Trans-Pacific Partnership

TPP

Voorgaande berichten ontbreken. Op deze pagina staan ook de berichten over het RCEP en het CPTPP.

Donderdag 3 juli 2015
– Het verschijnen van de editie 2015 van het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport, dat Thailand op de Tier-3 lijst houdt, blijft de gemoederen bezighouden. Premier Prayut ontkent dat Thailand straf heeft omdat het weigert zich aan te sluiten bij het Trans-Pacific Partnership, een door de Amerikanen gewenste vrijhandelsovereenkomst. Die suggestie wordt in commentaren gewekt.

Prayut: ‘Geef de politiek niet de schuld. We accepteren de ranking omdat het onze schuld is. Ze hebben regels en regelingen. Voorgaande regeringen hebben het probleem [van mensenhandel] niet opgelost. Als de VS besluit te straffen, dan moet dat maar.’ Prayut vindt het thans belangrijker om Washington ervan te overtuigen dat het land hard werkt aan de bestrijding van mensenhandel.

Over Thailand’s eventuele deelname aan TPP zei hij dat voorgaande regeringen bereid waren toe te treden, maar zijn regering heeft besloten daarover nog geen besluit te nemen. Aansluiten zou het land meer kwaad dan goed doen, met name op het gebied van medicijnpatenten.

Prayut gereserveerd over deelname TPP
8 augustus – In tegenstelling tot de regering Yingluck staat de militaire regering gereserveerd tegenover deelname aan het Trans Pacific Partnership (TPP), een vrijhandelsovereenkomst die sterk wordt gesteund door president Obama.

‘Ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg over zo’n hachelijke overeenkomst die Thailand kan maken en breken. De voor- en nadelen moeten zorgvuldig worden afgewogen. Alle partijen moeten geraadpleegd worden, vooral het ministerie van Volksgezondheid.’

Prayut zei dit desgevraagd gisteren na een ontvangst van de US-Asean Business Council, een lobbygroep van Amerikaanse bedrijven, in het Government House.Tijdens de ontvangst kwam Thailand’s eventuele deelname niet ter sprake, maar Alexander Feldman, CEO van de raad, hield voorafgaand aan de ontvangst een sterk pleidooi voor deelname. De Amerikaanse investeringen in Thailand zouden er flink door toenemen, met name in de automobielindustrie, waarin General Motors en Ford Motor bijna twintig jaar al miljarden dollars hebben geïnvesteerd.

Feldman wees erop [waarschuwde?] dat veel Amerikaanse bedrijven van plan zijn hun investeringen in Vietnam op te voeren, een van de twaalf landen die deelnemen aan de besprekingen over het handelspact. Vorige maand kwamen de ministers van Handel van die landen in Hawaii bijeen, maar ze konden het niet eens worden.

Volgens Feldman zou Thailand’s medisch toerisme enorm profiteren van de TPP, maar tegenstanders wijzen erop dat Thaise patiënten veel meer moeten gaan betalen voor gepatenteerde geneesmiddelen. Prayut hintte daar al op met zijn opmerking over het ministerie van Volksgezondheid.

Over de ontvangst valt verder weinig te melden. Behalve Prayut waren de ministers uit de economische vierhoek aanwezig en de gouverneur van de Bank of Thailand. Gesproken werd over het beleid van de militaire regering op commercieel en investerings gebied. Prayut hield zijn standaardpraatje over de pogingen van de regering om politieke stabiliteit tot stand te brengen.

Feldman zei dat Amerikaanse bedrijven geen moeite hebben met de militaire regering, ondanks de moeizame verhouding tussen Bangkok en Washington. ‘We nemen geen standpunt over politiek in. Bedrijven houden van stabiliteit en zekerheid. We voelen ons op ons gemak bij de huidige stabiliteit en we blijven Thailand aanmoedigen het pad naar democratie en verkiezingen verder te volgen .’

TPP: Thailand kijkt de kat uit de boom
14 september – Is toetreding tot het Trans-Pacific Partnership (TPP), een vrijhandelsovereenkomst die sterk wordt gepropageerd door de VS, gunstig voor Thailand? De nieuwe vice-premier, belast met economische zaken, zegt dat Thailand geïnteresseerd is, maar ‘de voorwaarden en condities moeten eerst bestudeerd worden’. Premier Prayut hield zich in augustus na een bijeenkomst met een Amerikaanse lobbygroep ook al op de vlakte, dus eigenlijk weten we nog niets.

De tegenstanders vrezen dat aansluiting onder andere leidt tot kostenverhoging van geneesmiddelen (heeft te maken met patenten) en GMO-zaden, en gedoe over intellectuele eigendomsrechten. De Biothai Foundation zegt dat er achter de schermen flink gelobbyd wordt.

Volgens de US-Asean Business Council zullen de Amerikaanse investeringen in Thailand toenemen, wanneer Thailand toetreedt en Thaise bedrijven krijgen toegang tot nieuwe markten. Dit zou gunstig zijn voor de automobielindustrie, elektronica, landbouw, gezondheidszorg en het toerisme. Een leidinggevende in de Thaise auto-onderdelen industrie vreest dat de rules-of-origin Japanse investeringen kunnen duperen als Thailand niet meedoet. Thaise leveranciers zullen van aansluiting profiteren, zegt hij.

Minister Apiradi (Handel) ziet ook voordelen in aansluiting. Dat zei zij vorige maand tegen verslaggevers, maar Thailand dient wel te wachten tot het handelsblok door de kernleden stevig is gefundeerd. In juli onderhandelden de twaalf landen in Hawaii, maar ze konden het niet eens worden. Een nieuwe vergaderdatum is nog niet vastgesteld.

TPP een vrijhandelsovereenkomst? Onzin!
5 oktober – Laat ik maar met de deur in huis vallen. Het Trans-Pacific Partnership, waarover de VS en elf landen in Atlanta vergaderen, is geen vrijhandelsovereenkomst maar een door bedrijven bestuurde handelsovereenkomst. Dat gebeurt er wanneer niet-bedrijfsmatige betrokkenen buiten de beleidsvorming worden gehouden en in het geval van de VS de volksvertegenwoordigers in het Congres.

Dit stellen Joseph E Stiglitz, winnaar van de Nobel Memorial Prize in Economic Sciences (2001), en econoom Adam S Hersh (Roosevelt Institute) als conclusie in een kritische analyse van een overeenkomst die onder het mom van vrijhandel wordt verkocht.

Op de opiniepagina van Bangkok Post schrijven ze dat in werkelijkheid ’s werelds grootste handelslobby’s van het pact profiteren. Ze geven twee voorbeelden: de farmaceutische industrie en de tabaksindustrie.

Wanneer de intellectuele eigendomsrechten worden uitgebreid tot de geneesmiddelen industrie, kan die haar monopoliepositie bij de verkoop van gepatenteerde medicijnen verlengen, soms zelfs eindeloos. Ze houden goedkopere generieke medicijnen van de markt en blokkeren concurrenten jarenlang om nieuwe medicijnen te introduceren. Zo gaat de handel eruit zien als de VS haar zin krijgt.

De tabaksindustrie zal eveneens alleen maar profiteren van de TPP, terwijl de rekening voor gezondheidszorg en milieu naar de overheid en consumenten wordt doorgeschoven. De schrijvers trekken een vergelijking met asbest. Als toen de TPP-regels hadden gegolden, hadden overheden de asbestbedrijven moeten betalen om hun burgers niet te doden.

Belastingbetalers zouden tweemaal het haasje zijn geweest. In de eerste plaats mogen ze betalen voor de gezondheidsschade en ten tweede moeten ze fabrikanten compenseren voor gemiste winsten wanneer de overheid de productie aan banden legt.

Wat de consequenties voor Thailand zouden zijn, wanneer het land zich bij het blok aansluit, is al eerder in andere artikelen aan de orde geweest. Het zijn met name de patiëntenverenigingen die zich tegen aansluiting verzetten omdat medicijnen, bijvoorbeeld tegen HIV/Aids, onbetaalbaar dreigen te worden. Op de pagina Gezondheidszorg is daarover het een en ander te vinden.
(Bron: Bangkok Post, 4 oktober 2015; voor het gehele artikel klik hier )

Meer nieuws
6 oktober: 12 Pacific nations agree to historic TPP trade accord
6 oktober: TPP deal reached ‘in principle’ 
3 oktober: Pacific trade negotiators push hard for deal

TPP ‘waarschijnlijk’ niet schadelijk voor Thailand
7 oktober – Het meest ambitieuze handelsverdrag in een generatie. Zo noemt persbureau Reuters het Trans-Pacific Partnership, waarover de VS en elf landen het na een marathonzitting in Atlanta maandag eens zijn geworden. Wanneer het verdrag van kracht wordt, kunnen industrieën zich vernieuwen, de prijzen van producten variërend van kaas tot kankerbehandelingen wijzigen en het verdrag zal gevolgen hebben voor de farmaceutische en auto-industrie.

De regering Obama, die de vrijhandelsovereenkomst sterk heeft gepromoot, hoopt dat het TPP kan helpen de invloed van de VS in Oost-Azië te vergroten, zodat het een tegenwicht tegen China biedt, dat geen lid is. Maar Amerikaanse congresleden van zowel Democraten als Republikeinen reageren terughoudend tot sceptisch. Ze zijn onder andere bang voor banenverlies.

Thailand zal weinig gevolgen ondervinden, menen experts, omdat het land al FTA’s [Free Trade Agreement] heeft met de meeste van de TPP-landen met uitzondering van de VS en Mexico. Maar de VS heeft in juli besloten het Generalized System of Preferences, dat in juli 2013 afliep, voor nog eens vier jaar en vijf maanden te hernieuwen, waardoor de Thaise export twee jaar kan profiteren van belastingrestituties op 3.400 producten.

De centrale bank vindt dat Thailand zo snel mogelijk kwaliteitsproducten en –diensten moet ontwikkelen en de voordelen moet nagaan van een plaats in de aanvoerketen van TPP-landen. De bank spreekt zich niet uit over de vraag of Thailand zich moet aansluiten bij het pact: dat is een zaak van de regering. Die houdt zich tot nu toe op de vlakte. Ze wil eerst een duidelijk beeld hebben van alle voor- en nadelen alvorens daarover te besluiten.

De Thai Chamber of Commerce zegt dat de particuliere sector zich zorgen maakt over de gevolgen voor de Thaise export omdat enkele Asean-landen deel uitmaken van het TPP en Amerika een van Thailand’s grootste exportmarkten is, goed voor 10 procent van de totale export. Maar bij de besluitvorming is ook van belang wat de negatieve gevolgen zijn, zoals op het gebied van intellectuele eigendomsrechten, [goedkope] generieke medicijnen, biodiversiteit en high-tech.

De Federation of Thai Industries (FTI) zegt dat de particuliere sector het nieuwe handelsblok honderd procent steunt. [Hebben de federatie en de kamer verschillende particuliere sectoren?] De sectie auto-industrie van de FTI verwacht een gunstig effect voor de export van Japanse autofabrikanten in Thailand, mits de exporten van Japanse buitenlandse fabrieken ook van het TPP profiteren. Volgens de sectie kan Thailand’s automobielindustrie minder concurrerend worden wanneer het land zich niet aansluit.

Het ministerie van Handel zegt bij monde van de woordvoerder dat het ministerie de gevolgen van het TPP voor het land al enkele jaren heeft bestudeerd en een fervent voorstander is van aansluiting.

Lees ook:
6 oktober: 12 Pacific nations agree to historic TPP trade accord
6 oktober: TPP deal reached ‘in principle’ 
5 oktober in Nieuws uit Thailand: TPP een vrijhandelsovereenkomst? Onzin!
4 oktober: The great trans-Pacific free-trade charade
3 oktober: Pacific trade negotiators push hard for deal

Thailand denkt na over aansluiting bij TPP
12 oktober – Beloof nooit wat, maar zeg ‘Ik neem het mee’ als je als politicus wil overleven, heb ik ooit geleerd van een wethouder. Want een belofte maakt schuld en daar word je door je politieke tegenstanders genadeloos op afgerekend.

Ik moest daaraan denken bij het artikel, getiteld ‘Thailand considers TPP membership’ in de Business bijlage van Bangkok Post van zaterdag. Minister Apiradi (Handel) zegt dat Thailand ‘overweegt’ zich aan te sluiten bij het handelspact van de VS en elf landen, maar eerst de controversiële aspecten wil bestuderen, zoals de kwestie van intellectuele eigendomsrechten, informatietechnologie en medicijnen.

Het ministerie heeft het Panyapiwat Institute of Technology gehuurd om daar onderzoek naar te doen. Binnenkort belegt het ministerie een bijeenkomst met relevante partijen in de particuliere en overheidssector om de gevolgen van het TPP te evalueren.

Een tijdspad voor aansluiting wil de minister niet noemen. Ze zegt alleen dat de autoriteiten de voor- en nadelen nauwkeurig moeten overwegen om schadelijke gevolgen in de toekomst te voorkomen. Dat Malesië, Singapore, Brunei en Vietnam zich al hebben aangesloten, vormt geen druk op Thailand omdat het land al vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) heeft met de TPP-landen, met uitzondering van Canada, de VS en Mexico. [In een vorig bericht ontbrak Canada.] Apiradi: ‘Zelfs zonder het TPP, komen we nog steeds in aanmerking voor voordelen dankzij andere FTA’s.’

Apiradi zegt dat de regering zich heeft voorgenomen bestaande wetten en regelingen op het gebied van investeringen en handel te wijzigen en te verbeteren. In behandeling is al wijziging van de Trade Competition Act ten aanzien van marktdominantie. Daarbij gaat het niet alleen om het marktaandeel, maar wordt ook onder andere gekeken naar marktstructuur, aantal spelers en distributiekanalen.

‘We verwachten dat de onderhandelingen over toetreding tot het TPP veel gemakkelijker worden, omdat de regering al de nodige wijzigingen heeft aangebracht op het gebied van overheidsinvesteringen en copyrights.’ (Bron: Bangkok Post, 10 oktober)

Is aansluiting bij TPP wel nodig?
12 oktober – Interessante vraag: Is aansluiting van Thailand bij het Trans-Pacific Partnership wel nodig, want over de grens ligt een markt van 6 biljoen baht, die jaarlijks met meer dan 6 procent groeit. Nu de export naar China, Europa en de VS is teruggelopen, kijkt Thailand naar de buurlanden Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam, een economisch blok dat bekend staat als de CLMV-landen met een bevolking van 240 miljoen. Als ze één land vormden, waren ze ’s wereld’s vijfde grootste economie.

Daar valt voor Thailand wel wat te halen mits de spoor- en wegverbindingen in het land verbeteren. Want, zegt minister Apiradi (Handel): ‘Een beter transport is de sleutel voor de economie. Thailand bevindt zich in het hart van Asean en Azië, dus we moeten die positie zoveel mogelijk uitbuiten.’

Die betere verbindingen plus grensposten gaan er de komende zeven jaar komen. Daarvoor is een bedrag van drie biljoen baht uitgetrokken.

Thailand heeft dringend behoefte aan nieuwe exportmarkten omdat wereldwijd de vraag naar elektronica en auto’s afneemt. De relatie met de VS en Europa is sinds de coup van mei 2014 gespannen. De Europese Unie zegt geen vrijhandelsverdrag met Thailand te willen afsluiten, zolang de democratie niet is hersteld en dat is op zijn vroegst in 2017 wanneer verkiezingen worden gehouden.

Apiradi ziet voor volgende jaar lichtpuntjes:  In de VS en de EU gaat het beter en China zal volgend jaar stabieler zijn, voorspelt ze. Dit jaar ontbreken die lichtpuntjes, want de export is de eerste acht maanden elke maand gekrompen. De Bank of Thailand voorspelt voor het gehele jaar een achteruitgang met 5 procent en bracht haar economische groeiprognose terug van 3 naar 2,75 procent.

De CLMV economieën groeien daarentegen tweemaal zo snel, berekent de Wereldbank. De snelst groeiende economie is die van Myanmar met 8,5 procent. ‘Wanneer Thailand de leider in de Mekong regio kan worden, zal er veel potentieel zijn’, zegt het hoofd van Toyota Motor Corps’ eenheid in Thailand. (Bron: Bangkok Post, 10 oktober)

TPP: Het venijn zit in de kleine lettertjes
13 oktober – Thailand had beter van begin af aan, vijf jaar geleden, kunnen meeonderhandelen over het TPP, want als het land nu aanschuift heeft het een zwakke onderhandelingspositie, zegt Wisarn Pupphavesa, adviseur van het Thailand Development Research Institute. Het zal de condities moeten accepteren waarover de twaalf landen het in Atlanta eens zijn geworden. Wisarn vindt trouwens dat Asean als blok had moeten onderhandelen, want als groep zou ze meer in de melk te brokkelen hebben gehad.

Maar dat is achteraf gepraat, want de regering Abhisit besloot destijds zich afzijdig te houden. In later jaren werd regelmatig gedemonstreerd tegen de ‘geheime’ onderhandelingen, waarover maar weinig bekend was. Het wantrouwen in de Thaise samenleving was groot, dus zo gek is het niet dat Thailand aan de kantlijn bleef staan.

Of en wanneer het TPP van kracht wordt, weet niemand. Het verdrag moet door alle deelnemende landen geratificeerd worden en dat kan nog heel wat voeten in de aarde hebben. Amerikaanse congresleden van beide partijen zijn bang voor banenverlies, de machtige medicijnlobby eist dat patenten twaalf jaar geldig zijn in plaats van de nu overeengekomen vijf jaar.

Over de gevolgen voor de Thaise economie lees ik verschillende berichten. De Automotive Industry Club van de Federation of Thai Industries denkt dat de sector last krijgt van Vietnam en Maleisië, als Thailand geen lid wordt. De suikerindustrie – Thailand is een van ’s werelds grootste exporteurs – kan marktaandeel verliezen aan Australische concurrenten die een betere toegang tot de VS hebben. Vietnamese rijstboeren en visbedrijven spinnen ook garen bij het TPP. Maar ze moeten wel voldoen aan hogere eisen op het gebied van arbeidsbescherming en milieu.

Dat alles ontleen ik aan een artikel in Asia Focus, een bijlage van Bangkok Post.Een column over de kleine lettertjes in het TPP-verdrag vond ik nog het meest onthullend, want dat het kapitalisme heeft gezegevierd, lijkt me klip en klaar. Klik hier voor de column. (Bron: Asia Focus, 12 oktober)

Zaterdag 24 oktober
– Premier Prayuth draait nog steeds om de hete brij heen ten aanzien van het Trans-Pacific Partnership, een nogal omstreden vrijhandelsovereenkomst van de VS en elf landen. Thailand zal zorgvuldig beoordelen of aansluiting nodig is, want het land praat ook met een andere handelsovereenkomst die wordt gesteund door China.

Het ministerie van Handel heeft onlangs met vertegenwoordigers van drie grote organisaties uit de particuliere sector gesproken over de voor- en nadelen. Die organisaties zijn een voorstander van aansluiting. Thailand heeft nog tot 2017 de tijd om een keuze te bepalen.

RCEP interessanter voor Thailand dan TPP
27 oktober – Door alle publiciteit over het Trans-Pacific Partnership (TPP) zouden we bijna vergeten dat de tien Asean-landen plus Australië, China, India, Japan, Nieuw Zeeland en Zuid-Korea onderhandelen over het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), een vrijhandelsovereenkomst die sterk wordt gestimuleerd door China.

In Busan (Zuid-Korea) werden ze het eerder deze maand in principe eens over verlaging van de importtarieven van 8.000 tot 9.000 producten (65 procent van alle verhandelde goederen). Een definitief besluit valt volgende maand op de Asean Summit in Kuala Lumpur. Van 35 procent van de producten worden de tarieven binnen 10 jaar na 2017 geleidelijk naar nul gebracht [van 20 procent is me niet duidelijk wat daarmee gebeurt] en dan is er nog een restcategorie van 15 procent van voornamelijk gevoelige items, waarover verder onderhandeld moet worden.

Het RCEP werd in november 2012 gelanceerd. Indien van kracht wordt een economisch blok gecreëerd met een bevolking van 3,5 miljard personen en een handelsvolume van US$ 10,7 miljard oftewel 30 procent van de wereldhandel. Zeven RCEP-landen maken ook deel uit van het twaalf landen tellende TPP.

In 2014 exporteerde Thailand voor $127 miljard naar de RCEP-landen, oftewel 56 procent van de exportwaarde. Exportproducten zijn voornamelijk auto’s en auto-onderdelen, plastic pellets, chemicaliën, computers en onderdelen, en rubber en rubberproducten. Geïmporteerd worden machines en onderdelen, staal, stalen producten, ruwe olie en IC’s, totaal ter waarde van $ 133 miljard oftewel 58 procent van de importwaarde. RCEP-leden investeerden voor 280 miljard baht in Thailand, oftewel 70 procent van alle FDI’s.

De minister van Handel Apiradi wijst erop dat vergeleken met het TPP het RCEP veel interessanter is voor Thailand daar die twee grote markten omvat: China en India, elk met een bevolking van meer dan 1 miljard inwoners.

Thailand heeft nog niet besloten of het zich wil aansluiten bij het TPP. Knelpunten zijn de patenten op medicijnen en zaden en intellectuele eigendomsrechten.

De Japanse autofabrikanten in Thailand zijn een sterk voorstander van aansluiting bij het TPP, maar dat is puur eigen belang. De auto- en auto-onderdelen industrie krijgt een enorme oppepper wannneer de importtarieven op auto’s en auto-onderdelen vervallen. (Bron: Bangkok Post, 26 oktober)

Ambassadeur VS over het TPP: Thailand, kom erbij
31 oktober – De VS zullen Thailand met open armen verwelkomen wanneer het land besluit lid te worden van het Trans-Pacific Partnership, een vrijhandelsovereenkomst die sterk wordt gepropageerd door de Amerikanen [lees: het Amerikaanse bedrijfsleven]. Thailand is zelfs al welkom nu het land wordt geregeerd door de junta.

Dit zegt de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in een ‘exclusief’ interview met Bangkok Post. Exclusief tussen aanhalingsteken, want hij sprak met meerdere media. Maar de 183 jaar bestaande bilaterale relatie tussen beide landen kan pas hersteld worden als Thailand een gekozen burgerlijke regering heeft. ‘Dat is een van de redenen waarom we dat zo vaak zeggen. Ik wil dat onze relatie 100 procent is. Maar het weerhoudt me niet in de tussentijd aan de andere 95 procent te werken.’

Over de jaarlijkse gezamenlijke militaire oefening Cobra van Thailand en de VS zegt Davies dat net als dit jaar Amerika zich beperkt tot het oefenen van humanitaire hulpverlening en rampenbestrijding. Na de coup van mei 2014 schroefde Amerika het aantal soldaten terug van 8.000 naar 3.700. De VS zijn gebonden aan de Foreign Assistance Act, die voorschrijft dat Uncle Sam zijn hulp moet verminderen aan elk land ‘whose duly elected head of government is deposed by military coup or decree’.

In mei en juni verleenden Amerikaanse soldaten, gelegerd in Maleisië, al hulp bij het zoeken naar ‘boat people’, waaronder Rohingya op de vlucht uit Myanmar en Bangladesh. Naar verwachting komt de vluchtelingenstroom weer op gang wanneer het droge seizoen later dit jaar aanbreekt.
Thailand wordt door de VS zwaar bekritiseerd vanwege zijn armzalige prestaties bij het bestrijden van de mensenhandel en slavernij in de visserij. Veel Rohingya zijn aan reders ‘verkocht’ om op hun boten te werken.

TPP of RCEP: That’s the question
3 november – Wat wordt het: Trans-Pacific Partnership (TPP) of Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)? De eerste vrijhandelsovereenkomst sterk gepropageerd door de VS [en het Amerikaanse bedrijfsleven], het tweede door China.

Het Thaise bedrijfsleven is een voorstander van het TPP, vooral de Japanse autofabrikanten; patiëntenverenigingen vrezen voor onbetaalbaar wordende medicijnen; er bestaat een angst voor monopolievorming bij de ontwikkeling van zaden en voor problemen op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Het RCEP heeft als voordeel dat het toegang biedt tot twee grote markten: India en China.

Begin december wordt hopelijk duidelijk wat de voorkeur van de regering heeft, want dan vergadert het International Trade Development Committee (ITDC) voor het eerst onder voorzitterschap van premier Prayut.

De regering is maandag ter voorbereiding een consultatieronde begonnen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Als eerste kwamen de automobiel-, elektronica en elektrische apparaten sectoren aan de beurt. Deze maand praat Prayut nog met vertegenwoordigers uit de sectoren voedsel, edelstenen, sieraden, lichaamsverzorging en medische dienstverlening. Doel van de gespreksrondes is het vertrouwen van buitenlandse investeerders in het militair gezag te herstellen.

De resultaten gaan besproken worden tijdens de ITDC-vergadering. Gepraat wordt ook over structurele hervormingen op handelsgebied. Doelstelling is de bijdrage van de handel in diensten [?] in vijf jaar tijd te verhogen van 30 naar 50 procent van het bruto binnenlands product. De handel in goederen levert thans een bijdrage van 70 procent aan het bbp.

Staatssecretaris Suvit (Handel) vindt dat Thailand zijn positie op dienstengebied moet versterken en de toegang moet verbeteren tot internationale markten. Hij verwacht geen grote toename meer van de export van goederen. ‘We lopen een risico als we blijven vertrouwen op de export van goederen, want die komt voornamelijk uit buitenlandse investeringen.’

Alhoewel hij de zwartepiet voor Thailand’s zwakke export naar de zwakke wereldeconomie speelt, erkent Suvit dat structurele kwesties Thailand’s concurrentiepositie hebben verzwakt. Voor volgend jaar verwacht hij een exportgroei van 2,4 procent. Ook het IMF komt op hetzelfde percentage uit.
De regering gaat zich concentreren op de export naar Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam, landen die mogelijkheden bieden voor consumentenproducten, de bouw, bouwmaterialen en infrastructurele ontwikkelingen.

Tevens heeft de regering zich voorgenomen de export naar 50 steden in de wereld te stimuleren, waaronder New York, Tokio, Londen, Beijing en Shanghai. Het International Trade Promotion Department heeft de opdracht gekregen een onderzoek te doen naar de specifieke vraag in die steden, het consumentengedrag, inkomens en levensstijl.

Maandag maakte het ministerie van Handel bekend dat de exportwaarde in september op jaarbasis is gezakt met 5,51 procent naar US$ 18,8 miljard, een lichte verbetering ten opzichte van augustus dat een terugval van 6,69 procent had. In de eerste negen maanden van het jaar nam de exportwaarde af met 4,98 procent en de importwaarde daalde met 10,5 procent. Voor dit jaar voorspelt het ministerie van Handel nog steeds een exportkrimp van 3 procent. (Bron: Bangkok Post, 2 november)

Negen organisaties binden strijd aan tegen TPP
14 november – Negen organisaties waaronder FTA Watch en BioThai gaan campagne voeren tegen het Trans-Pacific Partnership, een vrijhandelsovereenkomst die sterk wordt gepropageerd door de VS [en het Amerikaanse bedrijfsleven] en een wetsonderwerp over bioveiligheid.
De organisaties maken zich zorgen dat Thailand zal toetreden tot het TPP, daartoe onder druk gezet door het Thaise bedrijfsleven en met name de Japanse auto-industrie. Volgens directeur Witoon van BioThai verplicht het TPP Thailand, indien het zich aansluit, maatregelen te nemen die monopolievorming bij de ontwikkeling van nieuwe plantvariëteiten in de hand werken.
Het van stal gehaalde wetontwerp heeft de steun van binnenlandse en buitenlandse agrobedrijven. Het heeft tot doel genetisch gemodificeerde planten te legaliseren en genetisch gemodificeerde organismen vrij te geven. De organisaties zeggen dat de wet schadelijk is voor boeren en de biodiversiteit.
Donderdag vergaderden de negen over TPP en wetsontwerp. Researcher Jakkrit van het Thailand Development Research Instituut zei dat Thailand tientallen overeenkomsten op het gebied van intellectueel eigendomsrecht zal moeten ratificeren, indien het land bij het TPP aanschuift.
Het TPP heeft nog meer gevolgen, zo wordt de periode waarin agrarische chemische producten exclusief beschermd zijn, verlengd naar tien jaar. En daar zijn Thaise boeren en kleine bedrijven van agrarische chemische producten de dupe van, aldus Jakkrit.

Zondag 2 november
– Premier Prayut heeft de medewerking gevraagd van de Japanse premier wanneer Thailand mocht besluiten zich aan te sluiten bij het (controversiële) Trans-Pacific Partnership, een vrijhandelsovereenkomst van twaalf landen onder leiding van de VS. Prayut en Abe spraken elkaar tijdens de Asean-top in Kuala Lumpur.
Abe verwelkomt Thailand’s lidmaatschap, aldus de adjunct chef kabinetssecretaris Hiroshige Seko [dat moet een Japanner zijn]. Abe: Wanneer Thailand zich aansluit bij het TPP, draagt dit aanzienlijk bij aan regionale stabiliteit en welvaart.’

Verscheurd tussen twee reuzen
24 november – Wat wordt het: Trans-Pacfic Partnership (TPP) of Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)? Het ene sterk gepromoot door de VS, het andere door China. Het ene met tariefvoordelen voor 18.000 productcategorieën, het andere met een veel grotere markt.
Thailand staat voor een lastige keuze. De optimisten, waaronder de minister van Handel, zien weinig negatieve gevolgen voor het land wanneer het TPP wordt. Maar patiëntenverenigingen verzetten zich omdat sommige medicijnen onbetaalbaar dreigen te worden. Monopolievorming op patentgebied, en dat geldt ook voor zaden, goed voor de winstcijfers van medicijnfabrikanten en agrobedrijven. Het Thaise bedrijfsleven, met name de Japanse auto-industrie, ziet alleen maar voordelen.
Vier Aseanlanden zijn lid van het TPP, maar volgens de minister betekent dit niet dat de druk op Thailand toeneemt, want met de landen van het TPP heeft Thailand al vrijhandelsovereenkomsten met uitzondering van Canada, Mexico en de VS.
Het RCEP werd in november 2012 gelanceerd met als doel de economische samenwerking tussen de tien Asean-landen en Australië, China, India, Japan, Nieuw Zeeland en Zuid-Korea te versterken. De zestien landen hebben zondag tijdens de Asean-top in Kuala Lumpur afgesproken de overeenkomst volgend jaar te activeren.
Thailand heeft twaalf FTA’s, waaronder een met Chili die eerder deze maand van kracht werd. Besprekingen met Pakistan en Turkije worden versneld. Rusland heeft Thailand uitgenodigd zich aan te sluiten bij de Eurasian Economic Union.
Volgende maand maakt premier Prayut Thailand’s positie bekend tijdens de eerste vergadering van het International Trade Development Committee. Wat wordt het: TPP of RCEP? Dan weten we het.
Het gehele artikel beslaat twee pagina’s van de Economie-bijlage, dus hier laat ik het maar bij. Het is te lezen op de website, klik hier: Trade pacts: Torn between two gigants.(Bron: Bangkok Post, 23 november)

TPP: Er zijn winnaars en verliezers
26 november – Wat het TPP pact betekent voor Thailand. Onder die titel analyseert Kirida Bhaopichitr, directeur research bij het Thailand Research Development Institute de voor- en nadelen van aansluiting bij het Trans-Pacific Partnership, een vrijhandelsovereenkomst van twaalf landen die sterk gepromoot wordt door de VS.
Haar conclusie:  Zoals bij alle handelsovereenkomsten zijn er winnaars en verliezers. Het succes van aansluiting is ervoor te zorgen dat de voordelen aan de meerderheid van de mensen ten goede komen en de verliezers in staat zijn zich aan te passen om de kosten voor hen te minimaliseren en misschien zelfs later van de overeenkomst te profiteren.
Kirida ziet nadelen voor de exporteurs van kleding en bepaalde agrarische producten naar de VS, sommige industrieën die afhankelijk zijn van FDI (foreign direct investment) uit de VS, en de werkers in deze bedrijfstakken. Een ander nadeel is dat werknemers in Thailand minder goed beschermd zijn dan wanneer de ILO-regels voor hen zouden gelden.
Voorts zijn er zorgen over intellectuele eigendomsrechten, waardoor medicijnen in Thailand duurder worden. En er zijn zorgen over de zwaar beschermde Thaise dienstensector, die te maken zou krijgen met een grotere concurrentie van TPP-landen. Maar die kan ook bijdragen tot een hogere productiviteit en kwaliteit en lagere prijzen.
Een aardig punt in haar analyse is het effect op de export van auto’s en auto-onderdelen. De auto-industrie ziet grote voordelen in aansluiting [oftewel grote nadelen in niet aansluiting], maar Kirida betoogt dat de korte-termijn gevolgen uiterst beperkt zijn. Ze motiveert dat ook, maar dat is een nogal technisch verhaal.
Het artikel gaat niet in op de concurrerende vrijhandelsovereenkomst, het door China geleide Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Kortom: als ik de inhoud op me laat inwerken, denk ik: het kan regenen en de zon kan schijnen. Voor die conclusie heb je natuurlijk wel de wetenschap nodig om dat te onderbouwen. (Bron: Bangkok Post, 25 november)

Automakers pleiten weer voor aansluiting bij TPP
10 december – Aansluiting bij het Trans-Pacific Partnership blijft de hartenwens van de Thaise auto-industrie en dat pleidooi hield Pitak Pruittisarikorn, chief operating officer bij Honda Automobile (Thailand), maar weer eens tijdens een seminar in Impact Muang Thong Thani, waar tot zondag de 32ste Thailand International Motor Expo 2015 wordt gehouden.
Wanneer Thailand zich niet aansluit, verwacht de industrie in het nadeel te zijn omdat vier Asean-landen deel gaan uitmaken van het TPP, een vrijhandelsovereenkomst van twaalf landen die sterk gepromoot wordt door de VS. [Voor alle duidelijkheid: Het TPP is nog niet van kracht.]
Thailand exporteert 70 procent van de heilige koeien die er geproduceerd worden (jaarlijks 2,9 miljoen), dus elke vrijhandelsovereenkomst, bilateraal of regionaal, is welkom, aldus Pitak.
Uiteraard werden ook nog enige woorden gewijd aan de Asean Economic Community die eind dit jaar van kracht wordt. De voorzitter van de sectie automobielen van de Federation of Thai Industries, zei dat de AEC gunstig is voor de Thaise export. Thailand heeft de sterkste auto-industrie in Asean . Wereldwijd staat Asean op de zesde plaats van auto producerende landen; Thailand is goed voor 49 procent van de productie. (Bron: Bangkok Post, 9 december)

Vrijdag 15 januari 2016
– Een panel met vertegenwoordigers van verschillende ministeries gaat de gevolgen bestuderen van het Trans-Pacific Partnership voor de gezondheidssector, mocht Thailand zich erbij aansluiten. Patiëntenverenigingen vrezen dat sommige medicijnen onbetaalbaar worden, wat het gevolg is van de regels over patenten. FTA Watch, een club die zich aansluiting verzet, informeert maandag het panel over haar bezwaren.

‘Steun voor aansluiting bij TPP neemt toe’
25 januari – Het bedrijfsleven, non-profit organisaties, academici en de landbouwsector willen in het algemeen dat Thailand zich aansluit bij het Trans-Pacific Partnership, een door de VS sterk gepushte vrijhandelsovereenkomst van twaalf landen. Deze conclusie trekt het ministerie van Handel uit de gesprekken die het de afgelopen maanden met clubs uit deze sectoren heeft gevoerd.
Het ministerie dringt er bij de beleidsmakers evenwel op aan de gevolgen van aansluiting nauwkeurig te bestuderen alvorens een finale beslissing te nemen. Vice-premier Somkid, de ‘economische tsaar’ van het kabinet, is voorstander; premier Prayut houdt zich nog op de vlakte.
Maar nog niet alle betrokkenen hebben hun zegje kunnen doen. Volgende maand trekt het ministerie het land in om andere partijen te horen. Vooral het bedrijfsleven is een sterk voorstander van aansluiting, want dat zou de concurrentiepositie van Thailand op tal van gebieden vergroten.
Het bericht zegt niets over de bezwaren van de tegenstanders. Zo bestaat de vrees dat medicijnen duurder worden, generieke medicijnen niet meer ontwikkeld mogen worden ontwikkeld en de agrosector een monopoliepositie heeft bij het ontwikkelen van zaden [en de verkoop].
Recent bepleitte een researcher van het TDRI in de krant dat Thailand zich beter kan richten op de Aseanlanden. Zie het bericht van 20 januari: Commentaar: Thailand moet een handelsnatie worden. (Bron: Bangkok Post, 25 januari)

JFCCT: Thailand, sluit je bij beide handelspacten aan
27 januari – Buitenlandse bedrijven in Thailand vinden dat Thailand zich zowel bij het TPP als bij het RCEP moet aansluiten. Voorzitter Stanley Kang  van de Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT) zegt dat Thailand lid moet worden van beide handelsblokken om eventueel verlies van handels- en investeringsmogelijkheden te voorkomen. Kang zei dit na een beleefdheidsbezoek van JFCCT-leden uit tien landen maandag aan de minister van Handel.
Wil Thailand het handelsknooppunt van Asean worden, aldus Kang, dan zullen wetten en regels verbeterd en herschreven moeten worden om de vrije beweging van handel en investeringen mogelijk te maken. Hij bepleit ook het wegnemen van obstakels in de grenshandel en vraagt in grensstreken gemakkelijker opties voor buitenlandse investeringen te bieden.
Gisteren meldde de krant dat het bedrijfsleven, non-profit organisaties, academici en de landbouwsector in het algemeen willen dat Thailand zich aansluit bij het Trans-Pacific Partnership. Deze conclusie heeft het ministerie van Handel getrokken uit de gesprekken die het de afgelopen maanden met clubs uit deze sectoren heeft gevoerd. (Zie het bericht ‘Steun voor aansluiting bij TPP neemt toe’)
• Het Trans-Pacific Partnership (TPP) is een handelsovereenkomst van twaalf landen, geleid door de VS. De Aziatisch leden zijn Japan, Singapore, Maleisië, Vietnam en Brunei. De economieën zijn goed voor 40 procent van de wereldhandel.
• Het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bestaat uit de tien Aseanlanden plus Australië, China, India, Japan, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea. De zestien landen vertegenwoordigen 29 procent van de wereldhandel.

Studie: Aansluiting bij TPP gunstig voor economie
30 januari – Aansluiting van Thailand bij het Trans-Pacific Partnership is goed voor de economische groei van het land , maar leidt ook tot grotere concurrentie en hogere uitgaven voor de gezondheidszorg en medicijnen. Het Panyapiwat Institute of Technology heeft berekend dat het bruto binnenlands product met 0,77 procent stijgt en met 1,06 procent wanneer ook Indonesië en de Filipijnen aanschuiven.
De meeste voordelen plukken Thailand’s belangrijkste industrieën van de handelsovereenkomst zoals de automobielindustrie, elektronica, computers, textiel en kleding en andere gerelateerde industrieën, die de regering wil steunen, zegt directeur-generaal Sitinart van het Trade Negotiation Department.
Haar eindconclusie luidt dat het land meer voordelen dan nadelen ondervindt van aansluiting. Naar die nadelen, zoals aangescherpte intellectuele eigendomsrechten, gaat nader onderzoek worden gedaan om te zien welke maatregelen nodig zijn om de negatieve gevolgen te verzachten.
Die nadelen zijn trouwens al lang bekend en breed uitgemeten in de media. Medicijnen worden duurder, de ontwikkeling van generieke medicijnen wordt bemoeilijkt en de verkoop van zaden komt exclusief in handen van grote agrobedrijven, om er enkele te noemen.
Het onderzoek van het instuut vond plaats in opdracht van het ministerie van Handel. Het ministerie maakte onlangs bekend gesprekken te hebben gevoerd met Het bedrijfsleven, non-profit organisaties, academici en de landbouwsector. Die zouden allemaal in het algemeen een voorstander zijn van aansluiting.
De Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT) vindt dat Thailand ook lid moet worden van het RCEP om eventueel verlies van handels- en investeringsmogelijkheden te voorkomen. Recent bepleitte een researcher van het TDRI in de krant dat Thailand zich beter kan richten op de Aseanlanden. Zie het bericht van 20 januari: Commentaar: Thailand moet een handelsnatie worden. (Bron: Bangkok Post, 29 januari)

Dinsdag 2 februari
– Japanse bedrijven dringen bij de regering aan op aansluiting bij het Trans-Pacific Partnership, een vrijhandelsovereenkomst van tien landen, sterk gepusht door de VS. Aansluiting is goed voor de economische en handelsbanden tussen Thailand en Japan, aldus de Japan Chamber of Commerce and Industry, die gisteren premier Prayut bezocht in het Government House.
De premier zei later dat het bezoek geholpen heeft het vertrouwen van investeerders in Thailand te vergroten. Wie wil weten wat er verder allemaal gezegd is, klik op het artikel Japan business group lobbies Thailand to join TPP. Dit is de website-versie, niet de tekst die in de krant staat.

Vergeet dat hele Trans-Pacific Partnership
10 februari – Het Trans-Pacific Partnership is geen vrijhandelsovereenkomst. De term ‘vrijhandel’ is misleidend en het is zelfs de vraag of de term ‘handel’ gebruikt kan worden. Het TPP bestaat bijna geheel uit regels over de internationale handel die grote bedrijven bevoordelen. Daarom: Forget about joining TPP, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van dinsdag.
Er zijn een paar redenen voor aansluiting, maar er zijn veel meer redenen om dat niet te doen. Ondanks ‘wooing’ (letterlijk vrijage) door Japan, is tot nu toe de belangrijkste reden van de regering om lidmaatschap te overwegen ‘omdat iedereen het doet’. Maar natuurlijk doet niet iedereen het. Tot nu toe heeft de Amerikaanse president Obama pas elf landen weten te overtuigen om te tekenen: een aanzienlijke minderheid van de Azië-Pacific landen. Het grootste deel van Asean heeft zich niet aangesloten, en China komt niet eens in aanmerking.
Maar Thailand lijkt op aansluiting af te stevenen. Officieel discussieert de regering, maar in werkelijkheid praat de regering over het hoe en wanneer. Daar kunnen we vrij zeker van zijn, schrijft BP, vanwege de eerlijkheid van de staatssecretaris van Handel, die vorige week zijn woorden niet op een weegschaaltje legde. ‘Thailand moet zich aansluiten bij het TPP.’
BP waarschuwt dat de regering dezelfde vijandschap kan verwachten als in Nieuw-Zeeland. Daar was de premier niet welkom op de ceremonie ter gelegenheid van de onafhankelijkheid. De Maori hadden hem gevraagd op Waitangi Day niet op te scheppen over het TPP. Gênant voor hem en voor Nieuw-Zeeland, dat als eerste de ‘afgrijselijke’ overeenkomst ratificeerde. (Bron: Bangkok Post, 9 februari)

Woensdag 10 februari
– Volgende week wordt in Rancho Mirage, een plaats in de Amerikaanse staat Californië, de eerste [en als ik het goed begrijp enige] US-Asean Summit gehouden. De regeringsleiders gaan er richtlijnen opstellen voor hun samenwerking. Die worden onder de naam Sunnylands Principles vastgelegd.
De top volgt op een uitnodiging van president Obama in november vorig jaar, nadat Asean de verhouding met de VS had opgewaardeerd van dialoog partner naar strategische partner. Ter sprake komen kwesties op het gebied van economie, veiligheid, terrorisme en grensoverschrijdende uitdagingen.
Regeringswoordvoerder Werachon zegt dat ook gesproken gaat worden over het TPP. Thailand zal er laten weten de ‘vrijhandelsovereenkomst’ nog te bestuderen evenals het RCEP, de Aziatische tegenhanger van het TPP. Premier Prayut vertrekt zondag naar de VS en keert op donderdag terug.

TPP: Japanse bedrijven dringen aan op aansluiting
10 februari – De voor- en tegenstanders van aansluiting bij het Trans-Pacific Partnership (TPP) blijven elkaar in de haren vliegen. Bangkok Post liet in haar hoofdredactioneel commentaar van dinsdag een duidelijk Nee horen (Zie het bericht van 10 februari: Vergeet dat hele Trans-Pacific Partnership), en de krant is niet de enige. Voorstanders zijn te vinden bij het bedrijfsleven, dat de kassa al ziet rinkelen.
Een leidinggevende van een bedrijf in auto-onderdelen, die de krant om anonimiteit heeft gevraagd [Waarom eigenlijk?], zegt dat buitenlandse investeerders, en met name Japanse bedrijven, zich zorgen maken dat hun bedrijven gedupeerd worden als Thailand zich niet aansluit bij het TPP. Het pleidooi is niet nieuw, dus ik vraag me af waarom BP er überhaupt aandacht aan besteed.
Anonymus: ‘Japanse bedrijven, vooral degene in de automobielsector, hebben het Thaise bedrijfsleven het signaal afgegeven dat ze zich zorgen maken over de concurrentiepositie van het land in veel industrieën, vooral de auto- en auto-onderdelen sector, daar Thailand hun belangrijkste productiebasis is.’
De man laat er ook een dreigement op volgen: ‘Ze hebben duidelijk aangegeven dat ze hun productie naar landen, die van het TPP profiteren, kunnen verplaatsen, als de Thaise regering zich niet aansluit. Vietnam en Maleisië kunnen daarvan profiteren omdat ze heel aantrekkelijk zijn in de ogen van buitenlanders.’
Duidelijke taal dunkt me, alhoewel voorzien van zijn kanttekening dat het verplaatsen van een hele productielijn niet goedkoop en gemakkelijk is. Als je het mij vraagt: bluf.
Het Thaise bedrijfsleven is nog onzeker over aansluiting, blijkt uit een peiling van het Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking. Een derde van de 38 ondervraagde industrieën is voor, vijf zijn tegen en de rest weet het nog niet.
Voorstanders zijn de fabrikanten van cosmetica, staal, ijzer, plastic, duurzame energie en elektrische goederen. Ze kunnen hun buitenlandse markt uitbreiden.
Tegenstanders zijn industrieën op het gebied van tonijn, voedsel, chemicaliën en medicijnen. Ze vinden dat het land de tijd moet nemen om de details van de overeenkomst [en dat zijn er heel veel] grondig te bestuderen alvorens een besluit te nemen.
Volgens de voorzitter van de Thai Chamber of Commerce kan het bruto binnenlands product met 0,7 procent stijgen wanneer Thailand zich aansluit en met 1,06 procent wanneer ook de Filipijnen en Indonesië aanschuiven. De twaalf landen van het TPP zijn jaarlijks goed voor 40 procent van Thailand’s totale handel en 45 procent van de FDI’s (foreign direct investments). (Bron: Bangkok Post, 10 februari)

‘TPP gunstig voor economische ontwikkeling’
26 februari – Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Hoe waar is die uitdrukking als het gaat om het Trans-Pacific Partnership, de zogenaamde vrijhandelsovereenkomst van twaalf landen, geleid door de VS. Dus is het altijd interessant om te kijken wie wat zegt.
In het business katern van Bangkok Post hield Daisuke Hiratsuka, president Hiratsuka van het Bangkok Research Center van het Institute of Developing Economies under Japan External Trade Organisation, gisteren een pleidooi voor aansluiting. Thailand is niet in staat Maleisië en Vietnam bij te benen, wanneer het van het TPP afziet.
‘Het TPP is de beste high-level liberalisation overeenkomst in de wereld en zorgt voor een beter systeem voor economische ontwikkeling, zoals arbeidsvoorwaarden, zei Hitatsuka op het symposium TPP and the Creation of a New  World Trading System, georganiseerd door het TDRI. Hij wees erop dat een economie die steunt op arbeid, tot een einde komt. ‘Investeerders moeten nu aandacht besteden aan de inkrimpende beroepsbevolking.’
Hiratsuka denkt dat Japanse investeerders in de auto-industrie, elektronica, textiel en chemische industrie naar Maleisië en Vietnam zullen verhuizen, wanneer Thailand een tekort aan arbeidskrachten heeft.
Deuden Nikomborirak, TDRI directeur research voor economisch bestuur, zegt: ‘Daar Thailand nog steeds steunt op handel als deel van een aanvoerketen, kan het strengere beschermingsmaatregelen verwachten van TPP landen. En nog belangrijker, het TPP kent veel strengere criteria dan die van de wereldhandelsorganisatie WHO.’
Het TPP behelst niet alleen tariefreducties op handelsgebied, maar elimineert ook barrières op het gebied van investeringen en diensten. De overeenkomst dekt milieu en arbeids criteria die doorslaggevend zijn voor ’s lands duurzame ontwikkeling, aldus Deunden.
Een late toetreding door Thailand heeft voor- en nadelen, oreert hij. Het stelt het land in staat het effect van alle TPP-voorzieningen te beoordelen, maar heeft als nadeel dat alle ledenlanden toestemming moeten verlenen, en dat vereist wel enige inspanning van Thailand. Naar verwachting wordt het TPP over twee jaar van kracht. (Bron: Bangkok Post, 25 februari)

Thailand stevent af op aansluiting bij TPP
6 april – Het begint erop te lijken dat Thailand zich gaat aansluiten bij het controversiële Trans-Pacific Partnership, de zogenaamde vrijhandelsovereenkomst van twaalf landen onder leiding van de VS. Het ministerie van Handel heeft opdracht gekregen de plannen voor onderhandelingen te versnellen en een tijdplanning te maken voor de studie naar de gevolgen voor elke industrie en maatregelen voor sectoren die nadeel ondervinden van aansluiting.
Voor patiënten die generieke medicijnen gebruiken, betekent aansluiting duurdere medicijnen en boeren krijgen te maken met zaden die exclusief in handen zijn van grote agrobedrijven. De ontwikkeling van generieke medicijnen wordt bemoeilijkt en de intellectuele eigendomsrechten (IP) worden aangescherpt. Bij conflicten hebben bedrijven en investeerders dezelfde status als landen.
Niettemin concludeert het Panyapiwat Institute of Technology, door het ministerie van Handel ingehuurd, dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Het adviseert dan ook voor aansluiting. Het TPP is volgens de onderzoekers gunstig voor fabrikanten van auto’s en auto-onderdelen, elektronica, computers, textiel, kleding en aanverwante bedrijven. De strengere IP-regels stimuleren innovatie, waardoor Thailand’s concurrentiepositie verbetert.
Maandag sprak vice-premier Somkid met hoge ambtenaren van het ministerie van Handel [geen details]. Hij zegt dat het International Economic Policy Committee, dat onder voorzitterschap van premier Prayut staat, op 29 april een duidelijker beeld zal scheppen van Thailand’s houding tegenover het TPP.
‘Buitenlandse investeerders wachten op een officiële verklaring. We zijn optimistisch dat de vergadering [van het IEPC] zal toestaan dat begin volgend jaar een aanvang wordt gemaakt met onderhandelingen met TPP leden’, zegt hij. (Bron: Bangkok Post, 5 april)

TPP: Boeren beloven actie bij aansluiting
28 april – Kleine en middelgrote boerderijen zijn het slachtoffer wanneer Thailand besluit zich aan te sluiten bij het Trans-Pacific Partnership (TPP), een controversiële vrijhandelsovereenkomst van twaalf landen, sterk gestimuleerd door de VS. De National Farmers Council (NFC) gaat een petitie aan het ministerie van Landbouw aanbieden met een protest tegen aansluiting en de bezorgdheid van boeren over het International Economic Policy Committee. Deze commissie onder voorzitterschap van premier Prayut lijkt een voorstander van aansluiting.
‘Als de regering de TPP niet mijdt, kunnen we een confrontatie eveneens niet vermijden. Alle boeren in het land zijn bereid in actie te komen om hun belangen te verdedigen’, zei voorzitter Prapat op een seminar van de NFC. Het TPP mag positieve gevolgen hebben voor sommige sectoren, maar het heeft gigantisch negatieve gevolgen voor de landbouwsector, biodiversiteit, voedselveiligheid en de onafhankelijkheid van de regering. De regering dient uiterst voorzichtig te zijn bij het nemen van een beslissing over aansluiting, waarschuwt Prapat.
De Beef Cattle Association of Thailand is bevreesd voor de toekomst van veeboeren. Met de in 2005 afgesloten FTA (Free Trade Agreement) met Australië is leergeld betaald want die leidde tot inkrimping van de veestapel in Thailand van 9 naar 5 miljoen stuks vee.
De directeur van Biothai schat dat het land 49 miljard baht per jaar op het gebied van biodiversiteit kan verliezen aan de biotech industrie. Het TPP steunt genetisch gemodificeerde gewassen en beperkt compensatie voor producenten van GM producten die gedupeerd worden door GM contaminatie in hun omgeving.
Het ministerie van Handel belegt nog enkele bijeenkomsten met boeren en maatschappelijke organisaties over de voor- en nadelen. Als eerste komen de veeboeren aan de beurt. Begin juni legt het ministerie de resultaten van de gesprekken voor aan het International Economic Policy Committee.

D-day nakende voor Trans-Pacific Partnership
8 mei – Indien de regering volgende maand besluit zich aan te sluiten bij het Trans-Pacific Partnership (TPP) gaan boeren de barricade op, want de landbouwsector en de veeteelthouderij zijn het kind van de rekening.
Voorzitter Prapat van de National Farmers Council vreest dat veel kleine en middelgrote boerderijen het loodje zullen leggen. Secretaris Sitthiporn van de Beef Cattle Association verwacht hetzelfde voor veehouders omdat ze niet zullen kunnen concurreren met goedkoper vlees uit andere landen.
Staatssecretaris Winichai (Handel) zegt dat het ministerie bereid is het International Economic Policy Committee (IEPC) voor te stellen om een studie te doen naar de voor- en nadelen van aansluiting. Dat zou gisteren gebeurd moeten zijn, want toen vergaderde de commissie onder voorzitterschap van premier Prayut.
Het ministerie gaat ook een studie voorstellen door een ad hoc commissie met vertegenwoordigers van publieke en particuliere diensten, inclusief vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Volksgezondheid, Handel, de Federation of Thai Industries en de Thai Chamber of Commerce. De commissie gaat tevens suggesties verzamelen van maatschappelijke organisaties, met name in de farmaceutische, agrarische en veeteelt sectoren.
‘Als het IEPC besluit dat Thailand zich dient aan te sluiten, is de volgende stap het vormen van werkgroepen om te bestuderen welke maatregelen nodig zijn om de nadelige gevolgen voor elke sector te verhelpen’, zegt Winichai. ‘De autoriteiten gaan dan later met de twaalf landen die de TPP hebben opgericht, onderhandelen en vragen om steun.’
Over de voor- en nadelen van het TPP is inmiddels al zoveel geschreven dat ik kan verwijzen naar voorgaande publicaties. In Thailand profiteert de industrie, met name de auto-industrie, van aansluiting; de landbouw en gezondheidszorg betalen het gelag. (Bron: website Bangkok Post, 6 mei)

Commentaar: Stel de TPP gesprekken uit
12 mei – De redding voor Thailand om te ontsnappen aan aansluiting bij het Trans-Pacific Partnership komt hopelijk van de volgende Amerikaanse president. Want zowel Hillary Clinton, Bernie Sanders en Donald Trump draaien in januari wanneer de nieuwe president in functie komt vermoedelijk het speeltje van Obama de nek om.
Stel de gesprekken over aansluiting daarom uit, bepleit Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van woensdag. Wan het is zonneklaar dat de regering en de economische ministeries aansturen op aansluiting. Goed voor de export, goed voor de grote bedrijven, maar rampzalig voor de agrarische sector, veeteelthouderij en gezondheidszorg.
De officiële lezing is dat Thailand de opties bestudeert, maar dat is kletspraat. De burgermaatschappij staat buiten spel en gratuite hoorzittingen gaan gehouden waarop de farmacie en agrarische sector nog eens mogen vertellen wat ze al lang zeggen: Niet doen.
Geen enkele bewindsman heeft tot nu voorgesteld om te luisteren naar academici over copyrights, boeren over familieboerderijen, experts in biodiversiteit over genetische modificatie en single-source gewassen of buurtleiders over energiezorgen. Er lijkt niet eens tijd om juridische experts te raadplegen over de invloed van het TPP op het Thais rechtssysteem – die uitgebreid en belangrijk is. En daar voeg ik dan zelf nog aan toe patiëntenvereniging die vrezen dat sommige geneesmiddelen onbetaalbaar worden.
Het Trans-Pacific Partnership wordt voorgesteld als een vrijhandelsovereenkomst, maar wat er tot nu toe van bekend is geworden kan het beter een wurgovereenkomst genoemd worden met de grootindustrie als profiteur, maar dat is mijn analyse. (Bron: Bangkok Post, 11 mei)

Somkid in Japan: Thailand bereid TPP te omarmen
1 juni – Thais ‘ready to be part of TPP’ kopt Bangkok Post vandaag boven haar openingsartikel. Maar dat kan nauwelijks een verrassing zijn, want gezagsdragers hebben al herhaaldelijk gesuggereerd voorstander te zijn van aansluiting bij het controversiële handelspact. Gesouffleerd door de industrie, met name de auto-industrie, zeg ik er stilletjes bij.
Vice-premier Somkid zei gisteren tijdens een bijeenkomst van captains of industry in Japan dat Thailand bereid is zich aan te sluiten en steun van ledenlanden, waaronder Japan, zal zoeken. Het land, vertelde hij, gaat een jaar lang hoorzittingen houden om feedback van alle betrokkenen te verzamelen. Deze benadering helpt conflicten te voorkomen, zegt de ‘economische tsaar van het kabinet’, zoals hij [spottend?] wordt genoemd.
Een commissie onder voorzitterschap van minister Apiradi (Handel) werkt aan de voorbereidingen voor aansluiting. De commissie moet de voor- en nadelen in beeld brengen en gaat ook kijken welke maatregelen de andere ledenlanden hebben genomen om gedupeerde partijen tegemoet te komen.
Somkid zegt: ‘We kunnen ons niet veroorloven zelfingenomen te zijn. Van andere landen kunnen we lessen leren. Op dit moment zijn we bereid ons aan te sluiten. Het hangt er vanaf wanneer ze ons willen accepteren. Thailand is ook bereid zich aan te sluiten bij het Regional Comprehensive Economic Partnership.’ [Het RCEP is de Aziatische tegenhanger van het sterk door de VS gedomineerde Trans-Pacific Partnership.]
Aansluiting bij het TPP doet meer goed dan kwaad, meent de Thaise regering, aldus Somkid. Hij verwacht dat toekomstige regeringen er net zo over denken, omdat de zaak op de lange termijn belangrijke gevolgen voor het land heeft.
Minister Apiradi zegt dat zijn panel gesproken heeft met vertegenwoordigers van enkele maatschappelijke groeperingen, die bepaald niet staan te juichen over aansluiting. Ze maken zich zorgen over intellectuele eigendomsrechten, medicijn patenten, bescherming van medische testinformatie, bescherming van nieuwe plantensoorten en de mogelijkheid voor investeerders tegen de staat te procederen. Zalvende woorden van Apiradi: ‘We zijn bereid naar hun zorgen te luisteren en manieren te vinden om de gevolgen te verzachten.’
De twijfelaars, of moet ik schrijven tegenstanders, vragen de ministeries van Handel en Volksgezondheid feiten en cijfers van TPP bekend te maken, zodat de bevolking en academici ze kunnen beoordelen. Het artikel vermeldt niet, zoals een eerder bericht deed dat de agrarische sector gedreigd heeft de barricaden op te gaan als Thailand zich aansluit (zie het bericht van 8 mei: D-day nakende voor Trans-Pacific Partnership).
Apiradi wijst erop dat het TPP onvermijdelijk Thailand’s economisch groei zal beïnvloeden, met name in de exportsector, gezien de grootte en het handelsvolume van het pact.

De verborgen kosten van het TPP
2 juni – In een uitgebreid artikel op de opiniepagina van Bangkok Post vraagt Pritish Kumar Sahu, lector aan de Maleisische Multimedia universiteit, aandacht voor de verborgen kosten van het TPP, waar Thailand zich vrijwel zeker bij aansluit. En dat is dan ook het enige wat ik snap van zijn betoog, want verder is het een cijferbrij waar ik geen wijs uit kan worden.
Een nieuwe term die ik niet eerder tegenkwam, is yarn forward rule of origin. Die regel verplicht kledingfabrikanten die kleding exporteren, gebruik te maken van draden en stoffen uit TPP landen om in aanmerking te komen voor een lager tarief.
Het is al eens eerder betoogd. Het TPP is geen vrijhandelsovereenkomst maar een wurgovereenkomst. Wie het artikel wil lezen, klik hier, maar u bent gewaarschuwd. (Bron: Bangkok Post, 1 juni)

Boeren bezorgd over TPP
10 juni – Boeren hoeven niet bang te zijn voor de import van GMO’s wanneer Thailand zich aansluit bij het Trans-Pacific Partnership (TPP). Staatssecretaris Winchai geeft die garantie. Het TPP voorziet alleen in het uitwisselen van informatie en samenwerking bij zaken die te maken hebben met producten van moderne biotechnologie. Bovendien verbiedt de Thaise Plant Quarantine Act de import van GMO’s (genetically modified organisms).
De afgelopen maanden heeft het ministerie vijftien bijeenkomsten gehouden over de voor- en nadelen van het TPP met boeren en burgergroepen. Onlangs hield het ministerie van Handel in samenwerking met de diensten Trade Negotiations en Agriculture in Chiang Mai een bijeenkomst, bijgewoond door driehonderd boeren uit acht noordelijke provincies.
Winchai zegt dat de boeren zich nog steeds zorgen maken over de gevolgen van het TPP-hoofdstuk over intellectuele eigendomsrechten. Dit belet dat ze zaden van gepatenteerd plantenmateriaal sparen en gebruiken. Dat mag alleen bij niet-commercieel gebruik. De boeren zijn ook bang dat zaden duurder worden, omdat het TPP particuliere bedrijven het recht op plantaardige producten voor vele jaren toekent. Boeren zouden onopzettelijk criminelen worden wanneer ze gepatenteerde zaden uit volwassen planten halen. (Bron: Bangkok Post, 9 juni)

RCEP over dertien maanden van kracht
13 september – De ministers van Handel van de zestien ledenlanden van het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), de Aziatische tegenhanger van het door de VS gedomineerde TPP, komen begin november bijeen om enkele losse eindjes op te ruimen, voornamelijk op het gebied van markttoegang voor de handel in goederen en diensten, en investeringen. De deelnemers aan de vrijhandelsovereenkomst streven er naar volgend jaar oktober hun onderhandelingen af te ronden.
In november wordt in de Filipijnen gepraat over reducties op de importtarieven voor de resterende 20 procent van gevoelige en hoogst gevoelige producten, waarvoor het RCEP geldt. Tot nu toe zijn de leden het voorlopig eens over 80 procent van alle goederen, in totaal 8.000 tot 9.000 items. De Asean-landen hebben zich voorgenomen op 92 procent uit te komen.
Het RCEP is in november 2012 opgericht met het doel de economische samenwerking tussen de tien Asean landen en zes handelspartner te versterken. Het RCEP wordt gezien als alternatief voor het Trans-Pacific Partnership, een sterk bekritiseerde vrijhandelsovereenkomst van twaalf landen.
De TPP-landen hebben maandag besloten dat ze niet gaan heronderhandelen over de deal. Overigens nemen de speculaties toe dat het TPP nooit van kracht wordt omdat beide Amerikaanse presidentskandidaten hun bedenkingen hebben. President Obama streeft ernaar dat het congres voor het eind van het jaar goedkeuring verleent aan het TPP.
Thailand heeft nog niet besloten of het zich erbij aansluit. Als heronderhandelen niet mogelijk is, is dat slecht nieuws voor de tegenstanders. Knelpunten zijn patenten op geneesmiddelen en zaden, intellectuele eigendomsrechten en verlies van bevoegdheden bij conflicten. Thailand heeft twaalf vrijhandelsovereenkomsten, de laatste met Chili werd in november van kracht. Met Pakistan en Turkije wordt dit jaar gepraat. (Bron: Bangkok Post, 12 september)

Voormalig WTO-hoofd pleit voor RCEP
23 september – ‘Thailand en de andere landen van Asean dienen hun pogingen te versterken om de gesprekken over het RCEP binnen een jaar af te ronden. Ze moeten het TPP niet toestaan Asean te domineren en te laten uiteenvallen.’
Supachai Panichpakdi, voormalig secretaris-generaal van Unctad en hoofd van de WTO, liet er woensdag geen twijfel over bestaan welke van de twee handelspacten zijn voorkeur heeft. Hij zei dat bij de presentatie van het Trade and Development Report 2016 van Unctad in Bangkok.
Bangkok Post licht Supachai’s voorkeur er niet eens uit als belangrijkste nieuws en dat getuigt niet van veel journalistieke feeling voor wat nieuws is. Immers: Thailand lijkt af te stevenen op aansluiting bij het sterk door de VS gedomineerde Trans-Pacific Partnership (TPP) in plaats van de regionale tegenhanger Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Met name de Japanse autofabrikanten oefenen een sterke druk uit op de regering ten faveure van het TPP. Andere, zoals patiëntenvereniging en boeren,  verzetten zich vanwege de te verwachten wurggreep van patenten.
Voor BP is het belangrijkste nieuws dat Supachai de voortdurende pogingen van de regering om de economische en sociale structuur van Thailand te hervormen looft. Ze vorderen in de juiste richting, zei hij. Maar hij plaatste wel een kritische kanttekening bij het Pracha Rat (People’s State) beleid, bedoeld om overheid, particuliere sector en bevolking te laten samenwerken bij ontwikkelingen. Supachai is bang dat alleen grote bedrijven ervan zullen profiteren. ‘De voordelen moeten gelijk verdeeld worden tussen MKB, lokale bedrijven en de burgerij.’
Supachai sneed nog veel meer onderwerpen aan, zoals corruptie, douaneprocedures, de luchtvaartproblemen enzovoort, maar die zijn te veel op allemaal op te noemen, dus laat ik onvermeld. (Bron: Bangkok Post, 22 september)

RCEP is al even slecht als TPP
20 oktober – De kritiek op het Trans-Pacific Partnership (TPP) is bekend: het is geen vrijhandelsovereenkomst maar een wurgcontract dat ernstige gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van generieke medicijnen en de boeren een speelbal maakt van de agro-industrie.
Maar wat schetst mijn verbazing dat deze kritiek ook geldt voor de Aziatische tegenhanger Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), een vrijhandelsovereenkomst van Asean en zes andere handelspartners in de regio.
FTA Watch waarschuwt: Duurzame ontwikkeling en gemakkelijke toegang tot betaalbare medicijnen komen in gevaar als het RCEP van kracht wordt.
Het RCEP bevat strengere regels op het gebied van intellectuele eigendomsrechten dan de WTO, zegt Chalermsak Kittitrakul van de AIDS Access Foundation. Ze stellen de farmaceutische industrie in staat hun patenten jaren te verlengen, waardoor generieke medicijnen worden tegengehouden.
Chalermsak: ‘Alles wat meer is dan de regels van de WTO zijn schadelijk voor Thailand’s volksgezondheid stelsel.’ FTA Watch heeft daarom onlangs de Thaise onderhandelaars gevraagd de strengere RCEP regels af te wijzen.
Een zelfde verhaal kan gehouden worden voor zaden. Bepaalde landen van de RCEP willen aansluiting bij de Union for the Protection of New Plants varieties. Als dat doorgaat, is het voor boeren illegaal om zaden te bewaren en gepatenteerde zaden te hergebruiken. De enige die ervan profiteren zijn de grote bedrijven.
Verder dringt FTA Watch erop aan om de inhoud van de onderhandelingen bekend te maken, want het meeste wordt bedisseld achter gesloten deuren. Chalermsak wijst erop dat de grondwet van 2007 nog een artikel kende dat de overheid verplicht deze zaken met researchers en het maatschappelijk middenveld te bespreken, maar dit artikel is in de nieuwe grondwet gesneuveld. Dus dat belooft weinig goeds. (Bron: Bangkok Post, 20 oktober)

Noam Chomsky maakt TTIP* in amper 2 minuutjes met de grond gelijk
In een interview met Channel4 heeft Noam Chomsky precies 2 minuutjes en 5 seconden nodig om TTIP met de grond gelijk te maken. ‘De zogezegde vrijhandelsakkoorden zijn geen vrijhandelsakkoorden, het zijn zelfs amper handelsakkoorden. Het zijn vooral akkoorden om de rechten van investeerders te vrijwaren.’

FLORIS VAN CAUWELAERT . 21 OKTOBER 2016

Over welke rechten gaat het dan zoal? Het recht om overheden juridisch aan te vallen en regulering te bekampen. ‘Iets wat u en ik niet kunnen doen’, stelt Chomsky. ‘Toch opvallend dat het woord “klimaatverandering” in de 280 pagina’s van het akkoord die Greenpeace openbaar wist te maken, niet voorkomt. Dat illustreert goed de hele structuur van het initiatief.’ Het interview dateert al van 14 mei 2016 maar het Waalse verzet tegen CETA maakt het weer actueel. Want hun verzet gaat precies over de speciale handelsrechtbanken en hoe die ingericht worden.

(Bron: MO* Mondiaal Nieuws)

* Het Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) is een handelsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). Het kan vergeleken worden met het TPP.

Clinton of Trump, TPP haalt ’t niet
27 oktober – De kans dat het Trans-Pacific Partnership (TPP) door de VS wordt geratificeerd, is uiterst miniem. Dat zou goed nieuws voor Thailand zijn, die zich bij een (overigens onwaarschijnlijke) overwinning van Trump kan richten op Azië en bij Clinton de kans krijgt aan de onderhandelingstafel aan te schuiven.
De kans dat het TPP het groene licht krijgt, voordat een van de twee het Oval Office betrekt, is al even miniem. De voorzitters van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben al laten weten het TPP niet te agenderen omdat er geen meerderheid voor is.
Die meerderheid lijkt er na de verkiezingen ook niet te komen, want het Huis van Afgevaardigden blijft weliswaar vermoedelijk in meerderheid Republikeins, maar de Democraten, tegenstander van het TPP, rukken in de Senaat op. En zonder de medewerking van het Congres kan de president niet veel, zoals Obama meermalen heeft ervaren.
Twee researchers van het TDRI schrijven op de opiniepagina van Bangkok Post: ‘Met Triump als president geeft ons dat de zielerust dat Asean naties als Brunei, Vietnam, Singapore en Maleisië (die zich bij het TPP hebben aangesloten) terug bij af zijn. Wij moeten ons daarna allemaal richten op China voor leiderschap en een nieuwe multilaterale handelsovereenkomst.’
‘Met Clinton als president biedt het ons een kans aan de onderhandelingstafel plaats te nemen, want ze mag in het algemeen een voorstander van vrijhandel zijn, ze heeft zich tegen het TPP uitgesproken.’

‘Azië als spil’ verdwijnt onder Trump
10 november – De overwinning van Trump heeft geen grote gevolgen voor Zuidoost-Azië, zeggen analisten in Bangkok. Volgens lector Pongkwan van de faculteit politicologie van de Thammasat universiteit, zal de Amerikaanse buitenlandse politiek in de regio nauwelijks veranderen.
Maar een voorspelling is lastig, want in zijn speeches heeft hij nauwelijks de regio genoemd. Trump zou wel minder dan Obama begaan zijn met mensenrechten en democratie in het buitenland. Trump handelt als zakenman, zegt Pongkwan, wat hem voor sommige leiders een aantrekkelijke president maakt. Zijn protectionisme kan wel de export van Zuidoost-Aziatische landen beïnvloeden, meent ze.
Trump’s buitenlands beleid richt zich op het Midden-Oosten, waardoor hij de strategie van Obama, Pivot to Asia (Azië als spil), kan verlaten, alhoewel hij sterk gekant is tegen China’s toenemende economische invloed wereldwijd. Trump is volgens haar meer geïnteresseerd in verdediging van de Amerikaanse belangen in eigen land.
Lector Brian Kennedy zegt: ‘Zuidoost-Azië intereseert Trump en het congres niet echt. In een wereld met ISIS, Poetin en China staat Zuidoost-Azië op de 25ste plaats van dingen waarover de VS zich zorgen maakt.’ Over Obama’s Pivot to Asia beleid zegt hij: ‘Er is veel over gesproken maar er is weinig gebeurd. Met Trump wordt er nog minder over gesproken.’
Vrijhandelsovereenkomsten, zoals het moeizaam bevochten Trans-Pacific Partnership zullen waarschijnlijk onder Trump schipbreuk lijden. En dat zou goed nieuws zijn voor de Thaise patiëntenverenigingen en boeren.

Schrappen TPP kan goed voor Thailand zijn
18 november – Een fraai staaltje krompraat en een voorbeeld van geheugenverlies, noem ik het. Vice-premier Somkid, bijgenaamd de economische tsaar van het kabinet, zegt dat het schrappen van het Trans-Pacific Partnership (TPP) meer voor- dan nadelen oplevert voor Thailand. De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump zou een eind willen maken aan het paradepaardje van zijn voorganger [dat nog niet eens is geratificeerd door het parlement].
De uitspraak van Somkid is opvallend want eerder was hij een warm pleitbezorger van aansluiting door Thailand bij de controversiële vrijhandelsovereenkomst. Maar nu erkent ook hij dat het TPP uiterst schadelijk zou zijn voor de agrarische en farmaceutische sector, voor de minima en voor bedrijven. Veelzeggend is dat vooral de Japanse autofabrikanten in Thailand een sterke lobby hebben gevoerd voor aansluiting.
Toch houdt Somkid de deur op een kier, want hij zegt dat Thailand zich nog steeds wil aansluiten bij het TPP als de nieuwe Amerikaanse regering ermee door zou gaan. Als ik klompen zou dragen, zouden die nu breken.
Zonder TPP biedt het Regional Comprehensive Economic Partnership van tien Aseanlanden en zes handelspartners, waaronder China, de beste kansen voor Thailand, zegt Somkid en dat hebben vele critici van het TPP al herhaaldelijk voor hem gezegd.

TPP-leiders willen doorgaan; tegenaanval van Xi en Poetin
21 november – De leiders van de 12 ledenlanden van het Trans-Pacific Partnership zijn zaterdag overeengekomen dat ze doorgaan de controversiële vrijhandelsovereenkomst in te voeren. De binnenlandse procedures voor ratificering door de parlementen van de ledenstaten worden voortgezet, zodat het TPP van kracht kan worden, zegt een Japanse functionaris.
De leiders kwamen in een afzonderlijke vergadering bijeen tijdens de Apec top in Lima (Peru). Over de mogelijkheid dat het TPP doorgaat zonder de VS is niet gesproken. Zoals bekend heeft Donald Trump zich tijdens zijn verkiezingscampagne sterk verzet tegen het TPP. Hij noemde het TPP, het geesteskind van Obama, een ‘terrible deal’ en ‘rape’, waardoor Amerikaanse banen naar lagelonenlanden verdwijnen.
Het is niet bekend of Trump afstand zal nemen van zijn uitspraken. ‘Hoe je campagne voert is niet altijd hetzelfde als hoe je regeert’, zegt Obama. De Mexicaanse minister van Economie acht een TPP zonder de VS mogelijk, maar de Nieuw-Zeelandse premier vindt het essentieel dat de VS aan boord blijft. Hij denkt dat Trump kan worden overgehaald het TPP te accepteren als de andere partijen ‘een klein beetje creatief’ zijn.
Protectionistische stemming in VS
Bovenstaande informatie van persbureau Kyodo News ontleen ik aan de website van de krant, maar de krant zelf kiest een andere invalshoek, namelijk dat volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken China en Rusland zich sterk gaan maken voor vrijhandel in de regio Azië-Pacific. Dat hebben de Russische president Poetin en de Chinese president Xi Linping afgesproken. Of daarmee het Regional Comprehensive Economic Partnership van tien Aseanlanden en zes handelspartners wordt bedoeld, is mij niet duidelijk. [China is daarvan lid, Rusland niet. China is geen lid van het TPP]
De oproep voor vrijhandel in de regio is een duidelijke reactie op de protectionistische stemming in de VS na de verkiezingsoverwinning van Trump. De leider van de Amerikaanse Senaat heeft gezegd dat het TPP niet in stemming wordt gebracht voor het vertrek van Obama. Elke beslissing over het TPP en andere vrijhandelsovereenkomsten wordt door Trump genomen. (Bronnen: Bangkok Post, 21 november en de website van 20 november)
Nog een berichtje uit Lima
Vice-premier Prajin heeft een groep Amerikaanse zakenlui verzekerd dat het Thailand 4.0 beleid en hervormingen het land klaarstomen voor de komende economische uitdagingen. Hij zei ook dat het land doorgaat op de weg naar democratie. De groep bestaat uit leidinggevenden van twintig grote Amerikaanse bedrijven.
Prajin zei dat Thailand voor zakenkansen zorgt, die wederzijds voordeel opleveren voor de publieke en particuliere sector. Het Thailand 4.0 beleid heeft tot doel het land uit de middle-income trap te leiden door verbeteringen op het gebied van fysieke infrastructuur (voor weg-, water-, spoor- en luchtvaarttransport) en digitale infrastructuur.

Apec gaat voor vrijhandel in de regio
22 november – De 21 Apec-landen die zondag hun jaarlijkse top in Lima (Peru) beëindigden, zeggen in hun eindverklaring zich te verzetten tegen protectionisme en scepsis over vrijhandel. Ze beloven aan een grondige nieuwe vrijhandelsovereenkomst van alle 21 landen te werken als een pad naar ‘duurzame, gebalanceerde en inclusieve groei’.
Vice-minister Prajin heeft de top verteld dat Thailand een voorstander is van vrijhandelsovereenkomsten in de regio Azië-Pacific. Maar de ledenlanden moeten beoordelen of die overeenkomsten werkelijk aan hun verlangens tegemoet komen. Thailand, zei hij, is bereid met elk economisch blok samen te werken om duurzame welvaart te bereiken.

Goed nieuws: Het TPP sneuvelt
24 november – Donald Trump maakte dinsdag bekend dat hij het Trans-Pacific Partnership op de eerste dag dat hij in functie is (20 januari) annuleert. Daardoor wordt voor alle twaalf landen de genadeslag aan het TPP toegebracht, iets langer dan een jaar nadat ze akkoord gingen met het geesteskind van Obama. Want de premier van Japan heeft gezegd dat het TPP zonder de VS zinloos is. Maar het TPP met de VS was ook al zinloos, schrijft Gwynne Dyer op de opiniepagina van Bangkok Post.
Dyer legt uit dat de VS en Japan de enige twee grote handelspartners in het TPP waren. De bevolking van de tien andere landen is nauwelijks groter dan die van de VS. Het TPP was slechts een poging om een handelsblok te vormen dat China buiten de deur hield en zo te behouden wat nog over was van de traditionele dominantie van de VS en Japan in de regionale handel. Om die reden hadden Indonesië, de Filipijnen en Zuid-Korea geen trek om zich aan te sluiten. Ze spelen de reuzen liever tegen elkaar uit.
Dyer schrijft dat de invloed van China en handel in Zuidoost-Azië slechts bescheiden zullen groeien door het annuleren van het TPP. Het TPP voorzag niet in grote tariefsverlagingen omdat de belastingen in de internationale handel al laag waren. De echte focus was op het verwijderen van de zogeheten non-tariff barriers.
Het klassieke voorbeeld van een non-tariff barrier was Japan’s poging in de jaren tachtig om de import van in het buitenland gemaakte ski’s te verbieden omdat Japanse sneeuw ‘uniek’ was. Veel van het gedetailleerde gemarchandeer tijdens de TPP gesprekken ging over het opheffen van duizenden soortgelijke barrières.
Dyer ontkracht nog een andere vrees, namelijk dat het TPP zou leiden tot verlies van arbeidsplaatsen in de VS of andere landen. [Dat argument gebruikte Trump in zijn verkiezingscampagne] Donald Trump vocht tegen windmolens. De meeste banen die van ontwikkelde naar zich ontwikkelende landen gingen, verdwenen lang geleden en in de VS gingen de afgelopen jaren acht banen aan automatisering verloren voor elke baan die naar het buitenland ging.
Zo, weten we dat ook weer. En Thailand? De patiëntenverenigingen en de boeren kunnen nu gerust ademhalen. De farmaceutische industrie en agrobusiness krijgen niet de monopoliepositie die ze dankzij het TPP verworven zouden hebben. Maar daar kan toch niemand rouwig om zijn. En de regering die een voorstander leek van aansluiting, is van een probleem verlost.
Dyer schrijft ook nog over het Amerikaans-EU equivalent van het TPP, het Transatlantic Trade and Investment Partnership. Kort samengevat: Niet de Amerikaanse werkende klasse maakte er een einde aan, maar vooral de Europese consument die geen trek heeft in Amerikaans vlees dat vol met hormonen zit, in Amerika verbouwd GM-voedsel en Amerikaanse kippen die met chlorine zijn bewerkt. Ook bestond het vermoeden dat de VS wilde voorkomen dat de Europese regeringen strenge eisen zouden gaan stellen op het gebied van gezondheid en milieu. (Bron: Bangkok Post, 23 november)
Ik heb het hele artikel opgeslagen als pdf. Geïnteresseerd? Klik hier.

Donderdag 19 januari 2017
– De Amerikaanse ambassadeur Glyn Davies zegt dat de presidentswisseling geen gevolgen heeft voor de Amerikaans-Thaise betrekkingen. Thailand en ook Asean blijven belangrijke partners van de VS.
Alhoewel het duidelijk is dat Trump de Trans-Pacific Partnerschip vrijhandelsovereenkomst niet zal doorzetten, is het lastig om te voorspellen wat de handelsstrategie van het nieuwe Amerikaanse kabinet wordt. ‘Het goede nieuws is dat het nog steeds vrijhandel is’, zegt Davies, refererend aan Trump’s voorkeur voor traditionele bilaterale handelsdeals.
Davies zei nog meer, onder andere over samenwerking op het gebied van regionale veiligheid, humanitair werk, internationale wetshandhaving, mensenhandel (‘Blijft een van de topzorgen’), de gezamenlijke militaire oefening Cobra Gold en gezondheid en onderwijs, maar dat mag u zelf lezen in Ambassador Davies stresses continuity in US-Thai relations. Over de politieke situatie zei hij te hopen dat Thailand snel terugkeert naar democratie, maar dat is ook al zo’n open deur.

Tegenhouden TPP gunstig voor RCEP
4 februari – Het besluit van de Amerikaanse president David Trump om zich terug te trekken uit het Trans-Pacific Partnership (TPP) zal velen in Thailand goed doen [met name de patiëntenverenigingen en belangengroepen van boeren, red.]. Trumps besluit opent ook mogelijkheden voor de Aziatische tegenhanger, het Regional Comprehensive Economic Partnership (TCEP) dat eveneens nog in de steigers staat.
Niettemin zegt Leslie Alan Glick, verbonden aan een Amerikaans bureau dat gespecialiseerd is in handel, dat het TPP niet dood is. De zogenaamde vrijhandelsovereenkomst [wat critici bestrijden] kan overleven zonder de VS en Thailand, dat zich er niet bij heeft aangesloten, kan er nog van profiteren. Bovendien betwijfelt Glick of de VS er definitief uit is.
Op dit moment ja, zegt hij, maar de reden voor het TPP waren de Amerikaanse zorgen over China’s dominantie van de Aziatische handel. ‘Het lijkt me niet logisch dat de VS stil blijven zitten en China laten domineren’, aldus Glick die erop wijst dat Trumps handelsadviseur een sterke opponent van de dominantie van China is en zal proberen de president op andere gedachten te brengen.
Glick adviseert Thailand om een bilaterale handelsovereenkomst (FTA) met de VS te sluiten: ‘Thailand kan veel voordelen behalen zonder dat het zich zorgen hoeft te maken over andere landen.’ Hij vindt verder dat het goed zou zijn als het land zich aansluit bij het TPP, zelfs zonder de VS, omdat het dan kan profiteren van lagere tarieven en open markten in elf landen, inclusief Mexico en Canada.
Het TPP is na uitgebreide onderhandelingen in oktober 2015 opgericht door twaalf Pacific Rim landen. Ze zijn goed voor 40 procent van de wereldhandel, 40 procent van Thailands handel en 45 procent van Thailands foreign direct investments.
Het RCEP is in november 2012 gelanceerd door de tien Aseanlanden met zes dialoogpartners waaronder China. Tezamen beheersen ze 29 procent van de wereldhandel. Er is inmiddels zestien maal onderhandeld, de laatste keer in december 2016 in Indonesië. Deze maand komen de landen naar verwachting in Japan bijeen.
Beide pacten overlappen elkaar op veel gebieden. In tegenstelling tot het TPP kent het RCEP echter geen eisen ten aanzien van milieu en arbeidsomstandigheden, die met name sterk door de VS zijn gepusht, maar bij de andere landen niet erg populair zijn. (Bron: Bangkok Post, 3 februari)

TPP flopt, RCEP ziet zijn kans schoon
8 februari – Nu de VS zich hebben teruggetrokken uit het Trans-Pacific Partnership (TPP), kan de Aziatische tegenhanger, het Regional Comprehensice Economic Partnership (RCEP), de kans pakken om een belangrijker rol in de wereldhandel te spelen. Het kan ’s werelds grootste vrijhandelsovereenkomst worden.
Van een leien dakje gaat het allemaal niet, want er zijn al zestien onderhandelingsrondes geweest en de afgelopen twee jaar is de deadline tweemaal gemist voor afronding van de onderhandelingen. De volgende vergadering wordt van 22 februari tot 3 maart in Japan gehouden, midden dit jaar komen de ministers bijeen en eind dit jaar zou het pact er moeten liggen.
De RCEP is in november 2012 gevormd met als doel de economische samenwerking te versterken van de tien Asean-landen en zes dialoog partners: China, India, Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland.
De vrijhandelsovereenkomst is goed voor een kwart van het wereld GDP (US$ 17,1 biljoen), minder dan het TPP, maar in de zestien landen wonen 3,35 miljard mensen, meer dan de helft van de wereldbevolking, en daar kan het TPP weer niet tegenop.
Minister Apiradi (Handel) zegt dat Asean en de zes partners klaar staan om de onderhandeling te versnellen. Onderhandeld wordt over het verlagen en schrappen van de tarieven. Ze zegt dat er nog enkele problemen zijn omdat sommige leden nog bilaterale handelsovereenkomsten (FTA’s) moeten sluiten. Alle Asean-landen hebben al FTA’s met de zes partners. (Bron: Bangkok Post, 7 februari)

TDRI pleit voor diversificatie van de export
10 februari – Thaise bedrijven die afhankelijk zijn van de export naar de VS, doen er verstandig aan andere markten te zoeken, want het protectionistische beleid van de Amerikaanse president Trump kan een handelsoorlog ontketenen.
Thailand staat weliswaar minder dan andere Aziatische landen bloot aan Amerikaans protectionisme, maar het zou op de korte termijn te maken kunnen krijgen met schommelingen op de wereld financiële markten vanwege frequente beleidswijzigingen van Trump, betoogde president Somkiat van het Thailand Development Research Institute (TDRI) op een symposium van IDE-Jetro en het TDRI.
Somkiat zei dat een toename van handelsbarrières en –sancties waarschijnlijk is, waaronder de aanpassing van grensbelasting, non-tariff barrières zoals anti-dumping regels, milieu- en arbeidsmaatregelen en beschuldigingen van valuta manipulaties.
Alhoewel Thailand slechts goed is voor 1 procent van de Amerikaanse import , veel minder dan Vietnam, Maleisië, India en China, zal het wereldhandelsvolume waarschijnlijk verminderen wanneer goederen duurder worden, waarschuwde Somkiat. ‘Excessieve protectionistische maatregelen van de VS en China kunnen leiden tot een wereldhandelsoorlog. Een grote recessie is mogelijk, zoals in 1910 die uiteindelijk tot een wereldoorlog leidde.’
Er ontstaan wel kansen voor Thailand om de Chinese export te substitueren wanneer de de VS Chinese producten zwaarder gaat belasten. Maar in reactie daarop kunnen Chinese bedrijven naar Thailand verhuizen, wat weer negatieve gevolgen zou hebben voor Thaise bedrijven die naar China
exporteren, met name onderdelen van elektrische apparaten en elektronische onderdelen.
Somkiat: ‘Thaise bedrijven en de regering moeten met een plan B komen door meer te diversifiëren in zoveel mogelijk andere markten, daar de Thaise export naar de VS vermoedelijk niet zal groeien.’ Hij adviseert FTA (free trade agreement) gesprekken te openen met belangrijke handelspartners zoals Engeland, zich voor te bereiden op een mogelijke heropleving van het Trans-Pacific Partnership [waaruit de VS zich hebben teruggetrokken] en gesprekken op te voeren over het zestien landen tellende Regional Comprehensive Economic Partnership, de Aziatische tegenhanger van het TPP.
Somkiat drong erop aan de economie op te waarderen en zich te richten op high-tech en innovatie, importtarieven te verlagen naar nul, de servicesector te liberaliseren zodat de efficiëntie verbetert en meer hoog bekwame werkers in het land toe te laten. (Bron: Bangkok Post, 9 februari)

RCEP: 90 pct van de importtarieven in 15 jaar geschrapt
15 maart – De Asean-landen beloven de komende 15 jaar in het kader van het RCEP de importtarieven op 90 procent van de producten te schrappen, wat neerkomt op vijf- tot zesduizend producten. Minister Apiradi (Handel) zegt dat ze later deze maand over verdere gesprekken met de dialoogpartners een besluit nemen, zodat de overeenkomst over het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) in november kan worden getekend. En dat zou groot nieuws zijn, want het is al tweemaal uitgesteld, in 2015 en vorig jaar.
Om even het geheugen op te frissen: het RCEP, opgericht in november 2012, is de Aziatische tegenhanger van het TPP, het Trans-Pacific Partnership dat sterk gepromoot is door Obama maar waaruit de VS zich in januari na de presidentswisseling heeft teruggetrokken. Het RCEP bestaat uit de tien landen van Asean en zes handelspartners: China, India, Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw Zeeland.
In 2016 bedroeg de handelswaarde van Thailand met de RCEP-landen US$ 240 miljard (8,48 biljoen baht), oftewel 59,3 procent van de totale Thaise handelswaarde. (Bron: Bangkok Post, 14 maart)

RCEP: Asean en Japan hebben ongelofelijke haast
13 april – Asean en Japan hebben afgesproken de onderhandelingen over de vorming van het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) te versnellen om het verwachte protectionistische handelsbeleid van de VS voor te zijn. Minister Apiradi (Handel) zei dinsdag dat ze de vrijhandelsovereenkomst voor het eind van het jaar in werking willen stellen.
De minister, die begin deze maand de Asean Economic Ministers Roadshow in Japan bezocht, zegt dat met name de Japanse premier Shinzo Abe zich zorgen maakt over de gevolgen van de Amerikaanse beleidsverandering die Trump heeft aangekondigd. Trump streeft ernaar de Amerikaanse handelsbalans weer in evenwicht te brengen.
In mei vergadert Asean in Hanoi met de zes zogeheten dialoogpartners van Asean. Dat zijn China, India, Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland. Asean, dat bestaat uit tien landen, en de zes zijn goed voor 29 procent van de wereldhandel.
De RCEP is in november 2012 opgericht als tegenwicht tegen het sterk door Obama gepropageerde Trans-Pacific Partnership, een vrijhandelsovereenkomst waaruit de VS zich begin januari op bevel van Trump heeft teruggetrokken.
De gevolgen van Trump’s voorgenomen protectionisme voor Thailand worden momenteel bestudeerd door het ministerie van Handel, zegt Apiradi. Het gaat daarbij met name om intellectueel eigendomsrecht en niet-fiscale privileges.
Vice-premier Somkid zei vorige week dat Thailand slechts licht getroffen zal worden wanneer Trump zijn plannen doorzet. Thailand heeft een klein handelsoverschot met de VS. Van de zestien landen waarmee de VS een handelstekort hebben, staat Thailand op de elfde plaats. (Bron: Bangkok Post, 12 april) De kop is een verwijzing naar Opzij, Opzij, Opzij van Herman van Veen.

Geen akkoord over RCEP voor jaarwisseling
11 september – Het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) wordt dit jaar niet van kracht. Daarover zijn de zestien ministers van de Azië-Pacific landen het donderdag in Manila eens geworden tijdens de 49th Asean Economic Ministers Meeting and Related Meetings.
Het was de vijfde keer sinds de oprichting in 2013 dat over de Aziatische tegenhanger van het Trans-Pacific Partnership werd gesproken. Het TPP werd destijds sterk gepromoot door Obama, maar Trump heeft zich uit het vrijhandelsakkoord teruggetrokken. Het lijkt nu stukgelopen te zijn.
Geen overeenkomst dus dit jaar, maar de ministers hopen wel volgende maand in Zuid-Korea en in november [geen locatie] een ‘substantial conclusion’ of een ‘significant breakthrough’ te kunnen bereiken, aldus de Filipijnse staatssecretaris van Handel Ceferine Rodolfo. Verschil van mening bestaat nog over tariefsreducties, targets en te openen diensten.
De RCEP bestaat uit China, Japan, India, Zuid-Korea, Australië en Nieuw Zeeland, en de tien ledenlanden van Asean.

Elf ministers sluiten deal over voortzetting TPP zonder VS
12 november – Pech voor degenen die hadden gehoopt dat het Trans-Pacific Partnership definitief van de baan was na het vertrek van de VS. Maar de vrijhandelsovereenkomst is gered. Tijdens de Apec-top in Da Nang (Vietnam) hebben de ministers van Handel van de elf andere landen overeenstemming bereikt over voortzetting van de overeenkomst die door critici als een wurgcontract wordt beschouwd, waarvan alleen grote bedrijven zullen profiteren.
In de vroege uurtjes van zaterdag gaven ze een verklaring uit waarin ze schrijven dat een akkoord is bereikt over ‘core elements’ van het TPP. Het compromis was vertraagd omdat op het laatste moment de ministers het niet eens konden worden over de precieze formulering. De verklaring zegt daarover dat de volgende elementen zijn gehandhaafd [ik neem de Engelse tekst over]: ‘…the high standards, overall balance and integrity of the TPP while ensuring the commercial and other interests of all participants and preserving our inherent right to regulate, including the flexibility of the parties to set legislative and regulatory priorities.’
De Amerikaanse president Trump, in tegenstelling tot Obama die het TPP sterk heeft gepromoot, een tegenstander van het TPP trok in januari de stekker eruit. Hij ziet meer heil in bilaterale handelsovereenkomsten. Sindsdien was de toekomst van het TPP onzeker.
De Thaise overheid leek destijds een voorstander van aansluiting, patiëntenverenigingen en boerenorganisaties verzetten zich. Hun bezwaren hadden te maken met patenten op medicijnen en zaden. (Bron: website Bangkok Post, 11 november)

Woensdag 15 november
– Al vijf jaar wordt erover onderhandeld: het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) en pas gisteren vond de eerste topconferentie van de leiders van de zestien landen plaats, inclusief China, India en Thailand. De RCEP wordt gezien als tegenhanger van het Trans-Pacific Partnership, het geesteskind van Obama waaruit Trump zich heeft teruggetrokken.
De bijeenkomst in Manila heeft besloten de onderhandelingen over het RCEP te versnellen, maar dat heb ik al eens eerder gelezen. De RCEP bestaat uit tien Aziatische landen en zes partners: Australië, China, India, Japan, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. De groep beheerst 30 procent van de wereldeconomie.

3 september 2018
Een brede overeenkomst is in zicht voor het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), zegt minister Chan Chung Sin (Handel en Industrie) uit Singapore. Over de vrijhandelsovereenkomst van zestien Aziatische landen wordt al enkele jaren onderhandeld; aan het eind van het jaar zou de overeenkomst van kracht kunnen worden.
Chan maakte dit bekend op een persconferentie aan het eind van een bijeenkomst van een week van economische ministers van de ledenlanden, waarin twee dagen besteed werden aan de RCEP. De RCEP wordt beschouwd als de tegenhanger van het Trans-Pacific Partnership, een initiatief van Obama maar waaruit Trump zich heeft teruggetrokken. De overgebleven landen zouden er, voor zover ik weet, mee door willen gaan.

15 oktober
De zestien voornamelijk Aziatische landen die onderhandelen over wat het grootste vrijhandelsgebied ter wereld wordt, hebben zaterdag tijdens een 1-daagse vergadering in Singapore enige vooruitgang geboekt maar of het lukt de RCEP voor het eind van het jaar in werking te laten treden, is onzeker.
Een gezamenlijk verklaring zegt dat er weliswaar enkele gaten zijn gedicht, maar verschillen blijven. Niettemin hopen de landen tegen het eind van het jaar het eens te zijn over een pakket resultaten, dat in augustus is vastgesteld. Het pakket heeft betrekking op goederen, diensten, investeringen en intellectuele eigendomsrechten.

Minister denkt na over aansluiting bij CPTPP
4 november – Minister Sontirat (Handel) denkt na, wat een verstandige houding is voor een bewindsman. Hij zegt dat door een team van het ministerie de voor- en nadelen worden bekeken van aansluiting bij de Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), die eind december van kracht wordt. Zes van de elf ledenlanden hebben die al geratificeerd.
Het CPTPP is een voortzetting van het Trans-Pacific Partnership nadat de VS zich eruit had teruggetrokken, want Trump moest niets hebben van het speeltje van Obama. Of de scherpe kantjes van het TPP er nu vanaf zijn, met name op het gebied van patenten, weet ik niet. Een goede analyse heb ik nog niet gelezen.
Het ministerieteam werkt bij zijn onderzoek samen met betrokken partijen en het houdt openbare forums om de mening van de bevolking te peilen. In augustus en september zijn al vijf forums gehouden die werden bijgewoond door 1.400 personen uit 40 provincies. Particuliere bedrijven spraken hun steun uit voor aansluiting, aldus Sontirat, maar boeren en enkele burgergroepen hebben geadviseerd uiterst voorzichtigheid te betrachten, want de overeenkomst kan negatieve gevolgen voor enkele sectoren hebben, waaronder de landbouwsector, en hun vermogen om in de markt te concurreren.
De CPTPP is een handelsovereekomst die een breed terrein bestrijkt, waaronder de goederenhandel, diensten, investeringen, kapitaalbewegingen, overheidsaanbestedingen, e-handel, intellectuele eigendomsrechten, concurrentiebeleid, werkgelegenheid en milieu.
De elf landen zijn Australië, Canada, Nieuw Zeeland, Chili, Peru, Mexico, Japan, Brunei, Maleisië, Singapore en Vietnam.

15 november
Ondanks de optimistische verwachtingen dat het RCEP voor het eind van het jaar in werking zou kunnen treden, is dat niet gelukt. De zestien leiders van Asean, Japan, China en India zijn het in Singapore niet eens kunnen worden over tarieven en andere politiek gevoelige zaken. Met name India lag dwars. Het land is bang voor concurrentie uit Japan en Australië.
Het RCEP is een van de grootste vrijhandelszones in de wereld en gevormd als tegenhanger van het Trans-Pacific Partnership, het geesteskind van Obama waaruit Trump zich heeft teruggetrokken. De besprekingen over het RCEP begonnen in 2013 en hadden in 2015 afgerond moeten zijn. Verwacht wordt dat het volgend jaar wel gaat lukken.

19 februari 2019
Thailand zoekt steun India bij invoering nieuw RCEP vrijhandelsblok

2 maart
– Thailand dient zijn positie als voorzitter van Asean dit jaar te gebruiken om verdere economische integratie in de regio te bevorderen en de negatieve gevolgen van de handelsoorlog tussen de VS en China te reduceren door de onderhandelingen over het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), de tegenhanger van het CPTPP, te versnellen.
Het CPTPP is de voortzetting van het Trans-Pacific Partnership (TPP), nadat de VS zich eruit heeft teruggetrokken. Het TPP was het geesteskind van Obama, maar Trump zag er geen brood in. CPTPP staat voor Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
Het pleidooi voor versnelling werd donderdag gehouden op het forum Thailand’s role as Asean Chair: How to strenghten partnerships and leave no one behind, georganiseerd door de Thailand Chevening Alumni Association. Deunden Nikomborirak, research-directeur bij de TDRI, signaleerde dat elk land in Asean nog steeds zijn eigen belangen beschermt.
‘Dus zullen we in de nabije toekomst geen eenheidsmarkt of afzonderlijke productiebasis zien zoals in Europa. Om de regio Asean verder te integreren, is op de korte termijn een overeenkomst als de RCEP nodig.’ Ze zei dat de Aseanlanden door de RCEP zullen proditeren van vrijhandel en de risico’s van de handelsoorlog op hun export zullen verminderen.
Over de RCEP wordt al 7 jaar onderhandeld. De RCEP die geleid wordt door China, is de grootste voorgestelde multilaterale vrijhandelsovereenkomst in de geschiedenis. Ze bestaat uit zestien landen, waaronder India en de Asean-landen. Volgens Deunden is het belangrijkste probleem om China en India op één lijn te krijgen omdat ze conflicterende belangen hebben.

3 maart
• Thailand vraagt deze maand lidmaatschap vrijhandelsovereenkomst CPTPP aan

19 maart
• Thailand stelt aanvraag lidmaatschap CPTTP uit tot na de verkiezingen

6 april
• Minister Apisak (Financiën): Deal over lang vertraagde RCEP mogelijk dit jaar

23 juni
• Asean leiders vastbesloten 3 jaar vertraagde vrijhandelsovereenkomst RCEP dit jaar te activeren
• Drie jaar is de RCEP al vertraagd, maar nu lijkt het erop dat dit jaar de vrijhandelsovereenkomst van kracht wordt. Thailand als voorzitter van Asean maakt zich er sterk voor.
Het Regional Comprehensive Economic Partnership bestaat uit de tien Asean-landen en de zes geassocieerde landen India, Japan, Zuid-Korea, Australië, China en Nieuw-Zeeland. Het wordt beschouwd als tegenhanger van het Trans-Pacific Partnership, het geesteskind van Obama, waaruit Trump zich heeft teruggetrokken.
De gezamenlijke landen vormen een belangrijke economische macht met een bevolking van 3,56 miljard personen en een handelsvolume van US$10,3 biljoen (328 biljoen baht), oftewel 29 procent van de wereldhandel. Thailand’s handelsvolume met de RCEP-landen bedraagt $290 miljard oftewel 59,7 procent van ’s lands totale handel.

8 juli
– Minister Chutima (Handel) is op een driedaags bezoek in India om het land te overtuigen van de noodzaak de onderhandelingen over de RCEP voor het eind van het jaar af te ronden. Het is de eerste keer dat de minister zijn Indiase counterpart Piyush Goyal spreekt sinds de verkiezingen in mei. Het pleidooi van Chutima wordt ondersteund door het Asean Secretariat en de Indonesische minister van Handel.
Het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is een voorgestelde vrijhandelsovereenkomst van de tien Asean-landen en zes geassocieerde landen, waaronder India. Vertegenwoordigers van de zestien landen overleggen later deze maand in Zhengzhou (China), kort voor de RCEP Ministerial Meeting op 3 augustus.
De onderhandelingen over de RCEP, een tegenhanger van het Trans-Pacific Partnership, zijn al in 2012 begonnen. Thailand hoopt als voorzitter van Asean dat het dit jaar lukt alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen.

25 mei 2020
Pagina 4, een halve pagina, bevat […] een eenkolommer over de vorderingen die worden geboekt bij de vorming van het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), de tegenhanger van het Trans-Pacific Partnership.
De RCEP is een vrijhandelsovereenkomst van de tien Asean-landen en zes dialoogpartners, waaronder China. Het bericht meldt dat de reisbeperkingen vanwege Covid-19 geen belemmering vormen, want de deelnemers overleggen via videoconferencing.

26 mei
Het kabinet heeft besloten een commissie te vormen die gaat uitzoeken of Thailand er goed aan doet zich aan te sluiten bij het Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), de voortzetting van het Trans-Pacific Partnership nadat Trump zich in 2017 eruit had teruggetrokken.
Het ministerie van Handel meent dat de vrijhandelsovereenkomst Thailand’s economische groei ten goede komt, maar critici zeggen dat het pact de economie schaadt, met name de agrarische en volksgezondheid sector.

22 juni
[…] Ten slotte noem ik de opening van het Business katern, dat is gewijd aan de Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Het is een lang verhaal met een overlees op pagina 2. Instructief is de bijgeplaatste infographic met de voordelen en zorgen. U mag het artikel zelf lezen (klik hier), maar met onderstaande infographic weet u al heel veel. De voorgeschiedenis vindt u ook op deze pagina, maar minder uitgebreid.

2 juli 2020
• Een parlementaire commissie die zich buigt over de eventuele aansluiting van Thailand bij de Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), gaat midden juli aan het werk  en verwacht niet eerder dan in september met aanbevelingen te komen.
Dit betekent dat aansluiting er zeker dit jaar niet in zit. Adviseur Mallika van de minister van Handel zegt dat de minister lidmaatschap niet zal voorstellen aan het kabinet als geen overeenstemming wordt bereikt.

Prime Minister Prayut Chan-o-cha witnesses the signing of the Regional Comprehensive Economic Partnership by Commerce Minister Jurin Laksanawisit at Government House on Nov 15, 2020. Thailand ratified the pact on Feb 15 this year and China endorsed the agreement on Monday.

10 maart 2021 – The Chinese government has formally ratified the world’s largest free trade deal signed last year by 15 Asia-Pacific countries, including Japan, South Korea and the 10-member Association of Southeast Asian Nations.

China hopes other countries will speed up their processes to put into force the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) after the Chinese government ratified the pact, Commerce Minister Wang Wentao told reporters on Monday on the sidelines of the annual session of the National People’s Congress, the nation’s parliament.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties