Werkboek journalistiek

1 De journalistieke werkwijze
nieuws . nieuwsgierigheid . onderwerp . invalshoek . follow‑up . (gegoochel met) cij­fers . journalistiek denken

2 Nieuwsgaren
nieuwsbronnen . agenda . persbericht . persbureau . persconfe­rentie . in het veld . regionaliseren . passieve, actieve en eigen nieuwsgaring . running story . factchecking (nauwkeurig­heid) . hoor en wederhoor . lekken

3 Journalistiek schrijven
onderwerp . doelgroep . lezersredacteur . verwerken van de gegevens .
schoondenken . schrijven

4 Nieuwsbericht/‑verhaal
onderwerp . opbouw . lead . action story . fact story . quote story . zacht nieuws . zandloper . nieuwsbericht schrijven in fasen

5 Verslag
nieuwsverslag . sfeerverslag . rechtbank . sport . gemeente­raad en parlement . incident . het kleine verslag . romantech­nieken . volgorde . dominante indruk . zie ook: werkboek verslaggeving

6 Interview
soorten . telefonisch . e‑mail . research . gesprek . uitwer­king

7 Koppen
nieuws . zachtnieuws . nietnieuws . boven‑ en onderkop . alternatieven . formulering (stijl, medium) . grafische vorm . vijf constructies

8 Eindredactie
lokaal en globaal . intro . streamer . op lengte schrijven

9 Ethiek

10 Internet

11 Visual reporting, multimediale journalistiek

12 Fotojournalistiek
nieuwsfoto . featurefoto . portretfoto . fotobericht . fotoma­nipulatie . croppen . bijschrift

13 Vormgeving
pagedesign . tekst en beeld . infographics

14 Andere genres
nieuwsanalyse . achtergrondverhaal . reportage .
columns . opinieverhaal . portret . profiel . rubrieken . recensie . het smakelijke verhaal . samengestelde productie

15 Tijdschrift
formule . ijkpersoon . rubrieken . Lieve Lita

16 Persbericht
toen en nu . vorm- en inhoudseisen . persbenadering . soorten persberichten . pers- en nieuwsbericht . taalgebruik . samenvatten

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties