De vis wordt duur betaald

Visserij Gastarbeiders aan het werk

Kort Nieuws donderdag 15 januari 2015
– Als je het mij vraagt een fraai staaltje van wishfull thinking. Het ministerie van Landbouw verwacht niet dat de EU tegen Thailand handelssancties op visserijgebied zal nemen.
Minister Pitipong Phuengboon Na Ayudhaya zegt dat de regering stappen heeft genomen om de zorgen van de EU over illegale visserij weg te nemen. ‘Vanaf nu tot augustus gaan we er voluit tegenaan. Misschien lukt het niet om alle problemen op te lossen, maar we hopen op zijn minst verdere vooruitgang te boeken.’
Volgende maand beslist de EU of Thailand een waarschuwing krijgt voor Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. De minister denkt dat het daarbij blijft en dat de EU niet op slot gaat voor Thaise visproducten. Thailand exporteert jaarlijks voor 32 miljard baht vis naar de EU-landen. Vermoedelijk in april wordt een wet van kracht, die strengere straffen stelt op illegaal vissen en het gebruik van illegale visnetten. Het ministerie werkt ook een actieplan voor het behoud van het zeemilieu.

Kort nieuws zaterdag 28 februari
– De regering gaat een tandje bijzetten bij de verificatie van migranten. Wanneer dat proces is afgerond, mogen ze twee jaar in Thailand werken. De beleidscommissie die zich met migranten en mensenhandel bezighoudt, heeft dat gisteren in een lange vergadering besloten.
Gesproken is ook over het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport dat vorige jaar Thailand degradeerde van de Tier 2 naar de Tier 3 lijst vanwege onvoldoende inzet tegen mensenhandel. De commissie hoopt dat de degradatie dit jaar ongedaan wordt gemaakt.
Volgens de minister van Defensie zal de visserij gaan voldoen aan de IUU van de EU (international fishing standards related to illegal, unreported and unregulated fishing). ‘We werken er hard aan. Een aantal regelingen is al ingevoerd, samen met strikte maatregelen om het probleem van mensenhandel en dwangarbeid op te lossen.’ (Zie pagina Migranten)

Regering hoopt EU-sancties te ontlopen
21 maart – De regering heeft goede hoop dat Thailand van de EU geen ‘gele kaart’ krijgt wegens onvoldoende maatregelen tegen mensenhandel in de visserij. Mocht die ‘kaart’ onverhoopt worden uitgedeeld, dan dreigt een importverbod in de EU op Thaise visproducten.
De EU heeft Thailand gelast te voldoen aan de IUU-regels (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing). Ze wil dat Thailand meer zaken onderzoekt en de verdachten van mensenhandel berecht. De internationale gemeenschap [?] heeft Thailand gevraagd cijfers te overleggen van de situatie voor en na juni vorig jaar. In die maand degradeerde Thailand in het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport van de Tier 2 naar de Tier 3 lijst.
Een woordvoerder van het ministerie van Defensie zegt dat het anti-mensenhandel panel onder voorzitterschap van de minister hard werkt aan het voorkomen van een ‘gele kaart’. Van de 53.000 vissersboten zijn inmiddels 50.970 boten geregistreerd; de eigenaren dienen nu een vergunning aan te vragen. Verder zijn boten in de haven gecontroleerd en wordt het Vehicle Monitoring System op schepen geïnstalleerd. Dat zou eind deze maand moeten functioneren. Voor de bemanningen, meest gastarbeiders, gelden de eisen van het reguleringproces van het ministerie van Werkgelegenheid (melding en verificatie van de identiteit en nationaliteit).
Premier Prayut doet een dringend beroep op alle betrokken sectoren om de schouders eronder te zetten. ‘We moeten dit zo snel mogelijk oplossen. Als we falen, kunnen we geen visproducten verkopen.’ Volgens de minister van Landbouw is de houding van de EU ‘meer positief’ nadat het land heeft gemeld welke vorderingen worden gemaakt. Zo gaat Thailand een nieuwe viswet maken.
De visserij en visverwerkende industrie in Thailand liggen al lang onder vuur wegens onmenselijke arbeidsomstandigheden op vissersboten, dwang- en kinderarbeid. Met name aan de controle schort het.
Het artikel geeft geen informatie over het aantal rechtszaken en veroordelingen wegens mensenhandel en zegt ook niets over het vissen met verboden netten.

Kort nieuws vrijdag 27 maart
– Premier Prayut belooft juridische actie te ondernemen tegen bedrijven in de visserij die hun werknemers als slaven behandelen. Het Amerikaanse persbureau AP heeft daarover bericht. Bij het Indonesische eiland Benjina maakt een Thaise visbedrijf zich schuldig aan slavenarbeid met werknemers uit Myanmar en Thailand. De vis wordt in Thailand verkocht.
In het artikel beloven Prayut en staatssecretaris Don Pramudwinai (BuZa) de betrokken bedrijven streng te zullen aanpakken. Prayut, die eerder de pers attaqueerde over de berichtgeving, bedankt nu de media. ‘Ik weet dat jullie allemaal je werk zo goed mogelijk willen doen om de slachtoffers te helpen. We zitten in hetzelfde team.’
Verder wordt uitgebreid ingegaan op de pogingen van Thailand om de mensenhandel een halt toe te roepen teneinde een gele kaart van de EU te voorkomen en Thailand’s degratie naar de Tier 3 lijst van het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport ongedaan te laten maken. Mooie woorden allemaal; ik laat ze onvermeld. Wie belangsteling heeft, leze ze zelf: Slave boat owners in govt sights.
– Het is niet allemaal kommer en kwel in de Thaise visserij. Een reder in Samut Prakan laat vier vissersboten bouwen met air-conditioned bemanningsverblijven, een EHBO-ruimte,  kombuis, ontziltingsinstallatie en doortrek-wc’s.
Phuwanat Chaocharoenphat denkt dat het de investering (de bouwkosten bedragen 25 miljoen baht per boot) dubbel en dwars waard is. Investeren in de bemanning komt het bedrijf ten goede en wanneer anderen volgen de gehele visindustrie, zegt hij. Verder zorgt de reder voor behoorlijke arbeidsomstandigheden, maaltijden en lonen, en daarmee onderscheidt hij zich van de meeste visbedrijven, die Thais en buitenlanders als slaven behandelen op smerige schepen met kleine bemanningsverblijven.

Kort nieuws zaterdag 28 maart
– Woensdag gaat in vier kustprovincies een proef van start met port-in/port-out controles van trawlers. Trawlers met een bruto gewicht van 30 ton en meer dienen zich voor vertrek en na terugkomst te melden zodat ze geïnspecteerd kunnen worden.
De inspecteurs kijken naar het visgerei en –uitrusting, hoeveelheid en soort vangst en vergelijken die met de gegevens van de visvergunning, arbeidscontracten, bemanningslijst en leefomstandigheden en veiligheid aan boord. Na de proef die tien dagen duurt, worden de resultaten geëvalueerd en gebruikt bij het opstellen van een secondaire wet bij de nieuwe Fisheries Act.
Doel van dit alles is te voldoen aan de IUU-voorschriften van de EU (Illegal, Unreported and Unregulated). Premier Prayut besteedde gisteren in zijn wekelijks tv-praatje Returning Happiness to the People aandacht aan het probleem van de dwangarbeid in de visserij. Hij waarschuwde ambtenaren niet samen te spannen met foute lieden op straffe van juridische vervolging en reders om zich aan de wet te houden, anders wordt hun bedrijf opgedoekt.

Illegale visserij: Gele kaart van EU
22 april – De EU heeft Thailand zes maanden de tijd geven om schoon schip in te maken in de visserij. Wanneer het land in gebreke blijft, dreigt een importban. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is ‘zwaar teleurgesteld’ dat de EU geen oog heeft voor ’s lands pogingen om een eind te maken aan de illegale visserij.
De EU wil dat Thailand voldoet aan de eisen vastgelegd in de zogeheten IUU-regeling (Illegal, Unreported and Unregulated). Het ministerie zegt die eisen serieus te nemen en maatregelen te hebben genomen om eraan te voldoen. Die betreffen structurele veranderingen, wettelijke wijzigingen, nieuwe wetten, vervolging en preventieve maatregelen. Het ministerie meent dat het land ‘substantiële en tastbare’ vorderingen heeft gemaakt in de strijd tegen de illegale visserij.
De EU windt er geen doekjes om. De Europese Commissie zegt in een gisteren uitgegeven verklaring dat het land faalt de visserij onder controle te krijgen en overtredingen te sanctioneren. Die conclusie is gebaseerd op een analyse en een serie gesprekken die sinds 2011 met Thailand zijn gevoerd.
Premier Prayut Chan-o-cha, afgereisd naar een top in Indonesië, erkent dat de problemen in de visserij doorgaan en opgelost dienen te worden. Hij heeft de betrokken autoriteiten opgedragen de problemen systematisch aan te pakken.
Volgens vice-premier Prawit Wongsuwon vindt de EU de straffen die Thailand uitdeelt, te licht. Andere maatregelen, door Thailand als voldoende beschouwd, zijn voor de EU niet voldoende.
Rittirong Boonmechote, voorzitter van de sectie garnalen van de Thai Union Frozen Products, en zelf een grote speler in de visserij, zegt: ‘Onze klanten in Europa en de VS hebben gezegd dat ze onze producten niet kopen als het land de problemen niet binnen zes maanden oplost.’ Volgens hem heeft de regering veel gedaan om de problemen te lijf te gaan, zoals de registratie van 1,6 gastarbeiders. Het buitenland is niet tevreden en dat komt door een gebrek aan public relations, meent hij.
De voorzitter van de Thai Frozen Foods Association zegt dat de EU-waarschuwing weinig invloed zal hebben op Thaise visproducten. Meer ellende verwacht hij van beëindiging van de belastingvoordelen van de EU en de koersstijging van de baht.
[Praatjes vullen geen gaatjes, zal de EU terecht denken. Bij controles worden de reders tevoren gewaarschuwd zodat degenen die niet aan de eisen voldoen, maken dat ze wegkomen. Tegen een bepaalde wederdienst willen ambtenaren ook wel eens de andere kant opkijken. Ja, beste lezers(essen): This is Thailand. Een in en in corrupt land. De EU laat zich geen zand in de ogen strooien.]

Lichte paniek na gele kaart EU
23 april – De schrik zit er goed in bij bedrijfsleven en politiek nu de EU een gele kaart heeft getrokken omdat Thailand zich onvoldoende inzet tegen de illegale visserij. Klanten in de EU zijn al begonnen alternatieve leveranciers te zoeken voor het geval het tot een importverbod komt.
Het kabinet overweegt het draconische artikel 44 van de interim-grondwet in te zetten om een eind te maken aan de misstanden, maar niet alle ministers steunen dat idee. Het zou zelfs tegen Thailand kunnen werken omdat de EU zich verzet tegen het artikel [dat premier Prayut onbeperkte bevoegdheden geeft].
Rittirong Boonmechote, president van Thai Union Frozen Products Plc (TUF), Thailands grootste producent van ingeblikt en diepvries vis, waarschuwt dat het probleem nog ernstiger kan worden als andere traditionele klanten de EU volgen, met name de VS waar de meeste Thaise visproducten naar toe gaan.
‘Ik geloof dat dit een heel gevaarlijke situatie is omdat de gele kaarten van de EU in invloed hebben op opneming op de Tier 3 lijst.’ [Dit is een verwijzing naar het Trafficking in Persons rapport van de VS over mensenhandel.]
Nopadol Gunaviboon, hoofd van de Thaise missie in Brussel, zegt dat de missie er alles aan doet om de EU te bewegen de waarschuwing in te trekken. ‘De gele kaart toont aan dat we gefaald hebben te voldoen aan de EU-regels ondanks het vele werk dat we verzet hebben. We hebben tot nu toe ons best gedaan, maar dat was niet genoeg.’
De EU wil dat Thailand binnen zes maanden orde op zaken stelt en voldoet aan de IUU-regels (Illegal, Unreported and Unregulated). Volgens Adhinand Indraphim, adviseur agrarische zaken van de Thaise missie, wil de EU zelfs dat die regels worden opgenomen in de nieuwe Thaise visserijwet. Maar ze zegt dat dit niet mogelijk is omdat de wet een veel breder terrein bestrijkt dan alleen de specifieke eisen van de EU.
Intussen kibbelen de kabinetsleden of het verstandig is artikel 44 in te zetten. De meningen zijn verdeeld. Prawit Wongsuwon, vice-premier en minister van Defensie, vindt het niet nodig. Hij gaat Prayut vragen een speciale commissie in te stellen, die gaat uitleggen wat Thailand heeft gedaan een eind te maken aan de IUU-visserij. De mening van Prayut, die in Indonesië is, ontbreekt in het artikel.
Volgende maand komt een EU-missie op bezoek in Thailand. Volgens de minister van Landbouw heeft de EU Thailand gelast aan drie zaken te werken: wetshandhaving en bestraffing, een nationaal actieplan over de IUU-visserij en port-in/port-out controles. Die vinden, zegt hij, al plaats in Chumphon, Ranong, Songkhla en Phuket.
De Thaise voedselindustrie is jaarlijks goed voor een exportwaarde van US$ 3,2 miljard, waarvan 20 procent wordt verdiend met de export naar de EU.

push netIn 2013 constateerde de bemanning van de Esperanza in de Golf van Thailand dat honderden vissersboten vismethodes gebruikten die het maritieme milieu vernietigen.

Greenpeace deed in juni van dat jaar een beroep op de regering een eind te maken aan het gebruik van bottom trawlers, push nets, clam dredgers en light luring.

Tevens pleitte de organisatie waar nodig voor uitbreiding van de beschermde kustzone van 9 naar 22 km.

Het gebruik van push nets (een driehoekig visnet met een stijf frame dat over de bodem wordt geduwd, zie illustratie) wordt beschouwd als de meest destructieve vismethode.

Alhoewel het Fisheries Department in 1982 is gestopt met het verlenen van vergunningen voor deze methode, blijft het aantal trawlers toenemen. Misschien nog tien jaar en dan is de zee leeg gevist. (Bron: Bangkok Post, 23 april)

Gele kaart EU: Premier hakt de knoop door
24 april – Premier Prayut Chan-o-cha heeft de knoop doorgehakt: het draconische artikel 44 van de interim-grondwet wordt ingezet om de problemen in de visserij te lijf te gaan. Daarmee moet voorkomen worden dat de Thaise visserij-industrie wordt getroffen door handelsancties. Die dreigen als Thailand niet binnen zes maanden schoon schip maakt.
Opvallend in de berichtgeving over de ‘gele kaart’ van de EU is dat Prayut aanzienlijk minder optimistisch is dan vice-premier Prawit Wongsuwon of het lukt de problemen tijdig op te lossen. Volgens Prayut heeft het probleem zich te lang voortgesleept en is het niet effectief aangepakt geweest.
De vraag of hij kan garanderen dat de maatregelen van de regering een boycot zullen voorkomen, beantwoordde Prayut gisteren met: ‘Dat kan ik niet beloven. Ik ben niet degeen die de beslissing neemt. Ik kan niet zeggen of de EU haar waarschuwing intrekt. Ik kan alleen zeggen dat we de IUU-regeling op de nationale agenda hebben gezet om urgent te worden aangepakt.’ [De IUU-regeling van de EU heeft betrekking op een set van regels ter voorkomen van Illegal, Unreported en Unregulated vissen.]
Vice-premier Prawit heeft een groot vertrouwen in de maatregelen waartoe enkel commissies gisteren hebben besloten, zoals de installatie van VMS (vessel monitoring system) op vissersboten, de vorming van een commissie die de EU gaat uitleggen hoe het land de problemen aanpakt, de vorming van speciale taakeenheden in 319 havens voor de inspectie van uitvarende schepen en een wekelijkse vergadering om de voortgang te evalueren. Prawit: ‘Binnen maand zullen duidelijke resultaten zichtbaar zijn; de desbetreffende wetswijzigingen en de uitvoering ervan zijn binnen drie maanden rond.’
Bronnen bij het Ship Registration Bureau van het Marine Department melden dat eind maart 51.893 vissersboten geregistreerd waren en dat 1.100 nog geregistreerd moeten worden. Volgens de marine is 66 procent van de trawlers, die in buitenlandse wateren vissen, uitgerust met VMS. Maar niet alle schepen groter dan 60 bruto ton, die wettelijk verplicht zijn de Big Brother te installeren, hebben dat tot nu toe gedaan. Niettmin moet het volgens een regeringswoordvoerder mogelijk zijn dat binnen drie maanden te doen. Voor kleinere boten (30 tot 60 ton) hopen de autoriteiten dat de eigenaren zullen meewerken het systeem tijdig te plaatsen.

Gele kaart EU: Premier hakt de knoop door
24 april – Premier Prayut Chan-o-cha heeft de knoop doorgehakt: het draconische artikel 44 van de interim-grondwet wordt ingezet om de problemen in de visserij te lijf te gaan. Daarmee moet voorkomen worden dat de Thaise visserij-industrie wordt getroffen door handelsancties. Die dreigen als Thailand niet binnen zes maanden schoon schip maakt.
Opvallend in de berichtgeving over de ‘gele kaart’ van de EU is dat Prayut aanzienlijk minder optimistisch is dan vice-premier Prawit Wongsuwon of het lukt de problemen tijdig op te lossen. Volgens Prayut heeft het probleem zich te lang voortgesleept en is het niet effectief aangepakt geweest.
De vraag of hij kan garanderen dat de maatregelen van de regering een boycot zullen voorkomen, beantwoordde Prayut gisteren met: ‘Dat kan ik niet beloven. Ik ben niet degeen die de beslissing neemt. Ik kan niet zeggen of de EU haar waarschuwing intrekt. Ik kan alleen zeggen dat we de IUU-regeling op de nationale agenda hebben gezet om urgent te worden aangepakt.’ [De IUU-regeling van de EU heeft betrekking op een set van regels ter voorkomen van Illegal, Unreported en Unregulated vissen.]
Vice-premier Prawit heeft een groot vertrouwen in de maatregelen waartoe enkel commissies gisteren hebben besloten, zoals de installatie van VMS (vessel monitoring system) op vissersboten, de vorming van een commissie die de EU gaat uitleggen hoe het land de problemen aanpakt, de vorming van speciale taakeenheden in 319 havens voor de inspectie van uitvarende schepen en een wekelijkse vergadering om de voortgang te evalueren. Prawit: ‘Binnen maand zullen duidelijke resultaten zichtbaar zijn; de desbetreffende wetswijzigingen en de uitvoering ervan zijn binnen drie maanden rond.’
Bronnen bij het Ship Registration Bureau van het Marine Department melden dat eind maart 51.893 vissersboten geregistreerd waren en dat 1.100 nog geregistreerd moeten worden. Volgens de marine is 66 procent van de trawlers, die in buitenlandse wateren vissen, uitgerust met VMS. Maar niet alle schepen groter dan 60 bruto ton, die wettelijk verplicht zijn de Big Brother te installeren, hebben dat tot nu toe gedaan. Niettmin moet het volgens een regeringswoordvoerder mogelijk zijn dat binnen drie maanden te doen. Voor kleinere boten (30 tot 60 ton) hopen de autoriteiten dat de eigenaren zullen meewerken het systeem tijdig te plaatsen.

Zaterdag 25 april
– Mensenrechten advocaat Surapong Kongchantuk van de Lawyers Council of Thailand verwelkomt het aangekondigd gebruik van artikel 44 van de interim-grondwet om de illegale visserij te lijf te gaan, dat wil zeggen vissersboten te controleren en reders te straffen die de nieuwe [nog in behandeling zijnde] visserijwet aan hun laars lappen.
Surapong zegt dat alles in het werk moet worden gesteld om ervoor te zorgen dat de vissersboten geregistreerd zijn, de visuitrusting voldoet aan de wettelijke eisen en dat werknemers een adequate wettelijk bescherming genieten.
‘Dit is de laatste ronde in de aanloop naar de bekendmaking van de mensenhandel tiers in juni. De regering moet waakzaam blijven’, aldus de advocaat, verwijzend naar het Amerikaanse Trafficking in Persons dat Thailand vorig jaar heeft gedegradeerd naar de Tier 3 lijst wegens onvoldoende inzet bij de bestrijding van mensenhandel.
Premier Prayut maakte donderdag bekend het draconische artikel te willen inzetten (dat de staat van beleg vervangt, maar even streng is en de premier absolute macht geeft). Het leger kan nu deelnemen aan controles en vaart zetten achter de registratie van trawlers. Prayut’s besluit is een reactie op de gele kaart die de EU heeft getrokken. Thailand heeft zes maanden de tijd gekregen schoon schip te maken.

Visserij: Prayut smeekt EU om genade
1 mei – Premier Prayut Chan-o-cha heeft de EU om medeleven gevraagd vanwege haar ultimatum aan Thailand schoon schip te maken in de visserij.
Prayut ging gisteren diep door het stof toen hem gevraagd werd of het op zijn bevel in het leven geroepen Command Centre for Combatting Illegal Fishing (CCCIF) voldoende zal zijn om de gele kaart van de EU van tafel te krijgen en een handelsboycot te voorkomen. Hij zei niet te kunnen garanderen dat het het land lukt binnen zes maanden aan de EU-eis te voldoen.
‘Alles ligt in de handen van de EU, hoe goed we ook ons best doen. Als ze geen toestemming geven, kunnen we er niets aan doen. Natuurlijk zijn we lang fout geweest. Dus is het aan de EU om genade te tonen. De EU is een wereldorganisatie die slechts één standaard hanteert. Omdat we die overtreden hebben, moeten we de fout accepteren.’
Prayut’s smeekbede is een reactie op de eis van de EU te voldoen aan de IUU-regeling (Illegal, Unreported and Unregulated). Wanneer dat binnen zes maanden niet lukt, krijgt het land een rode kaart en dan is Leiden in last, want vis is een belangrijk exportproduct. De EU wil dat de bezem wordt gehaald door de visserij, die zich schuldig maakt aan vissen met verboden netten waarbij de bijvangst naar de veevoederindustrie gaat. Bemanningen bestaan soms uit illegale buitenlanders wat op mensenhandel zou kunnen duiden.
Het CCCIF staat onder leiding van het hoofd van de marine. Prayut heeft er persoonlijk opdracht voor gegeven, daarbij gebruik makend van de bevoegdheid die artikel 44 van de interim-grondwet hem verleent. [Dit artikel is in de plaats gekomen van de staat van beleg en geeft Prayut absolute macht.]
De maatregelen die genomen gaan worden, behelzen onder meer registratie van alle vissersboten, in- en uitgangscontroles in havens en het installeren van een Vehicle Monitoring System op schepen.

EU op inspectie bij Thaise visserij
4 mei – Zullen ze zich in de luren laten leggen door alle fraaie verklaringen van de Thaise autoriteiten over de strijd tegen de illegale visserij of kijken ze langer dan hun neus lang is? Vertegenwoordigers van de Europese Unie brengen van zondag tot 22 mei een bezoek aan Thailand om na te gaan of het land enige vorderingen maakt.
De Thaise autoriteiten knijpen hem intussen voor de handelsboycot die in het verschiet ligt, wanneer de EU oordeelt dat Thailand nog steeds niet voldoet aan de IUU-regeling (Illegal, Unreported and Unregulated fishing). De EU heeft al gewaarschuwd middels een gele kaart en die dreigt rood te kleuren, wat rampzalig zou zijn voor iedereen die aan de visserij verdient. Het komende bezoek is een prelude op een bezoek van hoge EU-functionarissen die van 20 tot 22 mei polshoogte gaan nemen.
Thailand heeft van de EU zes maanden de tijd gekregen om orde op zaken te stellen. Volgens de Thaise autoriteiten worden vissersboten al scherper in de gaten gehouden. Het ministerie van Landbouw heeft een plan de campagne opgesteld dat binnenkort naar het kabinet gaat. Het formuleert de doelen bij de pogingen van de regering een eind aan de wantoestanden te maken.
Die behelzen wijziging van de Visserijwet, de installatie van een monitoring systeem op boten (66 procent van de schepen die in buitenlandse wateren vissen, zou daarmee al zijn uitgerust) en port-in-port-out controles in 22 provincies die woensdag beginnen. De reders zijn verplicht opgave te doen van hun vergunning, visuitrusting, schipper en bemanning.
In Khlong Yai (Trat) heeft de marine vastgesteld dat 90 procent van de reders illegaal een buitenlander als schipper heeft aangenomen. Over maatregelen rept het bericht niet.

Donderdag 7 mei
– Premier Prayut heeft het er maar druk mee: opdrachten geven. Nu wil hij dat betrokken diensten een actieplan maken ter bestrijding van de illegale visserij. Hij eist dat ze deze maand vorderingen boeken bij hun pogingen deze schandvlek op Thailand’s blazoen weg te werken.
Prayut’s opdracht houdt verband met het bezoek van vertegenwoordigers van de EU later deze maandag om na te gaan of Thailand op de goede weg is. Volgens de EU houdt het land zich niet aan de regels die zijn vastgelegd in de IUU-regeling (Illegal, Unreported, Unregulated). Het land heeft een gele kaart gekregen en moet binnen zes maanden schoon schip maken. Blijf het schip vuil, dan dreigt een rode kaart met handelssancties.
Gisteren vergaderden de ministers van de economische driehoek plus vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw en de marine over de aanpak van de problemen . De marine heeft de schone taak op zee een oogje in het zeil te houden.
Het hoofd van de marine woonde een vergadering bij van het National Command Centre ter bestrijding van de illegale visserij. In de maak is een National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing. [Praatjes vullen geen gaatjes, lijkt me hier van toepassing.] Wat er verder gedaan wordt om de handelsbelangen veilig te stellen, is oud nieuws.
[Ik wijs in dit verband op de column van Sanitsuda Ekachai, waaruit ik gisteren citeerde. ‘Er is een totaal gebrek aan compassie en morele verontwaardiging’, schrijft ze over de mensenhandel, want ook in de visserij worden vluchtelinten gedwongen te werk gesteld.]

Zaterdag 9 mei
– De Fisheries Association of Thailand roept de regering op er zorg voor te dragen dat alle trawlers een legale vergunning hebben om zo het probleem van illegaal vissen en misbruik van personeel aan te pakken.
Thans beschikken ruim drieduizend trawlers niet over een vergunning om in Thaise wateren te mogen vissen en vele gebruiken netten die niet geregistreerd zijn. Veel schippers en reders aarzelen volgens de vereniging uit te varen omdat ze bang zijn beboet te worden, waarbij het gaat om boetes tot een maximum van 100.000 baht en een gevangenisstraf van 1 jaar.
Gisteren vergaderde de vereniging op de Talaythai markt in Samut Sakhon naar aanleiding van Prayut’s oproep aan overheidsdiensten een actieplan te maken teneinde te voorkomen dat de Europese Unie haar gele kaart door een rode vervangt. Later deze maand krijgt het land bezoek van een EU-delegatie. De EU heeft Thailand zes maanden de tijd gegeven schoon schip te maken.
De reders gaan akkoord met de installatie van een Vessel Monitoring System en het bijhouden van een logboek. Tijdens de vergadering eisten ze van de regering dat de wet wordt veranderd, zodat migranten legaal op vissersboten kunnen werken want Thais hebben geen zin in het werk.

Strijd tegen illegale visserij is een lachertje
14 mei – Milieuactievoerder en lokale vissers verzetten zich fel tegen de pogingen van de regering om illegale trawlers te registreren. Die bedreigen Thailand’s maritiem milieu. De voorzitter van de Thai Sea Watch Association beschouwt de handelwijze van de regering als een lapmiddel om een rode kaart van de EU te voorkomen. Thailand heeft van de EU zes maanden de tijd gekregen om schoon schip te maken in de visserij. Lukt dat niet, dan dreigen handelssancties.
‘We kunnen in de nabije toekomst grote schade verwachten aan de martitieme ecologie. Het grote aantal trawlers zorgt voor een vermindering van de visvoorraad die onherstelbaar is. Vervolgens zal de kleine lokale visserij het loodje leggen, leidend tot werkloosheid van de vissers’, zegt voorzittter Banchong Nasae. […] De regering dient vissen door trawlers die onverantwoord te werk gaan, te verbieden in plaats van de trawlers te legaliseren.’
Volgens een studie van het Fisheries Department kan Thailand maximaal 5.900 trawlers aan, om de visvoorraden te behouden. Het zijn er volgens de laatste gegevens meer dan 16.000, zegt Banchong.
De Federation of Thai Fisher Folk Association noemt de nieuwe viswet een lachertje. Die beschermt de grote boten in plaats van de kleine vissersmannen. De strafmaat op overtreding schrikt de reders niet af en de wet bevat tal van mazen ‘die de Thaise zeeën meer schade kunnen berokkenen’.

De vis wordt duur betaald
Laat de Europese Unie haar tanden zien als over zes maanden de balans wordt opgemaakt over de Thaise visserij? Het land heeft al een gele kaart, een rode kaart dreigt als het land geen eind weet te maken aan de wantoestanden in de visserij.
Aan Thaise zijde worden mooie woorden gesproken over alle plannen: wijziging van de Visserijwet, registratie van trawlers, installatie van een monitoring systeem op schepen, in – en uitgangscontrole in havens. Die moeten een eind maken aan vissen met verboden netten die alles wat in zee leeft, vangen en aan illegale werknemers c.q. dwangarbeiders.
Deze maand krijgt het land bezoek van een EU-delegatie. De vraag is: is die in staat achter de schermen te kijken? Tino Kuis, gewaardeerd gastschrijver van Dick’s blog, wijst er bijvoorbeeld op dat de grote (niet-geregistreerde) trawlers op zee blijven. Hun vangst wordt overgeladen op kleinere schepen die de vis aan wal brengen. Hij weet ook dat de Visserijdienst reders waarschuwt voor controles, een gebruik dat vroeger bij de Nederlandse Arbeidsinspectie ook voorkwam.
Er zijn Thaise autoriteiten die de EU verwijten de visserij te misbruiken om het land te dwingen naar de democratie terug te keren. [Is Thailand ooit een werkelijk democratisch land geweest?] Het is een goedkoop verwijt om het eigen jarenlang falen te verbloemen.
Maar misschien zal de wal eens het schip keren. Wanneer Thailand in hetzelfde tempo en met hetzelfde aantal trawlers blijft vissen, zullen de schepen op zeker moment met een leeg ruim terugkeren. Dezelfde situatie heeft zich bij ons op de Noordzee voorgedaan. De enige optie die dan nog resteert, is een vangstverbod. Maar wie controleert dat?
Dick van der Lugt

Zaterdag 16 mei
– De DSI (de Thaise FBI) is een onderzoek begonnen naar drie gevallen van mensenhandel, waarbij drie trawlers, die in Indonesische wateren vissen, zijn betrokken. Het eerste geval werd gisteren al door de krant gemeld. De eigenaar van die boot heeft zichzelf bij de DSI aangegeven, maar hij zegt onschuldig te zijn. Zie het bericht Nog meer duur betaalde vis van 15 mei.
Het tweede geval betreft misleiding bij het aannemen van personeel voor een trawler. Tegen de hoofdverdachte en zijn medeplichtigen worden arrestatiebevelen aangevraagd. In de derde zaak gaat het om kinderarbeid. Kinderen van 13 tot 15 jaar werkten op een trawler; de reder gebruikte vervalste papieren waarop ze als 19-jarige vermeld stonden. De DSI is het onderzoek begonnen naar aanleiding van vragen van de Indonesische politie.
Volgens een onderzoek [van?] werken 3.000 personen op Thaise trawlers die in Indonesische wateren vissen: 1.000 zijn Thais, de overigen komen uit Myanmar en Cambodja. Veertig procent is door vijf groepen illegale arbeidsbemiddelaars gelokt om er te werken, vaak in busstations met als lokkertje gratis drank en bordeelbezoek, maar dat de werkomstandigheden mensonterend zijn, vertellen ze er niet bij. Tal van werkers zijn al gevlucht naar de eilanden Ambon en Benjina; sommigen zijn inmiddels gerepatrieerd.

Maandag 18 mei
– Veel vissers op Thaise trawlers, die in Indonesische wateren vissen, hebben een monsterboekje met een valse naam. In BP van vandaag komen drie aan het woord. Ze zitten op het eiland Ambon klem tussen het Thaise consulaat en Indonesische autoriteiten. De werkgevers of arbeidsbemiddelaars nemen hun toevlucht tot de vervalsingen om de desbetreffende vissers te laten ‘verdwijnen’ wanneer ze aan boord stappen. Lees het hele verhaal: False identities strand fishermen (Special report).
– Nog een Special report (achtergrondverhaal). Dat belicht de achtergronden van de illegale visserij en de maatregelen die Thailand neemt om te voorkomen dat de EU haar gele kaart omzet in een rode, en handelssancties dreigen.
Premier Prayut wil er korte metten mee maken en heeft daarom artikel 44 van de interim-grondwet (die de staat van beleg vervangt) ingezet, want die geeft hem absolute macht. Hij heeft het hoofd van de marine gevraagd leiding te geven aan een commandocentrum, dat de illegale visserij gaat aanpakken.
Met vissers worden bijeenkomsten gehouden waarop lokale werkgevers oplossingen kunnen suggereren. Velen vragen de regering illegale vissers amnestie te verlenen. Tijdens de bijeenkomsten moeten ze de vereiste documenten overleggen [?] zoals – ik laat de termen onvertaald – fishing vessel registration, fishing licences, engine operator certificates, employee work permits, employment contracts en fishing logbook.
Schepen groter dan 30 bruto registerton zijn onderhevig aan een port in, port out controle en schepen groter dan 60 bruto registerton dienen over een monitoring systeem te beschikken, zodat ze gevolgd kunnen worden. Het Fishery Department heeft de regering voorgesteld om illegale vissersboten en illegaal visgerei [netten met kleine mazen] op te kopen of steun te verlenen bij omscholing van vissers.
Zie verder Destructive fishing practices ‘ignored’ under S44 (Special report).

Vissers zijn wachten beu
20 mei –  De International Organisation for Migration (IOM) heeft zondag 42 Thaise vissers van het Indonesische eiland Benjina naar het eiland Dobo gebracht, waar de groep (‘Very old, injured and crippled’, aldus de IOM ) medisch verzorgd wordt. Ook moet hun identiteit worden vastgesteld. Ze zullen zich spoedig voegen bij een groep van 204 vissers uit Myanmar en 38 Cambodjanen, die gisteren Benjina hebben verruild voor Tual op weg naar huis.
Hoeveel van hen slachtoffer van mensenhandel zijn is onbekend, maar zeker is wel dat ze onder valse voorwendsel zijn overgehaald om op Thaise trawlers te komen werken, die in Indonesische wateren vissen. Zoals eerder bericht waren de werkomstandigheden mensonterend, reden waarom ze naar Benjina zijn gevlucht.
Zondag keerde een groep van 128 vissers terug in Myanmar. 165 Thaise vissers hebben de IOM laten weten door te willen blijven werken. Verder beschikt de ambassade in Jakarta over een lijst met 275 Thais die terug naar huis willen. De namen zijn geleverd door de rederijen. De ambassade bereidt certificates of identification voor hen voor, een belangrijk document voor repatriëring. Of de groep van 42 op de lijst voorkomt, weet de IOM niet.
Voor het eiland Benjina liggen op last van de Indonesische autoriteiten 53 Thaise trawlers voor anker en voor Ambon 75 schepen. [Het cijfer voor Ambon wordt niet in de krant vermeld, maar wel in eem fotobijschrift op de website van de krant.] Nagegaan wordt of ze legaal gevist hebben in Indonesische wateren.  Een van de schepen ligt er al zes maanden. Een bemanningslid: ‘We wachten en wachten maar. We willen naar huis gaan. Het leven is hier zwaar.’

Woensdag 20 mei
– Mooie voornemens in de strijd tegen de illegale visserij. Marinecommandant Kraisorn, hoofd van het Command Centre for Combating Illegal Fishing, zegt dat regeringsdiensten, waaronder de marine, het Fisheries Department en de Raad van State binnen drie maanden betere regelingen met heldere maatregelen, zullen voorleggen aan de regering.
Daarmee moet voorkomen worden dat de EU haar gele kaart door een rode kaart vervangt. De EU heeft Thailand zes maanden de tijd gegeven om te voldoen aan de IUU-regeling (Illegal, Unreported and Unregulated). Volgens Kraisorn lijkt de EU het framework van Thailand tot nu toe voldoende te vinden. Wanneer het het land lukt effectieve wetten uit te rollen, zou het een handelsboycot kunnen voorkomen.
Vertegenwoordigers van de EU hebben al rond gesnuffeld ter voorbereiding van een bezoek van hoge EU-functionarissen, die vandaag in Thailand aankomen en er tot vrijdag blijven.
De installatie van VMS-systemen op vissersboten [Vessel Monitoring System] zal zeker drie tot vijf maanden in beslag nemen, aldus Kraisorn. Het commandocentrum probeert de Amerikaanse prijs van 30.000 baht naar 21.000 baht te praten. Wanneer het systeem in gebruik is, moeten de reders 900 baht per maand betalen voor het VMS-signaal.
De verplichting voor installatie van het SMS geldt voor schepen, zwaarder dan 39 bruto ton.
[Slaat BP er weer eens een slag naar, want op 24 april meldde de krant: Volgens de marine is 66 procent van de trawlers, die in buitenlandse wateren vissen, uitgerust met VMS. Maar niet alle schepen groter dan 60 bruto ton, die wettelijk verplicht zijn de Big Brother te installeren, hebben dat tot nu toe gedaan.]

Donderdag 21 mei
– De meeste van de sinds oktober 567 Thaise vissers die zijn gerepatrieerd uit Indonesië, zijn geen slachtoffer van mensenhandel, maar ze werkten vrijwillig op de trawlers die in Indonesische wateren vissen, zegt het Consular Affairs Department. Uit een voorlopig onderzoek is gebleken dat slechts een klein aantal er onder dwang werkte.
Directeur-generaal Thongchai Vhasawath bracht gisteren een bezoek aan de drie Thais, die eerder in de krant aan het woord kwamen, en vastzitten bij de Immigratie op Ambon. Hij sprak er ook met de schippers van de boten die op last van de Indonesische autoriteiten bij het eiland voor anker zijn gegaan. Indonesië wil nagaan of ze niet illegaal hebben gevist. Bij Ambon liggen sinds november zeventig vissersboten.  [Geldt dit voor allemaal?]
Volgens Thongchai is de repatriëring vanaf het eiland Benjina vertraagd omdat Indonesië alle vissers wil ondervragen om vast te stellen of ze het slachtoffer van mensenhandel zijn, zoals volgens recente berichten [?] het geval zou zijn. Inmiddels heeft de regering aan 321 vissers identiteitsbewijzen verstrekt.
De meeste vissers die willen terugkeren, zijn degenen aan boord van de schepen die werkeloos voor de kust liggen. Velen werkten vrijwillig, zegt Tongchai. Nu resteert de kwestie van de identificatie.

– Nog meer visserij, nu in eigen land. Het World Wildlife Fund waarschuwt Thailand en andere landen, die van de EU een gele kaart hebben gekregen, om duidelijk te laten zien dat ze de illegale visserij binnen afzienbare tijd bestrijden. ‘De EU is vrij streng en wil voortgang zien’, zei WWF vice-voorzitter Michele Kurac, die belast is met oceaanbeleid (Amerikaanse tak), gisteren in Washington.
Volgens Kurac wordt de IUU-regeling van de EU, ook door Amerika, beschouwd als het meest effectieve middel tegen het probleem van Illegal, Unreported and Unregistered Fishing. De Amerikaanse regering heeft als prioriteit, zei ze, te voorkomen dat illegale visproducten op de Amerikaanse markt komen.

Repatriëring vissers duurt een maand
22 mei – 42 Thaise vissers wachten op het Indonesische eiland Tual op repatriëring naar Thailand. Ze willen terugkeren omdat de Indonesische autoriteiten de trawlers, waarop ze werkten, aan de ketting hebben gelegd. Indonesië onderzoekt of ze in Indonesische wateren mogen vissen.
De vissers zijn door de International Organisation for Migration van het eiland Benjina gehaald. Op Tual kregen ze medische verzorging. De vissers hebben geen idee wat er met hen gaat gebeuren.
De 42 zijn geselecteerd uit een grotere groep omdat ze het meest kwetsbaar zijn: drie zijn jonger dan 18 jaar, enkelen zijn ouder dan 60 jaar en sommigen verkeren in slechte gezondheid. Op Tual wachten ook tientallen vissers uit Myanmar en Cambodja op repatriëring. De Thai zijn ondergebracht in een verlaten restaurant bij de haven.
Gevraagd naar de manier waarop ze gerecruteerd zijn, zegt een van hen dat een intercedent hem met een list aan boord van een boot had gekregen. De man pakte zijn ID-kaart af en 30.000 baht. Sindsdien heeft hij twintig maanden in Indonesië gewerkt. ‘Mijn benen doen pijn en ik heb hoofdpijn. Ik wil naar huis.’ De meeste vissers echter zeggen dat ze vrijwillig dienst hebben genomen.
Op het eiland Benjina bevinden zich nog ruim vijfhonderd Thaise vissers. Het Consular Affairs Department verwacht dat de repatriëring een maand in beslag neemt. Sinds oktober 2014 zijn 567 vissers gerepatrieerd van Ambon en nabij gelegen eilanden. Aan 321 vissers op het eiland Benjina zijn tot nu toe CI-documenten verstrekt (Certificate of Identity).
Het proces vreet tijd want de Indonesische autoriteiten willen de vissers ondervragen om te zien of ze het slachtoffer zijn van mensenhandel en welke booswichten daarvoor verantwoordelijk zijn.
De drie op Ambon
De drie vissers die achtergebleven zijn op Ambon (Bangkok Post besteedde er eerder een apart verhaal aan) keren binnen een week terug naar Thailand. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat ze de vereiste documenten hebben. Het drietal kon niet eerder het eiland verlaten omdat hun identiteit moest worden vastgesteld. Ze bleken een monsterboekje te hebben met een valse naam, hen verstrekt door hun werkgever.

Visserij: race tegen de klok
23 juni – De eigenaren van drieduizend niet geregistreerde vissersboten eisen van de regering dat ze langer de tijd krijgen om zich te registreren. Zo niet, dan stokt de aanvoer van vis, dreigen ze. Maar exporteurs zijn niet onder de indruk van het dreigement. Beter minder aanvoer dan het verliezen van marktaandeel wanneer de EU een rode kaart uitdeelt.
De regering heeft 1 juli gesteld als deadline voor de registratie. Registratie is een van de voorwaarden wil Thailand voldoen aan de IUU-regeling van de EU (Illegal, Unreported, Unregulated). Thailand heeft al een gele kaart gekregen. De EU dreigt een rode kaart te trekken wanneer er geen eind wordt gemaakt aan de wantoestanden in de visserij [zoals vissen met verboden netten en tewerkstelling van illegale buitenlanders].
Chanintr Chalisarapong, voorzitter van de Thai Tuna Industry Association, zegt dat visexporteurs zich geen zorgen maken over een verminderde aanvoer, want die kan worden aangevuld met geïmporteerde vis zodat ze op dezelfde voet zaken kunnen blijven doen. ‘We begrijpen waarom de booteigenaren protesteren tegen de regering. Maar aan de andere kant is het begrijpelijk dat de regering de industrie wil reguleren zodat onze visproducten op de wereldmarkt geaccepteerd worden. We zitten allemaal in hetzelfde bootje en dienen naar het groter plaatje te kijken zodat de industrie op een duurzame wijze kan groeien.’
Vorig jaar exporteerde het land voor 102 miljard baht aan visproducten, 8 procent meer dan in 2013. De belangrijkste importeurs zijn de VS, EU en Japan. In de visindustrie verdienen 300.000 personen hun brood.
Mensenhandel
Behalve met het IUU-probleem kampt Thailand nog met een tweede probleem. Vorig jaar degradeerde het van de Tier 2 naar de Tier 3 lijst van het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport. Op die lijst staan landen die onvoldoende actie ondernemen tegen mensenhandel. Ook op dit punt zit Thailand in de beklaagdenbank.
Chanintr zegt dat de visserijsector het eens is met de strenge acties van de regering om een eind te maken aan het probleem van mensenhandel en ongereglementeerd vissen. ‘We kampen al meer dan 30 jaar met dit chronische probleem. Het wordt tijd schoon schip te maken in de industrie om beter geaccepteerd te worden door onze handelspartners en om zo te vissen dat onze natuurlijke hulpbronnen voor de komende generatie behouden blijven.’

Uitstel bepleit voor registratie visboten
29 juni – Visboten in Songkhla en Trat zijn gestopt [of stoppen] met vissen omdat ze niet tijdig geregistreerd zijn c.q. worden. 1 juli is de deadline die de regering hierop heeft gesteld. Registratie is een van de voorwaarden wil Thailand voldoen aan de IUU-regeling van de EU tegen de illegale visserij zodat een handelsboycot kan worden voorkomen.
De Fisheries Association of Thailand (Fat) speelt de zwartepiet naar de overheid en heeft om uitstel van de deadline gevraagd. Volgens de vereniging zorgen gaten in de gegevens van de overheid ervoor dat vissers niet tijdig schoon schip kunnen maken.
Maar de vereniging heeft [mijns inziens] boter op haar hoofd, want ongeregistreerde vissers gebruiken al jaren illegale netten en nemen illegale Cambodjanen in dienst. Ze hebben ook geen apparatuur geïnstalleerd waarmee ze gevolgd kunnen worden.
Volgens Fat-voorzitter Phubeth Chanthanimi beschikken de marine, het Marine Department en het Fisheries Department niet over betrouwbare gegevens met betrekking tot het aantal visboten. Om die reden vindt hij niet gewenst nu al een deadline te stellen. De meest recente telling van 2012 kwam uit op 18.089 visboten, maar hoeveel daarvan illegaal zijn is niet exact bekend: waarschijnlijk enkele duizenden.
Donderdag praat marinecommandant Kraisorn Chansuvanich, voorzitter van een nationale commissie die de problemen in de visserij moet oplossen, met functionarissen en vertegenwoordigers van de vissers. Vissers die niet aan de dealine kunnen voldoen, houden woensdag een massa-bijeenkomst. Ze hopen dat de premier hen wil ontvangen.

Visboten blijven aan de kant, maar gevolgen vallen mee
3 juli – De deadline is verstreken. Op 1 juli, had de regering verordonneerd, dienden alle visboten geregistreerd te zijn. Een noodzakelijke maatregel om een handelsboycot van de EU te vermijden. Maar 28.000 van de 42.000 bij het Marine Department bekende boten voldoen daar niet aan. En daarvan durven 10.000 niet uit te varen uit angst voor represailles. En als protest tegen de deadline.
De regering heeft strenge maatregelen aangekondigd voor boten uitgerust met sleep- en duwnetten, anchovy purse seins en anchovy lift nets. [Excuus voor het ontbreken van de vertaling] Die berokkenen het zeemilieu grote schade.
Volgens minister Pitipong (Landbouw) hebben de afgemeerde illegale visboten geen gevolgen voor de aanvoer van vis. Minister Prawit (Defensie) tilt er ook niet zwaar aan. De protesterende vissers vormen maar een klein deel van alle vissers.
‘De meerderheid van de Thaise bevolking steunt de strenge controles. Illegaal vissen gebeurt al sinds 1991 en heeft voor schade aan het Thaise zeemilieu gezorgd. De protesterende vissers dienen het nationaal belang te beschermen. We moeten doen wat juist is. De regering heeft hen lang uitstel verleend. Als het ons niet lukt de wet te handhaven, worden we beschuldigd van overtreding van internationale gebruiken.’
Poj Aramwattananont, voorzitter van de Thai Frozen Foods Association, verwacht dat de visprijzen zullen stijgen omdat de meeste Thaise visboten hun vangst op de binnenlandse markt afzetten. Kleine vissers kunnen slechts ten dele aan de binnenlandse vraag voldoen. Niettemin steunt hij de strenge controles omdat die zorgen voor bescherming van de export.
Volgens Patima Tungpuchakul, manager van het Labour Rights Promotion Network, is de protestactie psychologisch van aard. Veel boten kunnen sowieso niet uitvaren omdat de inner Golf van Thailand is afgesloten voor commerciële visvangst met het oog op rehabilitatie van het zeemilieu. En de moessons zorgen in de Andaman zee voor een ruwe zee.
In Hat Yai (Songkhla) was niets te merken van verminderde aanvoer of hogere prijzen, zo blijkt uit een onderzoek [van?] op de Plaza versmarkt (foto). Maar dat kan veranderen, want op 4 juli, D-Day, blijven alle boten in Hat Yai aan de kant. ‘Er is misschien een verminderde aanvoer van sommige producten en prijzen kunnen stijgen’, zegt een visverkoper. ‘Maar tekorten zijn niet erg waarschijnlijk omdat de meeste vis hier uit de Andaman zee komt.’
In Pattani, waar zeshonderd boten op donderdag voor de derde dag werkeloos aan de kade lagen, is de aanvoer ingezakt. De prijzen zijn 10 tot 15 baht per kilo gestegen, met name van makreel en tonijn. Omdat de beschikbare aanvoer niet vers is, stappen consumenten over op verse vis die in manden is gevangen.
In Surat Thani is de aanvoer mager en is de vis 50 tot 80 baht per kilo duurder. In Samut Sakhon was de aanvoer eveneens mager. De prijs van garnalen, schelpdieren, krabben en inktvis is 20 tot 50 baht per kilo gestegen.

Maandag 6 juli
– De gele kaart van de EU vanwege misstanden in de Thaise visserij ligt Thailand zwaar op de maag, maar ook op de maag van 3.000 scheepseigenaren die niet durven uitvaren uit angst voor een boete. De overheid is er alles aan gelegen een rode kaart te vermijden, want dan dreigt een handelsboycot.
Het Department of Fisheries speelt een centrale rol want dat is belast met het registreren van visboten. De meeste illegale trawlers hebben geen vergunning omdat ze met verboden netten vissen die desastreus voor het milieu zijn. Sinds 1981 en 2000 zijn die netten verboden.
Volgens de visserijdienst vindt 36 procent van de overbevissing plaats in de Golf van Thailand en 4 procent in de Andaman zee. Wanneer de visboten een jaar niet uitvaren, scheelt dat 30.000 ton aan visvangst. In totaal wordt 3 miljoen ton vis per jaar gevangen.
De visserijdienst denkt dat de meeste reders hun visuitrusting uiteindelijk zullen wijzigen om aan de wet te voldoen. Ze kunnen het zich financieel niet veroorloven hun boten lang aan de kant te houden.
De weigering van de vissers om uit te varen, heeft vooralsnog niet geleid tot significant hogere prijzen voor vis of een tekort aan vis. Normaal is vis in de moessontijd al een fractie duurder.

Dinsdag 7 juli
– Ideetje van de minister van Werkgelegenheid. Reders van trawlers die voldoen aan de nieuwe visserijregels zouden migranten moeten ‘huren’ die nu met hun duimen draaien omdat de boten waarop ze werken, niet kunnen uitvaren [vanwege het ontbreken van een registratie]. Zo kan het tekort aan personeel in de visserij worden verzacht. De minister heeft het Employment Department gevraagd zijn idee te bestuderen.
Volgens berichten van het Labour Protection and Welfare Department wordt op veel illegale visboten gewerkt om ze laten voldoen aan de eisen ten aanzien van het visgerei, de installatie van VMS (vessel monitoring system) en verbetering van de werkomstandigheden. De dienst heeft bij een controle tussen oktober en juni geconstateerd dat 88 van de 1.182 gecontroleerde boten in overtreding zijn. Negen reders hadden personeel jonger dan 18 jaar in dienst genomen.
In de zuidelijke provincies bestaat veel belangstelling voor een trainingsprogramma voor stuurlieden, machinisten en telegrafisten van het Marine Department en het Port-in-Port-out controlecentrum.

Donderdag 9 juli
– De grote vismarkten in Samut Songkhram en Samut Sakhon zijn weer in bedrijf nadat legale visboten zijn uitgevaren. De vissers hadden zich eerder aangesloten bij de actie van de illegalen om aan de kant te blijven. Daarmee wilden ze de regering onder druk zetten de deadline voor registratie per 1 juli uit te stellen. De vismarkten waren op zaterdag dicht gegaan bij gebrek aan aanvoer. De aanvoer is thans wel minder dan voorheen, maar die wordt aangevuld met vis uit andere kustprovincies.
De politie gaat een onderzoek instellen naar lieden die proberen de legale boten te verhinderen om uit te varen. Naar verluidt zijn illegale trawlers in zee voor anker gegaan om de legale boten tegen te houden. Politiecommissaris Somyot kondigt strenge maatregelen aan. Premier Prayut heeft het Command Centre for Combating Illegal Fishing opgedragen legale vissers te helpen.

Vrijdag 10 juli
– ’s Lands grootste groothandels- en detailhandel vismarkt Talay Thai in Samut Sakhon is gisteren weer open gegaan. Naar verwachting duurt het nog enkele dagen voordat de markt weer op volle toeren draait. De markt was dicht gegaan vanwege een verminderde aanvoer omdat legale visboten evenals illegale aan de kant bleven. Die willen dat ze langer de tijd krijgen om zich te registreren. De Mae Klong markt gaat vandaag weer open.
Het Fisheries Department heeft in 22 kustprovincies centra opgezet die illegale trawlers en de gevolgen van de verminderde aanvoer op de prijzen van vis in de gaten houden. Grote prijsverhogingen zijn nog niet vastgesteld.

Zondag 12 juli
– Dat wordt overwerken voor het Marine Department. Het moet zich door zo’n zevenduizend aanvragen voor certificering van werknemers op trawlers worstelen. Het gaat om stuurlieden en machinisten die thans niet over de vereiste papieren beschikken.
Certificering is een nieuwe eis van de regering om schoon schip te maken in de sector en een handelsboycot van de EU te voorkomen. De EU heeft Thailand zes maanden de tijd gegeven om te voldoen aan de IUU-regeling (Illegal, Unreported and Unregistered).
Het Command Centre for Combating Illegal Fishing heeft vorige week besloten kleine, lokake visboten te ontzien bij de strijd tegen IUU-vissen.

Trawlers kampen met tekort aan bemanning
13 juli – Om een bekende uitspraak om te draaien: elk voordeel heeft zijn nadeel. De visserij kampt nu met een ernstig tekort aan arbeidskrachten omdat velen vertrokken zijn tijdens de controle op vergunningen. Werkgevers in sommige kustprovincies vragen de regering daarom een nieuwe registratie van migranten te openen om de vacatures te kunnen opvullen.
Sinds 1 juli zijn de trawlers aan strenge eisen gebonden. Veel varen niet uit angst voor boetes, maar de lonen van de bemanning moesten wel doorbetaald worden. ‘Het gaat van kwaad naar erger’, zegt een reder in Hat Yai (Songkhla). ‘We kunnen niet vissen omdat we niet voldoende bemanningsleden hebben, maar we moeten hen wel betalen.’ In zijn geval vertrokken vijf man, nadat ze hun salaris hadden ontvangen.
Ook in Bang Pakong (Chachoengsao) blijven sommige boten aan de kant vanwege een tekort aan bemanningsleden. Een reder vraagt de regering de regels te versoepelen en familieleden van vissers jonger dan 18 jaar tijdelijk toe te staan een handje te helpen totdat de nieuwe registratieronde begint. Ze noemt het onredelijk [klaag, klaag] dat de werkgevers voor de registratiekosten moeten opdraaien, want de geregistreerde vissers werken een paar weken en nemen dan ontslag om een beter betaalde baan te zoeken [Geef ze eens ongelijk].
De voorzitter van de Phan Thai Norasing vissersgroep maakt het helemaal bont. Hij wil dat de regering het verbod op ‘destructieve’ visnetten opheft, wanneer door boten met hooguit een bemanning van 1 of 2 personen gevist wordt op klein grut, zoals kril (een schaaldier) en kleine garnalen. Dat zou niet schadelijk zijn voor het zeemilieu.

Kort nieuws 15 juli
– Het is een simpel rekensommetje: 30 procent van de bijvangst door het gebruik van illegale netten bestaat uit jonge visjes, vooral makreel. Als ze met rust worden gelaten, neemt hun gewicht toe met een factor 100. De visvoorraad in de Thaise wateren neemt dan het jaar erop toe met 20 miljoen ton. Wichoksak, lid van de Thai Sea Watch Association, maakte de rekensom onlangs op een seminar over de illegale visserij. [Gezien de huidige totale vangst zal wel 2 miljoen ton bedoeld zijn. Nulletje te veel?]
Jaarlijks wordt 1,1 tot 1,2 miljoen ton vis uit zee gehaald. Van de vis die commerciële trawlers vangen, is 67 procent (600.000 ton) ‘trash’. Deze bijvangst wordt verwerkt in veevoer. De extra 20 miljoen ton vertegenwoordigt een waarde van twee biljoen baht, aldus Wichoksak.Hij dringt erop aan het gebruik van drie soorten netten te stoppen: trawler, push net en electro-fishing.
Volgens adviseur Nitiwhat van de National Fisheries Association Thailand wordt het probleem van de destructieve vismethode al 20 jaar genegeerd. ‘We kunnen het niet langer negeren.’ Maar de abrupte manier waarop de regering er een einde aan maakt, ruïneert de commerciële visserij. ‘Het gaat te snel.’ Hij pleit voor een langetermijnbeleid met restricties op visgebieden en quotering.

Donderdag 16 juli
– Ideetje van minister Pitipong (Landbouw). Hij wil de illegale visboten opkopen, die nu niet durven uitvaren uit angst voor strafmaatregelen. Nadat ze gekocht zijn, wil hij ze laten veilen. De opbrengst kan gebruikt worden voor de financiering van kunstmatige riffen en koraal projecten te financieren.
Van de Thaise visvloot beschikken 3.000 boten niet over de vereiste vergunning en ze maken ook gebruik van verboden netten. Volgens de minister zouden de betrokken vissers van hun schip af willen. Details van zijn plan maakte hij niet bekend, dus misschien is het niet meer dan een oprisping.
Het ministerie komt vissers die hun verboden vistuig willen vervangen, tegemoet met een lage-rentelening. Dienstplichtigen die hun dienstplicht bij de marine erop hebben zitten, wil de minister een baan op visboten aanbieden ter vervanging van illegaal personeel.

Visserij: Weer waarschuwing van EU
18 juli – De EU is nog niet tevreden over de maatregelen die de regering neemt tegen de wantoestanden in de visserij. Het juridisch raamwerk moet beter, vindt de EU, aldus vice-premier Prawit. De vice-premier gaat een adviescommissie vormen om de bestaande wetgeving onder de loep te nemen en waar nodig veranderingen voor te stellen. [Hoera, weer een commissie!]
Thailand kreeg in april een gele kaart van de EU omdat het niet voldoet aan de IUU-regeling (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing). Het heeft zes maanden de tijd schoon schip te maken in de visserij. Volgens Prawit hebben alle betrokken diensten de afgelopen vier maanden hard gewerkt aan verbeteringen. Prawit: ‘De internationale gemeenschap dient zich bewust te zijn van deze stappen.’
Maandag praat de minister van Landbouw met vertegenwoordigers van de EU. De regering werkt aan zes papers die in september naar de EU gaan. De EU besluit in oktober of de gele kaart vervalt dan wel wordt vervangen door een rode.
De staatssecretaris van Landbouw zegt dat het niet gemakkelijk zal zijn de gele kaart van tafel te krijgen. Andere landen deden er jaren over. Begrip kweken bij reders vereist veel meer werk dan tot nu toe is verricht. Hij verwacht binnen een jaar ‘significante veranderingen’.
Het Command Centre for Combating Illegal Fishing gaat een regeling uitvaardigen met een verbod op het gebruik van vier soorten destructief vistuig: het duwnet, set back net, I-ngo (two-side collapsible trap) en luring light purse seine. [Excuus voor het ontbreken van de vertaling, maar ik ben geen visexpert.]

Zaterdag 25 juli
– Het Europese parlement dreigt Thailand een rode kaart te geven wegens de illegale visserij en slavernij op visboten. De EU heeft in april al een gele kaart getrokken en Thailand tot oktober de tijd gegeven te voldoen aan de IUU-regeling (Illegal, Unreported, Unregulated) . Een rode kaart zou kunnen betekenen dat vis en garnalen de EU niet meer binnenkomen.
De waarschuwing, geuit door een lid van de EU visserijcommissie, zint premier Prayut in het geheel niet. Hij zegt dat de regering bezig is schoon schip te maken. ‘We proberen de problemen serieus op te lossen. We doen ons best. […] Andere landen hebben dezelfde problemen, maar worden niet op dezelfde manier onder druk gezet. Waarom ontspringen zij de dans?’

Woensdag 12 augustus
– Vijftig vissers uit een dorp in Chachoengsao maken zich zorgen over hun toekomst nu vanaf morgen illegale netten zijn verboden. Maar zo’n net hebben ze nodig om kril (koey) te vangen waarvan garnalenpasta (kapi) wordt gemaakt. Volgens een visser vissen ze uitsluitend tijdens het geschikte [?] seizoen in kreken en kanalen. Het garnaaltje kan alleen gevangen worden met het verboden falling net.
Vissers in Pattani loven de regering voor het verbod op de i-ngo (two-sided collapsible trap). Sinds twee jaar vangen ze bijna niets meer, nadat trawlers met zo’n net waren uitgerust. Jonge visjes raken erin verstrikt voordat ze volwassen worden, waardoor uitroeiing dreigt.

Vijf dagen per maand visverbod voor trawlers
18 augustus – Het is Thailand ernst om te voorkomen dat het wordt opgescheept met een importverbod op vis van de EU. De jongste maatregel, die volgend maand ingaat, is een verbod voor 7.000 (legale) trawlers om vijf dagen per maand uit te varen. De Visserijdienst wil zo de overbevissing te lijf gaan. Adjunct-directeur-generaal Woraporn denkt dat het moet lukken binnen vier jaar de visstand met 10 procent te vermeerderen.
Inmiddels zijn er volgens het Command Centre for Combating Illegal Fishing nog steeds 10.000 illegale trawlers. Ze ontberen een vergunning of gebruiken verboden netten. De marine onderschept ze als ze het wagen te gaan vissen. [Lijkt me een ongelijke strijd: 10.000 trawlers tegen een paar marineschepen.]
Marinecommandant Kraison noemt het moratorium van vijf dagen ‘op de lange termijn goed voor de trawlers’ omdat ze minder tijd besteden aan vissen en grotere hoeveelheden vangen. Ook lokale vissertjes profiteren ervan omdat de maritieme ecologie kan herstellen. ‘Alle partijen hebben er voordeel van.’
Gisteren tekende het Fisheries Department een Memorandum of Understanding met zes diensten over het uitwisselen van informatie over trawlers en vissers. Alle gegevens worden in een database opgeslagen, genaamd Fishing Info. De diensten hebben daardoor sneller toegang tot de gegevens, die verzameld zijn bij port in-port out controles.
De minister van Landbouw zegt dat het MoU problemen met illegale buitenlandse werknemers in de visserij-industrie kan voorkomen. Die zouden gebruikt kunnen worden als reden voor een importverbod door de EU en andere internationale markten.

Californië: Aangifte tegen CPF wegens foute garnalen
23 augustus – Een voorproefje van wat Thailand mogelijk te wachten staat in de EU, speelt zich af in Californië waar een vrouw woensdag aangifte heeft gedaan tegen Costco Wholesale Corporation omdat ze gekweekte garnalen uit Thailand verkoopt. Die garnalen zijn gevoed zijn vismeel, verkregen uit de bijvangst van trawlers, waarop onder dwang onbetaalde arbeiders werken. En daardoor wordt  een industrie in stand gehouden, waarvoor de Thaise autoriteiten hun ogen sluiten.
De vrouw betoogt dat dit in strijd is met wetgeving die bedrijven voorschrijft geen valse beweringen te doen over illegaal gedrag in hun aanvoerketen, inclusief mensenrechtenschendingen.
Behalve Costco zijn ook de distributeur CP Food Products Inc en moederbedrijf Charoen Pokphand Foods aangeklaagd. De zaak dient voor de federale rechtbank van San Francisco.
Agrogigant CPF zegt alleen vismeel te kopen van leveranciers die gecertificeerd door het IFFO Responsible Sourcing Programme, dat voldoet aan de Code of Conduct for Responsible Fisheries van de FAO.
Een Costco-woordvoerder zegt dat het bedrijf nauw heeft samengewerkt met de Thaise regering, de Thaise visindustrie en andere detaillisten om de kwesties, die het afgelopen zijn opgedoken, op te lossen. Consumenten die niet tevreden zijn met een Costco product kunnen dit retourneren en krijgen de aankoopsom vergoed. (Bron: Bangkok Post, 22 augustus)

Zondag 30 augustus
– Marinecommandant Kraisorn denkt dat Thailand geen rode kaart krijgt van de EU omdat het land niet zou voldoen aan de IUU-regeling van de EU (Illegal, Unreported en Unregulated Fishing). In oktober neemt de EU daarover een besluit. Volgens Kraisorn heeft Thailand al voldoende maatregelen genomen tegen de wantoestanden in de visserij, zoals het verbod op bepaalde soorten netten, die rampzalig zijn voor het maritiem milieu en port in-port out controles.
Bovendien wil de regering visvrije dagen invoeren om een eind te maken aan de overbevissing. Het bericht noemt negen dagen per maand in de Golf van Thailand en vijf in de Andaman zee. [Eerder werd alleen vijf dagen genoemd.] Voor trawlers met otter trawls [?] geldt voor beide wateren een verbod van vijf dagen.
Naar schatting is de vissersvloot van Thailand 40 procent te groot voor wat de zee te bieden heeft. Vier jaar geleden werd 300 kilo vis per uur gevangen, nu 26 kilo.

Woensdag 2 september
– Het verbod om de komende drie maanden vijf of negen dagen per maand niet te vissen, stuit op bezwaren van de Songkhla Fishery Association en groepen elders in het land. De maatregel is bedoeld om overbevissing te voorkomen en een wit voetje te halen bij de EU, die Thailand onder druk heeft gezet een eind te maken aan de wantoestanden in de visserij, onder andere het gebruik van foute netten waarmee de zee wordt leeg gevist.
De SFA zegt dat er niet voldoende aanlegplaatsen zijn voor de trawlers die niet mogen uitvaren en het vangstverbod zal tot een tekort aan vis leiden. Fabriekjes die ijs maken, hebben al tijdelijk de deuren moeten sluiten vanwege een afnemende vraag.
DE SFA heeft een petitie gedeponeerd bij het 2nd Naval Area Commmand en in Pattani trokken driehonderd vissers naar het Provinciehuis voor het overhandigen van een bezwaarschrift. In Prachuap Khiri Khan stelde de voorzitter van de Pran Buri Fishery Association voor de negen dagen (die voor de Golf van Thailand geldt) te vervangen door vijf dagen. Hij zegt dat de reders gigantische financiële verliezen lijden.

Donderdag 10 september
– Vissers in Samut Sakhon willen dat de dagen waarop ze niet mogen vissen, gebaseerd worden op de maankalender. Dat verzoek hebben ze vorige week woensdag gedaan tijdens een vergadering met de autoriteiten. Het vangstverbod, dat op 1 september is ingegaan, heeft tot doel overbevissing te voorkomen, hetgeen hard nodig is want de vangsten lopen al jaren dramatisch terug. Waarom de door de vissers gesuggereerde dagen beter zijn, vermeldt het bericht niet. Bijgeloof?

‘Nog steeds worden vissers misbruikt’
11 september – Eind deze maand wordt de teerling geworpen: Trekt de EU haar rode kaart in, getrokken wegens wantoestanden in de visserij (verboden netten, mensenhandel, slavernij), of vindt de EU de genomen maatregelen om te voldoen aan de IUU-regeling (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) onvoldoende? In het laatste geval dreigt een importverbod op Thaise visproducten.
Volgens de Labour Rights Promotion Network Foundation zijn de door de regering genomen maatregelen een stap in de goede richting, maar ze falen bij het beschermen van de vissers. Hun leven op zee en in de handen van werkgevers loopt gevaar, aldus Pantima Tungpuchayakol. Ze zegt dat inspecteurs niet alleen naar documenten moeten kijken, maar ook de boten moeten inspecteren op veilige werkomstandigheden en regelmatig follow-up inspecties moeten uitvoeren.
Veel vertrouwen heeft ze niet in de huidige inspecties. “Ze vragen niet waar de vissers vandaan komen en of ze er vrijwillig zijn. Sommige inspecteurs blijven maar een paar minuten aan boord om de vergunning te controleren en de VMS-uitrusting (vessel monitoring system) – niets meer. Ze hebben geen idee van de omstandigheden op zee.’

Visverwerking: Het is 5 voor 12
22 september – Thailand heeft nog een maand om te voldoen aan de IUU-regeling van de EU. Wanneer de EU een rode kaart trekt, gaat dit het land miljarden baht aan inkomsten schelen. In dit klimaat van onzekerheid is een rapport van de International Labour Oganisation (ILO) verschenen over de tewerkstelling van buitenlanders en kinderen in de visverwerkende industrie.
’t Is een belangrijke industrietak, goed voor meer dan US$ 7 miljard per jaar, in de aanvoerketen werk biedend aan 200.000 personen, van wie 60 procent gastarbeider, en nog eens 800.000 in de garnalenindustrie met 80 procent gastarbeider, voornamelijk uit Myanmar.
Het rapport onderzoekt de socio-economische gevolgen van migratie in de garnalen en visverwerkende industrie, de houding van werkgevers en werknemers, arbeidsomstandigheden, de tewerkstelling van gastarbeiders en de toegang tot onderwijs van hun kinderen. Het zal weinig verbazing wekken: het nieuws is grotendeels negatief.
Ik zal niet alle gegevens vermelden, want dat zijn er te veel, maar beperk me tot een enkel cijfer. Over kinderen van 15 tot 17 jaar: 23,3 procent werkt in een natte en vuile werkomgeving vergeleken met 7,6 procent in andere industrieën. Ook werken ze vaker met vuur met als gevolg dat er tweemaal zoveel ongelukken zijn.
ILO dringt er bij de regering op aan buitenlandse werknemers niet te zien als misbaar en gemakkelijk via tussenpersonen en mensenhandelaren te vervangen. De overheid dient hen en hun kinderen te verwelkomen als gastwerkers die een lange-termijn bijdrage leveren aan de economie, ze dient de arbeidsomstandigheden te verbeteren en hen te integreren.
Dan kunnen ze gelegaliseerd worden en ploegen hun verdiensten terug in Thailand in plaats van terug te keren naar Myanmar wanneer ze hun ellende niet langer kunnen verdragen. (Bron: Bangkok Post, 21 september)

IUU staat voor Illegal, Unreported en Unregulated Fishing. Wie het hele artikel wil lezen, zie de website van de krant. De titel luidt Clock ticking to reform migrant labour.

Visstand in de oceaan op de rand van instorting
24 september – De visstand in ’s werelds oceanen is sinds 1970 als gevolg van overbevissing met de helft teruggelopen; makreel, tonijn en bonitotonijn zelfs met 75 procent, aldus een nieuwe studie van het World Wildlife Fund en de Zoological Society of Londen.
De hoeveelheid bevindt zich op de rand van instorten, aldus WWF International. ‘Er is sprake van een massale teruggang in soorten die zowel kritiek is voor het ecosysteem als voor de voedselveiligheid van miljarden mensen’, zegt WWF directeur-generaal Marco Lambertini.
De studie berekent voor vissen, maritieme zoogdieren, vogels en reptielen tussen 1970 en 2012 een teruggang van 49 procent; voor vissen alleen al 50 procent. De analyse heeft betrekking op 5.829 populaties van 1.234 soorten, onder andere zeehonden, schildpadden, dolfijnen en haaien.
De nieuwe data van de ZSL zijn bijna twee keer zo hoog als die van vorige studies. Ken Norris, directeur natuurwetenschap bij ZSL, zegt: ‘Dit is een vreselijke en gevaarlijke erfenis voor onze kleinkinderen.’
De overbevissing van de oceanen wordt nog eens verergerd door beschadiging van koraal riffen en mangrove bossen die voor veel vissen de kraamkamer zijn. Andere dreigingen zijn ontwikkelingen aan de kust, vervuiling en klimaatverandering.
Later deze maand stellen regeringen in de VN nieuwe doelen voor duurzaamheid in 2020 vast, waaronder beëindiging van overbevissing en destructieve vispraktijken, en herstel van visvoorraden ‘binnen de kortst mogelijke tijd’. De visstand kan herstellen, zegt Lambertini, wanneer visgronden worden gesloten en opgetreden wordt tegen illegale vispraktijken. Bij de Fiji eilanden zijn daarmee goede ervaringen opgedaan. (Bron: Bangkok Post, 23 september)

Donderdag 24 september
– Komt op mij over als de omgekeerde wereld. Je mag niet meer vissen omdat je niet aan de regels voldoet en je krijgt geld van de overheid. Het kabinet heeft dinsdag besloten 2.988 vissers, die de dupe zijn van een visverbod, voor een totaalbedrag van 728,5 miljoen baht te compenseren. Het pakket omvat het minimumdagloon van 300 baht, een toelage van 70 baht en 200 baht per dag per boot aan havengeld. Elk gedupeerd huishouden krijgt ook 1.500 baht voor het baanverlies. Voor de reders zijn zachte leningen beschikbaar om legale netten te kopen.

Vrijdag 25 september
– Het Command Centre for Combating Illlegal Fishing heeft gisteren voorgesteld banen aan ontslagen vissers aan te bieden. [Geen details] De vissers zijn werkloos omdat de trawlers waarop ze werkten, niet aan de regels voldoen. De meeste vissers die op Thaise trawlers werken, zijn gastarbeiders uit Myanmar en Cambodja en ongeschoolde Thais.
Een ander voorstel is om oud-marine dienstplichtigen een baan aan te bieden op visboten. Zij hebben bij de marine al een training gehad voor allerlei technische beroepen. Hun tewerkstelling zou gunstig zijn voor Thailand’s beoordeling door de EU. Het centrum heeft nog meer mooie plannetjes, maar die zijn nogal gedetailleerd, dus die laat ik maar onvermeld.
Volgende maand slaat het uur van de waarheid voor Thailand. Dan loopt de termijn af die de EU heeft gesteld voor beëindiging van de wantoestanden in de visserij. Wanneer Thailand niet voldoet aan de IUU-regeling van de EU, dreigt een importverbod voor garnalen en visproducten.

Dinsdag 29 september
– De gewijzigde visserijwet, die tot doel heeft te voorkomen dat Thailand wordt getroffen door een importverbod van de EU, mist de inbreng van vissers, aldus sprekers op een seminar over de gevolgen van de waarschuwing die Thailand heeft gehad van de EU. En daarmee is alles wel gezegd over het tweekoloms bericht dat de krant aan het seminar besteedt.
Thailand kreeg in april een gele kaart omdat het niet voldoet aan de IUU-regeling van de EU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing). In oktober beslist de EU of geel wordt vervangen door rood of dat Thailand’s maatregelen voldoende zijn. Een daarvan is de gewijzigde wet die gisteren van kracht werd.
De wet verbiedt illegale visboten en het gebruik van illegale netten. Alle visboten dienen geregistreerd te worden. Volgens adviseur Wicharn van de National Fisheries Association of Thailand kunnen drieduizend trawlers niet uitvaren omdat ze niet voldoen aan de regels. De economische schade schat hij op 24,3 miljard baht. Jaarlijks exporteert Thailand voor 1,7 miljard naar de EU.

Woensdag 30 september
– Veertien merken ingeblikte tonijn voldoen niet aan de basiseisen die gesteld kunnen worden op het gebied van herkomst, duurzaamheid en equity [?].  De meeste bedrijven kunnen niet vaststellen waar de vis vandaan komt, wat voor netten zijn gebruikt bij het vissen en hoe het zit met het welzijn van de vissers. Dat blijkt uit een onderzoek van Greenpeace Southeast Asia (GSA).
Vijf bedrijven krijgen van GSA een onvoldoende en negen een magere voldoende. GSA benaderde 14 van de 50 Thaise tonijnbedrijven; tien vulden het vragenformulier in. De vier die niets van zich lieten horen, kregen automatisch een onvoldoende.
Het onderzoek van GSA komt op een uitgelezen moment want volgende maand beslist de EU of Thailand voldoet aan de IUU-regeling van de EU (illegal, Unreported and Unregulated Fishing). Indien dit niet het geval is, dreigt een importverbod voor Thaise visproducten, maar of dit ook kan gelden voor ingeblikte tonijn weet ik niet.

Hulp voor vissers met foute netten en ontbrekende vergunning
8 oktober – Het kabinet beslist dinsdag over een tegemoetkoming voor de eigenaren van de 4.525 visboten die geen vergunning hebben, en de eigenaren van 330 boten die zijn uitgerust met illegale netten. Het Command Centre for Combating Illegal Fishing stelt het kabinet voor daarvoor een bedrag van 228,4 miljoen baht uit te trekken. De beleidscommissie van de NCPO is al akkoord. Tevens gaan 2.659 visboten geïnspecteerd worden, die van andere netten gebruik maken dan aangegeven in hun vergunning. Die krijgen een bedrag van 291 miljoen baht. [?]
De cadeautjes zijn een poging van de regering om een wit voetje te halen bij de EU, die Thailand tot deze maand de tijd de tijd heeft gegeven te voldoende aan de IUU-regeling van de EU. In april kreeg Thailand een gele kaart. Als die wordt omgezet in een rode kaart dreigt een importverbod.
De Pattani Artisanal Fishermen Association wil zitting nemen in een provinciaal panel dat het NCPO-beleid op het gebied van de visserij gaat evalueren. Gisteren vergaderden 163 vissers uit ruim twintig dorpen. Ze hebben de overheid om hulp gevraagd bij de levering van traditioneel visgerei [?] en ze willen dat de overheid maatregelen neemt om het maritiem milieu te beschermen, zoals het uitzetten van larven in zee en de aanleg van schuilplaatsen voor vissen, zoals mangrove bossen en kunstmatige riffen. Tegen illegaal vissen dient streng te worden opgetreden, zeggen ze.

8.024 trawlers verliezen visvergunning
28 oktober – 8.024 trawlers verliezen hun commerciële visvergunning omdat die niet overeenkomt met het vaartuig of omdat de vergunnning al jaren lang niet verlengd is. Het betreft visboten van 0,2 tot 602 ton in 22 provincies aan de Golf van Thailand en de Andaman Zee. De meeste boten vissen in Indonesische en Myanmarese wateren.
De onregelmatigheden zijn ontdekt bij een controle door het Marine Department, Fisheries Department en het Command Centre for Combating Illegal Fishing (CCCIF), een door de junta gevormd orgaan, dat in het leven is geroepen als reactie op de waarschuwing die Thailand heeft gekregen van de EU om schoon schip te maken in de (illegale) visserij.
In december beslist de EU of Thailand voldoende heeft gedaan om te voldoen aan de IUU-regeling van de EU (illegal, Unreported and Unregulated Fishing). Als dat niet geval is, dreigt een importverbod voor Thaise visproducten en dat zou met name rampzalig zijn voor de garnalenindustrie.

Visserij: Regering gaat er ‘hard’ tegenaan
30 oktober – Praatjes vullen geen gaatjes, luidt de uitdrukking, maar voor Thailand geldt: praatjes vullen gaatjes. Maar of het land daarmee een importverbod van visproducten door de EU kan voorkomen omdat het niet voldoet aan de IUU-regeling (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) valt te betwijfelen.
Een commissie die zich bezighoudt met de visserij, besloot gisteren de wantoestanden te gaan aanpakken met een managementplan, een nationaal actieplan en een uitvoeringsdecreet met regels voor de visserij. De plannen worden volgende week voorgelegd aan het kabinet. De commissie hoopt de EU daarmee te overtuigen van haar inspanningen.
De maatregelen behelzen verder een vessel monitoring system voor schepen van meer dan 60 bruto registerton, het legaliseren van bemanningsleden, inspecties van viswerkende fabrieken, straffen voor het in dienst hebben van illegale werknemers en samenwerking met andere landen om de IUU-problemen op te lossen.
Thailand kreeg in april een gele kaart en eerder deze maand kwamen vertegenwoordigers van de EU naar het land om te bekijken wat er gebeurd is. Wat het in december gaat worden, een gele of rode kaart, weet minister van Defensie en vice-premier Prawit, voorzitter van de commissie, niet. ‘We proberen ons best te doen.’
In het artikel komen verder nog de minister van Werkglegenheid, vice-premier Somkid (economische zaken) en het hoofd van het Department of Fisheries aan het woord, maar die quotes laat ik maar onvermeld. Ze zijn samen te vatten in de uitspraak van Prawit dat het land zijn best doet.  En misschien is dat ook wel zo. De EU zal het verlossende woord spreken.

Nieuwe wetgeving tegen illegale visserij
4 november – Op papier ziet het er indrukwekkend uit: een Koninklijk Besluit, een managementplan voor de visserij en een nationaal actieplan: allemaal bedoeld om illegaal vissen en mensenhandel in de visserij uit te bannen. Maar de hamvraag is: zullen ze de EU overtuigen dat het Thailand ernst is te voldoen aan de IUU-regeling (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)?
Thailand heeft tot december de tijd gekregen om orde op zaken te stellen. Daarna beslist de EU of de gele kaart wordt omgezet in een rode met als risico dat een importverbod voor Thaise visproducten wordt uitgevaardigd. De Thaise industrie houdt daar al rekening mee en zoekt andere markten die tot nu toe verwaarloosd zijn, zoals Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en eventueel Aziatische landen.
Maar Rittirong Boonmechote, president van de beursgenoteerde Thai Union Frozen Products Plc, ’s werelds grootste exporteur van tonijn in blik, verwacht niet dat Thailand een ban krijgt. ‘We hebben gedaan wat ze willen dat we doen. Maar we zullen meer moeten doen als ze ons dat vragen.’
Het kabinet gaf dinsdag goedkeuring aan het KB en de twee plannen. Volgens Distat Hotrakitya, secretaris-generaal van de Raad van State, heeft het Royal Ordinance (KB) meer gewicht dan de eerder dit jaar geïntroduceerde Visserijwet.
Het KB bevat regels over illegaal vissen, het instellen van viszones, het voorkomen van grensoverschrijdende illegale visserij, gevaarlijke vangstmethodes, een vessel monitoring system (waardoor boten gevolgd kunnen worden) en port-in/port-out controles waarbij de gebruikte uitrusting wordt geregistreerd, welke vis gevangen wordt en de oorsprong van de vis. ‘We kunnen dan traceren en verifiëren waar de visproducten vandaan komen en degenen straffen die de wet overtreden’, zegt Distat.
In bijgaand kader de maatregelen op een rijtje.

Update: In een groot interview op pagina 3 noemt directeur-generaal Wimol Jantrarotai van het Fisheries Department overbevissing en de bijvangst van kleine visjes de twee grootste problemen die om een oplossing vragen om de visserij duurzaam te maken. Wimol zegt dat ook de conflicten tussen ambachtelijke en commerciële visserij problematisch zijn en maatregelen moeten worden genomen voor de leefgebieden van vissen die al leeggevist zijn.
De Thaise visserijvloot bestaat naar schatting uit 40.000 vaartuigen, waarvan 1.000 geen vergunning hebben. Wimol noemt daarvoor drie opties: de boten kopen, de uitrusting aanpassen aan de eisen en omscholing van de bemanningen. Nog eens 2.600 vaartuigen die wel over een vergunning beschikken, gebruiken verboden visnetten. Ook hiervoor gelden dezelfde opties. Op dit moment zijn registratie en het verstrekken van vergunningen opgeschort, zowel voor de ambachtelijke als de commerciële boten.
Het gehele artikel is te lezen op de website van de krant. Klik hier: 3 new laws push belated fishery reform.

Commentaar: Betrek lokale vissers erbij
7 november – De regering verdient een schouderklopje voor haar pogingen schoon schip te maken in de visserij. Het werd hoogtijd dat maatregelen worden genomen tegen overbevissing en mensenhandel. De uitdaging ligt echter in de handhaving, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar.
Het land heeft veel te lang commerciële trawlers toegestaan waardevolle visvoorraden en ander maritiem leven te vernielen. Ze hebben ook het land te schande gemaakt door het gebruik van slavenarbeid om de winsten te maximaliseren. De schadelijke praktijken eindigden [?] in april toen de Europese Unie een gele kaart trok en Thailand tot oktober (later verlengd tot december) de tijd gaf schoon schip te maken op straffe van een importverbod.
Het is allemaal al vaak genoeg gezegd in de krant. Het ontbreekt Thailand niet aan regels en wetten – op het gebied van de visserij komen er de nodige bij (een Koninklijke besluit, visserijmanagement plan en een nationaal actieplan),  maar het schort aan de naleving en controle daarop door een gebrek aan personeel, een lakse overheid en corruptie.
Wat gebeurt in Pattani is illustratief. Ondanks het verbod van de regering op commerciële trawlers [is dat zo?] en destructieve vangmethodes, gaan trawlers vrolijk door met wat ze altijd al deden. Het is duidelijk dat een topdown benadering niet werkt.
Maar er is een eenvoudige oplossing, schrijft de krant. Betrek lokale vissers erbij. Honderdduizenden families die van de visserij moeten leven, lijden onder de overbevissing van trawlers. Ze zitten er met hun neus bovenop en als de regering daarop inspeelt, is er misschien toch hoop. (Bron: Bangkok Post, 6 november)

Zaterdag 7 november
– 39 nieuwe wetten! Dan moet het toch wel goed komen met de Thaise visserij, die onder vuur ligt van de Europese Unie. Het Command Centre for Combatting Illegal Fishing, een door de junta gevormde club, heeft zich voorgenomen zoveel visserijwetten uit te vaardigen zodat Thailand kan voldoen aan de IUU-regeling van de EU. Dinsdag keurde het kabinet al maatregelen goed voor een KB, visserij managementplan en nationaal actieplan. De EU heeft Thailand tot december de tijd gegeven orde op zaken te stellen.

Visserij Trang: Acht arrestaties wegens mensenhandel
8 november – Drie trawlers zijn vrijdagnacht door de marine op zee onderschept, omdat de schippers verdacht worden van mensenhandel. De boten keerden daarna terug naar de wal in Kantang (Trang), waar het drietal werd overgedragen aan de politie.
De operatie vormde een onderdeel van een onderzoek naar mensenhandel. Hoofdverdachte is de voorzitter van de Kantang Fishing Association, tevens exploitant van de Poka Sathaporn vismarkt; zeven anderen waaronder de drie schippers, worden eveneens verdacht. Allen zijn aangehouden.
De zaak kwam aan het rollen na een vergadering vorige maand van ambtenaren van het ministerie van Werkgelegenheid en de EGF stichting [?] over de tewerkstelling van arbeiders uit Myanmar op visboten. Migranten vertelden de autoriteiten hoe ze gedwongen waren op de trawlers te werken en ze verschaften nuttige informatie over de slavendrijvers. Op basis van die verklaringen kreeg de politie toestemming van de rechtbank voor arrestatiebevelen.
Als het allemaal gegaan is, zoals de krant meldt, is de aanhouding een mooie opsteker van Thailand dat door de EU op straffe van een importverbod onder druk is gezet om een eind te maken aan de wantoestanden in de visserij, waaronder mensenhandel.

Zaterdag 14 november
– De douane en het Fisheries Department hebben een Memorandum of Understanding (MoU) getekend waarin ze afspreken het tracking system, waardoor trawlers in de gaten kunnen worden gehouden, te verbeteren. Het systeem moet de hele keten kunnen vastleggen: van vissen op zee tot de bedrijven waar de vis verwerkt wordt. Elke stap wordt door functionarissen gecontroleerd. Ze krijgen een training hoe het systeem te gebruiken.
De registratie van de import en export door de douane wordt verbeterd en daarna gekoppeld aan het systeem van Fisheries. Ze worden aan elkaar geknoopt via het zogeheten National Single Window, dat gebruikt kan worden op smartphones en tablet computers. Er zijn nog meer afspraken gemaakt, maar die zijn erg technisch van aard.
De koppeling is een reactie op kritiek van de EU. De EU heeft vastgesteld dat volumes niet overeenkomen, hetgeen erop wijst dat illegaal gevangen vis aan fabrieken wordt geleverd.
Het MoU is de zoveelste poging van de Thaise autoriteiten om te voorkomen dat Thailand in december een rode kaart krijgt van de EU omdat het niet voldoet aan de IUU-regeling.

Woensdag 18 november
– De registratie van 8.024 trawlers is ingetrokken. Volgens het Command Centre for Combating Illegal Fishing bestaan de schepen niet of kunnen de eigenaren ervan niet geverifieerd worden. De intrekking gebeurt op basis van artikel 44 van de interim-grondwet, een artikel dat premier Prayut absolute macht geeft.

Nestlé gaat slavenarbeid in visserij te lijf
25 november – Nestlé gaat een eind maken aan dwangarbeid in haar aanvoerketen. De Zwitserse voedselgigant baseert zich op een rapport van de NGO Verite, in haar opdracht gemaakt, naar de arbeidsomstandigheden op Thaise trawlers.
De Thaise autoriteiten mogen dan beweren dat Thailand een eind heeft gemaakt c.q. maakt aan de wantoestanden in de visserij [om een importverbod van de EU te voorkomen], maar de werkelijkheid is anders, zeg maar grimmig, zoals dit rapport weer aantoont. Verite stelt dat dwangarbeid en andere schendingen van mensenrechten ‘endemisch’ zijn. Ze vormen een ‘urgente uitdaging voor elk bedrijf dat zeevoedsel uit Thailand betrekt’.
In sommige gevallen zijn verarmde migranten, gesmokkeld uit Myanmar en Cambodja, om de tuin geleid en ‘verkocht’ aan visboten,  waarop ze onder erbarmelijke omstandigheden zowat non-stop moeten werken, werk waarvoor ze weinig of niet betaald worden.
De NGO heeft gedurende drie maanden op zes plaatsen werkers geïnterviewd. Ze vertelden over ‘vreselijke en gevaarlijke’ omstandigheden, fysiek geweld, intimidatie en dreigementen. Wanneer ze mochten rusten, moesten ze soms op de vloer slapen. En ze hadden nauwelijks toegang tot water, medicijnen en soms voedsel. Hun paspoort of ID-kaart  was ingenomen en wanneer ze op zee waren, kregen ze niet uitbetaald. Soms sloot de familie leningen met een hoge rente af bij de werkgever, waardoor ze in schulden verstrikt raakte.
Het onderzoek is een reactie op een rechtszaak in Californië, waarbij kopers van voedsel voor huisdieren aangifte hebben gedaan. Ze zeggen dat ze nooit Fancy Feast producten van Nestlé hadden gekocht als ze hadden geweten van de slavenarbeid. Nestlé zegt dat het van alle leveranciers eist om de mensenrechten te eerbiedigen en te voldoen aan alle arbeidswetten, die van toepassing zijn.
Het staat allemaal haarfijn beschreven in het rapport Recruitment Practices and Migrant Labor Conditions in Nestlé’s Thai Shrimp Supply Chain. (Bron: website Bangkok Post.Omdat de deadline al verstreken was, staat dit bericht niet in de krant.)

Visserij: Nestlé rapport is ‘verouderd, zegt overheid
26 november – Als een  verongelijkt kind dat betrapt is op kattekwaad, zo reageren de overheid en bedrijven op het vernietigende rapport, in opdracht van Nestlé gemaakt, over de wantoestanden in de visserij. Ze stellen dat de informatie ‘vermoedelijk verouderd’ is.
Het rapport van de NGO Verite komt tot de conclusie dat dwangarbeid en andere schendingen van mensenrechten ‘endemisch’ zijn. [Zie voor meer informatie over het rapport het bericht van 25 november: Nestlé gaat slavenarbeid in visserij te lijf.] Nestlé gaf in december 2014 opdracht voor het rapport naar aanleiding van een aangifte in Califonië door kopers van Nestlé’s Fancy Feast producten voor huisdieren. Als ze geweten hadden van de slavenarbeid op Thaise trawlers, zouden ze die geboycot hebben.
Adjunct-directeur Ananchai van het Department of Labour Protection and Welfare reageert als door een wesp gestoken op de bevindingen van Verite. Het rapport beschrijft de situatie zoals die was voordat de regering schoon schip is begonnen te maken middels wetgeving, registratie, controles en wat dies meer zij. Het ministerie heeft 316 inspecteurs aan het werk gezet om in de 22 kustprovincies en Bangkok steekproefsgewijs werkplekken te controleren.
Ananchai heeft niettemin ook lof voor het rapport: het toont aan dat iedereen, inclusief voedselproducenten, de kwestie serieus nemen. Zo heeft Nestlé beloofd dwangarbeid in haar aanvoerketen uit te bannen en dat ook te verlangen van haar leveranciers.
De voorzitter van de Thai Frozen Foods Association is bezorgd over het rapport. Hij dringt er bij de bedrijven op aan de informatie te controleren alvorens de conclusie van dwang- c.q. slavenarbeid te onderschrijven. ‘De regering en het bedrijfsleven hebben samengewerkt om de arbeidsproblemen aan te pakken en ze prioriteit te geven.’
Regeringswoordvoerder Sansern zegt dat de arbeidsproblemen jarenlang zijn opgebouwd.  ‘Het kost tijd om ze op te lossen.’ Volgens hem doen de NCPO en regering er alles aan om illegaal vissen, mensenhandel en dwangarbeid uit te bannen. Hij zegt dat andere landen soortgelijke problemen hebben. ‘Samenwerking is de sleutel.’

Commentaar: Thailand tweemaal in de beklaagdenbank
27 november – Thailand’s reputatie als centrum van dwang- en slavenarbeid is deze week tweemaal bevestigd. Nestlé liet een rapport maken over de arbeidsomstandigheden in de visserij en twee Scandinavische waakhonden verspreidden een studie naar de kippenindustrie.
Zijn de wantoestanden al erg genoeg, de reactie van de regering doet er nog eens een schepje bovenop. De regering heeft tijd nodig om de problemen op te lossen, zei regeringswoordvoerder Sansern. Volgens hem beperkt het misbruik zich tot een klein aantal rotte appels, die aan de aandacht van de overheid zijn ontsnapt.
Zo’n reactie stuurt het verkeerde signaal de wereld in, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van vrijdag. De krant stelt Nestlé ten voorbeeld. Het gaf een onafhankelijke organisatie opdracht onderzoek te doen, nadat in Californië consumenten naar de rechter waren gestapt. De resultaten zijn niets nieuws. De visindustrie in Thailand steunt op migranten, die soms het slachtoffer zijn van mensenhandel en dwangarbeid om vis te vangen en te verwerken voor producten van Nestlé.
Door de waarheid bekend te maken en toe te geven dat het probleem ‘endemisch’ is en door te beloven dwangarbeid in de aanvoerketen te elimineren, heeft het bedrijf het vertrouwen van de consument behouden en voorkomen door concurrenten verdrongen te worden.
De studie naar de pluimvee-industrie identificeert de bedrijven die migranten uitbuiten. Wanneer de regering de resultaten niet vertrouwt, dient ze een eigen onderzoek te doen, bij voorkeur door een neutraal orgaan. De bedrijven die door Swedwatch en Finnwatch zijn genoemd, ongemoeid laten zal Thailand’s reputatie nog meer schaden.
De regering zegt dat de studies gedaan zijn voordat strengere regels van kracht werden. Om die bewering te staven, is eveneens een onafhankelijk onderzoek vereist, aldus de krant. (Bron: Bangkok Post, 27 november)
Eerdere berichtgeving:
27 november: Rapport: Kip belangrijker dan arbeiders
26 november: Visserij: Nestlé rapport is ‘verouderd, zegt overheid
25 november: Nestlé gaat slavenarbeid in visserij te lijf

‘Thailand is slachtoffer lastercampagne’
28 november – ‘De voortdurend negatieve berichten van de VS en de EU tegen Thailand lijken deel te zijn van een lastercampagne door ontwikkelde landen. Ze proberen een politiek spel te spelen. Wat ze doen is een poging om Thailand economisch slechter te maken en ontevreden mensen op te stoken om tegen de militaire regering in actie te komen.’
Bij deze quote van een bron uit de voedselindustrie moest ik toch even met mijn ogen knipperen. Alhoewel twee recente onderzoeken een geheel ander beeld schetsen, zegt deze bron dat de Thaise regering haar best doet om arbeidskwesties op te lossen. Ook staatssecretaris Suvit (Handel) benadrukt dat de regering serieuze actie heeft ondernomen tegen illegale arbeiders, dwangarbeid en wantoestanden in de visserij.
Suvit zei dit donderdag nadat het Office of the US Trade Representative (USTR) woensdag had laten weten dat de VS gaat bekijken of Thailand nog steeds in aanmerking komt voor het Generalized System of Preferences, dat sommige importen vrij van invoerrechten stelt. De Amerikaanse parapluvakbondgroep AFL-CIO zegt dat Thailand niet aan de voorwaarden voldoet zoals acceptabele arbeidsomstandigheden en dwangarbeid. In januari houdt het USTR een hearing over Thailand.
Het is duidelijk: Thailand begint knap zenuwachtig te worden na het rapport van Verite, gemaakt in opdracht van Nestlé, en het rapport van Swedwatch en Finnwatch. De anonieme bron spant de kroon. Hij baseert zijn beschuldiging van de lastercampagne op het feit dat beide rapporten ongeveer op hetzelfde tijdstip openbaar werden gemaakt. Om met Calimero te spreken: ‘Zij zijn groot en ik is klein, en da’s niet eerlijk, o nee.’ (Bron: Bangkok Post, 27 november)

Uitbuiting migranten werk van tussenpersonen
28 november – De uitbuiting van gastarbeiders gebeurt vooral door tussenpersonen, die door bedrijven worden ingehuurd om personeel te werven. Ze betalen lage lonen, rekenen hoge bemiddelingskosten en laten verzekeringen achterwege. De arbeiders moeten soms betalen voor hun veiligheidsuitrusting of er worden hoge kosten voor accommodatie in rekening gebracht.
Dit zegt het Migrant Workers Rights Network naar aanleiding van de twee in voorgaande berichten genoemde onderzoeken. Volgens het netwerk weten veel migranten niet eens dat ze formeel in dienst zijn van de tussenpersoon en de bedrijven zijn niet op de hoogte van de misstanden.
Coördinator Sutthasinee zegt dat haar groep, die actie voert voor de rechten van arbeiders uit Myanmar, werkgevers bewust probeert te maken van de nadelen van het inhuren van tussenpersonen. Nestlé heeft besloten voortaan zelf personeel te gaan recruteren. De groep heeft ook belangenorganisaties gevraagd hun leden te vragen om zich te houden aan de arbeidswetgeving en standaard bedrijfsgebruiken. Ze vindt dat migranten een vertegenwoordiger dienen te hebben in de welzijnscommissies, die ieder bedrijf met meer dan 50 werknemers verplicht is in te stellen.

Visboer TU zet externe bedrijven aan de kant
13 september – De Thai Union Group, een van ’s werelds grootste visverwerkende bedrijven, zet onderaannemers aan de kant en brengt vanaf 1 januari 2016 alle voor-bewerkingen van garnalen en tonijn in eigen huis. ‘Zo kunnen we er zeker van zijn dat alle werkers, migranten en Thai, veilig en legaal  werken en rechtvaardig en waardig worden behandeld’, zegt het bedrijf in een persverklaring.
Het besluit is genomen nadat TU haar Business Ethics and Labour Code of Conduct  in september heeft herzien. ‘’We maakten ons zorgen dat het, ondanks regelmatige audits, moeilijk is om de garantie te geven dat alle externe bedrijven zich aan onze gedragscode houden.’ Duizend werknemers die nu in het voortraject werken, krijgen een baan aangeboden bij TU.
De Thai Frozen Foods Association (TFFA) en het Migrant Workers Rights Network (MWRN) juichen het besluit van TU toe.
MWRN zegt het besluit krachtig te steunen: ‘Alhoewel het laat komt, is het een erkenning van de risico’s die de meest machteloze en kwetsbare gastarbeiders uit Myanmar lopen’, zegt Andy Hall, een bekende actievoerder die op zijn huid wordt gezeten door Natural Fruit Co in Prachuap Khiri Khan vanwege zijn onthullingen over de slechte behandeling van migranten.
TFFA-erevoorzitter Panisuan prijst het besluit. ‘Thai Union kan nu het welzijn van hun werkers in de gaten houden en bevorderen.’ (Bron: website Bangkok Post, 11 december)

Garnalen pellen: 16 uur per dag voor 144 baht
15 december – De titel van het rapport laat aan duidelijkheid niets te wensen over: Global Supermarkets Selling Shrimp Peeled by Slaves. Gisteren publiceerde het Amerikaanse persbureau AP het rapport over de werkomstandigheden van gastarbeiders uit Myanmar in het bedrijf Gig Peeling Factory in Samut Sakhon. In één woord: slavernij.
Zo’n honderd arbeiders maken er in loodsen werkdagen van 16 uur per dag, van 3 uur ’s nachts tot 7 uur ’s avonds. Om dat concreet te maken. Hun handen doen pijn omdat de garnalen in ijskoud water liggen. Die ontdoen ze van ingewanden, kop, staart en schild. Velen hebben littekens als gevolg van infecties en ze hebben last van allergieën.
Ondanks herhaalde beloftes van bedrijven en de regering om schoon schip te maken in de exportindustrie van visproducten (goed voor $ 7 miljard per jaar) blijven de wantoestanden bestaan dankzij corruptie en medewerking van politie en autoriteiten. Arrestaties en vervolgingen zijn zeldzaam. Als migranten zonder papieren worden gepakt, zoals het echtpaar op de foto dat in november werd gearresteerd (ze verdienden 144 baht per dag), gaan ze de gevangenis in maar de werkgevers blijven ongestraft.
De garnalen van Gig vinden hun weg naar grote Amerikaanse supermarkten zoals Walmart, Kroger, Whole Foods, Dollar General en Petco, naar restaurants zoals Red Lobster en Olive Garden, en ze worden verwerkt in voer voor huisdieren, waaronder Chicken of the Sea en Fancy feast. Van Europa en Azië zijn de import- en exportgegevens vertrouwelijk, maar verslaggevers in Duitsland, Italië, Engeland en Ierland hebben in supermarkten diverse merken gevonden afkomstig uit Thailand.
Ze worden gestraft [?]
De reacties van de Thaise autoriteiten zijn voorspelbaar. Commandant Kornchai van de Anti-Human Trafficking Divison zegt dat talloze arrestaties zijn verricht. Hij gelooft niet dat er zoveel fabriekjes met dwangarbeid zijn, zoals beweerd in het rapport. Premier Prayut zegt: ‘De ambtenaren die hun controlerende taak verzaken worden gestraft. We houden ons met de kwestie bezig. Alle wetsovertreders worden gearresteerd.’
Het Command Centre for Combatting Illegal Fishing zei gisteren dat sinds begin november 90 bedrijven in 22 kustprovincies zijn doorzocht. Vele bleken de Labour Protection Act te overtreden. Tegen hen is opgetreden, zegt hoofd Chumpol van de PR-afdeling van het centrum. ‘We bouwen begrip op bij de operators. In het verleden besteedden we er niet veel aandacht aan, maar dit is nu een criterium van de EU. [Verwijzing naar de IUU-regeling van de EU]
De permanent secretaris van het ministerie van Werkgelegenheid zegt dat het ministerie ook een eind gaat maken aan kinderarbeid. In voorbereiding is een wet, die als minimumleeftijd 18 jaar stelt. De huidige wetgeving voorziet in kinderbeid voor bepaalde werkzaamheden.
Een bron in de industrie in Samut Sakhon zegt dat het aantal minderjarige werkers de afgelopen maanden sterk is gedaald, sinds er strenger worden gecontroleerd. Maar sommige kleine garnalenpellerijen die arbeiders tekort komen, kunnen hun toevlucht nemen tot kinderen en illegalen.
In bijgaand kader staan alle ontwikkelingen op visgebied keurig opgesomd.

Russell stelt voorwaarde aan herstel betrekkingen
17 december – […]
De krant ten slotte maakt nog melding van de oproep van Amerikaanse functionarissen en actievoerders aan hun landgenoten om geen vis en garnalen meer uit Thailand te kopen vanwege mensenhandel en op slavernij lijkende werkomstandigheden in de visserij en visverwerkende industrie.
In bijgaand kader staan alle ontwikkelingen op visgebied keurig opgesomd.

Slavernij in de visindustrie: Export ondervindt geen nadeel
17 december – De export van garnalen naar de VS heeft dit jaar geen enkel nadeel ondervonden van de berichtgeving over wantoestanden in de visserij en visverwerkende industrie. In tegendeel: het volume is toegenomen met 9,8 procent, zegt de Thai Shrimp Association. De waarde is wel afgenomen; niet vanwege de kritiek op de dwangarbeid en kinderarbeid, maar omdat het Amerikaans Generalised System of Preferences niet meer voor Thailand geldt.
De vereniging verwacht niet dat het recente AP-rapport over op slavernij lijkende werkomstandigheden van gastarbeiders uit Myanmar in het bedrijf Gig Peeling Factory in Samut Sakhon enige invloed heeft. Niettemin belooft de vereniging slavernij uit te bannen.
Deze maand loopt het ultimatum van de EU af met betrekking tot de IUU-regeling (illegal, unreported, unregulated). Thailand kreeg van de EU in april een waarschuwing dat het aan de regeling dient te voldoen.
Het door de junta ingestelde Command Centre for Combatting Illegal Fishing (CCCIF) heeft gisteren vergaderd over de pogingen om een eind te maken aan de IUU-praktijken. Reders hebben de opdracht gekregen hun bootregistratienummers, documenten en andere gegevens te overleggen. Het centrum werkt aan een voortgangsrapport dat via het Directorate-General for Maritime Affairs en Fisheries van de Europese commissie naar de EU gaat. En daarna is het wachten op het eindoordeel van de EU met het risico van handelssancties.

De strijd tegen slavenarbeid: Mooie woorden en beloftes
18 december – Waarom doen de beloften van de Thaise gezagsdragers om een eind te maken aan de mensenhandel en slavenarbeid in de visserij en visverwerkende industrie me denken aan de goede voornemens die mensen bij de jaarwisseling maken, bijvoorbeeld om te stoppen met roken?
Ook nu weer, naar aanleiding van een schokkend rapport van het Amerikaanse persbureau AP over op slavernij lijkende werkomstandigheden bij een bedrijf in Samut Sakhon dat garnalen verwerkt, regent het beloftes, geformuleerd als: we gaan er een eind aan maken, we houden ons met de zaak bezig, we voeren onze inspanningen op, enzovoort.
Adjunct-politiecommissaris Srivara heeft van premier Prayut de opdracht gekregen toezicht te houden op de Grote Schoonmaak van de sector. Srivara op zijn beurt heeft de Royal Thai Police opgedragen zich ‘over de kwestie te buigen’. De autoriteiten gaan hun wettelijke acties intensiveren tegen degenen die betrokken zijn bij dwangarbeid en mensenhandel, zodat het vertrouwen in het land wordt hersteld.
Het kantoor van het ministerie van Industrie in de provincie Samut Sakhon, het epicentrum van de garnalenverwerking, is door Srivara gevraagd strenger te zijn bij het verlenen van vergunningen en het afdwingen van de richtlijnen voor de werkomstandigheden.
Nog meer opdrachten: het Employment Department en het Labour Protection and Welfare Department moeten het welzijn van de werkers garanderen. En premier Prayut belooft de ambtenaren die nalaten een eind te maken aan dwangarbeid in de visverwerkende industrie, te straffen. ‘Alle wetsovertreders worden gearresteerd en ambtenaren die hun werk niet goed doen, worden op soortgelijke wijze aangepakt.’
Vergeef me mijn cynisme, maar het klinkt allemaal te mooi om waar te zijn, alsof de misstanden niet al jaren bestaan en bekend waren. Pas nu de EU druk op de ketel heeft gezet en handelssancties dreigen, komt Thailand (althans verbaal) in beweging. Het zal me benieuwen of de EU net zo streng is als destijds toen na de uitbraak van de vogelpest de import van kippen werd verboden.
De politie bracht gisteren een bezoek aan het bedrijf dat door AP aan de schandpaal is genageld. Het bleek te zijn gesloten. Ook werd een andere garnalenpellerij bezocht, waar dertig werknemers aan het pellen waren, maar de krant geeft verder geen details.
Mensenhandelaar aangehouden
Een vermeende mensenhandelaar is gisteren aangehouden. Tegen hem was een arrestatiebevel uitgevaardigd. De man, Krisana Sonthes, wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van Thai en migranten voor werk op Thaise trawlers die tussen augustus 2013 en april 2014 bij het Indonesische eiland Benjina visten. De man (35) werd aangehouden op aanwijzing van een slachtoffer, wiens identiteit om begrijpelijke redenen niet bekend is gemaakt.
Eind juni werd al een andere belangrijke vis in het net aangehouden: Chayutpong Charoenporn (50), volgens de politie een bekende verschijning in Samut Sakhon. Hij vluchtte in augustus vorig jaar, toen de regering de duimschroeven aandraaide tegen dwangarbeid en mensenhandel.
De mensen die voor hem werkten, benaderden op busstations en in parken werkzoekenden. Die werden getracteerd op een avondje uit en daarna naar een onderkomen gebracht waar ze een vals monsterboekje kregen. Chayutpong zou per maand zo’n zeven tot acht werkers hebben geleverd aan trawlers, waaronder een boot van Krisana.
Sommige werknemers van Krisana hebben hem ervan beschuldigd dat hij hen sloeg. Hij weigerde hen terug naar Thailand te sturen. Pas toen ze werden gered, kwam er een eind aan hun slavenbestaan.
International Migrants Day
Op een seminar ter gelegenheid van International Migrants Day gisteren zei Adisorn Kerdmongkol [functie?] dat de regering een bureaucratisch, top-down benadering heeft bij kwesties met gastarbeiders. De rest van de samenleving, academici en ondernemers hebben geen inbreng. Hij vindt dat die nodig is, zodat ze de regering kunnen helpen een meer acceptabel beleid te voeren.
‘De arbeidssituatie van migranten is hetzelfde als vroeger. Alhoewel sommige migranten zijn geregistreerd, blijven velen ongedocumenteerd. Maar het binnenhalen van legale werknemers conform bilaterale overeenkomsten met buurlanden is een langdurig en duur proces. En alhoewel de regering enkele wetten heeft veranderd om de mensenhandel tegen te gaan, zijn de problemen gebleven omdat naleving van de wetten niet wordt afgedwongen.’
Aanvulling: ‘De VS erkennen de pogingen van de regering om een eind te maken aan de mensenhandel’, zegt minister Don (Buitenlandse Zaken).  Don sprak gisteren met de Amerikaanse staatssecretaris voor Aziatische en Pacific-zaken Daniel Rusell. ‘Thailand heeft op alle gebieden hard gewerkt om mensenrechtenzaken aan te pakken, met name de arrestatie van functionarissen die waren betrokken bij mensenrechtenbendes.’ Russell was in Thailand voor een vergadering van de Thailand-US Strategic Dialogue.

Bangkok Post maakt er een potje van
19 december – Bangkok Post laat me [weer eens] in de steek bij het tweede bericht op de voorpagina. Onder de kop ‘Army sends in troops for slavery blitz’ staat een bericht van 29 cm, waarvan 23 cm oud nieuws, zelfs letterlijk overgeschreven uit voorgaande berichten.
Het nieuwe nieuws is dat het leger gisteren is ingezet om de regering te helpen dwangarbeid en mensenhandel in de visindustrie te bestrijden. Het leger werkt samen met de politie en lokale organen [namen en rugnummers graag] bij inspecties [waar, hoeveel?] om overtredingen van de arbeidswetgeving op te sporen [resultaat?].
En dat is het dan. Kan het nog vager? Het enige nieuwe feitje dat ik in het bericht tegenkom, gaat over een inval op 9 november van een garnalenpellerij in Muang (Samut Sakhon) door de DSI, politie, soldaten en lokale autoriteiten. [Niet te verwarren met de Gig Peeling Factory die door persbureau AP aan de schandpaal is genageld] De autoriteiten waren over de erbarmelijke werkomstandigheden getipt door een arbeider uit Myanmar die kans had gezien te ontsnappen. Maar wat er werd aangetroffen, lees ik weer niet. En dat voor een krant die als motto heeft ‘The newspaper you can trust’.

Visindustrie: Laatste waarschuwing van EU
20 december – De Europese Unie draait Thailand de duimschroeven aan. Het land moet ‘snel’ een eind maken aan de slavenarbeid in de visindustrie wil het een importban voorkomen. Eind volgende maand wordt het eindoordeel van de EU verwacht, die Thailand al in april heeft gewaarschuwd dat het moet voldoen aan de IUU-regeling* van de EU.
De regering houdt morgen een persconferentie over het recent verschenen rapport van het Amerikaanse persbureau AP, waarin de op slavernij lijkende werkomstandigheden bij een garnalenpellerij in Samut Sakhon worden beschreven.
Regeringswoordvoerder Sansern zegt het dat rapport ‘misverstanden’ wekt over Thailands visindustrie. Volgens Sansern overdrijft AP. Het suggereert dat grote aantallen arbeiders als slaven worden behandeld en dat de autoriteiten de andere kant opkijken.
‘Omdat dwangarbeid is ontdekt, betekent dit niet dat Thailand slavenarbeid steunt. Aan de andere kant: we werken hard om illegaal werk uit te bannen en verzekeren gerechtigheid voor alle gastarbeiders in Thailand.’
Jumpol Lumpikanont, directeur PR van het door de junta ingestelde Command Centre for Combating Illegal Fishing, wijst erop dat dit jaar een Koninklijk Besluit is uitgevaardigd dat de regering in de gelegenheid stelt de kwestie op te lossen. Jumpol ziet het KB als bewijs dat het de regering ernst is een eind te maken aan illegaal werk in de visindustrie. [Ja, papier is geduldig.] De wetgeving voldoet nu aan het advies van de FAO om een nieuwe wet te introduceren waardoor de problemen efficiënter kunnen worden aangepakt.
Jumpol zegt: ‘Het oplossen van de problemen in de visindustrie staat hoog op de agenda van de regering, maar het persbureau heeft nagelaten die informatie in zijn rapport op te nemen.’

Beschuldiging van ‘slavenarbeid’ steekt regering
21 december – Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de Europese Unie de vorderingen erkent die Thailand maakt bij het bestrijden van de wantoestanden in de visserij. Woordvoerder Sek zei gisteren dat de Thaise diensten nauw samenwerken met de EU om te voldoen aan de IUU-regeling van de EU, een eis die voorwaarde is wil Thailand niet getroffen worden door een importverbod van de EU.
Sek reageert op de berichten van gisteren, waarin wordt gemeld dat de EU Thailand de duimschroeven heeft aangedraaid. Thailand dient snel een eind te maken aan schendingen van mensenrechten en ‘slavenarbeid’. Die term is gebruikt door het Amerikaanse persbureau AP, dat een boekje heeft open gedaan over de werkomstandigheden in garnalenpellerijen. Blijkbaar is de term in het verkeerde keelgat geschoten van de autoriteiten, want vandaag wordt in het Government House een persconferentie gehouden voor een reactie op de berichtgeving van AP.
Wat Thailand nou precies doet aan de bestrijding van de wantoestanden blijft in het openingsverhaal van de krant vandaag vaag. Vissersboten en visverwerkende fabrieken worden gecontroleerd, tegen illegale arbeid en mensenhandel wordt de strijd aangebonden. Verdachten van mensenhandel zijn aangehouden en worden vervolgd. Maar harde cijfers noemt de woordvoerder niet, dus is de vraag: wat gebeurt er nu werkelijk?
Net als gisteren wordt weer het Koninklijk Besluit genoemd dat de strijd zou vergemakkelijken. Het KB is een manier om bepaalde procedures te versnellen, die normaal een gang naar het parlement vereisen.
In januari krijgt Thailand bezoek van een EU-delegatie. Dat is een goede gelegenheid voor Thailand , zegt Sek, om te laten zien wat het land al bereikt heeft, zoals bestrijding van de IUU-praktijken, verbetering van wetten en regelingen en registratie van gastarbeiders, waardoor ze wettelijk bescherm worden.
Het artikel maakt nog melding van een incident in Pattani, waar drie ambtenaren tijdens een controle op vrijdag gewond zijn geraakt. Naar aanleiding daarvan waarschuwt premier Prayut vissers zich aan de wet te houden. Hij benadrukt het belang van strikte wettelijke maatregelen tegen IUU-praktijken.
De regeringswoordvoerder zegt dat Prayut zich ervan bewust is dat een aantal vissers het moeilijk heeft. ‘Maar ze moeten begrijpen dat wetsovertredingen door een bepaalde groep mensen het land schade kunnen berokkenen.’

Slavenarbeid in garnalenindustrie: Regering ontkent
22 december – De berichtgeving van het Amerikaanse persbureau AP over de erbarmelijke werkomstandigheden in garnalenpellerijen in Samut Sakhon is de regering in het verkeerde keelgat geschoten. Gisteren werd een blik woordvoerders en mensenhandel specialisten opengetrokken om tijdens een persconferentie tegengas te geven. Dit was de boodschap: De [AP] reportage was verkeerd en heeft grote gevolgen, aldus regeringswoordvoerder Sansern.
De AP-reportage schetst een beeld van op slavernij lijkende werkomstandigheden bij garnalenpellerij Gig Peeling Factory. AP sprak op 9 november met werknemers toen de autoriteiten het bedrijf controleerden. Die dag werd begonnen met controles van 125 bedrijven, waarvoor 25 teams in 22 provincies op pad gingen. Volgens marine adjunct secretaris-generaal Jumpol is het aantal foute bedrijven daardoor afgenomen. [Geen details.]
De reportage suggereert volgens Sansern ook dat de autoriteiten de wantoestanden negeren en dat ambtenaren bij controles de andere kant opkijken [Iets wat ik niet eerder heb gelezen]. Thailand zou een van ’s werelds grootste garnalenexporteurs zijn geworden door de lage loonkosten als gevolg van misbruik. Sansern zegt: Thailand is een van de grootste exporteurs, niet alleen dankzij de lage productiekosten, maar ook vanwege de kwaliteit en versheid van de garnalen.
Jumpol stelt dat de foto van het oudere echtpaar achter de tralies, di8e bij de reportage was geplaatst, misleidend is. De ambtenaren waren volgens hem bezig de legale en illegale werknemers te scheiden. Jumpol zegt dat nog veertien zaken worden onderzocht waarin sprake is van tewerkstelling van kinderen jonger dan 14 jaar, drie gevallen van mensenhandel en zestien zaken waarin ambtenaren worden verdacht van medewerking aan mensenhandel en misbruik. Acht agenten in Chumphol, die onder verdenking staan, zijn overgeplaatst.
AP blijft achter haar berichtgeving staan, die onderdeel is van een serie onderzoeken dit jaar naar slavernij in de visindustrie. ‘We staan vierkant achter onze verslaggeving, die nauwgezet, grondig en eerlijk was’, aldus Paul Colford, vice-president AP.

Garnalenindustrie neemt heft in eigen handen
25 december – Ondanks zalvende woorden van de overheid dat het allemaal niet zo erg is, nemen de garnalenverwerkende bedrijven geen enkel risico. De Thai Frozen Foods Association (TFFA) maakt bekend dat de TFFA-leden voortaan de voorbewerkingen in eigen huis gaan doen en niet meer uitbesteden aan externe pellerijen. Over de op slavernij lijkende werkomstandigheden in die bedrijfjes in Samut Sakhon deed AP onlangs een boekje open.
Leden die zich niet aan dit besluit houden, worden geschorst en hun export wordt geblokkeerd. De TFFA belooft om in samenwerking met lokale NGO’s de werknemers die hun baan in de pellerijen verliezen, te helpen bij het vinden van een nieuwe baan.
TFFA-president Poj zegt: ‘Het is duidelijk dat volledige transparantie en toezicht nodig zijn. Dat is de enige manier om het vertrouwen in de industrie te herstellen en te beschermen tegen beschuldigingen van slavenarbeid. We willen geen beschuldigingen vanuit het buitenland.’
Het besluit van de TFFA stuit op bezwaren van de Samut Sakhon Seafood Processing Club. Ze zegt dat 5.000 werknemers in kwekerijen en pellerijen hun baan zullen verliezen. De club pleit voor een uitstel van zes maanden om de werkgevers in de gelegenheid te stellen zich erop voor te bereiden. De TFFA heeft besloten dat de maatregel op 1 januari van kracht wordt. Volgens voorzitter Arkhom zijn al enkele pellerijen na controles gesloten. ‘De TFFA moet werkgevers straffen die arbeiders misbruiken, niet degenen die dat niet doen.’
Minister Don (Buitenlandse Zaken) is er zeker van dat de berichtgeving van AP geen gevolgen heeft voor de export, voor de beoordeling door de EU en voor de status van Thailand in het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport. Gisteren sprak de minister met vertegenwoordigers van de visindustrie en anti-mensenhandel organisaties. [Geen details] In januari krijgt Thailand bezoek van een EU-delegatie die gaat beoordelen of het land nu wel voldoet aan de IUU-regeling.

Garnalenpellers roepen ach en wee
31 december – Mag ik even sneren? Ze maken natuurlijk helemaal geen misbruik van hun doorgaans buitenlandse werknemers. Nee, die worden keurig behandeld, betaald volgens de regels en ze hebben normale werktijden. Van de berichtgeving van het Amerikaanse persbureau AP over ‘slavenarbeid’ in loodsen waar garnalen worden gepeld klopt geen jota.
En daarom verzetten ze zich tegen het besluit van de Thai Frozen Foods Association (TFFA) om aan het uitbesteden van deze voorbewerking een eind te maken. De leden gaan het zelf doen. Maar daar worden de arbeiders door gedupeerd en de goeden moeten onder de kwaden lijden, jammeren de voorbeeldige eigenaren van die pellerijen. Die jammerklacht uitte voorzitter Akhom van de Samut Sakhon Seafood Processing Club dinsdag tijdens een vergadering met vijftig eigenaren.
De TFFA is streng: leden die zich niet aan het besluit houden om het pellen in eigen hand te nemen, worden als lid geschorst en hun export wordt geblokkeerd. De vereniging heeft toegezegd voor werkloos geworden pellers een baan te zoeken.
TFFA-voorzitter Aramwattananon begaf zich dinsdag in het hol van de leeuw. Hij zei dat de vereniging niet terugkomt op haar besluit. Wanneer de vereniging de misstanden niet serieus neemt, dreigt een importban van de EU en blijft Thailand op de Tier 3 lijst van het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport staan, eveneens met het risico van een handelsboycot.

Mensenhandel en visserij; regering onder vuur
4 januari 2016 – In een special report op pagina 3 neemt de krant de stand van zaken onder de loep met betrekking tot de mensenhandel en visserij. Alhoewel de regering Prayut in het buitenland vorderingen heeft geboekt bij begrip kweken voor de coup, stelt de krant, ligt Thailand’s internationale reputatie bij de bestrijding van mensenhandel en wantoestanden in de visserij onder vuur. De toekomst van Thaise exporten hangt af van de vraag of Thailand’s pogingen de jarenlang verwaarloosde problemen de baas kan worden.
Het artikel geeft een overzicht van de gebeurtenissen sinds Thailand in 2014 naar de Tier 3 lijst zakte van het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport. Ik beperk me tot bijgaand kader, want het artikel zelf is een herhaling van zetten.

Donderdag 7 januari
– De regering gaat een tentoonstelling inrichten, waarop ze laat zien wat ze doet aan de wantoestanden in de visserij en de veiligheid in de luchtvaart. Op beide gebieden ligt Thailand onder vuur: de EU eist dat Thailand voldoet aan de IUU-regeling (Illegal, Unreported, Unregulated fishing), de mensenhandel heeft consequenties voor Thailands status in het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport (thans Tier 3, de laagste positie) en de ICAO eist dat het land voldoet aan alle veiligheidsregels voor de luchtvaart.
Minister Prawit (Defensie) zegt dat het werk aan de IUU en mensenhandelproblemen goede vorderingen maakt. De campagnes in het buitenland voor een verbod op Thaise visimport zijn volgens hem verminderd.

Regering claimt succes in strijd tegen mensenhandel
9 januari – Misschien helpt het, de borstklopperij van de Thaise regering over de strijd tegen de mensenhandel. Over tien dagen levert ze een rapport in bij de VS met een overzicht van haar pogingen de mensenhandel en gerelateerde zaken aan te pakken. Dit heeft minister Prawit van Defensie gisteren bekend gemaakt na een vergadering van de regeringscommissie die zich met de mensenhandel bezighoudt.
Met het rapport hoopt de regering een plaatsje op te schuiven in het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport, waarin Thailand de afgelopen twee jaar op de Tier 3 lijst stond van landen die in gebreke blijven. Na dit eerste rapport volgt in maart een tweede.
Maandag wordt op een persconferentie uit de doeken gedaan wat het land al heeft bereikt in de strijd tegen illegaal vissen, mensenhandel, kinderarbeid en prostitutie. Prawit zegt dat het land zijn best heeft gedaan de mensenhandelsituatie te verbeteren en hij voegt er direct aan toe dat een vliegverbod op Europa is voorkomen na een audit van het European Aviation Safety Agency. [Niet zo moeilijk want alleen THAI vliegt op Europa.]
Prawit denkt dat er een eind is gekomen aan de mensenhandel als gevolg van voortdurende operaties. Op zee heeft de marine geen nieuwe activiteiten waargenomen. [Persoonlijke noot: Het bericht zegt niets over het onderzoek door de naar Australië gevluchte en bedreigde politieman Paween. Die schetst een ander beeld.]
Het laatste nieuws over Paween in Kort nieuws van donderdag 7 januari.

Visserij inspectie EU: ’t Gaat erom spannen
13 januari – Volgende week krijgt Thailand bezoek van een delegatie van de EU, die beoordeelt of het land inmiddels voldoet aan de IUU-regeling (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing). In april vorig jaar kreeg  Thailand een gele kaart vanwege alle wantoestanden in de visserij, zoals mensenhandel, slavenarbeid en het gebruik van verboden netten. Een rode kaart met een importverbod dreigt wanneer de EU de genomen maatregelen onvoldoende acht.
Vice-premier Prawit heeft voor morgen een vergadering geconvoceerd om de laatste hand te leggen aan een lijst van genomen maatregelen. ‘Ik ben er zeker van dat Thailand slaagt voor de inspectie’, zegt hij vol vertrouwen.
De maatregelen behelzen onder meer herziening van de Fisheries Act en 31 gerelateerde wetten, inspecties van vissersboten, die zowel in territoriale als internationale wateren vissen, inspecties van visverwerkende bedrijven, een E-licence systeem en de uitrusting van grote trawlers met een Vessel Monitoring System. Het OM heeft 41 mensenhandelzaken in behandeling, waarvan acht verband houden met de visserij.
Gisteren gaf het kabinet het groene licht aan een regeling die kinderen jonger dan 18 jaar verbiedt in visverwerkende bedrijven te werken. Tot nu toe gold dat verbod alleen voor werk in abattoirs, gokhallen en massagesalons.

Rode Kaart is ‘blessing in disguise’
15 januari – Sinds Thailand 50 jaar geleden begon met de commerciële visvangst, zijn de Thaise wateren geplunderd door grote trawlers, het gebruik van netten met te kleine mazen en de nachtelijke visvangst met lampen. In 1961 was een uur vissen goed voor 298 kilo vis en andere zeedieren; in 2012 was die hoeveelheid geslonken tot 18 procent; bovendien is 34,5 procent van de vangst onvolwassen en niet in staat nageslacht voort te brengen en de visstand aan te vullen.
Anchalee Kongrut poneert op de opiniepagina van Bangkok Post de vermetele stelling dat een rode kaart van de EU een blessing in disguise (geluk bij een ongeluk) zou zijn. Wat nodig is, is een beleid dat duurzaamheid als prioriteit heeft en niet exportcijfers.
Milieu-activisten en kleine vissers vinden dat premier Prayut drastische acties moet nemen. Zoals de Indonesische president, die zich niets aantrekkend van protesten, destructieve netten heeft verboden en talloze illegale vissersboten, waaronder boten uit Thailand en China, een zeemansgraf heeft gegeven om de aangetaste visstand zich te laten herstellen.
Maar Thailand gaat zover niet. De herziene Fisheries Act staat nog steeds visnetten toe met een maasgrootte van 4 cm in plaats van 5 cm, zoals aanvankelijk de bedoeling was. En artikel 34 van de wet beperkt het visgebied van kleine boten, waardoor 80 procent van de Thaise visbevolking alleen binnen drie nautische mijlen van de kust mag vissen. De 20 procent aan commerciële visbedrijven hebben de rest van de zee tot hun beschikking. En dan te bedenken dat kleine vissers bekend staan duurzame vismethoden te gebruiken.
Maandag komen de vissers uit 20 kustprovincies bijeen  om te protesteren tegen het discriminerende artikel en de te kleine maasgrootte.
‘Thailand verdient geen importban’
De Business-bijlage opende gisteren met een hoera-verhaal over alle maatregelen die de Thaise overheid heeft genomen om een eind te maken aan de wantoestanden in de visserij en visverwerkende industrie. Aanleiding is de gele kaart die het land in april vorig jaar van de EU kreeg, omdat het niet voldeed aan de IUU-regeling (Illegal, Unregulated and Unreported Fishing). Een rode kaart plus import ban dreigt wanneer de EU dit nog steeds vindt.
Volgens een eerder bericht krijgt Thailand volgende week bezoek van een EU-delegatie, volgens het bericht van vandaag volgende maand. Weliswaar een miniem verschil, maar opnieuw een indicatie dat Bangkok Post niet de krant is die je kunt vertrouwen, zoals het motto belooft.
Ik sta elke keer weer verbaasd over de ontkenningen, het gedraai en het optimisme van Thaise autoriteiten. Wat er gisteren uitsprong: ‘Thailand kan garanderen dat met ingang van januari 2016 illegale arbeid niet voorkomt in de Thaise visserij-industrie. Het land verdient geen importban.’
Wie zei dat? Thiraphong Chansiri, president van de Thai Union Group Plc, ‘s werelds grootste tonijnexporteur. Zou hij het zelf geloven, gelooft de EU het, gelooft u het, geloof ik het? (Bron: Bangkok Post, 14 januari)

Update: De volgende cijfers kwam ik in de krant van vandaag tegen. Vorig jaar heeft de politie 311 zaken in behandeling genomen die betrekking hebben op illegale praktijken in de visserij tegen 276 in 2014. 720 slachtoffers [ik neem aan van mensenhandel] kregen hulp  en 1.000 verdachten zijn vervolgd [en ook bestraft?].
Uit andere bronnen komen de volgende gegevens: van de 115 visverwerkende bedrijven zijn 52 illegaal gebleken, illegale arbeid werd gevonden in 63 fabrieken. Daarvan zijn 5 tijdelijk gesloten en 1 definitief. Van de 30 loodsen waarin garnalen worden gepeld, zijn 11 gesloten. Ook hier: ze gaan vervolgd worden, maar geen woord over straffen. Het OM heeft acht zaken in behandeling, waarbij sprake was van dwangarbeid.
De autoriteiten hebben de vergunning ingetrokken van 8.024 vissersboten, omdat de eigenaren verzuimd hebben ze te laten registreren. 45.573 boten zijn al wel geregistreerd. 2.076 van de in totaal 2.216 trawlers, met een hoger bruto registertonnage dan 60 ton, zijn uitgerust met een Vessel Monitoring System.

Visserij: Vol verwachting over EU besluit
17 januari – De particuliere sector en visexporteurs hebben goede hoop dat Thailand volgende maand het groene licht krijgt van de Europese Unie. Ze zeggen dat met kinderarbeid, mensenhandel en uitbuiting korte metten is gemaakt. Dus kan de gele kaart die de EU in april vorig trok, worden ingetrokken. Het land voldoet aan de IUU-regeling.
President Poj van de Thai Fishery Producers Coalition zegt dat de regering en de particuliere sector hun best hebben gedaan de problemen in de visindustrie uit te bannen op het gebied van werkomstandigheden, de bescherming van de visstand en climate change management [?]. Die inspanningen zouden de EU, die volgende week met een delegatie op inspectiebezoek komt, moeten overhalen Thailand’s status te verhogen. Maar hij houdt nog wel een slag om de arm door eraan toe te voegen: ‘Of in het ergste geval de gele kaart te handhaven [en niet te vervangen door een rode kaart die tot een importverbod van Thaise visproducten leidt]’
Foto: Vrijdag ondertekenden de overheid, de particuliere sector en NGO’s een overeenkomst waarin ze beloven de IUU-activiteiten te bestrijden. In het midden marinecommandant Na, hoofd van het Command Centre for Combating Illegal Fishing.
IUU= Illegal, Unregulated and Unreported Fishing

De dood regeert op vissersschepen
18 januari – Gastarbeiders, werkzaam in de visindustrie in Samut Saphon, zijn bezig een vakbond op te zetten en als ze dan ook nog een vuist kunnen maken, zou dat helemaal mooi zijn. Want de arbeidsomstandigheden aan boord van vissersschepen zijn ver onder de maat, zoals onlangs weer eens is gebleken toen een Thaise trawler na een reis van negen maanden op de Indische Oceaan terugkeerde met zes doden en twintig zieken, allen het slachtoffer van beriberi oftwel een ernstig tekort aan vitamine B1.
Het incident roept herinneringen op aan de beruchte zaak van het bedrijf Prapas Navi. Dat hield zes boten vier maanden in de Indonesische wateren, nadat de concessie was verlopen. Resultaat: 39 doden.
In een achtergrondverhaal laat Bangkok Post vandaag enkele vissers aan het woord die vertellen over lange werktijden, soms zonder maaltijd, en maaltijden die bestonden uit niet meer dan vis en een beetje rijst. Geen groentes, geen granen, de voornaamste bronnen van B1.
Een visser uit Myanmar, die in 2004 op een Thaise boot terecht kwam die bij indonesië viste, zegt dat doden en zieken gebruikelijk waren. Medische zorg kregen ze niet want de boten bleven telkens maanden op zee. De vissers konden er weinig aan doen, want sommigen hadden vervalste papieren of helemaal geen papieren en er waren slachtoffers bij van mensenhandel.
[Mocht u zich afvragen wat er dan met de vis gebeurde: die werd met kleine schepen aan wal gebracht, een praktijk die nog steeds voorkomt.]
Een andere visser vertelt dat de autoriteiten niet aan boord gingen om hulp te bieden, alhoewel ze dondersgoed wisten hoe het eraan toe ging. Hij vertelde over het sorteren van vis in koelruimtes  bij een temperatuur van min dertig graden en dat gedurende twee tot drie uur.
Een vertegenwoordiger van de Labour Rights Promotion Network Foundation in Samut Sakhon zegt dat de overheid zich nooit heeft beziggehouden met de leef- en werkomstandigheden aan boord. Nu komt de regering in actie onder druk van het Amerikaane Trafficking in Persons rapport en de gele kaart van de EU.
De Fishery Act 2015, die in december van kracht werd, vereist dat aan boord van alleThaise boten die in internationale wateren vissen, een waarnemer aanwezig is, maar die let alleen op vangsten, niet op de arbeidsomstandigheden. Regelingen specifiek gericht op de arbeidsomstandigheden zijn er niet. Kortom: er is nog veel werk aan de winkel voor de vakbond in oprichting.

Visserij: Zij zijn groot en ik is klein
19 januari – Het openingsverhaal vandaag van pagina 2 Fishermen say new rules bad for business bevat bitter weinig nieuws. Want op 15 januari schreef de krant al over het bezwaar van de kleine vissers tegen artikel 34 van de nieuwe Fishery Act. Dit artikel beperkt hun actieradius tot 3 nautische mijl (5,5 kilometer) vanuit de kust, terwijl de grote trawlers geen strobreed in de weg wordt gelegd. Calimero zou zeggen: ‘Zij zijn groot en ik is klein, en da’s niet eerlijk, o nee.’ De vissers hebben via hun provinciale gouverneurs een brief met hun klachten naar de regering gestuurd.
[En ik zou een klachtenbrief naar de krant willen sturen, want in het bericht van vandaag staat dat de intrekking van artikel 34 aanleiding is voor de klachten en niet zoals op 15 januari werd gemeld het artikel. Ik krijg soms hoofdpijn van BP.]
De vissers stellen voor het visgebied te verdelen op basis van vistuig in plaats van boten die dicht bij de kust blijven en trawlers. In Rayong zeggen de vissers dat er geen vis zwemt in de 3-mijls zone. Ze geven de industrie de schuld, die het water vervuilt.
In het Zuiden wordt tot 12 mijl vanuit de kust gevist, want in de eerste drie mijl is vissen verboden om de visstand in stand te houden c.q. zich te laten herstellen.
De vissers in Krabi vechten al tientallen jaren tegen de illegale visserij en het gebruik van duwnetten. Ze zijn bang dat ze met hun duimen kunnen gaan draaien, wanneer het beperkte visgebied uitgeput raakt.
Het Command Centre for Combating Illegal Fishing sust de gemoederen. Een nieuw te vormen provinciale commissie krijgt als opdracht vergunningen te verlenen en de omvang van het visgebied vast te stellen, eventueel tot twaalf mijl. Het aantal vergunningen is afhankelijk van de draagkracht van het gebied.
De regering houdt vol vorderingen te hebben geboekt om de IUU-visserij uit te bannen. Deze week stelt een EU-delegatie zich op de hoogte van de genomen maatregelen. Volgende maand beslist de EU of Thailand nu wel voldoet aan de IUU-regeling (Illegal, Unregulated and Unreported Fishing).

EMS verdwijnt, garnalen in de lift
20 januari – Het is niet allemaal kommer en kwel in de Thaise visverwerkende industrie. De beursgenoteerde Thai Union Group Plc (TU), ’s werelds grootste exporteur van tonijn, verwacht dit jaar een groei van haar garnalenbedrijf met 10 tot 15 procent. Vorig jaar lukte het het bedrijf niet te groeien vanwege de uitbraak van het early mortality syndrome (EMS), maar die begint af te nemen en dat komt zeer gelegen want de vraag op de wereldmarkt neemt toe.
TU is ook van plan kreeft te gaan importeren om aan de vraag te voldoen, met name van toprestaurants. Voorts wordt gekeken naar mogelijkheden voor fusies en overnames van garnalenbedrijven,  zowel in eigen land als in het buitenland.
TU verwierf vorig jaar drie grote Europese bedrijven van ingeblikte visproducten: MerAlliance, King Oscar en Orion Seafood. Het ambitieuze plan om het Amerikaanse Bumble Bee Seafoods LLC over te nemen, wat een bedrag van US$ 51 miljard gekost zou hebben, liet TU varen vanwege een gecompliceerde anti-trust beoordeling waardoor de overname waarschijnlijk zou worden afgewezen.
Garnalen vormen een van de core bedrijfsactiviteiten, goed voor 27 procent van de omzet. Tonijn is de grootste, goed voor de helft van de omzet. In 2015 exporteerde Thailand 250.000 ton. Dit jaar wordt 270.000 tot 300.000 ton verwacht.
TU heeft met garnalenkwekers een memorandum of understanding getekend met een prijsgarantie die iets hoger ligt dan de gemiddeld bedrijfskosten. Het bedrijf heeft al duizend werknemers overgenomen van toeleveranciers die onlangs aan  de schandpaal zijn genageld vanwege op slavenarbeid lijken werkomstandigheden. Door de voorbewerking in eigen huis te brengen kan de productie beter gecontroleerd worden en kan elke fase van het productieproces gevolgd worden.
Directeur Rittirong: ‘Transparantie en traceerbaarheid van onze aanbodketen en het hooghouden van de rechten van onze werknemers zijn van groot belang.’ Hij zegt dat het bedrijf probeert de gezondheid en veiligheidseisen te verhogen en het houdt workshops om de werknemers te informeren over hun wettelijke rechten, over regelingen van het bedrijf en over salariëring, toelagen en welzijnsrechten. (Bron: Bangkok Post, 19 januari)

Mensenhandel: Regering zwelgt in zelfgenoegzaamheid
10 januari – En weer dat zelfgenoegzame, maar wel begrijpelijke optimisme over de strijd tegen de mensenhandel. We hebben vorderingen gemaakt, zegt vice-premier Prawit die dan ook verwacht dat Thailand een plaatsje omhoog schuift in het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport, waarin het land nu op de laagste plaats staat.De regering heeft de eerste versie van haar mensenhandelrapport naar het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gestuurd; de tweede versie volgt in maart.
‘We hebben geprobeerd ’s lands situatie op het gebied van mensenhandel in overeenstemming te brengen met internationale normen, controleren arbeidsregelingen en voorkomen kinderarbeid. Dat proces is met een heldere focus op transparantie gevoerd. Ik kan zeggen dat de situatie aanzienlijk is verbeterd, met name de problemen die verband houden met mensenhandel, en kwesties die verband houden met vervolging.’
Ook de inspectie van de EU ziet Prawit vol vertrouwen tegemoet, want: ‘De regering heeft de aanbevelingen van de EU opgevolgd.’ Technici van de EU zijn al gearriveerd, functionarissen komen vandaag. Ze gaan praten met marinecommandant Na, die aan het hoofd staat van het Command Centre for Combating Illegal Fishing. Voldoet Thailnd nu wel aan de IUU-regeling van de EU: dat is de hamvraag
IUU-regeling: Illegal, Unregulated and Unreported Fishing.

Donderdag 21 januari
– Het technisch team van de EU dat deze week in Thailand is, is volgens het adjunct-hoofd van het Fisheries Department content over enkele maatregelen die Thailand heeft genomen tegen wantoestanden in de visserij, zoals de verplichting van een Vessel Monitoring System op 5.200 trawlers [hoeveel hebben ze al, waaruit bestaat de controle?] en een regeringsbesluit [geen details].
De dienst verwacht geen rode kaart; in het ergste geval wordt de vorig jaar april getrokken gele kaart gehandhaafd. Het team heeft geadviseerd de capaciteit van VMS te vergroten [?] en vissers gezondheids- en welzijnsvoordelen [uitkeringen?] te bieden. Morgen arriveert het hoofd van de EU-delegatie voor twee dagen overleg.
Minister Prawit (Defensie) betwijfelt of Thailand omhoog schuift in het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport. ‘Nee, daar heb ik geen vertrouwen in. Maar ik denk dat de dingen beter worden omdat we al veel bereikt hebben.’ Desgevraagd zegt hij dat de EU nu wel op de hoogte moet zijn hoe hard Thailand heeft gewerkt aan de bestrijding van de IUU-visserij. Dat gaat hij morgen nog eens tegen de EU-delegatie zeggen.

Prawit zegt: EU is tevreden over visserij
23 januari – Vice-premier Prawit zegt dat de EU tevreden is met de maatregelen die Thailand heeft genomen tegen de wantoestanden in de visserij en visverwerkende industrie. Maar of daarmee de gele kaart, die de EU vorig jaar trok, van tafel is, weet hij niet. Dat besluit valt later.
Prawit zei dit na een vergadering met een EU-team dat de stand van zaken heeft geïnspecteerd. Het is de tweede keer dat de EU ter plaatse onderzoek doet. Nagegaan wordt of het land voldoet aan de IUU-regeling. Een rode kaart en een importban dreigen, wanneer dit niet het geval is en dat zou rampzalig zijn voor de export.
‘De EU is oké met onze voortgang’, zegt Prawit. ‘Ze hebben verbeteringen geconstateerd en geadviseerd dat we internationale normen moeten volgen en onze pogingen duurzaam maken. Maar het zal enige tijd duren voordat bepaalde aanbevelingen in de praktijk worden gebracht en vrucht dragen. De EU verwacht van Thailand dat het de nieuwe viswet streng toepast, met name tegen trawlers die buiten toegestane gebieden vissen en weigeren terug te keren als ze ontdekt worden.’
Verder eist de EU dat slavenarbeid, kinderarbeid en mensenhandel in de gehele keten worden aangepakt en dat de herkomst van de vis traceerbaar is. Volgens Prawit’s veiligheidsadviseur verwacht de EU dat het land, zoals geadviseerd, de resterende problemen binnen drie tot vier weken oplost.

Dinsdag 26 januari
– De managers van Siam Tuna Fishery Co en Sales Service (Thailand) Co zijn aangehouden omdat hun vissersboten illegaal in buitenlandse wateren visten.Ze hadden daarvoor geen toestemming van het Command Centre for Combating Illegal Fishing. De politie onderzoekt nog of ze zich schuldig hebben gemaakt aan mensenhandel. De manager van een derde bedrijf, Three Wonderful Co, dat eveneens illegaal viste, heeft laten weten zich vandaag bij de politie te melden. Van alle zes boten was ook de visvergunning verlopen.

Vrijdag 29 januari
– Zou het te maken hebben met de beoordeling door de EU van de visserij, die volgende maand wordt verwacht? Want ik lees opnieuw een bericht over de inbeslagname van vissersboten, nu van drie trawlers waarvan twee bootsmannen zijn gearresteerd. De eigenaar van de drie boten is nog voortvluchtig. Ze worden verdacht van mensenhandel en overtreding van de regeringsmaatregelen tegen IUU-praktijken.
De boten werden woensdag in Ranong aan de ketting gelegd. De dertig opvarenden waren allen illegalen. Op twee boten is de bemanning mishandeld, alle drie boten gebruikten verboden visgerei. Erg vlot heeft de politie niet geopereerd, want in oktober waren enkele vissers al ontsnapt en naar de politie gestapt. Ze hadden in Samut Prakan een baan aangeboden gekregen als vissorteerder, vertelden ze.
Inmiddels zijn 35.000 buitenlandse werkers in de visindustrie geregistreerd. Ze krijgen een werkvergunning en worden volledig beschermd door de Thaise wet. 8.400 vissersboten, die in Thaise wateren vissen, zijn geïnspecteerd en 53 onder Thaise vlag varende trawlers die in internationale wateren vissen, zijn geregistreerd.
Tachtig visverwerkende bedrijven gaan vervolgd worden en zeventien andere zijn tijdelijk of permanent gesloten. 94 procent van de trawlers met een bruto tonnage van meer dan 60 ton hebben nu een Vessel Monitoring System, waardoor ze in de gaten kunnen worden gehouden. In 22 kustprovincies zijn 28 port-in/port-out controlecentra opgezet en aan de eigenaren van 873 boten, die gedupeerd zijn door de strenge maatregelen, is financiële hulp verleend.
Zou het dan toch nog goed komen met de Thaise visserij?

Misstanden in de visserij: Politie zit niet stil
2 februari – In de acht maanden sinds het Command Centre for Combating Illegal Fishing is gevormd om misstanden in de visserij te bestrijden, heeft de politie 36 zaken onderzocht, 102 verdachten aangehouden en 130 veronderstelde slachtoffers van mensenhandel bevrijd. Alle verdachten zijn vervolgd; twee derde is naar de gevangenis gestuurd.
Adjunct-politiehoofd Thammasak maakte deze gegevens maandag op een persconferentie bekend. Tevens vertelde commandant Kornchao van de anti-human trafficking politie dat dertig personen uit Myanmar zijn gered die gedwongen zouden worden op vissersboten te werken. Ze zijn bevrijd uit een kamer op Phuket. De operatie vond plaats op verzoek van de autoriteiten uit Myanmar die door vier van een vissersboot ontsnapte landgenoten waren geïnformeerd. (Bron: website Bangkok Post, 1 februari)
Update: De krant maakt er 29 migranten van. Ze werden ontdekt in een afgesloten kamer op het eilandje Si-re. Een vrouw die het huis bewaakte, is aangehouden, evenals de man die het vervoer naar Thailand had geregeld. Een derde verdachte is nog voortvluchtig.

Donderdag 4 februari
– Het ministerie van Werkgelegenheid gaat werkgevers die hun buitenlandse werknemers nog niet hebben geregistreerd, achter de vodden zitten om hen te registreren. Het ministerie concentreert zich op gebieden waar veel illegalen zouden werken, te beginnen met grote industriële zones. Vorige maand hebben ambtenaren al naar illegalen gespeurd; de resultaten zijn volgende maand bekend.
Het hoofd van het Department of Employment denkt dat de nieuwe benadering van het ministerie helpt Thailand’s image op het gebied van behandeling van gastarbeiders te verbeteren en kan leiden tot een betere score in het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport, waarin Thailand nu op de Tier 3 lijst staat, van landen die onvoldoende doen tegen mensenhandel.
Een werkgever die een illegaal in dienst heeft, riskeert een boete van 100.000 baht per werknemer; in de visindustrie zelfs 400.000 baht. De fabriek kan ook worden gesloten.
Gisteren heeft de minister de SeaWeb Seafood Summit in Malta geïnformeerd over de maatregelen die Thailand heeft genomen tegen de problemen in de visserij. Samengevat: De regering doet haar best.

Vissers demonstreren; burgerlijke groepen in verzet
5 februari – Hoe waar is de beteuterde uitspraak van het kuikentje Calimero ‘Zij zijn groot en ik is klein, en da’s niet eerlijk, o nee’. Want de kleine vissers mogen alleen nog binnen 5,5 kilometer vanaf de kust vissen, maar de grote trawlers hebben vrij spel. Dit artikel in de nieuwe Visserijwet heeft [uiteraard] de gram gewekt van de Calimero’s, die hun belangrijkste bestaansmiddel in gevaar zien komen.
Dertig vissers demonstreerden gisteren voor het ministerie van Landbouw tegen het gewraakte artikel. Ze willen dat het wordt ingetrokken en wijzen erop dat ze in tegenstelling tot de trawlers de visstand niet schaden en ook niet de IUU-regel van de EU overtreden.
Er was gisteren nog meer beweging aan het actiefront, want gezondheid- en milieugroepen willen dat twee orders van de NCPO van tafel gaan. Die geven premier Prayut de bevoegdheid bij de ontwikkeling van kolen- en afvalcentrales en de special economic zones alle wetten en regelingen die nog enige bescherming bieden, te omzeilen. Ze dreigen met een rally voor het Government House wanneer ze uiterlijk 23 februari geen reactie ontvangen op hun petitie die door 109 organisaties is ondertekend.

Woensdag 10 februari
– De gouverneurs van 22 kustprovincies zijn tot visserij-ambtenaar benoemd. Ze worden voorzitter van de provinciale visserijcommissies, wier taak het is voorstellen voor duurzame visserij te verzamelen. De commissies mogen conform de nieuwe visserijwet het type visuitrusting voorschrijven, de vismethode, grenzen van het te bevissen gebied en de grootte van de vissersboten.
Het bericht gaat ook in op het protest van kleine vissers die alleen nog maar binnen 5,5 km van de kust mogen vissen. Ze wijzen erop dat hun boten niet groot genoeg zijn om de visstand te schaden en willen ook verderop kunnen vissen. Woordvoerder Chumpol van het Centre for Combatting Illegal Fishing zegt dat het controversiële artikel in de nieuwe visserijwet beoordeeld moet worden in het kader van twee andere artikelen. [Dat noemen we nou: iemand met een kluitje in het riet sturen].

Donderdag 11 februari
– Het National Fishery Policy Committee doet een nieuwe poging een eind te maken aan de wantoestanden in de visserij. Ze heeft besloten de visvangst aan een maximum te binden, zodat overbevissing wordt voorkomen. Overbevissing is een van de problemen door de EU ter verbetering aangegeven.
De vangst in de Golf van Thailand van zeebodemvissen wordt beperkt tot maximaal 230.803 ton en in de Andaman Zee tot 216.467 ton. De vangst van ansjovis wordt eveneens beperkt.
Volgens het Department of Fisheries bedraagt de overbevissing in de Golf van Thailand 31 procent: voor zeebodemdieren (marine benthos)  36 procent en voor ansjovis een klein percentage. Voor de Andaman Zee zijn de percentages respectievelijk 15 en 4 procent.
De commissie bekijkt nog de mogelijk juridische consequenties van het intrekken van de beperking van het visgebied voor kleine vissers tot 5,5 km vanuit de kust. Die regel is in de nieuwe Visserijwet opgenomen, maar stuit op grote bezwaren van de vissers die zeggen zich niet schuldig te maken aan het leeg vissen van de zee [zoals de grote trawlers]. Hun inkomen loopt er ook gevaar door.

Visserij: Sector verwacht groen licht
14 februari – Als je maar vaak genoeg zegt dat iets goed komt, komt het misschien wel goed. Dus lees ik voor de zoveelste keer in de krant dat de EU Thailand vrij gaat pleiten van overtreding van de IUU-regeling (Illegal, Unreported and Unregulated fishing). Ditmaal verwacht de particuliere sector het groene licht, want het land is verwikkeld in een uiterste poging de wet strikt toe te passen bij de bestrijding van zulke praktijken.
Naar verwachting laat de EU volgende maand weten wat het wordt: voortzetting van de gele kaart, intrekking van de gele kaart of een rode kaart die tot een importverbod leidt. Functionarissen van de EU zijn sinds oktober naar Thailand gekomen om zich op de hoogte te stellen van de vorderingen. [Het bericht zegt niet hoe vaak en wanneer]
Volgens dit bericht zijn 30.000 vissersboten gedwongen om te stoppen met vissen. Het ministerie van Industrie zegt dat twaalf visverwerkende bedrijven zijn gesloten.
Een andere uitslag die met spanning tegemoet wordt gezien is Thailand’s status in het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport. Ere-adviseur Paiboon van de Thai Frozen Foods Association denkt dat die verhoogd wordt. Hij verwacht veel van de ontmoeting van premier Prayut met de Amerikaanse president Obama volgende week maandag en dinsdag. Prayut zal Obama uitleggen welke maatregelen zijn genomen. In juni 2014 werd Thailand gedegradeerd van de Tier 2 naar de Tier 3 lijst van landen die onvoldoende optreden tegen mensenhandel. Voortzetting van de status kan tot een handelsboycot leiden. (Bron: Bangkok Post, 13 februari)

Maandag 15 februari
– Twee vissersboten, die zaterdagavond terugkeerden van de Indische Oceaan, zijn in Phuket aan de ketting gelegd omdat ze illegaal op tonijn hadden gevist in de Thaise exclusive economic zone [Nooit van gehoord]. Ze hadden al geen vergunning meer.

Traditionele visserij in Ban Kao Tao (Hua Hin)

Certificering voor visvangsten in de steigers
24 februari – Met een systeem van vangstcertificering wil de overheid greep krijgen op de hele keten van tafel tot zee. Vissersboten moeten zowel bij vertrek als aankomst in de haven gegevens overleggen over bemanning en lading. Doel is ervoor te zorgen dat alle vis legaal wordt gevangen en de kwaliteit goed genoeg is om aan de visverwerkende industrie te worden geleverd.
De certificering vormt onderdeel van Thailand’s pogingen om de Thaise visindustrie te standaardiseren en overtreding van de IUU-regeling van de EU te voorkomen (Illegal, Unerported and Unregulated Fishing). Het systeem geldt niet alleen voor Thaise boten, maar ook voor buitenlandse boten en vaartuigen die geïmporteerde vis vervoeren.
‘Het systeem stelt ons in staat alle boten te traceren en vast te stellen of ze betrokken zijn bij mensenhandel of misbruik van arbeiders [zoals dwang- en kinderarbeid]’, zegt secretaris publieke zaken Benjamaporn van het Command Center to Combat Illegal Fishing.
Binnenkort wordt het besluit van de EU verwacht of de gele kaart die ze heeft uitgedeeld, vervalt, gehandhaafd blijft of vervangen wordt door een rode kaart. In dat laatste geval dreigt een importverbod. Het certificeringssysteem is in augustus volledig operationeel. (Bron: Bangkok Post, 23 februari)
Hoe dit systeem zich verhoudt tot de port-in/port-out controle, in eerdere berichten beschreven, is mij niet duidelijk of het zou een verfijning ervan moeten zijn.
Op de foto een beeld van de traditionele visserij in Ban Kao Tao (Hua Hin).

Visserij: Nieuwe wet VS baart geen (wel?) zorgen
27 februari – Thailand maakt zich zorgen over een nieuwe Amerikaanse wet over een importverbod van goederen die door kinderen zijn gemaakt of waarbij sprake is van slavenarbeid. Voor Thailand betekent dit extra druk op het land om de wantoestanden in de visserij en visverwerkende industrie rigoreus te blijven bestrijden.
Alhoewel niet specifiek gericht op visproducten, is de wet ook van belang vanwege de relatie met de Europese Unie, die het land vorig jaar een gele kaart heeft gegeven omdat het niet voldoet aan de IUU-regeling (Illegal, Unreported and Undocumented Fishing).
Woordvoerder Chumpol van het Command Centre to Combat Illegal Fishing meent dat de Amerikaanse wet weinig gevolgen zal hebben voor Thaise visproducten, maar de krant schrijft ‘Thailand is viewed as being likely to be hard hit by the law’, zonder een bron te vermelden.
De woordvoerder van Buitenlandse Zaken meent zelfs dat de wet gunstig is voor bonafide Thaise exporteurs, die indirect een goedkeuringsstempel krijgen. ‘Dan kan de vraag in de Amerikaanse markt toenemen. Dit is goed voor het image van de producten.’
Een bron bij de marine zegt dat de EU het Fisheries Department heeft gezegd het aantal inspecteurs te verhogen naar 200. De visserijdienst heeft grote moeite mensen te rekruteren ondanks de hoge dagvergoeding van 4.000 baht. [De reden is niet zo moeilijk te bedenken] De afgelopen week is op een aantal vissersboten bij terugkeer beslag gelegd omdat ze illegaal gevist hadden in de Indische Oceaan.

Donderdag 10 maart
– Eind deze maand overlegt de regering een update van de vorderingen die zijn gemaakt bij de strijd tegen mensenhandel. De regering hoopt dat de VS op basis daarvan de status van Thailand in het Trafficking in Persons rapport verhoogt. In 2014 degradeerde het Amerikaanse State Department Thailand naar de Tier 3 lijst van landen die het laten afweten.
Vice-premier Prawit zegt dat de regering de vervolging van alle verdachten gaat versnellen, zodat die voor het eind van het jaar is afgerond. Maandag vergadert de commissie mensenhandel nog eenmaal over de update. Premier Prayut zegt resultaten te willen zien voordat de update naar de VS gaat.

11.237 trawlers gelegaliseerd; legale vissers: We zijn verraden
2 april – De nieuwe visvergunningen met een beperkt aantal visdagen vormen geen risico voor het zeemilieu, maar ze conserveren de zee-ecologie, zegt Wimol Jantrarotai, hoofd van het Department of Fisheries. De visserijdienst heeft recent aan 11.237 commerciële trawlers een nieuwe vergunning verstrekt, die twee jaar geldig is.
Lokale vissers verzetten zich tegen de vergunningverstrekking, waarbij voormalige illegale trawlers met verboden netten zijn gelegaliseerd. Het besluit richt schade aan het zeemilieu aan, zeggen ze. ‘Het voelt alsof we verraden zijn. Onze suggesties en verzoeken zijn nooit gehonoreerd door de autoriteiten, die nu worden gedomineerd door de grote visbedrijven.’
Volgens Fisheries zwemt er genoeg vis in de Thaise wateren om er zoveel trawlers te laten vissen omdat ze niet meer het hele jaar hun netten mogen uitgooien. Het aantal toegestane dagen is afhankelijk van de gebruikte visuitrusting. Met een trawlnet mag in twee jaar 220 dagen gevist worden, met een gillnet 235 dagen.
Wimol bezocht gisteren Bang Sa-re in Sattahip, maar op de eerste dag van de nieuwe vergunningen had nog geen enkele trawler het ruime sop gekozen. Hij heeft de hoofden van de 22 provinciale visserijkantoren opgedragen de vissers voor te lichten over het nieuwe vergunningstelsel. Het moet evenals andere maatregelen de EU overtuigen dat Thailand zich netjes aan de IUU-regeling houdt. Volgende week bespreken de visnetwerken de kwestie.

Hulp voor gerepatrieerde vissers
4 april – Thaise en buitenlandse vissers die vorig jaar uit Indonesië zijn gerepatrieerd, krijgen hulp van een nieuwe organisatie: de Thai and Migrant Fishers Union. Ze worden geholpen met wettelijke procedures en andere problemen, zoals de terugkeer naar huis.
De vissers werkten op trawlers, die illegaal in Indonesische wateren visten, maar daar heeft Indonesië rigoureus een eind aan gemaakt. Volgens de Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN) worden ze nu in Samut Sakhon uitgebuit. Thais die al een jaar geleden zijn teruggekeerd, hebben nog steeds geen ID-kaart ontvangen.
De stichting zegt dat de autoriteiten veel zaken met onredelijke argumenten hebben afgewezen. Compensatie hebben de vissers die vaak het slachtoffer waren van mensenhandel en onder onmenselijke omstandigheden aan boord moesten werken, niet ontvangen. Tallozen zagen kans naar de Indonesische eilanden Tuan, Benjina, Ambon en Samlucky te vluchten.
Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn sinds oktober 2014 1.766 Thaise vissers gerepatrieerd. De LPN zegt 2.900 vissers te hebben geholpen, de meesten uit Myanmar, Cambodja en Laos.
De LPN vindt dat de regering meer aandacht moet besteden aan de werkomstandigheden van vissers, hun betaling en naleving van arbeidswetten, en niet alleen moet nagaan of vissersboten zijn geregistreerd. Als Thailand zich in de goede richting ontwikkelt, krijgt het een betere status in het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport en voldoet het land aan de IUU-regeling van de EU, zegt Sompong Srakaew, directeur van LPN.

Dinsdag 5 april
– Follow-up op het bericht van 11 februari over wijziging van de Visserijwet, die onder andere voorziet in beperking van het aantal visdagen en het visgebied van kleine vissers tot 5,5 kilometer vanuit de kust. Het Command Centre to Combat Illegal Fishing (CCCIF) zegt dat de wet te allen tijden veranderd kan worden om de traditionele visserij en het zeemilieu te beschermen. Eigenaren van zowel commerciële als traditionele trawlers hebben bij de het centrum geklaagd over de gevolgen die de wet voor hen kan hebben.
CCCIF-woordvoerder Chumpol zegt blij te zijn dat de lokale vissers de wijziging van de Visserijwet op de voet volgen. ‘Hun deelname kan ons helpen de anti-IUU maatregelen te te verbeteren’, zegt hij. IUU staat voor illegal, unreported and unregulated fishing, een EU-regeling die vorig jaar heeft geleid tot een gele kaart van de EU wegens wantoestanden in de visserij. Volgende maand bezoekt een EU-delegatie Thailand om te zien hoe de vlag ervoor staat.

Dwangarbeid blijft doorgaan, zegt State Department VS
15 april – Dwangarbeid op Thaise vissersboten kwam vorig jaar nog volop voor ondanks wettelijke hervormingen en arrestaties na een onderzoek naar wantoestanden in de visserij-industrie door het Amerikaanse persbureau Associated Press. Dit schrijft het Amerikaanse State Department in zijn jaarlijkse evaluatie van mensenrechten. Later dit jaar komt het ministerie met een update van het Trafficking in Persons rapport, waarin Thailand al twee jaar op de Tier-3 lijst staat van landen die onvoldoende  optreden tegen mensenhandel.
Het ministerie erkent dat de regering een zero tolerance beleid heeft geformuleerd voor mensenhandel en tal van wetten heeft aangepast met verhoging van straffen. Klokkenluiders worden beschermd en de autoriteiten mogen een bedrijf tijdelijk stil leggen of hun vergunning intrekken.
Maar het rapport stelt dat het gebrek aan helderheid in de wet en in de praktijk over wat onder dwangarbeid moet worden verstaan en debt bondage de pogingen van de regering ondermijnen om slachtoffers van mensenhandel te identificeren en dwangarbeid te vervolgen. [Debt bondage verwijst naar de forse bedragen die gesmokkelde migranten moeten terugbetalen aan tussenpersonen].
Slechte arbeidsomstandigheden inclusief dwangarbeid  komen in tal van sectoren nog veel voor, zegt het rapport: op Thaise trawlers en in arbeidsintensieve industriesectoren zoals de voedsel- en visverwerkende industrie. In de visverwerkende industrie bestaat het personeelsbestand voor negentig procent uit migranten.
Het rapport verwijst naar het onderzoek dat AP gedaan heeft naar wantoestanden in de visverwerkende industrie, zoals loodsen waar garnalen werden gepeld. De berichtgeving heeft geresulteerd in de redding van tweeduizend personen, een tiental arrestaties , inbeslagnames van eigendommen ter waarde van miljoenen dollar, sluiting van pellerijen en voorstellen voor nieuwe wetten.
Het rapport verwijst ook naar de vissers die in Thailand zijn gerekruteerd en op Thaise trawlers die in Indonesische wateren visten, te werk werden gesteld – vaak onder omstandigheden die in de slavernijtijd gebruikelijk waren. Maar aan die wantoestanden heeft Indonesië rigoureus een eind gemaakt, onder andere door trawlers op te blazen.
Maar het Thaise beleid, voeg ik er zelf aan toe, is meer van: pappen en nathouden. Zo zijn vele vissersboten gelegaliseerd die jarenlang met verboden netten hebben gevist. Overigens wel tot woede van vissers die zich altijd keurig aan de regels hielden. Zie het bericht van 2 april: 11.237 trawlers gelegaliseerd; legale vissers: We zijn verraden.

Vissersboot 3

Thailand vreest rode kaart van EU; hoofd Visserijdienst overgeplaatst
21 april – Mijn verklaring: De junta begint ‘m te knijpen dat de EU de vorig jaar getrokken gele kaart voor wantoestanden in de visserij omzet in een rode kaart. En dan heb je de poppen aan het dansen, want dan sluit Europa zijn grenzen voor Thaise visproducten. Van mij mag ‘t, want zachte heelmeesters maken stinkende wonden en dat geldt zeker voor Thailand, een land geteisterd door corruptie.
Ik begin met dit persoonlijk commentaar bij het openingsartikel van Bangkok Post vandaag waarin gemeld wordt dat het hoofd van het Fisheries Department door het regime uit zijn functie is gezet omdat hij  een te trage voortgang heeft gemaakt bij de bestrijding van illegaal vissen.
Vorig jaar kreeg Thailand een gele kaart van de EU omdat het niet voldeed aan de IUU-regeling (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing). Dit jaar maakt de EU de balans op, maar nog niet bekend is wanneer dit gebeurt. In januari maakte de EU al de tussenstand op.
Minister Chatchai (Landbouw) zei gisteren dat Wimol Jantrarotai, het Barbertje dat moet hangen, onvoldoende presteerde. Hij neigde naar een ‘academische benadering’. ‘Hij maakte traag voortgang en heeft enkele targets niet bereikt’, aldus de minister in een nogal vage verklaring. [Noem eens man en paard, man!]
De overplaatsing van Wimol naar het PM’s Office, waar hij als ‘special inspector-generaal’ komt te ‘werken’, is genomen op basis van artikel 44 van de interim-grondwet, een artikel dat premier Prayut absolute macht verleent, zeg maar dictatoriale macht. Wimol wordt opgevolgd door adjunct directeur-generaal Adisorn Promthep.
Chatchai heeft hoge verwachtingen van hem. De nieuwe directeur-generaal moet in staat zijn de campagne om alle IUU-activiteiten uit te bannen, tot een goed einde te brengen. Wanneer hij ook in gebreke blijft, vliegt hij onmiddellijk de laan uit, wat wil zeggen geen ontslag maar overplaatsing.
Een bron bij de regering zei gisteren dat de regering door een Thais onderhandelingsteam met de EU is geattendeerd op het mogelijke risico van een rode kaart. Het team staat onder leiding van Virachai Plasai, ambassadeur bij de VN. Een van de gesignaleerde problemen is de slechte samenwerking tussen marine en Visserijdienst. De marine die op zee controleert is streng, de Visserijdienst hanteert een – daar heb je ‘m weer – academische benadering. Ook het feit dat Thailand wordt geregeerd door een militaire junta speelt een rol.
Een bron bij de marine gelooft niet in de verklaring van de slechte samenwerking. Hij denkt aan een conflict tussen Wimol en zijn adjunct. ‘Ze leken niet erg goed met elkaar overweg te kunnen.’
De woordvoerder van het Command Centre to Combat Illegal Fishing zegt niet te weten waarom Wimol is overgeplaatst. De woordvoerder van de NCPO zegt dat 85 procent voortgang is geboekt bij het uitbannen van IUU-praktijken [schamper lachje van uw redacteur].

Illegale visserij; EU onderstreept waarschuwing
22 april – Gisteren schreef ik: De junta begint ‘m te knijpen dat de EU de vorig jaar getrokken gele kaart voor wantoestanden in de visserij omzet in een rode kaart. En dan heb je de poppen aan het dansen, want dan sluit Europa zijn grenzen voor Thaise visproducten.
Vandaag wordt dat bevestigd want vice-premier Prawit heeft bekend gemaakt dat Thailand door de EU is gewaarschuwd voor de gevolgen wanneer het land geen eind maakt aan de illegale visserij. De EU heeft gezegd dat de benadering van Thailand faalt om targets te raken [?] of te voldoen aan haar aanbevelingen. Maar de EU erkent ook dat het land pogingen onderneemt de tekortkomingen te repareren. Prawit zegt dat de regering zal proberen wetten te versnellen die vertraagd zijn.
Het bericht bevat geen nieuws dat gisteren niet al is gemeld. Als ik er een persoonlijke nooit aan mag toevoegen. Met wetten alleen komt het land er niet. Papier is geduldig. Controles en veroordelingen en bestrijding van de corruptie zetten meer zoden aan de dijk.
Wanneer de EU met haar eindoordeel komt, is niet bekend. De grote vrees is dat de EU haar grenzen sluit voor Thais visproducten. Gisteren schreef ik ook: Van mij mag ‘t, want zachte heelmeesters maken stinkende wonden en dat geldt zeker voor Thailand, een land geteisterd door corruptie.

Visserij: EU hekelt ‘propaganda campagne’
23 april – Goed werk van Bangkok Post of er is uit EU-kringen gelekt. De krant heeft de hand weten te leggen op een gespreksverslag van overleg dinsdag tussen de adjunct-directeur van het Office of Agricultural Affairs en twee EU-vertegenwoordigers van DG Mare*.
DG Mare heeft scherpe kritiek op Thailand. Ze hekelt de ‘propaganda campagne’ van de regering over de ‘positieve kanten’ van haar pogingen om illegaal vissen te bestrijden en ze heeft het vertrouwen verloren in de uitvoerende diensten van het land, de wetshandhaving en uitvoering van het  Fishery Management Plan om een eind te maken aan de wantoestanden in de visserij [lees te voldoen aan de IUU-regeling van de EU]. Volgens DG Mare kunnen enkele maatregelen direct worden genomen: de vergunning intrekken van illegale vissersboten en visverwerkende bedrijven.
De regering beweert dat 99 procent van de problemen is opgelost, maar dat is in strijd met wat DG Mare aan informatie heeft ontvangen. De campagne van de regering over haar pogingen IUU-kwesties uit te bannen, hebben een tegengesteld effect op de EU-dienst. Bovendien zouden andere EU-landen kunnen denken dat de beoordeling van Thailand door DG Mare onbetrouwbaar is.
En zo gaat het maar door: Thailand heeft geen accurate gegevens over vissersboten en weet niet welke boten zijn uitgerust met het [geëiste] Vessel Monitoring System en welke niet. De dienst meent ook dat de regering toegeeft aan druk van de particuliere sector.
DG Mare zegt Thailand geen rode kaart te willen geven, maar dan zal de regering toch concrete stappen moeten laten zien om de problemen op te lossen. [Lees: praatjes vullen geen gaatjes]
Thailand heeft geen politieke wil overeenkomsten na te komen
In een tweede document waarover de krant beschikt, doemt hetzelfde beeld op. Thailand heeft geen ‘politieke wil’ om overeenkomsten na te leven. Dit heeft Cesar Deben, IUU-adviseur van DG Mare, gezegd in een telefoongesprek met de Thaise permanent vertegenwoordiger bij de VN. Alhoewel het land geprobeerd heeft de IUU-kwesties zo goed mogelijk op te lossen, heeft het nog steeds enkele problemen die ‘diepgaande oplossingen’ vereisen. DG Mare overweegt de geplande bijeenkomst in mei uit te stellen zodat Thailand meer tijd heeft te voldoen aan gemaakte afspraken.
Woordvoerder Jumpol van het Command Centre for Combating Illegal Fishing zegt: Van de 91 wetten die betrekking hebben op de visserij, zijn 49 in werking getreden, maar elke wet vereist ‘nauwkeurig onderzoek’ door de Raad van State en behandeling door het parlement.
* DG Mare: Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries van de Europese Commissie.
IUU-regeling: Illegal, Unreported and Unregulated Fishing

De vis verdwijnt van tafel
24 april – Binnen onze levensduur staan vis en al het andere ‘brood uit het water’ (boektitel, Fenand van den Oever) niet meer op het menu tenzij de vernietigende activiteiten op zee worden gestopt en een netwerk van zeegebieden wordt ingesteld waarin vissen en andere schadelijke activiteiten zijn verboden. Thans is 3 procent van de oceanen beschermd, om de oceaan te laten herstellen is 40 procent vereist, zegt de wetenschap.
Wat op de verre, grote en diepe oceanen gebeurt is van belang voor ons allemaal, schrijft Zelda DT Soriano op de opiniepagina van Bangkok Post. Het is geen ver van m’n bed show. Ik heb het artikel gekopieerd en in een pdf gezet, zodat u het helemaal kunt lezen.
Een voorproefje. De oceanen worden bedreigd door overbevissing, het gebruik van destructieve vismethodes, diepzee mijnbouw voor nieuwe bronnen van olie, gas, metalen en andere kostbare materialen, bioprospecting (zoektocht naar planten, dieren en micro-organismen waaruit componenten voor medicinaal en commercieel gebruik kunnen worden gehaald) en vervuiling, inclusief het dumpen van plastic, verzilting, opwarming van het water en het bleken van koralen. De gevolgen van klimaatverandering creëren ‘dode zones’ in de oceanen, hogere temperaturen en verzuring. (Bron: Bangkok Post, 23 april)
Zo, weet u dat alvast en nu het hele artikel lezen. Klik hier voor de pdf: What happens on the high and deep seas affects us all.

Visserij: Alles sal reg kom (of niet?)
29 april  – De dreiging van de EU de vorig jaar getrokken gele kaart te handhaven wegens wantoestanden in de visserij, heeft nog geen deuk geslagen in de hoop van de particuliere sector dat alles sal reg kom. Een nieuw systeem met een elektronisch marine catch purchasing document moet daar garant voor staan. Woensdag hebben de sector, bestaande uit acht organisaties, en zes overheidsdiensten hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst om dat systeem met ingang van zondag in te voeren.
Hoe het nieuwe systeem precies werkt, wordt niet duidelijk uit het artikel. Ik probeer het zo goed als mogelijk te vertalen: het  vormt een controle op de handel in aquatische producten en aquacultuur ontwikkeling inclusief sanering. Dit helpt de bronnen van Thailand’s aquatische soorten te traceren in overeenstemming met de Visserijwet. Snapt u het? Ik niet.
Voorzitter Poj van de Thai Fishery Producers Coalition en vice-voorzitter van de Board of Trade, zegt dat de problemen van de visserij en aanverwante industrieën over vele jaren zijn opgebouwd. De regering en de particuliere sector zijn nu vastbesloten de visserij kwesties aan te pakken, die ze als een nationaal agendapunt beschouwen.
Vorig jaar november werd een verordening uitgevaardigd die tot doel heeft illegale vismethodes te voorkomen. Ze bevat ook regels voor het welzijn van bemanningen en management van de visvangst teneinde die duurzaam te maken.
‘Van nu af aan is het de taak van de regering in een schriftelijke verklaring de EU uit te leggen wat Thailand’s intenties en pogingen zijn’, zegt Poj. ‘We erkennen dat het oplossen van de problemen, die zich hebben opgehoopt, en het wijzigen van bestaande wetten niet op de korte termijn kunnen worden bereikt. Maar als de EU haar gele kaart wil handhaven of zelfs een rode kaart wil uitdelen, dient ze een heel duidelijke uitleg in een schriftelijke verklaring te geven.’
Volgens Poj zal het besluit van de EU, wat het ook is, geen grote gevolgen hebben voor de totale export van visserijproducten [dat lijkt me toch erg sterk], maar het zal wel het image van het land schaden. Ondanks beëindiging van het Generalised System of Preferences met tariefprivileges in Europese landen en de druk van de IUU-regeling*, zal de export van Thailands diepvriesvis dit jaar groeien, verwacht Poj.
De export van tonijn gaat naar verwachting omhoog van 80 miljard baht vorig jaar naar 90 miljard, de export van garnalen van 58 naar 70 miljard daar de productie dit jaar zal toenemen van 230.000 naar 300.000 ton. (Bron: Bangkok Post, 28 april)
Op mij maakt het allemaal de indruk van wishful thinking. Mijn analyse: Pas wanneer Thailand overtreders opspoort en bestraft en pas wanneer ambtenaren niet meer omkoopbaar zijn, kan het wat worden, maar dat is voorlopig nog een fata morgana.
* IUU-regeling: Illegal, Unreported and Unregulated Fishing

Visserij: Nog geen bericht over uitstel overleg met EU
29 april – Het nieuw benoemde hoofd van het Fisheries Department is niet op de hoogte van de door de media gemelde mogelijkheid het overleg over de Thaise visserij, volgende maand in Brussel, uit te stellen. EU-vertegenwoordigers zouden dat gesuggereerd hebben.
Adisorn Promthep zegt dat er nog het nodige moet gebeuren op het gebied van wetshandhaving. De vorig jaar van kracht geworden verordening regelt Port in/Port out controles, de installatie van een Vessel Monitoring System (VMS), en controles aan boord op arbeidsomstandigheden en het overladen van vis.
Volgende week bespreekt de minister van Landbouw met functionarissen de vorderingen geboekt met VMS, traceerbaarheid, registratie en wetshandhaving. ‘Daarover maakt de EU zich nog zorgen. We werken hard om de problemen de baas te worden, maar ze zijn behoorlijk gecompliceerd.’
Voor de huidige kritiek van de EU, zie het bericht van 23 april Visserij: EU hekelt ‘propaganda campagne’.

Dinsdag 3 mei
– Sinds oktober vorig jaar zijn 51 Vietnamese vissersboten onderschept, die met uiterst schadelijke netten in Thaise wateren vissen, en 336 bemanningsleden aangehouden. De netten beschadigen de zeebodem en vangen ook jonge vissen.
Gisteren werden vier boten bij het eiland Chuang in Chon Buri betrapt. De bemanning beweerde een visconcessie te hebben gekocht van een zakenman, waardoor ze dachten legaal te vissen. Veel Vietnamese bemanningen hebben hetzelfde gezegd, aldus Wasan Bunnueang, adjunct-hoofd van het 1st Naval Command.
De Vietnamese praktijken vormen een handicap voor Thailand, dat probeert een wit voetje te halen bij de EU, die vorig jaar een gele kaart heeft getrokken voor alle wantoestanden in de Thaise visserij en visserij-industrie.

Visserij: Nog geen rode kaart van EU
24 mei – De EU geeft Thailand nog zes maanden de tijd om alle wantoestanden in de visserij weg te werken en te voldoen aan de IUU-regeling. ‘Goed nieuws’, zei vice-premier Prawit maandag, nadat hij door het Thais team was geïnformeerd over de onderhandelingen, die vorige week  in Brussel zijn  gevoerd over de voortgang die Thailand boekt.
Thailand werd vorig jaar april met een gele kaart onder druk gezet door de EU om schoon schip te maken in de visserij en visserij-industrie die wordt [werd?] geplaagd door mensenhandel, dwangarbeid, vissen met verboden netten, overbevissing  en wat dies meer zij. Het land diende te voldoen aan de IUU-regeling (Illegal, Unregulated and Unregistered Fishing) teneinde een importverbod op visproducten te voorkomen.
De door Thailand genomen maatregelen behelzen onder meer de vorig jaar van kracht geworden verordening betreffende Port in/Port out controles, de installatie van een Vessel Monitoring System (VMS), en controles aan boord op arbeidsomstandigheden en het overladen van vis.
Volgens Prawit kreeg Thailand in Brussel lof toegezwaaid voor het werk dat tot nu toe verricht is, maar ‘enkele kwesties’ moeten nog worden opgelost, zoals de installatie van VMS-systemen op trawlers en de wetshandhaving. Eind volgende maand komt een technisch team voor afvisering naar Thailand.
In april meldde de krant nog dat DG Mare (Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries van de Europese Commissie) scherpe kritiek had op Thailand. Ze hekelde de ‘propaganda campagne’ van de regering over de ‘positieve kanten’ van haar pogingen om illegaal vissen te bestrijden en ze zei het vertrouwen verloren te hebben in de uitvoerende diensten van het land, de wetshandhaving en uitvoering van het  Fishery Management Plan om een eind te maken aan de wantoestanden in de visserij (Zie het bericht van 23 april: Visserij: EU hekelt ‘propaganda campagne’)
Somboon Siriraksophan, beleids- en programmacoördinator van het Southeast Asian Fisheries Development Centre in Thailand, zegt dat de IUU-regeling een grote uitdaging vormt voor alle Aseanlanden. ‘Ondanks de richtlijnen van Asean om illegale visserij te bestrijden, moet de gemeenschap zich sterker maken de verschillen in maatregelen tegen illegale visserij te verkleinen.’  (Bron: website Bangkok Post, 23 mei, en krant van vandaag)

Visserij: EU laakt trage voortgang verbeteringen
25 mei – Thailand heeft van de EU geen uitstel van zes maanden gekregen, zoals vice-premier Prawit maandag beweerde. De EU heeft evenmin Thailand geprezen voor zijn inspanningen om de wantoestanden in de visserij weg te werken. Integendeel: Er blijven ‘ernstige zorgen’, de voortgang is ‘onacceptabel traag’ en voor het eerst worden ook expliciet mensenarbeid en slavenarbeid  als zorgen genoemd. Dit blijkt uit een verklaring van de EU op haar website, gedateerd 16 april.
De EU noemt de dialoog met Thailand moeilijk: ‘Er blijven ernstige zorgen over de stappen die Thailand heeft gezet om IUU-praktijken te bestrijden.’ De verklaring zegt dat een bijeenkomst met de autoriteiten is gepland ‘wat een nieuwe gelegenheid voor hen is om hun goede wil en inzet te tonen’, maar een datum daarvoor wordt niet genoemd.
Prawit’s optimisme maandag was gebaseerd op overleg tussen een Thais team en de EU in Brussel, maar wanneer dat plaatsvond meldde de krant niet.
Thailand kreeg in april vorig jaar een gele kaart van de EU. Na zes maanden werd zes maanden uitstel verleend om orde op zaken te stellen. Een rode kaart dreigt met een importverbod op Thaise visproducten. Die kaart is (nog) niet getrokken en dat is ook het enige wat klopt in Prawit’s uitspraken. (Bron: website Bangkok Post, 24 mei)
* IUU: Illegal, Unregulated and Unregistered Fishing
N.B. Ik mag hopen dat de krant de plank niet misslaat, want ze baseert zich op een oude verklaring van 16 april. Die kan nooit de meest actuele informatie bevatten. Afwachten maar.

Visserij: Stuivertje wisselen in commandocentrum
26 mei – De kritiek van de EU op de trage voortgang die Thailand boekt bij het bestrijden van de wantoestanden in de visserij (zie het bericht van 25 mei: Visserij: EU laakt trage voortgang verbeteringen) zal wel de reden zijn waarom de samenstelling van het Command Centre to Combat Illegal Fishing (CCCIF) wordt gewijzigd.
De minister van Landbouw neemt de voorzittersplaats in van het hoofd van de marine en de permanent secretaris van het ministerie wordt de nieuwe secretaris-generaal. De marine krijgt een adviserende rol en doet uitvoerend werk. Eerdere berichten maakten melding van fricties tussen de marine en het Fisheries Department, die het werk van het CCCIF bemoeilijkten.
Vice-minister Prawit schepte maandag op dat de EU vol lof was over Thailand’s prestaties tegen de IUU-visserij – de EU zou Thailand zes maanden uitstel hebben gegeven – , maar de EU-website schetst een ander beeld. Vorige week was een Thais team, geleid door de Thaise ambassadeur bij de VN, in Brussel  om  de voortgang te bespreken. Een EU-woordvoerder zegt dat de volgende ronde in juli in Bangkok plaatsvindt. Morgen wordt de CCCIF gebriefd over wat in Brussel is besproken.
CCCIF-woordvoerder Chumpol zegt: ‘We doen al meer dan een jaar onze uiterste best. We hopen dat de EU ons werk erkent. We hopen op een positieve respons.’

Vrijdag 27 mei
– Rust vissersboten met WiFi uit, zodat de bemanning kan klagen als ze slecht behandeld wordt en met familie kan communiceren. Die suggestie is gedaan tijdens een seminar van het Asian Research Centre for Migration van de Chulalongkorn universiteit, het Labour Rights Promotion Network en de ILO.
Volgens directeur Supang van het centrum ligt de nadruk nu hoofdzakelijk op verbetering van de visserij hardware, maar andere aspecten van de problemen in de visserij, zoals arbeidsbemiddeling, krijgen nog veel te weinig aandacht. Geschonden arbeidsrechten beginnen bij illegale bemiddelaars en een gedwongen verblijf van maanden op zee. Supang bepleit een maximum van zes maanden. Ze stelt ook voor loonbetalingen via de bank te laten verlopen.
Mensenhandel en dwangarbeid in de visserij hebben geleid tot plaatsing van Thailand op de Tier 3 lijst van het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport. Ook de EU maakt zich er zorgen over (zie het bericht van 25 mei: Visserij: EU laakt trage voortgang verbeteringen).
Het ministerie van Werkgelegenheid heeft een app ontwikkeld waarop de gastarbeiders in hun eigen taal kunnen klagen. Er is ook een centrum gevormd voor hulp aan migranten.

Visserij: EU zet Thailand verder onder druk
8 juni – De Europese Unie heeft Thailand gewaarschuwd om binnen een maand ‘snelle en effectieve actie’ te ondernemen ter verbetering van de visserij en de arbeidsomstandigheden. Laat Thailand het afweten, dan dreigt een importverbod op Thaise visproducten.
Dit blijkt uit een brief, waarop persbureau AP de hand heeft weten te leggen. Het hoofd van het EU-blok visserij en sociale zaken schrijft aan vice-premier Prawit dat de gesprekken die in juli worden gevoerd ‘cruciaal’ zijn. Thailand moet dan ‘concrete en robuuste maatregelen’ laten zien.
Ondanks maanden van overleg is de EU niet tevreden over de vorderingen die Thailand boekt bij de bestrijding van de IUU-visserij (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) en illegale arbeidspraktijken die soms neerkomen op slavenarbeid. Zonder een doorbraak volgende maand en ‘tastbare vorderingen’ tegen het eind van het jaar, is het afgelopen met de Thais visexport naar de EU, die een geschatte waarde heeft van 575 à 730 miljoen euro.
Thailand kreeg in april vorig jaar een gele kaart van de EU en het consigne om te voldoen aan de IUU-regeling van de EU. De EU erkent dat Thailand de wetgeving heeft aangepast, maar controle op de naleving ontbreekt. De abominabele arbeidsomstandigheden aan boord van vissersschepen kwamen door berichtgeving van AP aan het licht.
Volgens dit bericht [maar een bron ontbreekt] zijn tweeduizend ‘slaven’ bevrijd, vis en vaartuigen ter waarde van miljoenen dollars in beslag genomen en tientallen mensenhandelaren gearresteerd. Tot nu toe zijn slechts acht veroordeeld. Van die inbeslagnames is mij niets bekend. Volgens eerdere berichtgeving zijn alle illegale trawlers juist gelegaliseerd. (Bron: website Bangkok Post/AP, 7 juni)

Donderdag 9 juni
– Thailand neemt de waarschuwing van de EU ter harte dat het land volgende maand ‘concrete en robuuste maatregelen’ moet laten zien (zie het bericht van gisteren Visserij: EU zet Thailand verder onder druk).
Directeur-generaal Adisorn van het Fisheries Department zegt dat gestage voortgang is geboekt bij de bestrijding van IUU-visserij. ‘We zullen de EU in juli solide voortgang laten zien. Het is in het belang van het land om voor echte hervormingen in de visserij-industrie te zorgen, maar dat neemt tijd in beslag en vereist voortdurende pogingen om regels te laten voldoen aan internationale eisen.’

Aanklacht tegen visbedrijven wegens mensenhandel
17 juni – Cambodjaanse dorpelingen zijn in Californië een rechtszaak begonnen tegen vier Amerikaanse en Thaise bedrijven. Ze beschuldigen die van mensenhandel en dwangarbeid in een Thaise visfabriek. De klachten hebben betrekking op de jaren 2010 en 2011.
De bedrijven overtreden daarmee de Trafficking Victims Protection Act, een Amerikaanse wet tegen mensenhandel. Volgens de aanklacht koopt Walmart, een grote Amerikaanse supermarktketen, garnalen en vis van de bedrijven, waarvan twee een kantoor in de VS hebben.
De vijf mannen en twee vrouwen zeggen dat hun paspoort is geconfisqueerd, dat ze tot zes dagen per week moesten werken en minder betaald kregen dan beloofd. Sommigen moesten daardoor vis eten dat aan het strand was aangespoeld. Hun paspoort kregen ze niet terug , waardoor ze niet konden terugkeren naar Cambodja.
‘Wat er met mij is gebeurd, is verkeerd’, zegt een van hen in een verklaring. ‘Ik ben de rechtszaak begonnen zodat bedrijven tweemaal nadenken voordat ze in de toekomst werkers, die het slachtoffer zijn van mensenhandel, uitbuiten.’
De betrokken bedrijven zijn Rubicon Resources en Wales & Co Universe Ltd in de VS en in Thailand Phatthana Seafood en SS Frozen Food. Volgens hun websites is de eerste een in Bangkok gevestigd exportbedrijf en Phatthana in Songkhla. Beide behoren tot de PTN group.
De werkers vragen een nog ongespecificeerd bedrag aan niet betaalde lonen en een vergoeding voor mentaal leed, pijn en lijden. ‘Het zijn aardige, hardwerkende en nette mensen, die werkelijk beter verdienen’, zegt advocaat Fryzman.
Over de slechte arbeidsomstandigheden in de visserij en visverwerkende industrie is al vaker bericht. Thailand heeft er zijn downgrade aan te wijten van de Tier 2 naar de Tier 3 lijst van het jaarlijkse Amerikaanse Trafficking in Persons rapport. Volgens de International Labour Organisation (ILO) van de VN zijn bijna 21 miljoen mensen op de hele wereld het slachtoffer van dwangarbeid in een industrie die jaarlijks $ 150 dollar aan illegale winsten maakt. (Bron: Reuters/website Bangkok Post, 17 juni)

Samut Sakhon, Songkhla, Bangkok: 23 koppen rollen
26 juni – De gouverneur en de hoofdaanklager van Samut Sakhon plus 21 ambtenaren en agenten, werkzaam in de provincies Samut Sakhon, Songkhla en Bangkok, zijn op verdenking van corruptie, mensenhandel of dwangarbeid in de visserij overgeplaatst. De overplaatsingen op last van premier Prayut zijn vrijdag bekend gemaakt, een dag nadat de Myanmarese leider Aung San Suu Kyi een bezoek aan de provincie bracht. In de visserij en visverwerkende industrie in Samut Sakhon werken tienduizenden van haar landgenoten.
De overplaatsingen hebben betrekking op drie zaken:
• De inval in visfabrieken in Nakhon Sakhon begin november 2015 door de DSI en de marine. Zeventien minderjarige arbeiders en zeventien dwangarbeiders zijn toen gered.
• De inval in een gokgelegenheid in Sadao (Songkhla) aan de grens met Maleisië in juni dit jaar door een gezamenlijke eenheid van soldaten, agenten en provinciale functionarissen. Daarbij werden 134 Thai en 90 Maleisiërs aangehouden en 2,3 miljoen baht in beslag genomen.
• De inval op 7 juni in massagesalon [lees: bordeel) Nataree in Bangkok door het Provincial Administration Department van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zevenenzeventig masseuses werden daarbij aangehouden. Ook werd de boekhouding gevonden van betaalde steekpenningen.
De overplaatsingen zijn gebaseerd op een onderzoek van het Centre for National Anti-Corruption (CNAC), een eenheid eind 2014 gevormd (niet verwarren met de National Anti-Corruption Commission).
Volgens een bron bij de CNAC waren niet alle overgeplaatste functionarissen direct betrokken bij de geconstateerde overtredingen, maar tolereerden ze corruptie en criminele activiteiten in hun werkgebied of ze hielpen ondergeschikten bij voorgaande onderzoeken.
De betrokken diensten hebben dertig dagen de tijd om intern onderzoek te doen naar de beschuldigingen. Indien blijkt dat betrokkenen vrijuit gaan, worden ze in ere hersteld. Maar indien een ambtsmisdrijf wordt geconstateerd, volgt disciplinaire actie. (Bron: website Bangkok Post, 25 juni)

Mensenhandelrapport: Thailand schuift plaatsje omhoog
29 juni – Na twee jaar op de Tier 3 lijst van het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport te hebben gestaan, schuift Thailand dit jaar een plaatsje omhoog naar de Tier 2 lijst. Dit meldt persbureau Reuters, alhoewel het rapport pas donderdag bekend wordt gemaakt. De upgrade wordt bevestigd door een Amerikaanse functionaris in Washington en een functionaris van een internationale organisatie met een kantoor in Bangkok.
Phil Robertson, adjunct-directeur van Human Rights Watch voor Azië, veronderstelt dat de belangrijkste reden voor de upgrade het herstel van ontoereikende juridische instrumenten is, zoals de Visserijwet, nadat die tientallen jaren zijn verwaarloosd.
Volgens Songsak Saicheua, directeur-generaal van het American and South Pacific Affairs Department, voldoet Thailand aan de miniumeisen die het TIP kantoor stelt. ‘Maar we gaan door met ons anti-mensenhandel beleid. Ons land doet zijn best mensenhandel activiteiten uit te bannen.’
Ter illustratie noemt hij de aantallen: in 2014 bedroeg het aantal zaken 280, in 2015 317. Vorig jaar zijn 547 verdachten aangehouden, van wie de meesten banden hadden met ambtenaren, agenten, legerfunctionarissen, lokale politici en ‘invloedrijke figuren’.
Corrupte ambtenaren worden niet alleen disciplinair gestraft, maar kunnen ook levenslang krijgen wanneer de mensenhandel leidt tot de dood van een slachtoffer. Van 34 functionarissen is vastgesteld dat ze betrokken waren bij de smokkel van Rohingya. Dat is gebleken nadat een illegaal doorgangskamp in Padang Besar (Songkhla) begin 2015 was ontdekt.
Robertson waarschuwt voor al te groot optimisme. ‘Niemand dient zich voor de gek te laten houden dat het einde ook maar enigszins in zicht komt. De vervolgingen tot nu toe zijn slechts het topje van de ijsberg. Het regime is er nog niet in geslaagd een eind te maken aan de systematische straffeloosheid van de lokale politie en andere functionarissen.’ (Bron: website Bangkok Post, 29 juni)

Nieuwe Amerikaanse wet kan Thaise export duperen
16 augustus – Een nieuwe, dit jaar van kracht geworden Amerikaanse wet kan ernstige gevolgen hebben voor de Thaise export. De wet stelt strenge eisen aan de arbeidsomstandigheden en kent in tegenstelling tot de huidige regelgeving geen uitzonderingsgronden. De VS vormen een van de drie belangrijkste exportmarkten van Thailand, goed voor 60 procent van het bruto binnenlands product.
De wet, een update van de bestaande handelswetgeving, wordt gezien als een meer agressieve benadering door de VS van dwang- en kinderarbeid. Thaise exporteurs zijn de afgelopen jaren al onder druk gezet, met name in de visserijsector, waardoor Thailand in 2014 in het Trafficking in Persons rapport is gezakt van de Tier 2 naar de Tier 3 lijst, een degradatie die pas dit jaar ongedaan is gemaakt. Thailand voelt ook de hete adem van de EU in zijn nek omdat het land nog niet volledig voldoet aan de IUU-regeling van de EU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing).
Vallop Vitanakorn, vice-voorzitter van de Federation of Thais Industries, wijst erop dat de nieuwe wet meer gevolgen zal hebben voor de Thaise export omdat ze voor alle producten geldt. Thaise arbeidsintensieve bedrijfstakken, zoals de kledingindustrie, zullen het zwaarst getroffen worden omdat die steunt op gastarbeiders, waarbij twijfels bestaan over salariëring en huisvesting.
De Thaise voedingsindustrie zit intussen niet stil. De Betagro Group, een van ’s lands grootste pluimvee- en agribedrijven, heeft de touwtjes al aangetrokken bij boeren waarvan het kippen afneemt. Het bedrijf eist dat ze voldoen aan de Betagro Labour Standard. Betagro heeft onlangs ook de autoriteiten in Lop Buri gevraagd om gecontracteerde pluimveeboerderijen te controleren. De provincie telt er driehonderd en is daarmee de grootste leverancier van pluimvee.
Mitr Phol, ’s lands grootste producent van suiker, kreeg dit jaar de Bonsucro certificering, die een garantie moet bieden voor arbeidsomstandigheden die voldoen aan internationale eisen. Bonsucro is in 2008 gevormd om toezicht te houden op de wereldproductie van suiker. De strenge criteria hebben betrekking op mensenrechten, sociale verantwoordelijkheid en economisch levensvatbaarheid.

Zondag 21 augustus
– Een Noorse visserij expert adviseert Thaise spelers in de visserij industrie om samen te werken. Wanneer ze elkaars situatie en behoeftes begrijpen, is het gemakkelijker om tot een overeenkomst te komen. Vidar Landmark, directeur-generaal van het Department of Fisheries and Aquaculture, hield dat pleidooi op een paneldiscussie, getiteld ‘Turning the Tide: Partnership for Sustainable Fisheries’ in Bangkok, dat werd bijgewoond door 120 deelnemers.
‘Effectieve maatregelen bij het beheer van voorraden  die gedeeld worden met buurlanden helpen het land de zeedieren te beschermen’, aldus Landmark, die een gezamenlijke Russisch-Noorse commissie als voorbeeld stelde. Deze commissie beheert de visvoorraden in de Barentszee en Noorse zee.
Adviseur Wicharn van de National Fisheries Association of Thailand zei zich zorgen te maken over het gebrek aan samenwerking in de Thaise visserij sector. ‘Ze werken nooit echt samen en delen geen gemeenschappelijke visie hoe een beter zeemilieu tot stand te brengen en de visvoorraad te vergroten.’

Visserij: EU komt donderdag snuffelen
1 november – Donderdag krijgt Thailand bezoek van een EU delegatie die gaat controleren of het land zich houdt aan de IUU-regeling (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) van de EU.
Ter voorbereiding bezocht een delegatie van bobo’s onder leiding van marine chef-staf Luechai zaterdag het Port In-Port Out Command Centre in Sakon Nakhon dat toezicht houdt op de vissersboten die de haven uitvaren en binnenkomen. Alle maatregelen op het gebied van de visserij worden gecoördineerd door het Command Centre for Combating Illegal Fishing. Ze hebben betrekking op scheepsdocumentatie, netten, werkvergunningen en bemanning.
Thailand kreeg vorig jaar april een gele kaart van de EU. Wanneer de wantoestanden voortduren, dreigt een rode kaart met het risico van een importverbod op Thaise visproducten.

Donderdag 10 november
– 1.154 trawlers waarvan vorig jaar de vergunning is ingetrokken in een poging de kleine visserij te helpen, mogen weer uitvaren. Het Command Centre for Combating Illegal Fishing heeft hun vergunning opnieuw uitgegeven. Het gaat om trawlers met een bruto tonnage van minder dan 10 ton.
In totaal werden in november vorig jaar 1.622 vergunningen ingetrokken, daar de eigenaren van de trawlers verzuimd hadden zich te registreren bij het Marine Department. Dat was bevolen door de junta met als doel illegaal vissen te bestrijden. Het MD mocht ook de vaartuigen inspecteren en documenten controleren. Sommige trawlers gebruikten verboden netten.
De eigenaren van de 1.154 dienen de maat en machines van hun vaartuigen in overeenstemming te brengen met het Fisheries Decree zodat hun werk de lokale visserij niet benadeelt. Over de resterende 468 trawlers moet het MD nog een besluit nemen.

Dinsdag 15 november
– Vice-premier Prawit doet een schone belofte. Volgend jaar moet Thailand een plaatsje omhoog schuiven op de index van het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport: van de Tier 2 Watchlist naar Tier 2.
Prawit maakte dit gisteren bekend na een vergadering met functionarissen van het ministerie van Werkgelegenheid over arbeidsrechten. Hij hoopt dit te bereiken door een strengere wetshandhaving, met name in de visserij, en uitbreiding van het aantal inspecteurs.
Prawit wijst op de oprichting van het Command Centre for Combatting Illegal Fishing dat een speciale eenheid heeft die dwangarbeid en mensenhandel bestrijdt en regelt welke netten gebruikt mogen worden.
Thailand kreeg vorig jaar van de EU een gele kaart omdat het onvoldoende optrad tegen illegal, unreported and unregulated fishing, een EU-regeling die bekend staat als IUU-regeling.
In Juni schoof Thailand bij de Amerikanen al op van Tier 3 naar de Tier 2 Wachlist, wat volgens de vice-premier erop duidt dat ze onder de indruk zijn van wat Thailand tegen mensenhandel doet.

Illegale visserij: EU tevreden en niet tevreden
27 november – De uitdrukking ‘Geen woorden maar daden’ lijkt vaak in Thaise vertaling te luiden ‘Geen daden maar woorden’. Maar of de EU onder de indruk is van de verzekering dat Thailand een belangrijke poging heeft gedaan om de problemen in de visserij op te lossen en te voldoen aan de IUU-regeling van de EU zal nog moeten blijken.
Het Command Centre for Combating Illegal Fishing spreekt weer zalvende woorden en hoopt een rode kaart te voorkomen die kan leiden tot een importverbod van de EU. Thailand kreeg in april vorig jaar een gele kaart vanwege Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU-regeling) alsmede wantoestanden in de visserij zoals mensenhandel en slechte arbeidsomstandigheden.
Volgens adjunct-hoofd Wannapol van het centrum hebben vertegenwoordigers van de EU eerder deze maand na een bezoek aan het Fisheries Department aangegeven dat ze tevreden waren met wat ze gezien hebben. Maar ze zeiden ook nog meer concrete acties te willen zien ter bestrijding van illegale arbeid.
Wannapol zei dit op een seminar over de problemen van de visserij-industrie, georganiseerd door het Thailand Information Centre for Civil Rights and Investigative Journalism. Om het probleem van mensenhandel aan te pakken, zijn machines geïnstalleerd om aan de hand van vingerafdrukken en gezichtsherkenning werkers te identificeren. Een proefproject is aan de gang in Samut Sakhon.
De EU-vertegenwoordigers hebben voorgesteld een vakbond te vormen zodat gastarbeiders direct met werkgevers kunnen onderhandelen. Maar het centrum met de lange naam verzet zich, omdat de regelgeving hen alleen toestaat lid te zijn van bestaande verenigingen.
De EU heeft ook gevraagd geen juridische actie te ondernemen tegen werkers in illegale fabrieken, maar alleen de eigenaren aan ta pekken. En daar is het centrum het wel mee eens.
Naar verwachting komt de EU volgend jaar met haar eindoordeel.

Greenpeace: Thaise trawlers ontwijken controle
16 december – 76 onder Thaise vlag varende trawlers vissen sinds achttien maanden op de Daya de Maha Bank ten oosten van Madagascar. Ze zijn naar dit uiterst kwetsbare en milieugevoelige gebied uitgeweken sinds ze vorig jaar bij Indonesië en Papoea Nieuw-Guinea zijn verdreven door de Indonesische autoriteiten.
Greenpeace schrijft dit in een donderdag bekend gemaakt rapport. De bank is een toevluchtsoord geworden voor bedrieglijke visserijpraktijken waarbij de reders de vrije hand hebben om hun bemanning uit te buiten en het milieu te schaden. De trawlers blijven constant op zee en laden hun vangsten over op zogeheten reefer schepen. Deze praktijk staat bekend als transshipment.
Anchalee Pipattanawattanakul van Greenpeace Southeast Asia zegt dat er geen controle is over wat er daar gebeurt [Ontleend aan de website, in de krant wordt deze quote toegeschreven aan Mark Dia, regionaal coördinator oceanen]. ‘De Thaise vloot blijft even meedogenloos als altijd.’ Ze roept de militaire regering op transshipments te verbieden.
De Thaise visserij heeft een slechte reputatie en is vorig jaar gewaarschuwd door de EU dat ze niet voldoet aan de IUU-regeling (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing). Een importverbod op Thaise visproducten dreigt als dit zo blijft. De Thaise overheid zegt de nodige maatregelen te hebben genomen, maar dat zijn voornamelijk papieren maatregelen.
In het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport is Thailand in juli opgeschoven van de Tier 2 Watchlist naar Tier 2 met als kanttekening dat corruptie hervormingen blijft ondermijnen en dat de arbeidsomstandigheden in de visserijsector ‘een belangrijk probleem’ blijven.
Mark Dia geeft er een treffend voorbeeld van. Aan boord van een Thaise trawler, die onlangs is teruggekeerd van de Daya de Maha Bank naar Ranong, zijn volgens Greenpeace zes bemanningsleden overleden aan beri-beri, een ziekte veroorzaakt door vitamine B1 gebrek.

Visserij wanhopig op zoek naar bemanning
9 januari – Een groep vissers in Samut Songkhram neemt deel aan een project om Thaise bemanningsleden voor trawlers aan te trekken. Ze willen op deze manier tegenwicht bieden aan het negatieve image van de Thaise visserij. In voorbereiding is een trainingsprogramma van dertien dagen later deze maand.
Een van de belangstellenden, een voormalige kok op het eiland Koh Samui, zegt na 13 jaar in de keuken te hebben gestaan, toe te zijn aan iets nieuws. Hij wil weten of het negatieve image terecht is. ‘Ik wil erachter zien te komen waarom Thai het werk niet willen doen en het overlaten aan migranten.’
Een andere belangstellende zegt bereid te zijn de uitdaging aan te gaan, alhoewel het werk gevaarlijk kan zijn als het stormt. Nog vers in het geheugen ligt de tyfoon Gay in 1989, waardoor talrijke boten omsloegen en vele bemanningsleden om het leven kwamen. Maar hij heeft vertrouwen in nieuwe radartechnologie die op schepen wordt geïnstalleerd, en betere weersvoorspellingen.
De visserij is een hard bestaan, waarbij bemanningen hun gezin vaak maanden niet zien. De sector staat in een kwaad daglicht wegens het te werk stellen van illegalen, lange werktijden en slechte arbeidsomstandigheden. De regering probeert daar wat aan te doen, denkt de ex-kok.
Maar de regering maakt zich echter meer zorgen over overtredingen van de IUU-regeling van de EU (Illegal, Unreported and Unregulated fishing), waardoor een importverbod van de EU dreigt. Thailand kreeg in 2015 een waarschuwing van de EU. Een andere bron van zorg is de mensenhandel, die door het Amerikaanse State Department wordt gevolgd.
De visserijsector kampt met een groot tekort aan bemanningsleden sinds de regering reders niet meer toestaat nieuwe buitenlandse vissers te registreren. Alleen al in Samut Songkhram zijn de reders van 2.000 boten wanhopig op zoek naar personeel. Voor het aangekondigde project hebben 30 Thai belangstelling. Ze kunnen aan boord 400 baht per dag verdienen, wat meer is dan het minimumloon.

Geen verplichting voor vermelding dwangarbeid
26 januari – Alhoewel hij erkent dat de feiten ‘tragisch’ zijn en ‘belangrijke ethische zorgen oproepen’ heeft een federale rechter in Californië het Amerikaanse warenhuis Costco Wholesale Corp niet verplicht op de verpakking van Thaise garnalen te vermelden dat sprake is van dwangarbeid en mensenhandel bij de vangst.
Rechter White deed die uitspraak in een class-action rechtszaak, in 2015 aangespannen door Monica Sud, een klant, tevens lid van het door leden gerund warenhuis. Aangeklaagd waren ook exporteur CP Food Products en haar moedermaatschappij Charoen Pokphands Foods (CP).
In een per email verspreide verklaring zegt CP dat het alle aspecten van mensenhandel en dwangarbeid veroordeelt. Ze wijst erop dat CP geen vissersboten bezit en nooit heeft gehad, waarop dwangarbeid voorkomt, zoals beweerd in de aanklacht.
Sud beweert samen met andere Costo klanten dat Costo garnalen van Zuidoost-Aziatische producenten koopt ondanks dat het bedrijf weet dat de vissersboten worden bemand door slavenarbeiders. De Amerikaanse wijst op een onderzoek door de Britse krant The Guardian en het Amerikaanse persbureau AP naar misstanden in de aanvoerketen van garnalen. Volgens dit onderzoek worden grote aantallen mannen tegen hun wil op Thaise vissersboten vastgehouden.
De Guardian ontdekte dat CP voor haar garnalenkwekerijen visvoer koopt van enkele eigenaren van vissersboten, bemand door slaven. Maar de rechter zegt dat de herkomst van de garnalen niet kan worden vastgesteld.
Vorig jaar steeg Thailand een plaatsje in het Amerikaanse Trafficking in persons rapport alhoewel volgens het rapport in de Thaise visserijsector nog steeds ‘wijdverspreide dwangarbeid’ voorkomt. Volgens de International Labour Organisation zijn wereldwijd 21 miljoen mensen het slachtoffer van dwangarbeid. (Bron: Thomson Reuters Foundation, website Bangkok Post, 26 januari)

Dinsdag 31 januari
– De Royal Thai Navy is gisteren begonnen met een operatie waarbij elf teams 160 visserijkades in zes provincies langs de Andamankust gaan inspecteren op zoek naar overtredingen. Eigenlijk zou dit nieuwsbericht niet nodig hoeven zijn, want naar mijn mening dient dat permanent te gebeuren, wil Thailand ooit verlost raken van de gele kaart die in april 2015 door de EU is getrokken vanwege overtredingen van de IUU-regeling. Als ik EU-inspecteur was, zou ik zeggen: leuk voor de bühne, maar daar trappen we niet in.
Het bericht meldt ook dat de kades gebruikt worden voor het lossen van de gevangen vis, iets wat natuurlijk volkomen nieuw is voor de lezers van BP. Ja, je komt wel wat te weten als je BP leest.
De kades worden ook geïnspecteerd op hun deugdelijkheid. Kades die ondeugdelijk zijn, worden gesloopt, zegt commandant Pisai van de Third Naval Area. [BP: Controleer je even of dat ook gebeurt?]

Donderdag 9 maart
Het kabinet heeft een decreet goedgekeurd dat voorziet in wijziging van twee wetten met betrekking tot Thaise schepen en navigatie. De wijziging heeft onder andere tot doel IUU-visserij beter te kunnen bestrijden (Illegal, Unreported and Unregulated fishing, een regeling van de EU). Het gaat om de Act on Thai ships van 1938 en de Act on navigation through Thai waters van 1913.

Zaterdag 18 maart
– De voorzitter van de Trang Fishing Association en vijf anderen zijn wegens mensenhandel en dwangarbeid tot 14 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De voorzitter (66) is ook eigenaar van de Boonlap vismarkt en voorzitter van een commissie die de politie van Kantang (Trang) controleert. Hij moet ook een boete betalen van 600.000 baht.
Vier anderen zijn door de provinciale rechtbank van Trang vrijgesproken. Drie zijn schipper van een trawler, de vierde is een bewaker. De veroordeelden profiteerden van de gedwongen tewerkstelling van 15 tot 18-jarigen op trawlers. Ze waren ook in het bezit van wapens en munitie zonder daarvoor een vergunning te hebben. De verdachten werden in november 2015 aangehouden in het kader van een actie tegen de illegale visserij.

Vrijdag 24 maart
– Tweehonderd trawlers uit de provincie Trat zijn door hun eigenaar geregistreerd in Cambodja om de in Thailand strenger geworden regels tegen illegale vispraktijken en tewerkstelling van gastarbeiders te omzeilen. De strengere regels hebben geleid tot een tekort aan personeel, waardoor tal van boten niet kunnen uitvaren. De eigenaren kunnen geen bemanning krijgen of ze kunnen de hogere loonkosten niet opbrengen. Het zware werk schrikt ook potentiële werknemers af.
Volgens adviseur Surapong van de Ruam Jai Fisheries Association in Khlong Yai (Trat) kost het aannemen van een gastarbeider 20.000 tot 30.000 baht. Hij zegt dat de industrie zwaar getroffen wordt door de quota die de regering hanteert om overbevissing tegen te gaan. De trawlers mogen 235 dagen per jaar vissen, wat betekent dat ze vier maanden per jaar werkeloos aan de kade liggen.

Maandag 3 april
– Niet alleen reders met grote trawlers, maar ook kleine vissermannen krijgen ermee te maken: de internationale eisen en de regels van de EU voor de visserij. Het Department of Fisheries (DF) gaat beperkingen stellen aan hun gebruik van vistuig en vismethoden. Ook wordt gekeken naar de uitgifte van visvergunningen en de gebieden waar vissen is toegestaan.
Volgens hoofd Adisorn heeft zijn dienst een ‘zekere vooruitgang’ geboekt bij de bestrijding van de IUU-visserij (Illegal, Unreported and Unregulated Fishery). Thailand moet aan die EU-regeling voldoen om de gele kaart kwijt te raken die het land heeft gekregen en te voorkomen dat het een rode kaart krijgt, waardoor een importverbod dreigt.
De actie van het DF is ingegeven door zorgen dat de strengere controle van trawlers ertoe leidt dat de reders hun werk uitbesteden aan kleine vissers, waardoor overbevissing dreigt. Bij de dienst zijn 26.000 vissersboten en 11.237 trawlers geregistreerd. Het aantal illegale trawlers wordt geschat op 1.200. Over vier maanden komt de EU weer inspecteren hoe het staat met Thailand’s vorderingen.

Nieuwe poging visserij in ‘t gareel te brengen
6 april – De illegale visseij floreert nog steeds, alle stoere taal ten spijt om een eind te maken aan de illegale visserij. Die conclusie kan wel getrokken uit de jongste maatregel van premier Prayut om het draconische artikel 44 van de interim-grondwet in te zetten. Twee jaar nadat de EU een gele kaart heeft getrokken omdat het land niet voldoet aan de IUU-regeling (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) dreigt nog steeds een rode kaart die kan leiden tot een importverbod op Thaise visproducten.
De order bestaat uit 26 artikelen met eisen waaraan vissers en reders moeten voldoen. Met als belangrijkste de installatie van een VMS-systeem (Vessel Monitoring System), registratie van de vergunning op een voorgeschreven tijdstip en het bijhouden van een logboek.
Registratie is vereist voor transhipment vaartuigen (boten die de gevangen vis aan wal brengen van schepen die buitengaats blijven), koelschepen, vaartuigen die brandstof en water vervoeren en andere ondersteunende schepen. Wie in gebreke blijft wordt beboet met minstens 10.000 baht,  verliest zijn vergunning en mag de zee niet meer op.
Minister Chatchai (Landbouw) zegt dat veel reders mazen in de wet opzoeken om illegaal te kunnen blijven vissen. Om die reden heeft hij Prayut gevraagd artikel 44 in te zetten. Een commissie bestaand uit vertegenwoordigers van het Department of Fisheries, de ministeries van Werkgelegenheid en Industrie, het Marine Department en andere diensten heeft het toezicht op naleving van de order. Ze kan zelfs met een rechtbankbevel vaartuigen confisqueren.
Chatchai zegt: ‘We hebben twee jaar besteed aan de IUU problemen en we willen er nu zo snel mogelijk definitief een eind aan maken. De laatste order middels artikel 44 gaat helpen ons doel te bereiken.’
De volgende inspectie door de EU wordt binnen vier maanden verwacht; dan zal blijken of deze laatste actie slechts een papieren tijger is en of de EU de gele kaart intrekt.

Corruptie in ansjovis visserij, ambtenaren vragen steekpenningen
19 april – Corruptie is aan de orde van de dag in de visserij. Ambtenaren vragen steekpenningen van 5.000 tot 300.000 baht per maand aan trawler eigenaren. Het Command Centre for Combating Illegal Fishing zegt een aantal klachten te hebben ontvangen van exploitanten die op ansjovis vissen.
Ambtenaren die voor het commandocentrum werken, geven in ruil voor de steekpenningen toestemming aan trawlers van minder dan 30 ton om uit varen, ook ’s nachts, wat verboden is door het Department of Fisheries. Dat zou gebeuren in zes provincies. Volgens de wet zijn die boten niet verplicht een port in-port out logboek bij te houden, maar ze dienen wel gecontroleerd te worden op illegaal vistuig.
Adjunct-hoofd Wannapol van het commandocentrum zegt ‘ernstig bezorgd’ te zijn over de klachten omdat ze de reputatie van het centrum en de medewerkers aantasten. Wannapol gaat een panel leiden dat door het centrum is gevormd. ‘De premier heeft ons opdracht gegeven snel en serieus actie te ondernemen.’
Adisorn Promthep, hoofd van het Department of Fisheries, zegt een blik inspecteurs te zullen opentrekken om meer gegevens te verzamelen over de omkoping. ‘Het department heeft zijn uiterste best gedaan het beweerde probleem aan te pakken met de volle medewerking van betrokken diensten.’
Het bericht zegt ook nog iets over de registratie van 10.900 commerciële trawlers in Samut Songkhram, maar dat sla ik over. Trawlers dienen een registratieboek te hebben en uitgerust te zijn met een Vessel Monitoring System.
Alle inspanningen hebben tot doel de EU ervan te overtuigen dat Thailand voldoet aan de IUU-regeling (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing). De EU gaf in 2015 Thailand een gele kaart wegens overtreding van de regeling. Wanneer die wordt omgezet in een rode kaart, dreigt een importverbod van Thaise visproducten.

Visserij op de goede weg met makreel
19 mei – De toename van de hoeveelheid makreel, de afgelopen drie jaar in de Golf van Thailand, bewijst dat het land op de goede weg is om te voldoen aan de eis van de EU om het maritieme milieu beter te beschermen, zegt Adisorn Promthep, hoofd van het Department of Fisheries. Hij zei dit gisteren in een terugblik op de beperkende maatregelen die van 15 februari tot 15 mei van kracht waren in het middengebied van de Golf. Sommige trawlers mochten toen niet uitvaren en bepaald vistuig was verboden.
De maatregelen golden voor 26.400 vierkante kilometer tijdens het seizoen waarin de makreel eitjes legt. Makreel wordt voornamelijk gevonden in nationaal park Mu Ko Ang Thong in Surat Thani. De toename werd geconstateerd met behulp van sonar. Volgende maand wordt een visverbod van kracht voor het noordelijk deel van de Golf.
Adisorn hoopt dat de EU de resultaten laat meewegen wanneer ze een besluit neemt over Thailand’s inzet een eind te maken aan de illegale visserij. In juli krijgt Thailand bezoek van EU-inspecteurs om te beoordelen of het land nu wel voldoet aan de IUU-regeling. Tevens wordt gekeken of nog steeds gebruik wordt gemaakt van illegale arbeidskrachten en of de werkomstandigheden aan boord zijn verbeterd.

Donderdag 25 mei
– De regering hoopt nu eindelijk verlost te worden van de gele kaart van de EU die Thailand in 2015 heeft gekregen omdat het land niet voldoet aan de IUU-regeling. Het kabinet heeft dinsdag twee wetswijzigingen goedgekeurd, die betrekking hebben op Thaise schepen en navigatie in Thaise wateren.  De Raad van State buigt zich thans over de wijzigingen.
Vermoedelijk in juli krijgt Thailand weer bezoek van een EU-delegatie om de stand van zaken te beoordelen. De wetswijzigingen hebben volgens woordvoerder Chirute van het ministerie van Transport tot doel duurzame visserij te bevorderen. Hij hoopt dat ze helpen de gele kaart van tafel te krijgen. Thailand exporteert jaarlijks voor 200 miljard baht visproducten naar de EU.
Behalve door de EU wordt Thailand’s visserij ook in de gaten gehouden door de International Maritime Organisation. [Het is voor het eerst dat ik daarover lees] In 2021 wordt Thailand door de IMO beoordeeld.

Vrijdag 2 juni
– Het ministerie van Landbouw gaat samen met het Japanse ministerie van Agriculture, Forestry and Fisheries de IUU-visserij bestrijden (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, een regeling van de EU). Dinsdag tekenden ze een overeenkomst. Minister Chatchai zegt dat ze ook de mondiale ontwikkeling van duurzame visserij willen bevorderen.
‘We benadrukken het belang van mondiale samenwerking bij de strijd tegen illegale visserij. We willen dat de wereld ziet, wat we al gedaan hebben, want er is al veel vooruitgang geboekt.’
Naar verwachting beoordeelt de EU een van de komende maanden wat Thailand voor vorderingen heeft geboekt. Thailand kreeg in 2015 een gele kaart van de EU.
Van de totale visexport gaat 21,3 procent naar Japan, oftewel 50.818 ton met een waarde van 10,84 miljard baht. Japan is thans bezig een traceerbaarheidssysteem op te zetten zodat consumenten weten waar de vis vandaan komt en of die legaal en duurzaam is gevangen.

Zaterdag 17 juni
– Olietankers moeten uiterlijk 13 juli zijn uitgerust met een Vessel Monitoring System en vanaf die datum Port-In/Port-Out rapporten aan de autoriteiten verstrekken. De maatregel heeft tot doel hun betrokkenheid bij illegale visserij te bestrijden, zegt minister Chatchai van Landbouw. Het vermoeden bestaat dat de tankers daaraan meehelpen. De eis geldt voor tankers met een bruto tonnage tot 1.000 ton en niet voor grotere tankers.
Volgens een bron in het Government House maakt de EU zich zorgen over de olietankers die de trawlers op zee bevoorraden. Naar schatting gaat het om 142 tankers. Van 5 tot 16 juli krijgt Thailand bezoek van een EU-delegatie die bekijkt hoe het staat met de strijd tegen de IUU-visserij . Thailand is door de EU bedreigd met een importverbod wegens het gebruik van milieuonvriendelijke vismethoden en illegale arbeid. De beslissing daarover wordt binnenkort verwacht.

Zaterdag 8 juli
– De NLA (benoemd parlement) heeft unaniem goedkeuring verleend aan een nieuwe bestuursmaatregel voor de visserij ter vervanging van de oude uit 2015. Minister Chatchai (Landbouw) zei gisteren dat de nieuwe maatregel nodig is omdat de oude elementen bevat die niet overeenkomen met de condities in de kleine en commerciële visserij [?]. De nieuwe regeling bevat strengere straffen voor overtredingen.
NLA-lid Poj wijst erop dat het ministerie meer aandacht is gaan besteden aan regulering van trawlers en havens in plaats van hoe visproducten in eigen land worden gebruikt of geëxporteerd. ‘Er zijn vandaag de dag veel opportunistusche handelaren, met name buitenlanders, die met de handel en export van visproducten beginnen zonder daarvoor geautoriseerd te zijn. Dat is een probleem.’
Zoals bekend heeft Thailand van de EU een gele kaart gekregen omdat het land niet voldoet aan de IUU-regeling van de EU. Nog steeds hangt een importverbod als zwaard van Damocles boven het land. Maar de minister vindt gele of rode kaart minder belangrijk. Hij concentreert zich op het duurzaam maken van de visserij.

Voorspelling: Thailand behoudt gele kaart van EU
18 juli – Hopelijk is de bron betrouwbaar want die zegt dat de EU waarschijnijk de in april 2015 getrokken gele kaart wegens overtreding van de IUU-regeling (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) handhaaft. De EU heeft het ministerie van Landbouw vorige week laten weten dat Thailand meer moet doen om IUU-activiteiten de kop in te drukken, alhoewel ze erkent dat de regering de afgelopen drie jaar zich met het probleem heeft beziggehouden.
‘De EU heeft ons geprezen voor de genomen maatregelen die hebben geleid tot positieve ontwikkelingen.’ De krant somt op: grondige controle van trawlers, de vorming van een Command Centre for Combating Illegal Fishing, de verplichting van een Vessel Monitoring System, Port-In, Port-Out controles en een Koninklijk Besluit over visserij in 2015. Tevens werd het almachtige art 44 [van de interim grondwet] van stal gehaald.
Vertegenwoordigers van de EU brachten van 1 tot 16 juli een bezoek aan Thailand. Ze zeiden bezorgd te zijn over de tewerkstelling van illegale werkers, het gebruik van vistuig dat aanzienlijk schade veroorzaakt en het ontbreken van een betrouwbaar controlesysteem op visactiviteiten.
De Federation of Thai Fisherfolk Association heeft de regering gevraagd een artikel van het KB te schrappen, dat onbillijk is voor kleine lokale vissers en de industrie schaadt. Het verbiedt vissers offshore te werken, zoals ze altijd hebben gedaan, maar trawlers mogen het wel met een vergunning van het Department of Fisheries. Het komt erop neer dat kleine vissers slechts in 5 procent van de zee mogen vissen, maar ze vormen wel 80 procent van de industrie, zegt voorzitter Sama-Ae.

Visexport naar EU in gevaar
19 juli – De export van visproducten naar de EU hangt aan een zijden draadje. Zelfs premier Prayut houdt met de mogelijkheid rekening dat de EU de deur op slot doet omdat het land niet volledig voldoet aan de IUU-regeling. Maar hij zit niet in zak en as, want de EU heeft na een inspectie begin deze maand ook gezegd ‘tevreden’ te zijn met de vorderingen die de regering maakt op arbeids- en milieugebied. ‘De EU is tevreden, maar wil dat we het werk versnellen op gebieden waarop we niet honderd procent van onze targets hebben bereikt’, aldus de premier.
Maandag maakt de EU bekend wat het wordt: voortzetting of intrekking van de gele kaart die in 2015 werd getrokken of een rode kaart, die neerkomt op een exportverbod naar de EU. Het inspectieteam heeft al laten doorschemeren dat Thailand meer moet doen om de IUU-overtredingen uit te bannen. Een rode kaart zou pijnlijk zijn want de Thaise visexport naar de EU levert jaarlijks 200 miljard baht op. Een bron bij de regering verwacht dat de gele kaart wordt gehandhaafd. Een rode kaart acht hij niet waarschijnlijk.
Volgens Prayut worden hervormingen soms bemoeilijkt omdat veranderingen van de wet het levensonderhoud van vissers in gevaar kunnen brengen. Het tekort aan personeel in kustprovincies noopte de regering onlangs op de rem te trappen bij de strijd tegen [illegale] migranten. Hij zegt: ‘Daarom hebben we te maken met vertragingen en soms moeten we een heel proces overdoen. Bijna alles levert problemen op, zoals het opmeten van vissersboten.’
Eigenaren van vissersboten zijn ontevreden met de nieuwe arbeidswet die strenge straffen stelt op illegale arbeid. Ze vinden het niet billijk dat ze verantwoordelijk zijn voor de kosten van registratie omdat de migranten maar korte periodes voor hen werken. Het verbod op destructief vistuig vinden ze eveneens onredelijk. Volgens hen vissen ze alleen maar op kleine vissen, zoals schaaldieren.

Visserij zwaar getroffen door jacht op illegale gastarbeid
26 juli – Het kan niet als een verrassing komen, want er is voor gewaarschuwd. De wijziging van de wet op gastarbeid, waarbij strenge straffen zijn geïntroduceerd op tewerkstelling van illegale gastarbeiders, heeft in de visserij geleid tot een tekort van 74.000 arbeiders. Dat zegt voorzitter Mongkol van de National Fisheries Association of Thailand.
Het al langer bestaande tekort heeft de afgelopen twee jaar eigenaren van 16.000 trawlers genoopt hun boot aan de kant te houden. Dat heeft de industrie een verlies van 20 miljard baht opgeleverd en consumenten moesten meer betalen voor hun visje, daar de aanvoer met 40 tot 50 procent is verminderd.
Volgens Mongkol kost makreel momenteel in Samut Songkhram 100 tot 150 baht per kilo tegen 30 tot 50 baht twee jaar geleden. Inktvis ging omhoog van 60-70 baht naar 150-300 baht. Toch kampt Thailand niet met een tekort aan visproducten omdat het land ook vis importeert, waaronder uit Indonesië.
Minister Sirichai (Werkgelegenheid) zegt dat circa duizend gastarbeiders op grond van een Memorandum of Understanding met Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam de gelederen hebben versterkt. In juni arriveerden 189.937 gastarbeiders in het land om bij 14.271 werkgevers te werken. Verder heeft het ministerie nog enkele maatregelen genomen om het tekort te bestrijden. Afgezien van de werkers die dankzij het MoU zijn gekomen, staat het ministerie ook gastarbeiders toe om zich tweemaal per jaar voor de visserij te registreren.

Zondag 27 augustus
– Nieuwe ontwikkeling in de strijd tegen de IUU-visserij (illegal, unreported and unregulated) die welig tiert in Asean. De IUU-regeling is een poging van de EU om aan die illegale pratijken een eind te maken. Thailand kreeg al in april 2015 een gele kaart wegens overtreding van de regeling.
In de opsporing komt aanzienlijke verbetering nu het US Agency for International Development Oceans and Fisheries Partnership (Usaid Oceans) en de Britse satelliet operator Inmarsat een overeenkomst hebben gesloten over de traceerbaarheid per satelliet.
Angela Hogg, directeur Azië van het VN-agentschap, zegt dat het CDT systeem het gehele visproces kan volgen vanaf de vangst tot de consument. Visvloten kunnen sneller opgespoord worden en de reisplanning kan verbeterd worden waardoor de operationele kosten afnemen. De betere communicatie met de wal stelt kapiteins in staat snel weersvoorspellingen te ontvangen waardoor de veiligheid en de werkomstandigheden op zee worden bevorderd.
Met het systeem wordt in Bitung (Indonesië) en Songkhla (Thailand) een proef gedaan. Inmarsat levert in beide landen de vereiste apparatuur. In Thailand werkt Inmarsat samen met de Thai Union Group, ’s werelds grootste producent van tonijn in blik.

Donderdag 31 augustus
– Het Department of Marine and Coastal Resources zegt dat haar pogingen om een eind te maken aan illegale visserij vrucht beginnen te dragen. Adjunct-hoofd Sopon zei dat gisteren toen hij in het gezelschap van verslaggevers op inspectie was in het Zuiden. Het department houdt alle activiteiten goed in de gaten en hoopt de zorgen van de EU over naleving van de IUU-regeling (Illegal, unregulated and unreported visserij) te verlichten. En daar laat ik het maar bij, want de rest van het bericht is een lofzang op wat Thailand allemaal op visserijgebied doet. Thailand kreeg in 2015 een gele kaart van de EU.

Dinsdag 19 september
– Het Department of Fisheries gaat grote trawlers toestaan de vergunning van kleinere boten over te nemen zodat ze meer visdagen hebben en 220 dagen per jaar kunnen vissen. Het mes snijdt aan twee kanten want de vloot wordt zo verkleind. Daardoor worden de druk bevaren wateren ontlast, zegt hoofd Adisorn, hetgeen leidt tot meer duurzame visvoorraden. De boten die hun vergunning verkopen, worden vernietigd. Thailand telt thans 7.807 geregistreerde trawlers. Naar verwachting worden 800 gesloopt.
Verder gaat het bericht nog in op het tekort aan arbeidskrachten, waardoor de visserij maandelijks 20 miljard baht aan inkomsten derft, en aan de campagne om een eind te maken aan de IUU-visserij.

Vissers verzetten zich tegen strenge eisen van EU
22 september – Waarom drieduizend vissers en visbedrijven in Samut Songkhram nu ineens protesteren tegen de Europese Unie vanwege haar harde benadering van illegale visserij, ontgaat me want het is allang bekend dat een importverbod dreigt wanneer Thailand geen definitief eind maakt aan de IUU-visserij. De groep vermoedt dat de opstelling van de EU voornamelijk gericht is op de ongekozen militaire regering.
De groep vraagt de regering de maatregelen te herzien die ze de afgelopen twee jaar heeft genomen om aan de eisen van de EU te voldoen. Volgens Matichon Online News kan het hen niet schelen wanneer de EU in het ergste geval de import van Thaise visproducten verbiedt, want een groot deel van de vangst wordt in eigen land geconsumeerd.
Voorzitter Mongkol van de National Fisheries Association of Thailand zei gisteren dat sommige maatregelen van de regering een ‘disastrous’ gevolg hebben gehad voor de visindustrie. De schade bedraagt zeker 500 miljard baht, schat hij. Duizend trawlers die buiten de Thaise wateren vissen, zijn failliet gegaan. Het aantal trawlers dat in die wateren vissen, is gezakt van 40.000 naar 10.000. Daarvan kunnen 3.500 niet uitvaren wegens personeelsgebrek.
Mongkol leidde gisterochtend vroeg een protest van in het zwart geklede vissers op een vismarkt in Samut Songkhram. Op hun shirts stond de tekst ‘Stop Threatening Thailand’ met de letters EU doorgestreept in rood. ‘We hebben ons geduld verloren’, zei Mongkol. ‘Het ligt buiten ons vermogen om aan de eisen van de EU te voldoen.’

Dinsdag 17 oktober
– Begin volgende maand komt de EU op bezoek om te zien of Thailand al vorderingen maakt bij de bestrijding van IUU-visserij. Minister Chatchai heeft alle betrokken autoriteiten opgedragen het toezicht te verscherpen.De minister bracht gisteren een bezoek aan Samut Prakan.
Thailand kreeg in 2015 van de EU een gele kaart omdat het land faalde bij de bestrijding van illegal, unregulated and unreported fishing. Nog steeds hangt een rode kaart als zwaard van Damocles boven het land oftewel een importverbod voor Thaise visproducten. Chatchai zegt dat aanzienlijke vorderingen zijn geboekt bij de strijd tegen IUU-visserij.

Donderdag 2 november
– Deze maand krijgt Thailand bezoek van een delegatie van de EU die het systeem om visproducten te volgen, gaat inspecteren. Adjunct-hoofd Umaporn van het Fisheries Department zegt dat het systeem een ‘uitdaging’ vormt, maar er worden wel vorderingen gemaakt. Het traceringssysteem is een van de voorwaarden die de EU heeft gesteld bij de beoordeling van de vraag of Thailand voldoet aan de IUU-regeling van de EU.
Zoals bekend kreeg het land in juni 2015 een gele kaart van de EU wegens overtreding van de regeling. Behalve op het ontbreken van een behoorlijk traceringssysteem heeft de EU kritiek op het gebruik van verboden netten, de tewerkstelling van illegalen in de visserij en de slechte werkomstandigheden aan boord. De visserij is al enkele malen gecontroleerd door de EU, maar tot nu toe was het traceringssysteem nog niet beoordeeld. Naar verwachting beslist de EU in maart of de gele kaart gehandhaafd blijft.

Maandag 13 november
– De autoriteiten gaan een nieuw centrum vormen, Thai Maritime Enforcement Centre geheten, dat tot taak krijgt operaties op het gebied van maritieme veiligheid, mensenhandel en visserij te versterken en samenwerking tussen diensten te vergroten, zoals de marine, douane, het Department of Marine and Coastal Resources en de Marine Police Division.
Het centrum neemt de taken over van het Centre for Combating Illegal Fishing, een speciale taakeenheid die in 2015 werd gevormd nadat de EU een gele kaart had getrokken voor de Thaise visserij. Die is nog steeds van kracht.

Tonijnindustrie pleit voor nauwere samenwerking met Taiwan
1 december – Producenten van tonijn in blik zeggen dat Thailand zich kan positioneren als nieuwe basis van de tonijnindustrie als het land nauwer samenwerkt met Taiwan, waar de grootste vangsten worden gedaan. Die suggestie is onlangs besproken met het Phuket Fisheries Provincial Office. Hoofd Paiboon gaat alle voorstellen verzamelen en ze aan diverse diensten voorleggen.
Wanneer Taiwanese vaartuigen geregistreerd worden als Thaise vissersboten, kan de aanvoer naar Thailand aanzienlijk toenemen.Volgens de producenten heeft het land voldoende capaciteit de vis te verwerken.
Taiwan is al een grote leverancier aan de Thaise tonijnindustrie, 150.000 ton per jaar. Thailand is ’s werelds grootste exporteur van tonijn met afnemers in de VS en Europa. Nauwere samenwerking met Taiwan zou de lokale industrie helpen om te voldoen aan de strengere eisen die de gewijzigde Fisherie Act stelt. De wet uit 2015 is herschreven onder druk van de EU, die in 2015 een gele kaart heeft getrokken wegens overtredingen van de IUU-regeling.

Woensdag 20 december
– De regering wil 1.900 vissersboten kopen om vissers tegemoet te komen die lijden onder de nieuwe strenge regels voor de visserij. De stuurgroep visserijbeleid heeft dit in principe besloten. Maar ze heeft niet bekend gemaakt hoeveel dat gaat kosten. Mogelijk financieringsbronnen zijn geïncasseerde legeskosten ad 130 miljoen baht bij het verlenen van vergunningen aan de commerciële visserij en een zachte lening van 650 miljoen baht van de Government Savings Bank.
De 1.900 boten liggen al twee jaar werkeloos aan de kant, nadat de EU Thailand een gele kaart had gegeven voor overtreding van de IUU regeling. Sinsdien zijn wetten aangepast en wordt het principe maximum sustainable yields toegepast om overbevissing te voorkomen. Het maximaal aantal visdagen per jaar is daarom teruggebracht van 300 naar 210.
Op de steun is aangedrongen door de Thai Fishery Association, een bundeling van 57 netwerken van vissers. Onlangs dreigde de vereniging naar het Government House te marcheren om de regering onder druk te zetten.

Zaterdag 20 januari 2018
– Laatste bericht. Eigenaren van vissersboten kunnen nu tegelijk hun boot- en visvergunning verlengen of een vergunning aanvragen. Het Marine Department en het Fisheres Department hebben gisteren bekend gemaakt dat de twee vergunningen vanaf dit jaar tegelijk verlopen. Ook deze maatregel heeft tot doel IUU-visserij te bestrijden.

26 januari
Quote van vissers op Thaise vissersboten: ‘Het was marteling. Ik was een keer zo moe dat ik van boord viel, maar ze trokken me weer terug. Je kunt niet ontsnappen, omdat je niet betaald krijgt als je wegloopt. En wanneer je aan het eind weg wil, kan dat alleen als ze je laten gaan.’
Alle mooie praatjes ten spijt is er nog weinig verbeterd in de Thaise visserij, stelt Human Rights Watch in een recent uitgekomen rapport. Lezen!

Woensdag 7 februari
Pagina 4 opent met de drugsvangst in een trein naar het Zuiden, ook al gemeld op de website. Ik noem maar gelijk de twee andere berichten; hebben we dat ook gehad. De Criminal Court is uitgebreid met twee nieuwe panels die zaken gaan behandelen op het gebied van de illegale visserij. Dat besluit is genomen met het oog op de eis van de EU aan Thailand om een eind te maken aan de IUU-visserij.

15 februari
– Ten slotte een bericht over de visserij. Het kabinet wordt binnenkort gevraagd [door wie?] te verklaren dat het land vrij is van Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, zegt vice-premier Chatchai. Wanneer de EU ook vindt dat Thailand niet langer de IUU-regeling overtreedt, kan de in 2015 getrokken gele kaart vervallen. Maar wanneer de EU dat niet vindt, dreigt een importverbod voor Thaise visproducten.

Dinsdag 6 maart
– Pagina 3 opent met een fors verhaal over de visserij. Tijdens zijn bezoek aan Samut Sakhon heeft premier Prayut de koers aangegeven die gevolgd moet worden om een importverbod van de EU wegens de IUU visserij te voorkomen.
De premier bracht een bezoek aan de Fish Marketing Organisation, het Labour Rights Promotion Network en de Thai Union Frozen Co. Hij werd er bijgepraat over de vorderingen die worden geboekt bij de installatie van GPS op trawlers.
Het kabinet hield na dit ochtendbezoek in buurprovincie Phetchaburi een van zijn befaamde mobiele kabinetsvergaderingen, waarmee het vorig jaar is begonnen. Vice-premier Chatchai zegt dat een speciale taakeenheid wordt gevormd om de industrie die goed is voor 100 miljard baht, te reguleren. Die gaat zich vooral richten op illegale arbeid op grote trawlers, de verstrekking van werkvergunningen, het uitbannen van mensensmokkel en misbruik van mensenrechten.
De EU die van 4 tot 11 april een bezoek aan Thailand brengt, wil de twee kwesties, illegale visserij en illegale arbeid, tegelijk bespreken.

Vrijdag 23 maart
– De regering bij monde van vice-premier Prawit heeft directeur Trent van de Environmental Justice Foundation (EJF), een in Engeland gevestigde NGO, verzekerd dat ze verschillende stringente maatregelen heeft genomen ter bestrijding van de IUU-visserij, zoals de registratie van vissersboten en het gebruik van drones om ze te controleren.
Om onderzoeken naar overtredingen te versnellen en naleving van de wet te versterken is een speciale werkgroep gevormd. In voorbereiding is een wet ter ratificering van ILO-conventies. Ongedocumenteerde gastarbeiders hebben het dringend advies gekregen zich voor het eind van de maand bij de autoriteiten te melden, zodat hun verificatieproces voor eind juni kan worden afgerond. Verder is werkgevers gevraagd het loon op bankrekeningen te storten.
Volgens woordvoerder Koncheep van het ministerie van Defensie staat Thailand klaar om de aanpak van problemen met IUU-visserij in Asean te stimuleren. De EJF is gevraagd daarbij een handje te helpen. Prawit heeft de stichting om medewerking gevraagd opdat het land snel verlost raakt van de gele kaart die het in 2015 als ‘laatste waarschuwing’ van de EU heeft gekregen.

Vissers dreigen met staking tegen nieuwe regels
10 april – Duizend vissersboten uit de zuidelijke provincies zijn gisteren naar de Pattani Pier gevaren om de regering onder druk te zetten de nieuwe strenge maatregelen tegen IUU-visserij* te versoepelen. Voorzitter Phubest van de Pattani Fisheries Association zegt dat de vissers besloten hebben om in staking te gaan; ze durven niet uit te varen uit angst dat ze de regels overtreden.
Vandaag vindt in het Government House overleg plaats tussen de regering en vertegenwoordigers van de vissers. Vice-premier Prawit maakt zich geen zorgen. Hij denkt dat ze niet zullen staken omdat ze al zijn uitgenodigd voor gesprekken met betrokken diensten.
De stakingsdreiging komt enigszins ongelegen, want een EU-delegatie is momenteel op bezoek in Thailand om te controleren wat de regering tegen de illegale visserij doet. Morgen is de laatste dag. Delegatieleider Stefaan Depypere, directeur van de EU-sectie internationaal oceaanbeheer en duurzame visserij, zei na een ontmoeting met Prawit dat Thailand veel vorderingen heeft gemaakt en een model voor andere landen biedt.
Over de de kans dat de in 2015 uitgedeelde gele kaart wordt ingetrokkken, zegt het artikel niets. Nog steeds dreigt Thailand geconfronteerd te worden met een importverbod door de EU als de IUU-regeling van de EU niet wordt nageleefd en dat zou rampzalig zijn voor de visexport.
De protesterende vissers zeggen dat de nieuwe regels van de regering onpraktisch zijn. Op de website wordt de regel genoemd dat schippers zich dienen te houden aan de voorgeschreven werktijden. Ze mogen niet iemand anders aan het stuurwiel zetten, want dat mag niet van het Marine Department.
De krant noemt de regel dat vissers aan boord een reddingsvest moeten dragen [wat me inderdaad erg onpraktisch lijkt tijdens het werk] en dat een kopie van hun loonstrookjes dient te worden ingeleverd bij de Port In, Port Out centra oftewel Pipo [waarmee niet de populaire tv-clown uit mijn jeugd wordt bedoeld]. Op de foto Depypere in gesprek met Prawit.
* Illegal, unreported and unregulated fishing.

Woensdag 11 april
– De National Fisheries Association heeft in de sterkste bewoordingen de nieuwe regels voor de visserij, bedoeld om de EU gunstig te stemmen, afgewezen. ‘Deze regels hebben ons in een lastig parket gebracht. Ze zijn overdreven gecompliceerd en onrealistisch en zullen niet tot verbetering van de industrie leiden’, zegt voorzitter Mongkol.
Gisteren leverde de vereniging een formeel protest in bij vice-premier Chatchai, die verantwoordelijk is voor het oplossen van de IUU-visserij. Eerder in de week dreigden vissers in staking te zullen gaan.
In het vorige bericht over de nieuwe regels noemde ik al enkele voorbeelden, dit bericht noemt de verplichting een kopie van alle loonstroken van werknemers in te leveren, voorzien van de handtekening van bemanningslid en schipper. Voordat een boot toestemming krijgt de netten uit te werpen dient alle uitrusting te worden goedgekeurd en geregistreerd en de werktijden van alle bemanningsleden te worden vastgelegd [dus niet alleen van de schipper zoals gisteren gemeld].

Buitenlandse trawlers bemoeilijken hervormingen
16 april – Verwarring over het eigendom van trawlers. Het Fisheries Department heeft aldus een publicatie in de Royal Gazette van een week geleden 161 trawlers geïdentificeerd die niet onder Thaise vlag varen en mogelijk illegaal de netten in Thaise wateren hebben uitgegooid. De meeste trawlers hebben Chinese namen. Maar klopt dat wel?
Vice-premier Chatchai belegt na Songkran een vergadering met betrokken functionarissen om helderheid te verkrijgen. Hij zegt dat het probleem geen invloed heeft op de beslissing van de EU om de gele kaart die Thailand in 2015 kreeg wegens IUU-visserij in te trekken, maar het land dient de kwestie inzichtelijk te maken vanwege duurzame visserij. Chatchai zegt niet verwacht te hebben dat het eigendom van de boten onduidelijk zou zijn, gegeven de pogingen van de overheid om de trawlers zich aan de wet te laten houden.
De autoriteiten meldden eerder dat Thailand honderden in Thailand geregistreerde trawlers naar het buitenland had verkocht, maar functionarissen zeggen dat het om slechts 29 gaat. ‘De EU wil documenten zien waaruit onze verkopen blijken’, zegt Chatchai.
Afgezien van de verwarring over het aantal heeft de EU-delegatie tijdens haar inspectie van een week, die woensdag eindigde, geen andere serieuze zorgen geuit. ‘Ze waren tevreden met de pogingen van de regering’, zegt Chatchai op basis van een onofficieel rapport. De EU gedelegeerden hadden waardering voor de betere regulering van trawlers en bemanning in de afgelopen zes maanden.
Het bericht gaat verder in op de bezwaren van vissers tegen nieuwe regels, zoals voor de werktijden, maar dat is oud nieuws. Chatchai zegt dat de regering zich niet doof houdt voor hun klachten. Functionarissen zijn in gesprek met vertegenwoordigers van de vissers.
De vice-premier benadrukt evenwel dat de regering overtredingen niet zal tolereren. Functionarissen blijven illegale tewerkstelling in de gaten houden. Buitenlandse vissers dienen zich ter voorkoming van uitbuiting te registreren, een probleem dat de EU zorgen baart en de pogingen van de regering om een eind te maken aan mensenhandel tegenwerkt.

11 mei
– Het kabinet beslist volgende week het controlesysteem van Port In Port Out centra (Pipo) te stroomlijnen, zoals voorgesteld door de visserij-industrie. Visserijondernemingen maken bezwaar tegen sommige procedures waarvan ze zeggen dat die overbodig zijn en het werk hinderen. Van de 17 documenten die moeten worden ingeleverd, zijn tien al opgenomen in de Pipo database.
Zaterdag heeft de National Fisheries Association of Thailand met de autoriteiten over de problemen overlegd. Eerder is besloten dat reders zeven documenten dienen in te leveren wanneer ze uitvaren, waaronder logboeken, werkvergunningen voor buitenlandse bemanningen en loonbriefjes.
De Pipo-centra, gevestigd in 22 kustprovincies, kunnen vissersboten verbieden uit te varen, wanneer niet voldaan wordt aan alle eisen ten aanzien van vistuig, vangsten en bemanning.

Zaterdag 12 mei
– Het verzoek van de visserijsector om versoepeling van de lange procedure om migranten aan te nemen is afgewezen door het ministerie van Werkgelegenheid, alhoewel de sector kampt met een groot tekort aan arbeidskrachten. Minister Adul zegt dat ze nog steeds gehuurd moeten worden op basis van MoU contracten [met de buurlanden] maar de autoriteiten gaan wel proberen het proces te stroomlijnen. De sector wil 40.000 gastarbeiders aantrekken. Over twee weken vergadert het Department of Employment met betrokken partijen.
Verder meldt de minister dat de wet op de preventie en onderdrukking van dwangarbeid door het kabinet is goedgekeurd en nu beoordeeld wordt door de Raad van State. Naar verwachting wordt die over twee weken naar het parlement gestuurd.

Vrijdag 18 mei
– Het Apostleship of the Sea, een centrum dat zeevaarders beschermt, vraagt de regering NGO netwerken toe te staan een oogje in het zeil te houden in Pipo-centra (Port In Port Out). In die centra, gevestigd in 22 provincies, worden vissersboten gecontroleerd bij vertrek en aankomst, een belangrijke maatregel tegen mensenhandel in de visserij.
Het verzoek werd gisteren door coördinator Natthaya gedaan tijdens een seminar in Bangkok, georganiseerd door de Coalition for Ethical and Sustainable Seafood.
Uit een onderzoek onder driehonderd migranten werkzaam in de visserij-industrie in zes kustprovincies is gebleken dat een derde de NGO-operaties nuttig vindt. Ze praten liever met hun vertegenwoordigers dan met de autoriteiten, aldus Natthaya. De meesten werkten legaal in het land.

30 juni
Het Apostleship of the Sea (Thailand), een organisatie in Songkhla die bemanningsleden van vissersboten helpt, feliciteert Thailand met de promotie dit jaar naar Tier 2. Ze benadrukt dat de nieuwe ranking van functionarissen vereist dat ze nog harder werken in het gevecht tegen mensenhandel. Nattaya Phetcharat zegt dat haar organisatie de sterke vastberadenheid van de regering heeft gezien om een eind te maken aan de IUU-visserij. Het kantoor wil dat soortgelijke pogingen ook in andere sectoren worden gedaan, waarin mensenrechten worden geschonden.

Vrijdag 31 augustus
– Het aantal vissersboten die in Thaise wateren mogen vissen, bedraagt 10.743. Dit heeft vice-premier Chatchai bekend gemaakt tijdens een persbriefing over de zogeheten IUU campagne van de regering. Het is de eerste keer dat een regering in staat is een precies aantal te noemen; eerder werd er een slag naar geslagen.
Chatchai noemde het cijfer een belangrijke stap in de strijd tegen de IUU visserij. Het cijfer is gebaseerd op een inventarisatie door het Fisheries Department dat daaraan twee jaar heeft gewerkt.

Thailand zet de bijl in 861 illegale vissersboten
13 september – Om een wit voetje te halen bij de EU worden 861 illegale vissersboten vernietigd. Gisteren begon het Marine Department voor de kust van Samut Sakhon met de eerste negen en voor het eind van de maand worden achttien boten in Ranong, Phetchaburi, Krabi en Pachuap Khiri Khan ontmanteld. In december moeten ze allemaal een zeemansgraf hebben gekregen.
De operatie heeft te maken met de gele kaart die de EU heeft getrokken omdat het land zich niet volledig houdt aan de IUU-regeling. Daarover wordt deze maand weer onderhandeld. EU-ambassadeur Pirrka durft niet te voorspellen of de gele kaart wordt ingetrokken, maar hij weet wel dat de regering aanzienlijke vorderingen maakt om orde op zaken te stellen middels een verbeterde wetgeving, management van de vloot en controles.
Het is voor het eerst dat Thailand het exacte aantal vissersboten weet. In het verleden werd er een slag naar geslagen, maar het Marine Department heeft vier maanden besteed om gegevens te verzamelen. Medio augustus bedroeg het aantal geregistreerd boten 10.743 en het aantal ongeregistreerde 6.315.

12 oktober
Thailand en Vietnam willen nauwer gaan samenwerken bij de strijd tegen de IUU-visserij. De afgelopen paar jaar hebben beide landen daarmee in een gezamenlijke werkgroep al een begin gemaakt. Binnenkort vergadert die voor de derde keer.
Thailand wil ook een Memorandum of Understanding afsluiten met Vietnam. Met vijf landen bestaan al MoU’s: Myanmar, Fiji, Korea, Laos en Filipijnen. Die landen wisselen informatie uit om vangstcertificaten te verifiëren. Met Japan is een gezamenlijke verklaring getekend.

7 november
Importeurs van inktvis uit Myanmar zijn niet blij met de eis van het Department of Fisheries dat ze officiële documenten moeten overleggen waaruit blijkt dat de vis is gevangen met een duurzame vismethode. Ze zeggen dat het veel papierwerk is.
De maatregel heeft tot doel de prijs van lokale inktvis te ondersteunen, want die is de afgelopen drie jaar gekelderd van 120 baht per kilo naar 30 baht. Lokale vissers geven goedkope, uit Myanmar geïmporteerde inktvis de schuld.
De geëiste documenten bestaan uit visvergunningen, een opgave van de vislokatie, gebruikt vistuig en details over de werkomstandigheden van de vissers. Volgens vice-premier Chartchai werd de import al gecontroleerd, maar gaat dat nu serieuzer worden gedaan in verband met de IUU-regeling van de EU.

Thailand ratificeert als eerste in Azië C188
30 november – Thailand is het eerste land in Azië dat de C188 gaat ratificeren, de Work in Fishing Convention die voorziet in betere arbeidscondities voor vissers. Minister Adul (Werkgelegenheid) maakte gisteren het goede nieuws bekend. Jawel, goed nieuws voor de bemanningen die lange en zware werkuren aan boord maken, maar visserijgroepen zijn er niet gelukkig mee omdat ze vrezen dat de kosten toenemen.
Om hun zorgen weg te nemen, zei de minister dat de overeenkomst, die bestaat uit 14 eisen, alleen voor grote trawlers geldt van meer dan 30 bruto registerton. Dat zijn vijfduizend vaartuigen, de bemanningen van de kleinere 30.000 vaartuigen zullen er alleen maar baat bij hebben, aldus Adul. De minister hoopt dat de verbeterde condities meer Thais en buitenlanders naar de sector trekken.
Thailand telt thans 37.00 trawlers, waarvan meer dan helft kleine, traditionele boten zijn. Het land worstelt met een tekort aan vissers nadat strenge maatregelen zijn genomen om te voldoen aan de IUU-regeling van de EU. Het land heeft al een aantal wetten met eisen die in de C188 staan, zoals een minimumleeftijd, maximum werktijden en de verplichting die werkgevers hebben, hun bemanning medisch te laten onderzoeken. Overheidsdiensten bestuderen momenteel voorzieningen en compensatie bij bedrijfsongevallen.

15 december
– Voormalige regeringspartij Pheu Thai heeft bekend gemaakt zich te zullen inzetten voor de werkers in de visserij die het moeilijk hebben vanwege de strenge regels die de overheid stelt om te voldoen aan de IUU-regeling van de EU. Gisteren kwamen vertegenwoordigers uit de sector naar het hoofdkwartier van PT om hun zorgen te uiten. Ze spraken met partijleider Viroj, zijn adjunct Plodprasop en Sudarat, voorzitter van de strategiecommissie.
Sudarat zegt dat Thailand vroeger 80.000 trawlers in de vaart had, nu zijn het er slechts 30.000. ‘Alhoewel internationale regels nu van kracht zijn kunnen we de omzet van de sector herstellen, als we de kwestie effectief aanpakken. Dat kan een stimulans voor ’s lands economie zijn.’

Vissers verzetten zich tegen C188
21 december – Ze hadden pech, de fishery operators* die gisteren in groten getale bij het ministerie van Werkgelegenheid demonstreerden. De minister en de hoogste ambtenaar waren er niet, want die brachten een bezoek aan Israël om met de autoriteiten aldaar te praten over de arbeidersomstandigheden van Thaise gastarbeiders.
Dus moesten de demonstranten genoegen nemen met senior ministry officials die hen vertelden dat het ministerie volgende week woensdag een bijeenkomst houdt om de kwestie te bespreken. Die wordt bijgewoond door functionarissen van het Department of Fisheries, Marine Department en vertegenwoordigers van visserijverenigingen uit 22 kustprovincies.
Het protest van gisteren was gericht tegen de voorgenomen ratificering door Thailand van de Work in Fishing Convention van 2007 van de International Labour Organisation (ILO), ook wel C188 genoemd. De NLA (National Legislative Assembly, benoemd parlement) heeft daarvoor al het groene licht gegeven. Begin volgend jaar wil de regering haar handtekening onder het verdrag zetten.
De conventie bevat 14 essentiële eisen die betrekking hebben op de minimumleeftijd van werkers, werk- en rusttijden, gezondheidscontroles en de eis dat werkgevers bemanningsleden snel naar het vasteland moeten brengen wanneer ze ziek zijn of een ongeluk hebben gekregen.
De demonstranten noemen de conventie ‘onpraktisch’ en ‘duur’. Volgens hen schaadt die de visserij. Ze vinden het ook niet nodig een studie te verrichten naar de gevolgen van ratificering en roepen premier Prayut op artikel 44 in te zetten om de ratificering tegen te houden.
Een vertegenwoordiger van de demonstranten bracht gisteren de permanent secretaris van het PM’s Office, die een kijkje was komen nemen, op de hoogte van hun grieven. ‘De conventie belemmert vissers hun bedrijf uit te oefenen. We zijn hier samengekomen om de regering op te roepen af te zien van ratificering.’
Persoonlijke noot: Ik ben benieuwd naar de reactie van de EU, die Thailand op straffe van een importverbod onder druk heeft gezet zich te houden aan de IUU-regeling. Als Thailand inderdaad C188 niet ratificeert, lijkt me dat in strijd met Thailand’s belofte schoon schip te maken in de visserij. Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald.
* Ik vind het veel gebruikte woord operator altijd moeilijk te vertalen. In het Amerikaans Engels (dat vaak gebruikt wordt in BP) betekent het: werkgever, eigenaar van bedrijf. In mijn digitale woordenboek kwam ik de volgende vertalingen tegen: marktspeler, beheerder, ondernemer, exploitant, dienstverlener. Misschien komt het woord betrokkene nog het dichtst in de buurt.

25 december
– Follow-up over de voorgenomen ratificering van de 2007 Work in Fishing Convention van de ILO waartegen vissers te hoop zijn gelopen. Minister Adul (Werkgelegenheid) zegt niet te zullen buigen voor de druk van de vissers ‘mob’ [letterlijk: gepeupel, grauw], maar hun vertegenwoordigers zijn welkom om hun zorgen over te brengen.
De vissers protesteerden donderdag voor het ministerie van Werkgelegenheid en hebben Prayut gevraagd een stokje te steken voor ratificering.

2 januari 2019
– Het andere bericht op pagina 3 is ook een follow-up. Minister Adul (Werkgelegenheid) belooft het conflict met de vissers uit de weg te ruimen alvorens de regering de Work in Fishing Convention van de ILO, bijgenaamd C188, ratificeert.
De permanent secretaris van het ministerie zal in overleg treden met vertegenwoordigers van commerciële trawlergroepen uit 22 kustprovincies. De vissers protesteren al sinds december 2017 tegen ratificering. Het ministerie gaat een commissie vormen om de restricties op de visserij te verfijnen.

4 januari
Minister Adul (Werkgelegenheid) ziet licht aan het eind van de tunnel en het bedrijfsleven heeft zijn verzet getemperd; het zegt dat het zich niet tegen C188 verzet [wat een heel ander geluid is dan van de protesterende vissers op 20 december bij het ministerie van Werkgelegenheid].

EU trekt gele kaart voor visserij in
9 januari – Groot nieuws uit Brussel: De EU heeft de drie jaar geleden getrokken gele kaart voor de Thaise visserij ingetrokken. Ze vindt dat Thailand de afgelopen jaren voldoende heeft gedaan om te voldoen aan de IUU-regeling van de EU (illegal, unreported and unregulated fishing). Het goede nieuws betekent dat niet langer een importverbod voor Thaise visserijproducten dreigt.
EU-commissaris Karmenu Velu (Milieu, Visserij en Maritieme Zaken) maakte gisteren op een persconferentie de opheffing bekend. Hij zei: ‘Thailand heeft zijn wettelijke en bestuurssystemen in overeenstemming gebracht met de internationale verplichtingen de IUU-visserij te bestrijden. Dat mag als een droge technische uitspraak klinken. Maar laat me jullie verzekeren dat er veel hard en eerlijk werk achter zit.’
‘Illegal, unreported en unregulated visserij schaadt de mondiale visvoorraden maar ze schaadt ook de mensen die van de zee moeten leven, met name degenen die al kwetsbaar zijn voor armoede. Bestrijding van de illegale visserij is daarom een prioriteit voor de EU. Ik ben blij dat we vandaag een nieuwe toegewijde partner in deze strijd hebben.’
De persconferentie werd bijgewoond door een Thaise delegatie onder leiding van vice-premier Chatchai, die maandag was gearriveerd om de EU een update te geven over de vorderingen die het land heeft geboekt. Thailand heeft sinds de gele kaart in april 2015 werd getrokken 138 regelingen op het gebied van de visserij gewijzigd. Tussen Thailand en EU is regelmatig overleg geweest. De EU heeft ook waardering voor alle pogingen van het land om een eind te maken aan mensenhandel en om de werkomstandigheden in de visserijsector te verbeteren
Wanneer de gele kaart zou zijn omgezet in een rode kaart, had de visserijsector jaarlijks een verlies van US$300 miljoen geleden. In de afgelopen drie jaar heeft het land 4.427 overtredingen geconstateerd. Daarvan zijn 3.883 vervolgd in de rechtbank.
Chatchai zegt dat Thailand met de EU blijft werken aan bevordering van duurzame visserij, zowel in het binnenland als regionaal. ‘We hebben niet alleen wetten gemaakt en onze visserijstandaard verbeterd om de EU te overtuigen de gele kaart in te trekken, maar we hebben het ook gedaan om de Thaise visserij duurzaam te maken.’
Volgens Chatchai heeft Thailand nu de strengste wetgeving. Samen met de EU gaat het land een IUU-vrij certificatiesysteem opzetten en het is van plan in Asean (waarvan het dit jaar voorzitter is) een IUU taskforce te vormen. Thailand is ook het eerste gastland voor een Asean IUU workshop, die gefinancierd wordt door de EU.

Visserijvereniging: Strenge regels bemoeilijken visserij
10 januari – De intrekking van de gele kaart door de EU maakt geen enkel verschil voor de benarde situatie waarin de visserij zich bevindt. De sector heeft te maken met 400 ‘overdreven stringente’ wetten en regels die betrekking hebben op de IUU-visserij, zegt voorzitter Phubet van de Pattani Fishery Association.
Ze vormen een dwangbuis voor de vissers met negatieve gevolgen voor hun levensonderhoud en veroorzaken honderden miljarden baht aan schade. Phubet roept de regering op de meest strenge regels te wijzigen of versoepelen, waaronder de vissers lijden. Hij vindt dat vissers daarbij betrokken moeten worden.
In enkele provincies mogen bijvoorbeeld trawlers niet voor 9 uur uitvaren. De eigenaren van de boten die 10 minuten te vroeg naar zee gingen, hebben volgens hem een boete gekregen van 100.000 baht. ‘Dat was te hardhandig want ze veroorzaakten geen schade’, klaagt Phubet.
Docent economie Lae aan de Chulalongkorn universiteit zegt dat het land nog veel werk moet doen om het vertrouwen van consumenten in het buitenland, met name in de EU, terug te winnen. Nadat in 2015 de gele kaart was getrokken, kwam de Thaise visexport in een kwaad daglicht te staan en leden exporteurs grote verliezen.
Maar bij de overheid overheerst tevredenheid over opheffing van de gele kaart-status. Minister Sontirat (Handel) zegt dat die ook een stimulans betekent voor spin-off industrieën zoals de visverwerkende industrie.
De opheffing werd dinsdag in Brussel bekend gemaakt door de EU. Een besluit waarnaar Thailand al die jaren heeft uitgezien omdat het ’s werelds derde grootste exporteur van visserijproducten is. Als de gele kaart was omgezet in een rode kaart zou dit het land een verlies van US$300 miljard per jaar hebben opgeleverd.

14 januari
Op pagina 2 een Special Report over de visserij. De natie is bevrijd van de gele kaart van de EU, maar er is nog een lange weg te gaan, schrijft BP. De vraag is of het land de duurzaamheid van de visserij kan handhaven. De genomen maatregelen (minder trawlers, minder visperiodes) betekenen niets als de nieuwe regering niet de politieke wil heeft het beleid voort te zetten.
Sommige politieke partijen hebben al gepleit voor versoepeling van de strenge regels. ‘We kunnen opnieuw gewaarschuwd worden als er geen verdere ontwikkelingen zijn’, zegt hoofd Adisron van het Fisheries Department.

Vissers die stoppen, krijgen een premie
24 januari – De overheid gaat vissers die stoppen een compensatie verlenen voor hun baanverlies, maar de ‘criteria voor betaling moeten zorgvuldig worden bepaald’, aldus hoofd Adison van het Fisheries Department na een vergadering gisteren die werd voorgezeten door minister Grisada (Landbouw). De compensatie maakt deel uit van het overheidsplan om het aantal trawlers terug te dringen, zodat de visserij beter gereguleerd kan worden.
Adisorn zegt dat niet alle vissers die stoppen, in aanmerking komen voor de regeling. Of ze geld krijgen zal grotendeels afhangen van hun visverleden, terwijl eigenaren van kleine vissersboten ‘vooraan de rij staan’. Als eersten worden vissers gecompenseerd die de wet niet hebben overtreden. Vissers die dat wel hebben gedaan, krijgen geen cent.
Uit een onderzoek in 2015 is gebleken dat eigenaren van 679 boten besloten hebben hun schuit ‘uit het systeem te halen’, zoals het Fisheries Department het noemt. Duizenden meer hebben de regering om compensatie gevraagd of om hulp bij het verkopen van hun boot. Die optie heeft de goedkeuring van de regering. Ambtenaren benaderen de particuliere sector en diplomaten van buitenlandse naties die belangstelling hebben voor aankopen.

27 januari
Het idee om jongeren onder de leeftijd van 18 jaar als stagiair te laten werken op vissersboten, is afgewezen door het ministerie van Werkgelegenheid. Het wijst erop dat Thailand gebonden is aan de Worst Forms of Child Labour Convention (C182) die als leeftijdsgrens 18 jaar stelt.
Het voorstel om de grens te verschuiven is gedaan door enkele visserij operators vooruitlopend op de ratificering door Thailand van de IlO Work in Fishing Convention 2007 (C188). Deze stipuleert dat bemanningsleden minimaal 16 jaar moeten zijn en de vereiste training hebben afgerond.
Het voorstel voor het leerlingstelsel is een van de veertien kwesties die met reders uit 22 kustprovincies zijn besproken op het ministerie. Thailand staat op het punt C188 te ratificeren, maar de reders vinden dat die hen te veel aan banden legt. C188 voorziet in betere werkomstandigheden aan boord van trawlers en betere toegang van de bemanningsleden tot welzijnsvoorzieningen.
Voorzitter Mongkol van de National Fisheries Association of Thailand zegt dat tewerkstelling van onder achttienjarigen ‘een stap terug’ zou zijn, hoewel toegestaan door C188. Het voorgestelde leerlingstelsel, dat blijkbaar gericht is op kinderen uit visserijfamilies, dient volgens hem nauwkeurig overwogen te worden.

31 mei
– Partijleider Thanathorn (Future Forward) heeft gisteren beloofd zich sterk te maken voor wijzigingen van de visserijwet en dito regelingen met inspraak van visserij operators en experts. Thanathorn deed die belofte op een forum van groepen in de visserijsector, waarop ze hun ongenoegen uitten over de nieuwe strenge regels.
Thanathorn zei dat FFP de Fisheries Act artikel voor artikel zal doornemen om te bepalen wat veranderd kan worden. Maar wijzigingen mogen niet ten koste gaan van de visstand en de rechten van bemanningen, zowel Thai als migranten.

6 juni
• VN organisaties dringen aan op strengere maatregelen tegen illegaal vissen;
Thaise trawlers registreren zich elders om de nieuwe Thaise wetten te omzeilen
• Prawit dringt er bij de VN op aan: Maak IUU-visserij een milieumisdrijf

De vis wordt nog steeds duur betaald
6 juni – Vice-premier Prawit heeft gisteren een beroep gedaan op de VN om de zogeheten IUU-regeling strenger toe te passen en er een milieumisdrijf van te maken. Meldde ik al even in Nieuws van de website.
Op een forum over de IUU-visserij (Illegal, Unreported, Unregulated) zei hij dat Thailand trots is op het succes dat het land geboekt heeft bij het aanpakken van IUU. ‘We hopen verdere internationale samenwerking te zien. We willen ook dat de VN niet alleen gevallen van vernieling aanpakt, maar ze ook beschouwt als een misdrijf waarvoor de daders bestraft moeten worden. Als voorzitter van Asean maakt Thailand van het uitbannen van IUU een prioriteit.’
Een van de stappen die gezet dienen te worden, is de vorming van een Aseanbreed regionaal orgaan om IUU te onderdrukken en informatie uit te wisselen, aldus Prawit. Thailand zal de Asean-landen aanmoedigen de Port State Measure Agreement over te nemen om illegale trawlers uit te bannen.
De FAO, ILO en de International Organisation for Migration wijten de uitputting van de maritieme rijkdommen aan de IUU-praktijken. Volgens een gezamenlijke verklaring leidt die jaarlijks tot een verlies van US$5 miljard (156 miljard baht). De organisaties beschouwen ze als grensoverschrijdende misdaad, samen met piraterij, mensenhandel en drugssmokkel.
Eliminering van IUU visserij zal ervoor zorgen dat de toekomstige voedselveiligheid verzekerd is, dat bestaansmiddelen en de visstand worden beschermd, duurzaamheid bevorderd wordt, werkomstandigheden verbeteren en dat voorzien wordt in een bloeiende blauwe economie.

9 juni
– Het Department of Fisheries heeft samen met de RTP onlangs in Pattaya de eerste workshop van een serie gehouden om werkgevers in de visserij voor te lichten over de eisen ten aanzien van de traceerbaarheid van vangsten, zodat kopers er zeker van kunnen zijn dat ze niet het resultaat zijn van IUU-vispraktijken (Illegal, Unreported and Unregulated fishing).
De workshop werd bijgewoond door 206 personen uit de visserijsector, inclusief eigenaren van fishing piers, vertegenwoordigers van visserijverenigingen en ambtenaren. Doel was hun kennis bij te spijkeren over het proces van traceerbaarheid van visproducten vanaf de vangst tot consumptie en export.
De volgende workshops worden gehouden in Prachuap Khiri Khan en Songkhla en daarna in andere regio’s. Een van de praktijken waaraan een eind dient te komen zijn vervalste of incorrecte wegingen die vrij gebruikelijk zijn op verschillende fishing piers. Het land telt 800 van die pieren, waarvan alleen al 200 langs de Andaman kust.

11 juni
– In twee delen van de Golf van Thailand wordt de visvangst gedurende drie maanden verboden zodat de visstand zich kan herstellen. Het verbod geldt van 15 juni tot 15 augustus voor de kust van Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi, Samut Songkhram en Samut Sakhon, en voor de kust van Bangkok, Samut Prakan, Chachoengsao en Chon Buri van 1 augustus tot 30 september.
Ook vorig jaar gold een visbeperking; volgens het Marine Department is die effectief gebleken. Na de sluiting namen de vangsten toe van gemiddeld 2.471 kilo per dag naar 2.863 kilo. Teleurstellend was dat de visstand aan pla thu (makreel) zich niet volledig herstelde, hetgeen te maken heeft met hun migratiegedrag.

13 juni
• Overleg over toevloed van visproducten uit buitenland; Thaise vis duurder door IUU-regeling

13 juni
– In augustus vorig jaar protesteerden vissers in Songkhla al tegen de strenge regelgeving (foto) en nu opnieuw dreigen ze in actie te komen. De National Fisheries Association of Thailand dreigt met protesten in de hoofdstad als de nieuwe regering haar eis negeert om de regels die gelden voor trawlers en bemanning te versoepelen.
Voorzitter Mongkol zegt dat ze voor het ministerie van Landbouw een kamp opslaan, wanneer de regels niet worden veranderd. Die regels leiden tot een tekort aan bemanningen, waardoor veel werkgevers hun bedrijf hebben moeten beëindigen.
De vereniging vergadert op 28 juni op de groothandelsvismarkt Talay Thai in Samut Sakhon over de problemen waarmee ze de afgelopen vijf jaar kampten sinds de regering is begonnen de IUU-regeling van de EU strikt toe te passen om te voorkomen dat Thailand wordt getroffen door een importverbod van de EU.
Thailand kreeg in 2015 een gele kaart van de EU, maar die is op 8 januari ingetrokken omdat het land aanzienlijke vorderingen had geboekt bij het bestrijden van de IUU-visserij. Volgens directeur-generaal Adisorn van het Department of Fisheries zijn de strenge regels noodzakelijk om de visserijsector te laten overleven.
Zoals al gemeld in Nieuws van de website, maar nu anders geformuleerd, kopen visserijoperators visproducten in het buitenland, waar ze het (nog) niet zo nauw nemen met de IUU-regels.

20 juni
De opening van pagina 4 gaat in op de klachten van trawler-eigenaren over de strenge regels die de overheid aan de visserijsector heeft opgelegd om te voorkomen dat Thailand wordt getroffen door een importverbod van de EU. Minister Kritsada (Landbouw) heeft het er maar moeilijk mee. Hij zegt: ‘Elke verandering van de regels betekent niet dat we onze principes voor duurzaamheid laten varen.’
De vissers hebben gedreigd vrijdag in Bangkok te zullen demonstreren. Het ministerie werkt intussen aan nieuwe regels, die deels tegemoet komen aan de zorgen van de reders. Ze worden thans door de Raad van State onder de loep genomen.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties