Thais nieuws 16-31 maart

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor de betrouwbaarheid steek ik mijn handen niet in het vuur.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op themapagina’s. Dat zijn pagina’s waarop alle berichten over een bepaald onderwerp zijn gebundeld. Alle themapagina’s staan opgesomd op de pagina Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.
Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

Voor het nieuws van 2019 klik hier: Thais nieuws 1-15 januari 2019, Thais nieuws 16-31 januari 2019, Thais nieuws 1-15 februari 2019, Thais nieuws 16-28 februari 2019 en Thais nieuws 1-15 maart. Voor ouder nieuws zie de zwarte menubalk bovenaan de pagina onder het kopje Buitenland.

 

Bij deze foto gaat mijn hart open. Niet vanwege de moeder en zoon die poseren voor een foto, maar vanwege de stoomlocomotief. Hij was op station Hua Lamphong uit de mottenballen gehaald vanwege het 122-jarig bestaan van de State Railway of Thailand.
Treinreizen mochten toentertijd meer tijd in beslag nemen, maar ze hadden iets avontuurlijks, iets romantisch. Zegt iemand die nooit in een trein voortgetrokken door een stoomlocomotief heeft gezeten (ik dus). Ook niet trouwens in de TGV, die zoveel sneller gaat. (Bron: fotoalbum BP, 29 maart, https://www.bangkokpost.com/photo/photo/1653124/training-day)

Nieuws van de website 29-30 maart

• Phumitham (Pheu Thai) verwijt Kiesraad wanprestatie : Verkiezingen smerigste in Thaise politiek
• Bankbediende aangehouden wegens diefstal creditcard gegevens en online aankopen ad 8 mln
• Voormalig parlementslid Democraten prijst Abhisit voor zijn oprechtheid en aandacht voor leden
• Kalasin: Twee mannen gedood door vallende takken tijdens zware zomerstormen in N en NO
• Democraten houden hun kruit droog over keuze coalitie, wachten op definitieve uitslag
• Phatthalung: Studente aangehouden wegens rol bij moord op over haar roddelende man
• Pheu Thai en FFP vragen nieuwe verkiezingen in twee kiesdistricten van Bangkok

Duty-free concessie: AoT doet klein stapje terug

30 maart – Airports of Thailand (AoT) heeft besloten niet één concessie te verlenen voor de belastingvrije zones op de vier grootste luchthavens, zoals aanvankelijk haar bedoeling was,  maar twee: één voor Suvarnabhumi en één voor de luchthavens van Chiang Mai, Phuket en Hat Yai.

Het is een kleine tegemoetkoming aan de kritiek, maar nog steeds niet wat de Thai Retailers Association heeft geadviseerd en ook niet wat gebruikelijk is op de luchthavens van Hong Kong, Zuid-Korea en Singapore, namelijk concessies per productcategorie.

Tegelijkertijd is een panel gevormd dat moet nagaan of de concessieverlening valt onder de recent gewijzigde Public-Private Partnership Act. De PPP-commissie heeft besloten de kwestie door een panel te laten bestuderen, omdat daarover meningsverschillen bestaan.

Midden deze maand stopte het ministerie van Transport de procedure nadat premier Prayut zorgen had geuit over monopolievorming, een euvel waaraan Suvarnabhumi al sinds de opening in 2006 lijdt toen de King Power Group als enige een concessie kreeg voor de zone en afhaalcounters. Wanneer het PPP-panel meent dat de PPP-wet van toepassing is, moet een ad-hoc worden gevormd die toezicht houdt op de concessieverlening.

Vorige week dreigde de Thai Retailers Association (TRA) haar krachten te bundelen met leidende buitenlandse belastingvrije winkels om te protesteren tegen AoT’s Terms of Reference (programma van eisen) die oneerlijke concurrentie lijkt te bevorderen. De TRA herhaalde haar oproep de ToR te herzien om billijkheid en transparantie te verzekeren.

Ze adviseerde de concessie te splitsen op basis van productcategoriëen en drie verschillende concessies te verlenen: één voor Suvarnabhumi , één voor Phuket en één voor Chiang Mai en Hat Yai. Ook dient AoT gegevens bekend te maken over de waarde van de totale verkopen, de nationaliteit van de kopers en het type artikelen dat ze verkopen. De vereniging drong er bij de volgende regering op aan nauwlettend aandacht te besteden aan de kwestie omdat de belastingvrije handel een belangrijke bron van inkomsten voor het land vormt.

AoT die nu een klein stapje terug doet, zegt dat de winnaars van de inschrijving op de belastingvrije zones producten van hoge kwaliteit dienen te verkopen tegen concurrerende  prijzen om de handel op de luchthavens in termen van kwaliteit en prijs op wereldschaal te brengen, aldus AoT-president Nitinai.

De aanvankelijk keuze voor één concessie was ingegeven door de wens om investeerders te trekken die zorgen voor een duurzame inkomstenbron. Thans maakt alleen Suvarnabhumi winst, de andere zones zijn verliesgevend. ‘Als ze niet worden gecombineerd in één pakket’, zei AoT-bestuursvoorzitter Prasong eerder, ‘leidt dat tot een onplezierig investerings vooruitzicht.’ Niettemin blijft AoT zich zorgen maken over de drie andere luchthavens.

Politieke partijen kibbelen over toekomst

30 maart – De politieke situatie die is ontstaan door de uitslag van de verkiezingen vormt de opening van BP vandaag. De Democraten en Bhumjaithai hebben zich nog niet aangesloten bij de door Pheu Thai gevormde alliantie, die voldoende zetels heeft om een coalitieregering te vormen, of bij een coalitie geleid door Palang Pracharath, de partij die wil dat Prayut zijn rentree maakt als premier.

Supporters van de Democraten vinden dat de Democraten in de oppositie moet gaan, schrijven ze op Twitter. Ze willen niet dat de partij zich aansluit bij een pro-miltaire coalitie. Maar voorlopig houdt de partij haar kruit droog. Adjunct-partijleider Alongkorn zegt te wachten tot 9 mei, wanneer de definitieve uitslag van de verkiezingen bekend wordt gemaakt.

Gisteren vergaderden het bestuur, voormalige parlementsleden en winnende kandidaten over twee belangrijke kwesties: de verkiezing van een nieuwe partijleider [omdat Abhisit is afgetreden vanwege het teleurstellend aantal stemmen dat de partij verwierf] en een nieuw bestuur, alsmede over de vraag wie beslist over de toekomstige richting van de partij.

De meerderheid vond dat het nieuwe bestuur en de nieuwe parlementsleden die moeten bepalen. De meningen over de gewenste richting waren verdeeld. Sommigen steunden aansluiting bij een coalitieregering ‘onder voorwaarden’, ander pleitten voor ‘constructieve oppositie’.

Parit Wacharasindhu, een zogeheten New Dem lid, zei: ‘Als partijlid en vertegenwoordiger van de 3,9 miljoen stemmen op districtskandidaten, meen ik dat we eerlijk moeten zijn in onze ideologie.’ Hij doelde daarmee op Abhisit’s eerdere uitspraak twee weken voor de verkiezingen dat hij niet Prayut zou steunen of corrupte politici die weer macht willen verwerven.

Parit zegt: ‘De Democraten hoeven geen lid te zijn van een coalitieregering, of die nu geleid wordt door Pheu Thai of door Palang Pracharath. We moeten in het parlement voor goed beleid stemmen en ons verzetten tegen degenen die het beleid van de partij niet steunen.’

De rest van het artikel sla ik over, want is oud nieuws.

In een tweede artikel op de voorpagina verdedigt premier Prayut politieke partijen die een alliantie willen vormen. Prayut zei dat het beleid van zijn regering dient te worden voortgezet en verbeterd ongeacht de samenstelling van een coalitieregering.

Over de pogingen van sommigen om aan te sturen op aftreden van de Kiesraad, zei hij: ‘Ik wil niet dat dit gezien wordt als een machtsstrijd. Het gaat over mensen die hun handen ineen slaan om goede daden voor het land te verrichten en slechte mensen uit te bannen of degenen die het land schade berokkenen.’

Prayut drong er bij de bevolking op aan zich niet laten te misleiden door verdraaide of valse informatie. ‘Democratie is meer dan het vormen van een coalitieregering. De nadruk moet liggen op good governance, of er goed gezorgd wordt voor de mensen ongeacht hun stem en of de concurrentiepositie van het land toeneemt. Dat is wat wij gedaan hebben.’

Het bericht meldt verder dat kiezers die ontevreden zijn over de wijze waarop de verkieizingen zijn verlopen, morgen bij het Victory Monument bijeen komen. Vertegenwoordiger Anon van de Thai Lawyers for Human Rights zegt dat de aanwezigen gevraagd zal worden de oproep te steunen van enkele studentenverenigingen voor de ontbinding van de Kiesraad. Op change.org hebben daarvoor al 817.000 personen gepleit, waaronder de kiezers uit Nieuw-Zeeland, wier stem ongeldig is verklaard.

Verkiezingsnieuws

30 maart – Pagina 3 is vandaag de verkiezingspagina met drie berichten. De pagina opent met de oproep van drie kandidaten van Pheu Thai en Future Forward voor een herverkiezing in twee kiesdistricten van Bangkok (al gemeld in Nieuws van de website).

PT-er Trirat zegt dat in één district enkele stemmen zijn gekocht tegen betaling van 500 baht. Het aantal kiezers was er minder dan het aantal getelde stembiljetten en de telling en aankondigingen vonden plaats onder ongebruikelijk gedimd licht.

FFP kandidaat Nitcha (niet één van de drie) verbaast zich over de ‘plotselinge’ vermindering van het aantal stemmen op haar met 400 nadat ze eerder een voorsprong had op haar rivalen. FFP-kandidaat Chris in Phaya Thai hekelt de omstandigheden in het stembureau waar gezien kon worden wat kiezers stemden.

De drie kandidaten die allen verloren, dienden gisteren een klacht in bij het kantoor van de Kiesraad. Ze zeggen het slachtoffer te zijn van fraude. En ze zijn niet de enigen. Woensdag eiste Democraat Nipit die in Phatthalung heeft verloren, traditioneel een bolwerk van de Democraten, dat de Kiesraad onderzoek doet naar beweringen over het kopen van stemmen. Volgens hem heeft één kandidaat 30 miljoen baht uitgegeven om zeker te zijn van een zetel in het Huis van Afgevaardigden.

Een tweede bericht gaat over de persconferentie die de Kiesraad gisteren hield. De raad zegt dat het verschil in aantal stemmen die op zondag en donderdag bekend werden gemaakt, verklaarbaar is. En daar laat ik het maar bij; het bericht meldt in detail de redenen.

Als derde bevat de pagina een achtergrondverhaal van persbureau Reuters. Het stelt vast dat de greep van Thaksin op het Noorden, traditioneel een roodhemdgebied, begint te tanen. In Phayao zag ‘nieuw gezicht’ Thanathorn van Future Forward kans stemmen weg te snoepen van Pheu Thai, schrijft Reuters.

Een kiezer in Phayao zegt: ‘Velen menen dat Thaksin niet in staat is terug te keren, dus hebben ze gestemd op iemand op wie ze kunnen vertrouwen in plaats van iemand die in hun hart is.’ Het was de eerste keer sinds 2001 dat een Thaksin-getrouwe partij verloor in Phayao, een stad die evenals vele andere in het Noorden en Noordoosten een bastion was van de roodhemden.

Kort Nieuws zaterdag 30 maart

– Het overige nieuws staat op pagina 2 met op pagina 3 nog een berichtje over vice-premier Prawit die in Lampang bewoners gelukkig heeft gemaakt door hun grondaktes terug te geven. Die hadden ze verloren omdat loan sharks (geldwoekeraars) de aktes hadden ingenomen toen ze niet aan hun verplichtingen konden voldoen. In totaal retourneerde Prawit 1.615 aktes aan 1.182 dorpelingen voor een gebied van 2.085 rai ter waarde van 569 miljoen baht.

Prawit zei bij die gelegenheid, aldus defensiewoordvoerder Kongcheep, dat schulden uit illegale leningen voor veel huishoudens een ‘armoede val’ zijn. Hij beloofde dat de regering doorgaat aan die praktijk een eind te maken.

– De 2 opent met een bericht over de zomerstormen in het Noorden en Noordoosten, die grote schade aanrichtten. In Kalasin kwamen twee bewoners om het leven die onder een boom schuilden waarvan de takken afbraken door het stormgeweld. Aan de ellende is nog geen eind gekomen want meer zwaar weer is voorspeld.

De gouverneur van Kalasin bracht gisteren in het gezelschap van functionarissen en vrijwilligers een bezoek aan het getroffen gebied in het district Kalamasai. De storm beschadigde er een sporthal van de Kalamasai school; de schade wordt geschat op 10 miljoen baht. Bij het Kalamasai ziekenhuis vielen enkele bomen op geparkeerde motorfietsen en auto’s. De gouverneur zegt dat 230 huizen in 94 dorpen in vijf districten zijn beschadigd.

Het Disaster Prevention and Mitigation Department maakte gisteren bekend dat de stormen in elf provincies van het Noorden en Noordoosten van 23 tot 28 maart 431 huizen hebben beschadigd. In Buri Ram werden huizen en gebouwen getroffen door regen en hagel. Een lokale bestuurder van tambon Lukrasang zegt dat de storm, die honderd huizen en gebouwen heeft beschadigd, de ergste was in tien jaar.

Het Meteorological Department of Thailand waarschuwt voor onweersbuien, harde wind en hagel in het Noordoosten, Oosten, Central Plains en Noorden vanaf morgen tot 3 april. Het departement herhaalt zijn waarschuwing uit de buurt te blijven van open plekken, grote bomen en billboards.

– Het Office of Vocational Education Commission (Ovec) is voornemens op beroepsopleidingen die bachelor’s graden verstrekken, de docenten een academische titel te verlenen van professor, associate professor en assistant professor.

Somphong Chitradub, hoogleraar Onderwijs aan de Chulalongkorn universiteit, verwelkomt het besluit maar waarschuwt dat Ovec zich dient te concentreren op innovatie en toepassing. ‘Academische titels mogen niet verleend worden terwijl researchwerk ligt te verstoffen.’

Somphong vindt ook dat rekening moet worden gehouden met veldwerk, training en didactische kennis. ‘Ze moeten niet academici aan universiteiten kopiëren. Beroepsonderwijs is anders.’

– De Britse grotexpert Vernon Unsworth is erin geslaagd de grotkamer Nern Nom Sao te bereiken waar vorig jaar juni en juli twaalf jonge voetballers en hun coach bekneld raakten. Unsworth maakt deel uit van een team dat bezig is achtergelaten apparatuur uit de grot te halen.

In januari moest een poging worden afgebroken vanwege het hoge water. Eerder deze maand werd het werk hervat over een afstand van 2,5 kilometer. Aanvankelijk zou het gisteren eindigen, maar besloten is nog vier dagen door te gaan. Alhoewel het meeste is weggehaald, resteert nog 10 kilometer elektriciteitsdraad. Vanaf vandaag is de grot weer toegankelijk voor publiek.

– Laatste bericht. Het Department of Disease Control waarschuwt voor het eten van rauw of te kort gekookt varkensvlees omdat het aantal gevallen van besmetting met de varkensbacterie streptococcen is toegenomen. De bacterie kan bij mensen tot gehoorverlies leiden.Van januari tot 23 maart zijn 44 personen besmet geraakt, van wie acht fataal.


 

Dit is het Bang Sue Grand Station in aanbouw. Op 21 maart plaatste ik er een berichtje over, maar beschikte niet over een foto. Nu wel. Het wordt een indrukwekkend knooppunt, da’s wel duidelijk.

Bouw nieuw Centraal Station Bang Sue is op schema

21 maart – De werkzaamheden aan het nieuwe Centraal Station Bang Sue, dat Hua Lamphong in 2021 gaat vervangen, zijn voor 71 procent gevorderd. Gisteren werd premier Prayut op de hoogte gebracht van de voortgang, toen hij samen met minister Arkhom (Transport), topambtenaar Chaiwat en SRT gouverneur Worawut een bezoek bracht aan het 264.000 vierkante meter tellende station.

Bang Sue wordt het transport knooppunt van de hoofdstad en verbindt het spoorwegnet met de rest van Asean. Het station krijgt drie verdiepingen en een kelder met 1.700 parkeerplaatsen. De begane grond is bestemd voor de kaartverkoop en reserveringen en er is een commercieel gebied.

De eerste verdieping telt vier perrons voor de Red Line (metro) en korte-afstandsdiensten en acht perrons voor lange afstanden. De tweede verdieping telt tien perrons voor regionale treindiensten plus twee perrons voor hogesnelheidstreinen en de luchthaven HSL. Een voetgangersbrug leidt naar de Blue Line (metro).

De Red Line (Bang Sue- Rangsit, Bang Sue-Taling Chan) komt in bedrijf wanneer het station opengaat. De twee treinen die worden gebruikt voor proefritten, arriveren in juni.

 

Clutter Sale: Paradijs voor koopjesjagers

De lang verwachte dertiende editie van de Clutter Sale for Charity wordt op zaterdag 30 maart gehouden in de Grand Ballroom van het Anantara Siam Bangkok hotel.

De rommelmarkt biedt weer een uitgelezen verzameling zo goed als nieuwe tweedehands goederen, die voor dit doel zijn gedoneerd.

Sinds de start in 2006 heeft de Clutter Sale miljoenen baht opgebracht voor liefdadige doelen. De opbrengst gaat deze keer naar het Genetic Cancer Research Centre van het Chulalongkorn ziekenhuis, dat onder auspiciën van het Thaise Rode Kruis staat. (Bron: website BP, 28 maart)

 


 

Nieuws van de website 28-29 maart

• BoT overweegt strengere regels voor leningen aan te passen
• Facebook-pagina toont Prayut in werkkamer aan infuus met zoutoplossing tegen vermoeidheid
• 100 pct van de stemmen geteld; opkomst bedroeg 75 pct, meeste stemmen op Palang Pracharath
• Legerleiding: Thaksin heeft geen eerbied getoond voor de monarchie

Uitslag verkiezingen bekend, maar geen verrassingen

29 maart – De Kiesraad heeft gisteren, nadat alle stemmen zijn geteld, de zetelverdeling bekend gemaakt, maar tot nieuws conclusies leiden ze niet. De voorsprong in aantal stemmen tussen koplopers Palang Pracharath en Pheu Thai is iets vergroot, maar Pheu Thai blijft met 137 zetels ver voor Palang Pracharath, de partij die Prayut wil nomineren als premier en 118 zetels in de wacht sleepte.

De vijf partijen met de meeste stemmen zijn Palang Pracharath (8,4 miljoen), Pheu Thai (7,9 miljoen), Future Forward (6,2 miljoen), Democraten (3,9 mijoen) en Bhumjaithai (3,7 miljoen). De door Pheu Thai aangekondigde coalitie rust nu op 253 zetels, Palang Pracharath is nog niet begonnen een coalitie te vormen, maar die zou volgens berekeningen van de krant stokken op 181. Drie partijen, Bhumjaithai, Chartthaipattana en Chart Pattana, hebben nog geen besluit genomen bij welk kamp zich aan te sluiten.

Zoals al eerder gemeld is de meerderheid van de Pheu Thai-coalitie groot genoeg om een regering te kunnen vormen, maar niet voor de premier-keuze omdat daarover Huis van Afgevaardigden (500 zetels) en Senaat (250 zetels) in een gezamenlijke vergadering stemmen. Daarvoor zijn 376 stemmen vereist. Vrijwel zeker is dat de door de junta benoemde Senaat een andere kandidaat dan Prayut niet zal steunen. Derhalve dreigt een stalemate (patstelling) wanneer Pheu Thai probeert een regering te vormen maar niet in staat is de stemming over de nieuwe premier te winnen.

Wanneer Prayut wordt gekozen en zou proberen een regering te formeren, wordt dat een minderheidsregering die door waarnemers wordt beschouwd als minder stabiel. Nadat de uitslagen bekend waren gemaakt, zei PPRP secretaris-generaal Sonthirat dat de partij geen haast heeft een coalitie te vormen om de Pheu Thai alliantie te bestrijden.

Sonthirat zei dat aantal zetels nog steeds niet definitief is, omdat de Kiesraad nog moet besluiten over klachten. Niettemin is hij vol vertrouwen dat PPRP voldoende steun van andere partijen kan verwerven om een regering te vormen.

Mevrouw Sundarat Keyuraphan, kandidaat-premier voor Pheu Thai, zet vraagtekens achter de laatste cijfers van de Kiesraad. Op 24 maart maakte de raad bekend dat de opkomst 65,9 procent bedroeg en dat 33.775.230 stemmen waren uitgebracht; gistermiddag werd de opkomst gesteld op 74,7 procent en het aantal stemmen op 38.268.375. Op Facebook schrijft ze: ‘In slechts vier dagen zijn 4.493.145 stemmen in de stembussen gecreëerd.’

Verkiezingsnieuws

29 maart – Het verkiezingsnieuws bestaat verder uit een 1-kolommer op de voorpagina en twee berichten op pagina 3.

De leger- en politieleiders hebben gisteren op een persconferentie hun steun uitgesproken voor ‘goede mensen die het land regeren’, waarmee ze volgens de krant doelden op premier Prayut. Ze zeggen bereid te zijn om met een nieuwe coalitieregering te werken – ongeacht welke politieke partijen aan de macht komen en wie de nieuwe premier wordt.

Opperbevelhebber Pornpipat zei: ‘We kunnen niet van iedereen een goed mens maken, maar we kunnen wel goede mensen kiezen om ons te regeren. Iedereen, inclusief het leger en de politie, doen zijn best deze richtlijn te volgen.’

Verder bevestigde Pornpipat dat de alumni stichting van de Armed Forces Academies Preparatory School Thaksin’s naam van de Hall of Fame heeft verwijderd. De stichting heeft zijn twee onderscheidingen afgenomen omdat hij ‘iemand is die zijn plaats niet kent’ (volgens een eerder bericht de monarchie niet respecteert).

Studenten voeren campagne tegen Kiesraad
In de opening van pagina 3 meldt de krant dat studenten van negen universiteiten op change.org steun zoeken voor een petitie waarin de afzetting van de Kiesraad wordt geëist. De groep, die zich The New Generation People for Social Change noemt, beschuldigt de raad ervan de verkiezingen van zondag gezien de vermeende onregelmatigheden slecht geregeld te hebben.

Tot nu toe hebben 900.000 personen de petitie ondertekend, inclusief kiezers uit Nieuw-Zeeland, wier stemmen ongeldig zijn verklaard. Op de campus van de desbetreffende universiteiten zijn tafels neergezet waar studenten de petitie kunnen ondertekenen.

Het initiatief voor de actie werd genomen door Thanawat Wongchai, voormalig president van de Chulalongkorn University Student Council. Hij en zijn vrienden hebben na het inwinnen van juridisch advies besloten om de petitie in tweevoud in te dienen: op change.org en op papier. Gestreefd wordt naar minstens 200.000 handtekeningen.

De Thammasat University Student Union heeft tevens een verklaring uitgegeven met de eis onderzoek te doen naar Kiesraadfunctionarissen die slordig werk hebben afgeleverd, waardoor de resultaten omstreden zijn. De collega’s van Chula vragen een uitleg van de Kiesraad over de vermeende wijdverspreide onregelmatigheden.

Naar verluidt zijn actievoerende studenten van de Kasetsart University (KU) Bangkhen campus gisteren door in burger geklede agenten en universiteitsbewakers tegengehouden om handtekeningen te verzamelen. KU-rector Jongrak zegt niet op de hoogte te zijn van het incident. De studenten hebben alle recht om campagne te voeren, zegt hij, zolang ze de wet niet overtreden.

Democraat veteraan kiest voor Palang Pracharath
De Democraten dienen zich aan te sluiten bij Palang Pracharath, omdat die partij zondag de meeste stemmen heeft gekregen, zegt Thaworn Senneam, door de krant omschreven als een Democraten veteraan. Thaworn, die in Songkhla zou hebben gewonnen, zegt dat de kwestie wordt beslist door het partijbestuur; hij zal het bestuursbesluit respecteren.

Gisteren vergaderden dertig partijleden over de nasleep van de verkiezingen. Volgens Thaworn gaat de groep ermee akkoord dat het nieuwe partijbestuur en de winnende kandidaten het toekomstig beleid bepalen. De partijleden zijn verdeeld over de vraag of de Democraten zich moeten aansluiten bij Palang Pracharath, die Prayut heeft genomineerde als premier, of in de oppositie moeten gaan. Een nog onbeantwoorde vraag is of de kandidaten die niet hebben gewonnen, daarover mogen meebeslissen. Want verliezende stemmen tellen mee bij de berekening van de partijlijstzetels.

Thaworn vindt ook dat voormalige parlementsleden moeten kunnen meestemmen over de selectie van bestuursleden en adviseert nog even te wachten met de selectie van een nieuwe partijleider, ter vervanging van Abhisit die is afgetreden. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Kort nieuws 29 maart

– Het overige nieuws staat vandaag verdeeld over pagina 2 en een deel van pagina 3. Pagina 2 opent met het bericht dat alle grote deals over investeringen in de Eastern Economic Corridor (EEC) ad 570 miljard baht volgende maand worden afgerond. Dit heeft het ministerie van Transport bekend gemaakt.

Het gaat om de aanleg van de luchthaven-HSL Don Mueang-Suvarnabhumi-U Tapao (224 miljard baht), de derde ontwikkelingsfase van de haven van Laem Chabang (84 miljard baht), de derde ontwikkelingsfase van de haven van industrieterrein Map Ta Phut (55 miljard baht) en de bouw van een onderhoudscentrum voor de luchtvaart op U-Tapao (10 miljard baht).

Volgens staatssecretaris Pailin (Transport) heeft de transitieperiode van de regering geen gevolgen voor de goedkeuring van de megaprojecten omdat de huidige regering niet demissionair is en nog steeds volledig bevoegd is urgente investeringsprojecten goed te keuren.

– Het Fisheries Department heeft in vier kustprovincies een verbod van vier maanden uitgevaardigd op de visserij in de Andaman zee om de zeefauna in de gelegenheid te stellen te paaien en het ecosysteem zich te herstellen. Het gebied bestrijkt 4.696 vierkante kilometer voor de kust van Phuket, Phangnga, Krabi en Trang. Het verbod komt ten goede aan economisch belangrijke vissen, zoals makreel, groupers (tandbaarzen) en garnalen.

Ook vorig jaar werd een zelfde verbod uitgevaardigd; volgens adjunct-hoofd Arunchai werkte die maatregel goed. Voor de maatregel bestond de vangst uit 243 kilo per uur, na de maatregel 619 kilo.

– Het ministerie van Transport werkt aan een ambitieus plan om van Thailand het centrum van treinassemblage in Asean te maken. Dat maakte staatssecretaris Pailin (Transport) gisteren bekend op de Rail Asia 2019 Expo in de SRT Makassan Airport Rail Link Expo Halls in Bangkok.

Het plan voorziet in de bouw van drie fabrieken met een jaarlijkse productie van 900 rijtuigen per jaar die ook materieel leveren aan de CLMV landen: Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam.

Wanneer de fabrieken operationeel zijn, nemen de importkosten van treinmaterieel die nu 70 miljard baht per jaar bedragen tienvoudig af, de onderhoudskosten verminderen met 1 miljard baht per jaar en ze bieden werk aan 500 personen. (Zie verder de pagina Spoorwegen 2)

– Het Royal Irrigation Department (RID) is bezig waterpompen in te zetten om water uit reservoirs naar door droogte getroffen gebieden van Buri Ram en Nakhon Ratchasima te leiden zodat daar water uit de kraan komt.

Bij het Lam Pai Mas reservoir werken drie pompen al op volle toeren om water via het Lam Pai Mas kanaal naar een pompstation zo’n 145 kilometer verder te pompen. Sinds midden maart is 580.000 kubieke meter water omgeleid.

In Nakhon Ratchasima wordt door het provinciaal waterbedrijf van Phimai water uit het Huai Takraw reservoir gehaald om de watertanks in het waterstation te vullen. Die hebben een capaciteit van 30.000 kubieke meter, genoeg voor 1.800 huishoudens. De voorraad is voldoende voor 15 dagen, schat de RID. Het bericht noemt nog meer maatregelen elders, maar die komen op hetzelfde neer.

– Het einde van Nieuws uit Thailand is in zicht, de deadline is trouwens al overschreden. Nog vier berichten.
1 Thailand belooft als voorzitter van Asean dit jaar nauw samen te werken met de VN om de sociale en economische ongelijkheid in de regio Azië-Pacific te verkleinen.

Adjunct-permanent secretaris Buitenlandse Zaken Thani zegt dat de ongelijkheid voor Thailand een uitdaging blijft, alhoewel de armoede de afgelopen dertig jaar is afgenomen. Dat vertelde hij op het zesde Asia-Pacific forum over duurzame ontwikkeling in Bangkok, dat vandaag eindigt.

Thani noemde als voorbeeld het village fund programma dat tot doel heeft ondergeprivilegieerde bewoners te bekrachtigen. 79.000 dorpsfondsen hebben inmiddels 70 miljard baht ontvangen, waardoor de productiviteit op diverse gebieden zoals landbouw en toerisme is toegenomen.

Verder noemde hij de samenwerking met Nan Sandbox, een innovatieve publiek-private onderneming die zich inzet tegen ontbossing in de provincie Nan. Thani riep alle Asean-landen op de handen ineen te slaan voor de bevordering van duurzame ontwikkeling.

2 Milieuactivisten in Phetchabun zetten een tandje bij met hun protest tegen een olie-exploratie plan, omdat de locatie zo’n 1,3 km verwijderd is van het Si Thep Historical Park en 100 meter vanaf een dertienhonderd jaar oude stupa. Ze vrezen dat de aanvraag voor de Unesco erfgoedstatus in gevaar komt.

Gisteren marcheerden ze door de hoofdstad, waarbij ze folders verspreidden met informatie over het belang van park en stupa. Vandaag wonen ze een conferentie bij van het oliebedrijf waarop de resultaten van een eerdere openbare hoorzitting bekend worden gemaakt. Volgens het bedrijf steunde 62 procent van de aanwezigen het plan. Maar Somsak Kongwiset, hoofd van de groep, zegt dat de meeste bewoners van Phetchabun tegen zijn.

3 De Supreme Administrative Court, de hoogste bestuursrechter, heeft het vonnis van een lagere rechtbank overgenomen het bevel van de gemeente Bangkok in te trekken dat voormalig gouverneur Apirak van Bangkok verplichtte 1,2 miljoen aan compensatie te betalen. Dat bedrag wilde City Hall zien wegens zijn rol bij de aankoop van brandweerwagens en blusboten in 2004, een bekend corruptieschandaal.

De gemeente had Apirak beschuldigd van nalatigheid. Maar het Hof oordeelde dat hij zijn taak met voldoende zorg had verricht en rekening had gehouden met het publieke belang.

Het corruptieschandaal heeft betrekking op de aanschaf van 315 brandweerwagens, 30 blusboten en ander materieel van het Oostenrijkse bedrijf Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

4 Laatste bericht. De ouders van een jongeman (20) die tijdens een hormonenbehandeling op 8 december in een overheidskliniek in Thonburi (Bangkok) overleed, hebben de CSD gevraagd het politieonderzoek te versnellen.

De zoon (20) begon tijdens de therapie over te geven, waardoor hij uit een bed viel en met zijn hoofd de vloer hard raakte. Hij kreeg de therapie al sinds 2015 toen artsen een tumor in zijn hoofd ontdekten waardoor hij ongebruikelijk langzaam groeide. Uit de autopsie is gebleken dat hij overleed aan een hersenbloeding.


 

Nieuws van de website 27-28 maart

• Bestuur alumni militaire academie trekt onderscheidingen Thaksin in wegens veroordeling in 2008
• Pheu Thai smeedt coalitieregering van 7 partijen (255 MP’s), die NCPO willen tegenhouden
• Ik doe mee, zegt partijleider New Economics Party, die persconferentie PT niet bezocht
• Thaksin blij met vorming pro-democratie coalitie
• Prawit noemt het geklets; ‘Gebeurt niet’ want definitieve verkiezingsuitslag pas op 9 mei bekend
• Grenshandel met 2,47 pct verminderd door sterke baht en concurrentie van Chinese goederen
• VS dringt aan op vlotte publicatie verkiezingsresultaten en onderzoek naar onregelmatigheden
• Co-leider roodhemden eist complete hertelling van de stemmen
• Bang Khen (Bangkok) Lijk in driehoeksverhouding gevonden, begraven in olievat; verdachte voortvluchtig
• Ayutthaya: Man springt van gerechtsgebouw nadat z’n zoon levenslang had gekregen voor moord

Analyse: Pheu Thai initiatief prematuur

28 maart – Eén ding is zeker, namelijk dat niets zeker is. Met deze ogenschijnlijke tegenstelling kan de analyse waarmee Bangkok Post vandaag opent, worden samengevat. Ik schreef het gisteren al in een persoonlijke noot: het mag Pheu Thai dan gelukt zijn voldoende steun te verwerven voor de vorming van een coalitieregering, maar het heeft de steun van de (door de junta benoemde) Senaat nodig om ook de premier te kunnen leveren.

Even uitleggen. Het huis van Afgevaardigden telt 500 leden, de Senaat 250. Voor de vorming van een regering is minimaal de helft plus 1 van het Huis van Afgevaardigden voldoende, maar over de premierkeuze wordt gestemd in een gezamenlijke vergadering van Huis en Senaat. Daarvoor zijn 376 van de 750 stemmen vereist. ‘It is believed’,  schrijft de krant, ‘the senators will vote in unison for Gen Prayut Chan-o-cha to make a return as prime minister.’

Gezien het feit dat de Senaat benoemd is door de junta (de samenstelling wordt pas op 9 mei bekend gemaakt) is dat wel zeker. Geen enkele senator zal het in zijn hoofd halen weldoener Prayut af te vallen. De krant vervolgt: ‘The situation would enter deadlock if a Pheu Thai-led alliance formed a government with a slight majority but failed to win the prime ministerial vote.’

Hoe die op een Gordiaanse knoop lijkende deadlock te ontwarren, lees ik niet. Ik denk dat de BP-redactie het niet weet en ik zou het zelf ook niet weten. De enige uitweg lijkt te zijn dat het plannetje van Pheu Thai niet doorgaat en dat door Palang Pracharath een coalitieregering met Prayut als premier wordt gevormd.

Volgens de krant zouden de Democraten en Bhumjaithai bereid zijn zich bij Palang Pracharath aan te sluiten, alhoewel een bron bij de Democraten zegt dat de partij waarschijnlijk in de oppositie gaat. Verder is het een kwestie van parlementsleden uit het Pheu Thai-kamp losweken.

Pheu Thai ziet de bui al hangen, want stelt als eis dat de parlementsleden van de coalitiepartijen een verklaring ondertekenen waarin ze beloven geen verraad te plegen. En partijleider Anusin (Bhumjaithai) is de post van premier aangeboden wanneer de partij zich bij het Pheu Thai-kamp aansluit.

Bij dit alles moet wel bedacht worden dat de definitieve uitslag nog niet bekend is. De Kiesraad moet nog onderzoek doen naar onregelmatigheden. Morgen maakt de raad het aantal stemmen voor 95 procent bekend. De Kiesraad zegt dat naar velen in die 5 procent onderzoek wordt gedaan.

Als ze wegens fraude gediskwalificeerd worden, verandert de zetelverdeling. De 100 procent wordt op 9 mei bekend gemaakt en drie dagen later gaat de lijst met senatoren ter ondertekening naar de koning. Tussen eind mei en begin juni wordt gestemd over de premierkeuze.

Vice-premier Wissanu noemt de actie van Pheu Thai om nu al een coalitieregering te vormen een psychological ploy (tactische zet). ‘Er moet nog worden opgetreden tegen mogelijke fraudeurs en diverse andere elementen. Er is nog steeds geen zekerheid.’

Partijleider Thanathorn (Future Forward) zei gisteren dat de meest geschikte kandidaat-premier Sudarat Keyuraphan van Pheu Thai is omdat die partij de meeste zetels heeft gewonnen. Pogingen om een minderheidsregering te vormen, ‘brengt de samenleving op dood spoor’. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Kindersterfte door verdrinking sterk teruggelopen

28 maart – Verdrinking is nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak van kinderen jongeren dan 15 jaar, maar het dodencijfer is nog nooit zo laag geweest, aldus een nieuw rapport van het National Institute for Child and Family Development (NICFD), dat gisteren bekend is gemaakt.

Tussen 2000 en 2018 verdronken 22.700 kinderen, wat neerkomt op een gemiddelde van 1.262 per jaar of het schokkende aantal van 5 per dag. Op het hoogtepunt waren verdrinkingen de oorzaak van 56 procent van de sterfgevallen, gevolgd door verkeersongelukken (25 procent) en van grote hoogte vallen (8 procent). Vorig jaar verdronken 727 kinderen, aanzienlijk minder dan de 1.244 doden tien jaar geleden.

De meeste verdrinkingen vinden plaats in de schoolvakanties, vooral de 12 dagen van 12 tot 23 april zijn berucht. De meeste kinderen verdrinken in de buurt van hun huis, zegt NICFD directeur Adisak. ‘Bij kleine kinderen gebeurt dat meestal wanneer de ouders hun kinderen uit het zicht verliezen. Oudere kinderen zullen het huis uitglippen om met hun vriendjes in het water te spelen zonder dat tegen de ouders te vertellen, alhoewel ze niet kunnen zwemmen.’

De verbeterde cijfers zijn volgens Adisak te danken aan verbeteringen bij zwem- en veiligheidslessen. Maar hij tekent daarbij aan: ‘Alhoewel de teruggang deze zomer in het aantal verdrinkingen veelbelovend is, blijft verdrinking de belangrijkste oorzaak van kindersterfte in de leeftijd van 1 tot 4 jaar.’

Om het aantal verdrinkingen verder terug te dringen vindt Adisak dat alle betrokken diensten zoals het ministerie van Onderwijs en Volksgezondheid moeten doorgaan kinderen bewust te maken van waterveiligheid. Als target hanteert de NICFD een aantal van minder dan 250 in 2022.

‘We hebben de laatste jaren een great job gedaan, maar het kan nog beter. Bijvoorbeeld: sommige scholen beginnen pas met zwemlessen als de kinderen 10 jaar zijn. Dat is naar mijn mening te laat. We moeten op 6-jarige leeftijd beginnen.’

Overleg over luchthaven-HSL week uitgesteld

28 maart – De onderhandelingen over de luchthaven HSL Don Mueang-Suvarnabhumi-U Tapao hebben opnieuw vertraging opgelopen en de onderhandelingen over de Sino-Thai hogesnelheidslijn Bangkok-Nakhon Ratchasima gaan evenmin van een leien dakje, meldt de krant in de opening van pagina 3.

Het door de Charoen Pokphand Group geleide consortium, dat het laagste bod op de luchhaven-HSL heeft uitgebracht, heeft de Spoorwegen gevraagd het voor vandaag geplande overleg een week uit te stellen. Het heeft meer tijd nodig voor overleg met de vier andere bedrijven in het consortium over de twaalf voorstellen die het heeft gedaan voor het programma van eisen.

Eén eis heeft het al laten vallen. Het gaat akkoord met de contractduur van 50 jaar in plaats van de gevraagde 90 jaar. Maar de duur kan verlengd worden, wanneer het consortium ‘effectief en verantwoordelijk’ handelt.

Over de Sino-Thai HSL, een gezamenlijk project van Thailand en China, moeten beide landen het nog eens zien te worden over het zogeheten ‘contract 2.3’, een van de veertien contracten waarin de aanleg is verdeeld. Dat contract heeft betrekking op de sporen, elektrisch systeem, machinerie, aanschaf van rijtuigen en training.

Voorzitter Sawit van de State Railway Workers Union of Thailand maakt zich geen zorgen over de nieuwe regering, die de onderhandelingen moet voortzetten bij beide projecten. Hij zegt dat de regering niet moet toegeven aan eisen die buiten de ToR (Terms of Reference, programma van eisen) vallen. Over de Sino-Thai lijn zegt hij dat de regering het nationale belang in het oog dient te houden en buitenlanders niet moet toestaan voordeel te behalen uit het land. (Zie verder de pagina Spoorwegen 2)

Kort verkiezingsnieuws

– Het verkiezingsnieuws bestaat vandaag, de opening niet meegerekend, uit vier berichten – dus dat valt weer mee.
1 Op de voorpagina geeft Kiesraadvoorzitter Ittiporn toe dat er fouten zijn gemaakt bij de verkiezingen, maar volgens hem hebben die geen gevolgen voor de uitslag. Gisteren zei hij op een persconferentie dat de Kiesraad (EC) alle kritiek verwelkomt. ‘We respecteren de scherpe kritiek en de meningen van de mensen over het werk van de EC. We dienen het in overweging te nemen om problemen te verbeteren en op te lossen.’

De Kiesraad buigt zich thans over 150 klachten, zoals het ongebruikelijk hoog aantal stemmen dat in enkele kiesdistricten is geregistreerd, slecht getraind stembureaupersoneel en de vertraagde stembiljetten uit Nieuw-Zeeland. Ze worden allemaal een voor een bekeken, maar er is geen reden nu om de verkiezingen ongeldig te verklaren, aldus Ittiporn. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

2 De legerleiding (in het Engels military brass) vergadert vandaag over de ontstane situatie na de verkiezingen. De opperbevelhebber der strijdkrachten heeft daarvoor de commandanten van de drie strijdmachtonderdelen en de hoofdcommissaris van politie uitgenodigd. Maar meer dan dit meldt het bericht niet.

Het gaat uitgebreid in op het intrekken van Thaksin’s Chak Dao onderscheidingen, al gemeld in Nieuws van de website. Die ontving hij in 1991 voor zijn bijdrage aan de economische ontwikkeling en in 2011 voor zijn prestaties op managementgebied.

NCPO-woordvoerder Winthai waarschuwt in hetzelfde bericht de politieke partijen die gisteren probeerden een coalitie te vormen en andere groepen, om de atmosfeer niet te bederven door enig soort van conflict. Hij zegt dat enkele partijen en groepen zich tijdens de verkiezingscampagnes schuldig hebben gemaakt aan smaadcampagnes en het in diskrediet brengen van de NCPO in plaats van dat ze zich concentreerden op beleid dat de mensen helpt.

3 Partijleider Kanchana Silpa-archa van Chartthaipattana kijkt de kat nog even uit de boom. De partij wacht totdat de definitieve verkiezingsuitslag bekend wordt gemaakt alvorens te beslissen bij welke coalitie ze zich aansluit. Kanchana, de oudste dochter van wijlen Banharn Silpa-archa, zegt dat de partij nog niet is benaderd om zich bij een coalitie aan te sluiten. ‘Dus is het nodig hierover stil te blijven.’

4 De Democraten peinzen of ze zich zal aansluiten bij een door Palang Pracharath (PPRP) geleide coalitie. Adjunct secretaris-generaal Montri zegt dat ze zich beraadt over de voorwaarden om in gesprek te gaan met de PPRP. Het risico bestaat dat de partij ervan beschuldigd wordt de junta te steunen bij haar poging aan de macht te blijven.

Montri noemt het ‘onwaarschijnlijk’ dat de partij zich aansluit bij de gisteren door Pheu Thai gesmede coalitie. Daartegen zullen haar supporters zich met hand en tand verzetten [mijn woordkeus]. ‘Alhoewel het lijkt alsof we het militaire regime steunen als we ons aansluiten bij PPRP, zal het haar dwingen terug te keren naar de onderhandelingstafel en met een compromis te komen.’

Naar verwachting gaat de partij nog een spannende tijd tegemoet want na de smadelijke nederlaag hebben leden het bestuur gevraagd kandidaten die op 24 maart zijn gekozen, meer inspraak te geven.

Kort Nieuws donderdag 28 maart

– Met bovenstaande berichten heb ik het belangrijkste nieuws van vandaag behandeld. De rubriek In Brief die vijf kortjes bevat, sla ik zoals gebruikelijk over. Dat geldt ook voor de twee berichten, al genoemd in Nieuws van de website: De man die van de zevende verdieping van een gerechtsgebouw sprong en het lijk dat in een olievat is gevonden. Verdacht van de moord wordt de bedrijfsleider van een winkel in ijzerwaren. Wat resteert verder nog? Even doorbijten, het einde is in zicht.

–  De politie vormt een panel dat onderzoek gaat doen naar een incident op een controlepost dinsdagavond in Bang Lamung (Chon Buri). Een politievrijwilligers raakte daar een 2-jarig jochie met een knuppel.

Sila Nilkham zat met zijn vader en moeder op een motorfiets. Toen de vader de controlepost opmerkte, maakte hij rechtsomkeer wat de vrijwilliger probeerde te voorkomen door hem met de knuppel te blokkeren. Daarbij raakte hij het hoofd van de jongen. Die is in allerijl naar het ziekenhuis gebracht.

– Het kabinet heeft op voorstel van ministerie van Binnenlandse Zaken enkele maatregelen goedgekeurd die tot doel hebben het aantal verkeersongelukken en -doden tijdens het Songkran-festival te beperken. De maatregelen zijn een mix van voorlichtingscampagnes, advertenties en strenge straffen tegen rogue (letterlijk: schurkachtige) verkeersdeelnemers.

Premier Prayut benadrukt dat de autoriteiten de regels strenger gaan controleren om riskant gedrag te vermijden. ‘We waarschuwen dronken en ondoordachte bestuurders. Ook degenen die ze begeleiden kunnen aangepakt worden wanneer ze nalaten hen te stoppen.’

Vorig jaar steeg het dodental tijdens de zogeheten seven dangerous days met 7 procent naar 418. De meeste doden (86) vielen op 13 april, het Thaise nieuwjaar.

– Laatste bericht. Het Independent Committee for Education Reform (ICER) heeft een studie afgerond naar de problemen van kleine scholen. Over twee weken gaan de voorstellen naar het kabinet. Een van de voorstellen behelst de verzelfstandiging van kleine scholen. Die moeten nu hetzelfde curriculum volgen als grote scholen, wat tot problemen leidt omdat ze over minder onderwijzend personeel, leermiddelen en uitrusting beschikken. (Zie verder de pagina Onderwijs 2)


 

Nieuws van de website 26-27 maart

• AirAsia sorry voor Australische reclame Get off in Thailand (slang voor klaarkomen of masturberen)
• Future Forward vraag Kiesraad alle verkiezingsgegevens om fraude te voorkomen
• Aandelenkoers van bedrijven gelieerd aan Anutin stijgt door verkiezingsresultaat Bhumjaithai
• Manufacturing Production Index onverwacht in februari gedaald met 1,6 pct vgln met 2018
• Stembiljetten uit NZ lagen dagenlang in vrachtloods Auckland; op Suvarnabhumi te laat opgehaald
• Baudet’s Forum voor Democratie boekt monsterzege in Provinciale Staten-verkiezingen
• Palang Pracharath verwacht snel een coalitie te kunnen vormen en nomineert Prayut als premier
• Pheu Thai bereid partijleider Anutin (Bhumjaithai) te steunen als premier…
• … voorwaarden van Future Forward voor coalitie ‘acceptabel’
• Waarnemers: Veel fouten bij stemmen tellen, maar vermoedelijk geen gevolgen voor uitslag
• OM stelt tenlastelegging tegen Future Forward uit betreffende kritiek op NCPO
• Panel Kiesraad doet onderzoek naar stemmen uit NZ die te laat arriveerden en niet meegeteld zijn

Pheu Thai poogt coalitieregering te vormen

27 maart – Voormalig regeringspartij Pheu Thai maakt vanochtend op een persconferentie bekend dat ze bezig is een coalitieregering te formeren die kan steunen op 252 zetels in het Huis van Afgevaardigden (de helft plus 2). Ze heeft partijleider Anutin van Bhumjaithai aangeboden premier te worden, maar die heeft nog niet gereageerd op dit handjeklap.

Rivaal Palang Pracharath daarentegen meent dat zij meer recht heeft een regering te formeren, omdat ze weliswaar minder zetels maar meer stemmen heeft gewonnen. Volgens geruchten zou daarover al een deal zijn gesloten op een bijeenkomst van de Five Provinces Bordering Forest Preservation Foundation op het terrein van het 1st Infantry Regiment, King’s Guard. Vice-premier Prawit, die daarvan voorzitter is, evenals andere politici, ontkent dit echter.

De persconferentie wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van Future Forward (die goed is voor 87 zetels), Seri Ruam Thai (11), Prachachat (6), New Economics Party (6) en Puea Chat (5). Pheu Thai brengt 137 zetels in, het aantal zetels van Bhumjaithai wordt niet genoemd in het openingsartikel van de krant; eerdere berichten noemen 51.

Bij dit rekensommetje moet bedacht worden dat het gaat om de voorlopige uitslag. De Kiesraad moet nog alle klachten over verkiezingsfraude behandelen waardoor kandidaten gediskwalificeerd kunnen worden en de zetels opnieuw verdeeld moeten worden. De Kiesraad is wettelijk verplicht binnen een voorgeschreven termijn 95 procent van de kiesdistrictkandidaten goed te keuren, waarna de 150 partijzetels het groene licht krijgen. De deadline is 9 mei.

Pheu Thai secretaris-generaal Puntham zegt dat twee factoren van belang zijn: de steun van andere partijen verwerven voor een enkelvoudige meerderheid in het Huis van Afgevaardigden [251 van de 500 zetels) en 376 stemmen verwerven wanneer Huis en Senaat stemmen over de verkiezing van de nieuwe premier. Wanneer niet aan beide voorwaarden is voldaan, is de nieuwe coalitie niet stabiel, zegt Puntham.

Secretaris-generaal Sontirat (Palang Pracharath) hamert op het verschil in aantal stemmen. Palang Pracharath (PPRP) won 7,9 miljoen stemmen en Pheu Thai 7,4 miljoen, dus volgens deze redenering dient PPRP de volgende regering te formeren. Gisteren zei hij dat de partij voldoende zetels kan verzamelen om een coalitieregering te vormen. De partij zal ook zeker Prayut voordragen om de volgende premier te worden.

Sontirat zei: ‘Alles is in beweging. Ik ben vol vertrouwen dat we spoedig stemmen kunnen verzamelen. Maar eerst moeten de gesprekken met andere partijen doorgaan.’

Persoonlijke noot: Als ik het allemaal goed begrijp, ligt een impasse in het verschiet met de door Pheu Thai geformeerde coalitieregering en Prayut gekozen als premier omdat hij de steun heeft van de Senaat (250 zetels), Palang Pracharath (117 zetels) en Action Coalition for Thailand (4 of 5 zetels). Om te worden gekozen tot premier zijn 376 stemmen vereist, een aantal dat Pheu Thai c.s. nooit kan halen.

Kort verkiezingsnieuws

27 maart – Het overige verkiezingsnieuws op de voorpagina en het grootste deel van pagina 2 behandel ik in het kort; enkele berichten zijn trouwens al genoemd in Nieuws van de website.

Op de voorpagina twee berichten:
– De Kiesraad zegt dat de stemmen uit Nieuw-Zeeland niet meer geteld kunnen worden, omdat ze te laat arriveerden bij de desbetreffende kiesdistricten en de deadline is gepasseerd. Op grond van de MP Elections Act dienen ze te worden beschouwd als ongeldig. Niettemin heeft de raad een panel gevormd dat onderzoek doet naar de vertraging.

– Het Asian Network for Free Elections (Anfrel), de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben de Kiesraad gevraagd een toelichting te geven op de vermeende onregelmatigheden bij de verkiezingen. De VS houden nog even hun kruit droog totdat de definitieve uitslag bekend wordt gemaakt.

Een van de bezwaren van Anfrel betreft de overdreven restrictieve regelingen over de geldigheid van de kruisjes die kiezers hebben gezet. Daardoor zijn 1,8 miljoen stemmen ongeldig verklaard. Bij de telling van de stemmen zijn ‘ernstige fouten’ gemaakt.

Volgens Anfrel werd de verkiezingscampagne gekenmerkt door begunstiging van de huidige militaire regering en de kandidaten die haar steunden. ‘Het regime heeft de media, de samenleving en de kiezers een slechte dienst bewezen die leidde tot minimale kritiek op de junta of uiteindelijk zelfcensuur.’

Op pagina 2 vijf berichten:
1 De cyberaanvallen zondagavond op de website van de Kiesraad, waardoor die driemaal crashte, waren het werk van ‘the same old group’, zegt Surachate Hakparn, hoofd van het Immigration Bureau en adjunct-directeur van de Action Task Force for information Technology Crime Suppression (Tactics).

‘Een voorlopig onderzoek heeft bevestigd dat het systeem werd gehackt door lieden die zowel in binnen- als buitenland wonen’,  aldus Big Joke, wat zijn bijnaam is. ‘Het is dezelfde oude groep maar ik weet niet of ze met een politieke factie verbonden zijn omdat ik geen ongegronde beweringen wil doen. Degenen die onderzoek doen, hebben meer tijd nodig.’

Gisteren voerden TCSD-agenten overleg met Kiesraad secretaris-generaal Jarungvith en twee Kiesraadleden over de verspreiding van nepnieuws. Surachate zegt dat ruim twintig personen zijn aangehouden omdat ze online valse informatie over de verkiezingen hadden geplaatst.

Op één website werd beweerd dat twee Kiesraadleden uit hun functie zijn ontzet en dat twintig miljoen extra stembiljetten zijn toegevoegd en meegeteld. Dit komt neer op een overtreding van de strenge Computer Crime Act waarop een straf van maximaal 5 jaar staat en/of een boete van 100.000 baht. De TCSD waarschuwt internetters online informatie nauwkeurig te controleren alvorens die te delen, wat bij nepnieuws ook strafbaar is.

Een andere Facebook pagina plaatste een foto van ambtenaren en politieagenten met een bericht dat in Phetchabun stembussen waren geopend en alle verknoeide stembiljetten waren vervangen. Maar ook dit bericht valt in de categorie nepnieuws, aldus een stembureaumedewerker.

2 Het wekelijkse tv-programma op vrijdagavond waarin premier Prayut een toelichting geeft op het regeringsbeleid wordt aanstaande vrijdag beëindigd. Het programma, spottend De Monologen van de Premier genoemd, begon kort na de coup van mei 2014. Prayut zei gisteren dat hij de afgelopen vijf jaar ‘zo’n beetje over alles gepraat had, variërend van zijn visie op en meningen over tal van kwesties tot oplossingen voor ’s lands problemen’.

In de laatste aflevering snijdt hij twee onderwerpen aan. Hij gaat alle functionarissen bedanken voor hun werk bij het organiseren van de verkiezingen en hij praat over de voorbereidingen voor de kroningsceremonies volgende maand op 4 tot en met 6 mei.

3 en 4 Kan ik beide overslaan, want zijn al vermeld in Nieuws van de website. Het OM heeft de tenlastelegging tegen partijleider Thanathorn (Future Forward, FFP) en twee anderen uitgesteld. Tegen hen is aangifte gedaan door de NCPO wegens kritiek op de junta die ze op Facebook Live hadden geuit. Het andere bericht meldt dat FFP de Kiesraad heeft gevraagd alle gegevens over de verkiezingen in de kiesdistricten bekend te maken teneinde fraude te voorkomen.

5 Het laatste bericht over de vermeende bijeenkomst op een legerbasis verwerkte ik al in het openingsverhaal.

Kort nieuws woensdag 27 maart

– Heeft u zich door het verkiezingsnieuws geworsteld? Dan nu snel naar het overige nieuws op pagina 3 en 4 en een berichtje op de 2. Om met dit laatste te beginnen. De politie, soldaten, lokale bestuursambtenaren en de Paya Sua Operation Taskforce van de DNP doen gezamenlijk onderzoek naar een netwerk in de Central Plains dat zich bezighoudt met het stropen van en de handel in wildleven.

Het onderzoek vloeit voor uit de arrestatie van een man maandag in Ratchaburi die in het bezit was van 23 stukken clouded [?] luipaardhuid, 13 stukken van een golden cat huid, negen luipaardkarkassen en twee barking deer karkassen, alles ter waarde van 400.000 baht. Alle dieren zijn beschermd op basis van de Wildlife Conservation and Protection Act.

De arrestatie is te danken aan een klacht over een FB-pagina waarop de verdachte wild cat huid te koop aanbood, waarvan geloofd wordt dat die mensen kan beschermen.

– Pagina 3 (drie berichten) opent met een bericht over de onderzoeken naar de smokkel en verspreiding van dieetpillen. Provinciale volksgezondheidsdiensten verwachten binnen een week de resultaten aan het Department of Health Service Support (DHSS) te kunnen overhandigen.

Negen klinieken zijn geïnspecteerd om te zien of ze de Health Clinic Act hebben overtreden omdat ze hun inrichting hebben gebruikt om potentieel gevaarlijke medicijnen zonder vergunning te verstrekken. Als ze schuldig worden bevonden, moeten ze hun deuren sluiten. De DHSS is niet bevoegd een disciplinair onderzoek naar de betrokken artsen te verrichten; dat is de taak van de ethische commissie van de Medical Council of Thailand.

Tegen twee artsen loopt al een onderzoek wegens de smokkel en distributie van phentermine vermageringspillen. Ze zijn in staat van beschuldiging gesteld en door de Criminal Court tegen het advies van de politie in op een borgtochtsom van 600.000 baht vrijgelaten.

De politie vermoedt dat ze lid zijn van een criminele bende en een vluchtrisico vormen. Verder onderzoek wordt gedaan naar het meesterbrein achter de bende die zowel in binnen- als buitenland opereert.

Het onderzoek naar de bende is een uitvloeisel van de arrestatie eerder deze maand in Bangkok van een vrouwelijk model en andere verdachten op verdenking van de smokkel van phentermine pillen. Ze werden aangehouden bij een inval in Phatthanakan.

Secretaris-generaal Ittaporn van de Medical Council zegt dat artsen die illegaal medicijnen voorschrijven doorgaans de naam van een overleden arts gebruiken. Indien dat ontdekt wordt, worden ze gewaarschuwd, geschorst of verliezen ze hun vergunning. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

– De president van de Thai Association for Town Planning heeft twee tram routes [metro?] voorgesteld om de verkeerscongestie in Ratchaprasong en Phathumwan (Bangkok) te verzachten. Die twee zakencentra zijn volgens hem slecht gepland.

Een feeder systeem om de drukke BTS-stations, ondergrondse en de Airport Rail Link te verbinden, kan verlichting brengen, zegt hij. Thapana stelt het buitenland ten voorbeeld waar trams gebruikt worden om belangrijke locaties te verbinden.

– Het State Audit Office trekt een maand uit voor een onderzoek naar een klacht van bewoners die zeggen dat hun woonomgeving grote hinder zal ondervinden van de aanleg van de derde Western Outer Ring Road. Een soortgelijke klacht is eerder door 34 bewoners van de Prueksa Ville woonwijk gedeponeerd bij de Ombudsman.

Tegen de route van de 98 kilometer lange weg tussen de Rama II Road in Bangkok en Ayutthaya verzetten zich bewoners van Samut Sakhon, Nonthaburi, Pathum Thani en Ayutthaya omdat die dwars door akkers en woonwijken is gepland.

– Het einde van NuT van vandaag is in zicht. Op pagina 4 drie berichten, waarvan twee over verkeer: altijd een lastig onderwerp omdat dit enige bekendheid vereist met de plaatselijke sitiatie.

Het Office of Transport and Traffic Policy and Planning heeft een masterplan opgesteld voor de constructie van onderdoorgangen en viaducten en de lancering van veerdiensten op acht à negen kanalen om de verkeerscongestie in Bangkok te helpen verlichten. Het plan wordt eind deze maand ter goedkeuring ingeleverd bij het ministerie van Transport en de Commission for the Management of Land Traffic.

OTP-directeur Sarawut zegt dat het plan voorstellen bevat voor verbeteringen aan negen drukke wegen en op drie routes zijn metro’s gepland. De eerste kanalen die aan bod komen zijn khlong Lat Phrao en Mahasawat.

– Het ministerie van Transport is voornemens in het Noordoosten drie trein assemblage fabrieken op te zetten om ’s lands afhankelijkheid van de import en de kosten daarvan tienvoudig te verminderen. Wanneer het plan is gerealiseerd nemen de jaarlijkse kosten van de aanschaf van nieuwe treinen af van 70 miljard naar 6 à 7 miljard baht, aldus staatssecretaris Pailin (Transport).

Het ministerie werkt met het ministerie van Industrie en de Board of Investment samen om het plan volgend jaar een vliegende start te geven. De drie geplande fabrieken moeten in 2027 een jaarlijkse productie van 900 treinen hebben en in staat zijn 300 rijtuigen per jaar te produceren om quitte te spelen.

– Het laatste bericht, zelfs de opening van pagina 4, gaat over de droogte en watertekorten. In Nakhon Ratchasima worden tankwagens met water van de 21st Military Circle naar getroffen dorpen in tambon Chai Mongkhon gestuurd. Gebleken is dat twee dorpen zonder water zitten.

Andere provincies treffen nu het droge seizoen op de helft is, ook maatregelen. In de stad Phuket met 18.000 huishoudens maken de autoriteiten zich zorgen. ‘Als de regen laat komt, hebben we waarschijnlijk geen water voor huishoudens’, zegt burgemeester Somjai.


 

Continuïteit in de uitvoering van infrastructurele werken is van groot belang in het post-verkiezingentijdperk, schrijft Bangkok Post in het openingsartikel van het Business-katern van maandag.

Met protectionistische handelsmaatregelen in de wereld, gestegen huishoudschulden die de binnenlandse consumptie beperken, is Thailand voor zijn economische groei vooral aangewezen op overheidsinvesteringen en particuliere investeringen uit het buitenland.

De Eastern Economic Corridor (ik heb er al vaak over geschreven) die de provincies Chon Buri, Rayong en Chachoengsao bestrijkt, speelt een sleutelrol. Uit het artikel neem ik twee kaders over. Meer weten? Klik hier: Heavy lifting ahead.


 

Nieuws van de website 25-26 maart

• Srisuwan vraagt Kiesraad stemmen uit Nieuw-Zeeland mee te tellen; dreigt met Hof
• Thaksin vraagt zijn supporters: Geef de hoop niet op en speel volgens de regels
• Kiesraad legt maandag 14 uur verklaring af
• Future Forward stelt 3 voorwaarden aan deelname coalitie
• Onofficiële uitslag verkiezingen vertraagd daar klachten zich opstapelen
• Pheu Thai op zoek naar partners om een coalitie te vormen
• Prominente vm parlementsleden bijten in het stof; Democraten weggevaagd in BKK
• Thaksin: Verkiezingen ‘vervalst’, junta wil aan de macht blijven ongeacht coalitie
• Democraat Warong aka Dr Rice verliest in Phitsanulok van FFP-nieuwkomer

Opinie: Junta valt in zelf gegraven kuil of toch niet?

26 maart – Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in. Dit gezegde lijkt van toepassing te zijn op de verkiezingsuitslag. Want de grondwetcommissie, ingefluisterd door de junta, had een systeem bedacht om de grote partijen, met name voormalig regeringspartij Pheu Thai, monddood te maken, maar nu blijkt de partij waarop Thaksin een grote invloed zou hebben, de meeste zetels te hebben gewonnen.

Palang Pracharath, de partij die Prayut heeft genomineerd als kandidaat-premier, heeft weliswaar meer stemmen in de wacht gesleept, maar door dit systeem, mixed-member proportional representation method geheten, 117 zetels gewonnen tegen Pheu Thai 135 (voorlopige uitslag).

Pheu Thai is al op zoek naar gelijkgestemde partners om een coalitieregering te vormen. Dit heeft Sudarat Keyuraphan (foto links), voorzitter van PT’s strategiecommissie en PT’s kandidaat-premier, bekend gemaakt alhoewel de definitieve verkiezingsuitslag nog niet eens is vastgesteld. Voorwaarde is wel dat de partner, evenals PT, een eind wil maken aan de macht van de junta en zich verzet tegen Prayut’s terugkeer als premier.

Of dat gaat lukken is zeer de vraag want over de keuze van de nieuwe premier wordt beslist in een gezamenlijke vergadering van Huis van Afgevaardigden (500 zetels) en de (door de junta benoemde) Senaat (250 zetels). Die mogelijkheid komt om de hoek kijken als het het Huis van Afgevaardigden in eerste instantie niet lukt het eens te worden over de premierkeuze.

Tot nu toe heeft alleen Future Forward zich ondubbelzinnig uitgesproken tegen Prayut’s rentree, maar de 80 zetels van die partij en de 135 van Pheu Thai zijn niet voldoende om Prayut tegen te houden. Bhumjaithai (51 zetels) en de Democraten (53 zetels) hebben zich nog niet uitgesproken. Partijleider Abhisit, inmiddels afgetreden, heeft alleen zijn persoonlijke mening gegeven en gezegd tegen Prayut’s terugkeer te zijn.

Inmiddels heeft Palang Pracharath het recht opgeëist om de nieuwe regering te formeren. Ze zegt dat het aantal kiezers op haar, meer dan op Pheu Thai, doorslaggevend moet zijn. Dus misschien valt de junta toch niet in de door haar gegraven kuil. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Stoelendans begonnen; rivalen zoeken partners

26 maart – Terwijl Pheu Thai en Palang Pracharath zich verdringen om een coalitieregering te formeren, komt Bumjaithai op als potentiële ‘kingmaker’ in de post-verkiezingsmachtsstrijd, maar het is nog te vroeg om witte rook te verwachten.

Eind gistermiddag maakte de Kiesraad de voorlopige uitslag van de verkiezingen bekend met 137 zetels en 7,4 miljoen stemmen voor Pheu Thai en 116 zetels (97 via het kiesdistrictstelsel en 19 via het partijlijstsysteem) en 7,9 miljoen stemmen voor Palang Pracharath. Future Forward scoorde 80 zetels, Bhumjaithai 51 en de Democraten 52 (website: 53).

Voor wie niet van verkiezingsnieuws houdt, biedt de krant weinig plezier want drie pagina’s zijn geheel gewijd aan de verkiezingen en het overige nieuws bestaat uit drie berichten op pagina 4 en de rubriek In Brief op pagina 3 met vijf kortjes.

De opening is gewijd aan de scramble for allies, zoals de kop meldt. Beide winnaars claimen het recht om een coalitieregering te vormen en zijn driftig op zoek naar partners. Wie komen in aanmerking? De grootste zijn Future Forward, Bumjaithai en de Democraten. De ‘grootste’ kleine partijen zijn de Thai Liberal Party (10 zetels) en Chartthaipattana (10 zetels) en de nog kleinere kleine partijen zijn drie partijen met 6 zetels: Prachachat Party, New Economics Party en Puea Chat.

De Action Coalition for Thailand, mede opgericht door Suthep Thaugsuban, voormalig leider van de PDRC, de protestbeweging tegen de regering Yingluck, is alleen interessant voor PPRP omdat ze vierkant achter het voortgezettte premierschap van Prayut staat. Maar ze behaalde slechts 5 zetels, dus dat schiet niet op.

Het is dus voor beide rivalen veel gereken om een coalitie te smeden die de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden heeft en in staat is Prayut te laten terugkeren (Palang Pracharath) of tegen te houden (Pheu Thai).

Nog een woord over Abhisit, wiens partij een duikvlucht heeft genomen. Toen hij zijn aftreden zondagavond bekend maakte, zei hij dat de toekomstige richting van de partij wordt bepaald door het partijbestuur.

Persoonlijk is hij een tegenstander van terugkeer van Prayut, maar Democratisch kandidaat Taworn in Songkhla heeft op de mogelijkheid gehint dat de partij zich aansluit bij een door PPRP geleide coalitie.

Democraten lijden pijnlijke nederlaag
Abhisit komt nog een keer terug in de krant, want de opening van pagina 3 is een analyse van de embarrassing nederlaag van de Democraten. BP schrijft dat de outdated partij veel werk te doen heeft om in het politieke centrum terug te keren.

Volgens politieke waarnemers, waaronder politicoloog Somjai van de Thammasat universiteit, hebben veel kiezers de partij de rug toegekeerd nadat Abhisit slechts twee weken voor de verkiezingen aangekondigd had dat hij Prayut niet zou steunen.

Somjai zegt dat die mededeling op het verkeerde tijdstip kwam [te laat, neem ik aan]; de nederlaag is daarom deels te wijten aan zijn falen om zich te verweren tegen aan Thaksin gelieerde partijen. Veel kiezers, zegt hij, willen niets weten van de pro-Thaksin partijen. Ze denken dat Prayut beter in staat is Thaksin buiten de deur te houden dus switchten daarom van Democraten naar PPRP.

Volgens Somjai worden deze mensen nog steeds achtervolgd door de herinnering aan het onvermogen van de regering Abhisit om de straatprotesten en het geweld van de roodhemden na de verkiezingen van 2008 te beteugelen. Het meest pijnlijke incident was de bestorming in 2009 van een hotel in Pattaya waar de veertiende Asean Summit werd gehouden. De regeringsleiders van de Aseanlanden moesten toen halsoverkop vluchten.

Kort verkiezingsnieuws

– Bijna 660.000 internetgebrukkers hebben op de website change.org een petitie ondertekend met de eis de Kiesraad te ontbinden omdat de verkiezingen ontsierd zijn door blunders en malversaties. De petitie wordt overhandigd aan de voorzitter van de Senaat in de hoop dat die de NACC vraagt snel een onderzoek in te stellen. Tijdens het onderzoek kunnen de kiesraadcommissarissen worden geschorst. Om de raad te ontbinden is de steun van tenminste 60 procent van de senaatsleden vereist.

Volgens voormalig premier Thaksin overtrof in enkele kiesdistricten het aantal stembiljetten het aantal kiezers en in andere zou de opkomst 200 procent hebben bedragen. Er zou ook een verdacht groot aantal stemmen ongeldig zijn verklaard en sommige stembiljetten die onjuist waren ingevuld werden geteld als stemmen voor Palang Pracharath.

De Kiesraad meldde gisteren dat er zondagavond drie cyberaanvallen op zijn website zijn geweest, waardoor het systeem tweemaal crashte.

– Nog meer Thaksin. In zijn wekelijkse Good Monday programma op Facebook Live heeft hij er bij zijn supporters op aangedrongen de hoop niet op te geven, waarbij hij het oude gezegde ‘The last gift God can give you is hope’ gebruikte.

‘Ik weet niet wat de uitkomst wordt, maar we moeten hoop hebben: voor onszelf, voor onze familie, voor ons bedrijf en voor ons land om te proberen dingen goed te maken. […] Doe niets wat niet goed is en we zullen overwinnen. Ik maak me zorgen over Thailand en over alle Thais.’

– De regering dringt er bij alle zijden op aan de uitslag van de verkiezingen te accepteren en ze verzekert de bevolking dat de post-verkiezingssituatie ‘probleemvrij’ blijft. Dit heeft defensiewoordvoerder Kongcheep gisteren verklaard na een vergadering van de Defence Council. De regering zal geen speciale wetten introduceren om de vrede en orde te bewaren, aldus Kongcheep. Hij zei dat minister Prawit de veiligheidsautoriteiten heeft geïnstrueerd hun goede werk voort te zetten en te streven naar een vreedzame omgeving na de verkiezingen.

‘We verwachten geen problemen gedurende de transitie van het land naar democratie, dus we gebruiken alleen bestaande wetten om de vrede en veiligheid te bewaren. Tegen degenen die overwegen onrust te stoken, zeg ik: gebruik je hoofd, respecteer de wet en het democratisch proces.’

Politiewoordvoerder Krisana zei gisteren dat de inlichtingen- en onderzoeks taakeenheid van de RTP nog steeds groepen scherp in de gaten houdt, die mogelijk zullen proberen onrust te veroorzaken. Maar in het algemeen was de situatie volgens hem gedurende de voorverkiezingen op 17 maart en zondag ‘vreedzaam’.

– De voormalige gehandicapte tafeltennisspeler Parinya Chuaoigate Keereerut (43), die Thailand’s eerste gekozen gehandicapte parlementslid wordt, belooft zich in te zetten voor de rechten van mensen met een beperking (zoals ze tegenwoordig in Nederland worden genoemd) en ervoor te zorgen dat ze gebruik kunnen maken van dezelfde welzijnsvoorzieningen en kansen als de rest van de bevolking.

Parinya, die uit Trang komt, zegt ook plannen te hebben om de provincie te helpen ontwikkelen als populaire toeristische bestemming.

Parinya stond als nummer 29 op de partijlijst van Future Forward. De partij won 30 districtskandidaten en 51 partijlijstkandidaten. Enkele jaren geleden deed hij mee aan lokale verkiezingen maar het lukte hem niet gekozen te worden tot loco-burgemeester.

Bij de Asia Para Games in 2014 won hij brons en vorig jaar zilver. Het ministerie van Sociale Zaken verleende hem vorig jaar een onderscheiding omdat hij als rolmodel diende voor mensen met een handicap.

– Secretaris-generaal Srisuwan van de Association for the Protection of the Constitution, heeft de Kiesraad gevraagd de 1.542 stemmen mee te tellen die in Nieuw-Zeeland bij de voorverkiezingen zijn uitgebracht. Die zijn niet meegeteld omdat ze te laat werden ontvangen. Volgens Srisuwan heeft de Kiesraad in strijd met de wet gehandeld. Als de Kiesraad bij zijn besluit blijft, gaat hij het Constitutionele Hof vragen de verkiezingen ongeldig te verklaren.

De Thaise ambassadeur in Nieuw-Zeeland betreurt de gang zaken: ‘De ambassade is op de hoogte van de gevoelens van alle kiezers, voelt zich teleurgesteld en heeft grote spijt dat de stemmen van stemgerechtigde kiezers en onze in Nieuw-Zeeland niet gehoord zijn’, schrijft de ambassadeur in een verklaring.

De president van Thai Airways International zegt dat de maatschappij zich strikt heeft gehouden aan het Kiesraadprotocol, maar zondagmiddag om 5 uur lag de zak met de stembiljetten nog op de luchthaven, toen de stembureaus sloten. Ze had opgehaald moeten worden door een vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de wet hadden de stembiljetten voor het sluiten van de stembureaus naar de desbetreffende kiesdistricten moeten worden gebracht.

– De Open Forum for Democracy Foundation (P-Net) zegt in een gisteren uitgegeven verklaring dat de verkiezingen zondag niet vrij en eerlijk zijn verlopen en integriteit ontbeerden. De waakhond zegt dat haar netwerk in 63 provincies samen met plaatselijke organisaties het werk van de Kiesraad heeft gecontroleerd. Ze heeft ook de selectie van senatoren, de aanmeldingen van parlementskandidaten en de campagnes van politieke partijen gevolgd.

In de verklaring verwijt P-Net de commissaren van de Kiesraad, die een half jaar geleden zijn geselecteerd, dat ze de ervaring en capaciteit misten om de verkiezingen effectief te organiseren. Het artikel noemt nog meer tekortkomingen, maar die moet u maar zelf lezen: Ballot not free or fair, says poll watchdog.

Kort ander nieuws

– De Royal Thai Navy heeft gisteren in een ceremonie bij de suphannahong sloep eer bewezen aan Mae Ya Nang, de beschermgodin van boten. De sloep wordt gebruikt bij de kroningsceremonies en afgemeerd aan de koninklijke steiger, net buiten het Grand Palace. De belangrijkste royal barge vaart later dit jaar mee in een processie op de Chao Phraya tijdens de khratin ceremonie, waarbij de koning een boeddhistische pij krijgt.

– De luchtverontreiniging in Chiang Mai en Phayao in het Noorden blijft kritiek, meldt BP in de opening van pagina 4, de enige pagina met ander nieuws. De autoriteiten hebben mensen met chronische ademhalingsaandoeningen gewaarschuwd voor de gezondheidsrisico’s.

Evenals voorgaande artikelen bevat het artikel weer de gebruikelijke informatie over concentraties PM 2,5 stofdeeltjes, maatregelen en adviezen, maar die kennen we zo langzamerhand wel. De gezondheidsautoriteiten in Phayao melden een toename van het aantal mensen dat behandeling zoekt in het ziekenhuis. Meer weten? Lees: Smog health alerts issued in North.

– Laatste bericht. Het National Health Security Office zegt dat dankzij de dekking van kankerbehandeling  in de volksziektekostenverzekering die bekend staat als ’30 baht gold card’, tussen 2016 en 2018 patiënten 4,1 miljoen behandelingen hebben gekregen (kosten 26,6 miljard baht). Vorig jaar zijn 234.116 patiënten behandeld met chemotherapie en radiation therapie (kosten 9,5 miljard baht).

De topvijf kankersoorten zijn borstkanker, lever- en galwegkanker, darmkanker, longkanker en baarmoederhalskanker. Dit jaar kunnen verzekerden tussen 50 en 70 jaar zich gratis laten controleren op darmkanker.


 

Nieuws van de website 24-25 maart

• Kiezers zijn er vroeg bij in ’t land, vaak al voor 8 uur
• Beroemdheden en tv-sterren zeggen: Stem en bepaal mede de toekomst van ‘t land
• Nakhon Pathom: Adjunct TAO-voorzitter en assistent kamnan aangehouden voor stemmen kopen
• Voorlopige uitslag verkiezingen om 20 uur bekend; officiële uitslag op 9 mei
• Stembureau Sikhiu dekt gegevens FFP-kandidaat af, zou gediskwalificeerd zijn wat niet zo is
• Abhisit treedt af als partijleider wegens teleurstellend resultaat
• Kiesraad krijgt 157 klachten, waarvan 57 over het kopen van stemmen
• Klein aantal stembiljetten beschadigd door bejaarden, dronken en geestelijk gestoorde lieden
• 1500 stembiljetten uit Nieuw-Zeeland ongeldig omdat ze te laat arriveerden
• Grote partijen bedanken supporters en beloven hard voor hen te blijven werken
• Palang Pracharath wint de meeste stemmen maar niet de meeste zetels

Abhisit maakt zijn aftreden als partijleider bekend.

Terugkeer Prayut als premier ‘waarschijnlijk’

25 maart – Prayut return ‘likely’, kopt Bangkok Post vandaag in een vette onderkast letter boven de opening. Voor een artikel over die kans moet de lezer op pagina 3 zijn, want de voorpagina bestaat uit twee grote foto’s, een samenvatting in drie punten van het belangrijkste nieuws, nadat 93 procent van de stemmen is geteld, en enkele quotes.

Dit zijn de drie hoofdpunten:
• Democrats’ Abhisit quits after poll drubbing (nederlaag)
• Regime-backed party leaps into second place (daarmee wordt Palang Pracharath bedoeld, die Prayut heeft genomineerd als kandidaat-premier)
• Parties fire opening salvos in coalition talks

De quotes luiden:
– Sudarat Keyruphan (Pheu Thai): Bij het vormen van de regering is het eerste de wil van het volk
te respecteren.
– Thanathorn Juangroongruangkit (Future Forward): We moeten morgen en in de toekomst nog veel meer dingen doen.
– Uttama Savanayana (Palang Pracharath): Deze verkiezing is een keerpunt voor Thailand.

Analyse: Terugkeer Prayut als premier ‘waarschijnlijk’ (2)

25 maart – Premier Prayut zal hoogstwaarschijnlijk zijn rentree maken als premier en Palang Pracharath (PPRP), die hem nomineerde als kandidaat-premier, heeft de beste kans een coalitie te vormen, schrijft Bangkok Post in een analyse op pagina 3.

De krant schetst dit scenario op basis van het feit dat het aantal Huiszetels dat Palang Pracharath gisteren bij de verkiezingen won, alle verwachtingen overtrof alhoewel haar belangrijkste rivaal Pheu Thai de meeste zetels won.

Dat Pheu Thai met minder stemmen dan Palang Pracharth meer zetels won, heeft te maken met de nieuw geïntroduceerde mixed-member proportional representation method, een methode ontleend aan het Duitse kiesstelsel (en aangepast), waar ik de ballen van snap.

Behalve het grote aantal stemmen dat Palang Pracharath wist te verwerven, vormde de nederlaag van de Democraten gisteren de grootste verrassing. In Bangkok, traditioneel een bolwerk van de Democraten, verloor de partij alle kiesdistrictszetels aan PPRP en FFP. Partijleider Abhisit maakte om 21.50 uur zijn aftreden bekend. Hij had voor de verkiezingen beloofd dat hij de leiding zou neerleggen, wanneer de partij minder dan 100 zetels scoorde.

Abhisit zei: ‘Ik moet verantwoordelijkheid tonen en nu als partijleider aftreden.  Van nu af aan rust het besluit voor aansluiting bij een nieuwe regering bij het partijbestuur.’ Zoals bekend liet Abhisit onlangs weten dat hij Prayut niet zou steunen bij diens rentree. De partij moet nu beslissen wat ze gaat doen. Vermoedelijk gaat ze samenwerken met PPRP.

Sudarat Keyuraphan, hoofd van de strategiecommissie van Pheu Thai, vindt dat de partij met de meeste zetels [dat is dus Pheu Thai], hoewel geen meerderheid, de eerste kans moet krijgen een coalitieregering te vormen. Ze benadrukte dat PT niet zal samenwerken met partijen die Prayuth willen laten terugkeren. De (door de junta benoemde) Senaat riep ze op het mandaat van de kiezers te respecteren.

Sudarat zei: ‘De verkiezing is geen strijd om de macht. Bij het vormen van een regering dient als eerste de wil van het volk te worden gerespecteerd. Dat moet het principe zijn bij coalitiepartners en niet het negeren van de wensen van het volk. Pheu Thai zal niets doen wat tegen het mandaat van de kiezers in gaat. We maken ons niet schuldig aan vuil spel.’

Bedrijfsleven hoopt op soepele overgang

25 maart – Pagina 2 is vandaag de verkiezingspagina met twee nieuwsitems die ik al noemde in Nieuws van de website (beschadigde stembiljetten, stemmenbiljetten uit Nieuw-Zeeland). Een derde over dank van de grote partijen staat op pagina 3. Pagina 12 is een fotopagina.

Pagina 2 opent met de hoop van de particuliere sector dat snel een nieuwe regering kan worden gevormd. Voorzitter Kalin van de Thai Chamber of Commerce zegt: ‘Het land moet voorwaarts gaan. We willen geen politiek vacuüm zien. Een nieuwe politieke impasse zal de economische groei van het land schaden omdat ambtenaren niet in staat zijn in afwezigheid van een regering besluiten te nemen. De internationale gemeenschap ziet ook nauwlettend toe. Vele waarnemers proberen vast te stellen of vrede en orde terugkeren en of politici in de volgende regering zich houden aan hun beloftes.’

De Thai National Shippers’ Council heeft dezelfde hoop. De raad zegt dat ‘continuïteit’ het vertrouwen van investeerders vergroot. Voorzitter Ghanyapad pleitte ook voor het afronden van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten, zoals met de EU, omdat de exportsector goed is voor 65 procent van het GDP.

Verder zei ze dat de particuliere sector zich zorgen maakt over de belofte van bijna alle partijen om het minimumloon te verhogen.

Voorzitter Supant van de Federation of Thais Industries zegt dat bedrijven binnen de komende twee weken een nieuwe regering gevormd willen zien om angst voor een verdere politieke patstelling te verlichten. ‘Als politieke partijen te lang wachten, heeft dat negatieve gevolgen voor ’s lands image en de economische groei.’

Twee andere artikelen duid ik kort aan. De Open Forum for Democracy Foundation (P-Net), een NGO die zich bezighoudt met het versterken van democratische en verkiezingsprocessen, zegt dat het kopen van stemmen rampant was (welig tierde), ook in de laatste fase van de verkiezingscampagnes.

Volgens P-Net functionaris Ladawan zijn mensen gemobiliseerd om campagnerally’s bij te wonen. Ze kregen elk 200 baht en de chauffeur die hen bracht, kreeg 500 baht. Het geld zat met een elastiekje vast onder de lunchdozen die iedereen kreeg. Foto’s zijn naar de Kiesraad gestuurd.

Het andere artikel meldt dat kiezers from all walks of life hun stem uitbrachten ongeacht leeftijd, ziekte, tsunami dreigingen en huwelijken. Diverse kiezers worden aan het woord gelaten zoals de 103-jarige Swang Khamasundara uit Samut Prakan. ‘Ik ben blij dat ik mijn plicht als burger heb kunnen doen.’

De tsunami dreigingen hadden betrekking op de verkiezingen in zes Andaman kustprovincies die zijn gewaarschuwd voor een eventuele tsunami als gevolg van een aardbeving zaterdag in India.

Gratis mondkapjes voor inwoners van Chiang Mai

25 maart – Het overige nieuws [ja, dat heb je ook nog] staat op pagina 4. De pagina opent met het bericht dat in Chiang Mai gratis mondkapjes worden uitgedeeld. Niet voor het mooi of om mensen monddood te maken, maar vanwege de aanhoudende smog. Chiang Mai is een van de negen noordelijke provincie waar de concentratie aan PM 2,5 stofdeeltjes de veiligheidslimiet van 50 mcg overschrijdt.

De gouverneur zegt dat functionarissen van Volksgezondheid en lokale bestuursorganen in 25 districten de bevolking voorlichting geven hoe ze het beste zorg kunnen dragen voor hun gezondheid. Hij heeft de autoriteiten opdracht gegeven huishoudens te bezoeken, met name degene met familieleden die aan ademhalingsziektes lijden, en hen mondkapjes te geven. Ook heeft hij bewoners gevraagd hun planten vaker water te geven en water te gieten op het trottoir voor hun huis.

Lokale radiostations zenden het bericht uit dat het verboden is in bossen brand te stichten [wat gedaan wordt om er gewassen te kunnen verbouwen]. De bosbranden worden als voornaamste oorzaak gezien van de smog.

De hoogste concentratie PM 2,5 werd gisteren gemeten in tambon Jong Kham (Mae Hong Son); die bedroeg 233 mcg (!). Sinds het begin van de smog op 28 februari zijn 44 vluchten vanaf luchthaven Mae Hong Son geannuleerd en 8 zijn vertraagd.

Het Pollution Control Department meldt dat in alle negen provincies de contratie PM 2,5 varieert van 90 naar 241 mcg. De concentratie in tambon Chang Phuak, 241 mcg, was de hoogste van het land.

Het bericht noemt verder de metingen in Chiang Rai, Lampang, Nan, Phrae, Phayao, Tak en in de provincies van de Central Plains en het Noordoosten, maar die neem ik niet over.

Verder op de 4

25 maart – Het ministerie van Transport heeft het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) opdracht gegeven binnen een week met een plan te komen voor een herziening van het busnetwerk om een eind te maken aan de verliezen.

Permanent secretaris Chirute van Transport zegt dat de BMTA zo snel mogelijk het reorganisatieplan voor de 269 busroutes in Bangkok e.o. ‘binnen deze regering’ dient in te leveren. In het plan moet worden aangegeven welke routes door particuliere bedrijven bediend gaan worden en hoe het plan de financiële situatie verbetert.

De BMTA praat al twee jaar over routewijzigingen, maar enige voortgang is nog niet geboekt vanwege de talrijke onopgeloste kwesties over concessies met concessiehouders. Chirute vindt dat concessies efficiënt dienen te worden verleend met winst als oogmerk.

Hij zegt: ‘Het is mogelijk dat ze niet allemaal blij zijn met de hervormingen want sommige routes worden ingekort en andere geschrapt.’ Van de 269 routes worden 24 uitgevoerd door bedrijven die niet eerder een concessie hebben gehad.

Groot alarm over mogelijke tsunami
Het medisch personeel in de zes zuidelijke provincies is gewaarschuwd zich de komende 24 uur gereed te houden voor een mogelijke tsunami nadat zaterdagavond twee aardbevingen bij de Andaman Islands in India plaatsvonden, 610 km ten noordwesten van Phuket. De bevingen hadden een kracht van 5 en 5,2 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag op 10 km diepte.

Permanent secretaris Sukhum van Volksgezondheid zegt dat de grote ziekenhuizen volledig voorbereid zijn op een noodsituatie, maar over kleine ziekenhuizen bestaan zorgen.

Hartaanvallen belangrijkste doodsoorzaak
Het Royal College of Physicians meldt dat hartaanvallen de belangrijkste doodsoorzaak zijn geworden. Jaarlijks krijgen 250.000 personen een beroerte; daarvan sterven 50.000 personen en 30 procent raakt verlamd. Hoewel beroertes fataal kunnen zijn, kan overlijden voorkomen worden als de patiënten zich bewust zijn van de symptomen die daaraan vooraf gaan, zegt directeur Nijasri.

Aftrekpost voor forenzen
Laatste bericht want de rubriek Kort Nieuws vervalt vandaag. Het Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP) heeft de regering gevraagd voor forenzen die met de trein of metro naar en van hun werk gaan, een aftrekpost bij de inkomstenbelasting in het leven te roepen met als doel het gebruik van het netwerk te vergroten.

OTP-directeur Sarawut wijst erop dat de kosten van trein- en metroreizen aanzienlijk hoger zijn dan van busreizen. Hij vindt dat de regering stimulansen moet geven om de auto te laten staan en van het openbaar vervoer gebruik te maken. OTP stelt ook voor bedrijven die hun werknemers een reiskostenvergoeding geven, belastingvoordelen te bieden.


 

Laatste controle door personeel van het stembureau in Buri Ram

Nieuws van de website 23-24 maart

• Politieke partijen zetten zaterdag nog even een tandje bij om kiezers te werven
• Kiesraad: Selfies met stembiljet en gokken op de uitslag zijn verboden
• Rappers terug met tirade tegen de 250 hielenlikkers die de Senaat vormen
• Studie: Kiezers hechten aan milieubeleid, maar ze doen zelf weinig voor beter milieu
• Kanchanaburi: 10 personen verdronken nadat vrachtwagen en busje in kanaal belandden
• 200 Chinese en Japanse bedrijven onderzoeken 5 infrastructurele projecten in EEC
• Boodschap van de koning: Steun goede mensen om te regeren
Opinie: Hoofdstad vast in Stenen Tijdperk met vechtende motortaxibestuurders

Geen Wein, Weib und Gesang (2)

24 maart – Evenals een week geleden waren Wein, Weib und Gesang, de drie noodzakelijke ingrediënten van een woeste avond,  gisteren vanaf 18 uur verboden. Want vandaag worden verkiezingen gehouden en dat is een ernstige zaak waarbij geen ijdel vertier hoort. Degenen die hun dagelijkse shot alcohol niet kunnen missen, moeten nog even op hun tanden bijten, maar om 18 uur mogen de remmen weer los.

Verkiezingen: Dag des Oordeels is gekomen

24 maart – Dag des Oordeels is gekomen, kopt Bangkok Post vandaag boven haar openingsartikel en dat klinkt heel wat dreigender dan ’t Heerlijk avondje is gekomen. Voor wie het een heerlijk avondje wordt, zullen we pas later horen wanneer de voorlopige uitslag bekend wordt gemaakt. Gaan de pro-regime partijen winnen of de pro-‘democratie’ partijen, waarbij ik democratie tussen aanhalingstekens zet, want de Thaise democratie verdient nauwelijks die naam?

Ik zeg u, van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels. Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. (Mattheüs 12: 36,37)

BP schrijft dat een hoge opkomst wordt verwacht, zeker 80 procent. Die verwachting is gebaseerd op de voorverkiezingen van vorige week zondag waarbij de opkomst 87 procent bedroeg van 2,6 miljoen kiezers die zich hadden opgegeven.

Een indicatie vormen ook de drommen reizigers op spoorwegstations en busterminals, die klaarblijkelijk op weg waren naar hun thuisprovincie. Volgens cijfers van Transport Co, die het interlokaal busvervoer exploiteert, vertrokken vrijdag 120.000 personen vanaf busterminal Mor Chit 2; de vervoerder trof voorbereidingen voor nog eens hetzelfde aantal op zaterdag.

Ruim 51 miljoen kiezers zijn vandaag gerechtigd om te stemmen. Daaronder zijn 7,3 miljoen personen die voor het eerst stemmen. De stembureaus zijn van 8 tot 17 uur geopend, twee uur langer dan bij vorige verkiezingen. Direct daarna worden de stemmen geteld, van vorige week en van vandaag. De bureaus worden bemand door 800.000 stafleden en nog eens 2.000 functionarissen houden een oogje in het zeil.

Kiesraadvoorzitter Ittiporn zegt dat rapid teams op pad zijn om overtredingen van de Kieswet op te sporen, zoals het kopen van stemmen. Sommige gevallen zijn al gesignaleerd. Adjunct secretaris-generaal Nat ontkent geruchten op de sociale media over pennen met speciale inkt die na 15 minuten verdwijnt. ‘Dat is een hoax.

Secretaris-generaal Jarungvith zegt dat het stembureaupersoneel de opdracht heeft gekregen de pennen te testen [voor alle zekerheid, je kunt nooit weten]. Tevens roept hij de bevolking op als de ogen en oren van de Kiesraad te helpen om de verkiezingen transparant te houden.

De leiding van het Kiesraadkantoor in Nakhon Ratchasima maakt zich zorgen over het weer, want tussen 23 en 27 maart zijn in enkele provincies in het noordelijk deel van het land zware stormen voorspeld. Voorbereidingen zijn getroffen voor het geval het gaat regenen.

In Bangkok zijn drieduizend agenten ingezet om het verkeer te regelen, met name op 22 beruchte knelpunten.

In de zuidelijke provincies worden motorfietsen en auto’s uit de buurt van stembureaus gehouden, want die zouden wel eens een bom kunnen bevatten. Veel gebieden in Pattani, Yala en Narathiwat, en recentelijk Satun en Phatthalung, worden extra scherp in de gaten gehouden.

In Pattani geldt rond de stembureaus bij een markt in het centrum van de stad een parkeerverbod. De plaatselijke kiesraad heeft de politie om extra bewaking gevraagd. In Yala heeft de politie controleposten ingericht, waar agenten uitkijken naar verdachten tegen wie een arrestatiebevel loopt.

Buitenland kijkt mee

24 maart – Vertegenwoordigers uit elf landen en een vertegenwoordiger van IDEA, een internationale democratie steungroep, observeren vandaag de verkiezingen, maar de Europese Unie heeft geen Election Observation Mission gestuurd daar ze niet voldoende tijd had voor de voorbereidingen. De waarnemers woonden gisteren een forum bij ter voorbereiding van hun werk.

De waarnemers vormen twee groepen: één is uitgenodigd door de Kiesraad, de ander heeft de Kiesraad toestemming gevraagd om de verkiezingen te observeren. De uitgenodigde groep bestaat uit 42 verkiezingsfunctionarissen, afkomstig uit Asean-landen. Ze blijven tot dinsdag.

De tweede groep die via hun ambassade een verzoek hebben gedaan, komen uit Australië, Canada en de VS. Verder vertegenwoordigen ze in Europa gevestigde internationale organisaties en het Asian Network for Free Elections. De groep bestaat uit 145 waarnemers.

Het artikel legt uit dat de EU moet voldoen aan de Declaration of Principles for International Election Observation. Die vereist een officiële uitnodiging van het gastland vier tot zes maanden voor de verkiezingen om een missie voor te bereiden. In het geval van Thailand kwam de uitnodiging te laat.

De EU Delegation en enkele EU-landen leveren enkele diplomatieke stafleden, die in Thailand zijn geaccrediteerd, voor een wat genoemd wordt ‘diplomatic watch’. Vertegenwoordigers van de VS zijn gearriveerd in Nakhon Si Thammarat en Si Sa Ket om de verkiezingen onofficieel te observeren.

Verplaatste bomen krijgen educatieve bestemming

24 maart – De traditionele terugblikpagina 2 met de rubriek The Big Issue ontbreekt vandaag. In plaats daarvan bestaat de bovenste helft van de pagina uit de rubriek Urban Life (doorgaans de hele pagina 4) en de onderste helft uit vijf foto’s onder de kop Doing everything strictly by the book. Ze geven een impressie van de voorbereidingen op de stembureaus en één foto toont de drukte op busterminal Mor Chit.

Urban Life, dat meestal over Bangkok gaat, neemt vandaag een kijkje in de gemeente Bang Rakam (Phitsanulok). Onder de titel Finding a New Home for Street Trees is daar het idee ontwikkeld om de 150 bomen die plaats moeten maken voor de aanleg van een weg, een nieuw educatief leven te geven. Het project is een samenwerking tussen de gemeente en de aannemer.

Tot nu toe zijn 34 bomen verplaatst naar de omgeving van een meer in het 1.500 rai metende openbaar park Bueng Takeng. Bezoekers kunnen de QR code die aan elke boom is bevestigd, scannen waarna allerlei wetenswaardigheden beschikbaar komen over de desbetreffende boom.

De bomen bestaan voornamelijk uit Kair Na (Cana bomen) en Pradu (Burma Paduak) die ouder dan 5 jaar zijn. Het project is een een van de initiatieven van het gemeentebestuur om het park aantrekkelijker te maken voor toerisme en recreatieve bezigheden.

Vorig jaar ontving de gemeente van het ministerie van Binnenlandse Zaken een subsidie van 110 miljoen baht om het park tot een toeristische bestemming te ontwikkelen. Dit jaar hoopt de gemeente op een bijdrage van 200 miljoen baht. Het geld is gebruikt om de oevers van het meer op te knappen.

Het meer is een grote waterbron en wordt gebruikt om bij overstromingen water te draineren. Verder dient het als habitat voor trekvogels, zoals kraanvogels. Een deel van het gebied om het meer wordt ontwikkeld als kampeerterrein en er komen fietspaden en een joggingpad.

Destructieve armyworm bedreigt maïsoogst

24 maart – Het Aziatisch continent wordt momenteel geteisterd door een invasie van de armyworm (spodoptera exempta), een vraatzuchtige nachtworm die overleeft op maïs.

Ook Thailand ontkomt niet aan de invasie die volgens Kundhavi Kadiresan, assistent directeur-generaal van de FAO Azië-Pacific, een ernstige bedreiging vormt voor ‘de voedselveiligheid, onze economieën, binnenlandse en internationale handel en uiteraard kleine boeren die op een ochtend wakker worden bij een handelsgewas onder aanval’.

De herfstworm is voor het eerst begin 2016 ontdekt in centraal en westelijk Afrika. In de larvestage veroorzaakt het insect veel schade doordat het peuzelt van meer dan tachtig plantsoorten. Behalve maïs worden ook rijst, sorghum, katoen en enkele groentes belaagd.

Het insect verspreidt zich nu naar Azië via Yemen en Zuid-Azië, China en Thailand. Volgens de FAO is het insect inheems in de tropische en subtropische regio’s van Noord- en Zuid-Amerika.

In Thailand is de plaag voor het eerst medio december ontdekt in Kamphaeng Phet en Nakhon Sawan. Recent bogen functionarissen van het Department of Agriculture en binnen- en buitenlandse experts in ongediertebestrijding zich in Bangkok over het probleem. Researchers experimenteren momenteel met diverse bestrijdingsmiddelen in combinatie met biocontrol [?] maatregelen om het komende maïsseizoen dat in mei begint, voor te zijn.

Ten slotte

24 maart – Als laatste de opening van pagina 3 en pagina 4. De 4 bevat quotes van willekeurige kiezers over de verkiezingen, een vaker toegepast journalistiek gebruik dat bekend staat als vox pop (afgeleid van het Latijnse vox populi: de stem van het volk).

Ik ben er niet gek op, want vind het gemakzuchtige journalistiek en bladvulling. Je gaat gewapend met een bloknootje de straat op, klampt mensen aan en vraagt wat ze van een bepaald onderwerp vinden. De cabaretier Wim Kan zei er ooit over: Mensen om een mening vragen die ze niet hebben.

De opening van pagina 3 meldt dat tenminste drie vluchten naar Chiang Mai gisteren moesten terugkeren omdat de zichtbaarheid op de luchthaven vanwege de smog was gezakt van 3.000 naar 1.300 meter. Eén vlucht keerde terug naar Bangkok, de andere twee naar Chiang Rai en Phitsanulok.

De Air Quality Index was ’s middags om 2 uur het ergste in tambon Chang Puek: de AQI bedroeg 452, de concentratie PM 2,5 stofdeeltjes 199 mcg, ver boven de veiligheidslimiet van 50 mcg, die de PCD aanhoudt.

Het Prince Royal’s College in de provinciehoofdstad schrapte gisteren alle lessen. Ook vandaag blijft de school gesloten. In Mae Sariang (Mae Hong Son) werden watertrucks naar woongebieden gestuurd om de smog die al drie dagen aanhoudt, te bestrijden. Een onderzoek door de autoriteiten stuitte op 162 bosbranden in zeven districten van de bergachtige provincie.

Het Disaster Prevention and Mitigation Department zegt dat gisteren grote delen van negen provincies in het Noorden met smog kampten. De concentratie PM 2,5 bedroeg 59 tot 199 mcg.

En daarmee besluit ik vandaag Nieuws uit Thailand. De rubriek Kort Nieuws vervalt. De rubriek News Bites met vier korte berichten sla ik zoals gebruikelijk over. Staan al deels in Nieuws van de website.


 

Tokio favoriet als alternatief voor Songkran

23 maart – Traditioneel is Songkran, het Thaise Nieuwjaar, een feest om naar het geboortedorp terug te keren en daar respect te betonen aan de ouderen door ‘geparfumeerd’ water over hun handen te gieten en tempels te bezoeken to make merit. Maar dat is niet meer vanzelfsprekend voor veel Thais, Ze maken liever een vakantiereisje.

Uit gegevens van Agoda blijkt dat Bangkok als favoriete bestemming is ingehaald door Tokio en naar de vierde plaats is gezakt na Pattaya en Hua Hin (zie het kader). In de toptien staan nog meer buitenlandse bestemmingen. Dat is niet zo verwonderlijk want Japan, Zuid-Korea en Taiwan bieden visumvrije toegang en hebben reizigers die een alternatief zoeken, veel te bieden.

De krant noemt de trendy wijk Shibuya in Tokio, het wereldklasse Osaka Aquarium Kaiyukan, het elegante Gyeongbokgung Palace in Seoul en het beroemde Tapei 101 Observatory. (Bron: BP, 22 maart)

Persoonlijke noot: Uw redacteur geeft zichzelf drie dagen huisarrest om niet het slachtoffer te worden van het agressieve waterfestijn, dat niets meer te maken heeft met de oorspronkelijke betekenis. Lees: Het dubbele gezicht van Songkran.

Nieuws van de website 22-23 maart

• Prayut houdt speech op laatste rally PPRP in Bangkok
• Songkhla: 114 pakketten met 183 kilo kratom bladeren onderschept bij expeditiebedrijf
• Alibaba-bedrijf vraagt regering om meer online diensten voor BTW-teruggave
• Hof handhaaft vrijspraak voor 5 vm agenten wegens ontvoering en moord Saoedische zakenman
• Suthep waarschuwt voor onrust en militaire coup bij winst pro-democratie partijen in verkiezingen
• Prawit wuift zorgen weg [Persoonlijke noot: Volksmenner Suthep zaait paniek]
• Zuid-Koreaan, in eigen land gezocht voor fraude met investeringen, aangehouden in BKK
• Khon Kaen: Man aangehouden voor verkrachting vrouw uit Laos, had nep profiel op FB
• Buriram: Negen arrestaties wegens verduistering 320 mln baht uit begrafenisfonds
• Prinses Ubolratana eregast bij huwelijksvoltrekking Paetongtarn Shinawatra in Hong Kong

Prayut doet loze beloftes op verkiezingsrally

23 maart – Ik heb van mijn journalistieke voorbeeld I.F. Stone (1907-1989) geleerd: Alle politici zijn leugenaars totdat het tegendeel is bewezen. En dit adagium geldt zeker voor dictators als Prayut, die tijdens een rally van Palang Pracharath (PPRP) gisteren zei: I would die for this country, een uitspraak die Bangkok Post pontificaal als kop boven het openingsartikel aanhaalt.

Prayut zei nog meer dat hem een waardig opvolger van Pinokkio maakt. Hij zei: ‘Ik beloof Thailand voorwaarts te brengen en ieders leven te verbeteren.’ Maar wat is die belofte waard? Hij heeft als hoofd van de NCPO (junta) bijna 5 jaar de gelegenheid gehad dit te doen, maar de kloof tussen rijk en arm is alleen maar vergroot, de kosten van levensonderhoud zijn toegenomen en de huishoudschulden zijn torenhoog gestegen.

Het was de eerste keer dat Prayut op een rally van PPRP verscheen, de partij die hem in het zadel wil helpen na de verkiezingen terug te keren als premier. Eerder weigerde hij deel te nemen aan debatten met andere kandidaat-premiers; hij zei daarover vorige maand: ‘De meeste debatten zitten vol met politieke onslaughts (woeste aanvallen) zonder discussies over kwesties die van belang zijn. Daaraan neem ik geen deel, ongeacht hoe iemand me uitdaagt. Ik ben niet boos en ik ben niet bang.’ (Zie het bericht van 27 februari: Prayut durft niet in debat te gaan)

In plaats daarvan bezocht Prayut dezelfde plaatsen waar PPRP rally’s hield; hij mocht dan wat haren hebben verloren, maar niet zijn streken. In het bericht van vandaag wordt een andere reden genoemd waarom hij zich afzijdig had gehouden: Prayut zou campagnes hebben gemeden uit angst dat hij ervan beschuldigd werd misbruik te maken van zijn status als ambtsdrager, wat een overtreding van de Kieswet zou zijn.

Prayut steelt de show
BP constateert dat Prayut met zijn verschijning in het Thephasdin stadion (bij het National Stadium in Bangkok) de show stal. Lopend naar het podium schudde hij handen met juichende supporters, van wie enkelen hem een roos gaven. Op het podium zong hij Yud Trong Neew Thi Ther (Stop Here for You) en was 15 minuten aan het woord.

Hij zei: ‘Handhaven van de vrede en orde is de belangrijkste prioriteit voor Thailand nu. Als je geen turmoil (onrust, beroering) weer in ons land wil zien, stem dan op PPRP.’

Eindsprint voor andere partijen
Ook andere politieke partijen zetten alle zeilen bij om op pole position (letterlijk: koppositie bij de start van motor- en autoraces) te komen. Ik volsta met de belangrijkste uitspraken van de sprekers op hun bijeenkomsten:

– Sudarat Keyuraphan (Pheu Thai): ‘Pheu Thai wil niet alleen de meeste Huiszetels winnen, maar ook genoeg zetels om pogingen te stoppen van het regime aan de macht te blijven.’

– Abhisit Vejjajiva (Democraten): ‘We hebben onze hoop gevestigd op het vormen van de kern van een coalitieregering. We zijn volledig uitgerust om de economie te herstellen en de vele uitdagingen voor de samenleving aan te pakken.’

– Thanathorn Juangroongruangkit (Future Forward): ‘We zullen een eind maken aan de NCPO, de grondwet van 2017 wijzigen en de legitimiteit van de militaire junta ontmantelen.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Bewijs niet overtuigend in ontvoerings- en moordzaak

23 maart – Aanvulling op het websitebericht over de vrijspraak voor de vijf agenten. De affaire begon toen in 1987 de gespannen verhouding tussen Saoedi-Arabië en Iran in veel landen leidde tot aanvallen op Saoedische diplomaten. In januari 1989 werd in Silom (Bangkok) een diplomaat vermoord en in februari 1990 in Yannawa nog eens drie diplomaten.

De vijf agenten waren destijds verbonden aan het South Bangkok bureau van politie en werden belast met het onderzoek. Ze ontvoerden een Saoedische zakenman, familielid van de Saoedische koninklijke familie en een bemiddelaar voor werk in Saoedi-Arabië. De agenten meenden dat hij met de diplomaten een conflict haf gehad over voorzieningen voor Thaise gastarbeiders. Ze sloegen een bekentenis uit hem, waarna ze hem vermoordden en zijn lichaam verbrandden dat ze verborgen op een plantage.

In 2009 gaven ze zich over aan de DSI en in 2014 sprak de rechtbank hen vrij omdat het OM de kroongetuige niet kon laten verschijnen voor de rechtbank. Het volstond met een schriftelijke verklaring van hem, die echter door de rechtbank geen voldoende bewijs werd gevonden voor een veroordeling. In 2016 bevestigde het Hof van Beroep de vrijspraak en nu dus ook het hooggerechtshof.

Wat nog meer in BP?

23 maart – Het verkiezingsnieuws domineert vandaag de krant want pagina 3 is gewijd aan de grote dag morgen met drie berichten. Op deze pagina staat ook de rubriek In Brief met vijf korte berichten. Niet-verkiezingsnieuws is te vinden op pagina 2 en 11.

De 2 opent met een bericht over de droogte en de 11 is een fotopagina met  foto’s van de repetities voor de kroningsceremonies. ’t Is een indrukwekkend gezicht, vooral de berenmutsen en pluimen van de honderden soldaten, die gedrild worden hun beste beentje voor te zetten. Of ze qua gevechtskracht iets voorstellen, betwijfel ik, maar exerceren kunnen ze als de beste.

Verkiezingen
Pagina 3 is vandaag weer de verkiezingspagina. De opening meldt dat vice-premier Prawit, tevens minister van Defensie, politieke onrust en een coup na de verkiezingen uitsluit. Dat zegt hij in reactie op uitlatingen van Suthep Thaugsuban, mede-oprichter van de pro-regime partij Action Coalition for Thailand, en ACT-kandidaat Benya Nandakwang.

Suthep, volksmenner pur sang hetgeen hij gedemonstreerd heeft tijdens de protesten tegen de regering Yingluck in 2013 en 2014, heeft de bevolking opgeroepen naar de Ratchadamnoen Avenue te komen wanneer morgen pro-democratie partijen de verkiezingen winnen. Dat zei hij woensdag toen hij Pattani bezocht. Maar wat ze daar dan anders moeten doen dan uit hun neus eten, vermeldt de krant niet of Suthep wist het zelf ook niet.

Suthep beweerde dat drie partijen (Pheu Thai en haar offspring Pheu Chat en Pheu Tham) erop uit zijn Thaksin terug naar Thailand te brengen: een man die hij als de duivel beschouwt [denk ik]. Niettemin hoopte hij dat het niet zo ver zou komen en hij drong er bij de kiezers op aan niet op deze partijen te stemmen.

Benya Nandakwang schrijft [op Facebook?] dat kiezers niet moeten dromen over het uitschakelen van dictators met een pennenstreek. ‘Spelen jullie schaak? Kijk naar het spel. Alle stukken staan in positie. Als deze bogus pro-democratie zijde de verkiezingen wint, komt er weer een coup. Is dat wat jullie willen?’

Prawit heeft opdracht gegeven bepaalde groepen scherp in de gaten te houden, waaronder groepen in het onrustige Zuiden, maar dat is alles wat hij er gisteren over wilde zeggen. Over de mogelijkheid van een coup was hij vastberaden: ‘Dat gebeurt niet.’

Kampioen klager Srisuwan Janya, secretaris van de Association for the Protection of the Constitution, kwam gisteren ook in het geweer. Hij heeft de Kiesraad gevraagd onderzoek te doen naar de uitlatingen van Suthep en Benya om te zien of ze in strijd zijn met de Kieswet. Hij vindt dat de raad moet aansturen op ontbinding van de ACT. ‘Beide zaken zijn dreigementen en tonen geen respect voor de kiezers.’

Ook partijleider Kanchana van Chartthaipattana mengde zich gisteren in de discussie. Hij zei: ‘We dienen lessen te trekken uit het verleden en na te gaan of zulke protesten het land hebben bevoordeeld of niet. Het land heeft veel geleden en niemand wil weer kwestie zoals destijds.’

95 klachten over fraude
In een tweede bericht op de 3 meldt de Kiesraad dat alles in gereedheid is gebracht voor de verkiezingen, alhoewel er bijna honderd klachten zijn ingediend over fraude. Secretaris-generaal Jarungvith zei gisteren dat alle verkiezingsmaterialen zijn afgeleverd bij stembureaus. Alle kiesdistricten zijn klaar voor de verkiezingen, hebben lokale functionarissen hem verzekerd.

Kiesraadlid Lertviroj en vice-president Manop van Thailand Post zwaaiden gisteren postwagens uit die de stembiljetten uitgebracht bij de voorverkiezingen, terugbrengen naar de 350 kiesdistricten. Daar worden ze samen met de zondag uitgebrachte stemmen geteld. De wagens zijn uitgerust met GPS, zodat ze gevolgd kunnen worden, en ze worden geëscorteerd door de politie.

Jonge buitenlanders hebben ook wensen
In het derde bericht schrijft BP dat jonge buitenlanders ook input geven op de verkiezingen. Ze hopen op veranderingen in het milieu en economisch beleid. Een 25-jarige lerares Engels, die 3 jaar in Bangkok woont, zegt: ‘Ik zou graag enkele serieuze beleidsveranderingen zien en niet alleen maar noodverbanden die bij problemen worden gelegd.’ Een 25-jarige researcher pleit voor milieumaatregelen en maatregelen tegen luchtverontreiniging.

Verder zijn jonge buitenlanders benieuwd naar sociale verandering. De eerder geciteerde lerares zegt: ‘Er is een gigantische scheiding tussen de onder- en bovenklasse. Ik zie graag meer manieren om de middenklasse te versterken en te zorgen voor meer baankansen en meer gelijkheid.’

Irrigatiekanaal in Chai Nat

Kort Nieuws zaterdag 23 maart

– Zoals ik al meldde, opent BP pagina 2 met een artikel over de droogte, maar na lezing weet ik nog niets. Het is allegaartje van oud nieuws, soms vaag geformuleerd, maar welke concrete maatregelen worden genomen om de droogte te bestrijden, lees ik niet. Dat kunstmatig regen wordt opgewekt en dat tankwagens met water naar dorpen worden gestuurd, is oud nieuws. Als u me niet gelooft, lees: Preparations made to tackle drought.

– In opdracht van koning Vajiralongkorn wordt onderzoek gedaan naar de behoefte aan medische uitrusting  van ziekenhuizen en medische instituten. Als eerste ontvangt het Veterans General Hospital volgend maand 80 miljoen baht. Het geld komt uit de donaties die het Royal Household Bureau heeft ontvangen tijdens de crematie van koning Bhumibol. De koning ontvangt de ziekenhuisleiding in audiëntie om het geld in ontvangst te nemen.

– Etnische Karen dorpelingen die in nationaal park Kaeng Krachan (Kanchanaburi) leven, vragen Unesco in een petitie de beslissing om het bos de status van werelderfgoed te geven, uit te stellen. Maandag leveren ze de petitie in bij Unesco en betrokken Thaise diensten.

De dorpelingen van Ban Pong Luek en Bang Kloy hebben bezwaren omdat de regering weigert hun culturele identiteit te erkennen en gefaald hebben om de langdurige disputen over landrechten op te lossen, waarbij ze wijzen op de gedwongen uitzetting van de inwoners van Bang Kloy Bon en Jai Pandin.

Een van de Karen zegt dat ze geen bezwaar hebben tegen de erfgoedstatus an sich, maar ze willen alleen dat de regering eerst de problemen oplost alvorens het gebied door Unesco wordt erkend. Nirand Pongthep wijst erop dat de Karen al meer een eeuw in het bos leven, lang voordat het in 1981 werd uitgeroepen tot nationaal park. Ze kregen toen het bevel 50 km te verkassen.


 

Droog gevallen kanaal in Phimai (Nakhon Ratchasima)

Nieuws van de website 21-22 maart

• 28-31 maart: Bangkok International Fashion Week 2019 met top modehuizen en merken
• MPC handhaaft beleidsrentevoet op 1,75 pct, verlaagt voorspelling economische groei en export
• Coffeeshops in PTT benzinestations gaan producten verkopen, gemaakt door gedetineerden
• Twee mannen en een vrouw uit Mongolië op Suvarnabhumi aangehouden wegens zakkenrollen
• Verhoging minimumloon kan investeerders nopen uit te wijken naar lage-lonenlanden
• Midden- en kleinbedrijf wordt het hardst getroffen door verhoging (die nog in behandeling is)
• ERC verwacht 40 mld baht aan investeringen in nieuwe 10.000 MW zonne-energie projecten
• King’s College opent volgend jaar zusterschool in Bangkok aan de Rama III Rd
• Finland weer gelukkigste land ter wereld, Nederland in toptien (video)
• Stormschade en black-out in Nakhon Phanom, vier regio’s gewaarschuwd voor meer stormen
• Tak: Hoop op geld voor nieuwbouw van bouwvallige school na 13 jaar wachten vervlogen
• Thaise vrouwen in Engeland werven fondsen voor terugkeer en crematie Lady of the Hills
• Lichaam King Power baas en Leicester City eigenaar gecremeerd in bijzijn koning
• Hof v Beroep handhaaft vrijspraak vm burgemeester Samut Prakan in vuilniszaak
• Aantal verkeersboetes in 2018 39 pct gestegen naar 11,7 mln baht, aan top 144 bonnen voor 1 man
• GH Bank: Renteverlaging en langere looptijd voor hypotheken tbv ‘woningwetwoningen’

Verkiezingen: De laatste loodjes

22 maart – Nog twee nachtjes slapen en dan gaat Thailand naar de stembus. Van de vier binnenlandpagina’s van Bangkok Post zijn vandaag twee (voorpagina en pagina 3) geheel gewijd aan de verkiezingen en anderhalve pagina (pagina 2 en 4) aan andere [interessantere?] zaken hoewel pagina 2 ook opent met een aan de verkiezingen gerelateerd onderwerp: de gemanipuleerde video van Nation TV.

Vandaag is Wereldwaterdag. Dat weet ik niet uit Bangkok Post, maar uit een mailtje van Evides Waterbedrijf dat het water aan mijn woning in Vlaardingen levert. Evides nodigt mij uit de postcodecheck te doen en alles te weten te komen over de waterkwaliteit en hardheid van het kraanwater bij mij thuis. Heb ik niet gedaan. Het enige wat me interesseert is of er water uit de kraan komt als ik die open draai en hoeveel ik moet betalen.

Over water in Thailand is veel te melden, want voor het komende droge seizoen worden ernstige watertekorten voorspeld. Het weerbericht voor Bangkok heb ik nog niet gezien; het zal niet veel afwijken van de afgelopen dagen met maximum temperaturen van 36 graden. Het kwik in mijn kamer doet er nog enkele graden bij, maar u hoort mij niet klagen want de warmte is heilzaam voor mijn spieren en gewrichten.

Na deze omtrekkende bewegingen op naar het verkiezingsnieuws. BP kopt boven haar openingsartikel Parties ready for final lap. Palang Pracharath, schrijft de krant, doet een laatste poging het vertrouwen van de kiezers te winnen. Ze heeft een adviesteam van zes experts op economisch gebied gevormd om Prayut’s prestaties over het voetlicht te brengen.

Het is een reactie op de kritiek dat de regering Prayut de afgelopen meer dan vier jaar bitter weinig heeft gepresteerd op economisch gebied. Wanneer Prayut na de verkiezingen als premier terugkeert, blijft het team hem adviseren, zegt een bron in de regering.

Vandaag houdt de partij die Prayut heeft genomineerd als kandidaat-premier haar laatste rally. Alle ogen zijn gericht op Kwatta [lees: Prayut]; zal hij daarbij aanwezig zijn om de partij te helpen? Tot nu toe bleef hij op een afstand.

De partij heeft video’s verspreid om die in het land te vertonen op rally podia. Ze zingen de lof van de regering Prayut met als belangrijkste pluspunt dat het regime de vrede en orde heeft hersteld. In Bangkok zijn de verkiezingsborden uitgebreid met een sticker die zegt: Choose Peace, Uncle Tu’s your answer (Uncle Tu is zijn koosnaampje, zie de foto boven).

Andere partijen verzetten zich tegen terugkeer regime
Andere partijen, zoals Pheu Thai en Democraten, verzetten zich tegen continuering van de macht van het regime. Partijleider Abhisit (Democraten) zegt in een videoclip dat iedere stem op zijn partij zal helpen een eind te maken aan ‘de vicieuze cirkel van dictatuur en corruptie’.

Pheu Thai presenteert op de valreep een ‘savings lottery scheme’, bedoeld om sparen te stimuleren door het kopen van een lot elke maand. De lootjes kosten 50 baht en geven ook een kans op de twee en drie eindcijferprijzen van de staatsloterij.

De spaargelden brengen rente en dividend op en worden geïnvesteerd in het National Savings Fund nadat de deelnemers de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt [?]. De tweede valreep-belofte betreft de tweede fase van de volksziektekostenverzekering [geen details].

Pheu Thai houdt vandaag haar laatste campagne in het Thai-Japan Bangkok Youth Centre in Din Daeng. Morgen rijden leidende figuren van de partij met pickup trucks door de stad in een laatste poging stemmen te werven.

Politicoloog Yutthaporn, verbonden aan de Sukhothai Thammasat Open University, zegt dat de laatste loodjes weinig nut hebben, want de meeste kiezers hebben al hun stem bepaald.

Het artikel eindigt met een verwijzing naar een Facebook bericht van Suthep Thaugsuban, mede-oprichter van de Action Coalition of Thailand en voormalig leider van de PDRC, de protestbeweging tegen de regering Yingluck in 2013 en 214. Hij roept voormalige supporters van de PDRC op om goed na te denken over hun stem. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Mijn lieve vriendin Claudia Sträter doet weer een aanslag op mijn portemonnee met haar Monthly Selected. Ditmaal een doorknoopjurk van travel-kwaliteit – lees: kreukt niet – met borstzakjes en ceintuur.

De soepel vallende jurk heeft een lengte tot net boven de knie en een driekwartmouw die met een lus omhoog gehouden kan worden.

Verkrijgbaar in de kleuren rood, groen en zwart en afgeprijsd van € 159,95 naar € 119,95.

Ik ga voor rood, want zwart vind ik te somber en groen doet me denken aan grazige weiden met herkauwende koeien.

De borstzakjes intrigeren me; is de emancipatie al zo ver gevorderd dat vrouwen ze mogen hebben? De stropdas is ons mannen ook al afgenomen, het moet niet gekker worden.

Overigens lijkt me deze jurk niet geschikt voor vrouwen met grote borsten, want dan blijft er in zo’n zakje weinig ruimte over.

 

Ander verkiezingsnieuws

22 maart – Partijleider Uttama (Palang Pracharath) zegt dat een partij die voldoende steun kan verwerven van andere partijen, de eerste kans moet krijgen om een coalitieregering te vormen. Samen dienen die partijen meer dan de helft van de 500 zetels in het Huis van Afgevaardigden te hebben. Politieke waarnemers verwachten dat geen enkele partij een absolute meerderheid zal halen, dus steun van andere partijen is nodig.

Intussen bundelen partijen de krachten om de invloed die de (door de junta benoemde) Senaat heeft op de verkiezing van de nieuwe premier tegen te gaan. Maar adviseur Suwat van de Chartpattana partij zegt dat geen enkele partij bang hoeft te zijn voor de Senaat, want die heeft slechts 250 leden tegen het Huis van Afgevaardigden 500. Als partijen een deal kunnen sluiten, maken de stemmen van de Senaat geen verschil.

Groentjes nopen tot nieuwe strategieën
De race naar de finishlijn van de verkiezingen zondag is geen two-horse race want de positie van de twee huidige titanen, Pheu Thai en Democraten, wordt ondermijnd door de nieuwe partijen Future Forward en Palang Pracharath, zeggen politieke analisten. Ze speculeren ook dat de nieuwe premier uit een partij komt die niet de meeste zetels wint.

De verkiezingen van zondag, schrijft BP in een analyse, de eerste in zeven jaar, zullen enkele precedenten scheppen die niet eerder zijn vertoond in Thaise verkiezingen. Uit het lijvige artikel noem ik alleen de verwachte hoge opkomst, die ertoe leidt dat kandidaten meer stemmen nodig hebben om een zetel te scoren. Ze hebben 90.000 stemmen nodig in plaats van 70.000 in de vorige verkiezingen van juli 2011. Als de opkomst meer dan 90 procent bedraagt, moeten 100.000 kiezers op hen stemmen. (Voor het hele artikel klik hier: Rookie parties to redefine poll strategies)

Democraten en Pheu Thai domineren hoofdstad
De verkiezingsuitslag in Bangkok zal weinig verrassingen bieden want de Democraten en Pheu Thai zijn er stevig verankerd. Verwacht wordt dat de Democraten 20 zetels winnen, voornamelijk in de binnenstad en Thonburi, en Pheu Thai 10. Samen zijn ze goed voor 90 procent van de stemmen. De resterende 10 procent gaat naar kleine partijen. Mogelijk gaan enkele stemmen naar Future Forward en Palang Pracharath, maar die vormen geen bedreiging. Klik hier voor een overzicht van de 30 kiesdistricten (nog niet beschikbaar).

Kleine partijen tegen terugkeer Prayut
Vijf kleine partijen hebben gisteren verklaard dat ze zich zullen verzetten tegen de terugkeer van Prayut als premier en ze gaan zich ook niet verbinden met pro-regime partijen. Voorts zeggen ze de grondwet te willen wijzigen met betrekking tot de macht van de Senaat. Partijleider Lertsak (Commoner’s Party) zei de rol van de Senaat, hoewel wettelijk toegestaan, bij de verkiezing van de nieuwe premier ‘onterecht en ondemocratisch’ te vinden.

‘We slaan de handen niet ineen met Prayut wanneer het parlement stemt over een nieuwe premier want hij heeft de macht gestolen van Thais en die vijf jaar gehouden. Het is nu tijd om eens en voor al een eind te maken aan het regime.’

De vijf partijen zijn Grin, Moderate, Green, Commoner’s Party en Commoner Party of Thailand. De partijen maakten hun standpunt bekend bij het October 14 Memorial.

Leger vraagt bevolking nepnieuws te melden
De Royal Thai Armed Forces hebben een beroep gedaan op de bevolking  om online nepnieuws te melden. Tenminste twee Facebook pagina’s zijn tot nu toe vervalsingen gebleken. Eén is Communication of Armed Forces Development Command maar die was gisteren al verwijderd. Op de pagina stond een oproep om op Lung Tu (Prayut) te stemmen. De andere neppagina gebruikte de naam van de commandant van de Fourth Army Region. Ook die wekte de indruk dat het leger opdracht had gegeven op PPRP te stemmen.

Kort Nieuws vrijdag 22 maart

– Televisiewaakhond NBTC gaat onderzoek doen naar een programma van Nation TV dat een vermeend gesprek tussen partijleider Thanathorn (Future Forward) en oud-premier Thaksin heeft uitgezonden.

Een groep van mediaploegen die zich Media club for democracy noemt, heeft gisteren een klacht ingediend over de gemanipuleerde video, die dinsdagavond in het programma Khao Khon Khon Nation werd uitgezonden. Volgens de klagers heeft Nation TV nagelaten de authenticiteit van de video te controleren.

Behalve de genoemde club hebben ook andere mediagroepen en oprichter Sutichai van de Nationgroup hun afkeuring geuit. Maar Sutichai liet zich niet uit over de vraag of de video nep was. Hij wilde slechts de rol van de media als gatekeeper benadrukken. ‘De media dienen informatie te controleren alvorens die uit te zenden.’

Thanathorn, die zegt nooit met Thaksin te hebben gesproken, heeft een excuus geëist van Nation TV. De presentator die de clip van 40 seconde liet zien, heeft dat in zijn programma van 20 maart gedaan.

– Voormalig DSI-hoofd Tarit Pendith is door het hooggerechtshof veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar omdat hij in 2012 een hoge functionaris van de DSI onterecht had overgeplaatst naar een lagere functie. Het hof sprak een andere verdachte, adjunct permanent-secretaris Chanchao van Justitie, vrij.

De zaak was aanhangig gemaakt door het slachtoffer, voormalig directeur Piyawat van het DSI Bureau of Intellectual Property Crime. De rechtbank had Tarit in eerste instantie een straf van 2 jaar gegeven, die door het Hof van Beroep was omgezet in een voorwaardelijke straf.

Persoonlijke noot: Tarit was destijds de enige hoge ambtenaar die de regeringswisseling van Democraten naar Pheu Thai overleefde. Een man van ‘Zoals de wind waait, waait mijn rokje’.

– Drie consortia hebben een bod ingediend voor de ontwikkeling van U-tapao luchthaven en het Eastern Airport City project, aldus een bron gisteren. De drie consortia zijn de Charoen Pokphand Group, BBS (onder andere Bangkok Airways) en Asia Aviation Plc, de eigenaar van Thai AirAsia. Voor het project hebben 24 Thaise bedrijven en 18 buitenlandse firma’s belangstelling. Met het project is een bedrag van 290 miljard baht gemoeid.

Doel van het project is Thailand te ontwikkelen tot het luchtvaartcentrum van Asean. Het is een van de vijf megaprojecten die gepland zijn voor de Eastern Economic Corridor (EEC).

– Kleine aanvulling op het websitebericht over de aanhouding van drie Mongoliërs op luchthaven Suvarnabhumi. Ze werden gezocht omdat ze twee weken geleden op de luchthavens zakken hadden gerold. Blijkbaar voelden ze zich veilig, want ze kwamen terug om voor de tweede keer hun slag te slaan. Maar grote pech, ze waren gesignaleerd op camerabeelden en de provinciale rechtbank van Samut Prakan had arrestatiebevelen uitgevaardigd.

– Nog een aanvulling: De vrijspraak voor de voormalige burgemeester van Samut Prakan was te danken aan een onopgelost juridisch meningsverschil tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Department of Local Administration. Het ministerie verbiedt het creëren van een tied-over debt obligation van meer dan een jaar voor niet-vastgoedprojecten en dat was gebeurd bij contract voor het ophalen van huisvuil en schoonmaken van wegen.

– 187 personen die een rol hebben gespeeld bij de redding van het voetbalteam Wild Boars en hun coach uit de Tham Luang grot in Chiang Rai hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen. Van de gedecoreerden komen 115 uit het buitenland: Engeland, VS, Australië, België, Canada, Denemarken, China, Duitsland, Japan, Singapore, Oekraïne en Laos. Zij ontvingen de Most Admirable Order of Direkgunabhorn.

– De Economic Reporters Association heeft bij de politie van Phahon Yothin aangifte gedaan van diefstal door een van haar agenten. Hij wordt ervan beschuldigd 15 tot 17 miljoen baht te hebben afgeroomd van de bankrekening van de vereniging, waarop nu nog 500 baht staat. De agent is adjunct-manager van de vereniging en beheerde de financiën.

– Als laatste de opening van pagina 4. De provincie Chiang Rai werkt aan een plan dat voorziet in een bezoek op één dag aan toeristische bestemmingen in Thailand, Laos en Myanmar.

De toeristen beginnen in Chiang Khong (Chiang Rai), gaan daarna via de R3A snelweg naar Huay Xai, Luang Namtha en Bokeo in Laos om vervolgens via de R3B snelweg naar Keng Tung en Tachileik in Myanmar te reizen. Daarna volgt de terugreis naar Mae Sai in Chiang Rai.

De gouverneur van Chiang Rai gaat de medewerking zoeken van geïnteresseerde partijen in zowel de publieke als particuliere sector in de twee buurlanden. Hij zegt: ‘We gaan er alles aan doen om van Chiang Rai een attractievere bestemming te maken die nastrevenswaardig is voor een langer verblijf in plaats van een transitpunt.’


 

Nieuws van de website 20-21 maart

• Justitie overweegt financiële compensatie voor ouders Lady of the Hills
• Egat opent volgende maand biedingen op LNG-leverantie, 1e aanvoer verwacht in september
• Thaise man (37) na ongeautoriseerd nachtelijk bezoek aan dorp in Laos vrijgelaten
• Nakhon Ratchasima: Interliner in middenberm gekanteld, 31 passagiers gewond
• Thailand Post breidt financiële dienstverlening op platteland uit in concurrentie met 7-Eleven
• Twee trawlers met 300.000 liter illegale olie onderschept in Zuiden, 13 arrestaties
• Singha vergroot productie drinkwater ivm de verwachte grote droogte
• Truck die bleef steken op spoorwegovergang, geraakt door trein, 3 doden en 1 gewonde
• Hoge opkomst verwacht in verkiezingen zondag
• Aantal Chinese toeristen in februari min 12,29 pct vergeleken met vorig jaar
• Man in geldnood na 1 leverantie aangehouden met 400.000 meth pillen
• Thanathorn (Future Forward) eist excuus van Nation TV voor gemanipuleerde video
• Thaksing vrijdag in HK voor bruiloft dochter, maar OM vraagt niet om zijn uitwijzing
• Voorspelling: Buitenlandse fondsen keren na verkiezingen terug naar de beurs
• Zuid-Korea bestrijdt smog op eigen wijze met varkensvlees (video)

Ouders van Lady of the Hills wachten op haar terugkeer

21 maart – De ouders van de Lady of the Hills, de Thaise echtgenote van een Engelsman, die 15 jaar geleden op mysterieuze wijze om het leven kwam, willen haar beenderen opvragen voor een crematie in haar thuisprovincie Udon Thani.

‘We blijven wachten tot ze terugkomt’, zegt de 72-jarige moeder Chumsi over haar dochter Lamduan, wier lot pas onlangs bekend is geworden. De ouders hebben districtshoofd Natthapon van het district Phen gevraagd zich in te zetten voor haar terugkeer.

Het lichaam van Lamduan, destijds 36 jaar, werd in 2004 door wandelaars gevonden in de Yorkshire Pennines (Penninisch gebergte). Ze werd begraven op een plaatselijke begraafplaats en al die tijd was haar identiteit onbekend. De politie vermoedde wel dat het om een Zuidoost-Aziatische vrouw ging. Bij een autopsie werden geen sporen van geweld aangetroffen. De pathologen meenden dat ze wellicht was overleden aan onderkoeling.

De ontknoping volgde nadat (uit mijn hoofd) een Thaise kennis een BBC-documentaire over de Lady of the Hills, zoals ze bekend stond, had gezien. Ze wist van de verdwijning van Lamduan en seinde de ouders in. DNA van de ouders bevestigde dat het om hun dochter ging (een eerder bericht noemt de vingerafdrukken).

Lamduan was getrouwd met David Armitage (55), een leraar Engels aan de Kanchanaburi Rajabhat universiteit. Het was haar tweede huwelijk. Het echtpaar had twee kinderen. Lamduan ging met hem mee naar Engeland, waar ze in 2004 spoorloos verdween. Volgens de moeder wilde ze terugkeren naar Thailand omdat ze door haar echtgenoot werd verwond.

De moeder ontdekte later dat Armitage jarenlang in Thailand werkte; ze vindt het vreemd dat hij nooit contact heeft gezocht met zijn voormalige schoonfamilie. ‘Ik wil hem vragen of hij haar gedood heeft en waar ze gedumpt is.’ De familie wil dat de Thaise autoriteiten tegen hem optreden op basis van de Thaise wet.

De familie heeft gisteren een merit making ceremonie gehouden om hun verdriet te helpen verzachten. Op de foto de ouders van Lamduan met haar foto en spullen die daarbij gebruikt werden.

Cobra’s zijn de sleutel bij Prayut’s rentree als premier

21 maart – De terugkeer van Prayut na de verkiezingen als premier is niet denkbeeldig, analyseert Bangkok Post vandaag in haar openingsartikel. Dat is dan te danken – of te wijten, zo u wilt – aan de zogeheten cobra’s, de bijnaam van politici die hun eigen politieke carrière veiligstellen door van partij te wisselen. Deze renegade (afvallige) politici hebben gesuggereerd dat ze bereid zijn hem te steunen bij zijn poging aan de macht te blijven.

De term ngu hao (cobra) werd voor het eerst in 1997 door wijlen premier Samak Sundaravej gebruikt, destijds leider van de Prachakorn Thai Party. Hij was woedend dat twaalf parlementsleden van zijn partij besloten Democraat Chuan Leekpai te steunen om premier te worden in plaats van een ander, lid van een partij die gesteund werd door Prachakorn.

Een soortgelijk scenario wordt na de verkiezingen van 24 maart verwacht, schrijft de krant. Maar de premierkeuze zal niet gemakkelijk zijn omdat vermoedelijk geen enkele partij een absolute meerderheid behaalt. Die mogelijkheid is in de grondwet uitgesloten door wijziging van de verkiezingsprocedure [te ingewikkeld om uit te leggen].

Verwacht wordt dat de grote partijen gaan manoeuvreren om ervoor te zorgen dat ze de kern kunnen vormen van de volgende coalitieregering. Naar verwachting spelen de Democraten daarbij de rol van king maker. Partijleider Abhisit heeft onlangs gezegd dat hij Prayut niet zal steunen, maar dat is zijn persoonlijke opinie en niet het partijstandpunt. Hij heeft ook samenwerking met Pheu Thai uitgesloten.

Zonder de steun van de Democraten heeft de pro-regime partij Palang Pracharath slechts een kleine kans een solide regering te vormen en Prayut in het zadel te helpen. Maar politieke waarnemers achten het waarschijnlijk dat enkele cobra politici in zowel de Democraten als Pheu Thai uiteindelijk voor Prayut zullen stemmen. Dat kunnen ze doen omdat de grondwet voorschrijft dat ze onafhankelijk van hun partijstandpunt mogen stemmen en niet gebonden zijn aan fractiediscipline.

Abhisit maakt zich geen zorgen over eventuele cobra’s in zijn partij, ook niet of zijn partij voldoende zetels scoort om een regering te vormen. ‘Laten we ons concentreren op het oplossen van ’s lands problemen.’

Thaworn Senneam, kandidaat voor de Democraten in Songkhla, zegt dat alle in het parlement gekozen Democraten voor Abhsit als premier zullen stemmen, wanneer de partij voldoende stemmen behaalt om de nieuwe regering te formeren. Wanneer ze niet voldoende stemmen behaalt, dient de partij te besluiten wie te steunen, zegt hij. ‘Dat is de standaardprocedure van de partij.’

Beste lezers, lieve lezeressen, kunt u het allemaal nog volgen? Ik nauwelijks, vind het voornamelijk gewichtigdoenerij. (Klik hier voor het gehele artikel en zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Detailhandel vraagt AoT duty-free concessies te splitsen

21 maart – De Thai Retailers Assocation dringt er bij het bestuur van Airports of Thailand (AoT) op aan om af te zien van één enkele concessie voor de belastingvrije zones op Suvarnabhumi en de luchthavens van Chiang Mai, Phuket en Hat Yai. Ze stelt voor concessies per branche te veilen en alleen de concessies voor Chiang Mai en Hat Yai te combineren.

Voorzitter Worawoot vindt dat het biedingsproces grondig geëvalueerd moet worden op technische complexiteit en financiële revenuen.

AoT dient gegevens openbaar te maken over de waarde van de totale verkopen, de nationaliteit van de kopers en het type artikelen dat ze verkopen, hetgeen standaardprocedure is op andere internationale luchthavens zoals in Hong Kong, Zuid-Korea en Singapore. De belangstellende bedrijven voor de grote concessies dienen minstens 60 tot 90 dagen voorbereidingstijd te krijgen.

‘Als beursgenoteerde onderneming dient AoT meer aandacht te besteden aan good governance en een goed voorbeeld te stellen voor andere overheidsdiensten’, zegt Worawoot. Verder roept hij de autoriteiten op duidelijkheid te verschaffen of de concessieverlening valt onder de (recent gewijzigde) Public-Private Partnership wet. De volgende regering dient nauwe aandacht te besteden aan de kwestie daar de belastingvrije handel een belangrijke bron vormt van inkomsten voor het land, aldus Worawoot.

Premier Prayut die eerder op de rem trapte, zei gisteren dat drie condities van belang zijn: de competentie van de entrepeneurs, de voordelen voor consumenten en de bijdrage aan ’s lands revenuen. De regering wil dat doorgegaan wordt met de aanbesteding en belooft dat geen besluiten worden genomen die bepaalde partijen bevoordelen.

Bouw nieuw Centraal Station Bang Sue is op schema

21 maart – De werkzaamheden aan het nieuwe Centraal Station Bang Sue, dat Hua Lamphong in 2021 gaat vervangen, zijn voor 71 procent gevorderd. Gisteren werd premier Prayut op de hoogte gebracht van de voortgang, toen hij samen met minister Arkhom (Transport), topambtenaar Chaiwat en SRT gouverneur Worawut een bezoek bracht aan het 264.000 vierkante meter tellende station.

Bang Sue wordt het transport knooppunt van de hoofdstad en verbindt het spoorwegnet met de rest van Asean. Het station krijgt drie verdiepingen en een kelder met 1.700 parkeerplaatsen. De begane grond is bestemd voor de kaartverkoop en reserveringen en er is een commercieel gebied.

De eerste verdieping telt vier perrons voor de Red Line (metro) en korte-afstandsdiensten en acht perrons voor lange afstanden. De tweede verdieping telt tien perrons voor regionale treindiensten plus twee perrons voor hogesnelheidstreinen en de luchthaven HSL. Een voetgangersbrug leidt naar de Blue Line (metro).

De Red Line (Bang Sue- Rangsit, Bang Sue-Taling Chan) komt in bedrijf wanneer het station opengaat. De twee treinen die worden gebruikt voor proefritten, arriveren in juni. (Zie verder de pagina Spoorwegen 2)

OM overweegt beroep in stroperszaak

21 maart – De procureur-generaal denkt na over de vraag of beroep wordt aangetekend tegen het vonnis van de Thong Pha Phum rechtbank in Kanchanaburi waarbij aannemerstycoon Premchai is veroordeeld tot 16 maanden gevangenisstraf, maar is vrijgesproken van het stropen van een zwarte panter in het Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary.

Woordvoerder Kosonlavat zegt: ‘Als we besluiten in beroep te gaan, houden we vast aan onze mening dat Premchai een actieve medeplichtige is – niet slechts een passieve supporter – aan het stropen van wildleven.’

Premchai werd alleen veroordeeld voor illegaal stropen, bezit van verboden wapens en bezit van beschermd wildleven. Maar de rechtbank achtte niet bewezen dat hij ook actief was betrokken bij het stropen en doden van een zwarte panter, waarvan het karkas is gevonden op de kampeerplaats van hem en zijn drie mede-jagers.

Wichien Chinnawong, hoofd van het reservaat die veel lof heeft geoogst voor zijn durf een hi-so aan te houden, is puzzled over de vrijspraak. ‘Er is voldoende bewijs dat hij niet passief was maar een actieve supporter van stropen was.’ (Zie verder de pagina Stroperssage)

Verkiezingsnieuws

21 maart – Het verkiezingsnieuws vandaag bestaat uit vier berichten op pagina 2 en één op pagina 3. Ik duid ze kort aan:

– De opening meldt dat in het Noorden fel wordt gestreden door drie partijen: Pheu Thai, Palang Pracharath (PPRP) en de Democraten. Er zijn 62 Huiszetels in de aanbieding, die naar verwachting voor het grootste deel naar Pheu Thai gaan – de krant schat 40. PPRP zou goed zijn voor 30 zetels en de Democraten hopen er de 10 tot 15 zetels te behouden die ze in de vorige verkiezingen behaalde. (Zie verder: 3 major parties vying for North)

– Partijleider Thanathorn eist excuses van Nation TV (ik meldde het al in Nieuws van de website) omdat het kanaal een gemanipuleerde video heeft uitgezonden waarop Thanathorn met Thaksin lijkt te praten. De video werd dinsdagavond uitgezonden in het programma Khao Khon Khon Nation. Nation TV interviewde Thanathorn later telefonisch in een ander programma en vroeg hem of hij met Thaksin had gesproken. Thanathorn noemt dat een omkering van de bewijstlast.

– Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft een operationeel centrum gevormd dat gaat speuren naar gevallen van het kopen van stemmen en onderzoek doet naar daaraan gerelateerde witwas activiteiten. Het kopen van stemmen of anderszins beloven van voordelen aan bijvoorbeeld woongemeenschappen is verboden.

Amlo is niet door de Kiesraad gevraagd onderzoek te doen naar financiële transacties van kandidaten of partijen, maar wanneer ze op fraude stuit zal ze de zaak doorsturen naar de Kiesraad die strafrechtelijke stappen kan nemen en Amlo kan vragen het witwas aspect te onderzoeken.

– Adjunct-partijleider Korn (Democraten) belooft de stad Pattaya een upgrade te geven naar de status van premium toeristische attractie. De stad staat al bij toeristen bekend voor zijn entertainment sector, maar er is nog voldoende ruimte voor ontwikkeling. Dat zei hij gisteren toen hij drie kandidaten van de Democraten begeleidde.

De upgrade zal het toerisme bevorderen, zei Korn, en de financiële gezondheid van de inwoners vergroten. De vraag is hoe de stad het vertrouwen van toeristen kan winnen zodat die op hun lijstje van bestemmingen komt te staan en ze blijven terugkomen.

– Het leger heeft bij de Technology Crime Suppression Division van de politie een klacht ingediend over de CSI LA Facebook pagina. De onderzoeks account beweert dat het leger een document heeft uitgegeven waarin soldaten wordt gevraagd op Palang Pracharath te stemmen, maar volgens legerwoordvoerder Winthai gaat het om een vervalsing.

Het is de tweede klacht over de pagina; twee dagen geleden deed de NCPO aangifte over de publicatie van foto’s met soldaten die zondag bij de voorverkiezingen in de rij stonden en eveneens bevolen zou zijn op PPRP te stemmen.

Kort Nieuws donderdag 21 maart

– Honderden fruitkwekers hebben gisteren in Trat bij het Provinciehuis een rally gehouden om de autoriteiten onder druk te zetten het watertekort meer voortvarend aan te pakken. Ze zeggen dat hun boomgaarden hard getroffen zijn door de droogte en dat de oogst zwaar kan tegenvallen wanneer niet snel actie wordt ondernomen.

De rally viel samen met een vergadering van provinciefunctionarissen onder leiding van adjunct-gouverneur Supamit van Trat over maatregelen tegen de droogte in drie districten. Toen hij naar buiten kwam om met de kwekers te praten, werd hij uitgejouwd. Het districtshoofd van een van de drie districten probeerde tevergeefs de demonstranten te overreden om te vertrekken.

Naar verluidt werden de provinciale autoriteiten en lokale bestuurders het niet eens over maatregelen. De bestuurders wilden dat hun district werd uitgeroepen tot natural disaster zone waardoor ze in aanmerking zouden komen voor noodfondsen, maar de autoriteiten weigerden dat.

– Laatste bericht. In Songkhla is een gezamenlijke taakeenheid gevormd die onderzoek gaat doen naar de moord op een voormalige politieofficier die dinsdagmiddag voor zijn huis is doodgeschoten. Watcharin (48) stond bekend als iemand die met vrijwillige advocaten samenwerkte om slachtoffers van oneerlijke behandeling door de politie te helpen; het websitebericht noemde gisteren oplichting.


 

Nieuws van de website 19-20 maart

• 16 maanden gevangenisstraf voor aannemerstycoon Premchai, niet schuldig aan stropen panter
• Taxichauffeur geeft vergeten tas met 400.000 baht terug aan Deens echtpaar
• Thailand vreest invasie legerrups, pesticides zijn duur en werken niet altijd
• Paar aangehouden voor oplichting ad 50 miljoen baht met piramideconstructie
• Veiling drijvende zonnepanelen in waterreservoirs verwacht in mei tot oktober
• Tweede Thai-Myanmar friendship brug over de rivier Moei geopend (760 meter)
• Srisuwan zoekt spijkers op laag water met klacht over Thanathorn’s blind trust uitspraak
• Songkhla: Voormalige agent die collega’s had beschuldigd van afpersing, doodgeschoten
• Koreaan en dienstmeid gewond bij beschieting in spa salon Phuket door huisbewaarder

Gevangenisstraf voor Mr Big Stuff leidt tot verbazing

20 maart – De gevangenisstraf van 16 maanden voor aannemerstycoon Premchai Karnasuta heeft tot gemengde reacties geleid, constateert Bangkok Post vandaag op de voorpagina van de krant. Verwacht was dat hij een voorwaardelijke straf zou krijgen, omdat hij niet eerder vervolgd is geweest – dus dat is positief.

Maar de lange periode tussen overtreding (februari vorig jaar) en veroordeling in vergelijking met soortgelijke zaken belooft weinig goeds voor het vervolg. BP schrijft in haar hoofdredactioneel commentaar: ‘Er is groeiende twijfel dat de langdurige beroepsprocedure kan eindigen in een grote verrassing of teleurstelling, wanneer de zaak uit de publieke belangstelling verdwijnt.’

Die twijfel is gebaseerd op het feit dat Premchai een hi-so is, een Mr Big Stuff om de titel van een bekende song van Jean Knight uit 1970 te citeren. Hij staat aan het hoofd van Italian-Thai Development Plc (ITD), een beursgenoteerd aannemersbedrijf dat tal van grote infrastructurele werken van de overheid in uitvoering heeft.

Gisteren zag dus de voorlopige ontknoping van wat ik de stroperssage heb genoemd. Die begon toen Premchai en drie anderen in de Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary (Kanchanaburi) werden betrapt op het stropen van beschermde dieren, waaronder een fazant en een zeldzame zwarte panter. Van de staart van het dier hadden ze een voedzaam soepje getrokken.

De verontwaardiging bij de bevolking was groot, met name over de dood van de panter, maar de rechtbank van Thong Pha Phum heeft Premchai er niet voor veroordeeld omdat niet bewezen kon worden dat hij er een hand in had. Ik volsta verder met een verwijzing naar bovenstaand kader en de pagina Stroperssage met alle voorgaande berichten.

De jacht op Future Forward gaat door

20 maart – Bangkok Post opent vandaag met een bericht over wat ik gemakshalve de jacht op Thanathorn Juangroongruangkit noem, de miljardair-oprichter van Future Forward, een nieuwe partij die vooral populair is bij jonge, nieuwe kiezers. Ik mag die man wel, want hij is om de duvel niet bang voor de junta en heeft al enkele voorstellen gedaan die in het verkeerde keelgat zijn geschoten van premier Prayut en de zijnen.

De laatste aanval is ingezet door Srisuwan Janya, secretaris-generaal van de Association for the Protection of the Constitution, een man die om de haverklap klaagt bij de autoriteiten als hij iets onoirbaars meent waar te nemen. Deze maal gaat het om de uitspraak van Thanathorn dat hij zijn vermogen onderbrengt bij een blind trust, wat volgens hem voor het eerst gedaan wordt door een politicus.

Srisuwan heeft daarover een klacht ingediend bij de Kiesraad. Thanathorn’s bewering is volgens hem in strijd met de wet op de verkiezingen die misleiding, dwang, dreigementen en smaad om kiezers te misleiden verbiedt op straffe van een maximum gevangenisstraf van 10 jaar en/of een boete van 200.000 baht. Overtreders kunnen ook hun politieke rechten voor 10 jaar verliezen.

Adjunct-partijleider Korn Chatikavanij (Democraten), minister van Financiën in het kabinet Abhisit, zegt dat Thanathorn’s bewering dat hij de eerste is die zijn vermogen bij een blind trust onderbrengt niet waar is. Diverse andere politici, waaronder hijzelf, hebben iets soortgelijks gedaan, hoewel er geen blind trusts in Thailand zijn.

Sommige buitenlandse media schrijven dat vijftien ministers in voorgaande regeringen hun vermogen bij een vermogensbeheerbedrijf hebben ondergebracht, wat op hetzelfde neerkomt. Korn vindt ook dat Thanathorn moet vertellen hoeveel hij bezit. In een voorgaand bericht wordt het geschat op 5 miljard baht.

Thanathorn, een telg van het familiebedrijf Thai Summit Group, een producent van auto-onderdelen, zegt een MoU te hebben getekend met Phratra Asset Management. Zijn besluit is bedoeld te voldoen aan de wettelijke eisen hoewel het geen blind trust hoeft te zijn.

Thanahorn zegt: ‘Wat Phatra en ik doen, is een innovatie – een trust die blind gemaakt is of vrijwillig zonder wettelijke eisen.’ Volgens het MoU koopt de trust geen Thaise aandelen, maar alleen buitenlandse en wordt het eigendom na 3 jaar naar hem overgeheveld. Hij mag zich niet bemoeien met de bedrijfsvoering en geen kennis hebben van investeringen, terwijl hij een politieke functie bekleedt.

Lady of the Hills was een Thais bruidje

20 maart – Alvorens het verkiezingsnieuws, ditmaal op pagina 2, te melden spring ik naar een 1-koloms bericht op pagina 3 over een mysterieuze zaak in Yorkshire (Engeland). In de Yorkshire Pennines (Penninisch gebergte) werden in 2004 de stoffelijke resten van een vrouw gevonden, wier identiteit tot onlangs onbekend was.

De media doopten haar destijd Lady of the Hills, maar nu heeft ze een naam. Uit haar vingerafdrukken is gebleken dat het om de destijds 36 jaar oude Thaise Lamduan Seekanya ging, die getrouwd was met de Britse leraar David Armitage (55).

Armitage heeft de Britse tabloid The Sun verteld op de hoogte te zijn van de fluistercampagnes tegen hem in de Thaise media. Armitage, die na de verdwijning van Lamduan naar Thailand vertrok en nu als leraar Engels aan de Kanchanaburi Rajabhat universiteit werkt, zegt: ‘Ik weet dat er verdachtmakingen zijn, maar ik ga gewoon door met mijn leven. Het is lang geleden.’

Het lichaam van Lamduan, moeder van twee kinderen, werd op 20 september 2004 gevonden. Ze lag met haar gezicht naar beneden in een stroompje en droeg sokken, jeans en een gescheurde bh die aan haar linkerarm hing. Haar schoenen zijn nooit gevonden. Volgens pathologen was ze niet gestoken, geknuppeld of dood geschoten. Mogelijke doodsoorzaak was onderkoeling. De politie van North Yorkshire is inmiddels een onderzoek begonnen naar het huwelijk van het echtpaar.

Nek-aan-nek race in Central Plains

20 maart – Terug naar pagina 2 waarop drie verkiezingsberichten staan. De pagina opent met een forse analyse van de situatie in de Central Plains. Daar wordt een nek-aan-nek race verwacht tussen de Democraten en pro-regime partij Palang Pracharath, terwijl Bhumjaithai mogelijk een aanzienlijk deel van de zetels in de wacht kan slepen, zeggen politieke waarnemers.

De Central Plains is na het Noordoosten de tweede grootste regio qua aantal kiesdistricten met 92 parlementszetels in de aanbieding. Een bron bij Bhumjaithai zegt dat de regio bij de vorige verkiezingen werd gedomineerd door Pheu Thai, maar ditmaal zijn de bordjes verhangen want veel bekende politici zijn overgelopen naar andere kampen. Ook Chartthaipattana, Thailand’s derde grootste partij, heeft de nodige leden verloren, waardoor alleen succes is verzekerd is in Suphan Buri en Nakhon Pathom.

De bron zegt dat partijen die stemmen kunnen verwerven bij de groep kiezers die nog geen besluit hebben genomen, geschat op 40 tot 50 procent, de meeste kans maken om in de regio te winnen. In deze regio hechten kiezers meer waarde aan de populariteit van een kandidaat dan aan het image van de partij. Meer weten? Lees: ‘Facesstill carry political clout.

Geen fraude maar misverstand
Het tweede bericht gaat over een vermeend geval van fraude tijdens de voorverkiezingen in Samut Songkhram, maar volgens een verkiezingsfunctionaris in de provincie was het te wijten aan een misverstand. Een vrouw kreeg abusievelijk een booklet met 17 stembiljetten, die ze allemaal invulde. Ze deed 1 stembiljet in een envelop in de stembus en gaf 16 biljetten terug. Pas toen de volgende kiezer verscheen, ontdekte het stembureaupersoneel dat die al ingevuld waren. De stemming werd vervolgens anderhalf uur stilgelegd, totdat nieuwe stembiljetten waren ontvangen.

Smaadcampagne tegen Palang Pracharath
Derde bericht. Palang Pracharath (PPRP) verzamelt informatie over valse beschuldigingen tegen de partij, kernleden en kandidaat-premier Prayut, geuit tijdens de verkiezingscampagne. Thanakij Jit-areerat, hoofd van het advocatenteam van de partij, zegt dat de smaadcampagne de partij ondermijnt en de bevolking een verkeerd beeld geeft van de partij en haar beleid. De klachten worden na de verkiezingen van 24 maart bij de Kiesraad ingeleverd. Een van de beschuldigingen luidt dat PPRP is gevormd om het regime te helpen haar macht te continueren. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Kort Nieuws woensdag 20 maart

– Premier Prayut en State Counsellor Aung San Suu Kyi, de facto leider van Myanmar, hebben gisteren op het midden de tweede Thai-Myanmar Friendship Bridge geopend. De brug over de Moei rivier, in Myanmar Tong Yin geheten, vormt een verbinding tussen Mae Sot (Tak) en Myawaddi.

Prayut zong de lof van de brug als bewijs van de nauwe samenwerking tussen beide landen die ‘gemeenschappelijke belangen’ delen. De brug vormt ook een nieuw transportkanaal dat de economieën van de twee landen bevordert. Ga ik niet allemaal herhalen. Lees het zelf maar: Thai-Myanmar bridge opens.

– De omgeving van het Grand Palace en de Ratchadamnoen Avenue in Bangkok krijgen een opknapbeurt in verband met de kroning van koning Vajiralongkorn. Bruggen en rijstrooklijnen krijgen een nieuw verfje, heggen en bomen worden bijgeknipt en er worden herdenkingsbogen geplaatst. Eind deze maand moeten de werkzaamheden voor 80 procent voltooid zijn en eind april helemaal, aldus gouverneur Aswin gisteren na een vergadering van overheidsdiensten en het leger.

Het Thai-Japanese Youth Centre in Din Daeng wordt ingericht als overnachtingsplaats voor mensen van buiten Bangkok. City Hall verwacht dat de ceremonies die van 4 tot 6 mei plaatsvinden, honderdduizend belangstellenden trekken. In andere delen van de hoofstad worden grote schermen geplaatst om ze te volgen en er worden keukens ingericht.

– De moeizaam verlopende onderhandelingen met het door de CP Group geleide consortium over de aanleg van de luchthaven HSL zijn minder gespannen nadat het consortium akkoord is gegaan met een contract voor 50 jaar in plaats van de door haar geëiste 99 jaar.

Maar het is nog geen gelopen race, want het consortium dat het laagste bod heeft uitgebracht, heeft nog meer noten op zijn zang. Het heeft twaalf voorstellen gedaan voor het programma van eisen. SRT-gouverneur Worawut zegt: ‘We zitten nog niet op dood spoor. De gesprekken gaan door.’ (Zie verder de pagina Spoorwegen 2)

– De Thammasat School of Engineering (TSE) heeft gisteren het Center of Excellence in Engineering for the Future gelanceerd. Deken Thira zegt dat het belangrijkste doel is een nieuwe generatie studenten op te leiden die ‘systematisch kunnen denken en zich kunnen aanpassen aan de voortdurende veranderende behoeftes van de engineering wereld’.

De TSE wil ook in samenwerking met de faculteit Medicijnen een leidende rol gaan spelen op het gebied van de gezondheidszorg. ‘Thailand wordt een vergrijzende samenleving met de komende jaren talrijke uitdagingen. Daarbij kan healthcare engineering een belangrijke rol spelen’, aldus Thira.

– Laatste bericht. Bewoners van vijf provincies hebben gisteren bij het Government House een brief ingeleverd waarin ze vragen de plannen voor de aanleg van de derde Bangkok Western Outer Ring Road te herzien. De geplande weg van 98 kilometer tussen de Rama II Road in Samut Prakan en Ban Pa-in (Ayutthaya) snijdt dwars door akkers en woongebieden, inclusief tempels, dorpen en ziekenhuizen.

Het consultancy bureau heeft eerder gezegd dat gevoelige gebieden worden ontzien, maar volgens president Charchai van Pruksa Ville 44 in Nakhon Pathom blijkt dat niet uit de verstrekte blueprints. De vijf provincies zijn Samut Sakhon, Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani en Ayutthaya.


 

Bied een helpende hand (4)

19 maart – Ik kan maar geen genoeg krijgen van het omslagartikel van Guru met vijf tips voor een goede daad ‘om de wereld een klein beetje beter te maken’. Zal wel te maken hebben met mijn padvinderstijd, want padvinders, tegenwoordig modieus scouts genoemd, werden geacht elke dag een goede daad te doen. Vraag me niet of me dat gelukt is, want liegen mocht ook al niet getuige de afgelegde belofte ‘Een padvinder is rein in gedachten, woord en daad’.

De afgelopen drie dagen heb ik drie tips doorgegeven. Vandaag leest u de vierde, de vijfde sla ik over. Guru schrijft: Een duurzame levensstijl volgen betekent niet dat je onmiddellijk drastische maatregelen moet nemen dus hou nou maar op met al al je Tupperware op te ruimen. Je kunt beginnen met kleine eenvoudige veranderingen, bijvoorbeeld door plastic te weigeren. Je kunt ook je tandpasta wijzigen.

CHEWW.CO, nauwelijks een maand oud, heeft één doel voor ogen: plastic afval verminderen door het gebruik van conventionele tandpasta tubes te reduceren. Ze schatten dat ze het eerste jaar 10.000 tubes kunnen uitsparen. De op snoepjes lijkende tandpasta brokken worden geleverd in een herbruikbare verpakking. Ze kunnen besteld worden via de sociale media of LINE. Hopelijk zit er een gebruiksaanwijzing bij, want die ik mis in het Guru-bericht. (Bron: Guru, BP 15 maart)


Nieuws van de website 18-19 maart

• Prachin Buri: Dubbeldekker slipt, 1 schoolmeisje overleden, 25 gewonden
• Rechtbank vonnist dinsdag in stroperszaak Premchai – na 408 dagen
• Advance voting: Opkomst 86,98 procent
• Samut Prakan: 500 baht boete voor automobilist die ambulance geen voorrang verleende
• Thailand stelt aanvraag lidmaatschap CPTTP uit tot na de verkiezingen
Tham Luang grot gesloten om alle achtergelaten reddingsmaterialen eruit te halen
• Veiling belastingvrije concessies luchthavens uitgesteld; overleg met tegenstanders 1 concessie
• Thanathorn hevelt zijn vermogen, geschat op 5 miljard baht, over naar een blind trust
Big Sister speurt in war room op de sociale media naar overtredingen van de kieswet
• Filipijnen: Aangespoelde walvis had 40 kilo plastic in zijn maag

Nederlandse horror

19 maart – Nieuws uit Thailand wordt vandaag overschaduwd door het drama in Utrecht dat aan drie personen het leven heeft gekost en 24 personen heeft verwond. Na een intensieve speurtocht is een 37-jarige Turkse man aangehouden die maandag in een tram in Utrecht op passagiers heeft gevuurd. Mijn gedachten zijn bij de nabestaanden en de gewonden.

Duty-free concessieverlening houdt de gemoederen bezig

19 maart – Mocht u zo langzamerhand allergisch zijn voor het verkiezingsnieuws, dan moet ik u teleurstellen want vandaag trekt Bangkok Post de gehele pagina 2 en eenderde deel van de voorpagina, inclusief een grote vierkoloms foto, uit voor de verkiezingen van aanstaande zondag.

Een kleine troost is dat de krant er niet mee opent, maar met de concessieverlening voor de belastingvrije zones op de vier grootste Thaise luchthavens, een artikel met een hoog nietes-welles en haarkloverij gehalte – niet bepaald uitnodigend om te lezen.

Waar gaat het om? In een notendop: Het bestuur van Airports of Thailand (ApT) wil een gecombineerde concessie verlenen voor de luchthavens Suvarnabhumi, Hat Yai, Chiang Mai en Phuket. Premier Prayut heeft gewaarschuwd voor monopolievorming waarop het bestuur heeft gereageerd door een beslissing nog even uit te stellen.

Kernvraag is of de onlangs geamendeerde PPP-wet in dit geval geldt (Public-Private Partnership). Het bestuur vindt van niet, de Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT, niet te verwarren met de National Anti-Corruption Commission, NACC) vindt van wel.

De geamendeerde wet, die op 10 maart van kracht is geworden, vereist dat de PPP-commissie wordt uitgebreid met de voorzitter van de Thai Chamber of Commerce, Federation of Thai Industries en de Thai Bankers’ Association. Ze stelt ook nieuwe eisen door de krant omschreven als concise (kernachtig), transparant en inclusive (allesomvattend).

Het State Enterprise Policy Office, een orgaan dat toezicht houdt op de overheidsbedrijven, zegt dat niet AoT maar de PPP-commissie de eindbeslissing moet hebben of de concessieverlening onder de PPP-wet valt.

ACT secretaris-generaal Mana vreest dat de gecombineerde concessie een precedent kan scheppen voor verdere monopolievorming, een euvel waaraan Suvarnabhumi al sinds de opening in 2006 lijdt, doordat de King Power International Group er heer en meester is [wat de verklaring kan zijn voor de hoge horecaprijzen].

Mana wijst erop dat luchthavens in het buitenland, waaronder Japan, China, Zuid-Korea en Singapore afzonderlijke concessies verlenen per branche. Daarvan profiteren zowel de consument als de concessieverlener.

Maar AoT houdt zijn poot stijf: de PPP-wet is niet van toepassing dus er is geen vuiltje aan de lucht. AoT-president Nitinai zegt dat de gecombineerde concessie niet beschouwd kan worden als een monopolie. De afhaalcounters op de luchthaven worden geliberaliseerd, wat betekent dat andere bedrijven in de stad belastingvrije winkels kunnen exploiteren. En dat komt de belastingvrije business in Bangkok ten goede, meent hij.

Verkiezingsnieuws dominant in de krant (dat rijmt)

19 maart – Het verkiezingsnieuws bestaat vandaag – schrikt u niet – uit zes berichten. Op de voorpagina meldt de krant dat de Kiesraad (EC) optimistisch is over het verloop van de voorverkiezingen op zondag ‘ondanks onregelmatigheden’. De Kiesraad gaat ze allemaal bekijken en zal fouten voor de verkiezingen van aanstaande zondag corrigeren.

Van de 2,6 miljoen kiezers die zich hadden geregistreerd voor de voorverkiezingen, kwam 87 procent opdagen; op enkele plaatsen bedroeg de opkomst zelfs meer dan 90 procent.

Kiesraad voorzitter Ittiporn geeft toe dat in enkele stembureaus verkeerde stembiljetten, dus van een ander kiesdistrict, zijn uitgedeeld. Daar valt niets meer aan te doen omdat ze al in de (verzegelde) stembussen liggen, maar ze worden niet geteld. In drie provincies is vermoedelijk gefraudeerd. De EC’s Smart Vote application werkte niet toen de stembureaus opengingen, maar die was al 15 minuten later online nadat een serverprobleem was verholpen.

Pheu Thai blijft dominant in Isaan
Pagina 2 opent met een achtergrondverhaal over de verwachte verkiezingsuitslag in de Isaan (Noordoosten). Het biedt een brij aan cijfers en voorspellingen met als belangrijkste conclusie dat voormalig regeringspartij Pheu Thai er blijft domineren ondanks de exodus van politici naar een pro-regime partij [lees: Palang Pracharath].

Omdat de brij deze ochtend erg zwaar op mijn maag ligt, noem ik fluks de andere verkiezingsberichten:
– Drie grote partijen zijn het erover eens dat het Huis van Afgevaardigden eerst moet proberen de nieuwe premier te kiezen alvorens over te stappen op een verkiezing samen met de Senaat. Die komt om de hoek kijken als het Huis het niet eens kan worden over de kandidaat-premier. Dat zeiden ze maandag op een forum, getiteld ‘How Not to Make Democracy Collapse Again’. Van de vijf uitgenodigde partijen bleven Palang Pracharath (de partij van Prayut) en Bhumjaithai weg.

– Het is nu niet de tijd om de grondwet van 2017 te wijzigen, zegt Palang Pracharath. Partijleider Uttama vindt dat die kwestie geregeld moet worden middels een referendum. Uttama reageerde op een afspraak die zondag door vijf politieke partijen is gemaakt tijdens een forum. Zij vinden dat de grondwet veranderd moet worden, maar het bericht vermeldt niet wat hun bezwaren zijn. Uttama wijst er overigens op dat de grondwet van 2017 ook in een referendum aan de bevolking is voorgelegd en het groene licht heeft gekregen.

– De Prachachat partij heeft als belangrijkste beleidsvoornemen seksegelijkheid te bevorderen en vrouwen in alle aspecten van hun leven te bekrachtigen. Adjunct-partijleider Nahathai zegt: ‘Hoewel vrouwen tegenwoordig tal van baankansen hebben, worden ze nog steeds behandeld als tweederangs burgers.’

– Laatste verkiezingsbericht (zucht). Srisuwan Janya, secretaris-generaal van de Association for the Protection of the Constitution, heeft bij de Kiesraad een klacht ingediend over vermeende populistische plannen van negen politieke partijen.

Hij noemt onder andere het voorstel om het minimumdagloon te verhogen naar 400 tot 425 baht, graduates een basissalaris te garanderen van 18.000 tot 20.000 baht en het pensioen op te trekken naar 1.800 baht per maand. Srisuwan zegt dat de partijen hebben nagelaten te vertellen hoe ze dat denken te financieren. En dat is in strijd met een artikel in de organieke wet op de politieke partijen over begrotingsdiscipline. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Kort Nieuws dinsdag 19 maart

– Het bedrijf Rattanakosin Ceramic 4 in Ratchaburi heeft de eervolle opdracht gekregen 125 porseleinen vazen te maken waarin het water uit bronnen in 77 provincies wordt vervoerd ten behoeve van het rituele bad en de zalving van koning Vajiralongkorn. Het ministerie van Binnenlandse heeft het bedrijf van de 62-jarige eigenaar gekozen omdat het borg staat voor aardewerk van hoogwaardige kwaliteit.

De vazen waaraan nu nog wordt gewerkt, worden op 31 maart aan het ministerie geleverd. Gisteren kregen de media een rondleiding in de werkplaats waar ambachtslieden met fijne penseeltjes en vloeibaar goud de vazen versierden. Daarna worden ze verhit in een oven. Het water wordt op 6 april verzameld.

– CSI LA doet weer van zich spreken. De onderzoeks Facebookpagina die vorig jaar furore maakte door de horlogeverzameling van vice-premier Prawit bloot te leggen, bevindt zich nu ‘in hot water’  door het plaatsen van vier foto’s met soldaten die het bevel zouden hebben gekregen op een bepaalde politieke partij te stemmen. De NCPO (junta) heeft bij de Technology Crime Suppression Division een klacht ingediend tegen de administrator van de account op grond van de Computer Crime Act.

Burin Thongprapai, juridisch officier van de NCPO, zegt dat dit een flagrante vervorming van de werkelijkheid is. De foto’s tonen alleen maar hun militaire ‘discipline’. Het leger respecteert hun recht om te stemmen en heeft ze nooit verteld op welke partij ze moeten stemmen. Hij waarschuwt internetters de foto niet te delen, want dat kan ze ook komen te staan op een gevangenisstraf van 5 jaar.

Het is niet de eerste keer dat CSI LA Facebook het aan de stok krijgt met de autoriteiten. Vorig jaar verleende de provinciale rechtbank van Samui de politie een arrestatiebevel tegen de administrator en twaalf personen voor het plaatsen en delen van een vals bericht over de vermeende verkrachting van een Britse toeriste op Koh Tao.

– Vice-premier Somkid zit de MRTA achter de broek over de werkzaamheden aan metrolijnen in Bangkok, waarvan het verkeer veel hinder ondervindt. Hij zegt dat het bedrijf de afgesloten rijstroken snel moet vrijgeven om de verkeerscongestie te verminderen. De MRTA dient ook de bevolking voor te lichten over de voordelen van de projecten die in uitvoering zijn.

Het bericht vermeldt verder dat de SRT volgende maand het contract tekent voor de aanleg van het deel van de Thai-Sino hogesnelheidslijn tussen Bangkok en Nakhon Ratchasima. Het contract is een van de veertien contracten waarin de aanleg van de 252,5 km lange lijn is verdeeld. Het heeft betrekking op de rails, het elektrisch systeem, machinerie, treinen en training.

Witte rook ontbreekt nog bij de onderhandeling over de luchthaven HSL. Het consortium geleid door de Charoen Pokphand Group dat het laagste bod heeft uitgebracht, deed eerder twaalf aanvullende voorstellen voor het programma van eisen. SRT gouverneur Worawut verwacht dat het contract deze maand kan worden getekend. (Zie verder de pagina Spoorwegen 2)

– Nog meer Somkid. Thailand moet volgend jaar 5G technologie invoeren om te voorkomen dat het land achter raakt bij Vietnam. Dat zei hij gisteren na een vergadering met overheidsbedrijven. ‘Wanneer Thailand exponentieel wil groeien, zoals China, is het vitaal voor de natie het digitale tijdperk te omarmen’, aldus de ‘economische tsaar’ van het kabinet die daaraan toevoegde dat voor de regering digitale ontwikkeling een van haar prioriteiten is. De bedrijfssector, met name het midden- en kleinbedrijf, dient de technologie toe te passen om haar efficiëntie te verbeteren, ‘maar vele moeten nog aan dit proces beginnen’.

Invoering van 5G stagneert momenteel omdat de drie grote telefoonmaatschappijen de regering hebben gevraagd om uitstel van de laatste betalingstermijn voor het 900-MHz spectrum. Ze zeggen zonder uitstel niet over voldoende gelden te beschikken om in 5G te investeren.

– Het ministerie van Volksgezondheid gaat meer luchtverontreinigings klinieken in door smog getroffen gebieden openen. Thans functioneert slechts één kliniek in het Nopparat Rajathanee ziekenhuis in Min Buri (Bangkok). Permanent secretaris Sukhum van het ministerie heeft dat gisteren bekend gemaakt naar aanleiding van de aanhoudende smog in het Noorden, die het veiligheidsniveau overschrijdt.

Tussen 3 en 9 maart zijn in acht noordelijke provincies 22.000 personen behandeld in overheids- en provinciale ziekenhuizen. De meesten waren ouderen, kinderen en zwangere vrouwen alsmede patiënten die aan een allergie lijden. De helft klaagde over ademhalingsmoeilijkheden, waaronder astma, geïrriteerde ogen en huiduitslag. De meeste overigen hadden een hart- en vaatziekte.

Volgens de PCD baart de situatie in Mae Sai (Chiang Rai) de meeste zorgen; de concentratie PM 2,5 is er met 159 mcg driemaal zo hoog als de veiligheidslimiet. Campagnevoerders hebben de PCD gevraagd haar limiet van 50 mcg per dag te verlagen naar 25 mcg, de limiet die de WHO hanteert.

Chonlatorn Wongrussamee die enkele maanden geleden een campagne is begonnen op change.org zegt dat inmiddels 26.660 de petitie hebben ondertekend met het verzoek aan de autoriteiten meer te doen om de luchtverontreiniging te verminderen.

– Laatste bericht. De faculteit Engineering van de Mahidol universiteit heeft een gezamenlijke werkplaats geopend waar studenten, alumni en burgers kunnen werken aan de ontwikkeling van nieuwe producten. In de zogeheten Innogineer Studio (kosten 20 miljoen baht) kunnen uitvinders zich ontwikkelen tot entrepeneurs, zegt deken Jackrit.

De studio bestaat uit volledig uitgeruste laboratoria, co-working ruimtes en andere plekken die door uitvinders kunnen worden gebruikt om hun laatste producten te tonen. Het bericht noemt als voorbeeld apparaten die verlamde patiënten helpt hun mobiliteit te herwinnen en ouderen die moeilijk ter been zijn, helpt bij het lopen.


 

Bied een helpende hand (3)

18 maart – Combineer de woorden care en cremation en wat krijg je dan? Juist: carenation en dat is de naam van een one-of-a-kind sociale onderneming in Bangkok. Ze verkoopt grafkransen, een bekend gezicht in veel tempels van de stad, waarvan de revenuen naar enkele liefdadigheidsinstellingen in Thailand gaan.

Volgens initiatiefnemer Parith Rungsimanond besteedt Thailand jaarlijks 4 miljard baht aan kransen, een bedrag dat hem en zijn partner aan het denken zette. Ze bedachten een manier om met de kransen geld voor goede doelen in te zamelen. En dat leidde tot de vorming van Carenation die kransen van papier verkoopt waarvan 20 tot 35 procent van de prijs naar verschillende goede doelen gaat, zoals Unicef, de Mirror Foundation, een stichting die zich inzet voor de bergstammen in het Noorden, en ziekenhuizen als Chulalongkorn.

De kransen worden gemaakt door arme mensen, zodat het mes aan twee kanten snijdt. Ze worden verkocht voor bedragen vanaf 1.500 baht. Kopers krijgen een kwitantie want het koopbedrag kan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Carenation is een van de vijf doelen die Guru in haar omslagverhaal van vrijdag noemt om een goede daad te verrichten. De afgelopen twee dagen besteedde ik aandacht aan WVS Thailand, een stichting in Chiang Mai, die zich het lot aantrekt van honden, en de Clutter Sale (rommelmarkt) op 30 maart, waarvan de opbrengst eveneens naar een goed doel gaat. (Bron: Guru, BP 15 maart)

Nieuws van de website 17-18 maart

• Lange rijen bij stembureaus voor voorverkiezingen, schatting: 2,3 mln kiezers
• 8.319 first-time kiezers aan de universiteit van Phayao
• Surat Thani: Hoogzwangere vrouw naar ziekenhuis gebracht vanuit stembureau
• Bangkok Airways annuleert wegens smog vluchten naar Mae Hong Son tot 24 maart
• Prayut en Aung San Suu Kyi openen dinsdag 2nd Thai-Myanmar Friendship bridge
• Brand in kerriepasta fabriekje in Khon Kaen
• Kiesraad zegt: Uitgebrachte stemmen zijn veilig opgeborgen tot 24 maart

Voorverkiezingen: druk, druk, druk

18 maart – Naar schatting brachten 2,6 miljoen kiezers gisteren hun stem uit (75 procent van degenen die zich hadden geregistreerd). De grote opkomst leidde tot lange rijen voor de stembureaus en dat is ook het belangrijkste nieuws dat Bangkok Post op de twee verkiezingspagina’s van het eerste katern kan melden.

De krant kopt op de voorpagina Early vote met with euphoria (euforie, behaaglijk gevoel, enthousiasme), maar veel euforie kan ik niet ontdekken in de cijferbrij. Mijn kop ‘druk, druk, druk’ lijkt me een betere typering van de dag; zie bijgaand fotoalbum.

De voorpagina is in haar geheel gewijd aan de verkiezingen; het tweede artikel meldt in de kop dat de media ‘can sleep with ballots’.

De Kiesraad zegt dat de media en politieke partijen de stembiljetten mogen ‘observeren’ op het hoofdkantoor van Thailand Post en de politiebureaus waar ze worden bewaard. ‘Wanneer dit systeem geen vertrouwen wekt, vragen we de media ze ’s nachts in de gaten te houden’, zegt Kiesraad adjunct secretaris-generaal Nat.

Pagina 2 bevat eveneens twee artikelen over de verkiezingen. Militairen zijn vrij om te stemmen op welke partij dan ook, meldt de opening. Ze hebben niet het bevel gekregen op een bepaalde politicus te stemmen, zegt legerwoordvoerder Winthai, die verder weet te melden dat de meesten vrijetijds- of sportkleding droegen toen ze stemden.

Het artikel gaat vergezeld van vier foto’s: de grootste van Privy Council-voorzitter Prem Tinsulanonda die zijn stembiljet in een stembus [eigenlijk een plastic doos] doet. Het was druk in het stembureau in de Sukothai school in district Dusit (Bangkok), meldt het bijschrift, maar hij zal niet in de rij hebben gestaan. Zou hij ook niet kunnen, want hij arriveerde in een rolstoel en legde pas de laatste meters lopend af.

De andere foto’s tonen twee officieren die een volle en verzegelde stembus een stembureau uitdragen, een 100-jarige vrouw die in Surat Thani wordt ondersteund toen ze bij het stembureau arriveerde en een rij soldaten gekleed in gevechtstenue – dus niks vrijetijds- of sportkleding.

Het tweede artikel is een Special Report over de verkiezingen in het Zuiden. Naar verwachting van kenners zullen de Democraten er hun sterke machtspositie behouden. Er zijn 50 zetels te vergeven, waarop ook andere partijen azen. Het artikel noemt Palang Pracharath, Prachachart, Bhumjaithai, Ruam Palang Prachachart Thai en Future Forward.

Het artikel haalt een peiling uit februari aan [want peilingen zijn sinds gisteren verboden] van de Prince of Songkhla universiteit in veertien zuidelijke provincies met de verrassende uitslag dat 27 procent van de respondenten meent dat de zuiderlingen op Future Forward zullen stemmen en 24 procent op de Democraten. Maar 66 procent had nog geen besluit genomen. Future Forward partijleider Thanathorn was ook favoriet als premier (16 pct), Abhisit scoorde 12 procent en Prayut 10 procent.

Het derde bericht heeft slechts zijdelings te maken met de verkiezingen. Een man die in Bang Khen (Bangkok) zijn stem wilde uitbrengen is verdronken in een tempelvijver. Hij vluchtte uit het stembureau naar een tempel toen een arrestatieteam van de CSD hem wilde arresteren omdat tegen hem 19 arrestatiebevelen liepen.

Sinds 2010 had hij winkeliers opgelicht door ze suiker te laten kopen, die hij nooit afleverde. Hij was eerder gearresteerd geweest en vrijgelaten op borgtocht. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Wat nou euforie? Dorre cijfers!

18 maart – Ik keer weer even terug naar het openingsartikel, want u lezer hoeft dan wel niet te betalen voor mijn nieuwsrubriek [waarom eigenlijk niet?], maar u verwacht toch een gedegen overzicht van het Thaise nieuws.

Het artikel beperkt zich tot Bangkok, de rest van het land lijkt er niet toe te doen. Maar die eenzijdige belangstelling zij de krant vergeven, want ook in Nederland besteden de landelijke dagbladen de meeste aandacht aan de Randstad. Ik noem willekeurig enkele feitjes:

– 928.789 kiezers hadden zich geregistreerd om in Bangkok te stemmen.

– De gemeente had 77 stembureaus ingericht met 308 ‘stemhokjes’.

– Het district Bang Kapi telde de meeste registraties (61.401), 82 procent kwam opdagen. Tweede was Bang Khunthian, gevolgd door Huai Khwang, Lat Krabang, Bang Khen, Ratchathewi en Watthana.

– Prem Tinsulanonda, voorzitter van de Privy Council, stemde in het district Dusit. De 98-jarige staatsman arriveerde in een rolstoel.

– In Surat Thani werd een hoogzwangere vrouw (34) in allerijl uit een stembureau naar het ziekenhuis gebracht. De weeën waren begonnen toen ze in de rij stond. Het stembureau dirigeerde haar naar voren, ze bracht haar stem uit en ze arriveerde nog op tijd in het Ban Nasan ziekenhuis.

– Kiesraadvoorzitter Ittiporn en zijn entourage bezochten gisteren Chon Buri. In het district Bang Lamun waren 62 stembureaus ingericht voor 52.126 kiezers, waarmee het qua aantal vroege kiezers op de tweede plaats kwam na Bang Kapi in Bangkok.

– Kiesraad secretaris-generaal Jarungvith meldt dat er op sommige plaatsen problemen waren. Stembureaus waren verplaatst, nieuwe locaties konden het grote aantal kiezers niet verwerken en bij enkele werden verkeerde stembiljetten uitgedeeld, dus voor een ander kiesdistrict.

– Twee citaten. Een 38-jarige kiezer: ‘Ik heb eindelijk een kans te stemmen waarop ik al jaren heb gewacht.’ Een 23-jarige vrouw, die niet eerder had gestemd: ‘Ik was de eerste bij het stembureau. Ik ben om 6 uur opgestaan om de verkeersdrukte te vermijden. Ik wil mijn bijdrage aan het land leveren.’

Kort Nieuws maandag 18 maart

– Wat resteert na dit bombardement van verkiezingsnieuws? Niet veel: drie berichten op pagina 3 (watermanagement, facelift voor twee vijvers en de belofte van China om te helpen bij de ontwikkeling van de Mekong Basin regio), en op pagina 4 een interview met stokebrand Srisuwan Janya, een terugblik op het overlijden van een 2-jarig meisje, dat de ouders wijten aan nalatigheid van ziekenhuisartsen en de rubriek In Brief met vijf kortjes. [Wordt onder de foto vervolgd]

– De komende 35 jaar neemt het gebied dat getroffen wordt door overstromingen toe van 1,66 miljoen naar 4,12 miljoen rai en ernstige overstromingen komen elke 7 jaar voor. De kosten kunnen oplopen van de huidige 25 miljard baht tot 150 miljard baht. Tegelijkertijd zullen droogteperiodes langer duren. Dit pessimistische toekomstbeeld schetst het Royal Irrigation Department.

De cijfers werden onlangs bekend gemaakt tijdens een persreis met vice-premier Chatchai naar de provincie Chai Nat. ‘Water management is de sleutel om kritieke schade door overstromingen en droogtes te voorkomen’, zei hij. ‘De projecten die in de pijplijn zitten, bestaan niet alleen uit maatregelen tegen overstromingen maar ook uit het aanleggen van faciliteiten om water voor het droge seizoen op te slaan.’

De overheidsdiensten die zich met waterbeheer bezighouden, hebben voor het stroomgebied van de Chao Phraya een budget van 417 miljard baht nodig; de volgende regering mag daarover beslissen. Een belangrijk project is de verbreding en verdieping van het 134 kilometer lange Chai Nat-Pasak kanaal (kosten 36 miljard baht). Tevens worden twee kleine kanalen gegraven om water naar een opslaggebied te leiden en een waterweg van de 3rd ring-road in Bangkok naar het kanaal (kosten 100 miljard baht).

– Twee archeologische plaatsen in Prachin Buri, waar water wordt gehaald voor de kroningsceremonies, krijgen een facelift. Eén heilige vijver ligt in Wat Morakot voor het grootste en oudste beeld van de voetafdrukken van de Boeddha. Ze meten 1,5 meter en zijn meer dan 1.500 jaar oud.

De andere waterbron is een oude vijver genaamd Sa Kaeo in de buurt van de tempel. Rond de vijver is het gras gemaaid en wordt het landschap verbeterd. Touwen en een waarschuwingsbord moeten nieuwsgierigen op een afstand houden, zodat ze niet het water ingaan.

Het water wordt op 6 april verzameld, op 8 april vindt een chanting ceremonie plaats en de volgende dag wordt bij een andere tempel een processie met kaarslicht gehouden. De twee waterbronnen behoren tot de 180 plaatsen waar water wordt verzameld voor de zalving van de koning door de premier, parlementsvoorzitter en leden van de koninklijke familie. De kroningsceremonies vinden plaats van 4 tot en met 6 mei.

– China belooft nauw te gaan samenwerken met Thailand bij het Lancang-Mekong Cooperation (LMC) framework om de ontwikkeling van de Mekong Basin te helpen stimuleren. Deze belofte wordt gedaan in een verklaring die gisteren is uitgegeven bij het begin van de tweede Lancang-Mekong Cooperation Week die tot 24 maart duurt. Tevens wordt dan het driejarig bestaan van de LMC herdacht, een samenwerkingsverband van China, Cambodja, Laos, Myanmar, Thailand en Vietnam.

De Chinese ambassadeur in Thailand, Lyu Jian, zegt dat in de drie korte jaren van het bestaan van de LMC dertig infrastructurele projecten zijn geïnitieerd en honderd MKB’s zijn gevormd. Deze successen tonen volgens hem aan hoe de Mekong rivier gebruikt kan worden om economische en sociale ontwikkeling in het stroomgebied de bevorderen.

– Als laatste pagina 4, maar ik houd het kort. De krant interviewt in de rubriek Inquiry Lines Srisuwan Janya (51), advocaat,  sociaal activist en secretaris-generaal van de Association for the Protection of the Constitution, een bekend gezicht bij veel overheidsdiensten.

Functionarissen van de Administrative Court, het kantoor van de National Counter Corruption Commission en het kantoor van de Ombudsman zijn vertrouwd met zijn bezoeken. Als ze hem zien, weten ze al dat een nieuwe klacht in aantocht is.

Srisuwan overdrijft niet, schrijft de krant, wanneer hij beweert dat hij de kampioenstitel in zijn bezit heeft van ’s lands grootste klager. Hij schat de afgelopen 5 jaar tijdens het bewind van de junta duizend klachten te hebben ingediend.

De meest recente klacht dient hij vandaag in bij de Kiesraad. Hij zegt dat Prayut de Kieswet overtreedt met zijn bezoeken aan het land omdat hij kandidaat-premier is van Palang Pracharath. Meer weten? Klik hier: Thailand’s complainer-in-chief.

– Voor het tweede artikel, een interview met de ouders van een overleden meisje van 2 jaar, dat ik al eerder noemde, volsta ik met een link: Stuck seed sprouts into lawsuit over child’s death.

Ook vandaag vervalt weer Kort Nieuws.


 

Prinses Sirivannavari Nariratana heeft vrijdag haar laatste ontwerpen gepresenteerd van de Sirivannavari en S’Homme 2019 Spring/Summer collectie. De collectie is gebaseerd op een concept dat traditionele Afrikaanse kleding mengt met futuristische patronen geïnspireerd door kunstmatige intelligentie. Klik hier voor een fotoalbum met 12 foto’s.


 

Bied een helpende hand (2)

17 maart – In een wereld waarin alles bleek lijkt, doen we ons best een soort van escape te zoeken, schrijft Guru, het vrijdagmagazine van Bangkok Post, ter introductie op het omslagverhaal van afgelopen vrijdag. Guru vervolgt: Of dit al dan niet simpele ontkenning is of werkelijkheid, is iets waarin we ons niet zullen verdiepen: tenslotte zijn we Guru en doen niet aan existentiële crises.

In het omslagverhaal Lend a hand geeft het blad antwoord op de vraag What can I do to make the world a little better?

‘Het mag een cliché lijken, maar er zijn talloze kleine dingen die je kunt doen in plaats van vrijwillig in dicht begroeide bossen kamperen waar je moet slapen in een krakkemikkige tent en geen toilet hebt (rilling) allemaal met als doel Moeder Aarde te redden.’

Gisteren besteedde ik aandacht aan de tip om een hondje te adopteren of vrijwilligerswerk te doen bij WVS Thailand in Chiang Mai, een organisatie die zich het lot aantrekt van ons trouwste huisdier.

Een tweede tip luidt: bezoek de Clutter Sale (rommelmarkt), want er is geen beter motto dan shop ‘til you drop. Die uitverkoop wordt op 30 maart gehouden in de Grand Ballroom van het Anantara Siam Bangkok hotel.

De organisatoren beloven zeventig kramen waarin nieuwe en gebruikte merkartikelen worden verkocht, variërend van kleding, huisdecoratie tot speeltjes, gedoneerd door expats, beroemdheden en lokale VIP’s. De revenuen zijn bestemd voor het Genetic Cancer Research Center van het Chulalongkorn ziekenhuis. ‘Dus je kunt niet alleen merkartikelen tegen een spotprijsje kopen, maar je steunt ook een goed doel.’

De Clutter Sale biedt verder een loterij met als prijzen een verblijf in een hotel, diner waardebonnen en twee economy class vliegtuigtickets naar Istanboel en een binnenlandse vlucht naar keuze, ter beschikking gesteld door Turkish Airlines. (Bron: Guru, BP, 15 maart)

Nieuws van de website 16-17 maart

• Virachai Plasai, ambassadeur in de VS, bekend van de Preah Vihear zaak, overleden (58)
• Opstandelingen schieten op trein Sungai Kolok-Yala, lichte schade, geen gewonden
• Chiang Rai: Drugskoerier dood geschoten, twee aangehouden met 8 miljoen speedpillen
• 30 meter van kanaalweg in Thanyaburi (Pathum Thani) 1 meter ingezakt, scheuren in weg
• Bangkok Poll: 97 procent van respondenten gaat stemmen
• Studenten in de hele wereld (oa Montreal) eisen harde actie tegen klimaatverandering
• Abhisit: Belastingvoorstellen Pheu Thai ‘te licht voor de rijken’
• Interview: Abhisit wil kloof tussen rijk en arm verkleinen

Geen Wein, Weib und Gesang

17 maart – Vandaag gaan 2,6 miljoen kiezers in Thailand en het buitenland naar de stembus om voor het eerst sinds 7 jaar een stap te zetten op weg naar democratie. Ze brengen nu al hun stem uit omdat ze op 24 maart, de eigenlijke datum van de verkiezingen, om een of andere reden verhinderd zijn te stemmen.

Je zou denken dat dit aanleiding is voor een feestelijke stemming (in de andere betekenis van het woord), maar dat is niet zo. Vanaf gisteren 18 uur tot vandaag 18 uur is de verkoop van alcohol verboden, zoals uw redacteur merkte omdat zijn uitgaansstraatje uitgestorven was. Gelukkig waren restaurants niet gesloten, dus ik ben niet van de honger omgekomen. Het motto vandaag is dus geen Wein. De Weib ontbreken eveneens want alle gogobars zijn gesloten en wat betreft het Gesang: karaokebars gingen gisteren ook niet open.

De krant biedt vandaag bitter weinig nieuws, want de meeste ruimte wordt in beslag genomen door een achtergrondverhaal over de kroning van koning Vajiralongkorn en pagina 2 is de gebruikelijke terug- en vooruitblik pagina met de rubriek The Big Issue.

Blijft over: een necrologie van Virachai Plasai, ambassadeur in de VS die bekendheid verwierf in het Preah Vihear conflict met Cambodja; een interview met partijleider Abhisit (Democraten), een bericht over de Bhumjaithai Party, een ‘verslag’ (tussen aanhalingstekens want het bericht bestaat voornamelijk uit achtergrondinformatie) van de opening van een brug in Chiang Rai over de Kok rivier en de rubriek News Bites, op andere dagen In Brief geheten.

Over het voorpaginaverhaal met een overlees op de 4 kan ik kort zijn. De krant meldt dat de kroning een eeuwenoud ritueel volgt dat teruggaat naar het begin van de Thaise monarchie en gekenmerkt wordt door statigheid en grandeur.

De belangrijkste component van alle ceremonies is het gebruik van heilig water in twee riten: song phra muratha bhisek (ceremonieel bad ter purification) en de zalving met heilig water. Na al deze poespas krijgt Vajiralongkorn de koninklijke regalia (rijksinsigniën), zes voorwerpen waarvan de belangrijkste de nophapadon maha saweta chatra is (Great White Umbrella of State, zie afbeelding), vergelijkbaar met een Europese kroon, maar die kan niet gedragen worden.

Premier opent nieuwe Chiang Rai brug

17 maart – De ingebruikstelling van een nieuwe brug over de rivier Kok vormt de opening van pagina 4, maar zoals ik al schreef een verslag kun je het niet noemen, want dan zou ik moeten lezen wat er allemaal gebeurde.

De krant beperkt zich tot het zinnetje dat ‘Prime Minister Prayut Chan-o-cha presided over the opening of the bridge’ en rept met geen woord over de openingshandeling. Het artikel geeft alleen achtergrondinformatie waarvoor de Post reporters, die het bericht hebben geschreven de air-conditioned redactieruimte niet hoefden te verlaten. En waar de brug precies ligt, lees ik ook al niet.

De brug vormt een onderdeel van het Highway Department’s project een omleidingsroute rond Chiang Rai te construeren om het groeiende verkeer tussen Chiang Rai en Chiang Mai te bedienen. Een ambitieus project want het bestaat uit de aanleg van een vierbaansweg met acht U-turns en de bouw van vier bruggen.

Wanneer voltooid wordt de verkeersstroom aanzienlijk vergemakkelijkt op een netwerk van wegen die een verbinding vormen met buurlanden. Goed voor de handel, investeringen en toerisme, zegt het departement.

De Kok is een rivier in Myanmar en Thailand. De rivier ontspringt in de staat Shan in Myanmar, stroomt dan door de provincie Chiang Mai en mondt nabij de stad Chiang Saen in de provincie Chiang Rai uit in de rivier de Mekong. De rivier is 285 kilometer lang. (Bron: Wikipedia)

Een tweede opening vindt dinsdag plaats. Dan mag Prayut weer een lintje doorknippen [of zoiets] om de tweede Thai-Myanmar brug over de rivier Moei in gebruik te stellen. Naar verluidt is State Counsellor Aung  San Suu Kyi daarbij aanwezig. De brug helpt de congestie op de eerste Thai-Myanmar brug te verlichten.

Abhisit: Nee tegen Prayut, Ja voor coalitie met Palang Pracharath

17 maart – Partijleider Abhisit (Democraten) maakt er in een ‘exclusive interview’ in BP geen geheim van dat hij de ambitie heeft na de verkiezingen premier te worden, wat God verhoede want erg succesvol was zijn vorige premierschap niet. Dat vormt een zwarte bladzijde in het geschiedenisboek van Thailand door het grove geweld waarmee de protesten van de roodhemden zijn neergeslagen. Bovendien is hij een intellectueel, opgeleid in Engeland, en mist het charisma van Thaksin en de charme van Yingluck.

Prayut als premier ziet hij niet zitten, want veel meer dan de orde [met harde hand] herstellen heeft de junta niet gepresteerd. Wel acht hij samenwerking met Palang Pracharath mogelijk, de partij die Prayut heeft genomineerd als kandidaat-premier, ‘indien de regering niet corrupt is en niet doorgaat met ondemocratische processen’.

Uit het interview licht ik alleen de belangrijkste beleidsvoornemens van de partij, vastgelegd in zeven punten: verkleining van de kloof tussen arm en rijk, uitbreiding van de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, ‘geleidelijk’ verbetering van de welzijnsvoorzieningen voor arme mensen, kinderen en bejaarden; verlaging van de belasting voor lage- en middeninkomens en voor het midden- en kleinbedrijf (MKB, in het Engels SME).

Abhisit hekelt Pheu Thai die over de gehele lijn de belastingen wil verlagen, waaronder ook voor de rijken en grote bedrijven. ‘Maar wij zeggen dat alleen de bedrijfsbelasting voor MKB’s moet worden verminderd en de inkomstenbelasting voor de laagst betaalden. Mensen die het zich kunnen veroorloven, dienen meer te betalen.’

En met deze rêverie (mijmerij, dagdromen) besluit ik vandaag Nieuws uit Thailand. Het bericht dat de Bhumjaithai partij zijn verkiezingscampagne in het Noordoosten met de belofte heeft beëindigd dat ze politieke conflicten wil verminderen door met andere partijen samen te werken, beschouw ik als een vrijblijvende wens. De rubriek Kort Nieuws vervalt vandaag.

Meer weten? Lees: Abhisit OK working with military en Anutin vows cooperation with all parties. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)


 

Dank je wel uncle Tu

16 maart – Premier Prayut heeft het bestuur van Airports of Thailand teruggefloten, omdat het besloten heeft één concessie te verlenen voor de belastingvrije zone op Suvarnabhumi, Hat Yai, Chiang Mai en Phuket. Uncle Tu, zoals zijn koosnaam luidt, zegt dat een herhaling voorkomen moet worden van de huidige situatie waarin monopolist King Power het voor het zeggen heeft. Dit heeft regeringswoordvoerder Werachon vrijdag bekend gemaakt.

Prayut verdient daarvoor een pluim op zijn hoed (dat rijmt). En aan de verwarring die het bericht van 14 maart bij uw redacteur opriep, komt een einde (zie Belastingvrije concessie: ACT waarschuwt voor corruptie). Want het leek in tegenspraak met eerdere berichten die hadden gemeld dat AoT deelconcessies zou veilen.

Ook andere luchthavens in de regio werken met deelconcessies, maar niet Thailand dat wel een bepaalde reden gehad zal hebben om bij de opening van Suvarnabhumi in 2006 het bedrijf van de tragisch omgekomen Vichai Srivaddhaprabha te bevoordelen. Dat moet een goudmijntje zijn geweest, want hij verdiende er genoeg mee om de voetbalclub Leicester City te kunnen kopen.

Bied een helpende hand

16 maart – Lend a hand, kopt Guru vrijdag boven haar omslagartikel. Het soms tegendraadse, doorgaans creatieve vrijdagmagazine van Bangkok Post geeft vijf tips hoe het nuttige met het aangename te verenigen. Bijvoorbeeld door een hondje te adopteren bij WVS in Chiang Mai.

Deze organisatie speurt dagelijks de straten van Chiang Mai af op zoek naar behoeftige viervoeters en ze richt op verschillende plaatsen periodiek klinieken in waar honden worden gesteriliseerd en gevaccineerd.

Ze werkt ook met de lokale bevolking samen om het probleem van overbevolking op humane wijze aan te pakken. Daarbij komt adoptie om de hoek kijken. Werp een snelle blik op hun website en FB-pagina en laat je verleiden door een van de schattige doggos die hunkeren naar liefde, affectie en een home, schrijft Guru. Wat je ook kunt doen, is geld doneren of bij de organisatie vrijwilligerswerk doen.

De basisfilosofie van de stichting is: Saving one dog will not change the world, but surely the world will change for that one dog. (Bron: Guru, BP, 15 maart)

Nieuws van de website 15-16 maart

• Smog in Noorden vrijdag torenhoog: concentratie PM 2,5: 76-202 mcg
• Prayut tikt AoT op de vingers over 1 concessie voor vier luchthavens
• Hat Yai: Jongen (12) die op spoorbaan met z’n mobieltje speelt, door trein overreden
• PPRP wil minimumdagloon verhogen naar 400-425 baht en inkomstenbelasting verlagen
• Saraburi: Bestuurder interliner dood gedrukt, 34 passagiers gewond bij botsing tegen vrachtwagen
• 2 tieners aangehouden voor aanval op Amerikaan, die dief wilde tegenhouden op strand Phi Phi
• Drie Japanse autofabrikanten niet klaar voor overheidsprogramma Eco EV, vragen jaar uitstel

Maakt BP er weer een potje van?

16 maart – En opnieuw mis ik vandaag in het openingsartikel van Bangkok Post een verwijzing naar de eerdere berichten over de belastingvrije zone van Suvarnabhumi. De krant rept met geen woord over de voorgenomen veiling van drie deelconcessies, zoals in februari werd gemeld.

Dus ga ik eerst maar eens beginnen de voorgaande berichten in de herinnering te roepen alvorens in te gaan op het openingsartikel van vandaag. Hier komen ze:

Detailhandel dringt aan op beëindiging monopolie King Power
19 januari –De Thai Duty-Free Shop Trade Association en de Thai Retailers Association roepen de regering op een eind te maken aan deze monopoliepositie, de ophaalbalies te liberaliseren en het importtarief op sommige luxueuze artikelen te verlagen.

Ze hebben berekend dat Thailand 720 miljard baht kan verdienen in plaats van de huidige 50 tot 60 miljard die de verleende concessie aan King Power genereert. Beide verenigingen hebben hun pleidooi vastgelegd in een Open Brief aan premier Prayut.

Het artikel legt daarna in detail van alles uit over de belastingvrije handel. In bijgaand kader een vergelijking met luchthaven Incheon (Zuid-Korea), Changi (Singapore) en Hong Kong International Airport, die dat beter geregeld hebben.

Voorzitter Woorawoot van de TRA zegt dat Incheon zesmaal zoveel inkomsten genereert als Suvarnabhumi. Ten aanzien van de importtarieven op luxe goederen, zoals cosmetica, apparaten, tassen en schoenen, stelt hij Maleisië en Indonesië ten voorbeeld. Die landen hebben hun tarieven verlaagd, waardoor de omzet is toegenomen.

Corruptiewaakhond ACT hijst de noodvlag
18 februari – De veiling van een concessie voor de belastingvrije zone op Suvarnabhumi en de geplande bouw van een nieuwe terminal baren de particuliere Anti-Corruptie Organisation (ACT) grote zorgen. De vereniging is bang voor foul play (vuil spel) en vreest dat de degenen die aan de touwtjes trekken, de goedkeuring er doorheen zullen jassen voordat de politieke bordjes worden verhangen. Dat is niet in het publieke belang, zegt de ACT.

Woensdag buigt de raad van bestuur van Airports of Thailand, de exploitant van Thailand’s zes grote luchthavens, zich over beide hete hangijzers. Volgend jaar verloopt de concessie van monopolist King Power International Group die sinds de opening van Suvarnabhumi in 2006 heer en meester is over de verhuur van de ruimtes en afhaalcounters.

De monopoliepositie dus de afwezigheid van concurrentie is critici een doorn in het oog. Ze wijzen op vergelijkbare luchthavens in Zuidoost-Azië die deelconcessies verstrekken. Het verlenen van één concessie om de gehele belastingvrije zone te beheren, is niet de meest effectieve zakelijke beslissing, zeggen ze. Volgens sommigen is het ook in strijd met de Trade Competition Act van 2017.

21 februari
Binnenkort maakt AoT het programma van eisen bekend van de veiling van de concessies voor de belastingvrije zone. Aan de monopoliepositie van King Power komt een einde. Er worden drie concessies geveild: belastingvrije retail, commerciële activiteiten zoals restaurants en pick-up counters. Dat betekent dat dadelijk ook andere bedrijven in de stad gekochte belastingvrije artikelen kunnen laten ophalen op het vliegveld.

Belastingvrije concessie: ACT waarschuwt voor corruptie
14 maart – De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) waarschuwt voor corruptie bij de verlening van de concessie voor de belastingvrije zone op Suvarnabhumi, die nu in handen is van monopolist King Power International. Secretaris-generaal Mana zegt al in november aan de bel te hebben getrokken, maar daarop heeft de regering niet gereageerd.

Dus probeert ze het maar weer eens en pleit voor de toepassing van een zogeheten integriteitspact om de procedure transparant te laten verlopen. Dit pact stelt vertegenwoordigers van de publieke sector in staat de aanbesteding op de voet te volgen.

Volgens het artikel dat de opening van de krant vormt, worden de belastingvrije concessies van vier luchthavens gecombineerd. AoT-voorzitter Nitinai denkt dat de deal daardoor attractiever wordt voor toekomstige investeerders. Circa 82 procent van alle belastingvrije revenuen wordt verdiend op Suvarnabhumi, 0,04 procent op Hat Yai en de rest op Phuket en Chiang Mai, aldus Nitinai. Door de concessies te combineren kunnen de Thaise luchthavens beter concurreren met andere luchthavens in de regio.

Behalve de belastingvrije concessie worden ook concessies geveild voor niet-belastingvrije commerciële exploitatie op Suvarnabhumi [geen details].

Belangstellende bedrijven, waaronder enkele uit Zuid-Korea en vermoedelijk ook uit Europa en Azië, dienen hun bod voor beide concessies op 30 april in te leveren. Dezelfde dag wordt bekend gemaakt om wie het gaat. Op 7 en 8 mei worden de enveloppen met de biedingen geopend en op 10 mei worden de winnaars bekend gemaakt.

Ten slotte een persoonlijke noot. Het artikel noemt niet het besluit om de concessie voor Suvarnabhumi in deelconcessies te veilen, wat een eind zou maken aan de controversiële monopoliepositie van King Power. Dus helemaal snap ik het niet, maar dat probleem heb ik wel vaker bij Bangkok Post.

AoT’s belastingvrije veiling uitgesteld

16 maart – Heeft u het allemaal gelezen? Mooi zo, dan nu op naar de opening van BP vandaag, die meldt dat het bestuur van Airports of Thailand (AoT) besloten heeft de veiling van één enkele concessie voor de belastingvrije zone van vier luchthavens uit te stellen, nadat premier Prayut zijn zorgen had geuit over monopolievorming.

Het bestuur gaat nu alle controversiële kwesties onder de loep nemen. Maar tot een heroverweging van het besluit lijkt dat niet te leiden want AoT-president Nitinai heeft eerder gezegd dat weliswaar rekening wordt gehouden met Prayut’s zorgen, maar: ‘Het besluit staat vast. We hebben geen nieuwe reden gevonden om het terug te draaien.’

Niettemin wil minister Arkhom (Transport) dat het bestuur bekijkt of de enkele concessie leidt tot een monopolie en of het besluit in strijd is met de onlangs geamendeerde Public-Private Partnership Promotion Act.

De concessie heeft betrekking op Suvarnabhumi, Hat Yai, Chiang Mai en Phuket. Suvarnabhumi maakt de meeste winst met haar belastingvrije zone, de overige drie zijn verliesgevend. AoT-bestuursvoorzitter Prasong zegt dat investeerders en merkartikelen alleen naar die drie gaan, wanneer ook Suvarnabhumi deel uitmaakt van de concessie om hun verliezen te compenseren.

Drie verkiezingsberichten

16 maart – Aan verkiezingsnieuws brengt de krant vandaag drie berichten. Op de voorpagina meldt de Kiesraad klaar te zijn voor de advance voting van morgen, waarvoor 2,6 miljoen kiezers zich hebben geregistreerd. Daarvan stemmen 900.000 kiezers in Bangkok, 110.000 in het buitenland en de overigen in de rest van het land.

Secretaris-generaal Jarungvith zei gisteren dat de stembureaus alle benodigdheden hebben ontvangen. Hij adviseerde kiezers de Kiesraadlijst met gekwalificeerde kandidaten goed te bestuderen alvorens hun stem uit te brengen want ‘een groot aantal kandidaten is gediskwalificeerd’.

Campagne voeren, zoals het uitdelen van flyers mag, maar niet in de buurt van de stembureaus. Vanaf 18 uur op 23 maart, een dag voor de verkiezingen, zijn campagnes verboden totdat de stembureaus dicht gaan. Opiniepeilingen zijn vanaf morgen verboden. De verkoop van alcohol is vanaf vandaag 18 uur tot morgen 18 uur verboden. Idem op 23 en 24 maart.

Het tweede verkiezingsbericht is opening pagina 3. Het meldt dat uit twee recente peilingen is gebleken dat Palang Pracharath de meeste kans maakt een coalitieregering te vormen en dat Prayut terugkeert als premier.

Prayut verwierf in de Rangsit Poll de meeste steun met 29,3 procent, gevolgd door Abhisit (17,7 pct) en mevrouw Sudarat (14,7 pct). Prayut heeft in alle peilingen aan kop gestaan, Sudarat werd in de laatste twee peilingen door Abhisit van de tweede plaats verdreven.

Een peiling specifiek gericht op kiezers die voor het eerst stemmen, wees uit dat Future Forward en haar leider favoriet zijn.

Naar verwachting wint Palang Pracharath de verkiezingen met het hoogste aantal stemmen: 7,8 miljoen en wint ze 100 Huiszetels. Pheu Thai scoort 5,8 miljoen stemmen, maar verwerft meer zetels: 128. Bhumjaithai is goed voor 3,3 miljoen stemmen en 38 zetels, Future Forward 2,9 miljoen stemmen en 30 zetels, de Thai Liberal Party (Seri Ruam Thai) 2,5 miljoen stemmen en 25 zetels.

Boven het bericht staat een 4-koloms foto die ik helaas niet kan laten zien omdat het een fotobericht is (foto met uitgebreid bijschrift). Te zien is dat partijleider Abhisit lacht als een boer die kiespijn heeft toen hij op de Bang Khae markt in Bangkok werd uitgescholden door een vrouw. Ze schreeuwde dat hij niet welkom was omdat hij Prayut niet steunt als kandidaat-premier. De vrouw houdt pontificaal een groot plakkaat omhoog, maar wat daarop staat kan ik niet lezen. Zal ook wel weinig complimenteus zijn.

Ten slotte het derde verkiezingsbericht. Premier Prayut heeft gisteren gezegd dat alle (toekomstige) regeringen zich moeten houden aan financiële discipline en goed bestuur.

Prayut’s waarschuwing had betrekking op de beloftes die politieke partijen hebben gedaan. Die vereisen meer overheidsinkomsten. ‘De nieuwe regering moet in staat zijn duidelijk te maken waar het geld vandaan komt.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Tankwagens met water ingezet tegen droogte

16 maart – Bewoners van het district Sikhiu in Nakhon Ratchasima zitten al een week zonder leidingwater omdat een meer is drooggevallen. Ze zijn afhankelijk van waterleveranties door een team van het lokale Disaster Mitigation Centre dat elders water uit bronnen pompt en het met tankwagens naar de dorpelingen brengt.

Het team dat uit elf mannen bestaat, beschikt over twee tankwagens van 6.000 liter en drie pompen. Tot nu toe is 138.000 liter water verspreid. De bewoners zijn bang dat het watertekort blijft aanhouden omdat regens uitblijven en het erg warm is.

Ook de noordoostelijke provincie Buri Ram kampt met watertekorten; 250 huishoudens zitten er al weken zonder water. De autoriteiten gaan er de komende 10 dagen een lokaal meer met 40.000 kubieke meter water aanvullen, dat ze met lange afstandspompen halen uit een meer 3 km verderop. Naar verwachting moet dat voldoende zijn om het uit te zingen tot het begin van het regenseizoen. In vier dorpen is de watervoorraad opgedroogd; de inwoners worden bevoorraad met watertankwagens.

Ten slotte meldt het bericht dat het waterniveau in het Wang Sawasdee reservoir in Nakhon Sawan, dat voor water aan boeren in vier tambons zorgt, snel daalt. Boeren slepen waterpompen aan om water uit kanalen naar hun akkers te leiden.

Smog in Noorden is hardnekkig

16 maart – Smog teistert al bijna een week het Noorden. Gisteren varieerde de concentratie PM  2,5 aan stofdeeltjes tussen 76 en 202 mcg, ruim boven de veiligheidslimiet van 50 mcg die het PCD aanhoudt. De slechtste luchtkwaliteit is gemeten in Mae Sai (Chiang Rai). De Air Quality Index, die een breed spectrum aan vervuilende stoffen meet, bedroeg 302. De luchtverontreiniging wordt voornamelijk veroorzaakt door bosbranden (foto).

De provinciale gouverneurs hebben van het ministerie van Binnenlandse Zaken de opdracht gekregen streng op te te treden tegen het verbranden van afval en oogstresten. Ze zeggen daarmee bezig te zijn. Bewoners hebben het advies gekregen een mondkapje te dragen als ze naar buiten gaan en plaatsen bezoeken met een gevaarlijk hoog stofniveau.

De smogsituatie heeft in enkele provincies al zijn tol geëist in de toerismesector. Het aantal bezoekers aan de bekende (en beruchte) Tham Luang grot in Chiang Rai is gehalveerd van 3.000 naar 1.500 per dag. Een golftoernooi op 21 en 22 maart in Lamphun is door de Provincial Golf Association of Thailand afgeblazen.

Kort Nieuws zaterdag 16 maart

– De Food and Drug Administration of Thailand (FDA) heeft gisteren bekend gemaakt dat het medicijn Losartan door de producent is teruggeroepen uit bezorgheid over kankerverwekkende stoffen waarmee het verontreinigd is.

FDA secretaris-generaal Thares dringt er bij gebruikers op aan niet in paniek te raken, daar berichten over negatieve gevolgen voor de gezondheid nog niet zijn verschenen. Ze kunnen het medicijn blijven gebruiken onder een andere formule.

Losartan wordt voornamelijk gebruikt om hogebloeddruk te behandelen. Het medicijn is ook in andere landen teruggetrokken. Berlin Pharmaceutical Industry is de enige producent in Thailand die de problematische stof uit India geïmporteerd heeft van het bedrijf Hetero Lab Limited. Er zijn 142 partijen met twee formules verdacht. Patiënten kunnen deze teruggeven aan ziekenhuizen, klinieken en apotheken. Ze hebben het advies gekregen andere Losartan formules te gebruiken.

– 162 tieners uit veertien landen in de regio Azië-Pacific hebben oplossingen bedacht voor mensen die worstelen met het rechtssysteem. Ze hebben daarvoor de ‘Design Thinking’ techniek gebruikt [?]. Voorbeelden zijn Spring Farm, een project om ex-gevangenen in de maatschappij te reïntegreren door ze te werk te stellen op boerderijen, en Live My Life, een virtueel simulatiespel voor slachtoffers van seksueel geweld.

De ideeën worden gepresenteerd op het zesde Asia-Pacific Forum on Sustainable Development, dat van 27 tot 29 maart wordt gehouden in Bangkok. Eerder deze maand organiseerden het Thailand Institute of Justice en het UN Office of Drugs and Crimes het TIJ-UNODC Borderless Youth Forum. Doel daarvan was jongeren te laten brainstormen over verbetering van het rechtssysteem.

– Laatste bericht. Het hooggerechtshof heeft bekend gemaakt dat de bevolking vanaf volgende maand voortaan binnen zeven dagen nadat een rechtbank in eerste aanleg vonnis heeft gewezen, inzage krijgt in de uitspraak. Het bericht zegt niet of die online wordt gezet.

Reacties niet mogelijk