Nieuws

IMG_0003

Nieuws is het belangrijkste produkt van de media, maar een sluitende definitie geven is niet zo eenvoudig.

Een klassieke omschrijving luidt: 
When a dog bites a man, that is not news; but when a man bites a dog, that is news (John B. Bogart of Amos Cummings, redacteur New York Sun of Charles A. Dana, hoofdre­dacteur idem, 1882).

Andere definities:
Nieuws is alles wat een groot deel van de gemeenschap interesseert en wat nooit eerder onder haar aandacht is gebracht (Snyman).

Feiten en gedachten, alles wat nu, eenmalig, ongewoon, voor die dag belangrijk en actueel is (Hagemann).

Wat nog niet gehoord werd of nooit ‘da gewesen’ is (Van der Meiden).

Bevrediging van behoeften aan informatie over politiek, ongelukken, seks, misdaad, geld, avontuur en varia (Van der Meiden).

Nieuws is wat in de krant staat (Blokker).

Wat nieuws is, bepaal ik (Van der Meyden).

Een vage konsensus, die veelal neerkomt op: dat wat van oudsher onder nieuws verstaan wordt. Met andere woorden: het moet een bevattelijke, voor de burger interessante feitelijkheid zijn; nog liever moet het iets onverwachts, iets sensationeels zijn, en als het maar even kan moet het aan personen kunnen worden opgehangen (Snijders).

Het nieuws wordt samengesteld, het ontstaat via nieuwsselectie, via een proces van journalistieke informatieverwerking. Daarmee wordt het proces bedoeld waarbij nieuws ontstaat uit allerhande gegevens over allerlei gebeurtenissen afkomstig van allerlei bronnen via allerlei bewerkingen en toevoegingen of juist via het achterwege blijven daarvan (Kleinnijenhuis). Zie schema.

News is what an authoritative source tells a journalist.

News is what happens to one Englishman, 10 Germans, or 1000 Indians (bordje in Engelse redactie).

News is what people say more than what people do. Much ‑ maybe most ‑ of what journalists report is talk not action: announcements, opinions, reactions, appeals, promises, criticisms (Allan Bell).

J. Kleinnijenhuis stelde in 1990 in zijn proefschrift Op zoek naar nieuws vast dat de ‘media‑agenda’ (waar de kranten over schrijven) voor een belangrijk deel wordt bepaald door ministers, politici, werkgevers en werknemers die met elkaar van mening verschil­len.

News is information that is fascinating and interesting to readers and listeners (R. Thomas Berner, The Process of Writing News).

One Englishman is a story. Ten Frenchmen is a story. One hundred Germans is a story. And nothing ever happens in Chili (Memo from a British press lord that once hung in the newsroom of his London daily. Ontleend aan Coups and Earthquakes, Mort Rosenblum).

News or information must pursue a definite goal: It must serve and support the decisions related to fundamental duties facing Soviet society (N.G. Palgunov, voormalig direc­teur‑generaal Tass).

News is something which someone wants suppressed. All the rest is advertising (William Randolph Hearst).

News is anything that makes a reader say gee whizz (American editor in Daniel Boorstin, The Image).

Tidings, new information, fresh events reported (Concise Oxford Dictionary).

The press lives by disclosure (John Thaddeus Delane, editor The Times, 1852).

Taak 1: Geef bij onderstaande gebeurtenissen aan of je ze als nieuws (N) beschouwt, misschien als nieuws (M) of niet als nieuws (O). Houd rekening met de nieuwscriteria uit paragraaf 7.2 van Basisboek Journalistiek (vierde druk).

In Solingen brandt een woonhuis uit.
In Solingen brandt een woonhuis uit, één Duitser verbrandt.
In Solingen brandt een woonhuis uit, twee Turken komen om het leven.

Een hond bijt een man.
Een pitbull bijt een man.
Een pitbull bijt een kind.
Een pitbull bijt een kind dood.
In de VS bijt een pitbull een kind dood.
Voor het eerst bijt een pitbull een kind dood in de VS.

Als gevolg van een regenbui treedt de Ganges buiten haar oevers.
Als gevolg van een regenbui treedt de Nijl buiten haar oevers.
Als gevolg van een regenbui treedt de Ganges buiten haar oevers en verdrinken vijf mensen.
Als gevolg van een regenbui treedt de Ganges buiten haar oevers en verdrinken tweehon­derd mensen.

Het vriest dat het kraakt in januari.
Het vriest in de lente.

Een hondje stikt in een konijnenhol.

Een jaar geleden hebben twee mannelijke en een vrouwelijke student op de politieschool te Lochem de liefde bedreven op het biljart.

Een bus met Nederlandse toeristen kantelt in Luik.
Een bus met Belgische toeristen kantelt in Luik.
Een bus met Belgische toeristen kantelt in Venlo.

Man zoekt werk.
Bram Peper zoekt werk.

IJsmeester van de Elfstedentocht zakt door het ijs.

Verkoop nieuwe auto’s stijgt.
Verkoop nieuwe auto’s blijft gelijk.
Verkoop nieuwe auto’s daalt.

Taak 2: Bepaal het nieuws van bijgaande berichten.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties