Thais nieuws 1-15 juni

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op themapagina’s. Dat zijn pagina’s waarop alle berichten over een bepaald onderwerp zijn gebundeld. Alle themapagina’s staan opgesomd op de pagina Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.
Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

Voor het nieuws van 16-31 mei zie de zwarte menubalk bovenaan de pagina onder het kopje Thailand. Ouder nieuws onder het kopje Buitenland.

 

Woord van de dag: Conundrum

15 juni – Ooit woonde ik de dagopening van een lagere school in Buri Ram bij. Vast onderdeel was het woord van de dag: een Engels woord waarvan de betekenis in het Thais door een leerling werd toegelicht. Leuk bedacht, maar volkomen zinloos. Een vreemde taal leer je niet door losse woordjes te leren, maar het Thaise onderwijs is nu eenmaal hopeloos verouderd, hetgeen elke drie jaar wordt bevestigd door de score van Thaise leerlingen op de Pisa* toets.

Het woord conundrum wordt vandaag gebruikt in de openingskop van Bangkok Post. Grappig woord, klinkt ook onheilspellend. Het betekent raadsel, mijn papieren woordenboek zegt (woord)raadsel, ook kwam ik hersenbreker tegen.

Het raadsel heeft betrekking op de primaries (voorverkiezingen) die politieke partijen voor het eerst moeten houden om de kandidaten op hun kieslijst te selecteren. Daarvan zijn er twee: een landelijke lijst en lijsten per kiesdistrict. De methode, bekend uit de VS om de presidentskandidaat te kiezen, is geïntroduceerd in de organieke wet op politieke partijen met als doel de bevolking [lees de partijleden] meer bij de politiek te betrekken. Hoe de kieslijsten in het verleden werden samengesteld, weet ik niet. Ik vermoed door het partijbestuur en de afdelingsbesturen.

Het onderwerp was gisteren een van de kwesties die zijn besproken tijdens een vergadering van vice-premier Wissanu, de grondwetcommissie (CDC) en de Kiesraad (EC) over de voorbereidingen voor de verkiezingen. Critici zijn bevreesd dat de primaries een tijdrovend en omslachtig proces vormen dat de partijen op kosten jaagt en waardoor weinig tijd overblijft voor de voorbereiding van de verkiezingen. Kleine partijen zijn in het nadeel omdat ze onvoldoende middelen hebben om lokale afdelingen te vormen en leden te werven.

Na de vergadering zei Wissanu dat hij de vier belangrijkste kwesties ter kennisneming van de NCPO zal brengen: partijen toestemming geven voor vergaderingen, het opzetten van partijafdelingen (wat een voorwaarde is voor het houden van primaries), de grenzen van kiesdistricten vaststellen en de organisatie van het verkiezingsschema.

De meeste politici willen volgens Wissanu geen primaries houden. Hij geeft daarvoor drie redenen, maar daar snap ik niet veel van. De werkelijke reden is volgens mij dat ze geen macht willen afstaan aan het ‘gewone’ volk. Waaom de kiesdistricten nieuwe grenzen krijgen, is mij eveneens onduidelijk. Heeft ook te maken met de primaries. Als ik het goed begrijp, worden die in elk kiesdistrict gehouden.

De nieuwe grenzen kunnen pas bepaald worden wanneer de organieke wet op de verkiezing van het parlement van kracht is en die wordt pas van kracht negentig dagen na publicatie in de Royal Gazette, nadat de koning de wet heeft bekrachtigd met zijn handtekening.

Ik las ooit in een ingezonden brief in BP de verzuchting waarom dingen in Thailand zo ingewikkeld worden gemaakt, terwijl ze au fond simpel zijn, en die gedachte bekruipt mij ook bij deze procedure.

Nou ja, u heeft in ieder geval uw Engelse woordenschat met een nieuw woord uitgebreid. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

* Programme for International Student Assessment

‘Land zit 20 jaar gevangen in een val’

15 juni – Thailand’s twee grootste partijen wijzen zowel het 20-jaren strategieplan als de hervormingsplannen af, die ze een valstrik voor het land noemen. Volgens PT-sleutelfiguur Chaturon heeft de regering geen belangstelling voor steun aan nationale verzoening en besteedt ze ook geen aandacht aan voorstellen die door diverse politieke groepen worden gedaan.

Chaturon (rechts) zegt dat het land 20 jaar gevangen zit in een val omdat degenen die zich niet houden aan de plannen het risico lopen van impeachment (afgezet worden) wanneer een klacht wordt ingediend bij de NACC. Gevolg: Het land is daardoor al die tijd niet in staat ‘to measure up to the world’ en het probleem wordt doorgeschoven naar volgende generaties.

Chaturon zei dat gisteren op een seminar aan de Thammasat universiteit over de toekomst van de Thaise democratie. [O, wat zijn ze in Thailand gek op seminars. Ik noem Thailand babbelland] Ook partijleider Abhisit (Democraten) uitte sterke kritiek. Het 20-jarenplan, de hervormingsplannen en de nieuwe grondwet vormen een belemmering voor het werk van de volgende regering, zei hij.

Het 20-jaren strategieplan [over de inhoud heb ik nog bitter weinig gelezen] wordt morgen door het kabinet aangeboden aan de NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement en in de praktijk bestaand uit ja-knikkers). Volgens vice-premier Wissanu kan het gemakkelijker gewijzigd worden dan de grondwet.

Minister Kobsak (PM’s Office) zegt dat hervormingen een continu proces dienen te zijn die na de verkiezingen grote veranderingen in het land kunnen brengen. Refererend aan de straatprotesten in 2013 en 2014 van de PDRC zei hij: ‘Die campagne was uitsluitend een poging van politieke betogers uit het verleden om stemming te maken.’

Nieuw tariefsysteem voor taxi’s kan geweigerde ritten uitbannen

15 juni – Zo, de kop is eraf en dan nu de rest van de voorpagina. De voorpagina wordt gedomineerd door een bijna paginabrede foto van een Russische voetbalfan die een replica van de World Cup trofee omhoog houdt. Ik vind het maar een lelijk ding: een goudkleurig mannetje met een wereldbol.

Verder op de voorpagina een eenkolommer over de taxitarieven. Het TDRI stelt voor het tarief naar 50 satang (een halve baht) per minuut op te trekken met als doel het inkomen van de bestuurders te verhogen en als stimulans om te stoppen met de irritante gewoonte van sommige chauffeurs om passagiers te weigeren. Wishfull thinking, als je het mij vraagt, want aan dat euvel komt echt geen eind.

Het minutentarief in plaats van het huidige kilometertarief is gisteren voorgesteld tijdens een vergadering van vertegenwoordigers van verenigingen van taxibestuurders, het TDRI en het Land Transport Department. Het TDRI vindt het niet nodig het starttarief van 35 baht voor de eerste kilometer te verhogen. Thans tikt de meter 2 baht per kilometer door wanneer de taxi langzamer dan 6 km per uur rijdt. Wanneer de wagen stilstaat, idem.

Het TDRI heeft van het LTD de opdracht gekregen onderzoek te doen naar verbetering van de service van taxidiensten. Volgens de TRDI verdienen taxibestuurders gemiddeld 300 tot 400 baht per dag, amper het minimumloon. De omzet bedraagt 1.400 baht, maar daarvan gaat 1.000 baht af voor brandstof en huur van de wagen. Het nieuwe tarief kan de omzet op 1.600 baht brengen. Het bericht zegt niets over eigen rijders.

Verder vindt het TDRI dat strenger moet worden opgetreden tegen chauffeurs die zich misdragen. Ze krijgen nu een boete, het TDRI stelt een systeem voor dat kan leiden tot schorsing of intrekking van de taxivergunning. Sinds 2003 is een Vocational Licence Points System van kracht. Van bestuurders die in een jaar tussen 6 en 20 aftrekpunten opbouwen, wordt de vergunning geschorst. Ten slotte heeft het LTD aan het TDRI gevraagd te bezien hoe ride-sharing applications zoals Grab legaal kunnen opereren.

Bangkok blaast Grey Line nieuw leven in

15 juni – Misschien ligt het aan de naam, Grey Line wat een saaie kleur is, maar de monorail lijn tussen Watcharapol en Thong Lor heeft geen goedkeuring gekregen van omwonenden en de milieu-effectrapportage is mislukt. City Hall oftewel de gemeente Bangkok gaat een nieuwe poging doen het project te reanimeren. De komende twee weken wordt het plan herzien en worden de belangrijkste problemen geïnventariseerd.

Maar de lijn is zeker niet van de baan, zegt adjunct-gouverneur Sakonthee. Het is een belangrijke verbinding met andere metronetwerken in de hoofdstad. Een kwestie die nog opgelost moet worden, is de bouw van een deel van de lijn op wegen onder beheer van de Expressway of Thailand. Die moet daarvoor toestemming verlenen. Het gaat met name om het gebied rond de Kaset-Nawamin kruising op de Pradit Manutham Road. De namen zullen u niets zeggen, maar ter wille van de volledigheid noem ik ze toch maar.

Wanneer de eerste fase van het project wordt goedgekeurd (16,25 km met 15 stations), gaat begonnen worden in Asok en Thong Lor, twee districten met veel winkelcentra en uitgaansgelegenheden. Het gehele project bestaat uit drie fases met een lengte van 39,9 km. Sinds 2009 wordt al gepraat over de aanleg. Verder noemt het artikel andere lijnen die vertraagd zijn, zoals de Pink en Yellow monorail.

Kort nieuws vrijdag 15 juni

– Net als gisteren ook vandaag weer goed nieuws in de krant. Acht personen die hun leven gewaagd hebben door vier inzittenden te redden uit een in brand gevlogen auto waaronder twee baby’s, krijgen op verzoek van premier Prayut een ere-plaquette. De acht Samaritanen, zoals de krant ze noemt, zijn al opgespoord door de gourverneur van Nakhon Ratchasima.

Het incident gebeurde dinsdag op de Mittraparb Highway in het district Sikhiu. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt, waarna de wagen over de middenberm klapte, tegen een andere wagen botste en in brand vloog.

– Pagina 3 opent met het bericht dat drie partijen de grondwet willen herschrijven. Dat zou dan de derde revisie worden want aan de huidige grondwet ging een eerste versie vooraf, geschreven door een voorloper van de grondwetcommissie CDC. Volgens de krant is wijziging van de grondwet ‘bijna onmogelijk’ door de gebruikelijke procedure te volgen.

De eerste die olie op het vuur gooide, was partijleider Thanathorn van de nieuwe Future Forward partij. Hij beloofde de grondwet te ‘verscheuren’ wanneer zijn partij na de verkiezingen macht verwierf. Ook PT is een voorstander van wijziging. Dat zei prominent partijlid Chaturon gisteren op een forum.

De Democraten zijn ook voor verandering, maar partijleider Abhisit zei dat wijziging geen topprioriteit behoeft te zijn van de nieuwe regering omdat het lange tijd duurt de grondwet te wijzigen. De gekozen regering kan zich beter op urgenter zaken concentreren. Abhisit deed een beroep op de regering het verbod op politieke activiteiten snel op te heffen nu er geen wettelijke obstakels meer zijn. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– De campagne heet National Cleaning Declaration. Ze is een initiatief van de Tourism Authority of Thailand (TAT) om samen met bedrijven in de toerismesector het eenmalig gebruik van plastic binnen drie jaar te verminderen met de helft. Het Marine and Coastal Resources Department trekt er wat meer tijd voor uit. Het maakte vorige week bekend het afval in zee, waaronder plastic, voor 2027 met de helft terug te willen dringen.

De TAT gaat de medewerking zoeken van hotels, restaurants, Airports of Thailand en PTT Global Chemical, een expert in milieuvriendelijke innovaties in de chemiesector. Het idee is om plastic in alle fases te hergebruiken. De TAT dringt er bij de bedrijven ook op aan hun afval beter te beheren.

Thai gebruiken per jaar 9.750 plastic bekers, 8.000 plastic flessen en 5.000 rietjes. De TAT gaat hotels en restaurants vragen het gebruik te beperken. Dit zal weliswaar leiden tot hogere kosten, maar daar staat tegenover dat bedrijven de campagne kunnen gebruiken als unique selling point omdat veel toeristen, met name uit Europa, bezorgd zijn over milieubescherming.

– Tegen acht verdachten van de dodelijk schietpartij vorige week in Narathiwat zijn gisteren arrestatiebevelen uitgevaardigd. Bij de schietpartij kwamen vier burgers om het leven. Uit de gevonden munitie blijkt dat de gebruikte wapens dezelfde waren als gebruikt bij eerdere aanvallen sinds 2015. Daarbij kwamen acht functionarissen en acht burgers om het leven.

Maandag werden in Yala vijf burgers doodgeschoten met een HK33. Die was eerder gebruikt in 2014, 2015 en 2017 bij negen aanvallen in Yala die het leven kostten aan veertien personen.

Nieuws van de website in 1 regel

• Sampeng markt: 60.000 foute waterflacons, negen arrestaties
• Ere-gedenkplaat voor redders van vier personen uit brandende auto
• Containerschip bij Koh Si Chang gekapseisd, 70 containers krijgen zeemansgraf
• Voorspelling: Handel Thailand met Noord-Korea kan profiteren van detente
• Zogenaamd familielid betrapt op diefstal in ziekenhuis Buri Ram
• Ex-politiechef Loei betrokken bij Ponzi-systeem met maandomzet van 5 mld baht


 

B. Grimm doet zaken met compassie

14 juni – Was de naam B Grimm al enkele keren in de krant tegengekomen, maar wist niet goed wat ik mij erbij moest voorstellen. Maar nu wel dankzij een informatief artikel in BP over een tentoonstelling in het Bangkok Art and Culture Centre (BACC) ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van het bedrijf. Getoond worden brieven, ansichtkaarten, postzegels die een beeld geven van de relatie tussen Thailand en Duitsland.

De oudste brief, geadresseerd aan B. Grimm mede-oprichter Erwin Mueller, vermoedelijk vanuit Berlijn verstuurd, dateert van 1889, maar het bedrijf, toen een kleine apotheek, bestond al 12 jaar. De Siam Dispensary, Thailand’s eerste Duitse apotheek, ging tijdens het bewind van koning Rama V open. De farmacie kreeg al snel het predicaat koninklijk omdat het medicijnen van hoge kwaliteit leverde.

Inmiddels is B. Grimm uitgegroeid tot een conglomeraat van bedrijven op het gebied van vastgoed, transport, gezondheidszorg en opkomende digitale technologieën met 2.000 werknemers. Motto van het bedrijf is Doing Business with compassion. Het bedrijf verleent steun aan organisaties voor onderwijs aan kinderen en milieubescherming. Ook worden het Bangkok Symphony Orchestra en het BACC gesponsord.

De tentoonstelling die tot 20 juni duurt, geeft een chronologisch overzicht van de postale relatie tussen Thailand en Duitsland en eindigt met kunstwerken die het sociaal werk van het bedrijf belichten. (Bron: Bangkok Post, 13 juni)

Fifa World Cup 2018: Gokkers zitten* in de startblokken

14 juni – Ik wind er geen doekjes om, dat hele wereldkampioenschap voetbal kan me gestolen worden. Slechts eenmaal in mijn leven heb ik op de tribune van een voetbalstadion gezeten – dat was het Feyenoord stadion in Rotterdam-zuid, verder interesseert de sport me niet. Maar veel Thai zullen vanaf vandaag aan de beeldbuis gekluisterd zitten, waarbij ik me afvraag of het om de wedstrijd gaat of het geld dat ze hebben ingezet op de uitkomst.

BP opent vandaag met een paginagroot verhaal over gokken. Dat is verboden in Thailand, maar het verbod vormt geen enkele belemmering om een gokje te wagen. Er is voldoende keus aan illegale goksites. De politie maakt er weliswaar jacht op, maar het is dweilen met de kraan open. Gokken is een van de nationale hobby’s in dit land, die ongetwijfeld tal van gokkers in het financiële verderf zal storten. Maar de economie vaart er wel bij.

Dit zijn zo mijn gedachten vandaag bij het openingsverhaal van BP, waarin de Thai Health Promotion Foundation erop wijst dat dankzij internet gokken wel erg gemakkelijk wordt gemaakt. In 2015-2016 telde Thailand 213.000 (!) online goksites en dat aantal is volgens de stichting alleen maar gestegen ondanks campagnes om jongeren te weerhouden hun zakgeld of verdiensten te besteden aan dit ijdele tijdverdrijf en de inspanningen van de politie om de sites op te sporen en te sluiten.

De politie heeft bekend gemaakt zo’n honderd celebs op te zullen roepen die promotie maken voor illegale goksites. Ze heeft ook ouders gevraagd meer aandacht te besteden aan hun kinderen. Tussen 1 mei en gisteren zijn al 722 personen aangehouden, zowel gokkers als beheerders van goksites en klantenwervers.

Het Centre for Economic and Business Forecasting van de UTCC schat dat dit jaar 78,3 miljard baht extra in ’s lands economie zal circuleren. Het Centre for Gambling Studies (faculteit Economie, Chulalongkorn universiteit) schatte in 2017 dat het aantal voetbalgokkers vergeleken met 2015 was toegenomen met 24,3 procent. Daarvan zijn 609.000 jongeren tussen de 15 en 25 jaar.

Een van de meest populaire gokplatforms is Sbobet, een internationale online bookmaker, actief in Azië en gelicenseerd door de Filipijnen. Verder komen in het artikel enkele gokkers aan het woord. Ik citeer:

– De meeste keren won ik, maar wanneer ik verloor had ik de neiging de volgende keer het dubbele in te zetten.

– Ik ben gestopt toen ik hoorde dat een vriend 20.000 baht had verloren en zijn moeder moest vragen zijn schuld af te betalen. Ik wilde niet het risico lopen verslaafd te raken.

– De anti-gokcampagnes hebben nauwelijks invloed op mijn beslissing om te gokken. Alhoewel ik meer verlies dan win, heb ik geen spijt van gokken.

– Ik zie gokken puur als entertainment, niet als inkomstenbron. Als ik win, heb ik wat extra zakgeld.

Het artikel besluit met de constatering dat er ook voetbalfans zijn die het alleen om de wedstrijden gaat.

* Volgens mij staan ze in de startblokken. Ik ken geen sport waar zittend wordt gestart.

Verder in BP politiek en corruptie

14 juni – Bangkok Post telt vandaag op de nieuwspagina’s acht nieuwsberichten c.q. -verhalen, waarbij ik de kadertjes die in enkele staan, niet mee tel. Mijn oog werd vooral getrokken door de voorpagina van de Life-bijlage gewijd aan de provincie Phrae.

Er staan foto’s bij van oude stations, één, het Ban Pin station (foto boven) in het district Long, is gebouwd in de stijl van een Beiers huis, wat herinneringen oproept aan de Duitse bouwers. Het is nog steeds in gebruik. Het andere, het Mae Phuak station (foto onder) in het district Den Chai, heeft twee verdiepingen, het enige in zijn soort in het land. Op de eerste verdieping woonde de stationschef. Het station fungeert alleen nog als halte, niet meer als station.

De tweede grootste opening vandaag staat op pagina 3. Vice-premier Prawit zegt eind deze maand met politieke partijen te overleggen over een ‘gedeeltelijke opheffing’ van het verbod op politieke activiteiten iets waar de partijen al weken naar snakken.

Die willen voldoende tijd hebben om zich op de verkiezingen, gepland in februari 2019, te kunnen voorbereiden. Gedacht wordt aan het houden van vergaderingen en rekruteren van leden. Verkiezingscampagnes blijven verboden worden totdat de organieke wet op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden van kracht wordt. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Pagina 2 opent met een follow-up over de tempelaffaire. De CSD meent, aldus een bron, over voldoende bewijs te beschikken dat de voormalige abt van Wat Saket (Temple of the Golden Mount) zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van geld.

De bron zegt dat de tempel 62,5 miljoen baht heeft ontvangen voor de promotie van boeddhistische projecten door negentien gelieerde tempels, maar negen ontvingen geen cent, vier slechts 2 miljoen baht en de rest van het geld kwam terecht op de bankrekening van een vrouw, omschreven als een kennis van een discipel van de voormalige abt. (Zie verder de pagina Corruptie 5 voor voorgaande berichten over de tempelaffaire)

Verder bevat de krant, zoals gebruikelijk, de rubriek INBrief met kortjes en enkele artikelen die ik in Kort Nieuws noem.

PACC en Amlo blijven wroeten in corruptieschandaal

14 juni – Correctie op het eerste bericht in Nieuws van de website. Het gaat om twee topambtenaren en Amlo heeft alleen nog maar aangifte gedaan bij de politie. De twee diefjes zijn een voormalige permanent secretaris van het ministerie van Sociale Zaken, toen hij dienst deed als hoofd van het Social Development and Welfare Department, en zijn medewerkster.

Het genoemde beslag ad 88 miljoen baht aan vermogen, heeft betrekking op twaalf verdachten. Zij worden ervan verdacht geld verduisterd te hebben uit het overheidswelzijnsfonds voor behoeftige personen. De twee topambtenaren maken deel uit van de groep van twaalf. Verder heeft Amlo beslag gelegd op het vermogen van een voormalige adjunct-permanent secretaris en een voormalige inspecteur-generaal.

De diefstallen hebben betrekking op de jaren 2015 en 2016. Het geld is besteed aan luxe auto’s, appartementen, gronden en bankdeposito’s. Behalve de topambtenaren worden ook middenkader, hoofden van welzijnscentra en voormalige directeuren-generaal van het departement verdacht van betrokkenheid.

Uit een onderzoek van de PACC in mei is gebleken dat slechts negen van de onderzochte 76 provinciale welzijnscentra schoon op de graad zijn. De zaak kwam in februari aan het rollen nadat vier studenten die stage liepen in het Khon Kaen Protection for the Destitute Centre uit de boot hadden geklapt. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

Kort nieuws donderdag 14 juni

– Het staat weggemoffeld in de opening van pagina 2, de mogelijke uitwijzing van Phra Phrom Methee uit Duitsland. Volgens een bron hoort de politie morgen van de Duitse autoriteiten of de Thaise delegatie die is afgereisd naar Parijs voor overleg met Interpol, en Frankfurt waar Methee op een onbekende locatie verblijft, of ze hem mee terug kunnen nemen naar Thailand.

RTP hoofdcommissaris Chakthip vliegt zaterdag terug uit Frankrijk, de delegatie reist door naar Frankfurt om Chamnong, zoals zijn lekennaam luidt, op te halen. Dat wil zeggen wanneer de gesprekken succes hebben.

Persoonlijk hoop ik dat het niet lukt, want de aanhouding van de topmonniken vorige maand lijkt op een vendetta om de Sangha Supreme Council in het gareel te brengen en ik ben gek op kat-en-muis-spelletjes. Maar misschien zie ik het verkeerd en hebben de topmonniken zich wel degelijk verrijkt door geld te onttrekken aan het tempelfonds. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

– Stormen hebben de afgelopen dagen flink huis gehouden in delen van het district Omkoi (Chiang Mai) en het district Muang, waarmee de hoofdstad van de provincie wordt bedoeld. Het barre weer houdt nog enkele dagen aan, volgens het Northern Meteorological Centre tot het eind van de week. 40 tot 60 procent van het Noorden wordt getroffen.

Leerlingen van enkele scholen in Omkoi liepen hun schoollunch mis omdat de onderwijzers die boodschappen hadden gedaan, niet konden terugkeren daar de hoofdwegen onbegaanbaar waren door gevallen bomen.

Sinds gisteren blijft het waterpeil in enkele rivieren stijgen. Elektriciteitsmasten zijn omgevallen, wegen en bruggen beschadigd en uit enkele gebieden in Chiang Mai zijn overstromingen gemeld. De provincie houdt evacuatieplannen achter de hand. In de provincie Tak is het waterpeil van de rivier Moei sterk gestegen.

Er is ook positief nieuws uit Chiang Mai. Onderwijzer Nopparat wordt door internetgebruikers geprezen voor zijn vastbeslotenheid zijn leerlingen te blijven lesgeven ondanks het slechte weer. Maandag trok hij zich op zijn motorfiets niets aan van de zware regen en grondverschuivingen die de weg naar school blokkeerden en reed stug door. ‘De tocht was ruw en geen genoegen’, schrijft hij op zijn Facebook-pagina, voorzien van een videoclip. Bescheiden man: hij wees erop dat hij niet de enige toegewijde onderwijzer is.

– Het lunchschandaal komt weer aan de orde op pagina 3, maar het betreft een nieuwe zaak want gaat over een vrouwelijke schooldirecteur in Pichit. Ze is overgeplaatst omdat de lunches op haar school van een slechte kwaliteit waren en nauwelijks in staat de hongerige magen van de leerlingen te vullen. Bij de provinciale anti-corruptiedienst is een klacht ingediend, de gouverneur heeft een commissie gevormd.

De vrouw zegt geen problemen te hebben met haar overplaatsing. Ze beweert onschuldig te zijn. Het bestede geld om 528 leerlingeen te voeden, voldoet aan de regels en de geleverde goederen zijn door een commissie onderzocht. Meer mag ze er in het openbaar niet over zeggen. Tien getuigen zijn al gehoord door de provinciale dienst, waaronder leveranciers en stafleden verantwoordelijk voor de lunchverstrekking. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

– President U Win Myint van Myanmar wordt vandaag door premier Prayut ontvangen op het Government House. Het is zijn eerste officiële buitenlandse reis sinds hij in maart in functie kwam. Myint bezoekt de achtste ACMECS top die vanaf morgen tot zaterdag duurt. Of hij bij Prayut het ambitieuze Dawei project ter sprake brengt, is niet bekend.

– De autoriteiten gaan hun jacht op nepnieuws en misleidende informatie over de regering opvoeren. Er is geen houden aan want de informatie verspreidt zich razendsnel op social media platforms. Aanleiding is de kritiek op het satellietplan, geplaatst op de pagina KonthaiUK van een FB-gebruiker in Londen, en eerder door actievoerder Srisuwan.

Minister Prawit (Defensie), bijgepraat door de toeristenpolitie, zegt dat juridische actie wordt ondernomen tegen mensen die nepnieuws bedenken en verspreiden. In de laatste zaak zijn arrestatiebevelen aangevraagd tegen 29 personen, waaronder de vrouw uit Londen, die KonthaiUK geregistreerd heeft. De autoriteiten gaan Interpol vragen tegen de verdachten die in het buitenland wonen een zogeheten red notice uit te geven. (Zie voor info over het satellietplan opening pagina 2 van 4 juni)

– Ik eindig weer met de rubriek INBrief die vijf kortjes bevat.
1 Het salaris van een biologieleraar aan de Suankularb Witthakayai school in Bangkok is gekort omdat hij op zijn persoonlijke Twitter-account foto’s van naakte jongens heeft geplaatst en seksvideo’s van tieners. Het incident vond twee jaar geleden plaats. Het beeldmateriaal toonde niet zijn leerlingen. Niettemin mag hij niet terugkeren naar zijn oude school.

2 In Phimai (Nakhon Ratchasima) wordt met insecticide gesproeid om de verspreiding van dengue fever tegen te gaan. 59 dorpelingen, de meesten leerlingen en tussen 10 en 24 jaar, zijn besmet met het virus. Dit jaar kent de provincie geen dodelijke slachtoffers. Phimai is aangewezen als risicogebied.

Ziekenhuizen en gezondheidscentra hanteren strengere maatregelen om de seizoensuitbraak de kop in te drukken. Bewoners is geadviseerd broedplaatsen van muggen met stilstaand water op te ruimen.

3 Een man (59) in Rayong die is gebeten door zijn hond, is gisteren overleden aan rabiës. Hij was al in maart gebeten maar liet zich niet vaccineren. Het totaal aan doden in het land bedraagt nu tien.

4 Bewoners van het dorp Nong Chiang Ko in Nakhon Ratchasima vragen de autoriteiten de weg naar het ziekenhuis te repareren daar velen onderweg gewond raken. Ze hebben aan het provinciale Damrongtham centrum een petitie aangeboden. Sommige dorpelingen zijn in kuilen gevallen en motorfietsers zijn tegen grote rotsblokken gebotst.

5 Het Network for Social Justice Retrieving heeft tegen een modellenbureau aangifte gedaan dat vrouwen lokt voor het maken van ‘expliciete’ foto’s die later als porno via Line worden verkocht. Mocht u de behoefte hebben u te verlustigen aan de prikkelende foto’s, dan moet ik u teleurstellen want de naam van het bureau en de fotograaf zijn achtergehouden. Sommige modellen waren minderjarig.

Nieuws van de website in 1 regel

• Fraude met welzijnsfonds: Beslag op vermogen drie topambtenaren
• Herstel ingezakte prijs ananas volgende maand verwacht
• Pheu Thai: PT-ers met mooie beloftes gelokt om over te lopen naar regeringskamp
• Hoofd immigratie Nakhon Phanom op zijspoor vanwege vlucht monnik
• Khon Kaen Rook bermbrand belemmert zicht, kettingbotsing van 10 wagens


 

Korzelige premier is geen martelaar voor vooruitgang

13 juni – Premier Prayut is grumpy (korzelig, chagrijnig) schrijft columnist Atiya Achakulwisut op de opiniepagina van Bangkok Post. Dat is hij al de hele week of eigenlijk vier jaar. Hij klaagt dat de mensen hem niet waarderen; had hij dan het land moeten achterlaten in een burgeroorlog door geen coup te plegen?

En natuurlijk: waarom zijn de media niet patriottisch? Waarom moeten ze zo nodig foto’s publiceren van slapende parlementsleden terwijl gedebatteerd wordt over de begroting van drie biljoen baht? Waarom moeten ze erop wijzen dat de economie zich in slechte staat bevindt en hervormingen niet vorderen hoewel hij een ziljoen hervormingscommissies benoemd heeft?

Vooral de social media irriteren. Waarom moeten ze de spot met hem drijven, woorden in zijn mond leggen en met een eindeloze reeks brutale opmerkingen komen? Zou elke premier, gekozen of niet-gekozen, niet geërgerd zijn wanneer de opmerking online rond zingt: We leven in een land waar een begroting van drie biljoen baht zonder wanklank is goedgekeurd, alleen met gesnurk?

Een andere goed voor een glimlach behalve van het super-conservatieve regime: We leven in een land waar seksspeeltjes zijn verboden maar fallus symbolen worden aanbeden. In het kort: Prayut en zijn militaire regime lijken de dupe te zijn van alles waar de mensen niet tevreden over zijn.

En de lijst is eindeloos. Over een stijging van de corruptie wordt luidruchtig geklaagd. Er zijn zorgen dat Thailand een stortplaats wordt voor gevaarlijk afval nadat tonnen afgedankte elektronica illegaal naar het land zijn  verscheept. En wat te denken van het plastic afval dat eindigde in de maag van een walvis. Kan de regering niet meer doen om het excessief gebruik van plastic te beperken?

Ik onderbreek hier de J’accuse van Atiya, want ze heeft haar punt nu wel gescoord. Wat een heerlijke column, goed geschreven in de overdrive. Na het spervuur van vragen schakelt ze trouwens een paar versnellingen terug en die halen de vaart uit de column. Dus maak ik een hink-stap-sprong naar het einde.

Of Prayut nu wordt gedreven door een diep ressentiment, opgebouwd in de afgelopen vier niet gewaardeerde jaren of recent door de druk om verkiezingen te houden; Prayut kan alleen bewijzen wat hij waard is door zijn daden, niet zijn slechte humeur. (Bron: Bangkok Post, 12 juni)

Thais nieuws weggedrukt door top Trump-Kim

13 juni – Er blijft vandaag niet veel ruimte in de krant over voor Thais nieuws want in Singapore is geschiedenis geschreven. Wie had ‘t ooit kunnen denken: een Amerikaanse president en Noord-Koreaans leider die elkaar een hand geven? Bangkok Post besteedt de gehele voorpagina aan het tussen de twee wereldleiders bereikte akkoord en verderop in de krant drie artikelen.

Aan Thais nieuws tel ik vandaag zeven items met als belangrijkste dat RTP hoofdcommissaris Chakthip dit weekend naar Frankrijk is gevlogen om de hulp van Interpol in te roepen voor de uitwijzing van Phra Phrom Methee, de voormalige assistent-abt van Wat Samphangthawong, die naar Duitsland is gevlucht. Daarna gaat het richting Frankfurt om met de Duitse autoriteiten te overleggen over de uitwijzing van Chamnong Iamintra, zoals zijn lekennaam luidt.

Het is de tweede keer dat Chakthip zijn opwachting maakt in Duitsland. Eerder reisde hij met een gezelschap van openbare aanklagers en agenten naar Frankfurt, maar daar konden ze niets doen. Methee had asiel aangevraagd en de Duitsers hebben een maand nodig om zijn aanvraag te beoordelen.

Chamnong is een van de zeven topmonniken die vorige maand zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de tempelaffaire (verduistering van gelden uit het tempelfonds). De anderen, eveneens defrocked, genieten al van een verblijf in de Bangkok Remand Prison. Drie waren lid van de Sangha Supreme Council, te vergelijken met de protestantse Synode en katholieke bisschoppenconferentie. De Supreme Patriarch heeft ze de deur gewezen.

Intussen gaat het onderzoek door. Gisteren brachten agenten van de CCD een bezoek aan Wat That in Khon Kaen. De tempel heeft van het National Office of Buddhism 18 miljoen baht ontvangen voor de aan de tempel gelieerde dhammaschool Wiwekkathamprasitwitthaya. Volgens een bron heeft de school daarvan maar een klein deel ontvangen. (Zie verder de pagina Corruptie 5 voor alle voorgaande berichten over de tempelaffaire)

Op de foto, ontleend aan de website, kijkt Trump niet erg vrolijk. De in de krant afgedrukte foto toont een lachende Trump en glimlachende Kim.

Het goede nieuws van vandaag

13 juni – Om de bewering te ontkrachten dat de krant alleen slecht nieuws bevat, licht ik er twee goednieuwsberichten uit.

Het Supreme Administrative Court, de hoogste bestuursrechter, heeft de schadevergoeding aan zes Karen, wier hut en graansilo’s in 2011 door de boswachterij van nationaal park Kaeng Krachan (Phetchaburi) in brand waren gestoken, vastgesteld op 50.000 baht per persoon en dat is vijfmaal zoveel als de rechtbank eerder toekende. Maar ze mogen niet terugkeren omdat ze geen eigendomspapieren hebben voor de grond.

De rechtbank achtte toenmalig parkhoofd Chaiwat schuldig aan een ambtmisdrijf door de opdracht te geven de honderd Karen hutten in brand te steken. Sindsdien wonen de verdreven Karen buiten het nationaal park in Bang Kloi Lang.

Zes bewoners stapten in 2013 naar de bestuursrechter. Ze betoogden dat hun voorouders al in het bos woonden voordat het in 1979 tot nationaal park werd verheven. Een van hen is de 106-jarige spirituele leider Ko-i Meemi, die door boswachters uit zijn hut werd gedragen voordat die in vlammen opging.

De bekende actievoerder Porlajee ‘Billy’ Rakchongcharoen, tevens plaintiff, ontbrak op de zitting van gisteren. Hij is sinds 2014 spoorloos. De laatste die hem gezien heeft, is parkhoofd Chaiwat toen hij hem aanhield voor het verzamelen van wilde honing. Maar Chaiwat zegt: Mijn naam is haas. De nabestaanden vrezen dat Billy vermoord is, geen ongebruikelijke methode in Thailand om lastige actievoerders kwijt te raken. Op de foto Karen in 2011 bij de Administrative Court.

Neushoornvogels gered
Het tweede goednieuwsbericht betreft de redding van drie zes maanden oude neushoornvogels in Bacho (Narathiwat). De politie, getipt door voorbijgangers die meenden dat het om bommen ging, vond ze in dozen aan de kant van de weg. De vogels zijn ondergebracht in het Khok Mai Rua Wildlife Breeding centrum in het district Tak Bai. Daar verblijven ze totdat ze worden vrijgelaten in de natuur.

De politie vermoedt dat smokkelaars de vogels er hadden achtergelaten om te worden opgepikt door klanten. In Bangkok kost een jonge neushoornvogel 10.000 baht, in China een veelvoud.

Kort nieuws woensdag 13 juni (

– Twintig buurten in het district Suan Luang (Bangkok) eisen het verrtrek van districtshoofd Pinit. Ze beschuldigen hem ervan hun projectvoorstellen in het kader van het Thai Niyom Yangyuen  programma (sustained Thai-ness) slecht te hebben behandeld. Gisteren protesteerden ze bij het gemeentehuis en overhandigden een petitie met de eis aan gouverneur Aswin.

Pinit weigerde de zestig projectvoorstellen goed te keuren, die variëren van beroepstraining tot het onderhoud van openbare infrastructuur. Voor zijn weigering heeft hij als verklaring gegeven dat het papierwerk incompleet was of dat de projecten te gecompliceerd zijn. Nadat hij had gehoord dat de bewoners zouden klagen, gaf hij alsnog toestemming, maar de bewoners lusten hem niet meer.

– Het leger gaat zes aanvalshelikopters kopen ter vervanging van de drie Cobra heli’s die over twee jaar uit bedrijf worden genomen. Een commissie gaat volgende maand naar het buitenland om verschillende modellen te bekijken, onder andere in de VS, Frankrijk, Rusland en Turkije.

Over een tijdje worden nog eens vier Amerikaanse helikopters uit bedrijf genomen die gekocht zijn in het kader van het Excess Defence Articles programma. In 2020 worden de laatste twaalf van UH-1H helikopters na dertig jaar trouwe dienst uit bedrijf genomen.

– Vice-premier Wissanu praat morgen met de grondwetcommissie (CDC, Constitution Drafting Commission) en de Kiesraad over voorbereidingen voor de verkiezingen. CDC-voorzitter Meechai zegt dat de agenda voor het gesprek nog niet is opgesteld.

De Kiesraad zal de datum vaststellen, vanaf wanneer verkiezingen kunnen worden gehouden. De raad weet verder alles over de primaries, die dit jaar voor het eerst worden gehouden. Verder worden nieuwe grenzen getrokken van kiesdistricten. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Als laatste de rubriek INBrief met vijf korte berichten. De redding van de neushooordvogels weet u al, de berging van het lchaam van een verdronken Amerikaanse toerist staat in Nieuws van de website. Ik noem de drie resterende:

1 Tegen de schooldirecteur die is overgeplaatst vanwege de armzalige schoollunches, gaat een disciplinair onderzoek ingesteld worden. De man wordt ook beschuldigd van onregelmatigheden bij het onderhoud van het elektriciteitsnet en drie andere zaken.

2 Het Department of Provincial Administration moedigt de bevolking aan zich via hun ID-kaart op te geven als orgaandonor. Personen van 20 jaar en ouder kunnen zich bij de vernieuwing van hun ID-kaart bij de DPA aanmelden. Het Organ Donation Centre van het Thaise Rode Kruis verstrekt de orgaandonorkaarten.

3 In Samut Prakan is een Pakistaan (21) aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een transnationale bende van loan sharks (geldwoekeraars). Hij werd in zijn kladden gegrepen toen hij betalingen van klanten incasseerde. De bende staat bekend als Bang Surrender. Over de man was geklaagd door een klant die 5.000 baht had geleend tegen een dagrente van 2 procent op elke 100 baht. Nadat ze 5.000 baht aan rente had betaald, trok ze bij Isoc aan de bel.

Nieuws van de website in 1 regel

• Thaise technicus ontwikkelt onbemande suikerriet oogstmachine
• Lichaam vermiste Amerikaan na 3 dagen gevonden in Ratchapapa reservoir
• Staatsbedrijven spekken staatskas met 12,9 miljard baht, 25 pct meer dan de target
• Biking for Fun gaat vijfde editie in
• Auto-export naar Vietnam stagneert al zes maanden door handelsbeperkingen
• Kanchanaburi: Twee verdachten van schietpartij bij BBQ aangehouden
• Bestuursrechter verhoogt schadevergoeding aan Karen, wier hutten in 2011 in brand zijn gestoken
• Nestpick: Bangkok 62e duurste stad voor expats
• HC naar Parijs en weer Frankfurt, zoekt hulp van Interpol voor uitwijzing gevluchte monnik
• Kabinet akkoord met dubbelspoor Tak-Nakhon Phanom tbv EEC


 

Tempelaffaire: Het net sluit zich om meer monniken

12 juni – Ik begin me zo langzamerhand af te vragen: is Sangha (monnikenorde) een ander woord voor maffia. Want aan het tempelschandaal komt maar geen einde.

Het National Office of Buddhism (NOB) gaat begin volgende maand nog meer monniken en leken in populaire tempels aan de schandpaal nagelen op verdenking van verduistering van gelden uit het tempelfonds. En dat wordt dan de vierde ronde in de onderzoeken naar het schandaal. Dit meldt een bron, maar namen van monniken, tempels en leken noemt hij niet. Bangkok Post opent vandaag de krant ermee.

Intussen wachten de autoriteiten op een reactie uit Duitsland op de asielaanvrage van Phra Phrom Methee, voormalig lid van de Sangha Supreme Council en assistent-abt van Wat Samphanthawong, een klassieke koninklijke tempel in China Town. Hij is een van de zeven topmonniken die in de derde ronde zijn aangehouden.

Nog meer ‘intussen’ (een uitdrukking van BP om op een ander onderwerp over te springen). De politie zegt dat in 2015 en 2016 54 miljoen baht ontbrak uit het budget voor promotieprogramma’s van Wat Saket. De tempel, bekend als de Temple of the Golden Mount, was een van de drie tempels waar de politie op 24 mei met tweehonderd (!) agenten een inval deed. De andere twee zijn Wat Sam Phraya en Wat Samphanthawong.

Volgens een andere bron maakt het onderzoek naar die tempels vorderingen, maar in het Wat Saket-onderzoek moeten nog twintig getuigen gehoord worden. De onderzoekers concentreren zich op twee projecten ter waarde van 62,5 miljoen baht. De tempel had het geld gevraagd voor dertien tempels, de meeste in het Noordoosten, die zijn gelieerd aan Wat Saket.

Maar alleen drie tempels in Ratchaburi, Ubon Ratchathani en Chiang Mai en een onderwijsinstelling voor monniken in Khon Kaen kregen elk 2 miljoen baht. De andere negen tempels ontvingen geen cent. Onderzocht wordt waar het geld is gebleven.

Verder noemt het artikel geruchten over een mogelijke inval in Wat Thep Sirintharawat in het district Pomprap Sattruphai (provincie?) maar het NOB heeft geen klacht over de tempel ingediend. Vermoed wordt dat de geruchten zijn verspreid door ontevreden discipelen van Wat Saket die wellicht sociale onrust willen stoken vanwege de arrestatie van hun abt Phra Phrom Sitthi en andere oudere monniken van de tempel.

Ten slotte meldt het artikel dat een hoge functionaris van de DSI is overgeplaatst omdat hij op Facebook een post had geplaatst dat meer abts gearresteerd worden. Hij beweert dat in nog eens vier tempels in Bangkok invallen worden gedaan. Als laatste: het NOB heeft alle tempels in het land gevraagd de boeken te openen, maar dat stond gisteren al in de krant. (Zie verder de pagina Corruptie 5 voor alle voorgaande berichten over de tempelaffaire)

Op de foto de Sangha Supreme Council arriveert in Nakhon Pathom voor een vergadering.

Reisbureaus en hotels eisen strengere maatregelen

12 juni – Het rommelt in de reiswereld. Thailand’s bloeiende toerisme-industrie trekt een stoet van online travel agencies (OTA’s) uit het buitenland aan, die evenals Airbnb lokale hoteliers duperen. De Online Tourism Club Thailand (OTCT) roept de autoriteiten op een eind te maken aan illegale bedrijven om de veiligheid voor toeristen te verzekeren en degenen te beschermen die legaal opereren.

Sommige lokale touroperators vinden dat OTA’s de markt vervuilen, daar ze gebruik maken van illegale hotels en niet geregistreerde reisbureaus en extreem lage prijzen rekenen om klanten te trekken.

De OTA’s veroorzaken veel problemen, ontketenen prijsoorlogen, lichten klanten op en bieden toeristen geen veiligheid, en in de sector werken veel buitenlanders, bijvoorbeeld als tourgids, maar ze beschikken niet over een werkvergunning.

President Nipon van de OTCT vindt dat home-sharing bedrijven zoals Airbnb, die in Thailand illegaal zijn, verboden moeten worden of binnen het rechtsstelsel gebracht moeten worden. ‘Dit is niet eerlijk voor de hele markt. Illegale operators dienen een vergunning aan te vragen en de Thaise wet te volgen. Anders moeten ze buiten de markt blijven.’

Minister Weerasak (Toerisme) heeft de Tourism Authority of Thailand (TAT) opdracht gegeven een bijeenkomst met de OTA’s te beleggen om oplossingen te zoeken. De minister erkent dat het land meer effectieve maatregelen behoeft om ervoor te zorgen dat alle partijen eerlijk handelen en te voorkomen dat Thailand’s image wordt geschaad. (Bron: Bangkok Post, 11 juni)

Op de foto een protest tegen illegale tourgidsen in Phuket.

Een snelle scan van de krant

12 juni – Bangkok Post bevat vandaag op drie nieuwspagina’s twaalf nieuwsberichten c.q. -verhalen, waarvan één over de topontmoeting van Donald Trump en Kim Jong-un, de rubriek INBrief met vijf kortjes en laat ik het deze keer ook maar eens noemen zes foto’s. De grootste staat op de voorpagina en toont Trump die een kaarsje uitblaast op zijn verjaardagstaart. Het bijschrift vermeldt niet hoe oud hij is geworden. De tweede foto toont de Sangha Supreme Council op weg naar een vergadering in Nakhon Pathom.

Op pagina 2 een grote foto van leerlingen die naar de Kasetsart universiteit zijn gekomen voor een toelatingsgesprek. Interviews zijn één van de vijf manieren om tot een universiteit te worden toegelaten (zie bijgaand kader). De gewijzigde procedure lag eerder onder vuur (zie de pagina Onderwijs 2).

Verder op pagina 3 drie foto’s. Een toont artikelen in een warenhuis die betrekking hebben op de wereldkampioenschappen voetbal, de tweede het afgezette terrein bij een huis in Yala waar vijf mannen werden dood geschoten en de derde toont een capsule met heroïne.

Wilt u natuurlijk weten wat de belangrijkste onderwerpen zijn, maar die bewaar ik tot later. Ik noem wel alvast de openingen: Openbare lagere scholen gaan ondervraagd worden hoe ze hun budget voor schoollunches besteden (pagina 2) en de politie gaat honderd celebs aan de tand voelen over de promotie die ze maken voor online voetbalgok websites (pagina 3). Ze kunnen een straf verwachten van maximaal 1 jaar cel en/of een boete van 1.000 bah, want dat is in strijd met artikel 12 van de wet op gokken.

Kort nieuws dinsdag 12 juni

– De Thai Dairy Cooperative in Saraburi heeft haar excuses gemaakt voor de bedorven melk die ze aan een school in Bangkok heeft geleverd. De oorzaak was ‘incomplete sealing’ van de melkkartonnetjes door een van de vier machines. Directeur Chawengsak zegt dat de fabriek het incident als een belangrijke les beschouwt. ‘Het zal niet weer gebeuren.’

Het bedrijf leverde op 19 april 110.539 kartonnetjes aan twaalf scholen in Bangkok en buurprovincies. In twintig was de melk bedorven. Alle geleverde kartonnetjes worden teruggetrokken.

De Patai Udom Suksa school besloot op 5 juni geen schoolmelk meer uit te delen nadat leerlingen ongebruikelijk dikke melk hadden aangetroffen in hun dagelijkse melkshot. De school informeerde de ouders die de zaak meldden op de social media, waarna ouders van andere scholen zich afvroegen of de melk die hun kinderen kregen, wel te vertrouwen was.

Het bedrijf is momenteel geschorst als leverancier van schoolmelk in afwachting van een onderzoek door de FDA. (Zie verder de pagina Onderwijs 2)

– Nog meer nieuws over openbare lagere scholen. Het Office of Basic Education Commission (Obec) heeft gisteren bekend gemaakt dat de scholen ondervraagd gaan worden hoe ze hun budget voor schoollunches besteden. Aanleiding zijn wijdverspreide onregelmatigheden die zijn geconstateerd in de provincies Surat Thani (eerder gemeld) en Pichit (niet eerder gemeld). De directeuren van alle primary educational service areas kantoren hebben de opdracht gekregen onderzoek te doen.

Scholen met een ‘efficiënt’ lunchprogramma worden gekozen als model voor andere. Hen is gevraagd andere scholen te adviseren hoe ze hun programma kunnen verbeteren. Volgens Obec secretaris-generaal Boonrux zijn er veel klachten over deze programma’s, maar het is nog niet bekend hoeveel terecht zijn. ‘Obec moet feiten van fictie en geruchten scheiden voordat oplossingen kunnen worden gezocht.’ (Zie verder de pagina Onderwijs 2)

– Grotendeels oud nieuws. De Council of University Presidents of Thailand (CUPT) gaat de toelatingsprocedure voor universiteiten verbeteren. Bij het Thai University Central Admission System (TCAS), dat dit jaar is geïntroduceerd ging veel mis. CUPT secretaris-generaal Prasert maakte gisteren op een forum van de Chulalongkorn universiteit bekend dat de CUPT momenteel de suggesties voor verbetering van ouders en academici bestudeert.

De derde ronde van de TCAS eindigde vorige week. Aanvragen voor de vierde ronde dienen tussen 12 en 16 juni te worden gedaan. In oktober worden de aanpassingen van het systeem besproken. (Zie verder de pagina Onderwijs 2)

– Het Department of Marine and Coastal Resources begint vandaag met de schoonmaak van de populaire stranden Kata en Karon in Phuket. Die worden bedreigd door een grote hoeveelheid afval uit zee. Sinds het moesson seizoen enkele weken geleden is begonnen, is 200 ton uit de Andaman zee aangespoeld. Lokale bedrijven is gevraagd bij de schoonmaak te helpen want de dienst kampt met personeelskorten en een tekort aan materieel. Het meeste afval bestaat uit plastic en stukken hout.

– Fans van de Koreaanse jongensband Wanna One klagen over de hoge prijzen die herverkopers vragen voor de concerten van de K-Pop idolen. De band geeft in augustus twee concerten in Impact Arena, Muang Thong Thani (Bangkok). De tickets waren minuten nadat de voorverkoop op zaterdag begon, uitverkocht.

Op de zwarte markt wordt voor een staanplaats van 5.500 baht grif 13.000 baht gerekend. De beste plaatsen worden aangeboden voor een bedrag van 18.000 tot 20.000 baht. Na de concerten in Bangkok wordt de groep ontbonden en gaan de leden op eigen houtje door.

– Kleine aanvulling op het bericht over de promotie die celebs maken voor illegale voetbal gokwebsites (zie hiervoor). Adjunct-commissaris Phanurat van de gemeentepolitie Bangkok die de leiding heeft bij de strijd tegen gokken op de voetbalwedstrijden, waarschuwt ouders goed op hun kinderen te letten. Wanneer ze dat nalaten, kunnen ze vervolgd worden voor overtreding van de Child Protection Act van 2013. De politie werkt ook samen met Obec om leerlingen bewust te maken dat gokken in strijd is met de wet.

De politie heeft een team belast met het opsporen van de illegale websites. Zodra ze gelokaliseerd zijn, worden ze gesloten.

Ook uitgaansgelegenheden zijn gewaarschuwd. Ze worden gesloten wanneer ze gokken organiseren of tolereren. Tussen 1 mei en 10 juni zijn 722 personen aangehouden wegens gokactiviteiten. Vijf waren providers van de sites, 715 gokkers en 2 wierven klanten. Amlo heeft tussen 1 januari en 31 mei het vermogen van 3.199 personen geconfisqueerd.

Het Center for Economic and Business Forecasting van de UTCC schat dat tijdens de World Cup 78,3 miljard baht extra circuleert in de economie, waarvan 60 miljard aan ongedocumenteerde transacties en gokken.

– De luchthavens Don Mueang, Suvarnabhumi en U-Tapao zullen een gezamenlijk capaciteit van 200 miljoen passagiers per jaar hebben wanneer hun ontwikkelingsplannen zijn uitgevoerd, zegt minister Arkhom (Transport). Hij deed zijn voorspelling tijdens de openingsceremonie van de 22e jaarlijkse Global Air Traffic Managemen top van de Civil Air Navigation Services Organisation.

Don Mueang opent in 2021 haar derde terminal, de tweede fase van het uitbreidingsplan van Suvarnabhumi is medio 2020 afgerond en U-Tapao is in januari op volle sterkte.

– Het Vierde Legerkorps heeft de beveiliging in het diepe Zuiden opgevoerd na een serie beschietingen, waaronder de (al gemelde) moord op vijf mannen in Bannang Sata (Yala) en de (ook gemelde) moord op goudzoekers in de Sai Buri rivier. Adjunct-commandant Wanlop zegt alle eenheden opgedragen te hebben tijdens de laatste tien dagen van de Ramadan extra alert te zijn. De politie vermoedt dat het in Bannang Sata om een persoonlijk conflict ging.

– Zes Nepalezen en een Indiër zijn woensdag, donderdag en vrijdag aangehouden wegens het bezit van heroïne. Eén man werd gearresteerd toen hij in Chiang Mai het vliegtuig naar Bangkok nam, de anderen werden in condominiums in Bangkok in de boeien geslagen.

De laatste vier aangehouden verdachten zouden de heroïne in ingeslikte capsules naar Hong Kong smokkelen. Ze zouden elk 100.000 baht krijgen voor hun werk.

– Een toonaangevende Thaise actievoerder zegt dat de toename van illegale verwerkingsfabieken van elektronisch afval in de EEC-regio te wijten is aan een artikel 44-order die bedrijven in het gebied vrijstelt van milieu-effectrapportages en andere stadsontwikkelings regelingen.

