Onderwijs 2

Voorgaande berichten staan op de pagina Onderwijs

Plan voor zij-instromers wekt ergernis
24 maart 2017 – In Nederland noemen we ze zij-instromers: mensen die niet in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid voor de klas zetten om tekorten aan onderwijspersoneel te verkleinen. Meestal komen ze uit het bedrijfsleven, dus zijn wel deskundig op hun vakgebied.
Thailand gaat nog een stapje verder. Het ministerie van Onderwijs wil universitair opgeleiden toestaan assistent-leraar te worden in openbare scholen en beroepsopleidingen. Ze krijgen een tijdelijke aanstelling van twee jaar, waarin ze een trainingsprogramma moeten volgen.
Het gaat vooral om graduates in de zogeheten STEM-vakken (science, technology, engineering, math). De afgelopen jaren is het aantal vakleerkrachten in die vakken verminderd en een groot aantal leraren gaat richting pensioen.
Maar onderwijsexperts hebben bedenkingen. Het voorstel schaadt de onderwijskwaliteit en staat de manier waarop leraren worden opgeleid, in de weg. Ook denken ze dat het aantal aanmeldingen voor de faculteit onderwijs zal teruglopen.
Docent Athapol van de Chulalongkorn universiteit, faculteit Onderwijs, zegt dat daardoor mensen gaan lesgeven met een fragmentarische academische kennis, die het vermogen missen om op een psychologisch niveau met leerlingen om te gaan. Ze missen ook de didactische bekwaamheid om de juiste leeractiviteiten te organiseren of strategieën te ontwerpen om feedback van de leerlingen te krijgen.
Athapol zegt: ‘In landen als Finland en Singapore moeten zij-instromers eerst een intensieve training van 12 tot 16 maanden volgen, maar hier in Thailand doen we het omgekeerde door mensen zonder voldoende onderwijservaring de school in te loodsen. Dat is op de lange termijn schadelijk voor leraren en de mogelijke oorzaak dat minder leerlingen naar de universiteit gaan.’

Topscholen nemen te veel leerlingen aan
25 maart – De geringe populariteit van beroepsopleidingen [Zijn Thai liever lui dan moe?] gaat maar weer eens aangepakt worden. Het Office of the Vocational Education Commission (Ovec) wil het aantal aanmeldingen voor alfa opleidingen terugdringen en meer ninth graders (derde klas middelbare school) aanmoedigen een beroepsopleiding te volgen.
Het streven is om het aantal aanmeldingen dit jaar van 221.862 vorig jaar naar 329.069 te brengen. De verhouding tussen beroeps- en algemeen vormend onderwijs dient te verschuiven van 39:61 naar 42:58.
Volgens Ovec secretaris-generaal Suthep zijn de problemen niet alleen te wijten aan de vechtpartijen tussen rivaliserende beroepsopleidingen maar ook aan slechte studiebegeleiding en het feit dat sommige grote en prestigieuze scholen te veel studenten toelaten. Veel scholen bieden geen loopbaan-begeleiding zodat leerlingen niet weten welke beroepen in trek zijn en welk studietraject ze het best kunnen volgen. Volgens cijfers van het National Statistical Office waren in februari 151.00 nieuwe graduates werkloos.
Ovec lanceerde eerder het project Tawisuka dat de mogelijk biedt voor leerlingen in het algemeen vormend onderwijs beroepscursussen te volgen en hierin een diploma te behalen. Het beroepsonderwijs kent programma’s waarbij leerlingen tegelijk naar school gaan en stage in een bedrijf lopen.

Zondag 26 maart
– De behaalde cijfers op het O-Net examen 2016 in Mathayom 3 (derde klas middelbare school) zijn om te huilen. Gemiddeld zakten alle leerlingen voor alle vijf geëxamineerde vakken, aldus het National Institute of Educational Testing Service (Niets). Dat kan volgens mij op twee dingen wijzen: het onderwijs deugt niet of het examen is te moeilijk en sluit niet aan bij de leerstof.
De leerlingen van Prathom 6 (lagere school) deden het iets beter: zij zakten voor vier van de vijf vakken, blijkt uit de resultaten die vrijdag bekend zijn gemaakt. Alleen bij Thais haalden ze een magere voldoende met gemiddeld 52,98 punten.
De vijf vakken die getest worden, zijn Thais, rekenen (wiskunde), Engels, maatschappijleer en algemene wetenschappen [?]. De test wordt in Prathom 6 (lagere school) en Mathayom 3 en 6 (middelbare school) gemaakt.
Permanent secretaris Chaipreuk van het ministerie van Onderwijs zegt dat de resultaten van het O-Net examen in klas 3 en 6 middelbare school de laatste jaren weinig fluctueren. Zorgelijk blijft de kloof tussen stads- en plattelandsscholen en tussen grote en kleine scholen.

Dinsdag 28 maart
– Thailand blijft gevangen in de middle-income trap als het niet lukt binnen 20 jaar de levensstandaard van de 40 procent armste Thai te verhogen. Volgens Kraiyos Patrawart, assistent-directeur van de Quality Learning Foundation, zal dat moeten gebeuren door de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, want daar is alles mis mee zoals recent weer is gebleken uit de O-Net testen en bekend is van het Pisa Programme for International Student Assessment. De resultaten wijzen de afgelopen drie jaar steeds op dezelfde problemen: een kloof tussen leerlingen in grote steden en op het platteland, en tussen de haves and have-nots, aldus Kraiyos.
Kraiyos zegt dat verbetering van onderwijs leidt tot vermindering van de misdaad en andere sociale problemen. [Een bekende ik meen negentiende eeuwse uitspraak luidt: Naarmate ge scholen bouwt, kunt ge gevangenissen sluiten.] Hij vindt dat de regering zich moet richten op de plattelands leerlingen, daar leerlingen en scholen in de stad steun krijgen van ouders, gemeenschappen en de particuliere sector.
– Nog meer onderwijs. De Education Deans Council of Thailand (EDCT) gaat de minister van Onderwijs vragen het plan te laten varen om graduates zonder onderwijsbevoegdheid voor de klas te zetten. EDCT-president Prapansiri maakte dit gisteren bekend op een seminar van de Kasetsart universiteit, faculteit Onderwijs. Hij wees erop dat het plan in strijd is met de Government Teacher and Education Personnel Act en regels van de Teachers Council of Thailand (TCT).
Volgens de wet is een leraar een ‘nobel beroep’, vergelijkbaar met dat van arts of ingenieur, hetgeen betekent dat leraren goed opgeleid moeten zijn. Volgens de TCT-regels dient een leraar in opleiding twaalf maanden stage te lopen alvorens hij een onderwijsbevoegdheid krijgt.
De vrijstelling voor graduates is een reactie op het tekort aan leraren in met name de STEM-vakken (science, technology, engineering, mathematics). Prapansiri zegt dat het ministerie beter van geval tot geval vrijstelling kan verlenen. De vrijstelling geldt overigens maar voor twee jaar. Daarin moeten de leken-leraren een trainingsprogramma volgen.

Woensdag 5 april
– Studenten die aan de Suan Dusit Rajabhat universiteit zijn afgestudeerd op het programma early childhood education, zijn kwaad dat ze nog geen onderwijsbevoegdheid hebben gekregen. Ze hebben premier Prayut gevraagd hen te helpen. Omdat ze nog geen onderwijsbevoegdheid hebben, kunnen ze niet deelnemen aan het toelatingsexamen voor onderwijzers van de Teachers Council of Thailand. Dat examen is verplicht voor een baan op een openbare school.

Ministerie wil topscholen in tien economische zones
8 april – Er wordt veel gewild in Thailand, maar of alle voornemens ook gerealiseerd worden is een ander verhaal. Het ministerie van Onderwijs wil dat instellingen voor hoger onderwijs toestemming krijgen om nevenvestigingen te openen in de tien zogeheten special economic zones (SEZ), gebieden aan de grens waarin de industrie profiteert van allerlei voordelen. Het heeft premier Prayut gevraagd hiervoor artikel 44 van de interim-grondwet in te zetten [dat hem absolute bevoegdheid geeft. In de nieuwe grondwet is het vervangen door artikel 265].
Minister Teerakiat (Onderwijs) zei gisteren dat deze satelliet campussen onderwijssteun kunnen verlenen op gebieden die cruciaal zijn voor Thailand 4.0, een door de overheid nagestreefd economisch model waarin de nadruk ligt op high-tech en innovatie. Teerakiat zegt dat veel Thaise universiteiten de hulpmiddelen en personeel missen om graduates af te leveren op het gebied van wetenschap en technologie, zoals robotica en elektro. De nieuwe vestigingen moeten daarin voorzien.
Teerakiat pleit voor versoepeling van de regels want buitenlandse universiteiten moeten nu een Thaise partner hebben en dat kan voor investeerders een last vormen. Omdat wetswijziging te lang duurt, kan dat beter via artikel 44 geregeld worden. De versoepelde regels gelden in eerste instantie alleen voor de SEZ’s en kunnen in de toekomst uitgebreid worden naar andere gebieden, oppert de minister.
De Council of University Presidents of Thailand heeft bekend gemaakt midden dit jaar roadshows te organiseren om topuniversiteiten, zoals Harvard, MIT, Oxford en Cambridge, te stimuleren partnerschappen aan te gaan met Thaise instellingen.
Volgens voorzitter Suchatvee van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang vordert Thailand te traag bij de vierde industriële revolutie. ‘We moeten meer wetenschappers, researchers, technocraten en innovators produceren om in een veranderende wereld te kunnen concurreren. Alle Thaise universiteiten en academici moeten zich daarvoor inzetten. We kunnen niet wachten op het beleid van het ministerie van Onderwijs.’

Bende van vier aangehouden voor vervalsen van diploma’s
10 april – De politie heeft vier personen uit Surin en Ubon Ratchathani gearresteerd die op het internet valse diploma’s, certificaten en graden verkopen. Volgens een van de verdachten hebben ze de afgelopen twee jaar zo’n duizend exemplaren verkocht. De kopers gebruiken de papieren voor sollicitaties bij kleine en middelgrote bedrijven, want die controleren doorgaans niet of ze authentiek zijn.
Het meest gewild zijn diploma’s van Mathayom 3 en 6 (middelbare school) en het kor sor nor diploma van het Office of the Non-formal and Informal Education. Ze werden verkocht voor bedragen variërend van 3.500 tot 9.800 baht. Bij de arrestatie van het viertal zijn achttien valse diploma’s, 19 stempels  van scholen en universiteiten, bankboekjes en computers in beslag genomen. De verdachten riskeren een gevangenisstraf van een half tot vijf jaar en een boete van 1.000 tot 10.000 baht.
Het ministerie van Onderwijs en de politie hebben het ministerie van Digital Economy and Society om medewerking gevraagd bij de ontwikkeling van een website ter verificatie van documenten. Werkgevers en afgestudeerden kunnen ze opsturen waarna ze binnen een of twee dagen bericht krijgen of ze authentiek zijn, aldus permanent secretaris Chaipruek van het ministerie van Onderwijs.
Chaipruek zegt dat het moeilijk is netwerken te bestrijden die online valse diploma’s leveren. Direct nadat een website is gesloten, openen de vervalsers een nieuwe site. Hij waarschuwt tegen het gebruik van valse papieren want daarop staat een gevangenisstraf. Volgens Chaipruek gebruiken scholen en universiteiten in sommige landen barcodes op diploma’s om ze te beschermen.
Commissaris Sanit van de gemeentepolitie Bangkok zegt dat valse diploma’s zelden worden gebruikt bij sollicitaties naar overheidsbanen omdat die strenger gecontroleerd worden. De gegevens van sollicitanten naar een onderwijsbaan aan een universiteit  worden gecontroleerd door de Council of University Presidents of Thailand. Sollicitanten en aanvragers van een vervolgstudie durven zelden gebruik te maken van nagemaakte diploma’s van Thaise universiteiten, omdat ze tijdens het werk of de studie al snel door de mand vallen.
Onlangs is een fraudegeval bekend geworden van universitaire docenten, die valse doctorale graden van prestigieuze buitenlandse universiteiten bij hun sollicitatie hadden gebruikt. Verder noemt het bericht nog enkele bedragen die netwerken in rekening brengen. Een bachelor’s graad kost tussen de 30.000 en 100.000 baht en een master’s graad minimaal 100.000 baht.

Dinsdag 18 april
– Ik dacht dat het besluit al gevallen was om het oude academisch jaar terug te brengen en niet meer parallel te laten lopen aan de jaarindeling van andere Asean-landen waardoor in de heetste maanden moet worden doorgewerkt. Maar blijkbaar is dat niet geval want de Kasetsart University heeft de Council of University Presidents of Thailand (CUPT) opgeroepen de oude jaarindeling in ere te herstellen met een zomervakantie in de heetste maanden.
Behalve dat studenten zitten te zweten in hete lokalen en collegezalen heeft de nieuwe indeling nog meer negatieve kanten. Studenten landbouw hebben niet genoeg water om veldwerk te doen en studenten van de lerarenopleiding kunnen geen stage lopen omdat de roosters van scholen en universiteiten van elkaar verschillen.
De CUPT verdedigde het besluit destijds met als argument dat het uitwisselingsprogramma’s zou vergemakkelijken, maar tot meer studenten uit Asean heeft het niet geleid, zegt KU-rector Jongrak. Over de omgekeerde richting zegt het bericht niets.
Het pleidooi van de KU wordt ondersteund door de Assembly of Faculty Senate Chairs of Thailand. Die wijst bovendien op de extra kosten van airconditioning, wanneer de universiteiten in de heetste maanden doorwerken. Ook is het einde van het academisch jaar ongunstig voor afgestudeerde studenten die een baan zoeken.

Woensdag 19 april
– Acht van de zeventien door het Office of the Higher Education Commission (Ohec) onderzochte PhD cursussen zijn als ondermaats beoordeeld. Het gaat om zeven universiteiten, maar om welke wil Ohec niet zeggen [waarschijnlijk om zich juridisch in te dekken]. Ze hebben te veel studenten toegelaten en niet alle docenten zijn gekwalificeerd. Ohec secretaris-generaal Supat is verbaasd dat slechts negen programma’s een voldoende scoren.
Volgens Ohec worden aan 33 Thaise universiteiten 1.000 PhD programma’s aangeboden. Vorig jaar schoot het aantal studenten omhoog naar 25.000, achttien maal zoveel als de 1.300 in 2008. Supat vermoedt dat de instellingen de cursussen voornamelijk aanbieden omdat ze geld willen verdienen en niet omdat ze afgestudeerden willen afleveren die het land kunnen dienen. De ondermaatse opleidingen mogen tijdelijk geen nieuwe studenten meer inschrijven totdat ze hun leven hebben gebeterd.

Rekenkamer: 20 pct van universitaire cursussen ondermaats
20 april – Twintig procent van de cursussen, die Thaise universiteiten aanbieden, is onder de maat. Ze voldoen niet aan de eisen van de Higher Education Commission, omdat ze een te groot aantal studenten tellen of over te weinig vakbekwame docenten beschikken. Daarvan is met name sprake bij de onderwijsfaculteiten, in het bijzonder de opleiding Masters in Educational Administration.
Ohec secretaris-generaal Supat zegt dat Ohec in reactie op de bevindingen van de Rekenkamer een post-audit evaluatie gaat doen. ‘Als blijkt dat ze inderdaad sub-standaard cursussen aanbieden, zoals de Rekenkamer zegt, mogen ze tijdelijk geen nieuwe studenten inschrijven tot de problemen zijn opgelost.’
Ohec heeft de namen van tien universiteiten bekend gemaakt die 98 sub-standaard cursussen voor bachelor’s en master’s programma’s aanbieden en te veel studenten inschrijven. (Vergelijk het laatste bericht van Kort Nieuws van gisteren, dat over een zelfde probleem gaat bij PhD cursussen, nu geconstateerd door Ohec.)

Dinsdag 25 april
– Thailand is op 3 en 4 mei gastheer van het International Congress on Education for the 21st century (ICE2017) van de Southeast Asian Ministers of Education Organisation (Seameo). Minister Teerakiat (Onderwijs) zegt dat gesproken gaat worden over het ontwikkelen van kwaliteitscriteria voor leraren om het beroep van leraar en hun training te verbeteren. Hij voorziet dat in de toekomst leraren zich zullen moeten registreren bij een professionaal orgaan in de regio om hun kwalificaties erkend te krijgen. Bij beroepen als ingenieur, architect en medisch personeel bestaat zo’n systeem al.
Tijdens het congres zullen de deelnemende landen eigen ervaringen uitwisselen. Thailand gaat het hebben over sufficiency-based scholen, waar leerlingen worden onderwezen in sufficiency thinking in hun dagelijkse leven. De nadruk ligt daarbij op zelfvoorziening, goed burgerschap, een gebalanceerd leven en veerkracht. Er wordt nog over veel meer gepraat, dus dat worden lange vergaderdagen voor de deelnemers.
– Vijf Thaise leerlingen hebben op de International Conference of Young Scientists in Stuttgart elk een bronzen medaille gewonnen voor hun werk op het gebied van environmental sciences. Tijdens de conferentie hielden ze een presentatie van hun werk. Het bericht zegt niets over wat ze nou precies uitgevogeld hebben.

Woensdag 26 april
– Het National Anti-Corruption Network (NACN) vraagt het ministerie van Onderwijs het plan te herzien om lesboeken aan leerlingen van het basis en middelbaar onderwijs uit te lenen in plaats van ze elk jaar nieuwe boeken te geven. Het ministerie noemt het een ‘les in verantwoordelijkheid’, dat ook nog eens tot bezuinigingen leidt, maar het netwerk is bang voor corruptie bij de besteding van het budget.
Secretaris-generaal Mongkolkit zegt: ‘Geen enkele leerling wil uit gebruikte boeken leren die zich in slechte staat bevinden en voorzien zijn van grappige teksten van de vorige gebruiker.’ Hij vreest dat ze hun ouders zullen vragen nieuwe boeken aan te schaffen, waardoor hun lasten toenemen. Dat is bovendien in strijd met het principe van gratis onderwijs.
Corruptie is volgens de NACN mogelijk wanneer scholen het aantal boeken dat in slechte staat is, overdrijven en samenspannen met boekhandels bij de vervanging.
De NACN pleit voor terugkeer naar het oude systeem, maar minister Teerakiat (Onderwijs) is dat niet van plan. Hij wijst erop dat het leensysteem een besparing van 1 miljard baht per jaar op het totale budget van 5 miljard baht kan opleveren.

Donderdag 27 april
– Het Office of the Higher Education Commission (Ohec) vindt dat de Rekenkamer overdrijft met haar bewering dat 2.030 universitaire cursussen onder de maat zijn. Nee, zegt secretaris-generaal Suphat, het zijn er 1.790. Deze cursussen voldoen niet aan de eisen van Ohec omdat te veel studenten worden toegelaten en er een tekort is aan gekwalificeerde docenten.
De Rekenkamer zegt van 150 van de 154 universiteiten een prestatieverslag te hebben ontvangen, maar sommige verslagen waren incompleet wat de analyse bemoeilijkte. Suphat weet niet hoe de Rekenkamer aan de gegevens is gekomen en op welk semester ze betrekking hebben. [Fraai staaltje van twee diensten die langs elkaar heen werken]
Ohec heeft onlangs een speciale audit gedaan naar bachelors en masters programma’s op tien particuliere universiteiten en hogescholen. Ze hebben beloofd 59 van de 98 aangeboden cursussen te schrappen omdat ze onder de maat zijn. Doctoraal programma’s worden geschorst in afwachting van verbeteringen.

Zaterdag 29 april
– Het ministerie van Onderwijs overweegt op rigoureuze wijze een eind te maken aan een conflict over de benoeming van een nieuwe rector aan de Nakhon Phanom University. Er zijn twee kandidaten maar de universiteitsraad is daarover sterk verdeeld. Minister Teerakiat denkt aan het inzetten van het draconische artikel 44 van de interim-grondwet, dat nog steeds van kracht is.
De voorzitter van de raad, een van de twee kandidaten, wordt verweten dat hij een demonstratieschool wilde stichten, hoewel er maar zes tot 10 studenten voor zijn, en een nieuw laboratorium ad 15 miljoen baht wilde construeren voor de faculteit Natuurwetenschappen, waarvoor minder dan 20 studenten zich hebben ingeschreven.
Hij zegt dat de klachten afkomstig zijn van ontevreden stafleden die voordeeltjes hebben verloren. Tegen enkelen loopt een disciplinair onderzoek.’Daarom willen ze me weg hebben.’

Maandag 1 mei
– Geradine Richmond [moet dat niet Geraldine zijn?], volgens de krant een prominent wetenschaps envoy [?] in de VS, prijst het Thaise onderwijs in wetenschap en technologie als ‘outstanding’ in de Lower Mekong Region. Ze wijst op het toenemend aantal Thaise studenten die in de VS studeren. Maar wil Thailand de doelstellingen van Thailand 4.0 bereiken, dan dient de economie van onder af aan gestimuleerd te worden en dient meer onderwijsruimte geschapen te worden voor studenten om hun eigen initiatieven te creëren, aldus deze onderwijskundige wijsneus.
Richmond noemt als belangrijk probleem de gigantisch grote kloof tussen rijke en arme studenten in wetenschap en technologie. Verkleining is de sleutel tot een economische ontwikkeling die wordt gedreven door innovatie en technologie. Ze pleit voor partnerschappen van universiteiten en de particuliere sector om ‘creativiteits ruimte’ te scheppen, een model dat in de VS met succes is toegepast. Veel innovatieve ideeën komen van jonge studenten met steun van de particulier sector. Richmond was vorige week in Thailand voor een STEM workshop en de Young Scientist verkiezingen.

Aanmeldingen voor beroepsonderwijs vallen tegen
15 mei – Thaise kinderen hebben zeker een hekel aan vuile handen of een baan waarbij ze moeten staan en lopen, want het aantal aanmeldingen voor het beroepsonderwijs valt dit jaar zwaar tegen. Van de target van 196.000 studenten in 889 openbare en particuliere scholen is tot nu toe slechts 68 procent gerealiseerd oftewel 134.461 studenten. De minst populaire studierichtingen zijn handel en industrieel textiel.
Secretaris-generaal Suthep van Ovec is teleurgesteld. ‘We hebben zoveel moeite gedaan het beroepsonderwijs te promoten. We gaan snel uitzoeken wat de oorzaak van het probleem is.’ Hij vermoedt dat de lage geboortecijfers de belangrijkste oorzaak zijn, terwijl de vechtpartijen tussen studenten van rivaliserende opleidingen kinderen en ouders afschrikken.
Voor dit jaar had Ovec een lichte toename van het aantal aanmeldingen verwacht. Ovec heeft als doelstelling de verhouding van het aantal leerlingen in het beroeps- en algemeen vormend onderwijs van 39:61 naar 42:58 te verschuiven. Volgens een recente studie van het Office of the Educational Council is de belangrijkste oorzaak van het missen van de target de negatieve houding tegenover het beroepsonderwijs.

Woensdag 17 mei
– De Alternative Education Council Association of Thailand vraagt het ministerie van Onderwijs een speciale dienst te vormen voor alternatieve scholen en home schools .Thans hebben deze scholen problemen met de registratie en financiering. De leerlingen mogen ook niet meedoen aan het trainingsprogramma, waardoor ze later niet in dienst hoeven.
Permanent secretaris Chaipreuk van het ministerie van Onderwijs erkent de problemen en zegt de regelingen van het ministrie te zullen wijzigen, zodat de scholen meer middelen tot hun beschikking krijgen. Het bericht geeft geen informatie over de betrokken scholen. In Nederland zou het gaan om Montessori scholen, vrije scholen, Dalton scholen enzovoort, allemaal scholen met een eigen visie op onderwijs.

Leraar straft leerling met knipbeurt
20 mei – Leraren zijn door de NHRC gewaarschuwd dat de schaar zetten in het kapsel van leerlingen als strafmaatregel neerkomt op aanranding en in strijd is met hun persoonlijke vrijheid. De waarschuwing is een reactie op een recent geval op een middelbare school in Nakhon Sawan. De leraar vond dat het kapsel van de desbetreffende leerling niet voldeed aan de schoolregels. Hij plaatste daarna foto’s van zijn knipbeurt op Facebook met als bijschrift For those who dare to challenge me, this is what I’ve done.
Veel sympathie heeft hij niet verworven met zijn actie, want het regent afkeurende reacties.Velen beschouwen die als een schending van mensenrechten. Iemands kapsel, schrijven ze, heeft niets te maken met iemands leercapaciteiten. Sommigen dringen er bij de school op aan de regels voor een correct kapsel af te schaffen, maar anderen verdedigen die als middel om jonge mensen discipline bij te brengen.
Mensenrechten advocaat Ronnarong meent dat de ingreep in strijd is met de strafwet. ‘Leraren die zich eraan schuldig maken, kunnen hun baan verliezen en strafrechtelijk vervolgd worden’, zegt hij. Hij wijst erop dat lijfstraffen in 2000 zijn afgeschaft en adviseert de ouders van de leerling aangifte te doen en compensatie te eisen.
Minister Teerakiat (Onderwijs) erkent dat het incident een schending van de mensenrechten is. Hij heeft Obec opdracht gegeven onderzoek te doen. Sinds 1975 mogen leerlingen lang haar dragen en meisjes een paardenstaart, mits het er netjes uitziet. Maar veel scholen houden zich nog vast aan de regels van 1972, waarbij een maximale lengte van 6 cm werd doorgeschreven.

75 pct van de universiteiten riskeert sluiting
22 mei – 75 procent van de Thaise universiteiten loopt de komende tien jaar risico op sluiting door het geringe aantal aanmeldingen en toenemende concurrentie van buitenlandse universiteiten, waarschuwt een docent in actuariële wetenschappen en risicomanagement.
Arnond Sakworawich, verbonden aan het Nida, maakt zich dan ook zorgen over het idee van de regering om buitenlandse universiteiten toestemming te verlenen een campus in de special economic zones van Thailand te openen. De tertiaire sector heeft sowieso al jaren te maken met de afnemende geboortecijfers in het land.
Thans worden 600.000 tot 700.000 baby’s per jaar geboren, 30 jaar geleden waren dat er 1 miljoen. De NESDB verwacht dat het aantal Thaise kinderen in de schoolgaande leeftijd (0-21 jaar) in 2040 naar 20 procent van de bevolking daalt, een scherpe afname vergeleken met 62 procent in 1980.
Tijdens de universitaire aanmeldingsrondes van vorig jaar waren 150.000 plaatsen beschikbaar, maar slechts 80.000 leerlingen namen deel aan de toelatingsexamens. Dat moet voor de 170 universiteiten in het land een wake-up call zijn dat de hoger-onderwijsmarkt in Thailand elk jaar kleiner wordt, zegt Arnond. Het percentage van 75 procent noemt hij het worst case scenario.
Behalve het afgenomen aantal aanmelding speelt ook de voorkeur voor bepaalde studierichtingen een rol. ‘Nieuwe sociale trends en veranderingen op de arbeidsmarkt kunnen sommige vakken overbodig maken’, zegt academicus Pong-in, gespecialiseerd in aanmeldingsprocedures. Hij denkt dat de hoofdvakken in social science als eerste het loodje leggen.

Opinie: Onderwijs ondersteunt dictatuur
26 mei – In een ongemeen felle bijdrage gaat voormalig BP-redacteur Sanitsuda Ekachai op de opiniepagina van Bangkok Post tekeer tegen het militarisme waarmee de Thaise samenleving is doordrenkt. Dat begint al in het onderwijs, zoals de foto illustreert.
Sanitsuda schrijf: ‘Zolang totale gehoorzaamheid de ultieme culturele waarde van onze samenleving blijft, is er weinig hoop dat er een eind komt aan coups en militair gezag.’
Het meest schrijnende voorbeeld is een recent geval waarbij een onderwijzer de haardracht van een leerling toetakelde omdat die niet voldeed aan de schoolregels. Nog erger: hij plaatste een foto van zijn sloopwerkzaamheden op Facebook en waarschuwde leerlingen dat dit hen te wachten stond als ze niet in het gareel lopen.
Deze vernedering is onacceptabel, schrijft Sanitsuda. In elk ander land zou hij ontslagen zijn, maar in eigen land zweeg het ministerie van Onderwijs in alle talen. Pas nadat zijn actie publieke ophef had veroorzaakt, maakte de leraar zijn excuses. Let wel: niet tegen de jongen of zijn ouders, hij vroeg zijn superieuren om vergeving omdat hij problemen had veroorzaakt.
Sanitsuda wijst ook op de ontgroeningspraktijken in universiteiten en hogescholen waarbij eerstejaars zijn omgekomen. Ze zijn geworteld in dit soort militarisme dat door het onderwijssysteem wordt geïnstitutionaliseerd. Geweld wordt als noodzakelijk middel gezien om collectieve orde te scheppen. ‘Ze mogen het eenheid en harmonie noemen, ik noem het fascisme.’
Voor wie het artikel wil lezen en niet over de krant beschikt, heb ik het opgeslagen als pdf. Klik hier. Van harte aanbevolen, want ik heb slechts enkele punten uit haar artikel aangestipt. (Bron: Bangkok Post, 25 mei)

Plan voor hergebruik schoolboeken ingetrokken
31 mei – Hoe vaak ik dat al niet heb gelezen: een overheidsdienst maakt een plan bekend en trekt dat later weer in onder druk van protesten. Nu weer: het plan om niet elk jaar voor alle leerlingen nieuwe schoolboeken aan te schaffen, maar ze te laten hergebruiken. Het plan gaat voor twee jaar de koelkast in, zegt bedenker Office of Basis Education Commission, nadat het National Anti-Corruption Network [niet te verwarren met de NACC] geëist had het in te trekken.
Critici betoogden destijds dat het systeem, bedoeld om geld uit te sparen, de kloof tussen kinderen uit rijke en arme gezinnen zou vergroten. De arme kinderen zouden opgescheept zitten met boeken die ezelsoren hebben, krabbels van de vorige gebruiker bevatten en mogelijk verouderd waren. De gezinnen met geld zouden zelf nieuwe boeken voor hun kids kunnen kopen.
Volgens de NACN was het nieuwe systeem ook vatbaar voor corruptie en in strijd met het grondwettelijk recht op gratis onderwijs. Scholen zouden bijvoorbeeld oude boeken kunnen blijven gebruiken en boekhandels kunnen vragen nep-facturen uit te schrijven.
Obec trapt nu op de rem voor nader onderzoek naar de zorg van schoolkinderen voor hun boeken, hoeveel boeken beschadigd zijn en de gevolgen voor het gezinsinkomen.

Seksuele voorlichting schiet tekort
1 juni – Seksuele voorlichting op middelbare en technische scholen slaagt er niet in leerlingen de juiste vaardigheden bij te brengen om te kunnen omgaan met kwesties als HIV-Aids, tienerzwangerschappen en sekse-rechten. Leraren zijn slecht getraind en het aantal lessen is onvoldoende.
Dit blijkt uit een studie door het Centre for Health Policy Studies van de Mahidol universiteit, in samenwerking met Unesco, Obec, Ovec en de UNFPA uitgevoerd onder 8.837 leerlingen en 692 leraren van 398 middelbare en technische scholen. Thaise leerlingen hebben daardoor een verkeerde houding tegenover sekserollen, seksuele rechten en huiselijk geweld.
Enkele voorbeelden: 41 procent van de leerlingen aan beroepsopleidingen vindt dat mannen het recht hebben hun vrouw te slaan wanneer ze ontrouw is. De helft van de leerlingen in de laatste twee klassen van het middelbaar onderwijs vindt homorelaties verkeerd. De meeste leerlingen weten niets van de menstruatiecyclus en veel jongens willen geen condoom gebruiken, maar vertrouwen op de morning-after pil.
Valerie Taton, vertegenwoordigster van Unicef Thailand, heeft lof en kritiek. Bijna alle scholen geven seksuele voorlichting (Comprehensive Sexuality Education, CSE) maar ze vindt het buitengewoon zorgelijk dat veel leerlingen een verkeerde houding hebben.
Taton zegt: ‘Om het aantal tienerzwangerschappen en hoge aantal SOA’s terug te brengen, moeten we jongeren uitrusten met kritische vaardigheden om ze te helpen door hun seksualiteit en seksueel leven te navigeren.’

Nieuw toelatingssysteem voor universiteiten
3 juni – Het was al bekend gemaakt, maar het is nu officieel. De Council of University Presidents of Thailand heeft het nieuwe toelatingssysteem tot universiteiten gelanceerd. Vanaf het academisch jaar 2018 kunnen leerlingen in vijf rondes proberen een plaats te bemachtigen. Het nieuwe systeem, Thai University Central Admission System (TCAS) geheten, heeft tot doel om leerlingen meer gelijke kansen te geven en te voorkomen dat plaatsen worden geblokkeerd.
Aan het TCAS wordt deelgenomen door 54 universiteiten. Beschikbaar zijn 206.506 plaatsen. De eerste ronde is een quota-methode zonder schriftelijk examen waarbij de universiteiten de portfolio’s van leerlingen beoordelen. In de tweede ronde moeten de kandidaten een schriftelijk examen van de universiteiten zelf afleggen en de derde ronde bestaat uit centrale examens zoals de Ordinary National Educational Test (O-Net), General Aptitude Test (Gat) en een nationaal examen in negen kernvakken. In de laatste ronde mogen universiteiten studenten toelaten op basis van hun eigen criteria. De vierde ronde heb ik overgeslagen.

Dinsdag 6 juni
– Vanaf begin volgend jaar worden de onderdelen social science, religie en cultuur niet meer getentamineerd in het O-Net examen voor Phratom 6 (lagere school) en Mathayom 3 (middelbare school).
De minister heeft Obec en andere diensten opgedragen een alternatieve methode te zoeken om leerlingen te testen op hun social science kennis die toegespitst is op hun provincie. De nadruk moet daarbij liggen op hun burgerplicht en morele fatsoen in een veranderende sociale omgeving, zodat ze het geleerde in het echte leven in de praktijk kunnen brengen.
In het O-Net examen van Mathayom 6 komt geen verandering, want de resultaten daarvoor zijn medebepalend voor toelating tot de universiteit. Twee jaar geleden werd het O-Net ook al een keer beknot.

Vrijdag 9 juni
– Onesqa belooft de administratieve taakbelasting in de vierde ronde van de onderwijsevaluaties (2017-2020) terug te brengen. De nieuw benoemde directeur Namon heeft dit gisteren bekend gemaakt. Er is al vaker over geklaagd dat leraren zeeën van tijd kwijt zijn om alle vereiste gegevens te leveren. Volgens een onderzoekje van de Quality Learning Foundation kost hen dat negen van de tweehonderd schooldagen.
Namon zegt dat bij de nieuwe evaluatie de nadruk komt te liggen op de prestaties van de leerlingen en minder op paperassen. Enkele indicatoren zoals de ethische deugden van leerlingen vervallen, maar er komen ook nieuwe bij, toegesneden op het type school en universiteit. Namon verwacht dat de hoeveelheid tijd die leraren aan de evaluatie besteden, ‘drastisch’ afneemt.
Onesqa staat voor Office of the National Education Standards and Quality Assessment.

Maandag 19 juni
– Obec-hoofd Karun heeft een onderzoek gelast naar de beschuldiging dat een onderwijsfunctionaris in Bangkok een ouderpaar om 400.000 baht aan tea money heeft gevraagd in ruil voor plaatsing van hun kind op een middelbare school. Karun reageert op een videobericht waarin de overhandiging van het geld is te zien. Een formele klacht is nog niet ingediend. Andere ouders zeggen dat veel leerlingen hebben moeten dokken om toegelaten te worden.

Dinsdag 20 juni
– Follow-up op het bericht dat een schooldirecteur in Bangkok 400.000 baht aan tea money van een ouderpaar zou hebben geëist in ruil voor plaatsing van hun kind op zijn (middelbare) school. Obec secretaris-generaal Karun zegt dat hij het geld moet teruggeven als hij schuldig wordt bevonden. Hij krijgt dan te maken met disciplinaire en strafrechtelijke acties. De omkoping is bekend geworden door een videoclip. Een fact-finding commissie is met een onderzoek begonnen.
Volgens de assistent van de directeur wordt hij gechanteerd en volgens de secretaris van de directeur heeft de omkoping nooit plaatsgevonden. Een groep alumni heeft die in scène gezet omdat hun kinderen niet geplaatst waren in Mathayom 1 en 4. Hij vraagt zich af waarom de videoclip pas deze maand is geplaatst omdat die in april is opgenomen.

Schooldirecteur: Ik ben vals beschuldigd
21 juni – De directeur van de Samsenwittayalai school in Bangkok, die is beschuldigd van het vragen van 400.000 baht tea money aan een ouderpaar in ruil voor plaatsing van hun zoon op zijn school, zegt dat hij het slachtoffer is van een complot om hem pootje te lichten. Ontevreden alumni, wier kinderen niet waren toegelaten, wilden hem in de val laten lopen met een in scène gezet filmpje.
Op het filmpje zou te zien zijn dat hij geld in ontvangst neemt, maar het toont alleen maar een ouder die een bruine envelop op zijn bureau legt. De ouder heeft ook opnamen van elk contact met de directeur, waaronder telefoongesprekken, waarin de directeur zegt dat zijn adjunct namens hem het geld in ontvangst heeft genomen.
Viroj Samluan zegt dat de desbetreffende jongen op 5 april is toegelaten, terwijl het filmpje van 19 april dateert. Raar is ook dat het pas deze week openbaar is gemaakt. De jongen is een van de zestig leerlingen die dit jaar tot Mathayom 1 zijn toegelaten dankzij een speciale regeling. Andere leerlingen moesten een streng toelatingsexamen doen. Viroj heeft gisteren tegen de ouder die de clip verspreidde, aangifte wegens smaad gedaan.
De Alumni vereniging van de school heeft het ministerie van Onderwijs gevraagd onderzoek te doen. Maandag zette Obec al een fact-finding commissie aan het werk. Als de directeur schuldig wordt bevonden, wordt hij overgeplaatst en disciplinair gestraft.

Vrijdag 23 juni
– De alumni van de Samsenwittayalai school zijn verdeeld in twee kampen: de ene groep steunt directeur Viroj, die ervan is beschuldigd 400.000 baht aan tea money aan een ouderpaar te hebben gevraagd in ruil voor plaatsing van hun zoon op de school; de andere groep verzet zich tegen hem. De Obec-commissie die onderzoek doet, heeft besloten hem niet over te plaatsen, maar hem wel op non-actief gezet. ‘De directeur werkt volledig met de onderzoekers mee’, motiveert secretaris-generaal Karun dat besluit. Volgens de directeur is het smeergeld nooit betaald en wordt hij gechanteerd door alumni die kwaad zijn omdat hun kinderen niet geplaatst zijn.
– Onderwijsinstellingen mogen voorlopig geen studenten voor werk naar het buitenland sturen. Het verbod van het Employment Department is een reactie op de klacht van acht studenten van het Chiang Rai Agriculture and Technology College die zeggen door hun werkgever in Zuid-Korea te zijn uitgebuit. Hij dwong hen elke dag van 7 tot 19.30 te werken. De werkplek sloot ook niet aan bij hun opleiding. Een van de vrouwelijk studenten zou seksueel zijn lastig gevallen.
Volgens het ministerie van Werkgelegenheid nemen dit jaar 16.000 studenten deel aan een werk-studieprogramma in het buitenland voor een periode van drie maanden tot een jaar. Een aantal studenten zegt problemen te hebben gehad met de betaling en welzijnsvoorzieningen. In sommige gevallen hebben de ouders het contact met hun kinderen verloren.
Directeur-generaal Varanon van het ED zegt dat met de betrokken diensten overgelegd is over maatregelen om de studenten beter te beschermen [Hoe?]. Volgens een bron hebben enkele leidende universiteiten zich teruggetrokken uit het programma. Arbeidsbemiddelaars zeggen dat het programma niet verschilt van het exporteren van Thai als goedkope arbeidskrachten.

Zaterdag 24 juni
– Een muziekleraar (46) in Kalasin wordt verdacht van de verkrachting en ontvoering van een 11-jarige leerling. Hij heeft zich woensdag bij de politie aangegeven, die hem heeft aangehouden. Het meisje is medisch onderzocht, maar de resultaten zijn nog niet bekend.
De man, tevens haar klasseleraar, lokte het meisje vorige maand ’s avonds naar de school voor muziekles. Hij stompte haar in haar maag, deed de deur van het lokaal op slot en vergreep zich aan haar.
Op 15 juni liet hij haar weer komen, zogenaamd om huiswerk te maken. Maar de ouders, wantrouwend geworden door het gedrag van hun dochter, volgden haar. Toen de leraar de ouders in de gaten kreeg, vluchtte hij naar een cassaveplantage naast de school. De ouders deden daarop aangifte.

Nog een keer het euvel van tea money
26 juni – Uw redacteur heeft vandaag een makkie want de krant bevat twee interviews en een special report, journalistieke genres die ik doorgaans oversla omdat ze zelden nieuws bevatten.
Maar voor het achtergrondverhaal maak ik een uitzondering omdat het aansluit op een onderwerp, waarover ik al enkele keren heb geschreven: de beschuldiging tegen directeur Viroj van de Samsenwittayalai school in Bangkok dat hij tea money (steekpenningen) zou hebben ontvangen in ruil voor plaatsing van een leerling op zijn school. De directeur zegt dat hij het slachtoffer is van een wraakactie van alumni, wier kinderen geweigerd zijn.
Volgens het artikel is het betalen van tea money ‘rampant’ (welig tierend), maar ik ken mijn pappenheimers, want die hebben vaak de neiging te overdrijven om het nieuws aantrekkelijker te maken. Verder lees ik dat de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) de regering heeft gevraagd schooldirecteuren te verplichten hun boekhouding te openen, een verzoek dat gisteren werd toegeschreven aan de voorzitter van de alumnivereniging. Maar misschien hebben ze het alle twee wel gedaan.
Het theegeld wordt vaak gegeven onder het mom van een donatie aan de school. ACT-directeur Mana heeft daar geen moeite mee, mits het geen wederdienst is voor plaatsing van een kind. Alle donaties, zegt hij, dienen transparant te zijn.

NACN: Schaf quotasysteem bij toelating scholen af
27 juni – Het National Anti-Corruption Network (NACN) vindt dat het systeem waarbij scholen discretionair plaatsen kunnen toewijzen aan bepaalde leerlingen, moet worden afgeschaft. Ouders en ambtenaren hebben geklaagd dat dit quotasysteem corruptie bevordert, zegt secretaris-generaal Mongkolkit van de NACN. Leerlingen dienen op basis van examenresultaten te worden toegelaten. Het netwerk heeft premier Prayut gevraagd actie te ondernemen.
De oproep van de NACN is een reactie op het vermeende omkoopschandaal waarin de directeur van de Saemsenwittayalai school is verwikkeld. Directeur Viroj is er van beschuldigd aan een ouderpaar 400.000 baht tea money (steekpenningen) te hebben gevraagd. Maar hij zegt het slachtoffer te zijn van een wraakactie van alumni, wier kinderen niet zijn toegelaten. Obec doet onderzoek naar de zaak, de directeur is tijdelijk overgeplaatst.
Naar aanleiding van het pleidooi alle schooldirecteuren te verplichten hun boekhouding te openen, zegt minister Teerakiat (Onderwijs) dat de NACC gevraagd gaat worden of ze in staat is die te controleren.

Dinsdag 4 juli
– Het wil er vaak nogal ruw aan toegaan bij de ontgroening van eerstejaars, maar wat studenten van de Rajanmangala University of Technology Rattanakosin flikten kan ook niet door de beugel. Ze dwongen een transgender te strippen en haar borsten te laten zien. De uni heeft een onderzoekscommissie gevormd. Ze heeft ook publiekelijk haar excuses aangeboden en hoopt dat studenten er lering uit trekken dat seksuele pesterijen ongewenst zijn.
Het incident werd bekend door een bericht op de social media. De betrokken student voelt zich vernederd. Enkele ouderejaars keken naar haar borsten en lachten haar uit. Internetgebruikers zijn ontstemd, ze veroordelen de universiteit omdat die dergelijke rituelen gedoogt.
De transgender was niet de enige die haar borst moest ontbloten. Dat bevel kregen ook 69 andere mannelijke feuten. Tot nu toe heeft geen enkele ouderejaars zijn excuses gemaakt. Studenten zijn niet verplicht aan de ontgroening deel te nemen, maar ik vermoed dat weinigen zich eraan durven te onttrekken.

Woensdag 5 juli
– Een door de regering ingestelde onderwijshervormingscommissie heeft het ministerie van Onderwijs geadviseerd de Ordinary National Education Test (middelbaar onderwijs) en de National Test (lager onderwijs) te herzien. De nadruk moet meer liggen op vergroting van de bekwaamheid van leerlingen dan op scores. Aan de hand van zo’n test kunnen leraren de sterke en zwakke punten van leerlingen beter vaststellen en hen beter helpen. Nadat het testsysteem is gewijzigd, dienen schoolwerkplannen te worden aangepast, zegt voorzitter Charas. De commissie heeft ook geadviseerd een leerlingen database aan te leggen.
– Tegen een schooldirecteur in Khon Kaen die een leerling van Mathayom 2 ijn zijn gezicht heeft geslagen wordt een gerechtelijk onderzoek ingesteld. Dit heeft het hoofd van het Khon Kaen Justice Provincial Office gisteren bekend gemaakt na een gesprek met de leerling en zijn ouders. De vader doet geen water in de wijn en wil dat de directeur overgeplaatst wordt. Hij deed op 30 juni aangifte tegen de directeur.
De leerling, hoewel bang voor de directeur, wil op school blijven, maar hij wil nu even niet naar school gaan. De directeur eiste van hem dat hij de diefstal van een iPhone uit een tas in een klaslokaal zou bekennen, maar de knaap ontkende. Door de klap lijdt hij nu aan oorsuizingen.

Donderdag 6 juli
– Het budget voor zogeheten ICU scholen wordt volgend jaar verdubbeld naar 1 miljard baht. Dit heeft minister Teerakiat (Onderwijs) gisteren bekend gemaakt. ICU scholen zijn eenmansscholen, de ouders van de leerlingen hebben vaak niet genoeg geld om boeken en schrijfwaren te kopen of zelfs lunch. Van de 30.000 openbare lagere en middelbare scholen in het land vallen 5.000 in de categorie ‘urgent en in aanmerking komend voor echte hulp’. De minister denkt dat de ongelijkheid tussen scholen door de extra gelden verkleind wordt.

Maandag 10 juli
– Achthonderd master’s graduates van de Bangkokthonburi universiteit (BTU) hebben gisteren op het voetbalveld van de Thammasat universiteit gedemonstreerd omdat ze geen vergunning krijgen om als onderwijsadministrateur aan het werk te gaan. De Teacher’s Council of Thailand (TCT) heeft die geweigerd nadat onregelmatigheden waren geconstateerd in het BTU’s Educational Administration Programme.
Vorig jaar besloot de TCT aan 2.500 graduates geen vergunning te verlenen. De BTU was een van de elf universiteiten die meer studenten hadden ingeschreven dan toegestaan. De TCT beschouwde het BTU-programma als onder de maat.
De demonstranten willen dat de BTU met de TCT overlegt en als dan nog steeds geen vergunningen worden verleend, eisen ze restitutie van hun collegegeld. Overplaatsing naar een andere universiteit is ook een optie.

Woensdag 12 juli
– Douceurtje voor de kinderen van ambtenaren van de gemeente Bangkok (BMA). City Hall gaat jaarlijks dertig beurzen verstrekken aan degenen die na afstuderen op een gemeentelijke school gaan werken. Voorwaarde is dat ze de lerarenopleiding op een van Bangkok’s hoge scholen volgen en ze moeten op de middelbare school een GPA van 2,5 of meer hebben behaald. Degenen die de 5-jarige opleiding niet afmaken of hun onderwijsbaan verlaten, krijgen een boete.
De oude regeling gold voor kandidaten uit het hele land, maar die vroegen vaak om overplaatsing naar hun geboortestreek nadat ze de vereiste 5 jaar aan een BMA-school hadden afgemaakt. Dat wordt nu 7 jaar. Het doel van de regeling is uiteraard om het tekort aan onderwijskrachten te beperken.

Zaterdag 15 juli
– Het plan van de Teachers Council of Thailand om de lerarenopleiding op sommige universiteiten te verkorten van 5 naar 4 jaar is met instemming begroet door academici en onderwijsexperts. Het plan is vorige week besproken met de dekens van onderwijsinstellingen. De studenten profiteren ervan doordat de studiekosten afnemen.
Graduates krijgen niet meer automatisch een vergunning. Ze moeten daarvoor een centraal examen doen. Naar verwachting wordt de kortere studieduur met ingang van het academisch jaar 2017 van kracht.

Dinsdag 18 juli
– Het tea money schandaal aan de Samsenwittayalai school in Bangkok krijgt nog een vervolg want de oud-voorzitter van de alumnivereniging heeft aan het ministerie van Onderwijs een lijst van 50 toegelaten Mathayom-1 leerlingen overhandigd die niet op de website van de school staan van leerlingen die voor plaatsing in aanmerking kwamen.
Sommigen met lage cijfers in het toelatingsexamen zouden zijn toegelaten en ook personeelsleden van Obec zouden geëist hebben dat hun kind werd geplaatst. In één geval zouden ouders 300.000 baht hebben betaald om hun kind Mathayom 4 binnen te loodsen.
De school kwam vorige maand in opspraak door een video waarop te zien zou zijn dat ouders hadden betaald voor toelating van hun kind tot Mathayom 1. De directeur die is overgeplaatst terwijl onderzoek wordt gedaan, zegt het slachtoffer te zijn van een wraakactie van alumni, wier kinderen niet zijn toegelaten. (Zie verder de pagina Onderwijs)

Donderdag 20 juli
– De directeur van de Samsenwittalayai school in Bangkok heeft mogelijk toch 400.000 baht aan tea money aangenomen, alhoewel hij zelf zegt het slachtoffer te zijn van een wraakactie van alumni, wier kinderen niet tot de school zijn toegelaten. Obec zei gisteren dat een fact-finding panel daarvoor aanwijzingen heeft gevonden. Dat zou blijken uit video-opnamen, die door een van de alumni op internet zijn gezet, alsmede uit opnamen van telefoongesprekken.
De opnamen werden gemaakt in een periode waarin scholen van Obec niet aan fondswerving mochten doen. De ouders van het desbetreffende kind kregen ook niet direct een kwitantie. Normaal gebeurt dat op het moment dat ouders geld geven en niet een dag later, zoals beweerd in de video. Op basis van deze twee gegevens is het panel tot zijn conclusie gekomen. Obec secretaris-generaal Karun zegt dat het nog te vroeg om te zeggen of de directeur, die tijdelijk is overgeplaatst, schuldig is.

Maandag 24 juli
Big Data heet het systeem dat veel weg heeft van Big Brother. Het kan allerlei gegevens op onderwijsgebied vliegensvlug analyseren, zelfs hoe lang leerlingen erover doen een vraag te beantwoorden, welke bronnen ze gebruiken, welke vragen ze overslaan en welke methode het best bij hen past.
Het ministerie van Onderwijs wil het systeem dat honderden miljoenen baht kost, aanschaffen. Het ministerie heeft het plan besproken met de staatscommissie onderwijshervormingen. Allen steunen het plan. Zou het dan toch eindelijk goed komen met het Thaise onderwijs?

Maandag 31 juli
– Eindelijk eens positief nieuws over het Thaise onderwijs, maar het heeft wel betrekking op internationale scholen. Onderwijsexperts zeggen dat Thailand de potentie heeft een regionaal onderwijscentrum te worden voor studenten uit Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam omdat het schoolgeld relatief laag is en de scholen hoog kwalitatief onderwijs bieden.
Directeur Toryos van de recent geopende Denla British School wijst op nog meer voordelen: Thailand is een vriendelijk land, centraal gelegen en gemakkelijk bereikbaar, en het onderwijs biedt een ruime keus aan curricula.
De afgelopen jaren is het aantal buitenlandse leerlingen gestaag gestegen en die trend zal zich volgens hem wel voortzetten. China, Myanmar en Laos vormen een grote markt voor Thaise scholen omdat in die landen geen internationale scholen zijn. Thailand heeft er 170, het hoogste aantal in Zuidoost-Azië.

Onderwijzeres slaat [lees: mishandelt] 25 leerlingen
4 augustus – Ik maak van mijn hart geen moordkuil en zeg het maar recht voor zijn raap: dit soort sadisten hoort niet in het onderwijs thuis. Ik doel op een onderwijzeres van een school in Ayutthaya. Het wijf sloeg woensdag na het ochtendappel 25 leerlingen van haar klas Mathayom 1 met een rotan stok op de achterkant van hun nek. Veel leerlingen voelden zich daarna duizelig, moesten overgeven en kregen koorts. Drie leerlingen zijn in het ziekenhuis opgenomen.
De ouders hebben donderdag aangifte gedaan. Op de suggestie van de politie om in gesprek te gaan met het wijf en de schooldirecteur gaan ze niet in. Met minder dan strafrechtelijke en disciplinaire actie nemen ze geen genoegen.
En wat had nou de woede van de juf opgewekt? Na de bijeenkomst hadden ze niet snel genoeg hun padvindershoed opgezet. Thaise leerlingen zijn automatisch lid van de padvinderij, tegenwoordig scouting genoemd. Eenmaal per week komen ze in uniform naar school. (Bron: website Bangkok Post, 3 augustus)

Zondag 6 augustus
– Vanaf jonge leeftijd dienen kinderen te worden onderwezen in het concept van wederzijdse instemming bij seksuele contacten in plaats van hen alleen maar voor te lichten over de bloemetjes en de bijtjes [mijn woordkeus]. Zo kan hun zelfbeheersing bevorderd worden, aldus docent Kritaya van het Institute for Population en Social Reserach (Mahidol universiteit) op een seminar.
Kritaya zei dat seksuele voorlichting op Thaise scholen de afgelopen jaren aanzienlijk is verbeterd, maar seksuele instemming wordt niet genoeg benadrukt. Hij pleitte voor voorlichting over seksualiteit wat uitgebreider is dan seksuele voorlichting, waarbij hij Nederland en Canada als voorbeeld noemde. Die gaat in op andere kwesties, zoals emotionele relaties en verantwoordelijkheid.
Vorige maand zag de Facebookpagina Thaiconsent het licht. De pagina heeft al 30.000 likes gescoord. De site bevordert open discussies over sekskwesties. Oprichtster Wipaphan zegt: ‘Leerlingen dienen vanaf jonge leeftijd steun te krijgen. We moeten ze leren dat een condoom niet genoeg is om onmiddellijk seksuele avances te maken. Instemming moet ook een factor zijn.’

Dinsdag 8 augustus
– Je hebt rare vogels in het Thaise onderwijs. Eerder berichtte ik over een onderwijzeres die haar leerlingen met een rotan stok tegen de achterkant van hun nek geslagen en gisteren meldde de website van BP een incident in Ubon Ratchathani.
Een onderwijzeres dwong een van haar leerlingen op de grond te gaan zitten en plaatste zijn schoenen op zijn hoofd. Daarna moest hij knielen voor zijn schoenen. De leerling werd gestraft omdat hij zijn schoenen nog aan had toen hij door de school liep. De onderwijzeres is overgeplaatst. Voor een video klik hier.

Opinie: Geweld tussen scholen serieus probleem
9 augustus – In Bangkok kwamen in 2014 10 leerlingen om het leven bij 157 kloppartijen tussen leerlingen van rivaliserende beroepsopleidingen en 75 personen werden gewond. 2008 telde 639 vechtpartijen, 2009 zelfs 2.619 en 2010 881.
Het laatste slachtoffer viel vorige week toen een 20-jarige leerling van de Rajamangala University of Technology doodgestoken werd door een leerling van rivaal Pathumwan Institute of Technology in het hart van Bangkok. De dader is nog voortvluchtig, zijn moeder zegt hem niet te kunnen bereiken. De knaap is geen lieverdje, want in 2008 was hij op 16-jarige leeftijd betrokken bij een moord, waarvoor hij een straf heeft uitgezeten.
‘Waarom gaat dit geweld tussen beroepsopleidingen door ondanks pogingen van eerdere en de huidige regering het te beteugelen’, vraagt BP-redacteur Anucha Charoenpo zich vertwijfeld af op de opiniepagina van Bangkok Post. Hij verzucht: ‘Inter-school geweld vormt een serieus probleem in de Thaise samenleving en ons onderwijssysteem.’
Anucha stelt nog meer vragen: Welke factoren dragen ertoe bij dat leerlingen betrokken raken bij geweld, soms dodelijk? Hebben de autoriteiten genoeg gedaan het probleem in te perken? En wat nog belangrijker is: Wat kunnen politie, leraren, ouders, de samenleving en het ministerie van Onderwijs doen om van nu af aan toekomstige kloppartijen tussen scholen te voorkomen?
Vorige week vond overleg plaats tussen de politie en de twee instituten. Overeen gekomen werd dat de politie vaker patroulleert rond de scholen in een poging de openbare veiligheid te vergroten en tijdig tussenbeide te komen als gevechten uitbreken. Een gezamenlijke commissie wordt gevormd om de vijandige houding van leerlingen jegens elkaar te veranderen. Binnenkort worden activiteiten georganiseerd om ‘positieve relaties’ te bevorderen. De leerlingen hebben het advies gekregen buiten de campus van de school niet gekleed te gaan in schooluniform.
Anucha schrijft het eens te zijn met deze maatregelen. Hij hoopt dat ze leerlingen beschermen die zich verre houden van de gevechten. Maar ik mis sancties als schorsing van vechtersbazen, nablijven en in sommige gevallen verwijdering van de school. Of durven opleidingen dat niet omdat ze dan inkomsten mislopen? (Bron: Bangkok Post, 8 augustus)

Zaterdag 19 augustus
– Het ministerie van Onderwijs wil het beurzenprogramma One District, One Scholarship beëindigen. Het programma voorziet in beurzen voor knappe koppen uit arme gezinnen om elders te studeren, maar Onderwijs wil het geld liever besteden aan bevordering van de deelname aan het beroepsonderwijs. Permanent secretaris Chaiyapruek van het ministerie zegt dat de kans groot is dat het ministerie geen toestemming verleent voor het vijfde seizoen van het door de regering Thaksin ingestelde programma.
Zoals bekend studeren veel meer Thai aan universiteiten dan aan beroepsopleidingen. Het land heeft daarentegen vooral behoefte aan vakkrachten. Sinds 2004 is 29 miljard baht besteed aan het programma. Van de 3.093 deelnemers hebben slechts 1.587 hun studie afgemaakt. De meesten kunnen niet aarden in het buitenland of beheersen de taal onvoldoende.

Woensdag 23 augustus
– 87 cursussen van het zwaar gesubsidieerder trainingsprogramma voor onderwijzers zijn geannuleerd omdat deelnemers niet kwamen opdagen. 22.349 onderwijzers die zich hadden opgegeven, lieten verstek gaan zodat de cursus geschrapt moest worden. In enkele gevallen kwamen te veel onderwijzers. 175 docenten konden rechtsomkeer maken toen ze in de trainingscentra arriveerden.
De cursussen, die georganiseerd worden door Obec, hebben tot doel de vaardigheid van het onderwijzend personeel op internationaal het niveau te brengen. De deelnemers krijgen een coupon van 10.000 baht om zich in te schrijven op cursussen verzorgd door universiteiten en op particuliere cursussen. Obec gaat het reserverings- en betalingssysteem verbeteren.

Zaterdag 26 augustus
– Het Student Loan Fund, waaruit studieleningen worden betaald, heeft nu toegang tot de persoonlijke gegevens van leners. Zij moeten, zodra ze werk hebben gevonden, hun schuld aflossen maar velen doen dat niet. Dankzij een wijziging van de SLF Act zijn werkgevers verplicht op verzoek gegevens over hen te verstrekken en loon in te houden ter aflossing van de lening.
Sinds de vorming van het fonds is 553 miljard baht aan studieleningen verstrekt aan 5,28 miljoen studenten en leerlingen. Twee miljoen staan voor 62 miljard in het krijt. Bij 1,2 miljoen heeft het SLF de rechter ingeschakeld. Dit jaar is al opgetreden tegen 140.000 studenten met een schuld van 15 miljard baht.

Maandag 4 september
– Beroepsopleidingen, het is bekend, zijn niet erg populair alhoewel er een grote behoefte is aan vaklui. Om meer leerlingen te trekken heeft Ovec een pre-vocational studies programme in tien beroepsopleidingen gelanceerd. Het gaat nog om een proef met mogelijke verbeteringen aan het eind van het schooljaar.
Het programma dat bekend staat als PreVec bestaat uit beroepstraining die leerlingen in de eerste drie jaar van de middelbare school naast andere vakken kunnen volgen. In de huidige praktijk kiezen leerlingen pas aan het eind van Mathayom 3 tussen beroeps en algemeen vormend onderwijs.
Voor het programma bestaat grote belangstelling, maar het aantal deelnemers wordt beperkt tot 300. ‘Omdat we de voor- en nadelen eerst moeten onderzoeken’, zegt Ovec secretaris-generaal Suthep. Wanneer de ervaringen positief zijn, wordt het programma naar alle beroepsopleidingen uitgerold. Ovec is in gesprek met bedrijven over een hoger salaris voor afgestudeerden met een pre-vocational certificate.

Dinsdag 5 september
– Aziatische landen moeten met hun tijd meegaan en studenten beter voorbereiden op de veranderde arbeidsmarkt, zegt voormalig secretaris-generaal Ong Keng Yong van Asean. En dat geldt zeker voor de Thaise toerisme-industrie die kwaliteits graduates tekort komt. Van de 200.000 studenten die dit jaar afstuderen, beschikt slechts 20 procent over de vereiste bekwaamheden.
Ong zei dit tijdens een speciaal college in Bangkok , getiteld Asean in the Next 50 Years. De curricula dienen volgens hem te worden aangepast ten behoeve van duurzame groei in Asean.

Geen onderwijsvergunning; afgestudeerden in verzet
3 oktober – Diploma gehaald, klaar om het onderwijs in te stromen, maar nu krijg je geen vergunning van de Teachers Council of Thailand. In die positie bevinden zich 120 studenten van de Rajabhat universiteit in Loei (Khon Kaen). Ze hebben een klacht ingediend bij het provinciaal Damrongdhama klachtencentrum van de regering.
De gedupeerde studenten begonnen in 2012 aan hun studie en studeerden in februari af. Toen ze een vergunning aanvroegen, werd die geweigerd. Ze krijgen een certificaat dat twee jaar geldig is. De graduates nemen het de universiteit kwalijk dat ze nooit op de hoogte zijn gebracht van het feit dat de TCT het programma dat ze volgden, niet heeft goedgekeurd. Dat kregen ze pas te horen toen ze klaar waren met hun studie.
Het bericht vermeldt niet waarom de TCT het onderwijsprogramma niet heeft geaccrediteerd, maar ik meen mij te herinneren dat de TCT het onder de maat vond. De universiteit stopte in 2014 met het inschrijven van nieuwe studenten. Over de geldigheidsduur van de vergunning zegt het bericht niets. Evenmin wat er gebeurt als het certificaat na twee jaar verloopt. (Bron: website Bangkok Post, 2 oktober) (Zie ook de pagina Onderwijs 2)

Twee topuniversiteiten azen op campus in Thailand
4 oktober – Twee buitenlandse topuniversiteiten hebben toestemming gevraagd voor de vorming van een campus in Thailand. Het gaat om de Carnegie Mellon University, een van Amerika’s topuniversiteiten, en de National Taiwan University, de meest prestigieuze universiteit van Taiwan. Lange tijd mochten buitenlandse universiteiten zich alleen in Thailand vestigen als ze een Thaise partner hadden. Die regel is vervallen. De Amerikaanse universiteit gaat cursussen aanbieden op het gebied van logistieke techniek en de Taiwanese gaat geavanceerde techniek doceren. Beide universiteiten staan in de top-200 van de wereld.
De regering wil graag buitenlandse universiteiten aantrekken om steun te verlenen in het kader van het Thailand 4.0 beleid, een economisch model dat doel heeft Thailand uit de middle-income trap te trekken en het land te ontwikkelen tot een innovatieve value-based economie.
Volgens minister Teerakiat (Onderwijs) hebben nog meer topuniversiteiten in Engeland en Japan belangstelling voor het openen van een campus in Thailand. Deze week gaat hij naar de VS om met Harvard en het MIT te praten over de vestiging van een campus of het afsluiten van een partnerschap met instellingen in Thailand.

Donderdag 5 oktober
– Follow-up op het bericht over de 125 studenten van de lerarenopleiding van de Rajabhat universiteit in Khon Kaen die na hun afstuderen geen onderwijsvergunning hebben gekregen van de Teacher’s Council of Thailand (TCT).
De TCT zegt die niet te kunnen verlenen omdat de opleiding niet geaccrediteerd is door Ohec. De raad laat de gedupeerde graduates echter niet in de kou staan, want ze kunnen een certificaat voor 1 jaar aanvragen, waarna ze alsnog een vergunning kunnen aanvragen, die 5 jaar geldig is.
TCT secretaris-generaal Somsak erkent dat sommigen een baan kunnen mislopen omdat scholen een vergunning eisen en geen genoegen nemen met een certificaat. De desbetreffende studenten studeerden af in Engels, Thai en computercommunicatie.
Adjunct secretaris-generaal Kajorn van Ohec zegt dat Ohec geen blaam treft: de universiteitsraad is verantwoordelijk voor het curriculum en inschrijving van studenten en dient daarvoor de verantwoordelijk te nemen.
– Het kabinet gaat in principe akkoord met een ministeriële regeling die tot doel heeft leerlingen te helpen die ongewenst zwanger raken. De regeling beoogt ook de kwaliteit van de lessen seksuele voorlichting te verbeteren. Onderwijsinstituten worden verplicht de aanstaande moedertjes toe te staan om hun opleiding te vervolgen ‘op een flexibele wijze’, zegt regeringswoordvoerder Athisit. Ze mogen niet leerlingen straffen die hun studie onderbreken. Wanneer de moedertjes terugkeren, moeten ze behoorlijke gezondheidszorg verlenen.

Donderdag 19 oktober
– Stijgers en dalers in de 2018 Asian University Rankings, die gisteren is bekend gemaakt. De Chulalongkorn universiteit zakte van plaats 45 naar plaats 50 en bleef volgens deze ranglijst de beste Thaise universiteit in Azië. De meeste andere Thaise topuniversiteiten zakten ook met uitzondering van de Mahidol (van plaats 61 naar 58) en Thammasat universiteit (van 101 naar 97). De beste universiteit in Azië is de Nanyang Technological University in Singapore. Die verdreef de National University of Singapore van de eerste plaats.

Woensdag 25 oktober
– Het afleggen van verantwoording in het Thaise onderwijs dient verbeterd te worden en er blijven substantiële uitdagingen om de kwaliteit van het onderwijs in alle leeftijdsgroepen te verbeteren, stelt Unesco in haar Global Education Monitoring Report 2017/2018, dat gisteren is verschenen.
In het rapport schrijft Unesco dat onderwijs een gedeelde verantwoordelijkheid van allen is: regeringen, scholen , onderwijzers, ouders en privé actoren. De schuld op één van hen schuiven, heeft ernstige bijwerkingen. Unesco constateert dat het Thaise onderwijs met tal van problemen kampt. Het bericht bevat een hele waslijst, zoals: de helft van de leerlingen wordt niet onderwezen in de taal die ze thuis spreken. Positief is dat Thailand het recht op onderwijs kent, iets wat slechts 55 procent van de onderzochte landen garandeert.

Zaterdag 11 november
– Geen verrassend nieuws: Thailand doet het weer bar slecht op de jaarlijkse EF English Proficiency Index. EF, Education First, is een Zwitserse taalschool die in tal van landen vestigingen heeft. De Index is gebaseerd op de testgegevens van 1 miljoen volwassenen die vorig jaar de EF Standard English Test hebben gemaakt.
Op de ranglijst 2017 van 72 landen staat Thailand op de 56ste plaats. Nederland voert de lijst aan. Laos staat helemaal onderaan. Van de Aziatische landen staat Singapore bovenaan. Maleisië staat op plaats 13 en Vietnam op plaats 34.

Zondag 12 november
– Premier Prayut heeft het voorstel goedgekeurd om sommige staatsscholen te laten beheren door particuliere non-profit organisaties. Daarmee wordt volgend jaar een proef gedaan. Het voorstel,  gedaan door het kantoor van de Public Sector Development Commission, heeft tot doel het management van scholen te verbeteren: meer flexibel en effectiever te maken.
De toestemming wordt verleend voor vijf jaar, waarin het werk regelmatig wordt beoordeeld. De scholen krijgen een extra budget, de leerlingen hoeven geen schoolgeld te betalen, de leraren mogen bepalen of ze de ambtenarenstatus willen behouden ofwel in dienst willen treden van de beherende instantie.
– Nog meer onderwijs. De Association of Private Higher Education Institutions of Thailand (Apheit) vraagt om meer steun van de overheid nu twee particuliere universiteiten de deuren hebben moeten sluiten als gevolg van problemen bij het werven van nieuwe studenten. Als de overheid niet over de brug komt, zullen meer het loodje leggen.
Voorzitter Pornchai waarschuwt dat vele particuliere universiteiten zich al enkele jaren in de gevarenzone bevinden omdat het aantal aanmeldingen met bijna de helft is teruggelopen. Oorzaak is volgens hem het dalend geboortecijfer. De particuliere universiteiten hebben daar meer last van dan overheids universiteiten omdat ze financieel meer afhankelijk zijn van het aantal aanmeldingen. Van de 70 particuliere universiteiten zijn slechts 10 groot genoeg om op eigen benen te staan.
Pornchai vindt dat de kleine universiteiten meer moeten samenwerken om op de lange termijn te overleven. Enkele verouderde hoofdvakken waarvoor weinig belangstelling bestaat, dienen geschrapt te worden.

Dinsdag 14 november
– Het kantoor van de Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission (OTEPC) is gestuit op meer onregelmatigheden bij de benoeming van onderwijzend personeel in de Secondary Education Service Area 38 in de provincies Sukhothai en Tak. Onlangs kregen twee vrouwen al geen aanstelling nadat ze vijf maanden onbezoldigd hadden les gegeven. En nu blijkt dat 25 kandidaten zijn overgeslagen die voor een aanstelling in aanmerking kwamen.
OTEPC secretaris-generaal Pinitsak heeft van de minister opdracht gekregen een en ander uit te zoeken. Maar het is volgens hem nog te vroeg om corruptie te vermoeden. ‘We moeten wachten tot het onderzoek afgerond is.’

Woensdag 15 november
– Thailand toont ‘veelbelovende tekens van verbetering’ in de beheersing van de Engelse taal, zeggen vertegenwoordigers van de Zwitserse taalschool Education First, die elk jaar de EF English Proficiency Index opstelt. Vorige jaar eindigde Thailand op plaats 56 van 72 landen, dit jaar op 53 van 80 landen en nog belangrijker de ranking steeg van 47,21 naar 49,78, alhoewel die nog altijd als laag wordt beschouwd. Sinds de test in 2012 wordt afgenomen is die door 60.000 Thai gemaakt.
Directeur Min N Tran zegt dat Thailand een van de snelst zich ontwikkelende landen is op basis van de EF EPI rankings.
Vice-president EF’s operaties in Azië Linus zegt: ‘Thais, studenten in het bijzonder, zoeken tegenwoordig een internationale omgeving waarin ze Engels kunnen leren. Studenten uit Azië scoren over het algemeen hoog, maar we willen meer taakgericht taalonderwijs en communicatieve benadering bevorderen.’

Donderdag 16 november
– Het ministerie van Onderwijs gaat met de particuliere sector een partnerschap vormen in een proef die volgend jaar begint. Per provincie wordt één overheidsschool gekozen voor een nieuw beheersmodel dat gesteund wordt door particuliere organisaties. Gehoopt wordt dat de staatsscholen profiteren van de ervaring van de organisaties. Volgens sommige bronnen wordt nagedacht over belastingvoordelen om de particuliere sector te stimuleren om mee te doen.

Woensdag 22 november
– Het Office of the Basis Education Commission (Obec) heeft besloten het ICU schoolproject te schrappen, een project dat tot doel had de onderwijskwaliteit van 5.032 kleine scholen te verbeteren.
Obec heeft de afgelopen jaren 500 miljoen baht uitgegeven aan renovatie van gebouwen en faciliteiten en de aanstelling van meer onderwijzers. Dat is gebeurd in 1.964 scholen die urgente hulp nodig hadden. De overige scholen kunnen volgens secretaris-generaal Boonrak geholpen worden uit het reguliere onderwijsbudget. Een schooldirecteur zegt dat veel scholen onthutst zijn door het besluit omdat 3.000 scholen nog geen hulp hebben ontvangen.
Obec is ook van plan enkele andere projecten samen te voegen, waarbij onderwijzers veel tijd kwijt zijn aan papierwerk. ‘Als onderwijzers zich minder met externe projecten bezighouden, hebben ze meer tijd om leerlingen in de klas bij te staan.’

Wat biedt Bangkok Post vandaag nog meer (2)?
5 december – Het overige nieuws van vandaag weet me nauwelijks op te winden, hoewel nieuws me zelden opwindt. Eén uitzondering: Het in een brand omgekomen kindje, terwijl de ouders niet thuis waren. Hoe vreselijk moet het voor hen zijn om bij thuiskomst die traische mededeling te krijgen.
Pagina 2 opent met het bericht dat het ministerie van Onderwijs 9.110 schoolmeesters die in afgelegen gebieden lesgeven, als nieuwjaarsgeschenk een extraatje van 2.500 baht per maand wil geven. Sommige van die scholen hebben niet eens elektriciteit, behoorlijk sanitair en missen andere basisvoorzieningen.
Het ministerie heeft zich ook voorgenomen elke school in het land te voorzien van high-speed broadband met een minimum snelheid van 100 Mbps, ook als nieuwjaarsgift voor leraren en leerlingen. Terzijde, heeft hier niets mee te maken: weet u nog dat elke leerling een tablet zou krijgen? Verkiezingsbelofte van Pheu Thai. Dat plan leed al na een jaar schipbreuk.

Unesco: Thaise scholen zijn een slagveld van pesterijen en geweld
29 december – Persoonlijk zou ik in het oudejaarsoverzicht van onderwijsverhalen het bericht op 1 zetten over het 2017-2018 Global Education Monitoring  rapport van Unesco, maar BP zet het betalen van tea money op plaats 1.
De VN-organisatie onderstreept [nog eens?] dat Thaise regeringen sinds 2003 gefaald hebben voor kwaliteits lager onderwijs te zorgen. In 2006 is het land gestopt een nationaal onderwijsverslag te publiceren. De percentages liegen er niet om.
99 procent van de Thais hebben de lagere school doorlopen, 85 procent de eerste drie jaren van het middelbaar onderwijs. Aan het eind daarvan heeft slechts 50 procent een voldoende niveau bereikt in lezen. 3,9 mijoen Thai kunnen niet een simpele zin lezen. Scholen zijn geen lolletje, ze lijken meer op een slagveld: tussen 2010 en 2015 werd een derde van de leerlingen van 13 tot 15 jaar gepest en 29 procent was het slachtoffer van geweld. Het enige lichtpuntje is dat iedereen recht heeft op onderwijs, iets wat slechts 55 procent van de door Unesco onderzochte landen kan garanderen.
De beheersing van de Engelse taal laat ernstig te wensen over. Op de laatste English Profiency Index van Education First staat Thailand op plaats 53 van 80 landen waar Engels niet de moedertaal is. De score lijkt vorig jaar te zijn verbeterd, maar dit komt omdat de lijst toen uit 72 landen bestond met Thailand op plaats 56.
De overige onderwijsverhalen uit de toplijst laat ik onvermeld. Op plaats 1 staat het betalen van tea money, een eufemisme voor steekpenningen, door ouders om hun kroost op een kwaliteitsschool geplaatst te krijgen. Maar die (particuliere) scholen zijn alleen betaalbaar voor de hi-so.
De overige berichten gaan over bachelor- en masterprogramma’s die gesloten zijn omdat ze onder de maat waren; de opening van de CMKL universiteit, een samenwerking van de Carnegie Mellon Universty in Pittsburgh en het King Mongkut’s Institute of Technology University Ladkrabang; en versoepeling van de toegangseisen voor leraren. Graduates bèta-vakken die geen  onderwijsbevoegdheid mogen twee jaar tijdelijk in 61 vakken les geven.

Zaterdag 30 december
– Het Office of the Basis Education Commission heeft scholen geïnstrueerd de huiswerklast te verminderen. Vorige week tekende secretaris-generaal Boontak de instructie. De scholen zijn verplicht leeractiviteiten te bieden die overeenkomen met opdrachten aan de leerlingen.
De staf die leerlingen op hetzelfde niveau les geeft, dient een integraal plan te formuleren wanneer ze huiswerk voorschrijven. Ze dienen te bezuinigen op tools [?] die gebruikt worden bij het maken van huiswerk, zodat leerlingen niet op kosten worden gejaagd.
De instructie schrijft ook voor hoeveel tijd het maken van het huiswerk mag kosten: gemiddels 30 minuten in klas 1 tot 3 lagere school, een uur in klas 4 tot 6 en twee uur in klas 1 tot 6 van Mathayom. De maatregel is een reactie op zorgen van premier Prayut over de zware belasting van leerlingen.

Techniek meest gewilde studierichting
4 januari 2018 – Techniek, tandheelkunde en verpleging zijn dit jaar de meest populaire studierichtingen, blijkt uit een recente trend-analyse van de Council of University Presidents of Thailand.
Voorzitter Suchatvee verklaart de voorkeur voor techniek uit de vele infrastructurele werken die in uitvoering of in voorbereiding zijn (voor een fraai overzicht klik hier), zoals de hogesnelheidslijnen, de uitbreiding van het wegennet en de ontwikkeling van de Eastern Economic Corridor (EEC). De studenten die in techniek afstuderen, zullen volgens hem weinig moeite hebben een goed betaalde baan te vinden, daar Thailand een groot tekort heeft aan vakbekwame werkers.
Tandheelkunde en verpleging kennen eveneens een grote vraag naar personeel. Dus ook daar liggen de baankansen voor het opscheppen. Thailand is een vergrijzende samenleving, waardoor meer verpleegsters nodig zijn. Tandheelkunde is in opmars omdat tandartsen tegenwoordig op hetzelfde niveau worden betaald als artsen, maar minder werkuren maken.
Op het gebied van de sociale wetenschappen zijn rechten en communicatie, met name journalistiek, nog steeds gewilde studierichtingen, maar veel ouders en studenten beschouwen ze als verouderd. De universiteiten zijn bezig hun curriculum up to date te brengen. Veel journalistieke opleidingen besteden meer aandacht aan digitale platforms in plaats van alleen de print media. ‘We denken nog steeds studenten te kunnen trekken’, zegt Suchatvee.
Suchatvee denkt dat Thaise universiteiten in de toekomst meer zullen (moeten) gaan samenwerken met buitenlandse topuniversiteiten en internationale programma’s gaan aanbieden om buitenlandse studenten te trekken, want het aantal Thaise studenten loopt terug als gevolg van het lagere geboortecijfer.
Voor de eerste toelatingsronde hebben zich 131.784 leerlingen opgegeven. Daarvan zijn 59.032 toegelaten. Het belangrijkste criterium voor toelating waren hun eindexamencijfers en portfolio’s.

Vrijdag 5 januari
– Zeven universiteiten stellen studenten in het academisch jaar 2018 in de gelegenheid vakken in andere faculteiten te volgen. Staatssecretaris Udom (Onderwijs) wil zo de muren tussen faculteiten slechten. ‘Er is behoefte aan meer integratie. […] Degenen die techniek studeren, moeten de kans krijgen zich te bekwamen in bedrijfsadministratie om hun kennis te verbreden, wat ten gunste komt aan hun toekomstige carrière.’
De universiteiten dienen zich te richten op cursussen die tegemoet komen aan de toekomstige behoeftes van het land, met name op het gebied van techniek en technologie. Mogelijk krijgen studenten financiële steun, zoals ook al gebeurt bij studenten medicijnen.

Zondag 7 januari
Op pagina 3 een Special report (achtergrondverhaal) over the great class divide in het onderwijs. Ik dacht even dat het over inkomensverschillen zou gaan, want de inkomenskloof tussen rijk en arm in Thailand is een van de grootste ter wereld.
Maar het artikel haakt in op het Global Education Monitoring Report 2017-2018 van Unesco en daar word je ook niet vrolijk van. Thailand slaagt er niet in alle kinderen gelijke onderwijskansen te bieden. Dat is al lang bekend, maar het kan geen kwaad als een gezaghebbende organisatie als Unesco dat nog eens onderstreept.
– Nog meer onderwijs. Varakorn Samkoses, lid van de hervormingscommissie nationale strategie voor de ontwikkeling van menselijk kapitaal en voormalig staatssecretaris van Onderwijs, heeft een opmerkelijk idee. De bevordering van topscholen is een manier om het grote aantal lage kwaliteits scholen te verminderen.
Deze scholen, zegt hij, veroorzaken problemen bij de 1,2 miljoen leerlingen wanneer ze hun competentie op onderwijsgebied willen verbeteren. Ze zijn doorgaans gevestigd in afgelegen gebieden en beschikken over minder leermiddelen en minder gekwalificeerde onderwijzers. Varakorn ontvouwde zijn ideeën tijdens een cursus over middle-level media training [?] van de Thai Press Development Foundation van het Isra Institute.
Overigens stuiten de plannen om kleine scholen te laten fuseren met grotere, die over meer faciliteiten beschikken, op protesten van ouders en onderwijzers, want die willen dat scholen zo dicht mogelijk in de buurt zijn.
– En nog meer onderwijs. Het ministerie van Onderwijs onderzoekt mogelijke corruptie in een plan elf scholen in Yala, Pattani en Narathiwat te overkappen met een multi-purpose field roof. De constructie van de overkappingen is onderdeel van een project van Obec om sportactiviteiten en recreatie van leerlingen in het diepe Zuiden te bevorderen.
Het ministerie is op de mogelijke corruptie attent gemaakt door de Rekenkamer die bij de controle van het 62 miljoen baht kostende project heef geconstateerd dat de aanbestedingen zijn gewonnen door computerbedrijven en niet door bouwbedrijven. De bouwkosten bleken ook veel hoger dan de marktprijzen. Daar slechts enkele bedrijven de opdrachten in wacht hebben gesleept, vermoedt de Rekenkamer dat ze samengespannen hebben. De minister van Onderwijs heeft een onderzoek gelast.
Het bericht refereert ook nog aan de aanleg van futsal velden bij 358 scholen in 17 provincies ten tijde van de regering Yingluck, maar dat is oud nieuws. Het onderzoek naar prijsopdrijving en het gebruik van slechte materialen heeft nog weinig vorderingen gemaakt, zegt voormalig voorzitter Adisorn van het Teacher and Education Officials Panel.

Vrijdag 12 januari
– Het ministerie van Onderwijs introduceert zeven nieuwe studieprogramma’s op het gebied van spoorwegtransport, luchtvaart, energietechnologie, industriële robots, toerisme en logistiek. 24 onderwijsinstellingen zijn al geselecteerd. Ze worden door de overheid gesubsidieerd. Niettemin vreest staatssecretaris Udom dat het aantal afgestudeerden niet voldoende zal zijn om aan de vraag van de arbeidsmarkt te voldoen. In augustus wordt bij de start van het nieuwe studiejaar met een proef begonnen.

Dinsdag 16 januari
– De curricula van tweehonderd universiteiten voldoen niet aan de vereiste kwaliteit, zegt het kantoor van de Higher Education Commission (Ohec). De namen worden binnenkort bekend gemaakt. De onvoldoende is uitgedeeld op basis van kwaliteitsonderzoeken in 2015 en 2016. 182 van de 9.099 curricula vielen door de mand.
Het is de eerste keer dat Ohec de namen bekend maakt. Ohec secretaris-generaal Supat noemt de stap noodzakelijk om de universiteiten te dwingen onderwijs te leveren waarop de studenten recht hebben. Universiteiten die een onvoldoende hebben gekregen, mogen geen nieuwe studenten meer inschrijven voor de desbetreffende studieprogramma’s. Ze hebben 90 dagen de tijd gekregen om hun zaakjes in orde te brengen. De onvoldoendes zijn vaak te wijten aan een gebrek aan docenten.

Donderdag 18 januari
– De Ramkhamhaeng universiteit stapt naar de rechter omdat ze door Ohec is beschuldigd van het aanbieden van 40 studieprogramma’s die niet voldoen aan de kwaliteitseisen. Ohec publiceerde dinsdag op zijn website 182 cursussen die in 2015 en 2016 bij een onderzoek een onvoldoende kregen. in totaal werden 9.009 cursussen van veertig instellingen voor hoger onderwijs beoordeeld, zowel particuliere als overheidsinstituten. Ramkhamhaeng scoorde de meeste onvoldoendes, gevolgd door Chiang Rai Rajabhat, Dhurakij Pundit, Rajabhat Maha Sarakham en Prince of Songkhla.
De rector van Ramkhamhaeng beschuldigt Ohec ervan verouderde dus incorrecte informatie te hebben gebruikt, waardoor de reputatie van de universiteit is geschaad. Van de 40 genoemde cursussen, zijn 23 gesloten of er worden geen studenten meer voor toegelaten, zegt hij. In het academisch jaar 2017 en 2018 zijn er zeven bijgekomen. De overige zijn volgens de rector verbeterd.
De als ondermaats beoordeelde cursussen kampten met een gebrek aan docenten door pensionering of sabbaticals, maar de universiteit heeft inmiddels vervangers aangesteld.  

Vrijdag 19 januari
 – Laat ik eerst maar eens de krant globaal met u doornemen om te zien of mijn stemming inmiddels is verbeterd na de confrontatie met het openingsverhaal (gaap, gaap).
Op pagina 2 een follow-up over de universitaire studieprogramma’s die door Ohec als kwalitatief onvoldoende zijn beoordeeld. De dienst heeft nu bedacht de kwaliteit te kunnen opkrikken door docenten toe te staan tussen universiteiten te pendelen. Het belangrijkste probleem, het tekort aan docenten en gekwalificeerde instructeurs wordt daarmee ondervangen, zegt Ohec secretaris-generaal  Supat.

Maandag 29 januari
– Pesterijen tussen kinderen nemen in Thailand toe. Het land staat nu wereldwijd op de tweede plaats na Japan, aldus directeur-genetaal Boonruang van het Mental Health Department. Pesten begint al op kindergarten niveau (kleuterschool) daar kinderen het geweld dat ze op de tv zien,  kopiëren.
Volgens studies worden 600.000 kinderen op school gepest oftewel 40 procent van de schoolgaande jeugd. In een studie in 2010 zei 33 procent van de ondervraagden dat ze anderen online pestten en 43 procent dat ze gepest werden.
Boonruang vindt: ‘Onze samenleving dient aan dit probleem aandacht te besteden om de cultuur van veiligheid op school en thuis te bevorderen en het verlies aan kwaliteitsburgers, door dit gepest veroorzaakt, op de lange termijn te verminderen.’
Het Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute werkt aan een pestpreventie programma voor kinderen tussen 6 en 13 jaar.

Woensdag 31 januari
– De Chulalongkorn Universiteit en het King Mongkut’s Institute of Technology University Ladkrabang hebben een Memorandum of Understanding afgesloten over de introductie van een dubbele bachelor’s graad in kunstmatige intelligentie en robottechniek. De faculteiten techniek van beide gaan hulpmiddelen en personeel delen. De opleiding, die met projecten werkt, duurt vier jaar. In augustus begint de inschrijving van veertig studenten. Thans telt het land tweeduizend technici op beide gebieden. Naar verwachting stijgt de vraag jaarlijks met 10.000 personen.
– Nog meer hoger onderwijs. De regering wil een plan versnellen voor hulp aan universiteiten om meer afgestudeerden af te leveren in de sectoren die het meest behoefte hebben aan hoog getraind personeel. Met ingang van het volgend semester wordt  afgestudeerde studenten aan universiteiten en beroepsopleidingen de mogelijkheid geboden een aanvullend programma van 2 jaar te volgen om hen beter voor te bereiden op de eisen van de veranderende binnenlandse en buitenlandse arbeidsmarkten. Het gaat om cursussen op het gebied van spoorwegen, luchtvaart, megatronica, toerisme en logistiek. Ze bieden een combinatie van academisch werk, praktische training en bevordering van kritisch denken.

Zaterdag 3 februari
– De National Taiwan University (NTU) wil zich in Thailand vestigen en heeft het kabinet om toestemming gevraagd. Een commissie die belast is met het toezicht op buitenlandse instituten is al akkoord gegaan, dinsdag neemt het kabinet een beslissing.
De regering wees eerder een aanvraag van de NTU af omdat het curriculum niet paste in de richting die Thailand voorstaat. Dat is inmiddels veranderd. De NTU gaat een master’s degree in techniek aanbieden met Engels en mandarijn als voertaal. In de pijplijn zitten nog cursussen op het gebied van industriële robots en volgende generatie voertuigen.
De commissie is vorig jaar mei gevormd om buitenlandse onderwijsinstituten ‘met een hoog kaliber’ naar Thailand te lokken. Doel is steun te verlenen op terreinen die van belang zijn voor het Thailand 4.0 beleid en de Eastern Economic Corridor (EEC).

Donderdag 8 februari
Het gaat niet goed met Thailand’s universiteiten of moet de conclusie luiden dat andere universiteiten het beter doen? Met sommige cijfers kun je alle kanten op. De meeste Thaise universiteiten zijn gezakt in de 2018 Asia University Rankings, meldt BP in haar openingsartikel op pagina 3.
Gisteren publiceerde Times Higher Education het het teleurstellende lijstje. Van de tien prestigieuze universiteiten scoorden zeven minder dan vorig jaar, twee bleven gelijk en slechts eentje rukte op naar boven: de Suranaree University of Technology, maar die staat op de lijst van 359 universiteiten in 25 Aziatische landen op een bescheiden plaats: 168.
De Mahidol universiteit bleef dit jaar aan top staan en continueerde haar 97e plaats. Chulalongkorn universiteit, de oudste universiteit van Thailand, verdween uit de groep 151-160 naar plaats 164. De volgende, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang verhuisde uit de groep 181-190 naar de groep 201-250. Het zusje in Thonburi zakte van 114 naar de groep 101-110.
De ranglijst is gebaseerd op de beoordeling van dertien criteria, zoals de prestaties op reserachgebied (volume, inkomen en reputatie), doceer- en leeromgeving en citations.
THE redacteur Phil Bay noemt de achteruitgang van de Thaise universiteiten ‘zorgwekkend’. Hij vindt dat het land zijn research capaciteit moet versterken. De achteruitgang kan worden toegeschreven aan de veroudering van de Thaise bevolking, het overaanbod in het hoger onderwijs en lagere aanmeldingen. Vooral concurrerende Chinese universiteiten drukken de Thaise uni’s in de ranglijst naar beneden.
Bay zegt: ‘De natie moet manieren vinden om de grote afname van studenten tegen te gaan door meer studenten uit het buitenland moet trekken of door fusies of sluiting van universiteiten.’
Secretaris-generaal Suphat van Ohec zegt dat Ohec al een 10-jaren plan heeft opgesteld om ’s lands zes topuniversiteiten te helpen hun positie te verbeteren. Ze krijgen van Ohec meer geld voor research. (Zie verder bijgaand kader)

Vrijdag 23 februari
– Thailand is vastbesloten om ervoor te zorgen dat sprekers van minderheidstalen niet buiten de boot vallen in het onderwijs. Het land telt 72 unieke etnolinguïstieke groepen, vertelde adjunct permanent secretaris Watanaporn van het ministerie van Onderwijs deze week op een conferentie ter gelegenheid van International Mother Language Day 2018 in het kantoor van Unesco in Bangkok. ‘Dat is een rijkdom aan diversiteit in onze nationale schatten.’
Watanaporn zei dat de regering culturele en linguïstische diversiteit erkent als hoeksteen van nationale ontwikkeling en stappen heeft gezet om ze te veilig te stellen. Hij noemde het Patani Malay-Thai Bi/Multilingual onderwijsprogramma van de Mahidol universiteit en Unicef, dat de studieresultaten van Malay leerlingen heeft verbeterd. Het programma won in 2016 de Unesco King Sejong prijs voor alfabetisme.

Zaterdag 24 februari
– Universiteiten dienen met industrieën samen te werken om tegemoet te komen aan de snelle veranderingen in de arbeidsmarkt. Thans reageren ze traag op veranderingen en op de vraag naar diverse vakbekwaamheden. Ze dienen beter de vragen van de werkgevers te begrijpen om afgestudeerden af te leveren die job-ready zijn. Dat zegt president Sompop van het Panyapiwat Institute of Management, een bedrijfsuniversiteit onder de vleugels van de Charoen Phokphand groep, tevens voormalig docent economie aan de Chulalongkorn universiteit.
Universiteiten en bedrijven dienen samen te werken om curricula te updaten en samen nieuwe cursussen te ontwikkelen, waaraan de industrie behoefte heeft. Ik krijg een déjà-vu gevoel want een zelfde pleidooi werd eerder gehouden, zie het bericht van 21 februari: Universiteiten en industrie pakken verschillen in arbeidsmarkt aan.

Dinsdag 27 februari
– De Chulalongkorn universiteit gaat zijn communicatiecursussen onderhanden nemen om gelijke tred te houden met nieuwe sociale trends en meer studenten te te trekken. Vanaf het begin van het nieuwe academisch jaar worden 255 vakken onderwezen op de faculteit Communication Arts.
Enkele veranderingen: aan de naam van het hoofdvak Journalistiek en Informatie worden de woorden nieuwe media toegevoegd en het hoofdvak Omroep gaat media design and production heten.

Universiteiten reageren traag op veranderende banenmarkt
6 maart – Universiteiten moeten hun curriculum aanpassen om studenten toe te rusten voor de banenmarkt in de toekomst, waarin veel banen niet meer nodig zijn. Nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, robotica en nanotechnologie veranderen de banenmarkt in een dualistische markt met tekorten in sommige bedrijfstakken en werkers die in andere sectoren werkloos blijven.
Dit betoogde president Suchatvee van de Council of University Presidents zondag op een forum, getiteld ‘Universities, the driver of Thailand 4.0’. Hij voorspelde dat werkers die over niet meer dan basale vaardigheden beschikken hun baan zullen verliezen aan robots en andere ‘slimme’ systemen, terwijl de vraag zal toenemen naar mensen, die complexe problemen kunnen oplossen, kritisch denken en creatief zijn.
Volgens Suchatvee zijn in de auto-industrie, bij banken en in de telecom sector al banen vervallen. Onderwijsinstellingen dienen zich daaraan aan te passen ter wille van de beroepsbevolking. ‘De situatie vertelt ons om daarop voorbereid te zijn.’
Suchatvee zegt dat veel Thaise universiteiten nog steeds gevangen zitten in een oude manier van denken die academische velden verdeelt in bepaalde faculteiten en studenten kunnen alleen studeren in programma’s die door anderen zijn ontworpen.
‘Vele leidende universiteiten in de wereld gebruiken een nieuw model waarin studenten hun eigen hoofdvak mogen creëren. Alpha en bèta vakken kunnen in hetzelfde curriculum gecombineerd worden, studenten medicijnen kunnen zich bekwamen in technische wetenschappen zodat ze betere medische apparatuur kunnen uitvinden.’
Ten slotte hield Suchavee een pleidooi voor samenwerking tussen universiteiten. Ze moeten niet met elkaar concurreren. ‘Samenwerken is een win-win situatie omdat ze expertise kunnen delen, terwijl de operationele kosten gelijk blijven. […] Het bedrijfsleven en universiteiten moeten de krachten bundelen ’s lands menselijk kapitaal te transformeren om de veranderingen bij te houden en tekorten aan vaardigheden en massawerkloosheid te voorkomen.’ (Bron: Bangkok Post, 5 maart. Bij het samenstellen van Nieuws uit Thailand gisteren heb ik dit artikel over het hoofd gezien.)

8 maart
– Het Office of Basis Education Commission (Obec) schrapt het plan studieboeken te hergebruiken. Het gaat door om alle leerlingen in het lager en middelbaar onderwijs van nieuwe studieboeken te voorzien. Secretaris-generaal Boonrok geeft als verklaring dat de komende een of twee jaar het leerplan voor beide wordt gewijzigd, dus kunnen de huidige niet meer worden gebruikt.
Volgens mij is het ministerie van Onderwijs, waaronder Obec ressorteert, kampioen in het lanceren van plannen die bij nader inzien moeten worden ingetrokken.

Dringen op de drempel van de middelbare school
11 maart – Bangkok Post telt vandaag dertien nieuwsberichten c.q. -verhalen, verdeeld over drie pagina’s. De meeste ruimte op de 4 wordt ingenomen door een Special Report over de toelatingsprocedure tot middelbare scholen. Het recente besluit van het ministerie van Onderwijs om de maximale klassegrootte terug te brengen heeft de druk op ouders  verhoogd, die willen dat hun kind naar een prestigieuze school gaat. Leerlingen wier ouders het zich kunnen veroorloven, volgen in het weekend bijspijkercursussen.
De krant geeft als voorbeeld de 12-jarige Linlada uit Samut Prakan. Elke zaterdag staan moeder en dochter om 6 uur op en gaan naar een bekende cram school aan Siam Square in Bangkok. Daar krijgt dochter extra lessen, terwijl haar moeder boodschappen doet tot ze klaar is.

Bijspijkerscholen kampen met dalend aantal leerlingen
13 maart – Het aantal leerlingen op cram schools (to cram betekent blokken) is de afgelopen paar jaar met 20 procent gedaald. De daling zal zich vermoedelijk voortzetten, waardoor met name de kleine scholen het risico van sluiting lopen. De scholen spijkeren leerlingen bij voor toelatingsexamens tot het middelbaar onderwijs en vergroting van hun kans op toelating tot de universiteit van hun voorkeur.
Voorzitter Anusorn van de Tutorial Schools Executives and Teachers Association zegt dat de voornaamste oorzaak van de teruggang het krimpend aantal jongeren is en de economische malaise. Online diensten pakken daarentegen een groter stuk van de taart met een omzet van 10 miljard baht per jaar.
Thans worden 600.000 tot 700.000 baby’s per jaar geboren tegen 1.000.000 in het verleden. Het percentage schoolgaande jeugd tot 21 jaar daalt naar schatting naar 20 procent van de bevolking in 2040. In 1980 bedroeg het nog 62 procent. In 2017 deden 80.000 leerlingen toelatingsexamen voor de universiteit tegen 100.000 een jaar eerder. Via het centrale toelatingssysteem zijn dit jaar 110.000 plaatsen beschikbaar. Twee jaar geleden waren dat er nog 150.000.
‘Vanwege het kleiner aantal studenten en de competitie bij toegang tot universiteiten die minder fel wordt, hebben leerlingen tegenwoordig minder behoefte dan vroeger aan de diensten van cram schools’, zegt Anusorn. De economische malaise noopt ouders voorzichtiger te zijn met geld uitgeven en selectiever in de keuze van de vakken, waarin hun kinderen moeten worden bijgespijkerd. Het aantal leerlingen op de cursussen wiskunde en Engels blijft constant, maar het aantal leerlingen dat een andere cursus volgt, is scherp gedaald. Online cursussen zijn populair omdat ze goedkoper zijn en soms zelfs gratis.

Ministerie doet onderzoek naar internetrekening van 60 mln baht
13 maart – Hoera, weer een geval van vermeende onregelmatigheden [lees corruptie]; het blijft maar doorgaan. Nu zijn twijfels gerezen aan de koopovereenkomst met een internet provider. Op het ministerie van Onderwijs is een panel gevormd dat onderzoek doet. Het onderzoek is een reactie op de klacht van de provider dat het ministerie nagelaten heeft 60 miljoen baht te betalen voor het onderwijsnetwerk MOENet, dat in 1996 werd opgetuigd.
Minister Teerakiat (Onderwijs) heeft permanent secretaris Karun opgedragen de zaak te onderzoeken. Voorzitter van het panel is het hoofd van het Office of Information Technology Administration for Educational Development van het ministerie. Naar verluidt zou de provider geen contract hebben om te opereren onder het MOENet project.
Onder het project heeft het ministerie diverse internetproviders gehuurd, zoals TOT, CAT Telecom en Samart Corp om in het hele land scholen toegang te verlenen tot internet. In januari eindigde het ministerie het project. Scholen kunnen nu kiezen welke provider het best bij hen past. Van de 30.000 scholen die ressorteren onder Obec, heeft minder dan 1 procent nog problemen met internettoegang. Dit jaar beschikken alle scholen over high-speed internet.

14 maart
– Laatste bericht. Tijdens de zomervakantie van drie maanden biedt de Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) 450 activiteiten aan in haar project ‘Happy School Break’. [Wow, daar kan Jeugdland Rotterdam niet tegenop] ‘Ouders die in goeden doen zijn, sturen hun kinderen vaak naar het buitenland of laten ze speciale lessen volgen. Wij openen de deur voor kinderen wier ouders zich dat niet kunnen veroorloven’, zegt ThaiHealth researcher Pamornsri.
ThaiHealth biedt een programma bestaand uit vier categorieën ‘nuttige’ ervaringen, waarbij wordt samengewerkt met museum Siam, het ministerie van Onderwijs en het Fine Arts Department van het ministerie van Cultuur. De categorieën hebben als titel Finding your dream, Finding yourself (betaalde stagemogelijkheden), Sharing (kansen om vrijwilligerswerk te doen) en behelzen onderwijs- en leeractiviteiten. Klinkt allemaal aantrekkelijk.

16 maart
– De eerste 77 scholen beginnen in het eerste semester van het volgend schooljaar met een programma waarin openbare en particuliere scholen samenwerken. Woensdag worden de namen bekend gemaakt. Wat het programma nu precies inhoudt, vermeldt het bericht niet.
Wel iets anders: Het ministerie en onderwijsuitgeverij Pearson hebben een MoU getekend over de ontwikkeling van een beroepsstudie, die tot doel heeft leerlingen klaar te stomen voor een baan en de economie te stimuleren.

Woensdag 21 maart
– Het ministerie van Onderwijs denkt vooruit: het wil het gemiddeld aantal schooljaren in 2039 naar 12,5 hebben gebracht, het aantal uren dat leerlingen van Mathayom 6 nu op school zitten. De vergroting maakt deel uit van het 20-jaren masterplan van het ministerie.
Uit een onderzoek naar de periode 2015-2017 is gebleken dat leerlingen er toe neigen langer op school te blijven alvorens de school te verlaten of op zoek te gaan naar een baan. In 2015 besteedden mensen van 15-59 jaar gemiddeld 9,33 jaar aan onderwijs, in 2017 steeg het aantal naar 9,52 jaar.

Zondag 1 april
– De NACC houdt geldtransacties van overheidsscholen in de gaten om te voorkomen dat ze tea money (steekpenningen) vragen in ruil voor toelating van leerlingen in Mathayom 1 en 4 van gewilde onderwijsinstellingen.
Dit weekend houden de scholen toelatingsexamens. De NACC is bang dat sommige ouders weer geld zullen aanbieden. Het verweer van ouders en schooldirecteuren dat het om ‘donaties’ gaat is ongeloofwaardig, zei assistent Sanit van Obec gisteren toen hij de actie van de NACC bekend maakte.
De laatste zaak speelde zich vorig jaar af op de Samsenwittayalai school in Bangkok waar de directeur 400.000 baht eiste van een ouder. De school is een van de 283 topscholen in het land die bekend staan vanwege hun reputatie.
Dit jaar is het eerste jaar waarin het aantal leerlingen in Mathayom 1 wordt beperkt tot 40 in elke klas. Tot nu was 50 of 60 leerlingen niet ongewoon. Functionarissen namen gisteren een kijkje in de Debsirin school, waarvoor 782 leerlingen in de rij staan. Er is slechts plaats voor 200.

Maandag 16 april
– Om verwarring te voorkomen heeft Obec haar programma dat overheidsscholen toestaat fondsen te werven in de particuliere sector, herdoopt van ‘public school’ in ‘partnership school’. Het project heeft tot doel de rol van lokale bedrijven in het onderwijs te vergroten door hen zitting te laten nemen in het bestuur van hun partnerscholen.
Staatsecretaris Udom (Onderwijs) zegt dat partnerscholen onafhankelijker zijn dan staatsscholen. Het bestuur van die scholen wordt gevormd door vertegenwoordigers van de particuliere, civiele en universitaire sector. De partnerscholen zijn nog steeds staatsscholen en worden door de overheid gesubsidieerd, maar ze mogen hun budget aanvullen met fondsen van lokale bedrijven en ze mogen hun leerplan, dat gebaseerd is op het centrale curriculum, aanpassen om aan te sluiten bij de lokale context.

Chula zakt negen plaatsen op Times ranglijst
10 mei – Genoeg te lezen vandaag in het nieuwskatern van Bangkok Post: 19 nieuwsitems, waarvan 2 buitenlandberichten en qua onderwerp redelijk gevarieerd: onderwijs, gezondheid, verkeer, corruptie en slechts één artikel dat betrekking heeft op de verkiezingen en de roadmap ernaar toe. Omdat ik oud-onderwijzer en oud-docent ben [proeft u het verschil?], noem ik nu al het onderwijs-onderwerp.
De eerbiedwaardige Chulalongkorn universiteit, Thailand’s alma mater, is op de ranglijst van Times van plaats 117 naar de 126ste plaats gezakt. Op de lijst met 378 universiteiten uit 42 landen in Azië, Afrika, Europa en Zuid-Amerika, staan tien Thaise universiteiten (vorig jaar negen) met aan top de Mahidol universiteit op plaats 76.
Grote stijger is de Suranaree universiteit (van 192 naar 177), grote verliezers zijn de universiteit van Chiang Mai (van 165 naar 195) en King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (van 145 naar 181). Mahidol, King Mongkut’s University of Technology Thonburi en Chula behoren tot de tien beste universiteiten van Asean.
Het zijn aardige weetjes, maar ze zeggen niet zoveel. Uiteindelijk wordt de waarde van een universitair diploma bepaald door de arbeidsmarkt.
Phil Bary, directeur Global Rankings van Times, constateert: ‘Alhoewel we voorbeelden van vooruitgang zien, is het beeld van het hoger onderwijs in Asean er een van achteruitgang.’ Hij pleit voor versterking van research en internationale oriëntatie. Bary zegt dat Thailand tot de landen behoort met bijzonder potentieel voor succes op hoger-onderwijsgebied, omdat het een combinatie heeft van een jonge bevolking, een sterke groei van deelname aan hoger onderwijs en uitbreidende research resultaten.
In bijgaand kader de toptien van Azië en Thailand.

Onderwijs: LD en ADHD test ligt onder vuur
23 mei – Duizenden leerlingen zijn ten onrechte gediagnosticeerd met Learning Disabilities (LD) en Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) omdat de onderzoeksmethode die door scholen in het hele land wordt gebruikt, ondeugdelijk is.
Volgens een landelijke studie van het Independent Committee For Education Reform (ICER) lijdt slechts 37 procent van de 400 vermeende LD en ADHD leerlingen feitelijk aan deze aandoeningen. Volgens het ICER hebben 300.000 leerlingen in Thailand de diagnose LD of ADHD gekregen. ‘We kunnen aannemen dat duizenden verkeerd gediagnosticeerd zijn’, zegt ICER vice-voorzitter Daranee.
De test is ontworpen door het ministerie van Onderwijs, onderwijzers dienen de leerlingen een maand na toelating te beoordelen aan de hand van een vragenlijst. ‘Een maand is te kort om leerlingen goed te leren kennen’, zegt Daranee. Bovendien kunnen leermoeilijkheden niet op basis van één simpele test worden vastgesteld en kampt het onderwijs met een tekort aan kinderpsychologen en onderwijzers die de expertise hebben kinderen met speciale behoeftes te identificeren.
Veel scholen zijn te snel met hun diagnose omdat ze 2000 baht extra per LD/ADHD leerling krijgen. De leerlingen zijn vrijgesteld van het O-Net examen waardoor ze niet worden meegeteld bij de scores, wat zeer gunstig is voor het image van de school.

Donderdag 24 mei
– Het vorig jaar gevormde Independent Committee for Education Reform stelt voor een wet op te stellen voor betere hulp aan ‘speciale leerlingen’ of degenen met leermoeilijkheden zodat ze toegang hebben tot het reguliere onderwijs. Deze kinderen hebben speciale zorg nodig, maar sommige scholen weigeren hen. Ze worden gezien als hinderlijk voor hun ambitie om de top te bereiken van onderwijsinstellingen.
Sinds 2008 kent Thailand de Education Provision for Persons with Disabilities. De lijst bevat negen types kinderen die in aanmerking komen voor speciale zorg, maar in de praktijk krijgen ze zelden onderwijs dat tegemoet komt aan hun behoeftes. Het gaat onder andere om kinderen met een Learning Disability (LD), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) en communicatiestoornis.

Kritiek op toelatingsprocedure voor universiteiten
1 juni – Ouders en critici (de krant vergeet de studenten zelf) have cried foul (schreeuwen moord en brand, een door BP vaker gebruikte sleetse formulering) over het ‘gebrekkige’ toelatingsysteem tot de universiteit waardoor tal van leerlingen niet in staat zijn geplaatst te worden of geplaatst worden in faculteiten die niet hun voorkeur hebben.
Volgens betrokkenen komt dit doordat top-knot aanmelders (letterlijk haarknot, in dit verband bollebozen) plaatsen inpikken, wat een van de problemen is van het door de Council of University Presidents of Thailand (CUPT) geïntroduceerde systeem, dat juist tot doel had daaraan een eind te maken.
Het systeem, dat Thai University Central Admission System (TCAS) heet, is overigens een van de vijf manieren om te worden toegelaten tot de alma mater (zie bijgaand kader waarin alle vijf worden toegelicht, link hapert). De CUPT verdedigt het systeem, maar geeft toe dat het systematische en technische tekortkomingen heeft. ‘Die dienen als een les het systeem volgend jaar te repareren.’
Gisteren ging een groep gefrustreerde ouders naar het Office of the Higher Education Commission (Ohec) om te klagen over het systeem. Een van hen zegt: Het kanaal heeft aanmelders in verwarring gebracht omdat ze zich mogen opgeven voor vier faculteiten zonder ze in volgorde van voorkeur te zetten. De CUPT heeft ook nagelaten behoorlijke informatie te verstrekken en tot overmaat van ramp was de webportal van de CUPT eerder deze maand enkele uren offline. Dat gebeurde op 9 mei, de eerste dag van de derde toelatingsronde.
Enkele ouders dreigen de bestuursrechter in te schakelen wanneer de CUPT de problemen niet oplost. Ouders hebben ook voorgesteld het systeem te verbeteren door het aantal faculteiten te beperken tot twee om het bezet houden van plaatsen (die niet gebruikt worden) tegen te gaan.
CUPT secretaris-generaal Prasert zegt dat de voorstellen worden besproken en bekeken wordt of ze mogelijk zijn. ‘Maar ik kan niet verzekeren dat het systeem wordt aangepast om studenten tegemoet te komen.’ Voorzitter Suchatvee zegt dat de CUPT wil vasthouden aan het doel de ongelijkheid tussen leerlingen die azen op een plaats, te verminderen.

Zaterdag 2 juni
De PACC heeft haar kantoor in het Noordoosten opdracht gegeven onderzoek te doen naar elf scholen, die verdacht worden van malversaties bij de aanschaf van leermiddelen. De zaak kwam tijdens een inspectie in elf provincies aan het licht bij een school in Nakhon Ratchasima. Een ambtenaar had er kwitanties vervalst voor de verstrekking van 600.000 baht om voor twee scholen leermiddelen te kopen. De man is overgeplaatst en wordt ondervraagd door een disciplinaire commissie van het ministerie van Onderwijs.

6 juni
Adjunct secretaris-generaal Narong van het Office of Basic Education Commission is overgeplaatst. Hij wordt verdacht van corruptie bij de besteding van 279 miljoen baht voor de aanschaf van leermiddelen ten behoeve van zeshonderd scholen, alhoewel vele scholen zeiden ze niet nodig te hebben.

Donderdag 7 juni
De opening van pagina 4 gaat over studieleningen. Het Student Loan Fund gaat 120.000 oud-studenten aanpakken die de afgelopen vijf jaar niets hebben terugbetaald. Maar de wanbetalers hoeven niet in de stress te schieten, zegt manager Chainarong, want ze moeten alleen de voorschriften volgen, waaronder de verplichting om samen met hun borgsteller voor de rechter te verschijnen.

Hoogtepunten van het nieuws (1)
9 juni – Met uitzondering van de twee al genoemde verhalen bevat BP vandaag tien nieuwsberichten en -verhalen plus de rubriek INBrief met vijf kortjes.
Pagina 2 opent met het schoollunchschandaal. De voormalige directeur van de Ban Thai Mai school in het district Tha Chana (Surat Thani) wordt verdacht van corruptie: leerlingen kregen er soms noedels en vissaus te eten; niet bepaald een gezonde en voedzame maaltijd. De man kan een disciplinair onderzoek en strafrechtelijke vervolging verwachten.
Het is niet het enige geval van vermeende corruptie in zone 2 van de onderwijsdienst. Een rapport van 600 pagina’s noemt vier projecten, waaronder de aanleg van een betonnen weg. Het lunchschandaal was onthuld door een ouder. Ze had een klacht ingediend bij het provinciale Damrongtham centrum.
De armzalige lunch trok de aandacht en wekte de woede op van de bevolking nadat de Strong Club, een lokale anti-corruptiegroep, op 31 mei een video had geplaatst op de social media. Daarop waren kinderen te zien met bijna lege bordjes. Een dag later werd de directeur overgeplaatst naar het kantoor van de onderwijsdienst. Nadat hij zich gemeld had, nam hij verlof op en vertrok naar zijn geboorteprovincie Nakhon Si Thammarat.
De Ban Thai Mai school telt 278 leerlingen. Ze krijgt voor de lunch 20 baht per leerling per dag. De subsidie wordt verstrekt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en via een lokale bestuursorganisatie uitgekeerd. Somchai en enkele onderwijzers tekenden voor ontvangst, maar de directeur hield zich als enige bezig met de inkoop van het voedsel.
Vier nieuwe onderwijzers die mede ondertekenden, zeggen dat de directeur hen onder dreiging van een negatieve beoordeling liet tekenen. Behalve de genoemde noedels met vissaus kregen de kinderen ook rijst met curry, maar ze klaagden dat die nauwelijks varkensvlees bevatte.
De plaatsvervangend directeur zegt dat enkele onderwijzers en ouders zich niet veilig voelen nadat de zaak in de publiciteit was gekomen. Ze hebben de politie om hulp gevraagd. De provinciale anti-corruptiedienst heeft tien getuigen gehoord om bewijs te verzamelen. Tevens zijn spullen van de directeur uit zijn kantoor in beslag genomen.

Zaterdag 9 juni
– De Thaimilk Dairy Cooperative in Saraburi mag tijdelijk geen melk meer leveren aan het National School Milk Programme, nadat de particuliere Patai Udom Suksa school in Bangkok de ouders per circulaire had geïnformeerd dat het stopte met het uitdelen van melk van het bedrijf omdat de houdbaarheidsdatum was verlopen.
De circulaire belandde op de social media, waardoor ouders bevreesd werden dat hun kind ziek zou worden door de melk van dezelfde leverancier. In 2016 kampte de school ook al een keer met bedorven melk.
De Milk Board en de veterinaire en Dairy Farming Promotion Organisation of Thailand zijn een onderzoek begonnen naar de productie, opslag en transport van de melk. De Milk Board begint ook een onderzoek naar andere leveranciers.

Zondag 10 juni
– Het vermoeden van onregelmatigheden [lees: corruptie] bij de geplande aankoop van leermiddelen voor leerlingen van junior high schools (klas 1-3 middelbare school) in het Noordoosten is voor de PACC aanleiding het ministerie van Onderwijs te vragen nog even te wachten met de aanschaf.
De onregelmatigheden zijn ontdekt in de Secondary Education Office Service Area 28 die de provincies Yasothon en Si Sa Ket bestrijkt. Het kantoor is een van de kantoren die in elf noordoostelijke provincies onderzocht worden. De aanschaf heeft betrekking op 24 sets leermiddelen [geen details] ter waarde van 600.200 baht. De leveranciers zijn via elektronische aanbesteding geselecteerd. De contracten moeten nog getekend worden.
Het zijn dezelfde bedrijven die een project in de wacht hebben gesleept voor veel scholen hoewel die geen behoefte hadden aan de leermiddelen [weer geen details]. Niettemin heeft de Secondary Education Office Service Area 28 ze wel besteld.
De PACC heeft verder ontdekt dat de lijst van aan te schaffen materialen tijdens de procedure is gewijzigd voordat de toekenning van het geld was goedgekeurd. De meeste materialen zijn duurder dan de marktprijzen.

Dinsdag 12 juni
– De Thai Dairy Cooperative in Saraburi heeft haar excuses gemaakt voor de bedorven melk die ze aan een school in Bangkok heeft geleverd. De oorzaak was ‘incomplete sealing’ van de melkkartonnetjes door een van de vier machines. Directeur Chawengsak zegt dat de fabriek het incident als een belangrijke les beschouwt. ‘Het zal niet weer gebeuren.’
Het bedrijf leverde op 19 april 110.539 kartonnetjes aan twaalf scholen in Bangkok en buurprovincies. In twintig was de melk bedorven. Alle geleverde kartonnetjes worden teruggetrokken.
De Patai Udom Suksa school besloot op 5 juni geen schoolmelk meer uit te delen nadat leerlingen ongebruikelijk dikke melk hadden aangetroffen in hun dagelijkse melkshot. De school informeerde de ouders die de zaak meldden op de social media, waarna ouders van andere scholen zich afvroegen of de melk die hun kinderen kregen, wel te vertrouwen was.
Het bedrijf is momenteel geschorst als leverancier van schoolmelk in afwachting van een onderzoek door de FDA.
– Nog meer nieuws over openbare lagere scholen. Het Office of Basic Education Commission (Obec) heeft gisteren bekend gemaakt dat de scholen ondervraagd gaan worden hoe ze hun budget voor schoollunches besteden. Aanleiding zijn wijdverspreide onregelmatigheden die zijn geconstateerd in de provincies Surat Thani (eerder gemeld) en Pichit (niet eerder gemeld). De directeuren van alle primary educational service areas kantoren hebben de opdracht gekregen onderzoek te doen.
Scholen met een ‘efficiënt’ lunchprogramma worden gekozen als model voor andere. Hen is gevraagd andere scholen te adviseren hoe ze hun programma kunnen verbeteren. Volgens Obec secretaris-generaal Boonrux zijn er veel klachten over deze programma’s, maar het is nog niet bekend hoeveel terecht zijn. ‘Obec moet feiten van fictie en geruchten scheiden voordat oplossingen kunnen worden gezocht.’
– Grotendeels oud nieuws. De Council of University Presidents of Thailand (CUPT) gaat de toelatingsprocedure voor universiteiten verbeteren. Bij het Thai University Central Admission System (TCAS), dat dit jaar is geïntroduceerd ging veel mis. CUPT secretaris-generaal Prasert maakte gisteren op een forum van de Chulalongkorn universiteit bekend dat de CUPT momenteel de suggesties voor verbetering van ouders en academici bestudeert.
De derde ronde van de TCAS eindigde vorige week. Aanvragen voor de vierde ronde dienen tussen 12 en 16 juni te worden gedaan. In oktober worden de aanpassingen van het systeem besproken.

19 juni
– Minister Suvit (Science and Technology) verwacht dat het gereorganiseerde ministerie voor de verkiezingen van februari weer op volle sterkte aan het werk kan gaan. In augustus legt hij het kabinet een wetsvoorstel dienaangaande voor.
De reorganisatie heeft te maken met de geplande samenvoeging van het ministerie met het Office of Higher Education, dat het toezicht op universiteiten heeft. Tot nu toe werkte het onder het ministerie van Onderwijs. De fusie heeft tot doel innovaties en research te stimuleren. Voor het gefuseerde ministerie moet nog een naam worden bedacht.

Woensdag 20 juni
– De Anubarn Khon Kaen school gaat grotere en verbeterde lunches serveren met volgens een bron meer proteïne, vlees en fruit. Het besluit is een reactie op klachten van ouders die vrijdag de kwaliteit van de lunch voor de leerlingen van kindergarten tot Prathom 6 controleerden. Ze vonden het eten niet erg voedzaam. Als gevolg daarvan is de directeur maandag overgeplaatst.

21 juni
Ook op de 4 een follow-up op de schoollunch affaire. Obec heeft nog eens elf scholen ontdekt met lunches die kwantitatief en kwalifitatief onder de maat zijn. Naar nog eens twaalf scholen wordt onderzoek gedaan. Als er bewijs is van onregelmatigheden, worden de schooldirecteuren overgeplaatst.

Thailand dreigt zich terug te trekken uit de Pisa test
22 juni – Thailand overweegt de internationale onderwijsvergelijking Pisa* in agustus te boycotten, indien het ministerie van Onderwijs de vertaling van de vragen niet mag controleren. Bovendien wil ze dat de scores van leerlingen van kleine scholen op het platteland niet worden meegenomen bij de berekening van de gemiddelde scores van het land. Ook andere landen zetten vraagtekens achter de vertaling.
Thailand neemt sinds 2000 deel aan de driejaarlijkse test waarbij de analytische vaardigheden van de 15-jarige leerlingen op het gebied van math (rekenen, wiskunde), natuurwetenschap en lezen worden getest. In 2015 stond Thailand bij wiskunde op de 54e plaats uit een totaal van 70 landen, plaats 57 bij lezen en 54 bij natuurwetenschap. De test werd door een half miljoen leerlingen gemaakt.
Minister Teerakiat (Onderwijs) zegt: ‘Ik ben me ervan bewust dat de examenopgaven geheim moeten worden worden gehouden. Niettemin, wanneer de vertaling slecht is en niet gedaan wordt door taalexperts, zullen onze leerlingen niet in staat zijn de vragen goed te begrijpen. Wanneer dat het geval is, geeft de test geen getrouw beeld van hun vaardigheden en dat is tegenover Thaise leerlingen oneerlijk.’
De minister vindt dat belangrijk omdat Thailand’s slechte scores zijn gebruikt om de regering aan te vallen dat ze geen kwaliteitsonderwijs kan bieden. De scores van kleine scholen in Vietnam worden niet meegerekend.  Teerakist vindt dat dit ook voor Thailand moet gelden. Hij zegt dat de scores van de leerlingen in Bangkok en de meeste stedelijke gebieden in Thailand overeen komen met die van hun leeftijdsgenoten in OECD*  landen.
*Pisa: Programme voor International  Student Assessment. De test wordt gefinancierd door de Organisation for Economic Cooperation and Development.

8 september
– Het bericht Multilingual schools improve performance roept bij mij een gevoel van déjà vu op. Gedoeld wordt op scholen met leerlingen uit etnische groepen wier moedertaal niet Thais is. Daarmee maken ze pas op school kennis.
In een rapport van Unicef en de Mahidol universiteit wordt ervoor gepleit tweetalig onderwijs te geven. Leerlingen in het diepe Zuiden die in beide talen leren, presteren beter dan leerlingen die alleen in de Thaise taal les krijgen. Die conclusie is getrokken naar aanleiding van een proefprogramma waarbij kinderen op jonge leeftijd les krijgen in Patani Malay en Thais pas wordt geïntroduceerd in het tweede semester van kindergarten 1.
Op de meeste openbare scholen wordt echter uitsluitend in het Thais les gegeven, een taal die de leerlingen niet begrijpen. ‘Vanwege de taalkloof kunnen veel etnische kinderen na acht jaar onderwijs in de Thaise taal nog steeds niet lezen of schrijven’, zegt Thomas Devin, vertegenwoordiger van Unicef in Thailand.

12 september
– Tegen 2030 is 72 procent van de universiteits graduates werkloos of ze hebben een baan die geen bachelor’s graad vereist daar hun baan is overgenomen door artificial intelligence. Dit voorspelt staatssecretaris Udom (Onderwijs). ‘Derhalve, als Thaise universiteiten zich niet aanpassen en een beroepsbevolking kunnen opbouwen met bekwaamheden die in de toekomst nodig zijn, kan het land geconfronteerd worden met het hoogste werkloosheidspercentage’, zei hij gisteren op een seminar in Bangkok georganiseerd door de Education Council. Udom ontleent zijn voorspelling aan een rapport van de Wereldbank over jeugdwerkloosheid.

17 september
Onderwijzers op openbare scholen krijgen het gemakkelijker, meldt de krant in de opening van pagina 4. Ze hoeven vanaf begin volgende maand geen tijdrovend  administratief werk meer te doen. Het ministerie van Onderwijs heeft 3 miljard baht uitgetrokken voor de aanstelling van 15.000 administratieve medewerkers.
Da’s goed nieuws, tenminste als ze de vrijgevallen tijd besteden aan goed onderwijs voor hun leerlingen, maar daarvan is uw redacteur nog niet overtuigd. Goed onderwijs zou moeten resulteren in betere prestaties op de internationale Pisa-test en het O-net examen, dus we zullen zien.

21 september
Ouders vragen een eind te maken aan de toegangstest voor Prathom 1 (eerste klas lagere school). Die test leidt tot stress bij de kindertjes. Ja ja, stress zal wel niet sanook zijn, dus dient voorkomen te worden. Arme kindertjes! Met een dergelijke houding wordt het Thais onderwijs nooit wat, zegt uw redacteur.

Tekort aan onderwijzers noopt scholen te fuseren
21 september – Nog eens dertien scholen die kampen met een tekort aan onderwijzers omdat het leerlingenaantal terugloopt, moeten met andere scholen fuseren. Onlangs zijn al drie kleine scholen in de Pichit Primary Educational Service Area gesloten die slechts twee onderwijzers hadden en nul tot 42 leerlingen.
Volgens de regels hebben scholen recht op 1 onderwijzer per 20 leerlingen. Het kantoor van de onderwijsdienst beschikt over een budget voor leerlingenvervoer. De afgelopen 10 jaar hebben in Pichit veertig scholen de deuren moeten sluiten. Van de 137 scholen in het desbetreffend gebied hebben drie scholen één onderwijzer. Ze tellen 6, 12 en 26 leerlingen.
Volgens waarnemers [?] zijn de sluitingen niet alleen het gevolg van het slinkend aantal leerlingen, maar ook omdat ouders hun kinderen liever naar een school in de grote stad sturen, die over beter faciliteiten beschikt. Particuliere scholen bloeien er op, sinds de regering de salarissen vergoedt en financiële steun verleent op basis van het aantal leerlingen. Transportondernemingen spinnen er goed garen bij. Het bericht zegt dat honderden wagens dagelijks de kindjes van het platteland naar de grote stad brengen. Veel onderwijzers willen er ook liever werken omdat ze dan beter betaald worden.

Experts trekken de schoolklas in van beroepsopleidingen
26 september – Om het beroepsonderwijs beter te laten aansluiten op de nieuwste technologieën en leerlingen te laten kennismaken met real-world ervaringen, gaat het Office of the Vocational Education Commission (Ovec) vijfhonderd experts vragen speciale instructeur te worden op negenhonderd beroepsopleidingen. Het gaat om experts werkzaam in tien industrieën die van belang worden geacht voor het Thailand 4.0 beleid.
‘Werkgevers hebben geklaagd dat afgestudeerde studenten over onvoldoende up-to-date kennis beschikken, zegt Ovec secretaris-generaal Suthep. ‘Veel bedrijven moeten nieuwe werknemers eerst maanden trainen voordat ze aan het werk kunnen, dus hebben we speciale instructeurs nodig om hen op school te onderwijzen. Scholen en leerlingen zullen daardoor vanaf dag één de verwachtingen van werkgevers beter begrijpen.’
De experts worden ook ingezet bij verbetering van de leerplannen en onderwijsmethoden. ‘Met dit nieuwe personeel is het net alsof we al honderden nieuwe gespecialiseerde en ervaren docenten hebben.’ Wanneer de instructeurs aan het werk kunnen gaan, is nog niet bekend. Voor hun werk krijgen ze een vergoeding waarvan de hoogte afhangt van het aantal gewerkte uren. 250 industrie-experts hebben al laten weten deel te zullen nemen, 400 anderen zijn bereid om te helpen.

AI ‘verandert’ de rol van onderwijzers
28 september – Snel doorgebladerd naar pagina 4 om Nieuws uit Thailand vandaag mee te openen, want op de voorpagina leutert premier Prayut de opening vol (Prayut vows 20-year plan here to stay), de opening van pagina 2 gaat over de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel nationale waterhulpbronnen en pagina 3 opent met een verhaal over de benoemingsprocedure voor de Senaat. Da’s te veel politiek voor deze jongen op een nuchtere maag.
BP kopt boven het openingsartikel op de 4 AI to ‘alter’ the role of teachers. Ik ken de afkorting AI voor Amnesty International, maar dat wordt niet bedoeld. AI staat voor artificial intelligence, een begrip waarmee ik in het geheel niet vertrouwd ben, maar als oud-onderwijzer zou het me wel moeten interesseren.
Silchai Kiatpapan, directeur van Pico Thailand [nooit van gehoord], zegt dat onderwijzers nooit overbodig zullen worden door kunstmatige intelligentie en robots, maar die veranderen wel de wijze waarop leerlingen leren. Het onderwerp zal ter sprake komen op een seminar, getiteld Value of Teachers, dat van 17 tot 19 oktober wordt gehouden in Bangkok. Gisteren gaf Silchai op een persconferentie een toelichting op EDUCA 2018.
Silchai: ‘AI zal nooit onderwijzers vervangen vanwege hun vermogen zich in leerlingen in te leven, hetgeen hen onderscheidt van machines. AI kan de sleur uit het onderwijs halen, leerlingen leren lezen en rekenen, maar een groot deel van het onderwijs bestaat uit het onderwijzen van sociaal-emotionele vaardigheden, wat alleen onderwijzers kunnen doen.’
Geruststellende gedachte maar die is nog niet doorgedrongen tot het onderwijsveld. Silchai zegt dat onderwijzers steeds meer lijden onder stress. Velen zijn bang dat ze door AI hun baan verliezen of dat ze zelf niet meer dan robots worden. Silchai zegt: ‘Minder dan een derde van de onderwijzers meent dat hun beroep door anderen wordt gewaardeerd. Daarom willen wij tijdens dit seminar praten over de waarde van onderwijzers en hoe ze zich kunnen voorbereiden en zichzelf verbeteren in een potentieel tumultueus tijdperk.’
Ook anderen die het woord voerden op de persconferentie, zijn niet bang voor AI. Directeur Oranuch en mede-oprichter van Techsauce Media, zegt dat het zogeheten STEM onderwijs (Science, Technology, Engineering en Math) dat de regering promoot, bestaat uit harde bekwaamheden die slechts voor een derde van de leerlingen van belang zijn om effectief te kunnen werken in het digitale tijdperk. De overige bekwaamheden zijn competentie en karakter kwaliteiten, zoals het vermogen problemen op te lossen, teamwork, communicatie, durf, sociaal bewustzijn en nieuwsgierigheid.
Oranuch: ‘Deze kwaliteiten moeten gecultiveerd en geleerd worden. De belangrijkste speler die dat kan doen, is de onderwijzer niet een robot.’ Meer weten? Klik op de kop van het artikel dat mij als oud-onderwijzer uiteraard meer interesseert dan de Thaise politiek.

British Council traint Thaise leraren Engels
29 september – Een nobel  streven: vernieuwing van het onderwijs in de Engelse taal, dat sterk gericht is op het leren van grammaticaregeltjes en het om te buigen naar een didactiek die gericht is op spreken. Maar het zet geen zoden aan de dijk als niet tegelijkertijd het examen wordt gewijzigd en daar lees ik niets over.
De 17.000 Thaise leraren Engels, die vaak  zelf geen behoorlijk Engels spreken, worden bijgeschoold door native speakers van de British Council op het gebied van communicatieve vaardigheden. Gezien de aantallen die genoemd worden, een druppel op een gloeiende plaat, dunkt me. Bovendien hoe motiveer je kinderen zich de Engelse taal eigen te maken, een taal die velen in hun latere leven waarschijnlijk helemaal niet nodig hebben.
Het project van de Regional English Training Centres richt zich op het lager en middelbaar onderwijs. De eerste stappen werden al gezet in 2015. Na 2,5 jaar hebben 15.300 leraren Engelse meer vertrouwen gekregen in het onderwijzen van de Engelse taal. Dertig Thai hebben een intensieve training gevolgd om master trainer te worden die andere Thaise leraren en schooldirecteuren bijspijkert.
Minister Teerakiat (Onderwijs) zegt dat ontwikkeling van de beheersing van de Engelse taal door leerlingen cruciaal is en serieuze verbetering behoeft. Elke Thaise leerling krijgt minstens 12 jaar Engels (lagere school en middelbaar onderwijs), maar de meesten zijn niet in staat in het Engels te communiceren wat het grootste obstakel is voor competitie op mondiaal niveau. [Ik heb de cijfers niet paraat, maar 12 jaar kan niet kloppen. Of ‘elke leerling’ Engels krijgt, lijkt me ook niet juist.]
Twee grote uitdagingen dienen te worden aangepakt: de vakbekwaamheid van Thaise leraren Engels en hun onderwijsmethode. Volgens de minister hebben veel Thaise leerlingen een verkeerde houding jegens Engelse klassen.

29 september
– Van de 30.000 scholen die beheerd worden door Obec worden binnen drie jaar 14.000 scholen met minder dan 120 leerlingen gesloten; zij moeten met grotere scholen in de buurt fuseren. De operatie heeft tot doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren (grote scholen zouden beter onderwijs bieden dan kleintjes) en om het tekort aan onderwijzers op te lossen.
Sinds 1997 is het aantal leerlingen teruggelopen van 9,4 miljoen naar 7,4 miljoen dit jaar. Verwacht wordt dat het de komende zes jaar met nog eens 2 miljoen afneemt. Uit een recente studie van de Wereldbank blijkt dat Thailand op het lagere-schoolniveau de kleinste klassen ter wereld heeft. Er staat één onderwijzer voor veertien leerlingen.
De Pisa test van 2015 laat zien dat 15-jarige leerlingen in kleine scholen bij natuurwetenschappen, wiskunde en lezen verder achterop raken in vergelijking met hun leeftijdsgenoten in de grote stad. Het verschil bij lezen is groot: meer dan de helft van de leerlingen op plattelandsschool is functioneel analfabeet en heeft moeite om te begrijpen wat ze lezen.

Voorschools onderwijs verbetert toekomst kinderen [?]
12 oktober – Drie berichten op pagina 4 over onderwijs. Als oud-onderwijzer en voormalig hogeschooldocent een kolfje naar mijn hand. Ik noem alvast een van de drie, de overige komen later aan de orde.
Het Office of the Basis Education Commission gaat een trainingsprogramma van twee weken lanceren in ‘actief participatief leren’ want het onderwijs bestaat nu voornamelijk uit rote learning (van buiten leren). Het programma, getiteld HighScope, is bestemd voor onderwijzend personeel werkzaam in preschool, kindergarten en lagere school.
De methode, in 1970 in de VS ontwikkeld, heeft tot doel kinderen die in armoede zijn geboren, zo vroeg mogelijk onderwijs te geven om betere schoolresultaten te boeken. Weerachat Kilenthong, president van het Reducing Inequality through Early Childhood Education Project (RIECE), legt uit: ‘De HighScope methode geeft kinderen directe, praktijkgerichte ervaringen van alles om hen heen. Ze maken hun eigen keuzes over wat ze willen doen en hoe ze het willen doen. Onderwijsgevenden kiezen het geschikte materiaal, bevorderen interactie en moedigen kinderen aan om een actieve houding bij het oplossen van problemen aan te nemen.’
Volgens Weerachat is uit longitudinaal onderzoek gebleken dat kinderen die aan programma’s gebaseerd op HighScope deelnamen, vaker een middelbare-schooldiploma haalden, banen vonden, minder misdrijven pleegden en in het algemeen meer verdienden. ‘De research geeft aan dat we de toekomst van kinderen kunnen verbeteren door een kwalitatief betere vroege zorg aan kinderen te verlenen. HighScope levert het kader voor die kwaliteit.’
Uit een recente studie van RIECE Thailand is gebleken dat een investering van elke baht in programma’s gericht op jonge kinderen, een rendement oplevert van 7 baht. Maar de HighScope benadering kan niet overal in het Thaise onderwijsstelsel worden toegepast als gevolg van de tekortschietende kwaliteit van onderwijzers, aldus Weerachat.
Minister Teerakiat (Onderwijs) steunt het project. Hij heeft Obec opgedragen nauw samen te werken met RIECE. Onderwijzers worden niet gedwongen aan het trainingsprogramma deel te nemen. ‘Alle is vrijwillig.’
Kritische noot van uw redacteur: Het lijkt erop dat Obec een achterhaald idee nastreeft. Vroeg en voorschoolse educatie heeft geen enkel effect. Lees bijgaand artikel uit de Volkskrant.

12 oktober
– De twee onderwijsberichten die ik al even aanstipte in het bericht Voorschools onderwijs verbetert toekomst kinderen [?] gaan over een geval van pesten op een school in Dok Kham Tai (Phayao) en het toelatingsexamen van de prestigieuze Triam Udom Suksa school in Bangkok. De school mag het examen nu al houden, zodat afvallers de gelegenheid hebben elders een plaats te zoeken. Het nieuwe schooljaar begint in mei na de Songkran vakantie.
Aanvankelijk was het idee van Obec om dit voor alle 282 scholen toe te staan die beschouwd worden als concurrerend, maar daarvan is afgezien. Alleen de Triam Udom Suksa mag het examen in het komend semester houden.
Over het gevalletje van pesten kan ik kort zijn, alhoewel BP er de vijfkoloms opening van pagina 4 aan wijdt. Slachtoffer is een autistische leerling van grade 4 die door een groep leerlingen van grade 8 is aangevallen. Op een video is te zien dat ze in haar gezicht werd geschopt, aan haar haren werd getrokken en schreeuwde en dat een van de aanvallers zijn hand voor haar mond hield.
De ouders eisen een strengere straf voor de pestkoppen. Ze zeggen dat de ouders van acht van hen 4.000 baht hebben aangeboden als ze hun mond zouden houden, maar dat hebben ze geweigerd.

Zwangere leerlingen van school sturen wordt verboden
15 oktober – Cijfers ontbreken, maar het schijnt voor te komen: leerlingen die zwanger raken, worden van school gestuurd. In een kader, ingebouwd in een artikel over het plan een nieuw ministerie voor de bevordering van research en innovatie te vormen, meldt de krant dat volgend jaar april een verbod van kracht op deze praktijk van kracht wordt. Het geldt voor het gehele onderwijsveld: lagere scholen, middelbare scholen, universiteiten, beroepsopleidingen.
Het verbod dat de formele vorm van een ministeriële regeling heeft, is gebaseerd op de Act for Prevention and Solution of the Adolescent Pregnancy Problem. Het bevat een waslijst aan verplichtingen. Ik licht er enkele uit: Onderwijsinstellingen zijn verplicht voorzieningen voor zwangere leerlingen te treffen, zodat ze hun studie kunnen voortzetten. Ze moeten de jonge moeders voor en na de geboorte vrij geven en ze moeten klassen aanpassen.
Ik noem verder: Ze moeten adviseurs aanstellen die met de ouders van de zwangere leerlingen samenwerken om hulp te bieden en hen voor te lichten over hoe met anderen in de samenleving te leven. Wanneer leerlingen voor controle moeten komen, dienen ze vervoer te regelen. Verder en dat lijkt mij de belangrijkste maatregel: ze moeten seksuele voorlichting geven. Onderwerpen zijn relaties, seksueel gedrag, welzijn, seksediversiteit en gelijkheid.
De regeling stelt ook eisen aan het onderwijzend personeel. Onderwijsinstituten dienen onderwijzers aan te nemen met een passende houding en doceervaardigheden en het vermogen om de leerpsychologie van leerlingen te begrijpen. Ze moeten voorlichting geven over het voorkomen en oplossen van ongewenste zwangerschappen.
Het artikel noemt geen cijfers en ik heb ze ook niet bij de hand, maar ik weet wel dat Thailand vrij hoog scoort op het gebied van tienerzwangerschappen.

Onderzoek naar gesjoemel bij onderwijsdiensten; de tijd dringt
17 oktober – Het ministerie van Onderwijs gaat een tandje bij zetten in het onderzoek naar onregelmatigheden bij de aanschaf van onderwijsmaterialen ad 279 miljoen baht in het Noordoosten.
Minister Teerakiat streeft ernaar het onderzoek af te ronden gedurende de huidige regeringsperiode, ‘anders kan ik de bevolking niet uitleggen wat er gebeurd is. Er zijn honderden scholen bij betrokken, dus het onderzoek kan enige tijd duren, maar ik dring er bij mijn ambtenaren op aan het onderzoek zo snel mogelijk te voltooien.’
Adviseur Kosol van het ministerie zegt dat functionarissen van Obec momenteel verklaringen afleggen voor een fact-finding panel dat geleid wordt door de inspecteur-generaal. De ondervragingen moeten voor het eind van de maand zijn afgerond. Obec heeft ook een eigen onderzoekspanel gevormd, dat druk op schooldirecteuren uitoefent om informatie te verstrekken. Directeuren van betrokken scholen zeggen dat ze niet op de hoogte waren van het gesjoemel.
Het schandaal, waarbij zeshonderd scholen zijn betrokken, kwam enkele maanden geleden aan het licht toen onderwijsdiensten in het Noordoosten een krediet aanvroegen voor materialen ten behoeve van beroepstraining, alhoewel scholen zeiden die niet nodig te hebben.

21 oktober
De meeste ruimte wordt ingenomen door een Special Report over tienerzwangerschappen. De krant volgt de nu 19-jarige moeder Mew (niet haar echte naam) die drie jaar geleden zwanger raakte en toen bang was dat haar vader teleurgesteld was in zijn dochter. Ze vreesde de reacties van haar leeftijdsgenoten, piekerde over de zorg voor haar baby en dacht dat ze van school zou worden gestuurd, waardoor haar toekomst in diggelen kwam te liggen.
De vader van het kind, een oudere schoolgenoot, weigerde haar te helpen omdat hij bang was dat zijn familie kwaad op hem zou zijn en hij niet verder kon studeren. Hij suggereerde zelfs dat ze het kind zou laten weghalen. Dat overwoog ze ook, tot ze in contact kwam met een opvangcentrum voor meisjes en vrouwen die ongewild zwanger zijn. Ze hield de baby en bleef naar school gaan.
Nu zegt ze: ‘Ik heb mijn zelfvertrouwen herwonnen, houd meer van mezelf en maak me geen zorgen meer over de slechte dingen die me kunnen gebeuren. Vroeger durfde ik niet eens mensen in hun ogen te kijken omdat ik bang was dat ze me zouden veroordelen en over me roddelen.’
Het verhaal van Mew is niet uniek, vele tieners hebben soortgelijke ervaringen. In het ergste geval worden ze verstoten door hun familie, ze zoeken hun toevlucht tot een illegale abortus, die fataal kan aflopen, worden van school gestuurd enzovoort.
Volgens de Wereldbank bedroeg in 2016 het vruchtbaarheidscijfer in de leeftijdscategorie 15-19 jaar 51,5 geboortes per 1.000 vrouwen. Het aantal is de afgelopen jaren gestegen: van 42,4 in 2007 naar 51,5 in 2012.
Directeur Nattiya van het opvangcentrum in Don Muang (Bangkok) zegt dat het centrum de vrouwen helpt hun kracht te herwinnen zodat ze kunnen terugkeren naar het normale leven. ‘We helpen de meisjes op school te blijven zodat ze een kans hebben een baan te vinden en hun familie kunnen onderhouden.’
Nattiya heeft weinig goede woorden over voor jongens die denken dat het oké is om een meisje zwanger te maken en er geen verantwoordelijkheid voor willen dragen. ‘Iedere jongere dient onderwezen te worden over zijn verantwoordelijkheid wanneer het om seks gaat. Dit is geen probleem voor alleen meisjes. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Seks is iets natuurlijks, tieners experimenteren er graag mee. Dus is het belangrijk hen te gidsen om veilige seks te hebben.’

22 oktober
• Ideetje voor Thaise scholen om het onderwijs in de Engelse taal te verbeteren: een robot, uitgerust met AI (artificial intelligence), die op verschillende niveaus een conversatie met leerlingen kan voeren. De Musio X robot, oorspronkelijk ontworpen voor thuisgebruik, is op proef in enkele scholen geïntroduceerd. Sommige leerlingen zeggen dat het gemakkelijker is met de robot te praten dan met onderwijzers, anderen zeggen dat het gemakkelijker is om het spreken van Engels te oefenen. In Japan is Engels sinds 2011 in klas 5 en 6 van de lagere school een verplicht vak. Vanaf 2020 komen daar klas 3 en 4 bij.

26 oktober
Het kabinet heeft dinsdag goedkeuring verleend aan de vorming van het nieuwe ministerie van Higher Education, Research & Development. Het ministerie is een samenvoeging van het bestaande ministerie van Science and Technology, Office of the Higher Education Commission, de National Research Council of Thailand en het Thailand Research Fund.
Minister Suvit (Science and Technology) zegt dat de regering met het nieuwe ministerie de instituten voor hoger onderwijs wil steunen om hun academische mogelijkheden te verbeteren, de efficiëntie van de jaarlijkse R&D uitgaven te stroomlijnen zodat ze aansluiten bij de eisen van industrieën en high-tech ontwikkeling te bevorderen.
Het ministerie omvat elf overheidsdiensten die zich bezighouden met R&D, 84 staatsuniversiteiten en 73 particuliere universiteiten. ‘Het nieuwe ministerie moet het onderwijs, de bureaucratie en R&D uitgaven hervormen’, aldus Suvit.

31 oktober
– Het heeft even geduurd maar eindelijk komt het ministerie van Onderwijs met een voorstel  om het samenvallen van de verkiezingen (24 februari) en de data van de GAT en PAT testen (23-26 februari) op te lossen. Het ministerie wil de testen een week vervroegen zodat de leerlingen hun stem kunnen uitbrengen.
De testen worden door 450.000 leerlingen gemaakt, de uitslag is medebepalend voor toelating tot de universiteit. De meeste deelnemers, leerlingen van Mathayom 6, zijn ouder dan 18 jaar en stemmen voor voor het eerst. Waarschijnlijk verschuiven de testen van 23-26 februari naar 16-17 februari. Op 1 november valt de definitieve beslissing.

2 november
Op pagina 2 schrijft BP dat Ovec (Office of the Vocational Education Commission, de instantie die verantwoordelijk is voor het beroepsonderwijs) deze maand met de bekende Britse educatieve uitgever Pearson een memorandum of understanding afsluit over het gebruik van BTEC programma’s voor Thaise studenten om aan de vraag naar geschoolde werkers in de Eastern Economic Corridor (EEC) te voldoen. BTEC is een beroepscurriculum dat in de UK wordt gebruikt.

Beheersing Engelse taal 11 plaatsen gezakt op ranglijst
5 november – Niet iets om trots op te zijn, integendeel om je rot over te schamen: Thailand is op de EF English Proficiency Index 2018 elf (!) plaatsen gezakt. Op de lijst met 88 landen, waar Engels niet de moedertaal is, staat Thailand nu op de 64e plaats. ‘s Lands score bedraagt 48,54 tegen 49,7 in 2017. Beide scores worden beschouwd als low proficiency (geringe beheersing).
De index, opgesteld door de in Zwitserland gevestigde taalschool Education First, is gebaseerd op de testgegevens van 1,3 miljoen volwassenen die de EF Standard English Test (EF SET) hebben gemaakt.
Zweden bekleedt dit jaar de toppositie, Nederland vorig jaar aan top naar de tweede plaats verbannend. Singapore staat op de derde plaats, gevolgd door Noorwegen en Denemarken. Hekkesluiter is Libië met een score van 39,64 achter Irak, Oezbekistan en Cambodja (42,8 punten).
Bij de Aziatische landen staat Singapore aan top, gevolgd door de Filipijnen (14e plaats), Maleisië (22), India (28), Hong Kong (30), Zuid-Korea (31), Vietnam (41), Macau (44), China (47), Taiwan (48) en Japan (49).
Een van de conclusies die Education First trekt, is dat de beheersing van de Engelse taal in Azië niet verbeterd is ondanks grote investeringen in het taalonderwijs. Nieuwe correlaties wijzen erop dat landen met een betere score meer egalitair zijn. Vrouwen doen het overal beter dan mannen; de kloof tussen beide seksen is sinds 2016 verbreed.
Minister Teerakiat (Onderwijs) noemt de ontwikkeling van de Engelse taalvaardigheden van Thaise leerlingen ‘cruciaal’. ‘Die behoeft verbetering. Elke Thaise leerlingen krijgt op de lagere en middelbare school minstens 12 jaar Engelse les, maar de meesten zijn niet in staat in het Engels te communiceren’, een behoorlijk gratuite opmerking als ik zo vrij mag zijn om op te merken. In de horeca en 7-Eleven kom ik zelden Thai tegen die meer dan een paar woorden Engels begrijpen, laat staan spreken.
Teerakiat ziet twee uitdagingen: de beheersing van de Engelse taal van onderwijzers moet aangepakt worden en hun lesmethode behoeft verbetering. Die bestaat [mijn formulering] uit het leren van grammaticaregels en woordjes uit het hoofd leren in plaats van communicatie, zodat de meeste leerlingen geen gesprek in het Engels kunnen voeren. Volgens hem hebben veel Thaise leerlingen ook een hekel aan Engelse les.
Het in 2015 begonnen samenwerkingsproject van Onderwijs en de British Council, gericht op Thaise leraren Engels, lijkt weinig succes te hebben. 17.000 van de 40.000 leraren zijn getraind om meer de nadruk te leggen op conversatie. Maar ik vermoed dat de EF SET dat helemaal niet meet, dus misschien is de situatie toch minder somber dan uit de Zwitserse index blijkt.

13 november
De 12-jarige leerling van klas 6 lagere school, die door zijn onderwijzer zwaar is mishandeld (zie Nieuws van de website 12 november) blijft een weekje thuis om te herstellen van zijn verwondingen en trauma. De jongen was gestraft omdat hij de tafels van vermenigvuldiging niet kon reproduceren. De schooldirecteur heeft de onderwijzer overgeplaatst van klas 6 naar klas 5 om de zorgen van ouders over het gedrag van de man weg te nemen. Het Region 4 Primary Education Office doet een onderzoek. Lijfstraffen zijn niet ongewoon op Thaise scholen, maar deze man maakte het wel erg bont.

Onderwijs is de sleutel voor impasse van Azië
22 november – Bovenstaand verhaal is geen opening van de krant vandaag, maar leek me relevanter voor de lezers van Nieuws uit Thailand dan het verslag van het Bangkok Post International Forum 2018 waarmee BP opent. Dat wil zeggen ze licht er twee sprekers uit die beiden pleitten voor het ontwikkelen van menselijk kapitaal middels onderwijs om voorbereid te zijn op het digitale tijdperk.
Ik weet nu ook wat Hun Many, de zoon van Hun Sen, in Bangkok deed, want hij was een van de sprekers. Many is voorzitter van de parlementscommissie onderwijs in zijn land en voorzitter van de Union of Youth Federations of Cambodia.
Ik beperk me tot de twee uitgelichte citaten en verwijs verder naar het artikel, getiteld Education key to Asian impasse.
Hun Many: Our focus is to reform our education system to make sure human resources are more geared toward the digital age.
Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, minister van jeugd en sport in Maleisië: Just because they are young does not mean they are immature an inexperienced or that their capability should be trivialised.

25 november
Pagina 4 bevat een achtergrondverhaal over de Wat Sri Suttharam school in Samut Sakhon die zo’n tien jaar geleden begon kinderen van migranten in te schrijven, wat op tegenstand stuitte van de ouders van de Thaise kinderen.
Ook de migranten ouders schroomden hun kinderen naar de school te sturen uit angst dat ze zouden worden gearresteerd. Zeker in het begin werkten veel ouders illegaal in het land. Maar het feit dat ze op school een gratis lunch kregen, haalde hen over de streep.
De kinderen waren ook gemiddeld veel ouder dan de Thaise kinderen en spraken nog geen woord Thais, waardoor ze problemen hadden de lessen te volgen en een geïsoleerde groep binnen de klas vormden. Velen vonden de aandacht voor de migrantenkinderen een verspilling van tijd en geld omdat ze uiteindelijk naar hun eigen land zouden terugkeren.
Maar het schoolhoofd zette door. Hij zegt trots op hen te zijn, want veel kinderen zijn in Thailand gebleven en hebben nu goede banen waardoor ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen. En niet onbelangrijk: ze hebben bijgedragen aan de economische groei van het land.

26 november
Op de voorpagina een achtergrondverhaal over Migrant Learning Centres, waarvan er zestig zijn in het land.
De centra, eigenlijk gewoon scholen, richten zich op gemarginaliseerde kinderen langs de grens met Myanmar. Het project is begonnen in 2014 en kenmerkt zich door het gebruik van tehchologische leermiddelen, zoals tablets, satelliet televisie en online curssen.
Een schoolhoofd zegt: ‘Vroeger hadden we alleen een whiteboard en hadden leerlingen weinig plezier in leren. Nu we tablets en tv hebben, willen ze naar school komen. Ze zijn gelukkig wanneer de onderwijzers de tablets gebruiken en ze documentaires of cartoons in de klas kunnen zien. De leerlingen zijn enthousiast als we ICT instrumenten gebruiken. Ze hebben veel vragen over lessen en lezen zelfs zelf vooruit in lesboeken.’
– Ze heten ghosts students: leerlingen die ingeschreven staan bij scholen maar nooit een les volgen. Het Office of Anti-Corruption in Public for the Area 3 (Nakhon Ratchasima) heeft 196 namen van zulke leerlingen ontdekt, die door onderwijspersoneel in de provincie gebruikt zijn om subsidie te ontvangen. Onderzoek heeft uitgewezen dat 1 miljoen baht ten onrechte is uitgekeerd.
De betrokken scholen beweren dat het om echte studenten gaat, die de school niet geïnformeerd hebben dat ze van school zijn afgegaan. Maar de onderzoekers hebben daar hun twijfels over.

27 november
– De Council of University Presidents of Thailand (CUPT) heeft een artificial intelligence systeem ontwikkeld om de voorkeuren van studenten te analyseren en hen te laten zien welke universitaire hoofdvakken een goede match voor hen zijn. CUPT-president Suchatvee zegt dat AI dezelfde dienst kan bieden als mentoren daar het diverse factoren tegen elkaar afweegt alvorens een advies uit te brengen.
Studenten moeten een lijst van drie of vier hoofdvakken maken waarin ze geïnteresseerd zijn en daarna een quiz van 45 minuten doen op een website. De quiz beoordeelt studenten op basis van hun intelligentie, persoonlijkheid, werkhouding en belangstelling. Nadat ze de quiz hebben afgemaakt krijgen ze van het systeem voor elk hoofdvak een score van 1 tot 100 procent.
‘Bij de studiekeuze spelen ouders een belangrijke rol’, zegt Suchatvee. ‘Studenten hebben begeleiding nodig wanneer ze voor een moeilijke serie keuzes staan. Het beste is om hen te steunen, in plaats van die keuzes af te nemen.’

Beursgang particuliere school roept vragen op
29 november – Bangkok Post  bevat op de pagina’s 2 en 4 (3 is een advertentiepagina) dertien nieuwsberichten c.q. -verhalen, waarvan drie al bekend van de website, één een follow-up is en één een achtergrondverhaal over een industriestad in Japan. Verder de rubriek InBrief met vijf kortjes waarvan twee al bekend: de buffel en de tomboy-koppelaarster.
Pagina 2 opent met een onderwijs onderwerp, altijd met milieuberichten favoriet bij mij vanwege mijn verleden als onderwijzer (in het lager onderwijs) en docent (in het hoger onderwijs). Grapje: liever bovenwijs dan onderwijs.
De opening meldt dat minister Teerakiat (Onderwijs) vreemd opkijkt van de beursgang van een particuliere internationale school, want scholen hoeven geen belasting te betalen omdat ze een publieke dienst verlenen en beursgenoteerde bedrijven moeten dat wel doen.
De Private Schools Act staat scholen weliswaar toe naar de beurs te gaan, maar ‘dat roept vragen op of het ethisch is voor een bedrijf dat een particuliere school bezit naar de beurs te gaan terwijl het vrijgesteld is van belastingbetaling. De beursgang zou anderen kunnen verleiden om ook op deze manier meer winst te maken.’
Teerakiat trekt een vergelijking met beursgenoteerde ziekenhuizen:  die moeten ook belasting betalen. Hij vindt dat de school eveneens aangeslagen moet worden en heeft de International Schools Association of Thailand gevraagd de zaak te bespreken.
De slimme school is de Singapore International School, beheerd door SISB Co Ltd. Het is het eerste onderwijsinstituut dat dit jaar naar de beurs is gegaan met een IPO van 260 miljoen aandelen. Die worden vanaf vandaag verhandeld op de Market for Alternative Investment.
De commissie ter bevordering van particulier onderwijs heeft in september al gediscussieerd over de rechtsgeldigheid van de SISB beursgang. Secretaris-generaal Chalam van Opec zegt dat het legaal is wat SISB doet, mits de meerderheid van de aandelen in het bezit van Thai is.
Secretaris-generaal Juti riep premier Prayut gisteren op het beleid te herzien dat de beursgang voor particuliere scholen toestaat. ’Het is regeringsbeleid om de kloof tussen rijk en arm te verkleinen. Het beleid van de SET (Effectenbeurs van Thailand), haar bestuur en het ministerie van Financiën dient gecorrigeerd te worden. Anders haasten universiteiten en particuliere onderwijsinstituten zich naar de beurs, wat tot hogere collegegelden kan leiden, dus de toegang van armen tot goed onderwijs beperkt.’

30 november
De 2 opent met een follow-up over het bedrijf dat de Singapore International School of Bangkok beheert en naar de beurs is gegaan. Omdat scholen niet belastingplichtig zijn, hoeft het geen belasting te betalen.
Het is legaal, maar minister Teerakiat (Onderwijs ) vindt het ongepast. Hij vindt dat de school geen recht meer dient te hebben op belastingvrijstelling omdat het bedrijf op winst maken gericht is. Een niet-beursgenoteerde school is dat niet omdat het een instelling van algemeen nut is.

12 december
Het Independent Committee for Education Reform (ICER, mij niet bekend) heeft besloten een artikel in de Early Childhood Development Bill te schrappen dat scholen verplicht Prathom 1 leerlingen (lagere school) geen toelatingsexamen te laten doen.
De commissie vindt dat scholen vrijgelaten moeten worden hoe ze leerlingen selecteren. Dinsdag wordt de herziening voorgelegd aan het kabinet. De tekst van de wet is geplaatst op de website van de ICER zodat mensen hun mening kunnen geven. Behalve de toelatingsprocedure regelt de wet tal van onderwijszaken, waaronder richtlijnen voor de ontwikkeling en het leerproces van jonge kinderen.
Eveneens dinsdag legt de ICER de Educational Innovation Zone Bill ter goedkeuring aan het kabinet voor [geen details].

Nieuwe leraren moeten examen doen voor onderwijsbevoegdheid
25 december – Studenten die vanaf het volgend jaar academisch jaar zich inschrijven op de lerarenopleiding, krijgen niet meer automatisch een onderwijsbevoegdheid van de Teacher’s Council of Thailand maar moeten een examen doen, samengesteld door het Professional Standards Committee.
De opleiding gaat ook teruggebracht worden van vijf naar vier jaar; het ministerie van Onderwijs denkt dat een kortere opleiding noodzakelijk is om bij te blijven in een veranderende wereld.
Dit voornemen is in strijd met de verlenging van de opleiding in 2004, waarvan gedacht werd dat die de kwaliteit van het onderwijzend personeel zou verbeteren en het prestige van het beroep ten goede zou komen. Staatssecretaris Udom (Onderwijs)  meent evenwel dat een kortere opleiding niet tot kwaliteitsverlies leidt. ‘In tegendeel, de kwaliteit verbetert’, zegt hij.
Het artikel bevat enkele details over de eisen die aan leraren worden gesteld ten aanzien van hun beheersing van de Engelse taal, maar die zeggen me weinig. Ze moeten minimaal het B2 of Vantage level bereiken van het Common European Framework of Reference for Languages. Degenen die Engels doceren moeten voldoen aan C1 (proficient speaker) of vergevorderde kennis van het Engels hebben.
Verder wordt in de opleiding meer de nadruk gelegd op soft skills waarmee wel sociale vaardigheden zullen worden bedoeld. Het nieuwe examen is vereist voor studenten die vanaf 2023 een onderwijsbevoegdheid aanvragen.

27 december
De King Mongkut’s University of Technology North Bangkok verschuift de semesterindeling naar het oude systeem waarin Thaise universiteiten tijdens het hete seizoen in april en mei dicht gingen. Daarvan werd in 2014 afgestapt om de semesters parallel te laten lopen met die in andere Asean-landen, maar het bevalt niet. Het is die twee maanden te warm wat het onderwijs niet ten goede komt en levert extra kosten aan air-conditioning op.

Education Council gaat preschool onderwijs standaardiseren
5 januari 2019– Pagina 2 opent met een verhaal over preschool ‘onderwijs’ ter voorbereiding op het formele onderwijs. Het kabinet heeft woensdag een ontwerp-regeling van het ministerie van Onderwijs goedgekeurd die tot doel heeft de kwaliteit van instellingen die zorg verlenen aan kinderen tot 6 jaar of Prathom 1 (eerste klas lagere school) te verbeteren. De Education Council gaat de operatie leiden.
De regeling maakt onderscheid tussen twee leeftijdscategorieën: kinderen van 2 jaar en jonger en kinderen van 3 tot 6 jaar. Obec heeft aangekondigd dat gestreefd wordt naar de ‘HighScope’ benadering van preschool onderwijs. Die benadering houdt learning by doing in met passende lesmaterialen en activiteiten. Onderwijzers ontwikkelen leerplannen, helpen kinderen bij de aan hen toegewezen taken en en beoordelen wat ze gedaan hebben. Het idee bij dit alles is om participatorisch onderwijs te bevorderen.
Obec secretaris-generaal Boonrak zegt dat het ministerie sinds 2017 over een leerplan beschikt dat als framework moet gaan dienen. Thans hanteren onderwijsinstellingen verschillende methodes zoals HighScope [ken ik niet], Montessori [ken ik wel], Waldorf, Reggio Emillia en Whole Language [zeggen me niets].
Tijdens een vergadering van Obec met betrokkenen is afgesproken dat ze allemaal dezelfde benadering volgen, waarbij HighScope de voorkeur geniet. De benadering wordt als proefproject op 82 provinciale en districts kindergartens gebruikt en daarna naar andere onderwijsinrichtingen uitgerold. Boonrak noemt de operatie een monumental change. ‘De 82 kindergartens zijn slechts het begin. Obec heeft 26.464 kindergartens met 900.000 kinderen.’
Ik moet bekennen dat de finesses van de plannen mij niet geheel duidelijk zijn, want ik ben al te lang uit het onderwijs. Ik besluit met de ontwikkelingen in Nederland.

In Nederland was de kleuterschool tot en met 1985 een onderwijs vorm die samen met de lagere school een voorloper was van het huidige basisonderwijs. De kleuterschool kende twee klassen:
eerste klas: voor kinderen van 4-5 jaar (is vergelijkbaar met de huidige groep 1 van de basisschool)
en tweede klas: 5-6 jaar (groep 2). Na de tweede klas ging het kind naar de eerste klas van de lagere school.
Kleuterscholen werden aanvankelijk bewaarschool of fröbelschool genoemd, naar de Duitse pedagoog Friedrich Fröbel. Voorbereidend lager onderwijs was een meer officiële naam. In 1985 kwam de Wet op het Basisonderwijs waardoor de kleuterscholen werden samengevoegd met de lagere scholen. (Bron: Wikipedia)
De laatste jaren wordt met name voor kinderen waarvan de moedertaal niet Nederlands is, gepleit voor pre-school onderwijs, maar voor zover ik weet zet dat weinig zoden aan de dijk.

6 januari
– Premier Prayut heeft er bij leerlingen die het toelatingsexamen voor de universiteit gaan doen, op aangedrongen geduldig te zijn en te wachten op een besluit van de Kiesraad over de verkiezingsdatum. Dat schrijft Prayut in een tweet. Leerlingen van Matthayom Suksa 6 (eindexamenklas middelbare school) voeren momenteel op Twitter actie om de examens die waren verschoven, op de oorspronkelijke geplande data te houden.

9 januari
– Studenten van het Bangkok Christian College mogen eenmaal per week in hun eigen kleding naar school komen. De enige restrictie is dat de kleding niet kapot mag zijn. De (jongens)school wil met het experiment nagaan of dat hun ontwikkeling bevordert. Sommige leerlingen gaven niettemin de voorkeur aan het schooluniform. De reacties van ouders en voormalige studenten zijn verdeeld. Het experiment geldt alleen voor het huidige semester.
– Follow-up over de data van de universitaire toelatingsexamens. Op de social media voeren leerlingen actie om de examens op de oorspronkelijke data te houden omdat ze niet meer samenvallen met de verkiezingen, die zoals bekend mogelijk uitgesteld worden. Minister Teerakiat (Onderwijs) zegt dat het ministerie een voorstander is van het terugbrengen van de oorspronkelijke data. Hij gaat de kwestie bespreken met de Council of University Presidents of Thailand. Evenals premier Prayut vindt hij dat de leerlingen moeten wachten op het definitieve besluit over de verkiezingsdatum door de Kiesraad.

Verkiezingen: Prayut speelt de hete aardappel door naar de CDC
10 januari – Leedvermaak bij bovenstaand verhaal maar ook bij de kwestie van de verkiezingsdatum. Premier Prayut speelt de hete aardappel nu door naar de grondwetcommissie (CDC, Constitution Drafting Committee). Die moet maar de knoop doorhakken.
De kwestie is in een impasse geraakt omdat de regering zegt dat de Kiesraad verantwoordelijk is voor bepaling van de datum, maar die zegt te wachten tot de regering het KB over de datum heeft gepubliceerd in de Royal Gazette.
Prayut’s standpunt is bekend gemaakt door regeringswoordvoerder Buddhipongse. Prayut verwacht dat alle betrokkenen bij de verkiezingen, eerder vastgesteld op 24 februari, zich inzetten om ze soepel te laten verlopen: voor, gedurende en na het uitbrengen van de stemmen, aldus His Masters Voice. Daarbij moeten ze rekening houden met de voorbereidingen voor de kroning en bijbehorende ceremonies, gepland op 4-6 mei.
Vandaag vergadert de commissie die de kroning voorbereidt. De commissie informeert daarna de Kiesraad over de voorbereidingen zodat die bij het bepalen van de verkiezingsdatum daarmee rekening kan houden.
Een andere kwestie die hiermede verband houdt zijn de data waarop de toelatingsexamens voor de universiteit worden gehouden. Die zijn eerder verschoven om niet samen te vallen met 24 februari, maar nu die datum op losse schroeven staat, pleiten leerlingen voor terugkeer naar de oorspronkelijke data. Prayut en Prawit heben gezegd dat ze moeten wachten tot de definitieve vaststelling van de verkiezingsdatum.
Prayut op bezoek bij een landbouwvoorlichtingscentrum in Nong Chok (Bangkok). Hij lijkt vrij bedreven in het hanteren van de sikkel bij het oogsten van rijst.

10 januari
– Het ministerie van Onderwijs overweegt het verplichte tijdstip voor pensionering van onderwijzend personeel te verschuiven van eind september naar maart om scholen meer tijd te bieden vervangers te zoeken.
Minister Teerakiat (Onderwijs) zei gisteren dat veel onderwijzers ter wille van de continuïteit al vrijwillig blijven werken nadat ze officieel gepensioneerd zijn. Vorig jaar bleven velen lesgeven tot het einde van het schooljaar in maart. Ze wilden hun leerlingen niet in het midden van het semester in de steek laten.
Alle ambtenaren die 60 jaar zijn, zijn wettelijk verplicht op 30 september met pensioen te gaan. De verplichting geldt ook voor onderwijzers.
Volgens de minister komt de verschuiving ook ten goede aan particuliere scholen, daar onderwijzers op die scholen tijdens het semester vertrekken om op openbare scholen te gaan werken waar ze meer verdienen en betere welzijnsvoorzieningen hebben.
Teerakiat zegt dat de verschuiving een ingewikkelde en tijdrovende procedure moet volgen dus waarschijnlijk komt het er niet van tijdens de huidige regeringsperiode. Hij hoopt dat de volgende minister van Onderwijs de draad weer oppikt.

14 januari
Op pagina 4 een analyse naar aanleiding van de proef die het Bangkok Christian College neemt door studenten toe te staan op dinsdag in hun eigen kloffie naar school te komen. Dat zou hun motivatie ten goede komen.
De Private Education Commission (Opec; de O staat voor Office) is er niet blij mee en dringt aan op stopzetting van de proef, die overigens maar zes weken duurt. Ze maakt zich zorgen over ordelijkheid en discipline. De ouders worden ook op kosten gejaagd, stelt Opec, en de maatregel roept ook enkele kwesties op in relatie tot de Thaise samenleving [?].
Uit onderzoek is trouwens bekend, weet ik, dat de houding van leerlingen ten opzichte van de school van invloed is op hun leerprestaties.

25 januari
Toelatingsexamen universiteiten terug naar oorspronkelijke data.

29 januari
– De National Human Rights Commission (NHRC) dringt er bij de regering op aan het voorgenomen toelatingsexamen voor leerlingen van kindergartens dat bepalend is voor hun toelating tot Prathom 1 (groep 3 van ons basisonderwijs) te laten vervallen.
NHRC voorzitter What maakte dat gisteren bekend nadat de NHRC het nieuwe wetsvoorstel voor de Children’s Development Act had bestudeerd, dat op 28 december in eerste termijn is goedgekeurd door de NLA. What zei dat de wet maatregelen ontbeert om kinderen te beschermen tegen een overdreven concurrerend en inspannend examen op een veel te vroege leeftijd.
Uit een studie van de Suan Dusit universiteit is gebleken dat een toelatingsexamen voor Prathom 1 ongunstig is voor de mentale, emotionele en intellectuele ontwikkeling van jonge kinderen. ‘De stress kan ook hun relatie met het gezin beïnvloeden’, zegt What.

3 februari
Leerlingen van Prathom 6 en Mathayom 3 en 6 hebben gisteren examen gedaan in de Ordinary National Education Test (O-Net). BP trekt de gehele pagina 4 uit voor een achtergrondverhaal over het examen alsmede andere examens die bepalend zijn voor toelating tot het universitair onderwijs.
Gemiddeld doen de leerlingen 6 tot 7 examens voor toelating. ‘Dat is te veel stress voor leerlingen’, zegt een onderwijsexpert van de Chulalongkorn universiteit. Meer weten? Klik hier: Following in the footsteps of Finland.

9 februari
– Het bestuur van de Basic Education Commission (Obec) heeft besloten de regels voor toelating van lagere en middelbare schoolleerlingen te wijzigen. Voorzitter Ekkachai zegt dat de wijzigingen in overeenstemming zijn met aanbevelingen van de NACC aan het ministerie van Onderwijs over maatregelen ter voorkoming van betaling van steekpenningen bij de toelating.
Het aantal voorwaarden die gelden voor toelating om speciale redenen is teruggebracht van zeven naar vier en de criteria voor toelating uit het gebied waaruit de leerlingen komen, zijn gewijzigd. De speciale redenen hebben onder andere betrekking op leerlingen uit arme en achtergestelde gezinnen. De wijzigingen hebben tot doel een eind te maken aan Pair Jia oftewel het betalen van steekpenningen door ouders om hun kroost de gewenste school in te loodsen.

13 februari
– De NLA heeft een wet goedgekeurd over de ontwikkeling van kinderen maar het voorstel verworpen om toelatingsexamens voor de kleuterschool en Prathom 1 (eerste klas lagere school, onze groep 3) te verbieden. Meer kan ik er niet over schrijven, want ik begrijp het niet goed.
– Het tweede bericht, opening pagina 4, meldt dat onderwijsexpert Sompong vindt dat alle zeven speciale criteria voor toelating tot de openbare lagere en middelbare school geschrapt moeten worden en niet alleen de drie die nu zijn voorgesteld door Obec. Wanneer ze niet allemaal geschrapt worden, bestaat volgens hem nog steeds de mogelijkheid dat schooldirecteuren aan ouders steekpenningen vragen in ruil voor toelating. Dat gebeurt dan onder het mom van donaties.

30 maart
– Het Office of Vocational Education Commission (Ovec) is voornemens op beroepsopleidingen die bachelor’s graden verstrekken, de docenten een academische titel te verlenen van professor, associate professor en assistant professor.
Somphong Chitradub, hoogleraar Onderwijs aan de Chulalongkorn universiteit, verwelkomt het besluit maar waarschuwt dat Ovec zich dient te concentreren op innovatie en toepassing. ‘Academische titels mogen niet verleend worden terwijl researchwerk ligt te verstoffen.’
Somphong vindt ook dat rekening moet worden gehouden met veldwerk, training en didactische kennis. ‘Ze moeten niet academici aan universiteiten kopiëren. Beroepsonderwijs is anders.’

22 februari
– Aan het eind van het komende begrotingsjaar (1 oktober 2019-30 september 2020) zullen 3.842 scholen in het hele land profiteren van het project van het Department of Rural Roads om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren. Aan het eind van het huidige begrotingsjaar zullen bij 2.845 scholen maatregelen zijn genomen. Voor het project is een bedrag van 1,3 miljard baht uitgetrokken.
In die zogeheten ‘veiligheidszones’ worden verkeersregels streng gecontroleerd, er worden 30 km-borden geplaatst, knipperlichten en reflecterende markers aangebracht en een voetgangersoversteekplaats wordt op het wegdek aangegeven. Dat alles wordt ondersteund door trainingssessies voor onderwijzers en voorlichtingscampagnes.

O-Net examen ‘succes’ ondanks lage cijfers
4 april – Hoewel de totale scores van leerlingen van grade 6 en 9 (zesde klas lagere school, derde klas middelbare school) die hebben deelgenomen aan de laatste O-Net examens verbeterd zijn, blijven de prestaties onder de maat, zegt het National Institute of Educational Testing Service, dat de examens samenstelt.
Dit jaar deden ruim 1,3 miljoen leerlingen het O-Net examen dat uit vier vakken bestaat: mathematics, sciences, Engels en Thais. De zesdeklassers haalden gemiddeld een onvoldoende op drie van de vier vakken; alleen de score van het onderdeel Thaise taal leverde gemiddeld een voldoende op met 55,9 procent. Engels,  rekenen en wetenschappen scoorden respectievelijk 39,24 procent, 37,5 procent en 39,93 procent.
Ook de leerlingen van klas 3 middelbare school haalden gemiddeld een onvoldoende op dezelfde drie vakken. Bij Thais scoorden ze iets boven de 50 procent.
Ondanks de teleurstellende resultaten is secretaris-generaal Boonrak van Obec tevreden omdat de resultaten beter zijn dan vorig jaar. ‘De verbeterde O-Net scores wijzen erop dat onze inspanningen vrucht beginnen te dragen.’
Vorig jaar lagen alle scores onder de 50 procent, ook die van Thais. Een ander lichtpuntje dat Boonrak ziet, is een kleiner verschil in de scores tussen kinderen op het platteland en in de grote stad.
Boonrak is ook tevreden over het succes van het zero illiteracy programme. Uit een recent onderzoek van Obec is gebleken dat de alfabetiseringsgraad van eersteklas leerlingen is gestegen naar een gemiddelde van 70 procent.

9 april
– Pagina 3 bevat een bericht over schoollunches, een onderwerp dat vorig jaar in het nieuws was vanwege de armzalige kwaliteit op sommige scholen. Maar dit bericht gaat over een schooldirecteur in Si Ratcha (Chon Buri) die ervan verdacht wordt het aantal leerlingen dat op school luncht, te hebben overdreven om meer geld te vangen.
Dat is gebleken uit een voorlopig onderzoek, ingesteld naar aanleiding van een klacht van een onderwijzer aan de school. De regionale onderwijsdienst stelt een onderzoek in. Wanneer de man schuldig wordt bevonden, wordt disciplinair en strafrechtelijk tegen hem opgetreden.
Het school lunchprogramma wordt gefinancierd door het Department of Local Administration Promotion. Scholen krijgen een dagvergoeding van 20 baht per leerling voor een maaltje. De lunch op de desbetreffende school voldoet aan alle eisen op het gebied van voedingswaarde en hygiëne.

11 april
Bij het voorlopig onderzoek naar de schooldirecteur is gebleken dat het aantal leerlingen dat hij had opgegeven voor de schoollunches niet overeenkwam met het aantal ingeschreven leerlingen van de school. De commissie die onderzoek doet, heeft geen kritiek op de voedingswaarde van de lunch en de hygiëne bij de bereiding. Maar dat vormt geen reden de man vrij te pleiten, zegt adviseur Kosol van Onderwijs. ‘Corruptie is corruptie. Iemand moet verantwoordelijk worden gesteld.’ Indien schuldig kan de man disciplinair en strafrechtelijk gestraft worden.

12 april
– Unicef prijst Thailand voor zijn succes onderwijsprogramma’s voor peuters te ontwikkelen. Volgens het Unicef-rapport A world ready to learn bevorderen pre-school onderwijs en ECD-diensten (early childhood development) het latere leervermogen van kinderen.
Kinderen die minstens 1 jaar pre-lagereschoolonderwijs krijgen, ontwikkelen de kritische vermogens die ze nodig hebben om te slagen op school en ze maken minder kans te blijven zitten of uit te vallen.
Wereldwijd krijgt slechts één van de vijf kinderen pre-school onderwijs, met name in lage-inkomenslanden. In Thailand volgde in 2016 86 procent van de 3- tot 5-jarigen pre-school onderwijs. Volgens het rapport is het succes te danken aan de sterke politieke wil en aandacht voor gelijkheid.

14 april
• Strenge straffen geëist tegen 22 man die toelatingsexamen uni op school in BKK verstoorden

20 april
– Het ministerie van Onderwijs heeft een systeem ontwikkeld dat studenten van hoger onderwijs instellingen in staat stelt op verschillende universiteiten en via informeel onderwijs multidisciplinaire studies te volgen en een bachelor’s graad of diploma te halen. Studenten kunnen via het systeem, dat study credit basket heet (een soort winkelmandje dus), studiepunten verzamelen, onafhankelijk van hun leeftijd. Er is ook geen limiet op de periode die dit in beslag neemt.
Ohec zegt dat het systeem tot doel heeft van onderwijs een levenslange leerervaring te maken die niet beperkt is tot een klaslokaal of een enkel instituut. Het systeem gaat gevolgd worden door de onderwijsraden die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van curricula. Er dienen nog duidelijke criteria te worden opgesteld voor het overhevelen van studiepunten van de ene universiteit naar de andere. Ook moet bepaald worden of de kennis die informeel onderwijs biedt, aan kwaliteitseisen voldoet.

26 april
De British Council wil de bilaterale banden met Thailand aanhalen op het gebied van onderwijs, kunst en wetenschap. Directeur Andrew Glass zegt dat de focus in 2020 op verbetering van het Engelse taalonderwijs ligt door innovatieve onderwijsmethoden te promoten via projecten van het Regional English Training Centre (RETC). In overeenstemming met het beleid van het ministerie van Onderwijs beoogt het RETC het uit het hoofd leren van grammatica en vocabulaire te vervangen door meer communicatieve vaardigheden.
Sinds het RETC van start ging heeft het 17.000 van de 40.000 leraren Engels getraind en 30 hebben een intensieve training gekregen om Thai masters trainer te worden. Zij werken samen met trainers van de British Council bij het bijscholen van leraren en schooldirecteuren en ze vormen regionale netwerken voor follow-up sessies.

29 april
De Central Administrative Court heeft de Suankularb Wittayalai school bevolen tien leerlingen toe te laten tot Mathayom 1 (eerste klas middelbare school) daar de gebiedsquota voor 2019 daarin voorzien.
Elf ouders van leerlingen die geweigerd waren, waren naar de bestuursrechter gestapt omdat de prestigieuze jongensschool geen rekening had gehouden met deze speciale regeling voor kinderen die in de buurt van de school wonen.

8 mei
– Voordeeltje voor studenten die een studie volgen met een relatie tot een van de tien target en drie infrastructuur industrieën van de overheid. Het Student Loan Fund wordt speciaal voor hen aangevuld met 8,5 miljard baht ter compensatie van de recente bezuinigingen van 30 tot 50 procent.  De betrokken studenten betalen slechts 0,5 procent rente per jaar tegen normaal 1 procent

12 mei
– Meer dan de helft van de ouders in Bangkok en omgeving kan met moeite de kosten opbrengen voor hun schoolgaande kinderen, blijkt uit een peiling van de Bangkok Universitity. Ze hikken aan tegen de kosten van materialen en schoolgelden voor het nieuwe semester. 18 procent zegt dat het water aan hun lippen staat en 38,1 procent van de respondenten zegt dat de overheidssubsidie niet de werkelijke uitgaven dekt. 41,1 procent vindt lesmaterialen te duur.
De ouders vragen de regering meer hulp te bieden: 40 procent wil meer financiële hulp, 15,7 procent vraagt een maximum te stellen aan particuliere schoolgelden en te helpen de kosten van buitenschoolse activiteiten te verlagen.
Circa 10 procent vindt dat onderwijzers meer aandacht moeten besteden aan hun leerlingen, zodat ouders niet voor bijlessen hoeven te betalen.

26 mei
– Pagina 2 bestaat voor bijna de helft uit een achtergrondverhaal over het schooluniform. Terwijl studenten aan andere universiteiten zich dienen te houden aan een strenge uniform dresscode, mogen de studenten van de Thammasat universiteit, die bekend staat om haar liberale houding, in hun eigen plunje naar college komen. Alleen op examendagen en commencement ceremonies [?] hebben ze geen vrije keuze.
Maar de studenten zijn nog niet tevreden. De Thammasat University Student Council heeft in oktober en weer aan het begin van de maand de rector in een brief verzocht ook dit kledingvoorschrift te schrappen.
Voorzitter Sunattawit zegt: ‘Uniformen zijn symbolisch voor de strijd tussen volwassenen en collegestudenten. In Thailand is het door de elite van boven naar beneden voorgeschreven. Niettemin toont ons idee dat we voor onszelf kunnen denken; mischien dat de campagne elders navolging krijgt.’ Meer weten? Lees: Students rally to abolish strict uniform dress code rule during exams.
– Laatste bericht, want de kortjes sla ik over. Gaat over een conferentie, waarop een researcher van de TDRI een pleidooi hield voor education permanente (levenslang leren). Hij zegt dat mensen dan een zinvoller leven leiden.
Nicha stelde voor dat Thailand een systeem ontwikkelt om de beroepsbevolking te herscholen als voorbereiding op latere levensfases. Dat is vooral van belang omdat mensen langer leven en werken in een vergrijzende samenleving.

2 juni
– Houd u even vast. Het laatste bericht gaat over de Meeting on Workforce Development and Training Strategies for Poor and Underprivileged Adults in Digital Age: Experiences and Lessons Learnt from Estonia. Op de bijeenkomst die vorige week werd gehouden [waar?] hield Supakorn Buasai, manager van het Equitable Education Fund, een warm pleidooi voor levenslang leren.
Supakorn zei dat het EEF Estland’s ervaringen bestudeert bij het motiveren van diverse sectoren de armen en niet bevoorrechte klasse te versterken om de onderwijskloof van het land te overbruggen. Het land gebruikt belastingvoordelen om werkers aan te moedigen door te leren of zich te herscholen en het geeft bedrijven stimulansen om werkers met betaald verlof te sturen zodat ze dit kunnen doen.
Estland staat bekend als de Silicon Valley of Europe en is binnen 30 jaar opgeklommen van een arm naar een ontwikkeld land. Vorig jaar heeft `19,7 procent van de bevolking zich laten omscholen, aanzienlijk meer dan het Europese gemiddelde van 11,1 procent. Het Estonia 2020 National Reform Programme heeft als doelstelling dat tegen 2020 20 procent terugkeert naar de schoolbanken.

Commotie over wai kru
15 juni – Ik heb vanochtend meesmuilend moeten lachen bij het verweer van schoolhoofd Phiphat over een van de bloemstukjes dat een leerling had gemaakt om haar leraar/lerares te bedanken, een jaarlijks gebruik dat bekend staat als wai kru.
Het bestond uit een balans met op de ene schaal ‘250 votes’ en op de andere ‘several million votes’. Gevraagd waarom de schaal met de 250 stemmen het zwaarst was, zei hij dat dit het gevolg was van ‘poor glueing during its making’.
Het was de tweede keer dat ik moest lachen want vice-premier Prawit had eerder gezegd dat iemand de ‘creative mastermind’ van de bloemstukjes was (het andere bekritiseerde exemplaar toont een soldaat voor het Democracy Monument).
‘Ik geloof dat enkele mensen erachter zaten. Zij moeten dit [de politieke boodschap] bedacht hebben voor de leerlingen.’ Niettemin benadrukte hij dat ‘we de vrijheid van meningsuiting van de kinderen dienen te respecteren’.
De school in Nong Khai kreeg gisteren bezoek van de politie, volgens het schoolhoofd op verzoek van de school om ervoor te zorgen dat de wai kru ceremonie soepel zou verlopen. [Gelooft u het? Ik niet] Prawit zei niet op de hoogte te zijn van het politiebezoek dat volgde op publicatie van foto’s op de sociale media. Het leger gaf het bevel de foto’s te verwijderen, maar die worden nog steeds gedeeld.
Partijleider Thanathorn (Future Forward) noemt het bezoek van de politie een ‘bedreiging’ van de democratie en een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Hij zei dat de partij de kwestie in het parlement aan de orde zal stellen. En ik zeg: Het schoolhoofd en Prawit zijn rijp voor het gekkenhuis

Drie uni’s verbeteren positie op wereldranglijst; Chula blijft aan top
21 juni – Drie van de acht Thaise universiteiten met een vermelding op de QS World University Ranking van consultancybureau Quacquarelli Symonds hebben hun positie op de lijst van 2020 verbeterd. De Chulalongkorn universiteit blijft voor het zevende achtereenvolgende jaar op kop staan.
De grootste stijger was de Mahidol universiteit die 66 plaatsen omhoog schoot. Chula was een goede tweede met een stijging van 24 plaatsen: van 271 naar 247 en de Chiang Mai University schoof op van de categorie 651-700 naar 601-650.
De overige vijf hebben hun positie gehandhaafd; dat zijn de Thammasat universiteit, Kasetsart universiteit, Khon Kaen universiteit, King Mongkut’s University of Technology Thonburi en de Prince of Songkla universiteit.
QS beoordeelde 1.000 universiteiten aan de hand van zes criteria: academische reputatie, reputatie als werkgever, verhouding faculteit-studenten, citations per faculteit, internationale faculteit verhouding en internationale studenten verhouding. Het Amerikaanse MIT staat aan de top van de wereldranglijst, bij de eerste tien staan geen Nederlandse universiteiten.

25 juni
– Ruim twee miljoen leerlingen lopen het risico hun studie voortijdig te moeten beëindigen daar armoede hen noopt broodwinner te worden voor hun familie. Dat is gebleken uit een onderzoek van het ministerie van Onderwijs en het staatsfonds Equitable Education (EEF) onder 430.000 dropouts.
EEF-manager Suphakon maakt zich zorgen want ze werken in laagbetaalde en gevaarlijke banen op bouwplaatsen of verkopen op straat bloemenguirlandes en sommigen zijn nog maar 12 jaar.
De EEF probeert de situatie te verbeteren door de financiële bijdrage voor arme leerlingen in het schooljaar 2019-2020 te verhogen. Doel is 800.000 leerlingen te bereiken tegen 510.000 vorig jaar. Maar huisbezoeken door leraren zijn nog belangrijker, zegt Suphakon.
De EEF heeft een nieuwe campagne gelanceerd, genaamd Chot Mai La Khru (Leave Letters for Teachers), geïnspireerd door brieven van arme leerlingen die gedwongen waren de school te verlaten. Citaat van Mathayom 2 leerling: ‘Ik heb de school verlaten omdat iemand mijn moeder moet helpen. Alhoewel ik geen top leerling ben, wil ik graag teruggaan naar school.’

4 juli
– Om het tekort aan onderwijzend personeel in afgelegen gebieden te verlichten verleent het Equitable Education Fund in het semester 2020 aan driehonderd studenten een beurs. Het fonds heeft daarover een Memorandum afgesloten met overheidsdiensten. De beurs gaat naat studenten uit arme gezinnen, die anders geen kans zouden hebben hun opleiding af te maken.
De regering wil elk jaar 300 nieuwe onderwijzers opleiden in het kader van het programma khru rak thin (Teachers love the Homeland) dat 5 jaar duurt. Het programma richt zich onderwijzers die toegewijd zijn aan het gebied waar ze werkzaam zijn en die willen helpen het onderwijs er te verbeteren. Idealiter is dat het gebied waar ze geboren zijn, zegt voormalig voorzitter Daranee van een onafhankelijk commissie onderwijshervormingen.

5 juli
De opening van de 2 gaat over armzalige schoollunches, een euvel dat al vaker in het nieuws is geweest. Deze maal ligt directeur Amporn van de Maheyong school in Nakhon Si Thammarat onder vuur. Zij is dinsdag overgeplaatst, maar leerlingen, onderwijzers, ouders en alumni springen voor haar in de bres. Ze menen dat niet zij maar de cateraar de blaam dient te krijgen.
Het ‘schandaal’ kwam in het nieuws door een videoclip waarop te zien is dat leerlingen in de rij staan voor wat leftovers lijken als schoollunch. Vice-voorzitter Thanet van de vereniging van alumni dringt in een verklaring aan op een snel onderzoek. Wanneer de directeur onschuldig is, dient de overplaatsing ongedaan gemaakt te worden. Volgens de loco-burgemeester worden de resultaten daarvan vandaag verwacht.
Thanet prijst haar als een fatsoenlijk en capabel schoolhoofd, dat samen met de ouders fondsen voor diverse projecten op school heeft geworven zonder te moeten wachten op goedkeuring van budgetten door de gemeente Nakhon Si Thammarat.
Amporn zegt dat de school haar eigen lunchprogramma regelde totdat de gemeente een cateraar een contract verleende voor de schoollunches op alle gemeentelijke scholen. De commissie die toeziet op de kwaliteit van de lunches is verantwoordelijk voor wat gebeurd is en de cateraar, die de concessie aan andere cateraars had overgedragen, dient ontslagen te worden, aldus Amporn die in het bericht nu ineens als Mr en niet meer als Ms wordt aangeduid. Op de foto neemt ze afscheid van de leerlingen, die in tranen zijn over zoveel onrecht.

5 juli
De Teacher’s Council of Thailand (TCT) wil strengere straffen invoeren voor onderwijzers die hun leerlingen seksueel belagen of fysiek verwonden dat wil zeggen als straf slaan.
Onderwijzers die leerlingen seksueel misbruiken, dienen voor het leven uitgesloten te worden van een onderwijsbaan (doordat hun vergunning wordt ingetrokken) en onderwijzers die onredelijke methodes gebruiken om leerlingen te disciplineren, dienen voor tenminste zes maanden geschorst te worden, vindt het Professional Standards Committee van de TCT.
Thans bestaan twee soorten straffen voor seksueel misbruik: tijdelijke schorsing wanneer geen penetratie plaatsvindt, intrekking van de onderwijsvergunning bij verkrachting. Voorzitter Ekkachai vindt dat alle vormen van seksueel misbruik de strengste straf moeten krijgen.
Onderwijzers met losse handjes worden thans voor slechts 60 dagen geschorst. ‘In veel gevallen kwamen onderwijzers terug in de klas alhoewel het onderzoek naar hen nog niet was afgerond’, zegt hij.
– Alle zes leerlingen van een kleine school in het district Phra Samut Chedi (Samut Prakan) zijn overgeplaatst naar een grotere school in de buurt. Vandaag beginnen ze op hun nieuwe school. Het kantoor van de Primary Educational Service in Samut Prakan heeft al fondsen aangevraagd voor hun vervoer. Sinds 2017 is het leerlingenaantal van de school sterk gedaald. De school wordt omringd door mangroves en is alleen per boot toegankelijk na een wandeling van een kilometer.

6 juli
Leerlingen in tranen bij afscheid schoolhoofd Amporn, die is overgeplaatst wegens schrale schoollunch
– Het Student Loan Fund gaat de voorwaarden voor het herstructureren van studieschulden wijzigen met als doel het aantal wanbetalers terug te dringen, heeft manager Chainarong bekend gemaakt. Hij zegt dat een vorige regeling niet afdoende was want sommigen bleven ook in gebreke hun schuld in 9 jaar af te lossen. De wijzigingen komen erop neer dat de voormalige studenten hun schuld over een langere periode mogen uitstrijken.

7 juli
– Op vier scholen in de provincie Nakhon Ratchasima krijgen leerlingen een ondermaatse lunch, is gebleken uit een onderzoek van de provinciale NACC-divisie. Directeur Mongkon zegt dat op die scholen slechts de helft van het budget voor maaltijden besteed is aan voedsel. Wat er met de rest van het geld was gebeurd, konden de verantwoordelijken niet zeggen en sommigen zeiden dat het aan andere doelen was besteed zoals sport. Maar dat wordt beschouwd als fraude omdat het budget uitsluitend is bestemd voor de maaltijden.
De NACC gaat een onderzoekscommissie vormen. Naar verwachting duurt het onderzoek zes maanden, zo lang wat Mongkon toeschrijft aan personeelsgebrek. Niettemin zullen de desbetreffende personen de dans niet ontspringen, benadrukt hij.
Het schoollunchprogramma bestaat sinds 1999. Het ministerie van Onderwijs keert 20 baht per leerling/dag uit aan kleuter- en lagere scholen. Het laatste schandaal betreft een school in Nakhon Si Thammarat, waarvan de directeur is overgeplaatst (zie het bericht van 5 juli). Op een video is te zien dat de leerlingen een lunch krijgen bestaande uit rijst, soep met stukjes groente en watermeloen.

9 juli
• Obec beveelt landelijk onderzoek naar schoollunches nav schrale lunches op 4 scholen in Korat

Obec beveelt landelijk onderzoek naar schoollunches
9 juli – Pagina 3 opent met de schoollunches die weer eens onder vuur liggen, want het is niet de eerste keer dat de krant schrijft over schrale lunches. Obec heeft de onderwijsdiensten in het hele land opgedragen onderzoek te doen naar de lunches in hun gebied.
Aanleiding is de ontdekking dat op vier scholen in Nakhon Ratchasima de kinderen armzalige lunches kregen. Dat is gebleken uit een onderzoek van de NACC. Volgens de NACC is slechts een deel van het budget dat de school ontving voor de lunches, daaraan besteed. De scholen konden niet uitleggen wat er met de rest van het geld was gebeurd of zeiden dat het aan activiteiten zoals sport was uitgegeven. In enkele gevallen was het aantal leerlingen dat geregistreerd was voor de lunches, groter dan het aantal aan de school ingeschreven leerlingen.
Het schoollunchprogramma bestaat sinds 1999. Kleuter en lagere scholen ontvangen 20 baht per leerling per dag. Scholen mogen cateraars inhuren om de lunches te leveren.
Verder noemt het bericht de overplaatsing van de bovenmeester (later hoofd der school, tegenwoordig directeur) van een school in Nakhon Si Thammarat, waar de leeringen rijst, soep met restjes groente en watermeloen kregen, hetgeen bekend werd door een videoclip. Twee jaar geleden kwam een soortgelijke zaak op twee scholen in Phrae  aan het licht.
Obec secretaris-generaal Suthep noemt het stelen van lunchgeld onacceptabel: ‘Het is een misdrijf dat het leven schaadt van ’s lands toekomstige generatie. Het budget van 20 baht per leerling mag niet veel lijken, maar het is meer dan genoeg om de leerlingen een gezonde en behoorlijke maaltijd voor te schotelen.’

9 juli
– Ouders van kindergarten leerlingen in Phangnga hebben een onderwijzer beschuldigd van de diefstal van 1 miljoen baht uit een leerlingenspaarfonds. Gisteren deden honderd ouders aangifte op het politiebureau. De gemeente, die de zaak al heeft onderzocht, heeft beloofd het fonds uiterlijk 30 juni aan te vullen, maar omdat dit niet is gebeurd, stapten ze nu naar de politie.
– In Nakhon Pathom is tijdens een ontgroeningsritueel een 15 jaar oude leerling van Mathayom 3 (derde klas middelbare school) die driemaal tegen zijn borst was geschopt, buiten bewustzijn geraakt; hij ligt in coma met een gescheurde long. De dader, een 18-jarige leerling van Mathayom 6 heeft zich gemeld bij de politie, de andere betrokkenen zijn nog op vrije voeten, negen personen zouden getuige zijn geweest van het incident.

Minister belooft harde actie tegen ondermaatse schoollunches
10 juli – Minister Anupong (Binnenlandse Zaken) belooft harde actie te nemen tegen degenen die misbruik maken van de fondsen voor schoollunches. Hij wil ook strengere eisen stellen aan particuliere cateraars die door sommige scholen worden ingehuurd voor de lunches.
Directeuren van scholen, die onder beheer staan van Obec, en lokale bestuursambtenaren hebben de opdracht gekregen ervoor te zorgen dat de tussen school en cateraar afgesloten contracten een bepaling bevatten waardoor de school het contract kan schrappen wanneer de geleverde maaltijden onvoldoende kwaliteit hebben.
Onderzoekers [van welke dienst?] dienen na te gaan of de directeuren door iemand gedwongen zijn de contracten te tekenen. Districtshoofden en lokale ambtenaren is bevolen regelmatig maaltijden te controleren. Cateraars dienen voor elke maaltijd het menu bekend te maken zodat de leerlingen weten wat ze op hun bordje kunnen verwachten. Degenen die fondsen hebben misbruikt, worden zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk vervolgd, aldus Anupong.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties