Thais nieuws 16-30 april

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor de betrouwbaarheid steek ik mijn handen niet in het vuur.
Op de pagina Dossiers 2019 geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op themapagina’s. Dat zijn pagina’s waarop alle berichten over een bepaald onderwerp zijn gebundeld. Alle themapagina’s staan opgesomd op de pagina Leeswijzer.
Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

Voor het nieuws van 2019 klik hier: Thais nieuws 1-15 januari 2019, Thais nieuws 16-31 januari 2019, Thais nieuws 1-15 februari 2019, Thais nieuws 16-28 februari 2019, Thais nieuws 1-15 maart, Thais nieuws 16-31 maart en Thais nieuws 1-15 april. Voor ouder nieuws zie de zwarte menubalk bovenaan de pagina onder het kopje Buitenland.

 

25 april – Dit is het onderkomen van de Khao Kwan Foundation in Suphan Buri, al talloze malen in het nieuws geweest naar aanleiding van de inval die het Office of the Narcotics Control Board er heeft gedaan en marihuana planten, cannabisolie, marihuana zaden en marihuana poeder aantrof.

De stichting werd in 1998 opgericht door Daycha Siripatra (71), een man die boeren voorlicht over organische landbouw en lokale rijstvariëteiten promoot. Hij staat bekend als een meester organische rijstboer en een vechter voor de rechten van boeren.

Zelf zegt hij veel baat te hebben gehad met het dagelijks gebruik van cannabisolie. Hij had beginnende symptomen van Alzheimer en Parkinson, maar die zijn verdwenen. En een bril heeft hij niet nodig. Bangkok Post schetst een uitgebreid portret van de man en zijn stichting in de krant van woensdag (klik hier).

Ik heb me altijd afgevraagd hoe dat researchcentrum van hem er uitzag en vond er eindelijk een foto van. (Bron: BP, 24 april)


 

De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet

25 april – Op 23 april schreef ik in Kort Nieuws het volgende: Het ministerie van Financiën is in een gulle bui want het gaat 1.500 baht cadeau doen aan mensen die een binnenlandse trip maken. Het douceurtje heeft tot doel reizen naar zogeheten second-tier provincies te bevorderen. De regeling geldt tot september.

Mijn bericht was gebaseerd op de opening van het Business-katern, die was voorzien van twee graphics. Maar die kwamen pas onlangs ter beschikking dus plaats ik hierbij alsnog.

Over populisme gesproken, het verwijt dat de junta vorige regeringen en thans politieke partijen maakt. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

De maatregelen kosten de overheid het lieve sommetje van 15 miljard baht. Het ministerie maakte onlangs bekend op 30 april toestemming te zullen vragen aan het kabinet.

Bovenstaande informatie is afkomstig van een bron, maar die is blijkbaar betrouwbaar genoeg dat de krant groot uitpakt.

Met de maatregelen hoopt het ministerie te voorkomen dat de economie momentum verliest en minder dan haar potentieel groeit.

De economie wordt vooral gehinderd door de handelsoorlog tussen de VS en China en door binnenlandse politieke onzekerheden, die investeerders afschrikken. (Bron: BP, 24 april)

Commentaar: De stompzinnigheid moet stoppen

25 april – Een ongebruikelijk hard hoofdredactioneel commentaar in Bangkok Post van gisteren naar aanleiding van de compensatie ad 11,8 miljard baht die de SRT en het transportministerie moeten betalen aan de aannemer van het Hopewell project.

‘Ongelukkigerwijs’, schrijft de krant , ‘was dit niet de eerste massale betaling die de staat moest doen. En het zal ook niet de laatste zijn. Thailand heeft nooit geleerd van zijn vele gigantische fouten.’

‘Sinds de beëindiging van de aanleg van de verhoogde spoorlijn en tolweg van 60 km tussen Don Mueang en het centrum van Bangkok 20 jaar geleden was het project een symbool van het falen van vele voorgaande regeringen.’

Het contract voor de aanleg werd in 1990 getekend en in 1998 door de overheid verbroken toen de aanleg voor slechts 13 procent was gevorderd in plaats van de voorziene 90 procent. Het bedrijf gaf de SRT de schuld die gronden niet tijdig had vrijgegeven. Ook de financiële crisis van 1997 speelde een rol.

Het Arbitration Tribunal en de Supreme Administrative Court vonnisten dat de contractbreuk onrechtmatig was. Critici wezen er toen al op dat het contract nadelig voor de overheid was: de regering mocht het niet verbreken, de aannemer wel.

De krant rakelt vervolgens een soortgelijke zaak op: de aanleg van de Klong Dan afvalwaterzuiveringsinstallatie. Nadat er 20 miljoen baht in geïnvesteerd was, besloot de regering Thaksin de aanleg te stoppen wegens corruptie. En in 2014 beval de Supreme Administrative Court het Pollution Control Department het consortium dat de AWZI had aangelegd, 9 miljard baht te betalen. Evenals het Hopewell project is het nooit afgemaakt.

BP noemt nog twee andere voorbeelden, maar die vind ik niet erg sterk. Het besluit van de regering om de drie telefoonmaatschappijen uitstel van betaling te verlenen voor hun 4G vergunning en de vertraging van vier jaar bij de bouw van het nieuwe parlementsgebouw. Omdat het parlement de huidige locatie moet overdragen aan het Royal Household Bureau is het genoodzaakt in mei een vergaderzaal te huren tegen een bedrag van 11 miljoen baht per maand.

Laatste zin: Thai taxpayers should no longer be forced to foot this kind of bill. (Bron: BP, 24 april)

Nieuws van de website 24-25 april

• Thanathorn (Future Forward): Kiesraad probeert me politiek te saboteren
• Ex-diender en twee medeplichtigen aangehouden voor oplichting met diamanten ad 7 mln baht
• Belastingdienst past meldingsplicht rente-inkomsten aan; niet nodig onder 20.000 baht
• Familie gelooft niet dat zoon in de gevangenis is overleden door een val, ze vermoedt mishandeling
• Wereldbank verlaagt prognose economische groei met 0,1 pct en export Thailand met 0,2 pct
• Bangkok: Man stapt uit auto, doodt cobra met mes en dreigt met suïcide
• Voormalige tv-reporter beschuldigt echtgenoot van geweld; houdt dochter (1) van haar weg
• Baht zakt naar 32,09 per dollar, het laagste niveau sinds 9 januari
• Thailand vastbesloten malaria tegen 2024 uit te bannen; Malaria Week in Bangkok
• SET en Shenzhen beurs sluiten overeenkomst over MKB’s en effecten

Import van drie pesticides wordt gehalveerd

25 april – Beter een half ei dan een lege dop, zal het ministerie van Landbouw gedacht hebben dat vijf ministeriële regelingen heeft uitgevaardigd om de import van de omstreden chemische bestrijdingsmiddelen paraquat, glyphosate en chlorpyrifos te halveren. Minister Grisada heeft als target dat in 2020 een eind komt aan het gebruik.

Over het gebruik van de drie middelen, waarvan paraquat het meest schadelijk is, is lange tijd geruzied tussen academici, consumentengroepen en overheidsdiensten, waaronder het ministerie van Volksgezondheid. De voorstanders van het gebruik wezen erop dat er geen geschikte alternatieven beschikbaar zijn. Ook zou niet bewezen zijn dat het gebruik schadelijk is voor de boeren die sproeien. Tal van andere landen hebben paraquat echter al lang verboden en het gebruik van de andere twee middelen aan strenge regels gebonden.

Ik schrijf dit allemaal uit mijn hoofd want in het artikel waarin de halvering wordt aangekondigd, wordt nauwelijks ingegaan op de voorgeschiedenis. De enige verwijzing die het bevat, is het besluit van de Hazardous Substance Commission in februari om het gebruik niet te verbieden.

De maatregelen werden gisteren in de Royal Gazette aangekondigd. Ze worden over 180 dagen van kracht. Grisada zegt dat het gebruik streng gecontroleerd gaat worden. Het ministerie zal regelmatig controleren hoeveel chemicaliën het land inkomen  en importeurs en wederverkopers zijn verplicht elke 15 dagen opgave te doen van hun verkopen en voorraad.

Ook gisteren begon een 2-daagse trainingssessie voor tweeduizend experts in het correcte gebruik van de bestrijdingsmiddelen. Zij gaan daarna tussen juni en september 1,5 miljoen boeren trainen. Lokale ambtenaren, inclusief dorpshoofden en TAO-functionarissen krijgen de taak de overheid te helpen en na te gaan of de gebruikers zich aan de veiligheidsrichtlijnen houden.

Degenen die suikerriet, maïs, fruit, palm en rubber verbouwen, mogen paraquat en glyphosate gebruiken; het andere middel chlorpyrifos wordt voornamelijk gebruikt bij het kweken van bloemen. Rest nog te vermelden dat Thailand thans elk jaar tussen de vier en zes ton van de drie pesticides importeert. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2019)

De bal ligt terug bij de Kiesraad

25 april – De omstandigheden waaronder Nieuws uit Thailand vandaag gemaakt moet worden, zijn allesbehalve ideaal. De buitentemperatuur bedraagt 38 graden, binnen in mijn kamer zal het enkele graden warmer zijn. Mijn lichaam is bezweet, mijn handen zijn klam – het liefste zou ik mij overgeven aan dolce far niente (het zoete nietsdoen), maar dat is mijn eer te na.

Ook niet erg motiverend is het aantal verkiezingsberichten in de krant van vandaag: vier waaronder de opening en de opening van pagina 3. Het grote nieuws is dat het Constitutionele Hof geweigerd heeft de petie van de Kiesraad in behandeling te nemen, waarin gevraagd werd om een uitspraak over de methode om de 150 partijlijstzetels toe te kennen.

Met 7 tegen 2 stemmen vonniste het Hof dat het de plicht en de bevoegdheid van de Kiesraad is om de rekenmethode glad te strijken in overeenstemming met de grondwet en de organieke wet op de verkiezingen. [Het probleem is echter dat die tot verschillende resultaten leiden.] Het Hof zei dat de Kiesraad nog moet laten zien dat het zijn taken heeft verricht en zijn bevoegdheid conform de grondwet uitvoert [omdat de raad geen besluit heeft genomen].

De vraag van de Kiesraad of de desbetreffende artikelen in de grondwet en de organieke wet strijdig met elkaar zijn, verwees het Hof naar de ombudsman of rechtbank.

Jade Donavanik, voormalig adviseur van de grondwetcommissie [die alle ellende heeft veroorzaakt door de introductie van het zogeheten mixed-member proportional representation system] zegt dat de Kiesraad nu met een formule zal moeten komen die voldoet aan de principes van de grondwet en de organieke wet.

Wanneer de raad voor de controversiële rekenmethode kiest, zullen grote partijen die daardoor gedupeerd worden, een klacht indienen. ‘Ze zullen de Kiesraad beschuldigen van machtsmisbruik of zelfs nalatigheid. Ik heb te doen met de Kiesraad.’

Wat voor formule de Kiesraad ook kiest, schrijft de krant, die zal gevolgen hebben voor de de formatie van de coalitie – die feitelijk een strijd is tussen Pheu Thai en haar alliantie van zeven partijen, en de pro-regime partij Palang Pracharath. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2019)

Overig verkiezingsnieuws

25 april – Behalve met de hitte kampte ik vanochtend ook nog eens met hetzelfde technische probleem dat me eind vorige maand parten speelde, namelijk dat ik geen tekst kon plaatsen en bewerken. Maar dat lijkt van tijdelijke aard te zijn geweest. Dus met frisse tegenzin op naar het overige verkiezingsnieuws.

Pagina 3 opent met het bericht dat drie Democraten azen op het partijleiderschap, dat is vrijgekomen nadat Abhisit is afgetreden vanwege de bar slechte verkiezingsuitslag voor de partij. In de race zijn, aldus een bron, Korn Chatikavanij, voormalig minister van Financiën in het kabinet Abhisit, Jurin Laksanavisit en Apirak Kosayodhin. [Die laatste twee namen zeggen ze minder, kan ze niet zo gauw thuisbrengen] De selectie van de nieuwe partijleider en het bestuur vind plaats op 15 mei.

Naar verluidt is er nog een vierde gegadigde, maar die houdt zich liever afzijdig om conflicten te vermijden. Deze man wordt namelijk gesteund door een groep Democraten onder leiding van Thaworn Senneam die zich willen aansluiten bij een coalitie geleid door Palang Pracharath (PPRP) met Prayut als premier. Thaworn zegt dat hij de partij wil vragen een van haar regels te schorsen zodat leden kunnen discussiëren en stemmen over aansluiting bij de PPRP.

Pheu Thai blunder noopt tot herverkiezingen
Het tweede bericht op de 3 meldt dat in een kiesdistrict in Chiang Mai herverkiezingen moeten worden gehouden omdat gebleken is dat de winnende Pheu Thai kandidaat gehandeld heeft in strijd met een artikel in de organieke wet op de verkiezingen dat kandidaten verbiedt, direct of indirect, geld en andere voordelen te beloven aan gemeenschappen, tempels of scholen. De man heeft een zogeheten oranje kaart gekregen die hem een jaar lang uitsluit aan verkiezingen deel te nemen.

Regime heeft ’t niet gemunt op Thanathorn
Het vierde bericht, geplaatst op de voorpagina, is een reactie van premier Prayut op de bewering van partijleider Thanathorn (Future Forward) dat de junta hem saboteert. Thanathorn ligt onder vuur omdat hij verboden aandelen in bezit zou hebben gehad toen hij zich kandidaat stelde als parlementslid. Secretaris-generaal Srisuwan van de Association for the Protection of the Constitution heeft daarover een klacht ingediend bij de Kiesraad.

Premier Prayut wees er gisteren op dat de NCPO geen hand heeft in die zaak. De zaak wordt in overeenstemming met de grondwet behandeld door de Kiesraad, zei hij. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2019)

Kort Nieuws donderdag 25 april

– Het overige nieuws bestaat uit zes items en de rubriek In Brief met vijf kortjes. Op de voorpagina meldt de krant dat particuliere organisaties en burgers orders hebben geplaatst voor de eerste serie van 200 munten ter herdenking van de kroning volgende maand.

Van de platina munten, die 1 miljoen baht per stuk kosten, worden duizend exemplaren geslagen. De Munt in Polen heeft geassisteerd bij de productie. Op de munt staat aan de ene kant een afbeelding van de koning en op de andere kant staan uitgebreide patronen die de ceremonie op 4 mei, de dag van de feitelijke kroning, symboliseren.

De platina munten worden verkocht in een set van drie.  De andere twee zijn van blackened zilver en koper ter waarde van 5.000 en 3.000 baht. Verder is een set van drie herdenkingsmunten gemaakt, waarvan één 20 gram goud weegt met een waarde van 19.000 baht.

– Maritiem wetenschappers van de Chulalongkorn universiteit hebben een methode ontwikkeld – de eerste ter wereld schrijft de krant trots – om koraal te kweken waarbij gebruik wordt gemaakt van het ingevroren sperma van het finger staghorn koraal (acropora humilis). De techniek is eind vorig jaar gepubliceerd in Cryobiology, een internationaal tijdschrift over lage-temperatuurbiologie en medicijnen.

De techniek is van belang in de strijd tegen het bleken van koralen, die niet voldoende eitjes en sperma kunnen produceren, zegt hoogleraar Suchana van het Department of Marine Science van de universiteit. ‘Met cryptopreservation kunnen we voor toekomstige kweekprogramma’s sperma verzamelen en opslaan.’

De spermacellen worden bewaard bij een temperatuur van min 196 graden Celcius. Als volgende gaat het team zich verdiepen in de opslag van eitjes. Volgens Suchana hebben koralen die gekweekt worden met cryopreservation een overlevingskans van 40 tot 50 procent, veel hoger dan de 0,01 procent in de natuur.

– Negen leidingevenden van de World Peace University (WPU) in Chiang Mai zijn veroordeeld tot minimaal 10 jaar gevangenisstraf wegens fraude en overtreding van de Computer Crime Act. Ze hebben meer dan honderd mensen opgelicht door hen wijs te maken dat ze aan een legitiem instituut studeerden. Maar van Ohec had de WPU nooit een vergunning gekregen.

Het instituut was van november 2012 tot juli 2013 actief en zou in Florida geregistreerd zijn. Gekwalificeerde docenten waren aangesteld om vertrouwen te wekken en het bood een serie graden aan die equivalent zouden zijn aan universitaire graden.

– Het kabinet is in principe akkoord gegaan met een regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die openbare aanklagers toestaat een wapen te dragen. Voor hen geldt niet de vuurwapenwet van 1947. De regeling moet de openbare aanklagers helpen hun taken effectiever te verrichten. De regeling moet nog worden beoordeeld door de Raad van State.

– De vakbond van de Spoorwegen dringt er bij de regering op aan een juridisch conflict te helpen oplossen over 58 miljard baht dat de SRT verschuldigd is aan Hopewell Holding in Hong Kong. In een verklaring gisteren schreef de vakbond dat de Spoorwegen zo’n zware financiële last niet alleen kan dragen.

