Gezondheidszorg 2019

Thailand heeft momenteel drie ziektekostenverzekeringen:
– Civil Service Medical Benefits Scheme, dat de ziektekosten van 5 miljoen ambtenaren, echtgenotes, ouders en de eerste drie kinderen dekt. Budget (baht/head/year): Open-ended, gemiddeld 12.600 baht;
– Social Security Fund voor 10 miljoen werknemers in de particuliere sector, die geregistreerd staan bij het Social Security Office. Werkgevers/werknemers (67 pct) en overheid (33 pct) dragen bij aan het fonds. Budget (baht/head/year): 2.050 baht.
– Gold card scheme voor 48 miljoen mensen. Budget (baht/head/year) 2.755 baht. Ongevallen zijn niet gedekt. Operator: National health Security Office.

Verpleegsters
De verhouding van het aantal verpleegsters per hoofd van de bevolking bedraagt in Thailand 1:700; in de VS en Japan is ze 1:200. In Singapore 1:250 en in Maleisië 1:300.
Thailand komt niet alleen 30.000 verpleegsters tekort, maar telt ook 12.000 verpleegsters in overheidsziekenhuizen, die een tijdelijke aansteling hebben en minder verdienen dan het vast personeel. Sommige ziekenhuizen hebben zalen moeten sluiten omdat ze verpleegsters tekort komen.
Volgens de National Nurses Council bedraagt de verhouding in Bangkok 1:285; in de Central Plains 1:562; in het Noorden 1:621; in het Zuiden 1:622 en in het Noordoosten 1:968.
(Bron: Bangkok Post, 21 november 2012)

5 januari 2019
– Aan mooie plannen geen gebrek in Thailand. Het derde bericht op de 2 noemt het plan het gebied Yothi in Bangkok, waar veel ziekenhuizen en medische diensten zijn, de komende tien jaar te ontwikkelen tot medisch innovatiecentrum als onderdeel van het overheidsbeleid om van Thailand het medisch centrum van Zuidoost-Azië te maken.
Yothi bestrijkt 170 hectare van Victory Monument tot de Rama IV Road. Het project is gisteren officieel van start gegaan. In Yothi bevinden zich meer dan tien ziekenhuizen en universitaire faculteiten die gespecialiseerd zijn in medische wetenschap, tandheelkunde, volksgezondheid, farmacie en verpleging. Ook zijn het ministerie van Science and Technology en van Industry er gevestigd, het Thai Industrial Standards Institute en de Government Pharmaceutical Organisation.

Analyse: Particuliere gezondheidszorg is een vette melkkoe
8 januari – De particuliere gezondheidszorg is geen melkkoetje maar een vette melkkoe. De hoge kosten die de ziekenhuizen aan medicijnen en medische behandeling in rekening brengen, zijn voor de regering aanleiding paal een prijsmaatregel te nemen, zoals die ook voor een aantal consumentenproducten geldt.
De ziekenhuizen morren, patiënten en patiëntenverenigingen juichen het plan toe. Maar er moet nog heel wat water door de Chao Phraya stromen, wil het zover is. Het is ook niet de eerste keer dat de regering probeert de hoge kosten te beteugelen.
In 2015 nam de regering twee maatregelen. In de eerste plaats mochten particuliere ziekenhuizen  geen hogere prijs rekenen dan de label price en moesten ze bij toeslagen aangeven waarvoor die bestemd waren. En in de tweede plaats moesten patiënten de keuze hebben de medicijnen elders te kopen. De meeste ziekenhuizen houden zich aan deze twee regels.
In het Business katern van gisteren een uitgebreide analyse, waarvan ik alleen het kader overneem. Ik kom zelf in Bangkok Hospital (BDMS). De nettowinst van dat ziekenhuis is gestegen van 7,39 miljard baht in 2014 naar 7,84 miljard baht in 2018. Misschien moet ik toch maar eens van ziekenhuis wisselen.

8 januari
Het andere bericht meldt dat de vergoeding in de Universal Health Care volksverzekering in het begrotingsjaar 2020 met 358,01 baht wordt verhoogd naar 3.784, 57 baht per persoon. Het bestuur van het National Health Security Office heeft daarvoor een krediet van 182,65 miljard baht uitgetrokken. Bij de UHC zijn 48,26 miljoen Thai verzekerd.

10 januari
– Het verbod op het gebruik van kunstmatige verzadigde vetten is gisteren van kracht geworden. Thailand is daarmee het eerste land in Asen dat de productie, import en verkoop van de deels hydrogenated oils en voedsel dat ze bevatten, verbiedt.
Verzadigde vetten worden al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw gebruikt om fast foods te bakken. Ze komen voor in margarine en snacks en kunnen leiden tot gezondheidsproblemen zoals hartaanvallen en en andere problemen van de bloedsomloop.
De WHO heeft Thailand geprezen voor het verbod, alsmede voor de gevolgde procedure, zegt minister Piyasakol (Volksgezondheid). In plaats van te vertellen wat betrokkenen moeten doen, heeft de regering naar hen geluisterd en ze de gelegenheid gegeven zich op de transitie voor te bereiden. Ook heeft de WHO waardering voor de gevoerde voorlichtingscampagnes gericht op de particuliere sector en de bevolking.

11 januari
– Biothai en FTA Watch maken later vandaag een voorstel van vijf punten bekend dat tot doel heeft te voorkomen dat buitenlandse farmaceutische bedrijven een patent krijgen op het produceren van cannabis extracten. Het voorstel wordt gedaan tijdens een vergadering van de twee NGO’s, de Rangsit universiteit en de Thai Traditional Medical Council met minister Sontirat (Handel) als voorzitter. De minister had eerder de vergadering voorgesteld.
Tegen de patentaanvragen door buitenlandse farmaceutische bedrijven bestaan grote bezwaren. Tegenstanders zijn bang dat ze de markt overnemen. De NLA heeft onlangs een wet aangenomen die voorziet in legalisering van de productie, import en het gebruik van marihuana voor medische en research doeleinden.

12 januari
Politieke partijen steunen het voornemen de drie ziektekostenverzekeringen gelijk te trekken. Dat bleek gisteren op een seminar van de Health to Heart Foundation en het National Health Security Office in Bangkok.
Voorzitter Thanapol van de Kidney Association of Thailand wees erop dat ambtenaren beter verzekerd zijn dan gewone mensen, die vallen onder de volksverzekering. Hij bepleitte dat de drie verzekeringen (voor ambtenaren, werknemers en burgers) worden samengevoegd tot één verzekering. Volgens hem verschillen de prijzen van medicijnen thans in de drie verzekeringen. Als ze samen zijn, kunnen betere prijzen bedongen worden.
Ook partijleider Abhisit (Democraten) vindt gelijktrekking gewenst. Hij zei dat werknemers de keus moeten hebben of ze in hun verzekering willen blijven of overstappen naar de volksverzekering. Hij vindt dat het belastingstelsel en de toekenning van budgetten verbeterd moeten worden om de gezondheidszorg betaalbaar te houden.

19 januari
– De kwestie van de patentaanvragen van buitenlandse farmaceutische bedrijven voor cannabis extracten blijft maar voort etteren. Vijf groepen die zich verzetten tegen verlening van de patenten stappen naar de rechter om het Department of Intellectual Property te dwingen de aanvragen af te wijzen.
Het DIP heeft al zes aanvragen naar de prullenbak verwezen maar zeven aanvragen van Japanse bedrijven zijn nog in behandeling. In een gesprek op 11 januari met de groepen weigerde de DIP die af te wijzen. Het departement verschuilt zich achter wettelijke eisen en internationale regels, onder andere van de World Trade Organisation.
In een donderdag uitgegeven verklaring zeggen de groepen verdere discussies te boycotten omdat op 11 januari DIP functionarissen ontbraken die bevoegd waren over de kwestie een besluit te nemen. Volgens hen is de DIP verdacht gebrand op het verlenen van patenten aan de twee Japanse firma’s. De groepen liggen al sinds november in de clinch met de DIP.

20 januari
– 121 dorpelingen in drie dorpen Surin besmet met chikungunya virus.
– Dit jaar zijn in het Zuiden 18 personen overleden aan mazelen, voornamelijk baby’s. Gisteren werd aan het hoge aantal gevallen van mazelen in het Zuiden een bijeenkomst gewijd.
Sommai Bunkliang, assistent secretaris-generaal van het Southern Border Provinces Administration Centre, riep de autoriteiten op de bevolking beter voor te lichten over de vaccinaties. Veel moslims laten hun kinderen niet vaccineren omdat het vaccin voor een deel is gemengd met gelatine van varkensvlees.
– Vier tambons in de provincie Phuket worden de komende maand scherper in de gaten gehouden omdat er rabiës is uitgebroken. Maatregelen worden genomen om verdere verspreiding te voorkomen [geen details].

22 januari
[…] De andere zaak betreft het voornemen van het ministerie van Handel om voor medicijnen, behandelingen en andere medische kosten van particuliere ziekenhuizen een prijsmaatregel te treffen want die rekenen veel meer dan staatsziekenhuizen. In het Business katern laten vier experts hun licht over de kwestie schijnen.
Hoewel ik geneigd ben het prijsverschil toe te schrijven aan de graaicultuur van de particulieren, zijn er wel degelijk goede redenen voor het hogere prijsniveau. Bijvoorbeeld omdat de Medical Facilities Act van 1988 eisen stelt op het gebied van apparatuur en aantal stafleden.
Ik laat het artikel verder onbesproken en beperk me tot het kader met een prijsvergelijking. De prijzen liggen wel erg ver uit elkaar. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat ze alleen het gevolg zijn van die wettelijke eisen.

23 januari
[…] het openingsartikel dat gaat over de prijsmaatregel die wordt genomen voor medicijnen en medische diensten.
Het kabinet heeft gisteren zijn zegen uitgesproken over het voorstel van het ministerie van Handel. Aanleiding zijn de hoge kosten die particuliere ziekenhuizen in rekening brengen. Zie de vergelijking tussen het prijsniveau van particuliere en overheidsziekenhuizen die ik gisteren plaatste [Even scrollen naar het kader].
Het groene licht gaat gepaard met de geruststellende mededeling van minister Sontirat (Handel): ‘We willen niet dat ze [de particuliere ziekenhuizen] in paniek raken dat de regering maximumprijzen vaststelt’ en premier Prayut zei dat de maatregel de input vereist van alle partijen, aanpassing van gerelateerde wetten en dat rekening wordt gehouden met het feit dat enkele ziekenhuizen beursgenoteerd zijn. Mijn vertaling: De soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend.
Een sub-commissie bestaand uit vertegenwoordigers van de overheid, particuliere ziekenhuizen en consumenten gaat nu aan het werk om de prijzen vast te stellen. Wanneer die het eens is geworden gaan de voorgestelde maatregelen naar het Central Committee on Prices of Goods and Services en daarna breekt het paradijs aan, althans volgens de Foundation for Consumers, die blij is met de boude stap van het kabinet. Secretaris-generaal Saree verwacht meer te zullen zien dan alleen prijslijstjes. ‘We kunnen nu de prijzen reguleren’, zegt ze.
Maar de particuliere ziekenhuizen reageren gereserveerd. Voormalig voorzitter Ua-chart van de Private Hospital Association dringt er bij de regering op aan ervoor te zorgen dat de sector niet wordt ondermijnd. Hij zegt dat de regering de problemen van een kleine groep niet moet oplossen ten koste van iedereen. ‘Ongeveer 95 procent van ziekenhuisbezoekers komt er vaker. Als ze niet tevreden waren, zouden ze niet terugkomen. Het is niet zo dat ze geen keus hebben.’

29 januari
• Thailand schrapt buitenlandse patentaanvragen voor cannabisextracten

31 januari
De Food and Drug Administration (FDA) steunt het voorstel om ziekenhuispatiënten de keuze te bieden tussen het kopen van voorgeschreven medicijnen in de apotheek van ziekenhuizen en pharmacies waar ze vaak goedkoper zijn. Bijkomend voordeel is dat ze in het ziekenhuis niet lang hoeven te wachten op hun medicijnen. Het personeel van de pharmacies kan hen instructies geven over het gebruik.

1 februari
– De vier laureaten van de Prince Mahidol Award 2018 hebben gisteren in het Grand Palace hun onderscheiding in ontvangt genomen uit handen van prinses Maha Chakri Sirindhorn. Ze zijn onderscheiden voor hun research op het gebied van kanker en cholera vaccinatie. Drie komen uit de VS, een uit Zweden. Ze werden geselecteerd uit 49 genomineerden uit 25 landen.

Alle patentaanvragen voor cannabis extracten afgewezen
 2 februari – Aan de continuing story over de patentaanvragen van buitenlandse farmaceutische bedrijven voor de productie van cannabis extracten is een abrupt einde gekomen.
Het Department of Intellectual Property (DIP) heeft op bevel van premier Prayu alle aanvragen afgewezen, die dit op basis van artikel 44 van de interim-grondwet had bevolen, een artikel dat hem absolute macht verleent. Maar de bedrijven kunnen tegen het DIP-besluit in beroep gaan, dus misschien komt er nog een vervolg.
Zoals bekend waren tegen de patentaanvragen bezwaren gerezen uit angst dat de buitenlandse bedrijven een monopoliepositie zouden verwerven, nadat het land de verbouw en het gebruik van marihuana voor medische doeleinden en research had goedgekeurd.
De bedrijven hebben twee maanden de tijd om in beroep te gaan tegen het besluit. Wanneer binnen die periode geen beroep is aangetekend, is het besluit definitief en bindend, zegt DIP directeur-generaal Thosapone.
Staatssecretaris Chutima (Handel) zegt dat de patentruzie toekomstige investeerders een les leert, namelijk dat hun research niet in strijd mag zijn met de wet. ‘Deze bedrijven dienden hun aanvragen in toen marihuana door de staat nog beschouwd werd als een verboden verdovend middel.’
Biothai, een organisatie die de campagne tegen de patentaanvragen heeft geleid, is blij met het besluit van de DIP maar ze blijft waakzaam. Op Facebook schrijft Biothai dat ze tot woensdag wacht om te zien of de DIP inderdaad alle zeven aanvragen afwijst, ingediend door GW Pharma en Otsuka Pharmaceuticals. Eerder heeft de DIP al tien patentaanvragen afgewezen.

2 februari
Thailand en Kenia hebben een Memorandum of Understanding getekend over gezondheidszorg. Thailand gaat Kenia helpen een volksverzekering op te zetten naar analogie van Thailand’s UHC-verzekering. De UHC bestaat sinds 2002 en geldt voor 49 miljoen Thai.

Vier grote partijen tegen eigen bijdrage in volksverzekering
12 februari – Het voorstel om net als in Nederland een eigen risico te introduceren in de volksverzekering UHC (het Thaise ziekenfonds) krijgt niet de handen op elkaar van de vier grote partijen die gisteren deelnamen aan een seminar van Workpoint News over gezondheidszorg. Ze pleitten daarentegen voor verbeteringen van de verzekering om de efficiëntie te vergroten en gelijke toegang tot medische voorzieningen te verzekeren.
De eigen bijdrage van 10 tot 20 procent is voorgesteld [door wie precies?] om de financiële last voor de overheid te verminderen, want de kosten drukken zwaar op de rijksbegroting. Critici vrezen dat de co-payment patiënten zal ontmoedigen dure behandelingen te zoeken.
Mevrouw Sudarat (PheuThai) betoogde dat het UHC-systeem zijn waarde heeft bewezen. Maar verbeteringen zijn noodzakelijk met name op het gebied van budgetbeheer. Ze zei dat de kosten van de verzekering, die voor 48 miljoen Thai geldt, toenemen omdat het faalt gezondheid holistisch te promoten of ziektes te voorkomen. De bevolking dient stimulansen te krijgen om gezond te blijven, bijvoorbeeld door belastingvoordelen.
Suvit Maesincee, adjunct-leider van Palang Pracharath, zei dat zijn partij geen enkel voordeel ziet van een eigen bijdrage. De partij hoopt de inkoop van medische voorziengen en medicijnen door overheidsziekenhuizen te kunnen verbeteren om de kosten terug te dringen. De drie overheidsverzekeringen dienen te worden gestroomlijnd om dezelfde service te bieden. Ook zou patiënten toegestaan moeten worden in elk ziekenhuis behandeling te zoeken. Thans zijn ze gebonden aan het ziekenhuis waarbij ze geregistreerd staan.
Partijleider Abhisit (Democraten) pleitte ook voor stroomlijning zodat het National Health Security Office, dat de gelden voor de ziekenhuizen verstrekt, voldoende fondsen heeft. Partijleider Thanathorn (Future Forward) wees co-payment af. Hij zei dat het jaarlijks overheidsbudget van 2,33 biljoen baht voldoende is om de UHC-verzekering te betalen.

22 februari
– Het medisch gebruik van marihuana mag dan gelegaliseerd zijn, maar dit betekent niet dat er een gouden toekomst aanbreekt voor gebruikers en producenten van marihuana-producten. Experts waaronder Panthep Puapongpan, deken van het Institute of of Integrative and Anti-ageing Medicine (universiteit van Rangsit), zeggen dat het gebruik en de productie aan zoveel restricties zijn gebonden dat de productie niet haalbaar is.
Hij voorspelt geen happy ending voor degenen die eerder veroordeeld zijn wegens overtreding van de Narcotics Act 1979, want ‘Ik vraag me af hoeveel feitelijk komen opdraven om een aanvraag te doen voor een pardon’. Daarvoor moeten ze zich binnen 90 dagen na het van kracht worden van de geamendeerde wet bij de autoriteiten melden. De wet werd vorige week in de Royal Gazette gepubliceerd.

23 februari
– Naar verwachting wordt volgende week in de Royal Gazette een voorstel gepubliceerd dat voorziet in amnestie voor bezitters van marihuana mits ze dit binnen 90 dagen melden bij de autoriteiten. Het voorstel maakt deel uit van een nieuwe set beleidsmaatregelen ter uitwerking van de Narcotics Act van 2019. Het verleent amnestie aan researchinstituten en patiënten met een certificaat van beoefenaren van traditionele Thaise en moderne geneeskunde.
De Narcotics wet legaliseert de productie, import, export en het bezit van marihuana voor medische en research doeleinden. De verbouw van marihuana blijft evenwel verboden, zegt secretaris-generaal Tharet van de FAD.
Inmiddels doemt een nieuw conflict op. Panthep Puapongpan, deken van het Institute of Integrative and Anti-Ageing Medicine (universiteit van Rangsit) verwacht dat de buitenlandse farmaceutische bedrijven, wier patentaanvraag voor marihuana-extracten is afgewezen, in beroep zullen gaan. De afwijzing, bevolen door de NCPO, was gebaseerd op de oude narcoticawet, die marihuana nog als verboden narcotica beschouwde. Maar die reden is na de wijziging niet langer geldig. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

28 februari
• Registratie marihuana gebruik voor medische doeleinden begonnen

28 februari
– De eerste legale kwekerij van marihuana is gisteren in gebruik genomen. Het gaat om een kleine kas van 100 vierkante meter die door de GPO in Thanyaburi (Pathum Thani) is gebouwd ad 10 miljoen baht.
De opening werd bijgewoond door minister Piyasakol (Volksgezondheid), hoge ambtenaren van het ministerie, medische researchers en beoefenaren van traditionele Thaise geneeskunde.
Piyasol vertelde verslaggevers die de opening bijwoonden dat de kwekerij in een goed beschermd gesloten systeem opereert, waarbij gebruik wordt gemaakt van de zogeheten aeroponics technologie, wat de kwaliteit van cannabis-extracten ten goede komt. Eerder werd geëxperimenteerd met door de politie in beslag genomen cannabis, maar vanwege de hoge giftige contaminatie leverde dat niet het gewenste resultaat op.
De media mochten overigens niet naar binnen vanwege de kleine ruimte, alleen fotografen werden toegelaten. De legalisering van marihuana voor medische en research doeleinden is een big issue in Thailand. Tot voorheen werd marihuana beschouwd als drug. Vorig jaar keurde de NLA het alternatief gebruik goed.

4 maart
– Als laatste een bericht over een seminar gisteren gewijd aan zeldzame ziektes. Volgens de sprekers krijgen patiënten geen adequate behandeling want de kosten worden niet gedekt door de UHC-ziektekostenverzekering. En als ze een operatie nodig hebben, is hun kans op behandeling nog kleiner, zegt chirurg Wichao van het Queen Sirikit National Institute of Child Health.

5 maart
– De nieuwe pot law, zoals de krant de gewijzigde Narcotics wet noemt, leidt niet tot monopolievorming door grote bedrijven, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Het roept de bevolking op de wet die de verbouw en het gebruik van marihuana voor medische en research doeleinden legaliseert, grondig te bestuderen.
Minister Piyasakol (Volksgezondheid) zei dat gisteren in reactie op kritiek over de restricties die de wet stelt. Die zouden grote bedrijven bevoordelen boven kleine bedrijven, zeggen onafhankelijke researchers. De minister zegt dat marihuana nog steeds wettelijk als narcoticum is geclassificeerd, maar het kan voor de twee genoemde doeleinden worden gebruikt.
Piyasakol zegt: ‘De wet is niet bedoeld om iemand in het bijzonder te bevoordelen maar alleen het land. De FDA is een regulator, niet een fabrikant. De wet bevat ook een hoofdstuk waarin geregeld wordt dat het gebruik van marihuana tenminste 5 jaar streng wordt gecontroleerd waarna de wet wordt geëvalueerd om de effectiviteit te bepalen.’

7 maart
– De eerste legale cannabis kwekerij is vorige week geopend in de vestiging van de Government Pharmaceutical Organisation in Pathum Thani.
Er worden 140 cannabisplanten opgekweekt in een aeroponic systeem, een techniek die geen water of grond vereist. Elke zaailing wordt bovenop een pot in het midden van een verhoging geplaatst, waardoor de wortels in de lucht zweven. Elk pot is verbonden met een systeem dat continu voedingsstoffen levert. Een drainagesysteem zorgt ervoor dat overtollig vocht wordt afgevoerd, zodat de planten niet schimmelen.

DTAM en uni’s gaan pot kweken
8 maart – Pagina 4 opent met een bericht over de verbouw van marihuana, maar erg duidelijk vind ik het niet, vooral door het gebruik van het woord formulation. Dus God zegene de greep.
Het Department of Thai Traditional and Alternative Medicine (DTAM) gaat volgende maand in samenwerking met twee universiteiten marihuana kweken om zestien formulations (formules) van medische cannabis te maken. Deze zijn voornamelijk bedoeld om mensen te helpen hun verslechterende gezondheidstoestand te beheersen, daar cannabis kan helpen een gezonde lichaamsbalans te verbeteren, zegt DTAM-directeur Kwanchai.
Verdere ontwikkeling is nodig, zegt hij, om het gebruik gemakkelijker te maken zoals het medicijn de vorm van een klein velletje te geven waardoor het onder de tong van een patiënt geplaatst kan worden.
Kwanchai vertelt dat kwaliteits marihuana goed gekweekt kan worden in het stroomgebied van de rivier Songkhram, dat de provincies Nakhon Phanom, Sakon Nakhon en Mukdahan bestrijkt. Twee universiteiten, Kasetsart en Rajamangala, gaan helpen bij de aanleg van een plantage, gepland op een gebied van 1.400 rai.
De zestien medicijnen worden verspreid door het Pra Arjarn Phun Ajaro ziekenhuis, dat door de WHO is gecertificeerd voor goede productie van kruidenmedicijnen. In de toekomst, zegt de directeur, gaat hash-olie geproduceerd worden om toe te voegen aan de medicijnen.
Zodra de Narcotics Commission toestemming verleent, begint de verbouw, vermoedelijk in april. Na 90 tot 100 dagen kan er geoogst worden. DTAM kan 2.000 kilo marihuana per jaar verwerken om medicijnen te maken, waarvan duizend patiënten kunnen profiteren. In het begin zijn ze gratis, later worden ze tegen een betaalbare prijs verkocht.

8 maart
– Toeristen die zich vermeien op het Mai Khao strand in Phuket en selfies met landende vliegtuigen willen maken bij de aangrenzende landingsbaan van de luchthaven, mogen dit binnenkort niet meer doen. De  autoriteiten gaan een veiligheidszone instellen omdat deze hobby gevaarlijk is. Adjunct-luchthavenhoofd Wichit die dit bekend heeft gemaakt, zegt verder dat binnen een straal van 9 kilometer van de luchthaven drones verboden zijn en er mag ook niet met felle zaklampen op vliegtuigen geschenen worden.
– De gemeente Bangkok heeft gisteren gewaarschuwd voor dengue fever (knokkelkoorts) nadat 671 gevallen zijn gediagnosticeerd en één patiënt is overleden. De waarschuwing geldt voor de districten Thon Buri, Bang Khalaem, Khlong San, Huai Khwang en Yannawa.
Gemeentewerkers gaan in alle vijftig districten van de stad insecticides spuiten om de verspreiding tot staan te brengen. Bewoners zijn geadviseerd mogelijke broedplaatsen van muggen op te ruimen. Sinds het begin van het jaar zijn in het hele land 7.350 gevallen en zes doden gemeld.

15 maart
– Gisteren maakten politieke partijen op een forum van het ministerie van Volksgezondheid hun plannen bekend voor de gezondheidszorg. Ze waren eensgezind dat artsen een betere wettelijke bescherming dienen te krijgen tegen beschuldigingen van wanpraktijken.
Partijleider Abhisit (Democraten) betoogde dat de strafwet aangevuld dient te worden met een specifiek artikel dat medische professionals die patiënten behandelen met een hoog risico op overlijden, vrijwaart van wettelijke aansprakelijkheid. Een aparte wet is volgens hem vereist voor artsen, verpleegsters en andere medisch personeel in wanpraktijk zaken.
Verder pleitte Abhisit voor overplaatsing van ambtenaren van andere overheidsdiensten naar het ministerie van Volksgezondheid om het personeelstekort te helpen verlichten en hij hield een pleidooi voor gezondheidsvoorlichting, zodat mensen niet voor elk wissewasje naar het ziekenhuis gaan [mijn formulering] en de werkdruk van ziekenhuisartsen kan afnemen.
Wat de andere partijen zeiden, mag u zelf lezen: Candidates outline healthcare policies.
– De regering is een landelijke campagne tegen rabiës begonnen om uiterlijk in 2020 Thailand virusvrij te maken. Tijdens de campagne die tot eind juni duurt, worden honden- en kattenbaasjes en bazinnetjes aangemoedigd hun huisdier te laten vaccineren. Is gratis, zei minister Grisada (Landbouw) gisteren toen hij in Pathum Thani de campagne bekend maakte. In die provincies zijn in dorpen en steden controle en preventie eenheden ingezet om de inwoners bewust te maken van rabiës preventie.
In maart en april vorig jaar is bij 1.121 huisdieren en zwerfhonden rabiës geconstateerd. In die periode hebben twaalf mensen de ziekte opgelopen.

Hartaanvallen belangrijkste doodsoorzaak
25 maart – Het Royal College of Physicians meldt dat hartaanvallen de belangrijkste doodsoorzaak zijn geworden. Jaarlijks krijgen 250.000 personen een beroerte; daarvan sterven 50.000 personen en 30 procent raakt verlamd. Hoewel beroertes fataal kunnen zijn, kan overlijden voorkomen worden als de patiënten zich bewust zijn van de symptomen die daaraan vooraf gaan, zegt directeur Nijasri.

26 maart
Het National Health Security Office zegt dat dankzij de dekking van kankerbehandeling  in de volksziektekostenverzekering die bekend staat als ’30 baht gold card’, tussen 2016 en 2018 patiënten 4,1 miljoen behandelingen hebben gekregen (kosten 26,6 miljard baht). Vorig jaar zijn 234.116 patiënten behandeld met chemotherapie en radiation therapie (kosten 9,5 miljard baht). De topvijf kankersoorten zijn borstkanker, lever- en galwegkanker, darmkanker, longkanker en baarmoederhalskanker. Dit jaar kunnen verzekerden tussen 50 en 70 jaar zich gratis laten controleren op darmkanker.

27 maart
– Pagina 3 (drie berichten) opent met een bericht over de onderzoeken naar de smokkel en verspreiding van dieetpillen. Provinciale volksgezondheidsdiensten verwachten binnen een week de resultaten aan het Department of Health Service Support (DHSS) te kunnen overhandigen.
Negen klinieken zijn geïnspecteerd om te zien of ze de Health Clinic Act hebben overtreden omdat ze hun inrichting hebben gebruikt om potentieel gevaarlijke medicijnen zonder vergunning te verstrekken. Als ze schuldig worden bevonden, moeten ze hun deuren sluiten. De DHSS is niet bevoegd een disciplinair onderzoek naar de betrokken artsen te verrichten; dat is de taak van de ethische commissie van de Medical Council of Thailand.
Tegen twee artsen loopt al een onderzoek wegens de smokkel en distributie van phentermine vermageringspillen. Ze zijn in staat van beschuldiging gesteld en door de Criminal Court tegen het advies van de politie in op een borgtochtsom van 600.000 baht vrijgelaten.
De politie vermoedt dat ze lid zijn van een criminele bende en een vluchtrisico vormen. Verder onderzoek wordt gedaan naar het meesterbrein achter de bende die zowel in binnen- als buitenland opereert.
Het onderzoek naar de bende is een uitvloeisel van de arrestatie eerder deze maand in Bangkok van een vrouwelijk model en andere verdachten op verdenking van de smokkel van phentermine pillen. Ze werden aangehouden bij een inval in Phatthanakan.
Secretaris-generaal Ittaporn van de Medical Council zegt dat artsen die illegaal medicijnen voorschrijven doorgaans de naam van een overleden arts gebruiken. Indien dat ontdekt wordt, worden ze gewaarschuwd, geschorst of verliezen ze hun vergunning.

29 maart
De ouders van een jongeman (20) die tijdens een hormonenbehandeling op 8 december in een overheidskliniek in Thonburi (Bangkok) overleed, hebben de CSD gevraagd het politieonderzoek te versnellen.
De zoon (20) begon tijdens de therapie over te geven, waardoor hij uit een bed viel en met zijn hoofd de vloer hard raakte. Hij kreeg de therapie al sinds 2015 toen artsen een tumor in zijn hoofd ontdekten waardoor hij ongebruikelijk langzaam groeide. Uit de autopsie is gebleken dat hij overleed aan een hersenbloeding.

30 maart
Het Department of Disease Control waarschuwt voor het eten van rauw of te kort gekookt varkensvlees omdat het aantal gevallen van besmetting met de varkensbacterie streptococcen is toegenomen. De bacterie kan bij mensen tot gehoorverlies leiden.Van januari tot 23 maart zijn 44 personen besmet geraakt, van wie acht fataal.

5 april
• Ziekenhuis en twee chirurgen vervolgd die frauduleuze verjongingskuur uitvoerden

Xeping Chaiyasan, volgens advertenties een specialist in plastische chirurgie, en haar jongere broer zijn woensdag aangehouden na klachten van patiënten over ondeugdelijk werk en hoge kosten. Na haar werk zagen hun gezichten er niet uit.
Zeven klanten hebben een klacht ingediend bij de Action Task Force for Information Technology Crime Suppression. Ze beschuldigen de vrouw van fraude. De klagers hebben verklaard dat hen een Face Off facelift pakket tegen korting was aangeboden.
Voor dat pakket had Xeping in een televisieprogramma reclame gemaakt (foto, rechts Xeping). Ze beweerde toen een doctorsgraad te hebben in plastische chirurgie en beloofde haar klanten dat ze er na behandeling 20 jaar jonger zouden uitzien.

Particuliere ziekenhuizen rekenen woekerprijzen
6 april – Dat academici zich zorgen maken over de rechtsstaat omdat de Kiesraad niet in staat is gebleken voor vrije en eerlijke verkiezingen te zorgen, is ernstig, maar dat particuliere ziekenhuizen te veel kosten in rekening brengen voor medicijnen en medische handelingen lijkt me ernstiger. En daarom opent Nieuws uit Thailand niet met de academische zorgen, die beschreven worden in de opening krant, maar met de woekerprijzen, waarmee het Business-katern opent.
Uit een onderzoek van het ministerie van Handel is gebleken dat 295 van de 353 particuliere ziekenhuizen 30 tot 300 procent te veel aan kosten in rekening brengen. De resterende 58 ziekenhuizen, meest kleintjes, hebben nog geen cijfers overlegd.
Een werkgroep van het ministerie ging niet over één nacht ijs. Het bestudeerde de structuur van 10.146 kostenposten en vergeleek die met gegevens uit een groot aantal bronnen, waaronder importeurs, de groothandel, grote apotheken, fabrikanten, het Office of Insurance Commission, de Thai Life Insurance Association, Thai General Insurance Association en het Comptroller-General’s Department.
Wanneer alle particuliere ziekenhuizen informatie hebben verstrekt en een analyse van de kostenstructuur is gemaakt, zal de werkgroep oplossingen suggereren die vervolgens naar een subcommissie gaan en het Central Committee on Prices of Goods and Services. De goedgekeurde maatregelen worden gepubliceerd op de website van het Internal Trade Department (ITD), inclusief gegevens over elk ziekenhuis.
Het ITD belegt later een  vergadering met de particuliere ziekenhuizen die te veel rekenen en vraagt hen hun prijzen te laten aansluiten op de productiekosten. Als ze dat weigeren, vraagt het ITD patiënten of anderen die de dupe zijn van de te hoge prijzen, klachten in te dienen, zodat de overheid wettelijk actie kan ondernemen. In voorgaande berichten werd gesproken over het nemen van een prijsmaatregel, zoals die ook voor sommige andere producten bestaat.

Cannabis researcher krijgt hulp van Anutin en Newin
8 april – Ik meldde het al beknopt in Nieuws van de website: Partijleider Anutin (Bhumjaithai) gaat Decha Seripat, cannabis researcher en president van de Kwan Faw stichting, en werknemer Pornchai Poolert helpen die beschuldigd zijn van het illegaal verbouwen van marihuana en bezit van cannabisolie. Ook sports mogul  Newin Chidchob heeft zijn hulp aangeboden beiden vrij te krijgen door borgstelling.
Pornchai werd op 3 april in het landbouw researchcentrum van de stichting in Suphan Buri aangehouden. De politie vond er 200 marihuana planten en cannisbisolie. Decha, die tijdens de inval in het buitenland was, is opgeroepen voor verhoor.
Decha staat in kringen van alternatieve geneeskunde bekend vanwege zijn experimenten met marihuana voor medische doeleinden die hij al 20 jaar ongestoord doet. De politie komt nu in actie omdat de Narcotics Act recent is gewijzigd. De wet staat de verbouw van marihuana voor medische doeleinden toe mits daarvoor toestemming te verleend.
Critici vermoeden dat de politieactie tot doel heeft grote producenten te bevoordelen boven kleintjes. Burgergroepen vragen zich af of de inval rechtmatig was omdat producenten en patiënten eind februari gezegd is dat ze drie maanden de tijd hebben om zich te registreren.
De Bhumjaithai partij heeft tijdens haar verkiezingscampagne gepleit voor versoepeling van de regels; ze vindt dat medische marihuana ontwikkeld moet worden tot handelsgewas. Newin, president van FC Buri Ram, is nauw verbonden met Bhumjaithai en heeft de hashtag #SaveDecha opgezet. Hij hekelt de inval. Door de planten en de apparatuur te vernietigen, wordt ‘lokale wijsheid uitgeroeid’.

Staatssecretaris springt in de bres voor Decha
10 april – Onverwachte steun van staatssecretaris Wiwat (Landbouw) voor marihuana researcher Decha en zijn medewerker die beschuldigd worden van de illegale verbouw van marihuana en productie van cannabisolie. De staatssecretaris meent dat grote farmaceutische bedrijven zoals Big Pharma achter de arrestatie zitten omdat ze de markt willen beheersen.
Wiwat is een van de vele supporters van de Khaokwan Foundation, een gerespecteerde stichting die zich inzet voor traditionele landbouw en duurzaamheid, en al 5 jaar ongestoord research doet naar het medisch gebruik van marihuana en extracten verstrekt aan patiënten.
De politie viel het researchcentrum van de stichting in Suphan Buri woensdag binnen en vond honderden cannabisplanten. De medewerker werd gearresteerd, Decha was nog in het buitenland. Gisteren verleende de provinciale rechtbank toestemming voor vrijlating van de medewerker op borgstelling.
Burgergroepen hebben de campagne #Save Decha gelanceerd. Tot nu toe hebben ze 1 miljoen baht aan donaties ingezameld om hem bij de rechtsgang bij te staan, aldus directeur Witoon van Biothai. Hij zegt: ‘Het is ongebruikelijk en tegen de wet om arrestaties te verrichten, terwijl de periode van amnestie nog geldt. De stichting is bezig het weed bezit aan te geven gedurende de periode [90 dagen] die de autoriteiten daarvoor hebben uitgetrokken.’
Behalve door burgergroepen wordt Decha ook gesteund door politici en partijen zoals Bhumjaithai die de marihuanateelt verder wil legaliseren. Thans is toestemming vereist voor de verbouw van marihuana voor medische en research doeleinden.

10 april
– Thailand behoort tot de veertien toplanden van in totaal 200 landen die kampen met tuberculose, aldus voorzitter Arth Nana van de Anti-TB Association of Thailand. Hij zegt: ‘We moeten de situatie verbeteren om de ziekte in 2021 uit te bannen’, een doelstelling die door het Disease Control Department wordt aangehouden in het 5-jarenplan van 2017.
Maar die doelstelling komt nog allerminst in zicht, aldus Arth. Nieuwe gevallen nemen toe; ze worden toegeschreven aan de instroom van gastarbeiders, de meest kwetsbare bevolkingsgroep. Het aantal geregistreerde gevallen steeg van 853 in 2017 naar 1.123 vorig jaar. Naar verwachting neemt het aantal nieuwe gevallen met 13.000 toe, inclusief degenen die opnieuw behandeld moeten worden.
Ziekenhuizen zeggen dat ze niet voldoende behandeling kunnen bieden. Overheidsziekenhuizen hebben het zo druk dat ze geen tijd hebben voor een volgsysteem. Het ontbreek patiënten vaak aan discipline want ze stoppen met het innemen van medicijnen wanneer de symptomen voorbij zijn. Patiënten dienen tenminste zes maanden achtereen medicijnen in te nemen. Wanneer ze voortijdig stoppen, duikt de ziekte weer op en ontwikkelen patiënten een resistentie tegen de medicijnen.

11 april
• Marihuana-researcher Daycha: Cannabisolie extracten geven aan patiënten is ‘morele daad’

Khao Kwan stichting: Een inval met een bedenkelijk luchtje
11 april – Zoals hierboven al aangegeven opent Bangkok Post vandaag met de inval vorige week in het researchcentrum van de Khao Kwan stichting in Suphan Buri. Daar zit een luchtje aan, want de stichting is gecertificeerd door de Thai Holistic Health Foundation en oprichter Daycha werkt al 20 jaar als beoefenaar van traditionele geneeskunde, geeft advies over het gebruik van kruiden en de verbouw van planten voor voedsel en medicijnen.
Bij de inval heeft de ONCB 200 marihuana planten gevonden, 20 liter cannabisolie, 1,8 kilo zaden en 500 gram wat is omschreven als ‘marihuana poeder’. Een medewerker werd aangehouden maar die is later op borgstelling vrijgelaten, Daycha was toen in Laos.
Na aankomst gisteren op Don Mueang veroordeelde hij de inval omdat de stichting 90 dagen de tijd heeft om op grond van de gewijzigde Narcotics Act een vergunning aan te vragen. Die aanvraag is echter geweigerd door Volksgezondheid functionarissen. Ze eisten bewijs dat de stichting marihuana bezat, maar dat bewijs kon na de inval niet (meer) geleverd worden. Vandaag gaat Daycha (ook gespeld als Decha) naar de ONCB om zijn onschuld te bepleiten.
Daycha staat trouwens niet alleen. Hij wordt gesteund door partijleider Anutin (Bhumjaithai), staatssecretaris Wiwat (Landbouw), voorzitter Prapat van de National Farmer Council, Newin Chidchob, president van FC Buriram, en online zamelen supporters geld in voor de rechtsgang.
Naar verluidt zitten grote farmaceutische bedrijven, zoals Big Pharma, achter de inval want die willen geen concurrentie van kleine producenten van medicinale marihuana. Toestemming voor de verbouw van marihuana is al verleend aan de Government Pharmaceutical Organisation, de Rangsit universiteit en de Naresuan universiteit.

12 april
• Verwachting: Geen prijsmaatregel voor particuliere ziekenhuizen, maar wel frequente controles

ONCB: Daycha wordt niet vervolgd
12 april – Het Office of the Narcotics Control Board (ONCB) heeft bevestigd dat de oprichter van de Khao Kwan stichting, waar vorige week tijdens een inval marihuana in beslag is genomen, niet vervolgd wordt.
Secretaris-generaal Niyom zegt dat hij 90 dagen de tijd heeft om een vergunning aan te vragen op basis van de gewijzigde Narcotics Control Act, wat de vraag oproept waarom die inval überhaupt is gedaan. Maar op die vraag geeft het artikel geen antwoord.
Daycha, die tijdens de inval in het buitenland was, bracht gisteren een bezoek aan de ONCB in het gezelschap van een medewerker, die was gearresteerd maar weer vrijgelaten op borgstelling, directeur Witoon van de Biothai Foundation en juridische teams en vertegenwoordigers van de Sustainable Agriculture Foundation en Foundation for Consumers.
Niyom zegt dat de ONCB op de hoogte is van de 90-dagen amnestie, maar ze vreest dat sommige mensen er misbruik van maken door grote hoeveelheden drugs te smokkelen onder het voorwendsel dat het wordt aangegeven wanneer ze worden betrapt. De bij de stichting in beslag genomen marihuana wordt momenteel onderzocht.
Daycha zegt dat de ONCB begrijpt dat hij marihuana kweekt ten behoeve van patiënten met medische problemen. Rosana Tositrakul, een vertegenwoordiger van de Thai Holistic Health Foundation, zegt dat meer dan tien personen, waaronder dorpelingen, kamnan, dorpshoofden en vertegenwoordigers van districts ziekenhuizen kunnen instaan voor Daycha’s kunde als traditionele medische behandelaar. Dus kan hij formeel geregistreerd worden zodat hij legaal marihuana kan verbouwen.

16 april
Individuen en organisaties die marihuana in hun bezit hebben voor medisch gebruik dienen uiterlijk 19 mei de Food and Drug Administration (FDA) daarover te informeren. Wanneer ze dat niet doen, worden ze gearresteerd.
Artsen en andere medische professionals die een vergunning willen verkrijgen om marihuana voor te schrijven dienen zich te registreren en een verplichte training te volgen van het ministerie van Volksgezondheid of instituten die door het ministerie zijn geautoriseerd.

18 april
Verder noem ik dat de koppenmaker van de krant een creatieve ingeving  had – hij speelt wel vaker met woorden – door te koppen: Out of the frying pan, into the pot. Het artikel gaat over de aanvraag van de Khaokwan stichting, opgericht door Daycha Siripatra, van een vergunning voor de productie van medische cannabis (pot). Het Department of Thai Traditional and Alternative Medicine gaat hem registreren als traditionele genezer, waardoor de vergunning naar alle waarschijnlijkheid zal worden verleend omdat hij aan de criteria voldoet.

Daycha erkend als traditioneel genezer
18 april – Als laatste in Nieuws uit Thailand wijd ik enkele woorden aan het goede nieuws voor de Khaokwan stichting in Suphan Buri en haar oprichter: Daycha Siripatra wordt door het Department of Thai Traditional and Alternative Medicine geregistreerd als beoefenaar van traditionele geneeskunde omdat hij aan alle criteria voldoet.
Hoofd Marut van het departement heeft dat gisteren bekend gemaakt. Hij zei dat Daycha een sterke belangstelling heeft voor traditionele geneeskunde en wees op de warme belangstelling die hij geniet van lokale gemeenschappen, zijn bereidheid om kennis over te dragen en zijn redelijke prijzen. Marut verwacht dat de registratie binnen een week rond is.
De stichting kwam in het nieuws toen het Office of the Narcotics Control Board op 3 april een inval deed en cannabisplanten en cannabisolie aantrof. Het kantoor beschuldigde hem van verstrekking van cannabisolie aan kankerpatiënten zonder dat hij daarvoor de vereiste vergunning had. Bij de inval werd een werknemer gearresteerd, maar die is later vrijgelaten op borgstelling. Daycha was tijdens de inval in het buitenland.
De registratie stelt de stichting in staat nu een vergunning

Pot enthousiastelingen vieren eerste weed beurs
20 april – Het eerste seminar en beurs over cannabis in Thailand heeft gisteren een positieve ontvangst gekregen van cannabis liefhebbers in het hele land. Gehoopt wordt dat cannabis de economische plant van de toekomst wordt.
Ruim duizend personen kwamen gisteren naar het Chang International Circuit in Buri Ram, waar een driedaagse beurs begon, georganiseerd door voormalig politicus Newin Chidchob, prominent lid van Bhumjaithai, de partij die cannabis wil ontwikkelen tot handelsgewas.
Cannabis experts, artsen, boeren wisselden er informatie uit over de zegeningen van het medisch gebruik van cannabis ter verbetering van de gezondheid en behandeling van enkele kankersoorten. Sommigen kwamen naar de beurs om hun cannabisbezit te registreren ter voorkoming van straffen.
Jay, een 50-jarige man uit Bangkok, vertelt dat hij cannabis is gaan gebruiken om zijn depressie te bestrijden en beter te slapen. Hij kweekt de plant in zijn eigen huis, sinds hij had gelezen over de medicinale eigenschappen van de plant.
‘Het is nu vrij voor gebruik. Mensen hebben nu een alternatief voor behandeling en kunnen hun afhankelijkheid van chemische producten afbouwen.’ (Zie verder het artikel zelf: Pot enthusiasts celebrate first weed fair)

20 april
– De Food and Drug Adminstration heeft het gebruik van thuis HIV-kits goedgekeurd en er bij de autoriteiten op aangedrongen er zorg voor te dragen dat ze gemakkelijk verkrijgbaar zijn en dat de gebruikers de betrouwbaarheid ervan begrijpen. Directeur Nimit van de Aids Access Foundation juicht het besluit toe, maar wijst wel op de beperkingen bij onjuist gebruik. De test kan tweemaal per jaar worden aangevraagd.

21 april
– Op de cannabis beurs in Buri Ram, heeft een voorstander van marihuana cannabiszaadjes uitgedeeld aan bezoekers die in hun eigen huis marihuana willen kweken. De 64-jarige Bantoon vindt dat mensen recht moeten hebben op cannabis als geneesmiddel en het voor eigen gebruik moeten kunnen kweken. Als dat illegaal is, moet de politie hem maar aanhouden, zegt hij. Maar dan moet de politie ook verkopers aanhouden die het illegaal op websites te koop aanbieden.
De beurs is georganiseerd door voormalig politicus Newin Chidchob, thans prominent lid van Bhumjaithai, de politieke partij die cannabis wil ontwikkelen tot handelsgewas, nu het medicinaal gebruik is toegestaan. Hij was de drijvende kracht achter de aanleg van het internationaal motorcircuit in zijn stad.

23 april
De GPO begint in juli met het onttrekken van olie aan de marihuanaplanten die ze verbouwt. De GPO is een van de instellingen die toestemming hebben gekregen om marihuana voor medische doeleinden te verbouwen. Of particulieren voor eigen gebruik ook toestemming gaan krijgen, is nog onduidelijk. De GPO heeft een productiecapaciteit van 10.000 5 cc-flessen per jaar. De olie dient onder de tong te worden gedruppeld.

Chula vindt nieuwe kankertherapie
24 april – Goed nieuws voor lijders aan leukemie (bloedkanker). De faculteit Medicijnen van de Chulalongkorn universiteit is erin geslaagd zogeheten killercells te gebruiken om acute leukemie te bestrijden.
Die cellen bevinden zich al in het immuunsysteem, maar in onvoldoende aantallen (5 tot 10 procent van de witte bloedlichaampjes). Chula heeft nu een methode uitgevonden om het aantal te vermeerderen zodat ze wel effectief zijn.
De methode maakt deel uit van immunotherapie, een kankerbehandeling die het immuunsysteem van de patiënt zelf gebruikt om tumoren te bestrijden in plaats van bekendere technieken als bestraling en medicijnen.
Vorig jaar heeft het Chulateam met de methode bij vijf patiënten geëxperimenteerd. ‘We hebben zowel de kwantiteit als kwaliteit van killer cells verbeterd’, zegt teamleider Koramit. ‘Deze killer cells kunnen veilig gebruikt worden daar ze niet verontreinigd zijn met andere cellen en niet besmet zijn door endotoxin of een bacteriële gifstof.’

24 april
– De Rangsit universiteit heeft gisteren een researchcentrum geopend ter bestudering van het kweken van cannabisplanten, het verbeteren van soorten en het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen.  Volgens de universiteit is het researchcentrum het eerste in zijn soort in het land. De universiteit kreeg in 2017 toestemming van het ministerie cannabis te bestuderen. Het heeft sindsdien met andere colleges en faculteiten al samengewerkt.
De universiteit heeft ook toestemming gekregen eigen cannabisplanten te kweken met een hoog gehalte aan THC, CBD en CBN. De vraag daarnaar is sterk toegenomen vanwege hun brede bereik aan gezondheidsvoordelen. In een ruimte van 32 vierkante meter gaat het College of Agricultural Innovation Biology and Food van de universiteit 50 planten kweken.

25 april
• Thailand vastbesloten malaria tegen 2024 uit te bannen; Malaria Week in Bangkok

Import van drie pesticides wordt gehalveerd
25 april – Beter een half ei dan een lege dop, zal het ministerie van Landbouw gedacht hebben dat vijf ministeriële regelingen heeft uitgevaardigd om de import van de omstreden chemische bestrijdingsmiddelen paraquat, glyphosate en chlorpyrifos te halveren. Minister Grisada heeft als target dat in 2020 een eind komt aan het gebruik.
Over het gebruik van de drie middelen, waarvan paraquat het meest schadelijk is, is lange tijd geruzied tussen academici, consumentengroepen en overheidsdiensten, waaronder het ministerie van Volksgezondheid. De voorstanders van het gebruik wezen erop dat er geen geschikte alternatieven beschikbaar zijn. Ook zou niet bewezen zijn dat het gebruik schadelijk is voor de boeren die sproeien. Tal van andere landen hebben paraquat echter al lang verboden en het gebruik van de andere twee middelen aan strenge regels gebonden.
Ik schrijf dit allemaal uit mijn hoofd want in het artikel waarin de halvering wordt aangekondigd, wordt nauwelijks ingegaan op de voorgeschiedenis. De enige verwijzing die het bevat, is het besluit van de Hazardous Substance Commission in februari om het gebruik niet te verbieden.
De maatregelen werden gisteren in de Royal Gazette aangekondigd. Ze worden over 180 dagen van kracht. Grisada zegt dat het gebruik streng gecontroleerd gaat worden. Het ministerie zal regelmatig controleren hoeveel chemicaliën het land inkomen  en importeurs en wederverkopers zijn verplicht elke 15 dagen opgave te doen van hun verkopen en voorraad.
Ook gisteren begon een 2-daagse trainingssessie voor tweeduizend experts in het correcte gebruik van de bestrijdingsmiddelen. Zij gaan daarna tussen juni en september 1,5 miljoen boeren trainen. Lokale ambtenaren, inclusief dorpshoofden en TAO-functionarissen krijgen de taak de overheid te helpen en na te gaan of de gebruikers zich aan de veiligheidsrichtlijnen houden.
Degenen die suikerriet, maïs, fruit, palm en rubber verbouwen, mogen paraquat en glyphosate gebruiken; het andere middel chlorpyrifos wordt voornamelijk gebruikt bij het kweken van bloemen. Rest nog te vermelden dat Thailand thans elk jaar tussen de vier en zes ton van de drie pesticides importeert.

26 april
– Gisteren twee berichten over het hoofd gezien op pagina 4. Het eerste meldt dat een personeelstekort dreigt in overheidsziekenhuizen. De Medical Council of Thiland is daarom bezorgd over het besluit van de regering om graduates medicijnen die in ziekenhuizen werken niet meer een  vaste aanstelling te geven. Volgende maand praat de raad met het ministerie van Volksgezondheid over de kwestie.
Graduates medicijnen zijn verplicht na afstuderen drie tot acht jaar in een overheidsziekenhuis te werken als een vorm van terugbetaling voor hun zwaar gesubsidieerde studie. In de praktijk komen ze in dienst van het ministerie. Ze verdienen een jaarsalaris van 500.000 baht, inclusief welzijnsvoorzieningen, pensioen en gezondheidszorg voor hun gezin en ouders.
Voorzitter Pradit van de Federation of General Hopitals in Thailand zegt dat artsen in overheidsziekenhuizen momenteel al overwerkt zijn, een situatie die verergert door de vergrijzing van de bevolking en een stijging van het aantal niet-overdraagbare ziekten. Volgens het ministerie telt Thailand 1 arts per 1.843 patiënten. De richtlijn van de WHO gaat uit van 1:1.200.

Levenstestament na 10 jaar nog nauwelijks bekend
26 april – Alhoewel de regeling al meer dan 10 jaar bestaat, weten maar weinig patiënten dat ze medische behandeling mogen weigeren wanneer ze aan een levensbedreigende ziekte lijden. Tijdens een seminar van het National Health Commission Office (NHCO), getiteld ‘Accelerating Death vs Choosing Death’ deden deelnemers dan ook een beroep op het ministerie van Volksgezondheid, medische zorgverleners en politieke partijen om er meer bekendheid aan te geven zodat patiënten in vrede kunnen sterven en de kosten van gezondheidszorg verminderen.
Sawang Boon Chalermvipas, NHCO adviseur gezondheidsrechten, zei dat het heel moeilijk is de mensen bewust te maken van het recht dat kritiek zieke patiënten hebben om verdere behandeling te weigeren. ‘Het ministerie, de NHCO, de Thai Health Promotion Foundation en politieke partijen dienen samen te werken om de bevolking voor te lichten over hun rechten.’
Sawang vindt dat ieder ziekenhuis een consultancy eenheid dient te hebben om de zaak aan patiënten en hun familie uit te leggen en er een beter begrip voor te kweken. Daarbij wees hij erop dat een living will (levenstestament) heel iets iets anders is dan mercy killing (euthanasieverklaring).
Sawang: ‘Bij een levenstestament blijft de arts palliatieve zorg verlenen totdat de dood intreedt. Euthanasie gebeurt alleen in enkele landen, zoals de VS, Nederland en België.’
‘Veel ziekenhuizen in het land zijn begonnen palliatieve zorg te verlenen en medische scholen hebben hospice zorgcentra geopend. Patiënten en hun familie kunnen daar verblijven en de laatste ogenblikken voor de dood samen meemaken onder toezicht van medische teams. Ook kunnen pijnstillers worden verstrekt.’

26 april
– Het laatste bericht gaat over het chemisch bestrijdingsmiddel paraquat. De Ombudsman heeft het Hazardous Substance Committee gewaarschuwd niet passief te blijven over het voorgestelde verbod op termijn. De Ombudsman heeft in december voorgesteld het middel met ingang van 1 januari 2020 te verbieden.

27 april
– De Food and Drug Administration vindt dat Thailand verstrekking van medicijnen met cannabis ingrediënten moet opnemen in de lijst van medicijnen van de UHC-ziektekostenverzekering en het social security systeem om veiliger en goedkoper toegang tot medische behandeling te verzekeren.
FDA secretaris-generaal Tares zei gisteren op een seminar over cannabis dat medicijnen op beide lijsten veiliger zijn omdat plaatsing de garantie inhoudt dat ze afkomstig zijn van gestandaardiseerde verbouwing en niet verontreinigd zijn met zware metalen. Wanneer de lijsten worden aangevuld, liet hij in het midden.
Verder verzette hij zich tegen volledige liberalisering van cannabisgebruik en over de economische voordelen voor boeren die cannabis willen verbouwen, zei hij dat ze beter hennep kunnen verbouwen waarvan de vezels verkocht kunnen worden voor textiel, vitamines en cosmetica.

29 april
Verslagever Penchan schrijft dat Thailand’s favoriete snacks een stille moordenaar zijn omdat ze te veel zout bevatten.
Het artikel laat tv-gastvrouw en actrice Deejai Dedede aan het woord die vertelt zich op jonge leeftijd te hebben volgestopt met snoep. Haar grootmoeder, die een kruidenierswinkel had, stond haar toe alles te snoepen wat ze maar wilde. Gevolg: Op 52-jarige leeftijd functioneren haar nieren nog maar voor 16 procent. Medisch gesproken heeft ze nu de laatste fase bereikt van chronisch nier falen.
Het trieste is dat duizenden Thai, kinderen en volwassenen, zich er niet van bewust zijn dat ze hetzelfde risico lopen, constateert de krant.
Directeur Wiwat van het Centre for Health Policy and Management van de faculteit Medicijnen van de Ramathibodi universiteit zegt dat het aantal nierproblemen elk jaar met 15 procent toeneemt. Nieraandoeningen beginnen een belangrijke doodsoorzaak te worden die het land jaarlijks 99 miljard baht kosten. De excessieve inname van zout is jaarlijks verantwoordelijk voor de dood van 20.000 Thai. Ze sterven aan nieruitval, een hartaanval, beroertes of hogebloeddruk.
Maar niet alleen het snoepgoed bevat te veel zout, dat geldt ook voor populaire Thaise specerijen als kapi (garnalenpasta), pla ra (gefermenteerde vis) en budu (ansjovis saus). In het verleden gebruikten Thaise koks zout om voedsel te conserveren, maar dat was geen probleem omdat de meeste mensen ook groentes aten en zwaar lichamelijk werk verrichtten, waardoor het lichaam het extra zout uitzweette.
Maar nu de meeste mensen een zittend bestaan hebben en te weinig bewegen, begint het wel een probleem te worden, verergerd door nieuw uitgevonden snacks. Instant noodles, rijstpap en andere voorgepakte snacks bevatten vaak meer dan driemaal de aanbevolen inname van zout, zegt voorzitter Surasak van het Thai Low Salt Network.
En omdat dit bericht inmiddels langer is dan de gebruikelijke berichten in Kort Nieuws stop ik hier, en verwijs naar het gehele artikel The dark side of white salt.

30 april
• Particuliere ziekenhuizen naar bestuursrechter ivm prijsmaatregel medicijnen en behandelingen
• Cursus gebruik medische marihuana gehouden voor professionals tbv vergunning van 2 jaar

– Pagina 2 opent met het bericht dat het ministerie van Volksgezondheid gisteren begonnen is met de training van medisch personeel in het gebruik van cannabis. Degenen die voor de cursus slagen, mogen cannabis aan patiënten voorschrijven.
De eerste trainingssessie werd bijgewoond door 200 artsen, tandartsen en apothekers van zowel particuliere als overheidsziekenhuizen. De training vindt elke maand plaats. De volgende ronde is op 23 en 24 mei.
Een soortgelijke training is onlangs gegeven aan 150 beoefenaren van traditionele geneeskunst, die cannabis aan hun behandelpakket willen toevoegen. Naar schatting zijn er tienduizenden traditionele genezers in Thailand.
Op dit moment mag bij 16 traditionele therapieën cannabis gebruikt worden; naar 74 wordt nog onderzoek gedaan. De meeste die zijn goedgekeurd, hebben betrekking op huidziektes, aambeien, stress, slaapproblemen en op vermoeidheid.

1 mei
– HIV/Aids en tuberculose zijn de belangrijkste doodsoorzaken van gevangenen en het aantal lijders aan beide bedraagt 5.900, zegt het Disease Controle Department. Elk jaar sterven circa duizend gevangenen aan Aids en door Aids veroorzaakte ziektes.
Gevangenen die seropositief zijn, krijgen anti-HIV medicijnen, maar het DCD maakt zich zorgen over degenen die nog niet getest zijn en het virus kunnen dragen en verspreiden. Een probleem is ook dat medicijninname wordt onderbroken wanneer gevangenen worden overgeplaatst.
Gisteren lanceerden het DCD en het Corrections Department in Pathum Thani een actieplan om de opmars van beide ziektes te beteugelen. In de Vinoom Klang Central Prison in deze provincie wordt het Returning Healthy People to Society project uitgevoerd waarbij voormalige gedetineerden worden gevolgd.

3 mei
– Pagina 3 bevat vandaag drie berichten met als opening de al genoemde waarschuwing van artsen tegen het gebruik van marihuana-extracten en medicijnen gebaseerd op cannabis. De waarschuwing is voornamelijk gericht op jonge mensen die aan een psychische aandoening lijden want dat kan hun conditie verergeren. Het artikel gaat vergezeld van een grote 4-koloms foto met stapels marihuana die door de Narcotics Control Board in beslag zijn genomen van drugsbendes. Altijd leuk voor een zogeheten foto-op.
Volgens het Mental Health Department wordt het risico van verergering verdubbeld bij jongeren die aan schizofrenie lijden. Hoofd Burin haalt een uitspraak van het Royal College of Psychiatrists of Thailand aan dat marihuana weliswaar enkele ziektes kan genezen maar nog niet geschikt is om psychische aandoeningen te behandelen. Cannabis, zegt Burin, kan hersenfuncties ontregelen en mensen die het regelmatig gebruiken laten wegzinken in een periode van angst.
Burin uitte de waarschuwing tijdens een recente tweedaagse training voor medisch personeel over het verantwoord gebruik van cannabis. De cursus dient te worden gevolgd alvorens zij toestemming krijgen patiënten marihuana voor te schrijven.

5 mei
Negentien artsen die een verplichte training hebben gevolgd om patiënten marihuana te mogen voorschrijven, zijn gezakt. In totaal namen aan de training van twee dagen 192 medische professionals deel.

6 mei
– Driehonderd leukemie patiënten zijn sinds februari 2017 gratis behandeld met stamceltransplantatie. De kosten ad 750.000 tot 1 miljoen baht zijn opgebracht door het Social Security Office.
Patiënten die lijden aan bepaalde ernstige en chronische vormen van leukemie kunnen via de dichtstbijzijnde SSO vestiging een aanvraag doen voor de behandeling. Om daarvoor in aanmerking te komen, dienen geaccrediteerde artsen toestemming te verlenen. De behandeling wordt verleend door zes ziekenhuizen.

8 mei
• Particuliere ziekenhuizen verplicht inzicht te bieden in kosten medische zorg

– De koning heeft 2,4 miljard baht cadeau gedaan aan 27 ziekenhuizen, te besteden aan de aanschaf van nieuwe medische apparatuur en nieuwbouw. Een deel van het geld komt van donaties die zijn gedaan tijdens de crematie van koning Bhumibol in oktober 2016. Een ander deel bestaat uit de revenuen van het festival Un Ai Rak Khlai Khwam Nao (Love and Warmth at Winter’s End) op de Royal Plaza.
– Het Samuprakarn ziekenhuis dient als voorbeeld voor andere ziekenhuizen door het gebruik van innovatieve technologie en AI (artificial intelligence) om problemen als grote drukte en lange wachttijden voor patiënten te verminderen. Het ziekenhuis heeft ook de roosters aangepast. Directeur Ruethai zegt dat twee jaar geleden begonnen is ‘het vet af te snijden’ door onnodige stappen in diverse werkprocessen te schrappen.
Een van de innovaties is het gebruik van AI chatbot software, die kan praten en patiënten vragen naar hun symptomen en behandelgeschiedenis met als doel hen sneller te verwijzen en wachttijden te verminderen.
Voorheen dienden outpatients elf stappen te doorlopen vanaf een eerste screening tot het bezoek aan een arts en het betalen van de rekening. Thans bestaat de procedure uit vijf of zes stappen en het streven is er in 2021 drie van te maken. De wachttijd bedraagt dan maximaal 24 minuten.
Verder stelt het ziekenhuis op afstand diagnoses en schrijft behandeling voor bij patiënten in kleine ziekenhuizen zodat ze niet een eind hoeven te reizen. ‘Samutprakarn wordt getransformeerd tot smart hospital’, zegt Ruethai.
– Nog meer ziekenhuis, maar nu een zorgelijke ontwikkeling. 55 procent van medisch personeel ondervraagd in een onderzoek onder 1.726 werkers in overheids- en particuliere ziekenhuizen, zegt hun ziekenhuis als een onveilige plaats te beschouwen. De respondenten hebben om maatregelen gevraagd om hun werkplek veiliger te maken en vrij van geweld.
Volgens cijfers van het ministerie van Volksgezondheid vonden tussen 2012 en 2019 51 geweldsincidenten plaats; vooral de laatste vijf jaar nemen ze toe. Uit het onderzoek blijkt dat artsen het meest belaagd worden (75 procent), gevolgd door verpleegsters (61 procent). 90 procent van de respondenten zegt dat alcoholgebruik de hoofdoorzaak is van het geweld. 97 procent vindt dat hen de toegang tot de SEH (spoedeisende hulp) moet worden ontzegd. 64 procent van de artsen en 58 procent van de verpleegsters overweegt te vertrekken.
Het artikel noemt niet twee recente incidenten waarbij jeugdbendes slaags raakten in of bij het ziekenhuis, waar een gewond bendelid was opgenomen.

9 mei
– Het Department of Disease Control (DDC) luidt de noodklok over de opmars van syphilis bij teenagers en jonge volwassenen. DDC directeur-generaal Suwanchai uit de waarschuwing naar aanleiding van een bericht op de Facebook-pagina van het Bangrak ziekenhuis, dat gespecialiseerd is in de behandeling van SOA’s. Hij zegt dat de stijging een indicatie is van de toenemende voorkeur voor onveilige seks waardoor ook het risico op besmetting met het HV virus toeneemt.
Uit gegevens van de DDC blijkt dat 36,9 procent van de nieuwe syfilis infecties vorig jaar in de leeftijdscategorie 15 tot 24 jaar plaatsvonden. 30 procent gebruikt geen condoom.

10 mei
– Nog wat aanvullende info over de registratie van patiënten die cannabis-extract (willen) gebruiken. Tot nu toe hebben 8.500 personen een aanvraag gedaan. De deadline voor registratie is verschoven van 19 naar 21 mei, omdat Visakha Bucha dag in de weg zit. De FDA heeft extra personeel ingezet om alle aanvragen tijdig te verwerken.
Patiënten buiten Bangkok kunnen terecht bij de provinciale volksgezondheidskantoren. Degenen die zich voor het eerst opgeven [zijn ze dat niet allemaal?] dienen een verklaring van een [ik meen] geaccrediteerde arts te overleggen.

11 mei
• Ingaande volgende week moeten particuliere ziekenhuizen medicijnprijzen weergeven
• Ze moeten ook patiënten de gelegenheid geven die buiten het ziekenhuis te kopen

Vanaf volgende week dienen particuliere ziekenhuizen de prijzen van medicijnen te publiceren zodat patiënten een beter geïnformeerd besluit kunnen nemen ze al dan niet te laten leveren door het ziekenhuis of ze aan de hand van een recept van de ziekenhuisarts buiten het ziekenhuis in een apotheek te kopen, waar ze vaak goedkoper zijn.
– Het Bumrungrad ziekenhuis, voorzover ik weet het duurste particuliere ziekenhuis in Thailand, bevindt zich in hot water vanwege de besmetting van een kankerpatiënt met het HIV-virus. Het Thaise Rode Kruis heeft naar aanleiding daarvan een verklaring uitgegeven waarin het zegt dat het bij het afnemen van bloed voldoet aan internationale eisen.

Syfilis sterk in opmars, vooral bij jongeren
15 mei – Onder de kop The return of a sexual scourge (De terugkeer van een seksuele plaag) opent BP vandaag het Life-katern met een artikel over de ‘alarmerende’ stijging van het aantal syfilis besmettingen. Tussen 2009 en 2018 is het aantal toegenomen van 2-3 naar 12 per 100.000 burgers, met de grootste stijging in de leeftijfscategorie 15-24 jaar.
Op de sociale media circuleert het verhaal van een 15-jarig meisje dat zwanger is van een tweeling. Ook haar partner is 15 jaar. Afgezien van de bezorgheid dat ze te jong zijn een gezin te stichten, blijkt ze ook syfilis te hebben. Internetgebruikers zijn al in paniek geraakt dat de ziekte een ware ravage aanricht in Thailand.
Dat is geen paranoia; eerder deze maand meldde het Bangrak STI Centre van het Department of Disease Control op zijn Facebook pagina een staggering (onthutsende) toename van syfilis gevallen. Ook Thanason Thummakul, specialist infectieziektes, bevestigt de toename, die hij toeschrijft aan de sterke toename van onbeschermde seks. ‘Alhoewel syfilis gevonden kan worden bij mensen van alle leeftijden, wordt nu een heel groot aantal gevallen gediagnosticeerd bij tieners en mannen die seks met mannen hebben.’
Wanneer onbehandeld kan syfilis dodelijk zijn, maar de infectieziekte  is eenvoudig te genezen. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie treponema pallidum, die de vorm heeft van een spiraal, een vorm die zich gemakkelijk kan boren in het zachte weefsel van besmette gebieden. Besmetting vindt plaats via seksueel contact. Thanason wijst erop dat personen bij wie syfilis is geconstateerd, ook op HIV/Aids dienen te worden onderzocht omdat beide ziektes op dezelfde wijze worden doorgegeven.
Ik zal het artikel niet verder samenvatten, want het beschrijft in detail hoe de ziekte zich kan ontwikkelen; het lijkt wel een medisch handboek. Uiteraard geeft Thanason het advies om condooms te gebruiken. Vroegtijdige ontdekking en vroegtijdige behandeling noemt hij essentieel. ‘De toename in syfilis gevallen vormt een waarschuwing dat het tijd wordt voor Thailand het publieke bewustzijn van beschermde seks serieuzer te nemen.’

13 mei
• Bijna 10.000 personen hebben al toestemming gevraagd voor gebruik cannabis-extract

Hydrotherapie helpt tegen valpartijen ouderen
16 mei – Misschien had ik met dit artikel, dat de opening van pagina 4 is, moeten beginnen want ik behoor met mijn 72 jaar tot de doelgroep. Ben bovendien tweemaal gestruikeld over ongelijk liggende stoeptegels – de trottoirs van Bangkok zijn een garantie op verstuikte enkels. Maar dat bleef me bespaard en ik heb [tot nu toe, even afkloppen] nooit mijn heup verwond.
Gemiddeld drieduizend ouderen in Thailand elk jaar wel en twee zijn zelfs overleden. Het Department of Disease Control (DDC) heeft in een nieuw onderzoek vastgesteld dat een derde van alle ouderen wel eens valt. Vrouwen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, vallen 1,6 maal vaker dan mannen. Tweederde van de valpartijen vindt plaats op platte oppervlaktes, 5 procent op trappen.
Risicofactoren zijn een gemis aan balans, zwakke spieren, slecht of onregelmatig zicht of bijwerkingen van tal van medicijnen.
DDC-hoofd Suwanchai zegt: ‘Het versterken van de spieren is de sleutel om te voorkomen dat ouderen vallen. Senioren dienen specifieke oefeningen te doen om hun spieren te versterken. Wij menen dat de regering en lokale bestuursorganen kunnen helpen door meer zwembaden voor hen aan te leggen.’
Hij wijst erop dat Thailand een vergrijzende samenleving is en dat alle betrokkenen moeten samenwerken om een omgeving en infrastructuur te creëren die bevorderlijk is voor een langer en gezonder leven.
De campagne ‘Stepping to Elderly Age: Do Water Exercise to Prevent Falling Down’ van het National Institute of Emergency Medicine en de faculteit Allied Health Sciences van de Thammasat universiteit speelt daarop in. Doel is hydrotherapie en andere wateractiviteiten te promoten voor kwetsbare mensen van 60 jaar en ouder.
Faculteitsmedewerkster Plaiwan legt uit dat hydrotherapie heel wat anders is dan zwemmen. ‘Het heeft andere posities, specifiek bedoeld om zowel spiersterkte en balans te verbeteren.’ Zij adviseert twee- of driemaal per week 30 tot 45 minuten te oefenen.
‘Dat kan helpen vallen te voorkomen omdat het de flexibiliteit en bewegingen verbetert. […] Een van de grote voordelen is dat deze vorm van therapie geen spierpijn veroorzaakt, omdat water het gewicht van het lichaam steunt. Het is met name geschikt voor mensen met pijnlijke of zwakke gewrichten.’

17 mei
• GPO kan vanaf juli medische cannabis in druppelvorm aan ziekenhuizen leveren

Hennep kan een nieuw handelsgewas worden
18 mei – Het Office of the Narcotics Control Board (ONCB) wil van kanchong, een type hennep dat te boek staat als een drug, een nieuw handelsgewas maken. Het voornemen is een uitvloeisel van studies, verricht door het ONCB en verwante diensten, waaruit blijkt dat hennep medische kwaliteiten heeft.
De studie stelt dat farmaceutische bedrijven en de gezondheids- en welzijnsindustrie meer studies verlangen om te bevestigen dat hennep rijk is aan omega-3 en omega-6, die bevorderlijk zijn voor de gezondheid.
Met de verbouw van hennep wordt thans door het Highland Research and Development Institute een proef gedaan in zes provincies. Het project van drie jaar eindigt op 31 december volgend jaar, waarna gesprekken volgen over commerciële plantages.
Uit de proef is gebleken dat hennep ook rijk is aan cannabidiol (CBD), dat gebruikt kan worden om enkele kwalen te behandelen, zoals epilepsie bij kinderen, aldus de website van Harvard Health Publishing.
ONCB secretaris-generaal Niyom geeft als zijn persoonlijke mening dat de particuliere sector toegestaan moet worden kanchong te verbouwen. Hij zegt dat hennepextracten gebruikt kunnen worden bij de productie van cosmetica en de vezels zijn bruikbaar in de textielindustrie.

20 mei
Het openingsverhaal, een Special Report dat de gehele voorpagina beslaat, kopt dat opgeroepen wordt het cannabis-beleid verder te ontwikkelen. Of zoals oprichter Daycha Siripatra van de Khaokwan stichting zegt: ‘De geamendeerde versie van de Narcotics Act is goed, maar niet goed genoeg.’
Aanleiding voor het verhaal is dat morgen de laatste dag is waarop bezitters en gebruikers van medische marihuana hiervoor toestemming kunnen vragen aan de FDA om te voorkomen dat ze gearresteerd en vervolgd worden. De amnestie werd op 27 februari bekend gemaakt als gevolg van wijzigingen ain de drugswet, die nu een uitzondering maakt voor medisch gebruik.
Om het eind van de amnestie te ‘vieren’, begint morgen bij Wat Pah Vachirabhotiyan in de provincie Pichit een Cannabis Walk Thailand, geleid door Daycha. De deelnemers lopen 256 kilometer naar Wat Bang Pla Mor in Suphan Buri, waar ze denken op 9 juni aan te komen. Beide tempels zijn centra waar Daycha cannibisolie verstrekt aan kankerpatiënten.
De mars onderstreept de oproep van de bevolking, NGO’s, traditionele genezers, pro-cannabis actievoerders en Bhumjaithai om marihuana volledig te legaliseren zodat mensen die thuis kunnen planten en geld verdienen door het te verkopen.
Daycha wijst erop dat traditionele genezers alleen marihuana mogen verbouwen met toestemming van de FDA. ‘Dat dwingt gebruikers en medici te vertrouwen op geautoriseerde leveranciers, die de prijs kunnen manipuleren of op dure illegale zwarte-marktleveranciers.’
Maar volledige legalisering lijkt voorlopig nog een brug te ver. Parlementslid Somchai zei gisteren dat de tijd nu niet rijp is voor de vrije verbouw van marihuanaplanten. En FDA secretaris-generaal Tares zei eerder dat Thailand tweemaal moet nadenken over volledige liberalisering. Hij pleit voor een  ‘evenwichtige studie en debatten over de voor- en nadelen, zodat we de optie kunnen kiezen die het minst schadelijk is voor onze kinderen en de cultuur’.
Daycha (71), een long-time cannabis activist, doet al 20 jaar onderzoek naar het medisch gebruik. Zijn stichting is beroemd vanwege de bevordering van duurzame landbouw, beperking van het gebruik van pesticides en behoud van traditionele Thaise marihuanasoorten. De laatste jaren verstrekt de stichting cannibisolie, genoemd Daycha Oil, aan kankerpatiënten.
Hij meent dat volledige liberalisering de staat en gebruikers geld bespaart. ‘Stel je voor dat elke tambon een tempel of centrum heeft, waar gratis of goedkope cannabisole aan patiënten wordt verstrekt. Dat scheelt de mensen een heleboel geld. Dat is wat ik noem een duurzaam volksgezondheid beleid.’
Tares (FDA) meent daarentegen dat uit het oogpunt van economisch voordeel boeren beter hennep kunnen verbouwen. Dat kan voor talloze doeleinden worden gebruikt: de vezel in de textielindustrie en de zaadjes voor vitamines en cosmetica. Het heeft ook een medische toepassing omdat het rijk is aan cannabidiol (CBD), dat helpt tegen de bijwerkingen van chemotherapie en tegen epilepsie en beroertes.
Bovendien heeft het als voordeel dat er in tegenstelling tot marihuana geen misbruik van gemaakt kan worden. Hij zegt: ‘Volledige liberalisering van marihuana betekent dat mensen het thuis kunnen verbouwen en roken voor recreatief gebruik.’

22 mei
• Mars van 256 km begonnen ter promotie  van medische marihuana; collecte voor R&D

FDA: Slechts 10 pct van de ganja-gebruikers heeft valide reden
22 mei – Hoe de Food and Drug Adminstration (FDA) zo snel die conclusie heeft kunnen trekken, is mij een raadsel, want gisteren maakte ze al bekend dat slechts 1 op 10 van de twintigduizend bezitters en gebruikers van marihuana, die toestemming hebben gevraagd voor medisch gebruik, een geldige reden heeft.
Dat zijn kankerpatiënten en lijders aan ziektes die het zenuwstelsel aantasten, die neuralgia (zenuwpijn) hebben, epilepsie of last hebben van negatieve bijwerkingen van chemotherapie. De FDA beschouwt ze als topprioriteit en blijft hen via ziekenhuizen voorzien van cannabisextract olie.
De overige aanvragers, meest jongeren, gaven redenen als migraine, diabetes en hartkwalen, maar die aanvragen zijn afgewezen door de FDA. Adjunct-hoofd Surachoke maakt zich zorgen dat veel  mensen de bijwerkingen ervaren van niet-noodzakelijk gebruik van cannabis. ‘De meesten beweerden symptomen te hebben zoals hoofdpijn en slapeloosheid, maar daarvoor zijn betere geneesmiddelen.’
De toestemmingsprocedure is een uitvloeisel van wijzigingen in de drugswet, waarvoor het parlement in december toestemming gaf. Sinds 1979 is marihuana geklassificeerd geweest als verdovend middel, maar sinds de wetswijziging is medisch gebruik toegestaan, mits met toestemming van de FDA. Vanaf 27 februari tot en met gisteren konden gebruikers toestemming vragen.

23 mei
– Zoals gebruikelijk sla ik de rubriek In Brief over. Ik noem alleen dat het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt voor dengue fever (knokkelkoorts), een potentieel dodelijke ziekte. Het ministerie verwacht dat dit jaar 100.000 personen worden besmet.
Dit jaar is tot 14 mei bij 20.733 personen de ziekte gediagnosticeerd en 25 patiënten zijn overleden. De meeste gevallen komen voor in de provincies Samut Sakhon, Trat, Nakhon Pathom, Lop Buri en Ratchaburi.
– Als laatste pagina 4, die opent met het bericht dat 31.177 personen online toestemming hebben gevraagd voor het bezit en gebruik van medische marihuana. Het Thai Red Cross Emerging Infectious Disease Health Science Centre schat dat het aantal gebruikers van cannabis in het hele land meer dan 50.000 bedraagt.
Dinsdag meldde de FDA (die toestemming moet verlenen) dat 20.000 personen zich hadden gemeld, maar die hadden dat in persoon gedaan en niet online.
Hoogleraar Thiravat, hoofd van het centrum dat de FDA hielp bij de online registratie, zegt dat de website in de registratieperiode 27 februari tot 21 mei 139.977 bezoekers trok, een aantal dat het Rode Kruis en de FDA verraste.
‘Velen informeerden naar de procedure en of hun conditie behandeld kon worden met cannabis. Velen waren echte patiënten en toonden belangstelling voor een alternatieve behandeling. […] De regering dient met de grote belangstelling rekening te houden wanneer ze besluiten neemt over medische marihuana.’
– Verder meldt het bericht dat de mars Cannabis Walk Thailand, die dinsdag is begonnen, momentum heeft gekregen [een eufemisme voor Zwaan kleef aan?]. De mars is georganiseerd door Daycha Sitipatra van de Khaokwan Foundation, een stichting die de afgelopen drie jaar gratis cannabisolie heeft verstrekt aan kankerpatiënten. De stichting ijvert voor volledige legalisering.
– Laatste bericht. Een expert in medische toxicologie, verbonden aan de Mahidol universiteit, waarschuwt de regering eerst de chemische samenstelling van elke marihuana stam te categoriseren en reguleren alvorens verder te gaan met het ontwikkelen van medische marihuana. Hij zegt dat de stammen verschillende concentraties bevatten, waardoor sommige beter zijn dan andere voor het behandelen van bepaalde aandoeningen.

24 mei
• Volgend jaar vaccinatiecampagne tegen rotavirus; in 2017 1 miljoen infecties, 4 doden

25 mei
• Enkele staatsziekenhuizen beginnen eind juni met het voorschrijven van cannabis voor 4 ziektes

De strijd tegen HIV gaat door
27 mei – Verreweg het interessantste artikel vandaag is niet het eerder genoemde interview met de vechter tegen corruptie, maar het openingsartikel van Asia Focus, een katern dat niet elke dag verschijnt. [Of het op vaste dagen verschijnt, weet ik niet] Onder de kop HIV battle continues meldt verslaggever Tanyatorn dat HIV-Aids in de regio in opmars is, alhoewel de ziekte niet meer dodelijk is vanwege de beschikbaarheid van effectieve medicijnen.
Zij (of hij) begint met een persoonlijke observatie bij het bezoek dat ze bracht aan de Anonymous Clinic in Bangkok, een kliniek waar mensen zich anoniem kunnen laten testen. Ze schrijft dat haar eerste bezoek aan de kliniek haar vervulde met gemengde gevoelens van verontrusting en hoop.
Het eerste omdat de meerderheid van de patiënten tieners waren en jonge volwassenen. Sommigen droegen nog hun schooluniform en ze zagen er perfect gezond uit. Maar ze putte ook hoop uit het feit dat jonge mensen zich niet schamen om zich te laten testen en dat degenen die geïnfecteerd zijn in een vroegtijdig stadium zorg krijgen en niet langer in wanhoop hoeven te leven.
Ik hoop dat het artikel nog op de website wordt geplaatst, want het is te interessant om samen te vatten. Ik licht enkele gegevens uit het nogal lijvige artikel:
– De Anonymous Clinic, in 1991 opgericht door het Thaise Rode Kruis, was de eerste in zijn soort in Azië. De kliniek is een van de vele initiatieven die ertoe hebben bijgedragen dat Thailand wereldwijd waardering heeft gekregen voor zijn pogingen de ziekte te bedwingen.
– Tussen 2010 en 2017 is het percentage besmettingen in de regio afgenomen met 17 procent. 2017 telde 280.000 nieuwe besmettingen waardoor het totaal aantal mensen met HIV op 5,2 miljoen uitkwam. China, India en Indonesië zijn goed voor driekwart van het totaal.
– Met name in risicogroepen neemt het aantal besmettingen toe: mannen die seks met mannen hebben, personen die drugs injecteren, transgenders, sekswerksters en gastarbeiders. ‘Deze mensen worden helaas niet bereikt door onze diensten’, zegt Michel Sidibé, directeur van UNAIDS en onder-secretaris-generaal van de VN. ‘Aids is vooral gecompliceerd omdat het gepaard gaat met veel stigma en discriminatie. Zelfs in de gezondheidszorg komt veel discriminatie voor. We hebben nog een lange weg te gaan.’

Vijf cannabis medicijnen klaar voor gebruik
28 mei – Het Department of Thai Traditional and Alternative Medicine hoopt vanaf volgende maand twee traditionele medicijnen en drie ready-to-mix recepten die cannabis bevatten, aan ziekenhuizen en traditionele genezers te leveren, aangenomen dat het voldoende extracten kan verkrijgen, meldt de krant in de opening van pagina 2. Daarover maakt het departement zich zorgen, omdat sinds de wet is gewijzigd de vraag aanzienlijk is toegenomen.
De twee medicijnen, die bekend staan als Sainan Traipop Oil, helpen bij de behandeling van leverkanker en ascites (buikwaterzucht) en van de recepten is één een behandeling tegen aambeien. De andere bevatten zowel cannabis als kruiden, zoals gedroogde bloemen, gehakte peper en maanzaad in verschillende hoeveelheden. De natuurgenezers mengen de ingrediënten zelf en schrijven ze voor tal van aandoeningen voor.
Tot nu toe zijn 16 van de 90 voorgestelde recepten met cannabis officieel goedgekeurd voor gebruik door artsen die een vergunning hebben gekregen van de FDA. Vorige week diende het departement nog eens tien recepten in.
Het departement hield gisteren de eerste trainingssessie voor natuurgenezers in dertien regio’s. Daarvoor hebben zich 2,948 personen opgegeven. Om een vergunning te krijgen van de FDA dienen ze voor de training te slagen.
Minister Piyasol (Volksgezondheid) heeft een onderzoek gelast naar het vermeend illegaal voorschrijven van marihuanaolie aan patiënten van het Nong Chang ziekenhuis in Uthai Thani.

29 mei
• Nida Poll: 86 pct van de respondenten steunt medisch gebruik marihuana

31 mei
• 353 particuliere ziekenhuizen moeten vanaf donderdag prijzen 3.000 medicijnen publiceren
• GPO sluit overeenkomst met DMS over research en ontwikkeling van medische marihuana

31 mei – Voor het overige nieuws moeten we op pagina 4 zijn en op de voorpagina en pagina 2 staan nog drie berichten. Eén gaat over de prijs van medicijnen en medische behandelingen die voortaan door particuliere ziekenhuizen moeten worden gepubliceerd, zodat patiënten er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om voorgeschreven medicijnen buiten het ziekenhuis te kopen, waar ze vaak goedkoper zijn. Wanneer de ziekenhuizen hun prijzen willen verhogen, dienen ze tevoren het Internal Trade Department daarvan op de hoogte te stellen.
Ziekenhuizen zijn verplicht om degenen die urgente medische zorg nodig hebben (bijvoorbeeld verkeersslachtoffers) 72 uur gratis te behandelen ongeacht of het hun eigen ziekenhuis is.
Wereld Melk Dag
Een tweede bericht op pagina 2 meldt dat morgen Word Milk Day is. [Voor mij is elke dag melkdag] Het Department of Health zegt dat 8,8 procent van de Thaise kinderen tussen 6 en 14 jaar gemiddeld voor hun leeftijd te kort is. Meisjes zijn gemiddeld 149,9 centimeter en jongens 148,6 cm. Een 12-jarige zou respectievelijk 155 en 154 cm moeten meten.
Directeur-generaal Phaiphimon zegt het percentage van 8,8 naar 5 te willen brengen. Hoe flikt hij dat? Door onder andere het drinken van melk te promoten. Het advies luidt om twee standaard-hoeveelheden melk per dag te drinken, met name tijdens de zwangerschap en adolescentie. Kinderen dienen het equivalent van 1 ei per dag te eten om voldoende proteïne in te nemen, 1 uur per dag te oefenen en dagelijks 9 tot 11 uur te slapen. Thans drinken kinderen slechts 1 glas melk per dag.

31 mei
– Wie genoeg heeft van al het politieke nieuws of het niet meer leest omdat het wemelt van de partijnamen en namen van parlementsleden, vindt genoeg van zijn gading op pagina 4.
Die opent met het bericht dat de Government Pharmaceutical Organisation (GPO) een overeenkomst heeft afgesloten met het Department of Medical Services (DMS) over samenwerking bij research en ontwikkeling van medische marihuana. Dit om aan de vraag van patiënten te kunnen voldoen. [U weet nu ook wat de afkortingen in Nieuws van de website betekenen]
De GPO zegt erop te vertrouwen dat ze binnen drie jaar voldoende op marihuana gebaseerde medicijnen kan produceren om aan de vraag te voldoen. Directeur Withoon rekent voor dat de GPO jaarlijks 10.000 5-milliliter flesjes kan produceren. En na 2021 verwacht ze de productie achtmaal te kunnen vermeerderen daar de productie op de plantage van 1.000 vierkante meter wordt vergroot.
De GPO begint ook contracten af te sluiten met gelicenseerde kwekers om toegang te hebben tot genoeg ruwe cannabis om medicijnen te maken. Voorlopig blijft het importkanaal voor cannabidiol (CBD) open. CBD is een van de actieve ingrediënten in marihuana extracten. In tegenstelling tot tetrahydrocannabinol (THC) dat verantwoordelijk is voor de psychoactieve eigenschappen van marihuana, heeft het veel toepassingen als medicijn.
De meeste Thaise marihuana soorten bevatten meer THC dan BCD, wat ze meer geschikt maken voor recreatief gebruik, wat overigens nog verboden is in Thailand.

1 juni
Volksgezondheids functionarissen zijn vastberaden de ‘eindeloze campagnes’ tegen roken voort te zetten, nu is gebleken dat ruim 10 miljoen Thai roken, waaronder minderjarige kinderen. Alhoewel de overheid al het nodige heeft gedaan, vinden ze dat meer moet worden gedaan. Het ministerie vraagt vrijilligers daarbij te helpen. Het doel is dat iedere vrijwilliger op drie verstokte rokers inpraat om te stoppen. Dat zei minister Piyasakol (Volksgezondheid) gisteren op World No-Tobacco Day.

5 juni
• ITD doet aangifte tegen ziekenhuis dat 30.000 baht rekende voor behandeling tegen diarree
• Oogartsen Siriraj ziekenhuis boeken succes met stamceltransplantatie bij (half) blinde patiënten

– Drie organisaties hebben in een Memorandum of Understanding met het Department of Thai Traditional and Alternative Medicine beloofd 10 ton cannabis aan het departement te leveren voor de productie van traditionele medicijnen met cannabis ingrediënten. De drie leveranciers zijn het Office of the National Farmers Council, Kasetsart universiteit campus Chalermprakiat in Sakon Nakhon en de Rajamangala University of Technology Isan. Behalve over de leverantie zijn ook afspraken gemaakt over research en ontwikkeling.
De National Farmers Council verwacht deze maand te kunnen beginnen met het planten van cannabis na een vergunning te hebben gekregen van de FDA. In oktober kan de marihuana geoogst worden.
‘We planten organisch en met binnenlandse soorten, bestuderen de productiekosten, opbrengst en kwaliteit op de proefvelden, zodat we een kostenberekening kunnen maken om aan de autoriteiten te overleggen voor gebruik op gebieden waar commercieel wordt geplant door een community enterprise’, zegt secretaris Sompoon.
De raad gaat in vier regio’s marihuana planten en de opbrengst naar regionale ziekenhuizen sturen. Per rai kunnen 400 cannabisstruiken worden geplant.

6 juni
• Studenten en leraar uit Singapore besmet met chikungunya tijdens werkbezoek in Ratchaburi

7 juni
Het ONCB waarschuwt voor contaminatie van marihuana-extracten. Het heeft in 22 ton in beslag genomen cannabis pesticides en cadmium gevonden. Een klein deel, zeven kilo, kan naar ziekenhuizen gaan, de rest wordt vernietigd.

Hoogleraar: Hennep extract is een goed substituut voor pot
8 juni – Hoogleraar Thiravat , hoofd van het Centre for Emerging Diseases van het King Chulalongkorn Memorial Hospital, dringt er bij de regering op aan kanchong (hennep extract) voor medische doeleinden te gebruiken daar het aanbod aan marinuana-olie tekort schiet om aan de vraag te voldoen.
Thiravat’s advies is een reactie op de deal die Thaise traditionele genezers woensdag hebben gesloten met de National Farmers Council over de levering van marihuana-olie. ‘De regering dient te overwegen om kanchong te gebruiken; dat heeft vele positieve medische eigenschappen en wordt op veel plaatsen onder een proefproject geplant.’
Thiravat verzet zich ook tegen de import van cannabis en hennep. ‘Als we ganja (marihuana-olie) willen importeren, dienen we daarvoor goede redenen te hebben, maar die zie ik niet.’
Thans wordt onder toezicht van het Highland Research and Development Institute in zes provincies kanchong verbouwd voor wetenschappelijk doeleinden. Maar de overheid promoot hennep niet voor medisch gebruik.
Behalve door het gebruik van kanchong zijn er andere manieren om het aanbod van medicinale olie te vergroten, zoals het verbouwen van meer marihuanaplanten of het gebruik van extracten uit in beslag genomen cannabis, maar die vereisen strikte controle en de tweede methode levert te weinig op.

Klachtenpanels medische kosten in de maak
10 juni – De nieuwsberichten in Bangkok Post roepen vaak meer vragen op dan ze beantwoorden. Neem het bericht Panels to deal with hospital price gripes vandaag op de voorpagina. De regering wil panels vormen die klachten van patiënten in behandeling nemen over ongebruikelijk dure medische behandelingen, zodat tarieven van particuliere ziekenhuizen op een redelijk niveau komen.
Regeringswoordvoerder Werachon die dit gisteren bekendmaakte, vertelde dat de panels gelokaliseerd worden in Bangkok en in het land.  Maar om hoeveel panels het gaat, lees ik niet. Ook niet wat ze met die klachten doen, wat hun bevoegdheden zijn, wie ervan deel uitmaken, wanneer ze aan het werk gaan, om enkele nogal voor de hand liggende vragen op te werpen.
Het bericht zegt dat tot nu toe via de hotline 1569 van het ministerie van Handel klachten kunnen worden ingediend, maar dit is tijdrovend gebleken, aldus Werachon. Wat de vraag oproept: waarom, en waarom zouden de panels effectiever werken?
Zoals eerder gemeld zijn particuliere ziekenhuizen sinds kort verplicht medicijn- en behandelingskosten te publiceren, zodat patiënten kunnen beoordelen of ze niet getild worden [mijn woordkeus]. Een prijsmaatregel hangt als zwaard van Damocles boven de particuliere ziekenhuizen, maar als ik het allemaal goed begrijp is het zover nog niet gekomen.
Wat ik wel begrijp is dat patiënten de door de ziekenhuisarts voorgeschreven medicijnen niet hoeven te kopen in de ziekenhuisapotheek, maar in een andere apotheek kunnen kopen waar ze vaak goedkoper zijn.

10 juni
– Verder op de 4 de rubriek In Brief met zoals gebruikelijk vijf kortjes (sla ik over), een bericht over de uitbraak van chikungunya in het district Suan Phung (Ratchaburi) en over het treinkaartje.
Het Department of Disease Control heeft een medisch team naar het district gestuurd, nadat veertien studenten en hun docent uit Singapore er tijdens een werkbezoek besmet waren geraakt met de virusziekte, die wordt overgebracht door muggen.
– Het Thailand Development Research Institute verricht een studie naar treintarieven op nieuwe routes in aanleg. Ze probeert na te gaan wat tarieven zijn die forenzen zich kunnen veroorloven. Gemiddeld kost een treinkaartje 28,3 baht, maar lage-inkomensverdieners kunnen zich slechts 11,7 baht permitteren en de midden-inkomens 20,3 baht.
De TDRI vreest dat de tarieven aanzienlijk kunnen stijgen wanneer er geen maatregelen worden getroffen ze in de hand te houden. Een treinreisje van Bang Yai naar Bang Na of van Bang Yai naar Ekamai zou zelfs meer dan 100 baht kunnen gaan kosten, rekent directeur Sumet van de afdeling Logistiek en Transportbeleid van de TDRI voor.

De stille moordenaar, dengue fever, slaat toe
11 juni – ‘The Silent Assassin’ kopt Bangkok Post vandaag boven het openingsartikel van het Life-katern. De eerste zes maanden van dit jaar zijn al 26.000 dengue fever besmettingen gediagnosticeerd met 41 doden, meer dan twee keer zoveel als vorig jaar toen het land 14.900 besmettingen telde en 19 doden. Zelfs in 2016 toen de bekende acteur Thrisadee ‘Por’ Sahawong aan dengue fever overleed, telde het land het hele jaar 18.000 besmettingen en 16 doden.
Gezien de tot nu toe bekende cijfers kan gerust gesteld worden dat de uitbraak dit jaar ernstig is. Viroloog Kriengsak van het Department of Tropical Paediatrics (Mahidol universiteit) legt uit dat dengue fever een vast patroon heeft van grote uitbraken elke twee tot drie jaar.
Hij zegt: ‘Wanneer gedurende het droge seizoen dat aan het regenseizoen vooraf gaat het infectiecijfer hoog is, betekent dit mogelijk dat een dengue fever epidemie valt te verwachten. Meer regen betekent meer muggen. Wanneer er veel infecties zijn voordat het regent, zal de ziekte zich gemakkelijk verspreiden.’
Thailand is niet het enige land dat dit jaar een verontrustende stijging van infecties meemaakt. Volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal gevallen in 2017-2018 over de hele wereld gezakt, maar dit jaar is het sterk gestegen, vooral in Australië, Cambodja, China, Laos, Maleisië, Filipijnen, Singapore en Vietnam. Recent meldde de WHO een grote uitbraak op het populaire toeristeneiland Le Reunion, waar 22.000 personen de ziekte hebben opgelopen tegen 6.900 vorig jaar.
Kriengsak meent dat de stijgende trend van de laatste jaren het gevolg kan zijn van betere controletechnologie. Sinds kort wordt de test Dengue NSI gebruikt waarbij vaak het virus wordt ontdekt zonder dat de persooon veel symptomen heeft.
Verder zegt hij dat dankzij de media de Thaise bevolking zich meer bewust is van de ziekte en haar ernst. Een infectie kan zelfs bij gezonde mensen dodelijk zijn, kort na de besmetting. ‘Gezien deze angstige feiten dienen bepaalde bevolkingsgroepen extra waakzaam te zijn om zichzelf en hun familieleden te beschermen nu het regenseizoen is begonnen.’
Ondanks een beter begrip van de ziekte, waar geen effectief geneesmiddel tegen bestaat, ontbreken nog enkele puzzelstukjes bij de bestrijding. Zo is dengue fever ondanks jaren van campagnevoeren nog steeds een grote-stadsziekte. Ze maakt meer slachtoffers in grote steden dan op het platteland.
Kriengsak zoekt de verklaring in het feit dat het platteland krachtige vrijwilligersnetwerken heeft met vrijwilligers die samen met streekziekenhuizen broedplaatsen onschadelijk maken, wat de meest effectieve vorm van preventie is.
Maar in grote steden hebben inwoners afstandelijke relaties. Ze weten vaak niet wanneer een buur is besmet en dringen daarom niet aan op het sproeien van de omgeving. Vooral in Bangkok met zijn wolkenkrabbers en hoogbouw is het bijna onmogelijk om te sproeien.
Kriengsak noemt als tweede handicap het vaccin debacle. In december 2016 kwam een vaccin beschikbaar dat een vermindering van de ernst van de ziekte beloofde met 93 procent en een vermindering van 80 procent voor ziekenhuisopnames.
Maar Dengvaxia wordt niet meer bevolkingsbreed gebruikt in Thailand omdat het alleen effectief is bij mensen die eerder besmet zijn geweest. Mensen die nooit dengue fever hadden gehad en gevaccineerd zijn, worden later bij besmetting ernstiger ziek. De vaccinatie wordt nu alleen gegeven wanneer dat gepast is, aldus de viroloog.
De beste manier om muggenbeten te voorkomen zijn enkele eenvoudige maatregelen, zoals het dragen van beschermende kleding, gebruik van mosquito repellent en het verwijderen van stilstaand water. Verder adviseert Kriengsak een bezoek aan het ziekenhuis wanneer symptomen als een koorts van 39-40 graden, lichaamspijn en pijn aan de ogen zonder gehoest, een zere keel en loopneus in twee dagen niet stoppen.

12 juni
Het Department of Thai Traditional and Alternative Medicine zegt dat het niet nodig is cannabisolie snel toe te voegen aan de kernmedicijnindex van het National Health Security Office. Prioriteit hebben thans de 16 goedgekeurde traditionale recepten, die nader onderzocht worden op veiligheid en effectiviteit.
Thans gebruiken drieduizend patiënten medische cannabis. De resultaten van hun behandeling dienen eerst onderzocht te worden alvorens cannabisolie voor te dragen voor de index en voor te leggen aan de nationale commissie medicijnontwikkeling. Op de index staan 50 Thaise volksrecepten, sommige al 10 jaar.

13 juni
– Het Department of Thai Traditional and Alternative Medicine heeft acht formules van traditionele medicijnen op basis van cannabis goedgekeurd en één afgekeurd. De formules dienen nog te worden goedgekeurd door twee commissies en door de Food and Drug Administration.
Een van de goedgekeurde formules is ontwikkeld door Daycha Siripatra, voorzitter van de Khaokwan stichting die al drie jaar gratis cannabisolie extracten verstrekt aan kankerpatiënten. Zijn formule is een van de 68 traditionele formules met cannabis als ingrediënt die door traditionele genezers bij het departement zijn ingediend voor goedkeuring.
Adjunct-hoofd Pramote zegt dat enige zorgen bestaan over Daycha’s formule omdat die cannabis als belangrijkste ingrediënt bevat.

Volksgezondheid bindt de strijd aan tegen dengue fever met strenge straffen
15 juni – Het ministerie van Volksgezondheid dreigt met strenge straffen voor eigenaren van eigendommen die nalaten broedplaatsen van muggen te verwijderen. Het ministeriepersoneel gaat elke vrijdag op pad om de bevolking te dwingen hulp te bieden bij het voorkomen van de potentieel dodelijke virusziekte dengue fever. Wie in gebreke blijft, riskeert een gevangenisstraf van maximaal drie jaar en/of een boete van 25.000 baht.
Gisteren maakte het ministerie bekend dat een nationale dengue ‘uitbraak’  is uitgebroken nadat het aantal doden en in ziekenhuizen opgenomen patiënten het ‘acceptabele niveau’ had overschreden. Het Department of Disease zegt dat het aantal patiënten tussen 1 januari en 1 juni is toegenomen naar 28.785, anderhalf keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. 0,15 procent van de patiënten (43 personen) is overleden. Verwacht wordt dat het aantal gevallen dit jaar stijgt naar 100.000.
De belangrijkste broedplaatsen van muggen bevinden zich in dichtbevolkte wijken en tempels met vijvers. Ook buurlanden kampen met een toename van de knokkelkoorts, zoals dengue fever in het Nederlands heet.

15 juni
De politie is op zoek naar de booswichten die in Khon Kaen de Thaise variant van Haarlemmerolie verkopen voor gemiddeld 1.500 baht. Op de kaart zelf staat niets over het heilzaam effect, maar dat krijgen de kopers mondeling te horen.
De verkopers zijn tussen 7 en 9 juni getraind. Zij kochten de kaarten in voor 1.100 baht. De verkoop is in strijd met de Consumer Protection Act.

19 juni
– De verbouw van marihuana voor medische doeleinden door de Rajamangala University of Technology Isan, campus Sakon Nakhon, en de Kasetsart University, campus Chaloem Phrakiat, ook in Sakon Nakhon, kon gisteren nog niet beginnen want het papierwerk van het ministerie van Volksgezondheid is nog niet afgerond.
Naar verwachting kan begin volgende week of begin volgende maand begonnen worden met de verbouw. De marihuana is bestemd voor het Phra Achan Fan Acharo ziekenhuis in dezelfde provincie.

22 juni
– De politie heeft de eigenaar van een oliepalmplantage in Tha Sae (Chumphon) aangehouden en er 2.000 marihuanaplanten en 4.000 zaailingen in beslag genomen. De man is beschuldigd van overtreding van de Narcotics Act alhoewel hij zegt zich te hebben geregistreerd bij het regerings amnestieprogramma dat voorziet in de verbouw van marihuana voor medische doeleinden.
Hij heeft verklaard marihuana te verbouwen om er olie aan te onttrekken en te verdelen onder kankerpatiënten. De flesjes met olie-extract kosten 500 of 1.000 baht. Volgens de politie heeft hij ook zaailingen verkocht voor 300 baht per stuk.

23 juni
• Rocker Ad Carabao hekelt Volksgezondheid: Geef medisch cannabisgebruik volledig vrij
• Pagina 2 opent met de kritiek van rocker Ad Carabao op het ministerie van Volksgezondheid dat hij tijdens zijn optreden op vrijdag in Muang ‘stupid’ noemde. ‘Het ministerie is dragging its feet door mensen niet toe te staan cannabis voor medische doeleinden te verbouwen.’
Yuenyong, zoals hij eigenlijk heet, is geen onbekende op cannabisgebied want hij deed bij de Khaokwan stichting onderzoek naar het  medisch gebruik. Hij vertelde zijn fans dat zijn perceptie van ganja was veranderd. Ooit zag hij het als een verslavende drug, inmiddels als een plant die ziektes kan verlichten zoals kanker. Zijn eerdere visie legde hij in 1982 vast in een song waarin hij gebruikers waarschuwde, dat ze ‘uiteindelijk onder de ganja boom zullen sterven’.

25 juni
De Food and Drug Administration verdedigt haar ontwerp-regeling over de licensering en advertenties van op marihuana gebaseerde medicijnen. De regeling, al goedgekeurd door het kabinet, bevordert niet buitenlandse farmaceutische bedrijven, zoals voormalig senator Rosana beweert. Dat kan niet eens, zegt FDA secretaris-generaal Tares, want buitenlandse bedrijven hebben momenteel geen vergunning om die medicijnen in Thailand te verkopen.
Volgens de nieuwe regeling dient voor elke advertentie toestemming te worden gevraagd aan de FDA en die mogen geen commercieel doel dienen, ze moeten voorlichtend van aard zijn.

1 juli
Laat je vandaag in een overheidsziekenhuis gratis testen op HIV-Aids roept het Department of Disease Control de bevolking op. Vandaag is de Voluntary Counselling Testing (VCT) Day for HIV/Aids. Het thema van dit jaar is Know Your Status.
Uit cijfers van het DDC blijkt dat 28.000 Thai zich er niet bewust van zijn de ziekte te hebben opgelopen. Dit jaar zijn al 6.400 nieuwe infecties gediagnosticeerd, vorig jaar overleden elke dag 49 personen aan aids. Volgens cijfers van het National Health Security Office weten 451.384 personen dat ze seropositief zijn.
DDC-directeur Suwanchai zegt: ‘Het feit dat tenminste 28.000 mensen zich er niet bewust van zijn dat ze de ziekte hebben opgelopen maakt behandeling en het voorkomen van verspreiding van het virus moeilijk.’ Hij adviseert met name personen met een high-risk lifestyle zich regelmatig te laten testen.

5 juli
BP heeft een onderscheiding voor een uitmuntend redactioneel artikel gekregen van de National Press Council of Thailand. Het winnende artikel beschrijft de oneerlijke aard van ’s lands drie belangrijkste ziektekostenverzekeringen. De jury noemt het ‘goed georganiseerd en informatief met een duidelijk standpunt tegen ongelijkheid’ [in de vergoedingen].

6 juli
– Een vrouw in Nakhon Si Thammarat (31) eist van het Thungson ziekenhuis een compensatie van 250.000 baht omdat ze ten onrechte is gediagnosticeerd met HIV-Aids. Maar Charatphong Sukkri, een lokale volksgezondheidsfunctionaris, zegt dat ze niet het hele verhaal vertelt.
‘Ze heeft de media niet gezegd dat de bloedtesten van het ziekenhuis geen overtuigende uitslag hadden opgeleverd, omdat ze nog niet compleet waren. Ze heeft niet gezegd dat de testen verder onderzoek vereisten en dat ze afspraken met artsen miste.’
De vrouw diende haar klacht in nadat ze in een ander ziekenhuis was bevallen van haar zesde kind en daar te horen kreeg dat ze HIV-vrij was. Het Thungson ziekenhuis zegt dat ze haar niet hebben kunnen bereiken nadat ze de compensatie had geëist. Het ziekenhuis heeft 50.000 baht voor haar klaar liggen, maar die heeft ze niet opgehaald. ‘Ze is naar de media gegaan en een campagne begonnen om de reputatie van het ziekenhuis te besmeuren’, aldus Charatphong.
– Vanaf volgende maand wordt ’s lands eerste partij legale medische marihuana voorgeschreven aan geregistreerde patiënten. De eerste 10.000 flesjes met marihuana olie-extract worden geproduceerd door de Government Pharmaceutical Organisation en 5.000 door het Chaopraya Abhaiphubejhr ziekenhuis. Het Phra Achan Fan Acharo ziekenhuis produceert bovendien vijf formules van Thaise traditionele medicijnen met marihuana die is geconfisqueerd door de politie.
De medicijnen mogen alleen worden voorgeschreven door 400 artsen, apothekers en tandartsen en 2.900 tradionele genezers, die geautoriseerd zijn door het ministerie van Volksgezondheid. Ze zijn getraind in het gebruik van de medicijnen.
Voordat ze cannabis voorschrijven aan patiënten, dienen ze te overleggen met functionarissen van het Special Access Scheme, het overheidsorgaan dat toeziet op het gebruik van cannabis. De SAS legt de resultaten vast, houdt de bijwerkingen in de gaten en let op kwetsbare patiënten waaronder degenen met Parkinson, Alzheimer en de laatste fase van kanker.
– In monsters van voedingssupplementen is een nieuw gewichtsverlies medicijn ontdekt, Lorcaserin, dat niet is opgenomen in de lijst van toegestane medicijnen. Dit is gebleken uit testen van het Department of Medical Sciences.
Lorcaserin is een eetlust onderdrukker en niet eerder in Thailand in voedselsupplementen gevonden. Degenen die het gebruiken, dienen dat onder dokters toezicht te doen, vooral degenen met nierproblemen. Gebruik zonder toezicht kan leiden tot bijwerkingen als hoofdpijn, duizeligheid en hart- en vaatziekte.
Voorheen werd sibutramine vaak gevonden in voedingssupplementen totdat het verboden werd na het overlijden van een vrouw (31) in Kanchanaburi aan een acute hartaanval, nadat ze pillen met die stof had geslikt. Vorig jaar besloot het ministerie van Volksgezondheid sibutramine te plaatsen op de lijst categorie 1 narcotica omdat het ernstige bijwerkingen heeft zoals maagpijn. Vermoedelijk wordt lorcaserin gebruikt ter vervanging van sibutramine.

7 juli
• Particuliere ziekenhuizen krijgen uitstel tot eind juli voor opgave kosten medicijnen e.d.

10 juli
– Het Department of Medical Sciences heeft een nieuwe snelle testmethode ontwikkeld om tuberculose vast te stellen. De kit (set, uitrusting) wordt in oktober verspreid onder alle buurtziekenhuizen. Permanent secretaris Sukhum van het ministerie van Volksgezondheid zei gisteren op een persconferentie dat het ministerie zich bewust is van de toenemende gezondheidsdreiging van tbc.
Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft als doelstelling het aantal patiënten tegen 2025 terug te brengen naar 10 per 100.000 personen. In Thailand was de verhouding vorig jaar 156:100.000. Geschat wordt dat een derde van de bevolking latente tbc zonder symptomen heeft, maar ze kunnen anderen niet besmetten. Zonder behandeling ontwikkelt 5 tot 10 procent in hun latere leven tbc.
Aan de snelle testkit is 5 jaar gewerkt. Het resultaat van een test is binnen een uur beschikbaar. De test kan overal gedaan worden, laboratoriumonderzoek is niet nodig en speciale expertise is niet vereist.

Reacties niet mogelijk