De ENLAWTHAI stichting doet momenteel onderzoek naar het toenemende aantal fabrieken. Vele bevinden zich in de Eastern Economic Corridor (EEC), die de provincies Chachoengsao, Chon Buri en Rayong bestrijkt.

– Laatste bericht: Vijf kortjes in de rubriek INBrief.
1 De gemeente Bangkok gaat op 115 wegen controlepunten opzetten om motorfietsers die op voetpaden rijden, aan te houden en te beboeten. De gemeente neemt het heft in eigen handen omdat het aanbod de helft van de boetes te betalen aan mensen die overtredingen melden, geen succes heeft gehad.

2 Het ministerie van Volksgezondheid heeft in Khon Kaen het startschot gegeven voor een anti-rookcampagne in 148 districten. In elk district worden 500 vrijwilligers geworven om rokers te bewegen roken op te geven. De campagne wordt elke drie maanden geëvalueerd. Jaarlijks sterft een half miljoen Thai aan chronische ziektes die worden veroorzaakt door roken.

3 In september neemt het leger de eerste verticale windtunnel in gebruik, waarin rekruten kunnen trainen in skydiving. De windtunnel produceert een luchtstroom naar boven. Om de kosten te beperken wordt de elektriciteit opgewekt door zonne-energie. De tunnel kost 100 miljoen baht. In het weekend mogen ook burgers er gebruik van maken.

4 Honderd voormalige arbeiders uit Nakhon Phanom, Udon Thani, Nong Khai en Bung Kan die in 2011 tijdens de burgeroorlog in Lybië gedwongen zijn terug te keren, kampen met grote schulden omdat hun dienstverband verkort werd. Het gaat om afbetalingen op leningen van 120.000 tot 180.000 baht, die ze afgesloten hebben om uitzendbureaus te betalen een baan voor hen in Lybië te zoeken. Sinds hun terugkeer zijn enkelen al overleden, waardoor hun echtgenotes in financiële moeilijkheden verkeren.

5 Twintig leden van een provinciaal ambachtelijk visserij netwerk in Phuket hebben bij de provincie geklaagd over encroachment van een mangrovebos en gevraagd om een onderzoek. De vissers liggen in de clinch met een zakenman die de toegang tot een kanaal heeft geblokkeerd, waardoor ze hun boten nergens meer kunnen aanmeren.

Nieuws van de website in 1 regel

• Schoollunches onder de maat: Schoolhoofd schuldig aan ernstig wangedrag
• Chanthaburi: Groene schildpad overleden, maag vol met rommel
• Chaiyaphum: Motorfietser omgekomen bij botsing tegen vrachtwagen, drugs gevonden
• Vijf man dood geschoten in huis in Yala: Man, zijn neef en drie buren
• DSI-functionaris overgeplaatst wegens FB-post over tempels
• Buri Ram: Blinde moeder doneert deel van de ontvangen giften aan ziekenhuis


 

Schokkend beeld in Pattaya: Handdoeken [?] met een afbeelding van de swastika en de Führer die de Heil Hitler groet brengt. Niet verboden in Thailand, maar ook niet erg kies in een stad die het moet hebben van toeristen, waaronder ongetwijfeld slachtoffers of hun nabestaanden van de Holocaust. Gebruik van Nazi-symbolen tijdens een optocht van leerlingen in Chiang Mai [?] leidde jaren geleden tot internationale protesten. Over deze uitstalling heeft een Franse toerist geklaagd, meldt de website van Bangkok Post.


 

Kwaadaardige geest bedreigt dorpelingen in Phimai

11 juni – Het aardigste nieuws van vandaag – maar niet ’t belangrijkste – staat weggemoffeld in de rubriek Nieuws van de website in 1 regel. Paniek in een dorp in Phimai (Nakhon Ratchasima) waar een ziener twee sterfgevallen heeft toegeschreven aan de geest van een weduwe. De bewoners hebben hun voorzorgsmaatregelen genomen en voor hun huis rode kledingstukken opgehangen want daar is de geest bang voor.

Behalve op krimi’s ben ik gek op verhalen over bijgeloof. In mijn overigens bescheiden bibliotheek met Thaise boeken heb ik een boekje met alle geesten in Thailand, kwaadaardige en goedaardige. Toen ik vanochtend in de receptie op de krant wachtte, was ik weer eens getuige van het ritueel dat om de zoveel tijd wordt herhaald: de nachtwaker zette een schaal met eten en decoraties bij het geestenhuisje voor het hotel. Ik zal er nooit grapjes over maken, want ik heb geen rood shirt.

Topontmoeting Trump-Kim
Bangkok Post
besteedt bijna de gehele voorpagina aan de topontmoeting van Donald Trump en Kim Jong-un [de twee meest gestoorde wereldleiders, zeg ik er stilletje bij]. Aan Thais nieuws resteert een grote foto van mijn favoriete prinses Sirindhorn, die een tentoonstelling bezoekt gewijd aan het 140-jarig bestaan van de B. Grimm Group. Ze kijkt vol belangstelling naar documenten die betrekking hebben op de relatie tussen Duitsland en Thailand, en maakt zoals altijd aantekeningen.

Chuan maakt geen comeback
Verder een lange eenkolommer, waarin voormalig premier Chuan Leekpai (79) definitief bevestigt dat hij niet van plan is een comeback te maken als een van de (drie) premierskandidaten van de Democratische partij. Sommige sleutelfiguren hebben daarop aangedrongen, maar Chuan vindt het welletjes geweest. Wie weet, gaat hij liever vissen.

Chuan zei gisteren ook nog iets over de mogelijke overstap van voormalige Democratische parlementsleden naar de nieuwe partij Action Coalition of Thailand, een partij die gekscherend Suthep’s partij wordt genoemd. Hun ontrouw kan de partij ‘tot op zekere hoogte’ verzwakken, maar partijleider Abhisit is er niet bang voor: er zitten genoeg vervangers op de reservebank. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Elektronisch afval en marihuana
Verder noem ik de opening van het Business-katern: een paginagrote analyse van een land, dat in de intro wordt omschreven als ‘long known for its natural beauty’, maar nu wordt bedolven onder tonnen uit Japan, Hong Kong en Singapore geïmporteerd elektronisch afval. En ik noem de opening van het Life-katern, gewijd aan de mogelijke legalisering van medicinale marihuana. En dat gaat niet van een leien dakje.

Grote vangst van drugsprecursor in Myanmar

11 juni – Mooie vangst in Myanmar van 15 ton sodium cyanide, een precursor (uitgangsstof) bij de productie van drugs. Met de onderschepte precursor zou 6 ton ice (crystal methamphetamine) geproduceerd kunnen worden of 295 miljoen pillen.

De Thaise chauffeur die het spul vervoerde, is zaterdag aangehouden in Tachilek, een grensplaats in Myanmar tegenover Mae Sai (Chiang Rai). De precursor was door een Chinees bedrijf in de haven van Laem Chabang Thailand binnen gekomen om vandaar naar het Noorden gebracht te worden. Secretaris-generaal Sirinya van de ONCB zegt dat de chemische verbinding niet naar Myanmar over de Mekong verscheept is omdat het als een gevaarlijke chemicalie wordt beschouwd.

Voor het vervoer naar Myanmar was toestemming gevraagd, waarbij de bestemming was aangegeven. Dus de vrachtwagen kon ongestoord de grens passeren. Maar de Thaise autoriteiten kregen argwaan gezien de grootte van de vracht die bedoeld zou zijn voor de mijnbouwindustrie, en vroegen de collega’s in Myanmar de lading te controleren.

Volgens de chauffeur moest hij zijn vracht afleveren in Yangon. Het is nog onduidelijk of hij wordt uitgeleverd aan Thailand om er terecht te staan.

Eveneens in Tachilek is op 31 mei een Thaise drugsverdachte aangehouden. Sinds 13 januari liep al een arrestatiebevel tegen hem. Vorige week deden ONCB-functionarissen huiszoeking in zijn eigendommen in Thailand. In beslag genomen werden drie auto’s, acht motorfietsen en grondpercelen ter waarde van 12 miljoen baht.

Weinig nieuws, veel achtergronden

11 juni – Er blijft vandaag niet veel over van de negen artikelen in het nieuwskatern om u mee te verblijden. De opening, het artikel over Chuan en het artikel over de geest van de weduwe noemde ik al hierboven. Maar zoals gebruikelijk noem ik wel de kortjes in de rubriek INBrief. Het zijn er vijf deze keer.

Verder kan ik overslaan een interview met Pedro Siza Viera, assistent van de Portugese premier (Exclusive interview, schept BP op); een interview met Jarungvith Phumma, secretaris-generaal van de Kiesraad; een achtergrondverhaal over minderjarigen in de flesh trade (prostitutie) en een verhaal over het National Strategic Plan for Environmentally-friendly Development 2017-2036. De bijbehorende illustratie geeft een mooi beknopt overzicht van de milieuproblemen waarmee het land kampt

Kort  nieuws maandag 11 juni

– Onafhankelijke diensten die in de nieuwe grondwet zijn opgenomen, zijn als gevolg van mazen in de wet nog steeds kwetsbaar voor politieke inmenging, wat zou kunnen leiden tot een herhaling van politieke conflicten. Dit betoogde Banjerd Singkaneti, wetenschapper aan het National Institute of Development Administration, gisteren op een seminar van de Thai Journalists Association. Dit komt volgens hem omdat politieke crises vaak verband houden met de rol van onafhankelijke diensten die politici controleren.

Banjerd wees op het set-zero principe waardoor leden van diensten op grond van nieuwe eisen gesteld aan hun kwalificaties in organieke wetten allemaal zijn vervangen, maar dat geldt niet voor andere zoals de NACC en het Constitutionele Hof. Politici kunnen die uitzondering gebruiken om vraagtekens te zetten achter hun onpartijdigheid. ‘Wanneer de NACC en het Hof zaken tegen politici behandelen kunnen ze gezien worden als bondgenoten van de NCPO.’

Banjerd had nog meer noten op zijn zang, maar ik haak nu af. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Vijf kortjes in INHBrief waarvan ik één al noemde: de nazi parafernalia in Pattaya en één genoemd is in Nieuws van de website (overlijden vice-voorzitter Patani Islamic Committee). Verder:
1 Het NOB heeft alle tempels in het land opdracht gegeven uit te leggen hoe ze geld op hun bankrekeningen gebruiken. De provinciale vestigingen van het NOB gaan ze bezoeken en duiken in de boekhouding om eventuele onregelmatigheden op te sporen en te voorkomen. (Zie verder de pagina Corruptie 5 voor voorgaande berichten over de tempelaffaire)

2 Steden die grenzen aan de historische parken Si Satchanalai (Sukothai) en Kamphaeng Phet (Khamphaeng Phet) worden ontwikkeld tot Heritage City ter bevordering van kwaliteitstoerisme. Het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, de PAO’s van beide provincies en elf vooraanstaande onderwijsinstellingen gaan eraan werken.

3 Tijdens het bezoek van het kabinet aan Pichit en Nakhon Sawan vandaag en morgen kunnen bewoners bij speciaal ingerichte meldpunten klachten indienen.

Het kabinet reist per vliegtuig naar Pichit, met Prayut aan de stuurknuppel?

 Nieuws van de website in 1 regel

• Kabinet twee dagen op bezoek in Pichit en Nakhon Sawan
• Geest van weduwe doodde twee bewoners in Phimai
• Nakhon Phanom: Geestelijk gestoorde man steekt zijn huis in brand
• Vice-voorzitter Pattani Islamic Committee overleden aan schotwonden
• Suan Dusit Poll: Datum verkiezingen grootste politieke kwestie
• Vakantiehuisjes na 3 jaar nog steeds niet weg uit nationaal park in Ubon Ratchathani
• Schietpartij op barbecue: 2 volwassen doden, 3 gewonde jongens
• Nakhon Si Thammarat: Pickup truck slaat over de kop: 2 doden, 3 ernstig gewonden


 

Lokale verkiezingen: Regering zet een tandje bij

10 juni – Letterlijk betekent het ‘naar een hogere versnelling schakelen’, je zou het ook kunnen vertalen met ‘een tandje bij zetten’, een uitdrukking ontleend aan de wielersport, en ‘optuigen’ is ook wel een mooie vertaling.

Genoeg gespeeld met woorden, ik heb het over de openingskop vandaag Govt gears up for local elections boven een artikel over de voor dit jaar geplande lokale verkiezingen die worden gezien als graadmeter voor de landelijke verkiezingen in februari 2019.

Aanleiding is de opheffing maandag van de schorsing van vier PAO-hoofden (Provincial Adminstration Organisation, vergelijkbaar met onze Provinciale Staten) door premier Prayut. Ze behoren tot driehonderd lokale bestuurders die na de coup op non-actief zijn gesteld omdat ze verdacht werden van wat eufemistisch wordt genoemd ‘onregelmatigheden’.

Van de vier is vastgesteld dat één onschuldig is, een tweede pleegde een kleine wandaad en kwam er met een waarschuwing vanaf, bij nummer drie heeft de rechtbank de zaak geseponeerd en de vierde was beschuldigd van een vergrijp dat lang geleden had plaatsgevonden, aldus vice-premier Wissanu in een toelichting op het besluit hen terug te laten keren naar hun oude post.

De overigen komen later aan de beurt, waarbij prioriteit wordt gegeven aan degenen van wie de zaak is geseponeerd of die onschuldig zijn gebleken. Alle leiders hebben zo’n beetje hun termijn van vier jaar volgemaakt, dus is het mogelijk lokale verkiezingen te houden, zegt Wissanu.

Thailand zou Thailand niet zijn als er ook niet kritische geluiden zijn. Niet nader aangeduide critici zien de rehabilitatie van de lokale bestuurders als een ploy (tactische zet) om politieke winst te behalen bij de landelijke verkiezingen. Een bron bij de Kiesraad zegt dat de regering een war room heeft gevormd om voorbereidingen te treffen voor de verkiezingen en de lokale steun voor regering en partijen te peilen.

Special aandacht gaat uit naar de (nieuwe) Pracharath partij die Prayut wil steunen om na de verkiezingen terug te keren als premier. Naar verluidt zou het regime alllianties smeden met kleine en middelgrote partijen om voormalige parlementsleden van deze partijen naar het pro-Prayut kamp te lokken.

De Raad van State heeft inmiddels de zes wetten met betrekking tot de lokale verkiezingen onder de loep genomen. Ze worden naar het kabinet gestuurd, waarna de NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) het laatste woord heeft. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Kortjakje gaat naar de kerk

10 juni – Het staat niet in de krant, maar ik meld het voor alle volledigheid toch maar even. De ziekelijke Kortjakje is vandaag in de kerk gesignaleerd met een ‘boek vol zilverwerk’. Wel jammer dat de krant het niet meldt want het nieuws van vandaag is voornamelijk kommer en kwel.

Dat wil zeggen met één uitzondering: het bericht dat in Pattaya de bestuurder van een songthaew een Amerikaanse toerist heel gelukkig heeft gemaakt. Die was zijn tas met daarin 50.000 baht in Thaise en Amerikaanse valuta en documenten vergeten. De bestuurder (48) bracht de tas naar de politie die contact opnam met John Edward Hass (68) waarna hij herenigd werd met zijn bezit.

The Big Issue
Op pagina 2 wordt vandaag, zoals gebruikelijk teruggeblikt op de afgelopen week en vooruit geblikt op de komende week. De rubriek The Big Issue is gewijd aan de komende verkiezingen en de argusogen waarmee het regime de nieuwe, brutale partij van jonge honden Future Forward  in de gaten houdt.

Partijleider Thanathorn heeft een steen in de politieke vijver gegooid met zijn belofte dat de partij, wanneer ze na de verkiezingen macht verwerft, de grondwet zal ‘verscheuren’ en op last van de NCPO aangehouden critici amnestie zal verlenen. De partij zal zich ook verzetten tegen de terugkeer van Prayut als premier, hetzij als gekozen premier of outsider premier.

Afvalbedrijf gesloten
Weinig vrolijkheid in de opening van pagina 3, hoewel wel goed nieuws. Een afvalwerkingsbedrijf in Samut Prakan is gesloten nadat er elektronisch afval is gevonden dat uit het buitenland was gesmokkeld. Gevreesd wordt voor verontreiniging van nabijgelegen waterwegen door regenwater dat op het afval is gevallen.

Het bedrijf had alleen een vergunning voor het scheiden en recyclen van gewoon afval, maar niet voor elektronisch afval. Bij de inval in het bedrijf zijn computeronderdelen, elektrische apparaten en batterijen gevonden.

Kort nieuws zondag 10 juni

– Het vermoeden van onregelmatigheden [lees: corruptie] bij de geplande aankoop van leermiddelen voor leerlingen van junior high schools (klas 1-3 middelbare school) in het Noordoosten is voor de PACC aanleiding het ministerie van Onderwijs te vragen nog even te wachten met de aanschaf.

De onregelmatigheden zijn ontdekt in de Secondary Education Office Service Area 28 die de provincies Yasothon en Si Sa Ket bestrijkt. Het kantoor is een van de kantoren die in elf noordoostelijke provincies onderzocht worden. De aanschaf heeft betrekking op 24 sets leermiddelen [geen details] ter waarde van 600.200 baht. De leveranciers zijn via elektronische aanbesteding geselecteerd. De contracten moeten nog getekend worden.

Het zijn dezelfde bedrijven die een project in de wacht hebben gesleept voor veel scholen hoewel die geen behoefte hadden aan de leermiddelen [weer geen details]. Niettemin heeft de Secondary Education Office Service Area 28 ze wel besteld.

De PACC heeft verder ontdekt dat de lijst van aan te schaffen materialen tijdens de procedure is gewijzigd voordat de toekenning van het geld was goedgekeurd. De meeste materialen zijn duurder dan de marktprijzen. (Zie verder de pagina’s Onderwijs 2 en  Corruptie 5)

– Het ministerie van Sociale Zaken stemt toe in onderhandelingen met het ministerie van Financiën over het bevel van dit ministerie ongebruikt geld uit een revolving fund (doorlopend fonds) voor mensen met een handicap terug te storten in de staatskas. Het besluit van Sociale Zaken is een reactie op een petitie van Disabilities Thailand waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de teruggave van 2 miljard baht. De organisatie stapte in januari naar de rechter.

Minister Anantaporn (Sociale Zaken) zegt dat werkgevers minder geld aan het fonds afdragen omdat steeds meer gehandicapten werk vinden. Wanneer een bedrijf gehandicapten aanneemt, is het vrijgesteld van een afdracht. Gevreesd wordt dat het fonds in de toekomst wellicht niet meer kan functioneren, wanneer het blijft slinken. Bovendien is het aantal geregistreerde gehandicapten toegenomen.

– Pagina 4 kan ik vandaag overslaan want is een Special Report over het vertrouwen dat voormalig abt Phra Phrom Dilok van Wat Sam Phraya nog steeds geniet van volgelingen.  De abt is een van de topmonniken die recent zijn aangehouden op verdenking  van betrokkenheid bij de tempelaffaire. De foto toont een van de gebouwen van de tempel.

– Ik eindig vandaag met de rubriek INBrief die vijf korte berichten bevat. Twee sla ik over want worden al genoemd in Nieuws van de website (songthaew bestuurder en waterval).
1 In het district Kasuman (Sakon Nakhon) heeft de politie aan de rand van een weg 188 kilo gedroogde marihuana gevonden. De drugs waren verpakt in vijf zakken. Vermoed wordt dat ze gesmokkeld zijn uit een buurland. De smokkelaars zullen ze hebben achtergelaten toen ze een controlepost in de smiezen kregen.

2 Voormalig adjunct-politiecommissaris Vasit is niet overleden, zegt het Police General Hospital in reactie op berichten op de social media. Hij is daar opgenomen omdat hij aan kanker lijdt. Bezoekers worden niet toegelaten omdat hij moet rusten.

3 Het Department of Disease Control waarschuwt voor de verspreiding van de infectieziekte meliodose. In Songkhla is één persoon daaraan overleden en zijn achttien ziek geworden. Het DDC schrijft de uitbraak toe aan het natte weer. Mensen die door water waden lopen het risico op besmetting. Vaak worden de symptomen verward met die van tbc. Patiënten met diabetes en leverziektes zijn het meest vatbaar voor de bacterie. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

Nieuws van de website in 1 regel

• 11 traps Pa La-u waterval in Hua Hin gesloten voor veiligheid bezoekers
• Bestuurder songthaew geeft vergeten tas met 50.000 terug aan Amerikaanse toerist
• NCPO heft nog meer schorsingen van lokale leiders op
• Straatracers aangehouden na fatale crash
• Khon Kaen: Man onder invloed van drugs en alcohol doodt buurman
• Samut Prakan: Weer e-afvalbedrijf zonder vergunning ontdekt


 

U kunt de voorstelling niet meer bijwonen, want die vond plaats op 2 en 3 juni. Maar de foto van een scène uit het ballet La Fille Mal Gardee, gedanst door de Rising Star Dance Studio in Bangkok, wil ik u niet onthouden. Het ballet is het oudste balletverhaal en wordt sinds 1995 jaarlijks uitgevoerd.
De opbrengst van de twee voorstellingen was dit jaar bestemd voor de Wild Animal Rescue Foundation of Thailand en de School for Life in Chiang Mai. (Bron: website Bangkost Post, 24 mei)


 

Nooit meer een writer’s block

9 juni – Wist het niet want ik heb niet op het gymnasium gezeten, maar op de HBS. Mocht ik ooit een writer’s block hebben, dan kan ik mij wenden tot de Egyptische god Thoth van de schrijfkunst, tevens god van de maan, de magie, de kalender, en de wijsheid. Ik las het in Guru, het vrijdagmagazine van Bangkok Post.

Een writer’s block heb ik nooit gehad, wel heb ik niet altijd zin om een groot artikel te schrijven, reden waarom Thaise features al enkele weken stagneert. Terwijl de oplossing zo simpel is, hoorde ik eens van Kees van Kooten: Gaan zitten en blijven zitten tot het er staat. Maar ik zit al!

Beton of asfalt, that’s the question

9 juni – Ik ben geen luchtvaartexpert maar ik had toch al mijn twijfels toen ik het bericht uit BP overnam dat Airports of Thailand het asfalt van de startbaan op Suvarnabhumi gaat vervangen door beton. De huidige startbaan bevat zwakke plekken waarover de International Federation of Airline Pilots’ Associations (100.000 leden in 100 landen) vorige maand heeft geklaagd.

In een ingezonden brief in BP schrijft een lezer dat over de hele wereld startbanen van asfalt zijn wanneer er een kans is op verzakking want asfalt past zich aan grondbewegingen aan. Maar beton is zo stijf dat het barst wanneer de ondergrond beweegt, zodat een soort van traptreden in de oppervlakte ontstaan in plaats van glooiende golven.

De lezer wijst erop dat een veel gebruikte methode is om onder het asfalt een laag lean-mix onversterkt beton te leggen die flexibel is en niet erg bestand is tegen slijtage. Hij vermoedt dat de autoriteiten dat bedoelen. En ik vermoed dat BP het weer eens niet begrepen heeft. (Bron: Bangkok Post, 8 juni)

‘Thailand moet binnen 2 jaar 5G ontwikkelen’

9 juni – Thailand moet tegen 2020 over 5G beschikken, te ontwikkelen door telecomwaakhond NBTC. Het tijdpad is woensdag door vice-premier Somkid aangekondigd in een key-note speech op de Huawei Asia-Pacific Innovation Day 2018. Somkid zei de secretaris-generaal van de NBTC al opdracht te hebben gegeven de noodzakelijke voorbereidingen te treffen.

De sterke nadruk van de overheid op de ontwikkeling van 5G wijst op het voornemen van de regering om de betaling van heffingen door AIS en True Move te vergemakkelijken. ‘s Lands twee grootste exploitanten van mobiel telefoonverkeer hebben (één officieel en de ander onofficieel) laten weten dat ze dit jaar niet kunnen deelnemen aan de veiling van het 5G 1800-megahertz spectrum, omdat ze nog kampen met de kosten van de vorige veilingen.

Een sterke inzet van de regering voor de nieuwe technologie kan academici en burgerorganisaties overhalen hun oppositie tegen financiële steun aan de twee bedrijven af te zwakken. Somkid zei dat een grote sprong naar 5G binnen rwee jaar beter is dan een stap-voor-stap benadering want die is te traag.

De vice-premier zei al met veel particuliere bedrijven te hebben gesproken en die zijn het erover eens dat Thailand de nieuwe technologie moet ontwikkelen. (Bron: Bangkok Post, 8 juni)

9 juni – Ik schreef gisteren over de begrotingsbehandeling door het parlement. Bij het artikel dat ik bewerkte voor Nieuws uit Thailand stond een foto van Prayut met opgeheven hand. Die houding wekte bij mij associaties met de zegen die de dominee aan het eind van de kerkdienst uitsprak, toen ik nog braaf ter kerke ging.

Hij kon kiezen uit twee zegeningen. De tweede staat me nog helder voor de geest.

De genade van de Here Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. (2 Korintiërs 13:13)

De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede. (Numeri 6:24-26, de zogeheten zegen van Aäron)

 

Wissanu noemt geen datum voor overleg met politieke partijen

9 juni – Nu u en ik met de zegen van premier Prayut het parlement hebben verlaten, is de verleiding groot om al het politiek nieuws in Bangkok Post van vandaag te negeren. Ik weet niet eens of dat een ramp is, want misschien slaan NuT-lezers het consequent over. Toch maar eens een enquêtebureau inhuren, Nida Poll of Suan Dusit bijvoorbeeld, die hebben vaker met het bijltje gehakt.

Het dilemma doet zich vandaag direct al voor bij de voorpagina, want de krant opent met het nieuws dat de regering niet klaar is om (politieke) partijen te ontmoeten (klik hier). Het eerder geventileerde plan om deze maand een bijeenkomst te beleggen ter voorbereiding van de verkiezingen staat op losse schroeven. Het plan blijft intact, maar het is onwaarschijnlijk dat de dialoog deze maand wordt gehouden, zegt vice-premier Wissanu.

Volgens hem is er op dit moment geen dringende noodzaak voor gesprekken met politieke partijen en betrokken diensten, alhoewel de regering vastbesloten blijft dat ze worden gehouden. Wat krijgen we nou? Met hoeveel tongen spreekt de regering, want premier Prayut zei eerder dat de bijeenkomst deze maand zou worden gehouden. Overigens staan niet alle partijen te trappelen om met de regering te vergaderen, zolang het verbod op politieke activiteiten van kracht is.

Wissanu voert ter verdediging aan dat de organieke wetten die recent van het Constitutionele Hof het groene licht hebben gekregen, eerst bekrachtigd moeten worden met een handtekening van de koning. De organieke wet op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden wordt uiterlijk 90 dagen nadat die gepubliceerd is in de Royal Gazette, van kracht.

‘Het is onmogelijk om details te bespreken. Het beste wat we kunnen doen, is een mini-roadmap maken.’ Bovendien gaat de regering eerst in gesprek met de Kiesraad, de NCPO en de Raad van State alvorens de geplande bijeenkomst met de partijen te houden.

HALLO, beste lezers bent u er nog of bent u al afgehaakt na dit geneuzel [mijn woordkeus]? Dus stop ik nu en stort mij op het voorpaginabericht over de twee slapende parlementsleden. Prayut heeft gezegd dat er geen (politieke) toekomst voor hen is weggelegd en op de social media wordt met hen de spot gedreven.

Parlements vice-voorzitter Peerasak neemt hen in bescherming. Een had pas een hartbypass operatie ondergaan, de ander voelde zich niet lekker. Niettemin waren ze toch gekomen. Toen Prayut aan het woord was, sliepen ze niet.

Het bericht plakt er ook nog kritiek van Prayut op de media aan vast. Hij vindt dat ze te weinig aandacht hebben besteed aan de begrotingsbehandeling. ‘Jullie [de media] hebben alleen maar de slapende NLA-leden genoemd. Dat is nonsens.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Hoogtepunten van het nieuws (1)

9 juni – Met uitzondering van de twee al genoemde verhalen bevat BP vandaag tien nieuwsberichten en -verhalen plus de rubriek INBrief met vijf kortjes.

Pagina 2 opent met het schoollunchschandaal. De voormalige directeur van de Ban Thai Mai school in het district Tha Chana (Surat Thani) wordt verdacht van corruptie: leerlingen kregen er soms noedels en vissaus te eten; niet bepaald een gezonde en voedzame maaltijd. De man kan een disciplinair onderzoek en strafrechtelijke vervolging verwachten.

Het is niet het enige geval van vermeende corruptie in zone 2 van de onderwijsdienst. Een rapport van 600 pagina’s noemt vier projecten, waaronder de aanleg van een betonnen weg. Het lunchschandaal was onthuld door een ouder. Ze had een klacht ingediend bij het provinciale Damrongtham centrum.

De armzalige lunch trok de aandacht en wekte de woede op van de bevolking nadat de Strong Club, een lokale anti-corruptiegroep, op 31 mei een video had geplaatst op de social media. Daarop waren kinderen te zien met bijna lege bordjes. Een dag later werd de directeur overgeplaatst naar het kantoor van de onderwijsdienst. Nadat hij zich gemeld had, nam hij verlof op en vertrok naar zijn geboorteprovincie Nakhon Si Thammarat.

De Ban Thai Mai school telt 278 leerlingen. Ze krijgt voor de lunch 20 baht per leerling per dag. De subsidie wordt verstrekt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en via een lokale bestuursorganisatie uitgekeerd. Somchai en enkele onderwijzers tekenden voor ontvangst, maar de directeur hield zich als enige bezig met de inkoop van het voedsel.

Vier nieuwe onderwijzers die mede ondertekenden, zeggen dat de directeur hen onder dreiging van een negatieve beoordeling liet tekenen. Behalve de genoemde noedels met vissaus kregen de kinderen ook rijst met curry, maar ze klaagden dat die nauwelijks varkensvlees bevatte.

De plaatsvervangend directeur zegt dat enkele onderwijzers en ouders zich niet veilig voelen nadat de zaak in de publiciteit was gekomen. Ze hebben de politie om hulp gevraagd. De provinciale anti-corruptiedienst heeft tien getuigen gehoord om bewijs te verzamelen. Tevens zijn spullen van de directeur uit zijn kantoor in beslag genomen. (Zie verder de pagina’s Onderwijs 2 en  Corruptie 5)

Hoogtepunten van het nieuws (2)

9 juni – Pagina 3 opent met een bericht over het subsidieprogramma Thai Niyom Yangyuen (sustained Thai-ness). Deze maand pompt de regering 16,47 miljard baht in 82.371 dorpen in het hele land om tegemoet te komen aan de grieven van de bewoners.

Premier Prayut, reagerend op kritiek dat het programma tot doel heeft steun te verwerven voor pro-junta partijen bij de verkiezingen, ontkende gisteren nog maar weer eens dat dit het geval is. Hij zei dat in het Government House bij de uitreiking van onderscheidingen van het ministerie van Landbouw voor uitmuntende prestaties.

Het framework van het programma richt zich op tien gebieden. De belangrijkste doelstellingen zijn het verhogen van de levensstandaard van dorpelingen en bevordering van de lokale economie. Elk dorp ontvangt 200.000 baht. Een dorpscommissie is verantwoordelijk voor de besteding. Elk dorp mag twee projecten selecteren. Die dienen een relatie te hebben met de economische en sociale ontwikkeling, natuurlijke hulpbronnen, milieu of andere openbare doelen.

Provinciale commissies bestaande uit vertegenwoordigers van de publieke en particuliere sector en hoger-onderwijsinstellingen hebben 87.852 projecten beoordeeld. Nadat projecten zijn goed gekeurd, worden ze voor goedkeuring voorgelegd aan de provinciale gouverneurs en regionale kantoren van Financiën. Eind deze maand vinden de dorpen het toegekende bedrag op hun bankrekening. Verwacht wordt de projecten in september zijn afgerond.

Kort nieuws zaterdag 9 juni

– Luchthaven U-Tapao (Rayong) gaat geplande faciliteiten, inclusief de derde terminal en de tweede startbaan, verplaatsen naar een gebied dichter bij de HSL Don Mueang, Suvarnabhumi, U-Tapao, een belangrijke spoorwegverbinding voor de Eastern Economic Corridor (EEC). De luchthaven is al bezig met land te schuiven nadat de EEC-commissie heeft besloten 6.500 van de in totaal 16.000 rai te reserveren voor EEC-projecten, zoals de bouw van een onderhouds-, reparatie- en renovatiecentrum, een belastingvrije zone en een vrachtdepot.

– Het Department of Marine and Coastal Resources heeft gisteren op World Oceans Day het plan bekend gemaakt om het afval in zee tegen 2027 met de helft te verminderen. Hoofd Jatuporn zegt dat de internationale gemeenschap meer aandacht is gaan besteden aan de vervuiling van de oceanen, een ernstig probleem dat de maritieme ecosystemen bedreigt.

Thailand produceert elke dag 120 miljoen stukken schuim en plastic en loost elk jaar 50.000 ton plastic in zee. De recente dood van een short-finned pilot whale (Indische griend, walvis met korte vin) in Songkhla is een goed voorbeeld aan welke gevaren de zee blootstaat en heeft de bevolking attent gemaakt op de noodzaak minder plastic te gebruiken.

– Het eerherstel voor de vier PAO-hoofden (Provincial Administrative Organisation, vergelijkbaar met onze Provinciale Staten) die in 2015 waren geschorst op verdenking van corruptie en zijn vrijgesproken, is niet politiek gemotiveerd, zegt minister Anupong (Binnenlandse Zaken).

Zij zijn de eerste groep van geschorste lokale functionarissen die in ere worden hersteld. Critici zeggen dat hun eerherstel het pad voor hen kan effenen de lokale verkiezingen later dit jaar te beïnvloeden en dat kan weer gevolgen hebben voor de landelijke verkiezingen in februari.

– De Thaimilk Dairy Cooperative in Saraburi mag tijdelijk geen melk meer leveren aan het National School Milk Programme, nadat de particuliere Patai Udom Suksa school in Bangkok de ouders per circulaire had geïnformeerd dat het stopte met het uitdelen van melk van het bedrijf omdat de houdbaarheidsdatum was verlopen.

De circulaire belandde op de social media, waardoor ouders bevreesd werden dat hun kind ziek zou worden door de melk van dezelfde leverancier. In 2016 kampte de school ook al een keer met bedorven melk.

De Milk Board en de veterinaire en Dairy Farming Promotion Organisation of Thailand zijn een onderzoek begonnen naar de productie, opslag en transport van de melk. De Milk Board begint ook een onderzoek naar andere leveranciers. (Zie ook de pagina Onderwijs 2)

– Op 1 juli begint de jacht op illegale gastarbeiders want dan verloopt de deadline voor de registratie van werkers uit Myanmar, Cambodja en Myanmar, waarschuwt minister Adul (Werkgelegenheid). Van de 360.222 werkers die uitstel hebben gekregen, moeten 98.478 zich nog registreren bij een van de one-stop servicecentra van het ministerie. (Zie verder de pagina Migranten 2)

– De CSD verwacht volgende maand haar onderzoek te kunnen afronden naar de verduistering van geld uit het tempelfonds waarbij drie tempels in Bangkok waren betrokken. Donderdag verleende de rechtbank toestemming voor de verlenging van de voorlopige hechtenis van zeven monniken, van wie drie lid waren geweest van de Sangha Supreme Council.

Een van de tempels is Wat Samphanthawong waarvan de assistent-abt naar Duitsland is gevlucht. De andere zijn Wat Saket (bekend van de Golden Mount) en Wat Sam Phraya. Wat Saket telt de meeste verdachten, zegt een bron. De CSD gaat twintig getuigen oproepen voor verhoor. De meesten ontvingen geld van Wat Saket en voormalig abt Phra Phrom Sitthi. (Zie verder de pagina Corruptie 5 voor voorgaande berichten over de tempelaffaire)

– Vice-premier Wissanu waarschuwt dat toekomstige regeringen zich strikt dienen te houden aan het 20-jaren strategieplan en de grondwet. Wanneer ze dat niet doen, worden ze stevig aan de tand gevoeld en mogelijk gestraft.

De vice-premier zei dat gisteren op het seminar ‘Thailand’s Next Steps’ waarop hij een uitleg gaf over het strategieplan. Hij verwees naar uitlatingen van Future Forward, de nieuwe partij van jonge honden, die heeft gezegd dat ze de grondwet ‘verscheurt’ en amnestie verleent aan personen op last van de NCPO aangehouden, wanneer ze aan de macht komt. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Als laatste INBrief met vijf kortjes. Drie kan ik overslaan want dat nieuws wordt al gemeld in Nieuws van de website.
1 Aan de rand van nationaal park Thap Lan in Nakhon Ratchasima worden tien geautomatiseerde CCTV camera’s opgehangen om olifanten weg te houden van akkers grenzend aan het park. De beelden gaan naar een controlekamer in het kantoor van het park en naar de mobieltjes van boswachters, die dan actie kunnen ondernemen.

2 Het Department of Disaster Prevention and Mitigation heeft gisteren gewaarschuwd voor zware regenbuien die overstromingen en grondverschuiving kunnen veroorzaken. De waarschuwing geldt voor vijf noordelijke provincies en de westelijke provincie Tak. Ook in Kalasin wordt gevreesd voor overstromingen en grondverschuivingen.

Nieuws van de website in 1 regel

• Bang Lamung: Tonnen elektronisch afval gevonden in illegale recyclingfabriek van plastic
• Donaties ad 1,5 mln voor blinde vrouw met zoontje van 10 mnd
• Inval in disco aan de grens met Maleisië: 40 buitenlandse drugsgebruikers
• Narathiwat: Familie van vier goudzoekers in rivier dood geschoten
• Prayut: Slapende parlementsleden ‘hebben geen toekomst’
• Brand in pub aan Rama IX door laswerk, geen gewonden
• Amerikaanse toerist kopje onder in Ratchaprapa reservoir (Surat Thani)
• Corruptie bij schoollunch, schooldirecteur in de problemen


 

De zaak-Chuwong: Geen vrienden voor het leven

8 juni – Van je vrienden moet je het maar hebben. Ja toch, of niet soms? Voormalig staatssecretaris van Handel Banyin haalde zijn vriend, de gefortuneerde aannemer Chuwong Sae Tang, in 2015 op van het golfterrein en enkele uren later botste hij met zijn wagen tegen een boom in Ramkhamhaeng (Bangkok). Hij raakte zelf lichtgewond, Chuwong was overleden.

Maar de familie kreeg argwaan, want Chuwong droeg tegen zijn gewoonte in geen veiligheidsgordel. Er waren nog meer aanwijzingen dat hij onderweg vermoord was. Dat bleek later uit een botsproef: de verwondingen van Chuwong konden nooit zijn veroorzaakt door de botsing. En de zaak was rond toen bleek dat aandelen ter waarde van 300 miljoen baht waren gestolen. Drie medeplichtigen waaronder een effectenmakelaar hadden daarin de hand.

Het is een van de moordzaken in Thailand die ik op de voet heb gevolgd en die als basis zou kunnen dienen voor een spannende krimi. Banying ontspringt niet de dans. De laatste ontwikkeling: Hij is door het OM in staat van beschuldiging gesteld voor moord met voorbedachten rade. Een misdrijf waarop de doodstraf staat, die wanneer hij schuld bekent en meewerkt aan het onderzoek wordt omgezet in levenslang. Maar dat is een schrale troost. (Bron: website Bangkok Post, 7 juni) (De gehele voorgeschiedenis staat op de pagina Chuwong, de aannemer)

Begroting 2019: Verhoging veiligheidsbudget krijgt een hoop kritiek

8 juni – Toen ik vanochtend de krant ophaalde in de receptie, werd ik even op het verkeerde been gezet. Boven de vouw werd de voorpagina geheel ingenomen door een foto van Harald Link waarin het citaat: ‘The secret of happiness is liking what you do rather than doing what you like.’

Maar het was de echte voorpagina niet, het was een Special publication ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van B. Grimm, een bedrijf met een omzet van 50 miljard baht in negen landen. In de bijlage klopt het zich uitgebreid op de borst over wat het doet op sociaal en cultureel gebied, te veel om op te noemen en dat geldt ook voor de bedrijfsactiviteiten.

Opening krant is de begroting 2019 (1 oktober 2018-30 september 2019) die in eerste lezing is goedgekeurd door het parlement. BP valt met de deur in huis door in de eerste zin te vermelden dat de begroting zware kritiek heeft opgeroepen omdat het budget voor nationale veiligheid met 20,14 procent wordt verhoogd.

Inderdaad een forse verhoging, waarover ik me afvraag: Is Thailand dan zo onveilig? Wordt het land bedreigd? Waar is dat geld voor bestemd? Meer gevangenissen, meer aanhoudingen van pro-democratie actievoerders? Meer speeltjes voor het leger? Maar het moet gezegd, het budget voor armoedebestrijding gaat met 19,5 procent omhoog, dus dat pleit weer voor de dictatoriale junta. In bijgaand overzicht In the kitty een globaal overzicht van de bestedingen. Klik hier voor de uitgaven per ministerie.

Bij de presentatie gisteren in het parlement zei premier Prayut dat de begroting tegemoet komt aan de behoeften van het land en een investering in de toekomst is. Wat hij verder zei, ga ik niet citeren; dat mag u zelf lezen in National security budget hike gets flak.

Het parlement besteedde acht uur aan de behandeling in eerste lezing en dan kost het wel eens moeite je ogen open te houden (foto). Met 197 stemmen voor en 3 onthoudingen zeilde de begroting probleemloos door de NLA. Er volgen nog twee lezingen en stemmingen, nadat een ad-hoc parlementscommissie de begroting onder de loep heeft genomen.

BP in vogelvlucht

8 juni – Zoals u van me gewend bent, neem ik de krant even globaal met u door en licht er de hoogtepunten uit. Met uitzondering van het openingsverhaal telt BP vandaag dertien nieuwsitems en vijf korte berichten in de rubriek INBrief. Deze keer geen achtergrondverhalen of analyses, die ik doorgaans oversla omdat ze geen nieuws bevatten.

Op de voorpagina meldt de krant dat de strijd tegen corruptie vorderingen boekt. Dat zegt niet de regering, want dan zou ik het met een korreltje zout nemen, maar dat zegt de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand, een samenwerkingsverband van bedrijven en bedrijfsorganisaties en ik meen ook de Bank of Thailand.

Verklaring: De bevolking is zich meer bewust van de schade die corruptie aanricht en trekt eerder aan de bel. Voordat de junta aan de macht kwam, bedroeg het aantal klachten jaarlijks 2.500 tot 2.800, daarna sprong het omhoog naar 4.000 (2014) en 4.800 vorig jaar. Het aantal onopgeloste zaken steeg eind 2017 naar 18.400. ACT secretaris-generaal Mana zegt dat de NACC nu zaken tweemaal zo snel behandelt als voorheen.

Het derde artikel op de voorpagina meldt dat het Marine Department vrijdag in het kader van het Andaman Ring project de inschrijving opent op zes maritieme routes, die een verbinding gaan vormen tussen de kustprovincies Phuket, Phangnga en Krabi, met als doel het toerisme te stimuleren. De zevende route wordt eerst voorgelegd aan een openbare hoorzitting. Eind augustus is bekend welke bedrijven in aanmerking komen voor de verbindingen [ik neem aan per veerboot, niet per onderzeeboot waarvan het leger er in China drie wil kopen].

Politie jaagt op medeplichtigen gevluchte monnik
De Nakhon Phanom Court heeft goedkeuring verleend voor arrestatiebevelen tegen vijf personen, die ervan verdacht worden Phra Phrom Methee te hebben geholpen naar Laos te vluchten en van daar via Phnom Penh en Ho Chi Minh City naar Duitsland, waar hij asiel heeft aangevraagd. Het gaat om twee Thai en drie burgers uit Laos.

De Thai zijn naaste medewerkers van Methee. Eén heeft de wijk genomen naar Londen. Zij is een grootaandeelhouder van enkele beursgenoteerde bedrijven, haar man exploiteert een mijnbouwbedrijf in Laos. De verdachten uit Laos zijn een vrouw en haar twee kinderen. Zij bezit enkele vakantieparken in Thailand en Laos en een scheepvaartbedrijf op de Mekong. Indien schuldig bevonden, kunnen ze een maximale celstraf van twee jaar krijgen of een boete van 4.000 baht. (Alle berichten over de tempelaffaire zijn te vinden op de pagina Corruptie 5)

Stemmen kopen lastig uit te bannen
In de opening van pagina 3 blikt de krant vooruit op de verkiezingen, gepland in februari 2019. Politici en academici betwijfelen of de verkiezingen vrij van fraude zullen zijn ondanks nieuwe regels voor overtredingen van de wet. Toen de grondwetcommissie (CDC) de grondwet van 2017 schreef en meningen van de bevolking verzamelde, zeiden veel ondervraagden dat het kopen van stemmen in voorgaande verkiezingen en in bijna elk kiesdistrict algemeen was.

De grondwet probeert daaraan een eind te maken: politieke partijen moeten ervoor zorgen dat hun leden zich aan de ethische code houden en ze moeten hun kandidaten nauwkeurig screenen. Voor de details zie Rules ‘could fail’ to deliver clean election(Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Ziekenhuisplan roept gemengde reacties op
Het plan van een panel, belast met de decentralisatie van overheidstaken, om het beheer van alle 9.800 gezondheidscentra in tambons over te hevelen van het ministerie van Volksgezondheid naar lokale bestuursorganen, roept gemengde reacties op meldt de krant in de opening van pagina 4.

Dat zei adjunct-permanent secretaris Marut van het ministerie gisteren na een vergadering van betrokken partijen. Hij benadrukt de noodzaak van nadere studie naar de voor- en nadelen. Met de overheveling is eerder een proef gedaan. Sommige hadden er goede ervaringen mee, andere wilden liever terugkeren naar Volksgezondheid.

De nadelen bleken bij de aanschaf van anti-rabiës vaccin. Lokale bestuursorganen waren niet bevoegd die aan te schaffen, waardoor rabiës op veel plaatsen zich kon verspreiden, aldus Marut. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

Kort nieuws vrijdag 8 juni

– De Supreme Administrative Court, de hoogste bestuursrechtbank van het land, heeft het besluit bevestigd voormalig minister Bhokin niet te verplichten 1,4 miljard baht aan compensatie te betalen voor de aanschaf van 315 brandweerwagens, 30 brandblusboten en ander materieel in 2006. Volgens het Hof was Bhokin niet betrokken bij de aanschaf en hij was niet bevoegd die te schrappen. De BMA (gemeente Bangkok) droeg de verantwoordelijkheid voor de verliezen.

De aankoop is een van de grootste corruptieschandalen van Thailand. Twee verdachten die van de deal profiteerden, een staatssecretaris en de brandweercommandant, en tot gevangenisstraffen van 10 en 12 jaar zijn veroordeeld, namen de benen naar het buitenland. Voor zover ik weet zijn de meeste wagens nog niet in gebruik genomen en staan ze ergens te roesten. (Zie verder de pagina Corruptie 3)

– Vice-premier Prajin dreigt actievoerder Srisuwan wegens smaad voor de rechter te slepen omdat die onjuiste informatie heeft verspreid over het satellietplan [waarover ik gisteren al schreef]. Woordvoerder Monthon van Prajin zegt dat de minister een juridisch team van het ministerie van Justitie opdracht heeft gegeven onderzoek te doen en bij de politie aangifte te doen.

De reputatie van Prajin is door de onthullingen van Srisuwan geschaad, aldus het team. Monthon zegt dat het project betrekking heeft op commerciële communicatiesatellieten en niet om spionage satellieten, zoals beweerd door Srisuwan. [Maar daar kunnen ze natuurlijk wel voor gebruikt worden]

– De 47 pro-democratie actievoerders die op 22 mei werden aangehouden, zijn niet onder de indruk van de tegen hen geuite beschuldigingen. Ze zeggen dat de grondwet hen het recht geeft hun mening te uiten, een regel waarvan het regime zich weinig lijkt aan te trekken.

Gisteren verzamelden vijftig actievoerders zich voor het UN Conference Centre in Bangkok om hen een hart onder de riem te steken, nadat ze voor verhoor waren opgeroepen door het politiebureau van Nang Loeng. In totaal zijn 62 actievoerders aangeklaagd voor een aantal protesten en betreding van de verboden 50-meter zone rond het Government House.

Nuttaa Mahatana, een van de leiders van de beweging die People who want elections heet, zegt dat de vooruitzichten niet bemoedigend zijn. ‘Als de regering iets doet wat de verkiezingen beïnvloedt, kan ze er zeker van zijn dat we sterker dan voorheen terugkomen. We hebben van onze vorige aanvaringen geleerd. Onze bijeenkomsten zullen groter worden.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Het verzoek van het juridisch team van aannemerstycoon Premchai om zijn zaak over te hevelen naar een andere rechtbank  is niet meer dan een juridisch foefje, zegt de Sueb Nakasathien Foundation. Het lijkt erop alsof Premchai en zijn jachtgezelschap de zaak eindeloos willen rekken. Premchai c.s. zijn beschuldigd van het stropen van beschermde dieren, Premchai ook van een poging tot omkoping.

Voorzitter Sasin vreest dat de zaak dood bloedt. ‘De overheveling kan de zaak vertragen tot 2019, wanneer de bevolking zich meer bezighoudt met de verkiezingen. Niemand maakt zich er dan nog zorgen over.’ (Op de pagina Stroperssage alle voorgaande berichten over Premchai)

– In de provincie Kalasin hebben de autoriteiten onderzoek gedaan naar de manier waarop in het district Kong Chai elektronisch afval wordt verwijderd en verwerkt. Het district wordt maandelijks met 1.200 ton afval overstroomd. De gouverneur die samen met districtspersoneel op inspectie ging, heeft betrokkenen opgeroepen de bevolking voor te lichten over de gevaren.

In Kalasin verdienen velen hun brood met het ophalen en de scheiding van e-afval dat vervolgens wordt weggemoffeld op stortplaatsen. Het afval bestaat uit koelkasten, ventilatoren, elektrische apparaten, computers en mobieltjes. In tambon Nong Silalueng wordt geld verdiend met de ontmanteling van machinerie, motorfietsen en auto’s. De auto-onderdelen worden gerecyceld.

– Een panel dat zich buigt over hervormingen bij de politie, heeft nieuwe regels opgesteld voor de benoeming van politieofficieren in bepaalde functies, zodat sommige individuen niet meer voorgetrokken kunnen worden. Zij moeten aan drie criteria voldoen: de diensttijd in elke post, de regio’s waarin ze werken en een merit systeem.

– De man die beschuldigd was van de verkrachting van zijn 11-jarige autistische stiefdochter heeft bekend. Hij had het meisje ondergebracht bij een kennis in Samut Sakhon, waar hij is aangehouden. Het meisje is aan zware bloedingen behandeld in de IC van het Krathum Baen ziekenhuis. Ze heeft verteld dat de man haar meermalen heeft misbruikt.

– Ten slotte de rubriek INBrief.
1 Vorige maand zijn minder baanzoekers dan in april geweigerd om naar het buitenland te reizen, zegt het Department of Employment. Op Suvarnabhumi werden 75 personen tegengehouden. Ze wilden werk zoeken in onder andere Zuid-Korea en Bahrein. In april mochten 195 werkzoekenden niet vertrekken. In die maand vertrokken 8.379 Thai naar landen voornamelijk in Afrika om er te werken of getraind te worden.

2 Al jong in de drugshandel: in Bangkok is een 17-jarige knaap aangehouden die in het bezit was 8 miljoen methamphetamine pillen en grote hoeveelheden crystal meth en ketamine met een straatwaarde van 100 miljoen baht. Hij werd aangehouden toen hij in Lat Phrao drugs zou afleveren bij klanten. De drugs lagen in een appartement dat als opslag dienst deed.

3 De tariefsverhoging op de Blue Line van de MRT (Hua Lamphong-Tao Poon) is uitgesteld tot 2 oktober. Het uitstel is goed voor de kosten van levensonderhoud, zegt adviseur Nattaporn van het PM’s Office. Een eerder verzoek is door het kabinet afgewezen omdat het te laat werd gedaan.

4 Drie dorpen in het district Wang Nua (Lampang) zijn onder verscherpt toezicht gesteld na een uibraak van het Zika-virus. Bij zes personen is de diagnose gesteld, vijftig worden verdacht. Medici zijn naar de getroffen dorpen gestuurd om zieken te testen. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

5 De twee al genoemde mannen in Prachuap Khiri Khan die Monthong doerians hadden gestolen uit een winkel aan een weg, hebben één exemplaar verloren in de haast om weg te komen. Ze hadden trouwens maar twee doerians gestolen, zegt de winkeleigenaar. De mannen droegen een integraalhelm waardoor hun gezicht onzichtbaar was. De gestolen vrucht had een waarde van 1.000 baht.

Nieuws van de website in 1 regel

• Erfgename van Singha bier vraagt financiële steun van justitiefonds voor de armen
• Pattaya: Australiër gestoken terwijl hij een plasje deed in het toilet van een discotheek
• Junta haalt 4 jaar vertraagd promotieprogramma voor dakzonnepanelen van stal
• Blinde vrouw met zoontje van 15 maanden krijgt aanbod van verlamde man een oog te doneren
• Vm staatssecretaris Banyin beschuldigd van moord met voorbedachten rade op vriend
• Arrestatiebevelen tegen vijf personen die monnik hielpen bij zijn vlucht
• Hongerige dieven stelen monthong doerians in Hua Hin
• Kabinet stelt begroting 2019 vast: uitgaven 3 biljoen, tekort 450 miljard baht
• Man die autistische stiefdochter verkrachtte, aangehouden
• THAI gaat centje bij verdienen met onderhoud van RR-motoren op Don Mueang
• Corruptie THAI en RR van weleer vergeten (en vergeven?)
• Pattaya: Rus met 300 kinderporno clips op zijn notebook aangehouden


 

Thai-Belgian brug viert 30e verjaardag

7 juni – Te mooi om samen te vatten: het artikel in BP over de constructie van de Thai-Belgian brug dertig jaar geleden. De brug was in Brussel aangelegd voor de World Expo 1958 en deed 25 jaar dienst totdat een tunnel de twee stadshelften verbond. Dankzij de toenmalige Belgische ambassadeur deed België de brug cadeau aan Thailand om een van de meest beruchte kruisingen in Bangkok te ontlasten. Nadat de funderingspalen waren geslagen, werd de brug in 24 uur gemonteerd. Voorwaar een prestatie van formaat. Heb het verhaal als pdf opgeslagen. Klik hier.

Missie om gevluchte monnik terug te brengen mislukt

7 juni – Werk aan de winkel voor uw redacteur van Nieuws uit Thailand. Niet alleen telt de krant 17 (!) nieuwsberichten en –verhalen op vier nieuwspagina’s, maar hij heeft zich ook nog eens verslapen, waardoor kostbare werkuren verloren zijn gegaan. Maar niet getreurd: eerst maar eens kijken wat ik kan overslaan omdat het al gemeld wordt in Nieuws van de website in 1 regel.

Weliswaar al gemeld, vertel ik toch wat de krant schrijft over de mislukte missie van de politie om de gevluchte assistent-abt van Wat Samphanthawong terug te brengen naar Thailand, zodat hij terecht kan staan voor betrokkenheid bij de tempelaffaire. RTP hoofdcommissaris Chakthip, met een gezelschap van openbare aanklagers en agenten afgereisd naar Frankfurt, is met lege handen teruggekeerd. De Duitse autoriteiten, die hem hadden aangehouden, wilden niet meewerken omdat hij kort na aankomst in Duitsland op 2 juni asiel heeft aangevraagd. Berlijn heeft twee maanden nodig om die aanvraag te beoordelen.

Commandant Sutthipong van het Immigration Bureau en enkele agenten blijven nog enkele dagen in Duitsland om de zaak verder te volgen. Vice-premier Prawit heeft de Duitsers gezegd dat de zaak-Methee niets met politiek te maken heeft, dus zijn er geen gronden hem het gevraagde asiel te verlenen.

Het Immigration Bureau heeft gisteren een panel gevormd om onderzoek te doen naar twee agenten die Methee geholpen zouden hebben te vluchten. Een is een politieofficier, de ander een onderofficier. Methee verliet het land via Nakhon Phanom over de Mekong, reisde via Phnom Penh naar Ho Chi Minh City (Vietnam) waar hij een vlucht van Quatar naar Frankfurt nam.

Op 24 mei deed de CSD een inval in twee tempels in Bangkok om zeven topmonniken te arresteren van wie drie deel uitmaakten van de Sangha Supreme Council. Methee vonden ze niet want die was die dag in Phitsanulok. [Een eerder bericht noemt drie tempels] Vijf monniken werden gearresteerd, de abt van Wat Saket, ook gevlucht, gaf zichzelf later aan. Ze mochten hun monnikspij aan de kapstok hangen en gaan nu als burger door het leven en genieten van een verblijf in de Bangkok Remand Prison.  (Alle andere berichten over de tempelaffaire zijn te vinden op de pagina Corruptie 5)

Prayut: Verbod blijft, campagnes aan strenge regels gebonden

7 juni – Premier Prayut buigt niet voor de toenemende druk op de NCPO om het verbod op politieke activiteiten op te heffen. Nog erger [als je het mij vraagt]: hij zei gisteren dat de regering verkiezingscampagnes aan strenge regels zal binden.

De druk op de junta is toegenomen, nadat het Constitutionele Hof de organieke wet op de verkiezing van het parlement niet in strijd met de grondwet acht en dat geldt ook voor de organieke wet op politieke partijen, in december gewijzigd door de NCPO.

Je vraagt je af: waar zijn Prayut en zijn ‘veertig rovers’ bang voor? Dat de geest die ze vier jaar na de coup in bedwang hebben kunnen houden, uit de fles komt en het land weer vervalt in een verlammende strijd tussen voor- en tegenstanders van oud-premier Thaksin?

Prayut heeft geen haast het verbod op te heffen. Hij zei dat gesprekken worden gehouden om te bepalen welke activiteiten zijn toegestaan als garantie tegen terugkerende strubbelingen.

‘Een verkiezingscampagne moet in overeenstemming zijn met het framework en dient van geval tot geval goedgekeurd te worden. Maar sommige activiteiten hebben die misschien niet nodig. Dat is hoe de ban wordt opgeheven. Sommige activiteiten hebben toestemming nodig, andere niet. We moeten een manier vinden om de vrede en openbare orde te handhaven zodat er geen problemen zijn voordat we democratie verwerven. Kan iemand mij dat garanderen?’

Deze maand houdt de NCPO een bijeenkomst met politieke partijen en betrokken diensten voor overleg over de verkiezingsvoorbereidingen. Prayut zegt geen voorwaarden vooraf te stellen. Hij denkt nog na over het voorstel van Future Forward, de nieuwe partij van jonge honden, om een vertegenwoordiger van FF toe te laten wanneer het overleg live wordt uitgezonden.

Zoals gebruikelijk bevat het artikel weer reacties van bobo’s, want die willen allemaal een duit in het zakje doen. Maar erg relevant zijn die duiten niet. Wilt u het toch weten, lees Campaigns ‘must follow the rules’: PM.

BP in vogelvlucht

7 juni – Wat meldt de krant vandaag nog meer? Op de voorpagina het bericht dat het hooggerechtshof een oude zaak tegen Thaksin weer oppikt. Die was geschorst nadat Thaksin het land was ontvlucht. Maar na een recente wetswijziging is het nu mogelijk politieke ambtsdragers in absentia te vervolgen. Tegen Thaksin liggen nog enkele zaken op de plank. Ik noem ze op de pagina De zaak Thaksin.

Pagina 2 opent ook met Prayut. Gisteren op Thailand’s Stop Human Trafficking Day zei hij dat het land succes heeft in de strijd tegen de flesh trade, zoals de krant kopt, waarmee niet de verkoop van biefstukjes op versmarkten wordt bedoeld, mocht u dat denken. Prayut zei dat veel verdachten in 1.000 strafrechtzaken voor de rechter zijn gebracht en dat 3.000 slachtoffers van mensenhandel zijn gered. Elf topambtenaren hebben gevangenisstraffen tot 18 jaar gekregen.

En nu maar hopen dat dit optimisme wordt gedeeld door de Amerikanen wanneer het nieuwe Trafficking in Persons rapport verschijnt, dat overigens niet wordt genoemd in het artikel.

Pagina 3 opent ook al weer met Prayut. Vermoeiend hoor. Het artikel gaat over het plan van Defensie om samen met vier tot vijf andere landen te co-investeren in een satelliet (Theia Space). Dat programma neemt 15 jaar in beslag en kost 2 miljard baht per jaar. [Eerder kreeg ik de indruk dat het om eigen satelliet voor Defensie ging]

Critici vinden het een boel geld, maar Prayut zegt dat nog niets besloten is. Er worden alleen maar gesprekken gehouden om te zien of het programma de moeite en het geld waard is. In het hoofdredactioneel commentaar wordt de kwestie ook aangesneden en daarin wordt niet gesproken over andere landen.

De opening van pagina 4 gaat over studieleningen. Het Student Loan Fund gaat 120.000 oud-studenten aanpakken die de afgelopen vijf jaar niets hebben terugbetaald. Maar de wanbetalers hoeven niet in de stress te schieten, zegt manager Chainarong, want ze moeten alleen de voorschriften volgen, waaronder de verplichting om samen met hun borgsteller voor de rechter te verschijnen. (Zie ook de pagina Onderwijs 2)

De overige berichten op de 4 zijn al genoemd in Nieuws van de website met uitzondering van twee berichten. Tegen een man (40) in Samut Sakhon is een arrestatiebevel uitgevaardigd op verdenking van seksueel misbruik van zijn 11-jarige autistische stiefdochter.

Het andere bericht gaat over een culturele bijeenkomst in België. Adviseur Chaisiri van BuZa heeft daar gezegd dat Muay Thai een cultureel pluspunt is om de culturele banden tussen Thaise en Belgische mensen aan te halen. Mensen over de hele wereld komen meer te weten over Thailand dankzij Thais eten, Thaise traditionele massage en Muay Thai. Hij zei ook dat het land probeert Muay Thai erkend te krijgen als Olympische sport.

Kort nieuws donderdag 7 juni

– De Foundation of Consumers eist in drie class-action rechtszaken tegen AIS, DTAC en True Corporation een bedrag van 22 miljard baht omdat ze niet gebruikte belseconden afronden tot minuten. De stichting stapt naar de rechter omdat ze vorig jaar de eis van telefoonwaakhond NBTC naast zich hebben neergelegd om de beltijd niet af te ronden. De berekening kost de 90 miljoen klanten van de Grote Drie elk 400 baht extra. De eerste zitting van de Civiel Court is gepland op 25 juni.

– Nieuws van het luchtvaartfront. Thailand heeft bijna alle zorgen over de veiligheid, in juli tijdens een audit geuit door de ICAO, opgeruimd, zegt hoofd Chula van de CAAT. De ICAO constateerde toen 49 verbeterpunten.

‘De ICAO heeft ons vorig jaar gezegd dat ze weliswaar niet significant zijn, maar ze dienen wel verbeterd te worden om beter te passen in onze normstelling’, aldus Chula na een vergadering van de burgerluchtvaart commissie. ‘We hebben beloofd ze te verbeteren zodat ons veiligheidsbeleid internationaal wordt geaccepteerd.’

Een van de kwesties die de ICAO vorig jaar aansneed was het tekort aan personeel op de luchthavens dat bagage controleert op wapens en andere verboden voorwerpen. De ICAO adviseerde het aantal te vermeerderen om te voorkomen dat het personeel overwerkt raakt. (Zie verder de pagina Luchtvaartdienst onder vuur 2)

– Tijdens een inval in vier magazijnen in Nakhon Ratchasima zijn valse voedingssupplementen van het merk Asia Slim en valse cosmetica van Paura gevonden, in totaal ter waarde van 2 miljoen baht. Aanhoudingen zijn niet verricht door de FDA en RTP, want er was niemand aanwezig [gewaarschuwd voor de inval?]. De Asia Slim producten bevatten sibutramine, dat beschouwd wordt als een psychotrope stof. De stof zit ook in Lyn vermagerings voedselsupplementen, die aan vier gebruikers het leven hebben gekost.

Tussen 14 en 16 juni verhoort de politie de laatsten van de 22 celebs die promotie hebben gemaakt voor producten van Magic Skin. Ze zeggen niet geweten te hebben dat de FDA goedkeuringslabels vervalst waren.

– Op een controlepost in Mae Phrik (Lampang) zijn in een vrachtwagen, geladen met meubels, 13 miljoen methamphetamine pillen gevonden met een straatwaarde van 2,6 miljard baht. De politie zegt dat het de grootste drugsvangst van de provincie was. De drugs waren verstopt in kasten en onder de vrachtwagen.

– Het Huis van Afgevaardigden heeft besloten de kosten van ICT in het in aanbouw zijnde parlementsgebouw te verlagen van 8 naar 3 miljard baht. Op 19 juni beslist het kabinet over de eerder geschorste uitgavenpost.

In 2013 is begonnen met de bouw van het gebouw die vertraagd is door tal van problemen waaronder de overdracht van grond en problemen bij het vinden van geschikt hout. Het had oorspronkelijk in 2015 opgeleverd moeten worden.

– Als laatste INBrief met vijf kortjes.
1 2.600 dorpelingen in Aranyaprathat (Sa Kaeo) hebben een petitie ondertekend tegen de bouw van een energiecentrale gestookt op biomassa in tambon Han Sai. De petitie is gisteren overhandigd aan het distictshoofd. Twee weken geleden hielden de tegenstanders een rally voor het districtskantoor. De dorpelingen maken zich zorgen over de gevolgen voor het milieu en hun gezondheid.

2 De Phong Pha Phun provinciale rechtbank in Kanchanaburi heeft het onderzoek naar het bewijs in de Premchai-zaak (stropen van beschermde dieren in een bosreservaat door aannemerstycoon Premchai en zijn jachtgezelschap) uitgesteld in afwachting van een uitspraak van het Hof van Beroep of de zaak onder haar jurisdictie valt. En zo sleept deze zaak zich maar voort want de jagers werden op 4 februari aangehouden. (Op de pagina Stroperssage alle voorgaande berichten over Premchai)

3 In Ban Sa Kho (Yala) is gisteren een defensievrijwilliger gewond geraakt bij een bomaanslag. De bom lag 50 meter vanaf een school, die door een eenheid werd beschermd.

4 Gemeentewerkers in Bangkok zijn begonnen illegale bouwsels, zoals toiletten en keukens, in Klong Lod te verwijderen. De operatie maakt deel uit van een project om  het landschap rond kanalen te verbeteren. De gemeente gaat langs het kanaal voetpaden aanleggen en verlichting en bewakingscamera’s installeren.

5 De provinciale rechtbank in Chiang Mai heeft zich gisteren gebogen over de dood van een Lahu-actievoerder die zich inzette voor de rechten van de bergstam. Maar ze heeft zich niet uitgelaten over de vraag of de soldaat die hem in maart vorig jaar bij een controlepest doodschoot, in zijn recht stond. De advocaat van de nabestaanden heeft de autoriteiten gevraagd het beeldmateriaal van het incident vrij te geven. De familie gaat door de autoriteiten in een civiele zaak aan te klagen voor het gebruik van excessief geweld.

Nieuws van de website in 1 regel

• 2-10 juni: Amazing Thai Taste Festival met 134 restaurants en straatvoedsel verkopers
• Pattaya gaat 5 dagen de misdaad te lijf ‘voor een leefbare stad’
• Dengue uitbraak in beneden-Noordoosten
• 10 Thai en 2 Taiwanezen in Maleisië aangehouden voor oplichting via callcentre
• RTP commissaris terug uit Frankfurt zonder gevluchte monnik
• Spring News TV (kanaal 19) uitgeschakeld wegens gigantische schuld
• Hooggerechtshof neemt zaak tegen Thaksin uit 2003 in behandeling
• Studieschuld vanaf juli ingehouden op salaris personeel comptroller’s office


 

Opinie: Thanathorn buit zijn status als nieuwkomer uit

6 juni – Thanathorn Juangroongruangkit, leider van de nieuwe politieke partij Future Forward, was de eerste van een nieuwe golf policiti die op de zenuwen van het regime werken. Op de eerste ledenvergadering op 27 mei maakte hij bekend dat zijn partij de grondwet van 2017 zou schrappen, wanneer ze de verkiezingen won.

Vanuit het perspectief van veel Thai die de huidige regering niet steunen, was die uitspraak behoorlijk gewaagd en vanuit het perspectief van degenen die getuige zijn geweest van de vervolging van critici was die opmerking niet alleen gewaagd  maar ook moedig.

Thanathorn porde de leeuw op een cruciaal moment, een paar dagen voordat het Constitutionele Hof zou vonnissen over de organieke wet op de verkiezing van het parlement, die woensdag constitutioneel werd bevonden. De uitspraak maakte een eind aan de mogelijkheid dat de verkiezingen na februari worden uitgesteld. Nu is het zeker dat er geen constitutionele obstakels meer zijn.

Dat schrijft BP nieuwsverslaggever Taarn Yingcharoen in een beschouwing op de opiniepagina van maandag. Hij verkent daarin de kansen van FF bij de verkiezingen. De partij wordt scherp in de gaten gehouden, aldus premier Prayut op een persconferentie, ook al omdat FF voorstelt amnestie te verlenen aan allen die op last van de NCPO zijn aangehouden.

De partij is in het voordeel boven de bestaande partijen, die nog geen politieke activiteiten mogen ontplooien. FF trekt het land in, voert campagne voor dringende zaken en biedt oplossingen voor conflicten, die de NCPO (junta) heeft veroorzaakt of die ze nagelaten heeft op te lossen. Thailand’s twee grootste partijen, Pheu Thai en Democraten, hebben bovendien iets gemeen met het regime: Beide kenden een ‘belachelijk groot’ aantal corruptiezaken.

Taarn schrijft: ‘Wanneer kiezers genoeg hebben van de status quo en echte verandering eisen, maakt Thanathorn een goede kans de volgende premier te worden. Misschien is hij niet de meest geschikte kandidaat voor het premierschap, met name wanneer het verbod op politieke activiteiten wordt opgeheven en anderen zich aandienen.’

‘Het is voor mensen gemakkelijk om te zeggen wat ze gaan doen, maar het is betrouwbaarder wanneer ze vertellen hoe ze het zullen doen en Thanathorn doet precies dat. Maar mensen veranderen wanneer ze macht verwerven. Dus is het de vraag wie Thanathorn wordt, wanneer hij de verkiezingen van 2019 wint.’ Of in mijn woorden: The proof of the pudding is in the eating. (Bron: Bangkok Post, 5 juni) (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Dood walvis: Een andere onaangename waarheid

6 juni – Ik las het niet in de nieuwskolommen, maar alleen in het hoofdredactioneel commentaar van dinsdag. De plastic tassen die in de maag van de walvis zijn gevonden, waren geen boodschappentassen maar de zwarte zakken waarin huisvuil en bedrijfsafval worden verzameld en die buiten op straat worden gezet.

Dus de oproep aan supermarkten en warenhuizen om het gebruik van plastic te ontmoedigen, zet geen zoden aan de dijk. Tijdens de autopsie zijn geen plastic boodschappentassen gevonden, ook niet ander soms giftig plastic dat in de Golf van Thailand en Andaman zee drijft.

Maar dat vormt geen rechtvaardiging, voegt BP eraan toe, het gebruik van tientallen miljoenen van deze tassen en de nonchalante afvoer te veronachtzamen. Het afval zakt in zee naar beneden waar vissen zich voeden. Toch merkwaardig dat BP naliet het bij het reguliere nieuws te melden. (Bron: Bangkok Post, 5 juni)

Stoutmoedige gedachten bij het krieken van de dag

6 juni – Ik vroeg me vanochtend ineens af: wordt er wel eens gelachen tijdens de wekelijkse kabinetsvergaderingen of is het allemaal van een dodelijke ernst? En wat doen de ministers om in conditie te blijven, want het land regeren lijkt me topsport. Veel lichaamsbeweging zullen ze niet hebben met hun dienstwagen en particulier chauffeur, die misschien ook hun attachékoffer met vergaderstukken draagt.

Het Vlaardings college van burgemeester en wethouders ging destijds toen ik er werkte eenmaal per week zwemmen. Moet een heilzame werking hebben gehad op de onderlinge verhoudingen als je elkaar in grotendeels ontklede toestand ziet. In ieder geval heeft het college waarop ik doel zijn vier jaar vol gemaakt, dus het kan geholpen hebben.

Maar ik zal nooit in de gelegenheid zijn bovenstaande prikkelende vragen aan premier Prayut of voorlichter Sansern te stellen, want ik ben niet geaccrediteerd en vertegenwoordig ook geen gezaghebbend medium zoals de BBC en New York Times. Ben zelfs nog nooit geweest in het kantoor van de Foreign Correspondents’ Club.

Protest tegen gespuit met chemicaliën in de landbouw
En dan nu de krant van vandaag. Blikvanger op de voorpagina is een grote 4-koloms foto van actievoerders bij het Government House. Ze hebben hun gezicht rood geschminkt (hoezo rood?) en zetten hun tanden in witte kool, zo te zien nog rauw.

’t Is een ludiek protest tegen het voortgaand gebruik van drie chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Hun eis luidt: Verbied  paraquat (onkruidverdelger) en chlorpiryfos en beperk het gebruik van glyphosate, twee pesticides.

BP telt vandaag elf nieuwsberichten c.q. -verhalen op drie pagina’s. Geen vette oogst en de meeste onderwerpen komen me bekend voor, want worden genoemd in Nieuws van de website in 1 regel of zijn follow-ups. Sommige onderwerpen zijn erg voor de hand liggend, bijvoorbeeld het bericht dat de NCPO ontkent de frisse nieuwe politieke partij Future Forward te hebben geïntimideerd, zoals partijleider Thanathorn beweert.

Tijdens de eerste ledenvergadering hadden agenten in burger foto’s gemaakt van aanwezigen en die kregen later thuis bezoek en heus niet om een kopje thee te drinken met een mariakaakje. De krant meldt het in de opening van pagina 3.

Opening krant zijn de zachte plekken in de startbaan van luchthaven Suvarnabhumi. Airports of Thailand (AoT) heeft 2,5 miljard baht uitgetrokken om de 700.000 vierkante meter asfalt te egaliseren. De International Federation of Airline Pilots’ Associations (100.000 leden in 100 landen) had over die zachte plekken vorige maand geklaagd.

Sinds de opening in 2006 kampt de luchthaven daar al mee. Het vliegveld had op die plaats nooit aangelegd mogen worden vanwege de drassige ondergrond met een hoge grondwaterstand. Suvarnabhumi werd aangelegd op een groot moeras dat bekend stond als Nong Ngu Hao (cobra swamp) omdat het een habitat was van slangen.

Thans telt ze 21 zachte plekken, 11 zijn al eerder provisorisch gerepareerd. De resterende zachte plekken worden in augustus aangepakt. De luchthavenstaf houdt de situatie permanent in de gaten. De operatie om het asfalt te vervangen door beton begint midden volgend jaar en neemt drie jaar in beslag omdat de luchthaven per keer slechts 10 procent van de baan kan sluiten.

Pagina 2 opent onder de kop Plastic fantastic: End the reliance, ik kom er nog op terug en bevat de rubriek INBrief mer vijf korte berichten en pagina 3 sluit met een bericht over de overplaatsing van adjunct secretaris-generaal Narong van het Office of Basic Education Commission, een dienst die grossiert in het lanceren van onrealistische plannetjes. Ze zijn nooit een lang leven beschoren. De reden voor zijn overplaatsing is niet moeilijk te bedenken. CORRUPTIE bij de besteding van 279 miljoen baht voor de aanschaf van leermiddelen ten behoeve van zeshonderd scholen, alhoewel vele scholen zeiden ze niet nodig te hebben. (Zie verder de pagina Onderwijs 2 en Corruptie 5)

VN: De wereld gaat aan afval ten onder*

6 juni – Even griezelen: dit is het zogeheten waste-stopping point in Khlong Lat Phrao (Bangkok). Bekomen van de schrik? Dan nu de cijfers.

Volgens een VN-rapport uitgegeven ter gelegenheid van World Environmenrt Day gisteren worden elk jaar vijf biljoen plastic boodschappentassen gebruikt, waarvan slechts 9 procent wordt gerecyceld en 12 procent wordt verbrand. De rest verdwijnt in stortplaatsen, oceanen en waterwegen, waar het duizenden jaren duurt om te vergaan.

Het afval verstopt riolen, vormt een groot probleem in Delhi en andere slums in de wereld, verspreidt ziektes en eindigt in de maag van dieren. Op zee schaadt het de visserij, de scheepvaart en de toerisme industrie.

Alhoewel zestig landen het eenmalig gebruik van plastic hebben verboden of er een heffing op leggen, is dat niet voldoende. In het rapport wordt gepleit voor een beter afvalbeheer, financiële prikkels om het koopgedrag van consumenten te veranderen en research naar alternatieve materialen. ‘We urgently need strong government leadership and intervention.’ (Bron: AFP, website Bangkok Post, 5 juni)

* Variant op De wereld gaat aan vlijt ten onder, het bekendste boek van Max Dendermonde (1954).

Kort nieuws woensdag 6 juni

– Lijkt nogal gezocht nieuws: De druk op de NCPO neemt toe om het verbod op politieke activiteiten op te heffen, een druk die niet van vandaag of gisteren is. Maar het verschil is dat het Constitutionele Hof heeft vastgesteld dat order 53/2560 van de NCPO niet in strijd is met de grondwet. Dat is dinsdag bekend gemaakt.

Volgens de order gegeven in december vorig jaar waren leden van politieke partijen uiterlijk in april verplicht hun lidmaatschap schriftelijk te bevestigen en het verplicht lidmaatschapsgeld te betalen. De nieuwe eis heeft tot een kaalslag in het ledenbestand van de grote partijen geleid, met name de Democraten.

Alom wordt gespeculeerd dat de NCPO deze maand het verbod opheft, zodat politieke partijen zich kunnen voorbereiden op de verkiezingen. Om enkele werkzaamheden te noemen: ledenvergaderingen houden, bestuursleden kiezen, een verkiezingsprogramma en partijreglement schrijven en provinciale afdelingen vormen. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– De uitwijzing van de gevluchte Phra Phrom Methee, die in Duitsland is aangehouden, gaat vermoedelijk langer duren dan verwacht, zegt een bron. Het Thaise team dat naar Duitsland is gereisd, heeft de monnik nog niet gezien. Hij heeft de Duitse autoriteiten gezegd het team niet te wilen ontmoeten.

De Duitsers hebben twee maanden nodig om feitenonderzoek te doen; niettemin heeft Thailand aan Duitsland gevraagd de zaak binnen drie dagen af te ronden. Tickets zijn geboekt op een THAI-vlucht die vanmiddag vanuit Frankfurt vertrekt. Vice-premier Prawit ontkent mediaberichten dat Methee politiek asiel heeft aangevraagd. Hij zou dat direct na aankomst in Frankfurt hebben gedaan. (Zie voor alle berichten over het tempelschandaal de pagina Corruptie 5.

– Het kabinet heeft het verzoek van de MRTA afgewezen om het tarief op de Blue Line (ondergrondse metro, Tao Poon-Hua Lamphong) per 3 juli te verhogen. Het Prime Minister’s Office wijst erop dat prijsverhogingen minimaal een maand tevoren moeten worden bekend gemaakt. De MRTA gaat het opnieuw proberen.

– Het ministerie van Milieu en elf andere ministeries hebben gisteren op World Environment Day gezegd het gebruik van plastic tassen en polystyreen bakjes op kantoor te verminderen. Dat is bekend gemaakt op een bijeenkomst in Bangkok met achthonderd deelnemers, georganiseerd door het Department of Environmental Quality.

Permanent secretaris Wijarn van het ministerie zei dat regeringsdiensten als rolmodel voor bedrijven en burgers dienen te fungeren door het goede voorbeeld te geven en het publieke bewustzijn over het gebruik van plastic te bevorderen middels gedrags- en consumptieverandering. De ministeries zijn in januari al opgeroepen door het kabinet om een campagne te lanceren, gericht op de publieke en particuliere sector.

Minister Surasak (Milieu) zegt dat het ministerie de NPD opdracht gaat geven in alle 154 nationale parken en overheidsdierentuinen plastic zakken te verbieden. Met de gemeente Bangkok wordt overlegd over gereduceerd gebruik van plastic op versmarkten en met Financiën wordt gepraat over de ontwikkeling van alternatieven voor lokale markten.

– Nog meer strijd tegen plastic in twee andere berichten. Alle dertig overheidsziekenhuizen doen de plastic tas met ingang van 1 oktober in de ban. Patiënten wordt geadviseerd hun eigen stoffen tas mee te nemen om medicijnen in te doen. Achttien van de dertig ziekenhuizen zijn er al mee begonnen. De twaalf andere verstrekten vorig jaar 9,01 miljoen plastic tassen, wat 2,5 miljoen baht kostte.

De EU heeft nieuwe regels opgesteld gericht op plastic dat op stranden en in zee wordt gevonden. Het verbod heeft betrekking op propwatten, roerstaafjes en ballonstokjes. Ze dienen uitsluitend van duurzame materialen gemaakt te worden.

– Een team van de Silpakorn universiteit heeft de gemeente Pattaya dertien aanbevelingen gedaan om het afval op Koh Larn te verminderen en enkele andere milieuproblemen aan te pakken. Koh Larn, 11 kilometer vanaf de stad Pattaya, heeft zwaar te lijden onder de hordes toeristen die er komen. Het is een van de vijf meest populair eilanden in Thailand en krijgt dagelijks bezoek van 9.000 tot 10.000 toeristen bij een maximale capaciteit van 6.410 bezoekers. Op het eiland heeft 50.000 ton afval zich opgestapeld. Het eiland is begonnen dagelijks 35 ton naar het vasteland af te voeren. Een ander probleem is de stijgende vraag naar drinkwater.

– De gemeente Bangkok heeft een strategie voor waterbeheer ontwikkeld om overstromingen in de stad en vijf buurprovincies tijdens het regenseizoen (april-oktober) te voorkomen. Alhoewel het Thai Meteorological Department voor dit jaar minder regen dan vorig jaar heeft voorspeld, blijven overstromingen een terugkerend probleem.

Gouverneur Aswin heeft gisteren overlegd met de gouverneurs van de buurprovincies. Deze maand ruimen in de hoofdstad gemeentewerkers rommel en onkruid op die de waterstroom blokkeren en tachtig kanalen worden gebaggerd. Ook greppels langs wegen en rioolpijpen over een afstand van 3.297 km krijgen een grote schoonmaak. 689 pompstations staan standby en weirs (stuwdammetjes) worden in gereedheid gebracht.

Voorts worden zogeheten flow-thruster boten gereed gehouden (boten die de waterstroom versnellen).  Het bericht noemt nog meer maatregelen, maar die laat ik schieten.

– Laatste bericht: Vijf korte berichten in de rubriek INBrief.
1 In Sa Kaeo is een kudde bantengs (wilde runderen) gesignaleerd in nationaal park Pang Sida. Op verschilende plaatsen in het bos zijn cameravallen opgehangen om de bedreigde dieren te observeren en illegaal stropen tegen te gaan. De verschijning van de dieren wijst erop dat het bosmilieu gezond is.

2 De politie van Phuket heeft twee drugsverdachten aangehouden en 250.000 speedpillen in beslag genomen. De politie was getipt dat de drugs in een hotel zouden worden afgeleverd. Een van de verdachten zegt 100.000 baht te hebben ontvangen om de drugs in Krabi op te halen.

3 Zestigduizend overheidskantoren en gebouwen inclusief het Government House hebben gisteren een nieuwe mobiele applicatie genaamd CITIZEN info in gebruik genomen. Dankzij de app hoeven burgers niet meer hun ID-kaart te overleggen of er een kopie van te maken, wanneer ze overheidsdiensten bezoeken.

4 Een Indiase man is in Pattaya aangehouden omdat hij betaalde seks had met een 14-jarig meisje. Ook is een medeplichtige aangehouden. Het meisje was in de handen gevallen van een netwerk en gedwongen op Facebook haar diensten aan te bieden.

5 Alhoewel relatief beperkt is de vraag naar ivoor en tijgerproducten voornamelijk een zaak van rijke bedrijfseigenaren die ze kopen om geluk te brengen en als statussymbool, aldus een nieuw rapport dat gisteren is vrijgegeven door het USAID Wildlife Asia project en de Quantitative and Qualitative Study of Consumer Demand for Wildlife Products in Thailand. Directeur Goughnour van USAIDS’ Regional Development Mission for Asia hoopt door deze groepen gericht te benaderen een eind te maken aan de handel in illegaal wildleven.

Reactie op black-out: Egat wil reservecapaciteit elektra, nu 15 pct, uitbreiden

Nieuws van de website in 1 regel

• Reactie op black-out: Egat wil reservecapaciteit elektra, nu 15 pct, uitbreiden
• Phra Phrom Methee vraagt asiel aan in Duitsland
• Dertig staatsziekenhuizen geven geen plastic tassen meer vanaf 1 oktober
• 15 protestleiders van People Who Want Elections vrij op borgtocht
• UTCC: Consumentenvertrouwen in mei 0,2 pct gezakt
• Minister Don: Ik treed niet af; aandelen deels overgedragen aan zoon
• Assistent-abt Wat Saket beschuldigd van mensenhandel wegens relatie met minderjarige
• Constitutionele Hof morrelt niet aan door de NCPO gewijzigde wet politieke partijen
• Future Forward beschuldigt autoriteiten van intimidatie, leger: Kom maar met bewijs


 

Paniek over dode walvis met 8 kilo plastic in zijn maag

5 juni – De vondst van een dode mannetjes short-finned pilot whale (Indische griend, walvis met korte vin) in de provincie Songkhla met een schrikbarend aantal plastic tassen in zijn maag heeft tot ernstige zorgen geleid over afval in zee en de dreiging voor het maritieme ecosysteem.

Onder de kop Dead whale sparks marine fears pakt Bangkok Post vandaag uitgebreid uit over het afvalputje dat de oceaan is geworden, met ‘dank’ aan de tien topvervuilers ter wereld allemaal uit Azië waarbij Thailand op de zesde plaats staat.

Het artikel wekt de indruk alsof dit als een verrassing komt voor de Thaise autoriteiten. Onzin, want het is al lang bekend dat in Thailand veel te veel plastic wordt verspild, waarvan een deel in zee terecht komt. Maar in dit land worden putten pas gedempt als het kalf al verdronken is of eigenlijk als de autoriteiten zeggen dat ze gedempt gaan worden. Meestal is de praktijk: Ze hieven het glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.

Voor het Department of Marine and Coastal Resources (DMCR) is de vondst, 80 plastic tassen met een gewicht van 8 kilo, aanleiding het publieke bewustzijn over de vervuiling van de zee te vergroten, die jaarlijks het leven kost aan driehonderd zeedieren (zeeschildpadden, walvissen en dolfijnen). Het onderhavige artikel noemt het niet, maar eerdere berichten wijzen erop dat het plastic uiteenvalt tot microplastic en in de voedselketen terecht komt, dus in de maag van u en ik.

DMCR directeur Jatuporn zei vrijdag, notabene World Ocean Day, dat zijn afdeling met producenten van plastic en gebruikers gaat overleggen over de vraag hoe de hoeveelheid plastic in zee te verminderen. Een van de maatregelen die worden overwogen, is de plaatsing van vangnetten in de riviermondingen in Samut Songkram en Samut Prakan om te voorkomen dat het in zee stroomt. Volgend jaar koopt de DMCR vaartuigen om het afval op te ruimen.

Maritiem bioloog Thon zei gisteren dat de wereldgemeenschap nu Thailand scherp in de gaten houdt nadat de dood van de walvis wereldwijd in de media was gemeld. Hij vreest voor handelssancties wegens ‘unfriendly practices towards marine life’.

Thon zegt: ‘De dood van de walvis betekent dat alles wat we in het verleden gedaan hebben, met name campagnes over passende maatregelen voor afvalafvoer, gefaald hebben. We moeten iets anders doen om het eenmalig gebruik van plastic te beperken.’

Thon wijst op een voorstel van de EU om plastic rietjes en bestek te verbieden. Hij roept ook warenhuizen op klanten te laten betalen voor plastic tassen. Een eerdere campagne van warenhuizen om klanten te stimuleren minder plastic tassen te gebruiken, heeft weinig zoden aan de dijk gezet.

En dat geldt ook voor de ingestelde rookplekken op stranden om te voorkomen dat het strand wordt vervuild met peuken. Verder noemt het artikel het gebruik van (vrij overbodige) zegels onder de dop van waterflessen, maar of het overleg met de producenten succes heeft gehad, meldt het artikel niet.

Het Department of Environmental Quality Promotion heeft de Or Tor Kor markt in Chatuchak (Bangkok) uitgekozen voor een proefproject om versmarkten te stimuleren minder plastic en polystyreen verpakking te gebruiken met als motto ‘Beat Plastic Pollution; if you can’t reuse it, refuse it’. De markt staat bekend vanwege de hoge kwaliteit van fruit en landbouwproducten die er verkocht worden. Vandaag is World Environment Day.

BP in vogelvlucht

5 juni – Terwijl ik met een half oog naar een volleybalwedstrijd met een gewoon team en een team van ladyboys [voor zover ik weet een oude film] op de tv kijk, waarbij de ladyboys gebbetjes maken, neem ik even de krant met u door voor een globaal overzicht van wat Bangkok Post vandaag meldt.

Op de voorpagina behalve de noodkreet over de walvis een kader over minister Don (Buitenlandse Zaken), wiens echtgenote aandelen in een particulier bedrijf heeft, wat verboden is voor bewindslieden en hun eega’s. Ze had de aandelen 37 jaar geleden geërfd van haar vader. Don zegt dat hij de NACC bij vier gelegenheden heeft geïnformeerd over het aandelenbezit.

De Kiesraad heeft de zaak voorgelegd aan het Constitutionele Hof, dat zo zegt vice-premier Wissanu Don kan schorsen wanneer het de zaak in behandeling neemt nog voordat het erover geoordeeld heeft. Wanneer het Hof Don diskwalificeert verliest hij zijn ministerspost en mag hij twee jaar niet terugkeren in het kabinet.

De zaak is vorig jaar aangezwengeld door juridisch adviseur Rungkrai van voormalig regeringspartij Pheu Thai, die de Kiesraad in een petitie verzocht onderzoek te doen naar het aandelenbezit van negen ministers. Acht hadden niets misdaan.

Premier Prayut zei gisteren dat er geen reshuffle van het kabinet komt in de laatste zes maanden van zijn bewind. ‘Als een minister kan blijven, blijf dan. Als hij niet kan blijven, ga dan.’

Organieke wet op politieke partijen
Als derde op de voorpagina een berichtje over de organieke wet op politieke partijen. Vandaag vonnist het Constitutionele Hof of de ingreep van premier Prayut de wet te wijzigen al dan niet in strijd was met de grondwet. De Kiesraad gaat de NCPO vragen het verbod op politieke activiteiten op te heffen, wanneer het Hof de wijziging steunt.

De wijziging heeft betrekking op de in december toegevoegde regel dat partijleden uiterlijk eind april hun lidmaatschap schriftelijk dienden te bevestigen en lidmaatschapsgeld te betalen op straffe van verlies van hun lidmaatschap.

Het Hof buigt zich over de zaak op verzoek van de Ombudsman, die door Democraten en Pheu Thai was gevraagd actie te ondernemen. Zij vinden dat de regel de basisrechten op partijlidmaatschap schendt en een zware administratieve last op hen legt. De regel heeft al tot een aanzienlijke kaalslag geleid in het ledenbestand van de grote partijen, name de Democraten. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Pagina 2 is vandaag een advertentiepagina over de Asean Sustainable Energy Week van 6 tot 9 juni in beurscomplex Bitec. Er worden de laatste energietechnologieën van 1.200 merken uit 45 landen getoond, er zijn acht nationale paviljoens en er worden vijftig seminars en activiteiten gehouden. Da’s niet mis.

Democraten zijn niet bang voor ACT
Verder op pagina 3 en 4 twee follow-ups: de politie verdenkt drie Thai en twee Lao’s ervan Phra Phrom Methee, assistent-abt van Wat Samphanthawong, geholpen te hebben bij zijn vlucht naar Laos. Hij is inmiddels aangehouden in Duitsland.

Opening is de uitspraak van adjunct-partijleider Nipit (Democraten) dat de oprichting van de nieuwe politieke partij Action Coalition for Thailand (ACT) nauwelijks gevolgen heeft voor de Democraten. Slechts vijf voormalige Democratische parlementsleden hebben gezegd over te lopen.

Pagina 4 opent met een follow-up op de gruwelijke vondst van verbrande botten. De politie weet het nu zeker: de botten zijn van de op 23 mei vermiste Pinyada Paenchan. De ex-echtgenoot heeft haar vermoord en het lichaam in brand gestoken. Gisteren vond de politie de Mercedes Benz C200 van de vrouw, die de man gebruikt kan hebben haar lichaam te vervoeren.

Het grootste deel van de pagina wordt ingenomen door een advertorial (advertentie in de vorm van redactionele tekst). De minister van Natural Resources and Environment roept de bevolking op minder plastic te gebruiken. Het ministerie lanceert vandaag op World Environment Day de campagne ‘Beat Plastic Pollution: If you can’t reuse it, refuse it’.

‘Het belangrijkste is dat we onze winkelgewoontes moeten veranderen door onze eigen tassen of rugzakken mee te nemen en te gebruiken om onze boodschappen naar huis te dragen.’

Kort nieuws dinsdag 5 juni

– Vandaag protesteren zevenhonderd leden van 369 publieke organisaties bij het Government House tegen het voortgezet gebruik van drie chemicaliën in de landbouw. Het protest is een reactie op het besluit van het Hazardous Substance Committee vorige maand het gebruik niet te verbieden, maar het stelde er wel strikte voorwaarden aan.

De demonstranten eisen een totaal verbod. Paraquat, glyphosate en chlorpyrifos zijn schadelijk voor het milieu en de gezondheid van de gebruikers, een inzicht dat al in tal van landen heeft geleid tot een verbod.

Thailand is een grootverbruiker van de pesticiden, die door boeren worden gebruikt omdat ze goedkoop zijn en snel resultaat hebben. Vorig jaar importeerde het land 44.501 ton parayuat (een onkruidverdelger), 3.700 ton chlorpyrifos en 59.872 ton glyphosate, twee pesticiden.

– De autoriteiten in 61 provincies bereiden zich voor op zware regenbuien volgende week. Het Department of Disaster Prevention and Mitigation waarschuwt voor overstromingen. Boosdoener is een depressie boven de Chinese zee en een moesson die in kracht toeneemt, boven de Andaman zee, het Zuiden en de Golf van Thailand.

De autoriteiten in de bedreigde gebieden is gevraagd hulpeenheden en materieel in gereedheid te houden, waterpompen te installeren en wateropvanggebieden te openen. Wanneer de overstromingen beginnen, worden op provinciaal en districtsniveau en in tambons commandocentra opgetuigd. Het leger is gevraagd in noodgevallen bij te springen.

De stad Trat kreeg gisteren al een voorproefje. Daar liepen wegen onder water, de Sikhumvit Road liep over een afstand van 200 meter onder 20 tot 30 centimeter water, wat leidde tot verkeersopstoppingen. Bij de busterminal stond 30 centimeter water, waardoor die moeilijk bereikbaar was. De DDPM in Trat heeft gewaarschuwd voor grondverschuivingen in twee districten.

Khon Kaen meldt overstromingen over een lengte van een kilometer bij Central Plaza, het water bereikte er een hoogte van 60 cm, dus ook hier verkeersopstoppingen. De gouverneur heeft opdracht gegeven meer water uit het reservoir Bueng Nong Kot te lozen, een van de drie grote reservoirs in de provincie, om water uit de stad op te vangen.

– Een jongen van 11 maanden is zondag tijdens een familie-uitstapje verdronken in het Huay Sam Ru reservoir in Phitsanulok. Hij was van een drijvende eend gevallen waarop hij zonder reddingsvest zat, terwijl de anderen aan het zwemmen waren bij een vlot dat naar het midden van het reservoir was getrokken. De moeder is in shock naar het ziekenhuis gebracht. De jongen werd enkele uren later gevonden.

– Ik eindig met de rubriek INBrief, die vijf kortjes bevat.
1 Acht hotels op Koh Phi Phi (Krabi) zijn tijdelijk gesloten omdat ze niet over een vergunning beschikken. Ze blijven gesloten totdat hun papieren weer in orde zijn. Enkele lapten de regel aan hun laars om buitenlandse gasten aan Immigration te melden.

2 Parkrangers hebben gisteren twee Cambodjanen aangehouden in het Dong Phayayan-Thap Lan Forest Complex (Nakhon Ratchasima) op verdenking van stropen. Toen de rangers arriveerden, vluchtten tientallen mannen. De aangehouden mannen hebben verklaard dat ze deel uitmaakten van een groep van 42 die op 10 juni het bos waren ingestuurd om phayung (Siamees rosewood, palissander) bomen te kappen, een kostbaar hardhout. (Zie de pagina Illegale houtkap)

3 Minister Prajin (Justitie) heeft gisteren in een toespraak op de conferentie Interregional Dialogue: Sharing Good Practices and Human Rights benadrukt dat Thailand zich houdt aan het VN principe om bedrijven aan te moedigen mensenrechten te respecteren. Dit jaar neemt het kabinet een nationaal actieplan aan. De minister zei ook dat het land de afgelopen jaren enkele wetten op dit gebied had aangepast.

Nieuws van de website in 1 regel

• Satellietplan: Defensie verdedigt zich tegen kritiek, feiten worden verdraaid
• Hof kan minister Don schorsen wanneer ze de aandelenzaak in behandeling neemt
• Porno gevonden op mobieltje monnik Wat Saket; pij afgelegd
• Politie verdenkt vijf burgers en een monnik van hulp bij vlucht Methee
• Mercedes van vermoorde vrouw gevonden; mogelijk gebruikt door ex-echtgenoot
• Khon Kaen: Politieagent licht 193 collega’s op voor 229 miljoen baht
• Kalasin: 108 jaar oude stupa stort in: 1 dode, 4 gewonden


 

Via Laos gevluchte monnik aangehouden in Duitsland

Het bloed kruipt waar het niet enzovoort

4 juni – Bangkok Post en Suthep Thaugsuban bewijzen vandaag hoe waar de uitdrukking is: het bloed kruipt waar het niet gaan kan, meestal gebruikt in de betekenis van: iemands karakter verloochent zich niet, maar oorspronkelijk betekent het: bloedverwantschap geeft vaak de doorslag. Het gezegde werd voor het eerst in 1726 gebruikt.

Dit ter introductie van de voorpagina, die voor meer dan de helft is gewijd aan Suthep Thaugsuban, voormalig PDRC-leider, voormalig vice-premier in het kabinet Abhisit, voormalig secretaris-generaal van de Democraten, jarenlang parlementslid voor Surat Thani om enkele voorgaande functies te noemen. Bij het openingsverhaal staat een grote foto van 16,5×16,5 centimeter, een haarscherpe plaat waarop je zijn neushaartjes kunt tellen.

De arrestatie van Phra Phrom Methee in Duitsland, volgens de website in een tempel in Frankfurt, volgens de krant op de luchthaven, krijgt een bescheiden plekje onder de vouw met een vierkoloms bericht.

De RTP-hoofdcommissaris, adjunct-commandant van de CSD en een team openbare aanklagers zijn naar Frankfurt gereisd om hem op te halen en terug te brengen naar Thailand. Naar verwachting komen ze woensdag terug en dan gebeurt met hem hetzelfde als met de zes eerder aangehouden topmonniken: pij afleggen en als burger gevangen gezet worden in de Bangkok Remand Prison.

Aan het verhaal over Suthep zal ik niet al te veel aandacht besteden. Hij heeft tijdens de oprichtingsvergadering van de Action Coalition of Thailand (ACT), door politieke waarnemers gezien als reïncarnatie van de PDRC, gisteren gezegd terug te komen op zijn belofte de politiek definitief vaarwel te zeggen. Hij gaat voor de partij werken als recruiter (ledenwerver) en fund-raiser (een eufemisme voor bedelaar).

De krant kopt: Suthep breaks promise to exit politicsIk zou het woord ‘swivel’ (draaikont) hebben toegevoegd, want zijn sympathie voor Prayut lijkt ook al te zijn verminderd. De openingskeuze van BP bewijst andermaal dat de krant zichzelf beschouwt als Vierde Macht en graag een partijtje mee blaast in het (partij)politieke orkest. Lees het allemaal zelf maar, ik besteed er verder geen woord aan. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Vierde macht
De vierde macht is een term die gebruikt wordt om machten aan te duiden die buiten de traditionele trias politica vallen. Volgens René Crince le Roy is de bureaucratie de vierde macht. In Angelsaksische landen wordt met ‘The Fourth Branch of Government’ of ‘The Fourth Estate’ doorgaans de pers aangeduid, maar er zijn ook andere instanties die als ‘vierde macht’ worden (of werden) benoemd na de Trias Politica, zoals (in Amerika) de Federal Reserve en de vrijmetselarij.

Naast het ambtelijk apparaat zijn er nog andere groepen die een aparte macht vormen. Genoemd kunnen worden: Lobbyisten of niet-parlementaire pressiegroepen (ook wel de vijfde macht genoemd), organisatie- en adviesbureaus (ook wel de zesde macht genoemd) en de media (ook wel de vierde of zevende macht genoemd). (Bron: Wikipedia)

Naakte man gefotografeerd en afgeperst

4 juni – Bangkok Post telt vandaag dertien nieuwsberichten en -verhalen, waarvan één een achtergrondverhaal, en de rubriek INBrief met vijf korte berichten. Pagina 2 opent met een verhaal over het voornemen van het ministerie van Defensie om een eigen satelliet in een baan om de aarde te brengen. Politiek activist Srisuwan is een publiekscampagne begonnen tegen het project dat 91,2 miljard baht kost, geld dat beter aan nuttiger zaken besteed kan worden.

Maar mijn aandacht werd vooral getrokken door het bericht dat twee Indiërs in Pattaya een Indiase verslaggever hebben gedwongen zich poedeltje naakt uit te kleden zodat ze foto’s van hem konden nemen tenzij hij met geld over de brug kwam. De politie heeft het tweetal gearresteerd; ze waren in het bezit van twee cheques en creditcards van de verslaggever.

De verslaggever was door de twee mannen gehuurd om in Thailand foto’s te maken ter promotie van een Indiaas reisbureau. Nadat hij in een hotel in Soi Pattaya Park had ingecheckt, kregen ze een felle ruzie omdat ze hem niet het afgesproken bedrag wilden betalen. De mannen vielen hem aan, trokken zijn kleren uit en maakten met hun mobieltje foto’s van de man in adamskostuum. Daarna dwongen ze hem zijn familie te bellen en hen te vragen geld over te maken.

Ze dreigden de foto’s op in India populaire websites te zetten, wanneer ze geen geld kregen. Of geld gestuurd is, vermeldt het bericht niet, wel dat hij hen 200.000 roepies gaf uit vrees voor vernedering omdat hij een bekende verslaggever is.

Pleidooi voor vergroting export van palmolie
Het ministerie van Handel gaat het kabinet toestemming vragen meer ruwe palmolie te exporteren om het surplus van palmolie dat in voorraad is, drastisch te verlagen. BP meldt het in de opening van pagina 3. Lijkt me geen bericht dat veel van mijn lezers zal interesseren. Ik vermoed dat de oogst aan palmpitten fluctueert: het ene jaar is er te veel, een ander jaar te weinig. De natuur laat zich nu eenmaal niet in een keurslijf dwingen.

In een Special Report schrijft BP op pagina 4 over de Thai and Migrant Fishers Union Group, een organisatie gevormd nadat Indonesië en Thailand schoon schip hadden gemaakt in de illegale visserij van Thaise trawlers in Indonesische wateren. De groep helpt de vissers, inmiddels teruggekeerd in Thailand, met juridisch advies om hun voormalige werkgevers aan te pakken. Bij het nogal uitgebreide verhaal staat een foto van een man die vier vingers verloor aan boord. Hij zegt niet te willen dat anderen dezelfde tegenslag meemaken.

Het overige nieuws meld ik in Kort Nieuws en het volgende bericht.

Kritiek op seksoperaties met undercover agenten

4 juni –  Het gebruik van undercoveroperaties bij de bestrijding van mensenhandel in de seksindustrie dient beëindigd te worden omdat ze de mensenrechten schenden, zegt de Empower Foundation aan de vooravond van Anti-Human Trafficking Day morgen.

Het is geen legitieme methode om aan mensenhandel een eind te maken en ze levert ‘oneerlijk’ bewijs op. Sekswerksters worden doorgaans gearresteerd en worden blootgesteld aan langdurige detentie en ondervraging.

Op een workshop over mensenhandel zei vertegenwoordigster Thanta van de stichting dat ondanks de wet op de preventie en onderdrukking van prostitutie van 2008 elk jaar ruim 300 sekswerksters worden aangehouden. Naar schatting werken in Thailand 300.000 vrouwen als prostituee, maar die zijn niet allemaal het slachtoffer van mensenhandel.

Thanta: ‘Het is tijd voor de regering om te stoppen met het vangen van vrouwen en in plaats daarvan een beleid te voeren dat de uitbuiting van sekswerksters voorkomt.’ Ze wijst erop dat het budget voor anti-mensenhandel campagnes gestegen is van 9 miljoen baht naar 3 miljard, ‘maar de afgelopen tien jaar blijven undercoveroperaties uitgevoerd worden’.

Een andere vertegenwoordigster van de stichting zegt dat tiener migranten het werk als een baan zien om hun familie te ondersteunen, maar ze worden gebrandmerkt als slachtoffer van mensenhandel en naar rehabiliteringsprogramma’s van soms wel acht maanden gestuurd. ‘In veel gevallen zijn ze de broodwinner van het gezin. Velen verlenen de autoriteiten volledige samenwerking, maar ze worden toch tot persona non grata verklaard.’

De DSI-afdeling anti-mensenhandel verdedigt de methode. Adjunct-directeur Kritthat: ‘De autoriteiten moeten aan de prostitutiewet voldoen anders maken ze zich schuldig aan plichtverzuim.’

IJzingwekkende moord in Songkhla

4 juni – Ik noemde het gisteren al in Nieuws van de website in 1 regel, en vandaag komt de krant erop terug: de vondst van verkoolde botten in een moeras in Songkhla. De politie vermoedt dat het om de vrouw gaat die op 23 mei vermist raakte.

De politie is op zoek naar haar ex-echtgenoot; die zou haar wel eens vermoord kunnen hebben. De vrouw runde een direct-sales bedrijf, verkocht levensverzekeringen en was zeer vermogend.

In het moeras, 10 meter vanaf een weg in een dorp in Hat Yai, zijn vrijdag as, gebroken trottoirtegels, verbrande motorfietsbanden en een ring afgezet met diamant gevonden. In de omgeving vond de politie stukken van een verkoolde schedel, andere botten, een kunstgebit en twee motorfietsbanden. Ze zijn voor onderzoek naar het forensisch instituut van het Songklanagarind ziekenhuis gestuurd. Familieleden van de vrouw die ter plekke een kijkje namen, menen dat de stoffelijke resten van de vermiste vrouw Pinyada Paenchan zijn.

De politie had de echtgenoot vrijdag bijna te pakken, maar hij vluchtte toen hij op de tv had gezien dat de politie de botten had gevonden. De twee waren gescheiden, maar ze woonden weer samen, zij het niet als echtgenoten. In het huis zijn volgens de familie bloedvlekken gevonden.

Update: De man heeft zich zondagavond laat aangegeven bij de politie. Hij ontkent elke betrokkenheid bij de verdwijning van zijn ex.

Prawet: Verkopers klagen over nieuwe locatie

4 juni – De verkopers van de vijf marktjes in de Seri Villa Housing Estate (Prawet, Bangkok), die zijn verboden door de  bestuursrechtbank, hebben eieren voor hun geld gekozen. Na teruggekeerd te zijn, hebben ze toch maar hun biezen gepakt en zijn vertrokken naar een plaats in de buurt, maar nu klagen ze over de trage handel.

Voor wie de zaak niet heeft gevolgd. In februari kwam die in het nieuws toen twee zusters met een bijl en een stalen stang een pickup truck bewerkten, die de oprit van hun huis blokkeerde. De vrouwen zeiden veel last te hebben van de marktplaatsen, maar district en gemeente hadden hun klachten over parkeeroverlast en afval jarenlang genegeerd.

Adjunct-gouverneur Thaweesak, politie, soldaten en verslaggevers brachten gisteren een bezoek aan de buurt om te controleren of ze verhuisd waren. Van de 500 verkopers zijn 300 naar de nieuwe locatie, 1 kilometer verder, verhuisd. Ze staan er nu twee weken. Over de 200 resterende verkopers zegt het bericht niets.

Kort nieuws maandag 4 juni

Vijf korte berichten in de rubriek INBrief.
1 in een dierenopvang in Hat Yai (Songkhla) zijn drie honden vergiftigd en ontbreken twintig dieren. De beheerder van de opvang, Watchdog Thailand, heeft aangifte bij de politie gedaan. Bij de autopsie zijn sporen van een stof gevonden die de hartstilstand heeft veroorzaakt. De stichting vermoedt dat de verdwenen honden ook zijn vergiftigd.

2 Woudrangers en dorpelingen in Kanchanaburi hebben plannen besproken om 35 olifanten uit nationaal park Thong Pha Phum tegen te houden die akkers en boomgaarden plunderen op zoek naar voedsel. De jumbo’s kuierden vorige week uit het park. Besloten is de wacht te houden en patrouilleteams in te zetten.

3 De autoriteiten in Chon Buri hebben zaterdag een illegaal hotel met zeventig kamers en fitness- en spadiensten geïnspecteerd dat al ruim een jaar in bedrijf is. De bellen gingen rinkelen toen een kind bijna was verdronken in het zwembad van het hotel. Het bevindt zich nu in kritieke toestand.

Veertig procent van de kamers was tijdens de inspectie bezet door Thai en buitenlanders. De eigenaar wordt bestraft met één jaar cel en/of een boete van 20.000 baht. Tevens moet hij 25 miljoen baht betalen voor de tijd dat hij illegaal opereerde.

4 In het dorp Ban Na So (Yasothon) hebben dorpelingen in eigen buidel getast om een weg over een afstand van 1.200 meter, die vol met kuilen zit, te repareren. De overheid laat het al tien jaar afweten. De 2.200 dorpelingen hebben kans gezien 20.000 baht op te hoesten.

5 Het Social Security Office stelt voor de salarissen en welzijnsuitkeringen aan de staf te verhogen, nadat werknemers vorige maand hadden geklaagd. Deze maand beslist het bestuur over de verhoging. De staf had eerder bij de minister van Werkgelegenheid aan de bel getrokken.

– Een netwerk van rubberboeren in Phatthalung vraagt de regering de bestuursvoorzitter en gouverneur van de Rubber Authority of Thailand (RAT) naar huis te sturen omdat ze herhaaldelijk hebben gefaald iets te doen tegen de inzakkende prijzen. Deze week gaat een petitie met dat verzoek naar premier Prayut en de minister van Landbouw. De boeren zeggen al jaren te maken te hebben met lagere prijzen; ondanks de vorming van de RAT is er niets verbeterd.

Leider Siwa van het netwerk zegt: ‘Als dit zo doorgaat, komen de boeren in grote moeilijkheden. Terwijl de prijzen van andere handelswaren omhoog gaan, zakken de rubberprijzen.’

Nieuws van de website in 1 regel

• Via Laos gevluchte monnik aangehouden in Duitsland
• Suan Dusit Poll: Schrale economie bovenaan klachten top-5
• Songkhla: 8 kilo plastic gevonden in maag gestrande korte vinvis
• Pattaya: Lof van Chinese toerist voor eerlijke vinder van zijn portefeuille
• Nida Poll: Meerderheid neemt liever motosai dan GrabBike
• Khon Kaen: Tientallen motorfietsen beschadigd door stortbui en storm
• Suthep wil als ACT-lid grondwet van 2017 beschermen


 

Lido is een mooie maar trieste herinnering

3 juni – Hoofdredactioneel commentaar in Bangkok Post: ‘De hoofdstad heeft vorige week afscheid genomen van haar oudste filmtheater Lido, dat de afgelopen 50 jaar bezoekers veel genoegen heeft verschaft met alternatieve, indie en korte films. De sluiting is jammerlijk, een besluit dat duizenden betreuren die onder de indruk waren van de nostalgische waarde van het Lido.’

Column van Kong Rithdee, filmrecensent van BP: ‘Het was een afscheid vol tranen donderdagavond met duizenden fans die naar het theater waren gekomen om vaarwel te zeggen tegen de old-school, weinig betoverende 50 jaar oude cinema aan Siam Square.’

‘Na de laatste voorstelling op 31 mei gingen werknemers en staf in de rij staan als een erewacht om een wai te maken en het publiek te danken dat uit de filmzalen stroomde, een verrassing die diep in de harten van zelfs de meest onsentimentele bezoekers sneed.  Om Chris Hemsworth [Australische acteur] te parafraseren: Lido is geen plaats maar een volk. Het is ook een herinnering. Daarom schreiden we. We zullen Lido missen.’

Lido ging in 1968 open als zelfstandig theater en heeft sindsdien gefungeerd als culturele mijlpaal voor Bangkok. Een brand in 1993 noopte exploitant Apex die de grond van de Chulalongkorn universiteit huurde, het theater om te bouwen tot een multiplex met meerdere zalen om de inkomsten te verhogen.

Apex exploiteert ook Scala en het voormalige Siam theater, dat tijdens de roodhemd ongeregeldheden in 2010 in vlammen opging. Het is nu een winkelcentrum, Siam Square One geheten, ondanks het pleidooi van de universiteit het als filmtheater te handhaven.

Het besluit van Chula om Lido te sluiten, is op felle kritiek gestuit. Gevreesd wordt dat Scala met haar prachtige klassieke ontwerp en structuur, waarvan velen hebben genoten, hetzelfde lot is beschoren. In een poging haar besluit te verdedigen heeft de universiteit een verklaring uitgegeven waarin ze de redenen uiteen zet om het contract met Apex te beëindigen. ‘Het was de wens van de exploitant de bedrijfsvoering te stoppen. In de afgelopen jaren heeft de universiteit geprobeerd te helpen door het huurcontract, dat in 2016 zou aflopen, te verlengen met twee jaar.’

Maar de verklaring zegt niets over de toekomst van de grond. Er wordt druk gespeculeerd dat ze wordt her-ontwikkeld tot een winkelcentrum, alsof er daarvan niet al meer dan genoeg zijn in Bangkok. Om de ongerustheid van de bevolking weg te nemen, heeft de universiteit besloten Scala nog twee jaar te handhaven.

‘De exploitant zit slecht bij kas, dus bedrijfsmatig geredeneerd klinkt Lido van hem overnemen als de juiste beslissing. Het gebouw is vervallen en heeft een face-lift nodig, wat geen goedkope taak is. De exploitant heeft de afgelopen jaren grote verliezen geleden en lijkt niet langer in de business te willen blijven.’

‘Het is een onweerlegbaar feit dat er door de hoge huur geen plaats is voor een niche-markt als Lido. De sluiting van Lido (en over 2 jaar die van Scala) is onvermijdelijk wanneer Chulalongkorn doorgaat te handelen als een op winst gerichte onderneming.’

Het afscheid markeert de zoveelste culturele achteruitgang voor Bangkok, dat een paar maanden geleden het historische buurtje Mahakan Fort aan de sloophamer prijs gaf. En de gemeente heeft het snode plan het beheer van het vooruitstrevende Bangkok Art and Culture Centre over te nemen.

Bangkok, besluit BP, kan alleen maar verliezen met een stadsbestuur dat geen oog heeft voor cultureel erfgoed. (Bron: Bangkok Post, 2 juni)

Verrassend! ’t Was geen e-afval, maar plastic

3 juni – Toen woensdag de politie in de haven van Laem Chabang vier containers opende, verwachtte ze elektronisch afval aan te treffen, dus de verrassing was groot toen niet-recyclebaar plastic werd gevonden. Die verwachting was gebaseerd op invallen eerder deze week bij bedrijven in de buurt waarvan is gebleken dat ze illegaal e-afval importeerden en verwerkten. Maar het was geen e-afval, het was plastic. 58 ton uit 35 landen, waaronder Nederland, Engeland, Duitsland en Frankrijk.

Voor RTP adjunct-politiecommissaris Wirachai is het duideijk: ‘Thailand is een mondiale stortplaats geworden. De regering moet er alles aan doen bedrijven hard aan te pakken die illegaal afval uit het buitenland importeren.’

Volgens de connossementen was het plastic afval eigendom van een bedrijf in Samut Sakhon, genaamd Long Luck Plastic and Metal Co. Bij een inval in dat bedrijf vond de politie geen machinerie om plastic te recyclen. Daar de fabriek klaarblijkelijk geen recyclingbedrijf is, wordt het plastic beschouwd als valselijk aangegeven en is derhalve illegaal, zegt Wirachai. De politie onderzoekt momenteel de belastinggegevens van het bedrijf om de inkomstenbronnen en andere activiteiten te achterhalen.

Het Department of Industrial Works heeft ook onderzoek gedaan en geconstateerd dat het plastic in strijd is met een verordening van het ministerie van Industrie uit 1979. Volgens deze verordening mogen fabrieken alleen good grade, recyclebaar plastic importeren en niet poor-grade dat nu is gevonden. Op overtreding staat een maximum gevangenisstraf van 10 jaar en een boete van vijfmaal de waarde van de geïmporteerde producten. De importeur kan ook bestraft worden op basis van de Customs Act en een boete van maximaal 500.000 baht krijgen omdat hij een valse aangifte heeft gedaan.

Tipje van de ijsberg
Tara Buakamsri, directeur Thailand voor Greenpeace Southeast Asia, zegt dat de laatste vondsten slechts het tipje van de ijsberg zijn. ‘Er zijn honderden zogenaamde recycling fabrieken die minderwaardig en niet-recyclebaar afval uit andere landen importeren. ‘Het wordt gedumpt op stortplaatsen en verontreinigt het milieu. Sommig afval wordt verbrand en zorgt voor giftige emissies.’

Tara vindt dat het ministerie van Industrie de regels moet herzien door een totaal verbod in te stellen op de import van plastic afval. ‘Dit land heeft niet de capaciteit om al het geïmporteerde plastic afval te controleren, dus is het realistischer alle importen te verbieden.’ Maar tegen de verwerking van binnenlands afval heeft hij geen bezwaar.

Het artikel maakt ook melding van een inval in een fabriek in Khlong Dan (Samut Prakan), waarvan de politie vermoedde dat het een illegaal recycling bedrijf was. Ze arresteerde er een buitenlander met de naam Song Kun, die er de leiding had. Hij sprak Thai met een Chinees accent en beweerde dat de fabriek legaal opereerde. De man dreigde juridische actie te ondernemen tegen de politie.

In de fabriek werkten achttien Chinezen met een verlopen visum. De politie vond grote zakken elektronica met een totaal gewicht van 1.000 ton. Het bedrijf is permanent gesloten.

Stortplaats gevonden in Phetchaburi
In Phetchaburi zijn in een bos dertig plastic zakken gevonden met vermoedelijk aluminium hydroxide. Een omwonende zegt dat een maand geleden een weg is aangelegd naar de stortplaats en op 27 mei vrachtwagens te hebben gezien die het afval vervoerden.

Suthep sluit zich aan bij nieuwe partij ACT

3 juni – Suthep Thaugsuban, voormalig leider van de protestbeweging PDRC tegen de regering Yingluck, zei gisteren dat hij besloten heeft zich aan te sluiten als mede-oprichter van de nieuwe politieke partij Ruamphalang Prachachart oftewel Action Coalition for Thailand (ACT). Maar hij ambieert geen uitvoerende of politieke positie wanneer de partij regeringsverantwoordelijkheid verwerft.

De partij houdt vandaag haar oprichtingsvergadering aan de Rangsit Universiteit. Suthep heeft een oproep gedaan de partij te steunen. Hij ziet de partij wel zitten omdat de oprichters streven naar een people’s party waarin de bevolking de echte eigenaren zijn die het partijbestuur kiezen en het beleid bepalen. Een systeem gebaseerd op verdiensten dient ter controle van partijbestuur en leden.

Suthep: ‘Het belangrijkste is dat de partij vastbesloten is het land te hervormen conform de wens van de mensen. Dat betekent hervorming van de politiek, zowel het systeem als de diensten die strijden tegen corruptie, hervorming van overheidsdiensten, inclusief decentralisatie van de macht en het probleem van sociale ongelijkheid oplossen.’

Sinds de coup van 22 mei 2014 heeft Suthep, voormalig secretaris-generaal van de Democraten, alsmede tijdens de straatprotesten die eraan vooraf gingen, zich afzijdig gehouden van de politiek. Hij trok zich een jaar terug als monnik en richtte de Muan Prachachon Foundation op. Zo nu en dan liet hij weten Prayut te steunen om na de verkiezingen terug te keren als premier, alhoewel zijn enthousiasme voor Prayut de laatste tijd verminderd lijkt te zijn.

Politieke waarnemers zien de ACT als een reïncarnatie van de PDRC, maar zelf ontkent hij dat. ‘De PDRC bestaat niet meer, want die is opgeheven toen de NCPO (junta) de macht overnam.’

Suthep hield gisteren een speech op de openingsceremonie van de Ruamphalang Prachachart Political School, een initiatief van de Muan Prachachon Foundation, waarvan hij voorzitter is. Suthep’s advocaat registreerde de ACT vorige maand bij de Kiesraad. De partij heeft dertig oprichters waaronder de broer van Suthep. Als partijleider wordt Anek Laothamatas getipt, de voorzitter van de hervormingscommissie politiek. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Minister Don (BuZa) mag blijven – voorlopig

3 juni – Bangkok Post telt vandaag acht artikelen – geen vette oogst – op twee nieuwspagina’s, waarvan één een achtergrondverhaal, plus de rubriek News Bites met drie berichten. De achtergrondpagina 2 is verhuisd naar de 4 omdat er een paginagrote advertentie op staat.

Minister Don (Buitenlandse Zaken) kan even opgelucht ademhalen. Hij hoeft niet direct af te treden omdat de Kiesraad controversieel aandelenbezit van zijn echtgenote heeft ontdekt. Kiesraad secretaris-generaal Jarungvith zegt dat dit pas aan de orde is wanneer het Constitutionele Hof zich over de kwestie heeft gebogen.

De echtgenote bezit 5 procent van de aandelen van een particulier bedrijf. De grondwet van 2017 verbiedt een minister of diens echtgenote aandelen in bezit te hebben. Wanneer een minister of zijn vrouw dividenden willen blijven ontvangen, dient de minister binnen 30 dagen na aantreden de NACC te informeren en de aandelen over te dragen aan een vermogensbeheer bedrijf.

Oud-lid Seree van de NRSA lijkt het niet verstandig wanneer de minister als show of spirit nu al aftreedt, want dan zou twijfel kunnen rijzen aan de legaliteit van zijn vroegere daden.

De vlucht van Phra Phrom Methee naar Laos krijgt nog een eigen bericht, het overige nieuws noem ik in Kort Nieuws.

Politie ontrafelt vlucht van monnik naar Laos

3 juni – Een vrouwelijke discipel van de naar Laos gevluchte Phra Phrom Methee, die hem daar heeft opgezocht, wordt door de CSD aan de tand gevoeld. Ze is donderdag ijlings naar Thailand teruggekeerd nadat ze vernomen had dat tegen hem een arrestatiebevel was uitgevaardigd en werd  in de grenspost op de derde Thai-Lao vriendschapsbrug over de Mekong in Nakhon Phanom aangehouden.

Een bron bij de politie zegt dat Joom, zoals ze wordt aangeduid, naar Laos was gegaan om een merit-making ceremonie bij te wonen. Ze wist dat de monnik de Mekong op een boot naar Thailand’s noordelijke buurprovincie had overgestoken, waar hij werd ontvangen door een vrouw, genaamd Jan.

Onduidelijk is of Joom ook een hand had in Methee’s vlucht. Een andere bron zegt dat ze Methee heeft geholpen te vluchten. Joom zou niet weten waar Methee verbleef. De politie beschouwt haar voorlopig als getuige en heeft haar nog nergens van beschuldigd. De echtgenoot van Joom heeft een goudmijnbedrijf in Laos. De politie zoekt uit of ook hij betrokken was bij de vlucht.

Methee, assistent-abt van Wat Samphanthawong in Bangkok, wordt evenals de andere zes op 24 mei aangehouden topmonniken verdacht van betrokkenheid bij de tempelaffaire (verduistering van gelden uit het tempelfonds en het witwassen van geld). (Zie voor alle voorgaande berichten over de tempelaffaire de pagina Corruptie 5)

Update: Pha Phrom Methee is aangehouden in een tempel in Frankfurt. Hij wordt door Duitsland uitgeleverd.

Kort nieuws zondag 3 juni

– Het herstel van de Maya Beach kan beginnen, want sinds 1 juni is het strand verboden gebied en dat blijft het tot 30 september. Boswachters slepen bomen aan om er te planten en staf van het maritiem park gaat 25 rai aan koraalriffen net buiten de kust rehabiliteren. Het is de eerste keer dat het strand, onderdeel van nationaal park Noppharat Thara-Mu Koh Phi Phi in Krabi dichtgaat.

Maya Beach heeft ernstig te lijden gehad van het toerisme. Elke dag stroomden vijfduizend bezoekers naar het smalle strand van 15 bij 250 meter. Zeegras en andere planten zijn ernstig beschadigd, waardoor de erosie is toegenomen, afval werd vaak achtergelaten en afvalwater van boten heeft de zee en koralen verontreinigd. Sommige touroperators gooiden hun anker uit boven koralen. Het DNP heeft 100 miljoen baht uitgetrokken voor een aanlegplaats en drijvende steiger.

Het strand verwierf bekendheid door de film The Beach met Leonarda DiCaprio in de hoofdrol. Aanvankelijk verzetten de lokale toeristenexploitanten zich tegen de sluiting, maar inmiddels werken ze volop mee hun goudmijntje veilig te stellen.

– Het National Village Fund and Urban Community Fund Office dient onderzoek te doen naar de besteding van gelden uit het Village Fund in Uttaradit, zegt districtshoofd Prasong. Hij reageert op het toenemend aantal klachten over onregelmatigheden en bedreigingen van klokkenluiders. Volgens Prasong zijn enkele leden van het fonds betrapt op diefstal, maar ze zijn niet vervolgd nadat ze het geld hadden teruggegeven.

– Het kantoor van de NACC in Surat Thani doet onderzoek naar de lunchverstrekking op een school in het district Tha Chana. Op een videoclip is te zien dat kindergarten leerlingen ongezond voedsel krijgen voorgeschoteld. Ze kregen khanom jeen (noedels van gefermenteerd meel) en vissaus. De directeur van de school is overgeplaatst.

Een onderzoek naar een lunchprogramma in Pichit wordt eind juli afgerond.  Daar is geklaagd over corruptie. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

– In Phuket zijn zes buitenlanders, vier Nigerianen, een Oegandees en een man uit Guinee-Bissau, alsmede twee Thaise vrouwen aangehouden wegens romace scam. Een vrouw in Buri Ram zegt vorige maand te zijn opgelicht voor 20.000 baht, die ze naar hun bankrekening had overgemaakt.

– Laatste bericht. De uitbater van een karaokebar in Nakhon Si Thammarat is in een undercover operatie aangehouden op verdenking van gelegenheid geven tot prostitutie en mensenhandel. Vier vrouwen jonger dan 18 jaar werden tevens aangehouden.

Nieuws van de website in 1 regel

• Ayutthaya: 54 straatracers aangehouden, 120 motorfietsen in beslag genomen
• Pattaya: Ontslag voor agent die 20.000 baht aan steekpenningen aannam
• Beroep op min Don in aandelenaffaire: Wacht op uitspraak CH
• Ex-jetski ster Yong leider van bende autodieven
• Politie op zoek naar ex-echtgenoot van vermoorde en verbrande vrouw


 

Adieu Lido

2 juni – Na 50 jaar is een eind gekomen aan het vermaarde Lido Theatre. Donderdag was de laatste dag van dit klassieke filmtheater. Twee gingen Lido voor: het Siam Theatre brandde tijdens de politieke ongeregeldheden in 2010 af en Scala sloot in 1969. [Klopt niet, lees ik elders. Het contract met de eigenaar is tot 2020 verlengd] In bijgaand filmpje een nostalgische terugblik op de bioscoop van weleer. (Zie verder het bericht van 5 mei: Het licht gaat uit in Lido)

Thai-Sino HSL: Gelijk hebben ze, de Chinezen

2 juni – Thailand en China zijn het tijdens de 24ste bouwvergadering over de aanleg van de Thai-Sino HSL Bangkok-Nakhon Ratchasima-Nong Khai weer niet eens kunnen worden over een strafclausule voor vertragingen. China wil Thailand voor de rechter kunnen dagen of vermogen in andere projecten kunnen confisqueren wanneer het land deadlines overschrijdt, waardoor het project vertraging oploopt.

Uw redacteur kan de Chinezen geen ongelijk geven want elk project – dat durf ik wel te stellen – loopt in Thailand vertraging op. Tja, met zo’n ‘onbetrouwbare’ partner moet je het contract wel dicht timmeren en de opleveringsdata veilig stellen.

Minister Arkhom (Transport) maakte het Chinese voorbehoud gisteren [?] bekend. Hij zegt dat de Thaise onderhandelaars niet akkoord gaan, want het is in het algemeen bij overheidscontracten gebruik bij dreigende vertragingen, zij het als gevolg van een natuurlijke oorzaak of door eigen toedoen, een regering toe te staan de contractduur te verlengen waardoor een aannemer de regering niet aansprakelijk kan stellen voor de geleden schade.

Over de delay clause wordt al ruim een jaar onderhandeld. De minister vindt dat deze maand spijkers met koppen dienen te worden geslagen, ‘anders komt het ministerie van Financiën in de problemen’. Omdat de onderhandeling op dit punt stagneerden, is Thailand al begonnen met het civiele werk en de aanleg van de rails in de eerste fase. China voorziet in de HSL-technologie.

Volgens Arkhom verlopen de onderhandelingen verder soepel. Enkele vertragingen schrijft hij toe aan positiewijzigingen [?] in China’s National Development and Reform Commission, de dienst die zich voornamelijk bezighoudt met de besprekingen. Enkele details met betrekking tot de financiering zijn nog niet definitief vastgesteld.

De kosten van de eerste fase van het tracé (Bangkok-Nakhon Ratchasima) zijn begroot op 179 miljard baht oftewel 708,9 miljoen baht per kilometer. Het tracé meet 253 kilometer. Thailand is verantwoordelijk voor 75 procent van de investeringen, de keuze van de aannemer, en de aanschaf van materialen voor de constructie van bruggen, tunnels en dijken langs de route onder toezicht van het Departement of Highways.

China neemt de overige 25 procent voor zijn rekening, te besteden aan de spoorwegconstructie, signalering en de aanschaf van rijdend materieel.

De constructie van de eerste fase is verdeeld in 14 contracten. De aanleg van het eerste tracé Klang Dong-Pang Asok (3,5 km) is in december begonnen. De uitvoering van alle contracten begint volgens Arkhom eind volgend jaar. De totale lijn Bangkok-Nong Khai meet 606 km. (Zie verder de pagina Spoorwegen 2)

Maar dat is de opening niet

2 juni – Mocht u denken dat bovenstaand verhaal vandaag opening krant is, dan moet ik u teleurstellen. Het staat weliswaar op de voorpagina, maar ook nog eens op een tweederangs plaats onder de vouw. Artikelen boven de vouw trekken meer aandacht. Bedenk zelf maar eens hoe dit komt. Tip: Denk aan een rek bij een krantenkiosk.

Nee, Bangkok Post opent vandaag met het bericht dat de gevluchte assistent-abt Phra Phrom Methee (77) van Wat Samphanthawong in Bangkok en voormalig lid van de Sangha Supreme Council is opgedoken in Laos. In dat land heeft hij veel volgelingen. De politie heeft het buurland om zijn uitlevering gevraagd.

Methee, evenals de andere vorige week aangehouden topmonniken, wordt verdacht van betrokkenheid bij de tempelaffaire (verduistering van gelden uit het tempelfonds en het witwassen van geld). Toen de politie op 24 mei drie tempels binnenviel, was Methee voor een bijeenkomst in Phitsanulok. Hij besloot niet terug te keren, maar reisde naar Nakhon Pathom waar hij via de Mekong de grens overstak, geholpen door een well-to-do Thaise vrouw en een vrouw uit Laos. Methee zou nu in Vientiane zijn.

Volgens een bron had hij de invallen al zien aankomen, maar hij maakte zich er geen zorgen over omdat hij veel volgelingen in Laos heeft, die bereid zijn voor hem te zorgen.

Methee is een van de zeven monniken van wie de rang door de koning is afgenomen. Hij was gouverneur van de 4e tot 7e kerkelijke regio’s. De Supreme Patriarch heeft hem ook uit de Sangha Supreme Council gezet, het hoogste gezagsorgaan van de monnikenorde. Alle zes zijn gevangen gezet in de Bangkok Remand Prison nadat ze uit de orde zijn gestoten.

De politie is nog op zoek naar een echtpaar dat een winkel in Nonthaburi bezit die religieuze parafernalia verkoopt. Uit onderzoek is gebleken dat de winkel een ‘verdacht’ bedrag van 3 miljoen baht heeft ontvangen van Wat Sam Phraya.

De Chao Phut Phalang Phaendin Group (Group of Buddhists Who Are the Power of the Land) heeft gisteren bij de CSD een klacht ingediend over NOB-directeur Pongporn. Ze beschuldigt hem ervan de reputatie van monniken te hebben geschaad. (Zie voor alle voorgaande berichten over de tempelaffaire de pagina Corruptie 5)

De rest van de krant, twaalf artikelen op drie nieuwspagina’s waaronder INBrief met vier kortjes houdt u nog even van me tegoed. Eerst maar eens ontbijten (het is nu 7:12 uur), koffie drinken en sigaretten kopen en misschien even bijslapen.

Grote stroomuitval, maar de schade valt mee

2 juni – Tenzij u getroffen werd, zal het derde artikel op de voorpagina u weinig interesseren: in delen van het Noorden, Noordoosten, de Central Region en Bangkok (niet genoemd op de website)  viel gistermiddag de elektriciteit bijna een uur uit.

De black-out werd veroorzaakt door een storing in de 500kW transmissiekabel van de Hongsa energiecentrale in Laos. Het landelijk elektriciteitsbedrijf Egat schakelde de Wang Noi centrale (Ayutthaya), Bang Pakong (Chachoengsao) en de South Bangkok centrale in Samut Prakan in om bij te springen.

Volgens gouverneur Sermsakul van de Provincial Electricity Authority werden dertien provincies getroffen. Nadat de stroom was uitgevallen, werd die op sommige plaatsen afgesloten, zodat de stroom in gebieden met een hoge prioriteit, kon blijven geleverd.

In Lop Buri zorgde de stroomuitval voor een verkeerschaos rond kruisingen in de hoofdstad en andere districten omdat de verkeerslichten uitvielen. In het King Narai ziekenhuis, Lopburi kankerziekenhuis, bij overheidsdiensten en in winkelcentra in de provincie raakten mensen vast in liften. De nooddiensten hadden handenvol werk omdat het lunchpauze was. De elektriciteitskantoren in de provincie werden overstelpt met telefoontjes van verontruste burgers.

Voorzitter Supant van de Federation of Thai Industries zegt nog geen informatie te hebben over de schade voor zijn leden. Hij denkt dat die meevalt, want de meeste fabrieken hebben een noodvoorziening van 1 tot 2 uur.

Anek houdt zich op de vlakte
Natuurlijk weer een artikel over de ontwikkelingen op politiek gebied, want iedereen die ertoe doet in Thailand, wil daar zijn ei over kwijt. De krant meldt in de opening van pagina 3 dat Anek Laothamatas, prominent lid van de Action Coalition for Thailand (ACT), zich op de vlakte houdt of de partij Prayut zal steunen na de verkiezingen als outsider premier het land te leiden.

Morgen houdt de partij haar eerste ledenvergadering. ‘Het dagelijks partijbestuur beslist daarover. Ik kan die vraag niet beantwoorden’, zegt Anek. De speculatie dat de ACT Prayut zal steunen, heeft te maken met het feit dat de partij banden heeft met voormalig PDRC-leider Suthep Thaugsuban, die al vaak zijn steun heeft uitgesproken voor Prayut. Politieke waarnemers beschouwen de ACT, spottend Suthep’s partij genoemd, als reïncarnatie van de PDRC.

Anek zegt dat Suthep alleen als partijlid betrokken zal zijn bij de ACT, maar hij wil geen officiële functie. ‘Hij wil niet benoemd worden tot minister, maar is er om de partij te helpen.’ Over berichten dat hij kandidaat-partijleider is, zegt Anek dit te overwegen nadat de partijleden hebben vergaderd en gestemd. ‘Als ik niet wordt gekozen, ben ik bereid in een andere functie te werken’, waarbij zijn voorkeur uitgaat naar de post van directeur van de ‘politieke school’ van de partij.

Op de aangekondigde ledenvergadering wordt gesproken over de partijideologie. De partij kiest pas de komende drie maanden een partijleider en -bestuur. Ze wil mensen uit alle lagen van de bevolking die nooit politiek actief zijn geweest, actief bij de politiek betrekken, zoals etnische bergstammen, mensen van gemengd ras en gehandicapten. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Het overige nieuws verban ik naar Kort Nieuws als het niet al genoemd is op de website.

Kort nieuws zaterdag 2 juni

– Vijf kortjes in de rubriek INBrief.
1 Een vrouw in Ratchaburi heeft bij de CSD aangifte gedaan tegen een politieman met de rang van kapitein wegens aanranding en een poging tot verkrachting. Ze was naar de CSD gestapt omdat de lokale politie de zaak had laten versloffen en zij bedreigd werd. De agent had haar geslagen en onder dwang meegenomen naar een love motel. Ze zag kans te vluchten toen de motelstaf ingreep.

2 Idem Nieuws van de website over de inbeslagname van 15.000 pakjes sigaretten. De autoriteiten waren getipt. De sigaretten lagen in een afgesloten huis op een rubberboomplantage. Arrestaties zijn niet verricht. Tussen september en april zijn in Songkhla benzine, tabak en alcohol ter waarde van 50 miljoen baht onderschept. Aan boetes is 209 miljoen baht geïncasseerd.

3 Idem het bericht over de moord van twee mannen in Bacho (Narathiwat). De huiseigenaar had geluk want hij bevond zich op dat moment achter het huis. Hij hield zich verborgen totdat de moordenaars waren vertrokken.

4 Vier arrestaties in Uttaradit in verband met de vondst van 130.000 methamphetamine pillen die waren begraven in een boomgaard. Twee personen werden eerder deze week in hun huis aangehouden met 18.110 speedpillen, de twee anderen later. Zij leidden de politie naar de boomgaard.

– De krant besteedt weinig aandacht aan de tenlastelegging wegens moord voor voormalig minister van Handel Banyin: slechts een halve kolom op pagina 2. En dat valt tegen omdat het een geruchtmakende zaak was, waarbij Banyin zijn auto in juni 2015 tegen een boom reed, zelf niet gewond raakte en zijn passagier, aannemer Chuwong om het leven kwam, maar feitelijk eerder was vermoord. Een krimi met bijrollen voor twee concubines (zeiden ze), van wie een beweerde zwanger van hem te zijn. Ze hadden kort voor zijn dood aandelen van hem weten te bemachtigen. Lees alles over deze sappige krimi op de pagina Chuwong, de aannemer.

Banyin moet zich op 8 juni melden bij de CSD en op 15 juni bij de rechtbank.

– De jacht op buitenlanders die illegaal in het land verblijven (visum verlopen, op slinkse wijze binnengekomen) gaat maar door. Bij invallen op 83 locaties in het hele land heeft de politie 42 arrestaties verricht. Dat vertelde commandant Surachate van de toeristenpolitie gisteren op het parkeerterrein van een hotel aan Sukhumvit Soi 3. [Waarom juist daar meldt het bericht niet]

De invallen vonden plaats in drie internationale scholen, twee taalinstituten en dertig gewone scholen. De verdachten kwamen uit India, Oezbekistan, Nigerië, Guinea, Myanmar, Laos, Cambodja en Bangladesh. Ook werden twee Thai aangehouden. Tot nu toe zijn op 3.563 locaties 26 rondes gehouden, waarbij 1.162 verdachten zijn aangehouden.

Recent is een netwerk ontdekt dat vrouwen uit Oeganda naar het land had gebracht om op soi Nana (Bangkok) seksdiensten te verrichten. Daarvoor kregen ze 1.000 baht per keer. Ze werden in een condominium in Huai Khwang gevangen gehouden en waren gedwongen hun schuld ad 192.000 tot 224.000 baht terug te betalen.Tegen zes Oegandese verdachten zijn dinsdag arrestatiebevelen uitgevaardigd. Eén is al aangehouden en gevangen gezet.

– De PACC heeft haar kantoor in het Noordoosten opdracht gegeven onderzoek te doen naar elf scholen, die verdacht worden van malversaties bij de aanschaf van leermiddelen. De zaak kwam tijdens een inspectie in elf provincies aan het licht bij een school in Nakhon Ratchasima. Een ambtenaar had er kwitanties vervalst voor de verstrekking van 600.000 baht om voor twee scholen leermiddelen te kopen. De man is overgeplaatst en wordt ondervraagd door een disciplinaire commissie van het ministerie van Onderwijs. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

– Vijftig ouders en kinderen hebben de Pattani Provincial Islamic commissie gevraagd onderzoek te doen naar scheldpartijen tegen kinderen die naar school religieuze kleding dragen. Laat ik verder lopen, want ik heb al genoeg over het verbod op het dragen van een hijab en het opheffen ervan, geschreven.

– Dengue (knokkelkoorts) kan voor volwassenen dodelijk zijn, waarschuwt het Disease Control Department (DCD). Het virus is voor hen gevaarlijker dan voor jonge mensen. Meestal worden kinderen beschouwd als grootste risicogroep, maar dit jaar zijn al 12 van de 19 volwassen zieken overleden.

De symptomen zijn het ergst bij mensen met overgewicht en degenen die aan andere ziektes lijden, zoals hoge bloeddruk of hartstoornissen. De ziekte kan leiden tot uitval van de nieren, waardoor de patiënt overlijdt. De DCD adviseert om bij koorts die langer dan twee dagen duurt, onmiddellijk de dokter te raadplegen.

De seizoensuitbraak begon dit jaar in april en duurt tot het einde van het regenseizoen in oktober. In de eerste helft van het jaar zijn 13.164 personen ziek geworden, van wie 19 ouder dan 15 zijn gestorven. Vorig jaar stierven 63 personen. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

– De Cambodjaan die het nepnieuws over premier Prayut online had gezet op de website www.ratstas.com, is naar Thailand uitgewezen (zie Kort Nieuws van vrijdag). De verdachte erkent dat de website op zijn naam stond maar hij beweert dat het bericht door een vriend is geschreven. Sinds het begin van het jaar zijn drie nepberichten op de website geplaatst.

– Het Engineering Institute of Thailand heeft zich aangesloten bij het protest van de Council of Engineers tegen het voorstel van het ministerie van Werkgelegenheid om het beroep van civiel ingenieur open te stellen voor buitenlanders, een van de voorstellen om de lijst met verboden beroepen te saneren.

– Een onderwijzer die op een particuliere school in Nakhon Si Thammarat in het bijzijn van de andere leerlingen een leerling had geslagen met zijn knokkels, elleboog en voet is geschorst. Opec heeft een onderzoek gelast, omdat lichamelijke straffen zijn verboden. De directeur van de school geeft geen commentaar behalve dat de school de straf niet goedkeurt.

Geruchten zeggen dat de jongen seks had gehad met de dochter van de onderwijzer, mogelijk tegen haar wil, maar volgens de knaap heeft hij geen dochter. Hij zegt dat de video zes maanden oud is en dat hij werd gestraft omdat hij zijn huiswerk niet had gemaakt en niet oplette.

– Vice-premier Wissanu zegt dat het nog te vroeg is voor wijziging van het kabinet nadat de Kiesraad heeft vastgesteld dat minister Don (BuZa) niet gekwalificeerd is voor de post wegens aandelenbezit van zijn echtgenote (zie Nieuws van de website van gisteren). Wissanu zegt dat de zaak eerst afgerond moet zijn.

– Laatste bericht. 46 bestaande politieke partijen hebben sinds 2014 veel leden verloren als gevolg van het verbod op politieke activiteiten. Het grootste verlies leden de Democraten, gevolgd door Pheu Thai, Chartthaipattana, de New Aspiration partij en Bhumjaithai.

De stand van zaken werd donderdag door de Kiesraad bekend gemaakt nadat de politieke partijen in april hun ledenbestand up to date moesten brengen aan de hand van de verplichte (en omstreden) herinschrijving en betaling van lidmaatschapsgeld. Er zijn 106 nieuwe partijen geregistreerd. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Nieuws van de website in 1 regel

• Kettingbotsing in Chon Buri: 8 doden, 7 gewonden
• Hat Yai: 15.000 gesmokkelde pakjes sigaretten twv 10 miljoen baht onderschept
• Phra Phrom Methee gevlucht naar Laos, politie vraagt om uitlevering
• Bangkok: Oegandees aangehouden voor mensenhandel, vijf verdachten zijn gevlucht
• Black-out van 50 minuten in delen van Noorden, Noordoosten en Centrale regio
• Narathiwat: Twee mannen doodgeschoten tijdens bezoek aan vriend; vriend ongedeerd
• Twee vrouwen in verschillende provincies beschuldigen agenten van seksueel misbruik
• De eerste 15 luxe Mercedes Benz taxi’s in bedrijf, starttarief 150 baht, kilometerprijs 12 baht
• Thailand gaat doerian de ruimte in schieten om het effect te testen
• Vm staatssecretaris Banyin aangeklaagd voor moord op Chuwong in 2015
• Hat Yai: Verkoolde botten vermoedelijk van 10 dagen vermiste zakenvrouw


 

Phra Buddha Isara is uit de gratie

1 juni – Phra Buddha Isara die vorige week met grof geweld is aangehouden, was een fervent supporter van de NCPO, maar het tij is gekeerd. Hij is niet de enige: in een interessante bijdrage van jurist Khemthong roept de auteur Sondhi Limthongkul, oprichter van de anti-Thaksin beweging People’s Alliance for Democracy (geelhemden) in herinnering, die bij een mislukte moordaanslag na de coup van 2006 het zwijgen werd opgelegd [geen details]. Uit mijn hoofd: hij is later gevangen gezet wegens fraude met zijn bedrijf.

Khemthong schrijft dat Isara voor de NCPO een blok aan het been was geworden en daarom is aangehouden. De arrestatie van de andere topmonniken interpreteert hij als een poging eens en voor altijd een eind te maken aan de invloed van de controversiële Wat Dhammakaya, een van de grootste moderne boeddhistische bewegingen. ‘Een consumptieve en ketterse beweging’, schrijft hij.  De protserige tempel wordt gesteund door de verdreven premier Thaksin en heeft ook de sympathie van de Sangha Supreme Council.

Khemthong noemt ook nog de benoeming van een nieuwe Supreme Patriarch, waarover lang getwist is tussen de NCPO en de SSC. Uiteindelijk beet de SSC daarbij in het stof. En natuurlijk de jacht op de toenmalige abt van Wat Dhammakaya. Nooit gevonden, vermoedelijk verblijft hij sindsdien in het buitenland tenzij hij al is overleden. De abt wordt verdacht van heling in de KCUC-zaak en het witwassen van geld.

Maar het meest interessante deel van zijn beschouwing vind ik de beschrijving van Isara’s rol op Chaeng Wattana in 2014, het regeringscomplex dat in het kader van Bangkok Shutdown was bezet. Isara die er de leidiing had, werd er beschermd door bewapende bewakers. Geen fijne jongens, Khemtong beschrijft ze als een militie. Ze vochten met de oproerpolitie, hielden inlichtingenofficieren gevangen en vielen omstanders aan waarbij één dode is gevallen. Of dat in opdracht van Isara was, vermeldt het artikel niet; in ieder geval heeft hij hen niet tegengehouden. (Bron: Bangkok Post, 31 mei)

Meer weten? Lees het hele verhaal: Arrests not enough to reform Thai Sangha.

Wat betekent dat nou weer?

1 juni – Vandaag begint met een vertaalprobleem. Het openingsverhaal van BP kopt Uni admission rules draw flak. Flak is luchtafweergeschut, bij to draw kom ik ook een Amerikanisme tegen (zoals vaker in BP): krijgen, veroordeeld worden tot. Kom ik nog op terug.

Verder op de voorpagina: Vice-premier Prawit belooft dat de verkiezingen nu toch echt in februari worden gehouden [op de website staat probably in de kop] en een voormalige assistent-abt van Wat Saket, die zichzelf gisteren heeft aangegeven bij de politie, is borgtocht geweigerd. [Niet te verwarren met de abt die zich ook heeft aangegeven na een week op de vlucht te zijn geweest]

Ik sla pagina 2 even over en stoom door naar pagina 3. Het openingsverhaal meldt dat de NCPO de oproep van Amnesty International naast zich neerlegt om te stoppen de pro-democratie actievoerders te vervolgen.

Woordvoerder Piyapong zei gisteren dat de autoriteiten alleen maar aan hun wettelijke plicht voldoen. ‘De autoriteiten hebben steeds geprobeerd een beter begrip te kweken voor wetten en hun handhaving.’ Noem ik onnieuws, het zou pas nieuws zijn als de NCPO door de knieën gaat voor AI.

Pagina 4 opent met een bericht over het weer, een geliefd gespreksonderwerp als je om een praatje verlegen zit. Minister Grisada (Landbouw) verwacht dit jaar minder ernstige overstromingen dan vorig jaar tenzij het land wordt geteisterd door freak (abnormale) stormen.

Pagina 2 opent met een follow-up op de berichtgeving over elektronisch afval. Sinds China de import heeft verboden, stroomt het naar Thailand. Het Department of Industrial Works (DIW) overweegt recycling bedrijven te verbieden bepaalde stoffen te importeren die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.

Vorige week hebben het DIW en de politie 148 bedrijven geïnspecteerd, waaronder zeven die een vergunning hebben voor de import van e-afval uit het buitenland. Gebleken is dat enkele bedrijven illegaal e-afval importeren en verwerken.

Vrij veel aandacht krijgt ook de man die twaalf honden en twee katten in zakken achterliet op de laadbak van een pickup truck. Hij heeft verklaard dat hij met de dieren op weg was naar een dierenwelzijnscentrum maar dat was gesloten.

De dieren waren eigendom van zijn jongere zuster die in haar huis in Bangkok voor ze zorgde. De man zegt dat hij ze niet mee kon nemen naar zijn huis, want dat was te klein en in het huis van zijn zuster was ook geen ruimte meer, want die zat in een verbouwing. Zolang dit soort berichten prominent in de krant staan, denk ik: ’t Komt wel goed met Bangkok Post.

Kritiek op toelatingsprocedure voor universiteiten

1 juni – Ouders en critici (de krant vergeet de studenten zelf) have cried foul (schreeuwen moord en brand, een door BP vaker gebruikte sleetse formulering) over het ‘gebrekkige’ toelatingsysteem tot de universiteit waardoor tal van leerlingen niet in staat zijn geplaatst te worden of geplaatst worden in faculteiten die niet hun voorkeur hebben.

Volgens betrokkenen komt dit doordat top-knot aanmelders (letterlijk haarknot, in dit verband bollebozen) plaatsen inpikken, wat een van de problemen is van het door de Council of University Presidents of Thailand (CUPT) geïntroduceerde systeem, dat juist tot doel had daaraan een eind te maken.

Het systeem, dat Thai University Central Admission System (TCAS) heet, is overigens een van de vijf manieren om te worden toegelaten tot de alma mater (zie bijgaand kader). De CUPT verdedigt het systeem, maar geeft toe dat het systematische en technische tekortkomingen heeft. ‘Die dienen als een les het systeem volgend jaar te repareren.’

Gisteren ging een groep gefrustreerde ouders naar het Office of the Higher Education Commission (Ohec) om te klagen over het systeem. Een van hen zegt: Het kanaal heeft aanmelders in verwarring gebracht omdat ze zich mogen opgeven voor vier faculteiten zonder ze in volgorde van voorkeur te zetten.

De CUPT heeft ook nagelaten behoorlijke informatie te verstrekken en tot overmaat van ramp was de webportal van de CUPT eerder deze maand enkele uren offline. Dat gebeurde op 9 mei, de eerste dag van de derde toelatingsronde.

Enkele ouders dreigen de bestuursrechter in te schakelen wanneer de CUPT de problemen niet oplost. Ouders hebben ook voorgesteld het systeem te verbeteren door het aantal faculteiten te beperken tot twee om het bezet houden van plaatsen (die niet gebruikt worden) tegen te gaan.

CUPT secretaris-generaal Prasert zegt dat de voorstellen worden besproken en bekeken wordt of ze mogelijk zijn. ‘Maar ik kan niet verzekeren dat het systeem wordt aangepast om studenten tegemoet te komen.’ Voorzitter Suchatvee zegt dat de CUPT wil vasthouden aan het doel de ongelijkheid tussen leerlingen die azen op een plaats, te verminderen. (Zie verder de pagina Onderwijs 2)

Kort nieuws vrijdag 1 juni

– Vijf kortjes in de rubriek INBrief.
1 In Phnom Penh is een Thaise man (21) gearresteerd nadat hij op internet nepnieuws over de Thaise premier had gezet. Zes Thai in Bangkok die het bericht deelden, kunnen nu in de problemen zitten. Ze zijn voor verhoor opgeroepen.

De Thai wordt beschuldigd van het ondermijnen van de nationale veiligheid. Het nepnieuws had betrekking op een uitspraak van premier Prayut over de hoge olieprijzen. Mensen moesten hun tank maar met water vullen, zou hij gezegd hebben, maar dat ontkent hij.

2 In de parkeergarage van een warenhuis in Chatuchak (Bangkok) is een Nigeriaan aangehouden die in het bezit was van 5 gram cocaïne. Volgens de politie leverde hij drugs aan clubbezoekers in Ekamai en Thong Lor. De man heeft toegegeven drugs te dealen. Hij rekende 2.500 baht per gram.

3 Automobilisten zijn gewaarschuwd voor grondverschuivingen op een snelweg tussen Kalasin en Mukdahan. Het district wordt omgeven door bergen, degenen die aan de voet van de Phu Phan Mountain Range wonen, lopen tijdens het regenseizoen risico’s omdat de berggrond veel water heeft geabsorbeerd. Op enkele plaatsen hebben stormen gewoed met zware regenval, dus het is oppassen geblazen.

4 Premier Prayut heeft gisteren overleg gevoerd met de secretaris-generaal van de UN World Tourism Organisation over de promotie van Thaise traditionele gerechten en toerisme. De SG was in Bangkok voor het vierde UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism, dat vandaag eindigt. Thailand is het eerste Aziatische land dat het forum ontvangt.

5 De politie heeft in Prachuap Khiri Khan een inval gedaan in een magazijn met Thaise vruchten die volgens een tip gesmokkeld zouden worden naar Myanmar. Volgens de Plants Act mogen elf vruchten niet geëxporteerd worden. In het magazijn zouden doerian, tamarind en longan liggen opgeslagen. De eigenaar is gewaarschuwd.

– De Rural Doctors Society (RDS) heeft de geplande protestactie tegen twee nieuwe regelingen voor tijdelijk personeel afgeblazen, nadat het ministerie van Financiën er tijdelijk van afziet. De regeling vereist ziekenhuizen geen personeel aan te nemen dat door de ziekenhuizen zelf wordt betaald in plaats van betaald te worden uit het overheidsbudget.

Als ze dat niettemin willen doen, dienen ze eerst toestemming te vragen aan het Comptroller-General’s Department van het ministerie. Maar dit beperkt hun flexibiliteit op personeelsgebied. President Kriengsak van de RDS zegt dat dit gezien wordt als een poging om het beheer te centraliseren. Alhoewel de kou nu even uit de lucht is, vreest hij dat de regelingen uiteindelijk toch zullen doorgaan.

Van de 400.000 artsen die in overheidsziekenhuizen werken, is slechts 5 procent ambtenaar die permanent in dienst zijn en betaald worden uit overheidsfinanciën. De overigen worden betaald uit het eigen inkomen van ziekenhuizen. De helft van het overige medisch personeel bestaat uit werknemers op contractbasis. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

– Bewoners van het district Mae Ai [geen provincienaam vermeld] maken zich zorgen dat ze hun Thaise nationaliteit verliezen. 154 bewoners in 15 dorpen kregen onlangs een brief met het verzoek zich te melden en hun identiteit te bewijzen.

Enkelen die in Bangkok werken en daar hun identiteitskaart wilden vernieuwen, kregen nul op het rekest, omdat hun namen op een caution list staan. Ze moesten maar contact opnemen met het districtskantoor van Mae Ai, hoewel ID-kaarten op elk districtskantoor vernieuwd kunnen worden.

Dit riep herinneringen op aan zestien jaar geleden toen het Provincial Administration Department de namen van 1.243 personen van hun domicilie documenten schrapten waardoor ze staatloos werden. Maar in 2005 vonniste de Supreme Administrative Court dat het departement niet bevoegd was dit te doen.

Districtshoofd  Sittisak denkt dat de bewoners de brief verkeerd hebben gelezen. De brief vraagt hen niet het verificatieproces van hun nationaliteit opnieuw te beginnen. ‘Dat is helemaal niet het geval.’ Ze hoeven alleen maar te komen zodat hun namen van de caution list kunnen worden verwijderd.

– RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara zegt dat het moeilijker zal worden de gevluchte premier Yingluk op te sporen nu ze een visum voor 10 jaar van Engeland heeft verkregen. Ze mag telkens zes maanden achtereen in het VK blijven.

Voor alle duidelijkheid: Het visum is geen verblijfsvergunning en ook geen asiel. De RTP is niet op de hoogte van de visumverstrekking, die is gemeld door de BBC.

Verder probeert de politie erachter te komen wanneer de recent opgedoken foto’s van Thaksin en Yingluck bij het Lincoln Memorial in Washington zijn genomen. De politie wil weten op welk paspoort ze naar de VS heeft gereisd, aangenomen dat ze van recente datum zijn.

– De Amerikaanse senator Cory Gardner, voorzitter van de subcommissie Oost-Azië, Pacific en International Cybersecurity Policy, zei gisteren dat de VS vastbesloten is met Thailand samen te werken om de regionale veiligheid en stabiliteit te vergroten. Gardner sprak gisteren met Prayut en Prawit. Hij was in Thailand ter gelegenheid van de 185e verjaardag van de Thai-Amerikaanse diplomatieke betrekkingen. De drie heren wisselden de nodige complimentjes uit.

– Vanaf midden juni tot eind september houdt het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) op zeven routes een proef met een nieuwe diesel-elektrische hybride bus. De bus is cadeau gedaan door Japan op basis van een overeenkomst door het Japan International Cooperation Agency (Jica) afgesloten met fabrikant Hina Motors Sales (Thailand) Ltd. De 12 meter lange bus telt 35 zitplaatsen en heeft een uitklapbare hellingbaan voor rolstoelen.

– Laatste bericht. Vanaf volgende maand tot eind augustus kan bij het Department of Land Transport een aanvraag worden gedaan voor een motortaxivergunning. De gelukkigen worden eind oktober bekend gemaakt. Uiterlijk volgend jaar februari dienen zij zich te registreren voor het verkrijgen van een gele kentekenplaas en een speciaal rijbewijs voor het openbaar vervoer.

 

Nieuws van de website in 1 regel

• Vrijspraak voor Andy Hall in Hof van Beroep, maar ananasfabriek geeft niet op
• Narathiwat: Voormalig assistent-dorpshoofd doodgeschoten
• Foto’s van Thaksin en Yingluck in New York duiken op
• Eigenaar van dieren in zakken was op weg naar asiel, maar dat was gesloten
• Positie minister Don (BuZa) wankelt door aandelenbezit van zijn echtgenote
• MinFin stelt bekritiseerde nieuwe regels voor tijdelijk personeel uit
• Nieuwe aanklacht tegen Magic Skin wegens ondeugdelijke okselbleekcrème
• Gevangenisdirecteur meldt: Abt Sitthi (Wat Saket) ziek en gestrest.

Reacties niet mogelijk