Rekruut dood geslagen; beulen lopen vrij rond

Zie ook de pagina Martelingen in de kazerne

Wichian Phuaksom overleden


Op 5 juni 2011 om 11 uur ’s avonds stierf rekruut en oud-monnik Wichian Phuaksom (26) in het Cho Airong ziekenhuis van Narathiwat. Hij overleed aan de verwondingen die hij had opgelopen toen hij twee dagen achtereen ernstig mishandeld werd – zeg maar gemarteld – door tien soldaten en officieren. Vier jaar later wachten zijn nabestaanden nog steeds op hun berechting.

De geruchtmakende zaak kwam onlangs weer in het nieuws omdat de nicht van Wichian op internet foto’s van het zwaar toegetakelde lichaam van haar oom had geplaatst. Dat was het resultaat van de straf die hij had gekregen omdat hij – niet opgewassen tegen de zware training – tweemaal gedeserteerd was.

Wichian PhuaksomEen maand was Wichian in dienst geweest, nadat hij acht jaar de monnikspij had gedragen en aan de Thammasat universiteit een BA, MA en tien certificaten van Engelse cursussen had gehaald. Toen hij in Songkhla voor het leger gerekruteerd werd, stelden de recruiters voor dat hij het best secretariaatswerkzaamheden in een legerkamp kon gaan doen, maar hij koos ervoor om in het Zuiden getraind te worden. ‘Niemand zal ooit weten, waarom’, zegt de nicht.

Naar de  mishandeling is onderzoek gedaan door het Fourth Army Region en legerofficieren van het ministerie van Defensie in Bangkok. De marteling vond plaats terwijl tweehonderd pas opgeroepen dienstplichtigen toekeken. Die vertelden de commissie uit de hoofdstad aanvankelijk dat ze niets wisten en niets gezien hadden. Het kostte de commissie weken om aan de hand van afzonderlijke gesprekken de gebeurtenissen te reconstrueren.

Vorig jaar won de familie een civielrechtelijke procedure tegen het ministerie van Defensie, de Royal Thai Army en Isoc. De rechtbank kende de nabestaanden een compensatie van ruim 7 miljoen baht toe minus de 500.000 baht die de familie eerder was toegekend door het leger.

Maar de familie accepteert het geld niet. Ze wil niet dat de belastingbetaler opdraait voor de mishandeling; ze wil dat de folteraars betalen. De familie weigerde ook het aanbod van het leger voor een militaire begrafenis. ‘Hij stierf niet tijdens de dienst, hij stierf omdat hij mishandeld is.’

Als uitvloeisel van het onderzoek door het Fourth Army Region en nadat de familie de hulp had ingeroepen van Prem Tinsulanonda, voorzitter van de Privy Council, werden de onderofficieren en soldaten die zich aan de mishandeling schuldig hadden gemaakt, ontslagen uit de dienst en werd een tweede luitenant zonder soldij geschorst. Het OM beraadt zich nog over de vraag op basis van welk wetsartikel ze vervolgd gaan worden. De eerste luitenant, die de opdracht voor de strafexercitie gaf, staat op het punt gepromoveerd te worden.

Uitdaging voor de militaire mentaliteit
Thailand heeft twee internationale verdragen tegen marteling en gedwongen ontvoering ondertekend: de UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (2007) en de Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (2012). Maar eigen wetten ontbreken nog, alhoewel het ministerie van Justitie wel al een wetsvoorstel heeft opgesteld, dat nog door het kabinet behandeld moet worden.

Angkhana Neelapaijit, echtgenote van de in 2004 spoorloos verdwenen mensenrechten advocaat Somchai, voorzitter van de Justice for Peace Foundation en oud-lid van de NHRC commissie die de dood van Wichian onderzocht, doet een beroep op het leger lessen te trekken uit zijn dood. Ze wil dat het leger stopt geweld te gebruiken tegen rekruten, ook in het geval ze een gebrek aan discipline vertonen.

Legertrainers en officieren dienen op hen in te praten in plaats van hen fysiek te straffen. Er kan geen excuus zijn voor de marteling waaraan Wichian is bloot gesteld. ‘Alle dienstplichtigen moeten als mens behandeld worden met dezelfde rechten als van andere groepen. Ze dienen de natie en de strijdkrachten.’

Angkhana zegt dat Wichian’s dood een illustratie vormt voor veel problemen in de Thaise samenleving. ‘Toen hij zich meldde bij de militaire basis, stelde hij zijn leven onder de zorg en bescherming van de overheid. Echter, hij werd gemarteld en de toegang tot [medische] zorg werd hem ontzegd, zelfs toen hij ernstig gewond was geraakt door de mishandeling.’ (Bron: Spectrum, Bangkok Post, 8 november 2015)


 

Naritsarawan strijdlustig na aanhouding

31 juli – Naritsarawan, de nicht van een rekruut die in 2011 door tien legerofficieren in Narathiwat is dood geslagen, is vorige week aangehouden nadat een van hen aangifte had gedaan wegens smaad. Ze is vrijgelaten op borgtocht en vol vertrouwen dat ze de zaak wint.

Naritsarawan KaewnopparatVolgens de officier heeft ze het leger schade berokkend door op internet ‘onjuiste’ informatie te verspreiden over haar oom’s dood. Zo zou ze zijn naam hebben gebruikt, maar dat ontkent ze: ‘Ik heb nooit iemands naam gebruikt of foto’s gemanipuleerd.’

Naritsawaran wordt nu vervolgd op grond van de Computer Crimes Act. Ze werkt samen met een team advocaten en mensenrechtengroepen om haar verdediging voor te bereiden. Wanneer ze de zaak wint, gaat ze een tegen-aangifte doen.

Het leger betaalde twee jaar geleden aan de nabestaanden een compensatie van 7 miljoen baht en de Public Sector Anti-Corruption Commission heeft de zaak in de onderzoek. Negen officieren zijn lopende het onderzoek geschorst, degene die de leiding had, gaat vrijuit en is zelfs gepromoveerd.

Naritsarawan’s jongere broer heeft zijn zus toestemming gevraagd dienst te nemen in het leger. ‘Ik heb mijn broer gezegd dat hij dat moet doen. Ik ben trots op het leger. Er zijn veel goede legerofficieren.’

Nicht dood geslagen rekruut wil schorsing legerofficier

12 augustus – De nicht van een rekruut die tijdens zijn militaire training in 2011 door tien officieren is dood geslagen, heeft premier Prayut gevraagd de officier, tegen wie tot nu toe geen strafmaatregelen zijn genomen, te schorsen.

Het gaat om majoor Phuri die vorige maand tegen haar aangifte wegens smaad heeft gedaan, omdat ze foto’s van het toegetakelde lichaam van haar oom op internet had gezet, zonder overigens de naam Phuri te noemen.

De overige negen officieren zijn al geschorst in afwachting van een onderzoek door de Public Sector Anti-Corruption Commission. Na de smaadaangifte is de nicht aangehouden, maar ze is inmiddels op borgtocht vrijgelaten.

Nicht dood geslagen rekruut wordt vervolgd

25 september – Naritsarawan Keawnopparat, de nicht van de in 2011 dood gemartelde rekruut Wichian Puaksom, toen 26, is in staat van beschuldiging gesteld omdat ze ‘informatie heeft verspreid die schadelijk wordt geacht voor het Royal Thai Army’. Ze gaat vervolgd worden op grond van de Computer Crimes Act, een wet die strenge straffen kent.

Naritsarawan plaatste in februari 2016 op Facebook een foto van haar oom, die twee achtereenvolgende dagen was mishandeld door tien soldaten en officieren. Nog steeds zijn die niet vervolgd. De eerste luitenant, die de opdracht voor de strafexercitie gaf, is zelfs gepromoveerd. (Bron: Political prisoners in Thailand, 24 september; eigen archief. Met dank aan Tino Kuis die me op dit bericht attent maakte)

Legerofficier verliest rang na dodelijke mishandeling rekruut

20 oktober – De rang van sub-luitenant is een man in Yala ontnomen, die in april twee rekruten in een legerkamp in Yala dermate zwaar heeft mishandeld dat een is overleden en de ander zwaar gewond raakte. De man was al in september ontslagen uit het leger.

Uit een intern legeronderzoek is gebleken dat de man plus vijf andere onderofficieren de rekruten, beiden 23 jaar, op 1 april de hele dag tot diep in de nacht hebben geslagen en gemarteld.  De rekruten hadden een officier beschuldigd van de diefstal van hun geld.

Een van de rekruten kreeg een hersenbloeding en overleed een dag later in het ziekenhuis. Zijn lichaam was bedekt met wonden en kneuzingen. Zijn gezicht en ogen waren opgezwollen, en zijn genitaliën waren bewerkt met brandende kaarsen. De ander werd opgenomen in de IC van het ziekenhuis.

Na het incident werd de sub-luitenant 30 dagen opgesloten en de vijf anderen 45. De familie van de rekruten gaan hen strafrechtelijk laten vervolgen. (Bron: website Bangkok Post, 19 oktober)

Vrijdag 25 november
– Narisarawan Kaewnopparat heeft een klacht ingediend tegen acht politieagenten die haar bij haar arrestatie in juli mishandelden. Narisawan is de nicht van een rekruut die in 2011 in Narathiwat tijdens zijn training werd dood geslagen. Ze plaatste vorig jaar foto’s van het zwaar toegetakelde lichaam van haar oom op internet, waar het leger op reageerde met een aanklacht wegens smaad.
Narisarawan zegt op kantoor te zijn aangehouden, waardoor haar reputatie is geschaad. Volgens haar heeft ze nooit een oproep gekregen van de politie en ontbrak een arrestatiebevel. Voorts verbaast ze zich erover dat de politie de zaak ongebruikelijk snel heeft doorgeschoven naar het OM.

Zaterdag 31 december
Naritsarawan Keawnopparat is door de nieuwswebsite Prachatai is uitgeroepen tot Persoon van het jaar 2016. Naritsarawan, bijgenaamd May, plaatste foto’s van het door soldaten dood gemartelde lichaam van haar oom op Facebook. De soldaten zijn ontslagen, de luitenant die de leiding had is gepromoveerd tot kapitein, vermoedelijk omdat zijn vader een generaal is. Die mededeling van May is in het verkeerde keelgat geschoten van de kapitein, die haar wegens smaad heeft aangeklaagd. Lees hier het artikel dat Prachatai aan de zaak wijdt.

Vrijdag 17 maart 2017
– Narissarawan Kaewnopparat heeft de hulp ingeroepen van de procureur-generaal wegens een smaadaanklacht die tegen haar is gedaan door een legerofficier. Narissarawan verwierf bekendheid omdat ze de dodelijke marteling van haar oom door soldaten bekend maakte.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties