Martelingen in de kazerne

8 november 2015: Rekruut dood geslagen; beulen lopen vrij rond

Legerofficieren slaan rekruut dood; één zwaar gewond
6 april 2016 – Een rekruut is overleden (foto) en een tweede ernstig gewond geraakt bij een mishandeling vrijdag door zeven legerofficieren in een legerbasis in Bannang Sata (Yala). Minister Prawit (Defensie) belooft dat ze disciplinair gestraft worden en ontslagen wanneer ze de wet hebben overtreden.

Dood geslagen rekruut in YalaDe aframmeling werd gegeven naar aanleiding van een woordenwisseling over diefstal. De twee zouden een van de officieren ervan hebben beschuldigd hun geld te hebben gestolen, waarna de officier terugsloeg met de beschuldiging van drugsgebruik.

Andere officieren maakten een eind aan het gekift, maar later kwam de officier met zijn maatjes terug om verhaal te halen. Volgens het bericht zou dit van 21 uur tot 4 uur ’s nachts hebben geduurd.

Voorlopig hebben de officieren een straf te pakken van 30 c.q. 45 dagen detentie. Legerwoordvoerder Winthai zegt dat het leger de officieren niet de hand boven het hoofd zal houden. De nabestaanden hebben aangifte gedaan en gevraagd de verwondingen in een autopsierapport vast te leggen zodat hen recht wordt gedaan.

Mishandeling rekruten; zes officieren achter de tralies
7 april – Het zal mij benieuwen of de legerofficieren die een rekruut dood sloegen en een tweede ernstig verwondden, ooit vervolgd gaan worden. Of krijgen we een herhaling van de zaak Wichian, de  in 2011 mishandelde en overleden rekruut, die nog steeds niet heeft geleid tot de berechting van de daders?

Minister Prawit (Defensie) zegt dat de zes verantwoordelijk officieren, die voorlopig 30 c.q. 45 dagen zijn opgesloten, meer straf zouden kunnen krijgen [let op de formulering], waaronder oneervol ontslag uit het leger wanneer het onderzoek door het leger is afgerond [waarom niet een onafhankelijke onderzoeksinstantie?]. Ze kunnen ook strafrechtelijk vervolgd worden, wanneer nabestaanden aangifte doen.

Wat er daar vrijdagavond op de militaire basis in Bannang Sata (Yala) is gebeurd, stond gisteren al in de krant. Het bericht van vandaag voegt er niets aan toe. Het enige positieve puntje is dat het geen andere voorstelling van zaken geeft dan gisteren. Soms doet Bangkok Post het goed.

Update:
Legercommandant Teerachai heeft zijn officieren opdracht gegeven ‘goed te zorgen’ voor de dienstplichtigen die dit jaar opkomen, zodat moorden en marteling tijdens hun militaire dienstplicht worden voorkomen. Op 1 april is de loting begonnen voor de dienstplicht van 2 jaar, waarbij degenen die zijn opgeroepen medisch gekeurd worden en een ‘lootje’ trekken. [Wanneer die is geëindigd, vermeldt het bericht niet.]

Loting voor de dienstplicht

Teerachai reageert op het hierboven beschreven incident in Yala. De legercommandant denkt dat er geen incidenten meer zijn wanneer alle militaire eenheden zich strikt aan het beleid en de regels houden. Zijn assistent zegt: ‘Verliezen mogen niet meer voorkomen.’ De dienstplichtigen van dit jaar worden volgens hem al beter behandeld want ze zitten bij de loting niet meer op de vloer, maar op stoelen. [Hetgeen niet blijkt uit de foto]

Minister Prawit (Defensie) roept de mensen op niet te denken dat al het legerpersoneel zich schuldig maakt aan ‘schofterig’ gedrag. Bij het incident in Yala gaat het om een kleine groep soldaten, die zijn vastgezet in afwachting van een onderzoek.

Mijn commentaar:
Misschien dat het journaille de commandant eens de vraag kan voorleggen waarom de beulen niet voor de krijgsraad worden gedaagd. En misschien zouden ze eens zaken uit het verleden moeten oprakelen, waarin de daders niet zijn gestraft of zelfs, wat ik eens heb gelezen, promotie hebben gemaakt. Dan zou de journalistiek in dit land iets voorstellen, maar doorgaans zijn de journalisten makke slippendragers van de overheid, of het nu om militairen gaat of burgers. Alleen een commentaartje schrijven, is te gemakkelijk.

Kort nieuws vrijdag 8 april
– De zes legerofficieren die verantwoordelijk zijn voor de dood van een rekruut en de ernstige verwonding van een andere rekruut, zullen voor het ontzielde lichaam van de soldaat op hun knieën vallen en hun excuses aanbieden. Minister Prawit (Defensie) heeft hen dat bevolen; ook de familie heeft er om gevraagd.

De zes mannen die vrijdag een week geleden de twee rekruten in een legerkamp in Yala ernstig mishandelden, zijn voorlopig gestraft met een detentie van 30 c.q. 45 dagen. Onder begeleiding van de commandant van het Vierde Legerkorps gaan ze naar de crematie.

De minister zegt dat dit soort incidenten zeldzaam zijn in het leger. Hij vraagt zich af of ze een of andere psychische aandoening hebben, want ‘hun gedrag is niet normaal’. Of ze leden aan stress is volgens de minister onwaarschijnlijk omdat ze in de kazerne waren en niet op een veldmissie.

Mishandelingen bij het leger 2

Martelingen in de kazerne
9 april – Wat rekruut Songtham en Chatpisut vorige week vrijdag meemaakten in het legerkamp in Yala was geen disciplinaire straf – het was marteling. Het lichaam van Songtham die een dag later in het ziekenhuis overleed, was bedekt met verwondingen en kneuzingen. Hij kreeg een hersenbloeding, zijn gezicht en ogen waren opgezwollen en zijn genitaliën hadden brandwonden van kaarsen.

Dit schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar naar aanleiding van een mishandeling die niet ongebruikelijk is tijdens de training van rekruten en als straf. Dat laatste wordt geïllustreerd op de facebookpagina Share si ka ror a-rai? (Share here. Wat are you waiting for?). De pagina bevat schokkende videobeelden van mishandelingen, waarbij een verdere toelichting overbodig is.

De hoofdredactie wijst erop dat het leger, toen onder bevel van generaal Prayut, in 2013 heeft beloofd een eind te maken aan de wrede pratijken. Voortaan zouden alleen mogen: een voorwaardelijke straf, boetes, detentie en eenzame opsluiting. [Ik mis berisping en oneervol ontslag]

‘Generaal Prayut is nu als premier de machtigste man van het land en voorzitter van de NCPO. Maar de gewelddadigheden in de barakken gaan onbestraft door’, stelt BP cynisch vast.

De familie van Songtham protesteerde fel; de aanvankelijke reactie van het leger was bedroevend. Alhoewel de legerwoordvoerder zijn excuses maakte en straf beloofde, werd het geweld eerst toegeschreven aan het gebruik van illegale drugs door de rekruten, maar die beschuldiging was gelogen. De familie is kwaad, want de beulen hebben niet alleen haar zoon gedood, maar ze hebben ook geprobeerd zijn reputatie te besmeuren.

De zes officieren zijn voorlopig opgesloten voor 30 c.q. 45 dagen. Maar wat gebeurt er als het onderzoek langer duurt?, vraagt de krant zich af. De bevolking staat perplex dat het leger de krijgsraad niet heeft ingeschakeld om de zes te berechten.

Volgens de Cross Cultural Foundation zijn de afgelopen acht jaar 22 gevallen voorgekomen van high-profile sterftegevallen van rekruten en gedetineerde verdachten, als gevolg van marteling en andere ‘mysterieuze’ oorzaken. Ze zijn het topje van de ijsberg, schrijft de krant. De meeste familie zijn bang en durven niet te protesteren. Ook niet degenen die gewond zijn geraakt, maar aan de dood zijn ontsnapt. Wie houdt er nog van Thailand, waarde lezers?  (Bron: Bangkok Post, 8 april)

N.B. De Facebook-pagina is niet beschikbaar. Heb wel een illustratie van een andere site kunnen plukken met stills uit de video’s.

Pvt Yutthakinun Benz Boonniam

Leger doet onderzoek naar dood soldaat
3 april – ‘Savage killing’, kopt het websitebericht, de krant doet het iets rustiger met ‘Army opens probe into soldier’s death’. Bangkok Post besteedt vandaag uitgebreid aandacht aan de dood van dienstplichtig rekruut Yutthakinun maar of hij overleed als gevolg van een straf omdat hij militaire regels had overtreden, schrijft de krant niet.
Legerleider Chalermchai heeft de 45th Military Circle opgedragen onderzoek te doen. Hij heeft beloofd de zaak scherp in de gaten te houden zodat er eerlijk te werk wordt gegaan. ‘Heb vertrouwen. Als blijkt dat officieren dit deden, krijgen ze te maken met juridische en disciplinaire actie’, zegt legerwoordvoerder Winthai.
Twee legerofficieren die dienst doen in de gevangenis, zijn overgeplaatst naar een inactieve post nadat de moeder een petitie had ingediend [bij?]. Een legereenheid heeft zich ontfermd over de familie van het slachtoffer.
Yutthakinun overleed zaterdag in het ziekenhuis, waar hij zwaar gewond was opgenomen als gevolg van een ‘aanval’ op 31 maart in de gevangenis van het Vibhavadi Rangsit legerkamp in Surat Thani. Volgens mediaberichten [?] had Yutthakanin celstraf gekregen wegens disciplinaire overtredingen. Het incident werd zaterdag op Facebook gemeld door diens neef met een foto van het zwaar toegetakelde gezicht van het slachtoffer.
Yutthakinun is niet de eerste rekruut die tijdens zijn dienstplicht om het leven is gekomen.

Dood soldaat; legercommandant zegt ‘sorry’
4 april – Legerleider Chalermchai betreurt de dood van Yutthakinun Boonniam, de rekruut die in een legergevangenis in Surat Thani dodelijk is mishandeld. Hij heeft zijn excuses aan de bevolking aangeboden en zijn medeleven betuigd aan de familie.
Chalermchai zegt zijn manschappen altijd verboden te hebben geweld te gebruiken. Hij schrijft het incident toe aan ‘oude gewoontes’ van soldaten die aan de grens zijn gestationeerd. Daar heerst een strenge discipline en worden soms harde strafmaatregelen genomen. Maar die zijn recent versoepeld.
Het leger is een onderzoek begonnen naar de vermeende mishandeling. Chalermchai belooft strafrechtelijke en disciplinaire actie tegen de daders, waarbij hun superieuren niet buiten schot blijven. Twee personeelsleden van de gevangenis zijn overgeplaatst. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat Yutthakinun enkele keren is gestraft omdat hij geen wacht liep. De detinering was de laatste poging hem in het gareel te brengen.
De website voegt hier nog aan toe dat de moeder met haar zoon heeft gesproken nadat hij vrijdag in het ziekenhuis was opgenomen. Hij heeft haar verteld buiten de kazerne eerder te zijn aangevallen. Alles wat hij zei over de mishandeling was dat hij was aangevallen.
Volgens mediaberichten zou Yutthakinun een conflict hebben gehad met een sergeant. Die zou opdracht hebben gegeven voor zijn aframmeling. De politie heeft gesproken met drie medegevangenen en een rekruut die dienst deed in de gevangenis. Zij hebben nuttige informatie verstrekt.

Donderdag 6 april
– Follow-up op de berichten over de dood van rekruut Yutthakinun in een legergevangenis in Surat Thani (zie het bericht van 4 april: Dood soldaat; legercommandant zegt ‘sorry’ en Kort nieuws van gisteren, waarin nog sprake was arrestatiebevelen tegen vijf personen). Met toestemming van de militaire rechtbank van de 45th Military Circle zijn negen personen in voorarrest genomen, die betrokken waren bij de dodelijke mishandeling.
De rechtbank weigerde een arrestatiebevel te verlenen voor een sergeant. Hij vormt geen risico voor het intimideren van getuigen of rommelen met bewijs. Van de negen zijn vijf geschorst omdat ze direct betrokken waren bij de mishandeling, de overigen wisten ervan maar deden geen poging het geweld te stoppen.
De moeder van het slachtoffer heeft de verdachten ontmoet en zei hen te vergeven toen ze voor haar knielden. Human Rights Watch vraagt in een gisteren uitgegeven verklaring om een onafhankelijk onderzoek. Ze dringt er bij de regering op aan een eind te maken aan lijfstraffen in het leger.

