De zaak Jomsap

Jomsap Saenmuamgkhot bij de rechtbank van Nakhon Phanom
Onderwijzeres 18 maanden onschuldig in de cel
13 januari 2017 – Ze zat 18 maanden onschuldig gevangen, maar gerehabiliteerd worden en haar baan als onderwijzeres terugkrijgen, gaat nog niet van een leien dakje. Het ministerie van Onderwijs doet dat pas als haar veroordeling officieel geannuleerd wordt. Hopelijk gebeurt dat op 16 januari wanneer de rechtbank de zaak opnieuw bekijkt.
In ieder geval heeft ze recht op een vergoeding van 200 baht per dag, die ze in de gevangenis heeft doorgebracht, in totaal 108.000 baht. Maar het geld is niet het belangrijkste, zegt Jomsap Saenmuangkhot (54). Ze wil dat de rechtbank haar onschuldig verklaart en dat de echte dader en de betrokken functionarissen verantwoordelijk worden gesteld.
Jomsap werd in september 2013 tot 3 jaar en 2 maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat ze in maart 2005 een fietser zou hebben dood gereden. In april 2015 profiteerde ze van het royal pardon na 18 maanden gedetineerd te zijn geweest.
Nadat de familie de hulp had ingeroepen van het Legal Aid Centre for Debtors and Victims of Injustice van het ministerie van Justitie, kwam de aap uit de mouw. Een ander, een man van 75, was verantwoordelijk. Zijn pickup truck had hetzelfde kenteken als de pickup truck van Jomsap, maar ze waren in verschillende provincies geregistreerd. De man meldde zich in november 2014 bij de politie.
Jomsap herinnert zich nog als de dag van gisteren haar veroordeling. ‘Toen ik van de rechtbank naar de gevangenis werd gebracht, was het of ik levend werd begraven. Ik huilde ‘s nachts, ik miste mijn familie en mijn leerlingen.’  (Bron: website Bangkok Post, 12 januari)

Kort nieuws zaterdag 14 januari
– Er gloort hoop voor Jomsap Saenmuangkhot (54), de onderwijzeres die 18 maanden onschuldig gevangen heeft gezeten. Het ministerie van Onderwijst zegt dat ze een verzoek kan doen herbenoemd te worden, waarbij het probleem zich voordoet dat her te benoemen functionarissen niet ouder dan 50 jaar mogen zijn.
Mocht het Educational Zone Office in haar thuisstad de aanvraag afwijzen, dan kan ze een nieuw verzoek doen aan het kantoor van de Teachers Civil Service en de Educational Personnel Commission. [Wat een ergerlijke bureaucratie]
Wanneer Jomsap aanspraak wil maken op een compensatie voor de onterechte detinering, dient ze een aanvraag te doen bij de Royal Thai Police, zegt de permanent secretaris van het ministerie van Onderwijs, maar de adjunct permanent secretaris van Justitie zegt dat ze daarvoor automatisch in aanmerking komt.
Het gaat om een bedrag van 164.400 baht dat wordt uitgekeerd nadat de rechtbank haar onschuld heeft bevestigd. Als ik het goed begrijp kan daar nog geld bijkomen voor medische en advocaatskosten. Op 16 januari buigt de rechtbank zich over dezaak.

Commentaar: Haal de bezem door het rechtsstelsel
15 januari – Drie gebeurtenissen stonden vorige week in de schijnwerpers, die de dringende noodzaak onderstrepen ernst te maken met de hervorming van het rechtsstelsel, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van zaterdag.
Een onderwijzeres zat 18 maanden onschuldig gevangen, een hoofdinspecteur van politie wordt ervan verdacht uit jaloezie opdracht te hebben gegeven voor de ontvoering van en moord op een vrouw en 295 kandidaten die deelnamen aan het toelatingsexamen voor de gemeentepolitie van Bangkok worden verdacht van fraude.
De zaak van de onderwijzeres is wel erg navrant. Ze is veroordeeld omdat ze in maart 2005 een fietser zou hebben doodgereden. ‘Het schokkende in deze zaak is hoe die is bekokstoofd en hoe vermeende dubieuze elementen gedurende het proces tegen haar ongecontroleerd een rol speelden [?], aldus de krant.
De vrouw had een alibi want op het tijdstip van de aanrijding was ze in een andere provincie, getuigen hebben verklaard dat de hit-and-run verdachte een man was en dat de pickup truck een andere kleur had dan die van de vrouw. Het enige ‘bewijs’ dat de politie leverde, was het kenteken van de wagen, dat toevallig hetzelfde was als van de wagen van de vrouw.
Ondanks het overweldigend bewijs in haar voordeel, werd de vrouw in 2013 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar en 2 maanden. Alhoewel ze na 18 maanden amnestie kreeg, is haar hele leven in elkaar geklapt. Ze verloor haar baan, haar gezin is uiteen gevallen, een van haar kinderen kon niet meer naar school gaan, haar reputatie en zelfvertrouwen lagen in duigen en dat alles omdat ze vertrouwen had in het rechtssysteem dat haar in de steek liet.
Justitiële dwalingen zijn ook bekend in Nederland, maar het lijkt me sterk dat de vrouw met al het ontlastend bewijs veroordeeld zou zijn. Het commentaar rept niet over een advocaat, want die zou toch korte metten hebben gemaakt met het ‘bewijs’ van de politie. Recht halen is blijkbaar niet weggelegd voor ‘gewone’ mensen.
Op 16 januari heropent de rechtbank de zaak, de vrouw heeft recht op een schadevergoeding en krijgt vermoedelijk de kans in het onderwijs terug te keren. Maar het kwaad is al geschied en dat kan nooit ongedaan worden gemaakt.
De andere twee zaken laat ik onvermeld. Zie daarvoor voorgaande berichten in Nieuws uit Thailand. (Bron: Bangkok Post, 14 januari)
Update krant: Volgens eerder berichten zou de zaak van de onderwijzeres op 16 januari heropend worden, maar nu meldt de krant dat de rechtbank morgen alleen beslist of dat gebeurt. Volgens het ministerie van Justitie heeft ze daar recht op omdat ze nieuw ontlastend bewijsmateriaal heeft dat ‘helder en significant’ is.
Wanneer de rechtbank tot heropening besluit, gaat de politie de zaak opnieuw onderzoeken. Volgens commissaris Suwichan van de provinciale politie van Nakhon Phanom is uit een voorlopige controle van de zaak gebleken dat de politie destijds het onderzoek correct heeft uitgevoerd [wat in schril contrast staat met de feiten die BP in haar hoofdredactioneel commentaar van 14 januari opsomt – zie hierboven].
Nog meer verwarrende berichtgeving. De gevangenisstraf van de onderwijzeres is destijds bevestigd door het hooggerechtshof [las ik ook niet eerder]. Wanneer ze van schuld wordt vrijgepleit, kan ze een verzoek doen haar baan als onderwijzeres terug te krijgen, zegt het waarnemend hoofd van het provinciaal onderwijsbureau in Sakhon Nakhon. Ze wordt dan ook gecompenseerd voor haar verlies aan promotiemogelijkheden.
Ook dient ze een aanvraag te doen voor een financiële vergoeding vanwege de tijd die ze onschuldig gevangen heeft gezeten. Maar volgens een eerder bericht komt ze bij vrijspraak daarvoor automatisch in aanmerking. Eén ding is duidelijk: de martelgang van deze vrouw is voorlopig nog niet voorbij.
[Beste lezers, lieve lezeressen. Ik word zo moe van de slordige berichtgeving in Bangkok Post. Wat een stelletje amateurs, ze gooien er met hun pet naar.]

Kort nieuws maandag 16 januari
– Nog een follow-up, nu over de onderwijzeres die 18 maanden onschuldig heeft vastgezeten wegens een hit-and-run ongeluk in 2015, waarbij een fietser is dood gereden. Vandaag besluit de provinciale rechtbank van Nakhon Phanom of de zaak voor herziening in aanmerking komt. De rechtbank hoort de vrouw en het OM en stuurt de zaak daarna door naar het hooggerechtshof dat de vrouw destijds veroordeelde tot drie jaar en twee maanden. Daarvan zat ze 18 maanden uit omdat ze april 2015 amnestie kreeg.
De zaak heeft grote publieke aandacht getrokken. Bangkok Post besteedde er op 15 januari een scherp commentaar aan vanwege al het ontlastend bewijs dat geen rol speelde bij de veroordeling. De zaak kan heropend worden indien er nieuw bewijs is, dat solide genoeg is om het eerdere vonnis te annuleren. Wanneer de vrouw wordt vrijgepleit, kan ze de autoriteiten die haar zaak hebben behandeld en de toenmalige getuigen van het OM voor de rechter slepen. Tevens heeft ze dan recht op compensatie voor de tijd die ze gevangen zat.
Over de getuigen van het OM heb ik tot nu toe niets gelezen. Voorgaande berichten zeggen dat ze uitsluitend veroordeeld is op het kenteken van haar auto, maar die had hetzelfde kenteken als de wagen van de echte dader.

De zaak Jomsap: Politie zaait twijfel over nieuw bewijs
17 januari – Het was te verwachten: de politie zal nooit toegeven in de zaak van de onderwijzeres, die 18 maanden onschuldig gevangen heeft gezeten, geblunderd te hebben bij het onderzoek. Ja, beste mensen: TIT (This is Thailand) dus gezichtsverlies moet op alle mogelijke manieren voorkomen worden. Recht in Thailand is er alleen voor mensen met geld.
Gisteren zou de provinciale rechtbank van Nakhon Pathom zich buigen over het verzoek van Jomsap  Saenmuangkhot om de zaak te heropenen. Maar de zitting werd uitgesteld tot volgende maand, omdat de kroongetuige niet kwam opdagen. Dat is de man die zegt de wagen te hebben bestuurd die het hit-and-run ongeluk in 2005 veroorzaakte, dat in de schoenen van de vrouw is geschoven op grond van uiterst mager bewijs.
Tot overmaat van ramp voor de vrouw, die behalve de detinering al een lange rechtsgang achter de rug heeft, zaait de politie nu twijfel. Het vereiste nieuw bewijs [voor heropening van de zaak] zou verzonnen kunnen zijn.
Volgens politie inspecteur-generaal Panya, die belast is met het onderzoek naar de zaak, heeft de polltie informatie die erop wijst dat mensen er alles aan doen om met bewijs te komen dat de politie van Jomsak een zondebok heeft gemaakt. De politie doet daar momenteel onderzoek naar; ze hoopt de hele plot te ontrafelen en degenen die erachter zitten spoedig voor de rechter te brengen. Panya zegt dat het onderzoek destijds correct is uitgevoerd.
Voorzitter Atchariya van een groep die slachtoffers in strafzaken helpt, heeft ook twijfels over het nieuwe bewijs. Hij gelooft niet dat Jomsak een zondebok is, wijzend op tegenstrijdigheden over het kenteken van de auto.
‘We worden overstelpt met kritiek omdat we twijfels hebben. Wij willen bewijzen of de claim [dat de vrouw onschuldig is] waar is. Als ze geen zondebok is, kan dit het strafrechtsysteem schaden.’
Jomsap distantieert zich van de commentaren en houdt vol dat ze onschuldig is. Ze gaat door met vechten om haar naam gezuiverd te krijgen en hoopt dat haar recht wordt gedaan. Premier Prayut vraagt de bevolking zich te onthouden van oordelen en de zaak aan de wet over te laten.
Wanneer de provinciale rechtbank akkoord gaat met herziening, verhuist de zaak naar het hooggerechtshof dat het laatste woord heeft. De advocaten van de vrouw gaan proberen de kroongetuige op te sporen, maar dat kan enige tijd duren.
Persoonlijke noot: Het zou me niet verbazen dat de man bang is geworden en daarom niet kwam opdagen. Het is ook mogelijk dat hij geïntimideerd is door de politie, het meest corrupte overheidsapparaat van Thailand dat er niet voor terugdeinst verdachten te mishandelen om hen tot een bekentenis te dwingen. Een kennis van mij, die enkele rechtszaken heeft bijgewoond, zegt dat rechtbanken voornamelijk afgaan op verklaringen van de politie en het OM en nauwelijks luisteren naar de verdachte en advocaat. Advocaten stellen zich onderdanig op.

De zaak Jomsap: Volgens mij liegt de politie
18 januari – Laat ik dit bericht maar eens beginnen met mijn commentaar. Ik geloof niets van de bewering van de politie dat ze een bende van zes personen heeft gevonden die illegaal getuigen en bewijs heeft geworven om de onschuld van onderwijzeres Jomsap Saenmuangkhot te bewijzen.
De politie houdt intussen stug vol dat het onderzoek naar het hit-and-run ongeluk in 2005 vlekkeloos is verlopen. Ze ontkent van Jomsap een zondebok te hebben gemaakt, zoals ze zelf en die zogenaamde bende beweren.
Maar praatjes vullen geen gaatjes, want in tegenstelling tot de rechtbank en het hooggerechtshof vond het Hof van Beroep het bewijs destijds onvoldoende en tegenstrijdig en sprak de vrouw als enig rechtscollege vrij.
Het websitebericht gaat in detail in op het ongeluk en het bewijs van het OM, maar dat vind ik wel best. Van belang lijkt me alleen het volgende:
1 Een getuige heeft verklaard dat de bestuurder van de auto waarmee de fietser werd dood gereden, een man was.
2 De man meldde zich negen maanden nadat Jomsap gevangen was gezet.
3 De onderwijzeres zegt dat ze op de dag van het ongeluk bij haar gezin was, maar haar advocaten hadden haar destijds afgeraden dit te noemen omdat de rechtbank geen belang hecht aan verklaringen van familie. Het zou zelfs tegen haar kunnen werken.
4 Het Hof van Beroep heeft geconstateerd dat de krassen op de pickup truck aan de verkeerde kant zaten. Op de fiets van het slachtoffer is groene verf gevonden, maar de wagen van Jomsap heeft een bronskleur.
5 Er is al eerder op gewezen, onder andere door de krant in haar hoofdredactioneel commentaar van 15 januari dat het bewijs van het OM uitsluitend is gebaseerd op het kenteken van de wagen. De pickup truck van de vrouw heeft weliswaar hetzelfde nummer als dat van de betrokken wagen, maar de plaats van registratie komt niet overeen. (Bron: website Bangkok Post, 17 januari)

Update krant: Het kantoor van de procureur-generaal vraagt de media Jomsap niet meer aan te duiden als ‘zondebok’, want dat kan de uitkomst van de herziening beïnvloeden. Niemand dient overhaaste conclusies te trekken, zegt woordvoerder Prayuth Phetkhun.
Een andere woordvoerder wijst erop dat de veroordeling door het hooggerechtshof tot drie jaar en twee maanden gevangenisstraf nog steeds geldt. De media en critici op de social media dienen daarom  voorzichtig te zijn met hun commentaar op het vonnis.
Politie inspecteur-generaal Panya, die de zaak onderzoekt, zegt er zeker van te zijn dat de man die zich gemeld heeft als bestuurder van de wagen, niet de bestuurder was. ‘Hij legt voor iemand anders een valse verklaring af.’ Waarop deze bewering is gebaseerd, vermeldt het bericht niet. [En zal het journaille ook wel niet naar geïnformeerd hebben]
De politie hoorde gisteren een voormalige senator van Mukdahan, die na de vrijspraak door het Hof van Beroep was benaderd om Jomsap te vertegenwoordigen als advocaat. [Wat ik met dit gegeven aanmoet, is me niet duidelijk] De groep van zes die in het websitebericht wordt genoemd, heeft volgens Panya ook in andere zaken dezelfde ‘stunt’ uitgehaald. Soms lukte dat, soms niet. Jomsap is niet een van de zes. 

Beschuldigingen vertroebelen gevecht om recht
19 januari – Drie nieuwe getuigen en nieuw bewijsmateriaal moeten de provinciale rechtbank van Nakhon Phanom volgende maand overtuigen van de onschuld van Jomsap Saenmuangkhot, de ex-onderwijzeres die 18 maanden gevangen heeft gezeten voor een hit-and-run ongeluk in 2005 dat door een ander was veroorzaakt.
Adjunct permanent secretaris van het ministerie van Justitie Dusadee zegt: ‘We hebben de betrouwbaarheid van dit nieuw bewijs geverifieerd en we zijn vol vertrouwen dat ze de rechtbank zal overtuigen het vonnis te herroepen. De getuigen zijn nu meer dan honderd procent bereid om te getuigen.’
Justitie komt Jomsap te hulp nadat ze bij het ministerie een petitie had ingediend met het verzoek om hulp. Een team heeft in Nakhon Phanom een onderzoek ingesteld en is daarbij op nieuw bewijs gestuit, dat er volgens het team op wijst dat Jomsap een zondebok was.
Wie de nieuwe getuigen zijn en welk nieuw bewijsmateriaal boven water is gekomen, wil Dusadee niet bekend maken. Maar we mogen aannemen dat een van hen Sap Wapee is, de man die zich negen maanden nadat Jomsap gevangen was gezet, meldde en zei verantwoordelijk te zijn voor de hit-and-run waarbij een oudere fietser werd dood gereden.
Politie inspecteur-generaal Panya zaait intussen verwarring met zijn bewering dat een groep van minstens zeven personen [eerder werd zes genoemd] geprobeerd zou hebben iemand te huren die wilde bekennen de bestuurder te zijn geweest. De groep heeft zelfs juridisch advies gevraagd aan een senator in Mukdahan, maar die heeft hen gewaarschuwd die stunt achterwege te laten omdat ze in strijd met de wet is.
Panya betwijfelt of Sap de bestuurder was, zoals vermeld in het herzieningsverzoek van Jomsap aan de rechtbank. Hij zegt dat zijn mannen de vorige eigenaren van Sap’s pickup truck hebben ondervraagd, waaruit gebleken zou zijn dat hij het voertuig een jaar voor het ongeluk had verkocht. (Bron: website Bangkok Post, 18 januari)
De provinciale rechtbank heeft drie dagen uitgetrokken voor de zaak. Indien ze overtuigd is van Jomsap’s onschuld gaat de zaak naar het hooggerechtshof dat het laatste woord heeft. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina De zaak Jomsap)

Update krant: Meer over de mysterieuze zeven
19 januari – De krant gaat vandaag verder in op de mysterieuze zeven personen die ervan verdacht worden dat ze een graantje willen meepikken van de compensatie, wanneer blijkt dat Jomsap ten onrechte is veroordeeld. Hoe ze dat dachten te doen, wordt me niet duidelijk uit het bericht.
Politie inspecteur-generaal Panya, die Jomsap’s zaak onderzoekt, zei gisteren dat de politie juridische actie tegen hen gaat ondernemen. Volgens hem kwam de groep in 2013 op de proppen met een nieuwe verdachte die het ongeluk zou hebben veroorzaakt, nadat Jomsap door het hooggerechtshof was veroordeeld tot drie jaar en twee maanden gevangenisstraf. Dat was niet Sap Wapee, die in bovenstaand bericht wordt genoemd. Eerder zei de politie dat de groep deze truc in andere zaken verschillende keren heeft uitgehaald. Jomsap zat 18 maanden van de straf uit omdat ze in april 2015 profiteerde van een royal pardon.
Verder meldt de krant dat de wagen waarin Sap het ongeluk zou hebben veroorzaakt, tussen 2004 en 2009 niet op zijn naam stond. Het gaat om de wagen met hetzelfde kenteken als de wagen van Jomsap, maar de wagens zijn in twee verschillende provincies geregistreerd. Volgens eerdere berichten was het kenteken het belangrijkste bewijs van het OM voor de vermeende schuld van Jomsap.
Het verzoek om herziening zou op 16 januari behandeld worden door de provinciale rechtbank van Nakhon Pathom, maar Sap kwam niet opdagen. Het is uitgesteld tot 8-10 februari.
Panya heeft verklaard dat het onderzoek destijds in 2015 de toets der kritiek kan doorstaan, maar dan vergeet hij even dat ontlastend bewijs is genegeerd. Voor het Hof van Beroep was dat aanleiding Jomsap vrij te spreken, nadat ze door de Criminal Court was veroordeeld, maar het hooggerechtshof draaide de vrijspraak terug.
Ten slotte een persoonlijke noot. Het is zonneklaar dat de politie bij het onderzoek geblunderd heeft en nu probeert zichzelf vrij te pleiten. Maar zoals ik al op de homepagina schreef: Wie gelooft de politie, de meest corrupte overheidsdienst van Thailand die er ook niet voor terugdeinst verdachten te mishandelen om een bekentenis af te dwingen?

Politie blijft stoken in Jomsap-zaak
20 januari – Nieuwe ontwikkeling in de zaak van Jomsap, de onderwijzeres die 18 maanden onschuldig gevangen heeft gezeten voor een hit-and-run ongeluk in 2005, dat door een ander was veroorzaakt. De politie heeft een nieuwe getuige gevonden die zegt de eigenaar te zijn van de wagen die betrokken zou zijn geweest bij het ongeluk. Hij zegt dat de wagen bij hem was en nooit iemand heeft geraakt.
En nu wordt het ingewikkeld. De man zegt dat de wagen, een groene Isuzu pickup truck, met het kenteken Bor Khor 56 Mukdahan van 2004 tot 2007 in zijn bezit was. Hij heeft hem ook nooit uitgeleend aan iemand. Sap Wapee, die zich eerder meldde als bestuurder van de bij het ongeluk betrokken wagen, zegt daarentegen dat hij het voertuig bestuurde dat het slachtoffer raakte.
Volgens de nieuwe getuige Ubon Chaiban was de wagen eerder eigendom van Sap, die hem aan een dorpshoofd had verkocht en die verkocht de wagen in 2004 aan hem. Maar de wagen was op naam van Sap blijven staan. Ubon zegt de wagen niet te hebben overgeschreven omdat hij hem alleen op zijn boerenland gebruikte. In 2007 verkocht hij de wagen als schroot.
En om het nog ingewikkelder te maken: Ubon zegt in 2012 benaderd te zijn door een onbekende man die naar de truck informeerde. Niet wetend dat die al verkocht was, wilde hij hem kopen als bewijs om zijn familielid te helpen dat gevangen zat [de onderwijzeres dus].
De politie komt met de man op de proppen naar aanleiding van een onderzoek naar zeven mannen die geprobeerd zouden hebben een slaatje te slaan uit herziening van het vonnis van Jomsap. De onderwijzeres werd in 2013 door het hooggerechtshof veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en twee maanden en kwam na een detentie van achttien maanden vrij dankzij een royal pardon.
Een van de twee getuigen van het ongeluk, een 51-jarige boer uit Nakhon Phanom, zegt destijds in de rechtbank te hebben verklaard dat de bestuurder van de hit-and-run wagen een man was. Hij beschreef hem als een gezette man, die een shirt met lange mouwen droeg. De man was even uitgestapt om naar het slachtoffer te kijken en was daarna snel doorgereden. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis.
Persoonlijke noot: Zoals ik eerder schreef, probeert de politie gezichtsverlies te voorkomen. Ze houdt stug vol destijds het onderzoek naar het ongeluk correct te hebben uitgevoerd, en ontkent de onderwijzeres als zondebok te hebben opgevoerd. Maar de feiten, zoals toe nu toe bekend zijn geworden, vertellen een ander verhaal.

De zaak Jomsap: Justitie en politie niet in conflict
21 januari – Justitie en de politie zijn niet in conflict over de zaak Jomsap, ze spelen alleen elk een andere rol. Met dat lulpraatje hebben beide gisteren de lucht geklaard, want de bevolking mocht eens denken dat dit wel het geval is.
Gisteren spraken adjunct-permanent secretaris Dusadee van het ministerie van Justitie en politie inspecteur-generaal Panya met elkaar. Dusadee gelooft op basis van nieuwe informatie dat de voormalige onderwijzeres onschuldig achttien maanden in de gevangenis heeft gezeten, Panya stelt zich vierkant achter het politieonderzoek van destijds op.
‘We hebben geen verkeerde bedoelingen jegens Jomsap’, zegt hij, maar hij blijft wel hameren op een groep van zeven mensen, waar onderzoek naar wordt gedaan. Die zouden geprobeerd hebben van de zaak te profiteren. Maar namen en details van de ‘plot’ wil hij niet geven.
Jomsap werd in 2013 door het hooggerechtshof tot drie jaar en twee maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens een hit-and-run ongeluk in 2005, waarbij een oudere fietser omkwam. Van die straf zat ze dankzij een royal pardon achttien maanden uit. De vrouw heeft Justitie om hulp gevraagd en bij de rechtbank een verzoek tot herziening van het vonnis gedaan. Maandag zou dat gebeuren, maar de kroongetuige kwam niet opdagen. De zitting staat nu gepland voor 8 tot 10 februari.
Justitiemedewerkers hebben in Nakhon Phanom onderzoek gedaan en zijn gestuit op nieuw bewijsmateriaal en nieuwe getuigen. Twee getuigen hebben destijds voor de rechter verklaard gezien te hebben dat de auto, waarin Jomsap gezeten zou hebben, bestuurd werd door een man. Niet onbelangrijk: Het Hof van Beroep sprak haar vrij. Het vond het bewijs tegenstrijdig en onvoldoende. Eerder achtte de rechtbank haar schuldig, een standpunt dat werd overgenomen door het hooggerechtshof.

Zondebok-zaak wijst op manco’s in de rechtsgang
23 januari – Bangkok Post opent vandaag met een verhaal over rechterlijke dwalingen, een fenomeen dat niet uniek is voor Thailand, want ze komen ook in Nederland voor. Denk aan de zaak Ina Post, Puttense moordzaak, Schiedammer parkmoord en de zaak Lucia de Berk.
In Thailand houdt het Centre for Wrongly Convicted Persons, populair aangeduid als Scapegoat Centre, van het ministerie van Justitie zich ermee bezig. Het centrum kwam onlangs in het nieuws door de zaak Jomsap, de onderwijzeres die 18 maanden onschuldig zat gevangen voor een hit-and-run ongeluk dat een ander had veroorzaakt. De vrouw heeft om herziening van het vonnis gevraagd, waarbij ze steun krijgt van het Zondebok Centrum.
De blaam in deze zaak gaat niet alleen naar de rechterlijke macht, maar vooral naar de politie die zich de les van de Rotterdamse oud-hoofdcommissaris Blaauw ter harte had moeten nemen dat je in een strafzaak niet te snel moet concluderen dat een verdachte de dader is. Zoek eerst ontlastend bewijs en als je dat niet kunt vinden, heb je de dader te pakken, schrijft hij in zijn boek Dossier Blaauw, memoires van een oud-hoofdcommissaris van politie.
Niet alleen is het omslagartikel In de zondagbijlage Spectrum gewijd aan rechterlijke dwalingen, maar de krant doet het nog eens dunnetjes over. [Het Spectrum-verhaal moet ik nog bewerken] Scapegoat case points to justice flaws kopt de krant boven het achtergrondverhaal. De krant schrijft: Verdachten worden gedupeerd door verprutste onderzoeken en een haastige rechtsgang.
De zaak Jomsap in een notendop: Veroordeeld in 2013 tot drie jaar en twee maanden gevangenisstraf voor een hit-and-run waarbij een oudere fietser om het leven kwam. Dankzij een royal pardon in 2015 vrijgelaten en nu dus zoekt ze recht via een herziening van het vonnis. Ze beschouwt zich als zondebok en dat vindt ook de adjunct permanent secretaris van Justitie, die zich met de zaak bezighoudt, nadat Somsap het ministerie om hulp had gevraagd.
Advocaat Wanchai die Jomsap in de rechtbank en het Hof van Beroep verdedigde, zegt (waar Blaauw dus ook voor waarschuwt) dat de politie zich destijds uitsluitend concentreerde op een snelle afwikkeling van de zaak in plaats van uit te zoeken wat er werkelijk gebeurde. De onderzoekers negeerden de verklaring van een getuige die had gezien dat de bestuurder van de wagen een man was.
Wanchai vindt dat alle betrokken diensten bereid moeten zijn om in de spiegel te kijken in plaats van hun hakken in het zand te zetten.’Vandaag moeten we accepteren dat mensen onschuldig achter de tralies zitten. ‘Geef de fouten aan en repareer ze.’ [In bijgaand kader enkele voorbeelden.]
Voormalig woordvoerder Kosolwat van het kantoor van de procureur-generaal legt de schuld bij de verdachten. ‘De wet is goed maar de mensen maken er misbruik van.’ Hij vindt dat verdachten de politie tijdens de beginfase van een onderzoek moeten helpen en niet hun mond moeten houden, omdat ze alleen in de rechtbank een verklaring willen afleggen. Dat maakt een zaak minder overtuigend.
Wirut Sirisawasdibut, voormalig adviseur van de commissie politiehervormingen [van de nationale hervormingsraad NRSA], pleitte gisteren op een seminar voor video-opnamen van getuigenverhoren door de politie, zodat het OM en de rechtbank controlemateriaal hebben in plaats van dat ze moeten afgaan op de schriftelijke rapportage door de politie.

Opinie: Politie nadert grens van geloofwaardigheid
24 januari – De ijver waarmee de politie onderwijzeres Jomsap op de nek zit nadat ze een verzoek had gedaan voor een herziening in haar fatale hit-and-run zaak gaat mijn begrip te boven. Het is niet te geloven, schrijft Veera Prateepchaikul in zijn wekelijkse beschouwing Think Pragmatic in Bangkok Post.
Een groot team onder leiding van politie inspecteur-generaal Panya is ingezet om het politiekorps te beschermen tegen de bewering dat Jomsap een zondebok is, ten onrechte door het hooggerechtshof veroordeeld voor een vergrijp dat ze niet pleegde. ‘Of zijn ze bezig met Battle Royale vanwege de zogenaamde zeven konkelaars achter de herzieningspoging die dachten er een slaatje uit te slaan? Een bewering die leest als “Geloof het of niet”.’
Aan de ene kant zegt de politie dat Jomsap het wettelijk recht heeft om herziening van haar zaak te vragen, maar aan de andere kant handelen ze alsof ze de herder is die in een befaamde Aesop fabel ‘wolf’ roept terwijl er geen is, constateert Veera. Hij vraagt zich af waarom Panya zo nodig moest vergaderen met permanent secretaris Dusadee van Justitie, waarna ze verklaarden ‘geen conflict’ te hebben.
‘Als ik mevrouw Jomsap was, zou ik me er zorgen over maken. Ze heeft Justitie gevraagd haar te helpen en een herzieningsverzoek gedaan. En nu praat de hoogste justitiemedewerker met de politie over de zaak om er zeker van te zijn dat er geen conflict is.’ Veera legt hier de vinger op de zere plek, want beiden verschillen van mening over Jomsap’s schuldvraag, Panya naar mijn mening tegen beter weten in.
De politie probeert sinds de vrijspraak door het Hof van Beroep een verhaal in elkaar te flansen over de zeven mannen, die financieel voordeel denken te halen uit herziening .Veera schrijft dat plannetje niet aannemelijk te vinden, want hoeveel geld denken ze bij de politie te kunnen halen en hoe dan? Volgens de politie is het de bende eerder gelukt, maar over die zaken is geen enkel detail bekend gemaakt. Achtervolgde de politie hen toen net zo fel als nu Jomsap?
De hamvraag is natuurlijk: wie bestuurde de hit-and-run wagen. Sap Wapee zegt dat hij de wagen bestuurde met het kenteken Bor Khor 56 Mukdahan, de politie beweert een getuige te hebben die heeft gezegd dat de wagen destijds van hem was en nooit betrokken is geweest bij een ongeluk.
Sap is een valse getuige, beweren de politie en voorzitter Atchariya van een groep die misdaadverdachten bijstaat. Hij kwam op 16 januari niet opdagen toen de rechtbank zou beslissen over het herzieningsverzoek omdat hij bang was voor wettelijke consequenties, indien betrapt. Dat zeggen ze, maar Veera acht het aannemelijker dat hij bang geworden is te getuigen gezien de agressieve wijze waarop de politie te werk gaat.
Zondebok of schaapsherder? Ik weet het niet, schrijft Veera. Maar het lijkt me niet logisch dat een onderwijzeres die achttien maanden heeft gezeten, een verhaal bedenkt om de invloedrijke politie uit te dagen en een retourtje gevangenis te riskeren. ‘Tenzij ze roekeloos is of niet alle vijf op een rij heeft. Wat niet het geval is.’ (Bron: Bangkok Post, 23 januari)
Persoonlijke noot: Veera kopt Politie nadert grens van geloofwaardigheid, ik zeg: de politie heeft die allang overschreden. Verder: Er zijn drie fabels over een herder en een wolf; op welke Veera duidt snap ik niet.

Niets verdachts gevonden aan wagen Jomsap
1 februari – Het Department of Land Transport (DLT) heeft de pickup truck onderzocht, voorheen eigendom van onderwijzeres Jomsap die achttien maanden onschuldig gevangen heeft gezeten voor een hit-and-run ongeluk in 2005. Daarbij is niets verdachts gevonden, aldus een woordvoerder van de DSI.
Niet meer nagegaan kan worden of er krassen zijn die wijzen op de aanrijding, want daarvoor is te veel tijd verstreken. Die krassen kunnen er trouwens niet zijn omdat een andere pickup truck met een volgens getuigen mannelijke bestuurder het ongeluk heeft veroorzaakt.
Ongelukkigerwijs heeft die wagen hetzelfde kenteken alhoewel beide wagens in verschillende provincies zijn geregistreerd. De kentekenplaten van Jomsap’s wagen zijn door de DSI naar de faculteit Engineering van het King Mongkut’s University of Technology Thonburi gestuurd om te zien of ze verfsporen bevatten van de motorfiets die werd aangereden.
De politie zou die destijds in haar onderzoek gevonden hebben om te bewijzen dat Jomsap de dader was. Maar inmiddels is wel duidelijk dat Jomsap zondebok is en slachtoffer van een slordig politie-onderzoek.

Hit-and-run zaak: Collega’s Jomsap vragen getuigenbescherming
2 februari – Ongetwijfeld uit angst voor intimidatie of nog erger van getuigen à decharge heeft een netwerk van onderwijzers een beroep gedaan op premier Prayut om getuigenbescherming te bieden wanneer de rechtbank besluit de zaak tegen onderwijzeres Jomsap te heropenen. Van 8 tot 10 februari beslist de provinciale rechtbank van Nakhon Pathom daarover.
Zoals ik nu wel bekend mag veronderstellen, heeft Jomsap 18 maanden onschuldig gevangen gezeten voor een hit-and-run aanrijding in 2005. Ze is veroordeeld op grond van een gebrekkig politieonderzoek waarbij ontlastend bewijs is genegeerd. Alleen het Hof van Beroep sprak haar destijds vrij.
De zaak ligt gevoelig omdat ze kan leiden tot ernstig gezichtsverlies voor de politie, een korps dat er niet voor terugdeinst verdachten onder druk te zetten om te bekennen [lees: ze te mishandelen]. De politie wordt ook beschouwd als de meest corrupte overheidsdienst, dus daar moet je voor oppassen. Tot nu toe houdt de politie stug vol dat geen fouten zijn gemaakt in het onderzoek.
In de petitie schrijven Jomsap’s collega’s dat de politie al gedreigd heeft arrestatiebevelen aan te vragen voor getuigen. Het is mogelijk dat getuigen en hun familie worden geïntimideerd, aldus de petitie.
De krant meldt verder dat Jomsap op de ochtend van 11 maart 2005, de dag van het ongeluk, op school was, wat gebleken is uit de presentielijst, maar die zegt niets over de middag. [Jomsap’s echtgenoot heeft verklaard dat ze thuis was] Het Centre to Provide Aid for Victims of Injustice heeft dit ontdekt tijdens een bezoek aan Jomsap’s voormalige school. De huidige schooldirecteur kon niet bevestigen dat ze vrij had genomen, want hij werkte er toen nog niet.

