Archive for december, 2009

Hussen met je neus ertussen

Jantje: ‘Wat eten we vandaag?’
Moeder: ‘Hussen met je neus ertussen.’
Generaties kinderen zijn met dat antwoord het bos ingestuurd. Dooddoener, stoplap of een pedagogisch verantwoorde reactie? Sinds een aantal jaren verzamel ik allerlei vroeger – en misschien nog steeds wel – van dit soort gebruikte uitdrukkingen. Ik beschouw ze als serieuze opvoedingsadviezen, omdat er wel degelijk een pedagogische visie achter schuilt. Aanvullingen en correcties zijn welkom. Mail me op dickvan derlugt@naam. Vervang naam door hotmail.com.

Klik hier voor Hussen met je neus ertussen.

Raadsel

Stel: voor u liggen vier kaarten. Elke heeft aan de ene kant een letter en aan de andere een cijfer. U ziet respectie­velijk A, D, 3 en 7. U mag twee kaar­ten omdraaien om te verifiëren of de stelling klopt dat elke kaart met een A aan de andere kant een 3 heeft. Welke kiest u…?
Oplossing: klik hier.

Werkboek persbericht

IMG_0017

De voorlichter schrijft een persbericht; de journalist gooit het weg of bewerkt het.
Meer over het persbericht in Werkboek persbericht.

Werkboek verslaggeving

Verslaggever Henry Morton Stanley op zoek naar ontdekkingsreiziger dr. Livingstone

Op weg naar dr. Livingstone.

De Amerikaanse journalist Henry Morton Stanley (1841-1904) maakte naam met zijn zoektocht naar de vermiste missionaris en ontdekkingsreiziger David Livingstone. Met de opdracht ‘Find out Livingstone, and get what news you can relating to his discoveries’ werd Stanley door zijn krant op pad gestuurd.
Na een moeizame tocht van negenhonderd mijl door het huidige Tanzania, waarbij Stanley en zijn reisgezelschap werden geplaagd door tal van ontberingen, zoals dysenterie, pokken, schermutselingen en sterfgevallen, trof hij Livingstone in het dorpje Ujiji aan het Tanganyika meer. Zijn verslag in de New York Herald van 10 augustus 1872 eindigt met de beroemde woorden: ‘Dr. Livingstone, I presume?’
Meer over Stanley’s beroemde ontmoeting en het journalistieke genre verslag in Werkboek Verslaggeving. 

Werkboek Journalistiek

IMG_0009

Er zijn vijf HBO-opleidingen journalistiek in Nederland en vijf universiteiten die een master journalistiek aanbieden. Al die opleidingen hebben hun eigen readers en syllabi; het aantal didactisch verantwoorde studieboeken over journalistiek is daarentegen zeer beperkt – zeker op basisniveau.
Werkboek Journalistiek wil in dit hiaat voorzien. Het bevat een groot aantal taken, die studenten zelfstandig kunnen doen. Daarmee vormt het een welkome aanvulling op Basisboek Journalistiek, een studieboek waarvan ik co-auteur ben. Ook dat boek bevat vragen en opdrachten, maar Werkboek Journalistiek gaat nog een stapje verder.
Dus, studenten journalistiek en allen die buiten de opleidingen om, zich willen bekwamen in de journalistiek: ga aan de slag en laat me weten wat je ervaringen zijn met het aangeboden materiaal.

De Wet van Dick

Wel eens gehoord van de Wet van Dick? Waarschijnlijk niet en ik ook niet, tot ik het boekje Het zand in de machine van collega-docent Chris van der Heijden had gelezen. Ik moest er bijna van blozen. Benieuwd? Lees: De Wet van Dick. En als je toch bezig bent, pak dan gelijk mijn verhaal over het koffieapparaat mee en de projectweken.