Corruptie 5

Voorgaande pagina’s zijn niet meer beschikbaar.

Zaterdag 1 juli 2017
– Werk aan de winkel voor de Counter-Corruption Division (CCD) van de politie. Ze moet nog onderzoek doen in 460 tempels, die verdacht worden van betrokkenheid bij de verduistering van gelden uit het onderhoudsfonds voor tempels.
In 2014, het jaar waarin functionarissen van het National Office of Buddhism met pensioen gingen en vermoedens van de verduistering opdoken, is volgens de CCD vermoedelijk 700 miljoen baht achterover gedrukt.
Bij de eerder onderzochte twaalf tempels zou 60,5 miljoen baht zijn afgeroomd van het fonds dat door het NOB wordt verstrekt aan tempels. Ook naar 60 tempels in het Zuiden is al onderzoek gedaan. De CCD verdenkt tien personen van de verduistering: voormalige en huidige NOB-functionarissen en burgers.

600 legervoertuigen illegaal geveild
2 juli – Een legerkolonel wordt verdacht van betrokkenheid bij de illegale verkoop van 600 legervoertuigen via een nepveiling. Het Army Transportation Department (ATD) heeft dat recent ontdekt toen het documentatie van het Land Transport Department (LTD) controleerde over afgeschreven voertuigen, die geveild zouden worden.
Legerwoordvoerder Winthai zei gisteren dat negen sets documenten die betrekking hadden op 1.136 legervoertuigen vervalst bleken. 605 waren aan particulieren verkocht, de rest kwam in aanmerking voor een veiling. Maar geen enkel motor- of chassisnummer van de voertuigen die verkocht waren en verkocht zouden worden, kwam overeen met nummers van voertuigen die voorheen of thans in het bezit zijn van het leger. De handtekening van de officier die toestemming had gegeven voor de veilingen was ook vervalst. Volgens Winthai hebben de veilingen nooit plaatsgevonden.
De registratienummers van de verkochte wagens waren veranderd in die van particuliere wagens, waarbij vermoedelijk ambtenaren van het LTD geholpen hebben. Het LTD probeert de wagens nu te lokaliseren en hun nieuwe registratienummers in te trekken. De herregistratie van de betrokken voertuigen is stopgezet. Kopers die te goeder trouw waren, krijgen hulp. Ze worden ook geholpen de verdachten aan te klagen.
Het ATD doet onderzoek naar officieren die zich met het handeltje bezighielden. Wanneer ze schuldig worden bevonden, volgt disciplinaire actie of ontslag. Bij de politie van Tao Pun is aangifte gedaan. Volgens Winthai gaat het om een kleine groep waaronder een ATD-functionaris, een aantal rijksambtenaren en enkele particulieren.
De zaak heeft een relatie met de ontduiking van de importheffing op luxe wagens (zie de pagina Inbeslagname statusblik). Onder de wagens die op herregistratie wachten, zijn illegaal geïmporteerde luxe personenwagens. Voor een onbekend aantal zijn registratienummers verleend nadat ze geveild zouden zijn.

NACC: Schrap de doodstraf voor corruptie
6 juli – De National Anti-Corruption Commission (NACC) vindt dat de doodstraf voor corruptie moet worden afgeschaft. Dit bepleitte voorzitter Watcharapol gisteren tijdens een seminar over de organieke wet op corruptie, die door de grondwetcommissie (CDC) is opgesteld.
Watcharapol zei dat de doodstraf het werk van de NACC bemoeilijkt omdat ze niet de informatie krijgt die ze nodig heeft. ’Europese landen verlenen vanwege de doodstraf geen medewerking. Zonder die medewerking is het moeilijk om bewijs te verzamelen over de vermeende corruptie.’
De NACC is tegen dit probleem aangelopen bij haar onderzoek naar corruptie bij de aankoop van Rolls-Royce vliegtuigmotoren door twee staatsbedrijven, Thai Airways International en PTT Plc. Engeland werkt niet erg mee, want dat land beschouwt de doodstraf als strijdig met de mensenrechten. (Zie de pagina RR vliegtuigmotoren)
Watcharapol pleitte verder voor enige flexibiliteit bij onderzoeken naar de activa en passiva van hoge ambtenaren. De huidige wet eist dat de NACC alle gegevens onderzoekt die worden geleverd, wat een tijdrovend proces is. Beter is wanneer ze zich kan richten op hoge-risico groepen.
Substituut procureur-generaal Winai vindt dat de organieke wet een artikel dient te bevatten dat de NACC verplicht meer informatie te zoeken wanneer het OM daar om vraagt. Verschillende corruptiezaken zijn vertraagd wegens meningsverschillen tussen OM en NACC.

Donderdag 6 juli
– De afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof heeft gisteren de laatste getuigen gehoord in de zaak van frauduleuze G2G rijstverkopen (government to government) aan China ten tijde van de regering Yingluck. Daarin staan voormalig minister van Handel Boonsong en 25 anderen en rechtspersonen terecht. De deals zouden een schade hebben opgeleverd van 20 miljard baht. Uitspraak op 25 augustus.

Vrijdag 7 juli
– Adviseur Somsak van Wat Pak Nam Phasi Charoen, verdacht van betrokkenheid bij de verduistering van gelden uit het onderhoudsfonds voor tempels ontkent mediaberichten dat de tempel het onderzoek van de Counter Corruption Division (CCD) van de politie heeft geprobeerd te vertragen en de politie te hebben weggestuurd.
De CCD, zegt hij, bezocht de tempel woensdag en besteedde acht uur aan een controle van de boekhouding. Somsak en in het begin ook de abt waren daarbij aanwezig. De tempel ontving uit het fonds 10 miljoen baht. Somsak zegt dat de tempel aan de hand van documenten kan bewijzen dat het geld correct is besteed.
De CCD zei gisteren dat het onderzoek wordt voortgezet. Drie andere tempels in Bangkok hebben ook bezoek gehad van de CCD. De assistent abt van Wat Ratcharam in het district Yai zegt blij te zijn met het onderzoek, want de reputatie van de tempel is geschaad.

Tempelaffaire: Premier Prayut belooft straf voor betrokkenen
9 juli – Bangkok Post opent vandaag de krant met de belofte van premier Prayut functionarissen die geprofiteerd hebben van de verduistering van in totaal 60 miljoen baht uit het onderhoudsfonds voor tempels, te straffen. De corruptie heeft het image van tal van bekende tempels, onder andere in Bangkok, bezoedeld.
Regeringswoordvoerder Sansern heeft dat gisteren bekend gemaakt op Asarnha Bucha, de dag voor het begin van de boeddhistische vastentijd vandaag. Prayut meent dat de affaire niet het geloof van de mensen in tempels zal doen wankelen, want ‘corruptie wordt alleen gepleegd door enkele personen, terwijl de meerderheid zich aan de wet houdt’.
De verduistering werd vorige maand bekend toen de Counter-Corruption Division (CCD) van de politie vier functionarissen van het National Office of Buddhism aan de tand voelde. Zij worden ervan verdacht bij het toekennen van geld uit het fonds aan twaalf tempels een deel in eigen zak te hebben gestoken.
Eén is een gepensioneerde NOB directeur-generaal die in het buitenland zou leven, en de andere drie zijn NOB-functionarissen, aldus de huidige NOB directeur Pongporn. Eind vorige maand dook de naam op van adjunct-hoofd Pranom. Vice-premier Wissanu heeft Pongporn gevraagd hem te schorsen.
De verduistering ging als volgt in zijn werk. Uit het geld dat was verleend uit het onderhoudsfonds, vroegen de verdachten een deel terug als ‘change money’. Een van de tempels, die verdacht worden, is Wat Pak Nam Phasi Charoen in Bangkok [waarvan de abt de benoeming tot Supreme Patriarch misliep]. Adviseur Somsak houdt vol dat de tempel nooit wisselgeld heeft betaald. De tempel ontving een eenmalige bijdrage van 10 miljoen baht voor onderhoudswerkzaamheden.
De CCD heeft woensdag de boekhouding van de tempel gecontroleerd.  Assistent abt Phra Pommolee, lid van de Sangha Supreme Council (SSC), is al verhoord, een tweede komt donderdag aan de beurt. Somsak denkt niet dat Pommolee’s image in het geding is. ‘Het schandaal heeft niets te maken met zijn rol in de SSC. Het is normaal voor de politie om vragen te stellen als ze twijfels heeft.’
Actievoerder-monnik Phra Buddha Isara [bekend van de protesten tegen de regering Yingluck in 2013 en 2014] heeft de regering gevraagd strengere regels op te stellen voor de uitbetalingen uit het onderhoudsfonds. Op zijn Facebook pagina zet hij vraagtekens bij de criteria die het NOB gehanteerd heeft bij het toekennen van gelden aan bepaalde tempels, voornamelijk in Bangkok, gedurende het bewind van de regering Yingluck.
Hij schrijft: ‘Zijn deze tempels werkelijk arm? Zijn wat ban nok (tempels ver in het land) rijk? Geeft het NOB aan hen geen geld?’ Isara vindt dat de NOB niet als enige zou mogen besluiten over de toekenning.

Donderdag 13 juli
– De adjunct-directeur van het National Office of Buddhism hangt schorsing of overplaatsing boven het hoofd in verband met de verduistering van gelden uit het onderhoudsfonds voor tempels. De man zou betrokken zijn bij de verduistering van 13 miljoen baht, bestemd voor Wat Phanan Choeng.
Premier Pryut zegt zich met de zaak bezig te houden, ‘maar de media hoeven niet te weten welke methode ik gebruik’. Volgens mediaberichten zou het NOB zelf niets gedaan hebben tegen de adjunct-directeur.
In totaal zou 60 miljoen baht zijn ontvreemd uit fondsen die aan 12 tempels zijn gegeven. Naar 27 tempels wordt nog onderzoek gedaan. Het NOB is verder verantwoordelijk voor onderzoeken, zegt commandant Kamol van de Counter-Corruption Division die tot nu onderzoek heeft gedaan. De CCD stuurt niet meer willekeurig personeel naar tempels daar dit kostbaar is en veel personeel vergt. Gevraagd of het onderzoek door de NOB transparant is, zegt Kamol vertrouwen te hebben in het NOB. Als het de zaak laat lopen, komt de CCD tussenbeide.

Zondag 16 juli
– De Counter-Corruption Division (CCD) van de politie en het National Office of Buddhism vergaderen deze week over de verdere aanpak van de verduistering van gelden uit het onderhoudsfonds voor tempels. CCD-commandant Kamol zei eerder het onderzoek te willen overlaten aan het NOB omdat het te kostbaar is en te veel personeel vergt. Tot nu toe heeft de CCD onderzoek gedaan bij twaalf tempels. Daarbij is 60 miljoen baht verduisterd. Een tweede groep van 27 tempels wordt verdacht.
Secretaris-generaal Prayong van de Public Sector Anti-Corruption Commission zegt dat geld- en personeelsgebrek een interne zaak is en geen reden mag zijn om af te zien van verder onderzoek.

Vrijdag 21 juli
– De NACC gaat onderzoek doen naar twee voormalige functionarissen en een huidige van het National Office of Buddhism. Ze worden verdacht van de verduistering van 20 miljoen baht, die een bekende tempel in Ayutthaya uit het onderhoudsfonds voor tempels heeft ontvangen.
Een sub-commissie van de NACC heeft vastgesteld dat er gronden zijn om het drietal aan de tand te voelen. De sub-commissie dook in de zaak nadat de Counter-Corruption Division van de politie onregelmatigheden had geconstateerd bij twaalf tempels.

Woensdag 26 juli
– De nationale hervormingsraad (NRSA) heeft gisteren voor de laatste keer vergaderd. Maandag gaat een rapport met alle voorstellen naar premier Prayut. De NRSA was de opvolger van de National Reform Council, die werd opgeheven toen de eerste versie van de nieuwe grondwet sneuvelde.
Critici zijn niet onder de indruk van de prestaties van de raad. De raad heeft geen voorstellen gedaan die hervormingen in gang kunnen zetten. NRSA-lid Kasit wijt dit aan een slechte PR; de raad had meer moeten doen om zijn publieke image te verbeteren.
NRSA-lid Wanchai bestrijdt de kritiek. Hij wijst erop dat sommige aanbevelingen van de raad zijn opgenomen in de grondwet en organieke wetten. De vorming van een rechtbankkamer voor corruptiezaken was ook een initiatief van de NRSA. De raad mag dan opgeheven zijn, het werk wordt nu voortgezet door twaalf panels.
– Zeventig ambtenaren, gemeenteraadsleden en administrateurs van onderwijsinstellingen worden stevig aan de tand gevoeld wegens machtsmisbruik en tijdens het onderzoek overgeplaatst. Ze vormen de zevende groep overheidsdienaren die door de Rekenkamer en NACC worden verdacht hun positie voor persoonlijk gewin te hebben misbruikt. In de vorige rondes bleek 40 procent schuldig; die zijn gestraft. Wie het onderzoek precies uitvoert, is me niet duidelijk. Het bericht schrijft: government anti-graft agency.
Persoonlijke noot: Er mag veel kritiek zijn op de dictatoriale militaire junta, maar ik kan me niet herinneren dat voorgaande regeringen de corruptie zo voortvarend hebben aangepakt. Helaas vermeldt het bericht niet waaruit die 40 procent straffen bestaan. Als het alleen om een (mondelinge of schriftelijke) berisping gaat, stelt de anti-corruptie strijd nog weinig voor.

Vrijdag 28 juli
– De voormalige vic-voorzitter van de PAO van Chiang Mai (Provinciale Staten) en voormalig Pheu Thai parlementslid Kasem Nimmonrat heeft blijkens zijn eigen opgave een vermogen van 53 miljoen baht. Die opgave moest hij doen bij zijn vertrek als vice-voorzitter.
Zoveel geld kan hij niet op eerlijke wijze hebben vergaard dus heeft de NACC het OM geadviseerd hem te laten vervolgen door de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof wegens ‘ongebruikelijke rijkdom’. Het vermogen bestaat uit twee stukken land en aandelen in een bedrijf, eigendom van zijn vrouw.
Kasem is eerder veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf wegens het verbergen van zijn vermogen. Het hooggerechtshof heeft toen beslag laten leggen op een vermogen van 168 miljoen baht aan aandelen, de verkoop van aandelen, investeringsfondsen op de beurs en grond in Chiang Mai. Kasem beweerde destijds het geld verdiend te hebben met zijn persoonlijke bedrijven, waaronder een rijstpelmolen, koelhuis en bouwbedrijf, maar hij kon dat niet hard maken. Kasem is bevriend met Thaksin’s zuster Yaowapa.

Woensdag 2 augustus
– Het onderzoek naar het kopen/verkopen van posities in het politiekorps heeft drie mogelijke verdachten opgeleverd: een hooggeplaatste politieofficier en twee officieren met de rang van luitenant-kolonel en majoor, allen verbonden aan de Provincial Police Region 8 (Zuid-Thailand).
Inspecteur-generaal Panya maakte gisteren bekend dat de resultaten van het onderzoek op 26 juli aangeboden zijn aan RTP hoofdcommissaris Chakthip. Hij mag beslissen of het drietal wordt overgeplaatst.
Het onderzoekspanel ging niet over één nacht ijs, want het heeft 114 getuigen gehoord alsmede voormalig parlementslid Witthaya (Democraten), die de zaak in de openbaarheid heeft gebracht, en commissaris Thesa van de regio, die naar een inactieve post is overgeplaatst. Het panel heeft geadviseerd een disciplinair onderzoek naar het drietal te doen. Op de vraag of Thesa een van de drie is, wilde Panya niet antwoorden.
Pikant detail: Witthaya beweert dat agenten ook de maîtresses van hun superieuren betaalden om een promotie te bemachtigen. Hij zegt dat omkoping in de regio 8 tweemaal zo vaak voorkomt als elders in het land.

Donderdag 3 augustus
– De NACC gaat een eenheid vormen om kwesties met belangenconflicten te verhelderen, zodat overheidsfunctionarissen van meet af aan op de hoogte zijn wanneer de zogeheten ‘seven generation bill’, die dinsdag door het kabinet is goedgekeurd, van kracht wordt.
Die wet maakt een einde aan een problematisch grijs gebied, zegt vice-premier Wissanu. De wet is bedoeld om conflicten tussen privé belangen en publieke taken te voorkomen. Hij geeft als voorbeeld een functionaris die tijdens een buitenlandse reis een gift ontvangt, waarvan de waarde hoger is dan door de wet toegestaan. Die moet aan de dienst worden overgedragen. Thans bedraagt de grens 3.000 baht.

Veem eist 1 miljard baht van gemeente Bangkok
4 augustus – Lang niets over gelezen: de aanschaf van brandweerwagens, blusboten en ander materieel in 2006, gekocht van Steyr-Daimler-Puch Specialfahrzeug AG in Oostenrijk. Namrong Terminal Plc, eigenaar van een loods in Laem Chabang waarin sinds 2007 139 wagens en boten opgeslagen hebben gestaan, heeft bij de Intellectual Property and International Trade Court de gemeente Bangkok (BMA) aangeklaagd.
Het bedrijf eist een compensatie van 1 miljard baht plus een rente van 7 procent en een dagvergoeding van 272.817 baht, aldus een Thaise krant gisteren. Het bedrijf was in 2012 ook al naar de handelsrechtbank gestapt maar kreeg nul op het rekest omdat de verjaringstermijn was verlopen.
In december 2015 is het conflict tussen de gemeente en Steyr geregeld in de Court of Conciliation and Arbitration in Genève. Steyr moest toen 20,49 miljoen euro betalen aan de BMA, die op haar beurt verplicht werd de wagens, boten en ander blusmaterieel te accepteren. Adjunct-gouverneur Aswin van BKK zegt dat de brandweerwagens op bevel van de NCPO uit de loods zijn gehaald en gerepareerd.
De aankoop is een van de grootste corruptieschandalen van Thailand. Twee verdachten die van de deal profiteerden, een staatssecretaris en de brandweercommandant, en tot gevangenisstraffen van 10 en 12 jaar zijn veroordeeld, namen de benen naar het buitenland.

Zaterdag 5 augustus
– De provinciale kantoren van de National Anti-Corruption Commission (NACC) worden waarschijnlijk opgeheven wanneer een nieuwe organieke wet op de NACC van kracht is. Woordvoerder Norachit van de grondwetcommissie (CDC) zegt dat de CDC de kantoren niet nodig vindt, maar de NACC is het daar niet mee eens. Alvorens de CDC een besluit neemt, vindt overleg met de NACC plaats. De NACC heeft een eigen versie van de organieke wet gemaakt en die ter overweging aan de CDC gegeven.
De CDC vergadert momenteel in Rayong over de NACC-wet en twee andere organieke wetten. Die hebben betrekking op de verkiezing van parlementsleden en senatoren. Zie voor meer details NACC provincial offices face closure.

Maandag 7 augustus
– Follow-up op het bericht over de kosten van opslag van 139 brandweerwagens in een loods in Laem Chabang (zie het bericht van 4 augustus: Veem eist 1 miljard baht van gemeente Bangkok). Het bedrijf, dat naar de Intellectual Property and International Trade Court is gestapt, eist een bedrag van 1 miljard baht, de gemeente Bangkok (BMA) wil niet meer dan 200 miljoen baht betalen.
Gouverneur Aswin zegt dat de BMA zich alleen verantwoordelijk acht voor de opslag tussen december 2015 toen het Hof van Arbitrage in Genève vonniste in het conflict tussen de BMA en de Oostrijkse leverancier Steyr en nu. Aswin hoopt dat het bedrijf akkoord gaat, want de rechtszaak vertraagt de zaak onnodig. De brandweerwagens staan sinds 2007 opgeslagen. De aankoop is een van de grootste corruptieschandalen van Thailand.

Zondag 13 augustus
– Een sub-commissie van het National Committee for Anti-Corruption (niet te verwarren met de NACC) stelt voor dat mensen die overheidsdienst treden een opgave doen van hun vermogen en financiële verplichtingen, zoals dat ook verplicht is voor kabinetsleden, parlementsleden en ik meen ook topambtenaren. De verplichting zou ook moeten voor alle ambtenaren. De opgave, die elektronisch kan worden ingediend, dient te worden gedaan bij indiensttreding, promoties of een baanwisseling. Nog niet bepaald is wie dat moet gaan controleren.
Het voorstel heeft de steun van premier Prayut. De Civil Service Commission en de Chulalongkorn universiteit doen onderzoek naar de voordelen van het voorstel. Ze hebben de opdracht gekregen de praktijk in andere landen te bestuderen alsmede de gevolgen die het er heeft gehad. Een tijdsplanning is nog niet gemaakt, maar volgens secretaris-generaal Prayong van de PACC wil de premier een ‘robuust systeem om corruptie je bestrijden’.
In juni is een rapport over corruptie verschenen van de Thai Chamber of Commerce. Daaruit blijkt fat corruptie kan escaleren wanneer de publieke bestedingen toenemen. Betalingen onder de tafel kunnen bij sommige projecten 35 procent van het budget opslokken.

Woensdag 23 augustus
– De PACC gaat onderzoek doen naar de beschuldiging van een man uit Syrië, die zegt afgeperst te zijn door de politie. Muhammad Yasser al-Halabi (47) zegt dat agenten van het bureau Lumpini en tolken tienduizenden baht van hem eisten in ruil voor vrijlating van zijn zoon, die in juni was gearresteerd.
Halabi beweert 550.00 baht in termijnen te hebben betaald, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op. De zoon werkte als kapper in Sukhumvit soi 3. Hij werd aangehouden omdat zijn visum was verlopen. Hij kreeg een gevangenisstraf van een jaar en een boete van 3.000 baht. De straf werd geschorst en hij werd overgedragen aan het Immigration Bureau.
De vader zegt dat hij en zijn zoon door de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen zijn erkend als vluchteling. Volgens adjunct permanent secretaris Dusadee van Justitie geldt de status echter niet als vervanging van een visum.

Zondag 27 augustus
– Witthaya Kaewparadai, tweede partijleider van de Democraten, die eerder de noodklok luidde over het kopen van posities in de Provincial Police Region 8 (Zuid-Thailand), vindt dat de RTP haar onderzoek moet uitbreiden naar andere regio’s.
‘Ik heb altijd benadrukt dat het kopen van posities niet alleen in de Region 8 voorkomt, dus pogingen om de publieke aandacht uitsluitend op die regio te richten, kunnen als een poging worden gezien het misbruik elders te verdoezelen.’
De RTP heeft in een onderzoek vastgesteld dat drie politieofficieren geprofiteerd hebben van betalingen. Politiecommissaris Chaktip moet nog beslissen of tegen hen een disciplinair onderzoek wordt ingesteld en of ze overgeplaatst worden. Over enkele dagen vindt de jaarlijkse reshuffle met promoties en overplaatsingen plaats.

NOB-directeur pootje gelicht door senior monniken
31 augustus – Hij werd in februari benoemd tot directeur van het National Office of Buddhism (NOB) nadat het niet gelukt was de abt van Wat Phra Dhammakaya te vinden en hij moest schoon schip maken bij de besteding van het tempelfonds en nu al moet Pongporn Pramsaneh het veld ruimen.
Hij is overgeplaatst naar het PM’s Office. Pongporn stelde gedurende de zes maanden van zijn directievoering een wet voor die tempels verplicht hun vermogen en boekhouding openbaar te maken.
Volgens oud-senator Paiboon is hij overgeplaatst op aandringen van senior leden van de Sangha Supreme Council die ongelukkig zijn met al het gewroet in tempelgelden. Twaalf tempels worden verdacht van fraude met 60 miljoen baht, die ze hebben ontvangen uit het onderhoudsfonds dat door het NOB wordt verstrekt. Hij is teleurgesteld omdat er nu geen garantie is dat het onderzoek wordt voortgezet.
Volgens boeddhistisch expert Santisukh zijn enkele ministers gezwicht voor de druk van de senior monniken. Hij noemt Pongporn een ideale kandidaat om onderzoek te doen omdat hij geen banden met het NOB had toen hij benoemd werd.
Vice-premier Wissanu verdedigt Pongporn’s overplaatsing. Hij heeft zijn opdracht vervuld en verdient een passende positie. Als inspecteur-generaal aan het PM’s Office kan hij zich nu bezighouden met de ‘bigger-picture problems’ waarmee tempels kampen, zegt Wissanu. Minister Suwaphan (Justitie) zegt dat het onderzoek naar de fraude wordt voortgezet.

ACT looft anti-corruptie beleid van de overheid
7 september – De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) is tevreden over de acties die zijn gevoerd tegen enkele prominente politici, overheidsfunctionarissen en zakenlieden wegens corruptie. Recent zijn enkelen naar de gevangenis gestuurd. Voorzitter Pramon hoopt dat de strijd tegen corruptie een nationale prioriteit blijft, waarbij alle betrokken partijen samenwerken. Hij zei dat gisteren op een seminar in Bangkok.
Pramon wees op de recente veroordeling van degenen die betrokken waren bij frauduleuze G2G rijstdeals met een bedrijf in China. De veroordelingen [van onder anderen toenmalig minister van Handel Boonsong] bewijzendat de wet gehandhaafd wordt. Pramon noemde ook de Government Procurement and Supplies Management Act, die wanneer van kracht, de bevolking in staat stelt aanbestedingsprocedures op de voet te volgen, waarbij een zogeheten integrity overeenkomst is gesloten tussen de overheid en betrokken bedrijven.
Partijleider Abhisit (Democraten) zegt dat nog weinig voortgang is geboekt bij de bestrijding van corruptie. Er zijn volgens hem geen garanties dat de wet behoorlijk zal functioneren. Tot nu toe zet de regering daarvoor artikel 44 [van de interim-grondwet] in. Abhisit waarschuwt de regering geen misbruik van het artikel te maken. Toepassing mist transparantie, zegt hij, en wordt gezien als een discriminerende praktijk.
De Licensing Facilitation Act, sinds 2015 van kracht, heeft volgens hem tot weinig verbeteringen geleid. Hij vindt dat de regering een beperkt aantal diensten moet aanwijzen die de licenties goedkeuren. Enkele overheidsdiensten hebben nagelaten te voldoen aan de integrity pacts. De anti-corruptie organisaties dienen hen aan de kaak te stellen, bepleit Abhisit.

Commentaar: Thailand derde meest corrupte land
10 september – Is het aan mijn aandacht ontsnapt of meldde de krant het niet in de nieuwskolommen, maar ik lees nu pas dat Thailand vorige week door Transparency International op de derde plaats is gezet van meest corrupte landen – na India en Vietnam. De positie is gebaseerd op een onderzoek onder 21.800 respondenten in zestien landen in de regio Azië-Pacific. De hoofdredactie meldt het in haar dagelijks commentaar en citeert direct maar premier Prayut die voorgaande regeringen de schuld geeft.
Enkele prikkelende cijfers: 46 procent van de respondenten zegt de afgelopen 12 maanden agenten omgekocht te hebben, 35 procent zegt openbare scholen te hebben betaald voor plaatsing van hun kids. Dat zal weinig Thai verrassen, schrijft de krant, ‘die geboren zijn in een groot land waar omkoping niet alleen endemisch is, maar al eeuwen in het weefsel van het land is ingebed’.
De nieuwste cijfers hebben aldus de krant offline en online grote beroering teweeg gebracht. ‘De sterke reacties van de bevolking, tot op zekere hoogte, duiden op de frustratie van de mensen over de trage voortgang van verschillende recente grote corruptiezaken.’
De krant noemt de Rolls-Royce zaak, het tea-money onderzoek naar de directeur van de prestigieuze Samsenwittalayai school, de aanstelling van Preecha’s zoon bij het ministerie van Defensie [Preecha is een broer van Prayut en lid van de NLA], een bouwopdracht voor een andere zoon, de ontsnapping van Red Bull erfgenaam Vorayudh – de krant gooit het allemaal op één hoop.
BP adviseert het Prayut regime zich voor te bereiden op nog slechtere scores wanneer TI bij het volgende onderzoek een nieuw criterium toepast, gebaseerd op een studie van de Wereldbank. Het frequente gebruik van artikel 116 van de strafwet (tegen opruiing) bij de breideling van de vrijheid van meningsuiting heeft het regime al in een slecht daglicht gesteld.
De laatste zaak betreft een verslaggever van Isara nieuwsagentschap, die onderzoek doet naar het verborgen vermogen van een prominent parlementslid. ‘Nog meer schaamrood voor Prayut, die deze keer niet de luxe heeft zijn voorgangers de schuld te geven.’ (Bron: Bangkok Post, 9 september)

Dinsdag 12 december
– Follow-up op het bericht van 23 augustus (zie Kort nieuws) over de Syrische vader die is afgeperst door een bende van drie wegens de arrestatie van zijn zoon, die zijn visum zou hebben overschreden. De bende eiste 500.000 baht in ruil voor vrijlating van zijn zoon. Alhoewel hij betaald heeft, zit de zoon nog steeds gevangen in het detentiecentrum Suan Plu.De vader heeft nu de hulp ingeroepen van het Rights and Liberties Protection Department van het ministerie van Justitie om de zoon op borgtocht vrij te krijgen. De vader vreest voor zijn leven als hij naar Syrië wordt gedeporteerd.

CCD duikt in schandaal met tempelfondsen
22 september – Het onderzoek naar fraude met tempelfondsen ad 140 miljoen baht komt niet tot stilstand, zoals gevreesd werd na de overplaatsing van directeur Pongporn Pramsaneh van het National Office of Buddhism (NOB), die hard getrokken heeft aan onderzoek naar het gesjoemel.
De Counter-Corruption Division (CCD) heeft de fakkel overgenomen en op veertien plaatsen in zeven provincies invallen gedaan, onder andere in huizen eigendom van voormalige NOB-functionarissen, waaronder Pongporn’s voorganger Phanom.
In het huis van Phanom zijn amuletten, 80-baht-weight gouden blokken en documenten die betrekking hebben op de koop van aandelen, gevonden. De CCD maakt een inventarislijst op basis waarvan Amlo beslag kan leggen. Na de invallen heeft de CCD Phanom en twee functionarissen aangeklaagd, Phanom voor plichtsverzuim en verduistering.
Bij een andere voormalig NOB-directeur zijn een safe met 170.000 baht, sieraden en reisdocumenten gevonden. In het huis van diens moeder stuitte de politie eveneens op een safe met 170.000 baht, tien bewerkte edelstenen en een paspoort. In het huis van een academicus, verbonden aan het provinciaal NOB-kantoor in Nakhon Pathom zijn 100.000 baht, een bankboekje en documenten gevonden, die betrekking hebben op uitkeringen uit het tempelfonds.
CCD-commandant Kamol zegt dat 23 tempels betrokken zijn bij corruptie met het tempelfonds, dat door het NOB onder andere voor onderhoud wordt verstrekt. Negentien personen worden verdacht van onregelmatigheden: dertien voormalige en huidige NOB-functionarissen, twee burgers en vier monniken.

Zaterdag 23 september
– Boterzacht nieuws op de voorpagina over het tempelschandaal. Vice-premier Wissanu zegt dat het onderzoek ‘in de goede richting gaat’ sinds donderdag door de Counter Corruption Division (CCD) van de politie op veertien locaties invallen zijn gedaan in de huizen van voormalige en huidige functionarissen van het National Office of Buddhism (NOB). Daarbij zijn aanwijzingen van ongebruikelijke rijkdom gevonden.
Gisteren zijn nog eens twee NOB-functionarissen aangeklaagd. Ze worden verdacht van plichtsverzuim en verduistering. Donderdag werden al drie functionarissen van hetzelfde beschuldigd door de CCD. Een van hen is een voormalige NOB-directeur.
Het gaat in deze zaak om de verduistering van in totaal 140 miljoen baht uit het tempelfonds. Jaarlijks verstrekt het NOB 4 miljard baht aan tempels voor onderhoud, godsdienstonderwijs, activiteiten ter promotie van het boeddhisme en persoonlijke toelagen voor monniken.

Zondag 24 september
– Premier Prayut heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar mogelijke corruptie in het 9.101 economisch stimuleringsprogramma, waarvoor het kabinet in juli een budget van 22,8 miljard baht heeft uitgetrokken. Het programma beoogt agrarische bedrijvigheid in 9.101 gemeenschappen in het hele land te stimuleren. In elke gemeenschap worden vijfhonderd boeren geselecteerd om op acht gebieden een bedrijf te beginnen, zoals het maken van kunstmest, kweken van vis en de productie en bewerking van voedsel.
– De fraude van 140 miljoen baht aan tempelgelden lijkt groter te zijn dan tot nu toe vermoed en gemeld. Het Centre for National Anti-Corruption (CNAC) maakte gisteren bekend dat aan 173 van de 498 onderzochte zaken een luchtje zit. De 173 zaken worden volgende week voorgelegd aan de NACC. De verdachten zijn huidige en voormalige functionarissen van het National Office of Buddhism, dat de gelden verstrekt. Het CNAC gaat naar hen disciplinair onderzoek doen.

Tempelschandaal: Vier monniken en 23 tempels verdacht
26 september – Vier monniken worden verdacht van betrokkenheid bij de verduistering van gelden uit het onderhoudsfonds voor tempels. En dat zijn niet de minsten: het gaat om twee abts, een assistent abt tevens secretaris van een lid van de Sangha Supreme Council en een hoofdmonnik.
De Counter-Corruption Divison (CCD) van de politie verdenkt hen van overtreding van drie artikelen van de strafwet die betrekking hebben op plichtsverzuim, misbruik van hun gezag bij de toe eigening van fondsen en medeplichtigheid. Eén abt wordt bovendien verdacht van het vervalsen van overheidsdocumenten.
De CCD heeft de Sangha Supreme Council en het National Office of Buddhism op de hoogte gebracht van haar bevindingen. Vorige week deed de CCD invallen op veertien locaties in zeven provincies. 23 tempels en 19 personen bleken verwikkeld te zijn in het schandaal. Van de 19 hebben 6 zich al gemeld bij de CCD: een voormalige directeur van het NOB, de directeur van de kloostersectie, een technicus, de directeur van een provinciaal NOB-kantoor, een academicus en een voormalige NOB-medewerker.
Vandaag licht de CCD de NACC in over de 23 tempels. Eerder ontdekte de CCD onregelmatigheden in 12 en later 11 tempels waaraan de vier nu genoemde monniken zijn verbonden. In totaal gaat het gesjoemel om 140 miljoen uit het tempelfonds.

Dinsdag 26 september
– Anti-corruptie actievoerder Veera Somkwamkid vraagt Amlo onderzoek te doen naar CDC-voorzitter Meechai wegens zijn mogelijke betrokkenheid bij de controversiële leningen in 2003 en 2004 door de Krungthai bank verstrekt aan de dochterbedrijven van vastgoedbedrijf KMN. Meechai was van 1992 tot 2012 president van KMN. Meechai geeft toe er gewerkt te hebben maar hij zegt geen bemoeienis te hebben gehad met de leningen.
Veera vroeg eerder de DSI de twee KTB-leidinggevenden die niet zijn veroordeeld voor de fraude, alsnog te vervolgen. Hij zegt dat tweehonderd personen erbij betrokken waren. In 2015 zijn 24 personen veroordeeld door het hooggerechtshof.

Pongporn terug als hoofd NOB
27 september – U mag zelf uw conclusies trekken uit de gang van zaken rond Pongporn Pramsaneh. Na zes maanden onderzoek naar verduistering van tempelgelden werd de NOB-directeur vorige maand overgeplaatst op bevel van minister Ormsin (PM’s Office) en nu is hij terug en is het toezicht op het National Office of Buddhism (NOB) overgegaan van Ormsin naar vice-premier Tanasak.
Vermoed wordt dat op de overplaatsing van Pongporn destijds is aangedrongen door de Sangha Supreme Council, het hoogste gezagsorgaan van de monnikenorde, dat uit een stel [seniele?] conservatieve en verkalkte abts bestaat, die mogelijk meegetrokken zouden worden in het tempelfonds schandaal. Hoe het ook zij: There’s more than meets the eye.
Premier Prayut wuifde gisteren vragen over de overplaatsing weg. ‘Het was een besluit om hem tijdelijk voor een gesprek apart te nemen.’ Pongporn verzette zich destijds tegen de overplaatsing, omdat die niet koninklijk was goedgekeurd, zoals vereist, maar volgens Ormsin was dat niet nodig. Pongporn gaat zondag weer aan het werk. Er is werk aan de winkel, want zoals gisteren gemeld worden vier topmonniken verdacht van betrokkenheid bij de verduistering van gelden uit het tempelfonds.
De rehabilitatie van Pongporn heeft de steun van vele partijen, waaronder de bekende abt  Phra Buddha Isara, die als actievoerder tegen de regering Yingluck bekendheid verwierf. Hij zegt: ‘Applaus voor dit besluit omdat de terugkeer van Pongporn het onderzoek naar de verdachte tempels een zetje geeft.’
Maar de voorzitter van het Buddhism Protection Centre of Thailand heeft kritiek op de herbenoeming van Pongporn. Hij vreest voor de toekomstige banden tussen de tempels en het NOB. ‘Pongporn  begrijpt de cultuur van werken met monniken niet.’

Donderdag 28 september
– Vice-premier Tanasak heeft het toezicht op het National Office of Buddhism overgenomen van minister Ormsin (PM’s Office) om een beter toezicht op zowel tempels als monniken te waarborgen. Vice-premier Wissanu zei gisteren dat het NOB (verantwoordelijk voor monniken) en het Department of Religious Affairs (verantwoordelijk voor tempels) gaan samenwerken met Tanasak ‘op ministerieel nveau’ als toezichthouder.
Over de vermoedelijk echte reden waarom Ormsin is gewipt, zie het bericht van 27 september: Pongporn terug als hoofd NOB. Ormsin zegt erover niet geërgerd te zijn: ‘Ik ben bereid in elke positie te werken. Ik denk dat Tanasak goed werk kan verrichten.’

Woensdag 11 oktober
– Follow-up op de berichten over de fraude tussen 2012 en 2016 met het tempelfonds. Amlo heeft beslag gelegd op 71 miljoen baht aan vermogen van de voormalige NOB-directeur en acht medeplichtigen.
De krant plakt er een bericht aan vast over de inbeslagname van 2,3 miljard aan vermogen van de voortvluchtige dochter van een rijsthandelaar die eerder is veroordeeld wegens frauduleuze G2G rijstdeals. Eerder legde Amlo beslag op 13 miljard baht aan vermogen van de vader, die sinds 2015 gevangen zit.

Vrijdag 13 oktober
– De Counter-Corruption Division (CCD) van de politie wil het onderzoek naar fraude met tempelgelden, nu in onderzoek vanaf 2012, uitbreiden naar 2007. De volgende fase van het onderzoek wordt geleid door het National Office of Buddhism met steun van de CCD en Amlo.
Uit eerder onderzoek is al gebleken dat huidige en voormalige NOB-medewerkers betrokken waren bij de fraude. Degenen die al geïdentificeerd zijn, kunnen ook in voorgaande jaren geld achterover hebben gedrukt. Hoofdverdachte is de voormalige NOB-directeur Nopparat. Hij is voortvluchtig.
CCD-hoofd Kamol zegt vertrouwen te hebben in de huidige NOB-directeur en zijn vermogen om te voorkomen dat NOB-medewerkers het onderzoek hinderen en knoeien met bewijsmateriaal. Hij verwacht dat enkele wetten van kracht worden die verhinderen dat ze geld wegsluizen.

Lichtshow: Ex-gouverneur Sukhumbhand gaat niet vrijuit
8 november – Voormalig gouverneur van Bangkok Sukhumbhand Paribatra wordt door de NACC de duimschroeven aangedraaid wegens Bangkok Light of Happiness, een lichtshow die in januari 2016 bij het gemeentehuis werd gehouden en 39,5 miljoen baht kostte. De NACC onderzoekt of hij zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim.
Adjunct-gouverneur Jumpol, die destijds de leiding had over het project, en enkele andere verdachten zijn eerder door de NACC vrijgesproken van een ambtsmisdrijf, maar verderop in het bericht wordt gemeld dat vier ambtenaren door de NACC zijn beschuldigd van ‘ernstig’ disciplinair wangedrag. Omdat Jumpol handelde namens Sukhhumbhand wil de NACC vaststellen wat diens rol precies was. Uit het onderzoek naar Jumpol en de anderen is gebleken dat het project een idee was van Sukhumbhand.
De NACC heeft vastgesteld dat de commissie die verantwoordelijk was voor het opstellen van het programma van eisen, aan het werk ging voordat onderzoek was gedaan naar de kosten en details van het project. Daarbij zou een vervalst document zijn gebruikt. Het bedrijf dat de lichtshow installeerde, bestond pas drie maanden. In het contract is niets vastgelegd over het eigendom van de geïnstalleerde lichtjes.
De lichtshow bestond uit een ‘straat’ van 5 miljoen LED lichtjes en kristallen lichtarmaturen. Ze was bedoeld als nieuwjaarsgeschenk aan de inwoners van Bangkok. Maar critici vonden het project een verspilling van belastinggeld en de Rekenkamer vermoedde vanaf het begin onregelmatigheden.

Politie Phuket profiteert van steekpenningen
16 november – De Royal Thai Police (RTP) doet onderzoek naar de bewering dat politieagenten in Phuket hebben nagelaten vorig jaar de arrestatie van 1.700 buitenlanders te melden aan het Immigration Bureau (IB) zodat ze niet gedeporteerd zouden worden. Van de 2.415 gearresteerde buitenlanders zijn slechts 685 naar het IB gestuurd en 1.730 kunnen steekpenningen hebben betaald.
RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara heeft eerder verklaard dat 68 politieagenten zich hebben schuldig gemaakt aan misdragingen. Enkele politiebureaus hebben geknoeid met het aantal buitenlanders die in Phuket overtredingen hebben gepleegd.
Korpschef Thirapol zegt dat de lokale politie verplicht is alle buitenlandse arrestanten voor deportatie aan het IB over te dragen en buitenlandse ambassades te informeren. Maar IB-personeel ziet in sommige gevallen af van deportatie omdat het om kleine overtredingen gaat.
Voorzitter Adul van een steungroep voor familieleden van de slachtoffers van Black May in 1992 zei gisteren informatie te hebben gekregen over agenten die in grote toeristische provincies, waaronder Phuket, steekpenningen aannemen. Hij riep de RTP op om onderzoek te doen ter bescherming van ’s lands toerisme-industrie.
In Phuket zijn al twee hooggeplaatste agenten overgeplaatst naar aanleiding van beweringen dat de toeristenpolitie maandelijks 100 miljoen baht in haar zak steekt van Thaise burgers, buitenlandse toeristen en gastarbeiders. Berichten daarover zijn verschenen op de Facebook-pagina Spotlight Phuket.

Onderzoek naar drie corruptiezaken door NACC bijna afgerond
17 november – De National Anti-Corruption Commission (NACC) rondt binnenkort drie corruptie-onderzoeken af, die ze nieuw leven heeft ingeblazen, en legt de resultaten voor aan het hooggerechtshof. Twee hebben betrekking op oud-premier Thaksin: een lening van 4 miljard baht, door de Exim-bank verstrekt aan Myanmar, en de twee- en drie cijfer loterij. De derde betreft brandweerwagens, -boten en ander blusmaterieel, in 2006 door de gemeente Bangkok gekocht van Steyr-Daimler-Puch Specialfahrzeug AG in Oostenrijk.
De zaken tegen Thaksin kunnen opnieuw in behandeling worden genomen dankzij een nieuwe organieke wet. De wet biedt de mogelijkheid voor berechting in absentia door de afdeling voor politieke ambtsdragers van het hooggerechtshof van politici die gevlucht zijn. Tot nu toe werden die zaken geschorst.
NACC-voorzitter Watcharapol weet niet of een zaak tegen voormalig premier Abhisit en vice-premier Suthep Thaugsuban opnieuw in behandeling wordt genomen. Daarop is door het UDD (roodhemden) aangedrongen. Die zaak heeft betrekking op de hardhandige beëindiging van het roodhemdprotest in 2010. Watcharapol zegt dat dit afhangt van de vraag of nieuw bewijs beschikbaar is. In december 2015 sprak de NACC beiden vrij van een ambtsmisdrijf.

Maandag 20 november
– Het bedrag werd al eerder genoemd: 100 miljoen baht. Dat zouden agenten in Phuket aan steekpenningen hebben geïncasseerd. Tien zijn overgeplaatst naar het RTP Operation Centre nadat een onderzoekscommissie bewijs van omkoping had gevonden. Het geld zou maandelijks zijn geïncasseerd van lokale ondernemers, buitenlandse toeristen en gastarbeiders.
Onlangs is op de social media een lijst met namen, data en bedragen variërend van 1.000 tot 5.000 baht verschenen. Onder de ‘gulle gevers’ zijn migranten, die zo voorkwamen dat ze door de politie zouden worden overgedragen aan het Immigration Bureau om het land te worden uitgezet, aldus een bron. Vorig jaar werden 2.415 migranten gearresteerd, maar slechts 685 werden aan het IB overgedragen.

Vrijdag 24 november
– De NCPO heeft de afgelopen vier maanden 3.012 klachten over corruptie ontvangen. De meeste kwamen binnen via de hotline, 371 werden in klachtencentra in het land gedeponeerd. De meeste klachten gingen over corruptie bij overheidsdiensten, ruzies over grondbezit, openbare voorzieningen en vertragingen bij de toekenning van bijstandsuitkeringen.
447 klachten zijn ter attentie gebracht van de Public Sector Anti-Corruption Commission, over 1.400 mag het Prime Minister’s Office zich buigen. 300 betreffen politie, leger en drugsbestrijders.

Donderdag 30 november
– Het voorstel voor een organieke wet die persoonlijke informatie beschermt van mensen naar wie de NACC onderzoek doet, kan een obstakel vormen bij de bestrijding van corruptie. De kwestie kwam gisteren ter sprake op een seminar van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand.
Volgens het voorstel, dat thans bij het parlement is behandeling is, mag de NACC alleen nog maar een samenvatting van onderzoeken openbaar maken en geen informatie over de onderzochte personen geven.
Hoofdredacteur Sanoh van het Isra News Agency, dat vermaard is om onderzoeksjournalistiek, verzet zich tegen de beperkingen. Ze hinderen onafhankelijk en openbaar onderzoek. Hij verwijst naar enkele succesvolle zaken tegen politici die aan het licht kwamen dankzij informatie die door de NACC was verzameld en openbaar gemaakt.

Behandeling van de zaak tegen ex-DSI hoofd uitgesteld
2 december – Tarit Pengdith heeft niet slecht geboerd tijdens de periode dat hij aan het hoofd stond van de DSI, maar de NACC verdenkt hem ervan zijn vermogen, geschat op 346,65 miljoen baht, niet op eerlijke wijze te hebben vergaard. Op 90 miljoen baht aan vermogen is al beslag gelegd, de rest moet naar anderen zijn overgemaakt of is verborgen.
Tarit’s vermogen bestaat uit geld op zes bankrekeningen, een stuk grond van 2 rai in Chai Nat en kostbaarheden in een bankkluisje. Ook op het vermogen van zijn echtgenote is beslag gelegd. Dat bestaat uit een eigendom in nationaal park Khao Yai (Nakhon Ratchasima), zeven bankrekeningen, percelen in Pathum Thani en Nakhon Ratchasima, een huis van twee verdiepingen en vijf gebouwen in Pak Chong (Nakhon Ratchasima) en twee voertuigen.
De afdeling voor politieke ambtsdragers van het hooggerechtshof heeft de behandeling van de zaak tegen hem tot volgende maand uitgesteld omdat de tenlastelegging niet compleet is. Verzuimd is aan te geven of hij doelbewust zijn vermogen buiten beeld heeft gehouden. Tarit staat terecht omdat hij een valse opgave heeft gedaan van zijn bezittingen en schulden.
Tarit werd kort na de coup overgeplaatst en in april van dit jaar ontslagen uit de ambtelijke dienst op aanbeveling van de NACC.

Rotte appels in de monnikenorde; het jachtseizoen is begonnen
4 december – Zoals hierboven al gemeld opent de krant vandaag met een nieuwsverhaal over de jacht die de Crime Suppression Division (CSD) op initiatief van het Central Investigation Bureau (CIB) heeft geopend op rogue monniken, met name degenen die zich te buiten gaan aan seks, oplichting, politiek en travestie.
CIB commissaris Thitiraj zegt dat de sangha gemeenschap veel monniken telt voor wie de gelovigen veel eerbied hebben, maar er zijn velen die de religieuze regels en principes aan hun laars lappen en zo het image van monniken en het boeddhisme schaden. De jacht heeft tot doel schoon schip te maken. De CSD doet onderzoek naar deze rotte appels. Als blijkt dat ze de gedragsregels hebben overtreden, krijgen ze het verzoek hun pij aan de kapstok te hangen oftewel vrijwillig de monnikenorde te verlaten.
Een bron zegt dat de CSD de 95 monniken heeft verdeeld in vier categorieën: degenen die zich te buiten gaan aan seksuele uitspattingen, die beweren over bovennatuurlijke krachten te beschikken, die zich bezighouden met politiek activisme en degenen die zich overgeven aan travestie. Hij zegt dat de jacht twee weken duurt.
Toevallig [of niet toevallig] valt de jacht samen met de opdracht die gezagsdragers binnen de orde van de Sangha Supreme Council hebben gekregen om het screeningsproces voor mannen die monnik willen worden, te verscherpen. Zoals ik wel eens heb gelezen onttrekken lieden zich aan Justitie door monnik te worden. Het besluit van de SSC is genomen op initiatief van de Supreme Patriarch. Hij vindt het belangrijk dat monniken in de Thaise samenleving worden gerespecteerd.
Phra Khru Kitti Pacharakhun, die weer onder zijn burgerlijke naam Somkiat Khanthong door het leven gaat omdat hij uit de orde is gezet, wordt van nog meer verdacht dan de ontucht met minderjarigen die ik in Vandaag in Bangkok Post noemde. Hij wordt er ook van verdacht seksuele avances naar enkele vrouwen te hebben gemaakt en zich onbehoorlijk te gedragen door ’s nachts uit de tempel te glippen en zich voor te doen als een ‘invloedrijke figuur’. Momenteel mag hij zijn zonden overdenken in de Bangkok Remand Prison. De rechtbank heeft borgtocht geweigerd.
De monnik was ook betrokken bij de verduistering van gelden uit het tempelonderhoudsfonds van het NOB, waarvan vier monniken en tien leken worden verdacht. Twee weken geleden zijn een voormalige monnik, zijn pleegmoeder en zijn chauffeur aangehouden op verdenking van oplichting bij de verkoop van amuletten. De monnik beweerde destijds dat hij helderziend was, de moeder trad op als medium voor koning Taksin. De amuletten kostten 2.000 baht. Het geld zou bestemd zijn voor enkele onderhoudsprojecten aan tempels, maar de kopers kregen argwaan.

Geen aandacht voor de UVRM, wel voor corruptie
10 december – Vandaag is het 69 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen. Een belangrijk document, dat in Thailand met voeten wordt getreden sinds het leger in mei 2014 de macht heeft overgenomen. Want grondrechten, vastgelegd in de verklaring, worden de bevolking onthouden. Ik noem vrijheid van meningsuiting en participatie, vrijheid van vereniging en vergadering, recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. De UVMR verbiedt ook willekeurige arrestatie.
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (afgekort; UVRM) is een verklaring die is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A/RES/217, 10 december 1948), om de basisrechten van de mens, ook wel grondrechten, te omschrijven.
De krant besteedt er vandaag geen aandacht aan, ze opent met het beroep dat premier Prayut op de bevolking heeft gedaan corruptie niet te tolereren. Tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van Anti-Corruption Day gisteren zei hij te verwachten [ja, ja] dat Thailand’s lage positie op de CPI (corruption perception index) van Transparency International dit jaar zal verbeteren. Op de index van 176 landen steeg Thailand vorig jaar van de 76e naar de 101e plaats [hoe hoger, hoe corrupter] en op een schaal van 0-100 scoorde het land slechts 35 punten. Prayut wil dat het er meer dan 50 worden. [0 punten is uiterst corrupt, 100 volledig corruptievrij]
Prayut zei: ‘Thaise mensen moeten elke vorm van corruptie afwijzen en niet langer tolereren. Corruptie is geen eenvoudig probleem om op te lossen. Maar wanneer alle partijen elkaar helpen om ertegen te vechten, geloof ik dat we het kunnen doen.’  [Ontleend aan Obama’s bekende Yes we can toespraak?]
Jeremy Douglas, regionaal vertegenwoordiger van het UN Office on Drugs and Crime, prees de Thaise regering voor haar aanpak van corruptie als urgent probleem en als deel van de nationale agenda. ‘Nu kunnen bedrijven, en niet alleen werknemers of agenten, gestraft worden voor overtreding van de anti-corruptie wetten. Investeerders die zaken doen in Thailand dienen zich bewust te zijn van de risico’s en hun verantwoordelijkheid om te voldoen aan de Thaise wet.’
Douglas beschouwt de mogelijkheid om omkoping van buitenlandse functionarissen nu ook te bestraffen als een belangrijke stap naar het voldoen aan de eisen van de OECD.
Volgens president Watcharapol van de NACC is de bevolking zich meer bewust van de noodzaak corruptie keihard te bestrijden, hetgeen blijkt uit het aantal van 500 petities die de NACC dit jaar maandelijks heeft ontvangen. Hij denkt dat de corruptie in Thailand de komende drie jaar ‘substantieel’ zal verminderen.
Op een andere bijeenkomst zei voormalig premier Chuan Leekpai (Democraten) dat de belangrijkste manier om corruptie aan te pakken het afdwingen van de wet is. ‘Elk goed beleid betekent niets wanneer het niet in de praktijk wordt gebracht.’
Op een seminar [geen details] werd als grootste obstakel het berechten van ‘invloedrijke’ personen genoemd omdat ze over voldoende financiële mogelijkheden beschikken om door omkoping de dans te ontspringen.
Rechter Jarun van het Constitutionele Hof: ‘Degenen die in enkele juridische sectoren een toppositie bekleden, waaronder civiele, beroeps en constitutionele rechtbanken, blijven hun macht misbruiken; ze zijn de moeilijkste criminelen om te berechten. Er zijn ook mensen in de regering die gesponsord worden door illegale rijke ondernemingen. Het web aan connecties is zo diep en geraffineerd dat het bijna onmogelijk is hen te identificeren.’

Horloge en ring: Prawit kan het allemaal uitleggen
11 december – De affaire Prawit, aangewakkerd door de media en veel besproken op de social media, lijkt als een nachtkaars uit te gaan. En dat zou toch jammer zijn, want ik hoopte in stilte dat de vice-premier zou uitglijden over een bananenschil. In zijn geval een duur horloge en dito diamanten ring, die hij verzuimd had op te nemen in zijn (voor bewindslieden en hoge ambtenaren verplichte) opgave van vermogen en schulden.
Bangkok Post opent vandaag met het bericht dat de NACC morgen een brief van Prawit krijgt waarin hij uit de doeken doet, hoe hij aan die dure speeltjes komt. Het horloge zou voor een jaar door een vriend zijn uitgeleend, de ring was van zijn moeder. Gevraagd of deze informatie klopt, hield een bron ‘close to Prawit’ zich op de vlakte. Hij wilde de zaak niet ontkennen: ‘Generaal Prawit zal die zelf aan de NACC uitleggen.’
De krant besteedt ruime aandacht aan de affaire en weet er anderhalve kolom mee te vullen door alle eerder gepubliceerde informatie te herhalen (zie het bericht van 8 december: De klok tikt voor vice-premier Prawit).
De helft van de tweede kolom gaat niet over Prawit, maar bevat een commentaar van adjunct-partijleider Ong-art (Democraten) op de toespraak die Prayut zaterdag hield op International Anti-Corruption Day. Prayut riep daarin alle sectoren van de Thaise samenleving op corruptie niet te tolereren en hij zei te verwachten dat Thailand’s positie op de CPI van Transparency International (Corruption Perception Index) dit jaar zal verbeteren.
De Democraat vindt dat de premier er alles aan moet doen dat niemand in de regering zich schuldig maakt aan corruptie, willen zijn anti-corruptie pogingen succes hebben. ‘Zelf is het Prayut gelukt om gedurende de drie jaar dat hij aan de macht was door corruptieschandalen onaangetast te blijven, maar dat geldt niet voor anderen in de regering. Daardoor is de betrouwbaarheid van de regering geschaad. Prayut dient streng tegen hen te zijn en met name tegen zijn broers en vrienden. Die worden er vaak van beschuldigd betrokken te zijn bij onregelmatigheden.’
Het bericht eindigt met de constatering dat het vertrouwen van de bevolking in Prayut’s integriteit is afgenomen. In oktober vorig jaar geloofde 74,3 procent van de respondenten in een peiling van Suan Dusit nog in Prayut’s eerlijkheid. Begin deze maand had in een peiling van het Super Poll Research Centre 61,7 procent vertrouwen in Prayut’s integriteit.

Beschuldiging: Prawit heeft nog een peperduur horloge
15 december – Het derde bericht op de voorpagina gaat over het dure horloge en de dure ring van vice-premier Prawit. Srisuwan Janya, secretaris-generaal van de Association to Protect the Thai Constitution, vraagt vandaag de NACC na te gaan of Prawit nog meer dure horloges bezit, die hij niet heeft vermeld op zijn (voor kabinetsleden en hoge ambtenaren verplichte) vermogensverklaring.
Hij zou niet alleen een peperduur Richard Mille RM 30 horloge bezitten, maar ook een tweede, eveneens 4 miljoen baht waard. Het eerste horloge werd zichtbaar toen hij tijdens een fotosessie met het gewijzigde kabinet zijn hand voor zijn ogen sloeg omdat hij door de zon werd verblind.
Prawit heeft drie vermogensverklaringen overlegd: bij aantreden en vertrek als minister van Defensie in het kabinet Abhisit en bij zijn benoeming tot vice-premier en minister van Defensie in de militaire regering. Geen enkel noemt horloge en ring. Eigendommen duurder dan 200.000 baht dienen daarop te worden vermeld. Prawit heeft van de NACC dertig dagen de tijd gekregen om uit te leggen hoe hij eraan gekomen is en waarom hij ze niet heeft aangegeven.

‘Big Brother’ gezien met een Rolex van 1,9 mln
18 december – De krant noemt het inmiddels het Big Brother asset scandal, maar die aanduiding zal mijn lezers weinig zeggen. Big Brother is dit keer geen verwijzing naar de roman ‘1984’ van George Orwell waarin het almachtige staatshoofd iedereen in de gaten houdt (Big brother is watching you). Big Brother is de bijnaam van vice-premier en minister van Defensie Prawit Wongsuwon, die na Prayut als machtigste kabinetslid wordt beschouwd. Hij en Prayut zijn twee handen op één buik, maar welke buik weet ik niet.
Prawit die eerder tijdens een fotosessie van het nieuwe kabinet aandacht trok met een Richard Mille RM 30 horloge (4 miljoen baht), is opnieuw gesignaleerd (betrapt) met een duur horloge. Op internet circuleert nu een foto van Prawit met een Rolex Cosmopgraph Daytona Ice Blue Dial Platinum horloge (1,9 à 2,4 miljoen baht). Eerder verscheen een foto van Prawit met een tweede Richard Mille.
Het bezit van de horloges roept twee vragen op: Waar betaalt hij ze van, want nadat hij was afgezwaaid bij het leger, ging hij de politiek in en dat is in tegenstelling tot het bedrijfsleven bepaald geen vetpot. Eerst als minister van Defensie in het kabinet Abhisit, waar na de coup van mei 2014 het vice-premierschap bij kwam. Vraag 2: Waarom ontbreken ze op zijn vermogensverklaring, die bewindslieden en hoge ambtenaren verplicht zijn bij de NACC in te leveren?
Het horloge-schandaal is natuurlijk koren op de molen van iedereen die de pest aan de junta heeft, zoals het UDD (roodhemden) en de onttroonde voormalig regeringspartij Pheu Thai. Vrijdag vroeg politiek actievoerder Srisuwan Janya de NACC onderzoek te doen naar de twee RM horloges die toen bekend waren.
Volgens een naaste medewerker zit Prawit met de affaire in zijn maag. Hij staat onder druk, want weet niet hoe hij de bevolking kan overtuigen dat de RM horloges van een begin dit jaar overleden vriend zijn geweest, met wie hij al sinds de lagere school bevriend was. De vriend was gek van horloges en leende ze altijd uit aan Prawit.
De NACC heeft Prawit gevraagd binnen 30 dagen uit te leggen hoe hij aan het RM horloge komt. Er is nog geen onderzoekscommissie gevormd.

Dinsdag 19 december
– De regering meet met twee maten in haar onderzoek naar het vermogen van vice-premier Prawit, zegt woordvoerder Anusorn Iamsa-ard van voormalig regeringspartij Pheu Thai. ‘De bevolking wacht op Prawit voor een verklaring van het bezit van zijn luxe kleinoden. Hoe langer hij zich stil houdt, des te meer zal dat het image van de regering schaden.’
‘Onderzoeken tegen opponenten van de regering worden altijd snel uitgevoerd, maar onderzoeken naar kabinetsleden verlopen doorgaans traag. Als het om politici was gegaan, zouden ze al enkele keren voor verhoor zijn opgeroepen. Maar met onderzoeken naar personen uit dezelfde clique wordt geen haast gemaakt.’
Prawit heeft van de NACC 30 dagen de tijd gekregen om uit leggen hoe hij aan de peperdure Richard Mille horloges en een diamanten ring is gekomen en waarom hij die niet opgegeven heeft op zijn (voor kabinetsleden en hoge ambtenaren verplichte) vermogensverklaring aan de NACC.

Woensdag 20 december
– De organieke anti-corruptie wet komt morgen in behandeling bij de NLA (parlement). Ongetrouwde partners van ambtsdragers worden nu ook verplicht hun vermogen aan de NACC op te geven. Maandag boog een parlementscommissie zich tien uur over het wetsvoorstel. De nieuwe regel is een reactie op de gewoonte van ambtsdragers in het verleden om hun vermogen te verbergen door het onder te brengen bij hun vriendin. In sommige gevallen scheidden ze zelfs van hun echtgenote.

Donderdag 21 december
Openingsverhaal is de verwachting [van BP?] dat een last-minute voorstel om de NACC toestemming te geven telefoontaps te zetten tot felle discussies in het parlement zal leiden. Dat zou onderzoek naar corruptie, ‘ongebruikelijke’ rijkdom en het witwassen van geld aanzienlijk vergemakkelijken. Ga ik overslaan en mag u zelf lezen: NACC ‘snooping’ plan stirs fury.
– Het ministerie van Defensie ontkent dat het een Facebook pagina heeft geopend met een naam die suggereert dat de pagina tot doel heeft steun te verwerven voor vice-premier Prawit. De vice-premier tevens minister van Defensie ligt onder vuur vanwege de dure klokjes die hij bezit en ontbreken op de vermogensverklaringen die hij bij de NACC heeft ingeleverd.
De Facebook pagina, die Man Chai Khon Thai Thang Phaendin Chia Lung Pom heet (We zijn vol vertrouwen dat de gehele natie Uncle Pom steunt), zou een reactie zijn op verzoeken aan de NCPO om Prawit te schorsen. Pom is Prawit’s bijnaam. Defensie-woordvoerder Kongcheep roept de makers van de FB-pagina op ermee te stoppen.

NLA ligt in de clinch over snuffelplan
22 december – Alhoewel uw redacteur niet warm loopt voor politiek nieuws, wat vandaag extra moeilijk is want het is weer bitterkoud, maak ik toch een uitzondering voor het debat in de NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) over extra bevoegdheden voor de National Anti-Corruption Commission (NACC). Het betrof slechts de toevoeging van artikel 37/1, 37/2 en 37/3 aan de organieke wet op corruptie, maar er werd wel zes uur over gedebatteerd en eens werd het parlement het gisteren niet.
De wijziging, indien goedgekeurd, zou grote gevolgen hebben want de NACC mag dan verdachten afluisteren, schaduwen en mag telefoontaps plaatsen, hetgeen de bewijsvoering aanzienlijk zou vergemakkelijken in gevallen waarin verdachten zich vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan een vergrijp.
De meerderheid van de 35 leden tellende parlementscommissie die zich na de eerste termijn had gebogen over de wijziging, drong er gisteren bij de behandeling in tweede termijn op aan dat de NACC de bevoegdheid dient te krijgen informatie te onderscheppen. De vergadering werd geschorst nadat parlementslid Somchai Swangkarn had gezegd dat ze meer tijd nodig hadden om over het nieuwe artikel na te denken, want ze zouden ter verantwoording kunnen worden geroepen.
Het debat werd gedomineerd door de tegenstanders. Alleen NACC-voorzitter Watcharapol en commissievoorzitter Chatchawal gingen in de verdediging. De parlementsleden, die uit het leger komen, mengden zich niet in de discussie.
Watcharapol zei dat zijn groep er niet op uit was de rechten van mensen te schenden. Hij erkende dat het woord telefoontap een negatieve connotatie heeft. ‘Voorwaarde is dat alle negen NACC-commissarissen akkoord gaan. Daarna gaat het voorstel naar een hoofdrechter in de rechtbankkamer voor corruptie en misdragingen, niet naar een willekeurige rechter. Bovendien dienen de zaken waarin afgeluisterd wordt, belangrijk te zijn en grote gevolgen te hebben.’
Voormalig NACC-lid Vicha waarschuwde dat de NACC zichzelf te gronde richt wanneer ze probeert te veel macht te verwerven. ‘Als de NACC een vertrouwde dienst is, stroomt de informatie vanzelf binnen.’
Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie betoogde dat de NACC toestaan telefoontaps te plaatsen meer kwaad dan goed doet, want ze kan in strijd zijn met de bescherming van persoonlijke rechten die de grondwet garandeert. Alhoewel de NACC toestemming van de rechtbank nodig heeft voor de telefoontaps, krijgt de rechter alleen informatie van de NACC. ‘Het kan prettig zijn voor degenen die deze bevoegdheid krijgen, maar degenen wier rechten worden geschonden, zullen not amused zijn.’

Parlementscommissie buigt voor kritiek op telefoontaps
23 december – Eerst maar eens een toelichting. In Nederland gaat de behandeling van een wetsontwerp door de desbetreffende parlementscommisie vooraf aan de plenaire behandeling. Maar niet in Thailand, daar buigt een commissie zich na behandeling in eerste termijn over een wetsvoorstel. Dus kan het voorkomen dat het alsnog veranderd wordt, alhoewel het in eerste termijn is goedgekeurd.
Dat is gebeurd met het voorstel om de National Anti-Corruption Commission (NACC) de bevoegdheid te geven telefoontaps te plaatsen, verdachten te schaduwen en af te luisteren. Donderdag debatteerde het parlement er zes uur over en ook gisteren gingen de neuzen niet in één richting staan. Voorzitter Chatchawai maakte er een eind aan met zijn mededeling dat de commissie het voorstel intrekt. ‘We hebben er nu lang genoeg over gepraat.’
Het belangrijkste bezwaar van de tegenstanders was dat de NACC te veel macht zou krijgen, vooral ook omdat het kantoor van de Ombudsman niet langer de NACC onder de loep mag nemen. De tegenstanders vreesden dat de anti-corruptiewet gebruikt kon worden om politieke tegenstanders aan te vallen.
Het bericht bevat nog enkele citaten uit de discussie van gisteren, maar die laat ik onvermeld. Maandag neemt het parlement een besluit over de anti-corruptiewet. Een storm in een glas water, als je het mij vraagt.

Kabinet en legertop laten hun horloge thuis
25 december – De furore over de peperdure Richard Mille horloges en diamanten ring van vice-premier Prawit weerhoudt andere kabinetsleden en de legertop ervan hun elite levensstijl te etaleren, met name bij bezoeken aan het Government House, schrijft BP in een achtergrondverhaal op de voorpagina. Ze houden zich ook op de vlakte of ze Prawit steunen, die verzuimd heeft de dure speeltjes op zijn vermogensverklaringen te vermelden. De ministers zijn zich ervan bewust dat de media hen scherp in de gaten houden met het risico dat ze net als Prawit op de social media het doelwit worden van kritiek.
Secretaris-generaal Mana van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand beschouwt Prawit’s zaak als een belangrijke toetssteen of Thailand’s strijd tegen corruptie werkt. Hij zegt: ‘Nog belangrijker blijkt hieruit de bereidheid van de mensen om de machthebbers zonder vrees te controleren. Het is duidelijk dat de rol van burgerlijk onderzoek effectiever is dan van overheidsdiensten.’
Prawit draagt sinds de commotie is begonnen, een gewoon military-style horloge. De diamanten ring verving hij eerst door een gouden en nu draagt hij geen enkele ring. Premier Prayut toonde dinsdag zijn horloge: een Seiko van nog altijd 250.000 baht en zei die al bij de NACC te hebben opgegeven. In het leger zijn de meest gestelde vragen onder de elite: Wat voor merk draag je, en hoeveel?
Zoals al bekend heeft Prawit van de NACC 30 dagen de tijd gekregen om uit leggen hoe hij aan de Richard Mille horloges en ring is gekomen en waarom ze niet zijn vermeld op zijn (voor kabinetsleden en topambtenaren verplichte) vermogensverklaring. Gebleken is trouwens dat hij acht dure horloges bezit waaronder een Patek Philippe en een Rolex. Het is niet bekend of die ook ontbreken op zijn vermogensverklaring.
Volgens Prayut hebben de aanvallen tot doel Prawit van hem te isoleren. Hij heeft gedreigd: Ik word feller en ga meer macht gebruiken, wat volgens een waarnemer een dreigement aan zijn politieke rivalen is.

Donderdag 28 december
– Ik meldde het al in het openingsverhaal van NuT van vandaag: Vice-premier Prawit is weer gesigaleerd met een peperduur horloge, inmiddels het elfde. Volgens een bericht op Facebook gaat het om een Rolex Cosmograph Daytona van 554.000 baht (foto). De andere zijn horloges van het merk Richard Mille, Rolex, Patekke Philippe en Audemars Piguiet. De duurste zijn de Richard Mille horloges: die kosten tussen 1,5 en 3,1 miljoen baht. Ze zouden allemaal ontbreken op zijn (voor kabinetsleden en topambtenaren verplichte) vermogensverklaringen. Prawit wil er niets over zeggen.

Prawit geeft uitleg over duur horloge en dure ring
30 december – Vice-premier Peawit heeft in een brief de NACC geïnformeerd over de herkomst van het peperdure Richard Mille horloge en de ring waarmaa hij is gesignaleerd. Maar wat hij heeft verklaard komen we  niet te weten, want de NACC doet er geen mededelingen over en zelf zwijgt hij ook als het graf.
Het horloge werd zichtbaar toen Prawit tijdens een fotosessie van het nieuwe kabinet zijn hand voor zijn ogen hield omdat hij door de zon verblind werd. Die foto ontketende een stroom aan reacties. Volgens de Facebook pagina CSI LA bezit Prawit zelfs elf prijzige horloges. Hij zou verzuimd hebben die op zijn (voor kabinetsleden en topambtenaren verplichte) vermogensopgave te vermelden.
NACC adjunct directeur-generaal  Worawit bevestigde gisteren dat Prawit aan het verzoek van de NACC had voldaan om een toelichting te geven. Aan de hand daarvan bepaalt de NACC of een onderzoekscommissie wordt gevormd. Worawit vroeg de bevolking vertrouwen te hebben in de ethiek en het professionalisme van de NACC.
Intussen heeft de NACC de vermogensverklaring van voormalig minister van Werkgelegenheid Sirichai, staatssecretaris Chainan (Defensie) en voormalig legercommandant Teerachai bekend gemaakt. Zij moesten met hun financiële billen bloot omdat ze bij de reshuffle van het kabinet gewipt zijn. Sirichai en echtgenote bezitten een vermogen van 108 miljoen baht, waaronder twaalf horloges. Hun vermogen is tijdens zijn ministerschap met 16 miljoen toegenomen dankzij investeringen in onroerend goed. Ze hebben ook een huis van 25 miljoen baht gebouwd in Kannayao (Bangkok).

Woensdag 3 januari
Secretaris-generaal Srisuwan van de Thai Constitution Protection Association gaat bij de NACC een klacht indienen tegen premier Prayut omdat hij twee kabinetsleden dure puppy’s cadeau heeft gedaan. [Later deze maand begint het Chinese Jaar van de Hond] Die man is echt een iezegrim; altijd maar klagen. Door de cadeaus te accepteren hebben de twee bewindslieden zich schuldig gemaakt aan overtreding van de Prevention and Suppression of Corruption Act die een maximum van 3.000 baht stelt.

Prawit blijft verstoppertje spelen in horloge-affaire
6 januari – Alhoewel vice-premier Prawit twee dagen na Kerstmis de NACC heeft geïnformeerd over de herkomst van het peperdure Richard Mille horloge en de diamanten ring [waarmee de affaire begon] wil de NACC dat hij binnen twee weken details verstrekt over de rest van zijn horloge verzameling (Zie bijgaand kader). Ze gaat ook vier personen horen, die betrokken waren bij de aanschaf.
Critici vermoeden dat het uitstel een vertragingstactiek is om de tweede man van het regime uit een lastig parket te bevrijden, omdat de horloges niet zijn opgenomen in zijn (voor kabinetsleden en topambtenaren verplichte) vermogensverklaring. Ze vragen zich af hoe hij aan de 22 miljoen baht is gekomen, die alle klokjes bij elkaar moeten hebben gekost. [De bron van die bewering wordt niet genoemd] De bevolking, schrijft de krant, is de verhalen beu over corrupte overheidsdienaren en de nieuwe trend van vechters tegen corruptie die niet bang zijn om skeletten uit de kast te halen. [De krant zal bedoelen dat de bevolking genoeg heeft van die verhalen, maar niet van de strijd tegen de corruptie]

Verwijt: NACC beschermt machthebbers
7 januari – De National Anti-Corruption Commission (NACC) is bedolven onder de kritiek omdat ze overweegt haar regel aan te passen die politieke ambtsdragers verbiedt giften van meer dan 3.000 baht te accepteren. De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT), politici en actievoerders zeggen dat verhoging van de limiet corruptie kan aanmoedigen.
Voormalig Pheu Thai-woordvoerder Sunisa zegt dat premier Prayut zou profiteren van aanpassing [lees verhoging] van de limiet. Hij zou dan geen gezichtsverlies lijden vanwege wat de krant nu noemt het ‘puppy schandaal’. Prayut wilde puppy’s die 6.000 baht kosten, cadeau doen aan de minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier Chatchai en er zelf één houden. Hij had de Bang Kaew mormels op 25 december gekocht tijdens de mobiele kabinetsvergadering in Phitsanulok. Anti-corruptie actievoerder Srisuwan trok eerder aan de bel bij de NACC.
Sunisa zegt: ‘Een goed mens, die iets verkeerds doet, moet accepteren dat het verkeerd is. Er mag niet geprobeerd worden de regels te veranderen om hun daden te rechtvaardigen. De NACC dient zorgvuldig te werk te gaan of anders wordt het beschouwd als bescherming van degenen die aan de macht zijn.’
NACC adjunct secretaris-generaal Worawit zei vrijdag dat de NACC de aanpassing overweegt, maar ze heeft nog geen besluit genomen. Een dag eerder zei vice-premier Wissanu dat de limiet van 3.000 baht al dateert van 1999. Aanpassing is volgens hem gewenst omdat de kosten van levensonderhoud sindsdien aanzienlijk zijn gestegen.
ACT secretaris-generaal Mani zegt dat aanpassing tegen het beleid van andere landen ingaat. In de VS mogen functionarissen geen giften accepteren die meer dan US$ 100 (3.200 baht) waard zijn. ‘Dergelijke regels beogen te voorkomen dan overheidsdienaren persoonlijk voordeel behalen uit hun positie en verzekeren transparantie. De limiet verhogen is verkeerd en gaat in tegen wat andere landen doen.’
Voormalig NACC-commissaris Vicha zegt dat de limiet een ethische vereiste is om daden te voorkomen die kunnen leiden tot omkoping of kanalen voor corruptie vormen. ‘Het gaat er niet om of iemand al dan niet een goed mens is, maar om hebzucht van overheidsdienaren te voorkomen. Sommige landen verbieden giften helemaal, maar voor Thailand is die regel te streng omdat we gewend zijn een cadeautje te geven wanneer we iemand bezoeken of bij speciale gelegenheden.’
Vicha vind het niet nodig het bedrag aan te passen. De soepele limiet herinnert iemand eraan dat ze geen giften dienen te accepteren, omdat ze een salaris krijgen dat uit de belastingen komt, zegt hij. Hij verwijst naar een (Thais?) gezegde dat er niet zoiets is als een gratis lunch.

Maandag 8 januari
– Follow-up op het bericht dat de NACC overweegt de limiet voor het accepteren van cadeaus door overheidsdienaren te verhogen. De NACC gaat feedback vragen van de bevolking. Op verhoging van de limiet, die thans 3.000 baht bedraagt, is sterke kritiek uitgeoefend, onder andere door de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand. De verhoging zou corruptie kunnen uitlokken. Maar er zijn ook voorstanders omdat de limiet al sinds 1999 van kracht is en de kosten van levensonderhoud intussen wel zijn gestegen.
Het juridisch kantoor van de NACC is bezig een organieke wet op corruptie op te stellen om aan de grondwet te worden toegevoegd. Eventuele verandering van de limiet wordt daarin opgenomen. Zolang de bestaande regeling van kracht is, kunnen ontvangers van duurdere cadeaus voorkomen dat ze vervolgd worden door hun dienst te informeren en het eigendom van die giften aan de dienst over te dragen.

Pluvius en Donar zitten niet stil
10 januari – De woensdag is vanochtend begonnen met regen en donder, maar tot mijn verbazing was de krant wel bezorgd. Meestal gebeurt dat niet want de (motor)fietstassen van de bezorger zijn bepaald niet waterdicht. Maar de krant lag er om half zes en twee uur later trok de regen zich langzaam terug.
Dominant op de voorpagina is een vijfkoloms foto van een groep actievoerders die de spot drijven met vice-premier Prawit. De ‘grote broer’ van premier Prayut is verwikkeld in een schandaal over zijn verzameling dure horloges, die hij verzuimd heeft op te geven op zijn (voor kabinetsleden en topambtenaren) verplichte vermogensverklaring. De vraag is ook: waar betaalde hij al die klokjes van, want de totale waarde wordt door CSI LA Facebook geschat op 22 miljoen baht.
Inmiddels is een achttiende horloge bekend geworden: een Patek Philippe 5135R Calendario Annual Calender, ter waarde van 1,5 miljoen baht. Het is te zien op een foto, die in maart 2016 werd gemaakt toen hij in Chiang Mai een religieuze ceremonie uitvoerde. In december vorig jaar kwam de zaak aan het rollen met een foto waarop een Richard Mille RM 029 horloge zichtbaar is van 2,5 miljoen baht. De NACC doet onderzoek
Politiek actievoerder Ekachai ging gisteren naar het regerings klachtencentrum om zijn eigen horloge, een eenvoudige Seiko, aan Prawit cadeau te doen, zodat hij geen horloges van vrienden hoeft te lenen, wat de verklaring van Prawit zou kunnen zijn voor al die klokjes. Ekachai zegt dat zijn horloge 10 jaar oud is en een geschikt cadeau is omdat ‘horloges niet extravagant hoeven te zijn, zolang ze aangeven hoe laat het is’.
Ekachai wil het horloge persoonlijk aan Prawit geven; hij hoopt hem zaterdag tijdens Children’s Day te ontmoeten. Ekachai werd begeleid door tien supporters van zijn actie. Ze deelden kalenders uit met foto’s van Prawit die zijn dure speeltjes draagt.

Maandag 15 januari
15 januari – De krant bevat vandaag twee lijvige achtergrondverhalen. Op pagina 2 een artikel over het wetsvoorstel op de preventie van belangenconflicten van overheidsdienaren, dat in augustus in eerste lezing is goedgekeurd door het parlement.
Het gaat om een oud voorstel van de regering Surayud, tien jaar geleden, maar dat toentertijd door het Constitutionele Hof ongeldig werd verklaard omdat het vereiste quorum niet aanwezig was. De huidige regering heeft het weer van stal gehaald omdat Thailand moet voldoen aan de UN Convention Against Corruption van 2003. De conventie ziet het voorkomen van belangenconflicten als belangrijkste maatregel in de strijd tegen corruptie.
Een recent voorbeeld is het verbod van het ministerie van Volksgezondheid op onder andere het opladen van mobieltjes tijdens het werk en het gebruik van dienstwagens voor privé gebruik. Maar de regeling sneuvelde al na een week onder een spervuur van kritiek. De maatregelen werden wereldvreemd geacht. Het ministerie werkt nu aan een nieuwe regeling.

Maandag 15 januari
– Mooi bewijsmateriaal: de boekhouding van kortingen en gratis diensten (voedsel, drank en massage) die door massagesalon Victoria’s Secret Massage zijn verstrekt aan agenten van het bureau Wang Thonglang. De Public Sector Anti-Corruption Commission doet onderzoek naar de documenten die bij de inval op 12 januari zijn gevonden.
PACC secretaris-generaal Kornthip zegt dat een commissie is gevormd om uit te zoeken welke agenten hebben geprofiteerd van de douceurtjes. Ze worden voor verhoor opgeroepen. Na de inval zijn vijf leidinggevenden van het bureau overgeplaatst naar een inactieve post, zodat ze het onderzoek niet kunnen hinderen. De meest buitenlandse vrouwen die er werkten worden door de politie gehoord om vast te stellen of ze het slachtoffer zijn van mensenhandel.

20 functionarissen verdacht van omkoping door massagesalon
16 januari – Elf nieuwsberichten en –verhalen telt Bangok Post vandaag op de drie nieuwspagina’s met binnenlands nieuws, exclusief het financieel-economisch nieuws in het Business-katern. Op de voorpagina besteedt de krant ruime aandacht aan de inval vrijdag in Victoria’s Secret Massage in Wang Thonglang (Bangkok), waar 113 meest buitenlandse vrouwen massagediensten verleenden, [een eufemisme voor seksuele diensten].
De autoriteiten mogen in hun handjes knijpen want de politie vond in drie kluizen, waarvan één leeg, honderdduizenden baht en de boekhouding van de douceurtjes die politieagenten en andere functionarissen van de salon kregen om een oogje dicht te knijpen. De in beslag genomen documenten hebben betrekking op de afgelopen twee jaar. Vijf personen werden aangehouden.
De boekhouding is overgedragen aan de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC), het zusje van de NACC. Vooralsnog worden twintig personen verdacht van het aannemen van steekpenningen in de vorm van gratis voedsel, drank en massages. Uiteraard worden de ontvangers niet met naam en toenaam genoemd, maar aan de hand van de vermelde data probeert de PACC hen te identificeren.
Kongrop Prathumnad, special agent bij het Department of Provincial Administration, zegt dat het nog te vroeg is om met zekerheid te zeggen of het om steekpenningen gaat of een ‘show of generosity’. Nader onderzoek moet dat uitwijzen.
Vermoedelijk zijn drie minderjarige masseuses, twee uit Myanmar en een Chinese, het slachtoffer van mensenhandel en gedwongen tot prostitutie. Ze zijn voor rehabilitatie overgedragen aan het ministerie van Sociale Zaken. 25 vrouwen uit Myanmar, Laos en een Thaise krijgen in het Police General Hospital een botonderzoek om vast te stellen of ze minderjarig zijn. Van de overige vrouwen  zijn drie Thai. De vrouwen die niet het slachtoffer van mensenhandel zijn, worden overgedragen aan het Immigration Bureau om het land te worden uitgezet. De meeste vrouwen waren in het bezit van een pink card, een tijdelijk identiteitsbewijs.
RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara heeft opdracht gegeven onderzoek te doen naar mogelijke banden met grensoverschrijdende mensenhandel in prostituees. De politie van het bureau Wang Thonglang is opgedragen dezelfde procedure te volgen als bij de inval van massagesalon Nataree Entertainment aan de Ratchadaphisek Road in Din Daeng. [Uw redacteur komt er regelmatig langs op weg naar metrostation Huai Khwang] De rechtbank veroordeelde in die zaak in april vijf verdachten tot gevangenisstraffen van acht tot elf jaar wegens vrouwenhandel, waaronder minderjarigen.
Een bron bij de politie zegt dat de eigenaar van Victoria’s Secret een vrouw is, die naar verluidt zeven soortgelijke zaken bezit. DSI adjunct-hoofd Songsak zegt dat de politie over duidelijk bewijs beschikt dat de massagesalon betrokken is bij de handel in vrouwen voor prostitutie. De vrouwen worden aan veel etablissementen in Bangkok en het land geleverd.
Na de inval zijn vijf leidinggevenden van het politiebureau Wang Thonglang naar een inactieve post overgeplaatst, zodat ze het onderzoek niet kunnen hinderen.

Nog meer corruptie op de voorpagina
16 januari – Het c-woord domineert vandaag de voorpagina van Bangkok Post. Een tweede artikel gaat over het schoolhoofd van de Samsenwittayalai school die tea money ad 400.000 baht heeft geëist van een ouderpaar in ruil voor plaatsing van hun kind op zijn school.
De directeur pleegde daarmee een ernstige disciplinaire schending, heeft een onderzoekscommissie vastgesteld. De zaak die vorig jaar juni aan het licht kwam door een videoclip, trok destijds veel aandacht. Adviseur Kosol van de minister van Onderwijs vermoedt dat de school zeker 8 miljoen baht aan tea money van andere ouders heeft geïncasseerd.
Hoofdpersoon in het derde artikel is vice-premier Prawit. De NACC doet onderzoek naar zijn horlogeverzameling die hij niet heeft opgegeven op zijn (voor bewindslieden en topambtenaren verplichte) vermogensverklaring. Het begon allemaal met een Richard Mille horloge dat hij droeg tijdens een fotoshoot van het gewijzigde kabinet. De Facebookpagina CSI LA bracht de zaak aan het licht en ontdekte dat hij minstens 22 peperdure horloges moet bezitten. De NACC heeft nog eens twee weken uitgetrokken voor haar onderzoek. Waarnemers zeggen dat dit de regering kan schaden omdat het erop lijkt dat de sage eindeloos gerekt wordt.
Partijleider Abhisit (Democraten) mengt zich nu ook in het schandaal en zegt dat het de geloofwaardigheid van premier Prayut ondermijnt en zijn kansen om na de verkiezingen terug te keren als premier hindert. Wanneer de zaak niet bedwongen wordt, zal het publieke sentiment zich tegen de regering keren, waarschuwt hij.
Abhisit haalt twee voorbeelden aan uit zijn eigen regeringsperiode. Twee ministers stelden hun functie ter beschikking toen ze beschuldigd werden van machtsmisbruik. Eén zei: ‘Ik wil geen last voor de regering zijn.’
Abhisit vindt: ‘Prawit dient uit te leggen van wie de horloges zijn. Als hij vertrouwen heeft in zijn uitleg, heeft hij niets te verliezen om het de bevolking te vertellen. Het is zorgelijk dat de zaak zich maar voortsleept, waardoor die uiteindelijk terugslaat op de premier zelf.’

Prawit treedt desnoods af; alle horloges zijn van vrienden
17 januari – De openingskop van Bangkok Post roept vandaag twee vragen op. Hoe moet ik irate vertalen en waarom gaat het om een dreigement? De krant kopt Irate Prawit threatens to resign, maar waarom niet gekopt ‘is bereid’ en welke gevoelswaarde heeft irate, want ik heb de keuze uit boos, kwaad, woedend, dol, woest, razend, nijdig, hels, furieus, laaiend, tierend, ziedend, toornig, spinnijdig, verontwaardigd, verstoord, gekwetst, gebelgd, misnoegd en erg boos.
Het openingsverhaal gaat dus over de horloge sage waarin vice-premier Prawit, de tweede man in het kabinet, is verwikkeld. Voor het eerst heeft Big Brother, zoals zijn bijnaam luidt, zich in het openbaar verweerd. De dure horloges die hij zou bezitten en die hij niet vermeldde in zijn vermogensopgave, zijn eigendom van ‘vrienden’, zegt hij. De vice-premier is bereid af te treden als de NACC, die onderzoek doet naar de horlogeverzameling, hem schuldig acht. [Dat schrijft de krant, de website zegt dat hij weigert af te treden]
Op Prawit is jacht gemaakt door de CSI LA Facebook pagina, een in Thailand populaire account. Door foto’s te bestuderen kwamen de jagers erachter dat Prawit 24 horloges had. Gisteren plaatste de groep een foto uit 2015 waarop Prawit een Rolex Cosmograph Daytona IVORY DIAL ter waarde van 1 miljoen baht draagt. Niet eens de duurste, want de affaire begon met een Richard Mille geschat op 2,5 miljoen baht.
Prawit vertelde verslaggevers gisteren buiten het Government House, waar hij de wekelijkse kabinetsvergadering had bijgewoond, dat hij de horloges had geleend en ze zo nu en dan droeg. Hij ontkende horloges te verzamelen.
NACC secretaris-generaal Worawit zei eerder dat de zaak niet gecompliceerd is. Hij verwachtte het onderzoek eind deze maand of begin volgende maand te kunnen afronden. De betrokkenheid van NACC voorzitter Watcharapol bij het onderzoek heeft kritiek opgeroepen omdat hij een voormalige ondergeschikte van Prawit is.
In een land dat aan elkaar hangt van connecties, zal hij niet staan te trappelen om zijn voormalige baas aan de schandpaal te nagelen. Maar Watcharapol wuifde de kritiek weg. Hij kan de uitkomst van het onderzoek niet beïnvloeden want de besluiten worden door de overige acht NACC-commissarissen genomen.
Het artikel noemt verder de waarschuwing van Abhisit, dat de affaire de geloofwaardigheid van Prayut in gevaar brengt alsmede zijn kansen na de verkiezingen terug te keren als premier, maar dat is oud nieuws.
‘Unforgiving’ internetters vinden Prawit’s verweer een ‘lame excuse’. Ze schrijven op Facebook: ‘Het is toch belachelijk dat de vice-premier horloges moet lenen van zijn vrienden. Is het niet erg gemakkelijk voor hem om dat te zeggen?’
Prawit wordt opgeroepen de namen van deze vrienden bekend te maken en secretaris-generaal Mana van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand vindt dat de NACC getuigen moet oproepen en moet nagaan waar deze vrienden de horloges kochten, hoe ze zich die konden veroorloven en of ze belasting hebben betaald. ‘Als er enige twijfel is, dient de zaak te worden verwezen naar het OM en de anti-corruptie rechtbankkamer.’ Als je het mij vraagt, gaat deze zaak uit als een nachtkaars. Op naar het volgende schandaal.

Politie arresteert groot aandeelhouder massagesalon
17 januari – Nog een leuke krimi, nu op de voorpagina: de inval in massagesalon Victoria’s Secret Massage vrijdag. Een groot aandeelhouder van Amarin Onsen Limited Partnership, eigenaar van de salon, heeft zich gemeld bij RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara en zegt niets te maken te hebben met wat de krant noemt de ‘flesh trade’, oftewel mensenhandel in vrouwen voor prostitutie. De aandeelhouder is een van de acht verdachten tegen wie een arrestatiebevel is uitgevaardigd.
De vrouw is overgedragen aan de politie van het bureau Wang Thong Lang, het district waarin de salon ligt, waarna de politie de rechtbank toestemming gaat vragen haar in voorlopige hechtenis te mogen nemen.De verdachten worden beschuldigd van sekshandel, overtreding van de immigratiewet en de Anti-Trafficking in Persons Act.
De aangehouden vrouw heeft volgens Srivara aandelen in tien massagebedrijven. De politie werkt met de Belastingdienst samen om het geldspoor van die bedrijven te achterhalen. Bij het onderzoek naar deze bedrijven zijn de DSI en het Department of Provincial Administration betrokken.
Vier politieafdelingen hebben van Srivara de opdracht gekregen panels te vormen die gaan uitzoeken welke politieofficieren bij de zaak betrokken zijn. Maar dat zal niet eenvoudig zijn want de in beslag genomen boekhouding van de salon met betalingen van steekpenningen bevat geen namen, alleen hun positie. Verder moet de leeftijd van de masseuses nog worden bepaald.

Horlogeaffaire: Verdediging Prawit is een lachertje
18 januari – Zeventien nieuwsberichten en -verhalen  telt Bangkok Post vandaag, waarvan twee op de voorpagina. Vaste lezers van Nieuws uit Thailand kunnen vast wel raden wat vandaag de hot items zijn: inderdaad, de horlogeaffaire waarin vice-premier Prawit is verwikkeld en de zaak Nicha, de vrouw wier identiteitskaart wordt misbruikt door een bende die het gemunt heeft op alleenstaande vrouwen en mannen.
De verdediging van Prawit dat de 25 horloges waarmee hij is gezien [niet allemaal tegelijk natuurlijk], eigendom zijn van vrienden is er niet in geslaagd de wantrouwende bevolking tevreden te stellen, maar de blaam ligt nu op premier Prayut, die zich afzijdig houdt, schrijft BP. Politici en bevolking dringen er bij hem op aan actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat de zaak transparant wordt afgehandeld. Het lijkt erop dat Prayut met de zaak in zijn maag zit en niet goed weet hoe de lont uit het kruitvat te halen.
Partijleider Abhisit (Democraten) meent dat de zich voortslepende affaire het vertrouwen in het regime ondermijnt. ‘Als de premier nog steeds het woord good governance (goed bestuur) wil gebruiken, dient hij actie te ondernemen en een politieke norm te stellen. Het minste is wel de zaak te verduidelijken voor de bevolking.’
Abhisit wijst erop dat deze regering oude generaties van politici veel dingen heeft verweten en hij stelt zijn eigen regering ten voorbeeld, waarin twee ministers aftraden die beschuldigd waren van machtsmisbruik alhoewel ze door de NACC onschuldig werden geacht. De suggestie, hoewel niet uitgesproken, ligt er duimendik bovenop: om de regering te ‘redden’ dient Prawit aan zijn kuierlatten te trekken. Ja, beste lezers en lieve lezeressen, de politiek is een hard bedrijf, waarvoor het gezegde geldt: Hoge bomen vangen veel wind.
Het artikel vervolgt met het uitgebreid nakauwen van de voorgeschiedenis, een irritant gebruik van BP dat weinig andere kwaliteiten vereist dan copy and paste uit te voeren. Mocht u het vergeten zijn: volgens de Facebook pagina CSI LA heeft Prawit 25 horloges ter waarde van 39,5 miljoen baht van de merken Rolex, Patek Philippe, Richard Mille, Audemar Pigues en A. Lange & Sohne.
Verder bevat het artikel nog wat quootjes, maar die werpen weinig nieuw licht op de zaak. Een aardige vind ik: Het is wel erg toevallig dat die horloges [zogenaamd van vrienden] allemaal passen om hun pols en die van Prawit (quote voormalig minister Watana van Pheu Thai). Het wachten is nu op de NACC die onderzoek doet en eind deze maand of begin volgende maand haar conclusies bekend maakt. Ik daag u uit een weddenschap te sluiten op de uitkomst.

Beschuldiging: Inval in massagesalon was ‘politiek gemotiveerd’
18 januari – De inval vorige week vrijdag in massagesalon Victoria’s Secret Massage krijgt nog een niet-strafrechtelijk vervolg want het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) is ervan beschuldigd dat de inval ‘politiek gemotiveerd’ was. De eigenaren van de salon zouden stromannen zijn van politici in het Noorden en Westen, die bezig zijn een nieuwe politieke partij op te richten.
Maar DSI adjunct-hoofd Songsak ontkent dit. De opdracht voor de inval is niet van hogerhand gegeven, door het ministerie van Justititie, door de hoogste ambtenaar van het ministerie en ook niet door het hoofd van de DSI. Songsak zegt dat de desbetreffende politici geprobeerd hebben de inval af te schilderen als politieke wraak, alhoewel de salon de wet heeft overtreden. Een bron zegt dat de inval tot doel had de politici te dwingen om premier Prayut te steunen, zodat hij na de verkiezingen kan terugkeren als premier. [Soms zijn de gedachtespinsels van Thai onnavolgbaar]
Het onderzoek is door het DSI Bureau of Human Trafficking Crime overgenomen van de politie van het bureau Wang Thong Lang, het district waarin de massasalon ligt. De DSI behandelt de zaak als special case omdat bij de inval 80 vrouwen zijn aangetroffen die vermoedelijk gedwongen zijn tot prostitutie. Van zes masseuses [lees: sekswerksters] is vastgesteld dat ze  minderjarig zijn.
De DSI verdenkt twintig agenten van het districtsbureau en andere functionarissen ervan dat ze zich hebben laten omkopen om de salon te gedogen. De leidinggevenden van het bureau zijn overgeplaatst naar een inactieve post, zodat ze het onderzoek niet kunnen hinderen. Defensiewoordvoerder Kongcheep zei gisteren dat vice-premier Prawit alle betrokken autoriteiten heeft opgeroepen de strengst mogelijke maatregelen te nemen tegen de functionarissen die betrokken zijn bij de mensenhandel.
Groot aandeelhouder Sasithorn van de massagesalon meldde zich dinsdag vrijwillig bij de politie. Ze is een van de negen verdachten tegen wie een arrestatiebevel is uitgevaardigd. De vrouw is aangehouden en borgtocht geweigerd. De DSI wil voor twee andere aandeelhouders eveneens een arrestatiebevel aanvragen.
Ze gaat tevens de kleurrijke ex-politicus, tegenwoordig tv-commentator Chuwit Kamolvisit vragen meer informatie te verschaffen over het massagebedrijf dat hij heeft opgericht. Chuwit heeft gezegd dat Sasithorn een stroman is voor ene Kampol die de salon van hem had gekocht.

Donderdag 18 januari
Vorderingen in het onderzoek naar onregelmatigheden bij de aanleg van 56 futsal velden in Nakhon Ratchasima. De NACC heeft besloten een voormalig PT parlementslid, een voormalige functionaris van Obec en enkele anderen aan te klagen voor corruptie. Voor de aanleg moest te veel worden betaald en ondeugdelijke materialen zijn gebruikt. Ook in andere provincies in het Noordoosten is gesjoemeld met het budget van 200 miljoen baht ‘voor onderhoud, reparaties en renovaties’.

Vier personen worden ondervraagd over Prawit’s bling-bling
19 januari – De National Anti-Corruption Commission die onderzoek doet naar de horlogeverzameling van vice-premier Prawit, gaat de vier personen ondervragen, van wie Prawit de peperdure horloges geleend zou hebben. Over de horloges heeft Prawit twee brieven geschreven aan de NACC, maar het nieuwsbericht zegt niets over de inhoud.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Bureau of Asset Inspection in the Political Sector, waarna de resultaten worden voorgelegd aan het NACC-bestuur. Kernvraag is natuurlijk: zijn die horloges écht eigendom van Prawit’s vrienden, zoals hij beweert, of is het een (doorzichtige) poging zijn politieke huid te redden.
NACC voorzitter Watcharapol zei gisteren desgevraagd dat ook wordt onderzocht of Prawit de regels voor het aannemen van cadeaus heeft overtreden. Hiervoor geldt een maximum van 3.000 baht.
Prawit vertelde dinsdag na de kabinetsvergadering verslaggevers dat de geleende klokjes allemaal zijn teruggegeven aan de eigenaren. Hij zei ze zo nu en dan gedragen te hebben. Wanneer de NACC concludeert dat hij in de fout is gegaan, is hij bereid af te treden. Zoals gisteren gemeld vinden critici het verweer van Prawit ‘belachelijk’.
Opperbevelhebber der strijdkrachten Tanyachan zei gisteren dat de strijdkrachten Prawit vertrouwen. Hij verwacht dat de vicepremier, tevens minister van Defensie, de zaak overleeft. Premier Prayut houdt zich tot nu toe op de vlakte.

Zaterdag 20 januari
– Na mij door BP’s openingsverhaal geworsteld te hebben – u denkt toch niet dat ik het allemaal uit mijn mouw schud? – en na onderweg naar 7-Eleven voor mijn verse ontbijt croissants geconstateerd te hebben dat motorrijders weer onbeschoft hard reden op een overigens lege weg – nu even ademhalen – neem ik met u de krant door: 14 nieuwsberichten en –verhalen op 3 nieuwspagina’s.
Facebook pagina CSI LA dreigt met publicatie van nog meer dure horloges die in het bezit zijn van vice-premier Prawit wanneer de NACC, die onderzoek doet naar zijn horlogeverzameling, faalt een gedegen en transparant onderzoek te verrichten, zei een bron gisteren.
De populaire pagina heeft tot nu toe aan de hand van foto’s 25 klokjes gesignaleerd ter waarde van 39,5 miljoen baht. Critici vragen zich af hoe Prawit met zijn salaris zich die allemaal kan veroorloven en waarom ze ontbreken op zijn (voor kabinetsleden en topambtenaren verplichte) vermogensverklaring. Volgens de bron zijn er meer foto’s waarop hij niet-aangegeven horloges draagt, ‘maar ik ben bij 25 gestopt om af te wachten hoe de NACC te werk gaat in deze zaak.’
Prawit zegt echter dat ze niet van hem zijn, maar van vrienden die hem de klokjes hebben uitgeleend. Hij heeft ze inmiddels allemaal teruggegeven. De krant schrijft: ‘In een zeldzame uitbarsting van bluster (grootspraak, tekeergaan) dreigde hij onlangs af te treden wanneer de NACC hem schuldig acht.’
Het artikel gaat vergezeld van een kader met de vermogens van de bij de reshuffle van het kabinet eind november nieuw benoemde ministers, de ministers die een andere post hebben gekregen en de ministers die het veld moesten ruimen. Het onderwerp komt op pagina 3 terug als opening. De rijkste heeft een vermogen van 179 miljoen baht (meest investeringswaarde), de ‘armste’ 14 miljoen baht. Dat is ex vice-premier Narong die bij zijn aantreden 3,38 miljoen baht bezat.
Pagina 2 opent met een follow-up op de Victoria’s Secret massagesalon- zaak. [Terzijde Victoria’s Secret is een merk sexy lingerie] De politie heeft een arrestatiebevel aangevraagd voor eigenaar Kampol en zijn vrouw Nipa. Het Centre for National Anti-Corruption, niet te verwarren met de NACC, heeft de RTP gevraagd onderzoek te doen naar overheidsfunctionarissen die steekpenningen hebben aangenomen om een oogje dicht te knijpen.
Op de foto vertegenwoordigers van de Public Anti-Corruption Sector, een zusje van de NACC, op weg naar een opvangcentrum waar geredde sekswerksters uit de salon [lees: bordeel] zijn opgevangen. Ze doen onderzoek naar de betrokkenheid van de overheidsdienaren.

Eigenaar Victoria’s Secret Massage verdacht van mensenhandel
20 januari – De eigenaar en diens vrouw van Victoria’s Secret Massage, tegen wie een arrestatiebevel is aangevraagd (zie De krant vandaag in vogelvlucht) worden door de politie verdacht van mensenhandel en de exploitatie van bordelen, in totaal 12 misdrijven.
Bij de inval vorige week vrijdag in de massagesalon heeft de politie 80 minderjarige vrouwen aangetroffen. [Eerdere berichten zeggen 80 vrouwen, waaronder minderjarigen, en verderop in het bericht wordt gesproken over enkele minderjarigen. Foei BP!] Tevens werd de boekhouding gevonden van betaalde steekpenningen in de vorm van gratis dienstverlening. De politie verdenkt 20 agenten en andere functionarissen hiervan geprofiteerd te hebben.
Secretaris-generaal Kornthip van de PACC, tevens secretaris van het CNAC, denkt dat het onderzoek een mensenhandel netwerk kan blootleggen. Maar het zal veel tijd kosten de identiteit van de verdachten vast te te stellen daar ze niet bij naam worden genoemd in de gevonden boekhouding. Ze staan aangegeven met hun bijnaam. Hopelijk verschaffen de sekswerksters meer informatie over hun identiteit.
De DSI besloot eerder deze week het onderzoek over te nemen van het politiebureau Wang Thong Lang, het district waarin de salon is gevestigd. De zaak wordt behandeld als special case omdat het gaat om mensenhandel en volgens verklaringen van slachtoffers gedwongen prostitutie. De DSI gaat het geldspoor aan de hand van credit-cardlezers traceren tot 2013. Ander bewijsmateriaal bestaat uit video-opnamen, een lijst van klanten en informatie over geldtransacties. De DSI werkt samen met de PACC die, zoals eerder gemeld, gesproken heeft met sekswerksters in opvangcentrum Bangkok Home For Children and Families.

Zaterdag 20 januari
– In juni verhuist de afdeling Visa & Immigration van de Britse ambassade, die besluit over visa voor Thai, naar New Delhi. De verhuizing heeft tot doel maximaal gebruik te maken van nieuwe technologie en de aanvragen onafhankelijk van het land waarin ze worden gedaan, te beoordelen. De ambassade zegt dat de aanvraagprocedure in Bangkok en Chiang Mai niet verandert. Nog steeds kunnen Thai een visum online aanvragen en hun biometrische gegevens en documenten inleveren bij de twee door VPS-Global beheerde centra in beide steden.
– Al genoemd in Het nieuws van de website in 1 regel: Voormalig DSI directeur-generaal Tarit Pengdith, vervolgd voor het verbergen van vermogen, heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden gekregen en een boete van 5.000 baht. De afdeling voor politieke ambtsdragers van het hooggerechtshof gaf hem gisteren ook een verbod van vijf jaar op het bekleden van een politieke functie.
Gewiekste man die Tarit want hij overleefde de machtswisseling van Democraten naar Pheu Thai en in het begin ook de coup. De rechtbank heeft vastgesteld dat hij 5 miljoen baht in vier bankrekeningen niet heeft opgegeven, alsmede 6 miljoen baht aan investeringen in twee bedrijven, gebouwen op twee percelen land in Nakhon Ratchasima ter waarde van 20 miljoen baht, 6 miljoen baht op bankrekeningen van zijn vrouw en nog meer geld op rekeningen van zijn neef.
De milde straf heeft hij te danken aan zijn bekentenis en het feit dat hij niet eerder is veroordeeld.
– Het Good Governance Network Against Dishonesty vraagt premier Prayut onderzoek te laten doen naar aankopen van Airport of Thailand. Ze roept nu de hulp van Prayut in omdat haar petitie aan het ministerie van Transport aan dovemansoren gericht is gebleken. Het netwerk meent dat voor vele aankopen te veel is betaald, zoals lichaamsscanners, transportbanden, apparatuur om explosieven te detecteren en zelfs trolleys. Het wil weten waarom de lichaamsscanners zijn geleasd niet gekocht. De maandelijkse lease komt neer op een zesmaal hoger bedrag vergeleken met aankoop.

Sekswerksters in Victoria’s Secret: Mijn naam is haas
21 januari – De ondervraging van de (deels minderjarige) vrouwen die in Victoria’s Secret Massage werkten en zijn ondergebracht in een opvangcentrum, heeft niets opgeleverd. De vrouwen konden niet de identiteit van de klanten bevestigen die in de in beslag genomen boekhouding worden aangeduid met bijnamen. Ze zeiden zich hun klanten niet te kunnen herinneren: politieagenten en functionarissen die gratis verwend werden in ruil voor het gedogen van de prostitutie.
BP opent vandaag met een follow-up op de inval. De politie is op zoek naar eigenaar Kampol en zijn vrouw die verdacht worden van handel in meisjesvlees. De politie vermoedt dat ze nog in het land zijn en niet naar het buitenland zijn gevlucht via een controlepost van Immigration. De Criminal Court heeft toestemming verleend voor een arrestatiebevel tegen beiden.
Een bron bij de politie zegt dat Kampol een huis bezit in Pathum Thani, maar dat is nog niet doorzocht. Mogelijk bezit hij nog meer huizen in Bangkok of elders in het land. Kampol kocht de massagesalon [lees: bordeel] van Chuwit Kamolvisit, de kleurrijke ex-eigenaar van massagesalons, ex-politicus die een eigen partij oprichtte en soms uit de boot klapte over illegale casino’s en nu tv-commentator is.
Ik herinner me van hem dat hij ’s nachts winkeltjes op grond van hem heeft laten slopen, waarvoor hij in eerste instantie zijn advocaat liet opdraaien. Later kreeg hij wroeging, bekende schuld, heeft gevangen gezeten en heeft een park op de grond laten aanleggen.

Voormalig vice-premier Pridiyathorn: Prawit moet aftreden
23 januari – Pridiyathorn Devakula, voormalig vice-premier in het eerste kabinet Prayut, vindt dat vice-premier Prawit zijn functie ter beschikking moet stellen voordat zijn reputatie naar de knoppen gaat door de voortgaande sage over zijn verzameling luxueuze horloges. ‘Gezien de gespannen situatie zou ik als ik hem was aftreden’, zei hij in een interview met Spring News, een onderzoeksprogramma waarin actuele zaken aan bod komen.
Pridiyathorn zegt: ‘Als de meerderheid van de bevolking het schandaal onacceptabel vindt, ligt voor Prawit een hobbelige weg in het verschiet, die zijn reputatie aan flarden kan scheuren. Ik heb iemand hem al dat laten overbrengen. Leef een gelukkig leven, leef goed en bescherm je reputatie die nog onaangetast is. Maar als hij aanblijft en mensen hun vertrouwen in hem verliezen, zal zijn reputatie onherstelbaar geschaad worden.’
Volgens sommige berichten zou zakenman Pattawat, die vorig jaar is overleden, Prawit vaak horloges hebben uitgeleend. Pridiyathorn, een vriend van Pattawat, zegt dat nooit van hem gehoord te hebben. Prawit en Pattawat zaten beiden op het Saint Gabriel’s College. De twee maakten deel uit van een eliteclubje dat horloges uitwisselde. ‘Zelfs ik heb er een geleend van Pattawat. Ik heb het na twee maanden teruggegeven en kreeg daarna een nieuwe te leen’, zegt Pridiyathorn.

Dinsdag 23 januari
– Nieuwe cijfers over de inval in Victoria’s Secret Massage. Er zijn op 12 januari 113 vrouwen aangetroffen die uit Myanmar, Laos en Cambodja komen. Veertien zijn minderjarig. Bottesten hebben dat uitgewezen. Aanvankelijk werd een aantal van negen genoemd. De leeftijd van de andere meisjes moet nog worden vastgesteld.
Volgens ex-eigenaar Chuwit Kamolvisit kregen de ouders van de meisjes ‘leningen’ om hen te helpen hun schulden af te betalen in ruil voor het werk van hun dochters. De DSI probeert het geldspoor van het mensenhandel netwerk bloot te leggen en verwacht meer te weten te komen wie allemaal steekpenningen in de vorm van gratis diensten hebben gekregen om een oogje dicht te knijpen.

Pridiyathorn: Dat heb ik niet zo gezegd
24 januari – Het is de standaardreactie van politici die vanwege een of andere uitspraak in de problemen zijn gekomen: dat heb ik niet gezegd of dat heb ik niet zo gezegd. Voormalig vice-premier en minister van Financiën Pridiyathorn zegt nooit te hebben aangedrongen op Prawit’s vertrek; zijn opmerkingen zijn ‘door de media uit hun verband gerukt’. Hij heeft alleen maar gezegd dat hij wanneer hij in Prawit’s schoenen stond, zou overwegen af te treden. ‘Ik heb nooit gezegd dat Prawit moet aftreden.’ (Zie het bericht van gisteren: Voormalig vice-premier Pridiyathorn: Prawit moet aftreden)
Bangkok Post opent vandaag weer met de horloge affaire waarin vice-premier Prawit is verwikkeld, en de verkiezingen krijgen deze maal een lange eenkolommer op de voorpagina. Wie weet, opent de krant daar morgen weer mee, want de horloges en verkiezingen zijn de twee belangrijkste nieuwsonderwerpen op dit moment, gevolgd door Victoria’s Secret Massage, een mensenhandelzaak waarin de onderste steen bepaald nog niet boven is.
Dus weer Prawit, die zo las ik in een column gisteren, de bijnaam Generaal Rolex heeft gekregen. Premier Prayut noemt de affaire ‘een persoonlijke zaak’ en BP, het braafste jongetje van de [media]klas, neemt die kwalificatie over in de kop. De krant trekt er de halve voorpagina voor uit en zonder het nog gelezen te hebben, weet ik nu al: veel oud nieuws en overbodige citaten.
Prayut vindt het niet nodig tussenbeide te komen, want ‘er is een wet [over corruptie]’. ‘De zaak dient overgelaten te worden aan de anti-corruptiedienst. De NACC zal de vorderingen van haar onderzoek bekend maken, de bevolking dient geduld te hebben. Het zou wat anders zijn als het ging om de wanbesteding van overheidsgelden. […] Ik verdedig Prawit niet en probeer niets te verbergen en ik meet ook niet met twee maten.’
Van dat laatste wordt de premier beschuldigd omdat hij zijn favoriete artikel 44 niet inzet om Prawit te schorsen, iets wat hij bij soortgelijke gevallen wel doet. Maar die vergelijking gaat volgens Prayut mank: hij straft dan functionarissen op aanbeveling van de dienst waarbij ze werken. ‘Dat betekent niet dat ik het [art 44] bij iedereen kan gebruiken.’

Woensdag 24 januari
– De leiding van massagesalon annex bordeel Victoria’s Secret kan haar borst nat maken, want de politie heeft ontdekt dat ze illegaal grondwater gebruikte en dat is in Bangkok zonder vergunning streng verboden om inklinking te voorkomen. Naar aanleiding van de ontdekking heeft RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara opdracht gegeven alle 81 vergelijkbare salons te inspecteren op diefstal van grondwater. De inspecties zouden gisteren zijn afgerond.
Victoria’s Secret Massage in het district Bang Kapi werd twee weken geleden binnen gevallen, waarbij een kleine honderd buitenlandse vrouwen, van wie een aantal minderjarig, zijn aangehouden. Uit de gevonden boekhouding is gebleken is dat de massagesalon politieagenten en functionarissen omkocht om een oogje dicht te knijpen.
De vorige eigenaar van de salon, kreeg in 2003 toestemming voor het gebruik van grondwater, maar onduidelijk is of de vergunning nog geldig is. Het illegaal onttrekken van grondwater is in strijd met de Artesian Water Act van 1977. Overtredingen worden bestraft met maximaal zes maanden gevangenisstraf en/of een boete van 20.000 baht.

Massagesalon verdacht van illegaal gebruik grondwater
25 januari – Massagesalon Long Beach, die de vorm heeft van een love boat, is gisteren door de politie geïnspecteerd om te zien of ze illegaal grondwater gebruikt voor haar ‘soapy massages’. Bangkok telt honderden van die salons [lees: bordelen], die grote hoeveelheden water nodig hebben voor douches en baden.
Long Beach Massage is van dezelfde eigenaar als Victoria’s Secret Massage, de salon die betrokken zou zijn bij mensenhandel. Bij een inval op 12 januari werden een kleine honderd buitenlandse vrouwen aangetroffen, waaronder minderjarigen, en de politie stuitte op de boekhouding van steekpenningen in de vorm van gratis diensten voor politieagenten en functionarissen.
De afgelopen dagen hebben de autoriteiten in tachtig salons watermonsters genomen. Drie of vier bevatten verontreinigingen. Het watermonster in Long Beach wees op het gebruik van grondwater omdat het niveau aan verontreinigde stoffen enkele malen hoger was dan in leidingwater. Onderzocht wordt waar het water precies onttrokken werd aan Moeder Aarde. Indien schuldig bevonden kan de exploitant worden bestraft met een gevangenisstraf van zes maanden en/of een boete van 20.000 baht wegens overtreding van de Artesian Water Act van 1977. Verder bleek de salon 74 kamers te bevatten, hoewel er volgens de registratie 52 kamers zouden moeten zijn.
Het Anti-Money Laundering Office heeft 100 miljoen baht aan vermogen van de eigenaren van Victoria’s Secret en enkele andere betrokken partijen in beslag genomen. Vermoed wordt dat een netwerk illegale buitenlandse vrouwen aan bordelen in de hoofdstad en elders leverde. De eigenaar van Victoria’s Massage en zijn vrouw zijn voortvluchtig. Volgens een ‘geïnformeerde’ bron hebben ze tijdig geld van hun bankrekeningen afgehaald. (Meer over Victoria’s Secret op de pagina Corruptie 5)
Op de foto watertanks in Long Beach met vermoedelijk grondwater. Nog eens wat anders dan een simpele huishoud boiler.

Pheu Thai: Prawit heeft de wet overtreden
25 januari – Het kan geen toeval zijn dat vandaag onderaan de voorpagina een grote advertentie staat van Rolex met een afbeelding van de Oyster Perpetual Cosmograph Daytona onder een bericht over vice-premier Prawit, die als bijnaam Generaal Rolex heeft. Het afgebeelde horloge is een van de 25 horloges die hij gedragen heeft. ’t Is een nogal grof horloge; mooi kan ik het niet eens vinden.
Of het waar is, zoals hij beweert, dat alle luxueuze klokjes waarmee hij is gesignaleerd, geleend waren van vrienden of dat ze zijn eigendom zijn, moet nog worden vastgesteld door de NACC, de anti-corruptie strijders die onderzoek doet.
Voormalig regeringspartij Pheu Thai vindt dat Prawit de wet heeft overtreden die gezagsdragers verbiedt cadeaus van meer dan 3.000 baht aan te nemen. De partij redeneert: dragen is een gift accepteren. NACC secretaris-generaal Worawit noemt de in de wet gebruikte term ‘receiving a benefit’ een kwestie van interpretatie. Normaal verwijst die naar het ontvangen van een ‘benefit’ (voordeel) met geldelijke waarde.
Als je het mij vraagt, is Pheu Thai spijkers op laag water aan het zoeken, maar als je je politieke tegenstander wilt vloeren, is alles toegestaan, zelfs de kromme redenering dat lenen gelijk staat aan ontvangen.

NACC onder vuur in horloge schandaal
27 januari – En nu krijgt eens niet vice-premier Prawit er van langs voor zijn horlogeverzameling, maar de NACC die onderzoek doet. De uitspraak van NACC secretaris-generaal Worawit woensdag dat Prawit geen vermogen hoeft op te geven dat niet van hem is, is bij critici in het verkeerde keelgat geschoten.
Ze zien het als een poging om het blazoen van Prawit schoon te vegen. Prawit beweert dat alle 25 horloges ter waarde van 39,5 miljoen baht waarmee hij is gesignaleerd, van vrienden waren, dus die hoefde hij niet te vermelden in zijn [voor kabinetsleden en hoge ambtenaren verplichte] vermogensverklaring.
Adjunct directeur-generaal Poramet van het Department of the Attorney General’s Decision, zet op zijn Facebook pagina vraagtekens achter de uitspraak van Worawit. ‘De volgende keer zullen topambtenaren en politici beweren dat hun luxueuze auto’s of huizen niet  van hen zijn maar van hun vrienden.’
Poramet schrijft dat de NACC een uitvlucht creërt voor mensen die schuldig zijn aan corruptie. ‘Dingen die geleend zijn, kunnen ook als “benefit” worden beschouwd en hun waarde kan berekend worden net als geld.’ [De term benefit slaat op de formulering in de wet die functionarissen en politieke ambtsdragers verbiedt cadeaus van meer dan 3.000 baht aan te nemen]
Pheu Thai secretaris-generaal Phumtham noemt Worawit’s uitleg niet voldoende om de bevolking ervan te overtuigen dat de NACC betrouwbaar is en een eerlijk en transparant onderzoek doet. Hij beschuldigt de NACC van een poging het onderzoek te vertragen ‘om tijd te kopen’ voor de vice-premier. Een ander PT-lid zegt: Worawit probeert Prawit’s belangen te beschermen.
Premier Prayut distantieert zich van het schandaal: ‘Het is een privézaak’ en dat verbaast Worawit weer want andere functionarissen die verdacht worden van corruptie, worden door hem op grond van artikel 44, bijgenaamd het dictator’s artikel, geschorst.
Tachtig procent van de respondenten in een peiling van Nida beschouwt de NCPO niet als een transparant orgaan. 76 procent meent dat er sprake is van ‘onregelmatigheden’ in de manier waarop de NCPO en de regering zich gedragen. Slechts 17 procent heeft vertrouwen in hun transparantie. Ongeveer de helft betwijfelt of de NACC echt onderzoek wil doen naar zo’n hooggeplaatste politicus.
In een andere peiling eerder deze week zei 43 procent dat de NACC niet onpartijdig is.

Vertelt uncle Pom wel de waarheid?
28 januari – ‘Ik kan niet met honderd procent zekerheid zeggen dat uncle Pom niet de waarheid vertelt. Maar ik vind het erg moelijk om zijn uitleg te geloven’, schrijft Guru-hoofdredacteur Pornchai naar aanleiding van de horloge affaire waarin vice-premier Prawit, bijgenaam uncle Pom, is verwikkeld.
Ik heb het niet in de krant gelezen, maar Prawit beschikte in 2014 over een vermogen van 87,3 miljoen baht, blijkt uit zijn vermogensopgave van destijds, en dat is meer dan voldoende om de 25 dure horloges, waarmee hij is gesignaleerd te kopen. Ergo: Dat maakt zijn verweer dat hij de horloges had geleend van een vriend, zoals hij heeft beweerd, nauwelijks geloofwaardig.
Pornchai zet vier vraagtekens achter Pom’s uitleg waarvan dit er één is. De andere:
– De horloges zouden uitgeleend zijn door een gefortuneerde zakenman, maar die is in februari 2016 overleden, ver voor december 2017 toen Prawit tijdens een fotoshoot met het kabinet is gezien met het dure Richard Mille horloge. Dat was het begin van de affaire. Heeft hij het horloge postuum geleend? Waarom heeft hij het niet na diens overlijden teruggegeven aan de nabestaanden?
– En dan is er het gedoe om het horlogebandje passend te maken. We praten niet over een Casio, schrijft Pornchai, dit zijn dure horloges, ze aanpassen houdt het risico in van waardevermindering. Heeft Prawit een horlogemaker gehuurd om de bandjes aan zijn polsomvang aan te passen?
– Ten slotte schrijft Pornchai: Ongeacht het feit dat twee mensen nauwe vrienden zijn, vind ik het moeilijk te geloven dat de een twee dozijn horloges ter waarde van 40 miljoen baht aan de ander uitleent. Dat is zoiets als een koopflat aan je pols dragen.
Volgens mij een mooie en heldere analyse, waar geen speld tussen te krijgen is. Prawit liegt en let op mijn woorden: Uncle Pom, ook generaal Rolex genoemd, wordt door de NACC die onderzoek doet, vrijgepleit van schuld, want This is Thailand en de elite kan zich alles veroorloven. (Bron: Guru, 27 januari. Guru is het vrijdagmagazine van Bangkok Post)
Bijgaand een kader met Prawit’s horloges dat eerder door de krant werd gepubliceerd, toen nog sprake was van 22 horloges.

Horlogeschandaal: Regering zit in haar maag met peiling
29 januari – Een opiniepeiling van het National Institute of Development Administration (Nida) is het laatste drama waarmee de regering wordt geconfronteerd en weer is de horlogeverzameling van vice-premier Prawit de aanleiding.
De resultaten van de peiling, getiteld Borrowed luxury watches: twisted or true?, mogen op bevel van de rector niet gepubliceerd worden. Nida-directeur Arnond vindt dat onacceptabel en zegt ontslag te zullen nemen.
Critici vermoeden dat de regering Nida onder druk heeft gezet om de uitkomst niet openbaar te maken. Die veronderstelling ligt ook wel voor de hand want de regering heeft veel van haar populariteit en vertrouwen verloren.
Arnond, die pas twee weken aan het hoofd van het Nida enquêtebureau staat, pikt het niet. ‘Alhoewel ik de coup en de regering steun, hoef ik niet als ik iets zie dat fout is of onrechtvaardig, bij de hoge heren in hun kont te kruipen [vrije vertaling van to lick top boot]. Mijn taak als academicus is om feiten duidelijk te presenteren. Dat principe en de bevolking zal ik nooit verloochenen. Iemand met een managementfunctie in een academisch instituut dient toegewijd te werken, academische vrijheid na te streven en ethische en academische moed te tonen. Als ik deze dingen niet kan waarmaken, is er geen reden om aan te blijven.’
Arnond heeft van een van zijn stafleden gehoord dat de rector het bevel had gegeven dat politiek-gerelateerde peilingen door hem beoordeeld dienen te worden en dat hij een stokje heeft gestoken voor publicatie. Het bevel van de rector kwam nadat de resultaten van een andere peiling vrijdag werden gepubliceerd. Daarin zei de meerderheid (76,3 pct) twijfels te hebben over de transparantie van de NCPO. ‘Ik denk dat de rector bang is’, zegt Arnond, ‘maar ik ben niet bang. Ik respecteer hem, hij was mijn leermeester. Maar ik heb het recht mezelf te zijn.’
Volgens een bron heeft 85 procent van de respondenten in de peiling gezegd niet te geloven in de uitleg van Prawit dat hij de horloges te leen had van vrienden [de krant gebruikt soms de enkelvoud vorm en soms meervoud. Guru noemde vrijdag  één vriend: een kapitaalkrachtige zakenman]. De bron noemt de uitkomst ‘explosief’ en een ‘bedreiging van het publieke vertrouwen in de manier waarop de regering met het schandaal omgaat’.
Regeringswoordvoerder Sansern, als altijd His Master’s Voice, ontkent dat de regering geprobeerd heeft de peilingresutaten onder de pet te houden. Ze probeert niet de academische vrijheid te beperken. Pheu Thai juridisch adviseur Ruangkrai vermoedt dat ‘invloedrijke figuren’ hebben ingegrepen vanwege de slinkende populariteit van de regering als gevolg van het horlogeschandaal.

‘Nida-peiling kwam ongelegen en was onbillijk’, zegt rector Pradit
30 januari – Eigenlijk is het helemaal niet interessant welke verklaring rector Pradit van het National Institute of Development Administration (Nida) geeft voor zijn besluit om de peiling over de horlogeverzameling van vice-premier Prawit niet openbaar te maken. Ik vat zijn verweer samen met de in de kop geciteerde uitspraak.
Pradit verschuilt zich achter het onderzoek dat de NACC doet, maar waarom zou de bevolking niet een mening mogen hebben over Prawit’s verdediging dat hij de horloges had geleend? Guru-hoofdredacteur Pornchai heeft daarin vrijdag enkele pijnlijke gaten geschoten (zie het bericht van 29 januari: Horlogeschandaal: Regering zit in haar maag met peiling).
Het verlossende woord van de NACC wordt eind deze maand of begin volgende maand verwacht. Ik voorspel: deze zaak gaat als een nachtkaars uit. Prawit zal er wel vanaf komen met een tik op zijn dikke vingers. En als ik het mis heb, eet ik mijn hoed op. Kan ik makkelijk zeggen want ik heb geen hoed. (Bron: website Bangkok Post, 29 januari)

30 januari
Verder op de voorpagina een follow-up op het besluit van Nida-rector Pradit om de peiling over Prawits’ horlogeverzameling onder de pet te houden. Maar inmiddels is al wel bekend geworden – leve lekkende bronnen! – dat 85 procent van de respondenten de uitleg van de vice-premier ongeloofwaardig vindt. De horloges zouden niet van hem zijn, vrienden hadden ze uitgeleend.
De regering ontkent de rector opdracht te hebben gegeven om de resultaten niet openbaar te maken. ‘Het ontslag van de Nida-directeur is zijn eigen beslissing en heeft niets met mij te maken, aldus Prayut naar aanleiding van het vertrek van Arnond Wakworawich, hoofd van Nida’s enquêtebureau, die ontslag heeft genomen uit protest tegen het besluit van de rector.

Woensdag 31 januari
– De voormalige directeur van het Nida peilingenbureau waarschuwt politici zijn vertrek niet te misbruiken voor hun politiek gewin. Arnond nam ontslag omdat de rector van Nida de publicatie van een opiniepeiling over Prawit’s horlogeverzameling heeft tegengehouden. Hij zegt alleen vertrokken te zijn om zijn academische status te onderstrepen.

Prawit, de man van de 25 horloges, doet zielig
1 februari – ‘Als ze me niet willen, stap ik op’ kopt Bangkok Post vandaag boven haar opening op de voorpagina. Vice-premier Prawit zegt dit naar aanleiding van de horloge affaire waarin hij is verwikkeld, en in één adem bracht hij zijn loopbaan van 50 jaar als legerman en bekleder van een publieke functie in stelling.
Alsof we medelijden moeten hebben met een ware patriot die zich al die jaren ingezet heeft voor het land en wiens blazoen ongeschonden is – beter gezegd: was – totdat twijfel rees over de herkomst van zijn verzameling dure horloges. Ja, het komt vaker voor: een vermeende dader neemt de rol op zich van slachtoffer.
Prawit speelde de patriottisme kaart tijdens een bijeenkomst bijgewoond door de commandanten van de drie strijdmachtonderdelen. Eerder heeft hij al verklaard te zullen aftreden wanneer de NACC, die onderzoek doet naar zijn horlogeverzameling, hem schuldig acht, want de horloges komen niet voor op zijn (voor kabinetsleden en topambtenaren verplichte) vermogensverklaring.
De hamvraag is: Hadden vrienden hem de horloges uitgeleend, zoals hij zelf zegt, of zijn ze van hem? Prawit werd voor het eerst in december vorig jaar gesignaleerd met een peperduur Richard Mille horloge, waarna de populaire CSI-LA Facebookpagina ging wroeten en aan de hand van foto’s in totaal 25 horloges ontdekte ter waarde van 39,5 miljoen baht.
De zaak kreeg nog een pikant randje omdat uit een opiniepeiling van het NIDA is gebleken dat 85 procent van de respondenten dat leen-verhaal niet gelooft. Maar de resulaten van die peiling zijn op last van de rector niet openbaar gemaakt. De premier heeft ontkend dat de regering daarmee iets te maken heeft, voor de directeur van het Nida-bureau opiniepeilingen was het besluit van de rector aanleiding aan zijn kuierlatten te trekken. Arme man, bekleedde de functie pas 2 weken.
Prawit, behalve vice-premier ook minister van Defensie, zei gisteren nog meer moois. Hij loofde de rol van het leger sinds het in mei 2014 de macht heeft overgenomen. ‘De strijdkrachten blijven een sleutelmechanisme om de samenleving te dienen en vrede te bevorderen. Ze moet helder met de bevolking communiceren over het werk van de regering.’ Prawit verdedigde ook Prayut’s frequente bezoeken aan het land: ze zijn niet bedoeld om op grassroot niveau steun te verwerven voor hem als politiek kopstuk.
Het artikel springt na deze lofzang weer terug naar de horloges. Pheu Thai woordvoerder Jirayu roept de NACC op de bevolking regelmatig op de hoogte te houden van de resultaten van haar onderzoek ‘om te helpen het vertrouwen in het regime te herstellen’. Naar verluidt zou het onderzoekspanel van de NACC gisteren gesproken hebben met de echte eigenaar van de horloges. Hij heeft een verzameling van 100 horloges. [Merkwaardig nieuws want eerder schreef de krant dat de man in 2016 was overleden. Of gaat het nu over een andere vriend?]

Eigenaar bordeel klaagt Channel 3 en Chuwit aan
1 februari – Aqua Corporation Plc heeft aangifte wegens smaad gedaan en is een civielrechtelijke procedure begonnen tegen Bangkok Entertainment Co, haar leiding, twee presentatoren en voormalig politicus, tegenwoordig commentator Chuwit Kamolvisit wegens televisieprogramma’s op Channel 3 over de inval bij massagesalon Victoria’s Secret Massage. De eigenaar eist 333 miljoen baht aan schadevergoeding.
De tv-programma’s zouden ten onrechte een verband leggen met mensenhandel en het witwassen van geld, gepleegd door Kampol Wirathepsuporn, een van de aandeelhouders, die voortvluchtig is. Tegen hem is vorige maand een arrestatiebevel uitgevaardigd. De advocaat van Aqua zegt dat Kampol nooit betrokken was bij het management van de salon en geen geautoriseerde vertegenwoordiger van het bedrijf is.
De commandanten van tweehonderd politiebureaus in Bangkok hebben gerapporteerd over beschuldigingen dat enkele agenten geprofiteerd zouden hebben van gratis seksdiensten in de salon. Ze ontkennen elke schuld, maar de DSI heeft in de salon documenten gevonden waaruit blijkt dat twintig personen, waaronder leidinggevenden van het bureau Wang Thong, zich gratis hebben laten verwennen. Vijf, waaronder de commandant van het bueau, zijn overgeplaatst naar een inactieve post.
De politie zegt dat Victoria’s Secret Massage en negen andere entertainment bedrijven de deuren moeten sluiten op grond van een NCPO order tegen uitgaansbedrijven die herhaaldelijk de wet overtreden door minderjarigen toe te laten of waar illegale drugs zijn gevonden.
Vier andere massagesalons krijgen nog een bezoek van de Natural Resources and Environmental Crime Suppression Division omdat ze verdacht worden van illegaal gebruik van grondwater.

Peilingen: Prawit, het is tijd om te gaan
2 februari – Dreigende voorpagina vandaag met als kop Polls call time on Prawit, tell him to go. Vergis ik mij of neemt de temperatuur toe in Thailand, ik bedoel niet het weer, maar de politieke temperatuur? Want niet eerder heeft de bevolking in peilingen zo duidelijk gepleit voor het vertrek van een bewindsman.
Het openingsverhaal is een reactie op de uitspraak van vice-premier Prawit, bijgenaamd Generaal Rolex vanwege de 25 dure horloges, waarmee hij is gesignaleerd: ‘Als de mensen me niet willen, vertrek ik’. Inderdaad, dat  willen de meeste mensen die gereageerd hebben op CSI LA Facebook, Must Share Facebook, Teenee ThaiPBS Facebook en Change.org . Zie bijgaand kader.
Maar Prawit heeft ook supporters, hoewel niet veel. Veertig man (fotobijschrift, volgens het artikel dertig) staken hem bij het ministerie van Defensie een hart onder de riem (foto rechts). Ze riepen hem op niet af te treden en benadrukten dat de steunbetuiging door niemand was georganiseerd, maar eigen initiatief was. De assistent van de minister ontfermde zich over de aangeboden bloemen voor de minister die binnen in vergadering was.
Bangkok Post ziet weer kans een betrekkelijk simpel nieuwsitem uit te melken en er het grootste deel van de voorpagina mee te vullen, waarvan de helft uit foto’s bestaat. In het midden een foto van Prawit in gesprek met RTP hoofdcommissaris Chakthip, links een foto van de steunbetuiging aan hem en rechts de foto met de demonstranten die hun mond hebben afgeplakt en zich geketend voelen.
Partijleider Abhisit (Democraten) – waarom moet die man elke keer geciteerd worden? – zegt dat hij te doen heeft met Prawit. Maar de zaak zou niet uit de hand zijn gelopen wanneer Prawit direct aan het begin klare wijn had geschonken. ‘Dus bleef het schandaal hem en het regime achtervolgen.’
Abhisit vindt dat ‘wij moeten proberen een cultuur van uitleg of politieke rekenschap te creëren om te voorkomen dat de politiek in een val verstrikt raakt  We moeten alles doen om obstructie van ’s lands vooruitgang te stoppen.’
De bekende politiek actievoerder Veera Somkwamkid probeert er weer een slaatje uit te slaan, want hij dringt er bij RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara op aan tegen de groep die Prawit steunt, juridische actie te ondernemen vanwege overtreding van het samenscholingsverbod, dat bijeenkomsten van meer dan vijf personen verbiedt. Bovendien, schrijft hij op Facebook, zijn samenscholingen binnen 150 meter van koninklijke paleizen verboden. Als Srivara niets doet, dreigt hij hem aan te klagen voor plichtsverzuim.
Veera is een van de acht anti-regerings actievoerders die beschuldigd zijn van overtreding van het samenscholingsverbod vanwege een protest zaterdagavond op de skywalk bij de Pathumwan kruising tegen uitstel van de verkiezingen.
Het stille protest dat ik eerder noemde, vond gisteravond plaats bij winkelcentrum Siam Paragon. De demonstranten eisen dat wordt afgezien van juridische actie tegen dertig personen die eerder bij het Bangkok Art & Culture Centre tegen uitstel protesteerden. Volgens het artikel waren het vijf personen, maar de foto toont slechts vier.
Een van hen, Nuttaa Mahattana, zei: ‘Ik veroordeel wat de junta regering heeft gedaan met de mensen die vreedzaam demonstreerden voor hun recht op vrije meningsuiting, dat wordt gegarandeerd door de grondwet. Ze zijn gestraft door de NCPO (junta). We zijn al vier jaar gedwongen onze mond te houden.’
Pheu Thai zei gisteren dat de junta en regering elke legitimiteit om aan de macht te blijven, hebben verloren. De voormalige regeringspartij beschuldigde hen ervan de vrijheid van mensen te beperken en te proberen hun greep op de macht te verlengen door eigen cronies (makkers) een functie te geven in onafhankelijke organisaties.

Prawit’s horloge sage is ‘politiek voetbal’
3 februari – Het is altijd weer een verrassing als ik ’s ochtends in de receptie van Baan Kaew Mansion, waar ik woon, de krant ophaal. Die wordt om ongeveer kwart over vijf samen met de Thaistalige Daily News bezorgd. De krant ligt op een bijzettafeltje en tenzij die in een glossy met reclame van een bedrijf is ingevouwen, zie ik al van verre wat het onderwerp is.
Vandaag is dat de Prawit sage, een term die overdrachtelijk wordt gebruikt want letterlijk is een sage een overgeleverd volksverhaal, door de fantasie uitgebreid (Van Dale). BP noemt de sage in de kop ‘politiek voetbal’ en plaatst bij het fors bemeten verhaal een kader [nog niet beschikbaar] dat weinig goeds belooft voor de omstreden vice-premier en minister van Defensie. Vier opiniepeilingen zijn eensgezind: Die man moet weg!
Mocht u voor het eerst over de affaire lezen: Prawit is gesignaleerd met 25 peperdure horloges, zoals van het merk Richard Mille en Rolex, die nooit mijn pols zullen sieren. Maar ik ben dan ook geen snob en mijn spaargeld staat op een spaarrekening, dat heb ik niet geïnvesteerd in waardevaste horloges (of goud). Prawit heeft verzuimd de klokjesverzameling op te nemen in zijn (voor kabinetsleden en topambtenaren verplichte) vermogensverklaring.
Maar hij zegt de horloges geleend te hebben van een vriend, dus dat hoefde ook niet. Of dat waar is, mag de NACC uitzoeken. De bevolking gelooft er niks van, zo is gebleken uit een peiling van Nida: 85 procent van de respondenten meent dat Prawit liegt over de herkomst. Domme man: aan het begin van de affaire wilde hij niets zeggen, later diste hij het leen-verhaal op. In elk boekje over overheidscommunicatie en crisisbestrijding valt te lezen: altijd open kaart spelen, nooit om de hete brij heen draaien. Bedrijven weten dat al lang.
Voetbalwedstrijd begint met parade
Maar ik dwaalf af want het openingsverhaal gaat over de parade die vandaag voorafgaand aan de jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen Thailand’s twee topuniversiteiten wordt gehouden. Die bestaat uit  beeltenissen van regeringsfiguren, die op de hak worden genomen. In Nederland gebeurt dat in carnavalsoptochten. De overheid lijkt het in haar broek te doen, want ze verwacht dat Prawit er flink van langs krijgt.
De website van BP meldde eerst dat spotternijen over politieke figuren niet toegestaan zijn, maar later mocht het toch wel. De krant schrijft: De spanning neemt toe of studenten bestraft worden omdat ze ‘te ver gaan’. Maar wat is ‘te ver’? De junta staat niet bekend om haar gevoel voor humor en ze heeft voldoende juridische mogelijkheden om Prawit in bescherming te nemen. Let wel: Prawit, bijgenaamd Big Brother, wordt beschouwd als de tweede man van het kabinet. Hij is twee handen op één buik met premier Prayut.
BP verwacht een kat-en-muis spelletje tussen de regering en studenten die niet van plan zijn zoete broodjes te bakken en een sinds 1934 bestaande traditie ditmaal achterwege te laten. Volgens een bron heeft het leger de organisatoren van de parade al gevraagd geen Prawitpop te maken die een Hawaii shirt draagt met een diamanten ring aan zijn vinger en horloge om zijn pols – een outfit waarin hij op een van de foto’s staat die van hem online verspreid zijn.
Ook een beeltenis van Prawit die de hand voor zijn ogen houdt, waarmee het allemaal in december is begonnen, wordt afgeraden maar is volgens de bron niet verboden. De organisatie heeft gezegd dat de toeschouwers ‘een verrassing’ kunnen verwachten, maar meer zegt ze niet.
NCPO woordvoerder Winthai bevestigde gisteren dat er geen verbod is uitgevaardigd op politieke beeltenissen. Er is slechts een verzoek om ‘medewerking’ gedaan voor een ‘constructieve’ presentatie om te voorkomen dat de ‘reputatie’ van mensen geschaad wordt.
Evenals voorgaande jaren helpen soldaten bij de logistiek van de parade. Ze hebben al een kijkje genomen bij de voorbereidingen op de Rangsit campus van de TU in Pathum Thani. Vandaag om 9 uur, voorafgaand aan de start, inspecteren ze de zes poppen. De voorzitter van de politieke satiregroep van de TU zegt dat ze niet zullen teleurstellen.
Voozitter What van de NHRC steunt de parade: ‘Die wordt alleen als grap gehouden.’ TU vice-president Orapan ontkent dat legerofficieren universiteitsfunctionarissen hebben gevraagd de studenten te verbieden bepaalde thema’s te gebruiken. ‘Studenten zijn vrij om hun mening te geven, mits binnen de grenzen van de wet.’

Regering haalt haar schouders op over golf van kritiek
5 februari – ‘Ik word  niet goed’, de gevleugelde uitdrukking van Sjef van Oekel lag vandaag op het puntje van mijn tong toen ik de opening van Bangkok Post zag. Weer de regering, weer de politiek! Gebeurt er nu werkelijk niets anders van belang in het land dat de moeite waard is om de krant mee te openen? Wat een armoede! Altijd maar weer braaf melden wat de overheid doet en zegt. In de Angelsaksische landen wordt de pers beschouwd als de Fourth Branch of Government of de Fourth Estate; Bangkok Post past perfect in dat beeld.
De regering trekt haar schouders op over de golven van kritiek, zoals op het uitstel met 90 dagen van de toepassing van de organieke wet op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden, waardoor de verkiezingen dreigen te verschuiven naar februari 2019; het horlogeschandaal waarin vice-premier Prawit is verwikkeld en het regeringsoptreden tegen demonstranten.
NCPO-woordvoerder Piyapong zegt: ‘Degenen die geprobeerd hebben onvrede met de regering op te roepen, zullen alle geloofwaardigheid verliezen. De pogingen van anti-regerings elementen de positie van de regering te ondermijnen gaan waarschijnlijk als een nachtkaars uit.’
Piyapong doelt op het protest van 27 januari bij de Pathumwan kruising, waar zo’n honderd personen demonstreerden tegen uitstel van de verkiezingen. De politie heeft 39 personen aangeklaagd wegens overtreding van het verbod op politieke bijeenkomsten van meer dan vijf personen.
Woensdag volgden nog eens aanklachten tegen acht leden van het People Go Network nadat ze op 20 januari The Walk hadden gelanceerd, een mars naar Khon Kaen, om het ongenoegen met het regeringsbeleid op een aantal gebieden kenbaar te maken.
Suriyasai Katasila, vice-deken van het Social Innovation College van de Rangsit universiteit en voormalig coördinator van de PAD (geelhemden), zegt dat de populariteit van de regering tanende is. ‘Als het de regering niet lukt de achteruitgang tot staan te brengen, zal dit de pogingen benadelen om een door het leger gesteunde politieke partij te vormen die een outsider premier steunt [lees: Prayut). De regering moet snel het publieke vertrouwen in haar herstellen wanneer ze die dreiging wil voorkomen.’ Maar dat zal niet gemakkelijk zijn, zegt hij, omdat de regering het land al vier jaar bestuurt.
Het artikel vervolgt met het bericht [gerucht?] dat het ministerie van Defensie enkele legereenheden heeft geïnstrueerd in online peilingen ten gunste van Prawit te stemmen en hem te steunen om in functie te blijven. Defensiewoordvoerder Khongcheep ontkent het bericht. ‘Dan zou het aantal stemmen veel hoger zijn geweest, want het leger telt 300.000 soldaten’, zegt hij.
Nog meer verwant, en deels oud nieuws. Het 1992 May Heroes Relatives Committee heeft premier Prayut gevraagd de precieze datum van de verkiezingen bekend te maken en het heeft er bij Prawit op aangedrongen af te treden ‘om een moreel precedent te scheppen en confrontatie te voorkomen’.
Het artikel besluit met de opiniepeiling van de Suan Dusit Rajabhat universiteit waarin gevraagd is naar de belangrijkste politieke zorgen. Nou, die kunt u wel raden: uitstel van de verkiezingen, zei 84,6 procent van de respondenten. Op de tweede plaats politieke meningsverschillen tussen aan de ene kant regering en politici en aan de andere kant actiegroepen (66,7 pct), gevolgd door de goedkeuring van organieke wetten die betrekking hebben op de verkiezingen, politieke partijen en politici (54 pct), anti-regerings activiteiten (54 pct) en onbesliste zaken tegen politici (49,7 pct).

Prawit treedt niet af, hij blijft ‘in nationaal belang’
6 februari – Bangkok Post telt vandaag 17 nieuwsitems, verdeeld over vier nieuwspagina’s, dus uw redacteur hoeft niet met zijn duimen te draaien. Des te beter, wamt luidt de uitdrukking niet: Ledigheid is des duivels oorkussen? Wie overweegt naar Thailand te emigreren, adviseer ik dan ook: doe het niet als je geen zinvolle bezigheden hebt, want het gevaar van verloedering ligt op de loer. Ik heb ze vaak genoeg gezien: buitenlanders die ’s ochtends al aan het bier zitten omdat ze zich vervelen.
Na dit stichtelijk woord van dominee Van der Lugt op naar de krant. Op de voorpagina twee lijvige artikelen en een kadertje. Opening is vanzelfsprekend de mededeling dat vice-premier Prawit, verwikkeld in de al vaak beschreven horlogeaffaire, NIET aftreedt. Had u iets anders verwacht? Ik niet.
Haal uw zakdoek tevoorschijn, want het is om tranen van in je ogen te krijgen. De krant schrijft: ‘Prawit is nog steeds als kernlid [van het kabinet] toegewijd aan de zorg voor ’s lands veiligheid’, aldus Defensie woordvoerder Kongcheep. Zijn moreel is goed en zijn gezondheid idem.
Zondag begon op change.org een steuncampagne voor Prawit, die al snel 16.000 supporters trok, maar de website bracht het aantal later terug naar 250 na geklaagd te hebben dat een gecoördineerde poging was gedaan de bevolking te misleiden. De Facebookpagina CSI LA Facebook, die Prawit’s bezit van 25 horloges heeft onthuld, noemt het beschamend dat veel steunbetuigingen vanaf hetzelfde IP adres zijn verstuurd. Toen dat ontdekt werd, werd het aantal drastisch teruggebracht.
Kongcheep ontkende eerder dat het ministerie van Defensie legereenheden had geïnstrueerd ten gunste van Prawit te stemmen en hem te steunen om aan te blijven als bewindsman. Politiek actievoerder Ekachai wilde gisteren bij het ministerie de resultaten van een online peiling inleveren waarin wordt aangedrongen op Prawit’s aftreden. Maar hij werd tegengehouden door legerofficieren in burger die hem naar een koffieshop naast het ministerie wegbonjourden. Het Office of the Permanent Secretary of Defence kreeg ze later toch.
Een van de supporters die donderdag bij het ministerie had deelgenomen aan een demonstratie pro-Prawit meldde zich gisteren bij het politiebureau van Phra Ratchawang. De rechtbank heeft hem al een boete van 3.000 baht gegeven. De politie zegt aan de hand van camerabeelden dertig personen te kunnen identificeren. Zij worden aangeklaagd voor overtreding van het samenscholingsverbod.
Legercommandant Chalermchai zei gisteren dat de politieke situatie onder controle is. Prayut, op bezoek in de provincie Trat, zei dat de regering tijd nodig heeft om het land in het gareel te brengen. ‘Wanneer het land niet ordelijk is, dreigt chaos.’
Het UDD (roodhemden) heeft de regering gewaarschuwd de anti-regime bewegingen op internet niet te onderschatten. Woordvoerder Thanawut zegt dat er veel actie gaande is op de social media. Zaterdag demonstreert de New Democracy Movement voor de tweede keer tegen het dreigend uitstel van de verkiezingen.
Voor Prawit is het business as usual. Gisteren vertrok hij naar Singapore voor de Asean Defence Ministers’ Meeting. Daar ontmoet hij de voorzitter van de Amerikaanse joint chiefs of staff, met wie hij praat over veiligheidskwesties in de regio Asia-Pacific en militaire samenwerking tussen beide landen.

Somyot ‘leende’ 300 mln baht van bordeeleigenaar
6 februari – Het tweede lijvige artikel op de voorpagina meldt dat voormalig RTP hoofdcommissaris Somyot, thans voorzitter van de Football Association of Thailand (FAT), verwikkeld is in de Victoria’s Secret Massage zaak. Hij heeft toegegeven verschillende malen geld te hebben geleend van voortvluchtig eigenaar Kampol, in totaal 300 miljoen baht. ‘We zijn vrienden en natuurlijk helpen vrienden elkaar.’
Somyot, een prominent politicus in Chiang Rai, zegt drie jaar geleden de transacties gemeld te hebben aan de NACC en bereid te zijn de zaak te verhelderen. Hij kwam in beeld omdat onderzoek wordt gedaan naar de geldsporen van het bordeel, zoals de krant de salon noemt. Victoria’s Secret wordt verdacht van mensenhandel, het witwassen van geld en het illegaal gebruik van grondwater.
Somyot zegt: ‘Als de bevolking twijfels heeft of het [geleende] geld uit illegale activiteiten komt, kan ik die vraag niet beantwoorden. Dat moeten ze aan Kampol vragen.’ Somyot doet een goed woordje voor Kampol die, zegt hij, 5 miljoen baht voor ziekenhuis bouwprojecten in het Zuiden doneerde en op een liefdadigheidsveiling amuletten ter waarde van 31 miljoen baht kocht.
Voormalig voorzitter Yongyuth van het Huis van Afgevaardigden heeft twee smaadzaken aanhangig gemaakt tegen Chuwit Kamolvisit, ex-eigenaar van Victoria’s Secret, ex-politicus en sindsdien tv-commentator, en twee mede-presentatoren vanwege tv-programma’s op Channel 33HD en Thairath TV. Daarin suggereerden ze dat hij betrokken was bij criminele activiteiten rond Victoria’s Secret en de FAT.
Somyot’s advocaat zegt dat zijn cliënt niets te maken heeft met de FAT, die door zijn zoon gevormd is. Yongyuth heeft zich nooit schuldig gemaakt aan het witwassen van geld en het manipuleren van aandelen. De Criminal Court buigt zich in juni over de twee zaken. Vrijdag stapt de advocaat naar de civiele rechter met de eis van 200 miljoen baht schadevergoeding.

Woensdag 7 februari
– Follow-up op het bericht over de 300 miljoen baht die voormalig RTP hoofdcommissaris Somyot heeft geleend van de eigenaar van Victoria’s Secret Massage (zie het bericht van gisteren Somyot ‘leende’ 300 mln baht van bordeeleigenaar). DSI-hoofd Songsak zegt dat Somyot’s verweer in een interview maandag hem niet vrijpleit van schuld.
De eigenaar en zijn vrouw, die nog steeds voortvluchtig zijn, worden verdacht van mensenhandel en het witwassen van geld. Een bron bij de DSI zegt dat het illegaal verdiende geld in de massagesalon is gebruikt voor investeringen in legale, ook beursgenoteerde, bedrijven. De beurscommissie en Amlo doen onderzoek.
Songsak zegt dat ook anderen betrokken waren bij verdachte financiële transacties, maar hij noemde geen namen.
– De zoveelste follow-up op het zogeheten tempelschandaal: de verduistering van gelden uit het tempelfonds die het National Office of Buddhism (NOB) aan tempels verstrekt voor onder andere renovaties en de bevordering van het boeddhisme.
NOB ex-directeur Phanom is gistermiddag door de Counter Corruption Division (CCD) van de politie op de hoogte gebracht van de beschuldiging tegen hem van het witwassen van de gelden, in 2015 verstrekt aan drie tempels in Nakhon Pathom, Lop Buri en Phetchaburi. Zij moesten een deel van de uitkering terugstorten. Een bron zegt dat hij zich in de rechtbank zal verweren.
Phanom keurde destijds de verstrekking van de gelden goed. Enkele personen die hierbij betrokken waren, hebben zich al aangegeven, anderen zijn naar het buitenland gevlucht, aldus CCD adjunct-commandant Warayut. Phanom is gisteren drie uur verhoord.
De CCD deed eerder onderzoek naar de verduistering van 60 miljoen baht tussen 2012 en 2016, waarbij twaalf tempels waren betrokken. Daarvoor zijn tien personen aangeklaagd. De NACC neemt verder actie.
In het laatste onderzoek deed de CCD op veertien plaatsen in zeven provincies invallen. Negentien personen zijn aangeklaagd voor verduisteringen gepleegd tussen 2012 en 2017. Begin vorige maand besloot de CCD Phanom en acht anderen aan te klagen.

Vrijdag 9 februari
– Eigenlijk geen nieuws, want het tegenovergestelde zou pas écht nieuws zijn. Voormalig regeringspartij Pheu Thai heeft premier Prayut berispt omdat hij vice-premier Prawit, verwikkeld in de al vaak beschreven horlogeaffaire, steunt. PT zegt dat de bevolking hierdoor haar vertrouwen in de regering kan verliezen, wat tot sociale onrust kan leiden.
Prayut steunde Prawit dinsdag tijdens zijn bezoek aan de provincie Chanthaburi. Hij zei: ‘Jullie moeten niet alleen van mij houden maar ook van mijn vice-premiers en andere kabinetsleden.’ PT woordvoerder Anusorn zei gisteren dat deze opmerkingen er duidelijk op wijzen dat Prayut achter Prawit staat, zoals hij altijd heeft gedaan.
Eerder deed Prayut een beroep op de bevolking hun ‘problemen’ met de vice-premier te vergeten, aldus Anusorn. Kritiek is geuit op het feit dat hij in andere gevallen van vermeende corruptie artikel 44 heeft ingezet om functionarissen over te plaatsen, maar in dit geval niets heeft gedaan.
Het bericht meldt verder dat de twee makers van de graffiti met Prawit’s hoofd op de wijzerplaat van een wekker, zich hebben aangegeven bij de politie. Ze hebben een boete gekregen van 3.000 baht.

10 februari
 –De NACC belooft haar onderzoek naar de horlogeverzameling van vice-premier Prawit voor het eind van de maand af te ronden. NACC-president Watcharapol zegt dat het NACC-kantoor de commissie tweemaal heeft geïnformeerd over de vorderingen maar het moet nog een update geven nadat donderdag de deadline voor Prawit is verstreken om zijn derde uitleg te overleggen. Maar de commissie verwacht niettemin de zaak deze maand te kunnen afronden.

Maandag 12 februari
– Een gevalletje van corruptie in de provincie Kalasin. De prijzen van landbouwmaterialen, die zijn aangeschaft voor boeren die getroffen zijn door overstromingen, blijken aanzienlijk hoger te zijn dan normaal. Een commissie die onderzoek heeft gedaan, levert volgende week bij de provinciale gouverneur haar bevindingen in. Daarna wordt disciplinaire actie ondernomen tegen de ambtenaren en leiders die betrokken waren bij de aanschaf. Het kantoor van de PACC Region 4 in de aangrenzende provincie Khon Kaen neemt ook actie.
De commissie is gevormd nadat boeren hadden geklaagd bij het Damrongdhama klachtencentrum van de regering. Het gaat om zes districten. De commissie heeft onderzocht of de leverancier bevoegd was de materialen te leveren omdat hij niet degene was die aanvankelijk gecontracteerd was. Boeren in een van de zes districten vragen om een onderzoek nadat de kikkers die ze in het kader van het hulpprogramma ontvingen, op een ongebruikelijke manier het loodje hadden gelegd.
– Verder een follow-up op het bericht over de vervalste kwitanties voor vergoedingen aan een welzijnscentrum in Khon Kaen (zie Kort Nieuws van zondag). Studenten van de Maha Sarakham universiteit  die er stage liepen, hebben gezegd dat ze de kwitanties voor tweeduizend personen moesten vervalsen, waaronder HIV/Aids patiënten, in totaal voor een bedrag van 6,9 miljoen baht.
De PACC vindt de zaak ernstig genoeg om een uitgebreid onderzoek te beginnen. De PACC verdenkt vijf personen. Ze gaat ook onderzoek doen bij 37 andere welzijnscentra in het land. Gesproken is met negentig personen die te boek stonden als ontvanger van vergoedingen uit een welzijnsprogramma. Ze hebben verklaard het programma niet te kennen en geen cent te hebben ontvangen.

Dinsdag 13 februari
– Follow-up op het bericht over het vervalsen van kwitanties in Khon Kaen. De autoriteiten gaan het hoofd van het provinciaal welzijnscentrum aan de tand voelen over zijn betrokkenheid. De fraude is in onderzoek bij de PACC, die gesproken heeft met negentig dorpelingen die nooit ene cent hebben ontvangen uit het welzijnsfonds.

Er zijn geen barsten in het kabinet, zegt premier Prayut
14 februari – Laat ik maar met de deur in huis vallen. Wat zei minister Teerakiat (Onderwijs) in Engeland over de horloge sage? ‘Als het mij was gebeurd, zou ik afgetreden zijn toen het eerste horloge bekend werd. In Thailand lijkt niets te gebeuren met iemand die 25 horloges draagt. Veel mensen zijn bang iets te zeggen. Waar zijn ze bang voor? Waarom? Word ik ontslagen uit het kabinet?’
U begrijpt het al: Teerakiat bevond zich begin deze week ‘in hot water’, zoals de Engelse uitdrukking luidt, nadat hij was teruggekeerd uit Engeland. Maar de plooien zijn al weer gladgestreken. Nadat hij zijn excuses had aangeboden aan vice-premier Prawit (eerder spottend ‘generaal Rolex’ genoemd) en premier Prayut had uitgelegd dat hij niet in de gaten had gehad een formeel interview te geven, was de kou alweer uit de lucht.
Prayut: ‘Het was meer een misverstand. De minister wilde niet Prawit kritiseren of het regime ondermijnen. Hij voerde gewoon een conversatie.’ Prayut benadrukte dat er geen barsten in het kabinet zijn. ‘We zijn nog steeds gek op en begrijpen elkaar.’
Ik houd het kort, want in het artikel wordt de uitleg van Teerakiat uitgebreid beschreven, maar dat mag u zelf lezen (Klik hier: Prayut slams talk of cracks in cabinet). Met de opmerking ‘Word ik ontslagen uit het kabinet’ verwees Teerakiat naar een minister in het House of Lords die onlangs zijn ontslag aanbood omdat hij te laat was om vragen te beantwoorden.
Teerakiat: ‘Thaise politici zouden nooit om zo’n klein ding hun ministerspost verlaten. No way! Het is een kwestie van geweten die diep verankerd is. Dat wil zeggen: wat iemand al dan niet moet doen en wat juist of verkeerd is. Met te laat komen wordt geen wet of ethische regel overtreden. In Thailand wordt een gebrekkig moreel geweten typisch getolereerd.’
Op de social media wordt de minister zowel geprezen als gekritiseerd. Sommigen prijzen hem omdat hij de moed had zich uit te spreken, anderen zijn teleurgesteld omdat hij gezegd heeft in de regering te blijven.
Intussen is het wachten op het verlossende woord van de NACC die onderzoek doet naar de affaire. Prawit had op 8 februari zijn laatste verklaring moeten inleveren, maar hij had om een week uitstel gevraagd. De NACC had geen bezwaar. Zijn uitleg geeft hij morgen.
Prawit blijft volhouden dat hij de horloges waarmee hij is gesignaleerd, van vrienden had geleend, van wie één is overleden. Dus die hoefde hij ook niet te vermelden in zijn (voor kabinetsleden en hoge ambtenaren verplichte) vermogensopgave. En als die vrienden dat nu ook bevestigen, gaat deze affaire als een nachtkaars uit, zegt uw redacteur.

15 februari
– De PACC gaat onderzoek doen naar 37 van de 70 welzijnscentra in het land. Ze worden verdacht van de verduistering van staatsfondsen die bestemd zijn voor behoeftige bewoners. Dat er gesjoemeld wordt is in Khon Kaen aan het licht gekomen dankzij studenten die bij het agentschap Protection for the Destitute stage hadden gelopen en verteld hebben dat ze kwitanties moesten vervalsen. Naar verwachting neemt het onderzoek drie maanden in beslag.

Commentaar: De klok tikt in watchgate
16 februari – De dagen van minister Teerakiat (Onderwijs) zijn geteld. Zijn excuses aan premier Prawit en Prayut voor zijn loslippigheid in Engeland over de horlogeaffaire kunnen hem niet redden, stelt Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van donderdag. Kritiek op een mede-bewindsman is een doodzonde. Om het in mijn woorden zeggen: hij heeft zelf zijn hoofd in de strop gestoken.
Wat zei de minister ook al weer? Ik citeer: ‘Als ik het was die was ontmaskerd, zou ik ontslag hebben genomen [uit het kabinet] toen het eerste horloge bekend werd.’ Een logische gevolgtrekking voor Teerakiat die een boek heeft geschreven over moreel quotiënt. Maar hij heeft niet de moed om zijn functie neer te leggen vanwege zijn kritiek. Nee, hij had niet de gaten dat hij geïnterviewd werd, luidt zijn flauwe verweer, hetgeen door de BBC wordt tegengesproken. De minister wist heel goed dat de band liep.
Zowel Teerakiat als Prayut hebben het mis, oordeelt BP streng. De minister van Onderwijs heeft een kans gemist om een held te worden toen hij ervoor koos niet op te stappen, maar hij verwoordde wel de frustratie van de bevolking over watchgate, begonnen in december toen Prawit een peperduur Richard Mille horloge droeg bij een fotoshoot van het kabinet.
Prayut heeft een kans gemist om te laten zien dat de regering serieus werk maakt van haar strijd tegen corruptie – op alle niveaus. Nee, hij zei dat het kabinet geen barsten vertoonde, het kabinet is eensgezind. Het is niet de eerste keer, schrijft BP, dat Prayut het fout heeft. Eerder zei hij dat het schandaal ‘een persoonlijke zaak’ is, een opmerking waarmee hij olie op het vuur gooide bij de bevolking.
Het falen van de anti-corruptie mechanismen, schrijft BP enigszins cryptisch, om de horloge sage tot een goed einde te brengen, maakt de zaak alleen maar erger. BP doelt op het onderzoek van de NACC, de corruptiebestrijders die geleid worden door een voormalige ondergeschikte van Prawit. De absolute controle van de NCPO op de NACC, roept vragen op over haar vermogen om transparantie te verzekeren.
BP besluit: De voortdurende bescherming van Prawit door Prayut is hypocriet. Prayut mag vertrouwen op de macht van het regime – de krant noemt het overmoedigheid  –, maar de publieke onvrede neemt toe en de populariteit van de premier neemt een duikvlucht.
Teerakiat had aanvankelijk gelijk toen hij [in Engeland] een gebrek aan ethiek en geweten van Thaise leiders noemde. Het falen van hem en Prayut dat principe te beschermen is teleurstellend en kan leiden tot de ondergang van het regime. (Bron: Bangkok Post, 15 februari)

16 februari
– Op pagina 4 een follow-up op de verduistering van 6,9 miljoen baht door een welzijnscentrum in Khon Kaen. De provinciale autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar tweeduizend gezondheidsvrijwilligers en dorpelingen die van betrokkenheid worden verdacht. De PACC was al in de zaak gedoken. De verduistering werd bekend doordat stagiaires een boekje open deden en vertelden dat ze kwitanties hadden moeten vervalsen.

80.000 handtekeningen voor vertrek Prawit
17 februari – Bangkok Post telt vandaag zestien nieuwsitems verdeeld over drie pagina’s, dus wacht nog even met boodschappen doen – waarvoor de zaterdag vaak wordt gebruikt –, leun achterover en lees de krant via Nieuws uit Thailand.
Pagina 1 en 3 bevatten forse openingsverhalen. Op de voorpagina ‘Confusion reigns over election date’ en op de 3 ‘We Walk ends trek with election call’, voorzien van een bijna paginabrede foto.
Maar uw redacteur vindt het tweede voorpaginaverhaal interessanter, want dat gaat over de horlogeaffaire waarin vice-premier Prawit is verwikkeld. 80.018 personen hebben een petitie getekend waarin premier Prayut wordt gevraagd Prawit te ontslaan.
De petitie werd gisteren door Thicha Nanakorn, voormalig lid van de NRC, ingeleverd bij het Public Service Centre van het Government House. De handtekeningen zijn tussen 31 januari en 15 februari verzameld op de website change.org. Thicha, door de krant omschreven als mensenrechten voorvechtster en jeugdspecialist, wijst erop dat het aantal van 80.000 meer is dan de 50.000 handtekeningen die in de referendumwet conform de grondwet van 1997 worden geëist voor het verwijderen van een politicus.
Thicha riep ook de NACC op ‘transparant’ te zijn bij haar onderzoek naar de horlogeverzameling van Prawit, geschat op 40 miljoen baht, die hij verzuimd heeft te melden in zijn (voor kabinetsleden en hoge ambtenaren verplichte) vermogensverklaring. Aan die ‘transparantie’ bestaan twijfels omdat het hoofd van de NACC een voormalige ondergeschikte van Prawit is. Thicha vergeleek de NACC met een wasmiddel, dat gebruikt wordt om Prawit’s naam wit te wassen, alhoewel de NACC duidelijk is opgericht om de acties van politici te controleren.
Thicha verwijst naar de speech van Prayut die hij op International Anti-Corruption Day op 9 december vorig jaar hield. Hij zei toen dat Thai corruptie niet tolereren. ‘De bevolking geloofde echt dat hij serieus was over de strijd tegen corruptie. Als hij dat niet was, betekent dit dat geen van ’s lands leiders kan worden vertrouwd.’
‘Maar na wat de afgelopen maanden is gebeurd, bestaat er nu een ernstig gebrek aan vertrouwen. De zaak kan niet in het parlement worden besproken, dus nemen de mensen hun toevlucht tot online kanalen, zoals change.org om hun ongenoegen kenbaar te maken.’
Over berichten dat honderdduizenden mensen een petitie zouden hebben getekend met steun voor Prawit zegt Thicha dat het niet moeilijk is te begrijpen dat zo’n petitie ‘gearrangeerd’ is. Op change.org kreeg de pro-Prawit campagne slechts 726 handtekeningen, op konrakpa.org (wat people love forests betekent) 150.233 handtekeningen.
Op de website, die op 3 februari werd geopend, krijgt Prawit lof voor zijn inzet om bossen te beschermen. Prawit is voorzitter van de stichting Five Provinces Bordering Forest Preservation, die conserveringsprojecten in de oostelijke regio sponsort.
Een andere steunbetuiging vond op 1 februari plaats toen een kleine groep mensen voor het ministerie van Defensie Prawit een hart onder de riem stak. Volgens hen was de kritiek op Prawit ‘politiek gemotiveerd’.
Prawit heeft de NACC opnieuw om uitstel gevraagd voor zijn laatste verklaring over de herkomst van de horloges. Hij heeft gezegd dat hij het te druk had met andere afspraken om te voldoen aan de deadline van 15 februari. De NACC heeft hem tot 2 maart gegeven, maar zal daarna geen uitstel meer dulden, zegt NACC secretaris-generaal Worawit. Het laatste uitstel betekent dat het onderzoek niet zoals aangekondigd voor eind februari kan worden afgerond.

Zaterdag 17 februari
– De regering dient de manier waarop overheidsprojecten worden aanbesteed, te herzien want uit een nieuw onderzoek is gebleken dat corruptie het land 200 miljard baht uit het investeringsbudget kost. Voormalig gouverneur Prasarn van de Bank of Thailand, thans voorzitter van een commissie die studeert op economische hervormingen, zei dat gisteren nadat de UTCC en ACT de resultaten van het laatste Corruption Situation Index (CSI) onderzoek hadden bekend gemaakt. Het onderzoek geeft aan dat corruptie ernstig is en urgent dient te worden aangepakt.
Prasarn zegt dat de regering de duimschroeven heeft aangedraaid in plaats van de problemen op te lossen, waardoor nieuwe problemen zijn ontstaan. Hij vindt dat veel onnodige regels geschrapt kunnen worden ter bevordering van transparantie. ‘Te veel red tape kan corruptie bevorderen.’
Het CSI-onderzoek wordt sinds 2010 gehouden. In het coupjaar 2014 zakte de index, maar sindsdien is die weer gestegen alhoewel die nu beter is dan in 2014.
– Follow-up op de berichtgeving over de verduistering van staatsfondsen door een welzijnscentrum in Khon Kaen. Uit onderzoek is gebleken dat overledenen op de lijst staan van ontvangers van financiële steun, zegt de Public Sector Anti-Corruption Commission.
Functionarissen van de PACC namen gisteren een kijkje in het centrum, genaamd Khon Kaen Protection for the Destitude, dat steun verleent aan achtergestelden en HIV-patiënten. Gesproken werd met de directeur van het centrum, maar verslaggevers werden geweerd. De PACC heeft het centrum opgedragen de boekhouding over 2016 tot 2018 te overleggen.

Oproep: Doe onderzoek naar geldspoor van bordeelbaas
19 februari – Kies tussen het volk en het leger, oftewel sluit je bij ons aan. Die oproep werd zaterdag tijdens een briefing op de Thammasat universiteit gedaan door pro-verkiezingen actiegroepen. Maar de politiek schrikt er voor terug. De politieke partijen willen niet voor het karretje gespannen worden van de actievoerders. Ze zijn bang dat de activisten gezien kunnen worden als politiek instrument, waardoor hun campagnes legitimatie verliezen, wanneer politici deelnemen.
Voor Bangkok Post is dat vandaag het belangrijkste nieuws van de dag, dus opent de krant ermee. Maar niet voor uw redacteur die allergisch is voor politiek nieuws dat doorgaans uit niet meer bestaat dan Talk about talk, zoals dat in een van mijn favoriete boeken The language of newsmedia over politieke verslaggeving wordt genoemd. Interessanter vind ik de affaire Victoria’s Secret Massage, het bordeel gecamoufleerd als massagesalon, die ontmanteld is.
Weet u nog: de politie tolereerde de salon waar voornamelijk buitenlandse vrouwen illegaal werkten in de seksuele dienstverlening. Kwestie van oogje dichtknijpen in ruil voor gratis eten en drank en een gratis wip. Police Watch, een actiegroep die de politie scherp in de gaten houdt, dringt er bij de DSI en Amlo op aan onderzoek te doen naar het geldspoor van de voortvluchtige eigenaar die wordt verdacht van mensenhandel.
Ze eist inzage in de transacties die Kampol Wirathepsuporn op de effectenbeurs heeft verricht, daar ze gegevens kunnen opleveren van ‘grote namen’, die betrokken zijn bij zijn netwerk. Sunand Srichantha, economisch en beursanalist, zei gisteren op een seminar dat hij verdachte transacties heeft ontdekt tussen Kampol en voormalig RTP-hoofdcommissaris Somyot Poompanmoung, één van de drie Untouchables die ik gisteren noemde in mijn bespreking van The Big Issue, alsmede met een zakenman die nu een mediamagnaat in een zuidelijke provincie is.
Somyot verkocht in 2015 een grote hoeveelheid aandelen die hij in een bedrijf bezat, aan Kampol. Drie maanden later werd het bedrijf geweerd van de beurs. Een andere verdachte transactie die Sunand ontdekte, heeft betrekking op een bedrijf waarbij de mediamagnaat betrokken is, dat land van Kampol in een zuidelijke provincie kocht tegen bovenmarkt prijzen. Somyot heeft ook geld geïnvesteerd in vele beursgenoteerde bedrijven die banden hebben met de magnaat.
De link tussen Kampol en Somyot is recent onthuld door de DSI. Somyot heeft toegegeven dat hij 300 miljoen baht van Kampol heeft geleend toen hij politiecommissaris was. Verklaring: Kampol was een oude vriend en die hielp hem tijdens een moeilijke periode. Hij zegt de lening te hebben gemeld en inmiddels te hebben afgelost. De voormalige Bullebak heeft in een media-interview gezegd dat zijn werk als politiehoofd een sideline (bijbaan) was: zijn echte baan was speculeren op de aandelenmarkt.
Sunand kan niet zeggen of Kampol’s netwerk de beurs gebruikte om geld wit te wassen. Daarvoor ontbreekt nog het bewijs, maar ‘wat ik heb gevonden rechtvaardigt onderzoek door de DSI en Amlo. Misschien vinden ze andere grote namen’.
Voormalig Democratisch parlementslid Watchara roept de bevolking op druk uit te oefenen op Somyot. Zijn opmerking dat het politiewerk een bijbaan was, duidt erop dat hij de ethische eisen die aan een politiecommissaris worden gesteld, aan zijn laars lapte. Hij vraagt zich af of de huidige werkzaamheden van Somyot, het lidmaatschap van de NLA en voorzitterschap van de Football Association of Thailand, ook een bijbaantje zijn. Watchara heeft vorige week in een petitie de parlementsvoorzitter gevraagd onderzoek te doen naar het omstreden gedrag van Somyot, alhoewel hij toen nog geen lid was van de NLA.
Voormalig adjunct politie inspecteur-generaal Wirut vreest dat de ethische code van de politie, die sinds 2008 van kracht is, niet meer is dan een ‘papieren tijger’. Nog nooit is een politieofficier gestraft wegens overtreding van de code.
Begrijpt u nu, na dit gelezen te hebben, dat ik liever over deze affaire schrijf dan over politiek?

Maandag 19 februari
Op de voorpagina een Special Report over Suthep Thaugsuban, toentertijd vice-premier in het kabinet Abhisit, die een stokje stak voor lokale aanbestedingen van de bouw van politiebureaus en dienstwoningen.
De NACC doet er al 10 jaar onderzoek naar. De bevolking heeft groeiende twijfel over de rol van de NACC. Secretaris-generaal Worawit zegt dat het onderzoek voor 80 procent is afgerond. Waarom het allemaal zo lang heeft moeten duren, wil hij niet zeggen. Mijn idee: Suthep heeft een streepje voor want zijn straatprotesten in 2013 en 2014 legden de basis voor de militaire coup van mei 2014.
– – ’t Is nog niet definitief, maar valt wel te verwachten: de overplaatsing van de directeur van een welzijnscentrum in Khon Kaen, dat wordt verdacht van het achterover drukken van overheidsuitkeringen, bestemd voor behoeftige bewoners en HIV-patiënten. Zodra de eerste onderzoeksresultaten van de PACC zijn bevestigd, moet hij opkrassen.
Het Bung Kan Protection Centre for the Destitute is het derde centrum, dat onder supervisie staat van het ministerie van Sociale Zaken en dat verdacht wordt van onregelmatigheden. De eerste twee bevinden zich in Khon Kaen en Chiang Mai. [Waarom lees ik dat nu pas?] De directeuren van beide centra zijn al overgeplaatst naar een inactieve post. In Chiang Mai is zaterdag bewijs gevonden van onregelmatigheden. De zaak is bekend geworden dankzij stagiaires in Bung Kan (Khon Kaen) die kwitanties moesten vervalsen voor betalingen van in totaal 6,9 miljoen baht

Woensdag 21 februari
Pagina 3 opent ook met een follow-up. 37 van de 70 welzijnscentra in het land worden door de Public Sector Anti-Corruption Commission verdacht van verduistering van uitkeringen die bestemd waren voor minderbedeelden en HIV-patiënten. De zaak is bekend geworden dankzij klokkenluiders die een boekje open deden over een centrum in Khon Kaen. Zij zijn opgenomen in een getuigenbeschermingsprogramma.
Premier Prayut zei gisteren dat alle bij de verduisteringen betrokken lieden vervolgd gaan worden. Hij heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat het toezicht heeft op de centra, opgedragen strafrechtelijke en disciplinaire actie te nemen tegen degenen die schuldig worden bevonden, met name ambtenaren.
Prayut: ‘Dit probleem moet worden opgelost. Ik heb nooit gedacht dat ze dit zouden durven doen. Als er bewijs is tegen wie dan ook, dient tegen hen disciplinaire actie te worden genomen.’
Naar verwachting neemt het onderzoek van de PACC drie maanden in beslag.
– Premier Prayut is ‘not amused’ over een brief die hij van de voorzitter van een subcommissie tegen corruptie heeft ontvangen met het verzoek actie te ondernemen in de horlogezaak. [Prayut’s reactie verbaast me niet want vice-premier Prawit en hij zijn maatjes]
Voorzitter Totrakul zegt dat de kwestie het vertrouwen van de bevolking in Prayut en het National Anti-Corruption Committee, waarvan Prayut voorzitter is, ondermijnt. Die commissie is gevormd door de NCPO (junta).
Prayut wijst Totrakul erop dat de zaak in onderzoek is. ‘Maak het niet over-gecompliceerd of wakker problemen aan.’ De druk op Prayut om in actie te komen neemt toe sinds 80.000 personen een change.org petitie hebben getekend waarin de premier wordt gevraagd Prawit de laan uit te sturen. De UTCC maakte vorige week bekend dat Thailand’s plaats op de Corruption Situation Index van juni tot december is verslechterd, maar Prayut trekt zijn schouders op over die uitkomst.

Verbeterde positie op CPI 2017 biedt schrale troost
22 februari – Ik val met de deur in huis. Citaat: ‘Zelfs een kleine verbetering is een delight (verrukking, genoegen)’, zegt secretaris-generaal Manas van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) over de licht verbeterde positie van Thailand op de Corruption Perception Index 2017. Gisteravond werd de nieuwe lijst van 180 landen, opgesteld door de ‘onafhankelijke waakhond’ Transparency International, bekend gemaakt. Het goede nieuws is: Thailand is opgeschoven van plaats 101 naar 96 en de score is gestegen van 35 naar 37. Dus kopt de krant boven haar openingsverhaal: Small comfort in new graft rank.
Maar researcher Tipatrai Saelawong, verbonden aan het Thailand Development Research Institute (TDRI), tempert de feestvreugde. Op een seminar zei hij meer belang te hechten aan de score dan aan de positie op de lijst.
‘De acceptabele score is 40, dus erg blij ben ik niet, De verbeterde positie kan het gevolg zijn van de methodologie, waarbij zakenmensen wordt gevraagd de zaak te evalueren. Wanneer de politiek stabiel is, kunnen ze dat als een plus zien. Maar er kan nog steeds sprake zijn van omkoping: eenmaal in plaats van meerdere keren zoals in het verleden. De enige manier om een score van 40 te bereiken is het houden van verkiezingen en verbeterde democratie en mensenrechten.’
Een andere zorg is volgens hem het controlesysteem op corruptie, met name door onafhankelijke organisaties. ‘Dat is minder actief dan onder gekozen regeringen in het verleden. Niettemin doen de media en de ACT het nog steeds goed.’
Voorzitter Watcharapol van de NACC wijst erop dat alleen Thailand’s score op de aspecten rechtsstaat en verwachtingen voor democratie gezakt is, maar op alle andere aspecten (politiek, economie, handel, investeringen, rechtssysteem, handhaving en mensenrechten) doet Thailand het volgens hem beter.
‘Wat er gebeurt, heeft niet één oorzaak. Als de CPI verbetert, zeggen we dat elke sector erbij betrokken is. Maar als de CPI zakt, wordt de NACC verantwoordelijk gehouden omdat de NACC volgens de wet het belangrijkste orgaan is voor het anti-corruptiewerk.’

22 februari
Verder op pagina 2 drie follow-ups.
– Het onderzoek naar de verduistering van staatsfondsen door een welzijnscentrum in Khon Kaen is vertraagd want eerst moeten tweeduizend personen ondervraagd worden die volgens (vervalste) kwitanties een uitkering zouden hebben ontvangen. Het geplande bezoek aan hen kan pas beginnen wanneer de PACC beschikt over alle vereiste documenten.
-De derde follow-up gaat over het onderzoek van de NACC naar de horlogeverzameling van vice-premier Prawit. Hij krijgt de komende dagen een brief met de eis ‘specifieke details’ te verstrekken over de herkomst van de 25 peperdure horloges, waarmee hij is gesignaleerd.

‘Armzalige score op CPI te wijten aan politiek systeem’
23 februari – Thailand scoort ‘armzalig’ op de woensdag gepubliceerde Corruption Perception Index 2017 (CPI) als gevolg van het politiek systeem, een gebrek aan transparantie met betrekking tot regeringsfunctionarissen, aangetaste persvrijheid en een laag niveau aan publieke participatie in nationale kwesties, zeggen waarnemers.
Het land staat op plaats 96 van 180 landen en scoort 37 van de 100 punten, wat in rapportcijfers uitgedrukt een 3,7 is. Alhoewel dit cijfer iets beter is dan in 2016, blijft de score onder het mondiaal gemiddelde van 43.
Vice-premier Wissanu zegt het ministerie van Justitie de opdracht te zullen geven om de redenen van Thailand’s lage score te bestuderen, verbeteringen voor te stellen en te rapporteren over vorderingen die daarbij worden geboekt. Sinds de coup weet hij al dat democratie is toegevoegd aan de CPI dus is het logisch dat het land op dit criterium verlies heeft geleden.
Wissanu zegt: ‘Het is niet aan de regering om te zeggen of ze content is met het resultaat, maar om de factoren te bezien die bijdragen aan veranderingen van de scores. De regering blijft werken aan preventie van corruptie en laat de bestrijding over aan de NACC.’ Gevraagd of de horlogeaffaire waarin vice-premier Prawit is verwikkeld, Thailand’s score heeft beïnvloed, zei hij dat onwaarschijnlijk te vinden.
NACC secretaris-generaal Worawit belicht enkele pluspunten in het rapport van Transparency International: zakenmensen hebben een positief beeld van het land, het land heeft goede internationale betrekkingen en een sterk rechtssysteem.
Worawit: ’s Lands score heeft geleden onder de trage mars naar democratie en vaak uitgestelde verkiezingen. De lagere scores zijn vermoedelijk gebaseerd op een analyse van ons politiek systeem. […] Thailand’s concurrentievermogen is gezakt door ineffectieve handhaving van de wet en een langzame omarming van democratie.’
NACC-voorzitter Watcharapol is ontevreden met de CPI-cijfers. Hij wijst erop dat het National Economic and Social Development Plan voor 2021 als doel een score van 50 heeft gesteld. Woordvoerder Anusorn van Pheu Thai zegt dat de regering weinig succes heeft geboekt sinds ze na de coup van mei 2014 aan de macht kwam. In 2015 bedroeg de score 38 en nu 37.

24 februari
– Follow-up op de tempelaffaire, die al talloze malen in het nieuws is geweest. Het OM heeft voormalig directeur Nopparat van het National Office of Buddhism en de abt van een tempel in Phetchabun in staat van beschuldiging gesteld wegens het witwassen van geld dat verduisterd was uit het tempelfonds. Uit dat fonds krijgen tempels een bijdrage voor renovaties en zendingswerk. De beschuldiging tegen de directeur van het provinciaal NOB-kantoor in Pathum Thani is ingetrokken wegens zwak bewijs.
Nopparat die voortvluchtig is, en de abt die tevens kloosterhoofd in het district Chon Daen is, waren betrokken bij de verduistering van gelden bestemd voor tempels in Phetchabun, Nakhon Sawan, Tak en Chumphon. De zaak is een van de vele zogeheten change money zaken waarin ruim dertig tempels zijn verwikkeld. De tempels moesten het verstrekte geld terugstorten op privé rekeningen van beiden.
– Twaalf huidige en voormalige personeelsleden van TAO’s in Kalasin (tambon administrative offices) worden door de NACC verdacht van gesjoemel met gelden bestemd voor de reparatie van twaalf wegen in 2015 en dat komt hen te staan op vervolging wegens een ambtsmisdrijf. Die wegen bleken niet te bestaan. De NACC gaat hun meerderen vragen passende disciplinaire straffen te geven en dat zou ontslag kunnen zijn. Bij het gesjoemel is ook een aannemer betrokken. Hij en zijn bedrijf worden strafrechtelijk aangepakt.

25 februari
Op de voorpagina drie nieuwsverhalen: Het hierboven al genoemde verhaal, een bericht over de welzijnscentrumaffaire in Khon Kaen en een bericht over zandsuppletie op het strand van Pattaya. De directeur en een staflid van het centrum worden mogelijk ontslagen omdat ze betrokken waren bij de verduistering van staatsfondsen, bestemd voor gedepriveerden en HIV-patiënten.
Dat is gisteren bekend gemaakt nadat een dag eerder premier Prayut de opdracht had gegeven de permanent secretaris van het ministerie van Sociale Zaken en zijn adjunct over te plaatsen naar een inactieve post op het Prime Minister’s Office.
Twee andere stafleden zijn schuldig gebleken aan minder ernstig wangedrag, aldus directeur-generaal Napa van het Department of Social Development and Welfare van het ministerie. Onderzoek moet uitwijzen of disciplinaire actie vereist is.
De directeur van het welzijnscentrum, Khon Kaen Protection for the Destitute geheten, en drie andere stafleden zijn al eerder overgeplaatst, nadat een student die er stage liep [vorige berichten hebben het over studenten] en een functionaris die op het centrum werkte [niet eerder genoemd], een klacht hadden ingediend bij de NCPO dat ze de opdracht hadden gekregen kwitanties van uitbetalingen te vervalsen.
In een onderzoek naar gesjoemel bij een welzijnscentrum in Chiang Mai zijn nog weinig vorderingen geboekt, zegt Napa. Andere centra waarnaar onderzoek wordt gedaan, bevinden zich in de provincies Bung Kan, Trat, Ang Thong, Ayutthaya, Sing Buri en Satun.

Commentaar: NACC verliest haar geloofwaardigheid
27 februari – NACC loses all credibility kopt Bangkok Post boven haar hoofdredactioneel commentaar van maandag. BP trekt alle registers open om de National Anti-Corruption Commission (NACC) de oren te wassen. De druppel die de emmer deed overlopen, was de laatste ontwikkeling in de horlogeaffaire, waarin vice-premier Prawit is verwikkeld.
De NACC had aangekondigd dat 2 maart de derde en laatste gelegenheid voor Prawit was om zich te verantwoorden voor het bezit van zijn horlogeverzameling, geschat op 35 miljoen baht, maar zonder enige uitleg heeft de NACC-voorzitter dat veranderd. Vanaf nu is er geen deadline meer voor Prawit.
‘De trieste sage is overgegaan in een farce’, schrijft BP. ‘De NACC heeft haar laatste restje geloofwaardigheid opgebruikt. Deze verandering door de topfunctionaris van de NACC is niet alleen een teleurstelling voor de bevolking; het is een politieke dolk in het hart van zowel de commissie als premier Prayut.’
‘De publieke opinie was al massaal tegen Prawit en zijn opzichtig vertoon van rijkdom. Nu vertoont de NACC een gedrag dat stukken verder gaat dan de terughoudende behandeling van leden van het militaire regime die beschuldigd zijn van verdachte activiteiten met geld.’
Mocht u het vergeten zijn: Prawit werd in december opgemerkt met een Richard Mille horloge ad 1,2 miljoen baht en hij droeg een diamantenring van 5 karaat. Sindsdien heeft de muck-raking CSI-LA Facebook account aan de hand van foto’s 25 andere dure merkhorloges gedocumenteerd, die hij gedragen heeft. Gebleken is dat hij verzuimd heeft ze te vermelden op zijn vermogensverklaring van bezittingen en schulden die kabinetsleden en hoge ambtenaren verplicht zijn aan de NACC te overleggen; de kabinetsleden bij aantreden en vertrek.
BP schrijft: ‘De NACC heeft deze duidelijke schending van de regels ten aanzien van ongebruikelijke rijkdom met grote tegenzin in behandeling genomen. De commissie, die geacht wordt onafhankelijk te zijn, heeft sinds het militaire regime aan de macht kwam, een weinig glorieuze rol gespeeld.’
De krant verwijst naar de weigering om Prayut’s broer rekenschap te vragen voor ongemeld geld en een villaatje dat hij in het land zou bezitten. Honderden pagina’s documenten over omkoping van Thaise functionarissen in de regering en overheidsbedrijven door Rolls-Royce weigerde de NACC verder te onderzoeken.
‘De zaak van Prawit is schandelijk en zonder twijfel het belangrijkste waarop de NACC sinds de militaire coup is gestuit. Hij is de eerste vice-premier en neemt plaats in Prayut’s stoel als die verhinderd is. Hij was ook een lange tijd een maatje van Prayut in het leger.’
‘De premier heeft zich niet eens gegeneerd voor de miljoenen baht kostende glimmers van zijn vriend. In tegendeel, hij is onvermurwbaar gebleken en heeft gezegd dat hij zich afzijdig houdt, zelfs wanneer Prawit wordt beschuldigd of veroordeeld in de rechtbank of publieke opinie wegens corruptie.’
BP stipt verder nog even de opiniepeiling van Nida aan, die niet gepubliceerd mocht worden. Daaruit bleek dat 85 procent van de respondenten op Prawit’s vertrek aandrong, en concludeert: Het grootste probleem is het gebrek aan vertrouwen in de NACC en dat lijkt mij een mooi citaat om dit bericht mee te eindigen. (Bron: Bangkok Post, 26 februari)

Woensdag 28 februari
De kleurrijke ex-eigenaar van massagesalon Victoria’s Secret, oud-politicus en tegenwoordig tv-commentator Chuvit Kamolvisit heeft gisteren een verklaring afgelegd bij de DSI over de salon, die in januari werd ingevallen en gesloten, en waarvan de eigenaar wordt verdacht van mensenhandel in ‘seksvlees’. De DSI wilde meer weten over een minderjarig meisje (jonger dan 15 jaar) uit Myanmar dat er gedwongen was te werken, maar Chuwit kon de onderzoekers niet helpen.
Chuvit [ook gespeld als Chuwit] opende de salon in 1989 en verkocht die in 2008 aan de huidige eigenaar die voortvluchtig is. Tachtig voornamelijk buitenlandse vrouwen die er werkten, zouden het slachtoffer zijn van mensenhandel. Twintig agenten en functionarissen worden verdacht van omkoping. De directeur van de salon werd bij de inval aangehouden.
– Ik ben het gewend van BP, maar het blijft ergerlijk: tegenstrijdige informatie, soms zelfs in een zelfde bericht. Eerder las ik dat de verduistering van staatsfondsen door een welzijnscentrum in Khon Kaen aan de grote klok was gehangen door stagiaires, later door een stagiaire en een werkneemster en nu schrijft de krant dat de stagiaire Panida en haar drie vrienden uit de boot hadden geklapt.
Behalve dit centrum worden ook andere centra verdacht. De permanent secretaris van het ministerie van Sociale Zaken en zijn plaatsvervanger zijn vrijdag al overgeplaatst naar een inactieve post op het PM’s Office, zodat ze het onderzoek niet kunnen hinderen. Dat zijn de twee hoogste ambtenaren van het ministerie, maar die zullen wel weer de dans ontspringen.

Donderdag 1 maart
De bescherming van de klokkenluiders die de verduistering van staatsfondsen door een welzijnscentrum in Khon Kaen bekend hebben gemaakt, wordt uitgebreid. Het gaat om een student die er stage liep en een voormalige werkneemster. Althans volgens dit bericht, want eerdere berichten noemden enkele studenten en het laatste bericht een student en haar vrienden. Je weet nooit bij BP wat waar is.
– De NACC heeft wel een eindeloos geduld in de horlogezaak, want ze heeft vice-premier Prawit een vierde kans gegeven zich te verantwoorden voor zijn verzameling van dure klokjes. Daarvoor heeft hij tot eind deze maand de tijd gekregen. [Volgens een eerder bericht hanteert de NACC geen deadline meer] Of de NACC akkoord gaat met nieuwe verzoeken voor uitstel, kan secretaris-generaal Worawit niet zeggen. De deadline sage sleept zich al voort sinds 8 januari toen Prawit gevraagd werd binnen tien dagen klare wijn te schenken over de herkomst van de horloges.
De NACC heeft inmiddels vier getuigen ondergevraagd. Worawit zegt dat de ondervraging soepel verliep. Twee worden voor volgende week uitgenodigd. Wanneer blijkt dat meer mensen bij de zaak zijn betrokken, wordt die ook gevraagd bewijs te leveren. Worawit ontkent dat de NACC probeert de zaak te rekken.

Vrijdag 2 maart
– Follow-up op de berichtgeving over de verduistering van staatsfondsen, bestemd voor minder bedeelden en HIV-patiënten, door welzijnscentra. De PACC gaat nieuwe panels vormen voor onderzoek in de provincies Bung Kan en Nong Khai. In Khon Kaen en Chiang Mai wordt al onderzoek gedaan. Acht andere provincies komen later aan de beurt. De panels die worden gesteund door Amlo, hebben tot eind mei de tijd voor hun onderzoek. Ze concentreren zich op het begrotingsjaar 2017.
In Udon Thani heeft de PACC namen ontdekt van ontvangers die drie jaar geleden zijn overleden, en in Krabi kregen zestien personen niets of minder dan de 3.000 baht, waarop ze recht hebben. De PACC onderzoekt ook of een netwerk achter de verduisteringen zit.  Ambtenaren die erbij betrokken zijn, krijgen te maken met een onderzoek door de NACC.
De zaak kwam aan het rollen nadat een stagiaire die in Khon Kaen werkte, bij de NCPO aan de bel trok. Zij en drie vrienden moesten kwitanties, in totaal voor betalingen van 7 miljoen baht, vervalsen. De klokkenluiders krijgen bescherming van het leger.

Activisten: Regime verliest de strijd tegen corruptie
3 maart – De regering faalt bij de bestrijding van corruptie, een van haar centrale beleidsdoelstellingen, en de onafhankelijke organen die ermee belast zijn, laten het afweten. Aldus de niet misselijke kritiek van activisten gisteren op een seminar in Bangkok, georganiseerd door de Thai Journalists Association.
Corruptie blijft welig tieren ondanks claims van het regime dat de nieuwe grondwet tot doel heeft er een eind aan te maken, zei Adul Kiewboriboon, voorzitter van het 1992 May Heroes Relatives Committee.
Aanleiding voor het seminar is het recent bekend geworden schandaal dat welzijnscentra staatsfondsen verduisteren die bestemd zijn gedepriveerden en HIV-patiënten. Dat is bekend geworden doordat stagiaires werkzaam op het welzijnscentrum in Khon Kaen een klacht hebben ingediend bij de NCPO. Ze waren door de directeur en andere stafleden gedwongen geweest kwitanties van uitbetalingen aan tweeduizend dorpelingen ad 7 miljoen baht te vervalsen.
De Public Sector Anti-Corruption Commission verdenkt 37 van de 70 welzijnscentra van gesjoemel. De permanent secretaris van het ministerie van Sociale Zaken en zijn adjunct zijn naar een inactieve post overgeplaatst, zodat ze het onderzoek door de PACC niet kunnen hinderen.
Adul vraagt de bevolking actief corruptie te bestrijden waardoor meer schuldigen vervolgd kunnen worden. Volgens hem blijven onafhankelijke organen als de NACC in gebreke bij het ontdekken van nieuwe gevallen. Voormalig parlementslid Watchara (Democraten) vertelde dat ambtenaren die bezwaar maakten tegen de verduistering door welzijnscentra werden gedwongen ontslag te nemen, degenen die ervan profiteerden mochten hun baan houden. Watchara is bang dat bewijs al verdonkeremaand is.
De PACC verwacht deze maand haar onderzoek naar het gesjoemel af te ronden. Gisteren vond overleg plaats tussen PACC secretaris-generaal Kornthip en de adjunct permanent secretaris van het ministerie van Sociale Zaken. Het ministerie is bereid informatie te verstrekken om het onderzoek te versnellen.
De PACC commissies die zijn gevormd voor onderzoek naar 39 andere welzijnscentra, hebben 90 dagen de tijd voor hun onderzoek.

Maandag 5 maart
– Isra News Agency meldt dat de komende drie maanden 110 ambtsdragers in het hooggerechtshof terecht staan omdat ze hun vermogen verborgen hebben gehouden. Het gaat voornamelijk om bestuurders van provinciale en lokale bestuursorganen. Ze zijn er door de NACC van beschuldigd dat ze nagelaten hebben hun passiva en activa aan de commissie op te geven.
Zoals bekend dienen ambtsdragers  bij het begin van hun aanstelling en binnen een jaar na vertrek een vermogensverklaring te overleggen. Vorig jaar stelde het hooggerechtshof vast dat 169 ambtsdragers in gebreke waren gebleven. Het bericht zegt niets over straffen.

Fraude bij welzijnscentrum, klokkenluider krijgt klappen
7 maart – Soms lijkt het de omgekeerde wereld in Thailand en dat geldt zeker voor het incident op de Maha Sarakham universiteit. Een hoogleraar sloeg er student Panida en beschuldigde haar van loos alarm en een vrouwelijke collega zei Panida dat ze haar excuses moest maken door te knielen voor functionarissen van het provinciaal welzijnscentrum in Khon Kaen. De rector heeft een intern onderzoek gelast naar het incident, de afdeling studentzaken verleent Panida assistentie.
Wat voor vreselijks had zij dan wel gedaan? Zij en drie vrienden hadden onthuld dat ze als stagiaire op het centrum gedwongen waren geweest kwitanties te vervalsen van uitkeringen aan minder bedeelden en HIV-patiënten. Ik heb er al enkele malen over geschreven, zie de pagina Corruptie 5.
Vice-premier Chatchai heeft het ministerie van Onderwijs opgedragen een onderzoek te doen naar het incident. Zoals bekend doet de PACC onderzoek naar de verduistering. Ook andere provinciale welzijnscentra worden verdacht. In 16 zijn onregelmatigheden geconstateerd, naar 22 wordt nog onderzoek gedaan. Enkele directeuren-generaal zijn overgeplaatst naar een inactieve post.

8 maart
– Follow-up op de berichtgeving over het tea money schandaal op de Samsenwittayalai school. Lange tijd niet in het nieuws geweest. Voormalig voorzitter Chana van de alumnivereniging heeft de NACC gisteren aanvullende informatie gegeven [geen details].
Hij vindt het bemoedigend dat de NACC en het ministerie van Onderwijs onderzoek doen. Chana verwacht dat het onderzoek deze maand wordt afgerond en over strafmaatregelen wordt beslist.
De affaire heeft betrekking op directeur Viroj die zo blijkt uit een videoclip aan ouders 400.000 baht vroeg in ruil voor plaatsing van hun kind in Matayhom 1. De directeur zegt evenwel dat hij gechanteerd wordt door een groep alumni wier kind niet is toegelaten. Met de video zou geknoeid zijn. Voor zover ik weet is de directeur overgeplaatst naar een inactieve post. Het is onduidelijk wat de toekomst voor hem brengt.

Onderzoek naar welzijnscentra uitgebreid
9 maart – Pagina 2 opent met een vervolg op de embezzlement saga. Ook al weer een sage, BP is de laatste tijd gek op dat woord. Gaat dus over de verduistering van uitkeringen aan minder bedeelden en HIV-patiënten door welzijnscentra. Het schandaal is bekend geworden door klokkenluidster Panida, die als stagiaire op het centrum in Khon Kaen werkte. Maar zij krijgt nu de rekening gepresenteerd van haar onthulling.
Eerder werd ze geslagen door een hoogleraar van de universiteit van Maha Sarakham, waar ze studeert aan de faculteit Humanities and Social Sciences, en een andere hoogleraar wilde dat ze haar excuses maakte aan de staf van het centrum in Khon Kaen; nu krijgt ze geen honorary certificate en een beurs van de faculteit totdat het onderzoek naar de hoogleraar die haar belaagde, is afgerond. Het resultaat wordt maandag verwacht.
Panida zegt dat ze wil blijven werken in Khon Kaen tot het eind van het studieprogramma. [Ik laat haar drie mede-stagiaires nu even weg] De hoogleraar met de losse handjes ontkent Panida geslagen te hebben. Volgens dit bericht was zij ook degene die Panida beval knielend haar excuses te maken en niet een andere hoogleraar, zoals eerder gemeld.
Het belangrijkste nieuws staat in de kop van het artikel en wordt pas aan het eind genoemd. De Public Sector Anti-Corruption Commission heeft haar onderzoek naar het gesjoemel met uitkeringen uitgebreid naar vijf andere welzijnscentra. Naar het centrum in Khon Kaen en Chiang Mai werd al onderzoek gedaan, daar zijn de centra bijgekomen in Nong Khai, Bung Kan, Trat, Nan en Surat Thani.
In alle gevallen zijn kwitanties van uitbetalingen vervalst. Bij de controle van de jaarrekening 2017 van nog eens 21 andere centra zijn eveneens onregelmatigheden geconstateerd.

Zondag 11 maart
– Zijn overheidsfinanciën wel goed beschermd in Thailand? Nadat de verduistering van gelden bestemd voor minder bedeelden en HIV-patiënten door welzijnscentra bekend is geworden, doemt nu een nieuwe zaak op. Minstens vijf hoge ambtenaren van het ministerie van Onderwijs worden verdacht van verduistering van gelden uit het Sema Phatthana Chiwit Fund, een fonds voor kwetsbare jonge meisjes. Een van de verdachten heeft toegegeven dat geld is overgemaakt aan haar familie en vrienden, zegt minister Teerakiat (Onderwijs).
Uit onderzoek van de boekhouding is gebleken dat sinds 2008 88 miljoen baht is achterover gedrukt. Een flinke aderlating voor het fonds dat in 1999 werd gevormd met een startkapitaal van 600 miljoen baht, opgebracht door een speciale trekking van de staatsloterij. Volgens het ministerie is [sinds de oprichting?] 166,3 miljoen baht toegekend, maar slechts 77,5 miljoen baht uitgekeerd. In 2017 ontbrak 12 miljoen baht, dit jaar al 3 miljoen.
De leerlingen die recht hebben op een uitkering is gevraagd aangifte te doen wanneer ze minder dan beloofd hebben ontvangen. De vijf ambtenaren zijn overgeplaatst naar een inactieve post. Het ministerie heeft besloten een klacht in te dienen bij de PACC, NACC en Amlo.

Maandag 12 maart
Het onderzoek naar vermeende onregelmatigheden bij de verstrekking van 493 miljoen baht door welzijnscentra vorig jaar aan gedepriveerde mensen leidt niet alleen tot de meesterbreinen maar heeft ook uitgebreide corruptie aan het licht gebracht, gepleegd door overheidspersoneel.

13 maart
– Ik houd het kort want het meeste is nu wel bekend. De Public Sector Anti-Corruption Commission heeft vastgesteld dat 97 miljoen baht in 44 provincies, bestemd voor gedepriveerden en HIV-patiënten, foetsie is oftewel verduisterd door 76 welzijnscentra. De PACC doet in enkele provincies nog onderzoek.

14 maart
Pagina 2 opent met een bericht over matchmaking in de Thaise voetbal League. Het OM kreeg gisteren van de politie haar onderzoeksrapport van drieduizend pagina’s (foto) en vroeg 15 personen in staat van beschuldiging te stellen: topspelers, scheidsrechters en een clubdirecteur. Dat wordt dus weer smullen, want ik ben gek op verhalen over corruptie.
– Een arts en een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid in Nakhon Si Thammarat worden ervan verdacht bij de aanbesteding van een nieuw gebouw van het Pakphanang ziekenhuis steekpenningen ad 4 miljoen baht te hebben geëist van het bouwbedrijf. De ambtenaar zou om een Mitsubishi Pajero sportwagen van 1 miljoen baht hebben gevraagd. Het bedrijf heeft bij hoofd Phaisan van Volksgezondheid aan de bel getrokken. Die heeft een panel gevormd dat onderzoek doet naar de corruptie maar ook naar de beschuldiging dat het bedrijf het opleveringstijdstip heeft overschreden.
De directeur zegt dat het gebouw van vier verdiepingen op tijd klaar was met uitzondering van enkele interieurdecoraties. Hij eist betaling van de laatste termijn die in augustus had moeten plaatsvinden. De aanbestedingscommissie heeft besloten het werk niet te accepteren, hoewel het ziekenhuis het gebouw al sinds september in gebruik heeft.

NACC-commissie verdeeld over ontbieden ‘Big Brother’ Prawit
15 maart – Nog een sage op de voorpagina: de horloge-affaire waarin vice-premier Prawit is verwikkeld. De NACC-commissie die onderzoek doet, is verdeeld over de vraag of Prawit opgeroepen dient te worden om een verklaring af te leggen.
Sommigen vinden het nodig omdat de brieven die hij heeft gestuurd vragen open laten, anderen vinden zo’n oproep in dit stadium niet nodig. De commissie hakt de knoop door nadat Prawit zijn uitleg heeft ingeleverd, waarvan vandaag de deadline verloopt.
Het is wel duidelijk dat Prawit, de Big Brother van het kabinet, met een fluwelen handschoen wordt aangepakt, want hij heeft al viermaal uitstel gekregen voor zijn verweer. Normaal mag de NACC dat tweemaal doen.
Nog even waar het om draait. Prawit zou een horlogeverzameling ad 39,5 miljoen baht bezitten, maar op zijn (voor kabinetsleden en topambtenaren verplichte) vermogensverklaring ontbreken de peperdure horloges. De affaire begon toen Prawit tijdens een fotoshoot van het kabinet een Richard Mille horloge bleek te dragen. De muck-raking CSI-LA Facebook account documenteerde aan de hand van foto’s 25 andere dure merkhorloges, die hij gedragen heeft. Prawit zegt dat hij ze geleend had van vrienden.
De bevolking beziet de zaak met wantrouwen, niet alleen omdat hij de tweede man van het kabinet is en twee handen op één buik met Prayut, maar ook omdat NACC-president Watcharapol een voormalige medewerker van Prawit is. Watcharapol werd in december 2015 benoemd tot NACC secretaris-generaal wat toen al vragen opriep.

15 maart
– De National Anti-Corruption Commission (NACC) stapt niet uit eigen beweging op ondanks het beroep dat op haar gedaan is, onder andere door CDC-lid Jade Donavanik en als laatste door de Campaign for Democracy Group. Ze vinden dat de commissarissen het veld moeten ruimen nu het Constitutionele Hof hen toestaat hun zittingstermijn af te maken alhoewel ze niet (allemaal) voldoen aan de (nieuwe en strengere) eisen die de organieke wet op de NACC stelt.
De tegenstanders menen dat aanblijven het systeem van checks and balances (evenwicht tussen de machten) ondermijnt. Het besluit schept een slecht precedent omdat een wet de grondwet overvleugelt, die immers de hoogste wet van het land is. Donavanik heeft voorgesteld dat ook de rechters van het Constitutionele Hof vertrekken om potentiële geloofwaardigheidsproblemen te voorkomen.
NACC-president is blij met de uitspraak, want de commissie kan nu het achterstallig werk wegwerken dat zich de afgelopen vijftien maanden heeft opgestapeld. ‘Ik heb de staf gezegd dat ze de komende twee jaar hard moet werken, waarin we ons werk stroomlijnen.’

16 maart
Uit een voorlopig onderzoek van de Maha Sarakham universiteit is gebleken dat Parida Yotpanya, de universiteitsstudent die de verduistering van gelden in het welzijnscentrum van Khon Kaen heeft onthuld, wel degelijk is geslagen door een hoogleraar, zoals ze eerder heeft gezegd. Secretaris-generaal Supat van Ohec zegt op de hoogte te zijn gebracht van het onderzoek door een commissie die door de universiteit was gevormd.
Gebleken is dat hij haar tweemaal op de schouder heeft geraakt en niet op de rug, zoals Parida heeft verklaard. Maar de commissie heeft niet gezegd hoe hard hij sloeg. Getuige van de straf, want dat was het, waren behalve Panida en de hoogleraar zelf, een vriendin van Panida en een andere docent. De informatie die Supat heeft ontvangen, zegt niets over de opdracht die ze kreeg om te knielen voor de staf van het centrum en haar excuses te maken.
– Het onderzoek naar de verduistering van 88 miljoen baht uit een fonds voor kwetsbare jonge vrouwen (ik noemde het al eerder), het Sema Phatthana Chiwit Fund, is afgerond. De verdachten, vijf ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, hebben bekend  en details van de bankrekeningen en transacties zijn verzameld. Amlo bevriest volgende week 22 bankrekeningen. Verwacht wordt dat het verduisterde geld in zijn geheel kan worden achterhaald en geretourneerd aan het ministerie. De verdachten worden straf- en civielrechtelijk aangepakt.
– Verrassend: vice-premier Prawit heeft eieren voor zijn geld gekozen en zijn verweer in de horloge-affaire bij de NACC ingeleverd, kort voordat de deadline verliep. De commissie beslist of ze hem gaat oproepen, wanneer ze het verweer heeft bestudeerd. Prawit had al enkele keren uitstel gekregen voor het verweer.

Commentaar: Bewondering en hoon
19 maart – Ik heb bewondering voor de vasthoudendheid waarmee Bangkok Post de National Anti-Corruption Commission (NACC) achter de vodden zit in de horlogezaak. Ik zou de handdoek misschien al lang in de ring hebben gegooid, want brother Prawit is onaantastbaar. Die schrijf je niet de gevangenis in.
Tegelijk verdient de NACC hoon en die krijgt ze volop van BP. Ook gisteren weer in het hoofdredactioneel commentaar: de commissie laat het afweten een van de eerste beleidsdoelstellingen van de NCPO (junta), bestrijding van de corruptie, te realiseren.
De bevolking vraagt zich intussen af wanneer het langgerekte proces tot een eind komt. Ze dient te horen hoe iemand met een bescheiden salaris zich een verzameling van 25 dure merkhorloges kan veroorloven. [Op bijgaand eerder gepubliceerd overzicht staan er 22]
De krant schrijft: ‘Elke poging om dit ‘teleurstellende, inefficiënte en dubieuze onderzoek’ voort te slepen, vergroot het wantrouwen van de bevolking in zowel Prawit als de NACC. Het ondermijnt ook de geloofwaardigheid van de militaire regering die de macht greep van een gekozen regering en beloofde corruptie aan te pakken.’
Wat zijn de dieptepunten van deze affaire? In december gaf Prawit een verklaring voor negen horloges, waarmee hij gesignaleerd was. Die uitleg was onvoldoende, want bedoeld of onbedoeld liet hij de details weg van de rest van zijn verzameling.
Na driemaal uitstel te hebben gekregen van de NACC leverde Prawit donderdag, op de dag dat de deadline verliep, zijn verweer in. De inhoud is niet bekend gemaakt, maar Prawit heeft al een keer gezegd dat hij de horloges geleend had van vrienden. Daarom ontbraken ze op zijn vermogensverklaring. De NACC heeft zes vrienden gehoord, maar NACC secretaris-generaal Worawit wilde daarover eerder niets zeggen.
De hele sage laat het falen van de vice-premier zien om open en duidelijk te zijn over het bezit of lenen van de horloges. Het feit dat hij pas meer informatie gaf nadat hem dat gevraagd was, wekt de indruk dat hij iets te verbergen heeft. Hij had de informatie over de 25 horloges direct moeten geven.
Wat er nu moet gebeuren, is simpel. De vrienden dienen aan de hand van kwitanties, douane- en verzekeringsdocumenten bewijs te leveren dat zij de eigenaar zijn. Zonder die papieren, geverifieerd voor elk horloge, is hun claim niet geloofwaardig. En als Prawit de eigenaar is, moet hij verduidelijken wanneer hij de horloges heeft gekocht, uit welke geldbronnen ze zijn betaald en of hij invoerrechten heeft betaald.
De NACC dient vervolgens na te gaan of het accepteren van de horloges in strijd was met de regel dat bewindslieden geen cadeaus van meer dan 3.000 baht mogen aannemen. Ze dient na te gaan welke motieven de vrienden hadden om de klokjes uit te lenen en of die motieven geloofwaardig zijn.
BP besluit: De zaak betreft een van de meest invloedrijke beleidsmakers van het land; de NACC kan het zich niet veroorloven de zaak lichtvaardig op te nemen. Met vorige onderzoeken naar corruptie tegen andere leden van het regime heeft de NACC bij de bevolking weinig vertrouwen gewekt; deze maal laat de bevolking de zaak niet simpel in de doofpot stoppen. (Bron: Bangkok Post, 18 maart)

19 maart
– Uit het niet misselijke aantal van 3.664 klachten die de afgelopen acht maanden zijn ingediend bij regeringscentra voor wangedrag van overheidsdienaren, zijn 157 zaken gelicht die beschouwd kunnen worden als een ambtsmisdrijf. NCPO-woordvoerder Sirichan heeft dat gisteren bekend gemaakt. Ze betreffen onder andere het lozen van afvalwater in waterwegen, voorkeursbehandelingen voor bepaalde gegadigden bij de aanleg van wegen, het geven van valse informatie over uitkeringen aan boeren en verstrekking van noodpakketten aan slachtoffers van overstromingen. 1.758 zaken zijn voorgelegd aan het Office of the Permanent Secretary van het Prime Minister’s Office zodat de regering actie kan ondernemen. De 157 zaken gaan naar de rechter.
– Een recent vonnis van de Udon Thani Administrative Court waarbij een mijnconcessie voor het winnen van kalksteen in een bosreservaat in de provincie Nog Bua Lam Phu werd ingetrokken, heeft een precedent geschapen voor projecten die van belang zijn voor woongemeenschappen.
‘De rechtbank heeft duidelijk aangegeven dat de vergunning om de groeve te exploiteren in strijd met de wet was, omdat de dorpelingen niet waren geraadpleegd’, zegt Surachai Trong-ngam die hen in het lang lopende conflict heeft vertegenwoordigd. In het verleden betrok de rechtbank zelden het oordeel van omwonenden bij haar besluitvorming, alhoewel de grondwet hen wel het recht van inspraak verleent.

Woensdag 21 maart
– De NACC neemt contact op met andere landen en met name de VS om het vermogen  van voormalig TAT-gouverneur Juthamas te achterhalen die in maart vorig jaar is veroordeeld tot 66 jaar cel wegens het aannemen van steekpenningen van de organisatoren van het Bangkok International Film Festival tussen 2002 en 2007. Haar dochter die had geholpen bij het openen van bankrekeningen kreeg 44 jaar. Op de diverse rekeningen is US$ 1,8 miljoen (56,1 miljoen baht) gestort.
– Directeur Mana van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand heeft op een seminar gepleit voor een betere bescherming van klokkenluiders tegen vervolging, wraakacties en dreigementen. Alhoewel de situatie iets is verbeterd – in de laatste Corruption Perception Index steeg Thailand vorig jaar van plaats 101 naar 96 – heeft het land nog een lange weg te gaan om corruptie uit te bannen, zei hij.
Uit een recente onderzoek van de UTCC blijkt dat de bevolking meer aandacht heeft voor corruptie. 87 procent van de respondenten wil graag een steentje bijdragen aan de bestrijding. Maar de 13 procent wijst erop dat velen bang zijn misstanden aan de kaak stellen omdat ze vrezen voor de gevolgen.

Vrijdag 23 maart
– Vice-premier Prawit wuift de oproep van mensenrechtenactiviste Thicha, tevens voormalig lid van de NRC, weg om aan zijn kuierlatten te trekken naar aanleiding van de horloge affaire. Hij zegt niet af te treden totdat de NACC hem schuldig verklaart [voor het bezit van 25 dure merkhorloges die niet voorkomen op zijn vermogensverklaring]. ‘Ik ben nog niet schuldig verklaard. Wacht maar op de NACC om te zeggen of daarvoor gronden zijn’, zei hij gisteren.
Vorige maand diende Thicha bij het servicecentrum van de regering een petitie in met de eis te vertrekken, ondersteund door 80.018 handtekeningen verzameld op de campagnewebsite change.org. Thicha zegt dat Prawit eind januari heeft laten weten bereid te zijn om af te treden als de mensen hem niet willen. Ze heeft weinig waardering voor zijn optreden, niet alleen vanwege zijn verzuim de horloges op te geven maar ook vanwege zijn reactie op de dood vorig jaar oktober van cadet Pakapong.
– Nadere toelichting op het openingsverhaal van pagina 3 PACC uncovers fresh fund fraud case, al gemeld in Nieuws van de website in 1 regel. De fondsen werden in het begrotingsjaar 2017 toegekend aan het Chiang Mai Hill Tribe Development Centre.
PACC-commissaris Jarumporn maakte gisteren details van de zaak bekend nadat hij een bezoek had gebracht aan het dorp Phuen en met vijf Thai en 18 etnische personen had gesproken. Allen zeiden nooit een cent te hebben ontvangen.
Directeur-generaal Napha van het Department of Social Development and Welfare zegt dat de districtskantoorhoofden van het centrum, die verdacht worden van betrokkenheid bij de verduistering, al overgeplaatst zijn zodat ze het onderzoek van de PACC niet kunnen hinderen.

Zaterdag 24 maart
– De PACC, Amlo, de Technology Crime Suppression Division en de politie van Don Muang hebben gisteren in de twee woningen van een topambtenaar van Onderwijs huiszoeking gedaan. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de verduistering van 88 miljoen baht uit het Sema Phatthana Chiwit Fund, een fonds voor kwetsbare vrouwen. De verdachte heeft toegegeven ten onrechte geld uit het fonds te hebben gehaald. De PACC vormde eerder een fact-finding panel om de zaak te onderzoeken.

120 mln baht verduisterd uit fonds voor kwetsbare meisjes
25 maart – Dramatische kop boven het bericht op de voorpagina over het onderzoek naar de verduistering van gelden uit een fonds voor kwetsbare meisjes. De krant kopt Traces of corruption found everywhere.
Het panel van het ministerie van Onderwijs dat onderzoek doet, heeft ontdekt dat nog eens 30 miljoen baht ontbreekt, waarmee het geschatte verlies nu het fenomale bedrag van 120 miljoen baht bedraagt. Het geld is in 2007, 2008 en 2010 verduisterd uit het Sena Phatthana Chiwit Fund.
Voorzitter Atthapol maakte de bedragen gisteren bekend. Hij zei dat het onderzoek voor zestig procent was gevorderd. ‘Ik moet toegeven dat we letterlijk overal sporen van corruptie hebben gevonden, wat de aanleiding kan zijn om de deadline voor afronding van het onderzoek gesteld op het eind van de maand, te verschuiven.’
Verwacht wordt dat nog meer vuil boven water komt uit de voorafgaande jaren, wanneer de notulen zijn gevonden van de vergaderingen in 2007 van de commissie die het geld toewijst. Bij onderzoek van de notulen van 2008 is ontdekt dat bedragen tweemaal in hetzelfde jaar werden verstrekt. Het bericht vermeldt alle details, maar die voeren te ver om hier te noemen.
Verder meldt het bericht dat vrijdag in twee huizen, eigendom van een topambtenaar van Onderwijs, huiszoeking is gedaan. Hij heeft eerder toegegeven 88 miljoen uit het fonds te hebben gehaald. Maar dat is oud nieuws.

Regering aangespoord tot Blitzkrieg tegen corruptie
26 maart – Wie Nieuws uit Thailand op de voet volgt, moet het zijn opgevallen dat de laatste tijd het aantal corruptiezaken waarbij ambtenaren zijn betrokken, sterk is gestegen. Corruptie is hier sowieso endemisch, maar het begint nu echt de spuigaten uit te lopen. Critici vragen zich dan ook af waarom zoveel zaken welig tieren, hoewel de NCPO bij haar aantreden vier jaar geleden heeft beloofd dat de strijd tegen corruptie proriteit nummer 1 is.
‘Toen de NCPO aan de macht kwam, nam het aantal duidelijk af blijkt uit onderzoeken, maar de corruptie-index steeg in latere jaren weer hoewel het niveau nog steeds lager is dan voor de komst van de NCPO’, zegt Mana Nimitmongkol, secetaris-generaal van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand.
’We hebben de zaken geanalyseerd en menen dat de netwerken van bedriegers geleidelijk mazen hebben gevonden of meenden dat de anti-corruptie mechanismen van de NCPO er niets tegen konden doen. Bovendien hebben topfunctionarissen de afgelopen twee jaar niet als een bok op de haverkist gezeten [mijn formulering] om continu en effectief corruptie aan te pakken maar ze hebben meer aandacht aan andere zaken besteed.’
Mana wijst erop dat de recente onthulling van corruptiezaken te danken is aan de bevolking en het maatschappelijk middenveld. De enige zaak die door intern onderzoek aan het licht is gebracht is de verduistering van gelden uit het Sema Phatthana Chiwit Fund van het ministerie van Onderwijs.
Researcher Tippatrai van het TDRI, die corruptie in Thailand bestudeert, wijst ook op de rol van afzonderlijke en civiele organisaties. Alhoewel de PACC het afgelopen jaar niet heeft stil gezeten, moet ze haar effectiviteit nog bewijzen, zegt hij.
‘De PACC heeft bewijs gevonden van corruptie bij welzijnsfondsen, maar ze heeft alleen maar in tien provincies onderzoekscommissies gevormd. Ik weet niet hoeveel mensen in hoeveel zaken uiteindelijk vervolgd gaan worden. Het wordt tijd voor de regering om de kwestie serieus aan te pakken en overtreders te vervolgen. Wanneer de regering serieus is, dienen overheidsdiensten de bevolking constant te informeren over de voortgang van de onderzoeken zodat ze geen twijfels hebben of de diensten proberen de zaken te rekken of al dan niet soepel zijn.’
‘Topambtenaren op het hoogste niveau worden ervan verdacht betrokken te zijn bij schandalen, dus de regering dient transparant te zijn en ervoor te zorgen dat boetes worden uitgedeeld. Anders verliezen mensen hun vertrouwen.’
Het enige lichtpunt in de strijd tegen corruptie is dat de mensen nu meer bereid zijn informatie te verstrekken, zegt PACC secretaris-generaal Pornthip. ‘De mensen hebben er meer vertrouwen in omdat ze de regering vertrouwen. Premier Prayut heeft onderzoeken het groene licht gegeven en hij eist van de PACC dat die hem wekelijks op de hoogte houdt. Hij heeft ook klokkenluider Panida lof toegezwaaid omdat ze de vermeende corruptie in een welzijnscentrum in Khon Kaen heeft onthuld, wat geleid heeft tot onderzoek in andere centra.’
‘Op veel plaatsen waar we onderzoek doen, leggen dorpelingen zich niet meer neer bij corruptie. In zaken waarin functionarissen hen hebben betaald om hun getuigenis te veranderen, hebben ze dit wangedrag aan de kaak gesteld. […] Regeringsfunctionarissen hebben de beschikking over veel geld. Tenzij ze mentaal sterk genoeg zijn, kunnen ze gemakkelijk ten prooi vallen aan hebzucht.’
Mana erkent dat enige vorderingen zijn geboekt in de corruptiestrijd: diensten zijn gevormd en wettelijke middelen zijn beschikbaar, zoals de wet op staatsaanbestedingen en de vorming van een aparte rechtbank voor corruptiezaken.
‘Maar mensen die interne controles uitvoeren worden normaal niet gepromoveerd en gesteund. Velen hebben niets te doen. Vaak wanneer ze zaken rapporteren, worden die in de doofpot gestopt of gerelativeerd.’
In een kader (niet beschikbaar op de website) somt de krant zes recente corruptiezaken op. Ik duid ze kort aan: Fonds voor minderbedeelden, fonds voor de ontwikkeling van etnische groepen, Sema Phatthana Chiwit Fund, rabiës vaccins, Victoria’s Secret Massage en een post-overstromingsprogramma in Kalasin. Met uitzondering van de laatste zaak heeft Nieuws uit Thailand er al uitgebreid over geschreven.

26 maart
Pagina 2 opent met het bericht dat minister Grisada (Landbouw) vrijdag opdracht heeft gegeven voor een onderzoek naar vermeende onregelmatigheden bij de aankoop van rabiës vaccins. Hij ontkent berichten over een verzoek voor overplaatsing van directeur-generaal Apai van het Department of Livestock Development (DLD). ‘Overplaatsingen zijn niet aan de orde totdat het onderzoek is afgerond’, aldus Grisada. Voor het onderzoek is dertig dagen uitgetrokken. Apai ontkende gisteren het bericht dat hij om overplaatsing heeft gevraagd.
Het onderzoek concentreert zich op vier kwesties: Hebben familieleden jarenlang nep vaccin geleverd aan de DLD, is substandaard vaccin aan dieren toegediend, hoe zijn functionarissen van de DLD, het ministerie en het Department of Local Adminstration te werk gegaan bij de bestrijding van rabiës  en hebben personen geprofiteerd van de vaccin aanbesteding?
De TAO Phu Sang in Phayao heeft er bij de regering op aangedrongen de prijs van het vaccin te reguleren indien verkopers de prijs verhogen, wanneer er een tekort aan is. Een dosis kost al jaren 30 baht, maar een bewoner van het district Chiang Kham zegt dat hij 70 baht moest betalen.
In Samut Prakan is in een kanaal 5 km vanaf de plaats waar drie kinderen zijn gebeten, een dode hond gevonden, die was overleden aan rabiës.

Vandaag is zo’n dag…
27 maart – Het zal niet vaak voorkomen dat de krant op twee pagina’s met hetzelfde onderwerp opent. Maar vandaag is zo’n dag en dat is ook wel voor de hand liggend, want de Public Sector Anti-Corruption Commission heeft vastgesteld dat in twee-derde van de 76 welzijnscentra geld is verduisterd dat bestemd was voor arme mensen. Het gaat in totaal om 107 miljoen baht oftewel 87 procent van het budget dat is uitgekeerd aan alle centra.
Bangkok Post zet het bericht op pagina 3, want op de voorpagina meldt de krant dat Rojana Sakulpradit op staande voet is ontslagen. Na een vergadering van twee uur op het ministerie van Onderwijs besloot een commissie de vrouw, die wordt omschreven als senior planning and policy analysis expert, de laan uit te sturen en haar pensioen in te trekken wat van alle disciplinaire straffen de zwaarste is. Maar daar houdt het niet mee op: verder onderzoek naar haar rol wordt gedaan door Amlo, de PACC, de TCSD van de politie en de districtspolitie van Don Muang.
Een bron op het ministerie zegt dat Rojana ontslagen is zonder dat onderzoek is gedaan door een disciplinair panel (wat gebruikelijk is) omdat ze bekend heeft. Ze gaat strafrechtelijk vervolgd worden wegens plichtsverzuim, vervalsingen en corruptie, waarmee ze de staat grote schade heeft berokkend. De PACC vermoedt overigens dat ze niet alleen heeft gehandeld. De commissie concentreert zich op figuren hoger in de hiërarchie om te zien of die er ook bij betrokken waren.
Gebleken is dat Rojana, die eerder het toezicht had op het Sema Phatthana Chiwit Fund, een fonds ter ondersteuning van onderwijs aan kinderen uit arme gezinnen, sinds 2007 minstens 100 miljoen baht van het fonds heeft afgeroomd en overgemaakt naar 22 bankrekeningen van familie en vrienden. Vorige week werd 88 miljoen baht genoemd. Dat bedrag was gebaseerd op documenten die in haar huis in het district Don Muang in beslag waren genomen, maar zondag maakte het ministerie bekend dat nog eens 30 miljoen uit het fonds ontbrak.
Voorts meldt het bericht dat de National Primary Education Commission (Onpec) twee fact-finding teams heeft gevormd die onderzoek doen naar een particuliere school in Kanchanaburi. Daar zouden de namen van pasgeboren baby’s zijn gebruikt, waaronder kinderen in een kinderdagverblijf, om geld achterover te drukken. Onpec beschouwt de zaak vooralsnog als ‘verdacht’.
Onregelmatigheden in 53 welzijnscentra
Het openingsverhaal op pagina 3, voor alle duidelijkheid, gaat over een ander gevalletje van corruptie – nou ja, gevalletjes, meer geval gezien het bedrag – waarin welzijnscentra zijn betrokken. Die zaak is aan het licht gekomen nadat klokkenluider Panida onthuld had dat ze op het welzijnscentrum van Khon Kean tijdens haar stage kwitanties van uitbetalingen aan arme mensen moest vervalsen.
Naar aanleiding daarvan deed de PACC onderzoek bij de andere welzijnscentra en Bingo!, ook daar werden onregelmatigheden ontdekt. PACC secretaris-generaal Korntip zegt dat onregelmatigheden zijn gevonden in 53 welzijnscentra. In alle twintig centra in het Noordoosten is gesjoemeld. De PACC heeft besloten voorlopig onderzoek te doen in negen centra, 23 centra staan op de wachtlijst.
De onregelmatigheden bestaan uit het geheel of gedeeltelijk vervalsen van documenten en ‘uitbetalingen’ aan mensen die niet in aanmerking komen voor financiële steun.

Dinsdag 27 maart
– De NACC gaat in beroep tegen het vonnis waarbij haar claim dat voormalige burgemeester Chonsawat uit Samut Prakan zich schuldig heeft gemaakt aan machtmisbruik en plichtsverzuim door de Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases is afgewezen.
De burgemeester had in 2003 een 5-jaren contract ad 128 miljoen afgesloten met een afvalverwerkingsbedrijf. De NACC beschuldigt hem en een voormalige gemeenteambtenaar die eveneens is vrijgesproken, ervan een nodeloze schuldverplichting te zijn aangegaan van langer dan een jaar, hetgeen in strijd is met de regelgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Chonsawat is al tarijke malen beschuldigd van onregelmatigheden tijdens zijn politieke loopbaan in Samut Prakan. Als voorzitter van de PAO (Provinciale Staten) keurde hij een krediet van 800 miljoen baht goed voor de bouw van een crematorium bij een tempel en hij maakte zich in 1999 schuldig aan het kopen van stemmen.

Woensdag 28 maart
– Vijf topambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken kunnen deze week bestraft gaan worden in verband met de verduistering van gelden door welzijnscentra. Uit een onderzoek door een panel van het ministerie naar de besteding in 59 centra is gebleken dat 21 schuldig lijken en acht clean zijn. Naar de overige wordt nog onderzoek gedaan. Het aantal is aanzienlijk lager dan het eerder door de PACC genoemde aantal. Die zei dat in 53 van de 76 centra was gefraudeerd.
Eerder zijn de permanent secretaris van het ministerie en zijn adjunct overgeplaatst naar het PM’s Office. Ook zij of de door hen ingeschakelde stromannen gingen in de fout. Enkele ambtenaren hebben gesolliciteerd naar een functie op een welzijnscentrum om dichter bij de strooppot te zitten. Minister Anantaporn, die sinds november het ministerie leidt, zegt verontrust te zijn over de omvang van de zaken waarbij het ministerie is betrokken.

Donderdag 29 maart
– Het onderzoek naar de verduistering van 120 miljoen baht uit het Sema Phatthana Chiwit Fund, een fonds voor meisjes uit arme gezinnen ter ondersteuning van hun onderwijs, wordt voor Songkran afgerond of op zijn laatst eind april, zegt het ministerie van Onderwijs.
Hoofdverdachte is de inmiddels ontslagen adviseur Rojana Sinthi. Zij zegt alleen te hebben gehandeld, maar naar die bewering doen de PACC en Amlo nog onderzoek. Vijftig (top)ambtenaren van Onderwijs, huidige en gepensioneerde, worden opgeroepen voor verhoor door het gevormde fact-finding panel. De verduistering begon in 2007.
– Het laatste bericht gaat over de verduistering van gelden uit het onderhoudsfonds van het National Office of Buddhism voor tempels. De politie begint aan de derde ronde van haar onderzoek waarbij tien tempels zijn betrokken. Ambtenaren en monniken worden verdacht van de diefstal van 100 miljoen baht. In de vorige twee rondes ging het om 200 miljoen baht. Meer dan 30 tempels worden verdacht van betrokkenheid bij de fraude. Het schandaal werd vorig jaar bekend.

Vrijdag 30 maart
De National Anti-Corruption Commission (NACC) meer tijd nodig heeft voor haar onderzoek naar de horloges van vice-premier Prawit. Die zaak sleept zich maar voort want Prawit kreeg eerder viermaal uitstel voor het inleveren van zijn verweer. Het verhaal is nu: de horloges (geen 25, maar 22) had hij geleend van een vriend die inmiddels is overleden. Tja, de doden spreken niet.

Fraudeonderzoek nagelt ministerietop aan de muur
30 maart – In drugszaken blijven meestal de ‘grote vissen’ buiten schot, maar dat lijkt niet het geval in het onderzoek naar de fraude gepleegd door welzijnscentra, waarbij geld bestemd voor gedepriveerde arme mensen achterover is gedrukt. Een voorlopig onderzoek heeft bevestigd dat de permanent secretaris van het ministerie van Sociale Zaken, de hoogste ambtenaar van het ministerie, en zijn adjunct bij het schandaal betrokken zijn, aldus minister Anantaporn.
Beide topambtenaren zijn op bevel van premier Prayut vorige week overgeplaatst naar een inactieve post op het PM’s Office. De minister heeft de waarnemend permanent secretaris opgedragen een panel te vormen dat disciplinair onderzoek doet.
Nog even de voorgeschiedenis: Het schandaal is bekend geworden dankzij klokkenluider student Panida, die stage liep op het welzijnscentrum van Khon Kaen. Zij en haar drie vriendinnen moesten er kwitanties vervalsen, waarover ze geklaagd hebben bij de NCPO.
In totaal ging het om 7 miljoen baht waarop tweeduizend dorpelingen recht hadden. Naar aanleiding daarvan startte de PACC een onderzoek naar andere welzijnscentra in het land. In 53 provincies zijn tot nu toe sporen van gesjoemel gevonden.
De PACC verdenkt beide ambtenaren ervan de fraude te hebben geregisseerd, omdat in alle gevallen op dezelfde wijze te werk werd gegaan. Behalve deze lieden worden 94 personen verdacht. De PACC heeft het ministerie gevraagd de hoofden van de centra in Trat, Chaiyaphum en Buri Ram over te plaatsen. Gebleken is dat ze met bewijs hebben gerommeld en getuigen beïnvloed.

Onderzoek naar Prawit’s horloges vordert met slakkengang
31 maart – Het onderzoek van de NACC naar de horlogeverzameling van vice-premier Prawit vordert met een slakkengang en dat ergert critici. Ze verliezen het vertrouwen in de anti-corruptie vechters. De zaak sleept zich al sinds december voort, toen Prawit tijdens een fotoshoot van het vernieuwde kabinet een peperduur Richard Mille horloge bleek te dragen.
De NACC zei donderdag meer tijd nodig te hebben om het eigendom van de 22 horloges vast te stellen. De media noemden tot nu 25 horloges, maar in drie gevallen bleek het om hetzelfde klokje te gaan.
Volgens Prawit waren ze eigendom van een vriend, die inmiddels is overleden, en daarom hoefde hij ze niet op te geven in zijn vermogensverklaring aan de NACC. [Verplicht voor ambtsdragers en topambtenaren bij aantreden en binnen jaar na vertrek] De diamanten ring was eigendom van zijn vader en na diens overlijden aan hem cadeau gedaan door zijn moeder.
De social media wemelen van de verhitte commentaren. De meest venijnige komt van kinderrechten advocaat en voormalig NRC-lid Thicha, die op haar Facebook pagina actie voert voor zijn vertrek uit de regering. ‘Waarom verdrijven we hem niet samen met de NACC?’ Ze heeft geen enkel vertrouwen meer in de NACC want die is niet in staat gebleken te doen wat ze volgens de grondwet moet doen. 80.000 mensen hebben haar oproep ondersteund.
Ook voormalig senator en consumentenadvocaat Rosana Tositrakul haalt uit naar de NACC. Zij schrijft dat de 20 jaar betrouwbaarheid van de NACC ‘bankroet’ is gegaan. Voormalig vice-premier Plodprasop in de regering Yingluck vraagt zich of de NACC ‘slim of stom’ is geweest bij de behandeling van de affaire. Voormalig minister van Financiën schrijft op zijn FB-pagina: ‘De mensen vragen zich af of de NACC probeert tijd te rekken.’

Drukke tijden voor panel en Constitutionele Hof
31 maart – Bangkok Post telt vandaag geen vier maar drie nieuwspagina’s in het nieuwskatern, maar daar staan toch nog veertien items op. Pagina 2 opent met een vervolg op de verduistering van 107 miljoen baht door welzijnscentra. Ze hielden geld achter dat bestemd is voor gedepriveerde arme mensen, maar velen hebben nooit een cent ontvangen.
Het ministerie van Sociale Zaken heeft een panel gevormd dat een disciplinair onderzoek doet naar 26 betrokken ambtenaren. Minister Anantaporn verwacht dat het een maand in beslag neemt. Uit een eerder voorlopig onderzoek is gebleken dat de permanent secretaris van het ministerie, de hoogste ambtenaar, en zijn adjunct bij de verduistering betrokken waren. Zij zijn vorige maand [De krant schreef eerder vorige week] door premier Prayut overgeplaatst naar een inactieve post op het PM’s Office.
De 26 verdachten zijn functionarissen op operationeel niveau en ambtenaren betrokken bij de projecten. Degenen die nuttige informatie verstrekken worden beschouwd als getuige. Het panel bepaalt van ieder de mate van betrokkenheid en leidt daar de straf vanaf.
Maar de twee topambtenaren worden niet beschouwd als getuige. ‘Zij zullen hun onschuld moeten bewijzen’, zegt de minister. ‘Sommige functionarissen zeggen dat ze gedwongen werden geld naar hen te sturen.’
Het onderzoek volgt een stapsgewijze benadering en concentreert zich op het begrotingsjaar 2017. Daarna komen andere jaren aan de beurt. Tegen degenen in het disciplinair onderzoek wordt nog geen actie ondernomen.
De krant plakt er een bericht aan vast over het omkoopschandaal op de Samsenwittalayai school (Bangkok). Het onderzoek is afgerond, het wachten is op een beslissing van de permanent secretaris van Onderwijs. De schooldirecteur wordt ervan verdacht dat hij van een ouder 400.000 tea money heeft geëist in ruil voor plaatsing van zijn kind op de school.
Een andere zaak die in het bericht wordt aangesneden, betreft de aanschaf van airconditioners voor het politiebureau Phahon Yothin. Elf agenten zijn op hun salaris gekort om de ac’s te bekostigen. Eén agent heeft bij de PACC geklaagd, wat de vraag oproept of hij de juiste weg heeft bewandeld.

Zondag 1 april
– De NACC houdt geldtransacties van overheidsscholen in de gaten om te voorkomen dat ze tea money (steekpenningen) vragen in ruil voor toelating van leerlingen in Mathayom 1 en 4 van gewilde onderwijsinstellingen.
Dit weekend houden de scholen toelatingsexamens. De NACC is bang dat sommige ouders weer geld zullen aanbieden. Het verweer van ouders en schooldirecteuren dat het om ‘donaties’ gaat is ongeloofwaardig, zei assistent Sanit van Obec gisteren toen hij de actie van de NACC bekend maakte.
De laatste zaak speelde zich vorig jaar af op de Samsenwittayalai school in Bangkok waar de directeur 400.000 baht eiste van een ouder. De school is een van de 283 topscholen in het land die bekend staan vanwege hun reputatie.
Dit jaar is het eerste jaar waarin het aantal leerlingen in Mathayom 1 wordt beperkt tot 40 in elke klas. Tot nu was 50 of 60 leerlingen niet ongewoon. Functionarissen namen gisteren een kijkje in de Debsirin school, waarvoor 782 leerlingen in de rij staan. Er is slechts plaats voor 200.

Maandag 2 april
– Oprisping van vice-premier Prawit die lange tijd zijn mond heeft gehouden over zijn horlogeverzameling. De hele affaire was bedoeld om premier Prayut aan te vallen, beweert hij. Nou ja, zo kun je je er ook van afmaken, want volgens zijn laatste verklaring had hij de 22 dure merkhorloges geleend van een vriend, die inmiddels is overleden. Daarom ontbraken ze op zijn vermogensverklaring aan de NACC.
Prawit zei gisteren in een zeldzaam interview dat een ‘opposite side’ hem gebruikt om Prayut aan te vallen. ‘Het doet pijn, niet waar? Ik ben een slachtoffer door de tegenovergestelde partij gebruikt om de premier pootje te lichten.’
De krant koppelt Prawit’s bewering over de aanval op Prayut aan Prayut’s pogingen om met hulp van Prawit aan de macht te blijven.
– Opening pagina 4: Een verpleegstersopleiding in Lampang klaagt dat 30 van haar studenten nog geen cent hebben gezien van de beurzen ad 2 miljoen baht die zijn toegezegd door het Sema Phatthana Chiwit Fund. Dat fonds voor kansarme meisjes is in het nieuws omdat geld uit het fonds is verduisterd.
In 2014 kregen 3 van de 23 studenten die in aanmerking kwamen voor een beurs, niets; in 2015 niemand van 26 studenten en in 2017 is ook nog niets uitgekeerd.
Directeur Jarouyporn zegt dat het fonds niet reageert op brieven van de opleiding. Om de studenten te helpen, heeft de opleiding andere bronnen aangesproken. De docenten hebben dit jaar een donatie toegezegd.

Zaterdag 7 april
– Het ministerie van Onderwijs doet onderzoek naar een open brief aan verslaggevers gestuurd waarin er bij premier Prayut op aangedrongen wordt het onderzoek naar de verduistering van gelden uit een fonds voor leerlingen uit arme gezinnen te versnellen.
Voor de verduistering van 88 miljoen baht uit het Sema Phatthana Chiwit Fund is een voormalige specialist in planning en beleid ontslagen nadat ze bekend had het geld te hebben gestolen. Het ministerie vond later nog eens een gat van 30 miljoen baht.
De vrouw is niet komen opdagen bij het fact-finding panel van het ministerie maar voorzitter Atthapol zegt dat dit geen probleem is daar het bewijs voldoende is. Twee andere betrokkenen melden zich dit weekend bij het panel. Ook zij hebben toegegeven geld te hebben ontvangen. Dinsdag praat het panel met de PACC.

Zondag 8 april
– Het Department of Local Administration (DLA) heeft alle provinciale gouverneurs opdracht gegeven onderzoek te doen naar mogelijke prijsopdrijving bij de aanschaf van vuilnis- en rioolwagens. Tien provincies hebben al gereageerd op het verzoek van de DLA, waarvan vier aangifte hebben gedaan.
De opdracht is een uitvloeisel van onderzoek door de Counter Corruption Division van de politie, waarbij op sommige plaatsen vanaf 2015 onregelmatigheden zijn geconstateerd bij 21 lokale besturen. De CCD heeft over 10 al de NACC geïnformeerd.

Topambtenaar Financiën neemt ontslag
11 april – De hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën, permanent secretary Somchai Sujjapongse, heeft zijn ontslag ingediend wat pundits (expert maar ook betweter) beschouwen als een protestdaad tegen zijn overplaatsing naar de positie van secretaris-generaal van de NESDB.
De alom gerespecteerde ambtenaar zou binnen het ministerie vijanden hebben gemaakt en ontstemd zijn dat hij naar een positie was overgeplaatst die minder in aanzien staat daar die beperkt blijft tot beleidsvorming. Maar minister Apisak (Financiën) zegt dat de baan bij de NESDB ‘more demanding’ is en een ‘bigger job’. Hij krijgt daar de supervisie over de tenuitvoerlegging van het nationale 20-jaren strategieplan. ‘De strategie heeft vele dimensies.’
Apisak ontkent speculaties dat vice-premier Somkid, de leider van het economisch team van het kabinet, ontevreden was over het functioneren van Somchai op het ministerie. Somkid zegt juist waardering te hebben voor zijn harde werk. Maar een bron onthult dat Somkid zijn buik vol had van Somchai, omdat die regelmatig kritiek op hem had.
Het vertrek van Somchai is vandaag opening krant onder de kop Ministry awry as Somchai quits, maar het is me niet gelukt een adequate vertaling te vinden van awry. Ik vond schuin, scheef, verkeerd, dus gooi maar in mijn pet. Somchai volgt bij de NESDB Porametee Vimolsiri op als secretaris-generaal, die is opgeschoven naar het ministerie van Sociale Zaken. De permanent secretaris van dat ministerie is tijdelijk ontslagen in verband met de verduistering door welzijnscentra van gelden die bestemd zijn voor gedepriveerde en arme mensen.
Ik meen op de website gelezen te hebben dat hij op staande voet de laan was uitgestuurd en dat zijn pensioen zou worden ingetrokken, maar de krant noemt alleen dat onderzoek naar hem wordt gedaan in verband met de verduistering. De adjunct permanent secretaris is ook op non-actief gesteld. Over diens opvolging wordt volgende week besloten.
Minister Anantaporn (Sociale Zaken) zei gisteren achter Prayut’s besluit te staan om Porametee neer zetten op zijn ministerie omdat hij vertrouwd is met urgente sociale problemen. Premier Prayut zegt: ‘Poremetee is goed. Ik vertrouw hem. Ik beschouw hem als de meest geschikte persoon en iemand die ik kan vertrouwen.’

Zondag 15 april
– Het onderzoek naar de verduistering van gelden uit het tempelfonds heeft nieuwe verdenkingen opgeleverd. Tien tempels in Bangkok worden verdacht van betrokkenheid bij de verduistering van 70 miljoen baht, drie zijn in onderzoek bij het National Office of Buddhism (NOB) en zeven, onderzocht door de Counter-Corruption Division van de politie, kunnen vervolging tegemoet zien. Het NOB doet ook nog onderzoek naar zeven andere tempels.
Inmiddels zijn disciplinaire maatregelen in voorbereiding tegen betrokken ambtenaren, zowel topambtenaren als middenkader. Enkelen zijn al ontslagen. Negen ambtenaren worden verdacht, van wie vijf al in eerdere onderzoeksrondes zijn aangeklaagd. De andere vier zijn leken en een monnik.
Het schandaal staat inmiddels bekend als change money scandal. Door het NOB aan tempels verstrekte gelden voor onder andere onderhoud en onderwijs moesten [deels] worden gestort op bankrekeningen van betrokken NOB-personeel.

Dinsdag 17 april
– De Counter Corruption Division van de politie heeft de verduisteringszaken waarbij vijf prominente abts en monniken in drie tempels in Bangkok zijn betrokken, overgedragen aan de NACC. Drie abts zijn ook lid van van de Sangha Supreme Council, het hoogste gezagsorgaan van de monnikenorde.
De vijf booswichten zijn door directeur Pongporn van het National Office of Buddhism beschuldigd van de diefstal van 70 miljoen baht uit een fonds bestemd voor renovaties en godsdienstonderwijs. Pongporn vindt dat ze moeten worden ontheven van hun functie.
De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar gesjoemel met de tempelgelden waarin tien tempels zijn verwikkeld en 100 miljoen baht is ontvreemd.

Tempelschandaal: Pongporn waarschuwt de media
21 april – Directeur Pongporn Phramsane van het National Office of Buddhism (NOB) waarschuwt de media dat ze de vijf topmonniken die worden beschuldigd van betrokkenheid bij de verduistering van gelden uit het tempelfonds, niet aan de schandaal dienen te nagelen. Ze zijn onschuldig totdat hun schuld wordt bewezen. Hoe naïef, alsof journalisten dat niet weten.
Pongporn zei dit namens de secretaris van de Sangha Supreme Council, die gisteren over de netelige zaak vergaderde. De SSC wil dat de media niet speculeren of overdrijven, want de NACC is nog niet begonnen met haar onderzoek. Pongporn zei ook dat de beschuldigingen gebaseerd zijn op bewijs en niet op vooroordeel.
De drie Sangha-leden die beschuldigd zijn, hielden na de vergadering hun lippen stijf op elkaar. De andere twee zijn assistenten van de abt van Wat Saket. Pongporn adviseert: ‘De media moeten voor actuele ontwikkelingen bij de NACC of CCD zijn, niet de Sangha Council.’
De verdachten zijn boven komen drijven in de derde ronde van het onderzoek naar de verduistering van gelden uit het tempelfonds dat is bestemd voor renovaties en godsdienstonderwijs. Het gaat om tien tempels die 70 miljoen baht hebben achtergehouden. Drie tempels zijn in onderzoek, zeven volgen.
Secretaris Korn van Thailand’s Buddhist Federation vindt dat Pongporn en zijn kantoor te snel de zaak hebben overgedragen aan de NACC en CCD. ‘Het NOB heeft geen respect voor de oudere monniken.’ De federatie beraadt zich over een protest. Intussen doen geruchten de ronde dat monniken een protestbijeenkomst voorbereiden.

Maandag 23 april
– De in 2016 gevormde gespecialiseerde Corruption Court krijgt het druk, want 402 politieagenten worden verdacht van corruptie, aldus een bijgewerkte lijst van corruptie en ambtsmisbruik zaken. De lijst is vrijgegeven door het Office of Courts of Justice ter gelegenheid van de 136e verjaardag van de rechterlijke macht in april.
De politie voert de lijst aan, gevolgd door 368 ambtenaren van Binnenlandse Zaken, 351 lokale ambtenaren en 348 van Onderwijs. Op de vijfde plaats staan gemeentebesturen met 348 functionarissen. Het land telt negen regionale corruptie rechtbanken en een centrale in Bangkok.

Dinsdag 24 april
Op dezelfde pagina ook een bericht over het tempelschandaal, de verduistering van gelden uit het tempelfonds, bestemd voor renovaties en godsdienstonderwijs. Niet alle monniken zijn godsvruchtige lieden, sommigen menen zelfs dat de monnikenorde in en in verrot is. Monniken teren op de zak van goed gelovigen en doen niets voor de samenleving, zoals in Nederland destijds rooms-katholieke nonnetjes die sociaal werk deden en lesgaven, en diakonessen die in de verpleging werkten. Karl Marx stelde het al vast: Godsdienst is de opium van het volk. Monniken zijn volgens deze definitie dus drugsdealers.
– Meer dan 5 jaar ligt de zaak al te verstoffen bij de National Anti-Corruption Commission (NACC): de bouwopdracht voor 396 politiebureaus [en dienstwoningen?] waarbij toenmalig vice-premier Suthep had ingegrepen zonder zijn collega-ministers te raadplegen. Uit mijn hoofd: Suthep haalde een streep door afzonderlijke aanbestedingsprocedures en wilde één procedure voor alle bureaus. Voor zover ik weet, zijn de meeste nog niet afgebouwd of is de bouw niet eens begonnen.
De United Lawyers for Rights and Liberty vraagt in een petitie het onderzoek te versnellen. NACC-president Watcharapol zegt dat de dienst het geldspoor bestudeert; de resultaten worden niet later dan in september bekend gemaakt.
Secretaris-generaal Winyat van de advocatengroep zegt 20.000 handtekeningen te zullen verzamelen en het Parlement in een petitie te zullen vragen een onafhankelijk onderzoek in te stellen, indien voor het eind van het jaar geen klare wijn wordt geschonken. Suthep riskeert vervolging wegens overtreding van het Wetboek van Strafrecht wegens wangedrag en plichtsverzuim.
– Twee corruptieberichten op pagina 3. De PACC gaat een sub-panel vormen dat onderzoek doet naar de verduistering van 88 miljoen baht uit het Sema Patthana Chiwit Fund, een fonds ter ondersteuning van leerlingen uit arme gezinnen. 44 onderwijs ambtenaren worden verdacht van betrokkenheid. Hoofdverdachte is een voormalige inmiddels ontslagen topambtenaar, die het geld naar bankrekeningen van familie en vrienden heeft overgemaakt.
Een andere zaak waarmee de PACC zich bezighoudt, heeft betrekking op de verduistering van gelden bestemd voor HIV-patiënten en arme en gedepriveerde mensen door welzijnscentra. In 56 provincies zijn onregelmatigheden geconstateerd, naar 33 centra wordt onderzoek gedaan. De verstrekking van dekens wordt in drie provincies onderzocht: Prachin Buri, Nakhon Si Thammarat en Sing Buri. Nog eens 17 provincies staan op de wachtlijst.
Het andere bericht heeft betrekking op de verduistering van gelden uit het tempelfonds. De politie heeft de NACC gevraagd nog een zeven tempels te onderzoeken. Ze maken deel uit van de derde fase van het onderzoek naar het tempelschandaal. Donderdag heeft het NOB bij de politie aangifte gedaan tegen drie tempels in Bangkok, die de zaak gisteren heeft overgedragen aan de NACC.
In de twee vorige rondes is onderzoek gedaan naar twaalf tempels. Verdachten zijn ambtenaren, burgers en monniken. Ze waren betrokken bij fraude via een ‘change money’ systeem. Daarbij wordt aan de ontvangers van subsidies e.d. gevraagd een deel terug te storten op privé bankrekeningen.

Woensdag 25 april
– Kan het kort houden, want ligt voor de hand. Een beweging die zich Chao Phut Phalang Phaendin Group noemt (Group of Buddhists who are the Power of the Land) beschuldigt het hoofd van het National Office of Buddhism ervan zijn autoriteit te hebben overschreden door juridische actie te ondernemen tegen vijf vooraanstaande monniken die verdacht worden van betrokkenheid bij de verduistering van gelden uit het tempelfonds.
De groep heeft de Counter Corruption Division van de politie een petitie tegen NOB-hoofd Pongporn overhandigd, alsmede een klacht ingediend bij de NACC en het Prime Minister’s Office. Ze zegt dat Pongporn niet bevoegd is op zulke gronden de monniken te beschuldigen.
Tja, dat niet alle monniken lieverdjes zijn, wil er bij deze conservatieve lieden niet in. Maar de feiten liegen niet. Er is gefraudeerd, nu nog het bewijs dat deze vijf waaronder drie leden van de Sangha Supreme Council vuile handen hebben gemaakt. Maar misschien zeggen ze Pontius Pilatus na: Ik was mijn handen in onschuld.

Donderdag 26 april
– Actie-reactie. Eerst was er de aangifte van NOB-directeur Pongporn tegen vijf vooraanstaande monniken die verdacht worden van betrokkenheid bij de verduistering van gelden uit het tempelfonds; daarna was er het verzoek van de Chao Phut Palang Phaendin groep aan premier Prayut om Pongporn te ontslaan en nu krijgt Pongporn steun van een groep die zich Khon Kaen Civil Corruption Suppression Organisation noemt. In een open brief vraagt de groep Prayut Pongporn te beschermen tegen wat ze noemt ‘mob rule’ (volksgericht). Wie volgt in deze continuing story?

Vrijdag 27 april
– De abt van Wat Sri Nakharam in Udon Thani, een van de zeven tempels die in de derde ronde van het onderzoek naar de verduistering van gelden uit het tempelfonds worden verdacht van de fraude, ontkent elke betrokkenheid.
Gisteren zei hij dat de CCD van de politie hem heeft ondervraagd over een bedrag van 10 miljoen baht dat vijf tot zes jaar geleden door het NOB ter beschikking was gesteld en over de projecten waaraan het geld was besteed. De abt zegt dat het geld destijds is geretourneerd omdat de tempel geen plannen had voor werkzaamheden.
De CCD heeft ook vier leden van het tempelschoolbestuur ondervraagd en financiële documenten onderzocht en niets verdachts gevonden. De abt zegt zich geen zorgen te maken want de CCD heeft hem verteld dat hij wordt beschouwd als getuige.

Sanitsuda berijdt haar stokpaardje
28 april – Monniken die zich misdragen, uit hun ambt ontzetten (in het Engels defrocking) is slechts een deel van de hervorming [van de monnikenorde], schrijft oud-BP redacteur Sanitsuda Ekachai op de opiniepagina van Bangkok Post.
Misstanden in de Sangha (monnikenorde) zijn een van de onderwerpen die ze regelmatig aansnijdt en daar is nu weer alle aanleiding voor, want tegen drie leden van de Sangha Supreme Council en twee andere oudere monniken is op 11 april door no-nonsense NOB-directeur Pongporn aangifte gedaan wegens corruptie. En vorige week stapte hij naar de NACC met een zelfde beschuldiging tegen zeven tempels, geleid door vooraanstaande monniken.
De bevolking was niet eens geschokt. Dat zegt boekdelen over de onmin van de bevolking met de geestelijkheid. Tempelcorruptie is een publiek geheim. Maar de tempels hebben een uitgebreid netwerk van supporters, dus het kan geen verbazing wekken dat die op hun achterste benen stonden. Ze beschuldigen Pongporn ervan zijn autoriteit te hebben overschreden en zeggen dat elk kerkelijke wangedrag moet worden behandeld door de geestelijkheid en niet door leken. Prayut is gevraagd Pongporn te ontslaan.
Waar het in deze zaak om gaat is het afromen van gelden uit het tempelfonds, die het NOB verstrekt voor renovaties en godsdienstonderwijs. De tempels moesten een deel terugstorten op de privé bankrekeningen van NOB-medewerkers, een systeem dat money change wordt genoemd. Maar er is veel meer mis met de Sangha.
De mensen hebben genoeg van de eindeloze stroom seks- en corruptieschandalen. Monniken nemen het niet zo nauw met de leefregels, maar de Sangha Supreme Council, die bestaat uit een stel conservatieve verkalkte abts, grijpt niet in. De clerus als geheel heeft geen voeling met de moderne wereld  en weigert het feodale systeem te moderniseren omdat het bij uitstek de bron is van haar macht, privileges en voordelen.
De financiële huishouding van tempels is volstrekt ondoorzichtig want is niet openbaar. Abts, hoewel formeel verplicht samen te werken met tempelcommissies ter controle van donaties, hebben het laatste woord alsof zij de eigenaar zijn van tempels en kunnen kunnen doen wat hun goed dunkt. Vaker dan niet worden de gelden in het geheim gedeeld met de commissieleden. Veel onschatbare voorbeelden van tempelarchitectuur, muurschilderingen en andere religieuze en historische artefacten zijn vernield door abts die geen idee hebben van cultureel behoud.
Volgens een onderzoek door het National Institute of Development Adminstration (Nida) bedragen de openbare donaties aan de 37.075 tempels in het land jaarlijks 100 tot 120 miljard baht. Dit verklaart waarom monniken zich met hand en tand verzetten tegen controle op de donaties. Tot nu toe is elke poging mislukt om donaties en vermogen transparant te regelen na felle protesten van de clerus.
Wat moet er gebeuren om het systeem open te breken? Sanitsuda pleit voor decentralisatie van de machtsstructuur en inspraak van gemeenschappen in het tempelbeheer met externe controle van de boekhouding.
En stop de staatspatronage, schrijft ze. De donaties zijn meer dan genoeg om onderwijs en andere tempelzaken te betalen. Patronage en financiële hulp verwennen alleen maar. Ze verdiepen de cultuur van afhankelijkheid en houden monniken tegen bij het herwinnen van publiek vertrouwen.
Sanitsuda: ‘Ze zijn te lang in de watten gelegd en gedragen zich als een huilbaby wanneer privileges en voordelen risico lopen. De meerderheid van de monniken bekommeren zich niet om de gemeenschap omdat hun privileges uit het machtcentrum in Bangkok komen. Maar ze moeten veranderen. Om de clerus te hervormen, moeten we de tempels teruggeven aan de gemeenschap. Zonder hervorming van de Sangha blijft de clerus achter en wordt ze irrelevant voor moderne Thais.’  (Bron: Bangkok Post, 27 april)

Nieuwe corruptieaffaire: de aanschaf van zuigwagens
28 april – Om de clown-filosoof Bassie van het voormalige duo Bassie en Adriaan te parafraseren: Een dag zonder corrruptieschandaal is een dag niet geleefd. Dus hoera: Na de tempelaffaire, de welzijnscentrumaffaire en de onderwijsfondsaffaire, om enkele recente schandalen te noemen, heeft het land nu een nieuwe corruptieaffaire: de aanschaf van sewage trucks (zuig- of vacuümwagens) door acht provincies, waarvoor te veel is betaald.
Veertig functionarissen van lokale bestuursorganen en particuliere bedrijven, waaronder acht RvB-leden, worden verdacht van betrokkenheid. Gisteren heeft de politie haar lijvige onderzoeksrapport van 60.000 pagina’s overhandigd aan de National Anti-Corruption Commission. Het gaat om de provincies Phetchabun, Sing Buri, Samut Prakan, Samut Sakhon, Chon Buri, Rayong, Nonthaburi en Phitsanulok. Afzonderlijke onderzoeken naar de aanschaf in Chiang Mai en Si Sa Ket zijn nog aan de gang. In Chiang Mai wordt volgende maand aangifte gedaan, Si Sa Ket moet nog een besluit nemen.
Het bericht meldt verder dat de Counter Corruption Division van de politie eerder haar onderzoek naar twintig LAO’s (local administration organisations) voor verder onderzoek naar de NACC heeft gestuurd. Maar hoe dat precies zit, wordt me niet duidelijk uit het bericht. De directeur van de DLA (department of local administration) zei eerder deze maand alle provinciale gouverneurs opdracht te hebben gegeven de vermeende samenspanning bij de aanschaf van de zuigwagens te controleren.
‘t Is een vrij eenvoudige vorm van corruptie. Leverancier en afnemer spreken een prijs af en het verschil tussen vraagprijs en marktprijs verdwijnt in de zakken van betrokkenen. Zolang bij een controle van de boeken het prijsverschil niet ontdekt wordt en niemand aan de bel trekt (de Rekenkamer?), kunnen de heren  en – laat ik niet discrimineren – dames genieten van de aanvulling op hun salaris.
In dit geval gaat het om 26 miljoen baht wat neerkomt op gemiddeld 650.000 baht per persoon. Belastingvrij uiteraard. Nog geen vetpot als je de huizenprijzen in Bangkok in ogenschouw neemt. Wel aardig voor een – ik noem maar een zijstraat – een cruise in de Caribbean. Zou ik maken, want je kunt er maar alvast van genoten hebben voordat je tegen de lamp loopt.
Misschien vraagt u zich af waarom ik zo uitgebreid op de zaak in ga. Dat komt: ik sla de voorpagina over, want die gaat over de ontmoeting van de Noord-Koreaans leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Dus Nieuws uit Thailand is vandaag korter dan gebruikelijk en u moet toch wat te lezen hebben.

Zaterdag 28 april
– De PACC gaat onderzoek doen naar 189 personen die verdacht worden van betrokkenheid bij onregelmatigheden in drie overheidprojecten. Het gaat om het (bekende) welzijnsproject voor HIV-patiënten en minder bedeelden en het minder bekende zelfhulp gemeenschapsproject en het dorps coöperatieproject. Wat die laatste twee inhouden, weet ik niet. Van de 189 verdachten zijn 43 directeur (41 van een welzijnscentrum), de overigen zijn overheidsfunctionarissen en tijdelijk personeel.
De PACC gaat onderzoeken naar onregelmatigheden die in acht provincies zijn gedaan, beoordelen om te zien of ze voldoende zwaar zijn voor een officieel onderzoek. De onderzoekers van de PACC zijn nog bezig bewijs te verzamelen. PACC-medewerker Jarumpon belooft billijke behandeling. De onderzoekers worden ondervraagd over hun bevindingen.
PACC secretaris-generaal Kornthip zegt dat het onderzoek naar het gesjoemel van welzijnscentra zo goed als klaar is. Die zaak, weet u nog, kwam dankzij een klokkenluider als eerste aan het licht in Khon Kaen. De directeur van dat centrum is ontslagen.

1 mei
Negen welzijnscentra zijn corruptievrij gebleken. PACC secretaris-generaal Kornthip houdt echter een slag om de arm. Ze zijn tweemaal geïnspecteerd, documenten of getuigen zijn niet gevonden die wijzen op onregelmatigheden, maar dat wil niet zeggen dat ze vrijuit gaan.

Topambtenaar Sociale Zaken betrokken bij welzijns zwendel
3 mei – De directeur van een welzijnscentrum voor behoeftigen in Samut Prakan beschuldigt voormalig permanent secretaris van het ministerie van Sociale Zaken Puttipat Lertchaowasit van betrokkenheid bij de verduistering van gelden uit staatsfondsen die bestemd zijn voor arme en gedepriveerde mensen. Ze heeft premier Prayut gevraagd opdracht te geven voor een onderzoek. Volgens haar is de Public Sector Anti-Corruption Commission nog niet tot de bodem van de problemen gegaan.
Thanittha Chantanarerk heeft het regeringsklachtencentrum op Government House alle bewijsstukken overhandigd waaronder gegevens over de verstrekte gelden aan welzijnscentra en het aantal personen dat voor de hulp in aanmerking komt. Thanitta vermoedt dat de permanent secretaris (vergelijkbaar met de functie van secretaris-generaal van een Nederlands ministerie) overtredingen heeft begaan ‘involving an organised network’ [?] daar onregelmatigheden zijn geconstateerd in de toekenning van budgetten.
Bangkok Post opent vandaag met deze laatste ontwikkeling in de fraudezaak die begonnen is met de klacht van een stagiaire en vriendinnen die in Khon Kaen verplicht werden kwitanties te vervalsen. De PACC startte daarna een onderzoek naar alle welzijnscentra, ze verdenkt 156 functionarissen van corruptie: 20 zullen disciplinair gestraft worden, 136 vervolgd. Puttipat en zijn adjunct zijn al overgeplaatst naar een inactieve post op het PM’s Office, zodat ze het PACC-onderzoek niet kunnen belemmeren.
Het artikel noemt verschillende voorbeelden van de fraude.
– Een dorp in Chiang Mai, dat 2.500 bewoners telt, heeft tientallen miljoenen baht ontvangen. Nadat het geld was toegewezen, heeft een functionaris belast met het provinciaal centrum ontslag genomen.
– Meer dan 60 miljoen baht ging naar een ontwikkelingscentrum voor hooglandbewoners in Chiang Mai dat de zorg draagt voor 300.000 personen.
– Nog eentje, en dan stop ik: het welzijnscentrum in Samut Prakan had 7 à 8 miljoen baht moeten ontvangen voor 1,2 miljoen behoeftigen, maar kreeg [van het ministerie] slechts 700.000 baht.

Vrijdag 4 mei
– De PACC breidt haar onderzoek naar de verduistering van gelden door welzijnscentra uit met een onderzoek naar 28 organisaties die in 2017 103,8 miljoen baht hebben ontvangen. Het gaat om twee centra voor behoeftigen, vijf provinciale kantoren voor de bescherming van armen, twee dorps coöperatie coördinatiecentra, negen zelfhulp projecten en tien ontwikkelingscentra voor hooglandbewoners.
Vrijdag zei de PACC te verwachten 189 personen te ondervragen over hun vermeende betrokkenheid bij drie staatsprojecten: het welzijnsproject voor gedepriveerden en HIV patiënten, het zelfhulp gemeenschapsproject en het dorps coöperatieproject.

Zaterdag 5 mei
– Het ministerie van Onderwijs begint een disciplinair onderzoek naar zeventig functionarissen die mogelijk betrokken waren bij de aanschaf in 2014 en 2015 van 5.000 CCTV-camera’s ad 405 miljoen baht voor 1.092 scholen in de zuidelijke provincies Yala, Pattani, Narathiwat en Songkhla.
Het ministerie is getipt door een groep onderwijzers. Ze zeggen dat de specificaties gemanipuleerd zijn. Twaalf bedrijven namen deel aan de inschrijving, vier werden geselecteerd hoewel die veel meer rekenden dan de andere en de marktprijs.
Naast dit onderzoek gaat het ministerie ook onderzoek doen naar de aanschaf van multi-purpose daken ad 62 miljoen baht voor elf scholen in het diepe Zuiden. Het gaat om koepelvormige daken boven sportvelden. De winnaars waren computerbedrijven, geen bouwbedrijven. Ook zij rekenden meer dan de marktprijs. Aan de inschrijving namen spookbedrijven deel om het proces legitiem te laten lijken.

En de corruptie gaat maar door, nu met dekens
7 mei – Wat zou Thailand zijn zonder corruptie? Ik denk een saai land, maar wel een beter land. Ook vandaag in de krant weer een geval van corruptie bij de besteding van gelden uit welzijnsfondsen. In Sing Buri heeft de PACC aanwijzingen gevonden voor onregelmatigheden bij de aanschaf van dekens voor ouderen.
Het provinciaal centrum voor de behoeftigen kocht vorig jaar 500 dekens om in februari aan ouderen uit te delen, maar voor de dekens is te veel betaald: 400 baht in plaats van de marktprijs van 240 baht. [Wie zou het verschil in zijn zak hebben gestoken?] Bovendien waren de dekens van een ‘belachelijk armzalige kwaliteit’, aldus PACC secretaris-generaal Kornthip.
Sommige ‘gelukkigen’ hebben de PACC verteld dat ze de dekens slechts één keer konden gebruiken want na de eerste wasbeurt waren ze al versleten. Anderen zeiden de dekens niet te hebben gebruikt omdat het niet koud was. De PACC onderzoekt de besteding van de gelden, met name tijdens het huidige begrotingsjaar (1 oktober 2017-30 september 2018).
Eerder deze week maakte de PACC bekend haar onderzoek naar de verduisteringen door welzijnscentra te zullen uitbreiden. Onderzocht worden nog eens 28 organisaties die in het begrotingsjaar 2017 103,8 miljoen baht hebben ontvangen.
Het schandaal kwam in januari aan het licht toen stagiaires van de Maha Sarakham universiteit in Khon Kaen aan de bel trokken omdat ze gedwongen waren geweest kwitanties te vervalsen. Ze werkten op het Khon Kaen Protection for the Destitutes centrum. De directeur van het centrum is in maart ontslagen.

Dinsdag 8 mei
– Een intern onderzoek van het ministerie van Onderwijs heeft aangetoond dat zeven hoge ambtenaren en pensioneerden betrokken waren bij de verduistering van 88 miljoen baht uit een fonds bestemd voor kinderen uit behoeftige gezinnen. Drie ambtenaren zijn al overgeplaatst in afwachting van verder onderzoek naar hun banden met de ontslagen adviseur Rojana die de verduistering heeft bekend. De vier anderen hadden geen banden met haar, maar keurden de aanvragen goed op basis van vervalste documenten. Niettemin hebben ze zich schuldig gemaakt aan plichtsverzuim.
– De Supreme Patriarch heeft beloofd dat monniken die de wet overtreden, worden gestrafd – uitzonderingen worden niet gemaakt. Ingewijden vermoeden dat hij reageerde op de verduistering van gelden uit het tempelfonds, waarnaar onderzoek wordt gedaan door de NACC, de Counter-Corruption Division van de politie en het NOB. De Supreme Patriarch deed zijn belofte tijdens een bijeenkomst met 200 monniken die een bestuursfunctie hebben.

Woensdag 9 mei
– De regering van Thailand en Cambodja werken nauw samen met NGO’s om te zorgen voor veilige migratiekanalen nu mensenhandelzaken aanhouden en mensenrechten geschonden blijven. Dat kregen de deelnemers aan een seminar in Bangkok gisteren te horen.
Beide landen werken samen onder een door de EU gefinancierd project dat tot doel heeft de rechten van Cambodjaanse migranten in Thailand te steunen en overtredingen en mensenhandel te voorkomen. Het beoogt de doorgaande problemen met mishandeling en illegale binnenkomst van Cambodjaanse werkers aan te pakken. Van de 1,2 miljoen Cambodjanen die in het buitenland werken, werkt 90 procent in Thailand, maar minder dan 30 procent heeft gebruik gemaakt van officiële kanalen.
– De PACC die onderzoek doet naar de verduistering door welzijnscentra van gelden uit een fonds voor behoeftige mensen, HIV-patiënten en twee projecten gaat om de overplaatsing van 217 ambtenaren vragen die schuldig zijn bevonden aan betrokkenheid bij de verduistering. In de tussentijd kan bekeken worden welke straf ze dienen te krijgen.

Donderdag 10 mei
– Minister Teerakiat (Onderwijs) heeft bekend gemaakt dat 25 huidige en voormalige topambtenaren van het ministerie betrokken waren bij de verduistering van gelden uit het Sema Phattana Chiwit Fund, een fonds, bestemd voor arme leerlingen. Dat is gebleken uit een intern onderzoek.
Hoofdverdachte is een voormalige onderwijsadviseur. Zij heeft bekend een greep in het fonds te hebben gedaan en is ontslagen. De minister zegt dat de permanent secretaris van Onderwijs en zijn adjunct niet betrokken waren bij het schandaal dat sinds 2005 een schade heeft veroorzaakt van 77 miljoen baht.

11 mei
Het Thaise nieuws is vandaag ‘verbannen’ naar pagina 2 en 4 en twee berichten onder een groot interview met Mahathir op pagina 3. Op de voorpagina is nog wel ruimte voor een 1-kolommer over de horloge-affaire waarin vice-premier Prawit is verwikkeld. Secretaris-generaal Worawit van de NACC zegt dat het NACC-onderzoek nog wel twee tot drie maanden kan duren. De geplande deadline van deze maand wordt waarschijnlijk niet gehaald.
Secretaris-generaal Mana van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand, een club waarin bedrijven en organisaties samenwerken, dringt er bij de NACC op aan de bevolking regelmatig op de hoogte te houden van het onderzoek ‘ter wille van de transparantie’. De vraag of de NACC de zaak traineert, wilde hij niet beantwoorden.

Donderdag 17 mei
– Veel detailkritiek op de ‘wapens’ waarin de nieuwe grondwet van 2017 voorziet ter bestrijding van corruptie. Politici en experts eisten gisteren op een seminar In Bangkok meer effectieve maatregelen en duidelijker rollen voor de bevolking.
‘Het lijkt erop alsof deze grondwet de mensen niet vertrouwt, alhoewel er veel vrijwilligers zijn die willen helpen in de anti-corruptie strijd’, zei deken Banjerd van de faculteit Rechten van de Thammasat universiteit.
Secretaris-generaal Mana van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand begrijpt niet waarom een voorstel voor een wet ter ondersteuning van bijeenkomsten over anti-corruptiewerk en de bescherming van klokkenluiders verworpen is.
– Zestien buurtleiders en een ambtenaar worden verdacht van onregelmatigheden bij een project voor boeren in Bang Yang Talat (Kalasin) die in 2017 door overstromingen zijn getroffen. Een onderzoekscommissie stuitte onder andere op vis die voor boven-marktprijzen werd verkocht, soil-conditioning stoffen die vervangen werden in plaats van organische kunstmest te gebruiken en kikkerbroedsel dat niet aan de specificaties voldeed.
Nadat het project van start was gegaan, regende het klachten bij vestigingen van het Damrongtham Centre van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Verschillende boeren eisen een onderzoek naar de kikkers die ze hadden gekregen en onverwacht dood gingen. De zeventien verdachten kunnen strenge straffen tegemoet zien.

Vrijdag 18 mei
– Een huishoudelijke hulp, recent aangehouden bij een inval in het huis van een legerluitenant in Bangkok, heeft toegegeven dat een familielid van haar werkgever haar gebruikt heeft om 25 miljoen baht wit te wassen, die is ontvreemd uit het tempelfonds. Het familielid had haar gevraagd een bankrekening te openen, zodat het geld van een bekende tempel in de hoofdstad daarop gestort kon worden. Later zou ze het geld moeten opnemen en aan een monnik in de tempel geven.
De naam van de werkster is ook gebruikt bij de registratie van een bedrijf dat gehuurd was om onderhoudswerk in de tempel uit te voeren. Het bedrijf had als adres het huis van de luitenant.

Zaterdag 19 mei
De NACC heeft bekend gemaakt onderzoek te doen naar dertien tempels in het hele land, die worden verdacht van verduistering van gelden uit het tempelfonds. De tempels hebben meermalen een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit het fonds ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden, maar corrupte ambtenaren staken het geld in eigen zak. Wanneer ze tekenen van ‘ongebruikelijke’ weelde vertonen, wordt hun vermogen in beslag genomen.

Zondag 20 mei
– De CSD heeft gisteren een inval gedaan in het huis van een echtpaar dat betrokken was bij de verduistering van gelden uit het tempelfonds in het district Bang Kruai (Nonthaburi). Tijdens de operatie die twee uur duurde, zijn financiële documenten, huurcontracten van tempelgronden en andere papieren gevonden die als bewijsmateriaal kunnen dienen.
Uit onderzoek van de CSD is gebleken dat een oudere monnik driemaal aan het echtpaar geld had overgemaakt. De grond was onderverhuurd aan een restaurant voor Chinese toeristen, waarvan de eigenaar maandelijks 300.000 baht aan het echtpaar moest betalen. Of dat geld ooit is teruggegeven aan de tempel, is onbekend.
Behalve de huiszoeking heeft de CDS ook onderzoek gedaan in een magazijn met boeddhistische voorraden, eigendom van het echtpaar. Verder bevat het bericht weer veel details en voorgeschiedenis wat niet bijdraagt tot de helderheid.

Dinsdag 22 mei
De echtgenote van roodhemdleider Arisman is ‘ongebruikelijk rijk’.  De NACC vraagt het hooggerechtshof haar vermogen ad 42,82 miljard baht in beslag te nemen. Het OM is gevraagd de zaak voor te leggen aan de afdeling voor politieke ambtsdragers van het hooggerechtshof omdat ze voormalig parlementslid is.
– De NACC heeft vastgesteld dat drie ambtenaren van het kantoor van de gouverneur van Phitsanulok betrokken waren bij de illegale aanschaf van Alpha 6 drugsdetectoren 10 jaar geleden. [Niet te verwarren met de miskoop van bomdetectoren door het leger] De NACC wil hen strafrechtelijk laten vervolgen. De aanschaf was verdacht omdat de leverancier een bedrijf in medische apparatuur was. De prijs was opgeschroefd en de aanschaf was niet geautoriseerd. Nagelaten werd een aankoopcommissie te vormen.

Dekens te duur, niet nodig en van slechte kwaliteit
23 mei – Pagina 2 opent met het zoveelste voorbeeld van incompetentie en corruptie. In de provincie Sing Buri zijn door het welzijnscentrum in verband met de winterkou duizend dekens voor arme mensen aangeschaft. De bewoners zeggen dat het ten tijde van het uitdelen, februari en maart vorig jaar,  helemaal niet koud was en dat de dekens zelfs eenmaal wassen niet overleven.
De Public Sector Anti-Corruption Commission vermoedt dat er te veel voor betaald is en doet onderzoek. Het rare is dat het ministerie van Sociale Zaken in een eigen onderzoek geen onregelmatigheden heeft geconstateerd. Er zal wel iemand de hand boven het hoofd worden gehouden. Nog iets raars: ze zijn gekocht bij een meubelbedrijf. Verder vermoedt de PACC dat handtekeningen zijn vervalst.
Met de aanschaf was 200.000 baht gemoeid. Voor de dekens werd 400 baht per stuk betaald. Een bewoonster zegt dat dezelfde deken op de markt 180 baht kost. Een andere bewoner zegt dat zijn naam op een lijst staat van mensen die twee dekens hebben ontvangen, maar hij kreeg er slechts één. De verkoper zegt dat ze voldoen aan de eisen, gesteld door het Department of Disaster Prevention and Mitigation.
Steekpenningen gingen naar bedrieger
Het aardigste bericht op de pagina gaat over de zes politieofficieren die in totaal 5 miljoen baht aan steekpenningen hebben betaald aan een man die op Line de indruk wekte Surachate ‘Big Joke’ Hakparn te zijn, hoofd van de toeristenpolitie. Dat geld was bedoeld om te worden gepromoveerd, een praktijk die niet ongebruikelijk is in Thailand.
Gisteren onthulde Surachate op een persconferentie dat de man taxichauffeur was. Hij had geluk: het eerste slachtoffer werd  gepromoveerd, wat de andere vijf vertrouwen in de zaak gaf. Maar die promotie was te danken aan zijn prestaties.

Twee gevluchte topmonniken nog niet gevonden
26 mei – De gisteren gemelde aanhouding van topmonniken zal nog wel een tijd het nieuws blijven domineren. Journalisten houden ervan een onderwerp eindeloos ‘uit te melken’ want elke keer wordt het gemakkelijker erover te schrijven omdat ze vertrouwd zijn geraakt met het onderwerp. Vandaag meldt de krant dat de politie onderhandelt met de naaste medewerkers van de twee monniken, die op de vlucht zijn geslagen.
De politie hoopt dat zij hen kunnen overhalen om zich over te geven. ‘We willen dat ze zichzelf verweren voor de rechter’, zegt commissaris Thitiraj van het Central Investigation Bureau (CIB). De twee zijn Phra Phrom Sitthi, de abt van Wat Saket, en assistent-abt Phra Phrom Methee van Wat Samphanthawong. [Wat Saket is een ook bij toeristen bekende tempel door de Golden Mount]
Even recapituleren. Donderdag deden tweehonderd politiecommando’s een inval in drie tempels in Bangkok en een in Pathum Thani, de provincie ten noorden van de hoofdstad. Ze hielden zes monniken aan, van wie vijf verdacht worden van betrokkenheid bij de verduistering van gelden uit het tempelfonds en een, de bekende actievoerder Phra Buddha Isara van twee andere vergrijpen.
Alhoewel monniken wel vaker worden aangehouden wegens overtreding van de regels, is deze zaak uniek omdat drie lid zijn van de Sangha Supreme Council, het hoogste gezagsorgaan van de monnikenorde (Sangha).
Wat Saket krijgt een tweede bezoek van de Crime Suppression Division (CSD) van de politie. Deze maal gaat de politie de kuti (kamer) van de gevluchte abt Phra Phrom Sitthi doorzoeken. De politie concentreert zich op het zoeken naar documenten over verrichte financiële transacties. Tevens wordt DNA verzameld om banden te vinden met anderen die betrokken kunnen zijn bij het schandaal.
NACC secretaris-generaal Worawit zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor de vorming van een panel dat onderzoek doet naar het verduisteringsschandaal. De zaak wordt volgende week voorgelegd aan de NACC. Vermoed wordt dat behalve de aangehouden monniken ambtenaren, burgers en andere monniken erbij betrokken waren.
De verduistering had de vorm van wat genoemd is exchange money. Tempels krijgen van het National Office of Buddhism (NOB) geld uit het tempelfonds voor onderhoudswerkzaamheden, renovaties, godsdienstonderwijs en zendingswerk. Nadat ze het geld hadden ontvangen, dienden ze een deel terug te storten op privé-rekeningen van NOB-medewerkers.

Maandag 28 mei
– De tempelaffaire (verduistering van gelden uit het tempelfonds) verhuist vandaag naar de tweede plaats op de voorpagina. De Counter Corruption Division van de politie is aan haar vierde onderzoeksronde begonnen. In de voorgaande rondes zijn dertig tempels onderzocht. De vierde ronde heeft betrekking op de jaren 2011 tot 2016.
Om hoeveel tempels en verdachten het deze keer gaat, heeft CCD-hoofd Kamol niet gezegd. Wel bevestigde hij dat monniken en overheidsfunctionarissen worden verdacht. Gevallen waarbij ambtenaren zijn betrokken, worden doorgesluisd naar de NACC.
Een bron noemt het aantal van zestig tempels in dertien provincies. Daarvan zijn veertig onderzocht, dertig worden verdacht van betrokkenheid bij de verduisteringen die geschat worden op ruim 102 miljoen baht.
Vandaag dient politiek activist Srisuwan een klacht in bij de Ombudsman en de NHRC over het vermeend gebruik van geweld bij de arrestatie donderdag van Phra Buddha Isara, de abt van Wat Or Noi. De politie brak ’s ochtends vroeg de deur van zijn kamer open en lichtte hem van zijn bed. Isara wordt van twee andere vergrijpen beschuldigd, niet van verduistering.

Politie breidt onderzoek naar tempelschandaal uit
29 mei – Het net in het laatste (vierde) onderzoek naar het tempelschandaal wordt verder uitgegooid. De Counter Corruption Division (CCD) van de politie richt nu ook haar pijlen op allen die banden hebben met monniken en ambtenaren en in voorgaande drie rondes opgepakt zijn.
CCD-hoofd Kamol zegt nog geen tijdsplanning te hebben gemaakt voor het vierde onderzoek. ‘Ik wil alleen dat degenen die betrokken zijn bij het onderzoek zich ervoor volledig inzetten.’
Het onderzoek heeft geen betrekking op Wat Saket, waar de politie donderdag drie assistenten van de abt aanhield. Abt Phra Phrom Sitthi zelf werd tijdens de operatie niet gevonden. Wat Saket is een van de drie tempels in Bangkok en Pathum Thani waar de politie deze dag invallen deed. Daarbij werden vijf topmonniken aangehouden.
Minister Suwaphan (PM’s Office) zei gisteren door het NOB te zijn geïnformeerd dat vijftien medewerkers betrokken zijn bij de verduistering van gelden uit het tempelfonds. Gelden uit het tempelfonds worden door het National Office of Buddhism verstrekt aan tempels voor onderhoud, renovaties, zendingswerk en godsdienstonderwijs.
In de derde ronde is gebleken dat tien tempels gesjoemeld hebben. Ze worden ervan verdacht 70 miljoen baht aan het fonds te hebben onttrokken.

Gevluchte monniken kregen hulp
30 mei – Pagina 2 opent met een bericht over de abt van Wat Saket en de assistent abt van Wat Samphanthawong, die onvindbaar waren toen de politie donderdag een inval deed in drie tempels in Bangkok en Pathum Thani. De politie zoekt een Thaise man en vrouw en een burger uit Laos die hen geholpen zouden hebben tijdig te vluchten. De twee monniken worden verdacht van betrokkenheid bij de verduistering van gelden uit het tempelfonds.

Donderdag 31 mei
Sitthi kiest eieren voor zijn geld

Over het andere topic kan ik kort zijn. Phra Phrom Sitthi, abt van Wat Saket en lid van de Sangha Supreme Council, heeft zich bij de politie gemeld. Hij was onvindbaar toen de politie vorige week donderdag een inval in drie tempels in Bangkok en Pathum Thani deed in verband met de verduistering van gelden uit het tempelfonds.
De hooggeplaatste monnik is nadat hij zich had aangegeven, uit de orde gestoten en gearresteerd. De rechtbank wees zijn verzoek voor borgtocht af. Er is nu nog één topmonnik op de vlucht: Phra Phom Methi, assistent-abt van Wat Sampanthawong. De koning heeft de betrokken zeven monniken hun rang ontnomen. Phra Phrom Sitthi en twee anderen zijn uit de Sangha Supreme Council gezet, het hoogste gezagsorgaaan van de monnikenorde. Sitthi is tevens ontzet uit zijn functie van voorzitter van het Regulatory Office for Overseas Dhammaduta Bhikkhus.

Donderdag 31 mei
– Ongetwijfeld het grootste corruptieschandaal van Thailand: de nooit afgebouwde afvalwaterzuiveringsinstallatie Klong Dan in Samut Prakan. Gisteren zijn nieuwe arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen vier betrokkenen die niet kwamen opdagen in de Dusit District Court, die het vonnis van het hooggerechtshof bekend zou maken. De zitting die al eerder was uitgesteld, is nu uitgesteld tot 13 juli.
De rechtbank vermoedt dat de vier waaronder toenmalig staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Vatana Asahame, naar het buitenland zijn gevlucht. (Alles over deze zaak op de pagina Khlong Dan: Een smerige zaak rond afvalwater)
– Nog meer corruptie. De PACC zegt dat vorig jaar de meeste klachten over corruptie betrekking hadden op LAO’s (local administrative organisations, lokale bestuursorganen). Van de ingediende klachten betrof 17,35 procent LAO’s, 15,11 procent het ministerie van Binnenlandse zaken, 9,9 procent de RTP, 4,1 procent Onderwijs en 2,3 procent Landbouw. De topvijf provincies waren Bangkok, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai, Ubon Ratchathani en Nakhon Sawan. Bijna de helft van de klachten ging over machtsmisbruik.
1.175 zaken zijn in behandeling genomen. Aan het onderzoek naar 26 zaken kwam een eind wegens gebrek aan bewijs of doordat verdachten waren gestorven.
– Het ministerie van Onderwijs heeft drie nieuwe gevallen van corruptie ontdekt bij de verstrekking van staatsgelden aan scholen in het Noordoosten. Ze kwamen aan het licht bij een inspectie in elf provincies.
Ik geef één voorbeeld: een ambtenaar in Nakhon Ratchasima gebruikte een valse kwitantie om 380.000 baht uit te keren aan twee scholen voor de aanschaf van materialen bij een bedrijf in Samut Sakhon. Hij is op non-actief gesteld, een disciplinaire commissie doet onderzoek.

Zaterdag 2 juni
Bangkok Post opent vandaag met het bericht dat de gevluchte assistent-abt Phra Phrom Methee (77) van Wat Samphanthawong in Bangkok en voormalig lid van de Sangha Supreme Council is opgedoken in Laos. In dat land heeft hij veel volgelingen. De politie heeft het buurland om zijn uitlevering gevraagd.
Methee, evenals de andere vorige week aangehouden topmonniken, wordt verdacht van betrokkenheid bij de tempelaffaire (verduistering van gelden uit het tempelfonds en het witwassen van geld). Toen de politie op 24 mei drie tempels binnenviel, was Methee voor een bijeenkomst in Phitsanulok. Hij besloot niet terug te keren, maar reisde naar Nakhon Pathom waar hij via de Mekong de grens overstak, geholpen door een well-to-do Thaise vrouw en een vrouw uit Laos. Methee zou nu in Vientiane zijn.
Volgens een bron had hij de invallen al zien aankomen, maar hij maakte zich er geen zorgen over omdat hij veel volgelingen in Laos heeft, die bereid zijn voor hem te zorgen.
Methee is een van de zeven monniken van wie de rang door de koning is afgenomen. Hij was gouverneur van de 4e tot 7e kerkelijke regio’s. De Supreme Patriarch heeft hem ook uit de Sangha Supreme Council gezet, het hoogste gezagsorgaan van de monnikenorde. Alle zes zijn gevangen gezet in de Bangkok Remand Prison nadat ze uit de orde zijn gestoten.
De politie is nog op zoek naar een echtpaar dat een winkel in Nonthaburi bezit die religieuze parafernalia verkoopt. Uit onderzoek is gebleken dat de winkel een ‘verdacht’ bedrag van 3 miljoen baht heeft ontvangen van Wat Sam Phraya.
De Chao Phut Phalang Phaendin Group (Group of Buddhists Who Are the Power of the Land) heeft gisteren bij de CSD een klacht ingediend over NOB-directeur Pongporn. Ze beschuldigt hem ervan de reputatie van monniken te hebben geschaad.

Politie ontrafelt vlucht van monnik naar Laos
3 juni – Een vrouwelijke discipel van de naar Laos gevluchte Phra Phrom Methee, die hem daar heeft opgezocht, wordt door de CSD aan de tand gevoeld. Ze is donderdag ijlings naar Thailand teruggekeerd nadat ze vernomen had dat tegen hem een arrestatiebevel was uitgevaardigd en werd  in de grenspost op de derde Thai-Lao vriendschapsbrug over de Mekong in Nakhon Phanom aangehouden.
Een bron bij de politie zegt dat Joom, zoals ze wordt aangeduid, naar Laos was gegaan om een merit-making ceremonie bij te wonen. Ze wist dat de monnik de Mekong op een boot naar Thailand’s noordelijke buurprovincie had overgestoken, waar hij werd ontvangen door een vrouw, genaamd Jan.
Onduidelijk is of Joom ook een hand had in Methee’s vlucht. Een andere bron zegt dat ze Methee heeft geholpen te vluchten. Joom zou niet weten waar Methee verbleef. De politie beschouwt haar voorlopig als getuige en heeft haar nog nergens van beschuldigd. De echtgenoot van Joom heeft een goudmijnbedrijf in Laos. De politie zoekt uit of ook hij betrokken was bij de vlucht.
Methee, assistent-abt van Wat Samphanthawong in Bangkok, wordt evenals de andere zes op 24 mei aangehouden topmonniken verdacht van betrokkenheid bij de tempelaffaire (verduistering van gelden uit het tempelfonds en het witwassen van geld).

Zondag 3 juni
– Het National Village Fund and Urban Community Fund Office dient onderzoek te doen naar de besteding van gelden uit het Village Fund in Uttaradit, zegt districtshoofd Prasong. Hij reageert op het toenemend aantal klachten over onregelmatigheden en bedreigingen van klokkenluiders. Volgens Prasong zijn enkele leden van het fonds betrapt op diefstal, maar ze zijn niet vervolgd nadat ze het geld hadden teruggegeven.
– Het kantoor van de NACC in Surat Thani doet onderzoek naar de lunchverstrekking op een school in het district Tha Chana. Op een videoclip is te zien dat kindergarten leerlingen ongezond voedsel krijgen voorgeschoteld. Ze kregen khanom jeen (noedels van gefermenteerd meel) en vissaus. De directeur van de school is overgeplaatst.
Een onderzoek naar een lunchprogramma in Pichit wordt eind juli afgerond.  Daar is geklaagd over corruptie.

6 juni
Adjunct secretaris-generaal Narong van het Office of Basic Education Commission is overgeplaatst. Hij wordt verdacht van corruptie bij de besteding van 279 miljoen baht voor de aanschaf van leermiddelen ten behoeve van zeshonderd scholen, alhoewel vele scholen zeiden ze niet nodig te hebben.

Missie om gevluchte monnik terug te brengen mislukt
7 juni – Werk aan de winkel voor uw redacteur van Nieuws uit Thailand. Niet alleen telt de krant 17 (!) nieuwsberichten en –verhalen op vier nieuwspagina’s, maar hij heeft zich ook nog eens verslapen, waardoor kostbare werkuren verloren zijn gegaan. Maar niet getreurd: eerst maar eens kijken wat ik kan overslaan omdat het al gemeld wordt in Nieuws van de website in 1 regel.
Weliswaar al gemeld, vertel ik toch wat de krant schrijft over de mislukte missie van de politie om de gevluchte assistent-abt van Wat Samphanthawong terug te brengen naar Thailand, zodat hij terecht kan staan voor betrokkenheid bij de tempelaffaire. RTP hoofdcommissaris Chakthip, met een gezelschap van openbare aanklagers en agenten afgereisd naar Frankfurt, is met lege handen teruggekeerd. De Duitse autoriteiten, die hem hadden aangehouden, wilden niet meewerken omdat hij kort na aankomst in Duitsland op 2 juni asiel heeft aangevraagd. Berlijn heeft twee maanden nodig om die aanvraag te beoordelen.
Commandant Sutthipong van het Immigration Bureau en enkele agenten blijven nog enkele dagen in Duitsland om de zaak verder te volgen. Vice-premier Prawit heeft de Duitsers gezegd dat de zaak-Methee niets met politiek te maken heeft, dus zijn er geen gronden hem het gevraagde asiel te verlenen.
Het Immigration Bureau heeft gisteren een panel gevormd om onderzoek te doen naar twee agenten die Methee geholpen zouden hebben te vluchten. Een is een politieofficier, de ander een onderofficier. Methee verliet het land via Nakhon Phanom over de Mekong, reisde via Phnom Penh naar Ho Chi Minh City (Vietnam) waar hij een vlucht van Quatar naar Frankfurt nam.
Op 24 mei deed de CSD een inval in twee tempels in Bangkok om zeven topmonniken te arresteren van wie drie deel uitmaakten van de Sangha Supreme Council. Methee vonden ze niet want die was die dag in Phitsanulok. [Een eerder bericht noemt drie tempels] Vijf monniken werden gearresteerd, de abt van Wat Saket, ook gevlucht, gaf zichzelf later aan. Ze mochten hun monnikspij aan de kapstok hangen en gaan nu als burger door het leven en genieten van een verblijf in de Bangkok Remand Prison.

8 juni
Op de voorpagina meldt de krant dat de strijd tegen corruptie vorderingen boekt. Dat zegt niet de regering, want dan zou ik het met een korreltje zout nemen, maar dat zegt de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand, een samenwerkingsverband van bedrijven en bedrijfsorganisaties en ik meen ook de Bank of Thailand.
Verklaring: De bevolking is zich meer bewust van de schade die corruptie aanricht en trekt eerder aan de bel. Voordat de junta aan de macht kwam, bedroeg het aantal klachten jaarlijks 2.500 tot 2.800, daarna sprong het omhoog naar 4.000 (2014) en 4.800 vorig jaar. Het aantal onopgeloste zaken steeg eind 2017 naar 18.400. ACT secretaris-generaal Mana zegt dat de NACC nu zaken tweemaal zo snel behandelt als voorheen.

Politie jaagt op medeplichtigen gevluchte monnik
8 juni – De Nakhon Phanom Court heeft goedkeuring verleend voor arrestatiebevelen tegen vijf personen, die ervan verdacht worden Phra Phrom Methee te hebben geholpen naar Laos te vluchten en van daar via Phnom Penh en Ho Chi Minh City naar Duitsland, waar hij asiel heeft aangevraagd. Het gaat om twee Thai en drie burgers uit Laos.
De Thai zijn naaste medewerkers van Methee. Eén heeft de wijk genomen naar Londen. Zij is een grootaandeelhouder van enkele beursgenoteerde bedrijven, haar man exploiteert een mijnbouwbedrijf in Laos. De verdachten uit Laos zijn een vrouw en haar twee kinderen. Zij bezit enkele vakantieparken in Thailand en Laos en een scheepvaartbedrijf op de Mekong.
Indien schuldig bevonden, kunnen ze een maximale celstraf van twee jaar krijgen of een boete van 4.000 baht.

Vrijdag 8 juni
– De Supreme Administrative Court, de hoogste bestuursrechtbank van het land, heeft het besluit bevestigd voormalig minister Bhokin niet te verplichten 1,4 miljard baht aan compensatie te betalen voor de aanschaf van 315 brandweerwagens, 30 brandblusboten en ander materieel in 2006. Volgens het Hof was Bhokin niet betrokken bij de aanschaf en hij was niet bevoegd die te schrappen. De BMA (gemeente Bangkok) droeg de verantwoordelijkheid voor de verliezen.
De aankoop is een van de grootste corruptieschandalen van Thailand. Twee verdachten die van de deal profiteerden, een staatssecretaris en de brandweercommandant, en tot gevangenisstraffen van 10 en 12 jaar zijn veroordeeld, namen de benen naar het buitenland. Voor voorzover ik weet zijn de meeste wagens nog niet in gebruik genomen en staan ze ergens te roesten.

Hoogtepunten van het nieuws (1)
9 juni – Met uitzondering van de twee al genoemde verhalen bevat BP vandaag tien nieuwsberichten en -verhalen plus de rubriek INBrief met vijf kortjes.
Pagina 2 opent met het schoollunchschandaal. De voormalige directeur van de Ban Thai Mai school in het district Tha Chana (Surat Thani) wordt verdacht van corruptie: leerlingen kregen er soms noedels en vissaus te eten; niet bepaald een gezonde en voedzame maaltijd. De man kan een disciplinair onderzoek en strafrechtelijke vervolging verwachten.
Het is niet het enige geval van vermeende corruptie in zone 2 van de onderwijsdienst. Een rapport van 600 pagina’s noemt vier projecten, waaronder de aanleg van een betonnen weg. Het lunchschandaal was onthuld door een ouder. Ze had een klacht ingediend bij het provinciale Damrongtham centrum.
De armzalige lunch trok de aandacht en wekte de woede op van de bevolking nadat de Strong Club, een lokale anti-corruptiegroep, op 31 mei een video had geplaatst op de social media. Daarop waren kinderen te zien met bijna lege bordjes. Een dag later werd de directeur overgeplaatst naar het kantoor van de onderwijsdienst. Nadat hij zich gemeld had, nam hij verlof op en vertrok naar zijn geboorteprovincie Nakhon Si Thammarat.
De Ban Thai Mai school telt 278 leerlingen. Ze krijgt voor de lunch 20 baht per leerling per dag. De subsidie wordt verstrekt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en via een lokale bestuursorganisatie uitgekeerd. Somchai en enkele onderwijzers tekenden voor ontvangst, maar de directeur hield zich als enige bezig met de inkoop van het voedsel.
Vier nieuwe onderwijzers die mede ondertekenden, zeggen dat de directeur hen onder dreiging van een negatieve beoordeling liet tekenen. Behalve de genoemde noedels met vissaus kregen de kinderen ook rijst met curry, maar ze klaagden dat die nauwelijks varkensvlees bevatte.
De plaatsvervangend directeur zegt dat enkele onderwijzers en ouders zich niet veilig voelen nadat de zaak in de publiciteit was gekomen. Ze hebben de politie om hulp gevraagd. De provinciale anti-corruptiedienst heeft tien getuigen gehoord om bewijs te verzamelen. Tevens zijn spullen van de directeur uit zijn kantoor in beslag genomen.

Zaterdag 9 juni
– Het eerherstel voor de vier PAO-hoofden (Provincial Administrative Organisation, vergelijkbaar met onze Provinciale Staten) die in 2015 waren geschorst op verdenking van corruptie en zijn vrijgesproken, is niet politiek gemotiveerd, zegt minister Anupong (Binnenlandse Zaken).
Zij zijn de eerste groep van geschorste lokale functionarissen die in ere worden hersteld. Critici zeggen dat hun eerherstel het pad voor hen kan effenen de lokale verkiezingen later dit jaar te beïnvloeden en dat kan weer gevolgen hebben voor de landelijke verkiezingen in februari.
– De CSD verwacht volgende maand haar onderzoek te kunnen afronden naar de verduistering van geld uit het tempelfonds waarbij drie tempels in Bangkok waren betrokken. Donderdag verleende de rechtbank toestemming voor de verlenging van de voorlopige hechtenis van zeven monniken, van wie drie lid waren geweest van de Sangha Supreme Council.
Een van de tempels is Wat Samphanthawong waarvan de assistent-abt naar Duitsland is gevlucht. De andere zijn Wat Saket (bekend van de Golden Mount) en Wat Sam Phraya. Wat Saket telt de meeste verdachten, zegt een bron. De CSD gaat twintig getuigen oproepen voor verhoor. De meesten ontvingen geld van Wat Saket en voormalig abt Phra Phrom Sitthi.

Zondag 10 juni
– Het vermoeden van onregelmatigheden [lees: corruptie] bij de geplande aankoop van leermiddelen voor leerlingen van junior high schools (klas 1-3 middelbare school) in het Noordoosten is voor de PACC aanleiding het ministerie van Onderwijs te vragen nog even te wachten met de aanschaf.
De onregelmatigheden zijn ontdekt in de Secondary Education Office Service Area 28 die de provincies Yasothon en Si Sa Ket bestrijkt. Het kantoor is een van de kantoren die in elf noordoostelijke provincies onderzocht worden. De aanschaf heeft betrekking op 24 sets leermiddelen [geen details] ter waarde van 600.200 baht. De leveranciers zijn via elektronische aanbesteding geselecteerd. De contracten moeten nog getekend worden.
Het zijn dezelfde bedrijven die een project in de wacht hebben gesleept voor veel scholen hoewel die geen behoefte hadden aan de leermiddelen [weer geen details]. Niettemin heeft de Secondary Education Office Service Area 28 ze wel besteld.
De PACC heeft verder ontdekt dat de lijst van aan te schaffen materialen tijdens de procedure is gewijzigd voordat de toekenning van het geld was goedgekeurd. De meeste materialen zijn duurder dan de marktprijzen.

Maandag 11 juni
Het NOB heeft alle tempels in het land opdracht gegeven uit te leggen hoe ze geld op hun bankrekeningen gebruiken. De provinciale vestigingen van het NOB gaan ze bezoeken en duiken in de boekhouding om eventuele onregelmatigheden op te sporen en te voorkomen.

Tempelaffaire: Het net sluit zich om meer monniken
12 juni – Ik begin me zo langzamerhand af te vragen: is Sangha (monnikenorde) een ander woord voor maffia. Want aan het tempelschandaal komt maar geen einde.
Het National Office of Buddhism (NOB) gaat begin volgende maand nog meer monniken en leken in populaire tempels aan de schandpaal nagelen op verdenking van verduistering van gelden uit het tempelfonds. En dat wordt dan de vierde ronde in de onderzoeken naar het schandaal. Dit meldt een bron, maar namen van monniken, tempels en leken noemt hij niet. Bangkok Post opent vandaag de krant ermee.
Intussen wachten de autoriteiten op een reactie uit Duitsland op de asielaanvrage van Phra Phrom Methee, voormalig lid van de Sangha Supreme Council en assistent-abt van Wat Samphanthawong, een klassieke koninklijke tempel in China Town. Hij is een van de zeven topmonniken die in de derde ronde zijn aangehouden.
Nog meer ‘intussen’ (een uitdrukking van BP om op een ander onderwerp over te springen). De politie zegt dat in 2015 en 2016 54 miljoen baht ontbrak uit het budget voor promotieprogramma’s van Wat Saket. De tempel, bekend als de Temple of the Golden Mount, was een van de drie tempels waar de politie op 24 mei met tweehonderd (!) agenten een inval deed. De andere twee zijn Wat Sam Phraya en Wat Samphanthawong.
Volgens een andere bron maakt het onderzoek naar die tempels vorderingen, maar in het Wat Saket-onderzoek moeten nog twintig getuigen gehoord worden. De onderzoekers concentreren zich op twee projecten ter waarde van 62,5 miljoen baht. De tempel had het geld gevraagd voor dertien tempels, de meeste in het Noordoosten, die zijn gelieerd aan Wat Saket.
Maar alleen drie tempels in Ratchaburi, Ubon Ratchathani en Chiang Mai en een onderwijsinstelling voor monniken in Khon Kaen kregen elk 2 miljoen baht. De andere negen tempels ontvingen geen cent. Onderzocht wordt waar het geld is gebleven.
Verder noemt het artikel geruchten over een mogelijke inval in Wat Thep Sirintharawat in het district Pomprap Sattruphai (provincie?) maar het NOB heeft geen klacht over de tempel ingediend. Vermoed wordt dat de geruchten zijn verspreid door ontevreden discipelen van Wat Saket die wellicht sociale onrust willen stoken vanwege de arrestatie van hun abt Phra Phrom Sitthi en andere oudere monniken van de tempel.
Ten slotte meldt het artikel dat een hoge functionaris van de DSI is overgeplaatst omdat hij op Facebook een post had geplaatst dat meer abts gearresteerd worden. Hij beweert dat in nog eens vier tempels in Bangkok invallen worden gedaan. Als laatste: het NOB heeft alle tempels in het land gevraagd de boeken te openen, maar dat stond gisteren al in de krant.

Woensdag 13 juni
Aan Thais nieuws tel ik vandaag zeven items met als belangrijkste dat RTP hoofdcommissaris Chakthip dit weekend naar Frankrijk is gevlogen om de hulp van Interpol in te roepen voor de uitwijzing van Phra Phrom Methee, de voormalige assistent-abt van Wat Samphangthawong, die naar Duitsland is gevlucht. Daarna gaat het richting Frankfurt om met de Duitse autoriteiten te overleggen over de uitwijzing van Chamnong Iamintra, zoals zijn lekennaam luidt.
Het is de tweede keer dat Chakthip zijn opwachting maakt in Duitsland. Eerder reisde hij met een gezelschap van openbare aanklagers en agenten naar Frankfurt, maar daar konden ze niets doen. Methee had asiel aangevraagd en de Duitsers hebben een maand nodig om zijn aanvraag te beoordelen.
Chamnong is een van de zeven topmonniken die vorige maand zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de tempelaffaire (verduistering van gelden uit het tempelfonds). De anderen, eveneens defrocked, genieten al van een verblijf in de Bangkok Remand Prison. Drie waren lid van de Sangha Supreme Council, te vergelijken met de protestantse Synode en katholieke bisschoppenconferentie. De Supreme Patriarch heeft ze de deur gewezen.
Intussen gaat het onderzoek door. Gisteren brachten agenten van de CCD een bezoek aan Wat That in Khon Kaen. De tempel heeft van het National Office of Buddhism 18 miljoen baht ontvangen voor de aan de tempel gelieerde dhammaschool Wiwekkathamprasitwitthaya. Volgens een bron heeft de school daarvan maar een klein deel ontvangen.

Donderdag 14 juni
Pagina 2 opent met een follow-up over de tempelaffaire. De CSD meent, aldus een bron, over voldoende bewijs te beschikken dat de voormalige abt van Wat Saket (Temple of the Golden Mount) zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van geld.
De bron zegt dat de tempel 62,5 miljoen baht heeft ontvangen voor de promotie van boeddhistische projecten door negentien gelieerde tempels, maar negen ontvingen geen cent, vier slechts 2 miljoen baht en de rest van het geld kwam terecht op de bankrekening van een vrouw, omschreven als een kennis van een discipel van de voormalige abt.
– Het lunchschandaal komt weer aan de orde op pagina 3, maar het betreft een nieuwe zaak want gaat over een vrouwelijke schooldirecteur in Pichit. Ze is overgeplaatst omdat de lunches op haar school van een slechte kwaliteit waren en nauwelijks in staat de hongerige magen van de leerlingen te vullen. Bij de provinciale anti-corruptiedienst is een klacht ingediend, de gouverneur heeft een commissie gevormd.
De vrouw zegt geen problemen te hebben met haar overplaatsing. Ze beweert onschuldig te zijn. Het bestede geld om 528 leerlingeen te voeden, voldoet aan de regels en de geleverde goederen zijn door een commissie onderzocht. Meer mag ze er in het openbaar niet over zeggen. Tien getuigen zijn al gehoord door de provinciale dienst, waaronder leveranciers en stafleden verantwoordelijk voor de lunchverstrekking.

PACC en Amlo blijven wroeten in corruptieschandaal
14 juni – Correctie op het eerste bericht in Nieuws van de website. Het gaat om twee topambtenaren en Amlo heeft alleen nog maar aangifte gedaan bij de politie. De twee diefjes zijn een voormalige permanent secretaris van het ministerie van Sociale Zaken, toen hij dienst deed als hoofd van het Social Development and Welfare Department, en zijn medewerkster.
Het genoemde beslag ad 88 miljoen baht aan vermogen, heeft betrekking op twaalf verdachten. Zij worden ervan verdacht geld verduisterd te hebben uit het overheidswelzijnsfonds voor behoeftige personen. De twee topambtenaren maken deel uit van de groep van twaalf. Verder heeft Amlo beslag gelegd op het vermogen van een voormalige adjunct-permanent secretaris en een voormalige inspecteur-generaal.
De diefstallen hebben betrekking op de jaren 2015 en 2016. Het geld is besteed aan luxe auto’s, appartementen, gronden en bankdeposito’s. Behalve de topambtenaren worden ook middenkader, hoofden van welzijnscentra en voormalige directeuren-generaal van het departement verdacht van betrokkenheid.
Uit een onderzoek van de PACC in mei is gebleken dat slechts negen van de onderzochte 76 provinciale welzijnscentra schoon op de graad zijn. De zaak kwam in februari aan het rollen nadat vier studenten die stage liepen in het Khon Kaen Protection for the Destitute Centre uit de boot hadden geklapt.

Donderdag 14 juni
– Het staat weggemoffeld in de opening van pagina 2, de mogelijke uitwijzing van Phra Phrom Methee uit Duitsland. Volgens een bron hoort de politie morgen van de Duitse autoriteiten of de Thaise delegatie die is afgereisd naar Parijs voor overleg met Interpol, en Frankfurt waar Methee op een onbekende locatie verblijft, of ze hem mee terug kunnen nemen naar Thailand.
RTP hoofdcommissaris Chakthip vliegt zaterdag terug uit Frankrijk, de delegatie reist door naar Frankfurt om Chamnong, zoals zijn lekennaam luidt, op te halen. Dat wil zeggen wanneer de gesprekken succes hebben.
Persoonlijk hoop ik dat het niet lukt, want de aanhouding van de topmonniken vorige maand lijkt op een vendetta om de Sangha Supreme Council in het gareel te brengen en ik ben gek op kat-en-muis-spelletjes. Maar misschien zie ik het verkeerd en hebben de topmonniken zich wel degelijk verrijkt door geld te onttrekken aan het tempelfonds.

Maandag 18 juni
– De Public Sector Anti-Corruption Commission gaat onderzoek doen naar de aanleg van 1.097 weirs (kleine dammen) in 45 provincies, die gefinancierd zijn uit het Thai Niyom Yangyuen subsidieprogramma. Vandaag vergaderen betrokken diensten bij de PACC over maatregelen om de corruptie tegen te gaan.
– De helft van alle Thai meent dat de regering niet in staat is de corruptie effectief te bestrijden omdat het probleem diepgeworteld is in de Thaise samenleving. Dat blijkt uit de laatste Suan Dusit Poll. De respondenten maken zich vooral zorgen over de corruptie bij schoollunches, de verduistering van geld uit het tempelfonds, idem uit het fonds voor gedepriveerde mensen en over uitgaven van de regering voor diverse projecten.

Twee berichten over corruptie
19 juni – Ik schreef het al hiervoor: twee berichten over corruptie met als bekendste de verduistering van gelden uit het welzijnsfonds voor gedepriveerden door provinciale welzijnscentra. De PACC heeft 270 verdachten in het vizier. De namen zijn doorgegeven aan het Department of Social Development and Welfare zodat tegen hen disciplinaire actie kan worden ondernomen. Tijdens het onderzoek van het departement worden ze overgeplaatst om te voorkomen dat ze met bewijsmateriaal knoeien of getuigen intimideren. Ook de NACC en Amlo zijn door de PACC geïnformeerd, zodat ze verdere actie kunnen ondernemen
De PACC heeft onderzoek gedaan bij zestig centra. De zaak kwam in Khon Kaen aan het licht waar drie stagiaires uit de boot klapten, die gedwongen waren kwitanties te vervalsen.Vorige week heeft Amlo aangifte wegens verduistering gedaan tegen een voormalige permanent secretaris van Sociale Zaken en zijn assistent. Amlo heeft eerder beslag gelegd op het vermogen ad 88 miljoen baht van twaalf verdachten, waaronder de permanent secretaris en de assistent.
Het tweede corruptiebericht gaat over de aanleg van weirs, kleine dammetjes die tot doel hebben de waterstroom te reguleren. Is ook in onderzoek bij de PACC. Het geld komt uit het subsidieprogramma Thai Niyom Yangyuen. In veel gevallen bleken de dammetjes te ontbreken en veel projecten waren niet afgemaakt. Verder heeft de PACC onregelmatigheden geconstateerd bij de aanschaf van materialen en berekening van arbeidskosten.
Bij het onderzoek werkt de PACC samen met Isoc en de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand, een club van bedrijven en bedrijfsorganisaties. Enkele zaken zijn nog in onderzoek bij de NACC. Verdachten kunnen disciplinaire en juridische actie verwachten.
Het gaat om 1.097 dammetjes in 45 provincies. Opdrachtgever van de aanleg is het Land Development Department die de bevolking erbij betrekt. De weirs kosten 100.000 baht per stuk, waarvan 61.000 baht investeringskosten en 39.000 baht operationele kosten. De betonnen dammen zijn vier tot vijf meter breed.
In een ander bericht wordt gemeld dat premier Prayut het ministerie van Milieu heeft opgedragen onderzoek te doen naar gelden die in 2004 zijn besteed aan de aanschaf van kiemplanten en een herbebossingsproject. Ik schreef er gisteren al over. Het huidige hoofd van de DNP was toen hoofd van het Royal Forestry Department. Hij ontkent iets met de zaak te hebben gehad.

Woensdag 20 juni
– Een groep boeddhisten die zichzelf Organisation for Protecting Thai Buddhism noemt, heeft het Constitutionele Hof gevraagd te bepalen of defrocking van monniken (ontnemen van hun monnikenstatus) voordat ze door een rechtbank schuldig zijn bevonden legaal is of niet. De groep is gezegd dat het verzoek via de Ombudsman dient te worden gedaan. Volgens de secretaris van de groep bevat de Sangha Act hierover tegenstrijdige artikelen.

Politici betrokken bij e-afval schandaal
24 juni – Ik besluit deze tour d’horizon met een korte aanduiding van de onderwerpen van de special reports. Op de voorpagina wordt gemeld dat een in-depth onderzoek begonnen is naar plaatselijke en landelijke politici die betrokken zijn bij de illegale recycling van elektronisch afval door bedrijven eigendom van Chinese zakenlieden. RTP adjunct-hoofdcommissaris Wirachai zegt dat enkelen Chinezen hebben geholpen land te verwerven voor de bouw van recyclingfabrieken. Nog erger: ze hebben hun macht misbruikt om lokale autoriteiten te dwingen af te zien van inspecties. Sommige bedrijven zouden geen vergunning hebben om e-afval uit het buitenland te importeren.

3 juli
– De suïcide van Puttipat Lertchaowasit, voormalig permanent secretaris van het ministerie van Sociale Zaken, heeft geen gevolgen voor het onderzoek naar de verduistering van subsidies bestemd voor gedepriveerde mensen. Dit zegt vice-premier Chatchai.
Puttipat was de hoogste ambtenaar, verdacht van de verduistering. Hij was samen met zijn adjunct overgeplaatst naar een inactieve post op het PM’s Office.
In totaal worden 95 ambtenaren verdacht, verbonden aan provinciale welzijnscentra. De zaak kwam vorig jaar aan het licht doordat stagiaires werkzaam op het welzijnscentrum van Khon Kaen uit de boot klapten. Zij moesten kwitanties vervalsen.

DSI doet onderzoek naar Prem’s rol in KTB schandaal
21 augustus – De grise eminence Prem Tinsulanonda, voorzitter van de Privy Council, lijkt minder onkreukbaar dan zijn reputatie doet vermoeden, want de DSI (Thaise FBI) doet een onderzoek naar hem in verband met het KTB leningschandaal.
Volgens een bron zou hij een cheque van 100.000 baht hebben ontvangen uit de frauduleuze lening, verstrekt aan een vastgoedbedrijf waarvan het moederbedrijf op de zwarte lijst stond. Dat geld zou hij niet zelf in zijn zak hebben gestoken, maar was bestemd voor de General Prem Tinsulanonda Statesman Foundation [geen details].
De DSI komt in actie naar aanleiding van een klacht van Panthongtae Shinawatra, de zoon van Thaksin, die er eveneens van verdacht wordt geld te hebben ontvangen, hetgeen neerkomt op het witwassen van besmet geld. De Krungthai Bank (KTB), een bank eigendom van de overheid, verleende destijds een lening van 9,9 miljard baht, die verdeeld is onder diverse personen. In de zaak worden Panthongtae en twee anderen verdacht

24 augustus
– Er gaan meer koppen rollen bij Wat Saket in verband met de verduistering van gelden uit het tempelfonds van het National Office of Buddhism (NOB), dat bestemd is voor reparaties, renovaties en godsdienstonderwijs. Twee voormalige assistent-abts en een leek zijn door het OM in staat van beschuldiging gesteld voor verduistering van 10 miljoen baht uit een budget van 72 miljoen baht van het NOB.

ACT zegt de overheid miljarden te hebben bespaard
30 augustus – De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) vierde gisteren haar zevende verjaardag en meldde vol trots de staat 25,1 mijard baht te hebben bespaard dat anders weggevloeid zou zijn aan steekpenningen.
Volgens voorzitter Pramon is dat te danken aan de State Procurement Act van 2017 en de introductie van een zogeheten integrity pact dat heeft bijgedragen aan transparantie en concurrentie bij overheidscontracten. Sinds 2015 heeft het pact 73 overheidsdiensten wakker geschud, die opdracht gaven voor projecten ter waarde van 875 miljard baht. Voor 45 projecten zijn de contracten al getekend.
Pramon: ‘De ACT heeft geholpen het percentage aan steekpenningen terug te dringen van 20 tot 30 procent naar 15 tot 20 procent. Dit laat een toenemend bewustzijn zien van het corruptieprobleem en pogingen om het op te lossen. Niettemin: zolang het controlemechanisme zwak is, zal corruptie blijven bestaan.’
Een ander succes van de ACT, aldus Pramon, was de betrokkenheid van de ACT bij het opstellen van de nieuwe grondwet die beschouwd wordt als een ‘anti-corruptie grondwet’. De Operation Watchdog, een project om Thai aan te moedigen aan anti-corruptiemaatregelen deel te nemen, stimuleerde zevenhonderd personen om ruim duizend gevallen van corruptie bloot te leggen.
Een obstakel is nog dat sommige overheidsdiensten niet genegen zijn hun volledige medewerking te verlenen.
’We dienen ons meer aan te sluiten bij het netwerk [?], zowel in het binnenland als internationaal, zodat we de mogelijkheid om informatie te verzamelen, kunnen versterken.’

Zaterdag 31 augustus
– Vice-premier Wissanu heeft er gisteren bij vier overheidsdiensten op aangedrongen hun pogingen om goed bestuur te promoten te consolideren in de strijd tegen corruptie. Hij zei dat bij de ondertekening van een Memorandum of Understanding door vier diensten over het bouwen van een netwerk voor grotere transparantie in de publieke sector. De vier diensten zijn het Office of the Permanent Secretary to the Prime Minister, het kantoor van de Ombudsman, de NACC en het kantoor van de Rekenkamer.
Wissanu zei dat het MoU een cruciale stap vormt in de campagne van de publieke sector tegen corruptie. Corruptie zal aanzienlijk afnemen, profeteerde hij, als het principe van good governance (goed bestuur) in praktijk wordt gebracht.

5 september
Een rechercheur van de CSD, die onderzoek deed naar de Magic Skin zaak, de productie en verkoop van ondeugdelijke cosmetica en voedselsupplementen, is de laan uitgestuurd omdat hij 15.000 baht aan steekpenningen had gevraagd aan een slachtoffer om het onderzoek op haar verzoek te versnellen. De vrouw gaf hem een voorschot van 5.000 baht: weliswaar een klein bedrag maar genoeg voor de CSD-leiding om de zaak ernstig op te vatten.

15 september
– De tempelaffaire sleept zich maar voort. Ik begin zo langzamerhand de draad kwijt te raken om welke tempels het gaat. De politie verdenkt nog eens twee tempels van verduistering van subsidies uit het tempelfonds, waardoor het aantal ‘foute’ tempels nu 12 bedraagt. Het gaat om twee tempels in Nakhon Si Thammarat: Wat Mukkadharam en Wat Tha Phaya. De politie heeft geen nieuwe verdachten geïdentificeerd; het zijn dezelfde functionarissen die betrokken waren bij voorgaande verduisteringen. Wanneer ze voldoende bewijs heeft, gaan deze zaken naar de NACC.
Deze maand hoopt de politie haar onderzoek naar de tien tempels af te ronden, enkele zaken zijn al overgedragen aan het OM. De affaire begon in mei met de arrestatie van zes senior monniken.

PACC waarschuwt: Miljarden baht verloren door corruptie
19 september – Een panel van de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC), een zusje van de NACC, heeft berekend dat de Thaise economie door corruptie jaarlijks 50 tot 100 miljard baht aan schade oploopt [erg ruime marge, dunkt me]. Het bedrag is gebaseerd op een onderzoek over het begrotingsjaar uit 2018 (1 oktober 2017-30 september 2018) naar veertien vormen van corruptie.
Het bericht noemt registraties van nep huwelijksaktes van buitenlanders en Thai, verduistering van gelden uit het welzijnsfonds voor ouderen, verduisteringszaken die betrekking hebben op overheidsbedrijven en het illegaal toevoegen van namen op huisregistraties. Sinds de PACC 10 jaar geleden is gevormd, heeft ze 30.000 klachten ontvangen. De meeste zaken werden gepleegd door ambtenaren.
Een andere pas ontdekte zaak betreft aankopen van de regionale kantoren van het Office of Basic Education Commission in het diepe Zuiden. Vanwege het geweld in het gebied durft niemand ter plaatse onderzoek te doen, zegt Sansidh Piriyarang, voorzitter van het PACC-panel. Gebleken is dat hoge functionarissen het geweld hebben aangewend voor persoonlijk gewin. Speciale wetten die er gelden, bevorderen ook misbruik zonder dat het behoorlijk wordt gecontroleerd.
Ambtsmisdrijven in Thailand worden met name gepleegd in de centrale, regionale en lokale bestuursorganen, vooral bij projecten die een kleine schaal hebben. Alhoewel ze klein zijn, kunnen de verliezen aanzienlijk zijn, aldus Sansidh. De corruptieproblemen nemen snel toe als gevolg van het gesloten politiek systeem, zegt hij, waarin elke dienst zijn eigen gang kan gaan zonder controle. Corruptie op lokaal niveau draagt bij aan oneerlijke concurrentie van bedrijven en schade aan ’s lands economie.

20 september
Pagina 4 opent met een bericht over vermeende onregelmatigheden bij de besteding van overheidsfondsen die bestemd zijn voor een programma ter bevordering van werkgelegenheid voor gehandicapten. Mensen met een beperking moeten we tegenwoordig in Nederland zeggen. Die ‘onregelmatigheden’ zouden een verlies van 1,5 miljard baht hebben opgeleverd.

3 november
De NACC heeft van buitenlandse horlogebedrijven documentatie ontvangen die een licht kan werpen op de horlogeverzameling van vice-premier Prawit.
Prawit zei gisteren dat net gehoord te hebben van de onvermoeibare strijders tegen corruptie, maar verder wilde hij er alleen maar over zeggen dat een conclusie in de not too distant future valt te verwachten, hetgeen Thais is voor met sint-juttemis*. De hamvraag is: waarom ontbreken ze op zijn (voor kabinetsleden verplichte) vermogensverklaring?
In vogelvlucht de voorgeschiedenis. Het begon allemaal met een foto-shoot en de zon die in Prawit’s ogen scheen. Dat was op 4 december toen een foto werd gemaakt van het gewijzigde kabinet. Prawit werd verblind en hield zijn hand voor zijn ogen waardoor een horloge en een diamanten ring zichtbaar werden. Niet zomaar een klokje maar een platina Richard Mille RM 029 ter waarde van 2,5 miljoen baht. De muck-raking CSI-LA Facebook account spitte in foto-archieven en kwam op het spoor van 25 dure horloges.
* Wanneer men spreekt van ‘met’ of ‘op’ sint-juttemis bedoelt men gewoonlijk nooit, omdat deze heilige niet bestaat (en er daarom ook geen feestdag is met die naam). Met ‘wachten tot sint-juttemis’ wordt om diezelfde reden bedoeld: eindeloos wachten. (Bron: Wikipedia)
– De vrouw die de verduistering van gelden uit welzijnsfondsen heeft onthuld, toentertijd stagiaire bij het welzijnscentrum in Khon Kaen, heeft haar studie afgerond en is aangenomen bij het Office of Anti-Corruption in Public Sector Area 4. Toen ze zich op haar eerste werkdag meldde, kreeg ze een warm welkom van collega’s.
Haar onthulling was aanleiding voor een onderzoek bij andere welzijnscentra. Daar zijn ook de nodige onregelmatigheden ontdekt. In Khon Kaen ging het om het Protection Centre for the Destitute. Nog steeds worden getuigen gehoord, de zaak is voor 80 procent afgerond. De klokkenluidster en twee mede-studenten moesten destijds kwitanties vervalsen van betalingen, die nooit hadden plaatsgevonden.

Commentaar: NACC is schoothondje van regime
5 november – ’t Is om moedeloos van te worden: de horlogeaffaire waarin vice-premier Prawit is verwikkeld. Maar waarom zouden we moedeloos worden? Dat weten we toch al lang. Sommige mensen in Thailand zijn untouchable en Prawit, bijgenaamd de Big Brother van het kabinet, is er een van. Die zal nooit zijn hoofd in de schandpaal hoeven steken omdat hij iets nagelaten heeft wat hij had moeten doen en omdat zijn verweer geen hout snijdt.
Mijn trouwe lezers hoef ik niet uit te leggen waarover het gaat. De afgelopen week kwam de affaire weer in het nieuws, want de NACC maakte bekend documentatie te hebben ontvangen van buitenlandse horlogebedrijven die een licht kan werpen op de horlogeverzameling van vice-premier Prawit.
Mooi, denk je dan, dan kan de zaak afgewikkeld worden, maar niet dus. De NACC zei  een conclusie in de not too distant future te verwachten, hetgeen Thais is voor met sint-juttemis. De vraag is trouwens waarom de NACC Prawit’s familie niet om dezelfde informatie heeft gevraagd die nu uit het buitenland is gekomen. Dat zou de zaak aanzienlijk versneld hebben. Nu wekt de Kiesraad de indruk de zaak eindeloos te willen rekken. De affaire duurt trouwens al elf maanden, want dateert van december vorig jaar.
Bangkok Post wijdt er maar weer eens een commentaar aan. Een vilein commentaar want verwijt de Kiesraad het schoothondje van de regering te zijn. Goed gezegd BP! Maar jullie en de bevolking weten dat al lang en weten ook dat Prawit de nederlaag wordt bespaard van een veroordeling omdat hij verzuimd heeft zijn horlogeverzameling van 25 dure horloges te vermelden in zijn (voor kabinetsleden en hoge ambtenaren verplichte) vermogensverklaring. Dat het er 25 zijn, ontdekte de  muck-raking CSI-LA Facebook account bij het doorspitten van fotoarchieven.
Prawit heeft gezegd dat hij de horloges had geleend van een vriend en heeft teruggegeven. Maar die vriend is overleden, dus kan dat niet bevestigen. En zoo gaat alles z’n gangetje en wee hem die vraagt waarom? (Nescio, Titaantjes)

Nieuwe vermogensverklaring omstreden; NACC krabbelt terug
11 november – De National Anti-Corruption Commission (NACC) gaat vrijwel zeker haar nieuwe, uitgebreide regeling voor vermogensverklaringen herzien na door vice-premier Wissanu gewaarschuwd te zijn voor juridische complicaties. De huidige regeling geldt alleen voor politici en topambtenaren, maar de NACC meent dat het tijd wordt de strijd tegen corruptie uit te breiden.
Voortaan zouden onder anderen ook leden van universiteitsraden bij de NACC een verklaring moeten inleveren van hun vermogen en schulden. Die eis heeft veel protest opgeroepen, sommigen dreigen hun functie op te geven. De nieuwe regel geldt voor zowel de leden als hun echtgenotes en kinderen.
Wissanu wees er zaterdag op dat de eis ook zou gelden voor de Supreme Patriarch, die voorzitter is van de council van de Mahamakut Buddhist University, het hoogste onderwijsinstituut voor monniken. ‘De NACC is het met me eens dat dit minder gewenst is’, zegt Wissanu.
Leden van universiteitsraden krijgen niet betaald maar ze ontvangen alleen een presentiegeld van 2000 baht per  vergadering. Ze vergaderen eenmaal per maand. In tegenstelling tot rectoren en vice-rectoren hebben ze geen uitvoerende taak, dus is corruptie niet aan de orde. Maar die worden wel door hen benoemd, wat ze weer wel vatbaar maakt voor corruptie. (Bron: website BP, 10 november)

NACC houdt vast aan vermogens eis
3 november – De national Anti-Corruption Commission (NACC) is bereid tot uitstel van de nieuwe vermogensregeling, waartegen universiteirsraden te hoop zijn gelopen, maar van uitstel komt zeker geen afstel. De bevolking zou eens mogen doen denken dat de overheid geen werk wil maken van de bestrijding van corruptie. Overleg met de dwarsliggers moet de kou uit de lucht halen.
Zoals ik inmiddels wel bekend mag veronderstellen bij mijn lezers draait de zaak om uitbreiding van de bestaande regeling die nu alleen geldt voor politici en hoge ambtenaren. Zij moeten bij aantreden en vertrek een verklaring overleggen van hun vermogen en schulden. Aan de hand daarvan kan de NACC bepalen of ze zich verrijkt hebben.
De regeling geldt thans voor 40.000 personen. Door de nieuwe regel komen er 3.000 bij: leden van publiekrechtelijke organen en functionarissen van overheidsbedrijven, maar alleen de 500 leden van universiteitsraden liggen dwars. Zij zien op tegen het papierwerk.
Volgens secretaris-generaal Mana  van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (CAT) is daar vast wel een mouw aan te passen. De CAT is een sterk voorstander van de uitgebreide regeling. Mana zegt dat de regel meer dan ooit nodig is, want uit onderzoek van Ohec is gebleken dat corruptie de kwaliteit van het onderwijs ondergraaft. Sommige universiteitsfunctionarissen en raadsleden zouden op basis van wederkerigheid onder één hoedje spelen. Bovendien heeft Thailand de UN Convention against Corruption getekend en de nieuwe grondwet alsmede het 20-jaren strategieplan ondersteunen het anti-corruptiebeleid.
Vandaag vergadert de NACC over de zaak. Misschien wordt de inwerkingtreding, die op 2 december ingaat, met een maand uitgesteld, zodat er voldoende tijd is nieuwe leden te zoeken voor de opengevallen plaatsen. Voorkomen dient te worden dat universitaire zaken in gevaar komen door de uittocht waarmee gedreigd is. [Persoonlijke noot: Of dat gaat gebeuren, zal nog moeten blijken. Misschien is het een loos dreigement en gaat de hele affaire als een nachtkaars uit.]
Voor de Supreme Patriarch die voorzitter is van de Mahamakut Buddhist universiteitsraad wordt een uitzondering gemaakt. Hij hoeft niet met zijn financiële billen bloot, maar andere monniken die lid zijn van een universiteitsraad moeten dat wel.

Yasothon: Spookleerling van 55 jaar ontdekt
1 december – De Public Sector Anti-Corruption Commission zone 3 (PACC, Nakhon Ratchasima), die een klopjacht houdt op zoek naar spookleerlingen, heeft een zo’n leerling van 55 jaar ontdekt op een school in de provincie Yasothon. De school beweert dat de desbetreffende man een alternatief lesprogramma volgt alhoewel ze geen toestemming heeft voor speciale klassen.
De Sornkaew Wongwai Wintthaya School telt 443 leerlingen, waarvan 159 die nooit naar school gaan, maar waar de school wel een rijksuitkering voor krijgt. Als de leerlingen echt bestaan, dienen ze een niet-formele opleiding voor een graad te volgen, zegt PACC-hoofd Samart Chainarong.
Veel scholen, stelt het bericht, voegen de namen van fictieve leerlingen toe aan hun register zodat ze succesvol lijken bij het aantrekken van nieuwe leerlingen. Het ministerie beloont de schooldirectie en leraren door hen te promoveren naar grotere scholen waar ze meer verdienen.
De Sornkaew Wongwai Wintthaya School is een van de tien scholen in het Noordoosten die zijn betrapt op het inschrijven van spookleerlingen. De andere bevinden zich in Ubon Ratchathani en Si Sa Ket. (Bron: website BP, 30 november)

1 december
De NACC heeft voldoende aanwijzingen voor de vervolging van een voormalig voorzitter van de raad van bestuur van THAI die niet heeft betaald voor overgewicht van bagage en dure giften heeft aangenomen.
Wallop Bhukkanasut trad in januari 2010 af nadat hij was beschuldigd misbruik te hebben gemaakt van zijn positie door niet te betalen voor 30 stukken bagage van 398 kilo die hij, zijn vrouw en een THAI leidinggevende in november 2009 uit Japan hadden meegenomen. Hij zou ook Kobe vlees en duur fruit ter waarde van meer dan 3000 baht hebben aangenomen van een particulier bedrijf. Overheidspersoneel mag geen giften duurder dan 3000 baht accepteren.
De zaak ligt nu bij het kantoor van de procureur-generaal met het advies hem te vervolgen.
• Het bestuur van het Sema Phatthana Chiwit Fund (Sema Life Development), een fonds dat arme studenten financieel ondersteunt, gaat een bedrag van 25 miljoen baht aan ex-studenten geven die destijds geen toelage hebben gekregen wegens verduistering van gelden uit het welzijnsfonds door een onderwijsfunctionaris. Het grootste deel gaat naar 25 verpleegstersopleidingen.
De functionaris, die het verduisterde geld overmaakte aan bankrekeningen van familieleden en vrienden, is ontslagen en wordt vervolgd. Het ministerie heeft een panel gevormd om beschuldigingen tegen drie andere functionarissen te onderzoeken.

Horlogeschandaal gaat tweede jaar in
4 december – Het is nu een jaar geleden dat een ring met diamant en een peperduur horloge zichtbaar werden toen vice-premier Prawit tijdens een fotoshoot van het kabinet Prayut 5 zijn hand voor zijn ogen hield omdat hij door de zon verblind werd. Bleek een Richard Mille model RM029 te zijn dat minstens 2,5 miljoen baht kost.
Bangkok Post blikt in haar hoofdredactioneel commentaar van maandag terug op de ontdekking en wat er daarna volgde. In een notendop: Prawit bleek 25 dure horloges te bezitten ter waarde van 40 miljoen baht. Hij had ze niet vermeld in zijn (voor politici en topambtenaren verplichte) vermogensverklaring. Zijn vermogen had hij opgegeven als 87 miljoen baht (in 3 jaar toegenomen met 30 miljoen baht), het meeste in contanten en vastgoed.
Prawit speelde de vermoorde onschuld, traineerde het onderzoek van de NACC en verklaarde uiteindelijk dat de horloges eigendom waren van een vriend, die inmiddels was overleden. Op de social media reageerden gebruikers al snel cynisch en ze hekelden de NACC voor haar incompetentie helderheid te verschaffen. Om de zoveel maanden zegt NACC secretaris-generaal Worawit Sukboon dat het onderzoek ‘spoedig’ wordt afgerond.
Maar incompetentie is waarschijnlijk niet de echte reden voor de cover-up, schrijft BP. Begin februari zei minister Teerakiat (Onderwijs) tijdens een trip naar Londen en een kort interview met het Thaise kantoor van de BBC dat hij in Prawit’s geval zou zijn afgetreden. Kort daarna hoorden de media van ‘betrouwbare bronnen’ dat Teerakiat 5000 aandelen in Siam Cement bezat en mogelijk onderzocht en ontslagen zou worden. [Dit lees ik voor het eerst]
BP besluit: Prawit is het belangrijkste lid van het regime dat verdacht wordt van corruptie. Andere vrienden van Prayut, waaronder zijn broer Preecha, zijn ook ontsnapt aan berechting. Het is onvergeeflijk dat de NACC weigert de zaak tijdig te onderzoeken en de bevolking te informeren. En het is nog veel erger dat de regering dit gedrag toestaat. (Bron: BP, 3 december)

4 december
– Diverse leden van organisaties in de gezondheidszorg hebben zich teruggetrokken om te voorkomen dat ze een vermogensverklaring bij de NACC moeten inleveren. Die verplichting gaat eind januari in. Eerder dreigden leden van universiteitsraden al met opstappen omdat ze de regeling overbodig vinden, want ze hebben slechts een adviserende en geen uitvoerende taak waardoor ze zich niet aan corruptie kunnen schuldig maken.
Van de National Health Security Board hebben vier leden hun lier aan de wilgen gehangen en vermoedelijk vertrekt ook gouverneur Aswin van Bangkok. Gisteren zijn vervangers benoemd. Het Healthcare Accreditation Institute verliest drie van de acht leden van de adviesraad. Het instituut is nog op zoek naar vervangers.
Volgens minister Piyasakol (Volksgezondheid) kijken sommigen nog de kat uit de boom. Ze wachten af of de NACC haar regel wijzigt en of hun vermogensverklaring openbaar wordt gemaakt. Dat wordt eind deze maand duidelijk.

NACC gaat vermogens eis versoepelen
6 december – Om de toenemende oppositie de kop in te drukken bestudeert de NACC de mogelijkheid om bepaalde groepen vrij te stellen van de verplichting een vermogensverklaring te overleggen. ‘Omdat er geen risico is dat ze betrokken worden bij corruptie’, zegt vice-premier Wissanu Krea-ngam.
De kwestie is al enkele keren in het nieuws geweest. Aanleiding is de dreigende leegloop van universiteitsraden en recent organisaties in de gezondheidszorg omdat de leden om wat voor reden dan ook niet met hun financiële billen bloot willen gaan. Ook hun echtgenotes en kinderen moeten de NACC informeren over hun activa en passiva. Da’s veel gedoe en waar hep ’t voor nodig, zeggen de tegenstanders.
De NACC meent een oplossing te hebben gevonden door positiehouders in drie categorieën te verdelen: 1 Degenen die geen opening zaken hoeven te geven omdat ze niet blootstaan aan de verleidingen van corruptie; 2 degenen die wel een verklaring moeten overleggen, maar die wordt niet openbaar gemaakt en 3 degenen van wie de verklaring wel openbaar wordt gemaakt.
Wissau acht het onwaarschijnlijk dat premier Prayut tussenbeide komt (met het draconische artikel 44) om de impasse te doorbreken. ‘De NACC vindt vast wel manieren om het probleem zelf op te lossen’, zegt Wissanu. Aanvankelijk hadden de verklaringen uiterlijk zondag moeten zijn ingeleverd, maar de deadline is verschoven naar eind januari.

Prayut belooft zero-tolerance van corruptie
8 december – De letterlijke vertaling luidt nultolerantie, maar dat woord ben ik nog nooit ergens tegengekomen. Het bekt niet lekker, dus spelen we maar leentjebuur bij het Engels met zero-tolerance. In zijn speech gisteren op International Anti-Corruption Day riep premier Prayut alle betrokkenen op [wie zijn dat toch?] om gezamenlijk de strijd tegen corruptie te voeren en van het land een ‘corruptie intolerante samenleving’ te maken.
De premier noemde de strijd ‘een uitdaging’ omdat corrupte praktijken allerlei vormen aannemen, zoals het kopen van posities, onregelmatigheden bij aanbestedingsprocedures of misbruik maken van juridische mazen voor persoonlijk gewin.
‘De regering doet wat ze kan om het gevecht te steunen met maatregelen om wetten en regelingen te wijzigen, om gaten te dichten en zorg te dragen voor goed bestuur. […] Staatsdienaren zijn essentieel of het gevecht tegen corruptie succes heeft. Zolang de betrokken autoriteiten de belangen van de mensen op de eerste plaats zetten, is de rest gemakkelijk.’
Over de Corruption Perception Index, waarin Thailand op de 96e plaats van 178 landen staat, zei Prayut dat de regering ernaar streeft om in 2021 uit te komen op meer dan 50 van de 100 punten. Vorig jaar bedroeg de score 37 punten.

Commentaar: Herstel vertrouwen in de verkiezingen
12 december – De berichtgeving over het stembiljet is behoorlijk verwarrend, maar dat ben ik zo langzamerhand wel gewend van BP. De ene keer schrijft de krant zus, de andere keer zo. Het hoofdredactioneel commentaar van dinsdag schept duidelijkheid over het stembiljet. Alle partijnamen, -nummers en symbolen zijn vervallen; alleen de namen van kandidaten en de aan hun toegewezen nummers worden per kiesdistrict vermeld.
De ingreep in het stembiljet wordt toegeschreven aan de NCPO en met name premier Prayut, die er in het commentaar behoorlijk van langs krijgen omdat ze zich bemoeien met taken van de Kiesraad. ‘Het is een schande dat de Kiesraad niets heeft gedaan de inmenging te stoppen. Zelfs het grote billboard waarop Prayut werd voorgesteld als premier na de verkiezingen, kreeg geen commentaar van de Kiesraad.’
Ook de NACC heeft te maken met de dictatoriale houding van de NCPO. Prayut en vice-premier  Wissanu, de juridisch expert van het kabinet, hebben de commissie opgedragen de regeling met betrekking tot de vermogensverklaring te wijzigen. Als ik het goed begrijp hoeven nieuwe bureaucraten en diensthoofden die niet te overleggen. (Zie verder Nieuws van de website)
BP schrijft cynisch: ‘De NACC haastte zich het bevel op te volgen en verloor bijna alle macht om corruptiezaken op dat hoge niveau te onderzoeken. Deze zaken maken een spotternij van de taken van de regering en haar diensten om zich te verantwoorden. Ze illustreren een hoogst bedenkelijke tendens – een regering die comfortabel wetten en regelingen vanuit de hoogte dicteert.’ (Bron: BP, 11 december)

12 december
Premier Prayut heeft de NACC de opdracht gegeven de lijst met overheidsfunctionarissen te herzien die verplicht worden een vermogensverklaring te overleggen. Hij zegt dat de eis problemen kan veroorzaken in het bestuur van sommige organisaties. Prayut wil dat de NACC specificeert voor welke posities de verplichting geldt. Prayut’s bevel is gebaseerd op artikel 44 van de interim-grondwet, een artikel dat hem absolute macht verleent.
Tegen de eis is met name geprotesteerd door universiteiten. Leden van universiteitsraden hebben gedreigd met vertrek. Ze vinden de eis overbodig omdat ze alleen maar een adviserende functie hebben en geen uitvoerende, waardoor ze niet bloot staan aan corruptie.

Donderdag 13 december
– Follow-up op het gedoe over de vermogensverklaring. Minister Teerakiat (Onderwijs) heeft de leden van universiteitsraden gezegd geen voorbarige conclusies te trekken dat ze al vrijgesteld zijn van de verplichting opgave te doen van hun vermogen en schulden.
Zoals bekend hebben veel leden grote bezwaren tegen de verplichting die nu ook voor hen gaat gelden. Tot nu toe gold die alleen voor politici en topambtenaren.
Premier Prayut heeft de NACC bevolen de regeling te herzien, waarvoor hij het draconische artikel 44 van de interim-grondwet uit de kast heeft gehaald. Teerakiat adviseert de opponenten te wachten totdat de NACC de herziene regeling bekend maakt. Dus op dit moment hoeven ze nog net met hun financiële billen bloot.

19 december
– Waar is Yaowapa Wongsawat, de jongste zuster van Thaksin? Ik meldde al eerder dat haar assistent haar al maanden niet heeft gesproken. Premier Prayut denkt dat ze zich verborgen houdt in Thailand. Volgens één bericht zou ze naar het buitenland zijn gevlucht, het voorbeeld van Thaksin en Yingluck volgend.
Prayut zei gisteren tegen verslaggevers niet te weten waar ze is, maar hij begrijpt niet wat Yaowapa beweegt omdat de autoriteiten nog geen actie tegen haar hebben ondernomen.
Yaowapa wordt verdacht van betrokkenheid bij de frauduleuze G2G rijstdeals waarvoor voormalig minister van Handel Boonsong en zestien anderen zijn veroordeeld. Boonsong kreeg 42 jaar cel. Naar de deals wordt onderzoek gedaan door de NACC.

27 december
Welgeteld 17 uur had de rechtbank van Min Buri nodig om het vonnis van 572 pagina’s in de KMITL verduisteringszaak voor te lezen; dat duurde van dinsdag 8 uur tot ’s nachts 1 uur. De straffen waren niet mals: de elf verdachten kregen gevangenisstraffen van 4 tot 50 jaar.
De voormalige rector van het KMITL (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang) werd vrijgesproken. Hij was opgelucht en zag de vrijspraak als een steuntje in de rug wanneer hij moet voorkomen bij de Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases.
De zaak had betrekking op de verduistering van 689 miljoen baht van de KMITL en het witwassen van 303 miljoen baht tussen 2012 en 2014. Daarvoor stonden onder anderen de voormalige manager van het Big C Suwintawong filiaal van de Siam Commercial Bank terecht en de voormalige directeur financiën van de KMITL. Behalve van verduistering en het witwassen beschuldigde het OM betrokkenen van vervalsing van documenten, hulp bij de verduistering en een ambtsmisdrijf.

Moet Barbertje Prawit hangen of niet?
27 december – Ik zou de krant ermee geopend hebben, maar BP drukt het nieuws weg in een halve kolom op de voorpagina. Vandaag maakt de NACC de resultaten bekend van haar onderzoek naar de verzameling dure horloges van vice-premier Prawit die hij verzuimde in zijn vermogensverklaring op te nemen. De NACC heeft de tijd ervoor genomen, want de zaak kwam een jaar geleden (!) aan het licht.
Ik durf te wedden dat Prawit de dans van vervolging ontspringt. Hij is een machtig man, twee handen op één buik met Prayut en wordt de Big Brother van het kabinet genoemd. Een bron zegt dat de NACC twee opties heeft: 1 Het panel dat onderzoek heeft gedaan meer tijd geven voor verder onderzoek en 2 De zaak sluiten omdat het panel slechts beperkte informatie heeft kunnen achterhalen.

Horlogeaffaire: Prawit treft geen blaam, zegt NACC
28 december – Het heeft een jaar geduurd maar eindelijk heeft de NACC geoordeeld over wat is gaan heten de horlogeaffaire. Met 5 tegen 3 stemmen besloot de NACC gisteren dat vice-premier Prawit niet de intentie heeft gehad een valse vermogensverklaring in te leveren door het weglaten van 22 luxueuze horloges. De drie NACC-commissarissen die tegen stemden, wilden dat verder onderzoek zou worden gedaan omdat ze meenden dat de vergaarde informatie onvoldoende was.
De commissie is er in meerderheid echter van overtuigd dat hij ze geleend had van een vriend en dat hij 21 horloges heeft teruggegeven, want 20 plus een garantiebewijs voor een horloge zijn gevonden in het huis van de (overleden) vriend. Dat ene horloge zal hij ook wel geleend hebben en teruggegeven, meent de commissie.
De vriend was een rijke zakenman die luxueuze horloges verzamelde. Hij leende ze vaak uit aan vrienden die hij kende van Saint Gabriel’s College inclusief Prawit.
Voorts besloot de NACC dat Prawit drie gouden ringen waarmee hij gesignaleerd is, niet hoefde op te geven want het waren erfstukken van zijn vader die zijn moeder hem had gegeven nadat hij al in het kabinet was benoemd

NACC krabbelt terug in Prawit-zaak
28 december – Zoals te verwachten viel, opent Bangkok Post vandaag met de vrijspaak van de National Anti-Corruption Commission voor vice-premier Prawit (zie Nieuws van de website). De krant valt met de deur in huis door in de eerste zin te constateren dat de NACC zich in the hot seat* bevindt.
Gisteravond om 20.40 uur was de Facebook pagina CSI LA volgestroomd met 435 commentaren. In de meeste reacties kregen de NACC en Prawit er van langs. CSI LA duikelde destijds foto’s van Prawit op waarop hij de luxueuze horloges droeg.
De krant bevat ook een reactie van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand. Secretaris-generaal Mana Nimitmongkol zegt dat de NACC gefaald heeft om de zaak transparant te onderzoeken.
Aanvankelijk zei de commissie niet waarvan Prawit werd beschuldigd en dat hij de vermogensverklaring niet had ontdoken. Pas toen verslaggevers gevraagd hadden of Prawit de wet had overtreden door een gift van meer dan 3.000 baht te accepteren, zei de NACC dat dit een andere zaak was. Mana: ‘It was like Catch me if you can, then the NACC will speak out.’
De conclusie van de NACC werd ook afgewezen door actievoerder Thicha Nanakorn, die toen het schandaal uitbrak Prawit’s aftreden eiste en later de NACC opriep het lang vertraagde onderzoek te versnellen.
‘This unscrupulous act by the NACC and the political office-holder will go down in history. It may look like a win win, but it is a defeat.’ Thicha, voomalig lid van de National Reform Council, lanceerde ook een online campagne waarin 81.000 personen een petitie tekenden die het aftreden van Prawit eiste.
Het hele artikel lezen? Klik op NACC cops backlash in Prawit case.
* ‘Being in the hot seat’, an expression for a high-pressure situation in which a great deal of attention and scrutiny is focused on a person or organization. Hot seat, a slang term for the electric chair. (Bron: Wikipedia) Een andere vertaling dan in de hete stoel heb ik niet gevonden, maar dat is toch geen Nederlandse uitdrukking?

Campagne voor afzetting NACC-leden begonnen
30 december – Actievoerder Srisuwan roept de bevolking op naar zijn coffeshop in Don Muang te komen om een petitie te ondertekenen waarin wordt aangedrongen op een impeachment procedure tegen de vijf leden van de NACC die vice-premier Prawit in de horlogeaffaire vergiffenis hebben geschonken. Srisuwan heeft zich voorgenomen 20.000 handtekeningen te verzamelen, genoeg om de zaak bij de NLA aan te zwengelen en het hooggerechtshof te vragen onderzoek te doen.
Aanleiding is het besluit van de National Anti-Corruption Commission (NAC) die donderdag met 5 tegen 3 stemmen Prawit vrijsprak van de beschuldiging dat hij opzettelijk 22 luxueuze horloges en 12 gouden ringen niet had vermeld in zijn vermogensverklaring toen hij in 2014 tot het kabinet toetrad. De drie tegenstemmers vonden dat meer onderzoek nodig was om deze conclusie te trekken.
Voormalig Senaatsvoorzitter Nikom zegt dat de NACC de bevolking heeft teleurgesteld. De uitspraak kan een precedentwerking hebben, meent hij. Als zijn partij (Thai Raksa Chart) deel uitmaakt van de volgende regering, zal die zeker impeachment van de NACC nastreven.
Tortrakul Yomnak, lid van de anti-corruptie regeringscommissie, schrijft op zijn Facebook pagina dat het besluit niet alleen de reputatie van de NACC schaadt, maar ook Prayut’s geloofwaardigheid. Het vertrouwen dat Prayut in Prawit heeft zorgt ervoor dat velen het geloof in hem verliezen. Velen menen ook dat hij na de verkiezingen zijn rentree wil maken als premier om zijn macht te continueren. Tortrakul zegt dat hij terugtreedt als adviseur van de NACC, een functie die hij 10 jaar heeft bekleed.

Handtekeningenactie voor impeachment loopt gesmeerd
31 december – Actievoerder Srisuwan Janya  verwacht midden volgende maand voldoende handtekeningen te hebben verzameld voor een petitie aan het parlement, waarin gevraagd wordt om een onderzoek naar het besluit van de NACC om vice-premier Prawit genade te verlenen in de zogeheten horloge-affaire.
Die petitie is gericht aan het Constitutionele Hof, maar moet het parlement passeren. Gevraagd wordt te onderzoeken of de NACC zich schuldig heeft gemaakt aan malfeasance (plichtsverzuim, dienstvergrijp), wat haar op impeachment (afzetting) kan komen te staan. De NACC besloot woensdag met 5 tegen 3 stemmen dat Prawit niet opzettelijk 22 luxueuze horloges en 12 ringen had weggelaten op zijn vermogensverklaring die hij bij zijn aantreden in 2014 had ingediend.
Srisuwan denkt dat het niet lang duurt de vereiste 20.000 handtekeningen te verzamelen, omdat velen ongelukkig zijn met de manier waarop de NACC de zaak heeft aangepakt. Zondag om 18 uur hadden al 1.229 mensen getekend.

3 januari 2019
De leider van de nieuw opgerichte New Alternative Party heeft RTP hoofdcommissaris Chakthip gevraagd het onderzoek naar de vermeende moord op haar parlementskandidaat te versnellen.
Phrao Bappan (55) die in Mukdahan een gooi wilde doen naar een parlementszetel, werd vorige maand dood geschoten toen hij onderzoek deed naar een corruptiezaak waarbij lokale politici en ambtenaren waren betrokken.
Partijlid Rachen Trakunwiang heeft een vermoeden wie de opdrachtgever was. Phrao had zijn familie al verteld dat, mocht hij sterven, dit het werk van een bende zou zijn. Hij had de politie al op de hoogte gebracht van zijn bevindingen. Chakthip heeft de CSD opgedragen onderzoek te doen.

8 januari
– De Anti-Global Warming Association heeft de NACC gevraagd een onderzoek te doen naar afvalverwerkingsprojecten van de gemeente Bangkok. Ze vermoedt onregelmatigheden bij vijf projecten waarmee 13 miljard baht is gemoeid. Daarbij zouden bepaalde bedrijven zijn bevoordeeld.
De verbrandingsovens worden gebouwd in On Nut en Nong Khaem. Ze komen in 2022 in bedrijf. Directeur Chatri van de Environmental Division van de gemeente zegt dat ze duurder zijn dan vergelijkbare faciliteiten in het land omdat ze ook vochtig afval kunnen verwerken en verbonden zijn met generatoren die 24 MW leveren.

12 januari
– Vier ministers verdacht van belangenverstrengeling; Kiesraad vraagt om onderzoek.

18 januari
– Tegen een functionaris werkzaam bij de Kalasin coöperatie van onderwijzend personeel wordt een disciplinair onderzoek ingesteld. De man wordt ervan verdacht geld aan de kas te hebben onttrokken dat was bestemd voor een lening aan een 34-jarige onderwijzeres, die nu aanhikt tegen een schuld van 1,6 miljoen baht.
De vrouw vroeg in juli vorig jaar een lening van 2 miljoen baht aan, maar die werd geweigerd. Later kwam ze in contact met een functionaris die 13 procent bemiddelingskosten eiste, waar ze in toestemde. In oktober werd geld op haar salaris ingehouden om de lening die ze nooit had ontvangen, af te lossen.
De vrouw heeft woensdag een klacht ingediend bij het Damrongdhama Centre. De manager van de coöperatie zegt dat de betrokken functionaris alleen heeft gehandeld en is overgeplaatst. Maar de vrouw betwijfelt dat.
– De NACC belooft dat alle onderzoeken naar politieke zaken uiterlijk in 2021 zijn afgerond. Voorzitter Watcharapol zei dat gisteren in zijn kantoor tegen journalisten. Twee NACC-leden doen het onderzoek en voor belangrijke zaken wordt een panel gevormd. Volgens Watcharapol zijn sommige zaken dermate tijdrovend dat ze tot vertragingen leiden.
In december heeft de NACC haar organisatie gewijzigd door lokale kantoren meer bevoegdheden te geven. Daardoor kan sneller worden gereageerd op veranderende trends in crimineel gedrag. Met name klachten van provincies worden sneller in behandeling genomen. De wet vereist ook dat de NACC en het OM hun onderzoeken binnen 2 jaar afronden.
Het personeel van de NACC maakt zich gezien de hoeveelheid zaken zorgen dat niet voldoen kan worden aan die eis wat tot een klacht wegens plichtsverzuim kan leiden. De NACC kampt met een achterstand van 13.000 zaken, aldus Watcharapol

26 januari
– Vice-premier Wissanu heeft de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC), die dit jaar 11 jaar bestaat, geprezen voor het verijdelen van corruptieschandalen, waardoor het land zijn staat van dienst heeft verbeterd en alleen Singapore, Brunei en Maleisië het beter doen.
Wissanu noemde met name fraude in het rijsthypotheeksysteem, verduistering van gelden uit het tempelfonds en gelden bestemd voor de armen en scholen. ‘De dienst is een nuttig mechanisme geworden om de cyclus van corruptie te bestrijden.’
In het begrotingsjaar 2018-2019 ontving de PACC 35.580 klachten. 8.961 zaken zijn doorgestuurd naar de NACC en 883 zaken naar de politie.
In de Corruptions Perception Index 2017 scoorde Thailand 37 punten tegen 35 punten een jaar eerder. Het land staat op de 96e plaats van 180 landen.
– Leden van universiteitsraden die geprotesteerd hebben tegen de verplichting dat zij ook een vermogensverklaring bij de NACC moeten inleveren, kunnen gerust zijn. De NACC heeft besloten hen vrij te stellen. Dat heeft vice-premier Wissanu gisteren bekend gemaakt. De raadsleden hadden met vertrek gedreigd als de verplichting zou doorgaan. De verplichting geldt nu alleen voor rectoren en hun vervangers.

30 januari
Thailand 1 punt gezakt op corruptie-index 2018; corruptie toegenomen.

1 februari
Premier Prayut tilt niet erg zwaar aan het puntje verlies van Thailand op de Corruption Perceptions Index 2018 van Transparency International. Hij zegt dat de ‘veronderstelde ondemocratische status’ van de regering de uitslag heeft beïnvloed. ‘Dat is hoe ze tegen de regering aankeken. Maar we moeten het resultaat accepteren.’

2 februari
De politie in Nakhon Ratchasima heeft een intern onderzoek gelast tegen een agent van het bureau Pra Thong Kham die ervan verdacht wordt steekpenningen te hebben aangenomen van een karaokebar.
Donderdag is in de bar een inval gedaan, nadat geklaagd was dat de bar diende als dekmantel voor prostitutie door minderjarigen. Er werden twaalf meisjes in de leeftijd van 15 tot 17 jaar aangetroffen. Uit een in beslag genomen kasboek blijkt dat de agent sinds december 2017 maandelijks 1.000 baht ontving.
In hetzelfde bericht wordt gemeld dat de burgemeester van Pattaya een onderzoek heeft gelast naar gemeente-inspecteurs die geld hebben afgeperst van op het strand werkzame masseuses. Ze zijn overgeplaatst naar een andere functie. De masseuses zeggen dat ze 60.000 baht voor een Nieuwjaarsparty hadden geëist. Omdat ze zoveel niet konden opbrengen, werden ze gearresteerd.

Luchthaven perikelen; corruptiewaakhond ACT hijst de noodvlag
18 februari – De veiling van een concessie voor de belastingvrije zone op Suvarnabhumi en de geplande bouw van een nieuwe terminal baren de particuliere Anti-Corruptie Organisation (ACT) grote zorgen. De vereniging is bang voor foul play (vuil spel) en vreest dat de degenen die aan de touwtjes trekken, de goedkeuring er doorheen zullen jassen voordat de politieke bordjes worden verhangen. Dat is niet in het publieke belang, zegt de ACT.
Woensdag buigt de raad van bestuur van Airports of Thailand, de exploitant van Thailand’s zes grote luchthavens, zich over beide hete hangijzers. Volgend jaar verloopt de concessie van monopolist King Power International Group die sinds de opening van Suvarnabhumi in 2006 heer en meester is over de verhuur van de ruimtes en afhaalcounters.
De monopoliepositie dus de afwezigheid van concurrentie is critici een doorn in het oog. Ze wijzen op vergelijkbare luchthavens in Zuidoost-Azië die deelconcessies verstrekken. Het verlenen van één concessie om de gehele belastingvrije zone te beheren, is niet de meest effectieve zakelijke beslissing, zeggen ze. Volgens sommigen is het ook in strijd met de Trade Competition Act van 2017.
Plan voor terminal 2 ligt onder vuur
De planvorming voor de uitbreiding van de terminal – hoog nodig omdat het aantal passagiers dat de luchthaven moet verwerken al ruimschoots de capaciteit overschrijdt – verloopt al even moeizaam. De Council of Engineers, de Architects Council of Thailand en de NESDB hebben kritiek op de locatie van terminal 2. Zij vinden dat AoT zich moet houden aan het oorspronkelijke masterplan dat uitging van twee terminals. De nieuwe terminal wordt gebouwd op een terrein van 400.000 vierkante meter. De kosten bedragen 42 miljard baht. Hij zou eind 2021 in bedrijf moeten komen.
Niet genoemd in het artikel. Tegen het ontwerp zijn ook bezwaren gerezen vanwege brandgevaar omdat er veel hout in verwerkt is en omdat het geplagieerd zou zijn. Omstreden is ook dat het winnende ontwerp om puur formele redenen is afgewezen waardoor het ontwerp dat op de tweede plaats stond, een plaatsje opschoof.
Vice-premier Somkid (economische zaken) heeft eerder gezegd dat AoT de opdracht heeft gekregen het plan voor terminal 2 te herzien. De overheid zou er zelfs een stokje voor kunnen steken als onregelmatigheden worden geconstateerd.
Minister Arkhom (Transport) zegt dat de NESDB, de denktank van de regering, een voorstander is van uitbreiding van de huidige terminal met een westelijke en oostelijke vleugel conform een kabinetsbesluit van 2010. De NESDB heeft twijfels over de berekening van AoT dat de luchthaven na de uitbreiding 150 miljoen passagiers per jaar kan verwerken.
AoT-president Nitinai zegt dat vastgehouden wordt aan de bouw van terminal 2. Woensdag buigt de raad van bestuur zich over de projectstudie [geen details]. Daarna wordt die voorgelegd aan de NESDB voor advies.

24 februari
• Brits Serious Fraud Office stopt onderzoek naar corruptie Rolls-Royce
• NACC zwijgt over steekpenningen geëist door Thaise overheidsdienaren

Belastingvrije concessie: ACT waarschuwt voor corruptie
14 maart – De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) waarschuwt voor corruptie bij de verlening van de concessie voor de belastingvrije zone op Suvarnabhumi, die nu in handen is van monopolist King Power International. Secretaris-generaal Mana zegt al in november aan de bel te hebben getrokken, maar daarop heeft de regering niet gereageerd.
Dus probeert ze het maar weer eens en pleit voor de toepassing van een zogeheten integriteitspact om de procedure transparant te laten verlopen. Dit pact stelt vertegenwoordigers van de publieke sector in staat de aanbesteding op de voet te volgen.
Volgens het artikel dat de opening van de krant vormt, worden de belastingvrije concessies van vier luchthavens gecombineerd. AoT-voorzitter Nitinai denkt dat de deal daardoor attractiever wordt voor toekomstige investeerders. Circa 82 procent van alle belastingvrije revenuen wordt verdiend op Suvarnabhumi, 0,04 procent op Hat Yai en de rest op Phuket en Chiang Mai, aldus Nitinai. Door de concessies te combineren kunnen de Thaise luchthavens beter concurreren met andere luchthavens in de regio.
Behalve de belastingvrije concessie worden ook concessies geveild voor niet-belastingvrije commerciële exploitatie op Suvarnabhumi [geen details]. Belangstellende bedrijven, waaronder enkele uit Zuid-Korea en vermoedelijk ook uit Europa en Azië, dienen hun bod voor beide concessies op 30 april in te leveren. Dezelfde dag wordt bekend gemaakt om wie het gaat. Op 7 en 8 mei worden de enveloppen met de biedingen geopend en op 10 mei worden de winnaars bekend gemaakt.
Ten slotte een persoonlijke noot. Het artikel noemt niet het besluit om de concessie voor Suvarnabhumi in deelconcessies te veilen, wat een eind zou maken aan de controversiële monopoliepositie van King Power. Dus helemaal snap ik het niet, maar dat probleem heb ik wel vaker bij Bangkok Post.

29 maart
De Supreme Administrative Court, de hoogste bestuursrechter, heeft het vonnis van een lagere rechtbank overgenomen het bevel van de gemeente Bangkok in te trekken dat voormalig gouverneur Apirak van Bangkok verplichtte 1,2 miljoen aan compensatie te betalen. Dat bedrag wilde City Hall zien wegens zijn rol bij de aankoop van brandweerwagens en blusboten in 2004, een bekend corruptieschandaal.
De gemeente had Apirak beschuldigd van nalatigheid. Maar het Hof oordeelde dat hij zijn taak met voldoende zorg had verricht en rekening had gehouden met het publieke belang.
Het corruptieschandaal heeft betrekking op de aanschaf van 315 brandweerwagens, 30 blusboten en ander materieel van het Oostenrijkse bedrijf Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug.

5 april
– De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) heeft er bij het bestuur van Airports of Thailand op aangedrongen de veiling van de concessies voor de belastingvrije zones op Suvarnabhumi en de luchthavens van Hat Yai, Phuket en Chiang Mai ‘op een strikt transparante manier’ te houden en een zogeheten integrity pact toe te passen om corruptie te voorkomen.
Maandag heeft het bestuur de veiling-enveloppen verkocht. De veiling is uitgesteld nadat twijfels waren onstaan over het aanvankelijke plan van AoT één concessie te verlenen voor de vier luchthavens. Die is nu in tweeën verdeeld, nadat premier Prayut eerder zijn zorgen had geuit over eventuele monopolievorming. Zoals bekend wordt de zone op Suvarnabhumi sinds de opening in 2006 beheerd door de King Power Group. Er komt één concessie voor Suvarnabhumi en één voor de overige drie luchthavens.
Het integriteitspact waarop de ACT aandringt, stelt vertegenwoordigers van de publieke sector in staat het biedproces van nabij te volgen. De ACT heeft AoT ook gevraagd de bevolking te informeren over de aanbesteding.
De overheid heeft een panel gevormd dat moet nagaan of de aanbesteding valt onder de recent gewijzigde PPP-wet (Public-Private Partnership)

8 mei
Voormalig TAT-gouverneur Juthamas incasseerde tussen 2002 en 2007 steekpenningen van een Amerikaans echtpaar voor de organisatie van het jaarlijkse Bangkok International Filmfestival. Het echtpaar is daarvoor in de VS veroordeeld. Ik meen ergens gelezen te hebben dat de Amerikanen geen enkele ervaring hadden met het organiseren van filmfestivals.
De dochter van Juthamas, die haar moeder had geholpen door bankrekeningen te openen, kreeg 44 jaar gevangenisstraf. Het Hof van Beroep herriep het vonnis van de lagere rechtbank om het vermogen van Juthamas en dochter ad 62,7 miljoen baht in beslag te nemen, maar hoe dat precies zit is nogal ingewikkeld. De advocaat van het duo overlegt nog met hen of in beroep wordt gegaan.

18 mei
• Beslag op vermogen ad 896 mln baht van secretaris vm minister Boonsong in G2G-rijstzaak

25 mei
De politie heeft een onderzoek gelast naar de bewering dat agenten op een controlepost in Mae Sai (Chiang Rai) steekpenningen hebben geëist van een stateloze man. Op de sociale media schrijft familie dat ze 20.000 baht eisten voor zijn vrijlating bij de grens met Myanmar, een bedrag dat werd teruggebracht naar 5.000 baht.
De agenten ontkennen de beschuldiging; ze hebben alleen gezegd dat op zijn overtreding een gevangenisstraf van 2 jaar of een boete van 20.000 stond en dat in de meeste gevallen de boete 5.000 baht bedraagt.

2 juni
Het ministerie van Milieu gaat een commissie vormen om een klacht te onderzoeken over vermeende corruptie gepleegd door vijf ambtenaren bij een herbebossingsproject in nationaal park Kaeng Krachan (Phetchaburi). Aanleiding is een eerder onderzoek door de DSI en PACC waarbij onregelmatigheden zijn geconstateerd.
Onderzocht wordt of de scheuten (jonge bomen) geplant zijn, of ze op het door de DNP aangewezen gebied zijn geplant, of het planten in overeenstemming was met het contract en of er sprake is geweest van samenzwering bij het bieden op het project van 15 miljoen baht.
Het project behelsde het beplanten van 4.200 rai in 2012 en 2013 met als doel de gevolgen van klimaatverandering te verminderen en de voedselbronnen voor olifanten te vermeerderen zodat de jumbo’s niet meer akkers van boeren hoeven te plunderen.

13 juni
Serena Lillywhite, hoofd van Transparency International Australia (TIA), adviseert regeringen in de regio Asia-Pacific lonen en andere toelagen voor overheidspersoneel te verhogen om corruptie te verminderen. Dat zei ze op het seminar The Responsible Business and Human Rights Forum in Bangkok.
Volgens onderzoek, waarvoor TIA opdracht heeft gegeven zijn laagbetaalde werkers het meest vatbaar voor het aannemen van steekpenningen om hun salaris aan te vullen. Corruptie, blijkt uit het onderzoek, komt vooral voor in de bouw, infrastructuur, telecom en transport industrieën.

ACT: Strijd tegen corruptie moet nationale prioriteit zijn
14 juni – De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) roept de regering op ervoor te zorgen dat de voortgaande pogingen ter bestrijding van corruptie een nationale prioriteit blijven. En bij oppositiepartijen dringt ze erop aan een actieve rol te spelen bij het controleren van de regering ‘om transparantie te verzekeren’.
ACT-voorzitter Vichien Phongsathorn zegt dat de formatie van de nieuwe regering voor alle partijen een goede gelegenheid is om hun inzet te herbevestigen bij het uitbannen van corruptie. Hij vindt dat het beleid van de nieuwe regering meer tastbare maatregelen tegen corruptie en voor good governance dient te bevatten. ‘Corruptie beïnvloedt niet alleen de duurzaamheid van ’s lands ontwikkeling maar ook de stabiliteit van de regering.’
De ACT doet enkele voorstellen, die sinds 2017 zijn verzameld bij de bevolking. Ze behelzen meer deelname van de civiele sector bij de strijd tegen corruptie, openbaarmaking van aanbestedingsprocedures van de overheid en controle op overheidsactoren zodat hun bezigheden transparant zijn.
De leider van de nieuwe regering dient leden van haar coalitiepartners strikt in bedwang te houden om corruptie van hun kant te voorkomen. ‘Wanneer ze schuldig worden bevonden, dienen ze gestraft te worden en onmiddellijk verwijderd van hun positie.’

16 juni
op de 2 over een seminar gewijd aan corruptie. Maar hé, dat meldde ik al in Kort Nieuws van donderdag 13 juni. Waarschijnlijk, maar dat heb ik niet gecontroleerd, bevat dit bericht nog wat aanvullende informatie.
Op het seminar vertelde Serena Lillywhite, CEO van Transparency International Australia, dat ambtenaren in Azië-Pacific het meest kwetsbaar zijn voor corruptie en dat met name laag-betaalde werkers steekpenningen aannemen om hun loon aan te vullen.
De corruptie vind doorgaans plaats in megaprojecten in de bouw, infrastructuur, telecommunicatie en transport industrieën. Lillywhite pleitte voor verhoging van de lonen en toelages om ze op het rechte pad te houden.

26 juni
• NACC beveelt disciplinaire actie tegen DNP-hoofd die zijn vrouw maximum salarisverhoging gaf

5 juli
– De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) zegt dat 1,5 miljoen baht aan steekpenningen is betaald aan ambtenaren die belast zijn met het verstrekken van bouwvergunningen. Secretaris-generaal Mana schrijft dit in een Facebook-bericht getiteld ‘Tea money makes home buyers pay more than they should’.
De gegevens zijn verstrekt door vastgoed ontwikkelaars die last hebben van corruptie. Vorig jaar zijn in Bangkok 61.000 vergunningen verstrekt voor de bouw van condominium eenheden en 22.000 voor woningen en andere gebouwen. Volgens Mana moesten ze gemiddeld 3.500 of 9.000 baht dokken, afhankelijk van het soort gebouw.

Reacties niet mogelijk