Besneden, niet gesneden

Zou een onleesbaar handschrift typisch zijn voor de medische professie, waar ook ter wereld? Ik heb drie huisartsen versleten en van geen van drie kon ik de recepten lezen. Gelukkig konden ze bij de apotheek wel hun krabbels ontcijferen, anders had ik hier waarschijnlijk niet gezeten. Ook in Thailand schrijven artsen niet altijd even leesbaar. Daar werd in een kliniek in Samut Prakan’s Phra Pradaeng district een 12-jarige jongen het slachtoffer van. De knaap kampte met een abces in zijn keel. De dokter stelde de diagnose en schreef ‘excision’ op het opdrachtformulier voor de verpleger die de operatie zou uitvoeren. Maar de verpleger verwarde ‘excision’ met ‘circumcision’ en verwijderde de voorhuid van de jongen. Vervelend, maar niet onoverkomelijk.  Althans volgens de voorzitter van de Medical Council of Thailand, waarbij de moeder een klacht indiende. Hij zei de zaak van de zonnige kant te bekijken. ‘The accidental circumcision will help the boy keep his genitalia clean and lower the risk of cancer.’ De raad nam de verpleger in bescherming maar besloot wel het incident voor te leggen aan de ethische commissie.

  1. Nog geen reacties

  1. Nog geen trackbacks