Verkiezingsnieuws 2019

Pheu Thai streeft naar pact met Democraten
1 januari 2019 – Voormalig regeringspartij Pheu Thai is bereid de Democraten te vragen een pact te sluiten zodat een Pheu Thai kandidaat premier kan worden. De aartsrivalen kunnen zo voorkomen dat Prayut zijn rentree als premier maakt. Pheu Thai biedt in ruil aan dat ze partijleider Abhisit (Democraten) zal steunen als parlementsvoorzitter.
Deze suggestie is gedaan door een kernlid van Pheu Thai, die niet genoemd wil worden. Hij deed de suggestie tijdens een bezoek aan China door leidende PT-ers, waaronder Sudarat Keyurapan, voorzitter van de PT-strategiecommissie. Volgens hem is het nieuwe kiessysteem nadelig voor grote partij waardoor PT niet op eigen kracht iemand uit eigen gelederen premier kan laten worden. Beide partijen zouden 375 (van de 500) stemmen kunnen winnen, een voldoende aantal om het schrikbeeld van Prayut’s terugkeer te blokkeren.
De beoogde kandidaat voor het premierschap zou Sudurat zijn. Over de deal is al overlegd tussen vooraanstaande leden van beide partijen, maar Abhisit en Pokin Polakul (Pheu Thai) ontkennen dit.
Abhisit zei gisteren dat hij aftreedt als partijleider wanneer zijn partij minder dan 100 zetels in de wacht sleept. 140 zetels of meer beschouwt hij als een succes. Bij de vorige verkiezingen wonnen de Democraten 160 zetels, maar hij vreest dat het er minder zullen zijn vanwege het nieuwe systeem.

Wijsneuzen verwachten politieke chaos na de verkiezingen
2 januari – Sommige woorden kom ik regelmatig in de krant tegen: pundit bijvoorbeeld, een woord dat mijn woordenboek als volgt vertaald: geleerde Hindoe; (iron.) geleerde, wijze (of wie zich daarvoor uitgeeft). Het is een handige term om de bron van een mededeling niet te hoeven vermelden of misschien is de bron de dikke duim van de redacteur; dat zou me niet verbazen.
Op de voorpagina blikt BP in het tweede artikel vooruit op 2019. De redacteur schrijft: ‘Pundits (laat ik het maar vertalen als wijsneuzen) voorspellen meer onrust na de verkiezingen, wanneer het premier Prayut lukt zichzelf terug naar de macht te lanceren’, dus zijn greep op de macht wil continueren.
Het belangrijkste middel daarvoor is de benoeming van de 250 senaatsleden, die door de NCPO (junta) worden gekozen. Hoorde ik iemand het woordje democratie fluisteren? De Senaat en het Huis van Afgevaardigden kiezen in een gezamenlijke stemming de nieuwe premier, de Senaat mag de nieuwe regering leiden bij het volgen van het 20-jaren strategieplan, dat door critici als een dwangbuis wordt gezien, alsmede bij het volgen van de hervormingsrichtlijnen.
De keuze van de nieuwe premier behoeft slechts 376 stemmen van de algemene vergadering; met 250 op de hand van Prayut en de nieuwe pro-regime partij Palang Pracharath (PPRP) moet het een fluitje van een cent zijn Prayut zijn rentree als premier te laten maken.
De krant schrijft: ‘Het prille succes van PPRP heeft verdeeldheid gezaaid tussen diverse partijen. Ze zijn nu verdeeld in twee kampen: pro-regime en pro-democratie. De kampen zijn verwikkeld in een politiek spel om uit te vogelen hoe ze de verkiezingen kunnen winnen en wat ze daarna doen.’
‘Welke kant ook wint, de ene  kant is vastbesloten tegen de andere kant een serie klachten te uiten en zou zelfs de verkiezingsuitslag kunnen afwijzen. Als gevolg daarvan wordt de Kiesraad in het conflict meegesleept en mogelijk een zondebok gemaakt, zeggen pundits’.
Daar mijn uithoudingsvermogen om dit soort artikelen te lezen beperkt is, stop ik en verwijs u lezer naar de website waar het artikel onder de kop Political chaos tipped as NCPO keen to stay staat.

2 januari
– Ik eindig vandaag met de twee resterende berichten op pagina 3. Als eerste een reactie van partijleider Abhisit (Democraten) op de suggestie van aartsrivaal Pheu Thai om een pact te sluiten, dat in dit bericht de vorming beoogt van een regering van nationale eenheid, iets wat in het vorige bericht niet werd genoemd.
Daar werd het voorgesteld als een ruilhandel: Pheu Thai levert de premier en Abhisit wordt parlementsvoorzitter. Abhisit vindt het een onzinnig voorstel omdat voor zo’n regering de goedkeuring van alle partijen vereist is.
Nog een verschil tussen de twee berichten [BP maakt er er weer een potje van]. In dit bericht wordt voormalig minister van Transport en prominent PT-lid Chadchart Sittipunt als kandidaat-premier genoemd, in het vorige bericht Sudarat Keyuraphan, voorzitter van de PT’s strategiecommissie.

Kiesraad drukt geruchten over uitstel de kop in
3 januari – De Kiesraad (EC) benadrukt dat de verkiezingen die voorlopig zijn vastgesteld op 24 februari, niet worden uitgesteld. Dat gerucht doet de ronde omdat gisteren niet het KB is verschenen met de datum. Vice-premier Wissanu had vorig maand aangekondigd dat het KB op 3 januari zou worden gepubliceerd in de Royal Gazette, de Thaise Staatscourant.
Volgens EC secretaris-generaal Jarungvith is alles nog steeds in overeenstemming met de roadmap. ‘Omdat het KB gisteren niet verschenen is, betekent het niet dat de verkiezingen worden uitgesteld.’ Hij ontkent ook berichten dat EC-staf politieke partijen heeft gebeld om ze te informeren over uitstel. ‘Dat is ongegrond. Niemand heeft gezegd dat de verkiezingen worden uitgesteld.’
De Kiesraad maakte gisteren ook het ontwerp van het stembiljet bekend, waarover het nodige te doen is geweest. Het biljet vermeldt de nummers van de kandidaten (geen namen), partijlogo’s en -namen en hokjes waarin een X gezet moet worden om op een bepaalde kandidaat te stemmen. Het hokje rechtsonder is voor onthoudingen. De biljetten worden gedrukt zodra de Kiesraad alle aanvragen van de kandidaten heeft ontvangen.
Desgevraagd verwijst premier Prayut weer naar de Kiesraad als hoofdverantwoordelijke voor de verkiezingsdatum. Gevraagd of de verkiezingen voor of na de kroning worden gehouden, zei hij vermoedelijk ervoor, maar de nieuwe regering zal nog niet in functie zijn als de koning gekroond wordt, verwacht hij.
Gevraagd of hij na de verkiezingen zijn rentree als premier wil maken, gaf hij andermaal geen duidelijk antwoord. ‘Ik moet eerst  de plannen van de partijen bestuderen. Wees alsjeblieft geduldig.’
Voormalig Kiesraadcommissaris Somchai zegt dat het KB de taak is van de regering. Als de regering het deze week niet publiceert, is uitstel waarschijnlijk. ‘Als het KB laat verschijnt, is het niet de schuld van de Kiesraad wanneer de verkiezingen worden uitgesteld.’

3 januari
Suthep Thaugsuban, mede-oprichter van de Action Coalition for Thailand, bracht gisteren een bezoek aan Udon Thani, een provincie die evenals andere provincies in het Noordoosten beschouwd wordt als bolwerk van roodhemden. Suthep is voormalig leider van de PDRC, de protestbeweging tegen de toenmalige Pheu Thai regering. Hij en zijn campagneteam begaven zich dus in het holst van de leeuw. Lees het zelf maar: Suthep takes ACT’s election campaign to red-shirt stronghold.

Regering geeft uitstel verkiezingen toe
4 januari – De verkiezingsdatum, verwacht op 24 februari, wordt uitgesteld om te voorkomen dat de voorbereidingen die van de kroning (4-6 mei) in de weg zitten. In ieder geval worden ze niet later dan 9 mei gehouden, aldus vice-premier Wissanu gisteren, voorafgaand aan een vergadering met de Kiesraad. Als waarschijnlijke data worden door een bron bij de Kiesraad 10, 27 en 24 maart genoemd met de 24e als meest waarschijnlijke datum.
De voorbereidingen voor de kroning beginnen een halve maand voor 4 mei. Ze bestaan uit het verzamelen van water uit Thailand’s grote stuwmeren en een ceremonie om eer te bewijzen aan de relieken van voormalige vorsten. Na de kroning vinden tien activiteiten plaats die eveneens een halve maand in beslag nemen.
Wissanu herhaalde andermaal dat de Kiesraad de bevoegd instantie is om de datum vast te stellen. De regering heeft er geen invloed op. Nadat alle activiteiten om de kroning te vieren voorbij zijn, kan de nieuwe regering aantreden, dus na 20 mei.
Bronnen bij Pheu Thai, Democraten en Palang Pracharath (de partij die Prayut steunt bij zijn eventuele rentree als premier) zeggen dat bij uitstel hun campagneplannen moeten worden gewijzigd. Ze mogen maximaal 1,5 miljoen baht per kiesdistrict uitgeven. Dat bedrag moet dan over een langere periode worden verdeeld.

Verkiezingsdatum: Kiesraad stelt 10 maart voor, regering de 24e
5 januari – De website meldde dat de Kiesraad de bal had terug gespeeld naar de regering, maar volgens een bron bij de Kiesraad heeft de raad 10 maart voorgesteld als nieuwe verkiezingsdatum. De regering heeft volgens hem een voorkeur voor 24 maart, zodat de voorbereidingen voor de kroningsceremonies (4-6 mei) niet gehinderd worden.
De bron zegt dat de Kiesraad 45 dagen nodig heeft om de verkiezingen voor te bereiden. Indien het kabinet akkoord gaat met 10 maart, dient het KB met de verkiezingsdatum op 25 januari gepubliceerd te worden in de Royal Gazette. 10 maart valt binnen de wettelijk voorgeschreven periode van 150 dagen na het van kracht worden van de organieke wet op de verkiezingen op 11 december.
Tijdens een vergadering met politieke partijen op 7 december was 24 februari aangekondigd als verkiezingsdatum, maar dan komen de kroningsvoorbereidingen in het gedrang, aldus vice-premier Wissanu gisteren. Die beginnen direct na Songkram.
Andere data besproken door de Kiesraad en Wissanu zijn 3, 10, 17, 24 en 31 maart. De Kiesraad zegt de verkiezingsdatum pas definitief vast te stellen nadat de regering het KB heeft gepubliceerd [zoals de website correct vermeldt].

6 januari
– De wegen van Bangkok Post bij de keuze van personen die aan het woord worden gelaten, zijn soms ondoorgrondelijk en dat geldt zeker voor de opening van pagina 3. Voormalig Kiesraad-commissaris Somchai, kandidaat-parlementslid voor de Democraten in Samut Sakhon, wordt uitgebreid aan het woord gelaten over de verkiezingsdatum. Waarom juist hij, begrijp ik niet.
Somchai steunt het voorstel van de Kiesraad om de verkiezingen op 10 maart te houden, want dat is een ‘veilige verkiezingsdatum’ om toekomstige juridische complicaties te voorkomen, die kunnen leiden tot het ongeldig verklaren van de verkiezingen. De datum die is gelekt door een bron bij de Kiesraad, zou zijn voorgesteld in een gesprek met vice-premier Wissanu. Dezelfde bron zei dat de regering een voorstander is van 24 maart.
Waarom 10 maart beter is dan 24 maart heeft een reden, maar de uitleg snap ik niet. Iets met voorgeschreven wettelijke termijnen en de voorbereidingen voor de kroning van koning Vajiralongkorn. Verschillende voorbereidingen vinden plaats tussen 21 en 25 april.
De krant besteedt geen aandacht aan de reacties van politieke partijen, wat de website wel doet. De meeste hebben geen moeite met het uitstel van de eerder genoemde datum 24 februari naar 10 maart.

Voorspelling 1: Volgende regering heeft een kort leven
7 januari – Bangkok Post telt vandaag twee artikelen in de serie The road ahead: Navigating 2019. De krant opent met de voorspelling dat de volgende regering een kort leven beschoren kan zijn, wanneer ze steunt op een parlementaire minderheid of wanneer een regering moet worden gevormd met veel partijen. De Thaise politiek zal gekenmerkt worden door gekibbel, onenigheid en instabiliteit, schrijft redactrice Nattaya Chetchotiros. Meer weten? Lees: Next govt tipped to be short-lived.

Voorspelling 2: Leger blijft aan de touwtjes trekken
Pagina 3 opent met een artikel over de invloed van het leger na de verkiezingen. Redactrice militaire zaken Wassana Nanuam schrijft dat ongeacht of Prayut zijn rentree maakt als premier, het leger een prominente rol zal blijven spelen in de Thaise politiek. Meer weten? Lees: Under the army’s close watch.

8 januari
[…] Het andere bericht op de voorpagina meldt dat verwarring heerst over de verkiezingsdatum. De krant legt het allemaal haarfijn uit, ook weer tot in alle details. De verwarring heeft betrekking op de deadline van 150 dagen (zie kader) maar vanaf welke datum geldt die en wat moet binnen die periode worden gedaan? Politieke waarnemers verwachten dat het Constitutionele Hof eraan te pas moet komen om duidelijkheid te verschaffen.

9 januari
– De regering heeft andermaal bevestigd dat de verkiezingen voor 9 mei worden gehouden om te voldoen aan de grondwettelijk voorgeschreven deadline van 150 dagen na de inwerkingtreding van de organieke wet op de verkiezingen. Gisteren herhaalde vice-premier Prawit dat nog maar eens. Hij zei dat de bevoegdheid om de verkiezingsdatum vast te stellen, berust bij de Kiesraad.
Maar, zoals bekend, wacht de Kiesraad op publicatie van het KB met de datum door de regering. Volgens mij een gevalletje van wie krijgt de zwartepiet voor het uitstel van de verkiezingen.

pagina The Great Escape))

Verkiezingen: Prayut speelt de hete aardappel door naar de CDC
10 januari – Leedvermaak bij bovenstaand verhaal maar ook bij de kwestie van de verkiezingsdatum. Premier Prayut speelt de hete aardappel nu door naar de grondwetcommissie (CDC, Constitution Drafting Committee). Die moet maar de knoop doorhakken.
De kwestie is in een impasse geraakt omdat de regering zegt dat de Kiesraad verantwoordelijk is voor bepaling van de datum, maar die zegt te wachten tot de regering het KB over de datum heeft gepubliceerd in de Royal Gazette.
Prayut’s standpunt is bekend gemaakt door regeringswoordvoerder Buddhipongse. Prayut verwacht dat alle betrokkenen bij de verkiezingen, eerder vastgesteld op 24 februari, zich inzetten om ze soepel te laten verlopen: voor, gedurende en na het uitbrengen van de stemmen, aldus His Masters Voice. Daarbij moeten ze rekening houden met de voorbereidingen voor de kroning en bijbehorende ceremonies, gepland op 4-6 mei.
Vandaag vergadert de commissie die de kroning voorbereidt. De commissie informeert daarna de Kiesraad over de voorbereidingen zodat die bij het bepalen van de verkiezingsdatum daarmee rekening kan houden.
Een andere kwestie die hiermede verband houdt zijn de data waarop de toelatingsexamens voor de universiteit worden gehouden. Die zijn eerder verschoven om niet samen te vallen met 24 februari, maar nu die datum op losse schroeven staat, pleiten leerlingen voor terugkeer naar de oorspronkelijke data. Prayut en Prawit heben gezegd dat ze moeten wachten tot de definitieve vaststelling van de verkiezingsdatum.
Prayut op bezoek bij een landbouwvoorlichtingscentrum in Nong Chok (Bangkok). Hij lijkt vrij bedreven in het hanteren van de sikkel bij het oogsten van rijst.

Hoop vervlogen op verkiezingen op 24 februari
11 januari – Gisteren was de laatste dag waarop het KB met de verkiezingsdatum 24 februari had moeten worden gepubliceerd in de Royal Gazette. Maar de Thaise Staatscourant zweeg daarover in alle talen dus gaat Thailand niet volgende maand op de vele malen aangekondigde dag naar de stembus. BP opent vandaag met deze domper.
Vice-premier Wissanu zei gisteren te verwachten dat de Kiesraad (EC) deze maand de verkiezingsdatum vaststelt en dat de verkiezingen in maart worden gehouden. Maar EC secretaris-generaal Jarungvith wees er nog maar eens op dat de Kiesraad dat niet kan doen zolang de regering het KB met de datum niet heeft gepubliceerd.
Een bron bij de Kiesraad zegt dat de EC minstens 45 dagen nodig heeft om de verkiezingen te organiseren. Intussen kunnen al wel enkele zaken geregeld worden zonder dat de datum bekend is, zoals registratie voor stemmen buiten het eigen district, advanced stemmen en stemmen in het buitenland. ‘Maar kiezers zijn wel in het nadeel omdat ze minder tijd hebben om zich te registreren.’
Volgens de grondwet van 2017 is iedereen die op de verkiezingsdag minstens 18 jaar is, stemgerechtigd. Dit in tegenstelling tot voorgaande verkiezingen toen werd uitgegaan van kalender berekeningen. Derhalve kunnen pas na publicatie van het KB de kiezerslijsten worden opgemaakt.
Voormalig Kiesraad-commissaris Somchai (de man die door Prayut is gewipt) zegt dat de gang van zaken een treffende illustratie vormt van de inefficiëntie van het landsbestuur.
Hij sneert: ‘Vijf maanden heeft de regering 24 februari genoemd en alle partijen zijn daarvan uitgegaan. Het feit dat het KB niet volgens planning is gepubliceerd en de regering nog steeds niet de definitieve datum kan noemen straalt armzalig af op het vermogen van deze regering. Het kan niet eens iets doen wat al zes maanden bekend is. Wat voor hoop is er dan voor het 20-jaren strategieplan?’

11 januari
– Provincie Phayao weigert gebruik stadion voor campagne-rally Pheu Thai
– De Action Coalition for Thailand (ACT), mede-opgericht door Suthep Thaugsuban, leider van de PDRC protestbeweging tegen de regering Yingluck in 2013 en 2014, zegt bereid te zijn toe te treden tot een volgende regering van coalitiepartijen. Suthep antwoordde dit op vragen of de ACT bereid was aan te schuiven bij de pro-regime partij Palang Pracharath als die de verkiezingen wint.
De ACT belooft ingrijpende hervormingen in te voeren; ze wil de economische problemen aanpakken en de levensstandaard van de bevolking verhogen. Suthep zei dit tijdens een bezoek aan Chiang Mai, waar hij was om leden te werven en het partijbeleid bekend te maken.
Suthep is al sinds de coup van mei 2014 een fervent supporter van de NCPO en hij meent dat Prayut de beste kandidaat is om het land na de verkiezingen als premier te leiden.
– Nog meer politiek. De Palang Pracharath partij (PPRP) verdedigt haar beleid om het uitsluitend agrarisch gebruik van Sor Por Kor land te laten varen. Sor Por Kor land is land dat uitgegeven wordt aan landloze boeren met als restrictie dat het uitsluitend voor dat doel gebruikt mag worden. Het mag ook niet verkocht worden. Het eigendom kan alleen overgaan op erfgenamen. PPRP vindt dat het ook voor andere winstgevende doeleinden gebruikt zou mogen worden, maar minister Grisada (Landbouw) heeft dat idee al van tafel geveegd.

Spanning stijgt over verkiezingsdatum
14 januari – ’t Zijn herrieschoppers, noemde legercommandant Apirat gisteren de demonstranten op de Ratchaprasong kruising in Bangkok die actie voerden tegen uitstel van de verkiezingen. Ze eisten dat die uiterlijk op 10 maart worden gehouden en dreigden zaterdag in grotere getalen te demonstreren bij het Democracy Monument.
Het draait allemaal om de in de grondwet vastgelegde deadline van 150 dagen na het van kracht worden van de organieke wet op de verkiezingen op 11 december. De eerder genoemde datum 24 februari is al niet meer mogelijk omdat het KB over de verkiezingen niet tijdig is gepubliceerd in de Royal Gazette, om 10 maart te halen dient het uiterlijk vrijdag te worden gepubliceerd.
Overigens bestaat verschil van mening of ook de uitslag van de verkiezingen en de bevestiging daarvan binnen de periode van 150 dagen vallen.
De kwalificatie van Apirat is slecht gevallen bij de demonstranten waaronder de anti-coup groep die zich People Who Want Elections noemt. Ook zwaargewicht Chaturon van de politieke partij Thai Raksa Chart gaf hem van katoen. ‘De vrijheid van meningsuiting is een burgerlijk recht. Zolang de wet niet wordt overtreden zijn degenen die daarvan gebruik maken, geen herrieschoppers.’
Legerwoordvoerder Winthai nam Apirat in bescherming. De legerbaas maakt zich zorgen over de atmosfeer nu de natie voorbereidingen treft voor de kroning van de koning [4-6 mei], zei hij. ‘De meeste Thai hebben begrip voor het nieuws over de verkiezingen en zij volgen de betrokken autoriteiten. Ze willen een vrolijke atmosfeer scheppen voor deze belangrijke gebeurtenis terwijl de betrokken partijen de verkiezingen voorbereiden in overeenstemming met de grondwet.’
Voor BP vormt de demonstratie in Bangkok (en volgens de website ook in andere steden) vandaag opening krant onder de kop Tension mounts over poll creep (griezel, kippenvel). De opening citeert verder Panthongtae Shinawatra en Pheu Thai die moord en brand schreeuwen over de toestemming die Palang Pracharath (PPRP) heeft gekregen voor een rally in een conferentiecentrum in Chiang Rai, terwijl een dito rally van Pheu Thai in een stadion in Phayao door de provincie verboden werd. Da’s meten met twee maten, zeggen ze.
Maar PPRP zegt dat het conferentiecentrum particulier eigendom is terwijl het stadion in Phayao van de overheid is. De provincie zou de aanvankelijk verleende toestemming hebben ingetrokken uit angst voor beschadiging van het voetbalveld dat na een zware regenbui doorweekt was.

Prayut hekelt ‘onrealistische’ verkiezingsbeloftes
15 januari – ‘Luister niet naar politici die loze verkiezingsbeloftes doen en luister niet naar mensen die schade berokkenen aan het land.’ Dat was de voornaamste boodschap die premier Prayut gisteren tijdens het kabinetsbezoek aan Chiang Mai zijn gehoor van vijfduizend bewoners voorhield. De premier noemde geen namen en rugnummers maar vermoed wordt dat hij doelde op Pheu Thai, Democraten en Bhumjaithai.
Enige moed kan Prayut niet ontzegd worden, want Chiang Mai is het bolwerk van voormalig regeringspartij Pheu Thai, in mei 2014 door het leger aan de kant gezet. Het is de geboorteplaats van de immer populaire oud-premier Thaksin en zijn charmante zuster Yingluck, die beiden naar het buitenland zijn gevlucht. Thaksin wordt er nog steeds van verdacht dat hij in Pheu Thai aan de touwtjes trekt. Maandag is hij op internet begonnen met een wekelijkse show, zeg maar praatje, als tegenhanger van Prayut’s tv-praatje op vrijdag.
In zijn aanval op politici noemde Prayut het voorstel de kinderbijslag op te trekken naar 600 baht, een belofte van de Democraten, en het voorstel voor gratis onderwijs tot collegeniveau, een voorstel van Bhumjaithai. Prayut verdedigde ook de prestaties van zijn regering. Hij zei dat de regering maatregelen heeft genomen de schuldenlast van boeren te verminderen, die naar schatting 400 miljard baht bedragen.
‘Sommige politici hebben gezegd dat ze alle schulden zullen opruimen als ze aan de macht zijn. Dat is zowel onrealistisch als onmogelijk.’

15 januari
– Een lid van de anti-coup groep People Who Want Election heeft de Kiesraad (EC) uitgedaagd durf te tonen en de verkiezingsdatum vast te stellen. Gisteren leverde hij een klacht in bij de EC. Hij wilde er de EC-voorzitter spreken maar werd weggestuurd.
Aekarach zegt al drie dagen in hongerstaking te zijn bij het Victory Monument. Hij vindt dat de EC de regering onder druk moet zetten een KB uit te vaardigen waarin de verkiezingen worden aangekondigd. De Kiesraad dient als onafhankelijk orgaan, zegt hij ‘moedig, recht door zee en voor niemand bang te zijn’.
Vice-premier Prawit zei gisteren niet onder de indruk te zijn van het dreigement van de groep zaterdag een grote demonstratie bij het Democracy Monument te houden, wanneer de datum niet uiterlijk vrijdag bekend wordt gemaakt. De groep eist dat de verkiezingen op 10 maart worden gehouden. Prawit zegt dat het om een kleine groep gaat, die geen reden voor zorgen is. ‘Ze vormen geen dreiging. Het zijn ongeveer honderd mensen. Ze willen alleen herrieschoppen.’

Legerbaas waarschuwt demonstranten: Ga niet over de schreef
16 januari – We houden je in de gaten, waarschuwt legercommandant Apirat de anti-coup groep People Who Want Election die gedreigd heeft met een grote demonstratie op zaterdag bij het Democracy Monument indien vrijdag niet het KB wordt gepubliceerd met de aankondiging van de verkiezingen op 10 maart.
‘Jullie hebben anderen een deadline gesteld om aan je eisen te voldoen, dus jullie moeten ook de grenzen stellen voor je eigen acties en er niet overheen stappen. […] Pro-verkiezingen actievoerders hebben recht op een openbare bijeenkomst maar ze moeten zich aan de wet houden’, aldus Apirat. De legercommandant maakt zich zorgen over de negatieve gevolgen die de rally kan hebben voor de bedrijven rond de rally locatie en het toerisme. Apirat noemde het daarom noodzakelijk veiligheidstroepen in te zetten  om de openbare orde te bewaken.
De waarschuwing vormt vandaag opening pagina 3 en gaat vergezeld van een vier koloms foto van het bezoek van Chaturon Chaisang, voorzitter van de Thai Raksa Chart partij (TRC), en partijleider Preechapol Pongpanich aan de Klong Toey markt [foto niet beschikbaar]. Zij stelden er hun verkiezingskandidaten voor. Tussen foto en tekst is geen direct verband behalve dan dat TRC ook hunkert naar de verkiezingen die eerder voor 24 februari waren aangekondigd. Maar BP permitteert zich wel vaker een eigenwijze fotokeuze die niet gebruikelijk is in de journalistiek.
10 maart is de eerste datum waarop de verkiezingen kunnen worden gehouden nu 24 februari is vervallen. Dat heeft te maken met de deadline van 150 dagen (ik schreef het eerder) die in de grondwet wordt voorgeschreven na de peildatum van 11 december, de dag waarop de organieke wet op de verkiezingen van kracht werd.
Apirat zei verder dat ook verkiezingscampagnes gecontroleerd gaan worden. Maar we leggen niet op elke slak zout, beloofde hij. Partijleider Abhisit (Democraten) zei gisteren er geen bezwaar tegen te hebben mits de autoriteiten niet proberen de deelnemers te intimideren.
Voormalig regeringspartij Pheu Thai gaf gisteren een verklaring uit waarin ze allen die betrokken zijn bij het vaststellen van de verkiezingsdatum [dat zijn dus de Kiesraad en regering] oproepen helderheid te verschaffen over de datum. De partij beschuldigt de autoriteiten ervan pro-verkiezingen activisten te intimideren en ‘state mechanisms’ [?] te gebruiken om bepaalde politieke partijen voor te trekken [lees: pro-regime partijen].
De partij heeft kritiek op een bijeenkomst met leiders van lokale bestuursorganen, gisteren door Isoc Region 2 belegd in het Noordoosten. Het legercommando gaf daarop een toelichting op de grondwet en de verkiezingen. PT zegt: Dat is niet de taak van het leger. De partij roept ook premier Prayut op overheidsdiensten te gelasten om neutraal te blijven en de Kiesraad om overtredingen te onderzoeken.

Verkiezingen op 10 maart: Likely, likely, very likely
17 januari – Tweemaal in de kop en onderkop houdt BP vandaag een slag om de arm over de verkiezingsdatum en in de eerste zin schrijft de krant dat de Kiesraad ‘very likely’ 10 maart bepaalt als verkiezingsdatum. Driemaal ‘waarschijnlijk’: Moet een krant niet zekerheden bieden, geen gissingen of onzekerheden?
Het enige voordeel van deze omzichtige formuleringen is dat – mocht de krant de plank misslaan – ze altijd kan zeggen dat ze het waarschijnlijk achtte en niet als vaststaand feit heeft gebracht.
Het giswerk is vandaag opening BP. Al stikken de inwoners van Bangkok de moord vanwege de smog, de bepaling van de datum is vééél belangrijker, dus krijgt alle aandacht.
Maar wat valt erover te melden? Alles is al een keer geschreven. Het enige nieuwtje in het openingsverhaal is de opvatting van de Kiesraad dat de bekendmaking van de verkiezingsuitslag ook valt onder de vereiste deadline van 150 dagen [na het van kracht worden van de organieke wet op de verkiezingen op 11 december]. Daarover was verschil van mening ontstaan. De krant signaleert: Het is de eerste keer dat de Kiesraad zijn standpunt over deze kwestie heeft bekend gemaakt.
Omdat de wet ook voorschrijft dat de verkiezingsuitslag binnen 60 dagen na de verkiezingen bevestigd moet worden, betekent dit gerekend vanaf de 150 dagen deadline die op 9 mei ligt, dat 10 maart een ‘veilige’ datum voor de verkiezingen is. 3 maart zou ook kunnen, maar dan komt de 60-dagen periode te dicht in de buurt van de voorbereidingen voor de kroningsceremonies van 4 tot 6 mei.
Het rekenwerk zal me eerlijk gezegd worst wezen, maar BP besteedt er nu eenmaal een fors verhaal aan, waar ik niet omheen kan als ik mijn taak serieus neem. Het wachten is nu dus op publicatie van het KB in de Royal Gazette (waarvoor de regering verantwoordelijk). Binnen 5 dagen daarna maakt de Kiesraad de verkiezingsdatum bekend.

17 januari
– Over beëindiging van de sociale en economische ongelijkheid – een schijnbaar onoverwinnelijke taak, schrijft de krant – lieten tien potentiële parlementsleden op een seminar aan de Srinakharinwirot universiteit hun licht schijnen. Ik stipte het hierboven al even aan.
‘Een regering kan niet langer alleen maar kijken naar GPD cijfers en haar succes baseren op hun stijging en daling. Ze dient de macht te decentraliseren van de huidige machthebbers naar de minima en underdogs’, betoogde partijleider Abhisit (Democraten). ‘Dit betekent dat een regering geen monopolies mag tolereren in de particuliere en publieke sector.’
Abhisit kreeg bijval van partijleider Thanathorn van Future Forward, zelf miljardair en directeur van het familiebedrijf Thai Summit Group. ‘De economische macht is te lang in handen geweest van rijke zakenlieden, en de politieke macht en nationale belangen zijn gemonopoliseerd door het leger, de ambtelijke top en een conservatieve elite. Wanneer deze verstoorde sociale structuur niet hersteld wordt, kan het land niet voorwaarts gaan om andere problemen op te lossen.’
De overige sprekers hadden soortgelijk opvattingen, maar die worden niet geciteerd door de krant. Anek van de ACT en Noppadon van Pheu Thai pleitten met name voor ontwikkeling van de landbouw om de ongelijkheid te bestrijden.

Verkiezingsdatum: Kiesraad buiten spel gezet
18 januari – Vraagje: Wie bepaalt de verkiezingsdatum? Antwoord: formeel de Kiesraad, maar de regering heeft de touwtjes in handen want die moet het KB met de verkiezingsaankondiging publiceren in de Royal Gazette. Aan de impasse lijkt gean eind te komen, want het voorstel van de Kiesraad om ze op 10 maart te houden is afgeschoten door vice-premier Wissanu.
In vette letters kopt de krant vandaag boven haar openingsartikel dat Wissanu 24 maart wil omdat de andere data in maart te weinig tijd bieden voor de verkiezingscampagnes. Zegt hij, maar het is aannemelijker dat de ‘onafhankelijke’ Kiesraad en regering verwikkeld zijn in een ordinaire machtsstrijd en de regering haar tanden wil laten zien.
Wissanu maakte de voorkeursdatum gisteren bekend in antwoord op vragen van verslaggevers. Hij zei dat het KB vermoedelijk volgende week wordt gepubliceerd. In het artikel legt BP (voor de zoveelste keer) uitgebreid uit hoe het zit met de in de wet voorgeschreven deadlines van de verkiezingen en bekendmaking van de uitslag. Kan ik overslaan want is oud nieuws.
Het artikel rept met geen woord over de aangekondigde demonstratie bij het Democracy Monument door de groep People Who Want Election. Die heeft gezegd zaterdag te zullen demonstreren voor de datum van 10 maart, indien vandaag het KB niet wordt gepubliceerd.

18 januari
– Partijleider Anutin Charnvirakul (Bhumjaithai) rekent zich rijk. Hij verwacht 375 parlementszetels in de wacht te kunnen slepen en de volgende regering te vormen. Dat zei hij gisteren op een bijeenkomst in het Chang International Circuit in Buri Ram waar 500 potentiële kandidaten werden voorgesteld (350 voor alle kiesdistricten en 150 voor de partijlijst). De bijeenkomst trok 10.000 supporters.
Anutin noemde de provincie Buri Ram, waar Bhumjaithai in 2008 werd opgericht, een model voor toenemende ontwikkeling en inkomen. Het aantal toeristen steeg er van 800.000 naar 3 miljoen vorig jaar. Hij zegde toe het Buri Ram model in andere provincies te introduceren om de armoede te bestrijden en het inkomen en vermogen van de bewoners te verhogen.

Rally-tegenrally: Begint het gedonder weer?
19 januari – De voor vandaag geplande demonstratie van de groep People Who Want Election is verplaatst van het Democracy Monument naar de Tha Phra Chan campus van de Thammasat universiteit. De bekende actievoerder Sirawit schrijft op Facebook dat dit gedaan is om botsingen te voorkomen met een groep die zich Unity Before Elections noemt en daar een tegendemonstratie houdt.
Zoals eerder gemeld pleit People Who Want Election (PWWE) voor verkiezingen op 10 maart, een datum die ook de voorkeur heeft van de Kiesraad, maar niet van de regering want vice-premier Wissanu noemde afgelopen donderdag 24 maart als gewenste verkiezingsdatum.
De PWWE heeft gezegd alleen te zullen demonstreren wanneer het KB over de verkiezingen niet gisteren zou worden gepubliceerd en dat is het inderdaad niet. Daardoor is in verband met vereiste deadlines 10 maart niet meer mogelijk. Wissanu zegt dat het KB volgende week in de Royal Gazette wordt gepubliceerd.
De Council of Ramkhamhaeng University Students en het Network of Ramkhamhaeng Students Protecting the Institution [monarchie] and the People hebben de PWWE opgeroepen te stoppen met ‘fomenting conflict’ (ontwrichting) en hun protest af te blazen. Voorzitter Kittipong van de raad vindt de eis onbehoorlijk gezien de voorbereidingen voor de kroning.

19 januari
– De Kiesraad gaat onderzoek doen naar de bewering dat lokale ambtenaren en politici samenspannen om tijdens de verkiezingen fraude te plegen. Die bewering is gedaan door adjunct-partijleider Nipit van de Democraten. Hij zegt dat enkele politici met behulp van ambtenaren kiezers aanzetten hun ID-kaart af te staan [uit te lenen?] waarvoor ze 500 baht betalen.
Ander Kiesraad-nieuws: De raad heeft nog geen besluit genomen over het Chinese buffet van Palang Pracharath (PPRP) op 19 december. De partij heeft gisteren een rapport overhandigd met de namen van de contribuanten. De PPRP zegt dat het buffet 600 miljoen baht heeft opgebracht.
Secretaris-generaal Jarungvith van de Kiesraad die dit gisteren bekend maakte, weigerde vragen te beantwoorden over de wekelijkse tv-programma’s van Prayut (vrijdag) en regeringswoordvoerder Buddhipongse (dinsdag) waarop ze een toelichting geven op het regeringwerk en -beleid. Volgens critici worden de pro-regime partijen daardoor bevoordeeld.
Tenslotte maakte Jarungvith bekend dat de Kiesraad bereid is een campagne van zes weken over de verkiezingen te houden op de 430 gemeentescholen van Bangkok.

20 januari
– Srisuwan maakt rekensom: PPRP-lijst met donaties Chinees buffet klopt niet.
– […] de tegenrally van de groep Unity Before Election. Die had aangekondigd ook gisteren bij het Democracy Monument te zullen demonstreren, wat de groep People Who Want Election deed besluiten uit te wijken naar de Tha Phra Chan campus van de Thammasat universiteit.
Wat het verschil is tussen beide groepen ontgaat me eerlijk gezegd, want ook de tegengroep protesteert tegen uitstel van de verkiezingen. Op haar Facebook pagina schrijft ze: ‘No peace, no election. Join us to show your force and stop unrest’.
De studentenraad van de Ramkhamhaeng universiteit riep vrijdag de PWWE groep op te stoppen met haar activiteiten. ‘Niemand moet proberen onrust te stoken daar het land in mei getuige is van een belangrijke koninklijke ceremonie, de kroning van de koning.’
Maar de PWWE stopt niet; ze gaat zaterdag opnieuw demonstreren wanneer het KB met de aankondiging van de verkiezingen niet uiterlijk donderdag wordt gepubliceerd in de Royal Gazette.

21 januari
• Nida Poll: Prayut favoriet als premier, Pheu Thai is de nummer 1 partij
• Suan Dusit Poll: 48 pct denkt dat verkiezingen uitblijven
• Chachoengsao: Campagne billboard Thai Raksa Chart beschadigd
– Voormalig minister van Transport Chadchart Sittipunt wordt getipt als kandidaat-premier van Pheu Thai en dat vinden de supporters van mevrouw Sudarat Keyuraphan niet fijn. Volgens een bron heeft Chadchart zijn bedrijf verlaten en wil hij weer het politieke strijdtoneel betreden. Zijn besluit heeft de populariteit van de partij bevorderd en is positief ontvangen door ‘several quarters’.
– De 29-jarige nieuwkomer Kanawat Chantaralawan gaat proberen in kiesdistrict 7 (Bang Sue en Dusit, Bangkok) een parlementszetel te scoren. Nou, die man durft want in Dusit met een sterke militaire aanwezigheid heeft nog nooit een Democraat gewonnen. Bang Sue daarentegen heeft een grote Democratische achterban. Kanawat is optimistisch dat het hem lukt kiezers in Dusit voor zich te winnen en meer steun in Bang Sue te verwerven.
Dr Kanawat, bijgenaamd Dr Egg, is een van de 21 jonge Democraten die onder de naam New Dems in november werden voorgesteld. Hij is van beroep oogheelkundige en besloot begin vorig jaar zich aan te sluiten bij de Democraten. Hij wisselde ideeën uit met partijleider Abhisit en concludeerde dat de ideologie van de partij overeenkwam met zijn overtuigingen.
Wanneer hij wordt gekozen gaat hij zich inzetten voor wat hij noemt een ‘e-doc’ dienst via online portals en de social media om medicijnen en consulten sneller en efficiënter te verstrekken. Ook heeft hij het idee gelanceerd een gezondheids database op te zetten met gebruik van blockchain*, die mensen aanmoedigt organen te doneren.

22 januari Geen breuk tussen Chadchart en Sudarat
De opening van pagina 3 meldt dat de twee potentiële kandidaten van Pheu Thai voor de post van premier na de verkiezingen geruchten over een breuk tussen hen ontkennen. Mevrouw Sudarat Keyuraphan wordt al langer genoemd als kanshebber en onlangs kwam daar voormalig minister van Transport Chadchart Sittipunt bij.
‘We zijn een team en elke zaak is afhankelijk van hoe de partij erover beslist’, zei Chadchart desgevraagd over het conflict. ‘Het is niet belangrijk wie uiteindelijk wordt genomineerd als de belangrijkste kandidaat, want het enige wat van belang is dat de partij samen de finalelijn passeert.’
Sudarat zegt dat zij niet de enige twee kandidaten zijn maar dat er meer zijn. Wanneer het KB over de verkiezingen is gepubliceerd, maakt de partij de namen van de kandidaten bekend.
Prayut Sinipanich, lid van PT’s selectiecommissie van kandidaat-parlementsleden, zegt over de geruchten dat ze vermoedelijk verspreid zijn door iemand die wil dat PT ontbonden wordt als gevolg van inmenging door een buitenstaander, hetgeen bij wet is verboden. De Kiesraad doet een onderzoek naar de rol van Thaksin bij partijzaken.
Hij ontkent ook geruchten dat Yingluck betrokken is bij partijzaken. Volgens hem is er in de partij een concensus dat Sudarat en Chadchart beiden gelijkelijk gekwalificeerd voor de post van premier. Het besluit wie genomineerd wordt, wordt genomen door het partijbestuur.

Prayut blijft maar draaien over zijn politieke ambities
23 januari – Het begint er nu toch echt op te lijken dat premier Prayut nog niet genoeg heeft van het premierschap en na de verkiezingen zijn rentree wil maken als premier. Hij zei gisteren dat hij ‘overweegt’ zich aan te sluiten bij elke partij die het beleid voortzet van de huidige regering. ‘Maar een politieke partij moet me eerst uitnodigen. Of ik de uitnodiging aanvaard, is een ander verhaal.’
‘Als ik besluit in de politiek te blijven [wat God verhoede, red.] om het werk voort te zetten, moet ik lid worden van een partij die toegewijd is, waarlijk onbaatzuchtig en vastbesloten is het land ten goede te veranderen, niet een partij die alles wil afschaffen wat de regering is begonnen. Dat zou tijdverspilling zijn.’
Prayut zegt nog niet benaderd te zijn door Palang Pracharath (PPRP), een partij die al heeft laten weten dat hij hun favoriete keuze is als toekomstig premier. Hij zei verder ruim tweehonderd klachten te hebben ontvangen over de voorbereiding van sommige partijen op de verkiezingen. Hij gaat er naar kijken.

Prayut waarschuwt partijen: Kijk uit wat je belooft
23 januari – Nog meer Prayut, het houdt maar niet op, maar dit is echt het laatste bericht vandaag over de Grote Leider. In de opening van pagina 3 waarschuwt hij politieke partijen tijdens hun verkiezingscampagnes geen beloftes te doen die in strijd zijn met de wet op de staatsuitgaven. Ze moeten ophouden met hun kritiek op wat de regering heeft gedaan terwijl ze beloftes doen waaraan ze zich niet kunnen houden.
Als voorbeeld noemde Prayut de Eastern Economic Corridor (EEC). Partijen moeten niet proberen kiezers te lokken die tegen het regime zijn door te beloven dat ze het project zullen schrappen. De regering heeft er al 900 miljard baht in geïnvesteerd; het zou onverstandig zijn het te beëindigen. Politici die in vorige regeringen hebben gediend en nu kritiek hebben, kregen van hem de wind van voren want zij hebben de problemen veroorzaakt. ‘Waarom hadden ze geen succes toen ze in de regering zaten?’
In het bericht wordt verder gemeld dat de Kiesraad een verklaring heeft uitgegeven met de do’s en don’ts van politieke partijen gedurende hun campagne. Daar hadden partijen om gevraagd. Campagnemanifesten dienen in overleg met plaatselijke afdelingen en provinciale vertegenwoordigers te worden opgesteld.
De organieke wet op politiek partijen stelt ook eisen ten aanzien van de financiering, potentiële gevolgen van de plannen en risico’s. Verkiezingsadvertentie hoeven niet tevoren worden overlegd aan de Kiesraad.

23 januari
– Partijleider Wan Muhammad Nor Matha van de Prachachat partij verwacht in Bangkok veel zetels te winnen. Hij zei dit toen hij voor een gehoor van honderd bewoners zijn eerste kandidaat in Bangkok voorstelde aan kiezers in Bang Kapi. Sinds de partij vorig jaar maart is opgericht, heeft ze ‘overweldigende’ steun verworven voor haar ideeën over cultureel pluralisme.
‘Onze partij is voor iedereen’, zei hij. ‘We verwelkomen mensen van elk ras, religie, cultuur en geloof. We maken van onze diversiteit onze kracht. Ik geloof dat de mensen daarvoor openstaan in dit tijdperk van onbevooroordeeld zijn en acceptatie.

Thailand gaat op 24 maart naar de stembus
24 januari – Op 24 maart is het dan eindelijk zo ver: de Thaise bevolking mag via de stembus laten weten aan wie ze de landsleiding de komende vier jaar toevertrouwt. Zeven jaar heeft ze er op moeten wachten, waarvan 4,5 jaar onder militair gezag. Woensdag viel het besluit van de Kiesraad nadat het KB met de aankondiging van de verkiezingen was verschenen in de Royal Gazette, de Thaise Staatscourant.
Reden tot uitbundige feestvreugde is er m.i. niet, want de teruggekeerde democratie is een kreupele democratie met een senaat die door de junta wordt benoemd en een 20-jaren strategieplan van de junta dat als een dwangbuis de politiek van toekomstige regeringen bepaalt. Maar goed, zoals het gezegde luidt: Beter een half ei dan een lege dop.
De hamvraag is natuurlijk: wie wordt de nieuwe premier? Keert generaal Prayut terug als de Grote Leider of levert voormalig regeringspartij Pheu Thai, die ongetwijfeld de grootste partij wordt, de nieuwe man (of vrouw)? Vice-premier Wissanu zegt dat Prayut nog tot 8 februari de tijd heeft een uitnodiging van een partij te accepteren om door die partij genomineerd te worden. En nog altijd bestaat de mogelijkheid, wanneer het parlement er niet uitkomt, dat hij als outsider-premier naar voren wordt geschoven.
Bangkok Post opent uiteraard de krant met het grote nieuws. Ze heeft de grootste en vetste letter uit de letterkast gehaald om te koppen Poll at last: March 24. De voorpagina bestaat voor de helft uit onderstaande graphic, wat mij van de plicht ontslaat om er verder nog iets over te zeggen.
Als enige wordt EU ambassadeur Tapiola geciteerd. Hij schreef op Twitter dat ‘belangrijke stappen zijn gezet naar herstel van de democratie’ en dat de EU bereid is Thailand te steunen als vriend en partner. De voor zaterdag geplande rally van de groep People Who Want Election is afgeblazen.

KB schiet tekort om vertrouwen te wekken
24 januari – Het KB besluit van dinsdag komt op pagina 3 nog een keer terug in twee artikelen. De pagina opent met het bericht dat politici de vier ministers met leidinggevende functies in Palang Pracharath opnieuw oproepen af te treden om belangenconflicten te vermijden. Tot nu toe heeft alleen minister Kobsak (PM’s Office) gezegd bereid te zijn terug te treden met als verklaring dat het werk erop zit.
In het artikel worden politici van Pheu Thai en Thai Raksa Chart geciteerd, maar wat ze zeggen, is ouwe koek. PT-lid Somkid zegt niet te verwachten dat ze zullen aftreden. Hij verwijt hen hun positie te misbruiken om bij de verkiezingen een voordeel te behalen. ‘Ze kunnen tot de verkiezingsdag blijven. Wat ze doen, maakt niet meer uit.’
Thai Raksa Chart lid Chaturon dringt ook aan op hun aftreden en hekelt en passant een opmerking  van premier Prayut over zijn politieke toekomst. ‘De premier probeert zijn positie en de politieke partij die hij steunt, veilig te stellen.’
In het andere artikel reageren politici behoedzaam en sceptisch op het KB. Ze maken zich zorgen dat  het nieuwe [nogal ingewikkelde] verkiezingssysteem tot veel verloren stemmen zal leiden.
Partijleider Abhisit (Democraten) zegt dat de bal nu bij de Kiesraad ligt. Die moet zorgen voor vrije en transparante verkiezingen. Hij waarschuwt dat frauduleuze verkiezingen die gemanipuleerd worden door geld en macht, het zaad voor een toekomstige politieke crisis zaaien. ‘De Kiesraad moet zijn plicht doen en de verwachtingen van de bevolking honoreren.’

Thailand strompelend naar de verkiezingen
25 januari – Wie gedacht heeft dat met de bekendmaking van de verkiezingsdatum de aanloop naar de verkiezingen soepel zou verlopen, heeft het mis. De Kiesraad heeft de campagnes aan zoveel regels gebonden dat politieke partijen er gek van worden. Ze noemen de regels voor online campagnes ‘triviaal, vol tegenstrijdigheden’ en ze schaden de campagnes.
Voor online campagnevoeren dient tevoren toestemming aan de Kiesraad (EC) te worden gevraagd met een opgave van de producent, productiedatum en -duur en de hoeveelheid. Wat in het ene kiesdistrict mag, is in een ander kiesdistrict verboden. Verkiezingsposters mogen pas worden opgehangen als de Kiesraad de locaties heeft bepaald. De maten zijn voorgeschreven.
Partijleider Abhisit (Democraten) zei gisteren dat zijn aanvragen door enkele EC-kantoren zijn afgewezen omdat de kandidaten nog niet zijn geregistreerd. Dat gebeurt pas tussen 4 en 8 februari. Maar vice-premier Wissanu zegt daarentegen dat onmiddellijk begonnen kan worden met campagnevoeren omdat het KB bekend is gemaakt.
Abhisit vraagt zich af of al die regels van de Kiesraad wel nodig zijn. ‘Het is veel te overdreven.’ Hij noemt het ook een bijna onmogelijke taak om alle commentaren op de campagnewebsites te controleren of ze al dan niet in strijd zijn met de kieswet. ‘Geef duidelijk aan welke online acties verboden zijn en wat de gevolgen kunnen zijn’, roept hij de Kiesraad op.
Watana Muangsook (Pheu Thai) noemt de regels contraproductief voor de verkiezingen. ‘Ze zijn niet goed doordacht.’ Alhoewel online campagnevoeren thans verboden is, lijkt hij er niet zwaar aan te tillen, want: ‘Kandidaten en partijen kunnen op andere manieren stemmen werven door bij voorbeeld menigtes toe te spreken.’
De Kiesraad maakt volgende week de locaties bekend waar posters kunnen worden opgehangen. Toegestaan zijn alleen posters in de maten 30×42 cm, 130×245 cm en 400×750 cm. Per kiesdistrict is het aantal en de maat voorgeschreven. Alleen foto’s van kandidaten zijn toegestaan, niet van bijvoorbeeld de immer populaire oud-premiers Thaksin en Yingluck.
De posters die in Bangkok al zijn opgehangen dienen binnen vijf dagen verwijderd te worden op straffe van een boete wegens overtreding van de stedelijke reinheidswet.
Stop gebruik artikel 44
De politieke partijen hebben nog meer noten op hun zang. Ze vragen premier Prayut te stoppen gebruik te maken van artikel 44 van de interim-grondwet, het artikel dat hem absolute macht verleent. Van nu af aan dient de regering zich te gedragen als demissionair kabinet en geen nieuwe projecten te beginnen die een beroep doen op de rijksbegroting, zegt Chusak Sirinil, hoofd van het juridisch team van Pheu Thai. Ook overplaatsingen en benoemingen van functionarissen dienen achterwege te blijven. De regering moet politieke neutraliteit bewaren en ingrepen vermijden die bepaalde partijen zouden kunnen bevoor- of benadelen. De Kiesraad dient onafhankelijk te kunnen werken en de machtsuitoefening van de regering te controleren.
Adjunct-partijleider Nipit (Democraten) vindt dat het artikel alleen nog maar ingezet mag worden bij veiligheidskwesties, niet bij politieke zaken. Vice-premier Wissanu zei gisteren dat Prayut het artikel niet zal gebruiken, tenzij absoluut noodzakelijk.
Secretaris-generaal Mitti van de Thai Raksa Chart partij vindt ook dat Prayut artikel 44 niet meer moet gebruiken. Hij roept de premier op zijn beslissing over zijn politieke toekomst snel bekend te maken. Indien hij door een partij wordt genomineerd als kandidaat-premier dient hij af te treden samen met de vier ministers die een leidinggevende functie in Palang Pracharath hebben.

Verkiezingen, verkiezingen, verkiezingen
25 januari – Pagina 3 is vandaag met uitzondering van een 1-kolommer over het toelatingsexamen voor de universiteiten (zie Nieuws van de website) geheel gewijd aan de verkiezingen. De pagina opent met een bericht over de pro-regime partij Palang Pracharath (PPRP) die haar verkiezingsprogramma bekend heeft gemaakt. De partij focust zich op welzijn, samenleving en economie.
Partijleider Uttama (tweede van rechts op de foto) zei gisteren dat PPRP de inkomenskloof wil verkleinen, de lasten wil verlichten waarmee de minima kampen en een sterke economie wil bevorderen. De partij noemt dat haar 7:7:7 beleid omdat elke categorie van de drie zeven beleidsdoelen bevat. U mag het zelf lezen op PPRP shares its election manifesto.
Het tweede bericht meldt dat voormalig regeringspartij Pheu Thai drie kandidaten gaat nomineren voor de post van premier na de verkiezingen. Twee namen zijn al eerder genoemd: mevrouw Kunying Sudarat en voormalig minister van Transport Chadchart Sittipunt. De derde is waarschijnlijk partijleider Viroj Pao-in last.
De namen van de kandidaten die in de kiesdistricten gaan strijden, worden maandag bekend gemaakt. De selectie van de kandidaten op de (landelijke) partijlijst neemt meer tijd in beslag maar hun namen worden uiterlijk 8 februari bekend gemaakt. Na die datum wordt ook het verkiezingsprogramma gepresenteerd.
Het derde artikel meldt dat de NLA voor de verkiezingen honderd wetsvoorstellen wil behandelen. Dat wordt hard werken voor het door de junta benoemde parlement want het betekent dat het wekelijks 10 tot 15 voorstellen moet beoordelen. In noodgevallen, bijvoorbeeld wanneer een internationaal verdrag een deadline stelt, kan na de verkiezingen worden doorgegaan.

Politici reiken naar de hemel
26 januari – Een paginabrede foto van negen mannen domineert vandaag de voorpagina van BP. Vanuit hun luie stoel ontvouwen ze de ideeën van hun partij over het economische beleid dat ze nastreven. Drie onderwerpen stonden voorop: bestrijding van de armoede, stimulering van de beurs met 50 procent naar 2.500 punten in vier jaar en het verstrekken van welzijnsvoordelen door de overheid.
De politici waren uitgenodigd door de Federation of Thai Capital Market Organisation (Fetco) om op een seminar gisteren in Bangkok te vertellen wat voor snode plannen ze hebben voor de economie en de kapitaalmarkt als ze na 24 februari, de dag waarop Thailand naar de stembus gaat, de volgende regering vormen.
Fetco-voorzitter Paiboon riep de HH politici op meer aandacht te besteden aan de Thaise kapitaalmarkten daar die een belangrijke rol spelen in het mobiliseren van financiële bronnen voor de particuliere sector. Verwacht wordt dat na de verkiezingen 100 miljard baht aan buitenlands kapitaal naar de effectenbeurs terugstroomt. De afgelopen vijf jaar bedroegen de netto verkopen van Thaise aandelen door buitenlandse investeerders 600 miljard baht.
‘Investeerders maken zich geen zorgen over wie gekozen wordt, maar ze zijn heel gespitst om te weten of de nieuwe regering in staat zal zijn hun beleid uit te voeren’, aldus Paiboon.
In de rest van het artikel komen vervolgens zes van de sprekers aan het woord met een waslijst aan plannen en ideeën, maar dat mag u zelf lezen op de website: Politicians reach for the sky.

Kiesraad stelt nog meer eisen aan verkiezingen
26 januari – Gisteren meldde de krant dat politieke partijen gek worden van alle eisen die de Kiesraad (EC) aan campagnevoeren op internet stelt en vandaag laat de EC opnieuw zijn tanden zien door kandidaat-parlementsleden erop te wijzen dat ze hun belastingaangiftes over 2016 tot 2018 moeten overleggen. De raad heeft pleidooien van politici om de regel te versoepelen afgewezen. Sommige kandidaten zeggen niet genoeg tijd te hebben daar ze zich tussen 4 en 8 februari moeten registreren als kandidaat.
EC secretaris-generaal Jarungvith zegt dat de regel niet versoepeld kan worden. Hij adviseert hen tijdig hun belastingaangifte over 2018 bij de fiscus in te leveren. Jarungvith zei ook iets over de online campagnes. Hij adviseert kandidaten de EC-directeuren in hun kiesdistrict te informeren of ze online accounts hebben. Dit ter voorkoming van het gebruik van neppagina’s waarop met modder wordt gegooid. Sommige kandidaten hebben hun account op Facebook of Line gesloten om te voorkomen dat ze de restricties op het campagnevoeren schenden.
De Kiesraad praat volgende week met Line om de applicatie te vragen medewerking te verlenen bij het voorkomen van misbruik. Vorige week sprak de Kiesraad met Google over het calculeren van uitgaven [die ook gebonden zijn aan een maximum].
Jarungvit vroeg om geduld daar de frustratie toeneemt dat de EC nog steeds de locaties moet vaststellen voor de campagne posters. Sommige kandidaten hebben er niet op gewacht en hun posters al opgehangen. Die moeten verwijderd worden. De verkiezingsborden worden geplaatst op de terreinen van overheidsdiensten. Privéland en trottoirs mogen niet gebruikt worden.
Tot nu toe heeft de Kiesraad 105 partijen (!) geregistreerd, die een gooi gaan doen naar een parlementszetel.

The Big Issue: Benepen pesterij van de Kiesraad
27 januari – De zondagrubriek The Big Issue op pagina 2 is – niet verwonderlijk, want woensdag werd de datum vastgesteld – gewijd aan de verkiezingen. Auteur Alan Dawson kapittelt op de van hem bekende ironische toon de Kiesraad die de komende 55 dagen politieke partijen met allerlei benepen regeltjes frustreert. Ik noemde ze al gisteren in Kiesraad stelt nog meer eisen aan verkiezingen. Het is bureaucratie en kleinzieligheid ten top.

Bevolking cynisch over verkiezingen
28 januari – Erg veel vertrouwen, zeg maar bitter weinig, heeft de bevolking niet in de verkiezingen, die op 24 maart worden gehouden. In een peiling van het National Institute of Development Adminstration (Nida Poll) zegt 78 procent van de respondenten te verwachten dat het kopen van stemmen rampant zal zijn (welig zal tieren). Slechts 19 procent verwacht dat niet. 53 procent is onzeker of de politieke partijen in staat zullen zijn zich te houden aan hun beloftes en en 24 procent weet het zeker: kandidaten zullen hun beloftes verbreken.
Zie hier enkele resultaten van een gevoelen dat weinig hoop biedt voor de politieke toekomst van het land. Of er paniek is uitgebroken bij de politieke partijen weet ik niet; wel meldt de krant dat Thailands twee grootste partijen Pheu Thai en Democraten de Kiesraad (EC) op het hart drukken om te zorgen voor eerlijke en transparante verkiezingen.
‘Het is de taak van de EC om het vertrouwen te herstellen door alle vormen van vals spel te bestrijden’, zegt woordvoerder Jurit van de Democraten. Hij roept het electoraat op kandidaten te mijden die stemmen kopen, want die zullen later proberen hun geld ten koste van het land terug te krijgen.
Pheu Thai woordvoerder Rayus kritiseert de Kiesraad voor de onduidelijke woordkeus van de verkiezingsregels. ‘Daar kan misbruik van worden gemaakt. Eén ding dat we geleerd hebben van de jaren van politieke crises is dat juridisch bekvechten tot grote schade kan leiden en een verlies van vertrouwen.’
Rayus hekelt ook de strenge regels die gelden voor campagnevoeren op de social media. Hij zei: ‘De social media zijn een goedkoop en gemakkelijk toegankelijk kanaal dat partijen met weinig financiële middelen kunnen gebruiken om met hun kiezers te communiceren. Ze kunnen een level playing field creëren. De Kiesraad kan beter het gebruik promoten in plaats van het aan banden te leggen, waardoor kandidaten in paniek raken.’
Mevrouw Sudarat Keyuraphan, hoofd van PT’s strategiecommissie, zei gisteren dat het juridisch team van Pheu Thai met haar kandidaten gaat vergaderen om er zeker van te zijn dat ze de verkiezingsregels begrijpen en niet in conflict raken met de Kiesraad.

28 januari
In de opening van pagina 4 worden drie jonge verkiezingskandidaten van Palang Pracharath (PPRP) voorgesteld, de partij die Prayut wil steunen mocht hij zijn rentree willen maken als premier. Het zijn overigens niet de allerjongsten: een is 31, de andere twee zijn 41. Wat voor plannen ze hebben, mag u zelf lezen in No shortage of poll talent.

‘De krant brengt de leugens in ’t land’
29 januari – Een zekere oma (niet de mijne, want die heb ik nooit de krant zien lezen), een imaginaire oma dus, moet ooit gezegd hebben: ‘De krant brengt de leugens in ‘t land.’ Had ze gelijk? Nee, hoewel misschien een heel enkele keer.
Wat wel waar is: kranten hebben de neiging het nieuws extra zwaar aan te zetten, met name in de koppen. Daarmee wordt de nieuwswaarde vergroot. Dat schrijft Allen Bell in ‘The Language of News Media’, een van mijn favoriete boeken over journalistiek.
Bangkok Post maakte het gisteren wel erg bont (zie het bericht Bevolking cynisch over verkiezingen). De krant schreef dat in een peiling van het National Institute of Development Administration (Nida Poll) de meeste respondenten (78 procent) verwachten dat het kopen van stemmen ‘rampant’ zal zijn (buitensporig, welig tieren, hoogtij vieren).
Een kritische lezer van Nieuws uit Thailand en Bangkok Post, waarop NuT is gebaseerd, zocht op de website van Nida wat de vraagstelling was. Hij kan Thais lezen en vertaalde de vraag. Die luidde: ‘Denkt u dat er bij de komende verkiezingen stemmen zullen worden gekocht, verkocht?’ Daarop zei 78,16 procent: ‘Zeker weten’.
Aan de vraag had een 5-punts schaal moeten worden toegevoegd met de mate van fraude (want dat is het kopen van stemmen) die ze verwachten. Om op basis van deze vraag te concluderen dat er ‘buitensporig’ veel stemmen gekocht gaan worden, is een grove vertekening van de peiling dus van het volksgevoel. Waarvan akte. (Met dank aan de lezer voor zijn bijdrage)

29 januari
• Hoe wordt de Senaat geselecteerd? BP legt uit
• Kiesraad stelt beperkende regels aan zendtijd politieke partijen

Strenge regels voor tv-zendtijd van politieke partijen
29 januari – Tien minuten tv-zendtijd voor elke politieke partij en tv-debatten, georganiseerd door de Kiesraad (EC): dat is alles wat politieke partijen van de Kiesraad krijgen voor hun verkiezingscampagnes. Eerder stelde de EC al strenge regels voor campagnes op de social media, verkiezingsposters en campagne-uitgaven. Zo langzamerhand bekruipt me de gedachte dat het motto is: alles is verboden tenzij het uitdrukkelijk is toegestaan. En dat heet dan ‘op weg naar democratie’.
De tv-regels vormen vandaag opening krant. Verder op de voorpagina een grote foto van monniken die bidden voor personen die hun lichaam hebben gedoneerd voor medische research, de instructie aan het leger om Asean-bijeenkomsten zwaar te beveiligen en de ontkenning van de PCD dat de smog in Bangkok en buurprovincies deels wordt veroorzaakt door open vuren in Cambodja.
De legerinstructie is ingegeven door het fiasco in april 2009 ten tijde van de regering Abhisit (Democraten), toen roodhemden de Asean-top in Pattaya verstoorden, waardoor de staatshoofden geëvacueerd moesten worden.
EC adjunct secretaris-generaal Sawaeng Boonmee maakte gisteren de tv-regels bekend. Hij zei dat 105 partijen zich hebben geregistreerd bij de Kiesraad, waarvan naar verwachting 60 partijen kandidaten op 24 maart in het strijdperk brengen. Zij worden van 4 tot 8 februari geregistreerd. De partijen kunnen dan ook hun lijst met drie kandidaat-premiers indienen.
Gisteren is de registratie begonnen voor advance voting. De registratie lag ’s ochtends een half uur stiil door het grote aantal personen dat het systeem gebruikte. Verwacht wordt dat 2 miljoen kiezers hun stem op 17 maart uitbrengen. Kiezers in het buitenland stemmen van 4 tot 16 maart.
De Kiesraad streeft ernaar uiterljk 9 mei 95 procent van de verkiezingsuitslag, zoals voorgeschreven door de wet, bekend te maken. Nog steed bestaat verschil van mening over de interpretatie van de zogeheten 150-dagen periode na de in werking treding op 11 december van de organieke wet op de verkiezingen. Eventueel vraagt de Kiesraad aan het Constitutionele Hof de knoop door te hakken.

Pheu Thai belooft snel economisch herstel
29 januari – Voormalig regeringspartij Pheu Thai, in mei 2014 door het leger aan de kant geschoven, heeft gisteren haar verkiezingsprogramma bekend gemaakt dat ‘attending people’s wallets’ tot doel heeft.
De Chart Pattana partij presenteerde gisteren dertig verkiezingskandidaten die in Bangkok, een bolwerk van de Democraten, een zetel in de wacht hopen te slepen. De partij voert campagne met als slogan Bangkok No Problem dat tot doel heeft urgente stedelijke ontwikkelingen aan te pakken zoals milieu, transport en veiligheid.
En de Democraten trokken naar Pathum Thani. Partijleider Abhisti hield een pleidooi om provinciale gouverneurs niet meer te benoemen maar te laten kiezen, waardoor ze flexibeler provinciale zaken kunnen regelen.
Mevrouw Sudarat, hoofd van PT’s strategieverkiezingscommissie, zei gisteren dat de verkiezingen Thai in staat stellen een partij te kiezen die hen verlost van hun economische zorgen. Zonder sterke handen om de economie door moeilijke tijden te sturen, kan het land dit jaar zelfs in nog slechtere omstandigheden komen te verkeren.
‘Thai zullen moeten kiezen in wiens handen ze de toekomst leggen: een regering met militaire ervaring of een regering met economische expertise. Pheu Thai is in staat een onmiddellijk eind te maken aan economische ontbering door “empowering” beleid.’
Dit beleid richt zich op boeren, MKB’s, export, toerisme en aanverwante bedrijven, en jonge ondernemers die op hun beurt de koopkracht verhogen en groei genereren. ‘We zullen banen creëren en de portemonnees van de mensen vullen.’

30 januari
Prayut treedt niet af en wijzigt samenstelling kabinet niet na aftreden vier ministers
Jeugd maakt het verschil; 18 tot 35-jarigen vormen een kwart van alle kiezers

Prayut zegt: Ik treed niet af
30 januari – Eindelijk laat premier Prayut (een deel van) het achterste van zijn tong zien over zijn politieke ambities. Als hij na de verkiezingen zijn rentree maakt als premier, is dat niet als outsider premier maar als lid van een politieke partij die hem voordraagt. Wanneer hij in een gezamenlijke stemming van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat het vereiste aantal stemmen krijgt, zit Thailand nog vier jaar opgescheept met hem.
Tussen 4 en 8 februari weten we meer, want dan moeten de partijen de namen van hun kandidaat-premiers aan de Kiesraad laten weten. Ook moeten de kandidaat-parlementsleden (alleen voor het Huis van Afgevaardigden, want de Senaat wordt benoemd) zich registreren. Dan zal ook duidelijk worden voor welke partij hij in het strijdperk treedt. Een gokje: dat wordt Palang Pracharath (PPRP).
PPRP is de partij waarvan vier ministers eerder lid werden en waarin ze een leidinggevende functie verwierven. Dinsdag besloten ze aan de druk toe te geven om af te treden teneinde belangenverstrengeling te voorkomen. Prayut volgt niet hun voorbeeld, ook niet als hij kandidaat-premier is. Hij blijft aan de touwtjes trekken, als premier en als hoofd van de NCPO, totdat de nieuwe regering is ingezworen.
Het kabinet wordt niet demissionair, hoewel op die beslissing ook kritiek is uitgeoefend, want het kabinet zou bij de besteding van rijksgelden misbruik kunnen maken van de situatie waarvan pro-regime partijen profiteren. Voormalig regeringspartij Pheu Thai heeft daarvoor gewaarschuwd.
Vice-premier Somkid ontkende gisteren dat hij een van de drie kandidaat-premiers van PPRP is. Hij zegt nooit een partijvergadering te hebben bijgewoond. Hij trekt zich terug uit de politiek en gaat reizen

31 januari
• Geen verrassing: Prayut kandidaat-premier voor Palang Pracharath
• Politieke strijd laait op in Suphan Buri na partijwisseling prominent partijlid

Geen verrassing: Prayut kandidaat-premier voor Palang Pracharath
31 januari – Ik meldde het al onder bovenstaande kop in Nieuws van de website: de pro-regime partij Palang Pracharath (PPRP) heeft premier Prayut genomineerd als een van haar drie voorkeurskandidaten voor de landsleiding na de verkiezingen. De andere twee zijn voormalig minister van Industrie en PPRP-partijleider Uttama (die dinsdag is afgetreden als minister) en vice-premier Somkid, de ‘economische tsaar’ van het kabinet.
Somkid liet eerder deze week weten de politiek vaarwel te willen zeggen en na zijn pensioen te gaan reizen maar misschien klopte dat bericht niet. Dat weet je nooit bij Bangkok Post ondanks het motto van de krant The newspaper you can trust. Prayut  moet nog zeggen of hij de uitnodiging van PPRP aanneemt.
De partij heeft tot 8 februari de tijd om de namen van haar drie kandidaten in te leveren bij de Kiesraad. PPRP secretaris-generaal Sontirat (een van de vier ministers die zijn afgetreden) zegt dat de drie gekozen zijn vanwege hun kaliber, integriteit en publieke acceptatie. De keuze is niet ingegeven door de wens van de junta om haar macht te continueren, zegt hij. [Maar daar zorgt de geheel benoemde Senaat wel voor, red.]
Thailand’s derde en vierde grootste partijen Chartthaipattana en Bhumjaithai hebben hun partijleiders genomineerd. De Democraten worden niet genoemd in het bericht.
Partijleider Abhisit krijgt wel de opening van pagina 2 met de speech die hij gisteren hield op de Thammasat universiteit. Hij riep zijn gehoor van vijfhonderd studenten op de social media te gebruiken om hun politieke idealen en opinies te verspreiden en zo veranderingen na de verkiezingen te stimuleren.
Politieke waarnemers verwachten dat de jonge Thai die voor het eerst hun stem mogen uitbrengen bij deze verkiezingen meer gepolitiseerd zijn dan bij de vorige toen ze grotendeels apathisch waren. Zeven miljoen Thai stemmen voor het eerst, dus die hebben een belangrijke invloed op de verkiezingsuitslag.

1 februari
Pheu Thai kiest drie voormalige ministers als kandidaat-premier
– Pagina 3 is in zijn geheel gewijd aan de verkiezingen. De opening meldt dat de gemeente Bangkok politieke partijen toestaat campagne te voeren in openbare parken, op een open plaza in Phra Nakhon, in het Chaloemphrakiat sportcentrum in Thung Khru en het Rama IX Bridge jeugdcentrum in Rat Burana.
Het lokaal Kiesraadkantoor heeft de plaatsen aangewezen waar posters mogen worden opgehangen. Dat zijn een plaats bij het gemeentehuis en bij vijftig districtskantoren. Partijen mogen niet meer dan 270 kleine posters, 540 middelgrote posters en één grote poster ophangen. Op overtreding staat een gevangenisstraf van zes maanden en/of een boete van 10.000 baht.
De andere twee artikelen laat ik onvermeld. Die mag u zelf lezen: FFP wants to ‘reform’ military en Chart Pattana issues list of 343 possible election candidates.

Speelt Prayut een spelletje met de media?
1 februari – Premier Prayut krijgt weer alle ruimte op de voorpagina, want de opening kopt PM says ‘abandon cars’ en het tweede artikel gaat over zijn politieke toekomst. Om daarmee te beginnen: Prayut lijkt een spelletje te spelen met de media, want elke keer als verslaggevers hem vragen of hij na de verkiezingen zijn rentree wil maken als premier, houdt hij een slag om de arm.
Ook nu weer. Palang Pracharath (PPRP) heeft hem genomineerd als kandidaat-premier dus vroegen verslaggevers hem of hij de nominatie al had geaccepteerd. Hij zei dat hij nog tot 8 februari de tijd heeft om daarover te beslissen. ‘Ill thank them for inviting me.’ Vandaag gaat de partij in het Government House de premier formeel uitnodigen om haar kandidaat-premier te worden.
8 februari is de laatste dag waarop de politieke partijen de Kiesraad moeten informeren over hun kandidaten voor de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden en wie ze nomineren als kandidaat-premier (maximaal drie). Behalve Prayut heeft PPRP partijleider Uttama en vice-premier Somkid, de ‘economische tsaar’ van het kabinet, genomineerd. Somkid zei eerder dat hij zich terugtrekt uit de politiek en gaat reizen; nu laat hij vanuit Japan weten nog niet uitgenodigd te zijn door PPRP en na zijn terugkeer te laten weten wat hij doet.
PPRP maakt morgenmiddag in het district Nong Chok haar verkiezingsprogramma bekend en de namen van haar vijfhonderd verkiezingskandidaten. Woordvoerder Kobsak belooft: ‘There will be some new policies en ik kan garanderen dat er goede verrassingen bij zijn.’
Verder meldt het bericht dat voormalig regeringspartij Pheu Thai in 250 kiesdistricten kandidaten voor het Huis van Afgevaardigden in het veld brengt. Secretaris-generaal Phumtham zegt dat de partij in die districten de meeste kans maakt om te winnen. De kandidaat-premiers van de partij zijn mevrouw Sudarat Keyuraphan, voorzitter van PT’s strategiecommissie, voormalig minister van Transport Chadchart Sittipunt en voormalig minister van Justitie Chaikasem Nitisiri.

4 februari
• Prayut treedt niet af als PPRP hem vraagt hun kandidaat-premier te worden
• PPRP vraagt Prayut als kandidaat-premier: Doet-ie het of doet-ie het niet?

Prayut zegt ‘sorry’ voor zijn uitval
2 februari – Is Prayut wel de meest geschikte persoon om het land na de verkiezingen als premier te blijven leiden? Hij is als legerman gewend bevelen te geven en dat kon hij na de coup blijven doen, maar als Thailand weer een (soort van) democratie is, is dat niet de juiste houding.
Bovendien heeft de generaal een kort lontje. Gisteren schold hij politici uit die zijn aftreden geëist hebben nu hij door Palang Pracharath is gevraagd hun nummer 1 kandidaat-premier te worden. Prayut gebruikte het Thaise woord mueng* dat een beledigende vorm van een persoonlijk voornaamwoord is. Daarvoor heeft hij zijn excuses gemaakt, meldt de krant vandaag in haar openingsartikel.
Hij zei dat er geen wet is die hem verplicht af te treden en trok een vergelijking met Obama en Xi Linping die niet aftraden toen ze een nieuwe termijn als president nastreefden. Hij ontkent dat zijn aanblijven pro-regime partijen zou bevoordelen, erop wijzend dat de Democraten toen ze het land leidde in 2011 de verkiezingen van toenmalig oppositiepartij Pheu Thai verloor.
Gistermiddag kreeg Prayut in het Government House het verzoek van PPRP-leider Uttama hun kandidaat-premier te worden. Utamma  overhandigde Prayut het verkiezingsprogramma en andere documenten van de partij. Op de foto werpt de premier een eerste blik op de plannen.
Prayut hield opnieuw een slag om de arm. Hij zei tijd nodig te hebben om een besluit te nemen. Daarvoor heeft hij tot 8 februari de tijd, de deadline voor politieke partijen om de namen van hun kandidaat-premiers [en kandidaat-parlementsleden] bij de Kiesraad in te leveren.
Behalve Prayut heeft PPRP ook partijleider Uttama en vice-premier Somkid genomineerd. Uttama zei gisteren na zijn bezoek aan Prayut te hopen dat Prayut de uitnodiging aanneemt. De partij werd vorig jaar geformeerd en heeft talloze politici uit andere partijen weggesnoept. Ze wordt gezien als een middel om de macht van de junta te continueren, maar dat wordt door leidende figuren in de partij ontkend.
Vice-premier Wissanu zei gisteren dat de premier en de kabinetsleden in de aanloop naar de verkiezingen strikte neutraliteit dienen te betrachten. Ze moeten voorzichtig opereren om niet het verwijt te krijgen dat ze bepaalde partijen [lees: pro-regime partijen] bevoordelen of andere partijen benadelen. Hij wees erop dat Prayut de partijvergaderingen van PPRP niet kan bijwonen, omdat hij nog een politieke ambtsdrager is. Toestemming vragen aan de Kiesraad voor zijn gebruik van de social media, is niet nodig omdat hij niet verkiesbaar is voor een parlementszetel.
* Vertaling aldus een NuT-lezer die Thais kan spreken en lezen: Het klinkt als ‘jullie idioten’,  ‘jullie vuile klootzakken’, ‘jullie gespuis’. Prayu’s gebarentaal bestond uit slaan, hakken en priemen.

Een demonstratie van niks met vijf personen
3 februari – De vijf demonstranten, genoemd in Nieuws van de website, die zijn aangehouden bij het Government House, krijgen wel erg veel aandacht in de krant, want de aanhouding vormt de vijfkoloms opening van pagina 3.
De twee studenten van de Chulalongkorn en Thammasat universiteit en drie andere pro-democratie actievoerders riepen er Prayut op om terug te treden als premier omdat hij door Palang Pracharath (PPRP) is genomineerd als hun belangrijkste kandidaat-premier.
De demonstratie was een reactie op uitlatingen van Prayut vrijdag, die kritiek op zijn aanblijven van Thailand’s twee grootste partijen Pheu Thai en Democraten had weggewuifd. Hij gebruikte daarbij het woord mueng, dat zich laat vertalen als ‘vuile klootzakken’.
De groep kreeg van hoofdinspecteur Somyot van het bureau Dusit te horen dat ze zich bevonden in de verboden zone van 50 meter rond het Government House en ze hadden ook geen toestemming gevraagd, zoals wettelijk vereist, voor hun bijeenkomst die door een van de studenten online was aangekondigd. Daarin had Parit Chiwarak (tevergeefs) een oproep gedaan om zich aan te sluiten bij het protest.
In een brief gericht aan de premier schrijft de groep dat Prayut’s gedrag een risico vormt voor vrije en eerlijke verkiezingen. Ze vragen hem af te treden als premier en NCPO-hoofd zodra hij heeft besloten de uitnodiging van PPRP aan te nemen. Daarvoor heeft hij tot 8 februari de tijd.
Om hun eis kracht bij te zetten, hing Parit gedroogde chili, zout en knoflook aan het hek van het Government House. Deze drie ingrediënten worden traditioneel tijdens rituelen verbrand om iemand te vervloeken.

4 februari
Nagemaakt stembiljet te koop om voorouders in de hemel te laten stemmen
Twee Pheu Chat kandidaten in Phayao veranderen hun voornaam in Thaksin

Countdown naar de verkiezingen
4 februari – De krant noemt het ‘poll hype’ (opwinding over de verkiezingen), want vandaag begint de registratie van kandidaten voor de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden op 24 maart. Tot vrijdag hebben ze dagelijks van half negen tot half vijf de gelegenheid zich te registreren.
In het openingsverhaal van vandaag belicht de krant de gang van zaken in Bangkok, Kanchanaburi, Khon Kaen en Nakhon Ratchasima. Overigens blijkt uit een peiling van het Super Poll Research Centre dat 61,3 procent van de respondenten op de hoogte is van de verkiezingsdatum. Da’s niet veel, zegt uw redacteur.
Ik beperk me tot Bangkok en Nakhon Ratchasima. Om met die laatste provincie te beginnen. Voorafgaand aan de registratie gaan leden van Palang Pracharath (PPRP, de partij die Prayut genomineerd heeft als belangrijkste kandidaat-premier), Chart Pattana en Bhumjaithai naar het Thao Suranari monument om het eer te bewijzen. Bhumjaithai bezoekt ook de city shrine.
In Bangkok kunnen de kandidaten al vanaf half zes terecht in het Bangkok Youth Centre (Thai-Japan) in Din Daeng. De hoofdstad is verdeeld in dertig kiesdistricten. Gisteren werd droog geoefend met de registratie.
Supporters van de kandidaten dienen op de tribunes plaats te nemen. Ze mogen zingen en slogans roepen, maar alleen voordat de kandidaten hun verkiezingsnummer ontvangen. Daarna mag het niet meer en mogen ze ook niet meer de live-functie op Facebook gebruiken. Ze kunnen teruggaan naar hun kiesdistrict om door te gaan met campagnevoeren, zegt gemeensecretaris Silapasuay die samen met kiescommissaris voor Bangkok Vichuda de leiding heeft.
De kandidaten die voor half negen arriveren, dienen met elkaar te overleggen over de volgorde waarin ze aan de beurt komen. Als het hen niet lukt het eens te worden, worden nummertje uitgedeeld. Nadat ze zich geregistreerd hebben, bepaalt het lot welk verkiezingsnummer ze krijgen.

Nog meer over de verkiezingen
4 februari – Begint het u al te vervelen, beste lezers en lieve lezeressen van Nieuws uit Thailand: al die aandacht van BP voor de verkiezingen? Kan ik me voorstellen, maar begrijpelijk is die aandacht wel want Thailand ging voor het laatst in 2011 naar de stembus. Toen boekte Pheu Thai een verpletterende overwinning, Democraten met de staart tussen de benen naar huis sturend.
Pagina 2 opent met een verhaal over een groep die zich Free Fair & Fruition Election (FFFE) noemt. De groep heeft gisteren een hashtag op de Tha Phra Chan campus van de Thammasat universiteit gelanceerd, waarbij kiezers wordt gevraagd op de social media verhalen en foto’s te delen over onregelmatigheden in de aanloop naar de verkiezingen. Ze vraagt politici, partijen en buurtleiders scherp in de gaten te houden.
‘De waakzaamheid van de bevolking is de sleutel voor vrije en eerlijke verkiezingen’, zegt Nuttaa Mahattana, een kernlid van FFFE. ‘Foto’s en verhalen dienen gedeeld te worden want de Kiesraad lijkt niet onafhankelijk te werken omdat de regering zich met zijn werk bemoeit.’
De FFFE heeft sinds december zeven eisen aan de Kiesraad gesteld, maar op slechts één heeft ze een behoorlijk antwoord gekregen: de logo’s van de partijen aan het stembiljet toe te voegen, aldus Nuttaa. Ik noem twee eisen: de regering dient haar rol te beperken tot die van demissionair kabinet om te voorkomen dat rijksgelden worden gebruikt om een bepaalde partij te bevoordelen. Verder moet de junta ophouden zich met het werk van de Kiesraad te bemoeien.
Nuttaa zegt dat weliswaar het verbod op politieke activiteiten en bijeenkomsten is opgeheven, maar politieke partijen worden overal in het geheim gevolgd door soldaten die zeggen dat ze peacekeepers zijn. ‘De NCPO kan nog steeds mensen in legerbarakken vasthouden en tijdelijk mediavergunningen intrekken wegens zogenaamd wangedrag.’
Het tweede artikel gaat in op de kansen die Pheu Thai heeft haar aanhang in Bangkok te vergroten. Bij de laatste verkiezingen was ze slechts in staat 10 van de 33 parlementszetels in de wacht te slepen, want Bangkok is traditioneel een bolwerk van de Democraten.
Maar voormalig PT parlementslid voor Bangkok Polphum Wipathumiprathet (op de foto de man met de bril) denkt het tij te kunnen keren. Hij is ervan overtuigd dat PT de helft van de zetels kan scoren. ’De staat van de economie drijft mensen naar Pheu Thai, die bekend staat om haar sterk economisch beleid.’ De rest mag u zelf lezen: Polphum confident he has solutions to city’s problems

Nog meer over verkiezingen (2)
4 februari – De Democraten maakte gisteren haar beleidsvoornemens voor Bangkok bekend. ’t Is een hele waslijst met maatregelen die tot doel hebben de leefbaarheid in de hoofdstad te verbeteren.
BP noemt als belangrijkste de aanschaf van vijfduizend elektrisch aangedreven bussen in de komende zeven jaar, bevordering van de stad als een toeristische bestemming van wereldklasse en het streven naar schone en goed georganiseerde food stalls, eetgelegenheden op straat die vaak uit niet meer dan enkele wrakkige tafels en krukken bestaan.
Partijleider Abhisit zei dat dit geen pipe dreams (luchtkastelen) zijn want ze zijn gebaseerd op feedback van inwoners met wie de partij heeft gesproken. ‘De partij komt met dit beleid omdat we de leefstijl van de inwoners begrijpen. Bangkok moet leefbaar zijn, mooi en schoon. Het moet een stad zijn van mogelijkheden en een veilige plaats om te wonen.’ Meer weten? Klik hier: Smart buses a priority for Democrats.
Verder op de pagina een bericht over de twee Thaksins van de Puea Chat partij in Phayao, die hopen te profiteren van de naamsbekendheid en populariteit van oud-premier Thaksin. En als derde een bericht over Palang Pracharath, die het gebruik van sor por kor land wil liberaliseren, maar dat is oud nieuws.

5 februari
Dag 1 registratie verkiezingskandidaten: 446 inschrijvingen in Bangkok Youth Centre
5.831 kiesdistrictskandidaten in hele land geregistreerd

Natie in de greep van verkiezingen
5 februari – Election fever grips nation kopt Bangkok Post vandaag boven het openingsartikel op pagina 4 en dat geldt ook voor de krant. Het is een en al verkiezingskoorts met een bijna paginagroot voorpaginaverhaal (kop: Poll race begins in earnest), de opening van pagina 3 over de strijd tussen ACT en Democraten in Surat Thani en een bericht over de kandidaten die hun voornaam hebben veranderd in Thaksin of Yingluck.
Surat Thani is traditioneel een bolwerk van de Democraten maar de ACT, mede-opgericht door Suthep Thaugsuban, de volksmenner die in 2013 en 2014 leiding gaf aan de PDRC-acties tegen de regering Yingluck, probeert er stemmen af te snoepen van zijn voormalige partij.
Volgens de website hebben twee Puea Chat partijkandidaten hun naam veranderd in Thaksin om te profiteren van zijn naamsbekendheid en nog altijd grote populariteit, maar de krant schrijft dat het er zes zijn. Voortschrijdend inzicht, zullen we maar zeggen. Eén vrouwelijke kandidaat gaat nu door het leven als Yingluck.
Het mag van het Department of Provincial Administration, want Thaksin en Yingluck zijn voornamen die vaker voorkomen. Maar Jade Donavadik, voorzitter van de faculteit Rechten van het College of Asian scholars, denkt dat de naamsverandering in strijd is met de verkiezingsregels want die verbieden outsiders invloed uit te oefenen op partijzaken. En op verkiezingsaffiches mogen alleen de portretten van partijleiders en kandidaten worden geplaatst, niet die van bijvoorbeeld Thaksin en Yingluck.
Nu vraagt u zich misschien af wat de foto met de man te paard te maken heeft met de verkiezingen. Dat is Pheu Thai kandidaat Saranwut Saranket die gekleed in traditioneel oorlogstenue arriveert bij het registratiekantoor in Uttaradit. Hij belooft een eind te maken aan de dictatuur [van de junta]. Ook zijn begeleiders hebben zich in een traditionele outfit gestoken.

Verkiezingsrace is nu echt begonnen
5 februari – Poll race begins in earnest kopt de krant boven haar openingsverhaal op de voorpagina, ik noemde het al hierboven. Het artikel gaat vergezeld van een vierkoloms foto met kandidaten en supporters die zich bij het Thai-Japan Youth Centre verdringen, waar de kandidaten die in Bangkok strijden, zich moesten registreren.
In het hele land kwamen op de eerste dag van de registratie, die tot en met vrijdag duurt, 5.831 kandidaten opdraven die in de 350 kiesdistricten proberen in het Huis van Afgevaardigden gekozen te worden. Het waren er aanzienlijk meer dan in 2007 toen 3.889 kandidaten zich inschreven. [De krant noemt niet de verkiezingen van 2011, die een monsterzege voor Pheu Thai opleverden.]
De sterke stijging wordt toegeschreven aan nieuwe regels voor de verdeling van districtszetels en partylist zetels, maar daar snap ik het fijne niet van. Voorheen brachten de kiezers twee stemmen uit, een voor districtskandidaten en een voor de kandidaten op de landelijke partijlijst, maar nu brengen ze één stem uit en worden stemmen overgeheveld.
Het nieuwe systeem zou gunstig zijn voor kleine en middelgrote partijen en ten koste gaan van grote partijen [wat precies de bedoeling was van de grondwetcommissie die dit bedacht heeft, ongetwijfeld om de macht van voormalig regeringspartij Pheu Thai te breken. Dat zal ze wel zijn ingefluisterd door de junta.]
Op de eerste dag van de registratie brachten 58 partijen een kandidaat in het veld. De Democraten registreerde de meeste kandidaten: 341, gevolgd door Palang Pracharath (335), Seri Ruam Thai (333), Future Forward (330), Bhumjaithai (325) en Action Coalition for Thailand (301). Twee partijen schreven hun kandidaten voor de partylist in: elk 15.
Voormalig regeringspartij Pheu Thai volgde een andere strategie: die bracht 250 kandidaten in het veld, maar alleen in kiesdistricten waarvan ze verwachten dat ze er zullen winnen. In Bangkok, traditioneel een bolwerk van de Democraten, waar 30 zetels beschikbaar zijn, bracht ze 22 kandidaten in het veld. Jade Donavadik betwijfelt of Pheu Thai’s strategie werkt.
De zusterpartijen Thai Raksa Chart en Puea Chat nomineerden kandidaten in de acht kiesdistricten waaruit Pheu Thai zich had teruggetrokken. Vermoed wordt dat deze partijen erop uit zijn partylist kandidaten te scoren waardoor ze na de verkiezingen een coalitie met Pheu Thai kunnen vormen.
Rest nog te vermelden dat zeven miljoen Thai voor het eerst stemmen. Over hun politieke voorkeur heb ik nooit iets gelezen, behalve dat ze politiek geëngageerd zouden zijn.

Commentaar: Er is niets veranderd
6 februari – Mocht u denken dat met de opheffing van het verbod op politieke activiteiten en bijeenkomsten alles weer koek en ei is in Thailand, dan heeft u het mis. Want een slapende wet uit 2015 is nu van kracht, wat de actievoerders bij het Government House zaterdag merkten toen ze werden aangehouden.
Wat deden ze daar? Ze riepen premier Prayut op om af te treden nu hij door Palang Pracharath genomineerd is als hun voornaamste kandidaat-premier voor na de verkiezingen. Ze riepen ook het kabinet op alleen nog maar te fungeren als demissionair kabinet om de schijn te vermijden dat het bepaalde politieke partijen voortrekt.
De slapende wet vereist van mensen die een bijeenkomst beleggen dat ze 24 uur tevoren de autoriteiten informeren over hun voornemen. In haar hoofdredactioneel commentaar van dinsdag noemt BP de wet ‘more repressive of public freedoms than any such law, edict or regulation in recent history.’ Ze is ook in veel opzichten meer restrictief dan het juntaverbod, dat in 2014 werd uitgevaardigd en vorige maand is opgeheven.
De krant noemt het een schande dat groepen die zich inzetten voor burgerrechten zich niet hebben verzet toen wat een parlement moet heten [maar benoemd is door de junta] de wet goedkeurde. Zoals de natie en de actievoerders zaterdag ontdekten, voorkomt de wet dat burgers van hun wettelijke recht gebruik kunnen maken om de regering een petitie aan te bieden. De wet verbiedt ook binnen 50 meter om het Government House iets wat de politie een ‘demonstratie’ noemt.
De krant vindt het gedrag van de politie van het bureau Dusit die de arrestaties verrichtte, ‘schandalig’. BP: ‘De bevolking weet heel goed en dat weten ook de arresterende agenten en het hoofd van het bureau dat de twee gearresteerden en hun vrienden die het Government House vreedzaam benaderden, niet gemolesteerd zouden worden. Ze weten dat hun echte ‘misdaden’ bestaan uit oppositie tegen de coup en het militair bewind en hun oproep aan Prayut gedurende de periode van de verkiezingscampagnes terzijde te stappen.’
‘Die oproep is niet uniek. Er is een sterke steun van politieke en pro-democratie groepen en burgers voor Prayut om zijn geloof in het democratisch proces in praktijk te brengen.’
De krant wijst erop dat de vier ministers die lid zijn geworden van Palang Pracharath en daarin een leidende rol hebben, al hun ontslag hebben genomen uit het kabinet. Maar Prayut weigert af te treden en weigert de demissionaire status voor het kabinet, zoals de traditie vereist.
‘Wanneer de premier en regering oprecht zijn om Thailand terug te brengen op het democratisch spoor moeten ze daarvoor snel bewijs laten zien’, besluit de krant. ‘De aanklachten tegen de demonstranten dienen te worden ingetrokken en de regering dient duidelijk te maken dat vreedzame groepen elk recht hebben naar het Government House te gaan om een petitie aan te bieden.’ (Bron: BP, 5 februari)

6 februari
Na twee dagen: 6.800 kandidaten van 61 partijen geregistreerd voor verkiezingen
Regeringswoordvoerder Buddhipongse neemt onslag om de politiek in te gaan

Kandidaten voor verkiezingen mogen niet veel
6 februari – Het kabinet heeft gisteren een set richtlijnen vastgesteld waaraan kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de verkiezingen op 24 maart, zich moeten houden. Woordvoerder Werachon, heeft dit na het kabinetsberaad bekend gemaakt.
Werachon zei dat overheidsfunctionarissen op elk niveau desgevraagd steun dienen te verlenen aan de Kiesraad of verkiezingsfunctionarissen, waarbij ze gedurende de hele periode tot aan de verkiezingen strikte neutraliteit in acht moeten nemen. Wanneer ze dat niet doen en de voorbereidingen schaden, worden ze overgeplaatst.
Veiligheidspersoneel, zowel burgerlijk als militair, dient samen te werken om de openbare veiligheid te waarborgen en de beveiliging van verkiezingspersoneel te versterken, met name in het onrustige Zuiden.
Naar verluidt hebben enkele ministers hun zorgen geuit over wat ze tijdens de verkiezingscampagnes niet mogen zeggen in media-interviews [geen nadere toelichting).
Alle do’s and don’ts staan keurig opgesomd in bijgaand kader.

Driemaal verkiezingen op pagina 3
6 februari – Pagina 3 is in haar geheel gewijd aan de verkiezingen, maar ik maak me er met een Jantje van Leiden vanaf, want ik ben verkiezingsmoe. Van de opening snap ik sowieso weinig. Die meldt dat Thai Raksa Chart als afsplitsing van voormalig regeringspartij Pheu Thai is gevormd om te profiteren van de nieuwe verkiezingsregels die nadelig zijn voor grote partijen.
Chaturon Chaisang zegt dat Thai Raksa Chart en andere nieuwe partijen die bekend staan als pro-democratie, een strategie hebben ontwikkeld om pro-regime partijen buiten de deur te houden. Zijn theorietje komt erop neer dat PT zoveel mogelijk stemmen scoort in de districten en Thai Raksa Chart stemmen scoort via de partijlijst, waardoor ze samen voldoende zetels in het Huis van Afgevaardigden hebben om de nieuwe regering te kunnen vormen.
Verder een bericht over de gemeente Bangkok die optreedt tegen verkiezingsposters, eigenlijk verkiezingsborden, die niet staan op de daardoor aangewezen plaatsen. Tijdens een vergadering gisteren heeft gouverneur Aswin de dertig districtshoofden bevolen dat ze hun personeel opdracht moeten geven regelmatig te controleren op overtredingen met speciale aandacht voor borden die in de weg staan van voetgangers.
Het derde artikel zegt dat premier Prayut ontkent invloed te hebben op de samenstelling van de partijlijst van Palang Pracharath, de partij die hem genomineerd heeft als kandidaat-premier. Vrijdag is de laatste dag waarop hij kan laten weten of hij de uitnodiging aanneemt.
De ontkenning was een antwoord op de vraag of hij nog steeds ja zal zeggen omdat twee kandidaten die hoog op de partijlijst staan, vervolgd worden wegens hun rol bij de anti-regeringsacties van de PDRC in 2013 en 2014.

7 februari
• Oud-minister Chadchart wil gouverneur van BKK worden als PT verkiezingen verliest
• Inschrijving partijlijst kandidaten vervroegd van vrijdag naar donderdag
• Prayut maakt vrijdag bekend of hij wil terugkeren als premier

Bangkok Post bevat vandaag (te) veel verkiezingsnieuws
7 februari – Bangkok Post trekt vandaag de gehele pagina 2 uit voor verkiezingsnieuws en besteedt op de voorpagina een paginalange eenkolommer aan de registratie van kandidaten. In totaal hebben nu 7.409 personen, die 66 partijen vertegenwoordigen, zich opgegeven voor een van de kiesdistricten.
Tien partijen hebben ook de kandidaten voor hun partijlijst geregistreerd, in totaal 579, en zeven partijen hebben tot nu toe de namen van hun kandidaat-premiers ingeleverd met als bekendste Prayut die door Palang Pracharath (PPRP) is genomineerd. Morgen laat Prayut weten of hij de uitnodiging van PPRP aanneemt. Partijleider Uttama verwacht dat hij dat wel zal doen.
De Kiesraad heeft geadviseerd de namen van de partijlijst kandidaten vandaag in te leveren en niet te wachten tot vrijdag, wat de laatste dag is. Wanneer zich problemen voordoen, hebben de partijen nog voldoende tijd ze op te lossen en hun lijst vrijdag in te leveren.
Verder moeten de partijen vandaag de Kiesraad informeren over hun provinciale afdelingen of provinciale partijvertegenwoordigers. De Kiesraad zegt dat enkele partijen kandidaten in provincies hebben opgesteld waarvan de afdeling of vertegenwoordiger nog niet door de raad is goedgekeurd.
Nadat de registratie vrijdag is beëindigd, controleert de raad de kwalificaties van de kandidaten en onderzoekt of de afdelingen c.q. vertegenwoordigers voldoen aan de eisen van de wet.
De verkiezingspagina komt in een volgend bericht aan de orde. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Future Forward gaat het mes in de grondwet zetten
7 februari – De kop boven het vorige bericht suggereerde dat de krant een overdaad aan verkiezingsnieuws bevat, wat ook zo is. Maar dat neem ik de krant niet kwalijk want het land ging voor het laatst in 2011 naar de stembus en heeft sindsdien geleden onder de ijzeren vuist van de junta [lees: generalissmo Prayut].
Helaas valt te verwachten dat Prayut na de verkiezingen terugkeert als premier. Die rol zal hem niet gemakkelijk vallen, want de generaal is gewend aan het geven van bevelen en duldt geen tegenspraak, maar een premier in een democratisch bestel is een primus inter paris, een leider onder zijn gelijken. Ik voorspel nog veel conflicten over die rolwisseling.
Goed, pagina 2 dus. Drie partijen maken hun verkiezingsprogramma bekend, wat bij de meeste een groot woord is voor een velletje papier met enkele voornemens. Niet te vergelijken met de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen in Nederland die doorgaans heel uitgebreid zijn, ook de lokale programma’s weet ik uit mijn journalistieke verleden als stadsverslaggever.
Future Forward (FFP) opent de pagina onder de kop dat ze herbevestigt de grondwet te zullen veranderen. Ze richt haar pijlen voornamelijk op de macht van de (door de junta benoemde) Senaat, die een vehikel is voor de NCPO (junta) haar macht te behouden. Partijleider Thanathorn, een jonge enthousiaste kerel, vindt het ‘oneerlijk’ en ‘ondemocratisch’ dat de Senaat meebeslist over de keuze van de premier.
Maar Thanathorn beseft ook wel dat her veranderen van de grondwet een ‘uphill’ taak is. Net als in 1977 is de steun van de bevolking daarvoor een vereiste. De partij gaat een campagne voeren om de bevolking voor te lichten over controversiële kwesties in de grondwet, maar hij zegt niet te weten hoe lang het duurt voordat de verandering van de grondwet momentum (impuls, kracht, dynamiek) krijgt. Volgens Thanathorn kan na de verkiezingen politieke instabiliteit verwacht worden vanwege de rol van de Senaat bij de premierkeuze.
Wanneer de partij voldoende zetels wint om een één-partij regering te vormen [wat erg onwaarschijnlijk is] pakt het twee fronten tegelijk aan: de economische kloof verkleinen [tussen rijk en arm] en het vertrouwen in het parlementair bestel herstellen. ‘We moeten niet toestaan dat het land terug zakt naar dezelfde cyclus van coups en straatprotesten die ook gevolgen hebben voor de economie.’
De overige artikelen stip ik kort aan, waaruit u mag concluderen bij welke partij mijn sympatie ligt. De prioriteit van de Democraten is bestrijding van de armoede, zegt partijleider Abhisit. De partij wil de gebruiksmogelijkheden van de welfare card voor de minima uitbreiden en het gebruik niet beperken tot boodschappen in door de regering aangewezen winkels. De toelage, nu een schamele 100 of 200 baht per maand, wordt ook verhoogd. De foto toont de Democraten op campagne in Kanchanaburi.
Voormalig regeringspartij Pheu Thai beschouwt de verkiezingsoverwinning van Thaksin’s partij Thai Rak Thai (Thai houden van Thai) in 2005 als model om het regime tegen te houden bij de verkiezingen van 24 maart terug te keren. In 2005 won TRT 377 van de 500 zetels in het Huis van Afgevaardigden waardoor voor het eerst in de Thaise parlementaire geschiedenis een één-partij regering kon worden gevormd.
‘Het is algemeen bekend’, zegt woordvoerder Ladawan, ‘dat deze verkiezingen een strijd zijn tussen voorstanders van democratie en supporters van dictatuur, die de NCPO willen helpen aan de macht te blijven. Maar het volk beslist in welke richting het land gaat. Ze kan kiezen tussen wegzakken in de soort van ontbering van de afgelopen vier jaar of een goed leven leiden met hun zakken vol met geld.’
Als laatste bevat de pagina een berichtje over het vandaliseren van campagneposters van Palang Pracharath. Twee verdachten zijn daarvoor aangehouden. Ze hebben verklaard dat ze dronken waren en niet verbonden waren met politieke groepen.

8 februari
• Prayut maakt vrijdag om 10 uur bekend of hij uitnodiging PPRP aanneemt voor zijn rentree
• Prayut is de enige kandidaat; Uttama en Somkid hebben zich teruggetrokken
• Thai Raksa Chart heeft verrassende kandidaat-premier, maar wie?
• Gerucht: Prinses Chulabhorn kandidaat-premier voor Thai Raksa Chart

Breaking News 8 februari
• Premier Prayut zegt ja tegen de nominatie van Palang Pracharath als hun kandidaat-premier
• Gerucht bevestigd. Thai Raksa Chart nomineert prinses Ubolratana (67) als kandidaat-premier. Op de foto (zie NuT vandaag) geven vertegenwoordigers van de partij haar op.
Ubolratana is de oudste zus van koning Vajiralongkorn. Ze is in de VS getrouwd geweest, waardoor ze haar titel als prinses verloor, maar na haar scheiding mocht ze die weer voeren. Haar zoon is in de tsunami omgekomen.
Citaat uit het websitebericht: ‘The move is a serious blow to plans by Prime Minister Prayut Chan-o-cha and the Palang Pracharath Party (PPRP) to extend power via the March 24 elections.
Thai Raksa Chart is a spinoff from the Pheu Thai Party, and both are friends of the fugitive former prime ministers Thaksin and Yingluck Shinawatra. Princess Ubolratana has been seen with the Shinawatra brother and sister in public, notably at the most recent World Cup tournament in Russia.’
Meer weten? Lees Hints of a royal election deal in Thailand op AsiaTimes.

Partij bobo’s maken hun voornemens bekend
8 februari – Indrukwekkende opening vandaag van Bangkok Post. Boven de vouw onder de paginabrede kop Party big guns lay out promises en een vet gezette intro vier portretten naast elkaar met de big guns (bobo’s), ook de hele breedte beslaand. U moet het helaas doen met de hierboven geplaatste foto, die ik als fotoredacteur had afgewezen. Lijkt nergens op.
De drie partijleiders en één kandidaat-premier beloofden gisteren op het Bangkok Post Forum 2019 in Centara Grand (CentralWorld) de sociale ongelijkheid te bestrijden en de inkomens verdeling te verbeteren, aldus het intro. Wat zeiden ze? Ja, dat mag u zelf lezen. Klik hier. Ik volsta met hun onder de foto’s aangegeven eenregelige visie.
• Uttama Savanayana, Palang Pracharath: Focusing on ‘Pracha Rath’ and practicality
• Chadchart Sittipunt, kandidaat-premier Pheu Thai: Equal opportunities, cutting debt top list
• Abhisit Vejjajiva, Democraten: Democrats target tax reform, inequality
• Thanathorn Juangroongruangkit, Future Forward: Calls for review of rail project, tanks purchase

Drie artikelen over verkiezingen
8 februari – Pagina 2 is in haar geheel gewijd aan de verkiezingen met drie artikelen, waaruit ik enkele puntjes licht.
– Tot en met gisteren hebben 8.875 personen van 73 partijen zicn geregistreerd voor de kiesdistricten en 19 partijen hebben 1.103 partijlijst kandidaten opgegeven. Vandaag is de laatste dag en daarna gaat de Kiesraad de kwalificaties van de kandidaten controleren.
– De Kiesraad onderzoekt momenteel klachten over campagnes waaronder smadelijke opmerkingen die op de social media worden gemaakt. Wanneer de partij daarvoor veranrtwoordelijk is, kan die worden opgeheven.
– Partijleider Abhisit (Democraten) maakte gisteren bekend dat hij de enige kandidaat-premier is van zijn partij. [Partijen mogen drie kandidaten nomineren] Hij is ook nummer 1 op de partijlijst met op de tien bovenste posities onder anderen de voormalig partijleiders Chuan Leekpai en Banyat Bantadtan en adviseur Ong-art Klampaiboon. De lijst telt het maximaal toegestane aantal van 150 kandidaten.
– De pagina opent met de ontkenning van adjunct PPRP-leider Nataphol dat hij de partijlijst aanvoert uit dank voor zijn inzet als co-leider van de PDRC, de protestbeweging tegen de regering Yingluck uit 2013 en 2014. De PDRC hield toen gedurende weken enkele plaatsen in Bangkok bezet onder het motto Bangkok Shut Down, onder andere het regeringscentrum Chaeng Watthana en de kruising Asok Montri-Sukhumvit Rd.
– Voormalig roodhemdleider Nattawut Saikuar ontkent dat er onmin in de Thai Raksa Chart partij is omdat veel voormalige roodhemden op onverkiesbare plaatsen op de partijlijst zijn geplaatst. De slachtoffers dreigen te stoppen met campagnevoeren voor de partij of de partij te verlaten, aldus een bron bij de partij.
Maar Nattawut zegt dat alles koek en ei is. Het enige wat ze van de partij willen weten is of die nog stevig het principe van strijd tegen dictatuur huldigt.
‘Het antwoord was ja en daarom hebben we in de eerste plaats besloten lid te worden’, zegt Nattawut die als nummer 7 op de lijst staat. Op de lijst staan 108 namen voor de beschikbare 150 plaatsen.

9 februari
• Future Forward tegen outsider premier (wie zouden ze daarmee bedoelen?), Prayut moet aftreden
• Prinses Ubolratana bevestigt haar nominatie als kandidaat-premier voor Thai Raksa Chart
• Pro-regime partij: Nominatie prinses Ubolratana is in strijd met de Kieswet
• Vrijdag 23 uur Koning steekt een stokje voor nominatie Ubolratana Mahidol:
ongepast, ongrondwettelijk en in strijd met de constitutionele monarchie

Heeft prinses Ubolratana rood of blauw bloed?
9 februari – Political earthquake kopt BP vandaag in een vette letter boven de opening die de gehele voorpagina beslaat. Om u een indruk te geven van de grootte: de letter e is 2,5 cm hoog. Boven de vouw twee grote foto’s waarop de partijleiders van Thai Raksa Chart en Palang Pracharath het document tonen waarop respectievelijk prinses Ubolratana Mahidol en Prayut Chan-o-cha worden genomineerd als kandidaat-premier.
De aardbeving is veroorzaakt door Tha Raksa Chart, een spinoff (voortzetting, afsplitsing) van voormalig regeringspartij Pheu Thai, die de prinses heeft genomineerd. Een portretje toont de aantrekkelijke prinses, die zegt: I want to exercise my rights and freedom as a commoner under the constitution. Maar over de vraag of ze al dan niet een commoner (burger) is, lopen de meningen uiteen. Een interessant beschouwing daarover is te vinden op de nieuwswebsite Khaosod (klik hier) onder de titel Princess or not princess?
Haar broer, koning Vajiralongkorn, die op 4 mei gekroond wordt, beschouwt haar in ieder geval niet als een ‘gewone burger’. In een gisteren om 23 uur uitgegeven verklaring [die de krant niet meer heeft gehaald] wijst hij erop dat ze lid is van de koninklijke familie – hoewel titelloos, want daar heeft ze in 1972 van afgezien toen ze in de VS trouwde met een Amerikaan. Vajiralongkorn noemt de nominatie ‘ongepast, ongrondwettelijk en in strijd met de constitutionele monarchie’.
De noted (gezaghebbende) wetenschapper Kaewsan Athibodhi schrijft in een artikel op Thai Post Online dat het voor alle betrokkenen van belang is om de huidige status van de prinses ‘within the royal institution’ te verhelderen. ‘Het koninklijk instituut is een belangrijke pijler van de natie en wordt geacht boven de partijen te staan.’
‘Wanneer een lid van de koninklijke familie deel gaat uitmaken van de regering moet die persoon bereid zijn als openbare gezagsdrager verantwoordelijk te worden gehouden, te worden afgezet (impeachment) en kritiek te accepteren. Om de monarchie te beschermen is het noodzakelijk duidelijk te maken dat de prinses volledig afstand neemt van het koninklijk instituut.’
De People Reform partij, een voorstander van het regime, heeft gisteren de Kiesraad gevraagd na te gaan of Thai Raksa Chart de Kieswet heeft overtreden door de prinses voor te dragen. De partij vraagt de raad de nominatie ongedaan te maken.
‘Alhoewel prinses Ubolratana heeft afgezien van haar koninklijke titels, is ze nog steeds lid van de koninklijke familie’, zegt partijleider Paiboon, een fervente royalist. ‘Het feit is dat ze gerespecteerd wordt; gebruik van het koninklijk instituut door een politieke partij is verboden. Dat is tegen de wet.’
Het gedoe om de nominatie drukt de nominatie van premier Prayut in het nieuws naar de achtergrond. Hij heeft de uitnodiging van pro-regime partij Palang Pracharath aangenomen om hun kandidaat-premier te worden. De andere twee eerder genoemde kandidaten, partijleider Uttama en vice-premier Somkid, hebben zich teruggetrokken.
Prayut verdedigde, toen hij zijn beslissing bekend maakte, zoals hij al vaak gedaan heeft de machtsovername door de NCPO (junta): ‘Gewelddadig politiek conflict en onenigheid hadden het land geplaagd, nationale ontwikkeling tot stilstand gebracht en het leven van de mensen geschaad….’ Volgens hem hebben de NCPO en regering de situatie opgelost, vrede en orde hersteld en economische ontwikkeling en politieke stabiliteit gebracht.’

Roodhemden steunen Ubolratana
9 februari – Ik spring gelijk naar pagina 3, die vandaag geheel uit verkiezingsnieuws bestaat – pagina 2 kan wel even wachten, die loopt niet weg. UDD-adviseur en voormalig voorzitter Tida Tawornseth zegt dat Ubolratana’s nominatie voor sommigen als een schok komt, maar alleen voor de tegenstanders van oud-premier Thaksin, die ze kwijt willen raken uit het Thaise politieke veld.
Thaksin’s critici zoals de PAD (geelhemden), legt ze uit hebben Thaksin ervan beschuldigd dat hij geprobeerd heeft de monarchie in de politiek te betrekken, maar met de prinses die door Thai Raksa Chart (TRC) is genomineerd, houden die beschuldigingen geen stand. ‘TRC probeert het regime een koekje van eigen deeg te geven en te voorkomen dat ze aan de macht blijft.’
Maar het winnen van de verkiezingen is niet genoeg omdat het regime wordt gesteund door de Senaat die door haar benoemd wordt en mee stemt over de keuze van de premier. De partij zal minstens 25 zetels in het Huis moeten winnen, het minimum aantal dat vereist is voor een partij om haar voorkeurskandidaat in het parlement in stemming te brengen.
Thai Raksa Chart partijlijstkandidaat en roodhemdleider Viphuthalaeng meent dat de nominatie in het beste belang van het land is. ‘Ze heeft charisma en is het centrum van eenheid. Ze kan vrede herstellen en mensen met verschillende standpunten samenbrengen. De huidige leider zit vol met woede en mist mededogen.’
Het tweede artikel gaat over een beoogd TRC-kandidaat in Kamphaeng Phet die bij het provinciaal Kiesraadkantoor een petitie heeft ingediend tegen zijn eigen partij omdat hij niet is opgesteld in kiesdistrict 1 van de provincie. Hij arriveerde bij het kantoor met twintig supporters in een pickup truck die volgeladen was met verkiezingsborden waarop gekalkt was Collude or Not en Lies! De man beschuldigt zijn partij van samenzwering met Pheu Thai nadat ze besloten heeft in het kiesdistrict niet mee te doen.
Het derde artikel meldt dat partijleider Thanathorn (Future Forward) vol vertrouwen is dat zijn partij na de verkiezingen de regering kan leiden. Maar wanneer een nationale regering wordt gevormd, is hij bereid in de oppositie te gaan. De nominatie van Ubolratana noemt hij ‘een sloop door gekleurde shirts in de politiek en een verandering van elk voorheen bekend evenwicht’.
Partijsecretaris-generaal Piyabutr las gisteren een verklaring voor waarin Prayut wordt aangespoord ontslag te nemen als premier en leider van de NCPO. Wanneer hij aanblijft, voldoen de verkiezingen niet aan wat internationaal gebruikelijk is. De partij heeft Thanathorn aangewezen als haar kandidaat-premier.

Reuring in de politieke vijver
10 februari – Het zal niemand verbazen die het laatste nieuws gisteren heeft gevolgd dat de krant opent met de verrassende en inmiddels controversiële nominatie door Thai Raksa Chart van prinses Ubolratana als kandidaat-premier. De koning heeft die in een verklaring, vrijdagavond om 23 uur, ‘hoogst ongepast’ genoemd voor een lid van de koninklijke familie, ‘ongrondwettelijk’ en ‘in strijd met de constitutionele monarchie’. De ultra-conservatieve en pro-militaire People Reform Party, geleid door de royalistische Paiboon Nititwan, heeft de Kiesraad gevraagd de nominatie ongedaan te maken.
Bangkok Post concludeert in haar openingsverhaal, dat de gehele voorpagina beslaat, dan ook dat het lot van Thai Raksa Chart, een spinoff (voortzetting, afsplitsing) van voormalig regeringspartij Pheu Thai, onduidelijk is.
In een kadertje meldt de krant dat de prinses in een Instagram bericht de bevolking bedankt voor hun steun: ‘I would like to say once again that I want to see Thailand move forward, be admired and accepted by international countries. I want to see all Thais have rights, opportunities, good living and happiness.’ Maar of ze gehoor geeft aan de strenge woorden van haar broer schrijft ze niet.
De, zoals wij dat in de journalistiek noemen, dragende plaat (foto) toont het hoofdkantoor van Thai Raksa Chart dat uitgestorven is. De partij heeft gisteren naar aanleiding van de verklaring van de koning alle campagne activiteiten geannuleerd.

Lot Thai Raksa Chart onduidelijk, mogelijk ontbinding
10 februari – De Kiesraad vergadert morgen over de ontstane situatie. Een van de vragen is of de Kiesraad bevoegd is de kwalificaties van kandidaat-premiers, die door politieke partijen worden voorgedragen, te onderzoeken. De enige eis die de wet stelt is dat de raad de kandidaten moet bekendmaken.
Een andere kwestie heeft betrekking op het Kiesraad reglement dat partijen en verkiezingskandidaten verbiedt de monarchie te betrekken bij verkiezingscampagnes. Volgens een politieke bron kan de Kiesraad de petitie van de People Reform Party bij haar besluitvormingsproces betrekken. Daarin heeft de partij gevraagd om Thai Raksa Chart te bevelen de nominatie van de prinses in te trekken.
Prapan Naikowit, voormalig Kiesraadcommissaris en voormalig lid van de grondwetcommissie, zegt dat de Kiesraad ook moet nagaan of Thai Raksa Chart een overtreding heeft begaan waarop ontbinding van de partij staat, een besluit dat het Constitutionele Hof op advies van de Kiesraad kan nemen.
‘Dit is niets nieuws, het is een lang bestaand principe. Maar of de actie van Thai Raksa Chart nu serieus is of niet: de Kiesraad moet bewijs verzamelen en een oordeel vormen om een uitspraak aan het Constitutionele Hof te vragen.’
Thai Raksa Chart heeft gisteren verklaard het bevel van de koning ‘with full loyalty to the King and all members of the royal family’ te accepteren. Het bericht zegt niets over eventuele intrekking van de nominatie.

The Big Issue vermoedt de hand van Lord Voldemort
10 februari – Vanzelfsprekend is ook de zondagrubriek The Big Issue gewijd aan de nominatie van prinses Ubolratana over wie auteur Alan Dawson schrijft dat ze wel vaker conventies heeft genegeerd: ‘Meer dan eens’ [geen details]. Dawson vermoedt de hand van Lord Voldemort na Dubai [u begrijpt wie hij bedoelt] achter de afscheiding van Thai Raksa Chart uit Pheu Thai en de nominatie van de felonious (snode) prinses.
Dawson schrijft: ‘Vrijdag [dat wordt dus morgen] biedt een kans voor de Kiesraad om zijn tanden te laten zien en zijn claim “we have to follow the law” te bewijzen. De raad kan eenvoudig stellen dat Thai Raksa Chart op belangrijke wijze wordt beïnvloed door personen die in het buitenland wonen – en onthullen wat de partij heeft bekokstoofd. Maar geen bookie neemt die gok aan. Er lijken twee kansen of de Kiesraad zonder vrees is: Een dikke kans en een magere kans.’

Nog meer verkiezingsnieuws
10 februari – En het houdt maar niet op. Ook pagina 3 is in haar geheel gewijd aan de verkiezingen. De pagina opent met een lofzang van Palang Pracharath partijleider Uttama op premier Prayut, die ze genomineerd heeft als kandidaat-premier. Hij is de ‘ideale’ kandidaat om na de verkiezingen premier te worden daar hij de leiderschaps eigenschappen bezit om het land vreedzaam te houden.
Uttama zegt: ‘In het huidige politieke klimaat is generaal Prayut geknipt voor de job om een land dat behoefte heeft aan vrede-bevordering  en een besluitvaardige leider, voorwaarts te stuwen.’
Het tweede artikel zegt dat Pheu Thai belooft lokale handel te stimuleren. Dat zei Chadchart Sittipunt, die door de partij is genomineerd als kandidaat-premier, gisteren toen hij verkopers op de Wat Kohsuwannaram markt in het district Sai Mai in Bangkok, een bolwerk van PT, sprak.
De verkopers vertelden dat hun omzet de afgelopen 5 jaar is teruggelopen als gevolg van de verminderde koopkracht van klanten. Tegelijkertijd zijn de kosten van grondstoffen gestegen waardoor prijzen moesten worden verhoogd.
Chadchart vertelde hen dat Pheu Thai aan een plan werkt om de bread and butter problemen systematisch aan te pakken alsmede problemen in de landbouw, die een basiscomponent is bij de productie van consumentengoederen.
De Democraten maakte gisteren haar economisch team bekend en beweerde dat ze in staat is om het hoofd te bieden aan het veranderend economisch landschap en de armoede te bestrijden. In het team zijn twee outsiders opgenomen, die in zakenkringen bekend zijn. Een heeft expertise op het gebied van aandelenhandel en startups (beginnende bedrijven) en de ander is een zakenvrouw en academica die MKB’s adviseert. Het team wordt geleid door Korn Chatikavanij, voormalig minister van Financiën in de regering Abhisit.

11 februari
• APC vraagt Kiesraad Thai Raksa Chart (TRC) te ontbinden
• TRC buigt voor bevel koning en trekt nominatie Ubolratana in
• TRC blijft meedoen aan verkiezingen
• Prachachart aast op alle Huiszetels in 11 kiesdistricten van de drie zuidelijke provincies

Thai Raksa Chart is de kluts kwijt
11 februari – Het is nu wel duidelijk dat anti-regime partij Thai Raksa Chart een behoorlijk scheve schaats heeft gereden door prinses Ubolratana voor te dragen als haar kandidaat-premier. De verantwoordelijke bestuursleden lijken hun hoofd in de strop te hebben gestoken en treden mogelijk af – als een zoenoffer zodat de partij kan blijven deelnemen aan de verkiezingen.
Vandaag vergadert de Kiesraad over de affaire. De raad buigt zich over twee verzoeken. Actievoerder Srisuwan heeft gevraagd de kwestie aan het Constitutionele Hof voor te leggen en de conservatieve People Reform Party vraagt de raad om Thai Raksa Chart te ontbinden, een besluit dat ook het Hof kan nemen.
TRC kernlid Ruangkrai denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. De partij heeft het bevel van de koning opgevolgd en daarmee is de kous af. Ruangkrai zegt dat het partijbestuur mogelijk aftreedt maar een ander kernlid vindt dat gewacht moet worden op het oordeel van de Kiesraad. De Kiesraad heeft tot 15 februari de tijd om de namen van verkiezingskandidaten en kandidaat-premiers bekend te maken.
De politie en het regime ontkenden gisteren geruchten dat enkele TRC kernleden waren opgepakt voor ‘attitude adjustment’. NCPO-woordvoerder Winthai zegt dat niemand is aangehouden. Waarom de partijleden onbereikbaar zijn, weet hij niet. Ook de TRC adjunct secretaris-generaal ontkent het gerucht.
Partijleider Preechapol (foto) werd gisteren op een merit-making ceremonie in Ayutthaya gesignaleerd. Hij was in het gezelschap van de dochter van Yaowaret Shinawatra, een zuster van Thaksin.
De commotie begon vrijdagochtend toen TRC de prinses nomineerde. ’s Avonds om 11 uur greep de koning in; hij schreef in een verklaring dat de nominatie ‘ongepast, ongrondwettelijk en in strijd met de constitutionele monarchie’ was. De prinses heeft weliswaar, toen ze in 1972 in de VS trouwde met een Amerikaan, afstand gedaan van haar koninklijke titels, maar ze is nog steeds lid van de koninklijke familie en die staat boven de partijen.
TRC schijnt de nominatie te hebben ingetrokken, maar dat heb ik niet met zoveel woorden gelezen. De prinses heeft de bevolking bedankt voor de steun die ze had gekregen, maar of ze van de nominatie afziet, heb ik evenmin gelezen.
Update: De Kiesraad heeft vandaag de nominatie van de prinses door TRC afgewezen. De raad vergadert dinsdag of TRC de Kieswet heeft overtreden. Mogelijk zal de raad het Constitutionele Hof vragen de partij te ontbinden. Thai Raksa Chart is een spinoff (voortzetting, afsplitsing) van voormalig regeringspartij Pheu Thai, de tweede reïncarnatie van Thaksin’s Thai Rak Thai partij.

11 februari
– Bhumjaithai, Thailand’s vierde grootste partij, is gisteren neergestreken in de districten Rat Burana en Thung Kru (Bangkok) om kiezers te werven. Ze stelt voor marihuana als nieuw handelsgewas op de markt te brengen. Onlangs heeft de NLA ingestemd met de verbouw van pot voor medische en research doelen. Op de website wordt Bhumjaithai de pot party genoemd.
Kandidaat Sawai zegt dat de partij, wier meeste aanhang te vinden is in de provincies van de Central Plains buiten Bangkok, in de hoofdstad goed is ontvangen, daar het een verkiezingsprogramma heeft dat tegemoet komt aan stedelijke kiezers.
Andere voornemens betreffen de legalisering van ride-hailing mobile applications, de bevordering van thuiswerken en digitale home schools, die studenten in staat stelt ver van huis te studeren, alsmede de vorming van meer openbare co-working plaatsen.
– Partijleider Thanathorn (Future Forward) beloofde gisteren op een campagnebijeenkomst in het Suan Luang Rama IX park (Bangkok) dat haar welzijnsbeleid elke burger recht geeft op tweemaal zoveel bijstand als de minima thans ontvangen. Volgens hem kan dat betaald worden door op het leger te bezuinigen.
De partij wil de kinderbijslag verhogen van 600 naar 1.200 baht per maand (tot de leeftijd van 6 jaar). De AOW wordt opgetrokken naar 1.800 baht per maand; die begint thans op 60-jarige leeftijd met 600 baht.

12 februari
Kiesraad wijst nominatie prinses door Thai Raksa Chart af; ontbinding partij dreigt
Kiesraad keurt 69 nominaties van 45 partijen voor premier goed
Media wachten tevergeefs op afgeblazen persbriefing TRC

Kiesraad wijst nominatie prinses af
12 februari – Wie Nieuws uit Thailand regelmatig leest [elke dag mag ook], zal het niet verbazen dat Bangkok Post niet met de vrijlating opent maar met het nieuws dat de Kiesraad de nominatie van prinses Ubolratana door Thai Raksa Chart (TRC) heeft afgewezen.
Bovenstaand kader met de negen koppen en een uitleg domineert de voorpagina, want BP is nu eenmaal dol op politiek nieuws. De krant, zo vermoed ik, zou het liefst zelf het land regeren maar ze zou er net zo weinig van bakken als de huidige militaire regering. Immers: de beste stuurlui staan aan wal.
Vandaag buigt de raad zich over het lot van de partij. Want die heeft de Kieswet overtreden door een lid van de koninklijke familie in de politiek te betrekken. In het ergste geval vraagt de raad het Constitutionele Hof de partij te ontbinden. De bestuursleden riskeren voor een minimum periode van 10 jaar of zelfs levenslang een verbod op politieke functies en stemmen.
69 kandidaten van 45 partijen kregen wel het groene licht. Kiesraad secretaris-generaal Jarungvith zegt dat de aankondiging van de kandidaten definitief is, maar vice-premier Wissanu meent daarentegen dat beroep mogelijk is.
Zoals eerder gemeld heeft actievoerder Srisuwan, hoofd van een groep die zich Thai Constitution Protection Association noemt, de Kiesraad gevraagd de kwestie aan het Hof voor te leggen. Secretaris-generaal Piyabutr van Future Forward verzette zich gisteren tegen dit verzoek. Hij vindt dat geen enkele partij mag worden ontbonden, want ‘laat de mensen daarover beslissen’ [bij de verkiezingen]. ‘Ga niet terug naar de oude stijl politiek die gepaard ging met ruzieachtige besluiten.’
TRC blies gisteren een persbriefing af die om half zes had moeten beginnen. Aan de foto te zien was de pers toen al gearriveerd in het hoofdkantoor. Stafleden gaven als verklaring dat enkele bestuursleden in het land waren en niet op tijd konden terugkeren. [Misschien stond de brug open, waardoor ze werden opgehouden]
Thai Raksa Chart, nauw verbonden met voormalig regeringspartij Pheu Thai, brengt 175 kandidaten in kiesdistricten in het veld voor de in totaal 350 zetels van het Huis van Afgevaardigden. Voor het eerst brengen kiezers één stem uit in plaats van twee [kiesdistrict en partijlijst]. Stemmen op kandidaten die niet gekozen worden, worden overgeheveld naar de partijlijst zetels.
Pheu Thai doet alleen met 250 kandidaten mee in de kiesdistricten waar ze de meeste kans loopt te winnen. Samen zouden ze dan voldoende stemmen kunnen scoren om de nieuwe regering te vormen, maar dat doel is onmogelijk als TRC wordt verboden.
Het lijkt ingewikkeld en dat is het ook. Critici zeggen dat het nieuwe systeem tot doel heeft de macht van grote partijen te breken en te voorkomen dat een éénpartij regering wordt gevormd.

12 februari
Drie berichten op pagina 3 over de verkiezingen. Partijleider Abhisit (Democraten) wuift de berichten over een scheuring in de partij weg, nadat een van de vooraanstaande leden geklaagd had over zijn lage positie op de partijlijst. Hij staat op nummer 40 van de 150 kandidaten. Abhisit zegt dat de partij niet iedereen kan tevreden stellen.
De klager, Witoon Nambutr, was drie maanden minister van Sociale Zaken in de regering Abhisit, maar trad af toen hij betrokken raakte bij een zaak over de verspreiding van bedorven ingeblikte vis aan slachtoffers van de toenmalige overstromingen in Phatthalung.
Tweede bericht: Chartthaipattana heeft gisteren in Khon Kaen het startschot gegeven van haar verkiezingscampagne in het Noordoosten en tien kandidaten voorgesteld. Partijleider Kanchana Silpa-archa zei voor een gehoor van tweeduizend mensen dat ze staan te trappelen om de mensen te vertegenwoordigen en het beleid van de partij uit te voeren.
Derde en laatste bericht: Vice-premier en minister van Defensie Prawit zei gisteren dat alles in het werk moet worden gesteld om voor maximale veiligheid te zorgen tijdens de kroning van koning Vajiralongkorn. Gisteren vergaderde Prawit met vertegenwoordigers van de strijdkrachten, de RTP politiecommissaris en de permanent secretaris van Defensie over de beveiliging.

13 februari
• Partijleider Preechapol: Partij accepteert koninklijk bevel en is loyaal aan vorst en familie
• Ontbinding Thai Raksa Chart: Kiesraad heeft nog geen eindbeslissing genomen
• Thai Raksa Chart gaat verkiezingscampagne hervatten

Ubolratana vindt het jammer
13 februari – Prinses Ubolratana heeft dinsdagavond op Instagram met een 1-regelige post gereageerd op de afwijzing door de Kiesraad van haar nominatie als kandidaat-premier voor Thai Raksa Chart.
Ze schreef: ‘I’m sorry that the sincere intention to work to help the country and our Thai people had caused problems that had seemed unlikely to occur in this day and age.’ De post werd gevolgd door de hashtag #howcomeitsthewayitis en voorzien van bijgaande foto van een khlong ergens in het land. (Bron: website BP, 12 februari)

Is het game over voor Thai Raksa Chart?
13 februari – Vandaag, een dag voor Valenteinsdag (misschien helpt dat?), besluit de Kiesraad (EC) of hij verdere stappen zet tegen Thai Raksa Chart, de partij die prinses Ubolratana heeft genomineerd als kandidaat-premier.
De raad heeft de nominatie al afgewezen, nu is de vraag of de partij de Political Parties Act van 2017 heeft overtreden, een daad die kan leiden tot ontbinding van de partij. Maar daarover beslist het Constitutionele Hof op advies van de Kiesraad.
In een gisteren uitgegeven verklaring zegt de EC dat hij* er nog niet uit is en later een media briefing zal houden. De verklaring was een reactie op berichten dat de EC het Hof al had ingeschakeld, maar rechtbankstaf vertelde de media dat de EC zijn beslissing nog niet naar de rechtbank had gestuurd.
TRC woordvoerder Pongkasem zegt dat een juridisch team van de partij vandaag een brief inlevert bij de EC met het verzoek ‘to explain itself’ [?] alvorens te besluiten om het Hof al dan niet in te schakelen. Wanneer het Hof besluit de partij te ontbinden, wordt de dertien bestuursleden verboden te stemmen en aan verkiezingen deel te nemen, voor 10 jaar of levenslang.
Alhoewel de straf niet geldt voor verkiezingskandidaten, betekent de ontbinding van de partij dat ze niet kunnen meedoen aan de verkiezingen omdat de Kieswet voorschrijft dat ze tenminste 90 dagen voor verkiezingen lid van een partij moeten zijn. Tijd om te wisselen is er niet. Wanneer het Hof de partij na de verkiezingen ontbindt, hebben ze 30 dagen de tijd om een politiek onderdak te vinden.
TRC partijleider Preechapol arriveerde gistermiddag bij het partijkantoor in Laksi. Hij maakte een diepe wai, zei enkele slijmerige dingen over de vorst en de koninklijke familie en verklaarde: ‘We hebben allemaal oprecht gehandeld en met de goede bedoeling de natie in een goede richting te leiden voor het toekomstige welzijn van de mensen.’
‘We dachten dat het een manier voor de natie was om eruit te komen, maar wanneer er een koninklijk bevel is, moeten we dat allen nederig accepteren omdat Zijne Majesteit de Koning en het koninklijk instituut boven ons staan.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)
* Hoe vreemd het ook mag klinken, maar raad is een mannelijk woord, dus is het hij en niet zij of ze. Men spreekt in dit verband over de zij-ziekte, wat dus geen vrouwenkwaaltje is maar een verkeerd gebruik van een persoonlijk voornaamwoord.

Prayut jongleert met zijn twee petten
13 februari – De twee petten van Prayut, die van huidig premier en kandidaat-premier van Palang Pracharath (PPRP), hebben de premier en de partij in een moeilijk parket gebracht. Vermeden dient te worden dat Prayut de reglementen van de Kiesraad overtreedt, maar anderzijds wil de partij hem ‘in many ways’ betrekken bij partijzaken, zowel bij het partijbeleid als de campagne.
De partij is er nog niet uit. ‘We zijn nog aan het discussiëren en bestuderen de desbetreffende wetten om uit te zoeken hoe ver Prayut kan gaan om betrokken te zijn bij de verkiezingscampagne van de partij’, zegt partijleider Uttama. ‘Voorkomen moet worden dat de partij het verwijt krijgt voordeel te behalen over andere politieke partijen.’
Het eenvoudigst zou zijn als Prayut het voorbeeld van de vier ministers zou volgen die hun functie ter beschikking hebben gesteld – hoewel niet direct – omdat ze lid zijn geworden van PPRP. Maar Prayut heeft al eerder verklaard aan te willen blijven totdat een nieuwe regering aantreedt.
Hij zegt: ‘Mijn rol als premier en PPRP kandidaat-premier zijn twee verschillende dingen. Ik zal de uiterste voorzichtigheid betrachten bij elke beslissing die ik neem.’
De premier blijft het tv-programma Sat Phra Racha Su Kan Phatthana Yang Yanguen (The King’s Philosophy for Sustainable Development) elke vrijdagavond presenteren.

14 februari
• Voice TV mag weer uitzenden in afwachting van beroepszaak bij bestuursrechter
• Vierde ontsnapte Uighur aangehouden, nog drie van de zeven voortvluchtig
• Kiesraad vraagt Constitutionele Hof: Ontbind Thai Raksa Chart

– Wan Muhammad Nor Matha (70), door de krant omschreven als veteraan politicus en partijleider van Prachachat, een mij volkomende onbekende partij, zegt dat hij gaat proberen na de verkiezingen gekozen te worden tot premier. Hij noemt het zijn ‘laatste politieke oorlog’.  De veteraan was eerder vice-premier en leidde als minister drie ministeries.
Wan Mor maakte zijn ambitie bekend tijdens een bijeenkomst van het Islamic committee in Songkhla, bijgewoond door 400 moslim geestelijken van 399 moskeeën in de provincie. Zijn leeftijd noemde hij geen bezwaar want in Maleisië lukte het Mahathir Mohamad op 93-jarige leeftijd terug te keren als premier. Hij beloofde van Prachachat een partij te maken voor mensen ‘van alle rassen en religies’. ‘Prachachat is een echte multiculturele partij.’

Mogelijk levenslange ban voor partijbestuur Thai Raksa Chart
14 februari (Valentijnsdag) – Als er zoiets bestaat als een thermometer die arbeidsvreugde meet, daalt het kwik vandaag onder nul, want de krant bevat weer veel partijpolitiek nieuws. Ik vrees dat dit zo blijft tot 24 maart, de datum van de verkiezingen, en lang daarna. Misschien zegt u: joh, sla het over, maar dat is mijn eer te na. Dus zet ik mijn tanden in de zure appel en volg het advies van mijn moeder, die gezegd zou hebben: Als je geen zin hebt, maak je maar zin.
BP opent vandaag met de voorspelling (verwachting, hoop, vrees?) dat de partijleiding van Thai Raksa Chart (TRC) een levenslang verbod op politieke activiteiten wacht, omdat ze in strijd met de Political Parties Act van 2018 de monarchie heeft betrokken bij de politiek door prinses Ubolratana voor te dragen als kandidaat-premier voor na de verkiezingen.
De Kiesraad laat er geen gras over groeien. Vorige week vrijdag wees de raad de nominatie af, gisteren stapte de raad naar het Constitutionele Hof met het verzoek de partij te ontbinden. De raad had ook een onderzoekspanel kunnen vormen, maar vond dat volgens een bron niet nodig omdat er genoeg bewijs was dat de partij in de fout was gegaan.
Maar Thai Raksa Chart, een spinoff van voormalig regeringspartij Pheu Thai, geeft zich niet zo gemakkelijk gewonnen, want is kwaad dat ze geen gelegenheid van de Kiesraad heeft gekregen haar besluit toe te lichten ‘We weten zelfs niet wat de beschuldigingen zijn. Het gebeurt erg snel. Vrijdag bevestigt de Kiesraad de verkiezingskandidaten. Dus vragen we ons af wat de raad denkt’, zegt TRC’s juridisch adviseur Phichit, die gisteren het Hof een petitie overhandigde met het verzoek in de gelegenheid te worden gesteld zich te verweren.
En Surachai Chinchai, lid van het juridisch team van TRC, overhandigde een tweede petitie met het verzoek om inzage in de aanbeveling van de Kiesraad. De petitie zegt ook dat de handelwijze van de Kiesraad in strijd met procedures is.
TRC partijleider Preechaphol liet gisteren weten dat de partij doorgaat met campagne voeren. De kandidaten in Bangkok gaan volgende week weer op pad. Een kandidaat in Pichit zegt met de campagne door te gaan totdat de zaak is afgerond. Wanneer het Hof de partij ontbindt, is het over en uit voor hem en alle andere TRC kandidaten.

Prayut mag geen stemmen werven
14 februari – Nog meer Prayut, maar nu zonder commentaar mijnerzijds. De opening van pagina 2 meldt dat de Kiesraad Prayut heeft verboden stemmen te werven, nu hij door Palang Pracharath (PPRP) is voorgedragen als haar kandidaat-premier. Dit heeft vice-premier Wissanu gisteren bekend gemaakt na een vergadering van de Kiesraad en enkele andere diensten.
Op de vergadering is een resolutie aangenomen, die aangeeft hoe de premier zich tot de verkiezingen van 24 maart dient te gedragen. De resolutie is in overeenstemming met drie artikelen in de organieke wet op de verkiezingen, die een niet-lid van een partij en kandidaten die politieke ambtsdrager zijn, verbieden aan verkiezingscampagnes deel te nemen.
Dat artikel is op Prayut van toepassing die eerder oproepen heeft genegeerd om terug te treden (zoals zijn vier ministers hebben gedaan) en het kabinet de status van demissionair te geven. Hij heeft gezegd het land te blijven leiden totdat een nieuwe regering is gevormd.
PPRP woordvoerder Thanakorn heeft bekend gemaakt dat de partij haar eerste campagne na Prayut’s nominatie vrijdag in Kanchanaburi houdt. De partij wil dat meer minima gebruik kunnen maken van de welfare card [vergelijkbaar met de bijzondere bijstand in Nederland]. Tevens stelt de partij een moratorium voor op schulden van dorpsfondsen en ze wil boeren meer subsidies geven.
Partijleider Abhisit (Democraten) roept Prayut op deel te nemen aan het publieke debat over het voorgenomen beleid van partijen. ‘Als kandidaat-premier dient hij zijn visie bekend te maken zodat de kiezers een geïnformeerde keuze kunnen maken.’ Enkele debatten, georganiseerd door de media, zijn al gehouden en meer komen eraan. ‘De mensen hebben het recht kandidaten te vergelijken’, zegt Abhisit.

15 februari
• FTI nodigt politieke partijen uit voor discussie op 18 maart|
• Constitutionele Hof neemt ontbindingszaak Thai Raksa Chart in behandeling
• TRC-leiders stoppen met campagne; kandidaten in kiesdistricten staan alleen

Voortbestaan Thai Raksa Chart hangt aan een zijden draadje
15 februari – Het voortbestaan van Thai Raksa Chart, een spinoff van voormalig regeringspartij Pheu Thai, hangt aan een zijden draadje want het Constitutionele Hof heeft gisteren het verzoek van de Kiesraad (EC) geaccepteerd de partij te ontbinden omdat ze prinses Ubolratana heeft voorgedragen als haar kandidaat-premier.
Ook gisteren heeft de TRC een kopie ontvangen van het verzoek van de EC. Ze heeft een week de tijd voor haar verdediging. Op 27 februari is de volgende zitting van het Hof gepland, maar dan wordt nog geen vonnis gewezen. Het Hof heeft de TRC niet bevolen haar verkiezingscampagne op te schorten of andere politieke activiteiten na te laten.
Maar de partijleiding acht het verstandig geen toespraken meer te houden en campagnerally’s bij te wonen ter voorkoming van verdere complicaties. De verkiezingskandidaten in honderd kiesdistricten blijven wel doorgaan kiezers te werven.
Wanneer het Hof voor 24 maart de partij ontbindt, mogen ze niet meedoen aan de verkiezingen. Wanneer het Hof na 24 maart vonnist, hebben de winnende kandidaten 60 dagen de tijd een nieuw politiek onderdak te zoeken om te voorkomen dat ze hun parlementszetel verliezen.
Het juridisch team van TRC besteedt het weekend aan de voorbereiding van de verdediging tegen de aanklacht van de Kiesraad en maandag vergadert het partijbestuur om de zaak verder te bespreken. In bijgaand kader staat het allemaal keurig op een rijtje.

15 februari
– De Kiesraad heeft 506 van de ruim 10.000 kandidaten voor de kiesdistrictsverkiezingen afgewezen omdat ze niet voldoen aan de kwalificatie eisen, bij voorbeeld doordat ze niet 90 dagen voor de verkiezingen lid zijn van een politieke partij of omdat ze zich hadden geregistreerd voor meerdere partijen. Het land is verdeeld in 320 kiesdistricten. Kandidaten die zijn afgewezen, kunnen bij het hooggerechtshof in beroep gaan.
Enige verwarring bestond over de vraag of provinciale kiescommissies alleen gegevens uit de EC-database dienen te gebruiken of dat ze ook andere bewijsstukken mogen accepteren zoals kwitanties. Volgens een memo dat de Kiesraad dinsdag heeft verstuurd, is dat laatste toegestaan.

16 februari
• Mahachon  nomineert transgender als kandidaat-premier
• Astroloog voorspelt politici ‘grote veranderingen, confrontatie, onderhandelingen’
• Nida peiling: Prayut favoriet als premier, Pheu Thai als regeringspartij
• Seri Ruam Thai vraagt ontbinding Palang Pracharath wegens nominatie Prayut als kandidaat-premier

Palang Pracharath: We houden ons aan de regels
16 februari – Palang Pracharth (PPRP), de kruiwagenpartij die premier Prayuth heeft genomineerd als kandidaat-premier na de verkiezingen, heeft haar leiding, verkiezingskandidaten en campagnestaf op het hart gedrukt zich aan de Kieswet en de reglementen van de Kiesraad te houden.
Dat zou normaliter een overbodige waarschuwing zijn, maar er wordt op de partij gejaagd door de Seri Ruam Thai (Thai Liberal Party) die de Kiesraad heeft gevraagd de partij te ontbinden. Volgens partijleider Sereepisuth heeft PPRP de Kieswet overtreden want Prayut is middels een coup aan de macht gekomen en heeft zijn positie misbruikt om de partij te bevoordelen door regeringsbeleid te gebruiken.
Sereepisuth zegt: ‘De PPRP heeft een couppleger genomineerd dus dient onderzocht te worden of ze een overtreding heeft begaan tegen de constitutionele monarchie.’
Het bericht vervolgt met de aankondiging dat de leiding van Thai Raksa Chart (TRC) alle politieke activiteiten heeft stopgezet om zich te kunnen concentreren op de ontbindingszaak. De partij heeft zeven dagen de tijd om haar verdediging voor te bereiden.
TRC is door de Kiesraad bij het Constitutionele Hof voor ontbinding voorgedragen omdat ze prinses Ubolratana als kandidaat-premier heeft voorgedragen, een voordracht die op sterke kritiek van de koning is gestuit.

17 februari
• Eerste rally Pheu Thai in Bangkok trekt 7.000 belangstellenden
• Peiling: Meerderheid wil capabele persoon die de zorgen van alledag kan oplossen

Verkiezingscampagnes: Hashtags verdringen toespraken
17 februari – HASHTAGS ON THE HUSTINGS kopt Bangkok Post vandaag in vette kapitalen over de volle breedte van de voorpagina met als onderkop dat de sociale media door groentjes in de politiek worden omarmd en tradionele verkiezingsmethodes vervangen.
Mijn digitale woordenboeken kennen het woord hustings niet, maar mijn ouwe trouwe, door frequent gebruik uit elkaar vallend woordenboek noemt het een Amerikanisme en vertaalt het als tribune, oftewel het spreekgestoelte waarop verkiezingskandidaten het woord voeren. [Laat ik het maar een zeepkist noemen.]
Warat Karuchit, adjunct-deken van de Graduate School of Communication Arts and Management Innovation van Nida, zegt dat het publiek meer ontvankelijk is voor virale berichten op de sociale media dan voor toespraken van politici.
‘Het is de eerste keer dat hashtag campagnes bij een nationale Thaise verkiezing worden gebruikt. In westerse landen zijn sociale media campagnes zowel in de politiek als bij acties heel algemeen. De tag is vaak een boodschap en een korte slogan die de kern van de campagne aangeeft.’
‘Voor communicatie experts is het de goedkoopste en betrouwbaarste communicatiestrategie om een zaak te populariseren. Het is een efficiënte manier om nieuwe trends te creëren en een sensatie op te roepen. Ook een goedkoop communicatiemiddel omdat het alleen het Twitter platform gebruikt om de boodschap over te brengen. De tag wordt meer geaccepteerd omdat die herhaald wordt en gedeeld door een massapubliek.’
‘De methode is vooral ideaal voor relatief onbekende kandidaten, met name voor degenen met een beperkt budget. Het idee is om de aandacht van mensen te trekken door een catchphrase te gebruiken. Campagnevoerders kunnen een slogan gebruiken als link naar de partijfilosofie, maar de hashtags die meer succes hebben, zijn iets nieuws, ze zijn vers en het zijn aandachttrekkers.’

Nog meer over hashtags
17 februari – In het openingsverhaal worden enkele voorbeelden gegeven van succesvolle hashtags. Partijleider Thanathorn van Future Forward heeft zijn bekendheid te danken aan  @fahrakpor  (Fah loves Dad). [De uitspraak ‘fah rak por’ is ontleend aan een acht jaar geleden populaire tv-soap]
Thanathorn is een nieuwkomer in de politiek en miljardair, erfgenaam van zijn familiebedrijf Sammitr Group. Een foto van hem bij de voetbalwedstrijd tussen Chulalongkorn en Thammasat vergrootte zijn populariteit. Veel jonge tienermeisjes hebben zich aangesloten bij zijn fanclub en bewonderen zijn gespierde lichaam en zijn stekelhaar.
Het succes van zijn campagne heeft andere politici op gedachten gebracht zijn voorbeeld te volgen. De 29-jarige kandidaat Kanawat (Democraten) creëerde Even if Fah Loves Dad, Mor (Dr Kanat) still cares for Fah en een neef van partijleider Abhisit gebruikt een hashstag die mensen de gelegenheid biedt partijpoliciti te knuffelen als symbool van eenheid en vrede, maar wat ik me daarbij moet voorstellen, wordt niet uitgelegd.
De sociale media campagnes hebben ook nadelen, schrijft BP. Ze hebben een kort leven, soms hooguit een paar weken. Flitsende slogans zonder kernboodschap kunnen binnen week momentum (kracht) verliezen. ‘Dus moeten campagnestrategen voortdurend een nieuw verhaal of tactiek zoeken om de kandidaat interessant te maken’, zegt Warat. ‘De methode lijkt op een marketing campagne waarbij bedrijven nieuwe dingen bieden om consumenten te verleiden.’
Een ander nadeel van deze campagnemethode is dat de slogans fabricated kunnen zijn. Een hashtag zonder een toegeschreven bron kan gesponsord zijn door politieke partijen. Politici moeten er ook attent op zijn dat virale campagnes gebruikt kunnen worden voor het gooien met modder of een tegenaanval.
‘Campagnes kunnen populariteit creëren,  maar ze zijn ook een effectieve manier om de populariteit van een partij te vernielen’, zegt Warat die hetzelfde atikel ook Waruat en Warut wordt genoemd.

Verder in de krant
17 februari – Het is verder veel politiek in de krant, ook in de zondagrubriek The Big Issue, waarin wordt teruggeblikt op de gebeurtenissen van de afgelopen week.
Pagina 3 opent met een Special report over de invloed van voorspellingen door astrologen in de Thaise politiek. Wetenschappers en politici die door BP zijn geïnterviewd, zeggen dat bijgeloof een belangrijke rol blijft spelen zolang Thai naar lucky lottery numbers zoeken in bananenbloesems die in een ongebruikelijke vorm groeien. Mag u zelf lezen: Reading elections in the stars.
[…] Voorts een artikel over Bhumjaithai die in het Zuiden hoopt te scoren, traditioneel een bolwerk van de Democraten en een artikel over de Democraten die haar zinnen heeft gezet op het winnen van twintig parlementszetels in Bangkok. De hoofdstad levert dertig zetels voor het Huis van Afgevaardigden.

18 februari
• Suan Dusit Poll: Verkiezingen en ontbinding TRC meest interessante politieke nieuws

Prayut rijdt scheve schaats met bezoek aan weekendmarkt
18 februari – Eerder werd hij er al van beschuldigd met zijn bezoeken aan het land ‘een bepaalde politieke partij’ te bevoordelen [lees: Palang Pracharath, afgekort PPRP], maar zijn bezoek zaterdag aan de bekende weekendmarkt Chatuchak deed de deur dicht. Prayut helpt PPRP die hem genomineerd heeft als haar kandidaat-premier, bij haar verkiezingscampagne en dat is in strijd met de Kieswet, zeggen critici.
De PPRP die dezelfde dag op campagne zou gaan op de markt, besloot te elfder ure haar bezoek te verschuiven naar zondag om Prayut te beschermen tegen kritiek op zijn twee petten. Ja, Prayut is hardleers. De vier ministers die een leidende functie bekleden in PPRP, waren zo verstandig af te treden, maar Prayut heeft gezegd premier te willen blijven tot de nieuwe regering is aangetreden. Voor een statusverandering van het kabinet naar demissionair was hij ook al niet te porren.
Een van de critici die vinden dat de regering niet voldoende onpartijdigheid in acht neemt in de aanloop naar de verkiezingen, is mevrouw Sudarat Keyuraphan, hoofd van de strategiecommissie van Pheu Thai. Gisteren zei ze op Siam Square, waar de partij haar kandidaten voor Bangkok voorstelde: ‘Ik heb één vraag: Is het gebruik van macht door de premier, wat bepaalde partijen lijkt te bevoordelen, legaal en gepast?’
Om daar vervolgens een tweede vraag aan toe te voegen: ‘Laat de Kiesraad deze situatie doorgaan tot aan de verkiezingen?’ Sudarat vindt dat de Kiesraad met een reactie moet komen op de beschuldiging.
Het bezoek van Prayut en zijn ministers zaterdag had tot doel het werk van het gemeentebestuur te controleren dat contracten heeft afgesloten met de verkopers op de markt. De laffe regeringswoordvoerder Buddiphongse [die had toch ontslag genomen om politiek actief te kunnen worden?] verdedigt zijn baas en zegt dat die niets verkeerds heeft gedaan. ‘Het is deel van het werk van de premier.’

Seminar: Pleidooi voor decentralisatie
18 februari – Zoals hierboven al opgemerkt bevat pagina 3 twee artikelen over de verkiezingen. Openingsverhaal is een verslag over een seminar aan de Thammasat universiteit, georganiseerd door een groep die zich People’s Party for Freedom noemt, gewijd aan decentralisatie.
De sprekers pleitten voor meer overheveling van taken van de centrale overheid naar lagere overheden en voor verkiezing van provinciale gouverneurs in plaats van de huidige praktijk waarin ze benoemd worden. Alleen Bangkok, staatsrechtelijk een provincie, is een uitzondering op deze regel.
Maar niet alle sprekers waren even enthousiast. Voormalig parlementslid Thawil (Democraten) wees op het gevaar van corruptie. En juridisch expert Phongthep van Pheu Thai voorspelde dat decentralsatie veel weerstand zal oproepen [van degenen die bevoegdheden moeten afstaan].
Verkiezing van gouverneurs is een voorstel van de Democraten. Iedere provincie moet een self-managing eenheid worden om haar eigen bestuur te voeren, betoogde Thawil alhoewel zaken die te maken hebben met defensie en juridische kwesties bij de centrale overheid dienen te blijven.
Daarnaast pleit de partij voor de vorming van een provinciale raad van burgers die lokale bestuursorganen in de gaten houdt en inspraak heeft bij het formuleren van beleid. De partij vindt verder dat in Bangkok de districtshoofden gekozen dienen te worden.
Een spreker van de frisse partij Future Forward vatte het allemaal bondig samen met de uitdrukking ‘bureaucratische staat’. Daaraan moet een eind komen. Het eerste wat de partij gaat doen als ze macht verwerft, is alle orders van de NCPO (junta) die gezien worden als obstakel bij decentralisatie, te schrappen.
In het tweede artikel wordt gemeld dat twee verkiezingskandidaten in Kalasin aangifte hebben gedaan van de vernieling van hun verkiezingsposters (geplakt op levensgrote borden). Kandidaat Chalong (PPRP) zegt dat op zijn poster waarop hij samen met Prayut staat, de afbeelding van Prayut met een scherp voorwerp is bewerkt of geraakt is door rubber kogels. De politie probeert de vandalen te achterhalen aan de hand van CCTV-beelden. Op de foto vernielingen in het Noorden, Noordoosten en Bangkok.

19 februari
• PT kandidaat-premier Sudarat enthousiast ontvangen in Ubon Ratchathani
• Pheu Thai wil defensiebudget verkleinen; legercommandant Apirat over de rooie

Apirat hekelt Pheu Thai’s plan op defensie te bezuinigen
19 februari – Ze zouden moeten luisteren naar de tune Nak Phandin, zei de gewetenloze legercommandant Apirat gisteren in reactie op het plan van voormalig regeringspartij Pheu Thai om het mes te zetten in het defensiebudget en het bespaarde geld te gebruiken om jonge ondernemers te steunen.
Nak Phandin, grofweg vertaald als Worthless of Useless Weight to the Land is in 1975 gecomponeerd om patriottische gevoelens op te roepen tegen de toenmalige communistische partij. Het is in de woorden van columniste Atiya geen onschuldige oproep, maar maakte deel uit van een rechtse haatcampagne, die culmineerde in de massaslachting van studenten in 1976. ‘Het is een song met een bloedig verleden, geworteld in verdeeldheid, met extremisme en geweld impliciet in elk woord’.
Pheu Thai stelt ook voor de dienstplicht af te schaffen, een idee waarover Prayut heeft gezegd dat het leger de plicht heeft de natie te land, ter zee en in de lucht te beschermen [waar is de vijand?] en niet gewapende taken moet uitvoeren zoals de strijd tegen drugs, mensenhandel, illegale grensoverschrijdingen en het smokkelen van contrabande. [Dat is toch de taak van de politie?]
De troepen moeten ook 5.000 km aan grensgebieden in de gaten houden en ze assisteren vaak andere diensten, waaronder het Department of Disaster Prevention and Mitigation, dat een gebrek aan personeel en uitrusting heeft. Zo zet het leger brandweerwagens in om door droogte getroffen dorpen te voorzien van water.
Volgens de premier is de stijging van het defensiebudget noodzakelijk want verouderd materieel dient vervangen te worden. ‘Aanschaf van zware bewapening is nodig anders kunnen we niet op gelijke voet blijven met andere landen. Ieder ministerie verhoogt elke jaar haar budget.’
Overigens heeft Future Forward al eerder gepleit voor bezuinigingen op het leger. Die (nieuwe) partij heeft ook voorgesteld het mes te zetten in het extreem hoog aantal generaalsrangen.

BP geeft verkiezingsnieuws weer alle ruimte
19 februari – Ook vandaag barst Bangkok Post van het politiek en verkiezingsnieuws. In het derde artikel op de voorpagina meldt de krant dat de conservatieve Seri Ruam Thai (Thai Liberal Party) en Thai Raksa Chart lid Ruangkrai de Kiesraad hebben gevraagd de pro-regime partij Palang Pracharath (PPRP) te laten ontbinden omdat ze premier Prayut heeft genomineerd als kandidaat-premier.
Onder het motto gelijke monniken, gelijke kappen verwijzen ze naar de nominatie door Thai Raksa Chart van prinses Ubolratana, die kritiek heeft opgeroepen van de koning en de Kiesraad heeft aangezet om het Constitutionele Hof te vragen de partij te ontbinden.
Als TRC de monarchie heeft ondermijnd, dan geldt voor PPRP dat ze de constitutionele monarchie heeft ondermijnd, redeneren ze, want Prayut heeft een coup gepleegd en de grondwet van 2007 verscheurd. TRC-partijleider Preechaphol vindt dat er voldoende gronden zijn om PPRP te beschuldigen van ‘daden die de democratie ondermijnen’.
Pagina 3 is weer in haar geheel gewijd aan de verkiezingen . Ze opent met het bericht dat 23 verkiezingskandidaten die afgewezen zijn door de Kiesraad, in beroep zijn gegaan bij de Elections Cases Division van het hooggerechtshof. Vrijdag maakte de Kiesraad bekend dat 107 partijlijst-kandidaten zijn afgewezen en 2.810 kandidaten zijn goedgekeurd. Ook schrapte de raad de nominatie van 3 van de 71 kandidaat-premiers.
De kwalificaties van de 10.000 kandidaten die in de kiesdistricten meedoen, worden niet beoordeeld door de centrale Kiesraad maar door provinciale kiescommissies. Tot nu toe zijn 506 kandidaten afgewezen, onder andere omdat ze niet voldoen aan de eis tenminste 90 dagen voorafgaand aan de verkiezingen lid te zijn van een partij of omdat ze zich hebben opgegeven voor meer partijen.
In het tweede bericht op de pagina verdedigt Prayut zijn bezoeken aan het land. Hij draagt dan de pet van premier en niet die van kandidaat-premier, want de generaal mag zolang hij ambtsdrager is geen campagne voeren.
‘Politiseer niet wat ik doe. Gedurende de vier tot vijf jaar dat ik premier ben geweest, zijn er mensen geweest die me mogen en mensen die me niet mogen. Aan een munt zitten twee kanten.Waarom kan er niet eens naar de positieve kant worden gekeken?’
In het derde artikel meldt de krant dat de Pheu Chat Party zich aangesloten heeft bij degenen die Prayut hebben opgeroepen af te treden als premier om zijn ‘oprecht geloof’ te tonen in vrije en eerlijke verkiezingen, nu hij na de verkiezingen zijn rentree wil maken als premier.
De oproep om aan zijn kuierlatten te trekken, is eerder gedaan door Pheu Thai en de Democraten. Thailand’s twee grootste partijen menen dat Prayut’s aftreden belangrijk is om hun vertrouwen in de race te steunen dat alle partijen gelijk behandeld worden. Maar Prayut blijft zitten waar hij zit. Op een recente persconferentie schold hij degenen die aangedrongen hebben op zijn aftreden op grove wijze uit, een woord gebruikend dat zoiets als ‘verdomde klootzakken’ betekent.
Het laatste bericht op de 3 meldt dat de NCPO staatsdiensten heeft opgedragen onmiddellijk te reageren als nepnieuws wordt verspreid. De diensten kunnen daarvoor gebruik maken van kanalen als de Thai Ku Fah webpagina en het programma Dern Na Prathet Thai (Moving Forward Thailand).

20 februari
• Obec beveelt leiding en leraren van openbare scholen: Blijf politiek neutraal
• Kiesraad: smadelijke tekst online schrijven, delen of becommentariëren is in strijd met de wet
• Leiding Thai Raksa Chart helpt na onderbreking kandidaten weer met campagne

Terugblik: Legercommandant over de rooie
20 februari – De anti-communistische song Nak Phandin (Useless Weight to the Land) is dermate afgeladen met hatelijke politieke bagage dat die de kop had kunnen kosten van legercommandant Apirat. Dat wil zeggen wanneer Thailand een normale democratie was, geen militaire dictatuur met een coup die voortdurend dreigt. Dat schrijft Atiya Achakulwisut in haar wekelijkse column van gisteren op de opiniepagina van Bangkok Post.
Apirat haalde de song maandag aan toen verslaggevers hem vroegen naar de plannen van Pheu Thai en Future Forward om, wanneer ze aan de macht zijn, de dienstplicht af te schaffen en te bezuinigen op het defensiebudget.
In Nieuws uit Thailand schreef ik gisteren: Nak Phandin, grofweg vertaald als Worthless of Useless Weight to the Land is in 1975 gecomponeerd om patriottische gevoelens op te roepen tegen de toenmalige communistische partij. Dat klinkt nog vrij neutraal.
Pas later voegde ik de volgende passage eraan toe: ‘Het is in de woorden van columniste Atiya geen onschuldige oproep, maar maakte deel uit van een rechtse haatcampagne, die culmineerde in de massaslachting van studenten in 1976. Het is een song met een bloedig verleden, geworteld in verdeeldheid, met extremisme en geweld impliciet in elk woord’.
Omdat sommige lezers misschien die toevoeging niet hebben gelezen, herhaal ik hem hier en beveel de column van Atiya graag ter lezing aan.

Hou je gedeisd, Apirat!
20 februari – De ‘schorremorie van de aarde’ song (zie fotobijschrift) die door legercommandant Apirat is aangehaald, is slecht gevallen bij politiek-Thailand, maar de generaal wordt met fluwelen handschoenen aangepakt. Apirat urged to remain neutral kopt de krant vandaag op de voorpagina, wat zich laat vertalen als: aangespoord tot.
Die m.i. boterzachte aansporing komt van politici, van wie BP twee citeert: Chaturon Chaisang (Thai Raksa Chart) en Abhisit Vejjajiva (Democraten). Ze hebben ‘demanded’ dat de legerchef neutraal blijft in de aanloop naar de verkiezingen op 24 maart, nadat hij maandag partijen als Pheu Thai en Future Forward had gekapitteld vanwege hun plannen om te bezuinigen op het legerbudget en de dienstplicht af te schaffen. Hij adviseerde hen te luisteren naar de song Nak Phandin.
Chaturon zegt: ‘Deze song nieuw leven inblazen [vrije vertaling] kan politieke scheidslijnen aanwakkeren. De opmerkingen die hij heeft gemaakt, zijn ongepast en tonen aan dat hij niet politiek neutraal is.’
Abhisit zegt dat partijen het recht hebben hun beleid te presenteren, inclusief hun plannen voor het leger. ‘Als iemand het met ons beleid niet eens is, moet hij dat met ons bespreken in plaats van het te gebruiken als een reden voor conflict.’
Evenals de andere twee genoemde partijen zijn de Democraten een voorstander van een vrijwilligersleger en bezuinigingen op het defensiebudget. Abhisit: ‘Maar de partij zal geen beleid presenteren dat onnodig conflict veroorzaakt.’
Het openingsverhaal besteedt verder veel aandacht aan een verklaring van de Open Forum for Democracy Foundation (P-Net), een NGO die zich bezighoudt met het versterken van de democratie en verkiezingsprocessen. Haar netwerk van ‘verkiezingswaakhonden’ volgt het werk van overheidsfunctionarissen op de voet.
Ik licht er enkele citaten uit:
– Functionarissen moeten politieke neutraliteit in acht nemen en vermijden overheidsmiddelen te gebruiken op een manier die een bepaalde politieke partij bevoordeelt.
– De geruchten over een coup vorige week op de sociale media kunnen het verkiezingsklimaat bederven.
– Enkele staatsdienaren hebben al op een manier geopereerd die bepaalde partijen bevoordelen.
– Soldaten laten na binnen hun bevoegdheid te handelen, ze ventileren hun politieke meningen en maken politici verwijten. De opmerkingen van Apirat zijn een ‘case in point’ (goed voorbeeld).
– De regering en de strijdkrachten moeten politiek neutraal blijven en geen obstakels voor het verkiezingsproces creëren.
Verder wordt in het artikel gerefereerd aan eerdere uitspraken van Apirat, die sommige groepen heeft beschuldigd van het aanzetten tot conflict en haat bij de bevolking, waarbij op de sociale media grove taal wordt gebruikt. Apirat zei dat geprobeerd wordt het leger te ondermijnen en onder controle te brengen met als doel politieke winst te behalen.
Defensie woordvoerder Kongscheep doet ook nog een duit in het zakje. Sommige politici gooien met modder, zegt hij. Met name degenen die proberen de reputatie van het leger te ruïneren. ‘De strijdkrachten zijn van het volk en ze respecteren de besluiten die in een democratisch systeem worden genomen. Ze zijn altijd bereid om naar opinies te luisteren die constructief zijn.’

TRC-leiding helpt na onderbreking weer haar kandidaten
20 februari – De verkiezingspagina is vandaag van pagina 3 verbannen naar pagina 2, want de 3 is een advertentiepagina, en teruggebracht tot een halve pagina. De bovenste helft bestaat uit vijf foto’s gewijd aan Mahka Bucha Day, die gisteren gevierd werd. Een grote foto toont de Super Full Moon die het dichtst bij de aarde stond, 356.836 kilometer.
Het verkiezingsnieuws meldt dat de leiding van Thai Raksa Chart weer aan het campagnevoeren is nadat ze even pas op de plaats had gemaakt om haar verdediging voor te bereiden bij het Constitutionele Hof. Zoals bekend heeft de Kiesraad het Hof geadviseerd de partij te ontbinden omdat ze prinses Ubolratana had genomineerd als kandidaat-premier. Op de foto brengt Chaturon Chaisang, hoofd verkiezingsstrateeg, een bezoek aan een woningbouwproject in Bang Na (Bangkok).
Verder bericht de krant dat Pheu Thai kandidaat-premier Chadchart en Panthongtae Shinawatra, de zoon van Thaksin, de Nong Bua markt in Ubon Ratchathani hebben bezocht om de kandidaat van kiesdistrict 1 te helpen. Ze werden er enthousiast ontvangen door verkopers en klanten. Eén verkoper droeg een schort met een afbeelding van ex-premier Yingluck, de tante van Panthongtae.
Palang Pracharath (PPRP), de kruiwagenpartij van Prayut, streek neer in Sukhothai, eveneens om een districtskandidaat te helpen. Dorpelingen vertelden blij te zijn met de welfare card. Hoofd campagnepanel Somsak zegt: ‘Het project helpt de mensen hun problemen te verzachten en schept geluk bij plattelandsfamilies.’ Op 14 maart houdt de partij een grote rally in de provincie, die naar verwachting tienduizenden zal trekken.

20 februari
– Aanvulling op het bericht in Nieuws van de website over de aanhouding van de Sloveense man die in Kalasin verkiezingsposters van Palang Pracharath heeft beschadigd. Had niets te maken met politiek, maar alles met liefde. De man was kwaad geworden omdat zijn vriendin verstek liet gaan op het Valentijnsdineetje dat ze zouden gebruiken. De vriendin is de kandidaat van PPRP in kiesdistrict 1. Vandaar. Ook elders in het land zijn verkiezingsposters beschadigd.
– Ruim 1,5 miljoen kiezers brengen tussen 4 en 16 maart hun stem uit voorafgaand aan de verkiezingen die op 24 maart worden gehouden. Het systeem van advance voting komt met name tegemoet aan kiezers die buiten hun kiesdistrict wonen en/of werken. In het buitenland hebben 85.000 Thai zich opgegeven voor de verkiezingen. Gisteren was de laatste dag waarop kiezers zich konden opgeven. Alhoewel het een vrije dag was, waren de districtskantoren open. Om 24 uur gingen ze dicht.

21 februari
• Politie wil partijleider Thanathorn (Future Forward) laten vervolgen voor kritiek op junta

Defensie trekt ten aanval tegen bezuinigingsplannen
21 februari – Indachtig de uitdrukking De aanval is de beste verdediging heeft het ministerie van Defensie het defensiebudget verdedigd door cijfers te publiceren over de uitgaven van 2008 tot 2019 (zie graphic). Alhoewel die een sterke stijging te zien geven, met name de laatste vier jaar, houdt het leger vol dat ze beschikt over – zoals de krant kopt – een lean outfit. De tegenaanval is een reactie op de verkiezingsbelofte van onder andere Pheu Thai om het budget met 10 procent te verminderen als ze aan de macht is.
Defensiewoordvoerder Kongcheep mocht gisteren de kastanjes uit het vuur halen. Tijdens een persbriefing zei hij dat enkele partijen onjuiste informatie verspreiden over de defensieuitgaven. Hij verwees naar de financiële crisis van 1997 toen het budget werd teruggebracht naar 6,5 procent van de staatsuitgaven tegen gemiddeld 12,7 procent tussen 1993 en 1998. Als gevolg daarvan was er niet genoeg geld voor training, brandstof en onderhoud van het materieel.
Sinds de crisis is het budget jaarlijks gemiddeld 7 procent gestegen, wat Kongcheep niets speciaals noemde. De kredietaanvragen volgden de normale procedures en werden door het parlement goedgekeurd. Ze waren ‘transparant’ en er gebeurde niets in het geheim. De uitgaven zijn in overeenstemming met de reglementen en de aanschaf van wapens gebeurt op een G2G basis (regering tot regering).
‘Als ons huis kostbaarheden bevat, hebben we hekken en bewakers nodig om ze te beschermen. Evenzeer is het nodig de strijdkrachten te versterken om de belangen van het land te verdedigen. Maar er zijn nog steeds mensen die vragen waarom hekken nodig zijn.’
Politicoloog Panitan van de Chulalongkorn universiteit zegt dat de kwestie overgedramatiseerd wordt om pro- en anti-militaire groepen tegen elkaar op te zetten. Panitan, tevens adviseur van minister Prawit (Defensie), kwam ook legercommandant Apirat te hulp. Hij zei dat Apirat [met zijn slecht gekozen verwijzing naar Nak Phandin] de bedoeling had om de belangen van de rank-and-file (manschappen, gewone soldaten) te verdedigen die getroffen worden door bezuinigingen.
Panitan wijst erop dat het budget van het ministerie minder dan 1,6 procent van het BBP bedraagt en dat pogingen worden ondernomen om het terug te brengen naar 1 procent. Thailand’s defensiebudget, zei hij, is minder dan dat van andere landen in Asean. Het budget van Singapore is zelfs vijfmaal zo hoog als dat van Thailand.
Adjunct-partijleider en voormalig minister van Financiën in het kabinet Abhisit Korn Chatikavanij (Democraten) schreef gisteren op zijn Facebook-pagina dat de jaarlijkse stijging van het defensiebudget in relatie tot het BBP gezien moet worden. Budgetten van andere ministeries zijn ook gestegen. Volgens Korn zijn de defensieuitgaven op deze manier berekend onder het NCPO-bewind gedaald (junta).
Verder noemt het bericht nog de demonstraties van kleine pro- en anti-leger groepen bij het hoofdkwartier van de strijdkrachten. Actievoerders en politie probeerden elkaar te overstemmen met liederen. De activisten zongen Prathet Ku Mee (What my country‘s got) en de politie Khwam Fan An Soong Sood (Greatest dream). Later sloot een pro-leger groep uit Thonburi zich daarbij aan.
Actievoerder Prit vroeg Apirat te stoppen met het uitzenden van Nak Phandin op de honderden radiostations van het leger en in legerbases. Elders las ik dat de radiostations ermee gestopt zijn, maar dat het lied nog dagelijks schalt in de legerbarakken.

21 februari
– Pagina 3, de laatste weken steeds gewijd aan de verkiezingen, opent vandaag met het bericht dat het juridisch team van Thai Raksa Chart zijn verdediging en een lijst van getuigen bij het Constitutionele Hof heeft ingeleverd in de Ubolratana zaak.
De partij zegt dat ze toestemming had gekregen van de prinses om haar te nomineren. Er zijn ook geen wetten die de prinses verbieden een politieke functie te bekleden, zoals die van premier, omdat ze afstand heeft gedaan van haar koninklijke titels toen ze in de VS trouwde met een Amerikaan.
De Kiesraad daarentegen meent dat de partij een daad heeft verricht die vijandig jegens de monarchie is. De partij dient volgens de raad ontbonden te worden omdat de nominatie van prinses Ubolratana als kandidaat-premier de monarchie heeft geschaad en in strijd is met de Political Parties Act van 2017. De raad vraagt het Hof tevens om het TRC-bestuur 10 jaar of levenslang uit te sluiten van stemmen en deelname aan verkiezingen.
– Tweede bericht. De Kiesraad overweegt gediskwalificeerde kandidaten en politieke partijen die geknoeid hebben met lidmaatschapsgegevens en databases strafrechtelijk te laten vervolgen. 496 kandidaten zijn door de Kiesraad afgewezen, 107 van het partijlijstsysteem en 389 kiesdistrictskandidaten, van wie velen niet voldeden aan de lidmaatschapseis.
Een bron zegt dat de raad ook bewijs heeft gevonden dat sommige partijen hebben geknoeid met hun ledenlijst, zodat de desbetreffende kandidaten in aanmerking zouden kunnen komen voor een parlementszetel. Partijdirecteuren kunnen daarvoor gestraft worden.

22 februari
• Peiling: Democraten winnen 19 kiesdistricten in BKK, Pheu Thai 11
• Thanathorn riskeert politieke ban door onjuiste info op FF-website

Thanathorn riskeert politieke ban door onjuiste info op FF-website
22 februari – Partijleider Thanathorn Juangroongruankit (Future Forward), immens populair bij jonge kiezers, wordt in zijn politieke ambities behoorlijk tegengewerkt door de dictatoriale en aartsconservatieve NCPO (junta). Eerder is hij aangeklaagd wegens kritiek op de junta, wat hem op een veroordeling op grond van de draconische Computer Crime Act kan komen te staan, en nu riskeert hij een politieke ban van 20 jaar omdat op de FF-website onjuiste informatie over hem stond, die pas na 5 maanden is gecorrigeerd.
De laatste aanval illustreert de verbetenheid van de junta om politieke tegenstanders het leven zuur te maken. De aanleiding is te kinderachtig voor woorden. Op de website van de partij heeft gestaan dat hij tussen 2008 en 2012 twee achtervolgende termijnen president was van de Federation of Thai Industries (FTI), maar hij was tussen 2007 en 2011 president van de FTI-afdeling Nakhon Nayok. De onjuiste informatie stond ook op Wikipedia. Is dat alles? Ja, wie een hond wil slaan vindt altijd wel een stok.
Kiesraad adjunct (EC) secretaris-generaal Sawaeng zegt dat de cyber functionarissen van de EC de website zullen controleren op onjuiste informatie. Dat is in strijd met de wet op de verkiezingen. Op overtreding staat een gevangenisstraf van 10 jaar en/of een boete van maximaal 200.000 baht. De persoon in kwestie wordt dan 20 jaar uitgesloten van verkiezingen.
Nadat de fout was ontdekt, heeft Thanathorn zijn excuses gemaakt. Hij zei woensdag dat de partijstaf een fout had gemaakt, maar de partij had niet de intentie de mensen te misleiden. Na het incident dook de hashtag @savethanathorn op en al even vaak gebruikt was de afgelopen weken de hashtag @fahrakpor (Fah loves Dad), die ook betrekking heeft op Thanathorn.
Jade Donavanik, voormalig adviseur van de grondwetcommissie, zegt dat nu afgewacht moet worden of iemand een klacht indient bij de Kiesraad. Pas dan zijn sancties te verwachten.
Een andere zaak betreft kritische uitlatingen van Thanathorn en twee bestuursleden over de NCPO, in juni vorig jaar via Livestream gedaan op de Facebook pagina’s van de partij en Thanathorn. De NCPO heeft naar aanleiding daarvan aangifte gedaan wegens overtreding van de draconische Computer Crime Act, die vaak misbruikt wordt om politieke tegenstanders kalt te stellen. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Kiesraad geeft toelichting op ontbindingszaken
22 februari – Bovenstaand verhaal is vandaag opening krant en gaat vergezeld van een foto waarop Thanathorn een selfie maakt met een fan. De ambitieuze jonge politieke hond werd omringd door supporters toen hij gisteren op campagne was bij de Suan Dusit Rajabhat universiteit in Bangkok.
Het tweede artikel op de voorpagina meldt dat de Kiesraad een toelichting heeft gegeven op de twee ontbindingszaken die aanhangig zijn gemaakt tegen Thai Raksa Chart (TRC) en Palang Pracharath (PPRP).
De Kiesraad heeft het Constitutionele Hof gevraagd TRC te ontbinden vanwege de nominarie van prinses Ubolratana als kandidaat-premier. Partijleider Sereepisuth (Seri Ruam Thai) en TRC-lid Ruangkrai hebben de Kiesraad gevraagd PPRP te laten ontbinden omdat die Prayut als kandidaat-premier heeft genomineerd. De nominaties zouden respectievelijk de monarchie en de constitutionele monarchie in gevaar brengen.
Ruangkrai heeft bovendien eerder geklaagd dat PPRP partijleider en ex-minister Uttama gekozen is tot partijleider toen hij nog geen lid van de partij was. Ook dat zou een reden voor ontbinding kunnen zijn omdat hij dan beschouwd kan worden als outsider die zich met partijzaken bemoeit, hetgeen verboden is.
De Kiesraad zegt dat er goede redenen zijn om beide zaken in behandeling te nemen. TRC supporters vrezen dat de raad met twee maten zal meten, waarbij TRC in het nadeel is. Ze zeggen dat de EC de zaak tegen TRC zonder behoorlijk vooronderzoek heeft verwezen naar het Constitutionele Hof en zonder de partij in de gelegenheid te stellen zich te verweren.

Steuncentra gaan Kiesraad helpen
22 februari – Het verkiezingsnieuws met twee berichten op de voorpagina wordt voortgezet op pagina 2. In de opening meldt de krant dat in het hele land steuncentra worden gevormd om logistieke steun te verlenen aan de verkiezingen. De centra zetten soldaten, agenten, ambtenaren en staf van veiligheidsdiensten in om de orde te bewaren en verkiezingsmaatregelen te steunen, zegt directeur-generaal Arthit van het Department of Provincial Administration.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte gisteren enkele cijfers bekend. Er zijn 51.427.628 stemgerechtigde kiezers en 92.837 stemlokalen. Verwacht wordt een opkomst van 80 procent en niet meer dan 2 procent ongeldige stemmen. De opkomst bij de vorige verkiezingen in 2011 bedroeg 75 procent.
De gemeentepolitie van Bangkok (MPB) is naar informatie aan het speuren over ‘invloedrijke figuren’ die tijdens de verkiezingen voor onrust kunnen zorgen. De MPB zorgt voor de de veiligheid van de stemlokalen en de stembussen [eigenlijk dozen]. Agenten staan paraat om bescherming te bieden. Gouverneur Aswin heeft bekend gemaakt dat 928.789 kiezers gebruik maken van advance voting op 17 maart.
Het tweede bericht op pagina 2 meldt dat Palang Pracharath, de partij die Prayut als kandidaat-premier heeft genomineerd, de Kiesraad gaat vragen wat premier Prayut wel en niet kan doen in die hoedanigheid. Voormalig regeringswoordvoerder en nu partijfunctionaris Buddhipongse zegt dat de partij al in het nadeel is omdat de premier niet mag meedoen aan de campagne van de partij, omdat hij gezagsdrager is.
Buddhipongse wuift de oproepen van rivaliserende partijen weg die gepleit hebben voor het aftreden van Prayut zodat hij kan deelnemen aan debatten over het beleid van partijen. De PPRP stuurt haar verkiezingskandidaten naar forums die worden georganiseerd door media-organisaties. Buddhipongse zegt dat Prayut de geschiktste kandidaat is om premier te worden omdat onder de gegeven omstandigheden het land iemand nodig heeft met sterke leiderschapseigenschappen. Hij ontkent dat de partij erop uit is het regime van de junta voort te zetten.

Prayut verdedigt selectie senatoren
23 februari – Eigenlijk is het geen nieuws, de verdediging van premier Prayuth van de selectie van senatoren door de NCPO, waarmee de krant vandaag opent. Het zou pas nieuws zijn als hij zou toezeggen dat in de senaat ook personen worden benoemd die kritisch tegenover de junta staan. Maar de junta heeft lange tenen en net als het benoemde parlement zal de senaat wel uit ja-knikkers bestaan. En dat heet dan democratie. La’ me niet lachen.
Wie ook ‘lachen’ zijn critici als Jade Donavanik (College of Asian Scholars) en partijleider Abhisit (Democraten) die in het openingsverhaal worden geciteerd. Smalend lachen, wel te verstaan, want ze hechten weinig geloof aan Prayut’s verdediging dat de senatoren ‘onafhankelijk en naar eigen goeddunken’ kunnen handelen.
Prayut zegt ‘Hebben ze geen hersens? Houden ze niet van het land’, maar Abhisit zegt: ‘Niemand heeft de senatoren hersenloos genoemd. Maar er zullen altijd twijfels zijn hoe eerlijk of niet de selectie wordt gedaan.’
En Jade zegt: ‘De 250 benoemde senatoren verschillen niet van het door de NCPO benoemde parlement (NLA), dat altijd voor zaken stemt die zijn voorgesteld door de regering.’
De samenstelling van de senaat is van belang omdat de nieuwe premier gezamenlijk wordt gekozen door Huis van Afgevaardigden (500 personen) en de Senaat (250). Om gekozen te worden zijn minstens 376 stemmen nodig. Prayut is een van de kandidaat-premiers. Hij is voorgedragen door de pro-regime partij Palang Pracharath. Dus ervan uitgaande dat de Senaat als één man achter Prayut staat, zijn 126 Huis-stemmen voldoende om hem te laten terugkeren.

Pheu Thai daagt Prayut uit voor debat
23 februari – Sudarat Keyuraphan, kandidaat-premier voor Pheu Thai, daagt premier Prayut (kandidaat-premier van Palang Pracharath, PPRP) uit deel te nemen aan een debat met andere kandidaat-premiers over het te voeren beleid.
Maar die handschoen zal hij wel niet oppakken want de wet staat Prayut als gezagsdrager niet toe campagne te voeren voor PPRP. Dat is aldus vice-premier Wissanu nog eens recent bevestigd in een vergadering van Kiesraad en andere diensten.
Maar houdt hij zich aan dit verbod? Sudarat vindt van niet: de bezoeken die hij aan het land brengt, zijn verholen pogingen om stemmen te werven. De partij, en andere pro-democratie partijen trouwens ook, vinden dat het kabinet de status van demissionair moet aannemen.
Ook dat zal wel niet gebeuren, want Prayut heeft gezegd dat hij wil blijven regeren totdat de volgende regering aantreedt.

23 februari
De Kiesraad heeft zich nog niet gebogen over de vraag of partijleider Thanathorn (Future Forward) de kieswet heeft overtreden doordat onjuiste biografische informatie over hem op de website van de partij heeft gestaan. Vooralsnog heeft niemand geklaagd, maar de Kiesraad kan ook zelf de zaak in behandeling nemen.
De opening bevat voornamelijk oud nieuws, dus die ga ik hier niet herhalen. Het bevat één klein nieuwtje: de Kiesraad gaat commissies vormen die online campagnes controleren op agressieve, provocerende en smadelijke inhoud. Datzelfde wordt door een war room gedaan van de politie en  telecommunicatiewaakhond NBTC. Sinds het begin van het jaar zijn vijftig personen aangehouden die nepnieuws en geruchten hebben gepost.
– De Election Cases Division van het hooggerechtshof heeft het besluit van het provinciaal kieskantoor van Nakhon Ratchasima bevestigd om een kandidaat van Pralang Pracharath te diskwalificeren voor de verkiezingen. Hij voldeed niet aan de 90-dagen eis. [Kandidaten dienen tenminste 90 dagen voor de verkiezingen lid te zijn van een politieke partij] Meer beroepszaken volgen, want hij is niet de enige die in beroep is gegaan tegen zijn diskwalificatie.
Verder op de pagina: 119.184 Thai die in het buitenland wonen, hebben zich voor de verkiezingen geregistreerd, in Sydney alleen al 10.000. Andere steden met een groot aantal kiezers zijn Londen, Tokio, Canberra, Los Angeles, Singapore, Kuala Lumpur en Washington.
– Politicologen zijn vol vertrouwen dat de verkiezingen volgens planning verlopen. Ze hebben dat gezegd naar aanleiding van de uitbarsting van legercommandant Apirat over voorgestelde bezuinigingen op het defensiebudget.
Politicoloog Chaiyan van de Chulalongkorn universiteit verwacht dat de zorgen daarover snel zullen overwaaien omdat de defensieuitgaven vergeleken met andere Asean-landen niet extreem hoog zijn. Singapore geeft van die landen het meest aan defensie uit.
Chaiyan denkt dat geen enkele partij, zowel pro- als anti-regime, een absolute meerderheid zal behalen, zoals Pheu Thai in 2011 en eerder Thai Rak Thai. Hij acht die kans uiterst gering. Wanneer Prayut met steun van de Senaat wordt benoemd tot premier, heeft de regering een legitimiteitsprobleem en bestaat de mogelijkheid dat een minderheidsregering moet worden gevormd, zegt hij. Zelfs wanneer PPRP de meeste zetels wint, zullen partijen cry foul (protesteren).

24 februari
• Super Poll: Meerderheid (82,1 pct) wil vrede na verkiezingen
• Jade Donavanik biedt FF excuses aan voor verkeerde juridische sanctie voor fout op website
• Bangkok Poll: Helft kiezers onbeslist over favoriete partij en premier
• NLA werkt door tot 23 mei; nieuw parlement begin op 24 mei

Vuilspuiterij online rukt op
24 februari – Een groter contrast is ondenkbaar: De voorpagina vandaag bestaat uit een paginabrede, 16,5 cm hoge foto met de lachende gezichten van de hoofdpersonen in de verkiezingsrace met daarboven in vette kapitalen de kop MUDSLINGING MOVES ONLINE.
Hoewel campagneposters net als bij vorige verkiezingen worden beschadigd, duikt dit jaar een nieuw en veel ernstiger fenomeen op om stemmen te winnen: vuilspuiterij op de sociale media en dat baart zowel partijen als de Kiesraad zorgen, analyseert de krant in een Special report dat de gehele voorpagina beslaat.
Er staat veel op het spel want de sociale media worden gezien als het meest effectieve kanaal om de 7 à 8 miljoen jonge kiezers te bereiken die voor het eerst hun stem mogen uitbrengen; ze vormen ruim 10 procent van de 50 miljoen stemgerechtigde kiezers.
De Kiesraad geeft toe dat het moeilijk is te voorkomen dat de sociale media als middel worden gebruikt de beslissing van een bevolkingsgroep te beïnvloeden die al elke dag actief is op de sociale media, met name door groepen politieke sympathisanten die niet in het land wonen. Ze hebben het voornamelijk gemunt op de kandidaat-premiers.
Het artikel noemt enkele recente gevallen die tot reuring hebben geleid, zoals de nominatie van prinses Ubolratana als kandidaat-premier van Thai Raksa Chart, een opmerking van partijleider Thanathorn (Future Forward) over de zogeheten Siamese smile, wederzijdse beschuldigingen van Abhisit (Democraten) en Sudarat (Pheu Thai), beiden kandidaat-premier, en de uitbarsting van legercommandant Apirat.
Vooral de nieuwe partij Future Forward is het doelwit omdat deze partij zelf de sociale media gebruikt om te communiceren met haar supporters. Vaak worden uitspraken van Thanathorn over gevoelige kwesties aangehaald, waarop een nietes-welles discussie volgt. Die wordt vaak gevoerd in de vorm van infographics en memes, zegt docent Jessada van de faculteit Communication Arts van de Chulalongkorn universiteit.
‘We weten niet wie de mensen zijn achter de sociale media oorlog, maar we zien wel hun politieke standpunten. Twitter is het meest gebruikte platform daar gebruikers meestal anoniem zijn. Politieke partijen zijn minder geneigd dit te doen uit angst de Kieswet en reglementen te overtreden. Ook houden ze rekening met de Computer Crime Act (CCA).’
‘De partijen die zichzelf “democratisch kamp” noemen, zijn beter in het gebruik van de sociale media dan de andere partijen. […] Toen legercommandant Apirat het had over de song Nak Phandin, werden zijn commentaren met hashtags op de sociale media als een gek verspreid. De Facebook pagina Mettad lanceerde onlangs een meme om Thanathorn’s opmerking te bestrijden over de revolutie van 1932 toen de absolute monarchie werd vervangen door de constitutionele monarchie.’
Het artikel citeert vervolgens twee experts, maar dat mag u zelf lezen. Wat ze zeggen zou trouwens een interessant college over beïnvloeding opleveren. Klik hier.
De Kiesraad doet nog weinig aan de vuilspuiterij. Vorige week zijn slechts vier tot vijf posts verwijderd, twintig andere zaken van vermeende smaad en schending van de CCA zijn in behandeling.
De Kiesraad werkt samen met de operators van de populaire platforms en kan onmiddellijk vragen posts te verwijderen die een ernstige overtreding van de Kieswet zijn. De raad hoeft niet te wachten totdat iemand een klacht indient, zegt Chanin Noilek, directeur van het legal and litigation office van de Kiesraad. Hij waarschuwt sociale media gebruikers voor het aanklikken van de Like button en het delen van smadelijke berichten, want dat kan leiden tot vervolging.

Het nieuws van de dag wordt karig bedeeld
24 februari – De zondagrubriek The Big Issue draagt als kop ‘Scum of the Earth’. Wie het nieuws van de afgelopen tijd heeft gevolgd, hoef ik niet te vertellen waarover die gaat. Inderdaad: over het leger, ‘snode’ plannen van politieke partijen om op het defensiebudget te bezuinigen en de tegenactie van legercommandant Apirat die een oud patriottisch lied uit de jaren zeventig van stal heeft gehaald.
Alan Dawson noemt het trouwens geen patriottische lied: ‘Het is een oproep tot oorlog tegen door het leger aangewezen vijanden.’ Hij besluit zijn zoals altijd ironische beschouwing met een citaat van de 19de eeuwse filosoof Hegel, die gezegd heeft: We leren van de geschiedenis dat we niet van de geschiedenis leren.
Pagina 3 is zoals altijd gewijd aan de verkiezingen, want de krant heeft geen boodschap aan het verstandige gezegde dat overdaad schaadt. De pagina opent met een vooruitblik op de verkiezing van een premier na de verkiezingen. Partijleider Abhisit (Democraten) riep gisteren politieke partijen op er zorg voor te dragen dat het ‘mechanisme van meerderheidsregel’ wordt nageleefd bij de keuze van de premier en in het formatieproces van de volgende regering.
‘Ik roep elke partij op te verduidelijken wie de meerderheid van de parlementsleden als premier zullen kiezen en steunen als regering. Als iedereen het eens is, zal de uitslag van de verkiezingen de stem van het volk weerspiegelen.’
Het is een nogal lijvig artikel dat niet bepaald tot lezen uitnodigt, dus ik laat het hierbij. Mag u zelf lezen, klik hier: Dems urge majority rule. Terzijde: vind ik zo’n leuke afkorting van Democraten en ook heel geschikt om in een kop te gebruiken. Het woord heeft iets lieflijks.
Het tweede bericht meldt dat de Commoners Party [nooit van gehoord] weigert de woorden ‘militaire dictatuur’ en ‘ketens’ (shackles, die gevangenen moeten dragen als ze naar de rechtbank worden begeleid) te schrappen uit haar campagne aankondigingen op Facebook. Volgens de CMP heeft het provinciaal verkiezingskantoor in Loei daar om gevraagd.
De partij is opgericht door mensen in de ‘lower rung’, aldus partijleider Lertsak en voornamelijk actief in delen van het Noorden en Noordoosten. Ze heeft in zeventien districten kandidaten in het veld gebracht. [Rung betekent trede, dus bedoeld zal zijn mensen aan de onderkant van de samenleving]
In haar FB bericht vraagt de partij zich af waarom het land wordt geregeerd door elites, terwijl de meerderheid van de bevolking niet vertegenwoordigd is in het parlement [dat benoemd is door de NCPO].
Kandidaat Sunthorn zegt dat partijleden zich in het verleden hebben verzet tegen goudmijnen, die het milieu schaden. Daardoor zijn ze vaak beland voor de rechter. ‘In de tien jaar van ons gevecht, heeft geen enkel parlementslid in onze kiesdistricten aangeboden ons te helpen. Dat is de reden waarom we ons verkiesbaar stellen.’

25 februari
• Nida Poll: Beleid politieke partijen belangrijker dan kwaliteit kandidaten
• APC vraagt Kiesraad onderzoek naar Thanathorn vanwege foutje op FF-website

25 februari
– Pagina 2 opent met een Special interview met Pauline Ngarmpring, een 52-jarige transgender vrouw die door de Mahachon partij is genomineerd als kandidaat-premier. Het is de eerste keer dat een trandgender wordt voorgedragen voor dit hoge ambt. Pauline hoopt dat ze steun verwerft onder de transgender gemeenschap in Thailand die zes miljoen personen telt.  Ze zegt dat de partij veel waarde hecht aan gelijkheid der seksen. Elke partij zou zich daarvoor sterk moeten maken, want het land heeft betere wetten nodig om de mensenrechten en gelijkheid zeker te stellen. Meer weten? Lees: Unlocking the potential within.
– Elf personen zijn gearresteerd omdat ze nepnieuws hebben geplaatst c.q. gedeeld op de sociale media. Twee van de elf zijn verbonden aan de website jookthai.com. De militaire dienstplicht zou volgens een bericht op die site worden uitgebreid van 2 naar 4 jaar. Dat zouden Uncle Tu (bijnaam van Prayut) en Big Daeng (legercommandant Apirat) zijn overeengekomen. De dienstplichtigen zouden geen verlof krijgen. Op de overtreding staat een gevangenisstraf van 5 jaar en/of een boete van 100.000 baht.

De bomen groeien niet tot in de hemel
25 februari – Een gezin kan niet elke dag buitenshuis eten. Met deze vergelijking waarschuwt de hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën (de zogeheten permanent secretaris) Prasong Poontaneat dat de bomen niet tot in de hemel groeien.
Hij dringt er bij de bevolking op aan zich niet te laten misleiden door allerlei verkiezingsbeloften die op financieel drijfzand zijn gebaseerd. Ook een volgende regering zal de tering naar de nering moeten zetten. Voor nieuwe uitgaven is slechts 2 à 3 procent van de totale begrotingsuitgaven ad 3,3 biljoen baht vrij besteedbaar, oftewel 100 miljard baht.
Poontaneat zegt: ‘Hoeveel welzijnsprogramma’s ook worden geïntroduceerd, er zal altijd een grens zijn aan de regeringsuitgaven. Dus omdat de fondsen beperkt zijn, kan niet elke beleidsmaatregel in de praktijk worden gebracht.’
Dorknoper zegt dat het ministerie van Financiën manieren zal moeten vinden om ruimte maken voor nieuwe uitgaven. Eén van de maatregelen is de efficiëntie van de belastinginning te vergroten, met name van e-handelsbedrijven die sterk in opkomst zijn.
Poontaneat’s waarschuwing is een reactie op de huidige verkiezingsstrijd waarin welzijn een prominente rol speelt. Politieke partijen hebben plannen bekend gemaakt die beschouwd kunnen worden als populistisch om stemmen te trekken. Enkele partijen hebben bezuinigingen op defensie voorgesteld om ze te financieren, maar dat idee is op sterke tegenstand van het leger gestuit.
Anusorn Tamajai, deken en docent aan de faculteit Economie van de universiteit van Rangsit, vindt dat het 20-jaren strategieplan van de militaire regering en de State Financial and Fiscal Discipline Act niet de mogelijkheid van partijen mogen beperken om nieuw beleid te realiseren.
Hij zegt: ‘Het is voor partijen belangrijk om aan te geven hoe ze beleid dat ze voorstellen, denken uit te voeren en te financieren, zoals middels belastinghervormingen en de al eerder genoemde bezuinigingen op defensie. […] In het overheids welzijnssysteem dient het aandeel van de belastinginkomsten tenminste 40 à 50 procent van het GDP te bedragen en de uitgaven aan welzijn minimaal 25 à 30 procent. Maar momenteel bedragen Thailand’s belastinginkomsten slechts 15 tot 18 procent van het GDP.’
Somchai Jitsuchon, directeur research aan het TDRI, noemt behalve de bezuinigingen op defensie de uitgaven aan onderwijs, want daarop kan in de toekomst bezuinigd worden omdat het geboortecijfer terugloopt. Veel belastingen kunnen volgens hem ook verhoogd worden, zoals de vermogensbelasting en de OZB. ‘Het gaat alleen om de politieke wil. We hoeven ons zelf niet te beperken.’

26 februari
• Palang Pracharath zingt de lof van Prayut in brochure van 157 pagina’s

Partijen willen debat met ‘kandidaat-premier’ Prayut
26 februari – Politieke partijen azen op een kans om premier Prayut, de kandidaat-premier van Palang Pracharath, het vuur na aan de schenen te leggen in een debat, maar het is de vraag of Prayut de handschoen aanneemt. Volgens de Kiesraad mag het, want als hoofd van de NCPO (junta) is hij geen ambtsdrager en volgens vice-premier Wissanu mag het indien hij strikte neutraliteit in acht neemt.
In het lijvige openingsartikel wordt Wissanu uitgebreid geciteerd over de mogelijkheid dat Prayut deelneemt aan een verkiezingsdebat. Hij zegt dat PPRP er goed aan doet de Kiesraad om helderheid te vragen, maar de Kiesraad heeft nog geen brief van PPRP ontvangen met dat verzoek. Voorzitter Ittiporn zegt dat de raad zich pas over de kwestie buigt indien en wanneer de brief de raad bereikt.
De hamvraag is of Prayut ambtsdrager is. Volgens secretaris-generaal Winyat van de United Lawyers for Rights and Liberty, die de Kiesraad heeft gevraagd Prayut te diskwalificeren als kandidaat-premier, is dat het geval dus is zijn nominatie in strijd met de Kieswet c.q. de grondwet.
Maar Wissanu ziet een maas: ‘Degenen die een overheidssalaris ontvangen, zijn niet noodzakelijkerwijs overheidsdienaren.’ Zo wijst hij erop dat de leden van de NCPO volgens een uitspraak van de NACC in 2014 niet verplicht zijn een vermogensverklaring te overleggen, wat kabinetsleden wel verplicht zijn. De NCPO, redeneerde de NACC, is een tijdelijke organisatie.
In het artikel dagen mevrouw Sudarat, kandidaat-premier van Pheu Thai, en partijleider Abhisit (Democraten), ook kandidaat-premier, Prayut uit zijn visie te ontvouwen in verkiezingsdebatten met andere partijen. Sudarat zegt dat de mensen baat zullen hebben bij de meningen die tijdens zulke debatten worden geuit. Ze zegt ook dat de verkiezingskandidaten die deel zijn van het huidige kabinet het regeringsbeleid kunnen toelichten, maar ze dienen het overheidsbudget niet op een manier uit te geven die beschouwd kan worden als het werven van stemmen.
Abhisit zegt dat politici die een eenrichtings communicatiemethode gebruiken, zichzelf geen gelegenheid geven feedback te krijgen of vragen van de bevolking te beantwoorden.
Palang Pracharath lijkt zich daaraan schuldig te maken want heeft een brochure van 157 pagina’s uitgegeven over de prestaties van Prayut als premier. De lofzang, getiteld Pracharath Sang Chart (Pracharath for Nationbuilding), bevat ook informatie over Prayut’s werkzaamheden voordat hij in mei 2014 de macht greep.

26 februari
– De Bhumjaithai partij is gisteren door voorzitter Viroj van de International Narcotics Controle Board gewaarschuwd dat haar verkiezingsbelofte de verbouw van marihuana te liberaliseren in strijd is met de VN conventie op drugs die door Thailand is geratificeerd.
‘Het zal een heel moeilijke belofte zijn om die te realiseren’, zei Viroj gisteren op een seminar van het ministerie van Volksgezondheid over de organieke wetten op marihuana. ‘Alhoewel het medisch gebruik van marihuana nu is toegestaan, is de verbouw een andere zaak. Wanneer Thailand de verbouw van cannabis wil liberaliseren, moet het de conventie verlaten en verliest het tal van voordelen op het gebied van de handel en import van medicijnen.’ Viroj erkent dat enkele ledenlanden de verbouw toestaan, maar dat is in strijd met de conventie.

27 februari
• Prawit leidt selectiecommissie senatoren; actieve soldaten uitgesloten van senaatszetel

Overstaand van gisteren
– Secretaris-generaal van de Association for the Protection of the Constitution en actievoerder Srisuwan heeft de Kiesraad gevraagd de politieke partij Future Forward (FFP) te ontbinden omdat twee van haar oprichters de kieswet hebben overtreden.
Srisuwan zegt dat partijleider Thanathorn het publiek heeft misleid met onjuiste biografische gegevens. Hij was niet twee termijnen president van de FTI, zoals op de website van de partij heeft gestaan, maar president van de afdeling Nakhon Nayok. De foutieve informatie werd pas na vijf maanden opgemerkt en vorige week woensdag gecorrigeerd.
Op het verspreiden van misleidende informatie staat een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar en/of een boete van 200.000 baht. Bovendien kunnen de politieke rechten van de informatieverstrekker voor 20 jaar geschorst worden.
FFP secretaris-generaal Piyabutr is volgens Srisuwan de fout ingegaan door een verslag van een bijeenkomst met kiezers in Sakon Nakhon te publiceren, waarin de suggestie wordt gewekt dat de regering neerkijkt op de mensen in Isan.

Prayut durft niet in debat te gaan
27 februari – ‘Het zou tijdverspilling zijn en hoofdpijn opleveren om met eloquente taal te komen voor gebruik in debatten. Ik heb het te druk om tijd te verspillen aan politieke retoriek.’ Met die gemakkelijke smoes wijst ‘kandidaat-premier’ Prayut de oproep van politici af om met hen in debat te gaan over het toekomstig beleid.
Tja, ook een operette generaal als Prayut, behangen met onderscheidingen van blik en zonder enige oorlogservaring , is gewend bevelen te geven. Hij gaat niet in discussie, ‘moeders wil is wet’ [lees: vaders wil].
Ik voorspel: Met zijn zo’n geringschattende houding zal de paranoïde en narcistische generaal het heel erg moeilijk krijgen wanneer hij na de verkiezingen zijn rentree maakt als premier. Want een premier wordt geacht te opereren als de primus inter pares. Arm Thailand, dat dan geregeerd blijft worden door een wolf in schaapskleren.
Prayut zei geen noodzaak te zien om aan debatten deel te nemen en benadrukte dat hij niet bang was voor ‘grilling’ door andere politici. ‘Maar de meeste debatten zitten vol met politieke onslaughts (woeste aanvallen) zonder discussies over kwesties die van belang zijn. Daaraan neem ik geen deel, ongeacht hoe iemand me uitdaagt. Ik ben niet boos en ik ben niet bang.’
‘Als je mijn visie wil weten. Die heb ik al: stabiliteit, welvaart en duurzaamheid onder de sufficiency economy principles van koning Rama IX. Dat is mijn visie.’
Chaturon Chaisang, hoofd strateeg van Thai Raksa Chart, noemt Prayut’s weigering niet verrassend. ‘Prayut is niet moedig genoeg om aan debatten deel te nemen. Hij wil alleen maar gebruik maken van andere partijen door de mensen te onderwerpen aan zijn monologen.’
Pheu Thai woordvoerder Ladawan vindt het jammer dat de bevolking niet de gelegenheid krijgt te horen wat de premier te zeggen heeft over zijn visie op de toekomst van het land. En adjunct partijleider Nipit (Democraten) zegt dat Prayut gewend is instructies te geven in plaats van bevraagd te worden.

27 februari
– Pagina 2 opent met het bericht dat de elektronische war room van de Kiesraad bevel heeft gegeven veertig berichten op de sociale media te verwijderen. Die bevatten gewelddadige, beledigende en hatelijke opmerkingen over politieke rivalen en dat is in strijd met de kieswet en Kiesraad-reglementen over verkiezingscampagnes.
– De Kiesraad heeft de hulp ingeroepen van het OM om te helpen bij de ontbindingszaak tegen Thai Raksa Chart (TRC) die in behandeling is bij het Constitutionele Hof. Vandaag behandelt het Hof het verzoek van de Kiesraad om te partij te ontbinden omdat ze prinses Ubolratana heeft genomineerd als kandidaat-premier. TRC zou de monarchie daarmee in gevaar hebben gebracht.
Wanneer het Hof de partij ontbindt, eindigt de zaak, maar het Hof kan ook besluiten meer getuigen te horen en bewijs te willen zien. In dat geval is hulp van het OM onontbeerlijk, zegt Kiesraad secretaris-generaal Jarungvith. Wanneer TRC wordt ontbonden, verliezen de bestuursleden hun politieke rechten voor 10 jaar of levenslang.
TRC ging gisteren vrolijk door campagne te voeren. Hoofd-strateeg Chaturon en bestuursleden trokken naar Bang Khun Thian (Bangkok) om kiezers te werven.
Jarungvith wuifde gisteren beweringen weg dat de database van de Kiesraad gebrekkig is, waardoor online werk vertraging opliep. Hij gaf de schuld aan partij-administrateurs die de gegevens moeten leveren.
– Premier Prayut ontkent geruchten dat de NCPO gisteren voor het laatst heeft vergaderd. ‘Zijn alle problemen in het land dan opgelost’, reageerde Prayut retorisch [gevat?] op de berichten. Volgens de grondwet wordt de NCPO ontbonden wanneer de nieuwe regering aantreedt en dat kan nog wel vijf à zes maanden duren.
– 2,6 miljoen Thai hebben zich opgegeven voor advance voting. Zij stemmen al op 17 maart omdat ze op 24 maart verhinderd zijn. Ze kunnen op 385 locaties terecht. Als ze niet komen opdagen, mogen ze niet alsnog op de 24e stemmen. Ze verliezen ook enkele rechten zoals het ondertekenen van petities waarin het aftreden van gezagsdragers wordt geëist.

28 februari
• Constitutionele Hof vonnist op 7 maart in Thai Raksa Chart ontbindingszaak
• OM maakt 2 dagen na de verkiezingen bekend of Thanathorn vervolgd gaat worden

Jan Soldaat kan niet gemist worden
28 februari – De militaire dienstplicht helpt het land veilig te houden. Met dit argument en andere gemeenplaatsen verzet het ministerie van Defensie zich tegen de plannen van enkele politieke partijen om de militaire dienstplicht af te schaffen. Als de dienstplicht vervalt, zijn er niet voldoende soldaten, want van de dienstplichtige jongemannen neemt slechts 46 procent vrijwillig dienst, zegt defensiewoordvoerder Kongcheep.
Bangkok Post opent vandaag met de interventie van het leger. Het lijkt erop alsof het leger zich nu mengt in de verkiezingsstrijd wat in strijd is met de instructie die soldaten hebben gekregen, om strikt neutraal te blijven in de aanloop naar de verkiezingen. Dat daarvan wordt afgewezen, wijst er m.i. op dat de legerleiding bang is haar machtspositie te verliezen en wat misschien een belangrijker rol speelt, haar vet betaalde baantjes kwijt te raken.
Afschaffing van de dienstplicht is voorgesteld door Future Forward, Pheu Thai en Seri Ruam Thai. Ze hebben ook voorgesteld te bezuinigen op het defensiebudget (Pheu Thai heeft 10 procent genoemd) en het aantal militairen met de rang van generaal drastisch te verminderen. Legercommandant Apirat reageerde eerder op de voorstellen door te wijzen op het ‘patriottisch’ [lees oorlogszuchtig] lied Nak Phandin uit 1975 toen de communistische partij actief was.
Kongcheep zegt dat 39 Europese landen en supermachten nog de dienstplicht kennen; 29 andere overwegen volgens hem die te hervatten. Hij noemt Roemenië, Frankrijk, Italië en Duitsland. Over het misbruik dat van dienstplichtigen wordt gemaakt, waaronder het tewerkstellen als huishoudelijke hulp in de huizen van hun superieuren, zegt hij dat het slechts om enkele gevallen gaat.
‘We houden rekening met de menselijke waardigheid en vermijden dienstplichtigen op een ongepaste wijze te gebruiken. Het komt niet meer voor dat soldaten de kleren moeten wassen van hun meerderen, zoals getoond wordt in de tv-soap Phu Kong Yod Rak. Nu hebben we wasmachines die het werk doen.’
Verder sneed Koncheep de strenge straffen [lees: mishandeling] aan die in enkele gevallen hebben geleid tot de dood van dienstplichtigen. ‘Het leger heeft een duidelijk beleid dat senioren of superieuren hen niet fysiek mogen belagen. Overtreders riskeren ontslag uit het leger.’
Adviseur Panitan van minister Prawit (Defensie) zegt dat de dienstplicht een Thaise traditie is. Een referendum kan nodig zijn wanneer die wordt geschrapt, ‘gegeven het belang voor de nationale veiligheid en het welzijn van de natie’.

Politieke partijen trekken zich het lot aan van straatverkopers
28 februari – Politieke partijen trekken zich de benarde positie aan van straatverkopers in Bangkok die op last van het gemeentebestuur hun biezen hebben moeten pakken omdat ze voetgangers hinderden. Tijdens een forum, georganiseerd door een netwerk dat zich Federation of Informal Labourers noemt, zeiden veel politieke partijen dat ze de belangen van hen zullen beschermen.
Pheu Thai woordvoerder Laddawan hekelde de strenge regels van de gemeente voor het gebruik van de voetpaden. Als de partij bij de verkiezingen macht verwerft, mogen de verdreven verkopers terugkeren. Die belofte sluit aan bij het partijbeleid Tourism for All. Ze zei dat dit beleid succes had toen PT aan de macht was. Laddawan maakte ook bekend dat PT een fonds wil vormen dat leningen zonder onderpand verstrekt aan starters.
Bjumjaithai administrateur Supachai noemde de maatregel van City Hall een geval van wanbeheer dat Thailand’s image als plaats met het beste straatvoedsel ter wereld schaadt.
Vice-president Chaiphat (Paradonraphab Party) zei dat de gemeente ongevoelig is voor de behoeften van straatverkopers. ‘We moeten ons beleid aanpassen om ervoor te zorgen dat iedereen een baan kan hebben en derhalve inkomen.’
Kandidaat Ratchadaporn (Democraten) sloot zich bij die woorden aan en voegde eraan toe dat op een later tijdstip een discussie dient te worden gehouden over ordelijkheid en hygiëne.

28 februari
– Pagina 3 is zoals gebruikelijk gewijd aan de verkiezingen. De pagina opent met het bericht dat het OM op 26 maart, twee dagen na de verkiezingen, beslist of partijleider Thanathorn (Future Forward) en twee partijfunctionarissen in staat van beschuldiging worden gesteld voor overtreding van de Computer Crime Act. Ik meldde het al in Nieuws van de website.
Een werkgroep van het kantoor van de PG heeft een maand uitgetrokken om de zaak te onderzoeken. Het drietal wordt beschuldigd van het plaatsen van onjuiste informatie op de sociale media. De NCPO heeft tegen hen al in juli vorig jaar aangifte gedaan. Volgens Thanathorn wordt geprobeerd de partij te blokkeren omdat die sterk aan populariteit wint, met name bij jonge kiezers.
De partij maakt zich geen zorgen over eventuele vervolging. Woordvoerder Phannika zegt dat als ze vervolgd worden, iedereen in het land voor de rechter zou moeten verschijnen, die zijn mening geeft over de NCPO.
– De NLA heeft het verzoek van 168 civiele groepen en NGO’s afgewezen om eind deze week te stoppen met de behandeling van wetsvoorstellen en af te treden. Voorzitter Pornpetch die een petitie met dit verzoek in ontvangst nam, zei dat verschillende wetsvoorstellen urgent zijn en niet uitgesteld kunnen worden totdat een nieuw parlement in functie is.
Hij noemde onder andere het wetsvoorstel over marteling en gedwongen verdwijningen en het wetsvoorstel ter bescherming van werkers in de visserij. De NLA stopt op 8 maart met de behandeling van wetsvoorstellen, maar daarna zijn er nog andere dingen om te doen, zei hij.
Op de foto demonstreren leden van het NGO Coordinating Committee on Development (NGO-COD) voor aftreden.
– De selectie van senatoren door een panel van het militair bewind zal niet erg moeilijk zijn, verwacht vice-premier Wissanu. Ze worden gekozen uit leden van verschillende organen die door de junta benoemd zijn en verschillende beroepsgroepen. Het panel stelt een shortlist van 400 personen op, waaruit de NCPO 194 kiest plus 50 voor een reservelijst. 6 leden zijn uit hoofde van hun functie lid en 50 worden gekozen uit 200 kandidaten die geselecteerd zijn in een procedure geleid door de Kiesraad.
– Bhumjaithai partijleider Anutin heeft de grootste sprong gemaakt in populariteit en partijleider en kandidaat-premier Thanathorn (Future Forward) heeft aan populariteit ingeboet in de laatste Super Poll. Anutin’s score nam vergeleken met de vorige peiling met 21,6 procent toe naar 31,9 procent. Thanathorn zakte van 44,8 naar 10,2 procent, de laagste score van alle beoordeelde politici. De populariteit van premier Prayut nam met 21,4 procent toe. Eerder scoorde hij 37,5 procent.
– De Kiesraad heeft een klacht afgewezen over de verkiezingsposter van de People Reform Party. in de tagline wordt verwezen naar de Boeddha. Dat wordt gemeld in een fotobericht zonder verdere toelichting.

1 maart
• Actievoerder vraagt Kiesraad FFP te ontbinden wegens verzet tegen lèse majesté wetsartikel

Politieke partijen hebben ’t beste voor met defensie
1 maart – Veel nieuws in de media is ‘talk about talk’, schrijft Allan Bell in The Language of News Media, een van mijn favoriete boeken over journalistiek. Het bewijs daarvoor wordt vandaag weer eens geleverd door de opening van pagina 3.
De politieke partijen reageren daarin op wat Defensie een dag eerder heeft gezegd over hun plannen voor bezuinigingen op het defensiebudget en afschaffing van de dienstplicht (zie het bericht Jan Soldaat kan niet gemist worden van 28 februari). Het is een keten van actie-reactie, die – wie weet – morgen weer gevolgd door een reactie van het leger.
De politiek partijen die in de kerk gevloekt hebben, zeggen dat hun voorstellen alleen maar tot doel hebben het leger beter te maken. Woordvoerder Pannika van Future Forward (FFP) zegt: ‘Ons partijbeleid om het leger to revolutionise (radicaal te veranderen) heeft twee belangrijke doelen. In de eerste plaats om het leger sterk te maken, vol potentieel en technologisch up to date met betrekking tot wereldkwesties. Ten tweede: om een coup te voorkomen en een burgerregering te handhaven boven militaire regimes.’
FFP wil de legeruitgaven met 30 procent verminderen, het aantal soldaten halveren naar 170.000 en het aantal generaals terugbrengen van 1.600 naar 400. De partij is een voorstander van een vrijwilligersleger; alleen in tijden van oorlog kan dienstplicht worden overwogen.
Pheu Thai zei eerder 10 procent te willen bezuinigen op het defensiebudget. Gisteren reageerde  woordvoerder Ladawan [in een reactie op Pannika?] dat oorlogen zeldzaam zijn. Spanningen langs de grenzen dienen middels diplomatieke middelen te worden opgelost.
Het artikel recyclet verder de reactie van defensiewoordvoerder Khongcheep en adviseur Panitan van minister Prawit (Defensie). Een nieuwe reactie komt van Chulacheeb Chinwanno, docent politicologie aan de Thammasat universiteit. Hij zegt dat indien de dienstplicht wordt geschrapt, dit geleidelijk dient te gebeuren parallel aan campagnes om meer vrijwilligers voor het leger te werven.

1 maart
[…] Ook van de twee artikelen op pagina 3 krijg ik hoofdpijn. Ze vormen een mengelmoes van ditjes en datjes. Ik noem beschadiging van verkiezingsposters (de politie heeft 90 zaken in onderzoek); een petitie van een groep die zich People’s Team for Constitution Protection noemt, gericht aan de Kiesraad (EC) met het verzoek FFP bij het Constitutionele Hof voor te dragen voor ontbinding wegens opmerkingen over de lèse majesté wetgeving en de afwijzing door de bestuursrechter van een petitie van Thai Raksa Chart-lid Ruangkrai om de Kiesraad terug te fluiten. Heeft betrekking op het besluit van de EC TRC voor ontbinding voor te dragen vanwege de nominatie van prinses Ubolratana als kandidaat-premier.
Gaat het u al duizelen? Nou, dat is dan jammer, want ik ga nog even door. In Trang is een kandidaat van FFP gearresteerd tegen wie in 2016 een arrestatiebevel was uitgevaardigd omdat hij niet in de rechtbank was verschenen toen een fraudezaak, een jaar eerder aanhangig gemaakt, werd behandeld. Yossawat werd aangehouden toen hij op het punt stond campagne te gaan voeren.
Volgens woordvoerder Pannika (FFP, Future Forward Party) was de zaak in 2016 al geregeld, niettemin werd hij gearresteerd. Pannika vermoedt dat politieke tegenstanders de zaak tegen hem willen gebruiken. De Kiesraad zegt dat hij door mag gaan met campagne voeren zodra hij wordt vrijgelaten op borgtocht. Smerig bedrijf soms, de politiek.

Parlement legt oproepen om te stoppen naast zich neer
2 maart – Haastige spoed is zelden goed, maar de National Legislative Assembly (NLA), het door de junta benoemde ‘parlement’, heeft daar geen boodschap aan want volgende week moeten nog zestien (volgens het kadertje vijftien, nog niet beschikbaar) wetsvoorstellen erdoor gejast worden.
Ze zijn al in eerste termijn goedgekeurd en moeten nog in tweede en derde termijn worden behandeld. Wanneer ze onvoltooid blijven, kan dit een nadelig effect op het landsbestuur hebben, zegt NLA-voorzitter Pornpetch. De twee belangrijkste zijn de wet op marteling en gedwongen verdwijningen en de wet op bescherming van werkers in de visserij.
Van verschillende kanten is aangedrongen op beëindiging van de werkzaamheden en op aftreden van de huidige parlementsleden. Maar, zoals de krant boven de opening vandaag kopt: NLA deaf to calls to stop work.
Volgens Jade Donavanik, voorzitter van de faculteit Rechten van het College of Asian Scholars, willen de wetgevers nog even indruk maken op vice-premier Prawit, voorzitter van de commissie die de Senaat samenstelt, omdat ze op een senaatszetel azen. Jade heeft de NLA opgeroepen het werk neer te leggen want het risico bestaat nu dat wetsvoorstellen zonder behoorlijke afweging worden goedgekeurd die meer kwaad dan goed doen.
De NLA heeft zich daaraan al schuldig gemaakt met de rijstwet, die is ingetrokken vanwege felle kritiek, en herziening van de Factory Act van 1992. Volgens het NGO Coordinating Committee on Development heeft de NLA in december en januari tientallen wetsvoorstellen goedgekeurd zonder behoorlijke inspraak.
Politieke waarnemers zeggen dat de beslissing om door te gaan strijdig is met de politieke etiquette. In het verleden legden parlementen in de aanloop naar verkiezingen altijd het werk neer. Voorzitter Pornpetch zei eerder dat het parlement op 8 maart stopt met het behandelen van wetsvoorstellen, maar daarna in functie blijft voor andere werkzaamheden [geen details]. De grondwet schrijft voor dat de NLA een dag voordat het nieuwe parlement vergadert, ontbonden wordt.

Verkiezingskoorts leidt tot veel nepnieuws
2 maart – De verkiezingskoorts lijkt de hersens van sommigen te hebben aangetast want op de sociale media neemt het moddergooien en verspreiden van nepnieuws toe. Het wordt in toenemende mate een politiek wapen om rivalen te saboteren.
Dit meldt de krant in de opening van pagina 2, vandaag de verkiezingspagina, in een verslag over een seminar gisteren van de Thai Journalists Association, Thai PBS en de Thammasat universiteit.
‘Iedereen die nepnieuws of kwaadaardig nieuws verspreidt kan vanuit een juridisch oogfpunt aansprakelijk gesteld worden’, waarschuwde docent rechten Kittipong (Thammasat universiteit). Hij legde uit dat partijen een rechtszaak wegens smaad riskeren wanneer de schade beperkt blijft tot één persoon maar wanneer de schade groter is, kunnen de publicerende media worden vervolgd voor overtreding van de draconische Computer Crime Act (CCA).
In het artikel worden enkele voorbeelden genoemd.:
– Partijleider Abhsit zou een clandestiene bijeenkomst hebben gehouden met kandidaat-premiers over het vormen van een nieuwe regering. Maar de foto waarop hij in hun gezelschap is te zien, was genomen terwijl ze wachtten op het begin van een tv-debat.
– Op de Facebook pagina Khonthaiuk (Thais living in the UK) heeft een foto gestaan van Prayut en Prawit in Engeland bij het bericht dat Prayut en zijn vrouw geprobeerd hadden Thailand te ontvluchten. Maar die foto was genomen tijdens het officiële bezoek dat Prayut in juni aan premier May bracht. Tien personen zijn hiervoor door het OM in staat van beschuldiging gesteld wegens overtreding van de CCA. Ook meldde het bericht dat Prayut van plan was een satelliet van 91,2 miljard baht aan te schaffen.
Verder op de 2: Palang Pracharath (PPRP) heeft gisteren belastingmaatregelen bekend gemaakt die ze voorstaat om gesalarieerde werkers, graduaties (afgestudeerden) en entrepeneurs te helpen. De werknemers hoeven 10 procent minder inkomstenbelasting te betalen, nieuwe graduates en e-commerce ondernemers krijgen belastingvoordelen wanneer ze een nieuw bedrijf beginnen.
Om dit douceurtje te financieren wil de PPRP het aantal MKB’s dat belasting betaalt, uitbreiden van 3 naar 5 miljoen. De partij denkt ook na over belastingvrijstelling van 2 jaar voor nieuwe e-bedrijven en 5 jaar voor nieuwe graduates.
Het derde bericht meldt dat van de negen leden van het panel dat een voordracht maakt voor de samenstelling van de senaat, zeven leden van de NCPO komen, aldus een geïnformeerde bron. Het panel levert de voordracht met 400 namen op 9 maart in, waarna de NCPO er 194 uitkiest. 50 leden zijn gekozen uit een voordracht van de Kiesraad en 6 zijn uit hoofde van hun functie lid.
Laatste bericht op de 2. De Kiesraad heeft geen bezwaar wanneer premier Prayut de PPRP helpt bij haar verkiezingscampagne, wat in strijd lijkt met zijn positie als ambtsdrager. Het PPRP bestuur gaat Prayut vragen naar zijn mening en beraadt zich nog over zijn inzet. Partijleider Uttama verwacht dat Prayut wel zal meewerken, alhoewel hij de uitnodiging heeft afgeslagen deel te nemen aan debatten met de overige kandidaat-premiers.
Bij zijn besluit heeft de Kiesraad wel een kanttekening geplaatst. Prayut mag zijn positie als premier niet misbruiken op een manier die parlementskandidaten van andere partijen of deze partijen schaadt. Me dunkt een typisch voorbeeld van de kool en de geit sparen.
Prayut’s profiel op zijn Facebook-pagina is donderdag veranderd. Hij wordt nu omschreven als een publiek figuur en niet als ambtsdrager.
Tevens meldt het bericht dat de Kiesraad zijn onderzoek aan het afronden is naar het omstreden Chinese buffet waarmee PPRP geld heeft geworven. Maar de raad moet nog uitzoeken of de partij zich gehouden heeft aan de regels die dienaangaande gelden. Zo mogen overheidsdiensten geen donaties doen en dienen partijen degenen die meer dan 100.000 baht hebben gedoneerd, te melden.

3 maart
• Bangkok Poll: Pheu Thai favoriete partij, Prayut dito premier, maar 53,4 pct weet ’t niet

– Op de 3 een ‘exclusief’ interview met partijleider Thanathorn (Future Forward), in de kop een rising star genoemd. Hij ontvouwt zijn visie op een ‘rechtvaardig, democratisch Thailand dat vrij is van militaire hegemonie, politieke en economische corruptie en ’s werelds grootste kloof tussen rijk en arm’. Leuke man, goeie ideeën, aantrekkelijk voor jonge meiden en miljardair als inmiddels oud-directeur van zijn familiebedrijf in auto-onderdelen. Lezen: The future according to rising star Thanathorn.

4 maart
• Suan Dusit Poll: Politieke conflicten komen terug na verkiezingen, zegt 68 procent

Prayut maakt zondag zijn debuut als kandidaat-premier
4 maart – Als u mocht denken dat bovenstaand verhaal vandaag opening krant is, dan heeft u het mis. Bangkok Post, die Prayut altijd erg veel aandacht geeft [lees: slijmt], opent met het bericht dat de premier zondag in Nakhon Ratchasima zijn debuut maakt als kandidaat-premier. Hij voert in zijn geboorteplaats het woord tijdens een bijeenkomst van Palang Pracharath (PPRP), de partij die hem genomineerd heeft.
De Kiesraad heeft eerder laten weten dat Prayut kan deelnemen aan de partijcampagne, mits hij zijn positie niet misbruikt op een wijze die kandidaten en partijen kan bevoordelen of benadelen. De partij wacht nog op een brief van de Kiesraad waarin de do’s and don’ts worden aangegeven.
Een netwerk van verkiezingswaakhonden, het Civic Election Participation Partnership, zegt dat het Prayut scherp in de gaten houdt. Het waarschuwt hem niet de Kieswet te overtreden, want als ambtsdrager wordt hij geacht neutraal te zijn. Als hij over de schreef gaat, stapt het netwerk naar de rechter.
PPRP kandidaat voor Nakhon Ratchasima Chamlong zegt dat de premier het woord zal voeren op de Save One Market, het grootste commerciële en detailhandels centrum in het Noordoosten. Ook partijleider Utttama en andere partijbobo’s zijn van de partij. Naar verwachting trekt Prayut 20.000 kiezers uit de veertien kiesdistricten van de provincie.

Premier Prayut moet op zijn tellen passen
5 maart – Bovenstaand verhaal dat de opening van pagina 4 vormt, leek me relevanter om Nieuws uit Thailand mee te openen dan de opening van de krant. Die gaat – u raadt het al – over Prayut’s verwachte optreden tijdens een verkiezingscampagne zondag in Nakhon Ratchasima van Palang Pracharath, de partij die hem genomineerd heeft als kandidaat-premier.
Vice-premier Wissanu waarschuwt zijn baas dat hij ‘neutraal’ dient te zijn, want de organieke wet op de verkiezingen bevat een artikel met de eis dat overheidsfunctionarissen politiek onpartijdig dienen te zijn. [Als je het mij vraagt is dat praktisch onmogelijk]
Beste lezers, lieve lezeressen, ik ga nu eens lekker ondeugend zijn en besteed verder geen woord aan de opening, waarvoor BP twee volle kolommen heeft uitgetrokken. Ik vind het volgende bericht veel leuker – en pikanter. Leuke kop trouwens: FFP in ‘fake news’ brouhaha. Probeer dat woord maar eens met dezelfde gevoelswaarde te vertalen. Mijn woordenboek kent het niet eens. Mijn digitale woordenboek zegt: hubbub, katzenjammer, opstootje.
Het incident vormt een goede illustratie van het huidige politieke klimaat in Thailand waarin rivalen proberen elkaar vliegen af te vangen. Lees het zelf maar of liever sla het over: PM tread fine poll line.

5 maart
– Overheidsdiensten, spits je oren, speur naar onjuiste of verdraaide informatie over jezelf en plaats onmiddellijk een correctie, zegt legercommandant Apirat in zijn hoedanigheid van secretaris-generaal van de NCPO. Dat is gisteren na een vergadering van het secretariaat van de NCPO bekend gemaakt door woordvoerder Sirichan.
De overheidsdiensten moeten online media, verkiezingsbijeenkomsten en media-interviews in de gaten houden, met name nu 17 maart (advance voting) en 24 maart (verkiezingen) naderen.
In de noordoostelijke provincie Khon Kaen werkt een forward command van de RTP nauw samen met het provinciaal kantoor van de Kiesraad om de veiligheid in alle 2.637 stembureaus te verzekeren. Ze zijn bezig met een surveillance programma om overtredingen van de kieswetten op te sporen  en houden bepaalde groepen in de gaten die mogelijk onrust willen veroorzaken. De commandant van de provinciale politie hoopt ze dankzij de vergaarde inlichtingen te kunnen arresteren voordat ze hun snode plannen uitvoeren.
– Ik ben inmiddels op pagina 3 beland, die opent met het bericht dat de Kiesraad morgen met actievoerder Srisuwan praat over de petitie die hij tegen partijleider Thanathorn (Future Forward, afgekort FFP) heeft ingediend.
Lastpak Srisuwan, secretaris-generaal van de Association for the Protection of the Constitution, heeft een klacht ingediend over onjuiste informatie die vijf maanden op de website van FFP heeft gestaan. Hij heeft ook een klacht ingediend over secretaris-generaal Piyabutr. Srisuwan gebruikt grote woorden: Ze hebben zich schuldig gemaakt aan misleiding, samenzwering, bedreigingen en laster om kiezers te misleiden.
Het artikel vermeldt verder dat TRC-lid Ruangkrai aanvullende documenten heeft ingeleverd op zijn eerdere klacht over Prayut. Deze lastpak zegt dat Prayut als kandidaat-premier gediskwalificeerd dient te worden omdat hij ambtsdrager is en de wet hem verbiedt aan de verkiezingen deel te nemen.

FFP slaat met rechtszaken terug tegen boosaardige aanvallen
6 maart – Er is geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan. Dat lijkt de drijfveer te zijn van lieden die in het zakelijk verleden van partijleider Thanathorn (Future Forward, FFP) hebben gewroet en hem hebben aangevallen. Maar de vooral bij jonge kiezers populaire partij laat het er niet bij zitten. Ze schakelt de rechter in om zich te verweren tegen de boosaardige aanvallen.
Woordvoerder Pannikar maakte dinsdag bekend dat de partij juridische actie onderneemt tegen Chulcherm Yugala, een voormalig lid van de koninklijke wacht, en T-News die de partij ervan hebben beschuldigd dat ze de monarchie ten val wil brengen. Chulcherm plaatste het bericht op Facebook en online T-News publiceerde het op een van haar websites.
Thanathorn is ook in verband gebracht met een voormalig bedrijf dat van 2003 tot 2006 aandelen heeft gemanipuleerd ten koste van kleine aandeelhouders. Thanathorn’s familie bezat 7 procent. Maar Thanathorn zegt dat hij de aandelen pas in 2014 kocht, nadat het bedrijf was gerehabiliteerd door een nieuwe groep investeerders. Hij kocht ze omdat hem een put optie was aangeboden en verkocht ze weer in 2017.
Investeringsconsultant Nattawut bevestigt op Facebook Thanathorn’s verhaal. Hij zegt dat de nieuwe investeerdersgroep destijds uit bekende rijke families bestond.
Een andere aanval op Thanathorn heeft betrekking op IOC Corporation, waarvan hij 100 procent eigenaar is. Het bedrijf exploiteert houtzagerijen en heeft een houtconcessie wat speculaties heeft opgeroepen dat het een rol heeft gespeeld bij ontbossing.
Maar Thanathorn zegt het bedrijf nooit te hebben gebruikt; het is een zogeheten ‘slapend bedrijf’. De bedrijfsactiviteiten waren bij de registratie breed geformuleerd, wat een normale praktijk is om latere veranderingen te voorkomen. ‘Er één uit te kiezen en die te gebruiken om me aan te vallen, is oneerlijk’, zegt Thanathorn.
Het artikel noemt verder enkele zaken die al eerder gepubliceerd zijn en geen ander doel lijken te hebben om de luis in de (politieke) pels de nek om te draaien. (Bron: website BP, 5 maart)
Mijn conclusie na het lezen van bovenstaand bericht: De aanvallers slaan de plank volledig  mis. Maar ja, politiek is [in Thailand] nu eenmaal een smerig spel.

6 maart
• Partijleider Sereepisuth  beschuldigt soldaat van stalking toen hij campagne voerde voor Seriruamthai
• Apirat ‘beledigd’ door denigrerende opmerkingen Sereepisuth over zijn decoraties

Legercommandant Apirat pikt het niet
6 maart – De kop luidt Apirat goes to court over medals slur. Nog krachtiger zou de toevoeging ignominious zijn geweest, want dan had er gestaan infame verdachtmaking. Voor BP is de rechtsgang van de legercommandant geen opening krant, maar die krijgt toch ruime aandacht.
Apirat is op zijn pik getrapt omdat voormalig politiecommissaris Sereepisuth, partijleider van Seri Ruam Thai, denigrerende opmerkingen heeft gemaakt over de militaire decoraties op zijn uniform. Apirat vindt ze ‘smadelijk en beledigend’. Hij zegt dat Sereepisuth als voormalige hoge politie-officier een beter begrip zou moeten hebben van militaire decoraties en hun oorsprong, met name die door de koning zijn verleend.
Terzijde: Ik denk dat Bullebak dat heel goed begrijpt. Ik heb zelf wel eens Apirat’s decoraties blikken medailles genoemd. Waarschijnlijk zijn ze gekocht in een speelgoedwinkel, want enige oorlogservaring heeft Apirat, voor zover ik weet, niet. En heldendaden staan ook al niet op zijn cv.
Apirat, die tevens secretaris-generaal van de NCPO is, heeft het juridisch team van de NCPO opdracht gegeven drie aanklachten in te dienen. Twee voor de verdachtmaking wegens smaad en overtreding van de draconische Computer Crime Act (omdat de gewraakte opmerking tijdens een Facebook interview is gemaakt) en de derde omdat hij een soldaat had afgeblaft die hem maandag volgde tijdens zijn campagne in Prachin Buri.
Volgens Bullebak om hem te observeren, maar volgens Apirat was die soldaat alleen maar aanwezig om de orde te bewaken. De soldaat had niets gedaan, wat Sereepisuth’s politieke activiteiten hinderde. NCPO-woordvoerder Winthai zegt dat de soldaat beleefd en respectvol was, hoewel Bullebak harde woorden tegen hem had gebruikt. Omdat het is vastgelegd op een videoclip kunnen de mensen zelf hun mening vormen over wat ze gezien hebben, zegt Winthai.
Wie durft te zeggen dat politiek saai is?

Rechtszaken zijn lastercampagne, zegt FFP
6 maart – Future Forward heeft gisteren fel gereageerd op de dagvaarding van haar adjunct-partijleider Phongsakon voor zijn rol bij de verspreiding van nepnieuws over minister van Defensie Prawit. FFP-woordvoerder Pnanika zegt dat velen het gewraakte bericht op Facebook hebben gedeeld, maar slechts enkelen zijn door het OM opgeroepen voor verhoor, wat het vermoeden wekt dat de wet als politiek middel wordt misbruikt.
Het bericht meldt dat Prawit 12.000 baht uit het defensiebudget heeft uitgegeven aan een kopje koffie. Evenals in het websitebericht ontbreekt in het krantenbericht een nadere toelichting. Zodra Phongsakon besefte dat het bericht onjuist was, verwijderde hij het van zijn Facebook-pagina en plaatste een excuus.
‘Het bericht veroorzaakte geen paniek en had geen gevolgen voor de nationale veiligheid. Als het iemand trof, kan dat alleen Prawit zijn’, aldus Pannika. Ze merkt op dat dit de tweede zaak over een computermisdrijf is, die gericht is op leidende figuren van de partij.
Partijleider Thanathorn, FFP registrar Klaikong en bestuurslid Jaruwan zijn eerder aangeklaagd voor het plaatsen van onjuiste informatie op de sociale media. In juni schreven ze dat het regime bezig was met poaching van voormalige parlementsleden [letterlijk stropen, dus probeerden hen achter hun karretje te spannen].
Pannika zegt: ‘Wij menen dat de CCA problematisch is. De wet stelt zware straffen en neigt ertoe misbruikt te worden om politieke tegenstanders tot zwijgen te brengen.’ Maar IB-hoofd Surachate ontkent dat de actie tegen Phongsakon politieke gemotiveerd is.
Thanathorn schreef gisteren op zijn Facebook-pagina dat Facebook gebruikt wordt om hem en zijn partij in diskrediet te brengen. Hij noemde de twee affaires die ik al vermeldde in het bericht FFP slaat met rechtszaken terug tegen boosaardige aanvallen.

6 maart
– Inmiddels ben ik beland op pagina 3, die nog twee verkiezingsberichten bevat. Pagina 2 kan wel even wachten. RTP adjunct-hoofd Srivara heeft agenten in het hele land gewaarschuwd geen politiek getint onderzoek te doen. Zijn waarschuwing is een reactie op een peiling door de provinciale politie van Chiang Mai die kritiek heeft opgeroepen.
Alhoewel de peiling door het korps een ‘interne zaak’ werd genoemd kan die door de bevolking beschouwd worden als bevooroordeeld. Het korps heeft van Srivara het bevel gekregen onmiddellijk met de peiling te stoppen en kreeg als toetje een reprimande.
Een schriftelijke berisping vindt Srivara niet nodig: ‘Een reprimande is genoeg om andere politiekorpsen af te schrikken iets soortgelijks te doen.’ Wel gaat hij de Kiesraad vragen na te gaan of de organieke wet op de verkiezingen is overtreden. De wet verbiedt opiniepeilingen die de bevolking misleiden of hun beslissingen kunnen beïnvloeden. Tevens verboden zijn de bekendmaking van peilinguitslagen zeven dagen voor de verkiezingen.
De controversiële peiling werd maandag bekend toen leden van een Line app groep genaamd ‘191 Chiangmai’ met naar verluidt 39.000 leden door het korps werd gevraagd naar hun mening over de verkiezingen. Een van de vragen luidde: Wie van de premier-kandidaten zou u kiezen om premier te worden?
– Het derde verkiezingsbericht bevat een verdediging door premier Prayut van de rol van het panel dat een shortlist van 400 kandidaten maakt voor de Senaat. Hij zegt dat het door vice-premier Prawit geleide panel het beste voor heeft met de belangen van de bevolking. De senatoren komen uit verschillende bevolkingsgroepen, maar namen noemde hij gisteren niet.
De NCPO kiest uit de shortlist 194 personen. Samen met 50 personen gekozen in een procedure geleid door de Kiesraad en 6 personen die uit hoofde van hun functie lid zijn, vormen ze de 250 leden tellende Senaat.
Overigens bevat de voorpagina ook nog een verkiezingsbericht. Premier Prayut laat in het midden of hij zondag tijdens een campagne van Palang Pracharath in Nakon Ratchasima het woord voert. Hij zegt zijn juridisch team gevraagd te hebben wat hij wel en niet kan doen op grond van de Kieswet. De partij wil dat Prayut bij twee gelegenheden spreekt: in zijn geboorteplaats Nakhon Ratchasima en kort voor de verkiezingen.
– De Administrative Court zegt geen formeel verzoek te hebben gehad om een interpretatie te geven of het hoofd van de NCPO [dus Prayut] een overheidsfunctionaris is en uit hoofde daarvan niet genomineerd kan worden als kandidaat-premier.
Politieke partijen en groepen hebben deze vraag voorgelegd aan de Kiesraad en premier Wissanu heeft eerder verklaard dat Prayut geen overheidsfunctionaris is, maar een political office holder, wat hem in staat stelt te worden genomineerd als kandidaat, zoals Palang Pracharath heeft gedaan. [Leuk woordenspelletje]
Volgens Wissanu is de bestuursrechter trouwens niet bevoegd te oordelen of Prayut al dan niet een overheidsfunctionaris is; dat is het pakkie-an van de Kiesraad.

7 maart
• Investeerders houden hun hand op de knip na teleurstellend vierde kwartaal…
• …en wachten gespannen op uitslag ontbindingszaak Thai Raksa Chart
• Hoofdindex SET zakt 13,49 punten (0,82 procent in omzet) vanwege TRC-zaak
• 1.200 agenten bewaken donderdag Constitutionele Hof ivm vonnis TRC-zaak
• Legerofficier doet aangifte tegen Sereepisuth, zegt uitgescholden te zijn terwijl hij dienst deed
• UDD-leider Jatuporn lanceert ‘send Prayut home’ campagne, vraagt supporters: Stem op Pheu Chat

Constitutionele Hof zwaar bewaakt vanwege TRC-zaak
7 maart – Is Thailand eigenlijk wel rijp voor de democratische bestuursvorm? Die vraag welde bij me op toen ik vanochtend het nieuws op de voorpagina van Bangkok Post zag. Het Constitutionele Hof  wordt beschermd door 900 politieagenten [volgens de website 1.200] en de legercommandant heeft een bijeenkomst belegd die door de krant ‘a show of support’ wordt genoemd. Dat zijn twee gebeurtenissen die je in een democratie niet zou verwachten.
Het Constitutionele Hof is door de Kiesraad gevraagd Thai Raksa Chart, een offspring van voormalig regeringspartij Pheu Thai, te ontbinden omdat ze prinses Ubolratana heeft genomineerd als kandidaat-premier, een daad die wordt beschouwd als vijandig jegens de monarchie.
Wanneer het Hof TRC schuldig acht, verliezen de bestuursleden hun politieke rechten voor tenminste 10 jaar of levenslang. De TRC-kandidaten (108 in het partijlijstsysteem en 176 in kiesdistricten) kunnen niet aan de verkiezingen deelnemen omdat de wet voorschrijft dat een kandidaat tenminste 90 dagen voorafgaand aan de verkiezingen lid moet zijn geweest van de partij waarvoor hij uitkomt.
De veiligheidsmaatregelen liegen er niet om. De politie heeft drie layers of security rond het Hof ingesteld. De binnenste ring is de rechtszaal. Daar worden alleen 16 vertegenwoordigers van de Kiesraad en 16 van TRC toegelaten na het passeren van een metaaldetector poortje. Verslaggevers en supporters kunnen de beraadslagingen in een aparte ruimte via een beeldscherm volgen. In de middelste ring is de wet op openbare bijeenkomsten van kracht en in de buitenste ring worden politieposten ingericht.
De politie verwacht dat 200 supporters hun opwachting maken om de TRC-leiding een hart onder de riem te steken. TRC-strateeg Chaturon heeft op zijn Facebook-pagina de supporters opgeroepen thuis te blijven ter voorkoming van ‘complicaties’.
Steunbetuiging voor Apirat
Het andere bericht op de voorpagina geeft ook te denken over wat democratie voorstelt in Thailand. Legercommandant Apirat heeft een bijeenkomst belegd van 700 legerofficieren, maar verluidt over de rol van het leger als vredebewaarder in de aanloop naar de verkiezingen, maar de krant meent dat de bijeenkomst is bedoeld als show of support, zoals de kop luidt.
Apirat heeft het moeilijk. Eerder verzette hij zich tegen de door politieke partijen voorgestelde bezuinigingen op defensie en afschaffing van de dienstplicht. Het laatste nieuws is dat hij de rechter heeft ingeschakeld tegen partijleider Sereepisuth (Seri Ruam Thai), voormalig politiecommissaris. Die zou ‘beledigende’ opmerkingen hebben gemaakt over Apirat’s decoraties en een legeroffier  uitgekafferd hebben die hem tijdens een campagnebezoek hinderlijk volgde.
De officier heeft zelf ook aangifte gedaan bij de politie, meldt de krant in de opening van pagina 2. Van de ‘scheldpartij’ circuleert een videoclip, waarop onder andere te beluisteren valt dat Sereepisiuth zegt: ‘Ga weg. Vertel je baas dat hij zich niet moet bemoeien met civiele zaken. Soldaten moeten het land verdedigen, niet andere mensen volgen.’ De officier antwoordde: ‘Ik doe alleen maar mijn plicht.’ NCPO-woordvoerder Winthai verdedigt de officier en soldaten hebben hem geprezen voor zijn geduld, aldus een bron.
Voorafgaand aan de bijeenkomst leidde Apirat zijn manschappen naar een standbeeld van koning Rama V om die eer te bewijzen en de eed van trouw te bevestigen. Dat is niet iets wat voor de hand ligt als je zeker bent van je positie. Daarop wijst ook een interne memo, waarin Apirat oproept de eer van het leger te verdedigen.

7 maart
– Behalve de artikelen over de bewaking van het Constitutionele Hof en de door Apirat belegde steunbijeenkomst bevat de voorpagina nog een derde bericht. Volgens mij een storm in een glas water maar de media menen op een schandaal te zijn gestuit. Ze meldden dat zeven leden van de Kiesraad een buitenlandse trip hebben gemaakt, wat 12 miljoen baht heeft gekost, en tot uitstel van de Kiesraadvergaderingen deze week leidde c.q. leidt.
De commissarissen reisden naar Engeland, de VS, Zwitserland en Singapore. Niets bijzonders, zegt Kiesraad secretaris-generaal Jarungvith. Ze hebben de locaties voor advance voting geïnspecteerd, wat wettelijk verplicht is. De Kiesraad controleert ook op 17 maart advance voting locaties, maar dan zullen de kosten aanzienlijk lager zijn omdat het om binnenlandse plaatsen gaat. Jarungvith ontkent dat vergaderingen zijn vervallen of uitgesteld; indien nodig worden teleconferenties gehouden.
– Follow-up op de berichtgeving over Prayut’s medewerking aan de verkiezingscampagne van Palang Pracharath (PPRP), zondag in zijn geboorteplaats Nakhon Ratchasima. Volgens een bron is het onwaarschijnlijk dat Prayut, die door de partij is genomineerd als kandidaat-premier, dit doet.
Het PPRP-bestuur heeft er gisteren over vergaderd en geconcludeerd dat de partij meer zou verliezen dan winnen wanneer Prayut acte de présence geeft. Voorkomen moet worden dat Prayut de Kieswet overtreedt, omdat hij als ambtsdrager neutraal dient te blijven. Prayut heeft zelf erkend dat hij voorzichtig dient te opereren.
Zaterdag houdt de partij een rally in Khon Kaen, zondag in Nakhon Ratchasima en maandag in Chiang Rai. Partijleider Uttama meent dat de partij geen nadeel ondervindt van Prayut’s afwezigheid. Vice-premier Wissanu zei eerder dat Prayut aan de campagne kan deelnemen. Hij zegt dat de Kiesraad er geen bezwaar tegen heeft mits hij zijn positie niet misbruikt.

Stop geheimhouding Senaat
[…] 8 maart – Voor het commentaar van BP heb ik het minste aantal woorden nodig. Het bevat een pleidooi om de keuze van senatoren door het panel dat een shortlist heeft samengesteld en de keuze die de NCPO daaruit maakt, openbaar te maken. De enige naam die nu bekend is, is die van panelvoorzitter vice-premier Prawit.
Zaterdag gaat de shortlist met 400 namen naar de NCPO, die er 194 uitkiest. De Senaat bestaat uit 250 leden met 6 die uit hoofde van hun functie lid zijn en 50 die eerder uit diverse beroepsgroepen zijn geselecteerd in een procedure geleid door de Kiesraad.

Thai Raksa Chart ontbonden; trieste dag voor supporters
8 maart – De uitspraak van het Constitutionele Hof donderdag kan nauwelijks als een verrassing zijn gekomen, want had de koning in een verklaring niet gezegd dat de nominatie van prinses Ubolratana ongepast was. Ze mag dan haar titel hebben opgegeven toen ze met een Amerikaan trouwde, maar ze is nog steeds lid van de koninklijke familie. En het woord van de koning weegt zwaar in Thailand.
Donderdagmiddag beval het Hof unaniem de ontbinding van Thai Raksa Chart, die de vermetele moed had gehad de prinses te nomineren als kandidaat-premier. De veertien bestuursleden zijn 10 jaar uitgesloten van een politieke functie en mogen ook geen bestuurslid worden van een andere partij.
TRC partijleider Preechapol zei na de uitspraak dat hij en zijn kompanen ‘deeply saddened’ zijn door de uitspraak. De prinses die in Berlijn is voor een vakantiebeurs, schreef voorafgaand aan de uitspraak op Instagram: ‘Today, I would go ahead and continue to work for Thailand.’ Ook Preechapol zei zoiets: ‘No matter what status we’r in, we’ll do something good for the country.’
Als gevolg van de ontbinding zijn de 282 parlementskandidaten van TRC politiek dakloos en kunnen ze niet meedoen aan de verkiezingen. Enkelen hadden het Hof gevraagd daarmee rekening te houden, maar daarin voorziet de wet niet. (Bron: website BP 7 maart)

8 maart
• Hogere bestuursrechter bevestigt: Constitutionele Hof mag TRC ontbinden

TRC legt niet helemaal het hoofd in de schoot
8 maart – De krant schreeuwt vandaag in 4 cm hoge kapitalen TRC DISSOLVED boven het openingsartikel [het aantal typografische punten weet ik niet, want dat liniaaltje heb ik niet meegenomen naar Thailand]. De gehele voorpagina is gewijd aan het ‘drama’ en tot overmaat van ramp is ook pagina 2 gewijd aan de verkiezingen, waardoor alleen pagina 4 overblijft voor het gewone nieuws [pg 3 is een advertentiepagina].
De foto op de voorpagina, een vierkolommer, toont het TRC-bestuur dat staand naar het vonnis luistert. Negen ernstig kijkende mannen en vijf vrouwen. Verder bevat de pagina drie kaders. Eén met de namen van de bestuursleden en portretjes gevat in een cirkeltje ter grootte van een satang, een kader met gegevens over de drie Thaksin Shinawatra-linked party dissolution cases en een kader met de hoofdpunten van het vonnis.
De platte tekst, zoals de uitdrukking luidt, voegt weinig toe aan het websitebericht. Nieuw is dat prinses Ubolratana na het vonnis op Twitter schreef: ‘I already knew. This is sad and depressing.’
Ook de opening van pagina 2 is gewijd aan de TRC-zaak. De partij is taking a defiant stance (uitdagende positie), aldus een bron, want ze gaat haar supporters oproepen om bij de verkiezingen No te stemmen, een mogelijkheid die het Nederlandse stembiljet niet kent. De partij wil daarmee voorkomen dat haar supporters in de handen vallen van andere partijen in de kiesdistricten waarvan TRC verwachtte dat ze zou winnen.
Kortom: Het bleef nog lang onrustig in de stad [de titel van een show van Robert Long en Leen Jongewaard uit 1984, later in allerlei varianten gebruikt].

8 maart
– Het Open Forum for Democracy Foundation (P-Net) zegt dat de nieuwe Kiesraad de eerste zes maanden van zijn bestaan in gebreke is gebleven. Het heeft gefaald een sterk gevoel van verantwoordelijkheid te tonen, te bevestigen dat de raad niet wordt beïnvloed door politieke partijen of te laten zien dat naar vrije en eerlijke verkiezingen wordt gestreefd.
De raad heeft slechts één van vele door politieke partijen geuite klachten bij het Constitutionele Hof gedeponeerd, aldus P-Net, waarmee de TRC-zaak wordt bedoeld. De Kiesraad heeft ook niets gedaan met het verzoek om na te gaan of premier Prayut als ambtsdrager wel genomineerd had mogen worden door Palang Pracharath als kandidaat-premier. De Kiesraad zegt daarover dat die zaak lange tijd gaat duren. P-Net kraakt nog meer kritische noten, maar die laat ik lopen.
– Laatste bericht waarbij ik me afvraag of het eigenlijk wel nieuws is. De Democraten en Bhumjaithai zijn vol vertrouwen dat ze de verkiezingen winnen en genoeg stemmen zullen scoren om een nieuwe coalitieregering te vormen, geleid door de Democraten. Mag u zelf lezen: Democrats, Bhumjaithai confident of election win.

9 maart
• Japan financiert luchthaven HSL en steunt Chachoengsao smart city in de EEC
• Kiesraad: Voormalige TRC-bestuursleden mogen kandidaten van andere partijen helpen

Prayut bezoekt vier provincies, maar waarom juist deze?
9 maart – Na een weekje rust om te genezen van een oogontsteking gaat premier Prayut er de komende twee weken hard tegenaan. Hij bezoekt vier provincies om zich op de hoogte te stellen van overheidswerken en laten dat nou ‘toevallig’ dezelfde provincies zijn waarin Palang Pracharath, de partij die hem genomineerd heeft als kandidaat-premier, enkele dagen eerder grote campagnes houdt.
De krant besteedt de meeste aandacht aan zijn bezoeken aan Khon Kaen en Nakhon Ratchasima. In Khon Kaen woont hij de opening bij van het nieuwe spoorwegstation en inspecteert de aanleg van een dubbelspoorlijn tussen Thanon Jira (Nakhon Ratchasima) en Khon Kaen. Op het tracé wordt een proefrit gemaakt.
’s Middags inspecteert hij het werk aan een rijksweg tussen Bang Pa-in (Ayutthya) en Nakhon Ratchasima. Daarna komen Chiang Rai en Nakhon Si Thammarat aan de beurt, maar wat hij daar precies gaat doen, vermeldt het openingsartikel van de krant niet.
Palang Pracharath (PPRP) heeft nog niet besloten of ze Prayut gaat vragen medewerking te verlenen aan haar campagnes. Zijn eventuele aanwezigheid ligt gevoelig omdat hij als ambtsdrager neutraal dient te blijven. Partijleider Uttama, voormalig minister van Industrie, zegt dat Prayut’s bezoeken aan de vier provincies niets te maken hebben met de partij. Hij meent ook dat diens weigering om in de debat te gaan met kandidaat-premiers van andere partijen of menigtes toe te spreken geen gevolgen zal hebben voor de partij, want ‘andere methodes om stemmen te werven kunnen gebruikt worden’. Verder kondigde Uttama een verrassing aan, kort voor de verkiezingen. ‘Please, wait and see.’
Politicoloog Yuttaporn van de Sukothai Thammathirat Open University meent dat hoewel Prayut’s bezoeken aan het land niet beschouwd kunnen worden als campagnevoeren, ze ongetwijfeld invloed zullen hebben op de populariteit van PPRP, derhalve haar legitimiteit ondermijnend wanneer deze partij de verkiezingen wint.
Ontbinding Tha Raksa Chart heeft ‘geen gevolgen’ voor verkiezingsuitslag
Ik plak maar gelijk het tweede bericht over de verkiezingen op de voorpagina eraan vast. Daarin zegt mevrouw Sudarat, hoofd van Pheu Thai’s strategiecommissie, dat de ontbinding van Thai Raksa Chart, een partij die beschouwd wordt als een politieke bondgenoot van Pheu Thai, geen grote invloed zal hebben op de verkiezingsuitslag omdat ‘de politiek wordt gedomineerd door pro- en anti-regime partijen’. ‘De supporters van TRC brengen hun stem uit op een partij die hun politieke positie deelt in plaats van te stemmen op een partij in het andere kamp.’
Het artikel refereert ook nog even aan de veronderstelde alliantie die beide partijen hadden afgesproken. TRC zou in de kiesdistricten 176 kandidaten stellen en Pheu Thai zou alleen meedoen in 250 van de 350 kiesdistricten, waarin ze verwachtte te winnen. Samen zouden ze dan voldoende zetels hebben om de nieuwe regering te vormen. Maar dat plannetje gaat dus mooi niet door omdat TRC kassie wijlen is.

10 maart
• Pheu Thai bedreigd met verzoek tot ontbinding, junta jaagt op webmaster Future Forward
• Ex TRC-leiding peinst over nieuwe aanval op junta
• Chart Pattana stelt rally in Korat uit omdat die samenvalt met Prayut’s bezoek

10 maart
Partijleider Thanathorn van Future Forward is in de verdediging geschoten omdat hij er op de sociale media van beschuldigd wordt beloofd te hebben Thaksin thuis te brengen. Maar dat is een grove vertekening van wat hij gezegd heeft; hij heeft alleen opgeroepen tot recht voor iedereen die getroffen zijn door politieke conflicten – ondanks hun politieke banden. Thanathorn zei dat de leiders daarvoor verantwoordelijk dienen te worden gesteld.
In het interview stelt hij voor de strafrechtelijke zaken tegen Thaksin te heropenen. ‘Ik heb niet voorgesteld hem terug te brengen. Ik heb voorgesteld dat wanneer we verzoening willen, de enige manier is protestleiders van alle kleuren en degenen die de rechten van mensen hebben geschonden, verantwoordelijk te houden. Ze moeten een eerlijk en onafhankelijk rechtsproces ingaan.’
Het andere bericht meldt dat de Thaise kiezers in Maleisië gisteren in groten getale naar de ambassade in Kuala Lumpur kwamen om hun stem uit te brengen. 4.139 Thai hadden zich geregistreerd, velen die voor het eerst stemden, een aantal dat niet op één dag terecht kon in het stembureau, dus dat gaat ook vandaag open.

11 maart
• Nida Poll: Meeste respondenten begrijpen nieuw stembiljet niet
• Kalasin: Kandidaat Prachathai verlaat partij wegens gebrek aan steun
• Eerste verkiezingscampagne van Palang Pracharath in NO trekt slechts honderden supporters
• Abhisit tegen terugkeer Prayut als premier na de verkiezingen

Twee verkiezingsberichten
11 maart – Partijleider Abhisit (Democraten) steunt niet Prayut’s terugkeer na de verkiezingen als premier (al gemeld in Nieuws van de website), maar zijn aankondiging is met scepsis ontvangen door voormalig regeringspartij Pheu Thai en Palang Pracharath (PPRP) voegt de krant eraan toe.
Prominent PT-lid Anusorn vraagt Abhisit of hij op persoonlijke titel sprak of het standpunt van de partij verwoordde. Hij roept de bestuursleden van de Democraten op Abhisit’s verklaring als officieel partijstandpunt te bevestigen.
Ook de PPRP, die Prayut genomineerd heeft als kandidaat-premier, reageerde negatief. Suriya Juangroongruankit, verantwoordelijk voor de partijstrategie in het Noordoosten, zei gisteren dat er slechts drie partijen zijn, die getipt worden om de kern van de nieuwe regering te vormen: Democraten, Pheu Thai en PPRP. ‘Betekent dit dat hij de handen ineen slaat met Pheu Thai?’
Politicoloog Yuttaporn veronderstelt dat Abhisit’s uitspraak te maken kan hebben met de resultaten van een onderzoek, waaruit bleek dat de Democraten minder dan 100 zetels zullen winnen.
Kiesraad vindt kartonnen dozen oké
De Kiesraad zegt in het tweede verkiezingsbericht dat het gebruik van kartonnen dozen bij de stemming in Maleisië, zaterdag en zondag, als geïmproviseerde stembus ‘perfectly legal’ is. Op de sociale media vragen internetters zich af of het gebruik wel in de haak was.
De ambassade waarin het stembureau was gevestigd, nam haar toevlucht tot de noodoplossing omdat ze werd overrompeld door het grote aantal kiezers. Ze beschikte slechts over drie stembussen die elk 180 kiezers per uur konden verwerken.
Kiesraad secretaris-generaal Jarungvith zegt dat er niets verkeerd was aan het gebruik van de kartonnen dozen zolang de stembiljetten direct door de kiezers in de dozen werden gedeponeerd en ze in het geheim het biljet invulden. ‘Het enige nadeel was dat het er niet pretty uitzag.’
Thaksin’s zoon Phantongtae Shinawatra heeft de Kiesraad gevraagd onderzoek te doen naar de klacht van een Twitter-gebruiker dat vijfhonderd stembiljetten in China vermist zijn geraakt en dat iemand de plaats van anderen had ingenomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat van de 586 geregistreerde kiezers 581 een oproepkaart hebben ontvangen. De ontbrekende vijf konden niet bereikt worden omdat hun adres niet duidelijk was.

Aanbevolen ter lezing: twee columns
12 maart – Twee columns in de krant van gisteren beveel ik graag ter lezing aan. Als eerste Think Pragmatic van Veera Prateepchaikul. Hij schrijft dat de meeste buitenlandse media en mensenrechtenorganisaties, Amnesty International Thailand in het bijzonder, de ontbinding van Thai Raksa Chart door het Constitutionele Hof hebben beschouwd als de zoveelste poging van de militaire junta gebruik te maken van een vermeend bevooroordeeld juridisch systeem om haar politieke opponenten het zwijgen op te leggen en de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken.
‘Het lijkt erop dat hun negatieve reacties en sympathie voor TRC geuit zijn nadat ze de woorden “schuldig” en “ontbinding” hadden gehoord’, schrijft hij. Amnesty was erg snel, zo’n een of twee uur nadat het Hof het vonnis had voorgelezen. ‘Wanneer AI iets discreter was geweest en wat langer had gewacht op een Thais staflid met een juridische achtergrond, had de organisatie met een beter geïnformeerde en redelijke verklaring kunnen komen.’
Veera wijst op de passage in het vonnis die de rol van de monarchie sinds 1932 toelicht en haar status boven de politiek stelt. Het Hof beschouwde TRC’s nominatie van prinses Ubolratana als kandidaat-premier daarom ‘hoogst ongepast’, aldus een verklaring van een van de rechters. Klik hier om Veera’s zoals altijd doorwrochte column te lezen.
De tweede column van Paritta Wangkiat bevat een aardig detail dat ik nog niet had gelezen. Direct nadat het Constitutionele Hof Thai Raksa Chart de nek had omgedraaid, dook op de sociale media de hashtag Dissolved to death yet I still won’t vote for Uncle op, waarmee premier Prayut wordt bedoeld die als koosnaampje Uncle Tu heeft. Is geen woord Spaans bij, dunkt me. Paritta noemt het verlies van TRC geen winst voor het pro-regime kamp en da’s een hele geruststelling voor het pro-democratie kamp. Ook lezen, klik hier. (Bron: website BP, 11 maart)

12 maart
• FFP vraagt Kiesraad: Verwijder beeld van Thanathorn met Thaksin op scherm in Hat Yai…
• … Kiesraad schrapte eerder hate-speech over FFP op sociale media

Abhisit gooit de knuppel in ’t hoenderhok; PPRP wankelt
12 maart – De aankondiging van partijleider Abhisit (Democraten) dat hij Prayut niet zal steunen wanneer die na de verkiezingen wil terugkeren als premier, is als een bom ingeslagen bij Palang Pracharath (PPRP), de partij die hem heeft genomineerd als kandidaat-premier. PPRP wacht een zware taak om de stemmen in de wacht te slepen die ze nodig heeft, schrijft Bangkok Post in haar openingsartikel vandaag.
De ‘bom’ van Abhisit bemoeilijkt de PPRP campagne, met name in het Noorden en Noordoosten die bolwerken zijn van voormalig regeringspartij Pheu Thai, aldus een hoog geplaatste PPRP-bron. De PPRP opereert in beide regio’s in de schaduw van PT; Abhisit’s anti-regime standpunt kan gebruikt worden het momentum gaande te houden, zegt de bron.
De Democraten zijn tot nu toe beschouwd als sympathisant van het regime, dus wordt deze laatste zet gezien als een verandering van taktiek. PPRP zwaargewichten zijn, aldus de bron, onthutst door Abhisit’s aankondiging. Ze zien die als een poging zich collectief te keren tegen PPRP, met name omdat Bhumjaithai partijleider Anusin onlangs het regime een koude douche heeft gegeven.
Suthep Thaugsuban, medeoprichter van de Action Coalition of Thailand, heeft Abhisit ervan langs gegeven. Suthep [waarom doet hij mij toch denken aan Judas?] is voormalig lid van de Democraten en was in de regering Abhisit vice-premier. Hij was de kwade genius achter het neerslaan van de roodhemdprotesten en leidde in 2013 en 2014 het verzet tegen de regering Yingluck. Judas, pardon Suthep, vraagt zich af of Abhisit nu onder éen hoedje speelt met Thaksin met als doel de volgende premier te worden.
Terwijl Prayut zijn mond houdt over de kwestie, zegt PPRP partijleider Uttama, voormalig minister van Industrie: ‘It’s up to the people. De PPRP gaat door met haar verkiezingscampagne. There is nothing for us to say, behalve dat we Prayut steunen als premier.’
Overladen met kritiek zegt Abhisit dat hij geen persoonlijke rancune tegen Prayut heeft. Hij is hem dankbaar voor zijn steun toen hij premier was te midden van de politieke crisis. Maar Prayut’s aanblijven met de PPRP-leiding naast hem kan gemakkelijk leiden tot politieke conflicten. Abhisit zegt: ‘Bij mijn besluitvorming spelen persoonlijke relaties geen rol. Ik moet beslissen op basis van lange-termijn voordelen voor het land.’
Wanneer de Democraten het niet eens kan worden met andere partijen gaat ze de oppositie in. Samenwerking met Pheu Thai is uitgesloten, samenwerking met PPRP is alleen mogelijk als ze democratische principes aanhangt, zegt Abhisit.
Volgens adjunct-partijleider Nipit sluit de partij de mogelijkheid niet uit dat wordt samengewerkt met de PPRP. Hij zei gisteren dat de partijleden achter Abhisit staan en verwachten dat de partij meer zetels scoort dan PPRP.

Vier verkiezingsberichten
12 maart – En dan nu de vier verkiezingsberichten die ik hierboven noemde, want daar zult u nu wel naar snakken [maar niet heus]. Mevrouw Sudarat, hoofd van de strategiecommissie van Pheu Thai, wil weten of de Democraten van plan zijn hun handen ineen te slaan met Palang Pracharath nadat partijleider Abhisit heeft verklaard dat hij Prayut niet zal steunen bij zijn rentree als premier.
Sudarat, tevens kandidaat-premier van PT, zegt dat er twee opties zijn na de verkiezingen: deel uitmaken van een regeringscoalitie of oppositie. Ze zegt: ‘Abhisit en de partij moeten kiezen want er is geen neutrale zijde in het Huis [van Afgevaardigden]. Abhisit moet aangeven of zijn partij zich aansluit bij een door de PPRP geleide coalitie of niet. Laat geen ruimte voor twijfel omdat de mensen zullen denken dat, hoewel je Prayut niet steunt, je partij nog steeds bereid is met de PPRP samen te werken.’
Tweede bericht. Adjunct partijleider Phongsakon (Future Forward) heeft zich gemeld bij de politie om een aanklacht in ontvangst te nemen wegens het online delen van nepnieuws. Heeft betrekking op het bericht dat Prawit 12.000 baht uit het defensiebudget zou hebben uitgegeven aan een kopje koffie.
Pongsakon zegt het slachtoffer te zijn van een complot om hem en zijn partij in diskrediet te brengen. Hij had aanvankelijk geen idee dat het nepnieuws was omdat het door een betrouwbaar persagentschap werd gemeld. Ook enkele legerofficieren hadden het bericht gedeeld. Zodra hij in de gaten kreeg dat het onzin was, heeft hij het verwijderd.
Derde bericht. Vice-premier en minister van Justitie Prajin wil dat de Kiesraad onderzoek doet naar de verkiezingsbelofte van Bhumjaithai om de verbouw van marihuana te liberaliseren. Prajin zegt dat die belofte de bevolking op het verkeerde been kan zetten. De mensen zouden kunnen denken dat ze marihuana in hun achtertuintje mogen verbouwen.
De partij heeft inmiddels een videoclip van 8 minuten gemaakt waarin ze haar plan toelicht. De partij stelt Californië ten voorbeeld waar elk huishouden zes planten mag kweken. Woordvoerder Settapong denkt dat het twee jaar duurt om het plan te realiseren wanneer ze lid wordt van de nieuwe regering.
Vierde en laatste bericht. De Kiesraad heeft een klacht van verkiezingskandidaat Parit (Democraten) in Bangkok weggewuifd over door de raad gedrukte pamfletten die fouten bevatten. Adjunct secretaris-generaal Nat zei gisteren dat kiezers ook uit andere bronnen informatie kunnen halen, waaronder een app van de Kiesraad.
Parit’s klacht is een reactie op een pamflet dat in Londen is uitgedeeld waarop direct boven zijn foto de naam Pheu Thai staat. Kiezers zouden kunnen denken, zegt hij, dat hij kandidaat staat voor aartsrivaal Pheu Thai.

13 maart
• Kiesraad: Chinees buffet van PPRP in december niet in strijd met de wet, partij gaat vrijuit
• Kiesraad nodigt buitenlandse waarnemers uit voor verkiezingen

Palang Pracharath ontspringt de dans; Kiesraad gebeten hond
13 maart – Het Chinese banket waarmee Palang Pracharath (PPRP) in december 650 miljoen baht ophaalde, heeft de zegen gekregen van de Kiesraad. De raad zegt dat de partij niet de organieke wet op de politieke partijen heeft overtreden, wat haar op ontbinding zou komen te staan.
Aan de 120 tafels zaten 40 vertegenwoordigers van rechtspersonen en 84 individuen aan, waaronder geen buitenlanders, buitenlandse rechtspersonen of binnenlandse bedrijven met buitenlanders als grootaandeelhouder.
De ‘vrijspraak’ is slecht gevallen bij de Association for the Protection of the Constitution (APC), die de Kiesraad had gevraagd onderzoek te doen naar het culinair exuberante vreet- en drinkfestijn. Secretaris-generaal Srisuwan, door de krant een ‘politieke stokebrand’ genoemd, beticht de raad van onzorgvuldigheid omdat niet nagegaan is of zich overheidsdiensten of ambtenaren onder de eters bevonden.
Srisuwan wijst erop dat ambtenaren van de gemeente Bangkok en de Tourism Authority of Thailand geld hebben gedoneerd, wat verboden is. De Kiesraad had ook moeten onderzoeken, zegt hij, hoe enkele rechtspersonen geld hebben kunnen doneren, terwijl ze verliesgevend zijn.
Kiesraad secretaris-generaal Jarungvith zegt dat er bij de raad nog meer petities tegen PPRP liggen, maar deze was de minst gecompliceerde, dus is al eerste behandeld. Een andere petitie die nog niet is bestudeerd, heeft betrekking op vermeend machtsmisbruik van voormalige kabinetsministers die de leiding van de partij vormen. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Steun voor No Vote-campagne in Phrae neemt toe
13 maart – Supporters van Woravat Auapinyakul, die politiek dakloos is geworden door de ontbinding van Thai Raksa Chart, zijn in de provincie Phrae een campagne begonnen om kiezers in de twee kiesdistricten te bewegen No te stemmen. Als het aantal Nee-stemmen het aantal stemmen op andere kandidaten overtreft, moeten er herverkiezingen worden gehouden, die Pheu Thai de kans bieden de districtszetels in de wacht te slepen.
Het is een leuke truc die de Thaise verkiezingsprocedure biedt. Phrae is van oudsher een Pheu Thai bolwerk met Woravat als parlementslid, maar die ruilde Pheu Thai in voor Thai Raksa Chart. Pheu Thai stelde in beide districten geen kandidaat vanwege een afspraak met TRC.
Aan de herverkiezingen kan niet worden deelgenomen door Woravat omdat hij dan niet de vereiste 90 dagen lid is geweest van Pheu Thai. De kandidaten die hebben verloren, zijn eveneens uitgesloten van de herverkiezingen.

14 maart
• Prawit: Vorming nieuwe regering wordt niet moeilijk daar Senaat ‘aan de ketting ligt’
• Kiesraad: Campagne voor Nee-stemmen is illegaal

Verkiezingen: Hoge opkomst, schone beloftes van grote partijen
14 maart – Thailand’s zes grootste partijen beloven de inkomenskloof te verkleinen en de corruptie te bestrijden. Dat zeiden ze gisteren tijdens een debat, georganiseerd door de Thai Chamber of Commerce en de Board of Trade. Het artikel somt braaf op wat elke spreker heeft gezegd. Laat ik er twee uitlichten.
Partijleider Abhisit (Democraten) beloofde de economische structuur te veranderen, die momenteel centralisatie en monopolies bevoordeelt. De partij is ook van plan mensen een hart onder de riem te steken middels hervormingen op welzijns- en onderwijsgebied. Als voorbeeld noemde hij de welfare card die nu alleen voor een beperkt aantal artikelen gebruikt kan worden in Thong Fah (Blue Flag) supermarkten. Wanneer de partij het voor het zeggen krijgt, vervalt die beperking.
Bhokin Bhalakula, lid van de strategiecommissie van Pheu Thai, zei dat zijn partij een eind maakt aan de economische noden door versterking van het beleid gericht op boeren, MKB’s, export, toerisme en jonge entrepeneurs. Daardoor zullen de koopkracht en de groei toenemen. ‘We scheppen banen en vullen de portemonnee van mensen.’
De partij wil ook de verschillen tussen de drie ziektekostenverzekeringen verkleinen en scholen toestaan hun eigen curriculum samen te stellen.
Het andere artikel op pagina 2 meldt de voorspelling van het King Prajadhipok’s Institute dat de opkomst bij de verkiezingen ongekend hoog zal zijn. In de laatste peiling van het instituut zei 95,9 procent te gaan stemmen; in de vorige peiling in februari was dat 95,4 procent.
Het percentage respondenten die menen dat hun stem belangrijk is voor verbetering van het land steeg van 67,7 procent in de vorige peiling naar 70,4 procent. KPI secretaris-generaal Wutthisan noemt dat ‘een significante toename van het kiezers vertrouwen in de waarde van hun stem’.
Gevraagd welke factoren een rol spelen bij hun stemgedrag zei de meerderheid dat ze hun keuze laten afhangen van individuele kandidaten, gevolgd door hun partijen en de kandidaat-premiers van partijen. Het partijbeleid komt in de laatste peiling op de vierde plaats. Dat de meeste kiezers de persoon boven het partijbeleid stellen, is volgens Wutthisan een aanwijzing dat het patronagesysteem nog volop functioneert in de samenleving.

15 maart
• Op bezoek in Korat zingt Prayut de lof van de prestaties van zijn regering
• Ombudsman: Prayut kan kandidaat-premier zijn, hij is geen staatsbeambte in de zin van de wet
• E-Saan Poll: Pheu Thai in NO populairste partij, FFP op 2; Sudarat favoriet als premier
• Kiesraad wijst klacht af over foutje in profiel Thanathorn op website FFP

Ombudsman: Prayut is verkiesbaar als premier
15 maart – Met een juridisch slimmigheidje heeft de Ombudsman premier Prayut gezalfd als kandidaat-premier. De ombudsman zegt dat hij als hoofd van de NCPO (junta) geen ­state official (staatsbeambte) is, dus de wet verzet zich niet tegen zijn nominatie door Palang Pracharath (PPRP), de partij die hem steunt om na de verkiezingen zijn retree te maken als premier. Bangkok Post trekt vandaag de gehele voorpagina uit voor dit besluit, hetgeen me rijkelijk overdreven lijkt.
Secretaris-generaal Raksagecha van het kantoor van de Ombudsman zegt dat de uitspraak gebaseerd is op de criteria die het Constitutionele Hof heeft vastgesteld met betrekking tot de status van staatsbeambten. Het Hof hanteert vier critera: een staatsbeambte moet benoemd of gekozen zijn op basis van de wet, hij moet bevoegd zijn alsmede de plicht hebben naleving van wetten af te dwingen en de taken van zijn functie uit te voeren, hij moet onder de leiding of supervisie van de staat staan en een wedde of salaris ontvangen.
Raksagecha zegt dat Prayut alleen aan twee criteria voldoet: Hij heeft de bevoegdheid wetten te handhaven en hij wordt betaald. Prayut is niet gekozen, maar als hoofd van de NCPO na de coup koninklijk benoemd op grond van een speciale wet. Eveneens staat hij niet onder de supervisie van de staat. Zijn positie geeft hem ratthathipat macht, de hoogste bestuurlijke macht om orde en vrede te handhaven, levens en eigendommen te beschermen, en het land te leiden wat tijdens een transitie nodig is. Die macht mag hij uitoefenen tot het nieuwe kabinet beëdigd is.
De  juridische scherpslijperij is ontketend door Srisuwan Janya, secretaris-generaal van de Association for the Protection of the Constitution. Deze stokebrand had de Ombudsman om diens oordeel gevraagd en verzocht de zaak door te spelen naar het Constitutionele Hof of de bestuursrechter.
Kiesraad secretaris-generaal Jarungvith heeft gezegd dat de raad zich volgende week over soortgelijke petities buigt. Diverse politieke partijen en groepen hebben evenals Srisuwan de zaak bij de Kiesraad aangekaart. Voorzitter Ittiporn zegt dat daarbij rekening wordt gehouden met de uitspraak van de Ombudsman.
Winyat Chartmontri, een advocaat die nauwe banden heeft met de roodhemden, haalde gisteren uit naar de Ombudsman. Volgens hem is de Ombudsman niet bevoegd over deze kwestie te oordelen en veroorzaakt hij verwarring bij de bevolking. De kwestie valt onder de jurisdictie van de Kiesraad. Winyat verwijt de raad traag te opereren.
Mijn voorspelling: Het blijft nog lang onrustig in de stad en het blijft zeker heet in de stad met temperaturen van 35 plus.

Stokebrand Srisuwan gaat tekeer tegen Future Forward
15 maart – Eerst maar eens door de zure appel heen bijten van het verkiezingsnieuws in de krant van vandaag. Op de voorpagina meldt BP dat de Kiesraad de petitie tegen partijleider Thanathorn (Future Forward. FFP) heeft afgewezen, waarin hij werd beschuldigd van misleiding doordat er een foutje op de website van FFP stond. Ik meldde het al in Nieuws van de website.
De FFP-website meldde vijf maanden dat hij voorzitter was geweest van de Federation of Thai Industries, maar dat had de afdeling Nakhon Nayok moeten zijn. Een typisch geval van haarkloverij.
Maar de jacht op FFP gaat door. En het is weer Srisuwan die bij de Kiesraad een petitie indient. [Kan die man niet met zijn grote teen gaan spelen?] Aanleiding is het bedankje van de FFP-woordvoerder voor Thai Raksa Chart kandidaat Thitima, die in haar kiesdistrict in Chachoengsao kiezers heeft opgeroepen op FFP te stemmen.
Dat is in strijd met de Political Parties Act, zegt Srisuwan, want partijen mogen buitenstaanders niet toestaan zich met hun partijzaken te bemoeien. Thitima is een buitenstaander omdat ze door de ontbinding van TRC politiek dakloos is geworden.
Srisuwan heeft nog meer noten op zijn zang, want hij gaat ook de Kiesraad vragen opnieuw in de zaak van het Chinese banket van Palang Chacharath te duiken. De Kiesraad heeft geen onregelmatigheden geconstateerd, maar Srisuwan zegt dat de raad onzorgvuldig te werk is gegaan.
Verder meldt de krant dat de Kiesraad een panel heeft gevormd dat onderzoekt of voormalige kandidaten van TRC, net als Thitima, een stemadvies hebben gegeven of geadviseerd hebben een No-stem uit te brengen.

15 maart
– De politieke partijen Future Forward en Democraten hebben de media beloofd de zes NCPO orders die de persvrijheid beknotten, te zullen intrekken wanneer ze aan de macht zijn. Dat zeiden FFP-woordvoerder Pannika en verkiezingskandidaat Bunyod (Democraten) gisteren tijdens de discussie ‘Political party policies toward the media’, georganiseerd door de Thai Journalists Association.
Volgens Pannika zijn de gewraakte orders dermate vaag dat de media hun toevlucht hebben genomen tot zelfcensuur om sluiting te voorkomen. ‘De media dwingen hun idealen te laten varen is niet iets wat democratische landen doen’, zei ze.
Bunyod zei dat de mediavrijheid een van de meest urgente problemen is die de partij wil aanpakken wanneer ze de verkiezingen wint. ‘Onze partij zal altijd de mediaorganisaties steunen – we gaan niet optreden als regulator die de pers voortdurend in de gaten houdt.’
Niettemin uitte hij ook zijn zorgen over de neutraliteit van sommige journalisten en mediaorganisaties: ‘Leden van de pers dienen zich af te vragen: profiteer je van reclame of van andermans geld? Doe je verslag op basis van je idealen of iemand anders wil?’
– Laatste verkiezingsbericht. De onofficiële uitslag van de verkiezingen wordt drie uur na sluiting van de stembureaus verwacht. Dat is dus om 20 uur want de stembureaus gaan op 24 maart om 17 uur dicht. Op dat tijdstip is 95 procent van de stemmen geteld.

Drie verkiezingsberichten
16 maart – Aan verkiezingsnieuws brengt de krant vandaag drie berichten. Op de voorpagina meldt de Kiesraad klaar te zijn voor de advance voting van morgen, waarvoor 2,6 miljoen kiezers zich hebben geregistreerd. Daarvan stemmen 900.000 kiezers in Bangkok, 110.000 in het buitenland en de overigen in de rest van het land.
Secretaris-generaal Jarungvith zei gisteren dat de stembureaus alle benodigdheden hebben ontvangen. Hij adviseerde kiezers de Kiesraadlijst met gekwalificeerde kandidaten goed te bestuderen alvorens hun stem uit te brengen want ‘een groot aantal kandidaten is gediskwalificeerd’.
Campagne voeren, zoals het uitdelen van flyers mag, maar niet in de buurt van de stembureaus. Vanaf 18 uur op 23 maart, een dag voor de verkiezingen, zijn campagnes verboden totdat de stembureaus dicht gaan. Opiniepeilingen zijn vanaf morgen verboden. De verkoop van alcohol is vanaf vandaag 18 uur tot morgen 18 uur verboden. Idem op 23 en 24 maart.
Het tweede verkiezingsbericht is opening pagina 3. Het meldt dat uit twee recente peilingen is gebleken dat Palang Pracharath de meeste kans maakt een coalitieregering te vormen en dat Prayut terugkeert als premier.
Prayut verwierf in de Rangsit Poll de meeste steun met 29,3 procent, gevolgd door Abhisit (17,7 pct) en mevrouw Sudarat (14,7 pct). Prayut heeft in alle peilingen aan kop gestaan, Sudarat werd in de laatste twee peilingen door Abhisit van de tweede plaats verdreven.
Een peiling specifiek gericht op kiezers die voor het eerst stemmen, wees uit dat Future Forward en haar leider favoriet zijn.
Naar verwachting wint Palang Pracharath de verkiezingen met het hoogste aantal stemmen: 7,8 miljoen en wint ze 100 Huiszetels. Pheu Thai scoort 5,8 miljoen stemmen, maar verwerft meer zetels: 128. Bhumjaithai is goed voor 3,3 miljoen stemmen en 38 zetels, Future Forward 2,9 miljoen stemmen en 30 zetels, de Thai Liberal Party (Seri Ruam Thai) 2,5 miljoen stemmen en 25 zetels.
Boven het bericht staat een 4-koloms foto die ik helaas niet kan laten zien omdat het een fotobericht is (foto met uitgebreid bijschrift). Te zien is dat partijleider Abhisit lacht als een boer die kiespijn heeft toen hij op de Bang Khae markt in Bangkok werd uitgescholden door een vrouw. Ze schreeuwde dat hij niet welkom was omdat hij Prayut niet steunt als kandidaat-premier. De vrouw houdt pontificaal een groot plakkaat omhoog, maar wat daarop staat kan ik niet lezen. Zal ook wel weinig complimenteus zijn.
Ten slotte het derde verkiezingsbericht. Premier Prayut heeft gisteren gezegd dat alle (toekomstige) regeringen zich moeten houden aan financiële discipline en goed bestuur.
Prayut’s waarschuwing had betrekking op de beloftes die politieke partijen hebben gedaan. Die vereisen meer overheidsinkomsten. ‘De nieuwe regering moet in staat zijn duidelijk te maken waar het geld vandaan komt.’

17 maart
• Bangkok Poll: 97 procent van respondenten gaat stemmen
• Abhisit: Belastingvoorstellen Pheu Thai ‘te licht voor de rijken’
• Interview: Abhisit wil kloof tussen rijk en arm verkleinen

Geen Wein, Weib und Gesang
17 maart – Vandaag gaan 2,6 miljoen kiezers in Thailand en het buitenland naar de stembus om voor het eerst sinds 7 jaar een stap te zetten op weg naar democratie. Ze brengen nu al hun stem uit omdat ze op 24 maart, de eigenlijke datum van de verkiezingen, om een of andere reden verhinderd zijn te stemmen.
Je zou denken dat dit aanleiding is voor een feestelijke stemming (in de andere betekenis van het woord), maar dat is niet zo. Vanaf gisteren 18 uur tot vandaag 18 uur is de verkoop van alcohol verboden, zoals uw redacteur merkte omdat zijn uitgaansstraatje uitgestorven was. Gelukkig waren restaurants niet gesloten, dus ik ben niet van de honger omgekomen. Het motto vandaag is dus geen Wein. De Weib ontbreken eveneens want alle gogobars zijn gesloten en wat betreft het Gesang: karaokebars gingen gisteren ook niet open. […]

Abhisit: Nee tegen Prayut, Ja voor coalitie met Palang Pracharath
17 maart – Partijleider Abhisit (Democraten) maakt er in een ‘exclusive interview’ in BP geen geheim van dat hij de ambitie heeft na de verkiezingen premier te worden, wat God verhoede want erg succesvol was zijn vorige premierschap niet. Dat vormt een zwarte bladzijde in het geschiedenisboek van Thailand door het grove geweld waarmee de protesten van de roodhemden zijn neergeslagen.
Bovendien is hij een intellectueel, opgeleid in Engeland, en mist het charisma van Thaksin en de charme van Yingluck.
Prayut als premier ziet hij niet zitten, want veel meer dan de orde [met harde hand] herstellen heeft de junta niet gepresteerd. Wel acht hij samenwerking met Palang Pracharath mogelijk, de partij die Prayut heeft genomineerd als kandidaat-premier, ‘indien de regering niet corrupt is en niet doorgaat met ondemocratische processen’.
Uit het interview licht ik alleen de belangrijkste beleidsvoornemens van de partij, vastgelegd in zeven punten: verkleining van de kloof tussen arm en rijk, uitbreiding van de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, ‘geleidelijk’ verbetering van de welzijnsvoorzieningen voor arme mensen, kinderen en bejaarden; verlaging van de belasting voor lage- en middeninkomens en voor het midden- en kleinbedrijf (MKB, in het Engels SME).
Abhisit hekelt Pheu Thai die over de gehele lijn de belastingen wil verlagen, waaronder ook voor de rijken en grote bedrijven. ‘Maar wij zeggen dat alleen de bedrijfsbelasting voor MKB’s moet worden verminderd en de inkomstenbelasting voor de laagst betaalden. Mensen die het zich kunnen veroorloven, dienen meer te betalen.’
En met deze rêverie (mijmerij, dagdromen) besluit ik vandaag Nieuws uit Thailand. Het bericht dat de Bhumjaithai partij zijn verkiezingscampagne in het Noordoosten met de belofte heeft beëindigd dat ze politieke conflicten wil verminderen door met andere partijen samen te werken, beschouw ik als een vrijblijvende wens. De rubriek Kort Nieuws vervalt vandaag.
Meer weten? Lees: Abhisit OK working with military en Anutin vows cooperation with all parties.

18 maart
• Lange rijen bij stembureaus voor voorverkiezingen, schatting: 2,3 mln kiezers
• 8.319 first-time kiezers aan de universiteit van Phayao
• Surat Thani: Hoogzwangere vrouw naar ziekenhuis gebracht vanuit stembureau
• Kiesraad zegt: Uitgebrachte stemmen zijn veilig opgeborgen tot 24 maart

Voorverkiezingen: druk, druk, druk
18 maart – Naar schatting brachten 2,6 miljoen kiezers gisteren hun stem uit (75 procent van degenen die zich hadden geregistreerd). De grote opkomst leidde tot lange rijen voor de stembureaus en dat is ook het belangrijkste nieuws dat Bangkok Post op de twee verkiezingspagina’s van het eerste katern kan melden.
De krant kopt boven haar openingsartikel op de voorpagina Early vote met with euphoria (euforie, behaaglijk gevoel, enthousiasme), maar veel euforie kan ik niet ontdekken in de cijferbrij. Mijn kop ‘druk, druk, druk’ lijkt me een betere typering van de dag; zie bijgaand fotoalbum.
De voorpagina is in haar geheel gewijd aan de verkiezingen; het tweede artikel meldt in de kop dat de media ‘can sleep with ballots’. De Kiesraad zegt dat de media en politieke partijen de stembiljetten mogen ‘observeren’ op het hoofdkantoor van Thailand Post en de politiebureaus waar ze worden bewaard. ‘Wanneer dit systeem geen vertrouwen wekt, vragen we de media ze ’s nachts in de gaten te houden’, zegt Kiesraad adjunct secretaris-generaal Nat.
Pagina 2 bevat eveneens twee artikelen over de verkiezingen. Militairen zijn vrij om te stemmen op welke partij dan ook, meldt de opening. Ze hebben niet het bevel gekregen op een bepaalde politicus te stemmen, zegt legerwoordvoerder Winthai, die verder weet te melden dat de meesten vrijetijds- of sportkleding droegen toen ze stemden.
Het artikel gaat vergezeld van vier foto’s: de grootste van Privy Council-voorzitter Prem Tinsulanonda die zijn stembiljet in een stembus [eigenlijk een plastic doos] doet. Het was druk in het stembureau in de Sukothai school in district Dusit (Bangkok), meldt het bijschrift, maar hij zal niet in de rij hebben gestaan. Zou hij ook niet kunnen, want hij arriveerde in een rolstoel en legde pas de laatste meters lopend af.
De andere foto’s tonen twee officieren die een volle en verzegelde stembus een stembureau uitdragen, een 100-jarige vrouw die in Surat Thani wordt ondersteund toen ze bij het stembureau arriveerde en een rij soldaten gekleed in gevechtstenue – dus niks vrijetijds- of sportkleding.
Het tweede artikel is een Special Report over de verkiezingen in het Zuiden. Naar verwachting van kenners zullen de Democraten er hun sterke machtspositie behouden. Er zijn 50 zetels te vergeven, waarop ook andere partijen azen. Het artikel noemt Palang Pracharath, Prachachart, Bhumjaithai, Ruam Palang Prachachart Thai en Future Forward.
Het artikel haalt een peiling uit februari aan [want peilingen zijn sinds gisteren verboden] van de Prince of Songkhla universiteit in veertien zuidelijke provincies met de verrassende uitslag dat 27 procent van de respondenten meent dat de zuiderlingen op Future Forward zullen stemmen en 24 procent op de Democraten. Maar 66 procent had nog geen besluit genomen. Future Forward partijleider Thanathorn was ook favoriet als premier (16 pct), Abhisit scoorde 12 procent en Prayut 10 procent.
Het derde bericht heeft slechts zijdelings te maken met de verkiezingen. Een man die in Bang Khen (Bangkok) zijn stem wilde uitbrengen is verdronken in een tempelvijver. Hij vluchtte uit het stembureau naar een tempel toen een arrestatieteam van de CSD hem wilde arresteren omdat tegen hem 19 arrestatiebevelen liepen. Sinds 2010 had hij winkeliers opgelicht door ze suiker te laten kopen, die hij nooit afleverde. Hij was eerder gearresteerd geweest en vrijgelaten op borgtocht.

Wat nou euforie? Dorre cijfers!
18 maart – Ik keer weer even terug naar het openingsartikel, want u lezer hoeft dan wel niet te betalen voor mijn nieuwsrubriek [waarom eigenlijk niet?], maar u verwacht toch een gedegen overzicht van het Thaise nieuws.
Het artikel beperkt zich tot Bangkok, de rest van het land lijkt er niet toe te doen. Maar die eenzijdige belangstelling zij de krant vergeven, want ook in Nederland besteden de landelijke dagbladen de meeste aandacht aan de Randstad. Ik noem willekeurig enkele feitjes:
– 928.789 kiezers hadden zich geregistreerd om in Bangkok te stemmen.
– De gemeente had 77 stembureaus ingericht met 308 ‘stemhokjes’.
– Het district Bang Kapi telde de meeste registraties (61.401), 82 procent kwam opdagen. Tweede was Bang Khunthian, gevolgd door Huai Khwang, Lat Krabang, Bang Khen, Ratchathewi en Watthana.
– Prem Tinsulanonda, voorzitter van de Privy Council, stemde in het district Dusit. De 98-jarige staatsman arriveerde in een rolstoel.
– In Surat Thani werd een hoogzwangere vrouw (34) in allerijl uit een stembureau naar het ziekenhuis gebracht. De weeën waren begonnen toen ze in de rij stond. Het stembureau dirigeerde haar naar voren, ze bracht haar stem uit en ze arriveerde nog op tijd in het Ban Nasan ziekenhuis.
– Kiesraadvoorzitter Ittiporn en zijn entourage bezochten gisteren Chon Buri. In het district Bang Lamun waren 62 stembureaus ingericht voor 52.126 kiezers, waarmee het qua aantal vroege kiezers op de tweede plaats kwam na Bang Kapi in Bangkok.
– Kiesraad secretaris-generaal Jarungvith meldt dat er op sommige plaatsen problemen waren. Stembureaus waren verplaatst, nieuwe locaties konden het grote aantal kiezers niet verwerken en bij enkele werden verkeerde stembiljetten uitgedeeld, dus voor een ander kiesdistrict.
– Twee citaten. Een 38-jarige kiezer: ‘Ik heb eindelijk een kans te stemmen waarop ik al jaren heb gewacht.’ Een 23-jarige vrouw, die niet eerder had gestemd: ‘Ik was de eerste bij het stembureau. Ik ben om 6 uur opgestaan om de verkeersdrukte te vermijden. Ik wil mijn bijdrage aan het land leveren.’

19 maart
• Advance voting: Opkomst 86,98 procent
• Thanathorn hevelt zijn vermogen, geschat op 5 miljard baht, over naar een blind trust
• Big Sister speurt in war room op de sociale media naar overtredingen van de kieswet

Verkiezingsnieuws dominant in de krant (dat rijmt)
19 maart – Het verkiezingsnieuws bestaat vandaag – schrikt u niet – uit zes berichten. Op de voorpagina meldt de krant dat de Kiesraad (EC) optimistisch is over het verloop van de voorverkiezingen op zondag ‘ondanks onregelmatigheden’. De Kiesraad gaat ze allemaal bekijken en zal fouten voor de verkiezingen van aanstaande zondag corrigeren.
Van de 2,6 miljoen kiezers die zich hadden geregistreerd voor de voorverkiezingen, kwam 87 procent opdagen; op enkele plaatsen bedroeg de opkomst zelfs meer dan 90 procent.
Kiesraad voorzitter Ittiporn geeft toe dat in enkele stembureaus verkeerde stembiljetten, dus van een ander kiesdistrict, zijn uitgedeeld. Daar valt niets meer aan te doen omdat ze al in de (verzegelde) stembussen liggen, maar ze worden niet geteld. In drie provincies is vermoedelijk gefraudeerd. De EC’s Smart Vote application werkte niet toen de stembureaus opengingen, maar die was al 15 minuten later online nadat een serverprobleem was verholpen.
Pheu Thai blijft dominant in Isaan
Pagina 2 opent met een achtergrondverhaal over de verwachte verkiezingsuitslag in de Isaan (Noordoosten). Het biedt een brij aan cijfers en voorspellingen met als belangrijkste conclusie dat voormalig regeringspartij Pheu Thai er blijft domineren ondanks de exodus van politici naar een pro-regime partij [lees: Palang Pracharath]. Omdat de brij deze ochtend erg zwaar op mijn maag ligt, noem ik fluks de andere verkiezingsberichten:
– Drie grote partijen zijn het erover eens dat het Huis van Afgevaardigden eerst moet proberen de nieuwe premier te kiezen alvorens over te stappen op een verkiezing samen met de Senaat. Die komt om de hoek kijken als het Huis het niet eens kan worden over de kandidaat-premier. Dat zeiden ze maandag op een forum, getiteld ‘How Not to Make Democracy Collapse Again’. Van de vijf uitgenodigde partijen bleven Palang Pracharath (de partij van Prayut) en Bhumjaithai weg.
– Het is nu niet de tijd om de grondwet van 2017 te wijzigen, zegt Palang Pracharath. Partijleider Uttama vindt dat die kwestie geregeld moet worden middels een referendum. Uttama reageerde op een afspraak die zondag door vijf politieke partijen is gemaakt tijdens een forum. Zij vinden dat de grondwet veranderd moet worden, maar het bericht vermeldt niet wat hun bezwaren zijn. Uttama wijst er overigens op dat de grondwet van 2017 ook in een referendum aan de bevolking is voorgelegd en het groene licht heeft gekregen.
– De Prachachat partij heeft als belangrijkste beleidsvoornemen seksegelijkheid te bevorderen en vrouwen in alle aspecten van hun leven te bekrachtigen. Adjunct-partijleider Nahathai zegt: ‘Hoewel vrouwen tegenwoordig tal van baankansen hebben, worden ze nog steeds behandeld als tweederangs burgers.’
– Laatste verkiezingsbericht (zucht). Srisuwan Janya, secretaris-generaal van de Association for the Protection of the Constitution, heeft bij de Kiesraad een klacht ingediend over vermeende populistische plannen van negen politieke partijen.
Hij noemt onder andere het voorstel om het minimumdagloon te verhogen naar 400 tot 425 baht, graduates een basissalaris te garanderen van 18.000 tot 20.000 baht en het pensioen op te trekken naar 1.800 baht per maand. Srisuwan zegt dat de partijen hebben nagelaten te vertellen hoe ze dat denken te financieren. En dat is in strijd met een artikel in de organieke wet op de politieke partijen over begrotingsdiscipline.

19 maart
– CSI LA doet weer van zich spreken. De onderzoeks Facebookpagina die vorig jaar furore maakte door de horlogeverzameling van vice-premier Prawit bloot te leggen, bevindt zich nu ‘in hot water’  door het plaatsen van vier foto’s met soldaten die het bevel zouden hebben gekregen op een bepaalde politieke partij te stemmen. De NCPO (junta) heeft bij de Technology Crime Suppression Division een klacht ingediend tegen de administrator van de account op grond van de Computer Crime Act.
Burin Thongprapai, juridisch officier van de NCPO, zegt dat dit een flagrante vervorming van de werkelijkheid is. De foto’s tonen alleen maar hun militaire ‘discipline’. Het leger respecteert hun recht om te stemmen en heeft ze nooit verteld op welke partij ze moeten stemmen. Hij waarschuwt internetters de foto niet te delen, want dat kan ze ook komen te staan op een gevangenisstraf van 5 jaar.
Het is niet de eerste keer dat CSI LA Facebook het aan de stok krijgt met de autoriteiten. Vorig jaar verleende de provinciale rechtbank van Samui de politie een arrestatiebevel tegen de administrator en twaalf personen voor het plaatsen en delen van een vals bericht over de vermeende verkrachting van een Britse toeriste op Koh Tao.

20 maart
• Srisuwan zoekt spijkers op laag water met klacht over Thanathorn’s blind trust uitspraak

De jacht op Future Forward gaat door
20 maart – Bangkok Post opent vandaag met een bericht over wat ik gemakshalve de jacht op Thanathorn Juangroongruangkit noem, de miljardair-oprichter van Future Forward, een nieuwe partij die vooral populair is bij jonge, nieuwe kiezers. Ik mag die man wel, want hij is om de duvel niet bang voor de junta en heeft al enkele voorstellen gedaan die in het verkeerde keelgat zijn geschoten van premier Prayut en de zijnen.
De laatste aanval is ingezet door Srisuwan Janya, secretaris-generaal van de Association for the Protection of the Constitution, een man die om de haverklap klaagt bij de autoriteiten als hij iets onoirbaars meent waar te nemen. Deze maal gaat het om de uitspraak van Thanathorn dat hij zijn vermogen onderbrengt bij een blind trust, wat volgens hem voor het eerst gedaan wordt door een politicus.
Srisuwan heeft daarover een klacht ingediend bij de Kiesraad. Thanathorn’s bewering is volgens hem in strijd met de wet op de verkiezingen die misleiding, dwang, dreigementen en smaad om kiezers te misleiden verbiedt op straffe van een maximum gevangenisstraf van 10 jaar en/of een boete van 200.000 baht. Overtreders kunnen ook hun politieke rechten voor 10 jaar verliezen.
Adjunct-partijleider Korn Chatikavanij (Democraten), minister van Financiën in het kabinet Abhisit, zegt dat Thanathorn’s bewering dat hij de eerste is die zijn vermogen bij een blind trust onderbrengt niet waar is. Diverse andere politici, waaronder hijzelf, hebben iets soortgelijks gedaan, hoewel er geen blind trusts in Thailand zijn.
Sommige buitenlandse media schrijven dat vijftien ministers in voorgaande regeringen hun vermogen bij een vermogensbeheerbedrijf hebben ondergebracht, wat op hetzelfde neerkomt. Korn vindt ook dat Thanathorn moet vertellen hoeveel hij bezit. In een voorgaand bericht wordt het geschat op 5 miljard baht.
Thanathorn, een telg van het familiebedrijf Thai Summit Group, een producent van auto-onderdelen, zegt een MoU te hebben getekend met Phratra Asset Management. Zijn besluit is bedoeld te voldoen aan de wettelijke eisen hoewel het geen blind trust hoeft te zijn.
Thanahorn zegt: ‘Wat Phatra en ik doen, is een innovatie – een trust die blind gemaakt is of vrijwillig zonder wettelijke eisen.’ Volgens het MoU koopt de trust geen Thaise aandelen, maar alleen buitenlandse en wordt het eigendom na 3 jaar naar hem overgeheveld. Hij mag zich niet bemoeien met de bedrijfsvoering en geen kennis hebben van investeringen, terwijl hij een politieke functie bekleedt.

Nek-aan-nek race in Central Plains
20 maart – Terug naar pagina 2 waarop drie verkiezingsberichten staan. De pagina opent met een forse analyse van de situatie in de Central Plains. Daar wordt een nek-aan-nek race verwacht tussen de Democraten en pro-regime partij Palang Pracharath, terwijl Bhumjaithai mogelijk een aanzienlijk deel van de zetels in de wacht kan slepen, zeggen politieke waarnemers.
De Central Plains is na het Noordoosten de tweede grootste regio qua aantal kiesdistricten met 92 parlementszetels in de aanbieding. Een bron bij Bhumjaithai zegt dat de regio bij de vorige verkiezingen werd gedomineerd door Pheu Thai, maar ditmaal zijn de bordjes verhangen want veel bekende politici zijn overgelopen naar andere kampen. Ook Chartthaipattana, Thailand’s derde grootste partij, heeft de nodige leden verloren, waardoor alleen succes is verzekerd is in Suphan Buri en Nakhon Pathom.
De bron zegt dat partijen die stemmen kunnen verwerven bij de groep kiezers die nog geen besluit hebben genomen, geschat op 40 tot 50 procent, de meeste kans maken om in de regio te winnen. In deze regio hechten kiezers meer waarde aan de populariteit van een kandidaat dan aan het image van de partij. Meer weten? Lees: ‘Facesstill carry political clout.
Geen fraude maar misverstand
Het tweede bericht gaat over een vermeend geval van fraude tijdens de voorverkiezingen in Samut Songkhram, maar volgens een verkiezingsfunctionaris in de provincie was het te wijten aan een misverstand. Een vrouw kreeg abusievelijk een booklet met 17 stembiljetten, die ze allemaal invulde. Ze deed 1 stembiljet in een envelop in de stembus en gaf 16 biljetten terug. Pas toen de volgende kiezer verscheen, ontdekte het stembureaupersoneel dat die al ingevuld waren. De stemming werd vervolgens anderhalf uur stilgelegd, totdat nieuwe stembiljetten waren ontvangen.
Smaadcampagne tegen Palang Pracharath
Derde bericht. Palang Pracharath (PPRP) verzamelt informatie over valse beschuldigingen tegen de partij, kernleden en kandidaat-premier Prayut, geuit tijdens de verkiezingscampagne. Thanakij Jit-areerat, hoofd van het advocatenteam van de partij, zegt dat de smaadcampagne de partij ondermijnt en de bevolking een verkeerd beeld geeft van de partij en haar beleid. De klachten worden na de verkiezingen van 24 maart bij de Kiesraad ingeleverd. Een van de beschuldigingen luidt dat PPRP is gevormd om het regime te helpen haar macht te continueren.

21 maart
• Hoge opkomst verwacht in verkiezingen zondag
• Thanathorn (Future Forward) eist excuus van Nation TV voor gemanipuleerde video
• Voorspelling: Buitenlandse fondsen keren na verkiezingen terug naar de beurs

Cobra’s zijn de sleutel bij Prayut’s rentree als premier
21 maart – De terugkeer van Prayut na de verkiezingen als premier is niet denkbeeldig, analyseert Bangkok Post vandaag in haar openingsartikel. Dat is dan te danken – of te wijten, zo u wilt – aan de zogeheten cobra’s, de bijnaam van politici die hun eigen politieke carrière veiligstellen door van partij te wisselen. Deze renegade (afvallige) politici hebben gesuggereerd dat ze bereid zijn hem te steunen bij zijn poging aan de macht te blijven.
De term ngu hao (cobra) werd voor het eerst in 1997 door wijlen premier Samak Sundaravej gebruikt, destijds leider van de Prachakorn Thai Party. Hij was woedend dat twaalf parlementsleden van zijn partij besloten Democraat Chuan Leekpai te steunen om premier te worden in plaats van een ander, lid van een partij die gesteund werd door Prachakorn.
Een soortgelijk scenario wordt na de verkiezingen van 24 maart verwacht, schrijft de krant. Maar de premierkeuze zal niet gemakkelijk zijn omdat vermoedelijk geen enkele partij een absolute meerderheid behaalt. Die mogelijkheid is in de grondwet uitgesloten door wijziging van de verkiezingsprocedure [te ingewikkeld om uit te leggen].
Verwacht wordt dat de grote partijen gaan manoeuvreren om ervoor te zorgen dat ze de kern kunnen vormen van de volgende coalitieregering. Naar verwachting spelen de Democraten daarbij de rol van king maker. Partijleider Abhisit heeft onlangs gezegd dat hij Prayut niet zal steunen, maar dat is zijn persoonlijke opinie en niet het partijstandpunt. Hij heeft ook samenwerking met Pheu Thai uitgesloten.
Zonder de steun van de Democraten heeft de pro-regime partij Palang Pracharath slechts een kleine kans een solide regering te vormen en Prayut in het zadel te helpen. Maar politieke waarnemers achten het waarschijnlijk dat enkele cobra politici in zowel de Democraten als Pheu Thai uiteindelijk voor Prayut zullen stemmen. Dat kunnen ze doen omdat de grondwet voorschrijft dat ze onafhankelijk van hun partijstandpunt mogen stemmen en niet gebonden zijn aan fractiediscipline.
Abhisit maakt zich geen zorgen over eventuele cobra’s in zijn partij, ook niet of zijn partij voldoende zetels scoort om een regering te vormen. ‘Laten we ons concentreren op het oplossen van ’s lands problemen.’
Thaworn Senneam, kandidaat voor de Democraten in Songkhla, zegt dat alle in het parlement gekozen Democraten voor Abhsit als premier zullen stemmen, wanneer de partij voldoende stemmen behaalt om de nieuwe regering te formeren. Wanneer ze niet voldoende stemmen behaalt, dient de partij te besluiten wie te steunen, zegt hij. ‘Dat is de standaardprocedure van de partij.’
Beste lezers, lieve lezeressen, kunt u het allemaal nog volgen? Ik nauwelijks, vind het voornamelijk gewichtigdoenerij.

Verkiezingsnieuws
21 maart – Het verkiezingsnieuws vandaag bestaat uit vier berichten op pagina 2 en één op pagina 3. Ik duid ze kort aan:
– De opening meldt dat in het Noorden fel wordt gestreden door drie partijen: Pheu Thai, Palang Pracharath (PPRP) en de Democraten. Er zijn 62 Huiszetels in de aanbieding, die naar verwachting voor het grootste deel naar Pheu Thai gaan – de krant schat 40. PPRP zou goed zijn voor 30 zetels en de Democraten hopen er de 10 tot 15 zetels te behouden die ze in de vorige verkiezingen behaalde. (Zie verder: 3 major parties vying for North)
– Partijleider Thanathorn eist excuses van Nation TV (ik meldde het al in Nieuws van de website) omdat het kanaal een gemanipuleerde video heeft uitgezonden waarop Thanathorn met Thaksin lijkt te praten. De video werd dinsdagavond uitgezonden in het programma Khao Khon Khon Nation. Nation TV interviewde Thanathorn later telefonisch in een ander programma en vroeg hem of hij met Thaksin had gesproken. Thanathorn noemt dat een omkering van de bewijstlast.
– Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft een operationeel centrum gevormd dat gaat speuren naar gevallen van het kopen van stemmen en onderzoek doet naar daaraan gerelateerde witwas activiteiten. Het kopen van stemmen of anderszins beloven van voordelen aan bijvoorbeeld woongemeenschappen is verboden.
Amlo is niet door de Kiesraad gevraagd onderzoek te doen naar financiële transacties van kandidaten of partijen, maar wanneer ze op fraude stuit zal ze de zaak doorsturen naar de Kiesraad die strafrechtelijke stappen kan nemen en Amlo kan vragen het witwas aspect te onderzoeken.
– Adjunct-partijleider Korn (Democraten) belooft de stad Pattaya een upgrade te geven naar de status van premium toeristische attractie. De stad staat al bij toeristen bekend voor zijn entertainment sector, maar er is nog voldoende ruimte voor ontwikkeling. Dat zei hij gisteren toen hij drie kandidaten van de Democraten begeleidde.
De upgrade zal het toerisme bevorderen, zei Korn, en de financiële gezondheid van de inwoners vergroten. De vraag is hoe de stad het vertrouwen van toeristen kan winnen zodat die op hun lijstje van bestemmingen komt te staan en ze blijven terugkomen.
– Het leger heeft bij de Technology Crime Suppression Division van de politie een klacht ingediend over de CSI LA Facebook pagina. De onderzoeks account beweert dat het leger een document heeft uitgegeven waarin soldaten wordt gevraagd op Palang Pracharath te stemmen, maar volgens legerwoordvoerder Winthai gaat het om een vervalsing.
Het is de tweede klacht over de pagina; twee dagen geleden deed de NCPO aangifte over de publicatie van foto’s met soldaten die zondag bij de voorverkiezingen in de rij stonden en eveneens bevolen zou zijn op PPRP te stemmen.

Verkiezingen: De laatste loodjes
22 maart – Nog twee nachtjes slapen en dan gaat Thailand naar de stembus. Van de vier binnenlandpagina’s van Bangkok Post zijn vandaag twee (voorpagina en pagina 3) geheel gewijd aan de verkiezingen en anderhalve pagina (pagina 2 en 4) aan andere [interessantere?] zaken hoewel pagina 2 ook opent met een aan de verkiezingen gerelateerd onderwerp: de gemanipuleerde video van Nation TV.
[…]BP kopt boven haar openingsartikel Parties ready for final lap. Palang Pracharath, schrijft de krant, doet een laatste poging het vertrouwen van de kiezers te winnen. Ze heeft een adviesteam van zes experts op economisch gebied gevormd om Prayut’s prestaties over het voetlicht te brengen.
Het is een reactie op de kritiek dat de regering Prayut de afgelopen meer dan vier jaar bitter weinig heeft gepresteerd op economisch gebied. Wanneer Prayut na de verkiezingen als premier terugkeert, blijft het team hem adviseren, zegt een bron in de regering.
Vandaag houdt de partij die Prayut heeft genomineerd als kandidaat-premier haar laatste rally. Alle ogen zijn gericht op Kwatta [lees: Prayut]; zal hij daarbij aanwezig zijn om de partij te helpen? Tot nu toe bleef hij op een afstand. De partij heeft video’s verspreid om die in het land te vertonen op rally podia. Ze zingen de lof van de regering Prayut met als belangrijkste pluspunt dat het regime de vrede en orde heeft hersteld. In Bangkok zijn de verkiezingsborden uitgebreid met een sticker die zegt: Choose Peace, Uncle Tu’s your answer (Uncle Tu is zijn koosnaampje).
Andere partijen verzetten zich tegen terugkeer regime
Andere partijen, zoals Pheu Thai en Democraten, verzetten zich tegen continuering van de macht van het regime. Partijleider Abhisit (Democraten) zegt in een videoclip dat iedere stem op zijn partij zal helpen een eind te maken aan ‘de vicieuze cirkel van dictatuur en corruptie’.
Pheu Thai presenteert op de valreep een ‘savings lottery scheme’, bedoeld om sparen te stimuleren door het kopen van een lot elke maand. De lootjes kosten 50 baht en geven ook een kans op de twee en drie eindcijferprijzen van de staatsloterij.
De spaargelden brengen rente en dividend op en worden geïnvesteerd in het National Savings Fund nadat de deelnemers de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt [?]. De tweede valreep-belofte betreft de tweede fase van de volksziektekostenverzekering [geen details].
Pheu Thai houdt vandaag haar laatste campagne in het Thai-Japan Bangkok Youth Centre in Din Daeng. Morgen rijden leidende figuren van de partij met pickup trucks door de stad in een laatste poging stemmen te werven.
Politicoloog Yutthaporn, verbonden aan de Sukhothai Thammasat Open University, zegt dat de laatste loodjes weinig nut hebben, want de meeste kiezers hebben al hun stem bepaald.
Het artikel eindigt met een verwijzing naar een Facebook bericht van Suthep Thaugsuban, mede-oprichter van de Action Coalition of Thailand en voormalig leider van de PDRC, de protestbeweging tegen de regering Yingluck in 2013 en 214. Hij roept voormalige supporters van de PDRC op om goed na te denken over hun stem.

Ander verkiezingsnieuws
22 maart – Partijleider Uttama (Palang Pracharath) zegt dat een partij die voldoende steun kan verwerven van andere partijen, de eerste kans moet krijgen om een coalitieregering te vormen. Samen dienen die partijen meer dan de helft van de 500 zetels in het Huis van Afgevaardigden te hebben. Politieke waarnemers verwachten dat geen enkele partij een absolute meerderheid zal halen, dus steun van andere partijen is nodig.
Intussen bundelen partijen de krachten om de invloed die de (door de junta benoemde) Senaat heeft op de verkiezing van de nieuwe premier tegen te gaan. Maar adviseur Suwat van de Chartpattana partij zegt dat geen enkele partij bang hoeft te zijn voor de Senaat, want die heeft slechts 250 leden tegen het Huis van Afgevaardigden 500. Als partijen een deal kunnen sluiten, maken de stemmen van de Senaat geen verschil.
Groentjes nopen tot nieuwe strategieën
De race naar de finishlijn van de verkiezingen zondag is geen two-horse race want de positie van de twee huidige titanen, Pheu Thai en Democraten, wordt ondermijnd door de nieuwe partijen Future Forward en Palang Pracharath, zeggen politieke analisten. Ze speculeren ook dat de nieuwe premier uit een partij komt die niet de meeste zetels wint.
De verkiezingen van zondag, schrijft BP in een analyse, de eerste in zeven jaar, zullen enkele precedenten scheppen die niet eerder zijn vertoond in Thaise verkiezingen. Uit het lijvige artikel noem ik alleen de verwachte hoge opkomst, die ertoe leidt dat kandidaten meer stemmen nodig hebben om een zetel te scoren. Ze hebben 90.000 stemmen nodig in plaats van 70.000 in de vorige verkiezingen van juli 2011. Als de opkomst meer dan 90 procent bedraagt, moeten 100.000 kiezers op hen stemmen. (Voor het hele artikel klik hier: Rookie parties to redefine poll strategies)
Democraten en Pheu Thai domineren hoofdstad
De verkiezingsuitslag in Bangkok zal weinig verrassingen bieden want de Democraten en Pheu Thai zijn er stevig verankerd. Verwacht wordt dat de Democraten 20 zetels winnen, voornamelijk in de binnenstad en Thonburi, en Pheu Thai 10. Samen zijn ze goed voor 90 procent van de stemmen. De resterende 10 procent gaat naar kleine partijen. Mogelijk gaan enkele stemmen naar Future Forward en Palang Pracharath, maar die vormen geen bedreiging. Klik hier voor een overzicht van de 30 kiesdistricten (nog niet beschikbaar).
Kleine partijen tegen terugkeer Prayut
Vijf kleine partijen hebben gisteren verklaard dat ze zich zullen verzetten tegen de terugkeer van Prayut als premier en ze gaan zich ook niet verbinden met pro-regime partijen. Voorts zeggen ze de grondwet te willen wijzigen met betrekking tot de macht van de Senaat. Partijleider Lertsak (Commoner’s Party) zei de rol van de Senaat, hoewel wettelijk toegestaan, bij de verkiezing van de nieuwe premier ‘onterecht en ondemocratisch’ te vinden.
‘We slaan de handen niet ineen met Prayut wanneer het parlement stemt over een nieuwe premier want hij heeft de macht gestolen van Thais en die vijf jaar gehouden. Het is nu tijd om eens en voor al een eind te maken aan het regime.’
De vijf partijen zijn Grin, Moderate, Green, Commoner’s Party en Commoner Party of Thailand. De partijen maakten hun standpunt bekend bij het October 14 Memorial.
Leger vraagt bevolking nepnieuws te melden
De Royal Thai Armed Forces hebben een beroep gedaan op de bevolking  om online nepnieuws te melden. Tenminste twee Facebook pagina’s zijn tot nu toe vervalsingen gebleken. Eén is Communication of Armed Forces Development Command maar die was gisteren al verwijderd. Op de pagina stond een oproep om op Lung Tu (Prayut) te stemmen. De andere neppagina gebruikte de naam van de commandant van de Fourth Army Region. Ook die wekte de indruk dat het leger opdracht had gegeven op PPRP te stemmen.

22 maart
– Televisiewaakhond NBTC gaat onderzoek doen naar een programma van Nation TV dat een vermeend gesprek tussen partijleider Thanathorn (Future Forward) en oud-premier Thaksin heeft uitgezonden.
Een groep van mediaploegen die zich Media club for democracy noemt, heeft gisteren een klacht ingediend over de gemanipuleerde video, die dinsdagavond in het programma Khao Khon Khon Nation werd uitgezonden. Volgens de klagers heeft Nation TV nagelaten de authenticiteit van de video te controleren.
Behalve de genoemde club hebben ook andere mediagroepen en oprichter Sutichai van de Nationgroup hun afkeuring geuit. Maar Sutichai liet zich niet uit over de vraag of de video nep was. Hij wilde slechts de rol van de media als gatekeeper benadrukken. ‘De media dienen informatie te controleren alvorens die uit te zenden.’
Thanathorn, die zegt nooit met Thaksin te hebben gesproken, heeft een excuus geëist van Nation TV. De presentator die de clip van 40 seconde liet zien, heeft dat in zijn programma van 20 maart gedaan.

23 maart
• Prayut houdt speech op laatste rally PPRP in Bangkok
• Suthep waarschuwt voor onrust en militaire coup bij winst pro-democratie partijen in verkiezingen
• Prawit wuift zorgen weg [Persoonlijke noot: Volksmenner Suthep zaait paniek]

Prayut doet loze beloftes op verkiezingsrally
23 maart – Ik heb van mijn journalistieke voorbeeld I.F. Stone (1907-1989) geleerd: Alle politici zijn leugenaars totdat het tegendeel is bewezen. En dit adagium geldt zeker voor dictators als Prayut, die tijdens een rally van Palang Pracharath (PPRP) gisteren zei: I would die for this country, een uitspraak die Bangkok Post pontificaal als kop boven het openingsartikel aanhaalt.
Prayut zei nog meer dat hem een waardig opvolger van Pinokkio maakt. Hij zei: ‘Ik beloof Thailand voorwaarts te brengen en ieders leven te verbeteren.’ Maar wat is die belofte waard? Hij heeft als hoofd van de NCPO (junta) bijna 5 jaar de gelegenheid gehad dit te doen, maar de kloof tussen rijk en arm is alleen maar vergroot, de kosten van levensonderhoud zijn toegenomen en de huishoudschulden zijn torenhoog gestegen.
Het was de eerste keer dat Prayut op een rally van PPRP verscheen, de partij die hem in het zadel wil helpen na de verkiezingen terug te keren als premier. Eerder weigerde hij deel te nemen aan debatten met andere kandidaat-premiers; hij zei daarover vorige maand: ‘De meeste debatten zitten vol met politieke onslaughts (woeste aanvallen) zonder discussies over kwesties die van belang zijn. Daaraan neem ik geen deel, ongeacht hoe iemand me uitdaagt. Ik ben niet boos en ik ben niet bang.’ (Zie het bericht van 27 februari: Prayut durft niet in debat te gaan)
In plaats daarvan bezocht Prayut dezelfde plaatsen waar PPRP rally’s hield; hij mocht dan wat haren hebben verloren, maar niet zijn streken. In het bericht van vandaag wordt een andere reden genoemd waarom hij zich afzijdig had gehouden: Prayut zou campagnes hebben gemeden uit angst dat hij ervan beschuldigd werd misbruik te maken van zijn status als ambtsdrager, wat een overtreding van de Kieswet zou zijn.
Prayut steelt de show
BP constateert dat Prayut met zijn verschijning in het Thephasdin stadion (bij het National Stadium in Bangkok) de show stal. Lopend naar het podium schudde hij handen met juichende supporters, van wie enkelen hem een roos gaven. Op het podium zong hij Yud Trong Neew Thi Ther (Stop Here for You) en was 15 minuten aan het woord.
Hij zei: ‘Handhaven van de vrede en orde is de belangrijkste prioriteit voor Thailand nu. Als je geen turmoil (onrust, beroering) weer in ons land wil zien, stem dan op PPRP.’
Eindsprint voor andere partijen
Ook andere politieke partijen zetten alle zeilen bij om op pole position (letterlijk: koppositie bij de start van motor- en autoraces) te komen. Ik volsta met de belangrijkste uitspraken van de sprekers op hun bijeenkomsten:
– Sudarat Keyuraphan (Pheu Thai): ‘Pheu Thai wil niet alleen de meeste Huiszetels winnen, maar ook genoeg zetels om pogingen te stoppen van het regime aan de macht te blijven.’
– Abhisit Vejjajiva (Democraten): ‘We hebben onze hoop gevestigd op het vormen van de kern van een coalitieregering. We zijn volledig uitgerust om de economie te herstellen en de vele uitdagingen voor de samenleving aan te pakken.’
– Thanathorn Juangroongruangkit (Future Forward): ‘We zullen een eind maken aan de NCPO, de grondwet van 2017 wijzigen en de legitimiteit van de militaire junta ontmantelen.’

Verkiezingen
23 maart – Pagina 3 is vandaag weer de verkiezingspagina. De opening meldt dat vice-premier Prawit, tevens minister van Defensie, politieke onrust en een coup na de verkiezingen uitsluit. Dat zegt hij in reactie op uitlatingen van Suthep Thaugsuban, mede-oprichter van de pro-regime partij Action Coalition for Thailand, en ACT-kandidaat Benya Nandakwang.
Suthep, volksmenner pur sang hetgeen hij gedemonstreerd heeft tijdens de protesten tegen de regering Yingluck in 2013 en 2014, heeft de bevolking opgeroepen naar de Ratchadamnoen Avenue te komen wanneer morgen pro-democratie partijen de verkiezingen winnen. Dat zei hij woensdag toen hij Pattani bezocht. Maar wat ze daar dan anders moeten doen dan uit hun neus eten, vermeldt de krant niet of Suthep wist het zelf ook niet.
Suthep beweerde dat drie partijen (Pheu Thai en haar offspring Pheu Chat en Pheu Tham) erop uit zijn Thaksin terug naar Thailand te brengen: een man die hij als de duivel beschouwt [denk ik]. Niettemin hoopte hij dat het niet zo ver zou komen en hij drong er bij de kiezers op aan niet op deze partijen te stemmen.
Benya Nandakwang schrijft [op Facebook?] dat kiezers niet moeten dromen over het uitschakelen van dictators met een pennenstreek. ‘Spelen jullie schaak? Kijk naar het spel. Alle stukken staan in positie. Als deze bogus pro-democratie zijde de verkiezingen wint, komt er weer een coup. Is dat wat jullie willen?’
Prawit heeft opdracht gegeven bepaalde groepen scherp in de gaten te houden, waaronder groepen in het onrustige Zuiden, maar dat is alles wat hij er gisteren over wilde zeggen. Over de mogelijkheid van een coup was hij vastberaden: ‘Dat gebeurt niet.’
Kampioen klager Srisuwan Janya, secretaris van de Association for the Protection of the Constitution, kwam gisteren ook in het geweer. Hij heeft de Kiesraad gevraagd onderzoek te doen naar de uitlatingen van Suthep en Benya om te zien of ze in strijd zijn met de Kieswet. Hij vindt dat de raad moet aansturen op ontbinding van de ACT. ‘Beide zaken zijn dreigementen en tonen geen respect voor de kiezers.’
Ook partijleider Kanchana van Chartthaipattana mengde zich gisteren in de discussie. Hij zei: ‘We dienen lessen te trekken uit het verleden en na te gaan of zulke protesten het land hebben bevoordeeld of niet. Het land heeft veel geleden en niemand wil weer kwestie zoals destijds.’
95 klachten over fraude
In een tweede bericht op de 3 meldt de Kiesraad dat alles in gereedheid is gebracht voor de verkiezingen, alhoewel er bijna honderd klachten zijn ingediend over fraude. Secretaris-generaal Jarungvith zei gisteren dat alle verkiezingsmaterialen zijn afgeleverd bij stembureaus. Alle kiesdistricten zijn klaar voor de verkiezingen, hebben lokale functionarissen hem verzekerd.
Kiesraadlid Lertviroj en vice-president Manop van Thailand Post zwaaiden gisteren postwagens uit die de stembiljetten uitgebracht bij de voorverkiezingen, terugbrengen naar de 350 kiesdistricten. Daar worden ze samen met de zondag uitgebrachte stemmen geteld. De wagens zijn uitgerust met GPS, zodat ze gevolgd kunnen worden, en ze worden geëscorteerd door de politie.
Jonge buitenlanders hebben ook wensen
In het derde bericht schrijft BP dat jonge buitenlanders ook input geven op de verkiezingen. Ze hopen op veranderingen in het milieu en economisch beleid. Een 25-jarige lerares Engels, die 3 jaar in Bangkok woont, zegt: ‘Ik zou graag enkele serieuze beleidsveranderingen zien en niet alleen maar noodverbanden die bij problemen worden gelegd.’ Een 25-jarige researcher pleit voor milieumaatregelen en maatregelen tegen luchtverontreiniging.
Verder zijn jonge buitenlanders benieuwd naar sociale verandering. De eerder geciteerde lerares zegt: ‘Er is een gigantische scheiding tussen de onder- en bovenklasse. Ik zie graag meer manieren om de middenklasse te versterken en te zorgen voor meer baankansen en meer gelijkheid.’

24 maart
• Politieke partijen zetten zaterdag nog even een tandje bij om kiezers te werven
• Kiesraad: Selfies met stembiljet en gokken op de uitslag zijn verboden
• Rappers terug met tirade tegen de 250 hielenlikkers die de Senaat vormen
• Studie: Kiezers hechten aan milieubeleid, maar ze doen zelf weinig voor beter milieu
• Boodschap van de koning: Steun goede mensen om te regeren

Geen Wein, Weib und Gesang (2)
24 maart – Evenals een week geleden waren Wein, Weib und Gesang, de drie noodzakelijke ingrediënten van een woeste avond,  gisteren vanaf 18 uur verboden. Want vandaag worden verkiezingen gehouden en dat is een ernstige zaak waarbij geen ijdel vertier hoort. Degenen die hun dagelijkse shot alcohol niet kunnen missen, moeten nog even op hun tanden bijten, maar om 18 uur mogen de remmen weer los.

Verkiezingen: Dag des Oordeels is gekomen
24 maart – Dag des Oordeels is gekomen, kopt Bangkok Post vandaag boven haar openingsartikel en dat klinkt heel wat dreigender dan ’t Heerlijk avondje is gekomen. Voor wie het een heerlijk avondje wordt, zullen we pas later horen wanneer de voorlopige uitslag bekend wordt gemaakt. Gaan de pro-regime partijen winnen of de pro-‘democratie’ partijen, waarbij ik democratie tussen aanhalingstekens zet, want de Thaise democratie verdient nauwelijks die naam?

Ik zeg u, van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels. Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. (Mattheüs 12: 36,37)

BP schrijft dat een hoge opkomst wordt verwacht, zeker 80 procent. Die verwachting is gebaseerd op de voorverkiezingen van vorige week zondag waarbij de opkomst 87 procent bedroeg van 2,6 miljoen kiezers die zich hadden opgegeven.
Een indicatie vormen ook de drommen reizigers op spoorwegstations en busterminals, die klaarblijkelijk op weg waren naar hun thuisprovincie. Volgens cijfers van Transport Co, die het interlokaal busvervoer exploiteert, vertrokken vrijdag 120.000 personen vanaf busterminal Mor Chit 2; de vervoerder trof voorbereidingen voor nog eens hetzelfde aantal op zaterdag.
Ruim 51 miljoen kiezers zijn vandaag gerechtigd om te stemmen. Daaronder zijn 7,3 miljoen personen die voor het eerst stemmen. De stembureaus zijn van 8 tot 17 uur geopend, twee uur langer dan bij vorige verkiezingen. Direct daarna worden de stemmen geteld, van vorige week en van vandaag. De bureaus worden bemand door 800.000 stafleden en nog eens 2.000 functionarissen houden een oogje in het zeil.
Kiesraadvoorzitter Ittiporn zegt dat rapid teams op pad zijn om overtredingen van de Kieswet op te sporen, zoals het kopen van stemmen. Sommige gevallen zijn al gesignaleerd. Adjunct secretaris-generaal Nat ontkent geruchten op de sociale media over pennen met speciale inkt die na 15 minuten verdwijnt. ‘Dat is een hoax.
Secretaris-generaal Jarungvith zegt dat het stembureaupersoneel de opdracht heeft gekregen de pennen te testen [voor alle zekerheid, je kunt nooit weten]. Tevens roept hij de bevolking op als de ogen en oren van de Kiesraad te helpen om de verkiezingen transparant te houden.
De leiding van het Kiesraadkantoor in Nakhon Ratchasima maakt zich zorgen over het weer, want tussen 23 en 27 maart zijn in enkele provincies in het noordelijk deel van het land zware stormen voorspeld. Voorbereidingen zijn getroffen voor het geval het gaat regenen.
In Bangkok zijn drieduizend agenten ingezet om het verkeer te regelen, met name op 22 beruchte knelpunten.
In de zuidelijke provincies worden motorfietsen en auto’s uit de buurt van stembureaus gehouden, want die zouden wel eens een bom kunnen bevatten. Veel gebieden in Pattani, Yala en Narathiwat, en recentelijk Satun en Phatthalung, worden extra scherp in de gaten gehouden.
In Pattani geldt rond de stembureaus bij een markt in het centrum van de stad een parkeerverbod. De plaatselijke kiesraad heeft de politie om extra bewaking gevraagd. In Yala heeft de politie controleposten ingericht, waar agenten uitkijken naar verdachten tegen wie een arrestatiebevel loopt.

Buitenland kijkt mee
24 maart – Vertegenwoordigers uit elf landen en een vertegenwoordiger van IDEA, een internationale democratie steungroep, observeren vandaag de verkiezingen, maar de Europese Unie heeft geen Election Observation Mission gestuurd daar ze niet voldoende tijd had voor de voorbereidingen. De waarnemers woonden gisteren een forum bij ter voorbereiding van hun werk.
De waarnemers vormen twee groepen: één is uitgenodigd door de Kiesraad, de ander heeft de Kiesraad toestemming gevraagd om de verkiezingen te observeren. De uitgenodigde groep bestaat uit 42 verkiezingsfunctionarissen, afkomstig uit Asean-landen. Ze blijven tot dinsdag.
De tweede groep die via hun ambassade een verzoek hebben gedaan, komen uit Australië, Canada en de VS. Verder vertegenwoordigen ze in Europa gevestigde internationale organisaties en het Asian Network for Free Elections. De groep bestaat uit 145 waarnemers.
Het artikel legt uit dat de EU moet voldoen aan de Declaration of Principles for International Election Observation. Die vereist een officiële uitnodiging van het gastland vier tot zes maanden voor de verkiezingen om een missie voor te bereiden. In het geval van Thailand kwam de uitnodiging te laat.
De EU Delegation en enkele EU-landen leveren enkele diplomatieke stafleden, die in Thailand zijn geaccrediteerd, voor een wat genoemd wordt ‘diplomatic watch’. Vertegenwoordigers van de VS zijn gearriveerd in Nakhon Si Thammarat en Si Sa Ket om de verkiezingen onofficieel te observeren.

Ten slotte
24 maart – Als laatste de opening van pagina 3 en pagina 4. De 4 bevat quotes van willekeurige kiezers over de verkiezingen, een vaker toegepast journalistiek gebruik dat bekend staat als vox pop (afgeleid van het Latijnse vox populi: de stem van het volk).
Ik ben er niet gek op, want vind het gemakzuchtige journalistiek en bladvulling. Je gaat gewapend met een bloknootje de straat op, klampt mensen aan en vraagt wat ze van een bepaald onderwerp vinden. De cabaretier Wim Kan zei er ooit over: Mensen om een mening vragen die ze niet hebben.

25 maart
Nadat 91 procent van de stemmen is geteld, ligt voormalig regeringspartij Pheu Thai aan kop met 6,8 miljoen stemmen, gevolgd door Palang Pracharath (6,6 miljoen), Future Forward (4 miljoen), Bhumjaithai (2,9 miljoen) en de Democraten (1,6 miljoen).
De twee koplopers wisselen bij elke update van plaats. Na 93 procent ligt Palang Pracharath weer aan kop met 6,9 miljoen stemmen. De Action Coalition for Thailand, mede-opgericht door Suthep Thaugsuban, komt niet verder dan de achtste plaats met 156.909 stemmen (4 zetels).
Een voorlopig overzicht van de zetelverdeling geeft Pheu Thai 135 en Palang Pracharath 117 zetels, gevolgd door Future Forward (80), Democraten (53) en Bhumjaithai (51). De Action Coalition for Thailand, mede-opgericht door Suthep Thaugsuban, die stad en land heeft afgereisd om stemmen te werven, scoorde slechts 4 zetels. Het Huis van Afgevaardigden telt 500 zetels.

 • Kiezers zijn er vroeg bij in ’t land, vaak al voor 8 uur
  • Beroemdheden en tv-sterren zeggen: Stem en bepaal mede de toekomst van ‘t land
  • Nakhon Pathom: Adjunct TAO-voorzitter en assistent kamnan aangehouden voor stemmen kopen
  • Voorlopige uitslag verkiezingen om 20 uur bekend; officiële uitslag op 9 mei
  • Stembureau Sikhiu dekt gegevens FFP-kandidaat af, zou gediskwalificeerd zijn wat niet zo is
  • Abhisit treedt af als partijleider wegens teleurstellend resultaat
  • Kiesraad krijgt 157 klachten, waarvan 57 over het kopen van stemmen
  • Klein aantal stembiljetten beschadigd door bejaarden, dronken en geestelijk gestoorde lieden
  • 1500 stembiljetten uit Nieuw-Zeeland ongeldig omdat ze te laat arriveerden
  • Grote partijen bedanken supporters en beloven hard voor hen te blijven werken
  • Palang Pracharath wint de meeste stemmen maar niet de meeste zetels

Terugkeer Prayut als premier ‘waarschijnlijk’
25 maart – Prayut return ‘likely’, kopt Bangkok Post vandaag in een vette onderkast letter boven de opening. Voor een artikel over die kans moet de lezer op pagina 3 zijn, want de voorpagina bestaat uit twee grote foto’s, een samenvatting in drie punten van het belangrijkste nieuws, nadat 93 procent van de stemmen is geteld, en enkele quotes.
Dit zijn de drie hoofdpunten:
• Democrats’ Abhisit quits after poll drubbing (nederlaag)
• Regime-backed party leaps into second place (daarmee wordt Palang Pracharath bedoeld, die Prayut heeft genomineerd als kandidaat-premier)
• Parties fire opening salvos in coalition talks
De quotes luiden:
– Sudarat Keyruphan (Pheu Thai): Bij het vormen van de regering is het eerste de wil van het volk
te respecteren.
– Thanathorn Juangroongruangkit (Future Forward): We moeten morgen en in de toekomst nog veel meer dingen doen.
– Uttama Savanayana (Palang Pracharath): Deze verkiezing is een keerpunt voor Thailand.

Analyse: Terugkeer Prayut als premier ‘waarschijnlijk’ (2)
25 maart – Premier Prayut zal hoogstwaarschijnlijk zijn rentree maken als premier en Palang Pracharath (PPRP), die hem nomineerde als kandidaat-premier, heeft de beste kans een coalitie te vormen, schrijft Bangkok Post in een analyse op pagina 3.
De krant schetst dit scenario op basis van het feit dat het aantal Huiszetels dat Palang Pracharath gisteren bij de verkiezingen won, alle verwachtingen overtrof alhoewel haar belangrijkste rivaal Pheu Thai de meeste zetels won.
Dat Pheu Thai met minder stemmen dan Palang Pracharath meer zetels won, heeft te maken met de nieuw geïntroduceerde mixed-member proportional representation method, een methode ontleend aan het Duitse kiesstelsel (en aangepast), waar ik de ballen van snap.
Behalve het grote aantal stemmen dat Palang Pracharath wist te verwerven, vormde de nederlaag van de Democraten gisteren de grootste verrassing. In Bangkok, traditioneel een bolwerk van de Democraten, verloor de partij alle kiesdistrictszetels aan PPRP en FFP. Partijleider Abhisit maakte om 21.50 uur zijn aftreden bekend. Hij had voor de verkiezingen beloofd dat hij de leiding zou neerleggen, wanneer de partij minder dan 100 zetels scoorde.
Abhisit zei: ‘Ik moet verantwoordelijkheid tonen en nu als partijleider aftreden.  Van nu af aan rust het besluit voor aansluiting bij een nieuwe regering bij het partijbestuur.’ Zoals bekend liet Abhisit onlangs weten dat hij Prayut niet zou steunen bij diens rentree. De partij moet nu beslissen wat ze gaat doen. Vermoedelijk gaat ze samenwerken met PPRP.
Sudarat Keyuraphan, hoofd van de strategiecommissie van Pheu Thai, vindt dat de partij met de meeste zetels [dat is dus Pheu Thai], hoewel geen meerderheid, de eerste kans moet krijgen een coalitieregering te vormen. Ze benadrukte dat PT niet zal samenwerken met partijen die Prayuth willen laten terugkeren. De (door de junta benoemde) Senaat riep ze op het mandaat van de kiezers te respecteren.
Sudarat zei: ‘De verkiezing is geen strijd om de macht. Bij het vormen van een regering dient als eerste de wil van het volk te worden gerespecteerd. Dat moet het principe zijn bij coalitiepartners en niet het negeren van de wensen van het volk. Pheu Thai zal niets doen wat tegen het mandaat van de kiezers in gaat. We maken ons niet schuldig aan vuil spel.’

Bedrijfsleven hoopt op soepele overgang
25 maart – Pagina 2 is vandaag de verkiezingspagina met twee nieuwsitems die ik al noemde in Nieuws van de website (beschadigde stembiljetten, stemmenbiljetten uit Nieuw-Zeeland). Een derde over dank van de grote partijen staat op pagina 3. Pagina 12 is een fotopagina.
Pagina 2 opent met de hoop van de particuliere sector dat snel een nieuwe regering kan worden gevormd. Voorzitter Kalin van de Thai Chamber of Commerce zegt: ‘Het land moet voorwaarts gaan. We willen geen politiek vacuüm zien. Een nieuwe politieke impasse zal de economische groei van het land schaden omdat ambtenaren niet in staat zijn in afwezigheid van een regering besluiten te nemen. De internationale gemeenschap ziet ook nauwlettend toe. Vele waarnemers proberen vast te stellen of vrede en orde terugkeren en of politici in de volgende regering zich houden aan hun beloftes.’
De Thai National Shippers’ Council heeft dezelfde hoop. De raad zegt dat ‘continuïteit’ het vertrouwen van investeerders vergroot. Voorzitter Ghanyapad pleitte ook voor het afronden van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten, zoals met de EU, omdat de exportsector goed is voor 65 procent van het GDP. Verder zei ze dat de particuliere sector zich zorgen maakt over de belofte van bijna alle partijen om het minimumloon te verhogen.
Voorzitter Supant van de Federation of Thais Industries zegt dat bedrijven binnen de komende twee weken een nieuwe regering gevormd willen zien om angst voor een verdere politieke patstelling te verlichten. ‘Als politieke partijen te lang wachten, heeft dat negatieve gevolgen voor ’s lands image en de economische groei.’
Twee andere artikelen duid ik kort aan. De Open Forum for Democracy Foundation (P-Net), een NGO die zich bezighoudt met het versterken van democratische en verkiezingsprocessen, zegt dat het kopen van stemmen rampant was (welig tierde), ook in de laatste fase van de verkiezingscampagnes.
Volgens P-Net functionaris Ladawan zijn mensen gemobiliseerd om campagnerally’s bij te wonen. Ze kregen elk 200 baht en de chauffeur die hen bracht, kreeg 500 baht. Het geld zat met een elastiekje vast onder de lunchdozen die iedereen kreeg. Foto’s zijn naar de Kiesraad gestuurd.
Het andere artikel meldt dat kiezers from all walks of life hun stem uitbrachten ongeacht leeftijd, ziekte, tsunami dreigingen en huwelijken. Diverse kiezers worden aan het woord gelaten zoals de 103-jarige Swang Khamasundara uit Samut Prakan. ‘Ik ben blij dat ik mijn plicht als burger heb kunnen doen.’
De tsunami dreigingen hadden betrekking op de verkiezingen in zes Andaman kustprovincies die zijn gewaarschuwd voor een eventuele tsunami als gevolg van een aardbeving zaterdag in India.

26 maart
De verkiezingen van zondag leverden een klinkende overwinning op voor Palang Pracharath, de partij die Prayut steunt bij zijn rentree als premier. Maar Pheu Thai behaalde het grootst aantal zetels in het Huis van Afgevaarden dankzij de de nieuw geïntroduceerde mixed-member proportional representation method, een methode ontleend aan het Duitse kiesstelsel (en aangepast), waar ik de ballen van snap.
Een voorlopig overzicht van de zetelverdeling geeft Pheu Thai 135 en Palang Pracharath 117 zetels, gevolgd door Future Forward (80), Democraten (53) en Bhumjaithai (51). De Action Coalition for Thailand, mede-opgericht door Suthep Thaugsuban, die stad en land heeft afgereisd om stemmen te werven, scoorde slechts 4 zetels. Het Huis van Afgevaardigden telt 500 zetels.
Nieuwsgierig naar het verloop van de verkiezingen? Klik hier voor een
fotoalbum met 24 foto’s.

Opinie: Junta valt in zelf gegraven kuil of toch niet?
26 maart – Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in. Dit gezegde lijkt van toepassing te zijn op de verkiezingsuitslag. Want de grondwetcommissie, ingefluisterd door de junta, had een systeem bedacht om de grote partijen, met name voormalig regeringspartij Pheu Thai, monddood te maken, maar nu blijkt de partij waarop Thaksin een grote invloed zou hebben, de meeste zetels te hebben gewonnen.
Palang Pracharath, de partij die Prayut heeft genomineerd als kandidaat-premier, heeft weliswaar meer stemmen in de wacht gesleept, maar door dit systeem, mixed-member proportional representation method geheten, 117 zetels gewonnen tegen Pheu Thai 135 (voorlopige uitslag).
Pheu Thai is al op zoek naar gelijkgestemde partners om een coalitieregering te vormen. Dit heeft Sudarat Keyuraphan, voorzitter van PT’s strategiecommissie en PT’s kandidaat-premier, bekend gemaakt alhoewel de definitieve verkiezingsuitslag nog niet eens is vastgesteld. Voorwaarde is wel dat de partner, evenals PT, een eind wil maken aan de macht van de junta en zich verzet tegen Prayut’s terugkeer als premier.
Of dat gaat lukken is zeer de vraag want over de keuze van de nieuwe premier wordt beslist in een gezamenlijke vergadering van Huis van Afgevaardigden (500 zetels) en de (door de junta benoemde) Senaat (250 zetels). Die mogelijkheid komt om de hoek kijken als het het Huis van Afgevaardigden in eerste instantie niet lukt het eens te worden over de premierkeuze.
Tot nu toe heeft alleen Future Forward zich ondubbelzinnig uitgesproken tegen Prayut’s rentree, maar de 80 zetels van die partij en de 135 van Pheu Thai zijn niet voldoende om Prayut tegen te houden. Bhumjaithai (51 zetels) en de Democraten (53 zetels) hebben zich nog niet uitgesproken. Partijleider Abhisit, inmiddels afgetreden, heeft alleen zijn persoonlijke mening gegeven en gezegd tegen Prayut’s terugkeer te zijn.
Inmiddels heeft Palang Pracharath het recht opgeëist om de nieuwe regering te formeren. Ze zegt dat het aantal kiezers op haar, meer dan op Pheu Thai, doorslaggevend moet zijn. Dus misschien valt de junta toch niet in de door haar gegraven kuil. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

26 maart
• Srisuwan vraagt Kiesraad stemmen uit Nieuw-Zeeland mee te tellen; dreigt met Hof
• Thaksin vraagt zijn supporters: Geef de hoop niet op en speel volgens de regels
• Kiesraad legt maandag 14 uur verklaring af
• Future Forward stelt 3 voorwaarden aan deelname coalitie
• Onofficiële uitslag verkiezingen vertraagd daar klachten zich opstapelen
• Pheu Thai op zoek naar partners om een coalitie te vormen
• Prominente vm parlementsleden bijten in het stof; Democraten weggevaagd in BKK
• Thaksin: Verkiezingen ‘vervalst’, junta wil aan de macht blijven ongeacht coalitie
• Democraat Warong aka Dr Rice verliest in Phitsanulok van FFP-nieuwkomer

Stoelendans begonnen; rivalen zoeken partners
26 maart – Terwijl Pheu Thai en Palang Pracharath zich verdringen om een coalitieregering te formeren, komt Bumjaithai op als potentiële ‘kingmaker’ in de post-verkiezingsmachtsstrijd, maar het is nog te vroeg om witte rook te verwachten.
Eind gistermiddag maakte de Kiesraad de voorlopige uitslag van de verkiezingen bekend met 137 zetels en 7,4 miljoen stemmen voor Pheu Thai en 116 zetels (97 via het kiesdistrictstelsel en 19 via het partijlijstsysteem) en 7,9 miljoen stemmen voor Palang Pracharath. Future Forward scoorde 80 zetels, Bhumjaithai 51 en de Democraten 52 (website: 53).
Voor wie niet van verkiezingsnieuws houdt, biedt de krant weinig plezier want drie pagina’s zijn geheel gewijd aan de verkiezingen en het overige nieuws bestaat uit drie berichten op pagina 4 en de rubriek In Brief op pagina 3 met vijf kortjes.
De opening is gewijd aan de scramble for allies, zoals de kop meldt. Beide winnaars claimen het recht om een coalitieregering te vormen en zijn driftig op zoek naar partners. Wie komen in aanmerking? De grootste zijn Future Forward, Bumjaithai en de Democraten. De ‘grootste’ kleine partijen zijn de Thai Liberal Party (10 zetels) en Chartthaipattana (10 zetels) en de nog kleinere kleine partijen zijn drie partijen met 6 zetels: Prachachat Party, New Economics Party en Puea Chat.
De Action Coalition for Thailand, mede opgericht door Suthep Thaugsuban, voormalig leider van de PDRC, de protestbeweging tegen de regering Yingluck, is alleen interessant voor PPRP omdat ze vierkant achter het voortgezettte premierschap van Prayut staat. Maar ze behaalde slechts 5 zetels, dus dat schiet niet op.
Het is dus voor beide rivalen veel gereken om een coalitie te smeden die de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden heeft en in staat is Prayut te laten terugkeren (Palang Pracharath) of tegen te houden (Pheu Thai).
Nog een woord over Abhisit, wiens partij een duikvlucht heeft genomen. Toen hij zijn aftreden zondagavond bekend maakte, zei hij dat de toekomstige richting van de partij wordt bepaald door het partijbestuur. Persoonlijk is hij een tegenstander van terugkeer van Prayut, maar Democratisch kandidaat Taworn in Songkhla heeft op de mogelijkheid gehint dat de partij zich aansluit bij een door PPRP geleide coalitie.
Democraten lijden pijnlijke nederlaag
Abhisit komt nog een keer terug in de krant, want de opening van pagina 3 is een analyse van de embarrassing nederlaag van de Democraten. BP schrijft dat de outdated partij veel werk te doen heeft om in het politieke centrum terug te keren.
Volgens politieke waarnemers, waaronder politicoloog Somjai van de Thammasat universiteit, hebben veel kiezers de partij de rug toegekeerd nadat Abhisit slechts twee weken voor de verkiezingen aangekondigd had dat hij Prayut niet zou steunen.
Somjai zegt dat die mededeling op het verkeerde tijdstip kwam [te laat, neem ik aan]; de nederlaag is daarom deels te wijten aan zijn falen om zich te verweren tegen aan Thaksin gelieerde partijen. Veel kiezers, zegt hij, willen niets weten van de pro-Thaksin partijen. Ze denken dat Prayut beter in staat is Thaksin buiten de deur te houden dus switchten daarom van Democraten naar PPRP.
Volgens Somjai worden deze mensen nog steeds achtervolgd door de herinnering aan het onvermogen van de regering Abhisit om de straatprotesten en het geweld van de roodhemden na de verkiezingen van 2008 te beteugelen. Het meest pijnlijke incident was de bestorming in 2009 van een hotel in Pattaya waar de veertiende Asean Summit werd gehouden. De regeringsleiders van de Aseanlanden moesten toen halsoverkop vluchten.

Kort verkiezingsnieuws
– Bijna 660.000 internetgebrukkers hebben op de website change.org een petitie ondertekend met de eis de Kiesraad te ontbinden omdat de verkiezingen ontsierd zijn door blunders en malversaties. De petitie wordt overhandigd aan de voorzitter van de Senaat in de hoop dat die de NACC vraagt snel een onderzoek in te stellen. Tijdens het onderzoek kunnen de kiesraadcommissarissen worden geschorst. Om de raad te ontbinden is de steun van tenminste 60 procent van de senaatsleden vereist.
Volgens voormalig premier Thaksin overtrof in enkele kiesdistricten het aantal stembiljetten het aantal kiezers en in andere zou de opkomst 200 procent hebben bedragen. Er zou ook een verdacht groot aantal stemmen ongeldig zijn verklaard en sommige stembiljetten die onjuist waren ingevuld werden geteld als stemmen voor Palang Pracharath.
De Kiesraad meldde gisteren dat er zondagavond drie cyberaanvallen op zijn website zijn geweest, waardoor het systeem tweemaal crashte.
– Nog meer Thaksin. In zijn wekelijkse Good Monday programma op Facebook Live heeft hij er bij zijn supporters op aangedrongen de hoop niet op te geven, waarbij hij het oude gezegde ‘The last gift God can give you is hope’ gebruikte.
‘Ik weet niet wat de uitkomst wordt, maar we moeten hoop hebben: voor onszelf, voor onze familie, voor ons bedrijf en voor ons land om te proberen dingen goed te maken. […] Doe niets wat niet goed is en we zullen overwinnen. Ik maak me zorgen over Thailand en over alle Thais.’
– De regering dringt er bij alle zijden op aan de uitslag van de verkiezingen te accepteren en ze verzekert de bevolking dat de post-verkiezingssituatie ‘probleemvrij’ blijft. Dit heeft defensiewoordvoerder Kongcheep gisteren verklaard na een vergadering van de Defence Council. De regering zal geen speciale wetten introduceren om de vrede en orde te bewaren, aldus Kongcheep. Hij zei dat minister Prawit de veiligheidsautoriteiten heeft geïnstrueerd hun goede werk voort te zetten en te streven naar een vreedzame omgeving na de verkiezingen.
‘We verwachten geen problemen gedurende de transitie van het land naar democratie, dus we gebruiken alleen bestaande wetten om de vrede en veiligheid te bewaren. Tegen degenen die overwegen onrust te stoken, zeg ik: gebruik je hoofd, respecteer de wet en het democratisch proces.’
Politiewoordvoerder Krisana zei gisteren dat de inlichtingen- en onderzoeks taakeenheid van de RTP nog steeds groepen scherp in de gaten houdt, die mogelijk zullen proberen onrust te veroorzaken. Maar in het algemeen was de situatie volgens hem gedurende de voorverkiezingen op 17 maart en zondag ‘vreedzaam’.
– De voormalige gehandicapte tafeltennisspeler Parinya Chuaoigate Keereerut (43), die Thailand’s eerste gekozen gehandicapte parlementslid wordt, belooft zich in te zetten voor de rechten van mensen met een beperking (zoals ze tegenwoordig in Nederland worden genoemd) en ervoor te zorgen dat ze gebruik kunnen maken van dezelfde welzijnsvoorzieningen en kansen als de rest van de bevolking.
Parinya, die uit Trang komt, zegt ook plannen te hebben om de provincie te helpen ontwikkelen als populaire toeristische bestemming.
Parinya stond als nummer 29 op de partijlijst van Future Forward. De partij won 30 districtskandidaten en 51 partijlijstkandidaten. Enkele jaren geleden deed hij mee aan lokale verkiezingen maar het lukte hem niet gekozen te worden tot loco-burgemeester.
Bij de Asia Para Games in 2014 won hij brons en vorig jaar zilver. Het ministerie van Sociale Zaken verleende hem vorig jaar een onderscheiding omdat hij als rolmodel diende voor mensen met een handicap.
– Secretaris-generaal Srisuwan van de Association for the Protection of the Constitution, heeft de Kiesraad gevraagd de 1.542 stemmen mee te tellen die in Nieuw-Zeeland bij de voorverkiezingen zijn uitgebracht. Die zijn niet meegeteld omdat ze te laat werden ontvangen. Volgens Srisuwan heeft de Kiesraad in strijd met de wet gehandeld. Als de Kiesraad bij zijn besluit blijft, gaat hij het Constitutionele Hof vragen de verkiezingen ongeldig te verklaren.
De Thaise ambassadeur in Nieuw-Zeeland betreurt de gang zaken: ‘De ambassade is op de hoogte van de gevoelens van alle kiezers, voelt zich teleurgesteld en heeft grote spijt dat de stemmen van stemgerechtigde kiezers en onze in Nieuw-Zeeland niet gehoord zijn’, schrijft de ambassadeur in een verklaring.
De president van Thai Airways International zegt dat de maatschappij zich strikt heeft gehouden aan het Kiesraadprotocol, maar zondagmiddag om 5 uur lag de zak met de stembiljetten nog op de luchthaven, toen de stembureaus sloten. Ze had opgehaald moeten worden door een vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de wet hadden de stembiljetten voor het sluiten van de stembureaus naar de desbetreffende kiesdistricten moeten worden gebracht.
– De Open Forum for Democracy Foundation (P-Net) zegt in een gisteren uitgegeven verklaring dat de verkiezingen zondag niet vrij en eerlijk zijn verlopen en integriteit ontbeerden. De waakhond zegt dat haar netwerk in 63 provincies samen met plaatselijke organisaties het werk van de Kiesraad heeft gecontroleerd. Ze heeft ook de selectie van senatoren, de aanmeldingen van parlementskandidaten en de campagnes van politieke partijen gevolgd.
In de verklaring verwijt P-Net de commissaren van de Kiesraad, die een half jaar geleden zijn geselecteerd, dat ze de ervaring en capaciteit misten om de verkiezingen effectief te organiseren. Het artikel noemt nog meer tekortkomingen, maar die moet u maar zelf lezen: Ballot not free or fair, says poll watchdog.

27 maart
• Future Forward vraag Kiesraad alle verkiezingsgegevens om fraude te voorkomen
• Aandelenkoers van bedrijven gelieerd aan Anutin stijgt door verkiezingsresultaat Bhumjaithai
• Stembiljetten uit NZ lagen dagenlang in vrachtloods Auckland; op Suvarnabhumi te laat opgehaald
• Palang Pracharath verwacht snel een coalitie te kunnen vormen en nomineert Prayut als premier
• Pheu Thai bereid partijleider Anutin (Bhumjaithai) te steunen als premier…
• … voorwaarden van Future Forward voor coalitie ‘acceptabel’
• Waarnemers: Veel fouten bij stemmen tellen, maar vermoedelijk geen gevolgen voor uitslag
• OM stelt tenlastelegging tegen Future Forward uit betreffende kritiek op NCPO
• Panel Kiesraad doet onderzoek naar stemmen uit NZ die te laat arriveerden en niet meegeteld zijn

Pheu Thai poogt coalitieregering te vormen
27 maart – Voormalig regeringspartij Pheu Thai maakt vanochtend op een persconferentie bekend dat ze bezig is een coalitieregering te formeren die kan steunen op 252 zetels in het Huis van Afgevaardigden (de helft plus 2). Ze heeft partijleider Anutin van Bhumjaithai aangeboden premier te worden, maar die heeft nog niet gereageerd op dit handjeklap.
Rivaal Palang Pracharath daarentegen meent dat zij meer recht heeft een regering te formeren, omdat ze weliswaar minder zetels maar meer stemmen heeft gewonnen. Volgens geruchten zou daarover al een deal zijn gesloten op een bijeenkomst van de Five Provinces Bordering Forest Preservation Foundation op het terrein van het 1st Infantry Regiment, King’s Guard. Vice-premier Prawit, die daarvan voorzitter is, evenals andere politici, ontkent dit echter.
De persconferentie wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van Future Forward (die goed is voor 87 zetels), Seri Ruam Thai (11), Prachachat (6), New Economics Party (6) en Puea Chat (5). Pheu Thai brengt 137 zetels in, het aantal zetels van Bhumjaithai wordt niet genoemd in het openingsartikel van de krant; eerdere berichten noemen 51.
Bij dit rekensommetje moet bedacht worden dat het gaat om de voorlopige uitslag. De Kiesraad moet nog alle klachten over verkiezingsfraude behandelen waardoor kandidaten gediskwalificeerd kunnen worden en de zetels opnieuw verdeeld moeten worden. De Kiesraad is wettelijk verplicht binnen een voorgeschreven termijn 95 procent van de kiesdistrictkandidaten goed te keuren, waarna de 150 partijzetels het groene licht krijgen. De deadline is 9 mei.
Pheu Thai secretaris-generaal Puntham zegt dat twee factoren van belang zijn: de steun van andere partijen verwerven voor een enkelvoudige meerderheid in het Huis van Afgevaardigden [251 van de 500 zetels) en 376 stemmen verwerven wanneer Huis en Senaat stemmen over de verkiezing van de nieuwe premier. Wanneer niet aan beide voorwaarden is voldaan, is de nieuwe coalitie niet stabiel, zegt Puntham.
Secretaris-generaal Sontirat (Palang Pracharath) hamert op het verschil in aantal stemmen. Palang Pracharath (PPRP) won 7,9 miljoen stemmen en Pheu Thai 7,4 miljoen, dus volgens deze redenering dient PPRP de volgende regering te formeren. Gisteren zei hij dat de partij voldoende zetels kan verzamelen om een coalitieregering te vormen. De partij zal ook zeker Prayut voordragen om de volgende premier te worden.
Sontirat zei: ‘Alles is in beweging. Ik ben vol vertrouwen dat we spoedig stemmen kunnen verzamelen. Maar eerst moeten de gesprekken met andere partijen doorgaan.’
Persoonlijke noot: Als ik het allemaal goed begrijp, ligt een impasse in het verschiet met de door Pheu Thai geformeerde coalitieregering en Prayut gekozen als premier omdat hij de steun heeft van de Senaat (250 zetels), Palang Pracharath (117 zetels) en Action Coalition for Thailand (4 of 5 zetels). Om te worden gekozen tot premier zijn 376 stemmen vereist, een aantal dat Pheu Thai c.s. nooit kan halen.

Kort verkiezingsnieuws
27 maart – Het overige verkiezingsnieuws op de voorpagina en het grootste deel van pagina 2 behandel ik in het kort; enkele berichten zijn trouwens al genoemd in Nieuws van de website.
Op de voorpagina twee berichten:
– De Kiesraad zegt dat de stemmen uit Nieuw-Zeeland niet meer geteld kunnen worden, omdat ze te laat arriveerden bij de desbetreffende kiesdistricten en de deadline is gepasseerd. Op grond van de MP Elections Act dienen ze te worden beschouwd als ongeldig. Niettemin heeft de raad een panel gevormd dat onderzoek doet naar de vertraging.
– Het Asian Network for Free Elections (Anfrel), de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben de Kiesraad gevraagd een toelichting te geven op de vermeende onregelmatigheden bij de verkiezingen. De VS houden nog even hun kruit droog totdat de definitieve uitslag bekend wordt gemaakt.
Een van de bezwaren van Anfrel betreft de overdreven restrictieve regelingen over de geldigheid van de kruisjes die kiezers hebben gezet. Daardoor zijn 1,8 miljoen stemmen ongeldig verklaard. Bij de telling van de stemmen zijn ‘ernstige fouten’ gemaakt.
Volgens Anfrel werd de verkiezingscampagne gekenmerkt door begunstiging van de huidige militaire regering en de kandidaten die haar steunden. ‘Het regime heeft de media, de samenleving en de kiezers een slechte dienst bewezen die leidde tot minimale kritiek op de junta of uiteindelijk zelfcensuur.’
Op pagina 2 vijf berichten:
1
De cyberaanvallen zondagavond op de website van de Kiesraad, waardoor die driemaal crashte, waren het werk van ‘the same old group’, zegt Surachate Hakparn, hoofd van het Immigration Bureau en adjunct-directeur van de Action Task Force for information Technology Crime Suppression (Tactics).
‘Een voorlopig onderzoek heeft bevestigd dat het systeem werd gehackt door lieden die zowel in binnen- als buitenland wonen’,  aldus Big Joke, wat zijn bijnaam is. ‘Het is dezelfde oude groep maar ik weet niet of ze met een politieke factie verbonden zijn omdat ik geen ongegronde beweringen wil doen. Degenen die onderzoek doen, hebben meer tijd nodig.’
Gisteren voerden TCSD-agenten overleg met Kiesraad secretaris-generaal Jarungvith en twee Kiesraadleden over de verspreiding van nepnieuws. Surachate zegt dat ruim twintig personen zijn aangehouden omdat ze online valse informatie over de verkiezingen hadden geplaatst.

Op één website werd beweerd dat twee Kiesraadleden uit hun functie zijn ontzet en dat twintig miljoen extra stembiljetten zijn toegevoegd en meegeteld. Dit komt neer op een overtreding van de strenge Computer Crime Act waarop een straf van maximaal 5 jaar staat en/of een boete van 100.000 baht. De TCSD waarschuwt internetters online informatie nauwkeurig te controleren alvorens die te delen, wat bij nepnieuws ook strafbaar is.
Een andere Facebook pagina plaatste een foto van ambtenaren en politieagenten met een bericht dat in Phetchabun stembussen waren geopend en alle verknoeide stembiljetten waren vervangen. Maar ook dit bericht valt in de categorie nepnieuws, aldus een stembureaumedewerker.
2 Het wekelijkse tv-programma op vrijdagavond waarin premier Prayut een toelichting geeft op het regeringsbeleid wordt aanstaande vrijdag beëindigd. Het programma, spottend De Monologen van de Premier genoemd, begon kort na de coup van mei 2014. Prayut zei gisteren dat hij de afgelopen vijf jaar ‘zo’n beetje over alles gepraat had, variërend van zijn visie op en meningen over tal van kwesties tot oplossingen voor ’s lands problemen’.
In de laatste aflevering snijdt hij twee onderwerpen aan. Hij gaat alle functionarissen bedanken voor hun werk bij het organiseren van de verkiezingen en hij praat over de voorbereidingen voor de kroningsceremonies volgende maand op 4 tot en met 6 mei.
3 en 4 Kan ik beide overslaan, want zijn al vermeld in Nieuws van de website. Het OM heeft de tenlastelegging tegen partijleider Thanathorn (Future Forward, FFP) en twee anderen uitgesteld. Tegen hen is aangifte gedaan door de NCPO wegens kritiek op de junta die ze op Facebook Live hadden geuit. Het andere bericht meldt dat FFP de Kiesraad heeft gevraagd alle gegevens over de verkiezingen in de kiesdistricten bekend te maken teneinde fraude te voorkomen.
5 Het laatste bericht over de vermeende bijeenkomst op een legerbasis verwerkte ik al in het openingsverhaal.

28 maart
• Pheu Thai smeedt coalitieregering van 7 partijen (255 MP’s), die NCPO willen tegenhouden
• Ik doe mee, zegt partijleider New Economics Party, die persconferentie PT niet bezocht
• Thaksin blij met vorming pro-democratie coalitie
• Prawit noemt het geklets; ‘Gebeurt niet’ want definitieve verkiezingsuitslag pas op 9 mei bekend
• VS dringt aan op vlotte publicatie verkiezingsresultaten en onderzoek naar onregelmatigheden
• Co-leider roodhemden eist complete hertelling van de stemmen

Analyse: Pheu Thai initiatief prematuur
28 maart – Eén ding is zeker, namelijk dat niets zeker is. Met deze ogenschijnlijke tegenstelling kan de analyse waarmee Bangkok Post vandaag opent, worden samengevat. Ik schreef het gisteren al in een persoonlijke noot: het mag Pheu Thai dan gelukt zijn voldoende steun te verwerven voor de vorming van een coalitieregering, maar het heeft de steun van de (door de junta benoemde) Senaat nodig om ook de premier te kunnen leveren.
Even uitleggen. Het huis van Afgevaardigden telt 500 leden, de Senaat 250. Voor de vorming van een regering is minimaal de helft plus 1 van het Huis van Afgevaardigden voldoende, maar over de premierkeuze wordt gestemd in een gezamenlijke vergadering van Huis en Senaat. Daarvoor zijn 376 van de 750 stemmen vereist. ‘It is believed’,  schrijft de krant, ‘the senators will vote in unison for Gen Prayut Chan-o-cha to make a return as prime minister.’
Gezien het feit dat de Senaat benoemd is door de junta (de samenstelling wordt pas op 9 mei bekend gemaakt) is dat wel zeker. Geen enkele senator zal het in zijn hoofd halen weldoener Prayut af te vallen. De krant vervolgt: ‘The situation would enter deadlock if a Pheu Thai-led alliance formed a government with a slight majority but failed to win the prime ministerial vote.’
Hoe die op een Gordiaanse knoop lijkende deadlock te ontwarren, lees ik niet. Ik denk dat de BP-redactie het niet weet en ik zou het zelf ook niet weten. De enige uitweg lijkt te zijn dat het plannetje van Pheu Thai niet doorgaat en dat door Palang Pracharath een coalitieregering met Prayut als premier wordt gevormd.
Volgens de krant zouden de Democraten en Bhumjaithai bereid zijn zich bij Palang Pracharath aan te sluiten, alhoewel een bron bij de Democraten zegt dat de partij waarschijnlijk in de oppositie gaat. Verder is het een kwestie van parlementsleden uit het Pheu Thai-kamp losweken.
Pheu Thai ziet de bui al hangen, want stelt als eis dat de parlementsleden van de coalitiepartijen een verklaring ondertekenen waarin ze beloven geen verraad te plegen. En partijleider Anusin (Bhumjaithai) is de post van premier aangeboden wanneer de partij zich bij het Pheu Thai-kamp aansluit.
Bij dit alles moet wel bedacht worden dat de definitieve uitslag nog niet bekend is. De Kiesraad moet nog onderzoek doen naar onregelmatigheden. Morgen maakt de raad het aantal stemmen voor 95 procent bekend. De Kiesraad zegt dat naar velen in die 5 procent onderzoek wordt gedaan.
Als ze wegens fraude gediskwalificeerd worden, verandert de zetelverdeling. De 100 procent wordt op 9 mei bekend gemaakt en drie dagen later gaat de lijst met senatoren ter ondertekening naar de koning. Tussen eind mei en begin juni wordt gestemd over de premierkeuze.
Vice-premier Wissanu noemt de actie van Pheu Thai om nu al een coalitieregering te vormen een psychological ploy (tactische zet). ‘Er moet nog worden opgetreden tegen mogelijke fraudeurs en diverse andere elementen. Er is nog steeds geen zekerheid.’
Partijleider Thanathorn (Future Forward) zei gisteren dat de meest geschikte kandidaat-premier Sudarat Keyuraphan van Pheu Thai is omdat die partij de meeste zetels heeft gewonnen. Pogingen om een minderheidsregering te vormen, ‘brengt de samenleving op dood spoor’

Kort verkiezingsnieuws
– Het verkiezingsnieuws bestaat vandaag, de opening niet meegerekend, uit vier berichten – dus dat valt weer mee.
1 Op de voorpagina geeft Kiesraadvoorzitter Ittiporn toe dat er fouten zijn gemaakt bij de verkiezingen, maar volgens hem hebben die geen gevolgen voor de uitslag. Gisteren zei hij op een persconferentie dat de Kiesraad (EC) alle kritiek verwelkomt. ‘We respecteren de scherpe kritiek en de meningen van de mensen over het werk van de EC. We dienen het in overweging te nemen om problemen te verbeteren en op te lossen.’
De Kiesraad buigt zich thans over 150 klachten, zoals het ongebruikelijk hoog aantal stemmen dat in enkele kiesdistricten is geregistreerd, slecht getraind stembureaupersoneel en de vertraagde stembiljetten uit Nieuw-Zeeland. Ze worden allemaal een voor een bekeken, maar er is geen reden nu om de verkiezingen ongeldig te verklaren, aldus Ittiporn. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)
2 De legerleiding (in het Engels military brass) vergadert vandaag over de ontstane situatie na de verkiezingen. De opperbevelhebber der strijdkrachten heeft daarvoor de commandanten van de drie strijdmachtonderdelen en de hoofdcommissaris van politie uitgenodigd. Maar meer dan dit meldt het bericht niet.
Het gaat uitgebreid in op het intrekken van Thaksin’s Chak Dao onderscheidingen, al gemeld in Nieuws van de website. Die ontving hij in 1991 voor zijn bijdrage aan de economische ontwikkeling en in 2011 voor zijn prestaties op managementgebied.
NCPO-woordvoerder Winthai waarschuwt in hetzelfde bericht de politieke partijen die gisteren probeerden een coalitie te vormen en andere groepen, om de atmosfeer niet te bederven door enig soort van conflict. Hij zegt dat enkele partijen en groepen zich tijdens de verkiezingscampagnes schuldig hebben gemaakt aan smaadcampagnes en het in diskrediet brengen van de NCPO in plaats van dat ze zich concentreerden op beleid dat de mensen helpt.
3 Partijleider Kanchana Silpa-archa van Chartthaipattana kijkt de kat nog even uit de boom. De partij wacht totdat de definitieve verkiezingsuitslag bekend wordt gemaakt alvorens te beslissen bij welke coalitie ze zich aansluit. Kanchana, de oudste dochter van wijlen Banharn Silpa-archa, zegt dat de partij nog niet is benaderd om zich bij een coalitie aan te sluiten. ‘Dus is het nodig hierover stil te blijven.’
4 De Democraten peinzen of ze zich zal aansluiten bij een door Palang Pracharath (PPRP) geleide coalitie. Adjunct secretaris-generaal Montri zegt dat ze zich beraadt over de voorwaarden om in gesprek te gaan met de PPRP. Het risico bestaat dat de partij ervan beschuldigd wordt de junta te steunen bij haar poging aan de macht te blijven.
Montri noemt het ‘onwaarschijnlijk’ dat de partij zich aansluit bij de gisteren door Pheu Thai gesmede coalitie. Daartegen zullen haar supporters zich met hand en tand verzetten [mijn woordkeus]. ‘Alhoewel het lijkt alsof we het militaire regime steunen als we ons aansluiten bij PPRP, zal het haar dwingen terug te keren naar de onderhandelingstafel en met een compromis te komen.’
Naar verwachting gaat de partij nog een spannende tijd tegemoet want na de smadelijke nederlaag hebben leden het bestuur gevraagd kandidaten die op 24 maart zijn gekozen, meer inspraak te geven.

De Kiesraad heeft donderdag de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt. Nadat 100 procent van de stemmen is geteld, is de stand aan de kop als volgt:
Pheu Thai: 7.920.561 stemmen, 137 zetels
Palang Pracharath: 8.433.060 stemmen, 118 zetels
Future Forward: 6.265.918 stemmen, 87 zetels
Democraten: 3.947.702 stemmen, 55 zetels
Bhumjaithai: 3.732.940 stemmen, 51 zetels
De opkomst bedroeg 75 procent. Het Huis van Afgevaardigden telt 500 zetels. Meer cijfers morgen in Nieuws uit Thailand op Dick’s blog.

29 maart
• 100 pct van de stemmen geteld; opkomst bedroeg 75 pct, meeste stemmen op Palang Pracharath

Uitslag verkiezingen bekend, maar geen verrassingen
29 maart – De Kiesraad heeft gisteren, nadat alle stemmen zijn geteld, de zetelverdeling bekend gemaakt, maar tot nieuws conclusies leiden ze niet. De voorsprong in aantal stemmen tussen koplopers Palang Pracharath en Pheu Thai is iets vergroot, maar Pheu Thai blijft met 137 zetels ver voor Palang Pracharath, de partij die Prayut wil nomineren als premier en 118 zetels in de wacht sleepte.
De vijf partijen met de meeste stemmen zijn Palang Pracharath (8,4 miljoen), Pheu Thai (7,9 miljoen), Future Forward (6,2 miljoen), Democraten (3,9 mijoen) en Bhumjaithai (3,7 miljoen). De door Pheu Thai aangekondigde coalitie rust nu op 253 zetels, Palang Pracharath is nog niet begonnen een coalitie te vormen, maar die zou volgens berekeningen van de krant stokken op 181. Drie partijen, Bhumjaithai, Chartthaipattana en Chart Pattana, hebben nog geen besluit genomen bij welk kamp zich aan te sluiten.
Zoals al eerder gemeld is de meerderheid van de Pheu Thai-coalitie groot genoeg om een regering te kunnen vormen, maar niet voor de premier-keuze omdat daarover Huis van Afgevaardigden (500 zetels) en Senaat (250 zetels) in een gezamenlijke vergadering stemmen. Daarvoor zijn 376 stemmen vereist. Vrijwel zeker is dat de door de junta benoemde Senaat een andere kandidaat dan Prayut niet zal steunen. Derhalve dreigt een stalemate (patstelling) wanneer Pheu Thai probeert een regering te vormen maar niet in staat is de stemming over de nieuwe premier te winnen.
Wanneer Prayut wordt gekozen en zou proberen een regering te formeren, wordt dat een minderheidsregering die door waarnemers wordt beschouwd als minder stabiel. Nadat de uitslagen bekend waren gemaakt, zei PPRP secretaris-generaal Sonthirat dat de partij geen haast heeft een coalitie te vormen om de Pheu Thai alliantie te bestrijden.
Sonthirat zei dat aantal zetels nog steeds niet definitief is, omdat de Kiesraad nog moet besluiten over klachten. Niettemin is hij vol verrrouwen dat PPRP voldoende steun van andere partijen kan verwerven om een regering te vormen.
Mevrouw Sundarat Keyuraphan, kandidaat-premier voor Pheu Thai, zet vraagtekens achter de laatste cijfers van de Kiesraad. Op 24 maart maakte de raad bekend dat de opkomst 65,9 procent bedroeg en dat 33.775.230 stemmen waren uitgebracht; gistermiddag werd de opkomst gesteld op 74,7 procent en het aantal stemmen op 38.268.375. Op Facebook schrijft ze: ‘In slechts vier dagen zijn 4.493.145 stemmen in de stembussen gecreëerd.’

Verkiezingsnieuws
29 maart – Het verkiezingsnieuws bestaat verder uit een 1-kolommer op de voorpagina en twee berichten op pagina 3.
De leger- en politieleiders hebben gisteren op een persconferentie hun steun uitgesproken voor ‘goede mensen die het land regeren’, waarmee ze volgens de krant doelden op premier Prayut. Ze zeggen bereid te zijn om met een nieuwe coalitieregering te werken – ongeacht welke politieke partijen aan de macht komen en wie de nieuwe premier wordt.
Opperbevelhebber Pornpipat zei: ‘We kunnen niet van iedereen een goed mens maken, maar we kunnen wel goede mensen kiezen om ons te regeren. Iedereen, inclusief het leger en de politie, doen zijn best deze richtlijn te volgen.’
Verder bevestigde Pornpipat dat de alumni stichting van de Armed Forces Academies Preparatory School Thaksin’s naam van de Hall of Fame heeft verwijderd. De stichting heeft zijn twee onderscheidingen afgenomen omdat hij ‘iemand is die zijn plaats niet kent’ (volgens een eerder bericht de monarchie niet respecteert).
Studenten voeren campagne tegen Kiesraad
In de opening van pagina 3 meldt de krant dat studenten van negen universiteiten op change.org steun zoeken voor een petitie waarin de afzetting van de Kiesraad wordt geëist. De groep, die zich The New Generation People for Social Change noemt, beschuldigt de raad ervan de verkiezingen van zondag gezien de vermeende onregelmatigheden slecht geregeld te hebben.
Tot nu toe hebben 900.000 personen de petitie ondertekend, inclusief kiezers uit Nieuw-Zeeland, wier stemmen ongeldig zijn verklaard. Op de campus van de desbetreffende universiteiten zijn tafels neergezet waar studenten de petitie kunnen ondertekenen.
Het initiatief voor de actie werd genomen door Thanawat Wongchai, voormalig president van de Chulalongkorn University Student Council. Hij en zijn vrienden hebben na het inwinnen van juridisch advies besloten om de petitie in tweevoud in te dienen: op change.org en op papier. Gestreefd wordt naar minstens 200.000 handtekeningen.
De Thammasat University Student Union heeft tevens een verklaring uitgegeven met de eis onderzoek te doen naar Kiesraadfunctionarissen die slordig werk hebben afgeleverd, waardoor de resultaten omstreden zijn. De collega’s van Chula vragen een uitleg van de Kiesraad over de vermeende wijdverspreide onregelmatigheden.
Naar verluidt zijn actievoerende studenten van de Kasetsart University (KU) Bangkhen campus gisteren door in burger geklede agenten en universiteitsbewakers tegengehouden om handtekeningen te verzamelen. KU-rector Jongrak zegt niet op de hoogte te zijn van het incident. De studenten hebben alle recht om campagne te voeren, zegt hij, zolang ze de wet niet overtreden.
Democraat veteraan kiest voor Palang Pracharath
De Democraten dienen zich aan te sluiten bij Palang Pracharath, omdat die partij zondag de meeste stemmen heeft gekregen, zegt Thaworn Senneam, door de krant omschreven als een Democraten veteraan. Thaworn, die in Songkhla zou hebben gewonnen, zegt dat de kwestie wordt beslist door het partijbestuur; hij zal het bestuursbesluit respecteren.
Gisteren vergaderden dertig partijleden over de nasleep van de verkiezingen. Volgens Thaworn gaat de groep ermee akkoord dat het nieuwe partijbestuur en de winnende kandidaten het toekomstig beleid bepalen. De partijleden zijn verdeeld over de vraag of de Democraten zich moeten aansluiten bij Palang Pracharath, die Prayut heeft genomineerde als premier, of in de oppositie moeten gaan. Een nog onbeantwoorde vraag is of de kandidaten die niet hebben gewonnen, daarover mogen meebeslissen. Want verliezende stemmen tellen mee bij de berekening van de partijlijstzetels.
Thaworn vindt ook dat voormalige parlementsleden moeten kunnen meestemmen over de selectie van bestuursleden en adviseert nog even te wachten met de selectie van een nieuwe partijleider, ter vervanging van Abhisit die is afgetreden.

30 maart
• Phumitham (Pheu Thai) verwijt Kiesraad wanprestatie : Verkiezingen smerigste in Thaise politiek
• Voormalig parlementslid Democraten prijst Abhisit voor zijn oprechtheid en aandacht voor leden
• Democraten houden hun kruit droog over keuze coalitie, wachten op definitieve uitslag
• Pheu Thai en FFP vragen nieuwe verkiezingen in twee kiesdistricten van Bangkok

Politieke partijen kibbelen over toekomst
30 maart – De politieke situatie die is ontstaan door de uitslag van de verkiezingen vormt de opening van BP vandaag. De Democraten en Bhumjaithai hebben zich nog niet aangesloten bij de door Pheu Thai gevormde alliantie, die voldoende zetels heeft om een coalitieregering te vormen, of bij een coalitie geleid door Palang Pracharath, de partij die wil dat Prayut zijn rentree maakt als premier.
Supporters van de Democraten vinden dat de Democraten in de oppositie moet gaan, schrijven ze op Twitter. Ze willen niet dat de partij zich aansluit bij een pro-miltaire coalitie. Maar voorlopig houdt de partij haar kruit droog. Adjunct-partijleider Alongkorn zegt te wachten tot 9 mei, wanneer de definitieve uitslag van de verkiezingen bekend wordt gemaakt.
Gisteren vergaderden het bestuur, voormalige parlementsleden en winnende kandidaten over twee belangrijke kwesties: de verkiezing van een nieuwe partijleider [omdat Abhisit is afgetreden vanwege het teleurstellend aantal stemmen dat de partij verwierf] en een nieuw bestuur, alsmede over de vraag wie beslist over de toekomstige richting van de partij.
De meerderheid vond dat het nieuwe bestuur en de nieuwe parlementsleden die moeten bepalen. De meningen over de gewenste richting waren verdeeld. Sommigen steunden aansluiting bij een coalitieregering ‘onder voorwaarden’, ander pleitten voor ‘constructieve oppositie’.
Parit Wacharasindhu, een zogeheten New Dem lid, zei: ‘Als partijlid en vertegenwoordiger van de 3,9 miljoen stemmen op districtskandidaten, meen ik dat we eerlijk moeten zijn in onze ideologie.’ Hij doelde daarmee op Abhisit’s eerdere uitspraak twee weken voor de verkiezingen dat hij niet Prayut zou steunen of corrupte politici die weer macht willen verwerven.
Parit zegt: ‘De Democraten hoeven geen lid te zijn van een coalitieregering, of die nu geleid wordt door Pheu Thai of door Palang Pracharath. We moeten in het parlement voor goed beleid stemmen en ons verzetten tegen degenen die het beleid van de partij niet steunen.’
De rest van het artikel sla ik over, want is oud nieuws.
In een tweede artikel op de voorpagina verdedigt premier Prayut politieke partijen die een alliantie willen vormen. Prayut zei dat het beleid van zijn regering dient te worden voortgezet en verbeterd ongeacht de samenstelling van een coalitieregering.
Over de pogingen van sommigen om aan te sturen op aftreden van de Kiesraad, zei hij: ‘Ik wil niet dat dit gezien wordt als een machtsstrijd. Het gaat over mensen die hun handen ineen slaan om goede daden voor het land te verrichten en slechte mensen uit te bannen of degenen die het land schade berokkenen.’
Prayut drong er bij de bevolking op aan zich niet laten te misleiden door verdraaide of valse informatie. ‘Democratie is meer dan het vormen van een coalitieregering. De nadruk moet liggen op good governance, of er goed gezorgd wordt voor de mensen ongeacht hun stem en of de concurrentiepositie van het land toeneemt. Dat is wat wij gedaan hebben.’
Het bericht meldt verder dat kiezers die ontevreden zijn over de wijze waarop de verkieizingen zijn verlopen, morgen bij het Victory Monument bijeen komen. Vertegenwoordiger Anon van de Thai Lawyers for Human Rights zegt dat de aanwezigen gevraagd zal worden de oproep te steunen van enkele studentenverenigingen voor de ontbinding van de Kiesraad. Op change.org hebben daarvoor al 817.000 personen gepleit, waaronder de kiezers uit Nieuw-Zeeland, wier stem ongeldig is verklaard.

Verkiezingsnieuws
30 maart – Pagina 3 is vandaag de verkiezingspagina met drie berichten. De pagina opent met de oproep van drie kandidaten van Pheu Thai en Future Forward voor een herverkiezing in twee kiesdistricten van Bangkok (al gemeld in Nieuws van de website).
PT-er Trirat zegt dat in één district enkele stemmen zijn gekocht tegen betaling van 500 baht. Het aantal kiezers was er minder dan het aantal getelde stembiljetten en de telling en aankondigingen vonden plaats onder ongebruikelijk gedimd licht.
FFP kandidaat Nitcha (niet één van de drie) verbaast zich over de ‘plotselinge’ vermindering van het aantal stemmen op haar met 400 nadat ze eerder een voorsprong had op haar rivalen. FFP-kandidaat Chris in Phaya Thai hekelt de omstandigheden in het stembureau waar gezien kon worden wat kiezers stemden.
De drie kandidaten die allen verloren, dienden gisteren een klacht in bij het kantoor van de Kiesraad. Ze zeggen het slachtoffer te zijn van fraude. En ze zijn niet de enigen. Woensdag eiste Democraat Nipit die in Phatthalung heeft verloren, traditioneel een bolwerk van de Democraten, dat de Kiesraad onderzoek doet naar beweringen over het kopen van stemmen. Volgens hem heeft één kandidaat 30 miljoen baht uitgegeven om zeker te zijn van een zetel in het Huis van Afgevaardigden.
Een tweede bericht gaat over de persconferentie die de Kiesraad gisteren hield. De raad zegt dat het verschil in aantal stemmen die op zondag en donderdag bekend werden gemaakt, verklaarbaar is. En daar laat ik het maar bij; het bericht meldt in detail de redenen.
Als derde bevat de pagina een achtergrondverhaal van persbureau Reuters. Het stelt vast dat de greep van Thaksin op het Noorden, traditioneel een roodhemdgebied, begint te tanen. In Phayao zag ‘nieuw gezicht’ Thanathorn van Future Forward kans stemmen weg te snoepen van Pheu Thai, schrijft Reuters.
Een kiezer in Phayao zegt: ‘Velen menen dat Thaksin niet in staat is terug te keren, dus hebben ze gestemd op iemand op wie ze kunnen vertrouwen in plaats van iemand die in hun hart is.’ Het was de eerste keer sinds 2001 dat een Thaksin-getrouwe partij verloor in Phayao, een stad die evenals vele andere in het Noorden en Noordoosten een bastion was van de roodhemden.

31 maart
• Actievoerders verzamelen handtekeningen onder petitie voor afzetting EC-commissarissen

31 maart
– De opening van pagina 3 is gewijd aan de campagnes om de commissarissen van de Kiesraad te ontzetten uit hun functie, vanwege alle fouten die zijn gemaakt bij de verkiezingen. Een groep actievoerders onder leiding van de bekende Sirawith Seritiwat, zette gisteren op de skywalk tussen National Stadium en Bangkok Art and Culture Centre een desk op waar mensen een petitie konden ondertekenen. Vandaag zijn ze present bij Victory Monument.
Sirawith zegt dat studenten van achttien universiteiten en civiele groepen de People’s Coalition for a Fair Election hebben gevormd. Die heeft inmiddels drieduizend handtekeningen verzameld. Wanneer tienduizend personen hebben getekend gaat een petitie naar de NACC. Die is bevoegd te oordelen of de commissarissen zich schuldig hebben gemaakt machtsmisbruik dan wel de ethische code hebben overschreden. De NACC kan de zaak vervolgens voorleggen aan het Constitutionele Hof.
Op change.org wordt een campagne gevoerd onder de naam We Love Thailand. Die petitie zou al getekend zijn door 800.000 personen. Secretaris-generaal Srisuwan van de Association for the Protection of the Constitution verzamelt vandaag handtekeningen op de Talad Ying Charoen, een markt in Don Muang. En het houdt maar niet op. Buiten de campus Tha Phrachan van de Thammasat universiteit gebeurt hetzelfde door een groep actievoerders.

 1 april
• Nida peiling: Meeste respondenten tevreden met resultaat en verloop verkiezingen
• Suan Dusit peiling: Meerderheid bezorgd over fraude en onduidelijke resultaten

Demonstranten trekken de straat op
1 april – De democratie die Thailand zegt na te streven, vastgelegd onder de pretentieuze naam Road to Democracy, is gisteren al (weer) met voeten getreden, toen agenten op de Ratchaprasong kruising demonstranten wilden tegenhouden en hun geluidsapparatuur in beslag namen. Er ontstond een klein handgemeen tussen de groep, die zich People Who Want Elections noemt, en agenten van het bureau Lumpini.
De groep demonstreerde voor de afzetting van de zeven commissarissen van de Kiesraad die ze ervan beschuldigt de verkiezingen van zondag slecht te hebben georganiseerd. Ze hadden een tafel neergezet waarop voorbijgangers een petitie konden tekenen.
Volgens Anurak Jeantawanich, een van de leiders, hadden ze van het bureau toestemming gekregen voor de demonstratie, maar daaraan hadden de honderd opgetrommelde agenten geen boodschap. Anurak zei: ‘De mensen hebben nu het recht van vrije meningsuiting op grond van de wet. De NCPO heeft al het verbod op bijeenkomsten van vijf personen of meer opgeheven.’
Ook elders in de stad werd tegen de incompetente Kiesraad gedemonstreerd. Bij het Victory Monument verzamelde zich een grote groep die eveneens handtekeningen verzamelde voor een eigen petitie. De bekende actievoerder Sirawith las een verklaring voor met de eis aan de Kiesraad om vandaag de resultaten van alle stembureaus bekend te maken. Zo niet, dan voert ze haar acties op en legt de zaak voor aan de NACC.
Het bericht noemt verder nog het gerucht dat een vrachtwagen met volle stembussen op weg was naar Samut Prakan om daar vernietigd te worden. Maar de Kiesraad zegt dat de wagen uitrusting vervoerde die gebruikt was op stembureaus, nadat de stemmen al waren geteld.
Het bericht noemt ook enkele gevallen van onregelmatigheden, maar dat is oud nieuws.

1 april
– Pagina 3 is in zijn geheel gewijd aan een verhaal over transgender Tanwarin Sukkhapisit (45), nummer 9 op de partijlijst van Future Forward. Zij is de eerste katoey die lid wordt van het Huis van Afgevaardigden. En dat schept natuurlijk verplichtingen. Zo neemt ze zich voor de Civil and Commercial Code voor homohuwelijken te wijzigen alsmede de Film and Video Act om de vrijheid van expressie te vergroten. Mag u zelf lezen: The LGBT advocate set to be an MP.
https://www.bangkokpost.com/news/politics/1654436/the-lgbt-advocate-set-to-be-an-mp

2 april
• Lat Phrao (Bangkok): Auto van actievoerder tegen Kiesraad in brand gestoken
• Pheu Thai eist van Kiesraad uitleg van berekening partijlijst kandidaten
• 10 kandidaten Puea Chat verontrust, kosten campagne niet vergoed door HQ

Frontale aanval op Future Forward vanwege lezing in 2013
2 april – Future Forward lijkt het slachtoffer te worden van afgunst en jaloezie. De partij die – vermoedelijk dankzij de stemmen van nieuwe kiezers – binnen een jaar vanuit het niets de derde grootste partij van Thailand is geworden, wordt nu door een groep politieke activisten die zich Political Civic Group noemt, bij de Kiesraad voorgedragen voor ontbinding.
De groep noemt FFP ‘een bedreiging voor de nationale veiligheid en monarchie’. Ze zegt: ‘De partij is een hol van anti-monarchisten, wier leden anti-monarchistische retoriek hebben gebruikt om haat tegen de revered institution aan te wakkeren.’
Ze heeft gisteren bij de Kiesraad een petitie ingediend, voorzien van foto- en videomateriaal om haar bewering te ondersteunen.
FFP secretaris-generaal Piyabutr schreef gisteren op Facebook dat er talloze pogingen zijn gedaan de bevolking te misleiden, inclusief enkele gemanipuleerde videoclips en foto’s om hem in een kwaad daglicht te stellen. Piyabutr doelde op een lezing die hij in februari 2013 gaf, toen hij als docent Rechten werkte aan de Thammasat universiteit.
In de lezing behandelde hij het principe van democratie om uit te leggen waarom monarchieën boven de politiek dienen te staan – omdat een monarch de troon erft en niet democratisch wordt gekozen. Hij zei dat monarchieën zich moeten aanpassen aan democratische waarden, op dezelfde manier waarop constitutionele monarchieën in de hele wereld functioneren.
Piyabutr zegt dat de video van de lezing bewerkt is om de indruk te wekken dat hij sprak over de Thaise monarchie terwijl hij het had over de principes van de grondwet. De video was voorzien van het FFP logo om mensen te laten denken dat hij als secretaris-generaal van FFP sprak [die toen nog niet eens bestond].
‘Ontwikkelde mensen’, schrijft hij op FB, ‘zijn in staat te zien dat deze pogingen duidelijk tot doel hebben mijn reputatie te vernielen. […] Dit zorgde voor politieke scheidslijnen die de deur openden voor het leger om in te grijpen.  Alleen een stabiele democratie kan de monarchie en haar waardigheid beschermen.’
Persoonlijke noot: Wanneer dergelijke ultraconservatieve [en zeg ik erbij domme) geluiden in het publieke debat blijven opduiken, wordt het nooit wat met de democratie in Thailand; ik schreef het eerder.

Legercommandant waarschuwt voor burgeroorlog
3 april – ‘Betekent dit dat we een burgeroorlog willen zoals in het verleden? Waarom volgen jullie niet de regels en strijden in het parlement?’ Deze verzuchting (of is het een dreigement?) staat als Uitgelicht Citaat bij het openingsartikel van vandaag, waarin legercommandant Apirat Komsongpomg een ‘strenge waarschuwing’ uit tegen pogingen om ’s lands constitutionele monarchie te veranderen en de mensen te verdelen. ‘Het land zou als resultaat onder een burgeroorlog kunnen lijden.’
Apirat zei dit een dag nadat premier Prayut de alarmklok had geluid in een verklaring dat lieden met slechte bedoelingen verdraaide informatie op de sociale media hebben verspreid om onrust te ontketenen. Apirat deed er nog een schepje bovenop, gisteren tijdens de herdenking van de oprichting van de 1st Division King’s Guard, 112 jaar geleden. Hij zei: ‘Politici, docenten en studenten moeten gehoorzamen en niet proberen ’s lands constitutionele monarchie te veranderen.’
‘Degenen die in het buitenland democratie hebben bestudeerd en studieboeken van andere landen lezen, moeten nadenken hoe ze zich moeten aanpassen in plaats van te proberen de constitutionele monarchie te veranderen. Kom niet met linkse ideeën die je geleerd hebt en wees niet pretentieus. Andere landen doen dat ook niet.’
Apirat waarschuwde dat de weigering om regels te volgen alleen maar tot problemen leidt. Gestopt moet worden, zei hij, om het land te verdelen in een ‘democratisch’ en ‘dictatoriaal’ kamp. ‘Zulke retoriek heeft alleen maar tot doel de mensen die gestemd hebben, te verdelen.‘
De legercommandant ontkende dat de NCPO dictatoriaal was, want ‘anders zouden we de daden van dictators in andere landen hebben overgenomen’. En zo mopperde Apirat nog een tijdje door, maar dat mag u zelf lezen. Ik heb al te veel van deze onzin geciteerd. Klik hier: Army boss warns of civil war. https://www.bangkokpost.com/news/general/1655468/Army-boss-warns-of-civil-war#cxrecs_s
Roodhemd co-leider Weng, die zich blijkbaar aangesproken voelde, schrijft op Facebook dat niemand onrust wil stoken die tot een burgeroorlog leidt of de constitutionele monarchie wil veranderen. ‘Velen hebben vraagtekens gezet achter de rol van de Kiesraad, die onder vuur ligt vanwege onregelmatigheden bij het tellen van de stemmen.’

Meer kleine partijen komen in aanmerking voor partijlijst zetels
3 april – Kleine partijen die minder dan 71.000 stemmen hebben gescoord kunnen op grond van het proportional representation systeem in aanmerking komen voor een partijlijstzetel, zegt een van de samenstellers van de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden.
Over de toerekening is verschil van mening ontstaan. Vertegenwoordigers van 12 kleine partijen zeggen dat ze recht hebben op dertien zetels. Ze zijn het niet eens met Pheu Thai die zegt dat slechts 16 kleine partijen recht hebben op een partijlijstzetel.
Partijleider Mongkolkit van de Thai Civilised Party zegt dat ruim 1 miljoen kiezers hun stem hebben uitgebracht op een kleine partij. ‘Schrijf hun stemmen niet af. Als je kijkt naar de stemmen in het kiesdistrictssysteem, dan zie je dat de winnaars van grote partijen niet zoveel stemmen vergaarden.’
Kiesraad secretaris-generaal Jarungvith zegt dat de raad zich nog niet gebogen heeft over de vraag hoe de formule moet worden toegepast. Een beslissing wordt deze week verwacht. Hij verweerde zich gisteren ook tegen alle kritiek op de Kiesraad.
Kiesraad-commissaris Pakorn zegt dat het onderzoek naar de stemmen uit Nieuw-Zeeland bijna afgerond is. Ze worden door de Kiesraad beschouwd als ‘niet geteld’ en niet als ‘ongeldig’.
Bij het artikel staat een kader, dat duidelijk maakt tot welke verschuivingen in de zetelverdeling de formule leidt die gehanteerd wordt door de genoemde twaalf partijen. Future Forward bijvoorbeeld zou teruggaan van 87 naar 80 zetels [maar nog steeds de derde grootste partij blijven]. Palang Pracharath zou teruggaan van 118 naar 116, de Democraten van 54 naar 52 en de overige grote en middelgrote partijen zouden elk 1 zetel minder krijgen.

Verkiezingsnieuws
3 april – Het overige verkiezingsnieuws blijft (gelukkig) beperkt tot 1 bericht. Waarnemend partijleider Jurin van de Democraten ontkent geruchten op de sociale media dat hij in gesprek is met rivaal Pheu Thai over de mogelijkheid samen een coalitieregering te formeren. Hij benadrukt dat niemand in zijn partij de taak heeft gekregen met andere partijen te overleggen over de vorming van een coalitieregering.
De berichten op de sociale media gaan vergezeld van een foto waarop Jurin en mevrouw Sudarat, één van Pheu Thai’s kandidaat-premiers, een genoeglijk tête-à-tête hebben, maar Jurin zegt dat de foto op 9 januari is genomen toen ze aanwezig waren bij de lancering van een nieuwe krant, die de foto trouwens de volgende dag plaatste.
Voormalig parlementslid Pichet (Democraten) schrijft op Facebook dat het partijbestuur samen met de gekozen kandidaten een belissen over aansluiting bij een coalitie of in de oppositie gaan. De partij moet nog een nieuw bestuur kiezen en de kandidaten moeten nog door de Kiesraad officieel worden bevestigd.

4 april
• Thanathorn: Regime is bang voor Future Forward, beschuldigt partij van opruiing
• Thanathorn (Future Forward) aangeklaagd wegens hulp aan demonstranten in 2015

Thanathorn is de gebeten hond, maar vecht terug
4 april – Zijn er ‘donkere krachten’ aan het werk, zoals partijleider Thanathorn van Future Forward zegt, om hem en zijn partij, die bij de verkiezingen een monsterzege boekte, het leven zuur te maken? Dat lijkt er wel op want nu is hij door de NCPO (junta) aangeklaagd voor opruiing.
Ook legerleider Apirat is op zijn bloed uit, want heeft hem, zonder zijn naam te noemen, ‘linkse ideeën’ verweten. En secretaris-generaal Srisuwan van de conservatieve Association for the Protection of the Constitution heeft de Kiesraad gevraagd te onderzoeken of hij wel gekwalificeerd is voor het parlementslidmaatschap.
Aanleiding voor de NCPO-aanklacht is een incident op 24 juni 2015 bij het politiebureau van Pathumwan. Zo’n twintig anti-coup studenten, waaronder de huidige assistent FFP secretaris-generaal Rangsiman Rome, vluchtten weg toen politie en soldaten arriveerden om hen te arresteren. Ze maakten daarbij gebruik van een minibusje waarvan de NCPO beweert dat het linked to him [Thanathorn] was. Naar verluidt was Thanathorn in het gebied en hij plaatste later ook een bericht over het incident op zijn Facebook-pagina.
De studenten werden gezocht want de krijgsraad had tegen hen een arrestatiebevel uitgevaardigd naar aanleiding van een rally op 22 mei 2015 bij het Bangkok Art and Culture Centre, een jaar nadat het leger de macht had gegrepen.
Behalve van opruiing wordt Thanathorn beschuldigd van het veroorzaken van publieke onrust en hulp bieden aan verdachten van illegale activiteiten.
Verboden aandelen?
De klacht van Srisuwan heeft betrekking op de aandelen die hij zou hebben gehad in een mediabedrijf toen hij zich aanmeldde als parlementskandidaat. Srisuwan zegt dat dit in strijd is met de grondwet, die bareigenaren en aandeelhouders van mediabedrijven en uitgeverijen uitsluit van parlementslidmaatschap.
De Kiesraad heeft de klacht in behandeling genomen, evenals een andere eerdere klacht van Srisuwan over Thanathorn’s bewering dat hij als eerste politicus zijn vermogen heeft ondergebracht in een blind trust. Nee, hij was niet de eerste, zegt kampioen-klager Srisuwan. Gisteren was #savethanathorn op Twitter de meest gebruikte hashtag.
Geen linkse maar normale geluiden
De aanklacht van de NCPO vormt vandaag de opening van BP, de reactie van Thanathorn op de aanval van legercommandant Apirat staat centraal in het openingsartikel van pagina 3. Thanathorn zegt te streven naar terugkeer van de democratie, het respecteren van mensenrechten en het onpartijdig toepassen van de wet. ‘Dat zijn geen linkse geluiden [zoals Apirat beweerde], maar gewoon iets normaals.’
Over de high institution die Apirat noemde, zegt hij dat die als politiek middel door het regime misbruikt wordt om haat te zaaien en een wig tussen mensen te drijven. ‘De scheidslijnen in onze samenleving worden niet veroorzaakt door de FFP – ze worden veroorzaakt door de strijdkrachten die proberen aan de macht vast te houden. […] De partij heeft geen gevangenissen, geen tanks. We hebben alleen onszelf als wapen om tegen de militaire dictatuur te vechten. […] Het leger is de echte dreiging voor het land – niet de FFP, ikzelf of Piyabutr [secretaris-generaal en mede-oprichter].’

4 april
– Het verkiezingsnieuws vandaag bestaat uit twee berichten. Op de voorpagina zegt een voormalig lid van de grondwetcommissie dat de formule voor het berekenen van de 150 partijlijstzetels set in stone is, zoals de krant boven het bericht kopt.
Over de berekening bestaat verschil van mening (zie het kader hierboven), maar Prapan Naigowit, ook voormalig Kiesraad-commissaris, zegt dat de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden duidelijk en niet vatbaar voor tweeërlei uitleg is. Artikel 128 voorziet in alle mogelijke scenario’s. Prapan zei dit nadat hij gisteren het juridisch adviesteam van de Kiesraad had gesproken over de ontstane verwarring.
– Het tweede bericht meldt dat kandidaten van twee partijen hun partij onder druk hebben gezet de kosten die ze hebben gemaakt tijdens de verkiezingscampagne volledig te vergoeden.
Zestig kandidaten van Puea Chat eisten opnieuw dat het partijhoofdkantoor met geld over de brug komt. Ze overlegden gisteren met bestuursleden, maar wat er is besproken is geheim. Volgens een bron mochten ze zelfs niet hun mobieltje meenemen.
Kandidaat Panasan in Sukhothai zei later dat kandidaten in de noordelijke provincies 10 april als deadline hebben gesteld. Ieder had slechts 10.000 baht ontvangen voor de registratie en 120.000 baht voor verkiezingsposters, terwijl ze gemiddeld elk 800.000 baht hadden uitgegeven.
De andere partij is de Thai People Power Party. Daarvan hebben 50 kandidaten een klacht ingediend bij de CSD van de politie. Ze beschuldigen het partijbestuur van fraude.

Thanathorn verweert zich tegen beschuldiging junta
5 april – De al op de website aangekondigde herverkiezingen en hertelling van stemmen vormen vandaag de opening van Bangkok Post, die verder slechts drie berichten over de verkiezingen bevat. Daar het openingsverhaal kernachtig wordt samengevat in bovenstaand kader, hoef ik er geen woorden aan vuil te maken en spring gelijk maar naar de opening van pagina 3.
Partijleider Thanathorn (Future Forward) ontkent de bewering van de NCPO dat hij in 2015 anti-coup demonstranten heeft geholpen om arrestatie te voorkomen. Het enige wat hij gedaan heeft was een van de demonstranten, Rangsiman Rome, een lift geven nadat die al was vrijgelaten door de politie. De partij heeft een groep advocaten gevormd die Thanathorn gaat helpen, want de beschuldiging van de NCPO komt juridisch neer op opruiing, onrust veroorzaken en hulp bieden aan verdachten van illegale activiteiten. Als het verweer van Thanathorn klopt, kan het OM m.i. niets anders doen dan de zaak seponeren.
FFP partijlijst kandidaat Karom Polpornklang, die dit gisteren bekend maakte, zegt dat anti-NCPO partijen sinds de verkiezingen te maken hebben met een groot aantal beschuldigingen. Ook FFP secretaris-generaal Piyabutr ligt onder vuur vanwege een lezing die hij ooit heeft gegeven over de rol van de monarchie in een moderne samenleving. Karom zegt dat de autoriteiten bevooroordeeld zijn tegen progressieven die een welzijnsstaat willen creëren en de grondwet willen veranderen.
‘Deze beschuldigingen zijn niet acceptabel; anti-coup groepen worden onheus bejegend.’ Hij voegt daaraan toe dat een pro-NCPO partij [lees: Palang Pracharath] van opruiing, het aanzetten tot onrust en het veroorzaken van publieke beroering beschuldigd had moeten worden [geen details].

6 april
• Prawit verwacht geen onbeheersbare rally wanneer Thanathorn zich zaterdag bij de politie meldt
30 Democraten steunen PPR-regering met Prayut als premier
• Kiesraad: Resultaten verkiezingen vertraagd, want 300 klachten moeten behandeld worden

Verkiezingen zetten rechtsstaat op het spel
6 april – De hierboven al even aangeduide zorgen van academici hebben betrekking op de competentie, beter gezegd incompetentie van de Kiesraad, vrije en eerlijke verkiezingen te organiseren. Wanneer dit boven zijn macht gaat, ondermijnt dit niet alleen het publieke vertrouwen in Thailand’s terugkeer naar de democratie, maar schaadt het ook het image van het land in de ogen van de wereld, aldus secretaris-generaal Woothisarn van het King Prajadhipok’s Institute gisteren op een seminar aan de Thammasat universiteit.
Aanleiding voor de zorgen zijn de zes herverkiezingen en twee hertellingen van de stemmen, waartoe de Kiesraad heeft besloten alsmede de verwarring die is ontstaan over het berekenen van de 150 partijlijst zetels. Critici hebben al eerder het zogeheten proportional representation systeem overdreven ingewikkeld genoemd waardoor het nu tot nieuwe disputen heeft geleid.
De grondwetcommissie heeft het er niet gemakkelijker op gemaakt, want het heeft een tweede formule aan de Kiesraad voorgesteld, waardoor elf kleine partijen meer zetels zouden krijgen ten koste van grote partijen (klik hier voor een overzicht). Woothisarn is bang voor meer politieke conflicten wanneer die formule wordt toegepast.
Het nogal lijvige artikel met veel oud nieuws laat ik verder onbesproken. Eén aardige quote: ‘Waar ik me zorgen over maak is een crisis over wat juist is volgens de regels, maar wat onrechtmatig is.’

En weer wordt Future Forward aangevallen
6 april – De opening niet meegerekend bevat de krant vandaag drie verkiezingsberichten. Weer veel aandacht voor Future Forward, de partij die binnen een jaar vanuit het niets is opgeklommen tot derde grootste partij van Thailand en dat succes is partijleider Thanathorn en secretaris-generaal Piyabutr niet gegund.
De laatste aanval, beschreven in de opening van pagina 3, is ingezet door de burgergroep Siam Manusati. Ze heeft de Kiesraad gevraagd na te gaan of beiden een bedreiging vormen voor de ‘nationale democratische cultuur’. De leider van de groep, die gisteren een petitie indiende bij de raad, zegt dat ‘ze gesproken en gehandeld hebben op een manier die twijfels oproept’.
‘Hun houding doet ons afvragen of ze vijandig staan tegen ’s lands democratisch systeem waarin de koning wordt vereerd als staatshoofd.’
Phuphattha Saengsubun wijst op een aantal gelegenheden waarbij Thanathorn sprak over de revolutie van 1932 die een eind maakte aan de absolute monarchie. In een lezing aan de Suan Dusit universiteit in februari zei Thanathorn de wens te hebben dat de revolutie voortgaat naar haar afronding. Phuphattha wijst ook op een forum in mei waarin Thanathorn zei dat de monarchie de macht aan het volk geeft.
Vandaag dient Thanathorn op het matje te komen bij de politie van Pathumwan. Die heeft hem opgeroepen naar aanleiding van de klacht van de NCPO dat hij in 2015 actievoerders zou hebben geholpen te vluchten toen ze aangehouden zouden worden. Thanathorn heeft daarover al gezegd dat hij alleen maar een van de actievoerders een lift had gegeven, nadat die al vrijgelaten was door de politie.
Thanathorn verwacht dat veel van zijn supporters naar het politiebureau komen om hem een hart onder de riem te steken, iets waarover vice-premier Prawit heeft gezegd zich er geen zorgen over te maken. Hij meent dat dit niet tot wanorde zal leiden. Prawit verdedigt de politie die er vier jaar over heeft gedaan actie te ondernemen tegen Thanathorn. Komt door wijziging van het onderzoeksteam, luidt zijn smoes.
IB-hoofd Surachate heeft Piyabutr ‘uitgenodigd’ voor een gesprek naar aanleiding van een klacht van voormalig zanger Haruethai over twee boeken die hij heeft geschreven. Daarin behandelt hij de grondwet en hervorming van de monarchie, rechtbanken en leger. Surachate zegt dat hij nog nergens van wordt beschuldigd. De politie van Lumpini waarbij de klacht is ingediend, wil slechts controleren of hij die boeken heeft geschreven. [Ik zou zeggen: Kijk eens op de titelpagina]

Kiesraad beschuldigt actievoerders van smaad
6 april – De Kiesraad heeft aangifte van smaad gedaan tegen een groep actievoerders en websites die de raad beschuldigd hebben van ‘cheating’ (bedrog) en die nepnieuws over twee  kiesraadcommissarissen zouden hebben verspreid [geen details].
Voorzitter Ittiporn noemt de Facebook-pagina Eha, een FB-gebruiker met de naam Jiraporn Ngam-anong, de website syoutaogou.com/SYO/141 en een groep actievoerders die zondag bij het Victory Monument handtekeningen verzamelden onder een petitie waarin het aftreden van de zeven commissarissen wordt geëist. Een van hen was de bekende Sirawith ‘Ja New’ Seritiwat. Hij zegt dat de groep doorgaat met haar actie. Gisteren stonden ze bij het Bangkok Art and Culture Centre.
Het bericht gaat er verder niet op in, maar vervolgt met de mededeling van Kiesraadcommissaris Pakorn dat de definitieve bekendmaking van de verkiezingsuitslag is vertraagd omdat de raad 300 klachten moet behandelen, die onder meer betrekking hebben op mogelijke winnaars in 66 kiesdistricten. Hij noemde ook de herverkiezingen en hertelling en de controverse over de berekening van de partijlijstkandidaten, maar dat is oud nieuws.

6 april
– Het derde verkiezingsbericht kan ik grotendeels overslaan want in Nieuws van de website meldde ik al dat dertig Democraten zich willen aansluiten bij Palang Pracharath (PPRP), die Prayut steunt als nieuwe premier. De Democraten kwamen vrijdag bij elkaar om de volgende stappen te bepalen: aansluiten bij PPRP of in de oppositie gaan.
De krant signaleert dat enkele partij kopstukken ‘opvallend afwezig’ waren: voormalig partijleider Abhisit, waarnemend partijleider Jurin, secretaris-generaal Krairiksh, adjunct-partijleider Korn Chatikavanij en partij-adviseur Banyat. Wel aanwezig was voormalig minister-president Chuan Leekpai (1992-1995 en 1997-2001), tegenwoordig hoofd-adviseur.
De bijeenkomst was belegd door Thaworn Senneam, die gekozen is in Songkhla. Hij is een sterk voorstander van aansluiting bij PPRP. Over een oppositierol zegt hij: ‘De partij kan dan niets aan haar kiezers laten zien in ruil voor hun steun, voor het geval van een politiek ongeluk en nieuwe verkiezingen.’
Het officiële standpunt van de partij is dat gewacht wordt op de definitieve uitslag alvorens een besluit te nemen over haar politieke toekomst.

Opinie: Junta wil van Thanathorn af
7 april – Donkere wolken pakken zich samen boven het hoofd van Thanathorn Juangroongruankit. De idealistische en populaire partijleider van Future Forward, kreeg zaterdag van de politie te horen dat hij wordt beschuldigd van opruiing, hulp bieden aan een verdachte om arrestatie te voorkomen en deelname aan een verboden bijeenkomst (van 5 personen of meer) die onrust veroorzaakte.
Wanneer hij schuldig wordt bevonden, kan hij veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van respectievelijk 7 jaar, 2 jaar en zes maanden. Vanwege de beschuldiging van opruiing gaat Thanathorn berecht worden in een militaire rechtbank, iets waarover hij zich enige zorgen maakt.
De beschuldigingen hebben betrekking op 24 juni 2015. De New Democracy Movement, een groep voornamelijk bestaand uit studenten, hield toen bij het Bangkok Art and Culture Centre een demonstratie tegen de junta, waar Thanathorn ook bij was.
Toen de politie arriveerde, vluchtten enkelen in een minibusje, waarvan later bleek dat het eigendom was van Thanathorn’s moeder, directeur van het familiebedrijf in auto-onderdelen. Thanathorn heeft daarover gezegd dat hij alleen maar een student een lift heeft gegeven, die op de Rama IV Road op weg naar huis liep.
Dat was Rangsiman Rome, die hij toen nog niet kende. Rangsiman sloot zich later aan bij de FFP en stond bij de verkiezingen kandidaat voor de partij.
De drievoudige aanklacht komt uit de koker van de NCPO en het is niet het enige waarvan Thanathorn wordt beschuldigd. Het is zo langzamerhand wel duidelijk dat de NCPO deze luis in de pels kwijt wil. Zo heeft hij voorgesteld de dienstplicht af te schaffen, op de legeruitgaven te bezuinigen en het aantal militairen met de rang van generaal terug te brengen. Daarmee maak je je niet populair bij de strijdkrachten. Bovendien wil hij ook de ondemocratische grondwet wijzigen, die voorziet in een door de junta benoemde Senaat.
Al met al een onfrisse zaak, die laat zien dat de junta er helemaal niet op uit is de democratie te herstellen. De zogenoemde Roadmap to Democracy is gelul, netjes gezegd retoriek, om de internationale gemeenschap en de eigen bevolking zand in de ogen te strooien.
Dat 6.265.950 Thai op FFP hebben gestemd, waardoor de partij vanuit het niets Thailand’s derde grootste partij is geworden, vermag de junta ook niet te overtuigen van haar faux pas.
Persoonlijke noot: Het wordt tijd om Thailand als vakantieland en Thaise producten te boycotten. En ik vraag me af: Wat doe ik hier nog?

7 april
• Politie beschuldigt Thanathorn oa van opruiing nav incident in 2015
• Honderden supporters steken hem bij politiebureau hart onder de riem

Onrust cyclus dreigt weer op te laaien
7 april – UNREST CYCLE RISKS REPEAT kopt Bangkok Post vandaag dreigend in vette kapitalen boven het openingsverhaal, een Special report over de politieke situatie. De krant schrijft: ‘De lang verwachte verkiezingen zijn voorbij, maar het schisma blijft zo overweldigend dat enkele politieke waarnemers het gevoel hebben dat het land meer dan ooit tevoren verdeeld is. Ze vrezen dat dit zou kunnen resulteren in geweld.’
‘Katalysator is Future Forward (FFP) dat tegen alle verwachtingen in kans zag 6,2 miljoen stemmen te vergaren en oprukte naar de derde plaats. Achter FFP’s verkiezingsvictorie was een campagne platform dat een ‘transitie naar nieuwe politiek’ beloofde.’
De politieke spanning, vervolgt de krant, werd verder versterkt doordat legercommandant Apirat naar voren stapte om de ‘left-wing academici’ in de FFP aan te vallen over wie hij zei dat ze samenspannen om de constitutionele monarchie te veranderen. Hij heeft ze gewaarschuwd geen ideeën uit het buitenland over te nemen en niet ‘pretentieus’ te handelen.
Supporters van Pheu Thai en FFP noemen hem ‘extreem conservatief’. ‘Dit gedoe’, schrijft de krant, ‘doet denken aan de botsing van ideologieën gedurende de turbulente jaren zeventig van de vorige eeuw en roept vragen op of de huidige conflicten kunnen leiden tot geweld.’
Intussen heeft de politie, naar aanleiding van een klacht van de NCPO (junta), olie op het vuur gegooid door partijleider Thanathorn op het matje te roepen en te beschuldigen van oprruiing wegens zijn vermeende hulp aan anti-coup demonstranten in 2015 om aan arrestatie te ontkomen. Zaterdag kreeg hij dat te horen op het politiebureau van Pathumwan, waar hij werd begroet door honderden supporters die hem een hart onder de riem staken.
Politiek verdeeld in twee extremen
Het artikel vervolgt met een commentaar van Chaiyan Chaiyaporn, hoogleraar politicologie aan de Chulalongkorn universiteit. Hij zegt dat de politiek duidelijk verdeeld is in twee extremen. De mogelijkheid dat er geweld uitbreekt, acht hij zeer waarschijnlijk maar in een herhaling van 6 oktober 1976 (46 doden) gelooft hij niet.
‘Deze conflictronde gaat echt over ideologieën. De FFP verzet zich sterk tegen het leger terwijl de strijdkrachten haar ideologie beschouwt als bedreiging van de status quo. Een transitie naar een stabiel en orderlijk democratisch systeem moet gebaseerd zijn op compromissen daar de linkse ideeën weerstand hebben opgeroepen van conservatieve groepen. Beide partijen moeten een toontje lager aanslaan met hun retoriek en proberen de rol van het leger in de politiek te beperken.’
Over de monsterzege van FFP zegt Chaiyan dat de campagne van de partij vooral gericht was op jonge kiezers met aantrekkelijke maar vage ideeën als ‘gelijkheid’ en ‘je eigen toekomst maken’, maar de partij zal er nog een harde kluif aan hebben veel van deze ideeën in beleid om te zetten.
46 jaar protesten en conflicten
Daarna vervolgt het artikel met een overzicht van 46 jaar met protesten en conflicten, beknopt weergegeven in een informatief kader (nog niet beschikbaar) en citaten van anderen. Ik licht er één uit van voorzitter Adul van een steungroep voor nabestaanden van de slachtoffers van Black May 1992 (meer dan 40 doden).
Hij zegt: ‘Beide zijden van het politieke spectrum handelen uit haat. Bovendien ligt de scheiding deze keer tussen de jonge generatie en ouderen. Ik ben bang voor chaos, want deze jonge mensen zijn gemakkelijk geprovoceerd in tegenstelling tot oudere generaties die bereid zijn conflicten middels dialoog op te lossen.

8 april
• Suan Dusit Poll: Politieke situatie onzeker, meeste zorgen over economie

Het tweede artikel op de voorpagina meldt dat de grote politieke partijen in force zijn gekomen met kritiek op de berekeningsmethode van de Kiesraad voor de toekenning van partijlijst zetels. Ze zeggen dat het doel ervan is grote partijen te kortwieken. Ook dit artikel bevat weer een een overdaad aan details, alleen interessant voor insiders. Het adagium Kill your darlings oftewel Schrijven is schrappen is niet besteed aan BP.
Future Forward (die door de methode 7 zetels minder zou krijgen, zie bijgaand kader) gaat de Kiesraad vragen de in de wet vastgelegde methode te volgen en Pheu Thai zegt dat haar juridisch team informatie verzamelt over de kwestie.
Democraat Somchai, die eerder dienst deed als Kiesraadcommissaris, waarschuwt dat de methode schadelijke gevolgen kan hebben. Op Facebook schrijft hij dat op de lange termijn honderden kleine partijen zich in de verkiezingsstrijd kunnen storten in de hoop tenminste 1 zetel in de wacht te slepen. Critici zeggen dat een regering met te veel kleine partijen verdeeld en instabiel is.

Democraten verdeeld over coalitievorming
8 april – Eveneens op pagina 3 een bericht over de Democraten; de meeste parlementskandidaten willen zich aansluiten bij een door Palang Pracharath gevormde coalitie met Prayut als premier. Dat zegt Thavorn Senniam, gekozen in Songkhla. Een opvallend geluid want de afgetreden partijleider Abhisit zei twee weken voor de verkiezingen Prayut niet te zullen steunen als nieuwe premier, maar dat was zijn persoonlijke mening, niet het partijstandpunt.
Het tweede verkiezingsbericht op de 3 meldt dat Thaise mensen geen ‘happy bunch’ [woordkeus krant] zijn. 88 procent van de 2.875 respondenten zegt in een peiling van het Super Poll Research Centre over People’s Happiness dat de politiek hun geluk bederft. Slechts 25,6 procent zegt gelukkig of heel gelukkig te zijn.

Kiesraad ligt op de pijnbank
9 april – De Kiesraad wordt vandaag het vuur na aan de schenen gelegd, een uitdrukking die teruggaat op martelpraktijken ten tijde van de Inquisitie om iemand tot een bekentenis te dwingen. Maar of de door de junta benoemde Kiesraad schuld zal bekennen, ligt niet erg voor de hand want de raad voelt zich gesteund door de dictatoriale NCPO.
Het ‘vuur’ bestaat uit twee petities: een petitie waarin gevraagd wordt de verkiezingen van 24 maart nietig te verklaren en eentje waarin wordt geëist de zeven commissarissen uit hun functie te ontzetten (in het Engels: to impeach) wegens vermeend plichtverzuim bij het organiseren van de verkiezingen.
Het verzoekschrift om de commissarissen naar huis te sturen wordt vandaag door secretaris-generaal Srisuwan van de Association for the Protection of the Constitution ingediend bij de National Anti-Corruption Commission. Srisuwan zegt dat de heren opzettelijk hun macht hebben misbruikt op een manier die in strijd is met de grondwet.
Als de NACC het daarmee eens is, wordt de zaak doorgestuurd naar de procureur-generaal, die vervolgens de afdeling voor politieke ambtsdragers van het hooggerechtshof kan inschakelen. Als die de zaak accepteert, worden de commissarissen geschorst.
De andere petitie belandt vandaag bij de Ombudsman. Indiener is Rungkrai Leekitwattana, voormalig lid van de ontbonden Thai Raksa Chart partij. Rungkrai wijst op inconsistenties bij het tellen van de stemmen, de controversiële berekening van de partijlijst zetels en de niet mee getelde stemmen uit Nieuw-Zeeland. De Ombudsman kan vervolgens de zaak juridisch in procedure brengen.
Twee rekensommen
Intussen gaat het gekibbel over de verdeling van de 150 partijlijst zetels onverminderd door. De Kiesraad zegt dat 25 partijen recht hebben op één of meer zetels. Maar volgens voormalig Democratisch parlementskandidaat Somchai, die eerder lid was van de Kiesraad, zijn het er 14. Hij zegt dat de berekening gebaseerd moet zijn op twee artikelen in de grondwet en de organieke wet op de verkiezingen. Deze week levert hij zijn rekensommetje in bij de Kiesraad.
Kiesraad adjunct secretaris-generaal Sawaeng verdedigt de wijze waarop de Kiesraad de verkiezingen heeft georganiseerd. Hij vindt de kritiek, voornamelijk geuit door ‘nameless people on social media to gain other benefits’, onterecht.
‘Als er bewijs is van onbillijkheid of oneerlijkheid, dient het aan de Kiesraad te worden overlegd. Die verdenkingen dienen niet gebruikt te worden om de Kiesraad te beschuldigen.’
Sawaeng wijst erop dat de verkiezingen intensief zijn gevolgd door waarnemers en de 12.000 kandidaten die aasden op een zetel. Het aantal klachten over fraude is veel lager dan bij voorgaande verkiezingen: enkele honderden tegen vroeger duizenden.
Verder zegt hij dat de wijze waarop de partijlijst zetels worden verdeeld, gecompliceerd is en totaal verschilt van voorgaande verkiezingen. Toen brachten kiezers twee stemmen uit: één op een districtskandidaat en één op een partijlijstkandidaat. Bij deze verkiezingen stemden ze alleen op een districtskandidaat.
De stemmen op niet gekozen kandidaten vormen de basis voor de berekening van de partijlijst zetels. Verschil van mening bestaat over de vraag hoeveel stemmen daarvoor minimaal vereist zijn. Somchai zegt 71.000, de Kiesraad hanteert een lager aantal.

Veel diplomaten aanwezig bij bezoek Thanathorn aan politiebureau
9 april – De buitenlandse diplomaten, waaronder ook uit Nederland, die zaterdag aanwezig waren toen partijleider Thanathorn (Future Forward) zich op het politiebureau van Pathumwan meldde, hebben zelf toestemming gevraagd voor hun aanwezigheid. Dat zegt FFP-woordvoerder Pannika in reactie op de bewering van Buitenland woordvoerder Busadee dat het initiatief was uitgegaan van FFP.
Thanathorn moest zich melden bij de politie in verband met een incident 4 jaar geleden (zie voorgaande berichten). Hij kreeg te horen dat hij beschuldigd wordt van opruiing, hulp bieden aan een demonstrant om zich onttrekken aan arrestatie en aanwezigheid bij een verboden bijeenkomst.
Behalve honderden supporters waren ook diplomaten uit Australië, België, Canada, Finland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Engeland en de VS aanwezig en mensenrechtenfunctionarissen van de EU en VN. Voorwaar een indrukwekkend gezelschap dat – denk ik – met lede ogen aanziet hoe een politieke partij met frisse ideeën het leven wordt zuur gemaakt.
Amnesty International beschuldigt de NCPO ervan Thanathorn monddood te willen maken, maar dat wordt ontkend door de junta (die niet gestikt is in haar eerste leugen). Woordvoerder Sirichan zegt dat hij dezelfde rechten krijgt als andere verdachten. Verwacht wordt dat Thanathorn terecht moet staan voor de krijgsraad en dat belooft weinig goeds.
Update: Minister Don (Buitenlandse Zaken) heeft vandaag de diplomaten een standje gegeven. Hij noemt hun aanwezigheid bij het politiebureau in strijd met diplomatieke protocollen van de VN. ‘Dat zou nooit gebeuren in hun eigen land, maar ze deden het in ons land. We gaan ze vragen samen te werken en het niet meer te doen’, aldus een gepikeerde Don.

10 april
• Minister Don (BuZa) geeft diplomaten een standje omdat ze Thanathorn begeleidden
• Piyabutr (Future Forward) beschuldigd van computermisdaad en minachting van de rechtbank
• Prayut onzeker of de 12 waarnemers bij Thanathorn ambassades vertegenwoordigden

Investeerders vertrouwen gekelderd; ambassadeurs ontboden
10 april – Drie ontwikkelingen zijn vandaag de meest opvallende nieuwsitems, maar het gekelderd investeerdersvertrouwen met 17 procent op de index van de Fetco krijgt slechs een bescheiden plaatsje op pagina 2 van het Business-katern. En de dagvaarding voor Piyabutr Saengnokkul, mede-oprichter en secretaris-generaal van Future Forward, staat weggemoffeld in de laatste alinea van het openingsverhaal.
De krant opent met de ergernis die twaalf diplomaten hebben opgeroepen door hun aanwezigheid toen partijleider Thanathorn (Future Forward) zich zaterdag meldde bij het politiebureau van Pathumwan. Hij kreeg daar te horen dat hij beschuldigd wordt van opruiing, hulp aan een verdachte om zich te onttrekken aan arrestatie en aanwezigheid op een verboden bijeenkomst in 2015 (!).
De ambasssadeurs zijn vandaag ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is gisteren bekend gemaakt door buitenland-woordvoerder Busadee ‘without elaborating’ oftewel zonder verdere toelichting. Maar die is niet eens nodig, want minister Don (BuZa) beschuldigde hen eerder van inmenging in het rechtssysteem van Thailand en overtreding van diplomatieke protocollen van de VN.
Don, duidelijk gepikeerd, zei: ‘Wat gebeurd is, is ongebruikelijk. Dat zouden ze nooit in hun eigen land doen, maar ze deden het in ons land. We gaan ze vragen mee te werken en het niet weer te doen. We moeten discussiëren over principes en etiquette om begrip te kweken. Dat is basiskennis, bekend bij ambassades. Zulke incidenten zijn niet betamelijk.’
Investeerdersvertrouwen naar dieptepunt
Dat het investeerders vertrouwen met 17 procent is gekelderd wordt gemeld door de Federation of Thai Capital Market Organizations (Fetco). Het zakte op de Fetco-index van 160,8 punten naar 107,53.
Fetco-voorzitter Paiboon geeft als belangrijkste verklaring dat investeerders zich grote zorgen maken over wat in de kop heet ‘Post-poll woes’, oftewel post-verkiezingen ellende, doelend op de problemen om een stabiele regering te formeren. ‘Er komen geen wittebroodsweken aan.’
Nu is Piyabutr aan de beurt
Na de aanval op Thanathorn, wiens verkiezingssucces scheve ogen heeft gezet bij de junta, is nu mede-oprichter en secretaris-generaal van Future Forward Piyabutr aan de beurt om kalt gesteld te worden. Hij is door de politie gedagvaard om twee beschuldigingen te horen: overtreding van de strenge Computer Crime Act en minachting van de rechtbank.
Ze hebben betrekking op een videoclip begin maart waarin hij commentaar geeft op het besluit van het Constitutionele Hof Thai Raksa Chart te ontbinden, de partij die prinses Ubolratana had genomineerd als kandidaat-premier.
Om het allemaal samen te vatten: Het bleef nog lang onrustig in Thailand, om de titel van een cabaretprogramma van Robert Long en Leen Jongewaard uit 1984 te parafraseren.

10 april
– Nog meer Prayut [de krant zou stukken dunner zijn als hij er niet was]. Gisteren wees hij het idee af om een regering van nationale eenheid te vormen om uit de impasse te geraken die door de verkiezingsuitslag is ontstaan. Hij noemt het prematuur om daarover nu al na te denken omdat ‘het proces nog lang niet voorbij is’, verwijzend naar de definitieve uitslag die pas op 9 mei bekend wordt gemaakt.
Het idee van een nationale regering die opereert zonder oppositie, is geopperd door enkele politici die deze constructie zien als uitweg. Maar de premier zegt: ‘We weten niet eens of het idee haalbaar is. We moeten kijken wat de wet en de grondwet erover zeggen. We kunnen niet nieuwe regels volgen terwijl we nog bezig zijn. Het is geen haarlemmerolie [mijn woordkeus: medicijn voor alles].’

11 april
• Voorzitter Prem van de Privy Council: Regering Prayut is niet corrupt

Kiesraad roept (wellicht) hulp in van Constitutionele Hof
11 april – Alhoewel ik niet gek ben op verkiezingsnieuws – want veel is gekissebis – open ik vandaag toch met één van de hete hangijzers in de nasleep van de stembusgang op 24 maart: de omstreden berekening van de 150 partijlijstzetels.
De krant meldt pas op pagina 3 dat de Kiesraad (wellicht) het Constitutionele Hof te hulp roept om de knoop door te hakken. De controversiële inval vorige week in het researchcentrum van de Khao Kwan stichting, waarmee de krant opent, komt later in Nieuws uit Thailand aan de orde.
De Kiesraad heeft de rekenmethode gewijzigd waardoor niet 14 maar 25 partijen in aanmerking zouden komen voor een zetel ten koste van de grote partijen. Het grootste slachtoffer zou Future Forward zijn, de partij die de junta liever kwijt dan rijk is, want die zou 7 zetels verliezen. U begrijpt het al: hier wordt door de junta een vies spelletje gespeeld om aan de macht te blijven.
Om dezelfde reden worden partijleider Thanathorn en secretaris-generaal Piyabutr vervolgd: Thanathorn vanwege een incident in 2015, Piyabutr vanwege zijn commentaar op de ontbinding van Thai Raksa Chart door het Constitutionele Hof, de partij die prinses Ubolratana had genomineerd als premier-kandidaat.
Thai Raksa werd beschouwd als offspring van Pheu Thai, de eveneens door de junta gehate voormalige regeringspartij, geleid door de charmante Yingluck Shinawatra. Die partij wordt ervan verdacht nog steeds op de achtergrond te worden aangestuurd door voormalig premier Thaksin, die in 2008 het land ontvluchtte om een gevangenisstraf van 2 jaar te ontlopen wegens machtsmisbruik.
Het laatste nieuws in de partijlijst-sage is een oproep van het Thai Academic Network for Civil Rights. Dat heeft gisteren een brief ingeleverd bij de Kiesraad met het verzoek de stemresultaten van alle stembureaus bekend te maken en details te verstrekken over de rekenmethode voor partijlijstzetels.
Volgens Ruangkrai Leekitwattana, voormalig lid van de ontbonden partij Thai Raksa Chart, zijn bij het tellen van de stemmen fouten gemaakt. Hij wijst ook op de niet meegetelde stemmen uit Nieuw-Zeeland.
Conclusie van Ruangkrai: de wijze waarop de Kiesraad de verkiezingen heeft georganiseerd, is in strijd met de grondwet. De verkiezingen dienen derhalve nietig te worden verklaard en te worden overgedaan. (Zie voor de gewijzigde rekenmethode bijgaand kader.)

Het Orakel van Si Sao Thewes heeft gesproken
11 april – Het Orakel van Si Sao Thewes, het district waarin Prem Tinsulanonda woont, heeft weer eens gesproken en de brave Bangkok Post meldt het in de opening van pagina 2. Tijdens een bezoek ter gelegenheid van Songkran van premier Prayut, kabinetsleden, militaire leiders en het hoofd van de RTP aan zijn residentie gaf de president van de Privy Council de verzekering dat de regering Prayut niet corrupt is.
Prem noemde Prayut ‘his beloved friend’. Hij zei dat het kabinet in het algemeen hard voor de mensen werkt. ‘Eerlijke mensen moeten een brede visie hebben en voor andere mensen werken. Niet voor zichzelf of familieleden.’ Hij benadrukte ook de noodzaak om de Thaise cultuur te behouden. ‘Ik heb ooit gezegd dat behoud van de culturele identiteit gelijk staat aan behoud van de natie. Ik wil de premier daar nog eens aan herinneren.’
Prayut op zijn beurt wenste Prem het allerbeste in het Thaise nieuwe jaar en betoonde hem respect door water over zijn handen te gieten. Hij was blij dat Prem nog gezond was en in staat was ‘aan ons’ adviezen te geven.
Prem begroette ook vice-premier Prawit, die volgens berichten niet zou komen als gevolg van gezondheidsproblemen. ‘Wat is er gebeurd met je hand?’, vroeg hij omdat Prawit’s hand in het verband zat, maar die vraag beantwoordde Prawit niet.
Prem stak ook legerleider Apirat een hart onder de riem naar aanleiding van enkele bedenkelijke opmerkingen die hij heeft gemaakt over linkse politici die er op uit zouden zijn de constitutionele monarchie te veranderen.

12 april
• Standje van BuZa voor diplomaten, kozen partij voor Thanathorn
• Westerse diplomaten noemen beroep van BuZa op protocol onzin; aanwezigheid standaard praktijk

Goed en slecht nieuws
12 april – Het goede nieuws vandaag is dat oprichter Daycha Siripatra van de Khao Kwan stichting niet vervolgd wordt wegens het illegaal bezit van marihuana (opening pagina 3) en het ‘slechte’ nieuws is dat de incompetente [mijn woordkeus] Kiesraad waarschijnlijk niet de definitieve uitslag van de verkiezingen op 9 mei bekend kan maken, zoals aangekondigd (opening krant).
De raad heeft gisteren besloten het Constitutionele Hof om een oordeel te vragen over de rechtsgeldigheid van de rekenmethode voor de toekenning van de partijlijstzetels. Dat je tijdens een wedstrijd de spelregels nooit moet veranderen, is een gouden regel die de zeven door de junta benoemde commissarissen nog moeten leren, want dat hebben ze gedaan door de methode te wijzigen [met het vileine doel zeven zetels af te snoepen van de door de junta gehate nieuwe politieke partij Future Forward (FFP) die in één klap Thailand’s derde grootste partij is geworden na Pheu Thai en Palang Pracharath].
Er is trouwens nog meer genoegen te beleven aan de krant van vandaag, want de diplomaten die vorige week aanwezig waren toen partijleider Thanathorn (Future Forward) zich meldde bij het politiebureau van Pathumwan, hebben het verwijt van het ministerie van Buitenlandse Zaken als gelul [mijn woordkeus] afgedaan dat ze VN protocollen hebben overtreden.
Wat ze deden, was standaard diplomatiek gebruik, zeggen ze, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken bestrijdt dat. Het wijst op een artikel in de Vienna Convention on Diplomatic Relations dat zegt dat diplomaten ‘have a duty not to interfere in the internal affairs’ van de natie waarin ze zijn gestationeerd.
‘Hun aanwezigheid bij het politiebureau en de publiciteit die dit gegenereerd heeft, waren duidelijk een daad van politieke betekenis, door de Thaise bevolking gezien als morele steun voor Thanathorn. In andere woorden, het was een politieke daad of een politieke statement. Het kwam er duidelijk op neer dat de ambassades ervoor kozen een speler in de Thaise politiek te worden door partij te hebben gekozen in ’s lands politieke landschap’, zegt het ministerie.
De woordvoerder van de Amerikaanse ambassade zegt echter dat de ambassade regelmatig rechtsprocedures in high-profile (opvallende) zaken volgt om te zien of ze eerlijk verlopen met respect voor de wetsregels. ‘De Amerikaanse belangstelling voor deze zaak, zoals in veel andere zaken, is het juridisch proces te observeren en informatie uit de eerste hand te verkrijgen.’
Ook de EU-delegatie in Thailand reageerde in soortgelijke bewoordingen. ‘Zulke observaties zijn op geen enkele wijze indicaties van politieke voorkeuren of steun voor bepaalde personen.’

Kiesraad werkt zich in de nesten
12 april – Over het openingsverhaal van de krant kan ik kort zijn. De Kiesraad, overladen met kritiek omdat de raad de rekenmethode voor de verdeling van de 150 partijlijstzetels heeft veranderd, heeft de hulp ingeroepen van het Constitutionele Hof. Maar wanneer het Hof mocht besluiten de zaak niet in behandeling te nemen, ligt de bal weer bij de Kiesraad, die zelf de knoop mag doorhakken, aldus een bron.
Het verzoek aan het Hof heeft vermoedelijk tot gevolg dat de definitieve verkiezingsuitslag niet, zoals beloofd, op 9 mei bekend kan worden gemaakt.
Ik hoef er verder niets over te schrijven want alles is al een keer gezegd. Belangrijkste pijnpunt is dat de wijziging ten koste zou gaan van de grote politieke partijen, met name Furture Forward. Zie bijgaande link met de zetelverdeling op basis van de oorspronkelijke en gewijzigde rekenmethode.

Bekendmaking verkiezingsuitslag komt niet in gevaar
13 april – Eerst maar eens een verkeerde conclusie van mij rectificeren. De controverse over de berekening van de 150 partijlijstzetels is niet het gevolg van het wijzigen van de spelregels tijdens het spel, zoals ik eerder schreef. Het is het gevolg van de strijdigheid van twee artikelen: één in de grondwet en één in de organieke wet op de verkiezingen.
De grondwet stelt dat partijen met minder dan het vereiste aantal stemmen [bij deze verkiezingen 71.000] geen recht hebben op een partijlijstzetel, maar de organieke wet volgt het zogeheten mixed-member apportionment system, waardoor ze [met minder stemmen] wel recht zouden hebben op zo’n zetel, hetgeen dan ten koste gaat van de grote partijen en met name Future Forward.
De Kiesraad heeft deze kwestie voorgelegd aan het Constitutionele Hof en gevraagd de knoop door te hakken. Volgens voorzitter Ittipporn komt de bekendmaking van de ‘definitieve’ uitslag op 9 mei daardoor niet in gevaar, zoals gevreesd wordt. De grondwet eist dat 15 dagen nadat tenminste 95 procent van de stemmen zijn geteld, het parlement voor het eerst bijeenkomt. En nu maar hopen dat het Hof klare wijn schenkt.

13 april
– Laatste vrij overbodig bericht. Palang Pracharath belooft haar campagnebeloftes direct uit te voeren wanneer ze een nieuwe regering kan vormen. De partij heeft zeven plannen die bij elkaar 200 miljard baht kosten. Wilt u weten welke? Lees het zelf maar: PPRP ready to fulfil vows.

14 april
Twee tegengestelde opinies
14 april – Twee tegengestelde opinies in de brievenrubriek van Bangkok Post over de aanwezigheid van twaalf buitenlandse diplomaten bij het politiebureau van Pathumwan, waar partijleider Thanathorn (Future Forward) op het matje moest komen.
Briefschrijver True Democracy dankt hen en de landen die ze vertegenwoordigen voor het ‘eindelijk steunen van de Thaise bevolking’. Pavinee daarentegen vindt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de Amerikaanse ambassadeur moet uitwijzen, een eis die hij verder niet toelicht.
Thanathorn, het is al meermalen gemeld, werd er door de politie op de hoogte gebracht van drie beschuldigingen tegen hem: opruiing, hulp aan een demonstrant om zich te ontrekken aan aanhouding en het bijwonen van een verboden bijeenkomst. Ze hebben betrekking op een demonstratie in 2015 tegen de junta.
True Democracy noemt het commentaar van minister Don (Buitenlandse Zaken) dat de diplomaten inbreuk maakten op het Thaise rechtssysteem een gotspe. ‘Zonder een echt democratisch gekozen regering is er geen gerechtigheid.’
Hij vervolgt: ‘De Future Forward partij dient niet te worden aangevallen door de junta omdat ze eist wat de Thaise bevolking verdient: echte democratie. In een echte democratie zouden de juntaleiders berecht worden voor verraad.’ (Bron: BP, 13 april)

14 april
• New Economics Party: Geen onderhandelingen met PPRP over vorming nieuwe regering
• 35 van de 52 Democratische kandidaten zouden ook Prayut willen steunen als premier
• Ontwerper Panupong verwerkt vinyl verkiezingsposters tot boodschappentassen

Kiesraad worstelt met honderden klachten
14 april – Slechts één verkiezingsbericht vandaag, verbannen naar pagina 4 en bovendien deels oud nieuws, want het meldt dat de Kiesraad sinds 24 maart, de dag van de verkiezingen, 326 klachten heeft ontvangen. En dat zouden er nog meer kunnen worden, want er staat een maand voor het indienen van klachten.
De klachten hebben betrekking op de beoogde winnaars in 66 kiesdistricten. De Kiesraad gaat als eerste na of ze een ‘oranje kaart’ krijgen, hetgeen inhoudt dat hun recht op een zetel in het Huis van Afgevaardigden een jaar lang geschorst wordt wanneer bewijs van fraude wordt gevonden.
Behalve oranje kaarten beschikt de raad ook over gele en rode kaarten, maar wat die inhouden vermeldt het bericht niet, behalve dat voor alle types kaarten herverkiezingen moeten worden uitgeschreven.
Die moeten worden gehouden voordat de raad op 9 mei 95 procent van de officiële zetelverdeling bekend maakt. Na die datum dient het parlement binnen 15 dagen voor het eerst te vergaderen. De herverkiezingen moeten voorafgaand aan de kroningceremonies van 4 tot 6 mei worden gehouden. De laatste dag daarvoor is 28 april.
Thans ligt het werk van de Kiesraad in verband met Songkran stil, maar vanaf 17 april gaat de raad er weer hard tegen aan, zegt voorzitter Ittiporn, die bovenstaande gegevens bekend maakte. Hij erkent dat het schema voor de herverkiezingen ‘erg krap’ is.
Zes stembureaus in vijf provincies, waaronder Bangkok, hebben al opdracht gekregen herverkiezingen te houden en twee stembureaus in Khon Kaen moeten de stemmen opnieuw tellen. In die zes bureaus is gebleken dat het aantal kiezers dat kwam opdagen, niet overeen komt met het aantal getelde stembiljetten.

Constitutionele Hof houdt zich afzijdig, menen waarnemers
17 april – Politieke waarnemers denken dat het Constitutionele Hof zich niet waagt aan een uitspraak over de berekening van de 150 partijlijstzetels, maar de beslissing overlaat aan de Kiesraad.
Somchai Juengprasert, Kiesraadcommissaris van 2006 tot 2013, denkt dat het Hof ofwel het verzoek van de Kiesraad niet in behandeling neemt of weigert te oordelen over de berekeningsmethode en zich alleen beperkt tot commentaar op de rechtsgeldigheid van de organieke wet op de verkiezingen. Somchai verwijst naar een andere zaak toen hij commissaris was. Het Hof wees de zaak af met als verklaring dat het niet de juridisch adviseur van de Kiesraad is.
De verwarring is allemaal terug te voeren op het mixed-member proportional represention system, dat door de grondwetcommissie is geïntroduceerd in de organieke wet op de verkiezingen. Volgens dit systeem zouden partijen die bij de districtsverkiezingen de kiesdrempel niet hebben gehaald, alsnog recht hebben op een zetel in het Huis van Afgevaardigden, maar dat staat op gespannen voet met een artikel in de grondwet.
De zaak is van belang voor de formering van een nieuwe regering. Palang Pracharath, de pro-Prayut partij, heeft haar hoop gevestigd op de kleine partijen die volgens de berekening van de Kiesraad goed zijn voor 11 partijlijstzetels (ten koste van de grote partijen), zodat ze een coalitieregering kan vormen. Ze zou dan de coalitieregering die Pheu Thai nastreeft, buiten de deur kunnen houden.
Openbare aanklager Thanakrit schrijft op Facebook dat het Hof, wanneer het de zaak niet in behandeling neemt, als reden kan geven dat er nog geen sprake is van een echt conflict omdat de Kiesraad nog officieel bekend moet maken welke methode ze prefereert.
Verder geldt dat de Kiesraad de juridische bevoegdheid heeft de partijlijstzetels toe te kennen op basis van de grondwet en de organieke wet, dus het Hof kan redeneren dat de zaak geen juridisch conflict oplevert over de bevoegdheid van de Kiesraad.

Komen ze wel of komen ze niet?
17 april – Buitenlandse ambassades hebben geen contact opgenomen met de Technology Crime Suppression Division (TCSD) van de politie over hun aanwezigheid wanneer Future Forward secretaris-generaal Piyabutr zich vandaag meldt bij de politie om te horen waarvan hij beschuldigd wordt. Dit zegt een hoge ambtenaar van de TCSD.
De mededeling staat op gespannen voet met wat FFP-woordvoerder Pannika eerder zei. Buitenlandse ambassades hebben volgens haar gevraagd de gebeurtenissen vandaag te mogen observeren. Maar de krant vermeldde niet aan wie ze dat gevraagd zouden hebben.
Afijn, om 10 uur vanochtend weten we meer want dan moet Piyabutr op het matje komen. Hij krijgt dan te horen dat hij beschuldigd wordt van overtreding van de draconische Computer Crime Act en minachting van de rechtbank wegens een partijverklaring die hij vorige maand op Facebook heeft voorgelezen over de ontbinding van Thai Raksa Chart.
Zoals bekend waren buitenlandse diplomaten eerder aanwezig toen partijleider Thanathorn bij de politie moest verschijnen. Hij wordt beschuldigd van opruiing wat een zwaardere straf kan opleveren dan de straf die Piyabutr boven het hoofd hangt.
Persoonlijke noot: Mocht u zich afvragen waar hep dit allemaal voor nodig? Future Forward wordt gehaat door de NCPO en het leger, omdat de partij onder andere wil bezuinigen op de defensie-uitgaven, de dienstplicht wil afschaffen, het aantal militairen met de rang van generaal wil beperken en de rol van de door de junta te benoemen Senaat wil beperken.

18 april
• Piyabutr ontkent controversiële beschuldigingen; veel supporters bij TCSD-bureau

De politiek neemt vandaag een bescheiden plaatsje in met twee berichten: de ‘jacht’ op Piyabutr, al gemeld in Nieuws van de website, en een berichtje op de voorpagina over de mogelijkheid van een ‘outsider premier’ om de impasse te doorbreken die is ontstaan over de vorming van een nieuwe regering.
Tientallen supporters waren gisteren naar het TCSD-bureau gekomen om Pityabutr, secretaris-generaal van Future Forward, een hart onder de riem te steken, maar het corps diplomatique kwam deze keer niet, zoals bij Thanathorn, opdagen. Alleen de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen en de (Thaise) NHRC hadden vertegenwoordigers gestuurd om de zaak te observeren.

Suggestie: Outsider-premier biedt uitweg uit impasse
18 april – Thepthai Senapong, de Democraat die heeft voorgesteld een regering van nationale eenheid te vormen, komt nu met een nieuw voorstel om uit de politieke impasse te geraken: de benoeming van een zogeheten outsider premier, een man die niet partijgebonden is. Die mogelijkheid biedt de grondwet mits minstens tweederde (500 leden) van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat er voor kiezen.
Thepthai vindt dat de partijen een stapje terug moeten doen anders kan de huidige regering Prayut aan de macht blijven zolang er geen nieuwe regering is. Thepthai zegt dat het voorstel in de huidige fase wellicht vergezocht lijkt, maar politieke partijen beginnen het als serieuze optie te zien nadat de Kiesraad de uitslag van de verkiezingen officieel heeft bevestigd, gepland op 9 mei. ‘Als een coalitieregering niet gevormd kan worden, neemt de druk op alle partijen toe om samen te komen.’
Kleine meerderheid geen probleem; Constitutionele Hof is er nog niet uit
Verder meldt het bericht dat partijleider Paiboon (People’s Reform Party) zorgen wegwimpelt dat een coalitie geleid door Palang Pracharath, die een kleine meerderheid vereist, niet in staat zal zijn belangrijke wetsvoorstellen goedgekeurd te krijgen. ‘Een kleine meerderheid is geen probleem’, zegt hij, want de Senaat kan zich aansluiten bij het Huis van Afgevaardigden bij de stemming over wetsvoorstellen en kredietaanvragen.
Als laatste meldt het bericht dat het Constitutionele Hof gisteren geen overeenstemming heeft bereikt over de vraag of het een Kiesraad-petitie in behandeling neemt, waarin gevraagd wordt de knoop over de toekenning van partijlijstzetels door te hakken. Op 24 april praat het Hof verder over de heikele kwestie.

19 april
• Drie parlementskandidaten New Economics Party vragen Kiesraad eigen partij te ontbinden;
• zeggen gehinderd te worden door buitenstaanders

– De Kiesraad heeft besloten in kiesdistrict 2 van de zuidelijke provincie Chumphon herverkezingen te houden omdat het aantal getelde stembiljetten niet overeenkomt met het aantal kiezers dat geregistreerd is.
In alle stembureaus van een kiesdistrict in Nakhon Pathom moeten de stemmen opnieuw geteld worden. Over de uitslag had een kandidaat van Future Forward geklaagd die in zijn kiesdistrict als tweede was geëindigd met een verschil van vier stemmen op nummer 1, een kandidaat van de Democraten.
Het provinciaal kiesraadkantoor in Khon Kaen bevestigt de hertelling in twee stembureaus met als enige resultaat dat het aantal ongeldige stembiljetten niet 18 maar 17 bedroeg.
– Het bestuur van de Democraten heeft een commissie benoemd die regels gaat opstellen voor de verkiezing van het nieuwe partijbestuur en een partijleider, waarover volgende week woensdag wordt vergaderd. De partij heeft sinds 24 maart geen leider meer, omdat Abhisit aftrad vanwege de tegengevallen uitslag ook in Bangkok en het Zuiden, traditioneel bolwerken van de Democraten.
– President Pornpetch van de NLA vindt het prematuur om nu al na te denken over een regering van nationale aanheid. Die suggestie is gedaan om uit de impasse te geraken die is ontstaan door de verkiezingsuitslag, waardoor zowel Pheu Thai als Palang Pracharath grote moeite hebben een meerderheids coalitieregering te vormen.

Kiesraad roept weer Constitutionele Hof te hulp
19 april – De Kiesraad is wellicht niet in staat om zoals voorgeschreven de definitieve verkiezingsuitslag op 9 mei bekend te maken omdat de raad wacht op een uitspraak van het Hof over de toekenning van partijlijstzetels.
Vice-premier Wissanu stelde gisteren voor dat de raad het Hof vraagt een uitspraak te doen over de deadline, die wettelijk is vastgelegd. Er zijn twee tegenstrijdige eisen. De organieke wet op de verkiezingen stelt dat de uitslag uiterlijk 60 dagen na de verkiezingen bekend moet worden gemaakt, maar de grondwet zegt: binnen 150 dagen nadat de organieke wet van kracht is geworden. Dat was op 15 december.
Een rekensommetje leert dat de Kiesraad in het eerste geval tot 23 mei de tijd heeft wat, zo schrijft de krant, de raad meer lucht geeft om te ademen. In het tweede geval blijft 9 mei van kracht. Wanneer die deadline niet wordt gehaald, kunnen de verkiezingen nietig worden verklaard en moet het verkiezingsfeest [drama?] worden overgedaan, zeggen analisten.
Het Constitutionele Hof heeft nog geen uitspraak gedaan over de rekenmethode voor de partijlijstzetels. Naar verluidt zou het Hof verdeeld zijn over de vraag of de desbetreffende petitie van de Kiesraad in behandeling moet worden genomen. Vier van de negen rechters vinden van niet. Het Hof besluit daarover woensdag.
Als het Hof besluit de zaak in behandeling te nemen, kunnen de besprekingen twee weken of langer in beslag nemen, zeggen waarnemers. Wissanu zegt dat de raad die als een mogelijkheid moet gebruiken om het Hof ook een uitspraak te ontlokken over de deadline.
Voormalig Kiesraad-commissaris Somchai deed gisteren een beroep op de Kiesraad om een contingency plan (noodplan) te maken voor het geval dat de zaak zich voortsleept. ‘Er dient een plan B te zijn voor het geval de dingen niet gaan zoals verwacht. Dat plan kan gebruikt worden om zich strategisch terug te trekken uit een tricky situatie.’

20 april
• New Economics Party ontkent claims van drie leden over beïnvloeding door buitenstaanders

BoT uit zorgen over vertraging bij coalitievorming
20 april – Vertragingen bij de vorming van een nieuwe regering kunnen gevolgen hebben voor investesteringsprojecten in de particuliere sector, met name PPP-projecten (Public-Private Partnerships) in het paradepaardje van de regering, de Eastern Economic Corridor (EEC), schrijft de krant.
Investeerders en bedrijven zijn ook benieuwd naar het beleid van de nieuwe regering, met name op het gebied van het minimumloon, dat enkele partijen willen verhogen. Voorts wachten enkele handelsovereenkomsten met andere landen op een besluit van de nieuwe regering.
De BoT heeft eerder haar target voor de economische groei dit jaar verlaagd van 4 tot 3,8 procent, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de verkiezingsresultaten op tijd, dus op 9 mei, door de Kiesraad bekend worden gemaakt. Als in juni een nieuwe regering kan worden geformeerd, loopt de economische groei geen gevaar daar investeringen in de tweede helft van het jaar aantrekken.
Veerathai zegt: ‘Als alles volgens plan gaat, worden investeerdersvertrouwen en bedrijfsactiviteiten opgebouwd, die tot economische groei leiden waardoor de situatie in het tweede kwartaal ten opzicht van het eerste verbetert.’
Sommige analisten menen dat de politiek op een impasse afstevent, daar de twee grote politieke kampen, Palang Pracharath en Pheu Thai, een felle strijd voeren een coalitieregering te leiden. De afgelopen weken zijn de bespreking en het marchanderen daarover gespannen geworden. Beide kampen voeren een nek-aan-nek race om voldoende zetels te verzamelen voor een coalitieregering. Bovendien wordt met spanning gewacht op een besluit van het Constitutionele Hof over de berekening van de partijlijstzetels. De Kiesraad heeft het Hof gevraagd de knoop door te hakken. Niet bekend is wanneer het Hof een uitspraak doet. Het artikel reutelt nog wat door over de optie van een nationale regering en een outsider premier, maar dat is allemaal ouwe koek.

Voor insiders: verkiezingsnieuws
20 april – Het verkiezingsnieuws vandaag komt er bekaaid vanaf met twee berichten en daar kan uw redacteur niet rouwig om zijn. Op de voorpagina zegt partijleider Mingkwan (New Economics Party) dat zijn partij Pheu Thai trouw blijft en zich niet aansluit bij een door Palang Pracharath te vormen coalitieregering. Op een persconferentie zei hij dat er geen ngu hao (cobra’s) in zijn partij zijn, de term voor overlopers, die Prayut willen steunen als nieuwe premier.
Mingkwan’s ontkenning is een reactie op het bericht dat drie kandidaat-parlementsleden de Kiesraad hebben gevraagd de partij te ontbinden omdat hen het werk door outsiders onmogelijk wordt gemaakt. Maar wat daar precies mee bedoeld wordt, wordt ook nu weer in dit bericht niet duidelijk. Adjunct-partijleider Supadit noemde die bewering gisteren niet waar: de partij wordt niet gedomineerd door outsiders. Volgens Supadit gaat het trouwens niet om outsiders, zoals de drie dissidenten beweren, maar om andere partijleden. Hij zegt dat het drietal de partijreglementen overtreedt en dat actie wordt overwogen.
Vice-premier Wissanu zei gisteren dat het niet eenvoudig is om een partij te ontbinden; het proces neemt doorgaans lange tijd in beslag. Het ontbindingsverzoek dient solide bewijs te bevatten voor drie elementen: het bestaan van een outsider, bemoeienis door de outsider en bemoeienis met de activiteiten van de partij.
Kiesraad beveelt hertelling stemmen
Het andere bericht meldt dat het provinciaal kiesraadkantoor in Nakhon Pathom 28 april heeft aangewezen voor de door de Kiesraad opgedragen hertelling van de stemmen in 236 stembureaus alsmede de stemmen in negen buitenlandse stembureaus. Het kantoor gaat tachtig teams rekruteren om de klus te klaren. Het zoekt nu een geschikte locatie voor de hertelling.
Het besluit van de Kiesraad is een reactie op een klacht van Future Forward kandidaat Sawika die met 147 stemmen verschil verloor van Democratisch kandidaat Sinthop. Sawika zei eerder, nadat ze zelf de stemmen van alle bureaus [allemaal?] had geteld, dat ze meer stemmen had gekregen dan haar rivaal.
Het provinciaal kiesraadkantoor in Chumphon is klaar om in kiesdistrict 2, zoals bevolen door de Kiesraad, herverkiezingen te houden. Gebleken dat het aantal uitgebrachte stemmen niet overeenkomt met het aantal geregistreerde kiezers.
Als laatste meldt het bericht dat een soldaat die activist is geworden, de Kiesraad heeft gevraagd na te gaan of 32 kandidaten van zes partijen wel gekwalificeerd zijn omdat ze aandelen bezitten in een mediabedrijf of andere bedrijven. Het gaat onder anderen om 10 kandidaten van Pheu Thai en 7 van Future Forward. Alhoewel sommige bedrijven al hun activiteiten hebben gestaakt, staan ze nog steeds te boek als aandeelhouder.

21 april
– Eén verkiezingsbericht in de krant, maar erg veel nieuws bevat het niet. Het zegt dat zes stembureaus in vijf provincies klaar zijn voor de herverkiezingen die er vandaag worden gehouden. De Kiesraad heeft daarvoor opdracht gegeven omdat het aantal getelde stembiljetten niet overeen kwam met het aantal geregistreerde kiezers. Het gaat om bureaus in Bangkok, Phetchabun, Phitsanulok, Yasothon en Lampang. Enkele kiesraadcommissarissen nemen er vandaag een kijkje.

22 april
• Pheu Thai: Wij hebben het eerste recht een regering te vormen vanwege meeste aantal zetels

[…] en het gerucht dat Pheu Thai, die bij de verkiezingen de meeste zetels maar niet de meeste stemmen in de wacht sleepte, zich zou voorbereiden op een oppositierol. Naar verluidt zou de partijleider vervangen worden, maar secretaris-generaal Phumtham zei gisteren dat de partij ‘niet zo ver kijkt’. ‘Als we nu de leiding veranderen, betekent dit dat we de handdoek in de ring gooien.’

Pheu Thai gooit de handdoek (nog) niet in de ring
22 april – Voormalig regeringspartij Pheu Thai blijft afstevenen op een door haar geleide coalitieregering, waarvoor ze al vijf partijen warm heeft gemaakt. De partij vindt dat zij het meeste recht heeft een regering te formeren omdat ze meer zetels in de wacht heeft gesleept dan rivaal Palang Pracharath (PPRP).
Secretaris-generaal Phumtham haalde gisteren uit naar PPRP, die zich beroept op het groter aantal stemmen dat ze heeft gescoord. ‘Dat gaat tegen een lange politieke traditie in’, zei hij. Het verschil tussen aantal stemmen en zetels is te wijten aan het districtsstelsel dat wij in Nederland [gelukkig] niet kennen. Ook in de VS vergaarde Hillary Clinton bij de presidentsverkiezingen meer stemmen dan Donald Trump, maar Trump scoorde meer kiesmannnen.
Bestuurslid Buddhipongse van PPRP zei gisteren erop te vertrouwen dat ‘de dingen op hun plaats zullen vallen’ nadat de officiële verkiezingsuitslag op 9 mei bekend is gemaakt. Hij weigerde echter te zeggen of de opstelling van de New Economics Party (6 zetels) dat ze Pheu Thai trouw blijft, gevolgen heeft voor PPRP’s kansen om een coalitieregering te vormen. Die partij steunt ook niet Prayut als toekomstig premier.
Verder meldt het bericht dat gisteren in zes stembureaus in vijf provincies herverkiezingen zijn gehouden. In stembureau 32 van kiesdistrict 13 in Bang Kapi (Bangkok) vergaarden de kandidaten van de Democraten en PPRP evenveel stemmen, maar daar moeten nog de resultaten van de andere stembureaus aan worden toegevoegd. Op 24 maart eindigde de Democratische kandidaat, een neef van voormalig partijleider Abhisit, als vierde (17.958 stemmen) en won de PPRP kandidaat met 27.489 stemmen.

Ittiporn zet een aantal zaken recht
22 april – De andere verhalen en berichten bieden minder genoegen. Neem het interview met Kiesraad-voorzitter Ittiporn. Zou hij nog wel rustig slapen, want de raad ligt onder een spervuur van kritiek, waarvan de ernstigste luidt dat de Kiesraad wordt gemanipuleerd als politiek wapen en dat de raad het product van dictatuur is, een bewering die wordt gedaan door buitenlandse media.
Het aardigste [en flauwste] verweer van Ittiporn staat in het uitgelicht citaat: Many of the problems that came up on the day were not anticipated – for example, fatigue. Dus inderdaad, alle ellende valt terug te voeren op gebrek aan nachtrust – althans volgens Ittiporn. U mag het zelf lezen in Setting the record straight.

Kleine partijen lanceren het Ei van Columbus
23 april – Het verkiezingsnieuws bestaat vandaag uit vier berichten. Pagina 3 opent met het nieuws dat zeven kleine partijen een nieuwe formule hebben bedacht voor een regering van nationale eenheid om uit de huidige politieke impasse te geraken. Gisteren leverden ze hun idee voor een zogeheten government of national unity creation in bij de Kiesraad.
Volgens de groep zijn de andere voorgestelde vormen van een regering van nationale eenheid in strijd met de grondwet omdat er dan geen oppositiepartijen zijn, maar dat geldt niet voor hun voorstel. ‘Partijen die zich erbij willen aansluiten ‘should sign their names together’, zegt een van de vertegenwoordigers.  Deze regering is dan legitiem en niet in strijd met de grondwet.
De groep heeft ook voorgesteld de namen van de kandidaten voor de Senaat bekend te maken. Vorige maand zou al een shortlist van 400 namen naar de NCPO zijn gestuurd. De koning zou daaruit de 250 senaatsleden moeten kiezen, wat hun onpartijdigheid garandeert bij de stemming over een nieuwe premier.
Ook heeft de groep een voorstel gedaan voor de berekening van de partijlijstkandidaten, een heet hangijzer dat de Kiesraad heeft doorgeschoven naar het Constitutionele Hof. Maar van dat voorstel begrijp ik niets. Het resultaat zou zijn dat het Huis van Afgevaardigden uit 37 partijen bestaat.
Kiesraad neemt besluit over klacht Srisuwan
Het tweede verkiezingsbericht, geplaatst op de voorpagina, meldt dat de Kiesraad vandaag een besluit neemt over de klacht van secretaris-generaal Srisuwan van de Association for the Protection of the Constitution dat partijleider Thanathorn (Future Forward) geen recht heeft op een zetel omdat hij aandelen bezit in een mediabedrijf c.q. uitgeverij. Verwacht was dat de raad Srisuwan zou oproepen voor een nadere toelichting, maar dat is niet gebeurd. De eindbeslissing ligt in alle gevallen bij het Constitutionele Hof.

24 april
• Kiesraad verdenkt Thanathorn van verboden aandelenbezit in mediabedrijf

Arme, arme Thanathorn
24 april – Kritiek op de junta komt de enthousiaste en idealistische partijleider Thanathorn van Future Forward duur te staan. En de verrassende opmars van Future Forward naar de derde plaats van grote politieke partijen zet veel scheve gezichten. Dus moet Thanathorn hangen om een bekende uitdrukking uit de Max Havelaar te parafraseren.
Gisteren besloot de Kiesraad dat er aanwijzingen zijn om hem te diskwalificeren als parlementslid omdat hij in strijd met de regels aandelen in een mediabedrijf zou hebben gehad toen hij zich kandidaat stelde. De Kiesraad heeft alleen een voorlopig onderzoek ingesteld en heeft nog niet besloten of hij schuldig is.
De zaak is aanhangig gemaakt door de conservatieve secretaris-generaal Srisuwan van de Association for the Protection of the Constitution. In alle gevallen, schuldig of niet schuldig, heeft het Constitutionele Hof het laatste woord.
Thanathorn zegt dat hij al op 8 januari, ver voordat hij zich kandidaat stelde, zijn aandelen en die van zijn vrouw heeft overgedragen aan zijn moeder. Maar het Department of Business Developement zegt dat pas op 31 maart, drie dagen voor de verkiezingen, de aandelenverhouding van het bedrijf is gewijzigd. En een aandeelhoudersvergadering op 19 maart zou bijgewoond zijn door alle tien aandeelhouders [dus inclusief Thanathorn].
Of dat allemaal waar is, valt te bezien. Maar dat Thanathorn ongewenst in de politiek is, is wel duidelijk. Niet voor de bevolking die voor 80 zetels heeft gezorgd bij de verkiezingen; wel voor de junta die hem haat. Dat krijg je als je voorstelt te bezuinigen op de defensie-uitgaven, de dienstplicht af te schaffen, het aantal soldaten met een generaalsrang te verminderen en het mes te zetten in de ondemocratische grondwet met een door de junta benoemde Senaat.
Persoonlijke noot: Thanathorn mag dan het drievingergebaar maken naar de junta, zoals op de foto toen hij in een andere zaak werd beschuldigd van oprruiing; de junta slaat keihard terug en jaagt ook op mede-oprichter en secretaris-generaal Piyabutr van Future Forward. Hoe lang nog in de toekomst kan de partij voorwaarts gaan?

24 april
– De Ombudsman heeft de Kiesraad tot vandaag de tijd gegeven om te reageren op een klacht over de onregelmatigheden tijdens de verkiezingen. De ombudsman zal daarna beslissen of de klacht wordt doorgespeeld naar het Constitutionele Hof.
De klacht, die is ingediend door voormalig lid Ruangkrai van de ontbonden partij Thai Raksa Chart, noemt tegenstrijdigheden bij het tellen van de stemmen, de controversiële berekening van de partijlijstzetels en de niet meegetelde stemmen uit Nieuw-Zeeland. Ruangkrai eist dat de verkiezingen nietig worden verklaard.
Het bericht noemt verder een klacht van Pheu Thai kandidaat Treerat over het ontbreken van 180 stembiljetten in een kiesdistrict in Bangkok en een klacht van PPRP kandidaat Somboon. Die heeft gevraagd de kandidaat die in een kiesdistrict in Chumphon heeft gewonnen, te diskwalificeren omdat zijn vader als radiopresentator voor hem campagne heeft gevoerd en dat is verboden.

25 april
• Thanathorn (Future Forward): Kiesraad probeert me politiek te saboteren

De bal ligt terug bij de Kiesraad
25 april – De omstandigheden waaronder Nieuws uit Thailand vandaag gemaakt moet worden, zijn allesbehalve ideaal. De buitentemperatuur bedraagt 38 graden, binnen in mijn kamer zal het enkele graden warmer zijn. Mijn lichaam is bezweet, mijn handen zijn klam – het liefste zou ik mij overgeven aan dolce far niente (het zoete nietsdoen), maar dat is mijn eer te na.
Ook niet erg motiverend is het aantal verkiezingsberichten in de krant van vandaag: vier waaronder de opening en de opening van pagina 3. Het grote nieuws is dat het Constitutionele Hof geweigerd heeft de petitie van de Kiesraad in behandeling te nemen, waarin gevraagd werd om een uitspraak over de methode om de 150 partijlijstzetels toe te kennen.
Met 7 tegen 2 stemmen vonniste het Hof dat het de plicht en de bevoegdheid van de Kiesraad is om de rekenmethode glad te strijken in overeenstemming met de grondwet en de organieke wet op de verkiezingen. [Het probleem is echter dat die tot verschillende resultaten leiden.] Het Hof zei dat de Kiesraad nog moet laten zien dat het zijn taken heeft verricht en zijn bevoegdheid conform de grondwet uitvoert [omdat de raad geen besluit heeft genomen].
De vraag van de Kiesraad of de desbetreffende artikelen in de grondwet en de organieke wet strijdig met elkaar zijn, verwees het Hof naar de ombudsman of rechtbank.
Jade Donavanik, voormalig adviseur van de grondwetcommissie [die alle ellende heeft veroorzaakt door de introductie van het zogeheten mixed-member proportional representation system] zegt dat de Kiesraad nu met een formule zal moeten komen die voldoet aan de principes van de grondwet en de organieke wet.
Wanneer de raad voor de controversiële rekenmethode kiest, zullen grote partijen die daardoor gedupeerd worden, een klacht indienen. ‘Ze zullen de Kiesraad beschuldigen van machtsmisbruik of zelfs nalatigheid. Ik heb te doen met de Kiesraad.’
Wat voor formule de Kiesraad ook kiest, schrijft de krant, die zal gevolgen hebben voor de de formatie van de coalitie – die feitelijk een strijd is tussen Pheu Thai en haar alliantie van zeven partijen, en de pro-regime partij Palang Pracharath.

Overig verkiezingsnieuws
25 april – Behalve met de hitte kampte ik vanochtend ook nog eens met hetzelfde technische probleem dat me eind vorige maand parten speelde, namelijk dat ik geen tekst kon plaatsen en bewerken. Maar dat lijkt van tijdelijke aard te zijn geweest. Dus met frisse tegenzin op naar het overige verkiezingsnieuws.
Pagina 3 opent met het bericht dat drie Democraten azen op het partijleiderschap, dat is vrijgekomen nadat Abhisit is afgetreden vanwege de bar slechte verkiezingsuitslag voor de partij. In de race zijn, aldus een bron, Korn Chatikavanij, voormalig minister van Financiën in het kabinet Abhisit, Jurin Laksanavisit en Apirak Kosayodhin. [Die laatste twee namen zeggen ze minder, kan ze niet zo gauw thuisbrengen] De selectie van de nieuwe partijleider en het bestuur vind plaats op 15 mei.
Naar verluidt is er nog een vierde gegadigde, maar die houdt zich liever afzijdig om conflicten te vermijden. Deze man wordt namelijk gesteund door een groep Democraten onder leiding van Thaworn Senneam die zich willen aansluiten bij een coalitie geleid door Palang Pracharath (PPRP) met Prayut als premier. Thaworn zegt dat hij de partij wil vragen een van haar regels te schorsen zodat leden kunnen discussiëren en stemmen over aansluiting bij de PPRP.
Pheu Thai blunder noopt tot herverkiezingen
Het tweede bericht op de 3 meldt dat in een kiesdistrict in Chiang Mai herverkiezingen moeten worden gehouden omdat gebleken is dat de winnende Pheu Thai kandidaat gehandeld heeft in strijd met een artikel in de organieke wet op de verkiezingen dat kandidaten verbiedt, direct of indirect, geld en andere voordelen te beloven aan gemeenschappen, tempels of scholen. De man heeft een zogeheten oranje kaart gekregen die hem een jaar lang uitsluit aan verkiezingen deel te nemen.
Regime heeft ’t niet gemunt op Thanathorn
Het vierde bericht, geplaatst op de voorpagina, is een reactie van premier Prayut op de bewering van partijleider Thanathorn (Future Forward) dat de junta hem saboteert. Thanathorn ligt onder vuur omdat hij verboden aandelen in bezit zou hebben gehad toen hij zich kandidaat stelde als parlementslid. Secretaris-generaal Srisuwan van de Association for the Protection of the Constitution heeft daarover een klacht ingediend bij de Kiesraad.
Premier Prayut wees er gisteren op dat de NCPO geen hand heeft in die zaak. De zaak wordt in overeenstemming met de grondwet behandeld door de Kiesraad, zei hij.

26 april
– Partijleider Thanathorn van Future Forward, de boeman van de junta met zijn kritiek op het dictatoriale NCPO-bewind, gaat zichzelf maandag voor de Kiesraad verdedigen tegen de bewering dat hij aandelen in een mediabedrijf bezat toen hij zich kandidaat stelde voor het Huis van Afgevaardigden.
De Kiesraad is in actie gekomen naar aanleiding van een klacht van lastpak Srisuwan, secretaris-generaal van de conservatieve Association for the Protection of the Constitution. Wanneer Thanathorn schuldig wordt bevonden, komt een einde aan zijn politieke carrière.
Overigens wordt in een eerder hoofdredactioneel commentaar uitgelegd hoe de vork in de steel zit. Wijzigingen in de aandelenverhouding worden pas eenmaal per jaar bekend gemaakt tijdens een aandeelhoudersvergadering. Thanathorn beschikt over het juridisch bewijs dat hij tijdig de aandelen van hem en zijn echtgenote heeft overgedragen aan zijn moeder. En weer moet ik constateren dat de Kiesraad een scheve schaats rijdt.
– Nog meer Kiesraad. De raad heeft activist Surawat gevraagd vandaag een toelichting te geven op zijn petitie dat partijleider Sereepisuth (Seri Ruam Thai) niet gekwalificeerd is als parlementskandidaat.
In de petitie vraagt Surawat de Kiesraad onderzoek te doen en de zaak voor te leggen aan het Constitutionele Hof. Volgens Surawat is voormalig politiecommissaris Sereepisuth in 2008 tijdelijk geschorst geweest uit het politiekorps.
Sereepisuth haalt zijn schouders op over de beschuldiging die hij toeschrijft aan een ‘hired gun’. Hij waarschuwt de man dat hij het risico loopt op een gevangensstraf door een dergelijke beschuldiging te uiten.

27 april
• Alle drie ombudsmannen herhalen verzoek aan Constitutionele Hof om uitspraak over zetelverdeling

Partijlijst palaver gaat terug naar het Hof
27 april – De leukste kop staat vandaag op pagina 3: Party-list palaver goes back to court. Het woord palaver doet me denken aan mijn verblijf van 2 jaar in Kameroen (1970-1972). Stamoudsten hielden een palaver wanneer er zich een probleem voordeed of een besluit moest worden genomen. Gestemd werd er niet, de deelnemers praatten net zo lang tot ze het eens waren.
Dat is échte democratie want besluiten gebaseerd op de helft plus minimaal één leveren altijd een verliezer op. Meerderheidsbesluiten hebben per definitie een dictatoriaal trekje wanneer geen rekening wordt gehouden met de belangen van de minderheid.
De oorsprong van het woord gaat terug tot de achttiende eeuw toen Portugese zeelieden in West-Afrika met inboorlingen overlegden (in het Portugees een palavra hielden). Palaveren  heeft doorgaans een negatieve connotatie. Het wordt beschouwd als idle talk (gewauwel) en die betekenis lijkt me van toepassing op het onderhavige bericht.
Want de discussie over de toekenning van de partijlijstzetels sleept zich maar voort. De Kiesraad riep eerder de hulp van het Constitutionele Hof in, maar die weigerde de knoop door te hakken. En de laatste ontwikkeling is dat drie openbare aanklagers opnieuw het Hof hebben ingeschakeld om klare wijn te schenken. Ze willen weten of de wettelijke regels ten aanzien van de zeteltoekenning constitutioneel zijn.
Het bericht gaat ook in op de geconstateerde onregelmatigheden bij de verkiezingen, maar dat lijkt me er met de haren bijgesleept. De kern van de zaak gaat over de vraag of de berekening gebaseerd moet zijn op de grondwet of op de organieke wet op de verkiezingen, die tot verschillende resultaten leiden.

Oproep voor onafhankelijke Senaat
27 april – Ik blijf nog even op pagina 3, want de opening gaat een seminar, georganiseerd door de Thai Journalists Association (TJA), dat als motto had: Stop becoming polarised. Listen to people’s voices before forming a government.
De boodschap die de bezoekers te horen kregen, was: het parlementaire stelsel moet onmiddellijk na de verkiezingen op de schop en de benoemde senatoren dienen naar eigen goeddunken te kiezen voor een premier.
Vice-rector Prinya van de Thammasat universiteit kritiseerde de huidige grondwet die de Kiesraad 60 dagen de tijd geeft om de verkiezingsuitslag bekend te maken. ‘In andere landen zijn de resultaten kort na een verkiezing bekend, dus kan onmiddellijk een regering gevormd worden. Maar Thailand is met die 60 dagen een raar geval. Tot nu toe zijn de officiële resultaten niet bekend. Dat moet veranderen.’
Uiteraard ging hij ook in op de controversiële formule voor het toekennen van de partijlijstzetels. Hij zei dat die het probleem alleen maar heeft verergerd. ‘Dit is een transitie naar democratie. Het is nu nodig om het parlementaire systeem terug op zijn plaats te zetten. […] De volgende regering moet gevormd worden aan de hand van democratische regels, niet door cobra’s (overlopers naar een andere partij). Dat komt neer op afvallige politici die partijreglementen negeren door in het parlement voor een kandidaat-premier te kiezen.’
Prinya betoogde dat de 250 [door de junta] benoemde senatoren in staat moeten zijn voor wie dan ook te stemmen, onafhankelijk van de vraag wie ze benoemd heeft. Ook president Peerawat van de Thai Broadcast Journalists Association riep de 250 senatoren op onafhankelijk te zijn. ‘Ze kunnen een bijdrage leveren aan het parlementaire systeem door onafhankelijk te denken en te handelen in plaats van te worden gedicteerd door degenen die ze benoemden.’
TJA-president Mongkol vond dat de senatoren zich helemaal niet moeten bemoeien met de keuze van de premier. Ze moeten het Huis van Afgevaardigden toestaan de problemen die verbonden zijn met de vorming van een regering, eerst op te lossen.

27 april
De Pheu Thai kandidaat die de meeste stemmen heeft verworven in kiesdistrict 8 in Chiang Mai vraagt de Kiesraad zijn beslissing te herzien om hem te diskwalificeren. Dat besluit is genomen omdat hij een artikel van de Kieswet had overtreden dat het geven van geld of andere voordelen, direct of indirect, aan tempels en scholen verbiedt.
Maar Surapol zegt dat hij alleen 2.000 baht heeft gegeven aan een monnik in een tempel. ‘Ik verrichtte geen campagne activiteiten, deelde geen campagneflyers uit en droeg niet het partijlogo. Ik ging er met mijn chauffeur naar toe, dus vraag de Kiesraad zijn besluit te herzien.’

28 april
Toenemend misbruik van wet mbt media-aandelen; veel politici onterecht beschuldigd

– De meeste van de 444 wetten die de NCPO de afgelopen bijna 5 jaar heeft gebaard, zijn tot stand gekomen zonder inspraak van de bevolking en dienen daarom herzien te worden door de nieuwe regering. Dit pleidooi hield vice-rector Prinya van de Thammasat universiteit gisteren op het seminar Criticising the legacy of criminal laws from the era of the NCPO. Hij zei dat de meeste zijn opgesteld door overheidsdiensten en daarna goedgekeurd door de NLA zonder enige oppositie.
Prinya noemde in dit verband ook het gebruik van artikel 44 van de interim-grondwet dat Prayut absolute macht verleent bestaande regels te omzeilen. Vooral die orders leveren een probleem op want er zullen wetten gemaakt moeten worden om ze te annuleren.
Een andere manier is volgens Prinya kabinetsbesluiten of prime ministerial orders [?] te nemen. Maar wanneer Prayut terugkeert als premier, is het hoogst onwaarschijnlijk dat dit gebeurt omdat hij ze zelf heeft uitgevaardigd.
– De beschuldiging van de Kiesraad dat partijleider Thanathorn (Future Forward) in strijd met de wet aandelen in een mediabedrijf bezat toen hij zich kandidaat stelde als parlementslid is gebaseerd op (juridisch) drijfzand. Die conclusie durf ik wel te trekken na het lezen van het artikel Abuse of media share law a growing concern.
In het artikel zegt Thanathorn dat hij kan bewijzen zijn aandelen al op 8 januari te hebben overgedragen aan zijn moeder aan de hand van een share transfer certificate, getekend door een notaris, een cheque en een aandeelhoudersregister. In de krant van vandaag voegt Thanathorn daaraan toe bereid te zijn DTAC toe te staan de details van zijn telefoongebruik op 8 januari bekend te maken.
De Kiesraad, die op het vermeende aandelenbezit is attent gemaakt door lastpak Srisuwan, denkt als bewijs te kunnen aanvoeren dat pas drie dagen voor de verkiezingen de aandelenswitch was gemeld. Maar in het artikel wordt erop gewezen dat wijzigingen in het aandelenbezit eenmaal per jaar worden vastgelegd en niet telkens wanneer aandelen van eigenaar wisselen.

29 april
• Suan Dusit Poll: slechts 18,69 pct vindt politieke situatie verbeterd sinds verkiezingen

Nieuwe aanval op Future Forward
29 april – Verzuchting: Kan die man niet met zijn pik gaan spelen in plaats van te proberen de nieuwe ambitieuze politieke partij Future Forward (FFP) tegen te werken? Maar ik vermoed dat zijn jacht op FFP meer (zelf)bevrediging oplevert.
Ik heb het – dat moeten mijn vaste lezers al begrepen hebben – over Srisuwan Janya, secretaris-generaal van de conservatieve Association for the Protection of the Constitution. Eerder zette hij de aanval in op partijleider Thanathorn en nu maakt hij elf winnende FFP kandidaten hetzelfde verwijt. Ze bezaten aandelen in een mediabedrijf of uitgeverij toen ze zich kandidaat stelden voor het Huis van Afgevaardigden, en dat mag niet.
Ik denk dat ten burele van de NCPO en het leger met instemming de actie van Srisuwan wordt gevolgd, want ze haten de partij die het politieke landschap wil opschudden en het leger aan banden wil leggen. Weet u nog? FFP wil bezuinigen op de defentie-uitgaven, de dienstplicht afschaffen, het aantal soldaten met de rang van generaal beperken en de ‘ondemocratische’ grondwet wijzigen.
Het zijn beleidsvoornemens die de partij katapulteerden naar de derde plaats van grote politieke partijen na Pheu Thai en Palang Pracharath en de Democraten een smadelijke nederlaag opleverden.
Ik schreef het eerder: de beschuldiging tegen Thanathorn, overgenomen door de Kiesraad, rust op juridisch drijfzand. Als u wilt weten hoe de vork precies in de steel zit, lees dan het uiterst informatieve artikel Abuse of media share law a growing concern.
Maar de ‘jagers’ zullen wel denken: Nee heb je, ja kun je krijgen. Vaak is de wet van elastiek en gezien de vastberadenheid van Srisuwan c.s. kan dat wel eens lelijk uitpakken voor de idealistische Thanathorn. Morgen gaat Thanathorn op bezoek bij de Kiesraad om zich te verweren.
Ik ben benieuwd hoe deze politieke soap zich verder ontwikkelt. In het ergste geval eindigt die voor Thanathorn en de andere beschuldigden in Bangkok Hilton. Geen aangenaam vooruitzicht.

29 april
De maandagkrant, meestal een dunnetje [wordt er bij BP niet gewerkt in het weekend?], bevat vandaag inclusief het openingsverhaal over de nieuwe aanval vier verkiezingsberichten. Eén daarvan is een uitgebreid interview met Suchart Tancharoen, lid van Palang Pracharath, die getipt wordt als de nieuwe parlementsvoorzitter.
Hij zegt: ‘Ik ben bereid het parlement te leiden als de wetgevers vertrouwen in me stellen.’ Nee, die man zet zijn licht niet onder de korenmaat. In Nederland zou een dergelijke opstelling politieke zelfmoord zijn.

Thanathorn gooit ook steen in de lokale politieke vijver
29 april – Thanathorn Juangroongruangkit, – ik herhaal het nog maar eens – de idealistische partijleider van Future Forward, wil niet alleen het landelijke politieke landschap opschudden, maar ook de politiek op provinciaal en lokaal niveau. Tijdens een bijeenkomst op zondag op het partijhoofdkwartier zei hij te streven naar decentralisatie van de bureaucratie en lokale bestuursorganen meer bevoegdheden te willen geven.
‘Ons lokaal beleid zal net als ons landelijk beleid gebaseerd zijn op research en de publieke opinie. Onze kandidaten moeten in staat zijn te laten zien hoe ze het transportsysteem willen veranderen, de economie en de levenskwaliteit in hun provincie.’
Hij zei enkele ideeën te hebben opgedaan tijdens een recent bezoek aan Europa: In Nederland op het gebied van waterbeheer, in Zwitserland over digitale economie en in Duitsland bij groene ontwikkelingsprojecten.
‘Door onze innovatieve structuur en filosofie kunnen we een voorbeeld stellen en nieuwe condities creëren die Thailand’s politieke landschap geleidelijk veranderen. Beleid dient van de mensen te zijn en niet gemonopoliseerd te worden door technocraten en bureaucraten.’

Democraten blijven winnen in Nakhon Pathom
29 april – Goed nieuws voor de Democraten in Nakhon Pathom. De hertelling van de stemmen heeft niet tot wijziging van de uitslag geleid. Kandidaat Sinthop Kaeophichit (Democraten) blijft de winnaar zij het met een razor-thin verschil van 4 stemmen op nummer twee, kandidaat Sawika Limpasuwanna (Future Forward).
De stemmen uitgebracht in 245 stembureaus werden gisteren opnieuw geteld in de Silpakorn universiteit onder het toeziend oog van 250 getuigen. Tijdens het werk viel de elektriciteit 30 seconden uit. De hertelling was geëist door Sawika, die uit een eigen telling had begrepen dat zij gewonnen had.
Partijleider Thanathorn (Future Forward) zegt dat de partij nog een hertelling wil in kiesdistrict 2 daar het aantal uitgebrachte stemmen niet overeenkomt met het aantal geregistreerde kiezers. De partij heeft de Kiesraad ook gevraagd in kiesdistrict 4 herverkiezingen te houden. In dit district circuleren geruchten over het kopen van stemmen.
Voorts vraagt Thanathorn de Kiesraad de uitslagen van alle stembureaus bekend te maken, een verzoek dat hij doet op basis van de Official Information Act [bij ons de WOB geheten].
De Kiesraad buigt zich momenteel over 400 klachten. Wanneer die zwaar genoeg zijn, vormt de raad een onderzoekspanel. Volgende maand worden in een kiesdistrict van Chiang Mai herverkiezingen gehouden [geen details].

30 april
• Website en krant spreken elkaar tegen over hertelling stemmen kiesdistrict 1 Khon Kaen
• Krant zegt: Kandidaat Democraten blijft gekozen; website: kandidaat FFP van plaats 2 naar 1
[Motto BP: The newspaper you can trust. Niet dus in dit geval]
• Update website: Democraat mogelijk winnaar met 4 stemmen verschil
• Srisuwan vraagt Kiesraad 11 kandidaten FFP te diskwalificeren wegens verboden aandelenbezit
Anutin (Bhumjaithai) houdt zich op de vlakte tot bekendmaking definitieve verkiezingsuitslag

De jacht op Thanathorn: Eindspel nog lang niet in zicht
30 april – ‘Het mag erop lijken dat het ‘keizerrijk’ terugslaat op Future Forward-leider Thanathorn maar vergeet niet dat dit slechts het middelste bedrijf kan zijn van een langdurig Thaise politiek conflictverhaal. Het eindspel is nog lang niet in zicht.’
Ik begin Nieuws uit Thailand met deze quote van columnist Atiya Achakulwisut, omdat haar column verreweg het interessantste is wat BP vandaag te bieden heeft. Ze schrijft: ‘Zelfs als Thanathorn valt, blijven partijsecretaris-generaal Piyabutr, woordvoerder Phannika, 40.000 leden  en zes miljoen mensen over, die bij de laatste verkiezingen stemden voor de progressieve ideeën van de pas in oktober vorig jaar opgerichte partij.’
‘Als rookie (groentje) in de politiek heeft Thanathorn bewezen een magneet te zijn voor de jonge generatie. Maar de zes miljoen stemmen waren bepaald niet alleen voor hem. Veel mensen stemden op FFP, alhoewel de kandidaten grotendeels onbekend zijn, omdat de partij een nieuwe open-minded agenda heeft die precies tegenovergesteld is aan wat het militaire regime tot nu toe voor Thailand heeft voorgeschreven.’
‘Sinds hij zijn politieke standpunt bekend heeft gemaakt, is Thanathorn het gezicht geworden van een zich immer evoluerende energie in de samenleving die zich altijd heeft verzet tegen het establishment. Het verzet tegen de militaire dictatuur, uiterst rechts conservatisme en alle duistere zaken, repressief en niet toerekeningsvatbaar verbonden met het regime, is echt. Het verlangt naar een meer open, inclusief alternatief dan het huidige regime dat regeert op basis van onderwerping en een schijn van rust handhaaft door vrees.’
Atitya concludeert: ‘De energie, de kracht en de spirit zullen niet sterven omdat Thanathorn wordt tegengewerkt.’ En met deze optimistische voorspelling beëindig ik mijn bespreking van haar column waarin ze verder opsomt op welke ‘dubieuze’ wijze Thanathorn wordt tegengewerkt. Ik noem alleen de beschuldiging van opruiing naar aanleiding van een zaak in 2015 en de recente beschuldiging van vermeend verboden aandelenbezit.

Grote verwarring over verkiezingsuitslag in Nakhon Pathom
30 april – Zo, de kop is eraf, nu op naar het overige nieuws van vandaag. De krant opent met het bericht dat de Kiesraad onder vuur ligt vanwege poll gaffes (blunders, flaters), maar dat is eigenlijk geen nieuws (meer) want de raad wordt al sinds de verkiezingen op 24 maart bedolven onder klachten en kritiek.
De opening concentreert zich op kiesdistrict 1 van Nakhon Pathom, waar grote verwarring is ontstaan over de uitslag (zie Nieuws van de website). In het district wordt een nek-aan-nek race gevoerd door Democraat Sinthop en FFP-kandidaat Savika.
De stemmen werden er zondag opnieuw geteld en toen het officiële resultaat nog niet was bekend gemaakt, ging de vlag al omhoog bij de Democraten omdat Sinthop met 4 stemmen verschil zou hebben gewonnen.
Maar kort daarna zei een Kiesraadcommissaris in een interview dat de FFP-kandidaat had gewonnen met 62 stemmen verschil en gisteren kondigde Kiesraad secretaris-generaal Jarungvith aan dat de Democraat met 4 stemmen had gewonnen. De kiesraaddirecteur van Nakhon Pathom noemde gisteren een verschil van 62 stemmen ten gunste van FFP.
Future Forward neemt er geen genoegen mee. De partij wijst op onnauwkeurigheden en een black-out van 20 seconden tijdens het tellen die het bewijs vormen dat de telling inaccuraat was. Ze eist herverkiezingen.  ‘Met de resultaten die zoals nu veranderen, is het niet mogelijk te zeggen welke uitslag correct is’, aldus een verklaring van FFP.
Savika schrijft op haar Facebookpagina dat ze verduidelijking wil. ‘Het probleem is de zich voortslepende twijfel. Winnen of verliezen is minder belangrijk dan helderheid, transparantie en eerlijkheid.’ Waarnemend adjunct-partijleider Satit (Democraten) schreef: ‘I beg, no more mistakes. Het schaadt de organisatie. Het vertrouwen van de mensen is verwoest.’

Srisuwan zet zijn jacht op FFP voort
30 april – Secretaris-generaal Srisuwan van de Association for the Protection of the Constitution heeft mijn advies van gisteren niet opgevolgd om met zijn pik te gaan spelen in plaats van Future Forward-kandidaten het leven zuur te maken. Wat die man beweegt, weet ik niet: misschien handelt hij op bevel van de NCPO (junta) en het leger, die de nieuwe jonge partij en zijn idealistische leider haten als de pest.
Gisteren leverde hij een petitie in bij de Kiesraad met het verzoek onderzoek te doen naar elf FFP-kandidaten die aandelen in mediabedrijven of uitgeverijen zouden hebben gehad toen ze zich kandidaat stelden voor het parlement. Zoals bekend beschuldigt hij ook partijleider Thanathorn daarvan.
Srisuwan zegt bij het Department of Business Development van het ministerie van Handel geïnformeerd te hebben en ontdekt te hebben dat ze aandelen bezaten waardoor ze onverkiesbaar zijn voor het Huis van Afgevaardigden. Dat is in strijd met een artikel in de grondwet en een artikel in de organieke wet op de verkiezingen.
Hij vraagt de zaak voor te leggen aan het Constitutionele Hof, dat ze wanneer schuldig bevonden, 20  jaar kan uitsluiten van een politieke functie en een maximum gevangenisstraf van 10 jaar en boetes van 20.000 tot 200.000 baht kan geven. Srisuwan zegt donderdag soortgelijke klachten te zullen indienen over kandidaten van Palang Pracharath en Pheu Thai.
Ik schreef eerder dat Srisuwan’s actie tegen Thanathorn en nu de elf andere kandidaten is gebaseerd op juridisch drijfzand. Dat wordt haarfijn uitgelegd in het uiterst informatieve artikel Abuse of media share law a growing concern.

30 april
– Suthichai Yoon, omschreven als mediaveteraan, zegt van Dtac vernomen te hebben dat ze alleen de gespreksgegevens van Thanathorn aan de man zelf kan geven en niet aan derden. Thanathorn zei eerder Dtac te zullen vragen de gegevens van 8 januari bekend te maken als bewijs dat hij toen zijn aandelen heeft overgedragen aan zijn moeder. Volgens dit bericht heeft Thanathorn tijdens een interview gezegd Dtac toestemming te hebben gegeven om zijn moeder inzage te geven in de gegevens.

1 mei
• Thanathorn praat 4 uur met Kiesraad, dreigt met de rechter, ‘mijn geduld raakt op’
• Beschuldiging mbt aandelenbezit is ‘politiek gemotiveerd’

Thanathorn richt zijn pijlen op Kiesraad
1 mei – Partijleider Thanathorn Juangroongruankit van de jonge partij Future Forward heeft er genoeg van. Na een gesprek van vier uur met de Kiesraad luidde zijn conclusie dat de beschuldiging van verboden aandelenbezit in een mediabedrijf ‘politiek gemotiveerd’ is.
Hij dreigt de raad en media die over de zaak hebben geschreven, voor de rechter te slepen omdat ze zijn reputatie hebben geschaad. De raad wil hij aanklagen voor een ambtsmisdrijf. Maar de gang naar de rechter maakt hij pas nadat het regime is teruggetreden om plaats te maken voor een nieuwe regering.
FFP secretaris-generaal en medeoprichter Piyabutr zei gisteren dat het onderzoek van de Kiesraad in strijd met de wet kan zijn omdat de raad beschuldigingen heeft geuit zonder Thanathorn eerst de gelegenheid te geven zich te verdedigen.
Hij vertelt dat de raad Thanathorn’s moeder op 22 april had opgeroepen om een verklaring af te leggen. Ze had om 10.30 uur moeten komen, maar ontving de oproep pas om 13.45 uur. De volgende dag uitte de raad de bekritiseerde beschuldigingen tegen haar zoon.
Het bericht kauwt vervolgens weer braaf de voorgeschiedenis na. Het bevat verder het nieuws dat het juridisch team van Pheu Thai de Kiesraad gaat vragen de winnende kandidaat in kiesdistrict 15 van Bangkok, Charnwit Wiphusiri (Palang Pracharath, PPRP), te diskwalificeren.
Omdat kandidaten de toestemming moeten hebben van het PPRP-bestuur, heeft het bestuur aldus het hoofd van het juridisch team ook de wet overtreden door een ongekwalificeerde kandidaat verkiesbaar te stellen. Het bericht vermeldt niet waarom Charnwit geen recht heeft op een parlementszetel.
Prachachat blijft bij Pheu Thai
Ik noem maar gelijk het tweede verkiezingsbericht in de krant. Partijleider Wan Muhammad Nor Matha heeft gisteren bevestigd dat zijn partij Prachachat, die zes districtszetels in het Zuiden won, blijft bij haar voornemen zich aan te sluiten bij een door Pheu Thai te vormen coalitieregering.
Wan Nor zei geen reden te zien om daarvan af te zien. ‘We vormen geen coalitieregering met Palang Pracharath [de partij die Prayut heeft genomineerd als kandidaat-premier]. Niets zal ons van gedachten doen veranderen.’
Pheu Thai heeft al de steun van zes partijen gekregen voor de vorming van een coalitieregering. Samen zouden ze goed zijn voor 255 van de 500 parlementszetels. Palang Pracharath wil ook een coalitieregering vormen, maar wacht liever tot na de definitieve bekendmaking van de uitslag op 9 mei om coalitiepartners te werven.

Ingezonden door lezers
Mr Thanathorn said that he had a voice recording proving that Future Forward MPs had been approached with offers of Bt30m-Bt50m ($940,000-$1.56m) if they agreed to switch their affiliation to the pro-junta party. “At this point, the market price for one MP is more than $1m in cash,” he said. (Bron: Financial Times)

Thanathorn zegt dat er veel meer mediamensen in het Thaise parlement zitten
BANGKOK- Veel kandidaten van andere partijen gaan ook gediskwalificeerd worden als de Kiesraad dezelfde regels hanteert die de raad tegen Future Forward gebruikt, zegt Thanathorn Juangroongruangkit. Hij verdedigde zich dinsdag bij de Kiesraad.
Thanathorn heeft bij andere partijen onderzoek gedaan naar aandeelhouders in mediabedrijven. Dat zijn er, volgens hem, nogal veel. Als hij  gediskwalificeerd wordt, moeten die ook gediskwalificeerd worden.
Thanathorn gaf een stapel van 26 documenten aan de Kiesraad om te bewijzen dat hij zijn aandelen op 8 januari had overgedragen voor hij zich registreerde als kandidaat.
De tweede man van Future Forward, Piyabutr Saengkanokkul, waarschuwt de Kiesraad zonder namen te noemen dat hij wel eens aanklachten kan gaan indienen wegens valse aangiftes; niet alleen voor valse aangiftes, maar ook voor misbruik van bevoegdheden, als de commissie haar eigen formule gaat gebruiken voor het toewijzen van zetels. Hij wil ook graag horen van de commissie hoe het gaat met de 600.000 verdwenen stemmen. (Bron: Ollekebolleke, 1 mei, tekst gecorrigeerd)

2 mei
• Pheu Thai: Regering verhoogt salaris lokale gezondheidswerkers om PPRP te bevoordelen

27 partijen profiteren van gekonkel Kiesraad
2 mei – Pagina 2 begint met een horror-story. Volgens een bron kiest de Kiesraad voor een rekenmethode bij de toewijzing van partijlijstzetels, waardoor 27 kleine partijen alsnog recht hebben op 1 zetel elk. Het Huis van Afgevaardigden zal daardoor komen te bestaan uit 43 partijen. Als gevolg van de methode verliezen de grote partijen zetels, met als grootste verliezer Future Forward die teruggaat van 87 naar 80 zetels.
De bron zei gisteren dat tijdens een vergadering van de Kiesraad op dinsdag besloten is de gekozen districtskandidaten volgende week dinsdag te endosseren en bekend te maken, en een dag later de partijlijstkandidaten.
Het artikel vervolgt met informatie over gediskwalificeerde kandidaten, de verkiezing van de nieuwe premier en nog wat dingetjes, maar die sla ik over. Eén uitzondering: Pheu Thai beschuldigt de regering ervan Palang Pracharath voor te trekken omdat het salaris van lokale gezondheidswerkers enkele dagen voor de verkiezingen is opgetrokken. PT eist ook opheffing van PPRP.
Naar verwachting vergadert het parlement voor het eerst op 18 of 19 mei. Een gezamenlijke vergadering van Huis van Afgevaardigden en Senaat kan op 21 mei plaatsvinden om de nieuwe premier te kiezen. Daarvoor moet worden uitgeweken naar een vergaderzaal van de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit omdat de bij de TOT gehuurde ruimte niet groot genoeg is. Daar vergadert het Huis van Afgevaardigden totdat het nieuwe parlementsgebouw wordt opgeleverd.

3 mei
• Constitutionele Hof accepteert verzoek Ombudsman om uitspraak over grondwettelijkheid omstreden rekenmethode Kiesraad voor partijlijstzetels, vonnist woensdag
• Kiesraad diskwalificeert 11 parlementskandidaten van 8 partijen, geen winnende kandidaten
• 11 FFP-kandidaten doen aangifte tegen Srisuwan wegens valse beschuldiging aandelenbezit

Ik meldde het al in Nieuws van de website: Elf winnende kandidaten van Future Forward dreigen ‘politiek activist’ Srisuwan voor de rechter te slepen wegens smaad omdat hij de Kiesraad gevraagd heeft onderzoek naar hen te doen wegens vermeend verboden aandelenbezit.
Zoals in de twee artikelen die ik hierboven ter lezing aanbeval, wordt uitgelegd maken Srisuwan en de Kiesraad alleen maar jacht op Future Forward en zijn leider om deze luis in de (politieke) pels uit te roeien. Let wel, op de sociale media wordt de partij uitgekotst, meldt mij een lezer. Hij schrijft:

In de Thais-talige media woedt een heftige  en brute strijd. De conservatieve ultra royalistische bladen vergelijken de Future Forward Partij met de Rode Garde in China tijdens de Culturele Revolutie rond 1966 en ze moeten worden uitgeroeid, hetzelfde woord als wordt gebruikt voor de verdelging van muggen, ratten en termieten.
Een cartoon laat Thanathorn en Piyabutr zien liggend onder een guillotine met een ‘grappige’ tekst. Meer verborgen, alleen op de anonieme sociale  media, steeds meer sarcastische en boze maar minder vuige reactie op het huidige bewind en de verering van de monarchie.

Kharom Polpornklang, een van de kandidaten die genoemd worden in de klacht van Srisuwan, zegt dat, hoewel FFP in staat is een aanklacht tegen Srisuwan in te dienen wegens smaad en overtreding van de Computer Crime Act, de partij dat nu nog niet doet. De partij concentreert zich op haar eigen verdediging. Wanneer Srisuwan de plank misslaat, verliest hij zijn stemrecht en krijgt vermoedelijk gevangenisstraf, zegt Kharom [maar dat zou wel eens wishful thinking kunnen zijn].
Het artikel hoef ik verder niet te behandelen want het bevat voornamelijk oud nieuws, een nieuwssoort waar de redactie van BP gek op lijkt te zijn, want dat vult snel. Een kwestie van copy and paste.

Nieuwe regering wordt verwacht in juni
3 mei – Ik noemde de kop al van het openingsartikel en daarmee zou ik kunnen volstaan, want over veel meer gaat de opening niet. Vice-premier Wissanu verwacht dat de nieuwe regering in juni geformeerd kan worden, indien de Kiesraad woensdag zoals gepland de definitieve verkiezingsuitslag bekend maakt. Hij gaat ervan uit dat de namen van de gekozen districtskandidaten dinsdag bekend worden gemaakt en de partijlijstkandidaten woensdag.
Wat verder nog moet gebeuren is de koninklijke goedkeuring van de lijst van 250 senatoren. En het Huis van Afgevaardigden en de Senaat moeten elk hun voorzitter kiezen. Zodra hun verkiezing door de koning is goedgekeurd, zal de parlementsvoorzitter bepalen wanneer een gezamenlijke vergadering wordt gehouden voor het kiezen van de nieuwe premier. Die kan daarna aan het werk om het nieuwe kabinet te vormen. Het is dan inmiddels juni, verwacht Wissanu.
Het lesje staatshuishoudkunde bestaat verder uit oud nieuws, zoals ook nu weer een uiteenzetting over de toekenning van de partijlijstzetels waardoor volgens de methode-Kiesraad 27 kleine partijen alsnog een parlementszetel krijgen. Het Constitutionele Hof accepteerde gisteren een verzoek van de Ombudsman een uitspraak te doen over de grondwettelijkheid van de Kiesraad-formule. De uitspraak wordt op 8 mei verwacht. De Ombudsman is van mening dat de formule ontleend aan de organieke wet op de verkiezingen, verschilt van wat de grondwet voorschrijft.

3 mei
[…]Nieuw is het bericht dat kandidaat Somsak van Palang Pracharath (PPRP) in kiesdistrict 5 van Sakon Nakhon met juridische actie dreigt tegen een kandidaat van Future Forward (FFP).
Die heeft hem ervan beschuldigd aandelen in het mediabedrijf Media Marketing Co te bezitten, dezelfde beschuldiging die Srisuwan tegen elf FFP-kandidaten heeft geuit. Somsak zegt dat de beschuldiging niet klopt, want het gevolg van verwarring is. De eigenaresse van het bedrijf heeft bevestigd dat niet de 62-jarige Somsak maar de aandeelhouder haar 24-jarige kleinzoon is.

4 mei
• De 250 senatoren door NCPO geselecteerd, namen worden op 11 mei bekend gemaakt

5 mei
• Toekomstige senatoren verlaten huidige post: onder anderen ministers en RvB-leden
• Lijst met 250 senatoren gaat 10 mei naar de koning ter ondertekening

Een flintertje verkiezingsnieuws
5 mei – Ik eindig vandaag met pagina 6, die opent met het bericht dat de koning vrijdag de namenlijst van senatoren krigt, een dag nadat de definitieve verkiezingsuitslag bekend is gemaakt. De 250 senatoren zijn benoemd door de NCPO (junta), wat volgens critici geen ander doel heeft dan haar macht te continueren. De Senaat heeft een zittingsduur van 5 jaar.
Vice-premier Wissanu, evenals voorzitter Prawit van de commissie die de groslijst heeft opgesteld, wil niet zeggen hoeveel ministers opschuiven naar de Senaat. Naar verluidt zouden ze al hun ontslag hebben aangeboden. Op de website worden hun namen genoemd. De kabinetsvergadering van 7 mei wordt hun laatste. Het kabinet blijft evenwel in functie totdat een nieuwe regering is gevormd.

6 mei
• Suan Dusit Poll: Slechts 18 pct verwacht verbeteringen na bekendmaking verkiezingsuitslag
• Vice-premier Wissanu waarschuwt toekomstige senatoren: check of je (verboden) aandelen hebt
• Kiesraad maakt 95 pct van de uitslag officieel bekend op 7 (districtskandidaten) en 8 mei (partijlijst)

De messen zijn geslepen
7 mei – Nu de kroning en bijbehorende ceremonies voorbij zijn, kan het verkiezingsnieuws weer oprukken in de krant. Drie dagen leek de Thaise politiek even niet te bestaan, maar dat was maar schijn. De messen blijven nog steeds geslepen met als kernvraag: wie scoort de meeste zetels in het Huis van Afgevaardigden: de pro-regime partijen of de anti-regime partijen? Ik noem die geen pro-democratie partijen want Thaise democratie is een slap aftreksel van deze in het klassieke Griekenland geboren bestuursvorm.
Vandaag maakt de Kiesraad (95 procent van) de definitieve verkiezingsuitslag bekend op basis van de uitgebrachte stemmen op de districtskandidaten. Die zal weinig verrassingen opleveren. Morgen is de belangrijkste dag want dan besluit de Kiesraad welke rekenmethode wordt toegepast voor de partijlijstkandidaten: die van de grondwet of die van de organieke wet op de verkiezingen.
In dat laatste geval krijgen 16 kleine partijen, die in geen enkel kiesdistrict de kiesdrempel hebben gehaald, alsnog een zetel. Deze partijen zijn pro-regime. Bartjens heeft uitgerekend dat dan Palang Pracharath een coalitie kan vormen die steunt op een kleine meerderheid en de door Pheu Thai gevormde groep van zes partijen het nakijken heeft.
Pheu Thai is sowieso in het nadeel bij de stemming over de nieuwe premier, want dan stemt de Senaat mee en die is is benoemd door de junta. Palang Pracharath heeft premier Prayut genomineerd dus zijn kostje als nieuwe premier is gekocht. En dan vrees ik dat het politieke gekissebis van voor de coup weer begint, met als enig ‘voordeel’ dat dit voldoende stof oplevert voor de krant.

Ander nieuws, maar niet veel
7 mei – Zoals ik al schreef, is het andere nieuws te vinden op pagina 5. De opening meldt dat de Kiesraad gisteren de laatste puntjes op de i heeft gezet van de verkiezingsuitslag. Goedgekeurd is 95 procent oftewel 333 kandidaten hebben het groene licht gekregen. Hun namen worden vandaag bekend gemaakt. Het gaat om de kandidaten die in de kiesdistricten zijn gekozen. De 150 winnende partijlijst kandidaten worden morgen onthuld.
De Kiesraad heeft 1 kandidaat gediskwalificeerd: een PT-er die in kiesdistrict 8 van Chiang Mai had gewonnen. Wat hij precies misdaan heeft, vermeldt het artikel niet. Ik neem aan stemmen gekocht. Zeventien anderen zijn ook gediskwalificeerd, maar dat waren geen winnaars. Wel tellen ze niet mee bij de berekening van de partijlijstzetels. Ook later kunnen kandidaten nog gediskwalificeerd worden wanneer de Kiesraad vaststelt dat ze de kieswet hebben overtreden.
Een bron lekt dat de Kiesraad zich gisteren niet heeft beziggehouden met de affaire Thanathorn, de partijleider van Future Forward die wordt beschuldigd van verboden aandelenbezit toen hij zich kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden stelde. Een bedenkelijke beschuldiging die alleen maar tot doel heeft hem politiek monddood te maken vanwege zijn progressieve ideeën.
Voormalig lid van de opgeheven partij Thai Raksa Chart (vanwege de nominatie van prinses Ubolratana als kandidaat-premier) Ruangkrai vindt dat de Kiesraad moet wachten met de bekendmaking van de partijlijstkandidaten totdat het Constitutionele Hof op verzoek van de Ombudsman een uitspraak heeft gedaan over de grondwettelijkheid van de rekenmethode voor de partijlijst zetels. Hij gaat ook vandaag bij de Kiesraad aan de bel trekken over vermeend verboden aandelenbezit van tien andere kandidaten.
Het tweede verkiezingsbericht is er een in de categorie ‘Mijn naam is genoemd’, een gevleugelde uitspraak van prof. dr. ir. P Akkermans, een creatie van Kees van Kooten. Maar in dit geval heeft NLA-president Pornpetch niet zelf zijn naam genoemd als belangrijkste kanshebber op het voorzitterschap van de Senaat maar wordt hij getipt.
Naar verluidt zou hij zich al hebben teruggetrokken uit de Raad van State om zijn benoeming als senator mogelijk te maken. Ook van andere leden die azen op een senaatszetel wordt verwacht dat ze zich terugtrekken om te voorkomen dat ze beschuldigd worden van belangenverstrengeling.
Zoals al vaak gemeld wordt de Senaat geheel benoemd door de NCPO en stemt ze mee bij de verkiezing van de nieuwe premier. Critici zeggen dat de NCPO op deze wijze een stevige vinger in de (politieke) pap kan houden. De Senaat wordt voor 5 jaar benoemd.

8 mei
• Kiesraad akkoord met 349 kiesdistrictskandidaten; Pheu Thai: 136, Palang Pracharath: 97
• 15 ministers treden af om zitting te kunnen nemen in de Senaat

Alle ogen zijn gericht op Constitutionele Hof
8 mei – Het kroningsnieuws druppelt vandaag nog wat na in de krant, maar de meeste aandacht gaat naar de politiek. Mogelijk moet de bekendmaking van de 150 partijlijstkandidaten worden uitgesteld, indien het Constitutionele Hof vandaag bepaalt dat de rekenformule van de Kiesraad in strijd met de grondwet is. Dan moet de raad een nieuwe formule gebruiken. Het Constitutionele Hof buigt zich over de grondwettelijkheid van de formule op verzoek van de Ombudsman.
Zoals al gemeld in Nieuws van de website heeft de Kiesraad gisteren 349 kiesdistrictkandidaten het groene licht gegeven. Ik noemde al Pheu Thai met 136 en Palang Pracharath met 97 zetels. De andere kandidaten zijn leden van Bumjaithai (39), Democraten (33), Future Forward (30), Chartthaipattana (6), Prachachat (6), Action Coalition for Thailand (1) en Chartpattana (1).
Daarin kan nog verandering komen, want de Kiesraad doet nog onderzoek naar de kwalificaties van 60 kandidaten en 400 klachten over verkiezingsfraude. De genoemde zetelverdeling wordt aangevuld met de partijlijstkandidaten.
Een bron bij de Kiesraad zei eerder dat 27 partijen een of meer partijlijstzetels krijgen. Indien het Hof de Kiesraad-methode de zegen geeft, komen 14 partijen met 1 zetel in het Huis van Afgevaardigden.
Het tweede verkiezingsbericht op de voorpagina meldt dat 15 ministers en 60 leden van de National Legislative Assembly, waaronder de jongere broer van Prayut, zijn afgetreden zodat ze benoemd kunnen worden als senator. Preecha Chan-o-cha, voormalig permanent secretaris van Defensie, heeft dat gisteren bevestigd. Omdat eerder vier ministers aftraden en nu dus 15, bestaat het kabinet nog uit 17 ministers.
Prayut zegt dat de desbetreffende staatssecretarissen het werk zullen overnemen. ‘Ongeacht het aantal ministers dat overblijft, zijn de regering en de overblijvende ministers in staat bestuurswerk uit te voeren.’
In antwoord op vragen of senatoren zich gedragen als stroman voor de NCPO, zei Prayut: ‘Beschouw ze niet als de vijand. […] Degenen die de afgelopen vijf jaar bij de overheid hebben gewerkt, begrijpen de problemen en zijn het best geschikt als senator.’
Bij het artikel staat met als kop Musical chairs een kadertje met de namen van de 15 ministers, maar dat kan ik niet vinden op de website. Wikipedia meldt dat het spelletje ook bekend staat als Trip to Jerusalem. Bij ons heet het stoelendans.

9 mei
• Constitutionele Hof maakt eind aan onzekerheid: Kieswet niet in strijd met grondwet
• Kiesraad maakt partijlijstkandidaten bekend; 26 partijen, 14 met 1 zetel toegevoegd

Hoop op Pheu Thai-coalitie vervlogen
9 mei – Pheu Thai govt hope on ropes kopt de krant vandaag boven het openingsartikel naar aanleiding van het besluit van de Kiesraad 12 kleine partijen [eerder las ik 14, in het kader tel ik er 13] die in geen enkel kiesdistrict de kiesdrempel hebben gehaald alsnog een zetel te verlenen in het Huis van Afgevaardigden.
De uitdrukking on the ropes betekent letterlijk volgens mijn woordenboek: ‘(van bergbeklimmers) aan elkaar gebonden’, maar ik zou eerder denken aan een Muay Thai wedstrijd waarbij een tegenstander tegen de touwen wordt gewerkt oftewel in het nauw wordt gedreven.
Ik hoef er verder weinig woorden aan ‘vuil’ te maken, want schreef er al over in mijn commentaar Leger blijft heer en meester in Thailand en het kader laat zien dat de eerder door Pheu Thai gevormde coalitie van zeven partijen kansloos is. Palang Pracharath (PPRP), schrijft de krant, maakt zich nu op een coalitieregering te vormen.
Sleutel facties binnen de partij lopen zich al warm voor kabinetsposten, aldus een PPRP-bron. Bhumjaithai en de Democraten krijgen elk zes kabinetsposten, Chartthaipattana twee en de kleine partijen bundelen de krachten om ook posten in de wacht te slepen.
Zoals te verwachten viel, verzetten Pheu Thai en Future Forward zich tegen de uitslag. Kort na de verkiezingen op 24 maart wist Pheu Thai een coalitie van 255 zetels te smeden, maar die is nu ingekrompen tot 245. De grootste verliezer is Future Forward (FFP) die 7 zetels minder krijgt.
Na het besluit van het Constitutionele Hof dat de organieke wet op de verkiezingen niet in strijd is met de grondwet, leverde FFP secretaris-generaal Piyabutr een petitie in bij de Kiesraad waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de gevolgde rekenmethode. Volgens hem hebben partijen die minder dan de kiesdrempel van 71.000 stemmen vergaarden, geen recht op een partijlijstzetel. Hij zegt dat slechts 15 partijen partijlijstzetels dienen te krijgen.
‘Het is aan de Kiesraad om te besluiten. Wanneer een politieke partij door het besluit wordt gedupeerd of wanneer kandidaten hun zetel in rook zien opgaan [mijn formulering] kunnen ze de Kiesraad voor de rechter slepen’, zegt Piyabutr.
Pheu Thai beschuldigde de raad er gisteren van zijn macht opzettelijk te hebben gebruikt ‘tegen de grondwet en de wet’. De partij belooft juridische stappen te nemen. Mevrouw Sudarat, PT’s hoofdstrateeg, vindt dat de rechter een stokje moet steken voor de berekening van de Kiesraad.

9 mei
– Suchart Tancharoen, vooraanstaand lid van Palang Pracharath, maakt er geen geheim van dat hij aast op het voorzitterschap van het nieuwe Huis van Afgevaardigden. Hij zegt bereid te zijn mogelijke problemen te lijf te gaan wanneer het parlement stemt over een nieuwe premier.
Zijn mededeling houdt verband met het feit dat de parlementariërs niet gebonden zijn aan fractiediscipline. Daarin voorziet de grondwet van 2017. Suchart denkt dat dit tot problemen kan leiden voor de voorzitter om de orde te handhaven. Hijzelf zal dat oplossen door zich strikt te houden aan de grondwet en het reglement van orde.
Suchart wil niet dat dissidente parlementsleden cobra worden genoemd, een term voor een parlementslid dat zijn eigen gang gaat. ‘Ze volgen alleen maar de grondwet die hen vrijheid van meningsuiting en stemmen verleent.’

10 mei
• Tien kleine partijen steunen Palang Pracharath; een elfde wellicht
• Thanathorn roept partijen op Senaat buiten spel te zetten bij stemming over nieuwe premier

11, 13 of 14: dat is de vraag
10 mei – Ik geef het op. Op de website van BP lees ik dat elf partijen alsnog een zetel in het Huis van Afgevaardigden hebben gekregen dankzij een omstreden methode van de Kiesraad bij het berekenen van de partijlijstzetels. Maar ik heb ook andere aantallen gelezen (14) en ik tel op het kader dat ik gisteren afdrukte 13 partijen.
Van die elf hebben tien partijen laten weten dat ze Palang Pracharath zullen steunen wanneer die een coalitieregering vormt. De elfde, Democrat Party, houdt nog even haar kruit droog en zegt pas wie ze steunt als een coalitieregering is gevormd.

High-lights vandaag in BP: Politiek, droogte en marihuana
10 mei – Bangkok Post bevat vandaag vier nieuwsberichten c.q. -verhalen gewijd aan de politieke ontwikkelingen. De krant opent met de ontkenning van Palang Pracharath (PPRP) partijleider Uttama dat de partij alle economische posten in het nieuwe kabinet wil opeisen, maar de grootste ruimte op de voorpagina wordt ingenomen door een verslag van de Royal Ploughing Ceremony, voorzien van een grote foto van het koninklijk echtpaar.
De andere drie berichten gaan over:
1 Thanathorn’s oproep aan politieke partijen om zich aan te sluiten bij de campagne van zijn partij Future Forward (FFP) om wat hij noemt to switch off de Senaat, die benoemd is door de junta en meestemt over de keuze van de nieuwe premier.
2 Een seminar van het National Institute of Development Administration, de denktank van de regering, dat zich boog over de door de Kiesraad bekend gemaakte verkiezingsuitslag en met name de toewijzing van de partijlijstzetels aan kleine partijen.
3 Kampioen klachtenindiener Srisuwan, secretaris-generaal van de Association for the Protection of the Constitution, laat ook weer van zich horen. Hij overhandigt vandaag een petitie aan de Kiesraad met de beschuldiging dat de rekenmethode van de raad in strijd is met de grondwet.
Die leidt ertoe dat elf kleine partijen die in geen enkel kiesdiistrict de kiesdrempel hebben gehaald, alsnog een zetel in het Huis van Afgevaardigden krijgen. Hij zegt dat de raad een negatief precedent in de politiek schept door voor een formule te kiezen die leidt tot een ‘fragmented coalition line-up’ [lees: te veel partijen die de nieuwe regering zullen vormen].
Gelukkig bevat de krant ook ander nieuws. Dramatisch is de opening van pagina 5 met een vierkoloms foto van het grotendeels droog gevallen drasland Bueng Boraphet (Nakhon Sawan) waarop verpieterende lotusbloemen zijn te zien. De visstand wordt er bedreigd.
Pagina 2 bestaat voor het grootste deel uit foto’s van de Royal Ploughing Ceremony, maar opent met het bericht dat de National Farmers Council driehonderd patiënten uit Bangkok en omstreken bij de FDA gaat registreren zodat ze niet berecht worden omdat ze marihuana-extract  gebruiken ter verbetering van hun gezondheid.
De krant zit vandaag ingevouwen in een full-colour glossy met foto’s van de kroningsceremonies: de kroning zelf, de processie door de stad met Vajiralongkorn op een draagstoel en de balkonscène. Mooi gemaakt met fraaie foto’s; dat kunnen ze bij BP wel.
Las op Facebook de verzuchting van een expat die schreef gestopt te zijn met het lezen van BP omdat elke kritische noot ontbreekt. Ik zou zeggen: gewoon lezen met die kennis in je achterhoofd.

Nog meer politiek nieuws
10 mei – Zoals hierboven al aangestipt ontkent partijleider Utttama (Palang Pracharath, PPRP) dat zijn partij de economische posten in het nieuwe kabinbet wil opeisen. Hij reageert op berichten dat Bhumjaithai en de Democraten, die zich bij de PPRP-alliantie willen aansluiten, daar niet gelukkig mee zijn. Ze worden elk getipt voor zes zetels in het kabinet, maar ook kandidaat Sathit (Democraten) voor Trang ontkent die berichten; de partij moet er nog over beslissen.
Uttama zegt dat hij en secretaris-generaal Sontirat de coalitiebesprekingen zullen voeren, maar die zijn nog in een voorbereidend stadium. Hij zegt niet op de hoogte zijn van een poging van de Democraten om gemene zaken te maken met Bhumjaithai en Chartthaipattana, ook een beoogde coalitiepartner, om PPRP de pas af te snijden alle economische portefeuilles te grijpen.
Een bron bij de Democraten waarschuwt dat het publieke vertrouwen in de coalitieregering geschaad wordt wanneer alle economische portefeulles in de handen van PPRP zijn. Maar besluiten worden pas genomen, nadat de partij op 15 mei een nieuwe partijleider en nieuw bestuur heeft gekozen.
Chatthaipattana zegt dat de tien gekozen parlementsleden nog over de zaak moeten overleggen en Bhumjaithai schrijft op Facebook dat de partij ‘luistert naar de stemmen van de mensen’.
Thanathorn wil Senaat uitschakelen
Partijleider Thanathorn herhaalde gisteren zijn oproep aan partijen om de Senaat ‘uit te schakelen’ wanneer wordt gestemd over de nieuwe premier. Hij gaat gesprekken voeren met alle partijen die zich verzetten tegen voortzetting van de macht van de junta middels de benoemde Senaat. Wanneer alle partijen tegen de nominatie van Prayut door Palang Pracharath stemmen, kan de junta de pas worden afgesneden.
De PPRP die 115 Huis-zetels won, wordt waarschijnlijk door de Senaat gesteund wanneer Prayut’s nominatie in stemming komt. Maar wanneer de rest van het Huis van Afgevaardigden die afwijst, pist Prayut naast de pot, aldus Thanathorn [mijn woordkeus].
Thanathorn zegt dat de eerder door Pheu Thai gevormde alliantie van zeven partijen niet tot doel heeft een coalitieregering te vormen, maar om een politieke statement te maken tegen voortzetting van de macht van de junta. ‘Wij hebben een kans de Senaat uit te schakelen omdat we 378 stemmen hebben wat meer is dan de gecombineerde stemmen van de Senaat (250) en de pro-Prayut partijen.’
Seminar schetst donkere toekomst
Ook al even aangestipt, het seminar van Nida, de denktank van de regering. Docent politicologie Pichai zegt dat burgergroepen een donkere toekomst voor de Thaise politiek voorspellen, nu de Kiesraad de resultaten bekend heeft gemaakt van de partijlijst toekenning met elf kleine partijen die alsnog een zetel krijgen.
Hij zei: ‘De Kiesraad heeft de legitimiteit van de verkiezingen ondermijnd. De rekenmethode is overduidelijk oneerlijk voor partijen die voldoende stemmen hebben behaald. De situatie kan leiden tot breekbaarheid in het parlement die de splitsing in de Thaise politiek zal verergeren. De meeste senatoren zijn vrienden of familieleden van de junta. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat ze in het belang van de bevolking werken?’
UDD-voorzitter Jatuporn zei gisteren dat de Thaise politiek niet veranderd kan worden omdat de verkiezingen tot doel hadden Prayut’s rentree als premier mogelijk te maken. ‘Echter, deze verkiezingen dienen een les te zijn voor alle Thai. In het parlement zal hij (Prayut) te maken krijgen met sterke oppositie omdat hij niet langer beschikt over artikel 44 [van de interim-grondwet, het zogeheten dictator’s artikel].’
Srisuwan doet ’t weer
In het eerder genoemde bericht over de petitie van Srisuwan komen ook twee anderen aan het woord. Voormalig PT-parlementslid Samart zegt dat het besluit van de Kiesraad [om elf kleine partijen een zetel te verlenen] geen garantie vormt voor de stabiliteit van de nieuwe regering.
Evenals Srisuwan beschuldigt PT secretaris-generaal Phumtham de Kiesraad van overtreding van de grondwet, die stelt dat partijen die de kiesdrempel niet hebben gehaald geen recht hebben op een Huis-zetel.
De raad heeft de Kieswet naar eigen goeddunken geïnterpreteerd, zegt hij. Wanneer de raad de grondwet had gevolgd, zouden slechts 16 partijen recht hebben op een partijlijstzetel. Daardoor zouden de anti-regime partijen 253 zetels hebben en de pro-regime partijen 245.

11 mei
• Derde coalitie van vier partijen met 116 zetels duikt op

Aandelensage: Meer shit voor Thanathorn
11 mei – Het is weer kampioen klager Srisuwan, secretaris-generaal van de conservatieve Association for the Protection of the Constitution, die zijn pijlen richt op partijleider Thanathorn (Future Forward). Eerder klaagde hij dat Thanathorn verboden aandelen bezat in een mediabedrijf toen hij zich aanmeldde als kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden, nu heeft hij ontdekt dat Thanathorn aandelen zou bezitten in dertien bedrijven die zich bezighouden met mediazaken. Gisteren overhandigde hij dit dynamiet aan de Kiesraad.
BP opent pagina 3 met wat op een vendetta tegen Thanathorn begint te lijken; share saga zoals het in de kop wordt genoemd, klinkt te vriendelijk. De krant meldt in hetzelfde bericht dat Ruangkrai Leekitwattana, voormalig lid van de opgeheven partij Thai Raksa Chart, gisteren een petitie bij de Kiesraad heeft ingeleverd tegen dertien parlementskandidaten van Palang Pracharath en de Democraten, die ook verboden aandelen zouden bezitten, wat hen onverkiesbaar maakt. Eerder beschuldigde hij Bhumjaithai partijleider Anutin en PPRP-lid Natapol daarvan.
Ruangkrai heeft het druk want hij gaat ook de bestuursrechter vragen de goedkeuring door de Kiesraad van de 149 partijlijstkandidaten (1 is nog niet bepaald) nietig te verklaren en de Kiesraad op te dragen de verdeling te herberekenen en de zetels opnieuw toe te kennen.

Partijen willen Prawit-vrije Palang Pracharath
11 mei – Enkele grote partijen die zich willen aansluiten bij de coalitie, geleid door Palang Pracharath (PPRP), willen dat alleen doen als de huidige vice-premier en minister van Defensie Prawit Wongsuwon, aka de Big Brother van het kabinet, en andere leden van het kabinet op een zijspoor worden gerangeerd. Die mededeling van een bron vormt vandaag de opening van BP.
De partijen hebben geen bezwaar tegen Prayut als nieuwe premier, die door PPRP is genomineerd, maar Prawit, vice-hoofd van de NCPO (junta), minister Anupong (Binnenlandse Zaken) en andere leden van de NCPO zien ze niet zitten. Als ze in het nieuwe kabinet zouden terugkeren, versterkt dit de kritiek dat de junta haar macht wil behouden. Met name Prawit wordt gezien als de achilleshiel van de regering, aldus de bron.
Het openingsverhaal gaat ook in op het gerucht dat PPRP alle economische portefeuilles in het nieuwe kabinet opeist, maar dat is oud nieuws. Volgens de bron kan Prayut als nieuwe premier tussenbeide komen en dit voorkomen, want het vormt een horde bij het vormen van de nieuwe regering.
‘De PPRP moet de coalitiepartners enkele sleutelministeries gunnen of op zijn minst de zetels van vice-premiers belast met economische zaken. Partijen als de Democraten, Bhumjaithai en Chartthaipattana zijn dan tevreden’, aldus de bron.
Inmiddels duiken berichten op, ik meldde het al in Nieuws van de website, dat deze drie partijen een alternatieve alliantie willen vormen, wanneer PPRP alle economische posten grijpt. De krant noemt deze optie een wildcard. Volgens sommige berichten zouden de Democraten en Bhumjaithai elk zes posten in het nieuwe kabinet krijgen en Chartthaipattana twee.
Een bron bij Bhumjaithai beweert dat de PPRP met Newin Chidchob praat, medeoprichter van Bhumjaithai die zich voornamelijk bezighoudt met FC Buri Ram en het motorcircuit. Bhumjaithai zou acht posten eisen, waaronder Transport en Landbouw en de post van parlements vice-voorzitter.
Maar PPRP heeft alleen Volksgezondheid aangeboden, daar de partij een voorstander is van liberalisering van het gebruik van cannabis, en de functie van vice-premier. Volgens de bron wil Bhumjaithai zich onder die voorwaarden niet aansluiten bij de PPRP-coalitie.
Varawut Silpa-archa, hoofd van Chartthaipattana’s strategie- en beleidscommissie, zegt dat zowel PPRP als Pheu Thai zijn partij, die 10 zetels heeft, niet hebben benaderd. Hij denkt dat ze eerst met Bhumjaithai en Democraten zullen praten, waarbij de Democraten een sleutelrol zouden kunnen spelen.
Waarnemend partijleider Jurin (Democraten) zegt dat de partij pas na 15 mei een besluit neemt bij welke coalitie zich aan te sluiten. Dan kiest de partij een nieuwe partijleider en een nieuw bestuur.

Laatste restant verkiezingsnieuws
11 mei – Zo, beste lezers en lieve lezeressen, misschien denkt u nu voldoende verkiezingsnieuws tot u te hebben genomen, maar dan moet ik u teleurstellen. Er resteert nog één berichtje. Vice-premier Prawit verdedigde gisteren de benoeming van Preecha Chan-o-cha, voormalig permanent secretaris van Defensie en de jongere broer van Prayut, als senator. Prawit wijst erop dat Preecha ervaring heeft als wetgever.
Preecha en enkele anderen hebben als enigen hun benoeming bevestigd want de lijst met 250 namen is nog niet bekend gemaakt. Die ligt bij de koning ter ondertekening. Preecha is een van de zestig leden van de NLA (National Legislative Assembly, het door de junta benoemde parlement) die hun functie ter beschikking hebben gesteld om senator te kunnen worden. Ook vijftien ministers zijn om die reden afgetreden. Desgevraagd weigert Prawit te reageren op kritiek dat Preecha zelden de NLA-vergaderingen bijwoonde.
Secretaris-generaal Thawee  van Prachachat gaf gisteren als zijn mening dat de senatoren niet dienen mee te stemmen over de nieuwe premier, een standpunt dat door meerderen wordt gedeeld. Hij wijst op artikel 114 van de grondwet. Dit artikel vereist dat ze om een Nederlandse term te gebruiken ‘zonder last of ruggespraak’ handelen ten behoeve van de beste belangen van het land. Thawee is bang voor een belangenconflict omdat de Senaat benoemd is door de junta.

Lukt ’t om vroege verkiezingen af te weren?
12 mei – De meest pessimistische voorspelling luidt dat nog voor het eind van het jaar of begin volgend jaar nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven. Optimisten [realisten?] menen daarentegen dat de te verwachten coalitieregering onder leiding van Palang Pracharath met Prayut als premier, die op een flinterdunne meerderheid rust en uit zeker 20 partijen bestaat, het wel uitzingt.
De coalitiepartijen zullen hun best doen samen te werken omdat niemand zo snel nieuwe verkiezingen wil. Door bovendien partijdiscipline te eisen en gebruik te maken van zogeheten cobra parlementsleden (parlementariërs uit het Pheu Thai blok) kan een vroegtijdig einde worden afgewend. Het is eerder in 1975 vertoond toen de Social Action Partij een regering vormde onder leiding van Kukrit Pramoj. Die kon functioneren ondanks dat ze steunde op een minderheid van 18 zetels.
Bangkok Post opent vandaag met een Special report (achtergrondverhaal, analyse) waarin driftig wordt gespeculeerd over ’s lands politieke toekomst. Woensdag maakt de Kiesraad de verkiezingsuitslag gebaseerd op 99 procent van de stemmen bekend, maar die zal weinig afwijken van de eerder gepubliceerde uitslag op basis van 95 procent.
Waarnemers verwachten dat de regering een moeilijke tijd tegemoet gaat. De nieuwe regering heeft minimaal 260 à 270 zetels nodig (beide aantallen worden genoemd in het artikel) om haar stabiliteit te garanderen.
Witthaya Kaewparadai, voormalig whip bij de Democraten, ziet daarentegen een voordeel in de smalle meerderheid. ‘Parlementsleden moeten alert en voorzichtig zijn. Ze kunnen zich niet veroorloven vergaderingen over te slaan. De whips zullen proberen hen in het gareel te houden. En de regering zal ook proberen parlementsleden van de oppositie zich bij haar gelederen te laten aansluiten om haar stabiliteit te vergroten.’
De eerste krachtmeting komt met de begroting waarover vanaf juni tot september (op 1 oktober begint het nieuwe begrotingsjaar) wordt gedelibereerd. Dat wordt de eerste test van de regerings eenheid en solidariteit.
Somchai Swangkarn, voormalig whip in de NLA die het vooorbeeld uit 1975 aanhaalde, beschouwt erkenning door de bevolking als belangrijkste taak van de regering. De Pheu Thai-regering die destijds op een grote meerderheid van 300 zetels steunde, ging kopje onder toen ze probeerde een amnestiewet door te drukken. Dat leidde tot massale protesten en culmineerde uiteindelijk in de coup van 2014, zegt hij.

Thanathorn in gesprek over vorming derde politieke alliantie
12 mei – Partijleider Thanathorn (Future Forward, FFP) praat met andere partijen over de vorming van een derde alliantie om Palang Pracharath de pas af te snijden, maar meer dan dat hij ‘in a process of talking’ is, wil hij er niet over zeggen. ‘Ik moet de meningen van de voor de nieuwe politieke league uitgenodigde politici respecteren. Nu details bekend te maken, zou betekenen dat we ze niet respecteren.’
Volgens berichten kan deze derde politieke alliantie senior figuren uit middelgrote partijen nomineren als kandidaat-premier. Genoemd worden voormalig partijleider Abhisit van de Democraten en Bjumjaithai partijleider Anutin.
Eén bericht zegt dat het idee is geopperd door Pheu Thai en FFP nadat de verkiezingsuitslag bekend was gemaakt. Beide anti-regime partijen hebben een U-turn gemaakt om Abhisit en Anutin te steunen in plaats van de drie kandidaat-premiers van Pheu Thai, waaronder mevrouw Sudarat, hoofd van de strategiecommissie van Pheu Thai.
Het idee om een derde politieke coalitie te smeden, krijgt de steun van kleine partijen die zich verzetten tegen een militaire regering. ‘Ik steun van harte dit idee’, zegt Rayut Bunthan, woordvoerder van Puea Chat, een partij gelieerd aan Pheu Thai.
De belangrijkste reden, legt hij uit, is om te voorkomen dat de 250 door de junta benoemde senatoren meestemmen over de nieuwe premier. ‘We moeten onze handen ineen slaan en vechten tegen het militaire regime en ons verzetten tegen verlenging van haar macht.’
Abhisit ontkende gisteren betrokken te zijn bij serieuze discussies over de nieuwe alliantie. Hij zegt dat de partij na 15 mei, wanneer een nieuwe partijleider en bestuur worden gekozen, klare wijn schenkt. Abhisit geeft toe met Anutin te hebben gesproken over de vele geruchten, maar ‘It was just light talk on the Line chat application’.
Inmiddels hebben de elf kleine partijen die van de Kiesraad alsnog een zetel hebben gekregen, een eigen blok gevormd, maar ze hebben nog niet besloten bij welke coalitie ze zich willen aansluiten.

Democraten hebben ’t moeilijk
12 mei – Nog een flintertje verkiezingsnieuws op pagina 3. Voormalig premier Chuan Leekpai, thans hoofdadviseur van de Democraten, maakt zich zorgen over wat hij noemt ‘outside factors’ die de partij kunnen beïnvloeden bij de besluitvorming over de te volgende politieke route.
Na het grote verlies bij de verkiezingen van 24 maart dat Abhisit ertoe bracht af te treden als partijleider staat de partij op een kruispunt, omdat ze een nieuwe partijleider moet kiezen, het vertrouwen in de partij herstellen en een besluit nemen bij welke coalitie zich aan te sluiten.
‘Tijdens deze cruciale momenten kunnen outside factors domineren’, zei Chuan tijdens een bijeenkomst gisteren waarop vier kandidaat-partijleiders hun visie uiteen zetten. Chuan gebruikte ook de term ‘unpleasant externalities’ zonder die verder toe te lichten. Gevraagd naar berichten als zouden enkele zakenlieden zich bemoeien met partijzaken, antwoordde hij ‘always stay alert’.
‘Geen enkel Democratisch lid wil verdeeldheid binnen de partij zien, daar dit eerder nooit is gebeurd. Maar de afgelopen maanden zijn er tekens geweest dat conflicten kunnen uitbreken. Misschien komt dit omdat de wereld verandert of nieuwkomers veranderen.’ Zo steunen sommige Democraten Abhisit die heeft gezegd Prayut niet te steunen als premier, maar anderen denken daar anders over.
De vier kandidaten voor het partijleiderschap zijn waarnemend partijleider Jurin Laksanavisit, Korn Chatikavanij, voormalig minister van Financiën, tweevoudig voormalig gouverneur van Bangkok Apirak Kosayodhin en voormalig minister van Justitie Pirapan.

Rectificatie
In het artikel Lukt ’t om vroege verkiezingen af te weren? van gisteren schreef ik dat de Kiesraad woensdag 99 procent van de verkiezingsuitslag bekend maakt, maar dat is afgelopen woensdag al gebeurd. Ditmaal geen foutje van BP, maar van mij.

Wanneer twee honden om een been vechten
13 mei – Zou ‘t wonder dan toch gebeuren dat niet premier Prayut zijn rentree maakt als premier maar dat partijleider Anutin Charnvirakul (Bhumjaithai) met de eer gaat strijken? Ditmaal geen anonieme bron, maar drie met naam genoemde bronnen hebben zich al uitgesproken voor Anutin.
‘Hij heeft alles wat nodig is om de volgende premier te worden’, zegt Wan Muhammad Nor Matha, partijleider van Prachachat (7 zetels). ‘Ik wil dat Anutin een besluit neemt en die kans niet uitsluit. Dienst doen als premier helpt niet alleen het land maar is ook de glory of your life’, waaraan hij toevoegt ook voormalig partijleider Abhisit (Democraten) voor die rol geschikt te achten.
De andere twee voorstanders die BP in het openingsartikel van vandaag aan het woord laat, zijn voorzitter Adul van een steungroep voor familie van slachtoffers van de 1992 Black May onrust en voormalig PT-minister Pichai Narithaphan, tevens voormalig lid van de opgeheven partij Thai Raksa Chart.
Adul zei gisteren het eens te zijn met het idee om een derde alliantie van partijen te vormen en hij steunt Anutin als volgende premier. Pichai zegt dat Anutin zich aan zijn belofte moet houden Prayut niet te steunen als premier.
Het idee om een derde alliantie te vormen is geopperd door Pheu Thai en FFP. Het krijgt de steun van kleine partijen die zich verzetten tegen een militaire regering. Puea Chat, een partij gelieerd aan Pheu Thai, liet al weten het idee te steunen. Partijleider Thanathorn (Future Forward, FFP) praat al met andere partijen.
De hoofdrolspelers in de recente politieke soap, de Democraten en Bhumjaithai, hebben zich nog niet uitgesproken over hun voorkeur voor de nieuwe regering. Twee honden vechten om een been: Pheu Thai en Palang Pracharath. Zou de derde, zoals het gezegde luidt, ermee heen gaan?

14 mei
• Seri Ruam Thai zegt tegen Anutin: Pheu Thai geeft je wat je maar wil (premier, ministersposten)
Elf kleine partijen (die alsnog een zetel kregen) steunen Palang Pracharath en Prayut als premier
• LGBT parlementsleden hebben vrije kledingkeus, zegt secretariaat Huis; FFP telt 4 LGBT-ers
• Column: Gepolitiseerde Senaat verergert ellende

11 kleine partijen steunen PPRP alliantie
14 mei – Thailand stevent af op een door Palang Pracharath geleide regering met Prayut als premier. Daar kan geen twijfel over bestaan nu de elf kleine partijen die dankzij een uiterst controversiële rekenformule door de Kiesraad zijn beloond met een parlementszetel, gisteren op een persconferentie hebben verklaard zo’n regering te steunen.
Bangkok Post brengt het nieuws vandaag onder de kop 11 minnows back PPRP alliance en een paginabrede foto van vertegenwoordigers van de minnows. Mijn woordenboek vertaalt minnow als grondelvoorn, stekelbaarsje en kent het ook in de uitdrukking He is a triton among the minnows: hij steekt ver boven zijn omgeving uit, met triton vertaald als watersalamander. Een passend Nederlands equivalent voor minnow mag u zelf bedenken.
Dankzij de steun van die elf telt de PPRP-coalitie nu 135 zetels, aanzienlijk minder dan de 245 van de door Pheu Thai gesmede coalitie, maar voldoende om Prayut te kiezen tot nieuwe premier want dan stemt de (door de junta benoemde) Senaat van 250 zetels mee. Theoretisch kan dus een regering worden gevormd van anti-regime partijen met Prayut als premier. Voorwaar een interessante impasse.
Alle ogen zijn nu gericht op Bhumjaithai (51 zetels) en de Democraten (52) om te zien bij welk kamp zij zich aansluiten. Ook het idee om een ‘derde alliantie’ te vormen met partijleider Anutin (Bhumjaithai) als premier gathers steam. Het idee heeft als doel Bhumjaithai los te weken van PPRP, waar ze naar verluidt een voorkeur voor zou hebben.
Anutin die gisteren de Kiesraad bezocht om enkele documenten in ontvangst te nemen, zegt niet gesproken te hebben met de twee grote partijen (Pheu Thai en PPRP) of met Future Forward (80 zetels) over de vorming van een nieuwe regering.
Anutin zegt: ‘Gebaseerd op de politieke etiquette, krijgt de nummer 1 partij een eerste shot. Als dat mislukt, krijgen de tweede- en derderangs partijen een kans. Daar de verkiezingen twee maanden geleden plaatsvonden, dient een nieuwe regering snel gevormd te worden. Dit is wat Bhumjaithai wil.’
Pheu Thai secretaris-generaal Phumtham ontkende gisteren dat parlementsleden van zijn partij hadden geluncht met vertegenwoordigers van PPRP. ‘De door Pheu Thai geleide coalitie van zeven partijen blijft solide.’ Niettemin waarschuwde hij zijn partijgenoten niet over te lopen. ‘Iedereen die zijn kiezers bedriegt, kan erachter komen dat deze verkiezingen hun laatste waren.’
Phumtham wilde niet antwoorden op de vraag aan wie de partij de voorkeur geeft als premier: Abhisit (Democraten) of Anutin. ‘Het belangrijkste doel van de partij is om te voorkomen dat Prayut premier wordt.’
PPRP leider Uttama bedankte gisteren de elf kleintjes voor hun steun. Hij noemde ze ‘work partners die ons kunnen adviseren of kritiseren’. Over kabinetsposten is nog niet gesproken. ‘We zijn in gesprek hoe we het best het land kunnen dienen.’
FFP-leider Thanathorn zegt dat zijn partij bereid is met elke partij samen te werken die het huidige regime niet steunt. ‘We zijn ervan overtuigd dat we de NCPO (junta) kunnen tegenhouden om haar macht voort te zetten, los van het feit of we deel zijn van de regering of oppositie.’

Jurin maakt de meeste kans om Democraten te leiden
14 mei – Het verkiezingsnieuws krijgt nog een stevig vervolg op pagina 3 die voor de helft is gewijd aan de leiderschapsrace bij de Democraten. De huidige waarnemend partijleider Jurin Laksanavisit is volgens de krant die zich baseert op een highly placed source in de partij favoriet, maar hij voelt de hete adem van de andere drie kanshebbers in zijn nek.
In bovenstaande kader worden hun sterke en zwakke punten aangegeven, dus die hoef ik niet te vermelden. De beste herinneringen bewaar ik zelf aan Korn Chatikavanij, minister van Financiën in het kabinet Abhisit. Hij trof me altijd als een verstandige man met hersens, wat je niet van alle politici kunt zeggen.
BP slaat driftig aan het rekenen in het artikel: legt uitgebreid uit wie mag stemmen, hoe de stemmen worden ‘gewogen’ (die van de 52 parlementsleden wegen het zwaarst) en waarom Jurin de meeste kans maakt. Morgen wordt de uitslag bekend gemaakt.
Drie gerespecteerde Democraten die de partij voorheen leidden, steunen Jurin Abhisit, Chuan Leekpai en Banyat Bantadtan. Zij hebben veel invloed op de gekozen parlementsleden. Ja, zo gaat dat in de Thaise politiek: kruiwagens (vaak familiebanden) zijn belangrijker dan iemands politieke kwaliteiten.

15 mei
• Lijst van 250 senatoren gepubliceerd, inclusief 66 legergeneraals; 50 op reservelijst
• Parlement vergadert voor het eerst op 22 mei; kiest voorzitters en nieuwe premier
• Column: Too many cooks will be recipe for political disaster

Senatoren worden beschouwd als marionetten
15 mei – Van de 250 door de junta benoemde senatoren zijn 160 nauw verbonden met het regime omdat ze bij het leger of het politiekorps hebben gediend. Bangkok Post concludeert dan ook in het openingsartikel van vandaag dat senatoren gezien worden als marionetten en dat de Senaat een middel is om de macht van de junta voort te zetten. Politieke conflicten zullen weer oplaaien en een nieuwe impasse wordt gecreëerd, verwachten critici.
Die verwachting werd gisteren verwoord door een steungroep voor familie van slachtoffers van het Black May 1992 geweld op een seminar getiteld ‘A way out for Thailand and the people’s desirable new government’. Het bewijs leverde de Royal Gazette, die gisteren de namen publiceerde van alle senatoren, waaronder 101 personen met de rang van generaal uit het leger en het politiekorps. Ze zijn benoemd voor een periode van 5 jaar. Maar dat is niet eens het ergste, de steen des aanstoots is het feit dat ze mee stemmen over de keuze van de nieuwe premier.
Voormalig minister van Financiën Tirachai noemde dat op het seminar ‘ongebruikelijk en ondemocratisch’. ‘Dat lijkt op het uitwisselen van gunsten. De vooruitzichten voor het land om een uitweg te vinden zijn niet erg helder’, zei hij, doelend op het feit dat het aantal senatoren en parlementsleden van de Palang Pracharath coalitie voldoende zijn om Prayut te laten terugkeren als premier.
Tirachai voorspelt dat de nieuwe regering, die een marginale meerderheid in het Huis van Afgevaardigden heeft (253 van de 500 zetels), geplaagd zal worden door instabiliteit; het is slechts een kwestie van tijd voordat problemen uitbarsten.
Hij zegt: ‘Als gevolg daarvan zal de nieuwe regering cobra’s (ontrouwe parlementsleden uit het Pheu Thai kamp) moeten trekken. Dit betekent dat hervormingen na 5 jaar regime geen vorderingen hebben gemaakt. De senatoren zouden moeten kiezen voor een premier die onafhankelijk is van degenen die hen benoemden.’
Nu duidelijk is wie de benoemde senatoren zijn, zijn de kansen voor het land om een uitweg te vinden uit de huidige problemen beperkt, betoogde politicoloog Yutthaporn van de Sukothai Thammathirat Open University. ‘Een gewenste regering dient legitimiteit te hebben en te worden geaccepteerd door de bevolking. Alhoewel de nieuwe regering nog niet is gevormd, wordt al twijfel geuit over hoe lang die overleeft.’
Maar waarom besteed ik er überhaupt aandacht aan, want het is allemaal al een keer in soortgelijke bewoordingen gezegd en geschreven? Verder biedt bovenstaand kader alle informatie met namen en rugnummers. De kop We are family slaat op senator Preecha, broer van Prayut, senator Sittawat, broer van vice-premier Prawit, Chalermchai, broer van vice-premier Wissanu en Som, broer van vice-premier Somkid.

15 mei
– De krant biedt vandaag minder politiek nieuws dan de afgelopen weken en daar ben ik niet rouwig om want het was vaak veel gezeur op de vierkante millimeter [lees: mierenneuken]. Het enige andere politieke nieuws gaat over de geruchten dat facties binnen Palang Pracharath om kabinetsposten vechten.
Dertien parlementsleden in het Zuiden schreeuwen moord en brand dat ze geen enkele portefeuille krijgen, terwijl de elf kleine partijen die de coalitie steunen, wel dreigen te worden beloond met een kabinetszetel.

16 mei
• Prawit verdedigt keuze senatoren: ze hebben ervaring in wetgeving en hervormingswerk
• FCCT: Panel schetst somber beeld van post-verkiezings toekomst
Jurin Laksanavisit, zoals verwacht, gekozen tot nieuwe partijleider Democraten

Palang Pracharath stuit op coalitieprobleem
16 mei – Ik ben in mijn nopjes want vandaag bevat de krant slechts 1 [ja, u leest het goed) nieuwsverhaal over de politieke ontwikkelingen en hoe hard dat nieuws is, weet ik niet – ik heb mijn twijfels.
BP schrijft in de opening dat Palang Pracharath (PPRP) wellicht niet in staat zal zijn een coalitieregering te vormen, want de Democraten die een nieuwe partijleider hebben gekozen, zouden PPRP wel eens links kunnen laten liggen [in politieke termen eigenlijk rechts) en zich willen aansluiten bij de door Pheu Thai gesmede coalitie van zeven partijen.
Gisteren koos de partij Jurin Laksanavit, sinds het aftreden van Abhisit waarnemend partijleider, en die zou evenals Abhisit, voormalig premier en hoofdadviseur van de Democraten Chuan Leekpai en voormalig partijleider Banyat Bantadtan tegen een PPRP coalitieregering zijn met Prayut als premier. Daarentegen geven sommige parlementsleden de voorkeur aan een PPRP-coalitie waarin de partij enkele sleutelposten bekleedt.
Een bron zegt: ‘We wegen welke optie het beste is voor de partij. Het is een dilemma of we ons aansluiten bij de PPRP-alliantie of het Pheu Thai blok. Maar als we kiezen voor een onafhankelijke oppositie weten we niet of de mensen het daarmee eens zijn.’
Een andere bron zegt dat de PPRP nerveus is geworden dat de Democraten waarover gespeculeerd werd dat ze PPRP’s potentiële bondgenoot zou worden, PPRP loost, gezien Jurin’s overwinning.
Jurin, Chuan en Banyat zien de PPRP als de politieke rivaal van de Democraten daar PPRP in het Zuiden en Bangkok, twee bolwerken van de Democraten, zetels van de partij heeft afgesnoept. Zij willen dat de Democraten zich aansluiten bij Pheu Thai en Future Forward om een derde alliantie te vormen.
De drie partijen delen het gezamenlijk doel om de grondwet  te wijzigen, die algemeen gezien wordt als een middel voor Prayut om zijn greep op de macht te behouden. Die nieuwe alliantie zou bestaan uit elf partijen met 361 [van de 500] zetels in het Huis van Afgevaardigden. Maar genoeg om Prayut tegen te houden als premier is dat niet, want de Senaat (250 zetels) stemt mee over de premierkeuze. Even rekenen: de alliantie komt 15 parlementsleden te kort. Oplossing volgens de bron: cobra’s (overlopers) uit het PPRP-blok trekken.

16 mei
– Ik schreef hierboven dat de krant slechts 1 politiek bericht bevat, maar dat klopt niet helemaal, want pagina 3 opent met een politiek getint verhaal, voorzien van een kadertje dat vier vooraanstaande figuren van Palang Pracharath (PPRP) getipt worden voor een kabinetspost. Een bron zegt dat PPRP andere partijen het hof maakt, maar de topposten voor zichzelf wil houden.
De opening meldt dat gastspreker Borwornsak Uwanno, voormalig lid van de eerste grondwetcommissie, op een bijeenkomst van PPRP in Pattaya gewaarschuwd heeft dat het roekeloos goedkeuren van financiële wetten een regering tot zinken kan brengen en gevolgen kan hebben voor degenen die ze goedkeuren.
Hij adviseerde de aanwezige PPRP-parlementsleden artikel 114 van de grondwet nauwgezet te bestuderen. Wanneer financieel ondeugdelijk wetten worden goedgekeurd, dragen de betrokken ministers daarvoor de verantwoordelijkheid; ze verliezen hun baan en voor de rest van hun leven hun stemrecht. Bovendien zegt de grondwet dat de parlementsleden die ervoor hebben gestemd, aansprakelijk zijn voor de schade.

17 mei
• Kiesraad vraagt Constitutionele Hof Thanathorn te diskwalificeren als parlementslid
• Thanathorn zegt: FFP neemt de leiding om een nationale regering te vormen met hem als premier

– De eerste vergadering van het Huis van Afgevaardigden wordt voorgezeten door voormalig voorzitter Chat Chidchob (91), door de krant een veteraan-politicus genoemd. Hij heeft erin toegestemd de voorzittershamer te hanteren tijdens de vergadering waarop de nieuwe voorzitter en vice-voorzitters worden gekozen.
Op dezelfde dag vergadert de Senaat. Dan wordt de koninklijke goedkeuring voorgelezen, waarna de senatoren worden ingezworen. Secretaris-generaaal Pornsak van het Huis van Afgevaardigden drukt hen op het hart de vergadering bij te wonen. Wie wegblijft, wordt niet beschouwd als senator.
Vice-premier Wissanu noemde eerder 22 mei als eerste vergaderdag, de vijfde verjaardag van de coup, maar dat feest gaat niet door want de koning opent het parlement op 24 mei.

Thanathorn’s vermeend aandelenbezit naar Constitutionele Hof
17 mei – Dat de junta er alles aan gelegen is Future Forward en zijn idealistische partijleider Thanathorn monddood te maken, is al lang overduidelijk, want keer op keer worden Thanathorn en secretaris-generaal Piyabutr voor de rechter gesleept.
De Kiesraad, slipperdragers van de NCPO (junta), probeert het nu met zijn vermeend en verboden aandelenbezit in een mediabedrijf. De raad heeft de zaak voorgelegd aan het Constitutionele Hof met het verzoek zijn status als parlementslid in te trekken.
Thanathorn zei gisteren vol vertrouwen te zijn dat het Hof hem rechtvaardig zal behandelen. ‘Dit is een laatste poging van de NCPO om Future Forward te ondermijnen.’
Het bericht, geplaats in een groot kader op de voorpagina, bevat verder geen enkele nieuwe informatie maar legt opnieuw uit hoe de zaak in elkaar steekt.

Dems en Bhumjaithai trekken samen op als ‘politiek duo’
17 mei – De Democraten en Bhumjaithai hebben afgesproken samen op te trekken als ‘politiek duo’ en hun gecombineerd aantal zetels van 103 te gebruiken als breekijzer bij de onderhandelingen over kabinetsposten. Ze zouden azen op de ministeries van Financiën, Transport en Energie, aldus een bron.
Maar beide partijen hebben nog steeds geen voorkeur uitgesproken voor de gewenste coalitieregering:  een regering geleid door Palang Pracharath (PPRP) met Prayut als premier of door Pheu Thai, die een coalitie van zeven partijen heeft gesmeed.
De bron zegt dat enkele vooraanstaande leden van PPRP geprobeerd hebben contact te leggen met de Democraten, maar gesprekken zijn nog niet begonnen. De Democraten wachten op een vergadering van het nieuwe bestuur en parlementsleden om een besluit te nemen over de koers en pas woensdag koos de partij een nieuwe partijleider. Jurin, de opvolger van Abhisit, zegt dat de procedures rond zijn wanneer het parlement volgende week woensdag voor het eerst vergadert.
Intussen heeft partijleider Thanathorn (Future Forward, FFP) bekend gemaakt dat hij gaat proberen andere partijen over te halen om een coalitieregering te vormen met FFP als kern en hij als premier. Waarnemers zien dit als poging de Democraten en Bhumjaithai te verlokken om zich bij die alliantie aan te sluiten.
Hij zegt: ‘Wij menen dat alleen Future Forward wonden en conflicten kan helen en partijen kan samenbrengen om een gemeenschappelijke positie en ideologie te delen. Dat betekent soldaten terugsturen naar de kazerne en de grondwet wijzigen om de weg te effenen voor democratische verkiezingen. Alleen wij kunnen die missie voltooien.’
Partijleider Anutin (Bhumjaithai) zei gisteren dat hij nog met alle kampen moet overleggen over de vorming van de nieuwe regering. Het standpunt van de partij wordt duidelijk op 20 mei wanneer het bestuur en de parlementsleden vergaderen. De partij hanteert vier principes bij de coalitiekeuze. De coalitie moet de monarchie eerbiedigen, geen conflicten creëren, stabiel zijn en de economische problemen van de mensen oplossen.
Tot nu toe telt het pro-regime front 137 zetels tegen 245 van Thanathorn’s coalitie. De Democraten (52), Bhumjaithai (51), Chartthaipattana (10) en Chartpattana (3), totaal goed voor 116 zetels, hebben nog geen besluit genomen.
Verwacht wordt dat Prayut met steun van de Senaat (250 zetels) wordt gekozen tot premier, maar hij zal een harde dobber hebben aan het Huis van Afgevaardigden, waarin zijn alliantie slechts 137 zetels (van de 500) heeft.

18 mei
• PPRP klaagt Thanathorn aan voor bewering over handjeklap; ‘Hij liegt dat hij barst’
• Prayut wil heerschappij over Defensie en Binnenlandse Zaken in volgende regering

Palang Pracharath dichter bij coalitie
18 mei – Het is een van de journalistieke hoofdzondes: je laten fêteren door machthebbers. Maar deze politieke verslaggevers gebruikten gisteren in het Government House schaamteloos de lunch samen met premier Prayut en maakten een groepsfoto waarop ze het gebaar van een hart maken. Zo, beste lezers, lieve lezeressen, weet u gelijk dat ik geen hoge pet op heb van de onafhankelijkheid van mijn Thaise collega’s en hun berichtgeving met een grote korrel zout neem.
De foto staat bij het openingsverhaal van BP vandaag waarin gemeld wordt dat de kansen voor Prayut om zijn rentree te maken als premier zijn toegenomen nu Palang Pracharath een voorlopige deal heeft gesloten met de Democraten en Bhumjaithai en hen sleutelposten in het nieuwe kabinet zou hebben aangeboden.
Volgens bronnen mag partijleider Anutin (Bhumjaithai) minister van Volksgezondheid worden en de post van parlementsvoorzitter is aangeboden aan Banyat Bantadtan, een senior executive van de Democraten. [Heet dat niet omkopen?] Op de post van Volksgezondheid kan Anutin het partijbeleid in de praktijk brengen om het gebruik van cannabis voor medische doeleinden [verder]  te liberaliseren.
Een bron bij Bhumjaithai zegt dat vooraanstaande partijleden toegestemd hebben in aansluiting bij een door PPRP geleide coalitie. Maar een officieel standpunt wordt pas maandag bepaald wanneer het partijbestuur en de parlementsleden van Bhumjaithai vergaderen.
Banyat, voormalig partijleider van de Democraten, wordt beschouwd als de meeste geschikte kandidaat voor de rol van voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, beter geschikt dan de twee andere kandidaten, twee PPRP parlementsleden. Ex-officio (uit hoofde van zijn functie) is hij ook voorzitter van het parlement (Huis plus Senaat).
De rest van het artikel behandel ik puntsgewijs in vogelvlucht:
– Voormalig partijleider Abhisit (Democraten) ontkent berichten dat een ‘derde alliantie’ met zijn partij en Bhumjaithai gevormd wordt om PPRP de pas af af te snijden een regering te vormen.
– Premier Prayut heeft er vertrouwen in dat hij terugkeert als premier. Hij zegt dat sleutelministeries zoals Defensie, Binnenlandse Zake, Financiën en Transport in handen komen van PPRP.
– Gevraagd of vice-premier Prawit in het volgende kabinet blijft, zei Prayut gisteren: ‘I wish he would because we trust one another. Maar het hangt er vanaf hoeveel verantwoordelijkheid hij aan kan en van zijn gezondheid.’
– Volgende week woensdag vergadert het parlement voor de eerste keer. Dan worden de voorzitters van Huis en Senaat gekozen. Twee dagen later vericht de koning de formele opening.
– PPRP zegt Thanathorn te zullen aanklagen voor laster naar aanleiding van wat hij gezegd heeft op een forum van de Foreign Correspondents’ Club of Thailand. Hij vertelde dat zijn moeder was gebeld door een senior PPRP-lid die aangeboden had alle rechtszaken tegen Future Forward in te trekken wanneer ze haar zoon vraagt 20 zetels van FFP over te hevelen naar de PPRP.
– PPRP woordvoerder Thanakorn schrijft op Facebook dat dit een outrageous (schandelijke) leugen is. ‘Dat hebben we niet gedaan en we hebben niemand opdracht gegeven dat te doen. Dit is de smerigste politieke truc ooit.’

Future Forward probeert het weer eens
18 mei – Het tweede bericht op de voorpagina roept bij mij een sterk déjà-vu gevoel op want het meldt dat Future Forward de Ombudsman in een petitie heeft gevraagd of hij van mening is dat het besluit van de Kiesraad elf kleine partijen een partijlijstzetel toe te kennen constitutioneel is. FFP zegt dat het besluit haar zeven zetels heeft gekost.
Secretaris-generaal Piyabutr zegt dat – hoewel het Constitutionele Hof heeft bepaald dat artikel 128 van de organieke wet op de verkiezingen (die de Kiesraad heeft gehanteerd) is overeenstemming is met de grondwet – het Hof niet heeft gezegd dat de rekenmethode in overeenstemming is met de grondwet [wat ik ervan begrepen heb].
Piyabutr meent dat de rekenmethode van de Kiesraad in strijd is met artikel 91 van de grondwet, dat het aantal stemmen voorschrijft die een partij moet winnen om een zetel in het Huis van Afgevaardigden te krijgen.
Toen hij de petitie inleverde, werd Piyabutr vergezeld door de zeven FFP-ers die het slachtoffer zijn van het besluit van de Kiesraad. Een zelfde petitie is ingeleverd bij het kantoor van de Kiesraad.
Ruangkrai Leekitwattana, voormalig lid van de opgeheven partij Thai Raksa Chart (die prinses Ubolratane had voorgedragen voor de post van premier), heeft de Kiesraad gevraagd Palang Pracharath op te heffen omdat ze in strijd met de Kieswet een niet-lid en voormalige gevangene heeft toegestaan deel te nemen aan een rally in februari in Samut Prakan. Hij zou ook aanwezig zijn geweest bij de oprichting van de provinciale afdeling waarvan hij het hoofd werd genoemd.
Ruangkrai zegt dat dit in strijd is met de regel die outsiders verbiedt invloed op een partij uit te oefenen [waarvan bijvoorbeeld Thaksin wordt beschuldigd]. Derhalve dient de Kiesraad volgens hem het Constitutionele Hof te vragen de partij te ontbinden.

Prawit doet of zijn neus bloedt
18 mei – Vice-premier Prawit [niet bepaald moeders mooiste] zegt dat het aan de NCPO (junta) is om een beslissing te nemen of de namen van de panelleden die de senatoren hebben gekozen, bekend worden gemaakt. Hij heeft er zelf geen bezwaar tegen. Prawit zat het panel voor dat de 250 senatoren koos en hij is tevens voorzitter van de adviescommissie van de NCPO.
Prawit reageert op een pleidooi van Pheu Thai secretaris-generaal Phumtham om de namen bekend te maken ‘in het belang van transparantie’. Volgens hem maakten enkele senatoren ook deel uit van het panel, dus kozen ze zichzelf.
Phumtham is niet de enige die zijn twijfels heeft. De krant schrijft dat Prawit ‘lambasted’ (afgekraakt) is door lokale media en politici nadat deze week berichten waren verschenen dat het panel bestond uit figuren die nauwe banden hebben met de militaire regering. Van de 250 senatoren komen 101 uit het leger of het politiekorps. De bekendste is Preecha Chan-o-cha, de jongere broer van Prayut en drie zijn familieleden van vice-premiers.
Maar Prawit doet of zijn bevallige neus bloedt; hij ontkent dat het selectieproces bol stond van nepotisme. ‘Het selectieproces is transparant verlopen en in overeenstemming met de grondwet’, aldus Prawit wiens jongere broer Sittsawet nu in de Senaat zit.
Air vice-maarschalk Chalermchai, een jongere broer van vice-premier Wissanu, verdedigt zijn benoeming door erop te wijzen dat hij ervaring heeft met het senaatswerk omdat hij van 2011 tot 2014 in de Senaat zat. Hij maakte ook deel uit van de National Reform Steering Assembly [?].
‘Ik heb een sterke wil om te werken en ik ben niet onder de indruk van druk.’ Chalermchai ontkent speculaties over doorgestoken kaart. ‘Ik geloof niet dat iemand ons kan bevelen hoe we moeten stemmen.’

En het mierenneuken gaat maar door
19 mei – Bangkok Post opent vandaag niet met een politiek onderwerp; ik wel want ik amuseer me kostelijk over het mierenneuken waaraan Thaise politici zich overgeven. Dus op naar pagina 3 waarop daarvan een fraai staaltje wordt gegeven. Sommige leden van Pheu Thai hebben voorgesteld dat hun partij in de oppositie gaat en niet een parlementslid van de Democraten steunt als parlementsvoorzitter.
De krant schrijft: Want dan zou het kunnen verliezen in het politieke spel. De partij zou een hoop uit te leggen hebben aan haar kiezers, zegt een bron, als ze akkoord gaat met de benoeming van Banyat Bantadtan (Democraten) die gezien wordt als belangrijkste kanshebber. Naar verluidt zou die post door Palang Pracharath (PPRP) aan de Democraten zijn aangeboden in ruil voor steun aan de door PPRP te vormen coalitieregering. De desbetreffende PT-ers wijzen erop dat de Democraten haar aartsrivalen zijn.
De gesprekken over de vorming van een coalitieregering, hetzij onder leiding van Palang Pracharath met Prayut als premier, of Pheu Thai lijken momenteel te worden gedomineerd door de keuze van de House Speaker, die ex officio voorzitter is van wat wij in Nederland noemen de Staten Generaal (Eerste en Tweede Kamer tezamen) en door de krant wordt aangeduid met de term parlement. Soms leidt dat tot verwarring, want die term wordt ook gebruikt voor het Huis van Afgevaardigden.
De bron rekent voor: De PPRP heeft 126 stemmen bijeen geraapt, inclusief die van enkele partijen die zich bij haar hebben aangesloten. Combineer dat aantal met de 250 (door de junta benoemde) senatoren en Pheu Thai c.s. maakt geen enkele kans bij de keuze van de nieuwe premier [lees Prayut]. Dus heeft het geen zin een Democraat voor de post van House Speaker te steunen. Zelfs wanneer het de Pheu Thai-alliantie zou lukken de Democraten en Bhumjaithai aan zich te binden, heeft ze niet genoeg stemmen om de PPRP-groep te verslaan.
De bron fantaseert nog verder. Wanneer de Democraten serieus zijn om het regime tegen te houden zijn macht voort te zetten, dient de partij de kandidaten te steunen die de Pheu Thai-coalitie voorstelt voor de post van House Speaker en premier.
De desbetreffende PT-ers vinden dat de partij de stemmen van de mensen moet respecteren en in de oppositie moet gaan, waarbij de bron voorspelt dat de tweede regering Prayut een kort leven is beschoren. ‘De partij moet deze kans pakken om de PPRP-coalitie kritisch te volgen en de taakuitoefening van het regime in de afgelopen vijf jaar onder de loep te nemen.’
Wanneer in de toekomst nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, zegt de bron, is de PPRP in een andere positie en de Democraten zullen een nog groter verlies lijden dan ze nu hebben geleden, wanneer ze zich aansluiten bij de PPRP-coalitie.
Morgen vergaderen de Democraten en Bhumjaithai over de keuze bij welk kamp zich aan te sluiten. Samen zijn ze goed voor 103 stemmen, wat ze een machtspositie geeft om bepaalde kabinetsposten te eisen.
Intussen houdt Future Forward zich afzijdig. Gisteren weigerde de partij iets te zeggen over haar poging een derde coalitie te vormen. Woordvoerder Pannika zei dat de partij zich erover buigt wanneer er enige duidelijkheid is.
* Mierenneuken, ook wel muggenziften, chicaneren, haarkloven, kommaneuken, of spijkers op laag water zoeken (Van Dale) is het vitten op kleine foutjes en het actief zoeken naar de geringste aanleiding om kritiek te uiten. (Bron: Wikipedia)

20 mei
• Democraten vergaderen ma en di over werkverdeling; vormen team Avengers
• Suan Dusit Poll: Kleine meerderheid voor coalitieregering Palang Pracharath

Alle ogen zijn gericht op de Democraten en Bhumjaithai die vandaag vergaderen over de vraag bij welk kamp zij zich zullen aansluiten: de pro-regime coalitie onder leiding van Palang Pracharath of de anti-regime coalitie van Pheu Thai.

Weer een aanval op Thanathorn en Future Forward
20 mei – Omdat ik een zekere sympathie heb voor Thanathorn en zijn partij Future Forward noem ik nog een keer (want al gemeld in Nieuws van de website) de laatste aanval [beter gezegd: meest recente, want het zal niet de laatste zijn] van lastpak Srisuwan, secretaris-generaal van de conservatieve Association for the Protection of the Constitution.
Srisuwan [wat bezielt die man toch?] zegt ontdekt te hebben dat Thanathorn een lening van 100 miljoen baht heeft verstrekt aan zijn partij, hetgeen volgens hem niet is toegestaan. Srisuwan stapt weer naar de Kiesraad; hij heeft de raad gevraagd de zaak te onderzoeken en eventueel te verwijzen naar het Constitutionele Hof [wat, vermoed ik, kan leiden tot Thanathorn’s diskwalificatie als parlementslid en wellicht ontbinding van de partij].
De lening is door Thanathorn zelf genoemd tijdens een forum van de Foreign Correspondents Club of Thailand op 15 maart. Hij zei het geld uitgeleend te hebben om de verkiezingscampagne te financieren. De partij had nog niet genoeg pecunia omdat ze pas in oktober is opgericht.
Thanathorn zei dat het geen gift was (want dat is verboden), maar een lening. Op de balans van de partij staat hij dan ook vermeld als crediteur. Het precieze bedrag wist hij niet uit zijn hoofd, maar het was iets van 105 of 110 miljoen baht.
FFP-woordvoerder Pannika gaf gisteren een toelichting op de verschillen in bedragen die genoemd zijn. Eerder zei ze dat de lening 250 miljoen baht bedroeg, maar dat was het begrote bedrag voor campagne-uitgaven. De werkelijke uitgaven waren lager.
Volgens Chartchai Na Chiang Mai, voormalig lid van de grondwetcommissie, kunnen partijen geen geld lenen omdat ze geen rechtspersoon zijn of commercieel bedrijf. Giften door particulieren zijn gebonden aan een maximum van 10 miljoen baht per jaar en door rechtspersonen 5 miljoen baht.

PPRP zet een tandje bij en Abhisit ontkent gerucht
22 mei – De pro-regime partij Palang Pracharath zet een tandje bij om de Democraten (52 zetels) en Bhumjaithai (51 zetels) aan zich te binden zodat een door PPRP geleide coalitie nog voor het parlement voor het eerst op vrijdag vergadert gevormd kan worden.
Op die dag opent de koning het parlement en een dag later worden de voorzitters van Huis van Afgevaardigden en Senaat gekozen. De House Speaker bepaalt vervolgens wanneer de nieuwe premier wordt gekozen.
Het PPRP-bestuur heeft partijleider Uttama en secretaris-generaal Sontirat belast met de schone taak Democraten en Bhumjaithai het (politieke) hof te maken. De 103 zetels van beide zijn nodig om een coalitieregering te kunnen vormen, die overigens op een smalle meerderheid berust en als niet solide wordt beschouwd. Nog steeds hebben beide partijen niet bekend gemaakt of ze zich aansluiten bij de beoogde PPRP-coalitie.
Bij de Democraten zijn de meningen verdeeld. Een factie onder leiding van Thavorn Senniam, parlementslid uit Songkhla, wil de partij onder druk zetten de kant van PPRP te kiezen. Volgens Thavorn vormen ze een meerderheid.
Woordvoerder Ramet zei gisteren na een vergadering van parlementsleden dat besloten is het partijbestuur opdracht te geven om vandaag bij andere partijen te informeren naar hun positie. Morgen vergaderen bestuur en parlementsleden gezamenlijk over de heikele kwestie.
Volgens Chuan Leekpai, hoofd van het adviesteam, zijn geruchten opgedoken dat outsiders proberen de beslissing te beïnvloeden door Democraten geld aan te bieden. Maar namen en rugnummers noemde hij niet.
Prayut, door Palang Pracharath genomineerd als nieuwe premier, hield zich gisteren wijselijk op de vlakte. ‘Partijen houden nog steeds gesprekken. Betrek mij er niet bij.’ Wel waarschuwde hij voor negatieve gevolgen voor het investeerdersvertrouwen, wanneer de zaak zich blijft voortslepen.
Abhisit noemt berichten over zijn vertrek ongegrond
Ik noemde al eerder het openingsartikel van pagina 3 waarin Abhisit berichten ontkent dat hij aftreedt als parlementslid wanneer de Democraten zich aansluiten bij PPRP. ‘Ik weet niet wie het gerucht heeft verspreid.’ Meer valt er niet over te vertellen.
In het artikel wordt ook Banyat Bantadtan geciteerd, die zegt liever een ‘gewoon parlementslid’ te zijn dan House Speaker, een functie waarvoor hij in de media wordt getipt. ‘Ik los liever de problemen van kiesdistricten op.’ Door af te zien van de voorzittershamer kan hij gemakkelijker reizen en met de mensen werken, luidt zijn verklaring.

21 mei
• Bhumjaithai zegt nog niet welke coalitie haar voorkeur heeft; Anutin: Ik heb keuzes
• Constitutionele Hof besluit donderdag of het aandelenzaak Thanathorn in behandeling neemt

Sleutelpartijen houden hun kruit nog droog
21 mei – Vier partijen moeten nog hun standpunt bekend maken of ze zich aansluiten bij de pro-regime coalitie van Palang Pracharath met Prayut als premier of de anti-regime (ook wel pro-democratie genoemde) coalitie van Pheu Thai.
Na een tweedaags seminar in Buri Ram maakte partijleider Anutin (Bhumjaithai) bekend gesprekken te houden met de partijen die het nog niet weten, maar hij benadrukt dat zijn partij er niet op uit is een derde coalitie te vormen.
Key parties still coy on coalition kopt Bangkok Post vandaag boven haar openingsartikel. Eerst maar eens opgezocht hoe coy vertaald wordt. Mijn woordenboek zegt: (gemaakt) bedeesd, schuchter, zedig; coy of zuinig met. Mijn digitale woordenboeken voegen daar nog aan toe: karig met, en dat kan wel kloppen. Behalve Bhumjaithai (51 zetels) houden ook de Democraten (52 zetels). Chartthaipattana (10 zetels) en Chartpattana (3 zetels) hun kruit droog.
Een rondje zuinigheid:
– Secretaris-generaal Saksayam (Bhumjaithai) zegt: De partijleider gaat telefoontjes plegen om helderheid te krijgen. We zijn geen kernpartij. We zijn slechts coördinator.
– Partijleider Laksanavisit (Democraten): De beslissing wordt voor zaterdag bekend gemaakt wanneer de House Speaker wordt gekozen.
– Chartthaipattana vergadert vrijdag met haar leider en parlementsleden na de officiële opening van het parlement. Partijleider Kanchana Silpa-archa weigert commentaar.
– Chartpattana wordt niet genoemd.
Gisteren plaatste Pheu Thai (136 zetels) een bericht op Facebook, waarin ze partijen oproept de krachten te bundelen om een ‘dictatuur in vermomming’ te voorkomen, doelend op de keuze van de nieuwe premier waarover de door de junta benoemde Senaat mee stemt.
PT secretaris-generaal Phumtham drong er gisteren bij de senatoren op aan de wil van het volk te respecteren. ‘De verkiezingsuitslag is duidelijk. De mensen hebben de pro-democratie zijde gekozen. Wanneer de Senaat beslist die keuze te volgen, meen ik dat het probleem zal worden opgelost.’
Verder roept het artikel in herinnering dat partijleider Thanathorn (Future Forward) vorige week heeft aangekondigd dat zijn partij de leiding neemt bij het vormen van een coalitieregering waarvan hij bereid is premier te worden, om te voorkomen dat het regime zijn macht voortzet. Maar het bericht gaat er verder niet op in. Misschien was het niet meer dan een proefballon.

PPRP zet een tandje bij en Abhisit ontkent gerucht
22 mei – De pro-regime partij Palang Pracharath zet een tandje bij om de Democraten (52 zetels) en Bhumjaithai (51 zetels) aan zich te binden zodat een door PPRP geleide coalitie nog voor het parlement voor het eerst op vrijdag vergadert gevormd kan worden.
Op die dag opent de koning het parlement en een dag later worden de voorzitters van Huis van Afgevaardigden en Senaat gekozen. De House Speaker bepaalt vervolgens wanneer de nieuwe premier wordt gekozen.
Het PPRP-bestuur heeft partijleider Uttama en secretaris-generaal Sontirat belast met de schone taak Democraten en Bhumjaithai het (politieke) hof te maken. De 103 zetels van beide zijn nodig om een coalitieregering te kunnen vormen, die overigens op een smalle meerderheid berust en als niet solide wordt beschouwd. Nog steeds hebben beide partijen niet bekend gemaakt of ze zich aansluiten bij de beoogde PPRP-coalitie.
Bij de Democraten zijn de meningen verdeeld. Een factie onder leiding van Thavorn Senniam, parlementslid uit Songkhla, wil de partij onder druk zetten de kant van PPRP te kiezen. Volgens Thavorn vormen ze een meerderheid.
Woordvoerder Ramet zei gisteren na een vergadering van parlementsleden dat besloten is het partijbestuur opdracht te geven om vandaag bij andere partijen te informeren naar hun positie. Morgen vergaderen bestuur en parlementsleden gezamenlijk over de heikele kwestie.
Volgens Chuan Leekpai, hoofd van het adviesteam, zijn geruchten opgedoken dat outsiders proberen de beslissing te beïnvloeden door Democraten geld aan te bieden. Maar namen en rugnummers noemde hij niet.
Prayut, door Palang Pracharath genomineerd als nieuwe premier, hield zich gisteren wijselijk op de vlakte. ‘Partijen houden nog steeds gesprekken. Betrek mij er niet bij.’ Wel waarschuwde hij voor negatieve gevolgen voor het investeerdersvertrouwen, wanneer de zaak zich blijft voortslepen.
Abhisit noemt berichten over zijn vertrek ongegrond
Ik noemde al eerder het openingsartikel van pagina 3 waarin Abhisit berichten ontkent dat hij aftreedt als parlementslid wanneer de Democraten zich aansluiten bij PPRP. ‘Ik weet niet wie het gerucht heeft verspreid.’ Meer valt er niet over te vertellen.
In het artikel wordt ook Banyat Bantadtan geciteerd, die zegt liever een ‘gewoon parlementslid’ te zijn dan House Speaker, een functie waarvoor hij in de media wordt getipt. ‘Ik los liever de problemen van kiesdistricten op.’ Door af te zien van de voorzittershamer kan hij gemakkelijker reizen en met de mensen werken, luidt zijn verklaring.

22 mei
– Het auditorium van TOT Plc aan de Chaeng Watthana Road wordt in gereedheid gebracht om te dienen als tijdelijke vergaderzaal voor het parlement totdat de nieuwbouw later dit jaar klaar is. Op zaterdag vergaderen het Huis van Afgevaardigden en de Senaat er voor het eerst, want de officiële opening van het parlement door de koning wordt vrijdag verricht in de Vithes Samosorn Hall van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
– Nog een flintertje politiek nieuws. De South China Morning Post schrijft dat miljardair Dhanin Chearavanont, voorzitter van de raad van bestuur van Charoen Pokphand Foods Plc, ’s lands grootste agrarisch conglomeraat, getipt wordt als nieuwe premier nadat hij is afgetreden als voorzitter. Premier Prayut zegt niets over de zaak te weten: ‘Dat is onmogelijk.’
Het bericht is gebaseerd op speculaties in de media naar aanleiding van zijn vertrek, maar de CP Group schrijft in een brief aan de krant dat hij afgetreden is als deel van een ‘geleidelijk opvolgings managementproces’.

23 mei
• Foto’s op Facebook-pagina van Anutin wijzen op alliantie Bhumjaithai-Democraten
• Centrale bank: Politieke onzekerheden vertroebelen vooruitzichten voor economisch beleid

23 mei – […] De opening meldt dat Bhumjaithai en de Democraten die het verschil kunnen maken of Thailand een pro- of anti-regime coalitieregering krijgt, de krachten hebben gebundeld en zes sleutelministeries eisen ongeacht welke coalitieregering er komt.
Pagina 3 vertelt in de opening dat de Kiesraad de wet bestudeert om te zien of de lening die partijleider Thanathorn aan zijn partij heeft verleend, in strijd is met de organieke wet op politieke partijen. Als dat zo is, heeft de raad het zoveelste wapen in handen om de bij jongeren populaire partij en zijn voorman politiek kalt te stellen.
Een tweede bericht op de 3 zegt dat de Democraten vermoedelijk ex-partijleider Banyat Bantadtan zullen voordragen voor de functie van House Speaker, een functie die hij zelf niet ambieert, zoals hij gisteren de krant liet weten. Maar misschien was dat valse bescheidenheid.
Afgetreden partijleider Abhisit (ook Democraten) heeft zich volgens een bron ‘teruggetrokken uit de race’. Zaterdag stemt het Huis van Afgevaardigden over de functie. De bron zegt dat de Democraten daarover overleg hebben gevoerd met Palang Pracharath en Pheu Thai, die beide de nieuwe coalitieregering willen vormen.

Partijen sluiten politiek pact
23 mei – Zoals al gemeld hierboven, hebben Bhumjaithai (51 zetels) en Democraten (52 zetels) tijdens een gezellig onderonsje in een restaurant in Bangkok afgesproken samen op te trekken. Met hun 103 zetels kunnen ze Palang Pracharath aan een (overigens krappe) meerderheid in het Huis van Afgevaardigden helpen.
Maar daar hangt wel een ‘prijskaartje’ aan: de Democraten willen de ministeries van Binnenlandse Zaken, Handel en Energie, en Bhumjaithai opteert voor Transport, Volksgezondheid en Toerisme en Sport. Volgens een bron heeft PPRP drie A-ministeries in de aanbieding en de functies van vice-premier en drie staatssecretarissen.
Dus er moet nog heel wat water door de Chao Phraya stromen om het eens te worden. Wanneer ‘ons voorstel’ niet wordt geaccepteerd, zegt parlementslid Montri (Democraten) die ook aanwezig was in het restaurant, waar partijleider Anutin (Bhumjaithai) en secretaris-generaal Chalermchai (Democraten) een vorkje prikten, ‘blijven we samen. Maar ik weet niet of we een derde alliantie vormen.’ Volgens de bron zouden ook Chartthaipattana (10 zetels) en Chartpattana (3 zetels) zich daarbij kunnen aansluiten.
Vandaag besluiten het partijbestuur en de parlementsleden van de Democraten bij welk kamp zij aanschuiven. Bhumjaithai besloot eerder de keuze over te laten aan partijleider Anutin.
Pheu Thai heeft voor vandaag een vergadering uitgeschreven met de zes partijen die ze eerder voor haar coalitie heeft weten te strikken, samen goed voor 245 zetels tegen Palang Pracharath 137. De zeven partijen overleggen over de rol die ze zouden kunnen spelen bij de vorming van een coalitieregering. Secretaris-generaal Phumtham zegt dat de coalitie sterk blijft. ‘Omdat we de meeste zetels hebben, dienen we het mandaat te krijgen een regering te vormen.’

Kiesraad op zoek naar een stok
23 mei – De uitdrukking ‘Een stok vinden om de hond te slaan’ lijkt het Leitmotiv te zijn voor de Kiesraad en in zijn kielzog Srisuwan Janya, secretaris-generaal van de Association for the Protection of the Constitution, om Future Forward en haar partijleider Thanathorn van het politieke toneel te laten verdwijnen.
De meest recente stok is de lening die Thanathorn aan zijn partij verstrekte om de verkiezingscampagne te kunnen financieren. Let wel: een lening, geen gift want die zijn aan een maximum gebonden. De lening bedraagt 110 miljoen baht, maakte Thanathorn zelf bekend op een forum van de FCCT. Wanneer de Kiesraad de lening beschouwt als een donatie, kan Thanathorn zijn verdere politieke loopbaan wel vergeten.
Eerder beschuldigde kampioen klager Srisuwan Thanathorn ervan (verboden) aandelen in een mediabedrijf te bezitten, toen hij zich kandidaat stelde voor het parlement. Die zaak is door de Kiesraad voorgelegd aan het Constitutionele Hof.
Verder is er nog een akkefietje met Thanathorn’s aanwezigheid bij een protest in 2015 waarvoor de politie hem wil laten vervolgen wegens opruiing en hulp bieden aan een verdachte om zich te onttrekken aan arrestatie.
Als ik dit op me laat inwerken, zou ik als ik in zijn schoenen stond, al lang gezegd hebben ‘Krijg allemaal de kolere’ om Jantje Smit te citeren, en de handdoek in de ring hebben gegooid. Maar Thanathorn geeft niet op en dat valt te prijzen want hij wil zijn kiezers niet in de steek laten.

24 mei
• Constitutionele Hof neemt aandelenzaak Thanathorn in behandeling en schorst hem als parlementslid totdat de zaak voor komt. Op de foto passen Thanathorn en secretaris-generaal Piyabutr het uniform van politieke gezagsdragers. Mag hij het vrijdag dragen als de koning het parlement opent?
Partijleider Mingkwan (New Economics Party, 6 zetels) treedt af, de functie bevredigt hem niet
• Pheu Thai annuleert vergadering met anti-regime partijen; gesmede coalitie lijkt te wankelen (zie kader)

Thanathorn ergert zich aan zijn schorsing
24 mei – Geldt de uitdrukking ‘Er is geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan’ voor partijleider Thanathorn die door het Constitutionele Hof geschorst is als parlementslid? Of is dit een geval van ‘Barbertje moet hangen’, een bekende uitdrukkeing uit de Max Havelaar.
Bangkok Post opent vandaag met het nieuws dat Thanathorn zich ergert aan de snelheid waarmee de Kiesraad zijn vermeend (verboden) aandelenbezit in een mediabedrijf heeft voorgelegd aan het Hof en het besluit van het Hof om hem te schorsen, terwijl de zaak nog niet is behandeld door het Hof.
Thanathorn trok de conclusie eerder: De zaak is politiek gemotiveerd. [Lees: de autoriteiten willen van hem en zijn partij af, want hij is een luis in de pels en vormt met zijn ideeën een bedreiging voor het leger en de status-quo waarvan de Thaise elite profiteert.]
Gisteren riep hij op het hoofdkantoor van Future Forward de bevolking op het besluit van de Kiesraad en het Hof samen met hem te bestuderen om te bepalen of hem recht wordt gedaan. ‘Was er een poging deze zaak te versnellen?’
Hij zei dat de Kiesraad-commissie die de zaak onderzocht, niet eens met alle partijen had gesproken toen die aan het Hof werd voorgelegd. ‘Waarom had de Kiesraad zo’n haast om de zaak naar het Hof te sturen zonder te wachten totdat de commissie haar werk had voltooid? De commissie riep pas getuigen op nadat de zaak bij het Hof lag.’
Het Constitutionele Hof besloot gisteren met 9 tegen 0 stemmen de zaak in behandeling te nemen en met 8 stemmen tegen 1 stem tot de schorsing. Het Hof redeneerde dat Thanathorn formeel nog te boek stond als aandeelhouder in V-Luck Media Co Ltd toen hij zich kandidaat stelde als parlementslid, hoewel Thanathorn zegt zijn aandelen tijdig van de hand te hebben gedaan.
Ondanks het schorsingsbesluit kan Thanathorn vandaag de ceremoniële opening van het parlement door de koning bijwonen, zegt secretaris-generala Sorasak van het Huis van Afgevaardigden. Hij kan morgen ook de eerste vergadering bijwonen, waarop de House Speaker wordt gekozen. De schorsing gaat pas in nadat hij morgen is ingezworen.
Thanathorn meent echter dat hij nog steeds de status van parlementslid heeft en kandidaat-premier is. ‘Ik ga bij andere partijen steun zoeken om een coalitieregering te vormen en nomineer mezelf [als premier]. Ik mag niet in het Huis werken, maar ik blijf werken met de 6,3 miljoen kiezers daar buiten.’

And the winner is Palang Pracharath
24 mei – Het politieke stof begint op te trekken, schrijft BP in het tweede lijvige artikel op de voorpagina. Want Palang Pracharath, de partij die Prayut heeft genomineerd als kandidaat-premier, heeft volgens legerbronnen de steun verworven van de Democraten en Bhumjaithai en vermoedelijk ook van de New Economics Party. Daarmee heeft ze voldoende zetels om de Pheu-Thai coalitie naar de oppositiebanken te verjagen.
De mogelijke steun van de NEP vormt de verklaring voor het aftreden van partijleider Mingkwan. Hij was een tegenstander van de terugkeer van Prayut als premier, maar zijn partijgenoten schuiven liever aan bij PPRP.
De andere ontwikkeling die het stof heeft doen optrekken, was een bijeenkomst gisteren van Prayut, vice-premier Prawit, Bhumjaithai-leider Anutin en secretaris-generaal Chalermchai (Democraten) in een legerbasis in Bangkok, aldus de eerder genoemde legerbronnen. Volgens deze geheimzinnige deep throats is daar een deal gesloten over de nieuwe regering. Verslaggevers merkten op dat Prayut en Prawit later dan gebruikelijk in het Government House arriveerden.
Het artikel vervolgt vervolgens met het oude nieuws dat Democraten en Bhumhaithai een pact hebben gesloten en welke ministeries ze eisen. Hoef ik niet te herhalen.
Politicoloog Yutthaporn van de Sukhothaithammatirat universiteit zegt: ‘Wat ik kan zien is dat alles op zijn plaats valt. De PPRP mag dan misschien niet alles krijgen wat ze wil [aan ministeries], maar het moet concessies doen omdat haar focus de premierpost is. Sommigen zeggen dat de PPRP-coalitie een uiterst minieme meerderheid heeft, maar de partij maakt zich meester van de premierspost en de rest kan later uitgewerkt worden.’
Yuttthaporn denkt zelfs dat de coalitie langer aan de macht kan blijven dan oorspronkelijk gespeculeerd wanneer Future Forward met 80 zetels wordt ontbonden. Die partij kreeg gisteren een bittere pil te slikken door de schorsing van partijleider Thanathorn als parlementslid. ‘De nieuwe regering’, zegt hij, ‘zal niet veel afwijken van de huidige. Pheu Thai lijkt de handdoek in de ring te hebben gegooid.’
De parlementsleden van de Democraten vergaderden gisteren over mogelijke opties en gevolgen. Bronnen achten het waarschijnlijk dat ze kozen voor aansluiting bij de PPRP, want dat biedt de mogelijkheid enkele van haar beleidsdoelen in praktijk te brengen, waardoor ze bij de volgende verkiezingen (over 4 jaar) een sterkere positie heeft. De bronnen zeggen dat ze zich het recht voorbehouden zich uit de coalitie terug te trekken bij gevallen van corruptie. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2019)

De laatste loodjes: nieuwe premier en House Speaker
24 mei – Laat ik maar gelijk de overige twee politieke berichten behandelen, hebben we die ellende gehad. Pagina 2 opent met het bericht dat de nieuwe premier waarschijnlijk nog deze maand wordt gekozen en dat de nieuwe regering haar regeringsverklaring volgende maand aflegt. Dat zegt vide-premier Wissanu in een toelichting op het time frame voor de vorming van een nieuwe regering.
Wissanu zegt dat alles op zijn plaats valt, wanneer de Senaatsvoorzitter en de House Speaker zijn gekozen. Nadat de nieuwe premier zijn kabinet heeft geformeerd, leggen de bewindslieden een eed af in het bijzijn van de koning. De huidige regering is vanaf dat moment verleden tijd.
Vandaag opent de koning het parlement in de Vithes Samosorn Hall van het ministerie van Buitenlandse Zaken en morgen worden de twee voorzittersposten plus vice-posten gekozen in het auditorium van TOT plc, de tijdelijke vergaderzaal van het parlement totdat het nieuwe parlementsgebouw later dit jaar klaar is.
Drie partijen vechten om de post van House Speaker
Het andere bericht meldt dat drie partijen azen op de post van House Speaker. De PPRP schuift Suchart Tancharoen, parlementslid voor Chachoengsao, naar voren. De Democraten twijfelen nog over hun voorkeurskandidaat: voormalig premier Chuan Laakpai, Banyat Bantadtan, afgetreden partijleider Abhisit of parlementslid Therdpong, een kandidaat op de partijlijst. Pheu Thai draagt Somporn Amornvivat, parlementslid voor Chiang Mai, voor.

25 mei
• Voormalig NLA-voorzitter Pornpetch gekozen tot Senaatsvoorzitter – geen tegenkandidaten
• Chartthaipattana (10 zetels) kiest voor PPRO-coalitie, zegt niet welk ministerie ze wil

[…]Of zal ik melden dat de Kiesraad (EC) zijn gemene aanval op partijleider Thanathorn verdedigt? Stelletje hypocrieten – vergeef me de uitdrukking, want het is wel duidelijk dat de raad  (ingefluisterd door de junta?) vastbesloten is Thanathorn en zijn partij Future Forward naar het politieke kerkhof te dirigeren.
BP trok in het commentaar van gisteren trouwens een vergelijking met een bijna identieke zaak vorig jaar, waarin minister Don (Buitenlandse Zaken) was verwikkeld, maar die werd niet geschorst en werd vrijgesproken. Ging ook om vermeend verboden aandelenbezit. Maar Don maakte dan ook deel uit van de junta en Thanathorn trekt ten strijde tegen de junta. Conclusie BP: The EC applied double standards.

Koning opent parlement, Senaat kiest voorzitter
25 mei – Het wordt toch de opening van het parlement door ZM de koning, want hij sprak wijze woorden gisteren in de Vithes Samosorn Hall van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Hij zei: ‘Het is noodzakelijk voor u allemaal om samen te werken en uw taken met eerlijkheid en volgens het beste van uw kennis en kunnen uit te voeren ten bate van de bevolking en om het land vooruit te brengen.’
De opening werd bijgewoond door het kabinet, buitenlandse diplomaten, 498 leden van het Huis van Afgevaardigden en 250 senatoren. Na de ceremonie hield de Senaat haar eerste vergadering, waarin voormalig NLA-voorzitter Pornpetch werd gekozen tot voorzitter en twee anderen als vice-voorzitter. Hiervoor moesten de senatoren verkassen naar het auditorium van TOT Plc, dat tot de oplevering van het nieuwe parlementsgebouw als tijdelijke vergaderzaal dientst doet voor zowel Huis als Senaat.
Voor de functie van House Speaker (voorzitter van het Huis van Afgevaardigden) lopen twee kandidaten zich warm: parlementslid Suchart (PPRP, parlementslid voor Chachoengsao) en Chuan Leekpai (Democraten, voormalig premier).
Schijnt een nogal belangrijke functie te zijn, want hoofd Thammanat van PPRP’s strategiecommissie zegt dat de post de PPRP toekomt, die immers de kern van de nieuwe regering vormt. ‘Dat zal ook een voordeel zijn als een kandidaat-premier wordt genomineerd.’
Verder meldt het bericht dat Chartthaipattana (10 zetels) besloten heeft de kandidaat van PPRP voor de post van House Speaker te steunen. Dat heeft partijleider Kanchana Silpa-archa gisteren bekend gemaakt, maar ze weigerde commentaar op de premierkeuze. ‘Laten we het stap voor stap doen.’
Puea Chat partijleider Songkram, afgetreden partijleider Mingkwan (New Economics Party) en Thanathorn zeggen dat ze bij de Pheu Thai coalitie blijven. [Gisteren schreef de krant dat de overige parlementsleden van de NEP stuivertje hadden gewisseld]
Thaworn Senneam, Democratisch parlementslid voor Songkhla, ontkent berichten dat 25 Democraten die tot zijn factie behoren, het besluit van de partij over de kandidaat-House Speaker negeren en voor een kandidaat van andere partijen zouden stemmen. ‘Ze houden zich aan het partijbesluit.’

25 mei
– De verdediging van de Kiesraad (EC) om het vermeend verboden aandelenbezit in een mediabedrijf van partijleider Thanathorn voor te legggen aan het Constitutionele Hof lijkt me voor de hand te liggen. De raad zegt zijn taak eerlijk uitgeoefend te hebben. Ja, wat kan de raad anders zeggen? Het bericht herkauwt weer de voorgeschiedenis.

26 mei
• Thanathorn verlaat parlement na de eedaflegging onder applaus van anti-regime parlementsleden
Foto: Thanathorn omhelst mede-oprichter en secretaris-generaal Piyabutr bij zijn vertrek
Chuan Leekpai (Democraten, tweemaal premier) gekozen tot House Speaker; Sompong (Pheu Thai) met 23 stemmen verschil in geheime stemming verslagen.

Een vergadering met drama, maar ‘geen theater’
26 mei – Het was een lange zit, gisteren de eerste vergadering van het Huis van Afgevaardigden: begonnen om half tien en eindigend om 20 uur. De quote van de dag gaat wat mij betreft naar ad hoc voorzitter Chai Chidchob die opmerkte ‘Het is geen theater’, toen parlementsleden applaudisseerden bij het vertrek van partijleider Thanathorn, nadat hij was ingezworen.
Maar theater was het wel, want het was a day of drama, schrijft de krant, waarin de 497 afgevaardigden lange tijd delibereerden over het voorstel van PPRP-parlementslid Weerakron om de stemming over de House Speaker uit te stellen. Daarover werd hoofdelijk gestemd, maar zijn motie leed schipbreuk. Wat precies de reden was, wordt me niet erg duidelijk.
Uiteindelijk koos het Huis, ook in een hoofdelijke stemming, Chuan Leekpai (tweemaal premier en thans adviseur van de Democraten) als House Speaker, een keuze die er volgens de krant op wijst dat de Democraten en Bhumjaithai zich hebben aangesloten bij de PPRP-coalitie om de nieuwe regering te vormen. Een kwestie van handjeklap over de verdeling van functies.
Voor Chuan stemden PPRP, Bhumjaithai, Democraten, Chartthaipattana, Chart Pattana en de Action Coalition for Thailand. Pikant detail: Ook vijf parlementsleden uit het Pheu Thai-kamp stemden voor Chuan. Pheu Thai-parlementslid Cholnan erkende dat in de verslagen PT-coalitie enkele zogeheten cobra’s (afvallige politici) zijn opgedoken. ‘We moeten nu controleren wie het risico loopt afvallige te worden.’
Bhumjaithai houdt nog steeds zijn kruit droog. Gevraagd of de partij zich aansluit bij de PPRP-coalitie, zei partijleider Anutin dat hij made up his mind, maar enkele voorwaarden moeten nog besproken worden zoals de liberalisering van cannabis, waar Bhumjaithai een voorstander van is. ‘We kunnen met iedereen samenwerken die ons beleid steunt.’

Thanathorn: We zullen doorgaan
26 mei – Partijleider Thanathorn (Future Forward, FFP) mag dan op last van het Constitutionele Hof geschorst zijn als parlementslid, maar dat betekent niet dat hij met zijn duimen gaat draaien. Nadat hij gisteren was ingezworen en onder applaus van zijn medestanders de vergaderzaal van het Huis had verlaten, zei hij buiten het parlement door te gaan met zijn politieke activiteiten.
‘Als hun vertegenwoordiger zal ik zoveel mogelijk tijd uittrekken om met mensen te spreken en aandacht aan hun problemen besteden. Die informatie wordt gevoed aan de FFP-parlementsleden die de kwesties in het Huis aan de orde stellen. Ik ben noch ontmoedigd, noch bedroefd. Ik ga gewoon door.’
Nadat Thanathorn de eed had afgelegd, las de Huis secretaris-generaal het schorsingsbevel van het Hof voor, waarna Thanathorn bevestigde dat hij voor dit moment terzijde stapt. Enkele parlementsleden vonden overigens dat hij geen recht had om het woord te voeren. Hij gaf mede-oprichter FFP secretaris-generaal Piyabutr een stevige knuffel en hij kreeg een staande ovatie van zijn partijgenoten en sympathiserende parlementsleden van andere partijen, en verliet met opgeheven hoofd de zaal.
Thanathorn’s vertrek is het tweede bericht op de voorpagina en jawel hoor, het kauwt weer de hele voorgeschiedenis na.

27 mei
• Nida Poll: Gemengde reacties op terugtreden NCPO (junta); 24,5 pct is blij
• Suan Dusit Poll: Kleine meerderheid denkt dat politieke conflicten blijven
• Herverkiezingen kiesdistrict 8 Chiang Mai: FFP kandidaat verslaat PPRP rivaal met groot verschil

Coalitieregering: De puzzel is bijna af
27 mei – Het laatste puzzelstukje van de vorming van een coalitieregering onder leiding van Palang Pracharath (PPRP) valt naar verwachting vandaag op zijn plaats. PPRP-partijleider Uttama brengt een bezoek aan het hoofdkantoor van de Democraten en Bhumjaithai om hen formeel uit te nodigen zich bij de coalitie aan te sluiten en samen een regering te vormen.
Partijleider Anutin (Bhumjaithai) die zich voortdurend op de vlakte heeft gehouden over zijn voorkeur, zei gisteren: ‘Wanneer we een deal hebben gemaakt, houden we ons eraan. We zullen ook aandringen op het beleid dat we tijdens onze campagne hebben beloofd totdat het vrucht draagt’, vermoedelijk doelend op de belofte het gebruik van cannabis verder te liberaliseren.
Verder meldt het bericht dat gisteren de vice-voorzitters van het Huis van Afgevaardigden zijn gekozen, want een dag eerder was daar geen tijd meer voor. Toen werd Chuan Leekpai (adviseur van de Democraten) gekozen als House Speaker. De eerste vice-voorzitter is een PPRP-er en de tweede is lid van Bhumjaithai. De functies zijn dus mooi verdeeld tussen de drie grootste coalitiepartners. De PPRP-er won overigens  met slechts twee stemmen verschil van de kandidaat die was genomineerd door Future Forward.
Ten slotte meldt het bericht dat bij de herverkiezingen in Chiang Mai de kandidaat van Future Forward met een groot verschil won van de andere partijen. De herverkiezing vond plaats omdat de Pheu Thai-kandidaat die op 24 maart had gewonnen, was gediskwalificeerd door de Kiesraad. Wat had hij misdaan?
Hij had een monnik 2.000 baht en een klok gegeven. Volgens de letter van de kieswet had hij zich daarmee schuldig gemaakt aan het kopen van stemmen, alhoewel monniken niet eens stemmen.

28 mei
• Herverkiezing: Overwinning FFP in Chiang Mai levert geen voordeel op voor anti-regime bloc
door controversiële rekenmethode Kiesraad krijgt pro-regime bloc er 2 zetels bij
• Democraten zeggen over uitnodiging PPRP: We hebben meer tijd nodig
• Asean Parliamentarians for Human Rights: Stop FFP lastig vallen en ondermijnen anti-junta partijen

– Kabinetsposten zijn de lokkertjes waarmee PPRP, de partij die Prayut in het zadel helpt als nieuwe premier, met name de Democraten moeten verleiden zich bij haar te vormen coalitieregering aan te sluiten. Bhumjaithai heeft dat besluit al genomen.
Volgens bronnen heeft PPRP beide partijen elk drie kabinetsposten aangeboden, die al eerder door de krant zijn genoemd: Landbouw, Handel en Sociale Zaken gaan naar de Democraten; Volksgezondheid, Sport en Toerisme en Transport naar Bhumjaithai.
Partijleider Jurin Laksanavisit (Democraten) wordt getipt voor de dubbelfunctie Handel en vice-premier; secretaris-generaal Chalermchai krijgt Landbouw; partijleider Anutin (Bhumjaithai) dubbelt als minister van Volksgezondheid en vice-premier, secretaris-generaal Chidchob krijgt Transport en parlementslid Natee mag Sport en Toerisme leiden als dank voor de rol die hij heeft gespeeld bij het verkiezingssucces van de partij in het Zuiden.
Verder krijgen beide partijen elk drie staatssecretariaten. De functie van House Speaker is al naar de Democraten gegaan en die van eerste en tweede vice-voorzitter naar respectievelijk Palang Pracharath en Bhumjaithai. Daarover is al gestemd tijdens de eerste twee vergaderingen van het Huis van Afgevaardigden.
Het wachten is nu dus op een definitief besluit van de Democraten. Chalermchai zegt dat tot nu toe de gesprekken goed zijn verlopen, maar er zijn nog meer gesprekken nodig. ‘De partij moet bepaalde stappen zetten voor ze een formeel antwoord kan geven. We haasten dingen niet, maar we gaan ook niet langzaam.’
Bhumjaithai stelt als voorwaarde dat de coalitie geen minderheidsregering mag zijn en dat het beleid van de partij wordt overgenomen. Al verschillende keren gemeld: Bhumjaithai wil het gebruik van cannabis verder liberaliseren.
De mogelijkheid van een minderheidsregering is al uitgesloten: dankzij de herverkiezingen in kiesdistrict 8 van Chiang Mai heeft de PPRP-coalitie nu een meerderheid van één zetel. Dat is te danken [of zo u wilt te wijten] aan de controversiële rekenmethode van de Kiesraad bij de berekening van de partijlijstzetels.

28 mei
[…] een bericht over de herverkiezingen in kiesdistrict 8 van Chiang Mai, gewonnen door Future Forward, maar de pro-regime partijen profiteerden er ook van dankzij de kromme rekenmethode van de Kiesraad. Ze hebben nu een meerderheid van 1 stem op het andere kamp.

29 mei
• OM stelt voor de derde keer tenlastelegging uit tegen Thanathorn en twee anderen voor ‘onjuiste’ beweringen in juni vorig jaar op Facebook Live, politie heeft meer tijd nodig voor onderzoek
Drie nieuwe parlementsleden bevestigd door Kiesraad

Democraten willen ’t onderste uit de kan halen
29 mei – Dems still unsure on PPRP coalition kopt BP vandaag boven haar openingsartikel. Gisteren annuleerde de partij abrupt een vergadering van partijbestuur en parlementsleden over de vraag of ze zich aansluit bij de door Palang Pracharath (PPRP) geleide coalitieregering. De Democraten bevinden zich in een comfortabele positie, want zonder hun steun kan PPRP geen meerderheidsregering vormen.
Volgens een bron willen de Dems drie kabinetsposten: Handel, Landbouw en Sociale Zaken, maar twee sleutelfiguren van PPRP weigeren Handel en Landbouw af te staan, hoewel volgens eerdere berichten de partij daartoe wel bereid zou zijn, plus akkoord ging met de eis om de grondwet te wijzigen.
Woordvoerder Ramet (Democraten) zegt niets te weten over die weigering. Volgens hem is de vergadering geschorst omdat PPRP nog niet had geantwoord op haar ‘principles for working together’. Hij ontkent dat de coalitiebesprekingen met de PPRP zijn gegaan over de verdeling van kabinetsposten. De partij wacht vandaag op een antwoord en schrijft dan een nieuwe vergadering uit. Ramet zegt ook dat de partij bereid is met andere partijen die dezelfde ideologie delen, te overleggen waardoor de Democraten hun verkiezingsbeloftes zouden kunnen realiseren.
Premier Prayut deed gisteren ook een duit in het (politieke) zakje. Hij zei dat hij als premier-kandidaat van PPRP de namen van de personen die door de coalitiepartners zijn voorgedragen voor een kabinetspost, zelf zal controleren, waarna een vergadering wordt gehouden om de details met die partijen te bespreken.
Gevraagd naar zijn mening over de wens (eis?) van de Democraten om de grondwet te wijzigen, hield hij zich wijselijk op de vlakte. ‘Heeft niets te maken met mij, maar het is aan de volgende regering om aan die wens te voldoen.’ Hij zei verder niets te weten over berichten dat de PPRP aan hem de keuze laat om de huidige vice-premier Prawit al dan niet in de nieuwe regering op te nemen.
PPRP secretaris-generaal Sontirat maakte gisteren bekend dat de PPRP-leiding binnenkort Chartthaipattana zal vragen zich bij de coalitie aan te sluiten. Hij meent dat met die partij goed te werken is.
Twee andere verkiezingsberichten
De krant bevat verder nog twee verkiezingsberichten, dus dat valt weer mee. Gemeld wordt dat de Kiesraad drie nieuwe parlementsleden heeft bevestigd, waardoor het Huis van Afgevaardigden nu  volledig bezet is. Een van hen is Srinuan Boonlue (Future Forward) die bij de herverkiezingen in kiesdistrict 8 van Chiang Mai als winnares uit de bus kwam. De andere twee profiteren ook van de uitslag in dat district omdat ze op de partijlijst van PPRP en Democraten stonden. Is te danken (of te wijten) aan de rare rekenmethode van de Kiesraad.
Het andere bericht meldt dat Pheu Thai secretaris-generaal Phumtham berichten ontkent als zou de Pheu Thai alliantie van zeven partijen partijleider Sereepisuth (Seri Ruam Thai) willen voordragen voor de post van premier. De coalitie praat er nog over.
Volgens de wet mogen alleen Pheu Thai en Future Forward iemand kandideren omdat ze meer dan 25 zetels hebben. Een van kanshebbers is Thanathorn, die ondanks de schorsing door het Constitutionele Hof daarvoor in aanmerking kan komen. Zelf meent hij dat de kansen voor hem om premier te worden, verminderd zijn.
Wanneer wordt gestemd over de nieuwe premier is nog niet bekend, het wachten is op de goedkeuring door de koning van de gekozen House Speaker en Senaatsvoorzitter.

30 mei
• Pheu Thai coalitie stelt 2 kandidaten voor als premier; Sudarat en Thanathorn geen kandidaat
• Palang Pracharath maakt vorderingen met samenstelling nieuwe regering

De weg ligt open voor PPRP coalitie
30 mei – De vorming van een PPRP coalitieregering is op een haar na gevild. Volgens een bron heeft de partij de Democraten binnen boord gehaald door ze de kabinetsposten Landbouw, Handel en Milieu te gunnen. Daardoor kunnen de Dems hun beleid in praktijk brengen, waaronder een prijsgarantieregeling voor rijst, een regeling die ook al werd toegepast toen de regering Abhisit aan de macht was.
Indien de bron betrouwbaar is, staat niets meer in de weg voor de vorming van een coalitieregering van Palang Pracharath, Bhumjaithai en Democraten met misschien een enkele post voor Chartthaipattana en de kleine partijen die dankzij de controversiële rekenmethode van de Kiesraad voor de partijlijstzetels een zetel hebben gekregen in het Huis van Afgevaardigden.
De volgende stap is de verkiezing van een premier, waarvoor PPRP premier Prayut heeft voorgedragen. Daarover stemmen het Huis en de (door de junta benoemde) Senaat in een gezamenlijke vergadering. De uitslag valt niet moeilijk te voorspellen.
En dan kan een regering die getypeerd kan worden als een vechtkabinet, aan het werk want ze steunt op een minieme meerderheid. Pessimisten [of zijn het realisten?] voorspellen dat kabinet geen lang leven is beschoren.
Het openingsartikel van Bangkok Post beschrijft de gebeurtenissen van gisteren allemaal in detail met citaten van partijleider Uttama (PPRP) en Anutin (Bhumjaithai) en adjunct-partijleider Nipon (Democraten) maar die werpen weinig nieuw licht op de zaak, dus laat ik onvermeld. Meer weten? Klik hier: Path open for PPRP coalition.

30 mei
– Laatste bericht, want de rubriek In Brief sla ik zoals gebruikelijk over. Het is een fraai voorbeeld van meten met twee maten door Srisuwan Janya, secretaris-generaal van de Association for the Protection of the Constitution.
Lastpak Srisuwan diende over partijleider Thanathorn (Future Forward) bij de Kiesraad een klacht in over zijn vermeend verboden aandelenbezit in een mediabedrijf toen hij zich kandidaat stelde voor het parlement, maar PPRP parlementslid Watana Wongopasi krijgt die behandeling niet van hem. Zij is een van de drie parlementariërs die als laatste zijn bevestigd door de Kiesraad en van hetzelfde wordt verdacht als Thanathorn.
Srisuwan zegt alle politieke partijen gelijkelijk te behandelen, of het nu om FFP gaat [de partij van Thanathorn], Pheu Thai of Palang Pracharath. Hij ontkent met twee maten te meten en verdedigt zijn integriteit in deze zaak.
‘Ik heb alle aandeelhouders documenten onderzocht en haar naam niet gevonden, wat betekent dat ze al haar aandelen al heeft overgedragen. Dientengevolge kan ik geen klacht indienen.’

31 mei
Sudarat Keyuraphan (Pheu Thai) wil geen geen kandidaat-premier worden ondanks druk parlementsleden uit NO
• Prayut’s advies ‘Lees Animal Farm’, want bevat ‘intrigerende inhoud’, leidt tot verhitte discussies

Drie verkiezingsberichten
31 mei – Chartthaipattana mulls PPRP bloc kopt BP boven het openingsartikel van pagina 3, dat voorzien is van een smalle 4-koloms foto waarop Palang Pracharath partijleider Uttama (rechts met bril) de hand schudt van partijleider Kanchana Silpa-archa (Chartthaipattana) die hij het (politieke) hof heeft gemaakt om zich aan te sluiten bij het PPRP-blok.
Donderdag brachten Uttama en bestuursleden een bezoek aan het hoofdkwartier van de partij, waarover Kanchana zei dat zij en haar partij vereerd waren door de uitnodiging van PPRP’s leiding. Uttama zei na de bijeenkomst dankbaar te zijn dat hij een warm welkom had gekregen en dat ze al [eerder?] over hun beleid en gemeenschappelijke doelen hadden gediscussieerd.
Chartthaipattana met haar bolwerk in de centrale provincie Suphan Buri won 10 zetels bij de verkiezingen op 24 maart. Kanchana gaf toe dat Chartthaipattana een kleine partij is en waarschijnlijk de gelegenheid krijgt slechts één ministerie te leiden. Ze zei: ‘Indien mogelijk wil de partij graag een ministerie met een breed netwerk dat belangrijke kwesties waarmee mensen op grassroots level kampen, kan aanpakken.’
Thanathorn nog steeds verkiesbaar als premier
Het tweede bericht meldt dat partijleider Thanathorn (Future Forward) die door het Constitutionele Hof is geschorst als parlementslid, nog steeds door de 7-partijen coalitie van Pheu Thai kan worden voorgedragen als premier-kandidaat.
Dit zegt woordvoerder Pannika in reactie op het voornemen van een aantal Pheu Thai parlementsleden uit de Isaan (Noordoosten) mevrouw Sudarat naar voren te schuiven. Overigens heeft die al eerder laten weten geen trek te hebben in het premierschap en daar blijft ze bij. Al eerder is ook de naam van voormalig minister van Transport Chadchart genoemd. Het Pheu Thai blok vergadert nog over de keuze van zijn kandidaat.
10 Democraten verdacht van verboden aandelenbezit
Het derde bericht gaat over het vermeend aandelenbezit van tien parlementsleden van de Democraten waaronder zwaargewichten als voormalig minister van Financiën Korn Chatikavanij en mevrouw Jitpas Kridakorn, die dankzij de herverkiezingen in Chiang Mai als partijlijstkandidaat een zetel heeft gewonnen. De andere acht zijn parlementsleden, voornamelijk uit het Zuiden.
Voormalig senator Ruengkrai vraagt de Kiesraad in een petitie om onderzoek te doen. Ze zouden nog aandeelhouder zijn geweest van een uitgeverij of mediabedrijf toen ze zich opgaven als kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden. Ruengkrai baseert zijn beschuldiging op documenten van het Department of Business Development.
Ruengkrai zegt dat de Kiesraad dezelfde standards dient toe te passen als gebruikt bij het vermeend verboden aandelenbezit van FFP-partijleider Thanathorn. ‘Ik vraag de Kiesraad om de zaken [tegen de tien parlementsleden] snel op dezelfde manier voor te leggen aan het Constitutionele Hof.’

31 mei
Premier Prayut blijkt een boek te hebben gelezen, wat vrij uitzonderlijk is gezien de praktijk in Thailand. Hij advieert Animal Farm van George Orwell te lezen, een satire over de voormalige dictator Joseph Stalin. Prayut zegt dat het boek thought-provoking lessons bevat, aldus regeringswoordvoerder Werachon.
Politici en academici brengen het boek en Prayut’s advies in verband met het gedrang om regeringsposten, hoewel Werachon zegt dat Prayut niet bedoelde alles in het boek aan de Thaise politiek te koppelen. Prayut’s interpretatie van het boek is dat het mensen leert dat het onmogelijk is ieders wensen te vervullen.
Een beroemd citaat uit het boek luidt: All animals are equal, but some animals are more equal than others. Lijkt me perfect van toepassing op de Thaise praktijk. In het boek wordt in een machtstrijd een varken de leider: lijkt me ook van toepassing op Thailand.

1 juni
• Sam Mitr groep leider Somsal ontkent gerucht dat hij met 30 PPRP-ers overloopt naar Pheu Thai coalitie als ze het ministerie van Landbouw niet krijgen, geëist door de Democraten
• Huis en Senaat stemmen woensdag over nieuwe premier; voorzitter is House Speaker Chuan

1 juni – Behalve dat ik veel te weten kom over Thailand (maar ook veel niet) leert de krant mij nieuwe woorden, vaak Amerikaans Engels. Vandaag is dat cagey in de openingskop Dems cagey ahead of PM vote. Zo op het eerste gezicht herken ik het woord cage (hok) en dat ken ik wel.
Mijn woordenboek, dat door veelvuldig gebruik bijna van ellende uit elkaar valt, vertaalt het als (fam.) voorzichtig, niet bloot gevend. Fam. betekent familiaar, gemeenzaam. Mijn digitale woordenboek Bab.la noemt: teruggetrokken, achterdochtig, argwanend, behoedzaam, gesloten.
Dus de Democraten geven zich nog niet bloot; of ze argwanend zijn, weet ik niet, maar dat zou best kunnen. De opening – ik kom er later nog op terug – meldt dat de druk op Palang Pracharath en de Democraten toeneemt om hun meningsverschillen bij te leggen en een deal te sluiten over de vorming van een coalitieregering voordat woensdag Huis en Senaat stemmen over de premierkeuze. Dat hangt af van de verdeling van de kabinetsposten met name Landbouw.

Democraten hebben hun zinnen gezet op Landbouw
1 juni – Zoals al hierboven gemeld neemt de druk op Palang Pracharat (PPRP) en de Democraten (Dems) toe om een afspraak te maken over de nieuwe regering, want de tijd dringt omdat woensdag de nieuwe premier wordt gekozen.
De Dems laten echter nog niet het achterste van hun tong zien. De partij stelt als eis dat ze het ministerie van Landbouw krijgt, maar ook parlementsleden van PPRP die bekend staan als de Sam Mitr groep (Three Allies), azen op die kabinetspost. PPRP heeft de 52 zetels van de Democraten nodig voor een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. [53 sinds de herverkiezingen in Chiang Mai]
Dems partijleider Jurin Laksanavisit zei gisteren dat Landbouw en wijziging van de grondwet voor de partij de twee belangrijkste voorwaarden zijn om zich aan te sluiten bij de PPRP-coalitie. Wijziging van de (ondemocratische) grondwet zal echter niet gemakkelijk zijn omdat daarvoor meer dan de helft van de leden van Huis en Senaat en tenminste 20 procent van de leden van de oppositie vereist zijn.
Landbouw is een belangrijk ministerie, dat is wel gebleken bij de vorige verkiezingen toen Pheu Thai met haar belofte alle rijst van de boeren op te kopen (middels het hypotheeksysteem voor rijst) tegen een bovenmarktprijs een klinkende verkiezingsoverwinning behaalde. De Democraten streven een prijsgarantieregeling na, waarmee ze haar gedeukte image na het grote verkiezingsverlies kan herstellen.
Somsak Thepsuthin, leider van de Sam Mitr groep, ontkende gisteren berichten dat dertig PPRP-parlementsleden onder zijn leiding overwegen naar het andere kamp over te lopen als ze Landbouw niet krijgen. Naar verluidt zou de PPRP-leiding de post al aan hen hebben beloofd. Gevraagd of de post van staatssecretaris voldoende is, zei Somsak niet te streven naar een staatssecretariaat.
Somsak heeft trouwens al enkele partijen ‘versleten’. Hij ging de politiek in door lid te worden van de Social Action Party, waarvan hij lang lid was. ‘Toen ik me aansloot bij Thai Rak Thai [de partij van Thaksin] was ik erbij totdat die werd ontbonden. Nu ik bij Palang Pracharath ben, komt het niet in me op om weg te lopen.’

2 juni
• Twee jonge parlementsleden stellen geen familie aan maar plaatsen advertentie voor assistent
• Senator en lid Huis: Minderheidsregering kan bij belangrijke wetsvoorstellen Senaat laten meestemmen
• Dems vergaderen dinsdag over premierkeuze, een dag voor stemming in parlement
• Pheu Thai weet nog niet wie ze wil voordragen voor de functie van premier

zondag 2 juni
– Pagina 3 opent met het bericht dat de Democraten (Dems) dinsdag vergaderen over de vraag hoe ze woensdag stemmen wanneer in een gezamenlijke vergadering van Huis van Afgevaardigden en Senaat gestemd wordt over de nieuwe premier. De partij heeft nog steeds niet gereageerd op de uitnodiging van Palang Pracharath (PPRP) om zich bij haar coalitie aan te sluiten. De partijen zouden het niet eens kunnen worden over enkele kabinetsposten.
De Democraten (53) bevinden zich in een riante positie want zonder hen heeft de PPRP-coalitie geen meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Wanneer de Dems zich niet aansluiten, verliest PPRP ook de steun van Bhumjaithai (51 zetels), want die heeft gezegd geen minderheidsregering te zullen steunen.
Het bericht meldt voorts dat Pheu Thai nog geen besluit heeft genomen over haar premier-kandidaten. Die vergadert ook op dinsdag. Dat Prayut dankzij de steun van de Senaat de grootste kans heeft om zijn rentree te maken als premier, weten we nu wel.
Verder op de 3 de rubriek News Bites met twee kortjes en een bericht over het district Chana in Songkhla dat is opgenomen in het economisch ontwikkelingsplan voor het Zuiden. Noemde ik al in Nieuws van de website evenals het bericht over de Dems.

3 juni
• Nida Poll: 32,8 pct zegt verlies Democraten bij verkiezingen te wijten aan politieke strategie
• Palang Pracharath verwacht binnenkort nieuwe regering te kunnen aankondigen
• Suan Dusit Poll: Meerderheid ontmoedigd door voortgaande strijd om vorming nieuwe regering

De Democraten relativeren de uitslag van de Nida Poll, waarin 32,8 procent zei dat de verkiezingsnederlaag van de Dems te wijten was aan haar armzalige politieke strategie. De meesten respondenten zeiden dat de politici van die partij niet in staat zijn to walk the talk (hun woorden waar te maken).
Over de huidige rol waren de respondenten verdeeld in twee kampen. Eén kamp zei dat de Dems ‘te verdeeld’ zijn waardoor ze niet in staat zijn snelle beslissingen te nemen. Het andere kamp zei dat de partij alleen maar bij de verdeling van de kabinetsposten een politiek spelletje speelt.
Woordvoerder Rames zei gisteren dat de partij de uitslag accepteert, maar die hoeft niet het algemene sentiment weer te geven, omdat de uitslag is gebaseerd op een kleine steekproef [van 1.261 respondenten].
– De Kiesraad vraagt alle provinciale kiescommissies om voorbereidingen te treffen voor de plaatselijk verkiezingen die voor 1 september dienen plaats te vinden. Verkiezingen worden verwacht voor de voorzitter van de PAO’s (Provinciale Staten), burgemeestersposten, de voorzitter van TAO’s (tambon administration organisation), de gouverneur van Bangkok en de burgemeester van Pattaya.
Black May group backs ‘Third Force’  kopt BP boven de opening van pagina 3. De steungroep voor slachtoffers van het politieke protest in mei 1992 zeggen de zogeheten ‘Third Force’ te steunen, een coalitie van middengrote en kleine partijen, zoals de Democraten, Bhumjaithai en Future Foward.
‘Als deze groep 320 stemmen bij elkaar kan brengen, is het volledig gerechtigd een meerderheidsregering te vormen’, zegt voorzitter Adul. De grote partijen Pheu Thai en Palang Pracharath zouden dan het nakijken hebben. Adul meent dat de bevolking zijn groep steunt en hij roept senatoren op dat ook doen.
De groep hoopt dat de Third Force de grondwet herschrijft, want die is sterk beïnvloed door de junta. Over de verkiezing woensdag van de nieuwe premier door Huis en Senaat zegt Adul nieuwe conflicten te verwachten. De gezamenlijke stemming is duidelijk bedoeld om het regime langer aan de macht te laten blijven en Prayut in staat te stellen terug te keren als premier.
Adul uitte gisteren ook kritiek op Palang Pracharath, die bezig is een coalitieregering te vormen. Weliswaar heeft ze meer stemmen gescoord dan Pheu Thai, maar minder zetels (116 tegen 136).

4 juni
• Politiek activist Ja New mishandeld, wil aanvallers laten vervolgen voor poging tot moord

Prayut sluit visie speech uit
4 juni – Tijdens de verkiezingscampagnes weigerde Prayut al in discussie te gaan met de overige premier-kandidaten en nu weer wil hij niet deelnemen aan een debat met zijn rivalen wanneer het parlement morgen bijeenkomt om de nieuwe premier te kiezen.
Hij zegt zijn ‘visie’ de afgelopen 5 jaar gegeven te hebben. ‘Is dat niet genoeg?’, antwoordde hij toen hem gevraagd werd of hij gehoor zou geven aan de oproep van academici en politici om zijn plannen uiteen te zetten.
Een van de politici die vinden dat de kandidaten hun visie moeten toelichten is partijleider Wan Muhammad Nor Matha (Prachachat). Hij steunt de door Pheu Thai gevormde coalitie, hoewel die nog niet bekend heeft gemaakt wie ze voordraagt als premier. Hij zei dat hoewel er geen wettelijke eisen voor zo’n toelichting zijn, is het ook niet verboden.
Senaatsvoorzitter Pornpetch vreest dat de vergadering van morgen wel eens heel erg lang kan duren. Voorafgaand aan de stemming zullen parlementsleden willen debatteren, waarbij ze ook kunnen ingaan op de kwalificaties van Prayut die door Palang Pracharath is voorgedragen en gezien de stemmenverhoudingen de meeste kans maakt premier te worden.
House Speaker Chuan Leekpai, die de gezamenlijke vergadering van Huis en Senaat voorzit, zegt geen tijdlimiet te zullen stellen aan het debat daar sommige leden van het Huis van Afgevaardigden ook het woord willen voeren over de selectie van de senatoren [door de junta]. Kandidaat-premiers zullen vermoedelijk ook het woord willen voeren.
Naar verwachting maakt Palang Pracharath vandaag de samenstelling bekend van de door haar gevormde coalitie. Volgens een bron bestaat die uit Action Coalition for Thailand (mede opgericht door volksmenner Suthep), Chartpattana, People’s Reform Party, Rak Pheunpa Praphet en de Thai Local Power Party, die samen 14 zetels hebben.
Of Bhumjaithai, Democraten en Chartthaipattana zich daarbij aansluiten is nog steeds niet bekend. Vandaag nemen de Democraten (53 zetels) daarover een besluit. De Democraten azen op drie kabinetsposten: Landbouw, Handel en Sociale Zaken. Volgens een eerder bericht zouden enkele PPRP-ers, opererend onder de naam Sam Mitr groep, Landbouw opeisen en volgens dit bericht wil PPRP alleen een staatssecretariaat voor Handel afstaan en niet de ministerspost. Een bron zegt dat dit gunstiger is voor de Democraten want dan zwaaien ze de scepter over het Internal Trade Department.
PPRP zou ook Onderwijs hebben aangeboden, aldus de bron, want die post past mooi bij het partijbeleid van de Dems om human resources (personeelsbeleid) te ontwikkelen en armoede aan te pakken.
De Democraten stellen drie eisen aan PPRP: ze moet akkoord gaan met wijziging van de grondwet, ze moet het agrarisch prijsbeleid van de Democraten onderschrijven en ze moet kabinetsposten aanbieden waardoor de partij haar verkiezingsbeloftes kan realiseren.

5 juni
• Enkele FFP parlementsleden elk 30 tot 120 mln baht aangeboden als ze voor Prayut stemmen
• PPRP maakt coalitie bekend met 6 kleine partijen, tezamen 130 van de 500 Huis-zetels
• FFP vraagt schorsing van 30 parlementsleden vnl van PPRP wegens verboden aandelenbezit
• Anti-legeralliantie draagt Thanathorn (Future Forward) voor als premier
• Democraten (53 zetels) sluiten zich na lang aarzelen aan bij Palang Pracharath

Democraten steunen ondemocratische Prayut
5 juni – Democraten steunen Prayut als premier, kopt Bangkok Post vandaag pontificaal boven haar openingsartikel. Om maar gelijk met een persoonlijke noot te beginnen. De partij maakt een lachertje van haar naam want de afgelopen 5 jaar is wel gebleken dat Prayut niets moet hebben van democratie; zijn recente verwijzing naar Animal Farm vormt daar een treffende illustratie van.
De beslissing van de Democraten om zich aan te sluiten bij de coalitie die geleid wordt door Palang Pracharath, gisteren bekend gemaakt door partijleider Jurin Laksanavisit, vormt een fraai voorbeeld van handjeklap, want het is de Dems gelukt de kabinetsposten Landbouw en Handel in de wacht te slepen. Ook haar eis de grondwet te wijzigen, is door FFP ingewilligd, maar hoe ingrijpend de Dems het mes in de ondemocratisch geachte grondwet willen zetten, heb ik nog nooit gelezen.
De ‘dertig zilverlingen’ die de Democraten hebben ontvangen, bestaan verder uit het ministerie van Sociale Zaken, een post als vice-premier en vier staatssecretariaten (Onderwijs, Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken en Transport). De partij heeft ook de functie van House Speaker mogen leveren om haar naar het pro-regime kamp te lokken.
De partij vergaderde gisteren vijf uur over aansluiting bij PPRP die met 61 tegen 16 stemmen en 2 onthoudingen het groene licht kreeg van het partijbestuur en de parlementsleden. Voormalig premier Abhisit lukte het niet zijn partijgenoten te overtuigen van hun ongelijk. Volgens een bron was hij een uur aan het woord waarin hij uitlegde dat de Democraten beter in de oppositie konden gaan.
Na de stemming zegde voormalig Kiesraadcommissaris Somchai zijn lidmaatschap op en ook een lid van de Jonge Democraten schreef op zijn Facebook-pagina dat hij onmiddellijk zijn politieke rol beëindigde.
De door PPRP geleide coalitie steunt nu op een meerderheid van 254 zetels in het Huis van Afgevaardigden. Omdat  alle parlementsleden van de Democraten hebben beloofd vandaag voor Prayut als nieuwe premier te zullen stemmen, en de 250 door de junta benoemde senatoren uit dankbaarheid dat ook zullen doen, is het voor hem kat in ’t bakkie. Zoals een commentaar al eens eerder luidde: Er verandert niets in Thailand.
Het enige wat verandert is dat Prayut geen gebruik meer kan maken van het dictatoriale artikel 44 in de interim-grondwet maar hij kan altijd de hulp van de Senaat inroepen om zijn zin door te drijven. Bovendien zijn de Kiesraad en NACC als was in zijn handen, omdat ze ook door de junta zijn benoemd.
Prayut zei na de kabinetsvergadering van gisteren dat degenen die zich bezig houden met de vorming van een nieuwe regering er zeker van dienen te zijn dat het een stabiel bestuur is, iets waaraan critici sterk twijfelen gezien het grote aantal coalitiegenoten. ‘De volgende regering behoort tot geen enkele politieke partij maar behoort tot het volk’, aldus Prayut.
Hij zei ook te geloven dat de parlementsleden en senatoren volwassen genoeg zijn om hun taak vandaag uit te voeren bij de stemming over een nieuwe premier. En hij zei te hopen dat ze zich houden aan de agenda en hem niet kritiseren. Daarvoor kunnen House Speaker Chuan en senaatsvoorzitter Pornpetch zorgen, die volgens Prayut heel goed in staat zijn de orde te bewaren tijdens de gezamenlijke vergadering.

Voordracht Thanathorn ergert Pheu Thai-ers in Noordoosten
5 juni – Inclusief het openingsverhaal bevatten de vier pagina’s binnenlands nieuws in het eerste katern van BP vier politieke berichten – wat mij betreft te veel van het goede [beter gezegd: het kwade]. De zogeheten bovenop (bovenopening) meldt het succes met de stamceltransplantatie. Het artikel legt uit dat een techniek is gebruikt die bekend staat als Slet (Simple Limbal Epithelial Transplant), waarbij de beschadigde hoornvliezen worden hersteld.
De methode werd voor het eerst vijf jaar geleden gebruikt en heeft een succespercentage van 83 procent tegen 77 procent wanneer de conventionele techniek wordt gebruikt. Tot nu toe zijn op 86 ogen van 75 deels en volledig blinde patiënten transplantaties verricht.
Het derde artikel op de voorpagina meldt dat enkele Pheu Thai parlementsleden ontevreden zijn met de nominatie door de partij van partijleider Thanathorn (Future Forward) als kandidaat-premier. De schorsing als parlementslid door het Constitutionele Hof vormt daarvoor geen beletsel.
Een PT-lid uit Maha Sarakham, een provincie in het Noordoosten, zegt dat 84 van de parlementsleden uit het Noordoosten mevrouw Sudarat steunen, voorzitter van PT’s strategiecommissie die overigens zelf heeft verklaard geen trek te hebben in de functie. Ook twee andere kandidaten hebben het nakijken.
PT secretaris-generaal Phumtham zegt dat de partij Thanathorn moest steunen om de uit zeven partijen bestaande coalitie samen te houden zodat ze gezamenlijk tegen de poging van het regime kunnen vechten om zijn macht te verlengen.
Thanathorn zei gisteren bereid te zijn om zijn visie uiteen te zetten, wanneer het Huis daarvoor toestemming verleent, ongeacht of Prayut aanwezig is of niet. ‘De mensen dienen te weten hoe de volgende premier het land wil leiden.’
Thanathorn drong er ook bij de Democraten en Bhumjaithai op aan af te zien van aansluiting bij Palang Pracharath, de kruiwagen van Prayut. Volgens hem was het nog niet te laat ‘het juiste besluit te nemen de poging van de NCPO te stoppen om zich aan de macht vast te klampen.

Future Forward zint op wraak
5 juni – Future Forward heeft de House Speaker in een petitie gevraagd het Constitutionele Hof te verzoeken na te gaan of dertig parlementsleden, de meesten van Palang Pracharath, de regels ten aanzien van aandelenbezit hebben overtreden. Volgens secretaris-generaal Piyabutr is de House Speaker verplicht de petitie door te sturen omdat die door meer dan een tiende van alle afgevaardigden is ingediend.
Dit moet wel een wraakactie zijn voor de jacht op partijleider Thanathorn, die door de Kiesraad van hetzelfde wordt beschuldigd en geschorst is als parlementslid totdat het Hof een uitspraak doet. Piyabutr vindt dat de dertig ook geschorst moeten worden, want: Gelijke monniken, gelijke kappen.
FFP heeft nog meer kritische noten op zijn zang, want eist ook dat het Huis van Afgevaardigden de kwalificaties van de premier-kandidaten onderzoekt alvorens er over te stemmen. Lijkt me een poging om Prayut’s kwaliteiten eens kritisch tegen het licht te houden, zonder het gevaar van vervolging te lopen.
Verder meldt het bericht, ‘in een andere ontwikkeling’ zoals de krant schrijft, dat geprobeerd is FFP-parlementsleden om te kopen om vandaag Prayut’s verkiezing als premier te steunen; ze zouden zelfs met de dood zijn bedreigd. In totaal is een bedrag van 120 miljoen baht aangeboden, maar door wie vermeldt het bericht niet.
FFP voorlichter Pannika waarschuwt dat partijen die zich bezig houden met het losweken van overlopers uit andere partijen ontbonden kunnen worden wanneer partijbestuurders zich eraan hebben schuldig gemaakt. Het is ook mogelijk juridische actie tegen de zogeheten cobra’s te nemen op grond van de organieke wet op politieke partijen.
Jatuporn serveert mosterd voor de maaltijd
Ik ben inmiddels op pagina 3 beland die met dit bericht opent. Het tweede bericht meldt dat UDD voorzitter Jatuporn (roodhemden) gisteren op een forum van de steungroep voor nabestaanden van de 1992 Black May protesten er bij de Democraten en Bhumjaithai op aandrong zich aan hun belofte te houden en zich niet aan te sluiten bij de Palang Pracharath-coalitie. [Oh ja, hebben ze dat beloofd?]
Jatuporn gaat ervan uit dat premier Prayuth wordt gekozen als premier van de nieuwe regering. Hij zei dat Prayut uiteindelijk een minderheidsregering zou gaan leiden, maar dat is inmiddels al door de gebeurtenissen achterhaald. Een gevalletje van mosterd voor de maaltijd.

5 juni
– De politie bereidt een petitie voor tegen partijleider Thanathorn en twee anderen die door oprichter Rachen van de New Alternative Party zijn beschuldigd van belediging van de onlangs overleden Prem Tinsulanonda, voorzitter van de Privy Council, het adviesorgaan van de koning. Rachen heeft daarover gisteren bij de Technology Crime Suppression Division een klacht ingediend.
‘Prem was een vertegenwoordiger van de koning. We dienen hem met respect te behandelen’, zegt Rachen namens zijn groep Khon Rak Pa (People who love Pa, de bijnaam van Prem). Hij vermoedt dat de vermeende beledigingen het begin zijn van pogingen de Privy Council en het leger te vernietigen. ‘Dat kunnen we niet accepteren en we laten het nooit gebeuren.’ Wat voor vreselijks Thanathorn en de anderen hebben gezegd, vermeldt het bericht om begrijpelijke redenen niet.
– Kleine aanvulling op het bericht in Nieuws van de website van gisteren over de aanval op politiek activist Sirawith Seritiwat. Vice-premier Prawit geeft de verzekering dat de politie de mishandeling zal onderzoeken. De politie bekijkt thans videobeelden van bewakingscamera’s in de buurt van de aanval. De krant brengt de aanval in verband met het lobbyen door Ja New, zoals zijn bijnaam luidt, bij senatoren om niet te stemmen voor Prayut als nieuwe premier. Sirawith heeft nog geen verklaring afgelegd bij de politie.

6 juni
• Abhisit treedt af als parlementslid omdat Democraten Prayut steunen als nieuwe premier
• Particuliere sector vraagt nieuwe regering economische stimuleringsmaatregelen te nemen
• Thanathorn, voorafgaand aan stemming: Ik ben de premier van verandering
• Geen verrassing: Prayut met 500 stemmen gekozen tot Thailand’s nieuwe premier;
Thanathorn heeft het nakijken met 244 stemmen

Mijn God, heb medelijden met dit arme volk
6 juni – Prayut beats off rival for PM kopt Bangkok Post vandaag boven het openingsartikel. Alsof dat een prestatie was, want hij hoefde er geen enkele moeite voor te doen. Het was allemaal al bekokstoofd bij het schrijven van de nieuwe grondwet in 2017. Die bepaalde dat de Senaat zou meestemmen met het Huis van Afgevaardigden, wat Prayut automatisch een voorsprong van 250 stemmen gaf.
Een betere kop zou dan ook zijn: Prayut steelt de post van nieuwe premier. Of wat dacht u van: Democratie in Thailand definitief ten grave gedragen. Of: Mon Dieu, ayez pitié de mon âme et de ton pauvre peuple. Dit waren de laatste woorden van prins Willem van Oranje, nadat hij getroffen was door het moordende schot van Balthasar Gerards. Met als verschil natuurlijk dat Prayut nog springlevend is, maar pauvre peuple geldt zeker voor Thailand. Geldt trouwens al vijf jaar sinds de coup in mei 2014.
Het was gisteren kat in ’t bakkie: 500 parlementsleden stemden op Prayut en 244 op zijn rivaal Thanathorn. Drie leden onthielden zich van stemming, 1 was ziek en de stem van Thanathorn onbrak omdat hij door het Constitutionele Hof geschorst is als parlementslid.
De parlementsleden uit de door Pheu Thai geleide zeven-partijencoalitie die kritische noten kraakten over Prayut’s rol als couppleger hadden net zo goed hun mond kunnen houden, want enig verschil maakte het niet.
Parlementsleden van Palang Pracharath, de partij die hem voorgedragen had, hadden zelfs de brutale moed Prayut in bescherming te nemen; ze zeiden dat hij nu door ‘democratische middelen’ de macht verwierf. Wat een gotspe!
Ik schreef het vandaag ook al in mijn Facebook column: Alle politici zijn leugenaars. De enige uitzondering is Abhisit die zich aan zijn belofte hield Prayut niet te zullen steunen als nieuwe premier. Hij stelde zijn functie als parlementslid ter beschikking en verliet de vergaderzaal.
Ik beperk mij tot een enkel citaat uit de beraadslagingen.
– Parlementslid Suthin uit Maha Sarakham (Pheu Thai) zei dat Prayut de ethische eigenschappen ontbeert die vereist zijn van een premier. Hij pleegde een coup en gaf zichzelf vrijstelling van vervolging. Suthin vergeleek dat met iemand die een tempel in brand steekt en daarna tot abt wordt benoemd.
– Secretaris-generaal Piyabutr (Future Forward) kritiseerde Prayut’s veelvuldig gebruik van het dictatoriale artikel 44 van de interim-grondwet dat hem absoluut macht verleende, en zijn herhaalde pogingen om aan de macht te blijven. Hij zei dat wijziging van de grondwet moeilijk is, wat erop duidt dat het regime zijn greep op de macht wil continueren. Tevergeefs deed hij een beroep op de senatoren niet deel te nemen aan de stemming.
– Senator Seree maakte zich kwaad over de aanval van Pheu Thai en Future Forward parlementsleden op Prayut. Hij verdedigde de coup want die was gerechtvaardigd omdat het land diep verdeeld was en wijdverspreid geweld aan de horizon opdoemde.
‘Als ik voor generaal Prayut stem, baseer ik mijn beslissing niet op eenzijdige informatie. Ik heb ook research gedaan naar de FFP-leider om te bepalen of hij geschikt is het land te leiden. Wat ik ontdekte was schokkend. De grondwet van de partij bevat geen enkele verwijzing naar de constitutionele monarchie, terwijl andere partijen dat wel doen. Ik ben gek op dictatorial democracy maar geen fan van quasi-democratie.’
Intussen hield Thanathorn buiten de vergaderzaal een persconferentie. Hij zei: ‘Coups leiden Thailand alleen maar naar een dead end. We moeten van het parlement een plaats van honour maken, niet een plaats waar het geloof van mensen sterft.’

Abhisit houdt zich aan zijn woord
6 juni – Na 28 jaar als parlementslid voor de Democratische partij waarvan 14 jaar als partijleider is voor Abhisit Vejjajiva een eind gekomen aan zijn politieke loopbaan. Gisteren kondigde hij zijn vertrek aan omdat zijn partij besloten had zich aan te sluiten bij de Palang Pracharath coalitie met Prayut als premier. Abhisit zei tijdens zijn afscheidsspeech in het parlement dat hij het besluit respecteerde, maar zijn commitment to the public good was groter.
Enkele weken voor de verkiezingen van 24 maart had Abhisit al gezegd Prayut niet te zullen steunen als premier. Hij trad als partijleider af nadat de partij een gevoelige verkiezingsnederlaag had geleden. Niettemin stemden bijna 4 miljoen kiezers op de Democraten, die zijn standpunt kenden, en die wilde hij niet verraden [mijn woordkeus].
Abhisit verwees naar een uitspraak van Gandhi die zeven zonden in de samenleving onderscheidde; één daarvan is politiek zonder principes. ‘Gedurende mijn gehele politieke loopbaan heb ik me gehouden aan mijn idealen en principes. Dit is geen triviale zaak. Ik geloof dat alleen politiek die gebaseerd is op idealen en principes de natie op de lange termijn ten goede kan komen.’
Dit ter aanvulling op het bericht in Nieuws van de website, waarin ik zijn vertrek al noemde. BP besteedt er op de voorpagina een lang 1-koloms bericht aan.

6 juni
Tenminste vijf leden van de New Dems groep hebben hun lidmaatschap van de partij opgezegd uit onmin dat de Democraten besloten hebben zich aan te sluiten bij de Palang Pracharath coalitieregering met Prayut als premier. Van één, Parit ‘Itim’ Wacharasindhu, een parlementslid voor Bangkok, meldde ik al dat hij geschreven had op Facebook de partij de rug te zullen toekeren. Evenals Abhisit had hij tevergeefs gepleit voor een oppositierol. De groep bestaat nu nog uit dertig leden.
Het vertrek heeft wisselende reacties opgeleverd. Een docent economie aan de Thammasat universiteit zegt: ‘Als je vertrekt omdat je niet het feit kunt verdragen dat de echte wereld anders dan verwacht, is dat alleen maar je ego dat spreekt.’ Maar een activist prijst Itim: ‘Bedankt dat je je waardigheid bewaart en de mensen respecteert.’

7 juni
• Premier Prayut bedankt de parlementsleden die voor hem stemden
Bhumjaithai parlementslid onthield zich van stemming voor Prayut wegens belofte aan kiezers

Weer gekissebis over verdeling kabinetsposten
7 juni – Een storm in een glas water of een serieuze horde bij de vorming van het nieuwe kabinet? Het hangt er maar vanaf wie je gelooft. Want de partijleiders van de Democraten en Bhumjaithai zeggen dat harde afspraken zijn gemaakt in ruil voor hun steun aan de coalitieregering onder leiding van Palang Pracharath (PPRP) met Prayut als premier, maar in PPRP gaan weer stemmen op de belangrijkste kabinetsposten in eigen hand te houden.
Het gaat om het ministerie van Landbouw dat beloofd is aan de Democraten en het ministerie van Transport dat naar Bhumjaithai gaat. Alhoewel bestuursleden van PPRP zich niet over de verdeling hebben uitgelaten, zeggen sommige parlementsleden van PPRP dat de partij die ministeries zou moeten beheren om haar verkiezingsbeloftes waar te kunnen maken.
Een groep PPRP-ers uit het Noordoosten, opererend onder de naam Sam Mitr, pleitte al eerder voor Landbouw. Naar verluidt zou het partijbestuur het ministerie al beloofd hebben aan de groep. De Democraten hechten daarentegen sterk aan Landbouw omdat ze dan hun eerder door de regering Abhisit toegepaste prijsgarantieregeling voor de rijstverbouw van stal kunnen halen. Als het niet lukt om alle neuzen in dezelfde richting te laten wijzen, zal Prayut als nieuwe premier de knoop moeten doorhakken, zegt PPRP-parlementslid Somsak Thepsuthin.
Het artikel waarmee de krant opent, bevat nog meer citaten maar die komen allemaal op hetzelfde neer. Palang Pracharath dient de sleutelministeries in eigen hand te houden, zodat [mijn woorden] ze daarmee goede sier kan maken bij de bevolking. Behalve voor Landbouw geldt dat ook voor Transport, want op infrastructureel gebied wachten veel projecten op uitvoering die door de nog huidige militaire regering zijn geïnitieerd.
Althans, dat schrijft de krant, want volgens een Thailandkenner zijn die projecten initiatieven van de Pheu Thai-regering, die door de junta in mei 2014 aan de kant is geschoven.

7 juni
Prayut bedankt voor de steun die hij heeft gekregen van leden van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Hij belooft zijn best te zullen doen voor het land, de monarch, het volk en alle religies.
Het andere bericht gaat over Siripong Angkasakulkiat, het Bhumjaithai parlementslid dat zich als enige in zijn partij van stemming onthield toen gestemd werd over Prayut’s kandidatuur voor de post van premier. Inmiddels heeft hij partijleider Anutin zijn verontschuldigingen aangeboden en uitgelegd dat hij tijdens de verkiezingscampagne had beloofd dat de enige persoon op wie hij zou stemmen Anutin was.
‘Ik heb geen andere keuzes dan me aan mijn woord te houden. Ik respecteer de kiezers en mezelf, dus ik koos ervoor af te zien van stemmen. Ik benadruk dat ik een man van mijn woord ben. Dat is helder en simpel. En nu ik dit gedaan heb, zet ik me schrap voor welk gevolg van mijn daad dan ook.’

Twitter geeft af op premierkeuze met #RIPTHAILAND
7 juni – Als laatste vandaag pagina 4, die opent met het bericht dat veel twitteraars hun teleurstelling uiten over de verkiezing van Prayut tot nieuwe premier. Ze maken gebruik van de hashtag #RIPTHAILAND. Nou, die laat aan duidelijkheid niets te wensen over.
Enkele uren nadat Prayut was verkozen, was de hashtag al de meest populaire hashtag; om 2 uur afgelopen nacht telde die 457.000 tweets. Thais en Engels sprekende twitteraars gebruikten ook de hashtag #lueknayok (#Select a prime minister) en #NotMyPM.
In een reactie op al die afkeurende geluiden zei vice-premier Prawit dat die niet afweken van wat gebruikelijk is in de politiek. Hij hoopt dat de bevolking niet te veel aandacht besteedt aan het parlementaire proces ter verkiezing van de premier, want gedane zaken nemen geen keer [mijn formulering].
Thanathorn, die door het anti-regime kamp kandidaat was gesteld en verslagen werd, zei na afloop dat hij beroofd was van zijn overwinning. Prawit wilde er niets over zeggen.
In een andere ontwikkeling, zoals de krant schrijft, belooft de Student Union of Thailand te vechten tegen wat ze noemt de poging van het militaire regime zich aan de macht vast te klampen. ‘De SUT is diep teleurgesteld door het besluit van het parlement generaal Prayut te kiezen als nieuwe premier.’
Volgens de SUT mist Prayut de kwalificaties die hem geschikt maken voor de post van premier. Hij heeft een oogje dichtgeknepen bij beschuldigingen van corruptie gepleegd door enkele van zijn naaste medewerkers en basisrechten geschonden zoals vrijheid van meningsuiting, inclusief die van student-activisten.
De SUT zegt meer dan bereid te zijn mee te werken aan pogingen om Prayut en zijn maatjes tegen te houden nog langer aan de macht te blijven. De studenten vragen alle partijen om zich bij die strijd aan te sluiten.

8 juni
• Lastpak Srisuwan vraagt Kiesraad om onderzoek naar omkooppoging van FFP-parlementariërs
• Pheu Thai moet leider wisselen, want Viroj Pao-in is geen parlementslid en kan niet optreden als oppositieleider

Kabinetsformatie strompelt voort
8 juni – Bangkok Post maakt het me vandaag erg moeilijk met de opening over de verdeling van de sleutelposten in het nieuwe kabinet. Als één ding duidelijk is, is het dat niets nog duidelijk is en de stoelendans om de ministeries van Landbouw en Handel, beloofd aan respectievelijk de Democraten en Bhumjaithai in ruil voor hun steun aan de Palang Pracharath coalitieregering nog niet ten einde is.
Hoe lang die nog doorgaat, weet ik niet: een jaar zoals in België een kabinetsformatie eens heeft geduurd, zal het wel niet worden. Deken Pichai van de School of Social Environmental Development van het National Institute of Development Administration meent dat de strijdbijl spoedig wordt begraven [mijn woordkeus] want de nieuw gekozen politici willen niet op korte termijn nieuwe verkiezingen. Maar de problemen kunnen wel over zes maanden of een jaar terugkeren en leiden tot ontbinding van het Huis van Afgevaardigden, zegt hij.
Pichai is de enige die met naam wordt geciteerd in het openingsartikel. De rest is gebaseerd op wat een bron zegt en bestaat uit oude informatie. Voor BP is het belangrijkste nieuws dat vice-premier Somkid, bijgenaamd de economische tsaar van het kabinet, wellicht afziet van een ministerspost indien het Palang Pracharath niet lukt alle economische portefeuilles in eigen hand te nemen.
In dat geval beschikt hij niet over de ‘mechanismen’ die nodig zijn om economische problemen op te lossen, waarbij de krant aantekent dat vier PPRP leidinggevenden al lid waren van het door Somkid geleide economisch team. Dat zijn partijleider Uttama, die voordat hij zich aansloot bij PPRP minister van Industrie was, voormalig minister Sontirat (Handel), voormalig minister Suvit (Wetenschap en Technologie) en voormalig minister Kobsak (PM’s Office).

Future Forward viert 1-jarig bestaan
8 juni – Ik blijf nog even op de voorpagina, alvorens door te stomen naar pagina 2 en 3 – meer pagina’s trekt BP vandaag in het eerste katern niet uit voor het binnenlands nieuws. De voorpagina toont drie foto’s van de ‘deluge’ (zondvloed, wolkbreuk) die Bangkok gisteren teisterde en zoals ik op Facebook schrijf voor het eerst ook het straatje met mijn hotel onder water zette.
Volgende week geeft Future Forward een toelichting op haar rol als oppositiepartij, meldt de krant in het tweede voorpagina-bericht. Daaraan voorafgaand wordt het 1-jarig bestaan gevierd aan de Thammasat universiteit, campus Tha Prachan.
De partij houdt een forum, getiteld ‘Walk with me, talk with me’, er wordt muziek gemaakt, er worden fondsen geworven, nieuwe leden gerekruteerd en partijleider Thanathorn en secretaris-generaal Piyabutr voeren het woord. De partij verwacht enkele duizenden belangstellenden.
In de rest van het artikel wordt oud nieuws recyceld – ja, daar gaan we weer – iets wat met plastic valt aan te bevelen, maar bij nieuws een armoede bod is. Maar het vult lekker en de redacteur hoeft er alleen maar de commando’s copy and paste voor te geven.

8 juni
– Pagina 3 bevat vier berichten en de rubriek In Brief met vijf kortjes. Twee hebben betrekking op de politiek: Pheu Thai partijleider Viroj Pao-in moet aftreden omdat hij geen parlementslid is en niet in het parlement kan optreden als oppositieleider.
Het andere kortje zegt dat Abhisit geruchten ontkent als zou hij een nieuwe partij willen oprichten. Abhisit gaf woensdag zijn parlementszetel op, omdat zijn partij besloten had Prayut te steunen als nieuwe premier. De voormalige partijleider van de Democraten blijft zijn partij wel trouw.

9 juni
• Future Forward dient (kansloze) motie in ter wijziging van de grondwet t.a.v. amnestie voor coupplegers en stemming over premier

Dems niet bang voor verlies ministeries
9 juni – De uitdrukking ‘Een man een man, een woord een woord’ geldt wat de Democraten betreft voor de afspraken die al voor de stemming over de premierkeuze zijn gemaakt. De Dems zijn niet bang dat Palang Pracharath (PPRP) zal terugkrabbelen en aan Democraten en Bjumjaithai toegezegde kabinetsposten zal terugeisen, zoals sommige berichten suggereren. In plaats van Handel zouden de Dems dan Onderwijs krijgen.
Zoals gisteren gemeld gaan stemmen in PPRP op om de belangrijkste ministeries in eigen hand te houden, zodat ze haar verkiezingsbeloftes kan realiseren [welke eigenlijk?]. Vice-premier Somkid zou als eis hebben gesteld dat alle economische ministeries bij PPRP terecht komen als voorwaarde voor zijn toetreding tot het nieuwe kabinet. Somkid leidt in het huidige kabinet het economisch team.
Eerder pleitte een groep parlementsleden uit het Noordoosten, genaamd Sam Mitr, voor het ministerie van Landbouw, dat beloofd is aan de Democraten.
Over het ministerie van Transport dat aan Bhumjaithai is beloofd, rept het artikel niet, waaraan ik bovenstaande informatie ontleen. Ook een kernministerie gezien de vele infrastructurele plannen. Dus wat Bhumjaithai als troostprijs zou krijgen, weet ik niet. Volksgezondheid gaat in ieder geval naar Bhumjaithai vanwege haar wens het cannabisbeleid verder te liberaliseren.
Secretaris-generaal Chalermchai (Democraten) zegt dat het dispuut over de verdeling van de kabinetsposten een interne zaak van PPRP is en niet van de Democraten. ‘De PPRP moet dit probleem zelf oplossen.’
Morgen vergaderen de Dems over de poppetjes die ze voor de afgesproken posten zullen voordragen. Ik ben benieuwd of Prayut als nieuwe premier daarmee akkoord gaat want die heeft de eindbeslissing over de samenstelling van het kabinet.
De tien kleine partijen die PPRP aan een meerderheid hebben geholpen in het Huis van Afgevaardigden eisen twee kabinetsposten.
In alle berichtgeving is tot nu toe het ministerie van Defensie niet genoemd, wat toch merkwaardig is want het heeft de afgelopen jaren het meest geprofiteerd van het militaire regime. Het staat qua budget op de derde plaats, na Onderwijs en Binnenlandse Zaken. Wie weet komt Prawit weer terug als minister van Defensie; tenslotte zijn hij en Prayut twee handen op één buik.

10 juni
• Suan Dusit Poll: Meerderheid denkt regering maakt termijn van 4 jaar niet vol
• Nida Poll: Gemengde reacties op verkiezing Prayut tot nieuwe premier; 26 pct blij, 24 pct teleurgesteld
Future Forward doet in 20 provincies mee aan lokale verkiezingen

O Democraten, let op uw saeck*
10 juni – Het is stikken of slikken voor de Democraten die vandaag vergaderen over de vraag welke personen ze zullen voordragen voor de door Palang Pracharath gesmede coalitie. Want de pro-regime partij lijkt terug te willen komen op haar verdeelsleutel en wil alle belangrijke kabinetsposten in eigen hand houden.
Zoals eerder gemeld heeft PPRP de ministeries van Landbouw, Handel en Sociale Zaken aan de Democraten beloofd en Transport aan Bhumjaithai in ruil voor hun steun aan de terugkeer van Prayut als nieuwe premier. Maar er gaan binnen PPRP stemmen op Landbouw in eigen hand te houden. Een groep parlementariërs, opererend onder de naam Sam Mitr, uit het Noordoosten zou op die post azen en die zou zelfs al aan hen beloofd zijn.
Ook zou de partij het ministerie van Handel willen houden onder druk van vice-premier Somkid, de ‘economische tsaar’ van het huidige kabinet, die dit als voorwaarde heeft gesteld voor zijn toetreding tot het nieuwe kabinet.
Over het ministerie van Transport rept het artikel niet, maar gezien de vele infrastructurele projecten die in voorbereiding zijn, is dit ook een kernministerie waarmee goede sier valt te maken bij het stemvee.
In het openingsartikel komen weer tal van pundits (letterlijk een geleerde Hindoe, maar in dit verband ironisch gebruikt, laat ik het vertalen als wijsneuzen) aan het woord. Maar ze werpen weinig licht op de zaak.
Het enige zinnige commentaar wordt m.i. geleverd door politicoloog Tawee van de Sukhothai Thammathirat Open University. Hij vindt dat de regering zo snel mogelijk moet worden geformeerd nadat Prayut de zegen heeft gekregen van de koning (mijn woordkeus, in het Engels royally endorsed) om verwarring te voorkomen en het publieke vertrouwen te herstellen.
Tawee voorspelt dat de multi-party regering geplaagd zal worden door ruzietjes tussen de vele coalitiepartners, zelfs wanneer PPRP niet terugkomt op de door haar beloofde verdeelsleutel.
* O Nederland, let op uw saeck is een lied uit Valerius’ Gedenck-Clanck (1626). Het is een waarschuwing tegen Spaans bedrog in de Tachtigjarige Oorlog. Zeer toepasselijk voor de huidige Thaise politieke situatie.

11 juni
Partijleider Jurin (Democraten): Afgesproken verdeling kabinetsposten ongewijzigd
• Blok van 10 partijen met 1 zetel die PPRP steunen, vertoont tekenen van scheuring
• Woordvoerder Pannika volgende doelwit in de jacht op Future Forward; zou Bhumibol op oude foto beledigd hebben met gebaar

Opening BP meldt nieuws dat geen nieuws is
11 juni – Het openingsverhaal van Bangkok Post kan me vandaag gestolen worden; het gaat weer over de verdeling van de kabinetsposten, waarover de krant al tot vervelens toe heeft geschreven. Het enige nieuws dat de krant meldt, kan nauwelijks nieuws worden genoemd, want dat Prayut vandaag door de koning wordt bevestigd als premier, is een pure formaliteit. BP zet het zelfs in de kop: Prayut gets royal mandate.

Nu is Pannika aan de beurt
11 juni – Het derde bericht op de voorpagina meldt dat de RTP een onderzoek is begonnen naar woordvoerder Pannika Wanich van Future Forward. Ze zou controversiële posts op de sociale media hebben geplaatst.
Eén wordt met name genoemd: een post uit 2010 waarop zij en haar vriendinnen tijdens hun graduatie, gekleed in toga met zo’n raar hoofddeksel op hun hoofd, naar een foto van wijlen koning Bhumibol wijzen, hetgeen schrijft de krant algemeen wordt gezien als ‘hoogst onbehoorlijk’.  Het zou zelfs een overtreding kunnen zijn van het strafwetartikel op majesteitsschennis. Snapt u wel? Ik niet.
Lastpak Srisuwan is ook weer op het oorlogspad. Hij dient vandaag een klacht in bij de NACC met het verzoek na te gaan of Pannika de ethische gedragscode voor parlementsleden heeft overtreden.
Nadat de controverse uitbarstte, plaatste Pannika een bericht op Facebook, waarin ze erkende dat de post onbehoorlijk was en ze haar excuses aanbood. [Zeker bang voor haar hachie]
Politiewoordvoerder Piya zegt dat de TCSD niet alleen de posts van Pannika onder de loep neemt, maar ook die van anderen om te zien of ze in strijd zijn met de Computer Crime Act, ook al zo’n draconische wet die vaak misbruikt wordt om opponenten de mond te snoeren.
Piya ontkent dat het onderzoek ‘politiek gemotiveerd’ is, maar dat is natuurlijk gelul, ben ik zo vrij om op z’n Rotterdams op te merken. FFP moet hangen: dat is al lang duidelijk uit de jacht op Thanathorn en Piyabutr, de twee oprichters van de partij.

Parlementsleden FFP geld aangeboden voor stem op Prayut
11 juni – Geloof maar dat het waar is, maar het bewijs zal wel nooit gevonden kunnen worden. De Kiesraad heeft een petitie van lastpak Srisuwan in behandeling genomen over claims van dertien FFP-parlementsleden dat hen 30 tot 120 miljoen baht is aangeboden om voor Prayut als premier te stemmen.
De Kiesraad gaat nu bepalen of er voldoende gronden zijn om er een onderzoek tegenaan te gooien. Voorlopig zijn nog geen feiten vastgesteld, zegt Kiesraadvoorzitter Ittiporn. Gevraagd of de zaak kan leiden tot ontbinding van de FFP als de claims vals blijken te zijn, zegt Ittiporn dat het nog te vroeg is om te zeggen wat er kan gebeuren.
Zoals al eerder gemeld heeft geen enkel parlementslid van Future Forward voor Prayut gestemd. Prayut had de stemmen niet eens nodig want de stemmen van de Senaat en pro-regime parlementsleden in het Huis van Afgevaardigden waren voldoende om hem zijn rentree te laten maken.
Breuk in blok van kleine partijen gelijmd
Ik noem maar gelijk de andere twee politiek getinte berichten op pagina 3. De dreigende breuk in het blok van tien kleine partijen die de PPRP-coalitie steunen, is alweer gelijmd. Eerder dreigde de leiding van twee partijen over te stappen naar het Pheu Thai kamp, maar daarvan hebben ze toch maar afgezien.
’s Ochtends zei partijleider Mongkolkit (Thai Civilised Party) nog dat hij wilde overlopen, maar ’s middag slikte hij die woorden al weer in. Het was zijn persoonlijke mening geweest, niet van zijn partij, luidde zijn verklaring. Hij had ermee gedreigd om PPRP onder druk te zetten het blok te belonen met kabinetsposten.
Foto: In de krant zijn het er tien, het websitebericht toont vijf van hen. De tien kleine partijen beloofden maandag op een persconferentie trouw aan PPRP.
Senator: Verandering grondwet niet aan de orde
In het derde bericht zegt senator Wanchai dat het nog te vroeg is om de grondwet te veranderen, iets waarop Future Forward heeft aangedrongen. FFP gaat een motie indienen om twee artikelen te schrappen: het artikel dat de coupplegers vrijwaart van vervolging en het artikel met de bepaling dat de Senaat meestemt bij de keuze van een premier. Dat laatste is van belang omdat het Huis een zittingsduur van 4 jaar heeft en de Senaat 5 jaar.
Wanchai zegt dat beide artikelen ongemoeid moeten worden gelaten omdat ze niet te maken met hulp aan de NCPO om haar greep op de macht te behouden, zoals FFP beweert. Wanchai zegt dat FFP er alleen maar op uit is politieke ontwrichting te veroorzaken.

12 juni
• Bhumjaithai (levert minister) en Democraten (staatssecretaris) delen ministerie van Transport
• Prayut bij Koninklijk Besluit benoemd tot premier; belooft voor de koning en het volk te werken
• Pheu Thai vecht benoeming senatoren aan, omdat namen benoemingspanel niet bekend zijn gemaakt

Washington Post: Thailand verdient geen Amerikaanse hulp
12 juni – Thailand’s crude mockery of democracy means it doesn’t deserve US Aid, kopt de gezaghebbende Amerikaanse krant Washington Post boven een commentaar over de terugkeer van Prayut als premier. De krant schrijft:
For five years, the country’s military has been denied US aid because of the coup it carried out against a democratically-elected government. The leader of the resulting junta […] has now managed to have himself installed as the prime minister of a nominally elected civilian government, and his regine and some in the Pentagon are hoping for a full restoration of relations. They shouldn’t get it.’
Het zijn ware woorden, maar minister Don (Buitenlandse Zaken) relativeert ze als ‘slechts een opinie van een Amerikaans mediakanaal’. Hij zegt dat het editorial niet de officiële visie van de Amerikaanse regering verwoordt en wijst erop dat ‘several countries’ Thailand geluk hebben gewenst met zijn terugkeer naar democratie. ‘Opiniestukken van buitenlandse media zijn vaak gebaseerd op biased (bevooroordeelde) informatie, geleverd door opponenten van de Thaise regering.’
Don denkt ook niet dat het commentaar invloed zal hebben op wat andere landen over Thailand denken, want die ‘hechten geen belang aan stemmen die in het geheel niet constructief zijn’.

Big Brothers houden hun baantje
12 juni – Met groot genoegen las ik het commentaar van Washington Post, dat natuurlijk in het verkeerde keelgat is geschoten van minister Don (dus van Thailand). Hopelijk verslikt hij zich erin.
Het commentaar en Don’s reactie staan in een kader bij het openingsverhaal dat over de poppetjes gaat die het nieuwe kabinet vormen. Het belangrijkste nieuws  is dat Prayut’s steun en toeverlaat Prawit (minister van Defensie en vice-premier) en Somkid (vice-premier economische zaken, bijgenaamd de economische tsaar van het kabinet), die beiden beschouwd worden als de Big Brothers van Prayut, hun ministersposten behouden.
Ook minister Anupong van Binnenlandse Zaken keert terug op zijn huidige post. Prayut ontfermt zich over de defensieportefeuille, een post die Prawit in het huidige kabinet bezet, maar die man wordt een dagje ouder: hij wordt vice-premier voor veiligheidszaken, wat waarschijnlijk een minder inspannende bezigheid is.
Wat mij betreft had de kop boven het openingsverhaal mogen luiden: Er verandert niets in Thailand. En daarom besteed ik verder geen woord aan het openingsverhaal dat de gehele voorpagina beslaat. Lees het zelf maar als u een sterke maag heeft:  ‘Big Brothers’ keep their jobs. Dat het voor een deel uit oud nieuws bestaat, hoef ik niet te zeggen, want daar staat BP om bekend.

Wissanu doet of zijn neus bloedt
12 juni – De krant bevat vandaag nog drie berichten die niet bepaald bevorderlijk zijn voor mijn ochtendhumeur. Dat wil zeggen als ik zo’n humeur bij het opstaan zou hebben, maar dat valt alleszins mee, want de zon schijnt en het is aangenaam koel.
Pagina 2 opent met een reactie van vice-premier Wissanu op het verzoek van de door Pheu Thai geleide anti-regime alliantie de namen bekend te maken van het panel dat de senatoren heeft benoemd. Wissanu zegt dat ze niet gepubliceerd zijn (in de Royal Gazette) om lobbying te voorkomen en senaatsvoorzitter Pornpetch zegt dat het Constitutionele Hof een petitie van de Ombudsman heeft afgewezen over de rechtsgeldigheid van de benoeming van het panel.
Het was de tweede keer dat de Pheu Thai-alliantie de NCPO gevraagd heeft open kaart te spelen en zich niet schuldig te maken aan nepotisme. Dat de namen niet gepubliceerd zijn, noemt Pheu Thai woordvoerder Ladawan ongebruikelijk. Normaal worden documenten waarvan de bevolking kennis dient te nemen in de Royal Gazette gepubliceerd. Ze zegt: ‘Wissanu heeft voortdurend gezegd dat ze zouden worden gepubliceerd, maar dat is niet gebeurd.’
Ladawan dringt er bij het Huis van Afgevaardigden op aan de kwestie snel te bespreken omdat het een ‘nationaal probleem is dat ernstige schade kan veroorzaken’. De verkiezing van Prayut tot premier is volgens haar in strijd met de wet, maar Wissanu wuift die kritiek weg. De grondwet en de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden en senatoren stellen publicatie niet als eis.
Op naar pagina 3
Voor de twee andere berichten moeten we zijn op pagina 3. De Senaat heeft gisteren een commissie gevormd die de vergaderregels gaat opstellen voor de 25 (!) senaatscommissie, belast met de uitwerking van het nationaal strategie- en hervormingsplan.
Daarmee zal wel bedoeld zijn het 20-jaren strategieplan dat veel kritiek heeft opgeroepen omdat het toekomstige regeringen aan handen en voeten zou binden, maar die kritiek is nu krachteloos omdat het nieuwe kabinet het huidige regeringsbeleid zal gaan voortzetten.
Het andere bericht gaat over het verzoek van Srisuwan aan de NACC om onderzoek te doen naar een vermeende controversiële post van woordvoerder Pannika (Future Forward) op Facebook. Weten we al.

Commentaar: Heksenjachten moeten stoppen
13 juni – Woordvoerder Pannika Wanich is het nieuwe doelwit in de operatie Sloop Future Forward (FFP, Future Forward Party). De verwijten die de populaire FFP-er gemaakt worden, zijn te gek voor woorden.
Bangkok Post somt ze op in haar hoofdredactioneel commentaar van woensdag onder de veelzeggende kop Witch-hunts must end – meervoud omdat ook op partijleider Thanathorn en secretaris-generaal Piyabutr, de twee oprichters van de partij, wordt gejaagd.
Op een Facebookpost van 2010 met foto’s van de graduatie van haar en vriendinnen zou ze een beledigend gebaar hebben gemaakt naar een foto van toenmalig koning Bhumibol. Althans volgens een eerder bericht, want volgens het commentaar wees een vriendin naar een foto op de kaft van een boek en keek Pannika toe.
Royalisten en junta-supporters noemen Pannika’s gedrag van destijds ‘onbehoorlijk’. Een parlementslid van Palang Pracharath beschuldigt haar zelfs van majesteitsschennis, een vergrijp waarop een maximum gevangenisstraf van 15 jaar staat.
Vorige week kreeg Pannika de wind van voren van senator Porntip omdat ze in het parlement geen zwarte kleding droeg uit respect voor wijlen Privy Council voorzitter Prem Tinsulanonda. Ze was gekleed in zwart en wit. De senator ging nog verder, door in een tv-interview te beweren dat de kleding een uiting was van haar anti-monarchie gevoelens.
BP maakt zich ernstig zorgen over al deze zaken en trekt een vergelijking met hetzelfde soort beschuldigingen die vooraf gingen aan de massaslachting van oktober 1976, waarbij minstens 41 personen om het leven kwamen. De krant schrijft: ‘Vandaag is het zorgwekkend om dezelfde tactiek te zien die wordt toegepast op Future Forward en Pannika.’
De krant vervolgt: ‘Het gebruik van de lèse majesté wet als politiek middel vindt doorgaans plaats op het hoogtepunt van een langdurig politiek conflict. Na de massaslachting van 1976 nam het gebruik wat af, maar in de aanloop naar de coup van 2006 en in de jaren erna nam het weer toe – deze maal tegen Thaksin en de roodhemden. Na de coup van 2014 werd een groot aantal anti-leger activisten geconfronteerd met dezelfde beschuldigingen. Velen zijn beland in de gevangenis.’
Tot besluit doet de krant een beroep op de politie om voorzichtig om te gaan met deze zaak en ervoor te zorgen dat politieke sentimenten geen rol spelen. ‘Anti-monarchie heksenjachten veroorzaken alleen maar meer problemen voor ’s lands chronisch politiek conflict, en ze bieden geen oplossing. Deze heksenjachten moeten stoppen, anders vergroten ze de haat tussen mensen met tegengestelde politieke ideologieën.’ (Bron: BP, 12 juni)

13 juni
• House Speaker stuurt petities FFP over verboden aandelenbezit 41 parlementsleden door naar Constitutionele Hof
• Nida Poll: 53 pct twijfelt aan claim van 13 FFP-ers dat hen geld is aangeboden voor steun aan Prayut

Regering zwicht voor druk; namen keuzepanel bekend gemaakt
13 juni – De NCPO (junta) is gisteren gezwicht voor de politieke druk en heeft de samenstelling bekendgemaakt  van het tien leden tellende panel dat de 250 senatoren heeft gekozen. Zes leden van het panel hebben een plaats gekregen in de Senaat, maar vice-premier en panellid Wissanu zegt dat ze niet zichzelf nomineerden. Toen het panel zich boog over hun kwalificaties, verlieten ze de vergaderruimte.
Op de bekendmaking was door de anti-regime alliantie, geleid door Pheu Thai, maandag in een petitie aan de NCPO aangedrongen, nadat panelvoorzitter Prawit sinds het panel was gevormd al die tijd niet wilde zeggen wie deel uitmaakten van het panel, zogenaamd om lobbying te voorkomen. De alliantie vermoedde dat er sprake was van nepotisme en belangenverstrengeling. Het panel bestond aanvankelijk uit 10 leden, maar voormalig NLA-voorzitter Pornpetch verliet het panel later omdat hij Senaatsvoorzitter werd.
Behalve de lijst van 250 senatoren heeft het panel twee reservelijsten met 50 namen elk opgesteld. Van de 250 senatoren zijn 50 gekozen uit een shortlist van 200 kandidaten, gekozen door diverse sociale en beroepsgroepen. 194 zijn gekozen door de NCPO en zes plaatsen worden bezet door de commandanten van de drie strijdmachtonderdelen, de opperbevelhebber, de permanent secretaris van Defensie en de politiehoofdcommissaris.

Prayut bevestigt afgesproken line-up van kabinet
13 juni – De Democraten kunnen gerust ademhalen: aan de afgesproken verdeling van kabinetsposten wordt niet getornd. Premier Prayut heeft de partij verzekerd dat ze de acht kabinetsposten krijgt, waar ze om gevraagd heeft. Dat heeft vice-partijleider Nipon gisteren bekend gemaakt, nadat Prayut had gezegd met de coalitiepartners gesprekken te zijn begonnen over de verdeelsleutel.
Prayut zegt dat de nieuwe regering spoedig zal worden gevormd. Alhoewel hij bevoegd is zelfstandig te besluiten wie deel gaan uitmaken van het kabinet, vindt hij het toch verstandiger om met de coalitiepartners te overleggen.
‘Ik kan niet zoals in het verleden eenzijdig beslissingen nemen. Ik kan me niet veroorloven om me voor hen [de coalitiepartners] doof te houden. Als we niet samenwerken, kunnen we niet vooruit gaan.’ Of Prayut de portefeuille van Defensie gaat beheren, zoals gemeld door de media, wilde hij niet zeggen.
Nog even om het geheugen op te frissen. De Democraten leveren de ministers van Landbouw, Handel en Sociale Zaken, en ze krijgen vier staatssecretariaten: Onderwijs, Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken en Transport. Nipon wil niet zeggen of hij kandidaat-staatssecretaris Binnenlandse Zaken is, hij bevestigt wel dat partijleider Jurin minister van Handel en vice-premier wordt.

13 juni
– Het aantal vaste commissies van het Huis van Afgevaardigden wordt vergroot om ervoor te zorgen dat alle partijen hun deel van commissievoorzitters krijgen. Gisteren hield een speciale commissie die tot taak heeft het vergaderreglement op te stellen, haar eerste vergadering om haar voorzitter en vice-voorzitters te kiezen. De commissie heeft 20 dagen de tijd om het reglement op te stellen.
Het Huis telt thans 35 vaste commissies. Hoeveel het er worden, is nog niet bekend. Enkele leden van de speciale commissie pleiten voor 38.

14 juni
• FTI dringt bij de nieuwe regering aan op economische stimuleringsmaatregelen om investeerders vertrouwen te steunen

Nieuwe aanklacht tegen FFP-woordvoerder Pannika
14 juni – Wat Future Forward woordvoerder Pannika Wanich in 2010 voor vreselijks heeft gedaan waardoor haar politieke toekomst aan een zijden draadje hangt, is me nog steeds niet duidelijk. Ze heeft tijdens de uitreiking van haar bachelor’s graad een ‘inappropriate’ (ongepast) gebaar gemaakt naar een foto van koning Bhumibol.
Maar wat deed ze dan? Stak ze haar midddelvinger op, een gebaar dat ik nog nooit heb zien maken in Thailand en waarvan ik me afvraag of het wel bekend is. Of is er een Thaise variant van de middelvinger?
Maar wat doet het ertoe? Pannika is het laatste doelwit in de operatie Sloop Future Forward, dus opponenten van de partij die aan de status-quo knabbelt, zullen op elke slak zout leggen om de partij, partijleider Thanathorn, secretaris-generaal Piyabutr en nu dus ook Pannika politiek kalt te stellen.
De laatste juridische actie tegen Pannika is genomen door Cynthia Iamsa-ard en Techa Thabthong. Gisteren dienden ze vergezeld van een groep supporters een klacht in bij de Technology Crime Suppression Division van de politie. Techa wordt door de krant omschreven als een sociaal activist, Cynthia is een leider van de Khon Thai Poo Rak Chart partij (Thais who love the nation).
Het is inmiddels de derde charge op Pannika, want eerder vroeg de bekende lastpak Srisuwan Janya, secretaris-generaal van de conservatieve Association for the Protection of the Constitution, de NACC al om onderzoek te doen naar het vermeende ongepaste gebaar en parlementslid Parina (Palang Prachararth) heeft Pannika ook beschuldigd, maar het bericht vermeldt niet of ze verdere actie heeft ondernomen. Ook is door een senator kritiek geuit op haar kleding, maar dat schreef ik al.
Pannika keerde gisteravond terug uit Myanmar waar ze een forum bijwoonde en het woord voerde over ‘The influence of the military in democratic elections: Lessons from Thailand and Myanmar’.

Prawit ziet af van vermoeiende ministerspost
14 juni – Vice-premier Prawit, die beschouwd wordt als de Big Brother van het kabinet, heeft signalled (woordkeus krant) dat hij niet als minister terugkeert in het nieuwe kabinet, maar adviseur wordt van de premier. Dit zegt een source en close associate van Prawit. Maar politieke waarnemers menen dat hij nog steeds een grote invloed blijft houden en op de achtergrond zijn politieke macht zal uitoefenen op politie en leger. Volgens defensiewoordvoerder Kongcheep maakt hij vandaag zijn besluit bekend.
Van Prawit, inmiddels met zijn 73 jaar ook niet meer de jongste, is bekend dat hij sukkelt met zijn gezondheid. Volgens de bron heeft het werk als minister en NCPO-lid, de afgelopen 5 jaar, hem uitgeput. Twee jaar geleden onderging hij in Zwitserland een hart bypass operatie. Hij nam niet de tijd voor herstel, maar ging direct weer aan het werk. Na de operatie verloor hij 10 kilo. Elke zes maanden reist hij voor controle naar Zwitserland.
Verder meldt het openingsartikel dat Palang Pracharath, nadat de nieuwe regering is ingezworen, een algemene ledenvergadering houdt om Prayut als partijleider te kiezen. Thans wordt de partij geleid door voormalig minister Uttama, die ook weer in het nieuwe kabinet terugkeert. Prayut moet dan wel even lid worden van PPRP, wat hij nu niet is.
Volgens de bron wil de partij Prayut positioneren als fully-fledged politicus om de kritiek te pareren dat hij zich aan de macht wil vastklampen. Prayut moet ook lastige facties binnen de partij in toom houden, zoals de Sam Mitr groep in het Noordoosten, een groep die eerder de landbouw portefeuille eiste. Overigens tevergeefs want die is naar de Democraten gegaan.

14 juni
– Pheu Thai is op zoek naar een juridisch kanaal om het selectieproces van senatoren te bestrijden. De partij zegt dat de leden van het benoemingspanel politiek niet neutraal waren. Pheu Thai juridisch expert Chousak meent dat het panel van negen leden in strijd met de grondwet is gevormd.
De grondwet vereist volgens hem dat het panel bestaat uit experts op verschillende gebieden en dat ze een politiek neutrale achtergrond hebben. De leden hadden banden met de NCPO en waren dus niet politiek neutraal, aldus Chousak. Vermoedelijk dient de partij een petitie in bij het Constitutionele Hof.
De namen van de panelleden werden woensdag bekend gemaakt, nadat PT er al herhaalde malen om had gevraagd. Zes van hen werden door het panel voorgesteld en belandden in de Senaat. Aanvankelijk bestond het panel uit 10 leden, maar Pornpetch moest vertrekken toen hij Senaatsvoorzitter werd.

15 juni
Eerst dacht ik dat het een storm was in een glas water. Natuurlijk is het teleurstellend te zien hoe vrouwelijke pro junta politici een nieuw gezicht pesten als jaloerse schoolmeiden. Maar nadat de herrie rond kledingvoorschriften ontaardde in een bloeddorstige majesteitsschennis heksenjacht werden onze ergste angsten sneller werkelijkheid dan we dachten.’

Dit is het begin van een opinieverhaal van Sanitsuda Ekachai maar aanleiding van wat ik noem de Operatie Sloop Future Forward. Sanitsuda legt haarfijn uit wat boeddhisme wel is en wat het niet is. Klik hier voor het artikel.

Commentaar: Bestrijd vuur niet met vuur
15 juni – De actie van Future Forward parlementsleden om 41 collega’s van andere partijen te beschuldigen van verboden aandelenbezit in mediabedrijven, krijgt niet de handen op elkaar van Bangkok Post. In het hoofdredactioneel commentaar van vrijdag schrijft de krant dat je vuur niet met vuur moet bestrijden. Laat ik het uitleggen.
De FFP-ers baseren zich op een uitspraak van het hooggerechtshof, dat in maart FFP-kandidaat Phubet Henlod in Sakon Nakhon diskwalificeerde omdat hij aandelen bezat in Mars Engineering and Service Partnership Ltd. In werkelijkheid was dat geen mediabedrijf, maar het zogeheten memorandum of association, een document voor de registratie bij het ministerie van Handel, noemt tal van bedrijfsactiviteiten, inclusief media.
Dat is een normale praktijk in het bedrijfsleven omdat bedrijven dan gemakkelijker kunnen uitbreiden naar andere activiteiten zonder de gebruikelijke rompslomp te moeten doorlopen. De rechtbank hield zich echter aan de letter van de wet zonder te kijken naar de feitelijke bezigheden van het bedrijf.
Future Forward vraagt in een petitie die door House Speaker Chuan is doorgestuurd naar het Constitutionele Hof om gelijke behandeling voor de 41 parlementariërs. Terzijde: Chuan kon niet anders want de petitie was ondertekend door een voldoend aantal parlementsleden.
Het is duidelijk, maar dit schrijft BP niet met zoveel woorden, dat de actie een wraakactie is voor de jacht op partijleider Thanathorn. Ook hij zou, toen hij zich kandideerde, aandelen in een mediabedrijf hebben gehad, maar die zaak concentreert zich op het tijdstip van zijn aandelentransfer.
Thanathorn zegt de aandelen tijdig van de hand te hebben gedaan, maar de Kiesraad die de zaak bij het Hof aanhangig maakte op verzoek van lastpak Srisuwan baseert zich op de inschrijvingsdatum van het ministerie. Het desbetreffende bedrijf had trouwens toen al zijn mediawerkzaamheden beëindigd. Zoals al gemeld, heeft het Hof de zaak geaccepteerd en vooruitlopend op de behandeling Thanathorn geschorst als parlementslid.
De krant constateert: Wanneer de 41 parlementsleden worden gediskwalificeerd, verliest de regering haar smalle meerderheid, waardoor haar stabiliteit wordt aangetast. Maar wanneer ze worden vrijgesproken, roept dat vragen op over meten met twee maten.
Waar het au fond om moet draaien, zegt BP, is de bedoeling van de wet. Het verbod op media-aandelen heeft tot doel te voorkomen dat kandidaten het bedrijf gebruiken om stemmen te werven of hun rivalen aan te vallen. En dat is door alle betrokkenen niet gebeurd.
Dus zeg ik als juridische leek dat vrijspraak het meest voor de hand ligt, ook in de zaak Thanathorn die sterk politiek gemotiveerd lijkt of in mijn woorden deel uitmaakt van de Operatie Sloop Future Forward. Ja, beste lezers, lieve lezeressen, politiek kan een smerig bedrijf zijn. (Bron: BP, 14 juni)

Gedrang bij de Dems rond kabinetsposten
15 juni – De voorpagina en pagina 3 openen vandaag alle drie met politiek nieuws. Op de voorpagina meldt de krant dat bigwigs (hoge omes) van de Democraten jostle for jobs (zich verdringen om kabinetsposten).
Partijleden, die voorheen actief waren in de PDRC, de protestbeweging tegen de regering Yingluck, kwamen gistermiddag toen het partijbestuur vergaderde, met een eigen voorkeurslijst van poppetjes. Maar de rimpels waren aan het eind van de vergadering al weer glad gestreken, want de partij heeft zeven namen ingediend bij de premier voor de ministeries van Landbouw, Handel en Sociale Zaken en vier staatssecretariaten. Al eerder bekend geworden: Partijleider Jurin gaat Handel doen, Landbouw gaat naar secretaris-generaal Chalermchai.
Secretaris-generaal Sontirat (Palang Pracharath) zegt dat voor sommige posities in het kabinet meer kandidaten zijn voorgedragen [door andere partijen]. Premier Prayut zal daaruit een keuze maken. Hij verwacht dat de definitieve samenstelling van het kabinet in juli bekend wordt gemaakt.
Volgens hem is nog geen besluit genomen of Prayut partijvoorzitter wordt. De krant van gisteren was daar iets stelliger in, maar dat heb je vaker met BP: vandaag schrijven ze zus, gisteren zo. Reagerend op geruchten zei Sontirat dat het een ‘good thing’ zou zijn als hij aan het roer staat, want hij is een sterke leider die kan helpen de partij te verenigen en voorwaarts te gaan. Maar de partij heeft hem nog niet gevraagd. ‘Het is prematuur daarover te praten.’
Al even ‘tegenstrijdig’ is de informatie over Prawit. Gisteren werd de indruk gewekt dat hij geen zitting zou nemen in het nieuwe kabinet vanwege zijn zwakke gezondheid (hij was ‘uitgeput’), vandaag antwoordt hij op vragen van verslaggevers: ‘Ik weet het niet. Please wait and see.’ Over Prayut’s partijleiderschap zei hij niets te weten. Ook niet of hij in plaats van minister adviseur van de premier wordt.

Senaatsselectie: Wissanu krijgt de wind van voren
15 juni – Critici hebben gisteren uitgehaald naar vice-premier Wissanu vanwege zijn opmerking dat de bevolking niet alle details hoeft te weten van de selectie van de Senaat. Hij verdedigt dit door erop te wijzen dat de order van de NCPO waarbij het selectiepanel van tien leden werd ingesteld, geen wet was en dus ook niet in de Royal Gazette hoefde te worden gepubliceerd met vermelding van de namen.
Wissanu zei dat de namen geheim zijn gehouden om te lobbying te voorkomen. Ze werden pas woensdag aan de openbaarheid prijsgegeven en riepen direct kritiek op omdat alle panelleden banden hebben met de NCPO en zes van hen benoemd zijn in de Senaat.
Phichai Ratnatilaka Na Bhuket, docent politicologie aan het Nida, noemt Wissanu’s verklaring uiterst zwak omdat voorgaande orders van de NCPO wel zijn gepubliceerd in de Royal Gazette. Hij zegt dat de order gebaseerd is op de grondwet en derhalve beschouwd dient te worden als wet. Phichai verwacht dat de Senaat een no-confidence crisis tegemoet gaat omdat de vorming omstreden is. ‘Degenen die geloven in good governance, dit respecteren en hun waardigheid willen behouden, dienen af te treden.’
Lastpak Srisuwan, secretaris-generaal van de Association for the Protection of the Constitustion, mengde zich gisteren ook in de discussie. Hij zegt dat Wissanu het desbetreffende artikel in de grondwet niet heeft begrepen. Dit stelt dat de NCPO een politiek neutrale commissie dient te benoemen. Toen de namen werden achtergehouden, kon de bevolking niet beoordelen of dat was gebeurd.
Srisuwan stapt naar de NACC en eventueel naar de bestuursrechter met de vraag onderzoek te doen naar het besluit om de namen aanvankelijk niet bekend te maken. Hij vindt dat het secretariaat van het kabinet zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim. De panelleden beschuldigt hij van een belangenconflict.

15 juni
– De National Human Rights Commission maakte gisteren bekend een petitie waarin het aftreden van mensenrechtencommissaris Angkhana Neelapaijit wordt geëist, af te wijzen en niet door te sturen naar de NACC.
De petitie was in april ingediend door politiek activist Surawat Sangkharuek nadat Angkhana naar het bureau van de TCSD was gekomen waar secretaris-generaal Piyabutr (Future Forward) op het matje moest komen voor verhoor over computervergrijpen en minachting van de rechtbank. Volgens Surawat getuigt haar aanwezigheid van politieke vooringenomenheid.
De NHRC zegt dat het verzoek van Surawat niet binnen haar bevoegdheid ligt. Hij moet zijn verzoek direct aan de NACC richten die vervolgens, wanneer ze de klacht gegrond acht, deze kan doorsturen naar het hooggerechtshof. Behalve Angkhana togen vertegenwoordigers van diverse ambassades naar het bureau om de gang van zaken te observeren.

16 juni
• Democraten keuren 7 nominaties goed voor 8 kabinetsposten (zie foto met vlnr Jurin Laksanavisit, Chalermchai Sri-on, Nipon Boonyamanee)
• Groene partij (2 zetels) dreigt PPRP-coalitie te verlaten omdat ze Milieu niet krijgt\ Palang

Pracharath mag gaan goochelen
16 juni – Bangkok Post vergelijkt vandaag het te voeren regeringsbeleid met de hoge hoed van een goochelaar. In een paginagroot achtergrondverhaal maakt de krant de balans op van alle wensen van de coalitiepartners, die – daarover zijn de vijf geciteerde bronnen het eens – een grote aanslag doen op ’s lands financiën.
Het goochelnummer moet tot een resultaat leiden dat alle partijen tevreden stelt. Maar dat zal niet van een leien dakje gaan. De samenwerking in het kabinet kan geplaagd worden door ruzies en het kabinet kan een korte levensduur hebben. Aan Prayut als nieuwe premier de taak het kabinet bijeen te houden waarbij hij als wapen een reshuffle heeft.
‘De premier kan elke vijf tot zes maanden de prestaties van de ministers evalueren onder de dreiging van een reshuffle’, zegt politicoloog Virot van de Thammasat universiteit.
In een kader bij het openingsartikel staan de wensen van de vier grote coalitiepartijen Palang Pracharath, Democraten, Bhumjaithai en Chartthaipattana keurig opgesomd. Dat ontslaat mij van de plicht ze allemaal te noemen. Tenslotte wordt de zondag geacht een rustdag te zijn. Als u moeite heeft het te lezen, kunt u het beeld vergroten met Ctrl+. Een bezoek aan de oogarts valt ook aan te bevelen.

16 juni
De Democratenhebben  de laatste hand gelegd aan de lijst van kandidaten die voorgesteld worden voor een kabinetspost. Heeft wel wat voeten in de aarde gehad, want de vergadering waarop de lijst werd samengesteld duurde van 14 tot 23 uur. De lijst ligt nu bij premier Prayut, die het laatste woord heeft. BP heeft goede bronnen want hoewel de namen niet bekend zijn gemaakt, weet de krant al de meeste gelukkigen te noemen.
– De groene Thai Forest Conservation Party (TFCP) dreigt te breken met de door Palang Pracharath gesmede coalitie wanneer ze niet de post van Milieu mag bekleden. Volgens partijleider Damrong is hem door PPRP beloofd dat hij de post zou krijgen zodat de partij haar beleidsdoelstellingen voor goede praktijken bij bosbeheer en steun aan bosgemeenschappen kan realiseren. Volgens sommige berichten zou de post naar partijleider Varawut van Chartthaipattana gaan.
TFCP heeft 2 zetels. Damrong zegt dat meer dan 100.000 kiezers op de partij hebben gestemd in de verwachting dat de partij ’s lands natuurlijke hulpbronnen beschermt en conserveert – wat haar flagship beleid is.

17 juni
• Nida Poll: Respondenten letten als eerste op landbouwminister, daarna Onderwijs en Handel

Aandelenstorm bedreigt regering
17 juni – Ik neem vandaag de openingskop van Bangkok Post letterlijk over want een storm is het en geen storm in een glas water. De smalle meerderheid van 4 zetels die de nieuwe regering (nu nog op de tekentafel) heeft, wordt bedreigd, wanneer de 41 parlementsleden beschuldigd van verboden aandelenbezit in een mediabedrijf geschorst, zoals partijleider Thanathorn, of gediskwalificeerd worden.
Die beschuldiging is geuit door parlementsleden van Future Forward (FFP), klaarblijkelijk uit wraak voor de jacht op Thanathorn. De FFP-ers baseren zich op een eerdere uitspraak van het hooggerechtshof waarbij een partijgenoot werd gediskwalificeerd – ook vanwege verboden aandelenbezit.
Het is een fraai staaltje van juridische haarkloverij omdat de desbetreffende parlementariërs alleen de aandelen op papier bezitten en niet in de praktijk. Hoe dat zit, legde ik eerder uit. Het aandelenbezit van Thanathorn is een geval apart, want daarbij gaat het om de vraag of hij ze tijdig van de hand heeft gedaan. Thanathorn zegt dat te kunnen bewijzen, maar de vraag is of de rechter dat bewijs accepteert.
Van de 41 parlementsleden komen 26 uit Palang Pracharath, 11 uit de Democraten en 1 elk uit Bhumjaithai, Action Coalition for Thailand, Chartpattana en Prachaphiwat.
Regering gaat zware tijd tegemoet
Politicoloog Yutthapporn, verbonden aan de Sukhothai Thammathirat Open University, zegt dat de regering een zware tijd tegemoet gaat, wanneer de rechter de petitie van de FFP-ers [waarin de beschuldiging wordt geuit] accepteert en de 41 parlementariërs schorst. [Moet je daarvoor politicoloog zijn om dat te kunnen bedenken?] Op de foto de FFP-ers met hun petitie.
Hij rekent voor dat de regeringsmeerderheid ineen schrompelt naar een minderheid van 213. Het Huis van Afgevaardigden kan dan geen quorum vormen. Bovendien worden enkelen van de 41 getipt als toekomstig kabinetslid, wat verder de stabiliteit van de regering ondermijnt.
Eventuele vrijspraak voor de 41 levert volgens Yutthaporn geen precedent op voor de zaak-Thanathorn, want die gaat over het tijdstip van aandelentransfer, zoals ik al hierboven schreef. Hij noemt wel drie andere vergelijkbare zaken waarin parlementsleden door het hooggerechtshof werden gediskwalificeerd omdat ze volgens het memorandum of association [zie mijn eerdere uitleg] verboden aandelen bezaten.
Yutthaporn verwacht niet dat het hooggerechtshof de 41 onmiddellijk zal schorsen. ‘Eerst zullen getuigen worden gehoord en bewijs onderzocht. Als de stabiliteit van de regering wordt beïnvloed, gebeurt het niet spoedig.’
Afgezien van de aandelenzaak denkt hij dat de regering minstens 2 jaar zal kunnen functioneren. De grondwet bijvoorbeeld voorziet erin dat de Senaat over de begroting meestemt, wanneer het Huis die niet binnen 150 dagen goedkeurt en een no-confidence vote (motie van wantrouwen) is slechts eenmaal per jaar toegestaan.
Een bron bij Bhumjaithai, een van de coalitiepartijen, zegt zich geen zorgen te maken over de smalle marge van de regering, want ‘a win is a win’. De regerings whips kunnen ervoor zorgen dat alle neuzen dezelfde kant opstaan.
Voormalig regerings whip Witthaya voorspelt dat de whips een zware tijd tegemoet gaan, maar de razor-thin meerderheid van de coalitie zal volgens hem geen instabiliteit veroorzaken. ‘Niemand wil dat het Huis ontbonden wordt. Ze [de parlementsleden] zullen allemaal komen om te stemmen. De regering should be fine het eerste jaar.’

Analyse: Wat te verwachten van het team Prayut?
17 juni – Pagina 3 opent met een analyse van Wassana Nanuam, redacteur militaire zaken, dus die moet wel over het leger gaan. En dat klopt [als een zere vinger]. Ze schrijft dat de strijdkrachten nog steeds nuttig kunnen zijn bij de bestrijding van foes (vijanden, volgens mijn woordenboek een verouderd woord).
Voor Prayut, als 29e premier van het land, blijft het leger zijn werktuig om een stabiele regering te handhaven en zijn visie voor het land te helpen bereiken. Dat zegt een bron dicht bij de premier. Wanneer Prayut en zijn kabinet zijn ingezworen, wordt de NCPO inclusief artikel 44 van de grondwet, het zogeheten dictator’s artikel, iets van het verleden, maar om dit te compenseren zal Prayut naar verwachting sterk leunen op de eenheid van de strijdkrachten, die de afgelopen vijf jaar een ‘good job’ hebben gedaan door hem te steunen.
De premier wordt dan ook getipt als minister van Defensie, waardoor hij nauw kan samenwerken met het leger en met name met legercommandant Apirat. Meer weten? Lees: What to expect from team Prayut.

17 juni
– Reuring aan het politieke front: twee groepen parlementsleden eisen een zetel in het nieuwe kabinet. In de Isaan eist een groep onder leiding van Ekkarat Changlao, voormalig manager van de Khon Kaen Teacher’s Cooperative tenminste twee posten. De groep wijst erop dat ze in Khon Kaen en Ubon Ratchathani 1,3 miljoen stemmen heeft gescoord die resulteerden in 19 parlementsleden voor de coalitie. Een ministerspost is noodzakelijk, want parlementsleden alleen hebben niet voldoende invloed om de ontwikkeling van het Noordoosten te stimuleren, aldus Ekkarat.
In het Zuiden roert een groep van 13 parlementsleden zich. Parlementslid Nipan uit Trang zegt dat de mensen in het Zuiden op hen stemden ‘omdat ze veranderingen willen’. ‘Tenzij parlementsleden uit het Zuiden deel uitmaken van het landsbestuur, verliezen we supporters [aan andere partijen in het Zuiden] daar Bhumjaithai en Democraten nu zetels in het kabinet hebben.’
De groep noemt ook al een kandidaat: Suchart Chanchotikul, voormalig lid van de National Reform Council. Vandaag opent de groep een kantoor in Bangkok en ’s middags bepaalt ze haar houding.

18 juni
• Oppositie zoekt steun van de bevolking voor wijziging grondwet

Rotte appels in kabinet bezorgen Prayut hoofdpijn
18 juni – Cabinet ‘image crisis’ kopt Bangkok Post  vandaag boven haar openingsartikel. Die crisis wordt veroorzaakt door enkele beoogde kabinetsleden die hun post door familieleden willen laten bekleden omdat ze zelf een ‘bedenkelijke’ achtergrond hebben. Hun verleden roept vragen op over het publieke image van het kabinet, waardoor Prayut – schrijft de krant –  is already feeling the heat over de samenstelling van zijn regering.
De krant noemt drie beoogde kabinetsleden die hun familieleden naar voren willen schuiven als proxy (stroman, waarnemer). Het is een nogal ingewikkeld verhaal over hun eigen verleden en dat van relaties die getipt worden om hun post te bekleden.
Ik licht er één voorbeeld uit: Bhumjaithai nomineerde eerder een parlementslid als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, die ervan verdacht wordt twee moordverdachten onderdak te hebben geboden. Hij heeft voorgesteld dat zijn jongere zuster in zijn plaats wordt benoemd. De partij zou daarmee akkoord zijn gegaan. De andere twee zijn parlementsleden voor Palang Pracharath en ook Bhumjaithai.
Afijn, als u van puzzelen houdt, moet u het verhaal maar zelf lezen (klik hier), want ik raakte al snel de draad kwijt. Zware kost als je net uit je bed komt.

Economic Avengers
18 juni – Pagina 3 opent met het bericht dat de Democraten hun ‘Economic Avengers’ team hebben gelanceerd. Het geesteskind van de nieuwe partijleider Jurin Laksanavisit bestaat uit tien personen met expertise op diverse terreinen zoals internationale economie, start-up bedrijven, beurshandel, sociale marketing en groene landbouw. Het gaat economische strategieën en beleid ontwikkelen voor groei in de e-handel en ter bevordering van hogere prijzen van landbouwproducten.
Op de startbijeenkomst gisteren zei adjunct-partijleider Prinn: ‘We kunnen niet een decent (fatsoenlijke, menswaardige) samenleving kopen, maar we kunnen er wel één bouwen. Dit is de denktank van de partij om de economie in de toekomst vooruit te stuwen.’ Voorts zei hij dat de groep, alvorens haar ideeën aan ministers voor te leggen, de bevolking zal raadplegen.
Een van de prioriteiten van de Wrekers is het bevorderen van e-handel om het inkomen van boeren te vergroten en hen meer concurrerend te maken. Het team gaat boeren coachen bij het zoeken naar nieuwe markten en het verhogen van de waarde van hun producten. Andere werkers worden geholpen om hun vakbekwaamheid te vergroten waardoor eveneens hun inkomen kan toenemen.

18 juni
– Lastpak Srisuwan, secretaris-generaal van de Association for the Protection of the Constitution, is weer op het oorlogspad. Wat bezielt die man toch? Hij beschuldigt adjunct-partijleider Nipon ervan dat hij destijds misbruik heeft gemaakt van zijn positie als hoofd van de PAO (Provinciale Staten) van Songkhla. Als dat waar is, komt Nipon niet in aanmerking voor een kabinetspost. Volgens Srisuwan worden enkele zaken al onderzocht door de NACC.
Nipon die door de Democraten is voorgedragen voor de post van minister van Sociale Zaken, ontkent Srisuwan’s beschuldigingen. Hij zegt in de beste belangen van de bevolking te hebben gewerkt. ‘Er was niets verkeerd aan de beslissingen die ik heb genomen.’

19 juni
• Oppositie vraagt in motie vorming commissie voor onderzoek naar selectie van senatoren

Prayut roeit met de riemen die hij heeft
19 juni – Premier Prayut geeft toe dat de samenstelling van het nieuwe kabinet mogelijk ‘minder dan perfect’ is omdat hij weinig kan doen aan de door de coalitiepartijen voorgestelde kandidaten. Oftewel: Je moet roeien met de riemen die je hebt, zoals het Nederlandse gezegde luidt.
Maar hij is niet helemaal machteloos, want wanneer kabinetsleden later niet gekwalificeerd blijken, heeft hij een reshuffle (portefeuillewisseling, vertaalt mijn woordenboek) als wapen. Aldus luidt zijn reactie op de kritiek, die de line-up heeft opgeroepen omdat enkele leden een bedenkelijk verleden hebben waardoor het publieke image van het kabinet wordt geschaad.
Prayut reageerde gisteren na het kabinetsberaad op de situatie die ik gisteren schetste in het bericht Rotte appels in kabinet bezorgen Prayut hoofdpijn. Hij zegt zijn juridisch team opdracht te hebben gegeven de kwalificaties van de voorgestelde kandidaten na te gaan. ‘De line-up van het kabinet moet eerst zijn afgerond. Later bekijken we wel wat we kunnen doen.’
Zoals bekend zijn vragen gerezen over de kwalificaties van enkele kandidaten. Sommigen zouden ‘invloedrijke figuren’ zijn [wat geen compliment is] en naar sommigen wordt onderzoek gedaan door de National Anti-Corruption Commission (NACC). Als gevolg daarvan zullen sommige kandidaten familieleden naar voren schuiven om namens hen hun toegekende post te bemannen, aldus een bron.
Het artikel noemt als voorbeeld de Bhumjaithai-kandidaat voor de post van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (zie het bericht van gisteren) en adjunct-partijleider Nipon (Democraten), die zijn positie als PAO-voorzitter in Songkhla destijds zou hebben misbruikt.
Verder worden enkele toekomstige kabinetsleden beschuldigd van verboden aandelenbezit in mediabedrijven. Het artikel noemt twee ministerskandidaten van de Democraten en de Action Coalition for Thailand. Maar beiden zouden hun aandelen al tijdig hebben overgedragen.
De parlementariërs in het Noordoosten en Zuiden die eerder kabinetsposten eisten, roeren zich niet meer sinds hen enkele junior positions zijn beloofd zoals staatssecretaris of ministersadviseur. Het zijn niet alleen kinderhanden die snel gevuld zijn om een bekende uitdrukking aan te halen.

Pheu Thai dringt aan op onderzoek naar Senaat
19 juni – Pagina 3 opent met het bericht dat de oppositie whips gisteren hebben besloten een ‘urgente’ motie in te dienen met het verzoek een commissie te vormen die onderzoek gaat doen naar het controversiële selectieproces van de Senaat.
De motie is al ondertekend door alle Pheu Thai parlementsleden en wordt nog ter ondertekening voorgelegd aan de andere oppositiepartijen. Pheu Thai secretaris-generaal Phumtham hoopt dat de motie nog deze week kan worden behandeld.
Olie op het vuur is vorige week gegooid door vice-premier Wissanu die heeft gezegd dat de bevolking niet alle details hoeft te weten van het selectieproces. Volgens hem was het niet nodig de vorming van het panel van tien leden plus hun namen te publiceren in de Royal Gazette omdat het panel op basis van een NCPO-order is gevormd en niet een wet.
De oppositie whips zijn ook van plan premier Prayut het vuur na aan de schenen te leggen tijdens de gezamenlijke vergadering van Huis en Senaat waarop de regeringsverklaring wordt afgelegd. Ze zetten vraagtekens bij zijn geschiktheid als premier.

20 juni
• Woordvoerder Pannika (Future Forward) maakt excuses in parlement voor ‘ongepaste’ foto uit 2010; ze maakt zich zorgen over de hate speech op de sociale media, die haar tot een politiek doelwit heeft gemaakt
• In de opening van pagina 3 meldt de krant dat House Speaker Chuan het plannetje van de oppositie torpedeert om een debat te wijden aan het controversieel geachte selectieproces voor de Senaat. Hij zegt dat het Huis niet bevoegd is de kwalificaties van de senatoren te onderzoeken.

Palang Pracharath meet met twee maten
20 juni – Dat meten met twee maten in Thailand eerder regel dan uitzondering is, weten de vaste lezers van mijn rubriek al lang. Wie geld heeft en/of invloedrijke connecties kan zich veel veroorloven en heeft weinig te vrezen.
Een voorbeeld daarvan vormt het bericht dat Palang Pracharath het Constitutionele Hof gaat vragen de 27 PPRP-parlementsleden die door parlementsleden van de oppositie zijn beschuldigd van verboden aandelenbezit in mediabedrijven, niet te schorsen.
Ja, u leest het goed. Ik zou zeggen: gelijke monniken, gelijke kappen, want FFP partijleider Thanathorn is wel geschorst als parlementslid, maar zo lopen de hazen nu eenmaal in Thailand.
De 27 maken deel uit van een groep van 41 die verboden aandelen zouden hebben bezeten toen ze zich kandidaat stelden voor het parlement. De overigens zijn lid van andere partijen.
Volgens Thossapol Pengsom, hoofd van het juridisch team van PPRP, zijn de beschuldigingen tegen de 41 en Thanathorn niet vergelijkbaar. De zaak Thanathorn is door de Kiesraad aan het Hof voorgelegd, nadat lastpak Srisuwan bij de Kiesraad had geklaagd; de onderhavige zaak is vervat in een petitie die via de House Speaker naar het Hof is gestuurd. Nou ja, je moet toch wat om je vriendjes te beschermen.
Dat Thanathorn en zijn partij Future Forward moeten hangen, weten we al lang. De kritiek op woordvoerder Pannika is de laatste strop die in gereedheid is gebracht. Pannika heeft gisteren in het parlement haar excuses aangeboden voor de controversiële foto op Facebook uit 2010.
Ja, ook het verleden van FFP-ers is niet veilig voor de jagers en dat is niet alleen Srisuwan. Op Facebook, het rioolputje van de samenleving, wemelt het van hate speech. De partij zou communistische sympathieën hebben, Pannika is niet langer in welkom in Thailand om twee reacties te noemen.

Kort Nieuws donderdag 20 juni
– De truc om familieleden naar voren te schuiven ter vervanging van kandidaat-ministers met een bedenkelijk verleden is van de baan, want in de de kabinetssamenstelling kunnen geen veranderingen meer worden aangebracht. Volgens vice-premier Wissanu buigt de premier zich thans over de lijst met ingeleverde namen. De coalitiepartijen is meegedeeld dat ‘de lijst niet langer wordt gewijzigd’.
Een van de genoemde kandidaat-ministers  was Chada Thaiseth uit Uthai Thani. Hij zou zijn jongere zuster Manaya in zijn plaats hebben voorgesteld als staatssecretaris van Landbouw. Gisteren zei hij tevreden te zijn om te dienen als parlementslid, hij respecteerde de beslissing [?] die de partijleiding had genomen.
Beschuldigingen dat hij een ‘invloedrijk figuur’ is [wat bepaald geen compliment is] wuifde hij weg met ‘Ik ben niet treurig dat ik zo gezien wordt. Dat is het probleem van degenen die me villen, niet mijn probleem.’ (Zie verder het bericht van 18 juni: Rotte appels in kabinet bezorgen Prayut hoofdpijn)

21 juni
• Palang Pracharath vraagt Constitutionele Hof mediazaak tegen haar parlementsleden af te wijzen
• 23 netwerken maken gebruik van initiatiefrecht om 35 orders van de NCPO te laten intrekken

House Speaker waarschuwt ondeugende parlementsleden
21 juni – ‘Maak het parlement niet te schande en zorg ervoor dat degenen die op je stemden, dat niet betreuren.’ Als een strenge schoolmeester heeft House Speaker Chuan Leekpai gisteren de 500 nieuwe parlementariërs gewaarschuwd zich netjes te gedragen en niet het wangedrag van de wetgevers van het verleden te herhalen.
Zijn waarschuwing gold met name de parlementsleden die in het parlement waren teruggekeerd en zich in het verleden hadden misdragen. Hij zei dat Thai Airways International en Nok Air in brieven aan het parlement hadden geklaagd dat volksvertegenwoordigers bijvoorbeeld te laat bij de gate arriveerden waardoor de vlucht werd vertraagd of hun ticket niet hadden betaald.
Hij noemde ook het feit dat ze hun medewerkers gratis laten reizen op treinen en bussen, alhoewel dit alleen is toegestaan in gezelschap van hun parlementslid. ‘Dit mag niet gebeuren’, sprak Chuan op strenge toon. ‘Wanneer de zittingsperiode van dit Huis is geëindigd, hoop ik dat niemand het parlement zal vragen openstaande rekeningen te betalen.’
Voorts drong Chuan er bij de nieuwe parlementsleden van de coalitiepartijen op aan geen vergaderingen te missen waarop belangrijke wetten worden besproken, zoals de begrotingswet. Dit is van belang omdat de coalitie een kleine meerderheid heeft. ‘De nieuwe regering zal niet overleven wanneer ze stemmen voor deze wetten verliest.’
Als laatste drong hij er bij de parlementariërs op aan de vragen voor een interpellatie zorgvuldig te formuleren. Leden die al vragen hebben ingeleverd, krijgen het verzoek ze te herschrijven. ‘Interpellaties dienen te gaan over belangrijke nationale zaken, niet over lokale problemen want die kunnen door lokale bestuursorganen behandeld worden.’

21 juni
– Ook pagina 3 opent met een bericht dat ik al vermeldde in Nieuws van de website. 23 burgergroepen, geleid door Internet Dialogue on Law Reform (iLaw) zijn een campagne begonnen voor de intrekking van 35 orders van het regime, die volgens hen in strijd zijn met de mensenrechten en democratische principes.
Een petitie met dat verzoek hebben ze gisteren overhandigd aan House Speaker Chuan Leekpai. Het verzoek gaat vergezeld van 13.409 handtekeningen, die sinds begin vorig jaar zijn verzameld en maandag worden ingeleverd. Dat aantal is voldoende om gebruik te maken van het initiatiefrecht en een voorstel in het Huis van Afgevaardigden in stemming te brengen de orders te schrappen.
Zondag wordt aan de Thammasat universiteit, campus Tha Prachan, een seminar gehouden om bekend te maken om welke orders het gaat die op basis van artikel 44 van de interim-grondwet zijn gegeven. De politieke partijen Future Forward, Prachachart, Pheu Thai en Seri Ruam Thai ondersteunen de petitie en zijn zondag aanwezig.
– Partijleider Thanathorn (Future Forward) heeft het Constitutionele Hof gevraagd om 14 dagen uitstel voor het indienen van zijn verdediging in de aandelenzaak. Het is de tweede keer sinds hij door het Hof is geschorst als parlementslid dat Thanathorn om uitstel vraagt. BP kauwt de voorgeschiedenis weer na, ik ga ervan uit dat mijn vaste lezers nu wel weten waar de zaak om draait.
– Pheu Thai woordvoerder Ladawan heeft gisteren Palang Pracharath bekritiseerd omdat ze van plan is het Hof te vragen haar 27 parlementsleden die van hetzelfde zijn beschuldigd als Thanathorn, niet te schorsen. Ladawan noemt dat oneerlijk ten opzichte van Thanathorn. Maar PPRP-woordvoerder Thanakorn zegt dat die zaken niet vergelijkbaar zijn.

Aandelenzaak leidt tot wraakacties
22 juni – De leukste kop vandaag luidt Tit-for-tat shares row gathers pace boven het openingsartikel van pagina 3, te vertalen als: leer om leer, oog om oog tand om tand. Het beschrijft de actie van Palang Pracharath (PPRP) het Constitutionele Hof volgende week te vragen om een oordeel over de geschiktheid van 27 PPRP-parlementsleden die de regels met betrekking tot het bezit van aandelen in mediabedrijven zouden hebben overtreden.
De actie kan gezien worden als een wraakactie gericht op Pheu Thai, die daarvan 41 parlementsleden van de coalitiepartijen [waaronder de 27 PPRP-ers] heeft beschuldigd en vorige week het Hof (via de House Speaker) heeft ingeschakeld.
En die actie kan weer gezien worden als een vergeldingsactie voor het besluit van de Kiesraad om partijleider Thanathorn (Future Forward) te beschuldigen van verboden aandelenbezit, toen hij zich kandidaat stelde voor het Huis van Afgevaardigden. De Kiesraad liet er geen gras over groeien en speelde de zaak door naar het Constitutionele Hof, dat Thanathorn heeft geschorst als parlementslid totdat de zaak voorkomt.
Future Forward heeft het Hof gevraagd beide zaken over één kam te scheren: Thanathorn is geschorst, dus de 41 parlementsleden dienen ook geschorst te worden. Maar – let op mijn woorden – dat gebeurt vast niet want in Thailand wordt gemeten met twee maten. Ik heb het al eerder geschreven: Thanathorn en Future Forward moeten hangen en de coalitie onder leiding van Prayut wordt de hand boven het hoofd gehouden.

Oprotten, zeggen leerlingen tegen ‘ondankbare’ landgenoten
22 juni – Thai die hun vaderland en zijne majesteit de koning niet dankbaar zijn, dienen op te rotten [mijn woordkeus], zeggen leerlingen die deelnemen aan het Ror Dor programma, een militaire training die ze tijdens hun schoolopleiding volgen zodat ze worden vrijgesteld van de militaire dienstplicht.
De leerlingen zeiden dat volgens legercommandant Apirat toen hij met 62 leerlingen van 19 scholen in Bangkok en buurprovincies sprak. ‘Dat zijn hun woorden’, aldus Apirat. ‘De Thaise traditie is geworteld in een sterke relatie van de monarch en het volk.’
Alhoewel geen specifieke zaak werd genoemd, is wel duidelijk dat de leerlingen doelden op woordvoerder Pannika van Future Forward die onder vuur ligt vanwege oude foto’s van haar uit 2010, waarop ze naar een foto van koning Bhumibol kijkt, terwijl een klasgenoot naar de foto wijst. Schijnt een doodzonde te zijn. Pannika heeft in het parlement haar excuses aangeboden.

22 juni
Pheu Thai gaat proberen bepaalde wetten die van kracht zijn geworden onder het militaire bewind, te veranderen, zegt PT-parlementslid Suthin voor Maha Sarakham. De desbetreffende wetten zijn volgens PT onbillijk. De oppositie gaat amendementen voorstellen en de betrokken ambtelijke diensten vragen de wetten te herschrijven.
Twee wetten die de gram van PT hebben gewekt, zijn de wet die regels bevat voor de NACC en de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden. Het lijkt erop, zegt Suthin, dat de nieuwe coalitieregering onder leiding van Palang Pracharath voordeel wil behalen uit deze wetten om op de lange termijn te overleven. Het bericht noemt enkele details, maar die laat ik gemakshalve weg.

23 juni
• New Dems groep ontbonden na vertrek van zes leden uit protest tegen aansluiting bij PPRP-coalitie

23 juni
De Supreme Administrative Court oordeelt dinsdag of een petitie tegen de Senaat in behandeling wordt genomen. Het verzoekschrift is ingediend door een groep van 34 personen die zich Thai Citizens of the Nation noemen. Ze menen dat het panel dat de senatoren heeft gekozen, illegaal was, omdat de tien leden politiek niet neutraal zijn, zoals voorgeschreven door de wet.
De groep kreeg in maart geen gehoor bij de Central Administrative Court, die zei niet bevoegd te zijn te oordelen over grondwettelijke kwesties. De zaak, oordeelde de lagere bestuursrechtbank, heeft niets te maken met het uitoefenen van bestuurlijke autoriteit of bestuurlijke zaken.
Ook voormalig Thai Raksa Chart lid Ruangkrai heeft de kwestie aangesneden. Hij leverde woensdag een petitie in bij het kantoor van de procureur-generaal (OAG) met het verzoek de senaatsselectie voor te leggen aan het Constitutionele Hof. Zijn kritiek luidt dat de benoeming van het selectiepanel niet bekend is gemaakt middels een publicatie in de Royal Gazette.
Ruangkrai wil ook dat het Hof 194 van de 250 senatoren diskwalificeert. Dat zijn de senatoren die rechtstreeks benoemd zijn door de NCPO. Wanneer het OAG de zaak niet doorstuurt, stapt Ruangkrai zelf naar het Hof.
– Het tweede politieke bericht meldt dat de Chartpattana Patty (3 zetels) de leidende partij van de coalitieregering Palang Pracharath (PPRP) heeft opgeroepen zich aan haar belofte te houden over een kabinetszetel voor de partij.
De partij vreest, aldus berichten, dat partijleider Tewan naast de pot pist en geen staatsscretaris van Industrie wordt met als reden dat hij een van de 41 parlementsleden is, die beschuldigd zijn van verboden aandelenbezit, dus mogelijk geschorst wordt [net als Thanathorn].
Tewan zegt zich geen zorgen te maken omdat hij nooit een mediabedrijf heeft gerund. Secretaris-generaal Dol maakt zich ook geen zorgen. Hij vertrouwt erop dat PPRP de afspraak nakomt, die zal helpen de stabiliteit van de regering te verzekeren.

24 juni
• Nida Poll: Politici hebben na de verkiezingen alleen maar gestreden om kabinetsposten, vindt 46 pct
• Suan Dusit Poll: Somkid aan top van lijst met kandidaat-ministers bij 42,1 pct van de respondenten

24 juni
– Het oppositieblok onder leiding van Pheu Thai gaat woensdag en donderdag drie ministers van het kabinet het vuur na een schenen leggen in een interpellatiedebat. Dat zijn de ministers Arkhom (Transport), Grisada (Landbouw) en de minister van Onderwijs, die onlangs werd benoemd tot senator. Prayut beslist wie namens hem het woord voert.
Behalve te interpelleren zullen enkele parlementsleden ook moties indienen, onder andere over de ingezakte prijzen voor agrarische producten.
Premier Prayut maakte gisteren bekend dat de samenstelling van het 35 ministers tellende nieuwe kabinet afgerond is en deze maand voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de koning.
– Pagina 3 opent met een interview met Thammanat Prompao, voorheen lid van Pheu Thai maar overgelopen naar Palang Pracharath. Hij is de hoofd-onderhandelaar van PPRP. Vorige week was hij in het nieuws omdat Prayut hem gevraagd had met PPRP parlementsleden in het Zuiden en Noordoosten te praten, die ministersposten hadden geëist.
Thammanat toonde zich een bekwaam onderhandelaar. Hij paaide hen met de belofte dat ze een staatssecretariaat zouden krijgen of een adviseurspost van een minister. In het interview vertelt hij dat zijn oefeningen met een hula hoop, die hij elke avond doet, hem helpen problemen te lijf te gaan.
‘Een hoop die rond het lichaam draait zonder te vallen lijkt op de manier waarop we problemen en zorgen in het leven hanteren.’
Kampioen petities indiener Srisuwan overhandigt woensdag een brief aan het secretariaat van het Huis van Afgevaardigden met het verzoek een onderzoek in te stellen naar woordvoerder Pannika (Future Forward) over een controversiële post op Facebook.
Hij zegt dat het reglement van orde voorziet in de vorming van een commissie wanneer een parlementslid zich misdraagt. Het is de tweede keer dat Srisuwan zijn pijlen richt op Pannika, want eerder vroeg hij de NACC een onderzoek in te stellen.
De post uit 2010 toont een foto waarop Pannika tijdens haar graduatie als bachelor toekijkt terwijl een vriendin naar een foto van Bhumibol wijst en dat schijnt een doodzonde te zijn.

25 juni
Taxichauffeurs in Bangkok putten hoop uit toezegging van Bumjaithai voor steun

Petitie, petitie, petitie
25 juni – Partijleider Thanathorn (Future Forward) krijgt geen verder uitstel van het Constitutionele Hof om zijn verdediging in de aandelenzaak, waarin hij is verwikkeld, voor te bereiden. Volgens een bron heeft het Hof zijn verzoek voor nog eens 15 dagen uitstel afgewezen omdat hij eerder al een uitstel van 30 dagen kreeg.
Time runs out for Thanathorn kopt de krant boven het openingsartikel dat behalve deze vaststelling gewijd is aan alle overige aandelenzaken – het zijn er inmiddels een kleine honderd. De laatste is aanhangig gemaakt door Palang Pracharath (PPRP). De partij beschuldigt 55 parlementsleden van de oppositie van verboden aandelenbezit in mediabedrijven. Dat lijkt een wraakactie voor de eerdere actie van de oppositie die 41 parlementsleden, waaronder 27 van PPRP,  aan de schandpaal heeft genageld.
Wanneer het Constitutionele Hof, zoals het bij Thanathorn heeft gedaan, ze allemaal schorst, leidt dit tot een gevoelige aderlating voor het Huis van Afgevaardigden dat dan bijna honderd van de vijfhonderd parlementsleden mist, maar volgens vice-premier Wissanu kan het parlement normaal blijven functioneren.
Intussen heeft de ruzie over vermeend verboden aandelenbezit nu ook de Senaat bereikt. Pheu Thai juridisch expert Ruangkrai heeft gisteren in een petitie de Kiesraad gevraagd onderzoek te doen naar 21 senatoren. Een van hen heeft al teruggeslagen en aangekondigd Ruangkrai zowel civiel- als strafrechtelijk aan te zullen pakken.
Het is allemaal in maart begonnen met de zaak tegen Phubet Henlod, kandidaat voor FFP in Sakon Nakhon, die door het Constitutionele Hof is gediskwalificeerd vanwege aandelenbezit in Mars Engineering & Service Partnerschip Ltd. Het Hof baseerde zich uitsluitend op de vermelding van media-activiteiten in het zogeheten Memorandum of Association.

Bhumjaithai heeft slappe knieën
25 juni – De demonstratie van dertig van de 80.000 taxichauffeurs die in Bangkok werkzaam zijn, heeft de belofte van Bhumjaithai opgeleverd dat de partij hen compensatie zal bieden vanwege de concurrentie door de ride-hailing service Grab.
Adjunct secretaris-generaal Supachai heeft dat gisteren toegezegd toen ze het hoofdkantoor van de partij bezochten om hun grieven te ventileren.  Maar er zit wel een addertje onder het gras, want voorwaarde is dat Bhumjaithai, die een voorstander is van legalisering, het ministerie van Transport krijgt. Naar verluidt zou partijleider Anutin zowel de post van minister als die van staatssecretaris hebben geëist.
Ik schreef het gisteren al: taxichauffeurs hebben het aan zichzelf te wijten dat Grab het beter doet. Bij die dienst bestellen klanten via een app een taxi. De taxi arriveert op het afgesproken tijdstip, de ritprijs ligt vast en de wagens zijn over het algemeen nieuwer, schoner en in betere conditie. Dit in tegenstelling tot de ‘gewone’ taxi’s waarvan chauffeurs (soms, vaak?) klanten weigeren en de taximeter niet willen aanzetten.
De chauffeurs deponeerden voorafgaand aan hun bezoek aan Bhumjaithai vier eisen bij het Department of Land Transport: 1 compensatie wanneer Grab gelegaliseerd wordt, wat het voornemen van het DLT is, 2 juridische actie tegen de huidige ride-sharing chauffeurs [ook van Uber die met particuliere wagens rijdt?], 3 herziening van het taxi OK-programma dat is opgezet om de concurrentie het hoofd te bieden en 4 verhoging van de tarieven.
Ook motortaxibestuurders kwamen gisteren in actie, want zij worden op de nek gezeten door GrabBike. Ze leverden een brief aan de regering in, waarin ze om verduidelijking van het voorgenomen beleid vragen.

25 juni
– Zouden ze allemaal geteld worden: de 13.409 handtekeningen die de afgelopen anderhalf jaar zijn verzameld ter ondersteuning van een initiatief wetsvoorstel om 35 orders van de NCPO in te trekken? Dat is de wens van een netwerk van burgergroepen onder leiding van Internet Dialogue on Law Reform (iLaw). Gisteren werden de dozen met handtekeningen overhandigd aan de House Speaker. Voor een initiatief wetsvoorstel zijn minimaal 10.000 handtekeningen vereist.
Het netwerk zegt over de gewraakte orders dat ze inbreuk maken op de individuele rechten van mensen, vrijheid van pers, rechten met betrekking tot de rechtsgang, gemeenschapsrechten en het milieu schaden. De volgende stap van iLaw is om te lobbyen bij politieke partijen zodat ze het wetsvoorstel steunen.
Future Forward heeft al haar steun toegezegd. Ze gaat een motie indienen met het verzoek een commissie te vormen die alle NCPO-orders en hun gevolgen gaat bestuderen.
– Chartpattana (3 zetels) wordt mogelijk niet gevraagd in het nieuwe kabinet plaats te nemen, alhoewel directeur Chalitrat, die op 14 juni een bezoek bracht aan het Government House, partijleider Tewan zou hebben voorgesteld. Maar waarom de partij buiten de boot valt, vermeldt het het bericht niet, behalve dat volgens een bron een partij minimaal vijf zetels moet hebben om in aanmerking te komen voor een kabinetspost.
– Het bestuur van Palang Pracharath vergadert vandaag over de vraag of de vijf kandidaten die ze heeft voorgedragen voor een kabinetspost, hun zetel in het Huis moeten opgegeven. Dat mag, maar hoeft niet. Volgens een bron gaat het onder anderen om adjunct-partijleider Nattapol en regeringswoordvoerder Buddhipongse. ‘Het is niet nodig dat ze als parlementslid werken om met de coalitiepartners te overleggen’, zegt de bron.

26 juni
• Democraten twijfelen of hulp aan schuldenaren van loan sharks echt is; Prawit in zijn wiek geschoten
• Supreme Administrative Court wijst verzoek om uitspraak over legitimiteit selectie senaat af; ligt buiten haar werkingssfeer

Aandelenzaak: Vandaag barst de bom – of niet
26 juni – Het Constitutionele Hof beslist vandaag of het de petitie tegen 41 parlementsleden in behandeling neemt, die door de oppositie zijn beschuldigd van overtreding van de regels voor aandelenbezit in mediabedrijven.
Wanneer het Hof consequent is, worden ze net als partijleider Thanathorn (Future Forward) geschorst als parlementslid totdat de zaak voorkomt, maar ik vrees dat de rechters wel een juridisch slimmigheidje zullen vinden om dat niet te doen want dan verliest de nieuwe (nog niet ingezworen) regering haar overigens minieme meerderheid.
Het Hof buigt zich vandaag ook over een verzoek van Thosapol Pengsom, hoofd van het juridisch team dat de (27) PPRP-kandidaten van de 41 verdedigt, om de petitie af te wijzen. Volgens hem is de petitie niet correct opgesteld waardoor ze in strijd is met de procedures van het Hof [geen details].
Secretaris-generaal Piyabutr (Future Forward) zei gisteren dat Thanathorn klaar is om zich te verdedigen alhoewel het Hof geweigerd heeft hem opnieuw uitstel te verlenen voor de voorbereiding van zijn verdediging. Piyabutr meent dat de uitspraak van het Hof in de zaak tegen de 41 een precedent kan scheppen voor Thanathorn’s zaak.
Hij wijst er verder op dat de beschuldiging tegen de 41 gebaseerd is op ‘degelijk bewijs’, dit in tegenstelling tot de petitie van de Kiesraad tegen Thanathorn die slechts gebaseerd is op informatie van een nieuwsagentschap.
Inmiddels liggen ook senatoren onder vuur wegens vermeend verboden aandelenbezit. Vice-premier Prawit die het panel voorzat dat de senatoren heeft gekozen, erkent dat het panel niet heeft gecontroleerd of ze (verboden) aandelen bezaten. Mochten ze gediskwalificeerd worden, dan kunnen ze vervangen worden door kandidaat-senatoren van de reservelijst.

Kabinet is bijna klaar, verzekert Prayut
26 juni – Premier Prayut heeft gisteren de verzekering gegeven dat eeen nieuwe regering midden volgende maand gevormd is en in de startblokken staat. Thans wordt het doopceel gelicht van de door de politieke partijen voorgestelde kandidaat-ministers om na te gaan of ze een brandschoon verleden hebben.
Na Prayut’s terugkeer van de G20 top in Japan (27-29 juni) gaat de lijst met 35 namen naar de koning ter ondertekening. Of Prayut partijleider wordt van Palang Pracharath, zoals berichten suggereren, wilde hij niet zeggen. ‘Waarom? Maakt het wat uit of ik het doe of niet doe?’
Een bron in de Chartpattana partij zegt dat partijadviseur Suwat met PPRP-leiders onderhandelt over een ministerspost voor partijleider Tewan. Naar verluidt zou de partij, die drie zetels in het Huis van Afgevaardigden heeft, buiten de boot vallen en zou de desbetreffende post naar de NCPO gaan.
Bhumjaithai partijleider Anutin ontkent berichten dat de partij haar ministeriële line-up heeft gewijzigd. Hij zegt dat alle kandidaten geschikt zijn voor hun post en het beleid van de partij kunnen uitvoeren.
Vice-premier Prawit wil niet zeggen of hij deel gaat uitmaken van het nieuwe kabinet. Naar verluidt zou hij het rustiger aan wllen doen door te opteren voor een adviseursfunctie.

Vice-premier Prawit heeft uitgehaald naar adjunct-partijleider Nipit (Democraten) naar aanleiding van diens commentaar op de regeringshulp aan slachtoffers van loan sharks. De geldwoekeraars  verstrekken leningen tegen hoge rentes en maken zich meester van onderpanden, wanneer de schuldenaren niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.
Prawit was aanwezig bij een aantal gelegenheden waarop de slachtoffers hun grondaktes die ze als onderpand hadden ingebracht, terugkregen, maar Nipit vermoedt dat dit geënsceneerd is door de politie to please a senior figure in exchange for promotions.
Prawit zei gisteren dat alle teruggegeven grondaktes echt waren en geverifieerd kunnen worden. Nipit moet verantwoording nemen voor zijn commentaar, zei hij toen hem gevraagd werd of hij van plan was juridische actie tegen Nipit te nemen.
– Parlementsleden van de oppositie slijpen hun messen voor de zitting van het Huis van Afgevaardigden vandaag, waarin het voortgangsrapport wordt besproken over de invoering van het nationaal hervormingsplan en het 20-jaren strategieplan.
De whips van zeven partijen hebben besloten elke drie maanden 5 tot 6 uur te besteden aan het rapport, nog afgezien van interpellaties. Pheu Thai claimt 150 minuten, Future Forward 100 minuten en de overige tijd wordt verdeeld onder hun oppositiepartners.
Pheu Thai parlementslid Jirayu zegt dat de oppositie het strategieplan als niets anders dan misleiding ziet en dat het daarom geschrapt dient te worden. Bij de hervormingsvoorstellen wordt onder andere gediscussieerd over rechtspraak en mediavrijheid, twee gebieden waarop geen enkele voortgang is gemaakt, aldus PT woordvoerder Ladawan.
FFP secretaris-generaal Piyabutr zegt dat hoewel het Huis niet stemt over het rapport, parlementsleden de twee plannen, die zonder inspraak van de bevolking tot stand zijn gekomen, scherp onder de loep zullen nemen.

27 juni
• Aandelenzaak: Constitutionele Hof accepteert petities tegen 32 parlementsleden, geen schorsing, tegen 9 afgewezen
• Een bericht meldt de reactie van partijleider Sereepisuth op berichten over de arrestatie van een van zijn partijleden wegens drugshandel. ‘Ben ik niet voor verantwoordelijk. Is een persoonlijke kwestie.’
Hij erkent dat bij de selectie van parlementskandidaten niet is nagegaan of ze een strafblad hebben. Het desbetreffende lid stond op een onverkiesbare plaats op de partijlijst.

Aandelenzaak: Geen schorsing voor parlementsleden
27 juni – De gedachte dat in de zaken tegen Thanathorn en de 41 door de oppositie beschuldigde parlementsleden met verschillende maten wordt gemeten, ligt voor de hand, maar hem hard maken valt niet mee, want het Constitutionele Hof zegt op basis van ingeleverde documenten dat beide zaken niet vergelijkbaar zijn.
Bangkok Post opent vandaag met het bericht dat het Hof besloten heeft de 41 parlementsleden niet te schorsen als parlementslid – dit in tegenstelling tot Thanathorn, de partijleider van Future Forward, die wel geschorst is. Negen ontspringen zelfs de dans want die gaan volgens het Hof vrijuit. Dus blijven 32 over waarover het Hof zal beslissen of ze de regels ten aanzien van aandelenbezit in mediabedrijven hebben overtreden.
De krant geeft de motivering van het Hof uitgebreid weer, maar die moet u zelf maar lezen als u wil weten in welke juridische bochten het Hof zich wringt om het verschil in behandeling te onderbouwen (klik hier).
Ik durf wel te gissen dat uiteindelijk de 32 worden vrijgesproken en Thanathorn wordt veroordeeld , want zijn partij wordt door supporters van de door Palang Pracharath gevormde coalitieregering met Prayut als premier gehaat en zelfs beschuldigd van communistische sympathieën en majesteitsschennis.

‘Hervormingsplan is pleister op een houten been’
27 juni – De oppositiepartijen hebben gisteren tijdens een debat in het Huis van Afgevaardigden geen spaan heel gelaten van het nationaal hervormingsplan. De regering kan niet duidelijk maken, zeggen ze, hoe het plan ten goede komt aan de bevolking, nadat de afgelopen vijf jaar 1,7 miljard is uitgegeven. Sommige projecten waren niet meer dan het ‘routinewerk’ van overheidsdiensten; ze waren geen nieuwe pogingen om het land te ontwikkelen. De bulk van het geld is besteed aan de vorming van twee hervormingsraden en elf hervormingscommissies.
De partijen noemen de hervormingspogingen window dressing, waarvoor ik als vertaling vond: politieke show, decoratie, rad voor de ogen, praatjes, pleister op een houten been, flattering. Nou, daar is geen woord Spaans bij. Het plan werd op 6 april vorig jaar gelanceerd en wordt aldus secretaris-generaal Thotsapon van de NESDC momenteel aangepast, voordat verdere actie wordt ondernomen. Polici, waaronder ook uit het regeringskamp, schudden hun hoofd in teleurstelling toen ze dit hoorden.
Pheu Thai parlementslid Chonlanan uit de provincie Nan zei dat 14.685 banen op elf ontwikkelingsterreinen, zoals politieke, economische en sociale kwesties, helderheid en voortgang missen hoewel er al vijf jaar over gebrainstormd is. Hij zei gehoord te hebben dat de regering consultants wil huren om wetten te veranderen, wat hij geldverspilling noemde omdat het werk ook door ambtenaren kan worden gedaan.
Verder diende Chonlanan met de steun van 101 parlementsleden een petitie in bij de House Speaker met het verzoek het Constitutionele Hof te vragen om te oordelen over Prayut’s geschiktheid als premier. Chonlanan meent dat Prayut’s status als NCPO-hoofd in strijd is met de grondwet.

27 juni
Bhumjaithai parlementslid Weerasak zegt naar aanleiding van berichten dat Prayut hem ongeschikt acht als kabinetslid, dat hij wel degelijk gekwalificeerd is voor een kabinetspost.
Weerasak, die getipt wordt als staatssecretaris van Handel, zegt dat hij is vrijgesproken van de beschuldiging als zou hij illegaal gebruik hebben gemaakt van Sor Por Kor land, gronden die exclusief bestemd zijn voor uitgifte aan landloze boeren.
Bhumjaithai steunt hem. Wanneer hij niet gekwalificeerd zou zijn, had partijleider Anutin hem niet voorgedragen voor de functie, zegt Weerasak. Anutin meent dat de Bhumjaithai kandidaten voor kabinetsposten niet door de premier zullen worden afgewezen, omdat de partij hun achtergrond grondig heeft gecontroleerd. ‘Niettemin heeft de premier het laatste woord’, aldus Anutin. De partij heeft zeven personen voorgedragen, maar wie dat zijn, is niet bekend gemaakt.
– Nog meer politiek geneuzel. Een bron bij Palang Pracharath zegt dat de partij mogelijk een kabinetszetel afstaat aan de Chartpattana partij. Naar verluidt zou partijleiderTewan, die is getipt voor de functie van staatssecretaris van Industrie, geen kans maken op de functie omdat hij verwikkeld is in de aandelenzaak.

28 juni
• Palang Pracharath parlementsleden vragen Constitutionele Hof om uitspraak over bezit media-aandelen van 33 oppositieleden, de meesten van Future Forward

Hof krijgt steun; aandelenzaken zijn niet identiek
28 juni – Evenals gisteren opent Bangkok Post vandaag met de aandelenzaken waarin partijleider Thanathorn (Future Forward) en 32 parlementsleden van de coalitie zijn verwikkeld. De krant laat drie academici aan het woord die het besluit van het Hof om de 32 niet te schorsen – dit in tegenstelling tot Thanathorn – kunnen billijken.
Ze vinden niet dat het Hof met twee maten meet omdat beide zaken verschillend zijn. De zaak tegen Thanathorn is aangedragen door de Kiesraad die op basis van eigen onderzoek bewijs zou hebben gevonden dat Thanathorn nog aandelen bezat in een mediabedrijf toen hij zich kandidaat stelde voor het parlement.
Maar de zaak tegen de 32 (aanvankelijk 41, maar over 9 zei het Hof dat er geen gronden waren om de beschuldigingen te staven) bereikte het Hof via de House Speaker; ze was aangespannen door parlementsleden van de oppositie maar enig onderzoek door een dienst of bewijs ontbrak.
Het hof besloot daarom de 31 niet te schorsen. De geciteerde academici wijzen er evenwel op dat ze niet ‘out of the woods’ (buiten gevaar) zijn. Ze kunnen later alsnog geschorst worden wanneer uit onderzoek van het Hof blijkt dat er voor de beschuldigingen gerede gronden zijn.
In een reactie op het besluit van het Hof heeft secretaris-generaal Piyabutr van Future Forward de bevolking opgeroepen de zaak tegen de 31 parlementsleden scherp in de gaten te houden.
De drie geciteerde academici zijn juridisch expert Jade Donavanik, voormalig adviseur van de grondwetcommissie; Wanwichit Boonprong, politicoloog aan de Rangsit universiteit, en Satithorn Thananitichote, directeur van het Office of Innovation for Democracy, een onderdeel van het King Prajadhipok Instute.
Zij wijzen op de verschillen tussen beide zaken, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er sprake is van een juridisch slimmigheidje om te verhullen dat er wel degelijk met twee maten wordt gemeten. Immers: De aandelenzaak is niet de enige zaak die tegen Thanathorn is aangespannen. Thanathorn moet hangen, want vormt een gevaar voor de status-quo.

28 juni
Follow-up op het eerdere bericht over Suban Mahachanon, voormalig parlementskandidaat voor Seri Ruam Thai, die op 15 juni is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel door een Taiwanese bende naar de Filipijnen. Het Narcotics Suppression Bureau zegt over voldoende bewijzen te beschikken.

29 juni
– De opening meldt dat er gemorreld wordt aan de kabinetssamenstelling. De Sam Mitr groep (Three Allies), een groep van dertig politici uit het Noordoosten, dreigt met Palang Pracharath (PPRP) te breken als ze niet de gewenste posten krijgt. Twee vooraanstaande figuren spraken dinsdag met een prominent PPRP-figuur over de (her)verdeling van posten. De groep wacht op antwoord van Prayut alvorens een definitief standpunt te bepalen.

Ook vandaag partijpolitiek nieuws
30 juni – Hiep hoi! Er staat vandaag ook partijpolitiek nieuws in de krant, want zonder is Bangkok Post niet Bangkok Post. Een sleutelfiguur van de Sam Mitr groep (Three Allies), een groep van 30 politici uit het Noordoosten heeft een beroep gedaan op premier Prayut om Suriya Jungrungreangkit te handhaven als minister van Energie en niet te vervangen door Palang Pracharath parlementslid Anucha.
Anucha zei gisteren he doesn’t mind wanneer hij wordt uitgesloten van de line-up. Hij vraagt de premier geen veranderingen in andere posten aan te brengen, met name die van Suriya, een kernlid van de Sam Mitr groep, want die verdient volgens hem de energie portefeuille. ‘Als de premier iemand wil laten vallen, laat het mij zijn, alleen mij’, aldus Anucha die getipt wordt als staatssecretaris van Financiën.
In het vervolg van het bericht raak ik al snel de draad kwijt, maar of dat aan mij ligt of aan de schrijver weet ik niet.

1 juli
• Suan Dusit Poll: Formatie regering aan top van onbeantwoorde vragen, zegt 46 pct
• De Prachachart partij maakte gisteren bekend dat ze een motie zal indienen met het verzoek om een parlementair onderzoek naar de aanvallen op Ja New. Secretaris-generaal Thawee zegt dat de aanvallen vermoedens oproepen dat Sirawith om politieke redenen het doelwit is.

2 juli
Sontirak (rechts op de foto) ziet af van ministerspost Energie na protest van Sam Mitr groep
• Prayut maakt excuses voor gebikker in Palang Pracharath; vele leden azen op kabinetspost

Sam Mitr gapt de energiepost
2 juli – Bangkok Post vindt het dermate belangrijk dat ze de krant ermee opent, maar of de lezers van de krant daar ook zo over denken, waag ik te betwijfelen en de ‘gewone mensen’ zal het allemaal lood om oud ijzer zijn wie welke kabinetspost krijgt, want ze hebben belangrijker problemen, zoals de stijgende kosten van levensonderhoud. De lezers van Nieuws uit Thailand zal het al helemaal niet interesseren behalve de enkeling die geniet van al dat politiek gebikker.
Ik heb het over de post van minister van Energie, die aanvankelijk was beloofd aan Suriya Jungrungreangkrit (links op de foto), een prominent lid van de Sam Mitr groep, later was aangeboden aan secretaris-generaal Sontirat (rechts) van Palang Pracharath (PPRP), maar nu onder druk van de groep parlementsleden uit het Noordoosten toch naar Suriya gaat.
Sontirat doet er luchtig over. Hij zegt: ‘Ik heb geen wens voor de post van energie minister en accepteer hem niet. Ik hoop dat de dingen tot een goed einde komen zodat we kunnen samenwerken ten voordele van het land. Ik ben bereid op elk ministerie te werken dat me wordt toegewezen.’
Sontirat zei dit nadat de Sam Mitr groep gisteren een actie is begonnen om hem te wippen als secretaris-generaal omdat ‘hij onenigheid in de partij veroorzaakt’. Parlementslid Sira voor Bangkok, lid van Sam Mitr, gaat vandaag op de partijvergadering een motie indienen om hem af te laten zetten.
‘We beschouwen hem als een groot risico voor de stabiliteit van de partij en de regering. Hij heeft verschillende fouten gemaakt en ontbeert leiderschap. Elke keer als ik vroeg of ik hem kon spreken, gaf hij niet thuis en problemen zijn nooit opgelost. Zelfs nu de partij een crisis doormaakt, blijft hij weigeren met de groep te spreken. Hij moet aftreden en afzien van een ministerspost.’
Premier Prayut beziet het allemaal met lede ogen. Hij heeft zelfs zijn excuses gemaakt voor het geruzie. ‘Er zijn enkele management kwesties in de partij omdat het een nieuwe partij is’, schrijft hij in een gisteren uitgegeven verklaring.
‘De leden komen uit veel verschillende groepen; ze zijn vastbesloten hun best te doen om hun taken als lid van het Huis en kabinet uit te voeren. Maar bij personeels management is het moeilijk iedereen tevreden te stellen. Het belangrijkste is ervoor te zorgen dat de mensen vertrouwen hebben in de regering en alle politieke partijen, zowel in de regering als in de oppositie.’
Opvallend in het artikel is dat vice-premier Somkid niet om commentaar wordt gevraagd want bekend is dat de ‘economische tsaar’ van het huidige kabinet de economische portefeuilles van het nieuwe kabinet in één hand, die van PPRP, wil houden – onder zijn voortgezette leiding.
Leuk om te lezen, al dit gebikker? Ik vind het wel vermakelijk om te lezen dat volwassenen zich gedragen als kleine kinderen die ruzie maken over hun speelgoed.

Beschuldigde senatoren zinnen op wraak
2 juli – De 21 senatoren die door Ruangkrai Leekitwattana zijn beschuldigd van verboden aandelenbezit in mediabedrijven, laten het er niet bij zitten en gaan hem voor de rechter slepen. Senator Wanchai Sornsiri, een van de beschuldigden, zei gisteren dat hij en de anderen hebben voldaan aan alle wettelijke eisen, die aan senatoren zijn gesteld en daarom Ruangkrai, voormalig lid van de opgeheven partij Thai Raksa Chart, zullen aanklagen. Maar dat doen ze pas nadat de Kiesraad, waarbij Ruangkrai een petitie tegen hen heeft ingediend, zijn onderzoek heeft afgerond. Thai Raksa Chart was de partij die prinses Ubolratana had genomineerd als kandidaat-premier en daarom door het Constitutionele Hof is ontbonden.
Wanchai wijst erop dat de NCPO, die de senatoren gekozen heeft, alle kandidaten heeft gezegd aandelen die ze mogelijk hadden in mediabedrijven, tijdig van de hand te doen voordat de lijst ter ondertekening op 10 mei aan de koning werd voorgelegd.
BP maakt het bericht weer lekker ingewikkeld door een andere aandelenzaak op te rakelen, die zich ontwikkeld heeft tot een tit-for-tat (leer om leer; oog om oog, tand om tand) zaak tegen 33 parlementsleden van de oppositie en 41 van de oppositie. Ook wordt weer de zaak tegen Thanathorn genoemd. Allemaal oud nieuws, dus bladvulling.

3 juli
• Sam Mitr krijgt standje, belooft niet meer te klagen over kabinetsposten; Prayut beslist
• Prayut: Plooien PPRP glad gestreken, kabinet is rond, wordt midden deze maand ingezworen

Kabinet is rond; laatste plooien glad gestreken
3 juli – Het kabinet is rond. Vier maanden na de verkiezingen wordt het ingezworen, heeft premier Prayut gisteren bevestigd. De laatste plooien zijn glad gestreken: Sam Mitr, een groep parlementsleden uit het Noordoosten, krijgt toch de portefeuille van Economie, die aan haar neus dreigde voorbij te gaan. Maar nadat de groep gedreigd had te breken met Palang Pracharath (PPRP), trok PPRP secretaris-generaal Sontirat zich terug uit de strijd.
Het ministerie van Economie is een belangrijke post alhoewel het slechts over een bescheiden budget van 3 miljard baht beschikt. Maar het speelt een belangrijke rol bij het toekennen van concessies voor olie- en gaswinning em de bouw van energiecentrales, die honderdduizenden baht waard zijn. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor het recent door het kabinet goedgekeurde Power Development Plan dat voorziet in de bouw van energiecentrales die gebruik maken van aardgas en zonne-energie.
De grote spelers op de energiemarkt willen een minister die een goed publiek image heeft en geen gevestigde belangen in de energiesector heeft, aldus een bron. Naar verluidt zouden sommige via een naaste medewerker bij Prayut gelobbyed hebben om te voorkomen dat Sam Mitr-lid Suriya de portefeuille zou krijgen.
De Sam Mitr groep zegt te zullen stoppen met klagen over kabinetsposten en zich neer te leggen bij wat Prayut als premier van het nieuwe kabinet beslist. ‘De Sam Mitr groep zal geen problemen veroorzaken voor de premier zodat hij tijd heeft om voor het land te werken’, zegt Suriya. Maar waarnemers denken dat de interne conflicten bij Palang Pracharath onder het tapijt zijn geveegd en dat ze in de toekomst weer zullen opduiken.

Ruangkrai krijgt het deksel op zijn neus
3 juli – Wie het onderste uit de kan wil hebben, die valt het lid (deksel) op de neus. Dit oude spreekwoord is zeker van toepassing op Ruangkrai Leekitwattana, voormalig lid van de opgeheven partij Thai Raksa Chart. Hij had bij de Kiesraad vijf klachten over Palang Pracharath (PPRP) en premier Prayut ingediend en ze zijn allemaal van tafel geveegd, inclusief zijn oproep om PPRP te ontbinden.
BP somt braaf op wat die klachten behelsden, maar die ga ik niet allemaal noemen. Ik licht er één uit die in het nieuws de meeste aandacht heeft gekregen: het Chinese buffet in december. Volgens Ruangkrai was het bedoeld om commerciële winst te maken en daarom in strijd met de regels die gelden voor het werven van donaties. Maar de Kiesraad zegt dat het buffet daarmee niets te maken had, derhalve waren er geen gronden om de partij te ontbinden.

Nieuwe regering is ‘stalen schip, maar het kan zinken’
4 juli – Dit zijn ze dan, de 36 leden van het kabinet, die de komende vier jaar het land gaan leiden – dat wil zeggen als het niet voortijdig sneuvelt, zoals sommige iezegrims voorspellen. De kabinetsleden komen uit zes partijen, slechts drie zijn vrouwen en drie vice-premiers houden hun huidige functie.
De Sam Mitr groep krijgt niet de posten die ze geëist heeft. In plaats van Economie mag Suriya Jungrungreangkit, een prominent lid van de groep parlementsleden uit het Noordoosten, het ministerie van Industrie leiden en een ander lid, dat aasde op Landbouw, wordt de volgende minister van Justitie. De groep heeft zich erbij neergelegd.
Volgens een bron heeft Prawit, de ‘Big Brother’ van het huidige kabinet, een belangrijke rol gespeeld bij de samenstelling van het kabinet dat ‘duurzaam genoeg’ moet zijn om gezien de smalle meerderheid van de coalitieregering te overleven. De samenstelling moet helpen binnenlandse conflicten tussen verschillende facties, waaronder Sam Mitr en voormalige supporters van de PDRC (de protestbeweging in 2013 en 2014 tegen de regering Yingluck), te voorkomen, zegt de bron.
Vice-premier Wissanu, die gisteren bevestigde dat de line-up van het kabinet was afgerond, vergeleek de nieuwe regering met ‘een stalen schip, geladen met zware lading’, doelend op de zware taak die de regering wacht. Eerder vergeleek hij de huidige regering met een houten boot oftewel rua pae.
‘Iedereen in de boot moet helpen bij het peddelen’, zei hij. ‘En iemand moet misschien helpen water uit de boot te scheppen. Het belangrijkste is dat niemand talmt. Als ze niet helpen, dienen ze zich stil te houden. […] Maar het schip mag dan van staal zijn, het kan gaan roesten en zinken. Iedereen in de boot moet meehelpen.’

4 juli
– Pheu Thai kiest op 12 juli de nieuwe partijleider, secretaris-generaal en 29 bestuursleden. Parlementslid voor Chiang Mai Sompong wordt getipt als partijleider en Anudit, parlementslid voor Bangkok, als secretaris-generaal.
De vertrekkende secretaris-generaal wordt vermoedelijk adviseur van de nieuwe partijleider. Oudgedienden waaronder Sanoh Thienthong, Chalerm Ubumrung [bekende naam uit de regeringsperiode Yingluck] en mevrouw Sudarat [voorzitter van PT’s strategiecommissie en genoemd als kandidaat-premier] krijgen een positie in de partij, maar worden geen bestuurslid omdat Pheu Thai zich wil vernieuwen door nieuwe gezichten in te brengen.

5 juli
• House Speaker verdedigt zijn besluit motie voor onderzoek naar Senaat niet in stemming te brengen

Samenstelling kabinet ‘laat veel te wensen over’
5 juli – Politieke analisten zeggen dat de laatste versie van de kabinetssamenstelling [zie het bericht van gisteren] veel te wensen overlaat omdat sommige toekomstige bewindslieden een ‘sketchy track record’ hebben (letterlijk: vaag, summier, oppervlakkig; ook: prutsig). Ze zeggen dat de eenheid van de volgende regering ondermijnd wordt door het voortdurend gemarchandeer van coalitiepartijen.
Van de drie geciteerde bronnen, waarop de conclusie is gebaseerd, krijgt de reactie van Phichai Ratnatilaka Na Bukhet, deken van de School of Social and Environmental Development, een onderdeel van het Nida, de meeste aandacht. Hij zegt dat enkele personen in de onofficieel aan de media vrijgegeven line-up ‘questionable’ achtergronden hebben.
‘Naar sommigen wordt thans onderzoek gedaan wegens zowel onregelmatigheden bij hun werkzaamheden als hun connecties met invloedrijke figuren in de grey business. Sommigen missen integriteit en visie die kunnen helpen om economische ongelijkheid aan te pakken, een eind te maken aan monopolies en te zorgen voor eerlijke wetshandhaving.’
‘Bovendien lijkt het erop dat de regering haar beleid wil voortzetten, met name populistische maatregelen die enorme budgetten vereisen. […] Ministeries waar hard om gevochten is door leden van de door Palang Pracharath geleide coalitie kunnen meer vatbaar worden voor corrupte praktijken. Tenzij de premier ze strak houdt, heeft dat een negatieve invloed op de stabiliteit van de regering.’
Tot zover mijn bespreking. De rest van het verhaal moet u maar zelf lezen, maar veel nieuws bevat het niet: Line-up fails to win fans.

Mom Oui calls for patient leaders
5 juli – Dit is de openingskop van pagina 3, die bij mij geen Aha-Erlebnis opriep want wie met Mom Oui wordt bedoeld, wist ik niet. Nu wel, want het is de bijnaam van voormalig vice-premier Pridiyatorn Devakula.
In zijn keynote speech ‘Professional Standards in the Digital Age’ ter gelegenheid van het 22-jarig bestaan van de National Press Council of Thailand riep hij de machthebbers gisteren op open te staan voor diverse opinies om een herhaling te voorkomen van gewelddadige confrontaties in het verleden.
Pridiyatorn zei dat het huidige politieke klimaat hem deed denken aan de jaren die leidden tot de studentenopstand van 1971 (moet zijn 1973; waarom heeft BP geen fact-checker in dienst?) en de massaslachting in oktober 1976 toen rechtse groepen op de campus van de Thammasat universiteit inhakten op studenten en demonstranten. Dé manier om een herhaling te voorkomen is volgens hem voor degenen die aan de macht zijn, smart acties te verrichten, en geduld en een open mind te hebben. Meer weten? Lees Mom Oui calls for patient leaders.

6 juli
• Samenstelling kabinet overhandigd aan koning ter ondertekening

Oppositie vecht tegen de bierkaai
6 juli – Denkt de oppositie nu werkelijk dat ze in staat is de poten onder de premiersstoel van Prayut weg te zagen? Hoe naïef want uit alles blijkt dat de positie van hem ijzersterk is en dat de rechterlijke macht elk juridisch slimmigheidje zal bedenken om hem en de coalitieregering te beschermen.
Ik werp deze retorisch vraag* op naar aanleiding van de opening, waarin gemeld wordt dat de House Speaker een petitie van 101 oppositie parlementsleden naar het Constitutionele Hof heeft gestuurd, waarin gevraagd wordt of Prayut ‘als overheidsfunctionaris’ in aanmerking komt voor de post van premier. Volgens de klagers is dat in strijd met drie artikelen in de grondwet. Wanneer het Hof zou oordelen dat Prayut’s positie ongrondwettelijk is, betekent dit dat alle besluiten die hij in die hoedanigheid heeft genomen, ongeldig zijn.
Jade Donavanik, voormalig adviseur van de grondwetcommissie en voorzitter van de Faculty of Law (College of Asian Scholars) juicht de petitie toe. Volgens hem is het de eerste keer dat het Hof de vraag krijgt voorgelegd of Prayut als hoofd van de NCPO (junta) wel in aanmerking mocht komen voor de premierspost.
Hij zegt: ‘Het is goed om het dispuut naar het Hof te brengen en te voorkomen dat vragen worden gesteld over of zijn acties tijdens deze periode wettelijk bindend zijn.’
Overigens is het niet de eerste keer dat aan de poten van Prayut’s stoel wordt gezaagd. In maart kreeg de Ombudsman hetzelfde verzoek, maar die weigerde het naar het Hof door te sturen.
Om te worden beschouwd als een overheidsfunctionaris moet aan vier criteria zijn voldaan. Ik neem de Engelse tekst over, zodat geen enkele nuance verloren gaat: Being appointed or elected bij law; having the authority and duty to enforce laws and perform job responsibilities; being under the command or supervision of the state; and receiving a wage or salary.
Foto: Prayut gisteren op bezoek in Bang Khen (Bangkok) waar hij drie anti-overstromingsprojecten bekeek [geen details]. Links van hem gouverneur Aswin.
* Een retorische vraag is een stijlfiguur waarbij een vraag wordt gesteld, waarop men geen antwoord verwacht. Het is de bedoeling dat de ontvanger zich aangesproken voelt en voor waarheid aanneemt wat de zender suggereert. (Bron: Wikpedia)

Prayut en Wissanu doen geheimzinnig; line-up kabinet naar koning
6 juli – De line-up van het kabinet is door premier Prayut naar de koning gestuurd. Hij verwacht dat het spoedig zal worden ingezworen. Maar hij weigerde gisteren namen en rugnummers bekend te maken. De samenstelling kan dus afwijken van de twee dagen (gelekte) gepubliceerde samenstelling, door BP gegoten in een fraai kader met pasfoto’s van alle ‘gelukkigen’. Ook vice-premier Wissanu weigert iets te zeggen over de samenstelling en of hij terugkeert als vice-premier.
Het bericht springt dan abrupt over naar de verkiezingsbeloftes die door de drie grootste coalitiepartners zijn gedaan (zie bovenstaand kader). Palang Pracharath woordvoerder Kobsak zegt dat maandag waarschijnlijk overlegd wordt over de gewasprijzen en het minimumloon wanneer de coalitiepartijen vergaderen.
Het opkrikken van de landbouwprijzen is een van de belangrijkste campagnebeloftes die door Palang Pracharath en de Democraten zijn gedaan, hoewel ze verschillende oplossingen hebben om de boeren te helpen.  Kobsak noemt de voorgestelde verhoging van het minimumdagloon naar 400 tot 425 baht geen urgent beleid. Wanneer het wordt ingevoerd, zal het grote gevolgen hebben voor het bedrijfsleven.
De regering heeft drie weken de tijd om de regeringsverklaring op te stellen, waarbij de uitdaging is een concensus te vinden tussen de coalitiepartners.

7 juli
• Legercommandant Apirat trekt zijn handen af van de politiek na ontbinding NCPO als het nieuwe kabinet is ingezworen
• Uttama niet geschikt als minister van Financiën vanwege KTB-schandaal, zegt oppositie, maar hij speelt de vermoorde onschuld

7 juli
– Legercommandant Apirat trekt zijn handen af van de politiek zodra de NCPO is ontbonden nadat het kabinet is ingezworen. Meldde ik al in Nieuws van de website. De line-up van het nieuwe kabinet is vrijdag door premier Prayut naar de koning gestuurd ter ondertekening. Wanneer het kabinet de eed van trouw aflegt, is nog niet bekend.
Apirat zegt: ‘Vanaf dat moment geef ik geen politieke commentaren en ik zal op geen enkele manier betrokken zijn bij de politiek. Ik zal mijn taak als professioneel soldaat strikt uitoefenen.’
Gevraagd naar zijn rol als senator zegt hij dat die beperkt blijft tot het parlement. Apirat is een van de vijf senatoren die uit hoofde van hun functie zijn benoemd. Maar wanneer hij in september met pensioen gaat, komt daaraan een einde. Meer weten? Lees: Apirat to ‘wash hands’ of politics.
– De Democraten willen dat in de regeringsverklaring onder andere aandacht wordt besteed aan wijzigingen van de grondwet, inkomensgaranties en prijsgaranties voor gewassen en bestuurlijke decentralisatie. Dat heeft adjunct-partijleider Niphon bekend gemaakt. Morgen overleggen vertegenwoordigers van de partij met de coalitiepartijen over het te voeren beleid.

8 juli
• Suan Dusit Poll: 60,6 pct verwacht dat de politieke verwarring groter wordt; 34,6 pct zegt: blijft gelijk
• Nida Poll: Premier moet zich concentreren op het land, niet op PPRP problemen
• Social Democrat Movement wil 50.000 handtekeningen verzamelen voor motie ter wijziging van de ‘ondemocratische’ grondwet

Analyse: Prayut trekt meer macht naar zich toe
8 juli – Bangkost Post opent vandaag met een analyse, een journalistiek genre dat sterk steunt op een persoonlijke interpretatie. De krant kopt Prayut wields ever more power, te vertalen als: trekt almaar meer macht naar zich toe. De auteurs menen dat te moeten concluderen uit de overdracht van onderzoeksdiensten naar het PM’s Office, hetgeen ze ‘zorgelijk’ noemen.
De desbetreffende diensten, die onder het ministerie van Justitie ressorteren, zijn de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC), het Anti-Money Laundering Office (Amlo), Office of the Narcotics Control Board (ONCB) en het Department of Special Investigation (DSI): diensten die de vaste lezers van Nieuws uit Thailand bekend moeten zijn, omdat ze vaak in het nieuws opduiken.
De PACC en Amlo zijn verhuisd naar het PM’s Office en worden nu dus direct aangestuurd door de premier, de overdracht van de ONCB is vertraagd omdat de NLA (National Legislative Assembly, het door de junta benoemd noodparlement) inmiddels is opgeheven en het wijzigingsvoorstel niet behandeld kon worden. Een geval apart is de DSI, de Thaise FBI. Daarvan zijn taken al overgeheveld naar de politie. ‘De status en rol van de DSI is still in question, schrijven de auteurs.
De PACC en Amlo onderzoeken niet alleen de financiële transacties van criminele verdachten, maar beschikken ook over een zogeheten ‘secret budget’ dat alleen bekend is bij de minister van Justitie en door hem in de gaten wordt gehouden. Het budget is naar verluidt al eens besteed aan onderzoek naar opponenten van de regering zoals gedurende de politieke onrust veroorzaakt door de geel- en roodhemden.
Ik heb me door het artikel heen moeten worstelen, moest het enkele malen lezen om de kern eruit te distilleren, wilde het negeren en heb zelfs overwogen om vandaag Nieuws uit Thailand maar eens over te slaan: een hobby moet leuk zijn, geen marteling. Het duurde ook lang om bovenstaande tekst te brouwen. Kortom: u moet het maar doen met mijn samenvatting.

8 juli
– Vice-premier Wissanu zegt dat premier Prayut kan doorgaan met zijn werk, hoewel bij het Constitutionele Hof een petitie is ingediend, getekend door 101 parlementsleden van de oppositie, met het verzoek te vonnissen over zijn status en geschiktheid. De indieners menen dat de grondwet zich verzet tegen zijn status als premier omdat hij als hoofd van de NCPO een overheidsfunctionaris is en die mogen geen politieke functie bekleden.
Wissanu zegt dat de werkzaamheden van Prayut niet geschorst zullen worden, omdat de klacht over de interpretatie van de wet gaat, namelijk is hij nu wel of niet een overheidsfunctionaris. De klacht gaat niet over overtreding van de wet of corruptie, redeneert Wissanu.
Hij noemt de zaak verschillend van die tegen partijleider Thanathorn (Future Forward) die als parlementslid is geschorst omdat het Hof een klacht tegen hem van de Kiesraad in behandeling heeft genomen wegens vermeend verboden aandelenbezit in een mediabedrijf.

9 juli
• Wereldbank: Aanhoudende politieke onzekerheid groot risico voor Thailand’s economische vooruitzichten
– Het juridisch team van Future Forward heeft het Constitutionele Hof aanvullende informatie verstrekt over de aandelenzaak waarin partijleider Thanathorn is verwikkkeld. Die informatie moet hem vrijpleiten van elke blaam. Het team heeft het Hof ook gevraagd de schorsing van Thanathorn als parlementslid ongedaan te maken.

Prayut zet Thammanat aan de dijk
9 juli – Thammanat axed in rejig kopt BP boven het openingsartikel oftewel Thammanat aan de dijk gezet, maar rejig is een woord dat zowel mijn papieren woordenboek als de twee digitale woordenboeken niet kennen en Google Translate vertaalt het als rejig, dus dat schiet ook niet op. Het artikel meldt dat premier Prayut op de valreep de kabinetssamenstelling heeft gewijzigd en de controversiële Thammanat Prompao, die getipt is als minister van Werkgelegenheid, aan de kant heeft gezet.
De revisie is gisteren bevestigd door een hooggeplaatste bron in Palang Pracharath (PPRP), nadat Prayut al zoiets vrijdag had laten doorschemeren. Op vragen van verslaggevers daarover zei hij: ‘Is het waar? Wel, omdat jullie het bedacht hebben, ga ik met jullie mee. Maar wat als het niet waar is? Jullie dienen je verantwoordelijkheid te nemen, omdat jullie ze [de ministers] gemaakt hebben.’ Als u snapt wat hij bedoelt, bent u geslaagd voor het examen Prayut-wartaal.
De achtergrond van Thammanat was een bron van zorg voor Prayut en de coalitiepartners. Zijn publieke image zou een sneeuwbaleffect gehad kunnen hebben, waardoor een crisis was ontstaan, aldus de bron. De man wordt beschouwd als een controversieel figuur vanwege zijn banden met voormalig premier Thaksin en wijlen voormalig legerspecialist Seh Ice.
Hij zou ook verwikkeld zijn in diverse ondernemingen, zoals de distributie van staatsloten op de Klong Toey markt waarover hij de scepter zwaaide. Hij liep over van Pheu Thai naar PPRP en werd in het Noorden bij de verkiezingen van 24 maart het hoofd van de strategiecommissie.
De bron acht het onwaarschijnlijk dat zijn verwijdering uit de line-up van het kabinet dezelfde repercussies heeft als het gedoe met Sam Mitr, een groep parlementsleden uit het Noordoosten die dreigden met PPRP te breken als ze niet de door haar geëiste kabinetsposten zouden krijgen. Maar die plooien zijn al glad gestreken.

10 juli
• Mogelijk levenslange ban op politieke functie voor Bhumjaithai parlementslid wegens onjuiste vermogensverklaring in 2013

Dictator’s artikel afgeschaft
10 juli – Premier Prayut kan niet meer gebruik maken van het draconische artikel 44 van de interim-grondwet, het zogeheten dictator’s artikel, dat hem de afgelopen vijf jaar absolute macht verleende, waardoor hij bestaande procedures e.d. kon negeren. Met zijn laatste order heeft hij 66 van de in totaal 511 orders ingetrokken, waaronder verbodsbepalingen voor de media.
Alle zaken die betrekking hebben op overtreding van zijn orders zijn overgeheveld van de krijgsraden naar civiele rechtbanken. Enkele orders blijven van kracht totdat de nieuwe regering nieuwe wetten maakt om ze te vervangen, zei hij gisteren toen hij het goede nieuwe bekendmaakte.
Vervallen is de order die de media verbiedt informatie te verspreiden die veiligheidsrisico’s kan veroorzaken, vertrouwelijke overheidsinformatie te onthullen en conflicten te ontketenen. Dat geldt ook voor de order die de voor veiligheid verantwoordelijke autoriteiten de bevoegdheid geeft nieuwspresentaties te verbieden of de verspreiding van publicaties en andere media.
Vice-premier Wissanu bevestigde gisteren dat 62 orders van kracht blijven. ‘De betrokken organisaties beschouwen ze als noodzakelijk omdat het wetswijzigingen zijn zonder welke ze niet kunnen werken. Sommige orders hebben betrekking op de schorsing van lokale bestuurders die verdacht worden van corruptie, maar de premier kan de schorsing ongedaan maken als ze onschuldig blijken’, aldus Wissanu. Veel orders zijn automatisch geëindigd nadat de taken die erin geregeld werden, waren afgerond, zoals de overplaatsing van functionarissen.
Future Forward secretaris-generaal Piyabutr zegt dat zijn partij in de gaten blijft houden welke artikel 44-orders mensenrechten schenden. Wat de partij met die kennis doet, vermeldt het artikel niet.
De regering hield gisteren haar laatste kabinetsvergadering. Prayut bedankte alle ministers voor hun werk en zei dat ze met hem in contact kunnen blijven door hem te bellen. En hij zei dat ze hem altijd nog advies kunnen geven, aldus regeringswoordvoerder Taksada.
Tot besluit poseerde het kabinet voor een groepsfoto en ontvingen de ministers van de premier een munt met de beeltenis van Rama X, de huidige koning.
Naar verwachting zet de koning binnen enkele dagen zijn handtekening onder de line-up van het nieuwe kabinet. Op 16 of 17 juli leggen de ministers voor hem de eed van trouw af.

10 juli
– Bhumjaithai parlementslid Natee Ratchakitprakarn heeft geluk gehad. De afdeling voor politieke ambtsdragers van het hooggerechtshof heeft haar slechts een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand en een boete van 4.000 baht gegeven omdat ze in 2013 aan het eind van haar periode als parlementslid een onjuiste vermogensverklaring van haar bezittingen en schulden had overlegd.
Op de overtreding staat een verbod van 5 jaar op lidmaatschap van een politieke partij, maar daar heeft ze geen last meer van omdat gerekend wordt vanaf 9 december 2013.
Het is onduidelijk of haar huidige positie als parlementslid gevaar loopt. Secretaris-generaal Saksayam zegt dat de partij eerst het vonnis moet bestuderen. Het is mogelijk dat ze voor het leven wordt uitgesloten van een politieke functie. Natee staat als dertiende op de partijlijst. Als ze moet vertrekken, wordt haar plaats ingenomen door de volgende op de lijst.
Tijdens de zitting gaf Natee toe haar huis ter waarde van 2 miljoen baht en schulden ad 93 miljoen baht van haar echtgenoot niet te hebben opgegeven. Nadat ze het vonnis had gehoord, viel ze flauw. Later werd ze naar buiten begeleid.
– Volgende week vindt Prayut op zijn bureau [of heeft hij een postvakje?] de eindversie van het door de coalitiepartijen opgestelde manifest met hun verkiezingsbeloftes. Dat heeft PPRP secretaris-generaal Sontirat bekend gemaakt. Op aandrang van de Democraten bevat het manifest haar wens voor wijziging van de grondwet. Als ik het goed begrijp wordt met het manifest de regeringsverklaring bedoeld, maar misschien kan die nog gewijzigd worden door Prayut.
Secretaris-generaal Chalermchai (Democraten) zegt dat de regering niet alleen kan verzekeren dat de wijzigingen het groene licht krijgen van het parlement; ze zal bij de oppositiepartijen en de Senaat moeten lobbyen voor steun. Chalermchai is vol goede hoop dat de wijzigingen Prayut’s zegen krijgen, maar hij heeft dat nooit rechtstreeks aan hem kunnen vragen. ‘Wat ik gehoord heb uit media interviews staat hij er niet afwijzend tegenover.’
Wat de wijzigingen precies behelzen, vermeldt het artikel niet. Ik neem aan dat ze te maken hebben met het terugdringen van de invloed van de [door de junta benoemde] Senaat op de besluitvorming.

Reacties niet mogelijk