Zaterdag 4 februari
De pick-up truck, voorheen eigendom van onderwijzeres Jomsap, die achttien maanden onschuldig gevangen heeft gezeten voor een hit-and-run ongeluk in 2005, wordt in de Toyota fabriek onderzocht op krassen. Het is niet aannemelijk dat die gevonden worden, want de aanrijding met een bejaarde motorfietser werd veroorzaakt door een andere pick-up, volgens getuigen bestuurd door een man.
De zaak heeft veel aandacht getrokken vanwege het slordige politieonderzoek destijds (hoewel de politie dit ontkent) en de gerechtelijke dwaling van de rechtbank en het hooggerechtshof. Alleen het Hof van Beroep vond het bewijs niet overtuigend en sprak haar vrij.
Van 8 tot 10 februari beslist de rechtbank van Nakhon Phanom of de zaak in aanmerking komt voor herziening. Daarover beslist vervolgens het hooggerechtshof.

Het gaat erom spannen voor Jomsap
8 februari – Het zijn spannende dagen voor oud-onderwijzeres Jomsap, want de provinciale rechtbank van Sakon Nakhon buigt zich tot vrijdag over haar herzieningsverzoek van het vonnis in de hit-and run zaak, waardoor ze achttien maanden onschuldig gevangen zat. Vandaag ondersteunen tien getuigen dat verzoek. De behandeling duurt tot vrijdag.
Behalve Jomsap worden onderzoekers van de DSI gehoord, voertuig experts van het Department of Land Transport, dito van de King Mongkut’s University of Technology en ingenieurs van Toyota. Zij moeten aannemelijk maken dat Jomsap’s wagen niet betrokken was bij de hit-and-run in 2005, maar een andere wagen met hetzelfde kenteken, volgens getuigen bestuurd door een man. Jomsap’s wagen is naar de rechtbank gebracht, zodat de rechters hem kunnen onderzoeken.
Of disciplinaire actie zal worden genomen tegen de agenten die de aanrijding destijds onderzochten en voor Jomsap ontlastend bewijs negeerden, kan adjunct permanent secretaris Dusadee van het ministerie van Justitie, die Jomsap helpt, niet zeggen. Dat is aan de dienst die toezicht houdt op het desbetreffende politiebureau. Het onderzoek zou voldaan hebben aan de best practice, alhoewel forensisch bewijs geen rol speelde.
Een andere zaak die voor herziening in aanmerking komt, betreft vier onderwijzeressen die onschuldig zouden hebben vastgezeten wegens het geven van een valse getuigenis. De DSI werkt samen met de politie in Bung Kan aan een onderzoek. De eerste resultaten wijzen op tekortkomingen in het onderzoeksrapport van destijds. (Zie het bericht van 7 februari: Opnieuw een gerechtelijke dwaling)

Pickiup truck van Jomsap

De zaak Jomsap: Negen getuigen maar dader ontbreekt
9 februari – Komt er eindelijk een eind aan de martelgang van Jomsap Saenmuangkhot, de onderwijzeres die 18 maanden onschuldig gevangen heeft gezeten voor een hit-an-run ongeluk dat een ander had veroorzaakt? De provinciale rechtbank van Nakhon Phanom heeft drie dagen uitgetrokken voor haar verzoek de zaak te heropenen.
Eén belangrijke getuige ontbreekt: Sap Wapee, de man die in een andere pickup truck in 2005 een oude man raakte en doorreed. Vorige maand kwam hij niet opdagen, waardoor de zaak werd aangehouden, deze maal heeft het ministerie van Justitie ervan afgezien hem op te roepen. Hij kwam ’s middags naar de rechtbank, maar werd snel naar buiten gebracht.
‘Sap is niet relevant voor deze hoorzitting. Het is niet de taak van het ministerie zijn betrokkenheid te bewijzen’, zegt adjunct permanent secretaris Dusadee van het ministerie van Justie, dat Jomsap’s herzieningsverzoek steunt. Het wil deze maal aantonen dat de pickup truck van Jomsap niet betrokken was bij de hit-and-run.
Daarvoor zijn negen getuigen opgeroepen, waaronder de twee getuigen die zullen verklaren dat de bestuurder van de hit-and-run wagen een man was en voertuigexperts, onder andere van Toyota. Tevens is Jomsap’s wagen naar de rechtbank gebracht.
Het artikel, opening krant vandaag, gaat in detail in op de getuigenverklaringen en zoals we gewend zijn van BP bevat het veel oud nieuws, maar dat sla ik allemaal over. Het belangrijkste heb ik vermeld. Rest nog te melden dat een woordvoerder van de Judiciary [?] gezegd heeft dat de rechtbank ‘some time’ nodig heeft om het bewijs te beoordelen. Als dat een understatement is, kan Jomsap voorlopig nog niet rustig ademhalen.

De zaak Jomsap: Achter ’t stuur zat een man
10 februari – Een vrouw die destijds de hit-and-run aanrijding zag, waarvoor onderwijzeres Jomsap ten onrechte is veroordeeld, heeft gisteren in de provinciale rechtbank van Nakhon Pathom verklaard dat het ongeluk werd veroorzaakt door een man. De krant meldde het al eerder, maar nu weet de rechtbank het ook, die zich drie dagen buigt over het herzieningsverzoek van Jomsap.
De vrouw vertelde dat zij en een vriendin destijds in 2005 op de motorfiets terugkeerden van een merit-making ceremonie en zagen hoe een pickup truck een fietser raakte. De bestuurder was uitgestapt en keek naar het slachtoffer en reed daarna door. Ze zei dat het kenteken Bor 56 was, maar kon de provincienaam niet ontcijferen [die er in kleine letters onder staat].
De vrouw en de vriendin verleenden ook geen hulp, omdat ze geschokt waren. De volgende ochtend vertelde ze haar buren wat ze gezien had. Een week later vroegen de kinderen van de fietser of ze wilde getuigen, waarna ze een verklaring aflegde bij de politie [die destijds niet in het strafdossier werd opgenomen].
Na de zitting van gisteren zei Jomsap vertrouwen te hebben in de goede afloop. Wanneer de rechtbank haar verzoek honoreert, gaat de zaak naar het hooggerechtshof dat haar destijds veroordeelde op basis van het gebrekkige bewijs van de politie.
Zoals gisteren al gemeld heeft het ministerie van Justitie, dat Jomsap’s herzieningsverzoek ondersteunt, ervan afgezien de man op te roepen. Het wil aan de hand van getuigenverklaringen, onder anderen van voertuigexperts, bewijzen dat Jomsap’s pickup truck niet bij de aanrijding was betrokken, maar een andere pickup truck met hetzelfde kenteken, hoewel geregistreerd in een andere provincie.
Intussen zaait Atchariya Ruangrattanapong, hoofd van een groep die slachtoffers in strafrechtzaken helpt, verwarring. Hij beweert dat de bestuurder geld heeft ontvangen om Jomsap te helpen. Dat zou hij gehoord hebben van de permanent secretaris van Justitie, maar die ontkent de bestuurder ooit te hebben ontmoet. Vandaag zal hij de namen bekend maken van mensen die samenspannen om Justitie te schenden.
Persoonlijke noot: Het zou me niet verbazen als de politie hem dit heeft ingefluisterd want die probeert uit alle macht te bewijzen dat Jomsap de hit-and-run wagen bestuurde. Bang voor gezichtsverlies, veronderstel ik.

Nog geen witte rook voor Jomsap
12 februari – Ik heb het allemaal in de rechtbank gezegd, was het enige commentaar van voormalig onderwijzeres Jomsap vrijdagavond nadat de provinciale rechtbank van Nakhon Pathom zich drie dagen had gebogen over haar herzieningsverzoek.
Witte rook is er nog niet, want nu moeten de openbare aanklagers en zij hun eindpleidooi op schrift inleveren, waar dertig dagen voor staat. Als de rechtbank het verzoek honoreert, beslist daarna het hooggerechtshof, dat Jomsap in laatste instantie veroordeelde voor een hit-and-run ongeluk in 2005, of de zaak wordt heropend.
Bangkok Post weet van de zitting de zeskoloms opening van pagina 3 te maken, een prestatie die alleen mogelijk is wanneer oude en bekende tekst wordt herhaald, wat ik dus niet zal doen. Alles is te vinden op de pagina De zaak Jomsap. Dus even aanklikken, het geheugen opfrissen of er voor het eerst kennis van nemen en daarna terugkeren naar deze pagina.
Op de derde dag van de zitting hoorde de rechter de getuigen die de politie had laten aanrukken om te bewijzen dat het onderzoek destijds de toets der kritiek kan doorstaan en Jomsap wel degelijk het ongeluk, waarbij een bejaarde fietser was omgekomen, had veroorzaakt. Want de politie is hardleers en wil maar niet erkennen fouten te hebben gemaakt. Ik neem aan uit angst voor gezichtsverlies. Maar dan zeg ik: waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Niks bijzonders, maar wel in Thailand.

Justitie helpt ten onrechte veroordeelde man
22 februari – Weer een mogelijk geval van een gerechtelijke dwaling waardoor een motortaxibestuurder is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar, waarvan hij er inmiddels 7 jaar op heeft zitten. Zijn familie kreeg gisteren de toezegging van adjunct permanent secretaris Dusadee (links op de foto) van Justitie dat het ministerie haar helpt bij een herziening van het vonnis.
De bestuurder, Kanokphrom Khanritthi, werd veroordeeld voor een beroving met lichamelijk geweld in augustus 2008. In eerste instantie had de politie daarvoor een ander aangehouden, de echte dader dus, maar de motorfiets die bij de beroving was gebruikt, inmiddels driemaal doorverkocht, stond nog op naam van een oom van Kanokphrom. Maar volgens het slachtoffer was de motorfiets, een dag voor de beroving, gestolen door een tiener en aan dat signalement voldeed Kanokphrom.
Justitie heeft de DSI opdracht gegeven de zaak te onderzoeken. Het was de tweede keer dat de familie een aanvraag deed voor herziening. Vorig jaar klaagde ze bij het centrum van het ministerie dat klachten behandelt van mensen die zeggen zondebok te zijn in strafrechtzaken.
Dusadee kwam eerder in het nieuws omdat hij zich inzet voor onderwijzeres Jomsap die is veroordeeld voor een hit-and-run ongeluk. In die zaak is het wachten op een uitspraak van de rechtbank.

BP vliegt uit de bocht met commentaar
25 februari – Justice system put on trial kopt Bangkok Post boven haar hoofdredactioneel commentaar van vrijdag, doelend op de recent bekend geworden gerechtelijke dwalingen. De krant noemt de zaak Jomsap (hit-and-run), de zaak Kanokphrom (beroving met geweld), en noemt een zaak die niet eerder in de nieuwskolommen voorkwam, waarbij vier personen uit Myanmar worden vervolgd voor het dood steken van een 18-jarige student. De vier onderwijzeressen die wegens het afleggen van een ’valse’ getuigenis, vast hebben gezeten, worden niet genoemd.
Maar rechtvaardigt dit beperkte aantal de conclusie van de krant dat ze aantonen hoe zeer er geknoeid wordt door de magistratuur en hoe onzorgvuldig politieonderzoeken en onderzoek van het bewijsmateriaal zijn? Als BP de krant wil zijn die je volgens haar motto kunt vertrouwen, moet ze haar toon matigen of met meer voorbeelden komen, meen ik. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt: dat geldt voor elk beroep. Wat ergerlijk is, is wanneer fouten niet ruiterlijk worden toegegeven en onder het tapijt worden geveegd, bijvoorbeeld uit angst voor gezichtsverlies. Het commentaar zou aan kracht winnen, wanneer daarop de nadruk ligt.
Dit gezegd hebbende terug naar BP. De krant maakt melding van een online petitie op change.org waarin de DSI (de Thaise FBI) wordt opgeroepen de zaak tegen de vier Myanmarezen opnieuw te onderzoeken. De petitie heeft inmiddels de steun gekregen van tienduizend personen.
Volgens de familie van de verdachten, vertegenwoordigers van mensenrechtengroepen en advocaten zijn de vier door de politie gemarteld om een bekentenis af te dwingen. De online petitie noemt enkele volgens de krant overtuigende redenen waarom delen van het bewijsmateriaal van de politie dubieus zijn.
De krant koppelt voorgaande zaken aan die van student rechten Jatupat, gevangen gezet op beschuldiging van majesteitsschennis, wiens zevende verzoek om vrijlating op borgtocht door de rechtbank in Khon Kaen is afgewezen. De verhoging van de borgtochtsom en steunverklaringen van gerespecteerde personen dat Jatupat geen vluchtrisico vormt, wisten de rechtbank niet te vermurwen.
Opnieuw moet ik BP op de vingers tikken, want in zijn geval is geen sprake van slordig politiewerk of een gerechtelijke dwaling, alleen een overdreven poging iemand te vervolgen voor iets wat 2.800 anderen ook deden: een link plaatsen naar een ‘kritisch’ BBC-artikel over de nieuwe koning. Maar Jatupat heeft een geschiedenis van protest tegen de junta; dat zal wel de reden zijn waarom hij er als enige is uitgepikt.
De krant besluit: Slordig onderzoekswerk door de politie is niet nieuw. Er zijn veel [?] voorgaande zaken waardoor onschuldigen jaren gevangen hebben gezeten. De krant verwijt dit niet alleen de politie maar ook het OM en de zittende magistratuur. Machtige en rijke mensen hebben er geen last van, alleen arme mensen die zich geen advocaat kunnen veroorloven en hun vertrouwen stellen in het rechtssysteem. En met deze vaststelling slaat de krant wel de spijker op de kop. (Bron: Bangkok Post, 24 februari)

Donderdag 28 september
– Het heeft lang geduurd, maar eindelijk mag Jomsap Saenmuangkhot (54) weer terugkeren in het onderwijs. De Teachers’ Council of Thailand heeft haar onderwijsbevoegdheid teruggegeven, die was ingetrokken nadat ze veroordeeld was tot drie jaar en twee maanden voor een hit-and-run ongeluk in 2005 waarbij een motorfietser om het leven kwam. In 2015 werd ze dankzij een royal pardon vrijgelaten.
Die zaak is begin dit jaar heropend nadat ze de hulp had ingeroepen van het Legal Aid Centre for Debtors and Victims of Injustice van het ministerie van Justitie. Daaruit is gebleken dat ze niet aanwezig was op de plaats van het ongeluk.

Verzoek heropening proces ‘zondebok’ Jomsap afgewezen
18 november – Het proces tegen Jomsap Saenmuangkhot (55) wordt tot grote teleurstelling van de voormalige onderwijzeres niet heropend. Het hooggerechtshof acht de verklaringen van de twee nieuwe getuigen niet betrouwbaar. De twee vrouwen (51 en 61) hebben gezegd dat de wagen die in 2005 in Nakhon Phanom een man van 75 dodelijk verwondde, bestuurd werd door een man.
Jomsap heeft van meet af aan gezegd dat ze door de politie zondebok is gemaakt. De wagen die bij het ongeluk was betrokken had hetzelfde kenteken als haar wagen, maar was geregistreerd in een andere provincie. Twee mannen hebben later bij verschillende gelegenheden tegen de politie verklaard dat zij de wagen bestuurden.
Jomsap werd in 2013 door het hooggerechtshof veroordeeld tot drie jaar en twee maanden. Het Hof achtte haar evenals de rechtbank schuldig in tegenstelling tot het Hof van Beroep dat haar eerder had vrijgesproken. Van de straf zat ze dankzij een royal pardon achttien maanden uit. Het verzoek om heropening, ondersteund door het ministerie van Justitie, was het eerste sinds de wet dit in 1983 mogelijk maakte.
De politie die in deze zaak is beschuldigd van slordig onderzoek, laat het er niet bij zitten. Het hoofd van de politie Nakhon Phanom zegt dat juridische actie wordt ondernomen indien blijkt dat bewijs is gefabriceerd om het verzoek om herziening te ondersteunen. (Bron: website Bangkok Post, 17 november)

Verzoek heropening proces ‘zondebok’ Jomsap afgewezen (2)
18 november – Bangkok Post opent vandaag over 5 kolom met de teleurstellende uitkomst van Jomsap’s verzoek om heropening van haar zaak. Enkele gegevens wijken af van de website-versie. De krant noemt slechts één nieuwe getuige: Sap Wapee op wie de familie van Jomsap in 2014 de politie attent maakte. Hij heeft gezworen dat hij achter het stuur zat. Maar het Hof achtte zijn getuigenis niet betrouwbaar.
Sap heeft bij de politie verklaard dat hij die avond met zijn pickup truck eucalyptus hout ging kopen, maar het Hof vond dit onwaarschijnlijk daar houthandelaren normaal op dat tijdstip geen hout kopen. Hij kwam ook niet opdagen bij een zitting van het Hof van Beroep dat zich in eerste instantie over het herzieningsverzoek boog. Het Hof zag dat als een poging ondervraging door de openbare aanklagers te vermijden.
Een andere getuige die zegt de aanrijding te hebben gezien, gaf volgens het Hof tegenstrijdige verklaringen op drie zittingen. Zij heeft verteld dat ze op weg was naar huis, op een motorfiets bestuurd door haar vriendin. Maar die vriendin heeft dat niet bevestigd bij de politie, dus achtte het Hof de getuige onbetrouwbaar.
De politie heeft eerder beweerd dat Sap lid was van een netwerk dat tegen betaling zondebokken huurt voor misdrijven die ze niet hebben gepleegd. Van dat netwerk zou ook een vriend(in) lid zijn die geholpen heeft bij het herzieningsverzoek. Als gevolg van de uitspraak heeft Jomsak geen recht op compensatie, een tweede herzieningsverzoek is niet mogelijk.
De Teachter’s Council of Thailand gaf in september Jomsap’s onderwijsvergunning terug, die eerder was ingetrokken. Volgens de raad was Jomsap’s vermeende misdrijf onopzettelijk hetgeen niet in strijd is met de criteria die de TCT hanteert voor een vernieuwing [van een vergunning].
Maar of ze de ambtenarenstatus terug krijgt en wordt herbenoemd als onderwijzeres hangt af van drie instanties, aldus de secretaris-generaal van de TCT. Volgens de secretaris-generaal van het Office of the Teacher Civil Service and Educational Personal Commission kan onderwijzend personeel alleen opnieuw worden aangesteld als ze jonger dan 50 jaar zijn. Jomsap is nu 55 jaar.
Mijn commentaar:  De veroordeling van Jomsap is volgens mij te wijten aan de zogeheten tunnelvisie van de politie. Op het moment dat ze meent een verdachte te pakken te hebben, concentreren de onderzoekers zich op het vinden van gegevens die de schuld bevestigen. Ook Nederland heeft enkele zaken gekend, waarin daarvan sprake was.
De Rotterdamse hoofdcommissaris Jan Blaauw legt dat uit in de boeken die hij na zijn pensionering over enkele geruchtmakende moordzaken schreef. Wat onderzoekers moeten doen is ontlastend bewijs zoeken, betoogt hij. Als dat niet gevonden kan worden, is het aannemelijk dat de verdachte de dader moet zijn.
Voor zover ik de zaak ken, heeft de Thaise politie in dit geval slordig recherchewerk geleverd en zich in enkele merkwaardige bochten gewrongen om Jomsap’s schuld te bewijzen. Ik zal de details niet noemen, het staat allemaal op de pagina De zaak Jomsap.
De rechtbanken in Thailand hebben de neiging meer geloof te hechten aan wat de politie en OM aan bewijs leveren dan wat de verdediging er tegenin brengt. Dus strikt genomen kan niet gesproken worden over een gerechtelijke dwaling, maar een dwaling van de politie.

Jomsap is nog niet van de politie af
19 november – De politie gaat een onderzoekscommissie vormen die tot taak krijgt juridische actie voor te bereiden tegen een groep lieden die geholpen zouden hebben valse getuigen te leveren van de hit-and-run aanrijding waarvoor Jomsap Saenmuangkhot gevangen heeft gezeten. Vrijdag wees het hooggerechtshof het verzoek van de voormalige onderwijzeres af om de zaak te heropenen. Belangrijkste argument: het Hof achtte de nieuw ingebrachte getuigen niet betrouwbaar.
De niet nader aangeduide lieden zijn al eerder door de politie genoemd. Ze zouden getuigen en/of zondebokken leveren, die de schuld op zich nemen, en azen op een deel van de compensatie die wordt verstrekt aan ten onrechte veroordeelde verdachten.
Persoonlijk denk ik dat dit een fabeltje is om te verhullen dat de politie slordig recherchewerk heeft geleverd. Toegeven dat je gefaald hebt, betekent gezichtsverlies en dat proberen Thai op alle mogelijk manieren te voorkomen. Ik wijs in dit verband ook op de uitspraak van een Britse lijkschouwer die het politieonderzoek naar de dood van een Britse toerist in februari van dit jaar ‘middeleeuws’ noemt (Zie het bericht UK coroner: Phangan death investigation ‘mediaeval’)

In een notendop de zaak Jomsap: In maart 2005 werd een fietser in Nakhon Phanom dodelijk verwond bij een aanrijding door een pickup truck. Volgens de politie werd de wagen bestuurd door Jomsap. In augustus 2006 veroordeelde de rechtbank haar tot drie jaar en twee maanden gevangenisstraf. Het Hof van Beroep sprak haar in mei 2009 vrij, het vond dat het bewijs te veel vragen opriep. In februari 2013 vernietigde het hooggerechtshof de vrijspraak. Jomsap draaide de gevangenis in en kwam na 18 maanden dankzij een royal pardon vrij.
In 2014 riepen familieleden van Jomsap de hulp in van het ministerie van Justitie. Ze verzochten om heropening van de zaak omdat ze nieuw bewijs hadden dat haar onschuld bewees. Het ministerie vormde een onderzoekscommissie en in 2015 vroeg Jomsap om heropening. In januari 2017 deed de politie de bewering over de hierboven genoemde groep lieden. Op 17 november wees het hooggerechtshof Jomsap’s verzoek af.

Hoofd Suchiwarn van de provinciale politie van Nakhon Phanom zei gisteren dat de onderzoekscommissie het vonnis van het hooggerechtshof diepgaand zal bestuderen en bewijs zal verzamelen om vast stellen wie lid was van het vermeende netwerk. ‘In deze fase kan ik niet zeggen tegen wie juridische actie wordt ondernomen en waarvan ze beschuldigd worden. Maar ik kan wel verzekeren dat de politie juridische actie onderneemt. Dit is een echt een grote zaak die zich al tien jaar voortsleept.’
Advocaat Pongsa van het ministerie van Justitie die zich met de zaak heeft beziggehouden, zegt dat het ministerie het rehabiliteringsproces voor Jomsap heeft beëindigd nu het hooggerechtshof het heropeningsverzoek heeft afgewezen. Jomsap kan alsnog vervolgd worden, afhankelijk van het bewijs dat de onderzoekscommissie vindt. En dat zou wel erg wrang voor haar zijn.

De zaak Jomsap: Twee mannen onder vuur wegens valse claims
20 november – Wie zat achter het stuur van de pickup truck die in maart 2005 in Nakhon Phanom een fietser dodelijk verwondde en geen hulp verleende? Voor de politie en het hooggerechtshof is dat geen vraag: toenmalig onderwijzeres Jomsap, die tevergeefs om heropening van haar zaak heeft gevraagd.
Of zat er een man achter het stuur, zoals twee vrouwen hebben verklaard die getuige waren van de hit-and-run? Dat zou Prasert Roopsa-ard kunnen zijn geweest die in december 2013 opdook of Sap Wapee die in november 2014 heeft verklaard dat hij de wagen bestuurde. Suriya Nualcharoen, een vriend van Jomsap, kwam met beiden op de proppen
De politie heeft op drie politiebureaus tegen Sap en Suriya een klacht ingediend. Ze verdenkt beiden ervan de politie misleid te hebben, aldus hoofd Suchiwarn van de provinciale politie van Nakhon Pathom. De bureaus waren alle drie betrokken bij het onderzoek naar de aanrijding.
Toen beide mannen in beeld kwamen, was Jomsap inmiddels al vrijgelaten uit de gevangenis dankzij een royal pardon. Van de opgelegde straf van drie jaar en twee maanden zat ze achttien maanden achter de tralies.
De politie wil aantonen dat er een netwerk bestaat dat valse getuigen en/of zondebokken levert in de hoop te kunnen profiteren van de compensatie die aan ten onrechte veroordeelde verdachten wordt uitgekeerd.
Zoals eerder gemeld wees het hooggerechtshof het verzoek om heropening van de zaak af. Het hof achtte het bewijs en de nieuw ingebrachte getuigen niet betrouwbaar en merkte op dat er waarschijnlijk een netwerk was dat zondebokken levert.

Zeven personen verdacht van meineed in Jomsak-zaak
21 november – De politie laat er geen gras over groeien om aannemelijk te maken dat in de zaak Jomsak meineed is gepleegd, lees: om haar eigen straatje schoon te vegen. Niet twee personen, zoals gisteren gemeld, maar zeven personen worden verdacht van meineed. Zij hebben verklaringen afgelegd ter ontlasting van voormalig onderwijzeres Jomsak die gevangen heeft gezeten voor een hit-and-run aanrijding in 2005. Jomsak die zich beschouwt als zondebok is het niet gelukt de zaak te laten heropenen door het hooggerechtshof. Het hof achtte het nieuw ingebracht bewijs en de nieuwe getuigen onbetrouwbaar.
De zeven personen zijn de eerder genoemde Sab Wapee, die heeft verklaard dat niet Jomsap de pickup truck bestuurde maar hij, zijn echtgenote, drie familieden, Jomsap’s hartsvriendin en lerares Suriya en een 61-jarige vrouw, getuige van de aanrijding, die heeft verklaard dat de wagen werd bestuurd door een man. Volgens hoofd Suchiwan van de politie Nakhon Phanom was Suriya de regisseur van de misleiding.
De politie heeft op de drie politiebureaus, die betrokken waren bij het onderzoek naar het ongeluk, aangifte gedaan. (Bron: website Bangkok Post, 20 november)

Woensdag 22 november
– Follow-up op de Jomsak zaak, de onderwijzeres die tevergeefs om heropening van haar zaak heeft gevraagd, waarin ze schuldig werd bevonden aan een hit-and-run aanrijding in 2005. De Help Crime Victim Club vraagt het ministerie van Justitie onderzoek te doen naar de ambtenaren die haar geholpen hebben bij het verzoek om heropening.
Volgens voorzitter Atchariya wisten de ambtenaren dat er een vuil spelletje werd gespeeld [lees: valse getuigen naar voren zijn geschoven]. Hij vindt dat het budget dat aan het herzieningsverzoek is besteed, op hen verhaald moet worden.

De zaak Jomsap: Ik ben betaald voor valse getuigenis, zegt Sab Wapee
23 november – Sab Wapee, de man die verklaard heeft dat niet onderwijzeres Jomsap, maar hij achter het stuur zat van de pickup truck die in 2005 een fietser dodelijke verwondde, heeft bekend dat hij betaald zou worden voor zijn valse getuigenis. De man is zelf naar de politie gestapt en is niet in voorarrest genomen en hoefde ook geen borgtocht te storten omdat hij volgens de politie nuttige informatie heeft verstrekt.
Sab zegt dat een vriendin van Jomsap, Suriya Nuancharoen, hem 400.000 baht heeft beloofd wanneer hij de schuld op zich zou nemen . Maar het plannetje mislukte, want het hooggerechtshof hechtte geen geloof zijn zijn bekentenis tijdens de behandeling van het heropeningsverzoek van Jomsap, die zegt zondebok te zijn. Op de meineed staat een gevangenisstraf van maximaal drie jaar en/of een boete van 60.000 baht. Van het toegezegde bedrag ontving Sab slechts een klein deel.
Behalve Sab (61), een vriend van Jomsap, verdenkt de politie zes anderen van meineed. Ze zijn opgeroepen om bij de politie op het matje te komen. Het gaat om familieleden van Jomsap en haar echtgenoot, die geholpen hebben Sab ter attentie van de autoriteiten te brengen.
Het hooggerechtshof verwierp vrijdag een week geleden het verzoek van Jomsap om de zaak te heropenen. Jomsap werd destijds veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en twee maanden vanwege de hit-and-run aanrijding, waarbij een 75-jarige fietser om het leven kwam. Ze kwam na achttien maanden vrij dankzij een royal pardon,
Alleen het Hof van Beroep achtte destijds het bewijs niet overtuigend en sprak haar vrij, maar de rechtbank eerder en het hooggerechtshof achtten haar schuldig. De bekentenis van Sab betekent niet dat ze het bij rechte eind hadden. Voor zover uw redacteur de zaak kent, heeft de politie slordig recherchewerk geleverd en zich in enkele merkwaardige bochten gewrongen om Jomsap’s schuld te bewijzen. Ik schreef al eerder dat m.i. Jomsap het slachtoffer is van de tunnelvisie van de politie, die ontlastend bewijs negeerde.

Politie: Jomsap was betrokken bij leugen Sab Wapee
24 november – De politie zegt over ‘cruciaal bewijs’ te beschikken dat Jomsap Saenmuangkhot betrokken was bij het inschakelen van Sab Wapee om te verklaren dat niet zij maar hij achter het stuur zat van de pickup truck die in 2005 een fietser dodelijk verwondde. Dat ‘bewijs’ is geleverd door Sab, die woensdag bekend heeft dat hij betaald zou worden wanneer hij de schuld op zich nam.
Donderdag nam de politie Sab mee naar Nakhon Phanom voor een re-enactment van de hit-and-run aanrijding (foto). [Dat begrijp ik niet want hij zat toch niet achter het stuur? Dus wat valt er te reconstrueren.] Inclusief Sab verdenkt de politie zeven personen van betrokkenheid bij de poging Jomsap vrij te pleiten.
Sab heeft de politie verteld dat Suriya Nuancharoen (54), nu een intieme vriend van Jomsap en geen vriendin, zoals eerder gemeld, hem 400.000 baht aanbood voor zijn leugen. Het plannetje mislukte omdat het hooggerechtshof Jomsap’s verzoek om heropening van de zaak afwees. Het hof achtte het bewijs en de nieuw ingebrachte getuigen niet betrouwbaar en merkte op dat er waarschijnlijk een netwerk was dat zondebokken levert.
Ik zal niet alle details uit het websitebericht noemen, want de zaak is zo al ingewikkeld genoeg. De hamvraag is natuurlijk: wie zat achter het stuur en heeft Jomsap gelogen door te beweren dat ze een zondebok was? Jomsap werd destijds veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en twee maanden en kwam na achttien maanden vrij dankzij een royal pardon..
Eerder schreef ik dat Jomsak m.i., voor zover ik de zaak kende, het slachtoffer was van slordig recherchewerk en de tunnelvisie van de politie. En ik wees erop dat het Hof van Beroep in tegenstelling tot de rechtbank en het hooggerechtshof haar had vrijgesproken bij gebrek aan overtuigend bewijs. Laat ik me daar nu maar bij aansluiten.

Onderwijzeres Jomsap: van zondebok tot verdachte
25 november – De zaak Jomsap heeft een merkwaardig verloop gekregen nu de oud-onderwijzeres er door de politie van wordt beschuldigd gelogen te hebben over de hit-and-run aanrijding die in 2005 het leven kostte aan een wielrijder. Jomsap is niet meer de zondebok in deze zaak, slachtoffer van slordig recherchewerk en de tunnelvisie van de polite, maar heeft meegewerkt aan het huren van Sab Walee, die woensdag heeft bekend dat hem 400.000 baht was aangeboden om de schuld op zich te nemen.
In de zaak worden negen personen verdacht van betrokkenheid bij de poging Jomsap vrij te pleiten van schuld. Inderdaad bleef het bij een poging, want het hooggerechtshof wees het verzoek van Jomsap om heropening van haar zaak af. Het hof achtte het bewijs en de nieuw ingebrachte getuigen niet betrouwbaar en merkte op dat er waarschijnlijk een netwerk was dat zondebokken levert. Maar poging of niet, ze hebben zich schuldig gemaakt aan meineed waarop een maximum straf van zeven jaar staat en/of een boete van 14.000 baht.
Spil in de zaak is Suriya Nuancharoen, een vriend van Jomsap, die de anderen heeft overgehaald te liegen. Eén is een vrouw die zegt gezien te hebben dat de bij de aanrijding betrokken pickup truck werd bestuurd door een man. De politie vermoedt dat het ‘netwerk’, zoals het hof betrokkenen noemde, erop uit was meer dan 10 miljoen baht te claimen indien het hooggerechtshof tijdens de herziening Jomsap onschuldig had verklaard.

De zaak Jomsap: Wil de echte bestuurder opstaan?
26 november – De zaak Jomsap doet me denken aan de Schiedammer parkmoord, waarbij een man is veroordeeld en jaren onschuldig gevangen heeft gezeten voor de moord op een klein meisje in het Prinses Beatrixpark. Hij had onder druk bekend haar vermoord te hebben, maar hij was niet de dader. Een man die voor een ander vergrijp vastzat, legde later een bekentenis af zodat het herzieningsverzoek leidde tot vrijspraak. Maar het leven van de man was wel verwoest.
Of dit scenario ook opgaat voor de zaak Jomsap, weet ik niet. De voormalige onderwijzeres heeft nooit schuld bekend aan de hit-and-run aanrijding in 2005 waarvoor ze achttien maanden heeft vastgezeten. Haar herzieningsverzoek is door het hooggerechtshof afgewezen. Het hof achtte het bewijs en de nieuw ingebrachte getuigen niet betrouwbaar en merkte op dat er waarschijnlijk een netwerk was dat zondebokken levert.
Die nieuwe getuigen waren ingebracht door Jomsap’s goede vriend Suriya Nuancharoen. De politie verdenkt negen personen van betrokkenheid bij de poging Jomsap vrij te pleiten. Een van hen, Sab Wapee, bekende woensdag dat Suriya 400.000 baht had beloofd als hij de schuld op zich nam. En dat deed hij. De rechtbank en het hooggerechtshof achtten destijds Jomsap schuldig aan de aanrijding. Het Hof van Beroep sprak haar vrij, het vond dat het bewijs te veel vragen opriep.
Ik werp enkele vragen op: Zou de echte bestuurder nog steeds vrij rondlopen? Zat Jomsap echt achter het stuur en heeft ze na de aanrijding verzuimd het slachtoffer hulp te verlenen? Is een moeder daartoe in staat? Ik kan het me moeilijk voorstellen.
Zaterdag is Jomsap aangehouden. Ze wordt ervan beschuldigd meegewerkt te hebben aan het huren van Sab Wapee. Dat ontkent ze. Op welke rechtsgrond ze vervolgd gaat worden, is me niet duidelijk. Het bericht spreekt  van ‘betrokkenheid’. De anderen gaan vervolgd worden voor meineed.
Daaronder is een vrouw die zegt de aanrijding te hebben gezien. Ze zat achterop een motorfiets, maar de bestuurster daarvan kwam niet opdagen toen ze dit had moeten bevestigen. Volgens de vrouw was de bestuurder van de pickup truck een man. Om met een kreet uit het bekende tv-spelletje Wie van de drie? te eindigen: Wil de echte bestuurder opstaan? (Bron: website Bangkok Post, 25 november)

Jomsap belooft haar naam te zuiveren
26 november – Jomsap Saenmuangkhot is gisterochtend in haar woning in tambon Dan Muang Kham (Sakon Nakhon) aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. ‘Ik heb tijd nodig [om de zaak te bevechten] en daarna geef ik een uitleg’, zei ze terwijl ze werd weggevoerd. Ze leek rustig, schrijft de krant. Jomsap’s advocaat zegt dat zijn cliënt vermogen ad 200.000 baht in gereedheid heeft gebracht als zekerheid bij haar aanvraag om vrijlating op borgtocht.
Jomsap wordt verdacht van samenzwering met anderen om bewijsmateriaal te fabriceren ter ondersteuning van haar petitie aan het hooggerechtshof voor heropening van haar zaak. [De hit-and-run in 2005 waarvoor ze achttien maanden gevangen heeft gezeten] Acht personen, inclusief Jomsap, worden beschuldigd van meineed en illegal assembly [?]. De beschuldiging is volgens de politie gebaseerd op ‘cruciaal bewijs’ dat verzameld is tijdens hun ondervraging. [In een vorig bericht wordt alleen Sab Wapee genoemd als bron van dit ‘bewijs’.]
De zeven anderen zijn Suriya Nuancharoen, die wordt beschouwd als hoofdverdachte van de misleiding, zijn echtgenote, twee oudere broers, een getuige die gezien heeft dat de bestuurder van de pickup truck een man was, en de echtgenoot van Jomsap.
Sab gaf zich woensdag over aan de politie. Hij heeft verklaard dat Suriya hem 400.000 baht beloofd heeft wanneer hij de schuld van de aanrijding op zich zou nemen. Sab’s echtgenote en zijn broers meldden zich woensdag ook bij de politie, de anderen zijn voortvluchtig.
Zoals eerder gemeld wees het hooggerechtshof het verzoek van Jomsap om heropening van haar zaak af. Het hof achtte het bewijs en de nieuw ingebrachte getuigen niet betrouwbaar en merkte op dat er waarschijnlijk een netwerk was dat zondebokken levert.

De zaak Jomsap: Hoofdverdachte Suriya aangehouden
27 november – Misschien had hij goede bedoelingen, want hij wilde zijn vriendin Jomsap helpen bij het herzieningsverzoek van haar hit-and-run zaak. Hij meende oprecht dat ze onschuldig was en door de politie zondebok was gemaakt. Misschien vertelde hij haar niet eens dat hij iemand zocht die de schuld van de aanrijding op zich wilde nemen of te verklaren dat de betrokken pickup truck door een man werd bestuurd.
Hoe het ook zij: het pakte allemaal verkeerd uit. Het hooggerechtshof wees Jomsap’s herzieningsverzoek af en vermoedde een netwerk van personen die een slaatje wilden slaan uit herziening en wilden delen in een mogelijke compensatie van minstens 10 miljoen baht aan Jomsap.
Woensdag bekende Sab Wapee gelogen te hebben dat hij de pickup truck bestuurde. Hij zegt dat Suriya Nuancharoen, door de krant omschreven als een goede vriend van Jomsap, hem 400.000 baht had aangeboden voor die leugen.
Zaterdag arresteerde de politie Suriya die op de vlucht was geslagen na Sab’s bekentenis. En ’s ochtends was Jomsap al in haar huis aangehouden en door de politie meegenomen voor verhoor. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de misleiding en is door de politie beschuldigd van meineed en illegal assembly [?].
Van de zeven andere verdachten zijn twee verdachten nog op vrije voeten: een vrouw die heeft verklaard getuige te zijn geweest van de aanrijding en de echtgenoot van Jomsap. Sab’s echtgenote en twee oudere broers meldden zich woensdag vrijwillig bij de politie.

Vandaag in Bangkok Post
27 november – […]
Verder op de voorpagina een bericht over de arrestatie van Suriya Nuaicharoen. Het gaat in detail in op zijn actie om een ander naar voren te schuiven als dader van de hit-and-run aanrijding, waarvoor voormalig onderwijzeres Jomsap achttien maanden gevangen heeft gezeten.
Volgens adjunct-hoofdcommissaris Wirachai was het geld dat Suriya aanbood voor de valse schuldbekentenis van Sab Wapee, een goede vriend van Jomsap, afkomstig van een mastermind [geen details]. De politie is ervan overtuigd dat Jomsap betrokken was bij de misleiding, maar hard bewijs daarvoor ben ik nog niet tegengekomen.

De zaak Jomsap: Laatste twee verdachten meldden zich dinsdag
29 november – In de zaak Jomsap, nu door de krant aangeduid als meineed zaak, zijn inmiddels alle zeven betrokkenen aangehouden. Gisteren meldden zich de laatste twee bij de politie: de voormalige echtgenoot van Jomsap en een vrouw die heeft verklaard de hit-and-run aanrijding in 2005 te hebben gezien waarvoor Jomsap achttien maanden gevangen heeft gezeten. Volgens haar werd de pickup truck bestuurd door een man. Beiden zijn tijdelijk vrijgelaten.
De politie heeft nog niet bepaald waarvan ze beschuldigd worden. Dat hangt af van hun betrokkenheid. Vier personen zijn al beschuldigd van meineed en illegal assembly. Dat zijn Suriya Nuancharoen, Jomsap, Sab Wapee en zijn echtgenote Chan Wapee. Sab is degene die vorige week bekende gelogen te hebben dat hij de wagen bestuurde. Suriya zou hem 400.000 baht hebben aangeboden voor de leugen.
Ze zouden betrokken zijn geweest bij de poging Jomsap vrij te pleiten van schuld. Maar het plannetje mislukte: het hooggerechtshof wees Jomsap’s herzieningsverzoek af en vermoedde een netwerk van personen die een slaatje wilden slaan uit herziening en wilden delen in een mogelijke compensatie van minstens 10 miljoen baht aan Jomsap.
Het bericht zegt niets over de twee broers van Sab die eveneens verdacht worden van betrokkenheid bij de zaak. Jomsap zelf is in voorlopige hechtenis genomen. De rechtbank heeft geweigerd haar vrij te laten op borgtocht.
Update krant
De politie gaat Dusadee Arayawuth, adjunct permanent secretaris van het ministerie van Justitie, ondervragen over zijn beslissing Jomsap te helpen bij haar herzieningsverzoek. Dat heeft RTP adjunct-hoofdcommissaris Wirachai bekend gemaakt. Het ministerie wil de procedure wijzigen. Voortaan beslist een commissie over steun aan herzieningsverzoeken en niet één man.
Wirachai zegt dat tevens gesproken wordt met Natchapol Supattana, initiatiefnemer van een campagne om geld in te zamelen voor Jomsap’s herzieningsverzoek, en de presentator van een televisieshow die haar tweemaal interviewde.
Alhoewel Natchapol’s campagne goed bedoeld lijkt, wil de politie er zeker van zijn dat hij niet betrokken was bij het huren van een betaalde zondebok. De politie gaat ook praten met de staf van de gevangenis, waar Jomsap destijds gevangen zat.
Verder meldt het bericht dat hoofdverdachte Suriya in 2014 verwikkeld was in een zaak die betrekking had op het bezit van illegaal gekapt rosewood (palissander), een beschermde boomsoort. In zijn huis werden 500 platen ter waarde van 10 miljoen baht geconfisqueerd, maar de meeste zijn inmiddels teruggegeven. Wat dat met de Jomsak zaak heeft te maken, ontgaat me.

De zaak Jomsap: Echtgenoot ontkent schuld aan zwendel
1 december – Echtgenoot Nirand (55) van Jomsap Saenmuangkhot (moet ik nog uitleggen wie dat is?), in een vorig bericht ex-echtgenoot genoemd, ontkent elke betrokkenheid bij de zwendel oud-onderwijzeres Jomsap vrij te pleiten van schuld aan de hit-and-run aanrijding in 2005 door anderen te huren (tegen betaling) de schuld op zich te nemen.
Gisteren meldde hij zich bij de provinciale politie van Nakhon Phanom die hem beschuldigt van meineed. Commandant Suwichan zegt dat de provinciale rechtbank toestemming gevraagd zal worden voor zijn voorlopige hechtenis.
Een andere verdachte, Thassanee Hanphaya, is vrijgelaten op borgtocht. Zij bestuurde de motorfiets met Thongres Wongsricha als duopassagier. [Volgens een eerder bericht bleef ze een keer weg bij de rechtbank om te bevestigen dat ze het ongeluk hadden gezien, hetgeen door Thongres is gezegd.] De aanrijding waarbij een fietser om het leven kwam, zou veroorzaakt zijn door een man en niet door Jomsap.
De politie wil ook de advocaten van Jomsap en veertien agenten van de DSI ondervragen die haar hebben geholpen bij het (afgewezen) herzieningsverzoek aan het hooggerechtshof.

Jomsap zaak: Politie roept vijf nieuwe verdachten op
2 december – Nog eens vijf personen worden er door de politie van verdacht misleidende informatie te hebben verstrekt ter ondersteuning van Jomsap’s herzieningsverzoek. Het gaat om vrienden en kennissen van de oud-onderwijzeres, die achttien maanden gevangen heeft gezeten voor een hit-and-run aanrijding in maart 2005. Jomsap zegt dat ze door de politie zondebok is gemaakt.
Een van hen is Thongres Wongsricha, aldus een bron die de namen heeft gelekt naar de krant Naewna. Zij zat achterop de motorfiets, bestuurd door Thassanee Hanphayak. Thongres heeft eerder verklaard getuige te zijn geweest van de aanrijding. Volgens haar werd de pickup truck bestuurd door een man en niet door Jomsap.
De vijf zijn door de politie van Nakhon Phanom opgeroepen voor verhoor. Eerder moesten acht personen bij de politie op het matje komen, waaronder de echtgenoot van Jomsap, directeur van het Dan Muang Kham Health Promoting Hospital in Sakon Nakhon, alsmede Suriya Nualcharoen, een goede vriend van Jomsap. Suriya, een voormalig schoolhoofd uit Mukhadan, heeft Sap Wapee gehuurd om te liegen dat hij de wagen bestuurde. Sap stapte eerder op eigen initiatief naar de politie om zijn leugen te bekennen.
Zoals bekend wees het hooggerechtshof vorige maand Jomsap’s herzieningsverzoek af. Het hof achtte het nieuwe bewijs en de nieuw ingebrachte getuigen onbetrouwbaar en vermoedde een netwerk van personen die een slaatje wilden slaan uit herziening en wilden delen in een mogelijke compensatie van minstens 10 miljoen baht aan Jomsap. (Bron: website Bangkok Post, 1 december)

Zondag 3 december
– De Provincial Court van Nakhon Phanom heeft weer in de meineedzaak een verdachte vrijgelaten op borgtocht. Het gaat om Thongres Wongsricha, die verklaard heeft de hit-and-run aanrijding in 2005 te hebben gezien, waarvoor voormalig onderwijzeres Jomsap – onschuldig, zegt ze – gevangen heeft gezeten. Volgens haar werd de pickup truck, die een fietser dodelijk verwondde, bestuurd door een man.
Thongres  is een van de acht personen die misleidende informatie zouden hebben gegeven ter ondersteuning van Jomsap’s herzieningsverzoek.

Bovenmeester aangeklaagd in de zaak Jomsap
8 december – Schooldirecteur (vroeger: bovenmeester) Saneh Suphan is gisteren door de politie aangeklaagd omdat hij onderzoekers valse informatie zou hebben verstrekt en in de rechtbank een valse getuigenis zou hebben afgelegd over de hit-and-run in 2005 waarvoor voormalig onderwijzeres Jomsap achttien maanden gevangen heeft gezeten. Hij ontkent de beschuldiging en is vrijgelaten op borgtocht.
Zoals bekend is de zaak weer in het nieuws gekomen nadat het hooggerechtshof Jomsap’s herzieningsverzoek afwees. Jomsap houdt vol dat zij niet achter het stuur zat van de pickup truck die destijds een bejaarde fietser dood reed. Het hof achtte het nieuwe bewijs en de nieuw ingebrachte getuigen echter onbetrouwbaar.
Saneh was degene die aanvankelijk de schuld van de aanrijding op zich zou nemen. Later werd dat Sap Wapee, die eerder vrijwillig [?] naar de politie stapte en verklaard heeft dat hij gelogen had. Hij was ingehuurd door Suriya Nualcharoen, een goede vriend van Jomsap, en zou daarvoor 400.000 baht ontvangen. En met zijn bekentenis kwam de zaak aan het rollen die nu meineedzaak wordt genoemd.
In totaal worden dertien personen verdacht van betrokkenheid bij de misleiding. Zeven officieren van de DSI zijn al ondervraagd over hun rol bij het opmaken van verklaringen van getuigen, een tweede team wordt vandaag aan de tand gevoeld.
En zo sleept deze zaak zich maar voort, die volgens mij geen ander doel heeft de politie vrij te pleiten van slordig recherchewerk en een tunnelvisie.

12 december
Pagina 2 opent met een verhaal over de meineedzaak, want de krant volgt elke scheet die in het politieonderzoek wordt gelaten. De DSI steunt het ministerie en de politie bij hun onderzoek naar functionarissen die Jomsap hebben geholpen bij de voorbereiding van haar herzieningsverzoek. En dat is alles wat ik erover wil zeggen, want scheten stinken. Meer weten, lees DSI to back probe against its own men.

Vrijdag 15 december
– De gelederen worden weer gesloten in de meineedzaak. De agenten en ambtenaren van het ministerie van Justitie die voormalig onderwijzeres Jomsap hebben geholpen bij haar herzieningsverzoek treffen geen blaam, zegt adjunct-hoofd Thanasak van de Provincial Police Region 4. Ze hebben hun taak naar behoren vervuld nadat Jomsap het verzoek had ingediend, zo is gebleken uit onderzoek.
Het bericht kauwt verder de voorgeschiedenis na. Kort gezegd: Het gaat om een poging om Jomsap vrij te pleiten van een hit-and-run aanrijding in 2005 door het huren van een zondebok. Jomsap zelf zegt dat zij door de politie wordt beschouwd als zondebok. Ze ontkent de wagen te hebben bestuurd die een bejaarde fietser dood reed. Of ze gelogen heeft, kon niet worden vastgesteld aan de hand van een test met een leugendetector. [Onbetrouwbare methode trouwens]

Meineedzaak Jomsap: 14 DSI-ers beschuldigd van plichtsverzuim
22 december – De politie doet er in de Jomsap-zaak werkelijk alles aan om haar straatje schoon te vegen. Het lijkt wel of ze bezig is met een heksenjacht, want nu worden functionarissen van de DSI beschuldigd van plichtsverzuim bij de beoordeling van Jomsap’s verzoek haar zaak te heropenen.
Er staat dan ook veel op het spel. Velen menen, en ik ook, dat Jomsap is veroordeeld voor een hit-and-run aanrijding in 2005 die ze niet heeft veroorzaakt. Zelf heeft ze altijd ontkend. Alhoewel de rechtbank en het hooggerechtshof haar destijds schuldig achtten, sprak het Hof van Beroep haar vrij. Het vond het bewijs niet overtuigend en voorzover ik het ken, kan ik het daar wel mee eens zijn.
Ik meen (nog steeds) dat ze het slachtoffer is geworden van de tunnelvisie van de politie, een niet onbekend fenomeen in recherchewerk. Nederland heeft ook enkele zaken gehad, waarin daarvan sprake was, zoals de Puttense moordzaak en Schiedamse parkmoord.
Adjunct-commissaris Thanasak Ritthidechpaibul van de Provincial Police Region 4 maakte donderdag bekend dat de politie veertien medewerkers van het Department of Special Investigation schuldig acht aan plichtsverzuim. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de samenzwering om Jomsap vrij te pleiten van schuld aan de aanrijding, maar het krantenbericht laat in het midden of ze daarvan op de hoogte waren.
Thanasak zei dat de DSI-ers nagelaten hebben het herzieningsverzoek zorgvuldig te onderzoeken en hun ondervragingscapaciteiten hebben gebruikt op een wijze die schade heeft veroorzaakt. Het resultaat van het onderzoek naar hun rol wordt naar het ministerie van Justitie gestuurd en de NACC die beslissen over disciplinaire actie en verdere juridische actie.
Vorige maand wees het hooggerechtshof het herzieningsverzoek van Jomsap af. Het hof achtte de nieuw ingebrachte getuigen en het bewijsmateriaal niet overtuigend en vermoedde het bestaan van een netwerk van personen die een slaatje wilden slaan uit herziening en wilden delen in een mogelijke compensatie aan Jomsap.
In de wat inmiddels meineedzaak wordt genoemd, zijn elf burgers beschuldigd van betrokkenheid bij de misleiding. De bekendste is Sap Wapee die verklaard heeft dat hij achter het stuur van de pickup truck zat. Maar hij stapte later naar de politie en bekende dat hij gelogen had, waarna de zaak aan het rollen kwam. (Bron: website Bangkok Post, 21 december, gecorrigeerd met gegevens uit de krant)

Zaterdag 23 december
Pagina 2 opent met het bericht dat de politie de laatste hand legt aan de Jomsap-zaak. Daarna is het woord aan het OM om te bepalen wie van de verdachten vervolgd gaat worden voor hun hulp aan de voormalige onderwijzeres bij haar herzieningsverzoek. De grote vraag is natuurlijk: zat Jomsap echt niet achter het stuur van de pickup truck die in 2005 een fietser dodelijk verwondde? Maar de enige die dat met zekerheid kan zeggen, is Jomsap zelf en die zegt door de politie tot zondebok zijn gemaakt.

Commentaar: DSI schiet in eigen voet
27 december – Bangkok Post, niet vies van enige overdrijving, verwijt de DSI, Thailand’s elitepolitiekorps, grove incompetentie in de Jomsap meineedzaak. Aanleiding is de beschuldiging van de Provincial Police Region 4 (Noordoosten) dat DSI-agenten een flinke steek hebben laten vallen bij hun onderzoek naar Jomsap’s later door het hooggerechtsgerechtshof afgewezen herzieningsverzoek.
De krant gebruikt grote woorden: de politie heeft daarvoor astounding en extremely compelling evidence gevonden. De politie is ervan overtuigd, schrijft BP, dat Jomsap wel degelijk in 2005 de pickup truck bestuurde die een bejaarde fietser dodelijk verwondde, waarna ze doorreed en geen hulp verleende (hit-and-run). De politie beschouwt de berichten [welke?] van de DSI met steun aan Jomsap als directe kritiek op haar werk. [Tja, Thai hebben lange tenen en zullen zelden een fout toegeven.]
De politie richt nu haar pijlen op veertien DSI-ers: zeven die meenden dat Jomsap waarschijnlijk niet de bestuurder was, en zeven die DSI adjunct-commissaris Dusadee steunden toen hij het herzieningsverzoek bij het hooggerechtshof voordroeg. De politie vindt dat ze disciplinair gestraft dienen te worden wegens plichtsverzuim.
Op dit moment lijkt het erop dat de politie het vanaf het begin bij het rechte eind had over Jomsap’s schuld, meent BP. De zaak moet nog juridisch getoetst worden, maar de politiezaak lijkt solide. Het is aan het OM en rechtbank om de details te ontrafelen en te beslissen of personen gevangenisstraf moeten krijgen: Jomsap en twaalf andere personen waaronder de man die bekend heeft gelogen te hebben dat hij de bestuurder was.
There is harm all around, concludeert de krant. De DSI heeft zich belachelijk gemaakt. Het kan erop uitdraaien dat DSI-agenten en -leiding beunhazen waren. Maar dat is minder erg dan wat gebeurd is met de bewonderenswaardige pogingen van Dusadee om uitgebreidere en betere gerechtigheid in het land te bevorderen. Zijn programma om mogelijk juridische dwalingen te onderzoeken heeft al bij de eerste test averij opgelopen.
‘Dusadee heeft gelijk dat zo’n programma waardevol is en te laat komt. Hij moet zich door deze eerste mislukking niet laten afschrikken van de poging.’ (Bron: Bangkok Post, 26 december)

Vrijdag 29 december
– Het politieonderzoek naar de zogeheten meineedzaak is afgerond. De zaak waarin 11 personen zijn beschuldigd van medewerking aan een poging voormalig onderwijzeres Jomsap vrij te pleiten van schuld aan een hit-and-run aanrijding in 2005, is overgedragen aan het OM.
De onderzoekers spreken over een ‘crimineel netwerk’ van personen die steun verleenden aan Jomsap’s later door het hooggerechtshof afgewezen herzieningsverzoek. De politie zegt over ‘solide bewijs’ te beschikken. Hoofdverdachte is Sap Wapee, die heeft verklaard dat hij de wagen bestuurde die een fietser dodelijk verwondde, maar later bekende gelogen te hebben.
Jomsap zat achttien maanden gevangen. De rechtbank en het hooggerechtshof achtten haar destijds schuldig, het Hof van Beroep sprak haar vrij want had twijfels over het bewijs.

Dinsdag 13 februari
– Sap Wadee, de man die vorig jaar naar de politie stapte om te vertellen dat hij als zondebok was gehuurd voor de hit-and-run aanrijding in 2005 die een fietser dodelijk verwondde, heeft gisteren in de rechtbank, evenals zijn vrouw, bekend gelogen te hebben. De leugen had onderwijzeres Jomsap moeten vrijpleiten van schuld aan de aanrijding bij haar herzieningsverzoek.
Jomsap moet op 12 maart voorkomen. Ze blijft volhouden dat zij niet de pickup truck bestuurde. Een getuige van de aanrijding, de duopassagier van een motorfietser, ontkende gisteren betrokken te zijn bij de zondebok samenzwering. Zij verklaarde eerder gezien te hebben dat de pickup truck werd bestuurd door een man en na de aanrijding snel weg reed.
In de zaak staan negen verdachten terecht voor meineed.

10 oktober 2018
– Lang geleden dat de hit-and-run aanrijding van onderwijzeres Jomsap Saenmuangkhot in het nieuws was. Laatste ontwikkeling: De provinciale rechtbank van Nakhon Phanom heeft Sap Wapee en zijn vrouw veroordeeld tot een gevangenistraf van respectievelijk 2 jaar en 10 maanden en 1 jaar en 9 maanden wegens meineed.
Beiden verklaarden destijds dat niet Jomsap maar Sap achter het stuur van de wagen had gezeten die een fietser dodelijk verwondde. Ze behoren tot de elf verdachten die door onderzoekers worden beschouwd als een crimineel netwerk dat een financieel slaatje wilde slaan uit herziening van Jomsap’s veroordeling. In november vorig jaar wees het hooggerechtshof het herzieningsverzoek af.

7 maart 2019
• 8 jaar cel voor onderwijzeres Jomsap wegens meineed bij aanvraag herziening hit-and-run zaak

8 maart 2019
– De rechtbank heeft onderwijzeres Jomsap en Suriya Nuancharoen op borgtocht vrijgelaten. Beiden zijn woensdag veroordeeld voor meineed in de bekende hit-and-run herzieningszaak. Jomsak kreeg acht jaar gevangenisstraf omdat ze Suriya had gevraagd als getuige op te treden bij de door haar aangevraagde herziening door te verklaren dat zij niet de wagen bestuurde die in 2005 een 74-jarige fietser dodelijk verwondde. Suriya kreeg voor zijn rol zeven jaar en negen maanden.
Jomsap werd in 2013 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar omdat ze geen hulp had verleend aan het slachtoffer (hit-and-run). Na 18 maanden kreeg ze gratie en werd vrijgelaten. Ze vroeg een herziening van de veroordeling aan omdat ze zei onschuldig te zijn. De rechtbank wees haar aanvraag echter af. Behalve Jomsap zijn negen andere verdachten vervolgd voor meineed. Vier hebben een gevangenisstraf gekregen.
Update: Jomsap zit nog steeds gevangen want haar familie kon slechts 200.000 baht opbrengen van de borgsom van 800.000 baht. Haar advocaat gaat in beroep. Suriya kon de borgsom wel betalen dus hij is wel op vrije voeten.

Jomsap kan borgsom niet opbrengen, Suriya wel op vrije voeten
9 maart – Het zit onderwijzeres Jomsap Saengmuangkot niet mee. De provinciale rechtbank van Nakhon Phanom ging donderdag akkoord met haar vrijlating op borgtocht, maar de familie kon de geëiste borgsom van 800.000 baht niet opbrengen, ze kwam niet verder dan 200.000 baht.
Dus bleef de gevangenispoort gesloten voor de onderwijzeres die woensdag is veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar wegens meineed bij haar herzieningsverzoek van een hit-and-run zaak uit 2012.
De mede-veroordeelde Suriya Nuancharoen heeft meer geluk, want zijn familie kon de borgsom wel ophoesten. De advocaat van Jomsap gaat in beroep. (Bron: website BP, 8 maart)

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties