Spoorwegen 2 (2017)

Deze pagina is een vervolg van de pagina Spoorwegen (niet meer bereikbaar).

SRT probeert het nu met drie dochters
23 januari – De Spoorwegen (SRT) die zwaar onder de schulden gebukt gaat en materieel heeft dat al net zo armoedig is als de bussen van de BMTA, gaat drie dochtermaatschappijen vormen die het van de schulden moeten helpen verlossen. De schuldenlast wordt geschat op 100 miljard baht (de huidige koers van de baht is € 2,65).
De belangrijkste is een maatschappij die de 40.000 rai grond in het bezit van de SRT, gaat beheren en ontwikkelen. Het bedrijf gaat in maart aan het werk. De andere twee komen pas in 2024 aan de beurt. Ze gaan zich bezighouden met treinroutes en onderhoud.
Het grondbedrijf gaat meer huur vragen voor verhuurd land, een beter gebruik maken van de gronden en particuliere bedrijven uitnodigen om in een PPP-constructie gezamenlijk land te ontwikkelen (private-public partnership).
Huren optrekken is overigens nog niet zo simpel vanwege lange-termijn contracten. Meer wordt verwacht van commerciële ontwikkelingen op A-locaties, zoals bij station Bang Sue en Mae Nam, waaraan ik zelf toevoeg Makassan.

Dinsdag 31 januari
– Vanaf 1 februari kunnen treinkaartjes online worden gekocht. De Spoorwegen verwachten dat daardoor 50 procent meer aan forenzen getrokken kan worden. De service geldt alleen voor de reguliere dienstregeling en niet voor speciale treinen op toeristische routes of gratis ritten. De kaartjes kunnen tot 2 uur voor vertrek worden gekocht. Er moet wel een toeslag worden betaald van 20 (derde klas), 30 baht (tweede klas) tot 40 baht (eersteklas).

Vrijdag 3 februari
– Eigenlijk geen nieuws, want projecten in Thailand hebben vaak te maken met vertraging. Dus ik houd het kort. Het Thai-Chinese hogesnelheidstrein project loopt vertraging op door verschillen in meetsystemen van de railspecificaties. China huurt Thaise experts om het probleem te helpen oplossen voordat de aanbestedingsprocedure en de aanleg beginnen. Het is de bedoeling dat volgende maand een tracé van 3,5 km in Nakhon Ratchasima wordt getest.

Maandag 20 februari
– De Spoorwegen (SRT, State Railway of Thailand) is door het Office of Transport and Traffic Policy and Planning gevraagd onderzoek te doen naar een spoorverbinding tussen Hat Yai en Padang Besar aan de grens met Maleisië.
Het gaat om een dubbelspoorverbinding van 48 kilometer met een spoorbreedte van 1 meter, waarvan de aanleg op 7,9 miljard baht wordt geschat. [Alle spoorlijnen in Thailand hebben een spoorbreedte van 1 meter in afwijking van de internationaal gebruikelijke breedte van 1,435 meter] Wanneer de SRT akkoord gaat, gaat het voorstel via het ministerie van Transport in mei naar het kabinet.
Er staat nog meer te gebeuren in dit deel van het land, want de SRT heeft Japan gevraagd een haalbaarheidsstudie te doen naar een hogesnelheidslijn tussen Bangkok en Kuala Lumpur. Volgende week praat minister Arkhom (Transport) daarover met zijn Maleisische counterpart. Als ze het eens worden en Japan wil helpen, kan de haalbaarheidsstudie nog dit jaar van start gaan.

Woensdag 22 februari
– De inschrijving op de aanleg van de hogesnelheidslijn Bangkok-Hua Hin is vertraagd. Het State Enterprise Policy Office (Sepo) heeft de Spoorwegen (SRT) opgedragen beter de belangstelling te peilen van investeerders voor het project. SRT heeft alleen een brief gestuurd naar investeerders, maar nagelaten een open forum te houden wat Sepo onacceptabel vindt. De aanleg wordt gefinancierd middels de PPP-formule (Public-Private Partnership). Volgens een bron heeft de SRT twee maanden nodig om het beter te doen.

SRT gouverneur en RvB krijgen schop onder hun kont
24 februari – De gouverneur en gehele raad van bestuur van de Spoorwegen (SRT) hebben een enkele reis huis gekregen. Ook voor dit besluit heeft premier gebruik gemaakt van artikel 44 van de interim-grondwet om snel te kunnen handelen. De heren worden verdacht van onregelmatigheden [een eufemisme voor corruptie] bij de dubbelspoor projecten. Een nieuwe raad van directeuren is gevormd.
Premier Prayut is ontevreden over het management van het bedrijf, dat onder aanzienlijke schulden gebukt gaat. Het bedrijf moet efficiënter worden, wat volgens hem een gunstig effect heeft op nationale hervormingen. Volgens een bron bij de SRT is het besluit genomen naar aanleiding van klachten over de aanbestedingsprocedure. De stoelendans moet een onderzoek vergemakkelijken. Wanneer alles koek en ei blijkt, mag de oude gouverneur, die naar het Prime Minister’s Office is overgeplaatst, terugkeren.
De nieuwe voorzitter van de raad van bestuur is Voravidh Champeeratana, voorzitter van de beurscommissie. Verder zijn in de RvB onder anderen benoemd de adjunct directeur-generaal van het Highways Department, het hoofd van de afdeling groothandels bankieren van de TMB Bank en de adjunct permanent secretaris van het ministerie van Financiën. Waarnemend gouverneur is de Highways man.
Een bron bij de NCPO zegt dat de laatste strohalm een conflict was tussen de SRT gouverneur en vice-premier Somkid, de ‘economische tsaar’ van het kabinet. De gouverneur geeft voor de aanleg van de spoorlijnen de voorkeur aan grote bedrijven, Somkid vindt dat ook andere bedrijven ervoor in aanmerking moeten kunnen komen.
Minister Arkhom (Transport) vindt dat de de RvB moet bestaan uit personen met verschillende expertise omdat dit jaar negen spoorprojecten op stapel staan, waaronder vijf dubbelspoor lijnen die nu in aanbesteding zijn. Al enkele maanden kampen ze met vertragingen. ‘Het is tijd dat ze worden uitgevoerd.’
De namen van de bedrijven die gekwalificeerd zijn, zouden maandag bekend worden gemaakt, maar dat is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Over het tracé Jira-Khon Kaen, dat in aanleg is, is door bewoners van Nakhon Ratchsima geklaagd omdat de lijn hun woongebied in tweeën verdeelt.

Commentaar: Schrap hogesnelheidslijn naar Hua Hin
24 februari – Het State Enterprise Policy Office heeft de juiste beslissing genomen om het plan voor de aanleg van de hogesnelheidslijn Bangkok-Hua Hin uit te stellen, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van donderdag, maar nog beter zou zijn de lijn te schrappen gegeven ernstige vragen over haar kosten effectiviteit.
De lijn, evenals de lijn naar Rayong, wordt via de PPP-formule gefinancierd (Public-Private Partnership), hetgeen wil zeggen dat de kosten worden gedeeld door de overheid en een particuliere partij. Nieuwsberichten suggereren dat TCC Land, eigendom van alcoholbaron Charoen, een oogje heeft op de aanlag van de 211 kilometer lange lijn. Behalve de lijn wil het vastgoedbedrijf ook langs de lijn hotels, een botanische tuin, gezondheidszorg faciliteiten, filmstudio’s, een tentoonstellings- en conferentiecentrum en zelfs een themapark ontwikkelen op duizend rai.
Over de hogesnelheidslijn, evenals de Rayonglijn die de belangstelling heeft getrokken van agrogigant Charoen Pokphand, bestaan al sinds de dag dat ze bedacht zijn samen met de twee zakenimperiums vraagtekens. Interessant is, wat de meeste mensen niet weten, dat TCC Land 13.000 rai grond in Cha-Am heeft gekocht [Cha-Am ligt op de route naar Hua Hin] en het gebied voor een bedrag van 60 miljard baht wil ontwikkelen.
Alhoewel de meeste mensen geen moeite hebben met de hogesnelheidsplannen vragen velen vragen zich af of de regering wel alles in het werk heeft gesteld alvorens het project te gunnen aan de particuliere sector. De krant wijst er bovendien op dat de regering het honderd jaar oude spoorwegnetwerk wil  upgraden.
Bovendien is de weg Bangkok-Hua Hin vele malen verbeterd en er zijn ook plannen om een expressway aan te leggen. Slechts één deel van de Bangkok-Hua Hin route heeft te maken met verkeersopstoppingen, op de rest is de verkeersstroom heel goed, behalve wanneer er een ongeluk is gebeurd.
De krant stelt de volgende vragen: Waarom streeft de staat naar de aanleg van de hogesnelheidslijn en niet naar de verbetering van het bestaand net en waarom krijgen wegen geen upgrade? Een andere vraag is: Hoeveel Thais gaan gebruik maken van de lijn naar deze badplaats? Een gezin zal toch liever met kleding, voedsel, snacks, strandmatten en speelgoed voor de kinderen in de achterbak op zijn gemak naar Hua Hin rijden.
Alleen een hogesnelheidslijn naar een mogelijke zakenbestemming en een grote plaats zoals Pattaya of Rayong heeft zin en niet naar een plaats met hooguit 100.000 inwoners. Bovendien, gegeven het feit dat de maatschappij een grootgrondbezitter is, is de vraag of ze invloed krijgt op de plaats van de stations.
En we moeten ook kijken naar de lange termijn, besluit BP, want over 30 jaar wordt de lijn overgeheveld naar de staat en drukt die op de staatsbegroting. De krant adviseert: We moeten de optie kiezen, die het best past bij de levensstijl van Thaise mensen. (Bron: Bangkok Post, 23  februari)

Dinsdag 28 februari
– Waarnemend gouverneur Anon van de Spoorwegen (SRT) verklaart de vertraging die de aanleg van vijf dubbelspoorlijnen heeft opgelopen, uit een ‘grondige controle’ van het aanbestedingsproces, die heeft plaatsgevonden. Daardoor konden de namen van de bedrijven die in aanmerking komen voor de aanleg niet, zoals aangekondigd, op 20 februari worden bekend gemaakt.
De vertraging en vermeende onregelmatigheden bij de aanbesteding waren voor premier Prayut aanleiding de raad van bestuur te ontslaan en de gouverneur over te plaatsen, gebruik makend van artikel 44 van de interim-grondwet. Anon heeft geluk: hij was lid van de RvB en staat nu aan het hoofd van de SRT [overigens geen te benijden functie].
Premier Prayut pakt de zaken rigoreus aan, want hij heeft ook de vorming van een superboard bevolen, een panel dat de aanbestedingsprocedures van projecten die meer dan 5 miljard baht kosten, tegen het licht moet houden. Dat geldt voor alle vijf dubbelspoorlijnen plus twee andere spoorprojecten.

Donderdag 2 maart
– De vakbond van de Spoorwegen vindt het geen goed idee om twee dochterondernemingen op te zetten voor de dienstregeling en onderhoud van het materieel. De vakbond pleit voor samenvoeging van de twee dochters, maakte staatssecretaris Pichit (Transport) gisteren bekend na een vergadering met de vakbond. De vakbond meent dat dit economisch gezien en qua coördinatie meer voor de hand ligt.
Verder eist de vakbond betrokken te worden bij de besluitvorming. Ze steunt wel het idee om de twee taken van de SRT te scheiden: de operationele en regulatorische functie, en de vorming van een aparte eenheid die het vermogen van de SRT moet gaan beheren. De SRT bezit 36.302 rai aan grond, die jaarlijks 2 miljard baht oplevert, hetgeen als weinig wordt beschouwd.

Aanleg vijf dubbelspoorlijnen vertraagd
21 maart – Dat betekent vertraging, maar daar zijn ze in Thailand wel aan gewend. De zogeheten superboard, die het toezicht heeft op overheidsprojecten, heeft de Terms of Refence (ToR, programma van eisen) voor de aanleg van vijf dubbelspoorlijnen (kosten 95,8 miljard baht) geschrapt wegens vermoedens van onregelmatigheden. Het besluit behoeft nog de goedkeuring van de raad van bestuur van de Spoorwegen (SRT) en het kabinet, dat het laatste woord heeft.
De superboard heeft vorige week over de problemen gesproken met spoorwegexperts en bedrijven die zich in een eerder stadium hebben teruggetrokken. Voorzitter Prasarn zegt dat een ‘vijfde optie’ is bedacht, een ‘mooier’ pad naar realisering van de projecten.
Een Chinese aannemer die samen met een Thais bedrijf belangstelling had, diende eerder een klacht in omdat hij niet zou voldoen aan de ToR. Naar verluidt zou die zo zijn opgesteld om bepaalde bedrijven te bevoordelen, een ‘groep van bekende grote firma’s’, aldus een bron.
De klacht leidde ertoe dat premier Prayut op grond van artikel 44 van de interim-grondwet de SRT-gouverneur overplaatste en de RvB naar huis stuurde.
De vijfde optie zorgt naar verwachting voor een vertraging van zeven tot acht maanden. Het bericht meldt nog wat de vier voorgaande door de SRT bedachte opties waren, maar die zijn door de superboard afgewezen.

Donderdag 23 maart
– De zogeheten superboard, die overheidsprojecten controleert, en de RvB van de Spoorwegen zijn het eens geworden over de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van vijf dubbelspoorlijnen. Het werk wordt verdeeld in kleinere contracten van 5 tot 10 miljard baht om concurrentie te bevorderen zodat dan ook kleinere bedrijven kunnen inschrijven. De superbaord stak onlangs een stokje voor de Terms of Reference wegens vermoedens van bevoordeling van sommige (grote) bedrijven.

Stoomlocomotief

Hakke hakke puf puf. Weg zijn wij
24 maart – De TGV mag een mooie stroomlijn hebben, maar geef mij maar deze klassieke stoomlocomotief die puffend en stoom uitblazend dezelfde functie heeft, namelijk reizigers van A naar B brengen, alhoewel stukken langzamer en naar het lijkt met meer inspanning. De locomotief staat hier op station Hua Lamphong, het centraal station van Bangkok, gebouwd tussen 1910 en 1916.
Het station is een ontwerp van de Italiaanse architect Mario Tamagno, die ook de Ananta Samakhom Throne Hall, het Bank of Thailand Museum en het parlementsgebouw ontwierp, alle vier in Italiaanse Renaissance stijl. Het station biedt een sterke gelijkenis met het spoorwegstation van Frankfurt.
De locomotief komt zo nu en dan in bedrijf, want de Spoorwegen (SRT) maken er ritten mee naar Ayutthaya, wat de meest populaire bestemming is, en naar Nakhon Pathom en Chachoengsao. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de SRT is zondag de bestemming weer Ayutthaya, waar een rondvaart wordt gemaakt op de Chayo Phraya en Pa Sak, en passagiers twee tempels bezoeken. De terugreis wordt gemaakt vanaf station Bang-Pa In.
Rest nog te melden dat koning Rama V op 26 maart 1869 de eerste spoorlijn opende van Bangkok naar Ayutthaya. (Bron: Bangkok Post, 23 maart)

Zaterdag 25 maart
– De Spoorwegen (SRT) dienen bij het uitgeven van contracten voor de aanleg van dubbelspoorlijnen voorzieningen te treffen om waardevolle oude spoorwegstations te behoeden voor sloop, zegt hoogleraar architectuur Parinya van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. Volgens hem heeft de helft van de 443 oude stations in Thailand een grote erfgoedwaarde.
De begin deze week geschrapte contracten voor de aanleg van vijf dubbelspoorlijnen bevatten geen enkel artikel om ze te sparen. Die mogelijkheid doet zich nu voor omdat er een nieuw programma van eisen geschreven gaat worden.
Parinya vroeg begin deze week premier Prayut in te grijpen en het hoofdstation van Muang (Khon Kaen) en het station Chira junction te redden. Op de foto het station van Kantang (Trang) dat gevaar loopt door de aanleg van een van de spoorlijnen.

Oude stations ten prooi aan slopershamer
27 maart – Het ontbreekt de Thaise Spoorwegen (SRT) aan historisch besef, want voor de aanleg van vijf dubbelspoorlijnen moet een aantal oude en pittoreske stations wijken. De meeste van die stations worden liefdevol verzorgd door de stationschef en staf. Vele zijn honderd jaar oud, sommige misschien wel 120 jaar want zo lang bestaat de SRT.
Bangkok Post pleit in haar hoofdredactioneel commentaar van zondag voor behoud van dit cultureel erfgoed. De SRT hoeft niet bang te zijn dat de plannen voor de spoorlijnen worden gefrustreerd, want ze zijn allemaal gemaakt van hout en kunnen desnoods verplaatst worden. Maar de meest ideale oplossing is natuurlijk als ze op hun oorspronkelijke plaats blijven staan en architecten een nieuw ontwerp maken dat ruimte biedt voor de ouwetjes.
Vorige week vroeg docent architectuur Pirinya van King Mongkut’s University of Technology Ladkrabang premier Prayut zich in te zetten voor behoud van het hoofdstation van Khon Kaen en de vijftien stations langs de lijn Khon Kaen-Jira junction. Zijn oproep trok de aandacht van docenten van de universiteit van Khon Kaen. Ze hebben beloofd hun best te doen voor behoud. Het is onduidelijk of de SRT als eigenaar hen dat zal toestaan. De premier heeft nog niets van zich laten horen.
Zoals al gemeld doet de gelegenheid zich nu voor de stations te behouden omdat de zogeheten super board een stokje heeft gestoken voor de Terms of Reference (programma van eisen). Die zouden bepaalde bedrijven bevoordelen. In het nieuwe programma zouden regels kunnen komen voor behoud van de stations. Of dit gaat gebeuren [ik vrees het ergste] zullen we nog wel lezen. De krant stelt in ieder geval vast dat ontwikkeling en behoud in dit geval perfect samen kunnen gaan.
De kosten kunnen geen bezwaar zijn. De aanleg van de spoorlijnen kost vele miljarden baht, behoud van de stations slechts 1 miljoen baht per station. Bovendien blijkt uit voorbeelden elders in het land dat lokale groepen en het lokale bestuur een deal kunnen sluiten met de SRT en toestemming voor conserveringswerk krijgen, zoals voor het station van Ban Phuak (Phrae) en een station in Lampang.
De voorstanders van behoud klagen terecht, schrijft BP, dat de waarde van oude gebouwen bij de toepassing van de monumentenwet wordt verwaarloosd. Slechts enkele zijn geregistreerd als archeologische site en worden beschermd door het Fine Arts Department, maar alleen omdat ze door het koninklijk huis zijn gebruikt, zoals het station Chitralada, Hua Hin en Bang Pa In.
Het handhaven van de oude stations is goed voor het toerisme, daar veel bezoekers niet alleen voorstander zijn van behoud maar ook geïnteresseerd zijn in oude architectuurstijlen. Dat kan alleen maar meer inkomen voor de plaatselijke bevolking betekenen, stelt de krant vast. Dus misschien helpt dat argument de SRT over de streep te trekken.
BP besluit: Geen van ons erfgoed mag verloren raken en wanneer de SRT dat lastig vindt, moet de regering tussenbeide komen en de SRT dwingen medewerking te verlenen. (Bron: Bangkok Post, 26 maart)

Nieuwe tegenslag voor Thai-Sino spoorlijn
27 maart – Het had zo mooi kunnen zijn: de Spoorwegen (SRT) bestaan 120 jaar en ter gelegenheid daarvan maakte een oude stoomlocomotief gisteren een speciale rit naar Ayutthaya. De feestvreugde wordt echter getemperd door een nieuwe tegenslag voor de spoorlijn Bangkok-Nakhon Ratchasima, een gezamenlijk project van Thailand en China, de zogeheten Thai-Sino spoorlijn. Maar voor de passagiers die de feestelijke rit meemaakten, zal dat geen enkele rol hebben gespeeld als het hen al interesseert.
Wat is het probleem? Het door China gemaakte ontwerp op basis waarvan de kosten kunnen worden berekend, is geschreven in het Chinees. De Thaise autoriteiten hebben om een vertaling in het Engels gevraagd. Die moet voor het eind van de maand beschikbaar zijn, op tijd voor de zeventiende vergadering van het Thai-Sino panel volgende maand in Beijing. Die vergadering was gepland voor januari, maar is al een keer uitgesteld. Wanneer de vertaling niet tijdig klaar is, wordt de vergadering opnieuw uitgesteld.
Een tweede probleem is dat de milieu- en gezondheidseffectrapportage nog niet klaar is. Een bron acht het zelfs mogelijk dat van uitstel afstel komt, maar dat lijkt me wel erg onwaarschijnlijk. Verder moet het kabinet het project nog goedkeuren.
De Thais-Chinese hogesnelheidslijn is eind 2014 geïnitieerd, maar is vertraagd door meningsverschillen over de financiering en de ontwikkeling van gronden langs de lijn. Nog meer vertraging ligt in het verschiet want de driehonderd Chinese technici die ingezet worden, moeten een werkvergunning krijgen, waaraan de voorwaarde van een examen en een Thaise beroepsvergunning is verbonden. Bekeken wordt of het examen in het Chinees kan worden gehouden. Het zal ook rekening moeten houden met het feit dat sommigen top-experts zijn.

De tijd dringt voor 16 erfgoed stations
28 maart – Pirinya Chukaew, docent architectuur aan de King Mongkut’s University of Technology Ladkrabang, vindt dat het Fine Arts Department actie moet ondernemen om de zestien oude stations op de Nakhon Ratchasima-Khon Kaen route voor sloop te behoeden.
De stations die meer dan 50 jaar oud zijn, worden beschouwd als nationaal erfgoed en dienen daarom bewaard te worden, zegt hij. Maar ze moeten wijken vor de aanleg van een dubbelspoorlijn. Landelijk zijn 100 van de 443 stations de moeite waarde om te behouden, de meeste lopen eveneens het risico te worden gesloopt, aldus Pirinya.
Dankzij Pirinya’s inzet en dat van docenten van de Khon Kaen universiteit, heeft de SRT (State Railway of Thailand) erin toegestemd het hoofdstation van Khon Kaen te sparen door het te verplaatsen, maar de overige stations op de route van 187 kilometer lopen nog gevaar.
De SRT zegt dat Pirinya te laat aan de bel heeft getrokken omdat het ontwerpwerk al klaar is. De RvB van de SRT bespreekt niettemin het pleidooi voor behoud alvorens meer geld aan de regering te vragen. Waarnemend SRT-gouverneur zegt dat wellicht enkele stations behouden kunnen worden.
Voorgaande berichten schetsen echter een ander beeld. Omdat de superboard de Terms of Reference (programma van eisen) voor de lijn en vier andere dubbelspoorlijnen heeft afgewezen, zou de eis van behoud kunnen worden opgenomen in de nieuwe ToR. Lekke duidelijk allemaal.

Donderdag 30 maart
– Vorderingen in de vertraagde aanleg van vijf dubbelspoorlijnen. De regering wil dat de Spoorwegen (SRT) binnen drie maanden kleine aannemers voor de aanleg huurt. De zogeheten super board die een stokje heeft gestoken voor de aanbesteding, en het SRT-bestuur zijn al overeengekomen het project in 13 contracten te verdelen in plaats van 5. De keuze voor vijf contracten stuitte eerder op bedenkingen van de super board, die vermoedde dat bepaalde grote bedrijven werden voorgetrokken. Naar verwachting loopt het project nu een vertraging van negen maanden op.

Station Hua Hin 2

Sloop oude stations: Hoezo erfgoeddag?
2 april – Vandaag is Thaise erfgoeddag. Is het niet ironisch dat we getuige moeten zijn van het verdwijnen van veel erfgoed?, schrijft BP-redacteur Ploenpote Atthakor op de opiniepagina van Bangkok Post.
Deze week begon de sloop van een van de vijftien oude stations aan de geplande dubbelspoorlijn Khon Kaen-Chira. Ook de andere stations langs de 187 km lange lijn moeten wijken voor het dubbelspoor. Alleen het hoofdstation van Khon Kaen is gered dankzij de inzet van docent architectuur Parinya Chukaew  en lokaal protest, maar het wordt wel verplaatst.
Jaren geleden gingen het mooie station van Rangsit aan de rand van Bangkok en het hoofdstation van Chachoengsao in het Oosten al verloren. Ploenpote: ‘We willen niet dat de geschiedenis zich herhaalt. Laten we doen wat juist is.’
De cultuurbeschermers verzetten zich niet tegen de aanleg van de spoorlijn. Ze zijn zich ervan bewust dat die belangrijk is voor het land. Parinya heeft er begrip voor dat de stations moeten wijken voor de spoorlijn, maar het beste zou zijn om de oude stations in de nieuwe bebouwing in te passen, wat technisch mogelijk is.
Parinya wijst erop dat oude stations overal op de wereld worden geconserveerd. [Nou niet in Nederland. Ik verwijs naar de stations Utrecht, Amersfoort en Rotterdam] De stations kunnen ook verplaatst worden en een nieuwe functie krijgen, zoals vergaderlocatie of kantoor. Maar laat ze niet sterven, smeekt hij.
Ik hoop, schrijft Ploenpote, dat de SRT (Spoorwegen) lokale besturen aanmoedigt om een poging te doen het erfgoed te behouden. De campagnevoerders dienen zoveel mogelijk lokale diensten te overtuigen van de noodzaak deze oude gebouwen te conserveren. Soms lukt dat: op enkele plaatsen heeft de SRT toegestaan dat de lokale autoriteiten en civiele groepen samen monumenten renoveren, zoals het station Mae Phauk in Phrae, dat een conserveringsonderscheiding heeft gekregen.
Ploenpote noemt het teleurstellend dat het Fine Arts Department (FAD) zich afzijdig houdt. Nog erger, de dienst ontkent de historische waarde van de stations langs de Khon Kaen-route. Misschien volgt dit standpunt, oppert Ploenpote, uit de nauwe definitie van erfgoed die de dienst hanteert, zodat zijn werk beperkt blijft tot paleizen, tempels en archeologische plaatsen. ‘Dat is verkeerd.’
Ploenpote besluit met een oproep aan het FAD om zijn rol te heroverwegen, ‘zo niet dan blijft er weinig over van ons erfgoed. En ze moet het doen voordat het te laat is.’ (Bron: Bangkok Post, 1 april)
Op de foto het elegante station van Hua Hin, vaak gebruikt door het vorstenpaar en daarom onaantastbaar.

Zaterdag 8 april
– Bangkok, in 2013 door Unesco uitgeroepen tot World Book Capital, heeft gisteren in een oud gebouw aan de Ratchadamnoen Klang Avenue een nieuwe stadsbibliotheek geopend. De officiële opening wordt op 28 april verricht door prinses Sirindhorn, zelf een fervent lezer. De bieb beschikt thans over 41.050 boeken, waarvan de meeste zijn gedoneerd door overheidsdiensten. De ruimtes zijn groot genoeg om 100.000 boeken op te slaan. De gemeente roept de bevolking, bedrijven en boekhandels op ‘interessante’ boeken te doneren. Behalve boeken biedt de bibliotheek interactief leermateriaal, spelen en materialen voor blinden.
– Schijnt nogal moeilijk te zijn of Thai zijn lang van stof, want de raad van bestuur van de Spoorwegen (SRT) heeft vijf uur vergaderd over het programma van eisen voor de dubbelspoorlijn Hua Hin-Prachuap Khiri Khan, een van de vijf lijnen die zijn vertraagd door ingrijpen van de superboard. De RvB verwacht eind deze maand de inschrijving te openen. Eind juni zou de winnaar bekend moeten zijn, waarna de aanleg in augustus kan beginnen, mits de superboard die het toezicht heeft op overheidsinvesteringen, toestemming verleent en na twee hoorzittingen op internet.
De SRT heeft de Hua Hin-lijn uitverkoren om als eerste te worden aangelegd omdat die het minst van alle vijf lijnen kost: 8,5 miljard baht.

Donderdag 13 april
– Zeventien keer is erover vergaderd, maar nu lijkt er eindelijk schot te komen in de aanleg van de Thai-Sino spoorlijn (Bangkok-Nakhon Ratchasima-Nong Khai). Maandag werd in het Thai-Sino panel overeenstemming bereikt over het ontwerp, materialen en herziene details van het hogesnelheidsproject, zegt minister Arkhom (Transport). Naar verwachting kan de aanbestedingsprocedure in juli/augustus beginnen. De lijn wordt in fases aangelegd. Het kabinet en het parlement moeten het gezamenlijk project van Thailand en China nog goedkeuren.

Deadline nadert voor Red Line
17 april – Wat de Spoorwegen (SRT) beweegt om de Red Line te willen exploiteren, begrijp ik niet. Niet omdat er goed geld mee valt te verdienen, geld dat de SRT wel kan gebruiken omdat het gebukt gaat onder een zware schuldenlast. Want de lijn lijkt geen hen met gouden eieren. Waarom anders vroeg de SRT eerder aan het ministerie van Financiën een subsidie van 5,6 miljard baht voor de exploitatie in de eerste vijf jaar. Die overigens geweigerd is.
Erg gebrand lijkt het staatsspoorbedrijf trouwens niet te zijn op de exploitatie, want het heeft nog 1 dag de tijd om het door de superboard geëiste businessplan in te leveren. De superboard is een orgaan dat toezicht houdt op de staatsbedrijven, die met schulden kampen.
Op 19 april vergadert de State Enterprise Policy Commission, de officiële naam van de superboard, over de vraag of het management van de Red Line naar de SRT gaat, maar daarvoor zal ze moeten aantonen dat ze dat efficiënter kan doen dan de particuliere sector. Indien de SRT de lijn mag exploiteren, krijgt ze van de superboard drie jaar de tijd om de lijn winstgevend te maken.
De Red Line is momenteel in aanleg. Het gaat om twee tracés: Bang Sue-Taling Chan en Bang Sue-Rangsit. Van die laatste lijn heeft de overheid hoge verwachtingen voor vermindering van de verkeerscongestie. Rangsit ligt aan de noordkant van Bangkok. De lijn is voor forenzen een ideale verbinding met het centrum van Bangkok, want sluit aan op de lijn Bang Sue-Hua Lamphong.
De Red Line krijgt negen stations: vier verhoogde, drie ondergrondse en twee op maaiveldniveau. (Bron: website Bangkok Post, 17 april)

Zaterdag 22 april
– Het nieuwe programma van eisen (ToR, terms of reference) voor de dubbelspoorlijn Hua Hin-Prachuap Khiri Khan is zonder problemen door de internethoorzitting gezeild. Op herziening van de ToR was aangedrongen door de superboard die de eerste ToR niet vertrouwde. De superboard heeft het toezicht op overheidsbedrijven. Enkele ‘insprekers’ vroegen de Spoorwegen een verklaring voor het terugbrengen van de kosten van 9,8 miljard baht naar 7,3 miljard baht door het project te verkleinen. Het nieuwe programma van eisen dient als model voor de aanbestedingsprocedure van de overige vier dubbelspoorlijnen die in augustus begint.

Maandag 24 april
– De Spoorwegen (SRT) hebben een consultancybureau opdracht gegeven onderzoek te doen naar de oprichting van een bedrijf dat de gronden van de SRT gaat beheren. De SRT verwacht over zes jaar 60 miljard baht te kunnen verdienen met de commerciële ontwikkeling van onder andere elf A-locaties in en om Bangkok. Dat bedrag kan ze wel gebruiken want het spoorbedrijf kampt met een schuldenlast van 107 miljard baht. De SRT verwacht ook geld te kunnen verdienen met de nieuwe dubbelspoorlijnen, die meer passagiers zullen aantrekken.

Sloophamer dreigt voor oude stationsgebouwen
4 mei – Bekijk de foto en beantwoord de volgende vraag: Is dit stationsgebouw de moeite waard om te behouden? Ik zeg: ja. Het mag dan niet heel erg oud zijn, maar het is toch een elegant bouwwerk dat karakteristiek is voor de architectuurstijl van die tijd.
De foto toont het centraal station van Nakhon Ratchasima, dat evenals de andere stations langs de aan te leggen dubbelspoorlijn Chira Road-Khon Kaen onder de slopershamer dreigt te verdwijnen. Maar er gloort hoop: de plaatselijke bevolking zet zich in om tien stations langs de lijn te behouden. Ze hebben zich voorgenomen geld in te zamelen nodig voor de sloop, verhuizing en reconstructie van deze architectuur juweeltjes.
Gouverneur Wichian Chantaranothai van de provincie Nakhon Ratchasima maakte na een vergadering met bewoners de geldinzamelingsacties bekend. De sloop van enkele stations is al begonnen. Lokale functionarissen hebben opdracht gekregen foto’s te maken van de stations en details, die behulpzaam kunnen zijn bij de reconstructie.
Wichian gaat de SRT vragen de stationsgebouwen met gesloten beurs in beheer te geven bij de provincie waarbij de gebouwen eigendom blijven van de SRT. Volgende week krijgt hij te horen hoeveel de operatie gaat kosten. Het bericht meldt niets over de bestemming van de verplaatste stations. In een vorig bericht werd kantoorruimte en horeca genoemd. Het onderhoud zou gepleegd worden door vrijwilligers.
In totaal wil de SRT (State Railway of Thailand) bijna alle 443 oude stations slopen. Cultuurbeschermers pleiten voor behoud, ze menen dat tenminste 200 bewaard dienen te blijven als cultureel en architectuur erfgoed. (Bron: website Bangkok Post, 2 mei)

Vrijdag 5 mei
– Het ministerie van Transport heeft kritiek op de haalbaarheidsstudie die is gedaan naar de aanleg van de hogesnelheids spoorlijn Bangkok-Nakhon Ratchasima, een gezamenlijk Thai-Chinees project. Het mist details over de financiële gevolgen wanneer de passagiers target niet wordt gehaald. De Spoorwegen (SRT) hebben de opdracht gekregen de studie aan te vullen. Nadat dit gebeurd is, stuurt de SRT de studie naar de raad van bestuur. Daarna gaat ze naar het ministerie van Transport en het kabinet.
– Nog meer Spoorwegen of eigenlijk de metro. Het fatale ongeluk bij de aanleg van de Red Line, dat aan drie arbeiders het leven kostte, is het gevolg van een fout die een van de werkers maakte. Hij probeerde een vast geraakte gripping device van een stalen steunconstructie los te maken, die daardoor van een pilaar viel. Dat is vastgesteld door het Engineering Institute of Thailand.
EIT-voorzitter Thanet zegt dat voorzorgsmaatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. Wanneer werkers een fout ontdekken, dienen ze hun superieuren te informeren. Experts van de SRT, die de directie voert over de aanleg, worden bij alle spoorprojecten ingezet om toezicht houden. Tot nu toe werden ze eenmaal per week bezocht door functionarissen en eenmaal per drie maanden door veiligheidsexperts.

Spoorwegstation Khon Kaen gered
7 mei – Het 84 jaar oude station van tambon Tha Phra (Khon Kaen) is gered van de slopershamer. Het wordt ontmanteld en op een andere plaats opgebouwd om dienst te doen als onderwijs- en voorlichtingscentrum. Dit heeft burgemeester Pisut Anutra-angkul zaterdag bekend gemaakt.
De Spoorwegen hebben erin toegestemd het gebouw, dienstwoningen, locomotieven en containers in beheer te geven van de gemeente, zodat toekomstige generaties kunnen leren van de spoorweghistorie. De provincie is om medewerking gevraagd.
Evenals de meeste andere stations langs de lijn Chira Junction-Khon Kaen moet dit station wijken voor de aanleg van een nieuwe dubbelspoorlijn. De gemeente gaat het station plus andere gebouwen verplaatsen naar een terrein bij het gemeentehuis. Elke week gaat er een markt worden gehouden waarop lokale producten te koop zijn. (Bron: website Bangkok Post, 6 mei)

Maandag 22 mei
– De Federation of Railway Workers Union vraagt de vorming van een rail track transport department  uit te stellen omdat het voorstel publieke inbreng mist, wat in strijd is met de grondwet, en de voorgestelde privatisering tot baanverlies en duurdere treinkaartjes kan leiden.
De federatie verzet zich niet tegen de wet, die in december door het kabinet is goedgekeurd, maar wel tegen enkele artikelen met name die gaan over particuliere investeringen in het spoorwegnet. Vandaag levert ze haar bezwaren in bij het ministerie van Transport, Government House en de Raad van State.
De wet voorziet in de vorming van drie bedrijven die zich gaan bezighouden met het vermogen van de Spoorwegen (grondbezit), treindiensten en onderhoud. Die moeten uiterlijk in 2024 in bedrijf komen.
Ook de Airport Rail Link Workers Union verzet zich. Ze voorziet vertragingen bij de implementering van het beleid, omdat besluiten heen en weer gaan tussen raden van bestuur en het management. De regering kan zich beter richten op verbetering van het vakmanschap van de werknemers zodat ze voorbereid zijn op de toekomstige hogesnelheids- en dubbelspoorprojecten, vindt de voorzitter.

Donderdag 25 mei
– Achttien maal is er al over vergaderd, maar er lijkt nu eindelijk schot te komen in de Thai-Sino spoorlijn, een hogesnelheidslijn van 252 km tussen Bangkok en Nakhon Ratchasima. Nadat het kabinet in juli toestemming heeft verleend, kan het project van start gaan.
De lijn wordt in vier fases aangelegd en t.z.t. doorgetrokken naar Nong Khai aan de grens met Laos. Maar dat maak ik niet meer mee, vermoed ik, de snelheid van werken in Thailand kennend.
China maakt zich zorgen over de eis dat de Chinese technici en architecten die aan de lijn gaan werken, een examen moeten afleggen om een vergunning te krijgen. [Nogal beledigend als je hoger geschoold personeel nodig hebt voor de aanleg]

Donderdag 1 juni
– Vice-premier Somkid tekent volgende week in Japan een overeenkomst over acht spoorwegprojecten waaronder de 635 kilometer lange hogesnelheidslijn Bangkok-Chiang Mai. Overeenstemming is bereikt om de Japanse shinkansen technologie te gebruiken, maar wat dat concreet betekent vermeldt het bericht niet. De lijn wordt in twee fases aangelegd: Bangkok-Phitsanulok en Phitsanulok-Chiang Mai.
Bij de acht projecten gaat het om twee nieuwe hogesnelheidslijnen: Bangkok-Kuala Lumpur en Bangkok-Rayong. Die laatste lijn is cruciaal voor de Eastern Economic Corridor. Vier projecten worden gezamenlijk bestudeerd en gefinancierd door het Japan International Cooperation Agency.

Japan aast op hogesnelheidslijn
8 juni – Gisteren citeerde de krant al uitgebreid uit de toespraak die vice-premier Somkid in Japan hield op de 23e International Conference on the Future of Asia en vandaag wordt hij weer geciteerd uit een toespraak die hij hield tijdens het seminar ‘Thailand Towards Asian Hub’, dat door 1.200 investeerders werd bijgewoond.
Somkid zegt dat er grote belangstelling bestaat van Japanse investeerders voor de aanleg van de hogesnelheidslijn Bangkok-Rayong (195 km), die de Eastern Economic Corridor en de vliegvelden Suvarnabhumi, Don Mueang en U-tapao aan elkaar knoopt. Naar het project wordt momenteel een haalbaarheidsstudie gedaan en de financiering middels een PPP-constructie (public-private partnership). Naar verwachting begint de inschrijving aan het eind van het jaar.
Somkid verzekerde de investeerders dat de Thaise regering haar uiterste best doet infrastructurele ontwikkelingen in de EEC te versnellen. Verder noemde de ‘economische tsaar’ van het kabinet enkele andere plannen onder andere voor de aanleg van dubbelspoorlijnen, werken op het gebied van watermanagement en een hogesnelheidslijn Ayutthaya-EEC, eerder voorgesteld door Japan.

Studie naar spoorlijn Don Sak-Surat Thani
9 juni – Het Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP) heeft met vertegenwoordigers van de publieke en particuliere sector en bewoners van (de stad) Surat Thani een eerste vergadering gehouden over de aanleg van een spoorlijn tussen het district Don Sak en Surat Thani.
De lijn heeft tot doel het toerisme in het Zuiden te stimuleren. Ze verbindt het toerisme met andere belangrijke attracties in de Golf van Thailand. Het project vermindert de logistieke kosten en ondersteunt het vrachttransport via de Don Sak pier .
De spoorlijn krijgt een lengte van 77 km en passeert veertien tambons in vier districten. Gepland zijn elf nieuwe stations, drie bestaande stations zijn er al op de route. Tot december wordt een milieu-effectrapportage gehouden. (Bron: website Bangkok Post, 8 juni)

Thai-Sino spoorlijn krijgt injectie met art 44
14 juni – De planvorming voor de Thai-Sino hogesnelheidslijn (Bangkok-Nakhon Ratchasima e.v.) gaat premier Prayut niet snel genoeg, want hij heeft artikel 44 van de interim-grondwet ingezet om het lang vertraagde project te versnellen. Hij zegt dat hij dit niet doet om China te bevoordelen, maar om allerlei juridische hordes weg te nemen.
Een daarvan heeft betrekking op de tewerkstelling van Chinees personeel. Chinese architecten en technici kunnen alleen in Thailand werken als ze slagen voor een examen dat vereist is voor het verkrijgen van een vergunning. Regeringswoordvoerder Sansern erkent dat de eis slecht valt in China dat 20.000 km aan hogesnelheidslijnen heeft, terwijl Thailand er geen heeft.
‘We hebben afgesproken elkaar halverwege tegemoet te komen. Thailand zal trainingscursussen voorbereiden ter oriëntatie van de Chinese ingenieurs, zodat ze vertrouwd kunnen raken met de route en het terrein in plaats van examen te doen.’
Andere hobbels hebben betrekking op de financieringsprocedure, de keuze van de Chinese partner en grondeigendom. De spoorlijn doorkruist zogeheten Sor Por Kor land dat bestemd is voor landbouw. Om al die problemen te ondervangen is artikel 44 nodig, zegt Sansern. (Bron: website Bangkok Post, 13 juni)
Update krant: Bangkok Post opent vandaag de krant met dit onderwerp en legt daarbij de nadruk op Prayut´s garantie dat de inzet van het artikel geen gunst is voor China, maar uitsluitend tot doel heeft wettelijke hordes weg te nemen. Hij zegt te handelen in het belang van het land, alhoewel de regering gehouden is aan overeenkomsten [?]. Critici komen in het artikel niet aan het woord. Zij vrezen dat de regering de order gebruikt om de Thaise wetten te omzeilen.
Volgende week wordt het artikel van kracht. Het heeft ook betrekking op energiekwesties zoals de controversiële kolencentrale in Krabi. Prayut benadrukt de noodzaak om ´s lands energievoorraden veilig te stellen. ‘Nieuwe energiebronnen moeten worden gevonden om de energieveiligheid te verzekeren. Conflicten over energieprojecten dienen vermeden te worden.’ (Zie verder de pagina Kolencentrales)
Persoonlijke noot: Als hij daarmee zonne- en windenergie zou bedoelen, is Thailand op de goede weg, maar voorlopig houden de regering en het landelijke elektriciteitsbedrijf Egat eigenwijs vast aan milieuschadelijke kolen.

Thai-Sino spoorlijn: Kritiek op vrijstelling voor Chinezen
15 juni – Het voornemen van de regering om Chinese ingenieurs en technici vrij te stellen van de wettelijk verplichte eis examen te doen om een vergunning te krijgen, roept gemengde reacties op en voornamelijk kritiek. Dinsdag maakte premier Prayut bekend hiervoor artikel 44 [van de interim-grondwet, dat nog steeds van kracht is] te zullen inzetten om de sterk vertraagde aanleg van de Thai-Sino hogesnelheids spoorlijn te versnellen.
De Council of Engineers (COE) noemt het discriminerend jegens Thaise ingenieurs die aan de eis moeten voldoen. COE secretaris-generaal Amorn zegt: ‘Volgens de Thaise wet moet een ingenieur die in Thailand werkt, een vergunning hebben. Er zijn geen uitzonderingen, ongeacht zijn vakbekwaamheid. We respecteren de Chinese kennis van hogesnelheidstechnologie. Maar op sommige plaatsen in Thailand liggen breuklijnen en vinden aardbevingen plaats. Daar moeten ze zich van bewust zijn.’
De regering wil de eis omzeilen door trainings- en oriëntatiesessies te organiseren over de Thaise geografie en natuurlijke grondstoffen. Het examen vervalt. De COE, voorstander van het examen, daarentegen zegt bereid te zijn training te verzorgen ter voorbereiding van het examen. Dit duurt hooguit 2 tot 3 maanden in plaats van de gebruikelijke 5 tot 6 maanden bij Thaise ingenieurs. Het examen kan in het Engels worden afgenomen met steun van vertalers. Als de regering besluit middels art 44 de eis te handhaven, zal de COE zich niet verzetten.
De vrijstelling toont aan dat het land wetten aan zijn laars lapt, zegt Amorn. Ze schept bovendien een precedent. ‘Hoe zit het met andere projecten, zoals het Japanse treinproject?’ Handhaving van het examen heeft volgens hem als voordeel dat het mogelijkheden biedt voor samenwerking en kennisoverdracht tussen Thaise en Chinese ingenieurs.
De voorstanders van het examen komen er bekaaid vanaf in het artikel; het noemt alleen voormalig secretaris-generaal Supachai van Unctad. Supachai steunt de inzet van art 44. ‘Het helpt investeringen in de binnenlandse economie te stimuleren.’

Hua Lamphong: Twee treinen op hetzelfde spoor
18 juni – Een stoptrein en een intercity zijn zaterdagochtend bij station Hua Lamphong op hetzelfde spoor beland. De Spoorwegen (SRT) onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren. De stoptrein, nummer 285 tussen Bangkok en Chachoengsao, reed van de remise naar het perron om passagiers op te pikken, de intercity Bangkok-Nong Khai had al zijn passagiers afgezet en werd afgerangeerd [zo heet dat in het spoorwegjargon].
Beide treinen raakten verwikkeld in een kleine ontsporing en later op de rails teruggezet, waar ze hun dienst konden hervatten. Omdat ze nauwelijks tempo hadden gemaakt, raakte niemand gewond. Bovendien vond de ‘vrijage’ plaats buiten het passagiersgebied. Oorzaak was vermoedelijk een menselijke fout als gevolg van een slechte communicatie, aldus SRT adjunct-gouverneur Thanongsak Pongprasert. (Bron: website Bangkok Post, 17 juni)

Maandag 19 juni
– Actievoerder Srisuwan Janya vreest dat Chinese werknemers aan de geplande hogesnelheidslijn Bangkok-Nakhon Ratchasima e.v. buiten de wet staan nu artikel 44 van de interim-grondwet is ingezet om technische en wettelijke hordes weg te nemen, zodat het project wordt versneld. Srisuwan maakt zich zorgen dat ze voor mogelijke schade aan het project, milieu en volksgezondheid niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Maar woordvoerder Surapong van het ministerie van Transport zegt dat hij daarvoor niet bang hoeft te zijn. Dat zijn twee verschillende dingen. De Chinese ingenieurs  en architecten worden alleen vrijgesteld van de plicht examen te doen voor een vergunning, een eis die wel voor Thai geldt. Surapong zegt dat de Chinezen net als ieder ander de Thaise wet moeten respecteren. De civiele aansprakelijkheid is contractueel geregeld en China’s National Development and Reform Commission heeft verplichtingen, vastgelegd in het Thai-Chinese Memorandum of Understanding.

Dinsdag 20 juni
– Thaise ingenieurs staan niet buitenspel bij de aanleg van de Thai-Sino hogesnelheidslijn, waarvan het contract aan China is gegund. Het project staat ook open voor hun ‘input’, zegt vice-premier Wissanu. De angst dat het project een one-man show voor China zou worden, is geuit door het Engineering Institute of Thailand. Dat trekt die conclusie uit het besluit van de regering Chinese ingenieurs en architecten vrij te stellen van het examen dat vereist is voor een vergunning. Thai moeten wel aan die eis voldoen. Wissanu suste de angst voorafgaand aan een bijeenkomst met het EIT, de Council of Engineers en de Architect Council of Thailand.

Prayut vraagt steun voor Thai-Sino HSL
21 juni – Premier Prayut heeft de bevolking opgeroepen de aanleg van de Thai-Sino hogesnelheidslijn (Bangkok-Nakhon Ratchasima, later door te trekken naar Nong Khai)  te steunen. Het project zorgt voor economische voordelen in het gebied langs de route en niet alleen voor inkomsten van passagiers. De inzet van artikel 44 [van de interim-grondwet] heeft alleen maar tot doel de aanleg te versnellen en is geen bijzondere gunst voor China.
De oproep van Prayut lijkt een reactie op de angst dat Thaise ingenieurs en bedrijven buitenspel staan bij de aanleg, maar minister Arkhom (Transport) ontkent dit. De civiele werken worden uitgevoerd door Thaise bedrijven en dat werk vormt 75 procent van het project. De overige 25 procent bestaat uit infrastructureel werk (seinen, besturingssysteem) dat door China wordt gedaan. Land langs de spoorlijn komt niet in handen van China. Een Chinese lening is niet nodig; het project kan uit binnenlandse bronnen worden gefinancierd.
Een ander kritiekpunt betreft de vrijstelling voor Chinese ingenieurs en architecten om examen te doen voor een vergunning, een eis waaraan Thaise ingenieurs wel moeten voldoen. De Chinezen gaan nu een oriëntatiecursus volgen om hen vertrouwd te maken met de terreincondities.
Researcher Sumet Ongkittikul van het Thailand Development Research Institute waarschuwt voor overlapping met de Thai-Japanse hogesnelheidslijn Bangkok-Chiang Mai, omdat beide lijnen in Bangkok beginnen en door Ayutthaya lopen. Die kwestie is nog niet opgelost. Hij wijst erop dat twee verschillende systemen tot hogere exploitatiekosten leiden.
‘De regering moet over die kwesties nadenken en zich ook afvragen of een hogesnelheidstrein wel noodzakelijk is voor Thailand.

Opinie: Samenwerking bij Thai-Sino HSL minimaal
22 juni – De planvorming voor de aanleg van de Thai-Sino hogesnelheidslijn Bangkok-Nakhon Ratchasima gaat niet van een leien dakje maar met het inzetten van artikel 44 [van de interim-grondwet] lijkt er schot in te komen. Zeven van de vereiste wetten worden bij het oud vuil gezet, wat critici doet vermoeden dat China in de watten wordt gelegd.
Eind 2014 besloot de regering het project aan China te gunnen [zonder openbare aanbesteding!]. Het project liep daarna drie jaar vertraging op. China dat leningen zou verstrekken, vroeg een te hoge rente,waarna Thailand besloot het oorspronkelijke traject naar Nong Khai te verkorten tot Nakhon Ratchasima en het binnenlands te financieren.
Andere hobbels: China wilde grond verwerven langs de spooorlijn, Thailand wees dat af. Over het precieze traject en de kosten bestond verschil van mening. En recent de laatste hobbel, de Chinese ingenieurs en architecten zouden examen moeten doen voor een vergunning. Maar die hobbel is weggenomen door art 44.
BP adjunct-hoofdredacteur Soonruth laat het allemaal de revue passeren in zijn analyse Thai-Sino rail ‘cooperation’ is in name only op de opiniepagina van de krant. Hij schrijft dat het project bijna schipbreuk heeft geleden over de financiering, maar ‘het regime wil het handhaven als symbool van Thai-Chinese samenwerking’.
Een samenwerking die volgens Soonruth alleen in naam bestaat, want ‘het is duidelijk dat Thailand Chinese bedrijven huurt om een systeem tegen hoge kosten te ontwikkelen, vooral vergeleken met prijzen die een internationale inschrijving zou opleveren’. Thailand zou daarmee een wit voetje willen halen bij China om te profiteren van China’s One Belt, One Road initiatief en andere economische ontwikkelingsprojecten.
Soonruth besluit: ‘Het kan voor het regime verdedigbaar lijken het project te versnellen. Maar het is noodzakelijk dat het regime het vertrouwen van burgers herstelt, met name om transparantie en rekenschap te verzekeren, wanneer de wetgeving over transparantie wordt genegeerd.’ (Bron: Bangkok Post, 21 juni)

Universiteiten willen meer uit spoorwegdeal met China
22 juni – Twee onderwerpen, die al langer in het nieuws zijn, domineren vandaag de voorpagina van Bangkok Post en beide beginnen me zo langzamerhand de keel uit te hangen, want ’t zeurt maar door. Wie Nieuws uit Thailand volgt, moet kunnen raden welke dat zijn. De Thai-Sino HSL Bangkok-Nakhon Ratchasima en de wijziging van de National Health Security Act (zie verder).
De volgende vertraging voor de aanleg van de HSL (zie het artikel hierboven) dient zich al aan. De dekens van de faculteiten machinebouw van 61 universiteiten willen dat de regering China onder druk zet om een testfaciliteit in Thailand op te zetten met als doel kennisoverdracht over het onderhoud van de treinen. Alleen Thaise ingenieurs toestaan aan de projectontwikkeling deel te nemen, vinden ze niet genoeg voor de beloofde technologie transfer.
Komsan Maleesee, voorzitter van de Council of Engineering Deans of Thailand (CEDT), lanceerde het voorstel gisteren na een vergadering van de raad. Thaise docenten machinebouw zouden zich in de testfaciliteit moeten bekwamen in het testen van het rijdend materieel en de electriciteits en andere systemen. ‘Wanneer technologie wordt gedeeld leidt dit tot verdere vooruitgang in de research naar elektrische-treintechnologie. In de toekomst kan Thailand dan zelf het onderhoud doen’, zegt hij.
Amorn Pimanmas, secretaris-generaal van de Council of Engineers (COE), ondersteunt de wens van de CEDT. Hij pleit voor de vorming van een commissie [zijn ze gek op in Thailand] en het maken van plannen voor de korte, middellange en lange termijn [zijn ze ook gek op in Thailand] om te bepalen wanneer het land op eigen benen kan staan.
Het door premier Prayut van stal gehaalde art 44 [van de interim-grondwet] blijft een heet hangijzer. Gisteren hielden de COE en de Architect Council of Thailand er een persconferentie over. De Chinese ingenieurs en architecten zijn dankzij dit artikel vrijgesteld van een examen ter verkrijging van een vergunning, maar vindt Amorn ‘ze dienen nog steeds training en tests te ondergaan’.
‘Mensen in dit beroep mogen geen gevaar voor de samenleving veroorzaken, dus het is nodig eerst hun kennis en vaardigheden te testen.’ Het ei van Columbus is hen geen vergunning te geven, maar een certificaat, dat alleen voor dit project geldt en een beperkte geldigheidsduur heeft.
Directeur Chaiwat van het Office of Transport and Trafic Policy and Planning, reageert op de waarschuwing van TDRI-onderzoeker Sumet over de overlap van de Thai-Sino lijn en de Japanse HSL Bangkok-Chiang Mai. Sumet wijst erop dat twee verschillende systemen tot hogere exploitatiekosten leiden. Chaiwat zegt dat de technologie transfer van beide landen Thailand ten goede komt. ‘Door het grotere volume treinverkeer, nemen de exploitatiekosten af.’

Thai-Sino HSL: Geen bewijs voor haalbaarheid
23 juni – Het gezeur over de Thai-Sino HSL Bangkok-Nakhon Ratchasima gaat maar door. Gisteren vroegen twee organisaties om een onderhoudscentrum, vandaag zeggen academici dat er geen bewijs is voor de haalbaarheid van het project anders dan wat de media hebben bericht.
Op een discussiebijeenkomst gisteren in de Chulalongkorn universiteit zei docent Sompong Sirisoponsilp, voormalig directeur van het Transportation Institute van Chula, dat hij het project ziet als onbedaarlijk en wankel.
Aanvankelijk was een route gepland van Bangkok naar Nong Khai om een verbinding te vormen met Laos. Daarna kwam een andere route in beeld: van Kaeng Khoi (Saraburi) naar Map Ta Phut (Rayong) en nu is de route ingekort tot Bangkok-Nakhon Ratchasima (525,5 km, kosten 179 miljard baht).
De HSL kwam voor het eerst aan de orde tijdens de regering Abhisit, werd nieuw leven ingeblazen door de regering Yingluck en wordt nu door de regering Prayut als prioriteit beschouwd. Om het project te versnellen heeft hij art 44 [van de interim grondwet] van stal gehaald.
Sompong zegt: ‘Waar ik me zorgen over maak, is dat art 44 wordt gebruikt om het project door te drukken. Zo’n grote investering laat Thailand er bij andere ontwikkelde landen goed uitzien, maar het kan een grote flop worden als het project niet eerst zorgvuldig wordt bestudeerd. We dienen ons af te vragen: Hebben we echt een HSL op deze route nodig? Wat gaat het project feitelijk opleveren? En wie profiteert ervan?’
Sompong wijst er verder op dat het project ook controversieel is omdat de route door drie verschillende vervoerssystemen wordt bediend: de HSL, een geplande snelweg en de gewone spoorlijn, die dubbelspoors wordt gemaakt.
Directeur Nuannoi van het Institute of Asian Studies van Chula valt Sompong bij. ‘De regering dient de economische en sociale gevolgen van het project te bestuderen alvorens een besluit te nemen. Er zijn veel voorbeelden van mislukking, zoals de Airport Rail Link en de Purple Line. De regering dient er zeker van te zijn dat er geen belastinggeld over de balk wordt gesmeten. De regering wil ontwikkeling rond de stations, maar daar zorgt de HSL niet voor, want die stopt op minder plaatsen dan een trein.’
Sompong is bang dat het project niet duurzaam is. ‘Wij worden de Verenigde Naties van spoorsystemen omdat we te veel steunen op andere landen om die voor ons op te zetten: Japan, China, Canada, Duitsland en Zuid-Korea. We moeten onze eigen hulpbronnen ontwikkelen, we dienen in staat te zijn spoorlijnen te ontwikkelen, treinen te bouwen en ze aan andere landen te gaan verkopen. Dat is duurzame ontwikkeling.’

Zaterdag 24 juni
– Over een spoorverbinding tussen zee-attracties in de Golf van Thailand en de Andaman zee is gisteren in Surat Thani een hoorzitting gehouden. Het enkelspoor van 77 km is een combinatie van bestaand spoor en een nieuwe lijn. Hoe de 100 aanwezigen erover dachten, meldt het bericht niet en wat die attracties zijn evenmin. Het Office of Transport and Traffic Policy and Planning doet momenteel onderzoek naar de spoorlijn.

Maandag 26 juni
– Follow-up op het bericht van zaterdag over een nieuwe spoorverbinding tussen de Golf van Thailand en de Andaman zee. Het Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP) studeert op nog een tweede lijn tussen Chumphon aan de oostkust van Thailand en de diepzeehaven van Ranong in de Andaman zee. De andere lijn is gepland voor een oost-west verbinding tussen Surat Thani en Phangnga. En nu hoop ik maar dat BP de lijnen niet verwart – je weet het nooit met de krant you can trust aldus het motto van BP – want misschien gaat het wel over dezelfde lijn.
Consultatie van de bevolking en gesprekken met stakeholders (betrokkenen) maken deel uit van de studie. Volgens OTP inspecteur-generaal Chirut is de verbinding in overeenstemming met het 20-jaren nationaal transportplan, dat eerder dit jaar werd bekend gemaakt. [Dus we hebben een 20-jaren strategieplan en een dito transportplan. Beetje verwarrend]
De verbinding is ook in overeenstemming met het twaalfde National Economic and Social Development Plan dat vanaf dit jaar tot 2021 van kracht is. [Kunnen we het nog volgen?]
– Nog meer Spoorwegen. De geplande dubbelspoorlijn Jira Junction-Nakhon Ratchasima (187 km) snijdt woonkernen in tweeën, zeggen diensten [?] in Nakhon Ratchasima. Ze gaan de transportautoriteiten vragen het ontwerp te herzien. De route is nu voor 20 procent gereed en komt in 2019 klaar.
Waarnemers [ook al zo’n vage term] zeggen dat de spoorlijn door het hart van de stad Nakhon Ratchasima komt te lopen. Passeren kan alleen via een omweg, want er komen hekken om te staan. Er zullen U-turn viaducten moeten komen of het spoor wordt verhoogd aangelegd.
De burgemeester van NR is blij met het spoorproject, maar niet met de doorsnijding van de stad. Dat geldt ook voor de provinciale Kamer van Koophandel, de lokale afdeling van de Federation of Thai Industries, die gevraagd hebben om verhoogde aanleg. Ze gaan deze week aan het OTP en de Spoorwegen een petitie aanbieden. Behalve het ongemak voor bewoners levert de lijn ook problemen op voor het rioolstelsel.

Dinsdag 27 juni
– Follow-up op het bericht over de aanleg van de spoorlijn Jira Junction-Khon Kaen dwars door Nakhon Ratchasima (Kort Nieuws maandag). De Spoorwegen (SRT) ontkennen dat die de verkeersstroom hindert. Bewoners hebben gevraagd een deel verhoogd aan te leggen, want de lijn isoleert woonwijken van elkaar, maar de SRT ziet er geen brood in.
SRT-gouverneur Anon heeft drie bezwaren: de aanleg is te duur, er blijft niet voldoende ruimte over voor de aanleg van de geplande HSL en treinen kunnen het onderhoudsdepot niet bereiken. Hij zegt dat er voldoende mogelijkheden zijn de lijn te passeren via fly-overs en tunnels.
De loco-burgemeester van NR vreest dat een lijn op maaiveldniveau winkels dupeert. De detailhandel ondervond bij de aanleg van een andere spoorlijn in de provincie al nadeel van de fly-overs. De Kamer van Koophandel vindt het onlogisch dat in Khon Kaen wel delen van de spoorlijn verhoogd kunnen worden aangelegd en niet in NR.

Vrijdag 30 juni
– De National Economic and Social Development Board (NESDB) heeft het groene licht gegeven voor de aanleg van de Thai-Sino hogesnelheidslijn Bangkok- Nakhon Ratchasima (252 km). De denktank van de regering vindt de route belangrijk omdat die gaat aansluiten op het One Belt, One Road plan van China. De lijn wordt te zijner tijd doorgetrokken naar Nong Khai aan de grens met Laos en meet dan 607 km.
Volgens een bron bij de NESDB verliest Thailand een uitgelezen kans om een regionaal transportknooppunt te worden en investeringen aan te trekken, als het project niet doorgaat. Het project is omstreden wegens een aantal kwesties waaronder gronduitgifte aan buitenlandse ondernemingen, de kosten en de vrijstelling op grond van artikel 44 [van de interim-grondwet] die verleend is aan Chinese ingenieurs voor het doen van een examen ter verkrijging van een vergunning.

Stationschef verdedigt torenhoge overwerkvergoeding
29 juni – Stationschef Amnart Phuket van het spoorwegstation Pattani moet bovennatuurlijke krachten bezitten of hij belazert de kluit, want hij heeft in mei 102.271 baht aan overwerkvergoeding ontvangen, wat erop neerkomt dat hij rond de klok heeft gewerkt.
Onmogelijk zeggen internetgebruikers die dit ontdekt hebben omdat het loonstrookje op internet is gezet. Het vermeldt 401 uur aan overwerk oftewel gemiddeld 13 uur per dag. Op 21 achtereenvolgende dagen werkte hij 15,5 uur boven zijn normale aanstelling, waarvoor hij 61.210 baht per maand ontvangt.
Het overwerk had te maken met reparatiewerkzaamheden aan het spoor tussen Hat Yai en Sungai Kolok die ’s nachts werden uitgevoerd. Amnart hield daarop toezicht. Het Zuiden kampt met een tekort aan stationschefs, waardoor hij aanbood OT-werk te doen. De SRT had hem gevraagd in mei over te werken om het werk te versnellen. Amnart is het enige staflid op het station. Hij erkent 24 uur per dag gewerkt te hebben: ‘Dat is waar. Maar de trein komt niet de hele tijd naar het station dus kon ik tussendoor rusten.’
Minister Arkhom (Transport) heeft eerder opdracht gegeven voor een onderzoek. Staatssecretaris Pichit (Transport) noemt de betaling buitensporig, vooral nu de Spoorwegen hun schuldenlast proberen terug te dringen door onnodige kosten te schrappen.

Maandag 3 juli
– China gaat in principe akkoord met de eisen die Thailand stelt voor training en testing van Chinees personeel en de overdracht van technologie, die nodig zijn voor de aanleg van de Thai-Sino HSL Bangkok-Nakhon Ratchasima. De overeenstemming werd eerder bereikt tijdens een vergadering van het Chinese bedrijf dat de lijn ontwerpt, de Council of Engineers en de Architect Council of Thailand. Vanaf morgen tot zaterdag vergadert voor de negentiende keer de Thai-Chinese gezamenlijke commissie, ditmaal in Beijing.
Ik vind het bericht nogal verwarrend want uit eerdere berichten heb ik begrepen dat de Chinese ingenieurs en architecten waren vrijgesteld van een examen voor het verkrijgen van een vergunning. Maar dit bericht zegt dat ze 18 uur training krijgen en twee examens moeten doen: over de Thaise wet en ’s lands geografie. Zo’n driehonderd Chinezen moeten eraan geloven.

Donderdag 6 juli
– De commandant van de tweede Army Region heeft zich aangesloten bij de oproepen van burgers en bedrijven om de nieuwe dubbelspoorlijn Chira Junction-Khon Kaen in de stad Nakhon Ratchasima verhoogd aan te leggen. Volgens het huidige ontwerp wordt de stad op 15 plaatsen doorsneden. Omdat er hekken omheen staan, is passeren op die plaatsen niet mogelijk. De commandant is gisteren door de KvK van Nakhon Ratchasima gevraagd de desbetreffende diensten te bewegen het ontwerp te wijzigen. Ook in Khon Kaen gaat een deel van de lijn de hoogte in.

Vrijdag 7 juli
– De National Environment Board (NEB) gaat akkoord met de eerste fase van de aanleg van de HSL Bangkok-Chiang Mai (niet te verwarren met de Sino-Thai HSL van Bangkok naar Nakhon Ratchasima). De raad waarschuwt wel over mogelijke milieuschade in Bueng Boraphet, een groot zoetwatermoeras en meer in centraal-Thailand, omdat de lijn er doorheen gaat. De milieu-effectrapportage voor het traject Bangkok-Phitsanulok kreeg eveneens het groene licht.
De NEB adviseert maatregelen te nemen om de milieugevolgen zoveel mogelijk te beperken. Een commissie van experts heeft het Wildlife Research Centre van Bueng Boraphet aanbevolen regelmatig het leggen van eieren door vogels en de waterkwaliteit tijdens en na de aanleg te onderzoeken.

Maandag 10 juli
– Dertien bedrijven willen een bod doen op de aanleg van de dubbelspoorlijn Hua Hin-Prachuap Khiri Khan (84 kilometer, mediaanprijs 7,3 miljard baht). Vrijdag hebben ze hun biedingsenveloppen met hun kwalificaties en technische voorstellen ingeleverd bij de Spoorwegen (SRT). Maandag maakt de SRT bekend welke van de dertien een bod mogen doen.
Begin dit jaar trok de superboard voor overheidprojecten aan de rem wegens bezwaren tegen de terms of reference (programma van eisen) die zo waren opgesteld dat kleine en middelgrote bedrijven geen kans kregen. De superboard en de SRT besloten later de oorspronkelijke vijf contracten te verdelen in dertien. In totaal heeft de regering plannen voor vijf dubbelspoorprojecten ter waarde van 95,8 miljard baht.

Woensdag 12 juli
– In 77 minuten van Bangkok naar Nakhon Ratchasima, dat is nog eens wat anders dan een reis per interliner die afhankelijk van de verkeersdrukte 4 à 5 uur duurt. Over vier jaar kan dat met een  hogesnelheidstrein op een traject dat gezamenlijk wordt aangelegd door Thailand en China. Kost wel 535 baht voor een enkele reis, hoeveel de busreis kost weet ik niet.
Het kabinet is gisteren door de Spoorwegen over het project, dat bekend staat als Sino-Thai HSL, geïnformeerd. Het kabinet heeft de plannen goedgekeurd. De lijn van 260 km krijgt zes stations: in Bang Sue, Don Muang, Ayutthaya, Saraburi en Pak Chong (Nakhon Ratchasima). Verwacht wordt dat dagelijks 5.300 passagiers het ritje maken oftewel een kwart van de reizigers die nu per openbaar vervoer op die route reizen. Het project wordt geheel gefinancierd door de overheid.

Vrijdag 14 juli
– Het Engineering Institute of Thailand en het Thailand Institute of Occupational Safety and Health leggen de laatste hand aan een veiligheidshandboek voor de aanleg van spoorwegen. Aanleiding zijn enkele ongevallen, onder andere in april bij de aanleg van de metrolijn Bang Sue-Rangsit. Daarbij kwamen drie arbeiders om het leven.
‘We willen geen ongelukken meer meemaken. Het handboek biedt arbeiders een praktische gids hoe ongelukken te vermijden. Het is noodzakelijk het vertrouwen van de bevolking te vergroten, die de route in Bangkok en verder gebruiken, waar de werkzaamheden plaatsvinden. En we moeten het veiligheidsbewustzijn bevorderen’, aldus  EIT-president Thanes gisteren op een seminar over veiligheidseisen.

Vrijdag 21 juli
– De verzekering van minister Arkhom (Transport) dat de Thai-Sino hogesnelheidslijn (Bangkok- Nakhon Ratchasima) die 79 miljard kost, zijn geld dubbel en dwars waard is, heeft gisteren niet alle leden van de NLA (National Legislative Assembly, benoemd parlement) kunnen overtuigen. ‘De directe voordelen zijn tijdwinst en besparingen op brandstofkosten’, zei de minister. Hij verwacht ook een afname van verkeersongelukken en stimulering van de economische groei in de regio.
Sommige leden uitten hun zorg over grondonteigeningen, aanleg- en onderhoudskosten en de transfer van technologische know-how [door Chinese ingenieurs]. Ze vroegen de minister om de criteria voor onteigening en compensatiebetalingen.

Maandag 24 juli
– Het ziet er niet naar uit dat de bewoners van Nakhon Ratchasima, die pleiten voor de verhoogde aanleg van de spoorlijn Chira Junction-Khon Kaen dwars door hun stad, hun zin krijgen. Een overleg vorige week is mislukt. De Spoorwegen houden voet bij stuk: een verhoogd tracé is te duur en er moet een nieuwe MER voor worden gedaan.
Maar de bewoners geven niet op. Ze hebben op enkele plaatsen cutouts [van wat?] geplaatst met de tekst ‘Villagers are in trouble. De double track must be elevated’. Ze zeggen dat 10.000 bewoners door de lijn worden gedupeerd omdat die op vijftien plaatsen wegen in tweeën verdeelt. Oversteken is niet mogelijk omdat er hekken van 2 meter hoogte omheen komen te staan.
– Nog meer Spoorwegen maar nu geen trein maar een light rail in Khon Kaen. Eind dit jaar wordt de lijn van 22,6 kilometer met 16 stations (kosten 15 miljard baht) aanbesteed. Het wachten is nog op toestemming van het kabinet. Diverse bedrijven in Khon Kaen hebben belangstelling om in het project te investeren.
De gemeente Khon Kaen is helemaal in de ban van Smart. Ze onderzoekt zeven beleidsterreinen, waaronder afval en mobiliteit. KK wil een afvalcentrale bouwen die afval in elektriciteit omzet en ze heeft een bedrijf gevormd, Khon Kaen Transit System Co Ltd, om lange-termijn smart oplossingen te vinden voor verkeersproblemen.

Dinsdag 25 juli
– Nog meer Wang Yi. De aanleg van de Thai-Sino hogesnelheidslijn dient voortvarend te worden aangepakt zodat Thailand toegang krijgt tot grote markten in China en een regionaal transport knooppunt kan worden, zei hij.
De HSL past in het One Belt One Road beleid van China, een beleid waarvan de finesses mij ontgaan. Iets met transportnetwerken aan elkaar knopen. Yi noemt Thailand’s deelname een zeldzame en belangrijke kans voor economische vooruitgang in Thailand.
Verder zei Yi dat China nog volledig achter de ontwikkeling van de Thai-Sino HSL staat, alhoewel het project het afgelopen jaar met enkele technische hordes te maken had. China blijft bij zijn belofte kennis en gespecialiseerde technologie aan Thais personeel over te dragen.
De eerste fase van de spoorlijn bestaat uit het tracé Bangkok-Nakhon Ratchasima. Later wordt die doorgetrokken naar Nong Khai waar hij moet aansluiten op een spoorlijn door Laos naar China, maar dat is vooralsnog verre toekomstmuziek.

Donderdag 27 juli
– De Spoorwegen (SRT) hebben hun verzet tegen de aanleg van een verhoogde spoorlijn in Nakhon Ratchasima opgegeven. Tegen de huidige plannen was veel verzet van bewoners, bedrijfsleven en provincie gerezen omdat de spoorlijn op 15 plaatsen de stad in tweeën zou verdelen. Passeren zou niet mogelijk want er zouden hekken van 2 meter om komen te staan.
De ontwerpers gaan nu terug naar de tekentafel om voor het gewraakte tracé van 15 kilometer tussen Phuk Hao Lat en station Ban Ko een nieuw ontwerp te maken. Het tracé maakt deel uit van de dubbelspoorlijn Chira Junction-Khon Kaen (187 km).

Donderdag 10 augustus
– Een netwerk van Thaise ingenieurs en architecten heeft een 5-punten plan opgesteld voor de overdracht van technologie en training bij de aanleg van de Sino-Thai hogesnelheidslijn tussen Bangkok en Nakhon Ratchasima. Vier punten hebben betrekking op de overdracht van know-how door de vierhonderd Chinese ingenieurs en één punt op de training van de Chinezen om hen vertrouwd te maken met de omstandigheden waaronder ze moeten werken.
Van 15 tot 17 augustus vergadert het Thai-Chinese comité in Thailand en worden spijkers met koppen geslagen. Het netwerk wil dat de Thaise delegatie tijdens de vergadering zijn plan steunt. Beijing heeft eerder toegestemd in kennisoverdracht. Het netwerk stelt voor de trainingssessies voor de Chinezen in september en oktober te houden. Dankzij art 44, ingezet door premier Prayut, hoeven ze niet het examen te doen dat normaal wordt geëist om hier te mogen werken als ingenieur of architect.

Dinsdag 15 augustus
– De Spoorwegen (SRT) gaan 100 nieuwe diesel-elektrische locomotieven kopen ad 19,5 miljard baht. De SRT raad van bestuur neemt daarover in september een besluit, waarna het ministerie van Transport en het kabinet nog hun goedkeuring moeten verlenen.
Thans heeft de SRT 140 locomotieven, waarvan de helft niet volledig operationeel is. De nieuwe locomotieven gaan de oudjes, die uit bedrijf worden genomen, vervangen, zegt adjunct-directeur Thanongsak, maar het bericht noemt geen aantal. De aankoop heeft tevens tot doel te voorzien in extra locomotieven, die nodig zijn wanneer over een aantal jaar de geplande dubbelspoorlijnen in gebruik worden genomen.
De SRT heeft het ministerie ook voorgesteld 186 air-conditoned dieseltrams [?] aan te schaffen. Daaraan hangt een prijskaartje van 13 miljard baht. Ze worden op 300 tot 400 km aan routes ingezet.

Zondag 20 augustus
– Het ministerie van Transport vraagt in oktober toestemming voor de aanleg van de spoorlijn Ban Phai-Mukdahan-Nakhon Phanom, een lijn van 355 kilometer in het Noordoosten waaraan een prijskaartje van 65,7 miljard baht hangt.
Zodra het ministerie het groene licht heeft, wordt begonnen met de onteigening van grond. Volgend jaar begint de aanleg, de officiële opening is gepland voor 2024. Op enkele plaatsen gaat de lijn de hoogte als preventieve maatregel tegen overstromingen. De dubbelspoorlijn krijgt 32 stations, drie vrachtstations, 81 viaducten en 245 tunnels.

Dinsdag 22 augustus
– Premier Prayut heeft ingegrepen in het plan voor de aanleg van de dubbelspoorlijn Chira Junction-Khon Kaen. Het tracé in Nakhon Ratchasima wordt over vier kilometer verhoogd aangelegd naar aanleiding van klachten van bewoners dat de lijn de stad op vijftien plaatsen in tweeën zou verdelen omdat er hoge hekken omheen zouden komen te staan. Bij Chira wordt een brug gesloopt om ruimte maken voor een tunnel.
Door het besluit van Prayut nemen de kosten met 2,2 tot 2,6 miljard baht toe. Vandaag neemt het kabinet een besluit tijdens zijn mobiele vergadering in Nakhon Ratchasima. De aanleg loopt een vertraging van 12 maanden op.
Verder somt het bericht alle plannen op die door het kabinet zijn besproken, waarvan ik er gisteren al enkele noemde.

Gratis treinrit vervalt na 19 jaar
6 september – Na 19 jaar komt een einde aan de gratis treinritten per derde klasse op een aantal interprovinciale routes. De regeling is niet meer nodig omdat de regering een nieuw bijstandsprogramma voor de minima heeft geïntroduceerd dat gebruik maakt van een e-card.
De gratis treinritten, ook ritten op enkele buslijnen in Bangkok, werden in 2008 ingevoerd. Elke zes maanden is de regeling door alle regeringen verlengd. Op 30 september valt het doek.
Op de regeling is kritiek uitgeoefend omdat ook mensen met meer geld er gebruik van konden maken. Dat bezwaar geldt niet voor het bijstandsprogramma omdat de kaart alleen wordt verstrekt aan de minima. 11,7 miljoen hebben zich voor de kaart opgegeven. De kaarthouders krijgen elke maand 500 baht.
Inwoners van Bangkok krijgen een kaart met twee chips: een voor gebruik op de bus en een voor gebruik op de interprovinciale bussen van Transport Co, treinen en de aankoop van consumentengoederen en landbouwmaterialen in de zogeheten Blue Flag winkels en markten of winkels die zijn geregistreerd bij het ministerie van Handel.
Mensen buiten Bangkok kunnen hun kaart alleen gebruiken op interprovinciale bussen, treinen en om te winkelen. Indien ongebruikt, vervalt het saldo. (Bron: website Bangkok Post, 5 september)

Zaterdag 9 september
–  De aanleg van de eerste fase van de hogesnelheidslijn Bangkok-Phitsanulok, een samenwerking van Japan en Thailand, is begroot op 270 miljard baht. Dit jaar mag het kabinet erover beslissen. De gehele lijn moet Bangkok met Chiang Mai verbinden.
Gisteren vergaderde het ministerie van Transport over de eerste fase met vertegenwoordigers van het Japanse ministerie van Land, Infrastructure, Transport and Tourism. De begroting van Japan gaat uit van hoge investeringskosten in het begin en lage onderhoudskosten. Volgend jaar wordt begonnen met het ontwerp en in 2019 met de aanleg. De aanleg duurt vier tot vijf jaar. Alhoewel het om een G2G-project gaat, sluiten beide landen niet uit dat particuliere bedrijven co-investeren.

Saraburi: Cementtrein met 17 wagons ontspoord
10 september – En weer zo’n indrukwekkende foto net als vandaag bij het openingsbericht van Nieuws uit Thailand. Een cementrein met 17 wagons ontspoorde zaterdag in Saraburi. De trein was onderweg van Kaeng Khoi naar Lamphun en Chiang Mai.
’s Middags na de afdaling van een heuvel en nadat Wat Pa Sadet was gepasseerd, kantelden de 16 wagons met cement. De zeventiende, een airconditioned slaapwagen bleef op zijn pootjes staan [lees: wielen], maar de drie medewerkers die erin zaten, werden wel gewond.
Het treinverkeer op de route naar het Noordoosten is omgeleid. Naar verwachting zouden de werkzaamheden zes uur duren. (Bron: website Bangkok Post, 9 september)

Dinsdag 26 september
– De aanleg van de Thai-Sino hogesnelheidsspoorlijn tussen Bangkok en Nakhon Ratchasima begint in november, verwacht staatssecretaris Pichit (Transport). Hij zei dit na de voorlopig laatste vergadering over het project in Tianjin (China). Een eerste groep van Chinese technici heeft een training gekregen en examen gedaan om hun kennis van de Thaise wet, ethische beroepscode en hun technische know-how te testen. In totaal worden vierhonderd technici getraind en getest.

Donderdag 5 oktober
– De Spoorwegen (SRT) komt personeel tekort en wil daarom de komende vier jaar 4.000 man aannemen. Het ministerie van Transport is al om toestemming gevraagd voor het aannemen van 500 personeelsleden tot volgend jaar omdat dit jaar 300 werknemers met pensioen zijn gegaan. Van de 500 komen 176 van de SRT bedrijfsopleiding. De uitbreiding is nodig omdat de SRT meer diensten gaat verlenen op de geplande dubbelspoorlijnen en hogesnelheidslijnen.
In de toekomst wil de SRT groeien van 250 naar 400 treinen. Daarvoor zijn 20.000 stafleden nodig tegen de huidige 10.000. De SRT investeert verder 10 miljard in de bouw van een centre of excellence om een modern personeelsbestand te trainen dat beschikt over de vaardigheden die nodig zijn voor de nieuwe diensten.

Dinsdag 10 oktober
– De eerste groep Chinese technici die een trainingsprogramma hebben gevolgd om legaal aan de aanleg van de Sino-Thai hogesnelheidslijn te mogen werken, zijn geslaagd voor het examen, zegt het Engineering Institute of Thailand. Eind vorige maand deden 77 van de 400 technici examen. Ze volgden de training in Tianjin. De overigen komen in oktober en november aan de beurt.
Deze maand begint een trainingsprogramma voor de zeventien Chinese architecten die toezicht gaan houden op het project. Ze maken trips naar de plaatsen waar stations worden gebouwd.
De eerste fase van de hogesnelheidslijn bestaat uit het tracé Bangkok-Nakhon Ratchasima. Begonnen wordt met een stukje van 3,5 kilometer.

Woensdag 18 oktober
– De tweede openbare hoorzitting over de aanleg van een hogesnelheidslijn die de internationale luchthavens Don Mueang, Suvarnabhumi en U-tapao aan elkaar knoopt, is gisteren in alle harmonie verlopen. Tweehonderd belangstellenden uit de media, het bedrijfsleven en onderwijsinstituten woonden het forum in Chon Buri bij, dat door de Spoorwegen (SRT) was georganiseerd. Ook de eerdere hoorzitting in Chachoengsao leverde bijval op. Geschat wordt dat 160.000 passagiers elke dag van de lijn gebruik gaan maken, maar dan is het inmiddels 2023.

Donderdag 9 november
– Nog meer tekorten aan arbeidskrachten, nu in de spoorwegsector. Het Department of Skill Development (DSD) werkt aan een 5-jarenplan om aan de groeiende vraag naar technici in die sector te voldoen, vooral als gevolg van de plannen voor de Eastern Economic Corridor (EEC). Behoefte is aan 11.000 werknemers. De schatting is gebaseerd op gegevens van negentien overheidsdiensten en bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van nieuwe spoorlijnen.
Het plan voorziet in cursussen op operationeel gebied, onderhoud en veiligheid, onderhoud van kaartjesautomaten, het beheer van stations en dienstverlening. Het curriculum van enkele onderwijsinstellingen die al transportcursussen verzorgen, wordt uitgebreid met lessen over spoorwegtransport en leerlingen krijgen hands-on training [lopen stage?]. DSD directeur-generaal Suthi vindt dat in de toekomst een speciaal instituut moet worden gevormd voor training van spoorwegtechnici en -personeel.
Later dit jaar wordt begonnen aan drie infrastructurele projecten in de EEC: de uitbreiding van de haven van Laem Chabang, een onderhoudswerkplaats voor de luchtvaart en de hogesnelheidslijn Bangkok-Rayong.

Donderdag 16 november
– De aanleg van het eerste deel van 3,5 km van de Thai-Sino hogesnelheidslijn in Nakhon Ratchasima is vertraagd omdat de EIA (environmental impact assessment, milieu-effectrapportage) nog niet is goedgekeurd. De EIA, de zevende tot nu toe, moet nog het groene licht krijgen van het Environmental Impact Evaluation Bureau. Het ministerie van Transport en betrokkenen hebben al overleg gevoerd over versnelling van de procedure.
De 3,5 km loopt van het station Klang Don naar het station Pang Asok in Nakhon Ratchasima. De gehele lijn wordt in twee fases aangelegd: Bangkok-Nakhon Ratchasima en Nakhon Ratchasima-Nong Khai aan de grens met Laos. Daarmee wordt in 2018 begonnen. De lijn moet in 2022 klaar zijn. De volgende stap is de aanleg van een verbinding met Laos dat over vier tot vijf jaar met hulp van China een eigen hogesnelheidslijn van 414 kilometer construeert, die door werelderfgoedstad Luang Prabang loopt.
Het ministerie heeft een projectmanagement commissie gevormd , die verantwoordelijk is voor administratieve zaken en het opzetten van een R&D-centrum voor spoorwegtechnologie. Verder voor transitsystemen die de spoorlijn aansluiten op steden, waarbij gebruik wordt gemaakt van provinciale shuttlebussen, alsmede initiatieven om dichtstbijzijnde eigendommen te commercialiseren.

Maandag 4 december
– Dusit dierentuin in Bangkok ontkent geruchten dat ze op het punt staat te sluiten ter voorbereiding van haar verhuizing naar Pathum Thani. Een woordvoerder zegt dat het bestuur inderdaad een plan heeft besproken om te verkassen, maar een tijdpad is nog niet vastgesteld. De dierentuin meldt op haar website dat de nieuwe locatie meer ruimte biedt aan de dieren en de bezoekers.
Woensdag vergadert het bestuur van de Zoological Park Organisation of Thailand over de plannen. Na afloop wordt de bevolking verder geïnformeerd over de verhuizing die jaren in beslag kan nemen. De grond maakt deel uit van 300 rai die door de koning ter beschikking is gesteld aan het ministerie van Milieu. Dierentuin Dusit is de eerste en oudste dierentuint van Thailand, ze bestaat 79 jaar.
– De Architects Council of Thailand en de Thailand Council of Engineers (COE) zijn bijna klaar met de examinering van Chinese technici die betrokken zijn bij de eerste fase van de aanleg van de hogesnelheidslijn Bangkok-Nakhon Ratchasima. 227 technici zijn al geslaagd voor het examen dat uit drie delen bestaat: arbeidsethiek, Thaise wetgeving op het gebied van architectuur en constructie en Thaise cultuur.
In totaal huurt Thailand 400 technici voor de aanleg. COE-president Kamol zegt dat het Chinese team Thaise collega’s uitnodigt om fase 1 te volgen, zodat ze in fase 2 zelfstandig kunnen werken met China alleen als adviseur. Fase 1 bestaat uit een afstand van 250 km. Fase 2 Nakhon Ratchasima-Nong Khai 500 km.

Maandag 11 december
– Het ministerie van Transport vraagt begin volgend jaar aan het kabinet een krediet van 520 miljard baht aan voor twaalf metro- en spoorwegprojecten. Het bericht somt ze allemaal twaalf braaf op, maar die informatie ga ik niet herhalen. Nadat het kabinet het groene licht heeft gegeven, wordt direct doorgegaan met de inschrijvingsprocedure. Twee projecten worden PPP gefinancierd (Public-Private Partnership).

Hakke hakke puf puf kost 420 miljard baht
16 december – Een ritje met de Japanse Shinkansen hogesnelheidstrein van Bangkok naar Chiang Mai gaat 1.000 baht kosten, heeft Japan in een studie berekend. De investeringskosten bedragen het niet misselijke bedrag van 420 miljard baht. De rit van 670 km neemt 3,5 uur in beslag met stops op twaalf stations. De trein, in het Engels bullet train, heeft een topsnelheid van 300 km. Naar verwachting gaat de trein in 2025 rijden.
Bangkok Post opent vandaag met deze gegevens maar harde cijfers over eventuele winstgevendheid of verliezen ontbreken. Het bericht meldt alleen dat onderzoek is gedaan naar de winstgevendheid en de economische voordelen voor de gebieden die door de lijn worden doorkruist.
In de eerste fase van de aanleg wordt het tracé Bangkok-Phitsanulok (380 km) aangelegd. Het kabinet neemt daarover in februari een beslissing. De vereiste milieu-effectrapportage voor dit deel is al afgerond en goedgekeurd. Eind volgend jaar is de TOR klaar (Terms of Reference, programma van eisen). De inschrijving op deelprojecten begint in 2019.
Volgens minister Arkhom (Transport) hebben de Japanse vertegenwoordigers een G2G (government to government) investeringsplan voorgesteld. Maar het ministerie van Transport wil dat ook Thaise bedrijven de gelegenheid krijgen om te investeren middels een PPP-constructie (Public-Private Partnership). De minister zegt blij te zijn dat het plan zo voorspoedig van de grond is gekomen en solidariteit heeft verworven.
Het bericht plakt er nog een tweede onderwerp aan vast, een irritante gewoonte die niet gebruikelijk is in de Nederlandse journalistiek. Wij beperken een bericht tot één onderwerp, maar BP plakt verschillende onderwerpen, hoewel gelijksoortig, vrolijk aan elkaar. Dus wordt nog een volle kolom van het driekoloms artikel gewijd aan de hogesnelheidslijn Bangkok-Nakhon Ratchasima, later door te trekken naar Nong Khai. De aanleg is een co-productie van Thailand en China. Donderdag beginnen de werkzaamheden met de aanleg van het 3,5 km tellende tracé Klang Don-Pang Asok in het district Pak Chong (Nakhon Ratchasima).
De raad van bestuur van de Spoorwegen heeft gisteren het plan goedgekeurd voor de aanleg van de derde hogesnelheidslijn: Bangkok-Rayong (193 km, kosten 215 miljard baht). Die lijn is van belang voor de ontwikkeling van de Eastern Economic Corridor (EEC). De RvB gaf ook het groene licht voor de ontwikkeling van 130 rai braakliggende grond bij station Makkasan. De grond wordt verhuurd aan particuliere bedrijven.

Woensdag 20 december
– Het is opening pagina 2, maar het enige nieuws is dat premier Prayut morgen het startsein geeft voor de aanleg van de eerste sectie van 3,5 kilometer van de Thai-Sino hogesnelheidslijn Bangkok-Nakhon Ratchasima. Het gaat om het tracé tussen Klang Dong en Pang Asoke dat op vlak terrein ligt. Omdat de werkzaamheden overeen komen met wegenaanleg, wordt het aangelegd door het Highways Department. De kosten bedragen 425,94 miljoen baht.
Het werk aan het eerste stukje duurt zes maanden. Daarna volgt een tracé van 11 km, waarvan de aanleg in augustus begint, een sectie van 119,5 km gepland voor november en een van 119 km, te beginnen in januari 2019. De gehele lijn kost 179 miljard baht.

Vrijdag 22 december
Pagina 2 opent met het begin van de werkzaamheden aan de Thai-Sino hogesnelheidslijn Bangkok-Nakhon Ratchasima. Premier Prayut gaf in Mor Lak Hin (district Pak Chong, provincie Nakhon Ratchasima) het startsein door de spade ter hand te nemen. De lijn wordt in vier fases aangelegd. De eerste fase bestaat uit een tracé van 3,5 km door vlak terrein.

Vrijdag 29 december
Behalve Prem’s advies aan Prayut bevat de voorpagina nog twee berichten: een lange eenkolommer over de door de regering gewenste verschuiving van vrachtvervoer over de weg en door de lucht naar het spoor en een kadertje onder de kop Road chaos under way.
Vice-premier Somkid, hoofd van het economisch team van het kabinet, maakte het voornemen bekend bij de ondertekening gisteren van negen contracten tussen de Spoorwegen (SRT) en aannemers voor de aanleg van vijf dubbelspoorlijnen (kosten 69,5 miljard baht, totale afstand 702 km). Het gaat om de eerste fase, want de tweede fase kost 389 miljard baht voor de aanleg van negen lijnen met een totale lengte van 2,217 km.
Thailand’s spoorwegnet van 4000 km (grotendeels enkelspoor) behoeft dringend een face-lift, want jaranlang hadden achtereenvolgende regeringen alleen aandacht voor de aanleg van wegen die aanzienlijk duurder is dan de aanleg van spoorlijnen: 1,72 baht per ton/kilometer tegen 0,93 baht. Thailand is voor 86 procent afhankelijk van wegvervoer en slechts 2 procent van railvervoer, waardoor de logistieke kosten zijn opgelopen naar 1,75 biljoen baht [per wat?]. [Vervoer over het water wordt niet genoemd]

Zaterdag 20 januari 2018
– Premier Prayut heeft goedkeuring verleend aan het plan van de Spoorwegen (SRT) een dochterbedrijf te vormen voor het beheer en ontwikkelen van SRT’s vermogen [dat voornamelijk uit grondbezit bestaat]. Zoals bekend gaat de SRT zwaar gebukt onder de schulden. De State Enterprise Policy Commission (SEPC) moet het plan nog beoordelen. Als die akkoord gaat, wordt het plan eind maart voorgelegd aan het kabinet.
De SRT beschikt over 39.000 rai grond, inclusief 497 rai bij station Makassan. 15.000 rai is al verhuurd aan particuliere bedrijven. De SRT heeft een studie gedaan naar de tarieven van trein, metro en express veerdiensten, waaruit is gebleken dat het treinkaartje achterblijft. Dat is al 30 jaar ongewijzigd.

Hogesnelheidslijn (HSL) wordt mogelijk LSL
28 januari – ‘De vijanden en piranha van de media en de 69 miljoen Thai zouden moeten geloven dat het allemaal achter zijn rug was gebeurd. Hij wist van niets’, sneert Alan Dawson over premier Prayut in de zondagrubriek The Big Issue, die is gewijd aan het mogelijk uitstel van de verkiezingen met drie maanden.
Prayut is deze maal niet de boosdoener, maar het parlement, doorgaans een verzameling ja-knikkers want de parlementsleden zijn benoemd door de junta. [Leuke uitdrukking ‘piranha’, klinkt dreigender dan ‘luizen in de pers’] Zij hebben besloten de inwerkingtreding van de organieke wet op de verkiezingen drie maanden uit te stellen, waardoor de verkiezingen niet in november, zoals beloofd, maar pas in februari kunnen worden gehouden.
Het nieuwskatern bevat zegge en schrijven zeven nieuwsberichten en -verhalen, waarvan twee Special Reports: een over het rookverbod op stranden en een over de verbouw van hennep. Naar het gebruik van de nu nog type 5 drug is veel onderzoek gedaan. Elke dag worden nieuwe toepassingen van de vezel ontdekt, wat de hoop wekt dat de drug wordt gelegaliseerd.
De voorpagina telt twee verhalen: de opening over het protest in Bangkok [zou de geest nu eindelijk uit de fles zijn?] en een bericht over de hogesnelheidslijn Bangkok- Chiang Mai, een lijn van 670 km aan te leggen door Thailand en Japan.
Het ministerie van Transport heeft nog niet besloten of de maximumsnelheid wordt verlaagd van 300 naar 180 tot 200 km per uur want net als AH moet ook Thailand (soms) op de kleintjes letten. Dat wordt volgende maand met de Japanse regering besproken. De vraag is of de lijn dan nog rendabel is en kan concurreren met lucht- en wegtransport.
Thailand sloot in mei 2015 een Memorandum of Understanding met Japan over de aanleg. Daarna deed het Japan International Cooperation Agency een haalbaarheidsstudie naar de eerste fase van Bangkok naar Phitsanulok, een tracé met zeven stations. De hele reis, dus naar het eindpunt, duurt 3,5 uur, een retourtje gaat 1.000 baht kosten. Volgens de studie kost de aanleg van de eerste fase 296,2 miljard baht. De gehele lijn bij een snelheid van 300 km is begroot op 420 miljard baht.

Zaterdag 3 februari
– De snelheid op de hogesnelheidslijn Bangkok-Chiang Mai (650 km), een gezamenlijk project van Thailand en Japan, wordt niet verlaagd, zoals eerder gemeld. Vice-premier Somkid, de ‘economische tsaar’ van het kabinet, zegt dat de regering tot nu toe geen besluit heeft genomen over eventuele verlaging om op de kosten te besparen. Alhoewel uit een voorlopige studie is gebleken dat verlaging een lichte besparing oplevert, zou die het project uiteindelijk meer kwaad dan goed doen, zegt hij.
Eerder zei Somkid dat Prayut het ministerie van Transport opdracht had gegeven de mogelijkheid van een verlaging van 300 naar 180-200 km per uur te onderzoeken nadat uit een Japans haalbaarheidsonderzoek was gebleken dat de aanleg 420 miljard baht zou kosten bij een maximumsnelheid van 300 km. Volgens de Japanners gaat een enkele reis 1.000 baht kosten.
– Nog meer Somkid. Hij heeft de Spoorwegen (SRT) toestemming gegeven de tarieven te verhogen onder de voorwaarde dat de service verbetert. De SRT is een van de overheidsbedrijven die onder een zware schuldenlast gebukt gaat. Evenals de andere moet ze een verbeterplan maken.
Het treinkaartje is al jaren niet verhoogd. De tariefsverhoging gaat vermoedelijk in wanneer de volgende fase van de verdubbeling van het spoor klaar is en nieuwe treinen zijn gekocht.
Somkid pleit voor opheffing van het verbod uit 1998 op het aannemen van nieuw personeel, zodat de SRT vijfduizend personen kan aannemen die nodig zijn voor de verdubbeling. Thans telt de SRT 14.000 werknemers.

Zondag 11 februari
– Thailand en China gaan besprekingen voeren over het doortrekken van de hogesnelheidslijn Bangkok-Nong Khai naar Vientiane (Laos). Dat is vorige week afgesproken tijdens een vergadering in Beijing van vertegenwoordigers van het ministerie van Transport, geleid door minister Arkhom, en hun Chinese counterparts. China gaat de autoriteiten in Laos uitnodigen voor een discussie over de aansluiting.
De aanleg van de Sino-Thai hogesnelheidslijn is in december begonnen met een tracé van 3,5 km in Nakhon Ratchasima. De hele lijn meet 615 km, de totale investeringen bedragen 530 miljard baht. Het ministerie buigt zich thans over de Chinese haalbaarheidsstudie naar het tracé Nakhon Ratchasima-Nong Khai. De aanbesteding van het traject Bangkok-Nakhon Ratchasima vindt naar verwachting in mei plaats en van het traject Nakhon Ratchasima-Nong Khai in het tweede kwartaal van volgend jaar.

Zaterdag 17 februari
– De Spoorwegen (SRT) hebben hun haalbaarheidstudies naar nieuwe routes voor elektrische treinen afgerond. Minister Arkhom (Transport), die gisteren het hoofdkantoor van de SRT bezocht, zegt dat vier dubbelspoor routes ideaal zijn om het gebruik van elektrische treinen op te beginnen. Maar een datum is nog niet vastgesteld. Het gaat om de tracés naar Nakhon Ratchasima, Hua Hin, Nakhon Sawan en Chachoengsao, alle vanuit Bangkok. De SRT heeft 200 miljoen baht ontvangen voor verdere studies naar de ontwerpen.
Arkhom verwacht dat het spoorwegnetwerk in 2027 80 miljoen passagiers per jaar bedient. Thans bedraagt het aantal passagiers 35 miljoen op routes die door 47 provincies lopen. Dat aantal gaat omhoog naar 61 wanneer alle plannen zijn uitgevoerd. Volgende maand neemt het kabinet een besluit over de aanleg van negen nieuwe dubbelspoor routes.

Woensdag 21 februari
– Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) is gevraagd onderzoek te doen naar de vermeende verduistering van 2 miljoen baht bij de spaarcoöperatie van de Spoorwegen (SRT).  In een petitie van leden worden een voormalige voorzitter en vijf anderen beschuldigd van gesjoemel met de regels voor leningen en oplichting van leden.
De petitie is een reactie op de onthulling in december van het Department of Cooperative Promotion dat onregelmatigheden zijn geconstateerd. Tussen 2012 en 2017 verstrekte de coöperatie aan zes personen 199 leningen ad 2,285 miljard baht alhoewel volgens de regels het maximum per lener niet meer dan 15 miljoen baht mag bedragen.
Aanvankelijk waren de leningen bedoeld voor de verwerving van grond om er accommodaties voor leden op te bouwen. Gebleken is echter dat 82 rai is gekocht die ontwikkeld is tot een resort-style project met 102 nieuw toegewezen percelen tegen 200 miljoen baht aan investeringskosten. Volgens een vertegenwoordiger van de coöperatie was het land in Kaeng Krachan (Phetchaburi) niet geschikt voor een woonproject.
– De veilingen voor de nog resterende tracés in de eerste fase van de aanleg van de Sino-Thai hogesnelheidslijn Bangkok-Nakhon Ratchasima worden naar verwachting voor het eind van het jaar afgerond. De veiling voor het traject Pak Chong-Khanan Chit, beide in Nakhon Ratchasima begint in mei zodra de specificaties opgesteld zijn. Naar verluidt moeten de plannen enigszins worden aangepast aan de hand van informatie, volgende week door de Chinezen te verstrekken. In juli worden de contracten getekend.
Vorig jaar december is begonnen met grondwerkzaamheden voor het eerste tracé van 3,5 km tussen Klang Dong en Pang Asok (ook Nakhon Ratchasima). Premier Prayut mocht het startsein toen geven. Volgens een bron bij de SRT moeten de SRT en het Public Debt Management Office het nog eens zien te worden over de aanlegkosten van 425 miljoen baht. Het traject wordt aangelegd onder directie van het Highways Department. In juni of juli moet het klaar zijn.
Ik laat de rest van het bericht onbesproken want dat wemelt van de plaatsnamen en andere details die alleen voor ingewijden begrijpelijk zijn.

Woensdag 28 februari
Op pagina 3 behalve de oproep van Prayut om een eind te maken aan het seks image drie berichten. In april vindt de inschrijving plaats op de aanleg van een HSL tussen de luchthavens Suvarnabhumi, Don Mueang en U-tapao. Ik schreef er eerder al over. Thans wordt nog gewerkt aan de ToR (terms of reference, programma van eisen).

Donderdag 1 maart
– Het ministerie van Transport bepaalt binnen twee maanden wie de directie gaat voeren over de aanleg van de HSL Bangkok-Nong Khai [of wordt bedoeld het beheer?]. Dat kan een overheidsdienst zijn of een beursgenoteerd bedrijf, zei staatssecretaris Pailin gisteren na een vergadering met transportautoriteiten, waaronder de Spoorwegen (SRT) en het Office of Transport and Traffic Policy and Planning, over de vorming van de dienst.
Het kabinet heeft eerder bepaald dat die onafhankelijk van de SRT dient te opereren. Volgens Pailin is deze constructie efficiënter omdat de dienst zich kan concentreren op het project.

Woensdag 7 maart
– Franse bedrijven willen wel een bod doen op onderdelen van de aanleg van de HSL Suvarnabhumi-Don Mueang en U-tapao. Dit zei staatssecretaris Teerapong (Transport) onlangs op een seminar, getiteld Thai-French Urban and Rail Transportation. Het seminar werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de Spoorwegen en achttien Franse bedrijven.
Teerapong is er blij mee, want zo kunnen internationale standaarden worden overgenomen en kan ‘ons railsysteem op Europees niveau’ worden gebracht. De inschrijving op de aanleg begint in april en duurt drie maanden.
De Franse bedrijven zijn de laatste speler met belangstelling voor ’s lands infrastructuur. Chinese, Japanse en Duitse bedrijven gingen hen voor. De Franse ambassadeur zei gisteren dat Franse bedrijven ook trainingen kunnen verzorgen en personeel kunnen leveren. Sommige bedrijven hebben al een deal gesloten bij projecten. Het ingenieursbureau Egis Group tekende vorige maand als consultant voor de aanleg van de MRT Pink Line Monorail.

8 maart
– De 2 meldt in de opening dat het land 100 miljard baht kan besparen als het zelf treinen maakt en assembleert voor de nieuwe spoorwegprojecten. Dat zegt president Disapon van de Thailand Railway Engineering Association. En die kan ’t weten. Hij noemt de HSL Bangkok-Nong Khai en de uitbreiding van het netwerk in Bangkok. [Ik neem aan dat hij doelt op de uitbreiding van het metronetwerk]
– Kleine aanvulling op het openingsverhaal van pagina 2. Adjunct-gouverneur Thanongsak van de Spoorwegen zegt dat de oude ‘vloot’ tot 2027 geleidelijk uit bedrijf wordt genomen en vervangen door 949 rijtuigen en 988 dieseltreinen. Als die allemaal moeten worden geïmporteerd, kost dat 65 miljard baht.
Volgens Disapon zijn lokale techni en Thaise autoproducenten in staat wagons en locomotieven te assembleren en te repararen. Autofabrikanten hebben al de geavanceerde capaciteit om onderdelen te produceren en assembleren zoals remmen, wielen en vering voor treinen. ‘Het probleem is dat de lokale productiesectoren niet genoeg tijd hebben om zich voor te bereiden of staf te leveren voor de uitbreiding van het spoorwegnet.’
– Duizend bewoners van het district Bua Yai (Nakhon Ratchasima) hebben een petitie getekend aan de regering met het verzoek vast te houden aan de bouw van een station in hun district voor de Thai-Sino hogesnelheidslijn Bangkok-Nong Khai. Bua Yai ligt op het tracé Nakhon Ratchasima-Nong Khai dat verder door Khon Kaen en Udon Thani loopt.
Volgens beheerder Yuttha van de webpagina Bua Yai Pa Na is uit haalbaarheidsstudies in 1989 en 1995 gebleken dat de bouw de investering waard is, wat in 1997 is bevestigd door de regering. Maar de regering Yingluck beval in 2011 een nieuwe studie. Die kwam in 2012 klaar en leverde een andere route op.
Yuttha zegt dat een station in Bua Yai toegang verleent tot elf districten in Nakhon Ratchasima en buurprovincies Chaiyaphum, Buri Ram en Khon Kaen.

Vrijdag 9 maart
– Minister Arkhom (Transport) zegt dat de geplande HSL tussen de luchthavens Suvarnabhumi, Don Mueang en U-tapao er komt , zelfs nadat een nieuwe regering is aangetreden. Hij zei dat gisteren op het 15e CLSA Asean Forum in Bangkok, dat werd bijgewoond door binnenlandse en buitenlandse investeringsbedrijven. In antwoord op vragen van deelnemers zei hij geen tegenslagen te verwachten.
‘Afgezien van het mislukte Hopewell project in het verleden, kan geen enkele regering megaprojecten stoppen zodra ze zijn goedgekeurd en de aanleg is begonnen. [Het Hopewell project voorzag in de aanleg van een verhoogde spoorbaan en snelweg. Het ambitieuze project leed schipbreuk tijdens de financiële crisis van 1997. Pijlers zijn nog te zien langs de snelweg Bangkok-Rangsit.]
De luchthaven HSL kost 123 milard baht. De lijn vormt een uitbreiding van de Airport Rail Link (ARL) tussen Suvarnabhumi en Phaya Thai. De gehele route meet 220 km, waarvan 29 km ARL en 170 km van Suvarnabhumi naar U-tapao. Het laatste deel bestaat uit 21 km tussen Bang Sue en Phaya Thai via Don Mueang. Arkhom verwacht dat de aanleg in mei of juni begint.

10 maart
– Het Engineering Institute of Thailand (EIT) en het Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP) hebben gisteren een Memorandum of Understanding getekend over het vaststellen van een set technische eisen voor toekomstige spoorwegprojecten.
Het EIT heeft toegezegd OTP’s spoorweg handboeken onder zijn leden te verspreiden. Thans beschikt het land niet over gestandaardiseerde voorschriften bij deze projecten. Bij het EIT staan thans 180.000 technici ingeschreven, waarvan 60.000 civiele ingenieurs. Deze maand wordt begonnen met de distributie van tien verschillende handboeken. Ze worden tijdens workshops uitgedeeld die het EIT regelmatig organiseert.
‘Alhoewel we vroeger voorschriften hadden, zijn metrolijnen, tramnetwerken en en HSL’s relatief nieuw voor het land’, zegt OTP-hoofd Chaiwat. ‘De voorschriften bieden een referentieframewerk wanneer bij het ontwerp of de aanleg fouten worden gemaakt.’

Maandag 12 maart
2 De Spoorwegen verwachten dat het kabinet deze week toestemming verleent voor de aanleg van twee dubbelspoorlijnen: Den Chai-Chiang Khon (Chiang Rai) en Ban Phai-Nakhon Phanom. De regering wringt zich in alle bochten om deze en andere spoorlijnen alsmede projecten in Bangkok snel op de rails te zetten, want vele zijn al vertraagd.

15 maart
– Het kabinet is akkoord gegaan met wijziging van het ontwerp van een deel van de dubbelspoorlijn tussen Nakhon Ratchasima en Khon Kaen. De aanlegkosten stijgen daardoor met 913,5 miljoen baht. Een kleine sectie van de lijn bij station Ban Phai wordt verhoogd aangelegd.
De wijziging komt tegemoet aan de eisen van de bewoners van Khon Kaen die premier Prayut tijdens een mobiele kabinetsvergadering hebben gevraagd de lijn op te tillen zodat wegen niet worden doorsneden en verkeersproblemen worden voorkomen.

Vrijdag 23 maart
– De aanleg van een tracé van 3,5 kilometer van de Sino-Thai hogesnelheidslijn, aanvankelijk begroot op 398 miljoen baht, gaat 9 procent minder kosten, zegt hoofd Thanin van het Department of Highways (DOH). De nieuwe calculatie komt uit op 371 miljoen baht. De besparing is te danken aan onderhandelingen met China, waardoor Thailand meer in eigen land geproduceerde materialen mag gebruiken bij de aanleg van de embankments (dijk, waterkering). Die worden aangelegd door de DOH, een aanbestedingsprocedure is niet nodig. De gehele Sino-Thai HSL meet 607 km tussen Bangkok en Nong Khai. In 2022 moet die klaar zijn.

Groen licht voor de luchthavens-HSL
27 maart – De HSL die Thaland’s drie grootste luchthavens aan elkaar knoopt, Suvarnabhumi, Don Mueang en U-tapao, heeft dinsdag het groene licht gekregen van het kabinet. De spoorlijn (kosten 200 miljard baht) dient ter ondersteuning van de door de regering much touted (sterk gepropageerde) Eastern Economic Corridor (EEC), een industriegebied dat zich uitstrekt over Chachoengsao, Chon Buri en Rayong, en alleen nog maar op papier bestaat.
De lijn krijgt een lengte van 220 km met als startpunt op Suvarnabumi de Airport Rail Link. Er komen negen stations, de reistijd Bangkok U-tapao bedraagt 45 minuten, het kaartje gaat 300 baht kosten. De trein heeft een maximumsnelheid van 250 km per uur, maar in de stad zakt die naar 160 km. De route volgt grotendeels de bestaande spoorlijn van de SRT (State Railway of Thailand). Hua Lamphong verliest zijn positie als centraal station, die wordt overgenomen door Makkasan, thans een van de ARL-stations.
Woordvoerder Nattaporn van het economisch team van de regering zei gisteren dat het project het ‘Flagship of the EEC’ is en een poging de economische activiteit in de corridor te stimuleren. De regering verwacht dat de lijn een economisch rendement van 700 miljard baht oplevert, aldus Nattaporn. Over de financiering zei hij dat de lijn internationaal wordt aanbesteed met de regering en particuliere sector als co-investeerders. Gehoopt wordt dat de lijn de winstgevendheid van de thans verlies lijdende ARL bevordert, daar de ARL deel gaat uitmaken van het drie-luchthavens project.
Secretaris-generaal Kanit van het EEC-kantoor zegt dat gewerkt wordt aan het programma van eisen (ToR, terms of reference). Hij verwacht dat de ToR deze maand klaar komt. Het kantoor kan volgende maand projectinformatie verstrekken aan Thaise en buitenlandse bedrijven.
De milieu-effect rapportage (MER) voor het tracé Don Mueang-Suvarnabhumi is klaar, aan de MER voor het tracé Lat Krabang U-tapao wordt gewerkt. Kanit zegt verder dat de regering de infrastructuur in de EEC, inclusief snelwegen en dubbelspoorlijnen, wil verbinden met de diepzeehavens in Map Ta Phut, Laem Chabang en marinehaven Sattahip.

Zaterdag 31 maart
– Het Chinese staatsbedrijf CRRC Corporation Lid gaat voor de eerste fase van de Thai-Sino HSL de rails, elektronica, machinerie en locomotieven leveren. Het bedrijf gaat ook Thais personeel trainen. De eerste fase bestaat uit de aanleg van het tracé Bangkok-Nakhon Ratchasima. Met de levering is een bedrag van 54 miljard baht gemoeid, maar dat is een voorlopige schatting. Het geld wordt op de binnenlandse markt geleend.

Zondag 1 april
– In oktober wordt de dubbelspoorlijn Chira-Khon Kaen in gebruik genomen, het eerste traject van de lijn Nakhon Ratchasima-Khon Kaen (187 km, 19 stations). De gehele route gaat naar verwachting in februari open. In Khon Kaen worden de lijn over een afstand van 5,4 km en het station verhoogd aangelegd. Bewoners hadden daarop aangedrongen omdat anders vijf wegen doorsneden zouden worden.

Vrijdag 6 april
– Voor het eind van het jaar hoopt de Spoorwegen (SRT) een nieuw Railway Excellence Centre te hebben opgezet, dat informatie en know-how van andere landen gaat verzamelen voor toekomstige projecten in eigen land. Over de oprichting van zo’n centrum dat zwakke punten in de systemen van de SRT kan blootleggen, wordt al sinds 2014 gesproken. Dankzij de plannen voor de aanleg van de Thai-Sino HSL wordt er nu ernst mee gemaakt.

Dinsdag 10 april
– De eerste blueprints voor de uitbreiding van het metronetwerk in Bangkok en randgemeentes zijn in augustus klaar, zegt minister Arkhom (Transport). Het Japan International Cooperation Agency voert momenteel haalbaarheidsstudies uit voor de aanleg van twee metro- en twee monoraillijnen. Gesproken wordt over de ontwikkeling van station Bang Sue ter vervanging van Hua Lamphong als centraal station [Vorige berichten noemden Makkasan] en station Mae Nam. Jica is gevraagd busroutes in haar studie op te nemen die in plaats kunnen komen van metroroutes.

Maandag 30 april
– Nog meer openbaar vervoer. Details over een op te zetten orgaan dat de Sino-Thai HSL tussen Bangkok en Nong Khai gaat beheren, zijn zo goed als klaar, zegt staatssecretaris Pailin (Transport). Volgende maand informeren financiële adviseurs het ministerie over de meest geschikte bedrijfsstructuur. Acht beursgenoteerde bedrijven, meest commerciële banken, doen er onderzoek naar. De keuze is tussen een overheidsbedrijf en een beursgenoteerd bedrijf.
De staatssecretaris zegt dat binnen een jaar het orgaan gevormd moet zijn, omdat de aanleg van de HSL al is begonnen, hetgeen erop wijst dat de stappen om het orgaan te vormen, al achterlopen op de planning. De commerciële banken worden bij de vorming betrokken omdat ze ervaring op financieringsgebied hebben, de bedrijven zijn ook nodig omdat het project veel geld vergt.

Vrijdag 18 mei
– Over twee maanden kan per trein gereisd worden naar Cambodja. Dan wordt de spoorlijn door het district Aranyaprathet in de provincie Sa Kaeo in gebruik genomen. Minister Arkhom (Transport) maakte dit gisteren bekend na overleg over logistieke planning met vertegenwoordigers van het Cambodjaanse ministerie van Public Works and Transport. Op de lijn gaat een van Thailand’s oudere dieseltreinen rijden met drie treinstellen. Over een aantal zaken, zoals onderhoud, moet nog overleg worden gevoerd.
De spoorlijn vormt een verbinding van Bangkok met Sa Kaeo. Over het Cambodjaanse deel is het bericht vaag. In 1942 is een spoorlijn geopend tussen Aranyaprathet en Poipet in Cambodja, een populaire gokstad, maar die raakte geleidelijk in ongebruik wegens politieke redenen. De huidige lijn in Cambodja is in slechte staat door de Vietnam Oorlog en het Khmer Rouge bewind. De lijn wordt momenteel opgeknapt met financiële steun van onder andere de Asian Development Bank.

Red Line moet image Spoorwegen opkrikken
26 mei – Exclusief bovengenoemde twee (voorpagina) verhalen telt Bangkok Post vandaag op drie nieuwspagina’s in het nieuwskatern zeven nieuwsberichten en –verhalen. Geen vette oogst en ook geen wereldschokkend, beter gezegd Thailandschokkend, nieuws.
Pagina 2 opent met het bericht dat de eerste sectie van de Red Line, een metrolijn tussen Bang Sue en Rangsit, ‘na enkele vertragingen’ in oktober 2020 in bedrijf komt. Dat zei gouverneur Worawut van de State Railway of Thailand (SRT) gisteren.
De sectie van 26,3 km, die bekend staat als Dark Red Line, telt tien stations. De in 2013 begonnen aanleg (kosten 82 miljard baht) is in juni 2020 klaar, daarna wordt de lijn drie maanden getest. De voorgaande vertragingen waren te wijten aan politieke strubbelingen en financieringsproblemen. Thans loopt de aanleg drie maanden achter op de planning.
Worawut zegt dat de Red Line voor de spoorwegen de laatste kans is om het image van een bedrijf dat gebukt gaat onder schulden, kwijt te raken. Eerder vestigde de SRT haar hoop op de Airport Rail Link, geëxploiteerd door een dochterbedrijf van de SRT, maar die is weinig succesvol als gevolg van een tekort aan treinstellen.
’Daarom hebben we bij de regering gepleit om ons het toezicht op de Red Line te geven, want daar speelt dat probleem niet.’ Worawut ontleent die zekerheid aan de bestelling van 130 rijtuigen bij het Japanse bedrijf Hitachi. Die gaan gesplitst worden in treinen van vier en zes wagons. Ook voor het beheer van de Red Line wordt een dochterbedrijf opgericht. In augustus wordt de CEO (chief executive officer) gekozen. De overige staf komt van de ARL.

Zaterdag 26 mei
Het treinkaartje wordt voor het eerst in 23 jaar duurder. Het SRT-bestuur besluit over twee tot drie maanden over verhoging van het minimumtarief van 2 baht naar 8 tot 10 baht. Als het bestuur akkoord gaat, wordt de verhoging eind van het jaar van kracht. De SRT maakt momenteel een verlies van 12 miljard baht per jaar.

Bouw megastation Bang Sue voor de helft gevorderd
27 mei – De bouw van centraal station Bang Sue is voor de helft gevorderd. De krant noemt het een megastation wat gezien de foto niet overdreven is, en het grootste spoorwegstation in Zuidoost-Azië.
Het station dient ter vervanging van het huidige centraal station Hua Lamphong. Vanaf november wanneer het klaar is, dient het als eindstation voor de Red Line, de metrolijn Bang Sue-Rangsit, waarvan het eerste deel in november 2020 in bedrijf komt.
Kumpol Boonchom, directeur van het Red Line-project, gaf gisteren tijdens een persbezoek aan de bouwplaats een gedetailleerde toelichting op alle fraaie plannen, waarvan ik alleen noem dat het megastation van 240.000 vierkante meter, in aansluiting op de standaard spoorlijnen en dieseltreinen, een knooppunt wordt voor HSL-verbindingen, zoals de Thai-Sino HSL Bangkok-Nong Khai, de luchthaven-HSL Don Mueang, Suvarnabhumi, U-tapao, en de Thai-Japanse HSL Bangkok-Chiang Mai.
Het Japan International Cooperation Agency doet momenteel onderzoek naar de ontwikkeling van het gebied rondom het station. Minister Arkhom (Transport) zegt dat de plannen ook voorzien in de integratie van buslijnen in het stationsgebied, zodat er geen ontbrekende schakels in het openbaar vervoer zijn. Hua Lamphong blijft in bedrijf en wordt wellicht deels omgebouwd tot spoorwegmuseum.

Thai-Sino HSL: Gelijk hebben ze, de Chinezen
2 juni – Thailand en China zijn het tijdens de 24ste bouwvergadering over de aanleg van de Thai-Sino HSL Bangkok-Nakhon Ratchasima-Nong Khai weer niet eens kunnen worden over een strafclausule voor vertragingen. China wil Thailand voor de rechter kunnen dagen of vermogen in andere projecten kunnen confisqueren wanneer het land deadlines overschrijdt, waardoor het project vertraging oploopt.
Uw redacteur kan de Chinezen geen ongelijk geven want elk project – dat durf ik wel te stellen – loopt in Thailand vertraging op. Tja, met zo’n ‘onbetrouwbare’ partner moet je het contract wel dicht timmeren en de opleveringsdata veilig stellen.
Minister Arkhom (Transport) maakte het Chinese voorbehoud gisteren [?] bekend. Hij zegt dat de Thaise onderhandelaars niet akkoord gaan, want het is in het algemeen bij overheidscontracten gebruik bij dreigende vertragingen, zij het als gevolg van een natuurlijke oorzaak of door eigen toedoen, een regering toe te staan de contractduur te verlengen waardoor een aannemer de regering niet aansprakelijk kan stellen voor de geleden schade.
Over de delay clause wordt al ruim een jaar onderhandeld. De minister vindt dat deze maand spijkers met koppen dienen te worden geslagen, ‘anders komt het ministerie van Financiën in de problemen’. Omdat de onderhandeling op dit punt stagneerden, is Thailand al begonnen met het civiele werk en de aanleg van de rails in de eerste fase. China voorziet in de HSL-technologie.
Volgens Arkhom verlopen de onderhandelingen verder soepel. Enkele vertragingen schrijft hij toe aan positiewijzigingen [?] in China’s National Development and Reform Commission, de dienst die zich voornamelijk bezighoudt met de besprekingen. Enkele details met betrekking tot de financiering zijn nog niet definitief vastgesteld.
De kosten van de eerste fase van het tracé (Bangkok-Nakhon Ratchasima) zijn begroot op 179 miljard baht oftewel 708,9 miljoen baht per kilometer. Het tracé meet 253 kilometer. Thailand is verantwoordelijk voor 75 procent van de investeringen, de keuze van de aannemer, en de aanschaf van materialen voor de constructie van bruggen, tunnels en dijken langs de route onder toezicht van het Departement of Highways.
China neemt de overige 25 procent voor zijn rekening, te besteden aan de spoorwegconstructie, signalering en de aanschaf van rijdend materieel.
De constructie van de eerste fase is verdeeld in 14 contracten. De aanleg van het eerste tracé Klang Dong-Pang Asok (3,5 km) is in december begonnen. De uitvoering van alle contracten begint volgens Arkhom eind volgend jaar. De totale lijn Bangkok-Nong Khai meet 606 km.

Grote belangstelling voor aanleg luchthaven-HSL
19 juni – Zeven bedrijven hebben zich ingeschreven op de veiling van de HSL-lijn tussen de luchthavens Don Mueang, Suvarnabhumi en U-Tapao. Mogelijk komen er meer bij want de veilingregels kunnen tot 9 juli worden opgevraagd bij de State Railway of Thailand (SRT). Moeten daarvoor wel een bedrag van 1 miljoen baht op tafel leggen.
Vier van de zeven zijn al voorspeld door de media. Dat zijn BTS Group Holdings, Charoen Pokphand Group, Italian-Thai Development (geleid door stroper Premchai) en staatsoliebedrijf PTT, bij auto rijdende expats bekend van de vele benzinestations langs de snelweg. De andere drie zijn een Japans en Chinees bedrijf en een mij onbekende binnenlandse aannemer.
De gegadigden kunnen van juli tot oktober nadere informatie inwinnen over het project, in november leveren ze hun eindbod in. Wanneer de winnaar bekend wordt gemaakt, is nog niet bekend, maar waarschijnlijk nog dit jaar.
De aanleg van de 220 km lange lijn (kosten 224 miljard baht) begint ergens volgend jaar, de lijn komt in 2023 in bedrijf. Het project is de hoofdschotel van de Eastern Economic Corridor (EEC). De militaire regering werkt hard aan de realisering van de corridor die zich over drie provincies uitspreidt.

21 juni
– Een foto zegt meer dan duizend woorden, luidt een bekende uitdrukking in de journalistiek, maar kan ook fouten corrigeren. Tot nu toe heb ik de Red Line Bang Sue-Rangsit een metrolijn genoemd, maar te zien aan de foto gaat het om een spoorlijn, waar de term electric rail track ook op doelt. De foto toont een verkoper die met zijn fiets een tracé in Lak Hok (Bangkok) oversteekt en dat kun je bij een metrolijn beter niet doen want dan word je geëlektrocuteerd.
In het bijbehorende artikel wordt gemeld dat de exploitant van de BTS Skytrain uiteindelijk gedwongen zal worden de mangmoom kaart in gebruik te nemen, de Thaise OV-pas. Tijdens een vergadering waarin de kaart werd geïntroduceerd, hield de BTS zich op de vlakte. Staatssecretaris Pailin zegt: ‘Degenen die doorgaan een afwijkend kaartsysteem te gebruiken, krijgen het vast en zeker moeilijk in de toekomst. Uiteindelijk is het gemak van één kaartsysteem op alle vormen van openbaar vervoer de doorslaggevende factor.’

Vrijdag 22 juni
– De lokale kamer van koophandel in Rayong en andere groepen willen dat het besluit wordt herzien om de provincie uit te sluiten van de eerste fase van de aanleg van de hogesnelheids luchthavenlijn Don Muaeng, Suvarnabhumi, U-Tapao.
De regeringscommissie voor de EEC heeft dat besluit genomen omdat het station in Rayong op problemen stuit bij de milieu-effectrapportage. De gouverneur van Rayong stuurt een petitie naar de regering.

28 juni
– Cambodja is begonnen een traditonele arch (gewelf, boogvorming bouwsel) aan de grens in Poipet (tegenover Aranyaprathet in Sa Kaeo) weg te halen om ruimte te scheppen voor de lang verwachte spoorlijn Cambodja-Thailand. Het gewelf staat  in de weg voor de 6,5 km lange spoorlijn die Poipet met Aranyaprathet gaat verbinden. Het wordt 800 meter verplaatst. Het gewelf in de stijl van Khmer kunst en architectuur, is meer dan 20 jaar geleden geplaatst.
Vorige maand zei minister Arkhom (Transport) dat de spoorwegverbinding binnen twee maanden gelanceerd kan worden. Uiteindelijk doel is Bangkok en Phnom Penh met elkaar te verbinden. In 1942 kwam een verbinding tot stand tussen Poipet en Aranyaprathet, maar die raakte geleidelijk in ongebruik door politieke strubbelingen. Een groot deel van Cambodja’s spoorwegnet draagt nog de sporen van de Vietnam oorlog en de Khmer Rouge.

3 september
Deze maand wordt het programma van eisen bekend gemaakt voor de aanleg van de HSL (kosten 200 miljard baht) van Don Mueang via Suvarnabhumi naar U-tapao (Rayong). 31 bedrijven uit zeven landen hopen een graantje mee te pikken van de aanleg.
’t Is een belangrijke lijn want ontsluit de Eastern Economic Corridor (EEC), een corridor die over drie provincies loopt en waarvan de regering hoge verwachtingen heeft.

5 september
Thailand’s agrarisch conglomeraat Charoen Pokphand Group (CP) houdt een verkenning van de belangrijkste spelers in de wereld op spoorweg gebied. De CP groep is op zoek naar een partner voor de investering van 200 miljard baht die de aanleg van de luchthaven HSL Don Mueang Suvarnabhumi U-tapao kost. CP is een van de 31 bedrijven uit zeven landen die de ToR (Terms of Reference, programma van eisen) hebben gekocht.
Adhiruth Thothaveesansuk, hoofd van CP’s hogesnelheidstrein coördinatie, zegt: ‘Hoge snelheidtreinen zijn nieuw voor Thailand. Het project is ’s lands grootste investering in tien jaar, dus we willen dat een van de besten zich bij ons aansluit.’
In november leveren de geïnteresseerde bedrijven hun bod in.

18 september
Geen Thais nieuws maar wel interessant en misschien een optie voor de Thaise Spoorwegen (SRT). In Duitsland zijn de eerste waterstoftreinen ter wereld op het spoor verschenen. Twee helderblauwe treinen, gebouwd door de Franse TGV-maker Alstom, rijden een route van 100 km tussen Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervorde en Buxtehude. Waterstoftreinen zijn aanzienlijk duurder in aanschaf dan dieseltreinen maar goedkoper in exploitatie en ze stoten alleen stoom en water uit. Andere landen waaronder Nederland hebben ook belangstelling voor de eco-vriendelijke trein. In Frankrijk komt de eerste trein in 2022 in bedrijf.

Dinsdag 25 september
– De contracten voor de aanleg van de HSL Don Mueang-Suvarnabhumi-U Tapao worden eind januari getekend, nadat de winnaar van de inschrijving bekend is gemaakt en de milieu-effectrapportage is afgerond. Gouverneur Voravuth van de State Railway of Thailand (SRT) heeft dit gisteren bekend gemaakt na een tweede pre-tender bijeenkomst van vertegenwoordigers van de 31 bedrijven die op de opdracht azen.
De documenten die ze nodig hadden om zich in te schrijven, kostten 1 miljard baht. Uiterlijk 12 november dienen de gegadigden hun bod in te leveren. De SRT gaat ook uitzoeken welke bedrijven besloten hebben gezamenlijk een bod te doen. Ze zijn vrij om dat te doen.
Tot nu toe hebben de bedrijven zeshonderd vragen gesteld. Daarvan is inmiddels de helft beantwoord, zegt Varavuth. De meeste vragen hadden betrekking op de tender instructies, grondverwerving en commerciële ontwikkelingen langs de lijn.
De lijn van 220 km (kosten 224 miljard baht) gaat de huidige ARL van Phaya Thai naar Suvarnabhumi gebruiken en wordt naar Don Mueang en U-tapao verlengd. Het megaproject is versneld, een procedure die fast-track heet, als deel van de plannen die de regering heeft om de Eastern Economic Corridor (EEC)  te ontwikkelen. Naar verwachting komt de lijn in 2023 in bedrijf.

6 oktober
– Voor het eind van het jaar maakt de regering de plannen bekend voor een assemblagefabriek van treinen nu enkele spoorwegprojecten in aantocht zijn. Staatssecretaris Pallin heeft dat bekend gemaakt op een recent seminar over het spoorwegvervoer. Volgens hem blijft Thailand op dit gebied achter omdat het land geen treinen kan assembleren en repareren.
‘Wanneer treinen defect raken, kunnen ze niet onmiddellijk gerepareerd worden’, zegt Pallin. ‘Altijd moet de hulp van buitenlandse technici worden ingeroepen of de treinen moeten naar de fabrikant worden gestuurd. Wanneer we eigen assemblagefabrieken hebben, kunnen we een transportknooppunt in Asean worden.’

Somkid klaagt over vertraagde aanleg Thai-Sino HSL
9 oktober – Somkid Jatusripitak zou toch beter moeten weten: elk project in Thailand kampt met vertragingen, die te wijten zijn aan onvoorziene omstandigheden, bezwaarprocedures of een te optimistische tijdplanning. En natuurlijk weet de ‘economische tsaar’ van het kabinet dat ook wel, maar deze keer is anders, want Thailand gaat over vijf maanden naar de stembus en de regering is erop gebrand goede sier te maken bij de bevolking.
Maandag klaagde vice-premier Somkid dat de ontwikkeling van de hogesnelheidslijn Bangkok-Nong Khai achterloopt op de planning. Hij heeft de verantwoordelijke diensten, waaronder de Spoorwegen (SRT), opdracht gegeven een tandje bij te zetten.
Somkid kijkt met jaloerse ogen naar Laos want daar loopt de aanleg van de (aansluitende) spoorlijn Vientiane-Kunming (Zuidwest China) geheel volgens schema. In december 2016 is ermee begonnen, lange tijd voordat Thailand één spade in de grond had gestoken. Dat deel (409 km), grotendeels gefinancierd door de Chinese regering, komt naar verwachting in 2022 in bedrijf.
De regering wil met het Thaise deel van de HSL aansluiten bij het Belt and Road Initiative van China, een beleid dat beoogt China verbindingen te geven naar andere delen van het continent. Maar vanaf  het begin kampt het Thaise HSL-deel van in totaal 606 km al met vertragingen.
De route is verdeeld in twee fases: Bangkok-Nakhon Ratchasima (253 km) en Nakhon Ratchasima-Nong Khai. Slechts een fractie van het werk aan de eerste fase is begonnen en directievoerder SRT heeft toegegeven de financiering van de tweede fase nog niet rond te hebben.
De SRT begon pas in december vorig jaar aan het eerste stukje van 3,5 km van Klang Dong naar Pang Asok (Nakhon Ratchasima). De aanbesteding van de rest [van de eerste fase] loopt twee maanden achter. Niettemin houdt de SRT vol dat de route in 2024, zoals gepland,  open kan gaan.
Dat het naderende tijdstip van de verkiezingen Somkid heeft bewogen zijn tanden te laten zien, erkent hij volmondig. Hij wil dat infrastructurele projecten, dus niet alleen de HSL, voor de verkiezingen vooruitgang boeken en hij drong er maandag bij ambtenaren op aan transparantie in acht te nemen. De foto toont de geërgerde tsaar op het achterbalkon van een stilstaande trein op Hua Lamphong, waar hij zijn filippica hield.

24 oktober
– Japan heeft herhaald dat het geen belangstelling heeft om te co-investeren in de aanleg van de HSL Bangkok-Chiang Mai. Het land zegt dat Thailand maar alleen in het project moet investeren. Japan heeft zijn standpunt bekend gemaakt tijdens een ontmoeting van minister Arkhom (Transport) en de Japanse minister van Land, Infrastructure, Transport and Tourism tijdens Arkhoms bezoek aan Japan op 19 en 20 oktober.
Volgens de Japanners is het project een nationaal bezit dat de Thaise overheid op eigen kracht dient te realiseren. Berekend is dat de EIRR (economic internal rate of return) 14 procent bedraagt maar dat de FIRR (financial internal rate of return) extreem laag is.
Eind juli vermoedde de Spoorwegen al dat de lijn verlies zou maken, want uit een haalbaarheidsstudie van het Japan International Cooperation Agency was gebleken dat de lijn slechts 10.000 passagiers per dag zou trekken in plaats van de aanvankelijk begrote 30.000. Om rendabel te zijn dient de gehele route 50.000 passagiers per dag te bedienen.
De kosten van de 670 kilometer lange HSL bedragen 400 miljard. De aanleg wordt in twee fases verdeeld met als eerste Bangkok-Phitsanulok (380 km, 276 miljard baht).

13 november
Op de eerste dag van de inschrijving op de aanleg van de luchthaven HSL Don Mueang-Savarnabhumi-U tapao hebben twee consortia hun bod ingeleverd: BSR Joint Venture, een consortium, geleid door BTS Group Holding Plc (exploitant van de Skytrain), en een consortium geleid door de Charoen Pokphand groep (CP).
Ik kom enkele bekende namen tegen van bedrijven; BP noemt ze allemaal, ik alleen Sino-Thai Engineering and Construction Plc, omdat het websitebericht meldt dat Bhumjaithai partijleider Anutin daarvan grootaandeelhouder is. Mag u zelf bedenken waarom dat relevant is.
Op de foto de grote baas Supachai Chearavanont van CP, een van de rijkste mannen van Thailand. Let ook op de doos, waarin de offerte zit. De Spoorwegen (SRT) zullen er een flinke klus aan hebben om dat allemaal te controleren. Dat wordt overwerken. Minister Uttama (Industrie) verwacht dat vijf gegadigden op het megaproject zullen inschrijven.

21 november
– De commissie die toeziet op de aanleg van de HSL Bangkok-Nakhon Ratchasima, een samenwerkingsproject van China en Thailand, vergadert vanaf vandaag tot vrijdag over de belangrijkste kwesties van het project.
Permanent secretaris Chaiwat (Transport) zegt dat het gaat om het contract ad 53 miljard baht voor het elektrisch systeem, de spoorrails, de aanschaf van nieuwe treinen en de training van staf. Ook moet uitgezocht worden of de Chinese specificatie van de totale kosten al dan niet in strijd is met Thailand’s wet op rijksinkopen.
– De Spoorwegen (SRT) gaat haar pogingen opvoeren om 38 bedrijven en mensen die illegaal 86 rai van haar 260 rai kostbare grond bij spoorwegstation Mae Nam in het district Yannawa (Bangkok?) in bezit hebben genomen.
De encroachment is eind oktober vastgesteld bij een inspectie door een speciaal team dat er een eind aan moet maken. Tegen vier personen en acht rechtspersonen zijn al civielrechtelijke procedures begonnen.
Binnen twee jaar gaat de SRT het gebied ontwikkelen. Daarvoor moeten ook 19 bedrijven wijken die een leasecontract hebben dat vanaf volgend jaar afloopt.

Khon Kaen bereidt zich voor op aanleg spoorlijn
3 december – ’s Lands eerste particulier gefinancierde spoorprojecrt in Khon Kaen belooft een eenheidstarief van 15 baht voor een ritje op de 22,6 kilometer lange lijn. Een studie heeft uitgewezen dat de lijn met dit tarief quitte speelt.
De aanleg van de light rail kan beginnen zodra het ministerie van Landbouw toestemming verleent om het land van het Khon Kaen Rice Research Centre te gebruiken voor de bouw van een station en commerciële ontwikkelingen.
Ook worden er flats gebouwd voor de middeninkomens, bedoeld om te laten zien dat een condominium niet alleen iets is wat rijke mensen zich kunnen veroorloven, zegt burgemeester Thirasak van de provinciehoofdstad Khon Kaen. Verder wordt een kaem ling aangelegd, een klein waterreservoir, om overstromingen te voorkomen.
Bij elk station wordt ruimte gereserveerd voor commerciële doeleinden inclusief ruimte voor winkels en billboards.
De directie wordt gevoerd door KKTS Co, een bedrijf dat is opgezet en geregistreerd door vijf gemeentes. Het gaat aandelen uitgeven waarbij partijen in Khon Kaen de voorkeur genieten. Zij kunnen de aandelen tegen nominale waarde kopen.
Thirasak zegt dat het project een initiatief is van de bevolking van Khon Kaen die de provincie tot Thailand’s meest ‘perfecte’ stad wil ontwikkelen en er wereldwijde erkenning mee hoopt te winnen.

5 december
De Spoorwegen (SRT) hebben gisteren bekend gemaakt dat 6.928 rai land dat ze in Buri Ram, Kanchanaburi en Trang bezit, ‘gekraakt’ is. Het land wordt getaxeerd op een waarde van meer dan 10 miljard baht.
Adjunct-verkeersmanager Somyut van de SRT zegt dat een werkgroep is geformeerd om de kwestie landelijk aan te pakken. Volgens hem kampen de meeste provincies met hetzelfde probleem als de drie genoemde.
In Buri Ram gaat het om 500 rai in gebruik van overheidsdiensten, een gevangenis en zakenlieden. Het stadion van Buriram United FC en het racecircuit zijn eveneens gevestigd op gekraakt land. In Kanchanaburi gaat het om land bij het Nam Tok station dat illegaal gebruikt wordt voor toerisme. En in Trang hebben de krakers bij de zee restaurants, winkels en uitgaansgelegenheden geopend.

12 december
De Spoorwegen hebben de enveloppen met biedingen op de aanleg van de luchthaven HSL geopend en verwacht de winnaar volgende maand bekend te zullen maken. Vrijdag maakt de SRT de geboden bedragen bekend. De luchthaven hogesnelheidslijn is een verbinding tussen Don Mueang, Suvarnabhumi en U-tapao in Rayong.

15 december
– Een consortium geleid door agrogigant Charoen Pokhand Group heeft het laagste bod gedaan op de aanleg van de luchthaven HSL. Maar de commissie die daarover beslist, moet zich nog beraden over het verzoek van het consortium om overheidssubsidie. Die is door de regering vastgesteld op 119 miljard baht.
De door CP geleide groep is gevraagd haar verzoek nader toe te lichten. Volgende week antwoordt de groep, waarna de commissie een besluit kan nemen over de winnaar van de inschrijving. De commissie wacht ook nog op het advies van een consultant.
De commissie heeft gisteren negen uur vergaderd over de biedingen van de twee gegadigden. Wanneer de winnaar bekend is, krijgt die een uitnodiging voor een gesprek en ondertekening van het contract dat daarna naar het kantoor van de procureur-generaal wordt gestuurd voor onderzoek.
De tweede gegadigde die gekwalificeerd is voor de aanleg, is BSR Joint Venture, dat bestaat uit de BTSC (skytrain), en twee bedrijven.  De door CP geleide groep bestaat uit CP, de BEM (ondergrondse metro) en drie bedrijven.
De 220 km lange luchthaven HSL komt volgens planning in 2024 in bedrijf. De lijn vormt een verbinding tussen Don Mueang, Suvarnabhumi en U-tapao in Rayong.

16 december
– Laatste, beetje overbodig bericht over de inschrijving op de aanleg van de luchthaven HSL (zie Kort Nieuws van zaterdag). SRT-gouverneur Worawut zei gisteren dat de CP groep die het laagste bod heeft gedaan ‘nog geen winnaar’ is. Haar aanbod wordt bestudeerd door de daarvoor verantwoordelijke commissie. Deze week wordt met de groep gesproken. De winnaar wordt volgende maand bekend gemaakt.

22 december
– Het door CP geleide consortium, een van de twee gegadigden voor de aanleg van de luchthaven HSL, lijkt de opdracht in de wacht te zullen slepen. De groep heeft de beste financiële en investeringsvoorstellen gedaan. Maandag neemt de verantwoordelijke commissie een besluit, waarna de winnaar voor een gesprek op 3 januari wordt uitgenodigd.
Vandaag heeft de commissie vastgesteld dat de gegevens van de CP-groep correct zijn. In het CP-voorstel wordt uitgegaan van een overheidssubsidie van 117.227 miljard baht, de BSR Joint Venture, de andere gegadigde, gaat uit van 169.943 miljard baht.

Ministerie streeft naar spoorlijn Nakhon Ratchasima-Laos
23 december – Het ministerie van Transport ontwikkelt plannen voor de aanleg van een dubbelspoor verbinding tussen Nakhon Ratchasima en Pakse in Laos. Het project kwam onlangs ter sprake tijdens de gezamenlijke kabinetsvergadering In Vientiane. De regeringen gingen akkoord met het verrichten van een haalbaarheidsstudie.
Minister Arkhom (Transport) maakte dit gisteren bekend toen hij een ceremonie bijwoonde over samenwerking tussen de Rajabhat universiteiten in het Noordoosten, de overheid en particuliere sector die als doel heeft het vakmanschap op infrastructureel gebied in de provincie Khon Kaen te vergroten.
De dubbelspoorlijn van Thanon Jira Junction in Nakhon Ratchasima naar Khon Kaen is voor 90 procent klaar en de verbinding van Khon Kaen naar de grensprovincie Nong Khai wordt binnenkort ter goedkeuring aan het kabinet voorgelegd. Een dubbelspoorlijn die Ban Pai (Khon Kaen), Mukdahan en Nakhon Phanom verbindt, is in voorbereiding en gaat ook binnenkort naar het kabinet.
Verder maakte Arkhom bekend dat het ministerie een budget zoekt voor het ontwerp van de HSL Nakhon Ratchasima-Nong Khai. Over wegenprojecten zei hij dat volgend jaar wegen in Bung Kan worden verbreed die een verbinding met Laos vormen. Het werk vindt gelijktijdig plaats met de geplande constructie van de vijfde Thai-Lao Friendship brug. Een zesde tussen Ubon Ratchathani en Salavan (Laos) staat op het verlanglijstje.

8 januari 2019
Verder op de 2 een bericht dat de Spoorwegen (SRT, State Railway of Thailand) en het National Science and Technology Development Agency een overeenkomst hebben gesloten over verbetering van de industriesector die onderdelen voor het spoor fabriceert. Doel is de kwaliteit op internationaal niveau te brengen en Thailand minder afhankelijk te maken van de import van onderdelen. Gisteren is daarover een Memorandum of Understanding ondertekend. SRT-gouverneur Worawut denkt zelfs dat Thailand in de toekomst een exporteur kan worden.
De NSDTA ondersteunt het werk van de SRT middels research, laboratoriumproeven en toezicht op het onderhouds- en reparatiecentrum voor de Thai-Chinese HSL.

11 februari
– De Spoorwegen (SRT) zet vaart achter een investeringsplan om 500 km aan spoorbanen te elektrificeren (geschatte kosten 30 miljoen baht per kilometer). De omschakeling vereist ook de vervanging van diesellocomotieven en diesel multiple unit treinen door Electric Multiple Unit rijtuigen.
De elektrificatie is in overeenstemming met de ontwikkeling van de Red (metro) Line door de SRT. De 26 km lange route van Bang Sue naar Rangsit met tien stations wordt begin 2021 in bedrijf genomen, gelijktijdig met de opening van Bang Sue Central Station. Dat station maakt deel uit van het Red Line netwerk.
De inschrijving op de verlenging van de Red Line van Rangsit naar de Rangsit campus van de Thammasat universiteit vindt later dit jaar plaats. De SRT wil de lijn ook in noordelijke richting verlengen naar Ban Phachi in Ayutthaya.

14 februari
• NLA akkoord met vorming Rail Department voor beheer van ’t spoor

15 februari
– De besprekingen tussen China en Thailand over de aanleg van de Thai-Sino HSL tussen Bangkok en Nakhon Ratchasima gaan allesbehalve van een leien dakje, maar verwacht wordt dat over een tracé ad 38,5 miljard baht eind deze maand overeenstemming wordt bereikt tijdens overleg in China, aldus minister Arkhom (Transport).
De aanleg van de 252,5 km lange HSL (kosten 179 miljard baht) is verdeeld in veertien deelcontracten. Contract 2.3, zoals het wordt genoemd, omvat de rails, elektronica, machinerie en de aanschaf van treinstellen. Arkhom zegt dat er nog enkele losse eindjes zijn, zoals de garantieperiode en boetes. Volgens de minister stelt China 1 jaar voor, maar Thailand houdt vast aan 2 jaar, wat internationaal gebruikelijk is. Arkhom verwacht dat het contract in maart kan worden getekend.

Spoorwegen stoft oud onderhoudsplan voor ARL af
25 februari – Omdat verwacht wordt dat de onderhandelingen over de aanleg van de luchthaven HSL zich nog geruime tijd zullen voortslepen, wil de State Railway of Thailand (SRT) alvast een oud onderhoudsplan voor de Airport Rail Link uitvoeren.
Suthep Panpeng, directeur-generaal van ARL-exploitant SRT Electric Train Co, zegt dat zijn bedrijf het operationeel en onderhoudsplan dient te vernieuwen wanneer de onderhandelingen over de HSL niet in juli of augustus zijn afgerond.
De volgende grote onderhoudsronde staat gepland voor 2021; verwacht wordt dat die uitgevoerd wordt door de winnaar van de inschrijving op de HSL, want die gaat het beheer over de ARL overnemen. ‘Maar als het systeem nog in ons bezit is, wordt de job gedaan door de SRT’, zegt Suthep.
Wanneer het project meer dan 2 jaar vertraging oploopt of geschrapt wordt, zal het bedrijf ook een oud plan moeten afstoffen om nieuwe rijtuigen te kopen teneinde het groeiend aantal passagiers te kunnen blijven vervoeren. Oorspronkelijk was de SRT van plan zeven rijtuigen te kopen, maar dat was in de wacht gezet in afwachting van de inschrijving.
Vorige week heeft de voor de inschrijving verantwoordelijke commissie het voorstel van het consortium, geleid door de CP Group, afgewezen alhoewel het het laagste bod heeft gedaan ad 117,2 miljard baht. De groep stelde twaalf eisen die door de commissie werden gezien als strijdig met het kabinetsbesluit. De commissie gaat het consortium nu vragen of het door wil gaan met de onderhandelingen. De volgende vergadering is gepland op 5 maart. Wanneer de onderhandelingen mislukken, wendt de commissie zich tot de tweede belangstellende BSR Joint Venture.
De 220 km lange hogesnelheidslijn gaat een verbinding vormen tussen luchthaven Don Mueang (Bangkok) en U-tapao (Rayong) via Suvarnabhumi. De huidige ARL wordt in de HSL ingepast. De rit Bangkok-Rayong duurt 45 minuten en kost 330 baht. De HSL is van groot belang in verband met de plannen voor de Eastern Economic Corridor (EEC).

Onderhandelingen over Thai-Sino HSL ontspoord
3 maart – Thailand en Chiana zijn het eind vorige maand (weer) niet eens kunnen worden over het zogeheten contract 2.3, het eerste van veertien deelcontracten voor de aanleg van de hogesnelheidslijn (HSL) Bangkok-Nakhon Ratchasima. Maar minister Arkhom (Transport) is vol goede moed dat het volgende maand wel lukt.
Het contract heeft betrekking op de rails, het elektrisch systeem, materieel en training. De begrote kosten zijn met 7 miljard naar 45 biljart verhoogd, maar China dat 85 procent van de investeringskosten voor zijn rekening neemt, wil meer tegen een rente van vermoedelijk minder dan 3 procent. Ook zijn beide landen het niet eens over de garantieperiode. China stelt 1 jaar voor, Thailand 2 jaar wat internationaal gebruikelijk is.
Twee andere HSL-en zijn ook nog niet rond. Voor de HSL Bangkok-Hua Hin zijn particuliere bedrijven uitgenodigd om in te investeren, een zogeheten PPP-constructie, en de luchthaven HSL hangt aan een zijden draadje omdat het consortium geleid door de Charoen Pokhand groep die het laagste en winnend bod heeft uitgebracht, aanvullende eisen heeft gesteld.

Voorspelling: Over 4 jaar rijdt de Thaise TGV naar Laos
6 maart – Evenals gisteren en wel vaker wijk ik vandaag af van de openingskeuze van Bangkok Post. Die heeft een hoog droomgehalte want meldt dat ‘over 4 jaar’ de Thai-Sino hogesnelheidslijn Bangkok-Nong Khai klaar is en via de nieuwe Thai-Lao vriendschapsbrug aansluit op een andere HSL in Laos naar Vientiane.
Gisteren werd het kabinet bijgepraat over de vorderingen van het 608 km lange treinproject dat wanneer de Thaise TGV rijdt werk biedt aan negenhonderd personen. China gaat trainingssessies houden om HSL-technologie over te dragen aan Thais personeel. De regering heeft daarvoor een budget van 920 miljoen baht uitgetrokken. Thailand investeert in het civiele werk, China installeert het operationeel systeem.
De aanleg is verdeeld in twee fases: de eerste een tracé van 253 km tussen Bangkok en Nakhon Ratchasima, de tweede van 355 km tussen Nakhon Ratchasima en Nong Khai. De eerste fase is verdeeld in veertien deelcontracten. Sinds december 2017 wordt gewerkt aan een tracé van 3,5 km tussen Klang Dong en Pang Asok in Nakhon Ratchasima. Het werk is voor 45 procent gevorderd.
Wanneer de lijn is voltooid, wordt de reistijd Bangkok-Nong Khai verminderd van 11 naar 3 uur, dankzij de treinen die met een snelheid van 250 km per uur over de rails razen. Het bericht noemt verder nog de uitbreiding van de Red Line (metro), maar die informatie sla ik over.

7 maart
– Berichten over spoor- en metrolijnen en snelwegen vind ik altijd lastig om over te nemen omdat ze zonder kennis van de geografie van het land en steden niet te begrijpen zijn. Maar dat geldt niet voor het openingsverhaal van pagina 3 waarin gemeld wordt dat een Thais bedrijf het contract in de wacht heeft gesleept voor de aanleg van 11 kilometer van de HSL Bangkok-Nong Khai (608 km), althans de eerste fase Bangkok-Nakhon Ratchasima.
Ik ga ervan uit dat deze plaatsnamen bij mijn meeste lezers bekend zijn. Zelf ben ik in Nong Khai geweest en ik heb Nakhon Ratchasima vaak gepasseerd op weg naar het Noordoosten.  De 11 km is het tracé tussen Sikhiu en Kut Chick, maar die namen zeggen me niets. Het contract is het tweede van in totaal veertien deelcontracten waarin de aanleg is verdeeld. 4 kilometer van de lijn wordt verhoogd aangelegd.
Zoals trouwens alle projecten in Thailand gaat ook de aanleg van de Sino-Thai HSL niet van een leien dakje. Het eerste stuk van 3,5 km in het district Pak Chong (Nakhon Ratchasima) is talloze malen vertraagd. Dat tracé is voor 45 procent gevorderd en volgend jaar klaar. De Spoorwegen (SRT) zetten haast achter de resterende twaalf contracten, waarop midden april (5 contracten) en in juli (de rest) kan worden geboden.
De onderhandeling over de luchthaven-HSL zijn opnieuw uitgesteld. Eerder vroeg het CP-consortium dat het winnende en laagste bod heeft gedaan, uitstel voor intern overleg en nu heeft de SRT ze uitgesteld omdat enkele leden van de selectiecommissie op ‘zakenverlof’ zijn.

9 maart
• Japan financiert luchthaven HSL en steunt Chachoengsao smart city in de EEC

Luchthaven HSL: De teerling wordt op 19 maart geworpen
9 maart – Een bekende uitdrukking luidt ‘De teerling is geworpen’, wat Julius Caesar gezegd zou hebben toen hij de Rubicon overstak en het is ook de titel van een filosofisch werkje van Sartre, maar in dit geval maak ik er ‘wordt geworpen’ van. Op 19 maart valt de beslissing of het door de Charoen Pokphand Group (CP) geleide consortium de luchthaven HSL gaat aanleggen.
De onderhandelingen met de Spoorwegen (SRT) stokten vorige maand toen het consortium dat het laagste bod heeft uitgebracht op de aanleg van de lijn tussen Don Mueang, Suvarnabhumi en U-tapao (Rayong), aanvullende eisen stelde, maar de SRT wees die af omdat ze strijdig waren met een kabinetsbesluit.
Volgens staatssecretaris Pailin (Transport) is CP nog steeds bereidvaardig de lijn aan te leggen, maar als de beraadslagingen mislukken, wordt de twee bieder BSR JV die een hoger bod heeft uitgebracht, gevraagd het stokje over te nemen. Pailin verwacht deze maand spijkers met koppen te kunnen slaan. De onderhandelingen met de Japan Bank for International Cooperation (JBIC), die de lijn financiert, zijn spoedig afgerond. JBIC is ook een van de partners in het BSR JV-consortium.

14 maart
• Nieuw spoorwegstation Khon Kaen geopend, dubbelspoor naar Korat in gebruik genomen

Future Forward onthult Hyperloop transit plan
15 maart – De nog steeds kakelverse politieke partij Future Forward doet haar naam alle eer aan want zo gaat ongeveer de Hyperloop lijn Chiang Mai-Bangkok-Phuket eruit zien die ze wil aanleggen. Volgens partijleider Thanathorn biedt de ontwikkeling van dit futuristische OV-systeem grote mogelijkheden voor de werkgelegenheid en de ontwikkeling van een eigen industrie. Hij schat dat het GDP met 4,7 procent (713 miljard baht) kan toenemen en dat de lijn 180.000 nieuwe banen schept.
Vorig jaar oktober heeft Thanathorn het Canadese bedrijf TransPod een haalbaarheidstudie laten doen die hij uit eigen zak heeft bekostigd. Het hele systeem, met uitzondering van de treinen, kan in Thailand worden geproduceerd, wat het land een enorme voorsprong geeft als het als eerste het systeem omarmt.
Thanathorn vindt dat Thailand zijn plannen voor de aanleg van hogesnelheidslijnen moet laten varen, want daarvoor moet alles geïmporteerd worden. De aanleg met 598 miljoen baht per kilometer is goedkoper dan de HSL die 727 miljoen baht per kilometer kost en het het kaartje gaat 1.012 baht kosten tegen 1.090 baht op de HSL.
In de hyperloop zitten passagiers in capsules; de trein rijdt met de snelheid van een vliegtuig door een vacuüm buis. Voor meer informatie over het systeem klik hier.

19 maart
– Vice-premier Somkid zit de MRTA achter de broek over de werkzaamheden aan metrolijnen in Bangkok, waarvan het verkeer veel hinder ondervindt. Hij zegt dat het bedrijf de afgesloten rijstroken snel moet vrijgeven om de verkeerscongestie te verminderen. De MRTA dient ook de bevolking voor te lichten over de voordelen van de projecten die in uitvoering zijn.
Het bericht vermeldt verder dat de SRT volgende maand het contract tekent voor de aanleg van het deel van de Thai-Sino hogesnelheidslijn tussen Bangkok en Nakhon Ratchasima. Het contract is een van de veertien contracten waarin de aanleg van de 252,5 km lange lijn is verdeeld. Het heeft betrekking op de rails, het elektrisch systeem, machinerie, treinen en training.
Witte rook ontbreekt nog bij de onderhandeling over de luchthaven HSL. Het consortium geleid door de Charoen Pokphand Group dat het laagste bod heeft uitgebracht, deed eerder twaalf aanvullende voorstellen voor het programma van eisen. SRT gouverneur Worawut verwacht dat het contract deze maand kan worden getekend.

20 maart
– De moeizaam verlopende onderhandelingen met het door de CP Group geleide consortium over de aanleg van de luchthaven HSL zijn minder gespannen nadat het consortium akkoord is gegaan met een contract voor 50 jaar in plaats van de door haar geëiste 99 jaar.
Maar het is nog geen gelopen race, want het consortium dat het laagste bod heeft uitgebracht, heeft nog meer noten op zijn zang. Het heeft twaalf voorstellen gedaan voor het programma van eisen. SRT-gouverneur Worawut zegt: ‘We zitten nog niet op dood spoor. De gesprekken gaan door.’

Bouw nieuw Centraal Station Bang Sue is op schema
21 maart – De werkzaamheden aan het nieuwe Centraal Station Bang Sue, dat Hua Lamphong in 2021 gaat vervangen, zijn voor 71 procent gevorderd. Gisteren werd premier Prayut op de hoogte gebracht van de voortgang, toen hij samen met minister Arkhom (Transport), topambtenaar Chaiwat en SRT gouverneur Worawut een bezoek bracht aan het 264.000 vierkante meter tellende station.
Bang Sue wordt het transport knooppunt van de hoofdstad en verbindt het spoorwegnet met de rest van Asean. Het station krijgt drie verdiepingen en een kelder met 1.700 parkeerplaatsen. De begane grond is bestemd voor de kaartverkoop en reserveringen en er is een commercieel gebied. De eerste verdieping telt vier perrons voor de Red Line (metro) en korte-afstandsdiensten en acht perrons voor lange afstanden. De tweede verdieping telt tien perrons voor regionale treindiensten plus twee perrons voor hogesnelheidstreinen en de luchthaven HSL. Een voetgangersbrug leidt naar de Blue Line (metro).
De Red Line (Bang Sue- Rangsit, Bang Sue-Taling Chan) komt in bedrijf wanneer het station opengaat. De twee treinen die worden gebruikt voor proefritten, arriveren in juni.

29 maart
– Pagina 2 opent met het bericht dat alle grote deals over investeringen in de Eastern Economic Corridor (EEC) ad 570 miljard baht volgende maand worden afgerond. Dit heeft het ministerie van Transport bekend gemaakt.
Het gaat om de aanleg van de luchthaven-HSL Don Mueang-Suvarnabhumi-U Tapao (224 miljard baht), de derde ontwikkelingsfase van de haven van Laem Chabang (84 miljard baht), de derde ontwikkelingsfase van de haven van industrieterrein Map Ta Phut (55 miljard baht) en de bouw van een onderhoudscentrum voor de luchtvaart op U-Tapao (10 miljard baht).
Volgens staatssecretaris Pailin (Transport) heeft de transitieperiode van de regering geen gevolgen voor de goedkeuring van de megaprojecten omdat de huidige regering niet demissionair is en nog steeds volledig bevoegd is urgente investeringsprojecten goed te keuren.
– Het ministerie van Transport werkt aan een ambitieus plan om van Thailand het centrum van treinassemblage in Asean te maken. Dat maakte staatssecretaris Pailin (Transport) gisteren bekend op de Rail Asia 2019 Expo in de SRT Makassan Airport Rail Link Expo Halls in Bangkok.
Het plan voorziet in de bouw van drie fabrieken met een jaarlijkse productie van 900 rijtuigen per jaar die ook materieel leveren aan de CLMV landen: Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam.
Wanneer de fabrieken operationeel zijn, nemen de importkosten van treinmaterieel die nu 70 miljard baht per jaar bedragen tienvoudig af, de onderhoudskosten verminderen met 1 miljard baht per jaar en ze bieden werk aan 500 personen.

31 maart
– Pagina 2 is opnieuw niet de gebruikelijke terugblikpagina met de rubriek The Big Issue. Ik ben benieuwd of dat zo zo blijft. De pagina bevat vandaag een achtergrondverhaal over de pogingen van de Spoorwegen om drie primaire locaties te ontwikkelen, want de SRT kan wel extra inkosten gebruiken om de grote schuldenlast weg te werken. 
Het gaat om een perceel bij spoorwegstation Mae Nam in Khlong Toei met investeringen ad 200 miljard baht, een perceel bij Makkasan (100 miljard baht) en een rond Bang Sue Central Station (100 miljard baht). De gronden gaan uitgegeven voor een periode van 50 jaar. Het lijvige artikel noemt van elke locatie alle details, maar die laat ik onvermeld.

3 april
– Het contract voor de aanleg van de luchthaven hogesnelheidslijn Don Mueang-Suvarnabhumi-U Tapao wordt vermoedelijk eind mei getekend en dat is nog voordat een nieuwe regering is geformeerd. Een bron bij de Spoorwegen (SRT) zegt dat de SRT verwacht de besprekingen met het consortium geleid door de CP Group voor dat tijdstip te kunnen afronden.
Volgens de bron zijn enkele details nog niet rond en voert het consortium overleg met zijn financiële partners, waaronder de Japan Bank for International Corporation. Morgen vergaderen beide partijen weer over de twaalf extra voorstellen die het consortium heeft gedaan voor de aanleg, maar SRT-gouverneur Worawut verwacht niet dat ze dan al eens worden.

5 april
– De Spoorwegen (SRT) zetten haast achter de aanpassing van treindeuren zodat ze zowel geschikt zijn bij de oudere lagere perrons als de nieuwe hogere perrons op het dubbelspoornetwerk. De SRT is nog bezig de perrons te verhogen naar 1,1 meter. Gedurende deze transitieperiode vereisen de deuren aanpassing om op beide perrons veilig te kunnen in- en uitstappen.
Elk rijtuig krijgt twee deuren: de voorste voor de lagere perrons, de achterste voor de hogere perrons. Tot nu toe zijn tien treinen aangepast. Naar verwachting wordt het werk voor het eind van de maand afgerond.
Verder meldt het bericht dat 184 nieuwe air-conditioned rijtuigen en diesellocomotieven in 2022 en 2023 worden aangeschaft.
– Het ministerie van Transport gaat een nieuwe spoorverbinding openen tussen Aranyaprathet (Sa Kaeo) en Poi Pet, Sisophon en Battambang (Cambodja) met als doel de grenshandel te vergemakkelijken en het toerisme aan de oostgrens te bevorderen. Bij de grens is momenteel een tijdelijk station in aanbouw.
Bij de opening doet Thailand Cambodja een dieseltrein met vier rijtuigen cadeau als symbool van de samenwerking tussen beide landen. Verdere details ontbreken.
– De elf voorstellen die de CP-Group heeft gedaan voor het programma van eisen van de luchthaven-HSL zijn van tafel, aldus SRT-gouverneur Worawut. De onderhandelingen tussen de SRT en de CP Group, die het laagste bod heeft uitgebracht op de aanleg, waren daardoor vertraagd. Waarom het consortium nu ineens om is, vermeldt het bericht niet.

Commentaar: Spoorwegovergangen blijven onveilig
15 april – Bangkok Post zit er naast met haar hoofdredactioneel commentaar van zondag over dodelijke ongevallen op spoorwegovergangen. Hoewel in één armoedig zinnetje wordt toegegeven dat sommige ongelukken te wijten zijn aan de roekeloosheid van automobilisten, speelt BP de zwartepiet naar de Spoorwegen (SRT) die onbeveiligde overgangen gedoogt. Overgangen die in veel gevallen door omwonenden zelf zijn gecreëerd.
Het commentaar is een reactie op een ongeluk donderdagnacht toen een minibusje in Lop Buri werd aangereden door een aanstormende trein (foto). Zes passagiers kwamen om het leven en negen anderen werden gewond. De crash – maar dat is toeval – gebeurde op de eerste dag van de zogeheten seven dangerous days.
Volgens de bestuurder, die de botsing blijkbaar overleefde, was de overgang onbeveiligd; er waren geen spoorbomen of waarschuwingsborden en -lichten, dus hij had niet in de gaten dat hij een overgang naderde. Hij reed de spoorbaan op voordat hij het signaal van de naderende trein hoorde en probeerde nog gas te geven, maar dat was tevergeefs.
BP schrijft dat onbeveiligde spoorwegovergangen al tientallen jaren een bedreiging vormen voor de publieke veiligheid. 2013 telde bijna 130 botsingen, die het leven kostten aan 27 personen en bijna 100 verwondden. Tachtig procent vond plaats op onbeveiligde overgangen. Dit hoge aantal ontketende publieke protesten en de oproep aan de SRT actie te ondernemen.
Maar de SRT reageerde laconiek door erop te wijzen dat de overgangen zonder haar toestemming waren gemaakt, aanvankelijk voor motorfietsers en later verbreed. De SRT zegt geen geld te hebben om overal spoorbomen of knipperlichten te installeren; ze zou de overgangen liever sluiten. In de meeste gevallen is ze ook niet wettelijk verplicht de slachtoffers compensatie te verlenen of de schade te vergoeden.
‘Die houding is niet alleen harteloos’, schrijft BP, ‘maar getuigt ook van nalatigheid en verdient kritiek. Het valt niet te ontkennen dat sommige provisorische overgangen op scherpe hoeken liggen, die het voor automobilisten lastig maakt ze tijdig op te merken, zelfs als ze voorzichtig rijden en vooral als ze ter plaatse niet bekend zijn.’
Volgens het ministerie van Transport telt het land 2.517 spoorwegovergangen. Van de officiële overgangen zijn 877 uitgerust met spoorbomen en op 755 moeten ze nog geïnstalleerd worden. In 2014 maakte de SRT bekend op 130 overgangen spoorbomen te zullen installeren en op 118 plaatsen tunnels aan te leggen. Lokale overheden is gevraagd geld uit te trekken voor de installatie van spoorbomen op de illegale overgangen in hun gebied. (Bron: BP, 14 april)
Al met al geen sterk commentaar van BP, dat de eigen verantwoordelijkheid van automobilisten lijkt te negeren. Maar dat is een houding die wel vaker te zien is in Thailand.

16 april
• Rail Department (beleid en beheer spoorwegnet) formeel van start na koninklijke goedkeuring

SRT heeft grootste plannen voor rivieroever
16 april – Bangkok Post opent vandaag met een Special report over de ambitieuze plannen van de Spoorwegen (SRT) haar eigendom van 277 rai in Klong Toey over een lengte van 1,16 kilometer langs de rivier Chao Phraya commercieel te ontwikkelen om haar grote schuldenlast van 100 miljard baht te verlichten.
De SRT denkt aan een regionaal winkelgebied, ultra-luxueuze hotels, condominiums, een chic winkelcentrum, een conventie- en tentoonstellingscentrum, een toren van 350 meter met een sky restaurant en moderne kantoorruimte, maar het wordt geen kopie van het enkele maanden geleden geopende Iconsiam dat bezoekers uitzicht biedt op de hoogbouw van Silom en Sathon.
De SRT pocht [woordkeus krant] dat het meer gaat lijken op Bang Krachao, een groot groen eiland in Samut Prakan, door Time magazine omschreven als ‘Best Oasis of Asia’.
Het gebied in Klong Toey wordt momenteel bezet door landkrakers, er staan loodsen, het huisvest het oude Mae Nam spoorwegstation en er ligt een zelden gebruikte spoorlijn. De SRT heeft al haalbaarheidsstudies laten doen en de investeringsopties beoordeeld. Ze verwacht dat bieden op de gronden de komende twee jaar in beslag neemt. De waarde wordt geschat op 200 miljard baht.
SRT adjunct-traffic manager Somyut zegt dat de Chao Phraya Gateway, zoals het project wordt genoemd, niet alleen het zoveelste mixed-use complex is, maar ook gaat dienen als gateway (poort) naar het hele riviergebied.
President Pornarit van de Thai Real Estate Association vindt het nog te vroeg om te veronderstellen dat het project levensvatbaar is. Volgens de SRT kan het break-even point binnen acht jaar bereikt worden, maar hij wijst erop dat de detailhandels- en kantoorsectoren al een verzadigingspunt hebben bereikt.
Iconsiam ging eind vorig jaar open en spoedig zijn er nieuwe kapers op de kust, zoals Bangkok One aan de Rama IV Road en Bangkok Mall bij de Bang Na kruising. “Er zijn veel andere nieuwe projecten, wat duidelijk aantoont dat de stad afstevent op overaanbod.’

25 april
– De vakbond van de Spoorwegen dringt er bij de regering op aan een juridisch conflict te helpen oplossen over 58 miljard baht die de SRT verschuldigd is aan Hopewell Holding in Hong Kong. In een verklaring gisteren schreef de vakbond dat de Spoorwegen zo’n zware financiële last niet alleen kan dragen.
Het pleidooi is een reactie op het vonnis van de Supreme Administrative Court, die de SRT en het ministerie van Transport maandag beval het bedrijf 11,88 miljard baht plus rente en andere vergoedingen tot een totaal bedrag van 58 miljard baht te betalen wegens de annulering van het Hopewell project 20 jaar geleden. Dat bedrag moet binnen 180 dagen worden betaald.

26 april
– Ook de opening van pagina 3 krijgt mij geen apart bericht. Bevat grotendeels oud nieuws want dat Thailand, China en Laos een Memorandum of Cooperation zouden tekenen over de ontwikkeling van een spoorlijn tussen Nong Khai en Vientiane, die deel gaat uitmaken van het Belt and Road Initiative van China, is al eerder gemeld. De ondertekening vond plaats tijdens het driedaagse Belt and Road forum for International Cooperation in Beijing.
Voor de spoorlijn wordt over de Mekong een spoorbrug gebouwd dichtbij de eerste Thai-Lao Friendship brug. Verwacht wordt dat de brug klaar is wanneer de HSL Nakhon Ratchasima-Nong Khai in 2023 in bedrijf komt.  China levert assistentie bij de aanleg van de spoorlijn.

27 april
• SRT vraagt regering geëiste 25 mld bat compensatie voor Hopewell te betalen, incl 13 mld baht rente
– Na 14 uur onderhandelen heeft de Spoorwegen (SRT) besloten de aanleg van de luchthaven HSL te gunnen aan het consortium geleid door de Charoen Pokphand groep. Naar verwachting wordt het contract op 15 juni getekend. Het consortium bracht het laagste bod uit op de aanleg, maar stelde aanvullende voorwaarden voor het programma van eisen waardoor de besprekingen enkele keren moesten worden uitgesteld.
Op de lange sessie van donderdag  bespraken vertegenwoordigers van de SRT en het consortium zestig kleine verschilpunten waarover ze het maar niet eens konden worden. Aan het eind van de vergadering waren er nog tien over, die onder andere betrekking hadden op het overdragen van gronden. Maar uiteindelijk ging het consortium door de knieën en legde zich neer bij de opstelling van de SRT.

30 april
– Midden volgende maand tekenen de Spoorwegen en een consortium onder leiding van de Charoen Pokphand Group het contract voor de aanleg van de luchthaven HSL, die Don Mueang via Suvarnabhumi verbindt met U-Tapao. Het consortium bracht een bod van 220 miljard baht uit, lager dan van de concurrerende bieder. De Japan Bank for International Cooperation verstrekt een lening voor de aanschaf van locomotieven, de China Development Bank leent geld voor de aanleg.

1 mei
– Follow-up op de Hopewell-zaak. Het ministerie van Transport heeft een 5-punten plan gemaakt naar aanleiding van het besluit van de bestuursrechtbank vorige week om de aannemer van het mislukte project te compenseren met 11,88 miljard baht, op te brengen door de Spoorwegen [volgens een eerder bericht ook het ministerie]. Het plan is gisteren goedgekeurd door het kabinet. Het ministerie gaat onder andere met het bedrijf onderhandelen om de beste oplossing te zoeken. Voorts wordt nagegaan wie verantwoordelijk was voor het project.
– Nog meer spoorwegnieuws. De regering is erin geslaagd de kosten van de Thai-Sino HSL Bangkok-Nakhon Ratchasima (252,2 km) met 3,2 miljard baht terug te brengen. Daarover is vorige week in Beijing overeenstemming bereikt tijdens het Belt and Road Forum. Beide partijen zijn het eens geworden over de kosten van 50,6 miljard baht.

2 mei
– De Spoorwegen (SRT) trekken 54 miljard baht uit voor de aanschaf van meer treinen die nodig zijn voor het dubbelspoorwegnet, dat geleidelijk tussen 2021 en 2023 wordt geopend. SRT adjunct gouverneur Siripong zegt dat het beter is nieuwe treinen te kopen dan het oude materieel voortdurend te repareren.
Het bericht meldt in detail om welke tracés en om wat voor materieel het gaat, maar dat laat ik onvermeld. Wel aardig om te vermelden is dat de SRT hybride treinen test om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Het plan is om binnen een straal van 200 km om Bangkok meer elektrische treinen in te zetten. Het enige ‘nadeel’ is dat ze een hogere investering vergen.

6 mei
– De 20 jaar geleden opgeheven spoorverbinding tussen Sungai Kolok (Narathiwat) en Tumpat (Kelantan, Maleisië) wordt in ere hersteld, zo is overeengekomen tijdens een recente vergadering van de Thaise spoorwegautoriteiten en Maleisië. Het Southern Border Provinces Administrative Centre is een groot voorstander van de heropening.
De vergadering was een follow-up op een afspraak die premier Prayut en de Maleisische premier Mahathir Mohamad in oktober hebben gemaakt over verbetering van de weg- en spoorverbindingen tussen beide landen. Naar verwachting wordt nog dit jaar begonnen met het project [geen details]. De lijn werd destijds opgeheven omdat de route werd gebruikt voor het smokkelen van goederen en mensen.

14 mei
De regering heeft haast twee deals te sluiten die van belang zijn voor de Eastern Economic Corridor (EEC).
In totaal staan vijf projecten op het verlanglijstje, maar de regering wil voordat een nieuwe regering wordt ingezworen volgende maand voor twee een contract afsluiten: de aanleg van de luchthaven HSL Don Mueang-Suvarnabhumi- U Tapao en de ontwikkeling van de U-Tapao Aviation City, maar wat dat project precies inhoudt, vermeldt het bericht niet, wel dat het 290 miljard baht kost.
De andere drie projecten zijn de bouw van een MRO-faciliteit (maintenance, repair en overhaul) op U-Tapao en de derde fase van de uitbreiding van de havens Laem Chabang en Map Ta Phut.

Veiling commerciële ruimte Bang Sue begint dit jaar
15 mei – Raadplaat: welk station is dit? Vaste lezers van Nieuws uit Thailand moeten geen moeite hebben het juiste antwoord te geven, want ik heb er eerder al talloze malen over geschreven. Dit is ‘megastation’ (woordkeus krant) Bang Sue dat op termijn Hua Lamphong gaat vervangen en bovendien gaat fungeren als ’s lands main rail hub (letterlijk: naaf, fig. middelpunt, vertaalt mijn woordenboek).
Dit jaar begint de veiling van de commerciële ruimte in het station met een huurprijs van 1.400 tot 2.000 baht per vierkante meter. Er komen winkeltjes, restaurants en billboards. Een tweede veiling heeft betrekking op de bewaking, gerelateerde technologie en andere diensten, die de Spoorwegen (SRT) jaarlijks 300 miljoen baht kosten.
In juli is het programma van eisen (ToR, terms of reference) rond en na goedkeuring door het SRT-bestuur kunnen bedrijven in november of december een bod uitbrengen. De winnaar is midden volgend jaar bekend.
Het station gaat in 2021 open. Verwacht wordt dat dagelijks 5 miljoen baht wordt uitgegeven in de winkels. Dit bedrag kan vanaf 2042 stijgen naar 30 tot 40 miljoen baht. Per dag kan het station 80.000 passagiers verwerken en vanaf 2042 worden 350.000 tot 400.000 passagiers verwacht. Het station bestaat uit drie verdiepingen.

16 mei
• Contract voor aanleg luchthaven HSL niet dicht getimmerd, wijzigingen mogelijk

Kedeng, kedeng, kedeng, kedeng
16 mei – Leuke kop, vindt u niet? En nog leuker is het liedje dat Guus Meeuwis zingt over een treinreis naar zijn liefje. Dit ter introductie op twee berichten op pagina 2 over de ontwikkelingen op spoorweggebied, waarvan één een opsomming is van alle projecten die op stapel staan met vermelding van routes, kosten enz, en het andere over de luchthaven HSL Don Mueang-Suvarnabhumi- U Tapao gaat.
CEO Chearavanont van het consortium onder leiding van de Charoen Pokphand Group, dat de HSL van 250 miljard baht gaat aanleggen, zei op een seminar dat werd bijgewoond door vierhonderd zakenmensen uit de hele wereld, dat het bedrijf vastbesloten is de lijn aan te leggen, alhoewel er geen garantie is op hoge verdiensten.
‘De CP Group gaat het meeste maken van haar kennis en mogelijkheden en de hulp van high-calibre mensen van rond de wereld inroepen om het een succes te maken.’
Klinkt niet erg overtuigend. Stevent Thailand af op een herhaling van het Hopewell-fiasco, een megaproject dat jammerlijk mislukt is en het land veel geld heeft gekost? Maar paradepaardjes mogen blijkbaar geld kosten; ook de luchthaven HSL is zo’n paardje want het is van belang voor de Eastern Economic Corridor (EEC).
Chearavanont noemde nog meer voordelen, zoals stimulering van stedelijke ontwikkelingen langs de lijn, een eerlijker verdeling van weelde en inkomen [?] en verbetering van het vakmanschap van werkers doordat buitenlandse investeerders kennis inbrengen.
‘Het project maakt van Thailand een regionaal middelpunt in Asean en helpt op zijn beurt groei te stimuleren in de CLMV landen (Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam)’, profeteerde hij.
Het eerst genoemde bericht over de projecten die op stapel staan, is te gedetailleerd om hier te noemen. Ze kosten 300 miljard en behelzen onder andere de aanleg van dubbelspoorlijnen en de HSL Bangkok-Nakhon Ratchasima.

17 mei
– De Spoorwegen (SRT) hebben het kantoor van de procureur-generaal (OAG) gevraagd de juridische stappen aan te geven die zij en het ministerie van Transport moeten zetten bij de betaling van compensatie aan Hopewell (Thailand) Co wegens de annulering van een transportproject 20 jaar geleden. Woensdag overlegt de SRT met de OAG over het verzoek.
De Supreme Administrative Court kende de aannemer van de verhoogde spoorlijn en tolweg in april een schadevergoeding ad 11,88 miljard baht plus rente toe, die binnen 180 dagen na het vonnis betaald dient te worden. De regering heeft eerder een commissie gevormd om de zaak te bekijken. Het ministerie van Transport heeft de OAG gevraagd haar te vertegenwoordigen in de commissie.

Airport Rail Link eindelijk toegankelijk voor gehandicapten
22 mei – Omdat gezegd wordt dat goed nieuws geen nieuws is en de media alleen maar slecht nieuws brengen – wat overigens niet waar is –, open ik Nieuws uit Thailand met het goede nieuws dat negen jaar na de ingebruikname van de Airport Rail Link de lijn toegankelijk is gemaakt voor rolstoelgebruikers. Op de stations zijn mobiele hellingbanen beschikbaar zodat gehandicapten probleemloos de trein kunnen in- en uitrijden.
Na een overigens trage start met minder reizigers dan voorzien, is de light-railverbinding van 28 km tussen Suvarnabhumi en het centrum van Bangkok inmiddels een drukke lijn met toeristen en forenzen naar Samut Prakan. Maar al die tijd vonden gehandicapten het moeilijk, zo niet onmogelijk, om met de trein te reizen.
De verbeterde toegankelijkheid is met een ceremonie op station Makkasan ten doop gehouden [wanneer vermeldt het bericht niet]. Directeur-generaal Suthep van SRT Electric Train Co, een dochter van de spoorwegen (SRT), die de lijn exploiteert, zei dat het bedrijf het belang inziet dat ‘mensen van alle rangen en standen treinen gelijkelijk en veilig kunnen gebruiken’.
Actievoerder en rolstoelgebruiker Manit die gisteren de hellingbanen testte, had lof voor het besluit. ‘Het is goed om te zien dat iedereen op dit transportsysteem gelijke toegang heeft.’
Het personeel van de acht stations en bewakers zijn getraind in het gebruik van de hellingbanen, zodat ze gehandicapten correct kunnen helpen. Suthep had overigens nog meer goed nieuws want gisteren was de eerste dag waarop houders van een welfare card [voor de minima] de kaart konden gebruiken om met de ARL te reizen. Zij ontvangen maandelijks 500 baht als tegemoetkoming in de kosten van bus- en treinvervoer.

22 mei
– De directeur van OTP is benoemd tot hoofd van het nieuwe Rail Department. Gisteren ging het kabinet op voorstel van minister Arkhom (Transport) akkoord met zijn benoeming. De nieuwe dienst wordt verantwoordelijk voor bevordering van de treindiensten waarin de overheid miljarden baht heeft gepompt, zoals dubbelspoorlijnen, metroverbindingen en HSL-en.
Het departement gaat criteria formuleren voor de beoordeling van punctualiteit en passagiers tevredenheid alsmede de taakuitoefening van aannemers. Degenen die niet voldoen aan de eisen, kunnen beboet worden.
Het departement gaat criteria formuleren voor de beoordeling van punctualiteit en passagiers tevredenheid alsmede de taakuitoefening van aannemers. Degenen die niet voldoen aan de eisen, kunnen beboet worden.

28 mei
De Spoorwegen gaan de restauratiewagons van 26 oude treinen verwijderen. Ze maken grote verliezen en de passagiers klagen erover. Nieuwe treinen die geleidelijk in dienst komen op de lange afstanden, worden wel uitgerust met een restauratie.

29 mei
• SRT en Charoen Pokphand Group tekenen op 15 juni contract aanleg luchthaven HSL

Kabinet akkoord met ontwerp-contract voor luchthaven HSL
29 mei – De krant telt vandaag 16 nieuwsberichten c.q. -verhalen op de drie binnenlandpagina’s van het eerste katern. Vier berichten die al genoemd zijn in Nieuws van de website, kan ik overslaan tenzij ze aanvullende informatie bevatten, en ook de rubriek In Brief met vijf kortjes is dat lot beschoren, maar misschien heb ik second thoughts als ik ze gelezen heb.
Pagina 2 opent met het nieuws dat het kabinet akkoord is gegaan met het ontwerp-contract voor de aanleg van de hogesnelheidslijn (HSL) tussen de luchthavens Don Mueang, Suvarnabhumi en U-Tapao, een lijn waarvan hoge verwachtingen zijn vanwege de ontwikkeling van de Eastern Economic Corridor (EEC).
De lijn (kosten 149,65 miljard baht, af te schrijven in 10 jaar) wordt aangelegd door een consortium onder leiding van de Charoen Pokphand Group, Thailand’s grootste agrarische conglomeratie, maar deze schoenmaker houdt zich niet bij zijn leest wanneer er geld valt te verdienen.
Wij willen inspraak
45 civiele organisaties vragen in een petitie aan premier Prayut de details bekend te maken van de vijf megaprojecten, waaronder de luchthaven HSL, die op het EEC verlanglijstje van de overheid staan. Ze vinden dat de bevolking inspraak moet hebben bij belangrijke beslissingen. Zo’n honderd leden van de State Enterprises Workers’ Relations Confederation trokken gisteren voorzien van spandoeken naar het Government House om de petitie in te dienen.
Secretaris-generaal Sawit zegt dat de bij de SERC aangesloten groepen zich zorgen maken over de HSL en de EEC die de provincies Chon Buri, Rayong en Chachoengsao bestrijkt. Ze vrezen dat die negatieve gevolgen hebben voor het levensonderhoud van de lokale bevolking, voor boerderijen en het milieu. ‘De regering dient maatregelen te overwegen om de mogelijke gevolgen te verzachten’, zegt Sawit.
Een garnalenkweker in Chon Buri, die de petitie ondertekende, zegt dat de EEC de oostelijk regio schaadt, waar veel mensen rijst verbouwen en waterdieren kweken. ‘Dit gebied is niet geschikt voor industrie, maar allleen voor landbouw omdat het laag ligt waardoor water kan worden vastgehouden.’

31 mei
– De Spoorwegen maken bekend dat de perrons op de aan te leggen dubbelspoorlijnen 1,1 meter hoog worden om in- en uitstappen te vergemakkelijken. In totaal worden negen dubbelspoorlijnen aangelegd, wat hoognodig is want de meeste lijnen in het land zijn enkelspoor. Hoe hoog perrons thans zijn, vermeldt het bericht niet. Wel dat oude treinen zijn/worden uitgerust met hellingbanen.

4 juni
– De juridische vereniging van de Thammasat universiteit gaat de regering, de Spoorwegen (SRT) en het ministerie van Transport in een petitie vragen het rechtbankbevel aan te vechten om 58 miljard baht te betalen aan Hopewell Holdings in Hong Kong wegens verbreking van het contract in 1997 voor de aanleg van een gecombineerde verhoogde snelweg en spoorlijn tussen Don Mueang en het stadscentrum.
Voorzitter Somsak van de TU’s Law Association maakte dat zaterdag bekend op een door de vereniging georganiseerd forum. Hij zei dat het Hopewell dispuut een case study is in het nemen van maatregelen om fouten te voorkomen wanneer juridische ruzies uitbreken tussen de overheid en een particulier bedrijf. Somsak vindt dat de regering een nieuwe rechtszaak moet beginnen, hetgeen de wet met betrekking tot de bestuursrechtbank mogelijk maakt.
Het bericht kauwt weer de gehele voorgeschiedenis na, maar ik volsta met de mededeling dat het contract niet voorzag in verbreking van het contract door de overheid, wat in een vorig bericht werd gemeld.

Inwoners Ratchaburi moeten wijken voor bommen
10 juni – Inwoners van de stad Ratchaburi zullen binnenkort hun huis tijdelijk moeten verlaten daar de autoriteiten zeven ongeëxplodeerde bommen uit de Tweede Wereldoorlog die op de bodem van de Mae Klong rivier zijn gevonden, onschadelijk gaan maken.
De eerste bommen zijn gevonden door spoorwegwerkers die tussen Nakhon Pathom en Chumphon aan een dubbelspoorlijn werken. Een andere bom was begraven tussen twee spoorwegstations in Pran Buri (Prachuap Khiri Khan). Mogelijk worden nog meer bommen gevonden, want het werk verplaatst zich nu naar het gebied tussen Chumphon en Songkhla.
Volgens SRT-gouverneur Worawut kan een ontploffing schade veroorzaken aan gebouwen binnen een straal van 2 kilometer rond het epicentrum. Daar bevinden zich legerkampen, tempels, markten, scholen, het gemeentehuis en talrijke woningen. Vrijdag valt een besluit over de beste aanpak. Experts uit Duitsland gaan de Thaise EOD assisteren. Volgens de gouverneur is de beste manier om ze onderwater onschadelijk te maken.
Vanwege de vondst wordt een hangbrug boven de rivier geconstrueerd in plaats van een brug met pijlers. Worawut zegt: ‘Dit is de eerste spoorweghangbrug in het land en een nieuw landmark in Ratchaburi.’

Kort Nieuws maandag 10 juni
– Nog meer spoorwegnieuws. De opening van pagina 2 meldt dat de State Railway of Thailand (SRT) 90 miljard baht gaat uittrekken voor het verdubbelen van de huidige enkelspoorbaan naar het diepe Zuiden. Het project wordt geïntegreerd in de werkzaamheden die thans aan de gang zijn in Chumphon.
Van de upgrade gaan reizigers profiteren die op weg zijn naar en van Surat Thani, Songkhla en de Maleisische grensplaats Padang Besar. De reistijd naar de vakantieplaatsen langs de zuidelijk kust wordt aanzienlijk bekort, wat hoopt SRT-gouverneur Worawut het aantal treinreizigers zal vergroten. Thans duurt een treinreisje Bangkok-Chumphon acht tot negen uur, wanneer het werk erop zit vijf uur.
De treinreis naar Hua Hin gaat twee tot drie uur duren. Over de weg duurt de reis vier tot vijf uur en Worawut hoopt dan ook dat meer toeristen, met name buitenlanders, voor de trein zullen kiezen. Hij zegt dat 90 procent van de passagiers die van Bangkok naar Chumphon reizen, buitenlanders zijn. Naar verwachting is het project in 2022 afgerond.

11 juni
• Plan voor dubbelspoor Chumphon-Ranong door thesaurier uitgesteld wegens zorgen over economische uitvoerbaarheid

Kort Nieuws dinsdag 11 juni
– Het Comptroller General’s Department (mijn woordenboek vertaalt het als: ongev. thesaurier) heeft aan de noodrem getrokken voor de aanleg van de dubbelspoorlijn Chumphon-Ranong. Zoals al gemeld in Nieuws van de website twijfelt het departement aan de economische uitvoerbaarheid van het project,
Het project van 40 miljard baht is het geesteskind van vice-premier Somkid, de economische tsaar van het kabinet, die droomt over een spoorwegverbinding tussen de Golf van Thailand en de Andamanzee ter ondersteuning van de Eastern Economic Corridor (EEC), het economisch paradepaardje van de regering.
Oorspronkelijk was het project gepland voor dit jaar, aldus een kabinetsbesluit van augustus vorig jaar. Een bron bij de Spoorwegen (SRT) denkt dat het project vermoedelijk over 2 tot 3 jaar terug op de agenda komt. Volgens een studie van de SRT is de lijn belangrijk omdat er geen spoorverbinding is met Ranong, een van ’s lands second-tier toeristische provincies.
De SRT blijft er een warm voorstander van, maar een studie van het OTTP heeft roet in het eten gegooid: de lijn is pas na 2034 economisch uitvoerbaar. Bij het artikel staat een kaartje, dat hopelijk nog beschikbaar komt.\

12 juni
– De aanleg van de luchthaven HSL Don Mueang-Suvarnabhumi-U Tapao wordt mogelijk vertraagd omdat de Spoorwegen (SRT) niet weten wat ze aan moeten met de 288 resterende pijlers van het in 1997 gestopte Hopewell project (een verhoogde snelweg en spoorbaan).
De Spoorwegen zijn nog in gesprek met aannemer Hopewell over de door de Supreme Administrative Court bevolen schadevergoeding van 37 miljard baht wegens verbreking destijds van het contract.
Vrijdag overlegt de SRT met het door de Charoen Pokphand Group geleide consortium over de overdracht van gronden voor de aanleg van de HSL. De palen zullen gesloopt moeten worden, maar het is onzeker wie voor de kosten, geschat op 175 miljoen baht, opdraait. Van de 1.109 oorspronkelijke palen zijn al circa 800 gesloopt.

SRT verklaart budget luchtvaartmaatschappijen de oorlog
13 juni – De State Railway of Thailand (SRT) gaat de strijd aan met de budget luchtvaartmaatschappijen waaraan ze klanten heeft verloren vanwege de goedkope tickets en kortere reistijden. De verouderde dieseltreinen worden op routes naar populaire toeristische bestemmingen vervangen door nieuwe elektrische, airconditioned treinen met meer comfortabele stoelen.
Ze worden om te beginnen ingezet binnen een straal van 300 km om Bangkok. De ouwetjes verhuizen naar de lange-afstandsroutes. De eerste drie routes die aan de beurt komen, lopen van Bangkok naar Nakhon Sawan, Nakhon Ratchasima en Hua Hin (Prachuap Khiri Khan). In het ontwikkelingsplan van de SRT heten dat ‘strategische bestemmingen’.
In de volgende fase worden de elektrische treinen ingezet op drie routes buiten de 300-km straal: Nakhon Sawan-Phitsanulok, Nakhon Ratchasima-Khon Kaen en Hua Hin-Surat Thani.
SRT gouverneur Worawut, die de plannen gisteren bekend maakte, zei niet wanneer een en ander zijn beslag krijgt.

14 juni
– De Spoorwegen (SRT) gaan door met de aanleg van een brug over de Mae Klong rivier. De plannen werden even in de wachtstand gezet nadat ongeëxplodeerde bommen uit de WOII in de rivier waren gevonden. De brug kan er nu toch komen omdat het een hangbrug wordt die geen pijlers vereist. Zoals al gemeld in Nieuws van de website wordt pas volgend jaar begonnen met het onschadelijk maken van de bommen.

Studie naar goedkoper metrokaartje
20 juni – Het Rail Transport Department bestudeert de mogelijkheid om het metrokaartje goedkoper te maken middels subsidies of belastingmaatregelen. Een voorstel wordt voorgelegd aan de nieuwe regering, maar wanneer dat gebeurt kan hoofd Sarawut nog niet zeggen.
Zoals al eerder gemeld betalen passagiers in Bangkok meer dan in Singapore en Hong Kong, blijkt uit cijfers van het TDRI. In Bangkok kost een metrorit gemiddeld 67,4 baht, in Singapore 25,7 baht en in Hong Kong 46,5 baht.
Volgens Sarawut subsidiëren landen met lagere tarieven het openbaar vervoer. Hij stelt voor een speciaal fonds te vormen als bron voor een subsidie. Het geld zou kunnen komen uit de windfall tax die geheven wordt wanneer bewoners dankzij nieuwe spoorprojecten profiteren van hogere grondprijzen. Het geld uit andere bronnen halen, wijst hij af omdat dan iedereen moet meebetalen aan het fonds.
Het Rail Transport Department is een nieuwe, onlangs gevormde dienst die taken van de Spoorwegen (SRT) gaat overnemen. Later dit jaar wordt de wet van kracht waarin de verantwoordelijkheden en rol van het departement worden omschreven.

26 juni
– De Railway Workers’ Confederation (RWC) heeft zware kritiek op een ontwerpvoorstel voor transport over het spoor. Ze meent dat die de mogelijkheid biedt voor privatisering van spoorwegdiensten en infrastructuur.
RWC-voorzitter Suwit zegt dat de wet kan leiden tot de overdracht van spoorbanen, stations en andere faciliteiten aan het in april gevormde Department of Rail Transport, dat vervolgens de aanleg en het beheer van spoorlijnen kan overdragen aan de particuliere sector.
Hij trekt een vergelijking met de TOT en TAT, twee telecom operators eigendom van de overheid, die geprivatiseerd zijn maar die het uiteindelijk niet lukte te concurreren met de particuliere sector.
Het voorstel wordt momenteel besproken door de Raad van State. Indien goedgekeurd, gaat het naar het kabinet en daarna naar het parlement.

1 juli
• Maandag begint treindienst Bangkok-Ban Klong Luk border station, 6 km vanaf Poipet

3 juli
– Het kabinet heeft gisteren een krediet van 112 miljoen baht goedgekeurd uit een budget van 751 miljoen baht dat vereist is voor de financiering van het ontwerp van de tweede fase van de Sino-Thai HSL in het Noordoosten. Deze fase bestaat uit de aanleg van het tracé Nakhon Ratchasima-Nong  Khai (355 km, kosten 200 miljoen baht). Het grootste deel van het budget komt uit de begroting van volgend jaar (1 oktober 2019-30 september 2020).
De ToR (Terms of Reference, programma van eisen) voor de aanleg in de tweede fase is al vastgesteld en wordt op internet gepubliceerd voor een online openbare hoorzitting over het ontwerp. Het ontwerp neemt een jaar in beslag.
De eerste fase is de sectie Bangkok-Nakhon Ratchasima (253 km, kosten 125 miljard baht).

Trans-Asean Line: Droom of werkelijkheid?
7 juli – Natuurlijk kan het geen kwaad om ambities te hebben, maar het plan om een spoorwegnetwerk aan te leggen dat het land met andere landen verbindt, zoals China en Singapore, roept bij mij als nuchtere kaaskop de vraag op: Wie zal dat betalen? Want het netwerk van 3.193 kilometer kost de lieve duit van 2,07 biljoen baht. Maar laat ik de feestvreugde niet bederven; wie weet wordt de droom gerealiseerd, alhoewel ik tegen die tijd achter de geraniums wegkwijn of zes voet onder de grond lig.
Dit ter introductie van de opening van Bangkok Post die in vette kapitalen over de volle breedte van de voorpagina kopt: FROM BANGKOK TO BEIJING. ‘De inwoners van Bangkok zullen het zich moeilijk kunnen voorstellen dat hun volgende trip naar Beijing in Bang Sue begint’, schrijft de krant en staatssecretaris Pailin (Transport) zegt: ‘In de toekomst kunnen Thai op het station hogesnelheidstreinen nemen naar de Chinese hoofdstad en Singapore. Dat is mogelijk zodra de aanleg van de vier routes voor Shinkansen of bullet trains voltooid is.’
Het beginpunt, zo u wilt eindpunt, van dit ‘feest’ is station Bang Sue, momenteel in aanbouw, vier verdiepingen hoog, dat tevens de functie van centraal station Hua Lamphong voor de binnenlandse lijnen gaat overnemen en verbonden wordt met de Blue Line (metro) en Airport Rail Link (de lightrail lijn naar Suvarnabhumi). Om dat te onderstrepen heet het niet gewoon ‘centraal station’ maar ‘grand station’; het wordt naar verwachting het grootste in Asean, aldus SRT-gouverneur Worawut.
Zoals bij de meeste onderwerpen laat BP een expert aan het woord, in dit geval Aksornsri Phanishsarn, universitair hoofddocent aan de faculteit Economie van de Thammasat universiteit en directeur van het Thai-Chinese Strategic Research Centre. Ze zegt dat de spoorprojecten Thailand’s presence in de regio verhogen:
‘Ze vergroten ’s lands concurrentiekracht en verbindingen met andere landen. Zorgen zijn er echter over de veiligheid van de software en de systemen.’ Andere obstakels zijn ‘hoge aanleg- en onteigeningskosten’ die de projecten kunnen vertragen. En vooruit kijkend: ‘Thailand dient ook wijs te onderhandelen wanneer het besluit Chinese technologieën te kopen. Op de lange termijn moeten we in staat zijn zelf voor de treinen te zorgen zonder afhankelijk te zijn van China.’

10 juli
• SRT bereid 100.000 rai over te dragen aan consortium dat de luchthaven HSL aanlegt

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties