The Great Escape

Yingluck vrijdag bij het hooggerechtshof

2.550 agenten bewaken vrijdag hooggerechtshof
18 augustus – Wordt het soms oorlog, want vrijdag wordt het hooggerechtshof bewaakt door 2.550 agenten (!), wanneer de afdeling voor politieke gezagsdragers vonnist of oud-premier Yingluck zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst. De overmacht aan agenten moet de iets meer dan duizend supporters van Yinguck in de hand houden, die verwacht worden om hun heldin een hart onder de riem te steken.
Adjunct-hoofd Panurat van de gemeentepolitie van Bangkok (MPB) zegt dat het niet illegaal is de oud-premier te steunen. Maar het is wel illegaal als supporters worden opgetrommeld om naar het gerechtsgebouw te komen en er onrust te stoken. Hij zei dat gisteren na een vergadering over de veiligheidsmaatregelen.
Het gehele terrein van het hof wordt afgesloten met barricades. Wie ze doorbreekt, kan juridische actie verwachten. Verder worden drie controleposten ingericht. Legercommandant Chalermchai zegt dat de politie primair verantwoordelijk is voor de openbare orde en desgewenst een beroep kan doen op het Peace and Order Maintaining Command van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het staat in ieder geval stand-by.

19 augustus
– Gefrustreerde leden van Pheu Thai en het UDD (roodhemden) wijzen de tactiek van de regering af om supporters van Yingluck te ontmoedigen op 25 augustus naar het hooggerechtshof te komen om haar een hart onder de riem te steken, wanneer het hof vonnist in de rijsthypotheekzaak.
Wattana Muangsook, voormalig PT-parlementslid en tegenstander van de junta, vindt dat de regering overdrijft bij haar voorbereidingen de openbare orde vrijdag te bewaren, zoals de inzet van 2.500 agenten en plaatsing van barrières. Watana vindt dat de regering zich nergens zorgen over hoeft te maken.
Ook voormalig UDD-voorzitter Tida Tawornseth hekelt de regeringstactiek. Een UDD-coördinator in Phayao zegt regelmatig bezoek te krijgen van politie (soldaten?) die roodhemden in de provincie in de gaten houdt. Volledig gewapende soldaten zijn woensdag gesignaleerd in Lamphun. UDD-leider Nattawut zegt dat ze er waren om supporters te intimideren, maar vice-premier Prawit zegt dat ze een veldoefening hielden.

21 augustus
– Voormalig regeringspartij Pheu Thai vindt dat de regering ‘overspannen’ reageert met haar pogingen de vermeende dreiging van de menigte die op vrijdag wordt verwacht, het hoofd te bieden. Die dag doet het hooggerechtshof uitspraak in de rijsthypotheekzaak waarin oud-premier Yingluck terecht staat voor plichtsverzuim.
Bij twee eerdere gelegenheden trokken duizend supporters naar het gerechtsgebouw om hun geliefde oud-premier een hart onder de riem te steken en deze maal worden er iets meer verwacht. De politie is met 2.500 agenten aanwezig om de openbare orde te bewaren. Barrières moeten de Yingluck-fans op een afstand houden. Soldaten worden achter de hand gehouden.
PT woordvoerder Anusorn zegt dat de regering moet stoppen om zich zorgen te maken over de politieke implicaties; ze kan beter de economische problemen van het land oplossen, vindt hij. ‘Laat het recht zijn loop hebben.’

Leger en politie paraat om Yingluck fans af te weren
22 augustus – Het leger is begonnen op alle wegen naar Bangkok controleposten in te richten; ook elders in het land gaat gecontroleerd worden op lieden die vrijdag kwaad in de zin hebben. Die dag beslist het hooggerechtshof of oud-premier Yingluck zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst.
De controleposten hebben volgens politiewoordvoerder Kritsana niet tot doel mensen tegen te houden om naar Bangkok te komen, maar ‘om mogelijke pogingen te voorkomen van een partij die een onplezierige situatie wil scheppen’.
De bewaking op het terrein van het hooggerechtshof wordt opgeschroefd van 2.500 naar 4.000 agenten. Ze krijgen ondersteuning van drie helikopters, twintig anti-rellen voertuigen en vier ambulances.
700 soldaten zijn onlangs naar Udon Thani gestuurd, een bolwerk van roodhemden, maar volgens politiecommissaris Phiraphong houden ze tot morgen een oefening in crisismanagement. Niettemin blijven ze wel tot na de uitspraak van het Hof. Ook in andere steden met veel roodhemden [ik neem aan in het Noordoosten en Noorden] worden ze scherp in de gaten gehouden.
Vice-premier Prawit zei gisteren vrijdag geen moeilijkheden te verwachten, maar die zouden na de uitspraak kunnen oplaaien. Werd eerder een aantal van iets meer dan duizend genoemd, dit bericht zegt dat drieduizend supporters worden verwacht om Yingluck een hart onder de riem te steken.

Yingluck is klaar voor D-day
23 augustus – Weer een bericht over oud-premier Yingluck, maar eigenlijk valt er niets nieuws te melden. Of is het nieuws dat Yingluck en haar advocatenteam klaar zijn voor elk scenario, wanneer de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof vrijdag vonnist in de rijsthypotheekzaak, waarin ze beschuldigd wordt van plichtsverzuim? ‘De voormalige premier voelt zich vol moed omdat ze veel morele steun van de mensen krijgt’, zegt advocaat Norawit.
RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara waarschuwt degenen die Yingluck een hart onder de riem willen steken het afgeschermd gebied bij het gerechtsgebouw te mijden. Degenen die de regels overtreden of naar het Hof schreeuwen maken zich volgens hem schuldig aan minachting van de rechtbank.
De openbare aanklagers hebben zich in hun schriftelijk eindpleidooi geconcentreerd op de vervalste G-to-G (government to government) rijstdeals. Het OM constateert dat het hypotheeksysteem vanaf dag 1 (7 oktober 2011) tekens van onregelmatigheden vertoonde. Yingluck verzuimde volgens het OM in actie te komen. Over de overige corruptie, waarvoor is gewaarschuwd, en de sterk oplopende kosten rept het artikel niet.

Regime houdt de adem in voor vrijdag
24 augustus – Bangkok Post schetst vandaag in haar openingsartikel drie scenario’s voor vrijdag, wanneer de afdeling politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof vonnist of voormalig premier Yingluck zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst.
Politieke waarnemers, geraadpleegd door de krant, zeggen dat vrijspraak het minst waarschijnlijk is. Een voorwaardelijke gevangenisstraf is de beste optie gezien de pogingen van de regering om nationale verzoening tot stand te brengen. De minst aantrekkelijke optie is een veroordeling tot maximaal 10 jaar want die kan leiden tot rellen en onrust. In bijgaand kader worden de drie opties op een rijtje gezet.
De regering is volgens de krant ‘on edge’ (zenuwachtig). Op de toegangswegen naar Bangkok zijn controleposten opgezet, rond het gerechtsgebouw zijn tweehonderd CCTV-camera’s geïnstalleerd, 24 roodhemdleiders worden in de gaten gehouden, 4.000 agenten bewaken het gerechtsgebouw en barrières moeten Yingluck’s supporters op een afstand houden.
NCPO woordvoerder Piyapong verwacht dat tussen de twee- en drieduizend supporters naar Bangkok komen om Yingluck morele steun te verlenen. Ze komen uit het Noorden en Noordoosten, waar voormalig regeringspartij Pheu de meeste aanhang heeft, en uit Bangkok en buurprovincies. Zeventig procent zijn vrouwen. Sommigen zijn al  begin deze week gearriveerd.

Yingluck vlucht; Shinawatra dominantie eindigt
26 augustus – ‘End of Shinawatra era’ kopt Bangkok Post vandaag in de grootste mogelijke letter boven haar openingsverhaal. Woensdagnacht vluchtte oud-premier Yingluck naar het buitenland, vermoedelijk met hulp van de regering, hetgeen ze (uiteraard) nooit zal toegeven. Aangenomen mag worden dat ze naar broer Thaksin is gegaan om het vonnis van het hooggerechtshof in de hypotheekzaak te ontlopen.
Yingluck stond bij de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof terecht voor plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst. Ze zou waarschuwingen over corruptie en oplopende kosten hebben genegeerd. Indien schuldig bevonden, had ze maximaal 10 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. Het Hof vaardigde een arrestatiebevel tegen haar uit en nam de borgsom van 30 miljoen baht in beslag. De uitspraak is uitgesteld tot 27 september. Als ze dan weer afwezig is, kan het hof haar in absentia veroordelen.
Premier Prayut doet alsof hij geschokt is. ‘Ik dacht dat ze dapper genoeg was om naar de rechtbank te komen’, zei Thailand’s grootste Pinokkio. ‘Ze heeft altijd gezegd het vonnis af te wachten.’ Prayut heeft de veiligheidsautoriteiten opgedragen na te gaan of ziekte vrijdag de reden was van haar no-show. Dat betoogden Yingluck’s advocaten. Yingluck zou lijden aan de ziekte van Meniere, die gepaard gaat met migraine en duizelige periodes. Maar ze konden geen medische verklaring overleggen, dus dat ging er bij het Hof niet in.
Vice-premier Prawit, ook al zo’n Pinokkio, die verantwoordelijk is voor veiligheidszaken, ontkent geruchten dat veiligheidskrachten Yingluck met opzet hebben laten ontsnappen. Maar hij geeft toe dat ze het land heeft verlaten en daarbij hulp gehad kan hebben. ‘Ze is een voormalige premier dus sommige functionarissen kunnen haar geholpen hebben.’
Volgens onbevestigde berichten zou Yingluck haar woning woensdagnacht hebben verlaten in de auto van een hoge overheidsfunctionaris. Bronnen bij de regering en de familie Shinawatra zeggen dat ze per vliegtuig naar Trat is gereisd en een normale grensovergang naar Cambodja heeft genomen waar invloedrijke personen hebben gezorgd voor de benodigde documenten. Daar vervolgde ze haar reis in haar privéjet naar Singapore en vandaar naar Dubai om zich bij grote broer Thaksin in Dubai te voegen. Thaksin moest tijdens een coup in 2006 het veld ruimen en is in 2008 gevlucht is toen hij 2 jaar gevangenisstraf kreeg wegens machtsmisbruik bij de verkoop van grond aan zijn toenmalige echtgenote.
Voor voormalig regeringspartij Pheu Thai kan Yingluck’s besluit om niet te verschijnen consequenties hebben, zeggen pundits, een woord dat zowel met expert als betweter kan worden vertaald. Kiest u maar. Ze vermoeden dat Yingluck de benen nam vanwege speculaties dat ze een straf van 8 tot 10 jaar zou krijgen. De ernst van de straf zou borgtocht onmogelijk hebben gemaakt.
Daar de nieuwe grondwet een einde heeft gemaakt aan verjaringstermijnen voor politieke gezagsdragers, denken ze dat ze de rest van haar leven op de vlucht moet blijven, tenzij ze amnestie krijgt van de koning.
Veel Yingluck supporters, die met drieduizend man, voornamelijk vrouwen, naar het gerechtsgebouw waren gekomen om Yingluck morele steun te verlenen, zijn teleurgesteld door haar abrupte vertrek. ‘We meenden dat Yingluck tot het eind zou blijven vechten. We voelen ons voor de gek gehouden.’
Een  media anchor van een roodhemdgroep schrijft op zijn Facebook pagina: ‘Heb je niet gezegd dat je een democratische strijder bent, die bereid was op het slagveld te sterven? Heb je me voor de gek gehouden?’
Sommige supporters menen dat een schuldigverklaring en tijd in de gevangenis haar toekomstige terugkeer naar de politiek een zelfs steviger morele basis zou hebben gegeven. Dat is nu onmogelijk, zeggen ze.
De krant schrijft verder dat Yingluck’s verdwijning slecht afspiegelt op de NCPO (junta) die verantwoordelijk wordt gehouden voor de slordige bewaking. De Shinawatra clan heeft de afgelopen 16 jaar drie premiers geleverd, waaronder Thaksin’s zwager Somchai.
Bijgaand de Press Release van het hooggerechtshof. Bovenstaande foto is woensdag geplaatst op de sociale media. Onderstaand kaartje toont de mogelijke vluchtroutes van Yingluck.
Update website 26 augustus: Topleden van Pheu Thai bevestigen dat Yingluck naar Dubai is gevlucht, waar haar broer woont. Ze zou al gearriveerd zijn. Een verslaggever van Reuters werd zaterdag de toegang geweigerd tot de luxe Emirates wijk, waar Thaksin een huis heeft. Thaksin’s woordvoerder in Dubai reageert niet op pogingen van Reuters om met Thaksin in contact te komen.
RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara zegt geen gegevens te hebben over Yingluck’s grenspassage.

‘Yingluck’s vlucht beste optie’
26 augustus – In een vervolgartikel zegt een bron, ‘close tot the upper echelons of power in Thai politics’, dat Yingluck’s vlucht als de beste optie wordt beschouwd. Als ze veroordeeld was of gevangen gezet, zou dat hebben geleid tot meer problemen en sociale onrust. Hij meent dat enkele overheidsfunctionarissen Yingluck hebben geholpen.
In dit bericht heeft Yingluck een privé jet naar Trat genomen, waar ze de grens overstak naar de provincie Koh Kong in Cambodja, daarbij vergezeld door haar medewerkers. Vandaar nam ze een vlucht naar Singapore om over te stappen op een andere naar Dubai, waar Thaksin sinds 2008 woont.
Donderdag maakte Yingluck nog gebruik van de social media. In één bericht vraagt ze haar supporters de volgende dag niet naar het gerechtsgebouw te gaan en thuis het vonnis af te wachten. Ze maakte zich zorgen over de veiligheid van haar supporters omdat duizenden agenten zouden worden ingezet om er de openbare orde te bewaren.
De familie Shinawatra heeft van oudsher banden met leidende personen in Cambodja. De dochter van Thaksins zuster Yaowapa is getrouwd met een Cambodjaans parlementslid, eigenaar van hotels en vastgoed. Yingluck zou een Cambodjaans paspoort hebben gekregen om haar reis naar Singapore en Dubai te vervolgen. Evenals Thaksin heeft Yingluck ook een Nicaraguaans paspoort.

Pheu Thai-leden verbijsterd over Yingluck’s vlucht
26 augustus – De verdwijntruc van Yingluck heeft zowel instemming als verbazing opgeroepen. Veel leidende figuren van Pheu Thai zeggen volledig verrast te zijn door haar vertrek. Velen hadden zich al voorgenomen volgende maand weer naar het hooggerechtshof te gaan om getuige te zijn van de (nu uitgestelde) uitspraak.
Sommige supporters willen niet geloven dat Yingluck is gevlucht. Een supporter uit Nakhon Phanom zegt dat Yingluck het slachtoffer is van een door de regering geregisseerde vendetta. ‘Yingluck had het recht het vonnis te missen. Voor haar eigen veiligheid was dat haar recht. Ze is politiek gepest.’
Een 65-jarige boer uit Roi Et meent dat Yingluck echt ziek kan zijn. Het viel hem op dat ze er bleek en ziek uitzag, toen ze woensdag in Wat Rakhang Kositaram een merit-making ceremonie uitvoerde. De boer looft Yingluck: ‘Ze gaf boeren een kans toen ze aan het bewind was. Het was een soort democratie die merkbaar voor de mensen was.’
Nog een reactie uit Nakhon Phanom: Het hypotheeksysteem, het vlaggenschip van de regering Yingluck, kreeg van veel boeren overweldigende steun omdat het ten goede kwam aan de gewone mensen. Een ander meent: Ze kan met het rijstbeleid een fout hebben gemaakt, maar haar ondergeschikten moeten daarvoor ook verantwoordelijk worden gesteld.
Een bron bij Pheu Thai zegt dat partijleden verstomd staan over haar vlucht. ‘Ze overleggen met elkaar wanneer het stof over enkele dagen is neergedaald.’ Een voormalig parlementslid uit Chiang Rai vindt Yingluck’s actie onbegrijpelijk. ‘Ik wil weten wie haar geadviseerd heeft. Dit heeft een negatief effect op het image van de partij en haar populariteit.’ PT’s voormalig minister Worawat vindt de commotie overbodig. Hij is vol vertouwen dat ze 27 september komt, wanneer het vonnis bekend wordt gemaakt.
Verder refereert het bericht nog aan de bestuursmaatregel waarbij Yingluck 35,7 miljard baht moet betalen wegens de verliezen die zijn geleden in het hypotheeksysteem. Op haar bankrekeningen bij de Bangkok Bank zou al beslag zijn gelegd.
In bijgaand kader Prelude to a vanishing act een chronolgisch overzicht van de hypotheekzaak (nog niet beschikbaar).

Geelhemden: Wie hielp Yingluck vluchten?
27 augustus – De People’s Alliance for Democracy (PAD, geelhemden) wil weten wie Yingluck hebben geholpen om naar het buitenland te vluchten. In een zaterdag uitgegeven verklaring eist ze een diepgaand onderzoek van de regering. Overheidsfunctionarissen die haar geholpen hebben, dienen streng gestraft te worden.
Volgens hooggeplaatste leden van Pheu Thai is Yingluck naar Dubai gevlucht, waar haar broer sinds 2008 woont. Thaksin ontvluchtte toen het land om een gevangenisstraf van 2 jaar te ontlopen, die hij kreeg wegens machtsmisbruik bij de verkoop van land aan zijn toenmalige echtgenote. Ook vice-premier Prawit heeft Yingluck’s vlucht bevestigd. Hij acht het mogelijk dat ze daarbij hulp heeft gekregen van functionarissen.
Over de route die Yingluck heeft genomen, spreken de diverse berichten elkaar tegen. Volgens dit bericht reisde ze over land naar Cambodja en vloog vandaar met een overstap in Singapore naar Dubai.
Analisten zijn niet rouwig om haar vertrek. Een veroordeling vrijdag door het hooggerechtshof zou veel problemen en onrust hebben veroorzaakt. Bij het gerechtsgebouw wachtten drieduizend supporters tevergeefs op hun heldin. De supporters zijn verdeeld over haar vlucht.  Vele leden van Pheu Thai zijn verbijsterd.
In haar verklaring herhaalt de PAD haar oproep aan de NACC om in beroep te gaan tegen de vrijspraak voor voormalig premier Somchai (Thaksin’s zwager) en vier anderen vanwege de gewelddadige ontruiming in 2008 van het parlementsterrein waar geelhemden de toegang tot het parlement blokkeerden. Somchai zou in het parlement zijn regeringsverklaring afleggen. Bij de ontruiming kwamen twee personen om het leven en werden 471 gewond.
De NACC heeft sinds de vrijspraak op 2 augustus 30 dagen de tijd om in beroep te gaan, maar heeft tot nu toe nog niets gedaan. PAD-leider Veera Somkwamkid levert maandag een petitie met het herhaald verzoek om actie bij de NACC in. (Bron: website Bangkok Post, 26 augustus)

The Great Escape domineert vandaag de krant
27 augustus – Weer veel Yingluck vandaag in Bangkok Post gebracht onder de paraplu van The Great Escape. In het openingsverhaal maakt voormalig regeringspartij zich zorgen over haar toekomst, in een tweede artikel bevestigt Pheu Thai dat ze bij haar broer in Dubai is en op pagina 3 twee verhalen: meer over de PAD (zie het bericht hierboven) en een artikel over Yingluck’s vluchtroute.
Om met dat laatste te beginnen. Personeel werkzaam in de grensbewaking is er ‘quite certain’ van dat Yingluck over zee Thailand heeft verlaten. Een bron bij de Royal Thai Navy acht het onwaarschijnlijk dat ze over land de grens via onbemande grensposten is overgestoken, zoals in Chanthaburi en Trat, want die bevinden zich in bergachtig terrein en dat gebied is bezaaid met landmijnen.
De bron zegt:  ‘Ik denk dat een VIP zoals Khun Yingluck dat kanaal niet zou kiezen. Ze zou ongetwijfeld een gemakkelijke manier hebben gekozen.’ Een grensovergang via een bemande grenspost, acht hij onmogelijk, omdat die permanent bewaakt worden door soldaten, immigratiepolitie en douane. ‘Het is onmogelijk dat soldaten haar niet hebben gezien. Ze controleren elk voertuig, zelfs als het van een VIP is. Bestuurders van alle voertuigen moeten documenten laten zien.’
Volgens de bron speculeren grensfunctionarissen dat ze bijvoorbeeld een speedboot in Rayong kan hebben genomen en daarmee naar een van de eilanden in Trat is gevaren alvorens door te reizen naar Cambodja. ‘Reizen via dit kanaal is gemakkelijk en wordt niet snel door de autoriteiten opgemerkt omdat er veel boten varen bij bij de toeristeneilanden’, waaraan de krant toevoegt dat dit scenario overeenkomt met opmerkingen van vice-premier Prawit vrijdag dat ze waarschijnlijk gevlucht is via Koh Chang. Prawit ontkende dat veiligheidsfunctionarissen haar opzettelijk hebben laten ontsnappen.

Pheu Thai vreest voor haar toekomst
27 augustus – Yingluck’s vlucht bedreigt de toekomst van voormalig regeringspartij Pheu Thai vrezen tien zwaargewichten, die vrijdag haastig in Bangkok de koppen bij elkaar staken. En dat zou wrang zijn voor een partij die sinds de oprichting van Thaksin’s Thai Rak Thai de politiek in Thailand domineert en drie premiers heeft geleverd.
Volgens een bron in de partij zijn ze het erover eens dat de partij nu bij critici de gebeten hond is, wat haar populariteit een gevoelige knauw kan geven. De groep benadrukt de noodzaak om met een exit strategie te komen om het vertrouwen van de supporters te herwinnen. Maar op dit moment kan weinig worden gedaan omdat de familie Shinawatra nog steeds zeggenschap heeft over de partij. De groep is ook bang voor mogelijke deserteurs in de aanloop naar de verkiezingen, waardoor de partij uiteen zou kunnen vallen.
Maar die zorgen worden niet gedeeld door het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden). Hoewel sommige supporters ontdaan zijn door Yingluck’s besluit, noemt voormalig voorzitter Tida Tawornseth het besluit begrijpelijk gezien de jacht die op haar is gemaakt.
Ze zegt: ‘Sommige mensen zijn geschokt maar dat hoeft geen zorg te zijn en zal Pheu Thai’s populariteit niet schaden omdat het gevecht plaatsvindt in een systeem waarin de rechtsstaat niet bestaat. De mensen begrijpen het goed. Des te meer ze de familie Shinawatra willen vernietigen, des te meer sympathie verwerft ze.’
Tida meent dat Yingluck’s besluit de NCPO van een groot probleem heeft verlost. Als ze veroordeeld was, zouden de supporters geërgerd zijn, als ze vrijgesproken was haar critici. In beide gevallen had dat geleid tot verdeeldheid van de natie. ‘Nu ze vertrokken is, is de NCPO (junta) opgelucht.’
Tida acht het niet voor de roodhemdleiders nodig om Yingluck te verdedigen bij ontstemde supporters, maar ze staan klaar met een verklaring als ernaar gevraagd wordt. Velen hadden verwacht dat Yingluck haar lot zou dragen net als Aung San Suu Kyi in Myanmar.
‘De mensen moeten doorgaan met hun strijd voor rechtvaardigheid, de rechtsstaat en democratie. Morgen is een nieuw hoofdstuk voor de politiek en politici. Het hoofdstuk voor Yingluck en Thaksin is nu gesloten.’
Bij het artikel staat een kader met de chronologie van Yingluck’s opkomst en val. Hopelijk wordt het er nog bij geplaatst, maar soms laat BP dat achterwege. Laat dat uiteindelijk toch gebeurd zijn. Klik hier. In bijgaand fotoalbum beelden van haar politieke loopbaan.

Pheu Thai zegt: Ze is in Dubai
27 augustus – Yingluck is bij haar broer in Dubai, zegt een bron in voormalig regeringspartij Pheu Thai. Hij veronderstelt dat ze zich in Engeland zal vestigen, waar Thaksin ook een woning heeft. Volgens de bron mist ze haar zoon, die ze heeft moeten achterlaten, maar vermoed wordt dat die zich bij haar voegt, mogelijk in Engeland. Over haar echtgenoot zegt het bericht niets.
Over haar vluchtroute spreken de berichten elkaar vrolijk tegen. Volgens dit bericht vloog ze in het gezelschap van haar medewerkers met een privé jet naar Trat, waar ze grens overstak naar Cambodja. Mogelijk gebruikte ze bij haar vlucht een buitenlands paspoort. Het is onbekend of ze in het buitenland asiel zal aanvragen.
‘Waarschijnlijk zal ze zich een tijdje gedeisd houden. Ze heeft tijd nodig om papierwerk te doen en haar verblijf in een buitenland te regelen’, zegt de bron.

Regime ontkent oké voor Yingluck’s vlucht
28 augustus – De NCPO (junta) ontkent dat ze in het geheim toestemming heeft verleend voor Yingluck’s vlucht of er medewerking aan heeft verleend. De Cambodjaanse premier Hun Sen zegt geen gegevens te hebben van Yingluck’s passage door zijn land. En de Association to Protect the Thai Constitution gaat vandaag de NACC vragen een onderzoek in te stellen tegen minister van Defensie Prawit en RTP hoofdcommissaris Chakthip omdat ze Yingluck’s vlucht niet hebben voorkomen. Dat zijn de hoofdpunten vandaag in het openingsartikel van Bangkok Post.
De ontkenning van de NCPO is een reactie op beweringen van critici dat het bewind meer zou verliezen dan winnen als ze veroordeeld was door het hooggerechtshof. Yingluck kwam vrijdag niet opdagen toen het Hof zou vonnissen in de rijst hypotheekzaak waarin ze vervolgd wordt voor plichtsverzuim. Volgens haar advocaten was ze ziek.
NCPO-woordvoerder Winthai noemt die geluiden ‘een persoonlijke opinie van degenen die dit met dat willen verbinden. [Applaus voor deze wartaal] Het is niet gebaseerd op bewijs, maar het zijn persoonlijke opvattingen. Vooral op dit moment dient niemand meningen te geven die de samenleving in verwarring kunnen brengen, want dat kan leiden tot misverstand over een persoon of een organisatie.’
Een bron in de NCPO zegt dat Yingluck’s vlucht helemaal niet in het voordeel van de NCPO is, wat blijkt uit de harde kritiek die het krijgt vanwege haar vlucht. ‘Wij geloven dat er verschillende gaten in de beveiliging waren die door Yingluck zijn gebruikt. Yingluck en haar team moeten haar vlucht lang tevoren hebben gepland en en het juiste moment hebben afgewacht om te vluchten toen veiligheidsfunctionarissen ervan overtuigd waren dat ze niet zou vluchten.’
De bron wijst erop dat Yingluck vrij was om te reizen. Zelfs haar verzoeken in juli 2014 om naar Frankrijk, Engeland en de VS te reizen zijn goedgekeurd. Toen ze klaagde hinderlijk te worden gevolgd door soldaten, die foto’s van haar maakten, is de bewaking versoepeld.
Secretaris-generaal Srisuwan van de Association to Protect the Thai Constitution zegt dat de bevolking goede reden heeft om aan te nemen dat de veiligheidsautoriteiten Yingluck toegestaan hebben de benen te nemen, omdat ze voor haar vlucht elke beweging van haar volgden.
Voor het huis van Yingluck is nog geen huiszoekingsbevel uitgevaardigd omdat onderzoekers zich concentreren op de zoektocht naar haar. Het Hof verleende vrijdag toestemming voor een arrestatiebevel. Wanchai Sornsiri, lid van de nationale hervormingsraad, meent dat de politie waarschijnlijk wacht tot het Hof het vonnis op 27 september bekend maakt. Daarna wordt een verzoek gedaan haar paspoort in te trekken.
Partijleider Abhsit van voormalig oppositiepartij Democraten meent dat de media te ver zijn gegaan met de veronderstelling dat een eind is gekomen aan de invloed van de Shinawatra’s op de Thaise politiek. Hij denkt dat ze door zullen gaan invloed uit te oefenen, gegeven het grote aantal supporters dat ze hebben.

Opinie: Vaarwel Shinawatra dynastie
29 augustus – Een goede soldaat die bereid is zijn leven op te offeren voor zijn baas, net als de goede soldaat in de definitie van een voormalige coupleider die zijn vrienden niet doodt en zijn eigen baas niet beschuldigt.
Zo noemt columnist Veera Prateepchaikul in zijn wekelijkse rubriek Think Pragmatic op de opiniepagina ven Bangkok Post Boonsong Teriyapirom, die vrijdag 42 jaar gevangenisstraf heeft gekregen voor zijn rol bij frauduleuze G2G rijstdeals (government to government). Veera schrijft dat elke baas trots dient te zijn op dergelijk loyale stafleden en goed voor hen dient te zorgen, want ze zijn moeilijk te vinden.
In zijn rubriek reconstrueert Veera de contacten tussen Boonsong, destijds minister van Handel, en Suranand, voormalig secretaris-generaal van premier Yingluck, sinds de oprichting van Thai Rak Thai in 1999 vrienden (zie het bericht van 27 augustus: Suranand sorry voor Boonsong).
Ik laat de details achterwege maar volsta met Veera’s overtuiging dat Boonsong iemand anders diende die hij niet wilde noemen toen hij verhoord werd zover de frauduleuze rijstdeal tussen het Foreign Trade Department en de Chinese staatsonderneming Cosco.
De rijst, tegen een schandelijk lage prijs verkocht aan Cosco, had naar China geëxporteerd moeten worden maar werd tegen een winst doorverkocht aan Siam Indica, die de rijst op de markt bracht.
Boonsong, schrijft Veera, koos ervoor de schuld op zich te nemen en de last van sommige ondergeschikten te dragen zonder uit de school te klappen over degeen die ze dienden.
Veera: ‘Hij lijkt bereid te zijn in de gevangenis te rotten en die waarheid in zijn graf mee te nemen. Daarvoor loof ik zijn standvastige loyaliteit ondanks de dreiging voor hemzelf.’
Veera vraagt zich af of de [geheimzinnige] baas van Boonsong zijn loyaliteit, sommigen noemen het blinde loyaliteit, in natura zal belonen door goed voor hem en zijn familie te zorgen.
Ik geloof dat niet
Verder gaat Veera in zijn relaas in op Yingluck’s vlucht. Hij noemt het verbijsterend dat geen van de juntaleden lucht heeft gekregen van Yingluck’s ontsnapping. ‘Ikzelf geloof dat niet.’ Ook zijn geruchten opgedoken dat Thaksin een deal heeft gesloten met de junta.
Veera voorspelt dat Yingluck nooit gearresteerd zal worden. Talrijke Thai die de benen hebben genomen, leven een goed leven in het buitenland met als bekendste Red Bull erfgenaam Vorayudh en de voormalige abt van Wat Phra Dhammakaya, wiens verblijfplaats niet bekend is.
Er zijn mensen die menen dat Yingluck op 27 september in het hooggerechtshof verschijnt, wanneer het vonnis wordt voorgelezen in de hoop dat er iets geregeld kan worden met haar veroordeling. ‘Maar ik geloof niet dat ze ooit terugkeert. Zo broeder, zo zuster – zowel Thaksin als zij zullen moeten accepteren dat ze rest van hun leven in het buitenland wonen. Voor Yingluck is dat nog het ergste omdat haar zaak geen verjaringstermijn kent.’
Veera besluit met de vraag: Betekent dit het einde van de Shinawatra dynastie in de Thaise politiek? Antwoord: Het is aan Thaksin om te beslissen of het genoeg is geweest. (Bron: Bangkok Post, 28 augustus)

Yingluck raakt haar Thaise paspoorten kwijt
29 augustus – Laat dat mens toch met rust, ben ik geneigd te denken, ze heeft al genoeg stront over zich heen gekregen, ook tijdens haar regeringsperiode. Maar zo denken de Thaise machthebbers niet: met de Shinawatra clan moet worden afgerekend. Dus is niet alleen Yingluck’s borgtocht van 30 miljoen baht in beslag genomen, is tegen haar een arrestatiebevel uitgevaardigd maar worden nu ook haar Thaise paspoorten ingetrokken.
Premier Prayut bevestigde maandag de volgende stap in de jacht op Yingluck, die vrijdag niet kwam opdagen toen het hooggerechtshof zou vonnissen in de zaak waarin ze terecht staat voor plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst. Ze zou waarschuwingen over de oplopende kosten en corruptie genegeerd hebben. Het parlement heeft haar daarvoor al afgezet als premier en een politieke ban van 5 jaar opgelegd.
Prayut zei dat intrekking van de paspoorten, een gewoon en een diplomatiek, normale procedure is bij iemand die op de vlucht is. Hij zei ook dat doorgegaan wordt te onderzoeken hoe ze het land heeft kunnen ontvluchten zonder opgemerkt te worden. De premier benadrukte andermaal dat de regering haar niet opzettelijk heeft laten ontsnappen.
Vice-premier Prawit zei maandag dat de autoriteiten Yingluck scherp gevolgd hebben, maar ze was in staat te verdwijnen ‘omdat ze veel auto’s heeft’. Hij zei niet te weten naar welk land ze was gevlucht en of ze daar asiel gaat aanvragen. (Bron: website Bangkok Post, 28 augustus)

Prayut vraagt begrip voor Thailand’s lange grenzen
29 augustus – Premier Prayut heeft gisteren erkend dat de regering niet haar verantwoordelijkheid kan ontkennen voor Yingluck’s ontsnapping. Hij zei dat die de veiligheidsautoriteiten [wie zijn dat toch?] verweten kan worden. Maar, een beroep doend op het begrip van de bevolking: ‘Thailand’s grenzen zijn meer dan 5.000 km lang, dus het is onmogelijk alle gebieden af te sluiten.’
Dat is vandaag het belangrijkste nieuws in het openingsverhaal PM chides security for Yingluck escape. Puntsgewijs nog enkele feitjes:
– Thai Interpol heeft haar 190 collega-landen, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, waar Thaksin in Dubai woont, gevraagd Yingluck te lokaliseren.
– De politie onderzoekt of Wathanyu, bewakingsofficier voor Yingluck, haar geholpen heeft te vluchten. Volgens RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara is het onduidelijk of hij nog in politiedienst is. ‘Thailand is zo groot. Als je kunt autorijden, kun je vluchten.’
– Vice-premier Wissanu zegt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken beslist of Yingluck’s paspoorten worden ingetrokken. Haar afwezigheid vrijdag toen het Hof zou vonnissen, rechtvaardigt niet automatisch intrekking van het paspoort.
– Yingluck’s vlucht heeft geen gevolgen voor de procedure om een deel van de in het hypotheeksysteem geleden verliezen op haar te verhalen. Yingluck moet 35,7 miljard baht betalen.
– Volgens voorzitter Meechai van de grondwetcommissie heeft Yingluck het recht in beroep te gaan tegen een eventuele schuldigverklaring door het Hof, maar een organieke wet die nog in voorbereiding is, stelt als eis dat ze in persoon in beroep moet gaan. Haar zaak kent geen verjaringstermijn.
– Vice-premier Prawit zegt dat Yingluck’s vlucht onverwacht was. De veiligheidsautoritenten hebben hun best gedaan, meent hij. Hij weet niet of ze politiek asiel gaat aanvragen. Van de petitie tegen hem en politiecommissaris Chakthip, door de Association to Protect the Thai Constitution ingediend bij de NACC, is hij niet onder de indruk. De vereniging beschuldigt beiden ervan dat ze Yingluck ‘hebben laten gaan’.

Leger zegt: Yingluck’s ontsnapping goed uitgebroed
30 augustus – Irritant trekje van de media: er gebeurt iets en jan en alleman wordt om commentaar gevraagd. Het levert gemakkelijke kopij op, maar zelden harde informatie. Vandaag opent Bangkok Post met het commentaar van legercommandant Chalermchai op Yingluck’s vlucht. ‘Goed voorbereid’, zegt hij. ‘Ze wachtte op het juiste tijdstip en gelegenheid’.
Chalermchai ontkent dat het leger haar heeft laten onsnappen. Ze zag kans te verdwijnen nadat ze haar mobieltjes had opgegeven en haar voertuigen had verwisseld, ‘zodat het voor ons moeilijk was haar te traceren door dezelfde methode te gebruiken als eerder.’ Thaksin zou haar geholpen hebben door een privé jet te regelen nadat ze over land naar een buurland was gevlucht.
Maar hoe precies de vlucht verliep, weet de legerleider niet: ‘Ze stond in contact met mensen die kennis hebben van zaken over nationale veiligheid en haar konden helpen onopgemerkt uit het land te slippen.’ Verder wijst Chalermchai erop dat de NCPO (junta) haar bewaking had versoepeld, nadat ze geklaagd had hinderlijk te worden gevolgd door soldaten die ook foto’s van haar namen. Hij gelooft niet dat ze hulp heeft gekregen van hoge regeringsfunctionarissen.
‘Wat zou het voordeel daarvan zijn? Als je zegt dat de NCPO of het leger een fout heeft gemaakt de grens te bewaken, dan accepteer ik dat. Vergeet niet dat de grens 6.656 kilometer lang is, met alleen officieren op belangrijke plekken gestationeerd.’
Premier Prayut zei gisteren bezorgd te zijn over wat gebeurd is, ‘zoals iedereen is’. ‘Functionarissen maken zich zorgen omdat veel mensen belang hechten aan deze belangrijke mensen. [?] Verschillende routes moeten onderzocht worden, zowel in het binnenland als internationaal’, waaraan hij toevoegde dat met Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten (waar Thaksin in Dubai woont) contact is opgenomen. ‘Laat alsjeblieft niet onmiddellijk instorten wat we de afgelopen drie jaar hebben bereikt. Dat laat ik niet gebeuren.’
Verder komen in het artikel RTP hoofdcommissaris Chakthip en adjunct-commissaris Srivara aan het woord. Chakthip refereert aan berichten over een bijeenkomst van Yingluck en veertien medewerkers op de avond van 23 augustus in een hotel. Die avond/nacht zou ze vertrokken zijn. Ze worden opgeroepen voor verhoor.
Srivara zegt Wathanya van het Special Branch’s Intelligence Development Centre te hebben verhoord, die belast was met Yingluck’s beveiliging. ‘Hij heeft nuttige informatie verstrekt die we verder moeten onderzoeken.’
Pheu Thai zegt in een verklaring dat Yingluck waarschijnlijk een toelichting zal geven op wat gebeurd is als de tijd daarvoor rijp is. De partij is nog steeds vastbesloten zich in te zetten voor haar supporters, aldus de verklaring.

Politie zoekt Yingluck’s vluchtauto
2 september – De politie heeft de auto in het vizier, waarmee Yinglick op 23 augustus gevlucht kan zijn, twee dagen voordat het hooggerechtshof haar zou berechten. Forensisch personeel heeft DNA en vingerafdrukken uit de wagen verzameld. Als daaruit ‘een derde partij’ rolt, worden meer testen gedaan om vast te stellen wie in de wagen zat.
Dit is gisteren bekend gemaakt door RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara, die de leiding heeft over het onderzoek naar Yingluck’s vlucht. Hij zegt dat op 23 en 24 augustus tien wagens Yingluck’s residentie zijn in- en uitgereden. Dat is gebleken uit CCTV-beelden.
De politie pickup truck die op 23 augustus voor haar woning is gesignaleerd, is volgens hem niet de vluchtauto. De wagen, die te zien is op een videoclip,  kwam van het politiebureau Lat Phrao en was op patrouille.
Srivara zegt: ‘We maken vorderingen en sporen de [vlucht] auto op. Maar over het merk, kleur, eigenaar, het tijdstip en wie mogelijk betrokken is, kan ik niets zeggen. Dat is gevoelige informatie voor de veiligheid en internationale relaties.’
Volgens Srivara is er onvoldoende informatie om te zeggen of Yingluck nog in het land is of dat ze naar het buitenland is gevlucht. Cambodja, Singapore en de VAR zeggen geen gegevens te hebben over haar komst.
Naaste medewerkers van Yingluck zeggen dat ze op 23 augustus om 14 uur haar huis heeft verlaten. Nadien ontbreekt elk spoor. Op 24 augustus plaatste Yingluck nog een post op haar Facebook-pagina waarin ze haar supporters vroeg niet naar het gerechtsgebouw te komen. Ze maakte zich zorgen over hun veiligheid omdat duizenden agenten waren opgeroepen om op vrijdag de orde te bewaren.
Legercommandant Chalermchai zegt geen verdere informatie te hebben. Hij wijt haar vlucht aan de lakse bewaking. Adjunct-partijleider Nipit (Democraten) blijft druk uitoefenen op het regime om Yingluck op te sporen en na te gaan hoe ze gevlucht is. Hij vindt dat de autoriteiten traag reageren. Nipit denkt dat ze politiek asiel nastreeft en zich voorlopig koest houdt totdat die procedure is afgerond. ‘Yingluck has the upper hand,’ meent hij.

Zondag 3 september
– Een ruime meerderheid van de respondenten in een peiling van Suan Dusit meent dat Yingluck’s afwezigheid op 25 augustus in het hooggerechtshof gepolitiseerd is (71 procent). Ze dient zich te houden aan de wet en de gevolgen onder ogen te zien, zegt 67 procent. 63 procent meent dat haar ‘verdwijntruc’ het eind van haar politieke loopbaan inluidt en 57 procent zegt dat die kan bijdragen aan instabiliteit en het image van het land kan schaden.
84 procent denkt dat Yingluck de zitting niet wilde bijwonen omdat ze vreesde dat vrijlating op borgtocht zou worden geweigerd. 76 procent denkt dat Yingluck geen vertrouwen heeft in het rechtssysteem en 64 procent is bezorgd dat de kwestie kan ontaarden in sociale en politieke onrust. 61 procent meent dat de populariteit van Yingluck’s partij Pheu Thai kan afnemen. Ten slotte vindt 82 procent dat de regering haar moet opsporen.
Op 27 september maakt het hooggerechtshof bekend of Yingluck zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst omdat ze waarschuwingen over corruptie en oplopende kosten genegeerd zou hebben. Naar schatting heeft het systeem de overheid 500 miljard baht gekost.

Democraten: Trek Yingluck’s paspoort onmiddellijk in
4 september – Voormalig oppositiepartij Democraten dringt er bij de regering op aan het paspoort van oud-premier Yinglick ‘onmiddellijk’ in te trekken. Als ze dat niet doet, zegt Wirat Kalayasiri, hoofd van het juridisch team van de partij, kan ze beschuldigd worden van medewerking aan haar vlucht.
Wirat vermoedt dat de regering niet echt wilde dat Yingluck op 25 augustus naar het hooggerechtshof kwam, dat die dag zou vonnissen in de rijsthypotheekzaak. Omdat ze schitterde door afwezigheid, besloot het Hof een arrestiebevel uit te vaardigen en haar borgocht van 30 miljoen in beslag te nemen. Het Hof doet nu op 25 september uitspraak, ook als ze er dan weer niet is.
Wirat reageert op een opmerking van vice-premier Wissanu dat niet het paspoort hoeft te worden ingetrokken van elke verdachte tegen wie een arrestatiebevel is uitgevaardigd. Yingluck heeft twee paspoorten: een gewoon en een diplomatiek. Het diplomatieke paspoort heeft ze mogen behouden uit respect voor haar rol als voormalig premier.
Wirat wil dat de regering beide paspoorten intrekt, zodat ze niet vrij kan reizen. ‘Haar paspoorten moeten onmiddellijk worden ingetrokken omdat de zaak te maken heeft met [vermeende] corruptie met betrekking tot honderden miljarden baht aan staatsgeld.’ De krant tekent daarbij aan dat Yingluck niet terecht staat voor corruptie, maar voor plichtsverzuim.
Het bericht gaat ook in op de veroordeling van voormalig minister van Handel Boonsong wegens zijn betrokkenheid bij frauleuze G2G rijstdeals met China (government to governement). Hij kreeg 42 jaar gevangenisstraf. Volgens een goede vriend houdt hij de opdrachtgever c.q. zijn staf de hand boven het hoofd. Wirat vindt dat hij opening van zaken moet geven. ‘Alleen door coming clean maakt hij een kans op toegeeflijkheid van de rechtbank bij komende rechtszaken die betrekking hebben op zijn tijd als minister van Handel.

Prawit: Agenten hebben Yingluck niet geholpen
5 september – Hoe vaak zal het nog ontkend worden dat de Thaise politie Yingluck geholpen heeft om te vluchten? Vice-premier, tevens minister van Defensie, Prawit zei het gisteren weer. En toch werd Yingluck’s woning voorafgaand aan 25 augustus, de dag waarop ze niet verscheen in het hooggerechtshof, bewaakt door de gemeentepolitie van Bangkok.
Over de voertuigen die bij Yingluck’s vlucht gebruikt zouden zijn, zei hij dat een Volkswagen en een Mercedes-Benz deel uitmaakten van Yingluck’s convooi. Maar verder had hij weinig nieuws: de verblijfplaats van Yingluck is nog steeds onbekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Thaise ambassades in het buitenland geïnformeerd over haar no-show. En in reactie op mediaberichten zei Prawit er zeker van te zijn dat de bevolking geen twijfels heeft over haar verdwijning. ‘Het is duidelijk dat ze op zichzelf is gevlucht.’
RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara, die de leiding heeft over het onderzoek naar Yingluck’s vlucht, zegt dat ‘aanwijzingen’ zijn gevonden op 23 augustus in zowel Bangkok en andere provincies. [Op de avond van die dag zou ze vertrokken zijn] De politie heeft een verdachte auto in het vizier. De RTP heeft de autoriteiten van 190 landen een brief gestuurd met het verzoek Yingluck op te sporen. Maar daar is nog niet op geantwoord.
Yingluck beschikt nog steeds over haar twee paspoorten. Als bekend is waar ze is, vraagt de politie aan het ministerie van Buitenlandse Zaken die in te trekken. Volgens een eerder bericht heeft Yingluck ook een Nicaraguaans paspoort. Niet bekend is of ze politiek asiel wil aanvragen. Volgens partijleider Abhisit (Democraten) is het helemaal niet nodig om te wachten op bevestiging van Yingluck’s verblijfplaats

Onderzoek naar Yingluck’s vlucht vordert, maar is dat nieuws?
6 september – Het onderzoek naar Yingluck’s vlucht vordert, meldt de website van Bangkok Post, waaraan de krant toevoegt dat de politie het leger informatie heeft verstrekt over degenen die Yingluck hebben geholpen.
RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara zegt dat het van het leger afhangt of het tegen hen een aanklacht indient. Volgens hem komt de informatie van de politie overeen met wat het leger weet. Maar details wil hij niet bekendmaken en hij zei gisteren ook niet of het leger op de hoogte is van haar verblijfplaats. ’Degenen die Yingluck hebben geholpen, zullen vervolgd worden wegens overtreding van de immigratiewet.’
Vice-premier Prawit zei gisteren dat de politie camerabeelden bestudeert, maar dat gaat tijd in beslag nemen want de beelden van tientallen camera’s moeten bekeken worden. De politie beschikt al over beelden van auto’s die gebruikt kunnen zijn. Kortom: vaagheid troef in dit bericht. (Bron: website Bangkok Post, 5 september; aangevuld met nieuws uit de krant)

Vluchtauto Yingluck gesignaleerd in Sa Kaeo
9 september – De Mercedes-Benz die Yingluck bij haar vlucht gebruikt zou hebben, komt voor op CCTV-beelden uit Sa Kaeo, een grensprovincie met Cambodja. Daarop passeert de wagen een miltair kamp. Er was geen begeleidend konvooi. De bestuurder wordt opgeroepen voor verhoor. Dit heeft vice-premier en minister van Defensie Prawit gisteren bekend gemaakt. Hij zei niet wanneer de wagen het kamp passeerde.
Prawit verbaast zich erover dat de wagen niet op camerabeelden van de grenspost voorkomt. Prawit vermoedt dat ze van voertuig heeft gewisseld. In het gebied is onderzoek gedaan naar verdachte activiteiten op 23 en 24 augustus, de twee dagen voorafgaand aan de zitting van het hooggerechtshof waarop Yingluck ontbrak. Beelden van enkele grensovergangen zijn ook bekeken.
RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara zegt dat er aanwijzingen zijn gevonden die erop wijzen dat Yingluck naar Sa Kaeo is gereisd, maar bewijs dat ze naar het buitenland is gevlucht, is er niet. Uit camerabeelden opgenomen bij Yingluck’s huis in Bangkok blijkt dat tien voertuigen haar residentie in en uit zijn gereden. Een zou de vluchtauto zijn.
Een bron zegt dat Yingluck in een Mercedes-Benz is vertrokken die ze later bij de Cambodjaanse grensplaats Poipet verwisselde voor een Toyota Camry. Een hoofdinspecteur van de politie zou de wagens bestuurd hebben.

Yingluck’s vlucht: Grensbewaking ligt onder vuur
10 september – Bangkok Post opent vandaag weer met The Great Escape. De vermoedelijke vluchtwagen met Yingluck heeft ongecontroleerd een controlepost van de Burapha Task Force in Sa Kaeo kunnen passeren en is teruggevonden bij de grens met Cambodja. De bestuurder wordt verhoord. De Burapha Task Force is verantwoordelijk voor de grensbewaking.
De auto, een Mercedes Benz, is op woensdagavond 23 augustus vastgelegd op camerabeelden, twee dagen voor haar no-show in het hooggerechtshof. Volgens een bron controleert de taakeenheid voornamelijk voertuigen die het land binnenkomen. Vertrekkende wagens worden alleen gestopt na een waarschuwing of tip. Maar zelfs dan had het leger niets kunnen doen omdat pas op vrijdag tegen Yingluck een arrestatiebevel is uitgevaardigd.
Vice-premier en minister van Defensie Prawit herhaalde gisteren dat de regering niets te maken heeft met haar vlucht. ‘Er is voortgang geboekt, maar we weten niet wie haar geholpen heeft. Ik denk dat ze geholpen is door mensen in het land, maar het is moeilijk om te zeggen of ze buiten het land hulp heeft gehad.’
Democratisch politicus Wirat vindt dat de regering moet uitzoeken wie haar geholpen hebben. ‘De regering is de bevolking een verklaring verschuldigd, want de mensen zijn sceptisch.’

Peiling: Yingluck’s vlucht koelt politieke hitte af
10 september – Yingluck’s vlucht heeft geleid tot vermindering van politieke spanningen, maar ze heeft ook geleid tot schade aan ’s lands image. Dit zegt een meerderheid van de 1.187 respondenten in de laatste peiling van Suan Dusit.
Positieve punten die werden genoemd, waren: vermindering van politieke activiteiten, meer mogelijkheden voor opkomende politieke partijen en gemakkelijker beheersing door de regering van de situatie. Velen zien Yingluck’s zaak als een voorbeeld om anderen af te houden van verkeerde daden.
Negatieve punten: Yingluck’s zaak laat zien dat er nog geen democratie is, dat met twee maten wordt gemeten en dat politici geloofwaardigheid ontberen. De regering zal scherper in de gaten worden gehouden.
De meeste respondenten denken dat haar verdwijning gevolgen heeft voor [haar partij] Pheu Thai. Ze verwachten een verandering van partijleider en denken dat de partij meer moeite moet doen om stemmen te werven. De kans om een regering te vormen neemt af en de scheidslijnen in de partij nemen toe. (Bron: website Bangkok Post, 9 september)

Woensdag 13 september
– Oud-premier Yingluck heeft naar de grensprovincie Sa Kaeo twee vluchtauto’s gebruikt. In Min Buri verwisselde ze van wagen. Camerabeelden wijzen op een vrouw als passagier maar of dit Yingluck was, kan niet bevestigd worden. De vluchtroute met de twee wagens is gisteren bekend gemaakt door RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara die het onderzoek naar The Great Escape leidt.
Voor zover bekend nam Yingluck twee dagen voor de zitting van het hooggerechtshof, waarop ze niet verscheen, de benen. Degenen die haar voor die datum hebben geholpen, kunnen alleen vervolgd worden voor overtreding van de immigratiewet omdat het arrestatiebevel nog niet van kracht was.

Geen spoor van Yingluck in Cambodja
15 september – Als we alle ontkenningen van hulp aan Yingluck’s vlucht bij elkaar optellen, is maar één conclusie mogelijk: Yingluck is opgepikt door een ruimtevaartschip en neergestreken op de maan waar ze een vakantiebungalow heeft.
Want ook Cambodja houdt zich van de domme. Cambodjaanse regeringsfunctionarissen ontkennen (weer) dat ze Thailand via Cambodja is ontvlucht [en volgens het meest waarschijnlijke scenario naar Singapore is gereisd en vandaar naar Dubai].
Woordvoerder Khieu Sopheak van het Cambodjaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt in de Khmer Times dat ze de grens niet is overgestoken. Hij dringt er bij de Thaise politie op aan CCTV-beelden te bestuderen. Als Yingluck in Cambodja was opgedoken, zou ze onmiddellijk zijn teruggestuurd.
Sopheak: ‘Ze is aan de Thaise politie ontsnapt en nu vragen ze de Cambodjaanse politie waar ze is. Hoe kunnen wij dat weten? Die vraag moet gesteld worden aan de Thaise politie, niet aan ons.’
Het bericht herhaalt verder wat RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara heeft gezegd over Yingluck’s vluchtauto’s, maar dat meldde de krant al eerder.
De Cambodjaanse premier Hun Sen vertelde vorige maand op een bijeenkomst van fabrieksarbeiders in Phom Penh dat er geen gegevens waren over Yingluck’s passage door Cambodja. ‘Alle luchtvaartmaatschappijen hebben dat gecontroleerd’, zei hij. (Bron: website Bangkok Post, 14 september)
Gerelateerd bericht: Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan pas Yingluck’s paspoort intrekken wanneer de politie of het OM daar om vragen. Woordvoerder Makawadee zegt dat het ministerie geen informatie heeft over Yingluck’s verblijfplaats. Ze heeft ook geen verzoek voor intrekking ontvangen.
De politie is nog steeds bezig Yingluck’s vlucht te reconstrueren. De Burapha Task Force, die verantwoordelijk is voor de grensbewaking, heeft van legercommandant Chalermchai opdracht gekregen beeldmateriaal van alle camera’s langs de grens te onderzoeken.

Politieagent: Ik kreeg bevel Yingluck te helpen vluchten
23 september – Een politieofficier heeft onderzoekers verteld dat hij het ‘bevel’ heeft gekregen om voormalig premier Yingluck te helpen Thailand te ontvluchten. Hij heeft ook de naam van deze persoon gegeven, maar vice-premier Prawit wil die niet bekend maken.
De officier is een van de drie officieren die sinds donderdagavond aan de tand worden gevoeld over de Great Escape. Ze zijn ondervraagd door RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara, die later Prawit op de hoogte heeft gebracht. De geheimzinnige ‘opdrachtgever’ is in het land, maar dat is alles wat Prawit over hem wil zeggen. De vraag of het misschien gaat om een voormalig hoofd van de gemeentepolitie Bangkok, wil hij niet beantwoorden.
De agenten kwamen in beeld nadat de politie donderdag in Nakhon Pathom een Toyota Camry op het spoor kwam die gebruikt zou zijn bij Yingluck’s vlucht. Prawit zegt dat Yingluck met haar secretaris vluchtte. De drie agenten werken bij de Provincial Police Region 5 en het Nakhon Pathom Provincial Office. Eerder zei Prawit dat bij de vlucht twee auto’s zijn gebruikt en dat Yingluck via een oostelijke provincie het land kan hebben verlaten.
Tegen Yingluck is een arrestatiebevel uitgevaardigd nadat ze op 25 augustus verstek liet gaan bij het hooggerechtshof dat die dag zou vonnissen in de rijsthypotheekzaak. Het Hof heeft haar borgtocht van 30 miljoen baht in beslag genomen en vonnist nu woensdag volgend week, ook als ze er weer niet is.
In een eerder websitebericht meldt de krant dat de voertuigregistratie niet op naam staat van degene die de wagen bezit. Het Land Transport Department schorste gebruik van de wagen in 2012 omdat de ‘owner did not service the loan’ [?]. De vrouw die de wagen in haar bezit heeft, wordt opgeroepen voor verhoor. Tot nu toe zijn de agenten niet aangeklaagd. In de wagen zijn geen belangrijke documenten gevonden. Op de foto zoeken agenten naar vingerafdrukken. (Bron: website Bangkok Post, 22 september)

Voormalige MPB-commisaris brein achter Yingluck’s vlucht
23 september – Een voormalige commissaris van de gemeentepolitie van Bangkok (MPB) wordt ervan verdacht de vlucht van Yingluck te hebben geregeld, schrijft de krant in haar openingsartikel vandaag op gezag van een bron. De naam is genoemd door een van de drie officieren die worden verhoord.
Volgens vice-premier Prawit heeft de politieofficier toegegeven Yingluck en haar secretaris naar een ontmoetingspunt te hebben gereden, waar van wagen is verwisseld. De drie aangehouden officieren hebben toegegeven Yingluck naar Sa Kaeo te hebben gebracht, een grensprovincie met Cambodja.
De vluchtauto, een Toyota Camry, is op CCTV-beelden vastgelegd toen de wagen een militaire controlepost passeerde, maar verderop in het bericht staat dat een Mercedes-Benz is gefilmd. Het kenteken van de Toyota komt niet overeen met het serienummer van de motor. In de wagen is een andere mogelijk valse kentekenplaat gevonden. Op de deuren zijn de restanten gevonden van een politielogo. Het voertuig staat op naam van een vrouw in Bangkok.
Recapitulerend: Yingluck verliet op 23 augustus haar huis in Bung Kum (Bangkok), verwisselde in Min Buri van voertuig. De wagen reed via Chachoengsao naar de oostelijke grens. Vermoed wordt dat een tweede Toyota als afleiding is gebruikt. Onbekend is hoe de reis verder verliep. Legercommandant Chalermchai zegt dat Sa Kaeo ettelijke natuurlijke grensovergangen telt. Een diplomatieke bron zei gisteren dat ze in Londen kan zijn.
Op 25 augustus schitterde Yingluck in het hooggerechtshof door afwezigheid terwijl duizenden supporters haar bij het gerechtsgebouw opwachtten om een hart onder de riem te steken. Op 27 september maakt het Hof bekend of de oud-premier zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim in het hypotheeksysteem. Ze zou waarschuwingen over corruptie en de oplopende kosten genegeerd hebben. (Zie de pagina Rijst 4)

The Great Escape: Politie onderzoekt politie
24 september – The Great Escape, Yingluck’s vlucht naar het buitenland, leidt tot verschillende nieuwskeuzes van website en krant. De krant schrijft dat binnen 30 dagen de resultaten bekend zijn van DNA-monsters die in de vluchtwagen zijn gevonden; de website constateert dat politiefunctionaris Kiattipong, die het onderzoek leidt naar de rol van de drie aangehouden agenten, in de problemen kan komen doordat hij dezelfde rang heeft als een van de drie, Chairit Anurit.
Kiattipong, adjunct-commandant van de Provincial Police Region 5, is benoemd tot voorzitter van een commissie, die disciplinair onderzoek doet. Chairit en de andere twee twee werken bij de provinciale politie van Nakhon Pathom. Als ik niet abuis ben, behoort die provincie tot de regio 5. Vandaar dat de website kopt: Politie onderzoekt politie. Kiattipong zegt niet bang te zijn voor moeilijkheden.
De drie agenten worden ervan verdacht Yingluck in een Toyota Camry naar de grens met Cambodja te hebben gereden. Ze zou daarna naar Singapore zijn gereisd om naar Dubai te vliegen, waar Thaksin woont. Maar een diplomatieke bron zegt dat ze vermoedelijk in Londen is.
De autoriteiten vermoeden, aldus de krant, dat twee identieke wagens zijn gebruikt bij Yingluck’s vlucht, waarvan één als afleiding. De Toyota, op CCTV-beelden te zien bij het passeren van een legercontrolepost in Sa Kaeo, is donderdagavond in Nakhon Pathom aangetroffen, waarna de drie agenten zijn aangehouden.
De onderzoekscommissie gaat  maandag aan het werk. Ze heeft zestig dagen de tijd gekregen voor haar onderzoek. Volgens vice-premier Prawit heeft een van de drie agenten gezegd bevel te hebben gekregen om Yingluck te helpen.

The Great Escape: Agent vertelt over 23 augustus
25 september – Het openingsverhaal van Bangkok Post lijkt vandaag verdacht veel op een proces-verbaal. Het bevat een nauwgezette beschrijving van Yingluck’s vlucht op 23 augustus, twee dagen voordat het hooggerechtshof zou vonnissen in de rijsthypotheekzaak.
Een van de drie agenten die Yingluck geholpen hebben, vertelt in detail wat er die avond gebeurde tussen 18.20 uur (vertrek uit Bangkok) en 22 uur toen de vluchtauto met Yingluck en haar (vrouwelijke) secretaris in Aranyaprathet (Sa Kaeo) arriveerden. Beiden droegen een zwart mondkapje en een pet om herkenning te voorkomen. Daar stapten ze over op een pickup truck en eindigt het verslag.
Het bericht begint met de al eerder op de website gemelde kritiek op de samenstelling van het politiepanel dat disciplinair onderzoek doet naar de drie agenten (zie het bericht Politie onderzoekt politie van gisteren). Voormalig geelhemdleider Suriyasai roept de NCPO op het panel te wijzigen. Hij vreest dat het niet meer zal doen de agenten voor kleine vergrijpen te pakken, zoals het gebruik van een valse nummerplaat op de vluchtauto.
Juridisch valt er trouwens weinig eer te behalen aan Yingluck’s vlucht en haar helpers, want het arrestatiebevel werd pas op 25 augustus verleend, nadat Yingluck niet was komen opdagen bij het Hof.

Opinie: Yingluck’s vlucht lijkt op een soap
26 september – De vlucht van Yingluck begint kenmerken van een soap te vertonen, schrijft Veera Prateepchaikul in zijn wekelijkse rubriek Think Pragmatic in Bangkok Post. Woensdag is de Dag des Oordeels voor haar. Dan vonnist de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof of ze zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim als toezichthouder op het hypotheeksysteem voor rijst, het populistisch speeltje van haar partij dat destijds een klinkende verkiezingsoverwinning opleverde.
Vice-premier Prawit zei na zijn terugkeer van een trip naar Engeland dat hij geen informatie over Yingluck’s verblijfplaats heeft. ‘Persoonlijk’ denkt hij dat ze opnieuw verstek laat gaan in het Hof, wat op 25 augustus de reden was waarom het Hof de uitspraak uitstelde.
Prawit, die verantwoordelijk is voor ’s lands veiligheidszaken, schrijft Veera, moet een idee hebben of ze al dan niet komt en over haar verblijfplaats. Zijn commentaar en bezoek aan Engeland, waar Thaksin ook was, hebben speculaties gevoed dat hij in het geheim Thaksin heeft ontmoet en een politieke deal heeft gesloten, wat hij [natuurlijk] ontkent.
Veera voelt aan zijn water dat ze niet terugkeert om het vonnis te vernemen. Dat zou onlogisch zijn. Waarom terugkeren als ze niet weet of ze schuldig wordt bevonden? Is de gevangenisstraf van 42 jaar voor voormalig minister van Handel Boonsong wegens fraude met G2G-rijstdeals niet angstaanjagend genoeg? Vergeet niet dat ook Thaksin vluchtte toen hij werd berecht voor machtsmisbruik bij een grondtransactie van zijn toenmalige echtgenote.
Er zijn lieden die menen dat Yingluck voor een grote verrassing kan zorgen, zoals de verrassing door twee dagen voor de zitting van het Hof te vluchten. Door een verrassende comeback te maken, zonder vrees het Hof tegemoet te treden, het vertrouwen van haar supporters te herwinnen en de lof te verwerven van haar tegenstanders. Maar is dat het risico waard, vooral voor een vrouw die gewend is aan een leven in luxe?
Veera vervolgt zijn bijdrage met een relaas over de drie politieagenten, die haar geholpen zouden hebben, en de vlucht(wagen), informatie die ik bekend veronderstel. Hij noemt de verklaring van adjunct-hoofdcommissaris Srivara over de strafbaarheid van de drie agenten ‘verbazingwekkend’. Ze hebben niet de wet overtreden, aldus Srivara, want pas op 25 augustus werd een arrestatiebevel voor Yingluck uitgevaardigd.
Bovendien, schrijft Veera, kan geen disciplinaire actie tegen hen worden ondernomen zolang het niet bewezen is dat ze hun plicht verzaakten bij hun begeleiding van Yingluck naar de grens met Cambodja in de provincie Sa Kaeo. ‘Dat betekent dat ze voor het moment zo onschuldig zijn als een pasgeboren baby, alhoewel ze wel zijn overgeplaatst.’
‘Ik sta sprakeloos over de verklaring van Srivara. Wat gebeurt er als andere agenten een criminele verdachte helpen voor arrestatie te vluchten of verdachten tippen voor een aanhouding? Wordt dan gezegd dat ze niets verkeerds hebben gedaan? Wanneer agenten niet verantwoordelijk kunnen  worden gehouden, wat is dan het punt om op zoek te gaan naar de mastermind, een gepensioneerde politiegeneraal? Deze hele affaire lijkt op een grote farce. Ik vraag me af: wie schreef het script?’ (Bron: Bangkok Post, 25 september) (Zie verder alle voorgaande berichten op de pagina The Great Escape)

The Great Escape: Hoofd onderzoekscommissie vervangen
26 september – Het panel dat gevormd is om een disciplinair onderzoek te doen naar de drie politieagenten die Yingluck hebben geholpen naar de grens met Cambodja te vluchten, heeft een nieuw hoofd. Nog voordat het panel bijeen is gekomen, is Kiattipong Nala, adjunct-hoofd van de Divison 5 van de gemeentepolitie van Bangkok (MPB), vervangen. Dit heeft tot gevolg dat het panel dinsdag, een dag later dan gepland, met zijn werkzaamheden begint.
De vervanging is een reactie op kritiek dat het panel tandenloos zou zijn wanneer het geleid wordt door een politieofficier met dezelfde rang al een van de drie. MPB adjunct-hoofdcommissaris Panurat geeft dit ook toe. Het onderzoek concentreert zich uitsluitend op de vraag of de drie officieren hun taak hebben overschreden.
Zoals bekend nam Yingluck twee dagen voordat het hooggerechtshof zou vonnissen in de rijsthypotheekzaak de benen. Ze is in een Toyota Camry naar Sa Kaeo gebracht, een grensprovincie met Cambodja. Vermoed wordt dat ze via Cambodja naar Singapore is gevlucht om daar het vliegtuig te nemen naar Dubai, waar haar grote broer Thaksin sinds 2008 woont.
De Cambodjaanse regering heeft al enkele malen ontkend dat ze door Cambodja heeft gereisd. Maar gezien de wame banden van de Shinawatra’s met het buurland mag die ontkenning met een korreltje zout worden genomen.
Wanneer Yingluck schuldig wordt bevonden (op 27 september weten we dat) is ze de eerste politicus voor wie de verjaringstermijn niet verloopt, een recente wetswijziging die geldt voor politici berecht door de afdeling voor politieke ambtsdragers van het hooggerechtshof. (Bron: website Bangkok Post, 25 september)

Dinsdag 16 september
– De Democratische partij heeft zich geërgerd over de opmerking van RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara dat de drie aangehouden politieagenten die Yingluck hebben geholpen bij haar vlucht, de wet niet hebben overtreden. Juridisch expert Wiratana vermoedt dat een campagne wordt gevoerd om de bevolking in verwarring te brengen, nadat de media een bron bij Justitie hebben geciteerd die ten gunste van de politie sprak. Volgens Srivara hebben de agenten niets onoorbaars gedaan omdat pas twee dagen na haar verdwijning tegen haar een arrestatiebevel is uitgevaardigd.
Wiratana is het daar niet mee eens. Hij haalt een geval uit 1996 aan waarbij een agent schuldig werd bevonden die een verdachte, vrij op borgtocht, had geholpen te vluchten. Yingluck was vrij op borgtocht onder voorwaarde dat ze niet het land zou verlaten zonder toestemming van de rechtbank. Haar helpen om die voorwaarde te negeren is duidelijk een overtreding, zegt hij.
Adjunct-partijleider Nipit vindt zelfs dat zij en de agenten zich schuldig hebben gemaakt aan minachting van het Hof. Srivara zegt dat de agenten alleen vervolgd kunnen worden voor het gebruik van een valse kentekenplaat op haar vluchtauto. CDC-voorzitter Meechai vindt dat het onderzoekspanel (zie het bericht The Great Escape: Hoofd onderzoekscommissie vervangen) moet nagaan of ze zich schuldig hebben gemaakt aan een ernstig disciplinair vergrijp. In dat geval kunnen ze ontslagen worden.

Prayut weet waar Yingluck is; hooggerechtshof maakt vonnis bekend
27 september – De website kopt Prayut: Ik weet waar Yingluck is, de krant Prayut’s spies’ track Yingluck. Welke vindt u krachtiger? Maar Prayut wil in beide berichten niet zeggen in welk land ze zich schuil houdt. Dat doet hij pas nadat het hooggerechtshof (vandaag) heeft gevonnist in de hypotheekzaak voor rijst. Wanneer het Hof haar schuldig acht aan plichtsverzuim, waarop een maximale celstraf van 10 jaar staat, zal Thailand om haar uitlevering vragen.
Prayut zei gisteren dat zijn geheim agenten, door hem aangeduid als ‘spionnen’, hem verteld hebben waar Yingluck is, maar die mededeling moet nog bevestigd worden. Het is volgens hem ook belangrijk na te gaan of het desbetreffende land bereid is haar uit te leveren. Wanneer Yingluck schuldig wordt verklaard, schakelt Thailand Interpol in om haar te vinden en te laten aanhouden. Er zijn geen aanwijzingen dat Yingluck politiek asiel heeft aangevraagd. Mogelijk wordt haar paspoort ingetrokken.
Over de drie agenten die Yingluck bij haar vlucht hebben geholpen, zegt Prayut dat ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Eerdere berichten zeiden echter dat ze alleen vervolgd kunnen worden voor het gebruik van een valse kentekenplaat, omdat tegen Yingluck pas twee dagen na haar vlucht een arrestatiebevel is uitgevaardigd, namelijk op de dag dat ze niet kwam opdagen in het hooggerechtshof. ‘We moeten kijken naar hun bedoelingen.’
De hoogste in rang van de drie die Yingluck hebben begeleid naar de grens met Cambodja, is Chairit Anurit, een voormalige hoofdcommissaris van de gemeentepolitie Bangkok (MPB). De andere twee zijn werkzaam bij de provinciale politie van Nakhon Pathom. Een politiepanel doet een disciplinair onderzoek naar hen. MPB adjunct-hoofd Panurat zegt dat het panel binnen een week klare wijn schenkt.
Evenals voorgaande keren zijn rond het hooggerechtsgebouw weer veiligheidsmaatregelen genomen. Op routes naar het gebouw zijn drie controleposten opgezet. Bij het gebouw moeten barrières supporters op een afstand houden. Voormalig PT parlementslid Somkid zegt dat twee- tot driehonderd supporters worden verwacht, aanzienlijk minder dan vorige keren.
Vrijwel zeker is dat Yingluck niet komt opdagen. Yingluck’s advocaat zegt door haar niet te zijn geïnformeerd of ze komt. Niettemin kan het Hof deze keer, in tegenstelling tot vorige maand, het vonnis bekend maken. Het begint ’s ochtends vroeg met het voorlezen. Hoeveel tijd dat in beslag neemt, valt niet te zeggen, want het zou wel eens een lang verhaal kunnen worden, waarin alle feiten pro en contra worden afgewogen.

Prayut: Ze is in Dubai; VAE: Nu in Londen
29 september – Yingluck is in Dubai, zegt premier Prayut. Hij heeft dit ‘onofficieel’ gehoord van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat Yingluck’s verblijfplaats heeft opgespoord. Thailand heeft geen uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens een bron in de VAE is Yingluck evenwel op 11 september vertrokken naar Londen.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat nu stappen zetten om haar paspoort in te trekken. De autoriteiten in Dubai hebben het ministerie laten weten Yingluck gevraagd te hebben om zich te onthouden van politieke activiteiten. (Bron: website Bangkok Post, 28 september)  (Klik hier voor een filmpje van Al Jazeera over de zaak)

Doek valt voor Yingluck’s politieke carrière
29 eptember – Oud-premier Yingluck kan alleen in beroep gaan tegen haar veroordeling tot 5 jaar gevangenisstraf wanneer ze in persoon in de rechtbank verschijnt. Dat is te danken [wijten?] aan een nieuwe organieke wet over de berechting van politieke ambtsdragers die gisteren van kracht is geworden.
De wet kent geen verjaringstermijnen. Dus mocht ze terugkeren naar Thailand, dan wordt ze gearresteerd. Ook daarna is een politieke carrière uitgesloten op grond van de grondwet van 2017 omdat ze veroordeeld is op basis van de National Anti-Corruption Commission Law.
Gisteren heeft de politie Yingluck’s huis en het appartement van haar secretaris, die samen met haar gevlucht is, doorzocht. In Yingluck’s huis is gezocht naar haar en DNA-sporen; zeventien items zijn meegenomen, meest persoonlijke dingen. Ook in het appartement is gezocht naar DNA. De DNA-sporen worden vergeleken met DNA dat in de vermeende vluchtauto, een Toyota Camry, is gevonden.

Vluchtauto Yingluck illegaal; motor verwisseld
30 september – De Toyota Camry, waarmee Yingluck naar de grens met Cambodja is gebracht, is illegaal. RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara, die het onderzoek naar Yingluck’s vlucht leidt, zei vrijdag dat de motor vervangen is.
De douane heeft geen gegevens over de import en de wijziging is niet geregistreerd. Ook Toyota Motor Thailand Co zegt geen gegevens te hebben over de vervanging, wat erop wijst dat de motor Thailand moet zijn binnen gesmokkeld.
De twee politieagenten uit Nakhon Pathom die ervan verdacht worden Yingluck naar de grens te hebben begeleid, hebben donderdagavond toegegeven dat de motor gesmokkeld was. Daarop staat een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar en/of een boete van viermaal de prijs van de motor.
De derde politieman, betrokken bij de vlucht, is nog nergens van beschuldigd. Het wachten is op DNA-bewijs dat is verzameld uit de auto en Yingluck’s huis in Bangkok. Wanneer de DNA-monsters overeenkomen, kan Chairit Anurit, adjunct-commandant van de Metropolitan Police Division 5, vervolgd worden voor plichtsverzuim.
De Toyota Camry is op 21 september gevonden in Muang (Nakhon Pathom). Vermoedelijk zijn twee identieke wagens gebruikt, de tweede als afleidingsmanoeuvre. De wagen is te zien op CCTV-beelden van camera’s bij Yingluck’s huis. Op de wagen zijn resten van stickers gevonden met het RTP-logo. De politie heeft in de wagen twee legaal verstrekte kentekenplaten gevonden, die bij andere voertuigen horen. (Bron: website Bangkok Post, 29 september)

Yingluck’s vlucht; regering krijgt de wind van voren
30 september – De regering is overladen met kritiek omdat ze beweerd heeft dat oud-premier Yingluck in Dubai is (waar grote broer Thaksin woont), terwijl ze aldus CNN en Reuters in Londen is. CNN meldde gisteren dat ze er politiek asiel wil aanvragen.
Volgens een bron in Yingluck’s partij Pheu Thai vertrok Yingluck twee weken geleden uit Dubai naar Londen. Vice-premier Prawit zegt niet te weten of ze in Londen is, het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hem gezegd dat ze in Dubai is. Hij zei gisteren dat Thailand al Interpol heeft gevraagd Yingluck te zoeken. Prawit zei geen idee te hebben over Yingluck’s status in Engeland. Voorts meldde hij dat  de VAE heeft beloofd Yingluck niet toe te staan politieke activiteiten vanuit het land te verrichten.
RTP woordvoerder Kritsana zegt dat de politie ‘are stepping up efforts’ om Yingluck te lokaliseren, maar waaruit die pogingen dan bestaan meldt de krant niet of zei hij niet of journalisten informeerden er niet naar. De politie heeft BuZa gevraagd Yingluck’s paspoort in te trekken en Interpol gevraagd een Blue Notice uit geven, een verzoek aan alle 190 ledenlanden Yingluck op te sporen. BuZa woordvoerder Busadee zegt daarentegen dat het ministerie alleen het paspoort intrekt wanneer politie en rechtbank erom vragen.
Thailand heeft een uitleveringsverdrag met Engeland en niet met de VAE. Ik betwijfel of Engeland ooit tot uitlevering zal overgaan, want het is zonneklaar dat Yingluck het slachtoffer is van een politieke vendetta. Bovendien is uit de Rolls-Royce zaak gebleken dat het land grote moeite heeft met het ondemocratisch militair regime.
Voormalig parlementslid Watchara (Democraten) vindt dat BuZa snel de internationale gemeenschap moet uitleggen dat Yingluck geen asielzoeker is, maar iemand die veroordeeld is en op de vlucht is geslagen. Het ministerie moet uitleggen dat de rechtsgang transparant en eerlijk was en dat ze het recht heeft gekregen een advocatenteam te vormen. Het ministerie dient de Britse ambassadeur te ontbieden en hem te informeren over het regeringsstandpunt.
Een bron bij het kantoor van de PG zegt dat Yingluck in elk land asiel kan aanvragen. Thailand zal niet in discussie gaan met een land waarin de asielaanvraag wordt gedaan, want dat zou een diplomatiek conflict kunnen ontketenen.

‘Regering wist dat Yingluck in Engeland was’
1 oktober – De regering wist dat Yingluck in Engeland was, kopt Bangkok Post vandaag boven haar openingsverhaal. Dat zegt regeringswoordvoerder Sansern in wat gezien wordt als een poging om gezichtsverlies te voorkomen nadat de regering was overladen met kritiek toen de buitenlandse media donderdagavond meldden dat ze in Londen was en niet in Dubai, wat premier Prayut eerder die dag had gezegd.
Sansern zegt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken ‘onofficieel’ had vernomen dat Yingluck uit Dubai zou vertrekken naar Engeland om er politieke asiel aan te vragen. CNN die zich baseerde op een bron binnen Pheu Thai, meldde dit donderdag al. Volgens Sansern hecht Prayut geen belang aan de asielaanvraag. ‘De regering heeft de plicht delinquenten op te sporen en te laten berechten. Het proces heeft betrekking op zowel Thaise als internationale wetten.’
De krant citeert een bron bij het OM die uitlegt dat degenen die politiek asiel zoeken dat op elk moment kunnen doen. ‘Het is een persoonlijke zaak. De asielprocedure heeft niets te maken met de autoriteiten van hun thuisland. Ze moeten een asielaanvraag doen in het land waar ze willen verblijven en kunnen niet de relatie tussen beide landen gebruiken om hun asielaanvraag te steunen.’
‘Het land van bestemming heeft de volledig macht om een besluit te nemen over de aanvraag, maar zal wel vaak rekening houden met de gevolgen die dit kan hebben voor de relatie tussen beide landen. Het thuisland verstrekt doorgaans geen details over de huidige status van een asielzoeker omdat de bilaterale relaties tussen beide landen risico kunnen lopen wanneer het zich verzet tegen de asielaanvraag.’
Het openingsverhaal meldt verder dat de politie het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gevraagd Yingluck’s paspoort in te trekken. Thailand heeft met vijftien landen een uitleveringsverdrag, maar ook zonder zo’n verdrag kan Thailand om uitlevering vragen. De VAE heeft geen uitleveringsverdrag met Thailand, Engeland en de VS wel.(

Politie geeft toe: Yingluck is in Engeland
4 oktober – RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara heeft gisteren toegegeven dat oud-premier Yingluck in Engeland is, wat al eerder is gemeld door CNN en Reuters. Tot gisteren noemde de regering Dubai, maar de VAE hebben bevestigd dat ze naar Engeland is vertrokken. De politie werkt nu aan een aanvraag aan Interpol voor een Red Notice, een internationaal arrestatiebevel. Of het bevel wordt uitgevaardigd is ter beoordeling van Interpol.
Engeland, dat in tegenstelling tot de VAE een uitleveringsverdrag met Thailand heeft, kan nog niet gevraagd worden Yingluck uit te leveren. Het OM denkt daarover na. Srivara zei verder dat de RTP de procureur-generaal heeft geïnformeerd over alles wat ze in de zaak heeft gedaan, sinds Yingluck op 25 augustus niet kwam opdagen in het hooggerechtshof en 27 september toen ze in absentia werd veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens plichtsverzuim.
De RTP is nog niet door de gemeentepolitie van Bangkok geïnformeerd over de drie agenten die Yingluck hebben geholpen bij haar vlucht. Naar hen wordt een disciplinair onderzoek gedaan.
Intussen probeert de RTP een Mercedes-Benz en pickup truck te lokaliseren die deel uitmaakten van het konvooi waarin Yingluck naar de grens met Cambodja werd gebracht. Srivara zegt dat het onderzoek doorgaat omdat de regering de zaak als ernstig beschouwt. Ze wil weten wie op de achtergrond aan de touwtjes trok. Het onderzoek naar DNA sporen die in de vluchtauto, een Toyota Camry, zijn gevonden, is nog aan de gang.

Regering tast in het duister over asielaanvraag Yingluck
6 oktober – De regering heeft geen idee of oud-premier Yingluck politiek asiel heeft aangevraagd, wat bronnen bij Pheu Thai volgens de lokale media beweren. Vice-premier Prawit vertelde gisteren verslaggevers dat hij niet op de hoogte is van die berichten en er geen informatie over heeft.
Hij zei ook Yingluck niet te hebben ontmoet tijdens zijn trip naar Engeland. ‘Als ik haar echt had ontmoet, had ik dat nooit geheim kunnen houden.’ [Eerdere berichten noemden trouwens een ontmoeting met Thaksin die ook in Londen was, en niet Yingluck]
Legercommandant Chalermchai weet eveneens niets over een mogelijke asielaanvraag. Hij zegt ook niets te weten over een ander onbevestigd bericht dat ze een regering in ballingschap zou willen vormen.
Pallop Pinmanee, voormalig adviseur van Yingluck, zegt dat ze waarschijnlijk binnenkort bekend maakt waarom ze gevlucht is en uitlegt hoe ze denkt politiek asiel te krijgen. Volgens sommige PT-ers zou ze dat al gekregen hebben op grond van het feit dat Thailand door een militair regime wordt geregeerd.
Pheu Thai secretaris-generaal Phumtham gelooft niets van de berichten over de vorming van een regering in ballingschap. Ook PT-woordvoerder Anusorn verwerpt ze. Een andere PT-bron zei gisteren dat Yingluck als toerist in Engeland is. Hij wil niet zeggen welk paspoort ze gebruikt.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken is door de politie gevraagd Yingluck’s paspoort in te trekken. BuZa denkt na. Op de website wordt gemeld dat tegen Yingluck een derde arrestatiebevel is uitgevaardigd, maar daarover rept de krant niet.

Zaterdag 7 oktober
– Een werkgroep is aan het werk geslagen om oud-premier Yingluck terug te brengen naar Thailand, zodat ze de gevangenisstraf van 5 jaar kan uitzitten, die het hooggerechtshof haar heeft gegeven, ongeacht of ze politiek asiel aanvraagt dan wel of het al verleend is in Engeland, aldus voorzitter Amnat,
Amnat wijst erop dat ze niet beschuldigd is van een politiek vergrijp, maar van een strafrechtelijke overtreding. Engeland en Thailand hebben een uitleveringsverdrag. De Britse wet staat uitlevering toe bij beschuldigingen van corruptie en criminele nalatigheid.
Sommige critici denken dat Yingluck Engeland zal vragen haar uit te sluiten van het uitleveringsverdrag omdat haar politieke vervolging staat te wachten in Thailand. Procureur-generaal Khemchai denkt dat deze gok niet zal werken. Een openbare aanklager meent daarentegen dat ze wel een kans maakt. Uitlevering vindt niet plaats wanneer een persoon een gefundeerde vrees heeft voor vervolging op basis van ras, religie of politieke ideologie.

Maandag 9 oktober
– ‘Yingluck unlikely to try exile govt’ kopt de krant in haar openingsartikel op pagina 3. Politieke waarnemers [wie zijn dat toch?] zeggen dat de kans daarop uiterst gering is. Hetzelfde gerucht circuleerde trouwens kort na de coup van september 2006 waarin Thaksin pootje werd gelicht.
De speculatie dat Yingluck zo’n regering zou willen vormen, dook kort na haar vlucht op 23 augustus op, twee dagen voordat het hooggerechtshof zijn vonnis bekend maakte. Het gerucht kwam vorige week weer terug toen ze naar verluidt plannen had gemaakt om politiek asiel in Engeland aan te vragen. Secretaris-generaal Phumtham van Pheu Thai wuift de berichten weg en zegt dat de bevolking moet wachten totdat Yingluck haar plannen bekendmaakt.

Hulpje bij Yingluck’s vlucht schuldig aan inbreuk op politietucht
17 oktober – Het panel dat onderzoek doet naar de medewerking die oud-premier Yingluck van agenten heeft gekregen bij haar vlucht naar het buitenland, acht voormalig adjunct-hoofd Chairit van de gemeentepolitie Bangkok (MPB) schuldig aan overtreding van de politiewet.
MPB-commissaris Charnthep mag nu beslissen of een disciplinair onderzoek word begonnen tegen Chairit, die eerder is overgeplaatst naar een inactieve post. Een ander politieteam verdiept zich in de strafrechtelijke aspecten van de hulp.
Chairit is een van de drie agenten die Yingluck hebben geholpen in een Toyota Camry naar de grens met Cambodja te rijden. Ze nam twee dagen voordat het hooggerechtshof zou vonnissen in de rijsthypotheekzaak, de benen. Het hooggerechtshof veroordeelde haar later in absentia tot 6 jaar cel.
Naar verluidt wil ze politiek asiel aanvragen in Engeland omdat ze de rechtszaak tegen haar beschouwt als een politiek proces [lees afrekening met de door de elite gehate Shinawatra clan].

Minister Don: Engeland heeft Yingluck geen politiek asiel verleend
1 november –  Minister Don (Buitenlandse Zaken) zegt dat Engeland oud-premier Yingluck geen politiek asiel heeft verleend en dat zal ze ook niet krijgen, is hem verzekerd door het Verenigd Koninkrijk. Maar hij weet niet waar Yingluck nu is.
Sinds ze op 25 augustus wegbleef, toen het hooggerechtshof het vonnis in de rijsthypotheek zaak bekend zou maken is het de Thaise autoriteiten niet gelukt haar verblijfplaats vast te stellen. Yingluck werd op 27 september bij verstek veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens plichtverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst. Ze zou nagelaten hebben frauduleuze G2G rijstdeals tegen te houden (government to government). Zowel zij als het OM zijn niet in beroep gegaan. Toen de beroepstermijn was verstreken, zijn haar vier paspoorten (2 diplomatieke en 2 gewone) ingetrokken.
Naar verluidt zou Yingluck naar Dubai zijn gevlucht alvorens door te reizen naar Europa. ‘Er zijn geruchten dat ze naar Engeland is gereisd’, is alles wat Don daarover zegt. Gevraagd of ze politiek asiel zal aanvragen nu haar paspoorten zijn ingetrokken, zegt Don dat elk land daarvoor eigen wetten en procedures heeft. Hij wil niet antwoorden op de vraag of ze wellicht het voorbeeld van haar broer volgt, oud-premier Thaksin, die het burgerschap van een buitenland heeft verworven. Don: ‘Verslaggevers moeten dat aan Yingluck zelf vragen als ze een antwoord willen.’ (Bron: website Bangkok Post, 31 oktober)

Zaterdag 11 novembwr
– Politieofficier Chairit die de leiding had bij Yingluck’s vlucht, heeft voor de tweede keer verstek laten gaan bij de politie van Pathumwan, die hem beschuldigd heeft van zijn hulp. Wanneer hij een derde keer wegblijft, ‘zit er niets anders op dan een arrestatiebevel tegen hem aan te vragen’, zegt adjunct-hoofd Phakkhaphong van de gemeentepolitie van Bangkok (MPB).
Chairit is eerder geschorst als hoofd van de MPB-divisie 5. Phakkhaphong weet niet of hij evenals Yingluck naar het buitenland is gevlucht. Behalve hij waren ook twee andere agenten behulpzaam bij de vlucht.

Wat biedt Bangkok Post vandaag nog meer (1)?
5 december – Op de voorpagina spreekt premier Prayut een bericht tegen dat oud-premier Yingluck een paspoort heeft gekregen van Engeland, maar hij erkent daarover geen informatie te hebben. Hij weigerde gisteren ook commentaar te leveren op een Instagram bericht van Thaksin’s zoon Panthongtae. Die schrijft dat de familie Shinawatra niet langer betrokken wil zijn bij politiek. ‘We verlangen terug naar de warmte van een familieleven’.  [En gelijk heeft hij, want van de polletiek word je niet gelukkig]
Minister Don (Buitenlandse Zaken) lijkt het onwaarschijnlijk dat de UK Yingluck een paspoort heeft verstrekt, alhoewel het in sommige landen gebruikelijk is dat investeerders een paspoort van het land krijgen. De Thaise ambassade in Londen heeft het bericht geverifieerd en zegt dat het gelogen is. Het ministerie houdt zich niet meer met Yingluck’s vlucht bezig sinds haar Thaise paspoorten zijn ingetrokken.
Mocht u het al vergeten zijn: Yingluck vluchtte drie maanden geleden naar het buitenland om een gevangenisstraf van 5 jaar te ontlopen vanwege nalatigheid bij G2G rijstdeals. Vermoedelijk verblijft ze bij haar broer in Dubai, waar ze betrekkelijk veilig is want de VAR heeft geen uitleveringsverdrag met Thailand. Ze zou politiek asiel willen aanvragen in Engeland

Yingluck in Londen: Is ze ’t of is ze ’t niet?
30 december – Zelfs een bron die nauwe banden met Yingluck heeft, kan niet met zekerheid zeggen of de vrouw links op de foto, gepubliceerd op www.newtv.co.th, de in september gevluchte oud-premier Yingluck is. Waarschijnlijk wel, zegt ze.
Als het inderdaad Yingluck is, zou dat de eerste keer zijn sinds haar spectaculaire vlucht dat ze in de media opduikt. Yingluck ontvluchtte het land enkele dagen voordat ze door het hooggerechtshof veroordeeld werd voor nalatigheid in het hypotheeksysteem voor rijst.
NCPO woordvoerder Piyapong zegt dat onderzoek wordt gedaan naar de foto die is genomen in het Westfield Shopping Centre in Shepherd’s Bush in West Londen. Woordvoerder Busadee van BuZa zegt dat het ministerie geen informatie over de zaak heeft. De bron heeft Yingluck sinds haar vlucht eenmaal opgezocht in Londen.
Ze vertelt: ‘Ze voelde zich goed en was opgewekt. Het leek erop dat ze afstand had genomen van de politieke gebeurtenissen. Yingluck leidt een normaal leven en gedraagt zich niet als iemand die op de vlucht is. Maar ze mijdt nog steeds plaatsen waar Thaise mensen haar zouden kunnen herkennen. Als ze uitgaat, vermomt ze zich niet, maar ze draagt wel een zonnebril.’
Na haar vlucht hebben de media druk gespeculeerd over haar verblijfplaats, waarbij Dubai en Londen werden genoemd. In Dubai woont haar broer Thaksin die in 2008 vluchtte. Yingluck zou in Engeland politiek asiel willen aanvragen, maar dat is nooit bevestigd.

Zaterdag 6 januari 2018
Pagina 3 opent met oud-premier Yingluck. Opnieuw is een foto opgedoken van de voortvluchtige premier in Londen. De eerste, online verspreid, was niet erg duidelijk, maar over deze kan geen twijfel bestaan: het is Yingluck en het is Londen. De Thaistalige krant Khao Sod wist er de hand op te leggen en toont Yingluck in het gezelschap een ongeïdentificeerde Thaise vrouw.

Net sluit zich om Yingluck (zou ‘t?)
7 januari – Geen opening krant vandaag, want BP opent met kritiek op de NACC, waarover later meer, maar het bericht krijgt toch een prominente plaats op de voorpagina. Hoofdcommissaris Chakthip van de Royal Thai Police zegt dat de politie er alles aan doet Yingluck terug te brengen naar Thailand om terecht te staan. De krant vertaalt dit gemakshalve in de kop met: Top cop says net closing on Yingluck after UK snap.
Laat ik maar gelijk met eigen commentaar beginnen. Ik geloof er niets van dat het ‘net zich sluit’ om de oud-premier die op 27 september naar het buitenland vluchtte, twee dagen voordat het hooggerechtshof haar veroordeelde tot vijf jaar gevangenisstraf wegens plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst.
Haar broer lukt het al sinds 2008 uit handen van Justitie te blijven door zijn domicilie in Dubai te kiezen (de VAR heeft geen uitleveringsverdrag met Thailand) en Red Bull erfgenaam Vorayudh is nog steeds op vrije voeten sinds zijn hit-and-run aanrijding in 2012, dus het moet voor Yingluck een koud kunstje zijn uit handen van Justitie te blijven.
De UK snap is de onlangs bekend geworden foto van Yingluck die in Londen winkelt. In tegenstelling tot de eerste foto die eerder circuleerde, staat ze er duidelijk op naast een ongeïdentificeerde Thaise vrouw. De foto is bekend geworden dankzij de Thaistalige krant Khao Sod, die er uiteraard niet bij vertelt hoe ze eraan gekomen is. [Mooie primeur, collega’s!]
Chakthip heeft zijn adjunct Srivara opdracht gegeven onderzoek te doen, Yingluck te localiseren en te (laten) arresteren. Met de Brtise autoriteiten wordt contact opgenomen. Yingluck’s paspoorten zijn ingetrokken, maar het is onbekend of ze een paspoort van een ander land heeft, zoals Thaksin die vrijelijk over de wereld rondreist. De politie gaat ook uitzoeken wie de onbekende vrouw op de foto is.
Gesuggereerd is dat Yingluck asiel zou willen aanvragen in de UK, maar dat is nooit bevestigd. Asiel kan worden verleend als de Britten ervan overtuigd zijn dat Yingluck het slachtoffer is van een politieke vendetta [om de familie Shinawatra kalt te stellen].

Commentaar: Yingluck komt nooit terug naar Thailand
8 januari – Na de vlucht van Yingluck, twee dagen voor haar berechting door het hooggerechtshof, doken de verhalen op. Het regime zou een oogje hebben dicht geknepen zodat ze het land kon ontvluchten. Zelfs is de mogelijkheid geopperd dat het regime de vlucht had geregisseerd.
Zo onwaarschijnlijk is dat niet, want Yingluck’s Great Escape voorkwam een heleboel ellende voor de junta. Berechting van haar zou tot veel onrust hebben geleid, want ze had en heeft nog steeds een grote schare supporters. Dat drie agenten van de gemeentepolitie Bangkok zijn aangehouden voor hulp bij haar vlucht, speelt geen rol, want dat zijn Barbertjes.
Dus neem ik het nieuws van gisteren met een korreltje zout, dat het net zich om Yingluck sluit nu een tweede foto van haar in Londen bekend is geworden. Ik schreef gisteren dat het voor haar een fluitje van een cent is om uit handen van Justitie te blijven. Vandaag voeg ik daaraan toe: Ze hoeft nergens bang voor te zijn, want het regime heeft liever dat ze wegblijft dan dat ze terugkeert.
Tja, This is Thailand, zoals een bekende uitdrukking luidt. De werkelijkheid is gelaagd. De krant beschrijft de zichtbare werkelijkheid, maar de journalisten en ik denk ook grote delen van de bevolking weten wel beter.

Verzoek om Yingluck’s uitlevering op dood spoor
10 januari – Bangkok Post brengt het vandaag als groot nieuws op de voorpagina: Yingluck extradition bid hits dead end, maar iedereen die de zaak Yingluck heeft gevolgd weet al lang dat een verzoek van Thailand de oud-premier uit te leveren, kansloos is. Geen enkel land zal haar op basis van wat in wezen een politiek proces is, willen terugsturen.
Wat ze heeft misdaan c.q. heeft nagelaten en waarvoor het hooggerechtshof haar een gevangenisstraf van 5 jaar heeft gegeven, hoort thuis in het parlement, niet in de rechtbank. Ze hoort politiek ter verantwoording worden geroepen, wat voorafgaand aan de rechtsgang ook is gebeurd met als straf dat ze uit haar functie van premier is gezet.
En nog iets: de poging van de regering het in het hypotheeksysteem voor rijst geleden verlies op haar te verhalen, is eveneens een juridisch monstrum. De rechtbank komt niet eens te pas aan die procedure, want de regering heeft daarvoor een bestuursmaatregel ingezet.
De Yingluck discussie is opgelaaid nadat twee foto’s van Yingluck in London bekend zijn geworden. Op de eerste was nog onduidelijk of zij het was, de tweede, gepubliceerd door de Thaistalige krant Khao Sod, laat daarover geen twijfel bestaan. Minister Don (Buitenlandse Zaken) zegt van de Engelse autoriteiten bevestiging te hebben gekregen dat ze sinds september [toen ze Thailand ontvluchtte] in Engeland is.
Het openingsverhaal beslaat de halve voorpagina. Het is een [doorzichtig] rookgordijn om te verhullen dat de jacht op Yingluck en haar broer Thaksin, die sinds 2008 in ballingschap in Dubai leeft, een vendetta is om de door de elite gehate Shinawatra-clan politiek te neutraliseren. Thaksin’s zoon Panthongtae krijgt trouwens ook nog een beurt, want hij zou geprofiteerd hebben van een frauduleuze lening van de Krungthai Bank.
Ik laat de opening verder onbesproken want het werpt geen enkel nieuw licht op de zaak. Wilt u het toch lezen, bijvoorbeeld omdat u zich verveelt, klik dan hier.

Yingluck’s ontsnapping: Prawit dreigt met sancties
12 januari – Als jullie geen jacht maken op Yingluck, dan zwaait er wat, dreigt vice-premier Prawit naar aanleiding van de verklaring van het kantoor van de procureur-generaal dinsdag dat het nog geen verzoek heeft gedaan om de oud-premier uitgewezen te krijgen ‘wegens een gebrek aan informatie over haar verblijfplaats’. In juridische termen: De desbetreffende ambtenaren lopen dan het risico aangeklaagd te worden voor een ambtsmisdrijf c.q. plichtsverzuim.
Ik geef gelijk maar een toelichting. ’t Is allemaal toneel, want de regering ziet haar liever wegblijven dan terugkomen en hier een martelaarsrol vervullen. Dat geeft alleen maar ellende, want Yingluck is nog mateloos populair. Dat wil zeggen bij de gewone mensen, niet bij de elite die verwoede pogingen doet de eigen machtspositie te handhaven. Bovendien: geen enkel beschaafd land zal haar uitwijzen omdat ze veroordeeld is in wat in wezen een politiek proces was.
En weer bewijst Bangkok Post het niet zo nauw te nemen met de feiten, want ik lees opnieuw dat Yingluck eind augustus vluchtte. Nee, Bangkok Post, Yingluck vluchtte twee dagen voordat het hooggerechtshof op 27 september zijn vonnis bekend maakte: vijf jaar gevangenisstraf. Maar als een fout eenmaal is gemaakt in de krant, wordt die telkens herhaald.
Het bericht kauwt nog eens na dat recent twee foto’s van Yingluck in Londen zijn opgedoken. Op de tweede is ze duidelijk te zien in het gezelschap van een onbekende Thaise vrouw, vermoedelijk voor warenhuis Harrods. Onbekend is of ze gebruik maakt van een buitenlands paspoort, want haar Thaise paspoorten zijn ingetrokken. Mogelijk heeft ze in Engeland politiek asiel aangevraagd, maar dat is pure speculatie en nog niet bevestigd. De Engelse ambassadeur onthoudt zich van commentaar.
Partijleider Abhisit (Democraten) mag in het bericht ook nog wat zeggen. ‘Het aanvragen van politiek asiel is een kwestie tussen mevrouw Yingluck en het betrokken land, waarmee niemand zich kan bemoeien.’
Ook voormalig UDD-voorzitter Tida Tavornseth krijgt van de krant de gelegenheid een volkomen overbodige opmerking te maken: ‘We kunnen andere landen niet dwingen Yingluck terug te sturen naar Thailand.’ Ze vindt dat ambtenaren, die het niet lukt Yingluck terug te brengen, niet aangeklaagd dienen te worden. ‘Ze doen gewoon hun werk.’

Yingluck moet bloeden voor verliezen in hypotheeksysteem
1 februari – Nog een slachtoffer, maar nu een echt slachtoffer: oud-premier Yingluck Shinawatra, sinds september voortvluchtig en vermoedelijk verblijvend in Engeland. Haar vermogen is ‘swiped’, kopt de krant op de voorpagina. To swipe wordt zowel neutraal vertaald met ‘afnemen’ als met ‘jatten’ en ‘gappen’, en daar komt het wel op neer.
Yingluck is aansprakelijk gesteld voor de verliezen, die in het hypotheeksysteem voor rijst zijn geleden: ze moet daarvan 35 miljard baht ophoesten. Dat besluit is genomen op basis van een (weinig gebruikte) bestuursmaatregel, een procedure die sneller verloopt dan een civiele rechtsgang. In totaal heeft het Legal Excecution Department zich meester gemaakt van dertig bezittingen, waaronder haar huis in Bangkok-noord, in haar vermogensverklaring geschat op 110 miljoen baht, alsmede appartementen, stukken land in en om Bangkok en twaalf bankrekeningen. Enkele zullen geveild worden, maar dat is nog niet gebeurd.
Yingluck heeft sinds haar vlucht, voor de zoveelste keer door BP foutief gedateerd in augustus, niets meer van zich laten horen. Ze is tweemaal gefotografeerd in Londen. Naar verluidt zou ze politiek asiel in Engeland willen aanvragen. Critici vinden dat de regering geen serieuze pogingen doet haar op te sporen en te laten uitwijzen.

Vrijdag 2 februari
– De echtgenoot van oud-premier Yinglick en haar zoon moeten misschien toestemming vragen of huur gaan betalen wanneer ze in Yingluck’s woning in Bangkok-noord willen blijven wonen. Op het huis is door het Legal Excution Department beslag gelegd, alsmede op andere bezittingen op grond van de bestuursmaatregel waarin Yingluck aansprakelijk wordt gesteld voor een deel van de verliezen die in het hypotheeksysteem voor rijst zijn geleden.
Yingluck ontvluchtte in september Thailand, twee dagen voordat het hooggerechtshof haar veroordeelde tot vijf jaar gevangenisstraf wegens plichtsverzuim. Ze liet na een eind te maken aan frauduleuze G2G rijstdeals met China (government to government). Vermoedelijk verblijft ze in Londen.

Zondag 4 februari
Verder op de 3 een follow-up op het beslag dat is gelegd op de eigendommen van oud-premier Yingluck. Haar zoon kan voorlopig blijven wonen in haar woning in Bangkok-noord totdat het geveild is. Yingluck moet 35 miljard baht dokken ter compensatie van de verliezen die zijn geleden in het hypotheeksysteem voor rijst. Het huis, getaxeerd op 110 miljoen baht, is een van de bezittingen van Yingluck die door het Legal Execution Department op basis van een bestuursmaatregel is geconfisqueerd.

Zondag 11 februari
Een tweede gedachte bij de voorpagina van vandaag is: het leven in ballingschap is zo gek nog niet, vooral niet als je geld hebt. Goed, misschien mis je je land, maar daar staat veel tegenover. Ik doel op het bericht dat Thaksin en Yingluck Shinawatra vermoedelijk het Chinees Nieuwjaar in Beijing vieren. Dat valt te concluderen uit een foto die Thaksin’s dochter online heeft gezet. Daarop staat Thaksin bij twee Chinese dummies. Het bijschrift luidt: ‘I would like to convey a Happy Chinese New Year message in advance to all Thais from Beijing.’ Een andere foto toont broer en zus terwijl ze op een markt fruit kopen en die zou ook in Beijing gemaakt zijn.
Vrijdag 14 februari begint het Jaar van de Hond, toevallig het geboortejaar van uw redacteur.
Ja, die twee komen nog eens ergens, hoewel beider paspoorten zijn ingetrokken. Thaksin reist vrolijk de wereld rond en Yingluck is eerder in Londen gezien, een stad die me heel wat aangenamer lijkt om te vertoeven dan Bangkok, de stad van de eeuwige verkeersfiles en recent smog (foto).
Om nog even het geheugen op te frissen. Thaksin nam in 2008 de wijk om een gevangenisstraf van twee jaar wegens machtsmisbruik te ontlopen, Yingluck verdween abrupt in september [en niet in augustus, zoals BP consequent blijft schrijven] voorafgaand aan haar veroordeling tot 5 jaar cel wegens plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst. Het arrestatiebevel tegen haar kan niet naar Interpol worden gestuurd, zolang ze geen vast adres heeft.

De jacht op Yingluck verplaatst zich naar China
12 februari – Het politieteam dat op oud-premier Yingluck jaagt, die in september gevlucht is voor een gevangenisstraf van 5 jaar, vraagt vandaag de Chinese autoriteiten om medewerking bij haar opsporing nu online een foto is opgedoken waarop ze samen met haar oudere broer Thaksin, eveneens oud-premier, op een markt in Beijing staat. De politie wil zeker weten of de foto in China is genomen.
NCPO-woordvoerder Piyaphong zegt dat de politie tot nu toe geen belangrijke informatie heeft ontvangen over de foto’s. Gevraagd of de foto erop wijst dat Yingluck evenals Thaksin vrij kan rondreizen, alhoewel beider paspoorten zijn ingetrokken, zegt hij: ‘Dat weet ik niet.’
Regeringswoordvoerder Sansern wil geen commentaar geven. ‘De veiligheidsdiensten zijn verantwoordelijk voor de zaak, niet de regering.’ Hij reageerde op een vraag of de publicatie van de foto op dezelfde dag als het protest bij het Democracy Monument bedoeld was als een soort van politieke boodschap.
Secretaris-generaal Chawalit van Pheu Thai wijst die speculatie af, alhoewel het wel toevallig is nu de door de NCPO opgetuigde regering snel haar populariteit verliest.
Naar verluidt zijn de Shinawatra’s in China voor de viering van het Chinees Nieuwjaar. Zie de startpagina voor info over China’s belangrijkste feestdag.

Thaksin en Yingluck op weg naar Japan
13 februari – De beide oud-premiers Thaksin en Yingluck, eveneens beiden op de vlucht voor een gevangenisstraf, die gefotografeerd zijn in China, hebben het land verlaten en zijn naar Japan vertrokken, zegt vice-premier Prawit. Volgens eerdere berichten zouden ze in Beijing het Chinese Nieuwjaar vieren, dat morgen begint, maar daarvan hebben ze blijkbaar afgezien, misschien omdat ze bang waren uitgewezen te worden.
Prawit zegt dat betrokken diensten eraan werken beiden berecht te krijgen, maar daarvan is nog weinig gebleken. Thaksin woont al sinds 2008 in het buitenland, Yingluck nam in september de benen.
Premier Prayut haalt zijn schouders op over speculaties dat de aanwezigheid van beiden in China politieke instabiliteit in Thailand kan veroorzaken. ‘Ik heb er geen mening over. Dit is een zaak van een buitenland. De betrokken diensten blijven ze volgen.’
Gevraagd of het toevallig is dat de foto op dezelfde dag online werd geplaatst als het protest zaterdag bij het Democracy Monument, zei hij: ‘Het interesseert me niet. Besteed er geen aandacht aan. Waarom zijn jullie geïnteresseerd in mensen die de wet overtreden?’
Prayut zei dat gisteren na een evenement in het Government House te hebben bijgewoond ter gelegenheid van International Human Rights Day. Hij zei dat het de mensen aan een duidelijk begrip van mensenrechten ontbreekt, terwijl wetten en de grondwet onschendbaar zijn.
‘Wat betreft Thailand: er zijn nog steeds twee mensen die in het buitenland activiteiten plegen, welke onrust voor de mensen in het land veroorzaken. […] Iedereen die overtredingen begaat moet het juridisch proces volgen. Buitenlanders die de wet in Thailand overtreden, worden gearresteerd en uitgewezen naar hun eigen land.’
Minister Don (Buitenlandse Zaken) zegt geïnformeerd te zijn dat Yingluck in China is. Alhoewel haar paspoorten zijn ingetrokken, kan ze een paspoort van een ander land hebben verkregen in ruil voor investeringen. Het ministerie, zegt hij, heeft enkele landen bericht dat ze op de vlucht is.
RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara heeft de Foreign Affairs Division van de RTP de opdracht gegeven Interpol te informeren en hij heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd de reisroutes van Thaksin en Yingluck na te gaan. Forensisch functionarissen moeten controleren of de foto waar beiden op staan, echt is.

Dinsdag 29 mei
29 mei – Met enig satanisch genoegen vandaag in de krant gelezen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte is van het visum, geldig voor 10 jaar, dat Engeland aan premier Yingluck heeft verstrekt. De bron van het nieuws is de redacteur van BBC Thai, die gestationeerd is in Londen. Hij zegt het gehoord te hebben van een ‘bron dichtbij Yingluck’. Tevens melden de media dat Yingluck momenteel gebruik maakt van een paspoort uitgegeven door een Europees land.
Vanwaar mijn genoegen? Ten eerste omdat de media prima werk hebben verricht. Als voormalig journalist heb ik een zwak voor media die nieuws brengen waarvan de autoriteiten nog niet op de hoogte zijn [ook van informatie die machthebbers onder de pet willen houden].
Ten tweede omdat Yingluck deze opsteker wel kan gebruiken, want Thailand wil een deel van de verliezen, geleden op het hypotheeksysteem voor rijst, op haar verhalen. Een juridisch monstrum. Gebruikelijk is een minister politiek aansprakelijk te stellen. Zo hebben we in Nederland de paspoortaffaire gehad die de kop heeft gekost van de verantwoordelijke minister. Maar een minister persoonlijk aansprakelijk stellen is ongehoord en zeker omdat het in dit geval ingegeven is door primitieve wraakgevoelens om de Shinawatra clan kalt te stellen.

Rekenkamer: Yingluck’s rijstprogramma schaadde de natie
28 augustus – De president van de Rekenkamer beweert met klem dat het hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck het land schade heeft berokkend. Hij reageert op een uitspraak van juridisch adviseur Ruangkrai van voormalig regeringspartij Pheu Thai die erop heeft gewezen dat de nationale financiële verklaring van het Comptroller General’s Department geen melding maakt van verliezen.
Maar dit is strijdig met het vonnis van de afdeling voor politieke ambtsdragers van het hooggerechtshof d.d. 27 september vorig jaar dat meer dan 536,90 miljard baht aan verliezen noemt. Indien deze niet misselijke verliezen zijn geleden, had dit in de verklaring vermeld moeten worden, aldus Ruangkrai.
Zoals bekend nam Yingluck de benen kort voordat het hooggerechtshof haar schuldig achtte aan plichtsverzuim. Ze is al emkele malen met haar grote broer Thaksin (ook voortvluchtig) gesignaleerd.

Krant in HK onthult: Yingluck heeft een Cambodjaans paspoort
10 januari 2019 – Mooie primeur van de South China Morning Post (SCMP) uit Hong Kong (HK): Oud-premier Yingluck is in het bezit van een Cambodjaans paspoort. Ze heeft het gebruikt bij de registratie van het bedrijf PT Corporation Company en de benoeming tot RvB-voorzitter van Chantou International Containers Terminal.
Mogelijk heeft ze het paspoort ook gebruikt om in augustus 2017 Thailand te ontvluchten. Als dat zo is, betekent dit dat Cambodja haar, ondanks alle ontkenningen, geholpen heeft bij haar vlucht. Ook nu weer ontkennen de Cambodjaanse autoriteiten dat ze destijds hulp van hen heeft gehad.
Een bron bij Pheu Thai noemt het bericht van de SCMP ongegrond. Yingluck heeft verschillende paspoorten. Ze gebruikte haar Thaise paspoort, dat toen nog niet was ingetrokken, om Dubai en Engeland in te komen, waar ze asiel zou hebben aangevraagd. Yingluck’s paspoort werd in oktober 2017 ingetrokken.
Chantou International Containers Terminal is onder de naam Pacific International Capital Inc gevestigd in een gebouw in Hong Kong. Een van de directeuren is Chen Huaidan, die ook directeur is van een vastgoedbedrijf in Singapore. Hij kocht een huis dat volgens Yingluck’s inschrijving in het kadaster van Hong Kong haar postadres is. PT Corporation heeft ook een vestiging in Bangkok. Twee dochters van Thaksin zijn daarvan grootaandeelhouder.
Het bericht, uiteraard opening krant van vandaag, bevat geen reacties van de Thaise autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken weigert commentaar en zegt geen gegevens te hebben over het vermeend bezit van een Cambodjaans paspoort. Verstandige reactie want dat zou tot een diplomatieke rel met Thailands buurland kunnen leiden.
Het artikel besteedt verder ‘in a related development’ aandacht aan het verzoek van Panthongtae Shinawatra om naar Hong Kong te mogen reizen voor het bijwonen van zijn zusters huwelijk. Vice-premier Prawit zegt dat de NCPO het verzoek niet kan goedkeuren omdat hij verwikkeld is in een strafrechtzaak over een controversiële lening, door de Krungthai Bank verstrekt.
Panthongtae wordt beschuldigd van het witwassen van geld en samenzwering. Hij is vrijgelaten op borgtocht, maar mag alleen met toestemming van de rechtbank naar het buitenland reizen. Prawit zegt: ‘Als hij naar het buitenland wil reizen, moet hij dat aan de Court of Justice vragen. De NCPO heeft niet de bevoegdheid over deze zaak een beslissing te nemen.’
Ik besluit met een persoonlijke noot. Ik heb met enige leedvermaak dit verhaal gelezen. Als Yingluck inderdaad een Cambodjaans paspoort bezit, waaraan ik niet twijfel, staan de Thaise autoriteiten behoorlijk in hun hemd, want Cambodja is een bevriend land. Maar ze zullen er niet minder goed door slapen, want zijn al lang blij dat Yingluck (en trouwens ook haar broer) voor ballingschap heeft gekozen. Laten we zeggen: Opgeruimd staat netjes.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties