Verkiezingsnieuws 2

Toespraak koning inspireert Kiesraad
22 oktober 2016 – De Kiesraad grijpt terug op een toespraak van koning Bhumibol, in 1969 gehouden op de National Scout Jamboree in Chon Buri. De koning riep daarin op slechte mensen hun macht te ontnemen en dat is ook wat de Kiesraad beoogt bij de volgende verkiezingen. ‘Dat kan de Kiesraad voor onze geliefde koning doen’, zegt Kiesraadcommissaris Somchai Srisutthiyakorn.
De Kiesraad wil eind volgend jaar wanneer de verkiezingen worden gehouden, met civiele netwerken, waaronder scouts, samenwerken om de verkiezingen nauwkeurig te volgen. Tenminste 75 procent van de 100.000 stemlokalen krijgt extra surveillance. Kiezers, zo is het plan verder, krijgen ook via de wise-election app, informatie over de kandidaten zodat ze in staat zijn goede mensen te kiezen.
Tenminste één dorp per district wordt een vote-buying free village, dat in de campagne een lichtend voorbeeld vormt voor andere dorpen. Tegen mensen die verkiezingsfraude plegen, wordt juridische actie ondernomen. Honderden mensen worden door de Kiesraad getraind in het doen van aangifte en indienen van petities bij de rechtbank.

Zondag 23 oktober
– De grondwetcommissie (CDC) ontkent de opdracht gekregen te hebben om het lidmaatschap van politieke partijen te herzien, een vrees die door politici is geuit. Woordvoerder Udom zegt dat de politieke partijen niet bang hoeven te zijn voor een resetting van het partijlidmaatschap.
Volgens voormalig parlementslid Watchara (Democraten) die de zaak aan het rollen heeft gebracht,  zou de junta de grote politieke partijen willen verkleinen. Leden zouden zich opnieuw moeten opgeven als lid. Watchara heeft geen vertrouwen in de hoorzittingen van de CDC. ‘Die zijn procedureel om het werk van de CDC goed te keuren.’
Het lidmaatschap van politieke partijen wordt geregeld in een van de organieke wetten waaraan de CDC momenteel werkt. Een van de voorstellen is om het switchen van partij gemakkelijker te maken.

Woensdag 26 oktober
– De Kiesraad en Grondwetcommissie (CDC) zijn het niet eens over de oprichting van nieuwe politieke partijen. De CDC vindt dat dit gemakkelijker moet worden gemaakt, de Kiesraad moeilijker. De CDC werkt aan de organieke wet over politieke partijen, waarin dat geregeld wordt.
CDC-voorzitter Meechai maakte gisteren enkele details bekend. Hij wil dat partijleden via vertegenwoordigers op provinciaal of regionaal niveau kandidaten voor het Huis van Afgevaardigden en bestuursleden moeten kunnen kiezen, dat partijen een voorlopige begroting voor hun plannen moeten maken en dat partijen worden gestraft die ‘andere personen’ toestaan invloed uit te oefenen.
Voor de oprichting van een politieke partij zijn in het CDC-voorstel 15 personen vereist en 500 supporters. De supporters betalen een bijdrage die gebruikt kan worden voor partij activiteiten. De Kiesraad beslist over het minimum bedrag, maar de partij mag ook een hoger bedrag vragen. Meechai: ‘Dat is een manier om te laten zien dat ze de partij echt bezitten.’
De wet op politieke partijen is een van de vier organieke wetten die nodig zijn voor de verkiezingen. De organieke wet op de Senaat is al klaar.

Donderdag 27 oktober
– De grondwetcommissie (CDC) mag de preambule van de ontwerp-grondwet wijzigen, heeft het Constitutionele Hof bepaald. In de preambule wordt de naam van koning Bhumibol genoemd en mocht u het nog niet weten: die is op 13 oktober overleden. Hoe de nieuwe tekst luidt, vermeldt het bericht niet. Daar ben ik wel benieuwd naar want Thailand heeft momenteel geen koning. Kroonprins Vajiralongkorn wil de tijd nemen om te rouwen, alvorens de troon te bestijgen.
De CDC heeft de bijgewerkte ontwerp-grondwet naar het kabinet gestuurd dat hem vervolgens aan de regent pro tempore, Prem Tinsulanonda, ter ondertekening zal voorleggen. Voor de CDC zit het werk er nog niet op want ze moet nog de organieke wetten schrijven die vereist zijn voor de verkiezingen van volgend jaar. Thans wordt gewerkt aan de organieke wet betreffende politieke partijen.

Vrijdag 28 oktober
– De grondwetcommissie (CDC) gaat in de preambule van de grondwet een stippellijntje plaatsen op de plaats waar normaal de naam van de koning staat. Dat zal wel moeten want Thailand heeft momenteel geen koning omdat de kroonprins zijn benoeming in beraad houdt. Hij zegt tijd nodig te hebben om te rouwen. [Maar reken maar dat dit niet de echte reden is.] Wanneer de nieuwe koning de troon bestijgt, is het de taak van het Prime Minister’s Office om de stippeltjes te vervangen door zijn naam.
De regering heeft tot 9 november de tijd om de ontwerp-grondwet voor koninklijke goedkeuring te overleggen, wat in dit geval door regent pro tempore Prem Tinsulanonda kan gebeuren, die de koninklijke taken waarneemt.

Zaterdag 29 oktober
– De Kiesraad wil civiele netwerken en publieke organisaties toestaan te helpen bij zijn werk, met name bij de controle van de verkiezingen ter voorkoming van verkiezingsfraude. Volgens de huidige regels heeft alleen de Kiesraad het toezicht op de verkiezingen.
De Kiesraad werkt ook aan een regeling om de activiteiten van plaatselijke centra te stimuleren, die opgezet zijn om de democratie in 7.428 tambons te bevorderen. De leden van die centra krijgen een training in verkiezings administratie en gaan in stembureaus als manager aan het werk.
Voorts heeft de Kiesraad een plan gemaakt om de bevolking voor te lichten over en aan te moedigen een bijdrage te leveren aan een democratische samenleving. De bestaande netwerken van padvinders, universiteits studenten en vrijwilligers worden versterkt. Die krijgen ook een taak bij het toezicht op de verkiezingen.

Dinsdag 8 november
– De Kiesraad dient zijn bevoegdheid te houden om de verkiezingen te organiseren, maar het is wel nodig een mechanisme te hebben dat lokale kiesraden tegen politieke beïnvloeding beschermt, aldus deelnemers aan een forum in Chon Buri, georganiseerd door de grondwetcommissie. Dit zou voorkomen kunnen worden door eigen staf van de Kiesraad in provinciale kiesraadkantoren te stationeren.
Volgens Wiszanu Boonmarat, door de krant omschreven als een lokale academicus, zijn lokale functionarissen die volgens de huidige richtlijnen de verkiezingen organiseren, kwetsbaar voor bemoeienis van machtige lokale politici en maffia types. ‘Een van de meest ernstige problemen is bemoeizucht op provinciaal niveau.’
Wiszanu vindt het geen goed idee om de organisatie van de verkiezingen over te hevelen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken omdat lokale politieke ambtsdragers, van gouverneur tot dorpshoofd, politieke banden hebben. [Ik weet niet wat de stand van zaken met dit idee is. Geen zin ook om in mijn archief te duiken.]
Het forum in Chon Buri was een van de vier forums die door de grondwetcommissie zijn georganiseerd om meningen te verzamelen voor de organieke wetten die nu op stapel staan ten behoeve van de verkiezingen. De volgende forums worden gehouden in Surat Thani, Chiang Rai en Ubon Ratchathani.

Tien organieke wetten; parlement onder tijdsdruk
15 november – De National Legislative Assembly (benoemd noodparlement) heeft zestig dagen de tijd om tien organieke wetten, die vereist zijn voor de verkiezingen eind volgend jaar, te behandelen. Voorzitter Pornpetch dringt aan op zorgvuldige behandeling binnen wat hij noemt een krap tijdschema.
Om een indruk te geven van de hoeveelheid werk noemt vice-voorzitter Apichart van de grondwetcommissie (CDC) dat alleen de organieke wet over de Kiesraad al uit 67 artikelen bestaat; ze leggen de nadruk op de kwalificaties van de Kiesraad-commissarissen. De eisen zijn opgeschroefd waardoor twee huidige leden, zoals eerder gemeld, op de schopstoel zitten.
De organieke wet over politieke partijen bevat geen bepaling, zoals eerder gevreesd, voor re-setting van de partijen, waardoor partijleden zich opnieuw zouden moeten opgeven. CDC-woordvoerder Norachot zegt dat de wet daarentegen de vorming van politieke partijen vergemakkelijkt.
De tien organieke wetten worden afzonderlijk door panels van 30 tot 35 leden beoordeeld. Ze bestaan uit vertegenwoordigers van het kabinet, de NRSA (zie de lijst met afkortingen bovenaan de pagina), de CDC en onafhankelijke organen.
Krissada Haiwatananukul, lid van de Political Developent Council (PDC, mij niet bekend), zegt dat de organieke wet over de verkiezingen niets zegt over publieke participatie. Er is geen garantie dat partijen kandidaten kiezen die door kiezers worden gesteund. Hij zei dat gisteren op een seminar van de PDC.
Volgens een NLA-lid is het evident dat de mensen zich voornamelijk bezighouden met landelijke politiek en weinig aandacht besteden aan grassroots politics. De overheidsdiensten worden versterkt, waardoor de burgersamenleving wordt verzwakt, vindt hij. De sleutel om de problemen van de mensen aan te pakken is volgens hem het creëren van publieke participatie.
Om dat te bereiken, zegt een vooraanstaand Pheu Thai-lid, is het nodig dat een politieke partij zoveel leden mag werven als ze wil, maar de wet stelt er beperkingen aan. [Geen details]

Donderdag 17 november
– Voor Bangkok Post is het vandaag opening krant, voor mij slechts een kort-nieuwsbericht, want je kon er vergif op innemen dat er geprotesteerd zou worden tegen de strengere eisen die in de nieuwe grondwet aan bestuurders van publiekrechtelijke organen gesteld worden. Daardoor dreigen sommigen hun (lucratieve) (bij)baan te verliezen.
Dat geldt bijvoorbeeld voor Kiesraadcommissaris Somchai Srisutthiyakorn, die van BP alle ruimte krijgt om zijn gram te spuien. Somchai zegt al 35 jaar voor onafhankelijke organen te werken, zoals het People’s Network for Elections in Thailand, een onafhankelijk waakhond van de verkiezingen. Dit maakt hem geschikt voor de functie, vindt hij. Ik laat het hierbij, want heb er al de nodige aandacht aan besteed.

Voorstel: Doodstraf voor ‘t kopen van politieke post
18 november – Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zal de grondwetcommissie (CDC) gedacht hebben die in de organieke wet op politieke partijen de doodstraf als maximumstraf stelt op het verkopen en kopen van politieke posities. Vice-voorzitter Peerasak van de NLA (parlement) gaat dat te ver. In veel landen is de doodstraf afgeschaft; bovendien wijst hij erop dat een straf in verhouding tot de ernst van de overtreding dient te staan.
Het voorstel kwam woensdag ter sprake op een forum, georganiseerd door de CDC, over de organieke wet op politieke partijen, een van de organieke wetten die thans worden beoordeeld door het parlement. CDC-voorzitter Meechai legde er uit dat het tot doel heeft corrupte lieden af te schrikken om de politiek in te gaan. Hij zei dat de doodstraf ook wordt geïntroduceerd in de organieke wet op anti-corruptie, die de huidige anti-corruptie wetgeving vervangt.
Meechai reageerde sarcastisch op het bezwaar van Peerasak. ‘Als de NLA vindt dat de doodstraf te streng is, wat denkt ze van een boete van 5 of 10 baht? Het hang er vanaf hoe ze de zaak beoordeelt.’ Hij benadrukte dat de CDC de zaak ernstig neemt. De CDC zou ook levenslang op het vergrijp kunnen zetten..
Politicoloog Rong Boonsuaykwan van de Walailak universiteit in Nakhon Si Thammarat steunt het voorstel. Het land is in crisis, de corruptieplaag kan niet op de oude manier worden bestreden. Met overtreders dient definitief te worden afgerekend. ‘Vergeet niet dat corruptie en het kopen van stemmen in veel landen de bron van onrust zijn. Als de wet op politieke partijen van kracht is en strikt wordt toegepast, zal die corruptie afschrikken.’
Een voorstel dat niet op tegenstand van Peerasak stuit (gedaan door de hervormingsraad NRSA) betreft het toekennen van een geldelijke beloning aan personen die informatie over kiesfraude verstrekken. Hij denkt dat dit kan helpen het kopen ven stemmen uit te bannen.
Overigens kent de Thaise strafwet al de doodstraf. Artikel 148 stelt als maximum de doodstraf voor overheidsdienaren die misbruik maken van hun bevoegdheid om anderen te dwingen of over te halen hen geld of andere voordelen te geven.
Update ander bericht: Kiesraadcommissaris Somchai noemt het forum een ceremonie zonder de bedoeling de bevolking te informeren. Veelzeggend vindt hij dat de politieke partijen niet aanwezig waren (dus niet uitgenodigd waren door de grondwetcommissie). Wat Somchai dwars zit, heb ik gisteren al gemeld. Zie Kort nieuws van die dag.

Zaterdag 19 november
– CDC-voorzitter Meechai heeft een nadere toelichting gegeven op de strengere eisen die de nieuwe grondwet stelt aan bestuurders van publiekrechtelijke organen en andere onafhankelijke instellingen. Daardoor dreigen twee commissarissen van de Kiesraad hun functie te verliezen. Meechai zegt dat panels belast met de selectie van bestuurders beslissen of de huidige bestuurders voldoende gekwalificeerd zijn. De selectiecommissie die de panels benoemt, bestaat uit vertegenwoordigers van de Kiesraad, het Constitutionele Hof, NACC, Rekenkamer, Ombudsman en NHRC. [Als ik het goed begrijp] Een zelfde structuur geldt voor alle andere onafhankelijke organen. Dubbelfuncties zijn niet toegestaan. Het selectiepanel voor de Kiesraad wordt als eerste gevormd. Volgens Meechai zijn de meeste huidige bestuurders gekwalificeerd.

Abhisit verzet zich tegen doodstraf
20 november – Voormalig oppositieleider Abhisit (Democraten) verzet zich tegen het voorstel om als maximale strafmaat de doodstraf te stellen op het verkopen en kopen van politieke posities. Het voorstel is gedaan door de grondwetcommissie en opgenomen in de organieke wet op politieke partijen [dus niet in de nieuwe grondwet, zoals ik eerder schreef]. Abhisit heeft geen bezwaar tegen strengere straffen voor corruptie, maar de doodstraf gaat hem te ver.
Abhisit vindt het meer van belang om na te gaan waarom corruptie blijft doorwoekeren. Hij wijst erop dat de wetshandhaving problematisch is en de bewijsvoering in de genoemde gevallen ‘een uitdaging’. Het is beter om de wetshandhaving te verbeteren. ‘Hoe rotte eieren te vangen is belangrijker.’
De adjunct-voorzitter van het parlement verzette zich eerder deze week tegen het voorstel. CDC-voorzitter Meechai verdedigt het voorstel. ‘Het heeft tot doel corrupte lieden af te schrikken om bij de politiek betrokken te raken.’ Hij denkt dat het kopen van ministeriële posities daardoor wordt ontmoedigd.

CDC buigt voor kritiek; Geen doodstraf maar levenslang
22 november – Het wordt levenslang, niet de doodstraf als maximum straf voor het kopen en verkopen van politieke posities. De grondwetcommissie (CDC) is teruggekomen van haar voorstel dat veel kritiek heeft opgeroepen. De strafmaat wordt genoemd in de organieke wet op politieke partijen, een van de organieke wetten die nodig zijn voor de verkiezingen volgend jaar.
CDC-voorzitter Meechai vindt niettemin dat de doodstraf beter is dan levenslang. Hij wijst op andere wetten die ook de doodstraf kennen, zoals wetgeving over narcotica, verkrachting en mensenhandel. Ook lagere ambtenaren die zich schuldig maken aan corruptie, riskeren de doodstraf. ‘Ik denk dat het beter is de doodstraf te handhaven.’
Een van de meest felle critici was voormalig oppositieleider Abhisit (Democraten). Hij heeft gezegd geen bezwaar te hebben tegen strengere straffen voor corruptie, maar de doodstraf gaat hem te ver. Ook de vice-voorzitter van het parlement noemde de doodstraf te streng.
Meechai zegt zich niet te verzetten tegen wijzigingen van de organieke wetten, die momenteel in behandeling zijn bij het parlement, mits ze niet in strijd zijn met de in het referendum goedgekeurde grondwet. Wanneer de CDC en het parlement hierover van mening verschillen, wordt een gezamenlijk panel gevormd om de plooien glad te strijken.

Donderdag 24 november
– Vice-premier Wissanu waarschuwt dat de roadmap to democracy vertraging kan oplopen, wat zou betekenen dat Thailand volgend jaar nog geen nieuwe regering heeft. Wissanu zei tijdens een speciale lezing [?] dat het land volgend jaar grote verandering tegemoet gaat, zoals de nieuwe grondwet, maar hij durft niet te voorspellen wanneer het Huis van Afgevaardigden bijeen komt om een premier te kiezen. De roadmap van de regering is voorlopig opgesteld op basis van ‘verschillende scenario’s’, dus kan beïnvloed worden door ‘bepaalde factoren’.

Verkiezingen: Vice-premiers zaaien twijfel
26 november – Na vice-premier Wissanu heeft nu ook vice-premier Prawit twijfel gezaaid of de verkiezingen volgend jaar, zoals voorzien in de roadmap to democracy, doorgaan. Beiden noemen ‘onvoorziene factoren’ die dat kunnen verhinderen.
Maar Prawit leek donderdag met twee tongen te spreken, want hij zei: ‘Als het noodzakelijk is om verkiezingen te houden, dan moet ’t maar. Maar wanneer verkiezingen niet kunnen worden gehouden, waarom zou je ze dan organiseren als ze alleen maar schade veroorzaken? Niettemin heeft de regering nooit overwogen de roadmap te veranderen.’
Wissanu zei eerder deze week dat de roadmap ‘een aanname’ was, gebaseerd op ‘verschillende scenario’s’, dus die zou vertraagd kunnen worden door de organieke wetten waaraan de grondwetcommissie werkt en die behandeld worden door het parlement. Volgens de roadmap worden de verkiezingen 150 dagen nadat de vier organieke verkiezingswetten klaar zijn, gehouden.
Voormalig oppositieleider Abhisit (Democraten) meent dat de roadmap naar de verkiezingen standhoudt. Wanneer de nieuwe grondwet van kracht is, zal het tijdpad naar de verkiezingen des te duidelijker zijn. ‘Er is niets om ons veel zorgen over te maken.’
Abhisit vraagt het regime politieke partijen toestemming te verlenen om hun activiteiten te hervatten, zodat ze zich kunnen bezighouden met de problemen van de mensen.
De organieke wet over politieke partijen wordt binnen enkele dagen bekend gemaakt, aldus CDC-voorzitter Meechai. Hij is benieuwd wat de partijen zeggen over een (nieuw) artikel dat partijen verplicht hun lidmaatschapssysteem te verbeteren. (Bron: Bangkok Post, 25 november)
Update krant: Premier Prayut doet ook een duit in het zakje. Hij zegt dat de regering vastbesloten is de roadmap te volgen. De regering gaat de tijd die resteert tot een nieuwe regering aantreedt, gebruiken om een basis te leggen voor de toekomst van het land, zoals omschreven in het 20-jarenplan. Prayut zei ook dat het land binnenkort een nieuwe koning heeft.
Dinsdag is een buitengewone vergadering van het parlement uitgeschreven, maar de media is verboden te speculeren over de agenda. Gezien de opmerkingen van Prayut is het niet moeilijk te raden wat er besproken gaat worden.

Grondwetcommissie zet de puntjes op de i
28 november – De grondwetcommissie (CDC) zet deze week de laatste puntjes op de i van de organieke wet op politieke partijen. Daarna mag het parlement zijn tanden erin zetten. Ook de organieke wet over de Kiesraad is binnenkort gereed. Wanneer het parlement de twee wetten goedkeurt, kunnen de politieke partijen en de Kiesraad beginnen aan de voorbereidingen voor de verkiezingen, gepland voor volgend jaar.
Een lid van het juridisch team van voormalig regeringspartij Pheu Thai heeft kritiek op een artikel dat gaat over het lidmaatschap van politieke partijen. Hij zegt dat het oneerlijk is jegens grote partijen en een poging is ze te bemoeilijken. Het artikel bevoordeelt volgens hem kleine partijen en het vergemakkelijkt de oprichting van nieuwe partijen.
Adjunct partijleider Ong-art (Democraten) is het niet eens met het voorstel om boeddhistische monniken toe te staan lid van een politieke partij te worden. Monniken staan in hoog aanzien; wanneer ze betrokken raken bij de politiek, verliezen ze het respect van de bevolking voor hen. Het voorstel is gedaan door een sub-commissie van de CDC. Minister Paiboon (Justitie) vindt dat de sub-commissie het voorstel beter niet kan indienen bij de CDC.
De adjunct-deken van het College of Social Innovation van de Rangsit University vindt dat politieke partijen moeten worden overgedragen aan de bevolking. ‘Een politieke partij mag geen familie van erfgenamen zijn, die het bezit is van politici.’

Pheu Thai kritisch over wet op politieke partijen
4 december – De machthebbers moeten politieke partijen niet als rivalen beschouwen door hun rol te beperken en de toekomst dicht te timmeren in het 20-jaren nationale ontwikkelingsplan, zegt voormalig regeringspartij Pheu Thai.
Vooraanstaand PT-lid Sudarat zei gisteren: ‘Ongeacht hoeveel wetten worden aangenomen om politieke partijen te breidelen, ze zullen nooit de diepe banden tussen politici en het volk kunnen bemoeilijken, met name degenen in de provincies. Zelfs als politici geen parlementslid meer zijn kunnen ze nog steeds in een andere hoedanigheid helpen.’
Sudarat, minister van volksgezondheid in het kabinet Yingluck, refereerde met haar opmerkingen aan de organieke wet over politieke partijen die thans besproken wordt [of gaat worden?] in het parlement. Vorige week haalde een lid van het juridisch team van PT al uit naar deze wet omdat die de grote politieke partijen zou benadelen.
Voorts pleitte Sudarat  ervoor het 20-jaren plan bekend te maken: ‘Het plan is voor iedereen van belang en toch heeft niemand het nog gezien.’ All betrokkenen dienen de gelegenheid te krijgen het te bespreken, zei ze, daar de input van experts tot verbeteringen kan leiden en mensen het gevoel geven dat ze mede-eigenaar van het plan zijn. Wanneer voorafgaand overleg uitblijft, kan een nieuwe ronde van sociale conflicten oplaaien. De politieke partijen zijn bang dat het plan een dwangbuis is voor toekomstige gekozen regeringen en politici zijn bang voor juridische actie wanneer ze van het plan afwijken.
Het National Institute of Development Administration hield gisteren een seminar over de nieuwe grondwet, maar wat daar is besproken, moet u zelf maar lezen. Klik hier.

Pheu Thai hekelt onbekend plan
6 december – Voormalig regeringspartij Pheu Thai heeft scherpe kritiek op het 20-jarenplan van de regering. Het jaagt de politieke partijen in de hoek zonder garantie op bevordering van de economische welvaart of politieke vooruitgang, waarschuwt Kanin Boonsuwan van het juridisch team van PT.
Kanin zal wel een glazen bol hebben, want volgens een eerder bericht is de inhoud nog niet eens bekend gemaakt. Maar dat maakt blijkbaar niet uit: het simpele feit dat ministers na de verkiezingen gebonden zijn aan het plan, of ze het er nu mee eens zijn of niet, is voor hem voldoende zijn gram te uiten.
Kanin is ook niet gecharmeerd van de verplichting, die wordt vastgelegd in een organieke wet, dat het nieuwe kabinet elke drie maanden aan de Senaat moet rapporteren hoe ver het met de uitvoering van het plan staat. Zoals bekend gaat de nieuwe Senaat in haar geheel benoemd worden door de junta. Dat zet het landsbestuur onder druk, zegt Kanin.
Kanin waarschuwt dat die taak zwaar is en het werk van het kabinet bemoeilijkt. Daardoor kunnen de ministers zich niet inzetten voor een economisch beleid om de problemen van de minima op te lossen. Die groep wordt als eerste gedupeerd door de strategie, zeurt hij.
‘Wanneer de nationale strategie wordt omgezet in een actieplan, wordt ze een gigantische val waarin het land vast komt te zitten, niet in staat om voor- of achterwaarts te bewegen.’

Woensdag 7 december
– Vandaag maakt de grondwetcommissie (CDC) haar voorstel voor de organieke wet over politieke partijen bekend. En die zal ongetwijfeld het nodige stof doen opwaaien, want oh oh wat zijn de dames en heren politici bang iets van hun invloed kwijt te raken. Dat is de afgelopen week al gebleken uit de berichtgeving.
De CDC geeft vandaag op een persconferentie een toelichting. Volgende week woensdag praat ze met vertegenwoordigers van politieke partijen. De twee grote partijen, Pheu Thai en Democraten, zeiden vorig maand dat de wet de grote partijen discrimineert vanwege een nieuwe eis met betrekking tot het partijlidmaatschap. Ze moeten binnen 90 dagen hun ledenlijst controleren en die aan de Kiesraad overhandigen.
De partijen die duizenden leden hebben, zeggen dat de periode te kort is. De kleine partijen worden door de maatregel bevoordeeld. Ook de vorming van nieuwe partijen wordt gemakkelijker.
Mocht u het zich afvragen: de nieuwe grondwet ligt bij de koning ter ondertekening.

Politieke partijen worden aan banden gelegd
8 december – Leuke woordspeling in het Engels, maar onvertaalbaaar in het Nederlands: de kop boven een bericht over de organieke wet op politieke partijen, waar met spanning naar werd uitgekeken: Party’s  over for those who don’t conform.
Gisteren maakte de grondwetcommissie (CDC) haar voorstel voor de organieke wet bekend, die onder andere tot doel heeft een eind te maken aan ongewenste beïnvloeding van partijen door niet-leden [lees: Thaksin]. Partijen die dat toestaan, worden ontbonden.
De wet, een van de vier die vereist zijn voordat de verkiezingen kunnen worden gehouden, gaat nu naar het parlement, dat er nog veranderingen in kan aanbrengen. De wet telt 129 artikelen. Om er één uit te lichten: artikel 23 vereist van partijen dat ze hun leden een goed begrip bijbrengen over democratie en het verantwoordelijk uitoefenen van rechten en vrijheden. Ze moeten ideeën ontwikkelen voor de ontwikkeling van het land en het oplossen van sociale conflicten, daarbij zich rekenschap gevend van het geluk en de vrede van de bevolking.
Voorts zijn ze verantwoordelijk voor bevordering van de publieke participatie en ze hebben de plicht onder hun leden en de bevolking verzoening te bevorderen. Ze dienen verschillende politieke opinies te accepteren en politieke problemen door vreedzame middelen op te lossen. Partijen die in strijd met dit artikel handelen, kunnen door het Constitutionele Hof worden ontbonden.
Zie verder bijgaand kader.

Vrijdag 9 december
– Politieke partijen, en met name voormalig regeringspartij Pheu Thai, schreeuwen moord en brand over de ontwerp organieke wet politieke partijen, die in behandeling wordt genomen door het parlement. Ze vinden dat enkele punten in de door de grondwetcommissie geschreven wet onpraktisch zijn en in tegenspraak met democratische principes.
Maar wacht even, dat weten we toch al lang getuige voorgaande berichten, dus waarom zou ik er nog aandacht aan besteden? De kritiek richt zich onder andere op de methode van kandidaatstelling en de verplichting voor partijleden om lidmaatschapsgeld te gaan betalen. ‘Voor arme mensen is zelfs 100 baht een groot bedrag’, zegt voormalig Pheu Thai-parlementslid Somkid.
Hoofd Wirat van het juridisch team van de Democraten meent dat het probleem van stemmen kopen niet is opgelost. Andere kritiekpunten, voor zover niet eerder genoemd, laat ik maar onvermeld. Het is veel spijkers op laag water zoeken en komt erop neer dat de politici bang zijn hun machtspositie te verliezen.

Aftrap voor debat over polemische wet
10 december – De krant noemt het in de kop een ‘contentious’ wet (polemisch); de organieke wet op politieke partijen, waarover al de nodige harde noten zijn gekraakt. Woensdag houdt de grondwetcommissie (CDC), die de wet heeft geschreven, een forum waarop de partijen hun grieven bekend kunnen maken.
Veel nieuwe gezichtspunten zal het niet opleveren, want de afgelopen dagen hebben de twee grote partijen de ontwerp-wet al gefileerd. Opvallend in de berichtgeving vind ik dat de andere partijen ontbreken. Nooit lees ik commentaar van Chartthaipattana, voormalig coalitiegenoot van regeringspartij Pheu Thai en de Thailand Rak partij van deugniet Chuwit Kamolvisit, voormalig eigenaar van dure massagesalons [lees: bordelen]. Zit overigens wel gevangen omdat hij op zekere nacht tientallen kramen heeft laten slopen.
CDC-voorzitter Meechai zei gisteren dat de ontwerp-wet goed uitgedacht is, maar er is ruimte voor verbeteringen. De CDC is bereid te luisteren naar de opinies van de politici, die vrezen dat aan de poten van hun pluchen zetels wordt gezaagd. Partijen die verhinderd zijn, kunnen hun commentaar schriftelijk inleveren. Gevraagd of wegblijven consequenties heeft, zei hij dat dit niet het geval is. En gevraagd of partijen de wet kunnen veranderen, wanneer ze aan de macht zijn, zei hij: ‘It’s up to them.’

Pheu Thai: Politieke partijen behandeld als misdadiger
11 december – Bangkok Post besteedt vandaag weer veel en gedetailleerd aandacht aan politiek – de krant is er gek op, ik niet – met haar openingsverhaal over het protest van voormalig regeringspartij Pheu Thai tegen de organieke wet op politieke partijen.
De partij beweert dat opzettelijk strenge straffen in de wet zijn opgenomen om het functioneren van Pheu Thai te belemmeren. Aanvankelijk wilde de grondwetcommissie (CDC) zelfs de doodstraf introduceren voor het kopen en verkopen van stemmen. Opvallend is de formulering van de krant dat Pheu Thai ‘een politiek instrument [is], grotendeels gefinancierd door de voortvluchtige voormalig premier Thaksin’.
Ontbinding van een partij dreigt wanneer een partij er niet in slaagt met ‘vreedzame middelen’ ’s lands problemen op te lossen of niet-leden dan wel ‘verboden personen’ toestaat invloed uit te oefenen. PT partijleider Wirote Pao-in vindt dat de politieke partijen in het wetsvoorstel worden behandeld als misdadiger. De CDC had er beter aan gedaan een wet te maken die de bevolking aanmoedigt actiever deel te nemen aan het politieke proces, zegt hij.
De CDC heeft de politieke partijen uitgenodigd voor een forum op woensdag. Wirote zegt dat PT van de partij is, alhoewel ze grote bezwaren heeft tegen de wet. Gesproken zal worden over andere de (nieuwe) regels ten aanzien van partijlidmaatschap en de oprichting van nieuwe politieke partijen. Wirote dringt er verder bij de junta op aan het verbod op politieke bijeenkomsten op te heffen, zodat ze aan het werk kunnen ter voorbereiding van de verkiezingen volgend jaar.
De krant noemt nu eindelijk eens een andere partij dan de twee grote Pheu Thai en Democraten. Chartthaipattana, voormalig coalitiegenoot van Pheu Thai, zegt dat de nieuwe regels voor lidmaatschap geen invloed hebben op kleine of nieuwe partijen, maar wel op middelgrote zoals Chartthaipattana.
Partijleider Abhisit (Democraten) zegt dat zijn partij het in principe eens is met de wet omdat die beoogt politieke partijen te hervormen zodat ze beter de bevolking kunnen dienen. Enkele details noemt hij onpraktisch. Veel mensen begrijpen niet waarom ze lidmaatschapsgeld moeten gaan betalen, want het partijlidmaatschap beperkt al enkele rechten. Zo mogen partijleden niet bepaalde publieke functies vervullen. Abhisit sluit zich aan bij de oproep van Wirote het verbod op politieke bijeenkomsten op te heffen.

Organieke wet: Pheu Thai trekt zich terug uit debat
 12 december – Is voormalig regeringspartij Pheu Thai intern verdeeld of is ze tot inkeer gekomen? Gisteren verklaarde PT partijleider Wirote Pao-in in de krant dat de partij het forum over de organieke wet op politieke partijen ondanks haar bezwaren zou bijwonen, maar vandaag zegt secretaris-generaal Phumtham dat de partij wegblijft. De grondwetcommissie (CDC) belegt het forum alleen maar uit ‘traditie’ om haar werk goed te laten lijken, meent hij.
Phumtham verwacht dat veel partijen zullen wegblijven omdat de CDC heeft nagelaten rekening te houden met hun opinies. Pheu Thai heeft talloze malen de commissie voorstellen gestuurd [ook over de andere organieke wetten] maar daar heeft de CDC geen serieuze aandacht aan besteed. Ook voormalig oppositiepartij Democraten staat niet te trappelen om acte de présence te geven. Partijleider Abhisit zei eerder dat de partij schriftelijk commentaar zal leveren.
Het wantrouwen is weer groot bij PT; Phumtham zegt dat de CDC op de achtergrond wordt geleid door de junta, die in mei 2014 de Pheu Thai-regering beentje lichtte met de militaire coup. ‘We sturen niemand naar het debat en we nemen ook geen deel aan soortgelijke activiteiten. We denken dat het geen nut heeft. Laat Meechai [CDC-voorzitter] en de CDC maar doen waarbij ze zich comfortabel voelen.’
Ondanks de boycot van Pheu Thai verwacht de CDC dat 80 procent van de politieke partijen wel naar het forum zal komen, dat ‘een belangrijk kanaal is om suggesties voor de wet te doen’, aldus CDC-lid Chartchai.
Voorzitter Pornpetch van de NLA (benoemd parlement) speelt voor vrederechter. Hij roept partijen op te ‘kalmeren’, want voordat de wet van kracht is buigen CDC en parlement zich er nog over. ‘Het is een eerste versie. De CDC kan haar later aanpassen nadat ze naar alle partijen heeft geluisterd.’ Het parlement heeft 60 dagen de tijd om de wet en de wet op de Kiesraad te beoordelen en te besluiten om ze al niet aan te nemen.
Adjunct-partijleider Ong-art Klampaiboon (Democraten) vreest dat de voorgestelde harde maatregelen (10 jaar gevangenis, 20 jaar politieke ban) tegen verkiezingsfraude door bestuursleden van politieke partijen het tegenovergestelde effect kunnen hebben. Partijen zouden stromannen in hun plaats kunnen benoemen. [Hoe komt hij erop, zou mijn moeder zeggen]

Forum: Grote partijen blijven weg
14 december – Vertegenwoordigers van veertig politieke partijen wonen vandaag het door de grondwetcommissie (CDC) belegde forum over de organieke wet op politieke partijen bij, maar voormalig regeringspartij Pheu Thai is niet van de partij. De andere grote partij, Democraten, komt evenmin en levert schriftelijk commentaar.
De wet is een van de vier organieke wetten die vereist zijn voor de verkiezingen, die eind volgend jaar of begin 2018 worden gehouden. Het forum heeft tot doel de meningen te verzamelen van politici en bevolking over de wet die als belangrijkste doel heeft een eind te maken aan het kopen van stemmen en verkiezingsfraude.
Volgens Pheu Thai benadeelt de wet de grote partijen vanwege nieuwe regels voor het partijlidmaatschap. De grondwetcommissie (CDC) belegt het forum alleen maar uit ‘traditie’ om haar werk goed te laten lijken. De partij beweert dat opzettelijk strenge straffen in de wet zijn opgenomen om het functioneren van Pheu Thai te belemmeren.
CDC-voorzitter Meechai treurt niet om het wegblijven van Pheu Thai of anderen. Ze kunnen de CDC ook schriftelijk laten weten wat ze van het wetsontwerp vinden. Nadat alle suggesties zijn beoordeeld en al dan niet verwerkt, gaat het wetsvoorstel naar het parlement, dat ook nog veranderingen kan aanbrengen.
Meechai verdedigt zijn geesteskindje. Het is niet bedoeld om partijen, groot of klein, te onderdrukken. ‘De mensen willen deel uitmaken van een partij en ze willen niet dat een partij wordt gerund door een handjevol mensen.’ Meechai verwacht dat de NCPO (junta) het verbod op politieke activiteiten van partijen zal versoepelen, zodra de organieke wet van kracht wordt. Politieke partijen dringen daar al lang op aan.

Donderdag 15 december
– De grondwetcommissie (CDC) gaat vermoedelijk op vier punten de ontwerp organieke wet politieke partijen wijzigen. CDC-lid Udom heeft dit bekend gemaakt na het forum dat gisteren werd gehouden met veertig politieke partijen met uitzondering van de twee grote Pheu Thai en Democraten.
De te wijzigen artikelen hebben betrekking op de oprichters van een politieke partij, het begin lidmaatschapsgeld van 2.000 baht, de jaarlijkse contributie van 100 baht en straffen voor overtredingen. De wet bestaat uit 129 artikelen die tot doel hebben de transparantie en onafhankelijkheid van politieke partijen te waarborgen [lees: de invloed van Thaksin tegen te gaan].
Oud-premier Yingluck zegt dat PT niet is weggebleven om conflicten uit te lokken maar omdat ze de indruk heeft dat de CDC niet naar andere opinies luistert.

Organieke wet geeft Kiesraad meer macht
17 december – De organieke wet op de Kiesraad geeft de raad meer bevoegdheden electorale fraude te bestrijden. Dat zei voorzitter Meechai van de grondwetcommissie (CDC) gisteren op een forum over het wetsvoorstel. De hoofdpunten:
– Sjoemelaars met de verkiezingen hebben recht op immuniteit wanneer ze als getuige informatie geven over verkiezingsfraude.
– De deadline van zeven dagen, waarbinnen de Kiesraad geïnformeerd moet worden over fraude, is vervallen.
– De wet voorziet in een budget om inlichtingendiensten te betalen voor opsporingswerk .
– Het presentiegeld van de Kiesraadleden wordt verhoogd.
– De raad hoeft niet meer te wachten op klachten, maar dient zelf onderzoek te doen.
– De bestaande provinciale kiesraden worden vervangen door verkiezingsinspecteurs. Die kiesraden werkten in het verleden ineffectief [lees: waren vatbaar voor beïnvloeding, vermoed ik].
– Bewoners mogen voortaan rechtstreeks bij de Kiesraad klagen.

Woensdag 21 december
– De grondwetcommissie (CDC) heeft gebogen voor de kritiek op de organieke wet politieke partijen. Enkele als te streng beoordeelde artikelen zijn versoepeld, zoals de eis dat minstens 500 partijleden tussen 2.000 en 500.000 baht moeten betalen als een nieuwe partij aanspraak wil maken op 1 miljoen baht als beginfonds. De betaling is verlaagd naar 1.000 tot 300.000 baht.
De partijleden hoeven ook niet meer elk hetzelfde bedrag te betalen. Bestaande partijen mogen desgewenst eigen vermogen gebruiken om de vereiste 1 miljoen baht op te brengen. De overige wijzigingen laat ik onvermeld. Thailand telt meer dan zeventig politieke partijen.

Verkiezingsdatum staat op losse schroeven
31 december – Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie (CDC) heeft twijfel gezaaid aan de verkiezingsdatum van volgend jaar. Onzeker is of de organieke wetten over de Kiesraad en de politieke partijen op tijd klaar zijn.
Dit zou betekenen dat de door de NCPO vastgestelde roadmap, waar steeds naar verwezen wordt, niet wordt gehaald. Persoonlijke noot: Laat de NCPO Meechai de kastanjes uit het vuur halen? Je weet het nooit hoe de hazen in Thailand lopen.
Ook de vice-voorzitter van het parlement betwijfelt of volgend jaar, zoals gepland, verkiezingen kunnen worden gehouden. Hij denkt aan midden 2018. Hij wijst erop dat het parlement zijn handen vol heeft aan de tien organieke wetten, benodigd voor de verkiezingen, en 50 andere gerelateerde wetten. Het parlement moet zo’n 40 wetsontwerpen behandelen die door het kabinet als urgent worden beschouwd.
Adjunct-partijleider Nipit (Democraten) gaat er blijkbaar vanuit dat de roadmap niet wordt gehaald, want hij vraagt de regering waarom die wordt uitgesteld. ‘Ik zie geen redenen voor uitstel. De details van de roadmap worden gespecificeerd in de nieuwe grondwet. Als de roadmap wordt uitgesteld, betekent dit dat de nieuwe grondwet volgens planning niet wordt uitgevoerd.’
Op de laatste dag van het jaar vormt dit voor Bangkok Post het belangrijkste nieuws. De krant besteedt er een vrij uitgebreid openingsartikel aan. Meechai zegt dat het moeilijk is om vast te stellen wanneer de transitie plaatsvindt van militair bewind naar een gekozen regering. Zowel de Kiesraad als politieke partijen krijgen te maken met veranderingen. Dat is de reden waarom de desbetreffende organieke wetten als eerste behandeld worden.
De CD streeft ernaar alle tien organieke wetten binnen 240 dagen nadat de nieuwe grondwet van kracht is, af te ronden. Thans is het wachten op de handtekening van de koning. Zolang er geen nieuwe regering is, kan premier Prayut gebruik blijven maken van artikel 44 van de interim-grondwet, die hem absolute bevoegdheid geeft, zegt Meechai.
Hij reageert daarmee op zorgen [van wie?] dat het artikel de overgang naar democratie kan hinderen. Het moet gehandhaafd blijven, zegt hij, om de openbare orde te verzekeren, niet om partijen tegen te houden aan de verkiezingen deel te nemen. Partijen hebben 180 dagen de tijd [gerekend vanaf wanneer?] om voorbereidingen te treffen, waarna de verkiezingen plaatsvinden. Meechai meent zeker te weten dat het verbod op politieke activiteiten wordt versoepeld, zodra de organieke wetten op de Kiesraad en de politieke partijen zijn aangenomen door het parlement.
De strengere regels en zwaardere straffen die in de organieke wet op politieke partijen worden geïntroduceerd, zijn volgens Meechai niet bedacht uit wrevel over politici en politieke partijen. Ze zijn opgenomen om politieke instabiliteit en discrepanties te voorkomen; ze moeten een politiek systeem creëren dat tegemoet komt aan de behoeften van de mensen en ze moeten ervoor zorgen dat conflicten worden opgelost die sociale en politieke verdeeldheid kunnen veroorzaken.
Meechai roept de partijen op om hervormingen na te streven en de bevolking zo veel mogelijk te betrekken bij hun activiteiten. Maar hij verwacht geen veranderingen van de ene op de andere dag.

Legercommandant: Leger respecteert verkiezingsuitslag
1 januari – Legercommandant Chalermchai vertrouwt erop dat er geen coup komt na de verkiezingen. Het leger zal de resultaten accepteren ongeacht wie wint. Dat zei hij gisteren in antwoord op een vraag over de kans van een coup wanneer de oude politieke kliek weer wint [lees: het Thaksinkamp].
Volgens de roadmap to democracy dienen de verkiezingen eind dit jaar te worden gehouden, maar voorzitter Meechai van de grondwetcommissie en de vice-voorzitter van het parlement hebben daar al twijfel over gezaaid. Die laatste denkt dat ze niet eerder dan midden 2018 worden gehouden. De vertraging kan ontstaan wanneer de vereiste organieke wetten niet tijdig klaar zijn.
Chalermchai meent daarentegen dat de roadmap niet wordt verstoord. Hij ziet geen redenen voor militaire interventie daar de nieuwe regels [in de grondwet en organieke wetten] voldoende garantie bieden tegen een politieke crisis.
Naar verwachting wordt het verbod op politieke bijeenkomsten en activiteiten versoepeld zodra de organieke wetten op de Kiesraad en politieke partijen door het parlement zijn aangenomen. Chalermchai verwacht niet dat de partijen in hun verkiezingscampagnes hun pijlen zullen richten op het leger: ‘Politici zijn volwassen, ze weten hoe ze zich moeten gedragen.’
Voorts verwacht hij dat de komende verkiezingen ‘goede’ politici zal opleveren. ‘We hebben onze les geleerd. We willen dat niet weer meemaken. Misschien krijgen we wel of niet wat we willen, maar we moeten stap voor stap gaan.’

Plan voor verkiezingsinspecteurs valt niet goed
1 januari – Kiesraadvoorzitter Supachai verzet zich tegen het vervangen van provinciale kiesraden door verkiezingsinspecteurs. De grondwetcommissie heeft dat snode plan gelanceerd in de organieke wet op de Kiesraad. Die provinciale raden zouden was zijn in de handen van lokale policiti en dat leidt alleen maar tot corruptie [mijn woorden].
Supachai vindt dat de Kiesraad tegen het voorstel bezwaar moet aantekenen wanneer de organieke wet door het parlement wordt behandeld. De Kiesraad zelf heeft nog geen standpunt bekend gemaakt, Supachai noemt zijn actie een ‘strategische zet’. Volgens hem werken provinciale kiesraden effectiever dan de voorgenomen inspecteurs.
‘Het nieuwe systeem brengt ongemak voor de bestaande structuur van het systeem. De benoeming van inspecteurs wordt een kostbaar en uitgebreid proces’, meent Supachai.
De grondwetcommissie verdedigt het voorstel: het heeft tot doel billijkheid te scheppen en transparantie [o, heerlijk veel gebruikt cliché] bij toekomstige verkiezingen en een garantie te bieden dat de organieke wetten worden nageleefd. Critici vrezen dat de inspecteurs net als de provinciale kiesraden vatbaar zijn voor beïnvloeding door machtige politici. Supachai: ‘Het is onmogelijk om te zeggen hoe efficiënt of onpartijdig de inspecteurs kunnen zijn.’

Verkiezingen in aantocht; Abhsit heeft een droom
2 januari – Voormalig oppositieleider Abhisit vindt dat politici zich moeten concentreren op het vinden van oplossingen voor de grote problemen van het land, nu de verkiezingen in aantocht zijn, vermoedelijk aan het eind van het jaar. [Zelden zo’n open deur opmerking gelezen.] De economische situatie van het land en de krappe financiële situatie van gezinnen, met name op het platteland en van de minima, zullen dit jaar de mensen bezighouden.
Abhisit zegt: ‘Het is duidelijk dat er meer debat komt en dat mensen meningen uitwisselen. Ze zullen ook nagaan hoeveel veranderingen de afgelopen twee of drie jaar hebben plaatsgevonden en discussiëren op welke gebieden ze nog hervormingen willen, en wat veranderd dient te worden. Het is de taak van de politici oplossingen te vinden voor de vragen en eisen van de mensen.’
Abhisit zegt nog meer fraais, wat volgens mij het best valt te typeren als verkiezingsretoriek. Oftewel: garantie tot aan de deur, als u begrijpt wat ik bedoel. Lees het zelf maar: Abhisit eyes solutions as election looms.

Regering: Nee hoor, geen uitstel voor verkiezingen
4 januari – De voorzitter van de grondwetcommissie en de vice-voorzitter van het parlement hebben twijfel gezaaid over het tijdstip van de verkiezingen, maar regeringswoordvoerder Sansern zegt dat de regering vasthoudt aan haar roadmap met verkiezingen aan het eind van het jaar.
De vice-voorzitter denkt aan midden 2018, omdat het parlement dit jaar zijn handen vol heeft aan de behandeling van tien organieke wetten en vijftig andere wetsvoorstellen, waarvan veertig door het kabinet als urgent worden beschouwd.
Nee hoor, zegt Sansern, geen uitstel en dat zegt ook NCPO-woordvoerder Piyapong. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Surapong in het kabinet Yingluck drong er gisteren bij premier Prayut op aan zijn belofte na te komen dat dit jaar verkiezingen worden gehouden. Ook op internationale bijeenkomsten heeft hij die garantie gegeven.
Voormalig parlementslid Watchara (Democraten) vermoedt dat de vice-voorzitter de kastanjes uit het vuur haalt voor Prayut, zodat die niet hoeft toe geven dat hij zich niet aan zijn belofte kan houden. Watchara zegt dat het parlement helemaal niet zoveel tijd nodig heeft als voorgespiegeld door de vice-voorzitter. Maar ook Watchara denkt dat dit jaar geen verkiezingen brengt. Belangrijker vindt hij dat de regering meer moeite doet de problemen van de mensen op te lossen.
De internationale gemeenschap kijkt met argusogen naar Thailand  om te zien of het militair bewind haar machtsgreep behoudt. Ze let er vooral op of de regering nationale eenheid tot stand brengt, politieke conflicten oplost, of het rechtssysteem eerlijk voor iedereen is en wat er gebeurt met de vrijheid van meningsuiting.

Prayut belooft: Geen uitstel voor verkiezingen
5 januari – Vol goede moed en fraaie voornemens is het kabinet aan het laatste jaar van zijn bestaan begonnen. Voorafgaan aan de eerste vergadering werd op het terrein van het Government House een groepsfoto gemaakt; op de foto begroet Prayut vice-premier Prawit. De premier heeft de verzekering gegeven dat de verkiezingen dit jaar volgens planning doorgaan, zoals aangekondigd in de roadmap to democracy. Zodra een nieuwe regering is gevormd, hangt het militaire kabinet zijn lier aan de wilgen.
De opmerkingen van Prayut zijn een reactie op de twijfel over de verkiezingsdatum die is gezaaid door de vice-voorzitter van het parlement en de voorzitter van de grondwetcommissie (zie de berichtgeving op de pagina Verkiezingsnieuws). De vice-voorzitter voorziet zelfs uitstel tot midden 2018.
Vice-premier Prawit doet het af als ‘een veronderstelling’ en vice-premier Wissanu vindt dat het parlement een tandje moet bijzetten om de achterstand aan wetsvoorstellen in te halen, zodat de roadmap niet in gevaar komt. Hij geeft de grondwetcommissie, die werkt aan de organieke wetten, ook de sporen.
Prayut zei verder dat de 20-jaren ontwikkelingsstrategie van de regering en 138 actieplannen voor hervormingen dit jaar van de grond komen. De regering gaat campagnes lanceren om de bevolking erover te informeren en erbij te betrekken. Prayut vindt dat alle partijen moeten samenwerken bij het oplossen van conflicten en het land vooruit moeten helpen in plaats van te pleiten voor amnestie aan politieke gevangenen. Hij weigert daarvoor artikel 44 van de interim-grondwet in te zetten. ‘Klooi [vrij vertaald] niet met artikel 44. Het gebruik van het artikel voor het verlenen van amnestie is niet mijn zorg.’

Verkiezingstijdstip toch onzeker
6 januari – De discussie over de verkiezingsdatum leek even gesmoord te zijn, maar woordvoerder Udom van de grondwetcommissie (CDC) heeft gisteren olie op het vuur gegooid met zijn opmerking dat de CDC alle tijd nodig heeft voor de organieke wet op parlementsleden. Hij zei ook dat de CDC de tien organieke wetten binnen de daarvoor gesteld periode van 240 dagen zal afronden.
Critici zien zijn opmerkingen als een bedekte waarschuwing dat de CDC de volle 240 dagen gaat benutten, waardoor de verkiezingen tot volgend jaar zullen moeten worden uitgesteld. En dat is in tegenspraak met de garantie die premier Prayut woensdag heeft gegeven dat de verkiezingen niet worden uitgesteld. De roadmap to democracy blijft onverkort van kracht.
Voor de verkiezingen zijn drie van de tien organieke wetten essentieel: die op politieke partijen,de Kiesraad en de verkiezing van parlementsleden. Aan de derde kan volgens Udom pas worden begonnen, wanneer de eerste twee klaar zijn. Hij zei gisteren dat de CDC zich niet gaat haasten om die te bespreken. De CDC wil wachten totdat de politieke partijen zich hebben aangepast aan de nieuwe regels [die al de nodige kritiek hebben opgeroepen]. Ze hebben daar 180 dagen de tijd voor.
Verder zegt Udom dat de CDC ook tijd nodig heeft om vertrouwd te raken met de organieke wet op de verkiezingen. Hij wijst er bovendien op dat rekening moet worden gehouden met een ‘mayor royal event’ later dit jaar, doelend op de crematie van wijlen koning Bhumibol.
Voormalig Pheu Thai parlementslid Samart meent dat de CDC helemaal niet de volle 240 dagen nodig heeft. De CDC kan de organieke wetten eerder klaar hebben. Hij vindt dat haast gezet moet worden achter de belangrijkste organieke wetten, zodat de verkiezingen niet behoeven te worden uitgesteld. Daar kan de CDC nu al mee beginnen. Zodra de nieuwe grondwet door de koning is ondertekend, kan de CDC de organieke wetten aan het parlement aanbieden.
Samart: ‘Waarom heeft de CDC zoveel tijd nodig? Ze kan de zaak versnellen als ze wil. Maar ze lijkt de zaak te willen traineren. Udom dient niet iets te zeggen wat dubbelzinnig en vaag is.’
Partijleider Abhisit meent dat de roadmap nog steeds op koers is. Wanneer de nieuwe grondwet volgende maand van kracht wordt, begint de periode van 240 dagen voor de CDC om de organieke wetten samen te stellen. Gecombineerd met enkele andere factoren betekent dit dat de verkiezingen waarschijnlijk toch volgend jaar plaatsvinden. ‘Maar dat is niet nieuw’, zegt hij.
Parlementslid Noppadon geeft de verzekering dat de verkiezingen eind dit jaar worden gehouden, zoals beloofd door Prayut. Zodra de CDC de organieke wetten aan het parlement heeft aangeboden, zal het parlement ze snel behandelen.

Zaterdag 7 januari
– Vice-premier Wissanu zegt dat de roadmap to democracy op koers is, hetgeen betekent dat de verkiezingen eind dit jaar plaatsvinden. De voorzitter en woordvoerder van de grondwetcommissie en de vice-voorzitter van het parlement hebben aan dat tijdstip twijfel gezaaid. De vice-voorzitter noemde zelfs midden 2018. Mocht u zich afvragen wat het belang hiervan is: Thailand zou internationaal een flater slaan als het de overgang naar democratie (opnieuw) uitstelt.
Wissanu rekende het gisteren aan de hand van het tijdschema allemaal voor. Gevraagd naar de opmerkingen van de vice-voorzitter zei hij begrepen te hebben dat het parlement niet langer commentaar zal leveren dat verwarring kan zaaien.

Dinsdag 10 januari
– De nationale hervormingsraad (NRSA) is in grote meerderheid akkoord gegaan met het voorstel van van de NRSA-commissie politieke hervormingen om corrupte ambtenaren, die het land schade berokkenen streng te bestraffen. Wanneer de schade meer dan 1 miljard baht bedraagt, kunnen ze zelfs de doodstraf krijgen. Het voorstel gaat nu naar het kabinet.
Tijdens de beraadslagingen gisteren betoogden enkele leden dat de maatregel corruptie niet bij de wortel aanpakt; bovendien is de doodstraf internationaal onacceptabel. De voorzitter van de commissie wees erop dat de doodstraf al bestaat in de Strafwet. Hij denkt dat de strenge maatregelen ambtenaren zullen afschrikken zich aan dubieuze zaken te bezondigen.
Vice-premier Prawit zei het gisteren nog maar eens: de roadmap to democracy blijft onverkort van kracht; de verkiezingen worden niet uitgesteld, zoals sommigen vrezen. Respondenten in een peiling van Suan Dusit zijn in meerderheid voor uitstel tot volgend jaar in verband met de crematie van koning Bhumibol. Ze vinden ook hervormingen een voorwaarde voor de verkiezingen.

Donderdag 2 februari
– Premier Prayut zet de deur weer op een kier over uitstel van de verkiezingen. Hij zegt er niets aan te kunnen doen wanneer meer tijd nodig is voor de tien vereiste organieke wetten. ‘Ik ben niet direct verantwoordelijk voor het werk en wil niet in het proces tussenbeide komen. Maar ik zal proberen om alles te doen wat ik kan om voor een goede uitkomst te zorgen.’ Prayut zei dit gisteren na een workshop te hebben bijgewoond over nationale hervormingen. Hij reageerde op critici die zeggen dat het regime aan de macht probeert vast te houden.
Parlementsvoorzitter Pornpetch zei gisteren dat het parlement (NLA) er naar streeft de tien organieke wetten binnen acht maanden te behandelen. Voor de verkiezingen zijn vier wetten vereist. De NLA moet ook nog twee belangrijke wetten over nationale strategie en nationale hervormingen behandelen. Die moeten binnen vier maanden na de verkiezingen worden vastgesteld.

Verkiezingsdatum staat op losse schroeven
9 februari – Opnieuw is twijfel gezaaid aan de verkiezingsdatum. Vice-premier Wissanu houdt een stevige slag om de arm, maar suggereert tussen neus en lippen dat de verkiezingen niet eind dit jaar worden gehouden, zoals aangegeven in de roadmap van de NCPO, maar pas volgend jaar.
Hij heeft ook al een verklaring [lees: excuus]: de nieuwe grondwet vereist dat bij het opstellen van nieuwe wetten betrokken partijen gehoord moeten worden (artikel 77). Doel daarvan is ervoor te zorgen dat nieuwe wetten voldoende geanalyseerd zijn en gebaseerd op informatie van alle betrokkenen.
Wissanu zei gisteren: ‘Dwing de regering niet een specifiek tijdschema voor de verkiezingen te geven. We kunnen alleen een ruwe schatting maken.’
Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie (CDC) ondersteunt Wissanu’s woorden. Hij kan niet bevestigen dat de tien organieke wetten die bij de grondwet horen, voor het eind van het jaar klaar zijn. ‘Het blijft onduidelijk hoeveel tijd de Kiesraad en andere partijen krijgen om zich aan te passen.’

Gewijzigde ontwerp-grondwet terug naar de koning
19 februari – De ontwerp-grondwet ligt weer bij de koning op tafel om er zijn zwierige [?] handtekening onder te zetten. De wet vond eerder geen genade in de ogen van de monarch (alhoewel dat niet hardop mocht worden gezegd). Dus heeft een commissie de tekst op zijn aanwijzingen aangepast. De koning heeft negentig dagen de tijd om te tekenen, dus dat moet wel lukken.
Thans werkt de grondwetcommissie aan tien organieke wetten waarvan vier vereist zijn om de verkiezingen te kunnen laten doorgaan. Het bericht noemt ook wetten over nationale hervorming en nationale strategie, wat nieuw voor mij is, want ik heb tot nu alleen nog gelezen over panels die zich over deze onderwerpen buigen.
De organieke wetten moeten binnen zes maanden klaar zijn, de andere binnen vier maanden. De verkiezingsdatum is nog niet vastgesteld. Premier Prayut kan er niets over zeggen, maar eerdere berichten spreken over uitstel tot volgend jaar.
De ontwerp-grondwet kreeg in augustus in een referendum de goedkeuring van de meeste kiezers. In januari stuurde de koning het ontwerp terug. Volgens de junta hebben de veranderingen geen betrekking op de rechten en vrijheden van de bevolking, maar alleen op het pregoratief van de koning.
Ondertussen, een uitdrukking die BP altijd gebruikt om een compleet ander onderwerp in hetzelfde bericht te introduceren, zegt vice-parlementsvoorzitter Peerasak dat de commissie ethiek bereid is de klacht te behandelen over de zeven leden die te weinig aanwezig zijn. De Association for the Protection of the Constitution heeft daarover een klacht ingediend. Hun presentie zou niet voldoen aan de eisen die in het reglement van orde worden gesteld.
NLA-voorzitter Pornpetch nam de zeven eerder in bescherming nadat de Internet Dialogue on Law Reform (iLaw) daarover al had geklaagd. Volgens het senaatssecretariaat hebben de zeven zich, zoals voorgeschreven, keurig afgemeld. Een van hen is de jongere broer van premier Prayut, die behalve parlementslid ook permanent secretaris van het ministerie van Defensie is.

Maandag 27 februari
– Tijdens een forum van de grondwetcommissie (CDC) voor bewoners van de Central Region, dit weekend in Cha-Am, kreeg het voorstel om parlementsleden en senatoren middels een lucky draw (loterij) te selecteren, grote steun. Volgens de deelnemers is dat de meest effectieve manier om transparantie te verzekeren en een stemmenblok voor elke kandidaat te voorkomen. De kandidaten worden geacht gekwalificeerd te zijn voor de functie, omdat ze al een strenge selectieprocedure hebben doorlopen.
Enkele deelnemers vonden het echter geen goed idee. De stemming over de kandidaatstelling dient volgens hen gebaseerd te zijn op de presentatie die kandidaten geven over hun visie en missie. Ook op twee andere forums in het Noorden en Noordoosten werd het voorstel afgewezen. Daar vonden de deelnemers de methode ongevoelig voor de kandidaten en hen onwaardig.
De 250 leden van de Senaat worden, zo is geregeld in de nieuwe grondwet, in eerste instantie benoemd door de NCPO (junta). Na een overgangsperiode van 5 jaar worden 200 senatoren gekozen uit beroeps en sociale groepen op districts, provinciaal en nationaal niveau, zodat de Senaat een afspiegeling is van de bevolking. Opvallend voorstel in Cha-Am: maak van het senatorschap een onbetaalde functie.

Voorstel: Geen beroep voor gezagsdragers die vluchten
2 maart – Het hooggerechtshof heeft het voorstel gedaan politieke gezagsdragers die tijdens een berechting vluchten, het recht van beroep te ontnemen. Dat zou geregeld kunnen worden in een van van de tien organieke wetten waarover de grondwetcommissie (CDC) zich thans buigt.
Volgens het Hof is dit noodzakelijk omdat de nieuwe grondwet politieke gezagsdragers meer mogelijkheden voor beroep geeft in een poging aan te sluiten bij wat internationaal gebruikelijk is.
Het gaat om twee artikelen. Artikel 63 zegt dat een verdachte die niet gedetineerd is, in persoon in beroep moet gaan. Zo niet, dan wordt het beroep afgewezen. Artikel 33 zegt dat de verjaringstermijn wordt geschorst als een verdachte de benen neemt.
De CDC mag een en ander regelen. CDC-voorzitter Meechai heeft bedenkingen bij het schorsen van de verjaringstermijn. ‘Klinkt goed, maar als we te lang wachten, kunnen bewijs en getuigen verdwijnen, waardoor verdachten uiteindelijk bij gebrek aan bewijs worden vrijgesproken.’ Een mogelijke optie om dit te voorkomen, zegt hij, is berechting in absentia.

Verkiezingen: Suthep houdt een slag om de arm
18 maart – Voormalig protestleider Suthep Thaugsuban wil niet zeggen of zijn groep de verkiezingsuitslag accepteert wanneer voormalig regeringspartij Pheu Thai de verkiezingen wint. Hij zei dit na gesproken te hebben met de verzoeningscommissie, die een gespreksronde van drie maanden houdt over nationale verzoening en hervormingen.
Suthep: ‘Dat is een zaak voor Pheu Thai, nu is niet het geschikte moment. Maar wanneer de verkiezingen voldoen aan de regels, respecteer ik het resultaat.’
Sinds de protesten tegen de regering Yingluck, die met de coup van mei 2014 eindigden, en sinds hij een jaar monnik is geweest, leidt Suthep de Muan Maha Prachachon for Reform Foundation. Hij houdt vast aan de oude actieleus ‘hervormingen voor verkiezingen’.
Suthep heeft er geen bezwaar tegen wanneer daardoor de roadmap to democracy verlengd moet worden [lees: de verkiezingen uitgesteld]. ‘Politieke hervormingen dienen topprioriteit te zijn. De regering moet er alles aan doen die taak te vervullen.’ Met het gebruik van artikel 44 van de interim-grondwet door de regering heeft Suthep’s stichting geen problemen, wanneer de oplossing van problemen daardoor wordt vergemakkelijkt.
De stichting lanceerde eerder een 5-puntenplan voor de bevordering van eenheid, waaronder hervormingen bij de rechtspraak en politie om de corruptie beter te kunnen aanpakken. De stichitng pleit onder andere voor decentralisatie van de politie, aanpak van sociale en economische verschillen en onderwijshervomingen.
Met het bezoek van de stichting aan de verzoeningscommissie komt een eind aan de ronde met politieke partijen en politieke groepen. Nu komen het maatschappelijk middenveld en academici aan de beurt. Meer weten? Lees: Suthep coy on accepting Pheu Thai poll win.

Donderdag 30 maart
– Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie (CDC) wil nieuwe wettelijke mogelijkheden zoeken om de National Anti-Corruption Commission te verlossen van haar overbelasting. Tijdens een hearing gisteren, bijgewoond door 280 deelnemers, vroeg hij om ideeën voor de wet op de NACC, die hij het ‘hart van de grondwet’ bij de strijd tegen corruptie noemde.
In de nieuwe grondwet, die nog moet worden goedgekeurd door de koning, kan de NACC functionarissen aanwijzen voor onderzoek. Onderzoeken kunnen daardoor sneller verlopen. In de huidige praktijk worden sub-panels gevormd met in elk panel een NACC-commissaris.
NACC-voorzitter Watcharapol zegt dat sinds zijn benoeming eind 2015 vierduizend zaken zijn aangebracht waardoor de NACC thans nog 15.000 zaken moet behandelen. Geschat wordt dat die een schade hebben veroorzaakt van 300 miljard baht. Het budget van de NACC bedraagt 3 miljard baht. De NACC-wet is een van de organieke wetten die door de CDC worden opgesteld.

Koning tekent donderdag nieuwe grondwet
4 april – Bangkok Post kopt vandaag boven haar openingsartikel: King to sign charter on Thursday. Dus niet morgen, ook niet vrijdag maar de dag ertussen alsof de datum ertoe doet. Maar misschien had de koppenmaker geen inspiratie om iets beters te bedenken, dat zou kunnen.
De nog niet gekroonde koning Vajiralongkorn oftewel Rama X zet in de Ananta Samakhom Throne Hall zijn handtekening, ook al zo’n belangrijke mededeling. In die hal staat de urn van koning Bhumibolde, waar nog steeds Thai elke dag de laatste eer bewijzen, voor het overgrote deel vrouwen.
De ceremonie wordt bijgewoond door leden van de koninklijke familie, leden van de Privy Council (een adviesorgaan van de koning, waarvan de invloed volgens kenners wordt overschat), kabinetsleden, diplomaten, parlementsleden, leden van de grondwetcommissie (CDC, die maanden aan de grondwet heeft gewerkt) en nog enkele bobo’s.
De ceremonie wordt afgesloten met gongslagen, getrompetter, marsmuziek gespeeld door de Royal Guards en 21 saluutschoten. Ook tempels in het land mengen zich in deze kakofonie van geluiden met klokgelui en getrommel.
Parlementsvoorzitter Pornpetch is vol vertrouwen dat deze grondwet [ik ben de tel kwijt de hoeveelste sinds 1932, toen de absolute monarchie plaatsmaakte voor de constitutionele monarchie] gaat helpen corruptie te voorkomen en onderdrukken. Enkele organieke wetten die vereist zijn voor de grondwet, bevatten daarvoor maatregelen. Zo kunnen verdachten van corruptie worden berecht in absentia.
De ontwerp-grondwet was in augustus klaar en moest daarna op aanwijzing van de koning gewijzigd worden. Een speciale commissie boog zich daarover. In februari kreeg de koning de gewijzigde wet. Na de ondertekening heeft de CDC 240 dagen de tijd om tien organieke wetten te schrijven en het parlement heeft twee maanden de tijd om ze te beoordelen. Voor zover ik weet, zijn enkele organieke wetten al in behandeling bij het parlement.
De verkiezingen dienen 150 dagen na de vaststelling ven de vier organieke wetten, die betrekking hebben op de verkiezingen, te worden gehouden. En daarna gaat Thailand een gouden toekomst tegemoet zonder politieke gekissebis.

Regering handhaaft verbod op politieke activiteiten
5 april – De junta handhaaft haar verbod op politieke activiteiten, alhoewel de koning de nieuwe grondwet morgen tekent. ‘Wacht alsjeblieft tot de dingen ordelijk zijn. Er is nog een jaar te gaan voor de verkiezingen worden gehouden’, zegt vice-premier Wissanu.
Premier Prayut zegt dat de road map naar de verkiezingen, zoals vastgelegd in de grondwet, onveranderd van kracht blijft (zie bijgaand kader). Hij noemt de ondertekening dag 1 van de road map. ‘Het opstellen van de organieke wetten [vereist ter uitwerking van de grondwet] gaat volgens het oorspronkelijke tijdschema door.’
Gevraagd naar zijn reactie op berichten dat leden van het parlement en de nationale hervormingsraad ontslag willen nemen om aan de verkiezingen te kunnen deelnemen, zei Prayut daar geen bezwaar tegen te hebben. Maar ze moeten binnen 90 dagen nadat de grondwet van kracht is, aftreden.
Naar verwachting gaat Thailand op zijn laatst in oktober volgend jaar naar de stembus, maar dat hangt af van de goedkeuring door het parlement van de vier organieke wetten, die minimaal vereist zijn voor de verkiezingen. [In totaal zijn tien organieke wetten in voorbereiding] De grondwetcommissie heeft al de laatste hand gelegd aan twee: een over de Kiesraad en de andere over politieke partijen. Ze worden op 18 april aan het parlement aangeboden.

Vrijdag 7 april
– De Democraten, Thailand’s oudste politieke partij, heeft de respectabele leeftijd van 71 jaar bereikt en dat vereiste behalve festiviteiten gisteren ook merit-making, een boeddhistisch gebruik dat ik nog steeds niet adequaat kan vertalen. De foto van partijleider Abhisit staat bij een artikel met als kop Regime urged to respect new charter. Abhisit zegt daarin zich zorgen te maken over continuering van het verbod op politieke activiteiten, maar hij denkt wel dat het verbod geleidelijk verzacht zal worden.
Firebrand (stokebrand) politicus Watana van voormalig regeringspartij Pheu Thai krijgt echter de meeste aandacht. Hij roept de regering op te stoppen met het gebruik van het draconische artikel 44 van de interim-grondwet, dat premier Prayut absoluut macht geeft als ware hij een dictator. Wanneer de nieuwe grondwet van kracht is, dient de huidige regering te fungeren als plaatshouder die voorbereidend werk doet voor de nieuwe regering. Meer weten? Lees het artikel.
– De oproep komt te laat voor het besluit van Prayut om bij de selectie van de rechters van het Constitutionele Hof en leden van een commissie, gelieerd aan de Rekenkamer, artikel 44 in te zetten. De order zou verband houden met het aflopen van zittingstermijnen voordat de wet die op hen betrekking heeft, klaar is. Die wet is in voorbereiding bij de grondwetcommissie.

NCPO: Artikel 44 blijft van kracht
8 april – Voormalig regeringspartij Pheu Thai gaat alle orders op basis van artikel 44 intrekken wanneer ze na de verkiezingen de macht overneemt van de NCPO. Maar nu blijven ze van kracht, zegt vice-premier Prawit. ‘Pheu Thai kan doen wat ze wil zolang de bevolking het acceptabel vindt.’
Ook het verbod op politieke activiteiten blijft voorlopig van kracht omdat de politieke situatie volgens hem nog niet stabiel is. Politieke partijen dringen al langer aan op opheffing en hebben hun verzoek herhaald nu de nieuwe grondwet van kracht is.
Premier Prayut zegt artikel 44 alleen in te zetten bij urgente problemen, om de nationale veiligheid te verzekeren en om nationale hervormingen te bevorderen. Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie bevestigt dat artikel 44 gebruikt kan blijven worden, mits de orders niet in strijd zijn met de principes van de nieuwe grondwet. Annuleren, wat Pheu Thai wil, of wijziging van de orders genomen genomen op basis van het artikel, kan alleen door een wetswijzing, zegt Meechai.

Inspraak geen belemmering voor organieke wetten
9 april – De in de nieuwe grondwet voorgeschreven inspraak bij wetgeving, vormt geen belemmering bij het opstellen van de organieke wetten, die vereist zijn voor de verkiezingen. Udom Mathamarit, lid van de grondwetcommissie (CDC) die de wetten opstelt, zegt dit in reactie op zorgen [van wie?] dat de inspraak mogelijk tot onrust leidt en botsende meningen.
Meningsverschillen zijn geen probleem, zegt hij, omdat de mensen nationale en gemeenschappelijke belangen hebben. ‘Er zijn veel meningsverschillen geweest over de nieuwe grondwet en de organieke wetten, maar uiteindelijk willen we allemaal dat het land vooruit gaat.’
Na Songkran levert de CDC twee organieke wetten in bij het parlement: een over de Kiesraad en de andere over politieke partijen. De CDC moet tien organieke wetten opstellen, waarvan vier minimaal vereist zijn voor de verkiezingen, die gepland zijn voor eind 2018.
Het kabinetssecretariaat heeft naar alle overheidsdiensten een brief gestuurd met richtlijnen, die gevolgd moeten worden om te voldoen aan het nieuwe inspraakartikel van de grondwet. Een dienst die een wet wil voorstellen, krijgt 50 dagen de tijd om meningen van de bevolking te verzamelen. Ze dient voor ‘mechanismen’ te zorgen zodat de bevolking ideeën kan delen, waaronder de eigen website of de website www.lawamendment.go.th. De ideeën dienen tezamen met de voorgestelde wet bij het kabinetssecretariaat te worden ingeleverd.

Heeft Thailand twee grondwetten?
11 april – Het draconische artikel 44 [van de interim-grondwet] dat premier Prayut als hoofd van de NCPO (junta) onbeperkte bevoegdheden geeft, blijft van kracht. Enkele op basis van het artikel uitgevaardigde orders kunnen eventueel tot wet verheven worden, zegt vice-premier Wissanu.
Critici menen dat daardoor een ‘two-charter state’ wordt gecreëerd, nu de koning de nieuwe grondwet heeft goedgekeurd. Enkele diensten en politici hebben gevraagd het artikel en het verbod op politieke activiteiten in te trekken. Maar dat doet de regering niet.
Wissanu en Prayut beloven dat het artikel alleen wordt gebruikt ‘indien noodzakelijk’ en dat het rechtssysteem niet wordt ondermijnd. Het wordt gereserveerd voor urgente maatregelen en wordt niet te pas en te onpas gebruikt, aldus de premier. Hij noemt, aldus Wissanu, het wegnemen van bureaucratische obstakels die de handel en bijvoorbeeld kwesties als de illegale visserij hinderen.
Volgens Wissanu is dit jaar veel minder gebruik gemaakt van het artikel dan na mei 2014 toen het leger de macht overnam. De regering overweegt enkele orders in te trekken, maar welke wil Wissanu niet zeggen.
Hoogleraar politicologie Pornsan van de Chulalongkorn universiteit legt uit dat de regering [lees: de junta] de macht wil behouden totdat een nieuwe regering aantreedt. Hij vindt dat niet juist. Technisch behoort artikel 44 bij de vorige (interim) grondwet. ‘De NCPO dient niet vast te houden aan haar verregaande bevoegdheden nu de nieuwe grondwet van kracht is.’ Hij waarschuwt dat de internationale gemeenschap scherp in de gaten houdt of en wanneer het land terugkeert naar democratie.

Kiesraad: Hef verbod op politieke activiteiten op
11 april – De Kiesraad heeft zich aangesloten bij het koor van mensen die vinden dat het verbod op politieke activiteiten kan worden opgeheven nu de nieuwe grondwet van kracht is. Voorzitter Somchai meent niettemin dat de politieke partijen, ondanks handhaving van het verbod, voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op de verkiezingen.
Somchai reageert op een uitspraak van voormalig regeringspartij Pheu Thai die een beroep heeft gedaan op de regering om tempo te maken zodat de verkiezingen tijdig d.w.z. begin volgend jaar kunnen plaatsvinden. Ze vraagt ook alle orders die in strijd zijn met de grondwet, in te trekken.
NCPO-woordvoerder Piyapong deed gisteren een beroep op partijen om geduld te betrachten. ‘De politieke ban is nog steeds nodig omdat de orde nog niet volledig is hersteld. Alhoewel de totale situatie rustig is, zijn er mensen met kwade bedoelingen die proberen onrust te stoken.’
Adviseur Panithan van vice-premier Prawit meent dat de politieke ban van kracht blijft gezien ‘recente gebeurtenissen’, zoals de wapenvondst in Pathum Thani (zie het bericht van 19 maart: Grote wapenvoorraad gevonden; roodhemden verdacht). Hij zegt dat de wapens verband houden met een politieke groep, waarvan hard core roodhemdleider Kotee deel uitmaakt.

Leger: Art. 44 essentieel voor veiligheid
12 april – Nog meer artikel 44, dat premier Prayut absolute macht verleent, maar nu iets geheel anders. Het dient in werking te blijven vanwege de veiligheid, de openbare orde tijdens de crematie van koning Bhumibol en de kroning van Vajiralongkorn. Legercommandant en secretaris-generaal van de NCPO (junta) Chalermchai zei gisteren dat het artikel ‘een essentieel instrument is om de veiligheid te handhaven’.
Artikel 44 verwijst naar de interim-grondwet die na de coup van kracht werd. Die grondwet geldt niet meer, want is vervangen door een nieuwe grondwet, waaronder koning Vajiralongkorn vrijdag zijn handtekening heeft gezet. Het artikel kan echter van kracht blijven dankzij artikel 265 van de nieuwe grondwet. Critici vinden dat het handhaven van het artikel neerkomt op continuering van de interim-grondwet, wat zich politiek en juridisch tegen de regering kan keren.
Volgens Chalermchai is de veiligheidssituatie redelijk stabiel, alhoewel anti-regerings elementen nog steeds ‘problemen veroorzaken’. De regering heeft het artikel ook nodig in verband met de crematie, die eind oktober wordt verwacht, en de kroning waarvoor nog geen datum is vastgesteld. Maar premier Prayut heeft duidelijk gemaakt dat hij het artikel alleen inzet ‘indien nodig’, aldus de legercommandant. Prayut heeft zich voorgenomen dit jaar alle belangrijke regeringstaken uit te voeren die nog niet zijn afgerond. ‘We hebben tijd nodig.’
Vice-premier Wissanu zei onlangs dat Prayut het artikel alleen gebruikt om bureaucratische obstakels te verwijderen, die de handel  en bijvoorbeeld de strijd tegen de illegale visserij hinderen.
Opheffing van het verbod op politieke activiteiten zit er nog niet in, zegt Prayut desgevraagd. Pas wanneer de organieke wetten over de verkiezingen en de Kiesraad klaar zijn, kan het verbod worden opgeheven zodat politieke partijen bijeenkomsten kunnen houden en stemmen kunnen werven.

‘Prayut, hou je aan je woord’
14 april – Prominente politici hebben gisteren premier Prayut lof toegezwaaid door zijn belofte de democratie in het land te herstellen. Ze dringen er bij hem op aan zich aan zijn woord te houden dat volgend jaar verkiezingen plaatsvinden. Prayut zei woensdag dat enkele organieke wetten, die voor de verkiezingen vereist zijn, op tijd klaarkomen.
De premier doelde op de organieke wet op politieke partijen en op de Kiesraad. Wanneer die wetten van kracht zijn, kan de bevolking naar de stembus. Adjunct-partijleider Nipit (Democraten) zegt dat het door Prayut aangegeven tijdpad ingekort kan worden als iedereen een tandje bijzet.
Een andere Democratisch adjunct-partijleider verwacht dat de premier niet op zijn belofte terugkomt. Hij roept de regering op aan te geven wat haar prioriteiten zijn en zich te concentreren op belangrijke zaken zoals het uitbannen van de corruptie.
Partijleider Abhisit (ook Democraten) riep gisteren de bevolking op nieuwe ‘mechanismen’ die in de nieuwe grondwet zijn opgenomen, goed in de gaten te houden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Senaat die in haar geheel door de junta benoemd wordt, waardoor het leger een stevige vinger in ’s lands bestuur houdt. Abhisit meent dat controle door de bevolking kan helpen machtsmisbruik te voorkomen. ‘De Senatoren dienen het besluit [?] van de bevolking te respecteren.’

Zondag 16 april
– Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie verdedigt het doorgaand gebruik van het draconische artikel 44 van de interim-grondwet dat dankzij artikel 265 van de nieuwe grondwet van kracht kan blijven. De regering moet de volledige macht hebben om het land te besturen, zegt hij, zodat ze moeilijke kwesties kan aanpakken in de aanloop naar de verkiezingen, die volgend jaar worden gehouden. Hij doelt met name op lastige kwesties die een normaal landsbestuur moeilijk kan oplossen [geen details].
Meechai reageert op oproepen van enkele politici die een lans hebben gebroken voor afschaffing van het artikel, omdat de nieuwe grondwet nu van kracht is. Het artikel beperkt de vrijheid van mensen, zeggen ze.
De junta heeft nog 18 maanden de tijd om haar heilzame werk te verrichten. Meechai noemt het belangrijk een regering te hebben die snelle beslissingen kan nemen [dankzij artikel 44]. Over de hervormingsplannen van de regering zei hij dat hervormingen bij de politie binnen een jaar afgerond moeten zijn en onderwijshervormingen de taak zijn van de volgende regering. [Ik meen eerder gelezen te hebben dat de junta haar vingers niet wilde branden aan politiehervormingen.]

Democraten eisen exacte verkiezingsdatum
17 april – De Democratische partij wil dat het regime de datum bekend maakt waarop de verkiezingen worden gehouden, zodat de kritiek verstomt dat de junta zich aan de macht vastklampt.
Adjunct-partijleider Sathit zei gisteren dat de geloofwaardigheid van het regime wordt ondermijnd door de datum in het midden te laten, alhoewel de junta meermalen heeft benadrukt zich aan de roadmap to democracy te zullen houden en de nieuwe grondwet in werking heeft gesteld. Sathit riep het regime ook op streng op te treden tegen corruptie in het leger en niet te veel begrotingsgeld te besteden aan populistische maatregelen.
Nipit Intarasombat, een andere adjunct-partijleider, betwijfelt of de grondwetcommissie (CDC) op tijd met haar werk klaar is. ‘Ik durf niet te gokken wanneer de verkiezingen worden gehouden, maar ik ben bang dat het een slepende zaak wordt.’
Voor de verkiezingen zijn minimaal vier organieke wetten vereist. Twee, over de Kiesraad en politieke partijen, gaan morgen naar het parlement die ze naar verwachting midden volgende maand goedkeurt. De twee andere hebben betrekking op de Senaat en de verkiezingen van de leden van het Huis van Afgevaardigden.
In het artikel geeft CDC-voorzitter Meechai een toelichting op details van de organieke wetten, maar dat wilt u toch niet weten. Of wel? Klik in dat geval hier: CDC wrapping up two two pre-polls bills.

Dinsdag 18 april
– Volgens mij is het oud nieuws, want ik las het al eerder, maar goed: laat ik het maar vermelden. De politieke partijen zijn verdeeld over de organieke wet op politieke partijen, die in elkaar is geknutseld door de grondwetcommissie (CDC). Die wet zou kleine partijen bij de verkiezingen bevoordelen.
Wanlop Tangkhananurak, parlementslid en woordvoerder van de parlementscommissie die de wet gaat bestuderen, zei dat gisteren na een bijeenkomst met politieke partijen. Vandaag levert de CDC het wetsvoorstel plus de organieke wet op de Kiesraad in bij het parlement, maar details zijn al eerder bekend gemaakt.
De partijen hebben nog meer bezwaren, zoals een verplicht lidmaatschapsgeld van 100 baht voor partijleden, maar dat is allemaal voer voor politieke fijnproevers [lees: zeurpieten]. Kleine partijen hebben moeite met de eis dat ze binnen vier jaar 10.000 leden moeten inschrijven.

Donderdag 20 april
– Hoera, een nieuwe commissie want in Thailand zijn ze gek op commissies en het liefst met een lange naam. Deze commissie, die gisteren haar eerste vergadering hield, heet: Committee for the development of political parties and national reforms under the constitution.
De commissie, een initiatief van Kiesraad-voorzitter Supachai, vatte de koe direct bij de horens door bezwaar te maken tegen het verplichte lidmaatschapsgeld van 100 baht voor leden van politieke partijen. Die eis is vastgelegd in de organieke wet op politieke partijen, die gisteren door de grondwetcommissie is ingeleverd bij het parlement.

Zaterdag 20 april
– Follow-up op het bericht van gisteren: Nationale strategiewet is geen dwangbuis, zegt regering, maar veel nieuwe informatie bevat het bericht niet. Vice-premier Wissanu verwacht dat de wet, die in eerste lezing is behandeld door het parlement (NLA), in augustus van kracht wordt.
De wet bevat de plannen die Thailand voor de komende 20 jaar heeft, wat critici een ‘dwangbuis’ noemen. Maar de regering bestrijdt dat toekomstige regeringen aan banden worden gelegd. De wet voorziet in de vorming van een nationale strategiecommissie plus enkele sub-commissies. De NLA heeft ook in eerste lezing een wet op nationale hervormingen goedgekeurd.
– Nog meer parlement. De organieke wet op de Kiesraad kreeg in eerste lezing het groene licht. Het wetsvoorstel wordt nu bestudeerd door een ad-hoc commissie van 31 leden, die nog wijzigingen kan aanbrengen. Daarna wordt het in tweede en derde (laatste) lezing behandeld. Aan de Kiesraadleden worden hogere eisen gesteld, waardoor sommigen dreigen het veld te moeten ruimen. Het parlement is hierover verdeeld.
Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie, die in het parlement een toelichting gaf op de wet, verdedigde het schrappen van provinciale kiesraden, die te veel onder de invloed van lokale politici zouden staan. Zij worden vervangen door inspecteurs. Critici vinden het geen verbetering omdat de inspecteurs onvoldoende op de hoogte zijn van de lokale problemen.

Bezwaar tegen verplicht lidmaatschapsgeld voor politieke partijen
23 april – Politici en politieke groepen zijn verdeeld over het verplichte lidmaatschapsgeld van 100 baht per jaar voor leden van politieke partijen. Deze eis is vastgelegd in de organieke wet op politieke partijen, die momenteel in behandeling is bij het parlement.
De grondwetcommissie (CDC) die het heeft bedacht, zegt: Het heeft tot doel betere en meer betekenisvolle participatie van partijleden te bevorderen. Suthep Thaugsuban, voormalig leider van het protest tegen de regering Yingluck, steunt het voorstel omdat politieke partijen daardoor meer financiële armslag krijgen.
De tegenstanders zeggen: Het hindert de rekrutering van nieuwe leden. Volgens vice-partijleider Ong-art (Democraten) zijn er betere manieren om politieke betrokkenheid te bevorderen. Hij zegt dat de wet ook al diverse beperkingen kent, waardoor het moeilijker wordt nieuwe leden te vinden.
Vrijdag keurde het parlement in eerste lezing twee organieke wetten goed: op de politiek partijen en op de Kiesraad. Ong-art zegt dat zijn partij bereid is de parlementscommissie die het wetsvoorstel momenteel onder de loep neemt, nader te informeren over haar standpunt.
Partijleider Abhisit pleitte eerder voor een lager bedrag. Hij is het eens met het voorstel, maar verwacht dat de wettelijke eis problemen gaat geven. Suthep Thaugsuban, voorzitter van de Muan Maha Prachachon Foundation, vindt het bedrag daarentegen te laag. Het dwingt partijen andere geldbronnen aan te boren en die kunnen invloed uitoefenen op partijen.
Hij pleit ook voor een hoger aantal nieuwe leden wanneer partijen beginnen met de registratie: niet 500 maar 5.000. De wet eist thans dat het aantal leden binnen 1 jaar naar 5.000 en binnen 4 jaar naar 10.000 groeit.
Voormalig regeringspartij Pheu Thai gelooft er niets van dat het lidmaatschapsgeld de politieke participatie bevordert. ‘De CDC-voorzitter weet niet wat politieke participatie is. Die kan vele vormen aannemen, zoals betrokkenheid bij een proces. Dat voorstel is fantasie.’

Commentaar: Verplichte contributie politieke partijen onterecht
26 april – De grondwetcommissie (CDC) heeft met haar voorstel voor een verplicht lidmaatschapsgeld van 100 baht voor leden van politieke partijen een steen in de (politieke) vijver gegooid. De commissie zegt dat de maatregel tot doel heeft betere en meer betekenisvolle participatie van partijleden te bevorderen.
Maar de leiders van de meeste politieke partijen verzetten zich. Die eis leidt tot een enorme bureaucratie, tot veel zinloos papierwerk, zeggen ze. Partijen moeten het hele jaar een staf aanhouden die de administratie verzorgt. En ze zijn zo druk met het incasseren van de contributie dat er minder tijd overblijft voor het echte politieke werk.
Bangkok Post schrijft in haar hoofdredactioneel commentaar van dinsdag dat ze het eens is met de bezwaren, maar het idee dient niet eenvoudigweg terzijde te worden geschoven, zoals de partijleiders willen. In tegendeel, het voorstel kan gemakkelijk worden ingepast in Thailand’s eerste en hoognodige wet op de financiering van politieke partijen. Dat is een schandelijk geheim wapen van elke partij. De bevolking heeft het recht om te weten wie partijen financieren, want daaruit blijkt voor wie en wat politici eigenlijk werken.
Suthep Thaugsuban, voormalig politicus en leider van de PDRC, de protestbeweging tegen de regering Yingluck, steunde vorige week het voorstel. Maar hij zei ook dat 100 baht te weinig is; partijen zouden gedwongen moeten worden zichzelf geheel te bedruipen uit de lidmaatschapsgelden.
Die is goed, schampert BP, om te horen uit de mond van de leider van de Bangkok Shutdown beweging, die geheime geldbronnen had. Maar zijn steun voor transparantie is zeker welkom.
Het verplichte lidmaatschapsgeld is in veel opzichten onbillijk. Veel mensen kunnen het geld niet opbrengen, zelfs 100 baht. Er moeten subsidies of uitzonderingen zijn, zodat ook de minima lid kunnen worden van een politiek partij. Het is een schande dat voorzitter Meechai en zijn commissie dat niet beseffen.
BP besluit: Het is nu aan het parlement (NLA) om van een onrealistisch voorstel nog iets goed te maken. De NLA [die de organieke wet op politieke partijen momenteel behandelt] kan nog steeds een haastig en slecht bedacht CDC-voorstel tot een echt nuttige wet maken. De financiën van politieke partijen transparant maken, is een uitstekend idee. Dit is een goede kans voor de wetgevers om de benodigde en nuttige hervorming van de politiek te realiseren. (Bron: Bangkok Post, 25 april)

Zaterdag 6 mei
– Premier Prayut vindt dat de kiezers bij de volgende verkiezingen, gepland eind 2018, ‘nieuwe gezichten’ moeten kiezen ter wille van nationale hervormingen. Wanneer de ouwe hap wordt herkozen, zal dit alleen maar leiden tot narigheid, vreest hij. Maar namen noemde Prayut niet.
De krant veronderstelt dat hij doelt op voormalig regeringspartij Pheu Thai en haar boegbeeld Yingluck Shinawatra, die in 2014 door het leger ten val zijn gebracht. ‘Kies wijs. Stem niet op slechte mensen, want ik ben bang dat jullie weer dezelfde keuze maken.’

Zondag 7 mei
– Veel  speculatie over de reden van een reshuffle in oktober van de personeelsbezetting van het Internal Security Operations Command in alle 77 provincies. Dat is opvallend want eerdere overplaatsingen waren beperkt. Bronnen [?] leggen een verband met de verkiezingen van volgend jaar. Het regime zou zijn invloed in het land willen versterken.
De 77 Isoc-officieren moeten het beleid van het regime op alle fronten ondersteunen en de provinciale gouverneurs een duwtje geven om het beleid uit te voeren. Ze worden beschouwd als ‘militaire gouverneur’ met als taak te coördineren tussen leger, Isoc en het regime.
De belangrijkste veranderingen worden verwacht in de 1st Army Region die het toezicht heeft op 26 provincies. Enkele zijn een bolwerk van het UDD (roodhemdbeweging). Adjunct-partijleider Niphit (Democraten) denkt dat de ‘militaire gouverneurs’ geen invloed hebben op het functioneren van partijen bij de verkiezingen omdat ze alleen maar de vrede moeten bewaren en geen politieke rol spelen.
– Woensdag is Visakha Bucha Day. Ter gelegenheid daarvan verspreidt de Mahachulalongkornrajavidyalaya universiteit 10.000 exemplaren van ’s werelds eerste en formele internationale versie van de Tripataka boeddhische schrifturen. Ze gaan, in verschillende talen gedrukt, de hele wereld over naar luchthavens en hotels.
Gisteren opende de Supreme Patriarch een internationale conferentie, vandaag worden meer academische forums over het beoefenen van dharma gehouden. Morgen houden enkele vooraanstaande figuren, waaronder premier Prayut, een toespraak in het UN conferentiecentrum aan de Ratchadamnoen Avenue in Bangkok. Eregast is HRH prinses Soamsawali, de eerste echtgenote van koning Vajiralongkorn.
– De huidige commissarissen van de Kiesraad mogen hun termijn afmaken, alhoewel sommigen op grond van de in voorbereiding zijnde organieke wet op de Kiesraad niet gekwalificeerd zijn. Die stelt hogere eisen. De organieke wet, in eerste lezing al goedgekeurd, wordt momenteel onder de loep genomen door een parlementscommissie. Ze heeft zich al door 20 van de 78 artikelen geworsteld. De eis dat commissarissen ‘politiek onafhankelijk’ moeten zijn, lijkt te sneuvelen omdat de commissieleden het niet eens konden worden over de definitie.

Chartthaipattana wil voor iedereen open staan
9 mei – Follow-up op het bericht in Kort Nieuws van gisteren over Thailand’s derde grootste partij Chartthaipattana. Worawut Silpa-archa, de zoon van de vorige maand overleden partijleider Banharn, maakte gisteren de plannen van de partij bekend. Ze wil een politiek instituut worden, dat voor iedereen open staat. Om dat doel te bereiken, ‘worden beslissingen genomen en gemandateerd door partijbesluiten’. [Kan het nog vager?]
In reactie op geruchten dat de partij in financiële moeilijkheden verkeert en dat oud-premier Thaksin de partij zou willen overnemen, zei hij dat de partij niet te koop is. Worawut ontkent dat Thaksin dit aanbod heeft gedaan. Hij erkent dat de partij niet in het geld zwemt, ‘maar we hoeven op niemand financieel te steunen. We kunnen op onze eigen benen staan’.
Worawut hoopt dat de regering snel het verbod op politieke bijeenkomsten opheft, zodat activiteiten ter voorbereiding van de verkiezingen volgend jaar kunnen worden georganiseerd. De partij kan dan ook weer fondsen mobiliseren, zoals ze bij voorgaande verkiezingen heeft gedaan. Charttthaipattana was een coalitiegenoot van regeringspartij Pheu Thai, maar dat wil volgens hem niet zeggen dat ze zich na de volgende verkiezingen weer aansluit bij PT. Of hij de volgende partijleider wordt, laat hij in het midden; dat hangt af van de goedkeuring door de seniorleden van de partij.

Donderdag 11 mei
– Vergeving komt blijkbaar niet voor in het vocabulaire van sommigen, want op een seminar over de organieke wet op de Rekenkamer pleitten ze voor een levenslange ban op een politieke functie voor politieke ambtsbekleders die financiële overtredingen begaan. Anderen vonden 5 jaar daarentegen mooi genoeg. Maar allen zeiden dat de schade door de daders vergoed moet worden en dat ze strafrechtelijk vervolgd dienen te worden.
Het seminar was georganiseerd door de grondwetcommissie (CDC). De commissie werkt thans aan de organieke wetten die vereist zijn voor de verkiezingen. Voorzitter Meechai zei dat de wet nog aanpassing behoeft zodat niet dubbel werk wordt gedaan door de Rekenkamer en de National Anti-Corruption Commission. Nieuw in de wet is dat de Rekenkamer een schadevergoeding kan eisen van overheidsdiensten, die nalaten actie te ondernemen.
– CDC-woordvoerder Norachit ontkent dat het hooggerechtshof zich verzet tegen de organieke wet op criminele procedures bij de berechting van politieke ambtsbekleders. De CDC wil behandeling in absentia toestaan, vooral omdat rijke en invloedrijke lieden naar het buitenland vluchten en er blijven tot de verjaringstermijn van hun vergrijp is verlopen. De rechters van het hooggerechtshof vragen zich af of behandeling in overeenstemming is met wat internationaal gebruikelijk is. Dus misschien zit Norachit er wel naast met zijn ontkenning.

Organieke wet op politieke partijen stagneert
14 mei – De parlementscommissie die zich buigt over de organieke wet op politieke partijen, is er nog niet uit. Ze gaat volgende week parlementsleden om hun mening vragen over sommige artikelen. Voorzitter Somjate zegt dat wel aanzienlijke vorderingen zijn geboekt. De wet telt 142 artikelen; daarvan zijn 130 beoordeeld.
Verschil van mening bestaat over het artikel dat voor de vorming van een nieuwe politieke partij een startkapitaal van 1 miljoen baht vereist is. Sommige leden vinden 500.000 baht voldoende, anderen vinden de eis overbodig. Ook het verplichte lidmaatschapsgeld voor leden van politieke partijen ad 100 baht per jaar roept kritiek op.
De meningspeiling vindt op 20 en 21 mei plaats tijdens een seminar in Chanthaburi. De commissie heeft daarna tot 6 juni om de laatste hand aan het wetsvoorstel te leggen. De organieke wet op politieke partijen is een van de drie organieke wetten die minimaal vereist zijn voor de verkiezingen, die volgend jaar worden gehouden.
De andere twee betreffen de selectie van parlementsleden en de Kiesraad. Die zijn nog in voorbereiding bij de grondwetcommissie (CDC).

Update krant: Misschien uitstel verkiezingen
24 mei – Cynisch commentaar [van mij]: De bom in het Phramongkutklao militair hospitaal komt als een geschenk uit de hemel voor de junta, die er toch al van verdacht wordt haar macht te willen continueren. Want wat zegt premier Prayut? ‘De verkiezingen van volgend jaar kunnen uitgesteld worden indien de openbare orde verstoord blijft worden door bomaanvallen en andere bedreigingen van de vrede.’
Prayut zei dit gisteren naar aanleiding van de bom die maandag ontplofte in de wachtkamer voor officieren van de ziekenhuisapotheek, waardoor 25 personen gewond raakten, voornamelijk door glasscherven. ‘Kunnen de verkiezingen nog steeds plaatsvinden, zolang de situatie op deze manier voortduurt – bomaanvallen, gebruik van oorlogswapens, conflicten tussen mensen en andere soortgelijk problemen? Dat hangt van de medewerking van iedereen af.’
Secretaris-generaal Chavalit van voormalig regeringspartij Pheu Thai waarschuwt Prayut dat hij de bomaanslagen (GLO kantoor, Nationaal Theater, ziekenhuis) niet als excuus mag gebruiken om zijn belofte over de roadmap naar verkiezingen te breken. Ook woordvoerder Pramual (Democraten) dringt er bij de regering op aan niet van koers te veranderen.
De Muan Maha Prachachon for Reforms Foundation, de reïncarnatie van de PDRC die actie voerde tegen de regering Yingluck, is het met Prayut eens, aldus woordvoerder Akanat. Verkiezingen kunnen alleen worden gehouden als het land in vrede is. ‘Wat voor nut heeft het verkiezingen te houden te midden van burgeroorlog of ongeregeldheden? Dat kan toch geen democratie worden genoemd.’
De krant geeft wat meer details over de in het websitebericht genoemde brief. Die was gestuurd naar de directeur van het National Cancer Institute aan de Rama VI Road, ongeveer een kilometer vanaf het getroffen ziekenhuis. De brief waarschuwt voor aanvallen op drie overheidsziekenhuizen in het gebied door de zuidelijke verzetsgroep Barisan Revolusi Nasional en de IS-groep, aldus een bron. Een IS-lid zou vorige week uit Maleisië naar Thailand zijn gevlucht. De brief zegt: ‘Kijk uit voor een moslimvrouw in hijab die een tas draagt.’ De brief was ondertekend door een ‘schurk die een nieuw bladzijde heeft omgeslagen’.
Directeur Weerawut zegt niet geloofd te hebben dat de aanvallen echt zouden gebeuren, maar sindsdien heeft het instituut wel de bewaking versterkt, bewakingscamera’s gecontroleerd en de surveillance uitgebreid.
De politie doet onderzoek of de brief verband houdt met de ziekenhuisbom, de brief een grap is of dat er sprake is van een toevallige samenloop van omstandigheden. Ze beschikt nu over beelden van een mobiele telefoon, 5 minuten voor de explosie opgenomen. Een belangrijk stuk bewijs, zegt hoofdcommissaris Sanit van de gemeentepolitie. De politie heeft gisteren in verband met de brief een man aangehouden, maar dat is dan ook alles wat de krant erover zegt.

Beschuldiging: Premier klampt zich vast aan de macht
28 mei – Reuring in politieke kringen, want premier Prayut lijkt te willen vasthouden aan de macht. In zijn wekelijkse tv-toespraak stelde hij vrijdag vier ‘leading questions’ (suggestieve vragen) die daarop duiden. Woordvoerders van de twee grote politieke partijen verwijten hem geen vertrouwen te hebben in de nieuwe grondwet, die garanties bevat voor good governance van toekomstige regeringen.
Prayut suggereerde het al eerder: de verkiezingen van volgend jaar kunnen worden uitgesteld, wanneer de openbare orde ontregeld wordt door bomaanslagen en andere dreigingen van de vrede. Naar aanleiding van de aanslag in legerziekenhuis Phramongkutklao doet hij er nu een schepje bovenop met de vier bekritiseerde vragen:
1 Zal de volgende gekozen regering good governance bieden?
2 Wat moet er gedaan worden als dit niet het geval is?
3 Zijn verkiezingen de beste oplossing wanneer geen rekening wordt gehouden met de toekomst van het land, hervormingen en nationale strategie?
4 Dienen politici die zich onbehoorlijk gedragen een kans te krijgen om weer aan de verkiezingen deel te nemen? Door wie en hoe worden ze aangepakt als ze dat doen en er problemen ontstaan?
De krant die vandaag opent onder de kop PM accused of attempt to retain power en de bovenkop Politicians slam ‘leading questions’ besteedt de meeste aandacht aan wat voormalig vice-premier Chaturon (Pheu Thai) daarover zegt. Voormalig parlementslid Watchara (Democraten) mag het doen met drie korte alinea’s aan het eind van het openingsartikel, maar die voegen weinig toe aan Chaturon’s kritiek.
Chaturon noemt de vragen ‘leading’ omdat Prayut alleen maar wil dat de bevolking de antwoorden geeft die hij geeft. ‘De vragen tonen aan dat Prayut verdwaald is in een woestijn en niet probeert een uitweg te zoeken.’
Chaturon vraagt zich af of Prayut wel vertrouwen heeft in de nieuwe grondwet, die mechanismen en maatregelen bevat wanneer regeringen zich niet houden aan het principe van good governance . ‘Deze vraag stellen betekent dat Prayut zelf niet in de nieuwe grondwet gelooft.’
Over de vraag wat te doen met politici die zich misdragen, zegt Chaturon zegt dat de grondwet en wetten strafbepalingen bevatten. ‘Het is niet nodig voor Prayut en zijn kornuiten weer een coup te plegen.’

Prayut overladen met kritiek over zijn vier vragen
29 mei – Premier Prayut krijgt de wind van voren over de suggestie die hij heeft gewekt de verkiezingen (weer) uit te stellen. In zijn wekelijks tv-praatje op vrijdag legde hij de bevolking vier ‘suggestieve’ vragen over democratie voor, vermoedelijk als proefballonnetje om de meningen te peilen. De kritiek is niet mals.
Politici, academici en burgergroepen zijn eensgezind. De regering dient zich aan de roadmap to democracy te houden en niet de recente bomaanslagen in Bangkok te gebruiken als excuus om onder haar belofte uit te komen.
BP-hoofdredacteur Umesh Pandey schreef daarover zondag op de opiniepagina: ‘Landen zoals India of Engeland hebben nooit verkiezingen uitgesteld nadat een bom was ontploft, maar zijn succesvol geweest op hun weg naar democratie. Ze geloofden dat, wat de obstakels ook waren, er geen terugweg is voor wat juist is voor de bevolking.’
Enkele quotes uit het openingsverhaal van vandaag:
– NHRC-commissaris Angkhana: ‘Ik was verbaasd toen ik de vier vragen hoorde. Wat ik ervan begrijp is dat de premier zijn macht wil verlengen. De vragen die hij stelde, zijn belachelijk. Deze regering is meer dan drie jaar aan de macht geweest en dat is lang genoeg.’
‘Verkiezingen zijn het burgerlijke recht van mensen om aan te geven wat ze willen en door wie ze geleid willen worden. De internationale gemeenschap houdt ook de politieke situatie in Thailand in de gaten. De vragen van de premier kunnen gezien worden als een stap terug op de weg naar democratie.’
– Pitch Pongsawat, docent politicologie aan de Chulalongkorn universiteit: ‘De vragen van de premier kunnen een positief teken zijn dat hij probeert nieuwe informatie te verkrijgen, anders dan wat hij van zijn adviseurs hoort. Het principe van good governance geldt voor alle regeringen. De bevolking moet de mogelijkheid hebben hen te controleren. Good governance houdt publieke participatie in en de mensen de vrijheid verlenen hun mening over nationale zaken te geven.’
– Adisorn Naowanont, deken van de Graduate School (Nakhon Ratchasima Rajabhat universiteit): ‘Geen enkele regering, gekozen of niet gekozen, kan 100 procent good governance verzekeren. Maar de volgende regering zal wel door de mensen gekozen worden, en wat het belangrijkste is: ze wordt gecontroleerd dankzij een checks and balances systeem. Controle mechanismen moeten toegestaan worden; het leger mag niet weer een coup plegen.’
Regeringswoordvoerder Sansern verdedigt zijn baas. ‘De vragen van Prayut waren bedoeld om de mensen de gelegenheid te geven iets te zeggen over de toekomst van het land. De premier wil dat de mensen medebeslissen over de richting die het land moet gaan. De meningen die verzameld worden, komen het land ten goede.’

Maandag 29 mei
– De parlementscommissie die de organieke wet op de Kiesraad onder de loep neemt, is verdeeld over het artikel dat individuele Kiesraadcommissarissen toestaat verkiezingen ongeldig te verklaren en herverkiezingen uit te schrijven. Ze hebben daarvoor geen toestemming nodig van de zeven leden tellende Kiesraad.
De tegenstanders vrezen dat het artikel in de toekomst tot problemen kan leiden. Ze willen dat de voltallige Kiesraad daarover beslist om een machtsconcentratie in te weinig handen te vermijden. Maar de voorstanders denken dat de organieke wet dan in strijd is met de geest van de nieuwe grondwet. Vandaag slaat de commissie spijkers met koppen.

30 mei: Politiek nieuws: vier berichten
– Bhichai Rattakul, voormalig leider van de Democratische partij (1982-1991), heeft voorgesteld dat de vier grote partijen bij de verkiezingen een alliantie vormen. Volgens hem is dat de enige manier om een mogelijke door het leger gevormde partij te bestrijden. Tijdens de verkiezingscampagne zouden de vier zich niet tegen elkaar moeten afzetten, maar ze mogen wel het eigen verkiezingsprogramma voor het voetlicht brengen.
De partij die de meeste zetels in de wacht sleept, dient volgens hem met de steun van de andere partijen de premier te nomineren. ‘Als we dit niet doen, verliezen de politici veel tijd. Ze worden dan 20 jaar [een verwijzing naar het nationale strategieplan] opgezadeld met een door het leger gesteunde regering.’
Voormalig regeringspartij Pheu Thai vindt het een goed idee, de Democraten reageren verdeeld. Voormalig parlementslid Samart (Pheu Thai) zegt dat zo kan worden voorkomen dat een niet-parlementslid premier wordt [waardoor bijvoorbeeld Prayut premier zou kunnen worden].
Adjunct-partijleider Sathit (Democraten) vindt dat partijen geen afspraken moeten maken voordat de mensen de kans krijgen om te stemmen. De Democraten zijn wellicht wel bereid een alliantie met Pheu Thai te vormen wanneer Thaksin de partij niet blijft beïnvloeden.
De vier partijen zijn PheuThai, Democraten, Chartthaipattana en Bhumjaithai.  (
– Premier Prayut heeft zich gisteren verdedigd tegen de kritiek die de vier door hem gestelde vragen in zijn tv-praatje van vrijdag hebben opgeroepen. Hij zegt dat ze bedoeld waren mensen te laten nadenken over wat ze nodig hebben. Volgens hem wordt [door de critici] een campagne gevoerd om de feiten te verdraaien en zijn regering aan te vallen. Hij kwam op het idee voor de vragen omdat lokale politici gesproken hebben over het introduceren van subsidieprogramma’s en het terugbrengen van het controversiële hypotheeksysteem voor rijst van de vorige regering.
Prayut zegt: ‘Ik wil ze vragen: moeten we alleen naar hen luisteren? Ik wil dat de mensen erover nadenken. En de verkiezingen gaan hoe dan ook door, zoals aangegeven in de roadmap. De vragen hebben niets te maken met of ik aan de macht blijf. Ze gaan erover wat de mensen in de toekomst willen doen. Ik ben niet van plan iets te veranderen.’

Chagrijnige Prayut praat ‘weken’ niet met verslaggevers
31 mei – Het is bekend dat premier Prayut een kort lontje heeft en slecht tegen kritiek kan, maar gisteren was de maat voor hem vol. Tijdens zijn bezoek maandag aan het pompstation in Bang Na werd hij kwaad toen verslaggevers hem een reactie vroegen op de kritiek die is losgebarsten over zijn vier tijdens zijn wekelijks tv-praatje gestelde vragen.
‘Ik praat een paar weken niet met jullie’, baste hij, om vervolgens zijn woordvoerder het vuile werk te laten opknappen. Prayut hield zich aan zijn woord, want na het kabinetsberaad van dinsdag kwam hij niet naar de perskamer, waar hij normaal de pers te woord staat.
Toen hem gevraagd werd of hij over iets ontstemd was, zei hij: ‘Nee. Waarom zou ik dat zijn’, om vervolgens naar zijn kantoor te benen. Woordvoerders verzamelden vervolgens de vragen van het journaille, legden die voor aan Prayut die hen handgeschreven notities gaf om namens hem de vragen te beantwoorden.
[Soms heb ik wel sympathie voor Prayut, vooral wanneer hij uitvaart tegen de lastige persmuskieten. Maar dat is meer leedvermaak.]
Update krant: Een van de vragen die via de woordvoerders werd beantwoord, betrof de terreurgroep IS. De Maleisische autoriteiten hebben gezegd dat IS-leden Zuid-Thailand gebruiken om zich verborgen te houden. Volgens de buren zouden de recente bomaanslagen in Bangkok het werk van IS zijn. Maar Prayut zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat IS-leden zich in het Zuiden schuilhouden. Over een mogelijke link tussen IS en de bomaanslagen zei hij dat hij zo’n band niet kan bevestigen.

Woensdag 31 mei
– Het parlement buigt zich vrijdag in eerste termijn over een organieke wet op berechting van politieke gezagsdragers en corruptie. Een belangrijk element daarvan is dat ze in absentia berecht kunnen worden om te voorkomen dat ze in het buitenland wachten op het verlopen van de verjaringstermijn.
De wet introduceert ook een zogeheten inquisitorial systeem waarin rechters actief worden betrokken bij de zittingen en zelf ook vragen kunnen stellen. Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie zegt dat in andere rechtbanken advocaten de getuigen ondervragen en de rechters luisteren. Zodra de wet van kracht is, kunnen bestaande zaken die geschorst zijn wegens de afwezigheid van de verdachte, worden hervat.

Vrijdag 2 juni
– De parlementscommissie die de organieke wet op politieke partijen onder de loep neemt, heeft besloten het vereiste startkapitaal van een nieuwe partij te verhogen van 1 naar 1,5 miljoen baht. De verhoging, die is voorgesteld door de Kiesraad, is gebaseerd op de gemiddelde kosten bij voorgaande verkiezingen die partijen maakten bij het verkiesbaar stellen van kandidaten. De 1,5 miljoen hoeft niet betaald te worden bij registratie, dat mag later gebeuren bij de kandidaatstelling.
De commissie heeft nog meer wijzigingen aan de wet aangebracht, die is opgesteld door de grondwetcommissie (CDC), maar die zijn erg gedetailleerd, dus laat ik onvermeld.

Hogere eisen aan kiesraadsleden
3 juni – De voorpagina van Bangkok Post bestaat vandaag voor de helft uit een foto van een proefveld van het Rice Department in Chatuchak. Heel kunstig is zwarte rijst tussen de groene rijst geplant waardoor een beeld tevoorschijn komt van de koning, de vaak getoonde foto waarop Bhumibol zijn wijsvinger bij zijn neus houdt, waaraan een zweetdruppeltje hangt.
De andere helft is het openingsverhaal EC members face the axe over de organieke wet op de Kiesraad (EC), die momenteel in behandeling is. De parlementscommissie die de wet nader onder de loep neemt en wijzigingen kan aanbrengen, nadat de wet al in eerste lezing is goedgekeurd, heeft besloten dat de huidige zes commissarissen het veld moeten ruimen wanneer de wet van kracht wordt.
In het oorspronkelijke voorstel van de grondwetcommissie werd nog de mogelijkheid open gehouden dat degenen die niet aan de strengere eisen van de organieke wet voldoen, in functie blijven. Daar heeft de parlementscommissie een eind aan gemaakt, als ik het goed begrijp.
Woordvoerder Phisanupong zegt dat de nieuwe eisen een betere onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de commissie garanderen. Hij ontkent dat ze tot doel hebben de benoeming van leden die dichter bij de junta staan, mogelijk te maken. De huidige zes leden kunnen in functie blijven, totdat de nieuwe (acht) commissarissen aantreden.
Kiesraadcommissaris Somchai is niet blij met de wijziging. Hij zegt: ‘Het is onredelijk dat leden die nog steeds gekwalificeerd zijn voor de functie, hun baan verliezen.’
Voormalig commissaris Sodsri vindt dat de huidige Kiesraad de kans moet krijgen om de volgende verkiezingen te organiseren. Ze betwijfelt of de nieuwe commissarissen daar genoeg ervaring en vaardigheden voor hebben.
Adjunct-partijleider Nipit (Democraten) meent dat de reset van de Kiesraad de organisatie van de verkiezingen hindert. Een gemengde commissie van nieuwe en oude leden zou dat moeten doen voor een soepel verloop van de verkiezingen.
De huidige Kiesraad trad in december 2013 aan op het hoogtepunt van de politieke conflicten, toen de PDRC actie voerde tegen de regering Yingluck. Zij ontbond het parlement, maar de verkiezingen van 2 februari werden ontregeld door de tegenstanders en geboycot door oppositiepartij Democraten. Het Constitutionele Hof verklaarde ze ongeldig.
Het bestaan van de Kiesraad en andere onafhankelijke organisaties, zoals de Ombudsman, is betwistbaar, zeggen critici. De coup van 2014 schrapte de grondwet, waarin hun mandaat is geregeld, maar de junta liet ze bestaan. De Kiesraad riep ook kritiek op van voormalig regeringspartij Pheu Thai toen de raad adviseerde tegen de verkiezingen van 2 februari.

De vier vragen van Prayut; de bevolking mag ’t zeggen
3 juni – De bevolking krijgt vanaf midden deze maand de gelegenheid om te reageren op de vier vragen die premier Prayut in zijn tv-praatje van vorige week vrijdag heeft gesteld over de verkiezingen en toekomstige regering. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zorgt voor plaatsen in het hele land waar de antwoorden kunnen worden ingeleverd. In Bangkok kan dat bij het gemeentehuis en de Damrongtham klachtencentra in de stad.
Gisteren vergaderde minister Anupong (Binnenlandse Zaken) met de provinciale gouverneurs over de gang van zaken. De mensen moeten in persoon verschijnen als teken van goed vertrouwen en hun ID-kaart tonen.
Kamnans en dorpshoofden moeten ervoor zorgen dat niemand zijn identiteit vervalst. Het ministerie ontwerpt een antwoordformulier, dat volgende week klaar is. De reactie moet worden voorzien van iemands volledige naam.
Anupong zegt erop te vertrouwen dat overheidsfunctionarissen niet zullen proberen de antwoorden te beïnvloeden. ‘Er is geen reden om dat te doen.’
Premier Prayut verklaarde eerder dat de verkiezingen volgens planning doorgaan. Critici wijzen er echter op dat de premier zich ook heeft afgevraagd of de verkiezingen kunnen doorgaan wanneer er geen einde komt aan verstoringen van de openbare orde, zoals de recente bomaanslagen in Bangkok.

Woensdag 7 juni
– Vanaf maandag kunnen mensen hun reactie inleveren op de vier vragen die premier Prayut in zijn tv-praatje van 26 mei heeft gesteld. In Bangkok kan dat op de districtskantoren en het klachtencentrum van de regering tegenover het Government House. Elders moet dat gebeuren op de Damrongdhama klachtencentra van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
De reacties dienen vermeld te worden op speciale formulieren. De reageerders dienen zich te legitimeren. Iedere tien dagen gaat een stapeltje antwoorden naar Prayut. De vragen hebben betrekking op de toekomst van het land, good governance en hervormingen.

Nieuwe Kiesraad: Abhisit bezorgd
9 juni – Bangkok Post opent vandaag met een lang artikel over de organieke wet op de Kiesraad. Mogen de huidige commissarissen aanblijven of moeten ze plaatsmaken voor nieuwe, die zo vreest voormalig oppositieleider Abhisit de NCPO (junta) gunstig gezind zijn? Zo simpel is het en ik heb er geen lel van een artikel voor nodig om het conflict te verduidelijken.
Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie, die de organieke wet heeft gebrouwen, verdedigt zijn geesteskind. In de nieuwe grondwet krijgt de Kiesraad meer bevoegdheden en daarom worden hogere eisen aan de commissarissen gesteld. Het aantal commissarissen gaat ook omhoog van 5 naar 7. Van de huidige commissarissen voldoen enkelen niet aan de nieuwe eisen. Ze mogen wel aanblijven tot de nieuwe ploeg is gekozen.
Abhisit dringt er bij de NCPO op aan het parlement meer vrijheid te gunnen om zelfstandig een besluit te nemen [omdat het doorgaans naar de pijpen van de junta danst?] Hij betreurt het dat de huidige leden die ervaring hebben en aan de nieuwe eisen voldoen niet mogen aanblijven.
Abhisit voorziet problemen in het geval het leger een eigen politieke partij vormt, wat premier Prayut overigens heeft ontkend. Hij vreest ook dat de reset van de Kiesraad een precedent schept voor andere onafhankelijke organisaties [zoals tv-waakhond NBTC en de Ombudsman].

Parlement zet de bijl in Kiesraad
10 juni – De organieke wet op de Kiesraad, die gisteren het groene licht kreeg van het parlement, heeft tot gevolg dat er een einde komt aan de zittingsperiode van de huidige vijf commissarissen (foto).
De grondwetcommissie (CDC) die de wet heeft gemaakt, zegt dat de Kiesraad-nieuwe stijl meer bevoegdheden krijgt om verkiezingsfraude te voorkomen, waardoor hogere eisen gesteld moeten worden aan de kwalificaties van de commissarissen, maar critici vermoeden dat de junta erop uit is een raad te vormen die haar gunstig gezind is. Dat is een notendop de kern van het conflict , dat al weken voort ettert. Gesproken wordt over een ‘reset’ van de raad.
De datum van de verkiezingen is nog niet vastgesteld; afgelopen berichten noemden zowel midden als eind volgend jaar. Sommigen achten verder uitstel mogelijk, iets waarop premier Prayut zou hebben gehint maar die heeft benadrukt dat de roadmap to democracy volgens plan wordt gevolgd.
Critici hekelen de ‘reset’. Ze menen dat die negatieve gevolgen voor de efficiëntie van de Kiesraad. De huidige vijf leden hebben ervaring met het organiseren van verkiezingen, de zeven nieuwkomers niet. Van de vijf voldoen enkelen niet aan de nieuwe eisen. Volgens de organieke wet komen de huidige commissarissen niet in aanmerking voor herbenoeming.
Parlementslid Seree Suwanpanong vindt dat degenen die aan de nieuwe eisen voldoen, in functie zouden moeten blijven omdat ze ervaring hebben. ‘De CDC dient haar principes te verdedigen.’
Jarungvith Phumma, secretaris-generaal van de Kiesraad, tevens lid van de parlementscommissie die het wetsvoorstel heeft beoordeeld, vindt dat de vijf huidige commissarissen de kans moeten krijgen hun werk voort te zetten omdat hun termijn van zeven jaar sowieso in 2020 afloopt. ‘Ze moeten in functie blijven totdat de verkiezingen zijn gehouden, want hun vervangers hebben niet voldoende tijd om zich aan hun nieuwe rol aan te passen’, zegt hij.

Kiesraad: Somchai hekelt reset-besluit van parlement
11 juni –  Kiesraadcommissaris Somchai heeft geen goed woord over voor het parlementsbesluit de organieke wet op de Kiesraad het groene licht te geven. Hij schrijft op zijn Facebook dat de ‘reset’ waarin de wet voorziet, ‘een donkere kant van de pogingen wordt om het verkiezingsproces te hervormen’.
Als de NCPO neutraal blijft, is er geen vuiltje aan de lucht, maar als het regime een politiek doel nastreeft en stakeholder wordt bij de volgende verkiezingen [door eraan deel te nemen?], wordt het besluit van het parlement een schandvlek op de politiek, aldus Somchai.
Hij trekt een vergelijking met een actie van toenmalig regeringspartij Pheu Thai, die dankzij haar meerderheid in het parlement in 2013 een blanco amnestiewet wilde doordrukken [waarvan volgens critici Thaksin zou profiteren]. Dat was de aanleiding voor de anti-regeringsprotesten van de PDRC, die uiteindelijk culmineerden in de coup van mei 2014.
De organieke wet voorziet in een Kiesraad van zeven leden (thans vijf) die moeten voldoen aan hogere eisen. De raad krijgt meer bevoegdheden om verkiezingsfraude te bestrijden. De commissarissen worden gekozen door de NLA (het huidige benoemde parlement) op voordracht van een selectiepanel. Somchai zegt: ‘De NLA kan de kandidaten afwijzen en de selectieprocedure voortzetten totdat ze de kandidaten krijgt die ze wenst.’ De huidige Kiesraad is gekozen door de Senaat, die door de coup het veld moest ruimen. De nu zittende leden kunnen niet herkozen worden.

Amnestie geen onderdeel van eenheidsplan
12 juni – Het is een gevoelig onderwerp in Thailand: amnestie. Er zijn al vaak voorstellen voor gedaan, maar die zijn allemaal gesneuveld. Dus heeft de verzoenings-commissie eieren voor haar geld gekozen en gezegd dat amnestie niet wordt opgenomen in het eenheidsplan, waarvoor een inspraakronde van enkele maanden is gehouden. ‘Verzoening is geen amnestie’, zegt voorzitter Kongcheep, tevens woordvoerder van het ministerie van Defensie.
Even recapituleren: van 14 februari (Valentijnsdag) tot 5 april heeft de commissie meningen over verzoening en hervormingen verzameld van politieke partijen, politieke groepen, het zakenleven en burgers. De gebundelde conclusies zijn van 28 april tot 8 mei voor feedback in forums in vier regio’s gepresenteerd.
Een van de conclusies is dat de vroegere politieke conflicten te wijten zijn aan verschillende ideologieën en belangen van politieke partijen. [Wat een open deur] Een andere: Het ontbreekt aan politiek begrip en het handhaven van de wet bij het regeren van het land faalt. Kongcheep zegt: Dat leidt tot onrecht, wat de belangrijkste oorzaak is van conflicten en sociale instabiliteit.
En zo reutelt het artikel nog een tijdje door, maar ik stop. Lees het zelf maar: Amnesty ‘not included in unity plan’. Ja, beste mensen, Thailand gaat een gouden tijd tegemoet met dit soort vlijmscherpe observaties.

De vier vragen van Prayut; magere opkomst op dag 1
13 juni – De bevolking lijkt nog niet erg warm te lopen voor de vier vragen over de verkiezingen die premier Prayut in zijn wekelijks tv-praatje van 26 mei zijn landgenoten heeft voorgelegd. Slechts een handjevol mensen kwam gisteren naar een van de Damrongdhama klachtencentra van de overheid om een antwoordformulier in te vullen.
In Nakhon Ratchasima waren het er twintig, voornamelijk gepensioneerde ambtenaren, in Rayong zes, in Chai Nat drie. De directeur van het centrum in Chai Nat verwacht dat het bezoek nog zal aantrekken. Ook in het district Hat Yai (Songkhla) was de belangstelling miniem. Een districtsmedewerker weet dit aan de geringe publiciteit.
Suthep Thaugsuban, voormalig leider van de PDRC die in 2013 en 2014 actie voerde tegen de regering Yingluck, publiceerde zijn antwoorden op zijn Facebook-pagina. Hij verwacht dat het land na de verkiezingen een ‘schone regering, vrij van corruptie’ heeft.
Prayut’s vragen hebben kritiek opgeroepen als een poging om steun van de bevolking te krijgen haar bewind voort te zetten.

Kiesraad voert strijd voor waardigheid en prestige
13 juni – De Kiesraad legt zich niet neer bij de goedkeuring van de organieke wet op de Kiesraad vrijdag door het parlement. De raad gaat de wet bestuderen en vergadert daarna met de grondwetcommissie (CDC) om de meningsverschillen bij te leggen.
Pijnpunt is de opheffing van de huidige vijf leden tellende Kiesraad en vervanging door een nieuwe van zeven leden. Van de vijf commissarissen voldoen enkelen niet aan de strengere eisen die de wet aan commissarissen stelt. De wet wordt niet onmiddellijk van kracht daar de Kiesraad het recht heeft de wet aan te vechten.
De goedkeuring door het parlement was niet unaniem. Tijdens de behandeling verzetten veel leden zich, aldus Kiesraadcommissaris Boonsong. Ze zeiden dat de wet in strijd is met de grondwet en pleitten voor het aanhouden van de commissarissen, die aan de nieuwe eisen voldoen.
Boonsong zegt niet voor zijn eigen hachie te vechten, want hij moet in augustus aftreden omdat hij 70 jaar wordt. ‘We vechten niet voor onze eigen belangen. Het is een gevecht voor de waardigheid en het prestige van onze organisatie.’

Vrijdag 16 juni
– Het parlement (NLA) heeft gisteren de organieke wet op de Ombudsman in eerste lezing goedgekeurd en de organieke wet op politieke partijen het definitieve groene licht gegeven. Die wet regelt de financiering van partijen en de kandidaatstelling voor de verkiezingen. De grondwetcommissie, die de wet heeft opgesteld, en de Kiesraad beslissen binnen 10 dagen of ze een vergadering met de NLA willen over de aangebrachte wijzigingen. Over deze wet is lang gedebatteerd. Bangkok Post legt het allemaal in detail uit, ik niet.
De wet op de Ombudsman wordt nu onder de loep genomen door een parlementscommissie. De wet voorziet in veranderingen van de rol van de Ombudsman bij prestatieverslagen van overheidsdiensten. De Ombudsman mag strafmaatregelen nemen wanneer diensten zijn aanbevelingen aan hun laars lappen.

Opinie: Prayut’s vier vragen zijn belachelijk
17 juni – De vier vragen die premier Prayut vorige maand in zijn wekelijks tv-praatje aan de bevolking  voorlegde, roepen de vraag op: Wat heeft hem bewogen om ze zo onverwachts te stellen? Direct na zijn tv-verschijning regende het protesten van academici en politieke waarnemers en op de social media werd de spot met hem gedreven.
De meeste mensen denken dat Prayut probeerde de mening van de mensen te peilen over mogelijk uitstel van de verkiezingen, gepland voor eind volgend jaar, waardoor hij langer aan de macht kan blijven. In die kakafonie van commentaren is er een die hout snijdt.
‘De vragen die hij stelde waren zó belachelijk”, zegt NHRC-commissaris Angkhana Neelapaijit. Ze zei: ‘De mensen zijn deze regering zat, die al drie jaar aan de macht is en nog niets van haar beloofde hervormingen heeft bereikt. Dus ik wil dat de premier zich aan zijn woord houdt om de democratie terug te geven aan de Thaise bevolking door de roadmap tot de verkiezingen van volgend jaar te volgen.’
Voormalig nieuwsredacteur Wasant snijdt de vier vragen over de verkiezingen en democratie aan in zijn wekelijkse beschouwing Plain Talk op de opiniepagina van Bangkok Post. De stroom commentaren en kritiek heeft Prayut dermate geërgerd dat hij een paar weken niet met de pers wilde praten. Diverse regeringswoordvoerders probeerden hem nog te verdedigen: Prayut wilde weten waaraan de mensen behoefte hebben en hij wilde hen een zegje gunnen in ’s lands toekomst. Wasant sneert: Dat had hij bij de nieuwe grondwet en andere wetgeving moeten doen. Veel van die wetten zijn door de rubberstamp NLA (National Legislative Assembly, benoemd parlement) gejaagd. Die woordvoerders vergeten ook dat in een democratie mensen een regering na vier jaar of eerder kunnen wegstemmen. In een junta-cratie kan dat niet.
Wasant noemt het bijna hilarisch om te zien hoe het ministerie van Binnenlandse Zaken en junta supporters omgaan met Prayut’s vragen alsof ze een legitieme opiniepeiling vormen en niet een poging van een ‘neurotische leider’ om publieke bijval te verkrijgen. Het ministerie ging zelfs zo ver om al zijn personeel op te trommelen voor het verzamelen van de antwoorden, maar alleen van degenen die persoonlijk naar een van de overheidsklachtencentra willen komen en hun ID willen tonen. Wasant sneert weer: Je kunt net zo goed om hun vingerafdruk en DNA vragen.
Je hebt geen neurowetenschapper nodig om te raden wat zo’n exercitie oplevert. Ze bevestigt alleen maar de wens van het militair regime om te horen wat het wil horen. Wanneer het regime echt wil weten wat de mensen denken, moet ze niet van die zinloze vragen stellen met zo’n onwetenschappelijke methode.
Het is iedereen duidelijk dat de exercitie tot doel heeft de greep van het leger op de macht te behouden. De vraag is alleen: op welke manier? Wasant gokt dat Prayut wil aanblijven als premier, alhoewel hij dat ontkent. Het probleem is daarvoor acceptatie op te bouwen. De premier weet dat hij niet voorzichtig genoeg kan zijn. Thaise mensen hebben een zekere roekeloosheid, grenzend aan derring-do (vermetelheid, volgens mijn woordenboek een archaïsche uitdrukking) wanneer ze geprovoceerd worden. (Bron: Bangkok Post, 16 juni)

Peiling: Prayut, blijf aan de macht
18 juni – Premier Prayut heeft gekregen wat volgens critici zijn eigenlijke doel was om zijn controversiële vier vragen aan de bevolking voor te leggen. De bevolking, althans degenen die de moeite namen naar een van de klachtencentra van de overheid te gaan om te reageren, wil dat Prayut aan de macht blijft totdat hervormingen [welke?] zijn ingevoerd. Adjunct permanent secretaris Sompas van het PM’s Office heeft dat gisteren bekend gemaakt.
Pheu Thai politicus Anusorn Iamsa-ard hekelt de verklaring van Sompas. De resultaten vormen slechts de mening van een klein deel van de bevolking vergeleken met de miljoenen die hun mening nog niet hebben gegeven. ‘De beste manier om achter de antwoorden te komen, zijn verkiezingen.’ Sompas baseert zijn uitspraak op de mening van 280 personen die via de hotline 1111 hebben gereageerd, en van 47 in het klachtencentrum bij het Government House.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de afgelopen vijf dagen in het hele land 90.000 personen hebben gereageerd. In Khon Kaen kwamen de meeste mensen opdraven (9.582) , in Samut Sakhon de minste (43). De vier vragen hebben betrekking op de verkiezingen, toekomstige gekozen regeringen en de toekomst van het land.

Zondag 18 juni
– Suthep Thaugsuban, wie kent hem niet, leider van de protestbeweging tegen de regering Yingluck in 2013 en 2014 en thans voorzitter van de Muan Maha Prachakorn for Reforms stichting, wil dat Prayut na de verkiezingen de nieuwe premier wordt. Zijn stichting gaat daarvoor ijveren. Hij vindt dat Prayut de afgelopen drie jaar veel heeft bereikt, waaronder nationale hervorming en de bestrijding van corruptie.
Suthep ontkent dat hij bij de vorming van de nieuwe regering als informateur zal optreden. ‘Ik heb geen politieke invloed, het ontbreek me aan het vereiste charisma en ik heb geen plannen om een nieuwe politieke partij op te richten.’ Terugkeer naar de Democratische partij, wat acht PDRC-leden onlangs hebben gedaan, wijst hij af. Suthep was eerder secretaris-generaal van de Democraten. In het kabinet Abhisit was hij vice-premier en bestreed de roodhemden.

Dinsdag 20 juni
– Pagina 3 van Bangkok Post is vandaag geheel gewijd aan politiek, niet mijn favoriete onderwerp. Ik volsta met een uiterst korte samenvatting:
1 De Kiesraad vergadert vandaag over de organieke wet op de Kiesraad. De raad verzet zich tegen opheffing van huidige raad. Daarover gaat de raad later overleggen met het parlement en de grondwetcommissie.
2 Vice-premier Prawit heeft toestemming verleend om het voorstel voor het eenheidspact begin volgende maand te presenteren op een hoorzitting. Het pact is het resultaat van een lange inspraakronde met politieke partijen, politieke groepen en anderen.
3 Vermaard politicoloog Seksan waarschuwt dat de NCPO systematisch bezig is de basis te leggen voor voortzetting van haar macht en beperking van de rol van gekozen politici in de toekomst. Zie het gehele artikel Critic warns of NCPO plan to cement power.

Strategieplan Zwaard van Damocles boven volgende regeringen
24 juni – Critici waren er al bang voor: het nieuwe nationale strategieplan bindt toekomstige regeringen aan handen en voeten, maar het is nog erger. Als ze zich niet aan het plan houden, krijgen ze te maken met de National Anti-Corruption Commission en daarna het Constitutionele Hrissen.
Vice-premier Wissanu wees er gisteren op dat het plan ‘erg belangrijk’ is. Van het plan afwijken kan leiden tot gevangenisstraf en impeachment (afzetten uit een politieke functie). De wet die voorziet in het plan, is donderdag door het parlement aangenomen en wordt van kracht, zodra die is gepubliceerd in de Royal Gazette.
Over de inhoud van het strategieplan/wet is alleen bekend dat een nationale strategiecommissie wordt gevormd [een soort Opperste Sovjet noem ik het] en enkele commissies die specifieke actieplannen gaan maken. De commissie gaat de toepassing van het plan 5 jaar in de gaten houden.
Premier Prayut zei gisteren dat het plan noodzakelijk is om Thailand te behoeden voor de middle-income trap, een situatie waarbij de economie stagneert. Thailand moet tegen 2036 een ontwikkeld land zijn dankzij het zogeheten economisch model Thailand 4.0, waarin de nadruk ligt op technologie en innovatie.
Pheu Thai partijlid Surapong vreest dat de strategiewet en een tweede wet op plannen en procedures voor nationale hervorming, die donderdag ook is goedgekeurd, in strijd zijn met de grondwet. De strijdigheid die hij meent te constateren, heeft geen betrekking op de inhoud maar op procedurele overtredingen. Maar dat wordt ontkend door de voorzitter van het parlement.
Persoonlijke noot: Mij is niet duidelijk wat dat 20-jaren strategieplan nou precies regelt, maar zeker is wel dat het nog tot veel gedoe zal leiden.

Zaterdag 24 juni
– Partijleider Abhisit (Democraten) is bereid met vice-premier Wissanu in de clinch te gaan over het nut van primaries (voorverkiezing door partijleden van de kandidaten voor de verkiezingen). De Democraten die er in 2013 mee experimenteerden, hebben er slechte ervaringen mee.
In de onlangs aangenomen organieke wet op politieke partijen wordt het systeem geïntroduceerd, maar volgens Wissanu die een voorstander is, kan dat nog gewijzigd worden. Er wordt een gezamenlijk panel van parlementsleden, leden van de grondwetcommissie en de Kiesraadvoorzitter gevormd om de zaak nader te bestuderen. Als ze er niet uitkomen, kan de zaak worden voorgelegd aan het Constitutionele Hof. Parlementslid Somchai verwacht dat het voorgestelde systeem in tact blijft.

Strategieplan zit Democraten niet lekker
25 juni – ‘Hinderlijk’ en ‘op een ongemakkelijk pad’: zo noemt de Democratische partij de donderdag door de NLA (benoemd parlement) aangenomen wet op het nationale strategieplan. De partij stapt naar het Constitutionele Hof voor een uitspraak. Ze heeft twijfels over de rechtsgeldigheid omdat toekomstige regeringen die van het plan afwijken, strenge straffen tegemoet kunnen zien.
Het strategieplan gaat ook voorbij aan de publieke opinie. Zo schrijft de nieuwe grondwet voor dat wetten eerst de inspraak in moeten, maar dat is niet gebeurd, aldus Wirat Kalayasiri, hoofd van het juridisch team van de Democraten. Partijleider Abhisit uitte eerder zijn zorgen dat de bevolking weinig kans heeft gekregen een bijdrage te leveren aan de strategie, die een periode van 20 jaar bestrijkt.
Voormalig regeringspartij Pheu Thai kijkt ook met argusogen naar het plan, dat over een halfjaar van kracht wordt onder leiding van een strategiecommissie met premier Prayut als voorzitter. Noppadon Patama, juridisch adviseur van PT, zegt niet zeker te weten of een adequate hoorzitting is gehouden, voordat de NLA de wet in behandeling nam. Hij vraagt de regering dit toe te lichten.
Noppadon is het eens met Wirat dat de strenge straffen ongehoord zijn. Die straffen werden vrijdag door vice-premier Wissanu genoemd. Ze behelzen gevangenisstraf of impeachment. Wanneer de nationale strategiecommissie die 5 jaar in functie blijft, overtredingen van het plan constateert, kan ze de zaak verwijzen naar de Anti-Corruption Commission en het Constitutionele Hof.

Maandag 26 juni
– Follow-up op het bericht in Kort Nieuws van zaterdag over de introductie van primaries, een systeem dat de VS ook kent bij de presidentsverkiezingen. De grondwetcommissie (CDC) gaat zich nog eens over het systeem buigen dat is opgenomen in de organieke wet op politieke partijen. Het systeem is voorgesteld door een parlementscommissie en overgenomen door de CDC. Volgens de commissie is het nodig om politieke partijen te versterken, maar het probleem is hoe het in praktijk te brengen.
Partijleider Abhisit (Democraten) heeft de CDC een open brief gestuurd , waarin hij schrijft dat het systeem beperkingen kent.
Adjunct-deken Suriyasai van het College of Social Innovation (universiteit van Rangsit) steunt het systeem: het geeft de bevolking de mogelijkheid invloed uit te oefenen op partijen en bevrijdt partijen van beïnvloeding door ‘gevestigde belangen’. Sommige politici zijn tegen uit angst macht te verliezen.

Woensdag 28 juni
– Zoals al vermeld in de opening van Nieuws uit Thailand, opent Bangkok Post vandaag met het verweer van premier Prayut tegen de kritiek op het nationaal 20-jaren strategieplan, een blauwdruk voor de komende twintig jaar. Hij reageert op een petitie van advocaat Ruangkrai van voormalig regeringspartij Pheu Thai. Die heeft de Ombudsman gevraagd om onderzoek te doen naar het plan. Volgens hem is het in strijd met de grondwet en de wet op plannen en procedures voor nationale hervorming. Ruangkrai vraagt ook de zaak voor te leggen aan het Constitutionele Hof.
Prayut bestrijdt Ruangkrai’s bezwaren die voornamelijk van procedurele aard zijn. Hij zegt met zijn juridische adviseurs te hebben overlegd en wijst erop dat de nationale hervormingsraad, die het initiatief voor de twee wetten heeft genomen, forums heeft gehouden om feedback te verzamelen. Bovendien heeft het parlement dat de wetten op 22 juni goedkeurde, meningen verzameld via websites en andere media. ‘Er zijn politici die problemen veroorzaken. Is dat omdat ze tegen verandering zijn? Houd toch op met het politiseren van dingen en laat ze eerst hun taak afmaken.

Donderdag 29 juni
– Een zelfde probleem deed zich al voor bij de Kiesraad, maar nu moeten ook de commissarissen van de National Human Rights Commission (NHRC) eraan geloven. Als de organieke wet op de NHRC van kracht is, worden de huidige commissarissen door nieuwe gezichten opgevolgd.
De grondwetcommissie (CDC) verdedigt dit door te wijzen op de degradatie van de commissie van de A naar de B-status omdat ze niet in overeenstemming is met de Paris Principles on Human Rights. Een van de redenen is dat de leden niet uit diverse bronnen komen.
Aanvankelijk wilde de CDC de huidige leden die volgens de nieuwe grondwet aan de eisen voldoen, handhaven maar daarvan is ze teruggekomen. Een nieuw selectieproces is nodig, wat bekend staat als ‘set zero’. De huidige leden komen niet in aanmerking voor herverkiezing. Morgen behandelt het parlement de organieke wet op de NHRC.

Vrijdag 30 juni
– Prayut moet eens klip en klaar verklaren of hij zich verkiesbaar stelt bij de volgende verkiezingen, zegt secretaris-generaal Puntham van voormalig regeringspartij Pheu Thai. Gebrek aan helderheid zorgt voor misverstanden. Wanneer Prayut besluit mee te doen, kan de bevolking besluiten of ze wil dat hij in functie blijft.
Puntham reageert op een recente peiling van Nida, waarin de meeste respondenten zeiden een voorstander te zijn van de oprichting van een nieuwe politieke partij door het leger. Sommige leden van de nationale hervormingsraad zouden al de raad hebben verlaten om in een nieuwe partij in aanmerking te komen voor deelname aan de verkiezingen.
Partijleider Abhsit zegt dat Prayut het recht heeft een partij op te richten, maar hij moet wel de verzekering geven dat hij op een gelijk speelveld als de andere partijen opereert. Legercommandant Chalermchai ontkent dat de NCPO voornemens is een partij op te richten.

Zaterdag 1 juli
– Premier Prayut laat niet het achterste van zijn tong zien. Hij wuift de oproep van enkele politici weg om bekend te maken of hij aan de verkiezingen deelneemt. ‘Het is onzin en nu is de tijd niet om daarover te praten. Waarom geen aandacht besteden aan het oplossen van de problemen van de mensen in plaats van belangstelling te tonen voor de politiek?’, zei hij tegen verslaggevers die om zijn commentaar vroegen.
Vice-premier Prawit zegt: ‘Als de toekomstige omstandigheden zich op een bepaalde manier ontwikkelen, kan de premier misschien meedoen. Dat weten we niet. Het is voor de premier een persoonlijke zaak.’ Prawit bevestigt andermaal dat de roadmap to democracy die voorziet in verkiezingen volgend jaar, onverminderd van kracht blijft. Na de verkiezingen maakt de NCPO (junta) plaats voor een burgerregering.

Maandag 3 juli
– Als premier Prayut wil meedoen aan de verkiezingen volgend jaar, dient hij woensdag ontslag te nemen, zegt Seri Suwanpanon, voorzitter van de commissie politieke hervormingen van de nationale hervormingsraad (NRSA). De nieuwe grondwet schrijft namelijk voor dat dit binnen 90 dagen na de inwerkingtreding van de grondwet dient te gebeuren. Volgens Seri is dit geen haalbare kaart.
Na de verkiezingen zou hij zijn premierschap kunnen continueren wanneer hij door het parlement als ‘outsider’ premier wordt verkozen, een mogelijkheid die de nieuwe grondwet biedt wanneer het parlement er niet in slaagt uit de genomineerden van de politieke partijen een premier te kiezen.
Prayut houdt zich op de vlakte over zijn politieke toekomst. Vorige week zei hij tegen verslaggevers dat toekomstige omstandigheden bepalen wat hij doet. Volgens een prominent Pheu Thai lid betekent dit dat hij van plan is na de verkiezingen premier te blijven.

Woensdag 5 juli
– 25 leden van de nationale hervormingsraad (NRSA) hebben ontslag genomen, zodat ze kunnen deelnemen aan de verkiezingen volgend jaar. Dat is een eis van de nieuwe grondwet voor NCPO-leden, parlementsleden en NRSA-leden om in aanmerking te kunnen komen voor verkiezing. Een van de vertrokken leden gaat samen met twee anderen een kleine politieke partij oprichten.
Eind deze maand eindigt de zittingsduur van de NRSA, die nu nog 174 leden telt. Het werk wordt overgenomen door elf nog te vormen commissies van elk 13 leden.

Woensdag 12 juli
– Premier Prayut verwacht dat na de crematie van Bhumibol en de kroning van Vajiralongkorn eind dit jaar lokale verkiezingen en de verkiezing in Bangkok van een gouverneur kunnen worden gehouden. Prayut laat in het midden of de gouverneursverkiezing voor of na de landelijke verkiezingen wordt gehouden. Sinds de junta aan de macht kwam, zijn alle lokale verkiezingen geschorst.
Prayut zei gisteren ook nog iets over de vier vragen die hij aan de bevolking heeft voorgelegd, maar veel wijzer word je niet van zijn commentaar. De meeste respondenten steunden de regering. Volgens critici waren de vragen bedoeld als achterdeurtje om steun van de bevolking te verwerven voor het aanblijven van de junta.
Prayut: ‘De mensen zijn zich bewust van het gedrag van politici. Mijn regering kan de inzakkende prijzen voor landbouwproducten beter te lijf gaan dan voorgaande regeringen. Als politici het probleem op hun manier aanpakken, waar zouden ze dan het geld vinden om de prijzen te verhogen?’

Eenheidsplan gaat laatste fase in
16 juli – Nog één ronde met forums en dan gaat het concept-eenheidsplan ter afronding naar de commissie nationale verzoening. De forums worden vanaf morgen tot donderdag gehouden in Bangkok, Nakhon Ratchasima, Phitsanulok en Nakhon Si Thammarat. Het UDD (roodhemden) en de PDRC, de voormalige protestbeweging tegen de regering Yingluck, hebben toegezegd vertegenwoordigers te sturen.
Het UDD, dat wordt vertegenwoordigd door voorzitter Jatuporn, zegt dat het plan, ook wel sociaal contract genoemd, voor iedereen acceptabel kan zijn omdat het de principes van de sufficiency economy, een stokpaardje van wijlen koning Bhumibol, overneemt en oproept hate speech achterwege te laten.
’Maar het punt is de interpretatie en het gebruik van die principes’, zegt voormalig voorzitter Thida Tavornseth. ‘Het is mogelijk dat het contract wordt gebruikt om protesten te onderdrukken tegen omstreden politieke maatregelen’, doelend op de berechting van oud-premier Yingluck wegens vermeend plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst. Een uitspraak in die zaak wordt spoedig verwacht. Op 21 juli worden de laatste getuigen à decharge gehoord door de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof.
Premier Prayut zegt dat het sociaal contract praktische richtlijnen dient te bevatten, geen abstracte voorstellen. En als het getekend is, mogen er geen politieke conflicten oplaaien zoals in 2014.
De gehele operatie ging op 14 februari (Valentijnsdag) van start. Politieke partijen, politieke groepen en anderen spraken om beurten met de commissie nationale verzoening en deden suggesties. De commissie heeft die gecomprimeerd tot een rapport van drie pagina’s dat op de forums wordt besproken.

Maandag 17 juli
– Pheu Thai ‘zwaargewicht’ Chaturon Chaisang heeft kritiek op het ontwerp-eenheidsplan omdat het niet ingaat op de rol van het leger, wat hij ziet als een cruciale factor voor verzoening. ‘Die rol is nooit in het verzoeningsproces genoemd. Dus is er geen garantie dat de problemen uit het verleden niet herhaald worden.’
Vanaf vandaag tot donderdag wordt het plan besproken tijdens forums in Bangkok, Nakhon Ratchasima, Phitsanulok en Nakhon Si Thammarat. De gehele operatie ging op 14 februari (Valentijnsdag) van start. Politieke partijen, politieke groepen en anderen spraken om beurten met de commissie nationale verzoening en deden suggesties. De commissie heeft die gecomprimeerd tot een rapport van drie pagina’s dat op de forums wordt besproken.
Chaturon gelooft niet dat het sociaal contract [zoals het ook wel wordt genoemd] tot nationale eenheid leidt. Experts in conflictbeheersing kwamen nauwelijks aan bod en onafhankelijke organisaties kregen niet de kans de verzamelde informatie te analyseren.

Prayut vult eenheidsplan aan met toelichting
18 juli – De ene keer noemt de krant het unity plan, dan weer social contract en nu reconciliation agreement, maar het gaat om hetzelfde: een document waaraan sinds 14 februari is gewerkt en dat de neerslag is van gesprekken met politieke partijen, politieke groepen, burgers, academici enzovoort. Doel is een eind te maken aan de politieke scheidslijnen die Thailand al vele jaren verlammen. [Alsof politieke verschillen ongewenst zijn]
Het ontwerp-plan is gisteren in Bangkok gepresenteerd. Het bestaat uit slechts 10 punten, wat een magere oogst is na twee maanden van overleg en discussie. Misschien dat daarom premier Prayut er in een appendix 15 aan heeft toegevoegd om ze nader te verduidelijken.
Het document legt de nadruk op schone politiek, toepassing van ’s konings denkbeelden, het oplossen van problemen middels het parlement en naleving van de nationale strategie, een plan dat nog in de maak is en volgens critici toekomstige regeringen aan handen en voeten bindt.
Prayut voegde onder andere aan het document toe dat politici niet hun uitvoerende macht moeten misbruiken om stemmen te winnen. Er moeten mechanismen zijn om politieke partijen ter verantwoording te roepen, wanneer ze verklaringen afleggen, campagnes voeren en beleidsmaatregelen voorstellen die niet uitgebreid zijn geanalyseerd op hun gevolgen, kosteneffectiviteit en risico’s [Een steek onder water naar het hypotheeksysteem voor rijst van de vorige regering].
Het plan wordt verder nog besproken op forums in Nakhon Ratchasima, Phitsanulok en Nakhon Si Thammarat. (Bron: website Bangkok Post, 17 juli)
Meer weten? Lees: Prayut approves reconciliation agreement [In dat artikel staan alle tien punten opgesomd]
Update krant: De krant voegt nog enkele commentaren aan het websitebericht toe. Secretaris-generaal Chavalit van voormalig regeringspartij Pheu Thai zegt dat de meeste van Prayut’s aanvullingen al in de (nieuwe) grondwet staan. Hij vindt dat het verzoeningsproces moet beginnen met het vaststellen van de oorzaak van de conflicten, maar tijdens het forum is daarover niet gesproken.
UDD-voorzitter Jatuporn hoopt dat verzoening kan worden bereikt. ‘Als dat niet kan, doemen in de toekomst crises op. Vanaf het begin tot het eind zal ik medewerking verlenen. Ik en het UDD (roodhemden) zullen geen belemmering vormen.’ Jatuporn vindt het sociaal contract nog abstract, maar ‘de premier heeft nog genoeg tijd om het concreet te maken.’
Thara Chinawirit, prominent lid van de Democratische partij, leverde geen commentaar op het ontwerp. Hij zei alleen dat hij en de Democraten de vastbeslotenheid van de regering steunen om verzoening tot stand te brengen, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de mensen.

Woensdag 19 juli
– Foutje van de Kiesraad, waardoor de indruk is ontstaan dat de verkiezingen volgend jaar op 19 augustus worden gehouden. De datum wordt genoemd in een document dat per abuis aan de media is vertrekt. De datum is slechts een aanname op basis van het werk dat nog gedaan moet worden, nadat de vereiste organieke wetten klaar zijn, zegt Kiesraadcommissaris Somchai. Tot nu toe is alleen eind volgend jaar genoemd als tijdstip van de verkiezingen.

Zaterdag 22 juli
– Donderdag is de laatste van vier hoorzittingen gehouden over het zogeheten unity plan, waaraan sinds februari is gewerkt. Voormalig regeringspartij Pheu Thai heeft besloten het niet te tekenen. Het plan mist publieke inbreng  en zal daarom niet leiden tot nationale verzoening, zegt PT.
Vice-premier Prawit trekt zijn schouders op: PT’s weigering maakt geen verschil voor het verzoeningsproces, want de meerderheid van de bevolking steunt het plan. Hij meent ook dat de vervolging van Yingluck en de gevangenzetting van UDD-voorzitter Jatuporn het proces niet zullen verstoren.
Het eenheidsplan dat uit tien punten bestaat, wordt nog herzien. Prayut suggereerde maandag tijdens de hoorzitting in Bangkok het aan te vullen met 15 punten van hem. Die worden alsnog verwerkt in het plan.

Hervormingsraad krijgt de wind van voren
24 juli – De Nationale Hervormingsraad (NRSA) ligt onder vuur; de raad krijgt het verwijt alleen oog te hebben voor het ambtenarenapparaat, maar ambtenaren kunnen het land niet vooruit brengen. Dat is in een notendop de kritiek die sprekers op een forum over de NRSA hadden.
Van de 190 kwesties die de raad eind deze maand in een rapport bekend zal maken, zijn 176 geconstateerd door premier Prayut en die hebben bijna allemaal betrekking op de ambtenarij. Slechts enkele betreffen drastische hervormingen, hetgeen erop wijst dat ambtenaren, die 70 procent van de 200 leden tellende NRSA vormen, niet veel durven te veranderen.
Bangkok Post wijdt vandaag de opening krant aan het forum, dat door de Thai Journalists Association was georganiseerd. Prominente sprekers waren partijleider Nikorn van Chartthaipattana, Thailand’s derde grootste partij, vice-partijleider Nipit van de Democraten, voormalig adjunct secretaris-generaal Chavalit van voormalig regeringspartij Pheu Thai en tweede deken Suriyasai van het Social Innovation College (Rangsit universiteit). Ik licht er een enkel puntje uit, want hun kritiek komt grotendeels op hetzelfde neer.
Nikorn meent dat de NRSA het werktuig van de NCPO (junta) is om de reacties te peilen op voorstellen, proefballonnetjes op te laten dus, zoals verkiezingen voor dorphoofden en kamnans en mediahervormingen die na kritiek snel zijn afgevoerd.
Chavalit pleitte voor meer inbreng van de bevolking bij hervormingen. Na de coup nam het ambtenarenapparaat bij alles het voortouw, maar het is de vraag of ambtenaren in staat zijn in de wereld van vandaag vooruitgang tot stand te brengen.
Nipit zei: ‘Thailand streeft een quasi-democratische staat na en dat blijft zo de komende 20 jaar. We eindigen niet op een democratisch pad omdat alles al vastligt in de grondwet en het nationale strategieplan.’
Ter toelichting: In de krant wordt vaak verwezen naar dat 20-jaren plan, maar welke beleidsmaatregelen het bevat heb ik nooit gelezen. Hoe ver het ermee staat, weet ik niet. Critici vrezen dat het plan toekomstige regeringen aan handen en voeten bindt.

Woensdag 26 juli
– De nationale hervormingsraad (NRSA) heeft gisteren voor de laatste keer vergaderd. Maandag gaat een rapport met alle voorstellen naar premier Prayut. De NRSA was de opvolger van de National Reform Council, die werd opgeheven toen de eerste versie van de nieuwe grondwet sneuvelde.
Critici zijn niet onder de indruk van de prestaties van de raad. De raad heeft geen voorstellen gedaan die hervormingen in gang kunnen zetten. NRSA-lid Kasit wijt dit aan een slechte PR; de raad had meer moeten doen om zijn publieke image te verbeteren.
NRSA-lid Wanchai bestrijdt de kritiek. Hij wijst erop dat sommige aanbevelingen van de raad zijn opgenomen in de grondwet en organieke wetten. De vorming van een rechtbankkamer voor corruptiezaken was ook een initiatief van de NRSA. De raad mag dan opgeheven zijn, het werk wordt nu voortgezet door twaalf panels.
– Zeventig ambtenaren, gemeenteraadsleden en administrateurs van onderwijsinstellingen worden stevig aan de tand gevoeld wegens machtsmisbruik en tijdens het onderzoek overgeplaatst. Ze vormen de zevende groep overheidsdienaren die door de Rekenkamer en NACC worden verdacht hun positie voor persoonlijk gewin te hebben misbruikt. In de vorige rondes bleek 40 procent schuldig; die zijn gestraft. Wie het onderzoek precies uitvoert, is me niet duidelijk. Het bericht schrijft: government anti-graft agency.
Persoonlijke noot: Er mag veel kritiek zijn op de dictatoriale militaire junta, maar ik kan me niet herinneren dat voorgaande regeringen de corruptie zo voortvarend hebben aangepakt. Helaas vermeldt het bericht niet waaruit die 40 procent straffen bestaan. Als het alleen om een (mondelinge of schriftelijke) berisping gaat, stelt de anti-corruptie strijd nog weinig voor.

Zaterdag 29 juli
– De twee huidige Ombudsmannen mogen hun benoemingstermijn van zes jaar afmaken alhoewel ze volgens de nieuwe organieke wet op de Ombudsman, gisteren aangenomen door het parlement, aan hogere kwalificaties zouden moeten voldoen. Ze hebben nog vier jaar te gaan.
In de nieuwe wet hebben ze ook minder bevoegdheden. Ze zijn niet meer verantwoordelijk voor het opstellen van ethische eisen en aanbevelingen doen bij de revisie van ethische codes voor overheidsdiensten. Dat werk wordt overgenomen door het Constitutionele Hof.
Maar de kern van het werk blijft ongewijzigd: onderzoek doen naar klachten over ambtenaren, werknemers van overheidsbedrijven en lokale bestuursorganen, die de wet overtreden of misbruik maken van hun macht. Het aantal ombudsmannen wordt uitgebreid tot drie. De Ombudsman is niet bevoegd straffen uit te delen.
In de Kiesraad speelt een soortgelijk probleem. Niet alle commissarissen voldoen aan de strengere eisen die de organieke wet op de Kiesraad stelt. Maar zij worden, voor zover nu bekend, wel allemaal vervangen.

Donderdag 3 augustus
– Het Constitutionele Hof heeft de petitie van de Kiesraad afgewezen, waarin gevraagd wordt na te gaan of twee artikelen van de organieke wet op de Kiesraad in strijd zijn met de grondwet. De petitie is niet in behandeling genomen omdat de wet nog niet van kracht is. Daarom zijn alleen parlementsleden gerechtigd om een uitspraak te vragen. Ik laat de details maar achterwege. Muggenzifterij als je het mij vraagt.
De organieke wet is vorige maand goedgekeurd door het parlement (NLA). Een gezamenlijke commissie van NLA, grondwetcommissie en Kiesraad heeft enkele voorstellen voor verandering gedaan die te maken hebben met fraude of plichtsverzuim bij de primaries (bekend van het Amerikaanse kiessysteem). De wet wordt aangepast.

Zaterdag 5 augustus
– De provinciale kantoren van de National Anti-Corruption Commission (NACC) worden waarschijnlijk opgeheven wanneer een nieuwe organieke wet op de NACC van kracht is. Woordvoerder Norachit van de grondwetcommissie (CDC) zegt dat de CDC de kantoren niet nodig vindt, maar de NACC is het daar niet mee eens. Alvorens de CDC een besluit neemt, vindt overleg met de NACC plaats. De NACC heeft een eigen versie van de organieke wet gemaakt en die ter overweging aan de CDC gegeven.
De CDC vergadert momenteel in Rayong over de NACC-wet en twee andere organieke wetten. Die hebben betrekking op de verkiezing van parlementsleden en senatoren. Zie voor meer details NACC provincial offices face closure.

Vrijdag 11 augustus
– Ingewikkelde rekensom over de berekening van het aantal zetels dat politieke partijen in het parlement krijgen op basis van hun landelijke lijst. Het komt erop neer dat partijen in alle 350 kiesdistricten moeten meedoen om meer kans te hebben op een zetel. Kleine partijen gaan daarom hun krachten bundelen om de verkiezingen te overleven. De nieuwe regels zijn vastgelegd in de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden en de organieke wet op politieke partijen.

Keuze commissieleden valt niet in goede aarde
17 augustus – Bangkok Post opent vandaag met een artikel waar ik niet warm of koud van kan worden: de benoeming van 120 van de 165 vereiste leden in de elf nieuwe hervormingscommissies die het werk van de inmiddels opgeheven nationale hervormingsraad (NRSA) gaan voortzetten. Politici hebben zware kritiek op de samenstelling omdat veel leden banden met het regime hebben, derhalve een groot risico vormen dat politieke conflicten weer oplaaien.
De commissies hebben acht maanden de tijd om iets moois voor het land te bedenken. Overheidsdiensten die niet voldoen aan het hervormingsplan, kunnen een onderzoek door de NACC verwachten. Premier Prayut verdedigt de benoemingen. ‘Heb geen hekel aan ambtenaren die in de commissies zitten. Als er alleen denkers of academici in zitten, zou er een probleem kunnen zijn met de uitvoerbaarheid [van het plan]. De leden moeten de ambtelijke processen kennen, dus zijn gepensioneerde ambtenaren ingebracht.’ Meer weten? Lees: Reform hopes looking grim. Het artikel zelf is niet beschikbaar.

Vrijdag 18 augustus
– Dat geeft nu al de nodige reuring: de commissarissen van de National Human Rights Commission (NHRC) moeten aftreden, wanneer de organieke wet op de commissie van kracht wordt. Dat heeft de NLA (National Legislative Assembly, benoemd parlement) gisteren unaniem besloten. De wet voorziet in de benoeming van zes nieuwe leden aan wie hogere eisen worden gesteld.
De parlementscommissie die het wetsvoorstel heeft bestudeerd, was verdeeld. De meeste leden wilden dat de huidige commissarissen de resterende termijn van drie jaar volmaken.
De organieke wet is voorgesteld door de grondwetcommissie (CDC). Volgens CDC-lid Juree kunnen de huidige commissarissen de commissie niet volledig bij de VN vertegenwoordigen omdat hun benoeming niet voldoet aan internationale criteria, waardoor ze alleen VN-vergaderingen als waarnemer kunnen bijwonen. Ze komen niet uit verschillende lagen van de bevolking en de benoemingsprocedure was gehaast. De organieke wet gaat nu terug naar de CDC en de NHRC, die bepalen of het voorstel in strijd is met de grondwet. Daarna vindt indien nodig gezamenlijk overleg plaats.
– Wel ja, nog zes commissies erbij. Er zijn al elf commissies gevormd die het werk van de opgeheven nationale hervormingsraad voort gaan zetten. De nationale strategiecommissie met de premier als voorzitter gaat er zes nieuwe aan toevoegen.
Op de samenstelling van de elf commissie is kritiek uitgeoefend omdat de leden voornamelijk uit de overheidsdienst komen. Vice-premier Prawit vindt dat de commissies begrip verdienen en de tijd moet worden gegund om hun werk te doen. Meer weten? Lees: Prawit says reformers ‘deserve chance’.

Woensdag 23 augustus
– De zes commissarissen van de National Human Rights Commission (NHRC) verzetten zich tegen hun gedwongen vertrek wanneer de nieuwe organieke wet op de NHRC van kracht wordt. Ze moeten dan het veld ruimen om plaats te maken voor beter gekwalificeerde commissarissen. De wet kreeg vorige week het groene licht van de NLA (benoemd parlement).
Een gezamenlijk panel van de NHRC, NLA en de grondwetcommissie gaat zich nu buigen over het  gewraakte artikel. NHRC-voorzitter What zegt dat het artikel in strijd is met de grondwet. De grondwet verbiedt wetten die de burgerlijke rechten en vrijheid beperken of overheidsdienaren tegenhouden hun taak te vervullen.
De CDC zegt dat nieuwe commissarissen nodig zijn om te voldoen aan de internationale eisen die aan leden van mensenrechten organisaties worden gesteld. De huidige leden kunnen de NHRC niet volledig vertegenwoordigen vanwege de manier waarop ze gekozen zijn.
Vorige jaar degradeerde het National Human Rights Institution in Genève de NHRC naar de B-status omdat ze politiek besmet is en vanwege trage vorderingen. What vindt dat de huidige leden hun termijn dienen af te maken.

Prayut filosofeert; vonnis in Yingluck-zaak
25 augustus – Het is een en al Yingluck en Prayut wat vandaag de klok slaat in Bangkok Post. Op de voorpagina filosofeert premier Prayut over hervormingen en de mindset (denkwijze) van de bevolking en Yingluck domineert pagina 3 met een groot kader Negligent or not? en een overzicht van alle politieke gezagsdragers die sinds 2005 uit de gratie zijn gevallen.
Het openingsverhaal is gebaseerd op de toespraak die Prayut donderdag hield op het Bangkok Post Forum 2017 ‘Sustainable Reform: Transforming Thailand’. De krant kiest een andere invalshoek dan de website. Op de website zegt de premier: Nationale hervorming vereist veranderingen in de politiek en de denkwijze van de mensen. In de krant noemt hij de Yingluck-zaak (zonder die bij name te noemen) ‘geen excuus’ om chaos te veroorzaken.
Dit zegt Prayut op de website (ik laat de vertaling maar eens achterwege): ‘Everyone is well aware that over the past three years Thai society faced various problems. We can’t blame anyone because our country is a democratic one and there are elections. Therefore, we must implement political reform to get a government that is democratic, has good governance and is the government of all people.’
De krant citeert hem met: ‘Please treat this case just like any other. Generally, those who are guilty must be tried in the courts. The mobilisation of people either those agree or disagree, would make it difficult for the court to do its job. The court has to make a judgement based on evidence at hand. Do not think by yourselves. Do not let this issue spark chaos in the country.’
Prayut sneed tal van zaken aan in zijn speech, maar die ga ik allemaal niet noemen. Hij bevestigde andermaal dat hij niet van plan is aan de macht te blijven. Zie verder Court case ‘no excuse’ to sow chaos.

Woensdag 30 augustus
– Een eindeloze opsomming van namen in het bericht over de benoeming van twaalf leden van de 34 leden tellende nationale strategiecommissie, een commissie die voor de komende 20 jaar beleidsplannen moet maken. Veel leden zijn oude bekenden en militairen, maar premier Prayut ontkent dat de commissie tot doel heeft de macht van het militair bewind voort te zetten.
Prayut himself is voorzitter van de commissie. Volgens hem is de commissie gevormd om problemen waarmee Thailand de afgelopen jaren heeft gekampt, op te lossen door ‘oude patronen’ te vervangen door een passender strategie.

Zondag 10 september
– Twee voormalige parlementsleden van Pheu Thai roepen de regering op zich vast te leggen op een verkiezingsdatum. Ze reageren op berichten dat sleutelfiguren in de zogeheten five rivers (vijf organisaties die de touwtjes in het land in handen hebben) onwillig zijn om zich vast te leggen op een verkiezingstijdpad ondanks de verzekering van de Kiesraad dat de verkiezingen hoogstwaarscijnlijk in augustus worden gehouden.
PT-er Samart wijst erop dat het tijdpad in de grondwet is verankerd, dus degenen die zich ertegen verzetten moeten een verborgen agenda hebben. Zijn collega Pholphum zegt dat de onwil om een datum vast te stellen gezien kan worden als een poging de verkiezingen voor onbepaalde tijd uit te stellen. Premier Prayut zei eerder dat de verkiezingen volgend jaar worden gehouden, dus uitstel is niet aan de orde, meent hij.

Voorstel voor nationale regering krijgt koude douche
12 september – Het voorstel van ex-Democratisch leider Bhichai Rattakul voor de vorming van een regering van nationale eenheid krijgt niet de handen op elkaar van premier Prayut. Ook Pheu Thai en de Democraten, Thailand’s twee grootste partijen, reageren sceptisch.
Bhichai heeft voorgesteld een coalitie te vormen van het leger en Pheu Thai, Democraten en Bhumjaithai. Hij vindt dat Prayut het initiatief voor gesprekken daarover moet nemen, maar die houdt zich op de vlakte: ‘Ik heb geen commentaar. Het is nu niet de tijd daarover te spreken.’
Bhichai vindt dat wel. De politieke situatie is veranderd en verzoening lijkt moeilijk te bereiken sinds Yingluck’s vlucht. Een burgerregering of een militaire regering zullen het moeilijk hebben om nationale eenheid tot stand te brengen en economische problemen op te lossen, meent hij.
Abhisit (Democraten) zegt dat een nieuwe regering gevormd dient te worden door de partijen die bij de verkiezingen de meeste parlementszetels in de wacht te slepen. De (door de junta benoemde) Senaat dient op hen geen druk uit te oefenen.
Pheu Thai zegt dat de regering zich dient te houden aan haar roadmap [to democracy]. Ze moet de mensen de toekomst laten bepalen. Pheu Thai is bereid de resultaten van de verkiezingen te accepteren, zegt voormalig PT parlementslid Somkid uit Ubon Ratchathani.
Partijleider Wannarat van Chartpattana [moet dat niet zijn Chartthaipattana?] lijkt de optie van een nationale regering open te willen houden. Bhumjaithai, Thailand’s vierde grootste partij, wordt verder niet genoemd.

Woensdag 13 september
– De voorpagina van BP bevat vandaag twee berichten die ik verban naar de rubriek Kort Nieuws. Het tweede bericht gaat over het voorstel voor een regering van nationale eenheid, dat is gedaan door ex-Democratisch leider Bichai. Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie (CDC) zegt dat de nieuwe grondwet geen beletsel vormt. Zo’n regering is feitelijk een coalitieregering waarin de grote politieke partijen hun verschillen even op sterk water zetten totdat een dreigende crisis is opgelost. NLA-voorzitter Pornpetch vindt het geen goed idee. De grondwet schrijft voor dat de partij met de meeste parlementszetels het initiatief neemt voor de vorming van een nieuwe regering.

Tweemaal Abhisit vandaag in de krant
17 september – Voormalig premier en na de monsterzege van Pheu Thai oppositieleider Abhisit (Democraten), wordt vandaag in de krant bediend met twee artikelen. Op de voorpagina  torpedeert hij het plan van oud Democratisch leider Bhichai (92) voor de vorming van een regering van nationale eenheid en pagina 3 opent met zijn commentaar op de aanschaf door het leger van het luchtschip Sky Dragon dat maar weinig lucht heeft gezien.
Abhsit bracht gisteren een bezoek aan Bhichai die jarig was. Hij noemt diens idee ‘vergezocht’. ‘Het is geen eenvoudige taak zo’n regering te vormen met partijen die verschillende politieke standpunten hebben. Om succesvol te kunnen worden gevormd, moet die stevige steun van alle partijen krijgen.’
Bhichai zegt niet van streek te zijn omdat verschillende partijen zijn plan hebben afgeschoten. Dat voorziet in de vorming van een coalitie van leger, Pheu Thai, Democraten en Bhumjaithai. Hij heeft voorgesteld dat Prayut het initiatief voor gesprekken neemt.
‘Een nationaal bestuur is een middel om verzoening tot stand te brengen, maar ik geef toe dat het samenbrengen van verschillende partijen waarschijnlijk tot controverse zal leiden. Er zijn vele manieren om nationale verzoening te bereiken en dit is er een van. Alhoewel niet gemakkelijk blijft het een mogelijkheid.’
Uit een peiling van Suan Dusit blijkt dat 71 procent van de respondenten een voorstander is van een regering van nationale eenheid, want die kan de vrede herstellen. Maar 69 procent wijst het idee af omdat het niet past bij de huidige politieke omstandigheden.

Steun voor Prayut om nog 10 jaar premier te blijven
19 september – Chartthaipattana, Thailand’s derde grootste politieke partij, vindt dat Prayut nog 10 jaar premier moet blijven mits hij ervoor zorgt dat het inkomen van de mensen vergroot wordt.
Voormalig vice-partijleider Prapat zei dat gisteren toen hij en andere partijbobo’s de premier begroetten tijdens zijn bezoek aan het Thailand Rice Science Institute in Suphan Buri, het bolwerk van Chartthaipattana. Andere politieke partijen denken dat het pleidooi een poging van de partij is om haar positie veilig te stellen, zodat ze zich na de verkiezingen kan aansluiten bij elke partij die de regering gaat formeren.
Prayut en zijn kabinet brengen een tweedaags bezoek aan Suphan Buri en Ayutthaya. Vandaag is de laatste dag van de mobiele kabinetsvergadering, zoals het bezoek wordt genoemd.
Prapat zegt: ‘Haastige verkiezingen zijn niet gewenst want het politiek gekrakeel gaat nog steeds door. Als nu verkiezingen worden gehouden, zullen verbale aanvallen volgen. Vandaag willen we alleen maar dat de regering delen van het budget voor het hogesnelheidstrein project voorstelt om boeren te helpen. Als de mensen de eindjes aan elkaar kunnen knopen, heb ik er geen bezwaar tegen als de premier de komende acht à tien jaar aan de macht blijft.’
Partijleider Abhisit (Democraten) vindt dat Prayut, die door de Amerikaanse president is uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis, Trump moet duidelijk maken dat de huidige politiek situatie tijdelijk is en hoe hij die wil oplossen. De premier moet de exacte verkiezingsdatum vaststellen voordat hij naar de VS gaat, aldus Abhisit.
Vice-partijleider Sarit (ook Democraten) zegt over de suggestie van Chartthaipattana dat de resultaten van de verkiezingen een duidelijker beeld zullen opleveren over de richting waarin die partij wil gaan. De Democraten zullen in ieder geval Abhisit steunen om premier te worden. De Democraten menen dat het huidige bestuur er niet in geslaagd is de mensen tevreden te stellen. Bekendmaking van de verkiezingsdatum komt volgens Sarit ten goede aan het publieke vertrouwen.
Voormalig plaatsvervangend kamervoorzitter Samart (Pheu Thai) zegt dat de partij klaar is om een nieuwe regering te vormen als ze de meerderheid behaalt en wanneer dat niet gebeurt om als grootste oppositiepartij te opereren. Een outsider premier [lees: Prayut] die niet aan de verkiezingen heeft deelgenomen, wordt door de partij afgewezen.

Prayut: Ik sluit geen deals
20 september – Premier Prayut ontkent dat hij een afspraak heeft gemaakt met Chartthaipattana, Thailand’s derde grootste partij, om na de verkiezingen aan te blijven als premier. Hij nodigt iedereen, zowel huidige politici als nieuwkomers, uit voor gesprekken over de toekomst van het land. ‘Maar ik sluit geen deals. Ik wil alleen dat iedereen weet wat de regering doet.’
De suggestie om aan te blijven als premier is maandag gedaan tijdens Prayut’s bezoek aan Suphan Buri. Voormalig adjunct-partijleider Prapat vertelde Prayut toen er geen bezwaar tegen te hebben als hij acht tot tien jaar zou aanblijven, mits de premier de levensstandaard van de mensen verhoogt.
Volgens hoofdadviseur Somsak van Chartthaipattana gaat het om een persoonlijke mening van Prapat, niet om de mening van de partij. Hij weerspreekt ook kritiek dat de partij een wit voetje probeert te halen bij het regime. Prayut’s bezoek gaf de partijbobo’s een kans om problemen aan te snijden en de behoeften van de bevolking aan de regering voor te leggen.
Partijleider Abhisit (Democraten) bevestigde gisteren andermaal dat zijn partij geen voorstender is van een outsider als premier. De nieuwe grondwet biedt die mogelijkheid wanneer de partijen in het Huis van Afgevaardigden geen kans zien uit eigen gelederen een kandidaat te kiezen.
Over de mogelijkheid van een regering van nationale eenheid, een suggestie gedaan door oud-partijleider Bhichai (ook Democraten), zegt hij dat de Democraten bereid zijn samen te werken met Pheu Thai mits ze de banden met Thaksin doorsnijdt.

Grondwetcommissie: Organieke wetten zijn ‘veilig’
25 september – De grondwetcommissie (CDC) haalt de schouders op over het risico dat de NLA (National Legislative Assembly, benoemd noodparlement) de organieke wetten op de verkiezing van parlementsleden en de vorming van de Senaat afschiet. De inwerkingtreding van de wetten wordt dan vertraagd waardoor de verkiezingsdatum eind volgend jaar in gevaar komt.
Maar CDC-voorzitter Meechai is daarvoor niet bang. Hij zegt dat na afwijzing de CDC de bekritiseerde artikelen kan wijzigen. De CDC heeft de meeste (van de tien) organieke wetten afgerond, maar de NLA heeft er slechts een klein aantal van behandeld. De drie resterende wetten, een over de NACC en de twee over het parlement, zijn het meest gevoelig. Gevraagd of de CDC en NLA een gezamenlijk panel gaan vormen om het werk te versnellen, zegt Meechai dat dit niet nodig is, want er vindt al overleg plaats.
Meechai garandeert dat de tien organieke wetten op tijd klaar zijn, maar of die garantie ook geldt voor de parlementaire behandeling vermeldt het bericht niet.

Oud-legerleider vraagt het leger de mensen te helpen
2 oktober – Opvallende uitspraak van voormalig legercommandant Sonthi Boonyaratglin en leider van de coup van 2006, waarbij Thaksin aan de kant werd geschoven. Hij roept het leger op zich niet te veel te concentreren op de aanschaf van wapens en de regering om zich te houden aan de roadmap naar democratie en verkiezingen.
Sonthi ontving gisteren in zijn residentie legercommandant Chalermchai en de top van de 11th Infantry Regiment King´s Guard ter gelegenheid van zijn 71e verjaardag vandaag. Sonthi zei een droom te hebben: Thailand als meest welvarend land van Asean en een leidend land in Azië. Hij wil ook een veilig land zien met een verbeterde economie en een beter opgeleide bevolking. Hij riep de regering op de problemen op systematische wijze aan te pakken.
De strijdkrachten dienen volgens hem hun prioriteiten in balans te brengen. Ze dienen ook te werken voor het belang van de bevolking, met name tijdens nationale rampen. ‘De strijdkrachten moeten zich niet te veel concentreren op het kopen van wapens. Ze dienen te kopen wat mensen nodig hebben voor hun levensonderhoud.’
Sonthi leidt sinds 2009 de Matubhum partij. Hij zegt dat de partij klaar is om deel te nemen aan de verkiezingen. ‘Maar we moeten eerst bekijken hoe meegaand de organieke wet [op politieke partijen] is, want de nieuwe grondwet stelt veel beperkingen aan kleine partijen.’
In 2011 sleepte de partij twee zetels in de wacht. Tijdens de regering Yingluck was ze in de oppositie.

Prayut is vragen over verkiezingsdatum beu
4 oktober – Premier Prayut heeft genoeg van vragen over de verkiezingsdatum. ‘Ik wil niet dat iemand me er nog naar vraagt.’ Hij zei dit gisteren na zijn ontvangst op het Witte Huis. Prayut zegt de Amerikaanse president te hebben verzekerd dat de datum volgend jaar bekend wordt gemaakt en dat de regering zich houdt aan de roadmap to democracy. Overigens informeerde Trump er niet eens naar; Prayut bracht het onderwerp zelf ter sprake.
De twee regeringsleiders wisselden de gebruikelijke complimenten uit. Trump prees de lange en nauwe relatie tussen beide landen. ‘De afgelopen negen maanden is onze relatie sterker geworden. We hebben veel dingen samen gedaan en dat is geweldig. Het is heel goed om jullie hier bij ons te hebben’, aldus een persverklaring van het White House Press Office.
Prayut bood zijn condoleances aan voor de massaslachting in Las Vegas en betreurde de recente orkanen die het zuidoosten van de VS hebben geteisterd. Trump op zijn beurt bood zijn condoleances aan voor de dood van koning Bhumibol, die hij omschreef als een ‘wereldbekende persoon die het land zeventig jaar regeerde’.
En zo leutert het openingsverhaal van BP vandaag maar door. Prayut zei meer te willen samenwerken op veiligheidsgebied en bij de strijd tegen mensenhandel, de Amerikaanse president was daarentegen meer geïnteresseerd in de handelsbetrekkingen en investeringen. ‘Ik denk dat we gaan proberen iets meer aan jullie te verkopen en dat kleine beetje beter te maken als dat mogelijk is.’ Trump doelde daarmee op zijn uitspraak uit begin april dat hij een eind wil maken aan het handelstekort met zestien landen, waaronder Thailand.

Verkiezingen waarschijnlijk in mei 2019
6 oktober – Daar zal menigeen van schrikken: geen verkiezingen in november 2018 zoals de roadmap to democracy op basis van de grondwet van 2017 voorschrijft, maar waarschijnlijk pas in mei 2019. Dat zegt de voorzitter van de National Legislative Assembly (NLA, benoemd noodparlement). Hij verwacht dat de twee resterende organieke wetten die vereist zijn voor de verkiezingen, eind 2018 klaar zijn ‘zodat de premier dan de verkiezingsdatum kan bekendmaken’.
Dat de organieke wetten pas eind 2018 klaar zijn en voor vertraging zorgen, had Prayut al in de VS gezegd tegen zijn landgenoten, maar een dag eerder vertelde hij Trump de datum volgend jaar bekend te maken. Het is onduidelijk waarom het een jaar moet duren voordat de twee wetten klaar zijn, want de grondwet schrijft voor dat de NLA 60 dagen de tijd heeft om ze te behandelen. De enig mogelijke verklaring is, aldus het websitebericht, dat de wetten herschreven moeten worden wanneer ze bestreden worden of wanneer de NLA ze afwijst.
NLA-voorzitter Pornpetch zegt: ‘We hebben ons voorgenomen de procedures waarbij wij betrokken zijn, zo spoedig mogelijk af te ronden. Maar dat betekent niet dat we gehaast ongrondwettelijke wetten aannemen die later worden afgewezen en herschreven moeten worden.’
In totaal gaat het om tien organieke wetten, waarvan vier vereist zijn voor de verkiezingen: over de Kiesraad, politieke partijen, verkiezing van leden van het Huis van Afgevaardigden en de benoeming van senatoren. De eerste twee zijn al aangenomen door de NLA, maar moeten nog door de koning ondertekend worden, de overige twee hebben de NLA nog niet bereikt. De grondwet van 2017 schrijft voor dat de verkiezingen binnen 150 dagen dienen te worden gehouden, wanneer die vier van kracht zijn. (Bron: website Bangkok Post, 5 oktober)

Update krant: Premier Prayut heeft verwarring gezaaid over de verkiezingsdatum, schrijft de krant vandaag op de voorpagina. Tijdens zijn zesdaags bezoek aan de VS vertelde hij een groep Thais dat de organieke wetten die nodig zijn voor de verkiezingen pas in november 2018 van kracht worden. Hij zei dat twee dagen nadat hij een tête-à-tête had gehad met president Trump.
De premier vertelde in Washington een groep Thai die in de VS leven, dat hij de verkiezingsdatum volgend jaar ‘definitely’ zou aankondigen, nadat de organieke wetten in werking waren gesteld. ‘Dat verwachten we rond november volgend jaar.’ Verder voegt de krant geen informatie toe aan het websitebericht.

Zaterdag 7 oktober
– Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie (CDC) relativeert de uitspraken van premier Prayut over de verkiezingsdatum. Prayut heeft gezegd dat de datum afhankelijk is van het tijdstip waarop de vereiste organieke wetten van kracht zijn en dat zou wel eens pas in november volgend jaar het geval kunnen zijn, waardoor de verkiezingen naar 2019 verschuiven. Maar Meechai noemt het pure speculatie.
Critici vinden dat Prayut verwaring heeft gezaaid: tegen Trump heeft hij gezegd de datum volgend jaar bekend te maken, tegen een groep Thai verwees hij naar de organieke wetten. Volgens Meechai verloopt de procedure zoals geregeld in de grondwet. Het tijdpad naar de verkiezingen is niet zijn directe zorg, zegt hij, omdat de CDC [die de organieke wetten opstelt] niet verantwoordelijk is voor de organisatie. De voorzitter van het parlement zei eerder dat de verkiezingen mogelijk in mei 2019 worden gehouden.
– Er helpt geen moedertje lief aan: de Kiesraad wordt reset zoals de krant het noemt. De huidige vijf leden worden vervangen door zeven nieuwe leden. De vervanging is een uitvloeisel van de organieke wet op de Kiesraad die hogere eisen aan de commissarissen stelt. Die wet wordt op 12 december van kracht. Van 19 oktober tot 10 november kunnen belangstellenden zich opgeven. Een panel maakt de selectie. In de tussentijd fungeert voorzitter Supachai als toezichthouder. (Zie ook de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Flip-flop over verkiezingsdatum; Prayut verweert zich
7 oktober – Premier Prayut zegt de Amerikaanse president tijdens zijn bezoek aan het Witte Huis verteld te hebben dat hij eind volgend jaar de verkiezingsdatum zal bekend maken [in het vorige bericht kwam het woordje ‘eind’ niet voor]. Hij heeft niet gezegd dat volgend jaar verkiezingen worden gehouden, zoals critici menen te moeten concluderen op basis van een gezamenlijke verklaring van Thailand en de VS na het onderhoud met Trump.
Voormalig PT minister Pichai vindt dat de regering een toelichting moet geven op de verklaring die in punt 8 volgend jaar als verkiezingstijdstip noemt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken dient volgens hem na te gaan wat er precies door Prayut is gezegd in het gesprek met Trump. Wanneer er sprake is van een misverstand dient ze de VS daarvan op de hoogte te brengen. Pichai meent dat het flip-flop van de regering over de verkiezingen het internationaal vertrouwen in Thailand schaadt.
Prayut gebruikte vrijdagavond enkele minuten van zijn wekelijkse tv peptalk om zich tegen de kritiek op hem te verweren. ‘De regering houdt zich aan de roadmap to democracy heb ik Trump verzekerd.’ Overigens informeerde Trump er niet eens naar, hij vond de handelsbetrekkingen tussen beide landen belangrijker.
Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat volgend jaar verkiezingen worden gehouden, maar het is onzeker of dan de vereiste organieke wetten klaar zijn. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Punt 8 van de verklaring luidt: ‘Recognising Thailand’s strategic importance to the United States and the region, President Trump welcomed Thailand’s commitment to the roadmap, which, upon completion of relevant organic laws as stipulated by the constitution, will lead to free and fair elections in 2018. The two leaders also recognised the importance of protecting and promoting human rights and fundamental freedoms.’

Maandag 9 oktober
– De regering ontkent dat premier Prayut verwarrende verklaringen heeft afgelegd over de verkiezingsdatum. Ze benadrukt dat de road to democracy wordt gevolgd, hetgeen volgens regeringswoordvoerder Sansern Prayut ook heeft gezegd tegen Trump toen hij ontvangen werd op het Witte Huis. U mag het zelf lezen in PM ‘never strayed from roadmap’ want ik vind het gemierenneuk en gezeur.
– Voormalig regeringspartij Pheu Thai roept de regering op het verbod op politieke activiteiten op te heffen nu de organieke wet op politieke partijen sinds zaterdag van kracht is. De wet bevat 152 artikelen over onder andere de vorming van een partij en de dagelijkse gang van zaken. Voormalig PT parlementslid Samart vindt opheffing gewenst om te voorkomen dat politieke partijen in tijdnood komen om aan de wet te voldoen.
Directeur Nikorn van Chartthaipattana, Thailand’s derde grootste partij, zegt dat de wet voorziet in drastische veranderingen. Hij vreest dat die niet binnen de voorgeschreven tijd doorgevoerd kunnen worden bij het huidige verbod.
Tweede partijleider Nipit (Democraten) verwacht dat de regering de beperkingen op activiteiten die door de wet worden vereist, zal versoepelen. Maar dat het verbod op politieke campagnes wordt gehandhaafd, denkt hij.

Mogelijk eind aan verbod op politieke partijen
10 oktober – Ondanks het goede luchtvaartnieuws vindt Bangkok Post de polletiek belangrijker, want opent vandaag de voorpagina met de voorspelling van Meechai Ruchupan dat er ‘binnen enkele dagen’ een eind komt aan het verbod op politieke partijen. Meechai, voorzitter van de grondwetcommissie (CDC), tevens lid van de NCPO (junta), zei gisteren te verwachten dat aan de opheffing wel enkele voorwaarden worden verbonden.
Sinds zaterdag de organieke wet op politieke partijen van kracht is, staat de regering onder druk het verbod op te heffen. De wet bestaat uit 152 artikelen over onder andere de vorming van een politieke partij en gedragsregels voor hun dagelijks functioneren.
Evenals Meechai verwacht de vice-voorzitter van het parlement dat goed nieuws voor de politieke partijen in aantocht is, maar niet iedereen denkt daar zo over. Vice-premier en minister van Defensie Prawit denkt dat het verbod gehandhaafd blijft totdat alle (tien) organieke wetten van kracht zijn. Vice-premier Wissanu dringt er bij politici op aan meer geduld te betrachten.
Pheu Thai parlementslid Samart zegt dat het verbod politieke partijen heeft tegengehouden om hun wettelijke plichten te vervullen. De nieuwe organieke wet heeft ook twee krappe tijdpaden geïntroduceerd: 90 dagen om de ledenlijst te herzien en 180 dagen om partijafdelingen op te richten, vertegenwoordigers te benoemen en partijvergaderingen te houden.
Samart zegt dat deze dingen niet gedaan kunnen worden zolang het verbod van kracht is. ‘We vragen ons af wat belangrijker is: de organieke wet of het verbod van de NCPO?’ Een medewerker van Samart vreest dat handhaving van het verbod tot uitstel van de verkiezingen leidt. ’Tenzij het verbod spoedig wordt opgeheven, wordt de roadmap [to democracy] vertraagd. Wie is verantwoordelijk? De politieke partijen of de NCPO?’

Prayut: Verkiezingen over 13 maanden
11 oktober – Thailand gaat in november 2018 naar de stembus. Premier Payut noemde gisteren voor het eerst sinds hij in mei 2014 de macht greep een concreet verkiezingstijdstip. In juni maakt hij de exacte datum bekend. Prayut zei verder dat hij opheffing van het  verbod op politieke activiteiten ‘op een geschikt moment’ in overweging neemt. Hij vroeg de bevolking in oktober de vrede te bewaren.
De druk op de regering het verbod op te heffen, is toegenomen sinds de organieke wet op de verkiezingen zaterdag van kracht is geworden. Politieke partijen vrezen in tijdnood te komen als het verbod van kracht blijft. De regering heeft eerder het verkiezingstijdstip tweemaal aangekondigd en later uitgesteld vanwege zorgen over veiligheidskwesties. Het wachten was ook op de nieuwe grondwet.
Analisten verwachten dat politieke activiteiten langzaam op gang zullen komen na de crematie van Bhumibol (26 oktober) en de kroning van Vajiralongkorn. De effectenbeurs heeft positief gerageerd op het nieuws. De index steeg dinsdag met 0,7 procent na 0,3 procent in de min te zijn geopend.
Sommige politici reageren sceptisch op Prayut’s bekendmaking. ‘Het is niet echt geloofwaardig, omdat ze de datum al vaak hebben veranderd’, zegt Pheu Thai lid Chaturon Chaisang.
Vice-partijleider Ong-art Klampaiboon (Democraten) is blij met het nieuws. ‘De verkiezingsdatum schept duidelijkheid. Dat is goed voor het land en de mensen.’ (Bron: website Bangkok Post, 10 oktober)

Verkiezingsdatum: Krant kauwt het nog eens na
11 oktober – Bangkok Post opent vandaag op de voorpagina [vanzelfsprekend] met het grote nieuws dat de premier het verkiezingstijdstip bekend heeft gemaakt. De krant schrijft dat Prayut al driemaal eerder [website: tweemaal] het tijdstip heeft genoemd en uitgesteld.
De afgelopen week is verwarring ontstaan over de verschillende verklaringen van Prayut in de VS, waardoor het leek of de verkiezingen pas in mei 2018 worden gehouden. Een bron zegt dat de premier besloot de aankondiging zelf te doen om helderheid te scheppen.
Nog twee organieke wetten hebben de goedkeuring nodig van het parlement (NLA): de wet op de verkiezIng van leden van het Huis van Afgevaardigden en de wet op de Senaat [die wordt benoemd en niet gekozen]. De NLA heeft drie maanden de tijd voor behandeling van beide wetten en drie maanden zijn nodig voor administration [?]. De voorbereidingen voor de verkiezingen nemen vijf maanden in beslag.
De krant citeert twijfelaar Chaturon wat uitgebreider en laat verder voormalig parlementslid Wirat (Democraten) aan het woord over de [al aangenomen] organieke wet op de politieke partijen. Hij zegt dat de wet tot doel heeft de invloed van financiers op politieke partijen te voorkomen. Te lang, zegt hij, hebben die invloed uitgeoefend.

Donderdag 2 november
– Het verbod op politieke activiteiten wordt mogelijk in februari of maart opgeheven, nadat de twee organieke wetten over de verkiezing van parlementsleden en benoeming van senatoren van kracht zijn. NLA-lid Somchai meent dat partijen en politici voldoende tijd hebben om voorbereidingen voor de verkiezingen te treffen die in november 2018 worden verwacht.
De organieke wet op politieke partijen is sinds begin vorige maand van kracht. Politieke partijen dringen sinsdien aan op opheffing van het verbod. Somchai zegt dat ze al achter de schermen vergaderen. NLA-lid Wanlop acht het mogelijk dat de NCPO het verbod gefaseerd opheft door eerst vergaderingen toe te staan.
Dinsdag haalde premier Prayut nog zijn schouders op over de pleidooien het verbod te beëindigen. Hij zei dat het verbod van kracht blijft totdat de orde en rust volledig zijn hersteld.

Geneuzel over vorming nieuwe partij door leger
7 november – Politieke waarnemers menen dat de NCPO (junta) naar de vorming van een eigen politieke partij streeft, maar vice-premier Prawit zegt desgevraagd dat hij geen idee heeft of daarvoor plannen bestaan. ‘Maar als het nodig is, wordt die gevormd. Als het niet nodig is, wordt die niet opgezet’, aldus zijn reactie waarmee je alle kanten op kunt.
De twee grote partijen Pheu Thai en Democraten geven een dergelijk initiatief weinig kans. Het zal moeilijk zijn met lang bestaande partijen te wedijveren. Maar het idee krijgt ook steun zoals van voormalig Democratisch parlementslid Thaworn. Hij vindt zelfs dat premier Prayut zich verkiesbaar moet stellen. ‘Dat kan hij proberen als de tijd daar is. Onderschat Prayut niet. Zijn recente populariteits score is erg hoog.’
Voormalig Pheu Thai parlementslid Amnuay meent dat de NCPO na de verkiezingen [in november 2018 verwacht] wellicht wil vasthouden aan de macht, maar hij denkt niet dat ze zover zal gaan een eigen partij te vormen. Dat is niet eens nodig, zegt hij, want zo’n zestig kleine en middelgrote partijen zijn bereid met de NCPO samen te werken, zodat de junta die kan gebruiken om aan de macht te blijven.
Amnuay denkt dat het regime niet dezelfde fout wil maken als voormalig legerleider Sonthi, die de coup tegen Thaksin in 2006 leidde. Hij werd later voorzitter van een partij die bij de verkiezingen in 2011 twee schamele kamerzetels won. En NLA-lid Somchai wijst erop dat ad-hoc partijen die in het verleden zijn gevormd door het leger, allemaal mislukt zijn.
Veera Somkwamkid, leider van de People’s Rights and Freedom Protection Group, beweert dat Songklod Tiprat, ingefluisterd door Prayut, een nieuwe partij heeft opgericht om Prayut te steunen na de verkiezingen premier te worden: Palang Chart Thai. Maar Songklod ontkent dat hij een nieuwe partij wil vormen. Het bericht geeft geen informatie over Songklod’s achtergrond.

Nieuwe politieke partij in oprichting?
8 november – Premier Prayut heeft een onderzoek gelast naar een bericht [gerucht?] dat een pro-regime groep van plan is een politieke partij op te richten om de NCPO (junta) te helpen aan de macht te blijven. Dat initiatief wordt toegeschreven aan Songklod Tiparat, voormalig lid van een regeringscommissie nationale hervormingen en voormalig rechter-advocaat van het ministerie van Defensie. Hij zou voornemens zijn de Palang Chart Thai partij te vormen, die leden van tenminste tien andere partijen wil aantrekken.
Songklod ontkende gisteren dat hij een nieuwe partij wil oprichten, maar hij erkende wel een vrijwilligersgroep met die naam te hebben gevormd van mensen uit het hele land die bij hem geklaagd hadden [waarover?] nadat hij de commissie had verlaten. Bronnen zeggen dat in het Noordoosten al enkele groepen zijn gevormd maar wat ze nastreven is onduidelijk. Gespeculeerd wordt dat ze zich inschrijven als nieuwe politieke partij, zodra de junta het verbod op politieke activiteiten opheft.
Premier Prayut zei gisteren niets te weten over Songklod en zijn groep. ‘Het is voor mij niet nodig om op hun steun te vertrouwen. Een partij om de NCPO te helpen is onnodig. Wacht eerst maar eens af hoe de situatie is. Er is bijna nog een jaar te gaan [tot de verkiezingen in november 2018].’
Prayut probeerde verder zorgen van politieke partijen weg te nemen dat ze niet voldoende voorbereidingstijd voor de verkiezingen hebben. ‘Dat gebeurt niet. Vergeet niet dat ik de macht heb dingen te verlengen zodat partijen zich op tijd kunnen voorbereiden.’
Kiesraadlid Pravich verwacht dat het verbod op politieke activiteiten binnen zes maanden wordt opgeheven. Enkele politieke partijen hebben de Kiesraad gevraagd wat ze wel en niet mogen doen. De Kiesraad antwoordt binnen dertig dagen.
De NCPO heeft bevestigd dat ze zich houdt aan de routekaart naar democratie. Verkiezingen kunnen worden gehouden binnen 150 dagen nadat de organieke wetten op het Huis van Afgevaardigden en de Senaat door het parlement zijn goedgekeurd en voorzien van een koninklijke handtekening. Die twee wetten zijn nog niet ingediend bij de NLA (National Legislative Assembly, benoemd parlement). Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie (CDC) zegt dat de CDC ze op 28 november naar het parlement stuurt.

Prayut laat proefballonnetje op; kwaaie reacties
9 november – Reuring op het politieke front. Premier Prayut heeft de bevolking zes vragen voorgelegd over de oprichting van nieuwe politieke partijen. Critici vermoeden dat de junta de reacties wil peilen als ze zelf een nieuwe politieke partij vormt om aan de macht te blijven.
Geen onlogische gedachte want vice-premier Prawit zei maandag desgevraagd dat de junta een politieke partij zal vormen ‘indien nodig’. Hij zei: ‘Als het nodig is, wordt die gevormd. Als het niet nodig is, wordt die niet opgezet.’
Prayut vraagt verder hoe de bevolking over de prestaties van de junta denkt. Hij lijkt naar complimentjes te vissen, want vraagt: Zien de mensen een betere toekomst dankzij het werk van de regering over de afgelopen drie jaar? En: Is het gepast om de huidige regering met voorgaande regeringen te vergelijken? Prayut haalt ook uit naar politieke partijen en politici die ‘op ongebruikelijk grote schaal’ de regering in diskrediet brengen.
Adjunct-partijleider Satit (Democraten) zei gisteren dat de vragen de weg effenen voor het regime om haar politieke ambities te realiseren. Hij noemt het ‘totally off base’: ‘Het regime maakt misbruik van anderen. De NCPO heeft alle macht in handen. Ze bepaalt de regels en zegt dat ze ook aan de competitie deelneemt.’
Het is de tweede keer dat Prayut opiniepeiler speelt. In mei vroeg hij om suggesties voor de toekomstige regering. Volgens Satit kreeg hij geen nuttige antwoorden. Over deze vragen zegt Nipit, ook adjunct-partijleider, dat ze onnodig zijn en verdeeldheid zaaien: ‘Ze zijn controversieel en kunnen tot ruzies leiden. Ze hebben tot doel de politieke upper hand te krijgen, om zichzelf lof toe te zwaaien en anderen te kritiseren.’
Juridisch medewerker Chusak van voormalig regeringspartij Pheu Thai noemt de vragen ‘bevooroordeeld en schandalig’. Ze geven blijk van een ‘dictatoriale instelling’. ‘Zonder gecontroleerd te worden voert de regering enkele programma’s uit waarvoor politici het initiatief hebben genomen en toch blijft ze politici ondermijnen.’

Prayut wil critici in het harnas jagen
10 november – Prayut’s vragen [zijn] bedoeld om critici te irriteren, kopt Bangkok Post vandaag over de volle breedte van de voorpagina en dat is dan ook het enige onderwerp dat in het openingsverhaal aan de orde komt: De zes vragen die premier Prayut aan de bevolking heeft voorgelegd.
Ik citeer de belangrijkste: Do we need new political parties or new politicians for the people to consider in the next election? Will the old politicians or political parties bring about national reforms and comply with the national strategy?
Gisteren kopte de krant op de voorpagina dat de vragen boze reacties hebben opgeroepen, vandaag gaat de krant nog een stapje verder door de conclusie te trekken dat Prayut en de junta hun macht willen continueren en de verkiezingen, gepland voor november 2018, willen overleven.
Verwacht van mij geen nauwgezette samenvatting van dit paginagrote artikel en als u het wel verwacht, ben ik snel klaar: Er wordt een pro-militaire partij opgericht en die gaat samen met andere partijen een regering vormen. Dat zegt Suriyasai Katasila, adjunct-deken van het Social Innovation College van de universiteit van Rangsit.
Het artikel bevat nog meer commentaren van politieke wijsneuzen, waarvan ik alleen het commentaar van partijleider Abhisit (Democraten) noem. Hij riep in een radio-uitzending Prayut en de NCPO op om ‘verantwoordelijk en eerlijk’ te handelen in plaats van uitsluitend hun macht als staatsautoriteit uit te oefenen. Niettemin erkent hij dat ze het recht hebben elke partij te steunen die ze kiezen.
‘Wanneer ze alleen maar vasthouden aan hun macht, zijn ze net zo slecht als voorgaande gekozen regeringen die het land veel problemen hebben bezorgd. Dat is zorgelijk daar de premier absolute en onbeperkte macht heeft, met name omdat hij gebruik kan maken van artikel 44 van de interim-grondwet [het zogeheten dictator’s artikel]. Het is voor elke geïnformeerde toeschouwer zonneklaar dat zijn vragen politieke gemotiveerd zijn en dat ze alleen maar meer conflicten en confrontaties met zich kwaad makende politici oproepen.’
Lokale verkiezingen
In een kader bij het openingsverhaal zegt vice-premier Wissanu dat het verbod op politieke activiteiten mogelijk versoepeld wordt om voorafgaand aan de landelijke verkiezingen in november 2018 lokale verkiezingen te kunnen houden.
Sinds de junta aan de macht is gekomen, zijn geen verkiezingen meer gehouden voor gemeente- en tambonraden en de gemeenteraad van Bangkok (BMA). Vacante plaatsen zijn middels benoeming opgevuld. Mogelijk geeft het regime ook toestemming voor verkiezing van een nieuwe gouverneur van Bangkok. Waarschijnlijk geldt de toestemming niet voor alle lokale autoriteiten. Binnenkort overlegt Wissanu met functionarissen van Binnenlandse Zaken over wetswijzigingen die daarvoor nodig zijn.
Sinds de organieke wet op politieke partijen vorige maand van kracht is geworden, staat de regering onder druk van politieke partijen om het verbod op politieke activiteiten op te heffen. Ze zijn bang in tijdnood te komen, omdat de wet nieuwe eisen aan hen stelt. Vermoed wordt dat de wet gunstig is voor kleine partijen en tot doel heeft met name voormalig regeringspartij Pheu Thai te kortwieken. Naar verluidt zou oud-premier Thaksin, gehaat door de junta en elite, nog steeds de lakens uitdelen in die partij.

Zaterdag 11 november
– Premier Prayut heeft zich in zijn wekelijks tv-praatje op vrijdagavond verweerd tegen de kritiek die hij heeft opgeroepen met zijn zes vragen over de oprichting van nieuwe politieke partijen en de prestaties van zijn regering. Critici vermoeden dat het leger een politieke partij wil oprichten om Prayut na de verkiezingen als premier in het zadel te helpen.
Prayut ontkende dat de vragen gebaseerd zijn op vooropgezette politieke ideeën. ‘Als premier en hoofd van de NCPO heb ik geen politieke aspiraties en ik wil ook niet een conflict ontketenen met eerbiedwaardige politici die aan het land hebben bijgedragen. Politici zijn geen vijand van me.’
‘Ik wil alleen maar begrip kweken en mensen aanmoedigen over kwesties na te denken. Neem de tijd om te luisteren naar wat ik zeg. Ik wil met niemand twisten omdat ik hier ben om verzoening te bevorderen, inclusief politieke verzoening.’

Lokale verkiezingen, maar eerst corruptieonderzoeken afmaken
12 november – Follow-up op de berichtgeving over lokale verkiezingen die mogelijk gehouden gaan worden voorafgaand aan de landelijke verkiezingen in november 2018. Het parlement stelt bij monde van vice-voorzitter Phirasak van de NLA (benoemd parlement) als voorwaarde dat de onderzoeken die naar corruptie door lokale bestuurders worden gedaan, dan afgerond zijn. Degenen die onschuldig zijn, kunnen vervolgens aan de verkiezingen deelnemen.
Van wangedrag wordt ‘een groot aantal’ functionarissen verdacht. In juni 2015 werd een aantal van zeventig genoemd. Zij zijn in afwachting van de onderzoeksresultaten geschorst of naar een inactieve post overgeplaatst. Naar hen wordt onderzoek gedaan door de National Anti-Corruption Commission en de Public Sector Anti-Corruption Commission. Beide diensten is gevraagd tempo te maken.
Sinds de coup van mei 2014 zijn geen lokale verkiezingen meer gehouden. Vacante plaatsen zijn middels benoemingen opgevuld. Het gaat om verkiezingen voor provinciale, gemeente- en tambonraden. Mogelijk gaat ook Bangkok naar de stembus om een nieuwe gouverneur te kiezen. De huidige gouverneur neemt de functie waar sinds de vorige gouverneur Sukhumbhand door premier Prayut is geschorst wegens vermoedens van onregelmatigheden. Deze week wordt met het Administrative Department vergaderd over een nieuwe wet op de lokale verkiezingen.
NLA vertegenwoordigers die eerder bewoners in het Noorden spraken, zeggen dat zij lokale verkiezingen steunen omdat ze vertrouwd zijn met een stem uitbrengen in hun eigen gebied.

Lokale verkiezingen pas mogelijk na wijziging 5 wetten
13 november – Lokale verkiezingen kunnen pas worden gehouden nadat vijf wetten die betrekking hebben op lokale bestuursorganen, zijn gewijzigd. Woordvoerder  Chartchai van de grondwetcommissie (CDC) heeft daar gisteren op gewezen. Die wetten dienen in overeenstemming te zijn met wat de nieuwe grondwet over lokale bestuursorganen voorschrijft. Vandaag vergadert de CDC om de zaak recht te zetten.
Over lokale verkiezingen wordt sinds kort druk gespeculeerd nadat vice-premier Wissanu de mogelijkheid heeft geopperd dat ze gehouden kunnen worden voordat de kiezers in november 2018 naar de stembus gaan om het Huis van Afgevaardigden te kiezen. Hij suggereerde ook dat het verbod op politieke activiteiten tegen die tijd wordt opgeheven c.q. versoepeld. Politieke partijen dringen daar al op aan sinds de organieke wet op politieke partijen vorige maand van kracht is geworden.
Chartchai zegt dat het aan de regering is om het groene licht voor lokale verkiezingen te geven. Sinds de coup van mei 2014 zijn die niet meer gehouden. Vacante plaatsen zijn middels benoeming opgevuld.
De vijf wetten bevatten voorschriften voor de verkiezing van tambon-, gemeente- en provinciale raden alsmede voor speciale bestuurseenheden als Pattaya en Bangkok. Verder regelen ze hun bevoegdheid, de heffing van lokale belastingen en ze bevatten regels voor het personeel. Het is de taak van de NLA (National Legislative Assembly, benoemd parlement) de wetten te wijzigen.
Dat zal tot een race tegen de klok leiden, zegt Chartchai, want de NLA heeft het al druk genoeg. Woordvoerder Jate van de parlements whips verzekert echter dat de wijziging de parlementaire behandeling van de laatste twee organieke wetten niet zal vertragen. Daarover buigt de NLA zich eind deze maand.

Vice-premier maakt zich zorgen over verkiezingscampagnes
14 november – Bangkok Post kan niet genoeg krijgen van de speculatie dat lokale verkiezingen worden gehouden voorafgaand aan de landelijke verkiezingen in november 2018. Vandaag opent de krant met een waarschuwing van vice-premier Prawit. Hij waarschuwt kandidaten campagnes te vermijden die de NCPO ‘aanvallen’.
Prawit liet vorige week doorschemeren dat de NCPO (junta) in verband met de lokale verkiezingen wellicht het verbod op politieke activiteiten zal verzachten. De regering staat onder toenemende druk van politieke partijen om het verbod op te heffen sinds de organieke wet op politieke partijen vorige maand van kracht is geworden.
Sinds de coup in mei 2014 zijn politieke activiteiten verboden en zijn geen verkiezingen meer gehouden voor lokale bestuursorganen. Maar nu de regering politieke vrijheid mogelijk lijkt te maken, vraagt Prawit om ‘samenwerking’ zodat de verkiezingscampagnes geen wig drijven in het conflict en de NCPO wordt aangevallen.
Wanneer lokale verkiezingen kunnen worden gehouden, is nog niet bekend gemaakt. Tot nu toe wordt alleen november 2018 genoemd voor de landelijke verkiezingen. Prawit vertelde verslaggevers gisteren dat lokale verkiezingen ‘spoedig’ kunnen worden gehouden.
Vice-partijleider Nipit (Democraten) verwelkomt het besluit van de NCPO, maar vindt het woord ‘aanvallen’ dat door Prawit is gebruikt, ongepast. ‘De regering dient verschil te maken tussen aanvallen en kritiseren.  Kandidaten dienen het recht te hebben tijdens hun campagne commentaar te leveren op hetgeen de junta de afgelopen drie jaar heeft gepresteerd. Ik geloof niet dat er een wet is, die dat verbiedt. Wanneer een regering lang aan de macht is lijkt het erop dat ze een heilige status krijgt die boven elke kritiek verheven is.’
Nipit zegt dat politieke partijen zich doorgaans niet bezighouden met lokale verkiezingen, maar die afzijdigheid kan deze keer veranderen gezien de ophanden zijnde landelijke verkiezingen. Partijleider Abhisit (Democraten) voegt hier nog aan toe: ‘De regering moet duidelijk maken wat de rol van politieke partijen bij lokale verkiezingen is omdat de nationale politiek enigszins verband houdt met plaatselijk beleid.’
Abhisit zegt ook nog iets over de geschorste lokale bestuursfunctionarissen die worden verdacht van corruptie, maar dat kwam al gisteren aan de orde in de berichtgeving. En ten slotte gaat het bericht ook in op de vijf wetten die gewijzigd moeten worden om lokale verkiezingen mogelijk te maken, maar dat is ook oud nieuws.

Prayut vreest dat hervormingswerk verloren gaat
15 november – Het getuigt niet van een heldere formulering of Thai zijn tot op het bot wantrouwend, wat me eerder aannemelijk lijkt, want de regering heeft een nadere toelichting gegeven op de zes vragen die premier Prayut vorige week aan de bevolking heeft voorgelegd. Bangkok Post kopt vandaag boven haar openingsartikel Prayut fears reform work will go to pot (letterlijk: Op de fles gaat).
Regeringswoordvoerder Sansern zei gisteren dat de vragen bedoeld zijn de aandacht te vestigen op de pogingen die de regering doet om de natie te hervormen, zodat die niet na de verkiezingen verloren gaan. De premier wil alleen maar laten zien hoe het werk dat de afgelopen drie jaar door het regime is uitgevoerd, het land ten goede komt. De vragen hebben tot doel na te gaan of de bevolking het daarmee eens is. Sansern dringt er bij de bevolking op aan hun mening te geven en ideeën te leveren hoe de initiatieven van de regering [na de verkiezingen] het best behouden kunnen blijven.
Volgens de krant is de nadere toelichting van Sansern een reactie op kritiek, met name op de vraag of de NCPO (junta) het recht heeft een politieke partij te steunen. Ze zien dat als een politiek slimmigheidje bedoeld de macht van Prayut en de junta te continueren.
Het is de tweede keer dat Prayut vragen voorlegt aan de bevolking. De vorige, die hij in mei voorlegde, gingen over het gewenste beleid na de verkiezingen. Ze werden beantwoord door 1,1 miljoen Thai, die daarvoor naar een van de Danrongtham regeringsklachtencentra moesten gaan. De opkomst deze keer was de eerste twee dagen lager dan vorige keer.
Naar verluidt hebben lokale bestuurders de opdracht gekregen de centra te bezoeken en de vragen te beantwoorden, of ze dat nu willen of niet. Maar vice-premier Prawit ontkent dit. De bewering is gedaan door partijleider Abhisit (Democraten]. Abhisit vindt dat Prayut beter meningen kan verzamelen over alledaagse zaken (bread and butter matters), zoals de dalende prijs van gewassen, en maatregelen kan bespreken om urgente problemen op te lossen.
Partijleider Anutin (Bhumjaithai) vindt de vragen ‘beledigend’ voor politici. Maar ook daarmee is Prawit het niet eens. De NCPO heeft vriendschappelijke betrekkingen met alle politieke partijen en trekt geen enkele partij voor, zegt hij zonder met zijn ogen te knipperen.

Woensdag 15 november
– Follow-up op de berichtgeving over lokale verkiezingen die mogelijk gehouden worden voorafgaand aan de landelijke verkiezingen in november 2018. De Kiesraad zegt dat het geen eenvoudige taak is ze te organiseren, het werk kan de organisatie van de landelijke verkiezingen bemoeilijken. Kiesraadvoorzitter Somchai wijst erop dat over lokale verkiezingen doorgaans veel wordt geklaagd vanwege fraude en het kopen van stemmen. Volgens hem gaat het er feller aan toe dan bij landelijke verkiezingen. De nieuwe Kiesraad kan geconfronteerd worden met talrijke klachten en rechtszaken, waardoor ze niet in staat is de landelijke verkiezingen efficiënt te organiseren.
Lees verder: EC says local polls may risk national vote; Abhisit wants govt to complete reforms first.

Vrijdag 17 november
– In de haven van Laem Chabang heeft de douane 36,1 miljoen sigaretten in beslag genomen, die vermoedelijk nagemaakt zijn. De sigaretten zijn gevonden in containers bestemd voor Maleisië. 21,6 miljoen van het merk SAAT zouden geproduceerd zijn in Vietnam en zijn via Singapore geïmporteerd in Thailand. 14,5 miljoen sigaretten van het merk U2 zouden in de VAR zijn geproduceerd.
Alle sigaretten zijn geïmporteerd via de belastingvrije zone in Songkhla, grenzend aan Maleisië, waardoor ze in aanmerking zouden komen voor vrijstelling van de importheffing voor bepaalde merken bij her-export. Dat zou de overheid 300 miljoen baht aan inkomsten hebben gescheeld.
– De amendementen op de zes wetten die betrekking hebben op lokale verkiezingen, worden voor commentaar voorgelegd aan betrokken overheidsdiensten, maar de tijd is te kort om ze dit jaar van kracht te laten worden, zegt vice-premier Wissanu.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken houdt thans forums om feedback te verzamelen van onder andere de Provincial Administration Organisation Council of Thailand, de Tambon Administration Organisation Association of Thailand en de National Municipal League of Thailand.
De amendementen zijn opgesteld door de Raad van State. De wetten dienen veranderd te worden om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe grondwet, aldus Wissanu. Tijdens een vergadering gisteren is ook gesproken over de status van lokale bestuurders die geschorst zijn vanwege vermoedens van corruptie. Partijleider Abhisit (Democraten) heeft erop aangedrongen onderzoeken tijdig af te ronden zodat degenen die onschuldig zijn, zich kandidaat kunnen stellen.
Zoals al enkele keren eerder gemeld heeft Wissanu de mogelijkheid geopperd dat lokale verkiezingen gehouden kunnen worden voordat de kiezers in november 2018 naar de stembus gaan om het Huis van Afgevaardigden te kiezen. Hij suggereerde ook dat het verbod op politieke activiteiten tegen die tijd wordt opgeheven c.q. versoepeld. Politieke partijen dringen daar al op aan sinds de organieke wet op politieke partijen vorige maand van kracht is geworden.
– Politieke partijen zullen niet in staat zijn kandidaten voor de verkiezingen in het veld te brengen of moeten zich in allerlei bochten wringen, wanneer het regime niet snel enkele wijzigingen in de organieke wet op politieke partijen aanbrengt.
Kiesraadcommissaris Somchai zegt dat dit de gevolgen kunnen zijn wanneer de wet op politieke partijen niet gewijzigd wordt of wanneer de junta weigert het verbod op politieke activiteiten op te heffen dan wel de deadline niet uitstelt voor het stroomlijnen van hun databases met het ledenbestand. Thans kunnen partijen vanwege het verbod hun databases niet updaten.
Somchai zegt dat inmiddels 40 dagen zijn verstreken sinds de organieke wet van kracht werd. Hij vreest dat geen enkele partijen in staat zal zijn de deadline te halen. Wanneer de databases niet in orde zijn, kunnen partijen niet voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de kandidatenlijst, wat gevolgen kan hebben voor hun status.

De lange tenen van Prayut
19 november – Zoals al genoemd in het artikel Vandaag in Bangkok Post heeft premier Prayut de media gezegd dat ze moeten stoppen met kritiek te leveren op de nieuwe samenstelling van het kabinet, die volgens een eerder bericht pas volgende maand bekend wordt gemaakt. Maar blijkbaar wordt er weer uitgebreid gelekt want BP noemde de namen al gisteren en wat de Thaise media en tv hebben onthuld, weet ik niet.
Alhoewel de premier volgens regeringswoordvoerder Sansern begrijpt dat de media slechts proberen hun taak uit te oefenen vindt hij dat de gepubliceerde artikelen en opinies geen enkele partij goed doen en gebaseerd zijn op speculatie. Enkele ministers zouden door die speculaties ontmoedigd kunnen raken en het image van de regering kan geschaad worden. ‘Alles wat ik er op dit moment over kan zeggen is dat Prayut zijn besluiten baseert op hun kwalificaties en geschiktheid [van de kabinetsleden], gegeven de huidige situatie van de regering.’
Sansern dringt er bij de media en de bevolking op aan te wachten op de officiële bekendmaking. De regering belooft met volle kracht aan het werk te gaan wanneer het kabinet officieel benoemd is, want ‘ze is zich bewust van de verantwoordelijkheid de vele problemen van het land op te lossen’, aldus Sansern.
Voormalig regeringspartij Pheu Thai heeft geen hoge verwachtingen van de nieuwe line-up. Volgens woordvoerder Anusorn heeft de reshuffle alleen tot doel interne conflicten binnen de regering op te lossen. Ze leidt niet tot verbetering van de taakuitoefening van de regering. Hij beschrijft de reshuffle als een proces waarin kabinetsportefeuilles worden beschouwd als assets (bezit, activa) die van de een naar de ander worden doorgeschoven.
Verbeteringen op het gebied van economie, rechten en vrijheid van meningsuiting zijn niet te verwachten. Degenen die kritiek durven hebben op het regime, lopen nog steeds het risico onderworpen te worden aan een attitude adjustment. Sinds de coup van mei 2014 hebben al tallozen daarmee kennis gemaakt, soms inclusief enkele dagen cel.

Donderdag 23 november
– Partijleider Abhisit (Democraten) heeft de commissie politieke hervormingen gevraagd prioriteiten aan te brengen in haar hervormings blueprint. Volgens hem is een set aan ethische gedragsregels voor politieke ambtsdragers gewenst. Abhisit zei dit nadat hij de commissie had gesproken.
De eerste versie van de blueprint (ook wel 20-jaren strategieplan genoemd) wordt eind dit jaar verwacht. Voorzitter Anek zei eerder dat het plan binnen 5 jaar nadat het van kracht is geworden , ‘substantiële’ resultaten zal opleveren. Abhisit vindt dat delen van het plan al voor de verkiezingen moeten worden ingevoerd.
Adviseur Suwat van de Chart Pattana partij heeft de commissie zes aanbevelingen gedaan. Ze hebben betrekking op versterking van politieke partijen, het oplossen van politieke scheidlsijnen en een groter gevoel voor politieke sportiviteit. Volgens hem vormen de politieke scheidslijnen een grote dreiging die voor de verkiezingen moeten worden aangepakt, zodat alle partijen de verkiezingsuitslag respecteren en vermijden om condities te creëren die tot een politiek dilemma leiden.
Abhisit en Suwat waren de eersten die met de commissie van gedachten wisselden.

Vrijdag 1 december
– De twee organieke wetten op de verkiezing van leden van het Huis van Afgevaardigden en benoeming van senatoren zijn gisteren door de NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) in eerste lezing goedgekeurd, maar ze kunnen nog gewijzigd worden nadat ze door een parlementscommissie onder de loep zijn genomen. De wetten zijn opgesteld door de grondwetcommissie, waarbij volgens voorzitter Meechai rekening is gehouden met de publieke opinie en de visie van de Kiesraad.
– Premier Prayut dient tot de verkiezingen minister-president te blijven om de taak van nationale hervormingen te voltooien. Dat blijkt uit de antwoorden op de vragen die hij in juni aan de bevolking heeft voorgelegd. De vragen werden beantwoord door 1,2 miljoen personen. Recent heeft Prayut opnieuw de bevolking geraadpleegd, maar daar gaat dit bericht niet op in.

Politieke partijen lijken zenuwachtig te worden
3 december – Alhoewel het zeker nog een jaar duurt voordat Thailand naar de stembus gaat, vrezen politieke partijen in tijdnood te komen als het verbod op politieke activiteiten niet snel wordt opgeheven. Ze zijn bang niet te kunnen voldoen aan de eisen van de organieke wet op politieke partijen, die in oktober van kracht is geworden. Ik laat de details achterwege, want die voeren te ver.
Adjunct-partijleider Nipit (Democraten) vraagt de NCPO (junta) bekend te maken wanneer algemene bijeenkomsten, leden- en bestuursvergaderingen en de selectie van kandidaten [voor de verkiezingen] zijn toegestaan. ‘Ik denk dat de intentie om politieke activiteiten alleen tegen de verkiezingen toe te staan, betekent dat de NCPO niet wil dat politieke partijen activiteiten houden voor het geval dat die leiden tot onrust. Maar dat is in strijd met de wet, die we in principe moeten volgen’, zegt hij.
Voormalig parlementslid Amnuay voor Pheu Thai vindt dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen nationale veiligheid en politieke kwesties. ‘Daar de organieke wetten zijn aangekondigd, moeten de wet en de roadmap [routekaart naar democratie] gevolgd worden.’
De organieke wet op politieke partijen is sinds 17 oktober van kracht. De wet stelt onder andere als eis dat de ledenlijst binnen 90 dagen bijgewerkt moet zijn. Dat betekent uiterlijk dinsdag.
De organieke wetten op de verkiezing van leden van het Huis van Afgevaardigden en de benoeming van leden van de Senaat zijn thans in behandeling bij de NLA (Nationaal Legislative Assembly, benoemd parlement).
Na de wapenvondst vorige week in een akker in Chachoengsao heeft vice-premier Prawit gezegd te beschikken over informatie dat enkele groepen mensen zijn begonnen politieke bewegingen te vormen. Opheffing van het verbod op politieke activiteiten is binnen afzienbare tijd niet te verwachten. Dat kan gebeuren wanneer de verkiezingen dichterbij zijn.
NCPO-woordvoerder Piyapong relativeert de commotie: De politieke partijen spelen alleen maar hun rol hoewel ze op de hoogte zijn van de timeline en de eisen van de wet. Het besluit om het verbod op te heffen is afhankelijk van de eisen die de wet stelt, de orderlijkheid van het land en ‘andere factoren’. ‘Maar die kan ik verder niet toelichten.’
Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie heeft begrip voor de zorgen van de politieke partijen. Maar, zegt hij, wetten kunnen veranderd worden om problemen op te lossen. Prayut moet beslissen wat te doen. Volgens hem kunnen politieke partijen hun ledenlijst up to date brengen zonder een vergadering uit te schrijven.

Maandag 4 december
Op pagina 3 vrezen critici dat de verkiezingen naar 2019 worden verschoven. En BP is consequent: de nieuwe organieke wet op de politieke partijen kent niet alleen een deadline van 90 dagen om de bijgewerkte ledenlijst in te leveren, maar de krant noemt nu ook 180 dagen nadat de wet van kracht is geworden (dat was op 8 oktober) om 500 nieuwe leden in te schrijven en het nodige te regelen. Kan ik overslaan want, zoals een bekende uitdrukking luidt: alleen wat je begrijpt, kun je helder opschrijven, waarbij de woorden vanzelf komen.

Kiesraad aangevuld met vijf zwaargewichten
6 december – Mocht u bovenstaand artikel hebben overgeslagen, dan kunt het tweede artikel op de voorpagina ook wel overslaan, want dat gaat over de vijf nieuwe leden van de zeven leden tellende Kiesraad. De website meldde gisteren al dat de selectiecommissie haar keus heeft gemaakt uit een shortlist van vijftien kandidaten van de 41 die zich hadden aangemeld. De commissie zaagde hen gisteren acht uur door over hun visie op hun toekomstige rol en plichten.
De voordracht gaat nu naar de NLA (National Legislative Assembly, het door de junta benoemd parlement), en dient daarna koninklijke goedkeuring te krijgen. Het zijn niet de eerste de besten die Kiesraadcommissaris gaan worden. Ik noem de voormalige rector van de Chaiyaphum Rajabhat universiteit, de secretaris-generaal van de NBTC, nog een rector, het hoofd van een juridisch bureau en een voormalige provinciale gouverneur. Nou, met zo’n ploeg moeten de verkiezingen feilloos kunnen verlopen.
De twee resterende plaatsen zijn het pakkie-an van het hooggerechtshof. Eén kandidaat, de chief justice van het hof, is al gekozen, de andere wordt vandaag bepaald.
De vervanging van de Kiesraad, die bekend staat als reset, is een uitvloeisel van de nieuwe organieke wet op de Kiesraad waarin hogere eisen worden gesteld aan de kwalificaties van de commissarissen. De huidige commissarissen hebben  zich nog verzet tegen de reset, meen ik mij te herinneren. De raad stelde voor om te wachten totdat hun zittingstermijn was afgelopen.
Commissaris Somchai kritiseerde eerder de door de grondwetcommissie bedachte kwalificaties. Hij vond dat de lat te hoog werd gelegd en achtte enkele kandidaten niet geschikt omdat ze geen ervaring hebben met het organiseren van verkiezingen. Recent zei hij dat op de shortlist namen ontbraken van hooggekwalificeerde kandidaten. Enkele afgevallen kandidaten hebben een klacht ingediend.

Praatjes vullen geen gaatjes, maar in Thailand wel
9 december – Kent u die uitdrukking?, zou dominee Gremdaat zeggen: Praatjes vullen geen gaatjes. Maar na zoveel jaar het Thaise nieuws te hebben gevolgd, ben ik al lang tot de conclusie gekomen dat de Thaise variant luidt: Praatjes vullen wel gaatjes.
De voorpagina van Bangkok Post vormt daarop vandaag geen uitzondering. Premier Prayut belooft dat hij geen U-turn maakt op zijn belofte dat de verkiezingen in november worden gehouden. Ik citeer de Engelse tekst, want die is iets minder definitief: … to hold the general election expected in November next year.
De krant schrijft dat Prayut al drie keer eerder de verkiezingsdatum heeft aangekondigd, maar telkens verschoof hij ze met als verklaring veranderingen van de grondwet en zorgen over de veiligheid. In oktober zei hij de precieze datum in juni volgend jaar bekend te zullen maken. Maar ook nu weer houdt hij een slag om de arm. De datum hangt van ‘omstandigheden’ en het tijdstip waarop de vereiste organieke wetten van kracht zijn.

Maandag 11 december
– Gisteren was Constitution Day, de dag waarop Thailand de absolute monarchie inruilde voor de huidige constitutionele monarchie. Ik stipte in Wat biedt Bangkok Post vandaag nog meer? al aan wat voormalig partijleider, tevens voormalig premier, en thans adviseur van de Democratisch partij Chuan Leekpai heeft gezegd over het verbod op politieke activiteiten.
Chuan benadrukte het belang van democratie en verzette zich tegen het standpunt van sommigen dat democratie een obstakel vormt voor nationale ontwikkeling. Nee, zegt Chuan, dat zijn de mensen. De grondwet is niet het probleem, maar de mensen die de democratie niet steunen zijn de echte boosdoeners.
Waarnemend Pheu Thai-leider Viroj drong er op dezelfde bijeenkomst bij de regering op aan partijen toe te staan voorbereidingen te treffen voor de verkiezingen. Zoals bekend vrezen ze in tijdnood te komen omdat de organieke wet op politiek partijen nieuwe (tijdrovende) eisen stelt. Partijen kunnen ook niet overleggen met partijkader in de provincie, want dat overleg kan beschouwd worden als een (verboden) politieke activiteit.
Uit een peiling van het National Institute of Development Administration onder 1.250 respondenten blijkt dat 77,6 procent voorstander is van opheffing van het verbod. 62,3 procent vindt uitstel van de verkiezingen tot 2019 acceptabel, als de nationale hervormingen niet compleet zijn.

Dinsdag 12 december
– Verkiezingen voor lokale bestuursorganen (LOA’s) dienen aan de landelijke verkiezingen vooraf te gaan. Daarover waren vertegenwoordigers van de Raad van State, het Department of Provincial Administration het eens tijdens overleg met vice-premier Wissanu en directeur-generaal Suttipong van het Department of Local Administration (DLA).
Onder lokale bestuursorganen worden verstaan gemeente- en tambonraden (TAO’s), provinciale staten en de gemeenteraden van Bangkok en Pattaya. Voordat de verkiezingen kunnen worden gehouden, dienen zes wetten gewijzigd te worden. Het aantal TAO-leden wordt gehalveerd.

Woensdag 13 december
– Premier Prayut heeft gisteren met klem beweerd dat het regime het verbod op politieke activiteiten geleidelijk zal verzachten. Het wordt op tijd opgeheven zodat politieke partijen voldoende tijd hebben om zich op de verkiezingen, gepland voor november 2018, voor te bereiden.
De regering gaat nog nadenken over gelijke behandeling van oude en nieuwe partijen conform de nieuwe organieke wetten, maar die zijn nog niet afgerond. ‘Als alles klaar is en organieke wetten klaar zijn, hef ik het verbod stap voor stap op.’
De grote partijen zeggen dat ze meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding dan kleine partijen. Een van de eerste probleempjes die de NCPO wil oplossen zijn de nieuwe regels voor partijlidmaatschap en donaties. Verder zei Prayut dat hij de NLA (benoemd parlement) niet kan opdragen vaart te zetten achter de behandeling van de resterende organieke wetten. De organieke wet op politieke partijen werd al in oktober goedgekeurd. De wetten op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden en de benoeming van senatoren moeten nog in behandeling komen.

Prayut’s bezoeken aan platteland roepen kritiek op
14 december – Arme, arme premier Prayut. Hij doet toch zo zijn best, zet zich onvermoeibaar in voor het land, maar het is ook nooit goed. Vandaag opent Bangkok Post onder de kop PM’s roadshows under fire met een analyse over zijn bezoeken aan het platteland, waarin hij miljoenen baht uitdeelt. In zijn laatste trip naar Kalasin verblijdde hij de provincie met 1,7 miljard baht, te besteden aan watertunnels, wegen en de aankoop van zijde.
Daar is toch niets mis mee, zou ik zeggen, maar al die douceurtjes voeden het wantrouwen van politieke partijen, die geen enkele activiteit mogen organiseren. Prayut, zeggen ze, handelt met politieke bedoelingen en schakelt mogelijk politieke rivalen uit. Nou ja zeg, wat moet hij dan doen?, vraagt uw redacteur zich af. Zijn hand op de knip houden? ’t Is ook nooit goed.
Het artikel gaat vergezeld van een vierkoloms foto waarop Thailand’s grote baas in Kalasin te midden van een groep schoolkinderen staat en het ILY (I Love You) gebaar maakt, ontleend aan de Amerikaanse gebarentaal. Dus als ik het goed begrijp, houdt Prayut van al deze kinderen en houden de kinderen van Prayut. Is dat niet ontroerend? Maar laat ik niet al te cynisch worden.
Prayut’s bezoek aan Kalasin kwam vier dagen na zijn bezoek aan de provincie Trang. Daar gaf hij het bevel het werk aan een omleidingsproject van water (kosten 1,3 miljard baht), dat al enkele jaren stil lag, te hervatten. Hij maakte er zijn excuses omdat hij tijdens zijn bezoek aan Pattani was uitgevaren tegen een visser. [Die had hem geloof ik een vraag durven stellen]
Vorige maand trok het kabinet 500 miljard baht uit voor veertien infrastructurele projecten in het Zuiden in de periode 2019-2023. Die kregen het groene licht tijdens de eerste mobiele kabinetsvergadering in de zuidelijke provincie Songkhla.
Op 25 en 26 december vergadert het kabinet in Sukhothai en daar zal het kabinet ook niet met lege handen komen. Een politicus uit die provincie schrijft op Facebook te verwachten dat de provincie 5 miljard krijgt.
Chaturon Chaisang, door de krant omschreven als Pheu Thai zwaargewicht, vindt dat Prayut zich gedraagt als een politicus op verkiezingscampagne. ‘Hij zou moeten luisteren naar de problemen van de mensen maar wat hij doet is alleen maar populariteit verwerven, hij is niet geïnteresseerd in hun problemen.’
Chusak Sirinil, hoofd van het juridisch team van Pheu Thai, verwijt Prayut op een politieke carrière na de verkiezingen uit te zijn en de voorbereidingen van politieke partijen voor de verkiezingen tegen te houden. ‘Zijn roadshows effenen voor hem de weg om na de verkiezingen als niet-parlementslid premier te worden.’ [Ter toelichting: daarin voorziet de wet, wanneer het parlement het niet eens kan worden over een kandidaat-premier uit eigen gelederen.] ‘Het is oneerlijk dat hij partijen geen kans geeft hun werk te doen’, aldus Chusak.
Wirat Kulayasiri, hoofd van het juridisch team van de Democratisch partij, doet er nog een schepje bovenop: de NCPO (junta) wil de verkiezingen, gepland voor november 2018, uitstellen.
Prayut werpt de verwijten verre van zich. Zijn bezoeken aan de provincie hebben als doel de problemen van de mensen op te lossen en hen te informeren over het beleid van de regering. Gisteren zei hij in Kalasin: ‘Ik voer geen politieke campagne door hier te komen. Wanneer politieke partijen campagne voeren, moeten ze net als ik vertellen wat ze voor het land doen. Als ze jullie vertellen dat ze de prijzen van landbouwproducten zullen verhogen door in de markt in te grijpen, is dat verkeerd want het leidt alleen maar tot meer problemen.’
De analyse gaat nog verder, maar dat mag u zelf lezen in PM’s roadshows under fire. Ik vind dat ik er nu genoeg aandacht aan heb besteed.

Suthep gooit olie op het (politieke) vuur
15 december – Bangkok Post opent vandaag met een politiek onderwerp, niet mijn meest favoriete onderwerp om over te schrijven, maar het geeft wel een aardige indruk hoe de politiek in dit land denkt. Daden en uitspraken zijn niet wat ze zijn, maar ze hebben vaak [altijd?] een verborgen bedoeling, die gebaseerd is op wantrouwen.
Deze week bood daarvan al twee voorbeelden. Prayut’s bezoeken aan het platteland hebben een politieke bedoeling, zeggen critici  (14 december) en de premier verdenkt de media ervan een wig te willen drijven tussen hem en zijn maatje Prawit omdat ze Prawit’s bezit van een duur horloge en ring opblazen (13 december).
Vandaag levert het derde voorbeeld op. Hoofdpersoon is Suthep Thaugsuban, voormalig vice-premier in het kabinet Abhisit, voormalig leider van de PDRC, de protestbeweging tegen de regering Yingluck, een volksmenner pur sang en gehaat door de roodhemden omdat hij, gesteund door Abhisit, het leger in 2010 toestemming gaf om in geval van nood met scherp op roodhemd demonstranten te schieten.
Onder de kop Suthep ‘poll ploy’ upsets meldt BP dat hij een oproep heeft gedaan de organieke wet op politieke partijen, die in oktober van kracht is geworden, te wijzigen. Critici zijn wantrouwend. Ze vermoeden een politieke list bedoeld om de algemene verkiezingen, die gepland zijn voor november 2018, uit te stellen zodat de junta langer aan de macht kan blijven.
Hoe komen ze erop, zou mijn moeder zeggen. Maar This Is Thailand (TIT), zoals de uitdrukking luidt: de dingen zijn niet altijd wat ze lijken. En Suthep is een gewiekste man, die ervan verdacht wordt in 2014 met het leger onder één hoedje gespeeld te hebben, zodat het in mei een greep naar de macht kon doen en de gekozen regering van Yingluck naar huis kon sturen.
Aanleiding van de commotie is de oproep van Suthep alsmede Paiboon Nititawan, hoofd van het People’s Network for Reform, twee artikelen in de organieke wet te wijzigen om een ‘political level playing field’ te waarborgen voor een eerlijke behandeling van nieuwe partijen en partijleden. Die artikelen gaan over contributie, lidmaatschap en stappen bij de vorming van een nieuwe partij. Suthep geeft als voorbeeld van de ongelijke behandeling: de huidige leden van politieke partijen hoeven vier jaar geen contributie te betalen, leden van nieuwe partijen moeten minstens 1.000 baht dokken. Hij heeft ook kritiek op het aanmeldingsformulier voor nieuwe partijen, dat ‘te veel’ persoonlijke informatie vraagt.
De roep om wijzigingen te midden van herhaalde verzoeken om het verbod op politieke activiteiten op te heffen, hebben de grote politieke partijen verontrust, stelt de krant vast. Ze zeggen ook dat de NCPO een verkiezingscampagne lijkt te voeren met haar bezoeken aan het platteland, waarbij miljoenen baht worden uitgedeeld.
Ik ben nu tot halverwege de tweede kolom van het vierkoloms bericht gekomen en krijg de sterke neiging om eerst maar eens bij te slapen, voordat de werksters van mijn hotel langskomen om mijn kamer schoon te maken en het bed te verschonen. Een werkje dat ze met de Franse slag doen. Ja, deze (drie) vrouwen zijn niet voor Miep Kraak in de wieg gelegd.

Zondag 17 december
Pagina 3 opent met een slaapverwekkend verhaal over de organieke wet op politieke partijen. De NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement van ja-knikkers) neemt niet het initiatief om de wet, die in oktober van kracht is geworden, te wijzigen. Daarop heeft lastpak Suthep Thaugsuban, voormalig leider van de PDRC, de protestbeweging tegen de regering Pheu Thai, aangedrongen. Hij wil dat oude en nieuwe partijen gelijk worden behandeld, wat nu niet het geval is in de wet. Overigens is die wet nog steeds een dode letter, want de junta heeft alle politieke activiteiten verboden en lijkt het verbod niet op korte termijn te willen opheffen.

Voormalig geelhemdleider neuzelt over complot
18 december – Ik noemde het in Wat biedt BP nog meer? politiek gezeur, maar laat ik er hier toch maar wat over zeggen. Een militaire partij werkt niet, zegt voormalig geelhemdleider Somsak Kosaisuk. Hij reageert op een uitspraak van voormalig parlementslid Watchara (Democraten) dat het voorstel to reset partijen (opheffen en een nieuwe start laten maken) een complot is om een nieuwe partij te vormen ter ondersteuning van premier Prayut. De partijen die voorheen het leger steunden, zijn daarin jammerlijk mislukt omdat ze niet door de mensen werden geaccepteerd.
Watchara vertelde de media gisteren dat het complot beoogt een militaire partij op te richten met de huidige vice-premier Somkid (bijgenaamd de economische tsaar van het kabinet) als partijleider. De belangrijkste samenzweerder is een voormalige kamnan uit het Zuiden, die Prayut blijft steunen bij zijn missie.
Watchara zei: ‘Prayut dient het voorbeeld te volgen van Prem Tinsulanonda die zei “Het is genoeg geweest’ toen hem gevraagd werd weer premier te worden [nadat hij jaren dienst had gedaan als premier]. Prayut dient op elegante wijze terug te treden zodat de mensen hem kunnen loven wat ze deden toen hij aantrad.’
Het bericht vervolgt met het pleidooi van Suthep Thaugsuban, voormalig PDRC-leider, en Paiboon van het People’s Network for Reform, voor wijziging van de organieke wet op politieke partijen om oude en nieuwe partijen gelijke kansen te geven. Critici vertrouwen het tweetal niet. Ze verdenken hen ervan uit te zijn op uitstel van de verkiezingen, zodat het leger langer aan de macht kan blijven

Woensdag 20 december
Opening vandaag is het besluit van premier Prayut om politieke partijen toe te staan voorbereidingen voor de verkiezingen te treffen. De politieke partijen dringen daar al op aan sinds de organieke wet op politieke partijen in oktober van kracht is geworden. Ze waren bevreesd in tijdnood te komen omdat de wet nieuwe eisen aan hen stelt.
Ik zal het deze keer geen ‘politiek gezeur’ noemen, want de internationale gemeenschap hecht grote waarde aan de verkiezingen die gepland zijn voor november 2018, en herstel van de democratie. De EU besloot onlangs de politieke contacten ‘op alle niveaus’ geleidelijk te hervatten, waaronder mogelijk ook de geschorste besprekingen over een vrijhandelsovereenkomst.

Prayut laat de (politieke) touwtjes vieren
20 december – Bangkok Post is een krant die graag aanschurkt tegen de autoriteiten en de nieuwsagenda door hen laat bepalen. De krant zou heel wat dunner zijn als regering en topambtenaren niet dagelijks voor nieuws zorgen, althans wat zij zelf als nieuws beschouwen. Het wekt dan ook geen verbazing dat BP vandaag opent met het nieuws dat premier Prayut op politiek gebied de touwtjes lijkt te vieren. Eigenlijk is dat verrassend nieuws want Prayut hield zich lange tijd op de vlakte.
Maar laten we niet te vroeg juichen. Het besluit is gebaseerd op artikel 44 van de interim-grondwet, het zogeheten ‘dictators artikel’ dat Prayut absolute macht geeft. Maar hij heeft nog niet gezegd wanneer het van kracht wordt. Hij zei gisteren: ‘We volgen de roadmap [naar democratie]. Wanneer de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden in werking treedt, zijn verkiezingen onvermijdelijk.’
Concreet houdt het besluit in dat politieke partijen de gelegenheid krijgen zich voor te bereiden op de verkiezingen. De in oktober van kracht geworden organieke wet op politieke partijen stelt enkele nieuwe, voornamelijk adminstratieve eisen die nogal tijdrovend zijn, zoals het bijwerken van de ledenlijst. De wet schrijft voor dat de partijen binnen 90 dagen na de inwerkingtreding van de wet een opgave moeten doen van het aantal leden en kwalificaties [?] van alle partijleden.
De 90-dagen deadline wordt in de NCPO-order aangepast, zodat de huidige partijen meer tijd hebben hun ledenlijst bij te werken. Volgens de organieke wet moeten partijen uiterlijk 5 januari 500 leden hebben, contributies hebben geïnd, fondsen van niet meer dan 1 miljoen hebben geregistreerd, partijleiders en -functionarissen hebben gekozen, een partijprogramma hebben gemaakt, provinciale afdelingen hebben opgericht en voorbereidingen hebben getroffen voor de primaries.
Regeringswoordvoerder Sansern zei gisteren te verwachten dat artikel 44 voor de jaarwisseling wordt toegepast. Het besluit heeft ook betrekking op nieuwe partijen die pas opgericht mogen worden wanneer ze 500 leden hebben geworven. Voor het houden van partijvergaderingen moet aan de NCPO toestemming worden gevraagd.
Volgens het hoofd van het juridisch team van voormalig regeringspartij Pheu Thai ligt de schuld van alle problemen bij de NCPO en niet bij de organieke wet. ‘Waarom het probleem laten gebeuren gezien de oproep van de partijen om het verbod [op politieke activiteiten] op te heffen.’
Prayut wijdde gisteren ook enkele woorden aan de berichten over de vorming van een door het leger gesteunde politieke partij. ‘Als er een complot is om dat te doen, heeft het niets met mij te maken. De door het leger gesteunde partijen in het verleden zijn mislukt omdat ze geen steun kregen van de bevolking, dus is het niet nodig nu een soortgelijke partij te vormen. De gesprekken over een militaire partij zijn waarschijnlijk bedoeld om mensen de regering te laten haten.’

Vrijdag 22 december
– Vice-premier Wissanu en Kiesraadcommissaris Somchai zijn het oneens over het gebruik van artikel 44 van de interim-grondwet, het artikel dat Prayut absolute macht geeft, om ervoor te zorgen dat alle politieke partijen, nieuwe en oude, in de aanloop naar de verkiezingen gelijke kansen krijgen. Wissanu verdedigt dit voornemen, Somchai zegt dat nieuwe partijen er geen baat bij hebben. Het artikel stelt de premier in staat de deadline voor procedures, vereist in de nieuwe organieke wet op politieke partijen, te verlengen. Volgens Somchai zijn nieuwe partijen in het nadeel, maar dat ga ik allemaal niet uitleggen.

Prayut beveelt ‘reset’ van politieke partijen
23 december – Ik noemde het al in mijn openingsbericht: premier Prayut heeft besloten politieke partijen meer tijd te geven om te voldoen aan de de eisen die de nieuwe organieke wet op politieke partijen, in oktober van kracht geworden, stelt. Hij moest daarvoor artikel 44 van de interim-grondwet uit de kast halen, want wijziging van de wet zou veel vertraging opleveren.
Het verbod op politieke activiteiten wordt nog niet opgeheven vanwege ‘zorgen over de veiligheid’. Dus eigenlijk stelt Prayut’s interventie weinig voor. Het toegestane werk bestaat uit enkele administratieve werkzaamheden, maar die kosten wel de nodige tijd. Ook moeten de partijen bestuursleden en functionarissen kiezen en provinciale afdelingen vormen en dat alles voor 1 april.
Volgens adjunct-partijleider Ongart (Democraten) maakt de aankondiging van de NCPO het voor nieuwe partijen gemakkelijker om leden te werven en politieke steun te verwerven, maar hij noemt het besluit onbillijk voor politieke partijen die al campagne hebben gevoerd en leden geworven.
Vice-premier Wissanu maakte gisteren bekend dat het verbod op politieke activiteiten in vier fases wordt opgeheven, maar de finesses daarvan ontgaan me.

Commentaar: Handhaving verbod op politiek rust op drjfzand
25 december – Partijspelletjes geen excuus voor de bevolking, kopt BP boven haar hoofdredactioneel commentaar van zondag. De krant schrijft dat Prayut’s laatste gebruik van het machtige artikel 44 om de deadline voor administratief werk van politieke partijen uit te stellen, de geloofwaardigheid van zijn eigen roadmap to democracy ondermijnt en de geest van de organieke wet op politieke partijen, geschreven en goedgekeurd door wetgevers die zijn eigen regime heeft benoemd, overvleugelt.
Vrijdag vaardigde hij een nieuwe order op basis van artikel 44 uit om de partijen meer tijd te geven te voldoen aan de eisen die de nieuwe wet stelt. Maar hij handhaafde het verbod op politieke activiteiten. Hij weigert het verbod al sinds de wet op 7 oktober van kracht werd, op te heffen. De order komt tegemoet aan de zorgen van de politieke partijen dat ze hun status verliezen wanneer ze de deadline van 5 januari, vastgelegd in de wet, missen om hun ledenbestand up to date te brengen.
Om de geest van de wet recht te doen, schrijft BP, kan Prayut beter het verbod opheffen en partijen toestaan om alles te doen wat nodig is om voorbereid te zijn op de verkiezingen, waarvan hij heeft gezegd dat ze in november 2018 worden gehouden. Zo’n besluit zou voor iedereen bevredigender zijn, waardoor zijn zogeheten roadmap to democracy aan betekenis wint en een billijke route wordt geopend.
Maar de NCPO meent dat er nog steeds immanente bedreigingen zijn wanneer volledige vrijheid aan de politieke partijen wordt teruggegeven. Zonder nadere toelichting stelt de order dat het verbod nodig is om te voorkomen dat ‘opportunisten’ andere vormen van politieke activiteiten uitvoeren die het huidige klimaat van vrede en orde kunnen beïnvloeden en de voortgaande pogingen om verzoening tot stand te brengen ondermijnen.
Een andere verklaring voor de order is dat de twee organieke wetten op de verkiezing van de leden van het Huis van Afgevaardigden en de benoeming van senatoren nog behandeld moeten worden door de NLA (benoemd parlement). De tweede reden is de meest ongeloofwaardige, merkt de krant snedig op. Naar verwachting worden ze in juni van kracht.
BP vindt dat de organieke wet op politieke partijen dit had moeten aangeven of dat Prayut op zijn minst in oktober een order had moeten geven toen de wet van kracht werd. De bewering dat handhaving van het verbod goed is voor de regeringspogingen verzoening tot stand te brengen, lijkt meer voort te komen uit het eigen geloof van het regime. Handhaving van het verbod werkt eerder tegen verzoening, meent BP, en zet de meeste politieke partijen en de bevolking op tegen de NCPO. De veiligheidskaart is hetzelfde ouwe liedje dat al talloze malen is gebruikt.
Alle redenen die in de order worden gegeven, concludeert de krant, wekken de indruk dat de NCPO probeert een geloofwaardige zaak te bouwen voor handhaving van het verbod. Maar het is niet overtuigend. (Bron: Bangkok Post, 24 december)

Verzet tegen reset-order neemt toe
25 december – Geen vrede op aarde, in de mensen een welbehagen op deze Eerste Kerstdag, want Bangkok Post opent met het bericht dat het verzet tegen de reset-order [van premier Prayut] toeneemt. Twee politici van de Democratische partij staan in de startblokken om het Constitutionele Hof te vragen of de artikel 44-order in strijd is met de grondwet. Ze denken dat die onrechtmatig is omdat de order neerkomt op een reset (herstart) van de politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen.
Woordvoerder Rames zei gisteren dat hij en adjunct-partijleider Nipit het erover eens zijn dat de order een overtreding vormt van artikel 26 van de grondwet. Dit artikel stipuleert dat wetgeving niet strijdig mag zijn met het rechtssysteem of een onnodige last of restricties op de vrijheid van meningsuiting mag vormen.
Rames en Nipit vragen het Hof om een uitspraak op basis van artikel 213 van de grondwet dat partijleden beschermt tegen onbillijke behandeling. Dat doen ze op persoonlijke titel, niet namens de partij. Rames is zich ervan bewust dat hij een verloren strijd voert daar het regime absolute macht heeft. Maar hoewel de kans klein is dat ze succes hebben, is hij bereid het gevecht aan te gaan.
Ik ben nu gevorderd tot de helft van de eerste kolom van het tweekoloms bericht en stop hier want de rest bestaat uit oud nieuws en commentaren van lieden die zo nodig ook een duit in het zakje moeten doen. ’t Komt allemaal op hetzelfde neer: nieuwe partijen worden voorgetrokken ten koste van de ouwetjes en het vermoeden bestaat dat de NCPO de weg effent voor de oprichting van een partij die het leger steunt. Die partij zou leden van de bestaande partijen afsnoepen. Kinnesinne als je het mij vraagt. (Voor het gehele artikel klik hier.)

Vuilspuiterij taboe in verkiezingscampagnes
26 december – Een panel van de grondwetcommissie (CDC) dat zich buigt over de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden, heef een artikel geschrapt over mudslinging (vuilspuiterij). Volgens de oorspronkelijke tekst zouden pogingen om kiezers aan te moedigen ‘Nee’ te stemmen niet beschouwd worden als mudslinging, maar het panel heeft daar bezwaren tegen. [In Thailand kunnen kiezers nee stemmen; Nederlandse kiezers kunnen alleen het stembiljet ongeldig maken]
Het nieuwe artikel [geen details] heeft als doel campagnes zuiver te laten verlopen en kandidaten aan te moedigen hun sterke punten te benadrukken in plaats van tegenstanders af te kraken, gaf een woordvoerder van het panel gisteren als toelichting. CDC-lid Jade Donavanik zegt dat het in het algemeen oké is om mensen te vertellen niet op kandidaten te stemmen, maar meningen over bepaalde kandidaten kunnen strafbaar zijn. Hoe de nee-stemmen worden verwerkt in de uitslag, is nogal ingewikkeld. Soms zijn nieuwe verkiezingen nodig.
Het parlement houdt tot morgen openbare hoorzittingen over het wetsvoorstel. Wanneer het is aangenomen, evenals de in discussie zijnde organieke wet op de benoeming van senatoren, zijn op twee na alle voor de verkiezingen vereiste organieke wetten klaar. Eerder kregen de organieke wetten op de Kiesraad en politieke partijen het groene licht. Over die laatste is weer gedoe ontstaan omdat nieuwe partijen zouden worden voorgetrokken ten nadele van bestaande. Never a dull moment in Thailand.

Prem Tinsulanonda: Prayut verliest steun, maar kan die herwinnen
29 december – Prem Tinsulanonda, voorzitter van de Privy Council, heeft premier Prayut gewaarschuwd dat hij veel steun heeft verloren, maar hij maakt nog steeds een kans om de bevolking voor zich te winnen door te fungeren als ‘positief rolmodel’.
De éminence grise, die zelden in de openbaarheid treedt, gaf dit advies gisteren aan Prayut toen hij, het kabinet en de legertop hem in zijn woning in Thewes (Bangkok) [traditioneel] een gelukkig nieuwjaar kwamen wensen.
Voor Bangkok Post is dat vandaag het belangrijkste nieuws want ze opent de krant ermee. Prem zei: ‘Tu [de bijnaam van Prayut] heeft beloofd de Thaise bevolking geluk te brengen. Hij moet zich aan zijn voornemen houden en vastbesloten zijn om alles te doen wat in zijn macht ligt om de mensen gelukkiger te maken.’
Hij waarschuwde dat Prayut bijna al zijn reserves heeft opgebruikt, waarmee hij bedoelde dat zijn supporters ‘bijna verdwenen’ zijn. ‘Maar als hij de bevolking kan laten zien dat hij goede bedoelingen heeft, zullen meer mensen hem steunen. […] Het belangrijkste voor de premier is om adequaat te handelen en als rolmodel op te treden die traditonele Thaise deugden in de praktijk brengt, terwijl het regime doorgaat corruptie en andere schandalen aan te pakken.’
Prayut zei in reactie op deze wijze woorden enkele populistische maatregelen in petto te hebben, zoals verbetering van het stagnerende loonniveau. Hij wil ook de inkomenskloof verkleinen. ‘Ik hoop dat 2018 een succesvol jaar wordt, dat de natie dichter bij elkaar brengt en vrede en economische ontwikkeling bevordert.’
De krant rakelt vervolgens de horloge-affaire op van vice-premier Prawit, die ooit Prayut’s meerdere in het leger was. Maar dat is al uitgebreid in het nieuws geweest, dus sla ik over. Volgens postings op de social media bezit Prawit, tevens minister van Defensie, elf dure merkhorloges. De premier zei er niets over, hij wenste alleen zijn maatje een goede gezondheid en zei: ‘Wij beloven dat we volgend jaar samenwerken voor het welzijn en de toekomst van het land.’
BP besteedt de rest van het artikel aan oud nieuws, zoals het bezwaar van politieke partijen tegen het recente besluit van Prayut betreffende hun ledenadministratie. Pas in maart of april mogen partijen beginnen die up to date te brengen. De bestaande partijen menen dat nieuw op te richten partijen worden voorgetrokken, waardoor ze het risico lopen leden te verliezen. Thailand’s twee grootste partijen, Pheu Thai en de Democratische partij, zeggen van plan te zijn het Constitutionele Hof te vragen of het besluit in strijd is met de grondwet.

Prayut: Verdeeldheid vormt bedreiging voor verkiezingen
1 januari 2018 – Begint het gedonder nu al? Premier Prayut zei gisteren dat de natie één front dient te vormen daar de vaak diep verdeelde aard van de Thaise samenleving, met name wanneer het over politiek gaat, een bedreiging vormt voor de verkiezingen dit jaar.
Nou luidt een bekend gezegde dat een goede verstaander maar een half woord nodig heeft, dus suggereert Prayut dat de voor november vastgestelde verkiezingen voor de zoveelste keer kunnen worden uitgesteld? Maar hij benadrukt dat niet te ‘verwachten’.
‘Ik wil er alleen maar op wijzen dat een verkiezing verpest door verdeeldheid waarschijnlijk geen vrede brengt, maar sociale onrust en conflict ontketent. […] Ik dring er bij alle partijen op aan om te helpen vrede en stabiliteit te bevorderen zodat de lang verwachte verkiezingen in november soepel verlopen.’
Prayut deed bovenstaande uitspraken toen hem gevraagd werd wat zijn wensen en verlangens voor 2018 zijn. Hij noemde vermindering van de armoede en in één adem een vreedzame machtsovergang van het door de coup geïnstalleerde regime naar een democratisch gekozen regering.
‘Ik zeg niet dat ik de verkiezingen uitstel. Ik wil alleen maar degenen waarschuwen die van plan zijn problemen te veroorzaken. De mensen dienen voor hen op te passen en er verre van te blijven. […] Ik wil een goed bestuur zien en politici die integer en transparant zijn en het land in overeenstemming met de vastgesteld nationale strategieën besturen.’
Het artikel vervolgt met een uitgebreid resumé van wat hij allemaal zei, maar dat mag u zelf lezen (klik hier). Zo ging hij onder andere in op de berichten dat een politieke partij in de maak is die het leger steunt. Bronnen binnen voormalig regeringspartij Pheu Thai beweren zelfs dat vooraanstaande politici al benaderd worden door het regime. Dat zou al gebeurd zijn in Chon Buri, Buri Ram en Suphan Buri. [O heerlijk gekonkel in de Thaise politiek]
Op de foto een inzetje met het aantal dagen dat volgens BP tot de verkiezingen resteert. Geen Count Down tot de jaarwisseling, maar een Count Down tot de verkiezingen.

Legerregio’s waarschuwen politici tegen campagnes
2 januari – Nog 328 dagen te gaan tot de landelijke verkiezingen en nu al begint de politieke temperatuur op te lopen, lijkt het wel. Vandaag meldt de krant in haar openingsverhaal dat de vier regionale legercommandanten politici hebben gewaarschuwd hun kruit droog te houden en geen campagne voor steun te voeren. In de Central Plains, het werkgebied van het Eerste Legerkorps, worden sommige targets zelfs geschaduwd.
De ‘ongebruikelijke gelijktijdige beweging’, zoals de krant het noemt, heeft alles te maken met de druk die politieke partijen op de NCPO (junta) uitoefenen om het verbod op politieke activiteiten op te heffen en de waarschuwing van premier Prayut zondag dat onrust de verkiezingen in gevaar kan brengen.
De krant laat de vier commandanten keurig een voor een aan het woord om te vertellen wat voor maatregelen in hun regio zijn genomen. In Chiang Mai, het politieke bolwerk van voormalig regeringspartij Pheu Thai en de geboorteprovincie van de oud-premiers Thaksin en Yingluck, praat het leger met politici en academici.
Commandant Wijak zegt: ‘Ze mogen traditioneel eer bewijzen aan ouderen en tempels bezoeken, maar ik heb ze gevraagd geen campagne voor steun te voeren. Deel geen kalenders uit of andere spullen want dat kan in strijd met de wet zijn.’
In het andere ‘rode’ politiek bolwerk, het Noordoosten, houden legerofficieren prime targets scherp in de gaten, met name in de grensstreek. Ze controleren politieke activiteiten op online kanalen, maar zegt commandant Piyawat: ‘De meeste zaken betreffen de verspreiding van fake news. Personen die iets verkeerds doen, krijgen een bezoekje om hun begrip te vergroten.’
Commandant Piyawat (regio Zuiden) zegt dat het leger zich er gedraagt als neutrale speler. Hij wijst erop dat Prayut, Prawit (minister van Defensie) en legercommandant Chalermchai duidelijk hebben gemaakt dat soldaten geen partij mogen kiezen.
‘Soldaten hebben de taak om voor de veiligheid te zorgen. Politiek is een zaak voor politici. Niemand in mijn gebied veroorzaakt problemen. Ik heb niemand opgeroepen. Ik wil niet met ze praten want als ik ze leer kennen, wordt het veel moeilijker hen aan te houden.’

Woensdag 3 januari
Op pagina 2 een dubbelinterview met voormalig oppositieleider Abhisit (kop: Regime ‘abusing its power’) en Chaturong Chaisang, omschreven als een sleutelfiguur in voormalig regeringspartij Pheu Thai (NCPO bet on future, and lost). Sla ik over. Het tweede artikel meldt dat de verkiezingen voor lokale bestuursorganen, die sinds de coup zijn geschorst, vermoedelijk in mei of juni worden gehouden. Kunnen kiezers vast wennen aan het stemhokje, want in november komen ze terug voor de landelijke verkiezingen.

Opinie: Jaar van uitdagingen voor Prayut
3 januari – Premier Prayut zal onvermijdelijk op meer politieke uitdagingen stuiten omdat hij zijn belofte over de verkiezingen moet nakomen om het vertrouwen van de bevolking en de internationale gemeenschap te winnen en zorgen weg te nemen dat het regime erop uit is zijn greep op de macht te behouden, schrijft BP op gezag van waarnemers in haar openingsverhaal vandaag.
Partijleider Abhisit (Democraten) zegt dat de recente NCPO order over uitstel van de deadline waarbinnen politieke partijen moeten voldoen aan de (strengere) eisen van de organieke wet op politieke partijen twijfel heeft gezaaid over de roadmap naar de verkiezingen. Hij doelt met name op het voordeel dat nieuwe partijen genieten, hetgeen het vermoeden wekt dat het regime de weg effent voor een door het leger gesteunde nieuwe partij, die leden afsnoept van bestaande partijen. Een ander pijnpunt is dat het verbod op politieke activiteiten van kracht blijft. Partijen vrezen daardoor in tijdnood te komen bij de voorbereidingen voor de verkiezingen. De Democraten zullen het als grootste partij het moeilijkst krijgen want ze hebben 30 dagen de tijd voor de herinschrijving van hun 3 miljoen leden.
Abhisit: ‘Het is onduidelijk wanneer het verbod wordt opgeheven. Bovendien is ook tijd nodig voor de primaries. ‘ [Een novum dat in de organieke wet op politieke partijen is geïntroduceerd. Bij de primaries, een bekend systeem in de VS, kiezen de leden de kandidaten voor de verkiezingen.]
Abhisit vervolgt: ‘De NCPO chef dient dapper te zijn. Als hij de verkiezingen wil uitstellen, dient hij dat duidelijk aan te geven in plaats van wettigheden te gebruiken door een nieuwe order uit te vaardigen om de wet [op politieke partijen] te wijzigen die is goedgekeurd door de vijf rivers of power [betrokken organen]. De wet is nauwelijks van kracht geworden of hij wordt al weer door hem gewijzigd.’
Nog meer Abhisit: ‘De order toont aan dat de NCPO (junta) voor absolute macht heeft gekozen wat nieuwe conflicten in het land kan oproepen. Het regime moet niet denken dat het arbitraire gebruik van absolute macht niet op tegenstand van de mensen stuit die zich keren tegen degenen die de verkiezingen gebruiken als een middel om dictators te steunen.’
Pheu Thai zwaargewicht Chaturon Chaisang zegt dat het politieke landschap dit jaar wordt gedomineerd door de pogingen van de NCPO na de verkiezingen aan de macht te blijven. Hij denkt niet dat de verkiezingen in november worden gehouden, zoals beloofd door Prayut.
‘De order is bedoeld om een opkomende politieke partij te bevoordelen die als “plaatsvervanger” voor de NCPO gaat optreden. De order is bedoeld om bestaande partijen te vernietigen en terug naar de start te gaan door de reset van het lidmaatschap van politieke partijen. De NCPO zal doorgaan bestaande partijen te verzwakken en de deur te openen voor nieuwe partijen om Prayut te steunen na de verkiezingen terug te keren als premier.’
Beste lezers en lieve lezeressen, daar laat ik het maar bij. Wat kan ik genieten van al dit [kinderlijk aandoend] gekibbel op de vierkante centimeter. Zou het ooit nog wat worden, de Thaise politiek?

BP telt af naar verkiezingen in november
4 januari – Bangkok Post opent vandaag met een Special report (achtergrondverhaal) onder de titel Countdown to radical electoral changes. De krant is met aftellen begonnen omdat Prayut heeft gezegd dat in november verkiezingen worden gehouden.
Ervan uitgaande dat de kiezers op de laatste zondag van die maand naar de stembus gaan, rekent de krant uit dat er nog 326 dagen zijn te gaan, hetgeen in een speciaal kadertje wordt gemeld. Mijn vraag: Gaat dit elke dag zo door, want dan valt er weinig lol te beleven aan Bangkok Post en kan ik beter mijn abonnement opzeggen.
Het openingsartikel dat de gehele voorpagina beslaat, sla ik over. Het is verdeeld in de ‘hoofdstukjes’ Government stability, Effect on parties, Power of ‘No’ votes, Reforms await, Local Polls en November target. In de journalistiek noemen we zo’n artikel een round-up omdat het een samenvatting is van alle zaken die op een bepaald gebied spelen, zoals in dit geval de politiek.
De krant citeert uitgebreid voorzitter Meechai van de grondwetcommissie, de commissie tevens de organieke wetten schrijft, en Somchai Srisutthiyakorn, vertrekkend Kiesraadcommissaris. Somchai is een van de grootste critici van de voorgestelde organieke wetten op de verkiezingen en politieke partijen. Hij vindt ze onnodig gecompliceerd. Wie het naadje van de kous wil weten, moet het zelf maar lezen, maar ik haak nu af. Klik hier.

Donderdag 4 januari
Pagina 3 opent met een verhaal over de organieke wet op de verkiezing van leden van het Huis van Afgevaardigden. Een nieuwe eis is dat kandidaten die campagne willen voeren op de social media, zich vooraf dienen te registreren.
De wet is momenteel in behandeling bij de NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement). Ze is in eerste lezing goedgekeurd en wordt nu onder de loep genomen door een parlementscommissie.

Hoort, wie klopt daar in ’t Zuiden?
5 januari – Laat ik vandaag Nieuws uit Thailand eens met een kleine plaisanterie beginnen. Hoort u geklop in het Zuiden? Luister goed, spits uw oren, want het leger klopt op zijn borst: Het is in het Zuiden in veertien jaar nog nooit zo veilig geweest, zegt het Internal Security Operations Command (Isoc).
Het leger heeft de situatie in de hand en kan met een gerust hart doorgaan troepen terug te trekken. In oktober 2016 werden 8.700 soldaten teruggetrokken, dit jaar volgen er nog eens 3.000. Op hun post blijven 58.000 manschappen.
Bangkok Post meldt het in het openingsverhaal op pagina 3, maar laat ik mijn snelle scan beginnen met de voorpagina. Zoals ik gisteren al vreesde, zet BP haar serie Poll Countdown voort. Vandaag is dag 325. Weer opent de krant met een Special report (achtergrondverhaal). Wassana Nanuam, verslaggeefster militaire zaken, schrijft dat de NCPO ‘led by former soldier-turned-politician’ Prayut druk bezig is voor succes bij de stembus te zorgen.
Over de volle breedte van de pagina drukt de krant een foto af van Prayut met een exemplaar van de Bangkok Post van gisteren in zijn hand. Weet u wel: met het openingsverhaal dat de verkiezingen ‘radicale veranderingen’ brengen. Vandaag ligt de nadruk op het post-verkiezingstijdperk. Ook nu weer in de vorm van een round-up (samenvatting) met als thema’s Military party, Key people in place en Troops as canvassers.
In een kader staat het belangrijkste nieuws. Prayut zegt dat hij non-committal is of hij na de verkiezingen terugkeert als outsider premier, waarmee bedoeld wordt dat hij geen parlementslid is, zoals gebruikelijk. Hij heeft zich op niets vastgelegd en vermeden er duidelijk over te spreken daar dit verplichtingen op hem zou leggen, zei hij gisteren tegen verslaggevers. Simpel gezegd en zo wordt het ook gemeld in de kop: De premier heeft nog geen besluit over ’s lands topbaan genomen.
Prayut: ‘Laat de politieke partijen eerst hun kandidaten [voor het premierschap] nomineren. Als ze niet kunnen kiezen, moet een outsider worden ingebracht. Vandaag word ik door niemand genomineerd en ik weet niet of ik dit zou accepteren.’
Thailand’s twee grootste partijen Pheu Thai en Democraten hebben positief gereageerd op de uitspraak van Prayut dat hij nu politicus is (zie het bericht van gisteren Prayut: Ik ben niet langer soldaat). Prayut zei woensdag dat hij zich uit een gevoel van verantwoordelijkheid gedwongen zag premier te worden.
Partijleider Abhisit (Democraten) zei gisteren dat Prayut er goed aan heeft gedaan die twee rollen te scheiden: van militair en politicus. ‘Van nu af aan dient Prayut het goede voorbeeld te geven door als politicus te luisteren naar de bevolking, zichzelf open te stellen voor controle en verschillende opinies te accepteren.
Voormalig minister Noppadon (Pheu Thai) van Buitenlandse Zaken zegt dat Prayut nu de waarheid accepteert. ‘Het is voor de premier niet langer nodig zich onnatuurlijk te gedragen.’

Vrijdag 5 januari
– Ik meldde het al in mijn openingsverhaal: partijleider Abhsit (Democraten) looft premier Prayut voor zijn uitspraak dat hij zich niet langer als soldaat maar als politicus beschouwt. Abhisit zei dit gisteren tijdens een persbriefing op het hoofdkwartier van de Democraten.
De partij en Pheu Thai gaan het Constitutionele Hof vragen of de wijziging van de organieke wet op politieke partijen in de haak is. Premier Prayut heeft daarvoor het draconische artikel 44 gebruikt, dat hem absolute macht geeft.
De wet, in oktober door het parlement aangenomen, is nog steeds een dode letter want politieke partijen mogen geen politieke activiteiten ontplooien. Het juridisch team van de Democraten acht het gebruik van artikel 44 in strijd met de grondwet.
Omdat de organieke wet op de berechting van het Hof nog niet koninklijk is goedgekeurd, overweegt het team eerst naar de Ombudsman te stappen.

Grote partijen slaan de deur dicht voor outsider premier
6 januari – Premier Prayut krijgt in het openingsverhaal op de voorpagina van Thailand’s twee grootste partijen de wind van voren vanwege zijn opmerkingen over de mogelijkheid van een outsider (niet gekozen) premier die na de verkiezingen het land gaat leiden. Pheu Thai zwaargewicht Chaturon Chaisang zegt ervan overtuigd te zijn dat Prayut op zichzelf doelt. De voorspelling van Prayut dat er in de toekomst geen coups meer komen, beschouwt Chaturon als een bedekt dreigement.
De mogelijkheid van een niet-parlementslid als premier is geïntroduceerd in de nieuwe grondwet. Wanneer politieke partijen het niet eens kunnen worden over een kandidaat, kan een buitenstaander het roer overnemen. Maar daarvoor moet eerst een motie worden aangenomen om de eis dat een premier uit de parlementsleden wordt gekozen, te schrappen. Senatoren stemmen over die motie mee. [Zoals bekend wordt de Senaat in haar geheel benoemd door de junta]
‘Het probleem voor Prayut is hoe de mensen over hem als outsider premier denken en hoe hij de steun kan verwerven van 250 parlementsleden, zegt Chaturon. ‘Als hij premier wordt, ben ik er zeker van dat Pheu Thai in de oppositie gaat.’
Woordvoerder Winthai van de NCPO zei gisteren dat de woorden van Prayut door de media verkeerd zijn geïnterpreteerd. De opstellers van de nieuwe grondwet hebben de alternatieve route alleen maar geïntroduceerd om een herhaling van de politieke conflicten te voorkomen, die hebben geleid tot de coup van mei 2014.
Voormalig parlementslid Samart (Pheu Thai) zei gisteren: ‘Wanneer de dingen eventueel tot een impasse leiden, zal dit alleen maar een nieuwe coup teweegbrengen en wordt de grondwet weer verscheurd. [,,,] Wanneer Prayut politicus wil worden in een democratisch systeem, moet hij meedoen aan de verkiezingen in plaats van via een speciale methode aan de macht te komen.’
Volgens adjunct-partijleider Nipit van de Democraten is het evident dat Prayut waarschijnlijk terugkeert als premier. ‘Hij moet net als alle andere politici bereid zijn zich te laten controleren.’
Thailand’s middelgrote partijen, Bhumjaithai en Chartthaipattana, hebben geen bezwaar tegen Prayut als outsider premier, want de grondwet staat dit toe. Maar het zal nog moeten blijken of Prayut ermee akkoord gaat dat hij wordt genomineerd voor het premierschap, zegt directeur Nikorn van Chartthaipattana. Of de partij zich aansluit bij een regering van een door het leger gesteunde partij, wil hij niet zeggen.
De mogelijkheid dat Pheu Thai en de Democraten samenwerken om te voorkomen dat het leger na de verkiezingen aan de macht komt, wordt door beide partijen uitgesloten. Dat idee, samenwerking om de democratie te herwinnen, dinsdag geopperd door voormalig Democratisch leider Bhichai krijgt geen handen op elkaar. Daarvoor verschillen de politieke ideologieën te veel.

Woensdag 10 januari
In het openingsverhaal van pagina 3 distantieert premier Prayut zich van alle speculaties dat hij na de verkiezingen terugkeert als outsider premier (niet-parlementslid). Prayut zei gisteren dat hij zich concentreert op zijn huidige taken. Zeventien zetstukken die van hem in verschillende houding en kleding zijn gemaakt, staan zaterdag in het Government House, zodat kinderen met de kartonnen premier op de foto kunnen. Zaterdag is Children’s Day. Gebruikelijk is ook dat ze op de stoel van de premier mogen zitten, maar dat vermeldt dit artikel niet.
De website meldt dat Prayut een zetstuk al heeft gebruikt om vragen van verslaggevers af te wimpelen. ‘Ask this guy.’ Maar dat bericht staat niet in de krant.  Human Rights Watch heeft kritiek. ‘Het toont aan dat Prayut minachting heeft voor mediakritiek.’ [Geen gevoel voor humor?]

Dit bericht mag u overslaan*
11 januari – De website meldde het al, de krant zegt het iets preciezer: Overheidsdiensten is gevraagd welke artikel-44 orders de status van wet dienen te krijgen zodat ze na ontbinding van de NCPO (National Council for Peace and Order, junta) van kracht blijven. Vice-premier Wissanu zei gisteren dat de NLA (National Legislative Assembly, benoemd noodparlement) daarover een voorstel krijgt. De NCPO wordt na de landelijke verkiezingen in november opgeheven.
Uiteraard is er ook weer kritiek, maar van wie meldt de krant niet. Critici vrezen dat het leger op deze manier zijn greep op de macht wil behouden. Ter toelichting: artikel 44 van de interim-grondwet geeft premier Prayut absolute macht bestaande procedures terzijde te schuiven.
Wissanu zegt dat het besluit [om de orders op te waarderen naar wet] overheidsdiensten zal weerhouden Prayut nodeloos te vragen om het artikel in zetten voor het oplossen van problemen. Tot nu toe zijn 50 artikel-44 orders gegeven. De orders die vermoedelijk van kracht blijven, hebben betrekking op grondhervormingen voor landbouwprogramma’s. Artikel-44 orders zijn en worden gegeven om urgente  kwesties op het gebied van nationale hervormingen, herstructurering, (publieke) veiligheid en economische zaken te regelen. Volgens Wissanu heeft Prayut nooit in juridische zaken ingegrepen.
* De kop is bedoeld voor lezers die de Thaise politiek geen bal interesseert.

Prawit steunt plan voor nieuwe politieke partij
12 januari – Bangkok Post is gek op politiek nieuws en het lijkt er soms op of de krant het land wil regeren. In Nederland zijn trouwens tal van journalisten overgestapt van de journalistiek naar het politieke toneel met als bekendsten Joop den Uyl en Hans van Mierlo (D66). Dus is het niet zo gek dat BP vandaag Prawit’s steun voor een nieuwe partij, die na de verkiezingen de huidige premier Prayut wil laten terugkeren, vandaag is uitverkoren tot opening krant.
Voormalig senator Paiboon maakte maandag bekend dat hij een nieuwe partij wil oprichten en hij sprak openlijk zijn steun uit voor Prayut als outsider premier. Dat wil zeggen niet-gekozen parlementslid, een mogelijkheid die de nieuwe grondwet biedt. Maar zei hij: Prayut moet politiek neutraal blijven en zich bij geen enkele partij aansluiten. Het initiatief lijkt een reactie op de uitspraak van Prayut, vorige week woensdag, dat hij zich niet langer als soldaat beschouwt maar als politicus.
Speculerend over de nieuwe partij zegt Prawit: ‘Ik ben het ermee eens als de mensen het ermee eens zijn. De mensen geven een antwoord. Het is voor mij niet van belang dus ik kan de vraag niet beantwoorden of de premier in staat zal zijn weer premier te worden. Het is aan het volk.’ Gevraagd of hij Prayut na de verkiezingen als premier
blijft helpen, zegt hij: ‘Het is nog te vroeg om over die zaak te discussiëren.’
Paiboon zegt dat inmiddels zeshonderd personen uit verschillende regio’s bereid zijn gevonden lid te worden van zijn People’s Reform Party. Als er 400 bijkomen, kan hij de partij op 31 maart registreren. Elk lid dient 1.000 baht lidmaatschapsgeld te betalen, zodat de partij over 1 miljoen baht beschikt, wat eveneens een vereiste is in de organieke wet op politieke partijen.
Ik laat het maar hierbij, want de rest van het artikel gaat uitgebreid in op de procedure om Prayut terug in het zadel te brengen wanneer het de politieke partijen niet lukt een kandidaat uit eigen gelederen te kiezen. Wie het allemaal wil lezen, klik hier.

Vrijdag 12 januari
Het openingsverhaal van pagina 3 sla ik over, want dat gaat over de verkiezing van lokale bestuursorganen waarvoor de NLA (National Legislative Assembly, benoemd parlement) zes wetten moet veranderen. De verkiezingen van tambon- en gemeenteraden, Provinciale Staten en de gemeenteraden van Bangkok en Phuket worden tussen mei en juli gehouden, voorafgaand aan de landelijke verkiezingen in november.

Zaterdag 13 januari
Verder onder andere commotie in Bangkok. Politici verzetten zich tegen het plan om de (gekozen) districtsraden te vervangen door civiele commissies. Ze zeggen dat dit mensen vertegenwoordigers ontneemt die hun welzijn veilig kunnen stellen. Het plan maakt deel uit van de nationale hervormingen van lokale bestuursorganen, zoals vereist door de nieuwe grondwet. De wet beoogt de bevolking meer te betrekken bij het bestuur en maatregelen die voor hen en hun gemeenschap van belang zijn.

Dinsdag 16 januari
– In de NLA (National Legislative Assembly, benoemd parlement) is het ideetje geopperd om kandidaat-parlementsleden toe te staan tijdens hun verkiezingscampagne evenementen te sponsoren zoals likay volkstoneel of optredens van bands. Elke kandidaat mag daarvoor 1,5 miljoen baht gebruiken van het budget voor de verkiezingen dat een wettelijk vastgestelde limiet kent. De evenementen hebben tot doel meer kiezers naar de stembus te lokken. Indien de NLA het groene licht geeft, wordt het idee opgenomen in de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden.
Voormalig senator Paiboon is tegen het voorstel omdat rijke partijen in het voordeel zijn. Hij maakt een rekensommetje: als ze 350 kandidaten hebben die in elk kiesdistrict een evenement steunen, kost dat 500 miljoen baht. Indien bruin dat niet kan trekken, moet de partij een beroep doen op financiers, die op hun beurt het beleid van de partij kunnen beïnvloeden.

Donderdag 18 januari
– De opening van pagina 3 noem ik ook kort. Voormalig regeringspartij Pheu Thai heeft het Constitutionele Hof gevraagd of het besluit van premier Prayut artikel 44 te gebruiken voor het wijzigen van de organieke wet op politieke partijen wel door de beugel kan. Volgens PT is het in strijd met de grondwet. PT zegt dat het inbreuk maakt op de rechten en vrijheid van partijleden.
Prayut’s besluit, genomen op 22 december, is zwaar gekritiseerd door PT en de Democraten, Thailand’s twee grootste politieke partijen. De wijziging heeft betrekking op uitstel van de deadline voor herbevestiging door partijleden van hun lidmaatschap en betaling van de contributie. Ze hebben daarvoor 30 dagen na 1 april de tijd. Als ze in gebreke blijven, verliezen ze hun partijlidmaatschap.
– Nog meer politiek gekrakeel op pagina 3. De parlementscommissie die zich buigt over de samenstelling van de Senaat wil de manier wijzigen waarop de senatoren geselecteerd worden. Ingewikkeld, dus laat ik lopen. Totdat het leger in mei 2014 de macht overnam, werd de Senaat voor de helft gekozen en voor de helft benoemd. De nieuwe Senaat wordt in haar geheel benoemd, wat critici zien als een poging van de junta haar greep op de macht te behouden.
– En het gekrakeel houdt maar niet op want ontevreden leden van de NLA (National Legislative Assembly, benoemd parlement) zijn van plan naar het Constitutionele Hof te stappen. Pijnpunt is het besluit van de NLA de huidige negen commissarissen van de NACC toe te staan hun zittingstermijn af te maken, alhoewel ze niet (allemaal) voldoen aan de strengere eisen die de organieke wet op de NACC stelt. Oorspronkelijk was het de bedoeling de NACC in haar geheel te vervangen (wat bekend staat als reset), maar daar heeft de NLA een stokje voor gestoken.

Verkiezingen mogelijk toch weer uitgesteld
19 januari – Het openingsverhaal van Bangkok Post vermag vandaag weinig enthousiasme losmaken bij uw redacteur want het gaat over de kans dat de voor november geplande verkiezingen tot februari worden uitgesteld. Isra News Agency meldt dat leden van de parlementscommissie die de organieke wetten op het (gekozen) Huis van Afgevaardigden en de (benoemde) Senaat onder de loep neemt, de inwerkingtreding willen uitstellen.
Uitstel biedt de politieke partijen gelegenheid zich goed voor te bereiden op de verkiezingen, met name de procedure die gevolgd wordt bij de primaries (voorverkiezing van kandidaten voor de verkiezingen). Het is voor het eerst dat deze procedure wordt gevolgd. Hoe kandidaten voorheen werden geselecteerd, weet ik niet en wordt in dit artikel niet toegelicht. De politieke partijen kunnen nu niets doen wegens het verbod op politieke activiteiten.
In het artikel wordt ook gerefereerd aan de artikel-44 order van premier Prayut die betrekking heeft op de herbevestiging van het lidmaatschap van partijleden en betaling van de contributie. Voor bestaande en nieuwe partijen gelden andere deadlines, waardoor nieuwkomers een voordeel van een maand hebben. Dat zou gunstig zijn voor de oprichting van een door het leger gesteunde partij die Prayut na de verkiezingen helpt terug te keren als premier.

Verkiezingen verschuiven naar februari 2019
20 januari – De kogel is door de kerk. Thailand gaat niet in november naar de stembus, maar drie maanden later, in februari. Dat is te danken/te wijten aan de parlementscommissie die de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden onder de loep heeft genomen. De wet wordt niet onmiddellijk van kracht na publicatie in de Royal Gazette maar na negentig dagen.
Commissiewoordvoerder Taweesak maakte gisteren het (meerderheids)besluit bekend dat de verzekering die premier Prayut heeft gegeven over de datum – ook aan de internationale gemeenschap – op losse schroeven zet. Hij heeft dat meermalen bevestigd. Taweesak zei dat het uitstel tot februari ‘mogelijk’ is, wat ik vertaal als ‘zeker’. Hij tekent daarbij aan dat het uitstel geen uitvloeisel is van de artikel-44 order (nummer 53) die Prayut onlangs heeft gegeven politieke partijen meer tijd te gunnen om te voldoen aan de organieke wet op politieke partijen, die in oktober van kracht is geworden.
De NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) is al in eerste lezing akkoord gegaan met de organieke wet [op de verkiezing van parlementsleden]. In Thailand wordt een wetsvoorstel in drie lezingen behandeld. Na de eerste lezing wordt een commissie gevormd die zich erover buigt en het (aangenomen) wetsvoorstel nog kan veranderen. In Nederland vergaderen de vaste kamercommissies vooraf aan de plenaire behandeling, zodat de bewindsman de politieke temperatuur kan opnemen. De organieke wetten zijn opgesteld door de grondwetcommissie (CDC).
Het artikel bevat verder quotes, want iedereen die er toe doet in Thailand’s politieke circus wil natuurlijk in zo’n gezaghebbende krant als BP geciteerd worden, denk ik zo. Ik noem enkele reacties:
– Oud-parlementslid Paradorn (Chartthaipattana, Thailand’s derde grootste partij) meent dat het uitstel invloed heeft op de geloofwaardigheid van de premier.
– Zijn partijgenoot Siripong wil precies weten wanneer de verkiezingen worden gehouden, zodat de partij de vereiste voorbereidingen tijdig kan treffen, zoals de vorming van plaatselijke afdelingen, de her-inschrijving van leden, de incasso van contributies, de organisatie van de primaries (voorverkiezing van kandidaten) en het opstellen van het verkiezingsprogramma.
– Partijgenoot Korawee roept de parlementscommissie en de regering op politici niet te beschouwen als hun tegenstander. Ze dienen ook rekening te houden met politici wanneer ze wetten opstellen. ‘Wanneer je wetgeving maakt waardoor politici het gevoel krijgen dat ze misbruikt worden […] bestaat het risico dat in de toekomst conflicten ontstaan.’
– Voormalig Pheu Thai parlementslid Polphum voor Bangkok meent dat het uitstel een poging is nieuw te vormen partijen te helpen, die Prayut willen steunen na de verkiezingen terug te keren als premier, want hierdoor heeft hij meer tijd om te ‘manoeuvreren’.
– Voormalig parlementslid  Amnuay, ook PT, zegt: ‘Als de berichten waar zijn, lijdt de premier gezichtsverlies. De mensen verwachten eind dit jaar verkiezingen omdat ze geloven dat een democratisch gekozen regering de economie kan stimuleren.’
Ik citeer al deze lieden met een zeker satanisch genoegen. Waarom moet ik bij dit gedoe denken aan kibbelende kinderen? U mag het zeggen.

Zondag 21 januari
Het derde bericht is een follow-up op het bericht van gisteren dat uitstel van de verkiezingen dreigt door een besluit van de parlementscommissie, die de organieke wet op de verkiezingen onder de loep neemt. Politici hebben geen goed woord over voor het besluit.
Pheu Thai ‘zwaargewicht’ Chaturon zegt dat het besluit om de wet pas negentig dagen na publicatie in de Royal Gazette van kracht te laten worden en niet direct, zoals gebruikelijk, ‘niets anders dan een complot is om de wens van het regime te vervullen voor verder uitstel van de verkiezingen’ en premier Prayut na de verkiezingen te laten terugkeren als premier.
Voormalig parlementslid Worachai Hema (Democraten) meent dat ook. Adjunct-partijleider Ongart, ook Democraten, noemt het besluit van de parlementscommissie niet onverwacht. Regeringswoordvoerder Sansern zei gisteren dat de commissie beslist over de zaak. ‘De NCPO en regering hebben er niets mee te maken.’

Maandag 22 januari
– Voormalig regeringspartij Pheu Thai zegt dat de regering de crises waarmee ze kampt, geheel aan haarzelf heeft te wijten, en dreigen tot haar val te leiden.
PT secretaris-generaal Phumtham noemde gisteren het voortdurend verschuiven van de verkiezingsdatum, verschillende schandalen zoals het Rajabhakti parkproject, de aankoop van een luchtschip dat nauwelijks dienst heeft gedaan en recent de horlogeaffaire waarin vice-premier Prawit is verwikkeld.
Een andere crisis betreft het inschakelen van juridische experts om de rechtsstaat te vervormen zodat het regime zijn politieke ambities kan realiseren en aan de macht kan blijven. Nog eentje: Projecten die plaats vinden onder de paraplu van het Pracharath partnerschap (samenwerking van overheid, bevolking en particuliere sector) komen alleen grote bedrijven ten goede die banden hebben met de machthebbers.
– Follow-up op de berichten over het besluit van de parlementscommissie, die de organieke wet op de verkiezingen onder de loep neemt. NLA-woordvoerder Taweesak verdedigt het besluit de wet pas 90 dagen na publicatie in de Royal Gazette van kracht te laten worden, wat kan resulteren in uitstel van de verkiezingen van november tot februari 2019.
Taweesak ontkent dat het besluit een complot is van de regering om langer aan de macht te blijven. Zelfs wanneer de wet eerder van kracht zou worden, zet dit geen zoden aan de dijk want door het verbod op politieke activiteiten zijn politieke partijen aan handen en voeten gebonden. Uitstel geeft hen meer tijd voorbereidingen voor de verkiezingen te treffen

En weer die verkiezingen, bah!
23 januari – Lijdt Bangkok Post aan ideeënarmoede, want de krant opent vandaag weer met de verkiezingen. Oké, geen onbelangrijk item, want verkiezingen zijn een belangrijk goed in democratieën, hoewel ik me afvraag of Thailand ooit een democratie is geweest of zal worden want functies en baantjes worden verdeeld op basis van vriendjespolitiek (cronyism in het Engels). Nog meer dan elders in de wereld geldt hier: Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje.
De huidige discussie die ik eerder tot irritatie van een van mijn vaste lezers aanduidde als ‘gekibbel’,  gaat echter alleen maar over de vraag wanneer de in behandeling zijnde organieke wet op de verkiezingen van parlementsleden van kracht dient te worden: wanneer de wet gepubliceerd wordt in de Royal Gazette, zoals gebruikelijk, of 90 dagen later waardoor de verkiezingen niet in november kunnen worden gehouden maar pas in februari.
De parlementscommissie die de wet onder de loep heeft genomen, wil in meerderheid uitstel, een kleine minderheid zelfs met 120 dagen. Donderdag wordt de wet in tweede en derde lezing door de voltallige NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) behandeld en dan weten we meer. Ik waag me niet aan een prognose.
Vandaag brengt de krant als (groot) nieuws dat premier Prayut ontkent opdracht voor het uitstel te hebbben gegeven. De premier zei dit gisteren na een speech te hebben gehouden op een seminar over het nationaal strategieplan, een blauwdruk voor de komende 20 jaar. Maar de vraag of de verkiezingen dit jaar worden gehouden, wilde hij niet beantwoorden.
Vice-premier Chatchai sloot zich aan bij de woorden van Prayut. Uitstel is een zaak van de NLA, er is geen bevel gegeven aan de wetgevers en Prayut is er niet bij betrokken.  Woordvoerder Taweesak van de commissie bevestigde dit: ‘Ik heb niet de opdracht gekregen uitstel te overwegen, maar ik kan niet garanderen dat dit ook voor de andere leden geldt’. [De commissie bestaat uit 33 leden van wie 12 uit het leger komen]
De meest zinnige opmerking die ik in het artikel tegenkom, wordt m.i. gemaakt door Kiesraad-commissaris Somchai. Hij vindt het besluit uberhaupt onzinnig. Het zou veel gemakkelijker zijn wanneer het regime het verbod op politieke activiteiten opheft. Dat stelt politieke partijen in staat tijdig de benodigde procedures uit te voeren en is het 90 dagen-uitstel niet eens nodig. Maar dat durft de junta blijkbaar niet aan, bevreesd als ze is voor de geest in de fles die ze inmiddels meer dan drie jaar heeft onderdrukt.
Het artikel noemt ook nog de artikel-44 order van Prayut met een nieuwe deadline voor de herregistratie van partijleden, het vermeende voordeel daarbij voor nieuwe partijen en de wens van sommigen Prayut na de verkiezingen te laten terugkeren als premier. Maar dat is allemaal oud nieuws. Het UDD (roodhemden) blijft er maar op hameren: De grondwet en andere wetten effenen de weg voor Prayut’s terugkeer als outsider premier, aldus secretaris-generaal Nattawut gisteren.

Actievoerders eisen aftreden kabinet
24 januari – In het Nederlandse parlement zou het een interpellatie heten, een debat waarin een minister ter verantwoording wordt geroepen. Thailand kent het zogeheten no-confidence debate, een debatvorm bedoeld om een regering naar huis te sturen. En dat is precies waar een groep actievoerders onder leiding van Sirawit Serithiwat, aka Ja New, op uit is. De groep dreigt ‘drastische maatregelen’ te nemen om het parlement onder druk te zetten zo’n debat te voeren.
De groep die zich Start-up People noemt, deed dezelfde oproep al eens in december en geeft het parlement nu een week de tijd om in actie te komen. Leuk bedacht, aardig voor een bericht in de krant, maar kansloos want het parlement is benoemd door de junta en bestaat voor het grootste deel uit ja-knikkers. De parlementariërs, van wie velen uit het leger komen, zijn was in de handen van Prayut en zijn kornuiten.
De actievoerders willen dat het parlement het kabinet eens flink aan de tand voelt over economische kwesties en schendingen van mensenrechten en vrijheden. Het kabinet is er niet in geslaagd de economische problemen op te lossen en het misbruik van mensenrechten te bestrijden. Gisteren leverden de de beste stuurlui aan wal een petitie bij het parlement in na hun eisen voor dierentuin Dusit tegenover het parlement te hebben voorgelezen. NLA-secretaris Nat Phasuk nam de petitie in ontvangst.
Sirawit had ook nog commentaar op het mogelijk uitstel van de verkiezingen, omdat een parlementscommissie heeft geadviseerd de inwerkingtreding van de organieke wet op de verkiezingen met 90 dagen uit te stellen. Sirawit vermoedt dat de NCPO erachter zit, zodat ze langer aan de macht kan blijven, maar premier Prayut ontkent de NLA zo’n opdracht te hebben gegeven (zie het bericht van gisteren: En weer die verkiezingen, bah)
Toen Sirawit op het punt stond het parlementsgebouw binnen te gaan, dook politiek actievoerder Ekachai op met berichten uit de binnen- en buitenlandse media over Prawit’s horlogeverzameling. Ekachai was eerder in het nieuws omdat hij zijn horloge aan Prawit cadeau wilde doen. Bewakers leidden hem met zachte hand van het parlementsterrein af.
In een apart bericht op de voorpagina schat vice-premier Wissanu dat de verkiezingen hooguit een maand later dan gepland worden gehouden, dus in december in plaats van november. Donderdag besluit de NLA of ze het voorstel van de commissie voor uitstel van de inwerkingtreding van de organieke wet op de verkiezingen overneemt. Wissanu zegt dat nog niets keihard vaststaat: de verkiezingen kunnen nog steeds zoals gepland worden gehouden of bij uitstel hooguit een maand later. Voor uitstel dienen acceptabele redenen te worden gegeven.
Premier Prayut distantieerde zich gisteren van de zaak. Het is een zaak van de NLA en de grondwetcommissie (CDC), zei hij. Vice-premier Prawit zei gisteren ook dat de regering er niets mee te maken heeft. En zo probeert iedereen zijn straatje schoon te vegen, zegt uw redacteur.

24 januari
– Partijleider Abhisit heeft gisteren het Constitutionele Hof in een petitie gevraagd een uitspraak te doen over het inzetten van artikel 44 door Prayut voor wijziging van de organieke wet op de politieke partijen. Zou in strijd kunnen zijn met de grondwet. Heeft die man niets beters te doen?  

Uitstel of geen uitstel verkiezingen: vandaag weten we ‘t
25 januari – Uitstel van de verkiezingen helpt de regering niet, die getroffen is door schandalen, schrijft BP adjunct-hoofdredacteur Soonruth op de opiniepagina van Bangkok Post. Vandaag beslist de NLA (door de junta benoemd parlement ) over het voorgestelde uitstel van de organieke wet op parlementsleden, waardoor de verkiezingen pas in februari 2019 kunnen worden gehouden. Daarna duurt het nog drie tot zes maanden om parlementsleden te endosseren en een nieuwe regering te vormen. Dat betekent dat het regime langer aan de macht kan blijven, vermoedelijk tot de tweede helft van volgend jaar. Soonruth gokt erop dat de NLA het voorstel goedkeurt. Lees Poll delays won’t help a govt hit by scandal.
Voormalig regeringspartij Pheu Thai heeft gisteren een verklaring uitgegeven, waarin ze bezwaar maakt tegen uitstel. In de verklaring worden betrokkenen opgeroepen te stoppen het land te schaden. Het regime dient de macht over te dragen aan de bevolking, zoals beloofd in de roadmap to democracy. PT vermoedt een complot van het regime om langer aan de macht blijven.

EU dringt aan op verkiezingen dit jaar
25 januari – De Europese Unie dringt bij het regime aan op snelle terugkeer van de democratie en zijn belofte te respecteren dat in november verkiezingen worden gehouden. De verklaring van de EU is gisteren uitgegeven, een dag voordat het parlement vandaag besluit over het voorstel van een parlementscommissie de organieke wet op de verkiezingen drie maanden later dan gebruikelijk van kracht te laten worden. Daardoor zouden de verkiezingen verschuiven van november naar februari volgend jaar.
Volgens mij zit de EU een beetje in haar maag met het besluit van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen van december vorig jaar om de betrekkingen met Thailand geleidelijk te herstellen, waardoor bijvoorbeeld de geschorste besprekingen over een vrijhandelsoveeenkomst hervat kunnen worden.
Dat besluit was gebaseerd op de belofte van Prayut dat de verkiezingen in november worden gehouden. Maar nu gooit de parlementscommissie roet in het eten door de organieke wet te amenderen, iets wat Prayut niet kan tegenhouden en waar hij zich niet mee wil bemoeien.
EU-ambassadeur voor Thailand Pirkka Tapiola heeft begrip voor het verschil tussen de wetgevende (parlement) en uitvoerende macht (kabinet c.q. Prayut). Dat zijn beide essentiële en onafhankelijke eenheden in een democratie, zegt hij.

Donderdag 25 januari
– De gemeentepolitie van Bangkok heeft een lijst gepubliceerd van de zestig meest gezochte auto- en motorfietsdieven. Voor tips is 1,4 miljoen baht uitgetrokken door de Thai General Insurance Association. In totaal zijn tegen zeshonderd personen arrestatiebevelen uitgevaardigd, de 60 betreffen de meest beruchte zaken. Elk jaar worden 2.000 auto’s en motorfietsen gestolen.
– 7.800 teams gaan in het hele land de meningen peilen over een reeks dringende kwesties, aangestuurd door een panel van 61 leden, genaamd ‘Steering commission for development under sustainable Thai niyom (Thai-ism) projects’. Dinsdag meldde het Prime Minister’s Office dat premier Prayut toestemming had verleend voor de vorming van het panel. Het idee voor de peiling is ontleend aan een Chinees model dat bij ontwikkelingsprojecten wordt gebruikt. Critici beginnen al weer te koeren. Ze zeggen dat de peiling politiek gemotiveerd is en neerkomt op canvassing (stemmen werven) voor het regime.
Elk tambonteam telt 7 tot 12 leden en bestaat uit lokale functionarissen, veiligheidspersoneel, academici en vrijwilligers, samengebracht onder de paraplu van het Tam Kwam Dee Duay Hua Jai project (Do good deeds by hearts). Het panel streeft naar verbetering van het levensonderhoud van de bevolking om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgelegd in het 20-jaren strategieplan van de regering.

NLA akkoord met voorstel commissie; verkiezingen naar februari 2019
26 januari – En nu wilt u natuurlijk weten of bovenstaand verhaal opening krant is vandaag. Nee, dus. Niet omdat politiek mijn minst populaire schrijfonderwerp is, maar omdat het openingsverhaal voornamelijk bestaat uit voor de hand liggende commentaren, oud nieuws en informatie over de procedure, ben ik er niet mee geopend.
Zoals BP adjunct-hoofdredacteur Soonruth al had voorspeld (zie het bericht van gisteren: Uitstel of geen uitstel verkiezingen: vandaag weten we ‘t) is de NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) akkoord gegaan met het voorstel van een parlementscommissie de inwerkingtreding van de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden met 90 dagen uit te stellen, waardoor de verkiezingen naar februari opschuiven.
Ik ben benieuwd hoe premier Prayut dit gaat verdedigen richting internationale gemeenschap en met name de EU, die in december besloot de relatie met Thailand geleidelijk te herstellen. Prayut heeft enkele malen beloofd dat Thailand in november naar de stembus zou gaan en Bangkok Post anticipeert erop door al te beginnen met aftellen. Vandaag staat de Poll Countdown op 304 dagen.
Het parlement gaf gisteren met 196 tegen 12 stemmen en 14 onthoudingen het groene licht voor het uitstel. Het besteedde de gehele dag aan de behandeling van de organieke wet.
Inmiddels is een nieuw gerucht opgedoken dat de verkiezingen zelfs met één of twee jaar worden uitgesteld, maar dat zou alleen mogelijk zijn als de grondwet wordt herschreven om te voorzien in zo’n lang uitstel. Vice-premier Wissanu ontkent het gerucht, alhoewel hij zei de precieze verkiezingsdatum niet te kunnen garanderen.
De controversiële organieke wet gaat nu besproken worden door een gezamenlijke commissie van de Kiesraad, de grondwetcommissie (CDC) en het parlement. In maart wordt de wet ter ondertekening aan de koning voorgelegd. Nadat de wet in juni van kracht is geworden, zal de NCPO politieke partijen, de Kiesraad en andere diensten uitnodigen voor een discussie over de verkiezingsdatum.
Voorzitter Witthaya van de NLA-commissie die verantwoordelijk is voor het uitstel, verdedigt het besluit. Het geeft de bevolking en partijen meer tijd om de wet te bestuderen, zodat die niet overtreden wordt. Bovendien stelt het de 1,5 miljoen functionarissen die betrokken zijn bij de verkiezingen, in staat zich vertrouwd te maken met de nieuwe verkiezingsregels.
Parlementslid Taweesak, lid van de commissie, meent dat 90 dagen niet voldoende is en pleit voor uitstel met 120 dagen. Parlementslid Phongchai maakt het nog bonter en noemt 5 jaar, zodat het consistent is met het 20-jaren strategieplan van de regering. Het artikel bevat geen commentaren van politieke partijen, maar die hebben al eerder het nodige gezegd over uitstel. Critici zien er een complot in om de junta langer aan de macht te houden.

Diplomaten hekelen uitstel verkiezingen
27 januari – De twee onderwerpen die vanaf begin deze maand het nieuws domineren, beslaan vandaag bijna de gehele voorpagina van Bangkok Post. Raden welke dat zijn, is niet moeilijk: de verkiezingen en het horlogeschandaal. Zoals te verwachten was, is het uitstel van de verkiezingen met drie maanden slecht gevallen in het buitenland. Een kader bij het openingsverhaal kopt False prophet, waarmee premier Prayut wordt bedoeld die ettelijke malen heeft beloofd dat Thailand in november naar de stembus gaat. Een tweede kader kopt Long and winding road.
Het uitstel is het gevolg van het besluit van de NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) om de organieke wet op de verkiezingen drie maanden later dan gebruikelijk van kracht te laten worden. Vanwege de in de wet vastgelegde termijnen verschuiven daardoor automatisch de verkiezingen met drie maanden en wie weet misschien wel langer.
Diplomats slam poll delay kopt het openingsverhaal. EU ambassadeur voor Thailand Pirkka Tapiola zegt dat de relaties met Thailand ‘under review’ blijven. De EU blijft het land oproepen de beperkingen op de vrijheid van meningsuiting en de activiteiten van politieke partijen en burgergroepen op te heffen. De EU verwacht dat het land zich houdt aan Prayut’s verklaring over verkiezingen, die geloofwaardig zijn en in overeenstemming met internationale gebruiken. De ambassadeur van Finland sloot zich bij de woorden van Tapiola aan.
Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade zei gisteren dat Washington’s positie ien aanzien van de verkiezingen onveranderd is. ‘We waren blij met de toezegging van de premier dat niet later dan november 2018 verkiezingen worden gehouden. We zien uit naar een spoedige terugkeer van Thailand naar een democratische regering middels vrije en eerlijke verkiezingen. Dat stelt ons in de gelegenheid onze relatie te versterken en Thailand om een sterke en stabiele regionale leider te worden.’
Vice-premier Prawit gaf gisteren de verzekering dat de verkiezingen ‘zeker’ in februari worden gehouden. ‘Ze worden niet meer uitgesteld’, waarbij voormalig Chartthaipattana parlementslid Siripong opmerkt dat dit al vier keer is gebeurd. ‘Dit moet het laatste zijn.’ Hij vindt dat de NLA-leden zich beter kunnen concentreren op hun werkethiek in plaats van mazen in de wet te zoeken om aan de wensen van het regime tegemoet te komen.
Prawit vindt het niet nodig het buitenland een toelichting te geven, want de NLA heeft al een duidelijke verklaring gegeven voor het uitstel [Het geeft de bevolking en functionarissen meer tijd om vertrouwd te raken met de nieuwe verkiezingsregels en de politieke partijen om de vereiste voorbereidingen te treffen].
Gevraagd of Prayut geloofwaardigheid verliest omdat hij zich niet aan zijn belofte houdt, zei Prawit dat het slechts om drie maanden gaat. Gevraagd naar het verbod op politieke activiteiten zei hij dat het wordt opgeheven ‘in overeenstemming met de procedures die in de grondwet vastliggen’.
Verder bevat het artikel commentaren van partijleider Abhisit (Democraten), adjunct-leider Nipit, hoofd Chasak van het juridisch team van Pheu Thai en de eerder genoemde Siripong. Chasak zegt dat het besluit geen rekening houdt met de gevoelens van de bevolking en duidelijk een middel is om het regime te helpen langer aan de macht te blijven. Het besluit was te verwachten omdat de NLA tot dezelfde kliek behoort als het regime. Hij meent dat het uitstel met 90 dagen in het voordeel werkt van nieuwe opkomende partijen.

Zaterdag 27 januari
– De NLA heeft de organieke wet op de benoeming van senatoren gisteren goed gekeurd. De Senaat wordt in haar geheel benoemd, de vorige Senaat bestond voor de helft uit gekozen senatoren.

Donkere protestwolken trekken zich samen boven regime
28 januari – Bangkok Post opent vandaag met de demonstratie gisteren in Bangkok van het People Go Network (PGN) en andere dissidente groepen tegen uitstel van de verkiezingen. Ook ‘elders in het land’ zou verzet zijn gerezen [geen details].
De actievoerders putten hoop uit de uitspraak van de Administrative Court die gisteren de politie verbood The Walk te versperren, wat op 20 januari bij de start op de Thammasat universiteit wel is gebeurd. Zolang de mars van 450 kilometer naar Khon Kaen vreedzaam is, mag ze de wandelaars die sindsdien uit verschillende plaatsen zijn vertrokken, geen strobreed in de weg leggen. Maar wanneer ze de wet overtreden, mag de politie van de bestuursrechter ingrijpen. Gisteren arriveerden enkele PGN-leden in Nakhon Ratchasima.
In Bangkok belegde de New Democracy Movement (NDM) een demonstratie bij het Bangkok Art and Culture Centre en een andere groep verzamelde zich in het Lumpinipark om te demonstreren tegen uitstel. Die groep wil elke zondag demonstreren. De NDM komt op 19 februari weer bijeen op dezelfde plaats.
De actievoerders riepen ook op tot het vertrek van vice-premier Prawit uit het kabinet vanwege de horloge-affaire en de bekende actievoerder Veera Somkwamkid zei twijfels te hebben over de pogingen van de regering corruptie uit te bannen.
Uitstel van de verkiezingen is het gevolg van het besluit van het parlement om de organieke wet op de verkiezingen drie maanden later van kracht te laten worden. Daardoor verschuiven de in de wet vastgelegde termijnen.
Het uitstel is al gehekeld door de EU-ambassadeur voor Thailand en de Finse en Amerikaanse ambassade omdat premier Prayut enkele malen garanties heeft gegeven voor november.
De enige demonstratie buiten Bangkok die in het artikel wordt genoemd, vond plaats in Songkhla. Leden van negentien civiele organisaties liepen van het gemeentehuis Hat Yai naar legerkamp Sena Narong, alhoewel de politie dat had verboden. Ze verzetten zich ook tegen enkele controversiële projecten in Songkhla en Satun, waaronder een diepzeehaven, een kolencentrale en de 142 kilometer lange Southern Land Bridge, die een verbinding gaat vormen tussen de kustlijn van de Andaman zee en de Golf vanThailand.
Pheu Thai en Democraten wijzen uitstel af
Een tweede bericht meldt dat Thailand’s twee grootste partijen Pheu Thai en Democraten het vooruitzicht van uitstel van de verkiezingen afwijzen, wat eigenlijk al bekend is.
Partijleider Abhisit (Democraten) vraagt de NCPO klare wijn te schenken wanneer ze niet klaar is algemene verkiezingen te organiseren. ‘Wanneer de NCPO de verkiezingen wil uitstellen, moet ze dat openhartig aan de bevolking vertellen, anders ondermijnt ze haar geloofwaardigheid.’
Abhisit twijfelt aan de volharding van het regime dat het zich niet bemoeid heeft met de beraadslagingen van het parlement. Hij wijst erop dat de NCPO eerder artikel 44 heeft ingezet voor wijzigingen van de organieke wet op politieke partijen, die in oktober van kracht is geworden waardoor de partijen meer tijd hebben voor de herinschrijving van leden en de organisatie van primaries. Abhisit voorspelt dat de internationale gemeenschap de druk op de regering zal opvoeren vanwege het uitstel naar februari.
Voormalig parlementslid Worachai Hema (Pheu Thai) zegt dat Prayut niet langer op zijn woorden vertrouwd kan worden. Hij waarschuwt voor mogelijke protesten van de bevolking.
NCPO woordvoerder Piyapong zegt dat het uitstel met 90 dagen niet in het belang is van het regime. ‘De mensen en het land zullen er van profiteren.’

Maandag 29 januari
Pagina 3 stipt in één artikel twee onderwerpen aan over de verkiezingen. Op de foto actievoerders die in het Lumpinipark een wandeltocht maken ter ondersteuning van het People Go Network, een anti-junta groep die The Walk maakt naar Khon Kaen en veel kritiek heeft op de regering. Ze eist onder andere dat nog dit jaar verkiezingen worden gehouden.
Het andere onderwerp heeft betrekking op amusement tijdens verkiezingscampagnes. Ik noemde het al in Nieuws van de website in 1 regel. Kiesraadcommissaris Somchai vindt het ongewenst. Het curieuze is trouwens dat het verbod is gesneuveld in de huidige organieke wet op de verkiezingen, recent aangenomen door het parlement. De laatste keer dat kandidaten dit soort activiteiten mochten sponsoren was bij de verkiezingen op 4 april 1976. De wet werd later geamendeerd om er een stokje voor te steken. Sinds de verkiezingen van 1979 was het verbod van kracht.

Prayut wil langer aan het roer staan
31 januari – Goedemorgen, beste vrienden, lieve vriendinnen op deze laatste dag van de januari-maand. Al in de stemming om het nieuws van de dag tot u te nemen? ’t Is weer veel polletiek met de verkiezingsdatum als hot item. Lange tijd voorspeld voor november, door een parlementsbesluit uitgesteld tot februari 2019 en nu vraagt premier Prayut de bevolking hem langer aan de macht te laten blijven ‘om door te gaan de fundering van het land’ te leggen. Maar hij zei gisteren niet voor hoe lang.
BP opent vandaag onder de kop Prayut wants more time at the helm  en om daar gelijk maar het openingsverhaal van pagina 3 aan vast te knopen: de eis van acht activisten die geprotesteerd hebben tegen het mogelijk uitstel van de verkiezingen met drie maanden, is in het verkeerde keelgat geschoten van het bewind. Ze moeten zich melden bij de autoriteiten en worden beschuldigd van sedition (opruiing) en dat is een zware beschuldiging.
De acht maakten deel uit van een groep van honderd die vorige week op de Rangsit campus van de Thammasat universiteit bijeen kwamen, waar ze aan een mars van 450 km naar Khon Kaen wilden beginnen, maar ze werden tegengehouden door de politie. Of het gelukt is elders te vertrekken, weet ik niet. Behalve tegen het uitstel protesteren ze ook tegen ‘inadequaat’ regeringsbeleid op tal van terreinen. De bestuursrechter, ingeschakeld door Thammasat, heeft de politie bevolen de mars te tolereren daar die vreedzaam is.
De krant schept enige verwarring want lokaliseert dit protest bij het Bangkok Art & Culture Centre (BAAC), maar daar kwam de politie niet in actie. De groep heeft aangekondigd er elke zaterdag te zullen protesteren tegen uitstel van de verkiezingen. Dus volgens mij haalt de krant twee acties door elkaar of ik ben abuis. Een derde bestond uit een  mars in het Lumpinipark, maar die wordt deze maal niet genoemd.
De politie gaat uitzoeken wie achter het protest bij het BACC zit en door wie de organisatoren financieel worden gesteund, mogelijk vanuit het buitenland. Het protest is in strijd met het samenscholingsverbod van de junta, dat bijeenkomsten van meer dan vijf personen verbiedt.
Terug naar premier Prayut. Na de kabinetsvergadering van dinsdag vertelde hij verslaggevers dat hij vasthoudt aan de roadmap to democracy. ‘Geef me meer tijd om een solide basis te leggen, maar de tijd die daarvoor nodig is, hangt af van de wet. Verlies de hoop niet. We proberen ons best te doen.’
Over het verwijt dat hij zijn belofte heeft verbroken om in november verkiezingen te houden, zei hij: ‘Ik heb alleen maar beloofd het leven van de mensen te verbeteren en ze gelukkiger te maken. Maar het is onmogelijk om in deze fase van het spel iedereen tevreden te stellen. In sommige opzichten kan ik direct mensen gelukkig maken, maar in andere opzichten moeten ze wachten. Het komt ook neer op het oplossen van problemen en toekomstige regeringen.’
‘Ik verzin geen excuses. Is het land nu gelukkiger en vreedzamer. Is de economie verbeterd? Zijn veel problemen opgelost? Alhoewel het niet veel is, heeft het geleid tot meer geluk voor meer mensen. Dat is mijn belofte. Ik heb als eerste gedaan, wat ik kon.’
Tot zover premier Prayut en mijn verslag, want al deze prietpraat is slecht voor mijn motivatie. Ik schrijf liever over een vette krimi, maar de laatste is al snel opgelost: de moord op de Italiaanse echtgenoot van een Thaise. Haar Franse lover heeft die bekend. Na de moord hielp ze het lijk te halveren, waarna ze het in brand staken. Een reconstructie heeft al plaatsgevonden.

Woensdag 31 januari
De opening van pagina 3 noemde ik al: de juridische actie tegen acht activisten die betrokken zijn bij The Walk, zoals de mars naar Khon Kaen heet. De NCPO (junta) zegt dat de mars in strijd is met het samenscholingsverbod van de junta. Ze verdedigt het verbod als maatregel om het risico van conflicten, sociale scheidslijnen, politieke onrust en geweld zo klein mogelijk te maken.
De acht mannen dienen zich bij de autoriteiten te melden en als ze niet komen opdraven, vraagt de politie arrestatiebevelen tegen hen aan. Het People Go Network, dat de mars heeft georganiseerd, zegt dat ze zich vandaag melden bij het politiebureau van Klong Luang (Bangkok).
Het netwerk hoopt dat de mars mensen aanmoedigt hun mening te delen over vier kwesties: voedselveiligheid, bescherming van natuurlijke hulpbronnen, gemeenschapsrechten en vrijheid, die gerandeerd wordt door de grondwet. ‘De regering dient de kans aan te grijpen het verbod [op samenscholing] te herzien en te erkennen dat het de rechten van mensen en hun vrijheid beperkt.’
Premier Prayut zei gisteren dat de regering zich houdt aan de uitspraak van de bestuursrechter, maar degenen die meedoen aan de mars, dienen vanaf nu zorgvuldig te werk te gaan. De rechter heeft geen bezwaar tegen de mars omdat die vreedzaam is. Hij heeft de politie opgedragen de wandelaars niet tegen te houden en hen te beschermen.
Prayut zei: ‘Ze [de wandelaars] moeten rekening houden met degenen die zich tegen de mars verzetten en door hun verschillende motivaties heen kijken.’ Gisteren arriveerden dertien wandelaars in Nakhon Ratchasima.
– Dertig voormalige parlementsleden en ministers gaan een nieuwe politieke partij oprichten. De partij wordt op 1 maart geregistreerd, vertelde voormalig minister Samphan van het Prime Minister’s Office gisteren op een persconferentie. Vanaf die datum mogen nieuwe partijen worden ingeschreven.
De besprekingen over de nieuwe partij zijn eind vorig jaar begonnen. De initiatiefnemers zeggen geen marionet van Pheu Thai te worden. Ze hebben genoeg van politieke partijen die ‘eigenaren hebben’. Samphan wilde niet zeggen wie ze gaan steunen om premier te worden. Een outsider premier kan ook, want de wet biedt die mogelijkheid. De partij heeft drie kandidaten die integer zijn, op het oog.

Donderdag 1 februari
– De verkiezingen worden in februari gehouden, zegt vice-premier Wissanu tenzij de organieke wetten  op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden en selectie van senatoren, ter beoordeling aan het Constitutionele Hof worden voorgelegd. Dan wordt het later, waar Prayut ook al op heeft gedoeld. De twee zijn de laatste van vier organieke wetten die vereist zijn voor de verkiezingen. De organieke wet op de Kiesraad ligt thans bij het Hof.

Stil protest: Schrap aanklacht tegen actievoerders voor snelle verkiezingen
2 februari – Vier actievoerders houden bij winkelcentrum Siam Paragon (Bangkok) een stil protest ter ondersteuning van de acht andere actievoerders die vervolgd dreigen te worden voor overtreding van het samenscholingsverbod. Vier: O ja? Volgens het fotobijschrift zijn het er vier, maar ik tel toch echt vijf personen op de foto met afgeplakte mond en gekruiste armen alsof ze geboeid zijn. BP demonstreert weer eens dat ze niet kan tellen.
De acht zijn deelnemers aan The Walk, een protesttocht naar Khon Kaen, die bij de start op de campus Rangsit van de Thammasart unuiversiteit door de politie in de kiem werd gesmoord. Maar de bestuursrechter heeft de politie opgedragen de mars te tolereren en de deelnemers te beschermen omdat het om een vreedzame activiteit gaat. En daar houdt de politie zich aan met rugdekking van de regering.
De wandelaars verzetten zich tegen uitstel van de verkiezingen. Dat uitstel is het gevolg van het parlementsbesluit om de organieke wet op de verkiezing van het Huis van Huis van Afgevaardigden drie maanden later dan gebruikelijk van kracht te laten worden. Het uitstel biedt de politieke partijen de gelegenheid zich beter op de verkiezingen voor te bereiden. Zo moeten ze deze maal voor het eerst primaries houden, en het kost tijd die te organiseren.  (Bron: website Bangkok Post, 1 februari)
Update krant: In de krant is de foto bijgesneden, zodat er vier personen op staan. Tja, zo kun je ook maskeren dat je niet kunt rekenen.
Volgens het bijschrift protesteren ze tegen het horlogeschandaal waarin vice-premier Prawit is verwikkeld en uitstel van de verkiezingen. Maar de website heeft het over een steumnbetuiging van de acht anderen.

2 februari
Bangok Post telt vandaag zeventien artikelen op vier nieuwspagina, of eigenlijk 3,5 pagina’s want de 3 is een halve pagina. Het politieke nieuws blijft [gelukkig] beperkt tot twee artikelen.
1 Voorzitter Pornpetch van de NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) waarschuwt voor verder uitstel van de verkiezingen wanneer de organieke wetten op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden en de benoeming van senatoren, hoewel goedgekeurd door de NLA, teruggestuurd worden naar de NLA en afgestemd worden. Die situatie kan zich voordoen als de grondwetcommissie en de Kiesraad bezwaar maken tegen beide wetten. Een uitleg laat ik achterwege, die voert te ver.

Regering haalt haar schouders op over golf van kritiek
5 februari – ‘Ik word  niet goed’, de gevleugelde uitdrukking van Sjef van Oekel lag vandaag op het puntje van mijn tong toen ik de opening van Bangkok Post zag. Weer de regering, weer de politiek! Gebeurt er nu werkelijk niets anders van belang in het land dat de moeite waard is om de krant mee te openen? Wat een armoede! Altijd maar weer braaf melden wat de overheid doet en zegt. In de Angelsaksische landen wordt de pers beschouwd als de Fourth Branch of Government of de Fourth Estate; Bangkok Post past perfect in dat beeld.
De regering trekt haar schouders op over de golven van kritiek, zoals op het uitstel met 90 dagen van de toepassing van de organieke wet op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden, waardoor de verkiezingen dreigen te verschuiven naar februari 2019; het horlogeschandaal waarin vice-premier Prawit is verwikkeld en het regeringsoptreden tegen demonstranten.
NCPO-woordvoerder Piyapong zegt: ‘Degenen die geprobeerd hebben onvrede met de regering op te roepen, zullen alle geloofwaardigheid verliezen. De pogingen van anti-regerings elementen de positie van de regering te ondermijnen gaan waarschijnlijk als een nachtkaars uit.’
Piyapong doelt op het protest van 27 januari bij de Pathumwan kruising, waar zo’n honderd personen demonstreerden tegen uitstel van de verkiezingen. De politie heeft 39 personen aangeklaagd wegens overtreding van het verbod op politieke bijeenkomsten van meer dan vijf personen.
Woensdag volgden nog eens aanklachten tegen acht leden van het People Go Network nadat ze op 20 januari The Walk hadden gelanceerd, een mars naar Khon Kaen, om het ongenoegen met het regeringsbeleid op een aantal gebieden kenbaar te maken.
Suriyasai Katasila, vice-deken van het Social Innovation College van de Rangsit universiteit en voormalig coördinator van de PAD (geelhemden), zegt dat de populariteit van de regering tanende is. ‘Als het de regering niet lukt de achteruitgang tot staan te brengen, zal dit de pogingen benadelen om een door het leger gesteunde politieke partij te vormen die een outsider premier steunt [lees: Prayut). De regering moet snel het publieke vertrouwen in haar herstellen wanneer ze die dreiging wil voorkomen.’ Maar dat zal niet gemakkelijk zijn, zegt hij, omdat de regering het land al vier jaar bestuurt.
Het artikel vervolgt met het bericht [gerucht?] dat het ministerie van Defensie enkele legereenheden heeft geïnstrueerd in online peilingen ten gunste van Prawit te stemmen en hem te steunen om in functie te blijven. Defensiewoordvoerder Khongcheep ontkent het bericht. ‘Dan zou het aantal stemmen veel hoger zijn geweest, want het leger telt 300.000 soldaten’, zegt hij.
Nog meer verwant, en deels oud nieuws. Het 1992 May Heroes Relatives Committee heeft premier Prayut gevraagd de precieze datum van de verkiezingen bekend te maken en het heeft er bij Prawit op aangedrongen af te treden ‘om een moreel precedent te scheppen en confrontatie te voorkomen’.
Het artikel besluit met de opiniepeiling van de Suan Dusit Rajabhat universiteit waarin gevraagd is naar de belangrijkste politieke zorgen. Nou, die kunt u wel raden: uitstel van de verkiezingen, zei 84,6 procent van de respondenten. Op de tweede plaats politieke meningsverschillen tussen aan de ene kant regering en politici en aan de andere kant actiegroepen (66,7 pct), gevolgd door de goedkeuring van organieke wetten die betrekking hebben op de verkiezingen, politieke partijen en politici (54 pct), anti-regerings activiteiten (54 pct) en onbesliste zaken tegen politici (49,7 pct).

Maandag 5 februari
– Vice-voorzitter Peerasak van de NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) ontkent dat de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden veranderd is om de regering langer aan de macht te laten blijven. Het is ook niet bedoeld om de verkiezingen te vertragen, maar om partijen en de Kiesraad genoeg tijd voor hun voorbereidingen te geven. Zoals bekend heeft het parlement besloten de wet drie maanden later dan gebruikelijk van kracht te laten worden [waardoor de verkiezingen drie maanden opschuiven].
Maar dat is nog geen gelopen race, want wanneer de Kiesraad en de grondwetcommissie menen dat het besluit in strijd is met de grondwet, wordt voor overleg een gezamenlijke commissie van deze twee en de NLA gevormd. Eventueel wordt het Constitutionele Hof om een uitspraak gevraagd.
Een andere kwestie die speelt is het vervallen van het verbod voor politieke partijen om tijdens hun verkiezingscampagne entertainment te bieden. Maar daarover zegt het bericht verder niets.

Prawit treedt niet af, hij blijft ‘in nationaal belang’
6 februari – Bangkok Post telt vandaag 17 nieuwsitems, verdeeld over vier nieuwspagina’s, dus uw redacteur hoeft niet met zijn duimen te draaien. Des te beter, wamt luidt de uitdrukking niet: Ledigheid is des duivels oorkussen? Wie overweegt naar Thailand te emigreren, adviseer ik dan ook: doe het niet als je geen zinvolle bezigheden hebt, want het gevaar van verloedering ligt op de loer. Ik heb ze vaak genoeg gezien: buitenlanders die ’s ochtends al aan het bier zitten omdat ze zich vervelen.
Na dit stichtelijk woord van dominee Van der Lugt op naar de krant. Op de voorpagina twee lijvige artikelen en een kadertje. Opening is vanzelfsprekend de mededeling dat vice-premier Prawit, verwikkeld in de al vaak beschreven horlogeaffaire, NIET aftreedt. Had u iets anders verwacht? Ik niet.
Haal uw zakdoek tevoorschijn, want het is om tranen van in je ogen te krijgen. De krant schrijft: ‘Prawit is nog steeds als kernlid [van het kabinet] toegewijd aan de zorg voor ’s lands veiligheid’, aldus Defensie woordvoerder Kongcheep. Zijn moreel is goed en zijn gezondheid idem.
Zondag begon op change.org een steuncampagne voor Prawit, die al snel 16.000 supporters trok, maar de website bracht het aantal later terug naar 250 na geklaagd te hebben dat een gecoördineerde poging was gedaan de bevolking te misleiden. De Facebookpagina CSI LA Facebook, die Prawit’s bezit van 25 horloges heeft onthuld, noemt het beschamend dat veel steunbetuigingen vanaf hetzelfde IP adres zijn verstuurd. Toen dat ontdekt werd, werd het aantal drastisch teruggebracht.
Kongcheep ontkende eerder dat het ministerie van Defensie legereenheden had geïnstrueerd ten gunste van Prawit te stemmen en hem te steunen om aan te blijven als bewindsman. Politiek actievoerder Ekachai wilde gisteren bij het ministerie de resultaten van een online peiling inleveren waarin wordt aangedrongen op Prawit’s aftreden. Maar hij werd tegengehouden door legerofficieren in burger die hem naar een koffieshop naast het ministerie wegbonjourden. Het Office of the Permanent Secretary of Defence kreeg ze later toch.
Een van de supporters die donderdag bij het ministerie had deelgenomen aan een demonstratie pro-Prawit meldde zich gisteren bij het politiebureau van Phra Ratchawang. De rechtbank heeft hem al een boete van 3.000 baht gegeven. De politie zegt aan de hand van camerabeelden dertig personen te kunnen identificeren. Zij worden aangeklaagd voor overtreding van het samenscholingsverbod.
Legercommandant Chalermchai zei gisteren dat de politieke situatie onder controle is. Prayut, op bezoek in de provincie Trat, zei dat de regering tijd nodig heeft om het land in het gareel te brengen. ‘Wanneer het land niet ordelijk is, dreigt chaos.’
Het UDD (roodhemden) heeft de regering gewaarschuwd de anti-regime bewegingen op internet niet te onderschatten. Woordvoerder Thanawut zegt dat er veel actie gaande is op de social media. Zaterdag demonstreert de New Democracy Movement voor de tweede keer tegen het dreigend uitstel van de verkiezingen.
Voor Prawit is het business as usual. Gisteren vertrok hij naar Singapore voor de Asean Defence Ministers’ Meeting. Daar ontmoet hij de voorzitter van de Amerikaanse joint chiefs of staff, met wie hij praat over veiligheidskwesties in de regio Asia-Pacific en militaire samenwerking tussen beide landen.

Woensdag 7 februari
Pagina 3 opent met de weigering van premier Prayut het achterste van zijn tong te laten zien met betrekking tot de verkiezingsdatum.  ‘De verkiezingen vinden plaats als alles klaar is.’ Met dat ‘alles’ worden vier organieke wetten bedoeld: op de Kiesraad, op de verkiezing van parlementsleden, op politieke partijen en op de selectie van senatoren.
De organieke wet op de Kiesraad ligt thans bij het Constitutionele Hof. De wet stelt hogere eisen aan de kwalificaties van de commissarissen, waardoor de huidige commissarissen het veld dreigen te moeten ruimen, maar ze willen hun zittingstermijn afmaken.

Woensdag 7 februari
– De politie van Phayao heeft veertien deelnemers aan de anti-regerings protestmars We Walk gisteren aan de rechtbank voorgeleid. Ze waren maandag gearresteerd op beschuldiging van overtreding van het samenscholingsverbod. Elf zijn lid van een boerengroep en de anderen zijn leden van het People Go Network, dat het initiatief heeft genomen voor de mars.
De boeren zeggen zich te hebben aangesloten omdat ze door invloedrijke grondbezitters zijn beschuldigd van betreding van verboden terrein, ondanks hun claim dat het hun eigen land was.
– De politie heeft voor de tweede maal 38 van de 39 demonstranten opgeroepen, die op 27 januari op de skywalk bij de Pathumwan kruising protesteerden tegen uitstel van de verkiezingen. De leden van de Democracy Restoration Group zijn beschuldigd van overtreding van het verbod op politieke samenscholingen. Wanneer ze wegblijven, worden arrestatiebevelen aangevraagd. Eén meldde zich gisteren.
– Al gemeld in Nieuws van de website: De persconferentie van de Democracy Restoration Group is gisteren afgelast nadat de politie had gewaarschuwd dat die in strijd zou zijn met het samenscholingsverbod. Tv-verslaggeefster en actievoerder Nuttaa sprak later met Thaise en buitenlandse verslaggevers buiten het gebouw van de Foreign Correspondents’ Club of Thailand waar de briefing zou worden gehouden.
De rechtbank heeft de gezamenlijk borgsommen voor de 39 actievoerders vastgesteld op 2 miljoen baht: 60.000 baht per persoon en 200.000 baht voor de leiders, een bedrag dat de meesten niet kunnen opbrengen.
Een van de demonstranten, een journalist, noemt het politieoptreden ‘vernederend’. De politie bezocht om middernacht zijn 90-jarige ouders om documenten te ondertekenen dat de dagvaarding was ontvangen. Hij zegt al vier jaar te worden lastig gevallen.

Donderdag 8 februari
– Het bezoek aan de provincies Trat en Chanthaburi heeft een opvallende gelijkenis met een verkiezingscampagne, schrijft BP op pagina 2 in een analyse van het bezoek van premier Prayut en zijn kabinet aan beide provincies. Daarmee doelt de krant op Prayut’s ambities om na de verkiezingen het land te blijven dienen als premier. Dat zal hij uiteraard nooit toegeven, maar er wordt volop over gespeculeerd.
– Wat zou de belofte waard zijn? Premier Prayut heeft de voorzitter van de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff verzekerd dat Thailand zich houdt aan de roadmap to democracy. Zonder een precies tijdstip te noemen zei hij dat gewerkt wordt aan de voor de verkiezing vereiste (organieke) wetten. Prayut ontving generaal Joseph F. Dunford Jr in het Government House.
‘De premier zegt met klem dat de nationale hervormingen Thailand naar een sterke en duurzame democratie zullen leiden’, aldus regeringswoordvoerder Werachon. Dunford zei dat de inzet voor democratie ‘ons toestaat vooruit te gaan en onze relatie in de toekomst te verdiepen’. Dunford is in Thailand in verband met de legeroefening Cobra Gold, die van 13 tot 23 februari wordt gehouden (zie Kort Nieuws van gisteren).

Vrijdag 9 februari
– RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara verdedigt de politie die 35 actievoerders heeft aangeklaagd voor overtreding van het verbod op politieke bijeenkomsten. Srivara zegt dat de politie binnen de grenzen van de wet is gebleven en het niet speciaal op hen heeft gemunt.
De groep demonstreerde onlangs op Siam Square en gaat zaterdag bij het Democracy Monument weer demonstreren tegen uitstel van de verkiezingen. Ze moeten daarvoor aan de politie toestemming vragen, maar dat hebben ze nog niet gedaan.
Gisteren meldden 35 van de 39 opgeroepen actievoerders zich bij het politiebureau van Pathumwan. De politie verzette zich tegen hun vrijlating op borgtocht. De actievoerders werden later naar twee verschillende rechtbanken gebracht en alsnog vrijgelaten.
– Het is niet uitgesloten dat de verkiezingen verder worden uitgesteld dan het eerder voorspelde uitstel tot februari. Die situatie kan zich voordoen wanneer het Constitutionele Hof om een uitspraak wordt gevraagd over de organieke wetten op de verkiezing van parlementsleden en de benoeming van senaatsleden. Adjunct-partijleider Nipit (Democraten) heeft daarop gewezen nu een gezamenlijk panel is gevormd van de grondwetcommissie, de Kiesraad en het parlement, nadat de NLA (benoemd parlement) de wetten had goedgekeurd.
De organieke wet op de verkiezing van parlementsleden is door veel politici bekritiseerd vanwege diverse problemen. Ik noem alleen het vervallen van het verbod op entertainment tijdens verkiezingscampagnes.

10 februari
– Op de VP het bericht dat leiders van enkele kleine partijen besloten hebben helemaal opnieuw te beginnen en een nieuwe partij op te richten om niet, zoals de organieke wet op politieke partijen vereist, hun ledenbestand up to date te moeten brengen. Dat is veel en zwaar werk.
Krit-anond, partijleider van Phalang Khruekhai Prachachon, zegt dat ze besloten heeft de partij te ontbinden, want dat is gemakkelijker en op 1 maart kan al begonnen worden met de registratie van de nieuwe partij. Negen kleine partijen gaan fuseren en vormen een nieuwe partij.
Gisteren gaf de Kiesraad op een forum een toelichting op de organieke wet op politieke partijen. De bijeenkomst werd bijgewoond door driehonderd personen.
In hetzelfde bericht meldt de krant dat vanmiddag bij het Democracy Monument weer gedemonstreerd wordt tegen uitstel van de verkiezingen door de Democracy Restoration Group en de Start Up People Group.
De Criminal Court heeft toestemming verleend voor arrestatiebevelen tegen vier protestleiders die al tweemaal een oproep van de politie hebben genegeerd. Een van hen zegt dat hij vandaag aan de demonstratie deelneemt.

Protesten: Oprisping of begin van ’t einde?
11 februari – De grotere opkomst bij de demonstratie tegen uitstel van de verkiezingen gisteren bij het Democracy Monument en de maatregelen die de politie heeft genomen, zoals het plaatsen van hekken, roept de vraag op of hier sprake is van een oprisping die wel weer zal overwaaien of wordt de basis van een volksopstand gelegd?
De leiders van de anti-coup en anti-uitstel demonstranten zeggen rally’s te blijven organiseren en zich niets aan te trekken van het verbod op politieke activiteiten. Premier Prayut dient zijn belofte na te komen dit jaar verkiezingen te houden.
De krant schat het aantal demonstranten op vijfhonderd, meest 40-plussers. Ze scandeerden ‘Election! Election!’ en ‘We detest the dictatorship’ terwijl ze over het trottoir marcheerden. Tussen hen de leiders van de Democracy Restoration Group en Start Up People en een advocaat tegen wie eerder arrestatiebevelen waren uitgevaardigd.
Na de mars werden ze in het politiebureau Pathumwan op de hoogte gebracht van de beschuldigingen tegen hen. Een ander, Ekachai Hongkanwan, was ’s ochtends al aangehouden in zijn woning. Ekachai was eerder in het nieuws omdat hij zijn horloge cadeau wilde doen aan vice-premier Prawit.
Rangsiman, leider van de SRG voer in een ‘boze toespraak’ uit tegen politici: ‘Waar waren jullie de afgelopen vier jaar terwijl wij ons leven en onze vrijheid riskeerden? Jullie zijn niet langer de politici van het volk. We stemmen niet langer op jullie.’
De politie had zich op het ergste voorbereid want ze was met enkele honderden man aanwezig en had hekken geplaatst zodat de demonstranten op het voetpad bleven. Een verzoek om ze weg te halen, werd afgewezen. Op een gegeven moment riepen demonstranten ‘We zijn niet bang voor jullie’, waarop de politie per megafoon liet weten: ‘Het is jullie democratisch recht om te demonstreren, maar jullie moeten de wet respecteren.’ Advocaat Arnon, ook via een megafoon: ‘Vandaag mogen we de straat niet op, maar in de toekomst heroveren we de straat weer.’
Voorts meldt het bericht dat pamfletten werden verspreid met beelden waarin de coupplegers werden vergeleken met muskieten.

12 februari
Het nieuws van vandaag moet je vandaag met een lantaarntje zoeken in Bangkok Post, want de meeste ruimte wordt ingenomen door achtergrondbverhalen. Ik tel zes nieuwsberichten, verdeeld over vier pagina’s.
De krant opent met een follow-up op de demonstratie van zaterdag bij het Democracy Monument tegen uitstel van de verkiezingen tot volgende jaar. De junta lijkt geschrokken te zijn van de hoge opkomst, de krant schatte 500 personen, want premier Prayut heeft Chalermchai Sitthisad, legercommandant en secretaris-generaal van de NCPO, opdracht gegeven alle politieke bewegingen scherp in de gaten te houden en – let op! – uiterst voorzichtig te zijn wanneer juridische actie wordt ondernomen.
Een verstandig advies, dunkt me, want er is weinig voor nodig om de vlam in de pan te laten slaan. Het borrelt; de bevolking heeft na vier jaar genoeg van de junta. De recente horlogeaffaire waarin vice-premier Prawit is verwikkeld, en het mogelijk uitstel van de verkiezingen van november, zoals beloofd door Prayut, naar februari hebben de zaak op scherp gezet. Ik heb geen glazen bol en kan niet achter de schermen kijken, maar die indruk krijg ik als ik het nieuws op me laat inwerken.
De actievoerders die scherp in de gaten worden gehouden, zijn Sirawith, beter bekend als Ja New, Rangsiman en het netwerk van Jatupat Boonpattararaksa (Pai Dao Din) die gevangen zit wegens een link die hij vorig jaar op zijn Facebook-pagina plaatste naar een BBC-artikel over de nieuwe koning, dat als majesteitsschennis wordt beschouwd.
Ze worden ook brutaler. Rangsiman Rome, leider van de Democracy Restoration Group, Sirawith Serithiwat (Start Up People) en advocaat Arnon Nampa sloten zich zaterdag bij het protest aan, alhoewel tegen hen arrestatiebevelen liepen wegens het protest van eind vorige maand bij de skywalk in Pathumwan. Ze zijn beschuldigd van overtreding van het verbod op politieke activiteiten. Rangsiman meldde zich gisteren bij de politie in Khon Kaen en werd vrijgelaten op een borgtocht van 10.000 baht. Hij moest daar voorkomen wegens een incident in juli 2016, voorafgaand aan het referendum over de nieuwe grondwet.
Rangsiman, die in maart voor de krijgsraad moet verschijnen, zegt zich geen zorgen te maken over de tegen hem geuite beschuldigingen. Hij gaat door met zijn gevecht. ‘Een standpunt innemen is wat ik kan doen. Ik zie dit als een eer om te strijden voor democratie en voor de mensen om hun basisrechten terug te krijgen.’
Premier Prayut is bang dat de daden van het regime uitgebuit worden om een ongewenste situatie in de aanloop naar de verkiezingen te creëren, zeggen bronnen. De veiligheidsdiensten zijn ook bezorgd want slechts de helft van de wapens die tijdens de ongeregeldheden in 2010 het land instroomden, is geconfisqueerd.
De krant noemt verder The Walk, een protestmars van 450 km naar Khon Kaen, gestart op de Rangsit campus van de Thammasat universiteit, tegen het falend regeringsbeleid op het gebied van natuurlijke hulpbronnen, voedselveiligheid en de vrijheid van meningsuiting. Zaterdag komen de deelnemers aan in Khon Kaen. Hoeveel het er zijn en wat ze onderweg bereikt hebben, heb ik tot nu toe nog niet gelezen in de krant.
En zo analyseert de krant de huidige situatie maar door, want een nieuwsverhaal kun je de opening krant niet noemen. Minpuntje vind ik: voor het artikel hoeven de HH verslaggevers de redactie niet uit om eigen onderzoek te doen. Lui? Incompetent? Bang voor repercussies? Ik weet het niet, maar ik zou toch graag meer feiten willen lezen, want bovenstaand verhaal kan ik ook achter mijn bureau schrijven.

Premier doet een schepje bovenop zijn anti-protest retoriek
13 februari – Leuke gedachte-oefening om de dag mee te beginnen: Wat zou u doen als u in de schoenen stond van premier Prayut en geconfronteerd werd met toenemende oppositie tegen de regering daar pro-verkiezings demonstraties aan kracht winnen?
Eind januari waren het nog maar honderd mensen die bij het BAAC in Pathumwan bezwaar maakten tegen het mogelijk uitstel van de verkiezingen met 90 dagen, afgelopen zaterdag waren het er vijfhonderd en de organisatoren zijn niet van plan hun verzet op te geven.
Premier Prayut gaf gisteren zijn antwoord tijdens een bijeenkomst van buitenlandse diplomaten en vertegenwoordigers van de VN. De krant vat het samen in de openingskop van vandaag: PM ups anti-protest rhetoric.
Inderdaad: veel retoriek zoals: De regering blijft vastbesloten mensenrechten te verdedigen en bevorderen om haar geloofwaardigheid in de internationale gemeenschap en het vertrouwen van de bevolking in het land te vergroten.
Of wat dacht u van deze: De mensen moeten ook bewust gemaakt worden van hun rechten en plichten, inclusief respect voor de wet en ze moeten inbreuk maken op andermans rechten achterwege laten. Nou, daar kan toch niemand tegen zijn?
Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade en EU-ambassadeur Pirkka Tapiola waren blij met de opmerkingen van Prayut.
– De woordvoerder: ‘We waarderen de nadruk die de premier en minister van Buitenlandse Zaken hebben gelegd op de verplichting van Thailand te voldoen aan de internationale conventies en overeenkomsten waar Thailand partij in is.’
– Pirkka: ‘De EU hecht groot belang aan de bevordering en bescherming van de mensenrechten over de hele wereld.’ Pirkka verwees daarbij naar het besluit van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in december om de relatie met Thailand geleidelijk te herstellen.
Tijdens zijn keynote speech zei Prayut tegen de ruim driehonderd aanwezigen dat de recente politieke activiteiten in het land bezoedeld zijn met ‘slechte bedoelingen’. ‘Sommige politieke groepen streven snode doelen na. Ze treden elke dag naar buiten. Ze worden gearresteerd en vrijgelaten, maar ze blijven terugkomen. In enkele gevallen hebben de autoriteiten de regels versoepeld, maar dit toont aan dat ze andere doelen hebben, onzuivere doelen.’
Of het corps diplomatique er ook zo over denkt en hoe het denkt over de oproep van de actievoerders niet te tornen aan de beloofde verkiezingsdatum, komen we niet te weten, want daarover wil geen enkele diplomaat iets zeggen.

15 februari
– De regering gaat elke keer wanneer er een rally tegen uitstel van de verkiezingen wordt gehouden, uitleggen waarom de regering afwijkt van de roadmap for democracy. Premier Prayut heeft eerder beloofd dat het land in november naar de stembus gaat, maar uitstel met drie maanden dreigt als gevolg van het parlementsbesluit de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden 90 dagen later dan gebruikelijk van kracht te laten worden.

16 februari
Intussen spring ik naar het derde artikel op de voorpagina waarin oud-premier Thaksin ‘wilde theorieën’ over het lot van de NCPO (junta) ontvouwt. Een bron bij voormalig regeringspartij Pheu Thai onthult wat Thaksin heeft gezegd tijdens een recente ontmoeting met voormalige PT-parlementsleden in China: ‘Het is onmogelijk te voorspellen wanneer de volgende verkiezingen worden gehouden door de klaarblijkelijke wens van het regime zich aan de macht vast te klampen en door een factor die niet genoemd kan worden.’ Waarop hij doelt, zegt de bron niet, en die kan ik ook niet bedenken.
Thaksin meent dat de NCPO na de verkiezings roadmap die beloofd is, aanblijft. Hoe langer de NCPO probeert de macht te behouden, des te meer zal ze onder druk worden gezet snelle verkiezingen te organiseren. De katalysatoren hiervoor zijn malversaties van regeringsinsiders, corruptie en de groeiende vraag van de bevolking om herstel van de democratie.
De NCPO probeert de situatie te beheersen maar die loopt uit de hand. Als ze de problemen die de stabiliteit bedreigen, niet aan kan, kan ze ervoor kiezen los van verkiezingen een regering te vormen. Of als alternatief te kiezen voor een self coup om grote schoonmaak te houden en een volledig nieuwe regering te vormen. Maar dat zal moeilijk zijn omdat het regime onder een enorme druk zal komen te staan, zowel van binnen als van buiten het land.
Volgens een bron [dezelfde als hierboven?] hebben hij en Yingluck China verlaten en zijn ze momenteel in Hong Kong, waarna ze naar Singapore reizen om andere oud-parlementariërs te ontmoeten. Daarna is het richting Dubai (Thaksin) of  Engeland (Yingluck). Dit bericht zegt niets over Japan, dat door een eerder bericht werd genoemd.

16 februari
– Het tripartite panel van Kiesraad, NLA en grondwetcommissie dat zich buigt over de organieke wetten op de verkiezing van parlementsleden en de benoeming van senatoren verwacht voor het einde van de maand klaar te zijn met zijn werk. Daarna gaan ze terug naar de NLA.
NLA-voorzitter Pornpetch waarschuwt alvast dat parlementsleden hun verantwoordelijk dienen te nemen wanneer ze de wetten afwijzen. Afwijzing betekent aanzienlijke vertraging voor de verkiezingen. Het opstellen van nieuwe organieke wetten neemt veel tijd in beslag, zeggen experts.

Verwarring over verkiezingsdatum
17 februari – De regering stelt in juni de verkiezingsdatum vast, zegt vice-premier Wissanu, maar die mededeling is door politici met grote scepsis ontvangen. Wissanu maakte gisteren bekend dat alle betrokken partijen, waaronder de Kiesraad en politieke partijen, in juni over de datum vergaderen.
Zoals bekend heeft Prayut eerder beloofd dat in november verkiezingen zouden worden gehouden, maar hij is in de wielen gereden door het parlement, dat besloten heeft de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden drie maanden later dan normaal van kracht te laten worden.
NLA-voorzitter Pornpetch zei onlangs te verwachten dat de bevolking in maart naar de stembus kan gaan. Verder uitstel is niet ondenkbaar als het Constitutionele Hof om een uitspraak wordt gevraagd of wanneer de wet plus die op de benoeming van senatoren, wordt ingetrokken.
Wissanu gaat er vanuit dat de zaak in juni tot helderheid is gebracht als de twee organieke wetten van kracht zijn. De vergadering in juni is in overeenstemming met de order van de NCPO, uitgevaardigd in december, om oude en nieuwe partijen meer tijd te geven te voldoen aan de eisen van de organieke wet op politieke partijen, zoals de herinschrijving van leden en de organisatie van primaries. Tegen die tijd zullen ook de beperkingen op politieke activiteiten vervallen, aldus Wissanu.
Thans buigt een tripartite commissie van NLA, Kiesraad en grondwetcommissie zich over de twee organieke wetten. Daarna gaan ze terug naar de NLA om in stemming te worden gebracht. Als het panel er niet uitkomt, worden ze geschrapt of hakt het Constitutionele Hof de knoop door.
Voormalig Pheu Thai parlementslid Samart heeft geen goed woord over voor Wissanu’s opmerkingen. ’Ondanks verzekeringen van de premier over de roadmap is de verkiezingsdatum al enkele malen verschoven. Ik ben er niet zeker van dat we Wissanu’s woorden kunnen vertrouwen. Dat kunnen we alleen van mensen die er direct bij betrokken zijn, zoals de Kiesraad.’ Samart vindt dat de Kiesraad in samenwerking met de regering een tijdpad moet uitzetten en dat met de bevolking moet delen.
Partijleider Abhisit (Democraten) dringt er bij de NCPO op aan het verbod op politieke activiteiten te versoepelen om ‘gedurende deze politiek onzekere tijd’ een vriendelijker klimaat te scheppen.

Kort nieuws zaterdag 17 februari
– De protestmars We Walk is na een maand gisteren geëindigd in Khon Kaen, zoals ook al gemeld op de website. De mars van 450 kilometer ging op 20 januari van start op de Rangsit campus van de Thammasat universiteit. De deelnemers eisten van de regering dat de verkiezingen zo snel mogelijk worden gehouden.
Onderweg moedigden ze bewoners aan hun mening te geven over ziektekostenverzekeringen, voedselveiligheid, mensen- en gemeenschapsrechten en inspraak in het overheidsbeleid. Op de laatste dag marcheerden zo’n tweehonderd mensen in vier groepen, die de vier kwesties vertegenwoordigden, over vier routes naar het Democracy Monument in het centrum van Khon Kaen.

Zondag 18 februari
2 Gisteren lanceerden enkele groepen, waaronder de New Democracy Movement, geleid door Sirawith ‘Ja New’ Seritiwat, op de Thammasat universiteit een people’s roadmap met de data waarop verdere acties zijn te verwachten. De volgende bijeenkomt is vanmiddag in Lan Ya Mo (Nakhon Ratchasima) voor het Thao Suranee Monument. Zaterdag is een rally belegd op de Tha Phra Chan campus van de Thammasat universiteit.
3 Vrijdag eindigde in Khon Kaen The Walk¸ een protestmars, en dat zal niet de laatste zijn. Gedacht wordt aan marsen op de hoofdwegen van Bangkok en andere activiteiten. Acht leiders van het People Go Network dat de mars had georganiseerd, zijn vorige week aangeklaagd voor overtreding van het verbod op politieke activiteiten en bijeenkomsten van vijf personen en meer, alhoewel ze in groepjes van vier liepen. De bestuursrechtbank heeft de politie de opdracht gegeven de mars geen strobreed in de weg te leggen.
De acties zijn een uitvloeisel van het dreigend uitstel van de verkiezingen. De actievoerders eisen dat dit jaar nog verkiezingen worden gehouden, hetgeen premier Prayut heeft beloofd. Tijdens de mars werd gediscussieerd over natuurlijke hulpbronnen, voedselveiligheid, gezondheidszorg en de vrijheid van meningsuiting.
‘Waar we om vragen, is niks nieuws’, zei Sirawith tijdens de briefing gisteren op de Thammasat universiteit. ‘Het is het basisrecht dat de junta ons vier jaar heeft onthouden. Wij willen verkiezingen zodat we zeggenschap hebben in de toekomst van het land. Het wordt tijd voor de mensen om gebruik te maken van hun recht om hun eigen lot en de toekomst te bepalen in plaats van de aanwijzingen van de Five Rivers te volgen, waarvan alleen hun maatjes profiteren. Ze moeten ophouden de verkiezingen en de machtsoverdracht te vertragen. Verkiezingen moeten dit jaar worden gehouden.’
Ter toelichting: De Five Rivers is een orgaan bestaand uit de NCPO, kabinet, NLA, CDC en de inmiddels opgeheven NRC. Dat moet een machtige en invloedrijke club zijn met vergaande bevoegdheden. Meer weet ik er niet van. Als u weet wat die afkortingen betekenen, bent u een Thailand kenner.

Dinsdag 21 februari
Op de voorpagina meldt het tweede verhaal dat de NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) ‘waarschijnlijk niet’ de twee laatste organieke wetten, die vereist zijn voor de verkiezingen, zal afschieten. Als de krant het bij het rechte eind heeft, zou dat goed nieuws zijn, want dan lopen de verkiezingen geen extra vertraging op, tenzij het Constitutionele Hof wordt ingeschakeld.
De wetten hebben betrekking op de verkiezing van leden van het Huis van Afgevaardigden en de benoeming van senatoren. Over die wet zegt het bericht dat de NLA een maas gaat dichten om te voorkomen dat mensen die banden hebben met politici (in de Engelse tekst stooges genoemd, zoiets als gewillige marionetten), senator worden.

22 februari
Pagina 3 meldt in het openingsverhaal dat de pro-verkiezingen actievoerders het Constitutionele Hof in een petitie vragen om een uitspraak over het verbod van het regime op politieke bijeenkomsten. Dat verbod schendt hun rechten, die ze op grond van artikel 213 in de grondwet hebben, zeggen ze, want dat garandeert het recht op vreedzame vergadering. De activisten krijgen steun van het People’s Network Against Corruption.
Maar wie weet is de rechtsgang voorbarig, want vice-premier Wissanu heeft bekend gemaakt dat het verbod in juni kan worden ingetrokken in verband met de verkiezingen voor lokale bestuursorganen die voorafgaand aan de landelijke verkiezingen worden gehouden. De Kiesraad zegt dat de verkiezingen voor provincies en tambons in augustus worden gehouden, maar Wissanu wil dat niet bevestigen.

Redactioneel – Bangkok Post: Fabeltjeskrant?
23 februari – Over sommige verhalen in Bangkok Post, mijn belangrijkste bron voor het samenstellen van Nieuws uit Thailand, vraag ik me al lang niet meer af of ze waar zijn. Zijn ze door iemand bedacht? Door de redactie misschien? Wordt een complot gesmeed? Wat mij betreft maakt het niet uit. Een goed verhaal blijft een goed verhaal, of het nou waar is of niet.
Deze gedachten welden vanochtend bij mij op, toen ik het openingsverhaal van de voorpagina zag. De opening meldt dat de NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) alle zeven kandidaten die genomineerd zijn voor de nieuwe Kiesraad, gisteren heeft afgewezen. Dus zijn de zorgen over verdere vertraging van de verkiezingen toegenomen.
De krant schrijft op gezag van een bron dat de NLA een ‘duidelijk signaal’ van het regime had gekregen haar veto uit te spreken over de kandidaten. Het regime maakte zich aldus deze geheimzinnige Deep Throat zorgen dat de selectie van de twee kandidaten, voorgedragen door het hooggerechtshof, geen ‘open proces’ was en ‘that it could face a legal challenge’.
Nou, da’s toch een leuk verhaal en koren op de molen van degenen die beweren dat de junta erop uit is langer aan de macht te blijven. Want de Senaat wordt in haar geheel benoemd, kiezers komen er niet meer aan te pas, en wie weet komt Prayut na de verkiezingen terug als outsider premier, wanneer de politieke partijen het niet eens kunnen worden over een kandidaat uit eigen gelederen.
De krant zet het parlementair veto zwaar aan. Vette kop: Fears of fresh poll delay soar, en portretjes van de zeven kandidaten. Het wordt allemaal haarfijn uitgelegd en voorzien van commentaren. Ik noem enkele:
1 Huidig Kiesraadlid Somchai denkt dat de keuze van de twee kandidaten in strijd kan zijn met de organieke wet op de Kiesraad, die vereist dat het hooggerechtshof er in het openbaar over stemt en niet achter gesloten deuren, zoals is gebeurd.
2 Voormalig parlementslid Wirat (Democraten) vermoedt dat het veto van de NLA een ‘complot’ is om de verkiezingen nog verder uit te stellen.
3 Voormalig parlementslid Watthana (Pheu Thai) sluit zich daarbij aan. Hij daagt degenen die betrokken zijn bij de keuze van de kandidaten uit om de verzekering te geven dat het selectieproces niet lang duurt en dat het geen gevolgen heeft voor de roadmap.
4 Een van de afgewezen kandidaten, Issaree Hansacharoonroj, voormalig rector van de Rajamangala University of Technology Rattanakosin, meent dat er een ‘verborgen agenda’ achter het NLA-besluit schuilt. Weliswaar heeft de NLA het wettelijk recht kandidaten af te wijzen, maar de reden voor de huidige afwijzing zijn ‘ongerechtvaardigd’.
5 Een andere bron dan degene die eerder is genoemd, zegt dat enkele NLA-leden geen vertrouwen hebben in de geschiktheid van de kandidaten, alhoewel ze wel voldoen aan de kwalificatie-eisen. ‘Ze zijn nauwelijks bekend bij de bevolking en hebben geen ervaring met het houden van verkiezingen.’
6 NLA-voorzitter Pornpetch ontkent ten stelligste dat de NCPO een signaal naar de NLA heeft gestuurd om de kandidaten af te wijzen.

Verzoek van politie om detentie voor actievoerders afgewezen
23 februari – De politie heeft andermaal bakzeil gehaald met haar verzoek aan een rechtbank actievoerders vast te zetten. Gisteren wees de strafrechtbank het verzoek af om vier actievoerders in hechtenis te mogen nemen vanwege de rally op 10 februari bij het Democracy Monument en eerder weigerde het Southern Bangkok Criminal Court dat voor vijf verdachten in verband met de rally op 27 januari bij de Pathumwan kruising. [Dezelfde rechtbank?]
Volgens de rechtbank vormen de vier geen vluchtrisico, hun adressen zijn bekend en het argument van de politie dat ze in de toekomst meer rally’s kunnen organiseren, deed de rechtbank af als pure speculatie.
De vier zijn beschuldigd van opruiing (strafwet art 116) en overtreding van het NCPO-verbod op politieke bijeenkomsten van vijf personen of meer. Een van hen, Anon Nampha, zegt dat ze zich in de rechtbank ertegen zullen verdedigen. Een ander, Karn Pornprapaphan, heeft de bevolking opgeroepen zich aan te sluiten bij hun activiteit [?] morgenmiddag op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit.
Amnesty International noemt Thailand qua mensenrechten, inclusief de behandeling van verdachten in het rechtssysteem, een van de ergste landen in de regio Azië-Pacific. Dat schrijft ze in een gisteren gepubliceerd rapport. AI is vorig jaar op talloze zaken gestuit, waarin de vrijheid van meningsuiting van verdedigers van mensenrechten, milieuactievoerders, studenten en dorpelingen werd beknot.
AI beschuldigt de NCPO ervan zich niet te houden aan de eisen die internationaal aan mensenrechten worden gesteld. Genoemd worden het draconische artikel 44 (absolute macht voor Prayut)), artikel 116 van de strafwet (opruiing) en de strenge Computer Crimes Act.
Directeur Piyanut van AI-Thailand zegt dat het land onvoldoende echt belang hecht aan mensenrechten. ‘De regering heeft mensenrechten op de nationale agenda gezet wegens het Thailand 4.0 beleid, maar in werkelijkheid is het tegenovergesteld gebeurd.’ ‘Mensenrechtenschendingen gaan ongestraft door. Mensen worden geïntimideerd en willekeurig gearresteerd en vervolgd, simpelweg omdat ze hun mening op vreedzame wijze kenbaar maken.’ Maar ze erkent dat het kabinet akkoord is gegaan met het ontwikkelen van een refugee-screening mechanism [?] dat indien in de toekomst in werking voldoet aan internationale eisen. ‘Dat is een belangrijke stap voorwaarts.’
Directeur Kanchana van het Department of International Organisations wijst er in een reactie op AI’s kritiek op dat Thailand een van de eerste 48 landen was die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens tekende. ‘Die willen we niet schenden.’

Volg de roadmap, zegt voormalige coupleider Sonthi
24 februari – De krant werd vandaag prompt om kwart over vijf bezorgd. Je kunt er bijna de klok op gelijk zetten. De bezorger laat nooit verstek gaan, tenzij het op dit tijdstip pijpenstelen regent. Als eerst scan ik de krant. Ik tel twee artikelen op de voorpagina, zes op pagina 2 en vijf op pagina  3, waarvan één een achtergrondverhaal.
Achtergrondverhalen sla ik meestal over, want ze bevatten zelden actueel nieuws. Het hoofdredactioneel commentaar op pagina 8 gaat over de geplande Brown Line, een monorail met parallel daaraan een expresweg. Doe ik niks mee, heb er gisteren al over geschreven.
Ik had aandacht willen besteden aan het commentaar van gisteren dat over de axe woman ging, maar het kwam er niet van. Smeuig verhaal over de vrouw die een pickup truck met een bijl bewerkte, omdat die op de oprit van haar woning stond. Het was de bekende druppel die de emmer deed overlopen.
De krant besteedt de meeste aandacht aan de oproep van voormalig coupleider Sonthi en oprichter en partijleider van Matubhum aan de NCPO (junta) om zich te houden aan de roadmap [to democracy]. Sonthi leidde de coup van 2006 waarin de regering Thaksin Shinawatra pootje werd gelicht. De krant schrijft daarover: ‘Volgens sommigen ging hij niet ver genoeg bij het uitroeien van corruptie en maakte hij geen einde aan het wanbeheer van de toenmalige regering.’
Maar dat is slechts een zijsprongetje in het openingsartikel. Sonthi trekt zijn bakkes open naar aanleiding van het controversiële besluit van de NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) om alle kandidaten voor de Kiesraad af te wijzen. Volgens boze tongen op bevel van de NCPO om langer aan de macht te kunnen blijven.
Hij zegt: ‘Ik vraag de NCPO en de regering na te denken over de roadmap en die te blijven volgen. Het regime dient acht te slaan op de demands (vragen, eisen) van de bevolking. De NCPO dient te leren van het verleden, met name van incidenten waarbij mensen de straat opgingen om de machthebbers onder druk te zetten.’
De routekaart staat al onder druk omdat de NLA eerder besloot de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden drie maanden later dan gebruikelijk van kracht te laten worden. Gevolg: De verkiezingen kunnen niet in november worden gehouden, zoals beloofd door premier Prayut, maar vermoedelijk pas in februari. Dat mogelijke uitstel heef al geleid tot enkele demonstraties in Bangkok en de We Walk protestmars van Bangkok naar Khon Kaen, een van de bastions van voormalig regeringspartij Pheu Thai.
Omdat de krant vol moet, zeg ik er cynisch bij, vervolgt het artikel met commentaren van anderen, die verder weinig toevoegen. Ik noem:
– Vice-premier Wissanu geeft de verzekering dat de afwijzing van de Kiesraad-kandidaten geen gevolgen heeft voor het tijdstip van de verkiezingen, maar ze kan wel gevolgen hebben voor de lokale verkiezingen (provincies, tambons) die voorafgaand aan de landelijke stembusgang worden gehouden.
– Vice-premier Prawit ontkent dat de NLA het bevel van de NCPO heeft gekregen om haar veto uit te spreken over de zeven kandidaten. ‘De NLA heeft de vrijheid om haar eigen beslissingen te nemen.’
– Academicus Adisorn Naonon, verbonden aan de Rajabhat universiteit van Nakhon Ratchasima, zegt niet verbaasd te zijn over het besluit. Hij roept de NLA op uit te leggen waarom geen enkele kandidaat het groene licht kreeg. [Daarvoor is minimaal 50 procent van de stemmen vereist] Adisorn is sceptisch of kandidaten uberhaupt kunnen voldoen aan de eisen van de NCPO, ‘maar ik denk niet dat de verkiezingen hierdoor vertraagd worden’.
– Pheu Thai-lid Chusak zegt het hem na. Hij daagt de NLA uit het besluit uit te leggen, want het is in tegenspraak met de verklaring van de selectiecommissie dat alle kandidaten voldoen aan de (verzwaarde) eisen die de organieke wet op de Kiesraad aan de commissarissen stelt. ‘Er gebeurt iets achter de schermen waardoor de mogelijkheid is ontstaan dat de kandidaten niet  door de NCPO gewenst waren.’
– Varavut Silpa-archa, leider van de Chartthaipattana partij, Thailand’s derde grootste partij, maakt zich geen zorgen over mogelijk uitstel. De huidige Kiesraad, die op de winkel past, kan doorgaan met zijn werk.
– Kiesraadlid Somchai zegt dat het selectieproces terug bij af is. De Kiesraad zal voorbereidingen treffen voor de verkiezingen, maar hij voelt zich ongemakkelijk gezien de huidige situatie. Deze opmerking veroorzaakte enige beroering; glazen-bolkijkers denken dat hij overweegt af te treden.

Stop met liegen over de verkiezingen, zeggen actievoerders
25 februari – Neuscorrecties zijn niet ongebruikelijk in Thailand. De neus krijgt daarbij een westers uiterlijk; dat schijnt aantrekkelijker te zijn dan de Aziatische versie. Mijn eerste Thaise vriendin had het laten doen, maar ze heeft de siliconen later laten verwijderen; ze had er te veel last van.
De Thai op deze foto, die op de voorpagina vier kolommen (van de zes) in beslag neemt, hebben hun neus niet om cosmetische redenen laten corrigeren, maar om hun eis kracht bij zetten: dit jaar verkiezingen, geen uitstel! Ze dragen een masker dat premier Prayut moet voorstellen [maar dat zie ik niet] met een neus die Pinokkio kreeg als hij een leugen vertelde. De ludieke demonstratie vond zaterdag plaats op de Tha Phra Chan campus van de Thammasat universiteit.
Maar dat vergeet Bangkok Post in haar openingsverhaal te vermelden, want gezagsgetrouw als de krant is, vult ze het artikel met citaten van premier Prayut, regeringswoordvoerder Sansern en oud nieuws. Voor BP is het belangrijkste nieuws dat de regering voornemens is een vergadering met de politieke partijen te beleggen om een besluit te nemen over het verkiezingstijdpad en hen aan te moedigen publiekelijk te verklaren dat ze zich na de verkiezingen zullen inzetten voor een ‘nationale eenheidsstrategie’.
Als ik eindredacteur was bij BP en ik kreeg dit verhaal op mijn bureau, zou ik het in een sierlijke boog naar de prullenbak gooien en tegen de makers zeggen: We zijn His Master’s Voice niet.
Premier Prayut wees gisteren de speculaties af dat de NCPO probeert de verkiezingen tegen te houden door de NLA (National Legislative Assembly) te bewegen de organieke wetten op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden en benoeming van senatoren af te wijzen.
Prayut alias Pinokkio zei in zijn wekelijks tv-praatje: ‘We willen de roadmap niet terug duwen, zoals sommigen beweren, behalve wanneer er omstandigheden zijn, zoals openbare wanorde, gewelddadig conflict of politieke verdeeldheid, zoals in 2014. Dat is een ander verhaal.’
De twee organieke wetten zijn thans in discussie bij een gezamenlijke commissie van NLA-leden, Kiesraad en grondwetcommissie (CDC). De CDC en Kiesraad zijn het oneens over de veranderingen die de NLA heeft aangebracht. Pijnpunt is het besluit van de NLA om de organieke wet op de verkiezingen drie maanden later dan gebruikelijk van kracht te laten worden, zodat de politieke partijen meer tijd hebben om voorbereidingen te treffen. Hierdoor dreigt het door Prayut beloofde tijdstip van november voor de verkiezingen op te schuiven naar februari.
Dat heeft al geleid tot protesten in Bangkok en de We Walk mars van Bangkok naar Khon Kaen. Op de Thammasat universiteit wordt elke zaterdag gedemonstreerd, behalve in april, de maand waarin Songkran (Thais nieuwjaar) valt.
Een tweede pijnpunt is het recente besluit van de NLA om alle zeven kandidaten voor de Kiesraad af te wijzen. Boze tongen beweren dat dit gebeurd is op bevel van de NCPO. Ik schreef er gisteren al over, dus zal dat hier niet herhalen.
In zijn tv-praatje, een uiterst saaie en lange toespraak geïllustreerd met tv-beelden, bedankte Prayut de 1,5 miljoen Thai die de vragen over politiek hebben beantwoord die hij vorig jaar bij twee gelegenheden aan de bevolking voorlegde. ‘Ze werden vrijwillig gegeven, waren authentiek en boden veel interessante informatie, ook voor toekomstige regeringen en politici over hun verwachtingen.’
Regeringswoordvoerder Sansern wimpelde gisteren berichten af dat EU-diplomaten tijdens hun recente bezoek aan vice-premier Prajin hun zorgen hadden geuit over de roadmap en de afwijzing van de Kiesraad kandidaten. Hij zei dat het voor hen standaardprocedure was om vragen te stellen over de politieke situatie. Prajin verzekerde hen dat de NLA zelfstandig dat besluit had genomen.
Sansern benadrukte dat de zorgen van de EU geen poging waren om de regering onder druk te zetten. Hij relativeerde ook een rapport van Amnesty International waarin de regering wordt beschuldigd van schending van mensenrechten. Volgens AI is Thailand qua mensenrechten ‘een van de ergste landen in de regio Azië-Pacific’. Sansern: ‘De regering doet haar best de problemen van het land op te lossen.’
Ten slotte nog een persoonlijke noot. Het artikel besteedt geen woord aan het protest op de Thammasat universiteit. Te veel moeite om er een journalist naartoe te sturen? Slecht beurt BP!

Wie wil nu nog Kiesraadcommissaris worden?
26 februari – Na deze zware [en saaie?] openingskost van Nieuws uit Thailand op naar de opening krant, die gewijd is aan het gedoe rond de benoeming van Kiesraadcommissarissen. Zoals eerder gemeld heeft de NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) een dikke streep gehaald door de voordracht van de selectiecommissie.
Vermoed wordt dat dit gebeurd is in opdracht van de NCPO (junta), die zo zeggen critici erop uit is haar greep op het land te continueren. Enkele leden van de NLA zeggen dat de kandidaten, hoewel ze voldeden aan de kwalificatie-eisen, ongeschikt zijn omdat ze geen ervaring hebben met het organiseren van verkiezingen en nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Nou ja, u begrijpt het al. Weinigen staan nu te trappelen om zich kandidaat te stellen en op soortgelijke wijze te worden afgeserveerd. De krant kopt dan ook Fears held for next EC shortlist en Rigid charter rules scare contenders away. [EC staat voor Election Commission, charter betekent grondwet].
Partijleider Abhisit (Democraten) zei gisteren dat degenen die betrokken zijn bij de selectie van de zeven Kiesraadcommissarissen moeten uitzoeken ‘waar de problemen liggen’. Hij is het niet eens met ‘een observatie’ [kan het nog vager?] dat de NLA de kandidaten wel moest afwijzen vanwege de rigide kwalificaties die de grondwet vereist, zoals de motivering van de NLA luidde. Abhisit zegt dat meerdere potentiële kandidaten aan de eisen voldoen, maar ze zijn bang om zich op te geven.
De afwijzing [van de zeven] krijgt de steun van adjunct-deken Suriyasai van het Social Innovation College van de Rangsit universiteit, tevens voormalig coördinator van de PAD (geelhemden). ‘Het selectieproces van de EC-leden riep twijfels op. Critici hebben zorgen geuit over juridische complicaties en twijfelden of de kandidaten in staat waren eerlijke en transparante verkiezingen te verzekeren.’ Met die ‘uitdagingen’ doelde Suriyasai op de twee kandidaten van het hooggerechtshof, die in strijd met de regels achter gesloten deuren zijn gekozen.
Suriyasai zei verder: ‘Mijn zorg is de partijdigheid van de zeven voorgedragen kandidaten. Ze kunnen geneigd zijn bepaalde politieke groepen te steunen.’ Hij roept betrokkenen op ervoor te zorgen dat het nieuwe selectieproces vrij is van controverse en bemoeienis om te voorkomen dat een nieuwe groep kandidaten wordt afgewezen. Of de huidige Kiesraad bevoegd is de verkiezingen te organiseren weet Suriyasai niet. ‘Dat kan later tot een juridisch conflict leiden.’
Pheu Thai lid Chaturon is bang dat de verkiezingen verder vertraagd worden omdat het niet zeker is wie zich nu opgeeft. Ook vreest hij dat de nieuwe kandidaten eveneens worden afgewezen wanneer ze niet voldoen aan de kwalificatie-eisen of verwachtingen van de machthebbers.
Chaturon: ‘De nieuwe Kiesraad heeft grote macht, Wanneer ze haar werk niet transparant doet, kan dat de verkiezingsuitslag beïnvloeden.’
Pheu Thai lid Noppadon zegt: ‘Hoe sneller het regime het verbod op politieke activiteiten opheft, des te beter het is want de politieke onzekerheid verdwijnt dan. Er is een eenvoudige en recht door zee benadering, maar de vraag is of degenen die aan de macht zijn de moed hebben door te gaan.’

Maandag 26 februari
– Partijleider Abhisit (Democraten) maakt zich geen zorgen wanneer Suthep Thaugsuban, voormalig leider van de protestbeweging PDRC tegen de regering Yingluck en vice-premier in het kabinet Abhisit, een nieuwe partij opricht waarbij enkele voormalige parlementsleden zich zouden kunnen aansluiten. Hij zegt dat ze het recht hebben partij te kiezen, maar tot nu toe is geen van de voormalige Democratische parlementsleden vertrokken.
De Democraten hebben een ander standpunt als Suthep over de eventuele benoeming van een outsider premier na de verkiezingen. Suthep heeft openlijk Prayut gesteund, de Democraten vinden dat hij lang genoeg aan de macht is geweest [of zoiets].
Vanaf donderdag kunnen nieuwe partijen met hun activiteiten beginnen, zoals vergaderingen, indien ze een relatie met hun oprichting hebben.
Voormalig Democratisch parlementslid en kernleider van de PDRC Witthaya acht het onwaarschijnlijk dat Suthep zijn nieuwe partij gaat leiden of bestuurslid wordt. Sinds de coup van 2014 heeft Suthep geweigerd elke politieke functie te accepteren. Witthaya kan niet bevestigen dat sommige voormalige Democratische parlementsleden overlopen, zoals berichten hebben gemeld.
Witthaya is de rechterhand van Suthep, die nu voorzitter is van de Muan Maha Prachachon for Reform Foundation, de reïncarnatie van de PDRC. Hij wil niet zeggen of de stichting Prayut als outsider premier zal steunen, maar acht het wel waarschijnlijk.

OM stelt We Walk zaak uit
27 februari – Het OM heeft nog geen besluit genomen over de vervolging van de acht leiders van het People Go Network, die vorige maand de protestmars We Walk van Bangkok naar Khon Kaen hebben georganiseerd. De acht worden beschuldigd van overtreding van het verbod op politieke bijeenkomsten.
De organisatoren meldden zich gisteren keurig bij het kantoor van de Public Prosecutor van de Thanyaburi Provincial Court. Ze hebben het OM gevraagd nog eens vijf getuigen te horen, aldus deken Anusorn van de faculteit sociologie en antropologie van de Thammasat universiteit. Het proces zal daardoor langer duren. Het besluit om de acht in staat van beschuldiging te stellen, wordt nu op vrijdag genomen, tenzij de getuigen niet tijdig kunnen worden gehoord.
De advocaat van de groep klaagt dat de politie nog steeds getuigen moet horen ondanks eerdere verzoeken dat te doen [Dezelfde als de genoemde vijf of anderen?]. Hij acht het mogelijk dat het OM het oneens is met de beschuldigingen van de politie.
Een van de acht zegt dat de groep gefrustreerd is over het politieonderzoek. De politie heeft nagelaten de zaak te onderzoeken en die direct doorgestuurd naar het OM. Ze hebben tijd en geld verspild met hun bezoek aan het OM-kantoor, dat gebaseerd was op tegenstrijdige informatie van de politie.

Woensdag 28 februari
De Kiesraadvoorzitter frets (zich ergeren, zich opvreten) dat de raad op problemen zal stuiten bij het nemen van belangrijke besluiten, wanneer het aantal commissarissen zakt naar drie. Er zijn nu vijf commissarissen en in augustus gaat één met pensioen. Een andere commissaris strijdt om de post van secretaris-generaal, maar hoe dat zit, begrijp ik niet. Volgens de voorzitter valt met vier nog wel te werken, maar niet met drie, zeker als het om belangrijke zaken gaat.
Zoals eerder gemeld heeft de NLA de zeven voorgedragen kandidaten voor de Kiesraad in nieuwe samenstelling afgewezen. Twee zijn voorgedragen door het hooggerechtshof, vijf zijn gekozen door een selectiecommissie.

Donderdag 1 maart
Het bovenopje, zoals wij dat destijds bij de krant noemden, meldt dat twintig politieke groepen in de startblokken staan om zich te registreren als politieke partij. Dat zegt Kiesraad-commissaris Somchai. Vanaf morgen kunnen ze terecht bij de Kiesraad. Tal van politieke activisten die zich de afgelopen jaren op de vlakte hielden, worden volgens hem verwacht om zich in de politieke slangenkuil te storten.
– Het panel dat zich heeft gebogen over de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden en de benoeming van senatoren is eruit, meldt de opening. Er is een mooi compromis bereikt: de grondwetcommissie (CDC) krijgt haar zin bij de laatst genoemde wet. Andere meningsverschillen zijn glad gestreken. Het panel bestond uit vertegenwoordigers van CDC, NLA (parlement) en Kiesraad. Het artikel over het inhuren van entertainment tijdens verkiezingscampagnes is op voorstel van de Kiesraad verwijderd, die meende dat het moeilijk is het budget daarvoor te controleren.

Vandaag begint de registratie van nieuwe politieke partijen
2 maart – De krant opent vandaag onder de kop Parties set sights on regime buzz words. Het kostte me wel enige moeite om dat behoorlijk te vertalen. Mijn woordenboek vertaalt to buzz als militair slang voor telefoneren, maar dat zal wel niet bedoeld worden. Verder betekent het gonzen, fluisteren, mompelen. Mijn digitale woordenboek geeft: toverwoord. Voor to set one’s sights on sb or sth vond ik: ergens zijn zinnen op zetten. Een raadselachtige kop, misschien heeft een lezer een betere suggestie. Ik heb de reactiemogelijkheid deze maal niet uitgezet.
Het artikel gaat over de oprichting van nieuwe politieke partijen. Vandaag begint bij de Kiesraad de registratie, die tot 31 maart duurt. Op pagina 3 wordt er één uitgelicht, de New Palang Dhamma Party (NPDP), een partij die Prayut steunt om na de verkiezingen als outsider (niet gekozen) premier het land te leiden, indien de politieke partijen het niet eens kunnen worden over een kandidaat uit eigen gelederen.
Gisteren werd de oprichtingsvergadering gehouden en te zien aan de foto was het een vrolijke bijeenkomst. Partijleider Ravee Machamadol zegt dat zijn partij alleen een ‘good guy’ steunt. Hij is zelf een van de kandidaten die de partij wel ziet zitten.
Ravee: ‘Natuurlijk steunen we onze eigen mensen als eerste. Maar in het geval van onenigheid hebben we geen probleem met een outsider.’ Gevraagd of de NPDP Prayut in deze rol toejuicht, zegt hij: ‘Als de premier een goed en moreel persoon is, dan is er geen betere kandidaat. Maar ik denk dat het nog te vroeg is om daarover te praten omdat we niet weten of Prayut een partij toestaat hem voor te dragen.’
Maar ik dwaal af, terug naar de voorpagina. De registratie vandaag stelt nog niet veel voor: de partijen leveren hun naam en logo in. Daarna controleert de Kiesraad aan de hand van haar database of er geen doublures zijn.
Nadat de Kiesraad het groene licht heeft gegeven zijn de nieuwe partijen verplicht vijfhonderd leden in te schrijven en moeten ze toestemming vragen voor hun eerste partijvergadering. Daarna volgt de verkiezing van een partijleider en bestuursleden, het schrijven van een partijprogramma en reglement en die moeten ook weer goedgekeurd worden door de Kiesraad.
Enkele nieuwe partijen willen profiteren van de ontwikkelingsagenda van de regering. Een bron bij de Kiesraad zegt dat meerdere groepen de woorden Pracharath (people-state-partnership) en Thai Niyom (Thai-ism) in hun naam willen opnemen. Die woorden verwijzen naar twee ontwikkelings initiatieven. Volgens de krant zijn die woorden populair als slogan. Misschien zijn dat de buzz words uit de kop.
Politieke activisten menen dat deze woorden een psychologisch effect op kiezers hebben omdat velen van die projecten profiteren, aldus een bron. Volgens hem wekken ze ook de indruk dat de nieuw gevormde partijen de steun van de regering hebben.
Het artikel gaat nog verder, maar ik vind het zo wel welletjes geweest. U niet? Jammer dan. Lees het zelf maar op de website: Parties set sights on regime buzz words.

42 politieke nieuwkomers, maar ‘oude wijn in nieuwe zakken’
3 maart – Mager krantje vandaag met twaalf nieuwsitems op drie nieuwspagina’s. Prominent op de voorpagina een vierkoloms foto van koning Vajiralongkorn die in de tempel van de Emerald Buddha het wintergewaad van het Boeddha-beeldje vervangt door een zomermantel.
De krant opent [voor de hand liggend] met een verhaal over de eerste dag waarop nieuwe politieke partijen zich konden registreren. Het waren er 42 (zie bijgaand kader, nog niet beschikbaar). Ben benieuwd hoeveel er nog volgen, want de registratieperiode loopt tot eind van de maand.
Het gesprek van de dag ging over de kans dat Thailand na de verkiezingen wordt geleid door een outsider premier (niet gekozen premier). Wie dat is, kan geen verrassing zijn voor degenen die het nieuws volgen: generaal Prayut die in mei 2014 de toenmalige (gekozen) regering Yingluck aan de kant schoof en sindsdien het land met ferme hand regeert. Drie groepen die zich gisteren bij de Kiesraad registreerden, hebben al laten weten dat ze die mogelijkheid niet afwijzen: Palang Chart Thai, Prachachon Patiroob en New Palang Dhamma.
Grote afwezige was een vertegenwoordiger van voormalig protestleider Suthep Thaugsuban. Zelf houdt hij zijn lippen stijf op elkaar, maar affiliates van hem [letterlijk: filiaal) hebben zijn plan al aangekondigd om een partij op te richten die Prayut steunt bij zijn terugkeer als premier.
De wet biedt die mogelijkheid indien de politieke partijen het niet eens kunnen worden over een kandidaat uit eigen gelederen, een gekozen parlementslid dus. Het zou geen unicum zijn, want het land is al eens jaren geregeerd door Prem Tinsulanonda, de huidige voorzitter van de Privy Council, die evenmin gekozen was.
De eerste overlopers zijn al ook al bekend. Zestien voormalige Pheu Thai parlementsleden en voormalig minister Samphan, die in 1997 diende in de regering Chavalit, hebben de partij Citizen Power Party opgericht. Gevraagd of de partij Prayut gaat steunen, zegt Samphan dat ze nog niet gesproken hebben over kandidaten voor het premierschap. Dat komt pas ter spake op de eerste formele partijvergadering. De grondwet schrijft voor dat elke partij voorafgaand aan de verkiezingen drie kandidaten moet aanwijzen.
Gevraagd waarom de voormalige PT-leden hun partij niet trouw blijven, zei hij dat ze de buik vol hebben van politieke conflicten. Niettemin is hun relatie met het oude politieke kamp niet gespannen. ‘We zijn geen backup partij. Wanneer de verkiezingen komen, vindt de competitie zoals gewoonlijk plaats.’
De krant laat nog meer verse oogst de revue passeren, zoals de Thai Nation Power Party, volgens sommigen een substituut voor het militair regime; Pheu Chart Thai Party, en de hierboven al genoemde Prachachon Patiroob (Reform People Party).
Boonyou Khorpornprasert, docent communicatiemanagement aan de Krirk University, zegt dat de meeste nieuwe partijen bestaan uit oude vertrouwde gezichten uit het Thaise politieke wereldje. ‘Ik denk niet dat we iets nieuws winnen met deze opkomende partijen. Kijk naar de corruptie, die momenteel veel voorkomt en nog steeds niet aangepakt is.’

Commentaar: Nieuwe partijen, zelfde moeras
4 maart – De komst van nieuwe partijen heeft hoop noch opwinding veroorzaakt in het diep verdeelde en getroebleerde politieke landschap. De meeste partijen zijn niet meer dan oude wijn in nieuwe zakken (in het Engels: nieuwe flessen). Ze bieden een voorproefje van politieke agenda’s die laveren tussen vergif en afgezaagd. Het zijn dezelfde keuzes die Thailand al tientallen jaren heeft gehad.
Bangkok Post windt er in haar commentaar van zaterdag geen doekjes om: Het land snakt naar politiek jong bloed met frisse mandaten. Want deze zogeheten nieuwe partijen [op de eerste dag van de registratie 42] zijn een hergroepering van oude politieke gezichten en ze bestendigen alleen maar de status quo.
De meest zorgwekkende trend, schrijft BP, is dat de meeste van de nieuwe partijen het militaire regime willen helpen om de macht te behouden die ze van een gekozen regering greep. [De meeste? Het openingsartikel van gisteren noemt er drie] Enkele delen één gemeenschappelijke wens: om premier Prayut te steunen na de verkiezingen de nieuwe regering te leiden. De nieuwe grondwet, ‘gesteund door de junta en aangenomen in een strikt gecontroleerd referendum’, maakt dat mogelijk.
‘Een outsider premier maakt niet alleen ’s lands bestuur ondemocratisch, maar rolt ook de rode loper uit voor een totalitair regime’, schrijft BP er en passant op wijzend dat alle 250 leden van de Senaat persoonlijk door de junta worden gekozen, ‘een andere nieuwe ondemocratische  conditie die in de grondwet is geïntroduceerd’.
‘Wanneer Prayut een niet-gekozen premier wordt, heeft hij de controle over zowel de wetgevende als de uitvoerende macht, waardoor het land wordt teruggebracht naar het autoritaire bewind van de afgelopen drie jaar en negen maanden – een systeem dat geen verantwoording aflegt, minder transparant is en repressief.’
‘Waaraan Thailand behoefte heeft, zijn nieuwe politieke partijen geleid door nieuwe gezichten – een jonge generatie van mensen die democratische waarden en de rechtsstaat respecteren, die buiten de box kunnen denken en met innovatieve ideeën en frisse benaderingen van de politiek komen en die de status quo kunnen bestrijden.’
De krant ziet een lichtpuntje in de nieuwe partij Thai Summit Group, geleid door de 39-jarige miljardair Thanathorn, die zijn sporen heeft verdiend in sociaal activisme en steun voor de armen en machtelozen. Volgens de Thaistalige krant Prachachat staan academici en pro-democratie activisten klaar om zich bij de partij aan te sluiten. Dus wie weet, wordt het politieke moeras nog drooggelegd. (Bron: Bangkok Post, 3 maart)

Thanathorn richt zich op jonge kiezers
4 maart – Hij werd gisteren al genoemd in het hoofdredactioneel commentaar (zie hierboven) en vandaag kom ik zijn naam voor het eerst in de nieuwskolommen tegen. BP schrijft dat Thanathorn Juangroongruankit (39), vice-president van de partsmaker [?] Thai Summit Group, later deze maand beslist of hij bij de Kiesraad een politieke partij inschrijft, die mikt op jonge kiezers. De oprichters beloven een ‘radicaal vertrek’ van het oude politieke establishment.
Gelijk maar even BP op de vingers tikken. Wat wordt bedoeld met partsmaker? En is Thai Summit Group nu de naam van een bedrijf of van de nieuwe partij?
Thanathorn, die bekend staat voor zijn sociaal activisme, zegt dat de politieke situatie ‘very fluid’ (letterlijk: vloeiend, in dit verband misschien: onstabiel) is.
‘Het wordt tijd de toekomst te herwinnen na de periode van militaire bewind sinds de coup van 2014. Ik geloof dat conflicten het land hebben tegengehouden om zijn volledige potentieel te realiseren en de situatie om te keren. Een partij moet worden opgericht met een verse oogst aan politici die een innovatieve benadering kunnen bieden, om jonge mensen te vertegenwoordigen.’
‘Wanneer ik doorga de partij op te zetten, wordt het geen ad hoc gebeuren. Dat doe ik niet. Ik ga voor niets minder dan het gezicht van het land veranderen. […] Maar ik vrees dat de volgende generatie kiezers, waarop ik me richt, zich al hebben neergelegd bij de status quo, hoewel ze zeggen dat verandering mogelijk is.’
Persoonlijke observatie: Het verfrissende verhaal van Thanathorn doet me denken aan Nederlandse bevlogen policit uit de jaren zestig van de vorige eeuw, zoals Hans van Mierlo, oprichter van D66, en  André van der Louw, de latere burgemeester van Rotterdam  (1974-1981).

Partijen vragen duidelijkheid over volgende stappen
4 maart – Het openingsverhaal van Bangkok Post vandaag meldt dat politieke partijen duidelijkheid willen over de volgende stappen, nadat vrijdag de inschrijving van nieuwe partijen is begonnen. Het verbod op politieke activiteiten, zoals partijvergaderingen, campagnes en politieke bijeenkomsten, blijft voorlopig van kracht, dus vragen ze zich af: wat mag en wat mag niet?
Voor de bestaande politieke partijen is dat van belang vanaf 1 april, want vanaf die datum zijn activiteiten toegestaan als het updaten van het ledenbestand. De organieke wet op de politieke partijen schrijft voor dat leden van politieke partijen hun lidmaatschap schriftelijk moeten bevestigen. Een eis waar de grote partijen als een berg tegenop zien.
Kiesraadcommissaris Somchai maakte gisteren bekend dat de Kiesraad alle 69 bestaande politieke partijen gaat uitnodigen voor een bijeenkomst op 28 maart. Voormalige Pheu Thai parlementslid Worachai Hema zegt dat sommige partijen niet alle aanwijzigingen van de NCPO begrijpen. Derhalve vindt hij het nodig dat de bijeenkomst ook wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de NCPO om de do’s and don’ts uit te leggen.
Somsak Prissananantakul , prominent lid van Thailand’s derde grootste partij Chartthaipattana, zei dat de opkomst van 42 groepen op de eerste dag van de registratie een gevoel van ‘verlangen naar democratie’ weerspiegelt. ‘Nieuw bloed’ uit het zakenleven en academische kringen om als alternatief voor de oude garde politieke partijen te vormen, zijn ‘een positief teken’ voor het land.
Adjunct-partijleider Nipit (Democraten) zei dat de registratie een kans voor de mensen is om stoom af te blazen nadar het regime sinds de coup politieke activiteiten streng in de hand heeft gehouden. Maar hij denkt niet dat de 42 nieuwkomers de ‘real deal’ zijn, want vele zullen slechts kleur toevoegen aan het politieke landschap.
‘Het opzetten van een partij is niet eenvoudig gezien alle eisen, die de nieuwe organieke wet op politieke partijen stelt. Ze moeten leiders en bestuursleden kiezen, een partijprogramma en -reglement schrijven en provinciale afdelingen vormen.’ Daarvoor hebben ze 90 dagen de tijd nadat het verbod op politieke activiteiten is opgeheven.
Het artikel eindigt met enkele cijfers uit de laatste peiling van Bangkok Poll. Een meerderheid van de 1.165 respondenten is meer tevreden dan in de vorige peiling over de prestaties van de regering, maar de populariteit van Prayut is gezakt. Die krijgt een 6,82 op een schaal van 10: 0,18 punten minder dan een half jaar geleden.

Oude garde waarschuwt nieuwkomers
5 maart – De huidige politieke partijen verwelkomen het ‘jonge bloed’ dat streeft naar registratie als nieuwe politieke partij, maar ze waarschuwen dat een moeilijke weg in het verschiet ligt. De registratie had een vliegende start want vrijdag deden 42 groepen een aanvraag. De inschrijving duurt nog tot het eind van de maand.
De meeste aandacht gaat uit naar een partij die opgericht gaat worden door Suthep Thaugsuban, voormalig leider van de PDRC, de protestbeweging uit 2013 en 2014 tegen de regering Yinguck, en naar het plan van Thanathorn die een partij gaat vormen, gericht op jonge kiezers.
Thanathorn is vice-president van de Thai Summit Group, een van ’s lands grootste producenten van auto-onderdelen. [BP verzuimde dat in het vorige bericht te vermelden] Mede-oprichter is Piyabutr, docent rechten aan de Thammasat universiteit en bekend lid van Nitirat, een groep progressieve juristen.
Thanathorn is een neef van voormalig minister van Transport Suriya en voormalig lid van Thaksin’s partij Thai Rak Thai. Sceptici vragen zich af of zijn partij een slippendrager van Pheu Thai wordt, maar Thanathorn zegt dat de bevolking hem moet beoordelen op zijn daden, niet op zijn afkomst.
De kiezers die hij hoopt te trekken omschrijft hij als personen van alle leeftijden die weigeren de hoop op echte democratie op te geven. Ze geloven dat ze can make a difference voor de samenleving. Beide oprichters worden beschouwd als radicaler dan veel van de partijen die aan de verkiezingen willen deelnemen.
Over hun vermeende band met Pheu Thai zegt Pheu Thai-lid Adisorn: ‘Probeer hun reputatie niet te bezoedelen. Ze dienen een kans te krijgen verder te gaan. Laat de Thaise bevolking beslissen hoe ver ze hen accepteren.’ Chartthaipattana lid Somsak zegt: ‘Voor zover ik het kan beoordelen zijn het kwaliteits personen.’ (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Verkiezingsnieuws 2)
Democraten houden roll-call
In een kader bij dit artikel meldt de krant dat vermoedelijk één Democratisch parlementslid uit het Zuiden de partij verlaat en wellicht zelfs drie om zich aan te sluiten bij de door Suthep op te richten partij. De Democraten beleggen op vrijdag een roll call van voormalige Democratische parlementsleden uit het Zuiden om te zien wie blijft en weggaat.
De vergadering wekt verbazing omdat het Zuiden de belangrijkste machtsbasis van de Democraten is, maar de krant wijst erop dat het Zuiden ook de regio is waar de Muan Maha Prachachon stichting door Suthep is opgericht. Die zou leden van de Democraten kunnen afsnoepen als Suthep besluit een gelijknamige politieke partij op te richten.

Suthep ontkent geruchten over PDRC partij
6 maart – Suthep Thaugsuban, die ik hierboven al noemde, ontkent geruchten dat hij van plan is een politieke partij met de naam PDRC (People’s Democratic Reform Committee) op te richten. De missie van de PDRC is al lang voltooid, zegt hij.
Het plan om een nieuwe partij op te richten is geopperd door zijn jongere broer Thani, maar met een andere naam. Als voorlopige naam noemt hij Muan Maha Prachachon for Reform, de naam van de stichting waarvan Suthep voorzitter is en die beschouwd wordt als reïncarnatie van de PDRC.
Suthep vindt het nog te vroeg om te zeggen of hij er zich bij aansluit en in welke rol. ‘Maar wanneer de mensen duidelijk zeggen dat ze een nieuwe partij willen, een echte partij van de mensen, sluit ik mij bij de beweging aan en steun ik die, waarbij ik mijn ervaring van meer dan 40 jaar in de politiek kan gebruiken.’
Verder zei Suthep dat hij Prayut steunt om aan te blijven als premier. ‘Persoonlijk vertrouw ik nog steeds Prayut in die functie. Ik hoop dat hij in staat is ’s lands problemen op te lossen ter verbetering van het volk.’
Partijleider Abhisit (Democraten) zei gisteren dat zijn partij harder zal moeten vechten voor haar populariteit, wanneer voormalige Democratische parlementsleden en voormalige PDRC figuren een nieuwe partij oprichten. Maar adjunct-partijleider Ongart zegt dat alle Democratische parlementsleden die hij heeft gesproken, de partij trouw blijven, en dat geldt ook voor de parlementsleden die destijds deelnamen aan de PDRC rally’s.
De enige die de partij de rug heeft toegekeerd is Suthep. ‘Ik heb de Democratische partij verlaten om samen met de PDRC mensen te vechten, dus ik keer nooit terug naar de partij.’
Ten slotte bericht de krant nog dat twee nieuwe partijen zijn ingeschreven op de tweede dag van de registratie, waarmee de teller nu op 44 staat.

Premier spot met politieke jonge honden
27 maart – Premier Prayut haalt zijn schouders op over gepraat dat jong bloed een nieuwe politieke partij wil oprichten die de supporters van het regime bestrijdt. ‘De mensen moeten stemmen op degenen die voor goed bestuur zorgen’, zegt hij.
Prayut zei na een mobiele kabinetsvergadering in Cha-Am (Phetchaburi) naar aanleiding van het initiatief van Thanathorn (39), vice-president van de Thai Summit Group, een van ’s lands grootste fabrikanten van auto-onderdelen, om een politieke partij te vormen specifiek gericht op jonge kiezers: ‘Laat ze het maar doen. Het is aan anderen om op hen te stemmen. Laat de mensen beslissen of hun politiek vertrouwd kan worden.’
Thanathorn beslist later deze maand of hij zijn voornemen doorzet. Mede-oprichter is docent rechten Piyabutr aan de Thammasat universiteit en bekend lid van Nitirat, een groep progressieve juristen, die zich ten tijde van de regering Yingluck roerde.
Gevraagd om commentaar op de vorming van partijen die hem willen steunen na de verkiezingen premier te worden, zei Prayut dankbaar te zijn voor hun steun. ‘Maar ik ben nog door niemand benaderd. Ik heb ze er alleen via de media over horen spreken. Maar wanneer ze me vragen, weet ik niet of ik het zal accepteren.’
Prayut zei verder dat wanneer het verbod op politieke activiteiten wordt opgeheven, de regering een bijeenkomst belegt met politieke partijen over de verkiezingsdatum en budgetplanning voor projecten uit het 20-jaren nationale strategieplan. De partijen die een regering gaan vormen, dienen op de hoogte te zijn van alle plannen.
UDD secretaris-generaal Nattawut zei gisteren dat het UDD (roodhemden) bereid is zich aan elke partij te verbinden die democratie hoog in het vaandel heeft staan en zich verzet tegen een outsider premier. Hij vroeg zich af wanneer de Democraten hun standpunt daarover bekendmaken. ‘Dat zal na de verkiezingen wel duidelijk worden.’
Evenals op de tweede dag registreerde twee nieuwe partijen gisteren zich bij de Kiesraad. 46 nieuwe partijen willen een gooi doen naar het parlementair pluche.

Angstig regime waarschuwt politieke jonge honden
8 maart – Hoewel ik over een bovengemiddelde beheersing van de Engelse taal beschik, stellen de koppen in Bangkok Post mij soms voor problemen.
Neem de openingskop vandaag: Regime rattles sabre at young bloods. Ik dook in mijn papieren woordenboek dat vaak behulpzamer is bij vertalingen dan de digitale sites, die ik ook raadpleeg.
Bij to rattle vond ik behalve natuurlijk het voor de hand liggende ratelen en rammelen ook bang (zenuwachtig, van streek) maken. To rattle sabre als uitdrukking kwam ik niet tegen. Dus het zal wel een vondst van de koppenmaker zijn.
Waar de kop op neerkomt: het regime waarschuwt de zogenaamde nieuwe generatie politici niet over de schreef te gaan. Blijkbaar is het regime een beetje bang voor de nieuwe politieke partijen i.o (in oprichting) die zich profileren als alternatief voor het huidige regime.
Vice-premier Wissanu zei gisteren dat de NCPO deze groepen nauwgezet in de gaten houdt. Daar politieke activiteiten en verkiezingscampagnes nog niet zijn toegestaan, kan de NCPO hen waarschuwen of bij hun activiteiten op de rem trappen als ze te ver gaan.
Wissanu reageerde op een interview met Thanathorn Jueangroongruangkit dat maandag via Facebook Live werd uitgezonden. Gevraagd of Thanathorn probeerde stemmen te werven ondanks het verbod op politieke activiteiten, zei hij dat hij niet in de positie was daarover te oordelen.
Thanathorn (39) is vice-president van de Thai Summit Group, een van ‘s lands grootste producenten van auto-onderdelen. Een jonge hond met zijn hart op de juiste plaats, laat ik het zo maar zeggen.
Hij wil samen met docent rechten Piyabutr, verbonden aan de Thammasat universiteit, een partij oprichten die zich richt op jonge mensen, een partij waarvan hij belooft dat die een radicaal vertrek van het politieke establishment vormt. Met de nieuwe partij wil hij ‘een nieuwe toekomst voor het land smeden, waaraan iedereen deelneemt, om het land uit het conflict te bevrijden’. Zijn doel is om democratie te bevorderen met een sterk parlementair systeem en een betrouwbare rechtspraak.
Het interview trok meer dan 100.000 kijkers en werd 3.000 maal gedeeld met kijkers die commentaar leverden en vragen aan hem stelden. Dinsdag kreeg Thanathorn steun op Twitter met de hashtag #Help ThanathornNameParty. Later deze maand beslist hij of hij zijn voornemen doorzet en de partij registreert bij de Kiesraad.
Thanathorn vindt dat de verkiezingen niet langer kunnen worden uitgesteld. ‘Pheu Thai wint vermoedelijk de verkiezingen en vormt de regering als er geen nieuwe partij is die zich als alternatief aanbiedt. Zonder een nieuwe partij als alternatief stort het land in. Als we niet willen dat de samenleving dat punt bereikt, moeten we de handen ineen slaan, een nieuwe deur openen en er samen doorheen lopen. […] Ik heb in mijn leven vier coups meegemaakt. Het leger moet nu stoppen zich te bemoeien met de politiek. Coups hebben de toekomst van het land geen goed gedaan.’
Voorts meldt het artikel dat op de vierde dag van de registratie van nieuwe partijen één nieuwkomer is ingeschreven, waardoor het totaal aantal nu 47 bedraagt. Veel van die debutanten willen dat Prayut na de verkiezingen premier wordt. De partij die er gisteren bij kwam, New Palang Dhamma Party, wil dat niet. Ze zal drie kandidaten voor het premierschap voordragen, maar daarvoor moet ze wel, zoals voorgeschreven in de organieke wet op de verkiezingen, minimaal 25 kamerzetels hebben.
Voormalig senator Paiboon, leider van Prachachon Patiroob (Reform People Party), zei gisteren dat Prayut alles heeft wat nodig is om na de verkiezingen terug te keren als premier. Alhoewel zijn populariteit in peilingen terugloopt, staat hij wat hem betreft aan top qua eerlijkheid en integriteit.

Obstakels voor verkiezingen in februari verwijderd
9 maart – Kom je nu alweer te laat, zou mijn chef gezegd hebben toen ik vanochtend mijn laptop opende. Het was al licht, anderhalf uur eerder moet de krant bezorgd zijn samen met de thaistalige krant Daily News maar wat geeft ‘t: in Nederland en België liggen al mijn lezers nog op één oor.
Als eigen baas of zzp-er bepaal ik mijn eigen werktijden. De ‘verloren’ tijd hoef ik niet in te halen, want de krant telt vandaag niet vier, maar drie pagina’s in het (eerste) nieuwskatern met veertien nieuwsitems. [Terwijl ik dit schrijf, begint het te regenen, niet zo klein beetje ook, en waait een fris windje door mijn kamer]
De krant opent met het nieuws dat de NLA (National Legislative Assembly), het door de junta benoemde parlement, twee belangrijke obstakels voor de verkiezingen in februari heeft verwijderd. Dat is gisteren gebeurd tijdens de behandeling van de organieke wet op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden [onze Tweede Kamer] en de wet op de benoeming van senatoren, want voor de nieuwe Senaat hoeft geen enkele Thai naar de stembus.
Critici are fretting (kniezen, piekeren) schrijft de krant over mogelijk uitstel wanneer het Constitutionele Hof de rechtsgeldigheid van het parlementsbesluit bestrijdt. Het wachten is nu op de handtekening van de koning onder beide wetten, wat 90 dagen kan duren. Daarna duurt het nog 90 dagen voordat de wet op de verkiezingen van kracht wordt. Een besluit van de NLA dat veel kritiek heeft opgeroepen, normaal zou de wet direct na ondertekening van kracht worden. Vervolgens begint de countdown van 150 dagen naar de verkiezingen.
Beide wetten zeilden gisteren probleemloos door de NLA, nadat een gezamenlijke commissie van vertegenwoordigers van grondwetcommissie (CDC), Kiesraad en NLA de plooien had glad gestreken. Die hadden betrekking op de wijzigingen die de NLA eerder in de wetten had aangebracht. Ze waren in strijd met de grondwet, meenden CDC en Kiesraad, maar het strijkijzer heeft blijkbaar goede diensten verricht gezien de uitslag van de stemming.
Politicoloog Yutthaporn van de Sukhothai Thammatirat universiteit zei gisteren dat ‘bepaalde factoren’ de verkiezingen verder kunnen vertragen. Het is onduidelijk of de Kiesraad tijdig op volle sterkte is, nadat vorige maand de zeven nieuwe kandidaten door de NLA zijn afgewezen. En als het Constitutionele Hof eraan te pas komt, dreigt nog meer vertraging.
In ieder geval gooit de Kiesraad geen roet in het eten. Commissaris Somchai zegt dat de raad niet naar het Hof stapt. Maar andere partijen doen dat misschien wel, vreest Yutthaporn. Als het Hof artikelen in strijd met de grondwet acht, moet de NLA ze repareren. Maar dit heeft geen invloed op de routekaart naar de verkiezingen vanwege het uitstel met drie maanden, waartoe de NLA heeft besloten, meent Somchai.

9 maart
– Vice-premier Prawit springt in de bres voor Thanathorn, de man die een politieke partij wil vormen, speciaal gericht op jonge kiezers. Thanathorn mag niet beschuldigd worden van het werven van stemmen omdat die partij nog niet is opgericht, zegt Prawit. Thanathorn is daarvan beschuldigd vanwege een interview op Facebook Live. Schreef ik gisteren al over.

Democraten wijzen samenwerking met Pheu Thai af
10 maart – De Democrat Party gaat zeker niet met aartsrivaal Pheu Thai samenwerken in de nieuwe regering, zei partijleider Abhisit gisteren. Zo’n alliantie is ondenkbaar omdat PT niet in staat is gebleken zich los te maken van Thaksinocracy, een term die door tegenstanders wordt gebruikt om aan te geven dat Thaksin nog steeds de lakens uitdeelt in de partij.
Samenwerken zou tot belangenconflicten kunnen leiden en onregelmatigheden bij het implementeren van beleid, aldus Abhisit. ‘We hebben bijna 20 jaar al gevochten tegen Thaksinocracy en dus werken we absoluut niet na de verkiezingen van februari samen. Pheu Thai is Thaksinocracy niet voorbij, die verantwoordelijk is voor veel politieke crises tot op de dag van vandaag. Als wij de handen ineen slaan met een ander, moeten we dat doen in het belang van het land.’
Volgens een politieke waarnemer is het de eerste keer dat Abhisit iets zegt over de kansen op samenwerking. Nu hij de deur sluit, betekent dit dat slechts één van de twee partijen deel zal uitmaken van de coalitieregering die na de verkiezingen het land gaat besturen. De andere coalitiegenoten zijn middelgrote en kleine partijen, die nodig zijn voor een meerderheid. Deze partijen zijn te klein om op eigen kracht een regering te vormen.
Een bron bij de Democraten zegt dat Abhisit’s opmerkingen voortkomen uit het verzoek van voormalige parlementsleden en supporters om het standpunt van de partij te verduidelijken. Sommige supporters menen dat de partij soft is geworden en niet langer Thaksinocracy bestrijdt. De bron zegt: ‘We willen dat onze partijleider met een duidelijke stem spreekt zodat de bevolking niet in verwarring raakt of we ons anti-thaksinocracy standpunt hebben verlaten, dat zorgde voor de vorming van de PDRC.’ De PDRC was de protestbeweging die zich in 2013 en 2014 verzette tegen de regering Yingluck.
Verder bevat het bericht het laatste nieuws van het registratiefront. Inmiddels hebben 53 groepen zich bij de Kiesraad ingeschreven als nieuwe politieke partij.
Oude partijen zien weinig obstakels tot februari-verkiezingen
In een tweede bericht wordt gemeld dat de Democraten en Thailands derde grootste partij Bhumjaithai weinig obstakels zien in de aanloop naar de verkiezingen in februari 2019. Zelfs als het Constitutionele Hof wordt ingeschakeld, is er voldoende tijd voor de voorbereidingen. Dat meldden ze gisteren op een forum. Pheu Thai vindt dat de nieuwe partijen ‘weinig politiek gewicht’ hebben.
De drie partijen kwamen gisteren bijeen op het CLSA Asean Forum, onder de titel ‘The future of Thai Politics: Elections Ahead’ georganiseerd door Credit Lyonnais Securities Asia. Sprekers waren Abhisit, Bhumjaithai partijleider Anutin en PT prominent Chaturon.
PT blijft bij haar standpunt dat ze een outsider premier niet accepteert. Veel nieuwkomers dringen daarop aan, ‘Ik zie niet veel potentie in deze nieuw gevormde groepen’, zegt Chaturon.

11 maart
Ik blader verder terug. Pagina 3 opent met het ‘nieuws’ dat de NLA (National Legislative Assembly), het door de junta benoemd parlement, de laatste twee organieke wetten vereist voor de verkiezingen woensdag aan premier Prayut aanbiedt, die ze daarna aan de koning voorlegt ter ondertekening.
Ik zet het woordje nieuws tussen aanhalingstekens, want deze gang van zaken is standaardprocedure. Maar er kan nog een kink in de kabel komen wanneer iemand naar het Constitutionele Hof stapt om de rechtsgeldigheid van beide wetten te laten beoordelen. NLA-voorzitter Pornpetch ontkent berichten dat de NLA whips al op 6 maart zouden hebben besloten dat te doen. Ook heeft geen enkel NLA-lid dit voornemen, zegt hij.
Pagina 2 bestaat zoals gebruikelijk uit de vaste rubrieken The Big Issue, They said it, Milestones, Winners, Losers en The week ahead. De Issue die Alan Dawson aansnijdt gaat over de verkiezingen en het plan van Thanathorn Juangroongruangkit om een partij te vormen, gericht op jonge kiezers. Dawson: ‘He’s one of those cheeky young whippersnappers, who thinks he can run things. (Actually, he can, as he proves at the Thai Summit Group.)’
Thanathorn is directeur van de Thai Summit Group, een van ’s lands grootste fabrikanten van auto-onderdelen. Whippersnapper betekent volgens mijn woordenboek: kereltje, stukje mens; praatmaker, verwaand ventje, wijsneus, jong broekje, ‘snotneus’. Kies maar uit, welk woord het meest toepasselijk is. Ik ga voor wijsneus. (Eveneens meer op de pagina Verkiezingsnieuws 2)
Ten slotte op de voorpagina goed en slecht nieuws over de demonstranten die op 27 januari bij winkelcentrum MKB in Pathumwan protesteerden tegen de junta en mogelijk uitstel van de verkiezingen. Het OM heeft besloten negen rallyleiders te gaan vervolgen, maar 24 andere demonstranten worden niet vervolgd. Vervolging is niet in het openbaar belang, zegt het OM. Maar het besluit is niet definitief want het moet nog worden voorgelegd aan de procureur-generaal.
NCPO auditeur-militair Burin deed eerder aangifte tegen de demonstranten wegens overtreding van het samenscholingsverbod en verbod op politieke activiteiten. De negen leiders worden mogelijk ook vervolgd voor opruiing (artikel 116 van het wetboek van strafrecht).

En de protesten gaan door
11 maart – De protesten tegen uitstel van de verkiezingen en de junta zijn nog allerminst verstomd. Gisteren werd op de Tha Prachan campus van de Thammasat Universiteit een pleidooi gehouden voor het vertrek van de junta en de vorming van een demissionaire regering onder leiding van Prayut. Het protest trok enkele honderden demonstranten, ze noemden zich People Who Want Elections.
Op de foto staat de bekende actievoerder Sirawith ‘Ja News’ Seritiwat naast een kartonnen tank met de tekst roadblock to elections, een originele verwijzing naar de roadmap to democracy waar de junta de mond vol van heeft. De in het vorige bericht genoemde negen leiders waren ook weer van de partij.
Regeringswoordvoerder Sansern zei gisteren dat Prayut al heeft beloofd dat de verkiezingen in februari 2019 worden gehouden. ‘Jullie eis [van de demonstranten] dat de verkiezingen nu worden gehouden, is onmogelijk en jullie weten dat ook. Wij beschouwen deze rally als een politieke uiting. Maar de NCPO heeft er begrip voor dat die werd gehouden in een onderwijsinstelling, en niet te veel actie wil nemen. Als er geen NCPO in het verleden was geweest, zouden vrede en orde dan zoals vandaag mogelijk zijn?’

Thanathorn’s moeder zegt niet nee
12 maart – Hij heeft het aan zijn moeder gevraagd en die had geen bezwaar. BP meldt het vandaag in de eerste zin van het openingsverhaal. De moeder van Thanathorn Juangroongruangkit gaat akkoord met het plan van haar zoon een politieke partij te vormen, gericht op jonge kiezers, als alternatief voor het politieke extablishment dat alleen maar ruzie maakt.
Ik vroeg me gelijk af: zou de moeder van Rutten een zelfde rol hebben gespeeld bij de vorming van het kabinet? Voor zover ik weet gaat hij nog steeds elke week een keer bij haar eten en misschien doet ze ook wel de was voor hem. Nou ja, politici zijn ook maar gewone mensen met gewone-mensenwensen en behoeftes.
Thanathorn mag in zijn handjes knijpen dat hij zoveel media-aandacht krijgt. Nog voordat de partij is opgericht en de verkiezingscampagne is begonnen (wat trouwens nog verboden is) weet een groot deel van het electoraat al dat er een alternatief is in het stemhokje. Scheelt campagnekosten.
Thanathorn, vice-president van de Thai Summit Group, is trots op zijn moeder’s steun. Hij schrijft op Facebook: ‘It’s time to step forward firmly, and now I have the strongest backing and the most wonderful blessing in the world; from my family. Mijn moeder was mijn grootste zorg. Voor ons gesprek was ik bang om haar gevoelens te kwetsen. Ik wilde haar niet aan het huilen maken. Dat heb ik al te vaak gedaan gedaan in mijn leven.’
‘Haar eerste vraag was waar mijn prioriteiten lagen: bij Thai Summit of Thailand. Mijn korte antwoord was Thailand. Ze leek teleurgesteld. Alhoewel ze niet haar zegen heeft gegeven, verzette ze zich niet. Ze gaf me geen morele steun of sprak woorden van steun. Maar voor mij is dat goedkeuring, dat is haar stijl.’
De rest van het artikel bestaat uit oud nieuws en commentaren van anderen, zoals van Pheu Thai lid Samart, die zegt Thanathorn’s poging een progressieve partij op te richten te verwelkomen. Maar hij maakt zich zorgen: de partij dient hard te werken om voldoende leden te krijgen die nodig zijn om een sterke partij te worden. Thanathorn heeft ook een beperkte tijd om te werken aan beleid, waarmee hij steun kan verwerven.
Een andere partij in oprichting die in het artikel genoemd wordt, is de Krian Party (vrij vertaald als Firebrands Party). Oprichter en roodhemdleider Sombat zegt zich te richten op ‘gewone mensen’ zodat hun stem wordt gehoord. Op een bijeenkomst gisteren in Thong Lor (Bangkok) zei hij dat zijn partij hoopt suggesties van de bevolking in het politieke beleid op te nemen.
‘Onze partij beoogt een grote denktank te creëren, een open bron die toegankelijk is voor de bevolking. We willen de Green Party imiteren, die haar succes niet heeft te danken aan het aantal zetels maar aan de manier waarop ze haar agenda voor het voetlicht brengt.’
Vorige week maandag is de registratie van nieuwe partijen begonnen. Vrijdag stond de teller op 55. Jonge politieke hond Thanathorn besluit later deze maand of hij in het diepe springt, samen met docent rechten Piyabutr van de Thammasat universiteit. Sombat weet nog niet wanneer hij zijn partij registreert.

Dinsdag 13 maart
Jade Donavanik, lid van de grondwetcommissie (CDC), stelt voor met een schone lei te beginnen [mijn woorden] en de leden van de grondwetcommissie (CDC) en rechters van het Constitutionele Hof naar huis te sturen om mogelijke geloofwaardigheidsproblemen te vermijden.
Die zouden kunnen ontstaan omdat het Hof vorige week heeft bevestigd dat een uitzondering kan worden gemaakt voor de kwalificatie-eisen die in de organieke wet op de NACC aan de NACC-commissarissen worden gesteld. De uitzondering is niet in strijd met de grondwet, oordeelde het Hof. Dat zou betekenen dat de huidige commissarissen die niet aan de (nieuwe) eisen voldoen, toch kunnen blijven tot het einde van hun zittingstermijn.
Critici [wie zijn dat toch?] hebben hun zorgen geuit dat hiermee een slecht precedent wordt geschapen door toe te staan dat de grondwet wordt overvleugeld door de wet, terwijl de grondwet de hoogste wet is. Ze zeggen dat dit geen goeds voorspelt voor de geloofwaardigheid van de anti-corruptie strijders wanneer ze onderzoek doen naar anderen terwijl bij de bevolking twijfel bestaat over hun kwalificaties.

13 maart
– Vice-premier Chatchai wuift de geruchten weg dat een groep die een aanvraag heeft gedaan voor de registratie van een politieke partij onder de naam Palang Pracharat, banden heeft met het regime en erop uit is premier Prayut na de verkiezingen te laten terugkeren als premier. De groep wordt geleid door een voormalige klasgenoot van Prayut aan de militaire academie.
De geruchten zijn gebaseerd op het feit dat Pracharat ook de aanduiding is van een regeringsprogramma, geïnitieerd door Prayut. Dat programma heeft tot doel bevolking, regering en het bedrijfsleven te laten samenwerken om duurzame ontwikkeling en de lokale economieën te stimuleren.
– De bekende actievoerder Sirawith Ja New Seritiwat heeft zich samen met twee anderen gemeld bij de politie om zich te verantwoorden voor een beach rally van 50 personen op 4 maart in Chon Buri. De bijeenkomst voor winkelcentrum Central, gelegen aan de kust, was illegaal omdat de organisatoren geen toestemming hadden gevraagd. Sirawith bestrijdt dat, want hij zegt de politie van Pattaya een dag eerder telefonisch te hebben geïnformeerd. De deelnemers demonstreerden tegen uitstel van de verkiezingen. De rally werd voortijdig beëindigd door de politie.
– Online gokkers zijn benieuwd naar het duel van Thanathorn en Sombat, die de degens gaan kruisen in Realm of Valor, een spelletje dat via mobiele telefoons wordt gespeeld. Beiden willen een nieuwe politieke partij vormen, die van Thanathorn gericht op jonge kiezers. In het spelletje spelen teams van vijf personen verschillende rollen om elkaar te verslaan. Het duel wordt ’s middags op 18 maart in de tv-studio van het spelbedrijf gevoerd. Het wordt uitgezonden via Facebook en YouTube.

Woensdag 14 maart
Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie vreest dat de roadmap to democracy met de voor februari geplande verkiezingen schipbreuk lijdt en pleit er daarom voor dat de NLA de organieke wetten op de verkiezing van parlementsleden en benoeming van senatoren ter beoordeling aan het Constitutionele Hof voorlegt.
Dit om te voorkomen dat na de verkiezingen de zaak ontspoort wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de wetten omdat ze in strijd zouden zijn met de grondwet. Beter nu de zaak aftimmeren, waar voldoende tijd voor is. De NLA heeft immers besloten de wetten pas drie maanden na ondertekening door de koning van kracht te laten worden.
Premier Prayut heeft gisteren gesproken met Meechai. Hij vindt het ook beter ‘to clarify things now’ om verwarring te voorkomen. Prayut meent dat de roadmap niet wordt vertraagd. ‘We volgen nog steeds het tijdpad. Maak je geen zorgen. Iedereen zal uiteindelijk zijn stem kunnen uitbrengen.’ NLA-voorzitter Pornpetch daarentegen is er niet zeker van dat de roadmap geen vertraging oploopt.

15 maart
De krant opent met de verkiezingen, ook al zo’n zaak die zich maar voortsleept en weer volop in het nieuws is sinds Prayut heeft beloofd dat de verkiezingen zeker in november plaatsvinden. Later maakte hij er februari van, omdat de NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) besloten heeft de organieke wetten op de verkiezingen van parlementsleden en benoeming van senatoren drie maanden later dan gebruikelijk van kracht te laten worden.
New row erupts over poll date kopt de krant. De NLA is huiverig om aan het Constitutionele Hof een uitspraak te vragen over de twee wetten, iets waarop voorzitter Meechai van de grondwetcommissie heeft aangedrongen (zie Kort Nieuws van gisteren). Volgens de krant bestaat er een ‘samenzweringstheorie’ die luidt dat de wetten alleen zijn goedgekeurd [door de NLA] om de roadmap naar de verkiezingen verder te vertragen.

Nieuwe partij Future Forward verzet zich tegen outsider premier
16 maart – Vice-president Thanathorn Juangroongruangkit van de Thai Summit Group, een van ’s lands grootste fabrikanten van auto-onderdelen, mag in zijn handjes knijpen met de publiciteit die hij [in ieder geval van BP] krijgt voor zijn initiatief een nieuwe politieke partij te vormen die zich richt op jonge kiezers.
Gisteren scheef hij in het gezelschap van mede-oprichter Piyabutr, docent rechten aan de Thammasat universiteit, en supporters Anakhot Mai (Future Forward Party) in bij de Kiesraad en maakte maar gelijk een eind aan mogelijke speculaties: de partij zal zich verzetten tegen de benoeming van een outsider premier na de verkiezingen [lees: Prayut].
Thanathorn: ‘We gaan ons best doen om elke stem te krijgen, maar we kunnen niet weten wat na de verkiezingen gebeurt. Wat ik nu al kan zeggen, is dat we zeker geen outsider premier accepteren. We nemen ook aan geen enkele procedure deel, die democratische principes ontbeert.’
Thanathorn zei zijn partij niet als alternatief te beschouwen. ‘We willen een sleutelpartij zijn die de democratie kan herstellen en het land voorwaarts brengt. In het geval dat we winnen, zullen we niemand buiten de partij nomineren om premier te worden. We willen er zeker van zijn dat ons beleid correct in de praktijk wordt gebracht.’
Mede-oprichter Piyabutr (rechts op de foto) zei dat het doel van de partij is de bevolking te laten zien dat Thailand kan terugkeren naar een democratie. ‘Tientallen jaren van politieke onrust hebben het leger in staat gesteld lange tijd aan de macht te blijven door als intermediair het land te bevrijden uit een crisissituatie. Maar nu is het leger zelf deel van het probleem geworden. Het heeft tot nu toe een verschrikkelijk negatieve visie van democratie gecreëerd en beweerd dat democratische verkiezingen de tientallen jaren van onrust  zullen terugbrengen. Onze nieuwe partij wil mensen inspireren te geloven dat er nieuwe hoop is voor de Thaise politiek.’
Future Forward  was gisteren de 58ste partij die zich inschreef bij de Kiesraad. Van de 26 oprichters zijn 16 jonger dan 30 jaar. De krant noemt er enkelen, maar die namen zeggen me niets.
Volgens Thanathorn zijn de meeste andere nieuwkomers geen tegenstander van een outsider premier, waardoor Prayut zijn macht zou kunnen continueren. Die mogelijkheid biedt de nieuwe grondwet wanneer het parlement het niet eens kan worden over een kandidaat uit eigen gelederen.

Vrijdag 16 maart
– De NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) gaat het Constitutionele Hof om een uitspraak vragen over de rechtsgeldigheid van de organieke wet op de benoeming van senatoren. Dat hebben de parlementsleden die bezwaren hebben tegen onderdelen van de wet, afgesproken. Niet gevraagd wordt om een oordeel over de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden, want dat zou de verkiezings roadmap kunnen vertragen.
NLA-whip Somchai adviseert politieke partijen en individuen die moeite hebben met de wet, een petitie naar de NLA te sturen wanneer ze willen dat het Constitutionele Hof zich er ook over buigt.
Het besluit van de NLA is een reactie op een waarschuwing van CDC-voorzitter Meechai. Hij heeft gezegd: Beter nu het Hof inschakelen [waarvoor nog ruimschoots de tijd is] dan na de verkiezingen, want dan is de ellende niet te overzien.

17 maart
– Vandaag telt Bangkok Post (BP) drie nieuwspagina’s met veertien nieuwsitems, waarvan twee betrekking hebben op de verkiezingen, die talloze keren zijn uitgesteld maar nu toch echt in februari volgend jaar worden gehouden. Premier Prayut heeft dat beloofd, na eerder november van dit jaar genoemd te hebben. Maar de NLA reed hem in de wielen met het besluit de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden en de senaatswet drie maanden later dan gebruikelijk van kracht te laten worden.
Voorzitter Pornpetch van de NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) verwacht geen verder uitstel nu dertig leden besloten hebben het Constitutionele Hof de vraag voor te leggen of de organieke wet op de benoeming van senatoren door de beugel kan. De veel genoemde roadmap loopt er geen vertraging door op, zegt hij.
Maar adjunct-partijleider Nipit (Democraten) acht dat wel mogelijk: ‘Als het Hof vindt dat sommige delen van de wet in strijd zijn met de grondwet, dient ze wellicht te worden herschreven met mogelijk uitstel van de verkiezingen tot gevolg.’ Kiesraadcommissaris Somchai noemt zelfs een uitstel van zes maanden. NLA-whip Somchai (zelfde naam) denkt dat het Hof niet meer dan drie maanden nodig heeft om de petitie te beoordelen, dus de roadmap loopt geen vertraging op. De organieke wet op de verkiezingen van parlementsleden wordt niet aan het Hof voorgelegd.
– Pagina 3 opent met een waarschuwing die op mij de indruk van kinnesinne maakt. De jonge honden die een nieuwe partij willen oprichten, hebben een lange weg te gaan voordat ze vaste voet in de politiek verwerven. Het zal voor hen zwaar zijn om lang bestaande partijen, die het politieke landschap beheersen en nog steeds beschikken over een trouwe achterban, naar de kroon te steken. Zeggen ‘politieke bronnen’ en die kunnen het weten.

‘Mijd populisme in campagnes’
17 maart – Vermijd in verkiezingscampagnes populisme. Op de korte termijn lijkt populistisch beleid tegemoet te komen aan de behoeften van mensen, maar op de lange termijn maken deze ‘appeasing’ maatregelen mensen veel te afhankelijk van de hulp van autoriteiten (to appease betekent geruststellen, naar de mond praten). Dit betoogde researcher Stithorn van het King Prachadhipok Institute gisteren op het internationale forum ‘Election 2018/9: What does it mean for Asia’.
Stithorn: ‘De keerzijde is dat populistisch beleid alleen ten goede komt aan sommige mensen ten nadele van anderen. Daardoor zullen altijd conflicten ontstaan en het effect van populisme zal diep wortel schieten in de samenleving.’
Het forum werd gehouden om aandacht te vragen voor de opkomst van populisme in het mondiale politieke landschap, met name in Azië. Naar verwachting zal populistische beleid centraal staan in verkiezingscampagnes in landen zoals Maleisië, Cambodja, Indonesië en Thailand. Stithorn noemde Thailand daar een treffend voorbeeld van, want populistische beleid heeft er al deel uitgemaakt van campagnes door oude en nieuwe partijen.
‘In Thailand zien we nog steeds de kloof tussen rijk en arm. Die is breder en breder geworden. Dit wetende gebruiken politieke partijen populistisch beleid om de mensen te paaien. […] Eén manier om populisme kwijt te raken is het idee van inclusiviteit te omarmen. Een gekozen regering dient ontvankelijk te zijn voor mensen in alle sectoren en bij het nemen van beslissingen de bevolking te raadplegen.’

Bangkok Post stuurt uw redacteur het bos in
18 maart – Van Gabriel García Márquez, winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur, heb ik eens de uitspraak gelezen dat het schrijven van de eerste zin hem meer tijd kost dan de rest van een verhaal. Omdat in die zin als het ware het verhaal al aanwezig is. Nu schrijf ik geen literatuur, ben nooit onderscheiden met de Pulitzerprijs, maar ik hecht ook groot belang aan de eerste zin. Zonder eerste zin geen tweede en volgende zinnen.
De literatuur kent beroemde eerste zinnen. Bijvoorbeeld over de man die de Sarphatistraat de mooiste plek van Europa vond. Of wat dacht u van: ‘Jongens waren we – maar aardige jongens. Al zeg ik ’t zelf. We zijn nu veel wijzer, stakkerig wijs zijn we, behalve Bavink, die mal geworden is.’ Beide van Nescio. Ze hebben de tand des tijds overleefd.
Beroemde journalistieke eerste zinnen ken ik niet. Ach, de krant is een eendagsvlieg: vandaag geschreven, morgen wordt de vis erin verpakt, zoals de uitdrukking luidt. Bovenstaande gedachten welden vanochtend bij me op nog voordat ik de krant had gezien. Waar zou Bangkok Post mee openen? Ik hoopte: liever niet de verkiezingen, liever een vet misdaadverhaal. Of een love story. Maar het mocht niet zo zijn.
BP opent weer met de verkiezingen en het is nog veel erger: BP stuurt mij het bos in en schrijft [in de eerste zin] dat politieke partijen een nieuw voorstel van een NLA whip verwerpen om de verkiezingen met nog eens drie maanden uit te stellen.
Hoezo nieuw voorstel? We weten toch al dat de verkiezingen verschuiven van november naar februari volgend jaar omdat de NLA heeft besloten de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden en de benoeming van senatoren drie maanden later dan gebruikelijk van kracht te laten worden. Of dreigt nu een uitstel van zes maanden?
BP brengt me [en dus ook u, beste lezer] nog meer in verwarring. Ik lees dat whip Somchai het Constitutionele Hof gaat vragen de rechtsgeldigheid van de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden te beoordelen ‘wanneer politieke partijen de koppen bij elkaar steken en een pact sluiten om toe te staan dat de verkiezings roadmap met nog eens drie maanden wordt uitgesteld’.
Maar een alinea verder lees ik dat alleen de senaatswet wordt voorgelegd en niet de parlementswet.
En dat alles lees ik op een nuchtere maag. Ik denk dat ik het onderwerp verkiezingen maar eens taboe ga verklaren in Nieuws uit Thailand, want met deze warrige berichtgeving kan ik niets. Voor vandaag geldt: lees het zelf maar, klik hier. Ik pas!

Zondag 18 maart
– Met frisse tegenzin op naar de rest van de krant: twee andere nieuwsverhalen op de voorpagina, drie verhalen op pagina 3, waarvan één een interview met secretaris-generaal Wanlop, sinds vijf maanden hoofd van de National Security Council, en één verhaal op de 4.
Gevraagd wat momenteel de belangrijkste dreiging is voor de veiligheid, zegt Wanlop: ‘Alle verschillende aspecten van veiligheid moeten als geheel benaderd worden. We kunnen ons niet veroorloven alleen aan specifieke zaken aandacht te besteden.’ Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat IS niet actief is in Thailand, maar er zijn nog steeds lieden die de ideologie van IS op de social media steunen. ‘Dat is niet ongebruikelijk, met name in de zuidelijke grensgebieden.’
De opening van pagina 3 is voor partijleider Abhisit (Democraten). Hij hekelt de Kiesraad omdat het een beleid mist om ‘fake news’ en ‘hate speech’ te beheersen, die naar verwachting bij de komende verkiezingen wijdverbreid zullen zijn.
‘Behalve het verbod op politieke posts drie dagen voor de verkiezingen, heb ik van de Kiesraad geen actief beleid of actieve maatregelen gezien die betrekking hebben op het gebruik van online applications en social media  bij verkiezingscampagnes.’ Abhisit zei dit tijdens het forum ‘Can Social Media Change Politics’, georganiseerd door de Dhurakij Pundit University.
Abhisit maakt zich het meest zorgen over hate speech die gericht is op bepaalde politieke partijen, maar ‘de Kiesraad besteedt er geen aandacht aan’. ‘Hate speech en gefabriceerde informatie zijn mijn grootste zorgen over de rol van de social media [bij de volgende verkiezingen]. De social media zullen een belangrijk middel worden voor politieke spelletjes.’

Future Forward partij: Voor en door het volk
19 maart – ‘Ik wil dat Anakhot Mai bekend wordt als de nieuwe macht van de mensen. Het wordt een partij van mensen die veranderingen willen zien in de democratie. […] De partij gaat fondsen van het volk werven om te voorkomen dat te veel zakenmensen haar richting beïnvloeden. Partijleden wordt ook gevraagd aan iedere stap van haar politieke zaken deel te nemen, variërend van het kiezen van kandidaten tot het formuleren van partijbeleid’, zegt jonge hond Thanathorn in het openingsverhaal van BP.
Dat is hem wel toevertrouwd want hij is de oprichter van het anti-establishment tijdschrift Fa Diew (Same Sky). Zelfs het debuut van de 25 mede-oprichters die de partij op 15 maart registreerden bij de Kiesraad, wijst op sterke banden met het volk, analyseert de auteur. Ze noemt Anakun Saiphet, die als ‘digitale boer’ mede-boeren helpt hun levensstandaard via internet en smart-phones te verhogen. Anakun meent dat digitale technologieën agrarische carrières kunnen zeker stellen.
De 27-jarige inwoner van Surin heeft rijstboeren aangemoedigd de applicatie Folkrice als nieuw kanaal te gebruiken om hun organische producten te verkopen. Dit internetplatform kan volgens hem de toegang voor stadsbewoners en health lovers tot hun producten verbeteren.
Het artikel noemt nog meer veelbelovende jongen honden, zoals student rechten Alisa Bindisa, die als mensenrechtenadvocaat dorpelingen bijstaat in de strijd tegen de bruinkoolmijn in Lampang en de plannen voor de bouw van een kolencentrale in Songkhla.
De jonge honden in de andere (oude) partijen delen soortgelijke ideeën als ze over de mensen praten. Pheu Thai lid Chayika bijvoorbeeld is zich bewust van de veranderingen in de manier waarop mensen informatie vergaren via online mediakanalen en social networking. Kiezers weten meer wat er aan de hand is en dienen meer ruimte te krijgen om beleid te helpen vormgeven.
Alhoewel de 39-jarige moeder de kracht van technologie erkent, steunt ze ook het idee van een nieuw schoolwerkplan, gebaseerd op de ‘humanity of men’, in plaats van te veel nadruk op robots en kunstmatige intelligentie.
Ik eindig met een persoonlijke noot. Ik geef vaak af op de politiek, maar deze mensen kan ik wel zoenen. Ze hebben een visie. Ik wens ze alle succes.

19 maart
– Nog wat verkiezingsnieuws, verdeeld over drie berichten.
1 NLA-lid Wallop verwacht niet dat de roadmap naar de verkiezingen wordt beïnvloed door de petitie van 30 parlementsleden aan het Constitutionele Hof waarin ze vragen of de organieke wet op de benoeming van senatoren al dan niet in strijd is met de grondwet. De petitie heeft slechts op enkele artikelen betrekking. Premier Prayut heeft eerder bevestigd dat de verkiezingen in februari 2019 worden gehouden.
2 Het hoofd van de nieuwe partij New Palardharma, Rawee Machamadon, zei gisteren op een seminar, dat werd bijgewoond door oprichters, supporters en de media, dat zijn partij zich concentreert op volksgezondheid, onderwijs en anti-corruptie hervormingen. De partij belooft de problemen aan te pakken waarmee de Thaise ‘dumb, sick and poor’ kampen.
Rawee verwacht dat de commissie die het partijprogramma samenstelt, binnen enkele dagen een verklaring aflegt. De eerste partijvergadering is gepland in mei.
3 Worachet Pakerut, docent rechten aan de Thammasat universiteit en leider van Nitirat, een groep progressieve juristen die veel van zich liet horen tijdens het kabinet Yingluck, distantieert zich van de jonge honden die een nieuwe politieke partij oprichten. Hij zei dat bij de presentatie van zijn nieuwe boek History of Ideas of the Philosophy of Law. ‘Nitirat heeft niets te maken met welke politieke partij dan ook.’
Worachet ontkende een hand te hebben gehad in de vorming van de Future Forward partij, die is mede opgericht door voormalig Thammasat docent rechten Piyabutr. Phiyabutr heeft bij Worachet gestudeerd. Hij heeft onslag genomen om zich geheel aan de nieuwe partij te kunnen wijden.

Nitirat-leider waarschuwt voor nieuwe ‘Black May’
20 maart – Onheilspellende kop vandaag boven het openingsartikel van Bangkok Post. Worachet Pakeerut, docent rechten aan de Thammasat universiteit en leider van Nitirat, een groep progessieve juristen, waarschuwt voor een nieuwe Black May als na de verkiezingen een outsider premier [lees: de huidige premier Prayut] wordt benoemd.
Worachet zegt dat het land lessen dient te trekken uit het bloedbad van mei 1992, toen de bevolking in opstand kwam tegen de door het leger benoemde regering met coupleider en legercommandant Suchinda als premier. In Bangkok gingen 200.000 mensen de straat op, het leger reageerde met harde hand waarbij zeker 52 personen gedood werden, honderden gewond raakten, velen verdwenen en 3.500 personen werden gearresteerd (en sommigen gemarteld).
Worachet vreest het ergste omdat veel politieke partijen een voorstander zijn van een niet-partij gebonden premier. Ook in de nieuwste peiling kiest een meerderheid van de respondenten voor deze constructie die de nieuwe grondwet biedt. Worachet twijfelt er ook aan of, zoals beloofd door Prayut, in februari verkiezingen worden gehouden.
Hij zegt: ‘Alles hangt af van de groep mensen die aan de macht zijn. Maar de verkiezingen kunnen niet eindeloos worden uitgesteld. Uiteindelijk zullen ze moeten worden gehouden.’
Prayut favoriet als nieuwe premier
De overige inhoud van het openingsverhaal kan ik overslaan: details over Black May (zie Wikipedia), de procedure vereist voor de benoeming van een outsider premier (al talloze malen in de krant vermeld) en een reactie van Prayut op de laatste Nida-peiling waaruit bleek dat hij favoriet is als nieuwe premier. Op 2 en 3 kwamen Sudarat Keyurapan en partijleider Abhisit (Democraten) uit de bus. Prayut haalt zijn schouders op over de peiling.
Verder nog wat geneuzel over zijn aankondiging dat in juni politieke partijen worden uitgenodigd hun gedachten over ’s lands ontwikkeling te laten weten, wat al direct een sneer opleverde van Pheu Thai. Hij kan beter de restricties op politieke activiteiten opheffen, zodat de partijen zich op de verkiezingen kunnen voorbereiden, zegt PT-er Noppadon. ‘De belangrijkste taak van het regime is te zorgen voor vrije en eerlijke verkiezingen.’
Reagerend op een opmerking van Prayut over pogingen van de regering om politieke scheidslijnen te slechten, zegt Noppadon dat het regime de afgelopen vier jaar weinig vorderingen heeft geboekt bij het bevorderen van nationale verzoening. ‘Het regime dient mensen toe te staan hun mening te geven, hate speech te voorkomen tegen politici en partijen de kans te geven om hun zaken te regelen in overeenstemming met de roadmap.

Dinsdag 20 maart
Pagina 3 opent met een reutel van vice-premier Wissanu. Hij vindt dat het parlement niet alleen de organieke wet op de benoeming van senatoren aan het Constitutionele Hof ter beoordeling moet voorleggen, maar ook de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden. Wissanu zegt dat premier Prayut de mogelijkheid heeft om de mening van het het Hof te vragen over twee artikelen in de wet.
NLA-voorzitter Pornpetch herhaalde gisteren dat die wet geen flaws (fouten, zwakke punten) bevat dus daarom, ondanks zorgen van het parlement, niet is voorgelegd aan het Hof. De twee artikelen zijn volgens hem niet in strijd met de grondwet. Ze gaan over de hulp aan gehandicapten in het stemhokje en verlies van het recht op een openbare functie wanneer iemand de stemplicht ontloopt.

Legercommandant waarschuwt Nitiratleider Worachet
21 maart – Houd je gedachten voor jezelf, waarschuwt legercommandant Chalermchai docent rechten en Nitirat-leider Worachet naar aanleiding van zijn dramatische voorspelling dat een nieuwe bloedige Black May kan worden verwacht, wanneer na de verkiezingen een outsider premier [lees: Prayut] wordt benoemd. Ik schreef er gisteren al uitgebreid over. Chalermchai gelooft niet dat er dan geweld kan uitbreken.
Chalermchai zegt: ‘Alles gaat volgens de roadmap. Denk niet te ver vooruit. Laten we voortgaan naar verkiezingen en onderweg de problemen oplossen. Denk nog niet na over een outsider premier. Het maakt de mensen alleen maar gek en houdt ons tegen voorwaarts te gaan.’
Gevraagd naar de oproep van nieuwe politieke partijen om het leger af te slanken, zei Chalermchai dat het leger al enkele hervormingen heeft doorgevoerd en bereid is om te voldoen aan Thailand’s behoeften.
Hij wuifde ook zorgen weg over eventueel uitstel van de verkiezingen omdat de NLA de organieke wet op de benoeming van senatoren ter beoordeling heeft voorgelegd aan het Constitutionele Hof. De verkiezingen dienen in februari plaats te vinden, aldus Chalermchai, die zelf ook lid is van de NLA.
Premier Prayut waarschuwt politieke partijen voor uitstel van de verkiezingen, wanneer ze niet komen opdagen op een bijeenkomst die hij in juni wil houden om met hen over hun plannen voor nationale ontwikkeling te praten. ‘Als ze niet komen, kunnen we geen verkiezingsdatum vaststellen. Ze zijn welkom. Ik breek geen belofte. De verkiezingen vinden plaats en ik bepaal zelf de datum als ze wegblijven.’
Korkaew Pikulthong van het UDD verwacht dat de politieke partijen niet komen als hen gevraagd wordt hun platforms te bespreken [?, misschien wordt bedoeld het achterste van hun tong te laten zien]. ‘Misschien dat sommige bereid zijn te komen als ze tijdig een officiële agenda krijgen.’

NCPO geeft kiesraadcommissaris Somchai zijn congé
21 maart – Zoals al gemeld in Nieuws van de website in 1 regel heeft de NCPO kiesraadcommissaris Somchai ontslagen wegens ‘onbehoorlijk gedrag’. Volgens de door Prayut getekende ontslagbrief is hij niet geschikt om als commissaris in de Kiesraad (EC) te dienen.
De persoonlijke meningen die hij heeft geventileerd, hebben verwarring veroorzaakt ‘in een kritieke tijd nu de Kiesraad voorbereidingen voor de verkiezingen treft’. Bovendien heeft Somchai gesolliciteerd naar de functie van EC secretaris- generaal en dat levert een belangenconflict op omdat hij nog lid is van de Kiesraad [die daarover beslist].
Somchai zei gisteren niet ontmoedigd te zijn door zijn ontslag. Zijn meningen waren in het publiek belang. ‘Ik wist dat ik riskeerde te worden verwijderd omdat mijn media interviews niet altijd welgevallig waren. Maar ik meen dat het mijn plicht was.’
De Kiesraad telt nu nog vier leden, maar volgens voorzitter Supachai kan de raad doorgaan met de voorbereidingen voor de verkiezingen. Verder meldt het bericht dat de Kiesraad de aanvraag heeft afgewezen voor de vorming van een partij onder de naam ‘Communist Party of Thailand’.
Tot toe hebben 65 groepen een partij geregistreerd, maar dat wil niet zeggen dat ze aan de verkiezingen kunnen deelnemen. Ze hebben alleen hun naam, logo en initialen van de oprichters ingeleverd. De Kiesraad controleert of die wettelijk zijn toegestaan. Soms moet de raad een woordenboek raadplegen om na te gaan of een naam acceptabel is, zegt secretaris-generaal Charungwit.

Donderdag 22 maart
– Leuke foto op pagina 3 met Sombat Boonngam-anong (links), oprichter van de Grin Party, en de ontslagen Kiesraadcommissaris Somchai. Ze kwamen elkaar tegen in het regeringscomplex Chaeng Watthana, waar Sombat zijn partij registreerde bij de Kiesraad en Somchai zijn bureau kwam leeghalen.
Thans hebben 68 groepen een nieuwe partij geregistreerd. De Grin Party is tegen een outsider premier. De slogan van de partij luidt: Not Campaigning for votes, but looking for trouble. Zal wel grappig bedoeld zijn.

Commentaar: BP waarschuwt junta (niet) voor de laatste keer
23 maart – Ik waarschuw je voor de laatste keer, zeggen ouders wel eens tegen hun kinderen. Of de waarschuwing effect heeft, weet ik niet. Wel weet ik dat de laatste keer nooit de laatste keer is. De keren dat Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar, politici en academici de junta hebben opgeroepen het verbod op politieke activiteiten op te heffen, zijn niet te tellen op de vingers van één hand, maar BP blijft het (tegen beter weten in?) proberen.
Gisteren kopte de krant boven haar commentaar Lift ban and scrap meet. Met die ‘meet’ wordt de bijeenkomst bedoeld die Prayut in juni voor politieke partijen wil uitschrijven.
BP schrijft: ‘Het besluit is niet verstandig en mist inhoud. Het zal voor niemand nuttig zijn en het demonstreert de wens van het regime na de verkiezingen een vinger in de pap te houden [mijn formulering]. Prayut kon toen hij zijn voornemen bekend maakte ook geen zinnige reden noemen waarom hij politici van alle kampen wil ontmoeten. Discussiëren over de verkiezingsdatum en luisteren naar wat de partijen van plan zijn om de problemen van het land op te lossen vormen een deel van deze uit de losse pols geplande vergadering.’
BP wijst er echter op dat het de taak van de Kiesraad is om de verkiezingsdatum te bepalen; de beslissende factor is de inwerkingtreding van de twee organieke wetten (verkiezing parlement, benoeming senaat). ‘Bovendien klinkt de uitnodiging van Prayut manipulatief. Prayut schijnt vergeten te zijn dat politici verantwoording schuldig zijn aan de mensen die hen kiezen. Hun beleid wordt voorafgaand aan de verkiezingen bekend gemaakt.’
‘Het gaat de NCPO niks aan, zeggen veel politici uit verschillende kampen. Het is ook onduidelijk wat Prayut van plan is met hun input te doen en wat hij zal doen als hij er ongelukkig mee is.’
De rest van het commentaar benadrukt nog eens de noodzaak een eind te maken aan de politieke ban die al vier jaar van kracht is. Politieke partijen moeten vergaderingen kunnen houden, zodat ze beleid kunnen formuleren en hun verkiezingscampagnes plannen. ‘In plaats van politici te vragen wat ze van plan zijn te doen, kan Prayut beter beginnen na te denken over wat hij de bevolking gaat vertellen over de exit strategie van de NCPO.’
En daarmee  besluit ik deze samenvatting van een onderwerp dat al talloze malen aan de orde is geweest. De uitdrukking luidt: Herhaling is de kracht van de reclame, maar al die herhalingen over dit onderwerp beginnen knap te vervelen. (Bron: Bangkok Post, 22 maart)

Partijen dringen aan op opheffing politieke ban
24 maart – Veertien nieuwsitems op drie nieuwspagina’s vandaag in Bangkok Post. Dit zijn de openingskoppen:
1 Scrap political ban, parties urge
2 B300bn to lift average traffic speed by 2 kph
3 Graft feared at welfare agency in North
Op de voorpagina een dragende plaat, zoals we in de journalistiek de belangrijkste foto op een pagina noemen, van Shan jongens tijdens een poy sang long, een inwijdingsceremonie als noviet voor jongens van 7 tot 14 jaar. De knaapjes zijn gekleed in traditionele, kleurrijke ingewikkelde dracht met hoofdkap. De ceremonie was onderdeel van een culturele beurs in winkelcentrum  Seacon Bangkae (Bangkok), die tot 1 april duurt en ook aandacht besteedt aan architectuurstijlen en voedsel uit Noord-Thailand, waar deze etnische minderheid woont.
De keuze van de krant om te openen met de politieke ban, houdt verband met een bijeenkomst op 28 maart waarin de Kiesraad aan de politieke partijen zal uitleggen wat er verandert, wat mag en niet mag of zoals dat in het Engels heet wat de do’s and don’ts zijn. Verwacht wordt dat de partijen de bijeenkomst zullen aangrijpen om andermaal aan te dringen op opheffing van het verbod op politieke activiteiten, waaraan ze zich tot nu toe [angstvallig?] hebben gehouden.
Voormalig regeringspartij Pheu Thai, Thailand’s derde grootste partij Chartthaipattana en voormalig oppositiepartij Democraten hebben inmiddels hun komst bevestigd. Directeur Nikorn van Chartthaipattana zegt dat hij aan de aanwezige vertegenwoordigers van de NCPO (junta) gaat vragen hoe de partij te werk kan gaan zonder de huidige regels te overtreden.
Partijleider Abhisit (Democraten) zegt dat de Kiesraad de vragen moet beantwoorden van partijen die twijfels hebben over de praktische uitvoerbaarheid van de nieuwe regels in plaats van hen te vertellen wat ze moeten doen. Hij is er niet zeker van dat de bijeenkomst alle twijfels wegneemt.
Vanaf 1 april moeten de partijen hun ledenbestand up to date brengen: partijleden dienen hun lidmaatschap schriftelijk te bevestigen, wat voor de grote partijen veel werk oplevert. Ze moeten een kopie opsturen van hun identiteitsbewijs en huisregistratie. Waarom kan dat niet elektronisch, vraagt Abhisit zich af, maar op die vraag heeft de Kiesraad nog niet gereageerd.
Kiesraad-voorzitter Supachai zei gisteren na een bijeenkomst met vice-premier Wissanu over de voorbereidingen voor de bijeenkomst dat ‘alle vragen worden beantwoord’. Over opheffing van de ban is niet gesproken. ‘Het is aan premier Prayut om te beslissen wanneer de beperkingen op politieke activiteiten worden opgeheven’, aldus Supachai. Partijbijeenkomsten zijn pas toegestaan nadat de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden van kracht is geworden.
De NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) heeft de wet al goedgekeurd en zodra die op het bureau van Prayut ligt, heeft hij vijf dagen de tijd om te beslissen of hij het Constitutionele Hof gaat vragen of de wet al dan niet in strijd is met de grondwet dan wel ter ondertekening voor te leggen aan de koning.
NCPO-woordvoerder Piyapong waarschuwde gisteren pro-verkiezingsgroepen die van plan zijn vandaag bijeenkomsten te beleggen bij het legerhoofdkwartier aan de Ratchadamnoen Avenue. Als ze niet voorzichtig zijn over de presentatie van de bijeenkomsten, kunnen ze juridiische actie verwachten. De NCPO houdt de groepen scherp in de gaten.

Zaterdag 24 maart
– De ontslagen kiesraadcommissaris Somchai laat het er niet bij zitten. Hij zegt dat het juridisch team van de premier hem misleid heeft door hem wijs te maken dat de verkiezingsdatum alleen wordt vastgesteld door het regime en de regering. Somchai hekelt ook het team omdat het Prayut heeft geadviseerd hem te ontslaan.
Somchai is de laan uitgestuurd omdat hij verwarring zou hebben gezaaid over de verkiezingsdatum, wat de bevolking ertoe heeft gebracht zich af te vragen wie daarover beslist: de regering, de NCPO of de Kiesraad.

Actievoerders voeren druk op; mei wordt protestmaand
25 maart – Eén ding is zeker na gisteravond toen pro-verkiezingen en anti-junta actievoerders door een politie- en legercordon braken, wat gepaard ging met enig duw- en trekwerk. Het geduld begint op te raken om nog langer onder het juk van het leger te leven, maar of dit de prelude is van een volksopstand zoals in mei 1992 (Black May) is gissen. Voor dat risico is al wel op 19 maart gewaarschuwd door Nitirat-leider Worachet.
De kleine vierhonderd demonstranten, die zich op weg naar het legerhoofdkwartier aan de Ratchadamnoen Avenue niet lieten tegenhouden, beloven in mei wanneer de junta vier jaar aan de macht is, een permanent protest te houden. Ze eisen van het leger: stop je steun aan de NCPO (junta) en van de regering: houd dit jaar, zoals beloofd, verkiezingen.
Het protest van gisteren was georganiseerd door de Democracy Restoration Group en Start Up People, een beweging geleid door de bekende actievoerder Sirawith Seritiwat. De demonstranten marcheerden vanaf de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit naar het legerhoofdkwartier. De politie zette zeshonderd man veiligheidsofficieren en anti-oproer politie in, maar die zag geen kans de demonstranten tegen te houden. Om 18:50 uur braken de demonstranten op de Jor Por Kor kruising door de blokkade en vervolgden hun tocht.
Het was de vierde keer dat de genoemde groepen die opereren onder de naam the People Who Want Elections, een rally hielden. Op 10 maart waren ze daarmee begonnen. Ze vragen het leger de kant van het volk te kiezen en zijn handen af te trekken van de NCPO. Rangsiman Rome, een leider van de DRG, zegt: ‘De Thaise politiek kan niet verder gaan wanneer het leger in de politiek blijft. We roepen niet op tot ontslagen, alleen maar tot de vrijheid van de NCPO.’
Sirawith voegde daaraan toe: ‘Het leger moet zorgdragen voor vrede en orde, maar niet voor de veiligheid van de NCPO. De verkiezingen mogen niet weer uitgesteld worden. Nu is de tijd van het volk. Wanneer het leger niet tegemoet komt aan onze eis, zullen we ook het leger verdrijven. De hoofden van de strijdkrachtonderdelen hoeven alleen maar ontslag te nemen.’
Het artikel gaat vervolgens in op de politieke ontwikkelingen. Interessant, maar vrij overbodig en al eerder gemeld. Inmiddels hebben 70 groepen een nieuwe politieke partij opgericht. Op 28 maart belegt de Kiesraad een bijeenkomst om uit te leggen wat mag en niet mag, want het verbod op politieke activiteiten blijft vooralsnog van kracht. Niettemin wordt verwacht dat de touwtjes op 1 april iets worden gevierd voor politieke partijen. 58 groepen hebben hun komst bevestigd.
Tijdens die bijeenkomst zullen ze andermaal pleiten voor opheffing van het verbod. Wat tot nu toe is toegestaan is het bijwerken van de ledenadministratie. De New Alternative Party vergaderde gisteren met toestemming van de NCPO als eerste nieuwe politieke partij.

Prayut geeft opdracht demonstranten nauwlettend te volgen
26 maart – Bangkok Post telt vandaag tien nieuwsberichten en -verhalen alsmede één achtergrondverhaal op vier nieuwspagina’s. Op de voorpagina het hierboven beschreven verhaal over corruptie en een eenkolommer waarin premier Prayut reageert op het protest van zaterdag waarbij demonstranten door een kordon van de oproerpolitie braken. Prayut heeft opdracht gegeven de organisatoren van de demonstratie scherp in de gaten te houden.
Prayut had er bij de politie op aangedrongen ‘uiterst voorzichtig’ te zijn en dat was ze, want er zijn geen gewonden of nog erger doden gevallen. Hij zegt dat de mensen zich zorgen beginnen te maken dat de ‘haunting old scenes’ van politieke onrust zich herhalen, aldus regeringswoordvoerder Sansern. ‘Dus moedigt hij iedereen aan tweemaal na te denken over wat ze wel en niet moeten doen om het land voorwaarts te laten gaan. De regering en de NCPO proberen hun uiterste best te doen de natie niet te laten terug zakken in dezelfde vicieuze cirkel.’
Volgens Prayut zijn er groepen die proberen onrust te stoken; hij verwacht dat hun activiteiten zullen escaleren. Maar: ‘De meeste mensen begrijpen nu goed dat Thailand op weg is naar verkiezingen. De belangrijke missie van de NCPO is het land terug te voeren naar een volledige democratie.’
De organisatoren van het protest hebben aangekondigd dat de maand mei actiemaand wordt. Ze eisen van het leger: stop je steun aan de NCPO (junta) en van de regering: houd dit jaar, zoals beloofd, verkiezingen.
Woordvoerder Piyaphong van de NCPO zegt dat de veiligheidsdiensten bewijs en getuigenverklaringen verzamelen om indien nodig juridische actie te ondernemen tegen degenen die aan protesten deelnemen.

26 maart
Pagina 3 opent met het bericht dat de Democratische partij haar leden heeft opgeroepen voor eind april hun lidmaatschap schriftelijk te bevestigen en hun contributie te voldoen, twee (nieuwe) eisen die de organieke wet op politieke partijen stelt. Vanaf 1 april dienen politieke partijen hun ledenbestand up to date te brengen, waarvoor ze dertig dagen de tijd hebben.
Woensdag krijgen de politieke partijen tijdens een bijeenkomst belegd door de Kiesraad te horen wat ze wel en niet mogen doen in deze periode. De Democratische partij telt 2,5 miljoen leden, dus dat wordt overwerken voor het partijkantoor.
De nieuwe partij Prachachon Nititawan (Reform People Party) heeft toestemming gevraagd voor een partijvergadering op 7 april. Daarop worden de partijleider en bestuursleden gekozen. Er worden drie- tot vierhonderd personen verwacht. De partij steunt Prayut om na de verkiezingen terug te keren als outsider premier.
Adjunct-deken Suriyasai van het Social Innovation College van de Rangsit universiteit en voormalig coördinator van de PDRC (protestbeweging tegen de regering Yingluck) zei gisteren dat de politieke sfeer saai is in vergelijking met 2007. Hij schrijft dat toe aan het NCPO-verbod op politieke activiteiten.

Dinsdag 27 maart
– Politieke groepen willen dat alle vier resterende commissarissen van de Kiesraad aan hun kuierlatten trekken. Zo’n vijftig personen leverden die eis gisteren in bij de voorzitter van het parlement. Ze willen ook dat het nieuwe kiessysteem wordt geschrapt, dat ze een ondemocratische methode noemen, bedacht door ‘een handjevol mensen’. [ik laat een toelichting op de ingewikkelde telling achterwege]
De Kiesraad, die bestaat uit zeven commissarissen, krijgt een nieuwe samenstelling. De raad wordt reset omdat de organieke wet op de Kiesraad hogere eisen stelt aan de kwalificaties en ervaring van de commissarissen.
De eerste voordracht van kandidaten is vorige maand door het parlement afgewezen. Thans worden zeven nieuwe kandidaten gezocht. Kiesraadcommissaris Somchai kreeg vorige week zijn congé van premier Prayut. Hij zou verwarring hebben gesticht over de verkiezingsdatum.

Wel of geen uitstel van de verkiezingen: that’s the question
28 maart – Eerst maar eens tellen en wegen alvorens een keuze te maken waaraan Nieuws uit Thailand vandaag aandacht besteedt: als afzonderlijk bericht of als kortje in Kort Nieuws. Ik tel 14 nieuwsberichten c.q. verhalen op vier pagina’s, waarvan 2 achtergrondverhalen.
Twee gaan over (partij)politiek: natuurlijk weer de verkiezingen en het verbod op politieke activiteiten, de overige artikelen komen voor een groot deel uit de regeringskoker. Geen klein leed, geen krimi’s, geen nieuwe corruptiezaken, alleen follow-ups. Conclusie: geen zware krant vandaag.
De voorpagina is bijna geheel het exclusieve domein van premier Prayut. Hij ontkent een ‘samenzwering’ [van het militaire regime] om de verkiezingen te verdagen door de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden voor te leggen aan het Constitutionele Hof. Zolang er nog steeds geredetwist wordt, zal hij de wet niet ter ondertekening aan de koning voorleggen. Maar volgens de premier zal die procedure niet tot uitstel van de verkiezingen leiden.
Begin deze maand zeilden de twee belangrijkste organieke wetten, vereist voor de verkiezingen, door het parlement. De andere wet, die de benoeming van senatoren regelt, gaat in ieder geval naar het Constitutionele Hof, heeft het parlement besloten. Het gaat om enkele detailkwesties, maar die kunnen geen roet in het eten gooien.
BP haalt twee reacties naar voren in een zogeheten Uitgelicht citaat. Pheu Thai lid Chusak Sirinil zegt: ‘Wat de reden ook moge zijn, dit zorgt ervoor dat de mensen vertrouwen verliezen’, door de krant aangevuld met ‘dat de premier zich aan zijn woord houdt over de februari datum’, door mij aangevuld met ‘de datum die Prayut heeft beloofd’.
Partijleider Abhisit (Democraten) zegt: ‘Ik ben het eens met de pogingen om de wet te verduidelijken, maar de NCPO moet ook duidelijk maken dat het proces geen uitstel van de verkiezingen veroorzaakt.’Meer weten? Lees het artikel

Woensdag 28 maart
– De Kiesraad gaat de politieke partijen helpen, die vragen om versoepeling van het verbod op politieke activiteiten. Vandaag geeft de Kiesraad een toelichting op de nieuwe eisen die de desbetreffende organieke wet stelt. 55 partijen sturen een vertegenwoordiger naar de bijeenkomst. Secretaris-generaal Charungwit is benieuwd wanneer de NCPO het verbod versoepelt c.q. opheft. Hij belooft alle vragen die de partijen hebben, naar de NCPO te zullen doorspelen.
De huidige 69 partijen hebben van de NCPO toestemming gekregen hun ledenbestand up to date te brengen en lidmaatschapsgeld te incasseren. Ze hebben daarvoor dertig dagen de tijd, maar feitelijk zijn het zeventien werkdagen. Partijvergaderingen zijn nog niet toegestaan. Op de foto Kiesraadvoorzitter Supachai.
De Democratische partij heeft een application, genaamd D-Connect, ontwikkeld om haar leden te helpen hun lidmaatschap (zoals vereist) te bevestigen of lid te worden. Voor het geval dat de Kiesraad de app afwijst, heeft de partij in het hele land 263 stations voor (her)registratie. De leden moeten een kopie van hun ID en household registratie overleggen

NLA vraagt Constitutionele Hof nu ook om uitspraak over verkiezingswet
29 maart – Hilarisch hoor, al die vertalingen van flip-flop. Ik noem: buiteling, klip-klap, veranderende inhoud, mono-stabiel kipelement, flipflop schakeling en misschien is de beste vertaling nog flip-flop. Bangkok Post gebruikt het woord vandaag in de kop als aanduiding van de U-turn die het parlement heeft gemaakt om nu toch het Constitutionele Hof te vragen of de organieke wet op de verkiezing van het parlement al dan niet in strijd is met de grondwet.
Aanvankelijk wilde het parlement alleen de organieke wet op de benoeming van senatoren voorleggen, de andere wet vereist voor het houden van verkiezingen. De verkiezingswet voorleggen zou te riskant zijn en de beloofde verkiezingsdatum van februari 2019 in gevaar kunnen brengen. Maar blijkbaar is dat geen argument meer sinds premier Prayut eerder deze week zei de wet niet ter ondertekening aan de koning te zullen voorleggen zolang er geredetwist wordt over de rechtsgeldigheid.
De NLA wil Prayut voor zijn, mocht hij besluiten de wet terug te sturen naar het parlement. Parlementslid Kittisak zei gisteren dat minstens 25 parlementsleden besloten hebben de wet via de parlementsvoorzitter naar het Hof te sturen, het minimum aantal dat daarvoor wettelijk vereist is. [De website noemt 24 leden] De actie komt ook tegemoet aan Prayut’s besluit om juridisch specialisten naar de wet te laten kijken alvorens die naar de koning te sturen.
Kittisak benadrukt dat de NLA-actie geen poging is de verkiezingen te vertragen, alhoewel hij erkent dat ze wel gevolgen kan hebben voor de voorbereidingen van de verkiezingen. Hij zegt: ‘We didn’t flip-fop on the decision, maar omdat de bevolking twijfels heeft over de wet, denken we dat het ’t beste is om ze zo snel mogelijk weg te nemen.’
De grondwetcommissie was van meet af aan een voorstander van het inschakelen van het Hof. Beter gelijk maar doen, nu het tijdpad ruim genoeg is dan wachten tot na de verkiezingen of sommigen naar het Hof stappen, want dan zijn de rapen echt gaar en moet de wet herschreven worden. Niettemin wekt de abrupte flip-flop angst op voor vertraging van de verkiezingen, signaleert Bangkok Post vandaag in de kop van haar openingsverhaal, maar van wie wordt niet genoemd. Verder bevat de opening nog wat losse flodders, onder andere over de invloed op de beurskoersen, maar die sla ik over.

Vrijdag 30 maart
Vice-premier Somkid (de economische tsaar van het kabinet) zegt niet benaderd te zijn door politieke veteranen om zich aan te sluiten bij gesprekken over de vorming van een nieuwe partij. Dat zouden ze hem dit weekend in zijn huis in Nonthaburi gevraagd hebben.

Game over in juni voor politieke ban
30 maart – Het goede nieuws over de opheffing van de politieke ban werd gisteren bekend gemaakt door vice-premier Prawit. Hij reageerde op de desbetreffende oproep van politieke partijen, woensdag gedaan tijdens een door de Kiesraad belegde bijeenkomst. ‘We moeten wachten tot de nieuwe partijen zijn gevormd zodat alle partijen tegelijk in juni aan de slag kunnen’, aldus Prawit.
Zijn  mededeling wijkt overigens af van een order van de NCPO, waarin als criterium de inwerkingtreding van de organieke wet op de verkiezingen wordt genoemd. Die wet evenals de organieke wet op de benoeming van senatoren, wordt voorgelegd aan het Constitutionele Hof met als risico dat de beloofde verkiezingsdatum van februari niet wordt gehaald. Prawit is daar niet bang voor. Het Hof wordt om snelle behandeling gevraagd, zegt hij.
De organieke wet op de verkiezingen bevat twee artikelen waarover twijfel is gerezen. Personeel van stembureaus mag gehandicapten helpen hun stem uit te brengen, maar dat kan in strijd zijn met het voorschrift dat stemmen in het geheim dient te gebeuren. Het tweede controversiële artikel betreft kiezers die zonder goede reden geen stem uitbrengen. Ze worden voor het leven uitgesloten van een politieke functie, een straf die de grondwetcommissie te ver vindt gaan. Het Constitutionele Hof mag de knoop doorhakken.

Thaksin voorspelt monsterzege voor Pheu Thai
31 maart – Een krantenkop wordt geacht de lading te dekken van het artikel dat volgt – mag hooguit wat minder genuanceerd zijn omdat de ruimte beperkt is – maar wat Bangkok Post vandaag flikt, is in strijd met elk journalistiek handboek. De krant kopt boven haar openingsverhaal ‘Thaksin poll pick upsets regime’, maar dat blijkt helemaal niet uit het verhaal waarin alleen vice-premier Prawit wordt geciteerd.
Naar aanleiding van Thaksin’s voorspelling dat Pheu Thai bij de komende verkiezingen een monsterzege haalt, zegt hij: ‘Voel je vrij om het te geloven. Maar ik geloof het niet.’ Wijst die reactie erop dat het regime van streek is? Zich ongemakkelijk voelt? Dacht het niet. Dat van het regime maar één bewindsman wordt geciteerd, laat ik dan maar buiten beschouwing.
Thaksin deed zijn voorspelling donderdag toen hij samen met zusje Yingluck in Japan was om de boekpresentatie van een politicus bij te wonen. Hij en Yingluck zijn in het land van de rijzende zon volkomen veilig, want het heeft geen uitleveringsverdrag met Thailand. Thailand heeft zo’n overeenkomst met veertien landen, met zes andere landen heeft het een overeenkomst over gezamenlijke assistentie in strafrechtzaken.
Het Shinawatra duo werd eerder gesignaleerd in Hong Kong en Singapore en na dit bezoek vertrekt het naar China. Beider Thaise paspoorten zijn ingetrokken, maar dat vormt geen enkele belemmering om grenzen te passeren. Welk land zo vriendelijk is geweest hen dit reisdocument te verstrekken, weet ik niet.
De enige andere persoon die in het artikel wordt geciteerd, is Pheu Thai kernlid Samart Kaewmeechai. Prayut wil niets zeggen. RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara zegt alleen dat de buitenlanddivisie van de politie heeft bevestigd dat de foto’s van broer en zus op Facebook donderdag zijn genomen. Eén foto toont de twee terwijl ze een selfie maken, staand onder een Sakura boom (kersenboom) met een prachtige bloesem.
Samart zegt dat de premier uit eigen ervaring heeft gesproken, want bij de laatste verkiezingen boekte Pheu Thai, de tweede reïncarnatie van zijn geesteskind Tak Rak Thai (Thai houden van Thai), al een monsterzege.
‘Hij begrijpt dat deze platforms in het beste belang van de bevolking zijn en dat de bevolking tot op vandaag nog steeds de voordelen ervan plukt. Hij gelooft, denk ik, dat de kiezers loyaal blijven aan zijn beleid en de partij. Wanneer verkiezingen plaatsvinden te midden van de huidige problemen, zullen de mensen waarschijnlijk de partij blijven steunen. Wacht maar op de verkiezingen.’

Zaterdag 31 maart
Het Constitutionele Hof krijgt het druk. Niet alleen is het hof een uitspraak gevraagd over de twee organieke wetten die vereist zijn voor de verkiezingen, maar de Ombudsman stapt naar het hoge college voor een uitspraak over het besluit van premier Prayut artikel 44 [van de interim-grondwet dat hem absolute macht verleent]  in te zetten om de organieke wet op politieke partijen te wijzigen. Thailand’s twee grootste partijen Pheu Thai en de Democraten hebben de Ombudsman daar om gevraagd. Ze vinden dat het besluit de rechten van partijleden schendt en een onnodige last vormt voor leden en politieke partijen. Vooral de eis dat partijleden voor 30 april hun lidmaatschap schriftelijk moeten bevestigen en hun lidmaatschapsgeld moeten betalen, wekt irritatie. Als ze in gebreke blijven, verliezen ze hun lidmaatschap. De secretaris-generaal van het kantoor van de Ombudsman vindt de deadline veel te krap.

Kiesraad buigt zich over klachten politieke partijen
1 april – De Kiesraad verdiept zich morgen in de klachten van politieke partijen over de obstakels waarop ze stuiten bij de herinschrijving van leden. De eis dat leden hun lidmaatschap per brief moeten bevestigen, voorzien van een kopie van hun identiteitsbewijs en woningdocumenten, vervalt. Partijen mogen elektronische kanalen openen. De Democratische partij had daar om gevraagd, de partij heeft al een applicatie opgetuigd.
Een ander pijnpunt waarover is geklaagd tijdens een woensdag door de Kiesraad belegde bijeenkomst, betreft de krappe periode van 30 dagen die is uitgetrokken voor de herinschrijving en het bijwerken van het ledenbestand. De Kiesraad gaat de NCPO, die dit bepaald heeft, vragen of ze iets kan doen om te helpen. Een handicap vormt het verbod op politieke activiteiten waardoor partijen geen vergaderingen kunnen houden om over kwesties met betrekking tot het bijwerken van het ledenbestand te discussiëren.
Tot gisteren hebben 97 politieke partijen zich geregistreerd bij de Kiesraad, vier hebben al het groene licht gekregen. De Democraten en Pheu Thai hebben de Ombudsman gevraagd het Constitutionele Hof te vragen of de wijziging van de organieke wet op de politieke partijen door de NCPO wel door de beugel kan. Prayut heeft daarvoor het befaamde artikel 44 ingezet.
Adjunct-partijleider Ong-art (Democraten) vindt dat de Ombudsman beter de NCPO kan vragen het besluit in te trekken om tijd te sparen. Het besluit heeft betrekking op de 30-dagen deadline voor herinschrijving van leden en betaling van de contributie.

Abhisit: Prayut supporters niet meer welkom in partij
2 april – Nou, da’s klare taal en die hoor je toch zelden uit de mond van een politicus, in dit geval partijleider Abhisit (Democraten) die, toen hij premier was, een babbelaar en kletskous werd genoemd: veel woorden, weinig wol. Voormalige Democratische parlementsleden die Prayut na de verkiezingen willen steunen als outsider premier zijn niet meer welkom in de partij. ‘Er zijn genoeg andere partijkeuzes voor hen.’
’t Is vandaag opening krant die het ook verrassende nieuws bevat dat de Muan Maha Prachachon stichting zich niet heeft geregistreerd als politieke partij. Inmiddels is de deadline verstreken, dus alle voorspellingen daarover waren speculaties.
De stichting is de reïncarnatie van de PDRC, de protestbeweging tegen de regering Yingluck, geleid door Suthep Thaugsuban. Suthep is een voorstander van Prayut als outsider (niet partij gebonden) premier. Abhisit’s waarschuwing zou gericht zijn aan enkele Democratische parlementsleden die in 2013 en 2014 deelnamen aan de PDRC protesten. Ze zeggen terug te willen keren naar de partij nu bestaande partijen deze maand hun ledenbestand up to date (moeten) brengen.
Abhisit zei gisteren dat ze hem dienen te steunen als kandidaat-premier. Op de vraag of de Democraten bereid zijn deel te nemen aan een coalitieregering met Prayut als premier wilde hij niet antwoorden. ‘Ik kan niet voor de partij spreken.’
De overstap van de stichting naar politieke partij werd eerder genoemd door Suthep’s jongere broer, alhoewel die een andere naam zou kunnen dragen. Hij zei dat hij de Democraten zou verlaten, iets wat Suthep al heeft gedaan toen de protesten begonnen.
Akanar Prompan, voormalig kernleider van de PDRC, bevestigde gisteren nog steeds bij de Democraten te zijn, maar hij kan zijn lidmaatschap niet (her)bevestigen omdat hij tot monnik is gewijd. Ook een andere PDRC-leider, Buddhipongse, zegt dat hij bij de Democraten blijft.
De Bhumjaithai Party [ik meen de vierde grootste partij na Democraten, Pheu Thai en Chartthaipattana] houdt zich op de vlakte over eventuele steun voor Prayut. Partijleider Anuthin zegt dat dit afhangt van de politieke situatie in de toekomst.

Maandag 2 april
– Thanathorn Juangroongruangkit, de voortvarende oprichter van de Future Forward Party, pleit op pagina 2 in een vraag-antwoord interview voor herziening van de grondwet: ‘Het hele ding. Als je de huidige grondwet leest, kun je zien dat die de gekozen regering niet de macht geeft om het land effectief te regeren.’
De directeur van Thai Summit, een van de grote fabrikanten van auto-onderdelen, heeft besloten zich geheel aan de politiek te wijden en de bedrijfsleiding aan zijn broer over te dragen. Had ik nog niet vermeld in Nieuws uit Thailand. De partij wil het politiek landschap opschudden en richt zich voornamelijk op jonge mensen.
– Op pagina 3 wordt Rangsiman Rome geïnterviewd, volgens de kop Child of the revolution. Hij zegt docent te willen worden, ‘maar wat ik eerst wil zien is de NCPO in de gevangenis’. Lijkt me een vrome wens, waarschijnlijker is dat hij er belandt. De junta heeft tal tal van mogelijkheden om tegenstanders uit te schakelen.

Politiek domineert voorpagina BP
6 april – De voorpagina van BP is vandaag een en al politiek, maar niettemin aangenaam leesvoer, hoewel (partij) politiek niet mijn favoriete schrijfonderwerp is. Ik vind het heerlijk, al dat gekonkel achter en voor de schermen. ’t Is een soap, ’t is zelfs humor.
Vice-premier Somkid mag in het openingsverhaal vertellen dat een nieuwe politieke partij in de maak is, die wil dat premier Prayut na de verkiezingen terugkeert als premier. Niet als outsider premier (niet partijgebonden), waarover al druk is gespeculeerd, maar als kandidaat-premier van die partij. [De grondwet schrijft voor dat politieke partijen voorafgaand aan de verkiezingscampagne drie kandidaten moeten nomineren] Een bron zegt dat die optie op minder weerstand zal stuiten dan de optie van outsider premier.
Gevraagd of de ondergeschikten van hem deze partij vormen, verwees Somkid de nieuwsgierige verslaggevers naar de ministers Uttama (Industrie) en Sontirat (Handel). Beiden behoren tot het economisch team van het kabinet dat door Somkid wordt geleid. Een bron zegt dat Uttama wordt getipt als partijleider en Sontirat als secretaris-generaal.
Vertrek Yaowapa strategische zet
Het tweede verhaal is een analyse waarin BP vaststelt dat het aangekondigde vertrek van Yaowapa Shinawatra, Thaksin’s jongste zuster, uit Pheu Thai een poging is de partij te ‘reinigen’ van de Shinawatra clan. De krant tekent daarbij aan: ze mag dan geen lid zijn, maar dit betekent niet dat een eind komt aan haar invloed op de partij.
Veel politieke ‘quarters’ denken dat zij als leidster van de machtige Wang Bua Ban factie in Pheu Thai de partij en de politiek niet de rug zal toekeren, met Thaksin en Yingluck die al verdreven zijn als premier en in ballingschap leven.
Naar verluidt bestaat de factie uit honderd parlementsleden. Ze werd gevormd toen Thaksin’s geesteskind Thai Rak Thai aan de macht was en bleef een belangrijke machtsfactor na de opheffing van TRT wegens verkiezingsfraude en opvolger People’s Power Party, eveneens verboden wegens fraude, waarvan Pheu Thai de erfgenaam is.
Yaowapa speelt klaarblijkelijk op veilig, zegt politicoloog Yutthapon van de Sukhothai Thammathirat Open University, omdat de organieke wet op politieke partijen invloed van buitenstaanders op een partij bestraft met opheffing van die partij. Vorige maand benadrukte Thaksin tijdens zijn trip naar Japan om dezelfde reden dat hij niet betrokken is bij de partij. Zusje Yingluck heeft sinds haar vlucht geen media-interviews gegeven.

Vrijdag 6 april
Prominent op pagina 3 een foto van actievoerders voor het Dusit District Court, waar 42 leden van de zogeheten People Who Want Elections groep terecht stonden wegens hun rally in februari bij het Democracy Monument op de Ratchadamnoen Avenue. Honderden eisten toen verkiezingen dit jaar en beïndiging van het militair bewind. De 42 worden vervolgd voor overtreding van het samenscholingverbod van de NCPO. De rechtbank liet hen zonder borgtocht vrij omdat de overtreding geen strenge straf kent. Op 4 juni buigt de rechtbank zich over het bewijs.
Vijf leden moeten zich maandag melden bij de politie van Nang Loeng in verband met hun rally op 24 maart voor het legerhoofdkwartier. Anderen moeten zich later melden.
Verder op de pagina:
– De oprichter van de al veel besproken Future Forward Party, Thanathorn Juangroongruwatkit, heeft al weerstand opgeroepen vanwege zijn oproep aan partijen om zich gezamenlijk te verzetten tegen een outsider premier. Hij deed die oproep woensdag tijdens een bijeenkomst van de Foreign Correspondents’ Club of Thailand.
‘Democratie staat niet gelijk aan het afwijzen van een outsider premier of protest tegen een militaire regering, maar het is een goed begin’, aldus de 39-jaar oude directeur van een bedrijf in auto-onderdelen. Zodra politieke activiteiten zijn toegestaan, gaat de FFP pro-democratie groepen vragen dit te beloven.
Prominent lid Wattana van de Chartthaipattana Party is het niet eens met Thanathorn. Komt tijd, komt raad, zegt hij. Ook de leider van Bhumjaithai is het niet eens met de jonge hond. Hij beschuldigt hem van een aandacht zoekende benadering van politiek. ‘Het is nog te vroeg om zeggen wie de volgende premier wordt.’
– Voormalig regeringspartij Pheu Thai herhaalt haar eis aan het militair regime om het verbod op partijpolitieke activiteiten in te trekken. Het verbod, in december uitgevaardigd, legt een zware last op bestaande partijen die zich voorbereiden op de verkiezingen.
Verder op deze pagina een analyse. BP schrijft dat de militaire reshuffle (overplaatsings- en promotieronde) in september Prayut’s kansen op voortzetting van zijn premierschap kan vergroten. De kanshebbers op promotie, die genoemd worden, kunnen daarvoor zorgen, wat wij vriendjespolitiek noemen.

Zaterdag 7 april
BP opent vandaag met het ‘nieuws’ [is het eigenlijk wel nieuws?] dat vice-premier Somkid, de leider van het economisch team van het kabinet, onder vuur ligt vanwege zijn openlijk uitgesproken steun voor premier Prayut om na de verkiezingen weer premier te worden als zogeheten outsider premier. Geen unieke constructie want het is eerder vertoond dat een niet-parlementslid premier werd.
Critici, waaronder partijleider Abhisit, waarschuwen voor een belangenconflict. Alhoewel Somkid het politieke recht heeft om zijn standpunt te ventileren, dient hij als vice-premier op zijn woorden te letten en zijn positie niet te misbruiken voor politiek gewin, aldus Abhisit. ‘Het principe van goed bestuur dient te worden hooggehouden en een belangenconflict moet vermeden worden anders worden de lang verwachte hervormingen bemoeilijkt.’
– Abhisit, leider van de Democratische partij zei gisteren op een herdenking ter gelegenheid van het 72-jarig bestaan van de partij: ‘De Democratische partij bereidt ideeën voor in overeenstemming met een liberale democratie opdat het land met medewerking van de bevolking voorwaarts kan gaan aan de hand van kernwaarden. De nieuwe generatie moet met de oude generatie werken, maar de partij moet ook veranderen.’
Abhisit benadrukte dat zijn partij een belangrijke verschuiving vertegenwoordigt van de bureaucratie van het huidige regime en het populisme van Pheu Thai. De Democraten concentreren zich op een duurzaam systeem dat de nadruk legt op welzijn en burgerrechten.
‘Er zijn veel openstaande gaten in de huidige grondwet, die gefaald hebben om corruptie uit te bannen of echte hervormingen tot stand te brengen. Na de verkiezingen moeten politici transparant en naarstig werken om de grondwet te repareren en het geloof van de Thaise bevolking in democratie te herstellen.’
Voormalig premier Chuan Leekpai deelde op de bijeenkomst een sneer uit naar premier Prayut die onlangs politici ‘evil’ (kwaadaardig) noemde. ‘Ik heb vijftien verkiezingen meegemaakt en ik geloof in democratie. Daarom heb ik deze baan gekozen. Ik laat niemand mijn carrière ondermijnen. Prayut lijkt altijd politici over één kam te scheren. Maar er zijn zoals in elk beroep goede en slechte mensen.’
– De dertig parlementsleden die het Constitutionele Hof een uitspraak hebben gevraagd over de rechtsgeldigheid van de organieke wet op de benoeming van senatoren stuurt een nadere toelichting naar het Hof, maar wat die behelst vermeldt het bericht niet. De wet kreeg op 8 maart het groene licht van de NLA. Het wetsvoorstel ligt trouwens al bij de premier die het moet doorsturen naar de koning voor ondertekening.

Suthep bouwt een luchtkasteel
8 april – Zoals hierboven al aangestipt opent Bangkok Post vandaag met de uitspraak van Suthep Thaugsuban dat hij het politieke systeem wil her-uitvinden door te streven naar een politieke partij die tegemoet komt aan de behoeftes van de mensen en niet haar eigen behoeftes.
Het is de eerste keer dat Suthep heeft toegegeven een politieke partij in de komende voor februari geplande verkiezingen te steunen. Hij heeft alleen eerder gezegd dat hij Prayut zal steunen om na de verkiezingen terug te keren als premier.
Niettemin hield hij gisteren vol geen politieke positie na te streven, maar hij voelt zich gedwongen de ideologie van de PDRC, die gereïncarneerd is in de door hem opgerichte Muan Maha Prachachon stichting, te vervolgen. De gedrevenheid van de stichting voor politieke hervormingen vereist volgens hem een populaire beweging en de steun van een ‘partij van het volk’, maar op welke partij hij doelde, zei hij niet.
‘Het is niet de PDRC-partij, het is een partij die de ideologie van de PDRC tot bloei brengt’, zei hij gisteren tijdens een druk bezochte merit-making ceremonie in het Pawana Pothikhun Vocational College in het district Koh Samui (Surat Thani). De voormalige zwaargewicht van de Democraten (woordkeus krant) zei dat het land een kruispunt heeft bereikt: hervormingen zijn noodzakelijk om de vicieuze cirkel van voor de coup te voorkomen. ‘Het belang van het land gaat voor partijloyaliteiten.’
De opening meldt verder onder andere dat voormalig senator Paiboon is gekozen tot leider van de nieuwe partij Prachachon Patiroob (Reform People Party). Hij zei vast te houden aan zijn standpunt dat Prayut na de verkiezingen het land moet blijven leiden. ‘Mijn bedoeling is Prayut te steunen als khon klang (neutrale) minister-president.’ De krant signaleert dat hij de term ‘non-elected outside prime minister’ zorgvuldig vermeed, een subtiel verschil waarvan de betekenis mij ontgaat.
De rest van het artikel laat ik onbesproken. Te veel politiek al op een nuchtere maag. Nu koffie!

Maandag 9 april
– De grootspraak van Suthep Thaugsuban over het her-uitvinden van de Thaise politiek (zie het bericht van gisteren Suthep bouwt een luchtkasteel) is niet aangeslagen bij voormalige parlementsleden van de Democraten. Adjunct-partijleider Nipit zei gisteren dat alle oud-parlementariërs hun lidmaatschap van de partij hebben herbevestigd en dat niemand met uitzondering van de twee broers van Suthep zich hebben afgescheiden.
Suthep zei zaterdag dat hij een partij steunt die het gedachtegoed van de PDRC over democratie voortzet. Eerder zei hij Prayut te zullen steunen als outsider premier na de verkiezingen. Maar hij streeft geen politieke functie na.
Broer Thani kondigde eerder aan een nieuwe partij te vormen, genaamd Muan Maha Prachachon for Reform Party [naar de stichting die door Suthep is opgericht], maar hij heeft die nog niet geregistreerd bij de Kiesraad en voor zover ik weet, kan dat ook niet meer.
– De New Palang Dharma partij bereidt een ledenvergadering op 12 mei voor in het auditorium van de Thammasat universiteit, Tha Prachan campus, om het partijbestuur te kiezen. De leider acht het onwaarschijnlijk dat Prayut outsider premier wordt want daarvoor zijn 501 parlementsstemmen vereist en dat is niet gemakkelijk. Maar hij kan nog altijd een partij vragen om hem te nomineren.

Prayut zinspeelt op nieuw plan om greep op de macht te houden
10 april – Misschien denkt u na lezing van bovenstaand verhaal dat dit vandaag opening krant is, maar dan heeft u het mis. BP beschouwt zich als de Vierde Macht* dus opent met een politiek onderwerp.
Onder twee grote foto’s van een wuivende Prayut en studenten van de Chulalongkorn universiteit die de tekst Chula loves Lung Tu (Dictator) omhoog houden, meldt de krant dat Prayut open staat voor een uitnodiging van een politieke partij om op haar lijst te staan van kandidaten voor het premierschap. [Elke partij is verplicht voor de verkiezingen drie voorkeurskandidaten bekend te maken] Maar dat doet hij alleen als hij het gevoel heeft dat hij voldoende steun heeft. Het is niet meer dan een hint, zoals de krant in de kop schrijft, want hij heeft nog geen besluit genomen over zijn politieke toekomst.
Politieke waarnemers zien de mededeling van Prayut als een nieuwe strategie om Prayut’s macht te verlengen in plaats van zijn eventuele benoeming als outsider premier (niet partijgebonden premier). Die optie komt pas aan de orde nadat politieke partijen het niet eens zijn kunnen worden over een door hen genomineerde kandidaat.
Prayut sprak gisteren tweemaal met de pers: tijdens een bezoek aan een grondwaterproject in Bang Sue (Bangkok) en voor het Siam Square One gebouw, waar hij een bezoek bracht aan het Siam Innovation District Event en een speech hield over de rol van de Chulalongkorn universiteit in de toekomst van het land.
Daar hielden de studenten hun cynische tekst omhoog. Veiligheidspersoneel rukte de teksten uit hun handen, maar Prayut was in een milde bui. Hij zei: ‘Laat ze met rust. Als ze me niet begrijpen, dan moet dat maar.’ En tegen de studenten sneerde hij : ‘Great. Wat zijn jullie knap. Kom alsjeblieft ook als er schade aan het land is.’
Eerder gisterochtend probeerde actievoerder Netiwit, die een gasmasker droeg om zich te beschermen tegen Prayut’s woorden, de onderste ring van het auditorium te bereiken waar Prayut het woord zou voeren, maar universiteitspersoneel dirigeerde hem naar de hoogste ring ver vanaf het spreekgestoelte. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)
* De vierde macht is een term die gebruikt wordt om machten aan te duiden die buiten de traditionele Trias Politica vallen. Volgens René Crince le Roy is de bureaucratie de vierde macht. In Angelsaksische landen wordt met ‘The Fourth Branch of Government’ of ‘The Fourth Estatei’ doorgaans de pers aangeduid. Bron: nl.wikipedia.org

Dinsdag 10 april
Partijleider Abhisit [heb je hem weer] waarschuwt dat de NCPO haar eigen regels overtreedt wanneer de aangekondigde bijeenkomst in juni met politieke partijen ter voorbereiding van de verkiezingen niet doorgaat. Vice-premier Wissanu heeft gezegd dat de bijeenkomst niet doorgaat wanneer politiek partijen niet op de uitnodiging ingaan. Abhisit zegt de bijeenkomst te zullen bijwonen omdat hij altijd met de NCPO heeft samengewerkt in zaken die de verkiezingen betreffen.
– Het Constitutionele Hof besluit morgen of het de petities in behandeling neemt waarin een uitspraak wordt gevraagd over de rechtsgeldigheid van de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden en een artikel 44-order om de organieke wet op politieke partijen te wijzigen. De voorzitter van de NLA heeft om een snelle behandeling gevraagd zodat de verkiezingsdatum van februari niet in gevaar komt.

Donderdag 12 april
– Korte aanvulling op het bericht over Prem in Nieuws van de website. Gisterochtend ontving de voorzitter van de Privy Council in zijn woning in Si Sao Thewes (Bangkok) het kabinet en de commandanten van de strijdmacht voor een rod nam dam bua ceremonie. Prem zegende het kabinet en overlaadde het met complimentjes.
Hoewel hij drie maanden geleden zei dat Prayut veel van zijn steun had verloren, loofde hij nu Prayut. Hij zei zich af te vragen hoe lang de premier nodig heeft het land naar succes te leiden. Tegen het kabinet en de legerleiders zei hij: ‘Ik heb vertrouwen in de premier en in jullie dat je hem steunt het land succesvol te leiden.’

Vrijdag 13 april
– Die vervelende man Abhisit, partijleider van de Democraten, bemoeit zich weer eens ergens tegenaan en krijgt van BP alle ruimte om te vertellen wat hij op zijn lever heeft. Hij vreest dat de geplande gesprekken in juni van regering met politieke partijen over het opheffen van de politieke ban schipbreuk kunnen leiden omdat de organieke wet op de verkiezing van het parlement dan nog niet van kracht is.
De wet ligt thans bij het Constitutionele Hof ter beoordeling of ze al dan niet in strijd is met de grondwet. Een tweede organieke wet over politieke partijen ligt ook bij het Hof en daarvoor geldt hetzelfde. Abhisit waarschuwde eerder dat de NCPO haar eigen regels dreigt te breken, als het haar niet lukt de bijeenkomst te organiseren. Sommige partijen hebben al gezegd dat ze wegblijven omdat ze geen zin hebben de junta inzage in hun plannen te geven.
– De Kiesraad heeft de aanvragen van vijftien groepen voor de oprichting van een politieke partij goedgekeurd. Na Songkran komen de andere aanvragen aan de beurt. In deze fase hoeven de partijen alleen nog maar hun naam en logo te melden en controleert de Kiesraad de kwalificaties van de aanvragers.
De Prachachon Patiroob (Reform People Party), opgericht door voormalig senator Paiboon, die al de eerste fase heeft doorlopen, levert eind deze maand de overige vereiste documenten bij de Kiesraad in.

PT en Dems eisen: Geen flip-flops meer over verkiezingen
24 april – De regering moet de verzekering geven dat de roadmap naar de verkiezingen nauwgezet wordt gevolgd, als ze het sterk aangetaste vertrouwen van investeerders in de economie wil herstellen. Dat is de nieuwjaarswens van vooraanstaande leden van Pheu Thai (PT) en Democraten (Dems).
Helderheid verschaffen over de verkiezingen is de beste gift voor de mensen gedurende het Songkran-festival, zei PT secretaris-genetaal Phumtham gisteren. De regering moet de bevolking verzekeren dat de roadmap die nu voor februari wordt verwacht, geen vertragingen meer zal oplopen.
Het is volgens Phumtham belangrijk voor Thailand om zo snel mogelijk terug te keren naar een normale situatie, voor de regering om de democratie te herstellen en de mensen te laten beslissen over de toekomst van het land. ‘Alles moet gebeuren volgens de roadmap. Geen flip-flops meer. Ik wil ook dat de premier duidelijk verklaart dat hij de politiek ingaat. We staan klaar om je te verwelkomen.’
PT-leider Viroj Pao-in drong er gisteren bij Prayut op aan duidelijkheid te verschaffen over het bericht dat een politieke partij wordt gevormd om hem te steunen bij zijn terugkeer als premier na de verkiezingen. Vice-premier Somkid heeft gesuggereerd dat de ministers van Industrie en Handel daarmee bezig zijn.
Partijleider Abhisit (Democraten) kritiseerde gisteren de economische prestaties van de regering. De regering dient, betoogde hij, de kosten-effectiviteit van haar stimuleringsprogramma’s vast te stellen. Enkele maatregelen hebben hun target gemist en zijn er niet in geslaagd de verwachte economische groei te stimuleren.
‘De weelde is geconcentreerd in bepaalde groepen. De regering dient haar denkpatroon te veranderen en manieren zoeken voor een bredere inkomensverdeling, die op haar beurt zal helpen de staatskas te spekken. Zoals de situatie er nu voor staat, zijn enkele beleidsmaatregelen kort van duur geweest en een knieval oplossing.’
Over de politieke hervormingen van de regering zei Abhisit dat de grondwet, die langer dan een jaar geleden van kracht is geworden, veel consternatie heeft veroorzaakt, met name de status van de onafhankelijke organisaties. Abhisit haalde ook uit naar het parlement dat verschillende wetten heeft aangenomen met geen ander doel dan het regime te behagen.
Gekleed in een sua lai dok (Hawaiian shirt) wenste oud-premier Thaksin gisteren op Facebook de Thaise bevolking een gelukkig nieuwjaar. ‘Ik hoop werkelijk dat met Songkran volgend jaar uiteindelijk verkiezingen zullen plaatsvinden.’

Zaterdag 14 april
– Laatste bericht: de opening van pagina 3. Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie (CDC) steunt de discussie tussen junta, politieke partijen en betrokken diensten die is aangekondigd voor de maand juni. De bijeenkomst is bedoeld om voorbereidingen voor de verkiezingen te treffen. Meechai zegt dat de premier in een positie is om problemen te helpen oplossen die de roadmap naar de verkiezingen bemoeilijken. En verder interesseert het me geen biet wat hij heeft gezegd, dus stop ik hier.

Legercommandant ontkent iets, maar wat?
15 april – Ik heb bij Thais nieuws, met name politiek nieuws, vaak de gedachte: Is het nieuws of is het nepnieuws? Zo mag legercommandant Chalermchai vandaag op de voorpagina ontkennen dat het leger zijn middelen en personeel inzet om de regering te helpen meer politieke puten te scoren. ‘Er is niets politieks aan de campagne van het leger om het werk van de regering in het land bekend te maken.’
Chalermchai ontkent dat het leger premier Prayut helpt om de upper hand te verwerven over politieke rivalen nu berichten weer opduiken over de vorming van een pro-regime politieke partij. Die zou Prayut steunen bij zijn terugkeer als premier na de in februari verwachte verkiezingen.
Chalermchai zegt: De legercampagne heeft niet specifiek tot doel uit te leggen wat Thai Niyom Yangyuen inhoudt, een ontwikkelingsprogramma van de regering, maar om projecten te promoten die tot doel hebben de nationale eenheid te herstellen en een toelichting te geven op activiteiten van het leger, zoals de dienstplicht. ‘Het is een lange termijn strategie die zich uitstrekt over 5 tot 10 jaar en niet uitsluitend ter wille van het Thai Niyom programma.’ [Wat dat programma precies inhoudt, weet ik niet en de krant laat ook na het te vermelden.]
In de legercampagne trekken teams soldaten het land in, ze luisteren naar de problemen van burgers, leggen uit wat de regering heeft gedaan en zoeken manieren om hun levensonderhoud te verbeteren. Daarna komt Isoc in actie om in samenwerking met de 35 military circles de details vast te stellen van het budget en actieplannen die passen bij de specifieke problemen van een bepaalde provincie.
Het bericht vervolgt met een geheel ander onderwerp. Adjunct secretaris-generaal Dusadee van de Kiesraad heeft gisteren bekend gemaakt dat het kantoor van de Kiesraad de laatste hand heeft gelegd aan een regeling ter beloning van mensen die verkiezingsfraude melden en een regeling ter bescherming van getuigen in fraudezaken waarbij de fraudeurs hun identiteit verborgen houden. Een commissie wordt gevormd om de hoogte van de beloningen vast te stellen.
Verder zegt regeringswoordvoerder Sansern dat Prayut geen opdracht heeft gegeven [aan wie?] om politieke partijen in de gaten te houden. Politici die aandringen op verkiezingen, dienen geduldig te zijn daar het aftellen naar de verkiezingen over enkele maanden begint. In juni heeft de regering een bijeenkomst belegd om met de politieke partijen en betrokken diensten over de verkiezingen te overleggen.
Sansern zegt: ‘Deze dialoog is essentieel om tegemoet te komen aan de behoeften van alle politieke partijen en obstakels weg te nemen die ervoor kunnen zorgen dat de februari deadline niet wordt gehaald.’

Maandag 16 april
– ‘Future Forward vertegenwoordigt mensen die menen dat Thailand behoefte heeft aan verandering en dat coups geen antwoord bieden’, zegt Piyabutr Saengkanokkul, mede-oprichter van Anakhot Mai (Future Forward Party). In de rubriek Inquiry Lines een groot interview met de man die tot nu toe in de schaduw stond van oprichter Thanathorn die zijn baan als directeur van een groot bedrijf in auto-onderdelen heeft opgegeven om het Thaise politieke landschap op te schudden. De oppositie van bestaande partijen deert het tweetal niet.
Piyabutr is lid van Nitirat, een groep progressieve juristen die zich roerde ten tijde van de regering Yingluck. U kunt het zelf allemaal lezen in ‘New faces’ no mere red-shirt lapdogs.
– 98 politieke groepen hebben tot nu toe de Kiesraad toestemming gevraagd voor de oprichting van een politieke partij. Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie zegt dat ze de dominantie kunnen breken van de huidige politieke partijen, die bezig zijn hun ledenlijst te vernieuwen. Zoals bekend stelt de nieuwe grondwet als eis dat leden hun lidmaatschap schriftelijk dienen te herbevestigen.
Meechai noemde de politieke atmosfeer gisteren levendig. Vele nieuwkomers zijn nieuw in het politieke wereldje en kunnen de mensen bij de verkiezingen ruimere opties bieden.
‘Ze zijn in ieder geval niet beperkt tot de keuze van de oude politieke gezichten die de politiek domineerden. Maar of ze aanslaan bij de kiezers en indruk maken met hun beleid is iets anders. De opkomende politici kunnen vaste voet in de politiek krijgen wanneer ze hun waarde bewijzen.’
‘De oude gezichten winnen geen stemmen meer omdat ze al lang politiek bedrijven. Kiezers neigen er nu toe om kandidaten te kiezen op basis van hun vakkundigheid en reputatie over welke connecties ze hebben met het oude politieke patronagesysteem.’

Analyse: Regime jaagt op politiek talent
18 april – Politieke bedoelingen van het regime worden duidelijker, schrijft BP in een analyse naar aanleiding van twee benoemingen, zonen van kamnan Poh, de ‘peetvader van Chon Buri’, die gevangen heeft gezeten omdat hij een huurmoordenaar opdracht had gegeven zijn politieke rivaal te doden.
Het gaat om Sonthaya Khunpleum (55), voormalig minister van Sport en Toerisme, en zijn jongere broer Itthipol (45), voormalig burgemeester van Pattaya. Sonthaya mag premier Prayuth adviseren over politieke zaken, Itthipol wordt assistent van de nieuwe minister van Sport en Toerisme.
Prayut gaf gisteren toe dat hij een politieke veteraan nodig heeft om hem meer te leren over de politiek nu het land afstevent op verkiezingen. ‘Ik wil horen wat ze te zeggen hebben. Ik heb deze politici om me heen nodig voor een beter begrip van dingen. Maar dat betekent niet dat ze er voor mijn persoonlijke belangen zijn. De verkiezingen naderen en ik heb mensen nodig die me kunnen adviseren. Ik weet niet hoe de politiek werkt, dat moet ik leren.’
Prayut ontkent dat hij minachting heeft voor politici, wat vaak beweerd wordt. ‘De benoemingen zijn gebaseerd op geschiktheid.’ Of Sonthaya terugtreedt als leider van de nieuwe partij Palang Chon weet Prayut niet. De krant noemt in dit verband de berichten dat vice-premier Somkid een nieuwe partij aan het vormen is, die Prayut steunt om na de verkiezingen terug te keren als premier.
Een bron in voormalig regeringspartij Pheu Thai, sterk gekant tegen de junta, beschouwt de actie van Prayut als een aanwijzing dat hij geen outsider premier wil worden (niet-partij gebonden premier). De benoemingen wijzen erop dat Prayut genomineerd wil worden door een politieke partij, zegt hij.
Intussen is Pheu Thai druk doende om haar medestanders en zwaargewichten te behouden. [De partij zal bang zijn dat leden naar nieuwe politieke partijen overstappen, vermoed ik] Morgen spelen PT bobo’s een spelletje golf met twintig leden van de Sasomsap familie, een invloedrijke familie in Nakhon Pathom. De golfbaan is eigendom van de familie. Politieke waarnemers menen dat het om meer dan golf gaat. Naar verluidt wil het regime de factie losweken van Pheu Thai. De familieleden hebben nog niet hun partijlidmaatschap bevestigd.
PT secretaris-generaal Phumtham maakt zich geen zorgen. De familie speelt tweemaal per maand golf en heeft tot het einde van de maand de tijd voor de verplichte herbevestiging [van hun partijlidmaatschap]. ‘We zijn volwassenen en we nemen onze eigen besluiten.’
Een bron erkent daarentegen dat het golfspelletje tot doel heeft de sterke band te laten zien tussen partij en factie. Een eventueel vertrek van de Sasomsaps heeft trouwens weinig om het lijf want ze bezetten slechts tien zetels en er zijn voldoende vervangers, zegt de bron.
Het artikel springt vervolgens naar de Democratische partij. De partij heeft afscheid genomen van een voormalig Democratisch parlementslid dat adjunct-gouverneur van Bangkok wordt. Vice-premier Somkid heeft een oogje op hem om zijn politieke basis op te bouwen.
Adjunct-partijleider Nipit noemt die strategie ‘vissen in de vijver van de buren’. ‘Ze komt niet als een verrassing. De gemakkelijkste manier om een partij op te bouwen is politici van andere partijen te snaaien.’
Tot besluit een persoonlijke noot. Mijn afkeer van partijpolitiek is bekend, maar van dit soort spelletjes kan ik smullen. Never a dull moment in Thailand.

Donderdag 19 april
– De opening van Bangkok Post vandaag, Somkid makes positional play, verban ik naar Kort Nieuws. De krant analyseert dat vice-premier Somkid zijn politieke macht gebruikt om meer pieces te verzamelen voor een pro-regime partij.
In het 5-koloms artikel wordt de hele politieke rimram overhoop gehaald. Veel achtergronden, veel voorgeschiedenis, voor de conclusie citeer ik Pheu Thai lid Sudarat: ‘De laatste ontwikkelingen suggereren dat Prayut van plan is aan de macht te blijven. Ik denk dat hij door elke politieke partij wordt verwelkomd wanneer hij recht door zee is en zijn houding helder is.’
De opening van pagina 3 sluit bij dit bericht aan en meldt dat minister Weerasak (Toerisme en Sport) geen invloed heeft gehad op de benoeming door het kabinet van Jitthipol Khunpleum tot zijn assistent (zie het desbetreffende bericht van gisteren). ‘Ik ben niet de eigenaar van het ministerie. Onverschillig wie dan ook een benoeming voorstelt, maar het interesseert me niet hoe ze komen. Ik wil alleen weten of we in staat zijn samen te werken en hoeveel macht ik hem geef. We hebben veel werk, maar met dezelfde bezetting.’

NCPO lokt politici met vette baantjes, zegt Abhisit
24 april – Bangkok Post opent vandaag met het nieuws dat de NCPO politici lokt met plum jobs (vette baantjes). Partijleider Abhisit (Democraten) zegt dat een door het leger gesteunde op te richten partij politici verleidt zich bij haar aan te sluiten door hen baantjes te beloven als assistent van een minister wanneer ze in staat is een regering te vormen.
Abhisit zei dat gisteren naar aanleiding van speculaties dat het regime kleine en middelgrote partijen aan zich probeert te binden als prelude op de vorming van een door het leger gesteunde partij die Prayut na de verkiezingen steunt om terug te keren als premier. Abhisit zegt gehoord te hebben dat verschillende personen en partijen het lokkertje is voorgehouden.
Niet alleen de familie Sasomsap, die grote politieke invloed heeft in Nakhon Pathom (onlangs in het nieuws vanwege een gezamenlijk golfpartijtje met bobo’s van voormalig regeringspartij Pheu Thai), maar ook leden van de Democraten.
Abhisit beweert dat die partij gokt op 25 parlementszetels. Ook wijst hij om zijn theorie te ondersteunen op de recente benoeming van Sonthaya Khunplome, leider van de nieuwe Palang Chon partij, als adviseur van de premier.
Regeringswoordvoerder Sansern wil geen commentaar geven op de zaak en uw redacteur vraagt zich bij dit soort berichten altijd af of hij de Fabeltjeskrant leest of een serieuze krant die als motto heeft ‘The newspaper you can trust’. Ik haak af, u mag het zelf lezen op de website: NCPO ‘lures’ politicians with plum jobs.

Prayut zegt: Ik ben geen stofzuiger
24 april – De hierboven genoemde stofzuiger metafoor heeft betrekking op Prayut’s ontkenning dat hij politici verleidt zich aan te sluiten bij een door het leger gesteunde partij die hem gaat steunen na de verkiezingen terug te keren als premier. De geheimzinnige partij is al vaker genoemd in de media, maar namen en rugnummers ben ik nog nooit tegengekomen. Misschien bestaat hij alleen in de fantasie van Prayut’s fans. Prayut zegt: ‘Ik ben geen ventilator of stofzuiger. Welke macht kan ik gebruiken iemand te dwingen om zich aan te sluiten?’
Alom wordt gespeculeerd dat het regime kleine en middelgrote partijen het hof maakt zodat die ‘fantoom’ partij Prayut kan steunen na de verkiezingen aan het roer te blijven. Partijleider Abhisit (Democraten) gooide maandag olie op het (politieke) vuur. Hij beweerde dat pogingen worden gedaan om politici los te weken van bestaande partijen door ze baantjes te beloven als assistent van een minister, wanneer die partij aan de macht zou komen.
In antwoord op vragen over het plan van het regime om de familie Chidchob, die een sterke machtsbasis in Buri Ram heeft, ‘op te zuigen’, zei Prayut gisteren dat hij niet gelukkig is met de woordkeus. ‘Het is belangrijk om te kijken naar wat bestaande politieke partijen hebben bereikt en of ze beleid hebben gesteund dat voortkomt uit de wensen van de bevolking.’
Volgende maand houdt het kabinet een mobiele kabinetsvergadering in Surin en Buri Ram om in de woorden van Prayut ‘gewone mensen te ontmoeten en niemand in het bijzonder’.
Prayut zegt: ‘Ik heb met niemand een politieke deal afgesloten. Of iemand wil opzuigen of opgezogen worden, is hun zaak. Politieke partijen moeten zo goed mogelijk voor hun leden zorgen. De huidige regering speelt een neutrale rol met betrekking tot conflicten tussen de vorige regering en haar oppositiepartijen.’
Opnieuw probeerden verslaggevers hem een uitspraak te ontlokken over zijn politieke toekomst, maar Prayut hield zich ook nu weer op de vlakte. Gevraagd of hij zich ongemakkelijk voelt over politieke groepen die hem willen steunen terug te keren als premier, zei hij ‘So so’ En gevraagd of hij deze kans aan zich voorbij laat gaan, zei hij ‘Dat weet ik niet’.
Verder meldt het bericht dat Prayut juridisch advies heeft gevraagd over de bewering van voormalig Democratisch parlementslid Watchara dat het regime een partij vormt om Prayut te steunen bij zijn terugkeer als premier wat de lieve duit van 40 miljard baht zou kosten. ‘Dat is geen kattenpis [mijn woordkeus]. Waar komt dat geld vandaan en wie wil het geven? Het geld kan beter gebruikt worden om de mensen te helpen.’
Verder ontkende Prayut dat er een politieke agenda schuilt achter de benoeming van Palang Chon partijleider Sonthaya als zijn adviseur. Sonthaya die een sterke achterban in Chon Buri heeft, wordt verantwoordelijk voor taken in de oostelijke regio, waar hij het vertrouwen geniet van de bevolking.
Artikel uitgelezen? Never a dull moment in Thailand, vindt u niet?

Vice-premier Wissanu neemt Prayut in bescherming
26 april – Geen politieke opening vandaag, maar wel een politiek eenkoloms berichtje op de voorpagina [afkickverschijnsel?]. Vice-premier Wissanu stelt zich vierkant achter premier Prayut die met een rechtszaak heeft gedreigd tegen voormalig parlementslid Watchara (Democraten). Hij noemt Prayut’s opstelling een daad van zelfverdediging tegen een ongegronde claim van Watchara.
De zaak draait om de bewering van Watchara dat het regime de vorming van een politieke partij steunt die met een bedrag van 40 miljard baht Prayut gaat helpen bij zijn terugkeer als premier na de verkiezingen. De premier noemt die bewering onjuist en misleidend en heeft juridisch advies ingewonnen om te zien of Watchara vervolgd kan worden.
Watchara is zich van geen kwaad bewust. ‘Hij is niet de partijleider. Ik heb niet gezegd dat hij achter het verzamelen van de fondsen zit. Het bedrag was de target, maar ik weet niet hoeveel al is opgebracht.’
Vervolgens springt het bericht over op een ander, zij het gerelateerd bericht, een onaangename gewoonte van Bangkok Post, die in de Nederlandse journalistiek wordt afgewezen. Een nieuwsbericht dient zich aldus Basisboek Journalistiek te beperken tot één onderwerp.
Adjunct-partijleider Nipit (Democraten) zegt dat het regime enkele trucs in zijn mouw heeft om de verkiezingen, voorlopig bepaald voor februari, verder te vertragen. Het gaat om drie organieke wetten, waarvan het Constitutionele Hof moet vaststellen of ze al dan niet in strijd zijn met de grondwet, waarvan de belangrijkste de wet op politieke partijen is. Eén wet is sindsdien voorgelegd aan de Ombudsman [?].
Als het Hof de wetten die al zijn goedgekeurd door de NLA afwijst, moeten ze terug naar de NLA voor herziening en dat kan een jaar in beslag nemen, of artikel 44 wordt ingezet om de zaak te versnellen.’Die optie neemt minder tijd in beslag, maar kan gevolgen hebben voor de roadmap naar de verkiezingen.’

Anti-coup groepen waarschuwen voor protesten
27 april – Anti-coup groepen dreigen hun activiteiten volgende maand te zullen opvoeren want op 22 mei is het dan 4 jaar geleden dat het leger de macht overnam.
Opperbevelhebber der strijdkrachten Thanchaiyan zei gisteren dat de autoriteiten voorbereidingen treffen om demonstranten aan te pakken. Hij beloofde dat het leger de regering blijft steunen, want het leger is part and parcel van het landelijk bestuur (onlosmakelijk verboden met) en zijn taak is ervoor te zorgen dat het werk van de regering ononderbroken kan doorgaan.
Thanchaiyan reageerde op vragen over Prayut’s laatste commentaar waarin hij de suggestie wekte na de verkiezingen zijn greep op de macht te willen continueren. De vraag of legerleiders zich aansluiten bij een door het leger gesteunde politieke partij wilde Thanchaiyan niet beantwoorden.
Legercommandant Chalermchai probeerde gisteren de zorgen weg te nemen over demonstraties tegen het regime: ‘We zijn op alle eventualiteiten voorbereid.’ Hij drong er bij de media op aan het belang van de protesten niet uit te vergroten daar dit het investeringsklimaat negatief kan beïnvloeden, maar ‘ik denk dat niets van belang gaat gebeuren’. Tot nu toe zijn politieke partijen, zowel oude als nieuwe, in het gareel blijven lopen en ze hebben binnen de wettelijke beperkingen van het verbod op politieke activiteiten geopereerd.
Minister Suwaphan (PM’s Office) verdedigde gisteren het voorstel om de bijdrage aan het zogeheten dorpsfonds te verhogen met 30.000 baht per dorp. ‘Het is geen poging om stemmen te werven [voor een door het leger gesteunde partij]. Het voorstel is deel van het programma om banen te creëren en de levensstandaard van mensen te verbeteren.’
Ook partijleider Abhisit had weer wat op zijn lever. Hij onderschreef kritiek op het regime dat steun probeert te verwerven van mensen die haar politieke ideologie delen. ‘Ik zie dit als politiek gemarchandeer.’ Abhisit zei voet bij stuk te houden en bereid te zijn in de oppositiebanken plaats te nemen, indien aansluiting bij bepaalde partijen zou betekenen haar democratische principes te grabbel te gooien.
‘We houden liberale democratie hoog in het vaandel, wat betekent respect voor minderheidsstemmen en een checks-and-balances system (evenwicht tussen de machten). We hoeven met niemand een alliantie te vormen. Als dat betekent dat we onze principes moeten verloochenen en het land in de verkeerde richting gaat, nemen we een controlerende rol aan.’
Inmiddels heeft de Kiesraad 31 van de 99 aanvragen voor de oprichting van een politieke partij goedgekeurd. De NCPO heeft 14 toegestaan een algemene ledenvergadering te houden om hun besturen te kiezen.
Als dat zo doorgaat, wordt het stembiljet een dik pak papier, alhoewel natuurlijk niet alle partijen in alle kiesdiscricten meedoen.

Zaterdag 28 april
– Partijleider Abhisit (Democraten), ja die weer, zegt in de opening van pagina 3 dat pogingen in het werk worden gesteld om potentiële geldschieters tegen te houden die bestaande politieke partijen willen steunen. Abhisit ziet dat als een tactische zet om die partijen in de schoot van een door het leger gesteunde politieke partij te dwingen. Hij heeft dit gehoord van iemand in de regering. Wat hij er verder over zegt, mag u zelf lezen in Regime ‘pulling at party purse strings’.

En weer Prayut’s politieke toekomst
29 april – Het gezeur over Prayut’s politeke toekomst houdt maar niet op. Ik geef toe: het is geen onbelangrijk onderwerp, maar ook hierbij geldt: Overdaad schaadt. Vandaag op de voorpagina een bericht over het voornemen een pro-Prayut partij op te richten. ‘Pro-democratie activisten moeten een beslissing nemen of ze doorgaan de regering te attaqueren gezien de berichten dat het regime van plan is een politieke partij te vormen’, zegt Chaturon Chaisaeng, prominent lid van Pheu Thai.
Volgens hem wijzen de laatste berichten op de vorming van een partij en is de oorspronkelijk geplande campagne om Prayut als outsider premier naar voren te schuiven, van de baan. Zo’n partij zou voldoende zetels in het Huis van Afgevaardigden moeten bemachtigen om hem als kandidaat-premier te nomineren. Deze optie zou Prayut meer acceptabel maken.
Chaturon’s opmerkingen zijn een reactie op berichten dat diverse high-profile voormalige parlementsleden benaderd zijn om over te lopen naar een door het leger gesteunde partij. Verwacht wordt dat die zich gaat registreren bij de Kiesraad. Chaturon zegt dat pork barrel politics (letterlijk: varkensvlees vat politiek) in het spel is waarbij geschoven wordt met overheidsgelden om kiesdistricten te verleiden in de aanloop na de verkiezingen zo’n partij te steunen.
Chaturon zegt: ‘Ik vind dat zowel de strijd tegen de NCPO om in welke vorm dan ook aan de macht te blijven als tegen Prayut die het land leidt als outsider premier moet doorgaan. Activisten dienen zich met alle mogelijke middelen te verzetten.’
Prayut zei vrijdag (andermaal) dat hij niet aan de macht wil blijven. Voormalige parlementsleden en politici verleiden naar een andere partij over te lopen is niets nieuws want is al eerder vertoond, riep hij in herinnering. Maar de NCPO dient er niet te worden uitgepikt om te ‘winkelen’ naar overlopers. ‘De NCPO neemt een neutrale houding aan. Alles wat we doen is voorbereidingen te treffen voor de verkiezingen. Dat is onze plicht’, aldus Prayut.
Zo langzamerhand krijg ik de indruk dat deze discussie (die maar niet ophoudt) een strijd tegen windmolens is en begint te lijken op een absurdistisch toneelstuk.

The Big Issue gaat er weer tegenaan
29 april – Pagina 2 bespreek ik kort, want blikt zoals altijd terug op de afgelopen zeven dagen. The Big Issue, een wat losjes geschreven artikel gaat over intimidatie en censuur. Aanleiding is de bewering van voormalig parlementslid Watchara (Democraten) dat pro-Prayut lieden 40 miljard baht willen uittrekken om Prayut premier voor ’t leven te maken. Prayut dreigt hem voor de rechter te slepen.
Verder meldt auteur Alan Dawson dat het vermaledijde artikel 44 al 200 keer is ingezet. Dat geeft Prayut de macht om de trias politica te negeren en te doen wat hem goed dunkt. Even een deelsommetje maken: de junta is 4 jaar aan de macht, dus gemiddeld eenmaal per week heeft hij dictator gespeeld.

Zondag 29 april
– De moslim politici van de Wadah factie die Pheu Thai hebben geholpen een voet achter de deur te krijgen bij de verkiezingen, hebben allen de partij verlaten. Ze hebben een nieuwe politieke partij opgericht, genaamd Prachachart Party, zegt een PT-lid in Songkhla.
De nieuwe partij probeert voormalige parlementsleden in het Zuiden te verlokken om zich bij haar aan te sluiten. De partij streeft naar 15 parlementszetels. De meeste kandidaten willen steun verwerven in Pattani, Yala en Narathiwat, de drie zuidelijke provincies die geteisterd worden door geweld.

Thai Citizen Power Party snoept leden van Pheu Thai af
30 april – De Thai Citizen Power Party (TCP) is weer een stapje verder op de weg naar het parlement. De partij heeft de vereiste 500 leden ingeschreven en op een ledenvergadering bestuur, partijleider en secretaris-generaal gekozen. De meeste van de 35 bestuursleden zijn overlopers van voormalig regeringspartij Pheu Thai en haar voorgangers Thai Rak Thai en de People’s Power partij. Een bron zegt dat overlopers van grote partijen een coalitie kunnen vormen met een door het regime gesteunde partij om de nieuwe regering te vormen.
De TCP heeft drie kerndoelen aldus partijleider Samphan: instandhouding van de monarchie, bevordering van nationale verzoening en verkleining van de kloof tussen arm en rijk. De partij heeft geen bezwaar tegen welke partij dan ook die na de verkiezingen de volgende regering vormt. Na de verkiezingen beslist de TCP welke partij ze zal steunen.
Samphan zegt dat overstappen naar een andere partij en het vormen van een nieuwe partij normaal is voor leden van bestaande partijen. Hij heeft het zelf vele malen gedaan. Bezwaar maakt hij tegen de formulering dat overlopers in nieuwe partijen worden ‘gezogen’. Immers: elke nieuwe partij wil zoveel mogelijk parlementszetels winnen. Daarom worden ervaren voormalige parlementsleden benaderd die een grotere kans maken op verkiezing dan nieuwe gezichten.

1 mei
De oude partijen hebben aanzienlijk ledenverlies geleden door de eis dat leden hun lidmaatschap moesten bevestigen. De krant meldt dat slechts 1 op de 25 democraten dat heeft gedaan;
– Legercommandant Chalermchai heeft opdracht gegeven pro-verkiezings campagnevoerders, die van plan zijn zaterdag te demonstreren, scherp in de gaten te houden. Tevens heeft hij functionarissen opgedragen de bevolking duidelijk te maken dat de verkiezingen zeker zullen plaatsvinden maar ze moeten wel voldoen aan de desbetreffende wetten, aldus NCPO-woordvoerder Piyaphong.
De politie zet personeel in op plaatsen waar demonstraties worden verwacht om te helpen bij het regelen van het verkeer. De agenten is gevraagd een botsing met demonstranten te vermijden en te letten op lieden die kwaad in de zin hebben. Mei is een gevoelige maand want vier jaar geleden nam het leger de macht over.

‘Junta wil politieke partijen de nek omdraaien’
2 mei – Laat ik vandaag eens een brave jongen zijn en de nieuwskeuze van Bangkok Post op de voorpagina volgen, wat trouwens voor de hand ligt want de overige twee nieuwspagina’s bieden geen groot nieuws. Ik zou wel willen schuiven met berichten en openen met Thailand’s wens om zich zo snel mogelijk aan te sluiten bij het CPTPP, het gewijzigde Trans-Pacific Partnership, waaruit de VS zich heeft teruggetrokken.
Ik acht dat onderwerp van groter belang dan de huidige opening. Immers: de vraag is of patiëntenverenigingen en boeren nu wel kunnen leven met wat een vrijhandelsovereenkomst wordt genoemd, maar wat de TPP bepaald niet was. Het was een wurg overeenkomst waarvan grote bedrijven dankzij hun patenten het meest zouden profiteren. BP wijdt er geen tittel of jota aan, wat voor mij andermaal bewijst dat BP een autoriteitenslaaf is en geen krant die de doelgroep hoog in het vaandel heeft.
Goed, de opening dus. De krant kopt NCPO ‘out to destroy parties’ met als onderkop Rivals see hidden registration agenda. Aanleiding is de kaalslag in het ledenbestand van de vier grote partijen. De organieke wet op politieke partijen stelt als eis dat leden van politieke partijen hun lidmaatschap dienen te bevestigen: schriftelijk, voorzien van een kopie van hun identiteitsbewijs en woningakte, en lidmaatschapsgeld (100 baht per jaar, 2.000 baht voor een levenslang lidmaatschap) moeten afdragen. Daar alles stond 1 maand voor. 30 april was de laatste dag.
’s Lands twee grootste politieke partijen die een forse aderlating hebben geleden, Pheu Thai en Democraten, schreeuwen nu moord en brand. Het regime ondermijnt politieke partijen, zeggen ze. Anderzijds zeggen ze ook dat de gereduceerde ledenaantallen geen gevolgen zullen hebben voor de verkiezingsuitslag. Lid of geen lid: iedereen gaat in februari naar de stembus en kan nog steeds op zijn/haar favoriete partij stemmen.
In april maakten de twee partijen al bezwaar tegen de nieuwe eis bij het Constitutionele Hof en de Ombudsman met als argument dat de eis het recht van de mensen op partijlidmaatschap beperkt en dat recht wordt gegarandeerd in de grondwet. Voorheen bestond de wettelijke plicht van het betalen van lidmaatschapsgeld niet en waren donaties vrijwillig.
Adjunct-partijleider Ong-art (Democraten) zei gisteren dat het herbevestigingsproces urgentie ontbeerde. De deadline van een maand was niet nodig. Maar er is geen man over boord, want nadat de NCPO het verbod op politieke activiteiten heeft opgeheven, verwacht voor juni, kunnen degenen die niets van zich hebben laten horen, zich alsnog inschrijven.
Ong-art zegt: ‘Wat er nu gebeurt is dat de NCPO haar wens etaleert om politieke partijen te vernietigen. Dit zal niet alleen het aantal leden reduceren maar ook de ontwikkeling van democratie bemoeilijken. De mededeling van de NCPO dat ze ingrijpt om de politiek te zuiveren staat in schril contrast met de eis van herbevestiging.’
Pheu Thai kernlid Chaturon zegt dat het de junta is gelukt partijen te verzwakken, waardoor de geloofwaardigheid van het parlement is aangetast. Sommige critici menen dat de NCPO het vertrouwen van de bevolking in politieke partijen wilde ondermijnen. De lage aantallen heringeschreven leden bewijzen dat dit haar gelukt is.

Woensdag 2 mei
– Pagina 3 opent met de verzekering van premier Prayut dat de verkiezingen begin volgend jaar worden gehouden. Hij zei dat gisteren in reactie op berichten dat anti-regime actievoerders zaterdag een rally pro-verkiezingen houden.
De actievoerders eisten op hun laatste rally op 24 maart dat nog dit jaar verkiezingen worden gehouden. De actie van zaterdag vindt eveneens als die rally plaats op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit. Op 22 mei was het vier jaar geleden dat het leger de macht overnam.

Donderdag 3 mei
– Het Constitutionele Hof maakt op 23 mei bekend of de organieke wet op de benoeming van senatoren al dan niet in strijd is met de grondwet. Het Hof is door dertig parlementsleden gevraagd om een uitspraak over de rechtsgeldigheid van de wet. Vanaf 23 mei buigt het Hof zich over twee andere organieke wetten: de wet op de verkiezing van parlementsleden en de wet op politieke partijen.
– Isoc waarschuwt de organisatoren van de anti-regime rally dit weekend voor provocateurs. Ze moeten ervoor zorgen dat derden geen ongeregeldheden veroorzaken tijdens de bijeenkomst, zaterdag op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit. De rally is georganiseerd door de Democracy Restoration Group en de Start Up People groep. Ze eisen dat nog dit jaar verkiezingen worden gehouden. De vorige rally, die vierhonderd deelnemers trok, vond plaats op 24 maart. Toen riepen ze het leger op de NCPO niet langer te steunen.

Discussie over trekken van overlopers houdt niet op
4 mei – En dan nu met frisse tegenzin naar de voorpagina, die in de opening meldt dat vice-premier Somkid coy (schuchter, bedeesd) reageert op de jacht op veteraan politicus Newin Chidchob, kernlid van de Bhumjaithai partij. Het regime zou proberen hem volgende week wanneer het kabinet in Buri Ram vergadert, in haar schoot op te nemen, een benadering door Somkid ‘heel verouderd’ genoemd.
Somkid hekelt de politieke partijen die de regering hebben gekritiseerd voor het ‘stropen’ van leden. ‘Ze dienen zich te concentreren op het formuleren van beter beleid om bij de verkiezingen van februari kiezers te trekken. Ze kunnen hun tijd beter gebruiken om na te denken over welk beleid ze willen voeren om nationale verzoening tot stand te brengen in plaats van anderen kwalijk te nemen dat ze hun leden afsnoepen, want dat is onzin.’
Somkid heeft met name kritiek op Pheu Thai zwaargewicht Sudarat die een vergelijking trok met een vacuümwagen. ‘Ze dient beter te weten.’ Sudarat zei dat in reactie op Prayut’s opmerking dat hij geen stofzuiger is, dus kan politici niet opzuigen zoals beweerd. ‘Als Prayut geen stofzuiger is, is hij misschien een yellow truck’ waarmee ze doelde op de wagens met mobiele toiletten.
De kabinetstrip naar Buri Ram ligt onder vuur omdat die een poging zou zijn steun te verwerven voor premier Prayut wanneer hij mocht besluiten zijn macht na de verkiezingen te willen continueren als outsider premier. Het kabinet vergadert in het door Newin gebouwde voetbalstadion, thuisbasis van de succesvolle FC Buri Ram, ook zijn eigendom, en wordt naar verwachting door 30.000 belangstellenden gevolgd. Maandag vergadert het kabinet eerst in buurprovincie Surin.

Vrijdag 4 mei
– Het panel dat als taak heeft de nieuwe Kiesraad commissarissen te kiezen, heeft zijn huiswerk af. Het draagt vijf ‘gekwalificeerde experts’ voor, waaronder een wetenschapper en een hoge ambtenaar, om zitting te nemen in de zeven leden tellende Kiesraad.
En nu maar hopen dat deze voordracht de zegen krijgt van het parlement, want de vorig werd afgewezen. Twee van de nominaties zijn voorgedragen door de rechters van het hooggerechtshof. Het zijn dezelfden als de vorig keer, maar deze keer vond de stemming niet achter gesloten deuren plaats. Een van de vijf is een voormalige Thaise ambassadeur in Nederland.
– Het Constitutionele Hof heeft de NCPO om een nadere toelichting gevraagd over de eis dat leden van politieke partijen hun lidmaatschap dienen te bevestigen, een eis die tot een grote kaalslag in de ledenbestanden van de vier grote partijen heeft geleid, zoals eerder gemeld. Het Hof had al andere diensten om commentaar te gevraagd. De NCPO heeft een week gekregen om te reageren, maar vice-premier Wissanu heeft om meer tijd gevraagd.

Kiesraad waarschuwt Pheu Thai voor ontbinding
5 mei – In vette letters kopt Bangkok Post vandaag op de voorpagina: EC warns Pheu Thai it could face dissolution. Eerste gedachte van uw redacteur: Zó, dat is geen misselijk drieigement. Zou het ingefluisterd zjn door het anti-Thaksin kamp, want wat is de aanleiding?
Pheu Thai-leden zoeken Thaksin in Singapore op die er samen met zijn zusje Yingluck een conferentie bijwoont over cryptovaluta. De Kiesraad waarschuwt hen Thaksin niet toe te staan de partij te beïnvloeden, want daarop staat de strenge straf van ontbinding van de partij. Thaksin en Yingluck arriveerden gisteren in de stadsstaat en vertrekken morgen weer.
Kiesraadvoorzitter Supachai zei gisteren dat leden van een politieke partij uitermate voorzichtig moeten zijn wanneer ze buitenstaanders ontmoeten, dat wil zeggen niet-bestuursleden of leden. Ze moeten voorkomen dat die op wat voor manier dan ook het partijbeleid dicteren en ze mogen ook geen geld aannemen ter financiering van de partij.
De krant legt uit: Thaksin is technisch gesproken geen lid van Pheu Thai, alhoewel hij de partij Thai Rak Thai oprichtte, waarvan Pheu Thai de tweede reïncarnatie is. TRT evenals haar opvolger People’s Power Party werden beide ontbonden wegens verkiezingsfraude. Wanneer de Kiesraad kan bewijzen dat Pheu Thai zich laat beïnvloeden, wacht de partij hetzelfde lot.
De betrokken partijleden worden in dat geval uitgesloten van verkiezingen. Wanneer ze vervolgd worden, lopen ze het risico op een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar en/of een boete van 100.000 tot 200.000 baht.
Supachai zegt dat tot nu toe geen klacht is ingediend bij de Kiesraad. Eergisteren zei vice-premier Wissanu dat de NCPO geen bezwaar heeft tegen de bezoeken aan Thaksin en gisteren zei premier Prayut de juridische autoriteiten opdracht te hebben gegeven de zaak goed in de gaten te houden om te zien om iemand de wet overtreedt. Maar hij wees een suggestie af om sommige lieden een reisverbod op te leggen. ‘We kunnen niet te vaak orders geven.’
Prayut wilde gisteren niets zeggen over een mogelijk verband tussen het opduiken van broer en zus in Singapore en anti-coup/pro-verkiezingen actievoerders die vandaag op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit demonstreren.
Pheu Thai adjunct secretaris-generaal Chavalit zegt de redenen van de Kiesraadvoorzitter voor zijn waarschuwing te begrijpen, maar: ‘We hebben niets verkeerds gedaan. Het is voor partijleden normaal dat ze Thaksin, die ze respecteren, bezoeken wanneer hij in een land in de buurt van Thailand is.’ Volgens Chavalit heeft Thaksin enkele partijleden verzekerd dat hij niet op afstand PT’s zaken regelt. Hij zegt daarvoor niet goed genoeg op de hoogte te zijn van wat er in de Thaise politiek gebeurt.
Voormalig PT-parlementslid Somkid Cheukong denkt dat partijleden helemaal niet naar Singapore zullen vliegen, want ze hebben Thaksin al in Hong Kong ontmoet tijdens het Chinese Nieuwjaar. Thaksin, zegt hij, reist doorgaans voor zaken elke vijf of zes maanden naar Singapore en andere landen in de regio. Zijn huidige bezoek dient hetzelfde doel, maar hij zou ook gegaan kunnen zijn voor een medische controle. Volgens voormalig PT-parlementslid Samart vliegen enkele voormalige PT-parlementsleden dit weekend naar Singapore, ‘voor een privé bezoek’.

Zaterdag 5 mei
– De kabinetsvergaderingen volgende week in Surin en Buri Ram hebben geen politiek doel, zegt premier Prayut. Hij kan politici niet verbieden hem te verwelkomen, maar prioriteit heeft het ontmoeten van bewoners en luisteren naar hun wensen en verlangens.
Prayuts verwijzing naar politici heeft te maken met de beschuldiging dat een door het leger gesteunde partij in oprichting is, die hem na de verkiezingen wil laten terugkeren als premier. Prayut zou het bezoek misbruiken om daarvoor steun te verwerven.
– De politie is vandaag op volle sterkte om de rally op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit in de gaten te houden. Daar wordt een anti-coup/pro-verkiezingen demonstratie gehouden. Ook agenten in burger houden een oogje in het zeil. Prayut heeft de demonstranten gewaarschuwd de roadmap naar de verkiezingen niet in gevaar te brengen.
De demonstranten willen dat dit jaar nog verkiezingen worden gehouden, maar de regering houdt vast aan februari. Omdat de rally plaatsvindt op een niet-openbaar terrein hoefde er geen toestemming voor te worden gevraagd op basis van de Public Gathering Act van 2015.
– De Thai Citizen Power Party (TCP) stelt voor een unie van politieke partijen te vormen om een outsider premier uit de volgende regering te houden. Kiezers hebben de indruk dat ze uiteindelijk geen andere keuze hebben dan met een buitenstaander genoegen te nemen.
De TCP heeft zich onlangs geregistreerd bij de Kiesraad. De partij wordt geleid door Samphan Lertnuwat, voormalig parlementslid van de Samakkhi Tham Party en voormalig staatssecretaris van Handel.

Klare taal met drie eisen op demonstratie
6 mei – Klare taal vandaag op de voorpagina van Bangkok Post. Een foto van 22×14 cm toont de actievoerders die gisteren op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit drie eisen stelden.
De verkiezingen moeten in november worden gehouden, de NCPO (junta) moet zich terugtrekken en als derde: het leger dient zijn steun aan de NCPO in te trekken. Wanneer aan deze eisen niet wordt voldaan, marcheren ze op 22 mei naar het Government House.
Sirawith ‘Ja New’ Seritiwat, leider van de Start Up People groep, zei dat verkiezingen onmogelijk zijn zolang de NCPO aan de macht is. ‘De deur is nog steeds op slot. De NCPO dient de politieke ban op te heffen zodat politieke partijen zich kunnen voorbereiden op de verkiezingen.’
Rangsiman Rome, leider van de Democracy Restoration Group, deed de belofte van de mars op 22 mei, wanneer het vier jaar geleden is dat het leger de macht greep. Ze gaan dan premier Prayut een bezoek brengen en dat zal niet bedoeld zijn om een kopje thee met hem te drinken. Wat wel, zei hij niet. Heel verstandig: je moet nooit al je kaarten op tafel leggen.
Het protest had een ludiek tintje door het oplaten van witte ballonnen met daarop een afbeelding van Prayut met lange neus in de rol van Pinokkio. Het is een verwijzing naar zijn ‘leugens’ over de verkiezingsdatum die enkele keren is uitgesteld, de laatste keer naar februari. Dan zouden alle vereiste organieke wetten van kracht moeten zijn.
Premier Prayut deed gisteren luchtig over de demonstratie. Niet anders dan andere keren, vindt hij volgens regeringswoordvoerder Sansern. Prayut had gezegd: ‘Ze [de demonstranten] hebben het recht hun mening te geven zolang ze geen onrust veroorzaken. De mensen willen vrede en orde in het land en in overeenstemming met de planning een stap doen richting verkiezingen. Alle partijen dienen dat in hun oren te knopen.’
Rest nog te melden dat de demonstratie volgens de politie 350 personen trok. De politie was op de campus aanwezig met 75 agenten in burger en buiten de campus met 75 geüniformeerde dienders. 450 agenten werden achter de hand gehouden.
Maar de politie hoefde niet in actie te komen, want volgens commandant Jakkrit van het politiebureau Chana Songkhram was er geen sprake van een politieke bijeenkomst (die verboden is) maar van een ‘verzameling speeches’. Ja, de autoriteiten laten zich niet provoceren.

Maandag 7 mei
– De NCPO bestudeert de speeches die zaterdag tijdens de demonstratie op de Thammasat uiversiteit zijn gehouden om te zien of ze in strijd waren met de wet. NCPO-woordvoerder Piyapong zegt dat elke speech onder de loep wordt genomen. De demonstratie was georganiseerd door een groep die zich People Who Want an Election noemt.
Piyapong zegt dat de leiders van de groep en de autoriteiten soepel samenwerkten. De leiders gaan voorstanders van de verkiezingen aanmoedigen een bijeenkomst op 22 mei in het Government House bij te wonen. Het is dan 4 jaar geleden dat het leger de macht overnam.

Regering trekt de knip open voor Buri Ram
7 mei – ’t Is ezeltje-strekje vandaag en morgen in Buri Ram, waar het kabinet een mobiele kabinetsvergadering houdt. Ze gaat 20,7 miljard baht toewijzen aan 21 ontwikkelingsprojecten in de provincie en omstreken op het gebied van infrastructuur, waterbeheer, grenshandel, investeringen, toerisme en welzijn.
Critici beginnen al weer te koeren dat het besluit tot doel heeft politieke steun te verwerven van de in die provincie grootste partij Bhumjaithai en co-oprichter Newin Chichob. Een politicus die zijn sporen heeft verdiend en zich voornamelijk bezighoudt met de door hem gefinancierde voetbalclub, het voetbalstadion en motorcircuit.
Prayut begint zijn bezoek in buurprovincie Surin waar hij een kijkje gaat nemen bij de grenspost Chong Chom. Daarna mag hij in Buri Ram een vergadering voorzitten met autoriteiten uit de lower noordoostelijke provincies over economische en sociale ontwikkeling en ’s avonds ontmoet hij ‘gewone mensen’ in de Sroew Ground Walking Street.
Prayut houdt verder in de Chang Arena, de thuisbasis van FC Buri Ram, een toespraak over de regeringsplannen. Er worden 30.000 toehoorders verwacht, waaronder Newin, Bhumjaithai politici en partijleider Anuthin. Hij zal er aankondigen dat de luchthaven van Buri Ram een nieuwe terminal krijgt en dat de runway wordt verlengd om de motorfanaten te kunnen ontvangen die worden verwacht bij de internationale MotoGP races ergens tussen 2018 en 2020.
In tegenstelling tot zijn vorige trip naar Chon Buri in het Oosten vinden de gesprekken met Newin en Anuthin in het openbaar plaats. Daar sprak Prayut achter gesloten deuren met vertegenwoordigers van de Palang Chon partij en de Democraten, hetgeen leidde tot geruchten over de vorming van een mogelijke alliantie om Prayut na de verkiezingen te laten terugkeren als premier.
Vice-premier Somkid zegt dat de keuze is gevallen op Buri Ram omdat de provincie qua inkomen per hoofd van de bevolking een van de armste van het land is. ‘Het bezoek is niet politiek gemotiveerd.’
Regeringswoordvoerder Sansern heeft gereageerd op kritiek van Thaksin. De oud-premier die sinds 2008 in ballingschap leeft, waarschuwde onlangs in Singapore dat de regering alleen maar ‘grijze’ mensen aan zich weet te binden die afkomen op de aangeboden financiële voordelen. Thaksin zei: ‘Goede politici met degelijke politieke ideologieën worden er niet door verleid om zich aan te sluiten.’
Deze regering wil, aldus Sansern, capabele personen zoeken die de regering willen helpen om het land voorwaarts te brengen. Speciale voordeeltjes worden niet geboden.

Maandag 7 mei
– De NCPO bestudeert de speeches die zaterdag tijdens de demonstratie op de Thammasat uiversiteit zijn gehouden om te zien of ze in strijd waren met de wet. NCPO-woordvoerder Piyapong zegt dat elke speech onder de loep wordt genomen. De demonstratie was georganiseerd door een groep die zich People Who Want an Election noemt.
Piyapong zegt dat de leiders van de groep en de autoriteiten soepel samenwerkten. De leiders gaan voorstanders van de verkiezingen aanmoedigen een bijeenkomst op 22 mei in het Government House bij te wonen. Het is dan 4 jaar geleden dat het leger de macht overnam.

Buri Ram rolt de loper uit voor Prayut en kabinet
8 mei – Bangkok Post opent de krant vandaag onder de kop Prayut denies Buri Ram trip ‘political’, een reactie op verwijten dat hij er steun wil zoeken voor zijn politieke ambities. Maar of dat de 30.000 bewoners die uncle Tu begroetten, interesseert, waag ik te betwijfelen. Die hebben wel andere zorgen aan hun hoofd, zoals de kosten van levensonderhoud, overstromingen en oogsten die door droogte of zomerstormen gevaar lopen.
De gehele voorpagina is gewijd aan het bezoek van Prayut en zijn kabinet aan Surin en Buri Ram. Maar ik mis node een goed sfeerverslag dat mij als lezer in het stadion zet waar Prayut een mooie toespraak hield over het heilzame werk van de junta. Hij kwam trouwens niet met lege handen want had een zak met geld bij zich: 20,7 miljard baht voor 21 ontwikkelingsprojecten in de provincie en omstreken op het gebied van infrastructuur, waterbeheer, grenshandel, investeringen, toerisme en welzijn.
Ik laat het artikel en kader met achtergrondgegevens onbesproken, want beide illustreren de preoccupatie van BP met de politiek. Ik constateer het elke keer weer: de krant beschouwt zich als de Vierde Macht in Thailand maar verwaarloost de huis-tuin-en-keuken journalistiek.
Meer weten? Lees Prayut denies Buri Ram trip ‘political’ en Regime cultivating ‘allies’ in Northeast.

Geldsmijterij van regering roept wantrouwen op
9 mei – De grote financiële injectie van 20 miljard baht in het Noordoosten is geen politieke quid pro quo (tegenprestatie) voor het regime om na de verkiezingen aan de macht te blijven, zegt premier Prayut. Maar zijn politieke tegenstanders denken daar anders over.
Voormalig parlementslid Issara (Democraten) zegt dat het bezoek duidelijk politieke implicaties had. ‘Het was een politieke waarborg dat de Bhumjaithai partij (de grootste partij in Buri Ram) Prayut steunt om na de verkiezingen premier te worden en een nieuwe regering te vormen.’
En naar aanleiding van de goedkeuring die het kabinet gisteren verleende voor 121 projecten op het gebied van landbouw, waterbeheer, infrastructuur, handel, investeringen, grenshandel, toerisme en welzijn, zei voormalig Pheu Thai parlementslid Korkaew dat het groene licht alleen een manier was om de loyaliteit van politiek veteraan Newin Chidchob en de Bhumjaithai partij te kopen.
Bangkok Post maakt het vandaag uw redacteur uiterst moeilijk om te begrijpen waar dit over gaat. De krant blikt terug op het bezoek dat het kabinet aan Surin en Buri Ram bracht en constateert dat de regering het mikpunt van kritiek is vanwege de cash splurge (to splurge betekent smijten met geld).
Prayut krijgt alle ruimte om zich te verdedigen. ‘De regering moet prioriteiten stellen, voorgestelde projecten uitvoeren op basis van hun urgentie en begrotingsgelden verstandig besteden. Er is niets politiek aan de trip. Maar de mensen hebben de verkeerde indruk gekregen dat het bezoek politiek getint was nu het land op weg is naar verkiezingen.’
‘Ik kwam hier om projecten te overwegen die overeen komen met wat de regering voor ogen staat. De regering moet zich concentreren op kosten-effectiviteit en efficiëntie bij het besteden van geld alvorens projecten goed te keuren. Als het mogelijk was, zou ik jullie alles willen geven. Maar ons budget is beperkt.’
In een tweede artikel op de voorpagina doet BP er nog een schepje bovenop. De krant kopt boven een analyse dat de PM (premier) met vuur speelt door Newin ‘het hof te maken’. Newin wordt daarin een kingmaker genoemd die onder andere Abhisit destijds in het zadel heeft geholpen. Jaren geleden trok hij zich terug uit de politiek, hij bouwde een stadion voor FC Buri Ram en liet een motorcircuit aanleggen, maar op de achtergrond is hij nog steeds politiek actief. Als je het mij vraagt een soort Raspoetin dus, een destijds machtige monnik aan het hof van de tsaar.

Prawit sommeert actievoerders: Doe ’t niet
10 mei – Ik las Prayut, maar er stond Prawit in de kop van het openingsartikel van BP vandaag. Maar gelukkig droom ik nog niet van de man die met ijzeren vuist het land regeert en tegenstanders het leven zuur maakt. Vice-premier Prawit, de man van de 22 dure merkhorloges, dreigt met gerechtelijke stappen tegen pro-verkiezingen actievoerders die van plan zijn op 22 mei, de vierde verjaardag van de coup, naar het Government House te marcheren.
Prwait zegt dat bijna de gehele bevolking de roadmap accepteert die voorziet in verkiezingen in februari, maar de actievoerders willen de regering houden aan haar belofte dat de verkiezingen in november plaatsvinden, nadat de verkiezingsdatum al ettelijke malen is uitgesteld. Verkiezingen in november is een van de drie eisen van de Democracy Restoration Group, die verder de NCPO oproept aan haar kuierlatten te trekken en het leger zich van de NCPO los te maken. Als aan die voorwaarden niet wordt voldaan, gaat de mars door.
Prawit begrijpt niet waarom de groep niet twee tot drie maanden kan wachten. ‘Feitelijk begrijpen ze de roadmap maar ze doen net alsof ze die niet begrijpen.’ Prawit, tevens minister van Defensie, zegt dat de autoriteiten uitzoeken wie in de beweging aan de touwtjes trekt.
‘Zijn er politieke groepen die de beweging steunen? Deze nieuwe politieke onrust is plotseling uitgebarsten nadat een paar mensen iets gezegd hebben. Het land is al vier jaar in vrede en spoedig zijn er verkiezingen. Dus waarom moeten ze zonodig onrust stoken?’
Rangsiman Rome, een van de DRG-leiders, was er als de kippen bij om te reageren op Prawit’s oproep. Hij schrijft op Twitter: ‘Degene die het niet begrijpt is de NCPO. Wij verzetten ons tegen de NCPO omdat we heel goed weten dat die zich wil vastklampen aan haar dictatoriale macht en meer dan bereid is de verkiezingsdatum te blijven uitstellen. Dus: 22 mei is de dag waarop we een eind maken aan het NCPO regime.’
Overigens hangt uitstel nog steeds als het spreekwoordelijke zwaard van Damocles boven de roadmap. Wanneer het  Constitutionele Hof bezwaar maakt tegen de organieke wetten die het ter beoordeling is voorgelegd, moeten ze wellicht herschreven worden, wat niet in een vloek en een zucht kan gebeuren. De tijd zal het leren.

Politiek jonge honden beloven de grondwet te veranderen
12 mei – Zoals gemeld in Een nieuwe dag, een nieuwe krant opent pagina 3 met het bericht dat jonge politici in voormalig regeringspartij Pheu Thai, toenmalig coalitiegenoot Chartthaipattana, de nieuwe partij Future Forward en oppositiepartij Democraten hebben gezegd de nieuwe grondwet te zullen veranderen wanneer hun partijen de verkiezingen winnen.
Khattiya (Pheu Thai), Varawut (Chartthaipattana) en Thanatorn (Future Forward) vinden dat nodig om recht te doen aan de eisen van de bevolking. Ze deelden die mening op een seminar aan de Thammasat universiteit gewijd aan ’s lands politieke toekomst na de verkiezingen.
Varawut zegt dat de huidige grondwet gebreken vertoont en de volgende regering beperkt in wat ze aan beleid kan voeren. Het zal meer dan één verkiezing vergen om die te repareren.
Khattiya stelt de grondwet van 1997 ten voorbeeld als een model dat past bij de moderne samenleving. De grondwet dient meer waarborgen te bevatten voor publieke participatie in plaats van waarborgen voor de belangen van één bepaalde groep. Nadruk op het 20-jaren strategieplan noemt hij kortzichtig, want het hindert de ontwikkeling van het land op de lange termijn.
De genoemde sprekers wezen ook de tactiek van de regering af om politici naar haar kamp te lokken. Voormalig parlementslid Ratchada (Democraten) noemde de tactiek ondemocratisch. Politici die zich naar andere partijen laten lokken zijn er waarschijnlijk op uit alleen zichzelf te vertegenwoordigen in plaats van het publieke belang te dienen. Geen van de sprekers zeiden Prayut na de verkiezingen te zullen steunen als premier.

Zaterdag 12 mei
– De geplande trip van premier Prayut, vrijdag naar de provincie Sa Kaeo, is uitgesteld. De premier zou er de openingsceremonie van de grenspost Ban Khao Din bijwonen, maar de Cambodjaanse premier Hun Sen is die dag verhinderd. Althans volgens een regeringsbron, want de krant legt ook een verband met de kritiek die Prayut’s bezoek vorige week aan Surin en Buri Ram heeft opgeroepen. Het bezoek aan Sa Kaeo zou ook tot doel hebben steun te verwerven voor zijn politieke aspiraties.

‘Hervormingen boeten aan kracht in’
14 mei – Borwornsak Uwanno, voorzitter van de commissie wetshervormingen, zegt ‘uitgeput’ te zijn als hij naar de door de regering veel geprezen hervormingsvoorstellen kijkt. De afgelopen vier jaar [dat de junta aan de macht is] zijn maar weinig vorderingen geboekt. Borwornsak’s teleurstelling wordt gedeeld door politieke actievoerders en wetenschappers. Ze betwijfelen of ze ooit worden uitgevoerd.
Op 22 mei is het vier jaar geleden dat het leger regeringspartij Pheu Thai aan de kant zette en de macht overnam. De coup maakte een eind aan de straatprotesten van de PDRC tegen de regering Yingluck, geleid door volksmenner [mijn woordkeus] Suthep Thaugsuban, voormalig vice-premier in de regering Abhisit. De demonstranten hadden hun hoop gevestigd op nationale hervormingen om een eind te maken aan wat ze noemden ‘corrupte Thaise politiek’.
Na de coup vormde de militaire regering de National Reform Council (NRC), die 37 voorstellen deed voor hervormingen op het gebied van economie, gezondheidszorg en moraliteit. De NRC werd later vervangen door de National Reform Steering Assembly die het werk voorzette tot haar opheffing vorig jaar, toen de hervormingswetten van kracht werden [?]. Daarna werd een nieuw panel gevormd, National Reform Committee (NRC), dat tot taak kreeg na te gaan of de wetten nageleefd werden.
Borwornsak, voorzitter van die commissie, is ‘uitgeput’. Hij heeft er geen vertouwen in dat alle voorstellen tot grote veranderingen leiden: ‘Ik heb werkelijk geen idee hoe de nationale hervorming zal eindigen.’
Een andere zorg is de onzekerheid over de situatie na de verkiezingen. Borwornsak weet niet welke partij de volgende regering gaat vormen. Wanneer de nieuwe premier niet Prayut is, zal zijn opvolger ongetwijfeld de hervormingsplannen willen veranderen alhoewel dat moeilijk is omdat er een nieuwe grondwet voor vereist is.
Adjunct-deken van het Social Innovation College (universiteit van Rangsit) zegt dat de onzekerheid nu al ongewenste effecten heeft. De regering Prayut besteedt meer aandacht aan de voorbereidingen van de verkiezingen dan aan de hervormingen. ‘Terwijl we op weg zijn naar de verkiezingen, verliezen de hervormingen meer momentum.’
De hervormingsvoorstellen voor elf beleidsterreinen zijn begin april door de regering bekend gemaakt in een 2.000 pagina’s tellend document. ‘Het is onzeker wie de plannen in de praktijk brengt’, zegt voormalig NRC-lid Bunloet.
Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie (CDC) bracht gisteren een bezoek aan twee politiebureaus in het land om informatie verzamelen over het wetsvoorstel politiehervormingen, waaraan hij werkt.

De jacht op overlopers mist inhoud
15 mei – Aanvulling op het al genoemde openingsverhaal van pagina 3 dat voormalige PT-parlementsleden in het Noordoosten en Noorden worden benaderd om de partij te verlaten. Op de parlementariërs wordt aldus de kop ‘gejaagd’.
Een bron in de Bhumjaithai partij zegt dat 24 parlementsleden en senatoren al aangegeven hebben naar Phalang Pracharat te willen verhuizen, een nieuwe partij die de NCPO steunt. Chartthaipattana lid Warawut zegt dat ook aan voormalige parlementsleden van zijn partij wordt getrokken, maar dat is geen probleem want er is voldoende nieuwe aanwas.
Voormalig staatssecretaris van Landbouw en parlementslid Yutthapong waarschuwt de potentieel afvalligen: ‘Denk er nog maar eens goed over na, want Pheu Thai blijft tot op vandaag immens populair bij het electoraat en ze blijven veel vertrouwen houden in de partij.’
Adjunct-secretaris Supachai van Bhumjaithai denkt dat Prayut na de verkiezingen terugkeert in de politiek. Een van redenen is volgens hem dat de NCPO zich zorgen maakt dat haar werk van de afgelopen vier jaar verspilde moeite was, wanneer ze in de toekomst niet als grote politieke speler aan de touwtjes kan blijven trekken.
Bhumjaithai heeft geen bezwaar tegen een outsider premier wanneer het niet mogelijk blijkt een kandidaat te kiezen die door de politieke partijen is genomineerd. De grondwet voorziet in die mogelijkheid.
Opvallend in de berichtgeving vandaag is dat het weer over de poppetjes gaat. Geen woord over beoogde beleidsvoornemens.

16 mei
De terugkeer van kolencentrales op de agenda is vandaag opening Business-katern van Bangkok Post. De krant zelf opent met een reactie van premier Prayut [ja, die weer] op gesprekken over de mogelijkheid dat naar analogie van Maleisië de 79-jarige voormalig Democratisch leider Chuan Leekpai terugkeert als premier. Prayut zegt: Chuan is geen Mahathir [die een verrassende comeback maakte met een klinkende overwinning van zijn oppositiepartij].
‘Thailand dient zijn eigen ‘architectuur’ in de politiek te hebben. We kunnen niet altijd andere landen als ijkpunt gebruiken. Het hangt er vanaf welke keuze de bevolking in de verkiezingen [van februari]  maakt.’
Partijleider Abhisit (Democraten) opperde eerder de mogelijkheid dat Chuan weer aan de teugels gaat trekken. De oude baas geniet nog steeds veel respect van partijleden. Hij staat bekend om zijn eerlijkheid en integriteit, maar hij heeft nooit gezegd te willen terugkeren op het politieke toneel. Chuan, die de partij van 1991 tot 2003 leidde, is thans adviseur van de Democraten. Maandag weigerde hij iets te zeggen over zijn eventuele terugkeer.
Voormalig Pheu Thai parlementslid Korkaew Pikulthong en prominent lid van het UDD (roodhemden) zegt dat PT geen bezwaar heeft wanneer de Democraten Chuan willen steunen. ‘Zo’n stap is oké zolang de partij vermijdt een outsider premier te steunen.’
Voormalig minister van Energie Pichai (ook Pheu Thai) ziet in de steun van de Democraten voor Chuan een bewijs dat de partij het vertrouwen begint te verliezen in Abhisit.
Verder meldt het bericht dat Prayut nog geen datum heeft vastgesteld voor het geplande overleg van de NCPO met politieke partijen in juni ter voorbereiding van de verkiezingen. Ten slotte schrijft de krant dat druk gespeculeerd wordt over opheffing van het verbod op politieke activiteiten volgende maand.

16 mei
– Prachachon Patiroob (Reform People Party) heeft zich gisteren aangesloten bij het koor van supporters voor premier Prayut om na de verkiezingen de nieuwe premier te worden. Volgens leider en voormalig senator Paiboon is Prayut de ideale kandidaat om ’s lands nieuwe premier te worden. Prayut, zegt hij, is eerlijk en misdraagt zich niet. De vergelijking met Najib Razak, voormalig premier van Maleisië en naar ik begrepen heb een dictatoriale man, vindt hij zeer onterecht.

Chuan steunt Abhisit; Anwar belooft ‘nieuwe dageraad’ voor Maleisië
17 mei – Bangkok Post blijft de ontwikkelingen in Maleisië volgen, waar de politieke bordjes vorige week zijn verhangen. Vandaag op de voorpagina een overigens bescheiden bericht, maar wel een grote foto van ‘reformist’ Anwar Ibrahim (70), die dankzij de machtswisseling na drie jaar gevangenis is vrijgelaten – met dank aan de koning die hem amnestie heeft verleend.
Anwar, ooit getipt als nieuwe premier, zat vast op beschuldiging van sodomie (seksuele gemeenschap met een dier; verouderd: homoseksualiteit), een beschuldiging die alom werd beschouwd als uit de lucht gegrepen, en hij werd beschuldiging van machtsmisbruik.
Hij verklaarde na zijn vrijlating: ‘Er is nu een nieuwe dageraad voor Maleisië. Het hele spectrum van Maleisiërs, ongeacht ras of religie, hebben de principes van democratie en vrijheid omarmd. Ze eisen verandering.’ Naar verwachting zal Anwar over één of twee jaar Mahathir Mohamad opvolgen, die een klinkende en verrassende overwinning bij de verkiezingen behaalde.
Democraten denken na over politieke toekomst
De krant opent met een politiek onderwerp – BP is er gek op, want zou denk ik het liefst het land zelf regeren. Voormalig partijleider Chuan Leekpai (Democraten) heeft hosed down (letterlijk bespuiten, in dit verband van tafel geveegd) de suggestie dat hij mogelijk terugkeert als premier door zijn steun uit te spreken voor de huidige leider Abhisit als premier. Enkele voormalige Democratische parlementsleden uit het Zuiden hebben Chuang (79) gesteund, maar hij acht dat zelf niet waarschijnlijk. Het idee is geopperd omdat in Maleisië een eind is gemaakt aan de ijzeren greep waarin regeringspartij Barisan Nasional het land al zestig jaar houdt.
Chuan leidde de Democraten van 1991 tot 2008 en was van 1992 tot 1995 en van 1997 tot 2001 premier. Thans is hij adviseur van de partij. Gevraagd of hij Prayut wil opvolgen, zei hij: ‘Het is mogelijk maar we moeten misschien twaalf tot dertien jaar wachten. Tegen die tijd ben ik net zo oud als Mahathir nu. Op dit moment is zo’n stap onmogelijk.’
Abhisit zegt dat de Democraten zich nu concentreert op het herpositioneren van de partij als alternatief voor ’s lands toekomst in plaats van to pick a fight with anyone (letterlijk aan de stok krijgen). De partij bereidt zich voor op tal van veranderingen in de samenleving, zoals de vergrijzende bevolking en technologische ontwikkelingen. Over de keuze van de Democratische kandidaat voor het premierschap zei hij dat de vereiste procedures worden gevolgd. ‘Chuan blijft nog steeds de belangrijkste adviseur van de partij.’

NCPO vuurt vier aanklachten op Pheu Thai af
18 mei – De politie van het bureau Makkasan had nog zo gewaarschuwd. De geplande persconferentie zou in strijd zijn met het verbod op politieke activiteiten en bijeenkomsten van vijf personen of meer, maar dat weerhield voormalig regeringspartij Pheu Thai er niet van de bijeenkomst af te blazen. Wel bracht ze het aantal sprekers terug naar drie.
Maar voor de inhoud van de persconferentie maakte dat geen verschil. De sprekers uitten sterke kritiek op de prestaties van de NCPO gedurende de vier jaar dat ze aan de macht is. En dat was natuurlijk tegen het zere been van de junta die niet gediend is van kritiek. De politie heeft vier aanklachten voorbereid.
De partij denkt dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Ze zegt in het verleden al soortgelijke activiteiten te hebben georganiseerd en die leverden geen problemen op. Chusak Sirinil zegt dat de partij voldoende argumenten heeft om zich tegen de aanklachten te verweren, want de grondwet garandeert de vrijheid van meningsuiting [althans op papier].
De partij verwijt de NCPO gefaald te hebben bij haar pogingen de natie te verzoenen sinds ze in mei 2014 een coup pleegde en de macht overnam. Ze verwijt het regime ook gefaald te hebben de democratie zoals beloofd te herstellen door de verkiezingsdatum voortdurend uit te stellen en een wet te maken die de macht van bestaande politieke partijen aan banden legt.
De NCPO, zei Chusak, heeft gefaald de basisrechten van de bevolking te beschermen, terwijl ze de regels veranderde met als doel langer een greep op de macht te kunnen houden. De NCPO had beloofd haar gebruik van absolute macht niet uit te breiden, maar ze lijkt op die belofte, kort na de coup gedaan, te zijn teruggekomen. Ze is ook onoprecht gebleken bij haar pogingen om eenheid te smeden, maar raakte verwikkeld in talloze eigen conflicten. Het artikel noemt nog meer kritiekpunten van Chusak, maar die sla ik maar even over.
Vice-premier Prawit zegt in een reactie op de kritiek dat de NCPO de orde heeft hersteld en een eind heeft gemaakt aan de onenigheid in het land. Ze heeft ook geprobeerd een aantal urgente economische problemen op te lossen door bijvoorbeeld banen aan lokale gemeenschappen aan te bieden [?] en de landbouwsector te herstructureren.
Hij zei dat het verbod op politieke activiteiten niet volledig wordt opgeheven wanneer de NCPO in juni met politieke partijen vergadert over de aanloop naar de verkiezingen. ‘We kunnen het verbod niet voor 100 procent intrekken. We zullen overwegen de partijen toe te staan om hun activiteiten geleidelijk te hervatten.’

Vrijdag 18 mei
– De Thaise politiek bevindt zich thans in een slechtere staat dan voor de opstand van 1992. De regels van de NCPO, waaronder het 20-jaren strategieplan, zijn meer ‘verstrekkend’ en ‘systematisch’ dan die van de voormalige coupleiders.
Dat zeiden vertegenwoordigers van de grote politieke partijen gisteren op een bijeenkomst in Bangkok ter gelegenheid van de 26e verjaardag van Black May. In die maand werd het straatgeweld met grof geweld neergeslagen, nadat een coup in 1991 een eind had gemaakt aan de gekozen regering van Chatichai Choonhavan en de bevolking in opstand was gekomen.
Pheu Thai prominente Suradat zei gisteren dat de National Peace Keeping Council (NPKC, de naam van de toenmalige coupleiders) had geprobeerd zich aan de macht vast te klampen door het veranderen van regels. Het huidige regime doet min of meer hetzelfde met de roadmap naar democratie door middel van verkiezingen volgend jaar februari. Ze noemde de routekaart een instrument bedoeld om te garanderen dat het leger zonder interrupties stevig in het zadel blijft zitten.
‘De huidige grondwet die vorig jaar van kracht werd, is ook zo geschreven dat publieke participatie bij belangrijke beslissingen niet mogelijk is. Sommige organieke wetten zijn schadelijk voor de werking van politieke partijen. Dit is erger dan wat we in 1992 meemaakten.’

Zaterdag 19 mei
De krant opent met stoere taal van de politie: RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara dreigt: ‘Knoop ’t in je oren. Steek je neus er niet in of er wordt streng tegen je opgetreden.’
Het dreigement is gericht aan de harde kern van de roodhemden, die de vierde verjaardag van de coup op dinsdag zouden kunnen aangrijpen om onrust te stoken. De politie-eenheden in Bangkok hebben de opdracht gekregen de beveiliging op te schroeven, Big Brother houdt hen in de gaten.

Vier jaar junta: Politie waarschuwt roodhemden
19 mei – Zoals al gemeld in Daar komt de bruid dreigt de politie met strenge juridische actie tegen de harde kern van de roodhemd-beweging. De politie is bang dat ze de vierde verjaardag van de coup op dinsdag zullen aangrijpen om onrust te stoken. RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara herinnert hen eraan dat politieke bijeenkomsten van vijf personen of meer verboden zijn. ‘We zijn bereid overtreders te achtervolgen.’
Vooraanstaand UDD-lid Korkaew zei gisteren zich niet te verbazen over de (verbale) aanval van de regering op de roodhemden.’De roodhemden steunen democratie. Het is natuurlijk dat het regime het UDD als tegenstander ziet.’ Gevraagd of het UDD zich dinsdag aansluit bij de geplande pro-verkiezingen actie bij het Government House, zei hij dat ieder lid dat voor zichzelf bepaalt. ‘Ze hebben allemaal het recht op vrije meningsuiting, zoals gegarandeerd door de grondwet’.
Gisteren deelden leden van de New Democracy Movement op BTS-station Asok waaiers uit met daarop een afbeelding van premier Prayut met Pinokkio neus, een verwijzing naar zijn gedraai over de verkiezingsdatum. De politie vroeg hen te stoppen, maar daar trokken ze zich niets van aan. Later verlieten ze het station of verzoek van bewakers en gingen door op de Ratchadiphisek Road.
Voormalig regeringspartij Pheu Thai dreigde gisteren met een aanklacht tegen de NCPO, die de Crime Suppression Division van de politie opdracht heeft gegeven de organisatoren van de persconferentie op donderdag aan te klagen voor vier overtredingen, waaronder overtreding van het verbod op politieke bijeekomsten van vijf personen of meer. ‘We wachten eerst af welke de politie doorzet. Wanneer ze onredelijk zijn, slaan we terug’, zegt Chusak Sirinil, hoofd van PT’s juridisch team.
Secretaris-generaal Phumtham zegt dat de persconferentie het grondwettelijk recht op vrije meningsuiting van een politieke partij is. Hij vergeleek de persbriefing met de bijeenkomst in het voetbalstadion van Buri Ram, waar Prayut een menigte van 30.000 toesprak. Die was dan ook in strijd met het samenscholingsverbod. Op de persconferentie liet Pheu Thai geen spaan heel van het door de junta de afgelopen vier jaar gevoerde beleid.

Geen steun voor Chavalit’s ‘interim regering’
19 mei – Het idee voor de vorming van een interim regering om een eind te maken aan de eindeloze cyclus van coups en herschreven grondwetten (de huidige grondwet is de 20ste sinds 1932) krijgt niet de handen op elkaar van ’s lands grote politieke partijen.
Wirat Kalayasiri, hoofd van het juridisch team van de Democraten, noemt het ‘not sensible’. ‘Prayut ontleende zijn macht aan de coup en heeft onder een grondwet gewerkt, maar er zijn geen wetten om zo’n interim regering te ondersteunen.’
Voormalig premier Chavalit Yongchaiyudh lanceerde het idee gisteren als alternatief voor een eerder idee om een nationale regering te vormen, een coalitieregering van Thailand’s drie grootste partijen Pheu Thai, Democraten en Bhumjaithai, aangevuld met het leger. ‘Als we het nationaal regeringsmodel gebruiken, lossen we het probleem nauwelijks op’, zegt hij.
Het idee is gelanceerd door ex-leider Bhichai van de Democratische partij. Het was een reactie op  het vermoeden dat het leger erop uit is na de verkiezingen aan de macht te blijven, wanneer de politieke verhoudingen gepolariseerd blijven. De eerste die reageerde was Prayut: ‘Het is nu niet de juiste tijd de kwestie te bespreken.’
Partijleider Abhisit (Democraten) zei in maart van dit jaar dat zijn partij nooit zal samenwerken met haar aartsrivaal Pheu Thai, zolang die beïnvloed wordt door Thaksinocracy, een term die verwijst naar de tijd toen Thailand geleid werd door Thaksin.
De volgende tegenstander van een nationale regering is nu dus Chavalit, die de naderende vierde verjaardag van de coup op 22 mei aangrijpt om zijn ideeën te ontvouwen.
‘We hebben een interim regering nodig om beter te kunnen omgaan met het langdurig politiek conflict.’ Hij denkt aan een periode van vijf of zes maanden, waarna verkiezingen kunnen worden gehouden. Chavalit’s voorstel voor een interim regering is zijn laatste poging het land te helpen de politieke conflicten op te lossen.
In 2016 lanceerde hij het idee voor een Third Force van mensen die de politieke kleurcodes (rood, geel) willen uitbannen die symbool staan voor de diepe scheidslijnen tussen pro- en anti-Thaksin groepen. Chavalit, oprichter van de New Aspiration Party, werd toen de middenschakel van een ketting genoemd omdat hij het leger en politieke groepen wilde verzoenen.
En zo strompelt de Thaise politiek van het ene naar het andere idee zonder het ergens over eens te worden.

De mars is verboden, de voorafgaande rally niet
20 mei – De mars naar het Governmenr House dinsdag is verboden, maar de voorafgaande rally op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit kan ongestoord doorgaan want dat is particulier terrein. Dit heeft RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara gisteren bekend gemaakt. Hij dreigt met juridische stappen tegen de organisatoren van de mars, die zich People who want an election noemen.
De leiding van de mars is handen van de Democracy Restoration Group. De groep eist dat de regering zich aan haar belofte houdt in november verkiezingen te houden, maar die zijn uitgesteld naar februari. Tevens eist de groep dat de NCPO (junta) aftreedt en dat het leger zich van haar distantieert.
In reactie op het dreigement van Srivara zegt DRG leider Rangsiman dat de vorige mars naar het legerhoofdkwartier zonder incidenten is verlopen en volgens de autoriteiten niet in strijd was met de wet. Hij durft de opkomst niet te voorspellen. Rangsiman is niet bang voor arrestatie daar al meerdere aanklachten tegen hem zijn ingediend en hij vele malen is aangehouden sinds de junta de macht in 2014 overnam.
Gisteren kwamen enkele roodhemden op Gysorn Plaza bijeen voor een herdenking van het bloedige treffen tussen veiligheidstroepen en het UDD op 19 mei 2010, toen het leger een eind maakte aan de bezetting van het stadscentrum door het UDD. Ze staken kaarsen aan bij de Ratchaprasong kruising. Een van de aanwezigen was de moeder van een verpleegster die die dag in Wat Phatum Wanaram door soldaten werd doodgeschoten waar zij en anderen dachten veilig te zijn.
De Pheu Thai-leden die donderdag een persconferentie hielden met zware kritiek op de NCPO, zijn bereid zich te melden bij de CSD. De politie bereidt tegen hen aanklachten voor.

Maandag 21 mei
Het Special Report beslaat de gehele voorpagina met op pagina 3 een vervolg over de geplande mars van de Democracy Restoration Group naar het Government House om de regering te herinneren aan haar belofte dat in november verkiezingen zouden worden gehouden. Maar die zijn uitgesteld tot februari omdat de vereiste organieke wetten dan nog niet klaar zijn.
De politie laat er geen twijfel over bestaan: de mars is verboden, alleen de rally op de Tha Prachan campus van de Thammasat unversiteit die eraan vooraf gaat, is toegestaan want dat is particulier terrein en daarvoor geldt het samenscholingsverbod van de NCPO niet.
– We zijn geen criminelen, zegt Pheu Thai naar aanleiding van de vervolging die de politie op last van de NCPO voorbereidt vanwege de persconferentie die de partij donderdag heeft gehouden over vier jaar junta. PT zegt alleen maar haar mening te hebben gegeven [en die was niet mals]. PT beperkte het aantal sprekers tot drie nadat het juridisch team van de NCPO de partij had gewaarschuwd dat ze het verbod op politieke bijeenkomsten van vijf personen of meer zouden overtreden.
Sudarat, kanshebber voor het partijleiderschap, zei gisteren dat de NCPO misbruik maakt van de wet om zich te verdedigen tegen de toenemende kritiek. Vandaag melden de sprekers van de persconferentie zich bij de politie om te horen waarvan ze beschuldigd worden.

Betogers: versperringen houden ons niet tegen
22 mei – De angst voor de mars vandaag naar het Government House zit er goed in bij de autoriteiten, want zondag is de man plus zijn vrouw, die geluidsapparatuur aan de organisatoren heeft verhuurd, door soldaten naar een legerkamp gebracht. Ze zouden daar aldus Sirawith Seritiwat een verklaring hebben moeten ondertekenen dat ze niet aan de mars deelnemen.
Intimidatie van de bovenste plank. De krant meldt het in de laatste alinea van het bijna paginagrote openingsverhaal met een vooruitblik op de mars, die tot doel heeft de regering te herinneren aan haar belofte dat dit jaar in november verkiezingen worden gehouden. Vandaag is het vier jaar geleden dat het leger de macht overnam en regeringspartij Pheu Thai naar huis stuurde.
Ik licht het nieuwtje eruit omdat het volgens mij veel zegt over de stemming bij de autoriteiten. Die zijn trouwens van mening veranderd want nu is ook de rally voorafgaand aan de mars op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit verboden. Eerder bestond er geen bezwaar tegen omdat het particulier terrein is.
De demonstranten verzamelden gisteren al bij de universiteit. Met een grote tang knipten ze het slot door van gate 3, zodat ze naar binnen konden. Het voetbalveld was afgezet, volgens een mededeling omdat het veld was bewerkt met kunstmest en onkruidverdelgers. In plaats daarvan werd uitgeweken naar een gebied voor het Sri Burapha auditorium.
De Democracy Restoration Group heeft verzekerd dat de mars vreedzaam zal verlopen. Ze verwacht tweeduizend deelnemers en stopt buiten het Government House complex, dat trouwens afgezet is. De eisen zijn bekend: verkiezingen in november, terugtreden van de NCPO en intrekking van de steun van het leger aan de NCPO (junta).
De politie heeft de messen geslepen, ze heeft tweehonderd anti-rellen compagnieën op de been gebracht. Het leger staat stand-by met twee twee regimenten en de gemeente levert brandweerwagens en verlichting. Een gebied met een straal van 50 meter rond het Government House is een zogeheten ‘controlled zone’ waarin op basis van de Public Gatherings Act van 2015 openbare bijeenkomsten zijn verboden. Overtreders riskeren een gevangenistraf van zes maanden en/of een boete van 10.000 baht.
Volgens RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara zou de harde kern van de roodhemden in de demonstratie willen infiltreren om onrust te stoken. Hij waarschuwt journalisten die geen armband van de gemeentepolitie dragen dat ze beschouwd worden als demonstrant en gearresteerd worden.
Vertegenwoordigers van de toerisme-industrie hebben gisteren een brief overhandigd aan minister Weerasak (Toerisme en Sport). Ze maken zich zorgen over de mogelijke repercussies van de rally voor het image van het land en het vertrouwen van reizigers in hun veiligheid.

Dieselprijs aan banden, verkiezingsdatum niet vervroegd
23 mei – Bangkok Post opent vandaag met het kabinetsbesluit de dieselprijs te maximeren op 30 baht per liter door een bijdrage uit het State Oil Fund. Het verslag van de demonstratie verhuist naar de tweede plaats.
Ik kan die keuze wel billijken. De dieselprijs bepaalt voor het grootste deel de kosten van interprovinciaal bus- en vrachtvervoer, dus hoeft de stijgende dieselprijs niet (geheel of deels) te worden doorberekend in de tarieven en daar profiteert de bevolking weer van. Gunstig voor de kosten van levensonderhoud, waarover in peilingen altijd wordt geklaagd.
Het artikel over de demonstratie oftewel demonstructie in de woorden van Winnie the Pooh draagt de m.i. misleidende kop: Prayut won’t bow to early poll demands. Early? De verkiezingsdatum is al enkele malen door Prayut uitgesteld, dus zo raar was de eis van de demonstranten niet om de verkiezingen in november te houden.
Het zoveelste uitstel was de reden waarom de anti-coup activisten een waaier hebben laten maken met een afbeelding van Prayut voorzien van (lange) Pinokkio neus. Verkiezingen na bijna vijf jaar junta als ze in februari worden gehouden, kan ik trouwens niet early noemen. Bovendien heeft hij zelf de voorlaatste keer november genoemd en geprobeerd daarmee goede sier te maken toen hij op bezoek was bij Trump.
De EU ministers van Buitenlandse Zaken, die ik meen in december vorig jaar besloten de verhoudingen met Thailand geleidelijk te normaliseren, moeten zich aardig verneukt voelen. Als ik minister was, zou ik zeggen: voorlopig even niet, eerst zien dan geloven. En ik zou de druk op Thailand opvoeren iets te doen tegen de misstanden in de visserij, want de genomen maatregelen zijn papieren tijgers. Leuk voor de (internationale) bühne maar er verandert nauwelijks iets.
Kink in de kabel
Er dreigt trouwens een kink in de kabel te komen bij de genoemde februari-maand. Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie (CDC) zegt dat de organieke wet op de benoeming van de Senaat herschreven zal moeten worden wanneer het Constitutionele Hof vandaag bepaalt dat de wet in strijd is met de grondwet.
Niettemin is Meechai niet bevreesd dat de roadmap naar de verkiezingen wordt vertraagd, want hij schat dat herschrijven hooguit één of twee weken duurt, omdat het om kleine aanpassingen gaat.
Meer kinken liggen in het verschiet want het Hof is ook gevraagd een oordeel te vellen over de organieke wetten op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden en politieke partijen.
Tja, verzucht uw redacteur, het is ook wel erg moeilijk iets gelijk goed te doen. De organieke wetten dienen van kracht te zijn, dus voorzien van een koninklijke handtekening en gepubliceerd in de Royal Gazette, om de verkiezingen te kunnen houden. Een heerlijk argument voor de junta om zich achter te verschuilen.

Prayut buigt niet voor demonstranten
23 mei – Premier Prayut sprak gisteren na het wekelijks kabinetsberaad klare taal: ‘Ik heb al gezegd dat de dingen moeten gaan volgens mijn schema. Dat is begin 2019. Niet eerder dan dat. Ik moet mij aan mijn woord houden. De verkiezingen zijn al drie tot vier maanden vertraagd als gevolg van wettelijke formaliteiten.’ Ja ja, Pinokkio in de bocht.
De demonstranten, bekend als People who want an election, geleid door de Democracy Restoration Group, kregen dus de kous op hun kop. Wie had anders verwacht? De NCPO (junta) laat niet met zich sollen en doet wat haar goed dunkt.
Maar Prayut ziet dat anders. Terwijl zijn neus langzaam langer werd, zei hij: ‘De regering heeft geprobeerd soepel met de demonstranten om te gaan en naar hun verlangens te luisteren. Maar de regering moet nu eenmaal de wet gebruiken om de sociale orde te handhaven. De wet wordt niet ingezet tegen mensen die een andere mening hebben. Je kunt er anders over denken, maar je mag de wet niet overtreden.’
Zoals al gemeld begon de rally op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit maandagavond. Ze knipten het hangslot van gate 3 door om zich toegang tot het terrein te verschaffen. Gisteren liep het vol met demonstranten, maar een aantal ben ik niet tegengekomen in de berichtgeving. De politie blokkeerde de campus zodat niemand eruit kon.
Een groep die zich buiten de campus had verzameld en onderweg was naar het Government House, werd bij de Makkasan Rangsan brug op de Ratchadamnoen Nok Avenue tegengehouden. ‘s Middags namen RTP hoofdcommissaris Chakthip en zijn rechterhand Srivara er een kijkje. Ze bevalen de politie hen een voor een aan te houden, terwijl de demonstranten tevergeefs probeerden terug te vechten. Veertien protestleiders werden gearresteerd; wanneer ze worden vrijgelaten, is niet bekend gemaakt.
Deken Titipol van de faculteit Politieke Wetenschappen van de Ubon Ratchathani universiteit looft de regering voor haar voorzichtige optreden en het voorkomen van geweld dat tot een negatief image van het regime had kunnen leiden en haar legitimiteit zou hebben geschaad.
Het UN Human Rights Office voor Zuidoost-Azië heeft opgeroepen de gearresteerde activisten onmiddellijk vrij te laten. ‘We hebben voortdurend de regering eraan herinnerd het recht op vrijheid van meningsuiting en vreedzame bijeenkomsten te respecteren.’ Het kantoor wijst erop dat Thailand het International Convenant on Civil and Political Rights heeft ondertekend.

Minieme kans op uitstel verkiezingen
24 mei – Nou denkt u misschien dat bovenstaande verhaal vandaag opening krant is. Niet dus. Bangkok Post opent met het besluit van het Constitutionele Hof over de organieke wet op de benoeming van senatoren. Die is niet in strijd met de grondwet, oordeelde het Hof.
Dertig parlementsleden hadden het Hof om een uitspraak gevraagd. CDC-voorzitter Meechai had hen dit geadviseerd omdat het parlement enkele wijzigingen had aangebracht in het voorstel van de grondwetcommissie (CDC). De wet werd in maart goedgekeurd.
Jade Donavanik, juridisch adviseur van de CDC, haalt opgelucht adem. Hij vreesde eerder dat de wet volledig herschreven zou moeten worden wanneer het Hof hem zou afwijzen [volgens eerdere berichten heeft CDC-voorzitter Meechai dit gezegd] maar er is nu een minieme kans dat de verkiezingen moeten worden uitgesteld. ‘Er zijn andere factoren die de machthebbers kunnen gebruiken om de verkiezingen uit stellen [zodat ze langer aan de macht kunnen blijven].’
Het werk voor het Constitutionele Hof zit er evenwel nog niet op. Het Hof is ook gevraagd te oordelen over twee artikelen in de organieke wet op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden (hulp aan gehandicapten in het stemhokje en een straf voor mensen die zonder geldige reden geen stem uitbrengen).
Woordvoerder Jate van de NLA whip meent dat de wet niet in strijd is met de grondwet. Mocht dit wel het geval zijn, dan hoeven alleen die twee artikelen te worden herschreven. Hij acht het onwaarschijnlijk dat de verkiezingen eerder dan in februari worden gehouden, zoals geëist door actievoerders.
Pheu Thai lid Samart beschouwt de uitspraak van gisteren positief voor het besluit over de andere organieke wet, dat volgende week wordt genomen.
Tweede partijleider Nipit (Democraten) is benieuwd wat er gaat gebeuren met de organieke wet op politieke partijen. Democraten en Pheu Thai hebben het Hof om een uitspraak gevraagd. Pijnpunt is de nieuwe eis dat alle partijleden hun lidmaatschap dienen te bevestigen.
De Facebook-pagina ‘We Want a Million Likes to Support Gen Prayut as the PM’ is dinsdag een peiling begonnen met de vraag of respondenten Prayut willen steunen om aan te blijven als premier. Tot gisteravond had 12 procent ‘ja’ geantwoord en 88 procent ‘nee’.

Donderdag 24 mei
– Een topambtenaar van Justitie verdedigt de aanhouding van vijftien pro-democratie actievoerders dinsdag [BP schrijft maandag, maar het was dinsdag 22 mei, de dag van de coup 4 jaar geleden]. Hun detentie is niet in strijd met de wet, zegt Phitikan Sithidej, directeur-generaal van het Department of Rights and Liberties Protection. Phitikhan wijst erop dat de organisatie van de rally en mars vooraf toestemming was geweigerd door de rechtbank.
Internationale organisaties zoals het UN Human Rights Office Zuidoost-Azië, Human Rights Watch en Amnesty International hebben om onmiddellijke vrijlating gevraagd. De vijftien worden beschuldigd van opruiing, overtreding van het samenscholingsverbod en dreigementen van geweld. Vandaag vraagt de politie de rechtbank om toestemming voor verlenging van hun voorarrest.
Rangsiman Rome, leider van de Democracy Restoration Group, heeft supporters opgeroepen vanmiddag naar het politiebureau Din Daeng te komen om hem morele steun te verlenen.

Vrijdag 25 mei
– De NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) vraag de president van het Constitutionele Hof of ze moet wachten op de officiële bekendmaking van de uitspraak van het Hof over de organieke wet op de benoeming van senatoren alvorens door te gaan met uitvoering van de wet.
Zoals gisteren gemeld heeft het Hof vastgesteld dat de wet niet in strijd is met de grondwet – tot opluchting van degenen die vreesden dat de roadmap naar de verkiezingen vertraagd zou worden, indien het Hof de wet had afgewezen. NLA-voorzitter Pornpetch zegt dat het parlement haast heeft om het wetsvoorstel als wet vast te stellen.

Politie brengt wapens in verband met 22 mei
26 mei – Indrukwekkende hoeveelheid wapens, gevonden op verschillende plaatsen in het land, en volgens RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara zijn ze een derde van de wapenarsenalen waar de politie naar op zoek is. Vermoed wordt dat de wapens bedoeld waren om op 22 mei, de vierde verjaardag van de coup, onrust te stoken.
Zondebok is natuurlijk het UDD (United Front for Democracy against Dictatorship, roodhemden), maar voormalig voorzitter Tida Tawornseth zegt dat de politie loze beschuldigingen uit. Ze hekelde de politie gisteren voor de beschuldiging.
‘Ik hoop dat het onderzoek op professionele wijze wordt verricht. Een onzorgvuldig rechtsproces kan bij de mensen de indruk wekken dat de politie de situatie uitvergroot. Waarom moeten ze het verbinden met de rally van 22 mei?’, doelend op de pro-verkiezingen rally op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit. ‘De politie die zich met de zaak bezighoudt, dient voorzichtig te zijn. Ze dienen de situatie niet uit te buiten.’

Nieuwe partij ontkent banden met PDRC
26 mei – Alhoewel niet mijn meest favoriete onderwerp om over te schrijven (dat zijn krimi’s en seksverhalen), krijgt de Thaise partijpolitiek toch een afzonderlijk bericht in NuT. ’t Is opening pagina 3 dus ’t moet maar. De Ruamphalang Prachachartthai partij (RP), gisteren door advocaat Thaweesak ingeschreven bij de Kiesraad, is geen PDRC in vermomming. Thaweesak is de advocaat van voormalig PDRC-leider Suthep Thaugsuban, voorzitter van de door hem opgerichte Muan Maha Prachachon stichting.
Thaweesak, die in het gezelschap was van de voormalige secretaris-generaal van de Green Group [?], zegt dat de partij 32 co-oprichters heeft, waaronder de jongere broer Thanee van Suthep. De eerder als partijleider getipte voorzitter Anek van de hervormingscommissie politiek, voorheen leider van de Mahachon partij, hoort daar niet bij. De partij heeft de NCPO toestemming gevraagd voor een ledenvergadering voordat ze op 3 juni haar dagelijks bestuur in Lumpini park bekend maakt.
Thaweesak ontkent de partij te hebben opgericht op instructie van Suthep. Hij heeft hem wel geraadpleegd over de vorming. In de toekomst gaat hij Suthep vragen lid te worden. ‘Deze partij is geen stand-in voor de PDRC of een tak van de Democraten. De voornaamste beleidsdoelstelling is nationale hervormingen tot stand te brengen en door te gaan met de ideologie van de PDRC.’
Adjunct-deken Suriyasai van het Social Innovation College (Rangsit University) en voormalig co-leider van de PDRC overweegt zich bij de nieuwe partij aan te sluiten.’De partij is de beste keuze om positieve veranderingen in het land te realiseren.’
Pheu Thai woordvoerder Anusorn vindt dat de RP niet bedeesd moet zijn om toe te geven dat ze de PDRC vertegenwoordigt. ‘De nieuwe partij vormt geen directe concurrent van Pheu Thai. Waarschijnlijker is dat ze de kiezersbasis van de Democraten ondermijnt omdat de PDRC en de Democraten dezelfde groep kiezers delen.’
PT-er Chaikasem vindt het moeilijk te geloven dat Suthep, voorheen vice-premier in het kabinet Abhisit en co-partijleider van de Democraten, niet zijn rentree maakt in de politiek, zoals hij heeft gezegd. Issara Somchai, voormalig PDRC-leider, is niet van plan over te lopen naar de RP. Hij wil  blijven werken voor de Democraten die hij tijdens de PDRC-protesten had verlaten.

Democraten bereiden zich voor op nieuwe uitdaging
27 mei – De vorming van de nieuwe politieke partij Ruamphalang Prachachartthai (Action Coalition for Thailand, ACT) kan de supportersbasis van de Democratische partij in het Zuiden, haar traditionele bolwerk, ondermijnen, zegt voormalig Democraten leider Banyat Bantadtan. Hij geeft de partij in enkele kiesdistricten van het Zuiden, zoals Surat Thani waar voormalig PDRC-leider Suthep Thaugsuban en zijn familie grote politieke invloed hebben, een goede kans op het scoren van stemmen, omdat de ACT nauwe banden heeft met veel sleutelfiguren uit de PDRC.
Niettemin kunnen de Democraten, ’s lands oudste politieke partij, nog altijd rekenen op sterke steun. Ze moeten zich alleen voorbereiden op de concurrentie van de ACT. Wanneer nieuwe partijen de politiek betreden, is er altijd strijd over wie parlementszetels kan winnen, ‘maar dat is geen big deal’, aldus Banyat, die reageerde op speculaties dat de ACT van plan is het regime te steunen en zich aan te sluiten bij een coalitieregering. Suthep Thaugsuban, voorzitter van de Muan Maha Prachachon stichting, die in de plaats is gekomen van de PDRC, spreekt de laatste tijd minder over steun aan Prayut’s terugkeer als premier na de verkiezingen.
Banyat zei gisteren dat de NCPO open moet staan voor oproepen van pro-verkiezingen groepen om in november verkiezingen te houden (zoals eerder toegezegd door Prayut) en ze niet uit te stellen tot februari. Hij heeft er geen bezwaar tegen als de NCPO een eigen politieke partij opricht mits ze op hetzelfde speelveld opereert. De gemelde kaping van voormalige parlementsleden uit partijen en politieke facties naar een partij die gesteund wordt door de NCPO, kan evenwel nadelige gevolgen hebben voor de Democraten. ‘Niets gaat ooit zonder moeilijkheden en vreedzaam in de politiek.’

‘Jonge hond’ Thanathorn gaat voor de post van premier
28 mei – ‘Nu ik partijleider ben, is er geen andere keuze – ja toch, nee toch?’ De topman van een van de grootste fabrikanten van auto-onderdelen, Thanathorn Juangroongruangkit, liet gisteren geen twijfel bestaan over zijn politieke ambities.
Nadat hij op de eerste ledenvergadering unaniem was gekozen tot partijleider van de mede door hem opgerichte politieke partij Future Forward, zei hij: ‘Mijn belangrijkste ambitie is terug te keren naar een echte democratie voor het land en de sociale ongelijkheid te verkleinen.’
Zoals al eerder gemeld richt de partij zich op jonge kiezers en wil ze fris talent aantrekken om een eind te maken aan het bestaand politieke establishment, dat al jaren verwikkeld is in conflicten die verlammend werken op de vooruitgang van het land. Van de 26 oprichters van de partij zijn 16 jonger dan 30 jaar.
De partij is een sterke tegenstander van een outsider premier (niet partijgebonden premier), een mogelijkheid die zich voordoet wanneer het nieuwe parlement het niet eens kan worden over de keuze van een premier. Aan die, wat Thanathorn noemt ‘on-democratische procedure’ doet FF niet mee.
‘In het geval we winnen, zullen we niemand van buiten de partij nomineren om premier te worden. We willen er zeker van zijn dat ons beleid correct wordt uitgevoerd. Het laatste wat ik wil doen, is mijn ambities verraden.’
Voor de ledenvergadering had FF vorige maand toestemming gekregen van de NCPO, vereist omdat nog steeds het verbod op politieke activiteiten van kracht is. De bijeenkomst werd volgens FF bijgewoond door tweeduizen personen. Van de 474 stemgerechtigde leden schaarden 473 zich achter Thanathorn en ze kozen een dagelijks bestuur van zeventien leden.
Ook twaalf andere nieuwe partijen mogen hun eerste stappen zetten op het glibberige politieke pad. Twee weken geleden vergaderde de New Palangdharma partij als eerste. Die partij wordt geleid door voormalig secretaris-generaal Rawee Machamadon van de opgeheven Palang Dharma partij.
FF mede-oprichter Piyabutr Saengkanokkul, docent rechten aan de Thammasat universiteit, werd gisteren met 472 stemmen gekozen tot secretaris-generaal. Piyabutr verwierf tijdens de regering Yingluck bekendheid als lid van Nitirat, een groep progressieve juristen. De groep pleit voor herziening van de grondwet en herziening van het strenge artikel 112 van de strafwet dat majesteitsschennis strafbaar stelt, een artikel dat wordt misbruikt om tegenstanders de mond te snoeren. Inmiddels heeft Piyabutr de groep verlaten na meermalen ontkend te hebben dat het standpunt van FF overeenkomt met dat van Nitirat.
‘Let wel: we zijn nog geen officiële politieke partij. Als gevolg van wettelijke redenen, zijn we niet in staat politieke activiteiten te ontplooien. We zullen er bij de NCPO op blijven aandringen om politieke partijen toe te staan zo snel mogelijk in actie te komen gezien de komende verkiezingen. Maar hoe langer de verkiezingen worden uitgesteld, des te meer tijd heeft FF om een stevig fundament te leggen.’
Hoewel verkiezingscampagnes nog niet zijn toegestaan, gaat de partij wel alvast middels crowdfunding inkomsten genereren om er zeker van te zijn dat de partij ‘aan de bevolking behoort’. Hij schat dat minimaal 350 miljoen baht nodig is voor een effectieve campagne. Partijfunctionarissen, inclusief Thanathorn, gaan de komende tijd met de pet rond in het hele land.
Piyabutr zegt dat de partij ook na de verkiezingen aan de weg blijft timmeren. ‘Politiek beleid moet duurzaam zijn en goed doordacht om zeker te zijn van positieve resultaten.’
Rest nog te vermelden dat Thanathorn terugtreedt als vice-president van de Thai Summit Group, zodra de precieze verkiezingsdatum is vastgesteld. Zijn broer volgt hem op.

Maandag 28 mei
– Raar bericht want partijleider Abhisit (Democraten) heeft herhaalde malen gezegd dat samenwerking met haar aartsrivaal Pheu Thai uitgesloten is. Maar nu zet secretaris-generaal Juti de deur op een kier. De Democraten hebben hun zinnen gezet op het winnen van de verkiezingen, zegt Juti. De partij wil de kern vormen van de nieuwe regering.
Wanneer de wens van de Democraten in vervulling gaat en de partij een coalitiepartner nodig heeft, is samenwerking niet uitgesloten, maar alleen als er een wisseling de wacht is. [Lees: Als de partij niet langer onder invloed van Thaksin staat] Thans wordt de partij tijdelijk geleid door Viroj Paoin. Naar verluidt gaat mevrouw Sudarat de teugels overnemen. Zij is de voormalige vice-leider van Thaksin’s Thai Rak Thai.

Jonge (politieke) honden krijgen de wind van voren
29 mei – Met enig satanisch genoegen vandaag in de krant gelezen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte is van het visum, geldig voor 10 jaar, dat Engeland aan premier Yingluck heeft verstrekt. De bron van het nieuws is de redacteur van BBC Thai, die gestationeerd is in Londen. Hij zegt het gehoord te hebben van een ‘bron dichtbij Yingluck’. Tevens melden de media dat Yingluck momenteel gebruik maakt van een paspoort uitgegeven door een Europees land.
Vanwaar mijn genoegen? Ten eerste omdat de media prima werk hebben verricht. Als voormalig journalist heb ik een zwak voor media die nieuws brengen waarvan de autoriteiten nog niet op de hoogte zijn [ook van informatie die machthebbers onder de pet willen houden].
Ten tweede omdat Yingluck deze opsteker wel kan gebruiken, want Thailand wil een deel van de verliezen, geleden op het hypotheeksysteem voor rijst, op haar verhalen. Een juridisch monstrum. Gebruikelijk is een minister politiek aansprakelijk te stellen. Zo hebben we in Nederland de paspoortaffaire gehad die de kop heeft gekost van de verantwoordelijke minister. Maar een minister persoonlijk aansprakelijk stellen is ongehoord en zeker omdat het in dit geval ingegeven is door primitieve wraakgevoelens om de Shinawatra clan kalt te stellen.
Kleinzielig en licht geraakt
Het openingsverhaal van Bangkok Post bevalt me ook, het getuigt van de kleinzieligheid en lichtgeraaktheid van het militair gezag dat geen kritiek kan velen. Tja, in het leger is kritiek op meerderen not done, maar dat geldt niet voor de politiek. BP meldt dat het regime zijn pijlen richt op de nieuwe politieke partij Future Forward, een partij die een verfrissend geluid laat horen in het verkalkte Thaise politieke landschap.
Ik mag die jonge honden wel: nergens bang voor en ze maken van hun hart geen moordkuil. Zo zei mede-oprichter, inmiddels partijleider Thanathorn, topman bij een grote fabrikant van auto-onderdelen, dat de partij streeft naar herziening van de ‘ondemocratische’ grondwet. Letterlijk zei Thanathorn van plan te zijn de grondwet te ‘verscheuren’. Ze wil ook dat degenen, die veroordeeld zijn op basis van een order van de NCPO, amnestie krijgen (website) c.q. dat alle orders worden ingetrokken (krant).
Dat was uiteraard tegen het zere been van premier Prayut. Hij vindt dat FF misbruik heeft gemaakt van de toestemming die ze van de NCPO heeft gekregen voor het houden van een algemene ledenvergadering. De vergadering is bedoeld om partijleiding en bestuur te kiezen, niet om een politieke statement te maken, want daarvoor geldt nog steeds het verbod op politieke activiteiten.
Prayut zei: ‘Wat jullie ook doen, denk zorgvuldig na. Is het kritiseren [van de NCPO] en haar beschuldigen van al deze dingen gepast?’ Wel, meneer de premier, laat mij deze [retorische?] vraag beantwoorden. Jazeker dat is gepast want u heeft van Thailand een dictatuur gemaakt en schroomt verkiezingen uit te schrijven.
Zo, beste lezers, lieve lezeressen, dat moest ik toch even kwijt. Vergeef me mijn ‘oprispingen’, beter gezegd dit commentaar bij het voorpaginanieuws van vandaag.

Alle ogen zijn gericht op…*
30 mei – Vandaag is een spannende dag voor politiek-Thailand. Het Constitutionele Hof doet een uitspraak over de legitimiteit van de organieke wet op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden. Omdat BP zich nu eenmaal beschouwt als de Vierde Macht, opent de krant ermee en doet er nog een schepje bovenop met het tweede artikel op de voorpagina: een analyse of de droom van Suthep Thaugsuban, voormalig leider van de protestbeweging PDRC tegen de regering Yingluck, uitkomt.
Een kwart van de voorpagina wordt ingenomen door een foto van koning Vajiralongkorn [wanneer zou hij eens gekroond worden?] die gisteren op Visak Bucha Day enkele ceremoniële taken verrichtte. Ik zal niets zeggen over zijn gezichtsuitdrukking want majesteitsschennis is een ruim begrip in Thailand. Laten we zeggen: hij kijkt net zo strak als zijn vader, The king never smiles, de titel van een verboden boek uit 2006 [Nooit gelezen].
De organieke wet is de laatste van tien wetten die vereist zijn voor het doorgaan van de verkiezingen. Het Hof is gevraagd zich te buigen over twee artikelen: de intrekking van politieke rechten voor degenen die zonder geldige reden niet stemmen en hulp aan gehandicapten in het stemhokje.
‘Wanneer het Hof zegt dat ze ongrondwettelijk zijn’, zegt Jade Donavanik, adviseur van de grondwetcommissie die de grondwet en alle organieke wetten heeft geschreven, ‘dan moeten ze gerepareerd worden, maar ik denk niet dat dit lang hoeft te duren. Tenzij er een poging wordt gedaan de verkiezingen uit te stellen, kan het resultaat geen gevolgen hebben voor de roadmap [to democracy].
Ergo: de verkiezingsmaand februari komt niet in gevaar, alhoewel premier Prayut die maand nooit heeft genoemd, wel ‘early nex year’. Overigens is een belangrijke hobbel al opgeruimd, want het Hof, gevraagd om een uitspraak over de organieke wet op de benoeming van senatoren, heeft die op 23 mei het groene licht gegeven.
Prominent Chartthaipattana-lid Somsak zegt: ‘De machthebbers kunnen niet de uitspraak van het Constitutionele Hof gebruiken om de verkiezingen uit te stellen. Maar ik weet niet of ze andere excuses hebben, nadat ze al vele malen zijn uitgesteld.’
Rest nog een besluit van het Hof over de legitimiteit van een order van de NCPO over een wijziging van de organieke wet op politieke partijen, die al eerder is goedgekeurd door het parlement. Somsak: ‘Als die in strijd is met de grondwet moet de organieke wet op politieke partijen gevolgd worden. Dat is beter.’
De analyse mag u zelf lezen want die verzuipt in de details waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet. Klik hier.

Woensdag 30 mei
– Voormalig regeringspartij Pheu Thai en Chartthaipattana, Thailand’s derde grootste partij, steunen het initiatief van de nieuwe politieke partij Future Forward om de grondwet van 2017 te wijzigen of zelfs te schrappen.
Chartthaipattana kernlid Varawut zei gisteren dat bepaalde elementen in de grondwet beter en praktischer gemaakt kunnen worden. Hij benadrukt dat het niet strijdig met de wet is wanneer politieke partijen de wijzigingen opnemen in hun verkiezingsprogramma.
Na de algemene ledenvergadering op zondag maakte mede-oprichter en secretaris-generaal Piyabutr van FF bekend dat de partij op de eerste parlementsvergadering na de verkiezingen het voorstel zal doen alle orders van de NCPO in te trekken. Partijleider Thanathorn zei dat FF alle politieke gevangenen amnestie wil verlenen, die op last van de NCPO gevangen zijn gezet.
Pheu Thai-lid Watana noemt de huidige grondwet ondemocratisch. Het referendum in augustus miste volgens hem transparantie. Watana zegt dat het regime elke truc gebruikte om ervoor te zorgen dat de grondwet door de kiezers goedgekeurd zou worden, zoals aanklachten tegen critici en de inzet van legerofficieren om de ‘goede punten’ naar voren te brengen.

Uitspraak Constitutionele Hof valt in goede aarde
31 mei – Het was vandaag niet zo moeilijk te voorspellen wat het voorpaginanieuws van Bangkok Post zou worden: de abt van Wat Saket die zijn vlucht staakte en zich meldde bij de politie én de uitspraak van het Constitutionele Hof dat de organieke wet op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden niet in strijd is met de grondwet.
Degenen die zich zorgen hadden gemaakt dat de roadmap to democracy (routekaart naar democratie) in gevaar zou komen, konden opgelucht ademhalen. Dus – of is dat een voorbarige conclusie? – gaat Thailand in februari 2019 naar de stembus.
Maar van een volledig herstel van de democratie is geen sprake. Het leger gaat weliswaar terug naar de kazerne, maar het houdt een stevige vinger in de pap met een Senaat die in haar geheel wordt benoemd in plaats van voor de helft, en een 20-jaren strategieplan, opgesteld door de junta, waarvan critici zeggen dat het toekomstige (democratisch gekozen) regeringen aan handen en voeten bindt.
En dan is er nog de vraag: wie wordt de nieuwe premier en hoe belandt hij in het Governement House? Wordt het een outsider premier [lees: Prayut] of een gekozen parlementslid, zoals in het geval van de voorgaande regeringen Abhisit en Yingluck?
‘Politici en academici zijn upbeat (uitgelaten) na de uitspraak van het Constitutionele Hof, ze zeggen dat het regime nu geen excuus heeft om de in februari 2019 verwachte verkiezingen uit te stellen.
Dat zeggen Nipit Intarasombat, tweede partijleider van de Democraten, en Rangsiman Rome, leider van de Democracy Restoration Group die heeft geijverd voor verkiezingen in november (zoals beloofd door Prayut, voordat februari in beeld kwam).
Nipit dringt er bij de junta op aan nu snel het verbod op politieke activiteiten en bijeenkomsten te schrappen, zodat politieke partijen voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op de verkiezingen. Want er is werk aan de winkel, zoals het schrijven van een verkiezingsprogramma, het vormen van lokale afdelingen, het werven van nieuwe leden en het up to date brengen van  ledenbestanden. De NCPO belegt in juni een bijeenkomst met alle politieke partijen om kwesties te bespreken die daarbij kunnen opdoemen.
CDC-adviseur Jade heeft bedenkingen
Zijn alle obstakels in de routekaart nu opgeruimd? Jade Donavanik, adviseur van de grondwetcommissie (CDC) die de nieuwe grondwet en alle tien voor de verkiezingen vereiste organieke wetten heeft geschreven, gelooft niet dat de routekaart soepel zal verlopen, want Prayut heeft vaak gezegd: ‘If there is nothing wrong or unless it is necessary, who wants to delay the election?’ Jade: ’De premier heeft dit zo vaak herhaald dat ik er niet zeker van ben of de verkiezingen zoals verwacht, worden gehouden.’
Dinsdag buigt het Constitutionele Hof zich over de NCPO-order uit december waarbij de organieke wet op politieke partijen is gewijzigd. De Ombudsman heeft gevraagd of de order in strijd is met de grondwet. Pijnpunt is de (nieuwe) eis dat partijleden hun lidmaatschap schriftelijk moeten bevestigen en voor 30 april hun lidmaatschapsgeld dienden te betalen.
Heb ik al eens over geschreven. Democraten en Pheu Thai, Thailand’s twee grootste partijen, hebben bij de Ombudsman aan de bel getrokken. Ze achten de order in strijd met de basisrechten op partijlidmaatschap. Bovendien levert die een enorme administratieve last op.

Donderdag 31 mei
Vice-premier Prawit vraagt de Kiesraad te onderzoeken of de jonge honden van de nieuwe partij Future Forward de wet hebben overtreden tijdens hun ledenvergadering zondag. Meneer is zeker bang dat zijn machtspositie in gevaar komt nu FF het verkalkte en conservatieve politiek establishment achter de vodden zit. FF partijleider Thanathorn zei toen de grondwet na de verkiezingen te willen verscheuren en op last van de NCPO aangehouden personen amnestie te zullen verlenen.

Zaterdag 2 juni: Anek houdt zich op de vlakte
Natuurlijk weer een artikel over de ontwikkelingen op politiek gebied, want iedereen die ertoe doet in Thailand, wil daar zijn ei over kwijt. De krant meldt in de opening van pagina 3 dat Anek Laothamatas, prominent lid van de Action Coalition for Thailand (ACT), zich op de vlakte houdt of de partij Prayut zal steunen na de verkiezingen als outsider premier het land te leiden.
Morgen houdt de partij haar eerste ledenvergadering. ‘Het dagelijks partijbestuur beslist daarover. Ik kan die vraag niet beantwoorden’, zegt Anek. De speculatie dat de ACT Prayut zal steunen, heeft te maken met het feit dat de partij banden heeft met voormalig PDRC-leider Suthep Thaugsuban, die al vaak zijn steun heeft uitgesproken voor Prayut. Politieke waarnemers beschouwen de ACT, spottend Suthep’s partij genoemd, als reïncarnatie van de PDRC.
Anek zegt dat Suthep alleen als partijlid betrokken zal zijn bij de ACT, maar hij wil geen officiële functie. ‘Hij wil niet benoemd worden tot minister, maar is er om de partij te helpen.’ Over berichten dat hij kandidaat-partijleider is, zegt Anek dit te overwegen nadat de partijleden hebben vergaderd en gestemd. ‘Als ik niet wordt gekozen, ben ik bereid in een andere functie te werken’, waarbij zijn voorkeur uitgaat naar de post van directeur van de ‘politieke school’ van de partij.
Op de aangekondigde ledenvergadering wordt gesproken over de partijideologie. De partij kiest pas de komende drie maanden een partijleider en -bestuur. Ze wil mensen uit alle lagen van de bevolking die nooit politiek actief zijn geweest, actief bij de politiek betrekken, zoals etnische bergstammen, mensen van gemengd ras en gehandicapten.

Zaterdag 2 juni
– Laatste bericht. 46 bestaande politieke partijen hebben sinds 2014 veel leden verloren als gevolg van het verbod op politieke activiteiten. Het grootste verlies leden de Democraten, gevolgd door Pheu Thai, Chartthaipattana, de New Aspiration partij en Bhumjaithai.
De stand van zaken werd donderdag door de Kiesraad bekend gemaakt nadat de politieke partijen in april hun ledenbestand up to date moesten brengen aan de hand van de verplichte (en omstreden) herinschrijving en betaling van lidmaatschapsgeld. Er zijn 106 nieuwe partijen geregistreerd.

Suthep sluit zich aan bij nieuwe partij ACT
3 juni – Suthep Thaugsuban, voormalig leider van de protestbeweging PDRC tegen de regering Yingluck, zei gisteren dat hij besloten heeft zich aan te sluiten als mede-oprichter van de nieuwe politieke partij Ruamphalang Prachachart, oftewel Action Coalition for Thailand (ACT). Maar hij ambieert geen uitvoerende of politieke positie wanneer de partij regeringsverantwoordelijkheid verwerft.
De partij houdt vandaag haar oprichtingsvergadering aan de Rangsit Universiteit. Suthep heeft een oproep gedaan de partij te steunen. Hij ziet de partij wel zitten omdat de oprichters streven naar een people’s party waarin de bevolking de echte eigenaren zijn die het partijbestuur kiezen en het beleid bepalen. Een systeem gebaseerd op verdiensten dient ter controle van partijbestuur en leden.
Suthep: ‘Het belangrijkste is dat de partij vastbesloten is het land te hervormen conform de wens van de mensen. Dat betekent hervorming van de politiek, zowel het systeem als de diensten die strijden tegen corruptie, hervorming van overheidsdiensten, inclusief decentralisatie van de macht en het probleem van sociale ongelijkheid oplossen.’
Sinds de coup van 22 mei 2014 heeft Suthep, voormalig secretaris-generaal van de Democraten, alsmede tijdens de straatprotesten die eraan vooraf gingen, zich afzijdig gehouden van de politiek. Hij trok zich een jaar terug als monnik en richtte de Muan Prachachon Foundation op. Zo nu en dan liet hij weten Prayut te steunen om na de verkiezingen terug te keren als premier, alhoewel zijn enthousiasme voor Prayut de laatste tijd verminderd lijkt te zijn.
Politieke waarnemers zien de ACT als een reïncarnatie van de PDRC, maar zelf ontkent hij dat. ‘De PDRC bestaat niet meer, want die is opgeheven toen de NCPO (junta) de macht overnam.’
Suthep hield gisteren een speech op de openingsceremonie van de Ruamphalang Prachachart Political School, een initiatief van de Muan Prachachon Foundation, waarvan hij voorzitter is. Suthep’s advocaat registreerde de ACT vorige maand bij de Kiesraad. De partij heeft dertig oprichters waaronder de broer van Suthep. Als partijleider wordt Anek Laothamatas getipt, de voorzitter van de hervormingscommissie politiek.

Maandag 4 juni
Suthep Thaugsuban heeft tijdens de oprichtingsvergadering van de Action Coalition of Thailand (ACT), door politieke waarnemers gezien als reïncarnatie van de PDRC, gisteren gezegd terug te komen op zijn belofte de politiek definitief vaarwel te zeggen. Hij gaat voor de partij werken als recruiter (ledenwerver) en fund-raiser (een eufemisme voor bedelaar).
De krant kopt: Suthep breaks promise to exit politics. Ik zou het woord ‘swivel’ (draaikont) hebben toegevoegd, want zijn sympathie voor Prayut lijkt ook al te zijn verminderd. De openingskeuze van BP bewijst andermaal dat de krant zichzelf beschouwt als Vierde Macht en graag een partijtje mee blaast in het (partij)politieke orkest.

5 juni: Organieke wet op politieke partijen
Als derde op de voorpagina een berichtje over de organieke wet op politieke partijen. Vandaag vonnist het Constitutionele Hof of de ingreep van premier Prayut de wet te wijzigen al dan niet in strijd was met de grondwet. De Kiesraad gaat de NCPO vragen het verbod op politieke activiteiten op te heffen, wanneer het Hof de wijziging steunt.
De wijziging heeft betrekking op de in december toegevoegde regel dat partijleden uiterlijk eind april hun lidmaatschap schriftelijk dienden te bevestigen en lidmaatschapsgeld te betalen op straffe van verlies van hun lidmaatschap.
Het Hof buigt zich over de zaak op verzoek van de Ombudsman, die door Democraten en Pheu Thai was gevraagd actie te ondernemen. Zij vinden dat de regel de basisrechten op partijlidmaatschap schendt en een zware administratieve last op hen legt. De regel heeft al tot een aanzienlijke kaalslag geleid in het ledenbestand van de grote partijen, name de Democraten.
– Opening van pagina 3 is de uitspraak van adjunct-partijleider Nipit (Democraten) dat de oprichting van de nieuwe politieke partij Action Coalition for Thailand (ACT) nauwelijks gevolgen heeft voor de Democraten. Slechts vijf voormalige Democratische parlementsleden hebben gezegd over te lopen.

Opinie: Thanathorn buit zijn status als nieuwkomer uit
6 juni – Thanathorn Juangroongruangkit, leider van de nieuwe politieke partij Future Forward, was de eerste van een nieuwe golf policiti die op de zenuwen van het regime werken. Op de eerste ledenvergadering op 27 mei maakte hij bekend dat zijn partij de grondwet van 2017 zou schrappen, wanneer ze de verkiezingen won.
Vanuit het perspectief van veel Thai die de huidige regering niet steunen, was die uitspraak behoorlijk gewaagd en vanuit het perspectief van degenen die getuige zijn geweest van de vervolging van critici was die opmerking niet alleen gewaagd  maar ook moedig.
Thanathorn porde de leeuw op een cruciaal moment, een paar dagen voordat het Constitutionele Hof zou vonnissen over de organieke wet op de verkiezing van het parlement, die woensdag constitutioneel werd bevonden. De uitspraak maakte een eind aan de mogelijkheid dat de verkiezingen na februari worden uitgesteld. Nu is het zeker dat er geen constitutionele obstakels meer zijn.
Dat schrijft BP nieuwsverslaggever Taarn Yingcharoen in een beschouwing op de opiniepagina van maandag. Hij verkent daarin de kansen van FF bij de verkiezingen. De partij wordt scherp in de gaten gehouden, aldus premier Prayut op een persconferentie, ook al omdat FF voorstelt amnestie te verlenen aan allen die op last van de NCPO zijn aangehouden.
De partij is in het voordeel boven de bestaande partijen, die nog geen politieke activiteiten mogen ontplooien. FF trekt het land in, voert campagne voor dringende zaken en biedt oplossingen voor conflicten, die de NCPO (junta) heeft veroorzaakt of die ze nagelaten heeft op te lossen. Thailand’s twee grootste partijen, Pheu Thai en Democraten, hebben bovendien iets gemeen met het regime: Beide kenden een ‘belachelijk groot’ aantal corruptiezaken.
Taarn schrijft: ‘Wanneer kiezers genoeg hebben van de status quo en echte verandering eisen, maakt Thanathorn een goede kans de volgende premier te worden. Misschien is hij niet de meest geschikte kandidaat voor het premierschap, met name wanneer het verbod op politieke activiteiten wordt opgeheven en anderen zich aandienen.’
‘Het is voor mensen gemakkelijk om te zeggen wat ze gaan doen, maar het is betrouwbaarder wanneer ze vertellen hoe ze het zullen doen en Thanathorn doet precies dat. Maar mensen veranderen wanneer ze macht verwerven. Dus is het de vraag wie Thanathorn wordt, wanneer hij de verkiezingen van 2019 wint.’ Of in mijn woorden: The proof of the pudding is in the eating. (Bron: Bangkok Post, 5 juni)

6 juni
De NCPO ontkent de frisse nieuwe politieke partij Future Forward te hebben geïntimideerd, zoals partijleider Thanathorn beweert. Tijdens de eerste ledenvergadering hadden agenten in burger foto’s gemaakt van aanwezigen en die kregen later thuis bezoek en heus niet om een kopje thee te drinken met een mariakaakje.

Woensdag 6 juni
– Lijkt nogal gezocht nieuws: De druk op de NCPO neemt toe om het verbod op politieke activiteiten op te heffen, een druk die niet van vandaag of gisteren is. Maar het verschil is dat het Constitutionele Hof heeft vastgesteld dat order 53/2560 van de NCPO niet in strijd is met de grondwet. Dat is dinsdag bekend gemaakt.
Volgens de order gegeven in december vorig jaar waren leden van politieke partijen uiterlijk in april verplicht hun lidmaatschap schriftelijk te bevestigen en het verplicht lidmaatschapsgeld te betalen. De nieuwe eis heeft tot een kaalslag in het ledenbestand van de grote partijen geleid, met name de Democraten.
Alom wordt gespeculeerd dat de NCPO deze maand het verbod opheft, zodat politieke partijen zich kunnen voorbereiden op de verkiezingen. Om enkele werkzaamheden te noemen: ledenvergaderingen houden, bestuursleden kiezen, een verkiezingsprogramma en partijreglement schrijven en provinciale afdelingen vormen.

Prayut: Verbod blijft, campagnes aan strenge regels gebonden
 7 juni – Premier Prayut buigt niet voor de toenemende druk op de NCPO om het verbod op politieke activiteiten op te heffen. Nog erger [als je het mij vraagt]: hij zei gisteren dat de regering verkiezingscampagnes aan strenge regels zal binden.
De druk op de junta is toegenomen, nadat het Constitutionele Hof de organieke wet op de verkiezing van het parlement niet in strijd met de grondwet acht en dat geldt ook voor de organieke wet op politieke partijen, in december gewijzigd door de NCPO.
Je vraagt je af: waar zijn Prayut en zijn ‘veertig rovers’ bang voor? Dat de geest die ze vier jaar na de coup in bedwang hebben kunnen houden, uit de fles komt en het land weer vervalt in een verlammende strijd tussen voor- en tegenstanders van oud-premier Thaksin?
Prayut heeft geen haast het verbod op te heffen. Hij zei dat gesprekken worden gehouden om te bepalen welke activiteiten zijn toegestaan als garantie tegen terugkerende strubbelingen.
‘Een verkiezingscampagne moet in overeenstemming zijn met het framework en dient van geval tot geval goedgekeurd te worden. Maar sommige activiteiten hebben die misschien niet nodig. Dat is hoe de ban wordt opgeheven. Sommige activiteiten hebben toestemming nodig, andere niet. We moeten een manier vinden om de vrede en openbare orde te handhaven zodat er geen problemen zijn voordat we democratie verwerven. Kan iemand mij dat garanderen?’
Deze maand houdt de NCPO een bijeenkomst met politieke partijen en betrokken diensten voor overleg over de verkiezingsvoorbereidingen. Prayut zegt geen voorwaarden vooraf te stellen. Hij denkt nog na over het voorstel van Future Forward, de nieuwe partij van jonge honden, om een vertegenwoordiger van FF toe te laten wanneer het overleg live wordt uitgezonden.
Zoals gebruikelijk bevat het artikel weer reacties van bobo’s, want die willen allemaal een duit in het zakje doen. Maar erg relevant zijn die duiten niet. Wilt u het toch weten, lees Campaigns ‘must follow the rules’: PM.

Stemmen kopen lastig uit te bannen
8 juni – In de opening van pagina 3 blikt de krant vooruit op de verkiezingen, gepland in februari 2019. Politici en academici betwijfelen of de verkiezingen vrij van fraude zullen zijn ondanks nieuwe regels voor overtredingen van de wet. Toen de grondwetcommissie (CDC) de grondwet van 2017 schreef en meningen van de bevolking verzamelde, zeiden veel ondervraagden dat het kopen van stemmen in voorgaande verkiezingen en in bijna elk kiesdistrict algemeen was.
De grondwet probeert daaraan een eind te maken: politieke partijen moeten ervoor zorgen dat hun leden zich aan de ethische code houden en ze moeten hun kandidaten nauwkeurig screenen. Voor de details zie Rules ‘could fail’ to deliver clean election.

8 juni
– De 47 pro-democratie actievoerders die op 22 mei werden aangehouden, zijn niet onder de indruk van de tegen hen geuite beschuldigingen. Ze zeggen dat de grondwet hen het recht geeft hun mening te uiten, een regel waarvan het regime zich weinig lijkt aan te trekken.
Gisteren verzamelden vijftig actievoerders zich voor het UN Conference Centre in Bangkok om hen een hart onder de riem te steken, nadat ze voor verhoor waren opgeroepen door het politiebureau van Nang Loeng. In totaal zijn 62 actievoerders aangeklaagd voor een aantal protesten en betreding van de verboden 50-meter zone rond het Government House.
Nuttaa Mahatana, een van de leiders van de beweging die People who want elections heet, zegt dat de vooruitzichten niet bemoedigend zijn. ‘Als de regering iets doet wat de verkiezingen beïnvloedt, kan ze er zeker van zijn dat we sterker dan voorheen terugkomen. We hebben van onze vorige aanvaringen geleerd. Onze bijeenkomsten zullen groter worden.’

Wissanu noemt geen datum voor beloofd overleg met politieke partijen
9 juni – Nu u en ik met de zegen van premier Prayut het parlement hebben verlaten, is de verleiding groot om al het politiek nieuws in Bangkok Post van vandaag te negeren. Ik weet niet eens of dat een ramp is, want misschien slaan NuT-lezers het consequent over. Toch maar eens een enquêtebureau inhuren, Nida Poll of Suan Dusit bijvoorbeeld, die hebben vaker met het bijltje gehakt.
Het dilemma doet zich vandaag direct al voor bij de voorpagina, want de krant opent met het nieuws dat de regering niet klaar is om (politieke) partijen te ontmoeten. Het eerder geventileerde plan om deze maand een bijeenkomst te beleggen ter voorbereiding van de verkiezingen staat op losse schroeven. Het plan blijft intact, maar het is onwaarschijnlijk dat de dialoog deze maand wordt gehouden, zegt vice-premier Wissanu.
Volgens hem is er op dit moment geen dringende noodzaak voor gesprekken met politieke partijen en betrokken diensten, alhoewel de regering vastbesloten blijft dat ze worden gehouden. Wat krijgen we nou? Met hoeveel tongen spreekt de regering, want premier Prayut zei eerder dat de bijeenkomst deze maand zou worden gehouden. Overigens staan niet alle partijen te trappelen om met de regering te vergaderen, zolang het verbod op politieke activiteiten van kracht is.
Wissanu voert ter verdediging aan dat de organieke wetten die recent van het Constitutionele Hof het groene licht hebben gekregen, eerst bekrachtigd moeten worden met een handtekening van de koning. De organieke wet op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden wordt uiterlijk 90 dagen nadat die gepubliceerd is in de Royal Gazette, van kracht. ‘Het is onmogelijk om details te bespreken. Het beste wat we kunnen doen, is een mini-roadmap maken.’ Bovendien gaat de regering eerst in gesprek met de Kiesraad, de NCPO en de Raad van State alvorens de geplande bijeenkomst met de partijen te houden.
HALLO, beste lezers bent u er nog of bent u al afgehaakt na dit geneuzel [mijn woordkeus]? Dus stop ik nu en stort mij op het voorpaginabericht over de twee slapende parlementsleden. Prayut heeft gezegd dat er geen (politieke) toekomst voor hen is weggelegd en op de social media wordt met hen de spot gedreven.
Parlements vice-voorzitter Peerasak neemt hen in bescherming. Een had pas een hartbypass operatie ondergaan, de ander voelde zich niet lekker. Niettemin waren ze toch gekomen. Toen Prayut aan het woord was, sliepen ze niet.
Het bericht plakt er ook nog kritiek van Prayut op de media aan vast. Hij vindt dat ze te weinig aandacht hebben besteed aan de begrotingsbehandeling. ‘Jullie [de media] hebben alleen maar de slapende NLA-leden genoemd. Dat is nonsens.’

Zaterdag 9 juni
– Vice-premier Wissanu waarschuwt dat toekomstige regeringen zich strikt dienen te houden aan het 20-jaren strategieplan en de grondwet. Wanneer ze dat niet doen, worden ze stevig aan de tand gevoeld en mogelijk gestraft.
De vice-premier zei dat gisteren op het seminar ‘Thailand’s Next Steps’ waarop hij een uitleg gaf over het strategieplan. Hij verwees naar uitlatingen van Future Forward, de nieuwe partij van jonge honden, die heeft gezegd dat ze de grondwet ‘verscheurt’ en amnestie verleent aan personen op last van de NCPO aangehouden, wanneer ze aan de macht komt.

Lokale verkiezingen: Regering zet een tandje bij
10 juni – Letterlijk betekent het ‘naar een hogere versnelling schakelen’, je zou het ook kunnen vertalen met ‘een tandje bij zetten’, een uitdrukking ontleend aan de wielersport, en ‘optuigen’ is ook wel een mooie vertaling.
Genoeg gespeeld met woorden, ik heb het over de openingskop vandaag Govt gears up for local elections boven een artikel over de voor dit jaar geplande lokale verkiezingen die worden gezien als graadmeter voor de landelijke verkiezingen in februari 2019.
Aanleiding is de opheffing maandag van de schorsing van vier PAO-hoofden (Provincial Administration Organisation, vergelijkbaar met onze Provinciale Staten) door premier Prayut. Ze behoren tot driehonderd lokale bestuurders die na de coup op non-actief zijn gesteld omdat ze verdacht werden van wat eufemistisch wordt genoemd ‘onregelmatigheden’.
Van de vier is vastgesteld dat één onschuldig is, een tweede pleegde een kleine wandaad en kwam er met een waarschuwing vanaf, bij nummer drie heeft de rechtbank de zaak geseponeerd en de vierde was beschuldigd van een vergrijp dat lang geleden had plaatsgevonden, aldus vice-premier Wissanu in een toelichting op het besluit hen terug te laten keren naar hun oude post.
De overigen komen later aan de beurt, waarbij prioriteit wordt gegeven aan degenen van wie de zaak is geseponeerd of die onschuldig zijn gebleken. Alle leiders hebben zo’n beetje hun termijn van vier jaar volgemaakt, dus is het mogelijk lokale verkiezingen te houden, zegt Wissanu.
Thailand zou Thailand niet zijn als er ook niet kritische geluiden zijn. Niet nader aangeduide critici zien de rehabilitatie van de lokale bestuurders als een ploy (tactische zet) om politieke winst te behalen bij de landelijke verkiezingen. Een bron bij de Kiesraad zegt dat de regering een war room heeft gevormd om voorbereidingen te treffen voor de verkiezingen en de lokale steun voor regering en partijen te peilen.
Special aandacht gaat uit naar de (nieuwe) Pracharath partij die Prayut wil steunen om na de verkiezingen terug te keren als premier. Naar verluidt zou het regime alllianties smeden met kleine en middelgrote partijen om voormalige parlementsleden van deze partijen naar het pro-Prayut kamp te lokken.
De Raad van State heeft inmiddels de zes wetten met betrekking tot de lokale verkiezingen onder de loep genomen. Ze worden naar het kabinet gestuurd, waarna de NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) het laatste woord heeft.

Chuan maakt geen comeback
11 juni – Verder een lange eenkolommer, waarin voormalig premier Chuan Leekpai (79) definitief bevestigt dat hij niet van plan is een comeback te maken als een van de (drie) premierskandidaten van de Democratische partij. Sommige sleutelfiguren hebben daarop aangedrongen, maar Chuan vindt het welletjes geweest. Wie weet, gaat hij liever vissen. Chuan zei gisteren ook nog iets over de mogelijke overstap van voormalige Democratische parlementsleden naar de nieuwe partij Action Coalition of Thailand, een partij die gekscherend Suthep’s partij wordt genoemd. Hun ontrouw kan de partij ‘tot op zekere hoogte’ verzwakken, maar partijleider Abhisit is er niet bang voor: er zitten genoeg vervangers op de reservebank.

Maandag 11 juni
– Onafhankelijke diensten die in de nieuwe grondwet zijn opgenomen, zijn als gevolg van mazen in de wet nog steeds kwetsbaar voor politieke inmenging, wat zou kunnen leiden tot een herhaling van politieke conflicten. Dit betoogde Banjerd Singkaneti, wetenschapper aan het National Institute of Development Adminstration, gisteren op een seminar van de Thai Journalists Association. Dit komt volgens hem omdat politieke crises vaak verband houden met de rol van onafhankelijke diensten die politici controleren.
Banjerd wees op het set-zero principe waardoor leden van diensten op grond van nieuwe eisen gesteld aan hun kwalificaties in organieke wetten allemaal zijn vervangen, maar dat geldt niet voor andere zoals de NACC en het Constitutionele Hof. Politici kunnen die uitzondering gebruiken om vraagtekens te zetten achter hun onpartijdigheid. ‘Wanneer de NACC en het Hof zaken tegen politici behandelen kunnen ze gezien worden als bondgenoten van de NCPO.’
Banjerd had nog meer noten op zijn zang, maar ik haak nu af.

Woensdag 13 juni
– Vice-premier Wissanu praat morgen met de grondwetcommissie (CDC, Constitution Drafting Commission) en de Kiesraad over voorbereidingen voor de verkiezingen. CDC-voorzitter Meechai zegt dat de agenda voor het gesprek nog niet is opgesteld.
De Kiesraad zal de datum vaststellen, vanaf wanneer verkiezingen kunnen worden gehouden. De raad weet verder alles over de primaries, die dit jaar voor het eerst worden gehouden. Verder worden nieuwe grenzen getrokken van kiesdistricten.

Donderdag 14 juni
De tweede grootste opening vandaag staat op pagina 3. Vice-premier Prawit zegt eind deze maand met politieke partijen te overleggen over een ‘gedeeltelijke opheffing’ van het verbod op politieke activiteiten iets waar de partijen al weken naar snakken.
Die willen voldoende tijd hebben om zich op de verkiezingen, gepland in februari 2019, te kunnen voorbereiden. Gedacht wordt aan het houden van vergaderingen en rekruteren van leden. Verkiezingscampagnes blijven verboden worden totdat de organieke wet op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden van kracht wordt.

Woord van de dag: Conundrum
15 juni – Ooit woonde ik de dagopening van een lagere school in Buri Ram bij. Vast onderdeel was het woord van de dag: een Engels woord waarvan de betekenis in het Thais door een leerling werd toegelicht. Leuk bedacht, maar volkomen zinloos. Een vreemde taal leer je niet door losse woordjes te leren, maar het Thaise onderwijs is nu eenmaal hopeloos verouderd, hetgeen elke drie jaar wordt bevestigd door de score van Thaise leerlingen op de Pisa* toets.
Het woord conundrum wordt vandaag gebruikt in de openingskop van Bangkok Post. Grappig woord, klinkt ook onheilspellend. Het betekent raadsel, mijn papieren woordenboek zegt (woord)raadsel, ook kwam ik hersenbreker tegen.
Het raadsel heeft betrekking op de primaries (voorverkiezingen) die politieke partijen voor het eerst moeten houden om de kandidaten op hun kieslijst te selecteren. Daarvan zijn er twee: een landelijke lijst en lijsten per kiesdistrict. De methode, bekend uit de VS om de presidentskandidaat te kiezen, is geïntroduceerd in de organieke wet op politieke partijen met als doel de bevolking [lees de partijleden] meer bij de politiek te betrekken. Hoe de kieslijsten in het verleden werden samengesteld, weet ik niet. Ik vermoed door het partijbestuur en de afdelingsbesturen.
Het onderwerp was gisteren een van de kwesties die zijn besproken tijdens een vergadering van vice-premier Wissanu, de grondwetcommissie (CDC) en de Kiesraad (EC) over de voorbereidingen voor de verkiezingen. Critici zijn bevreesd dat de primaries een tijdrovend en omslachtig proces vormen dat de partijen op kosten jaagt en waardoor weinig tijd overblijft voor de voorbereiding van de verkiezingen. Kleine partijen zijn in het nadeel omdat ze onvoldoende middelen hebben om lokale afdelingen te vormen en leden te werven.
Na de vergadering zei Wissanu dat hij de vier belangrijkste kwesties ter kennisneming van de NCPO zal brengen: partijen toestemming geven voor vergaderingen, het opzetten van partijafdelingen (wat een voorwaarde is voor het houden van primaries), de grenzen van kiesdistricten vaststellen en de organisatie van het verkiezingsschema.
De meeste politici willen volgens Wissanu geen primaries houden. Hij geeft daarvoor drie redenen, maar daar snap ik niet veel van. De werkelijke reden is volgens mij dat ze geen macht willen afstaan aan het ‘gewone’ volk. Waaom de kiesdistricten nieuwe grenzen krijgen, is mij eveneens onduidelijk. Heeft ook te maken met de primaries. Als ik het goed begrijp, worden die in elk kiesdistrict gehouden.
De nieuwe grenzen kunnen pas bepaald worden wanneer de organieke wet op de verkiezing van het parlement van kracht is en die wordt pas van kracht negentig dagen na publicatie in de Royal Gazette, nadat de koning de wet heeft bekrachtigd met zijn handtekening.
Ik las ooit in een ingezonden brief in BP de verzuchting waarom dingen in Thailand zo ingewikkeld worden gemaakt, terwijl ze au fond simpel zijn, en die gedachte bekruipt mij ook bij deze procedure.
Nou ja, u heeft in ieder geval uw Engelse woordenschat met een nieuw woord uitgebreid.
* Programme for International Student Assessment

Vrijdag 15 juni
– Pagina 3 opent met het bericht dat drie partijen de grondwet willen herschrijven. Dat zou dan de derde revisie worden want aan de huidige grondwet ging een eerste versie vooraf, geschreven door een voorloper van de grondwetcommissie CDC. Volgens de krant is wijziging van de grondwet ‘bijna onmogelijk’ door de gebruikelijke procedure te volgen.
De eerste die olie op het vuur gooide, was partijleider Thanathorn van de nieuwe Future Forward partij. Hij beloofde de grondwet te ‘verscheuren’ wanneer zijn partij na de verkiezingen macht verwierf. Ook PT is een voorstander van wijziging. Dat zei prominent partijlid Chaturon gisteren op een forum.
De Democraten zijn ook voor verandering, maar partijleider Abhisit zei dat wijziging geen topprioriteit behoeft te zijn van de nieuwe regering omdat het lange tijd duurt de grondwet te wijzigen. De gekozen regering kan zich beter op urgenter zaken concentreren. Abhisit deed een beroep op de regering het verbod op politieke activiteiten snel op te heffen nu er geen wettelijke obstakels meer zijn.

18 juni
– Politieke waarnemers verwachten dat in mei volgend jaar lokale verkiezingen worden gehouden voor tambons, gemeentes en provincies, nadat in februari landelijke verkiezingen zijn gehouden. Tot nu toe voorspelde de krant dat de lokale verkiezingen aan de landelijke verkiezingen zouden voorafgaan, waardoor ze een belangrijke graadmeter zouden zijn voor de landelijke uitslag.
De ‘speculatie’ is gebaseerd op aanbevelingen en de voorlopige tijdsplanning van de Kiesraad voor de wetsontwerpen op de lokale verkiezingen. Een van de zes wetsontwerpen is gereed en wordt voorgelegd aan een openbare hoorzitting. In juli gaat die naar de NLA.
Bangkok, Pattaya en PAO’s (Provinciale Saten) komen als eerste aan de beurt. TAO’s en gemeentes pas wanneer de grenzen van de kiesdistricten gewijzigd zijn. De wetsvoorstellen verschillen nauwelijks van de wetsversie uit 2002.
Nieuw is de eis dat kandidaten binnen 90 dagen na de verkiezingen een financieel verslag van hun uitgaven moeten overleggen. Entertainment activiteiten om kiezers te trekken zijn verboden. Voor de hoorzittingen is dertig dagen per wetsvoorstel uitgetrokken.

Speculatie: Pheu Thai-ers lopen over naar pro-regime partij
19 juni  – BP opent vandaag met het boterzachte nieuws dat de helft van de voormalige Pheu Thai parlementsleden uit het Noordoosten, een bolwerk van roodhemden en Pheu Thai, overweegt naar de nieuwe pro-regime Pracharath partij over te lopen. Let wel: het bericht is gebaseerd op speculaties die bepaald niet kunnen worden beschouwd als serieuze nieuwsbron. Maar dat vormt voor BP geen reden om het nieuws te plaatsen in de rubriek roddel en achterklap.
De Pracharat partij is een sterk voorstander van de terugkeer van Prayut als premier na de verkiezingen. Met een benoemde Senaat betekent dit dat het land na de verkiezingen nog allerminst verlost is van de junta. Ben toch zo benieuwd hoe de internationale gemeenschap, met name de VS en Europese Unie, daarover denken. Die lijken Thailand de laatste tijd zijn zonden te vergeven, zoals schending van de mensenrechten en detenties van tegenstanders – althans ze zwijgen erover.  Dat is dan ook de reden waarom Human Rights Watch de VS en Engeland hebben opgeroepen dit Prayut onder de neus te wrijven wanneer hij door Theresa May (woensdag) en Emmauel Macron (volgende week) wordt ontvangen.
Tussen de overlopers bevindt zich een groep uit de provincie Loei en voormalig minister van Milieu Preecha Rengsomboonsuk. Ex-Pheu Thai parlementslid Somkid uit Ubon Ratchathani zegt dat Preecha een sterke positie heeft opgebouwd in Loei. Indien hij PT verlaat, dreigt de partij haar steunpunt daar te verliezen.
Somkid zegt: ‘Partijbestuurders zullen wel iemand kunnen vinden die zich kandidaat stelt in de provincie. Maar we moeten nog steeds vechten zelfs wanneer we weinig kans maken. We hopen dat Preecha en de zijnen de laatsten zijn die de partij verlaten.’
Voormalig PT-parlementslid voor Maha Sarakham, toevallig een naamgenoot van Prayut, vreest dat Preecha’s groep niet de laatste is, ‘gestroopt’ door een door het leger gesteunde partij. Prayut zegt: ‘Als Preecha deserteert, wordt PT benadeeld en zullen de achterblijvers meer moeite moeten doen. Alles wat ik kan zeggen is dat het moeilijker voor ze wordt, bijna kritiek.’
Hij denkt dat 40 procent van de voormalige parlementsleden uit de Isaan zullen volgen. Preecha’s geval laat zien hoe ex-parlementariërs worden benaderd met  verschillende vormen van overreding waaronder geld, het vooruitzicht van mooie baantjes en zelfs intimidatie.
Preecha zei gisteren, toen hij, zijn vrouw en Wanchai Busaba op de luchthaven van Loei voormalig minister Suriya van Transport begroetten, dat hij een groep heeft gevormd onder de naam ‘Three Companions’. De groep heeft nog niet besloten over te lopen. ‘De toekomst is onzeker.’

Kroning voor de verkiezingen van volgend jaar
20 juni – Voor het eerst lees ik in de krant iets over de kroning van Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun. In antwoord op vragen van verslaggevers heeft premier Prayut gezegd dat die ‘definitely’ voor de verkiezingen wordt gehouden.
Ervan uitgaande dat Thailand in februari  2019 naar de stembus gaat, zou dit nog dit jaar kunnen zijn. Maar je weet het nooit, want de verkiezingsdatum is al enkele keren verschoven, wat actievoerders onderstrepen met hun maskers, voorzien van een lange Pinokkio neus.
Prayut gaf gisteren na de kabinetsvergadering op een persconferentie een toelichting op de geplande bijeenkomst met politieke partijen over de aanloop naar de verkiezingen. Een datum daarvoor is nog niet vastgesteld. De politieke partijen willen nu wel eens weten wat mag en niet mag. Prayut zei dat vrede en orde thans prioriteit hebben, daar de regering voorbereidingen treft voor de kroningsceremonie.
‘Ik wil dat het land vreedzaam is en stabiel, daar dit gedurende deze periode gevolgen heeft voor de investeringen. Wat de verkiezingen betreft, gaan we voorwaarts in overeenstemming met democratische middelen.’ [Als ik Prayut citeer, vraag ik me altijd af: Waar heeft die man het over?]

Woensdag 20 juni
– Een bron bij Pheu Thai zegt dat de voormalig regeringspartij meer voormalige parlementsleden gaat verliezen. ‘De sluisdeuren staan op het punt door te breken.’ De bron reageert op berichten dat bijna de helft van de voormalige PT-parlementsleden in het Noordoosten van plan is over te lopen naar de pro-regime Pracharat partij, die Prayut wil steunen om na de verkiezingen terug te keren als premier. De bron zegt dat hun vertrek wordt veroorzaakt door interne strubbelingen. Velen vinden dat ze onvoldoende door de partij worden gesteund.
– Vice-premier Prawit zegt dat het regime mogelijk de primaries (voorverkiezingen) schrapt. Artikel 44 van de interim-grondwet kan daarvoor worden ingezet. De primaries zijn een nieuw element in de organieke wet op politieke partijen. Critici vinden dat ze te veel tijd en geld kosten. De organieke wet op politieke partijen is op 8 oktober van kracht geworden.

Overleg over verkiezingsvoorbereidingen
21 juni – Het al vaker aangekondigde overleg tussen de regering en politieke partijen wordt naar verwachting begin volgende week gehouden. Maar een datum en vergaderlocatie zijn nog niet definitief bepaald. En wie mag dit overleg leiden? Vice-premier Prawit, de man van de dubieuze horlogeverzameling waar de NACC sinds december onderzoek naar doet. Lijkt me ook iemand die geniet van het goede leven, te zien aan zijn welvarende gezicht.
Prawit zei gisteren dat hij van de politieke partijen hoopt te horen wat hun wensen en behoeftes zijn nu ze in de startblokken staan om zich op de verkiezingen van volgend jaar februari voor te bereiden. De politieke partijen hopen op opheffing van het verbod op politieke activiteiten dat hen aan handen en voeten bindt. Maar Prawit zegt dat dit niet ter sprake komt tijdens de bijeenkomst.
Verder meldt het bericht dat volgens een bron bij Pheu Thai nog eens drie voormalige PT-parlementsleden zijn benaderd om zich aan te sluiten bij een door het leger gesteunde politieke partij. De bron acht het zeer waarschijnlijk dat ze overlopen, want ze hebben alle drie nauwe banden met voormalig parlementslid Preecha uit Loei, die een alliantie heeft gevormd met belangrijke regeringsfiguren. Wanneer ze vertrekken, heeft Pheu Thai in Nakhon Ratchasima, de provincie die ze voorheen vertegenwoordigden, een harde dobber aan het winnen van parlementszetels.

Verkiezingsvoorbereidingen
22 juni – Het artikel springt daarna over naar een geheel ander onderwerp: de besprekingen van de regering met de politieke partijen over de voorbereidingen voor de verkiezingen. Die worden maandag in de Army Club aan de Vibhavadi Rangsit Road gehouden, aldus vice-premier Prawit. Er is 2 uur voor uitgetrokken, wat me rijkelijk kort lijkt voor ‘babbelland’ Thailand.
Voorzitter is Prawit, vice-premier Wissanu en de Kiesraad wonen het gesprek ook bij. Elke partij mag maximaal drie vertegenwoordigers sturen. Het overleg gaat niet over veiligheidskwesties, wel wordt gepraat over versoepeling van het verbod op politieke activiteiten. [Eerder las ik dat het verbod niet ter sprake komt]
Een tweede ronde wordt onder leiding van premier Prayut gehouden wanneer de organieke wet op politieke partijen is bekrachtigd door de koning en gepubliceerd in de Royal Gazette. Die wordt 90 dagen na publicatie van kracht.
Pheu Thai en de nieuwe partij Future Forward [van politieke jonge honden] zeggen niet aan de gesprekken te zullen deelnemen, want: Er verandert toch niets. De meeste partijen hebben wel belangstelling. Pheu Thai komt alleen wanneer ze wordt uitgenodigd door de Kiesraad en niet zoals nu door de regering. FF-partijleider Thanathorn zegt dat alleen de Kiesraad en de regering verantwoordelijk zijn voor de verkiezingsdatum en regels. Partijleider Abhisit (Democraten) stuurt zijn adjunct en partijdirecteur naar het overleg.

22 juni
Pagina 3 opent met een aanval van Future Forward partijleider Thanathorn op ‘verraderlijke’ overlopers naar een door het leger gesteunde partij. ‘De overstap verraadt hun echte kleuren. De kiezers kunnen nu bepalen wie voorstander is van een democratisch systeem en wie voor het regime kiest.’
Heerlijke man die er geen doekjes om windt. Eerder zei hij de grondwet te zullen ‘verscheuren’ wanneer zijn partij na de verkiezingen macht verwerft. Maar hij komt dan ook uit het bedrijfsleven, wat zijn brutale opmerkingen misschien verklaart.
Verder in dit verhaal veel detail-informatie. Het enige interessante wat ik lees is dat enkele voormalige A-list parlementsleden elk 50 miljoen baht is aangeboden om van kamp te wisselen, bovenop een maandelijkse vergoeding van 500.000 baht tot de volgende verkiezingen. Pheu Thai woordvoerder Anusorn roept de kiezers op hen te zijner tijd een lesje te leren.

Koning Vajiralongkorn wil geen weelderige kroning
23 juni – De crematie van koning Bhumibol moet een kapitaal hebben gekost. Op Sanam Luang werd een rijk gedecoreerd crematorium gebouwd, maar zijn zoon koning Vajiralongkorn wil geen ‘lavish’ (overdadige, weelderige) kroning. Dat meldt vandaag Bangkok Post in de opening. Premier Prayut, op bezoek in Europa, heeft dat donderdagavond bekend gemaakt op een bijeenkomst met de Thaise gemeenschap in Londen (foto).
Prayut zei dat de koning rekening wil houden met de ‘general situation’ in het land. ‘Wanneer die vreedzaam en orderlijk is, is hij verheugd over de kroning. Hij heeft opdracht gegeven dat de kroning op een sobere niet verspillende manier wordt gehouden, maar wel in overeenstemming met de traditionele gewoontes.’ Volgens Prayut heeft de koning er vertrouwen in dat de regering de taak aan kan.
Verder zei Prayut dat koningin Sirikit in goede gezondheid is, maar dat ze gezien haar hoge leeftijd publieke bijeenkomsten niet kan bijwonen. ‘Mij is verteld dat ze sterk is en in staat om te reizen.’ Details noemde hij niet en da’s nou jammer want toen Bhumibol ziek was, werd elke kwaal en operatie breed uitgemeten in medische bulletins van het Royal Household Bureau.
Wat zei Prayut nog meer over de koning? Zijn majesteit heeft de regering gevraagd alle projecten te controleren die door zijn vader zijn geïnitieerd en te rapporteren welke nog afgemaakt moeten worden of vervolgd.
Verkiezingen op zijn laatst in mei, februari ideaal
De premier ging ook in op het tijdpad naar de verkiezingen. Het kan nog negentig dagen duren voordat de organieke wetten op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden, de benoeming van senatoren en de wet op politieke partijen van kracht worden. Dan is het inmiddels september.
De voor de verkiezingen vereiste wetten liggen al op het bureau van Vajiralongkorn. De verkiezingen moeten binnen 150 dagen nadat ze van kracht zijn geworden, worden gehouden. Gebaseerd op deze termijnen worden de verkiezingen op zijn laatst in mei gehouden, maar februari (de maand die tot nu toe steeds werd genoemd) is de meeste geschikte maand, aldus Prayut. De lokale verkiezingen kunnen na drie maanden volgen.
Inmiddels zijn politieke partijen nog steeds aan handen en voeten gebonden. Enkele hebben toestemming gekregen voor een ledenvergadering en ze mogen leden werven. Maar de premier bleef coy (letterlijk bedeesd, laat ik het vertalen met terughoudend) of het verbod op politieke bijeenkomsten van vijf personen of meer vervalt. ‘Wanneer het verbod wordt ingetrokken, kunnen de mensen naar voren komen om hun onvrede te tonen en dan gaan de dingen weer terug naar dezelfde situatie van beroering als voorheen.’
Prayut toonde zich verder tevreden over zijn bezoek aan Londen. Het was een succes en zal een stimulans voor het land blijken te zijn. Hij sprak er met premier May en enkele belangrijke bedrijfsleiders. Prayut verwacht dat het bezoek ten goede zal komen aan buitenlandse investeringen in Thailand. Volgende week wordt de premier ontvangen door de Franse president Macron.

23 juni
Op de voorpagina drie artikelen waarvan één is overgenomen van persbureau Bloomberg. Daarin zegt premier Prayut in september te zullen beslissen of hij zijn politieke loopbaan voortzet. Prayut overweegt zich aan te sluiten bij een politieke partij om er zeker van te zijn dat zijn beleid door de volgende regering wordt voortgezet. [Tja, als je eenmaal aan de macht hebt geroken, valt het moeilijk er afscheid van te nemen]
‘Het hangt van de Thaise mensen af. Wanneer ik buitenlandse reizen maak, zeggen sommige Thai die ik ontmoet dat ik mijn beleid in Thailand moet voortzetten. In september kan ik er antwoord op geven. Ik heb dan misschien meer duidelijkheid. Ik heb nog steeds de tijd.’

24 juni
Pagina 3 opent met een Exclusive interview [o, heerlijke grootspraak]. Oprichter Anek van de Ruamphalang Prachartthai Party oftwel Action Coalition for Thailand (ACT) zegt dat hij politieke steun gaat zoeken van voormalige leden van de PDRC, de protestbeweging uit 2013 en 2014 tegen de Pheu Thai regering van Yingluck. Voormalig PDRC-leider Suthep Thaugsuban, het prototype van een volksmenner, heeft zich bij de partij aangesloten. Hij noemt de ACT een people’s party waarin de leden de echte beslissers zijn. Zij kiezen het partijbestuur en bepalen het beleid.
– Future Forward partijleider Thanathorn daagt de voormalige parlementsleden uit die naar een pro-regime partij overlopen, om te zeggen of ze een voorstander van democratie of dictatuur zijn. Hij zei dat tijdens een bezoek aan de provincie Uttaradit waarop hij met lokale leiders en kiezers sprak. ‘Degenen die dictatorschap steunen, verraden hun eigen professie. Kiezers hebben er recht op te weten wat ze willen, zodat ze bij de verkiezingen een weloverwogen keuze kunnen maken de NCPO te steunen of niet.’

Zondag 24 juni
– Pheu Thai en de nieuwe partij Future Forward zijn gewaarschuwd dat de verkiezingen vertraging kunnen oplopen wanneer ze wegblijven bij de bijeenkomst morgen die de regering heeft belegd over de voorbereidingen voor de verkiezingen.
Dit meldt Paradorn Prisnanantakul, een van de leiders van de Chartthaipattana partij. De weigering om de bijeenkomst bij te wonen kan door het regime worden uitgelegd als een gebrek aan medewerking wat voor het regime aanleiding kan zijn de verkiezingsdatum te verschuiven.
Paradorn zegt dat partijen op de bijeenkomst niet door de NCPO (junta) worden gemanipuleerd. De bijeenkomst heeft alleen maar tot doel overeenstemming te bereiken tussen NCPO en politieke partijen over wat nodig is de verkiezingen soepel te laten verlopen en de roadmap te volgen. ‘Wanneer er een kans is onze gedachten te uiten, moeten we die niet voorbij laten gaan’, peperde hij beide dwarsliggers in.
Chartthaipattana verwacht dat het regime luistert naar de input van de partijen en niet de bijeenkomst zal domineren met wat ze zelf wil dat de partijen doen. Die suggesties kunnen verwerkt worden in het organisatieplan voor de verkiezingen, waardoor verstoringen en problemen worden voorkomen.

Maandag 25 juni
– Een enkel woord over het artikel met de raadselachtige titel Korat a citadel that parties can’t lose. De messen zijn geslepen nu Phalang Pracharat, een nieuwe pro-regime partij, probeert talent los te weken uit andere partijen. In bijgaand kader movers and shakers staat een overzicht van alle verschuivingen in Nakhon Ratchasima (aka Korat) , een van de bolwerken van Pheu Thai.
Bij het artikel staat een enge foto van anti-regime studenten die zich uitgedost hebben als geesten en een verjaardagstaart tonen om de staat van de democratie in het land te bespotten. De groep houdt regelmatig activiteiten om haar eis voor snelle verkiezingen te onderstrepen.
– Pheu Thai en Democraten, Thailand’s twee grootste partijen, verwachten dat premier Prayut in september het politieke  mijnenveld betreedt en zich aansluit bij een pro-regime partij. Ze dringen er bij hem op aan af te zien van het gebruik van artikel 44 van de interim-grondwet (die hem absolute macht verleent) om andere partijen de baas te worden in de aanloop naar de verkiezingen.
Prayut zei tijdens zijn bezoek aan Londen in een interview met Bloomberg, dat hij de beslissing over zijn politieke toekomst in september bekend maakt.
Pheu Thai zwaargewicht Chaturon denkt dat Prayut zich aansluit bij een partij die ‘systematisch’ heeft samengespannen om bestaande partijen te verzwakken, kiezers te lokken, steunpunten te vormen en politici van andere partijen af te snoepen. De bedoelde partij is Phalang Pracharat, die Prayut steunt bij zijn terugkeer als premier na de verkiezingen.

Politieke partijen tevreden, maar ook ontevreden
26 juni – Kop en eerste regel van het nieuwsbericht op de voorpagina over de bijeenkomst van regering en politieke partijen lijken met elkaar in tegenspraak. De kop luidt: Politicians, regime talks fails to clear up key issues; de eerste regel zegt dat de politieke partijen tevreden waren met de dialoog: ‘Er waren positieve tekens.’ Maar misschien sluit het een het ander niet uit.
De bijeenkomst gisteren in de Army Club in Bangkok werd bijgewoond door vertegenwoordigers van 73 politieke partijen en groepen. Grote afwezigen waren voormalig regeringspartij Pheu Thai en de nieuwe Future Forward partij.
Over de verkiezingsdatum, vermoedelijk in februari, werd geen overeenstemming bereikt. De datum wordt bepaald door de Kiesraad. Vice-premier Wissanu verwacht dat de verkiezingen op 24 februari worden gehouden, de laatste zondag van de maand. Hij noemt een februari-verkiezing ‘mogelijk’.
Het verbod op politieke activiteiten blijft gehandhaafd totdat de organieke wet op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden is gepubliceerd in de Royal Gazette. Partijen mogen nu alleen een ledenvergadering houden, mits met toestemming van de regering, en leden werven.
De volgende bijeenkomst van regering en politieke partijen wordt voorgezeten door premier Prayut. Intussen werkt de Kiesraad aan wijziging van de kiesdistrictgrenzen. Zolang die niet vastliggen, kunnen partijen geen primaries houden. Mogelijk worden ze geschrapt of beperkt tot lokale verkiezingen. De NLA en de CDC verdiepen zich in de kwestie.

Primaries
27 juni – Voormalig oppositieleider Abhisit zegt in het openingsverhaal van pagina 3 dat een alternatieve methode gevonden moet worden voor de selectie van kandidaat parlementsleden als de primaries niet doorgaan. Die methode is geïntroduceerd in de organieke wet op de politieke partijen, maar die zijn niet erg enthousiast. Het is een kostbare en tijdrovende procedure. Sommige politici hebben de NCPO gevraagd de procedure te schrappen, wat zou kunnen via artikel 44 van de interim-grondwet, het zogeheten dictatuursartikel.

28 juni
 BP bevat vandaag op de vier binnenlandpagina’s acht nieuwsberichten c.q. -verhalen. Pagina 3 opent met een follow-up op de bijeenkomst van regering en politieke partijen die op 25 juni werd gehouden (zie het bericht van 26 juni Politieke partijen tevreden, maar ook ontevreden).
Premier Prayut zei gisteren dat een tweede bijeenkomst in september volgt, ditmaal onder zijn bezielende leiding en niet die van Prawit, zoals maandag. Voor de lange periode tot de vervolgbijeenkomst geeft hij als reden dat de regering tijd nodig heeft de maandag gemaakte opmerkingen te bestuderen.
Verder gaf Prayut de verzekering dat de verkiezingen vrij zijn, fair en soepel zullen verlopen. Er is genoeg tijd voor politieke partijen om campagne te voeren, wat nu nog verboden is vanwege het verbod op politieke activiteiten. Hij onderstreepte dat nationale verzoening bereikt moet worden voordat kiezers hun stem uitbrengen. ‘We duwen het land samen voorwaarts. De situatie moet stabiel zijn.’

29 juni
Pagina 3 opent met het bericht dat de three allies beloofd hebben zich aan te sluiten bij de Pracharat partij, een pro-regime partij die Prayut steunt om na de verkiezingen premier te worden. Met de drie bondgenoten worden twee voormalige ministers, een staatssecretaris en twee voormalige parlementsleden bedoeld. [Iemand kan niet rekenen] Vice-premier Prawit juicht hun besluit toe. ‘Laten we maar zien wat er gebeurt. Ik heb er vertrouwen in dat Prayut in staat is door te gaan. Ik steun hem altijd.’
Woensdag vergaderden de three allies in de Pinehurst Golf & Country Club. De bijeenkomst werd bijgewoond door vijftig voormalig parlementsleden van Pheu Thai en Bhumjaithai. De meesten waren eerder lid van Thai Rak Thai, de partij van Thaksin, en haar opvolger People’s Power Party, beide door het Constitutionele Hof wegens verkiezingsfraude opgeheven. Pheu Thai is hun erfgenaam.
Tijdens de bijeenkomst zei voormalig minister van Industrie, Suriya Jungrungreangkij, dat Prayut zijn volledige steun heeft om terug te keren als premier, alhoewel hij een tegenstander was van de militaire coup in mei 2014. Suriya is trouwens niet geheel zuiver op de graat [wie wel van de gezagsdragers in Thailand?] want hij wordt verdacht van betrokkenheid bij prijsmanipulatie bij de aanschaf van de 26 CTX bagagescanners voor Suvarnabhumi. Maar in 2012 liet de NACC de zaak die 26 verdachten telde, vallen bij gebrek aan bewijs.
Verder meldt het bericht dat in Nakhon Ratchasima een Palang Korat groep is gevormd die loyaal is aan de Phaland Pracharat partij.

2 juli
Pheu Thai voelt de hete adem van de Phalang Pracharat partij in haar nek, een pro-regime partij die Prayut steunt bij zijn terugkeer als premier na de verkiezingen, en probeert politici van andere partijen los te weken. Relevant voor Thailand-waarnemers, maar niet voor mijn lezers.

3 juli
Nog een peiling, nu van Suan Dusit. De meeste respondenten steunen een verkiezing tussen 24 februari en 5 mei, maar 67,7 procent betwijfelt of die er gaat komen. De twee data zijn gesuggereerd tijdens een vergadering van de regering, Kiesraad en politieke partijen.
– Ik stipte het al aan in Nieuws van de website: de Kiesraad is gevraagd wettelijke actie te ondernemen tegen de nieuwe politieke partij Phalang Pracharat. Voormalig parlementslid Suchart (Pheu Thai) voor Lop Buri heeft dat verzoek gedaan; hij wil dat de Kiesraad een stokje steekt voor de vorming van de partij. Suchart wil dat ook anderen vervolgd gaan worden, zoals de al eerder genoemde leiders van de Sam Mitr groep (Three Allies). Suchart beschuldigt hen ervan geld te beloven aan voormalige parlementsleden van andere partijen die willen overlopen en dat is in strijd met de organieke wet op politieke partijen.

4 juli
Pagina 2 en 3 noemde ik al. Resteert pagina 4 met als opening commentaar van premier Prayut op de nieuwe politieke partij Phalang Pracharat, de partij die beschuldigd wordt van het ‘stropen’ van voormalige parlementsleden bij andere partijen, en wil dat Prayut na de verkiezingen weer premier wordt.
Prayut ontkent met twee maten te meten, hij trekt ze niet voor. Bovendien bestaat de partij nog niet eens. Ze heeft alleen bij de Kiesraad een aanvraag gedaan en de naam gedeponeerd. ‘Wat heb ik ermee te maken?’, zegt Prayut. Ik besteed er verder geen woord aan.

Politieke partijen krijgen volgende maand meer armslag
21 augustus – Bangkok Post bevat vandaag vijftien nieuwsberichten c.q. -verhalen en vijf korte berichten in de rubriek InBrief. De krant opent met de ‘belofte’ van vice-premier Wissanu dat de lang verwachte verkiezingen ergens tussen 24 februari, de datum die is aangekondigd door de Kiesraad, en 5 mei worden gehouden.
Maar voormalig oppositieleider Abhisit heeft er weinig vertrouwen in dat Thailand op 24 februari naar de stembus gaat. Weliswaar is volgens de grondwet de Kiesraad verantwoordelijk voor het vaststellen van de verkiezingsdatum, maar de NCPO (junta) kan die wijzigen dankzij artikel 44 van de interim-grondwet , die Prayut de absolute macht geeft om in te grijpen. Bovendien is de verkiezingsdatum al talloze malen uitgesteld.
Wissanu vergaderde gisteren met de Kiesraad, die inmiddels uit vijf nieuwe leden bestaat. Wissanu zegde toe dat het verbod op politieke activiteiten midden volgende maand wordt versoepeld, wanneer de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden door de koning is goedgekeurd. Activiteiten die daarvoor in aanmerking komen zijn ledenvergaderingen, het vormen van partijafdelingen, werving van nieuwe leden en het houden van primaries, waarop de kandidaat-parlementsleden worden gekozen. Het is voor het eerst dat die gehouden moeten worden, maar de politieke partijen verzetten zich tegen het systeem, dat bekend is uit de VS. Ze klagen dat het verwarrend is, onpraktisch en kostbaar.
Sluitstuk is het opheffen van het gehele verbod op politieke activiteiten, maar een precieze datum daarvoor is nog niet bekend.
Abhisit’s reserves hebben te maken met de oprichting van een politieke partij die Prayut steunt bij zijn eventuele terugkeer als premier na de verkiezingen. Uitstel  zou de partij meer gelegenheid geven daarvoor steun te verwerven. Prayut heeft zich tot nu toe op de vlakte gehouden of hij terugkeer ambieert.

Topics in BP vandaag: Verkiezingsdatum en wateroverlast in Phetchaburi
22 augustus – Bangkok Post bevat vandaag 15 nieuwsberichten en -verhalen, de rubriek InBrief, waarbij vooral pagina 2 opvalt met zes foto’s die de wateroverlast in Phetchaburi in beeld brengen. Blikvanger is een vierkoloms foto met zomerhuisjes op een vakantiepark die onder water zijn gelopen; alleen de daken steken nog parmantig boven het water uit.
Boeren en exploitanten van resorts bij de Kaeng Krachan dam smeken de regering de afvoer van water te versnellen, daar hun bedrijven al een maand lijden onder wateroverlast. De bewoners van de provinciehoofdstad hebben daar tot nu toe geen last van, hetgeen de krant benadrukt in de kop met Phetchaburi floods expose rural-urban divide. Maar hoe lang ze droge voeten houden, is de vraag. De bewoners zijn gewaarschuwd voor overstromingen nu meer water wordt geloosd uit het Kaeng Krachan stuwmeer naar de Phetchaburi rivier, die als gevolg daarvan vandaag buiten haar oevers dreigt te treden.
De krant, gezagsgetrouw als altijd, opent echter met de  zoveelste voorspelling van premier Prayut over de verkiezingsdatum. Hij zegt dat de verkiezingen ‘tentatively’ (voorlopig) zijn gepland voor 24 februari, dezelfde datum die de Kiesraad heeft bepaald. Maar Prayut houdt ook nu weer een slag om de arm. ‘Als we het kunnen doen, doen we het in februari. Als we het niet kunnen, dan bespreken we de zaak opnieuw.’ Dat zei hij gisteren na afloop van de mobiele kabinetsvergadering in Chumphon.
Zonder verdere toelichting zei hij verder: ‘De regering zal volgende maand enkele kwesties unlock en gesprekken beginnen met politieke partijen.’ De krant merkt daarbij op dat het de eerste keer is dat Prayut een precieze datum noemt. Eerder zei hij: Begin volgend jaar, en vice-premier Wissanu acht uitstel tot 5 mei zelfs mogelijk. [Met hoeveel tongen spreekt deze regering?]
Het regime handhaaft intussen het verbod op politieke activiteiten. Wissanu heeft daarover gezegd dat het geleidelijk versoepeld zal worden, te beginnen volgende maand. De politieke partijen hebben er vertrouwen in dat Prayut zich deze keer aan zijn woorden houdt. Chusak Sirinil, hoofd van het juridisch team van Pheu Thai: ’24 februari is een geloofwaardige datum. Zodra de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden koninklijke goedkeuring heeft verkregen en van kracht is, is alles klaar om de verkiezingen voor mei te houden.’
Chusak dringt er bij de regering op aan de aangekondigde versoepeling van het verbod op politieke activiteiten zo snel mogelijk toe te staan zodat de politieke partijen voorbereidingen kunnen treffen voor de verkiezingen. Hij verwacht dat opheffing niet zal leiden tot verstoring of onrust, die roet in het eten kan gooien.
Ook Supachai, adjunct secretaris-generaal van de Bhumjaithai partij is optimistisch. ‘Prayut’s laatste uitspraak is reden voor hoop dat de routekaart naar de verkiezingen wordt gevolgd.’ Hij hoopt dat het verbod in september wordt versoepeld, zodat politieke partijen voldoende tijd hebben om voorbereidingen te treffen voor de verkiezingen. Sommige kwesties, zegt hij, vragen nog om een nadere verduidelijking zoals de primaries waarmee de politeke partijen voor het eerst te maken hebben.
Vice-partijleider Nipit (Democraten) geeft de premier ‘het voordeel van de twijfel’. Hij waarschuwt de premier zich voor te bereiden op ‘iets onverwachts’, een verwijzing naar eerder uitstel van de verkiezingsdatum. ‘Dat kan altijd opduiken.’

Weer geneuzel over verkiezingen en politieke ban
24 augustus – Bangkok Post bevat vandaag 14 nieuwsberichten en -verhalen en de rubriek InBrief met vijf korte berichten. Het wordt vervelend – althans voor mij, misschien niet voor de lezers van BP – maar de krant besteedt weer ruime aandacht aan de polletiek.
De opening meldt dat premier Prayut artikel 44 van de interim-grondwet (in de nieuwe grondwet overgenomen) uit de kast haalt om het verbod op politieke activiteiten deels op te heffen, zodat de politieke partijen hun activiteiten kunnen hervatten. Dit maakte vice-premier Wissanu gisteren bekend: een beslissing volgt ‘spoedig’.
Prayut zelf zei dinsdag dat hij enkele kwesties zal ‘unlock’ en volgende maand gesprekken gaat beginnen met partijen. De politieke activiteiten die toegestaan gaan worden, zijn ledenvergaderingen om bestuursleden te kiezen en partijleden te werven, het houden van primaries om kandidaat-parlementsleden te kiezen en een kwestie te bespreken die verband houdt met het vaststellen van nieuwe grenzen voor de kiesdistricten.
Campagne voeren is nog niet toegestaan, zegt Wissanu. Daar mag pas mee begonnen worden nadat het KB is verschenen met de verkiezingsdatum. De Kiesraad heeft 24 februari als verkiezingsdatum vastgesteld, maar dat besluit kan altijd door de NCPO terzijde worden geschoven. Eerder is niet waarschijnlijk, aldus Prayut dinsdag na de mobiele kabinetsvergadering in Chumphon.
Voormalig regeringspartij Pheu Thai pleitte gisteren voor een totale opheffing van het verbod op politieke activiteiten. Zo blijft het verbod op politieke bijeenkomsten van vijf personen en meer voorlopig van kracht. Pheu Thai zegt dat partijen tijd nodig hebben om hun beleid vast te stellen, aan de bevolking voor te leggen en meningen te verzamelen over wat de bevolking van de verkiezingen verwacht. Ze dringt er bij de NCPO op aan alle politieke groepen gelijke kansen te geven en met name de Sam Mitr groep niet voor te trekken die Prayut wil steunen bij zijn terugkeer als premier na de verkiezingen.

Onrust mogelijk wanneer politieke ban wordt versoepeld
25 augustus – Het wordt vervelend, maar weer opent Bangkok Post vandaag met een artikel over de verkiezingen, alhoewel met een andere invalshoek. De krant kopt  Unrest on cards if political ban eased (Onrust waarschijnlijk wanneer het verbod op politieke activiteiten wordt verzacht). Het leger gaat volgende maand strenge veiligheidsmaatregelen in Bangkok nemen om ongeregeldheden te voorkomen.
Legercommandant Chalermchai verwacht dat de NCPO (junta) waarschijnlijk in september het verbod gedeeltelijk zal opheffen zodat politieke groepen en partijen zich op de politiek kunnen storten. Tijdens een bezoek aan het Air Defence Command van het leger in Don Muang (Bangkok) zei hij dat de NCPO rond de klok stand-by dient te zijn.
‘De Air Defence Command is een militaire eenheid dichtbij het stadscentrum, waardoor het een kwetsbare plek is. Van alles kan daar elk tijdstip gebeuren, dus moeten we de hele tijd klaar staan.’
Premier Prayut maakte gisteren bekend dat de NCPO dinsdag vergadert over de versoepeling. Details zullen later door vice-premier Wissanu bekend worden gemaakt. Prayut heeft het juridisch team van de regering opgedragen na te gaan welke problemen zowel de politieke ban als de organieke wet op politieke partijen kunnen opleveren zodat de NCPO deze tijdens haar vergadering kan oplossen.
‘Wanneer problemen opdoemen die verband houden met de verkiezingen ligt dat niet aan de desbetreffende wetten, want die zijn bedoeld voor politieke hervormingen’, aldus Prayut, ook nu weer grootmeester in raadselachtige uitspraken. De rest van het artikel sla ik over, want dat bestaat uit oud nieuws en quotes van lieden die zo nodig een duit in het zakje moeten doen, maar die niets nieuws toevoegen.

Zondag 26 augustus
– Directeur Nikorn van de Chartthaipattana partij verwacht dat de regering het verbod op politieke activiteiten niet volledig zal opheffen totdat begin volgend jaar een KB van kracht is waarbij de verkiezingsdatum wordt vastgesteld. Polici waaronder van Pheu Thai hebben om een totale opheffing gevraagd, maar de NCPO heeft volgens hem redenen van praktische en strategische aard dat niet te doen.

BP opent met politieke ban, maar Koh Tao-zaak valt meer op
29 augustus – Twee onderwerpen verdringen elkaar op de voorpagina van BP: de aangekondigde versoepeling van het verbod op politieke activiteiten, en de verkrachting en beroving in juni van de 19-jarige Britse op Koh Tao. De krant opent met het politieke onderwerp, maar de Koh Tao-zaak valt het meeste op door een plattegrond van een kwart pagina met de plaatsen waarop de politie aanwijzingen hoopt te vinden voor wat er gebeurd is, want tot nu toe is er alleen het verhaal van de Britse.
In het openingsartikel valt weer op dat de regering met twee tongen spreekt. Vice-premier Prawit denkt dat de ban over enkele dagen versoepeld kan worden, maar premier Prayut is aanzienlijk voorzichtiger: Sommige politieke activiteiten kunnen worden toegestaan wanneer de organieke wetten op de verkiezing van parlementsleden en benoeming van senatoren koninklijk zijn goed gekeurd. Maar wanneer het de koning behaagt zijn handtekening te zetten, heb ik nog niet gelezen.
De politieke partijen zijn in hun nopjes met de versoepeling, want eindelijk kunnen ze beginnen met de voorbereidingen voor de verkiezingen die op zijn vroegst op 24 februari worden gehouden. Maar ze maken zich ook zorgen, met name over de primaries die ze voor het eerst moeten organiseren, en ze hebben geen duidelijk beeld van de kiesdistricten, waardoor het lastig zal zijn de primaries te houden. [Blijkbaar krijgen de districten nieuwe grenzen, maar waarom en hoe heb ik nog nergens gelezen]
Verder bevat het artikel veel oud nieuws en vrij overbodige citaten. Misschien nog aardig om te vermelden is dat de methode voor het selecteren van kandidaat-parlementsleden gunstig is voor nieuwe partijen maar de verklaring hiervoor gaat boven mijn pet.

Kort nieuws donderdag 30 augustus
– Het in de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden geïntroduceerde nieuwe systeem van primaries om de kandidaten te kiezen voor de verkiezingen blijft de gemoederen bezighouden. Een beperkte versie waarbij honderd partijleden de kandidaten voordragen is thans in discussie bij de regering. Maar academici en politieke partijen hebben kritiek.
Vice-premier Wissanu zegt dat waarschijnlijk het voorstel van de grondwetcommissie (CDC) wordt gevolgd waarin partijen een panel van elf leden (vier bestuursleden en zeven vertegenwoordigers van de partijleden) vormen dat de kandidaten kiest.
Politieke waarnemers zeggen dat dit systeem de nominaties weer in handen legt van het partijbestuur en het was juist de bedoeling partijleden daarop meer invloed te geven.
Kortom: het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Maar zo verlopen de zaken nu eenmaal in Thailand: voorstellen buitelen over elkaar heen en uiteindelijk blijft alles bij het oude.

Commentaar: Alleen een totale opheffing van de politieke ban is voldoende
31 augustus – Bangkok Post pleit in haar hoofdredactioneel commentaar van donderdag voor een totale opheffing van het verbod op politieke activiteiten en het verbod op politiek getinte bijeenkomsten van vijf personen en meer. Het halfzachte voornemen om het verbod gedeeltelijk op te heffen, zet geen zoden aan de dijk en wekt de indruk dat de NCPO een verborgen agenda heeft. Bij voorbeeld om de geesten rijp te maken voor de terugkeer van Prayut als premier na de verkiezingen.
Dinsdag maakte de NCPO de gedeeltelijke opheffing bekend, maar een ingangsdatum ontbreekt nog, en wat mag, is niet officieel bekend gemaakt. Duidelijk is wel dat verkiezingscampagnes en bestuursvergaderingen over het te voeren beleid niet zijn toegestaan.
Het plan van de NCPO om de politieke restricties beperkt op te heffen, kan niet gerechtvaardigd worden door wat voor geldige reden dan ook, schrijft BP. Behalve dan om haar eigen politieke belangen te dienen. In werkelijkheid zal het voorkomen dat het militaire regime om de oren wordt geslagen met regelrechte verwijten over zijn armzalige prestaties en andere netelige kwesties. Dit zou de populariteit van de NCPO schaden en met name Prayut’s politieke ambities.
Sommige politici en anderen hebben weliswaar op de social media op een ad-hoc basis de draak gestoken met de junta zonder in problemen te geraken. Maar elke keer als ze fysiek bijeen kwamen om de junta aan te vallen, kregen ze te maken met de consequenties.
Dat geldt bijvoorbeeld voor voormalig regeringspartij Pheu Thai en de nieuwe partij Future Forward die door de NCPO voor de rechter worden gesleept. De eerste door alleen maar een persconferentie te beleggen en daarop de NCPO te kritiseren en de tweede op basis van uitspraken gedaan op Facebook Live. Actievoerders die tegen de regering hebben geprotesteerd, hebben ook rechtszaken aan hun broek.
Intussen draait de propagandamachine van het regime op volle kracht. Minister Kobsak (Prime Minister’s Office) wees er dinsdag op dat het regeringsprogramma Thailand Moves Forward, waarvan de kijkcijfers waren gekelderd, geholpen heeft de populariteit van de NCPO op te krikken en haar ‘hervormingspogingen’ (een woord dat de krant veelbetekenend tussen aanhalingstekens zet) te promoten dankzij de medewerking van populaire tv-sterren aan het programma.
Veelzeggend is ook dat out of the blue een Facebook pagina is geopend om de minst populaire leider, vice-premier Prawit, te steunen.

vrijdag 31 augustus
– Mijn papieren woordenboek vertaalt het aanzienlijk neutraler dan mijn digitale woordenboek: het werkwoord to tout. Brallen, slijmen, vertaalt bab.la maar mijn Wolters woordenboek zegt: klanten lokken, (stemmen) werven (Am. & kol.) Het werkwoord komt voor in de kop van de opening van pagina 3: Parties tout economic policy for poll.
De grote partijen, zo meldt BP, zijn bezig beleid te ontwikkelen om de levensstandaard van de laagstbetaalden te verbeteren. Dit met het oog op de verkiezingen in februari. Voormalig regeringspartij Pheu Thai beweert dat haar economisch beleid zal bijdragen aan een snellere en stabiele economische groei, terwijl de Democraten zeggen dat hun beleid ook tot doel heeft de armen te helpen door zowel particuliere als publieke monopolies aan te pakken. Daar ik huiduitslag krijg van politieke onderwerpen in de krant, verwijs ik verder naar de website.

BP van vandaag: een klamme krant
1 september – De krant voelde vanochtend klam aan, want te zien aan het wegdek had het behoorlijk geregend en toen de krant bezorgd werd, miezerde het nog wat. Ook het belangrijkste nieuws van vandaag zou ik ‘klam’ willen noemen, want opnieuw opent BP met een (partij)politiek onderwerp. Het lijkt wel of de krant dat met opzet doet, mijn weerzin tegen politiek gekrakeel kennend.
Opening voorpagina is het bericht dat de junta politici waarschuwt geen verkiezingscampagne te voeren op de social media. Dat mag pas als de organieke wet op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden van kracht is, waarvoor de koning zijn handtekening moet zetten. Andere politieke activiteiten zoals het houden van ledenvergaderingen om bestuursleden te kiezen, zijn wel toegestaan, maar  met ingang van wanneer is nog niet bekend gemaakt. Eerder werd de maand september genoemd.
Vice-partijleider Nipit (Democraten) zei gisteren dat politici met de mensen moeten kunnen spreken, mits ze geen onrust ontketenen of anderen belasteren. ‘Prawit moet de omvang aangeven van wat is toegestaan en wat niet. Maar het mag niet zo ver gaan dat iedereen verboden wordt op de social media te communiceren. Dat zou een stap terug zijn, vergeleken met onze buurlanden. Wat verboden dient te worden zijn handelingen of opmerkingen die geweld uitlokken.’
Voormalig parlementslid Somkid (Pheu Thai) hekelt het regime omdat het partijen verbiedt de social media te gebruiken. ‘De social media zijn de goedkoopste manier om stemmen te werven. De mensen dient te worden toegestaan hun eigen oordeel te gebruiken om te bepalen wat ze online lezen. De regering schept op over Thailand 4.0 en wil het land naar het digitale tijdperk leiden. Het is verkeerd om het te laten afglijden naar de tijd van dinosaurussen.’
De Sangha Supreme Council verbiedt verkiezingscampagnes op tempelterreinen, laat het hoogste gezagsorgaan van de monnikenorde in een verklaring weten. Oudere monniken met toezichthoudende functies moeten ervoor zorgen dat monniken en novieten zich verre van de politiek houden. Ook bij vorige verkiezingen waren campagnes verboden.
Verder zegt het bericht nog iets over de primaries. De nieuwe Palang Dhamma partij is tegen een beperkte versie, een voorstel dat onlangs is opgedoken omdat de partijen in tijdnood dreigen te komen. Partijleider Ravee stelt daarom voor de verkiezingen uit te stellen van 24 februari naar 5 maart.

zondag 2 september
– Natuurlijk plaats ik de opening van pagina 3 in deze rubriek, want wie van mijn lezers zal het interesseren dat de Prachachart partij de voormalige speaker (voorzitter) van het Huis [van afgevaardigden] Wan Muhamad Nor Matha gekozen heeft als partijleider. Ik houd het dus kort.
De partij is een nieuwe politieke groepering die bestaat uit moslim politici uit de Wadah, een politieke factie beschouwd als bondgenoot van Pheu Thai. De partij vergaderde gisteren voor het eerst en trok direct al duizend belangstellenden, waaronder partijleden en religieuze leiders uit het diepe Zuiden. Ze stemden over het beleid en de regelingen van de partij en kozen de bestuursleden.
Tawee Sodsong, voormalig hoofd van het Southern Border Provinces Administrative Centre, zegt: ‘De nieuwe partij brengt ter zake kundige en ervaren mensen uit diverse culturele en religieuze achtergronden van alle richtingen samen. De partij behoort niet tot een bepaalde politieke of religieuze groep maar is van alle mensen.’

4 september
De Kiesraad zegt dat veranderingen van de grenzen van kiesdistricten noodzakelijk zijn, maar het zullen geen drastische veranderingen zijn, aldus Kiesraad adjunct secretaris-generaal  Natt. De provinciale Kiesraadkantoren dienen bij het trekken van de nieuwe grenzen gebruik te maken van de gegevens van de volkstelling op 31 december 2017. Duidelijke grenzen zijn een voorwaarde alvorens de primaries (voorverkiezingen, bedoeld om de bevolking meer te betrekken bij de kandidaatstelling) kunnen worden gehouden, een novum waar politieke partijen niet erg enthousiast over zijn.

5 september
Premier Prayut zegt dat hij beslist over zijn politieke toekomst zodra de organieke wetten met betrekking tot de verkiezingen koninklijk zijn goedgekeurd en het verbod op politieke activiteiten is versoepeld. Aan de details van de versoepeling wordt momenteel gewerkt. Het lijkt erop dat Prayut als premier wil aanblijven. ‘Ik moet de belangen van het land en de mensen verdedigen en hervormingen sturen op basis van de nationale strategie.’
– Ik schreef het al hierboven: de krant bevat nog twee politieke onderwerpen. Ik duid ze kort aan. Nattuphong Kunakornwong, de schoonzoon van Thaksin, wijst de geruchten af dat hij de nieuwe partijleider van Pheu Thai wordt. Heel verstandig, want als hij ze zou bevestigen, gooit hij alleen maar zijn eigen glazen in. Je moet altijd je kruit droog houden.
Het andere onderwerp, opening pagina 3, zegt dat politieke partijen gisteren moord en brand hebben geschreeuwd over enkele door het regime geïnitieerde wetten, waaronder het 20-jaren strategieplan. De kritiek werd geuit tijdens een seminar van het King Prajadhipok’s Institute dat 20 jaar bestaat. Mag u zelf lezen: Parties feel straitjacketed by new laws.
Vergeet ik bijna nog een politiek onderwerp te noemen. Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie (CDC) zegt dat de lokale verkiezingen niet voorafgaand aan de landelijke verkiezingen worden gehouden, zoals eerder aangekondigd, maar na de verkiezingen. Het voordeel hiervan is dat de Kiesraad meer tijd heeft voorbereidingen te treffen.
De zes wetsvoorstellen, waarin de lokale verkiezingen worden geregeld, moeten nog behandeld worden door de NLA. Het is volgens Meechai nog onbekend of in Bangkok de verkiezing van districtsraadsleden doorgaat. De kwestie wordt bestudeerd door City Hall.

Bhumjaithai: We hebben geen leden gekocht
5 september – Hier is die dan en jawel het is weer een (partij)politiek onderwerp: de opening van BP vandaag. De krant bevat trouwens nog twee andere politieke onderwerpen, waarvan één opening pagina 3 is, maar die behandel ik later. De krant meldt dat Bhumjaithai, Thailand’s vierde [of derde?] grootste partij de beschuldiging ontkent dat ze mensen in Nakhon Ratchasima voordelen in het vooruitzicht heeft gesteld, wanneer ze zich bij de partij aansluiten.
De beschuldiging is vervat in een klacht, ingediend bij de Kiesraad (EC) door Suporn Atthawong, een voormalig vooraanstaand roodhemdleider. Hij wijst met zijn vinger naar Pornchai Amnuaysap, lid van Provinciale Staten van Nakhon Ratchasima. Pornchai zou hebben samengespannen met de eigenaar van een locale tapiocameelfabriek en vrijwilligers in twee districten hebben geronseld om potentiële leden te benaderen. Die kregen elk 50 tot 100 baht.
Indien bewezen is dit een overtreding van de organieke wet op politieke partijen en het verbod op politieke activiteiten, wat kan leiden tot ontbinding van de partij. Suporn heeft het provinciaal EC-kantoor gevraagd de zaak te onderzoeken en voor te leggen aan het hoofdkantoor van de EC. Suporn die bekend staat als ‘Rambo Isan’ was vermoedelijk een van degenen die het UDD inruilden voor Phalan Pracharat, een nieuwe partij die Prayut wil steunen na de verkiezingen terug te keren als premier.
Suporn zegt dat hij van geen enkele partij lid is. Sora-at Klinprathum, hoofd-adviseur van Bhumjaithai, bevestigt dat. Hij zegt dat er een smear campagne wordt gevoerd bedoeld om de reputatie van de partij te beschadigen. ‘We gaan hem aanklagen voor smaad.’
EC secretaris-generaal Jarungvith zegt dat formeel gesproken geen sprake is van het kopen van stemmen omdat het niet tijdens de verkiezingen is gebeurd. Maar het kopen van leden is wel strafbaar.

Prawit laat zijn lot afhangen van Prayut
6 september – Dat vice-premier Prawit en premier Prayut twee handen op één buik zijn, is gisteren weer eens bevestigd door Prawit, tevens minister van Defensie en lid van de NCPO (junta). Hij zegt dat hij misschien na de verkiezingen toch in de politiek blijft, maar hij laat zijn beslissing afhangen van wat Prayut beslist over zijn verdere politieke carrière. De premier heeft zich daarover tot nu toe niet duidelijk uitgesproken. In juni vertelde hij Bloomberg in Londen dat hij binnen een maand zijn positie zou verduidelijken.
Gisteren kreeg Prawit de vraag voorgelegd of hij ook blijft wanneer Prayut blijft. Hij zei: ‘Daarover heeft hij nog niets gezegd, dus wat kan ik zeggen? We moeten wachten tot dingen duidelijker zijn. Het hangt allemaal van de premier af.’
Speculaties over een reshuffle van het kabinet deed hij af als onwaar. Naar verluidt zouden twee ministers willen aftreden om zich aan te sluiten bij een pro-regime partij. Genoemd worden de vice-premiers Somkid (economische aangelegenheden) en Chatchai. Prawit: ‘Ik weet niets van een shake-up. Ik heb alleen over de mogelijkheid van de media gehoord. Maar ik betwijfel of het gaat gebeuren.’

6 september
– De Kiesraad staat in de startblokken om 50 van de 250 senatoren te selecteren. Het wachten is koninklijke goedkeuring en publicatie in de Royal Gazette van de organieke wet op de benoeming van senatoren. De overige 200 worden gekozen door de NCPO en enkele zetels zijn gereserveerd voor militaire leiders.
– Ander verkiezingsnieuws. De Kiesraad moet nog 616 verkiezingsinspecteurs benoemen ter vervanging van de directeuren van de provinciale kiesraden. Zij hebben als taak klachten te onderzoeken en die voor te leggen aan de Kiesraad. Zoals onlangs bekend is gemaakt worden de lokale verkiezingen na de landelijke verkiezingen gehouden en niet ervoor wat oorspronkelijk de bedoeling was. Dat zou als voordeel hebben gehad dat de politieke partijen alvast een indruk kregen van de steun die ze hadden, maar nu is meer tijd beschikbaar voor de voorbereidingen.
De Kiesraad (EC) overlegt op 28 september met de politieke partijen over de wetgeving die van belang is voor de verkiezingen. Het opheffen van het verbod op politieke activiteiten is echter een zaak van de NCPO, zegt EC secretaris-generaal Sawang.

Wie gaat Pheu Thai leiden?
7 september – Bangkok Post bevat vandaag op de vier binnenlandpagina’s elf nieuwsberichten en -verhalen en de rubriek InBrief met drie kortjes. Op de voorpagina een berichtje over de aarbeving in Japan die aan negen personen het leven heeft gekost en 366 heeft verwond.
Pagina 2 is een fotopagina met zeven foto’s van het feest. Enkele gasten waren in traditionele kleding gestoken, de tafels stonden vol met diverse schotels, zowel Thais als internationaal eten, en Thaise desserts. Uw redacteur kent het uit eigen ervaring bij bruiloften: feestvieren in Thailand betekent eten en drinken. Maar op Sanam Luang zal wel geen alcohol geschonken zijn.
Pagina 3 opent met een politiek onderwerp. Sudarat Keyuraphan (foto), omschreven als vooraanstaand Pheu Thai-lid, ontkent dat haar naaste medewerker Sita Divari (foto inzet) wordt klaar gestoomd om de partij te leiden. In 2014 trad de toenmalige partijleider af en die vacature is nog steeds niet vervuld. Dat kan ook niet anders, want politieke activiteiten zijn door de NCPO verboden.
Voormalig regeringswoordvoerder Sita en huidig directeur van Pheu Thai, was bestuurslid van de lang geleden ontbonden Thai Rak Thai partij van Thaksin. Zijn naam is genoemd, twee dagen nadat het gerucht circuleerde dat de schoonzoon van Thaksin, Nuttaphong, belangstelling zou hebben, maar hij ontkent dat.
Sita zou gesteund worden door Potjaman na Pombejra, voormalig echtgenote van Thaksin. Hij zou ook nauwe banden hebben met Panthongtae Shinawatra, de zoon van Thaksin en Potjaman. Gezien die twee steunpilaren heeft hij een redelijke kans de partij te gaan leiden.
Ook Sudarat is in de race om het partijleiderschap, maar ze wordt niet gesteund door Potjaman, die volgens een bron veel invloed in de partij heeft. Zelf zegt ze dat haar kansen gering zijn. Niettemin meent een bron dat ze de sterkste potentiële kandidaat is om de voormalige regeringspartij te leiden. Maar vlak Sita ook niet uit, zegt hij. Als partijdirecteur houdt hij zich bezig met financiële en politieke zaken, wat hem uitermate geschikt maakt.
Het artikel gaat nog even door met speculaties over poppetje en kansen die ze maken, maar dat laat ik onvermeld. Amusant om te lezen, dat wel, interessant voor insiders die de Thaise politiek op de voet volgen, maar eigenlijk irrelevant.

‘Vredesmacht’ doet een stapje terug
8 september – Nooit geweten: Thailand heeft een vredesmacht, Peace and Order Maintaining Force geheten. De strijdmacht, die onder leiding staat van de commandant van het Eerste Legerkorps en takken heeft in vier regionale legercommando’s, heeft als taak doelen in de gaten te houden die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid, idem de media, radiostations en social media, controleposten op te zetten om illegale activiteiten af te schrikken en wetten af te dwingen ter beheersing van demonstraties.
Niet bepaald een takenpakket dat je associeert met de vredesmacht van de VN (blauwhelmen), want die is geen partij bij gewapende conflicten. Thailand’s ‘vredesmacht’ lijkt me eerder een onderdrukkingsmacht die een verlengstuk vormt van de NCPO (junta). Lieden die zich verzetten tegen de junta worden bedreigd, zonder pardon opgepakt en vervolgd, bijvoorbeeld voor overtreding van de draconische Computer Crime Act.
Dit ter toelichting op de opening van Bangkok Post vandaag waarin gemeld wordt dat de NCPO zich voorgenomen heeft de rol van de ‘vredesmacht’ te verminderen nadat het regime vermoedelijk deze maand de lang bestaande restricties op politieke activiteiten versoepelt. De ‘nieuwe’ rol wordt beschouwd als een poging om kritiek te voorkomen dat de ‘vredesmacht’ in de aanloop van de verkiezingen bepaalde politieke partijen voortrekt of intimideert.
De verzoenende maatregel werd gisteren bekend gemaakt door legerleider Chalermchai. Hij zei zich geen zorgen te maken over eventuele verstoringen van de openbare orde wanneer de politieke ban is versoepeld.
‘Wettelijke maatregelen zijn al van kracht om de social media te reguleren. De hoofdtaak van de peace and order maintaining force is invloedrijke figuren in toom te houden en wapens en illegale vuurwapens aan te pakken. Maar ik denk dat de politieke partijen zich zullen concentreren op de voorbereidingen van de verkiezingen.’
‘Nadat de politieke restricties zijn versoepeld, is het niet nodig om erg streng te zijn. In normale omstandigheden heeft de politie een leidende rol bij handhaving van de orde behalve wanneer de peace-keeping force nodig is om speciale taken uit te voeren.’

11 september
Partijleider Abhisit (Democraten) verdedigt in het openingsverhaal van pagia 3 de primaries bij de kandidaatstelling voor het Huis van Afgevaardigden. De Democraten is de eerste partij die zich eraan waagt en gaat de partijleider via voorverkiezingen kiezen. Schreef er gisteren al uitgebreid over, dus besteedt er verder geen aandacht aan.

12 september
– Pure fantasie, zegt vice-premier Prawit over de bewering van voormalig parlementslid Watchara (Democraten) dat Alongkorn Ponlaboot, voormalig vice-voorzitter van de NRSA, een marionet van het regime is. Alongkorn is een van de kandidaten die een gooi willen doen naar het leiderschap van de Democraten. Prawit zei gisteren dat Alongkorn geen banden heeft met de NCPO. ‘De verkiezing van een partijleider is een politieke zaak waar het regime niets mee te maken heeft.’
Watchara suggereerde maandag dat ‘bepaalde figuren’ in het regime erop uit zijn iemand te zoeken die de huidige partijleider Abhisit kan verslaan, want die wordt gezien als een obstakel voor het regime om zijn greep op de macht te behouden. Alongkorn gaf zijn functie van adjunct-partijleider op toen hij toetrad tot de NRSA. ‘Maar dat wil niet zeggen dat hij orders aanneemt van het regime’, zegt Prawit.

13 september
• De twee belangrijkste organieke wetten die de weg openen voor verkiezingen volgend jaar, zijn door de koning ondertekend en gepubliceerd in de Royal Gazette. Het gaat om de wet op de verkiezing van leden voor het Huis van Afgevaardigden en de benoeming van de Senaat. De twee wetten worden in december van kracht, 90 dagen na het koninklijk fiat. Daarna dienen de verkiezingen binnen 150 dagen te worden gehouden, dus uiterlijk in mei volgend jaar.
De Kiesraad kiest 50 senatoren, 200 senatoren worden gekozen door de NCPO, dat hierdoor nog een grote invloed heeft op de politiek. Een gedeeltelijke opheffing van de ban op politieke activiteiten wordt deze maand verwacht.

Aftellen naar verkiezingen begonnen
13 september – Aftellen naar verkiezingen begonnen, kopt BP vandaag boven het openingsartikel, waaraan ik zelf zou willen toevoegen ‘eindelijk’, want in mei 2014 is de democratie de nek omgedraaid en pas volgende jaar gaat Thailand naar de stembus, op z’n vroegst in februari, uiterlijk in mei. Dat is nu zeker, want de koning heeft de laatste twee organieke wetten, vereist voor de verkiezingen, bekrachtigd met zijn zwierige handtekening [zwierig? meer een kleuterkrabbel].
Een tweede kanttekening bij dit heugelijk nieuws die ik wil plaatsen, is: heeft Thailand ooit wel democratie gekend en wat betekent het in de praktijk? Niet veel, durf ik wel te stellen want een beperkt aantal families en het leger delen in het land de lakens uit. De gewone man moet opzitten en pootjes geven. Het leger heeft zelfs zijn greep op het land vergroot, immers de Senaat wordt nu in haar geheel benoemd [door de NCPO] en niet meer voor de helft gekozen. Voorts heeft de regering de toekomst dicht getimmerd in een 20-jaren strategieplan, waaraan toekomstige regeringen zijn gebonden.
Door de bekrachtiging door de koning en publicatie van de twee organieke wetten is het zeker [maar wat is zeker in dit land?] dat volgend jaar op zijn vroegst in februari en uiterlijk in mei het Thaise stemvee naar de stembus gaat. Moet nog wel even het verbod op politieke activiteiten worden opgeheven, zodat de politieke partijen voorbereidingen kunnen treffen. Naar verwachting wordt dat verbod deze maand versoepeld, maar campagne voeren mag nog niet.
Er is nog een heleboel werk aan de winkel. De kiesdistricten krijgen nieuwe grenzen, de partijen mogen nieuwe leden werven, partijreglementen moeten worden opgesteld, lokale afdelingen gevormd en de [gevreesde] primaries moeten worden gehouden.
In tegenstelling tot de organieke wet op de parlementsverkiezingen, die pas over 90 dagen van kracht wordt, treedt de organieke wet op de benoeming van de Senaat direct in werking. De Senaat mag niet minder dan 250 leden tellen, de Kiesraad nomineert 200 kandidaten waaruit de NCPO er 50 kiest, en zes zetels zijn gereserveerd voor de commandanten van de strijdmachtonderdelen, de opperbevelhebber, permanent secretaris van Defensie en het hoofd van de politie.
De politieke partijen hebben met ‘cautious enthusiasm’ gereageerd op de goedkeuring van de twee wetten. Voormalig parlementslid Samart (Pheu Thai) zegt dat de partij benieuwd is wanneer de ban op politieke bijeenkomsten van vijf personen of meer, wordt opgeheven. ‘Partijen verdienen het recht om een algemene ledenvergadering te houden, om bestuursleden te kiezen en hun partijreglement te herzien.’
Adjunct-partijleider Nipit (Democraten) hoopt dat de Kiesraad en NCPO billijk handelen bij het toepassen van alle regels die gelden voor de voorbereidingen van de verkiezingen. Gevreesd wordt dat het regime de hand licht met bepaalde regels om partijen te helpen die willen dat Prayut na de verkiezingen terugkeert als outsider premier.

Analyse: Regime rekruteert frisse gezichten
13 september – De benoeming van voormalig PDRC protestleider Buddhipongse Punnakanta tot adjunct secretaris-generaal voor politieke zaken in het PM’s Office wordt gezien als een verstandige beslissing, stelt BP in een analyse vast. De benoeming, de tweede van een PDRC kernlid en lid van de Democratische partij, versterkt de indruk dat het regime bezig is in de aanloop naar de verkiezingen haar gelederen te versterken met nieuwe, frisse gezichten.
Voormalig parlementslid van de Democraten en ex-protestleider Sakoltee was in april de eerste: hij werd benoemd tot loco-gouverneur van Bangkok, kort nadat hij zijn lidmaatschap van de partij had bevestigd. Volgens een bron komt Natthapol, ook een voormalig parlementslid en kernlid van de PDRC, als volgende in aanmerking voor een benoeming. Hij wordt getipt voor de functie van directeur van Palang Pracharat, de partij die is gevormd om Prayut na de verkiezingen te laten terugkeren als premier.

14 september
– De vice-partijleider en zeven bestuursleden van Phalang Chart Thai hebben de partij verlaten na door een andere partij te zijn benaderd. Phalang Chart Thai wordt beschouwd als een pro-regime partij; ze is een van de partijen die hebben gezegd Prayut te steunen wanneer hij na de verkiezingen premier wil worden. Om welke ‘andere partij’ het gaat, vermeldt het bericht niet.

15 september
Premier Prayut heeft, gebruik makend van artikel 44 van de interim-grondwet (het zogeheten dictator’s artikel) de details bekend gemaakt van het versoepeld verbod op politieke activiteiten. Politieke partijen mogen activiteiten organiseren, zoals algemene ledenvergaderingen, mits ze de Kiesraad daarover vijf dagen tevoren informeren. Campagne voeren blijft verboden.

Politieke partijen lopen zich warm
15 september – Politieke partijen beginnen hun koers uit te zetten naar de verkiezingen nu het verbod op politieke activiteiten gedeeltelijk is opgeheven. Campagne voeren blijft verboden, maar de grens is dun. ‘Meningen geven dient niet te worden beschouwd als campagne voeren’, meent adjunct-partijleider Sathit Pitudecha (Democraten). Worachai Hema (Pheu Thai) vindt de gedeeltelijke politieke striptease maar niks: ‘Geeft de pro-Prayut partij een voordeel.’
Vandaag opent Bangkok Post met de lang verwachte versoepeling van de politieke ban. De politieke partijen zijn upbeat (vrolijk, happy, uitgelaten) over de vooruitzichten op de verkiezingen van volgend jaar – op z’n vroegst op 24 februari, uiterlijk in mei – constateert BP.
Ze hebben lang gewacht, maar de bekende uitdrukking ‘Lang gewacht, stil gezwegen, nooit gedacht, toch gekregen’ gaat niet helemaal op. Stil gezwegen? Misschien wel op hun woorden gepast, want de junta heeft lange tenen. Nooit gedacht? Nee, wel gedacht maar wanneer bleef onzeker door het gedraai van premier Prayut. Toch gekregen? Laten we ’t hopen, want je weet nooit hoe de hazen lopen in Thailand.
Verrassend is het besluit om de zogeheten primaries (voorverkiezingen à la de VS) te schrappen, een voorstel dat is gedaan door de grondwetcommissie om partijleden meer bij de politiek te betrekken. Maar de kleine partijen zagen er van meet af aan als een berg tegenop. Ze vonden het systeem ingewikkeld, tijdrovend en duur. De Democraten lieten eerder deze week al weten de partijleider via dit systeem te willen kiezen, dus ik ben benieuwd of dat nog doorgaat.
Wat mag en niet mag staat allemaal haarfijn opgesomd in een kader bij de opening, maar zoals gebruikelijk op dit vroege uur (6:39 uur) is het nog niet beschikbaar. De redactie van BP bestaat blijkbaar niet uit vroege vogels. Ook zoals gebruikelijk bevat het artikel veel herhaling.
Worachai Hema (Pheu Thai) vindt de versoepeling niet genoeg. Hij dringt er bij de NCPO op aan de ban volledig op te heffen, zodat partijen met de mensen in het land kunnen praten. En zoals hierboven al opgemerkt: De gedeeltelijke opheffing is volgens hem in het voordeel van de pro-Prayut partij [die Prayut na de verkiezingen wil laten terugkeren als premier]. Worachai doelt op de Sam Mitr groep (Three Allies) die het land is ingetrokken om feedback te verzamelen van burgers over hoe de regering beter aan hun behoeftes kan voldoen. De groep wordt ervan verdacht politici uit andere partijen te willen losweken om zich bij haar aan te sluiten.
Worachai: ‘De Sam Mitr groep heeft de duidelijke positie ingenomen om Prayut te steunen aan de macht te blijven. Ze heeft de kans om mensen te ontmoeten wat andere partijen niet kunnen [omdat de groep geen politieke partij is, red.]. Weigeren om de ban volledig op te heffen, betekent de pro-Prayut partij een voordeel geven.’

16 september
Bangkok Poll: Bijna de helft van de respondenten in een Bangok Poll [?] is het niet eens met het verbod op campagne voeren via de social media. Ze vinden dat hen dan informatie wordt onthouden.  34,6 procent is evenmin enthousiast: ze heeft het gevoel dat het land onderontwikkeld is en geen vrijheid kent. 34,3 procent is bang voor chaos en diepere scheidslijnen wanneer campagnes online worden gevoerd en 22,1 procent meent dat het land niet klaar is voor campagnevoeren via dit kanaal.
– Politieke partijen gaan de komende twee weken algemene ledenvergaderingen houden maar ze puzzelen nog over de details van de versoepeling van het verbod op politieke activiteiten. Pheu Thai vergadert op 20 september om nieuwe bestuursleden te kiezen. Het bestuur van de Democraten buigt zich maandag over de procedure voor het kiezen van een partijleider en houdt op 24 september een algemene ledenvergadering.Thailand’s derde grootste partij Bhumjaithai vergadert ook die dag.

17 september
Pagina 2 opent met een interview met directeur-generaal Ruenvadee van het Legal Execution Department onder de titel Legal ushers in digital era. Sla ik over, evenals de opening van pagina 3 dat gaat over de nieuwe grenzen van de kiesdistricten – het is al eerder gemeld dat de gegevens daarvoor worden ontleend aan een volkstelling eind vorig jaar.

18 september
Partijleider Thanathorn en twee bestuursleden van de Future Forward partij zijn maandag door de Technology Crime Suppression Division van de politie op de hoogte gebracht van de aanklacht tegen hen wegens overtreding van de Computer Crime Act. Het drietal heeft de toorn opgeroepen van de NCPO die aangifte had gedaan. Ze zouden valse informatie op Facebook verspreid hebben. Thanathorn en de anderen beschuldigden de NCPO ervan voormalige parlementsleden te verlokken het regime te steunen.
Thanathorn zegt: ‘De Computer Crimes Act wordt misbruikt om ons het zwijgen op te leggen en te bedreigen en een politiek van angst in dit land te creëren.’ Indien schuldig bevonden riskeren ze een gevangenisstraf van maximaal 5 jaar en/of een boete van 100.000 baht.
Was al aangekondigd: voormalig oppositiepartij Democraten vergadert woensdag over de criteria voor de verkiezing van de de nieuwe partijleider. De huidige partijleider Abhisit moet het opnemen tegen minimaal twee rivalen: Warong Dechgitvigrom, klokkenluider over het hypotheeksysteem voor rijst, en Alongkorn Ponlaboot, die eerder de partij verliet om lid te worden voor de (inmiddels opgeheven) National Reform Steering Assembly.
Het partijreglement schrijft voor dat ze genomineerd dienen te worden door twintig voormalige parlementsleden en tweeduizend geregistreerde partijleden. Kandidaten van buiten dienen tweemaal zoveel steun te hebben. Woensdag worden ook vijf partijleden gekozen die de race gaan leiden. Naar verwachting duurt het twee tot drie weken om de lijst met kandidaten op te stellen, waaruit in november wordt gekozen.

Future Forward op het matje bij politie
18 september – Thanathorn Juangroongruangkit – dat durf ik wel te voorspellen – zal het niet gemakkelijk krijgen in het politieke circus. Een voorproefje daarvan krijgt hij al want de NCPO heeft hem en twee bestuursleden van de nieuwe partij Forward Future aangeklaagd wegens het verspreiden van ‘valse’ informatie op Facebook.
Ze moesten gisteren op het matje komen bij de Technology Crime Suppression Division (TCSD) van de politie die hen informeerde dat ze met hun uitlatingen op Facebook Live de Computer Crimes Act (CCA) hadden overtreden, wat hen kan komen te staan op een gevangenisstraf van 5 jaar en/of een boete van 100.000 baht. Maar Thanathorn, voor de duvel niet bang, lijkt er niet mee te zitten.
Het is trouwens niet de eerste keer dat hij de gram heeft gewekt van de NCPO, want de junta houdt er niet van dat er aan haar stoelpoten wordt gezaagd. Ze houdt het land in een ijzeren greep. Toen Thanathorn bekend maakte een nieuwe partij op te richten zei hij dat de eerste daad van de partij als ze macht verwierf was om de grondwet te verscheuren.
De junta moet het tandenknarsend hebben aangehoord. En nu weer: de drie dappere politici hebben de junta ervan beschuldigd voormalige parlementsleden in de armen van Phalang Pracharat te lokken, de partij die Prayut steunt om na de verkiezingen terug te keren als premier. Outsider premier, wel te verstaan, want Prayut is niet lid van een politieke partij en hij is ook geen kandidaat-parlementslid bij de verkiezingen. Ze beweerden ook dat het regime met wetten had gedreigd om hen te dwingen over te lopen.
Thanathorn zei na het verhoor door de TCSD dat hij doorgaat om op de social media te communiceren met zijn supporters, omdat het het goedkoopste kanaal is de ideologie van de partij te verspreiden. Hij durft, want vice-premier Prawit waarschuwde vorige week voor het gebruik van de social media bij verkiezingscampagnes [die overigens nog verboden zijn]. Thanathorn had ook felle kritiek op de CCA die volgens hem misbruikt wordt om dissidenten het zwijgen op te leggen. De partij wil er het mes inzetten als ze de kans krijgt.
De TSCD heeft nog niet besloten wat verder te doen met deze lastpakken. Ze wacht hun schriftelijke verklaring af, waarvoor ze 45 dagen de tijd hebben om die op te stellen.

19 september
Premier Prayut blijft zich op de vlakte houden over zijn politieke toekomst. Gevraagd naar zijn belofte dat hij een beslissing zou nemen nadat de twee laatste organieke wetten van kracht waren, zei hij: ‘Ik heb niet gezegd wanneer. Nu zijn de twee wetten gepubliceerd, maar ook volgend jaar. iIt’s entirely up to me.’

Prayut draalt over zijn politieke ambities
19 september – Eén eigenschap maakt premier Prayut uitermate geschikt als politicius: hij laat nooit het achterste van zijn tong zien. Dus toen verslaggevers hem vroegen of hij zijn politieke ambities bekend zou maken, draaide hij slim om de hete brei heen.
De Generalissimo had toch beloofd dat hij dat zou doen wanneer de twee laatste organieke wetten, vereist voor de verkiezingen, koninklijke goedkeuring hadden gekregen? Dat erkende hij, maar dit betekent niet dat hij nu klare wijn moet schenken. Volgend jaar is ook na de goedkeuring, zei hij.
Prayut dithers over political ambitions, kopt Bangkok Post vandaag boven haar openingsartikel. Even to dither opzoeken, want dat werkwoord ken ik niet. Het betekent ‘dralen’ en dat is precies wat Prayut doet en wat hij elke keer doet wanneer hem gevraagd wordt naar zijn politieke ambities. Geen enkele keer heeft hij in het verleden daarop duidelijk geantwoord. Komt tijd, komt raad, luidt het mantra van van Prayut.
De twee organieke wetten die bedoeld worden, zijn de wet op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden en de wet op de benoeming van senatoren. Die laatste wet is van kracht geworden toen de inkt droog was van Vajiralongkorn’s handtekening, de andere wet wordt pas over 90 dagen van kracht. Wat daarvan de ratio is, weet ik niet.
Vrijdag gebruikte Prayut de speciale bevoegdheid die artikel 44 van de interim-grondwet hem verleent om het verbod op politieke activiteiten te versoepelen. Maar het belangrijkste blijft verboden: het voeren van politieke campagnes en dat verbod betekent volgens vice-premier Prawit dat politici daarvoor ook niet de social media mogen gebruiken.

20 september
De Kiesraad heeft de verdeling van kiesdistricten voor de komende verkiezingen bekend gemaakt en gepubliceerd in de Royal Gazette. Het land kiest 350 parlementsleden. De provincie Bangkok levert de meeste, acht provincies leveren elk 1 parlementslid; Trat, Nakhon Nayok, Phangnga, Mae Hong Son, Ranong, Samut Songkram, Sing Buri en Ang Thong. Daar het land 66 miljoen inwoners telt, betekent dit dat elk parlementslid 189.000 kiezers vertegenwoordigt. De verkiezingsdatum is nog niet vastgesteld. Op zijn vroegst gaat het land op 24 februari naar de stembus en uiterlijk in mei.
– Pagina 3 opent met het bericht dat de Kiesraad  bezig is nieuwe grenzen te trekken voor de kiesdistricten – in Nieuws van de website werd het al gemeld. De Kiesraad verwacht begin november daarmee klaar te zijn, waarna politieke partijen 30 dagen de gelegenheid hebben om primaries te houden. [Waren die niet geschrapt dan, wat ik in een eerder bericht heb gelezen?] Verder op deze pagina: Chartthaipattana, Thailand’s vierde grootste partij, verzet zich tegen een niet-gekozen premier oftewel outsider premier na de verkiezingen.  Snode lieden willen op deze manier Prayut helpen terug te keren als premier.

21 september
Vice-premier Wissanu verdedigt het verbod op campagnevoeren via de social media. Hij zegt: ‘Een belangrijke reden om het verbod te handhaven is dat het aantal smaadzaken zal escaleren (politieke partijen die elkaar voor de rechter slepen) wanneer de verkiezingen in aantocht zijn.’

Gerucht: Drie ministers lopen over naar pro-regime partij
22 september – Nieuws uit Thailand kwam vanochtend moeizaam op gang. Ik versliep me een uur en de gedachten waren traag. ‘Verslapen’ is relatief, want niemand anders dan ikzelf zegt dat de werkdag om 6 uur dient te beginen. Ik leef het leven van een pensionado, heb geen verplichtingen zoals een werknemer die geregeerd wordt door de prikklok. Als ik zou willen, bleef ik de hele dag in bed – maar dat doe ik natuurlijk niet. Een uurtje extra slapen is al mooi genoeg.
Dit ter introductie van de krant van vandaag die opent met een gerucht. Ja, BP heeft merkwaardige opvattingen over wat nieuws is. Dus meldt vrolijk dat drie ministers van het kabinet Prayut overwegen zaterdag om de eerste ledenvergadering van Phalang Pracharat bij te wonen, waarop de partijleider en bestuursleden worden gekozen. Ze hoeven niet eens af te treden.
Pracharat is al vaak genoemd in het nieuws, dus onthoud die naam. De partij wil na de verkiezingen Prayut laten terugkeren als premier, als zogeheten outsider premier want Prayut is geen lid van een politieke partij. De grondwet voorziet in die mogelijkheid wanneer de politieke partijen het niet eens kunnen worden over een kandidaat uit eigen gelederen, dat wil zeggen wanneer de kandidaat niet het vereiste aantal stemmen op zich weet te verenigen.
De drie overlopers zijn minister Uttama (Industrie), Sontirat (Handel) en Kobsak (PM’s Office). Twee hebben al een hint gegeven over hun politieke toekomst: Sontirat en Kobsak. Die laatste heeft tegen de media gezegd ‘to hold their breath’ voor een verrassing op 29 september. Vanaf het begin is het trio al in verband gebracht met de nieuwe pro-regime partij. Uttama wordt getipt als partijleider, Sontirat als secretaris-generaal en Kobsak als woordvoerder, aldus een bron waarop de krant zich baseert.
De krant legt uit dat de naam van de partij dezelfde is als het regeringsprogramma Pracharat, een partnerschap van bewoners en overheid om te werken aan lokale ontwikkeling. Verwacht wordt dat tientallen leden van voormalig regeringspartij Pheu Thai zich volgende week aansluiten bij Palang Pracharat, inclusief PT-ers uit het Noordoosten, een bolwerk van Pheu Thai. Veel potentiële aanhangers zijn al benaderd door militairen in de regio.
Vice-premier Wissanu zei gisteren dat kabinetsleden niet wettelijk verplicht zijn aan politieke partij activiteiten deel te nemen, maar ze mogen het wel. ‘Er is niets verkeerds mee als ze hun tijd goed kunnen indelen en overheidsmiddelen niet voor persoonlijk gewin gebruiken. Ik denk dat het een boost (stimulans, opsteker) is voor democratische ontwikkeling.’

Democraten willen snel leden werven
24 september – De Democraten hebben de Kiesraad gevraagd of ze nieuwe leden via een applicatie mag werven daar ze haar ledenbestand wil verbreden in verband met de komende verkiezing van een nieuwe partijleider. Huidig partijleider Abhisit zegt dat de partij de snelste manier zoekt nu het regime het verbod op politieke activiteiten heeft versoepeld.
Woensdag houden de Democraten een algemene ledenvergadering, de eerste sinds de coup van vier jaar geleden met als belangrijkste agendapunten wijziging van het partijreglement en de keuze van kandidaten voor het partijleiderschap. Tot nu toe hebben 9.000 partijleden hun lidmaatschap bevestigd. Gisteren heeft Surabot Leekpai laten weten dat hij lid wordt, maar de partij weet niet of hij kandidaat-partijleider is. Surapot is de zoon van voormalig partijleider Chuan Leekpai. (Bron: BP, 23 september)

24 september
• Premier Prayut blijft voor de meeste respondenten in een recente peiling van Nida favoriet voor de post van eerste minister. Het is de vierde keer dat Nida de vraag stelt aan wie de voorkeur wordt gegeven. De respondenten noemden tien personen, 29,66 procent koos voor Prayut. Geen verrassende uitkomst dus. Thanathorn, de partijleider van Future Forward, kwam als derde uit de bus, gevolgd door Abhisit.
Wel verrassend: 61,63 procent wil dat de nieuwe politieke partijen een regering vormen maar 37,49 procent wil liever dat de oude partijen dat doen omdat ze kundig zijn en ervaring met het landsbestuur hebben.
• Suan Dusit Poll: Politieke rally’s waarbij podia worden gebruikt zijn de meest geprefereerde vorm van stemmen werven, zegt een meerderheid van de respondenten in een peiling van de Suan Dusit Rajabhat universiteit. Campagne voeren via de sociale media en andere methodes komen op de tweede plaats.
De peiling werd gehouden nadat de NCPO het verbod op politieke activiteiten had versoepeld, hoewel campagne voeren verboden blijft, ook op de social media. Gevraagd naar het gebruik van social media zei 48,25 procent dat het een moderne, effectieve methode is die tijd en geld spaart, maar 25,93 procent zei dat ze moeilijk te beheersen is en het gooien met modder vergemakkelijkt.
Politieke toespraken vanaf het podium hadden de voorkeur van 29,32 procent, gevolgd door de social media met 26 procent.
• Pagina 3 opent met een achtergrondje over de benoeming van de Senaat. BP schrijft dat de NCPO alle kaarten in handen heeft bij de samenstelling van de Senaat, die niet meer zoals voorheen voor de helft wordt gekozen, maar in haar geheel benoemd. Daardoor kan de junta na de verkiezingen een stevige vinger in de (politieke) pap houden. Bovendien is een door de junta samengesteld 20-jaren strategieplan van kracht, waardoor toekomstige regeringen weinig tot geen speelruimte hebben. En dat heet dan in Thailand ‘democratie’.

25 september
Premier Prayut heeft eindelijk toegegeven dat hij geïnteresseerd is in de politieke strijd. Tot nu toe wilde hij daarover geen vragen beantwoorden of draaide hij er een beetje omheen. ‘Ik ben geïnteresseerd in de politiek omdat ik van mijn land houd net als alle andere Thai. Maar dat is alles wat ik jullie vandaag kan vertellen. Ik zal jullie later laten weten wat ik besluit en wie ik zal steunen’, zei Prayut maandag tegen verslaggevers op Government House.
Eerder zei Prayut dat hij zijn besluit zou bekendmaken nadat de laatste twee organieke wetten, vereist voor de verkiezingen, van kracht waren en wanneer het verbod op politieke activiteiten was versoepeld. Tijdens een bezoek aan Londen zei hij dat hij in juni zijn besluit bekend zou maken.
Gevraagd of een kabinetswisseling (reshuffle) valt te verwachten, antwoordde Prayut ontkennend. Die gedachte circuleert omdat drie ministers lid zouden willen worden van de pro-regime partij Pracharat.

BP opent wéééér met Prayut
25 september – Het tweede bericht in Nieuws van de website (zie hierboven) meldde het al en de krant opent er vandaag mee onder de kop PM hints at political stay. Nu weet ik wel wat [to] hint betekent, maar toch maar even gekeken wat mijn (papieren) woordenboek erover zegt. Het vertaalt: bedenkelijk te kennen geven (opperen), laten doorschemeren, zinspelen op (to hint at).
Klinkt in mijn oren boterzacht, maar misschien denken Thai daar anders over. De nog steeds niet definitief beantwoorde vraag is natuurlijk: Komt Prayut na de verkiezingen terug als premier? BP schrijft dat de premier ook gisteren ‘vaag’ bleef over zijn politieke toekomst. Maar critici zien hierin een aanwijzing dat hij wil terugkeren en dringen er bij hem op aan ‘to play fair’, dat wil zeggen ‘to play by the rules’, in de aanloop naar de verkiezingen.
Paradon Prissananantakul van de Chartthaipattana partij is blij met Prayut’s belangstelling voor het politieke domein, maar de eerste minister moet wel de verzekering geven dat hij de regels volgt en eerlijk speelt. Paradon zegt: ‘Tot nu toe heeft Prayut zich gedragen als onpartijdige scheidsrechter, maar nu moet hij zijn politieke rol in balans brengen en de bevolking antwoorden over zijn acties. Hij moet zichzelf afvragen of hij bereid is het oordeel van de mensen te accepteren wanneer  de verkiezingen niet verlopen zoals hij wil.’
Ook Abhisit mag er weer wat over zeggen: ‘Prayut moet de verzekering geven dat hij niet zijn rol als premier misbruikt om politieke winst te behalen.’ Varavut Silpa-archa (Chartthaipattana) noemt de opmerkingen van Prayut ‘open voor interpretatie’. Hij vindt dat de meest haalbare optie voor Prayut is om door een politieke partij te worden voorgedragen als kandidaat-premier ‘omdat de tijd voor hem om is’.
En zo reutelt het artikel nog een tijdje door met commentaren en ouwe koek, onder andere over de drie ministers die zich vermoedelijk gaan aansluiten bij Phalang Pracharat, een partij waarvan bekend is dat ze banden heeft met het regime en die algemeen gezien wordt als kruiwagen voor Prayut wanneer hij zijn macht wil voortzetten.

Warong ontkent Abhisit te willen uitschakelen
25 september – De tweede politieke opening, ik noemde hem al aan het begin van het artikel over het katogeen dieet, gaat over Warong Dechgitvigrom, voormalig parlementslid voor de Democraten in Phitsanulok. Vraagt u zich natuurlijk af: waarom hij zoveel aandacht krijgt.
Wel hierom: hij ontkent dat hij bij zijn streven naar het het partijleiderschap van de Democraten gesteund wordt vanuit een condominium in Bangkok, eigendom van Ekkanat Prompan, en de Pacific Club, die geleid wordt door Suthep Thaugsuban, voormalig leider van de PDRC protestbeweging uit 2013 en 2014 tegen de regering Yingluck.
Ekkanat is Suthep’s stiefzoon en hij was co-leider van de PDRC. Suthep, voormalig secretaris-generaal van de Democraten, is mede-oprichter van de Ruamphalang Prachachartthai partij (Action Coalition for Thailand), die voormalige PDRC-leden telt.
Warong’s verschijning als potentiële partijleider heeft enkele insiders knap zenuwachtig gemaakt. Sommige critici vermoeden dat hij nauwe banden heeft met de PDRC [die is opgeheven] en Suthep die het regime steunen. Ze zeggen dat Warong er alleen op uit om Abhisit, de huidige partijleider, pootje te lichten. De Democraten zouden daardoor sympathieker tegenover het regime staan en de kans maken in de volgende regering plaats te nemen.
Maar, zoals gezegd, ontkent Warong dit allemaal. Hij ontkent ook te opereren vanuit de Pacific Club, want hij werkt aan zijn campagne in het huis van voormalig partijleider Thaworn Senneam in het district Klong Prapa, niet ver van het hoofdkwartier van de Democraten. Thaworn heeft op Facebook bevestigd dat dit het geval is.
Verder zegt Warong dat hij slechts eenmaal Ekkanat heeft ontmoet om zijn ideeën te horen hoe de partij vooruit te brengen. Hij wil een gooi doen naar het partijleiderschap om de partij te versterken. ‘Ik werk zonder dat iemand aan de touwtjes trekt en ik heb geen verborgen motief door aan de verkiezing van de partijleider mee te doen.’

26 september
• Premier Prayut heeft er geen bezwaar tegen wanneer kabinetsleden deelnemen aan activiteiten van politieke partijen mits ze de wet niet overtreden. Hij zei dit dinsdag na het wekelijks kabinetsberaad toen hem gevraagd werd naar berichten dat drie ministers lid willen worden van Phalang Pracharat, een partij die sterke banden met het militair bewind heeft.
Zaterdag houdt die haar eerste algemene ledenvergadering. Genoemd worden minister Uttama (Industrie), Sontirat (Handel) en minister Kobsak (PM’s Office). Vanaf de registratie van de partij bij de Kiesraad begin maart worden ze al genoemd als sympathisant van de partij die Prayut na de verkiezingen wil laten terugkeren als premier. De partij heeft dezelfde naam als het overheidprogramma Pracharat, een initiatief om bewoners en overheidsdiensten op lokaal niveau te laten samenwerken ter stimulering van de economie.
Juridisch expert Jade Donavanik zegt dat de grondwet kabinetsleden niet verbiedt politiek actief te worden mits ze hun ministeriële taken maar gescheiden houden van hun partijpolitiek werk. Want dat zou leiden tot een belangenconflict waardoor de partij het risico van ontbinding loopt.

27 september
• Vice-premier Prawit wil dat minister-president Prayut nog eens vier jaar in functie blijft, maar de vooraanstaande Pheu Thai politicus Sanoh Thiengthong waarschuwt dat hij niet in staat zal zijn het land behoorlijk te besturen. Met Prayut ‘in the chair’ zal het land blijven groeien overeenkomstig het 20-jaren strategieplan van de regering en beter georganiseerd zijn, zegt Prawit.
Prawit beweert dat de mensen tevreden zijn over wat de regering de afgelopen vier jaar (sinds de coup in mei 2014) heeft bereikt. Hij zegt ook bereid te zijn om voor Prayut te blijven werken, maar hij gaat zich niet aansluiten bij een politieke partij.
Sanoh voorspelde woensdag op een vergadering van Pheu Thai dat de voormalige regeringspartij 200 stemmen in de wacht zal slepen. Hij gelooft niet dat de (door de junta benoemde) Senaat van 250 senatoren de stoel voor Prayut warm zal houden. Een reden voor Prayut’s onvermogen om het land te besturen, gaf Big Brother niet, zoals zijn bijnaam luidt.
De 85-jarige politicus zei al 46 jaar in de politiek mee te draaien en er vertrouwen in te hebben dat Pheu Thai (weer) afstevent op een landslide victory, alhoewel op veel leden druk is uitgeoefend om over te lopen naar andere partijen. De Democraten zullen volgens Sanoh niet meer dan 100 zetels scoren.
De vergadering waarop hij in zijn glazen bol keek, hield zich bezig met de herziening van het partijreglement. De vergadering kon gehouden worden omdat de NCPO het  verbod op poliieke activiteiten heeft versoepeld.

Opheffing politieke ban verwacht in december
27 september – De NCPO (junta) vergadert in december over opheffing van het verbod op politieke activiteien en het houden van politieke bijeenkomsten van vijf personen of meer. Dit voornemen heeft vice-premier Prawit, tevens minister van Defensie, gisteren bekend gemaakt. Maar een exacte datum voor de vergadering is nog niet vastgesteld. Vertegenwoordigers van alle politieke partijen worden voor de bijeenkomst uitgenodigd.
Verslaggevers vroegen Prawit ook nog zijn mening over Prayut’s opmerking begin deze week dat hij ‘geïnteresseerd is in een politieke positie’. Prawit: ‘Ik steun de premier bij zijn entree in het politieke veld. Van welke partij hij lid wordt, is zijn besluit. Daar maak ik mij geen zorgen over. Ik heb vertrouwen in hem.’
Gevraagd of Prayut bestand is tegen politieke tegenwind wanneer hij na de verkiezingen de politiek ingaat, zei Prawit: ‘Het bestuur heeft de afgelopen vier jaar al het nodige te verduren gehad, dus dat is geen probleem. De premier is sterk genoeg.’
Op de vraag of Prayut lid wordt van de pro-regime partij Phalang Pracharat gaf Prawit geen duidelijk antwoord. Hij wees erop dat de bevolking positief oordeelt over Prayut’s voornemen, want ze is tevreden over de prestaties van de regering. Dat is een steuntje in de rug voor Prayut.

Overstaand nieuws van 27 september
28 september – Voormalig regeringspartij Pheu Thai houdt er rekening mee dat de partij wordt ontbonden. Ze heeft daarom al een nieuwe partij opgericht met de naam Pheu Tham (For Dhamma). Ontbinding dreigt wanneer de Kiesraad (EC) vaststelt dat de partij de organieke wet op politieke partijen heeft overtreden.
Het EC onderzoek is getriggerd door een video waarop Thaksin het woord voert. De wet verbiedt beïnvloeding door een outsider. De NCPO heeft ook een klacht ingediend bij de politie over vier prominente PT-leden voor vermeende overtreding van het verbod op politieke activiteiten, waardoor ze onrust hebben veroorzaakt. (Zie verder het eerste bericht in Nieuws van de website van 27 september)
– Evenals Pheu Thai vergaderden woensdag de Democraten. Besloten is de 2,5 miljoen leden die geen lid zijn geworden van een andere partij en hun lidmaatschap van de Democraten niet hebben bevestigd (wat dit jaar voor het eerst verplicht is) toe te staan kandidaten te nomineren voor het partijleiderschap.
De huidige partijleider Abhisit sloot de mogelijkheid uit dat Pheu Thai en de Democraten een politieke alliantie vormen. Onmogelijk, zei Abhisit, tenzij Pheu Thai de manier waarop ze politiek bedrijft verandert. Berichten als zou Pheu Thai hem steunen premier te worden om zo de terugkeer van het regime in het machtscentrum te blokkeren, noemde hij een fabeltje. Ook PT secretaris-generaal Phuntham weerspreekt de berichten.
– De nieuwe Thai Labour Power Party, die opschept dat ze meer leden met een PhD (doctorsgraad) heeft dan andere nieuwe partijen, heeft haar leider en secretaris-generaal gekozen. De partij telt thans 20 leden met een doctorsgraad en verwacht er nog  minstens 80 aan toe te kunnen voegen. De meesten zijn kinderen van mensen in de regio die de levensstandaard van gewone mensen willen verbeteren en willen bijdragen aan lokale ontwikkeling. De partij heeft de provincie Surin als basis.

29 september
Sombat Boonngamanong, een publiciteitsgeile activist die aan  de verkiezingen wil deelnemen, is de toegang geweigerd tot een bijeenkomst, die de Kiesraad had belegd om politieke partijen voor te lichten over de regels voor de verkiezingen. Sombat was gekleed in een oranje overall en op zijn hoofd prijkte een piratenhoed met een afbeelding van een schedel en gekruiste beenderen, maar hij kreeg het advies zich te verkleden in een kostuum.
Sombat zegt dat zijn outfit een verwijzing was naar de zogeheten piraten party’s in Europa die bedoeld zijn vrijheid van meningsuiting en burgerlijke vrijheden te promoten. De overall was een hint dat Thailand na vier jaar militair gezag gerepareerd moet worden.
Tot nu toe is het hem niet gelukt zijn partij te laten registreren door de Kiesraad. Die weigerde eerst de naam Grin Group. Op het verzoek de partij onder de naam Gean te registreren heeft de Kiesraad nog niet gereageerd.

Pheu Thai houdt ‘back-up’ partij achter de hand
29 september – Het oprichten van een ‘back-up’ partij is niet wettelijk verboden, zegt vice-premier Wissanu naar aanleiding van berichten dat Pheu Thai zijn leden en potentiële kandidaten overhevelt naar een nieuwe al geregistreerde partij, genaamd Pheu Tham (For Dhamma), in het geval van een ‘politiek ongeluk’.
Vandaag weer veel politiek in het openingsverhaal van BP. Over de mogelijkheid dat Pheu Thai wordt ontbonden schreef ik al eerder (zie het bericht Overstaand nieuws van 27 september, geplaatst op 28 september). Het artikel bevat veel details, ik noem: het aantal parlementsleden bedraagt 500, waarvan 350 worden gekozen uit kiesdistricten en 150 uit de landelijke partijlijst. Verder meldt het bericht dat de bevolking van 4 tot 13 oktober commentaar kan geven op drie modellen voor de grenzen van kiesdistricten, waarna de Kiesraad ze vaststelt. Ze worden op 10 november gepubliceerd.
Bij het artikel staat een vierkoloms foto van Sombat Boonngamanong en twee maatjes, die de toegang zijn geweigerd tot een bijeenkomst van de Kiesraad (zie Nieuws van de website). Hij wordt in de krant anti-coup campagnevoerder genoemd, maar ik kan me niet herinneren daarover wel eens te hebben gelezen. Sombat zegt meer ‘entertainment’ in de politiek te willen brengen. Querulant of creatieve actievoerder? U mag het zeggen.

Prayut betreedt het politieke mijnenveld
30  september – Into the political fray (gekrakeel) luidt de kop vandaag boven de zondagrubriek The Big Issue, gewijd aan het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Alan Dawson valt maar gelijk met de deur in huis. Eind juni paste de ‘soms accurate’ Wikipedia de openingszin aan van haar lemma over de generaal eerste minister. Voor de eerste keer stond er ‘Prayut Chan-o-ocha is a Thai politician’, waar eerder stond ‘Gen Prayut was just a retired army general and head of the military junta’.
Vorige week kondigde hij aan dat hij wel graag politicus wilde worden in het geval van een mogelijke verkiezing. ‘Ik laat jullie later weten wie ik zal steunen’, zei hij tegen verslaggevers. De ‘onthulling’ dat hij niet van plan is terug te keren naar de kazerne of te gaan doen wat oude soldaten doen, verbaasde niemand. Evenmin zal zijn toekomstige aankondiging dat hij de Palang Pracharath partij zal steunen verbazing wekken, omdat die alleen voor dat doel [Prayuth na de verkiezingen steunen om premier te worden] is opgericht, veronderstelt Dawson.
‘Zoals iedere andere niet-gekozen machthebber gelooft de huidige DL [Deputy Lieutenant] dat hij de enige persoon in het land is met het karakter en equipage om Thailand naar de toekomst te leiden. Dat gebeurt met mensen die gevreesd worden, gevleid, bediend, gehoorzaamd, aangekleed, gedreven, beschermd tegen onplezierigheden, nooit uitgedaagd en die nimmer een deur voor zichzelf hebben hoeven openen.’

1 oktober
– Suan Dusit Poll: Het kopen van stemmen, fraude, bemoeienis van de regering en politieke chaos: dat zijn de zorgen van mensen over de verkiezingen die gepland zijn in februari. 41,03 procent van de respondenten zei dat ze bevreesd was voor oneerlijke competitie, 33,79 procent vreest mogelijke politieke chaos, 16,14 procent is bang dat de mensen worden overvoerd met geruchten en 14,03 procent is bang dat de verkiezingen (weer) worden uitgesteld in de aanloop naar de stembusgang indien incidenten plaatsvinden.
Gevraagd naar succesfactoren antwoordde een kleine meerderheid dat de verkiezingen schoon en eerlijk dienen te zijn; andere factoren:  partijen moeten zich onderscheiden op politieke visie, beleid en uitvoerbaarheid, politieke campagnes dienen gemakkelijk te begrijpen zijn en alle partijen dienen een gunstig politiek klimaat te creëren.
– Suthep Thaugsuban (wie kent hem niet), mede-oprichter van de nieuwe partij Action Coalition for Thailand (ACT), trekt vanmiddag met zijn gevolg naar de Patthawikon markt in Bung Kum (Bangkok) om partijleden te werven.
ACT-lid Phetchomphu zegt niet bang zijn dat de meet-and-greet door de NCPO wordt beschouwd als campagnevoeren, wat voorlopig nog verboden is. Volgens haar heeft de Kiesraad niet duidelijk gezegd wat partijen wel en niet mogen doen, nu het verbod op politieke activiteiten is versoepeld. Phetchomphu meent dat het werven van nieuwe leden is toegestaan, maar het regime heeft Suthep gewaarschuwd dat nu niet de juiste tijd is om supporters te ontmoeten.
ACT streeft ernaar in elke provincie tenminste 100 leden te kunnen inschrijven zodat ze in alle kiesdistricten kandidaten kan stellen. ‘Binnen een maand willen we 7.700 leden registreren.’

Woensdag 3 oktober
– ‘t Is opening pagina 3, maar ik ben zo vrij het in Kort Nieuws te plaatsen omdat het bericht voornamelijk uit oud nieuws bestaat. Het enige nieuwsfeitje is dat premier Prayut nu iets gezegd heeft over de vier ministers die lid zijn geworden van Palang Pracharat, de pro-regime politieke partij die Prayut wil steunen wanneer hij na de verkiezingen wil terugkeren als premier.
Prayut zegt dat ze de wet niet hebben overtreden. Het was hun persoonlijk besluit om zich bezig te willen houden met politieke activiteiten. Hij heeft ze alleen gezegd beide rollen, die van minister en partijlid, strikt gescheiden te houden.
Critici vinden dat ze moeten aftreden omdat ze een leidinggevende functie in de partij hebben, waardoor een belangenconflict dreigt. Op de eerste ledenvergadering zaterdag is minister Uttama gekozen tot partijleider, minister Suvit tot adjunct-partijleider, minister Sontirat tot secretaris-generaal en minister Kobsak tot woordvoerder.

Regime ontkent geruchten over uitstel verkiezingen
4 oktober – Je kon er vergif op innemen: nadat al enkele malen de verkiezingsdatum is verschoven, duiken nu berichten op dat opnieuw uitstel dreigt: van de eerder genoemde 24 februari naar 28 april. En weer is het Prawit die iets ontkent (zie vorige bericht). Hij zegt dat de verkiezingen vast en zeker op 24 februari worden gehouden, berichten over verder uitstel ‘hebben geen inhoud’.
‘De meerderheid van de bevolking wil verkiezingen. Laat degenen die denken dat ze uitgesteld worden, maar denken wat ze willen. Maar wat mij betreft is er geen reden om de verkiezingen uit te stellen.’ Gevraagd of dit toch gebeurt wanneer onrust uitbarst, zegt hij geen grote problemen te verwachten, hooguit kleine politieke conflicten.
Mogelijk uitstel is dinsdag geopperd door Tida Tawornseth, voormalig UDD-voorzitter en thans adviseur van de roodhemden. In een Facebook live uitzending vroeg ze zich af hoe de vier ministers die lid zijn geworden van Palang Pracharath, kunnen vasthouden aan hun kabinetspositie terwijl ze tegelijkertijd voor de partij werken.
Tida zegt: ‘De ministers hebben gezegd dat er nog onafgemaakt werk ligt dat gedaan moet worden. Betekent dit dat de NCPO verkiezingen niet zal toestaan? Zelfs wanneer ze wel zouden aftreden, vraag ik me af wat de NCPO kan doen. Er zijn nog maar enkele maanden te gaan. Is dat voldoende voor hen om hun baan te verlaten?’

4 oktober
– Veel politiek op pagina 3. Het openingsverhaal sla ik over. Het zegt dat de Sam Mitr (Three Allies) groep ontkent zich af te keren van Palang Pracharath, de pro-regime partij die Prayut steunt bij zijn terugkeer als premier na de verkiezingen. Volgende week geeft de leider van de groep een toelichting op een persconferentie.
Verder ontkent voormalig regeringspartij Pheu Thai, die gisteren een algemene ledenvergadering hield, iets te maken te hebben met de nieuwe partij Pheu Tham, waarvan is gesuggereerd dat het een back-up partij is mocht PT ontbonden worden. Ontbinding dreigt wanneer de Kiesraad (EC) vaststelt dat de partij de organieke wet op politieke partijen heeft overtreden.

Prayut: Liever gekozen dan niet-gekozen premier
6 oktober – Speculaties dat Prayut na de verkiezingen wil terugkeren als outsider (niet gekozen) premier lijken er naast te zitten, want de premier suggereerde gisteren dat hij er de voorkeur aan geeft een comeback te maken als gekozen premier waarvoor hij genomineerd dient te worden door een politieke partij. De partij die zich daarvoor het meest leent, is de al veel genoemde Palang Pracharath.
Gevraagd aan welk kanaal hij de voorkeur geeft als hij besluit  het land weer te leiden, antwoordde hij: ‘Weten jullie niet waar een outsider premier voor bedoeld is? Wanneer een premier niet [in de eerste stemronde door het parlement] na een verkiezing gevonden kan worden [bijvoorbeeld omdat de stemmen staken] dan moet een tweede ronde worden gehouden. Maar als iemand in de eerste ronde wordt gekozen, dan is het klaar.’
Bangkok Post opent vandaag de krant met een vrij gedetailleerd verhaal waarin de procedure uiteen wordt gezet, inclusief het vereiste aantal stemmen. Maar dat mag u zelf lezen op Prayut cool on unelected premier role.

6 oktober
– De Palang Pracharath partij houdt morgen een workshop om jonge mensen ‘met hersens’ te zoeken die beleid voor diverse kwesties kunnen ontwikkelen. Naar verwachting zullen zestig Thai jonger dan 30 jaar op een forum hun ideeën ontvouwen over economische en sociale kwesties. Hun meningen en suggesties worden opgenomen in het partijprogramma. Volgens een bron is de sessie bedoeld degenen die zelden aan politieke activiteiten deelnemen, aan te trekken.

7 oktober
Future Forward, een partij van ‘jonge politieke honden’ met frisse ideeën over de verkalkte Thaise politiek, gaat op 25 februari, een dag na de verkiezingen, een campagne beginnen om de nieuwe grondwet te veranderen. Ze vindt die deels ondemocratisch.
De partij heeft inmiddels het groene licht gekregen van de Kiesraad. Zaterdag is in de Thai Summit Tower in Bangkok een begin gemaakt met het werven van nieuwe leden. Om geld in te zamelen verkoopt de partij souvenirs met het partijlogo, zoals T-shirts, boodschappentassen en petjes.
Op 18 oktober begint de partij de inschrijving van kandidaten voor het parlement. FFP wil in alle 350 kiesdistricten kandidaten stellen, want zegt partijleider Thanathorn: ‘We wilen een nationale partij zijn. Zonder voldoende kandidaten kunnen we onze doelen niet bereiken.’ De partij heeft in zes provincies afdelingen opgericht: Chiang Mai, Khon Kaen, Rayong, Ayutthaya, Nakhon Si Thammarat en Narathiwat. De wet stelt vier regio’s als minimum eis.

8 oktober
• Suan Dusit peiling: Een meerderheid van de respondenten in een peiling van de Suan Dusit Rajabhat universiteit (57,26 pct) vindt het best dat premier Prayut zijn kabinetsleden die geïnteresseerd zijn in politiek, toestaat politieke partijen van hun keuze te steunen.
Degenen die bezwaar maakten (48,03 pct) zeggen dat de premier neutraal dient te blijven, ze menen dat zijn houding kritiek op de regering oproept en getuigt van politieke bemoeizucht. [NB De twee percentages komen opgeteld boven de 100 procent uit]
De peiling werd van 2 tot 6 oktober gehouden, kort nadat Prayut had gezegd dat hij belangstelling heeft voor politiek, maar hij ontkende berichten dat hij zou aftreden als voorzitter van de NCPO (junta) en de kabinetssamenstelling zou wijzigen.
Gevraagd naar commentaar op Prayut’s uitspraak dat hij geïnteresseerd in politiek is, zei 40,5 procent dat hij het recht heeft zijn mening te geven. Volgens 18,84 procent duidt die uitspraak erop dat hij aan de macht wil blijven zodat allerlei projecten kunnen doorgaan. 15,63 heeft een andere duiding: de uitspraak duidt erop dat de verkiezingen zeker doorgaan.

Volop beweging in de politieke arena
8 oktober – Pheu Thai bigwigs vie for constituency spots kopt BP vandaag boven haar openingsartikel, dat gewijd is aan de verdeling van de parlementszetels, toegekend via de landelijke en districtskieslijsten van politieke partijen. De nieuwe grondwet heeft die verdeling veranderd ten gunste van de districtslijsten. Politieke waarnemers zeggen dat daardoor kleine en middelgrote partijen worden bevoordeeld en grote partijen, zoals PheuThai en de Democraten, worden benadeeld.
Het artikel zegt dat Pheu Thai bigwigs (hoge pieten, hoge omes) strijden om kiesdistrict plaatsen, want daar valt winst te behalen. Hoe de zetelverdeling berekend wordt en wat er verandert, kan ik niet uitleggen want is erg ingewikkeld en daar snap ik het fijne niet van – plus dat het me ook niet interesseert. Dat zou natuurlijk geen rol mogen spelen, want als algemeen verslaggever moet ik over alles kunnen en willen schrijven. Maar een journalist is ook maar een mens, dus vergeef me.
In het artikel wordt driftig met namen gestrooid van Pheu Thai-ers die in kiesdistricten een gooi willen doen naar het felbegeerde parlementspluche. Genoemd worden onder anderen Kittirat Na-Ranong, Watana Muangsook en Sutham Sangprathum, twee voormalige ministers en een staatssecretaris in de regering Thaksin. Politieke waarnemers zeggen dat daardoor minder bekende partijleden plaats moeten maken voor de oudere collega’s die het partijlijst systeem ontvluchten. In Bangkok komt daar bovendien bij dat het aantal kiesdistricten is verminderd van 33 naar 30, dus het wordt dringen.
Het artikel zegt ook nog iets over de nieuwe partijen Pheu Tham (For Dharma) en Pheu Chart (For the Nation), die samen met Pheu Thai zouden willen optrekken, maar dat gaat boven mijn pet. Een bron verwacht dat de drie partijen na de verkiezingen een coalitieregering zullen vormen.
De hiervoor genoemde politieke experts voorspellen dat kandidaten in de komende verkiezingen jonger zullen zijn, daar veel kiezers genoeg hebben van de conventionele politiek. De frisse Future Forward partij hoopt daarvan te profiteren door leden van 20 en 30 jaar kandidaat te stellen.
PPP verwelkomt ‘alle politieke facties’
Het tweede artikel op de VP gaat over Palang Pracharath, de partij die naar verluidt premier Prayut na de verkiezingen gaat steunen wanneer hij terug wil keren als premier. Personen van alle politieke facties zijn welkom, zegt partijleider Uttama, minister van Industrie in het kabinet, die onlangs samen met drie collega-kabinetsleden lid is geworden van PP. Dat zei hij gisteren na een workshop die was gewijd aan het partijbeleid.
Ook in dit verhaal veel namen, waarbij ik me wel eens afvraag of dat de lezers van BP allemaal interesseert. Mogelijk sluit de Sam Mitr groep, die gezien wordt als ‘rekruteringsbureau’ voor toekomstige parlementsleden, zich bij PPP aan. Uttama zegt: ‘We hebben gesprekken gehouden omdat we elkaar al lang kennen, maar niets kan gezegd worden totdat PPP een officiële politieke partij is.’
Een PPP-lid zegt dat hij zeventig groepsleden gaat leiden om zich aan te sluiten bij PPP en de partij te versterken. De partij heeft zich al in maart geregistreerd bij de Kiesraad; het wachten is nog steeds op het groene licht.

9 oktober
• De strijd om het leiderschap van de Democraten is maandag officieel begonnen. Twee partijleden gaan proberen de leiding van de partij over te nemen van de huidige partijleider Abhisit Vejjajiva. Dat zijn voormalig vice-partijleider Alongkorn Ponlaboot en voormalig parlementslid voor Phitsanulok Warong Dechgitvigrom. Gisteren hebben ze alle drie hun kandidatuur geregistreerd op het partijhoofdkantoor.  De registratie had een levendige start want supporters waren met bloemen gekomen om hun favoriete kandidaat een hart onder de riem te steken. De partij kiest haar nieuwe leider op 5 november.

Pheu Thai maakt zich geen zorgen over EC-onderzoek
9 oktober – Alhoewel de toekomst van voormalig regeringspartij Pheu Thai aan een zijden draadje hangt, denkt de partij ontbinding wel te kunnen overleven nu de Kiesraad (EC) onderzoek doet naar beïnvloeding van de partij door oud-premier Thaksin. Die zou nog steeds de lakens uitdelen in de partij hetgeen in strijd is met de organieke wet op politieke partijen. Deze wet verbiedt beïnvloeding door buitenstaanders.
Voormalig parlementslid Worachai Hema voor Samut Prakan zegt het vermoeden te hebben dat het regime erop uit is de partij te laten ontbinden. Niettemin, zegt hij, is de Kiesraad mans genoeg om daaraan niet toe te geven tenzij er sterke gronden zijn om dat wel te doen.
Wanneer dit mocht gebeuren nadat de koning de verkiezingsdatum heeft bevestigd, vermoedelijk 24 februari, kan het regime verweten worden dat het een conflict creëert op een tijdstip waarop het land behoefte heeft aan eenheid. Dit zou Pheu Thai en andere anti-regime partijen een grotere kans geven op een landslide victory (verpletterende overwinning).
Mocht Pheu Thai ontbonden worden, dan is er geen man overboord, want ze kan haar leden overhevelen naar de partij Pheu Tham, die genoemd wordt als back-up partij en al geregistreerd is bij de Kiesraad. Pheu Chart, enkele jaren geleden geregistreerd, kan roodhemdleiders onderdak bieden die banden met PT hebben.
Ik ga nog even door met dit artikel, want soms kan ik genieten van het Thaise politieke mierenneuken. Wanneer PT word ontbonden, zullen kiezers in tenminste dertig kiesdistricten ‘no’ stemmen (een mogelijkheid die wij in Nederland niet kennen), verwacht Worachai. Ze hebben dan voldaan aan hun stemplicht.
Wanneer het aantal nee-stemmen in een bepaald kiesdistrict het aantal stemmen voor een kandidaat overtreft, kan de Kiesraad de uitslag niet endosseren (bevestigen) en het Huis van Afgevaardigden kan niet bijeenkomen wanneer het aantal parlementsleden minder dan 95 procent van de 500 parlementszetels is, legt hij vervolgens uit. In dat geval moeten nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Nou, zo moeilijk is dat niet, vindt u niet?
Aan de bron van dit alles staat een videogesprek van de man uit Dubai, Thaksin dus, maar wat hij nu precies voor vreselijks heeft gezegd, vermeldt het artikel niet en ik weet het ook niet meer. Enkele PT-leden hebben verschillende keren in het buitenland Thaksin opgezocht opgezocht, wat het vermoeden ondersteunt dat hij inderdaad de partij beheerst.
Een bron bij PT zegt dat PT secretaris-generaal Phumtham en mevrouw Sudarat (getipt als nieuwe partijleider) op 8 augustus Thaksin hebben gesproken in Hong Kong. Ze hebben met hem overlegd wat in het geval van een ‘politiek ongeluk’ dient te gebeuren. Het panel dat onderzoek naar PT doet, gaat hen oproepen om te weten te komen wat er precies besproken is.

Verkiezingskoorts loopt op
10 oktober  – Veel verkiezingsnieuws, te veel naar mijn zin, vandaag in Bangkok Post. In het openingsverhaal mogen politieke analisten in hun glazen bol kijken. Ze denken dat de Democraten een kans hebben om een coalitieregering te vormen, geleid door pro-regime partijen, in plaats van samen met Pheu Thai in de oppositie te gaan.
Pagina 3 opent met een pleidooi voor een onderzoek door de Kiesraad of voormalig regeringspartij Pheu Thai en de nieuwe partijen Pheu Tham en Pheu Chart samenspannen de volgende verkiezingen te winnen. Volgens partijleider Abhisit (Democraten) moet de Kiesraad nagaan of de twee debutanten nominee parties zijn oftewel katvangers*.
Democrats ‘may back regime’ kopt BP boven het openingsverhaal. De politieke analisten, een uitdrukking waar achter de redactie zich m.i. verschuilt, denken dus dat de Democraten liever in zee gaan met de pro-regime partijen dan na de verkiezingen de nieuwe regering samen met Pheu Thai vanuit de oppositiebankjes te bestrijden. Alle drie kandidaten voor het partijleiderschap denken daarover gelijk.
Adjunct-partijleider Nipit Intarasombat (Democraten) legt uit dat Abhisit’s standpunt is geen enkele vorm van dictatuur te zullen steunen – of dat nu een parlementaire of militaire is – waarin één politieke partij het parlement beheerst en kan doen wat ze wil.
Abhisit, zegt hij, wil zich concentreren op beleidsmaatregelen op het gebied van de economie en bread-and-butter zaken die dichter bij het dagelijks leven van de bevolking spelen. [Bread-and-butter issues zijn kwesties die gewone mensen treffen, zoals belastingtarieven of verkeerssituaties] Nipit wuift speculaties weg dat de Democraten uiteindelijk een militaire dictatuur zullen steunen. ‘Elke vorm van dictatuur is schadelijk voor de democratie.’
Politicoloog Somjai van de Thammasat universiteit zegt dat zelfs wanneer Abhisit wordt herkozen als partijleider, het onduidelijk is of hij zijn verzet tegen dictatuur kan handhaven, alhoewel hij kampioen democratie is en vrij is van belangenconflicten. Met zijn standpunt tegen een militaire dictatuur, zoals de NCPO, en een parlementaire dictatuur zoals in het verleden gepraktiseerd door Pheu Thai, bevindt Abhisit zich in een politiek lastige positie. De partij kan verwikkeld raken in interne conflicten als leden deel willen uitmaken van een coalitieregering.
Ten slotte na deze loodzware politiek kost nog een korte toegift. Een groep pro-verkiezingen actievoerders heeft een netwerk gevormd onder de naam Free, Fair and Fruitful Election. In het netwerk werken tien burgergroepen samen, waaronder de anti-regimegroep People Who Want Elections. Zondag geeft het netwerk op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit het startschot van zijn activiteiten die tot de verkiezingen doorgaan.
* Een katvanger is iemand die in naam eigenaar of houder van een voertuig, bedrijf, bankrekening of iets dergelijks is, met als doel om de werkelijke eigenaar of houder buiten bereik van de justitiële autoriteiten te houden. (Bron: Wikipedia)

Druk neemt toe voor onderzoek naar samenspanning
10 oktober – Laat ik maar gelijk de al genoemde opening van pagina 3 met u doornemen, hebben we dat alvast gehad. De druk op de Kiesraad neemt dus toe om na te gaan of voormalig regeringspartij Pheu Thai en de twee nieuwe partijen Pheu Tham en Pheu Chart samenspannen om de volgende verkiezingen te winnen.
De Kiesraad moet nagaan, zegt partijleider Abhisit (Democraten), of het hebben van nominee parties in de strijd met de wet is. ‘De wet is heel duidelijk, ze verbiedt elke vorm van samenspanning door politieke partijen’, zegt hij.
Critici zeggen dat de drie partijen nauw verwant zijn. Eerder is gesuggereerd dat Pheu Tham een back-up partij is voor het geval dat Pheu Thai verboden wordt vanwege Thaksin’s videoboodschap. Pheu Chart is enkele jaren geleden opgericht met als doel voormalige roodhemdleiders politiek asiel te bieden.
Maar UDD-voorzitter Jatuporn zegt dat Pheu Thai leden die al in kiesdistricten strijden, helemaal geen trek hebben om zich bij Pheu Chart aan te sluiten. Jatuporn zegt: ‘Degenen die niet kunnen meedoen, zijn vrij om zich bij Pheu Chart aan te sluiten. De grondwet is gebaseerd op het idee dat partijen die de krachten bundelen, een betere kans hebben om te winnen dan degenen die op eigen houtje optrekken.’

15 oktober
Een kleine meerderheid van de respondenten (51,39 pct) in een peiling van het National Institute for Development Administration (Nida Poll) heeft weinig of geen vertrouwen in de senatoren die voor het eerst uitsluitend benoemd worden en niet meer (voor de helft van de Senaat) gekozen. Ze geven als reden dat de bevolking geen enkele invloed op hun benoeming heeft en betwijfelen of de senatoren zich echt voor de bevolking en het land zullen inzetten. 46,23 procent zegt wel vertrouwen te hebben.
De peiling werd van 10 tot 12 oktober gehouden, nadat de Kiesraad had besloten om te beginnen met de selectie van de 250 senatoren. Daarvan worden zes benoemd uit hoofde van hun functie, 50 worden geselecteerd uit 200 gekozen gegadigden en 194 geselecteerd uit een lijst van ‘mensen die geschikt zijn om senator worden’.
De zes ex-officio senatoren zijn de commandanten van de drie strijdmachtonderdelen, de opperbevelhebber, het hoofd van de RTP en de permanent secretaris van Defensie.
– Pheu Chart, een van de twee partijen die beschouwd worden als back-up partij voor het geval Pheu Thai wordt ontbonden, heeft zondag haar tweede ledenvergadering gehouden. Ook leden van Pheu Thai, UDD-voorzitter Jatuporn Prompan en Airee Kranara, voormalig hoofd beveiliging van de UDD, woonden de vergadering bij. De vergadering was belegd om het partijreglement vast te stellen en het logo van de partij te wijzigen. Zo’n 500 leden gaven acte de présence.
– Verwarring over de vraag of politieke partijen donaties mogen accepteren. De nieuwe partij Future Forward die in één week 20 miljoen baht ontving, is daarvoor op de vingers getikt. Vice-premier Prawit zei vrijdag dat dit niet is toegestaan, maar zijn collega Wissanu meent dat het wel mag. Volgens Prawit dienen partijen eerst toestemming aan de NCPO te vragen, die verantwoordelijk is voor het ‘handhaven van vrede en orde’ maar een nadere toelichting gaf hij niet. De huidige versoepeling van het verbod op politieke activiteiten voorziet volgens hem niet in het accepteren of verwerven van donaties.
Wissanu meent echter dat de NCPO donaties niet heeft verboden. De Kiesraad heeft daarover de NCPO niet geraadpleegd. Dankzij de versoepeling mogen partijen leden werven en moeten ze lidmaatschapsgelden incasseren. Andere bronnen van inkomsten zijn niet genoemd. ‘Het is aan de Kiesraad om te beslissen of ze deel uitmaken van een een campagne.’
Zoals bekend zijn verkiezingscampagnes nog verboden totdat het verbod geheel wordt opgeheven, wat in december wordt verwacht.
– Follow-up op het bericht over partijdonaties (zie Nieuws van de website van vandaag). Politieke partijen mogen donaties accepteren mits ze via de Kiesraad toestemming vragen aan de NCPO, zegt Kiesraad secretaris-generaal Jarungvith.
Hij maakte gisteren een eind aan de verwarring naar aanleiding van de waarschuwing die Future Forward (FF) had gekregen na 20 miljoen baht te hebben geïncasseerd.
Voor donaties van particulieren geldt een maximum van 1 miljoen baht en voor rechtspersonen van 10 miljoen baht per jaar. Doel van die beperking is partijen te vrijwaren van beïnvloeding door financiële supporters.
FF partijleider Thanathorn zei gisteren dat de partij geen donaties had ontvangen. De 20 miljoen bestond uitsluitend uit lidmaatschapsgelden en was verdiend met de souvenirverkoop. Hij zei dat FF 300 miljoen baht als streefbedrag heeft. De partij legt elk kwartaal financiële verantwoording af.
Intussen heeft de Kiesraad in tambons centra gevormd om de bevolking voor te lichten over de verkiezingen. Partijen mogen de social media gebruiken [ook daarover was verwarring ontstaan] mits ze zich houden aan de regels van de Kiesraad, waaronder een verbod op het belasteren van anderen.
– Nog een snippertje politiek nieuws [Sorry]. De vier ministers die lid zijn geworden van de pro-regime Palang Pracharath partij, brengen vandaag een bezoek aan de drijvende Khlong Lap Mayom markt in Taling Chan (Bangkok). Ze praten er met burgergroepen, wat kritiek heeft opgeroepen van Pheu Thai omdat ze daarmee het verbod op politieke activiteiten zouden overtreden. Of dat zo is, dient zorgvuldig bekeken te worden, zegt het hoofd van het Department of Legal Affairs, een afdeling van het Kiesraadkantoor.

Pluem: Ik begrijp de Thaise jeugd
16 oktober – De ‘jonge honden’ rukken op in de politiek. BP heeft al vaak geschreven over Thanathorn, oprichter van Future Forward, een partij die zegt het verkalkte politieke landschap te willen opschudden, maar er zijn meer ‘jonge honden’.
BP noemt ze agents of change: ‘These ‘young bloods’ claim they can end the cycle of coups, set a new direction for the country and ensure prosperity and economic development.’ In een serie interviews stelt BP twaalf ‘outspoken’ (mondige, openhartige) jonge politici voor die agents of change willen worden voor verbetering van het land.
Surabot Leekpai, zoon van tweevoudig voormalig premier Chuan, bijt het spits af. Pluem (30), zoals zijn bijnaam luidt, zegt een politicus te zijn die de Thaise jeugd begrijpt, omdat hij zowel in Bangkok als op het platteland opgroeide. Hij heeft twee doelen: Ten eerste om de Democraten te helpen een forward-thinking (progressief) beleid voor kinderen te ontwikkelen en ten tweede politiek aantrekkelijker te maken voor teenagers.

Kiesraad verdedigt Prayut’s social media blitz
17 oktober – Dat veel nieuws ‘talk about talk’ is, zoals mijn favoriete boek The language of news media schrijft, wordt vandaag weer eens bevestigd door de opening van Bangkok Post. In reactie op kritiek (Zie: Modder en bloemen voor media-blitz van Prayut) verdedigt de Kiesraad (EC) de social media campagne van de premier.
Zijn zondag geopende Facebook account, website, Instagram en Twitter worden door de EC niet beschouwd als verkiezingscampagne voeren, want dat is verboden totdat het verbod op politieke activiteiten volledig wordt opgeheven – vermoedelijk in december. Thans geldt een beperkte versoepeling van het verbod.
Over de volle breedte van de voorpagina kopt de krant PM’s social media blitz ‘not a poll ploy’ (truc, tactische zet). EC-voorzitter Itthiporn zei gisteren dat de online campagne van de premier geen poging is stemmen te werven (vote-wooing) maar de EC moet er nog wel een diepgaande discussie aan wijden.
De Kiesraad, zei hij verder, is momenteel informatie aan het verzamelen over de activiteiten van politieke partijen, de raad is verplicht partijen te informeren als ze de fout ingaan. ‘Wanneer politieke partijen nalaten wetten te volgen, neemt de EC actie. We bekijken politieke acties om na te gaan of ze potentiële gevolgen hebben voor de aanstaande verkiezingen. Maar tegen acties die dat niet hebben, doen we niets.’
Itthiporn doelde onder andere op activiteiten van de vier ministers die lid zijn geworden van Palang Pracharath, de partij die Prayut na de verkiezingen steunt wanneer hij wil terugkeren als premier. De vier bewindslieden mogen zich inzetten voor de partij mits ze geen overheidsmankracht gebruiken en dit in hun vrije tijd doen. De Kiesraad, benadrukte hij, probeert niemand voor te trekken. Degenen die de wet overtreden, zullen daar wel achter komen.
Prayut legde gisteren nog eens uit dat het doel van zijn online campagne is platforms te creëren waarop mensen kritiek kunnen spuien of lof kunnen uiten. ‘Alles wat nuttig blijkt, wordt op een passende manier gebruikt.  De social media accounts zijn een kanaal om te communiceren met de bevolking. […] Ik moet open staan voor kritiek. Het enige wat ik vraag is beleefdheid. Soms worden onbeleefde woorden gebruikt, vooral door jongeren, en dat is niet gepast.’
Prayut’s Facebook krijgt intussen de meeste respons. Gisteravond bedroeg het aantal likes 177.000. Prayut zegt dat hij voor zover mogelijk persoonlijk zal reageren op reacties. Zijn secretaris-generaal houdt hem elke drie of vijf dagen op de hoogte van wat er geschreven wordt.
Volgens vice-premier Prawit leest Prayut alle reacties zelf. ‘Dat is een goed ding want zo is hij zich bewust van de feedback op hem en zijn kabinet.’ Prawit volgt niet Prayut’s voorbeeld, want de pagina’s van de premier zijn voldoende om klachten te ontvangen.

Dejnattawit treedt in de voetsporen van zijn vader
17 oktober – In de gisteren gestarte serie van twaalf interviews met agents of change oftewel ambitieuze politieke jonge honden praat BP vandaag met Dejnattawit, de zoon van Boonsong Teriyapirom, minister van Handel in de regering Thaksin.
Hij aast in Chiang Mai op een districts parlementszetel voor Pheu Thai. De politieke jonge hond van 28 jaar wil politieke conflicten achter zich laten en hij wil samenwerken om het land naar een helderder toekomst te leiden.
Dejnattawit is een van de dertig jonge politici die onlangs door Pheu Thai zijn gepresenteerd. De meesten zijn kinderen van huidige leden en academici. Dejnattawit’s vader bijvoorbeeld vertegenwoordigde ook Pheu Thai in het parlement.
De ‘nieuwe generatie’ is gerekruteerd om voormalige PT parlementsleden te vervangen die naar andere partijen zijn overgestapt. Vooral de politieke groep Sam Mitr doet verwoede pogingen voormalige parlementsleden, met name van Pheu Thai, naar zich toe te halen. Sam Mitr (Three Allies) wordt beschouwd als de rekruteringsarm van het regime.
Dejnattawit vertelt opgegroeid te zijn in een familie van politici. Zijn vader bekleedde verschillende functies, wat hem inspireerde om ook politicus te willen worden. Hij behaalde in Engeland een master’s graad in financiën en studeerde ten tijde van de coup van 2014 af.
‘Ik zou graag alles wat ik kan willen doen zodat mensen een beter leven hebben. Overal waar ik kom, hoor ik mensen vaak klagen over de economie en bread-and-butter kwesties (kwesties m.b.t. bestaanszekerheid). Dus ik wil hun stem zijn. Alhoewel ik weinig politieke ervaring heb, was ik nooit ver verwijderd van de politiek. Ik ging altijd met mijn vader mee als hij mensen bezocht of campagne voerde.’

Selectie senatoren: 12 overheidsdiensten helpen ‘n handje mee
17 oktober – De Kiesraad krijgt van twaalf overheidsdiensten medewerking bij het selecteren van senatoren, een proces dat naar verwachting in december wordt afgerond. De raad heeft de hulp voornamelijk nodig om de kwalificaties van kandidaten te onderzoeken en verifiëren, alsmede om tijdens de verkiezingen de veiligheid te verzekeren.
De Senaat bestaat uit 250 leden, geselecteerd door de NCPO, zes leden worden op grond van hun functie benoemd. De NCPO kiest 50 kandidaten uit een door de Kiesraad opgesteld shortlist van 200 kandidaten en selecteert zelf de overige 194.
De kandidaten die verenigingen vertegenwoordigen en onafhankelijke kandidaten dienen zich bij de Kiesraad te registreren. De Kiesraad heeft vijf dagen om hun kwalificaties te controleren. Elke vereniging kiest 1 kandidaat uit tien sociale of professionele groepen. Per provincie wordt 1 kandidaat voorgedragen.
De namen worden pas bekend gemaakt nadat de aanmeldingsperiode is verstreken, maar kandidaten mogen de media te woord te staan.

19 oktober
Voormalig premier Thaksin voorspelt dat de pro-democratie politieke partijen in de komende verkiezingen de pro-leger partijen zullen verslaan indien die freely en fairly worden gehouden. Dat heeft hij donderdag in Hong Kong gezegd in een interview met KyodoNews. Hij denkt dat de pro-democratie partijen meer dan 300 van de 500 zetels in het Huis van Afgevaardigden zullen winnen. Thaksin zegt: ‘Het is tijd voor de kiezers om hun stem te laten horen en de dictatuur te dumpen.’
Over de rol van zijn familie in de politiek zei hij: ‘Het is tjd voor ons om een stap terug te doen en de partij professioneel te laten functioneren.’ Alhoewel hij er de voorkeur aan geeft het land niet te leiden als premier omdat hij nu een vreedzaam leven leidt, maar als zijn volgelingen erop aandringen, sluit hij die mogelijkheid niet uit.
In bijgaand kader een overzicht van de samenstelling van Senaat en Huis van Afgevaardigden. Heel verhelderend.

‘Thaksins’s voorspeling is een publiciteitsstunt’
19 oktober – De voorspelling van oud-premier Thaksin dat de pro-democratie politieke partijen bij de verkiezingen de pro-militair regime partijen zullen verslaan (zie Nieuws van de website), wordt niet erg serieus genomen. Een bron bij pro-regime partij Palang Pracharath noemt het een publiciteitsstunt.
Een eenvoudig rekensommetje leert dat de zogeheten drie pro-democratie partijen Pheu Thai, Pheu Tham en Pheu Chart nooit de vereiste meerderheid aan stemmen kunnen halen, tenzij andere partijen zich bij hen aansluiten, bij voorbeeld Democraten, Bhumjaithai en Chartthaipattana, maar dat is onwaarschijnlijk.
Thaksin’s voorspelling vormt vandaag opening BP, die wordt aangevuld met de controversiële opmerking van legercommandant Apirat die een coup na de verkiezingen niet heeft uitgesloten. Hij zei woensdag: ‘If politics does not result in riots, nothing wil happen.’
Maar adjunct-partijleider Nipit (Democraten) werpt daar tegenin dat politici geen grote factor waren toen het leger [in mei 2014]  besloot de macht te grijpen. ‘Het leger zoekt ook politieke macht.’
Voormalig adjunct-partijleider Alongkorn (ook Democraten) zegt dat geen enkele legercommandant ooit de garantie heeft kunnen geven dat er geen coup zou komen. ‘Wij [politici] moeten de juiste condities scheppen om een coup te voorkomen.’
Minister Prawit (Defensie) meent dat Apirat’s uitspraak de voorbereidingen van de verkiezingen niet verstoort. ‘Hij heeft niet gedreigd, maar hij hoopt op een periode van stabiliteit.’

Thanakit wil schoon schip maken
19 oktober – In de serie interviews met agents of change oftewel jonge politieke honden wordt vandaag Thanakit Tiamchaiboontawee, lid van de Bhumjaithai partij, aan de tand gevoeld. Hij zegt: ‘Ik denk dat je moed nodig hebt om in de politiek te gaan. Niet iedereen kan dit doen. Afgezien van vastbeslotenheid is ook moed een voorwaarde.’
De politiek is al heel zijn leven de passie van Thanakit alhoewel zijn vader er niets van moet hebben. Vanaf zijn jongste jaren werd hij in beslag genomen door de politiek, waarbij hij zich optrok aan een familielid dat in Lop Buri lid is van Provinciale Staten.
Hij herinnert zich dat hij hem volgde wanneer hij dorpen bezocht en met bewoners praatte. Toen hij ouder werd, bezocht hij forums en luisterde naar gepassioneerde speeches van politici voor kiezers die op het puntje van hun stoel zaten. Hij lette op nieuwe ideeën en wilde graag van hen leren.
Thanakit koos voor Bhumjaithai toen hij een keer partijleider Anutin hoorde spreken. Hij raakte onder de indruk van de partij en haar leider. Hij sprak ook Anutin persoonlijk. Die zei ‘Build your own legacy as a politician’ (je moet schoon schip maken) en die woorden is hij nooit vergeten.
Thanakit behaald zijn bachelor’s graad bij het International Programme van de Chulalongkorn universiteit. Thans studeert hij verder voor zijn master’s. Hij werd geboren in een bekende familie in Saraburi die werkzaam is in de bouw en vastgoed. Aanvankelijk was zijn vader niet blij met Thanakit’s wens om een politieke carrière na te streven, maar nu is hij blij.
‘Ik ben me ervan bewust’, zegt de jonge hond, ‘dat politici offers moeten brengen. Dit is iets wat ik kies te doen. Ik ben niet tegen het brengen van offers in het algemeen belang.’

De nieuwe missie van Kiesraadvoorzitter Ittiporn
21 oktober – ‘Beslissingen moeten genomen worden op basis van bewijs en de wet, en dat geldt voor elke zaak. Natuurlijk zijn er winnaars en verliezers, maar we moeten onze onpartijdigheid bewaren. Consistentie en normen moeten behouden worden.’
Het lijkt een zin uit het college inleiding recht, maar het wordt gezegd door de nieuw benoemde voorzitter van de Kiesraad Ittiporn Boonpracong in een Special Interview met Bangkok Post. Een belangrijk orgaan want in februari worden de eerste verkiezingen gehouden nadat Pheu Thai in 2011 een monsterzege haalde.
Ittipol (62) was eerder ambassadeur en hoofd van het Treaties and Legal Department van het ministerie van Justitie. In het interview met BP komt een groot aantal kwesties en uitdagingen waarmee hij in zijn nieuwe rol te maken krijgt, aan de orde. Ik pik er willekeurig enkele citaten uit:
• Over zijn functie bij het ministerie: Soms was het niet gemakkelijk alles te vertellen [tegen verslaggevers]. Sommige politici moesten uit de wind worden gehouden. Ik moest bij de beantwoording van vragen een balans zien te vinden.
• Over zijn sollicitatie bij de Kiesraad: Ik ben opgegroeid in een familie van overheidsfunctionarissen. Mijn grootvader was ambtenaar, mijn vader districtshoofd in Yala. Ik ging met mijn vader mee als hij de lokale bevolking bezocht. Sommigen glimlachten naar ons, anderen waren bang. De dingen die ik meemaakte, hebben me gelukkig gemaakt. Dus ik heb er altijd over gedroomd om ten dienste van de mensen te werken.
• Over een eventuele politieke carrière: Nee. Sinds ik jong was, wilde ik ambtenaar worden. Ik heb het gevoel dat het gevoel van eigenwaarde afhangt van onze bijdragen aan de samenleving. Overheidsdienaren hebben ook hun waardigheid.

‘Niet-politieke’ bijeenkomst van PPP roept kritiek op
22 oktober – ‘Ze zijn hier niet als ministers maar als broeders die gekomen zijn om naar onze problemen te luisteren’, zei  de ceremoniemeester gisteren tijdens een bijeenkomst in Nakhon Pathom met 180 kleine zakenlieden en boeren uit vier provincies. Misschien dat daarom de drie ministers in vrije-tijdskleding gekleed waren en niet keurig in het pak.
Maar de opmerking van de MC kan critici niet gerust stellen. De Palang Pracharath Party (PPP), voorstander van Prayut’s terugkeer als premier na de verkiezingen, heeft een oneerlijk voordeel boven andere partijen, zeggen ze. Dat de bijeenkomst ‘niet politiek’ was, vinden ze een smoes. De bijeenkomst was in strijd met het verbod van de NCPO op politieke activiteiten en bijeenkomsten.
Partijleider Uttama, minister van Industrie, zegt weinig aandacht te besteden aan de kritiek op de partij. ‘Iedereen heeft het recht om te kritiseren, maar de samenleving besluit wat het is. Ik ben uitgenodigd om hier te luisteren naar de groep [zakenlieden en boeren], dus ik ben gekomen. Het maakt niet uit in welke rol we zijn gekomen. We willen naar elke groep luisteren. Hoe we de informatie [die we vandaag hebben verzameld] gebruiken is een zaak van de toekomst.’
PPP werd op 29 september opgericht, maar heeft nog niet het groene licht gekregen van de Kiesraad. Zodra dit gebeurt of de NCPO de ban op politieke activiteiten opheft, treden de drie ministers af, zegt adjunct-partijleider Suvit, minister van Science and Technology.
Velen die de bijeenkomst gisteren bijwoonden, dachten dat de drie politici in hun functie als minister waren gekomen, totdat ze door de MC op de vingers werden getikt. De eigenaar van een garnalenkwekerij zegt dat het haar niet kan schelen of de bijeenkomst feitelijk een verkiezingscampagne was, zolang die maar voordeel voor de bewoners opleverde. Ze zei dat ze gekomen was omdat ze meende er baat bij te hebben.
‘Ik ben niet teleurgesteld in de bijeenkomst. Ik denk dat politici toegang tot het electoraat krijgen door te komen en te luisteren naar dorpelingen. Dat zijn mensen die menen dat ze stemloos zijn.’

Patcharakorn treedt in de voetsporen van zijn vader
22 oktober – ‘Omdat wie mijn vader is, heb ik enkele voordelen, maar ik moet ook mezelf ontwikkelen om te bewijzen dat ik ze waard ben’, zegt Patcharakorn Unnopporn, een van de agents of change oftewel jonge politieke honden die BP in een serie interviews aan het woord laat. Hij verwijst  naar zijn vader die Pheu Thai parlementslid voor Khon Kaen was.
De Pheu Thai kandidaat (25) bepleit eenheid voorafgaand aan zijn queeste om in Khon Kaen een parlementszetel te bemachtigen. Behalve dat hij de inwoners van Khon Kaen wil vertegenwoordigen, wil hij helpen hun levensstandaard te verbeteren, daarmee het werk van zijn vader Pongsakorn voortzettend.
Die is lid geworden van Pheu Tham (For Dharma), een partij die in 2010 is opgericht. De partij wordt beschouwd als backup partij voor het geval Pheu Thai wordt ontbonden wegens ontoelaatbare bemoeienis van oud-premier Thaksin. Pheu Tham zou achter de schermen worden gerund door Yaowapha Wongsawat, een jongere zuster van Thaksin.
Vader Pongsakorn, die zijn handen vol heeft aan Pheu Tham, heeft zijn zoon gevraagd hem bij Pheu Thai te vervangen. ‘Maar ik ben niet gedwongen om als kandidaat in het veld gebracht te worden’, zegt Patcharakorn. ‘Ik kreeg een kans. Daar wil ik gebruik van maken om mijn kwaliteiten te testen.’
Patcharakorn heeft een master’s degree in international business management behaald aan de Britse Northhumbria universiteit. Hij meent dat hij hetgeen hij geleerd heeft en zijn banden met de inwoners van Khon Kaen kan gebruiken om zijn pad in de politiek te bakenen.
‘Ik ben weliswaar een nieuwkomer maar ik ben er al sinds mijn kinderjaren vertrouwd mee. Ik ging vaak met mijn vader mee als hij bewoners bezocht om naar hun problemen te luisteren en een manier te zoeken om hen te helpen.’

Prawit vraagt Kiesraad om onderzoek naar rol Thaksin
23 oktober – Twee uur later dan gebruikelijk kon ik een blik op de krant van vandaag werpen. De krant was niet om 6 uur bezorgd en de krantenbezorger was telefonisch niet bereikbaar. Maar niet getreurd, een van de motortaxibestuurders in mijn straatje weet een adresje en kocht de krant voor mij.Dus fluks aan het werk, want ik wil mijn trouwe lezers en lezeressen niet teleurstellen.
Oud-premier Thaksin wordt de duimschroeven aangedraaid omdat hij op 18 oktober in Hong Kong in een interview met Kyodo News enkele dingen heeft gezegd over de komende verkiezingen en die zijn slecht gevallen bij de junta. Vice-premier Prawit, tevens minister van Defensie en beschouwd als de Big Brother van het kabinet, heeft de Kiesraad gevraagd onderzoek te doen naar de vraag of Thaksin vanuit het buitenland Pheu Thai’s zaken bepaalt.
Als dat zo is, riskeert de partij ontbonden te worden en dat zou dan de derde keer zijn, want zowel zijn partij Thai Rak Thai (Thai houden van Thai) als de opvolger People Power Party zijn ontbonden, respectievelijk in 2007 en 2008 (zie de pagina Tien jaar Thaise politiek).
Thaksin voorspelde in het interview dat een alliantie van pro-democratie partijen de pro-junta partijen zal verslaan indien de verkiezingen ‘freely and fairly’ worden gehouden, daarmee suggererend dat dit wel eens niet het geval zou kunnen zijn. Thaksin rekende voor dat ze meer dan 300 van de 500 parlementszetels in de wacht zullen slepen. Hij zei: ‘Het is tijd voor de kiezers om hun stem uit te brengen en de dictatuur van Thailand te dumpen.’ Pheu Thai voorspelde hij zal veel steun verwerven in de verkiezingen want veel kiezers menen dat ze ‘altijd een oplossing voor hen heeft’.
Over de toekomstige rol van zijn familie in de politiek zei hij: ‘Het is tijd om een stap terug te doen, laat de partij zichzelf professioneel runnen’, wat het vermoeden bevestigt dat de familie, lees Thaksin, de de facto leider van Pheu Thai was. Voorts sloot hij de mogelijkheid niet uit het land weer als premier te leiden indien zijn volgelingen daarop aandringen, alhoewel hij zich ‘quite settled’ heeft in het buitenland.
Thaksin woont sinds 2008 in Dubai waar hij nog regelmatig bezoek krijgt van voormalige Pheu Thai parlementsleden, wat eveneens het vermoeden voedt dat hij nog steeds de lakens uitdeelt in Pheu Thai. Als de Kiesraad daarvan overtuigd is, wordt de partij ontbonden, want de wet verbiedt dat politieke partijen door outsiders worden beïnvloed. Overigens heeft tot nu toe niemand een formeel verzoek aan de Kiesraad gedaan om onderzoek te doen. Volgens Kiesraad secretaris-generaal Jarungvith heef de Kiesraad de zaak al bekeken en geconcludeerd dat er geen bewijs is voor Thaksin’s invloed.
Prominent PT-lid Sudarat Keyuraphan zegt dat Pheu Thai voorzichtig moet opereren en zich aan de wet moet houden om te voorkomen dat ze ontbonden wordt. ‘We hebben al partij ontbindingen meegemaakt, dus we moeten voorzichtig zijn.’

Pornphrom verliefd geraakt op de politiek
23 oktober – ‘Hoe meer ik me verdiepte in de politiek en geschiedenis, des te meer raakte ik verliefd op politieke zaken.’ Dat zegt Pornphrom Vikitsreth, lid van de Democraten, en een van de agents of change oftewel politieke jonge honden die BP in een serie interviews aan het woord laat. Pornphrom, door collega’s Prom genoemd, zegt de kloof te willen overbruggen tussen de Democraten en jeugd en hij wil klimaatverandering aanpakken.
Prom’s belangstelling voor politiek werd gewekt toen hij politicologie studeerde aan het King’s College London. Sindsdien is de drang sterker geworden wat hem deed besluiten een politieke carrière te willen beginnen bij de Democraten. Zijn vader was parlementslid voor Bangkok, maar in tegenstelling tot andere jonge nieuwkomers wil hij niet in diens voetsporen treden, maar zijn eigen weg uitstippelen. ‘Ik ben niet mijn vaders politieke erfgenaam.’
King’s College leerde hem scherper naar politieke systemen te kijken en ze te vergelijken. Sinds de roodhemd protesten in 2013 heeft hij veel tijd besteed aan de Thaise politiek. Hij was toen een fervente politieke waarnemer en verslaggever.
Na zijn studie in Londen studeerde hij energie- en milieubeleid aan de New York University. In de VS werkte hij als assistent van een vertegenwoordiger van de Democraten voor Californië. Die leerde hem de belangen van mensen boven die van de partij te stellen. Pornphrom: ‘Wanneer een politicus voor het dilemma staat om te kiezen tussen partij en de bevolking moet de laatste winnen.’

23 oktober
Vice-voorzitter Peerasak van de NLA ontkent berichten dat hij de Palang Pracharath Party (PPP) helpt kandidaten klaar te stomen voor de verkiezingen. Peerasak, voormalig senator voor Uttaradit en oud-voorzitter van Provinciale Staten, thans hoofd van de PR-campagne van de NLA, zegt alleen maar zijn mening te geven en politici te adviseren die lid willen worden van een politieke partij, maar hij heeft geen zeggenschap over de interne zaken van een politieke partij.
Gevraagd naar berichten dat NLA-leden PPP helpen bij de samenstelling van de shortlist met kandidaten, zegt hij er vertrouwen in te hebben dat ze de grenzen kennen en zich aan de regels houden.

Thanikarn wil de generatiekloof overbruggen
24 oktober – Eindelijk eens een vrouw in de serie interviews met agents of change oftewel jonge politieke honden, want het lijkt er soms op alsof de politiek het exclusieve terrein van mannen is. BP laat vandaag de zakenvrouw Thanikarn Pornpongsaroj (bijnaam Oum) aan het woord. Alhoewel ze aanvankelijk niet stond te trappelen om haar familiebedrijf te verlaten, heeft ze toch de knoop doorgehakt en zich aangesloten bij de Palang Pracharat Party (PPP), de partij die naar verluidt Prayut na de verkiezingen wil laten terugkeren als premier.
Thanikarn (38) zegt te willen werken aan het overbruggen van generatiekloven en de Thaise jeugd een stem te willen geven. Ze hoopt dat het land zijn oude manier van politiek bedrijven achter zich laat en een nieuw tijdperk van politiek betreedt dat goed werkt in de voortdurend veranderende wereld die gedreven wordt door technologie en innovatie.
Thanikarn heeft een bachelor’s graad in communicatie en een master’s graad in economie. Ze werkte enkele jaren op het gebied van marketing en reclame voordat ze het familiebedrijf in de polymeer industrie overnam. Het bedrijf maakt ook trofeeën en onderscheidingen. Gedurende die tijd ontwikkelde ze sterke management kwaliteiten en verwierf expertise om het systeem en de efficiëntie van het familiebedrijf te verbeteren. Met haar vergaarde inzicht en kennis is ze klaar om de belangen van Thailand te bevorderen.
Daar ze zelf uit een jonge generatie Thais komt, begrijpt ze heel goed dat jongeren zich machteloos en niet verbonden met de politiek voelen. Maar het is voor hen belangrijk dat ze hoop hebben en besef hebben van hun macht. ‘Als je genoeg hebt van het oude systeem, is dat des te meer reden eruit te stappen en een speler te worden. Je kunt niet alleen maar blijven zitten en hopen dat dingen veranderen.’

Verkiezingsdatum en examens zitten elkaar in de weg
25 oktober – Wat moet wijken op 24 februari: de GAT/PAT* examens waarvan de uitslagen medebepalend zijn voor toelating tot een universiteit of de algemene verkiezingen, hoewel formeel nog niet vastgesteld, maar waarvan steeds die datum wordt genoemd? Het National Institute of Education Testing (Niets) zegt met betrokken diensten te zullen overleggen om een oplossing te vinden voor het samenvallen van examen en verkiezingen.
Minister Teerakiat (Onderwijs) zei gisteren de kwestie gemeld te hebben aan vice-premier Wissanu. Hij zei dat er geen problemen zijn, maar lichtte die uitspraak niet verder toe. Premier Prayut zei gisteren na een kabinetsvergadering dat Wissanu en het ministerie van Onderwijs met een oplossing zullen komen. ‘Als er problemen zijn, moeten ze worden aangepakt’, waarbij hij opmerkte dat de verkiezingsdatum nog niet bij koninklijke besluit is vastgesteld.
Op de Facebook pagina New Gen Network van de Future Forward partij wordt een beroep gedaan op beide instanties om ofwel de data van de tests (23-26 februari) te veranderen ofwel de verkiezingsdatum te verschuiven zodat jonge kiezers vanaf 18 jaar, naar schatting 6,4 miljoen, hun stem kunnen uitbrengen.
Kiesraad secretaris-generaal Jarungvith zei gisteren dat de verkiezingen tussen 24 februari en 5 mei moeten worden gehouden. De Kiesraad zei vorige maand dat 24 februari om administratieve redenen is vastgesteld. Uiteindelijk beslist de regering, aldus Jarungvith.
* GAT: General Aptitude Test, PAT: Professional and Academic Aptitude Test.

Angst voor ontbinding groeit in Pheu Thai
25 oktober – Pheu Thai leden worden zenuwachtig nu de kans op ontbinding toeneemt vanwege de vervolging van acht kernleden voor overtreding van het verbod op politieke bijeenkomsten. Op 28 november horen ze of ze in staat van beschuldiging worden gesteld.
Er van uitgaand dat op 24 februari verkiezingen worden gehouden is 26 november de deadline waarop ze zich kunnen aanmelden voor een andere politieke partij die dient als backup voor het geval PT wordt ontbonden. De wet eist dat kandidaten tenminste 90 dagen voor verkiezingen lid zijn van een politieke partij.
De acht PT-leden organiseerden op 17 mei een partijforum wegens het vierjarig bestaan van de junta. Het regime heeft aangifte gedaan omdat ze het forum als provocatie beschouwt en in strijd acht met het verbod op politieke bijeenkomsten van vijf personen en meer alsmede in strijd met artikel 116 van het wetboek van strafrecht over opruiing. Beide beschuldigingen kunnen de reden zijn om het Constitutionele Hof te vragen PT te ontbinden.
Maar dat is niet de enige reden voor zorg. Op de Kiesraad wordt druk uitgeoefend om onderzoek te doen naar de invloed die oud-premier Thaksin op Pheu Thai heeft. Als dat bewezen wordt, is dat ook een rechtvaardiging voor ontbinding. Aanleiding zijn opmerkingen over de verkiezingen die Thaksin in een interview met Kyodo News in Singapore heeft gemaakt.
Wanneer het over en uit is voor Pheu Thai kunnen leden verhuizen naar Pheu Tham (al opgericht) en Thai Raksa Chart (in oprichting). Volgens een bron maken diverse vooraanstaande PT-leden zich geen zorgen over het vooruitzicht van ontbinding. ‘Ze willen bij de partij blijven ongeacht wat komt.’
Zondag kiest PT een nieuwe partijleider en partijbestuur. Er zijn drie gegadigden: waarnemend leider Viroj, senior partijlid mevrouw Sudarat en politiek veteraan Chaturon.

Politieke partij gaat tippelen
25 oktober – Dat is nog eens een origineel initiatief. De nieuwe politieke partij Action Coalition for Thailand (ACT) heeft op haar eerste ledenvergadering besloten ‘walks to pay repect to the land’ te organiseren.
Vandaag vindt de eerste wandeling plaats naar het standbeeld van koning Rama I op de Prajadhipok Road, waar een eed wordt afgelegd. Daarna trekt de partij naar Worachak en omgeving om met inwoners te praten. Morgen komt Sukhumvit aan de beurt, daarna Yaowarat (China Town), Silom, Sathon, Bang Rak, en Pratunam. Volgende maand worden soortgelijke wandelingen georganiseerd in de oostelijke provincies en op 30 november staat een tocht gepland in Betong (Yala). De Kiesraad heeft toestemming verleend voor de wandeltochten.
Een andere nieuwe partij, Seri Ruam Thai (Thai Liberal Party), heeft gisteren bevestigd een partij te zullen bestrijden die onder het mom van democratie de dictatuur wil steunen [geen naam]. Partijleider Sereepisuth (op de foto in het midden) voorspelt dat de komende verkiezingen door de ergste verkiezingsfraude zullen worden geplaagd die Thailand al heeft meegemaakt. Voortekenen daarvan zijn de grondwet, het referendum over de grondwet en de organieke wetten die betrekking hebben op de verkiezingen.
Sereepisuth verwacht dat zijn partij tachtig parlementsleden zal winnen. Hij is bereid Thailand’s nieuwe premier te worden. Wanneer Prayut premier wordt, wordt het land in de zoveelste politieke crisis gestort, daar de nieuwe regering niet in staat zal zijn het land behoorlijke te besturen. ‘Dus waarom zou je op het pro-regime kamp stemmen?’

Prawit: Geen uitstel van verkiezingen door uni-testen
26 oktober – Vice-premier Prawit heeft gisteren de vraag beantwoord wie van de twee moet wijken: de GAT en PAT* testen die medebepalend zijn voor toelating tot de universiteit en zijn gepland van 23 tot 26 februari of de verkiezingen, voorlopig vastgesteld op 24 februari. U mag eenmaal raden wat hij gezegd heeft. Inderdaad, de testen.
‘Dit is een zaak voor het ministerie van Onderwijs dat naar uitstel van de testen moet kijken zodat zes miljoen jonge kiezers hun stem kunnen uitbrengen. Hoe zouden we hen hun rechten ontnemen?’
De testdata zijn al in augustus vastgesteld door de Council of University Presidents of Thailand. De verkiezingen worden naar verwachting op 24 februari gehouden, maar die datum is nog niet bevestigd bij koninklijk besluit. Zorgen dat veel jonge kiezers hun stem niet kunnen uitbrengen, nemen toe.
Vice-premier Wissanu zegt dat hij door de minister van Onderwijs op de hoogte is gebracht van het samenvallen. Hij heeft de minister opdracht gegeven een oplossing te zoeken. Ook Wissanu is een voorstander van het verschuiven van de testdata.
Verschillende overheidsdiensten bekijken de voor- en nadelen van uitstel. ‘Wanneer uitstel onmogelijk is’, zegt hij, ‘kan de examentijd worden aangepast.’ De minister verwacht binnen enkele dagen een duidelijk antwoord.
‘Ik ben al maanden op de hoogte van de kwestie, maar ik weet niet wat te doen omdat er geen duidelijkheid is over de verkiezingsdatum.’ Gevraagd of er opzet in het spel is, zegt hij dat dit niet waar is, want diverse commissies hebben het testrooster jaren tevoren opgesteld.
Minister Teerakiat (Onderwijs) zegt te zullen overleggen met Niets, de organisatie die de tests organiseert en samenstelt. Een van de oplossingen zou advance voting kunnen zijn, waarbij kiezers eerder hun stem uitbrengen. Dit systeem wordt altijd bij verkiezingen toegepast.
* GAT: General Aptitude Test, PAT: Professional and Academic Aptitude Test.

26 oktober
Pagina 3 is een en al politiek. De geplande wandeltochten van de Action Coalition of Thailand, waarover ik gisteren berichtte, kunnen in strijd zijn met het verbod op politieke activiteiten en bijeenkomsten. Minister Prawit zei gisteren dat de Kiesraad daarover maar moet beslissen.
De wandeltochten worden geleid door Suthep Thaugsuban (foto), voormalig leider van de PDRC-protesten in 2013 en 2014 tegen de regering Yingluck, een volksmenner pur sang. Suthep zegt geen politiek te bedrijven tijdens de wandeltochten, maar gewoon met mensen te babbelen. Gisteren werd voor het eerst getippeld naar het monument van koning Rama I en onder andere Pak Khlong Talat.
Het andere bericht meldt dat twee belangrijke politieke activiteiten in Bangkok gaan plaatsvinden: Chartthaipattana kiest een nieuwe partijleider en een elf leden tellende commissie die potentiële kandidaten voor de verkiezingen gaat screenen en selecteren.
Bij de Democraten voeren drie kandidaten een verwoede strijd om het partijleiderschap. Delft de huidige partijleider Abhisit het onderspit? Volgende maand weten we meer.

27 oktober
Kanchana Silpa-archa (58), de dochter van voormalig premier Banharn, is vrijdag gekozen tot partijleider van Chartthaipattana, de derde [of vierde?] grootste partij van Thailand na Pheu Thai en de Democraten. De andere kandidaat had zich teruggetrokken, hij heeft gezegd dat Kanchana in de huidige omstandigheden het meest geschikt is om de partij te leiden.
Kanchana (op de foto met partijvlag) wilde niet zeggen of de partij in alle kiesdistricten kandidaten stelt of wie ze zal steunen na de verkiezingen premier te worden. Dat gaat ze bespreken met het partijbestuur. Verder zei ze dat de partij in de voetsporen van haar vaders beleid treedt en conflicten uit de weg zal gaan.
Haar verkiezing toont volgens haar aan dat de partij wil dat oude en nieuwe politici samenwerken. Ze zei tussen de twee generaties te staan en gezien haar leeftijd de goede positie te hebben beide generaties te leiden.
– Op pagina 3 een vierkoloms foto van drie lachende kandidaten voor het partijleiderschap van de Democraten. Het bijbehorende artikel zegt dat ze beloven een economisch beleid na te streven dat de inkomensongelijkheid helpt te reduceren en groei verzekert die de armen ten goede komt. Van het drietal krijgt de huidige partijleider Abhisit de meeste aandacht. Hij leidt de partij sinds 2005. Abhisit zegt dat de structuur van de huidige economie huge decrees van inkomensongelijkheid heeft gecreëerd, die niet gemakkelijk kan worden aangepakt wanneer beleidsmakers hetzelfde paradigma gebruiken. Geen woord dat in mijn vocabulaire voorkomt, dus even opgezocht in Van Dale. Het betekent: de meningen en waarden die door de leden van de samenleving worden gedeeld.
Abhisit zegt: ‘De duidelijkste illustratie hiervan is de tevredenheid van het bewind met de economische groei van 4 procent, maar dat cijfer betekent bijna niets voor 80 tot 90 procent van de bevolking. Het beleid van de huidige junta regering wordt gedomineerd door grote bedrijven met verwaarlozing van de gelijkheids dimensie.’
De andere twee kandidaten zeggen zich te zullen concentreren op beleid gericht op de economie en bread-and-butter kwesties, letterlijk boterdammen maar figuurlijk gebruikt voor problemen waarmee mensen in hun dagelijkse leven te maken hebben.

Future Forward verwacht in kiesdistricten te kunnen scoren
28 oktober – ’t Is een partij met frisse ideeën en de junta onwelgevallige plannen, zoals het verscheuren van de grondwet mocht ze na de verkiezingen macht verwerven, en nu blijkt Future Forward ook nog eens een sportieve partij. Zaterdag hielden ze een Run to the Future loop in het Lumpini park. De man in het grijze shirt is partijleider Thanathorn Juangroongruangkrit.
De foto staat bij een websitebericht waarin gemeld wordt dat de partij verwacht in enkele kiesdistricten parlementszetels in de wacht te slepen. Ze wijst speculaties af dat ze alleen zetels via de landelijke lijst zal halen. Secretaris-generaal Piyabutr heeft dat zaterdag gezegd.
‘We beschouwen onze kiesdistrict kandidaten niet als voetvolk om stemmen te werven voor onze kieslijstkandidaten. Ze zijn allemaal onze ideologische vechters. Gebaseerd op mijn ervaringen bij recente bezoeken aan het land, geloof ik dat we in enkele kiesdistricten kunnen winnen.’
‘De mensen snakken naar verandering. We streven er niet alleen maar naar de verkiezingen te winnen zodat iemand foto’s kan nemen en dan stopt. We gaan met onze politieke missie na de verkiezingen door.’
Zaterdag is FF begonnen aanvragen van kandidaten te registreren voor de landelijke lijst en districtslijsten. Aanvragen worden tot 18 november in behandeling genomen. De aanvragers worden gescreend op kwalificaties, achtergrond en politieke oriëntatie.De partij zegt eind van het jaar over 350 kandidaten te zullen beschikken. Veel personen die zich zaterdag opgaven, maken hun debuut in de politiek.
Rangsiman Rome, een bekende anti-coup en pro-verkiezingen actievoerder, kwam ook naar het partijkantoor, maar alleen om lid te worden van de partij. ‘Het was moeilijk kiezen, maar toen ik legerleider Apirat hoorde [die niet kon garanderen dat er niet weer een machtsgreep plaatsvindt door het leger] besloot ik dat ik iets moest doen.’
Een andere bekende was Nattapat Akahart, een broer van de verpleegster die in 2010 door soldaten werd dood geschoten tijdens de ontmanteling van het roodhemdprotest in het centrum van Bangkok. Ze was naar een tempel gevlucht waar ze dacht veilig te zijn. De soldaten hebben verklaard dat ze het vuur openden uit zelfverdediging, maar daarvoor is geen enkel bewijs. De broer aast op een parlementszetel. (Bron: website BP, 27 oktober)

Jonge kiezers krijgen een stem
28 oktober – De krant biedt vandaag een absoluut dieptepunt in nieuwsaanbod: drie berichten en vijf kortjes, waarvan drie items al bekend zijn van de website. De gehele voorpagina is gewijd aan de verkiezingen met 10 procent jonge nieuwe kiezers wat een betrouwbare voorspelling van de uitslag zo goed als onmogelijk maakt.
Politieke partijen beginnen ideeën te bedenken hoe hun steun te krijgen. Enkele partijen brengen jonge kandidaten in het veld om de nieuwe generatie kiezers te verlokken een stem op hen uit te brengen. Bangkok Post noemt ze agents of change en stelt er twaalf voor in een serie interviews. Eén partij, Future Forward, positioneert zichzelf zelfs als een partij van en voor jonge kiezers. Ze roert zich regelmatig in het nieuws en lanceert frisse ideeën die de junta vaak onwelgevallig zijn.
Het Department of Provincial Administration heeft berekend dat de leeftijdsgroep 18-25 jaar die voor het eerst naar de stembus gaat 7 miljoen kiezers telt. De Kiesraad schat het totaal aantal kiezers op 50 miljoen zodat een politieke aardverschuiving niet uitgesloten is. De vraag is alleen wie daarvan zal profiteren.
Bangkok Post vraagt vandaag in een Special Report op de voorpagina en een doorlees op pagina 3 twee nieuwe kiezers en één oude wat de verkiezingen voor hen betekenen en of ze denken dat hun generatie kan helpen het land naar een helderder toekomst te sturen.
Daar de grote partijen (Pheu Thai en Democraten) zullen proberen meer dan de helft van de 500 parlementszetels in de wacht te slepen, betekent dit dat deze groep cruciaal is voor de macht van een partij, zegt Prajak Kongkirati, politiek wetenschapper en docent aan de Thammasat universiteit.
Hij zegt: ‘Ik heb nooit geloofd dat de jonge generatie geen belangstelling heeft voor politiek. Hoe meer je ze tegenhoudt iets te doen, des te meer zullen ze het willen doen. Velen denken dat de coup hen onverschillig heeft gemaakt voor de politiek vanwege alle politieke restricties. De wegen mogen rustig zijn, maar het verhitte politieke debat heeft zich simpelweg verplaatst van openbare protesten naar online cyberactivisme.’
BP schrijft dat de bekendste grote politieke partijen zich doorgaans niet om kiezers die voor het eerst naar de stembus gaan bekommeren, omdat ze al een sterke kiezersbasis hebben. Maar dat is deze keer anders: iedere stem telt wat versterkt wordt door een nieuw electoraal systeem dat bij de komende verkiezingen gebruikt wordt.
Dat systeem is door de grondwetcommissie geïntroduceerd als een van de politieke hervormingen. Ik laat de details achterwege om het niet al te ingewikkeld te maken, maar verwijs naar eerdere berichten die zeggen dat het vooral gunstig is voor kleine en middelgrote partijen en nadelig voor grote partijen, waardoor geen enkele partij een absolute meerderheid kan halen zoals de vorige keer Pheu Thai.
Prajak zegt: ‘Dit is waar first-time kiezers voor partijen waardevol worden. Deze jonge mensen hebben de macht om hun vrienden diepgaand te beïnvloeden gedurende de formatieve stadia van hun ideologische ontwikkeling. Alles wat nodig is voor een student is om als staflid een politieke bijeenkomst bij te wonen en zijn vrienden te vertellen over zijn ervaringen.’
Deze leeftijdsgroep, betoogt hij, is cruciaal voor de kracht van partijen bij toekomstige verkiezingen, gegeven het feit dat ze fungeren als de belangrijkste pijlers van de beroepsbevolking wanneer ze ouder worden. ‘Zij zijn ook degenen die voor ons zorgen als we met pensioen gaan’, zegt Prajak verwijzend naar de vergrijzing van de bevolking. ‘Op hen rust de druk om goede banen met hoge salarissen te vinden, zodat ze zeker geïnteresseerd zijn in wie het land leidt.’
Tot zover mijn samenvatting van het artikel. De rest bestaat uit uitspraken van een 22-jarige student geografie aan de Chulalongkorn universiteit (‘Ik wil weten wat verkiezingen kunnen opleveren, aangenomen dat ze eerlijk en transparant zijn’), een even oude vierdejaars student aan de faculteit Onderwijs en een 27-jarige die voor de tweede keer naar de stembus gaat.
Ze zegt: ‘Ik geloof niet erg in verkiezingen in Thailand omdat mensen meer verbonden zijn met personen dan met het beleid van partijen. Daarom brengen de partijen die winnen, meestal niet de ontwikkeling die het land nodig heeft.’

29 oktober
• Een uiterst kleine meerderheid van de respondenten in een peiling van het National Institute for Development Administration (Nida) zegt dat premier Prayut beter geen politieke carrière kan nastreven na de verkiezingen.
Van de 1.258 ondervraagden liet 50,71 een duidelijk nee horen op de desbetreffende vraag. Ze vinden dat hij op verschillende gebieden tekort is geschoten, met name economie. Verder zeggen ze dat het land nog steeds democratie ontbeert en dat overheidsdienaren oneerlijke privileges krijgen.
48,73 procent vindt daarentegen dat hij moet doorgaan met zijn politieke werk omdat hij het land effectief heeft bestuurd en diverse problemen heeft opgelost. 0,56 procent heeft geen mening.
Gevraagd naar zijn rol mocht hij toch terugkeren zegt 59,22 procent dat hij lid dient te worden van een politieke partij en als kandidaat voor die partij een gooi moet doen naar het premierschap. Genoemd worden de Palang Pracharath partij (geleid door een van zijn ministers), de People’s Reform Party en de Action Coalition for Thailand Party (mede opgericht door Suthep Thaugsuban).
31,08 procent vindt dat niet nodig; hij kan als outsider premier worden zonder banden met een politieke partij. 9,06 procent is het lood om oud ijzer, hij moet de politiek verlaten zeggen ze.
• Voormalig regeringspartij Pheu Thai heeft zondag haar eerste ledenvergadering gehouden. Ruim driehonderd leden woonden de vergadering bij om een nieuwe partijleider te kiezen, een nieuw dagelijks bestuur en een commissie die de kandidaten voor de verkiezingen gaat screenen. Kiesraadleden waren als waarnemer aanwezig. De vergadering zou tot 3 uur duren, het bericht vermeldt niet de uitslag.
Verwacht wordt dat de huidige waarnemend partijleider Viroj Pao-in de partij gaat leiden en dat mevrouw Sudarat Keyurphan, vaak genoemd als kanshebber, als troostprijs de strategische commissie van de partij mag leiden.
Update: Inmiddels is bevestigd dat Viroj de Pheu Thai kar mag trekken. Waarnemend secretaris-generaal Phumtham Vechayachai is waarnemend af en Laddawan Wongsriwong, een voormalig staatssecretaris van Werkgelegenheid en kernlid van de partij, is benoemd tot woordvoerder.
Tevens zijn vier adjunct-partijleiders gekozen en is een dagelijks bestuur van vijf leden opgetuigd. De hiervoor genoemde selectiecommissie, die kandidaten voor de verkiezingen gaat selecteren, bestaat uit elf leden.

31 oktober
Eindelijk wordt na vier jaar en vier maanden in december het verbod op politieke activiteiten opgeheven, waar de politieke partijen al lang naar snakken. Premier Prayut maakte het goede nieuws gisteren bekend na een mobiele kabinetsvergadering in Chiang Rai.
Vorige maand werd het verbod al enigszins versoepeld. Maar zoals altijd houdt Prayut een slag om de arm. Hij zei dat eind november of begin december een besluit wordt genomen ‘depending on suitability’. Beëindiging van de ban is al enkele keren, onder andere door grondwetcommissievoorzitter Meechai en vice-premier Prawit aangekondigd, maar die mededelingen zijn onjuist gebleken. De verkiezingen worden op 24 februari verwacht, maar zijn nog niet officieel aangekondigd.

Pheu Thai gooit zijn kont tegen de krib
5 november – Pheu Thai is weer eens lastig. De voormalige regeringspartij, in mei 2014 gewipt door het leger, weigert met de NCPO (junta) te praten over de opheffing van het verbod op politieke activiteiten, een verbod dat is ingesteld door premier Prayut op grond van artikel 44 van de interim-grondwet, het zogeheten dictators artikel.
PT vindt dat de Kiesraad de opheffing moet bespreken met de politieke partijen. Een gesprek met de NCPO is zinloos want die kan het verbod stante pede schrappen, zegt PT secretaris-generaal Phuntham.
Vooraanstaand PT-lid Chaturon wijst erop dat de Kiesraad verantwoordelijk is voor de verkiezingen. De NCPO dient de raad alle vrijheid en onafhankelijkheid te geven die ze nodig heeft.
Premier Prayut zei vorige maand dat de NCPO voorbereidingen treft voor een bijeenkomst met de politieke partijen over het verbod. Een bron in het Governement House lekt dat het verbod op 26 november wordt ingetrokken en hij herhaalt de al vaak genoemde verkiezingsdatum van 24 februari.  Parlementskandidaten dienen minimaal 90 dagen voor die datum lid te zijn van een politieke partij.
Adjunct-partijleider Ong-art (Democraten) vindt dat het verbod snel moet worden ingetrokken. ‘De atmosfeer van de Thaise politiek zal dan helderder zijn en het vertrouwen van de mensen neemt toe.’
Ander politiek nieuws. Vanmiddag maakt de Palang Pracharath partij haar trainingscursus bekend en donderdag wordt een PR-team geïntroduceerd. Zoals bekend wil PPP Prayut steunen wanneer hij na de verkiezingen zou terugkeren als premier.
Suthep Thaugsuban van de Action Coalition for Thailand was gisteren in Aranyaprathet (Sa Kaeo) om leden te werven. Het district is een bolwerk van Pheu Thai veteraan Sanoh Thienthong.

6 november
– Alle politieke ogen zijn gericht op de nieuwe partij Thai Raksa Chart die morgen haar eerste algemene vergadering houdt en haar belangrijkste leden onthult. De partij, verwant aan Pheu Thai, wordt beschouwd als een stemmentrekker voor jonge kiezers omdat ze vermoedelijk wordt geleid door jonge politici.
Als partijleider wordt voormalig parlementslid voor Khon Kaen Preechapol Pongpanich getipt, een regerings whip in de regering Yingluck. De zoon van de broer van Thaksin wordt waarschijnlijk bestuurslid. Enkele prominente Pheu Thai leden moeten niets hebben van de partij omdat betrokkenen geen politieke ervaring hebben.
– Ik stipte het gisteren al aan in het bericht Pheu Thai gooit zijn kont tegen de krib. Premier Prayut wil met politieke partijen overleggen over het opheffen van het verbod op politieke activiteiten. De krant voegt er vandaag aan toe dat hij wil wachten totdat de organieke wet op politieke partijen van kracht is en dat is op 10 december. Deze wet is de laatste van alle tien organieke wetten die betrekking hebben op de verkiezingen.
Politieke partijen zien reikhalzend uit naar beëindiging van het verbod. Ze mogen nog steeds geen campagne voeren of politieke bijeenkomsten beleggen. Mits ze toestemming hebben, mogen ze een ledenvergadering houden om partijleider en bestuursleden te kiezen en reglementen aan te passen.
Vice-premier Prawit heeft de autoriteiten op het hart gedrukt de politieke situatie goed in de gaten te houden om geweld in de aanloop naar de verkiezingen te voorkomen. Adviseur Panitan zegt dat Prawit zich zorgen maakt omdat politieke activiteiten meer complex zijn vanwege de beschikbaarheid van technologische mogelijkheden.
– Een andere vergadering met politieke partijen is belegd door de Kiesraad op 22 november. De nieuwe partij Future Forward zegt dat de bijeenkomst een voorwendsel kan creëren om de verkiezingen uit te stellen. De Kiesraad kan de klachten van de partijen over beperkende regels en de beperkte voorbereidingstijd voor de verkiezingen als excuus gebruiken voor uitstel, zegt FF-leider Thanathorn.

7 november
Minister Don Pramudwinai (Buitenlandse Zaken) is een tegenstander van buitenlandse waarnemers bij de verkiezingen. Hun aanwezigheid kan de indruk wekken dat Thailand problemen heeft met de verkiezingen.
Don reageert op een bericht dat enkele internationale organisaties toestemming aan de Kiesraad hebben gevraagd om bij de verkiezingen een oogje in het zeil te houden. De verzoeken zijn normaal maar wat Don betreft luidt het antwoord Njet.
In het verleden heeft Thailand bewezen probleemloos verkiezingen en referendums te kunnen organiseren, zonder hulp van een buitenlandse partij. De lokale bevolking zijn de beste waarnemers, zegt hij. Thailand gaat op 24 februari naar de stembus, maar die datum is nog niet koninklijk bekrachtigd.

7 november
– Pheu Thai en de nieuwe politieke partij Thai Raksa Chart gaan bij de volgende verkiezingen samenwerken om zoveel mogelijk zetels in de wacht te slepen, zowel kiesdistrict zetels als zetels gekozen via de landelijke lijst.
Volgens een bron is de ‘dual-strategy’ bedacht omdat gevreesd wordt dat het Pheu Thai niet zal lukken districtszetels te scoren vanwege een nieuwe berekening bij de toekenning van de zetels. Een bron zegt dat PT in 250 van de 350 kiesdistricten kandidaten in het veld brengt, Thai Raksa Chart in de resterende 100.

8 november
Somsak Prissanananthakul, een veteraan politicus voor Ang Thong, heeft de politiek vaarwel gezegd en zijn banden met Chartthaipattana verbroken om zoals vermoed wordt ruimte te scheppen voor zijn twee zonen.
Somsak, de rechterhand van voormalig premier Banharn Silppa-archa was dertig jaar lid van de partij. Naar verluidt is een van zijn zonen niet gelukkig met de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Somsak zegt dat hij zijn rol in de partij beëindigt om te voorkomen dat de partij wordt ontbonden. Hij moet zich verre van de politiek houden om te voldoen aan zijn politieke ban. Wanneer hij dat niet doet, dreigt ontbinding, hetzelfde wat Pheu Thai boven het hoofd hangt door de bemoeienis van Thaksin.
Chartthaipattana is de reïncarnatie van de Chart Thai Party die eind 2008 door het Constitutionele Hof werd ontbonden wegens verkiezingsfraude. Het artikel neuzelt nog wat verder maar dat is allemaal voer voor fijnproevers.

9 november
De minister van Buitenlandse Zaken Don toonde zich eerder een tegenstander van waarnemers [lees pottenkijkers] bij de verkiezingen die gepland staan voor 24 februari, maar de Kiesraad  lijkt geen bezwaar te hebben mits ze het werk van de Kiesraad niet hinderen. Dat zegt Kiesraad-voorzitter Ittiporn naar aanleiding van de wens van de Europese Unie om tweehonderd waarnemers naar Thailand te sturen.
‘Hun komst moet constructief zijn, wat inhoudt dat ze zich aan wetten houden en constructieve aanbevelingen doen. Ze dienen later geen persconferentie te geven om gebreken bekend te maken of te handelen als een scheidsrechter.’
De EU heeft eerder twee verkiezingen geobserveerd, maar deze keer is anders, zegt een bron omdat ze uitgenodigd wil worden door de Kiesraad. De Kiesraad neemt over twee weken een besluit over het EU-verzoek. De raad heeft het nu druk met het vaststellen van de nieuwe grenzen van kiesdistricten.

Politieke ban eindigt in december
9 november – Bovenstaand verhaal is opening pagina 4; het leek mij meer geschikt om Nieuws van Thailand mee te beginnen (de voorgaande verhalen schreef ik gisteren al) dan de opening van Bangkok Post, gewijd aan de roadmap to democracy met als belangrijkste zaken de opheffing van het verbod op politieke activiteiten en de verkiezing van een nieuwe premier.
De NCPO (junta) verwacht de ban te kunnen opheffen nadat de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden, in september koninklijk bekrachtigd en gepubliceerd in de Royal Gazette, op 11 december van kracht wordt, zei gisteren vice-premier Wissanu. Van de tien organieke wetten is dat de laatste die het pad effent naar de verkiezingen.
De meest waarschijnlijke verkiezingsdatum is 24 februari, maar het kan ook 9 mei worden. Dat heeft te maken met de in de wet voorgeschreven termijnen. Verder weer veel oud nieuws in het openingsartikel, maar daar doe ik niet aan mee. Het enige nieuws is dat de nieuwe grenzen van de 77 kiesdistricten door de Kiesraad zijn getrokken; het wachten is op goedkeuring van de Kiesraadvoorzitter en publicatie in de Royal Gazette.

9 november
– Vice-premier Prawit hield zich op de vlakte toen hem gisteren gevraagd werd naar zijn mening over de nieuwe partij Thai Raksa Chart, waarin kinderen van politici die nauwe banden met de familie Shinawatra hebben, sleutelposities hebben ingenomen. Hij zei dat het goed is wanneer jonge mensen belangstelling hebben voor politiek.
Op de vraag naar hun relatie met Thaksin en Yingluck, beiden voortvluchtig, antwoordde hij: ‘Wat moet ik daaraan doen? Ze hebben belangstelling voor politiek. Zijn ze proxies (stromannen)? Dat moeten jullie zelf uitzoeken.’  Ja, de sluwe vos laat zich niet uit zijn tent lokken.

60 dagen ‘lang genoeg’ voor campagne voeren
10 november – Politieke partijen hebben 60 dagen de tijd om campagne te voeren nadat het verbod op politieke activiteiten is opgeheven. Dat moet lang genoeg zijn, zegt vide-premier Prawit die een vergelijking met de verkiezingen in 2011 trekt. Pheu Thai boekte toen onder de bezielende leiding van Yingluck Shinawatra een monsterzege. Die periode duurde 49 dagen.
Prawit reageert op kritiek van politici dat 60 dagen te kort is. Maar ze zitten niet bij de pakken neer. Ze zijn in overdrive gegaan om zich voor te bereiden op de verkiezingen, vermoedelijk op 24 februari en op zijn laatst op 9 mei. De ban op politieke activiteiten wordt opgeheven na 11 december, wanneer de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden van kracht wordt. De Senaat, onze Eerste Kamer, wordt dit keer niet voor de helft gekozen, maar in haar geheel benoemd, waardoor de junta nog een stevige vinger in de pap houdt.
Donderdag maakte de regering de verkiezings timeline bekend. Ik plaats het kader nog een keer. Voormalig regeringspartij Pheu Thai heeft een strategiecommissie gevormd. Die vergaderde gisteren voor het eerst onder leiding van mevrouw Sudarat Keyuraphan, eerder getipt als partijleider. Vandaag trekt het partijkader naar Suphan Buri en morgen naar Pratunam in Bangkok om met bewoners te praten. De partij is bezig kandidaten te kiezen voor de verkiezingen en rekruteert nieuwe leden. Verder worden afdelingen gevormd in regio’s waar ze nog niet waren, zoals in het Zuiden, overigens een bolwerk van de Democraten.
Het artikel vervolgt met een overzicht van de activiteiten van de Chart Pattana partij (sterk in Nakhon Ratchasima) en de Democraten. Partijleider Preechapol (Thai Raksa Chart) riep gisteren op de ban onmiddellijk op te heffen en twee prominente leden van de groep People Who Want Elections registreerden zich bij Future Forward, de ambitieuze partij van politieke jonge honden, als parlementskandidaat. Kortom: het politieke circus is volop in beweging.

Abhisit herkozen als partijleider van de Democraten
11 november – And the winner is …, maar of deze uitdrukking zaterdag is gebruikt om bekend te maken dat Abhisit Vejjajiva is herkozen als partijleider van de Democraten, weet ik niet. Staat wel boven het websitebericht.
Abhisit, die het moest opnemen tegen twee rivalen, kreeg 67.505 stemmen, voormalig parlementslid Warong voor Phitsanulok 57.689 stemmen en adjunct-partijleider Alongkorn 2.285. In totaal brachten 127.479 partijleden hun stem uit. De stemming vond elektronisch plaats.
Abhisit is formeel nog geen partijleider; de uitslag moet zondag bevestigd worden door een meerderheid van de algemene ledenvergadering van 303 leden.
Het ging om de zogeheten primaries, in de nieuwe grondwet geïntroduceerd om leden meer te betrekken bij de politiek. De junta heeft de eis later versoepeld: partijen mogen dat ook op een andere manier doen. (Bron: website BP, 10 november)

* Speelse verwijzing naar de wapenspreuk ‘Ik worstel en kom boven’ uit het wapen van de provincie Zeeland. Voor de latinisten onder u: Luctor et Emergo.

Nieuwe verkiezingsregels verontrusten PT
11 november – Zoals hierboven al gemeld opent Bangkok Post opent vandaag met een Special Report over de toerekening van stemmen aan partijen. Het Huis van Afgevaardigden telt 500 zetels: 350 worden gekozen via een landelijke lijst, 150 via afzonderlijke lijsten per kiesdistrict. Het land telt 77 kiesdistricten, grote partijen kunnen in elk kiesdistrict kandidaten stellen, kleine partijen hebben daarvoor niet voldoende kandidaten.
De verdeling van de stemmen wordt geregeld in de nieuwe grondwet. Critici zeggen dat die nadelig is voor grote partijen, met name Pheu Thai die daardoor geen absolute meerderheid in het parlement kan verwerven zoals de vorige keer.
Het is niet moeilijk te begrijpen waarom de grondwetcommissie dit bedacht heeft. Het wil voorkomen dat één partij een monopoliepositie verwerft. Lees: Pheu Thai, want dat is de enige partij die groot genoeg is op eigen houtje meer dan 250 zetels in de wacht te slepen. Gevolg: Net als in Nederland zal een coalitieregering moeten worden gevormd.
In het oude systeem gingen stemmen uitgebracht in een kiesdistrict verloren wanneer een kandidaat niet werd gekozen, in het nieuwe systeem worden die ‘verloren’ stemmen overgeheveld naar de landelijke lijst. Kandidaten die in een kiesdistrict de meeste stemmen, worden automatisch lid van het parlement en de partijen met minder succesvolle kandidaten krijgen daardoor alsnog een kans op een zetel via de landelijke lijst. Het lijkt ingewikkeld, maar bij nadere beschouwing valt dat wel mee.
De rekenmeesters van Pheu Thai zien de bui al hangen en hebben een truc bedacht om zo veel mogelijk stemmen te verwerven. Dat is de multi-pronged strategie die het artikel noemt. Pheu Thai gaat proberen zoveel mogelijk districtszetels te winnen, hoewel ze niet in alle kiesdistricten meedoet. Alleen in kiesdistricten in het Noorden en Noordoosten die overwegend PT-gezind zijn. De stemmen die in het Zuiden, Oosten en de Central Plains ‘verloren’ gaan, moeten worden opgevangen door back-up partij Thai Raksa Chart, een afsplitsing van Pheu Thai.
Thai Raksa Chart positioneert zichzelf als een partij van ‘political young bloods’. Hoewel de meeste partijleden jong zijn, komen ze uit prominente families waarvan bekend is dat ze nauwe banden met de Shinawatra familie hebben.
Partijleider en voormalig PT-parlementslid voor Khon Kaen Predchapol zegt dat de partij zich gaat concentreren op technologie en innovatie om het leven van mensen te verbeteren en ‘s lands concurrentiepositie te stimuleren. De partij brengt een nieuwe generatie politici samen met moderne ideeën en laat geen enkele Thai in de steek.
‘Wij menen dat we met een beleid komen dat aan de behoeftes van mensen beantwoordt. We zijn vol vertrouwen dat we het land kunnen verbeteren.’
En met deze hoopvolle woorden besluit ik mijn poging u, beste lezers, inzicht te geven in het politieke circus van Thailand. Aan u ter beoordeling of me dat gelukt is.

Update
Under the new electoral system, the mixed member apportionment system (MMA), voters will cast a single ballot for a candidate – instead of two separate votes as in the previous election, where they selected both a candidate and a party for the party-list slate of MPs.

A single ballot will now count as both a vote for the candidate and simultaneously a vote for that candidate’s party for the party-list seats. (Bron: website BP, 11 november)

Minister waarschuwt premier Prayut
12 november – In Nederland zou het niets bijzonders zijn: een minister die premier Rutten waarschuwt, maar dit is Thailand, een land dat wordt gekenmerkt door strenge hiërarchische verhoudingen. Een leerling wordt niet geacht zijn meester of juf te kritiseren, een werknemer moet doen wat hem gezegd is, dus een minister, hoewel vice-premier, die de premier waarschuwt: dat is not done.
Maar vice-premier Wissanu heeft het wel gedaan. Hij zei gisteren dat Prayut de mensen niet kan vertellen op een partij te stemmen die hem steunt om de volgende premier te worden. ‘Alles wat hij kan doen is de mensen vragen naar de stembus te gaan. Dat komt omdat Prayut geen verkiezingskandidaat is. Hij bekleedt een openbaar ambt en dient neutraal te zijn.’
Wissanu’s waarschuwing heeft betrekking op de situatie waarin een politieke partij de premier noemt als een van de drie kandidaten die ze voorstelt als premier en waarover het parlement een beslissing neemt. Elke partij wordt geacht zo’n voordracht te doen.
Als de stemmen staken, is er nog een uitweg met een zogeheten outsider premier (die niet aan een partij is verbonden), een mogelijkheid die ook al is geopperd voor Prayut. Maar de premier heeft tot nu toe nooit gezegd dat hij na de verkiezingen wil terugkeren als premier, alhoewel hij wel heeft gezegd politieke ambities te hebben. Dus lijkt het onwaarschijnlijk dat hij zich terugtrekt in de kazerne.
Gevraagd of de verkiezingen tot een later tijdstip dan 24 februari worden uitgesteld omdat verschillende partijen zeggen in tijdnood te komen want nog steeds geldt een verbod op politieke activiteiten, zei Wissanu gisteren dat de bevoegdheid om de datum vast te stellen bij de Kiesraad rust en niet bij de NCPO.
Politici hebben geklaagd over de krappe periode beschikbaar voor campagnevoeren. Ze zeggen slechts 60 dagen de tijd te hebben na het opheffen van de politieke ban. En die kan pas worden geschrapt, nadat de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden op 11 december van kracht wordt.
Een tweede obstakel is dat nog niet alle nieuwe politieke partijen, hoewel aangemeld bij de Kiesraad, geregistreerd zijn. UDD-voorzitter Jatuporn Prompan (roodhemden) verwacht daarom dat het regime de verkiezingen zal uitstellen. Volgens hem wachten meer dan dertig nieuwkomers op endorsement (goedkeuring), maar Kiesraad secretaris-generaal Jarungvith zegt dat van de 37 nieuwe partijen inmiddels 25 zijn goedgekeurd, 12 wachten nog op bevestiging.
Pokin Polakul, voormalig parlementsvoorzitter, voorspelt ‘een probleem’ als iemand zou proberen de verkiezingen van 24 februari te vertragen. ‘De mensen wachten sinds de verkiezingen van 2011 al zeven jaar op verkiezingen.’
De rest van het openingsartikel laat ik onvermeld, want dat biedt een overzicht van de activiteiten van politieke partijen. Om er één uit te lichten: voorzitter Sudarat van Pheu Thai’s strategiecommissie leidde gisteren partijbobo’s bij een bezoek aan Pratunam. Ze zei dat de kledinghandelaren geklaagd hadden over de economische vertraging en de invloed daarvan op hun bedrijven.

Abhisit belooft inkomenskloof aan te pakken
12 november – De herkozen partijleider Abhisit Vejjajiva (Democraten) belooft dart onder zijn leiding de partij een economisch beleid zal voeren gericht op vermindering van de inkomensongelijkheid en bevordering van de economische groei. Hij zei gisteren ook te zullen aansturen op verkiezing van de provinciale gouveneurs die nu benoemd worden.
Abhisit maakte zijn voornemens bekend nadat hij zaterdag in de primaries zijn twee rivalen voor het leiderschap van de partij had verslagen en nadat zondag de algemene ledenvergadering de uitslag had bevestigd. Volgens Abhisit wordt de inkomensongelijkheid deels veroorzaakt doordat iedereen moet wachten op beslissingen vanuit Bangkok. ‘Elke provincie heeft haar eigen noden. Het wordt tijd voor Thailand om meer megacity’s te hebben in aansluiting op Bangkok.’
Abhisit is voor de vijfde keer gekozen tot partijleider. Hij leidt de partij sinds 2006. Behalve zijn pleidooi voor verkleining van de kloof beloofde hij ook de belastingen te hervormen ten gunste van de midden-inkomens want van het huidige systeem profiteren voornamelijk de rijken. Verder beloofde hij met een beleid te komen om de prijzen van agrarische producten te garanderen. (Zie verder Abhsit vows to address income gap)

13 november
Pagina 3 opent met het bericht dat het Damrongtham regeringsklachtencentrum het land intrekt om voorlichting te geven over de verkiezingen. NCPO secretaris-generaal en legerleider Apirat heeft het centrum opdracht gegeven naar de problemen van mensen te luisteren.
Volgens regeringswoordvoerder Sukondhapatipak hebben veel regeringsleiders gisteren hun steun uitgesproken voor de verkiezingen. Prayut kreeg dit te horen toen hij bij de Arc de Triomph de herdenking bijwoonde van de Armistice (wapenstilstand) die 100 jaar geleden een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. Trump was er ook, een dag eerder was hij weggebleven bij een oorlogsbegraafplaats omdat het regende.
Prayut heeft zijn gehoor gezegd nog geen besluit te hebben genomen over een carrière in de politiek, aldus de woordvoerder. Maar hij verzekerde de leiders dat het beleid van het regime na de verkiezingen wordt voortgezet en dat de verkiezingen op 24 februari doorgaan.
De Thai Raksa Chart en Future Forward partij voorspelden gisteren een verpletterende overwinning voor de anti-regime partijen. Ze putten hoop uit de Nida Poll waarin 95 procent van de respondenten zei te zullen stemmen. ‘Dat kan goed nieuws zijn voor de pro-democratie partijen’, zei FF adjunct-leider Pongsakorn.
– Twee ‘prominente’ broers van de familie Prissanananthakul hebben zich aangesloten bij de Bhumjaithai partij nadat hun vader vorige week de banden met de Chartthaipattana partij had verbroken. Ze kregen een warm welkom van partijbobo’s waaronder partijleider Anutin die hun lidmaatschap een aanwinst noemde.
Een van de broers geeft als verklaring voor hun keuze: ‘Het doel van de partij is een beleid te voeren dat een eind maakt aan de problemen van mensen. Het is tijd om te stoppen met de vraag of een partij pro- of anti-leger is. De nadruk dient te liggen op het welzijn van mensen.’
De vader heeft de banden met Chartthaipattana verbroken om te voorkomen dat de partij wordt ontbonden, maar dat heb ik al eerder gemeld.

14 november
De regering heeft geen plannen om de verkiezingen later dan 24 februari te houden. Vice-premier Wissanu zei gisteren dat de regering daarover overleg heeft gevoerd met de Kiesraad, die formeel de verkiezingsdatum vaststelt.
Over de verkiezingsdatum zijn twijfels gerezen naar aanleiding van opmerkingen van UDD-voorzitter Jatuporn Prompan. Hij zei zondag dat het land niet op 24 februari naar de stembus kan gaan, onder andere omdat nog niet alle nieuwe politieke partijen door de Kiesraad zijn geregistreerd.
Aan de verkiezingen wordt deelgenomen door 37 partijen, waarvan tot nu toe 25 zijn geregistreerd. Kiesraad secretaris-generaal Jarungwit zegt dat ze allemaal volgende week zijn geregistreerd.
Tevens gisteren maakten de ministers die lid zijn geworden van de Palang Pracharath partij, bekend dat ze uit het kabinet zullen stappen ‘when the time is right’. De partij wil niet bevestigen dat ze Prayut steunt wanneer hij na de verkiezingen premier wil worden. Op de foto minister Uttama (Industrie) die tot partijleider is gekozen.
New Dem heet de groep van 21 jonge partijleden van de Democraten die dinsdag werd gepresenteerd en haar plannen bekend maakte. De groep staat onder leiding van Parit Wacharasindhu, een neef van partijleider Abhisit.
Plannen die werden genoemd, waren het vormen van een vrijwilligersleger, legalisering van de handel in marihuana voor pijnbestrijding, de promotie van de export, het scheppen van nieuwe banen, zoals e-sporters, game casters en export commentators, legalisering van ride-sharing diensten, liberalisering van de productie van ambachtelijk bier en lokale sterke drank en het toestaan van same-sex huwelijken.
Bij de presentatie zei Parit: ‘New Dem wil niet oordelen of de status quo goed of fout is. We willen alleen maar dat iedereen vragen begint te stellen over bestaande waarden. Ik wil dat wij de brug zijn tussen de nieuwe generatie binnen en buiten de partij. Wij menen dat verschillende problemen van het land de input nodig hebben van de nieuwe generatie, met name op het gebied van technologie en sociale diversiteit.’

15 november
Veel aandacht vandaag voor de Kiesraad. Op de voorpagina meldt de krant dat de Kiesraad met argusogen kijkt naar de ontmoeting die enkele leden van Pheu Thai en zusterpartij Thai Raksa Chart dit weekend met oud-premier Thaksin in Singapore hebben. Thans is hij volgens zijn dochter in de Oekraïne.
Secretaris-generaal Jarungvith zegt dat de raad veel tijd nodig heeft om te bepalen of de partij Thaksin toestaat zich te bemoeien met interne partijzaken. Als dat zo is, kan de Kiesraad PT bij het Constitutionele Hof voordragen voor ontbinding.
Thaksin is al eerder verdacht van inmenging: in juni verspreidde hij een videoboodschap waarin hij voorspelde dat de pro-democratie partijen de pro-junta partijen bij de verkiezingen zullen verslaan. De Kiesraad doet onderzoek. Pheu Thai beschuldigt de Kiesraad [dus de junta] van een tactiek om te voorkomen dat de partij aan de verkiezingen deelneemt.
Het andere artikel is opening pagina 3. Het zegt dat de Kiesraad de nieuwe grenzen van de kiesdistricten heeft vastgesteld en binnen enkele dagen in de Royal Gazette publiceert. Het aantal kiesdistricten is teruggebracht van 375 naar 350, wat betekent dat enkele groter zijn dan voorheen. Een rekensommetje leert dat met 66,18 miljoen stemgerechtigde kiezers en 350 districtszetels de verhouding bevolking tot parlementsleden 189.110 personen per parlementslid bedraagt. 23 provincies waaronder Bangkok kiezen minder districts parlementsleden.
Deze week vergadert de Kiesraad over de vraag of buitenlandse waarnemers worden toegelaten om de verkiezingen te observeren.  De Kiesraad kan daarover zelfstandig beslissen en heeft geen goedkeuring nodig van de junta. Vandaag stelt de raad de 587 nieuw benoemde verkiezingsinspecteurs voor aan buitenlandse diplomaten. Later geeft de Kiesraad een toelichting op het verkiezingsproces.
Voorgaande verkiezingen kenden geen inspecteurs, want toen hielden lokale kiesraden de verkiezingen in de gaten, maar die zijn opgeheven. De inspecteurs hebben tot taak het werk van verkiezingsfunctionarissen te controleren en toe te zien op mogelijke fraude alsmede klachten te behandelen.

17 november
Pagina 3 opent met een verslag van het seminar ‘Thailand’s Future: Visions of Political Parties’ dat werd gehouden aan de Kasetsart universiteit. […]
Op het seminar ontvouwden de leiders van zes politieke partijen hun visie op de toekomst van Thailand. De zaken die aangepakt moeten worden zijn volgens hen economische ongelijkheid, herstel van de democratie, ondemocratische interventies in de politiek en beëindiging van het politieke moeras waarin Thailand is beland.
Wie voerden het woord? Sommigen kwamen we al vaker in het nieuws tegen: partijleider Abhisit (Democraten), Thanathorn Juangroongruankit (Future Forward) en mevrouw Sudarat Keyuraphan (Pheu Thai). Zwaargewichten noemt de krant ze. De andere partijleiders vertegenwoordigden de Action Coalition for Thailand (mede opgericht door SuthepThaugsuban), Reform People Party en Bhumjaithai, Thailand’s vierde grootste partij. Minister Uttama, partijleider van Palang Pracharath, hoewel uitgenodigd, ontbrak.
Chak Panchoopet van de ACT haalde tijdens de discussie uit naar de oude partijen. Hij zei dat in het verleden de stem van mensen de machthebbers in het parlement niet bereikte omdat partijen eigendom waren van politici. ‘Wanneer een partij bezit is, is het een rechtspersoon in de naam van politici. Het wordt tijd dat we een partij van de mensen creëren die waarlijk luistert naar de behoeften van mensen.’

Democraten bevreesd voor ‘verrader’ in hun midden
17 november – De Democraten zijn in verwarring naar aanleiding van het gebruik van het huis van Thaworn Senneam, een voormalig adjunct-leider van de partij, als ‘kantoor’ voor Suthep Thaugsuban van de Action Coalition for Thailand toen hij in Songkhla was om leden in te schrijven.
Terwijl hij daar was, hekelde Suthep de leiderschapsrace bij de Democraten die door Abhisit gewonnen werd. Suthep zei: ‘Wanneer er niet vals was gespeeld, zou Thaworn zijn gekozen tot secretaris-generaal.’ Suthep voorspelde ook dat de Democraten zouden verliezen in kiesdistrict 7 in Songkhla en in de drie zuidelijkste provincies, traditioneel een bolwerk van de Democraten.
Adjunct-partijleider Nipit (Democraten) zegt dat enkele partijleden ongelukkig zijn met wat daar gebeurd is en een klacht tegen Thaworn hebben ingediend. De partij heeft een panel gevormd dat een disciplinair onderzoek gaat doen. Nipit noemde Suthep’s uitlatingen hardvochtig gezien het feit dat hij voorheen secretaris-generaal van de Democraten was [en vice-premier in het kabinet Abhisit].
Omdat ik niet goed word van dit politiek gekibbel, laat ik het hierbij. Lees het zelf maar in Democrats fear traitor in midst.

18 november
Een grote meerderheid (78,6 pct) van de kiezers die voor het eerst mogen stemmen, zegt in een peiling van de universiteit van Bangkok (Bangkok Poll) te zullen gaan stemmen. Degenen die niet stemmen, geven als reden school of werk, of hebben genoeg van de politiek. 6,2 procent weet het nog niet. Ondervraagd werden 1.202 respondenten in 14 van de 50 districten in Bangkok en in twee buurprovincies.
Van de groep die gaat stemmen, zegt 60,9 procent een kandidaat te kiezen die het meest capabel is en een verreikende visie heeft; 46,1 procent kiest voor een kandidaat die zijn sporen heeft verdiend met het oplossen van gemeenschapsproblemen; 43,5 procent kiest voor iemand die niet verwikkeld is geweest in corruptieschandalen; 33,9 procent gaat voor iemand met een aantrekkelijk politiek beleid en 17 procent brengt zijn stem uit op een kandidaat die de meeste voordelen belooft.
Aan de verkiezingen, verwacht op 24 februari, nemen 6,4 miljoen nieuwe kiezers deel. De laatste verkiezingen waren in 2011. Thailand kent een stemplicht.

Nieuwe grenzen kiesdistricten onder vuur
18 november – Thailand’s politieke partijen schreeuwen moord en brand [dat doen ze regelmatig] over het besluit van het regime de Kiesraad te machtigen om nieuwe grenzen voor de kiesdistricten te trekken.
Het regime heeft hiervoor het draconische artikel 44 van de interim-grondwet ingezet, dat het mogelijk maakt bestaande procedures en regels te omzeilen. De partijen verdenken het regime ervan een bepaalde politieke partij [lees: Palang Pracharath, die wil dat Prayut na de verkiezingen premier wordt] te bevoordelen.
Prominent Pheu Thai lid Chaturon schrijft op zijn Facebook pagina: ‘Iedereen die in eigen belang een nieuwe grens wil, kan protesteren en petitioneren om veranderingen. Het wijzigen van grenzen is niet gebonden aan regels omdat de order van de NCPO [junta] zegt dat het legaal en conform de grondwet is. Dus is het interessant om te zien of het ontworpen is om een bepaalde politieke partij te bevoordelen. […] De order is een interventie in de zaken van de Kiesraad.’
Maar het regime zegt dat de order een reactie is op klachten van partijen en kiezers dat bij de wijziging van de grenzen geen rekening is gehouden met hun input. Naar verluidt zouden lokale verkiezingskantoren de criteria voor de nieuwe grenzen hebben genegeerd.
Morgen maakt de Kiesraad de nieuwe grenzen bekend. Zoals eerder gemeld wordt het aantal kiesdistricten teruggebracht van 375 naar 350.

Palang Pracharath rekent zich rijk
19 november – De Palang Pracharath partij zegt bij monde van haar secretaris-generaal Sontirat dat ze een machtsfactor van betekenis is ‘om mee rekening te worden gehouden’. Tientallen politici hebben zich bij de partij aangesloten, waaronder Pheu Thai politieke zwaargewichten uit de much-hyped Sam Mitr groep. [Een hype is een onderwerp dat door de media zwaar wordt aangezet, zoals de zwarte-pieten discussie in Nederland]
‘Dit is een nieuw hoofdstuk’, zegt Sontirat. ‘Het is moelijk om te geloven dat we zo groot zijn. Hoe zouden we niet 350 [van de 500] parlementszetels kunnen winnen?’
Als deze meneer gelijk krijgt, dan wordt de Thaise politiek weer gedomineerd door één partij, zoals in het verleden Thaksin’s Thai Rak Thai partij en Yingluck’s Pheu Thai. Of de democratie daarmee gediend is, betwijfel ik. Afijn, lees het zelf maar. Klik hier.

19 november
– […] Ook op pagina 3 twee politieke berichten, maar ik schroom ze te noemen want zonder achtergrondkennis zijn ze niet te begrijpen. Eén meldt dat Pheu Thai politici niet staan te springen om over te stappen naar Thai Raksa Chart, een nieuwe partij die beschouwd wordt als back-up voor het geval Pheu Thai wordt ontbonden wegens inmenging van oud-premier Thaksin. Ze blijven liever bij  hun oude vertrouwde partij, waardoor ze gemakkelijker een parlementszetel kunnen winnen.
Het andere bericht meldt dat de Open Forum for Democracy stichting de Kiesraad oproept om bij de herindeling van de kiesdistricten onafhankelijk te werk te gaan en rekening te houden met factoren als demografische veranderingen, inspraak van de bevolking en gemak voor kiezers. De stichting beschuldigt het regime van ontoelaatbare inmenging, maar hoe dat precies zit, snap ik niet. Ik dacht trouwens dat de nieuwe grenzen al waren vastgesteld en op het punt stonden in de Royal Gazette te worden gepubliceerd, maar blijkbaar zijn ze nog niet definitief.

Legercommandant verdedigt Kiesraad
20 november – Nieuw Engels woord vandaag geleerd, maar niet een woord dat tot mijn dagelijks spraakgebruik zal behoren: gerrymandering. Het betekent: op partijdige wijze (in kiesdistricten) indelen (a county, enz), knoeien (met). Het woord komt voor in de kop boven het tweede artikel op de voorpagina, die luidt Apirat defends EC order amid govt gerrymandering concern.
Legercommandant Apirat verdedigde gisteren het laatste bevel van de junta om de Kiesraad (EC) tot 11 december toe te staan kiesdistricten te veranderen. Op die dag wordt de organieke wet op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden van kracht. Het bevel heeft bij critici wantrouwen gewekt, omdat (zo vermoedde ik gisteren al) de Kiesraad de grenzen al heeft vastgesteld en voorbereidingen trof ze aan te kondigen.
Het bevel bepaalt ook dat politieke partijen hun primary votes (voorverkiezingen, een nieuw element dit keer, ontleend aan de primaries in de VS bij de presidentsverkiezingen) moeten afronden voordat de inschrijving van kandidaten [voor de verkiezingen] wordt afgerond.
De order is bedoeld de Kiesraad voldoende tijd te geven om de kaart met kiesdistricten samen te stellen die zowel aan de kiezers als aan partijen tegemoet komt, aldus Apirat. ‘De nieuwe order heeft geen invloed op de roadmap [routekaart naar democratie].’ Het regime beweert dat de order een reactie is op de groeiende kritiek dat bij het trekken van de nieuwe grenzen geen rekening is gehouden met de input van de bevolking.
De Kiesraad gaf eerder een regeling uit over de kiesdistrictgrenzen die voorzag in publicatie op 10 november , zegt kiesraadvoorzitter Ittiporn. Op 5 november had de Kiesraad daaraan de laatste hand gelegd. De raad was de grenzen de laatste keer aan het herzien toen hij aan zijn ogen werd geopereerd. Dat was de reden waarom de aankondiging was vertraagd.
Ittiporn wijst de zorgen af dat het regime misschien de Kiesraad zal vragen de grenzen nog verder te herzien. ‘We houden ons aan de betrokken wetten en zijn voor 11 december klaar met de job. Tenslotte heeft de NCPO expliciet gezegd dat we de job moeten doen aan de hand van de criteria die de wet stelt.’
Vice-premier Wissanu gaf gisteren ook een toelichting. Hij zei dat de nieuwe order was gegeven om te voorkomen dat de Kiesraad wordt beschuldigd van een ambtsmisdrijf vanwege de vertraging. Talloze klachten zijn al ingediend bij de NCPO en de Kiesraad. Wissanu bevestigde ook dat de voor 24 februari geplande verkiezingen niet worden vertraagd

21 november
Veteraan politicus Chaturon Chaisang sloot zich gisteren met een groep Pheu Thai leden aan bij de Thai Raksa Chart partij. Naar verluidt heeft de verhuizing tot doel zoveel mogelijk parlementszetels voor Pheu Thai en haar bondgenoten te verwerven. Dat heeft te maken met de wijziging van het kiessysteem [te ingewikkeld om uit te leggen].

21 november
Veteraan politicus Chaturon Chaisang sloot zich gisteren met een groep Pheu Thai leden aan bij de Thai Raksa Chart partij. Naar verluidt heeft de verhuizing tot doel zoveel mogelijk parlementszetels voor Pheu Thai en haar bondgenoten te verwerven. Dat heeft te maken met de wijziging van het kiessysteem [te ingewikkeld om uit te leggen].
– Prayut zegt dat partijen die willen dat hij hun kandidaat-premier is, naar hem toe moeten komen en hem formeel moeten uitnodigen. De premier reageert op uitlatingen van sleutelfiguren in de Palang Pracharath partij, die hebben gezegd dat ze Prayut willen voordragen als hun kandidaat-premier. Partijen mogen na de verkiezingen maximaal drie kandidaten voordragen.
Prayut is tot nu toe door geen enkele partij benaderd, dus vindt hij het ‘pointless’ om daarover in de media te spreken. ‘Ik praat weer te zijner tijd over deze zaak. Er is nog steeds tijd voor.’
– Het overlopen van ‘veteraan politicus’ Chaturon Chaisang van Pheu Thai naar Thai Raksa Chart onderstreept de verkiezingsstrategie van Pheu Thai om de politieke basis van de pro-regime partij te vergroten. Dat zeggen politieke experts in een analyse van BP, waarmee ze pagina 3 opent.
Chaturon ontkent dat hij de partij heeft verlaten omdat hij met andere sleutelfiguren in de partij van mening verschilt over ideologie of beleid. Hij zegt: ‘Het land bevindt zich nu op een kruising. Het regime probeert zijn greep op de macht zo lang mogelijk te behouden. The task at hand is how to stop the regime from doing so.’ Meer weten? Lees: Chaturon: Parties battling regime traps.
– Provinciale en districts verkiezingsfunctionarissen worden getraind ter voorbereiding van de selectie van kandidaten voor de Senaat.
In Nakhon Ratchasima werd de trainingssessie bijgewoond door 231 functionarissen. Directeur Sirichai van het provinciaal verkiezingskantoor verwacht dat meer onafhankelijke kandidaten dan kandidaten die banden hebben met organisaties, zich zullen opgegeven voor de selectie. Ook in Pattani heeft al een training plaatsgevonden.
De verificatie van de kwalificaties van de kandidaten wordt grotendeels gedaan middels een online controlesysteem dat verbonden is met de database van burgers. In bijgaand kader een overzicht van de samenstelling van Senaat en Huis van Afgevaardigden. Heel verhelderend.

22 november
Tewan Liptapanlop, de jongste broer van Suwat Liptapanlop, is woensdag gekozen tot partijleider van de onlangs geregistreerde Chartpattana partij. Hij was de enige kandidaat. Suwan is de oprichter van de partij en had nauwe banden met voormalig premier Chatichai.
Tewan zegt het handelsmerk van Chatichai te volgen die altijd ‘no problem’ antwoordde op vragen van de media of hij op problemen was gestuit tijdens zijn ambtsbekleding als premier.
‘De Chartpattana partij blijft op het middenpad en is bereid compromissen te sluiten, dus ze kan bevriend zijn met andere partijen en conflicten vermijden.’
Chartpattana’s  bolwerk is de provincie Nakhon Ratchasima. De partij zal in alle kiesdistricten een kandidaat in het veld brengen om haar basis te beschermen.

24 november
Dejnattawit Teriyapirom, zoon van voormalig minister van Handel Boonsong, heeft twee maanden nadat hij lid was geworden van Pheu Thai de partij al weer verlaten. Aanleiding zijn negatieve opmerkingen die de advocaat van oud-premier Yingluck  heeft gemaakt over zijn vader.
Volgens diverse media zou hij overstappen naar Palang Pracharath. Hij zegt dat veel partijen hem hebben gevraagd zich bij hen aan te sluiten, maar hij had nog geen besluit genomen. Op de foto helpt PP-leider Uttama Dejnattawit een partij-jack te passen, dus blijkbaar heeft hij inmiddels de knoop doorgehakt.
– Suchart Tancharoen, voormalig Bhumjaithai parlementslid voor Chachoengsao, is vrijdag met dertig andere politici lid geworden van Palang Pracharath, de partij die premier Prayut na de verkiezingen wil laten terugkeren als premier en daar is Suchart ook een voorstander van.
Suchart zegt Bhumjaithai te hebben verlaten uit waardering voor de steun van Palang Pracharath aan de ontwikkeling van de Eastern Economic Corridor (EEC), een industriegebied dat zich uitstrekt over de provincies Chachoengsao, Chon Buri en Rayong.

Overlopers schokken weer Pheu Thai
24 november – Bangkok Post opent vandaag met het bericht dat voormalig regeringspartij Pheu Thai, ‘weer’ kopt de krant, wordt geschokt door het overlopen van partijkopstukken naar de pro-regime partij Palang Pracharath. En dat pleit niet voor de betrouwbaarheid van deze lieden want Pheu Thai is een fervent tegenstander van de junta. Hoe waar blijkt het gezegde ‘Zoals de wind waait, waait zijn rokje’  [ook jasje].
Waarnemers zeggen dat de laatste defections Pheu Thai verder op een neerwaartse spiraal sturen, waar de partij niet lijkt van te herstellen. Volgens een PPRP bron (Palang Pracharath Party) is de grote exodus van PT-politici feitelijk bekokstoofd bij de oprichting van de PPRP.
De laatste serie overlopers bestaat uit politici van de machtige Wang Bua Ban factie, die beheerst wordt door Yaowapa Wongsawat, een jongere zuster van voormalig premier Thaksin en een voormalig parlementslid voor Chiang Mai.
Een bron zegt dat de laatste uittocht verband houdt met de uitbreiding van het onderzoek van de NACC naar de frauduleuze G2G-rijstdeals toen het hypotheeksysteem voor rijst van kracht was. De NACC heeft onlangs laten weten meer betrokkenen in het vizier te hebben en het geldspoor van deze lieden te onderzoeken. Voor die rijstdeals zijn in augustus vorig jaar zestien personen veroordeeld, waaronder voormalig minister van Handel Boonsong (zie het tweede bericht in Nieuws van de website van vandaag).
De bron doet nog meer pikante onthullingen. De overlopers zijn bedreigd met rechtszaken en onder druk zijn gezet door politieke veteranen om van partij te wisselen. Hoewel ik (te) vaak heb geschreven een hekel te hebben aan (partij)politiek nieuws, kan ik van dit soort machinaties genieten. Hoe menselijk allemaal.

Zaterdag 24 november
Premier Prayut heeft 7 december gereserveerd voor overleg met politieke partijen over zijn lang verwachte besluit de politieke ban (op activiteiten en bijeenkomsten) op te heffen.  Hij heeft ook bevestigd dat de verkiezingen op 24 februari worden gehouden. Maar wanneer het verbod precies wordt opgeheven, wilde hij gisteren niet zeggen.
Zoals bekend versoepelde de NCPO in september  het verbod, waardoor sindsdien partijen ledenvergaderingen kunnen houden om bestuursleden te kiezen en leden in te schrijven. Verder mogen ze hun mening geven over de nieuwe grenzen van kiesdistricten.
In Kanchanaburi is daarover commotie ontstaan. Voormalig parlementslid Chatpan zegt dat de door de provinciale kiesraad gebruikte methode in strijd is met de grondwet en de regelgeving van de Kiesraad. De demarcatie heeft er geleid tot grote verschillen in de kiezersaantallen van twee kiesdistricten. Chatpan heeft daarover een klacht bij de (landelijke) Kiesraad ingediend.
– Pagina 3 opent met een verhaal over de selectie van de Senaat. De Kiesraad voert haar pogingen op om de bevolking duidelijk te maken hoe die in zijn werk gaat, want het is de eerste keer dat de Senaat op deze manier wordt geselecteerd (zie bijgaand kader). Van de 250 senatoren worden 194 gekozen door de NCPO en zes bestaan uit de commandanten van de strijdachtonderdelen, de politiecommissaris en de permanent secretaris van Defensie. Over democratie gesproken.
De grondwet van 1997 voorzag in een half benoemde en half gekozen Senaat, de grondwet van 2007 in een volledig gekozen Senaat, maar volgens mij is het andersom.

25 november
Voormalig Kiesraad commissaris Somchai, begin dit jaar door Prayut uit de Kiesraad gezet, is lid geworden van de Democraten. Maar of hij zich kandidaat gaat stellen voor de verkiezingen liet hij zaterdag in het midden toen hij zijn besluit bekend maakte. Op Facebook bedankt Somchai de ‘vrienden’ van zeven tot acht partijen die hem gevraagd hebben zich bij hen aan te sluiten. ‘Al deze partijen zijn pro-democratie. Ze steunen de democratie, anders zouden ze niet meedoen aan de verkiezingen.’
Nadat Somchai door Prayut was weggestuurd, nam hij de functie van decaan waar op de School of Political Science and Laws van de Walailak universiteit in Nakhon Ratchasima. Eerder in zijn loopbaan was hij lector en adjunct-decaan van de faculteit Political Science van de Thammasat universiteit.
In 2014 werd hij gekozen tot Kiesraad commissaris. Prayut stuurde hem de laan uit vanwege diens ‘onbehoorlijk gedrag’ en commentaren op de komende verkiezingen. Tevens had hij zich schuldig gemaakt aan een belangenconflict door te solliciteren naar de functie van Kiesraad secretaris-generaal.

Boonsong’s zoon haalt uit naar Pheu Thai
25 november – Bovenstaand verhaal is geen opening krant, maar ik open ermee omdat ik (a) oud-onderwijzer ben en (b) omdat ik bibliofiel ben, beter gezegd: was, want van boeken lezen komt weinig meer na het maken van Nieuws uit Thailand en het aanbod aan vertaalde Thaise romans is beperkt. De meest belangrijke heb ik al gelezen.
Ja, u vermoedde het al: BP opent met politiek nieuws met als aanleiding de overstap van Dejnattawit Teriyapirom, zoon van voormalig minister van Handel Boonsong Teriyapirom, die gevangen zit wegens fraude in het hypotheeksysteem voor rijst. Dejnattawit heeft gebroken met Pheu Thai (PT) en is lid geworden van de pro-regime partij Palang Pracharath, wat ik een rare switch vind want PT,  aan de kant gezet in mei 2014 door de junta, is een fervent tegenstander van het huidige regime.
Als verklaring voor zijn defectie noemt hij een gebrek aan vertrouwen van de kant van Pheu Thai [?] en negatieve opmerkingen die de advocaat van Yingluck heeft gemaakt over zijn vader. Hij zegt dat zijn vaders politieke rol is geëindigd toen hij veroordeeld werd tot 42 jaar gevangenisstraf.
‘Hij is nu ziek en wordt behandeld. Pogingen worden in het werk gesteld om hem te verbinden met andere juridische zaken. Sommigen zeiden zelfs dat een deal was gesloten [voor zijn vader om buiten de gevangenis behandeld te worden]. Daardoor waren degenen die het nieuws hoorden, niet bereid hem te helpen omdat ze betwijfelden of hij werkelijk ziek was. Daarom is het gepolitiseerd.’
‘Met een gebrek aan vertrouwen in Pheu Thai ben ik bang dat ik in de problemen kom als ik verder ga in de politiek. Na lang nadenken besloot ik te vertrekken.’

Nida peiling: Sudarat favoriet als premier, niet Prayut
26 november – Niet premier Prayut leidt de toptien van favorieten voor de post van premier na de verkiezingen, maar mevrouw Sudaraty Keyuraphan, de huidige voorzitter van de strategiecommissie van voormalig regeringspartij Pheu Thai.
Prayut staat op nummer 2 maar het is een nek-aan-nek race: 25,16 procent van de respondenten in een peiling van het National Institute for Development Administration (Nida Poll) kiest voor Sudarat tegen 24,05 procent voor Prayut. Derde voorkeurskandidaat is Thanathorn van de nieuwe partij Future Forward, oudgediende Abhisit, partijleider van de Democraten, volgt op de vierde plaats.
Gevraagd welke partij hun voorkeur geniet om na de verkiezingen het kabinet te vormen, antwoordde 31,75 procent Pheu Thai met op ruime afstand op de tweede plaats de pro-regime partij Palang Pracharath (19,92 procent), gevolgd door de Democraten met 16,98 procent en Future Forward met 15,63 procent. (Bron: website BP, 25 november)
Let wel dit is niet de uitslag van de verkiezingen want die worden pas op 24 februari gehouden. Het is de uitslag van een peiling en peilingen kunnen wel eens pijnlijk de plank misslaan.

26 november
De meeste respondenten in een peiling van de Suan Dusit Rajabhat universiteit ((Suan Dusit Poll) zijn in verwarring over de precieze verkiezingsdatum en de nieuwe grenzen van de kiesdistricten. 63,96 procent kent de datum, die nog niet officieel is aangekondigd, niet en is bang dat er helemaal geen verkiezingen komen. 30.08 procent maakt zich zorgen over de nieuwe kiesdistrictgrenzen en 29 procent is in verwarring over het grote aantal partijen met soortgelijke namen en kandidaten die van partij wisselen.
Gevraagd wat ze willen weten zegt 47,42 procent: wanneer en waar kunnen we stemmen? 24,48 procent wil meer informatie over de kandidaten en hun partijen. En 20,36 procent wil weten of de premier democratisch wordt gekozen.
– De pro-regime Palang Pracharath partij is niet verontrust over het nieuws dat de Kiesraad  onderzoek wil doen naar beschuldigingen dat de regering stemmen koopt met het geld dat ze heeft uitgetrokken voor de minima, senioren en gepensioneerde ambtenaren.
Partijleider Uttama, tevens minister van Industrie, zit er niet mee. ‘Het is geen probleem want ik vertrouw erop dat het geld bedoeld is hen te helpen.’
Ook de andere drie partijbestuurders zijn minister. Alle vier, zo zeggen critici, hadden moeten aftreden toen ze verkozen werden om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. En daarvan is volgens hen nu sprake omdat belastinggeld wordt gebruikt. Het is verdacht, redeneren ze, dat het geld enkele maanden voor de verkiezingen wordt uitgedeeld en dit niet de afgelopen vier jaar is gebeurd.
– Op de oprichtingsvergadering van de partijafdeling Zuid van de Thai Raksa Chart partij zijn tweeduizend personen lid geworden van de partij. Partijleider Preechapol was blij met het resultaat omdat de partij 500 als target had gesteld en de regio geen bolwerk is van de roodhemden.
De vergadering in een hotel in Nakhon Si Thammarat (foto) werd bijgewoond door enkele voormalige UDD-leiders (roodhemden), waaronder Nattawut Saikuar, voormalig staatssecretaris van Handel in de regering Yingluck. De roodhemd kopstukken werden met een lange optocht met drums en met guirlandes begroet.
De partij heeft bekend gemaakt dat ze de door premier Prayut op 7 december uitgeschreven bijeenkomst met politieke partijen niet zal bijwonen. Ze vindt dat de NCPO (junta) zich niet dient te bemoeien met de verkiezingen, want dat is de taak van de Kiesraad. Bovendien bewijst het feit dat vier ministers een leidinggevende functie hebben in de Palang Pracharath partij dat de NCPO haar macht wil voortzetten.

Sudarat doet luchtig over overlopers
26 november – Bangkok Post schrijft vandaag in haar opening over de verrassende Nida-peiling: ‘De Pheu Tai partij die nog wankelt van de zwaargewichten die het schip verlaten om lid te worden van een pro-regime partij [bedoeld wordt Palang Pacharath], wordt bemoedigd door een peiling resultaat dat laat zien dat key party figure Sudarat Keyuraphan de nummer 1 keus voor premier is.’
‘De Pheu Thai partij staat ook bij de kiezers aan top voor de volgende algemene verkiezingen waarvan de bedoeling is dat die op 24 februari worden gehouden. Het resultaat van de peiling geeft Pheu Thai wat troost na de recente grote uittocht van overlopers.’
Partijwoordvoerder Anusorn noemde het gisteren hartverwarmend dat de mensen nog steeds vertrouwen hebben in Sudarat, een van de belangrijkste kandidaat-premiers van de partij.
Hij zei: ‘Premier Prayut was tweede in de peiling alhoewel hij toch al vier jaar aan de macht is en probeert de media te muilkorven. Niettemin toont de peiling aan dat zijn populariteit minder is dan van Pheu Thai. Alhoewel Pheu Thai van streek is door de overlopers naar de pro-regime partij, hebben de mensen nog steeds vertrouwen in het vermogen van de partij om te regeren.’
Misschien vraagt u zich af, beste lezers en lieve lezeressen, waarom ik zoveel aandacht besteed aan deze zaak. Welnu, bedenk dan dat Prayut in de vorige vier peilingen (maart, mei, juli, september), waarin hetzelfde gevraagd werd, de favoriete keuze van de meeste respondenten was. Maar het tij is gekeerd voor hem en critici van de junta zullen daar niet rouwig om zijn.
Sudarat deed gisteren opvallend luchtig over de grote exodus van PT-ers. Ze wenste hen sterkte en zei dat Pheu Thai nooit een gebrek aan mensen zal hebben die zich bij de partij zullen aansluiten. Dat zei ze tijdens een bezoek aan Na Kae (Nakhon Phanom) waar ze een partij coördinatiecentrum opende.

Thaksin’s zoon biedt Pheu Thai de helpende hand
27 november – Panthongtae Shinawtra, de zoon van oud-premier Thaksin, gaat Pheu Thai helpen bij haar politieke campagne. Panthongtae heeft maandag bekend gemaakt dat hij Sudarat Keyurphan (in dit bericht Suradat genoemd) en Chalerm Yubamrung zal steunen in de aanloop naar de verkiezingen.
Panthongtae is zondag lid geworden van Pheu Thai. Chalerm was in het kabinet Yingluck, als ik me goed herinner, vice-premier; Sudarat was favoriet in een Nida-peiling naar de gewenste premier na de verkiezingen.
De partij kan wel enige morele steun gebruiken nu vooraanstaande partijleden overlopen naar de pro-regime partij Palang Pracharath. Volgens een bron wijst zijn aanbod erop dat Thaksin nog steeds een stevige vinger in de pap heeft bij de voormalige regeringspartij. Panthongtae schrijft op zijn Facebook pagina dat hij een roadshow heeft gepland om kiezers te mobiliseren de democratie voor de mensen te herstellen.
Zoals al vaak [tot vervelens toe] gemeld wil Palang Pracharath Prayut steunen wanneer hij mocht besluiten na de verkiezingen terug te willen keren als premier. Pheu Thai s een verklaard tegenstander van de junta en verzet zich ook tegen een outsider premier, een mogelijkheid die de nieuwe grondwet biedt wanneer het parlement het niet eens kan worden over een een kandidaat uit eigen gelederen. ‘De eindbeslissing ligt bij de 40 miljoen kiezers op 24 februari’, schrijft Panthongtae.
Volgens een bron wil Panthongtae zich in een kiesdistrict in Bangkok met veel PT-aanhangers kandidaat stellen voor het parlement. Het bericht maakt geen melding van de KTB-zaak waarin Panthongtae is verwikkeld. Hij wordt beschuldigd van het witwassen van een deel van een frauduleus verkregen lening bij de overheidsbank.

Pheu Thai zet zwaar geschut in
27 november – Met zulke bigwigs (mijn woordenboek vertaalt hoge ome, man van gewicht, matador, hele baas; waarom niet gewoon zwaargewichten?) moeten de verkiezingen wel te winnen zijn. Dit drietal (zie foto) gaat de verkiezingscampagne van voormalig regeringspartij Pheu Thai trekken. Even voorstellen:
– links boven Sudarat Keyuraphan, voorzitter van de strategiecommissie van Pheu Thai en onlangs in een peiling uit de bus gekomen als de meest favoriete kandidaat om na de verkiezingen premier te worden;
– links onder voormalig vice-premier Chalerm Ubumrung in het kabinet Yingluck, ik kan me geen hoogstandjes van hem herinneren;
– rechts Panthongtae Shinawatra, geflankeerd door zijn vader Thaksin die vermoedelijk nog steeds een stevige vinger in de pap heeft bij partijzaken, hoewel dat verboden is en reden kan zijn een partij te ontbinden.
Ik heb geen glazen bol, maar zonder dit nuttige gereedschap van een waarzegger durf ik wel te voorspellen dat Pheu Thai de verkiezingen gaat winnen, dat doet de partij al toen Thai Rak Thai, de voor-vorige voorganger van Pheu Thai, door Thaksin werd opgericht. Volgens een bron dient dit trio als tegenwicht van de vele [hoeveel eigenlijk?] overgelopen PT-ers naar de pro-regime partij Palang Pracharath.
Panthongtae zal op roadshows van de partij zijn opwachting maken, maar hij zal niet veel spreken, zegt de bron. Hij hoeft er alleen maar te zijn om de mensen te verzekeren dat ‘Thaksin’s DNA’ binnen de partij blijft.
Premier Prayut relativeert de Nida-peiling die hem op de tweede plaats zette na Sudarat. Hij zei dat de peiling de mening van slechts een paar duizend mensen weergaf en niet de stem van de natie. ‘Sometimes there is more to opinion polls than meets the eye’, iets wat hij niet gezegd zal hebben toen hij in de voorgaande vier peilingen als favoriet uit de bus kwam.
Prayut haalde uit nog uit naar ‘bepaalde politici’ die de mensen in verwarring hebben gebracht over de prestaties van de regering. ‘Ik geloof dat de mensen veel geleerd hebben sinds de vorige regering verdrongen is [in de coup van mei 2014].’
Vice-premier Prawit, slippendrager [of soufleur?] van Prayut zegt benieuwd te zijn naar de methode van de Nida peilingen. ‘Wat is het nut van populariteits wedstrijden in de politiek?’
Minister Suvit (Science and Technology) zette gisteren even zijn pet op van adjunct-partijleider van Palang Pracharath. ‘Er zijn nog twee tot drie maanden te gaan tot de verkiezingen. Het is voorbarig om conclusies te trekken over wie wint of verliest op basis van een enkele peiling.’
De rest van het artikel laat ik schieten. Moet u zelf maar lezen: Pheu Thai deploys big gun trio.

29 november
De Kiesraad heeft de laatste hand gelegd aan de grenzen van de kiesdistricten. De nieuwe indeling wordt binnenkort bekend gemaakt. Politieke partijen kunnen dus aan de slag gaan met het bepalen van welke kandidaten ze waar inzetten voor de verkiezingen van 24 februari.
Vice-premier Wissanu zei gisteren dat de Kiesraad hem dinsdag had geïnformeerd dat de klus geklaard was. Hij wuifde beweringen weg dat de NCPO zich schuldig heeft gemaakt aan gerrymandering (op partijdige wijze kiesdistricten indelen, knoeien met) door de Kiesraad op basis van artikel 44 van de interim-grondwet te machtigen nieuwe wijzigingen aan te brengen.
Dat is gedaan, zegt hij, om de Kiesraad in staat te stellen op klachten van partijen en burgers te reageren. De toestemming geldt tot 11 december, de dag waarop de organieke wet op de parlementsverkiezingen van kracht wordt. Volgens sommige politici en critici zou het besluit een poging van de junta zijn de indeling te beïnvloeden. Na 11 december moeten klagers bij de Administrative Court zijn als ze het niet eens zijn met een grens.
– 28 voormalige parlementsleden van Pheu Thai zijn overgelopen naar andere partijen, maar dat is geen reden tot zorg, zegt PT secretaris-generaal Phumtham.  Volgens hem heeft ‘een partij die banden heeft met degenen die aan de macht zijn’ [lees Palang Pracharath] vijftig politici van andere partijen naar zich toegetrokken.
De aanwas wordt onder andere toegeschreven aan de invloed van minister Uttama, die partijleider van PP is. De dubbelfunctie heeft kritiek opgeroepen. Critici zeggen dat hij en zijn drie collega-ministers die tevens een bestuursfunctie in PP hebben, hadden moeten aftreden.
Phumtham zegt dat van de overlopers in voorgaande verkiezingen 20 tot 30 procent niet herkozen is. ‘Sommige zijn door de wol geverfde politici, maar als ze de verkeerde partij kiezen, zal het hen waarschijnlijk niet lukken terug te keren naar het parlement.’

Ingehouden reacties op nieuwe kiesdistrictgrenzen
30 november – Politici hebben kalm gereageerd op de nieuwe grenzen van de 350 kiesdistricten die donderdag bekend zijn gemaakt door de Kiesraad. De bekendmaking komt eerder dan verwacht omdat ze woensdag al waren uitgelekt in chatrooms van politici. De Kiesraad zegt geen onderzoek te zullen doen naar het lek omdat ze er niet verantwoordelijk voor is.
De volgende stap is een discussie van de zogeheten Five Rivers (vijf organisaties die de touwtjes in het land in handen hebben) met vertegenwoordigers van politieke partijen. ‘Alles is dan duidelijk en Thailand bevindt zich in de turbo stand’, zegt Kiesraad secretaris-generaal Natt.
Verder meldt het bericht dat het donderdag op de vierde dag van de inschrijving van kandidaat-senatoren drukker was dan de voorgaande dagen. Meer gegadigden kwamen opdagen, voornamelijk degenen die gekwalificeerd zijn om zich in meer dan één groep in te schrijven (zie de graphic wat daarmee bedoeld wordt). De Kiesraad maakt de namen van de kandidaten op 1 december bekend. (Bron: website BP, 29 november)

Meningen verdeeld over kiesdistrictgrenzen
30 november – BP  website heeft het over ‘ingehouden reacties’ op de kiesdistrictgrenzen, maar de krant ziet het iets anders en kopt boven de opening vandaag EC poll map splits views oftewel: Meningen verdeeld over verkiezingskaart van de Kiesraad.
Sommige politici beschouwen de nieuwe grenzen als een oneerlijke voorsprong voor de pro-regime partij die aan de verkiezingen deelneemt; andere politici menen dat de nieuwe grenzen ‘in het algemeen acceptabel zijn’.
Gisteren publiceerde de Kiesraad de nieuwe grenzen in de Royal Gazette. Zoals ook gemeld op de website nadat ze woensdag waren uitgelekt. Nog eerder werd de NCPO (junta) beschuldigd van gerrymandering (op partijdige wijze kiesdistricten indelen, knoeien met) door de Kiesraad op basis van artikel 44 van de interim-grondwet te machtigen nieuwe wijzigingen aan te brengen.
Somkid Chuakhong (Pheu Thai), voormalig parlementslid voor Ubon Ratchathani, zegt dat de grenzen van de kiesdistricten in sommige provincies tegemoet komen aan de wensen van ‘degenen die aan de macht zijn’. Hij vindt dat de Kiesraad de verkiezingskaart eerder had moeten publiceren, want de problemen zijn ontstaan door de order van de NCPO om de bekendmaking uit te stellen.
Somkid meent dat de order tot doel had de Palang Parcharath partij (PPRP) [die Prayut na de verkiezingen wil steunen zijn rentree als premier te maken] te bevoordelen waardoor de neutraliteit van de Kiesraad is geschaad. ‘De Kiesraad moet zijn image herbouwen als een organisatie die niet door de NCPO wordt overschaduwd. Wat de Kiesraad nu moet doen, is zijn reputatie herstellen door oprecht op de komende verkiezingen toe te zien en niemand te bevoordelen. De Kiesraad moet de verzekering geven dat het niet in de schaduw van de NCPO staat.’
Andere politici hebben kalm gereageerd op de nieuwe grenzen. Supachai Jaisamut, administrateur van Bhumjaithai [Thailand’s vierde grootste partij], vindt de grenzen acceptabel. ‘Globaal gesproken is de partij nog steeds in staat binnen de nieuwe kiesdistrictgrenzen te werken.’
Beste lezers, lieve lezeressen, begint het onderwerp u al te vervelen? Mij wel, ik vind het gemierenneuk op de vierkante millimeter, maar ik ben dan ook een buitenstaander en kijk met nuchtere Hollandse ogen naar het Thaise politieke gekissebis.

30 november
– De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) gaat samen met de Thai Chamber of Commerce, de Khon Kaen Foundation en civiele netwerken een onderzoek doen naar de verwachtingen die kiezers hebben over het anti-corruptie beleid van politieke partijen. Met de resultaten kunnen partijen gewenste beleidsmaatregelen in hun verkiezingsprogramma opnemen zodat de kiezers weten waar ze aan toe zijn als ze hun stem uitbrengen.
ACT-voorzitter Pramon vindt dat de partijen nu de verkiezingen in februari eraan komen, de gelegenheid te baat moeten nemen om effectieve anti-corruptie manifesten te ontwikkelen en ze te publiceren. Naar verwachting maken politieke partijen over twee tot drie weken hun verkiezingsprogramma bekend, zodra de verkiezingsdatum officieel is bevestigd.

1 december
Pagina 2 opent met het bericht dat Thailand’s GDP (gross domestic product, bruto binnenlands product) dankzij de verkiezingen van volgend jaar naar verwachting met 3,8 tot 4,2 procent zal groeien, wat neerkomt op 80 miljard baht. De verkiezingen zijn goed voor 0,5 procent. Maar het land lijdt nog steeds onder de handelsoorlog tussen de VS en China, aldus Thanavath Phonvichai, vice-president research van de University of the Thai Chamber of Commerce gisteren op een seminar.
Minder dan 4 procent is onwaarschijnlijk, zei hij, want politieke partijen zullen 80 miljard baht uitgeven aan verkiezingscampagnes. Thanavath verwacht een harde concurrentiestrijd die partijen ertoe brengt flink met geld te smijten [mijn woordkeus].
Ook investeringen van 200 tot 300 miljard baht in de Eastern Economic Corridor (EEC) beschermen Thailand tegen de handelsoorlog, aldus Thanavath.

Opinie: Het ergste is over voor Pheu Thai
2 december – Voormalig regeringspartij Pheu Thai die recent is gehavend door een serie politieke ongelukjes, maakt een moeilijke tijd door om haar oude glorie te herwinnen. De partij heeft haar handen vol aan de voorbereidingen van de verkiezingen op 24 februari, ze is in de greep van de angst voor ontbinding en wankelt door het overlopen van trouwe PT-ers naar haar zusterpartij Thai Raksa Chart Party.
In de zaterdagrubriek About Politics besteedt de krant aandacht aan de visie van sleutelfiguur Chalerm Ubumrung, vice-premier in het kabinet Yingluck. Hij geeft de verzekering dat Pheu Thai niet afstevent op ontbinding. Dat risico dreigt omdat de NACC onderzoek heeft gedaan naar de rol van 24 ministers van het kabinet Yingluck, die in 2012 1,9 miljard baht uitdeelden aan familieleden van roodhemden die hun leven hadden verloren voordat Yingluck aan de macht kwam. De NACC meende dat daarvoor geen wettelijke basis was.
Maar Chalerm en het juridisch team van de partij kwamen hen te hulp en overtuigden de NACC dat ze niets verkeerds hadden gedaan. Chalerm meent dat er geen gronden zijn de voormalige ministers (allemaal Pheu Thai-lid) te vervolgen. Maar zelfs als ze vervolgd worden, wordt Pheu Thai niet verantwoordelijk geacht wat betekent dat partij ontbinding niet aan de orde is.
Chalerm meent eveneens dat de NACC geen poot heeft om op te staan bij haar onderzoek naar de vermeende invloed van oud-premier Thaksin op interne partijzaken. Daarvoor is geen snippertje bewijs, zegt hij. Pheu Thai wordt niet gedomineerd door Thaksin of volgt zijn bevelen op. Thaksin is een niet-actief lid van Pheu Thai en woont geen agendavergaderingen bij.
Voorspelling van Chalerm: Pheu Thai overleeft en bloeit in de verkiezingen. Hij voorspelt dat de partij 200 districtskandidaten verzamelt en 12 tot 15 via de landelijke kieslijst. Dat betekent dat PT minder dan 20 zetels is verwijderd van de helft van het totaal aantal parlementsleden. Een landslide victory zoals in 2011 zit er dus niet in. (Bron: BP, 1 december)

PPRP speelt stommetje over keuze nieuwe premier
2 december – Politieke partij Palang Pracharath (PPRP) heeft nog geen definitief besluit genomen, maar premier Prayut is zeker een van de topkeuzes voor de functie van premier na de verkiezingen. Dat heeft secretaris-generaal Sontirat Sontijwarong gisteren bevestigd. Hij zei dat er geen haast mee is; er is nog voldoende tijd om alle potentiële kandidaten tegen het licht te houden.  Als het zover is, kiest de PPRP de besten van het stel.
Sontirat ontkende beweringen dat de nieuwe verkiezingskaart van kiesdistricten zijn partij zou bevoordelen. In tegendeel: verschillende kiesdistricten zijn nadeling voor de PPRP, maar de partij respecteert de besluiten van de Kiesraad.
Vrijdag vergadert de NCPO met politieke partijen over de verkiezingsdatum en het opheffen van het verbod op politieke activiteiten en bijeenkomsten. De PPRP heeft geen specifieke zorgen om er aan de orde te stellen, zegt Sontirat. Daarna is het wachten op 11 december, want dan wordt de organieke wet op de parlementsverkiezingen van kracht.
Het artikel bewandelt verder enkele zijpaden en meldt dat mevrouw Sudarat Keyuraphan, ooit getipt als Pheu Thai partijleider, getipt wordt als PT-kandidaat in het district Don Muang, een district dat het politiek bolwerk is van haar aide (helper) Karun ‘Keng’ Hosakul Karun is in 2013 door het hooggerechtshof voor 5 jaar uitgesloten van een politieke functie wegens overtreding van de Kieswet bij de vorige verkiezingen in 2011.
Vandaag vergadert de partij met alle parlementskandidaten. Een bron zegt dat de partij nog steeds sterk is ondanks het overlopen van enkele prominenten naar zusterpartij Thai Raksa Chart (zie het artikel Het ergste is over voor Pheu Thai).
Secretaris-generaal Phumtham heeft Prayut op zijn vingers getikt vanwege zijn uitbarsting toen hem commentaar werd gevraagd op de nieuwe kiesdistrictsgrenzen (zie het bericht van 1 december: Hoofdstad draait zich warm voor ‘Bike Un Ai Rak’. ‘Kwaad worden maakt niet dat het probleem verdwijnt of de bevolking helpt het beter te begrijpen’, aldus Phumtham.

3 december
Sontirat Sontijirawong, minister van Handel en secretaris-generaal van de politieke partij Palang Pracharath (PPRP), heeft de parlements-kandidaten voor het Noordoosten verzekerd dat PPRP deel gaat uitmaken van de volgende regering. Hij besprak zondag met hen in een hotel in de provinciehoofdstad Khon Kaen de politieke situatie en de campagne die de partij gaat voeren.
Sontirat was in het gezelschap van enkele partijbobo’s en Suriya Juangroongruangkit, strategisch hoofd van de campagne in het Noordoosten. Sontirat vroeg Suriya, die veel macht heeft en een uitgebreide vriendenkring, de kandidaten in het Noordoosten te helpen.
Suriya bevestigde dat hij de meeste partijleden en potentiële kandidaten kent. In het verleden hadden ze al samengewerkt in Thaksin’s Thai Rak Thai partij. Hij zei ook dat de partij gedetailleerde campagneplannen voor het Noordoosten heeft klaar liggen.
– Pagina 3 opent met een bericht over de selectie van senatoren. Vice-premier Wissanu zegt dat het grootste deel niet gekozen wordt in een open selectie. De NCPO gaat een commissie benoemen die 194 van de 250 senatoren kiest, maar degenen die gekozen worden, komen niet uit een open selectieproces omdat er te veel gegadigden zijn wat controle van hun kwalificaties bemoeilijkt. Snapt u wel? Ik niet.
De 250 senatoren zijn verdeeld in drie groepen: 194 gekozen door de NCPO, waarvoor dus een commissie aan het werk wordt gezet, 50 worden onder toezicht van de Kiesraad gekozen via intra-group voting [?] en zes plaatsen zijn voor de drie commandanten van de strijdmachtonderdelen, de opperbevelhebber en de permanent secretaris van Defensie.
Mijn conclusie: De toekomstige Senaat is een schoothondje van de junta, net zoals de NLA, het huidige door de junta benoemde noodparlement.

Bedrijfsleven: Politieke partijen, wat zijn je economische plannen?
3 december – Het bedrijfsleven dringt er bij politieke partijen op aan om voorafgaand aan de algemene verkiezingen hun economisch beleid bekend te maken, zodat ze plannen kunnen maken voor de post-verkiezingen periode.
Voorzitter Kalin van de Thai Chamber of Commerce zei na een seminar, getiteld Reform of Thailand’s Prosperity, Stability, and Sustainability, van de gezamenlijke kamers in Bangkok dat het hoogtijd wordt dat de partijen hun economische voorstellen aan de bevolking voorleggen.
‘De plannen dienen in hoofdlijnen economische kwesties aan te geven en hoe elke partij ze denkt aan te pakken om de economie te versterken. Ze moeten ook opvattingen bieden over de economische situatie, hoe ze de nationale vermogens kunnen versterken en de inkomensverschillen verkleinen. Partijen dienen duidelijk te zeggen of de economie zich herstelt of dat ze in verval is en wat de belangrijkste oorzaken en factoren zijn.’
Kalin zei te verwachten dat de verkiezingen, voorlopig gepland voor 24 februari, het vertrouwen van investeerders zal vergroten en meer buitenlandse investeerders naar het land zullen trekken. Volgens berichten zijn investeerders in China en Japan op zoek naar investeringsmogelijkheden in het buitenland; Kalin hoopt dat Thailand tot hun topkeuzes behoort.
Ook premier Prayut deed tijdens het seminar een duit in het zakje. In zijn keynote speech zei hij dat de handel een essentiële rol speelt bij de nationale hervormingen om het land de komende 20 jaar uit de middle-income trap te bevrijden.
Prayut maakte van de gelegenheid gebruik om enkele controversiële projecten te verdedigen, zoals de uitgifte van welfare cards aan de minima en het 20-jaren strategieplan. De welfare card, die 14,7 miljoen Thai met een inkomen lager dan 100.000 baht per jaar hebben ontvangen, is niet bedoeld om kiezers te lokken, zei hij. Hij ontkende ook dat het strategieplan tot doel heeft het regime te helpen om langer aan de macht te blijven.
Het artikel maakt geen melding van het recente kabinetsbesluit om 86,9 miljard baht uit te trekken voor de houders van een welfare card, senioren en gepensioneerde ambtenaren.

4 december
De Sam Mitr groep (Three Allies) is maandag belast met de campagneleiding van de politieke partij Palang Pracharath (PPRP), de partij die Prayut na de verkiezingen wil laten terugkeren als premier. De groep is al vaker genoemd in het nieuws.
De drie mannen waren eerder prominente leden van voormalig regeringspartij Pheu Thai, maar liepen over naar de PPRP. Het driemanschap probeert onder de naam Sam Mitr andere voormalige parlementsleden over te halen om van partij te wisselen.
De PPRP verwacht in alle kiesdistricten veel stemmen te werven, ook in kiesdistricten die nu door andere partijen worden gedomineerd. Ze hoopt te profiteren van het regeringsbeleid ter ondersteuning van de minima.
– ‘Ik vraag om twee dingen. Vreedzame verkiezingen en een vreedzaam voorzitterschap van Asean voor Thailand. De komende verkiezingen mogen geen problemen opleveren. Ik ben bereid om Thailand te laten terugkeren naar democratie. Maar regels zijn er om gevolgd te worden.’
Dit zei premier Prayut gisteren tijdens zijn bezoek aan Chaiyaphum waar hij een ceremonie bijwoonde waarop de bouwplannen voor de Lam Saphung dam werden ontvouwd. Hij maakte er bekend dat koning Vajiralongkorn ‘spoedig’ wordt gekroond; eerder zei hij voor de verkiezingen. De datum wordt vastgesteld door Zijne Majesteit himself.
Prayut zei: ‘Zijn Majesteit de koning is doorgegaan met wat koning Rama IX is begonnen. Hij vertelt mij en de regering altijd dat we ons best moeten doen om voor de mensen te zorgen, hun behoeften snel moeten bevredigen, hun problemen moeten oplossen en uitleggen, zodat ze die begrijpen.’
– Het aantal kandidaten die streven naar een senaatszetel is veel minder dan de Kiesraad (EC) had verwacht, hetgeen betekent dat velen onbestreden door de eerste selectieronde zullen zeilen. EC secretaris-generaal Jarungvith zegt dat de Kiesraad 30.000 aanmeldingen had verwacht maar het zijn er slechts 7.210 geworden.
6.705 zijn onafhankelijke kandidaten, 505 vertegenwoordigen diverse organisaties. De landbouw en visserij groep telt 1.397 kandidaten, onderwijs en gezondheid 1.043 en vrouwen, ouderen en etnische groepen 821. De verkiezing van deze zogeheten intra-group vindt op 2 januari op drie niveaus plaats: district, provinciaal en nationaal. De eerste selectieronde wordt op 16 december gehouden.
Chartchai Na Chiangmai, lid van de grondwetcommissie, vermoedt dat het lage aantal belangstellenden te maken heeft met het feit dat de kandidaten niet zeker weten of ze uiteindelijk door het regime worden gekozen. Via intra-voting worden 200 kandidaten geselecteerd waaruit de NCPO 50 van de 250 senaatszetels kiest.
De Royal Thai Police heeft een centrum geopend dat belast is met de veiligheid tijdens de senaatselectie. Vrijdag worden de agenten van het centrum voorgelicht over de verkiezingswetten.

Prayut aangespoord ‘struikrover te worden’
4 december – Wat krijge we nou, wat is dit voor krankjorem advies? Beste lezers, lieve lezeressen, natuurlijk heeft de Thaise premier niet deze aansporing gekregen, hoewel hij misschien een betere struikrover zou maken dan premier.
Nee, het is een verouderde vertaling van het Engelse to take the high road, wat in de openingskop van pagina 3 vandaag staat. U mag de kop doorstrepen en vervangen door: Prayut aangespoord op weg te gaan.
Dat zegt secretaris-generaal Phumtham van voormalig regeringspartij Pheu Thai. Wanneer Prayut premier wil worden, zal hij respect en erkenning moeten verdienen van de bevolking en van de internationale gemeenschap. De zaak heeft niets te maken met wettelijke eisen.
‘Dat hoeft niemand hem te vertellen’, zegt Phumtham. ‘Een topleider dient zich daarvan bewust te zijn zonder dat hij daartoe aangespoord wordt. Hij moet net als anderen de juiste spirit tonen.’
Het PT zwaargewicht [formulering krant] antwoordde dit op een vraag of het voor Prayut gepast zou zijn aan de macht te blijven. De vraag komt niet uit de lucht vallen want de pro-regime partij Palang Pracharat (PPRP) heef gezegd hem te willen nomineren als een van hun kandidaat-premiers. Hij staat zelfs aan top van de lijst, zegt adjunct PPRP-leider Suvit. [Politieke partijen worden geacht drie kandidaten voor te dragen]
Somsak Thepsuthin, een van de PPRP’s campagneleiders, beschuldigde gisteren ‘bepaalde politieke partijen’ ervan de publieke opinie te splijten door Prayut aan te vallen omdat hij probeert aan de macht te blijven. ‘Ze kunnen zich beter richten op beleid. De kwestie dient op te houden om conflicten te vermijden. We hebben kansen gemist; het is nu tijd om te werken aan het verbeteren van het leven van mensen.’
Vice-premier Somkid (u weet wel de man met de bijnaam economische tsaar van het kabinet) riep gisteren politici op politieke conflicten achter zich te laten. ‘De volgende regering wordt ongetwijfeld een coalitie. De regering en de oppositie dienen de handen ineen te slaan ter wille van ’s lands ontwikkeling. Dit politieke conflict moet eindigen’, zei hij op het forum Thailand Economic Outlook 2019 in Bangkok.

5 december
– Premier Prayut heeft gesuggereerd (hinted) dat de politieke partij Palang Pracharath (PPRP) zijn voorkeur heeft wanneer hij door een politieke partij wordt voorgedragen om na de verkiezingen weer premier te worden. Hij zegt klare wijn te schenken over zijn politieke ambities zodra het verbod op politieke activiteiten is opgeheven.
Prayut noemde niet expliciet PPRP maar had het over een partij met een beleid dat overeenkomt met dat van de regering. ‘Als ik benaderd word, overweeg ik elke partij die in sync werkt met wat we nu doen.’ Gevraagd of de PPRP waarvan vier ministers recent zijn lid geworden, in aanmerking komt zei hij: ‘Dat wordt in overweging genomen. Wat ik van zins ben is partijen te steunen die het land met een strategie sturen. Als andere partijen betere strategieën hebben dan de PPRP, draag ze dan maar voor. Verschillende partijen hebben gezegd dat ze me willen voordragen, maar geen enkele heeft me nog gevraagd.’
– Partijleider Abhisit (Democraten) ontkent dat hij door het regime benaderd is om toe te treden tot de volgende regering in ruil voor een ‘A-ministerie’. Dat gerucht is verspreid door een politieke bron, vermoedelijk uit kringen van de PPRP. Ook vice-premier Prawit ontkent dat het regime via voormalig secretaris-generaal Chalermchai van de Democraten de partij heeft benaderd.
Abhisit zei dit ervan uitgaande dat de PPRP de kernpartij van de nieuwe regering wordt en probeert andere partijen over te halen aan te schuiven bij een coalitieregering. Abhisit zegt dat steeds meer gepraat wordt over het vooruitzicht dat de PPRP, Democraten en Pheu Thai bij de verkiezingen als grootse partijen uit de bus komen. Als de PPRP meer dan 350 zetels wint, zoals ze verwacht, hebben ze niet eens de Democraten nodig voor een parlementaire meerderheid. 250 zetels zijn zelfs al voldoende.

6 december
Pheu Thai bigwig (hoge ome, alhoewel ze een vrouw is) Sudarat Keyuraphan, voorzitter van de strategiecommissie van Pheu Thai, heeft nog net niet geëist dat Prayut moet aftreden als hij na de verkiezingen wil terugkeren als premier, maar het scheelt niet veel. ‘Dit is moeilijk om te zeggen. Het is een zaak van individueel geweten. Ik kan niet namens anderen spreken.’
Sudarat’s commentaar is een reactie op de bekendmaking van politieke partij Palang Pracharath (PPRP) dat ze Prayut wil nomineren voor het premierschap. Prayut zelf heeft gesuggereerd dat hij partijen wil steunen die op dezelfde lijn zitten als de regering.
Sudarat wijst erop dat de regering geld stort in het Pracharat programma. Omdat het dezelfde naam draagt als de partij zou dat gunstige zijn voor de partij. ‘Daar moeten de mensen maar eens over nadenken.’

De Grote Twee mijden verkiezingsoverleg
7 december – Thailand’s twee grootste politieke partijen, Pheu Thai en Democraten, wonen niet de besprekingen bij die de NCPO (junta) vrijdag met politieke partijen houdt over de aanloop naar de verkiezingen en opheffing van het verbod op politieke activiteiten en bijeenkomsten.
Voor het overleg zijn 105 politieke partijen uitgenodigd. Ook aanwezig zijn vertegenwoordigers van de regering, de NLA (parlement) en de Kiesraad. Vice-premier Wissanu zegt dat er na vrijdag duidelijkheid komt over de verkiezingsdatum.
Premier Prayut reageerde gisteren geërgerd op het gespijbel van de Grote Twee. Hij zei: ‘Als partijen niet komen, betekent dit dat ze de regels afwijzen. Wanneer boksers de ring in stappen, worden ze door de scheidsrechter opgeroepen de regels te horen. Als ze niet komen, gaat de match niet door.’
Tijdens het overleg beantwoordt vice-premier Prawit vragen over veiligheid en handhaving van de vrede en de Kiesraad geeft een toelichting op de verkiezingsregels. Politieke partijen mogen hun mening delen en suggesties doen, maar ze hoeven geen overeenkomst te tekenen, aldus Wissanu. De absentie van partijen beïnvloedt volgens hem niet het besluit van de NCPO over het tijdstip waarop de politieke ban wordt opgeheven.
NCPO-woordvoerder Sirichan waarschuwt degenen die wegblijven kritiek achterweg te laten. ‘Als ze niet komen, dienen degenen die de details van de discussies niet kennen af te zien van kritiek. Dat is een kwestie van goede manieren.’
Prawit tilt niet erg zwaar aan het wegblijven van Pheu Thai en Democraten. ‘They simply try to make a fuss’  oftewel: ze maken onnodige poeha, maar gevolgen heeft die ophef niet.

7 december
Kernlid Somsak van de politieke partij Palang Pracharath (PPRP) zei gisteren te verwachten dat zijn partij bij de verkiezingen 150 parlementszetels in de wacht sleept. Volgens hem wordt de partij, die Prayut na de verkiezingen wil laten terugkeren als premier, steeds populairder. Dat schrijft hij toe aan het partijbeleid dat een voortzetting is van het regeringsbeleid. ‘De mensen beseffen wat de regering voor het land doet.’

Verbod op politieke activiteiten vervalt dinsdag
8 december – De vlag kan uit bij Thailand’s politieke partijen; dinsdag komt een eind aan het verbod op politieke activiteiten. Dat heeft het regime vrijdag bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst van de NCPO en vertegenwoordigers van de politieke partijen, Kiesraad, regering en grondwetcommissie. De bijeenkomst werd niet bijgewoond door ’s lands twee grootste partijen Pheu Thai en de Democraten.
Op dinsdag wordt de organieke wet op de verkiezing van het parlement van kracht. De partijen kunnen daarna beginnen voorbereidingen te treffen voor de verkiezingen, maar ze mogen nog geen campagne voeren. Ook het verbod op openbare bijeenkomsten van vijf personen of meer blijft van kracht.
Campagne voeren mag pas na 2 januari wanneer het KB over de verkiezingsdatum wordt gepubliceerd in de Royal Gazette. Dan is het zeker dat Thailand op 24 februari naar de stembus gaat. Op 4 januari maakt de Kiesraad de verkiezingsdatum formeel bekend alsmede de de nieuwe grenzen van de kiesdistricten.
De lijst met kandidaten die een gooi willen doen naar een parlementszetel (via het kiesdistrict stelsel en de landelijke partijlijsten) wordt op 25 januari door de Kiesraad openbaar gemaakt. Het nieuwe parlement vergadert voor het eerst binnen 15 dagen nadat de verkiezingsuitslag bekend is gemaakt of op zijn laatst op 9 mei, en het kiest de parlementsvoorzitter en premier. Wanneer het nieuwe kabinet is beëdigd treedt de NCPO terug.

Politieke ban wordt dinsdag opgeheven
8 december – Vanzelfsprekend vormt de opheffing van de politieke ban de opening krant vandaag. Na de bijeenkomst vrijdag die twee uur duurde, was premier Prayut in opperbeste stemming. ‘De bijeenkomst ging goed. Alles was in orde.Iedereen begreep elkaar goed.’
Prayut noemde de bijeenkomst ‘de eerste stap naar herstel an de democratie’.  Hij zei waardering te hebben voor de medewerking van de partijen die deelnamen. ‘De bijeenkomst was bedoeld begrip en vertrouwen te kweken bij alle betrokkenen om hun taal uit te voeren. Dat zal ook een klimaat van eenheid en verzoening brengen.’
De bijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordigers van 75 van alle 111 politieke partijen. Thailand’s twee grootste partijen Pheu Thai en de Democraten bleven weg. Ook Future Forward en partijen die banden hebben met Pheu Thai, zoals Thai Raksa Chart bleven thuis. Over de spijbelaars zei Prayut: ‘Ik weet niet wat hun echte redenen zijn en of ze met anderen willen samenwerken.’
Bij het artikel staat een tijdlijn naar de verkiezingen, maar die is nog niet beschikbaar.

9 december
Een knap ingewikkeld stembiljet, vindt u niet? Bovendien worden de kandidaten alleen aangeduid met hun partijnummer, eigen logo en naam. De naam van de partij die ze vertegenwoordigen wordt niet vermeld. U begrijpt het al: Protesten! Het weglaten van partijnamen en partijlogo’s zou een idee zijn van premier Prayut.
Verschillende partijen zeggen dat het stembiljet verwarrend is. Om de onrust te sussen  zei de adjunct secretaris-generaal van de Kiesraad zaterdag, dat de raad nog geen besluit had genomen over welk format te gebruiken.
Vice-partijleider Alongkorn (Democraten) zegt dat de partij wellicht het Constitutionele Hof vraagt een besluit te nemen over het biljet. ‘Stemmen is een grondwettelijke plicht die de autoriteiten moeten vergemakkelijken. Sommige kiezers zijn analfabeet. Het ontbreken van logo’s kan hen in verwarring brengen. De verkiezingsuitslag zou later ook ongeldig kunnen worden verklaard.’

Veel gevit op ontwerp stembiljet
9 december – Noem mij één besluit, één beleidsvoorstel, één voornemen dat niet onder kritiek is bedolven en ik zal mijn mening over Thailand herzien. Dus viel te verwachten dat het idee om op het stembiljet de namen van partijen en hun logo’s weg te laten en te volstaan met nummers en natuurlijk de namen van de kandidaten, niet in goede aarde zou vallen. En dat deed het ook.
Het voorstel van premier Prayut is afgeschoten door de politieke partijen. Ze zeggen dat het kiezers in verwarring brengt en één partij bevoordeelt. [Mag u raden welke partij dat is] Prayut deed het voorstel vrijdag tijdens het overleg van de NCPO met vertegenwoordigers van politieke partijen, de Kiesraad, grondwetcommissie en regering over het tijdpad naar de verkiezingen. Gisteren kon BP al een voorbeeld tonen op haar website. Ik kan de critici geen ongelijk geven. Het biljet is een soepzootje.
Secretaris-generaal Piyabutr van de Future Forward partij wees gisteren op het voordeel voor die ene partij, die Prayut na de verkiezingen wil laten terugkeren als premier [ik onthul de naam aan het eind van dit bericht]. ‘Dit kan een bepaalde partij voortrekken die onlangs diverse politici uit andere partijen naar zich toe getrokken heeft.’ Hij wijst erop dat de Kiesraad verantwoordelijk is voor het ontwerp van het stembiljet, dus Prayut’s suggestie kan beschouwd worden als ‘electoral interference’.
De nummers van de partijen worden toegekend op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dat betekent dat ze niet hetzelfde nummer hebben als in de vorige verkiezingen. Piyabutr’s conclusie luidt kort en krachtig: Onnodig ingewikkeld, het maakt het voor partijen lastiger om campagne te voeren en het schept verwarring bij kiezers.
De grondwetcommissie betoogt dat het nieuwe systeem bedoeld is om kandidaten te stimuleren hun eigen vermogen om stemmen te winnen te laten zien in plaats van mee te liften op de reputatie van de partij die ze vertegenwoordigen. Mijn commentaar: Leuk bedacht, maar wat een krompraat. Ze hebben hun kandidatuur juist te danken aan de partij.
Ook uit het Pheu Thai kamp komt kritiek. Sudarat Keyuraphan, voorzitter van PT’s strategiecommissie: ‘Ik vraag me af of dit politieke hervormingen genoemd kan worden en of het iets verbetert.’ PT-lid Watana: ‘Het stemproces dient eenvoudig te zijn. Het ontwerp van de stembiljetten is essentieel om het voor de mensen gemakkelijk te maken hun favoriete kandidaat te kiezen.’
Kiesraad adjunct secretaris-generaal ontkent dat de NCPO [lees: Prayut] zich bemoeid heeft met haar werk, maar BP denkt daar anders over gezien de zwaar aangezette openingskop vandaag: PM slammed over ballot idea. Mijn woordenboek vertaalt to slam als totaal verslaan (fig.), afgeven op (Am.), en het zelfstandig naamwoord slam als kritiek, vitterij (Am.). De illustratie plaatste ik al in Nieuws van de website. (Met ‘die ene partij’ wordt Palang Pracharat bedoeld.)

10 december
De Democraten houden maandag een vergadering met voormalige parlementsleden en verkiezingskandidaten om hun nieuwe campagnestrategie en beleid uit te leggen, zowel op nationaal als regionaal niveau. Dit heeft partijwoordvoerder Thana zondag bekend gemaakt.
Vrijdag vergaderde het partijbestuur ter voorbereiding van de bijeenkomst. Het heeft de benoeming van provinciale partijvertegenwoordigers goedgekeurd en regionale afdelingen opgericht, zoals wettelijk verplicht is. Tevens zijn zes adviseurs benoemd.

Kiesraad relativeert kritiek op stembiljet
10 december – Follow-up op de commotie die is ontstaan over het ‘verwarrende’ en ‘onoverzichtelijke’ stembiljet, waarop de namen van politieke partijen zijn vervangen door nummers en hun logo’s ontbreken. De Kiesraad (EC) zegt meningen te zullen verzamelen alvorens deze week een beslissing te nemen over de vormgeving. Het stembiljet, dat vrijdag bekend werd [uitlekte?], is zwaar bekritiseerd door de politieke partijen.
EC secretaris-generaal Jarungvith draait een beetje om de hete brei heen [daar zijn ze in Thailand erg goed in uit angst voor gezichtsverlies]. Hij zegt dat de Kiesraad ‘diverse factoren’ in ogenschouw moet nemen bij de beslissing over het biljet, zoals billijkheid voor alle partijen, bescherming van de kiezers in binnen- en buitenland, preventie van nagemaakte stembiljetten en het tijdstip van publicatie.
In het buitenland gaan Thai al tussen 4 en 16 februari naar de stembus, dus de biljetten moeten eerder klaar zijn en verzonden. De verkiezingen worden, zoals bekend, op 24 februari gehouden.
EC adjunct secretaris-generaal Nat ontkent dat het idee om partijnamen en -logo’s weg te laten afkomstig was van premier Prayut, zoals gesuggereerd in de media. Het was een voorstel gedaan tijdens een vergadering van de Kiesraad in verband met de verkiezingen in het buitenland [waarom begrijp ik niet]. Nat ontkent speculaties dat de NCPO zich bemoeid heeft met het werk van de Kiesraad.

10 december
– In het artikel Political ban to be lifted Tuesday, gepubliceerd op 8 december, is een fout geslopen. In een (zeldzame) rectificatie schrijft de krant dat het verbod op politieke activiteiten pas eind december wordt opgeheven voordat het KB over de verkiezingen in de Royal Gazette wordt gepubliceerd. Volgens het foute bericht zou het verbod al dinsdag vervallen, wanneer de organieke wet op de parlementsverkiezingen van kracht wordt.
– Tweede en laatste bericht. Voormalig Kiesraad-commissaris Somchai (door Prayut weggebonjourd vanwege kritische opmerkingen) dringt er bij de Kiesraad op aan een onderzoek te doen naar het plan van de politieke partij Palang Pracharath (PPRP) om fondsen te werven middels een banket in Chinese stijl. Dat kan volgens hem in strijd zijn met het verbod op politieke activiteiten, dat nog van kracht is. De PPRP hoopt 600 miljoen baht bijeen te kunnen brengen met het op 19 december geplande diner.
Somchai zegt dat zelfs wanneer de NCPO voor die datum het verbod zou opheffen [wat volgens de rectificatie niet gebeurt] er vragen blijven of het banket in strijd is met het verbod. Volgens hem vallen de voorbereidingen ook onder de definitie van de verboden ‘politieke activiteiten’.

11 december
Tijdens een seminar georganiseerd door de People’s Party for Freedom, een fervent tegenstander van de grondwet van 2017, hebben vertegenwoordigers van politieke partijen gisteren afgegeven op de grondwet en artikel 44 [van de interim-grondwet, dat nog steeds van kracht is] betiteld als een andere vorm van een coup. Ze bepleitten dat de grondwet na de verkiezingen wordt herzien. De kop gebruikt heel beeldend het werkwoord verscheuren.
Pheu Thai, de Democraten en Future Forward zeiden dat artikel 44 het meest problematisch is, omdat het Prayut de bevoegdheid geeft bestaande procedures en wetten te negeren. De regering houdt echter vast aan het artikel. Enkele orders op basis van het artikel zouden het later tot wet kunnen schoppen.
Over de vraag waar te beginnen bij de herziening van de grondwet liepen de meningen evenwel uiteen.
– Follow-up op het bericht dat de politieke partij Palang Pracharath (PPRP) van plan is fondsen te werven middels een Chinees banket. De partij zegt haar beslissing of de schranspartij doorgaat, te laten afhangen van het oordeel van de Kiesraad. Die is door voormalig Kiesraadcommissaris Somchai gevraagd onderzoek te doen. Hij meent dat het banket in strijd is met het verbod op politieke activiteiten.
De PPRP wil 600 miljoen baht bijeen brengen met 200 tafels die 3 miljoen baht per tafel kosten. Het banket staat gepland voor 19 december in Impact Convention and Exhibition Centre in Muang Thong Thani in Nonthaburi.

Bhumjaithai rekent zich rijk
11 december – Politieke partij Bhumjaithai, Thailand’s vierde grootste partij, verwacht in Bangkok bij de verkiezingen de meerderheid van parlementszetels te winnen. Ze hoopt te profiteren van haar Bangkok Convenience beleid dat tot doel heeft de inwoners van de hoofdstad meer toegang te verlenen tot digitale technologie.
Partijleider Anutin deed de boude uitspraak gisteren toen hij het beleid van de partij bekend maakte. Hij zei dat de partij voor het eerst in alle kiesdistricten van Bangkok kandidaten in het veld brengt.
Het bedoelde beleid moet het voor werknemers gemakkelijker maken wanneer ze in het verkeer vastzitten, maar details noemde Anutin niet.
Het omvat ook het beschikbaar stellen van gratis co-werkplekken in elk subdistrict en de mogelijkheid eenmaal per week vanuit huis te werken, waardoor de verkeerscongestie en luchtvervuiling worden bestreden en reiskosten worden bespaard.

Prayut: Ik gaf alleen maar mijn mening
12 december – Premier Prayut ontkent dat hij de Kiesraad (EC) het bevel heeft gegeven de namen en logo’s van politieke partijen weg te laten op het stembiljet. ‘Ik heb geen bevel gegeven. Iemand heeft me ernaar gevraagd en daarop heb ik geantwoord. Ik heb alleen mijn mening gegeven. Maar het is de Kiesraad die de beslissing neemt.’
Hij ontkent ook berichten dat hij overweegt artikel 44 van de interim-grondwet  te zullen inzetten om een eind te maken aan de controverse.
EWC-voorzitter Ittiporn houdt ook vol dat de NCPO zich niet bemoeit met het werk van de Kiesraad. Naar verwachting neemt de EC volgende week een beslissing over de vormgeving. Nieuw is dat de kiezers nu één stembiljet invullen in plaats van twee voorheen. ‘De Kiesraad zal harder moeten werken om ervoor te zorgen dat de bevolking het nieuwe systeem begrijpt.’ Volgens een opiniepeiling is dat nog niet het geval.
Actievoerder Srisuwan heeft de Ombudsman gevraagd de bestuursrechter in te schakelen voor een uitspraak over de vermeende inmenging van de NCPO. De Ombudsman bekijkt nog of de kwestie onder haar jurisdictie (rechtsmacht) valt.

12 december
De NCPO (junta) heeft haar verbod op politieke bijeenkomsten en politieke activiteiten opgeheven, maar dit heeft geen effect op de vervolging van eerdere overtreders van het verbod. Premier Prayut heeft dit dinsdag bekend gemaakt omdat die dag de organieke wet op de verkiezingen van kracht is geworden.
Prayut zei, nu het KB in aantocht is over de verkiezingsdatum, dat mensen de vrijheid moeten hebben om hun stem te bepalen en politieke partijen dienen in staat te zijn stemmen te werven en hun beleid te presenteren. Het KB wordt op 4 januari verwacht, de verkiezingen op 24 februari.
Kiesraad adjunct secretaris-generaal Nat zegt dat de Kiesraad vrijdag een besluit neemt over het stembiljet. De raad beoordeelt twee ontwerpen: een met alleen partijnummers en een die ook partijlogo’s bevat.
– Het stembiljet krijgt een lengte van 60 cm krijgt, aldus adjunct secretaris-generaal Nat van de Kiesraad. Hij heeft dat rekensommetje gemaakt ervan uitgaand dat er maximaal 60 kandidaten per kiesdistrict zijn. Omdat elk van de 350 kiesdistricten een eigen stembiljet heeft, zijn 53 tot 55 miljoen stembiljetten nodig.
De Kiesraad heeft met drukkerijen overlegd en die garanderen dat de stembiljetten op tijd klaar zijn. Het transport is volgens Nat ook geen probleem. De stembiljetten komen niet in het verkeerde kiesdistrict terecht omdat de wagens die ze vervoeren zijn uitgerust met een volgsysteem.

13 december
– De politieke partijen Pheu Thai en Pheu Chart en de pro-verkiezingen groep Free, Fair and Fruitful Election hebben gisteren bij de Kiesraad een petitie ingediend tegen de controversiële vormgeving, zoals nu bekend, en de nummers van kandidaten. Ze willen dat het biljet ook het logo en de naam van politieke partijen vermeldt en ze vragen de Kiesraad kandidaten van een partij hetzelfde nummer te geven. In de huidige opzet verschillen de nummers per kiesdistrict en ze worden bij loting bepaald.
Het drietal doet een beroep op de regering om haar rol te beperken tot demissionaire regering zodat geen misbruik wordt gemaakt van voorzieningen die ‘een bepaalde politieke partij’ bevoordelen. Ook vragen ze de regering om zich niet te bemoeien met het werk van de Kiesraad.
– De publieke tv-zender Thai PBS en partners hebben een centrum opgezet om toe te zien op de verkiezingen van 24 februari, de bevolking voor te lichten over de verkiezingen en te stimuleren een grotere rol te spelen bij het openbaar beleid. ‘De verkiezingen bieden een kans voor de bevolking om meer politiek bewust te worden en het beleid te volgen dat door partijen is aangekondigd’, zegt directeur-generaal Wilasinee.
De zender gaat samen met haar partners een database opzetten waarop de bevolking kan controleren of partijen zich aan hun verkiezingsbeloftes houden wanneer ze tot de regering toetreden. In Bangkok en in het land staan forums op het programma.
De partners in het project zijn drie instituten, het Thailand Research Fund, Thammasat universiteit, Open Forum for Democracy Foundation, de Thai Journalists Association en de Thai Broadcast Association. Het centrum dat de na

Koude douche voor Thaksin’s grondwetsvoorstel
14 december – Premier Prayut heeft gisteren een emmer koud water gegoten over het voorstel van oud-premier Thaksin om de grondwet te wijzigen zodat de de senatoren (die deze keer allemaal benoemd worden en niet meer voor de helft gekozen) geen politiek werktuig in de handen van het regime zijn. Thaksin doelde onder andere op het artikel dat de Senaat meebeslist over de keuze van de premier.
‘Hoe kunnen we dit [artikel] simpel negeren?, zei Prayut. ‘Ik heb geen idee hoe de regering in staat kan zijn de grondwet te wijzigen, die nog niet eens volledig wordt uitgevoerd. Ik weet niet wat ik moet doen als zij [de critici] de grondwet nutteloos vinden.’
De grondwet is opgesteld door een commissie onder voorzitterschap van Meechai Ruchuphan nadat eerder een panel een voorstel had gedaan dat was afgeschoten. Het kreeg in augustus in 2016 in een referendum het groene licht van de bevolking.
De scherp van de tongriem gesneden Chalerm Yubumrung, die de leiding heeft van de verkiezingscampagne van Pheu Thai, heeft de grondwet ‘shameful’ (schandelijk) genoemd. Net als Thaksin wil Chalerm dat het artikel wordt geschrapt dat de Senaat in staat stelt mee te stemmen over de keuze van de premier.
Suthep Thaugsuban, voormalig PDRC leider en mede-oprichter van de politieke partij Action Coalition of Thailand, zegt dat zijn partij zich tegen elke wijziging van de grondwet zal verzetten.
In bijgaand kader een overzicht van de samenstelling van Senaat en Huis van Afgevaardigden; ik plaatste het al eerder.

14 december
– De politieke partij Palang Pracharath (PPRP) heeft bekend gemaakt binnenkort premier Prayut te vragen haar kandidaat voor het premierschap te worden. Adjunct-partijleider Suvit, tevens minister van Science and Technology, vindt het tijd worden spijkers met koppen te slaan, nu de ban op politieke activiteiten is vervallen.
Tot nu toe heeft de PPRP Prayut nog niet formeel uitgenodigd, maar het heeft wel duidelijk gemaakt dat het Prayut zal steunen als hij na de verkiezingen zijn rentree als premier wil maken. Tijdens zijn bezoek aan Bung Kan heeft Prayut andermaal ‘gehint’ op zijn terugkeer en zijn voorkeur voor PPRP.
Nog steeds hullen Suvit en de drie andere ministers die een leidinggevende functie in PPRP hebben, zich in vaagheden over de vraag wanneer ze aftreden om een belangenconflict te vermijden. Het antwoord luidt weer ‘when the time comes’.

Kiesraad belooft ‘heldere’ details over verkiezingen
15 december – De Kiesraad heeft gisteren 90 diplomatieke stafleden uit 71 landen en 3 internationale organisaties geïnformeerd over het verkiezingsproces. Informatie daarover wordt internationaal verspreid om begrip te kweken voor de wijze waarop de verkiezingen plaatsvinden.
Voorzitter Ittiporn, voormalig ambassadeur, zegt vaker interviews te zullen geven wanneer de verkiezingsdatum bij KB vastligt. Ook wordt een briefing belegd voor buitenlandse gezanten, wanneer de verkiezingsdatum nadert. ‘Dit gaat allemaal om het staven van geloofwaardigheid door informatie te verspreiden die voor de internationale gemeenschap betrouwbaar en correct is. Het is precies waaraan de Kiesraad belang hecht’, aldus Ittiporn.
Tijdens de bijeenkomst van gisteren vroeg een deelnemer of buitenlandse waarnemers welkom zijn. Ittiporn antwoordde dat dezelfde praktijk wordt gevolgd als voorheen, dus vooraf dienen ze toestemming te vragen. Het aantal moet ook beheersbaar zijn.
Verwacht wordt dat het land op 24 februari naar de stembus gaat, voor het eerst sinds 2011 toen Pheu Thai een verpletterende overwinning behaalde.

16 december
Verkiezingsaffiches mogen alleen de portretten tonen van parlementskandidaten, partijleiders of kandidaat-premiers, maar foto’s van andere personen, zoals Thaksin en Yingluck voor Pheu Thai en Chuan Leekpai voor de Democraten, mogen niet. Foto’s van deze drie politici werden bij de vorige verkiezingen vaak gebruikt.
De Kiesraad heeft nog meer regels gesteld voor de verkiezingscampagnes. Per kiesdistrict mogen niet meer posters worden opgehangen dan tweemaal het aantal stembureaus. Het aantal posters waarop de partij wordt gepromoot is gebonden aan een maximum van eenmaal het aantal stembureaus.
Voorts heeft de Kiesraad bepaald dat elke kandidaat niet meer dan tien voertuigen tijdens de campagne mag gebruiken.
– Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat akkoord met het idee om ambassadestaf de verkiezingen te laten observeren, maar niet-inwoners en buitenlandse organisaties zijn niet welkom. Dat heeft minister Don (Buitenlandse Zaken) gisteren de media verteld nadat de Kiesraad het ministerie had gevraagd hoe het denkt over het toelaten van buitenlandse waarnemers.
Doelend op de uitgesloten groepen zei Don het geen goed idee te vinden outsiders toe te laten. ‘Ambassadestaf die deelneemt is voldoende om vertrouwen te kweken in het proces. Waarom zouden we willen dat outsiders het proces controleren zodat ze gebreken kunnen ontdekken? Ontwikkelde landen als Japan, Zuid-Korea en Singapore hebben geen outsiders die op hun interne zaken toekijken.’
‘Als we ze toelaten, lijkt het alsof Thailand nog steeds problemen heeft. Willen we dat het land wordt beschouwd als chaotisch of menen we dat we onze eigen boontjes kunnen doppen [mijn formulering]? Alhoewel we een door een coup gevormde regering hebben, kunnen we de verkiezingen zelf afhandelen.’

17 december
Een groot aantal stemgerechtigde kiezers wil dat op het stembiljet de namen van kandidaten en de namen en logo’s van politieke partijen worden vermeld, aldus een opiniepeiling van de Suan Dusit Rajabhat universiteit (Suan Dusit Poll).
Van de 1.139 respondenten pleitte 48,13 procent voor de naamsvermeldingen, 22,7 procent wil papier van goede kwaliteit en letters en figuren in opvallende kleuren, 21,11 procent vraagt om hokjes om een kruisje te kunnen zetten, 11,92 procent zei dat het biljet aan internationale eisen dient te voldoen en 7,72 procent vraagt om duidelijke aanwijzingen hoe het biljet in te vullen.
– Het verbod van de Kiesraad op het gebruik van portretten op verkiezingsaffiches van anderen dan parlementskandidaten, partijleiders en kandidaat-premiers is naar verwachting een van de hot issues die woensdag ter sprake komt op een vergadering van de Kiesraad met politieke partijen.
Het verbod betekent dat Pheu Thai bijvoorbeeld geen foto’s mag gebruiken van Thaksin en Yingluck. Maar PT woordvoerder Laddawan zegt dat de partij niet zwaar tilt aan de restrictie omdat beiden niets te maken hebben met partijzaken.
De belangrijkste onderwerpen die op de agenda staan, zijn elektronische campagnevoering, uitgaven voor campagnes en verboden campagnematerialen. Wanneer partijen op de sociale media stemmen willen werven, dienen ze tevoren de Kiesraad te informeren. Kandidaat-parlementsleden mogen maximaal 2 miljoen baht uitgeven, partijen 10 tot 70 miljoen baht afhankelijk van het aantal kandidaten.
Update krant: Bangkok Post opent vandaag met een vooruitblik op de vergadering van de Kiesraad. Het artikel bestaat uit de tekst van het websitebericht, aangevuld met quotes van Noppadon Pattama (Pheu Thai), Abhisit (Democraten) en Ongart Khlam-Paiboon (ook Democraten).
Noppadon vindt dat de Kiesraad kandidaten van dezelfde partij moet toestaan in alle kiesdistricten hetzelfde nummer te gebruiken om verwarring te voorkomen. Ongart dringt er bij de regering op aan internationale groepen ter bevordering van de transparantie als waarnemer toe te laten.
Abhisit sluit zich daarbij aan. ‘Ze [de waarnemers] mogen zich niet bemoeien met de verkiezingen. Ze mogen alleen observeren. We kunnen laten zien dat de verkiezingen transparant zijn. Dat is in ons beste belang.’
Eerder gemeld: Het ministerie van Buitenlandse Zaken steunt het idee om ambassadestaf als waarnemer toe te laten, maar niet-burgers en buitenlandse organisaties zijn niet welkom.

– Agressief plaatje, vindt u niet? Dit zijn jonge politici van Palang Pracharath, de partij die Prayut steunt wanneer hij na de verkiezingen zijn rentree als premier wil maken. De jonge honden zijn voorbereid op het gevecht.
Over de kritiek dat het regime erop uit is haar greep op de macht te behouden, zeggen ze in een interview net BP: ‘De komende verkiezingen geven de mensen een vrije hand om te besluiten wie ze als volgende regering willen.’
Kraiserm Tohtubtiang, tweede generatie erfgenaam van voedselimperium Kwang Paisan, zegt: ‘We zijn niet louter een marionetten partij van het regime en verdienen ons eigen geluid. Ik heb nooit enige druk gevoeld van “dictators” in de partij. Het partijbestuur, met name degenen die thans minister zijn, hebben een vriendschappelijke sfeer geschapen om in te werken. Ze zijn allemaal ervaren en visionair. We hebben volledig vertrouwen in hen. Ze hebben een gemeenschappelijk doel om het land onder democratisch bestuur voorwaarts te brengen.’
Narit Paranulaksa (tweede van links op de foto), voormalig docent architectuur aan de Chulalongkorn universiteit en voormalig hoofdredacteur van Elle Men Thailand [waarom vermeldt BP dit?], zegt: ‘Het feit dat er überhaupt verkiezingen worden gehouden, bewijst de intentie van het regime om de mensen te laten kiezen wie ze willen dat de volgende regering vormt. Ze geeft de macht terug aan het volk. Wanneer kiezers het regime niet goedkeuren, zal dat blijken uit de verkiezingsresultaten waardoor ze tegengehouden worden hun greep op de macht te continueren.’
Komson Thanachotipunt (derde van links op de foto), oprichter en directeur van het farmaceutisch bedrijf Kress Pharma Co Ltd, vindt dat het nu tijd is een eind te maken aan de colour-coded politiek, die het land verscheurd heeft. Hij doelt op de politieke tegenstellingen tussen geel- en roodhemden. Ik  ben trouwens ook wel eens de term regenboogkleuren tegengekomen; dat zijn mensen die zich distantiëren van dit scherpe onderscheid.
Wat de anderen zeggen, allemaal mensen met topfuncties, mag u zelf lezen in PPRP young bloods come out fighting. Maar verwacht niet iets te lezen over concrete beleidsdoelstellingen, want daarover zeggen ze niets.

Future Forward kijkt verder, denkt dieper en ontziet niets
17 december – Decentralisatie, uitbanning van corruptie en afslanking van het militaire apparaat zijn de drie kerndoelen van Future Forward, de politieke partij die zichzelf positioneert als partij van jonge honden die het verkalkte politieke landschap van Thailand gaat opschudden. De partij heeft al enkele opvallende voorstellen gedaan: ze wil bij voorbeeld de grondwet ‘verscheuren’ wanneer ze macht verwerft.
Partijleider Thanathorn maakte gisteren op een persconferentie in Bangkok FFP’s prioriteiten bekend. Hij zei dat de partij economische bevordering voorstaat door monopolies te breken, logistiek en transport per trein te bevorderen, nieuwe agrarische technologieën te introduceren en boeren te verlossen van hun schulden.
‘De staat moet transparant functioneren, wat bereikt wordt door corruptie te onderdrukken en het moet mensen de macht in handen geven om de regering te controleren.’
Thanathorn pleitte voor een drastische verkleining van de strijdkrachten: van de huidige 330.000 militairen naar 170.000, en een dito vermindering van het aantal generaals van 1.600 naar 400. Aan de dienstplicht dient een eind te komen en wapenaankopen mogen alleen gedaan worden door de overheid, niet door het leger.
Tahanthorn zei: ‘Ons beleid verandert het gezicht van het land volledig. Wij kijken verder, denken dieper en het belangrijkste van alles: we zijn bereid verder te gaan om de problemen head-on aan de wortel aan te pakken.’
Andere plannen die hij bekend maakte, waren onder andere verlenging van het zwangerschapsverlof en verhoging van de AOW van 600 naar 1.800 baht per maand. Het geld daarvoor kan deels komen uit bezuinigingen op het leger.
Overigens is de partij in beroering, constateert de krant, want vijf leden hebben de partij verlaten nadat ze geweigerd waren als parlementskandidaat. Gisteren ventileerden drie van de vijf op een persconferentie in het partijkantoor hun frustratie. Hun onmin heeft betrekking op de primaries (voorverkiezing van kandidaten) in enkele kiesdistricten in Bangkok, Nakhon Si Thammarat, Songkhla en Kalasin. Ja, FFP begint al een echte politieke partij te worden.

Felle aanval van Democraten op Prayut
18 december – De Democraten betwijfelen of premier Prayut ‘can turn the country around’ wanneer hij na de verkiezingen een succesvolle comeback als premier maakt. Want, zo zegt woordvoerder Thana Chirawint, het regime is er niet in geslaagd belangrijke kwesties zoals de economische malaise en corruptie op te lossen.
Met deze voor de Democraten ongebruikelijke aanval  op Prayut opent Bangkok Post vandaag pagina 3. Ongebruikelijk want in tegenstelling tot Pheu Thai hebben de Democraten nooit erg fel van leer getrokken tegen het militair bewind. Maar nu Prayut heeft gehint op zijn rentree en de pro-regime partij Palang Pracharath hem wel wil nomineren als haar belangrijkste kandidaat-premier slaat de twijfel toe bij de Democraten.
Thana zegt: ‘De bevolking wil weten wat Prayut’s strategie wordt om het land vooruit te brengen, mocht hij besluiten weer premier te worden. Ondanks het feit  dat het Prayut bestuur meer dan vier jaar aan de macht is geweest, is ze er niet in geslaagd de corruptie en economische vertraging aan te pakken en good governance te bevorderen.’
Thana zegt dat Prayut’s houding ten aanzien van corruptie onduidelijk is getuige zijn reactie op de horloge affaire waarin vice-premier Prawit is verwikkeld. Toen de bevolking om een onderzoek vroeg, zei hij tegen de media dat ze niet zoveel drukte moesten maken over Prawit’s rijkdom.
De premier boog ook voor de druk van leden van universiteitsraden die dreigden en masse op te stappen wanneer ze verplicht zouden worden een vermogensverklaring te overleggen. Dit wijst volgens Thana op zelfgenoegzaamheid van de regering om corruptie uit te bannen.
Thana noemt verder de weigering van de vier ministers die lid zijn geworden van Palang Pracharath om af te treden een voorbeeld van het ontbreken van good governance. Hij heeft kritiek op de mobiele kabinetsvergaderingen in het land en de steunmaatregelen voor de minima, want die hebben geen ander doel dan stemmen te werven.
En hij houdt maar niet op. De ingezakte prijzen voor enkele landbouwproducten en toenemende huishoudschulden zijn een duidelijk indicatie dat de pogingen van de regering om de economische problemen op te lossen, hebben gefaald. ‘De regering is er niet in geslaagd de problemen op een duurzame wijze op te lossen. De economie van het land is in de ergste staat.’
Conclusie: De vraag blijft of Prayut ‘can make a difference’ wanneer hij de politiek betreedt, aldus Thana.

18 december
De krant signaleert dat de roep om buitenlandse waarnemers bij de verkiezingen toeneemt. Premier Prayut zei er gisteren over dat de Kiesraad daarover beslist [Is dat niet het schoothondje van het regime?]
‘Het is de taak van de Kiesraad om een beslissing te nemen en het is onze taak om voor transparantie te zorgen. Iedereen moet samenwerken om een geloofwaardig verkiezingsproces te verzekeren’, aldus de premier die echter weigerde de vraag te beantwoorden of buitenlandse organisaties worden toegelaten.
Tot nu toe is minister Don (Buitenlandse Zaken) de enige die een duidelijk geluid heeft laten horen: geen buitenlandse pottenkijkers, alleen ambassadestaf als waarnemer.
Woordvoerder Rayut van Pheu Chart [niet te verwarren met Pheu Thai] heeft gisteren Prayut opgeroepen een duidelijke standpunt in te nemen over de kwestie. Hij meent: wanneer de regering het idee steunt, neemt de Kiesraad het waarschijnlijk over. Alhoewel de Kiesraad een onafhankelijke organisatie is, lijkt de raad zijn oren te laten hangen naar wat de regering zegt.
Rayut is een voorstander van binnenlandse en buitenlandse waarnemers omdat de nieuwe verkiezingswetten scepsis hebben opgeroepen,  daar ze bepaalde politieke partijen bevoordelen. Minister Don verwijt hij narrow-minded (kleingeestig, bekrompen) te zijn.
Pheu Chart’s secretaris-generaal Linda Cherdchai gaat nog een stapje verder. Ze vindt dat de regering uitnodigingen moet sturen om laten zien dat het haar ernst is open en eerlijke verkiezingen te houden en de kritiek moet pareren dat ze zich met het werk van de Kiesraad bemoeit.
Partijleider Kanchana van Chartthaipattana zegt het eens te zijn met het beroep op de regering om buitenlanders toe te staan het verkiezingsproces te observeren. Volgens haar heeft het land daarmee alles te winnen.
Volgens Kiesraad secretaris-generaal Jarungvith is het standaard procedure dat de Kiesraad buitenlandse partners uitnodigt om een oogje in het zeil te houden. Deze waarnemers controleren het verkiezingsproces, de campagne en voorbereidingen en doen daarvan verslag. Als buitenlandse diensten geïnteresseerd zijn, dienen ze een verzoek in te dienen bij de Kiesraad. Gevraagd naar de richtlijnen en criteria die de Kiesraad hanteert, zei hij die niet paraat te hebben, maar zeker is dat hun aanwezigheid het vertrouwen in het proces vergroot.
Sudarat Keyurapan, hoofd van Pheu Thai’s strategiecommissie, vroeg de Kiesraad gisteren uit te leggen hoe de regels voor flyers en affiches het proces helpen. Zoals gemeld mogen alleen foto’s gebruikt worden van kandidaten, partijleiders en kandidaat-premiers.
De Kiesraad moet de mensen uitleggen, vindt ze, hoe het verbod op andere portretten [lees: van Thaksin en Yingluck] in hun belang is. ‘De Kiesraad moet bewijzen dat het niet onder de duim wordt gehouden van degenen die hun macht willen continueren.’
Morgen vergadert de Kiesraad met politieke partijen. Ter sprake komen de bedragen die mogen worden uitgegeven aan de campagnes, de maat van flyers en posters en de vormgeving van het ‘verwarrende’ stembiljet.

PPRP vangt 600 miljoen voor Chinees banket
19 december – PPRP ‘feast’ nets record cash haul kopt de krant vandaag boven de opening en veel meer valt er over het artikel niet te zeggen, want wanneer ik het oude nieuws schrap, blijft er bitter weinig over. Dat Palang Pracharath (PPRP) feast (zich verlustigt) in de recordvangst is trouwens een gedachte van de krant, want adjunct-partijleider Nathapol bevestigt alleen het bedrag.
BP schrijft dat de PPRP de gunst ‘lijkt’ te winnen van bedrijfsleiders en de elite nu de partij al 600 miljoen baht heeft geïncasseerd van degenen die vandaag aan een Chinees banket aanzitten, door de partij georganiseerd om geld in te zamelen voor de komende verkiezingscampagne. In Impact Arena Muang Thong Thani staan 200 tafels klaar, die elk 3 miljoen baht kostten. Maar de opbrengst is nog groter dan 200×3 want sommigen weldoeners hebben meer betaald.
De krant maakt er een wedstrijdje van en vergelijkt de opbrengst met die van een banket in 2011 van de Democraten, dat goed was voor 500 miljoen baht met tafels die 2,5 miljoen baht kostten. Nathapol weigert te zeggen wie meer betaalde, maar – zo schrijft de krant – ‘it is widely believed’ dat velen invloedrijke zakenlieden zijn, high-profile politici en VIP-gasten die hopen dat de partij de volgende regering gaat vormen [met Prayut als premier].
PPRP is niet enige die hoopt te profiteren van de nationale hobby eten. De Action Coalition for Thailand, gesteund door politieke stokebrand Suthep Thaugsuban, hield gisteren een banket met 240 tafels à 1 miljoen baht en de Democraten bereiden een eigen etentje voor.
Verder meldt het artikel nog twee zaken die met bovenstaande niets te maken hebben. Prayut heeft de vier ministers die lid zijn geworden van de PPRP en er een leidende functie hebben, gewaarschuwd ‘voorzichtig’ te zijn. Hij vroeg hen hun politieke rol als een ‘persoonlijk belang’ te beschouwen.
De Kiesraad heeft maandag besloten dat op de stembiljetten de partijnamen en logo’s komen te staan alsmede de nummers van kandidaten. Over het ontwerp was gedoe ontstaan omdat de eerste versie geen namen en logo’s bevatte.

Gerookte zalm, garnalen ravioli soep, kabeljauw
20 december – Gerookte zalm, garnalen ravioli soep en kabeljauw gesmoord in soyasaus: deze heerlijkheden stonden onder andere op het menu van het Chinese banket waarmee Palang Pracharath (PPRP) gisteren meer dan 600 miljoen baht bij elkaar harkte. Bangkok Post toont vandaag op de voorpagina een grote foto met een van de 200 tafels, waarop ik 10 couverts tel.
Ook op pagina 3 veel aandacht voor deze politieke partij, die ik als bijnaam kruiwagenpartij ga geven, want ze wil premier Prayut na de verkiezingen zijn rentree laten maken als premier. De opening  meldt dat PPRP in het Zuiden aan de poten van de Democraten zaagt. Partijleider Wan Muhammad Nor Matha zegt dat de partij in het traditionele bolwerk van de Democraten ‘overweldigende steun’ heeft ontvangen. Hij voorspelt dat zijn partij in de elf kiesdistricten van Narathiwat, Pattani en Yala 6 tot 7 kamerzetels gaat scoren.

Kiesraad gaat social media in de gaten houden
20 december – Het voorstel van enkele partijen om een war room (letterlijk commandocentrum) op te zetten die de social media in de gaten gaat houden, viel gisteren in goede aarde bij de Kiesraad (EC, Election Commission) tijdens een bijeenkomst met politieke partijen. De ‘oorlogskamer’ krijgt tot doel misleidende en valse informatie, tegenwoordig nepnieuws genoemd, tijdig de kop in te drukken. Kiesraadvoorzitter Ittiporn zei dat de Kiesraad het idee van het opzetten van zo’n  taskforce gaat bestuderen.
Terzijde: Mijn goede vriend, de historicus Han van der Horst, heeft er een heel boek over geschreven. Hij betoogt, en illustreert dat met vele voorbeelden, dat nepnieuws van alle tijden is en zowel in oorlogs- als vredestijd een machtig wapen van de machthebbers is om de publieke opinie te beïnvloeden.
Tijdens de bijeenkomst suggereerden enkele partijen de online verkiezingscampagnes drie dagen voor de verkiezingen te laten stoppen. Tot nu toe geldt voor de campagnes als deadline 18 uur op de avond voor de verkiezingen.
Vertegenwoordigers van kleine partijen bepleitten steun van de Kiesraad voor de campagnes, maar sommigen zeiden dat het gebruik beperkt diende te blijven tot partijplatforms en weer anderen pleitten voor een totaal verbod omdat online campagnevoeren moeilijk valt te reguleren en de schade die veroorzaakt wordt door valse politieke boodschappen ‘gigantisch’ is.
De discussie over de social media overschaduwde gisteren het voorstel van de Kiesraad om het gebruik van portretten op verkiezingsaffiches te beperken tot foto’s van parlementskandidaten, partijleiders en kandidaat-premiers. Foto’s van anderen zijn taboe. Dus geen foto’s van de bij grote delen van het stemvee immer populaire Thaksin en Yingluck. Da’s ook pech voor Chartthaipattana, Thailand’s derde grootste partij die nauwe banden heeft met voormalig partijleider Banharn Silpa-archa en de Democraten die geen foto mag gebruiken van voormalig premier en partijleider Chuan Leekpai.
Maar adjunct secretaris-generaal Supachai van Bhumjaithai, Thailand’s vierde grootste partij, meent dat het verbod geen verschil maakt omdat de bevolking zich bewust is van de politieke banden van deze personen. ‘Posters en billboards zijn niet de issue’, zegt hij. ‘De verkiezingen zijn een wedstrijd van beleidsplatforms niet van individuen.’
Secretaris-generaal Piyabutr (Future Forward) meent dat posters en billboards in het tijdperk, waarin de sociale media een prominente rol spelen, niet meer zo van belang zijn als vroeger. ‘Onze zorg is dat de Kiesraad campagne-advertenties op de social media gaat verbieden, hoewel ze goedkoper zijn, en politieke advertenties in andere formats toestaat.’

Prawit: Geen pottenkijkers bij verkiezingen
20 december – Evenals minister Don (Buitenlandse Zaken) is vice-premier Prawit een tegenstander van het toelaten van buitenlanders als waarnemer bij de verkiezingen. Hij zegt dat Thailand zijn eigen boontjes kan doppen [mijn formulering] oftewel: het land heeft zijn eigen verkiezingsregulator. Prawit zei dit alhoewel Prayut zich er maandag niet over uitliet en zei dat de Kiesraad daarover beslist.
Prawit wees erop dat niet alle landen buitenlandse waarnemers toelaten. Gevraagd wat er gebeurt als politieke partijen weigeren de uitslag te accepteren, zei hij dat zo’n scenario ‘imaginair’ is. Prawit zei verder dat hij in staat is de openbare veiligheid te garanderen. ‘Veiligheidsdiensten zijn aan het werk om de veiligheid in het hele land te verbeteren.’
Gevraagd naar zijn reactie op uitspraken van politieke waarnemers dat de verkiezingen niet democratisch, eerlijk en transparant zullen zijn, zei hij dat iedereen recht heeft op zijn eigen mening. ‘De regering en de Kiesraad hebben niets gedaan wat wijst op ondemocratische verkiezingen.’
Pheu Thai woordvoerder Ladawan dringt er bij de premier op aan te zorgen voor vrije en eerlijke verkiezingen. ‘Als Prayut een fatsoenlijk en democratisch politicus wil zijn, moet hij beginnen ervoor te zorgen dat de verkiezingen internationaal geaccepteerd worden. Wanneer de resultaten van de verkiezingen niet door andere landen worden geaccepteerd omdat de regering geen waarnemers toelaat, zal dat het vertrouwen van internationale investeerders beschamen en Thailand’s economie schaden.’

20 december
Maverick (buitenbeentje) Chalerm Ubumrung, het scherp van de tongriem gesneden hoofd van Pheu Thai’s verkiezingscampagne commissie, voorspelt dat de pro-regime partij Palang Pracharath (PPRP) de verkiezingen niet wint waardoor ze geen regering kan vormen, en ‘definitely’ verliest van Pheu Thai.
Chalerm denkt dat Pheu Thai en andere pro-democratie partijen 300 van de 500 parlementszetels in de wacht zullen slepen, ruim boven de meerderheid van het Huis van het Afgevaardigden. ‘Hoe kun je een regering vormen als meer dan de helft van het Huis je niet steunt?’
Een mogelijkheid is dat PPRP een minderheidsregering vormt en dat haar kandidaat-premier wordt gekozen dankzij de steun van de (door de NCPO benoemde) Senaat, maar ‘dat verandert niet het feit dat je eindigt als minderheidsregering. Hoe kun je dan het land leiden?’
Nog meer Chalerm: ‘De PPRP is niet opgewassen tegen Pheu Thai. Ik kan je vertellen dat PPRP in Bangkok maar 1 zetel zal winnen. De geloofwaardigheid van PPRP is aangetast omdat de vier ministers die de partij leiden, weigeren af te treden.’

Vissers verzetten zich tegen C188
21 december – Ze hadden pech, de fishery operators* die gisteren in groten getale bij het ministerie van Werkgelegenheid demonstreerden. De minister en de hoogste ambtenaar waren er niet, want die brachten een bezoek aan Israël om met de autoriteiten aldaar te praten over de arbeidersomstandigheden van Thaise gastarbeiders.
Dus moesten de demonstranten genoegen nemen met senior ministry officials die hen vertelden dat het ministerie volgende week woensdag een bijeenkomst houdt om de kwestie te bespreken. Die wordt bijgewoond door functionarissen van het Department of Fisheries, Marine Department en vertegenwoordigers van visserijverenigingen uit 22 kustprovincies.
Het protest van gisteren was gericht tegen de voorgenomen ratificering door Thailand van de Work in Fishing Convention van 2007 van de International Labour Organisation (ILO), ook wel C188 genoemd. De NLA (National Legislative Assembly, benoemd parlement) heeft daarvoor al het groene licht gegeven. Begin volgend jaar wil de regering haar handtekening onder het verdrag zetten.
De conventie bevat 14 essentiële eisen die betrekking hebben op de minimumleeftijd van werkers, werk- en rusttijden, gezondheidscontroles en de eis dat werkgevers bemanningsleden snel naar het vasteland moeten brengen wanneer ze ziek zijn of een ongeluk hebben gekregen.
De demonstranten noemen de conventie ‘onpraktisch’ en ‘duur’. Volgens hen schaadt die de visserij. Ze vinden het ook niet nodig een studie te verrichten naar de gevolgen van ratificering en roepen premier Prayut op artikel 44 in te zetten om de ratificering tegen te houden.
Een vertegenwoordiger van de demonstranten bracht gisteren de permanent secretaris van het PM’s Office, die een kijkje was komen nemen, op de hoogte van hun grieven. ‘De conventie belemmert vissers hun bedrijf uit te oefenen. We zijn hier samengekomen om de regering op te roepen af te zien van ratificering.’
Persoonlijke noot: Ik ben benieuwd naar de reactie van de EU, die Thailand op straffe van een importverbod onder druk heeft gezet zich te houden aan de IUU-regeling. Als Thailand inderdaad C188 niet ratificeert, lijkt me dat in strijd met Thailand’s belofte schoon schip te maken in de visserij. Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald.
* Ik vind het veel gebruikte woord operator altijd moeilijk te vertalen. In het Amerikaans Engels (dat vaak gebruikt wordt in BP) betekent het: werkgever, eigenaar van bedrijf. In mijn digitale woordenboek kwam ik de volgende vertalingen tegen: marktspeler, beheerder, ondernemer, exploitant, dienstverlener. Misschien komt het woord betrokkene nog het dichtst in de buurt.

21 december
– Politieke partijen moeten een duidelijk idee hebben hoe ze een eind willen maken aan corruptie. De nieuwe oogst aan jonge politici biedt hoop voor een ‘schoner’ beleid. Dat zijn de twee belangrijkste uitspraken door 3.054 respondenten gedaan in een opiniepeiling (Anti-Graft Poll) van de UTCC, de Khonthai Foundation en zeventien NGO’s, die van 16 november tot 14 december werd gehouden.
De respondenten vinden dat het beleid gemakkelijk te volgen moet zijn (28 pct), kosten-effectief (26 pct) en praktisch (23 pct). Als belangrijkste kwestie noemden ze economische zaken (19 pct), onderwijs (17 pct) en corruptie (16 pct). Van de respondenten gaat 19 procent voor het eerst naar de stembus.

Democraten hebben ambitieuze economische plannen
22 december – En weer besteedt Bangkok Post veel aandacht aan de politiek. Zowel de voorpagina als pagina 3 openen met een politiek onderwerp. Alleen pagina 2 doet normaal met een niet-politiek onderwerp, althans partijpolitiek onderwerp, want de voorgenomen bouw van de Wang Hip dam [nooit van gehoord] in Nakhon Si Thammarat heeft alles met politiek te maken. Wat eigenlijk niet: het weer?
Het openingsartikel van de voorpagina meldt dat de Dems (Democraten) en Pheu Thai, Thailand’s twee grootste partijen, in hun campagnes de nadruk gaan leggen op economische kwesties. Ze beschuldigen het militair bewind van wanbeheer van de economie en een falend beleid om de economische noden van huishoudens op te lossen. De maatregelen die de regering heeft genomen, doen ze af als ‘populistisch’.
Partijleider Abhisit (Democraten) ontvouwde gisteren de plannen van zijn partij om de levensstandaard van alle burgers te verbeteren en ervoor te zorgen dat geen groepen meer in de steek worden gelaten. Tijdens een vergadering met supporters van de partij beloofde hij economische ontberingen aan te pakken en sociale ongelijkheid te beperken indien de partij voldoende zetels behaalt om een regering te vormen.
De partij heeft een zespuntenplan opgesteld met als meest opvallende belofte dat werkers een jaarinkomen van 120.000 baht wordt gegarandeerd. Verdienen ze minder dan wordt het verschil bijgepast met een – laat ik het maar noemen – bijstandsuitkering.
De Democraten willen ook rijst-, rubber- en oliepalmboeren een inkomensgarantie geven. De AOW gaat omhoog naar 1.000 baht per maand, het welzijnsprogramma voor ouderen wordt omgebouwd tot een programma om sparen voor de oude dag te promoten en de bijstandsuitkering gaat naar 800 baht per maand.
Voorts gaan de Democraten een nieuwe wet opstellen, die voorziet in het verlenen van grondaktes aan gemeenschappen om het  land voor eigen gewin te bebouwen en ter bescherming van het milieu. Ten slotte – het houdt maar niet op – wordt een gemeenschaps waterfonds gevormd om ervoor te zorgen dat boeren het hele jaar over voldoende water beschikken. Klinkt allemaal goed, maar wie zal dat betalen: zoete lieve Gerritje?
Het artikel rept met geen woord over de plannen van Pheu Thai. Gisteren vergaderde de partij over voorbereidingen voor de verkiezingen. Het hoofd van de campagnecommissie economisch beleid kraakte enkele harde noten over het falend economisch beleid van de regering. Hij wees op de toenemende huishoudschulden en de groter worden inkomensongelijkheid. De rijken worden rijker, zei hij, en de middeninkomens en minima lijden.

27 politieke partijen beloven vrije en eerlijke verkiezingen
22 december – 27 politieke partijen, grote en kleine, hebben gisteren een overeenkomst van tien punten getekend om vrije en eerlijke verkiezingen te waarborgen. Het initiatief voor de afspraak was genomen door de Open Forum for Democracy Foundation (P-Net) en het Institute of Human Rights and Peace Studies van de Mahidol universiteit (IHRP).
De ondertekening werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de media, diplomaten van buitenlandse ambassades en secretaris-generaal Jarungvith van de Kiesraad. Alhoewel ze de uitnodiging hadden geaccepteerd, bleven Chart Pattana en Palang Pracharath weg. Andere partijen gaven wel acte de présence, zoals de Democraten, Pheu Thai, Pheu Raksa Chart en Bhumjaithai.
IHRP directeur Eakpant zei gisteren dat de overeenkomst deel uitmaakt van pogingen het democratisch proces te versterken en vrije en eerlijke verkiezingen te promoten. Alle partijen zijn aangespoord de overeenkomst alsnog te tekenen, wat tot 10 januari kan.
Jarungvith zei dat de overeenkomst dicht bij een sociaal contract* komt, waarin politieke partijen beloven de verkiezingen, gepland voor 24 februari, fraudevrij te houden.
De ondertekenaars beloven de grondwet, verkiezingswetten, Kiesraad-regels en politieke etiquette na te leven wanneer ze in de verkiezingen strijden.
* Het sociaal contract is de filosofie dat de legitimiteit van het gezag van de staat over het individu voortkomt uit een contract dat tussen beiden is afgesloten. Veelal is dit impliciet en wordt dit
hypothetische contract in het verleden geplaatst. (Bron: Wikipedia)

PPRP gelast fat cats te onthullen
22 december – De pro-regime politieke partij Palang Pracharath die woensdag met een extravagant Chinees banket 600 miljoen baht aan donaties verwierf, is door de Kiesraad gesommeerd om details te verstrekken over de fat cat* donoren van het diner, inclusief de namen van degenen die meer dan 100.000 baht voor een stoel dokten.
Kiesraad secretaris-generaal Jarungvith weerspreekt berichten dat enkele overheidsdiensten geld hebben gedoneerd. Overheidsdiensten, zegt hij, zijn gebonden aan strenge regels en hun bestedingen worden gecontroleerd door accountants.
Volgens mediaberichten zou de Tourism Authority of Thailand 9 miljoen baht hebben betaald voor drie tafels. Maar TAT-gouverneur spreekt dat met klem tegen. Hij dreigt de media die dit beweerd hebben, aan te klagen voor smaad.
Vice-premier Wissanu zegt dat hoewel overheidsdiensten en -bedrijven weliswaar geen politieke donaties mogen geven, ambtenaren en werknemers van die bedrijven dat wel op persoonlijke titel kunnen doen.
* Fat cat is a  political term originally describing a rich politieke donor, also called an angel or big money man. The New York Times has described fat cats as symbols of ‘a deeply corrupt campaign finance system riddled with loopholes’, with Americans seeing them as recipients of the ‘perks of power’, but able to ‘buy access, influence policy and even veto appointments.’

Tafelschikking Chinees banket uitgelekt, maar PPRP ontkent echtheid
23 december – Isra News Agency heeft online de tafelschikking van het Chinese banket van politieke partij Palang Pracharath (PPRP) gepubliceerd waarop drie zones staan aangegeven van Financiën, TAT (Tourism Authority of Thailand) en BMA (gemeente Bangkok).
De plattegrond is dynamiet voor de drie overheidsdiensten want die mogen belastinggeld niet misbruiken om politieke partijen te sponsoren. Als met de indeling wordt bedoeld dat die zones voor bedrijven zijn die zaken doen met deze diensten, is dat evenzeer verdacht want ze zouden in de toekomst een wederdienst kunnen verwachten.
Partij secretaris-generaal Sontirat Sontijwarong ontkent de authenticiteit van de plattegrond die is gelekt naar de media. Maar het persbureau zegt verslaggevers naar het banket te hebben gestuurd en gesproken te hebben met een organisator die de authenticiteit heeft bevestigd.
Palang Pracharath, de partij die geleid wordt door vier ministers, organiseerde het banket om geld te werven voor de verkiezingscampagne. De partij zegt alle 200 tafels met elk tien plaatsen te hebben verkocht voor 3 miljoen baht per tafel. De opbrengst bedroeg 350 miljoen baht omdat sommigen meer betaalden.
De Kiesraad heeft de partij om een toelichting gevraagd om na te gaan of de partij c.q. gasten de regels voor maximale sponsoring hebben overtreden. De partij heeft dertig dagen de tijd om de Kiesraad te informeren over de tafelschikking en identiteit van de gasten.
Kiesraad secretaris-generaal Charoongvit zegt dat de informatie openbaar zal worden gemaakt. ‘We beginnen de zaak te onderzoeken zodra we de informatie hebben ontvangen.’ (Bron: website BP, 22 december)

23 december
Waarom iets eenvoudig doen als het ingewikkeld kan, lijkt soms het motto in Thailand. Dat geldt zeker voor de procedure die gevolgd wordt voor de benoeming van senatoren.
Het onderhavige websitebericht meldt dat 2.778 personen op provinciaal niveau in het hele land zijn gekozen [hoe, door wie?] om door te gaan naar de laatste ronde. Van dit totaal zijn 2.323 onafhankelijke kandidaten en 455 komen uit tien beroepsverenigingen.
In de laatste ronde brengt de NCPO het aantal terug naar 200 die verzekerd zijn van een senaatszetel. Het bericht bevat ook cijfers over de selectie op districtsniveau, maar daar snap ik niet veel van.
Het bericht meldt dat de selectie van senatoren weinig belangstelling heeft getrokken van de bevolking. Volgens critici komt dit omdat de mensen niet het gevoel hebben dat ze iets te zeggen hebben en door het verbod van de Kiesraad op bekendmaking van namen en plaatsing van foto’s van kandidaten.
Eén ding is duidelijk. De Senaat wordt een belangrijk wapen voor de NCPO (junta) om haar macht te continueren. In bijgaand kader een overzicht van de samenstelling van Senaat en Huis van Afgevaardigden; ik plaatste het al eerder

Zondagkrant biedt mager nieuwsaanbod
23 december – De krant biedt vandaag een mager nieuwsaanbod. Voor het overige nieuws moeten we op pagina 3 en 4 zijn, want pagina 2 is de gebruikelijke terugblik pagina op zondag met de rubriek The Big Issue, waarin het belangrijkste nieuws van de afgelopen week op ironische wijze wordt beschreven.
Pagina 3 opent met een voorspelling. In tegenstelling tot het verleden, kiezen mensen parlementsleden op basis van het door hun partij gepresenteerde beleid in plaats van persoonlijke voorkeur voor een individuele kandidaat, zegt Somsak Thepsutin, een doorgewinterde politicus die de leiding heeft van de verkiezingscampagne van Palang Pracharath. Hij zegt: ‘Ik schep niet op, maar onze partijkandidaten werken hard om de mensen te bereiken. Ik denk we een kans hebben [om te winnen].’
Over de kansen in de provincie Nakhon Pathom, een provincie die gedomineerd wordt door de familie Sasomsap, zegt hij: ‘Ik heb er vertrouwen in dat de PPRP [in die provincie] een grote kans maakt parlementszetels te winnen alhoewel een krachtige familie nog steeds een monopolie heeft op parlementszetels.’
Somsak zei dat gisteren toen de partij haar kandidaten presenteerde die in de vijf kiesdistricten van Nakhon Pathom een gooi naar een zetel in het Huis van Afgevaardigden doen. Ruim 1.500 mensen kwamen hun huis uit om hen te begroeten. Somsak zei ook dat een stem op PPRP steun betekent aan de rentree van Prayut als premier na de verkiezingen.
Het artikel vervolgt met het nieuws dat de Chartthaipattana partij, Thailand’s derde grootste partij, morgen haar beleid bekend maakt, vastgelegd in zes punten. De partij wil urgente maatregelen nemen om de benarde positie van boeren aan te pakken, onderwijs, het leven van onder-geprivilegieerde mensen en boeren en de gezondheidszorg verbeteren, streven naar decentralisatie en het toerisme bevorderen. Woordvoerder Yutthapol die dit bekendt maakte, zegt dat deze beleidsmaatregelen geen financiële last vormen of de buitenlandse schuld vergroten.
Woensdag ontmoet de partijleiding mensen in Nakhon Ratchasima en op 11 januari wordt een partijafdeling opgericht in Phetchabun.
Bhumjaithai, Thailand’s vierde grootste partij, maakte gisteren bekend de gezondheidszorg te willen verbeteren door het gebruik van telemedicine. Partijleider Anutin zei daarover: ‘Veel patiënten hoeven niet in een ziekenhuis te worden opgenomen en kunnen thuis worden behandeld door het gebruik van telemedicine dat medisch en gezondheidszorg advies geeft aan patiënten die in afgelegen gebieden wonen. Dat helpt reiskosten te besparen en vermindert de werkdruk van medisch personeel in ziekenhuizen.’

24 december
• Een meerderheid van de respondenten (52,74 procent) in een peiling van de Suan Dusit Rajabhat universiteit (Suan Dusit Poll) is benieuwd naar het beleid van politieke partijen dat ze na de verkiezingen willen gaan voeren en hoe ze dit in de praktijk gaan brengen.
Eerste runner up om een uitdrukking te gebruiken ontleend aan miss verkiezingen is transparantie in het verkiezingsproces en preventie van fraude en het kopen van stemmen (33,68 pct). Tweede runner up  wordt gevormd door 32,55 procent die wil weten of de verkiezingen helpen ’s lands politieke situatie en economie te verbeteren.
• Nog een peiling: de Nida Poll uitgevoerd door het National Institute of Development Administration. Gevraagd naar de verwachtingen wanneer het land naar de stembus is gegaan, zegt een meerderheid (62,64 procent) te verwachten dat de economie verbetert. Het volgende percentage ligt er met 10,16 procent ver onder. Die mensen willen dat het land democratisch wordt (maar verwachte ze dat ook?). Tweede runner up is 8,8 procent die pleit voor occupational promotion (beroepstrainingen?), arbeidsontwikkeling en een lager werkloosheidscijfer. Slecht bericht: het haalt hopen en verwachten door elkaar.
Gevraagd naar wat voor beleid ze willen zien van politieke partijen zegt een grote meerderheid (72,56 pct) het oplossen van economische problemen en huishoudschulden. 37,6 procent vraagt om prijsmaatregelen  en minder invloed van monopolies en 30,15 procent noemt preventie van corruptie en machtsmisbruik.
• De Thai Raksa Chart partij belooft het zich maar voortslepende probleem van lage rubberprijzen aan te pakken. De partij heeft zondag op een seminar in Nakhon Si Thammarat de nodige nuttige suggesties gekregen, zoals het opzetten van een rubberbank en het aanleggen van een voorraad ruwe materialen om die tot producten te verwerken.
Volgens partijleider Preechapol is de rubberprijs de speelbal van de politiek zonder dat rekening wordt gehouden met onderliggende oorzaken. Hij verwijt de autoriteiten dat ze de zaak hebben laten versloffen, want precies dezelfde klachten werden vijf jaar geleden geuit.
Het seminar werd onder anderen bijgewoond door Nattawut Saikuar, een voormalige roodhemdleider die lid geworden is van de partij. Een ander prominent lid is Veera Musikapong, ook een ex-roodhemdleider. Weet u gelijk waar de partij staat in de politieke arena.

Palang Pracharath claimt het Noorden
24 december – PPRP says it will easily claim North, kopt de krant vandaag boven haar openingsartikel. De pro-regime partij verwacht in minstens tweeederde van de 62 kiesdistricten in de 17 noordelijke provincies te winnen, traditioneel het bolwerk van Pheu Thai.
‘De partij zit midden in de strijd om meer zetels te winnen. Het is een taaie taak die we nastreven’, zegt Thammanat Prompao, lid van PPRP’s verkiezingstrategiecommissie in het Noorden. ‘De partij bereidt zich al lang voor op de verkiezingen met ervaren kandidaten. Dankzij onze keuze van kandidaten vertrouw ik erop dat we in veel kiesdistricten zullen winnen.’
Hij wijst erop dat talloze kandidaten zijn afgesnoept van Pheu Thai, waardoor de partij veel heeft geleerd over verkiezingsstrategieën en benadering van rivalen. Kandidaten van andere partijen neigen ertoe voordeel te behalen uit de populariteit van hun kamp, maar de PPRP kandidaten zijn altijd in contact gebleven met de mensen, zegt hij.
Thammanat zei dit allemaal gisteren op een bijeenkomst in Chiang Mai waarop PPRP negen kandidaten voorstelde. De bijeenkomst werd bijgewoond door 20.000 personen. Hij beloofde dat de partij Thailand voorwaarts zal brengen na meer dan 10 jaar politieke conflicten. ‘Wij zijn de nieuwe weg.’ De bijeenkomst was een van de vijf die de partij in het land hield. De andere waren in Khampaeng Phet, Phitsanulok, Phetchabun en Nakhon Sawan.
De bijeenkomst in Phitsanulok werd door 7.000 personen bijgewoond. Daar voerde Somsak Thepsuthin het woord. Hij sprak zijn steun uit voor Prayut. ‘Wanneer het land wordt geleid door Prayut, zijn we in vrede.’ Borden die bezoekers meedroegen getuigden ook voor steun aan Prayut.
Chalerm Yubumrung, die we al eerder zijn tegengekomen met zijn gebral, zei gisteren weinig vertrouwen te hebben in Thammanat die volgens hem geen politieke ervaring heeft. ‘Aan die mensen hecht ik geen waarde’, aldus de Pheu Thai strateeg in de krant afwisselend omschreven als maverick (buitenbeentje), bigwig (hoge ome, man van gewicht) en firebrand (stokebrand).
Yubumrung voorspelt dat PPRP een zware taak zal hebben om parlementszetels, die eerder in het Noorden en Noordoosten bezet werden door PT-ers, over te nemen. Ook voorspelt hij dat de partij in het Zuiden en Bangkok, twee bolwerken van de Democraten, geen kans maakt.
Persoonlijke noot: Ik vind het wel amusant, al dit politiek gekrakeel. Het gaat nergens over, alleen maar over  poppetjes, schone beloftes en reken-je-rijk voorspellingen.

Somchai dringt aan op onderzoek naar banket
24 december – Pagina 3 opent met een bericht over het al veel besproken en volgens sommigen controversiële Chinese banket waarmee Palang Pracharath vorige week woensdag 650 miljoen baht incasseerde ter financiering van de verkiezingscampagne.
Voormalig Kiesraad commissaris Somchai (door Prayut de laan uitgestuurd – meneer was te kritisch) dringt er bij de Kiesraad (inmiddels in een nieuwe samenstelling) op aan het onderzoek naar de rechtmatigheid van het banket te versnellen. Hij geeft de raad 7 dagen de tijd om actie te ondernemen of hij klaagt de raad aan wegens plichtverzuim op basis van artikel 157 van het wetboek van strafrecht. Eerder zei de Kiesraad 30 dagen nodig te hebben.
De Kiesraad moet volgens Somchai onderzoeken of de vier ministers die de leiding van PPRP vormen, van hun positie misbruik hebben gemaakt om fonden te werven voor de partij, wat wettelijk verboden is.
Kiesraad secretaris-generaal Jarungvith zei eerder dat de PPRP een rapport moet indienen met gegevens over het banket en de gasten die meer dan 100.000 baht doneerden, de limiet voor donaties aan politieke partijen. Jarungvith bagatelliseerde mediaberichten over overheidsdiensten die tafels hebben gekocht. Hij wijst erop dat overheidsdiensten strikte regels moeten volgen en dat hun uitgaven worden gecontroleerd door accountants.
Het banket heeft kritiek opgeroepen van politieke partijen. Zij hebben de Kiesraad en de National Anti-Corruption Commission (NACC) gevraagd onderzoek te doen naar het vermoeden dat overheidsdienaren en politieke ambtsdragers aan de campagne van PPRP hebben bijgedragen. Dat is op grond van de organieke wet op politieke partijen verboden.
Persvrijheid nog steeds beperkt
In het artikel staat een kader ingebouwd over de oproep van politieke partijen aan de NCPO het bevel in te trekken dat de persvrijheid beperkt. De oproep werd gisteren gedaan op een seminar van de Thai Journalists Association, dat door zeven politieke partijen werd bijgewoond.
Volgens adviseur Ong-art Klampaibul van de Democraten zijn nog enkele orders van kracht die de rechten en vrijheid van de media en bevolking beperken. Een van de orders heeft betrekking op personen die verdacht worden van het ontketenen van politieke en sociale onrust. Die order, in de plaats gekomen van de krijgswet (staat van beleg), staat soldaten toe personen zeven dagen zonder beschuldiging vast te houden en zonder rechtbankbevel huiszoeking te doen en auto’s te doorzoeken.

25 december
De Kiesraad heeft het er maar druk mee: klachten over Palang Pracharath (PPRP) stromen sinds vorige week binnen; de laatste betreft partijleider en minister Uttama van Industrie. Ruangkrai, een prominent lid van de Thai Raksa Chart partij, beweert dat Uttama niet gekwalificeerd is om de partij te leiden. Hij baseert dat op het feit dat Uttama twee weken voordat hij lid werd, is gekozen tot partijleider. ‘Als hij gediskwalificeerd wordt, heeft dat gevolgen voor de activiteiten die de partij heeft ondernomen’, zegt hij.
Een andere klacht komt van een man uit Yasothon. Hij zegt in een videoclip op Facebook dat de mensen in zijn dorp lid moesten worden van PPRP om aanspraak te kunnen maken op de welfare card voor de minima en een eenmalige uitkering van 100 baht als nieuwjaarsgift. De kaarthouders ontvangen maandelijks een uitkering voor boodschappen, transportkosten en andere benodigdheden. Maar de Kiesraad schrijft dit incident toe aan een misverstand.
De PPRP ligt ook onder vuur vanwege het Chinese banket, maar dat weten we al.
De krant noemt de eindejaarsgiften een blowout, door mijn digitale woordenboek vertaald als uitbarsting, lekke band, eruptie, klapband, lek, mislukte roofoverval, vermeerdering, knalfeest, eetfestijn.
U mag kiezen welk woord u het meest passend vindt. Ik ga voor eruptie alhoewel ik even overwoog, in een ondeugende bui, om het een roofoverval te noemen (op de staatskas), in dit geval gelukt.
Rest te melden dat BP haar lezers een Merry Christmas wenst en daar sluit ik mij gaarne bij aan.
Update: In een afzonderlijk bericht verdedigt Prayut de giften. Degenen die ‘traditionele’ cadeaus hadden verwacht, adviseert hij bij Santa Claus aan de bel te trekken. Hij zei dat gisteren tijdens zijn bezoek aan Phra Pradaeng (Samut Prakan). Verder ontkende hij dat ze bedoeld zijn om een bepaalde politieke partij te bevoordelen [lees: Palang Pracharath].
Prayut brengt de laatste tijd steeds vaker een bezoek aan lokale gemeenschappen. Onlangs bezocht hij een rubber handelsbeurs in Bung Kan. Wat hij in Samut Prakan deed, vermeldt het bericht niet. Op de website kwam ik later een foto tegen waarop hij een kijkje op de wet market neemt (vismarkt).

Kiesraad neemt de tijd voor onderzoek naar PPRP
25 december – De Kiesraad (EC) zit in een lastig parket, want a) het moet onderzoek doen naar de pro-regime partij Palang Pracharath (PPRP) en b) de EC, formeel een onafhankelijke organisatie, is benoemd door datzelfde regime.
Het onderzoek heeft betrekking op twee zaken van vermeende overtredingen van de organieke wet op politieke partijen (zie het derde bericht in Nieuws van de website vandaag). De krant noemt het banket en het gevalletje in Yasothon maar niet de klacht over partijleider Uttama. Vergeten of niet belangrijk genoeg?
Het Yasothon geval krijgt veel aandacht. Wat ik wegliet uit het websitebericht meldt de krant vrij uitgebreid. De man die de videoclip plaatste, baseert zijn beschuldiging op één geval van een oude vrouw die meende dat ze gedwongen werd om lid te worden van PPRP in ruil voor een welfare card. Zijn bewering dat ‘de mensen in zijn dorp’ onder dwang zijn gezet, heeft hij m.i. uit zijn duim gezogen. Maar goed, een beetje overdrijven is niet verkeerd als je je klacht gewicht wilt geven.
De krant schrijft dat de Kiesraad zijn onderzoek naar beide zaken ‘versnelt’, wat ik tussen aanhalingstekens zet, want de raad verwacht er twee maanden over te doen. De molens van de Kiesraad draaien wel erg langzaam.

Vernietigende aanval op Prayut
25 december – ‘Wanneer Prayut terugkeert als premier, zal hij een minister van Financiën kiezen die naar zijn pijpen danst. Het begrotingstekort en de schulden zullen toenemen, waardoor de begrotingsdiscipline van het land wordt geschaad.’
In een ongemeen felle aanval schetst voormalig vice-premier Pridiyathorn Devakula een doemscenario dat volgens vice-premier Prawit gebaseerd is op zijn persoonlijke wrok. Pridiyathorn is de voorganger van vice-premier Somkid, de zogeheten economische tsaar van het kabinet. Aan zijn vertrek bewaart hij bittere herinneringen; hij weigerde ook de post van adviseur toen hij aan de kant werd gezet bij een reshuffle  van het kabinet.
’t Is een hele waslijst aan grieven die Pridi in een bijdrage op de website van Isra News Agency uitstort over Prayut met als veelbetekenende titel Eight reasons why I do not want Prayut to return as the prime minister. Ik noem er enkele:
– Prayut verbood politieke activiteiten van partijen maar de regering organiseerde mobiele kabinetsvergaderingen en keurde kredieten goed die bedoeld waren stemmen te trekken.
– De premier sloot zijn ogen voor de aansluiting van vier ministers bij politieke partij Palang Pracharath en hun campagne om stemmen te trekken voordat andere partijen dat mochten.
– De afgelopen drie jaar zijn ’s lands financiën verzwakt met 1,17 biljoen baht die zijn vastgelegd voor de komende vijf jaar, waaronder projecten voor Defensie.
– De aanschaf van onderzeeërs gaat door ondanks bezwaren van ministeriefunctionarissen en het kantoor van de Economic and Social Development Board, de denktank van de regering.
– Prayut en zijn voormalige maatjes van de militaire academie willen een nationale oliemaatschappij oprichten, die het alleenbeheer krijgt over alle energiebronnen.
– De regering laat zijn oren hangen naar China, getuige de Thai-Sino HSL. De regering had biedingen van andere landen moeten stimuleren die qua technologie en investeringen wellicht beter waren. Pridiyathorn looft de nieuwe Maleisische premier die enkele infrastructurele projecten heeft geschrapt uit vermoedens van Chinees neo-kolonialisme.

26 december
– Premier Prayut waarschuwt politieke partijen hem niet te gebruiken in hun verkiezingscampagne want hij heeft nog geen besluit genomen om zich bij welke partij dan ook aan te sluiten. Hij zei dat diverse partijen al belangstelling hebben getoond hem als hun kandidaat-premier te noemen.
‘Zolang ik hun aanbod niet geaccepteerd heb, dienen ze dat niet te doen’, zei hij toen hem gevraagd werd of Palang Pracharath (PPRP) zijn toestemming had gevraagd. De vraag refereerde aan de verkiezingscampagne van PPRP,  vorige week in Phitsanulok, waarbij aanwezigen borden droegen met steun aan zijn rentree als premier na de verkiezingen en de leider van de campagnecommissie zijn steun voor Prayut uitsprak. De bijeenkomst werd bijgewoond door zevenduizend personen.
– Zoals ik hiervoor al schreef, moeten we voor het nieuws van de dag op pagina 4 zijn. […] De pagina opent met een bericht over het gevraagde onderzoek naar de kwalificaties van PPRP-partijleider Uttama. Advocaat Ruangkrai van de Thai Raksa Chart partij heeft de Kiesraad om een onderzoek gevraagd omdat Uttama, minister van Industrie, gekozen is tot partijleider nog voordat hij lid was geworden van PPRP en hij was ook geen oprichter van de partij. Ruangkrai heeft de raad gisteren aanvullende informatie verstrekt.
Ruangkrai ontkent dat hij een ‘politieke agenda’ heeft, zoals PPRP-bestuurslid Suraporn heeft beweerd. ‘Als ik een agenda had gehad, zou ik gewacht hebben tot de stemming over Prayut als kandidaat-premier’, zegt Ruangkrai, die is overgelopen van Pheu Thai naar Thai Raksa Chart.
Wanneer Uttama niet gekwalificeerd voor de post blijkt, komen ook de kwalificaties van anderen im Frage en moeten ze opnieuw lid worden, constateert de krant. Kortom, het politieke gekrakeel van voor de coup is weer volop terug.

Twee partijen begonnen met hun campagne
17 december – Twee politieke partijen, Thai Raksa Chart en Chart Pattana, hebben gisteren een begin gemaakt met hun verkiezingcampagne. Thai Raksa Chart trok naar Rayong, waar partijleider Preechapol en de partijleiding op de Siripiban markt boeren sprak en in Paknam vissers.
Preechapol zei dat door maatregelen van de regering de prijs van artikelen als rubber en fruit is gezakt, waardoor boeren en vissers het moeilijk hebben omdat de meeste verdiensten naar tussenpersonen gaan.
De partij, zei hij, wil de leiding van het land herwinnen en de traps (vallen) die door het huidige bewind zijn gezet, ongedaan maken. Daarmee doelde hij op de nieuwe verkiezingsregels en wetten die door de huidige regering zijn opgesteld of geamendeerd. Critici noemen ze ondemocratisch en zeggen dat ze het voor de mensen moeilijk maken om hun brood te verdienen.
Preechapol riep zijn gehoor op om ‘bold’ te zijn en veranderingen aan te brengen. Hoog op de prioriteitenlijst van de partij staat herstel van de democratie en het scheppen van baankansen om de levensstandaard van de bevolking te verhogen.
Chart Pattana vergaderde in Bangkok met haar kandidaten over de verkiezingen (foto). Siwat Litapanlop, adviserend voorzitter van de partij, legde uit hoe de stemmen worden toegekend, een systeem dat mixed-member apportionment heet. Ik zal het niet toelichten, want begrijp er niet veel van. Critici zeggen dat het kleine partijen bevoordeelt ten nadele van grote partijen.
De partij gaat voor politieke hervormingen, vermindering van politieke en sociale conflicten en verbetering van de economie. De partij hanteert een model van macro-economisch beheer opgesteld door wijlen partijleider Chatichai dat een succes is gebleken en populair is bij kiezers.

28 december
Het gedonder begint al weer, een bekend euvel in Thailand bij verkiezingen: het (ver)kopen van stemmen. Een kandidaat voor de Senaat, genomineerd door een groep kleine boeren in de provincie Chumphon, zegt dat hij gebeld is door iemand die hem 20.000 baht aanbood als hij zijn stem wilde verkopen. Hij weigerde en zei de beller dat hij dat zelfs voor 1 miljoen baht niet zou doen. De kandidaat maakte dit bekend toen de stemmen van zijn groep donderdag werden geteld.
Een kandidaat van dezelfde groep uit Yasothon vermoedt vals spel. ‘De boeren [kandidaten] hebben met een ongewoon hoog aantal stemmen van 48 of 20 gewonnen, hoewel ze elkaar pas 1 of 2 dagen kennen.’ Hij gaf toe ook gebeld te zijn, maar wil er verder geen zaak van maken. ‘Als het verkiezingssysteem is zoals het nu is, zal ons land zwak zijn. Het is een schande dat zoveel geld is besteed aan de verkiezingen’, refererend aan het budget van 1,3 miljard baht voor de verkiezing van senatoren [waaraan overigens geen burger te pas komt, zie bijgaand kader].
Maar ondanks deze kritische geluiden zei voorzitter Ittiporn van de Kiesraad dat de (nieuwe) procedure een succes was.
– Het UDD (roodhemden) heeft een centrum geopend om leden te trainen als ‘reporter’ de verkiezingen in de gaten te houden. Gisteren werd het centrum in Nonthaburi in gebruik genomen. Adviseur Tida Tawornseth zegt dat ze getraind worden in het gebruik van telecommunicatie apparatuur en smart phones om foto’s te maken en videoclips op te nemen, terwijl de verkiezingen in volle gang zijn.
De vergaarde informatie moet helpen eventuele onregelmatigheden aan het licht te brengen. De reporters controleren ook of de overheid zich schuldig maakt aan misbruik die ‘bepaalde elementen’ een oneerlijk voordeel verschaffen.
– Gisteren presenteerde de Bjumjaithai partij haar economisch beleid. De partij wil 5G gebruiken om de levensstandaard te verhogen. Woordvoerder Settapong zegt dat bijna elke industriële sector wordt gedigitaliseerd waarbij 4G wordt vervangen door 5G. Landen verliezen hun concurrentiepositie wanneer ze niet up to date blijven op digitaal gebied.
De partij werkt aan een online studieprogramma met de naam Thailand Sharing University programme en een telemedicine project waarvan bewoners in afgelegen streken gebruik kunnen maken.
– Ook Future Forward maakte enkele plannen bekend. De partij wil het aantal generaals terugbrengen van 1600 naar 400 en het leger afslanken. Ook moet een einde komen aan privileges voor grote bedrijven, zegt partijleider Thanathorn.

Senaatsverkiezing: En toen waren er nog maar 200
28 december – Het aantal gegadigden voor een senaatszetel is inmiddels teruggebracht van 2.746 naar 200 kandidaten, waaruit de NCPO 50 kiest. Geheel vlekkeloos verliep de procedure niet want beschuldigingen over het ruilen en kopen van stemmen zijn opgedoken maar Kiesraad voorzitter Ittiporn zegt dat deze fase snel en soepel is afgerond.
De 2.476 kandidaten waren voorgedragen door beroeps en sociale groepen. In enkele groepen moest het lot bepalen wie de gelukkige was. De 50 overblijvers worden toegevoegd aan 194 anderen die gekozen worden door de NCPO en 6 die uit hoofde van hun functie een plaats in de senaat krijgen. Verder wordt een reservelijst van 50 kandidaten achter de hand gehouden. Na de verkiezingen kiezen Huis van Afgevaardigden en de Senaat tezamen de nieuwe premier. Morgen worden de namen van de 200 kandidaten gepubliceerd op de website van de Kiesraad.
Kamthorn Laosaphan die uit de boot viel bij de selectie van de 200 gaat een klacht indienen bij het Constitutionele Hof. Hij zegt dat een vage foto van hem is gebruikt in het pamflet dat de Kiesraad verspreid heeft onder de kandidaten. Hij had de Kiesraad tevergeefs gevraagd de foto te wijzigen. De foto zou hem de das hebben omgedaan; hij kreeg slechts 1 stem.
Een andere kandidaat zegt dat op de avond voor de selectie van de 200 kandidaten in hotels aan de rand van Bangkok kandidaten bijeen zijn gekomen om te lobbyen voor stemmen. Ze wilden stemmen ruilen en een methode bedenken om het aantal stemmen op hen en mede-kandidaten die ze persoonlijk kenden, te vergroten.

Kiesraad weifelt over verkiezingsdatum 24 februari
30 december – Naar verluidt hangt de verkiezingsdatum 24 februari aan een zijden draadje omdat het mogelijk niet lukt alle stembiljetten voor de 350 kiesdistricten op tijd te drukken. De Kiesraad houdt zich vooralsnog op de vlakte, de regering zegt dat het niets te maken heeft met het mogelijk uitstel.
Kiesraad secretaris-generaal Charoongvit zei zaterdag dat de Kiesraad aks enige bevoegd is de datum vast te stellen. De wet schrijft schrijft voor dat dit binnen 150 dagen moet gebeuren nadat de organieke wetten op de verkiezingen van kracht zijn geworden. Dat was op 11 december.
Charoongvit zegt dat de Kiesraad nog geen besluit heeft genomen. ‘We moeten met alle factoren rekening houden, inclusief het drukken van de stembiljetten. Hoe kan trouwens een datum die nog niet is vastgesteld, uitgesteld worden? Het feit is dat we bereid zijn de verkiezingen op 24 februari te houden, maar dat is ter beoordeling van de Kiesraad.’
Regeringswoordvoerder Buddiphongse zegt dat de regering zich nog steeds houdt aan de roadmap. ‘Als er factoren zijn waardoor de verkiezingen moeten worden uitgesteld, moet de Kiesraad die aan de bevolking uitleggen omdat de regering geen reden heeft om ze uit te stellen.’

Regering houdt vast aan 24 februari
30 december – De krant legt vandaag in haar openingsverhaal de nadruk op de verklaring van regeringswoordvoerder Buddhipongse dat de regering vasthoudt aan 24 februari als verkiezingsdatum. Wat er gebeurt als de Kiesraad besluit de datum te verschuiven omdat de tijd te kort is om alle stembiljetten te laten drukken, lees ik niet in mijn glazen bol die BP vaak is. Als uiterste datum geldt 9 mei.
Politici reageerden gisteren wantrouwend op het mogelijk uitstel. Ze menen dat het de pro-regime partijen bevoordeelt. Natthawut Saikuar (Thai Raksa Chart) noemt de vermeende te korte druktijd van de biljetten geen houtsnijdend argument voor uitstel.
Woordvoerder Pannika (Future Forward Party) vind uitstel geen ‘zaak van leven en dood’, maar het kan wel het vertrouwen van de bevolking in het regime ondermijnen en haar populariteit schaden. Ala voordeel noemde ze dat FFP meer tijd heeft om campagne te voeren, maar liever houdt ze vast aan 24 februari. ‘De mensen hebben lang genoeg geleden onder de armzalige prestaties van de regering.’
Abhisit (Democraten) en Suthep Thaugsuban (Action Coalition for Thailand) dringen er bij de Kiesraad op aan de zaak te verduidelijken. Abhisit zegt: ‘Het uitstel kan gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van de regering als het uitstel niet gerechtvaardigd kan worden.’ Suthep zegt: ‘De mensen verwachten van de verkiezingen veranderingen. Als ze worden uitgesteld, zal dat hun gevoelens krenken.’
Kanchana Silpa-archa (Chartthaipattana) maakt zich ook zorgen; de Kiesraad dient de roadmap te volgen die algemeen bekend is in en buiten het land.
Enkele waarnemers wijzen op een verband met de oproep aan de Kiesraad om onderzoek te doen naar de kwalificaties van minister Uttama als partijleider van Palang Pracharath. Hij was geen partijlid toen hij gekozen werd tot partijleider.
Advocaat Ruangkrai van Thai Raksa Chart heeft de Kiesraad een petitie overhandigd met het verzoek dit na te gaan. Als hij niet gekwalificeerd is, zijn de kwalificaties van andere partijleiders ook twijfelachtig. Ze moeten opnieuw lid worden, maar dan kunnen ze niet aan de 90-dagen eis voldoen en kunnen niet meedoen aan de verkiezingen.

Pheu Thai streeft naar pact met Democraten
1 januari 2019 – Voormalig regeringspartij Pheu Thai is bereid de Democraten te vragen een pact te sluiten zodat een Pheu Thai kandidaat premier kan worden. De aartsrivalen kunnen zo voorkomen dat Prayut zijn rentree als premier maakt. Pheu Thai biedt in ruil aan dat ze partijleider Abhisit (Democraten) zal steunen als parlementsvoorzitter.
Deze suggestie is gedaan door een kernlid van Pheu Thai, die niet genoemd wil worden. Hij deed de suggestie tijdens een bezoek aan China door leidende PT-ers, waaronder Sudarat Keyurapan, voorzitter van de PT-strategiecommissie. Volgens hem is het nieuwe kiessysteem nadelig voor grote partij waardoor PT niet op eigen kracht iemand uit eigen gelederen premier kan laten worden. Beide partijen zouden 375 (van de 500) stemmen kunnen winnen, een voldoende aantal om het schrikbeeld van Prayut’s terugkeer te blokkeren.
De beoogde kandidaat voor het premierschap zou Sudurat zijn. Over de deal is al overlegd tussen vooraanstaande leden van beide partijen, maar Abhisit en Pokin Polakul (Pheu Thai) ontkennen dit.
Abhisit zei gisteren dat hij aftreedt als partijleider wanneer zijn partij minder dan 100 zetels in de wacht sleept. 140 zetels of meer beschouwt hij als een succes. Bij de vorige verkiezingen wonnen de Democraten 160 zetels, maar hij vreest dat het er minder zullen zijn vanwege het nieuwe systeem.

Wijsneuzen verwachten politieke chaos na de verkiezingen
2 januari – Sommige woorden kom ik regelmatig in de krant tegen: pundit bijvoorbeeld, een woord dat mijn woordenboek als volgt vertaald: geleerde Hindoe; (iron.) geleerde, wijze (of wie zich daarvoor uitgeeft). Het is een handige term om de bron van een mededeling niet te hoeven vermelden of misschien is de bron de dikke duim van de redacteur; dat zou me niet verbazen.
Op de voorpagina blikt BP in het tweede artikel vooruit op 2019. De redacteur schrijft: ‘Pundits (laat ik het maar vertalen als wijsneuzen) voorspellen meer onrust na de verkiezingen, wanneer het premier Prayut lukt zichzelf terug naar de macht te lanceren’, dus zijn greep op de macht wil continueren.
Het belangrijkste middel daarvoor is de benoeming van de 250 senaatsleden, die door de NCPO (junta) worden gekozen. Hoorde ik iemand het woordje democratie fluisteren? De Senaat en het Huis van Afgevaardigden kiezen in een gezamenlijke stemming de nieuwe premier, de Senaat mag de nieuwe regering leiden bij het volgen van het 20-jaren strategieplan, dat door critici als een dwangbuis wordt gezien, alsmede bij het volgen van de hervormingsrichtlijnen.
De keuze van de nieuwe premier behoeft slechts 376 stemmen van de algemene vergadering; met 250 op de hand van Prayut en de nieuwe pro-regime partij Palang Pracharath (PPRP) moet het een fluitje van een cent zijn Prayut zijn rentree als premier te laten maken.
De krant schrijft: ‘Het prille succes van PPRP heeft verdeeldheid gezaaid tussen diverse partijen. Ze zijn nu verdeeld in twee kampen: pro-regime en pro-democratie. De kampen zijn verwikkeld in een politiek spel om uit te vogelen hoe ze de verkiezingen kunnen winnen en wat ze daarna doen.’
‘Welke kant ook wint, de ene  kant is vastbesloten tegen de andere kant een serie klachten te uiten en zou zelfs de verkiezingsuitslag kunnen afwijzen. Als gevolg daarvan wordt de Kiesraad in het conflict meegesleept en mogelijk een zondebok gemaakt, zeggen pundits’.
Daar mijn uithoudingsvermogen om dit soort artikelen te lezen beperkt is, stop ik en verwijs u lezer naar de website waar het artikel onder de kop Political chaos tipped as NCPO keen to stay staat.

2 januari
– Ik eindig vandaag met de twee resterende berichten op pagina 3. Als eerste een reactie van partijleider Abhisit (Democraten) op de suggestie van aartsrivaal Pheu Thai om een pact te sluiten, dat in dit bericht de vorming beoogt van een regering van nationale eenheid, iets wat in het vorige bericht niet werd genoemd.
Daar werd het voorgesteld als een ruilhandel: Pheu Thai levert de premier en Abhisit wordt parlementsvoorzitter. Abhisit vindt het een onzinnig voorstel omdat voor zo’n regering de goedkeuring van alle partijen vereist is.
Nog een verschil tussen de twee berichten [BP maakt er er weer een potje van]. In dit bericht wordt voormalig minister van Transport en prominent PT-lid Chadchart Sittipunt als kandidaat-premier genoemd, in het vorige bericht Sudarat Keyuraphan, voorzitter van de PT’s strategiecommissie.

Kiesraad drukt geruchten over uitstel de kop in
3 januari – De Kiesraad (EC) benadrukt dat de verkiezingen die voorlopig zijn vastgesteld op 24 februari, niet worden uitgesteld. Dat gerucht doet de ronde omdat gisteren niet het KB is verschenen met de datum. Vice-premier Wissanu had vorig maand aangekondigd dat het KB op 3 januari zou worden gepubliceerd in de Royal Gazette, de Thaise Staatscourant.
Volgens EC secretaris-generaal Jarungvith is alles nog steeds in overeenstemming met de roadmap. ‘Omdat het KB gisteren niet verschenen is, betekent het niet dat de verkiezingen worden uitgesteld.’ Hij ontkent ook berichten dat EC-staf politieke partijen heeft gebeld om ze te informeren over uitstel. ‘Dat is ongegrond. Niemand heeft gezegd dat de verkiezingen worden uitgesteld.’
De Kiesraad maakte gisteren ook het ontwerp van het stembiljet bekend, waarover het nodige te doen is geweest. Het biljet vermeldt de nummers van de kandidaten (geen namen), partijlogo’s en -namen en hokjes waarin een X gezet moet worden om op een bepaalde kandidaat te stemmen. Het hokje rechtsonder is voor onthoudingen. De biljetten worden gedrukt zodra de Kiesraad alle aanvragen van de kandidaten heeft ontvangen.
Desgevraagd verwijst premier Prayut weer naar de Kiesraad als hoofdverantwoordelijke voor de verkiezingsdatum. Gevraagd of de verkiezingen voor of na de kroning worden gehouden, zei hij vermoedelijk ervoor, maar de nieuwe regering zal nog niet in functie zijn als de koning gekroond wordt, verwacht hij.
Gevraagd of hij na de verkiezingen zijn rentree als premier wil maken, gaf hij andermaal geen duidelijk antwoord. ‘Ik moet eerst  de plannen van de partijen bestuderen. Wees alsjeblieft geduldig.’
Voormalig Kiesraadcommissaris Somchai zegt dat het KB de taak is van de regering. Als de regering het deze week niet publiceert, is uitstel waarschijnlijk. ‘Als het KB laat verschijnt, is het niet de schuld van de Kiesraad wanneer de verkiezingen worden uitgesteld.’

3 januari
Suthep Thaugsuban, mede-oprichter van de Action Coalition for Thailand, bracht gisteren een bezoek aan Udon Thani, een provincie die evenals andere provincies in het Noordoosten beschouwd wordt als bolwerk van roodhemden. Suthep is voormalig leider van de PDRC, de protestbeweging tegen de toenmalige Pheu Thai regering. Hij en zijn campagneteam begaven zich dus in het holst van de leeuw. Lees het zelf maar: Suthep takes ACT’s election campaign to red-shirt stronghold.

Regering geeft uitstel verkiezingen toe
4 januari – De verkiezingsdatum, verwacht op 24 februari, wordt uitgesteld om te voorkomen dat de voorbereidingen die van de kroning (4-6 mei) in de weg zitten. In ieder geval worden ze niet later dan 9 mei gehouden, aldus vice-premier Wissanu gisteren, voorafgaand aan een vergadering met de Kiesraad. Als waarschijnlijke data worden door een bron bij de Kiesraad 10, 27 en 24 maart genoemd met de 24e als meest waarschijnlijke datum.
De voorbereidingen voor de kroning beginnen een halve maand voor 4 mei. Ze bestaan uit het verzamelen van water uit Thailand’s grote stuwmeren en een ceremonie om eer te bewijzen aan de relieken van voormalige vorsten. Na de kroning vinden tien activiteiten plaats die eveneens een halve maand in beslag nemen.
Wissanu herhaalde andermaal dat de Kiesraad de bevoegd instantie is om de datum vast te stellen. De regering heeft er geen invloed op. Nadat alle activiteiten om de kroning te vieren voorbij zijn, kan de nieuwe regering aantreden, dus na 20 mei.
Bronnen bij Pheu Thai, Democraten en Palang Pracharath (de partij die Prayut steunt bij zijn eventuele rentree als premier) zeggen dat bij uitstel hun campagneplannen moeten worden gewijzigd. Ze mogen maximaal 1,5 miljoen baht per kiesdistrict uitgeven. Dat bedrag moet dan over een langere periode worden verdeeld. 

Verkiezingsdatum: Kiesraad stelt 10 maart voor, regering de 24e
5 januari – De website meldde dat de Kiesraad de bal had terug gespeeld naar de regering, maar volgens een bron bij de Kiesraad heeft de raad 10 maart voorgesteld als nieuwe verkiezingsdatum. De regering heeft volgens hem een voorkeur voor 24 maart, zodat de voorbereidingen voor de kroningsceremonies (4-6 mei) niet gehinderd worden.
De bron zegt dat de Kiesraad 45 dagen nodig heeft om de verkiezingen voor te bereiden. Indien het kabinet akkoord gaat met 10 maart, dient het KB met de verkiezingsdatum op 25 januari gepubliceerd te worden in de Royal Gazette. 10 maart valt binnen de wettelijk voorgeschreven periode van 150 dagen na het van kracht worden van de organieke wet op de verkiezingen op 11 december.
Tijdens een vergadering met politieke partijen op 7 december was 24 februari aangekondigd als verkiezingsdatum, maar dan komen de kroningsvoorbereidingen in het gedrang, aldus vice-premier Wissanu gisteren. Die beginnen direct na Songkram.
Andere data besproken door de Kiesraad en Wissanu zijn 3, 10, 17, 24 en 31 maart. De Kiesraad zegt de verkiezingsdatum pas definitief vast te stellen nadat de regering het KB heeft gepubliceerd [zoals de website correct vermeldt].

6 januari
– De wegen van Bangkok Post bij de keuze van personen die aan het woord worden gelaten, zijn soms ondoorgrondelijk en dat geldt zeker voor de opening van pagina 3. Voormalig Kiesraad-commissaris Somchai, kandidaat-parlementslid voor de Democraten in Samut Sakhon, wordt uitgebreid aan het woord gelaten over de verkiezingsdatum. Waarom juist hij, begrijp ik niet.
Somchai steunt het voorstel van de Kiesraad om de verkiezingen op 10 maart te houden, want dat is een ‘veilige verkiezingsdatum’ om toekomstige juridische complicaties te voorkomen, die kunnen leiden tot het ongeldig verklaren van de verkiezingen. De datum die is gelekt door een bron bij de Kiesraad, zou zijn voorgesteld in een gesprek met vice-premier Wissanu. Dezelfde bron zei dat de regering een voorstander is van 24 maart.
Waarom 10 maart beter is dan 24 maart heeft een reden, maar de uitleg snap ik niet. Iets met voorgeschreven wettelijke termijnen en de voorbereidingen voor de kroning van koning Vajiralongkorn. Verschillende voorbereidingen vinden plaats tussen 21 en 25 april.
De krant besteedt geen aandacht aan de reacties van politieke partijen, wat de website wel doet. De meeste hebben geen moeite met het uitstel van de eerder genoemde datum 24 februari naar 10 maart.

Voorspelling 1: Volgende regering heeft een kort leven
7 januari – Bangkok Post telt vandaag twee artikelen in de serie The road ahead: Navigating 2019. De krant opent met de voorspelling dat de volgende regering een kort leven beschoren kan zijn, wanneer ze steunt op een parlementaire minderheid of wanneer een regering moet worden gevormd met veel partijen. De Thaise politiek zal gekenmerkt worden door gekibbel, onenigheid en instabiliteit, schrijft redactrice Nattaya Chetchotiros. Meer weten? Lees: Next govt tipped to be short-lived.

Voorspelling 2: Leger blijft aan de touwtjes trekken
Pagina 3 opent met een artikel over de invloed van het leger na de verkiezingen. Redactrice militaire zaken Wassana Nanuam schrijft dat ongeacht of Prayut zijn rentree maakt als premier, het leger een prominente rol zal blijven spelen in de Thaise politiek. Meer weten? Lees: Under the army’s close watch.

8 januari
[…] Het andere bericht op de voorpagina meldt dat verwarring heerst over de verkiezingsdatum. De krant legt het allemaal haarfijn uit, ook weer tot in alle details. De verwarring heeft betrekking op de deadline van 150 dagen (zie kader) maar vanaf welke datum geldt die en wat moet binnen die periode worden gedaan? Politieke waarnemers verwachten dat het Constitutionele Hof eraan te pas moet komen om duidelijkheid te verschaffen.

9 januari
– De regering heeft andermaal bevestigd dat de verkiezingen voor 9 mei worden gehouden om te voldoen aan de grondwettelijk voorgeschreven deadline van 150 dagen na de inwerkingtreding van de organieke wet op de verkiezingen. Gisteren herhaalde vice-premier Prawit dat nog maar eens. Hij zei dat de bevoegdheid om de verkiezingsdatum vast te stellen, berust bij de Kiesraad.
Maar, zoals bekend, wacht de Kiesraad op publicatie van het KB met de datum door de regering. Volgens mij een gevalletje van wie krijgt de zwartepiet voor het uitstel van de verkiezingen.

Verkiezingen: Prayut speelt de hete aardappel door naar de CDC
10 januari – Leedvermaak bij bovenstaand verhaal maar ook bij de kwestie van de verkiezingsdatum. Premier Prayut speelt de hete aardappel nu door naar de grondwetcommissie (CDC, Constitution Drafting Committee). Die moet maar de knoop doorhakken.
De kwestie is in een impasse geraakt omdat de regering zegt dat de Kiesraad verantwoordelijk is voor bepaling van de datum, maar die zegt te wachten tot de regering het KB over de datum heeft gepubliceerd in de Royal Gazette.
Prayut’s standpunt is bekend gemaakt door regeringswoordvoerder Buddhipongse. Prayut verwacht dat alle betrokkenen bij de verkiezingen, eerder vastgesteld op 24 februari, zich inzetten om ze soepel te laten verlopen: voor, gedurende en na het uitbrengen van de stemmen, aldus His Masters Voice. Daarbij moeten ze rekening houden met de voorbereidingen voor de kroning en bijbehorende ceremonies, gepland op 4-6 mei.
Vandaag vergadert de commissie die de kroning voorbereidt. De commissie informeert daarna de Kiesraad over de voorbereidingen zodat die bij het bepalen van de verkiezingsdatum daarmee rekening kan houden.
Een andere kwestie die hiermede verband houdt zijn de data waarop de toelatingsexamens voor de universiteit worden gehouden. Die zijn eerder verschoven om niet samen te vallen met 24 februari, maar nu die datum op losse schroeven staat, pleiten leerlingen voor terugkeer naar de oorspronkelijke data. Prayut en Prawit heben gezegd dat ze moeten wachten tot de definitieve vaststelling van de verkiezingsdatum.
Prayut op bezoek bij een landbouwvoorlichtingscentrum in Nong Chok (Bangkok). Hij lijkt vrij bedreven in het hanteren van de sikkel bij het oogsten van rijst.

Hoop vervlogen op verkiezingen op 24 februari
11 januari – Gisteren was de laatste dag waarop het KB met de verkiezingsdatum 24 februari had moeten worden gepubliceerd in de Royal Gazette. Maar de Thaise Staatscourant zweeg daarover in alle talen dus gaat Thailand niet volgende maand op de vele malen aangekondigde dag naar de stembus. BP opent vandaag met deze domper.
Vice-premier Wissanu zei gisteren te verwachten dat de Kiesraad (EC) deze maand de verkiezingsdatum vaststelt en dat de verkiezingen in maart worden gehouden. Maar EC secretaris-generaal Jarungvith wees er nog maar eens op dat de Kiesraad dat niet kan doen zolang de regering het KB met de datum niet heeft gepubliceerd.
Een bron bij de Kiesraad zegt dat de EC minstens 45 dagen nodig heeft om de verkiezingen te organiseren. Intussen kunnen al wel enkele zaken geregeld worden zonder dat de datum bekend is, zoals registratie voor stemmen buiten het eigen district, advanced stemmen en stemmen in het buitenland. ‘Maar kiezers zijn wel in het nadeel omdat ze minder tijd hebben om zich te registreren.’
Volgens de grondwet van 2017 is iedereen die op de verkiezingsdag minstens 18 jaar is, stemgerechtigd. Dit in tegenstelling tot voorgaande verkiezingen toen werd uitgegaan van kalender berekeningen. Derhalve kunnen pas na publicatie van het KB de kiezerslijsten worden opgemaakt.
Voormalig Kiesraad-commissaris Somchai (de man die door Prayut is gewipt) zegt dat de gang van zaken een treffende illustratie vormt van de inefficiëntie van het landsbestuur.
Hij sneert: ‘Vijf maanden heeft de regering 24 februari genoemd en alle partijen zijn daarvan uitgegaan. Het feit dat het KB niet volgens planning is gepubliceerd en de regering nog steeds niet de definitieve datum kan noemen straalt armzalig af op het vermogen van deze regering. Het kan niet eens iets doen wat al zes maanden bekend is. Wat voor hoop is er dan voor het 20-jaren strategieplan?’

11 januari
– Provincie Phayao weigert gebruik stadion voor campagne-rally Pheu Thai
– De Action Coalition for Thailand (ACT), mede-opgericht door Suthep Thaugsuban, leider van de PDRC protestbeweging tegen de regering Yingluck in 2013 en 2014, zegt bereid te zijn toe te treden tot een volgende regering van coalitiepartijen. Suthep antwoordde dit op vragen of de ACT bereid was aan te schuiven bij de pro-regime partij Palang Pracharath als die de verkiezingen wint.
De ACT belooft ingrijpende hervormingen in te voeren; ze wil de economische problemen aanpakken en de levensstandaard van de bevolking verhogen. Suthep zei dit tijdens een bezoek aan Chiang Mai, waar hij was om leden te werven en het partijbeleid bekend te maken.
Suthep is al sinds de coup van mei 2014 een fervent supporter van de NCPO en hij meent dat Prayut de beste kandidaat is om het land na de verkiezingen als premier te leiden.
– Nog meer politiek. De Palang Pracharath partij (PPRP) verdedigt haar beleid om het uitsluitend agrarisch gebruik van Sor Por Kor land te laten varen. Sor Por Kor land is land dat uitgegeven wordt aan landloze boeren met als restrictie dat het uitsluitend voor dat doel gebruikt mag worden. Het mag ook niet verkocht worden. Het eigendom kan alleen overgaan op erfgenamen. PPRP vindt dat het ook voor andere winstgevende doeleinden gebruikt zou mogen worden, maar minister Grisada (Landbouw) heeft dat idee al van tafel geveegd.

Spanning stijgt over verkiezingsdatum
14 januari – ’t Zijn herrieschoppers, noemde legercommandant Apirat gisteren de demonstranten op de Ratchaprasong kruising in Bangkok die actie voerden tegen uitstel van de verkiezingen. Ze eisten dat die uiterlijk op 10 maart worden gehouden en dreigden zaterdag in grotere getalen te demonstreren bij het Democracy Monument.
Het draait allemaal om de in de grondwet vastgelegde deadline van 150 dagen na het van kracht worden van de organieke wet op de verkiezingen op 11 december. De eerder genoemde datum 24 februari is al niet meer mogelijk omdat het KB over de verkiezingen niet tijdig is gepubliceerd in de Royal Gazette, om 10 maart te halen dient het uiterlijk vrijdag te worden gepubliceerd.
Overigens bestaat verschil van mening of ook de uitslag van de verkiezingen en de bevestiging daarvan binnen de periode van 150 dagen vallen.
De kwalificatie van Apirat is slecht gevallen bij de demonstranten waaronder de anti-coup groep die zich People Who Want Elections noemt. Ook zwaargewicht Chaturon van de politieke partij Thai Raksa Chart gaf hem van katoen. ‘De vrijheid van meningsuiting is een burgerlijk recht. Zolang de wet niet wordt overtreden zijn degenen die daarvan gebruik maken, geen herrieschoppers.’
Legerwoordvoerder Winthai nam Apirat in bescherming. De legerbaas maakt zich zorgen over de atmosfeer nu de natie voorbereidingen treft voor de kroning van de koning [4-6 mei], zei hij. ‘De meeste Thai hebben begrip voor het nieuws over de verkiezingen en zij volgen de betrokken autoriteiten. Ze willen een vrolijke atmosfeer scheppen voor deze belangrijke gebeurtenis terwijl de betrokken partijen de verkiezingen voorbereiden in overeenstemming met de grondwet.’
Voor BP vormt de demonstratie in Bangkok (en volgens de website ook in andere steden) vandaag opening krant onder de kop Tension mounts over poll creep (griezel, kippenvel). De opening citeert verder Panthongtae Shinawatra en Pheu Thai die moord en brand schreeuwen over de toestemming die Palang Pracharath (PPRP) heeft gekregen voor een rally in een conferentiecentrum in Chiang Rai, terwijl een dito rally van Pheu Thai in een stadion in Phayao door de provincie verboden werd. Da’s meten met twee maten, zeggen ze.
Maar PPRP zegt dat het conferentiecentrum particulier eigendom is terwijl het stadion in Phayao van de overheid is. De provincie zou de aanvankelijk verleende toestemming hebben ingetrokken uit angst voor beschadiging van het voetbalveld dat na een zware regenbui doorweekt was.

Prayut hekelt ‘onrealistische’ verkiezingsbeloftes
15 januari – ‘Luister niet naar politici die loze verkiezingsbeloftes doen en luister niet naar mensen die schade berokkenen aan het land.’ Dat was de voornaamste boodschap die premier Prayut gisteren tijdens het kabinetsbezoek aan Chiang Mai zijn gehoor van vijfduizend bewoners voorhield. De premier noemde geen namen en rugnummers maar vermoed wordt dat hij doelde op Pheu Thai, Democraten en Bhumjaithai.
Enige moed kan Prayut niet ontzegd worden, want Chiang Mai is het bolwerk van voormalig regeringspartij Pheu Thai, in mei 2014 door het leger aan de kant gezet. Het is de geboorteplaats van de immer populaire oud-premier Thaksin en zijn charmante zuster Yingluck, die beiden naar het buitenland zijn gevlucht. Thaksin wordt er nog steeds van verdacht dat hij in Pheu Thai aan de touwtjes trekt. Maandag is hij op internet begonnen met een wekelijkse show, zeg maar praatje, als tegenhanger van Prayut’s tv-praatje op vrijdag.
In zijn aanval op politici noemde Prayut het voorstel de kinderbijslag op te trekken naar 600 baht, een belofte van de Democraten, en het voorstel voor gratis onderwijs tot collegeniveau, een voorstel van Bhumjaithai. Prayut verdedigde ook de prestaties van zijn regering. Hij zei dat de regering maatregelen heeft genomen de schuldenlast van boeren te verminderen, die naar schatting 400 miljard baht bedragen.
‘Sommige politici hebben gezegd dat ze alle schulden zullen opruimen als ze aan de macht zijn. Dat is zowel onrealistisch als onmogelijk.’

15 januari
– Een lid van de anti-coup groep People Who Want Election heeft de Kiesraad (EC) uitgedaagd durf te tonen en de verkiezingsdatum vast te stellen. Gisteren leverde hij een klacht in bij de EC. Hij wilde er de EC-voorzitter spreken maar werd weggestuurd.
Aekarach zegt al drie dagen in hongerstaking te zijn bij het Victory Monument. Hij vindt dat de EC de regering onder druk moet zetten een KB uit te vaardigen waarin de verkiezingen worden aangekondigd. De Kiesraad dient als onafhankelijk orgaan, zegt hij ‘moedig, recht door zee en voor niemand bang te zijn’.
Vice-premier Prawit zei gisteren niet onder de indruk te zijn van het dreigement van de groep zaterdag een grote demonstratie bij het Democracy Monument te houden, wanneer de datum niet uiterlijk vrijdag bekend wordt gemaakt. De groep eist dat de verkiezingen op 10 maart worden gehouden. Prawit zegt dat het om een kleine groep gaat, die geen reden voor zorgen is. ‘Ze vormen geen dreiging. Het zijn ongeveer honderd mensen. Ze willen alleen herrieschoppen.’

Legerbaas waarschuwt demonstranten: Ga niet over de schreef
16 januari – We houden je in de gaten, waarschuwt legercommandant Apirat de anti-coup groep People Who Want Election die gedreigd heeft met een grote demonstratie op zaterdag bij het Democracy Monument indien vrijdag niet het KB wordt gepubliceerd met de aankondiging van de verkiezingen op 10 maart.
‘Jullie hebben anderen een deadline gesteld om aan je eisen te voldoen, dus jullie moeten ook de grenzen stellen voor je eigen acties en er niet overheen stappen. […] Pro-verkiezingen actievoerders hebben recht op een openbare bijeenkomst maar ze moeten zich aan de wet houden’, aldus Apirat. De legercommandant maakt zich zorgen over de negatieve gevolgen die de rally kan hebben voor de bedrijven rond de rally locatie en het toerisme. Apirat noemde het daarom noodzakelijk veiligheidstroepen in te zetten  om de openbare orde te bewaken.
De waarschuwing vormt vandaag opening pagina 3 en gaat vergezeld van een vier koloms foto van het bezoek van Chaturon Chaisang, voorzitter van de Thai Raksa Chart partij (TRC), en partijleider Preechapol Pongpanich aan de Klong Toey markt [foto niet beschikbaar]. Zij stelden er hun verkiezingskandidaten voor. Tussen foto en tekst is geen direct verband behalve dan dat TRC ook hunkert naar de verkiezingen die eerder voor 24 februari waren aangekondigd. Maar BP permitteert zich wel vaker een eigenwijze fotokeuze die niet gebruikelijk is in de journalistiek.
10 maart is de eerste datum waarop de verkiezingen kunnen worden gehouden nu 24 februari is vervallen. Dat heeft te maken met de deadline van 150 dagen (ik schreef het eerder) die in de grondwet wordt voorgeschreven na de peildatum van 11 december, de dag waarop de organieke wet op de verkiezingen van kracht werd.
Apirat zei verder dat ook verkiezingscampagnes gecontroleerd gaan worden. Maar we leggen niet op elke slak zout, beloofde hij. Partijleider Abhisit (Democraten) zei gisteren er geen bezwaar tegen te hebben mits de autoriteiten niet proberen de deelnemers te intimideren.
Voormalig regeringspartij Pheu Thai gaf gisteren een verklaring uit waarin ze allen die betrokken zijn bij het vaststellen van de verkiezingsdatum [dat zijn dus de Kiesraad en regering] oproepen helderheid te verschaffen over de datum. De partij beschuldigt de autoriteiten ervan pro-verkiezingen activisten te intimideren en ‘state mechanisms’ [?] te gebruiken om bepaalde politieke partijen voor te trekken [lees: pro-regime partijen].
De partij heeft kritiek op een bijeenkomst met leiders van lokale bestuursorganen, gisteren door Isoc Region 2 belegd in het Noordoosten. Het legercommando gaf daarop een toelichting op de grondwet en de verkiezingen. PT zegt: Dat is niet de taak van het leger. De partij roept ook premier Prayut op overheidsdiensten te gelasten om neutraal te blijven en de Kiesraad om overtredingen te onderzoeken.

Verkiezingen op 10 maart: Likely, likely, very likely
17 januari – Tweemaal in de kop en onderkop houdt BP vandaag een slag om de arm over de verkiezingsdatum en in de eerste zin schrijft de krant dat de Kiesraad ‘very likely’ 10 maart bepaalt als verkiezingsdatum. Driemaal ‘waarschijnlijk’: Moet een krant niet zekerheden bieden, geen gissingen of onzekerheden?
Het enige voordeel van deze omzichtige formuleringen is dat – mocht de krant de plank misslaan – ze altijd kan zeggen dat ze het waarschijnlijk achtte en niet als vaststaand feit heeft gebracht.
Het giswerk is vandaag opening BP. Al stikken de inwoners van Bangkok de moord vanwege de smog, de bepaling van de datum is vééél belangrijker, dus krijgt alle aandacht.
Maar wat valt erover te melden? Alles is al een keer geschreven. Het enige nieuwtje in het openingsverhaal is de opvatting van de Kiesraad dat de bekendmaking van de verkiezingsuitslag ook valt onder de vereiste deadline van 150 dagen [na het van kracht worden van de organieke wet op de verkiezingen op 11 december]. Daarover was verschil van mening ontstaan. De krant signaleert: Het is de eerste keer dat de Kiesraad zijn standpunt over deze kwestie heeft bekend gemaakt.
Omdat de wet ook voorschrijft dat de verkiezingsuitslag binnen 60 dagen na de verkiezingen bevestigd moet worden, betekent dit gerekend vanaf de 150 dagen deadline die op 9 mei ligt, dat 10 maart een ‘veilige’ datum voor de verkiezingen is. 3 maart zou ook kunnen, maar dan komt de 60-dagen periode te dicht in de buurt van de voorbereidingen voor de kroningsceremonies van 4 tot 6 mei.
Het rekenwerk zal me eerlijk gezegd worst wezen, maar BP besteedt er nu eenmaal een fors verhaal aan, waar ik niet omheen kan als ik mijn taak serieus neem. Het wachten is nu dus op publicatie van het KB in de Royal Gazette (waarvoor de regering verantwoordelijk). Binnen 5 dagen daarna maakt de Kiesraad de verkiezingsdatum bekend.

17 januari
– Over beëindiging van de sociale en economische ongelijkheid – een schijnbaar onoverwinnelijke taak, schrijft de krant – lieten tien potentiële parlementsleden op een seminar aan de Srinakharinwirot universiteit hun licht schijnen. Ik stipte het hierboven al even aan.
‘Een regering kan niet langer alleen maar kijken naar GPD cijfers en haar succes baseren op hun stijging en daling. Ze dient de macht te decentraliseren van de huidige machthebbers naar de minima en underdogs’, betoogde partijleider Abhisit (Democraten). ‘Dit betekent dat een regering geen monopolies mag tolereren in de particuliere en publieke sector.’
Abhisit kreeg bijval van partijleider Thanathorn van Future Forward, zelf miljardair en directeur van het familiebedrijf Thai Summit Group. ‘De economische macht is te lang in handen geweest van rijke zakenlieden, en de politieke macht en nationale belangen zijn gemonopoliseerd door het leger, de ambtelijke top en een conservatieve elite. Wanneer deze verstoorde sociale structuur niet hersteld wordt, kan het land niet voorwaarts gaan om andere problemen op te lossen.’
De overige sprekers hadden soortgelijk opvattingen, maar die worden niet geciteerd door de krant. Anek van de ACT en Noppadon van Pheu Thai pleitten met name voor ontwikkeling van de landbouw om de ongelijkheid te bestrijden.

Verkiezingsdatum: Kiesraad buiten spel gezet
18 januari – Vraagje: Wie bepaalt de verkiezingsdatum? Antwoord: formeel de Kiesraad, maar de regering heeft de touwtjes in handen want die moet het KB met de verkiezingsaankondiging publiceren in de Royal Gazette. Aan de impasse lijkt gean eind te komen, want het voorstel van de Kiesraad om ze op 10 maart te houden is afgeschoten door vice-premier Wissanu.
In vette letters kopt de krant vandaag boven haar openingsartikel dat Wissanu 24 maart wil omdat de andere data in maart te weinig tijd bieden voor de verkiezingscampagnes. Zegt hij, maar het is aannemelijker dat de ‘onafhankelijke’ Kiesraad en regering verwikkeld zijn in een ordinaire machtsstrijd en de regering haar tanden wil laten zien.
Wissanu maakte de voorkeursdatum gisteren bekend in antwoord op vragen van verslaggevers. Hij zei dat het KB vermoedelijk volgende week wordt gepubliceerd. In het artikel legt BP (voor de zoveelste keer) uitgebreid uit hoe het zit met de in de wet voorgeschreven deadlines van de verkiezingen en bekendmaking van de uitslag. Kan ik overslaan want is oud nieuws.
Het artikel rept met geen woord over de aangekondigde demonstratie bij het Democracy Monument door de groep People Who Want Election. Die heeft gezegd zaterdag te zullen demonstreren voor de datum van 10 maart, indien vandaag het KB niet wordt gepubliceerd.

18 januari
– Partijleider Anutin Charnvirakul (Bhumjaithai) rekent zich rijk. Hij verwacht 375 parlementszetels in de wacht te kunnen slepen en de volgende regering te vormen. Dat zei hij gisteren op een bijeenkomst in het Chang International Circuit in Buri Ram waar 500 potentiële kandidaten werden voorgesteld (350 voor alle kiesdistricten en 150 voor de partijlijst). De bijeenkomst trok 10.000 supporters.
Anutin noemde de provincie Buri Ram, waar Bhumjaithai in 2008 werd opgericht, een model voor toenemende ontwikkeling en inkomen. Het aantal toeristen steeg er van 800.000 naar 3 miljoen vorig jaar. Hij zegde toe het Buri Ram model in andere provincies te introduceren om de armoede te bestrijden en het inkomen en vermogen van de bewoners te verhogen.

Rally-tegenrally: Begint het gedonder weer?
19 januari – De voor vandaag geplande demonstratie van de groep People Who Want Election is verplaatst van het Democracy Monument naar de Tha Phra Chan campus van de Thammasat universiteit. De bekende actievoerder Sirawit schrijft op Facebook dat dit gedaan is om botsingen te voorkomen met een groep die zich Unity Before Elections noemt en daar een tegendemonstratie houdt.
Zoals eerder gemeld pleit People Who Want Election (PWWE) voor verkiezingen op 10 maart, een datum die ook de voorkeur heeft van de Kiesraad, maar niet van de regering want vice-premier Wissanu noemde afgelopen donderdag 24 maart als gewenste verkiezingsdatum.
De PWWE heeft gezegd alleen te zullen demonstreren wanneer het KB over de verkiezingen niet gisteren zou worden gepubliceerd en dat is het inderdaad niet. Daardoor is in verband met vereiste deadlines 10 maart niet meer mogelijk. Wissanu zegt dat het KB volgende week in de Royal Gazette wordt gepubliceerd.
De Council of Ramkhamhaeng University Students en het Network of Ramkhamhaeng Students Protecting the Institution [monarchie] and the People hebben de PWWE opgeroepen te stoppen met ‘fomenting conflict’ (ontwrichting) en hun protest af te blazen. Voorzitter Kittipong van de raad vindt de eis onbehoorlijk gezien de voorbereidingen voor de kroning.

19 januari
– De Kiesraad gaat onderzoek doen naar de bewering dat lokale ambtenaren en politici samenspannen om tijdens de verkiezingen fraude te plegen. Die bewering is gedaan door adjunct-partijleider Nipit van de Democraten. Hij zegt dat enkele politici met behulp van ambtenaren kiezers aanzetten hun ID-kaart af te staan [uit te lenen?] waarvoor ze 500 baht betalen.
Ander Kiesraad-nieuws: De raad heeft nog geen besluit genomen over het Chinese buffet van Palang Pracharath (PPRP) op 19 december. De partij heeft gisteren een rapport overhandigd met de namen van de contribuanten. De PPRP zegt dat het buffet 600 miljoen baht heeft opgebracht.
Secretaris-generaal Jarungvith van de Kiesraad die dit gisteren bekend maakte, weigerde vragen te beantwoorden over de wekelijkse tv-programma’s van Prayut (vrijdag) en regeringswoordvoerder Buddhipongse (dinsdag) waarop ze een toelichting geven op het regeringwerk en -beleid. Volgens critici worden de pro-regime partijen daardoor bevoordeeld.
Tenslotte maakte Jarungvith bekend dat de Kiesraad bereid is een campagne van zes weken over de verkiezingen te houden op de 430 gemeentescholen van Bangkok.

20 januari
– Srisuwan maakt rekensom: PPRP-lijst met donaties Chinees buffet klopt niet.
– […] de tegenrally van de groep Unity Before Election. Die had aangekondigd ook gisteren bij het Democracy Monument te zullen demonstreren, wat de groep People Who Want Election deed besluiten uit te wijken naar de Tha Phra Chan campus van de Thammasat universiteit.
Wat het verschil is tussen beide groepen ontgaat me eerlijk gezegd, want ook de tegengroep protesteert tegen uitstel van de verkiezingen. Op haar Facebook pagina schrijft ze: ‘No peace, no election. Join us to show your force and stop unrest’.
De studentenraad van de Ramkhamhaeng universiteit riep vrijdag de PWWE groep op te stoppen met haar activiteiten. ‘Niemand moet proberen onrust te stoken daar het land in mei getuige is van een belangrijke koninklijke ceremonie, de kroning van de koning.’
Maar de PWWE stopt niet; ze gaat zaterdag opnieuw demonstreren wanneer het KB met de aankondiging van de verkiezingen niet uiterlijk donderdag wordt gepubliceerd in de Royal Gazette.

21 januari
• Nida Poll: Prayut favoriet als premier, Pheu Thai is de nummer 1 partij
• Suan Dusit Poll: 48 pct denkt dat verkiezingen uitblijven
• Chachoengsao: Campagne billboard Thai Raksa Chart beschadigd
– Voormalig minister van Transport Chadchart Sittipunt wordt getipt als kandidaat-premier van Pheu Thai en dat vinden de supporters van mevrouw Sudarat Keyuraphan niet fijn. Volgens een bron heeft Chadchart zijn bedrijf verlaten en wil hij weer het politieke strijdtoneel betreden. Zijn besluit heeft de populariteit van de partij bevorderd en is positief ontvangen door ‘several quarters’.
– De 29-jarige nieuwkomer Kanawat Chantaralawan gaat proberen in kiesdistrict 7 (Bang Sue en Dusit, Bangkok) een parlementszetel te scoren. Nou, die man durft want in Dusit met een sterke militaire aanwezigheid heeft nog nooit een Democraat gewonnen. Bang Sue daarentegen heeft een grote Democratische achterban. Kanawat is optimistisch dat het hem lukt kiezers in Dusit voor zich te winnen en meer steun in Bang Sue te verwerven.
Dr Kanawat, bijgenaamd Dr Egg, is een van de 21 jonge Democraten die onder de naam New Dems in november werden voorgesteld. Hij is van beroep oogheelkundige en besloot begin vorig jaar zich aan te sluiten bij de Democraten. Hij wisselde ideeën uit met partijleider Abhisit en concludeerde dat de ideologie van de partij overeenkwam met zijn overtuigingen.
Wanneer hij wordt gekozen gaat hij zich inzetten voor wat hij noemt een ‘e-doc’ dienst via online portals en de social media om medicijnen en consulten sneller en efficiënter te verstrekken. Ook heeft hij het idee gelanceerd een gezondheids database op te zetten met gebruik van blockchain*, die mensen aanmoedigt organen te doneren.

22 januari Geen breuk tussen Chadchart en Sudarat
De opening van pagina 3 meldt dat de twee potentiële kandidaten van Pheu Thai voor de post van premier na de verkiezingen geruchten over een breuk tussen hen ontkennen. Mevrouw Sudarat Keyuraphan wordt al langer genoemd als kanshebber en onlangs kwam daar voormalig minister van Transport Chadchart Sittipunt bij.
‘We zijn een team en elke zaak is afhankelijk van hoe de partij erover beslist’, zei Chadchart desgevraagd over het conflict. ‘Het is niet belangrijk wie uiteindelijk wordt genomineerd als de belangrijkste kandidaat, want het enige wat van belang is dat de partij samen de finalelijn passeert.’
Sudarat zegt dat zij niet de enige twee kandidaten zijn maar dat er meer zijn. Wanneer het KB over de verkiezingen is gepubliceerd, maakt de partij de namen van de kandidaten bekend.
Prayut Sinipanich, lid van PT’s selectiecommissie van kandidaat-parlementsleden, zegt over de geruchten dat ze vermoedelijk verspreid zijn door iemand die wil dat PT ontbonden wordt als gevolg van inmenging door een buitenstaander, hetgeen bij wet is verboden. De Kiesraad doet een onderzoek naar de rol van Thaksin bij partijzaken.
Hij ontkent ook geruchten dat Yingluck betrokken is bij partijzaken. Volgens hem is er in de partij een concensus dat Sudarat en Chadchart beiden gelijkelijk gekwalificeerd voor de post van premier. Het besluit wie genomineerd wordt, wordt genomen door het partijbestuur.

Prayut blijft maar draaien over zijn politieke ambities
23 januari – Het begint er nu toch echt op te lijken dat premier Prayut nog niet genoeg heeft van het premierschap en na de verkiezingen zijn rentree wil maken als premier. Hij zei gisteren dat hij ‘overweegt’ zich aan te sluiten bij elke partij die het beleid voortzet van de huidige regering. ‘Maar een politieke partij moet me eerst uitnodigen. Of ik de uitnodiging aanvaard, is een ander verhaal.’
‘Als ik besluit in de politiek te blijven [wat God verhoede, red.] om het werk voort te zetten, moet ik lid worden van een partij die toegewijd is, waarlijk onbaatzuchtig en vastbesloten is het land ten goede te veranderen, niet een partij die alles wil afschaffen wat de regering is begonnen. Dat zou tijdverspilling zijn.’
Prayut zegt nog niet benaderd te zijn door Palang Pracharath (PPRP), een partij die al heeft laten weten dat hij hun favoriete keuze is als toekomstig premier. Hij zei verder ruim tweehonderd klachten te hebben ontvangen over de voorbereiding van sommige partijen op de verkiezingen. Hij gaat er naar kijken.

Prayut waarschuwt partijen: Kijk uit wat je belooft
23 januari – Nog meer Prayut, het houdt maar niet op, maar dit is echt het laatste bericht vandaag over de Grote Leider. In de opening van pagina 3 waarschuwt hij politieke partijen tijdens hun verkiezingscampagnes geen beloftes te doen die in strijd zijn met de wet op de staatsuitgaven. Ze moeten ophouden met hun kritiek op wat de regering heeft gedaan terwijl ze beloftes doen waaraan ze zich niet kunnen houden.
Als voorbeeld noemde Prayut de Eastern Economic Corridor (EEC). Partijen moeten niet proberen kiezers te lokken die tegen het regime zijn door te beloven dat ze het project zullen schrappen. De regering heeft er al 900 miljard baht in geïnvesteerd; het zou onverstandig zijn het te beëindigen. Politici die in vorige regeringen hebben gediend en nu kritiek hebben, kregen van hem de wind van voren want zij hebben de problemen veroorzaakt. ‘Waarom hadden ze geen succes toen ze in de regering zaten?’
In het bericht wordt verder gemeld dat de Kiesraad een verklaring heeft uitgegeven met de do’s en don’ts van politieke partijen gedurende hun campagne. Daar hadden partijen om gevraagd. Campagnemanifesten dienen in overleg met plaatselijke afdelingen en provinciale vertegenwoordigers te worden opgesteld.
De organieke wet op politiek partijen stelt ook eisen ten aanzien van de financiering, potentiële gevolgen van de plannen en risico’s. Verkiezingsadvertentie hoeven niet tevoren worden overlegd aan de Kiesraad.

23 januari
– Partijleider Wan Muhammad Nor Matha van de Prachachat partij verwacht in Bangkok veel zetels te winnen. Hij zei dit toen hij voor een gehoor van honderd bewoners zijn eerste kandidaat in Bangkok voorstelde aan kiezers in Bang Kapi. Sinds de partij vorig jaar maart is opgericht, heeft ze ‘overweldigende’ steun verworven voor haar ideeën over cultureel pluralisme.
‘Onze partij is voor iedereen’, zei hij. ‘We verwelkomen mensen van elk ras, religie, cultuur en geloof. We maken van onze diversiteit onze kracht. Ik geloof dat de mensen daarvoor openstaan in dit tijdperk van onbevooroordeeld zijn en acceptatie.

Thailand gaat op 24 maart naar de stembus
24 januari – Op 24 maart is het dan eindelijk zo ver: de Thaise bevolking mag via de stembus laten weten aan wie ze de landsleiding de komende vier jaar toevertrouwt. Zeven jaar heeft ze er op moeten wachten, waarvan 4,5 jaar onder militair gezag. Woensdag viel het besluit van de Kiesraad nadat het KB met de aankondiging van de verkiezingen was verschenen in de Royal Gazette, de Thaise Staatscourant.
Reden tot uitbundige feestvreugde is er m.i. niet, want de teruggekeerde democratie is een kreupele democratie met een senaat die door de junta wordt benoemd en een 20-jaren strategieplan van de junta dat als een dwangbuis de politiek van toekomstige regeringen bepaalt. Maar goed, zoals het gezegde luidt: Beter een half ei dan een lege dop.
De hamvraag is natuurlijk: wie wordt de nieuwe premier? Keert generaal Prayut terug als de Grote Leider of levert voormalig regeringspartij Pheu Thai, die ongetwijfeld de grootste partij wordt, de nieuwe man (of vrouw)? Vice-premier Wissanu zegt dat Prayut nog tot 8 februari de tijd heeft een uitnodiging van een partij te accepteren om door die partij genomineerd te worden. En nog altijd bestaat de mogelijkheid, wanneer het parlement er niet uitkomt, dat hij als outsider-premier naar voren wordt geschoven.
Bangkok Post opent uiteraard de krant met het grote nieuws. Ze heeft de grootste en vetste letter uit de letterkast gehaald om te koppen Poll at last: March 24. De voorpagina bestaat voor de helft uit onderstaande graphic, wat mij van de plicht ontslaat om er verder nog iets over te zeggen.
Als enige wordt EU ambassadeur Tapiola geciteerd. Hij schreef op Twitter dat ‘belangrijke stappen zijn gezet naar herstel van de democratie’ en dat de EU bereid is Thailand te steunen als vriend en partner. De voor zaterdag geplande rally van de groep People Who Want Election is afgeblazen.

KB schiet tekort om vertrouwen te wekken
24 januari – Het KB besluit van dinsdag komt op pagina 3 nog een keer terug in twee artikelen. De pagina opent met het bericht dat politici de vier ministers met leidinggevende functies in Palang Pracharath opnieuw oproepen af te treden om belangenconflicten te vermijden. Tot nu toe heeft alleen minister Kobsak (PM’s Office) gezegd bereid te zijn terug te treden met als verklaring dat het werk erop zit.
In het artikel worden politici van Pheu Thai en Thai Raksa Chart geciteerd, maar wat ze zeggen, is ouwe koek. PT-lid Somkid zegt niet te verwachten dat ze zullen aftreden. Hij verwijt hen hun positie te misbruiken om bij de verkiezingen een voordeel te behalen. ‘Ze kunnen tot de verkiezingsdag blijven. Wat ze doen, maakt niet meer uit.’
Thai Raksa Chart lid Chaturon dringt ook aan op hun aftreden en hekelt en passant een opmerking  van premier Prayut over zijn politieke toekomst. ‘De premier probeert zijn positie en de politieke partij die hij steunt, veilig te stellen.’
In het andere artikel reageren politici behoedzaam en sceptisch op het KB. Ze maken zich zorgen dat  het nieuwe [nogal ingewikkelde] verkiezingssysteem tot veel verloren stemmen zal leiden.
Partijleider Abhisit (Democraten) zegt dat de bal nu bij de Kiesraad ligt. Die moet zorgen voor vrije en transparante verkiezingen. Hij waarschuwt dat frauduleuze verkiezingen die gemanipuleerd worden door geld en macht, het zaad voor een toekomstige politieke crisis zaaien. ‘De Kiesraad moet zijn plicht doen en de verwachtingen van de bevolking honoreren.’

Thailand strompelend naar de verkiezingen
25 januari – Wie gedacht heeft dat met de bekendmaking van de verkiezingsdatum de aanloop naar de verkiezingen soepel zou verlopen, heeft het mis. De Kiesraad heeft de campagnes aan zoveel regels gebonden dat politieke partijen er gek van worden. Ze noemen de regels voor online campagnes ‘triviaal, vol tegenstrijdigheden’ en ze schaden de campagnes.
Voor online campagnevoeren dient tevoren toestemming aan de Kiesraad (EC) te worden gevraagd met een opgave van de producent, productiedatum en -duur en de hoeveelheid. Wat in het ene kiesdistrict mag, is in een ander kiesdistrict verboden. Verkiezingsposters mogen pas worden opgehangen als de Kiesraad de locaties heeft bepaald. De maten zijn voorgeschreven.
Partijleider Abhisit (Democraten) zei gisteren dat zijn aanvragen door enkele EC-kantoren zijn afgewezen omdat de kandidaten nog niet zijn geregistreerd. Dat gebeurt pas tussen 4 en 8 februari. Maar vice-premier Wissanu zegt daarentegen dat onmiddellijk begonnen kan worden met campagnevoeren omdat het KB bekend is gemaakt.
Abhisit vraagt zich af of al die regels van de Kiesraad wel nodig zijn. ‘Het is veel te overdreven.’ Hij noemt het ook een bijna onmogelijke taak om alle commentaren op de campagnewebsites te controleren of ze al dan niet in strijd zijn met de kieswet. ‘Geef duidelijk aan welke online acties verboden zijn en wat de gevolgen kunnen zijn’, roept hij de Kiesraad op.
Watana Muangsook (Pheu Thai) noemt de regels contraproductief voor de verkiezingen. ‘Ze zijn niet goed doordacht.’ Alhoewel online campagnevoeren thans verboden is, lijkt hij er niet zwaar aan te tillen, want: ‘Kandidaten en partijen kunnen op andere manieren stemmen werven door bij voorbeeld menigtes toe te spreken.’
De Kiesraad maakt volgende week de locaties bekend waar posters kunnen worden opgehangen. Toegestaan zijn alleen posters in de maten 30×42 cm, 130×245 cm en 400×750 cm. Per kiesdistrict is het aantal en de maat voorgeschreven. Alleen foto’s van kandidaten zijn toegestaan, niet van bijvoorbeeld de immer populaire oud-premiers Thaksin en Yingluck.
De posters die in Bangkok al zijn opgehangen