Het mysterie plaquette

Plaquette oud en nieuw

Andere gedenkplaat; de dader ligt op het kerkhof
16 april – Mysterie rond het gedenkplaatje van de Siamese revolutie van 1932 in het wegdek van de Royal Plaza bij het standbeeld van koning Rama V te paard. Het is vervangen door een ander plaatje, maar door wie? Het districtskantoor van Dusit, de regering en het Fine Arts Department weten van niets.
Volgens een Facebook post kan de inmiddels versleten plaquette vervangen zijn tijdens de renovatie van het standbeeld begin deze maand. Dat wordt bevestigd door een docent van de Kasetstart universiteit die in een tv-interview vertelde dat zijn studenten onderzoek hadden gedaan naar de plaquette. Op 1 en 2 april lag hij er nog, op 8 april lag er een nieuwe.
De tekst op de nieuwe plaquette wijkt aanzienlijk af van de tekst op de oude, maar welke betekenis ik daaraan moet toekennen, weet ik niet en het bericht maakt me ook niet veel wijzer. Volgens historici is het plaatje negen jaar na de revolutie aangebracht. Die overigens geweldloze revolutie leidde tot afschaffing van de absolute monarchie en vervanging door de constitutionele monarchie. Het is tijdens het bewind van voormalig premier veldmaarschalk Sarit Thanarat verwijderd geweest. Het plaatje ligt op de plaats waar op 24 juni 1932 de revolutie werd uitgeroepen. Koning Rama VII vertrok naar Engeland en deed drie jaar later afstand van de troon. Jaarlijks herdenken politieke activisten er de revolutie.
Foto: Links de oude plaquette, die is verdwenen. Rechts de nieuwe zonder vermelding van de Siamese revolutie.

Politie gevraagd om onderzoek naar plaquette
17 april – De kleinzoon van de man die op 24 juni 1932 op de Royal Plaza de revolutie uitriep, heeft de politie gevraagd onderzoek te doen naar de vervanging van de plaquette die daar in het wegdek ligt. Op de nieuwe gedenkplaat ontbreekt de naam Khana Ratsadon, de groep die een eind maakte aan de absolute monarchie. Op de social media wordt druk gespeculeerd wie dat gedaan zou kunnen hebben c.q. in wiens opdracht dat is gebeurd.
Prit Rattanakul Serireungriddhi, een regeringsfunctionaris, ging zondag vergezeld van drie studenten naar het politiebureau van Dusit om de vervanging aan te kaarten, die nog door niemand is geclaimd. Hij zei: ‘Wij hebben geschiedenis gemaakt toen de constitutionele monarchie op die dag werd ingesteld. Persoonlijk denk ik dat het de beste bestuursvorm is die Thailand ooit heeft gehad.’
Hij zegt dat niet alle nakomelingen van de Khana Ratsadon oprichters dezelfde gevoelens hebben bij de vermiste plaquette. ‘Ze hebben gemengde gevoelens over het incident, dus heb ik vrijwillig aangeboden hen te vertegenwoordigen.’
Prit is benieuwd wat partijleider Abhisit van de Democraten erover heeft te zeggen omdat die partij opgericht is door een Khana Ratsadon-lid. (Bron: website Bangkok Post, 16 april) (Zie verder het bericht van gisteren: Andere gedenkplaat; de dader ligt op het kerkhof)

Update krant: CCTV beelden nog niet bekeken
17 april – Bangkok Post opent vandaag de krant over 2 kolom met een artikel over het mysterie van de verwisselde gedenkplaat. De overige vier kolommen zijn voor een foto met terugkerende feestvierders op station Hua Lamphong.
Activisten zijn woedend, schrijft de krant, dat er nu een andere plaquette ligt. Pharit (in het websitebericht Prit) zegt dat de herdenkingsplaat van historische betekenis is omdat die een belangrijke verandering in de Thaise politiek symboliseert.
De politie van Dusit heeft nog niet de camerabeelden bekeken die helderheid zouden kunnen verschaffen over degenen die de plaat hebben verwisseld. Hoofdinspecteur Supak van het bureau Dusit zegt nog geen opdracht te hebben gekregen van zijn superieuren. [Ligt de zaak politiek te gevoelig, wellicht?]
Weng Tojirakarn, co-leider van het UDD (roodhemden), zegt dat degene die de plaat heeft weggehaald de geschiedenis probeert uit te wissen. De verdwijning betekent dat toekomstige generaties niet de kans krijgen over de geschiedenis van het land te leren. [Dat geldt wel voor meerdere episodes van de Thais geschiedenis die in geschiedenisboekjes worden verzwegen]
Het Thai Academic Network for Civil Rights heeft gisteren de premier en enkele andere bobo’s gevraagd juridische actie te ondernemen tegen de dader(s) [die nog bekend zijn]. De groep vraagt de bevolking naar de plaquette op zoek te gaan. Op change.org wordt de autoriteiten in een online petitie gevraagd de plaquette te zoeken en terug te leggen. Om half zeven gisteravond hadden al meer dan tweeduizend personen getekend.

Politie werkt onderzoek naar plaquette tegen
18 april – Het begint er nu toch sterk op te lijken dat de politie in haar maag zit met de verwisseling van de plaquette ter herinnering aan de Siamese revolutie van 1932. Want eerder zei de politie van het bureau Dusit dat ze nog geen CCTV-beelden had bekeken en nu zegt adjunct-hoofdcommissaris Srivara van de Royal Thai Police dat de politie alleen op zoek gaat naar de oorspronkelijke gedenkplaat als de rechtmatige eigenaar aangifte van diefstal doet.
Srivara zei dit in reactie op de klacht die de kleinzoon van een van de revolutionairen zondag had ingediend bij het politiebureau van Dusit met het verzoek de plaquette te zoeken. En om dat verzoek te onderstrepen protesteerden enkelen voor het standbeeld van Pridi Banomyong, die de revolutie leidde.
Ze wasten hun gezicht als satirische verwijzing naar de tekst op de nieuwe plaquette, waarin de revolutie niet eens wordt genoemd. Die tekst luidt: May Siam be blessed with prosperity forever. May the people be happy and cheerful and become the strength of the country.
Srivara waarschuwt degenen die aandringen op de terugkeer van de plaquette geen symbolische acties te organiseren op de Royal Plaza [waar de plaquette in het wegdek ligt] want dat is in strijd met het samenscholingsverbod van de junta.
Sirawith ‘Ja New’ Seritiwat, een bekende anti-coup activist van de New Democracy Movement, schrijft op zijn Facebook: ‘Als er geen eigenaar is, verwijder ik de nieuwe plaquette en vervang die door een replica van de oude, totdat de oude opduikt.’
Historicus Thepmontri schijft op Facebook dat democratie niets te maken heeft met de plaquette. Hij reageert op kritiek dat de verwijdering van de plaquette de democratie en geschiedenis in gevaar kan brengen. Hij noemt dat een ‘retorische overdrijving’. Degenen die nu moord en brand schreeuwen, zijn volgens hem anti-regerings elementen en personen die gezocht worden wegens majesteitsschennis.

Update: Pro-democratie protest gesmoord; leider aangehouden
18 april – Leger, politie en districtsambtenaren hebben gisterochtend een eind gemaakt aan een demonstratie bij Wat Banjamabophit in het district Dusit (Bangkok). Zo’n vijftig personen, onder leiding van Kampee Kampeerayanon, secretaris-generaal van de Thai People Sovereignty Party, demonstreerden voor herstel van de democratie en de vorming van een volksraad om deel te nemen aan het landsbestuur.
Kampee zei dat ze freedom and liberty willen [zijn dat in het Engels twee verschillende begrippen?] en rechtvaardigheid. De demonstranten hadden zondagavond een podium opgebouwd zonder daarvoor toestemming te hebben. De bijeenkomst was in strijd met het samenscholingsverbod van de NCPO. De maximumstraf voor dat vergrijp is zes maanden en/of een boete van 10.000 baht. Nou, dat valt nog mee. Kampee is aangehouden.

Kuifje en het mysterie van de verwisselde plaquette
19 april – Nee Dick, daar mag je niet mee spotten. De verwisseling van de plaquette ter herinnering aan de Siamese revolutie van 1932, waarbij de absolute monarchie plaatsmaakte voor de constitutionele monarchie, is een ernstige zaak. Want premier Prayut bemoeit zich ermee en een politieke activist die alleen maar een brief kwam brengen, is aangehouden.
Premier Prayut heeft een onderzoek gelast maar waarschuwt in één adem dat het ‘een onbelangrijke zaak is die niet mag escaleren tot een conflict’. ‘Democratie hangt af van mensen, niet van een gedenkplaat. Het heeft geen zin om de terugkeer [van de oorspronkelijke plaquette] te eisen. Ik wil niet dat welke groep dan ook de zaak gebruikt om conflicten te creëren nu het land naar democratie terugkeert door algemene verkiezingen.’
Vice-premier en minister van Defensie Prawit zegt dat de plaquette minder van belang is dan de economie. Hij heeft geen idee waar de plaquette kan zijn, omdat de Royal Plaza [waar de plaat in het wegdek lag, nu dus vervangen door een andere] geen gebied is waar Defensie voor verantwoordelijk is.
Adjunct-hoofdcommissaris Srivara van de Royal Thai Police zegt dat de politie zich niet met de zaak kan bezighouden omdat de gedenkplaat van niemand is. ‘Het is alleen diefstal wanneer het vermiste bezit een eigenaar heeft.’ In ieder geval is dat niet het Fine Arts Department of het districtskantoor van Dusit, zoals hem uit navraag is gebleken.
Srisuwan Janya, secretaris-generaal van de Association for the Protection of the Constitution, is gisterochtend door het leger aangehouden toen hij een brief voor premier Prayut wilde inleveren bij het servicecentrum van de regering. In de brief vraagt hij om een onderzoek. Hij is naar het 1st Cavalry Regiment gebracht, maar het bericht zegt niet of hij gedetineerd is. Volgens Prawit is hij aangehouden omdat hij verwarring stichtte ‘op een tijdstip waarop de natie eenheid nodig heeft’.
Eerder gisteren verzamelde zich bij het Government House een groep mensen die zeiden te behoren tot de Sovereign Thai People for the Nation, Religion and Monarchy groep. Zij hadden een brief bij zich met het verzoek aan Prayut de nieuwe plaquette te verwijderen. Omdat in de nieuwe tekst wordt verwezen naar de Natie, Religie en de Koning vinden ze de plaats ongepast omdat het verkeer erover heen rijdt. (Bron: website Bangkok Post, 18 april)
Ter toelichting: Misschien vraagt u zich vertwijfeld af ‘Waar gaat dit over?’ Het gaat over een plaquette die ligt op de plaats waar in 1932 de revolutie werd uitgeroepen. In de oude tekst wordt die genoemd, in de nieuwe tekst niet, wat een aanwijzing vormt in welke hoek de dader moet worden gezocht.

Update krant: Gouverneur Bangkok geeft een goed advies
19 april – Bangkok Post opent vandaag met het mysterie en meldt dat Prayut een onderzoek heeft gelast. Hij wordt uitgebreid geciteerd met zijn opvattingen over democratie en zegt geen protesten te willen zien. Tegen degenen die de veiligheidswetten overtreden, wordt door de regering opgetreden, waarschuwt hij.
Ook Gouverneur Aswin van Bangkok, die niet in het websitebericht voorkomt, mag commentaar leveren. Hij wordt geciteerd met het briljante advies: ‘Als iets vermist wordt, moet je de politie waarschuwen, niet de BMA.’
Hij zegt dat de gemeente (BMA) niet verantwoordelijk is voor de plaquette. ‘De plaats waar de plaquette ligt, is geen openbaar gebied’, maar wat het dan wel is zei hij niet. Aswin wist niet dat de plaquette verdwenen was, omdat hij het te druk had met de zorg voor mensen tijdens Songkran.
Op de opiniepagina wijdt freelance journalist Atiya Achakulwisut haar wekelijkse column aan de affaire, maar ik ben nu plaquette-moe, dus dat houdt u van mij tegoed [of niet].

Bewakingscamera’s bij plaquette in maart weggehaald
20 april – De gedachte dat Thailand één grote operette is met als titel Das Land des Lächelns, begint zich steeds meer bij mij post te vatten. Maar in tegenstelling tot de operette van Frans Lehár is het geen romantisch schouwspel, eerder een verhaal over leugens en bedrog. Overdreven? Nou neuh, hetgeen het mysterie van de verwisselde plaquette aantoont.
Want wat is het geval? De elf bewakingscamera’s op de Royal Plaza, die duidelijkheid zouden kunnen verschaffen over degenen die voor de verwisseling verantwoordelijk zijn, zijn op 31 maart door de gemeente verwijderd in verband met werkzaamheden aan de verkeerslichten. En da’s wel heel toevallig want de plaquette moet tussen 2 en 8 april verwisseld zijn.
Twintig leden van de New Democracy Movement (NDM) kregen dat gisteren te horen toen ze naar het gemeentehuis waren gegaan om inzage in de beelden te vragen, nadat ze de politie van Dusit hadden verzocht de oorspronkelijke gedenkplaat op te sporen.
Daar had de BMA geen bezwaar tegen, aldus secretaris Yutthapan van de gouverneur op een personferentie na een overleg van een half uur. De NDM had zelfs de weggehaalde camera’s mogen zien, maar die bevatten geen beelden. Ze hoopt nu dat camera’s in de buurt de daders in beeld hebben gebracht.
Een van de NDM-ers, Nattha Mahatthana, wees er bovendien op dat er ooggetuigen moeten zijn, want op de Royal Plaza wordt gesurveilleerd door agenten en soldaten. [Mijn prognose: die keken toevallig de andere kant op]
Dinsdag heeft de politie hekken om de plaquette gezet, de nieuwe dus waarin elke verwijzing naar de Siamese revolutie van 1932 ontbreekt.
Vice-premier Wissanu spreekt RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara tegen dat de politie alleen onderzoek kan doen als de rechtmatige eigenaar van de verdwenen plaquette aangifte van diefstal doet. Wissanu, zelf jurist, zegt dat mensen ‘als goede burger’ een klacht kunnen indienen. Daarin voorziet de wet.
De Technology Crime Suppression Division beschuldigt prominent Pheu Thai-lid Watana Muangsook van overtreding van de draconische Computer Crime Act. Hij schreef op Facebook dat de plaquette wordt beschermd door de wet op historische plaatsen en daarom nationaal bezit is. Op verwijdering van de plaquette zou op grond daarvan een straf staan van zeven jaar en/of een boete van 700.000 baht. Maar de TSCD zegt dat die informatie onjuist is, tot wanbegrip kan leiden en beschouwd kan worden als agitatie.
Ten slotte meldt BP in haar opening krant dat Srisuwan Janya, secretaris-generaal van de Association for the Protection of the Constitution, gisteravond door het leger is vrijgelaten. Hij was aangehouden toen hij een brief wilde aanbieden aan het klachtencentrum van de regering met het verzoek om een onderzoek.
Ja, beste mensen, ik ben gek op dit soort verhalen. Beter dan de spannendste krimi of hilarische cabaretvoorstelling.

Vrijdag 21 april
– Follow-up op het bericht van 20 april: Bewakingscamera’s bij plaquette in maart weggehaald. Voormalig  parlementslid Watana (Pheu Thai) bestrijdt dat hij de Computer Crime Act heeft overtreden door op Facebook zijn mening te geven over de verwisseling van de plaquette op de Royal Plaza.
Hij schreef dat de plaquette wordt beschermd door de wet op Ancient Monuments, Antiques, Objects of Art and National Museums, en kritiseerde de regering omdat ze de plaquette, die aan de Siamese revolutie van 1932 herinnert, niet heeft beschermd en nu passief blijft.
De Technology Crime Suppression Division acht de tekst in strijd met de Computer Crime Act. De tekst is onjuist en zou publieke onrust kunnen oproepen. Als de politie de aanklacht doorzet, gaat Watana haar aanklagen omdat de nieuwe grondwet in artikel 34 mensen toestaat hun mening te geven, inclusief degenen in de academische wereld. ‘Wat ik heb geschreven was alleen maar een mening, geen feit’, zo verdedigt hij zijn tekst.

Vrijdag 21 april
– Follow-up op het bericht van 20 april: Bewakingscamera’s bij plaquette in maart weggehaald. Voormalig  parlementslid Watana (Pheu Thai) bestrijdt dat hij de Computer Crime Act heeft overtreden door op Facebook zijn mening te geven over de verwisseling van de plaquette op de Royal Plaza.
Hij schreef dat de plaquette wordt beschermd door de wet op Ancient Monuments, Antiques, Objects of Art and National Museums, en kritiseerde de regering omdat ze de plaquette, die aan de Siamese revolutie van 1932 herinnert, niet heeft beschermd en nu passief blijft.
De Technology Crime Suppression Division acht de tekst in strijd met de Computer Crime Act. De tekst is onjuist en zou publieke onrust kunnen oproepen. Als de politie de aanklacht doorzet, gaat Watana haar aanklagen omdat de nieuwe grondwet in artikel 34 mensen toestaat hun mening te geven, inclusief degenen in de academische wereld. ‘Wat ik heb geschreven was alleen maar een mening, geen feit’, zo verdedigt hij zijn tekst.

Mysterie van de plaquette: absurdisme ten top
22 april – Zaken die er op het eerste gezicht simpel uitzien, blijken soms verbijsterend ingewikkeld. De switcheroo (disambiguatie) van de gedenkplaat ter herinnering aan de Siamese revolutie van 1932 leek aanvankelijk een simpele diefstal of vandalisme. Maar nadat de zaak onder de aandacht van de autoriteiten was gebracht, escaleerde het tot iets wat thuishoort in het absurdisme.
Wasant Techwongtham kraakt in zijn wekelijkse rubriek Plain Talk op de opiniepagina van Bangkok Post harde noten: ‘De dwaasheid in dit land kent geen grenzen. Maar deze laatste episode spant de kroon. Hoe meer mensen proberen de zaak te duiden, des te schimmiger wordt het.’
Waar gaat het om? In het wegdek van de Royal Plaza bij het ruiterbeeld van koning Rama V ligt een plaquette op de plaats waar op 24 juni 1932 de revolutie werd uitgeroepen, die een eind maakte aan de absolute monarchie. Thailand, toen nog Siam geheten, werd een constitutionele monarchie. De koning nam de wijk naar Engeland en deed drie jaar later afstand van de troon. Elk jaar op 24 juni wordt de revolutie, die zonder enig geweld gepaard ging, op die plaats herdacht (foto).
Maar die plaquette ligt er niet meer, er ligt nu een andere waarop elke verwijzing naar de revolutie ontbreekt. Begin deze maand moet de nieuwe zijn aangebracht. De vraag is door wie of in opdracht van wie? [Wilt u een hint? Nee, toch maar niet doen.]
Het is werkelijk hilarisch om de smoezen en het gedraai van de autoriteiten te volgen. Mij doet het denken aan het absurdisch toneel van Ionesco (De kale zangeres) en Becket (Wachten op Godot) met onnavolgbare en onlogische dialogen die de zinloosheid van het bestaan onderstrepen.
Nou, onnavolgbaar zijn die Thaise smoezen, zoals: De politie kan alleen onderzoek doen als de eigenaar van de plaquette aangifte van diefstal doet. ‘Ik weet niet zeker of ik hierbij moet lachen of huilen’, schrijft Wasant. Of: De plaquette is geen kunstvoorwerp en heeft geen historische waarde (quote van het Fine Arts Department).
De plaats waar de plaquette ligt, een paar meter vanaf het standbeeld van Thailand’s meest geëerde vorst Rama V, is nooit buiten het zicht van mannen in uniform. De plaats wordt in de gaten gehouden door elf CCTV-camera’s, maar die werden eind maart weggehaald door de gemeente Bangkok vanwege werk aan de verkeerslichten. Mensen die een kijkje komen nemen, wordt verboden foto’s te maken. Er staan nu hekken om de nieuwe plaquette.
Wasant maakt zich zorgen. De Thaise bevolking mag al niet van het militaire regime denken of zeggen wat ze vinden. ‘En nu worden we geacht niets te zien en niets te horen. George Orwell zou zo’n verhaal graag geschreven hebben. We lijken in een andere dimensie te leven waarin de waarheid is vervormd en waarheid datgene is wat de machthebbers zeggen wat waar is.’
Wasant schrijft: ‘Het gezonde verstand, de rede, de logica en het gevoel van schaamte vliegen het venster uit. De manier waarop de autoriteiten antwoorden op vragen van burgers is zoiets als: Jij zegt appel, ik zeg ezel.’ Mooi gesproken, meneer Wasant. Zullen we het hier maar bij laten? (Bron: Bangkok Post, 21 april)

Opinie: Zelfs in absentia is de plaquette aanwezig
23 april – Ben ik van de kaart dat de plaquette verdwenen is?, vraagt BP-redacteur Ploenpote Atthakor zich af op de opiniepagina van Bangkok Post naar aanleiding van Thailand’s jongste rel: de vervanging van een gedenkplaat op de Royal Plaza ter herinnering aan de Siamese revolutie van 1932.
Het antwoord luidt: Niet echt. ‘We moeten toegeven dat we eerder nauwelijks aandacht aan de plaquette besteedden. Hoeveel mensen wisten dat die zelfs bestond? Hoeveel mensen gaven om het historisch belang? Slechts een enkeling – totdat de gedenkplaat groot nieuws werd .’
‘Het behoeft geen betoog dat de plaquette, die een van de belangrijkste gebeurtenissen in de Thaise geschiedenis markeert [de afschaffing van de absolute monarchie en vervanging door de constitutionele monarchie] politiek een heet hangijzer is.’
‘Ik ben het volledig eens met degenen die geschokt zijn door dit ‘politiek vandalisme’, alhoewel de omvang ervan me heeft verbaasd.’
‘Niettemin is te midden van dit alles een goed punt opgeworpen: We hebben dit historisch object veel te lang ondergewaardeerd. We wisten dat het op een weinig te benijden plaats lag, want auto’s reden er dag en nacht overheen. Niemand leek het te kunnen schelen.’
Eerlijk gezegd, schrijft Ploenpote, is het geklaag over de verdwijning enigszins ironisch. Met name wanneer je nadenkt over alle historische incidenten die een gedenkplaat verdienen of zelfs een monument, maar die genegeerd zijn.
Ploenpote noemt de opstand van 17 mei 1992 , toen de pro-democratie beweging het leger uitdaagde – en won. Dankzij die opstand kreeg het land in 1997 een grondwet die bekend staat als de people’s constitution, om in een coup bijna 10 jaar later te worden afgeschaft. Er is zelfs veel gepraat om een monument ter herinnering aan 1992 op te richten, maar dat is er nooit van gekomen. De geplande plaats bevindt zich nu in een armzalige staat.
De commotie over de plaquette heeft een zilveren randje, vindt Ploenpote. De abrupte verdwijning heeft de belangstelling voor deze periode in de Thaise geschiedenis als nooit tevoren gestimuleerd. Degenen die de plaquette hebben verwijderd, verwachtten dat blijkbaar niet.
Mijn enige zorg is, besluit Ploenpote, dat sommigen de geschiedenis als een soap opera zien, met goede en slechte mensen, een held en een antagonist. ‘Wanneer we onze geschiedenis beoordelen, moeten we terugkijken en uitzoeken wat de mensen dreef en wat de gevolgen waren voor henzelf en het land. De geschiedenis dient ons te leren niet weer dezelfde fouten te maken. Daarom is de plaquette van historisch belang.’ (Bron: Bangkok Post, 22 april)

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties