Diepvriesman

Aanhouding paspoortvervalsers en drugshandelaren

Onthoofd lichaam gevonden; politieagent licht gewond
24 september 2016 – De politie heeft gisteren in een gebouw aan Sukhumvit Soi 56 het lichaam gevonden van een buitenlandse man. Het lag in zes stukken, waaronder een los hoofd, in een diepvrieskist. De gruwelijke vondst werd gedaan tijdens een inval in het gebouw van waaruit een bende paspoortvervalsers en drugshandelaren opereerde.
Aangehouden werden een Brit, twee Amerikanen en twee Myanmarezen. Een van de verdachten vuurde op de negen agenten. Eén agent werd licht gewond. De identiteit van de verdachten is nog niet vastgesteld. De politie heeft drie vuurwapens in beslag genomen, marihuana, ya ice en paspoorten. Ook is apparatuur [?] gevonden die is gebruikt om het lichaam te ontleden.
De twee Myanmarezen zijn man en vrouw. Ze waren gehuurd als huishoudelijke hulp en zijn geen verdachten. De Amerikaanse autoriteiten zijn geïnteresseerd in de zaak en nemen deel aan het onderzoek.
In bijgaand kader een overzicht van voorgaande zaken. Thailand is een toevluchtsoord voor paspoortvervalsers. De afgelopen twee jaar zijn al enkele bendes opgerold.

Lichaam in diepvrieskist lag er al maanden
25 september – De Sunday Bangok Post pakt vandaag groot uit over de vondst van een in stukken gesneden lichaam in een diepvrieskist en de aanhouding van drie buitenlanders op verdenking van het vervalsen van paspoorten [In tegenstelling tot Nederland heeft het nieuws in Thailand geen rustdag.]
De twee huishoudelijke hulpen die het onderkomen van de buitenlanders schoonmaakten, hebben verklaard dat het lichaam vier maanden geleden naar het appartement in Phra Khanong was gebracht en dat ze de opdracht kregen er weg van te blijven.
Gisteren zijn de twee Amerikanen voorgeleid aan de rechtbank in Phra Khanong waarna ze werden opgesloten in het Bangkok Remand Centre. De derde man, een Amerikaan of Ier, is opgenomen in het Police General Hospital omdat hij bij de inval vrijdag gewond raakte. Ook een agent raakte gewond op wie hij het vuur had geopend. Op het in stukken gesneden lichaam wordt een autopsie verricht in het Chulalongkorn ziekenhuis.
De Amerikaan of Ier Peter Andrew Colter (58), volgens eigen zeggen chemist (apotheker, chemicus) en getrouwd met een Thaise vrouw, beweert dat de diepvrieskist in bewaring is gegeven door een vriend die drie maanden geleden aan kanker overleed. Hij wist niet wat erin zat, maar de politie vond in zijn slaapkamer wel de sleutel van de kist. Ook is een paspoort gevonden, mogelijk van de diepvriesman. Uit gegevens van Immigration blijkt dat hij in juli 2006 Thailand is binnen gekomen. Vertrekgegevens zijn er niet.
De toeristenpolitie beschouwt Colter als de ringleider van een transnationale bende van paspoortvervalsers. Hij verblijft al acht à negen jaar in Thailand, maar Immigration heeft geen gegevens over hem. De andere twee arriveerden in maart 2014 en november vorig jaar in Thailand. De Amerikaanse en Engelse autoriteiten is gevraagd de in beslag genomen paspoorten en de vingerafdrukken van de verdachten te onderzoeken.
Het artikel bevat ook nog quotes van twee buren, maar die werpen weinig licht op de zaak. Het artikel maakt geen enkele melding van drugshandel. Het vorige bericht deed dat wel.

Politie vraagt FBI om hulp bij identificatie diepvriesman
26 september – De politie heeft een beroep op de FBI gedaan om te achterhalen wie de ‘diepvriesman’ is. Oftewel wie de persoon is, wiens lichaam in zes stukken is gesneden en gevonden is in een diepvrieskist tijdens een inval in een appartement aan de Sukhumvit Road Soi 56 (Phra Khanong). De vingerafdrukken van het lijk zijn niet meer bruikbaar omdat het maanden bevroren is geweest. Dus gaat de FBI aan de hand van gebitsgegevens op zoek.
Vandaag overlegt de politie met forensisch experts en vertegenwoordigers van de Amerikaanse ambassade over het identificatieproces en de bevindingen van forensische testen. Eveneens vandaag verricht de politie huiszoeking in een huis aan de Soi Onnuj 1, waar een van de drie aangehouden verdachten woonde.
De inval van vrijdag volgde op een tip dat een bende paspoortvervalsers zich in het appartement zou ophouden. Dat bleek te kloppen: de politie hield twee Amerikanen aan en een Brit [eerder aangeduid als Amerikaan of Ier]. Die trok zijn pistool en verwondde een agent, maar werd ook zelf gewond. Hij wordt beschouwd als de leider van de bende.
Wat de relatie van de diepvriesman met dit drietal is, is nog niet duidelijk. De Brit, Peter Andrew Colter, heeft verklaard dat de diepvrieskist vier maanden geleden in bewaring was gegeven door een vriend die aan kanker is overleden. Hij zou niet geweten hebben wat erin zat. De de doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. Een autopsie moet dat uitwijzen. De eerste resultaten daarvan worden vandaag bekend.
Inmiddels zijn tien personen ondervraagd, waaronder een vrouw die een relatie had met Colter. CCTV-beelden worden bekeken en de mobieltjes van de verdachten zijn onderzocht op mogelijke getuigen en andere verdachten. Twijfel bestaat over de identiteit van de verdachten daar ze meerdere paspoorten in hun bezit hadden met verschillende namen en nationaliteiten.

Diepvriesman

Zeg ken jij de diepvriesman?*
27 september – ’t is nog steeds een mysterie: wie is de man, die in zes stukken gesneden in een diepvrieskist is gevonden in een appartement aan Sukhumvit Soi 56 (Phra Khanong). Zoals gisteren gemeld zijn de vingerafdrukken van de diepvriesman (© Dick van der Lugt) niet bruikbaar; daarvoor is de man te lang bevroren geweest. De politie gaat het nu proberen met een CT scan.
Maandag is het lichaam overgebracht van het King Chulalongkorn Memorial Hospital naar het Thammasat University Hospital in Khlong Luang (Pathum Thani), dat wel de benodigde apparatuur heeft. De scan levert hopelijk informatie op over de wonden en het lichaamsweefsel. De politie is benieuwd of een van de paspoorten die in het appartement zijn gevonden, misschien van hem is.
De politie heeft ook de hulp ingeroepen van de FBI omdat twee van de verdachten Amerikanen zijn. De resultaten van de autopsie in het Chulalongkorn ziekenhuis zijn nog niet bekend gemaakt. (Bron: website Bangkok Post, 26 september)
* Gelieve de kop te zingen op de wijs van Zeg ken jij de mosselman?

Diepvriesman met kettingzaag aan stukken gezaagd
27 september – Lekker belangrijk! Bangkok Post meldt vandaag in de openingskop dat de diepvriesman met een kettingzaag in stukken is gezaagd. [Dus doe ik het ook maar] Alsof dat licht werpt op de mysterieuze dood van de man wiens lichaam vrijdag in een diepvrieskist is gevonden. De politie stuitte op het in zes stukken gezaagde lichaam tijdens een inval in een appartement aan de Sukhumvit Soi 56, van waaruit een bende paspoortvervalsers opereerde.
Zoals hierboven gemeld is het lijk verhuisd naar het Thammasat University Hospital voor een CT scan. Uit de eerste autopsie blijkt dat het slachtoffer een oudere Europeaan is. Het ziekenhuis beschikt over de gebitsgegevens van de man en DNA-materiaal. Gekeken wordt of DNA van anderen op het lichaam gevonden kan worden; dat zou kunnen toebehoren aan zijn moordenaar(s).
Of hij levend of dood doorgezaagd is, kan de politie niet zeggen. Het lichaam is maanden diep gevroren geweest, waardoor vingerafdrukken niet meer bruikbaar zijn. Hoe de politie weet dat het om een Europeaan gaat, vermeldt het bericht niet.
De politie gaat haar onderzoek uitbreiden naar de paspoortvervalsingen. De echtgenote van de Britse verdachte wordt voor verhoor opgeroepen. Hoofdcommisaaris Sanit van de gemeentepolitie zegt dat de politie meer informatie heeft over het vervalsingswerk, maar ze kan die niet bekend maken. In twee huizen van de Brit, Peter Andrew Colter, aan Ekkamai Soi 12 en Pridi 37 is bruikbaar bewijs gevonden. De diepvrieskist stond eerder in het eerste huis.
Een buurman zegt dat Colter de woning zeven à acht jaar geleden heeft betrokken. Hij kreeg de laatste vier à vijf jaar regelmatig bezoek van vrienden, waaronder niet de twee andere aangehouden Amerikaanse verdachten. De buurman zegt zo’n vier maanden geleden een luide schreeuw uit Colter’s huis te hebben gehoord. Een maand later verliet Colter de woning.
Een voedselverkoper bij wie Colter wel eens bier kocht, vertelt dat Colter elke ochtend om 9 uur het huis verliet. Hij heeft de diepvrieskist gezien toen Colter het huis betrok.

Diepvriesman mogelijk 8 jaar dood
28 september – De diepvrieskist, waarin de politie vrijdag een in zes stukken gezaagd lijk heeft gevonden, is acht jaar geleden gekocht en daarom veronderstelt de politie dat de man zo lang geleden moet zijn vermoord. Gisteren vond een nieuw postmortem onderzoek plaats, waarvan de resultaten vandaag worden besproken met de politie.
De diepvrieskist stond aanvankelijk in het huis van een van de verdachten, de ‘Brit’ Peter Andrew Colter, aan Ekkamai Soi 12 en is later verhuisd naar de woning aan Sukhumvit Soi 56, waar de politie een inval deed. Ik beschreef de woning eerder als appartement, maar dit bericht noemt het een shophouse, een type woonwinkelpand dat vrij algemeen is in Zuidoost-Azië. De politie heeft gesproken met de mannen die de diepvrieskist verhuisden, maar hun verklaringen blijven vertrouwelijk.
Van Colter, vermoedelijk een Brit alhoewel op zijn naam verschillende paspoorten zijn gevonden met verschillende nationaliteit, wordt de politie ook al niet wijzer want hij houdt zijn lippen stijf op elkaar. De politie denkt dat hij de leider van de bende paspoortvervalsers is. Nou ja: bende, er zijn verder twee Amerikanen aangehouden. Hun nationaliteit is bevestigd door de Amerikaanse ambassade.

Hubert Craig La Fon

Colter is geen Brit maar Amerikaan
29 september – De politie is weer een stapje verder in haar onderzoek naar de diepvriesman. De man in wiens huis aan Ekkamai Soi 12 de diepvrieskist eerst stond, is geen Brit maar Amerikaan. Dat heeft de FBI bevestigd. Zijn naam is niet Colter maar Herbert Craig La Fon (63). Tegen hem is in juni 1979 in Baltimore een opsporingsbevel uitgevaardigd geweest omdat hij verdacht werd van fraude met credit cards, maar die zaak stokte toen de kroongetuige stierf.
Van wie het in zes stukken gezaagde lichaam is dat bij een inval in een woning aan Sukhumvit Soi 56 in een diepvrieskist is gevonden, is nog steeds een raadsel. De autopsie heeft geen gegevens opgeleverd, de FBI weet het niet.
Het lichaam zou kunnen zijn van de 65-jarige buitenlander Robert Logan Grandy, die volgens La Fon aan kanker is overleden en in maart in een tempel in Bangkok is gecremeerd [?].
Volgens de toeristenpolitie vormden La Fon en de twee bij de inval aangehouden Amerikanen een bende die zich bezighield met het vervalsen van paspoorten [geen details]. Immigration heeft geen gegevens over La Fon, maar mogelijk is hij het land op een andere naam binnengekomen.
De politie heeft toch vingerafdrukken, niet van de diepvriesman, maar afdrukken die zijn gevonden op de plastic zakken waarin het lijk was gedaan.
Het bericht van vandaag bevat drie tegenstrijdigheden: 1 Het lijk is in stukken gezaagd, maar ook gecremeerd. 2 De vingerafdrukken van het slachtoffer zijn naar buitenlandse ambassades gestuurd, maar volgens eerdere berichten waren ze te vaag om te gebruiken omdat het lijk lang bevroren is geweest. 3 Het lijk is volgens La Fon van Grandy maar de verdachten (meervoud) ontkennen dat het lijk van Grandy is. En dat schrijft een krant die je volgens het motto kunt vertrouwen.
N.B. Je kunt aan iemands uitspraak toch horen of hij een Brit is (hete aardappel) of Amerikaan (geknauw).

Een bron zegt: Diepvriesman vermoord door La Fon
1 oktober – De ‘diepvriesman’ is een Oost-Europeaan, mogelijk afkomstig uit Hongarije. Hij is tussen de 40 en 50 jaar en 179,5 cm lang. Dit zegt Udomsak Hoonwijit, hoofd van de forensische eenheid van het Chulalongkorn Hospital, waar een autopsie op het in zes stukken gezaagde lichaam is verricht.
De forensisch experts baseren hun uitspraak op het gebit van de man, een CT scan, de traditionele autopsie, gentechnologie en forensische toxicologie. De experts hebben de doodsoorzaak nog niet kunnen vaststellen. Mogelijk is hij overleden aan zuurstofgebrek of drugsgebruik. Wanneer hij het loodje heeft gelegd, weten ze ook niet, omdat het lijk lange tijd bevroren is geweest.
Het ontlede lichaam werd op 23 september in een diepvrieskist gevonden tijdens een inval in een shophouse aan de Sukhumvit Soi 56. Daarbij werden drie Amerikanen aangehouden op verdenking van het vervalsen van paspoorten.
De diepvrieskist is in 2008 gekocht. De politie denkt daarom dat het lijk er toen is ingestopt. Het slachtoffer zou ook lid zijn geweest van de bende, die geleid werd door de man die de diepvrieskist had gekocht, Herbert Graig La Fon. Hoogstwaarschijnlijk is hij vermoord en kreeg hij een wat ongebruikelijke ‘begrafenis’ [mijn woordkeus].
De politie heeft de autoriteiten van Myanmar gevraagd een vrouw op te sporen die als huishoudster voor La Fon heeft gewerkt toen hij in Ekkamai woonde. Zijn Thaise ex-vrouw is nog niet verhoord; ze heeft om uitstel van de afspraak gevraagd.
Volgens een bron zou La Fon bekend hebben dat hij de diepvriesman heeft vermoord vanwege een schuld. Een vriend die enkele maanden geleden is overleden, zou hem daarbij geholpen hebben. [Dat moet dus de man zijn die volgens eerdere berichten aan kanker was overleden.]

La Fon was ‘betrokken’ bij moord op diepvriesman
2 oktober – Herbert Graig La Fon heeft vrijdag tijdens een urenlang verhoor toegegeven dat hij ‘betrokken’ was bij de moord op de diepvriesman, acht jaar geleden. Hij en een vriend, die enkele maanden geleden is overleden aan kanker, spanden samen bij de moord na een ruzie over een onbetaalde schuld. La Fon zou alleen de hand hebben gehad in de verminking van het lichaam, niet in de moord. De politie is daarvan niet overtuigd.
La Fon en twee andere Amerikanen werden op 23 september aangehouden bij een inval in een shophouse aan Sukhumvit Soi 56 (Bangkok) op verdenking van het vervalsen van paspoorten. La Fon vuurde drie schoten af, waardoor een agent van de toeristenpolitie werd gewond. [Eerdere berichten zeggen dat hij ook gewond raakte en in het ziekenhuis is opgenomen.]
Tijdens de operatie vond de politie in een diepvrieskist het in stukken gezaagde lichaam, verpakt in huisvuilzakken. Volgens artsen van het Chulalongkorn Memorial Hospital, die een serie forensische testen hebben uitgevoerd, gaat het om elf lichaamsdelen en niet zes zoals eerder gemeld. Ze vermoeden dat het slachtoffer een Oost-Europeaan is, mogelijk uit Hongarije [geen toelichting].
INN News meldt dat de man stierf aan zuurstofgebrek. Ook zijn enkele giftige stoffen gevonden. Thairath Online meldt dat de politie de identiteit van de man kent. Hij was een Amerikaans staatsburger van Hongaarse afkomst. Zijn naam was Charles Edward Littlesen, maar dat is niet bevestigd. (Bron: website Bangkok Post, 1 oktober)

Update krant: De krant schetst in een kader een beeld van La Fon aan de hand van gesprekken met mensen die hem en een van de andere twee Amerikanen kennen uit  Patpong. La Fon schepte er op over zijn verleden, onder andere over zijn banden met de CIA. ‘Maar we geloofden niet veel van wat hij vertelde’, zegt een. ‘Iedereen die deze twee kenden, waren geschokt om te horen waarmee ze zich bezighielden.’ In een bar in Patpong 2 stonden ze bekend als de Sang Som bende omdat ze altijd de goedkope lokale rum bestelden. Ze mengden zich nooit met de go-go meisjes.
De FBI heeft bevestigd dat La Fon zestien namen gebruikte. Hij was getraind in martial arts en is kickboxer. Volgens een opsporingsbevel uit 1979, toen hij gezocht werd voor credit card fraude, had hij in Mexico een bedrijf in sportmaterialen. Hij was ‘gewapend en gevaarlijk’.
De politie kwam de bende op het spoor nadat de toeristenpolitie een man had gearresteerd, die bekende voor het shophouse van vijf verdiepingen aan Sukhumvit Soi 56 een vals paspoort te hebben gekocht. Bij de inval werden zes pistolen gevonden, drugs, zeven paspoorten van La Fon en vaten chemicaliën in een mini-laboratorium. Verder werd de diepvrieskist ontdekt met het in zes stukken verdeelde lichaam [dus nog steeds zes en niet elf].
Het verhoor waarin hij zijn betrokkenheid bekende, duurde 16 uur. De aan kanker overleden en gecremeerde vriend doodde de diepvriesman, La Fon verdeelde het lichaam in stukken. De politie vermoedt dat dit in 2007 is gebeurd rond de tijd dat La Fon de diepvrieskist kocht.
Volgens een bron, die betrokken is bij het onderzoek, bedroeg de schuld US$ 60.000 (2,1 miljoen baht). De diepvriesman zou ook lid zijn geweest van La Fon’s bende. De ex-vrouw van La Fon heeft tegen de politie verklaard dat ze geen weet heeft over de diepvriezer omdat ze al jaren zijn gescheiden.
Verder valt me op in de berichtgeving dat nog bitter weinig gemeld is over het vervalsen van paspoorten. Zou ik wel eens iets over willen lezen en niet omdat ik de ambitie heb paspoortvervalser te worden.

Identiteit Diepvriesman bekend
5 oktober – Het staat pas in de vierde alinea: de identiteit van de diepvriesman is bekend. Het in stukken verdeelde lichaam is van de Amerikaan Charles Edward Dilefsen, een naam die overigens wel eerder was gelekt door een bron.
Maar Bangkok Post vindt het belangrijker om op het gezag van een bron als nieuws te melden dat Aaron Thomas Gabel ontkend heeft de hand te hebben gehad in de moord op Dilefsen en de verminking van zijn lichaam. Gabel is een van de drie bij de inval in een shophouse aan Sukhumvit Soi 56 aangehouden verdachten.
Gabel, wiens vingerafdrukken zijn gevonden op de zakken waarin de lichaamsdelen waren gestopt, bleef dat maandag tijdens een verhoor van zeven uur stug volhouden. Herbert Graig La Fon gaf vorige week toe ‘betrokken’ te zijn geweest bij de moord. Een inmiddels overleden vriend zou de man vermoord hebben, waarna hij aan het werk ging met [volgens een eerder bericht] een cirkelzaag.
Volgens de bron heeft Gabel zijn Thaise vrouw gevraagd een advocaat voor hem te zoeken. Hij wil pas met de politie praten als die bij het verhoor aanwezig is. Het verhoor van maandag werd geobserveerd door een advocaat van de Lawyers Council of Thailand.

Chemicaliën gevonden in lichaam diepvriesman
9 oktober – De politie is weer een klein stapje verder in het onderzoek naar de diepvriesman. In zijn lichaam zijn chemicaliën gevonden die er volgens de politie op kunnen wijzen dat hij een kleine drukkerij had. Het Department of Forensic Medicine van de Chulalongkorn University onderzoekt om welke stoffen het gaat. Verder is het wachten op bevestiging door de Amerikaanse ambassade of het slachtoffer werkelijk Charles Edward Ditlefsen is.
The Straits Times uit Singapore meldt dat de zaak de aandacht heeft getrokken van de FBI wegens mogelijke banden met terroristen. De drie op 23 september aangehouden Amerikanen hadden verschillende valse paspoorten die geleverd zijn door een Pakistani. Ze zouden gemaakt zijn in Pakistan door iemand die vermoedelijk de leiding heeft van de bende vervalsers.
De Pakistani is in april in Bangkok aangehouden en zit gevangen. De Pakistaanse ‘leider’ zou paspoorten hebben geleverd aan de Al-Qaeda mannen die in 2004 aanslagen hebben gepleegd op forenzentreinen in Madrid. (Bron: website Bangkok Post, 8 oktober)
Op de foto de oogst van de inval op 23 september in een shophouse aan Sukhumvit Soi 56, waar de drie Amerikanen zijn aangehouden en in een diepvrieskist het in stukken verdeelde lichaam van de diepvriesman is gevonden. Vermoed wordt dat hij in 2007 is vermoord. Een van de Amerikanen heeft toegegeven het lichaam ontleed te hebben, maar hij ontkent de man vermoord te hebben. Dat zou een vriend hebben gedaan die enkele maanden geleden aan kanker is overleden en in Thailand is gecremeerd.

Diepvriesman: Onderzoek wordt gesplitst
10 oktober – Het onderzoek in de zaak van de diepvriesman wordt gesplitst in twee afzonderlijke onderzoeken: een naar de paspoortvervalsingen en een naar de moord op de man. Politiecommissaris Sanit zegt dat de splitsing de druk om snel het onderzoek af te ronden, wegneemt. [Het verband ontgaat me]
Volgens Sanit zijn in het onderzoek naar de diepvriesman ‘aanzienlijke’ vorderingen geboekt [geen details]. De politie heeft de nabestaanden van de man, wiens identiteit is vastgesteld als Charles Edward Dilefsen [In een vorig bericht moest dat nog bevestigd worden door de Amerikaanse ambassade], gevraagd naar Thailand te komen.
Volgens een eerder bericht zouden chemicaliën in zijn lichaam zijn gevonden, die de politie deden vermoeden dat hij een kleine drukkerij had. Dit bericht meldt dat sodium thiopental in zijn lever is gevonden, een middel dat door anesthesiologen wordt gebruikt om iemand te verdoven.

43 jaar cel voor verdachte in moordzaak ‘diepvriesman’
19 december 2017– In een van de mooiste Krimi’s van Thailand is gisteren vonnis gewezen. De 64-jarige Amerikaan La Fon heeft een gevangenisstraf gekregen van 43 jaar en 10 maanden wegens poging tot moord op een politieagent bij zijn arrestatie, vervalsing van paspoorten en het verbergen van het lichaam van een vermoorde Amerikaanse zakenman, dat in zes stukken acht jaar bewaard was in een diepvrieskist.
La Fon en twee andere Amerikanen werden in september vorig jaar gearresteerd in een pand aan Sukhumvit Soi 56 na een tip dat het gebruikt werd door een bende paspoortvervalsers. Daarbij stuitte de politie bij toeval op het lijk. Wie de moord heeft gepleegd, is onduidelijk. Geen van drieën is daarvoor vervolgd. La Fon heeft alleen bekend het lichaam verborgen te hebben.
De zaak tegen de anderen is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs, maar ze blijven wel in voorlopige hechtenis in afwachting van een beroep. Ze hadden het pand gehuurd waarin het lijk werd gevonden, en één had een vervalst paspoort.
N.B. In het websitebericht is La Fon een Ier. Hij zou ook veroordeeld zijn voor de moord.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties