Dossiers 2019

De grondwet van 1997 en 2007
In de berichtgeving over de grondwetwijzigingen is telkens sprake van twee grondwetten: die van 1997 en die van 2007. De grondwet van 2007 is geschreven onder het bewind van een regering, in het zadel gebracht door de militairen. Doel was de invloed van de verjaagde premier Thaksin en zijn Thai Rak Thai partij zoveel mogelijk te verkleinen.
Bijvoorbeeld: in de wet van 1997 leverde elk kiesdistrict één parlementslid (single seat constituency). Dat werd als voordelig voor TRT beschouwd, de enige partij die voor de coup een absolute meerderheid in het parlement had en een éénpartijregering kon vormen. Dus werd een eerder bestaand systeem in 2007 ingevoerd met multi seats kiesdistricten. De gedachte was dat dit de kiezersbasis van de TRT zou verkleinen. Ook ging het mes in de Senaat, eerder volledig gekozen, nu voor de helft gekozen en voor de helft benoemd.
Het hudige kabinet Abhisit heeft twee wijzigingsvoorstellen ingediend (die inmiddels zijn aangenomen). Een ervan brengt het single seat systeem terug. Blijkbaar is er geen angst meer voor de Thaksin-aanhangers die nu te vinden zijn in oppositiepartij Puea Thai.
De commissie die de voorstellen heeft voorbereid heeft evenwel zes wijzigingen gesuggereerd. Bangkok Post stelt in haar hoofdredactioneel commentaar van 26 november 2010 dan ook dat de huidige twee nauwelijks genoeg zijn.

Single seat & multi seat
In de berichtgeving over de grondwetwijzigingen is telkens sprake van kieskringen die goed zijn voor meer Kamerzetels (multi seat constituencies) en kieskringen die slechts één zetel leveren. Thira Suthiwarangkul, verbonden aan de rechtenfaculteit van de Thammasat universiteit, werpt enig licht. Een kiezer in een multi seat kieskring brengt één stem uit en kiest meer parlementsleden. Een kiezer in een single seat kieskring kiest één parlementslid. In die zin is het systeem volgens Thira onrechtvaardig. Aan de andere kant kunnen volgens hem sommige partijen profiteren van een kleine kieskring (single seat) terwijl ze in een grote kieskring een kleinere kans maken.
Helaas zegt Thira niets over de vraag welke vorm het kopen van stemmen bevordert, iets dat in elke discussie naar voren komt.
(Bron: Bangkok Post, 27 november 2010; zie ook terug: De grondwet van 1997 en 2007)

Minimumloon
27 november 2010 – Thailand kent geen landelijk minimumloon. Het wordt gerelateerd aan de lokale kosten van levensonderhoud. Gemiddeld bedraagt het 200 baht per dag. In de provincie varieert het van 151 tot 184 baht; in Bangkok en zes provincies ligt het hoger. Het ‘toptarief’ in Bangkok bedraagt 206 baht.
Update: Met ingang van 1 januari ging het minimumloon met gemiddeld 6,7 procent omhoog. Over het voorstel van de in augustus aangetreden regering Yingluck om het minimumdagloon naar 300 baht op te trekken, wordt een felle strijd gevoerd. Zie pagina Minimumdagloon in discussie.
Update: Het gemiddeld maandinkomen bedraagt in Thailand 15.340 baht; het wereldgemiddelde 46.440 baht. Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de relatief lage kosten van levensonderhoud en andere voordelen van leven in Thailand, is dat nog steeds peanuts.
(Bron: Arglit Boonyai, Bangkok Post, 1 september 2012)
Op 1 april 2012 is het minimumdagloon in 7 provincies opgetrokken naar 300 baht en in de overige provincies met circa 40 procent verhoogd. Op 1 januari 2013 gaat ook in die provincies het loon naar 300 baht. De regionale verschillen vervallen dan.

Khon mask dance
De khon traditie is ontstaan in India en dook omstreeks de tiende eeuw in Siam op. Het spel ontwikkelde zich van een religieuze Hindu ceremonie tot een moraliteit (zinnespel) aan het hof van de Siamese vorsten en sindsdien staat het onder bescherming van het koninklijk huis. Khon werd bij belangrijke sociale gebeurtenissen zoals begrafenissen opgevoerd.
Een typische khon uitvoering vertelt een episode uit het Hindu epos Ramayana, in Thailand Ramakien geheten. De dansers die gekleed zijn in glinsterende costuums, voeren zorgvuldig gemoduleerde acrobatische bewegingen uit op klassieke Thaise muziek.
De verfijnd beschilderde khon maskers symboliseren de karakters en stemmingen van een khon uitvoering. De maskers worden ook als decoratie in woonhuizen gebruikt en als voorwerp van aanbidding.
Een van de laatste ambachtslieden die de maskers met de hand maakt is Prateep Rodpai. Hij heeft een atelier in Ang Thong en Bangkok. Het voordeel van zijn maskers boven de machinaal gemaakte maskers is dat ze doorlaatbaar zijn waardoor de dansers beter kunnen ademen. Hij verkoopt de maskers onder andere aan khon gezelschappen, aan mensen die ze in rituelen gebruiken en Thaise restaurants in het buitenland.
De maskers worden gemaakt van rijstpoeder, papier maché, calciumtalk en cement; de verhouding is een zorgvuldig bewaard geheim.
(Bron: Brunch magazine, 28 november-4 december 2010)

Tutorial scholen
Tutorial scholen zijn privé opleidingen waar leerlingen na schooltijd en in de weekeinden bijles krijgen. Volgens cijfers van het ministerie van Onderwijs telden de scholen in 2007 300.000 leerlingen; thans zijn dat er naar schatting 400.000. De omzet bedraagt 6 miljard baht. Een cursus kost gemiddeld 3000 baht.
Tutorial scholen ontlenen hun bestaansrecht aan de armzalige kwaliteit van het openbaar onderwijs. Ambitieuze leerlingen die na de middelbare school naar een universiteit willen, worden er bijgespijkerd om hun kansen te vergroten bij het toelatingsexamen van de universiteit.
Kosten noch moeite worden gespaard door de ouders. Nattakan Sutthipak heeft drie dochters. Elke zaterdag staan moeder en dochters om 6 uur op om op tijd op het Chem-Ou Tutoring Institute aan Phaya Tai Road te zijn. De drie meisjes volgen er verschillende cursussen. De middelste dochter wil medicijnen studeren aan de Mahidol universiteit. ‘Learning at school may not be enough to realise my dream. Attending the tutorial institute gives me more necessary knowledge than just learning at school. If I don’t come, I can’t be a doctor. Everybody is in competition.’

Santi Asoke sekte
Als je hun donkerbruine pijen ziet, zou je denken – ook al omdat ze blootvoets lopen – met Boeddhistische monniken te maken te hebben. Maar dat is niet het geval. De Santi Asoke sekte is een ascetische en quasi-religieuze groep, die zich zo nu dan op politiek gebied manifesteert. De groep werd in 1975 opgericht door Samana Photirak. Recentelijk roert de groep zich in het grensconflict met Cambodja. De groep is nauw verbonden met het militante Thai Patriots Network, een splintergroep binnen de geelhemdbeweging. Zowel Santi Asoke als TPN menen zeker te weten dat Cambodja grondgebied steelt van Thailand. Achtereenvolgende en volgens hen incompetente regeringen hebben daar niets aan gedaan.

Media
Thailand telt 524 radiozenders, 8000 lokale radiozenders, zes tv-zenders, 30 satelliet tv-operators, 800 kabeltv operators en 80 krantentitels: 25 landelijke kranten, 2 Engels, 2 Chinees en 1 Maleis. Er zijn 28 internet service providers en acht draadloze communicatie service providers.

Thai PBS
Te midden van de vele op winst gerichte commerciële tv-zenders en kanalen die spreekbuis zijn van een politieke beweging is TV Thai, beter bekend als Thai PBS, een buitenbeentje. Het is het enige non-profit publieke tv-station, opgericht in januari 2008 als resultaat van een mediawet, waarvoor actiegroepen al sinds Black May in 1992 hadden gestreden.
Met een jaarlijks budget van 2 miljard baht uit belastinggelden produceren de 800 werknemers sociaal bewuste programma’s, culturele features, berichten uit de samenleving en nieuws.
‘We zijn niet zomaar een televisiestation’, zegt directeur Somchai Suwanban, voorheen hoofd van de BBC Thai News Service, ‘maar we zijn een public-service medium. Een van de kenmerken van Thaise media is dat politici en en de mensen die aan de macht zijn de nieuwsagenda kunnen dicteren. Wij proberen de balans van de informatievoorziening te verschuiven, zodat de mensen, de burgers hun eigen nieuwsagenda kunnen vormen.’
Om dit in de gaten te houden heeft de zender een Audience Council met vertegenwoordigers van 21 groepen, zoals voorvechters van homo en lesborechten, HIV activisten, vrouwencommissies, milieugroepen en vertegenwoordigers van gehandicapten. Kijkcijfers spelen geen rol. ‘Onze indicatoren zijn de impact die we op de kijkers hebben en de mogelijke veranderingen die onze programma’s in de samenleving tot stand kunnen brengen’, zegt Somchai.
(Bron: Bangkok Post, 9 oktober 2012)

Assembly of the Poor
De Assembly of the Poor werd in 1995 opgericht en heeft sindsdien tal van demonstraties gehouden ten gunste van dorpelingen die te lijden hebben van overheidsprojecten zoals dammen en krachtcentrales. Een van de grootste successen van de groep was het besluit van het kabinet om de sluizen van de Pak Moon dam elk jaar gedurende het paaiseizoen te openen zodat de vissen konden migreren tussen Moon en Mekong rivier. De Assembly wordt soms Forum of the Poor genoemd.

Chatuchak
De bekende weekendmarkt Chatuchak betrok in 1982 het huidige terrein van 68 rai, na sinds het begin in 1948 verschillende keren verhuisd te zijn. De markt telt 11.000 kramen en winkels en heeft een maandomzet van 800 miljoen tot 1 miljard baht, uitgegeven door 350.000 bezoekers, zowel buitenlanders als Thais. De waarde van de markt wordt geschat op 10,6 miljard baht.
De markt bevindt zich op een terrein van de State Railways of Thailand, die de grond in 1982 om niet uitgaf aan de Bangkok Metropolitan Administration. In 1987 sloten beide partijen een contract, waarbij de huur plus vijfjaarlijkse huurverhogingen werden vastgesteld. De eerste vijf jaar bedroeg de huur 14,65 baht per vierkante meter; thans 222,03 baht. De SRT incasseert nu jaarlijks 24 miljoen baht van de BMA.
Op 1 januari 2012 loopt contract af. De SRT overweegt de exploitatie zelf ter hand te gaan nemen, maar de BMA verzet zich daartegen, want die incasseert elk jaar een overigens onbekend maar knap bedrag aan huur van de marktkooplui, die op hun beurt hun kraam weer onderverhuren tegen een veel hogere huur.

Administrative Court
De bestuursrechtbank werd op 27 maart 2000 ingesteld. Bijna een jaar later, op 9 maart 2001, behandelde de rechtbank die toen 15 full time rechters telde, haar eerste zaak. Inmiddels zijn er 213 rechters, van wie 19 verbonden aan de Supreme Administrative Court. Van de 15 geplande rechtbanken zijn er nu negen in bedrijf.
Gedurende de afgelopen tien jaar hebben de rechtbanken 63.000 zaken in behandeling genomen, waarvan 77 procent is afgerond. Het kantoor van de SAC bevindt zich in een gebouw van elf verdiepingen aan de Chaeng Wattana Road.

Songkran
In 2010 vonden met Songkran 3.516 verkeersongelukken plaats met 361 doden en 3.802 gewonden als gevolg. De meeste ongelukken (80,03 pct) vonden met motorfietsen plaats. Belangrijkste oorzaak was rijden onder invloed (39,36 pct), gevolgd door te snel rijden (20,68 pct). De meeste ongelukken vonden plaats tussen 16 en 20 uur. 29,4 procent van de slachtoffers was jonger dan 20 jaar en 11,7 procent jonger dan 15 jaar.
(Bron: Bangkok Post, Guru, 8-14 april 2011)

Invloedrijke figuren beschermen huurmoordenaars
De politie kent ze bij naam, ze weet waar ze zich schuil houden, dus waarom worden de 112 huurmoordenaars van wie onlangs de namen werden gepubliceerd, niet aangehouden? Het antwoord luidt: omdat de autoriteiten zich er ook van bewust zijn door welke krachten ze worden beschermd.
Vorige week verspreidde de politie een poster met de foto’s van 50 bekende huurmoordenaars en in totaal 112 namen (Zie 15 mei: Politie publiceert lijst met 112 huurmoordenaars). Op het hoofd van elk staat een beloning van 100.000 baht. De roep om hulp van het publiek kwam nadat een aanslag was gepleegd op parlementariër Pracha Prasopdee. Panmanee Nontakote, adjunct-commandant van de Research and Assessment Unit van de Royal Thai Police Office, meent dat de aanslag vrijwel zeker is gepleegd door een professional. ‘Considering what happened to Mr Pracha, we can see that it’s almost the same as the killing patterns in the past’, zegt hij.
Research naar huurmoordenaars
Panmanee doet al jaren onderzoek naar huurmoordenaars; hun motivatie, psychologie, beroep en banden met invloedrijke zakenmensen en politici. Het researchproject werd in 2004 opgezet na Thaksin’s ‘war on drugs’ en het onderzoek van de voormalige premier naar ‘invloedrijke figuren’. De researchers hebben 15 veroordeelde huurmoordenaars ondervraagd om een beter beeld te krijgen van de onderwereld van professionele moordenaars, zodat de politie beter in staat is hen te lokaliseren en arresteren.
Moordaanslagen hebben meestal politieke geschillen of zakelijke investeringen als motief. De hitmen hebben grote ego’s in combinatie met een groot gevoel van loyaliteit aan familie, vrienden en werkgevers die hen aantrokken om ruzies met geweld op te lossen. Een van de hitmen begon zijn loopbaan als wraak voor een vriend. Sommige researchers geloven niet in het geschetste beeld van ‘brave, loyal, friend’, omdat veel slachtoffers van achteren zijn gedood. Volgens hen hebben de moordenaars gewoon een drang om te doden. Alhoewel de meesten uit arme gezinnen, zijn er ook die uit rijke families komen. Sommigen zijn voormalige politieagenten of militaire officieren.
Gunmen camps
Ten aanzien van de vraag waarom ze niet worden gearresteerd, vonden de researchers dat ze zich verschuilen in zogeheten ‘gunmen camps’, beschermd door invloedrijke zakenmensen of politici. Hun bazen bieden hen een vrijplaats in ruil voor hun bedrevenheid in het moorden. Tussen de baas en de hitman bestaat een patronage relatie, waardoor de laatste zich altijd aan zijn baas verplicht voelt. Daardoor is het voor hen feitelijk onmogelijk om ermee te stoppen.
Het huren van een hitman wordt meestal gedaan met een ruim contract. De opdrachtgever neemt contact op met de baas die de moordenaar regelt. Bijna geen enkele huurmoordenaar weet wie de opdracht gaf. Geen enkele hitman werkt alleen. Ze hebben helpers die de moord helpen plannen en voor back-up zorgen, zoals het voertuig besturen van waaruit geschoten wordt en de wapens laten verdwijnen. De betaling bedraagt doorgaans 50.000 baht vooraf en meer erna.
Na de aanslag keren de huurmoordenaars terug naar hun kamp, waardoor het bijna onmogelijk is voor de lokale politie om bewijzen te verzamelen; bovendien worden de politieonderzoeken of pogingen tot arrestatie tegengewerkt door de ‘invloedrijke figuren’.
Poster en database
Sinds 2005 verspreidt de politie regelmatig een poster met de namen van huurmoordenaars. In dat jaar bevatte de poster foto’s van 50 hitmen van wie 24 werden gearresteerd. In 2007 identificeerde de politie 40 moordenaars met als resultaat 7 arrestaties. De politie heeft ook een database aangelegd van honderd ‘gunmen camps’; sommige zijn eigendom van lokale en landelijke politici. Ze bevinden zich in de zuidelijke provincies Songkhla, Surat Thani, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat en Phetchaburi; centrale provincies zoals Uthai Thani en Nakhon Sawan; en de oostelijke provincies Chon Buri en Chanthaburi. ‘Met deze database kunnen we hen in de gaten houden en hen laten weten dat we hen kennen’, zegt een van de researchers.
(Bron: Bangkok Post, 22 mei 2011)

Dammen, stuwmeren en reservoirs
Thailand heeft 33 grote dammen en 367 middelgrote waterreservoirs. Dit jaar valt 30 procent meer regen dan vorig jaar. Het Bhumibol stuwmeer bevat nu 12.382 miljoen kubieke meter water, 100 procent meer dan in 2010. En dat geldt ook voor de andere stuwmeren en reservoirs.
(Bron: Thai Rath, geciteerd in Bangkok Post, 4 oktober 2011)
De stuwmeren en reservoirs kunnen slechts 10 procent van de jaarlijkse regenval opslaan. De rest wordt afgevoerd naar de Golf van Thailand.
(Bron: The Nation, 10 oktober 2011)
In de berichtgeving in Bangkok Post komt het woord stuwmeer niet voor, maar wordt telkens gesproken over een dam. Als het gaat om de capaciteit, vertaal ik het woord dam met stuwmeer. Pas vandaag kom ik er achter dat dit bij de Chao Phraya dam een verkeerde vertaling is. Deze dam is een zogeheten run-off dam, wat betekent dat hij geen water kan opslaan. De dam zorgt ervoor dat het waterniveau stijgt wanneer dat nodig is, of hij vertraagt de stroom. Als de stroomsnelheid minder dan 2.800 kubieke meter water per seconde bedraagt, wordt het water naar beide zijden van de rivier omgeleid waar een systeem van kanalen het water reguleert. Boven die snelheid stroomt het via spillways (overlaten) verder.
(Bron: Bangkok Post, 23 oktober 2011)
(Zie pagina Overstromingen voor commentaren en achtergronden)

Dammen
Thailand heeft 4.758 dammen: 33 grote, 463 middelgrote en rest kleintjes.
(Bron: Bangkok Post, 11 oktober 2013)

Belastingen
Van de bevolking van 67 miljoen mensen doet jaarlijks circa 9 miljoen belastingaangifte. Na berekening van het belastbaar inkomen resteren 2,3 miljoen Thais die belasting betalen.
Wie minder dan 150.000 baht verdient, is vrijgesteld van belastingbetaling. Inkomens boven dat bedrag worden belast middels een glijdende schaal die begint met 10 procent. Het hoogste tarief is 37 procent voor inkomens hoger dan 4 miljoen baht.
Er zijn circa 20 aftrekposten, onder andere premie voor een levensverzekering (tot max. 100.000 baht), en betalingen aan een langetermijn equity fonds of pensioenfonds (15 procent van het inkomen tot een maximum van 500.000 baht). Persoonlijke aftrekposten betreffen 30.000 baht voor zowel de belastingbetaler als de echtgenote en 15.000 baht per kind tot maximaal 3 kinderen.
De BTW bedraagt 7 procent; het wettelijk geregeld maximum is 10 procent.
Het overgrote deel van de belastingen wordt geheven over inkomen (90 procent) en niet over vermogen.
(Bron: Bangkok Post, 3 oktober 2011)

Uitbreiding metronet
Het huidige metronetwerk in Bangkok heeft een lengte van 80 km. Bovengronds rijdt de BTS (24 km/23 stations), ondergronds de MRTA (21 km/8 stations). De (bovengrondse) Airport Rail Link telt 8 stations en is 28,5 km lang. Verder zijn er nog twee doorgetrokken BTS lijnen: Taksin-Wongwian Yai (2,2 km/2 stations) en de recent klaargekomen lijn On Nut-Bearing (5,3 km/5 stations).
Vier nieuwe routes zijn in aanleg en nog eens vijf liggen op de tekentafel. Als die allemaal aangelegd zijn, telt het netwerk in 2016 236 km.
De vier routes in aanleg krijgen een lengte van 65,3 km. Het gaat om de volgende lijnen:
1 Red Line: Bang Sue-Taling Chan (15 km/6 stations).
2 Purple Line: Bang Sue-Bang Yai (23 km/16 stations).
3 Blue Line: Bang Sue-Tha Phra en Hua Lampong-Bang Khae (27 km/22 stations).
4 Green Line: Wongwian Yai-Bang Wa, of Wongwian Yai-Bang Wa via doorgetrokken lijn (5,3 km).
De vijf routes waarvan de aanleg nog moet beginnen, zijn:
1 Red Line: Bang Sue-Rangsit (26 km/10 stations), Rangsit-Thammasat (10 km), Bang Sue-Phaya Thai-Hua Mak (19 km).
2 Green Line: Mo Chit-Saphan Mai (12 km/12 stations), Bearing-Samut Prakan (13 km/9 stations).
3 Purple Line: Tao Pun-Ratburana (20 km/16 stations), via Government House en Wang Burapa.
4 Pink Line: Khae Rai-Min Buri (36 km/24 stations).
5 Orange Line: Taling Chan-Min Buri (37,5 km/29 stations).
(Bron: Bangkok property, bijlage bij Bangkok Post, 28 oktober 2011)

Vergeleken met Singapore en Hong Kong wordt door forenzen in Bangkok uiterst weinig gebruik gemaakt van de metro. In Bangkok stapt minder dan 6 procent dagelijks in de metro, in Singapore 40 procent en in Hong Kong 44 procent.
(Bron: Bangkok Post, 14 september 2012)

Loy Krathong
Jaarlijks in november wordt het Loy Krathong festival gehouden; dit jaar op 10 november. Letterlijk betekent die naam ‘to float a krathong’. Het festival is een eerbetoon aan Phra Mae Khongkha, de godin van het water, om haar te bedanken en om vergeving te vragen voor het gebruik van haar domein. Een krathong te water laten zou geluk brengen en is een symbolisch gebaar om de slechte dingen in het leven kwijt te raken en met een schone lei te beginnen.
Volgens de overlevering gaat het festival terug tot het Sukothai tijdperk. Een van de vrouwen van koning, genaamd Nang Noppamas, zou het festival bedacht hebben.
Traditioneel wordt een krathong gemaakt van een plak van een bananenboom die wordt versierd met bloemen, gevouwen bladeren van de boom, een kaars en wierookstokjes. Om de slechte dingen in het leven kwijt te raken worden stukjes nagel, haar en muntjes toegevoegd.
Moderne krathongs worden gemaakt van styrofoam – de gemeente Bangkok verzamelde er in 2010 118.757. Maar omdat het meer dan 50 jaar duurt, voordat zo’n krathong tot ontbinding overgaat, wordt het gebruik van milieuvriendelijke en composteerbare krathongs bevorderd. De afgelopen jaren werden krathongs geïntroduceerd, gemaakt van brood, waterhyacinth en kokosnootschil.
In 2010 werd 9,7 miljard baht aan het feest uitgegeven; in 2009 gemiddeld 1.272 baht per persoon. In 2006 en 2007 werden in Bangkok meer dan 1 miljoen krathongs te water gelaten, in 2010 946.000. Volgens een onderzoek onder 2.411 personen denkt 44,3 procent dat teenagers tijdens het feest geslachtsgemeenschap hebben. (Bron: Guru, Bangkok Post, 4-10 november 2011)

Shakespeare-film mag niet van censuur
4 april – De film Shakespeare Tong Tai (Shakespeare must die) van de Thaise cineasten Ing K en Manit Sriwanichpoom is door de censuur verboden. De film is gebaseerd op het toneelstuk MacBeth en gaat over een denkbeeldige natie waar een populaire politicus de macht verwerft. Volgens de censuur ondermijnt de film de eenheid van het volk. Het is de tweede keer dat een Thaise film een totaalverbod heeft gekregen.
Manit zegt de censuurcommissie gevraagd te hebben op welk deel van de film haar oordeel is gebaseerd, zodat hij eventueel aan haar bezwaren tegemoet kan komen, maar de commissie kon dat niet zeggen. De cineast gaat tegen de afwijzing in beroep.
De film is de tweede die na de inwerkingtreding van de Film Act van 2009 is haar geheel is verboden. Eerder verbood de commissie Insects in the Backyard vanwege naaktscènes en studenten die zich prostitueerden. In andere films moeten soms alleen maar scènes geschrapt worden om het groene licht van de censuur te krijgen. Shakespeare must die duurt 178 minuten en werd gedeeltelijk gefinancierd door het ministerie van Cultuur (sic!).

Achtergrondinformatie bij Shakespeare Must Die
De censuurcommissie bestaat uit 7 personen van wie 3 het besluit om de film te verbieden, niet ondertekenden. Beroep tegen de afwijzing is mogelijk bij de National Film Board.
De film laat een toneelvoorstelling van MacBeth zien met daaraan toegevoegd een hedendaagse allegorie over ‘De Leider’, een politicus van een fictief land die machtsbelust is. Aan het eind van de film zit een scène waarin een razende meningte een theater binnenvalt en de regisseur lyncht. Dat beeld lijkt op de foto van het geweld in oktober 1976, gemaakt door Neal Ulevich, waarmee hij de Pulitzerprijs won.
Het is niet de eerste keer dat een film van Ing K is verboden. Haar film Teacher Eats Biscuits uit 1998 werd onder de vorige filmwet verboden. Die zou beledigend voor alle godsdiensten zijn. Al even controversieel was haar film Citizen Juling. Rood- en geelhemden waren des duivels.
Shakespeare Must Die kan gezien worden als een ongunstig portret van de roodhemden en Thaksin Shinawatra, reden waarom de commissie hem verboden zal hebben. De buitenlandse persbureaus leggen daarentegen meer de nadruk op het element van de monarchie dan op het het Thaksin-symbool.
Een film die nooit aan de censuurcommissie is aangeboden, is The Terrorist van Thunska Pansittivorakul, een gepassioneerde anti-Abhisit film, gemaakt na de gewelddadige beëindiging van het roodhemdprotest op 19 mei 2010. De film is alleen in het ondergrondse circuit te zien geweest.
In de maak is Nuamthong, gefinancierd door roodhemden, gebaseerd op het leven van de taxichauffeur die uit protest tegen de coup van 19 september met zijn wagen op een tank inreed en daarbij om het leven kwam.
(Bron: Kong Rithdee, Bangkok Post, 7 april 2012)

Bevolkingsopbouw
Thailand is in hoog tempo aan het vergrijzen. Het geboortecijfer bedroeg in jaren zestig van de vorige eeuw 3 procent, nu bedraagt het een half procent. Volgens demografen hadden grootouders vroeger 66 potentiële familieleden die voor hen konden zorgen; nu nog vijf.
Een kleine troost is dat de situatie in Thailand niet uniek is. In Japan veroudert de bevolking in zo’n hoog tempo dat er in 2050 nog maar 1,5 werknemer is om de belastingen op te brengen, waarmee de ouderen worden ondersteund. Over 23 jaar kan Thailand zich in dezelfde positie bevinden, waarbij buitenlandse werknemers ook geen soelaas meer bieden.
Bangkok Post denkt dat veel ouderen met Songkran tevergeefs op hun kinderen en andere familieleden wachten. Die beperken zich tot een telefoontje of een sms-je.
(Gegevens ontleend aan het hoofdredactioneel commentaar van 7 april 2012)

Doodstraf in Thailand
Thailand is een van de 40 landen in de wereld die de doodstraf nog kennen. Medio juni 2012 telde het land 726 personen die tot de doodstraf zijn veroordeeld: 337 vanwege drugsdelicten en 389 vanwege moord en andere misdrijven.
Sinds 2009 is de doodstraf niet meer uitgevoerd. Toen kregen 2 mannen een dodelijke injectie, een methode die in 2003 werd geïntroduceerd. Daarvoor werden de gevangenen doodgeschoten, de laatste keer 11 mensen in 2002. Bij de dodelijke injectie worden met een tussenpoos van 5 minuten drie chemicaliën ingespoten. Daardoor verslappen de spieren en klappen de longen ineen.
Zaken die uiteindelijk tot de doodstraf leiden, nemen gewoonlijk 3 jaar in beslag vanwege beroepsprocedures. Vice-minister-president Chalerm Yubamrung wil dat de beroepstermijn voor drugsdelinquenten wordt teruggebracht tot 15 dagen.
Volgens het tweede National Human Rights Plan 2009-2013 zou de doodstraf worden afgeschaft, maar op dit punt is de afgelopen 3 jaar geen enkel initiatief genomen. De afgelopen jaren hebben in de regio de Filipijnen en Cambodja de doodstraf afgeschaft.
(Bron: Bangkok Post, Spectrum, 22 juli 2012)

Tunnels in Bangkok
Bangkok heeft zeven ondergrondse tunnels om hemelwater af te voeren. De grootste is de Rama IX-Ramkhamhaengtunnel met een lengte van 1,5 km en een diameter van 5 meter. De tunnel bestrijkt een gebied van circa 50 vierkante kilometer en kan 60 kubieke meter water per seconde afvoeren. Hij werd in februari 2011 geopend en ontvangt water van de Khlong Lat Phrao en Khlong Saen Saeb. Dat wordt met vier pompen de tunnel ingepompt.
De overige zes tunnels hebben bij elkaar een lengte van 14 kilometer. Ze zijn tussen 1983 en 2007 aangelegd: Khlong Prem Prachkorn tunnel, Phaya Thai tunnel, Sukhumvit Soi 36 tunnel, Sukhumvit Soi 42 tunnel en Bung Makkasan tunnel.
De gemeente Bangkok wil nog drie tunnels aanleggen bij de Khlong Bang Sue, Bung Nong Bon en Don Muang. Het grondgebied van Bangkok meet circa 1.600 vierkante kilometer.
Update 29 augustus 2017: Aan de zes ondergrondse tunnels in Bangkok om hemelwater af te voeren wordt een zevende toegevoegd. Op 6 september wordt de Bang Sue tunnel (doorsnede 5 meter, capaciteit 60 kubieke meter per seconde) in gebruik genomen. De tunnel die van Klong Lat Phrao aan de Ratchadaphisek Road via Klong Bang Sue naar de Chao Phraya loopt, voert het water af uit de districten Dusit, Bang Sue, Phaya Thai, Chatuchak, Din Daeng en Huai Khwang (56 vierkante kilometer).

P-Move
P-Move staat voor People’s Movement for a Just Society. De groep bestaat uit veel leden van de niet meer bestaande Assembly of the Poor. Ze behoren tot het Anti-Pak Moon Dam Network, het Four-Region Slums Network, de Northern Farmers Federation, het Northeastern Land Reform Network, de Southern Farmers Federation en het Bantad Mountain Range Land Reform Network. Deze groepen hadden zich eerder verenigd in het Land Reform Network of Thailand voordat ze zich aansloten bij P-Move.
Het Land Reform Network pleit voor communaal landbezit, een grondbank voor landloze boeren en voor een progressieve grondbelasting. Inmiddels hebben twee woongemeenschappen een communale grondakte ontvangen en in oprichting is een Community Land Deed Office. Sommige ideeën, zoals een beperkt grondbezit, zijn nog niet gerealiseerd.
Afgezien van de Land Reform netwerken opereren ook andere netwerken onder de vlag van P-Move, zoals actiegroepen tegen dammen, mijnen, elektriciteitsprojecten en biomassa energiefabrieken. Verder voert P-Move campagne voor statenlozen, de rechten van contractboeren en wijziging van onrechtvaardige wetten die tegen bosbewoners in stelling worden gebracht.

Verkeer in Bangkok
De wegen in Bangkok zijn berekend op 1,6 miljoen auto’s. Eind april telde Bangkok circa 7 miljoen wagens. Het zal dan ook geen verbazing wekken dat de gemiddelde snelheid in de ochtendspits 16,3 km per uur bedraagt en in de avondspits 23,5 km.
Tussen 2002 en 2012 steeg het wagenpark in Bangkok jaarlijks gemiddeld met 5 procent oftewel 240.000 voertuigen. Van januari tot juli 2012 werden 582.279 nieuwe auto’s geregistreerd en in augustus 42.509.
Gebieden die je maar beter kunt vermijden als automobilist, zijn Asok, Lat Phrao, Sathon, Siam, Ramkhamhaeng, Pratunam en Rama IV Road.
(Bron: Bangkok Post, Guru, 12 oktober 2012)

De khlongs van Bangkok
Bangkok heette ooit het Venetië van het Oosten. Bangkok telde vroeger 64 kanalen, Thonburi 31 kanalen (Bron: Canal Protection Act, 1941). In die tijd vormde de boot het belangrijkste vervoermiddel. Inmiddels zijn tal van kanalen gedempt om ruimte te maken voor wegen of ze zijn geblokkeerd dan wel volgebouwd met huizen. Nog steeds wonen veel mensen langs de kanalen en een rondvaart per longtail boat is een populaire vakantieattractie voor toeristen.

Enkele cijfers over Bangkok
Per persoon heeft Bangkok 3,9 vierkante meter aan groen, de laagste hoeveelheid in de wereld. Parijs heeft meer dan het dubbele, New York heeft 21,6 vierkante meter en Londen 33,4, dus 10 keer zo veel.
Dagelijks produceren de inwoners 8.900 ton afval, elke maand komen er 52.000 auto’s bij en naar schatting neemt het inwonertal per dag toe met zo’n 1.000.
17 procent van de bevolking woont in de Bangkok Metropolitan Region (BMR). De BMR is goed voor 44 procent van het bruto binnenlands product. Het gemiddeld maandinkomen per huishouden bedraagt 42.000 baht, bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde.

Facts & Figures
Gemiddeld maandinkomen per huishouden: 23.236 baht
Gemiddelde aan uitgaven per huishouden: 17.403 baht
Gemiddelde schuld per huishouden dat schulden heeft: 241.760 baht

Aantal vaste telefoons: 6,72 miljoen (2011); 6,66 miljoen (Economic Review mid-year 2013)
Aantal mobiele telefoons: 78.668 miljoen; 77,6 miljoen (idem)
Aantal internetgebruikers: 18,31 miljoen; 32 miljoen, inclusief mobiel (schatting 2013)
Lengte spoorwegnet: 4.071 km
Totale lengte aan wegen: 180.053 km

Oppervlakte: 513.120 vierkante kilometer
– land: 510.890
– water: 2.230
Lengte landgrenzen: 4.863 km; kustlijn: 3.219 km
– Myanmar: 1.800 km
– Cambodja: 803 km
– Laos: 1.754 km
– Maleisië: 506 km

Bevolking: 67.091.089 (juli 2012, schatting), 67.448.120 (juni 2013, schatting)
Groei van de bevolking: 0,543; 0,52 procent (Economic Review mid-year 2013)
Geboortecijfer: 12,81 per 1.000 inwoners; 12,66 (idem)
Fertility rate: 1,66 kinderen/vrouw
Sterftecijfer: 7,38 per 1.000 inwoners; 7,47 (idem)
Gemiddelde leeftijd mannen: 34,7 jaar; mediaan leeftijd 34,2 (idem)
Gemiddelde leeftijd vrouwen: 35,6 jaar; mediaan leeftijd 36,1 (idem)
Leeftijdsgroepen: 0-14 jaar 19,5 pct; 15-64 71 pct; 65 en ouder 9,5 pct
Leeftijdsgroepen: 0-14 jaar 19,2 cpt; 15-24 jaar 15,1 pct; 25-54 jaar 45,6 pct; 55-64 jaar 10,4 pct en 65 jaar en ouder 9,8 pct. (Economic Review mid-year 2013)

Aantal buitenlandse werknemers (legaal en illegaal): 2 miljoen
Aantal illegale migranten: 1.248.064 (handarbeiders: 1.163.002, huishoudelijk personeel: 85.062)
– Myanmar: 905.573
– Cambodja: 235.521
– Laos: 106.970
De meeste illegalen werken in de bouw, akkerbouw en veelteelt.

Arbeidskracht: 39,77 miljoen (2012, schatting), waarvan 38,2 pct in de landbouw werkt; 13,6 procent in de industrie en 48,2 procent in de servicesector. (Economic Review mid-year 2013)

Aantal hotelkamers in centraal Bangkok Q2 2012: 33.464 (plus 11 procent op jaarbasis), 2012: 37.000 (schatting, plus 15 pct), 2013: 39.000 (plus 6 pct), 2014: 41.000 (plus 6 pct)
(Bron: Year-End Review, Bangkok Post, The New York Times, 2 januari 2013)

MICE
De Mice industrie is een van Thailands belangrijkste industrieën met een omzet vvan 60 biljart baht per jaar. Mice staat voor:
– Meetings: company meetings, annual meetings, shareholder meetings.
– Incentives (prikkels): Special offers and activities companies offer their staff, especially salespeople with outstanding performances who achieve the company’s set targets who may have a chance to take a trip abroad as reward.
– Conventions: academic meetings, meetings of heart disease specialists and on global warming.
– Exhibions: Motor Expo, Thailand Book Fair, Thailand Gifts & Premium Fair and many more.
(Bron: Mice Journal, issue 1, jan-feb 2013, Thailand Convention & Exhibition Bureau)

Militaire dienstplicht
Iedere Thaise jongeman tussen 21 en 30 jaar dient de militaire dienstplicht te vervullen. Wie zich vrijwillig meldt, dient zes maanden. Wie het op de loting laat aankomen (voor april), dient 2 jaar. Bij de loting in het districtskantoor, een schoolgebouw of een tempel trekt de persoon een genummerd kaartje met een stempel. Een rode stempel betekent dienstplicht, zwart vrijstelling.  Ten bewijze daarvan wordt een Sor Dor 43 document verstrekt.
Jaarlijks heeft het leger 80.000 tot 90.000 recruten nodig. Het exacte aantal wordt afgeleid van het beschikbare budget. De recruten beginnen met een veldtraining van 10 weken, mogen daarna 10 dagen naar huis en worden vervolgens tewerk gesteld, bijvoorbeeld als elektricien, administratief medewerker of hulp in de huishouding bij een officier.
Maar volgens luitenant generaal Wichit Sripasert komt dat laatste niet meer voor. Wel worden dienstplichtingen ingezet bij het schoonhouden van openbare ruimtes. De maandwedde bedraagt 8.000 baht. Na de 2 jaar krijgt de persoon een Sor Dor 8 document, dat gebruikt kan worden bij sollicitaties.
Leerlingen die tijdens hun schooltijd de Ror Dor (reserveofficier trainingcorps) militaire school volgen, hoeven niet in dienst. Zieken, gehandicapten, transgenders enzovoort worden na een medische keuring vrijgesteld. Heeft een jongeman een rijke pa, dan valt er wel wat te regelen bij de loting. Dat kost iets van 15.000 tot 30.000 baht.
Deserteren komt ook voor. Wanneer een recruut korter dan twee weken wegblijft, bijvoorbeeld om voor zijn gezin te zorgen, volgt geen straf. Wie niet meer terugkomt, loopt het risico van een gevangenisstraf en hij kan zijn ID-kaart niet verlengen. (Bron: Spectrum, Bangkok Post, 3 maart 2013)

Grondgebruik in Thailand
90 procent van de bewerkbare grond in Thailand is in handen van 10 procent van de bevolking. Meer dan de helft van de grond die in het bezit is van speculanten, wordt niet gebruikt. Ruim 1,5 miljoen boeren hebben geen grond in bezit en meer dan 1,2 miljoen gezinnen in bosgebieden dreigen uitgezet te worden.
(Bron: Sanitsuda Ekachai, Bangkok Post, 6 maart 2013)

Krokodillen in Thailand
Thailand begon in 1937 met het fokken van krokodillen. Thans telt het land 836 bij de Thaise overheid geregistreerde krokodillenfokkerijen met 700.000 krokodillen: 600.000 Siamese krokodillen en 100.000 zoutwaterkrokodillen. Van die fokkerijen zijn 23 fokkerijen van Siamese krokodillen en 13 fokkerijen van zoutwaterkrokodillen geregistreerd bij Cites, hetgeen betekent dat ze producten gemaakt van krokodillen mogen exporteren.
In het wild leven in Thailand naar schatting 200 dieren in drie provincies, waaronder het Khao Ang Ru Nai wildreservaat in Chachoengsao en het Phu Khiew reservaat in Chaiyaphum. Verder leven zo’n honderd dieren in het Beung Boraphet non-hunting gebied (Nakhon Sawan) en in het Kaeng Krachan National Park in Phetchaburi leggen vrouwtjes ieder jaar eieren.
Thailand is ’s werelds grootste exporteur van huid, vlees en leerproducten gemaakt van krokodillen. De industrie biedt werk aan 10.000 personen en heeft een omzet van 4 miljard baht per jaar. Veel landen waaronder de VS en enkele Europese landen kennen een importverbod op krokodillenproducten uit Thailand, omdat ze importen verbieden van bedreigde dieren.
De zoutwaterkrokodil en Siamese krokodil staan op de Appendix I van Cites van dieren die bedreigd worden met uitsterven. De handel is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan. Thailand is er een voorstander van beide krokodillensoorten naar Appendix II te verplaatsen van dieren die niet noodzakelijkerwijs met uitsterven worden bedreigd, maar wier handel wel gecontroleerd moet worden om hun voortbestaan te verzekeren. Wanneer dit lukt, kan Thailand meer exportmarkten vinden. In Thailand wordt niet gehandeld in wilde krokodillen en dat is ook niet nodig gezien het grote aantal fokkerijen.
Cites is de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. De aangesloten landen vergaderden in maart 2013 in Bangkok.
(Bron: Bangkok Post, 8 maart 2013)

Spoorwegongelukken
Op spoorwegovergangen hebben de afgelopen zes jaar 887 ongevallen plaatsgevonden, resulterend in 979 gewonden en 297 doden. De meeste ongevallen gebeurden op onofficiële overgangen, die bewoners hadden gemaakt als sluiproute of overgangen zonder spoorbomen. Het aantal onofficiële overgangen bedraagt 562. Verder telt het spoorwegnet van 4.000 km 1.938 officiële overgangen, maar die zijn niet allemaal beveiligd. (Bron: Bangkok Post, 12 maart 2013)

Mekong
De Mekong stroomt door zes landen en is met een lengte van 4.000 km een van ’s werelds langste rivieren. De rivier produceert elk jaar tweeënhalf miljoen ton vis. Er leven duizend verschillende soorten vis in, waaronder de Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas) en de giant pangasius (Pangasius sanitwongsei). Deze twee soorten kunnen 3 meter lang worden en wel 300 kilo wegen.
Ze worden ernstig bedreigd door de bouw van de Xayaburi dam in Laos. Naar de milieueffecten van deze dam is weliswaar onderzoek gedaan, maar onderzoek naar de invloed van dammen in de Mekong op de migratie van vissen ontbreekt ten enenmale. De twee soorten zijn vooral kwetsbaar vanwege hun afmetingen, migratiegedrag, specifieke eisen aan de waterkwaliteit en stroming en hun complexe levenscyclus die afhankelijk is van de seizoensoverstromingen. (Bron: Zeb Hogan, Bangkok Post, 13 maart 2013)

Enkele bevolkingscijfers
In het Noordoosten leeft 18 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Ondervoeding komt bijna éénderde meer voor dan in de centrale regio. Ruim 200.000 kinderen in de lagereschoolleeftijd gaan niet naar school. Grote aantallen kinderen worden opgevoed door hun grootouders of andere familieleden, terwijl hun ouders elders werken.
Thailand is nu een ‘ageing society’ (7 procent van de bevolking is ouder dan 65 jaar), maar verandert in 21 jaar naar een ‘aged society’ (14 procent).  In Frankrijk duurde die overgang 100 jaar.
Het vruchtbaarheidscijfer bedraagt 1,5 geboorten per vrouw, waarmee het onder de 2,1 ligt nodig voor een stabiele bevolking.
Tot circa 1990 waren er 10 personen tussen 15 en 64 jaar voor iedere oudere van 65 jaar en ouder. De inkomens die deze mensen verdienden en de belastingen die ze betaalden, dienden om één oudere te ondersteunen. In 2010 was de verhouding gezakt naar 5:1 en in 2030 zal die 2,5:1 bedragen.
(Bron: Speech Anand Panyacharun, voormalig minister-president en goodwill ambassadeur van Unicef Thailand, Bangkok Post, 29 maart 2013)

Kunstmest
Het gebruik van kunstmest in Thailand begon in 1970 exponentieel te stijgen. Tussen 1961 en 2004 nam het gebruik meer dan 100 keer toe, een spectaculaire toename van 18.000 ton in 1961 naar 2 miljoen ton in 2004. Maar ondanks deze grote toename in het gebruik van kunstmest, nam de rijst- en maïsoogst slechts één keer toe, verdubbelend in 45 jaar. Dit wijst op een geweldig verlies van kunstmest in het milieu als gevolg van het ongebalanceerde gebruik en armzalig management.
In sommige landbouwgebieden in de Central Plains bevatte 55 procent van het geteste grondwater nitraatniveaus boven de veiligheidslimiet voor drinkwater van de WHO, en 46 procent van de geteste bronnen in Nakhon Pathom had hoge niveaus van nitraten.
(Bron: Use of agrochemicals in Thailand and its consequences for the environment, Greenpeace Research Laboratories van de University of Exeter i.s.m. het Asian Institute of Technology en het Department of environmental and water resources engineering van de Northeastern University van Boston. Geciteerd in Bangkok Post, 31 maart 2013)

Minibussen en bussen
53 procent van de minibusjes en 67 procent van de bussen overschrijdt de maximumsnelheid op de snelweg, blijkt uit een onderzoek in 2012 van het Thailand Accident Research Centre van het Asian Institute of Technology en de Thai Roads Foundation. De metingen werden elk kwartaal gedaan op Highway 1, 34, 35 en 338 en op Motorway Highway 7.
Verkeersongelukken zijn een belangrijke doodsoorzaak in Thailand en te snel rijden is de voornaamste oorzaak. Vooral tijdens de Songkran en Nieuwjaars vakanties stijgt het aantal slachtoffers. Tijdens de zeven dagen Songkran vakantie in 2012 bedroeg het aantal verkeersslachtoffers (doden en gewonden) 27.881.
Er zijn nog andere risicofactoren die de verkeersveiligheid bedreigen. Veel minibusjes hebben een extra gascilinder om minder vaak te hoeven tanken. Wanneer het busje vol zit met passagiers en de cilinders vol zijn, weegt het busje 3.500 kilo, veel meer dan de toegestane limiet van 2.000 kilo. Het extra gewicht maakt het busje instabiel en onveilig en vergroot de kans op een ongeluk.
Dubbeldeks bussen die bij ongelukken betrokken waren, blijken vaak hoger te zijn dan de maximale toegestane hoogte van 3,5 meter. Sommige zijn wel 5 meter hoog. Door het extra gewicht wordt de superstructure [kooiconstructie?] van de bus verzwakt, waardoor die instabiel is en gemakkelijk kantelt. Het is een vertrouwd gezicht langs Thailand’s wegen: een gekantelde dubbeldeks bus.
De verkeersautoriteiten zijn van plan UNECE Regulation No. R66 in te voeren, waardoor bussen verplicht een test moeten ondergaan om de kracht van hun superstructure te meten.
(Bron: Bangkok Post, 1 april 2013)

Landbouwgif
Thailand importeert jaarlijks 160.000 ton landbouwgif, wat het land 22 miljard baht kost. Volgens de Wereldbank is Thailand ’s werelds vijfde grootste importeur van chemicaliën. Circa 70 procent van de pesticides die er worden gebruikt, zijn uiterst gevaarlijk en verboden in het Westen. Als gevolg daarvan is 81 procent van de waterreservoirs verontreinigd. Dat geldt ook voor voedsel.
Het toegenomen gebruik van chemicaliën is rampzalig voor het milieu en de gezondheid van boeren. Wereldwijd is men het erover eens dat intensief gebruik van chemicaliën leidt tot verharding van de grond, organismen uitroeit en waterwegen, grondwater en de gehele voedselketen verontreinigt. Het gebruik van landbouwgif wordt ook in verband gebracht met de stijging van het aantal kankergevallen, diabetes en veel andere ziektes.
Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat het aantal boeren en consumenten met gevaarlijke niveaus pesticide in hun bloed aan het toenemen is.
(Bron: Bangkok Post, 12 juli 2013)

National Parks, Wildlife and Plant Conservation
Het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation heeft een personeelsbestand van 20.490 personeelsleden, het moet 411 reservaten en beschermde parken ter grootte van in totaal 73 miljoen rai (116.800 vierkante kilometer) bewaken met een armzalig budget van 13,87 baht per rai. Sinds 2009 zijn 42 boswachters door stropers gedood en 48 gewond, van wie enkelen ernstig. Een boswachter verdient 9.000 baht per maand.

Tijgers
Wereldwijd leven nog 3.200 tijgers in het wild, waarvan 1.400 in India en 300 in Thailand. Tijdens een top in St Petersburg in 2010 hebben dertien landen, waaronder Thailand, beloofd de populatie te verdubbelen en die doelstelling zou in 2020 bereikt moeten zijn. Thailand is ook lid van het Global Tiger Recovery Programme.
Tijgers zijn een belangrijke indicator voor de gezondheid van een bos ecologie. Ze staan bovenaan de voedselketen. Als er tijgers zijn, betekent dit dat er ook andere dieren zijn. Wanneer tijgers uitsterven, betekent dit het eind van de bos ecologie.
Het World Wildlife Fund Thailand zet zich in voor het behoud van de tijger in Thailand. Uit Laos, Myanmar en Cambodja is het dier geleidelijk verdwenen. Tijgers gedijen het best in uitgestrekte gebieden met een voldoende voedselvoorraad.

Coöperaties
Thailand telt zeven types coöperaties: credit union, landbouw, land settlement, visserij, consumenten, savings and credit en service. Er zijn 1.305 credit union coöperatives met 1,29 miljoen leden. Hun vermogen bedraagt 66,2 miljard baht, inleg 30,9 miljard baht en uitstaande leningen 43,7 miljard baht.
Coöperaties worden niet gecontroleerd door de Bank of Thailand of het ministerie van Financiën. Ze vallen onder het ministerie van Landbouw. Derhalve hoeven ze niet te voldoen aan de strenge eisen die voor financiële instituten gelden, zoals geld reserveren voor verliezen op leningen. Ze kunnen ook geen financiële steun krijgen van het Financial Institutions Development Fund en het geld van de leden wordt niet beschermd door het Deposit Protection Agency.
Dit jaar is het gehele bestuur van de Klongchan Credit Union Cooperative ontslagen op verdenking van verduistering. Het Department of Special Investigation heeft ontdekt dat 12 miljard baht aan 27 leners is geleend en op die leningen rust een bedrag van 1,2 miljard baht aan achterstallige rentebetalingen. De 12 miljard baht vormt 80 procent van alle leningen die vorige jaar werden verstrekt.
(Bron: Bangkok Post, 29 oktober 2013)

Overgeplaatst naar een inactieve post
Ambtenaren die verdacht worden ongeoorloofd gedrag, zoals het aannemen van steekpenningen, worden ‘overgeplaatst naar een inactieve post’. Dat is de formulering die Bangkok Post altijd gebruikt. In het Thais staat letterlijk: sent to examine government business at the ministry. Soms geef ik als toelichting: geschorst, wat ook in Nederlandse verhouding een strafmaatregel kan zijn.
(Bron: Andrew Biggs in zijn wekelijkse clumn Sanook in het zondagmagazine Brunch van Bangkok Post, 19 juli 2015)
Tino Kuis, ook een kei in de Thaise taal, voegt daaraan toe: in het Thais staat    โยกย้ายออกจากตำแหน่ง wat betekent ‘overgeplaatst uit (ออก is uit) hun functie, beter nog: ‘uit hun (huidige) functie gezet door overplaatsing’.

Thailand’s  topvijf rampen

1 The 2011 Floods
– Financial loss: 1.4 trillion baht (World Bank’s estimation)
– 65 out of 77 provinces in Thailand were affected by the flood.
– 13 million lives were affected.

2 The 2004 Indian Ocean Tsunami
– The third most powerful earthquake ever measured.
– 250,000 lives affected (including some 6,000 in Thailand).

3 The 1989 Typhoon Gay in Southern Thailand
– The first typhoon to make land in Thailand since 1891.
– 450 people were killed. 11 billion baht financial loss.

4 The 1989 landslides in the village of Katoon Nua in Nakhon Si Thammarat province
– 230 people were killed and 1,500 homes were destroyed.
– The landslide was the result of illegal logging that increased speed of run-off rainwater from the mountain.

5 The 1962 Harriet Tropical Storm in Nakhon Si Thammarat province
– 911 people died and 16,700 homes were destroyed.
– The Harriet is still inscribed in Thai history books as the worst ever tropical storm.
– The disaster was so severe that HM the King had to establish the Rajaprajanugroh Foundation to mobilise help.

Information from the Department of Disaster Prevention and Mitigation, the Ministry of Interior.

Reacties niet mogelijk