Het pleidoor is een reactie op het vonnis van de Supreme Adminstrative Court, die de SRT en het ministerie van Transport maandag beval, het bedrijf 11,88 miljard baht plus rente en andere vergoedingen tot een totaal bedrag van 58 miljard baht te betalen wegens de annulering van het Hopewell project 20 jaar geleden. Dat bedrag moet binnen 180 dagen worden betaald.

– Laatste bericht. China herinnert Thailand aan het belang van de veiligheid van toeristen nu het land Thailand bij Chinese reizigers promoot als toeristische bestemming. Volgens de Chinese consul-generaal is veiligheid een belangrijke zorg voor de Chinese regering.

De diplomaat maakt thans een trip naar Phuket, Krabi en Phangnga om de toeristische banden aan te halen. Sinds het bootongeluk in juli 2018 waarbij 47 Chinezen verdronken, is het toerisme tijdelijk ingezakt. Vorig jaar bezochten 10,5 miljoen Chinezen Thailand en dit jaar worden er meer dan 11 miljoen verwacht.


 

Inspectie van vissersboot en bemanning in Sattahip (Chon Buri). Alle bemanningsleden werkten legaal in het land.

Nieuws van de website 23-24 april

• Nieuwe strengere straffen voor dwangarbeid, misbruik van werknemers of marteling
• Man van 23, zwaar onder invloed van meth, wurgt huilend stiefkind van 6 maanden
• Phitsanulok: Vrouw gegrepen door trein op spoorwegovergang op spoorbrug
• Autoverkopen in maart gestegen met 8,5 pct op jaarbasis naar 103.164 exemplaren
• Drie jaar gevangenisstraf voor Thaksin in Exim Bank zaak (lening in 2004 aan Myanmar)
Amerikaans-Thai echtpaar voor het laatst gesignaleerd op Tarutao Island; seastead aan wal
• Khon Kaen: Muur van schoolgebouw stort in tijdens onweersbui; 1 leerling gedood, 5 gewonden
• Kiesraad verdenkt Thanathorn van verboden aandelenbezit in mediabedrijf

Arme, arme Thanathorn

24 april – Kritiek op de junta komt de enthousiaste en idealistische partijleider Thanathorn van Future Forward duur te staan. En de verrassende opmars van Future Forward naar de derde plaats van grote politieke partijen zet veel scheve gezichten. Dus moet Thanathorn hangen om een bekende uitdrukking uit de Max Havelaar te parafraseren.

Gisteren besloot de Kiesraad dat er aanwijzingen zijn om hem te diskwalificeren als parlementslid omdat hij in strijd met de regels aandelen in een mediabedrijf zou hebben gehad toen hij zich kandidaat stelde. De Kiesraad heeft alleen een voorlopig onderzoek ingesteld en heeft nog niet besloten of hij schuldig is.

De zaak is aanhangig gemaakt door de conservatieve secretaris-generaal Srisuwan van de Association for the Protection of the Constitution. In alle gevallen, schuldig of niet schuldig, heeft het Constitutionele Hof het laatste woord.

Thanathorn zegt dat hij al op 8 januari, ver voordat hij zich kandidaat stelde, zijn aandelen en die van zijn vrouw heeft overgedragen aan zijn moeder. Maar het Department of Business Developement zegt dat pas op 21 maart, drie dagen voor de verkiezingen, de aandelenverhouding van het bedrijf is gewijzigd. En een aandeelhoudersvergadering op 19 maart zou bijgewoond zijn door alle tien aandeelhouders [dus inclusief Thanathorn].

Of dat allemaal waar is, valt te bezien. Maar dat Thanathorn ongewenst in de politiek is, is wel duidelijk. Niet voor de bevolking die voor 80 zetels heeft gezorgd bij de verkiezingen; wel voor de junta die hem haat. Dat krijg je als je voorstelt te bezuinigen op de defensie-uitgaven, de dienstplicht af te schaffen, het aantal soldaten met een generaalsrang te verminderen en het mes te zetten in de ondemocratische grondwet met een door de junta benoemde Senaat. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2019)

Persoonlijke noot: Thanathorn mag dan het drievingergebaar maken naar de junta, zoals op de foto toen hij in een andere zaak werd beschuldigd van oprruiing; de junta slaat keihard terug en jaagt ook op mede-oprichter en secretaris-generaal Piyabutr van Future Forward. Hoe lang nog in de toekomst kan de partij voorwaarts gaan?

Drie jaar cel voor Thaksin in Exim Bank zaak

24 april – Een andere man met wie de junta een appeltje te schillen heeft, is oud-premier Thaksin. Dankzij een wetswijziging kunnen voormalige ambtsdragers die op de vlucht zijn geslagen, alsnog veroordeeld worden in absentia. Thaksin, ook gehaat door de junta, is al in zes zaken veroordeeld (zie bijgaand kader) en drie zaken moeten nog voorkomen.

Gisteren veroordeelde de Criminal Divison for Political Office Holders van het hooggerechtshof Thaksin tot drie jaar gevangenisstraf in de Exim Bank zaak. De oud-premier vluchtte in 2008 toen hij twee jaar gevangenisstraf kreeg wegens machtsmisbruik bij een grondaankoop van zijn toenmalige echtgenote. Nog drie zaken moeten behandeld worden, ook vermeld in het kader.

De huidige veroordeling heeft betrekking op een lening van 4 miljard baht aan de regering van Myanmar. Thaksin zou de Exim Bank bevolen hebben die lening met een uiterst lage rente te verstrekken, zodat Myanmar producten kon kopen van Shin Satellite Plc, een bedrijf eigendom van de Shinawatra familie.

De zaak werd in 2008 aanhangig gemaakt door het toenmalige Asset Scrutiny Committee, een panel na de coup van 2006 opgezet om zaken tegen Thaksin te verzamelen. Maar de procureur-generaal accepteerde de zaak niet, die later werd overgedragen aan de NACC.

Chula vindt nieuwe kankertherapie

24 april – Goed nieuws voor lijders aan leukemie (bloedkanker). De faculteit Medicijnen van de Chulalongkorn universiteit is erin geslaagd zogeheten killercells te gebruiken om acute leukemie te bestrijden.

Die cellen bevinden zich al in het immuunsysteem, maar in onvoldoende aantallen (5 tot 10 procent van de witte bloedlichaampjes). Chula heeft nu een methode uitgevonden om het aantal te vermeerderen zodat ze wel effectief zijn.

De methode maakt deel uit van immunotherapie, een kankerbehandeling die het immuunsysteem van de patiënt zelf gebruikt om tumoren te bestrijden in plaats van bekendere technieken als bestraling en medicijnen.

Vorig jaar heeft het Chulateam met de methode bij vijf patiënten geëxperimenteerd. ‘We hebben zowel de kwantiteit als kwaliteit van killer cells verbeterd’, zegt teamleider Koramit. ‘Deze killer cells kunnen veilig gebruikt worden daar ze niet verontreinigd zijn met andere cellen en niet besmet zijn door endotoxin of een bacteriële gifstof.’ (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2019)

Kort Nieuws woensdag 24 april

24 april – De krant bevat verder acht nieuwsberichten c.q. -verhalen, waarvan twee al genoemd in Nieuws van de website (echtpaar op Tarutao Island en man die zijn stiefkind wurgde) plus de rubriek In Brief met vijf korte berichten.

Ik noem daarvan alleen dat de politie in Pattaya op het strand 100 raddraaiers heeft aangehouden. Toen ze arriveerde belaagden twee groepen teenagers elkaar met messen. Daarbij kwam één om het leven en werden drie gewond.

– De Ombudsman heeft de Kiesraad tot vandaag de tijd gegeven om te reageren op een klacht over de onregelmatigheden tijdens de verkiezingen. De ombudsman zal daarna beslissen of de klacht wordt doorgespeeld naar het Constitutionele Hof.

De klacht, die is ingediend door voormalig lid Ruangkrai van de ontbonden partij Thai Raksa Chart, noemt tegenstrijdigheden bij het tellen van de stemmen, de controversiële berekening van de partijlijstzetels en de niet meegetelde stemmen uit Nieuw-Zeeland. Ruangkrai eist dat de verkiezingen nietig worden verklaard.

Het bericht noemt verder een klacht van Pheu Thai kandidaat Treerat over het ontbreken van 180 stembiljetten in een kiesdistrict in Bangkok en een klacht van PPRP kandidaat Somboon. Die heeft gevraagd de kandidaat die in een kiesdistrict in Chumphon heeft gewonnen, te diskwalificeren omdat zijn vader als radiopresentator voor hem campagne heeft gevoerd en dat is verboden. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2019)

– De kroningsceremonies in Bangkok worden naar verwachting bijgewoond door 200.000 belangstellenden. De politie en de gemeente treffen de nodige voorbereidingen zoals de plaatsing van 6 mobiele keukens, 48 toiletten en 80 watertanks met koud water.

De particuliere sector is gevraagd op 90 plaatsen koud water te verstrekken en de eigenaren van 68 huizen langs de route van de processies stellen hun eigen toilet open. De gemeente maakt ze vooraf en nadien schoon. Bezoekers van buiten de stad kunnen overnachten in het Kilawet Gymnasium van het Thai-Japan Bangkok Youth Centre.

Op de foto het ministerie van Defensie. De omgeving is in verband met de ceremonies opgeknapt.

– De Rangsit universiteit heeft gisteren een researchcentrum geopend ter bestudering van het kweken van cannabisplanten, het verbeteren van soorten en het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen.  Volgens de universiteit is het researchcentrum het eerste in zijn soort in het land. De universiteit kreeg in 2017 toestemming van het ministerie cannabis te bestuderen. Het heeft sindsdien met andere colleges en faculteiten al samengewerkt.

De universiteit heeft ook toestemming gekregen eigen cannabisplanten te kweken met een hoog gehalte aan THC, CBD en CBN. De vraag daarnaar is sterk toegenomen vanwege hun brede bereik aan gezondheidsvoordelen. In een ruimte van 32 vierkante meter gaat het College of Agricultural Innovation Biology and Food van de universiteit 50 planten kweken.

– Het Central Institute of Forensic Science dringt aan op het opstellen van een masterplan om snel te kunnen vaststellen waar vermiste personen zich bevinden. Dat pleidooi hield minister Prajin (Justitie) gisteren op de workshop Direction in Developing a Tracking System for Missing Persons in Bangkok. Hij zei dat de regering een gemakkelijk en effectief systeem wil om vermissingen te traceren.

Een speciale commissie gaat de komende drie jaar het masterplan in samenwerking met elf diensten opstellen. Het voorziet in een tracking methode en een database die voldoen aan internationaal gehanteerde eisen. Familie dient ongehinderd toegang te krijgen tot de informatie over hun vermiste geliefden, zei de minister.

Volgens CIFS directeur Wannapong zijn er thans 530 open zaken over vermissingen, die teruggaan tot december 2002. Hij zei dat in sommige gevallen misdaadsyndicaten verantwoordelijk zijn voor de verdwijning van mensen. Ouderen, migranten, daklozen en mensen met mentale problemen zijn in toenemende mate het slachtoffer.

– Follow-up op het vonnis van de Supreme Administrative Court, waarbij de Spoorwegen (SRT) en het ministerie van Transport werden veroordeeld tot het betalen van een compensatie ad 11,88 miljard baht aan de aannemer van het Hopewell project. In januari 1998 werd contract met de aannemer verbroken, nadat er 7 jaar was gewerkt aan de aanleg van de verhoogde spoorlijn en tolweg.

De SRT die al gebukt gaat onder zware schulden, rekent op hulp van de regering. SRT-gouverneur Worawut zei gisteren dat het bedrijf niet voldoende contanten heeft voor de compensatie. Eveneens gisteren zou minister Arkhom (Transport) een vergadering bijwonen van het SRT-bestuur. Premier Prayut heeft gezegd dat de regering duty-bound is het probleem op te lossen. Maandag zei een bron dat de SRT een nieuw schuldsaneringsplan zal moeten opstellen.

– Laatste bericht. De Forest Fire Control Division van het Royal Forest Department wil dat door bosbranden getroffen gemeenschappen een actievere rol spelen bij de bestrijding van bosbranden. Lokale ambtenaren en brandbestrijders is gevraagd een lijst met meest getroffen tambons naar de gouverneurs van negen noordelijke provincies te sturen, zodat ze actieplannen kunnen maken en de getroffen gemeenschappen kunnen betrekken bij de bestrijding.

Divisiehoofd Duntir zei gisteren op een persconferentie dat in 3.100 dorpen dorpelingen al meewerken met het ministerie van Milieu, maar ‘meer stappen zijn nodig om de branden te bestrijden’. Verder zei hij dat het ministerie gebruik gaat maken van geavanceerde technologie, zoals satellietverbindingen, om uitbraken te lokaliseren en in de gaten te houden.

Dit jaar zijn tot nu toe al 8.503 branden uitgebroken tegen 4.256 gedurende het gehele vorige jaar. 3.154 woedden in economisch waardevolle bossen zoals nationale parken en wildreservaten. Sinds de branden in februari begonnen zijn duizenden stafleden bezig ze te bedwingen. Het Office of Aviation for Natural Resources Conservation heeft 1.468 vluchten uitgevoerd en 730.000 liter water gestort, wat aan brandstof 4,18 miljoen baht heeft gekost.


 

Nieuws van de website 22-23 april

• Marine begint met de verwijdering van seastead die soevereiniteit ‘bedreigt’
• Update: Seastead naar de kust gesleept; basis en palen volgen volgende week
Klik hier voor enkele video’s met de Amerikaan en zijn Thaise vrouw
• Export in maart gezakt met 4,88 pct na onverwachte opleving in februari
• Vijf Indiase toeristen, net gearriveerd, gewond bij botsing minibusje tegen vrachtwagen
• Gerepareerde spoorlijn Aranyaprathet-Poipet heropend om grenshandel te stimuleren
• Hooggerechtshof kent Hopewell 11,88 mld baht toe voor annulering contract in 1997
• Bestuursrechter beslist woensdag over prijsverhoging buskaartje nav klacht Srisuwan
• Vogue: Khao Sok National Park (Surat Thani) een van acht mooiste parken ter wereld
• Prijs aardgas voor OV gaat in drie termijnen omhoog met 3 baht per kilo

Rechtbank beveelt SRT en Transport-ministerie te dokken

23 april – Verkeerd gegokt. Wanneer de krant nog niet is bezorgd en ik alleen over de website beschik, gok ik altijd wat het openingsartikel wordt. Vandaag gokte ik op de verwijdering van de seastead (zeehofstede), maar niet dus. Dat nieuwsitem vormt pas de opening van pagina 4. De krant opent met het laatste bedrijf in de Hopewell-zaak. Na 20 jaar komt daar eindelijk een einde aan.

Wie op luchthaven Don Mueang arriveert en naar de stad rijdt, passeert nog restanten van dit mislukte megaproject. De Supreme Administrative Court beval gisteren het ministerie van Transport en de State Railway of Thailand (SRT) 11,8 miljard baht te betalen aan de aannemer van de 60 kilometer lange verhoogde spoorlijn en tolweg, waarvan de aanleg na 7 jaar werd stilgelegd.

Da’s pech voor de Spoorwegen want die gaat al gebukt onder een grote schuldenlast ad 100 miljard baht. Dus zal de SRT een nieuw schuldsaneringsplan moeten maken, zegt een bron. Want nieuwe leningen afsluiten, zit er niet in met een jaarlijks verlies van 2 miljard baht. ‘De SRT verdrinkt al in giftige schulden.’

Minister Arkhom (Transport) heeft de SRT opdracht gegeven een urgente vergadering te houden om uit te vogelen wat ze nu moet doen. De SRT-bestuursleden zijn voor vandaag al opgetrommeld om een oplossing te zoeken, die daarna wordt voorgelegd aan het ministerie. Het ministerie zal het rechtbankvonnis in het kabinet ter sprake brengen.

Vice-premier Wissanu zegt dat het beruchte artikel 44 van de interim-grondwet in ieder geval niet wordt gebruikt om de SRT te helpen. Premier Prayut zegt dat de huidige regering duty-bound is tussenbeide te komen en geschillen op te lossen. Hij klaagt: ‘We  hebben al problemen aangepakt die we niet veroorzaakt hebben en toch worden we bekritiseerd.’

Alle overige informatie vindt u in onderstaand kader. Kunt u vergroten met Ctrl+, maar het blijft slecht leesbaar.

Kleine partijen lanceren het Ei van Columbus

23 juli – Het verkiezingsnieuws bestaat vandaag uit vier berichten. Pagina 3 opent met het nieuws dat zeven kleine partijen een nieuwe formule hebben bedacht voor een regering van nationale eenheid om uit de huidige politieke impasse te geraken. Gisteren leverden ze hun idee voor een zogeheten government of national unity creation in bij de Kiesraad.

Volgens de groep zijn de andere voorgestelde vormen van een regering van nationale eenheid in strijd met de grondwet omdat er dan geen oppositiepartijen zijn, maar dat geldt niet voor hun voorstel. ‘Partijen die zich erbij willen aansluiten ‘should sign their names together’, zegt een van de vertegenwoordigers.  Deze regering is dan legitiem en niet in strijd met de grondwet.

De groep heeft ook voorgesteld de namen van de kandidaten voor de Senaat bekend te maken. Vorige maand zou al een shortlist van 400 namen naar de NCPO zijn gestuurd. De koning zou daaruit de 250 senaatsleden moeten kiezen, wat hun onpartijdigheid garandeert bij de stemming over een nieuwe premier.

Ook heeft de groep een voorstel gedaan voor de berekening van de partijlijstkandidaten, een heet hangijzer dat de Kiesraad heeft doorgeschoven naar het Constitutionele Hof. Maar van dat voorstel begrijp ik niets. Het resultaat zou zijn dat het Huis van Afgevaardigden uit 37 partijen bestaat.

Kiesraad neemt besluit over klacht Srisuwan
Het tweede verkiezingsbericht, geplaatst op de voorpagina, meldt dat de Kiesraad vandaag een besluit neemt over de klacht van secretaris-generaal Srisuwan van de Association for the Protection of the Constitution dat partijleider Thanathorn (Future Forward) geen recht heeft op een zetel omdat hij aandelen bezit in een mediabedrijf c.q. uitgeverij. Verwacht was dat de raad Srisuwan zou oproepen voor een nadere toelichting, maar dat is niet gebeurd. De eindbeslissing ligt in alle gevallen bij het Constitutionele Hof.

Thanathorn zegt dat de klacht onterecht is want hij en zijn vrouw hebben hun aandelen op 8 januari overgedragen aan zijn moeder.

Pheu Thai lanceert plan voor te wijzigen grondwet
Het derde bericht meldt dat voormalig regeringspartij Pheu Thai het plan heeft gelanceerd voor de vorming van een orgaan met burgers en academici, dat de grondwet gaat herschrijven. Die grondwet deugt niet, want is het product van een coup. Wanneer het orgaan klaar is, dient het voorstel de inspraak in te gaan.

Verkiezingsuitslag ongewijzigd
Het vierde bericht zegt dat de herverkiezingen van zondag in zes stembureaus de uitkomst van de verkiezingen op 24 maart niet hebben veranderd. Ze hebben niet geleid tot wijzigingen in de gekozen kandidaten. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2019)

In verval geraakte spoorlijn in ere hersteld

23 april – De heropening van de spoorlijn Aranyaprathet-Poipet tussen Thailand en Cambodja krijgt vandaag veel aandacht op pagina 2. Gisteren werd de lijn die 40 jaar niet gebruikt is en in verval was geraakt, in gebruik gesteld door premier Prayut en Hun Sen.

Ze openden ook het station Ban Klong Luk, maakten vandaar een treinrit naar het grensstation van Poipet en woonden de ondertekening bij van een overeenkomst over spoorweg samenwerking. Voorts deed Thailand vier dieseltreinen cadeau aan Cambodja.

De premiers hadden het druk, want later die dag woonden ze een ceremonie bij ter gelegenheid van de opening van de Thailand-Cambodja Friendship brug, de eerste brug die beide landen verbindt, maar waarover de brug ligt, vermeldt het bericht niet.

De pagina opent met de aankondiging dat Thailand, Laos en China later deze week een Memorandum of Understanding tekenen over de aanleg van de Nong Khai-Vientiane Railway Connection Line en een brug, die de drie landen verbindt. De ondertekening vindt plaats tijdens het tweede Belt and Road forum in Beijing dat als thema heeft ‘Belt and Road Cooperation: Shaping a Brighter Future’.

Premier Prayut gaat er met de Chinese president en premier overleggen over meer samenwerking tussen Asean, waarvan Thailand dit jaar voorzitter is, en China. Hij gaat ook een gezamenlijk communiqué aan de andere Asean-landen voorleggen ter bevordering van economische verbindingen, basis infrastructuur, duurzaam milieu en efficiëntie bij alle projecten.

Marine ontmantelt seastead

23 april – En dan nu mijn favoriete onderwerp: de seastead (hofstede) die een Amerikaanse bitcoinhandelaar en zijn Thaise vrouw hebben laten construeren buiten de territoriale wateren van Thailand in de Andaman zee. De man dacht er buiten de jurisdictie van Thailand te zijn, maar daarin heeft hij zich volgens Thailand vergist.

Het bouwsel bevindt zich in de zogeheten contiguous zone wat Thailand het recht geeft het te verwijderen omdat het het scheepvaartverkeer hindert en bovendien de veiligheid van Thailand zou bedreigen. Dus heeft de marine er korte metten mee gemaakt. Het 6 meter brede bovenstuk is niet naar de kust van Phuket gesleept, zoals het websitebericht zegt, maar geladen op de HTMS Mannai naar de kust gebracht. Het onderstuk, omschreven als een drijvend fundament [?], wordt later naar de kust gesleept.

De provinciale autoriteiten zeggen een arrestatiebevel voor het echtpaar te zullen aanvragen. Ze worden ervan beschuldigd de soevereiniteit van het land te hebben ondermijnd (artikel 119 van het Wetboek van Strafrecht). Het Immigration Bureau gaat het visum van de man intrekken.

Aan de operatie, 14 nautische mijl buiten de kust van Phuket, namen driehonderd man en drie marineschepen deel. De leiding was in handen van schout-bij-nacht Vinthanarat, adjunct-commandant van het 3rd Naval Area Command. (Zie verder voorgaande berichten)

Kort Nieuws dinsdag 23 april

– Het ministerie van Financiën is in een gulle bui want het gaat 1.500 baht cadeau doen aan mensen die een binnenlandse trip maken. Het douceurtje heeft tot doel reizen naar zogeheten second-tier provincies te bevorderen. De regeling geldt tot september.
­

– In Chachoengsao is een moeder (28) gearresteerd die haar 5 jaar oude dochter heeft laten werken als prostituee. Het paar werd betrapt in de auto van een 52-jarige klant. De politie trof er een seksspeeltje aan, glijmiddel en twee dekens. Volgens de politie rekende de moeder 200 tot 300 bahrt voor de dienstverlening.

Op haar bemiddeling staat een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar en/of een boete van 5 miljoen baht. De man kan 30 jaar achter de tralies verdwijnen wegens verkrachting  en molest van een minderjarige. De autoriteiten zijn op zoek naar andere klanten.

– Vastgoedontwikkelaars gaan verplicht worden een zogeheten Traffic Impact Assessment (TIA) uit te (laten) voeren met als doel de verkeerscongestie die door hun projecten wordt veroorzaakt, te verminderen.

Naar verwachting komt de regeling in juli klaar. Hoofd Sarawut van het Office of Transport and Traffic Policy and Planning verwacht dat de TIA’s binnen twee jaar samen met de EIA’s (Environmental Impact Assessment, in ons land milieu-effectrapportage geheten) effectief zullen zijn.

Thans zijn de bedrijven alleen verplicht een EIA te laten uitvoeren. De TIA’s zijn met name van belang voor projecten in steden, die de verkeerscongestie verergeren. Het bericht noemt nieuwe warenhuizen, markten, stadions, scholen, universiteiten, grote conferentiecentra, kantoren en busterminals. Gisteren werd de tweede openbare hoorzitting gehouden over de criteria van de TIA’s.

– Zuid-Korea heeft de touwtjes aangetrokken bij de toelating van Thai. Sinds vrijdag is 400 Thai de toegang geweigerd omdat ze ervan verdacht werden illegaal werk te willen zoeken in het land.

Het Department of Employment van het ministerie van Werkgelegenheid bevestigde gisteren het aantal van vierhonderd nadat het op verschillende Facebook pagina’s was vermeld voor de periode 19-21 april. Volgens die berichten zijn ze in afwachting van deportatie en worden velen vastgehouden in kleine ruimtes met beperkte toegang tot water en voedsel.

De desbetreffende Thai worden phi noi (little ghosts) genoemd. Ze komen Korea binnen als toerist, waarvoor ze geen visum nodig nodig hebben, maar willen er alleen maar blijven en illegaal werken. Het ministerie heeft al eerder Thai gewaarschuwd dat niet te doen omdat ze worden teruggestuurd. IB-hoofd Sompong zegt juridische actie te zullen ondernemen tegen uitzendbureaus die de visumvrijstelling misbruiken om illegale migranten naar Zuid-Korea te sturen.

Volgens cijfers van het ministerie van Werkgelegenheid hebben tussen 11 september 2018 en 1 april 3.408 Thai via een uitzendbureau een aanvraag gedaan voor een werkvergunning, van wie 2.503 niet aan de criteria voldeden dus van plan waren er illegaal te gaan werken.

– Nog twee berichten en dan kan deze jongen gaan loungen. De GPO begint in juli met het onttrekken van olie aan de marihuanaplanten die ze verbouwt. De GPO is een van de instellingen die toestemming hebben gekregen om marihuana voor medische doeleinden te verbouwen. Of particulieren voor eigen gebruik ook toestemming gaan krijgen, is nog onduidelijk. De GPO heeft een productiecapaciteit van 10.000 5 cc-flessen per jaar. De olie dient onder de tong te worden gedruppeld.

– Laatste bericht. Het Chao Mai National Park in Trang zegt dat tijdens de Songkran vakantie door een sterke stijging van het aantal trips van rondvaartboten veel koraalriffen zijn beschadigd. De meeste schade werd berokkend aan koralen rond het eiland Kradan, dat door toeristen werd overstelpt. Het grote aantal maakte toezicht lastig. De boten gingen voor anker bij de koralen, zelfs toen het eb werd waardoor de bodem van enkele boten langs de koralen schuurden.

De tourgids club gaat in gesprek met de parkleiding over een betere regulering van het aantal toeristen op het eiland. Ze belooft samen te werken bij het herstel.


 

Nieuws van de website 21-22 april

• Pichit: IJsfabriek ternauwernood ontsnapt aan brand nadat vlammen waren overgeslagen van akker
• Suan Dusit Poll: Politiek en corruptie ergste problemen van het land
• Meest geliefd: Natie, religie en monarchie, gevolgd door cultuur, traditie en identiteit
• Korat: 300 huishoudens in 3 dorpen zitten al een week zonder water
• Zomerstormen beschadigen 100 huizen in drie tambons van Korat
• Pheu Thai: Wij hebben het eerste recht een regering te vormen vanwege meeste aantal zetels
• Na 45 jaar weer spoorverbinding tussen Thailand en Cambodja; maandag officiële opening
• Vier villa’s in bekend resort in Hua Hin in de as gelegd; staf en gasten zijn veilig

BP zoekt ’t vandaag in de fotografie

22 april – De fotoredactie van Bangkok Post krijgt in de krant van vandaag alle ruimte. Op de voorpagina een 4-koloms foto van de ravage in de St Sebastian’s Church in Negombo in het noorden van Colombo; op pagina 2 een iets kleinere maar ook 4-kolommer van het Songkran festival in Samut Prakan, waar het feest altijd een week later wordt gevierd, en op pagina 4 een evengrote foto van Kiesraadvoorzitter Ittiporn bij een interview over de verkiezingsperikelen. De man heeft wel wat uit te leggen. Ook de voorpagina van het Business-katern en de bijlage Asia Focus (die ik doorgaans oversla) worden illustratief ruim bedeeld.

Het openingsverhaal over de aanslagen op Sri Lanka die paaszondag minstens 207 levens (update: 290) hebben gekost en grote schade aanrichtten aan kerken en hotels, kan ik overslaan, want ik mag aannemen dat de Nederlandse en Belgische media er ruim aandacht aan hebben besteed. Expats verwijs ik naar het artikel op de website: 200+ killed in Sri Lanka blasts.

Van de overige nieuwsitems noem ik alvast de verwijdering van de zeehofstede, die voor vandaag staat gepland en het gerucht dat Pheu Thai, die bij de verkiezingen de meeste zetels maar niet de meeste stemmen in de wacht sleepte, zich zou voorbereiden op een oppositierol. Naar verluidt zou de partijleider vervangen worden, maar secretaris-generaal Phumtham zei gisteren dat de partij ‘niet zo ver kijkt’. ‘Als we nu de leiding veranderen, betekent dit dat we de handdoek in de ring gooien.’

Mijn lieve vriendin Claudia Sträter schrijft mij dat haar kledingwinkel blijft zoeken naar milieuvriendelijke materialen, zoals Tencel ™ Lyocell, biologisch katoen en recycled polyester (zie verder voor een nadere toelichting).

Natuurlijk hangt er wel een prijskaartje aan: de goedkoopste top kost € 49,95; het duurste kledingstuk is een korte padded jas van gerecycled materiaal ad € 199,95.

De creatie op bijgaande foto zal wel niet te koop zijn.

Tencel ™ Lyocell
Deze milieuvriendelijke vezel is gemaakt van houtpulp afkomstig van duurzame bosbouw. In het productieproces worden water en oplosmiddelen hergebruikt. Tencel Lyocell heeft veel prettige eigenschappen. Het is zacht als zijde, koel als linnen, sterk als polyester en absorberend als katoen.

Biologisch katoen
Biologisch katoen wordt verbouwd zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen, dit is beter voor mens en milieu dan katoen dat niet biologisch verbouwd wordt. Op dit moment ontwikkelen we een jeans van biologisch katoen waarbij ook het proces van bleken en finishen op een manier gebeurt die minder impact heeft op het milieu.

Gerecycled polyester
Gerecycled polyester wordt gemaakt van weggegooide plastic flesjes die anders op de afvalberg of in het milieu terecht zouden komen. Door hergebruik hoeven er geen nieuwe grondstoffen gebruikt te worden. In een aantal stappen worden de petflessen omgevormd tot een basisgaren dat gebruikt wordt om verschillende hoogwaardige stoffen van te maken.

Pheu Thai gooit de handdoek (nog) niet in de ring

22 april – Voormalig regeringspartij Pheu Thai blijft afstevenen op een door haar geleide coalitieregering, waarvoor ze al vijf partijen warm heeft gemaakt. De partij vindt dat zij het meeste recht heeft een regering te formeren omdat ze meer zetels in de wacht heeft gesleept dan rivaal Palang Pracharath (PPRP).

Secretaris-generaal Phumtham haalde gisteren uit naar PPRP, die zich beroept op het groter aantal stemmen dat ze heeft gescoord. ‘Dat gaat tegen een lange politieke traditie in’, zei hij. Het verschil tussen aantal stemmen en zetels is te wijten aan het districtsstelsel dat wij in Nederland [gelukkig] niet kennen. Ook in de VS vergaarde Hillary Clinton bij de presidentsverkiezingen meer stemmen dan Donald Trump, maar Trump scoorde meer kiesmannnen.

Bestuurslid Buddhipongse van PPRP zei gisteren erop te vertrouwen dat ‘de dingen op hun plaats zullen vallen’ nadat de officiële verkiezingsuitslag op 9 mei bekend is gemaakt. Hij weigerde echter te zeggen of de opstelling van de New Economics Party (6 zetels) dat ze Pheu Thai trouw blijft, gevolgen heeft voor PPRP’s kansen om een coalitieregering te vormen. Die partij steunt ook niet Prayut als toekomstig premier.

Verder meldt het bericht dat gisteren in zes stembureaus in vijf provincies herverkiezingen zijn gehouden. In stembureau 32 van kiesdistrict 13 in Bang Kapi (Bangkok) vergaarden de kandidaten van de Democraten en PPRP evenveel stemmen, maar daar moeten nog de resultaten van de andere stembureaus aan worden toegevoegd. Op 24 maart eindigde de Democratische kandidaat, een neef van voormalig partijleider Abhisit, als vierde (17.958 stemmen) en won de PPRP kandidaat met 27.489 stemmen. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2019)

Pracha (80) steelt de harten van klanten met zijn charme

22 april – Leuk verhaal op pagina 2 over een 80-jarige winkelbediende, omschreven als shop charmer, bij warenhuis Robinson in Samut Prakan. De man is aangenomen in het kader van het bedrijfsproject Sung Wai Fai Raeng (enthusiastic senior people). Hij is de oudste van de ouwetjes die door Robinson zijn gerekruteerd, want de meesten zijn tussen 58 en 64 jaar.

Pracha Jankrajang doet het goed in zijn nieuwe baan. In december won hij de Most Outstanding Employee Award en versloeg tal van andere verkopers. Wat hem uniek maakt, zijn zijn charme en servicegerichtheid.

Een klant vertelt dat ze een plastic opbergdoos wilde kopen, maar onder de indruk van zijn service het warenhuis verliet met tal van andere aankopen. Toen ze bij de kassa stond om af te rekenen, haalde hij zelfs nog wat voor haar. Van harte aanbevolen, dit verhaal. Lezen: An 80-year-old shop charmer.

Ittiporn zet een aantal zaken recht

22 april – De andere verhalen en berichten bieden minder genoegen. Neem het interview met Kiesraad-voorzitter Ittiporn. Zou hij nog wel rustig slapen, want de raad ligt onder een spervuur van kritiek, waarvan de ernstigste luidt dat de Kiesraad wordt gemanipuleerd als politiek wapen en dat de raad het product van dictatuur is, een bewering die wordt gedaan door buitenlandse media.

Het aardigste [en flauwste] verweer van Ittiporn staat in het uitgelicht citaat: Many of the problems that came up on the day were not anticipated – for example, fatigue. Dus inderdaad, alle ellende valt terug te voeren op gebrek aan nachtrust – althans volgens Ittiporn. U mag het zelf lezen in Setting the record straight. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2019)

Overschakeling naar kunststof gasfles stuit op verzet

22 april – Pagina 3 opent vandaag met de klachten van bedrijven in het Zuiden over de vervanging van metalen gasflessen door flessen van glasvezel. Het Internal Security Operations Command (Isoc) Forward Command for Region 4 steunt de maatregel van de regering om metalen cilinders uit te bannen, want die maken door bomscherven veel slachtoffers wanneer ze tot ontploffing worden gebracht.

De nieuwe flessen met een multi-gelaagde schil van polymeer en glasvezel, veroorzaken minder schade en verwondingen. Ze zijn sterker, meer duurzaam en meer bestand tegen hitte dan de conventionele flessen. Ze verspreiden bij vervoer ook minder vonken. Ze exploderen niet maar smelten wanneer ze bloot staan aan hitte. Ook hebben ze een langere levensduur omdat ze niet roesten en ze zijn lichter.

Isoc en de kantoren van het ministerie van Energie in Yala, Pattani en Narathiwat hebben de opdracht gegeven dat voor 30 september een eind moet komen aan het gebruik van de metalen flessen. Maar eethuisjes en restaurants in Narathiwat verzetten zich vanwege de kosten die ze zullen moeten doorberekenen aan klanten.

Een noodleverkoper in Pattani zegt dat metalen cilinders praktischer zijn omdat ze meer gas bevatten. Hij denkt dat ze ook sterker zijn. De kunststof flessen moeten vaker gevuld worden, wat ongemakkelijk is en de bedrijfsvoering verstoort met name van eet- en drinkgelegenheden.

De manager van Nara Petroleum Co zegt dat veel exploitanten van bedrijven die de flessen vullen, zich niet de nieuwe flessen kunnen veroorloven. Hij denkt ook niet dat de omschakeling zal leiden tot een vermindering van het geweld in het Zuiden. Veel bomaanslagen worden met gasflessen gepleegd, die voor zover ik weet alleen met kunstmest hoeven te worden gevuld. Ze worden met een telefoonsignaal vanaf een afstand tot ontploffing gebracht.

Kort Nieuws maandag 22 april

22 april – Melk, de Witte Motor, 15 jaar de slogan van het Nederlands Zuivelbureau, is vandaag en de afgelopen dagen van toepassing op mijn redactiewerk, want buiten is het 39 graden en in mijn kamer zal het nog wel enkele graden warmer zijn ondanks de ventilator die overuren maakt. Ik heb een flinke voorraad ingeslagen van melk met 0 procent vet, want volle melk vind ik te romig smaken.

Warmte is de voornaamste [en enige] reden waarom ik graag in Thailand verkeer, maar de huidige hitte vind ik te veel van het goede: ze is hondsvermoeiend en zelfs een koude douche biedt geen verlichting, want er komt lauw water uit de koudwaterkraan. Goed, genoeg geklaagd: op naar het overige nieuws.

– De luchtverontreiniging in het Noorden is gisteren weer sterk toegenomen met een concentratie van 105 mcg aan PM 2,5 stofdeeltjes in het district Muang (Chiang Rai), gevolgd door 90 mcg in Phayao, 86 mcg in Lampang en 73 mcg in Chiang Mai, alle boven de veiligheidslimiet van 50 mcg (microgram per kubieke meter lucht).

Er woeden in het Noorden 132 bosbranden, waarvan meer dan de helft in Chiang Rai. Al twee maanden hoest en proest de bevolking van het Noorden als gevolg van de door boeren aangestoken branden om stukken bosgrond plat te branden, zodat ze in cultuur kunnen worden gebracht. Ondanks dat ze gewaarschuwd zijn voor arrestatie, verbetert de situatie maar niet. Chiang Rai is de zwaarst getroffen provincie. Eind vorige maand piekte het niveau aan stofdeeltjes naar 305 mcg (!).

Het ministerie van Milieu vergadert deze week over maatregelen en het Department of Royal Rain-Making and Agricultural Aviation treft voorbereidingen voor het kunstmatig opwekken van regen, met name in Chiang Mai.

– De arme familie van een vrouw uit Surin die vorige maand in Portugal is vermoord, doet een beroep op de bevolking om te helpen bij het repatriëren van het lichaam. De vrouw werd op 7 maart door een Thaise vrouw vermoord en mogelijk haar echtgenoot. Haar hoofd werd die dag op een strand gevonden. De verdachte heeft de moord bekend en toegeschreven aan een ruzie over hun gezamenlijke investering van € 10.000 in een massagesalon.

De moeder van het slachtoffer zegt dat haar dochter maandelijks vijf- tot zesduizend baht opstuurde, een bedrag waarvan het gezin van vijf kinderen afhankelijk was. Een tante zegt dat de familie zwaar getroffen is door het verlies van de vrouw en niet genoeg geld heeft om haar lichaam terug te brengen voor crematierites.

– Laatste bericht. De wens van de regering om dronken dropjes die een dodelijk verkeersongeval veroorzaken, te vervolgen voor moord c.q. moord met voorbedachten rade wordt door sommige voorvechters van openbare veiligheid toegejuicht, maar krijgt bij judische experts weinig steun.

Voor moord met voorbedachten rade dient bewezen te worden dat iemand het vooropgezette plan had om het vergrijp te plegen; een vervolging wegens roekeloos rijden met dodelijke slachtoffers tot gevolg, ligt meer voor de hand.

De discussie is ontstaan naar aanleiding van een ongeluk op 11 april, waarbij de dronken bestuurder van een Mercedes-Benz tegen een Suzuki Swift botste. De bestuurder en zijn vrouw kwamen daarbij om het leven en hun dochter werd zwaar gewond. De Mercedes-rijder heeft toegegeven dat hij zwaar gedronken had na een een partijtje golf.

Volgens RTP adjunct-commissaris Wirachai, die zich met de zaak bezighoudt, is dit voldoende bewijs om vervolging wegens voorbedachten rade te onderbouwen. Maar de Taling Chan Court heeft er al een stokje voor gestoken. De zaak moet nog worden voorgelegd aan het OM. Tot nu toe zijn geen aanklachten door de politie ingetrokken.


 

Aanbevolen: Waarom werd IB-hoofd Surachate overgeplaatst?

De abrupte overplaatsing van hoofd Surachate van het Immigration Bureau kan te maken hebben gehad met corruptie en deze keer nu eens niet door hem gepleegd.

Surachate ’s onophoudelijke jacht op illegaal in Thailand verblijvende buitenlanders zou de irritatie gewekt hebben van functionarissen die ervan profiteerden. Die verklaring wordt gegeven in een opinieverhaal op Phuket News.

Een lezer stuurde mij het verhaal door. Hij vond het heel aannemelijk, ik ook. Klik hier voor: Phuket Opinion: It’s no Joke.


 

Nieuws van de website 20-21 april

• Satun: Negen houten visboten met brandstof en butagas aan boord in brand gevlogen
• Aetas hotel (18 verdiepingen) and Residence (24) wordt tot de grond toe afgebroken
• Zomerstorm met zware regen beschadigt 170 huizen in Kalasin en blaast daken weg
• Prathai (Nakhon Ratchasima) getroffen door grote hagelstenen, 40 huizen beschadigd
• Marine studeert op de beste mogelijkheid seastead van Amerikaan onbeschadigd te verwijderen
• Staat in de zogeheten contiguous zone (zie tekening)
• Ubon: 250.000 speedpillen en crystal meth onderschept na achtervolging auto, drie arrestaties
• Nettowinst zes banken gedaald in Q1, BAY beste, TMB slechtste presteerder
• Belastingdienst sust onrust: Eerste rente-inkomsten tot 20.000 baht onbelast
• Maha Sarakham: Man (54) aangehouden die boeren voor 10 mln baht oplichtte met dadelpalmzaden
• BoT overlegt met banken over de debt service ratio om huishoudschulden in bedwang te houden

Zwanenzang begonnen voor een zeehofstede

21 april – Vandaag zou het ervan moeten komen: de ontmanteling van de seastead van een Amerikaanse bitcoinhandelaar en zijn Thaise vriendin. De hofstede (vertaling woordenboek) staat weliswaar buiten de territoriale wateren van Thailand, maar de positie 14 km vanaf de kust van Phuket in de zogeheten contiguous zone biedt Thailand de mogelijkheid op basis van de Protection of Maritime Interests Act het bouwsel te verwijderen. Het vormt volgens de autoriteiten een obstakel voor het scheepvaartverkeer en is niet stabiel dus loopt de kans in te storten.

Gisteren peddelde een taakeenheid van de Royal Thai Navy naar de zeehofstede om het te inspecteren en te bekijken op welke manier die het beste gedemonteerd kan worden om het niet te beschadigen, want het is een bewijsstuk in de rechtszaak tegen de Amerikaan. Maar verder dan kijken en overleggen kwamen de marinemannen niet.

De Amerikaan heeft de zeewoning (weer eens wat anders dan een strandwoning) laten construeren door Ocean Builders in Phuket. Het bedrijf krijgt nog bezoek van de autoriteiten om na te gaan of het over de vereiste vergunningen beschikt.

Doel van de stichting van een ‘onafhankelijke natie’, zoals de constructie ook wel wordt genoemd, is om buiten de handen van de fiscus en Justitie te blijven, maar dat laatste lijkt dus niet te lukken. Volgens een eerder bericht zou de truc vaker worden toegepst door libertariërs en techpioniers (zie het bericht van 18 april: Crypto paar hangt de doodstraf boven ’t hoofd).

Wat ik me precies moet voorstellen bij het Ding is me niet geheel duidelijk. Soms wordt het omschreven als een drijvende structuur; het bericht van vandaag zegt dat het octagonale platform op een onderwater structuur staat. Op bijgaande foto die van dichtbij is genomen, lijkt het erop dat het platform rust op een stalen pilaar.

Tot nu toe is het de autoriteiten niet gelukt in contact te komen met de eigenaar. De bouwer, Ocean Builders, heeft gedreigd de zaak voor te leggen aan het International Tribunal for the Law of the Sea. Vice-premier Wissanu zou dat toejuichen, want het helpt de juridische knoop rond de constructie te ontwarren.

Het artikel vormt de opening van pagina 3. Ik open Nieuws uit Thailand ermee omdat ik het stukken interessanter vind dan de krantenopening, een achtergrondverhaal over de taaie strijd tegen bosbranden in het Noorden.

Achtergrond: De last van de branden

21 april – THE BURDEN OF THE BLAZES (De last van de branden) kopt BP vandaag in vette kapitalen boven de opening, een achtergrondverhaal over de bosbranden die dit jaar ernstiger zijn dan voorgaande jaren. In de noordelijke provincies werken vijfduizend vrijwilligers en ambtenaren eendrachtig samen om de branden onder controle te krijgen en in het hele land zijn tienduizend personen actief.

Ik pluk willekeurig enkele passages uit het paginagrote verhaal:
– Het weersverschijnsel El Nino wordt verantwoordelijk geacht voor de toename. Het is buitengewoon droog en sinds november heeft het niet meer geregend, zegt directeur-generaal Athapol van het Royal Forest Department over de situatie in het Noorden. De droogte heeft geleid tot een overdaad aan droge bladeren en takken die gemakkelijk branden. Normaal bereiken vlammen een hoogte van 1 à 2 meter, maar de vlammen op Doi Charakhe waren vorige week 10 meter hoog.

– Het probleem wordt verergerd door hoge-druk weerscondities die voorkomen dat rook wordt verspreid, wat heeft geleid tot de ernstige luchtverontreiniging.

– Commandant Isaret van de speciale taakeenheid Yeao Fire (Fire Falcon): ‘De mensen zijn zich er nog steeds niet van bewust. Boeren steken hun akkers in brand [om het land klaar te maken voor de volgende oogst]. Ze zorgen ervoor dat het vuur hun huizen niet beschadigt, maar het kan ze niet schelen of het vuur zich naar het bos verspreidt.’

– Roekeloze mensen gooien sigarettenpeuken op de grond en jagers veroorzaken ook branden. In Lampang werden ze op heterdaad betrapt toen ze brand hadden gesticht om konijnen te vangen.  Sommige mensen stichten opzettelijk brand vanwege persoonlijke of politieke conflicten.

– Na een periode van branden vallen de economie en het toerisme als dominostenen om. Ze leiden tot smog en verstoring van vluchten. Isaret zegt dat toeristen niet naar het Noorden komen. Velen, met name gefortuneerde Chinezen, gaan nu naar andere delen van het land.

– Isaret pleit voor strengere handhaving van de wet en deelname van burgers bij het in de gaten houden van bossen. Hij vindt dat er een periode moet zijn waarin de bossen gesloten zijn en jagers en verzamelaars van honing worden weggehouden.

– Over het verbranden van oogstafval van maïs zegt hij dat de kolven naar bio-elektrische centrales gestuurd zouden moeten worden, maar de boeren zeggen dat de kosten te hoog zijn. ‘Dus waarom verbouwen ze niet iets anders? In Nan verbouwen boeren bamboeplanten en koffie op de hogere gebieden van heuvels.’

– Sinds oktober vorig jaar zijn 7.607 branden geblust , die op 167.543 rai van bossen schade hebben berokkend. Isaret: ‘Het is weinig vergeleken met 102 miljoen in het hele land, maar de gevolgen zijn gigantisch, hoewel ze door slechts een klein aantal mensen zijn veroorzaakt. […] De levensbehoeften bevinden zich in bossen. Als ze vernield worden, kom je [goede] lucht en water tekort. En ga je dood.’

Kort Nieuws zondag 21 april

– Het begint erop te lijken dat de gebruikelijke zondagpagina 2 met de rubriek The Big Issue definitief ten grave is gedragen want ook vandaag ontbreekt die weer. Ik zou het betreuren want ik hield wel ven de ironische toon waarop Alan Dawson de gebeurtenissen van de afgelopen week beschreef.

Vandaag bestaat de pagina uit een verhaal met zeven foto’s (klik hier) over katholieken in Talat Noi (Bangkok) die Pasen vieren. De plaatselijke inwoners brengen elk jaar op Goede Vrijdag bloemen om het beeld van Christus met doornenkroon eer te bewijzen. Ze kussen zijn voeten terwijl het beeld vanuit de Holy Rosary Church in een processie wordt rondgedragen.

De kerk werd van 1891-97 gebouwd op de plaats waar eerder houten gebouwen hadden gestaan. Aanvankelijk woonden vooral Portugezen in het gebied, maar die vertrokken geleidelijk en nu wonen er voornamelijk Chinezen.

– Eén verkiezingsbericht in de krant, maar erg veel nieuws bevat het niet. Het zegt dat zes stembureaus in vijf provincies klaar zijn voor de herverkiezingen die er vandaag worden gehouden. De Kiesraad heeft daarvoor opdracht gegeven omdat het aantal getelde stembiljetten niet overeen kwam met het aantal geregistreerde kiezers. Het gaat om bureaus in Bangkok, Phetchabun, Phitsanulok, Yasothon en Lampang. Enkele kiesraadcommissarissen nemen er vandaag een kijkje.

– His Majesty the King, zoals de krant onderdanig schrijft, heeft zich het lot aangetrokken van het gewonde meisje, wier ouders bij een botsing veroorzaakt door een dronken automobilist om het leven zijn gekomen. Het meisje wordt momenteel behandeld in een ziekenhuis in Bangkok.

Het echtpaar, een politieman en zijn vrouw, is gisteren gecremeerd in Wat Tri Thotsathep in Phra Nakhon (Bangkok). Het ceremoniële vuur was door de koning verstrekt.

De bestuurder van de Mercedes-Benz die frontaal op de Suzuki Swift van het echtpaar inreed, heeft zich laten inwijden als noviet-monnik. Hij heeft beloofd voor de twee dochters, van wie een in het buitenland studeert, zorg te dragen en hun onderwijs te betalen. De man, directeur van Thai Carbon & Graphite Co, had een alcoholpromillage van 260, aanzienlijk meer dan de limiet van 50.

De politie had hem willen laten vervolgen voor moord c.q. moord met voorbedachten rade, maar de Taling Chan rechtbank heeft dat verzoek afgewezen. Hij wordt nu vervolgd voor roekeloos rijden en rijden onder invloed met dodelijke slachtoffers als gevolg.

– Van de drie korte berichten in de rubriek News Bites noem ik alleen het bericht waarin gemeld wordt dat het waterpeil in het Ubolratana stuwmeer, een van de belangrijkste stuwmeren in het Noordoosten, naar 1 procent (!) van zijn capaciteit aan bruikbaar water is gezakt. Het stuwmeer levert water aan vier districten in Khon Kaen en Nong Bua Lamphu.

– Pagina 3 biedt een groot achtergrondverhaal over Earth Day (morgen) en een forse follow-up op de Phan Buri Ram cannabis beurs, waarover ik gisteren al schreef.

Morgen wordt in Bangkok een forum gehouden over verbeteringen van het milieu. Milieuactievoerders zullen ongetwijfeld, voorspelt de krant, hun zorgen uiten en oplossingen bieden voor een van de wereldsteden met de meeste luchtverontreiniging.

Weliswaar heeft de gemeente Bangkok onlangs langs negen grote wegen een miljoen jonge bomen geplant en in Chatuchak park duizenden banyan bomen, maar nog steeds blijft Bangkok’s groene ruimte met 6,79 vierkante meter per inwoner achter bij de richtlijn van 9 vierkante meter van wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Bij het artikel staat een foto van het Centenary Park van de Chulalongkorn universiteit, waar in een vijver schoepen helpen het water schoon te houden en elektriciteit genereren. Had me ooit voorgenomen er een feature over te schrijven, maar dat is er nog steeds niet van gekomen. Heb het wel aangekondigd op de startpagina.

– Op de cannabis beurs in Buri Ram, heeft een voorstander van marihuana cannabiszaadjes uitgedeeld aan bezoekers die in hun eigen huis marihuana willen kweken. De 64-jarige Bantoon vindt dat mensen recht moeten hebben op cannabis als geneesmiddel en het voor eigen gebruik moeten kunnen kweken. Als dat illegaal is, moet de politie hem maar aanhouden, zegt hij. Maar dan moet de politie ook verkopers aanhouden die het illegaal op websites te koop aanbieden.

De beurs is georganiseerd door voormalig politicus Newin Chidchob, thans prominent lid van Bhumjaithai, de politieke partij die cannabis wil ontwikkelen tot handelsgewas, nu het medicinaal gebruik is toegestaan. Hij was de drijvende kracht achter de aanleg van het internationaal motorcircuit in zijn stad.

– Als laatste noem ik pagina 5 met de rubriek Urban Life. Twee verhalen: een over het Thong Lor Sex Museum en een over een imker (62) die met blote handen honingraten verwijdert. Een opvallende vaardigheid die hij geleerd heeft na de ontberingen van China’s hongersnood jaren.

Op de foto een beeldje dat gebruikt wordt om regen op te wekken en oogsten te verbeteren.


 

Rectificatie: Bangkok Post blundert

20 april – In het bericht over het pleidooi van Amnesty International Thailand om gedwongen verdwijningen en marteling door overheidsdienaren strafbaar te stellen, schreef ik op gezag van Bangkok Post: De Supreme Administrative Court stelde destijds vast dat de Karen, wier voorouders al in het bos leefden voordat het de status van nationaal park kreeg, er illegaal woonden (zie Kort Nieuws van gisteren).

Een trouwe lezer diepte de volgende tekst op, waaruit blijkt dat het Hof dat helemaal niet heeft gezegd. De Karen hadden alle recht er te wonen en de brandstichting (foto) door boswachters op bevel van het toenmalige parkhoofd was een flagrante schending van hun rechten. Sterkte met de laatste zin, want die is wel erg lang.

Supreme Administrative Court in its final verdict in the Red Administrative Case no. OS 4/2561 on 12 June 2018 found that even though Ban Bangkloy Bon Jai Phaen Din was located inside the Kaeng Krachan National Park, it had to be treated as a traditional community of the ethnic Karens (Paganyaw). The acts of the government officials including the demolition and burning of properties and buildings that belonged to the ethnic Karens and their failure to act in line with the cabinet resolution on 3 August 2010 regarding the policy for the restoration of the traditional way of life of the ethnic Karens including a recommendation to suspend any arrest and to protect the ethnic Karens, were deemed by the Court as unlawful and breaching to administrative law.

 

Nieuws van de website 19-20 april

• Belastingdienst biedt weer aftrekposten voor toeristische uitgaven in 55 provincies
• Min. van Handel gaat nauwer samenwerken met TAT om buitenlandse toeristen te trekken
• Bank of Thailand: Groei komt op stoom als nieuwe regering in juni aantreedt
• Onderzoek naar agent die parkeergeld op de openbare weg vraagt van buschauffeur
• Felle stormen met hagel gaan tekeer in Nakhon Ratchasima en Nakhon Sawan
Hoofd grenspolitie benoemd tot hoofd Immigration Bureau na overplaatsing Surachate
• Australische duikers koninklijk onderscheiden wegens hulp bij redding voetbalteam uit grot
• New Economics Party ontkent claims van drie leden over beïnvloeding door buitenstaanders
• Geen borgtocht voor monnik die 24 miljoen baht uit tempelfonds achterover drukte
• Spaarders dienen bank toestemming te verlenen hun rente-inkomsten aan fiscus op te geven

Stimuleringsmaatregelen moeten economie lostrekken

20 april – De economische groei, beter gezegd de slome groei, vormt vandaag het belangrijkste nieuwsitem in Bangkok Post. De krant opent met het bericht dat gouverneur Veerathai van de Bank of Thailand zich zorgen maakt over de economische gevolgen van een mogelijke vertraging bij de formering van een nieuwe regering. Investeringen voorzien in de begroting voor 2020 komen in gevaar wanneer de nieuwe regering pas in augustus of september aantreedt.

Het Business-katern kondigt zeven regeringsmaatregelen ad 20 miljard baht aan om de economie nieuw leven in te blazen. Binnen twee weken neemt het kabinet daarover een besluit. Ze staan keurig opgesomd in bijgaand kader wat mij van de plicht ontslaat ze nog eens te noemen [nog niet beschikbaar, boven Nieuws van de website zijn al enkele vermeld].

Minister Apisak (Financiën) somde gisteren het pakket op. Hij noemde de stimuleringsmaatregelen essentieel omdat verwacht wordt dat de groei van het GDP in de eerste helft van 2019 net boven de 3 procent uitkomt. ‘Enorm inspanningen zijn nodig om de economie op te krikken wanneer de groei onder dat niveau uitkomt.’

De economie is losing steam, schrijft de krant, als gevolg van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog die de groei wereldwijd een gevoelige klap geeft, en binnenlandse politieke onzekerheden. Veel researchinstellingen en beleidsmakers hebben hun voorspellingen voor de Thaise GDP-groei verlaagd naar 3,8 à 3,9 procent en degenen met een meer pessimistische opinie naar minder dan 3,5 procent.

Vice-premier Somkid, aka de economische tsaar van het kabinet, zegt dat de politieke onzekerheden het vertrouwen van de mensen aantasten, investeringen vertragen en ’s lands economische groei verlammen, alhoewel de economie stabiel blijft en de staatsuitgaven nog steeds on target zijn.

Somkid zegt: ‘Gedurende de transitieperiode naar de nieuwe regering hebben we stimuleringsmaatregelen nodig om te voorkomen dat de economische groei vertraagt en om een momentum te handhaven totdat de nieuwe regering het roer overneemt.’

BoT uit zorgen over vertraging bij coalitievorming
Vertragingen bij de vorming van een nieuwe regering kunnen gevolgen hebben voor investesteringsprojecten in de particuliere sector, met name PPP-projecten (Public-Private Partnerships) in het paradepaardje van de regering, de Eastern Economic Corridor (EEC), schrijft de krant.

Investeerders en bedrijven zijn ook benieuwd naar het beleid van de nieuwe regering, met name op het gebied van het minimumloon, dat enkele partijen willen verhogen. Voorts wachten enkele handelsovereenkomsten met andere landen op een besluit van de nieuwe regering.

De BoT heeft eerder haar target voor de economische groei dit jaar verlaagd van 4 tot 3,8 procent, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de verkiezingsresultaten op tijd, dus op 9 mei, door de Kiesraad bekend worden gemaakt. Als in juni een nieuwe regering kan worden geformeerd, loopt de economische groei geen gevaar daar investeringen in de tweede helft van het jaar aantrekken.

Veerathai zegt: ‘Als alles volgens plan gaat, worden investeerdersvertrouwen en bedrijfsactiviteiten opgebouwd, die tot economische groei leiden waardoor de situatie in het tweede kwartaal ten opzicht van het eerste verbetert.’

Sommige analisten menen dat de politiek op een impasse afstevent, daar de twee grote politieke kampen, Palang Pracharath en Pheu Thai, een felle strijd voeren een coalitieregering te leiden. De afgelopen weken zijn de bespreking en het marchanderen daarover gespannen geworden. Beide kampen voeren een nek-aan-nek race om voldoende zetels te verzamelen voor een coalitieregering. Bovendien wordt met spanning gewacht op een besluit van het Constitutionele Hof over de berekening van de partijlijstzetels. De Kiesraad heeft het Hof gevraagd de knoop door te hakken. Niet bekend is wanneer het Hof een uitspraak doet.

Het artikel reutelt nog wat door over de optie van een nationale regering en een outsider premier, maar dat is allemaal ouwe koek. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2019)

Bangkok, 37 graden
• Wie stilstaat, overwint hitte. Wie holt, overwint kou. (Lao-Tse, Chinees filosoof ca 600 v Chr)
• Als je de hitte niet kunt verdragen; blijf uit de keuken. (Harry S. Truman, Amerikaans president)
• We waren van plan de kaarsjes op zijn verjaardagstaart te tellen, maar de hitte hield ons tegen. (Tina Turner)
• De gravin lachte koel, wat bij die grote hitte zeer aangenaam was. (Johann Georg August Galletti)

Voor insiders: verkiezingsnieuws

20 april – Het verkiezingsnieuws vandaag komt er bekaaid vanaf met twee berichten en daar kan uw redacteur niet rouwig om zijn. Op de voorpagina zegt partijleider Mingkwan (New Economics Party) dat zijn partij Pheu Thai trouw blijft en zich niet aansluit bij een door Palang Pracharath te vormen coalitieregering. Op een persconferentie zei hij dat er geen ngu hao (cobra’s) in zijn partij zijn, de term voor overlopers, die Prayut willen steunen als nieuwe premier.

Mingkwan’s ontkenning is een reactie op het bericht dat drie kandidaat-parlementsleden de Kiesraad hebben gevraagd de partij te ontbinden omdat hen het werk door outsiders onmogelijk wordt gemaakt. Maar wat daar precies mee bedoeld wordt, wordt ook nu weer in dit bericht niet duidelijk. Adjunct-partijleider Supadit noemde die bewering gisteren niet waar: de partij wordt niet gedomineerd door outsiders. Volgens Supadit gaat het trouwens niet om outsiders, zoals de drie dissidenten beweren, maar om andere partijleden. Hij zegt dat het drietal de partijreglementen overtreedt en dat actie wordt overwogen.

Vice-premier Wissanu zei gisteren dat het niet eenvoudig is om een partij te ontbinden; het proces neemt doorgaans lange tijd in beslag. Het ontbindingsverzoek dient solide bewijs te bevatten voor drie elementen: het bestaan van een outsider, bemoeienis door de outsider en bemoeienis met de activiteiten van de partij.

Kiesraad beveelt hertelling stemmen
Het andere bericht meldt dat het provinciaal kiesraadkantoor in Nakhon Pathom 28 april heeft aangewezen voor de door de Kiesraad opgedragen hertelling van de stemmen in 236 stembureaus alsmede de stemmen in negen buitenlandse stembureaus. Het kantoor gaat tachtig teams rekruteren om de klus te klaren. Het zoekt nu een geschikte locatie voor de hertelling.

Het besluit van de Kiesraad is een reactie op een klacht van Future Forward kandidaat Sawika die met 147 stemmen verschil verloor van Democratisch kandidaat Sinthop. Sawika zei eerder, nadat ze zelf de stemmen van alle bureaus [allemaal?] had geteld, dat ze meer stemmen had gekregen dan haar rivaal.

Het provinciaal kiesraadkantoor in Chumphon is klaar om in kiesdistrict 2, zoals bevolen door de Kiesraad, herverkiezingen te houden. Gebleken dat het aantal uitgebrachte stemmen niet overeenkomt met het aantal geregistreerde kiezers.

Als laatste meldt het bericht dat een soldaat die activist is geworden, de Kiesraad heeft gevraagd na te gaan of 32 kandidaten van zes partijen wel gekwalificeerd zijn omdat ze aandelen bezitten in een mediabedrijf of andere bedrijven. Het gaat onder anderen om 10 kandidaten van Pheu Thai en 7 van Future Forward. Alhoewel sommige bedrijven al hun activiteiten hebben gestaakt, staan ze nog steeds te boek als aandeelhouder. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2019)

Kwik stijgt tot boven de 40 graden; felle stormen verwacht

20 april – Het land is vandaag in de greep van de zinderende hitte met het kwik dat in het Noorden stijgt naar 39 tot 44 graden, verwacht het Meteorological Department. Het Thaise KNMI adviseert bewoners binnenshuis te blijven, met name ouderen en mensen die vatbaar zijn voor een zonnesteek.

Op veel plaatsen kan de hitte felle stormen ontketenen, dus luidt het advies: ga niet onder grote bomen en bij billboards staan.De waarschuwing geldt voor de provincies Chiang Rai, Phayao, Nan, Uttaradit, Kamphaeng Phet, Pichit, Pitsanulok en Phetchabun.

Ook het Noordoosten en de Central Plains kunnen hoge temperaturen verwachten van 39 à 40 graden, op sommige plaatsen stijgend naar 42 graden. Voor het Oosten, Zuiden en Bangkok [arme redacteur] worden temperaturen voorspeld van 37 tot 40 graden.

Verder meldt het bericht nog stormschade in Lampang, Nakhon Sawan en Nakhon Ratchasima. In het district Phimai (Nakhon Ratchasima) werden honderd huizen en winkels beschadigd en rond het Phimai Historical Park vielen enkele bomen op geparkeerde voertuigen en winkels. Het park zelf werd niet beschadigd.

Pot enthousiastelingen vieren eerste weed beurs

20 april – Het eerste seminar en beurs over cannabis in Thailand heeft gisteren een positieve ontvangst gekregen van cannabis liefhebbers in het hele land. Gehoopt wordt dat cannabis de economische plant van de toekomst wordt.

Ruim duizend personen kwamen gisteren naar het Chang International Circuit in Buri Ram, waar een driedaagse beurs begon, georganiseerd door voormalig politicus Newin Chidchob, prominent lid van Bhumjaithai, de partij die cannabis wil ontwikkelen tot handelsgewas.

Cannabis experts, artsen, boeren wisselden er informatie uit over de zegeningen van het medisch gebruik van cannabis ter verbetering van de gezondheid en behandeling van enkele kankersoorten. Sommigen kwamen naar de beurs om hun cannabisbezit te registreren ter voorkoming van straffen.

Jay, een 50-jarige man uit Bangkok, vertelt dat hij cannabis is gaan gebruiken om zijn depressie te bestrijden en beter te slapen. Hij kweekt de plant in zijn eigen huis, sinds hij had gelezen over de medicinale eigenschappen van de plant.

‘Het is nu vrij voor gebruik. Mensen hebben nu een alternatief voor behandeling en kunnen hun afhankelijkheid van chemische producten afbouwen.’ (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2019 en het artikel zelf: Pot enthusiasts celebrate first weed fair)

Kort Nieuws zaterdag 20 april

– Het ministerie van Onderwijs heeft een systeem ontwikkeld dat studenten van hoger onderwijs instellingen in staat stelt op verschillende universiteiten en via informeel onderwijs multidisciplinaire studies te volgen en een bachelor’s graad of diploma te halen. Studenten kunnen via het systeem, dat study credit basket heet (een soort winkelmandje dus), studiepunten verzamelen, onafhankelijk van hun leeftijd. Er is ook geen limiet op de periode die dit in beslag neemt.

Ohec zegt dat het systeem tot doel heeft van onderwijs een levenslange leerervaring te maken die niet beperkt is tot een klaslokaal of een enkel instituut. Het systeem gaat gevolgd worden door de onderwijsraden die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van curricula. Er dienen nog duidelijke criteria te worden opgesteld voor het overhevelen van studiepunten van de ene universiteit naar de andere. Ook moet bepaald worden of de kennis die informeel onderwijs biedt, aan kwaliteitseisen voldoet.

– Het Department of Corrections wil microchips aanbrengen in enkelketens zodat verdachten die kans zien te ontsnappen tijdens vervoer naar de rechtbank gemakkelijker opgespoord kunnen worden.

Directeur-generaal Naras zegt dat het aantal ontsnappingen tijdens het vervoer toeneemt. Vorig jaar ontsnapten elf gedetineerden uit de gevangenis of tijdens het vervoer. Naras zegt dat de maatregel niet in strijd is met de mensenrechten, zoals de kritiek luidt, omdat het alleen gedaan wordt bij gevangenen met een hoog vluchtrisico. In combinatie met mobiele communicatie en drone technologie stelt het systeem de autoriteiten in staat de gevluchte personen binnen een uur te traceren.

Volgende week tekent het departement een MoU met het Defence Technology Institute over het gebruik van UAV (unmanned aerial vehicle) en anti-UAV technologieën die gebruikt kunnen worden om het leveren van contrabande aan gedetineerden te voorkomen.

Het departement werkt ook aan een plan om voormalige penitentiaire inrichtingen die nu gebruikt worden als voorlichtingscentra voor de landbouw te ontwikkelen tot toeristische bestemming.

– De Food and Drug Adminstration heeft het gebruik van thuis HIV-kits goedgekeurd en er bij de autoriteiten op aangedrongen er zorg voor te dragen dat ze gemakkelijk verkrijgbaar zijn en dat de gebruikers de betrouwbaarheid ervan begrijpen. Directeur Nimit van de Aids Access Foundation juicht het besluit toe, maar wijst wel op de beperkingen bij onjuist gebruik. De test kan tweemaal per jaar worden aangevraagd.

– Laatste bericht. De NACC heeft besloten voormalig premier Yingluck en haar kabinet niet aan te klagen voor het uitvaardigen van een bestuursmaatregel in 2012 om een lening af te sluiten voor waterbeheersmaatregelen ad 350 miljard baht.

De bestuursmaatregel was nodig om ’s lands economische veiligheid te waarborgen en meer nationale rampen te voorkomen, aldus de NACC. De maatregel had betrekking op een urgente situatie die niet vermeden had kunnen worden.

Drie andere beschuldigingen over Yingluck’s waterprojecten zijn nog in onderzoek. Die hebben betrekking op (overschrijding van) de deadline voor het aanvragen van de leningen en het programma van eisen dat bepaalde bedrijven zou bevoordelen.


 

Aanbevolen: Lokale bewoners slaan de handen ineen om yang na bomen te redden, die een kenmerkende bomenrij vormen op de weg tussen Chiang Mai en Lamphun. Bekijk het filmpje hier.


 

Nieuws van de website 18-19 april

• THAI-toestel op luchthaven Parijs licht beschadigd door voertuig dat maaltijden bracht
• Overleg TPD met 10 grootste exportbedrijven over vooruitzichten en bevordering groei
• Reporters Without Borders: Politieke haat tegen journalisten neemt wereldwijd toe
• Koh Phi Phi: Bemanningslid aangehouden op verdenking verkrachting Britse toeriste (21)
Seven dangerous days: Aantal verkeersslachtoffers afgenomen; in vier provincies geen doden
• Aardbeving van 6,1 op de schaal van Richter treft Oost-Taiwan; gebouwen in hoofdstad rammelen
• Drie parlementskandidaten New Economics Party vragen Kiesraad eigen partij te ontbinden;
• zeggen gehinderd te worden door buitenstaanders
• Phetchabun: Abt krijgt gevangenisstraf van 26 jaar voor witwassen van verduisterd geld
Seasteading platform van Amerikaan gesloopt (zie NuT van gisteren)

TRA verzet zich tegen duty-free besluit; Kiesraad stuntelt

19 april – Twee nieuwsonderwerpen springen er vandaag in Bangkok Post uit. De opening meldt dat de Kiesraad wellicht niet in staat is de definitieve verkiezingsuitslag, zoals voorgeschreven op 9 mei bekend te maken en opnieuw de hulp inroept van het Constitutionele Hof.

Het Business-katern opent met het bericht dat Airports of Thailand de vrije hand heeft de concessies voor de belastingvrije zones op ’s lands vier grootste luchthavens te verlenen. De PPP-commissie (Public-Private-Partnership) heeft besloten dat de onlangs gewijzigde PPP-wet niet van toepassing is.

Het besluit is slecht gevallen bij de Thai Retailers Association. De vereniging zegt dat het de deur opent voor – in mijn  woorden –  vriendjespolitiek, een schimmig aanbestedingsproces en monopolievorming.

RTA-president Woorawut is niet eens erg verbaasd, want zegt hij: ‘We hebben veel nieuws gezien over beslissingen van het landsbestuur die diverse zakengroepen bevoordelen, variërend van hogesnelheidstreinen en telecom tot concessies voor belastingvrije winkels. De Thaise bevolking dient de regering te vragen of het zich verantwoordelijk acht voor toekomstige acties die het land schaden. […] We hebben bij de regering gepleit voor accuratesse en transparantie. Maar het antwoord komt zoals verwacht. We moeten er mee leren leven omdat dit de staat van het land is.’

De PPP-commissie, die onder voorzitterschap staat van premier Prayut, nam het bekritiseerde besluit met als verklaring dat het biedproces voor de belastingvrije zones geen kernactiviteit van AoT is waardoor de PPP-wet niet van toepassing is. De commissie heeft AoT opgedragen door te gaan met de procedure. AoT verwacht op 31 mei de winnende bieders bekend te kunnen maken. Acht bedrijven hebben zich in de strijd geworpen, waaronder ook weer King Power.

Mocht u het vergeten zijn, het gaat om twee concessies: een voor Suvarnabhumi en een voor Hat Yai, Chiang Mai en Phuket. De huidige concessie met monopolist King Power loopt volgend jaar af. Andere luchthavens in de regio werken met deelconcessies per productgroep, iets waarvoor de TRA ook heeft gepleit.

Kiesraad roept weer Constitutionele Hof te hulp
De Kiesraad is wellicht niet in staat om zoals voorgeschreven de definitieve verkiezingsuitslag op 9 mei bekend te maken omdat de raad wacht op een uitspraak van het Hof over de toekenning van partijlijstzetels.

Vice-premier Wissanu stelde gisteren voor dat de raad het Hof vraagt een uitspraak te doen over de deadline, die wettelijk is vastgelegd. Er zijn twee tegenstrijdige eisen. De organieke wet op de verkiezingen stelt dat de uitslag uiterlijk 60 dagen na de verkiezingen bekend moet worden gemaakt, maar de grondwet zegt: binnen 150 dagen nadat de organieke wet van kracht is geworden. Dat was op 15 december.

Een rekensommetje leert dat de Kiesraad in het eerste geval tot 23 mei de tijd heeft wat, zo schrijft de krant, de raad meer lucht geeft om te ademen. In het tweede geval blijft 9 mei van kracht. Wanneer die deadline niet wordt gehaald, kunnen de verkiezingen nietig worden verklaard en moet het verkiezingsfeest [drama?] worden overgedaan, zeggen analisten.

Het Constitutionele Hof heeft nog geen uitspraak gedaan over de rekenmethode voor de partijlijstzetels. Naar verluidt zou het Hof verdeeld zijn over de vraag of de desbetreffende petitie van de Kiesraad in behandeling moet worden genomen. Vier van de negen rechters vinden van niet. Het Hof besluit daarover woensdag.

Als het Hof besluit de zaak in behandeling te nemen, kunnen de besprekingen twee weken of langer in beslag nemen, zeggen waarnemers. Wissanu zegt dat de raad die als een mogelijkheid moet gebruiken om het Hof ook een uitspraak te ontlokken over de deadline.

Voormalig Kiesraad-commissaris Somchai deed gisteren een beroep op de Kiesraad om een contingency plan (noodplan) te maken voor het geval dat de zaak zich voortsleept. ‘Er dient een plan B te zijn voor het geval de dingen niet gaan zoals verwacht. Dat plan kan gebruikt worden om zich strategisch terug te trekken uit een tricky situatie.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2019)

Bangkok, 37 graden
‘And the heat was a medium which made this change of out-look possible. As a liberating power with its own laws it was outside my experience. In the heat, the commonest objects changed their nature. Walls, trees, the very ground one trod on, instead of being cool were warm to the touch: and the sense of touch is the most transfiguring of all the senses. Many things to eat and drink, which one had enjoyed because they were hot, one now shunned for the same reason. Unless restrained by ice, the butter melted.’
(L.P. Hartley, The Go-Between)

 

Kort Nieuws vrijdag 19 april

– Het heilig water dat in het land is verzameld, gaat vandaag van Wat Suthat Thepwararam (Bangkok) naar Wat Phra Kaew voor een purification rite ter voorbereiding op de kroningsceremonies volgende maand. Het water wordt bewaard in porseleinen vazen die speciaal voor dit doel zijn gemaakt. Vakwerk van de bovenste plank, mag ik wel zeggen.

– De Kiesraad heeft besloten in kiesdistrict 2 van de zuidelijke provincie Chumphon herverkezingen te houden omdat het aantal getelde stembiljetten niet overeenkomt met het aantal kiezers dat geregistreerd is.

In alle stembureaus van een kiesdistrict in Nakhon Pathom moeten de stemmen opnieuw geteld worden. Over de uitslag had een kandidaat van Future Forward geklaagd die in zijn kiesdistrict als tweede was geëindigd met een verschil van vier stemmen op nummer 1, een kandidaat van de Democraten.

Het provinciaal kiesraadkantoor in Khon Kaen bevestigt de hertelling in twee stembureaus met als enige resultaat dat het aantal ongeldige stembiljetten niet 18 maar 17 bedroeg.

– Gisteren is een commandocentrum aan het werk gegaan dat verantwoordelijk is voor de veiligheid en het verkeer in de hoofdstad in de gebieden waar kroningsceremonies plaatsvinden. In het centrum werken veertig overheidsdiensten samen onder leiding van vice-premier Prawit. De stad is verdeeld in zes zones, elk geleid door een top politiecommissaris. In de zones worden 21 controleposten opgetuigd, die voorbijgangers in de gaten houden. Tot nu toe is niets ontdekt wat zorgen over de veiligheid baart.

– Pagina 2 staat in het teken van openbaar vervoer. De opening meldt dat de veiling van de noord-zuid uitbreidingen van de Green Line is uitgesteld, daar City Hall probeert een deal te sluiten met Bangkok Mass Transit System Plc, de exploitant van de skytrain (BTS). De BTS is thans de enige concessiehouder van de lijn tussen Mor Chit en On Nut. De uitbreidingen hebben betrekking op de tracés Khu Khot-Kam Luk Ka en Kheha-Bang Pu.

De gemeente zegt nog bezig te zijn de terms of reference (programma van eisen) voor een PPP-constructie bij beide uitbreidingen te bestuderen (Private-Public Partnership). Het bericht bevat verder weer de nodige details, waarvan ik betwijfel of die relevant zijn voor BP-lezers. Soms lijkt de redactie te vergeten dat ze voor lezers schrijft en niet voor een handjevol ambtenaren en insiders.

– Een tweede bericht gaat over de veiling van drie uitbreidingen van de Red Line en twee zogeheten missing links (totale kosten 63 miljard). De veiling wordt over twee maanden gehouden, de werkzaamheden beginnen later dit jaar, aldus het ministerie van Transport. Ook dit bericht bevat weer veel details, die grote kennis vereisen van de geografie van de hoofdstad.

De rubriek In Brief bestaat uit vijf korte berichten. Bij de aardbeving in Taiwan zijn geen Thai gewond geraakt, om er een te noemen. Een ander: De ceremoniële opening van het nieuwe parlement wordt door de koning verricht in de Ananta Samakhom Throne Hall, heeft NLA-voorzitter Pornpetch bekend gemaakt. De datum is nog niet bekend, want de Kiesraad moet de definitieve verkiezingsuitslag nog bekendmaken. En nu maar hopen dat de koning op tijd komt, want hij komt altijd uren te laat, bijvoorbeeld op diploma-uitreikingen. [Ik vermoed dat zijn horloge kapot is]

– Op naar pagina 3 met vijf berichten. De opening meldt dat 12.000 bestuurders die tijdens Songkran onder invloed achter (automobilisten) of aan (motorfietsers) zaten naar het Department of Probation (Reclassering) zijn gestuurd. 480 moesten van de rechtbank een elektronische armband dragen en enkelen kregen het bevel een afkickprogramma te volgen. Wie alle details wil lezen, klik hier: Campaign nets 12,000 drink-drivers.

– Amnesty International Thailand herinnert de regering aan haar belofte de mensenrechten te beschermen en speciale maatregelen te treffen om de veiligheid van kwetsbare mensen te waarborgen. Ze hoopt dat de nieuwe regering het wetsvoorstel goedkeurt dat gedwongen verdwijningen en marteling door overheidsdienaren strafbaar stelt.

De NLA buigt buigt zich momenteel over het wetsvoorstel om na te gaan of het in overeenstemming is met een resolutie die in maart is aangenomen over ratificering van de International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.

Het is inmiddels 5 jaar geleden dat Karen-actievoerder Porlajee ‘Billy’ Rakchongcharoen spoorloos verdween. Hij steunde de Karen, wier hutten en graansilo’s in nationaal park Kaeng Krachan (Kanchanaburi) door boswachters in brand waren gestoken. AI-campagnevoerder Katherine Gerson zegt dat zijn verdwijning als een dreiging kan worden beschouwd voor activisten en bewijst dat de regering faalt in het voorzien van rechtvaardigheid voor betrokkenen.

De Supreme Administrative Court stelde destijds vast dat de Karen, wier voorouders al in het bos leefden voordat het de status van nationaal park kreeg, er illegaal woonden. Voor de brandstichting kregen ze elk 10.000 baht. Het Department of Special Investigation is nog bezig met een onderzoek naar de verdwijning. Porlajee werd het laatst gezien door het toenmalige parkhoofd Chaiwat.

– Van de drie berichten over de verkiezingen op de pagina noemde ik al één in Nieuws van de website: de drie kandidaten van de New Economics Party die de Kiesraad hebben gevraagd hun partij op te heffen omdat die gedomineerd zou worden door buitenstaanders waardoor hen het werken onmogelijk wordt gemaakt.

– Het bestuur van de Democraten heeft een commissie benoemd die regels gaat opstellen voor de verkiezing van het nieuwe partijbestuur en een partijleider, waarover volgende week woensdag wordt vergaderd. De partij heeft sinds 24 maart geen leider meer, omdat Abhisit aftrad vanwege de tegengevallen uitslag ook in Bangkok en het Zuiden, traditioneel bolwerken van de Democraten.

– Laatste bericht. President Pornpetch van de NLA vindt het prematuur om nu al na te denken over een regering van nationale aanheid. Die suggestie is gedaan om uit de impasse te geraken die is ontstaan door de verkiezingsuitslag, waardoor zowel Pheu Thai als Palang Pracharath grote moeite hebben een meerderheids coalitieregering te vormen. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2019)


 

Voor chamade alleen gevonden sein tot overgave, maar dat zal wel niet bedoeld zijn.


 

Nieuws van de website 17-18 april

• NCB: Kredietinlichtingen bereiken hoogtepunt door stijgende schulden
Duty-free concessies: Commissie besluit eind deze maand of PPP-wet van toepassing is
• In Tokio vermiste Thaise jongen gevonden, ‘vredig gestorven door een ongeluk’, aldus de moeder
• Koningin Sirikit met koorts opgenomen in ziekenhuis
• 40 wegen rond Grand Palace woensdag tijdelijk dicht voor repetitie kroningsceremonies
• Na vijf gevaarlijke dagen nul verkeersdoden in vijf provincies
• 38 katten gered uit populair katcafé, eigenaar aangehouden wegens dierenwreedheid
• Piyabutr ontkent controversiële beschuldigingen; veel supporters bij TCSD-bureau
• Kabinet akkoord met nieuwe landingsbaan op Suvarnabhumi mits goedgekeurd door MER
• Marine verwijdert binnen een week seasteading platform 12 mijl vanaf de kust van Phuket
• Negen personen in staat van beschuldiging voor ziekenhuisruzie in Prachuap Khiri Khan

BP in vogelvlucht

18 april – Wat valt op vandaag in de krant? Wat zijn de interessante nieuwsitems voor mijn lezers? Afgaande op mijn eigen belangstelling niet de voorpaginaverhalen, maar het openingsverhaal van pagina 2 over de Amerikaanse bitcoinhandelaar die 12 nautische mijl voor de kust van Phuket een seasteading (stead betekent plaats, stede) heeft laten construeren. Hij riskeert de doodstraf meldt de kop dreigend.

Als tweede viel mij de kop PM ‘unhappy’ with road death toll op. Alhoewel het aantal verkeersongelukken, gewonden en doden tijdens de seven dangerous days scherp is gedaald, is de premier nog niet tevreden. Da’s raar, want die vermindering is een goede reden voor hem om zich op de borst te kloppen. En dat doen politici, ook nep-politici als Prayut, toch graag.

De politiek neemt vandaag een bescheiden plaatsje in met twee berichten: de ‘jacht’ op Piyabutr, al gemeld in Nieuws van de website, en een berichtje op de voorpagina over de mogelijkheid van een ‘outsider premier’ om de impasse te doorbreken die is ontstaan over de vorming van een nieuwe regering.

Tientallen supporters waren gisteren naar het TCSD-bureau gekomen om Pityabutr, secretaris-generaal van Future Forward, een hart onder de riem te steken, maar het corps diplomatique kwam deze keer niet, zoals bij Thanathorn, opdagen. Alleen de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen en de (Thaise) NHRC hadden vertegenwoordigers gestuurd om de zaak te observeren.

Verder noem ik dat de koppenmaker van de krant een creatieve ingeving  had – hij speelt wel vaker met woorden – door te koppen: Out of the frying pan, into the pot. Het artikel gaat over de aanvraag van de Khaokwan stichting, opgericht door Daycha Siripatra, van een vergunning voor de productie van medische cannabis (pot). Het Department of Thai Traditional and Alternative Medicine gaat hem registreren als traditionele genezer, waardoor de vergunning naar alle waarschijnlijkheid zal worden verleend omdat hij aan de criteria voldoet.

Benieuwd naar wat ik niet heb genoemd?  Nog even geduld, dat komt later. Ga eerst ontbijten.

Bangkok, 36 graden
‘A growing heat, like a million blazing suns all focused on me, lit my insides. It felt like I was being cooked in the Gabriella Roast Cooker, me spinning around-and-around to heat my flesh evenly.

For some reason I was having trouble comprehending the sudden change in my revolving world as I swelled with a horrible, billowing fire.’
(Laura Kreitzer, Abyss)

Koning, keizer, admiraal enz

18 april – De drie artikelen op de voorpagina die ik hierboven niet heb genoemd, gaan over het uitstel van betaling dat de drie grote telefoonmaatschappijen krijgen voor de vergunning van het 900 MHz spectrum, de verkeersmaatregelen in Bangkok tijdens de kroningsceremonies op 4-6 mei en de ziekenhuisopname van koningin Sirikit. Het (vierde) outsider-bericht dat ik al even aanstipte, komt later aan de orde.

Om met Her Majesty the Queen, zoals de krant eerbiedig schrijft, te beginnen. Ze had koorts als gevolg van een blaasontsteking. Wat zeggie? Het Royal Household Bureau, die bekend maakte, windt er geen doekjes om, en bevestigt dat ook koninklijke hoogheden een blaas hebben. Wat me doet denken aan de reclameslogan: Koning, keizer, admiraal, Popla gebruiken ze allemaal. Vraagje: Is dit majesteitsschennis?

Het uitstel van betaling is verleend door telecommunicatie waakhond NBTC, nadat premier het controversiële artikel 44 van de interim-grondwet had ingezet om de impasse te doorbreken. Er deed zich namelijk een probleem voor omdat de Grote Drie zeiden geen geld te hebben voor de veiling van het 700 MHz spectrum ten behoeve van 5G, want die staan nog in het krijt bij de NBTC voor de veiling van het 900 MHz spectrum.

De steunverlening kost de overheid 56 miljard baht, maar de NBTC zit er niet mee want de veiling van het 700 MHz spectrum zal naar verwachting minstens 75 miljard baht opleveren voor de overheid. Het uitstel wordt wel verleend onder de voorwaarde dat de maatschappijen op de veiling van dit spectrum in juni bieden.

Het inzetten van artikel 44 en het uitstel is op zware kritiek gestuit van experts, waaronder president Somkiat van de TDRI. Ze zeggen dat particuliere maatschappijen ten koste van overheidsgelden worden geholpen. Somkiat noemt de veiling van het 700 MHz geen normale veiling, omdat de artikel-44 order alleen de drie maatschappijen toestaat te bieden.

Over de verkeersmaatregelen die van 4 tot 6 mei gelden in verband met de kroningsceremonies kan ik kort zijn: zie onderstaande plattegrond. Gisteren vond een repetitie plaats en waren wegen al tijdelijk afgesloten. De sociale media staan bol van de kritiek op de maatregelen, waarbij bepaalde opmerkingen over de koning niet worden geschuwd [als u begrijpt wat ik bedoel].

Suggestie: Outsider-premier biedt uitweg uit impasse

18 april – Thepthai Senapong, de Democraat die heeft voorgesteld een regering van nationale eenheid te vormen, komt nu met een nieuw voorstel om uit de politieke impasse te geraken: de benoeming van een zogeheten outsider premier, een man die niet partijgebonden is. Die mogelijkheid biedt de grondwet mits minstens tweederde (500 leden) van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat er voor kiezen.

Thepthai vindt dat de partijen een stapje terug moeten doen anders kan de huidige regering Prayut aan de macht blijven zolang er geen nieuwe regering is. Thepthai zegt dat het voorstel in de huidige fase wellicht vergezocht lijkt, maar politieke partijen beginnen het als serieuze optie te zien nadat de Kiesraad de uitslag van de verkiezingen officieel heeft bevestigd, gepland op 9 mei. ‘Als een coalitieregering niet gevormd kan worden, neemt de druk op alle partijen toe om samen te komen.’

Kleine meerderheid geen probleem; Constitutionele Hof is er nog niet uit
Verder meldt het bericht dat partijleider Paiboon (People’s Reform Party) zorgen wegwimpelt dat een coalitie geleid door Palang Pracharath, die een kleine meerderheid vereist, niet in staat zal zijn belangrijke wetsvoorstellen goedgekeurd te krijgen. ‘Een kleine meerderheid is geen probleem’, zegt hij, want de Senaat kan zich aansluiten bij het Huis van Afgevaardigden bij de stemming over wetsvoorstellen en kredietaanvragen.

Als laatste meldt het bericht dat het Constitutionele Hof gisteren geen overeenstemming heeft bereikt over de vraag of het een Kiesraad-petitie in behandeling neemt, waarin gevraagd wordt de knoop over de toekenning van partijlijstzetels door te hakken. Op 24 april praat het Hof verder over de heikele kwestie. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2019)

Perfect voor rokjesdag, deze rok met dessin van bloemen- en dierenprints, schrijft mijn lieve vriendin Claudi Sträter over deze rok van € 99,95. De rok is een van de vier bestsellers van dit moment waarmee het voorjaar kan worden gevierd.

De andere zijn een gele blouse, maar dan lijkt ze op een kanariepiet – niet doen dus –, een enkellange jurk met verticaal streepjeseffect waardoor ze langer lijkt – doen we ook niet want ze is lang genoeg –, een kreukvrije pantalon van travel-kwaliteit – doen we niet want we hebben geen reisplannen – en een fijn gebreide trui in de trendkleuren roze, lime, lichtgeel en army – valt ook af want lijkt me te warm voor een zonnige voorjaarsdag.

Wikipedia schrijft over rokjesdag: Rokjesdag is een term die soms wordt gebruikt voor een dag in het voorjaar waarop opvallend veel vrouwen voor het eerst in het jaar een korte rok dragen op blote benen. De term wordt vaak gebruikt voor de eerste zomerse dag van het jaar waarop de temperatuur boven de 20 graden komt.

De term bestaat al langer, maar is in Nederland bekend geworden door Martin Bril, die soms ten onrechte doorgaat voor de bedenker van de term. Bril gebruikte ‘rokjesdag’ voor het eerst in 1996 in een column in het Parool, waarna hij er regelmatig op terugkwam in zijn columns, onder andere in de Volkskrant. Brils fascinatie had te maken met het door hem waargenomen gegeven dat vrouwen – als bij geheime afspraak – opeens en masse op straat verschijnen met blote benen en een rok.

Persoonlijke noot: In Thailand is het elke dag rokjesdag, beter gezegd hotpantdag.

Crypto paar hangt de doodstraf boven ’t hoofd

18 april – Op pagina 2 veel aandacht voor de zogeheten seasteading-structuur, twaalf nautische mijl vanaf de kust van Phuket. Niet overdreven, want nog nooit vertoond, althans in Thailand.

De opdrachtgever, een Amerikaanse bitcoinhandelaar, liet het begin dit jaar optrekken door het seasteading bedrijf Ocean Builders. Op zo’n manier kon hij buiten de armen van Justitie of de fiscus blijven door een onafhankelijke ‘natie’ te stichten, een gebruik dat niet onbekend is in kringen van libertariërs en tech pioniers.

Het bouwsel lijkt te zijn geconstrueerd op een klein olieplatform en staat buiten de territoriale wateren waar de Thaise wet niet geldt. Maar volgens de Thaise autoriteiten staat het te dicht bij de kust en vormt het een bedreiging van ’s lands soevereiniteit. Bovendien staat het in de scheepvaartroute van olietankers naar Phuket.

De Amerikaan en zijn Thaise vrouw worden beschuldigd van overtreding van een artikel in het wetboek van Strafrecht dat gaat over handelingen die Thailand’s onafhankelijkheid beperken. Dat artikel stelt als maximale straf de doodstraf of levenslang op overtreding .

Gisteren is besloten het visum van de Amerikaan in te trekken, kort nadat het Third Naval Area Command aangifte had gedaan bij de politie van Wichit (Phuket). Het Marine Department is gevraagd het bouwsel te verwijderen, maar gisteren toen de krant sloot was dat nog niet gebeurd. Een panel is gevormd om de zaak te onderzoeken en de immigratiepolitie speurt in het land naar het echtpaar, dat voortvluchtig is.

Het panel en het provinciaal kantoor van het ministerie van Industrie gaan de scheepswerf inspecteren waar het platform is geassembleerd. Wanneer die niet over de vereiste vergunningen beschikt, wordt ze gesloten. Het Harbour Department waarschuwt vaartuigen voor het platform; het heeft de coördinaten bekend gemaakt.

Daycha erkend als traditioneel genezer

18 april – Als laatste in Nieuws uit Thailand wijd ik enkele woorden aan het goede nieuws voor de Khaokwan stichting in Suphan Buri en haar oprichter: Daycha Siripatra wordt door het Department of Thai Traditional and Alternative Medicine geregistreerd als beoefenaar van traditionele geneeskunde omdat hij aan alle criteria voldoet.

Hoofd Marut van het departement heeft dat gisteren bekend gemaakt. Hij zei dat Daycha een sterke belangstelling heeft voor traditionele geneeskunde en wees op de warme belangstelling die hij geniet van lokale gemeenschappen, zijn bereidheid om kennis over te dragen en zijn redelijke prijzen. Marut verwacht dat de registratie binnen een week rond is.

De stichting kwam in het nieuws toen het Office of the Narcotics Control Board op 3 april een inval deed en cannabisplanten en cannabisolie aantrof. Het kantoor beschuldigde hem van verstrekking van cannabisolie aan kankerpatiënten zonder dat hij daarvoor de vereiste vergunning had. Bij de inval werd een werknemer gearresteerd, maar die is later vrijgelaten op borgstelling. Daycha was tijdens de inval in het buitenland.

De registratie stelt de stichting in staat nu een vergunning aan te vragen op grond van de gewijzigde Narcotics Act. Ik zou zeggen: Eind goed al goed.


 

Nieuws van de website 16-17 april

• Ook premier Prayut geschokt over brand in Notre Dame
• Pattani: Defensievrijwilliger (59) doodgeschoten door passerende motorrijders
• In 5 gevaarlijke dagen 8.222 zaken naar de rechter wegens rijden onder invloed
• Meeste ongelukken en gewonden in Chiang Mai, meeste doden in Udon Thani (14)
• Japanse politie gearriveerd in Thailand voor onderzoek naar telefonische oplichting
• nav aanhouding 15 Japanse verdachten op 29 maart in Bang Lamun (Pattaya)
• Man uit Myanmar in de bergen aan de grens aangehouden met 112 kilo kratompoeder
• Prachuap Khiri Khan: 2 bendes raken slaags bij ziekenhuis, waar gewond bendelid werd behandeld
• 7,5 ton ivoor (2.748 slagtanden) door Chinese autoriteiten onderschept
• Ubon Ratchathani: Dronken bestuurder ramt met zijn pickup truck ijzerwarenwinkel

Wereldwijde rouw om de brand in de Notre Dame

17 april – Thaise kranten en journaals besteden vandaag veel aandacht aan de brand in de Notre Dame. Bangkok Post schrijft dat wereldleiders hun solidariteit met Frankrijk hebben betuigd en steun bij de restauratie hebben toegezegd.

Ook premier Prayut mengt zich in dit koor. De premier noemt de brand ‘tragisch’ en ‘hartverscheurend’, aldus regeringswoordvoerder Werachon. ‘Hij is vol vertrouwen dat de Franse regering en het volk van Frankrijk in staat zullen zijn het historische monument snel te restaureren.’

Ook andere leiders gebruiken grote woorden. De premier van Libanon noemt de brand ‘een erfgoed en humanitaire ramp’, de Japanse kabinetschef noemt de schade ‘een verlies voor de wereld’, hij zegt: ‘Onze harten doen pijn.’

Voormalig Amerikaans president Obama plaatste een oude foto van hem, zijn vrouw Michelle en twee dochters met brandende kaarsen online. Michelle was toevallig maandag in Parijs, ze schrijft op Twitter: ‘The  majesty of Notre Dame – the history, artistry, and spirituality – took our breath away, lifting us to a higher understanding of who we are and who we can be.’

Het artikel neemt het grootste deel van de voorpagina in beslag, maar vormt niet de opening. Die gaat over wat in de kop wordt genoemd de ‘list seat saga’, die zich maar voortsleept. Vaste lezers van Nieuws uit Thailand hoef ik niet uit te leggen wat daarmee bedoeld wordt: de berekening van de 150 partijlijstzetels, waarover grote verwarring is ontstaan. Zelfs de Kiesraad weet het niet want die heeft het Constitutionele Hof gevraagd klare wijn te schenken.

Constitutionele Hof houdt zich afzijdig, menen waarnemers

17 april – Politieke waarnemers denken dat het Constitutionele Hof zich niet waagt aan een uitspraak over de berekening van de 150 partijlijstzetels, maar de beslissing overlaat aan de Kiesraad.

Somchai Juengprasert, Kiesraadcommissaris van 2006 tot 2013, denkt dat het Hof ofwel het verzoek van de Kiesraad niet in behandeling neemt of weigert te oordelen over de berekeningsmethode en zich alleen beperkt tot commentaar op de rechtsgeldigheid van de organieke wet op de verkiezingen. Somchai verwijst naar een andere zaak toen hij commissaris was. Het Hof wees de zaak af met als verklaring dat het niet de juridisch adviseur van de Kiesraad is.

De verwarring is allemaal terug te voeren op het mixed-member proportional represention system, dat door de grondwetcommissie is geïntroduceerd in de organieke wet op de verkiezingen. Volgens dit systeem zouden partijen die bij de districtsverkiezingen de kiesdrempel niet hebben gehaald, alsnog recht hebben op een zetel in het Huis van Afgevaardigden, maar dat staat op gespannen voet met een artikel in de grondwet.

De zaak is van belang voor de formering van een nieuwe regering. Palang Pracharath, de pro-Prayut partij, heeft haar hoop gevestigd op de kleine partijen die volgens de berekening van de Kiesraad goed zijn voor 11 partijlijstzetels (ten koste van de grote partijen), zodat ze een coalitieregering kan vormen. Ze zou dan de coalitieregering die Pheu Thai nastreeft, buiten de deur kunnen houden.

Openbare aanklager Thanakrit schrijft op Facebook dat het Hof, wanneer het de zaak niet in behandeling neemt, als reden kan geven dat er nog geen sprake is van een echt conflict omdat de Kiesraad nog officieel bekend moet maken welke methode ze prefereert.

Verder geldt dat de Kiesraad de juridische bevoegdheid heeft de partijlijstzetels toe te kennen op basis van de grondwet en de organieke wet, dus het Hof kan redeneren dat de zaak geen juridisch conflict oplevert over de bevoegdheid van de Kiesraad. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2019)

Bangkok, 36 graden
• ‘God, it was hot! Forget about frying an egg on the sidewalk; this kind of heat would fry an egg inside the chicken.’ (Rachel Caine)
• ‘The heat made people crazy. They woke from their damp bedsheets and went in search of a glass of water, surprised to find that when their vision cleared, they were holding instead the gun they kept hidden in the bookcase.’ (Kristin Hannah, Summer Island)

Komen ze wel of komen ze niet?

17 april – Buitenlandse ambassades hebben geen contact opgenomen met de Technology Crime Suppression Division (TCSD) van de politie over hun aanwezigheid wanneer Future Forward secretaris-generaal Piyabutr zich vandaag meldt bij de politie om te horen waarvan hij beschuldigd wordt. Dit zegt een hoge ambtenaar van de TCSD.

De mededeling staat op gespannen voet met wat FFP-woordvoerder Pannika eerder zei. Buitenlandse ambassades hebben volgens haar gevraagd de gebeurtenissen vandaag te mogen observeren. Maar de krant vermeldde niet aan wie ze dat gevraagd zouden hebben.

Afijn, om 10 uur vanochtend weten we meer want dan moet Piyabutr op het matje komen. Hij krijgt dan te horen dat hij beschuldigd wordt van overtreding van de draconische Computer Crime Act en minachting van de rechtbank wegens een partijverklaring die hij vorige maand op Facebook heeft voorgelezen over de ontbinding van Thai Raksa Chart.

Zoals bekend waren buitenlandse diplomaten eerder aanwezig toen partijleider Thanathorn bij de politie moest verschijnen. Hij wordt beschuldigd van opruiing wat een zwaardere straf kan opleveren dan de straf die Piyabutr boven het hoofd hangt. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2019)

Persoonlijke noot: Mocht u zich afvragen waar hep dit allemaal voor nodig? Future Forward wordt gehaat door de NCPO en het leger, omdat de partij onder andere wil bezuinigen op de defensie-uitgaven, de dienstplicht wil afschaffen, het aantal militairen met de rang van generaal wil beperken en de rol van de door de junta te benoemen Senaat wil beperken.

Verkeersdodental Songkran sterk verminderd

17 april – Het aantal verkeersdoden tijdens de eerste vijf dagen van de seven dangerous days is aanzienlijk lager dan vorig jaar en zou, zo hoopt het Department of Disaster Prevention and Mitigation, wel eens op de helft van het aantal van vorig jaar kunnen uitkomen.

Verklaring: er wordt vaker gecontroleerd en er worden strenge straffen uitgedeeld voor overtreding van de verkeersregels en rijden onder invloed.

Enkele cijfers: Het aantal ongelukken bedraagt nu 2.702, het aantal gewonden 2.807 en het aantal doden 297. 4,9 miljoen voertuigen zijn gestopt en gecontroleerd, 19 procent meer dan vorig jaar. 1,06 miljoen zaken zijn aanhangig gemaakt bij rechtbanken, 35,6 procent meer dan in 2018.

Gisteren werden 235.838 personen aangehouden wegens overtredingen. Van hen droegen 64.926 geen helm en 57.452 hadden geen rijbewijs.

40,7 procent van de ongelukken was te wijten aan alcoholgebruik en 27,5 procent aan te snel rijden. Bij 80 procent van de ongelukken was een motorrijder betrokken en 67 procent gebeurde op snelwegen.

Kort Nieuws woensdag 17 april

– Zomerstormen met hagel zijn maandagavond/nacht flink tekeer gegaan in enkele provincies van het Noordoosten en de Central Plains. Tal van woningen, een tempel, school, billboards en elektriciteitspalen waren niet bestand tegen het geweld.

In Phitsanulok vielen takken op tenten van een voedselfestival, waardoor deelnemers zich ijlings uit de voeten moesten maken. In Buri Ram was de wind zo sterk dat enkele huizen 30 meter werden meegesleurd.

– Maandag is de Civil Registration Act van kracht geworden, die voorziet in een centrale lijst met de domicilies van verdachten tegen wie een arrestatiebevel is uitgevaardigd. De namen van verdachten die nog niet zijn aangehouden of nagelaten hebben zich binnen 180 dagen na het uitvaardigen van het bevel te melden, worden geschrapt op de household registratielijst en geplaatst op de nieuwe centrale lijst. De verplaatsing helpt de politie bij haar onderzoek naar de boosdoeners. Wanneer ze zich uiteindelijk melden, verhuizen hun namen weer terug.

Het systeem wordt al een tijdje toegepast. Critici menen dat het een aantasting is van de basisrechten van verdachten. Maar vice-voorzitter Sombat van de Lawyers Council zegt dat de maatregel in het algemeen belang is, wat ook de reden voor het parlement was er goedkeuring aan te verlenen.

– Nieuw woord: hospital brawl (ziekenhuis ruzie). Pagina 3 opent met het bericht dat de ziekenhuisruzie ‘epidemie’ verergert. Permanent secretaris Sukhum van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat het moeilijk is ruzies in ziekenhuizen te voorkomen daar ze rond de klok vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Hij heeft de politie en openbare aanklagers gevraagd snel actie te nemen tegen groepen die met elkaar op de vuist gaan.

Sukhum reageert op twee recente ruzies: maandagavond in Prachuap Khiri Khan en vorige week in Chaiyaphum. Maandag raakten zes mannen gewond toen twee rivaliserende bendes in het district Bang Saphan Noi slaags raakten bij een ziekenhuis waar een man werd verpleegd die eerder bij een vechtpartij gewond was geraakt.

In Chaiyaphum ging het om twee groepen teenagers die tijdens Songkran ruzie hadden gekregen waarbij twee werden gewond. Zij gingen nog een tijdje door bij de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Elf personen kunnen een arrestatiebevel verwachten.

– En daarmee ben ik aan het eind gekomen van Nieuws uit Thailand van vandaag. De rubriek In Brief bevat drie berichten, waarvan twee al vermeld zijn in Nieuws van de website. Het derde zegt dat de luchtmacht in augustus een eigen satelliet gaat lanceren. Die gaat geologische informatie verzamelen en de omvang van natuurrampen controleren.


 

Klik hier voor een fotoalbum met 19 foto’s van Songkran.


 

Terug naar BKK: Mittraphap road in Si Khieu (Nakhon Ratchasima)

Nieuws van de website 15-16 april

• 11 vuurwapens verdwenen uit politiebureau Thong Lor; 4 agenten staan DNA en vingerafdrukken af
• Zipline Flight of the Gibbon Co in Chiang Mai gesloten nav dodelijke val Canadese toerist
Seven dangerous days: Na 4 dagen nog steeds zakkende ongevallencijfers
• Uit zee geredde hond Boonrod (survivor) terug op ’t vasteland
• Korat en Kalasin hard getroffen door zomerstormen; veel schade aan huizen
• Drie Vietnamese trawlers in Thaise wateren onderschept wegens illegaal vissen
• Rail Department (beleid en beheer spoorwegnet) formeel van start na koninklijke goedkeuring
• Vietnamees zakkenrollers echtpaar (50 en 60) aangehouden in amusementspark Pathum Thani
• Bangkok, expressway: Zeven personen gewond door botsing met auto die tegen het verkeer in reed
• Chachoengsao: Spidercop redt bewusteloze vrouw die overdosis pillen had geslikt

SRT heeft grootste plannen voor rivieroever

16 april – Bangkok Post opent vandaag met een Special report over de ambitieuze plannen van de Spoorwegen (SRT) haar eigendom van 277 rai in Klong Toey over een lengte van 1,16 kilometer langs de rivier Chao Phraya commercieel te ontwikkelen om haar grote schuldenlast van 100 miljard baht te verlichten.

De SRT denkt aan een regionaal winkelgebied, ultra-luxueuze hotels, condominiums, een chic winkelcentrum, een conventie- en tentoonstellingscentrum, een toren van 350 meter met een sky restaurant en moderne kantoorruimte, maar het wordt geen kopie van het enkele maanden geleden geopende Iconsiam dat bezoekers uitzicht biedt op de hoogbouw van Silom en Sathon.

De SRT pocht [woordkeus krant] dat het meer gaat lijken op Bang Krachao, een groot groen eiland in Samut Prakan, door Time magazine omschreven als ‘Best Oasis of Asia’.

Het gebied in Klong Toey wordt momenteel bezet door landkrakers, er staan loodsen, het huisvest het oude Mae Nam spoorwegstation en er ligt een zelden gebruikte spoorlijn. De SRT heeft al haalbaarheidsstudies laten doen en de investeringsopties beoordeeld. Ze verwacht dat bieden op de gronden de komende twee jaar in beslag neemt. De waarde wordt geschat op 200 miljard baht.

SRT adjunct-traffic manager Somyut zegt dat de Chao Phraya Gateway, zoals het project wordt genoemd, niet alleen het zoveelste mixed-use complex is, maar ook gaat dienen als gateway (poort) naar het hele riviergebied.

President Pornarit van de Thai Real Estate Association vindt het nog te vroeg om te veronderstellen dat het project levensvatbaar is. Volgens de SRT kan het break-even point binnen acht jaar bereikt worden, maar hij wijst erop dat de detailhandels- en kantoorsectoren al een verzadigingspunt hebben bereikt.

Iconsiam ging eind vorig jaar open en spoedig zijn er nieuwe kapers op de kust, zoals Bangkok One aan de Rama IV Road en Bangkok Mall bij de Bang Na kruising. “Er zijn veel andere nieuwe projecten, wat duidelijk aantoont dat de stad afstevent op overaanbod.’ (Zie verder de pagina Spoorwegen 2)

‘Eenheidsregering komt neer op dictatuur’

16 april – Het idee voor de vorming van een regering van nationale eenheid krijgt maar weinig handen op elkaar van politieke partijen. Woordvoerder Pannika van Future Forward zegt dat checks and balances de kern vormen van elk democratisch systeem. Als alle partijen de krachten bundelen zonder oppositie komt dat neer op dictatuur en een verlenging van het huidige NCPO-bewind.

De suggestie is onder anderen gedaan door Thepthai Senpong, Democratisch parlementskandidaat voor Nakhon Si Thammarat kiesdistrict 3. Hij zegt dat het zijn eigen mening is en niet die van de partij. Het was ook niet bedoeld de Democraten te bevoordelen, die bij de verkiezingen een gevoelig verlies hebben geleden en hun traditionele bolwerk in het Zuiden en beneden-Noorden zijn kwijtgeraakt.

Het voorstel is geopperd als reactie op de impasse die dreigt bij het vormen van een nieuwe regering. De twee grootste partijen Palang Pracharath en Pheu Thai willen beide een coalitieregering vormen, maar missen voldoende zetels. Palang kan met de steun van de (benoemde) Senaat  Prayut laten terugkeren, maar Pheu Thai kan een meerderheidsregering vormen met de steun van enkele partijen. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2019)

Bangkok 36 graden
Maycomb was a tired old town, even in 1932 when I first knew it. Somehow, it was hotter then. Men’s stiff collars wilted by nine in the morning. Ladies bathed before noon after their three o’clock naps. And by nightfall were like soft teacakes with frosting from sweating and sweet talcum.
(Harper Lee, To Kill a Mockingbird)

Dronken Benz-rijder belooft voor de weeskinderen te zorgen

16 april – De dronken bestuurder die donderdagavond met zijn Mercedes-Benz een frontale botsing veroorzaakte waarbij een echtpaar om het leven kwam en hun 12-jarige dochter [16 volgens een eerder bericht] ernstig werd verwond, belooft voor hun twee kinderen te zullen zorgen van wie de ander in het buitenland studeert.

De 57-jarige eigenaar van Thai Carbon & Graphite Co zegt dat het ongeluk de ‘meest bittere les’ van zijn leven was en dat hij wellicht stopt met drinken. ‘Ik wil mijn excuses maken en vergeving vragen. Ik kan bevestigen dat ik ervoor zal zorgen dat de twee [weeskinderen] de beste zorg krijgen. Zolang het nodig is, zal ik  financiële steun voor hun onderwijs verlenen.’

Vrijgelaten op borgstelling ging hij gisteren op ziekenbezoek in het Bangkok ziekenhuis en meldde zich daarna bij de politie voor verder verhoor. Hij zei dat de toestand van het meisje was verbeterd.

Bizar ongeluk
Een tweede bericht op dezelfde pagina als bovenstaand bericht geeft nadere details over wat op de website een ‘bizar ongeluk’ wordt genoemd. Zes personen, waaronder twee Fransen, werden gewond toen een automobilist op de Si Rat Expressway ‘amok maakte’ [?] in zijn voertuig en aan de verkeerde kant van de weg reed.

Die positie veroorzaakte een aantal botsingen, waaronder met twee taxi’s en drie motorfietsen toen hij de weg op reed. De spookrijder brak daarbij zijn benen. De man testte negatief op alcoholgebruik, alhoewel in zijn wagen wel een lege whiskyfles werd gevonden.

Piyabutr meldt zich morgen bij de politie

16 april – Secretaris-generaal en mede-oprichter van Future Forward Piyabutr Saengkanokkul meldt zich morgen bij het bureau van de TCSD aan de Chaeng Wattana Road in het regeringscomplex. Op zijn Facebook schrijft hij dat hij eerder was opgeroepen te verschijnen als getuige om een verklaring af te leggen in een zaak tegen de webmaster van de partij, maar hij kon toen niet komen omdat hij in het buitenland was. De politie heeft hem nu opgeroepen als verdachte (!).

Piyabutr wordt beschuldigd van overtreding van de draconische Computer Crime Act en minachting van de rechtbank. Aanleiding is een videoboodschap van hem waarin hij het partijstandpunt voorleest over de ontbinding van Thai Raksa Chart door het Constitutionele Hof, de partij die prinses Ubolratana had genomineerd als haar kandidaat-premier. Daarvoor stond in eerste instantie alleen de webmaster terecht.

Vertegenwoordigers van enkele buitenlandse ambassades hebben gevraagd [aan wie?] de procedure te mogen observeren, zoals ze ook eerder gedaan hebben toen Thanathorn zich meldde bij het politiebureau van Pathumwan in verband met een demonstratie tegen de junta in 2015. Hij wordt onder andere beschuldigd van opruiing.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemde die aanwezigheid een inbreuk in het Thaise rechtssysteem, maar de Amerikaanse ambassade liet in reactie daarop weten regelmatig opvallende zaken te volgen om te zien of de rechtsregels correct worden toegepast.

De gewraakte verklaring die Piyabutr voorlas, zegt dat de afgelopen dertien jaar pogingen zijn gedaan de wet als politiek middel te gebruiken, wat vragen oproept over de onafhankelijkheid van overheidslichamen en het gebruik van het Constitutionele Hof voor politiek gewin. En dat leidt vaak tot meer aanvaringen tussen conflicterende partijen. (Zie ook de pagina Verkiezingsnieuws 2019)

Kort Nieuws dinsdag 16 april

– Wat biedt de krant verder vandaag nog? Ik noem drie berichten.
1 In het Noorden doen de autoriteiten verwoede pogingen een eind te maken aan de bosbranden, die in het district Mae Chan (Chiang Rai) 1.000 rai hebben vernield. De branden die zondagavond zijn opgelaaid op Doi Chake, een schilderachtig bergreservaat, bedreigen de inwoners van vijf nabijgelegen dorpen.

Commandant Supachoke van het 3rd Corps zegt dat 1.500 soldaten, boswachters en vrijwilligers proberen het vuur onder controle te brengen, maar dat is op slechts enkele plaatsen gelukt. Vooral de situatie bij de Tat Tong waterval baart zorgen. Twee helikopters zijn ingezet om water uit een reservoir over de vlammen te storten.

Zijn adjunct Bancha noemt het vreemd dat bijna gelijktijdig op verschillende plaatsen op de bergen van het district branden uitbreken. Hij zegt dat een ramp van deze omvang nooit eerder is voorgekomen. Bancha gelooft niet dat de branden een natuurlijke oorzaak hebben, zoals blikseminslag. Hij vermoedt dat ze opzettelijk worden aangestoken.

De laatste satellietbeelden geven 291 hot spots in Chiang Rai aan en 57 in Nan. Als gevolg van de bosbranden is de concentratie PM 2,5 stofdeeltjes in alle noordelijke provincies, met uitzondering van Tak en Phrae, gestegen tot boven het veiligheidsniveau. In Mae Sai is 115 mcg gemeten.

2 Het Department of Highways gaat rond het district Muang in Pattani een ringweg aanleggen om het vrachtverkeer naar Maleisië te vergemakkelijken. De nieuwe vierbaansweg, gepland tussen  Highway 418 in het district Nong Chik en het district Yaring, wordt in twee fases aangelegd: een stuk van 2,1 km (kosten 380 miljoen baht) en een stuk van 2,15 km (366 miljoen baht). Naar verwachting is de weg in december 2020 klaar. Het departement hoopt dat de weg deel gaat uitmaken van een groter wegennetwerk in het Zuiden.

3 Individuen en organisaties die marihuana in hun bezit hebben voor medisch gebruik dienen uiterlijk 19 mei de Food and Drug Administration (FDA) daarover te informeren. Wanneer ze dat niet doen, worden ze gearresteerd.

Artsen en andere medische professionals die een vergunning willen verkrijgen om marihuana voor te schrijven dienen zich te registreren en een verplichte training te volgen van het ministerie van Volksgezondheid of instituten die door het ministerie zijn geautoriseerd.

– Pagina 3 bevat verder de rubriek In Brief met vijf korte berichten, waarvan de meeste al zijn genoemd in Nieuws van de website. Een achtergrondinterview met Sompong Jitradub, docent aan de faculteit Onderwijs van de Chulalongkorn universiteit, sla ik over. Hij meent dat de volgende regering die steunt op een kleine meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, geen lang leven beschoren is. Dat is niet alleen schadelijk voor investeringen maar ook voor de onderwijssector, zegt hij.

Reacties niet mogelijk