Geen Broodje Aap verhaal, maar ’t lijkt er wel op
22 november – Dat dienstplichtige rekruten in het leger hard worden aangepakt, is een publiek geheim. [U mag ook lezen mishandeld of gemarteld] Maar dat uit het lichaam van een overleden rekruut organen zijn verwijderd is wel erg bizar en doet mij denken aan het bekende Broodje Aap verhaal De gestolen nier. Dat zou volgens de zuster van Pakapong Tanyakan (18), een eerstejaars student aan de Armed Forces Academies Preparatory School in Nakhon Nayok, gebleken zijn uit een autopsie die op verzoek van de familie is verricht.
Volgens de militaire academie is Pakapong overleden aan een hartstilstand, maar de familie heeft daar ernstige twijfels over omdat hij vaak ‘gedisciplineerd’ werd door ouderejaars, een eufemisme voor mishandeld. De familie zegt dat Pakapong een keer voor straf in een toilet op zijn hoofd moest staan. Hij raakte toen in shock en moest gereanimeerd worden om hem in leven te houden.
De vader zegt dat hij het lichaam van zijn zoon voor een autopsie naar het ziekenhuis heeft gebracht en dat de crematie doorging met een lege kist. De zuster zegt dat in het ziekenhuis geconstateerd is dat hart, maag, blaas en hersenen ontbraken. Ook zijn interne kneuzingen ontdekt en een gebroken rib. Dit alles volgens de zuster, want de krant heeft nagelaten dit te verifiëren bij het ziekenhuis.
Premier Prayut en minister Prawit (Defensie) waren dinsdag zichtbaar geschokt toen verslaggevers naar de zaak informeerden. Prawit zei dat de opperbevelhebber der strijdkrachten hem nog niet geïnformeerd had over de zaak. (Bron: website Bangkok Post, 21 november)
Update krant: Het ziekenhuis dat de autopsie heeft verricht was het particuliere Central Institute of Forensic Science. De schedel was opgevuld met tissues. ‘Wat hebben ze met de hersenen gedaan’, vroeg een broer van Pakapong zich gisteren af op een persconferentie. Pakapong’s zuster zei dat begin januari het autopsierapport van het CIFS wordt verwacht.
Ook de Royal Thai Armed Forces hielden een persconferentie. Volgens een directeur van de academie zijn enkele lichaamsdelen verwijderd voor verder onderzoek naar de doodsoorzaak. Pakapong bezweek op 17 oktober. Hij had een zwakke hartslag en werd gereanimeerd. In het ziekenhuis werd later de dood vastgesteld.
De opperbevelhebber der strijdkrachten benadrukt dat er geen pogingen zijn gedaan de organen van de cadet te stelen, zoals sommige media hebben gesuggereerd.

Zaterdag, 25 november
– De reshuffle en de zaak Jomsap nemen vandaag de meeste ruimte in op de voorpagina van Bangkok Post. Verder in een lange eenkolommer een follow-up op de dood van cadet Pakapong, student aan de Armed Forces Academies Preparatory School.
De commandant van het cadet regiment van de militaire academie is overgeplaatst naar het hoofdkwartier van de strijdkrachten, en de commandant van het bataljon cadetten naar het Royal Thai Marine Corps.
Premier Prayut heeft zijn excuses aan de familie van Pakapong aangeboden, aldus regeringswoordvoerder Sansern. Hij belooft dat de zaak tot op de bodem wordt uitgezocht. De premier zei dat alle militaire eenheden hun personeel dienen te behandelen als familieleden en excessieve straffen dienen te voorkomen. Naar de dood van Pakapong wordt onderzoek gedaan door een commissie, die onder leiding staat van het adjunct-hoofd van de gezamenlijke staf-chefs.
Minister Prawit (Defensie) heeft ook zijn excuses aangeboden aan de familie. Hij is overladen met kritiek omdat hij de strenge straffen in het leger heeft verdedigd. ‘Ik ben zelf tijdens mijn dienstplicht ook gestraft geweest. Studenten die zich over de straffen zorgen maken moeten niet naar de academie gaan.’

Opinie: Dood cadet laat zien hoe hardvochtig het regime is
29 november – Scherpe kritiek van columniste Atiya Achakulwisut op het militair regime naar aanleiding van de verdachte dood van cadet Pakapong, student aan de Armed Forces Academies Preparatory School. Ze schrijft op de opiniepagina van Bangkok Post: ‘Dogmatisme en intolerantie zijn beide inherente kenmerken van dictators. Dit, gecombineerd met een onnodig hardvochtige instelling die de persoonlijke karaktertrekken van bepaalde militair leiders typeren, zal tot een verdere teruggang in goedkeuring van het militair regime leiden en uiteindelijk hun val veroorzaken.’
Atiya refereert aan voormalig coupleider Suchinda die op het hoogtepunt van zijn macht zei ‘Ik moest liegen in het belang van het land’ nadat hij in weerwil van zijn belofte zich meester had gemaakt van het premierschap.
Atiya schrijft: ‘Zijn overmoedigheid, aan het licht gekomen toen hij de voormalige legerleider en premier de laan uitstuurde, vloeide voort uit het sentiment van de bevolking [?] dat tot protesten leidde en culmineerde in het keiharde optreden van mei 1992, waarbij veertig personen om het leven kwamen. Suchinda werd tot een smadelijk vertrek gedwongen dat een eind maakte aan zijn politieke loopbaan.’
Het militaire regime en de afgezwaaide legerofficieren die nu over Thailand heersen, zijn na drie jaar van strenge controle door de mand gevallen. Hun bekrompenheid ontwikkeld door hun uiterst conservatieve achtergrond, plus hun ongevoeligheid voortkomend uit hun overtuiging dat ze een heilige missie vervullen en het vertrouwen in hun bijna totale dominantie, hebben ertoe geleid dat ze het hoog in de bol hebben gekregen.
Atiya: ‘De heiliger dan gij mentaliteit, uitgedrukt door officiële opmerkingen en terloopse interviews van vooraanstaande kabinetsleden, heeft ressentiment veroorzaakt, zelfs bij supporters van het regime.’
Ze vervolgt: ‘In het meest recente geval heeft de reactie van vice-premier en minister van Defensie Prawit op de verdachte dood van Pakapong het land verenigd in woede. Zelfs toen de eerste autopsieresultaten nog niet beschikbaar waren, zei hij dat de cadet was overleden aan een hartstilstand, niet vanwege lijfstraffen die de school hem had gegeven, zoals vermoed door zijn familie. Zonder zijn medeleven te betuigen, verdedigde hij deze praktijk. Het is normaal voor militaire cadetten, zei hij, om onderworpen te worden aan ontgroening of streng gestraft te worden wanneer ze regels overtreden. Ik ben tijdens mijn dienstplicht ook gestraft en ik ben niet overleden.’
De opmerkingen over de dood van de cadet zijn tactloos en harteloos, stelt Atiya. In dit verband wijst ze ook op uitspraken van premier Prayut over de dalende prijzen voor landbouwgewassen. Hij zei ‘Dan ga je toch citroenen kweken’ en ‘Ga rubber verkopen op Mars’. Ook de overstromingen werden in het begin gerelativeerd. Toen de regering het probleem niet meer kon ontkennen, zei ze dat dorpelingen van de nood een deugd moesten maken door te leren om in harmonie met de natuur te leven.
Atiya besluit: ‘Prawit heeft geen excuses gemaakt voor zijn kwetsende opmerkingen en Prayut heeft hem verdedigd met een aanval op de media. Zonder een duidelijk antwoord zal de dood van de cadet het hele systeem door elkaar schudden.’ (Bron: Bangkok Post, 28 november)

Woensdag 29 november
– Een panel van het leger doet onderzoek naar een klacht van de vader van een rekruut die zegt dat de heup van zijn zoon bij een aanval door een instructeur is gebroken. Volgens legerwoordvoerder Winthai is uit de eerste resultaten van het onderzoek gebleken dat de zoon zwakke beenderen had. De heup was gebroken tijdens een val niet door mishandeling, zegt hij.
De zoon heeft zaterdag tegen de arts die hem onderzocht, gezegd dat hij bij het schoonmaken van een toilet pijn kreeg en dat hij een week eerder was gevallen. Volgens Winthai heeft de instructeur alleen maar een duwtje gegeven om hem in de houding te laten staan.

Donderdag 30 november
[…]
Voorts erkent het leger, na dit in eerste instantie te hebben ontkend, dat de rekruut met de gebroken heup de breuk heeft opgelopen tijdens militaire training. De rekruut is niet aangevallen, maar een instructeur is wel overgeplaatst. De rekruut wordt behandeld in het Fort Suranari ziekenhuis in Nakhon Ratchasima.

Vrijdag 1 december
– De verdere autopsie van het lichaam van cadet Pakanong door het Central Institute of Forensic Science is vertraagd omdat de voorraad chemicaliën om DNA te onttrekken aan zijn interne organen op is. Het instituut kan niet uitleggen waarom de voorraad is uitgeput en weet ook niet wanneer die wordt aangevuld, want daar is geen geld voor.
De eerste autopsie vond plaats in het legerziekenhuis Pramongkutklao. Daarbij zijn enkele organen verwijderd, zoals later bleek tijdens een autopsie die door de familie was geregeld. Volgens het legerziekenhuis overleed de cadet aan een hartstilstand, maar de familie vermoedt dat hij is bezweken aan mishandelingen. Over de strenge straffen in het leger is een felle discussie ontstaan op de social media en in de media. (Meer over straffen in het leger op de pagina Martelingen in de kazerne)

12 december
Ticha Na Nakorn, mensenrechten actievoerder en directeur van het Kanjanapisek Juvenile Vocational Training Centre for Boys, eist het aftreden van minister Prawit (Defensie) vanwege zijn commentaar op de dood van kadet Pakapong, dat laat ik het maar vriendelijk zeggen niet van enige empathie getuigde. Prawit verdedigde het strafsysteem in het leger en schreef de dood van de cadet toe aan diens zwakke gezondheid. Maar uit de autopsie is gebleken dat hij vermoedelijk zwaar mishandeld is.

Leger wijst mishandeling af als doodsoorzaak van cadet
14 december – Hoe voorspelbaar is sommig nieuws. Een legercommissie deed onderzoek naar de dood van cadet Pakapong (19), door het legerziekenhuis toegeschreven aan een hartaanval, en jawel: de commissie bevestigt die conclusie. Ach, wat kan ze anders: ze zal niet toegeven dat hij overleden is als gevolg van mishandelingen, waarop kneuzingen en een gebroken rib wijzen.
Maar eigenlijk maakt het niet wat de commissie concludeert, want de bevolking weet wel beter. Rekruten worden keihard aangepakt en straffen hebben veel weg van martelingen. Het is ook niet de eerste keer dat een rekruut in het leger omkomt en het zal ook zeker niet de laatste keer zijn, want zelfs minister Prawit van Defensie verdedigt de harde aanpak. Hij is zelf ook gestraft ‘en ik leef nog’.
De beslissing van de commissie werd gisteren onthuld door een bron, maar commissievoorzitter Chawarat zei dat het onderzoek nog slechts voor 90 procent klaar is. Naar verwacht belandt het complete onderzoeksrapport vandaag op het bureau van de opperbevelhebber der strijdkrachten.
Pakapongs’s zuster zei gisteren dat het legeronderzoek haar er niet van zal weerhouden juridische actie tegen het leger te ondernemen. Zijn moeder schreef op Facebook: ‘Ik ben alleen maar een gewoon persoon. Maar ik heb mijn eer en waardigheid. Alle Thaise broeders en zusters, degenen die van Nong Moei [zijn bijnaam] houden, moeten dat zelf overwegen.’ Zijn vader weigerde commentaar te leveren.
Pakapong’s medische geschiedenis en het overzicht van zijn behandelingen in de ziekenboeg van de pre-cadet school komen overeen met verklaringen van Pakapong’s vrienden dat hij niet in goede gezondheid was en vaak medische zorg kreeg, aldus de bron.

Vrijdag 15 december
– Niet alleen de zus van Pakapong Tanyakan, aka Moei, zoals gisteren gemeld maar ook de moeder zegt recht te zullen zoeken voor haar overleden zoon, nu een legercommissie aldus een bron heeft vastgesteld dat hij bezweken is aan een hartaanval en niet aan mishandelingen, waarop kneuzingen en een gebroken rib wijzen.
De moeder denkt dat de meeste Thai het niet eens zullen zijn met de conclusie van de commissie, schrijft ze op Facebook. De moeder zegt dat de familie over informatie beschikt die ze kan gebruiken wanneer ze naar de rechter stapt. ‘Mijn zoon is gestraft in het cadet honour system. Over dat systeem hebben we vragen. Geef antwoord aan de familie en alle Thai.’
Het onderzoeksrapport van de commissie is woensdag naar de opperbevelhebber der strijdkrachten gegaan. Commissievoorzitter Chawarat wil er niets over zeggen. ‘Het is aan de commandant om details bekend te maken.’ Vandaag keert hij terug van een trip naar Singapore.

Moeder cadet Pakapong gaat tekeer tegen leger
17 december – De moeder van cadet Pakapong, student aan de Armed Forces Academies Preparatory School, die onder verdachte omstandigheden is overleden, heeft de Royal Thai Armed Forces ervan beschuldigd haar zoon’s dood aan hem te wijten.
‘Wat jammer [in het Engels klinkt het harder: what a shame] dat Pakapong niet een oudere student [die het bevel had gegeven hem te disciplineren] heeft bedankt maar zijn ongenoegen heeft geuit tegen de officier. Ze plaatsen de dode persoon in een kwaad daglicht, niet waar’, schrijft ze op haar Facebook pagina naar aanleiding van de persbriefing die het leger vrijdag gaf (zie het bericht van gisteren Leger houdt vol: Cadet overleden aan hartaanval, geen bewijs van mishandeling). Cadetten worden geacht degene die hen gestraft heeft, te bedanken.
De legercommissie, die onderzoek heeft gedaan naar Pakapong’s dood, zegt dat hij op 16 oktober, een dag voor zijn dood, tijdens een oefening te langzaam had gerend. Hij had verzuimd na de straf, zoals gebruikelijk Thank you te zeggen en was ‘gedisciplineerd’ [een eufemisme voor een harde straf] waardoor hij ging hyperventileren.
Volgens de commissie gaan cadetten na zo’n strenge straf wel vaker hyperventileren, wat de moeder het ironische commentaar ontlokte: ‘Er zijn eerdere voorbeelden, soortgelijke als bij Pakapong, waaruit ik begrijp dat deze soort dood normaal is en dat er niets verkeerds mee is. Toch? Daar ben ik net achter gekomen. Ik heb me niet gerealiseerd dat het een epidemie  is. Lijden veel studenten aan dit syndroom? Probeer alsjeblieft een vaccin. Ik maak me zorgen over hen. Na de persbriefing te hebben gezien schaam ik me voor het leger.’
De ouders van Pakapong zijn door Natathapol Boonngam, hoofd van het Directorate of Joint Intelligence van de RTAF, uitgenodigd om morgen met de commissie haar bevindingen te bespreken. Maar ze hebben nog niet gereageerd op de uitnodiging.

Familie overleden cadet blijft weg bij legercommissie
19 december – Gelijk hebben ze, de nabestaanden van cadet Pakapong, om niet in te gaan op de uitnodiging voor een gesprek over diens dood met de commissie die onderzoek heeft gedaan. Want ze zijn van plan naar de rechter te stappen om het leger aansprakelijk te stellen voor zijn dood.
De commissie mag dan geconcludeerd hebben dat hij is overleden aan een acute hartstilstand, de familie vermoedt [lees: weet eigenlijk wel zeker] dat hij mishandeld is, een in het leger niet ongebruikelijke methode om rekruten te straffen.
Thanchaiyan Srisuwan, opperbevelhebber der strijdkrachten, doet het [nog?] niet in zijn broek voor de rechtsgang. De ouders hebben alle recht om de dood van hun zoon voor de rechter te brengen, zegt hij. Ze kunnen wat hem betreft ook om een aanvullend onderzoek vragen door de legercommissie, waarbij enkele technische zaken behandeld zouden kunnen worden door specialisten, zoals artsen.
De onderzoekscommissie heeft met 42 personen gesproken, waaronder ouderejaars studenten [van de Armed Forces Academies Preparatory School], die bevoegd zijn de eerstejaars te disciplineren [lees: straffen] als ze de regels overtreden. Vrijdag maakte de commissie haar bevindingen bekend: hartaanval, geen gevolg van thamrong winai (handhaving van de discipline). Alhoewel hij twee dagen voor zijn dood werd gedisciplineerd, was de straf volgens de commissie niet levensbedreigend.
Commissievoorzitter Chawarat opperde de mogelijkheid dat Pakapong ‘een of andere’ vorm van een hartaandoening had, hoewel dit niet bij de autopsie is vastgesteld. Wel zijn kneuzingen en een gebroken rib gevonden, maar daarvoor heeft de commissie een verklaring. De kneuzingen kunnen het gevolg zijn van de val van een trap en de gebroken rib van een reanimatiepoging.
Pakapong’s zuster zei vrijdag dat de conclusies van de onderzoekscommissie niet nieuw zijn. De familie wacht liever op een heronderzoek van Pakapong’s interne organen. Dat kan licht werpen op de doodsoorzaak.
Chawarat vindt een gesprek met de familie nog steeds nodig. ‘Als ze het onderzoekspanel niet vertrouwen , hoor ik graag waarom. Als de familie een gesprek blijft afwijzen, hebben we geen gelegenheid om tot een vergelijk te komen.’

Woensdag 20 december
– De familie van de overleden cadet Pakapong heeft bij de politie in Nakhon Nayok aangifte gedaan tegen de Armed Forces Academies Prepatory School. De familie wil geen details van de aangifte bekend maken. Die zijn voor dit moment vertrouwelijk. Maar er wordt al weer gelekt: een bron zegt dat de aangifte betrekking heeft op de doodsoorzaak.

25 januari 2018
– De Thai Constitution Protection Association dringt er bij de NCPO op aan artikel 44 in te zetten om officieren van het 3rd infantry Batallion te straffen nadat een dienstplichtige tijdens een disciplinaire sessie gewond raakte en in coma raakte. De soldaat (22) is dinsdagavond opgenomen in het ziekenhuis. Zijn familie was verteld dat hij een hartaanval had gehad, maar ze kwam er later achter dat zijn conditie het gevolg kan zijn geweest van de straf. Hij zou ook hersenbeschadiging hebben opgelopen, aldus een online bericht van een familielid.
Dat er hardhandig gestraft wordt in het leger, is algemeen bekend. In het verleden zijn daarbij dienstplichtingen om het leven gekomen.

15 september
Weer een dodelijk slachtoffer van wat in het leger eufemistisch een disciplinaire straf wordt genoemd, maar wat neerkomt op mishandeling. Vrijdag stierf een dienstplichtig soldaat na 24 dagen in coma te hebben gelegen. Hij was geslagen door drie oudere soldaten. Die zijn inmiddels gevangen gezet en gaan vervolgd worden voor moord.
Legerwoordvoerder Winthai zegt dat het leger de drie mannen niet de hand boven het hoofd zal houden. De familie is bereid hen te vergeven, wanneer ze hun excuses maken aan de overledene, zodat zijn ziel in vrede kan rusten.

24 mei 2019
Opnieuw is een dienstplichtig soldaat overleden, mogelijk als gevolg van mishandelingen want zijn lichaam was bedekt met kneuzingen en blauwe plekken. Zijn familie heeft premier Prayut gevraagd om een onderzoek.
Volgens collega-dienstplichtigen was hij van de vijfde verdieping van een gebouw gevallen, maar de familie betwijfelt dat, want hij droeg nog zijn slippers toen hij werd gevonden.

25 mei
• Legerpanel gevormd voor onderzoek naar verdachte dood rekruut

10 juli
• RAF rekruut ernstig mishandeld omdat hij zijn smart phone buiten toegestane uren gebruikte

Mishandelde rekruut laat ’t er niet bij zitten
10 juli – De Royal Thai Air Force heeft van minister Prawit (Defensie) de opdracht gekregen om de drie sergeanten te straffen die een rekruut op 2 juli ernstig hebben mishandeld. Luchtmachtcommandant Chaiyapruk heeft hij geïnstrueerd het belang van het achterwege laten van geweld tijdens trainingen te benadrukken.
Een commissie is gevormd om het incident te onderzoeken. De bevolking dient de verzekering te krijgen dat geen enkele geweldszaak bij de strijdkrachten onder het tapijt wordt geveegd, omdat ze uiteindelijk toch bekend zullen worden, zegt Prawit.
De 21-jarige rekruut, die gevraagd heeft zijn naam niet bekend te maken uit bezorgdheid over zijn veiligheid, en zijn familie hebben gisteren tegen de drie sergeanten aangifte gedaan bij de Crime Suppression Division van de politie. Ze werden vergezeld door voorzitter Ronnarong van het Network for Campaigning for Justice in Society.
Het slachtoffer zegt vrijwillig dienst te hebben genomen bij de luchtmacht en had twee maanden een training gekregen bij het Air Force Military Police Regiment in Don Muang (Bangkok). Op de ochtend van 2 juli had hij stiekem zijn smart phone gebruikt, wat hij alleen op vrijdagen mocht. Hij werd betrapt en werd die dag zesmaal gestraft. Een van de sergeanten bedreigde hem met de dood wanneer hij zou deserteren.
Hij vertelt: ‘Ik ben gestompt, geschopt, geslagen met een bamboe stok, een bajonet is op mijn schouder gedrukt en mijn hoofd werd met geweld tegen mijn bord geduwd. Ik ben die avond gevlucht naar een vriend. Ik geef toe dat ik de regels heb overtreden, maar ik vind niet dat dit moet leiden tot zo’n ernstige mishandeling.’

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties