Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya

Deze pagina wordt vervolgd op de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya (2)

Kort nieuws donderdag 12 februari 2015
– Lang geleden dat erover bericht werd: de verduistering tussen 2008 en 2011 van 12 miljard baht van de Klongchan Credit Union Cooperative, een coöperatie met 50.000 leden. Hiervan worden voormalige leidinggevenden en de voorzitter van het bestuur verdacht.
Eerder legde het Anti-Money Laundering Office (Amlo) beslag op bezittingen ter waarde  van vier miljard baht; gisteren gaf Amlo een toelichting op de laatste resultaten van zijn onderzoek en maakte nieuwe confisqueringen bekend. De resultaten zijn naar de DSI (Thaise FBI) gestuurd zodat betrokkenen vervolgd kunnen worden.
Duizend coöperatieleden hebben gisteren een klacht ingediend [bij?] en gegevens verstrekt over hun ingelegde spaarcentjes plus de schade die ze hebben opgelopen. In oktober 2013 kreeg het bestuur de zak. De onregelmatigheden kwamen al in 2008 aan het licht, maar het bestuur liet na actie te ondernemen.

Kort nieuws donderdag 19 februari
– De NRC-commissie religieuze zaken vindt dat de voormalige abt van Wat Phra Dhammakaya [geen plaatsnaam] uit de monniksorde moet worden verwijderd. Volgens de commissie heeft de monnik de gedragsregels van de boeddhistische monniksorde overtreden.
Phra Dhammachayo is al in een brief van de vorige Supreme Patriarch uit 1999 van twee zaken beschuldigd: de boeddhistische leerstellingen verdraaien waardoor hij in conflict kwam met monniken en de weigering 1.500 rai land aan de tempel over te dragen die door gelovigen was gedoneerd.
De Supreme Sangha Council negeerde het advies hem uit de monniksorde te zetten, maar beval wel de grond over te dragen. De abt stemde daarin toe, waarna het OM in 2006 besloot een civielrechtelijke zaak tegen hem in te trekken.
Het National Office of Buddhism kan niet uitleggen waarom de abt nooit zijn monnikspij aan de kapstok heeft moeten hangen. De NRC-commissie vindt dat de regering alsnog moet aandringen op de defrocking van de abt.
De meest recente beschuldiging tegen de tempel en de abt betreft een controversiële donatie aan de tempel van de Klongchan Credit Union Co-operative, waarvan de bestuursvoorzitter van verduistering wordt beschuldigd. Indien de monnik het geld heeft geaccepteerd, heeft hij voor de tweede keer de boeddhistische gedragsregels overtreden, zegt een NRC-commissielid.

Defrocking abt Dhammachayo; regering peinst
20 februari – De regering buigt zich over de oproep van de NRC om de voormalige abt van Wat Phra Dhammakaya uit de monniksorde te zetten. Ze wacht een formeel verzoek van het National Office of Buddhism (NOB) af, alvorens een besluit te nemen.

Defrocking (in het Nederlands laïcitatie – ontslag uit de clericale staat) is al in 1999 door de vorige Supreme Patriarch gadviseerd, maar de Supreme Sangha Council (SSC) heeft dat advies naast zich neergelegd.
Het NOB acht het onwaarschijnlijk dat Phra Dhammachayo de gedragsregels van de monniksorde heeft overtreden, omdat hij het land dat door gelovigen was gedoneerd, aan de tempel heeft terug gegeven. Op basis van die informatie mag hij nog steeds als abt dienen, althans voor het moment, zegt NOB-woordvoerder Somchai Surachatree.
Vandaag beslist de NOB of er een nieuw onderzoek naar de abt komt. Vermoedelijk wordt een panel gevormd dat de brief van de Supreme Patriarch uit 1999 gaat bestuderen. De hoogste boeddhistische gezagsdrager noemt daarin twee overtredingen: 1 Een eigenzinnige interpretatie van de boeddhistische doctrines, resulterend in een conflict met monniken, en 2 de [dus aanvankelijke] weigering het land over te dragen.
De tempel zegt in een korte verklaring dat de zaak is behandeld en over is. Een andere verklaring op Facebook [van?] zegt dat het conflict met monniken in 2006 is geëindigd en te wijten was geweest aan een misverstand, veroorzaakt door ‘onvoldoende informatie’. Later dat jaar maakte de SSC een eind aan de schorsing van de abt en in 2011 bevorderde de SSC hem naar een hogere rang.
NRC-lid Paibul Nititawan blijft van mening dat de monnik uit de orde moet worden gezet. De bevolking heeft recht op een heldere uitleg waarom tegen de abt nooit actie is ondernomen.
De NRC gaat het Anti-Money Laundering Office en het Department of Special Investigation bevragen over de verduisteringszaak bij de Klongchan Credit Union Co-operative. De abt zou miljoenen gestolen baht hebben ontvangen. Zie verder het desbetreffende bericht in Kort Nieuws van donderdag.

SSC pleit Phra Dhammachayo vrij
21 februari – De Sangha Supreme Council (SSC) acht de abt van Wat Phra Dhammakaya niet schuldig aan verduistering en overtreding van de gedragsregels voor monniken, maar daarmee is de kous nog niet af. De NRC-commissie die de zaak aanzwengelde, laat het er niet bij zitten. Ze verdenkt leden van de SSC ervan de abt in bescherming te nemen omdat ze nauwe banden met hem hebben.

De zaak is woensdag opgerakeld door de NRC-commissie religieuze zaken. De commissie wijst op een brief van de toenmalig Supreme Patriarch uit 1999 [dit bericht heeft het over drie brieven], waarin hij pleit voor defrocking van de abt (zijn clericale staat ontnemen). Het draait allemaal om grond en bezittingen ter waarde van 900 miljoen baht, die Phra Dhammachayo van gelovigen had ontvangen en die hij onder druk gezet door de SSC pas in 2006 aan de tempel overdroeg. Het OM besloot vervolgens een civielrechtelijke procedure tegen hem te seponeren.
De NRC-commissie dringt nu aan op een onderzoek en gaat ook het Anti-Money Laundering Office vragen onderzoek te doen naar de herkomst van 12 miljard baht, gestort op de bankrekening van de abt. Dat geld zou verduisterd zijn van de Klongchan Credit Union Cooperative, iets waarvan de bestuursvoorzitter wordt verdacht.
Tot zover de krant. De website meldt dat 700 miljoen baht van het verduisterde geld is besteed aan de bouw van tempelgebouwen. Amlo heeft dit gisteren bekend gemaakt. De bestuursvoorzitter gaf talloze cheques aan de tempel, telkens maximaal 100 miljoen baht.
Wat Phra Dhammakaya (foto) is de rijkste boeddhistische tempel van Thailand. De tempel is gevestigd op een oppervlakte van vier vierkante kilometer in de provincie Pathum Thani.

Wat Dhammakaya ligt onder vuur
24 februari – De megagrote tempel Wat Dhammakaya in Pathum Thani ligt onder vuur. De NRC-commissie religieuze zaken vermoedt dat via de tempel geld is witgewassen. Dat geld is afkomstig uit verduistering bij de Klongchan Credit Union Cooperative.

Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft al de nodige cheques achterhaald: in totaal is meer dan 900 miljoen baht gestort op bankrekeningen van voormalig abt Phra Dhammachayo. Hiervan is 348,78 miljoen baht overgeboekt naar de Ubasika Chandra Foundation, een stichting gelieerd aan de tempel; 436 miljoen baht ging naar de tempel, en 119,02 miljoen baht, overgemaakt aan de assistent van de abt, is opgenomen en kan niet getraceerd worden, aldus Paibul Nititawan, voorzitter van de NRC-commissie, die gisteren overleg voerde met Amlo.
Paibul heeft er bij Amlo op aangedrongen verder onderzoek te doen. Hij vraagt zich waarom de 300 miljoen baht die nog op de bankrekening van de abt staat, niet is bevroren door Amlo.
De NRC-commissie wil dat Amlo alle bezittingen van de abt in beslag neemt, inclusief de 196 rai waarop de tempel staat. In het hele land bezitten de Dhammakaya stichting en gerelateerde organisaties meer dan 1.000 rai. Die grond kan onmiddellijk in beslag worden genomen omdat ze eigendom is van stichtingen en niet van de tempel zelf.
De NRC-commissie overweegt de DSI (de Thaise FBI) te vragen een onderzoek te beginnen naar de assistent van de abt. Ze gaat de DSI en het Land Department uitnodigen voor een gesprek op 3 maart.
Het kantoor van de Ombudsman bereidt een onderzoek voor naar de Sangha Supreme Council (SSC), het hoogste gezagsorgaan van de monniksorde. Vrijdag pleitte de SSC de abt vrij van de beschuldiging dat hij de boeddhistische leerstellingen zou hebben overtreden. De ombudsman heeft enkele klachten van boeddhisten ontvangen over dit besluit.
De bekende monnik en actievoerder Phra Buddha Isra heeft gisteren een petitie overhandigd aan minister Panadda Diskul (PM’s Office) met het verzoek onderzoek te doen naar de abt, en hij wil dat de DSI onderzoek doet naar een gouden Boeddha-beeld van een ton, dat door de abt cadeau is gedaan aan de huidige Supreme Patriarch. Hij beschuldigt ook de SSC-leden van het bezit van luxe auto’s.
Inmiddels is een tegenbeweging op gang gekomen. Een groep monniken en supporters van de SSC gaat de premier en NRC-voorzitter vragen de NRC-commissie van Paibul te ontbindden. De commissie is partijdig en probeert een schisma in de boeddhistische gemeenschap te creëren, zeggen ze.

Kort nieuws donderdag 26 februari
– Schiet nou eens op met het onderzoek naar de verduistering van 12 miljard baht van de Klongchan Credit Union Cooperative, zeggen de gedupeerde coöperatieleden. Ruim honderd protesteerden gisteren bij het Cooperative Auditing Department (foto boven) en leverden een petitie in bij de DSI (Thaise FBI) met het verzoek haast te maken, met name naar de rol van de voormalige bestuursvoorzitter, die als hoofdverdachte wordt beschouwd. Ze vragen ook vervolging in te stellen tegen twee medeplichtigen en willen dat de DSI nagaat of het Cooperative Auditing Department en Cooperative Promotion Department op de hoogte waren van de verduistering c.q. of staf erbij betrokken was.
Volgende maand komen de demonstranten bijeen bij het Criminal Court wanneer de rechtbank zich buigt over de borgtochtaanvraag van de voorzitter en andere verdachten.
– Het Anti-Money Laundering Office heeft gisteren een safe van een bedrijf laten opbreken, dat mogelijk betrokken is bij het Klongchan-schandaal. Daarin werden grondactes, bankboekjes, amuletten, vijf vuurwapens en een mes gevonden. De directeur is een noviet van Wat Dhammakaya, de tempel die geld heeft ontvangen dat vermoedelijk afkomstig is uit de verduistering bij de coöperatie.
De regering is bereid in actie te komen als de rechter de tempel en de voormalige abt Phra Dhammachayo schuldig acht aan het aannemen van 933 miljoen van het verduisterde geld. De rechtbankuitspraak zal naar verwachting de basis vormen voor de besluitvorming van de Supreme Sangha Council om de abt uit de monniksorde te zetten omdat hij de gedragsregels van de monniksorde heeft overtreden.
De coöperatie gaat tempel, abt en assistent civielrechtelijk aanpakken. Ze wil dat de 933 miljoen baht wordt geretourneerd. De zaak komt op 16 maart voor de rechter. De advocaten van de tempel willen de zaak in der minne schikken.
De DSI overweegt een onderzoek in te stellen naar het verband tussen het verduisterde geld en de tempel, aldus een bron. Tempel en abt zijn strafbaar indien blijkt dat ze het geld hebben aangenomen.

Kort nieuws vrijdag 27 februari
– Het ministerie van Justitie heeft de DSI (Thaise FBI) opdracht gegeven onderzoek te doen naar het verband tussen de verduistering van 12 miljard baht bij de Klongchan Credit Union Cooperative en Wat Phra Dhammakaya plus enkele monniken. De voormalige abt zou 900 miljoen baht aan verduisterd geld hebben gekregen en zou ook illegaal land, eigendom van de coöperatie, hebben verworven.
De DSI heeft het vorige onderzoeksteam van de zaak afgehaald en een nieuw team geformeerd. Het eerste team wordt ervan verdacht het onderzoek te hebben getraineerd [uit sympathie voor de tempel?]. Uit het onderzoek naar de coöperatie is gebleken dat de voormalige bestuursvoorzitter en hoofdverdachte Supachai Srisupa-aksorn ook een coöperatie heeft gerund die verbonden was aan de tempel. Die coöperatie heeft aan 500 personen leningen verstrekt voor een totaal van 230 miljoen baht. Supachai zou ook betalingen aan monniken hebben gedaan. Een mer à boire lijkt me zo langzamerhand een toepasselijke typering van de zaak. Vermelding van de voorgaande berichtgeving laat ik daarom maar achterwege.

Phra Dhammachayo: SSC houdt zijn poot stijf
28 februari – De Sangha Supreme Council (SSC), het hoogste gezagsorgaan binnen de boeddhistische monniksorde, heropent niet de zaak uit 1999 over de abt van Wat Phra Dhammakaya. Heropening zou in strijd met de boeddhische gedragsregels zijn, die stellen dat een besluit over monniken definitief is, indien de juiste procedure is gevolgd.
De SSC heeft dat gisteren besloten naar aanleiding van de ontstane commotie over de tempel en de abt. De NRC-commissie religieuze zaken heeft de zaak onlangs opgerakeld en dringt aan op defrocking  van de abt.
Aanleiding is een brief van de toenmalige Supreme Patriarch waarin hij de SSC adviseert abt Phra Dhammachayo uit de orde te ontzetten. Hij zou de boeddhistische leerstellingen wat eigenwijs hebben geïnterpreteerd en wilde 1.500 rai land, gedoneerd door gelovigen, niet aan de tempel overdragen. Dat deed hij pas in 2006 op aandringen van de SSC, die dan nu stelt dat daarmee de kous af is.
SSC-lid Phra Phrom Methi maakte het besluit gisteren bekend. Hij zei dat de petitie van Phra Buddha Isra (bekend van zijn deelname aan de anti-regerings protesten van vorig jaar), waarin overheidsdiensten wordt gevraagd een onderzoek naar de abt in te stellen, niet in behandeling kan worden genomen. Die moet eerst worden ingeleverd bij de provinciale hoofdmonnik van Pathum Thani, waar de tempel staat. Isra’s oproep het vermogen van de SSC-leden onder de loep te nemen noemde hij ‘tantamount to testing the faith of the followers of SSC members’.
Methi mag dan zeggen dat de kous af is, dat is nog maar de vraag want er is nog het akkefietje van het verduisterde geld van de Klongchan Credit Union Cooperative. Daarvan is 900 miljoen baht naar de tempel gegaan. De coöperatie overweegt het geld terug te eisen in een civiele procedure. De tempel heeft beloofd een derde te retourneren, de rest is al uitgegeven. De DSI (Thaise FBI) onderzoekt de verduistering, waarvan de voormalige bestuursvoorzitter en mede-bestuursleden worden verdacht.

Kort nieuws zaterdag 28 februari
– De Klongchan Credit Union Cooperative, in het nieuws vanwege de verduistering van 12 miljard baht door het vorige bestuur, heeft binnen 5 jaar zijn financiële zaakjes weer op orde, zegt de vorig jaar nieuw benoemde bestuursvoorzitter. Het bestuur heeft een plan gemaakt om de schuld van 21 miljard baht van de coöperatie weg te werken. De coöperatie heeft 50.000 leden die in totaal 15 miljard baht hebben ingelegd.
De nieuwe leiding heeft drie doelen: de wederopbouw van de coöperatie, juridische procedures tegen degenen die geld achterover hebben gedrukt en het incasseren van schulden. Volgende maand beslist de rechter over de toekomst van de coöperatie: faillissement of herstel.
Bestuurslid Prapassorn Poingpanpisal is vol vertrouwen dat de coöperatie zich binnen vijf jaar herstelt en in staat is de schuld van 21 miljard weg te werken. De coöperatie is drie civielrechtelijke procedures begonnen, onder andere tegen de voormalige voorzitter, Wat Phra Dhammakaya en zijn abt (zie het bericht: Phra Dhammachayo: SSC houdt zijn poot stijf) en negen anderen.
De huidige voorzitter verwacht dat de tempel (die verduisterde gelden heeft ontvangen) 700 miljoen baht retourneert. Binnen een tot twee weken hoopt hij met de tempel daarover een regeling te treffen. De tempel zou niet op de hoogte zijn geweest van de bron van het geld.

Kort nieuws zondag 1 maart
– Phra Dhammachayo keert onder begeleiding van politie na uren van ondervraging [door wie vermeldt het bericht niet] terug naar Wat Phra Dhammakaye, een gigantisch grote en rijke tempel in Pathum Thani. De tempel en de abt liggen onder vuur wegens een akkefietje uit het verleden en recentelijk vanwege geld dat is aangenomen van de Klongchan Credit Union Cooperative. Dat geld is verduisterd uit de kas van de coöperatie. (Foto Somchai Poomlard)

Kort nieuws dinsdag 3 maart
– Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) gaat onderzoek doen naar de eigendommen op het terrein van de Dhammakaya tempel in Pathum Thani om te zien of ze betaald zijn met de 900 miljoen baht die de tempel en zijn abt van de Klongchan Credit Union Cooperative hebben ontvangen. Dat geld is door de voormalige voorzitter plus anderen verduisterd uit de kas. Wie verder bij de tempel heeft geprofiteerd van het geld, krijgt te maken met bevriezing van vermogen.

Wat Dhammakaya: DSI verhoort abt en monniken
5 maart – Even samenvatten: Het vorige bestuur van de Klongchan Credit Union Cooperarive wordt verdacht van verduistering van 11,3 miljard baht. Wat Dhammakaya, de megagrote tempel in Pathum Thani, en haar abt Phra Dhammachayo hebben daarvan 800 miljoen baht ontvangen.

De DSI (Thaise FBI) gaat het allemaal uitzoeken en da’s geen eenvoudige klus gezien de geldstromen (zie bijgaand kader). Ze heeft de abt en enkele monniken voor verhoor opgeroepen. Ook enkele rechtspersonen en bedrijven, die tussen 2009 en 2012 geld hebben ontvangen van de coöperatie gaan aan de tand gevoeld worden. De DSI heeft nog niet met de abt gesproken. Eerder stuurde hij advocaten, maar deze keer dient hij in persoon te verschijnen.
Defrocking
Terzijde van dit schandaal speelt nog een andere zaak. De NRC-commissie religieuze zaken pleit voor defrocking van de abt, niet op basis van deze zaak, maar op basis van een zaak uit 1999. De toenmalige Supreme Patriarch heeft toen geadviseerd de abt uit zijn ambt en de monniksorde te ontzetten omdat hij de gedragsregels voor de monniksorde had overtreden en geld en land, gedoneerd door gelovigen, had achtergehouden.
Dat land droeg hij pas in 2004 over, op aandringen van de Sangha Supreme Council, die de abt echter in functie liet. Het OM nam vervolgens het controversiële besluit een civiele procedure tegen de abt te seponeren. Ook dat besluit krijgt nog een staartje.
Naar aanleiding van alle commotie heeft de NRC-commissie religieuze zaken besloten om drie hoorzittingen te beleggen over wijzigingen van de monniksorde, hetgeen hard nodig is want veel monniken nemen het niet zo nauw met de leefregels van de Boeddha. Volgende week woensdag is de eerste.
Enkele monniken willen dat de commissie wordt ontbonden. Paibul Nititawan, voorzitter van de commissie, weet wel waarom: Ze zijn bang om de voordeeltjes te verliezen waarvan ze nu profiteren.

Kort nieuws vrijdag 6 maart
– Het onderzoek van het Anti-Money Laundering Office (Amlo)naar de abt van Wat Dhammakaya en enkele oudere monniken concentreert zich op de vraag of ze zich schuldig hebben gemaakt aan het witwassen van geld. Dat vermoeden bestaat omdat ze geld hebben gekregen van de voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative, die samen met anderen 12 miljard baht uit de kas van de coöperatie zou hebben verduisterd.

Maandag kreeg de tempel bezoek van Amlo, die eigendommen op het gigantisch grote tempelterrein in Pathum Thani onderzocht om te zien hoe ze gefinancierd zijn. Het Amlo-onderzoek vindt plaats op verzoek van de NRC-commissie religieuze zaken. Amlo gaat na of de verdachten op de hoogte waren van de verduistering toen ze geld van de coöperatie aannamen. Wanneer ze kunnen aantonen dit niet te hebben geweten, ontspringen ze de dans.
De verduistering bij de coöperatie is in onderzoek bij de DSI (de Thaise FBI). De abt en enkele monniken zijn voor verhoor opgeroepen. Ze zouden 800 miljoen baht van de coöperatie hebben ontvangen.
Op de foto de abt die onder vuur ligt, woensdag tijdens een ceremonie ter gelegenheid van Makha Bucha dag, bijgewoond door duizenden gelovigen. Ook in andere tempels was het druk met biddende Thais.

NRC-commissie boeddhisme stopt ermee
7 maart – De NRC-commissie religieuze zaken wordt opgeheven. Voorzitter Paiboon Nititawan geeft toe dat de commissie onder vuur ligt vanwege haar kritiek op Wat Phra Dhammakaya en diens abt Phra Dhammachayo.’Onze missie is volbracht. We hebben de bevolking bewust gemaakt van de problemen in de geestelijkheid. Als we doorgaan, overleven we ons nut.’

De commissie werd een maand geleden gevormd met als opdracht richtlijnen voor de bescherming van het boeddhisme op te stellen. Ze kwam in het nieuws doordat ze voorstelde de abt uit zijn functie en de monniksorde te ontzetten onder verwijzing naar een advies van de toenmalige Supreme Patriarch uit 1999. De commissie vroeg de Sangha Supreme Council, het hoogste gezagsorgaan van de monniksorde, die zaak te heropenen, maat de SSC verwierp dat verzoek. Een groep monniken beviel dat niet en drong aan op ontslag van de commissie.
Paiboon wil door blijven werken aan religieuze hervormingen, maar via andere kanalen. Het gaat daarbij om de 932 miljoen baht, die de tempel, de abt en enkele oudere monniken hebben ontvangen van de Klongchan Credit Union Cooperative, een zaak die in onderzoek is bij de DSI (Thaise FBI) en het Anti-Money Laundering Office. Dat geld is verduisterd uit de kas van de coöperatie.
In totaal ontbreekt 11,3 miljard baht. De voormalige voorzitter van het bestuur en andere bestuursleden worden daarvan verwacht. Behalve aan de tempel zijn betalingen gedaan aan andere rechtspersonen, ook in het buitenland. De voorzitter speelt de vermoorde onschuld . Het aan de tempel en de abt gedoneerde geld kwam uit leningen afgesloten bij de coöperatie. Dat geld is al terugbetaald, zegt hij.
Ik laat het maar hierbij. Het bericht geeft nog meer details, maar het begint me zo langzamerhand te duizelen.

Coöperatie: Miljarden naar ’t buitenland
8 maart – Miljarden baht, die zijn verduisterd bij de Klongchan Credit Union Cooperative, zijn in het buitenland terecht gekomen. Dit blijkt uit het onderzoek dat de DSI (Thaise FBI) momenteel naar de zaak doet. Er zijn ook aanwijzingen gevonden voor een piramidespel en vervalste balansen.

De DSI probeert erachter te komen naar wie in het buitenland het geld gegaan is en wie erbij betrokken waren. De Bank of Thailand is om informatie over de overboekingen naar het buitenland gevraagd.
Volgens een bron bij de DSI hebben de voormalige voorzitter van de coöperatie en medeplichtigen de coöperatie gebruikt voor een piramidespel. De balans is vervalst om de winstcijfers te overdrijven waardoor geld van andere coöperaties kon worden aangetrokken. De verdachten hebben kans gezien 82 coöperaties te bewegen in totaal 8 miljard baht te storten door een dividend van 10 procent in het vooruitzicht te stellen, 3 procent meer dan wettelijk is toegestaan.
Naar de belastingafdrachten door de voorzitter en de bedrijven waarbij hij in de raad van bestuur zit, wordt onderzoek gedaan om te zien of de giften van de coöperatie aan de Phra Dhammakaya tempel als aftrekpost zijn gebruikt.
De DSI heeft ook twijfels over enkele onderscheidingen die de voorzitter heeft ontvangen, zoals in 2007 Outstanding cooperative leader en vorig jaar World Buddhist leader. Vermoedelijk bestaan er banden tussen hem en de jury’s.
De stand van zaken tot nu toe: Bij Klongchan is 11,3 miljard baht verduisterd. Daarvan is 932 miljoen baht aan de Phra Dhammakaya tempel in Pathum Thani, de abt en enkele monniken gedoneerd. Daar bovenop is nog eens 348 miljard baht betaald aan volgelingen en de Mongkol Setthi Credit Union Cooperative, een coöperatie met banden met de tempel, opgericht door de voorzitter.
2,56 miljard baht [het kan niet op] is naar een andere coöperatie plus twee personen gegaan, en 7,2 miljard is betaald aan andere rechtspersonen en in het buitenland terecht gekomen.
Volgens de beschuldigde voorzitter hebben de tempel en haar abt niets te maken met de geldtransacties. Dat het aan de tempel gedoneerde geld zou zijn teruggegeven, zoals hij beweert, wordt tegengesproken door de huidige voorzitter van Klongchan. De coöperatie bereidt een civiele procedure tegen de tempel voor om het geld terug te krijgen.

Kort nieuws dinsdag 10 maart
– Abt Phra Dhammachayo van de Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani laat vandaag verstek gaan bij de DSI. Hij heeft om uitstel van het verhoor gevraagd, waarin hij aan de tand zou worden gevoeld over een donatie van de Klongchan Credit Union Cooperative, geld dat afkomstig is van de verduistering van 12 miljard baht. Daarvan worden de voormalige bestuursvoorzitter en bestuursleden verdacht.
Het verzoek om uitstel is mondeling gedaan door de assistent van de abt, maar dient nog schriftelijk te worden bevestigd, zegt de DSI. De DSI benadrukt ook dat geen speciale voorzieningen worden getroffen voor de ondervraging. De abt wordt niet buiten het DSI-kantoor gehoord.
De voormalige secretaris van de abt, die ook een cheque van de coöperatie heeft ontvangen, heeft eveneens om uitstel gevraagd. Hij heeft de DSI laten weten op 19 maart te komen, maar dient dat ook schriftelijk te bevestigen.
Gisteren besloot de DSI 4 van de in totaal 38 bedrijven op te roepen die geld van de coöperatie hebben ontvangen. Het Anti-Money Laundering Office heeft een inval gedaan in het kantoor (aan huis) van een van de bedrijven. Uit camerabeelden is gebleken dat het bedrijf vrijdag computers en dossiers heeft weggehaald.

Kort nieuws woensdag 11 maart
– Zoals al aangekondigd, heeft de (door de krant inmiddels als controversieel aangeduide) abt Phra Djammachayo van de megagrote tempel Wat Phra Dhammakaya gisteren bij de DSI verstek laten gaan. Volgens zijn advocaat omdat hij ziek is.
De abt is door de DSI opgeroepen om een toelichting te geven op de 900 miljoen baht die de tempel, hij en enkele monniken hebben ontvangen van de Klongchan Credit Union Cooperative. Dat geld is afkomstig uit een bedrag van in totaal 12 miljard baht dat de vorige voorzitter en bestuursleden uit de kas hebben verduisterd. De DSI heeft de abt nu voor 26 maart opgeroepen.
Advocaat Samphan Sermcheep zegt dat de abt de donaties nooit heeft gezien of aangeraakt. De donaties werden verwerkt door het financieel kantoor van de tempel. Merkwaardig is dan wel dat geld ook gestort is op de bankrekening van de abt, maar daar heeft de advocaat ook weer een verklaring voor. Volgens Samphan heeft de tempel geen 900 miljoen baht ontvangen, maar 684 miljoen baht. Dat geld is besteed aan de afbouw van de tempel. Daarvoor zijn nog steeds enkele miljarden baht nodig.

Kort Nieuws donderdag 12 maart
– Nog meer gedoe rond de megatempel Wat Phra Dhammakaya. Een voormalige monnik van die tempel heeft de tweede abt van de tempel aangeklaagd wegens smaad. Hij zegt dat Phra Phawanawiriyakhun op de Facebook-pagina Wake Up Buddhists hem en zijn familie zwart heeft gemaakt [geen details].
De monnik, Mano Laohavanich, was ooit een topmonnik van de tempel, maar verliet die in 1998 omdat hij het vermeende wangedrag van de abt niet langer kon aanzien. Hij zat in de inmiddels opgeheven NRC-commissie die vanwege een oude zaak heeft voorgesteld de abt uit zijn ambt te ontzetten.
Mano: ‘We praten over ’s werelds grootste tempel, die ook politieke invloed heeft. Dat is een uitdaging voor het rechtssysteem van ons land. Als we het probleem niet oplossen en nu met hervormingen beginnen, wordt de religie geëxploiteerd [?] en daarvan worden veel mensen het slachtoffer.’
Volgens Mano hebben honderd bedrijven en coöperaties banden met de tempel. Ze doen zaken en verrichten transacties namens de tempel.
Mano zegt het gevoel te hebben dat hij wordt bedreigd sinds hij bij de DSI een verklaring heeft afgelegd over de relatie tussen de Klongchan Credit Union Cooperatives [waar 12 miljard baht uit de kas is verduisterd], de tempel en diens abt. Afgelopen zondag werd zijn auto gevolgd door een busje. Mano vraagt de DSI om bescherming.

Kort nieuws vrijdag 13 maart
– Volgelingen van de Wat Phra Dhammakaya en de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) hebben het idee gelanceerd geld in te zamelen om de coöperatie te compenseren voor de 900 miljoen baht die de tempel en haar abt hebben ontvangen. De KCUC zou dan de aangespannen civiele rechtszaak tegen tempel en abt kunnen intrekken.

Het geld is afkomstig uit een bedrag van 12 miljard baht dat door de voormalige bestuursvoorzitter en anderen ontvreemd is uit de kas van de coöperatie. Van de 900 miljoen is al 200 miljoen baht door de tempel uitgegeven aan bouwwerkzaamheden.
De niet nader aangeduide volgelingen, die het Cooperative Promotion Department van hun plan op de hoogte hebben gebracht, hopen voor maandag met de tempel overeenstemming te kunnen bereiken over het exacte bedrag dat geretourneerd dient te worden. Maandag begint de rechtbank in Thonburi met behandeling van de zaak.
Het bericht gaat verder nog in op de jongste ontwikkelingen in de verduistering en de gift aan de tempel, maar zo langzamerhand begint de zaak zo ingewikkeld te worden en zijn er zoveel mensen bij betrokken, dat gerust gesproken kan worden van een mer à boire. Ik laat het dus maar hierbij.

Kort nieuws zaterdag 14 maart
-Een adviesgroep van vijf topambtenaren van het kantoor van de procureur-generaal, het Anti-Money Laundering Office en de politie gaat het DSI-onderzoek naar de verduistering van 12 miljard baht bij de Klongchan Credit Union Cooperative begeleiden.

De DSI heeft al 15 van de 43 bedrijven aan de tand gevoeld, die geprofiteerd hebben van de verduistering. Ze verrichtten werkzaamheden in het kantoor van de KCUC waarvoor mogelijk te veel gerekend is. Van de verduistering worden de voormalige bestuursvoorzitter en bestuursleden verdacht.
Twee spaarcoöperaties van leraren in Khon Kaen en Nakhon Ratchasima zeggen dat ze financieel gezond zijn ondanks grote investeringen in de KCUC. De coöperatie in Khon Kaen heeft 200 miljoen baht tegen een rente van 5 procent aan de KCUC geleend. Daarvan moet nog 151 miljoen baht worden terugbetaald plus een rente van 158,5 miljoen baht.
De andere stortte in 2011 een bedrag van 650 miljoen baht. Daarvan is 530 miljoen baht nog in het bezit van de KCUC.

Tempel geeft gestolen geld terug
17 maart – Gejuich in het kamp van de Klongchan Credit Union Cooperative. De Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani geeft 684 van de 814 miljoen baht terug die ze van de coöperatie heeft ontvangen.

Gisteren zegde de tempel dit toe in ruil waarvoor de coöperatie haar aangespannen civiele procedure tegen de tempel en haar abt zal intrekken. De terugbetaling vindt plaats in maandelijkse betalingen van 100 miljoen baht. De KCUC trekt ook bij de DSI haar aangifte in.
De donatie aan de tempel en haar abt werd gedaan door de vorige voorzitter van de KCUC. Hij wordt ervan verdacht samen met anderen 12 miljard baht uit de kas te hebben verduisterd. De KCUC laat weten door te willen gaan met een afzonderlijke procedure tegen de ex-voorzitter om 130 miljoen baht van hem terug te krijgen. Die zaak wordt pas ingetrokken als ze het eens zijn over terugbetaling.
De minister van Justitie vindt dat ondanks de geste van de tempel het onderzoek naar de verduistering moet doorgaan. Een vrij overbodig opmerking, dunkt me, want de DSI heeft de zaak al in onderzoek. Het intrekken van de KCUC van haar aangifte heeft geen gevolgen voor het onderzoek. Somboon Saradit, hoofd Criminal Case Division van de DSI, zegt dat de verduistering een criminele zaak is die niet kan vervallen, hoewel beide partijen het eens zijn geworden. De DSI blijft speuren naar alle betrokkenen bij de verduistering.
Eerder deze maand maakte de DSI bekend 878 cheques ter waarde van 11,3 miljard baht te hebben onderzocht, die betaald zijn door de coöperatie en gefiatteerd door de ex-voorzitter. Daarvan is 932 miljoen naar de tempel, de abt en enkele monniken van Wat Phra Dhammakaya gegaan. Nog eens 348 miljoen baht ging naar volgelingen van de tempel, die banden hadden met de ex-voorzitter. Een ex-monnik en zijn SW Holding Group ontvingen hiervan 272 miljoen baht en de Mongkol Setthi Credit Union Cooperative, opgericht door de ex-voorzitter, 46 miljoen baht.

Woensdag 18 maart
– Vice-premier Wissanu Krea-ngam zegt het nog maar een keer: het onderzoek naar de verduistering van 12 miljard baht bij de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) gaat door; de zaak wordt niet afgeblazen.

De enige zaak die niet doorgaat is die waarin de KCUC de aan Wat Phra Dhammakaya en haar abt gedoneerde 684 miljoen baht terug heeft gevraagd. Die zaak is in der minne geschikt. Het geld wordt in maandelijkse termijnen van 100 miljoen teruggestort. Het komt uit een fonds dat door een groep van tempelvolgelingen is gevormd.
De DSI heeft voor een belangrijk deel van de 12 miljard baht al vastgesteld dat het geld is verdeeld onder twaalf ontvangers, maar het plaatje is nog niet rond. Gisteren kreeg een tempel in Maha Sarakham bezoek van een DSI-team. De abt van die tempel heeft 23 miljoen baht ontvangen. Hij heeft verklaard het geld te hebben gebruikt om een stuk land naast de tempel te kopen.
Een netwerk van credit union coöperaties heeft premier Prayut om hulp gevraagd bij het herstel van het vertrouwen in (meer dan 1.200) coöperaties. Door de KCUC-zaak maakt de bevolking zich zorgen of hun ingelegde geld wel veilig is.

Amlo pakt 7 mld baht van Supachai
19 maart – Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft voor een waarde van 7 miljard baht eigendommen van de voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC), Supachai Srisupa-aksorn,  en acht anderen, vermoedelijk stromannen, in beslag genomen. Eerder nam Amlo van de ex-voorzitter vermogen ter waarde van 3,3 miljard baht in beslag.

In beslag genomen zijn bedrijfsaandelen, percelen en gebouwen in Pathum Thani, auto’s, bankrekeningen, gouden ornamenten, amuletten, heilige voorwerpen, sieraden, geweren, levensverzekeringspolissen en handelsrekeningen.
Bij de KCUC is 12 miljard baht door de vorige voorzitter en bestuursleden verduisterd. Amlo secretaris-generaal Sihanart Prayoonrat weet niet hoeveel daarvan aan de gedupeerde coöperatieleden kan worden teruggegeven. Dat hangt ervan af hoe de in beslag genomen spullen beheerd worden.
Het goede nieuws is, zegt hij, dat de voorzitter het verduisterde geld goed geïnvesteerd heeft. De aandelen doen het goed en de percelen bevinden zich op locaties waar de grondprijzen onlangs omhoog zijn geschoten.
Morgen beslist de Central Bankruptcy Court of de KCUC bankroet wordt verklaard.

Toezicht op coöps bepleit
21 maart – Spaarcoöperaties gaan zich steeds meer als financiële instituten gedragen en daarom is het nodig dat ze onder toezicht komen. Prasarn Trairatvorakul, gouverneur van de Bank of Thailand, steunt het idee van de NRC-commissie economische, monetaire en fiscale hervormingen om hiervoor een onafhankelijke organisatie op te richten.
Het toezicht in handen geven van de centrale bank is geen optie: er zijn in Thailand 1.400 spaarcoöperaties waarvan 180 grote. De centrale bank, die toezicht houdt op gespecialiseerde financiële instellingen, kan dat werk er niet bij hebben. Wel verzorgt de bank trainingen van personeel van het Cooperative Promotion Department en Cooperative Auditing Department.
Maar het opzetten van een nieuwe organisatie is niet gemakkelijk en is ook geen garantie voor succes, zegt Prasarn. In de afgelopen twintig jaar zijn er goede voorbeelden geweest van onafhankelijke organen, maar andere hebben niet aan hun verwachtingen voldaan.
Thailand telt in totaal 8.161 coöperaties met 11,3 miljoen leden. De spaarcoöperaties zijn goed voor 1,6 biljoen baht, de andere coöperaties voor 650 miljard baht. Bij elkaar 2,25 biljoen baht oftewel 16,5 procent van het bruto binnenlands product. (Bron: Bangkok Post, 20 maart)

KCUC: Geen bankroet maar schuldsanering
21 maart – Het is geen bankroet geworden voor de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC), maar een schuldsaneringsprogramma. De Central Bankruptcy Court wil de coöperatie de kans geven schoon schip te maken, een verzoek dat in augustus door de KCUC is gedaan.

De KCUC zal er hard tegenaan moeten, want ze heeft verplichtingen ten bedrage van 21,9 miljard baht, opgebouwd in de periode 2009 en 2012. De schuld is te wijten aan investeringen in bedrijven, die in strijd zijn met de Cooperatives Act.
 Ondanks de gigantische schuld functioneert de coöperatie nog steeds. De meerderheid van de schuldeisers steunt de sanering en overheidsdiensten zijn bereid steun te verlenen.
Het Legal Execution Department stuurt het vonnis en aanvraagformulieren voor schuldrestituties naar de ruim 50.000 leden. Verwacht wordt dat de saneringsoperatie voorkomt dat de coöperatie alsnog failliet gaat wanneer leden met een dergelijk verzoek naar de rechter stappen.
De KCUC-voorzitter verwacht dat de sanering vijf jaar in beslag neemt. Binnen drie maanden komt het bestuur met een plan.
Voor alle duidelijkheid: deze zaak staat los van de verduistering van 12 miljard baht door de voormalige bestuursvoorzitter en bestuursleden en de omstreden donatie aan Wat Phra Dhammakaya. Van die donatie wordt 684 miljoen baht in maandelijkse termijnen van 100 miljoen baht terugbetaald. Naar de verduistering wordt onderzoek gedaan door de DSI.

Zondag 22 maart
– Of ze ooit hun geld terugzien is nog maar de vraag, maar het bestuur van de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) heeft al wel vast enkele voorlopige voorzieningen getroffen. Het heeft 369 miljoen uitgetrokken voor leningen aan leden die gedupeerd zijn door de verduistering van 12 miljard baht [door de vorige bestuursvoorzitter plus anderen] en nog eens 170 miljoen baht voor leden die hun ingelegde geld terugtrekken. De lening draagt een rente van 7 procent. Wie er een beroep op doet kan maximaal 10 procent van zijn tegoed lenen met een maximum van 50.000 baht.

Op 4 april horen de 56.000 leden welke maatregelen het bestuur in petto heeft om de coöperatie die een schuldenlast van 21,9 miljard baht heeft, te recupereren. Vrijdag gaf de Central Bankruptcy Court toestemming voor een schuldsaneringsprogramma in plaats van de coöperatie bankroet te verklaren.
Zie verder het bericht van gisteren KCUC: Geen bankroet maar schuldsanering.

Zaterdag 28 maart
– Follow-up op de berichtgeving over de verduistering van 1,2 miljard baht bij de Klongchan Credit Union Cooperative (zie de desbetreffende pagina voor alle voorgaande berichten). De voormalige voorzitter, hoofdverdachte in de zaak, blijkt acht percelen land ter grootte van 41 rai in Khlong Luang  (Pathum Thani), die waren gekocht met achterover gedrukt coöperatiegeld, in juni 2013 verkocht te hebben aan een dochter van vastgoedmagnaat Anant Asavabhokhin. Hij ving voor de percelen, die naast de Dhammakaya tempel liggen, 298 miljoen baht.

Er is geen bewijs dat hij dit geld naar de KCUC heeft teruggesluisd. De transactie wordt door de adjunct permanent secretaris van het ministerie van Justitie betiteld als het witwassen van geld. Uit het onderzoek is verder gebleken dat de voorzitter nog negen percelen bezit. De autoriteiten controleren of mensen die in het gebied land hebben gekocht, stromannen van de voorzitter zijn.
Een gecombineerde ploeg van de DSI, Amlo, politie, leger en lokale autoriteiten hebben gisteren op verschillende plaatsen in Chiang Mai invallen gedaan. Die zouden een relatie hebben met de verduistering. De ploeg stuitte op vuurwapens, munitie, merktassen, auto’s, gouden ornamenten en snijwerk van steen.

Zondag 29 maart
– Voortgang in het onderzoek van de DSI naar de verduistering van 12 miljard baht bij de Klongchan Credit Union Cooperative. Vijf bekende families worden tegen het licht gehouden in verband met grondverkopen door de voormalige voorzitter van de KCUC, hoofdverdachte in de zaak. Dat land zou gekocht zijn met verduisterd geld en vervolgens doorverkocht om geld wit te wassen.

De DSI probeert erachter te komen hoeveel grond de vijf families bezitten, hoe ze eraan komen, en wanneer de verkooptransacties hebben plaatsgevonden. De vijf families hebben nauwe banden met politici en prominente zakenmensen, die politieke groepen financieren. Volgens een bron is de adjunct permanent secretaris van het ministerie van Justitie, door hen gewaarschuwd niet verder te spitten.

Vrijdag 3 april
– De voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative, die ervan verdacht wordt dat hij samen met anderen 12 miljard baht heeft verduisterd, is gisteren gevangen gezet en dat niet alleen, de rechtbank weigerde ook hem op borgtocht vrij te laten vanwege het risico van vluchtgevaar en intimidatie van getuigen.
Supachai Srisupa-aksorn meldde zich gisterochtend bij de DSI en werd er uitgejouwd door gedupeerden. In dit geval (het betreft de derde zaak waarin hij vervolgd wordt) gaat het om de verduistering van 27 miljoen baht, waarvan meer dan twintig personen de dupe zijn. ‘How could you do this to us. Do you know how much we are suffering from this’ riepen ze toen hij het DSI-kantoor aan de Chaeng Wattanaweg betrad. Hij zei niets [de ellendeling]. Sinds de zaak aan het rollen kwam [en da’s al lang geleden] is het de eerste keer dat Supachai de gevangenis van binnen ziet.

Zaterdag 4 april
– Op de contracten voor 33 leningen aan 28 bedrijven door de Klongchan Credit Union Cooperation (KCUC) zijn handtekeningen vervalst, heeft de DSI vastgesteld die onderzoek doet naar de verduistering van 12 miljard baht uit de kas van de (spaar)coöperatie. In enkele gevallen is het geld niet opgenomen.

Dit deel van het onderzoek spitst zich toe op 878 cheques aan toonder ter waarde van 1,9 miljoen baht die zijn verzilverd door de voormalige bestuursvoorzitter, inmiddels in voorarrest. Twee of drie bedrijven hebben volgens onderzoeksleider Somboon Sarasit aangegeven dat hun handtekeningen zijn vervalst. Sommige bedrijven zijn eigendom van de voorzitter.
Naar verwachting is het onderzoek na Songkran afgerond en kunnen personen in staat van beschuldiging worden gesteld. Er is nog geen datum vastgesteld voor het horen van de abt van Wat Phra Dhammakaya, een tempel die 684 miljoen baht van de KCUC heeft ontvangen.
De dochter van een vastgoedmagnaat gaat ook opgeroepen worden. Zij kocht acht percelen van de voorzitter, die verduisterd geld gebruikt zou hebben om het land in bezit te krijgen.
En dat is nog niet alles, want ook een monnik van de tempel ligt onder vuur. Hij heeft 127 miljoen baht van de voorzitter ontvangen.

Vrijdag 10 april
– Zelfs het aanbod vier percelen ter waarde van 3,4 miljoen baht als borgsom in te brengen, vermocht de Appeals Court niet de hand over het hart strijken. Supachai Srisupa-aksorn blijft achter de tralies. De voormalig voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative wordt verdacht van verduistering  en wordt nu specifiek berecht voor de uitgifte van cheques ad 27 miljoen baht.

Zaterdag 25 april
– Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) verwacht begin volgende maand de KCUC-zaak te kunnen overdragen aan het OM. De DSI wil dat de voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC), met anderen eerder beschuldigd van verduistering en het witwassen van geld, nu ook terecht staat voor diefstal van 27 miljoen baht. Maar de ex-voorzitter beweert dat hij dit geld al heeft geretourneerd aan de KCUC.
Alles bij elkaar draait de zaak om 12 miljard baht, die uit de kas van de coöperatie is verdwenen, en via schimmige transacties is terecht gekomen bij c.q. geleend is aan enkele bedrijven, een coöperatie opgericht door de ex-voorzitter, volgelingen van de gigantische grote Wat Phra Dhammakaya en de tempel.

Woensdag 20 mei
– De voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative en hoofdverdachte van de verduistering van 12 miljard baht, blijkt in 2009 in Pak Thong Chai (Nakhon Ratchasima) een perceel te hebben gekocht waaronder hij olie vermoedde. Hij kocht de grond, die nu 500.000 baht per rai waard is, voor 200.000 baht per rai. De transactie is tijdens een verhoor door de DSI gemeld door twee makelaars, die de grond verkochtten.
De voorzitter richtte later een oliemaatschappij op die wegens geldgebrek moest stoppen. Er is ook nog sprake van een tweede landaankoop en een lening, maar die laat ik onvermeld, want het bericht is niet erg duidelijk c.q. compleet.

Dinsdag 21 juli
– Naar aanleiding van een klacht van Phra Buddha Issara, die vorig jaar tijdens de anti-regerings protesten bekendheid verwierf als actieleider, gaat de Nationale Ombudsman de premier vragen een commissie te vormen die een advies uitbrengt over de abt van Wat Phra Dhammakaya. Issara wil weten waarom de toenmalige procureur-generaal in 1999 het advies van de toenmalige patriarch naast zich neer heeft gelegd om de abt uit de monniksorde te zetten. Volgens de patriarch had de abt de gedragsregels voor monniken overtreden bij grondtransacties. De Sangha Supreme Council, het hoogste orgaan van de monniksorde, besloot destijds ook de zaak te laten rusten

Ombudsman buigt niet voor protest monniken en gelovigen
22 juli – Honderd monniken van de Wat Dhammakaya en talloze volgelingen hebben gisteren geprotesteerd bij het kantoor van de Nationale Ombudsman. Ze verzetten zich tegen het besluit van de Ombudsman om premier Prayut te vragen een commissie te vormen voor een advies over de abt.
De Ombudsman verdedigt zijn besluit door erop te wijzen dat instelling van zo’n commissie nog geen bewijs is van het vermeend wangedrag van de abt. Hij zegt aanvullende informatie te verwelkomen ter ondersteuning van het onderzoek. Het verzoek van de Ombudsman aan Prayut is het uitvloeisel van een verzoekschrift van de bekende actievoerder-abt Phra Buddha Issara. Wanneer de Ombudsman dat verzoek naast zich neer zou leggen, kan hij beschuldigd worden van plichtsverzuim, legt secretaris-generaal Ratsakecha uit.
Issara wil weten waarom de procureur-generaal destijds het advies van de Supreme Patriarch naast zich neer heeft gelegd om abt Dhammachayo [van Wat Dhammakaya dus, een tempel waarbij het Vaticaan in het niet valt en die zwemt in het geld] uit de orde te verwijderen. Volgens de Supreme Patriarch had de abt bij grondtransacties de gedragsregels van de monniksorde overtreden, maar de procureur-generaal besloot de abt niet te vervolgen. Ook de toenmalige Sangha Supreme Council hield de abt de hand boven het hoofd.
De Ombudsman vraagt de premier overigens nog een tweede commissie te vormen. Die zou zich moeten bezighouden met de rol van de procureur-generaal. Mogelijk heeft hij de strafwet overtreden door van vervolging van de abt af te zien.

Donderdag 23 juli
– Abt en actievoerder Phra Buddha Issara zet druk op de ketel. Hij heeft premier Prayut gevraagd haast te maken met het door de Ombudsman gevraagde onderzoek naar de abt van de stinkend rijke Wat Dhammakhaya. Hij hoopt dat de zaak voor de crematie van de Supreme Patriarch in december kan worden afgerond. De patriarch adviseerde in 1999 de procureur-generaal en de Supreme Sangha Council de abt uit de monniksorde te zetten. Zie verder de eerdere berichtgeving over deze zaak.

Dinsdag 4 augustus
– Het onderzoek van de DSI naar de verduistering van 12 miljard baht bij de Klongchan Credit Union Cooperative (KUCC) heeft vertraging opgelopen omdat de dienst wordt overstroomd met nieuwe klachten tegen zestig personen, voornamelijk voormalige bestuursleden en provinciale filiaalmanagers. Het onderzoek wordt verder bemoeilijkt doordat verschillende groepen elkaar beschuldigen en het nieuwe bestuur wordt beticht van onverantwoorde uitgaven, zoals aan een financieel herstelplan, studietrips en PR-activiteiten. Als de 74 schuldeisers het herstelplan afwijzen, vraagt de KCUC faillissement aan.

Woensdag 26 augustus
– De DSI heeft nog eens een bedrag van 600 miljoen baht gevonden dat de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) heeft gedoneerd aan de walgelijk rijke en extravagante tempel Wat Phra Dhammakaya. Het totaal aan donaties komt daarmee op 1,2 miljard baht.
De KCUC is verwikkeld in een ingewikkelde corruptiezaak met de voormalige voorzitter als hoofdverdachte. De abt zou daarbij betrokken kunnen zijn. Bij nog eens zeven KCUC medewerkers zijn huiszoekingen gedaan. Volgende week moeten dertien voormalige werknemers op het matje komen. Zij zouden samengespannen hebben om geld aan de KCUC-kas te onttrekken. [Als ik me goed herinner hebben daar weer bedrijven van relaties van geprofiteerd.]

Vrijdag 11 september
– Het laatste bericht dateert van woensdag 26 augustus; vandaag weer een flintertje nieuws over de coöperatie (KCUC) waar 12 miljard baht is ontvreemd. Van de dertien verdachten die daarbij betrokken waren, gaan zeven extra vervolgd worden voor het vervalsen van de jaarverslagen 2009 tot 2012.
Het gaat om ex-werknemers van de afdelingen financiën en leningen van de KCUC, coöperatiemanagers en een secretaris van de voorzitter. De indruk werd gewekt dat de coöperatie winstgevend genoeg was om 10 procent dividend uit te keren, terwijl ze zich in werkelijkheid diep in de rode cijfers bevond vanwege de verduistering. De zeven hebben om compassie gevraagd omdat ze in opdracht van de voormalige bestuursvoorzitter handelden, de hoofdverdachte in de zaak.
De DSI, die naar de zaak onderzoek doet, verwacht eind deze maand de zaak te kunnen overdragen aan het OM. Een tweede onderzoek wordt gedaan naar ambtenaren van het Cooperative Promotion Department die hebben nagelaten de KCUC behoorlijk te controleren. Dat wordt een zaak voor de NACC.

Donderdag 15 oktober
– De DSI heeft heeft het OM geadviseerd twaalf verdachten te gaan vervolgen voor de verduistering van 6 miljard baht van de Klongchan Credit Union Cooperative. De verdachten werden in twee eerdere zaken al beschuldigd van de verduistering van 10 miljard en 27 miljard baht.
Hoofdverdachte is de voormalige bestuursvoorzitter, die eerder in voorlopige hechtenis is genomen. Hij en zeven anderen worden verdacht van vervalsing van de jaarrekeningen 2009 tot 2012. De coöperatie zou gezond zijn en een dividend van 10 procent aan KCUC-leden uitbetalen, hetgeen onmogelijk was door de verduistering.
De DSI heeft ook al bezittingen in beslag genomen, waaronder land dat met het verduisterd geld is gekocht.

Vrijdag 30 oktober
– De DSI verdenkt de abt van Wat Phra Dhammakaya van een sleutelrol in de verduistering van gelden uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative. De tempel, monniken en de stichting van boeddhistische nonnen ontvingen tussen 2009 en 2011 21 cheques aan toonder ter waarde van 1,2 miljard baht, geautoriseerd door de voormalige voorzitter van de KCUC, die in voorlopige hechtenis is genomen. De abt en andere verdachten kunnen vervolgd worden voor het witwassen van geld, diefstal, corruptie en plichtsverzuim. Volgende week rondt de DSI het onderzoek af.

Dinsdag 16 december
– Spaarders bij de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) moeten maximaal 26 jaar wachten tot ze hun hoofdsom terugkrijgen en daar zijn ze uiteraard niet blij mee. De termijn wordt genoemd in een herstelplan voor de spaarcoöperatie die wordt geteisterd door verduistering van 20 miljard baht door de voormalig bestuursvoorzitter en medewerkers.
Gisteren werd het plan gepresenteerd in het KCUC-kantoor in Bang Kapi (Bangkok). De termijn van 26 jaar geldt voor spaarders die geen onderpand hebben ingebracht. Dat zijn meest ouderen. Ze ontvangen jaarlijks 7 procent van hun hoofdsom. Het bericht gaat verder in op de details van het plan, maar die zijn nogal ingewikkeld. Ook worden enkele spaarders aan het woord gelaten. ‘Misschien ben ik wel gestorven als ik mijn geld terugkrijg’, zegt een. Het Legal Execution Department gaat het herstelplan voorleggen aan de rechter.

DSI wil actie tegen abt van Wat Dhammakaya
5 februari 2016 – Sommige molens draaien wel erg langzaam in Thailand, want de DSI (Thaise FBI) dringt er bij het National Office of Buddhism (NOB) pas nu op aan maatregelen te nemen tegen de abt van de protserige tempel Wat Dhammakaya naar aanleiding van een brief uit 1999. Doet het NOB niets, dan dreigt de DSI het NOB te laten vervolgen wegens plichtsverzuim. Het NOB zegt de DSI deze maand te antwoorden.
De bewuste brief d.d. 26 april 1999 is geschreven door de voormalige Supreme Patriarch, het hoofd van de boeddhistische clerus. Daarin beveelt hij de defrocking van de abt aan omdat die de gedragsregels van de boeddhistische monniken had overtreden door vermogen, waaronder 1.500 rai tempelland, op zijn naam te zetten.
De brief was gericht aan de Sangha Supreme Council  (SSC), maar die nam geen actie en beval slechts betrokkenen de abt te bewegen om het land terug te geven. Dat gebeurde pas in 2006 nadat het OM tussenbeide was gekomen.
In februari vorig jaar sprak de SSC de abt vrij van alle blaam, omdat het land was teruggegeven. De SSC redeneerde dat de abt niet de intentie had gehad de tempel land en vermogen afhandig te maken. Ergo: hij had de gedragsregels niet overtreden.
De DSI wil nu weten of het NOB vorderingen heeft gemaakt actie tegen de abt te nemen, zoals geadviseerd door de Supreme Patriarch. Volgens de DSI is die brief juridisch bindend.
1,2 miljard baht ging naar de tempel en monniken
In een ‘related development’, zoals de krant het altijd noemt, maakte de DSI dinsdag de stand van zaken bekend in haar onderzoek naar de verduistering van gelden van de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) en de banden tussen de coöperatie en de tempel. De DSI heeft besloten de voormalige voorzitter van de KCUC te laten vervolgen wegens het witwassen van geld. Het gaat om 11,3 miljard baht uit de coöperatiekas, die is betaald aan rechtspersonen, individuen en – let op! – Wat Dhammakaya, de tempel met de controversiële abt Phra Dhammachayo. Volgens de DSI hebben de tempel en monniken tussen 2009 en 2011 1,2 miljard baht ontvangen, inclusief Phra Dhammachayo.

Abt Dhammachayo behoudt steun
11 februari – De Sangha Supreme Council blijft de controversiële abt Dhammachayo van Wat Phra Dhammakaya de hand boven het hoofd houden. De abt wordt niet uit de monniksorde gezet [in het Engels defrocking]. Het hoogste gezagsorgaan van de boeddhistische clerus besloot dit woensdag in reactie op het verzoek van de DSI de brief in acht te nemen waarin de toenmalige Supreme Patriarch defrocking adviseerde. Volgens de DSI is die brief juridisch bindend.
De Supreme Patriarch schrijft in de brief van 1999 dat de abt de gedragsregels van de Sangha heeft overtreden doordat hij vermogen van 900 miljoen baht, waaronder 1.500 rai tempelland, op zijn naam had laten zetten. Hij adviseerde de Supreme Council de abt weg te sturen. Pas nadat het OM tussenbeide was gekomen, gaf de abt het land terug, waarna de Supreme Council redeneerde: zand erover. En dat standpunt huldigt de raad nog steeds.
De woordvoerder van de DSI vindt dat de Supreme Council zijn besluit beter moet motiveren, omdat de kwestie extra aandacht van de samenleving trekt. ‘Er moet een duidelijk antwoord zijn of er enige actie is ondernomen.’ (Bron: website Bangkok Post, 10 februari)
De krant voegt hier nog aan toe dat de DSI niet wil weten of Phra Dhammachayo de gedragscode heeft overtreden, maar of de SSC en het National Office of Buddhism de Sangha wet hebben gevolgd, de boeddhistische discipline en de SSC regels.

Vrijdag 12 februari
– Niet alleen de DSI (zie het bericht van 5 februari: DSI wil actie tegen abt van Wat Dhammakaya), maar ook ex-voorzitter Paiboon van de commissie religieuze zaken van de (opgeheven) Nationale Hervormingsraad, zit de controversiële abt van Wat Dhammakaya op zijn nek. En weer gaat het om de vraag waarom de Sangha Supreme Council en het National Office of Buddhism de abt niet hebben defrocked (uit de monniksorde gezet), zoals een advies van de toenmalige Supreme Patriarch in 1999 luidde.
Volgende week gaat Paiboon de DSI vragen te onderzoeken of de twee organen zich schuldig hebben gemaakt aan plichtsverzuim. De DSI heeft tot nu toe alleen nog maar om een toelichting gevraagd op het woensdag herbevestigde besluit de abt ongemoeid te laten. [De kop van 5 februari is dus niet geheel correct.] Paiboon wijst erop dat de SSC op grond van twee regels monniken kan straffen, wanneer ze de gedragsregels voor monniken overtreden.

KCUC-schandaal: Het net sluit zich om Wat Dhammakaya
13 februari – Zo langzamerhand bekend bij vaste lezers van Nieuws uit Thailand: het Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) schandaal. De DSI (de Thaise FBI) doet nu onderzoek naar de ontvangers van 878 cheques ter waarde van 1,1 miljard baht. Dat geld is door de voormalige bestuursvoorzitter, die zijn zonden achter de tralies mag overdenken [of is hij vrij op borgtocht?], met hulp van stafleden verduisterd uit de kas van de KCUC .
Een van de ontvangers is de controversiële Wat Dhammakaya, waarvan de abt onder vuur ligt. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat de tempel, abt en monniken 1,2 miljard baht hebben ontvangen. Dit deel van het onderzoek is bijna afgerond, zegt directeur Pakorn van het Bureau of Financial and Banking Crime. De onderzoekers vergaderen dinsdag over de vraag of er sprake is van het witwassen van geld en de diefstal van gestolen bezit [Geen details]. Eind deze maand moet alles op een rijtje staan.
De DSI concentreert zich thans op de vraag waarom degenen die geld hebben ontvangen, dat hebben hebben gekregen en of ze wisten dat het verduisterd was. Bij het onderzoek krijgt de DSI assistentie van de Rekenkamer. Inmiddels zijn drie zaken overgedragen aan het OM. Het bericht zegt niets over de stand van zaken met de terugbetaling van de ingelegde gelden en de maatregelen die het nieuwe bestuur heeft genomen.

Commentaar: Tempelcontroverse is politieke strijd
16 februari – Ik kijk altijd met spanning uit naar de wekelijkse column van voormalig BP-redacteur Veera Prateepchaikul, want die belicht vaak de achtergrond van zaken, die mij als niet-Thai ontgaan en die misschien ook wel delen van de Thaise bevolking ontgaan.
Gisteren boog hij zich over de stormen die woeden rond abt Dhammachayo van Wat Dhammakaya in Pathum Thani. De abt wordt niet defrocked heeft de Sangha Supreme Council (SSC) onlangs herbevestigd; die zaak is civiel en strafrechtelijk afgerond.
Defrocking oftewel verwijdering uit de monniksorde was in 1999 aanbevolen door de toenmalige Supreme Patriarch. De abt had de gedragsregels van de Sangha, de monniksorde, overtreden door tempelland en ander vermogen op zijn naam te laten zetten. Hij nam ook een loopje met het boeddhisme. Maar de abt heeft het land  onder druk van het OM teruggegeven aan de tempel, dus: Einde verhaal.
Veera signaleert dat het UDD zich tot onlangs niet over de zaak heeft uitgelaten. Maar nu komt de roodhemdbeweging in het verweer ter verdediging van de SSC. UDD-kernlid Weng eiste zaterdag dat de tegenstanders van de abt de laatste uitspraak van de SSC respecteren. Die tegenstanders zijn te vinden in het anti-Thaksin kamp met als boegbeeld de bekende actievoerder-monnik Phra Buddha Isara, en een voormalig lid van de Nationale Hervormingsraad.
Overigens is het niet geheel juist dat het UDD pas nu van zich laat horen, want Weng schreef in februari 2014 al op zijn Facebook-pagina dat de omstreden tempel een belangrijke politieke supporter was van het UDD en Thaksin.
Weng vindt dat degenen die zich tegen de abt verzetten ook hun pijlen dienen te richten op de Santi Asoke sekte, waarvan de leider door de SSC is defrocked. De sekte is een ascetische en quasi-religieuze groep, die zich zo nu dan op politiek gebied manifesteert.
Veera vindt dat Weng appels met peren vergelijkt: de Santi Asoke sekte en Wat Dhammakaya. Santi Asoke preekt over de principes van boonniyom: nederigheid, eenvoud, duurzame economie en niet op winst gerichte handel, en brengt die in praktijk. De sekte was een sterke supporter van de protesten tegen de regering Yingluck in 2013 en 2014 en verstrekte eten aan de demonstranten.
Wat Dhammakaya richt zich op grandeur, praal en materialisme, zoals blijkt uit de massa inwijdingen, het reusachtig grote tempelgebouw in de vorm van een vliegende schotel, grote ceremoniën en massa pelgrimages door honderden monniken die over een rood tapijt van bloemblaadjes lopen door drukke straten en kilometers lange files veroorzaken.
De handelwijze van beide abts mag ook niet vergeleken worden, vindt Veera: abt Dhammachayo wordt beschuldigd van verduistering van land ter waarde van 900 miljoen baht. De andere abt heeft zich slechts verzet tegen de SSC en hij zou de kloosterregels hebben overtreden.
De DSI doet momenteel onderzoek naar de gelden die Wat Dhammakaya, de abt en monniken van de KCUC hebben ontvangen, geld dat uit de kas van de coöperatie is ontvreemd.
Let op: Het onderzoek heeft dus niet betrekking op de genoemde 900 miljoen baht, want het tempelland is destijds gefinancierd met donaties.
Al deze zaken in ogenschouw nemend, kan de situatie gezien worden in de context van een permanente politieke strijd tussen twee politieke partijen. Dat is de reden, luidt Veera’s pessimistische conclusie, dat de nationale verzoening, die we zo graag willen, een verre droom blijft. (Bron: Bangkok Post, 15 februari)

Schermutselingen tussen soldaten en monniken
16 februari – Benoem Somdet Chuang tot Supreme Patriarch, verklaar in de nieuwe grondwet het boeddhisme tot staatsgodsdienst en verbied staatsdiensten zich te bemoeien met zaken van de monniksgemeenschap. Die drie eisen stelde de Sangha and Buddhists Alliance of Thailand (SBAT) gisteren tijdens een bijeenkomst in het Putthamonton Buddhist park in Nakhon Pathom tijdens het seminar Block the plot to overthrow the Sangha’s administration.
Wie gedacht mocht hebben dat monniken de meest nederige en vredelievende vertegenwoordigers van het boeddhisme zijn, zag gisteren dat idee sneuvelen, want tussen soldaten die de toegang tot het park blokkeerden en monniken braken ’s middags schermutselingen uit. De monniken probeerden ook de legervoertuigen weg te duwen, maar of dat gelukt is, meldt het bericht niet. Aan het gedoe kwam ‘s avonds een eind dankzij bemiddeling van vice-premier Prawit, die met de secretaris-generaal van het Buddhism Protection Centre of Thailand sprak.
De bijeenkomst, bijgewoond door 1200 monniken en supporters, was een steunbetuiging aan Somdet Phra Mahamangalacharn, kortweg Somdet Chuang genaamd, de belangrijkste kandidaat voor de opvolging van de in 2013 overleden en in 2014 gecremeerde vorige Supreme Patriarch. De Sangha Supreme Council (SSC) besloot hem vorige maand voor te dragen, het wachten is nu op een besluit van de premier, die de beoeming ter bekrachtiging moet voorleggen aan de koning.
Tegen de belangrijkste kanshebber bestaan bezwaren vanwege diens relatie met de omstreden abt van Wat Dhammakaya (zie het bericht Commentaar: Tempelcontroverse is politieke strijd) en mogelijke betrokkenheid bij het ontduiken van invoerrechten op een antieke Mercedes, die nu in diens tempelmuseum staat te pronken.
In bijgaand kader een samenvatting van de beschuldigingen tegen Somdet Chuang. Het laatste bezwaar in dit kader is volgens mij foutief. Het besmette geld ging niet naar Wat Pak Nam Phasi Charoen maar naar Wat Dhammakaya. De verspreiding van vertekende boeddhistisch leerstellingen wordt ook aan de verkeerde abt toegeschreven.

Supreme Patriarch: Antieke Mercedes bemoeilijkt benoeming
17 februari – De antieke Mercedes Benz die in het tempelmuseum van Wat Pak Nam Phasi Charoen staat te pronken, zou Somdet Chuang wel eens de das om kunnen doen. De DSI heeft in een onderzoek vastgesteld dat bij de import uit Engeland gefraudeerd is, waardoor de eigenaar minder invoerrechten hoefde te betalen. De vraag is nu: was abt Somdet Chuang, de belangrijkste kandidaat voor opvolging van de in 2013 overleden en vorig jaar gecremeerde Supreme Patriarch, daarvan op de hoogte?
De vintage wagen werd aangegeven als geïmporteerd in onderdelen om in Thailand geassembleerd te worden. Daardoor gold een lagere importheffing. Een bron bij de DSI zegt dat bij elke stap is gerommeld: toestemming voor de assemblage ontbreekt en bij de registratie is een valse handtekening gezet van iemand die geen weet had van het bestaan van de auto.
Als eerste en enige eigenaar na de zogenaamde assemblage is Somdet Chuang geregistreerd, dus de abt dient te bewijzen of hij iets wist van de belastingontduiking. De bron zegt dat de secretaris van de abt de wagen namens hem heeft gekocht, alhoewel diens naam nergens is aangetroffen. [Volgens eerdere berichten was de wagen een cadeau van een volgeling.] De resultaten van het onderzoek worden morgen door de DSI bekend gemaakt.
De regering bevindt zich in een lastig parket. De Sangha Supreme Council heeft de abt voorgedragen als nieuwe Supreme Patriarch, maar zolang hij niet is vrijgepleit van de vermeende belastingontduiking zal de regering de voordracht niet ter bekrachtiging aan de koning voorleggen. De regering staat van twee kanten onder druk. De voorstanders manifesteerden zich maandag met een seminar in het Putthamonton Buddhist park in Nakhon Pathom (zie het bericht van gisteren: Schermutselingen tussen soldaten en monniken), de tegenstanders zijn te vinden in het anti-Thaksin kamp met als boegbeeld de bekende actievoerder-monnik Phra Buddha Isara, en een voormalig lid van de Nationale Hervormingsraad (zie het commentaar van gisteren: Tempelcontroverse is politieke strijd).
Vice-premier Prawit zei gisteren dat de regering voorzichtig moet zijn. ‘Er is nog steeds controverse. Niemand, ook de uitvoerende macht, heeft de durf haast te maken, want fouten kunnen niet gecorrigeerd worden.’ Het wachten is nu op de terugkeer van Prayut uit de VS , waar hij de US-Asean Summit bijwoont.

Abt Wat Dhammakaya opgeroepen voor verhoor
27 februari – De abt van de protserige Wat Dhammakaya is door de DSI opgeroepen voor verhoor over de cheques ter waarde van 1,2 miljard baht die hij, de tempel en monniken hebben ontvangen van de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC). Dat geld, het is al vele malen op deze plaats gemeld, was ontvreemd uit de kas van de spaarcoöperatie.
Hoofdverdachte in de verduisteringszaak is de voormalige bestuursvoorzitter. Hij zette zijn handtekening onder in totaal 878 cheques ter waarde van 11 miljard baht. Volgende week gaat de DSI beginnen met het verhoren van verdachten; de ex-voorzitter bijt het spits af.

KCUC-voorzitter Supachai krijgt 16 jaar cel
9 maart – Het werd tijd want mijn eerste bericht over de verduistering van 22,1 miljoen baht uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) dateert al van een jaar geleden en de verduistering zelf vond plaats in 2013. Het eerste bericht noemt overigens ‘tussen 2008 en 2011’ en een bedrag van 12 miljard baht.
Hoofdverdachte Supachai Srisupa-akorn (58), voormalig bestuursvoorzitter, kreeg gisteren 16 jaar gevangenisstraf van de rechtbank, die de eis van 32 jaar halveerde vanwege zijn bekentenis, alhoewel hij tijdens politieverhoren nog had volgehouden onschuldig te zijn. Het verduisterde geld maakte hij over aan zichzelf en anderen. Ook de protserige en kapitalistische tempel Wat Dhammakaya, de abt en monniken profiteerden van de verduistering.
Voor Supachai geen borgtocht na zijn voorlopige hechtenis en dat zal de gedupeerde leden van de spaarcoöperatie, die hun geld kwijt zijn – vaak spaargeld voor de oude dag – genoegen doen. Boontje komt om zijn loontje, niet waar? Een schrale troost voor hen is dat het Anti-Money Laundering Office besloten heeft het in beslag genomen vermogen ad 3,9 miljoen baht te gebruiken voor terugbetalingen.
In totaal staan zeven zaken op de rol: drie over de verduistering, drie over het witwassen van geld en één over openbare fraude. De KCUC zag kans spaarders te lokken door vervalste jaarcijfers over het rendement te publiceren, maar in werkelijkheid maakte de KCUC van 2009 tot 2012 verlies.

Donderdag 31 maart
– Phra Dhammachayo, de abt van de protserige tempel Wat Phra Dhammakaya, is door de DSI gedagvaard om een tenlastelegging wegens het witwassen van geld in ontvangst te nemen. De abt, die er nogal eigenzinnige denkbeelden over het boeddhisme op na houdt, zou geld van de Khlongchan Credit Union Cooperative hebben ontvangen, dat uit de kas was ontvreemd. De voormalige voorzitter van de KCUC heeft daarvoor al een gevangenistraf van 16 jaar gekregen. De abt moet op 8 april op het matje komen. Een vertegenwoordiger van de tempel heeft de dagvaarding in ontvangst genomen.

Dinsdag 5 april
– De abt van de protserige tempel Wat Dhammakaya die verdacht wordt van het witwassen van verduisterd geld, past een bekende tactiek toe van verdachten: de zaak rekken. Hij heeft de DSI (Thaise FBI) om uitstel tot volgende maand gevraagd van de afspraak die gepland staat voor vrijdag. Zijne Hoogwaardigheid heeft het volgens de advocaat van de tempel te druk met de voorbereidingen van religieuze activiteiten ter gelegenheid van zijn verjaardag op 22 april.
Phra Dhammachayo wordt ervan verdacht cheques ter waarde van 11 miljard baht te hebben ontvangen van de voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative. Dat geld was in 2013 door hem ontvreemd uit de kas, hetgeen hem al een gevangenisstraf van 16 jaar heeft opgeleverd. De DSI heeft het verzoek om uitstel nog niet ontvangen.

Abt Dhammachaoyo opnieuw gedagvaard
8 april – Abt Dhammachayo is door de DSI gedagvaard op 25 april een toelichting te geven op de 1,2 miljard baht die zijn tempel heeft ontvangen van de voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative. Van dit bedrag ging 435 miljoen baht naar hem.
De abt die aan het hoofd staat van de protserige tempel Wat Phra Dhammakaya wordt beschuldigd van het witwassen van geld omdat het geld verduisterd was uit de kas van de spaarcoöperatie. Oorspronkelijk had hij vandaag moeten komen, maar de DSI heeft het verzoek van zijn advocaat voor uitstel gehonoreerd.
In een eerder bericht werd gemeld dat de abt geen tijd zou hebben vanwege de voorbereidingen van religieuze activiteiten ter gelegenheid van zijn verjaardag op 22 april, maar nu schrijft de krant dat het gaat om een zomer ordinatieprogramma voor novieten, Songkran, Earth Day en landelijke aalmoezenrondes. [BP is een kampioen in het rectificeren van eerdere berichten] Verdachten mogen tweemaal een afspraak met het OM uitstellen, maar als ze een derde keer niet verschijnen, wordt een arrestatiebevel aangevraagd.
De voormalige KCUC-voorzitter is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar. Het bericht zegt niets over de gedupeerde coöperatieleden, die voorzover ik weet niets of heel weinig van hun ingelegde geld terugzien of misschien met sint-juttemis.
Klacht tegen kandidaat-Supreme Patriarch
Nog een abt die onder vuur ligt: Somdet Chuang, die door de Sangha Supreme Council (SSC) is voorgedragen voor de functie van Supreme Patriarch, een voordracht die voorlopig door de regering wordt tegengehouden. Paiboon Nititawan, voormalig voorzitter van de commissie religieuze zaken van de NRC (de opgeheven nationale hervormingsraad), heeft bij het hoogste gezagsorgaan van de clerus een klacht tegen hem gedeponeerd wegens overtreding van de kloosterregels. Hij heeft een cheque ad 1 miljoen baht uitgeschreven voor de aankoop van een illegaal geïmporteerde antieke Mercedes.
Waarom lees ik dat nu pas? Volgens alle eerdere berichten zou alleen zijn vermoedelijk vervalste handtekening voorkomen op de registratie van de wagen. Monniken mogen geen geld of goud in ontvangst nemen of bezitten. Paiboon verwacht niet gehoor te krijgen want Somdet Chuang neemt de functie van Supreme Patriarch waar en is voorzitter van de SSC en die zal hem wel de hand boven het hoofd houden. Chuang weigerde eerder agenten van de DSI te woord te staan. [Ja beste mensen, ik schreef ooit in een column: de Thaise monniksorde is een maffiabende.]

Vrijdag 22 april
– Vijftig leden van de Klongchan Credit Union Cooperative hebben de regering gevraagd een krediet van 10 miljard baht ter beschikking te stellen voor een schuldsaneringsprogramma. Zij, alsmede 56.595 KCUC-leden en 300.000 leden van 74 andere coöperaties, die gedupeerd zijn door de verduistering van 12 miljard baht uit de kas van de KCUC, dreigen hun ingelegde spaargeld in rook te zien opgaan.
De Central Bankruptcy Court gaf drie maanden geleden opdracht voor een rehabilitatieprogramma, maar sindsdien heeft de regering niets gedaan. Bovendien houdt het Anti-Money Laundering Office 674 miljoen baht achter, geld dat supporters van de Dhammakaya tempel, die betrokken is bij het schandaal, hebben gedoneerd.

Geen uitstel meer voor witwassende abt
23 april – Abt Phra Dhammachayo van de protserige tempel Wat Dhammakaya (door een columniste van BP een kapitalistisch bedrijf genoemd) heeft tot uiterlijk maandag de tijd om zich te melden bij de DSI. De Thaise FBI verleent hem niet weer uitstel om gehoord te worden over het witwassen van geld, waarvan hij wordt verdacht.
En opnieuw zegt de tempel dat de abt het te druk heeft met religieuze bezigheden, maar dat maakt geen indruk (meer) bij de DSI. Wat de DSI doet als hij niet komt opdagen, heeft ze niet gezegd, wel ‘he will face the music’, zoals de krant het formuleert.
De zaak draait om geld dat de tempel heeft ontvangen van de Klongchan Credit Union Cooperative, waar het is verduisterd uit de kas.

Abt laat weer verstek gaan bij DSI
26 april – Voor de tweede keer is abt Dhammachayo van de kapitalische tempel Wat Phra Dhammakaya niet komen opdagen bij de DSI (de Thaise FBI) om te worden gehoord over de 435 miljoen baht, die hij heeft ontvangen van de Klonchan Credit Union Cooperative. De eerste keer spijbelde hij omdat hij het druk zou hebben gehad met religieuze bezigheden, gisteren vormde zijn gezondheid het beletsel.
De DSI gelooft er weinig van, want de abt, die een vervolging wegens het witwassen van geld en ontvangst van gestolen eigendom boven het hoofd hangt – dat geld is immers verduisterd uit de kas van de spaarcoöperatie – verrichtte wel zijn normale religieuze bezigheden. De DSI gaat nu een arrestatiebevel voor hem aanvragen.
Volgens de medische verklaring van een kliniek lijdt de abt aan ernstige duizeligheid, rugpijn, ontstoken spieren, diabetes, allergieën, verstopte aderen in zijn linkerbeen en een ontstoken wond aan zijn voet. Gisteren hield de tempel een persconferentie waarop het certificaat werd getoond.
Citaat uit een column van Sanitsuda: Wat Phra Dhammakaya onderwijst dat iemand zijn toegang tot de hemel kan kopen door donaties aan de tempel. ‘Hoe meer donaties, hoe luxueuzer je vastgoed in de hemel’, sneert  ze (22 april).

Geen arrestatiebevel voor abt Dhammachaoyo
27 april – Ik begin dit bericht met mijn commentaar. Niet alleen de Thaise elite meent boven de wet te staan, maar ook de abt van de tempel Wat Phra Dhammakaya, door een columniste van Bangkok Post omschreven als een kapitalistisch bedrijf.
Tweemaal heeft de abt al een oproep genegeerd zich te melden bij de DSI. Hij wordt verdacht van het witwassen van geld en heling omdat hij geld heeft ontvangen dat is verduisterd uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative.
De eerste keer zou hij het te druk hebben gehad met religieuze activiteiten en maandag produceerde de tempel een medische verklaring voor zijn afwezigheid. Maar hij verrichtte wel zijn klerikale taken, wat de indruk versterkt dat hij de zaak aan het traineren is, een tactiek die wel vaker wordt toegepast door lieden die zich een advocaat kunnen veroorloven. Je maakt mij niet wijs dat hij beide keren niet enkele uurtjes had kunnen vrijmaken.
De DSI, die ook twijfels had, kreeg echter geen steun van de Criminal Court voor haar verzoek voor een arrestatiebevel met als verklaring dat de abt geen vluchtrisico vormt. De rechtbank had wel twee uur nodig om tot die conclusie te komen. Maar de medische verklaring gaf de doorslag. Om die kracht bij te zetten zei de tempel dat de abt bereid was zich te laten onderzoeken door DSI-artsen. De DSI heeft de abt nu opgeroepen voor 16 mei. De tempel overweegt de DSI aan te klagen omdat de aanvraag voor een arrestatiebevel in strijd met de wet zou zijn.
Rechtbank bang voor repercussies?
De tempel kan zich dit soort spelletje allemaal gemakkelijk permitteren want ze heeft een grote achterban van (bijgelovige) boeddhisten die menen dat een plaats in de hemel is verzekerd als je maar genoeg doneert aan de tempel. Ik denk dat de rechtbank het niet aandurfde de zaak op de spits te drijven, want stel je voor dat zij in opstand komen. Gisteren trokken duizenden supporters al naar de tempel om de abt een hart onder de riem te steken.
De beschuldiging van witwassen en heling heeft betrekking op de verduistering van 12 miljard baht uit de kas van de coöperatie, een vergrijp waarvoor de vorige bestuursvoorzitter al is veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf. De abt heeft 435 miljoen baht ontvangen.
Wie zijn uiteindelijk de dupe van deze affaire? De kleine boertjes die hun spaargeld in rook hebben zien opgaan. En uit solidariteit met hen leek het me nuttig met mijn commentaar te beginnen in plaats van het gedraai van de tempel te melden. Als u dat wil lezen, klik hier: Criminal Court shoots down DSI bid to arrest abbot.

Abt Dhammachayo is in goede gezondheid (of toch niet?)
28 april – Abt Dhammachayo van de protserige tempel Wat Dhammakaya in Pathum Thani, die maandag verstek liet gaan bij de DSI vanwege zijn slechte gezondheid, is zo gezond als een visje. Dit zou blijken uit een filmpje dat een DSI-informant in de tempel heeft gemaakt. Daarop is te zien hoe de abt rondloopt en zijn discipelen groet.
Ja, beste lezers, de DSI laat zich niet voor de gek houden. Het was al de tweede keer dat de abt spijbelde, de eerste keer [zogenaamd?] vanwege drukke werkzaamheden. De abt moet op het matje komen bij de DSI omdat hij 435 miljoen baht heeft ontvangen van de Klonchan Credit Union Cooperative, die uit de kas was ontvreemd. En dat komt neer op heling en het witwassen van geld. De DSI had een arrestatiebevel voor hem aangevraagd, omdat ze twijfelde aan zijn ‘ziekte’, maar de rechtbank weigerde die dinsdag te verlenen met als argument dat de abt geen vluchtrisico vormt.
De videoclip staat in schril contrast met de foto, die dinsdag werd getoond (te zien in het bericht van 27 april: Geen arrestatiebevel voor abt Dhammachayo) met de gezwollen benen van de abt. Misschien een gevalletje van een wonderbaarlijke genezing?
Volgens een bron bij de DSI is het filmpje gemaakt op 22 april, vier dagen voor maandag. De DSI wilde daarmee aantonen dat het excuus van zijn slechte gezondheid gelogen was. Maar de directeur van het communication office van de tempel heeft al weer zijn verweer klaar: Toen de clip werd gemaakt, was de abt nog niet ziek. Dhammachayo’s gezwollen benen zouden het gevolg zijn van een ceremonie van drie uur. Artsen adviseerden hem daarna twee weken te rusten.
De DSI heeft inmiddels de abt op 16 mei gedagvaard. De tempel zou een aanklacht tegen de DSI willen indienen omdat de aanvraag van een arrestatiebevel in strijd met de wet zou zijn.

Abt Dhammachayo speelt de vermoorde onschuld
30 april – Het zal nog heel wat moeite kosten om abt Dhammachayo van de protserige tempel Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani voor het gerecht te krijgen, want elke kans wordt door de tempel aangegrepen om de DSI (Thaise FBI) dwars te zitten. Maar de DSI zegt over voldoende bewijsmateriaal te beschikken om de abt te vervolgen.
De abt, beschuldigd van heling en het witwassen van geld, liet eerder tweemaal verstek gaan bij een afspraak met de DSI. Zijn laatste [zou het?] truc betreft een cheque van 100 miljoen baht, uitgeschreven op zijn naam, waarvan hij zegt die niet geïncasseerd te hebben.
Een bron bij de DSI zegt dat de cheque namens hem is geïncasseerd door een vrouw uit het tempel netwerk. Tegen haar wordt binnenkort een arrestatiebevel aangevraagd.
Waar gaat het om? De abt, de tempel en een non hebben samen 1,2 miljard baht ontvangen van de Klongchan Credit Union Cooperative. Dat geld was ontvreemd uit de kas van de coöperatie. De abt zelf heeft 431 miljoen baht ontvangen, de tempel 642 miljoen baht en de non 142 miljoen baht.
Ik schreef het eerder: de Thaise monnikenorde is een maffiabende. Columniste Sanitsuda schreef over de omstreden tempel: ‘Wat Phra Dhammakaya onderwijst dat iemand zijn toegang tot de hemel kan kopen door donaties aan de tempel. Hoe meer donaties, hoe luxueuzer je vastgoed in de hemel’ (22 april).

Achterban controversiële abt roert zich
5 mei – Volgelingen van abt Dhammachayo hebben een kamp opgeslagen bij Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani als steuntje in de rug voor de abt, die beschuldigd wordt van heling en het witwassen van geld, dat uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) was ontvreemd.
De DSI heeft hem gedagvaard voor 16 mei, nadat hij twee keer verstek liet gaan op een afspraak. Op 15 mei is een bijeenkomst bij de tempel gepland om de abt een hart onder de riem te steken.
Volgens de voorzitter van de Buddhist Relations Association is de actie van de DSI onbillijk en niet gerechtvaardigd. Hij noemt drie redenen: 1 De abt is al door DSI-onderzoekers als getuige gehoord in de verduisteringszaak en heeft hem vrijgesproken van overtredingen [Mij niets van bekend], 2 De actie van de DSI is overbodig, want er loopt al een zaak tegen de KCUC, en 3 Volgelingen van de tempel hebben de KCUC 684 miljoen baht terugbetaald ter compensatie, waarna de KCUC de aangespannen civielrechtelijke procedure heeft teruggetrokken.
De vereniging heeft een petitie ingediend bij het Damrongtham Centre [klachtencentrum overheid?] en het provinciaal boeddhisme kantoor in Pathum Thani. De minister van Justitie is niet onder de indruk van de actie. ‘De tempel supporters hebben het recht te doen wat ze willen als ze maar de juiste kanalen volgen.’ Volgens de minister begrijpen sommige leden niet waar het om gaat.
Zoals bekend heeft abt Dhammachayo 435 miljoen baht van de toenmalige KCUC-voorzitter ontvangen. Die is al veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf. Of de abt wist dat het geld achterover was gedrukt, weet ik niet, maar het zou me niet verbazen gezien de twijfelachtige reputatie van de tempel [lees: kapitalistisch bedrijf]. Ook de tempel en een non hebben het besmette geld ontvangen. In totaal gaat het om bedrag van 1,2 miljard baht.

Woensdag 11 mei
– De DSI gaat een advocaat die de controversiële tempel Wat Phra Dhammakaya vertegenwoordigt, en drie andere verdachten dagvaarden. Ze worden verdacht van het witwassen van geld dat is ontvreemd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative. De DSI wil de advocaat aan de tand voelen over zijn rol bij de aankoop van land, eigendommen en aandelen door de voormalige KCUC-bestuursvoorzitter, die 16 jaar gevangenisstraf heeft gekregen voor de verduistering. Ingewikkelde zaak, dus laat ik verder maar lopen. De abt van de tempel wordt trouwens ook verdacht van het witwassen van geld, maar dat is een andere zaak.

Witwas abt: Kom maar naar de tempel, DSI
15 mei – De wipwap strijd tussen de abt van de protserige tempel Wat Phra Dhammakaya en de DSI houdt maar niet op. Tweemaal bleef hij vorige maand weg bij de DSI en nu zeggen zijn discipelen dat hij te zwak is om te reizen. De DSI moet maar naar de tempel komen.
De abt is op maandag om 9 uur gedagvaard om een toelichting te geven op de beschuldiging van heling en het witwassen van geld. Hij heeft 435 miljoen baht ontvangen van de Klongchan Credit Union Cooperative, geld dat door de voormalige voorzitter was ontvreemd uit de kas. [In totaal deed de voorzitter een greep van 12 miljard baht in de kas. Hij is daarvoor al tot 16 jaar gevangenisstraf veroordeeld.]
Volgens Phra Sanitwongse Wuttiwangso, directeur communicatie van de tempel, heeft de abt van zijn artsen het advies gekregen niet te reizen vanwege zijn zwakke gezondheid. Zijn been is opgezwollen en hij heeft een chronische wond op zijn enkel. De 72-jarige abt is wel bereid de DSI te woord te staan, en wel op maandagmiddag om 2 uur. (Bron: website Bangkok Post, 14 mei)
Update krant: De krant schrijft dat de abt zich moet verantwoorden voor 1,2 miljard baht, maar dat is inclusief de bedragen die de tempel (642 miljoen) en een non (142 miljoen) hebben ontvangen. Volgens Sanitwongse, gisteren op een persconferentie, lijdt de abt aan diep-veneuze trombose. De artsen hebben hem geadviseerd niet te veel te bewegen, want dan zouden bloedklonters een slagader of ader kunnen blokkeren, wat fataal kan zijn.
Gevraagd waarom de abt niet naar een ziekenhuis is gestuurd, zegt een arts, ook aanwezig op de persconferentie, dat hij ziekenhuizen niet tot last wil zijn. Veel volgelingen zouden hem willen bezoeken en dat zou ongemak voor andere patiënten opleveren. Gevraagd waarom het hoofd van de abt niet zichtbaar is op de getoonde foto’s zei Sanitwongse dat de abt dit zo wilde. Hij wil niet dat zijn volgelingen zijn gezicht zien als hij hij ziek is. ‘Hij wil alleen dat iedereen hem ziet in een zittende meditatie houding.’
Sanitwongse ontkent dat de bijeenkomsten die vanaf vandaag tot vrijdag in de tempel worden gehouden, een protest zijn tegen de acties van de DSI. Ze hebben betrekking op Visakha Bucha dag vrijdag.
Of de abt persoonlijk de DSI te woord staat, is niet bekend gemaakt. De DSI heeft nog niet gereageerd.

DSI vs abt Dhammachayo; ’t gaat hard tegen hard
17 mei – De machtsstrijd tussen de DSI (Thaise FBI) en abt Dhammachayo van de protserige tempel Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani blijft maar doorgaan, want een machtsstrijd mogen we het wel noemen. De DSI eist nu een medisch rapport als bewijs dat hij werkelijk te ziek is om aan de dagvaarding van de DSI gehoor te geven en ze wil een volmacht zien nadat zijn advocaat en artsen gisteren de DSI aanvullende informatie hadden verstrekt over de gezondheidstoestand van de abt.
Verdacht is dat de abt niet is opgenomen in een ziekenhuis. Volgens zijn advocaat hoeft dat niet want veel van zijn volgelingen zijn arts en hij wordt behandeld in een steriele kamer in de tempel.  De abt wil in de tempel sterven en niet elders. In een eerder bericht werd als verklaring gegeven dat de abt het ziekenhuis en de overige patiënten niet tot last wil zijn, omdat veel volgelingen hem zouden willen opzoeken.
Dhammachayo kwam vorige maand tweemaal niet opdagen bij de DSI. Maandag had hij weer moeten komen, maar de tempel liet weten: Mohammed moet maar naar de berg komen. En dat deed de DSI gisteren, ze sprak in de tempel met de advocaat en twee artsen.
Het medisch rapport dient voor 10 uur vanochtend te worden overhandigd. Daarna beslist de DSI of de abt in de tempel geïnformeerd gaat worden over de beschuldigingen tegen hem. [Zoals bekend heling en het witwassen van geld, ontvreemd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative] Minister Paiboon (Justitie) zegt dat de DSI maar naar de tempel moet gaan, als ze geen andere keus heeft.

Rechtbank keurt arrestatiebevel voor Dhammachayo goed
18 mei – De machtsstrijd tussen de DSI (Thaise FBI) en abt Dhammachayo van de protserige tempel Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani lijkt op weg naar een climax, nu de rechtbank een arrestatiebevel voor de abt heeft uitgevaardigd omdat hij voor de derde maal een dagvaarding negeerde.
De DSI geeft de abt, die beschuldigd wordt van heling en het witwassen van geld, ontvreemd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative, nog zeven dagen en neemt daarna actie. ‘We sturen hem een brief met de vraag de beschuldiging binnen zeven dagen te bevestigen. Tenslotte beweert hij ziek te zijn. Bovendien willen we geen schermutselingen of confrontatie’, zegt DSI directeur-generaal Paisit.
De advocaat van de tempel heeft tweemaal een door de DSI geëist medisch rapport en volmacht bij de DSI ingeleverd, maar beide keren beoordeelde de DSI ze als onvoldoende. Het medisch rapport was opgesteld door een kliniek die in de tempel is gevestigd en de volmacht was onjuist ondertekend.
Met deze documenten lukte het de DSI wel een arrestatiebevel te krijgen in tegenstelling tot vorige maand toen de rechtbank een arrestatiebevel weigerde omdat de abt geen vluchtrisico vormde. Ook nu weer protesteerde de tempeladvocaat met een petitie.
Volgens de advocaat is de abt allergisch geworden voor zijn medicijnen en voelt hij zich duizelig. De vier (!) artsen van de abt hebben hem geadviseerd twee maanden te rusten. Vandaar dat de abt maandagochtend niet kon opdraven bij de DSI en de tempel de DSI had gevraagd ’s middags naar de tempel te komen.
Advocaat Samphan Sermcheep zegt: ‘Ik kan verzekeren dat dit geen vertragingstactiek is. Sinds de abt ziek is, moet ik me melden bij de onderzoekers [van de DSI]. De tempel  heeft er geen bezwaar tegen wanneer de DSI zijn eigen artsen stuurt om de abt te onderzoeken, maar dat moeten wel specialisten zijn op het gebied van de ziekte van de abt. De vier artsen die de abt behandelen, beslissen dat.’ (Bron: website Bangkok Post, 17 mei)
Op de foto staat de advocaat de pers te woord.
Achtergrond
Waar draait het om? De abt [en ook de tempel en een non] hebben in totaal een bedrag van 1,2 miljard baht ontvangen van de KCUC. De hamvraag is: wisten ze dat het geld ontvreemd was uit de kas van de KCUC? In totaal is bij de spaarcoöperatie 12 miljard baht verdwenen. De voormalige voorzitter is daarvoor tot 16 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Voor zover ik weet, gaan anderen ook nog vervolgd worden. De spaarders zitten intussen met de gebakken peren. Of ze ooit hun geld terugzien en hoeveel, weet ik niet.
Over de ziekte van de abt meldden eerdere berichten dat hij een gezwollen been heeft, een ontstoken wond aan zijn voet en hij lijdt aan diep-veneuze trombose. Hij wil niet in het ziekenhuis worden opgenomen. Ik heb de indruk dat de ziekte van de abt (72) lichtelijk overdreven wordt, tenzij hij van porselein is. Het zal mij benieuwen wie de machtsstrijd gaat winnen. Voor de DSI is het op eieren lopen, want de tempel heeft een grote achterban: van volgelingen (zie de homepagina) en van monniken uit het hele land.
Columniste Sanitsuda schreef in Bangkok Post over de omstreden tempel: ‘Wat Phra Dhammakaya onderwijst dat iemand zijn toegang tot de hemel kan kopen door donaties aan de tempel. Hoe meer donaties, hoe luxueuzer je vastgoed in de hemel’ (22 april).

Geen ‘menselijk schild’ voor abt Dhammachayo
19 mei – Het bericht van gisteren liet het nog in het midden (zie Rechtbank keurt arrestatiebevel voor Dhammachayo goed), maar het bericht vandaag is stellig: abt Dhammachayo van de tempel Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani dient zich op 25 mei te melden bij de DSI om de tenlastelegging in ontvangst te nemen.
Wanneer hij zich meldt, overweegt de DSI onmiddellijke vrijlating op borgtocht. Komt hij niet, dan volgen ‘wettelijke stappen’, aldus DSI-hoofd Paisit. ‘Maar we sturen niemand om hem te arresteren, want we willen geen confrontatie met zijn discipelen. We geven hem tijd het juridisch proces te volgen.’
Zijn discipelen beloven geen ‘menselijk schild’ te vormen om arrestatie te voorkomen, maar ze gaan de DSI (Thaise FBI) wel aanklagen wegens een ambtsmisdrijf en machtsmisbruik. Gisteren zei Ong-art Thamnitha [geen functie] op een persconferentie dat de discipelen het DSI-onderzoek en de beschuldigingen tegen de abt onrechtvaardig en onwettig vinden. De abt wordt verdacht van heling en het witwassen van geld, ontvreemd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative.
De gedachte aan een ‘menselijk schild’ ligt voor de hand want in de tempel zijn zo’n 50.000 vrouwelijke volgelingen bijeen, maar die nemen volgens Ong-art deel aan een inwijdingsceremonie (zie de foto op de homepagina; het bijschrift noemt een andere aanleiding).
Ong-art: ‘We bevestigen dat er geen confrontatie met de autoriteiten komt. Er wordt geen geweld gebruikt. De volgelingen willen niet dat het image van de tempel geruïneerd wordt. We vechten in de zaak overeenkomstig het juridisch proces. […] De volgelingen van de abt zijn ook bedroefd over het verlenen van een arrestatiebevel alhoewel de abt ziek is.’

Medisch rapport van abt vervalst?
20 mei – De 16th Military Circle in Ratchaburi doet onderzoek naar het medisch rapport van abt Dhammachayo (van Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani), dat door legerziekenhuis Fort Phanurangsri in Ratchaburi is verstrekt.
Het rapport is gedateerd 11 mei en ondertekend door een adjunct-directeur. Normaal dient een ziekenhuisdirecteur dat te doen. Het rapport zou vervalst kunnen zijn.
KrimiDe tempel overhandigde tweemaal een medisch rapport aan de DSI: het eerste was verstrekt door het legerziekenhuis, het tweede door een in de tempel gevestigde kliniek. De rapporten zouden moeten aantonen dat de abt te ziek is bij de DSI op het matje te komen om de beschuldiging in ontvangst te nemen wegens heling en het witwassen van geld.
Rara, hoe kan een ziekenhuis in Ratchaburi een medisch rapport opstellen, want daarvoor zou de abt van Pathum Thani naar Ratchaburi gereisd moeten hebben – en daarvoor was hij toch te ziek? Als het rapport vervalst is, kost dat de arts die het verstrekt heeft, zijn medische licentie.
Deze week vaardigde de rechtbank op verzoek van de DSI een arrestatiebevel tegen de abt uit. Een bron denkt dat het besluit gebaseerd kan zijn op de twijfels over het Ratchaburi-rapport.
Zo langzamerhand begint de affaire rijp te worden voor een krimi van Tatort, dus ga ik er voortaan maar het Krimi-logo bij zetten.

Medisch rapport abt Dhammachayo is geen zuivere koffie
21 mei – De arts van legerziekenhuis Fort Phanurangsri in Ratchaburi die een medisch rapport voor abt Dhammachayo heeft getekend, onderzocht de abt in de tempel (Wat Phra Dhammakaya), zegt de adjunct-directeur van de afdeling communicatie van de tempel.
De arts riskeert zijn medische licentie te verliezen, want hij verstrekte het rapport zonder dat het ziekenhuis ervan op de hoogte was of toestemming voor had verleend. De normale procedure is dat een medisch certificaat alleen wordt verstrekt aan patiënten die in het ziekenhuis worden behandeld, en het dient ondertekend te worden door de ziekenhuisdirecteur.
Daarmee is de vraag beantwoord uit het bericht van gisteren: Rara, hoe kan een ziekenhuis in Ratchaburi een medisch rapport opstellen, want daarvoor zou de abt van Pathum Thani naar Ratchaburi gereisd moeten hebben – en daarvoor was hij toch te ziek?
Het medisch rapport plus een tweede rapport opgesteld door een kliniek die in de tempel is gevestigd, had de DSI moeten overtuigen dat de abt te ziek was om bij haar op het matje te komen. Dhammachayo heeft al twee keer een afspraak afgezegd. Hij is nu opgeroepen voor 25 mei en tegen hem is een arrestatiebevel uitgevaardigd. De DSI verdenkt de abt van heling en het witwassen van geld, verduisterd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative.
Naar verluidt heeft de 16th Military Circle in Ratchaburi een panel gevormd dat de verstrekking van het medisch rapport onderzoekt. De desbetreffende arts kan zijn borst natmaken.

Volgeling ‘witwas’ abt schakelt Witte Huis in
22 mei – Met verbazing lees ik al een tijdje de berichten over de strijd tussen de DSI (Thaise FBI) en Wat Phra Dhammakaya, geleid door abt Dhammachayo. Het laatste nieuws is dat een volgeling van de tempel, die in de VS woont, zijn geloofsgenoten oproept een petitie te tekenen, die hij op de website van het Witte Huis heeft geplaatst.
Wanneer 100.000 personen binnen dertig dagen zo’n We the People petitie steunen, komt het Witte Huis binnen zestig dagen met een reactie. Zaterdagavond hadden 20.700 personen getekend.
De petitie stelt dat de Thaise autoriteiten de rechten van abt Dhammachayo van de tempel in Pathum Thani schenden. De DSI handelt in strijd met de wet en negeert de patiënten- en mensenrechten. ‘We respectfully request the White House to look into this issue and condemn this violation.’
Zaterdag hield Phra Sanitwong Wutthiwangso, directeur van de afdeling communicatie van de tempel, een persbriefing. Hij ontkende berichten dat de abt voorbereidingen treft om naar het buitenland te vluchten. ‘Hij is 72 jaar en heeft acht kwalen, dus hij kan nergens naartoe gaan. De abt is al 47 jaar bij de tempel, niet twee of drie jaar. En hij heeft geen paspoort of een visum voor de VS.’
Sanitwong verdedigde ook het medisch rapport dat is verstrekt door een arts van het legerziekenhuis Fort Phanurangsi in Ratchaburi, die de abt in de tempel onderzocht.
Een panel van de 16th Militairy Circle in Ratchaburi onderzoekt de verstrekking van het rapport. De arts riskeert zijn medische licentie te verliezen, want hij verstrekte het rapport zonder dat het ziekenhuis ervan op de hoogte was of toestemming voor had verleend. De normale procedure is dat een medisch certificaat alleen wordt verstrekt aan patiënten die in het ziekenhuis worden behandeld, en het dient ondertekend te worden door de ziekenhuisdirecteur.
Abt Dhammachayo is inmiddels driemaal gedagvaard door de DSI in verband met geld dat hij en de tempel hebben ontvangen van de Klongchan Credit Union Cooperative. Vorige maand liet hij tweemaal verstek gaan, vorige week maandag weer; nu moet hij zich op 25 mei melden. Tegen hem is een arrestatiebevel uitgevaardigd.
De donatie van de KCUC was ontvreemd uit de kas van de spaarcoöperatie, reden waarom de DSI de abt verdenkt van heling en het witwassen van geld. Maar de tempel zegt dat de abt hiervan niet op de hoogte was. De DSI heeft ook twijfels over het medisch rapport van de legerarts en een tweede medisch rapport van de kliniek die in de tempel is gevestigd.
Een woordvoerder van de tempel zegt dat de abt zich in kritieke toestand bevindt en rond de klok wordt bewaakt door een team van artsen. ‘De abt heeft chronische ziektes en kon niet naar een ziekenhuis gaan.’ (Bron: website Bangkok Post, 21 mei)
Update krant: De krant schrijft dat berichten reppen over een asielaanvraag voor de VS van de abt. Sanitwong ontkent dat. Hij zegt dat de abt bereid is ‘in de tempel te sterven’.  Verder zegt hij:  ‘De DSI hoeft niet met machtsvertoon de abt te arresteren. Dat is verspilde moeite. Laat één man komen om met de abt te spreken. Dit is geen nationale kwestie, probeer het niet te overdrijven. De abt heeft altijd met de autoriteiten samengewerkt.’
Sanitwong zegt dat de legerarts die de abt heeft onderzocht, een specialist is en op verzoek van de behandelend artsen van de abt is ingeschakeld. Volgens hem weerhoudt niets hem ervan een medische verklaring op te stellen.
Op de Facebookpagina van de afdeling communicatie is een foto geplaatst, waarop te zien is dat een arts de voet van de abt onderzoekt. De DSI heeft aangeboden de abt op borgtocht vrij te laten, wanneer hij zich donderdag meldt.

Abt Dhammachayo op zijn ziekbed

DSI vs abt Dhammachayo; Dick analyseert

23 mei – Als je ernstig ziek bent, ga je naar het ziekenhuis. Daar word je onderzocht, misschien moet er  een laboratoriumonderzoekje worden gedaan en misschien moet je worden opgenomen. Het ziekenhuis kan dan desgewenst een medical certificate opstellen, waarmee je een betrouwbaar bewijs in handen hebt dat je écht ziek bent en aan bed gekluisterd.

Maar niet abt Dhammachayo van Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani, een tempel die qua groottte en misschien ook wel omzet vergelijkbaar is met bedrijven als Shell en Unilever. De abt zou volgens zijn directeur communicatie acht kwalen hebben, maar hij wil niet worden opgenomen. De tempel beschikt over vier bedrijfsartsen en een eigen kliniek.

Van de acht kwalen zijn er drie in Bangkok Post genoemd: een ontsteking aan de voet, diep-veneuze trombose die heeft geleid tot gezwollen benen en duizeligheid. Welke de andere vijf zijn, weten we niet.

Tussen de abt en de DSI (Thaise FBI) heeft zich de afgelopen weken een interessante machtsstrijd ontwikkeld. Oppervlakkig bezien gaat het om verdenking tegen de abt dat hij geld heeft geaccepteerd dat ontvreemd was uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative, wat hem op vervolging wegens heling en het witwassen van geld kan komen te te staan. De abt heeft al drie dagvaardingen genegeerd, de laatste twee onder verwijzing naar zijn ziekte. Hij moet zich nu op 26 mei bij de DSI melden en de rechtbank heeft een arrestatiebevel goedgekeurd.

Abt Dhammachayo Geïnfecteerde voetHet onvermogen van de abt om naar de DSI te gaan, wordt ondersteund door twee medische verklaringen: een van een legerarts uit Ratchaburi en een van de tempelkliniek. Over beide heeft de DSI twijfels. En ik ook, want die arts (waarom hij?) heeft alleen maar een huisbezoek afgelegd; ik mag aannemen dat hij geen mobiel laboratorium meebracht.

Bovendien lijkt het erop dat de arts doet voorkomen alsof zijn verklaring door het ziekenhuis is afgegeven. Als dat zo is, kan hij zijn licentie verliezen. Maar dit is vooralsnog giswerk, alhoewel het leger in Ratchaburi een panel heeft gevormd dat onderzoek doet naar de verstrekking van de medische verklaring. [Update: Het ziekenhuis heeft gisteren bevestigd, dat de medische verklaring niet namens haar is afgegeven, aldus de website van BP.]

Ik schreef hierboven dat de machtsstrijd oppervlakkig bezien over de ernst van Dhammachayo’s ziekte gaat, maar ik vermoed dat er meer aan de hand is. Want er zijn vaak twee waarheden in Thailand: de ‘feiten’ zoals gemeld door de media en de achterliggende redenen, bijvoorbeeld vriendjespolitiek, wraak, jaloezie, de angst voor gezichtsverlies enzovoort.

Ik denk dat de tempel zijn onaantastbare positie ziet ondermijnd. Vergeet niet dat de opvolging van de in 2014 overleden Supreme Patriarch nog steeds niet is geregeld. De voordracht van de Supreme Sangha Council ligt nog steeds te verstoffen op een regeringsbureau. Het zou me niet verbazen als het tegensputteren van de tempel niet meer is dan een subtiele wraakoefening.

Foto’s: De abt op zijn ziekbed in een, wat de krant noemt, steriele kamer in de tempel, en een foto van de ontstoken voet. Zijn vier artsen houden hem in de gaten. De foto’s zijn gemaakt door een eigen fotograaf van BP en zondag op de website geplaatst. Ongetwijfeld met medewerking van de afdeling communicatie van de tempel. Een knap stukje propaganda.

DSI vergadert vandaag over medisch rapport

23 mei – Het Department of Special Investigation (DSI) vergadert vandaag over de authenticiteit van het medische certificaat van de legerarts, dat door de tempel is verstrekt als bewijs van abt Dhammachaoyo’s ziekte. Het legerziekenhuis Fort Phanurangsri heeft zondag bevestigd dat het niet namens haar is uitgegeven.

KrimiHet certificaat is door de advocaten van de tempel bij de rechtbank ingebracht ter ondersteuning van het verzoek de dagvaarding van de abt voor 26 mei te annuleren. De medische verklaring is opgesteld door een arts van het ziekenhuis die de abt in de tempel heeft onderzocht.

De DSI erkent dat de abt ziek is, maar ze beschikt over bewijs dat de abt is gevraagd religieuze taken te verrichten. Volgens de DSI kan de abt normaal lopen. Wanneer de abt donderdag niet komt opdagen, bepaalt de DSI haar verdere strategie, zegt DSI directeur-generaal Paisit Wongmuang.

De DSI verdiept zich vandaag ook in kritische opmerkingen die door volgelingen van de abt zijn gemaakt over het arrestatiebevel dat de DSI bij de rechtbank heeft aangevraagd en gekregen. Bekeken wordt of die kritiek smadelijk is en een inbreuk op de autoriteit van de rechtbank vormt.

Indien de DSI besluit de abt te arresteren, vindt overleg plaats met het National Office of Buddhism omdat het om een hooggeplaatste monnik gaat. Ook de monniken die toezicht houden op de tempel, worden geïnformeerd.

Minister Paiboon (Justitie) heeft er vertrouwen in dat de tempel meewerkt en dat er zich geen onaangename incidenten in de tempel voordoen. ‘Ik heb al verschillende keren gezegd dat de autoriteiten niet dom zijn daar ze de juiste procedures volgen.’

Een nauwe discipel van de abt heeft zondagmiddag vijf journalisten en fotografen meegenomen naar het gebouw waar de abt wordt verpleegd (voor het resultaat, zie het vorige bericht). Buiten het gebouw staan beeldschermen waarop gelovigen de toestand van de abt kunnen volgen.

Volgens woordvoerder Ong-art Thamnitha is de abt ernstig ziek en niet in staat om de tempel te verlaten. De abt is bereid aan de wet te voldoen, zegt hij, en heeft de DSI gevraagd hem het arrestatiebevel in de tempel te overhandigen. (Bron: website Bangkok Post, 22 mei)

Update krant: De krant kopt vandaag DSI, Justice Ministry at odds over abbot. Het bericht zegt dat het ministerie van Justitie en de DSI een verschillende benadering hebben voor het arrestatiebevel. Minister Paiboon zegt: Als de DSI-agenten in de tempel op tegenstand stuiten, kunnen ze volstaan met een foto van hun bezoek. Zelfs wanneer ze zonder abt in hechtenis terugkeren, kunnen ze hun onderzoeksrapport voltooien en het OM aanbevelen de abt te vervolgen. Hij benadrukt dat de tempel vredig dient te zijn daar ze een plaats van aanbidding  en een religieus heiligdom is.

Paiboon: ‘Een inval is niet nodig, het is geen drugszaak. […] Ik heb al verschillende keren gezegd dat de DSI-agenten zich nergens zorgen over hoeven te maken. Er zijn duidelijke juridische stappen die genomen moeten worden. De autoriteiten zelf moeten ervoor zorgdragen dat ze de regels volgen.’

Een bron bij de DSI daarentegen zegt dat de DSI een plan maakt voor het geval ze dwang moet gebruiken om de abt donderdag aan te houden. De DSI is bereid het arrestatiebevel en de beschuldigingen tegen de abt in de tempel te laten bevestigen, alhoewel de zorgen over tegenstand van de discipelen van de abt toenemen.

Abt Dhammachayo op zijn ziekbed

Een fraai staaltje propaganda
24 mei – Jozeph Goebbels, de nazi-minister voor Volksvoorlichting en Propaganda, zou Phra Sanitwong Wutthiwangso, directeur van de afdeling communicatie van de tempel Wat Phra Dhammakaya, niet overtroffen hebben. Want kijk eens naar deze foto die gemaakt kon worden dankzij medewerking van de tempel.
Daar ligt de abt, die te ziek zou zijn om te voldoen aan de dagvaarding van de DSI om zich te melden. Veelzeggend zijn de handen op zijn borst. Toen ikzelf eens in deze houding op bed lag, tikte mijn vriendin mij op de vingers: Niet doen, zo liggen lijken erbij. Nu is de abt nog niet dood, maar de suggestie is niet mis te verstaan voor de bevolking. Blijf van deze man af, anders gaat hij dood, en wie daarvan de schuld krijgt, hoef ik niet uit te leggen.
Bij zijn ziekbed in wat genoemd wordt een steriele kamer in de tempel staan vier artsen. Vier artsen! De abt moet wel doodziek zijn, als vier artsen zich om hem bekommeren. En kijk eens naar de drie artsen links. Hun hoofden vormen met het hoofd van de abt een diagonaal. Die opstelling moet geregisseerd zijn. Diagonalen, elke professionele fotograaf kan je dat vertellen, maken een foto sterker.
En alle vier dragen een mondkapje, waarmee de boodschap wordt verspreid: een simpel virusje kan fataal zijn voor deze arme man. Of zeggen de mondkapjes: Spreken is zilver, zwijgen is goud? We zeggen niets, want de foto zegt het allemaal.
Wat zegt de foto dan? Dit: De abt is het slachtoffer van een wrede DSI die hem van zijn ziekbed wil rukken om hem te kunnen vertellen dat hij verdacht wordt van heling en het witwassen van geld omdat hij een donatie heeft geaccepteerd van de Klongchan Credit Union Cooperative, geld dat was ontvreemd uit de kas van de spaarcoöperatie, en zeg ik er voor de volledigheid bij, dat door gewone mensen was ingelegd, bijvoorbeeld om te sparen voor hun ouwe dag.
En kijk nog eens goed naar de foto. De vijf personen vormen een tableau vivant, ooit een populair tijdverdrijf tussen de schuifdeuren op elitefeestjes. Lees Couperus. Of poseren ze voor een schilderij à la Rembrandt’s De Heelmeesters? Leg ze maar eens naast elkaar: de foto en het schilderij. Is de gelijkenis niet treffend?
Overdrijf ik, ben ik aan het ijlen? Ik denk het niet. Die meneer Sanitwong heeft goed gekeken hoe Goebbels propaganda bedrijft. En als hij niet heeft gekeken, is hij een natuurtalent. Die heb je ook.
Het is zonneklaar: de machtsstrijd tussen DSI en Wat Phra Dhammakaya is al lang gewonnen door de tempel. Het videofilmpje van de DSI dat vorige maand opdook met een lopende abt kan daar niet tegenop. Nog erger: het keerde zich tegen de DSI, want het bleek gemaakt te zijn voordat de abt ziek werd.

Co-op voorzitter heeft nauwe banden met Dhammachayo
25 mei – De voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC), die tot 16 jaar gevangenisstraf is veroordeeld wegens verduistering van 12 miljard baht uit de kas, heeft toegegeven dat hij nauwe banden heeft met abt Dhammachayo van de tempel Wat Phra Dhammakaya.
Hij heeft dit gisteren gezegd in een gesprek met functionarissen van de DSI en het kantoor van de procureur-generaal in de Bangkwang Central Prison in Nonthaburi.
Voor het gesprek was 2 uur uitgetrokken, het werden er 6, want Supachai besloot alle vragen van de bezoekers te beantwoorden. Hij vertelde dat hij en de abt bijnamen hadden die zij alleen kenden en gebruikten in hun contacten. Supachai was destijds penningmeester van de tempel [Dat is nieuw voor mij].
Supachai werd in maart veroordeeld wegens de verduistering en kreeg dinsdag te horen dat hij ook vervolgd gaat worden voor het witwassen van geld omdat hij cheques tekende voor abt Dhammachayo. De abt en volgens eerdere berichten ook de tempel en een non ontvingen 1,2 miljard baht. De abt zou niet geweten hebben dat het geld verduisterd was.
De abt, die door de DSI wordt verdacht van heling en het witwassen van geld, is gedagvaard om donderdag bij de DSI te komen. Driemaal eerder bleef hij weg omdat hij te ziek zou zijn. (Bron: website Bangkok Post, 24 mei)
Update krant: De rechtbank heeft het arrestatiebevel voor abt Dhammachayo gehandhaafd. De advocaten die bezwaar hadden gemaakt, kregen de deksel op hun neus. Het arrestatiebevel is legaal en blijft van kracht, oordeelde de rechtbank gisteren. Tegen het besluit is beroep mogelijk bij het Hof van Beroep.
Het arrestatiebevel is uitgevaardigd op verzoek van de DSI, die de abt wil horen over de donatie die hij van de KCUC heeft ontvangen. Omdat het geld verduisterd was uit de kas, kan de abt vervolgd worden voor heling en het witwassen van geld. De DSI heeft de abt voor donderdag gedagvaard.
Minister Paiboon (Justitie) vindt dat de abt gearresteerd moet worden; de DSI is geen voorstander van het gebruik van geweld.

Prayut waarschuwt abt: Mobiliseer je supporters niet
26 mei – Premier Prayut waarschuwt abt Dhammachayo zijn supporters niet te mobiliseren om te voorkomen dat hij [in het ergste geval] wordt gearresteerd. ‘Ik kies geen partij, maar mobiliseer niemand. Als boeddhist zou ik nooit met een monnik vechten, maar de mensen dienen te beseffen wie verdeeldheid zaait onder de boeddhisten.’
Inmiddels zijn tienduizenden volgelingen naar de tempel getrokken, maar de tempelstaf ontkent dat ze er zijn om arrestatie te voorkomen.
Vandaag dient de abt zich te melden bij de DSI om de beschuldiging wegens heling en het witwassen van geld te bevestigen. Daaraan heeft hij zich schuldig gemaakt door een donatie van de Klongchan Credit Union Cooperative te accepteren, geld dat was ontvreemd uit de kas.
Tussen de DSI en de tempel, Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani, woedt al enkele weken een felle machtsstrijd. De abt heeft al driemaal een dagvaarding genegeerd. Hij zou te ziek zijn om te reizen. De rechtbank heeft toestemming verleend voor een arrestatiebevel.
Gisteren overlegde een van de tempeladvocaten twee uur met de DSI over de mogelijkheid van borgtocht.  Of de abt gehoor geeft aan de dagvaarding, wilde hij niet zeggen. Volgens een woordvoerder van de tempel zal de abt zichzelf niet aangeven, maar de advocaat zegt dat hij niets te maken heeft met de tempelstaf. De borgtochtsom is vastgesteld op 5 miljoen baht, zegt DSI adjunct directeur-generaal Somboon. (Bron: website Bangkok Post, 25 mei)
Update krant: De bal blijft maar heen en weer gespeeld worden tussen de DSI en de tempel. Een van de behandelende artsen van de abt heeft de Medical Council of Thailand gevraagd experts te sturen om de arts te onderzoeken. Gisteren leverde hij, vergezeld van twintig tempelsupporters, het verzoek in bij de voorzitter van de MCT. Tevens overhandigde hij drie medische verklaringen, die moeten aantonen dat de abt te ziek is om te reizen. Over de gezondheidstoestand van de 72-jarige abt zijn twijfels gerezen. Hij heeft al driemaal een dagvaarding van de DSI genegeerd.
Persoonlijke noot
Ja, beste lezers, het gaat hard tegen hard in deze zaak. Ik denk dat de DSI er behoorlijk mee in zijn maag zit omdat de tempel een grote achterban heeft van discipelen [als ik de foto’s bekijk van voornamelijk vrouwen] en monniken in het land. Eén seintje en ze vormen een kordon om de abt.
Het verzet van de tempel is m.i. een poging om haar machtspositie te consolideren. ’t Is een achterhoedegevecht want jongeren komen steeds minder vaak in de tempel. Ook het boeddhisme heeft te kampen met ontkerkelijking.

Abt Dhammachayo valt flauw op weg naar politie
27 mei – Abt Dhammachayo die donderdagmiddag was gedagvaard door de DSI, is flauw gevallen toen hij in een busje werd gedragen. Daarom kon hij zich niet melden op het politiebureau van Khlong Luang, een kilometer vanaf de tempel.
Rond het middaguur had zijn advocaat de DSI gemeld dat de abt naar het politiebureau zou gaan in plaats van de DSI, die gevestigd is op het regeringscomplex Chaeng Watthana. Dat zou gezien de grote afstand te riskant zijn geweest. Bovendien was te verwachten dat veel discipelen hem zouden volgen, wat tot overlast zou leiden. Voordat de abt om half drie naar het politiebureau zou komen, hadden zich er al honderden monniken verzameld.
De tempel zou ’s middags een verklaring uitgeven, nadat Dhammachayo’s artsen zijn toestand hadden besproken, maar die staat nog niet op de website van de BP. De DSI bepaalt vrijdag haar strategie. Zoals bekend heeft de rechtbank toestemming verleend voor zijn arrestatie. ‘We vergaderen morgen om de stappen voor zijn arrestatie te bepalen. Maar we gebruiken geen helikopter’, zei openbare aanklager Kachornsak Putthanuparb gisteren.
Abt Dhammachayo van de kapitalistische tempel Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani wordt verdacht van heling en het witwassen van geld omdat hij een donatie heeft geaccepteerd van de Klongchan Credit Union Cooperative. Dat geld was door de voormalige voorzitter, tevens penningmeester van de tempel, uit de kas ontvreemd. De abt heeft al driemaal een dagvaarding van de DSI genegeerd. Volgens de tempel is hij ernstig ziek en niet in staat om te reizen. De DSI heeft twijfels over de betrouwbaarheid van de medische rapporten die dit moeten aantonen. (Bron: website Bangkok Post, 26 mei)
Update krant: De DSI gaat een huiszoekingsbevel aanvragen voor Wat Phra Dhammakaya, nu abt Dhammachayo andermaal niet heeft voldaan aan de dagvaarding van de DSI. Dit betekent, zegt openbare aanklager Khachornsak, dat de afspraak die met de advocaat is gemaakt, vervalt. Afgesproken was dat de DSI de abt ongemoeid zou laten en hem zou vrijlaten op borgtocht wanneer hij zich meldde.
Khachornsak zegt: ‘We hebben geprobeerd als gentleman te handelen. We hebben de wet gevolgd en de abt met het vereiste respect behandeld.’ Hij waarschuwt de volgelingen van de abt de arrestatie van de abt niet te belemmeren, want dat is in strijd met de wet. Khachornsak dreigt: ‘Als er onlusten zijn wanneer de autoriteiten de arrestatie uitvoeren, kan dit reden zijn vrijlating op borgtocht te weigeren.’
De DSI heeft het voorstel gedaan de abt te laten opnemen in het Thammasat University ziekenhuis in Khlong Luang, zodat hij daar de tenlastelegging in ontvangst kan nemen. Maar volgens de artsen wil de abt niet behandeld worden in een ziekenhuis [wat dunkt me niet in zijn voordeel pleit]. In een gistermiddag uitgegeven verklaring zegt de tempel dat de abt onschuldig is [aan heling en het witwassen van geld]. Alhoewel hij ‘ernstig ziek’ is, is hij bereid mee te werken aan de rechtsgang.

Arrestatie abt; DSI roept hulp clerus in
28 mei – Een beroep op de Sangha Supreme Council (SSC), het hoogste gezagsorgaan van de monnikenorde, is de volgende stap van de DSI om abt Dhammachayo gearresteerd te krijgen. De abt heeft al viermaal een dagvaarding van de DSI genegeerd en ook donderdag meldde hij zich niet om de tenlastelegging tegen hem, heling en het witwassen van geld, in ontvangst te nemen. De DSI hoopt dat de SSC medewerking verleent.
Zoals eerder gemeld overweegt de DSI een huiszoekingsbevel aan te vragen voor Wat Phra Dhammakaya, de protserige tempel in Pathum Thani, waar de doodzieke (althans volgens de tempel) abt in een ‘steriele’ kamer ligt. Blijkbaar houden volgelingen er al rekening mee dat de DSI zal proberen de abt in de tempel te arresteren, want een toegangshek is geblokkeerd met een graafmachine (foto).
Minister Paiboon (Justitie) zegt dat voor het verkrijgen van zo’n bevel de DSI specifieke details over de verblijfplaats van de abt aan de rechtbank moet verstrekken. De DSI dient een duidelijk plan te hebben hoe ze de tempel wil doorzoeken. Degenen die de abt onderdak verlenen of verbergen, zijn volgens de minister strafbaar op grond van strafwetartikel 189.
In een uitgebreid en overzichtelijk kader licht de krant het doopceel van de abt, die in 1998 al in het nieuws kwam omdat een voormalige assistent-abt hem beschuldigde van verduistering van geld en land dat door volgelingen aan de tempel was gedoneerd. Forbes (Thailand) schat het vermogen van de tempel op 27,5 miljard baht. Zie verder het desbetreffende kader op de pagina DSI seeks clergy help to nab abbot..
Lees alles over de machtsstrijd tussen de DSI en de abt op de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

DSI maakt luchtfoto’s van Wat Phra Dhammakaya
29 mei – Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) heeft met een drone luchtfoto’s gemaakt van Wat Phra Dhammakaya zodat ze de residentie kan vinden waar abt Dhammachayo wordt verpleegd, wanneer de rechtbank toestemming verleent voor een huiszoekingsbevel. DSI-functionarissen mengden zich zaterdag ook onder gelovigen die de tempel bezochten ter gelegenheid van Attame Bucha* dag. Op de foto worden bezoekers begroet.
De DSI probeert al enkele weken tevergeefs de abt zich te laten melden om een tenlastelegging wegens heling en het witwassen van geld te bevestigen, verduisterd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative. De abt zou te ziek zijn om te reizen, hetgeen wordt ondersteund door twee medische verklaringen, maar de DSI heeft twijfels over de betrouwbaarheid. De rechtbank heeft toestemming verleend voor arrestatie van de abt en als laatste zet in deze machtsstrijd heeft de DSI de Supreme Sangha Council om medewerking gevraagd.
De tempel is vrijdag in beroep gegaan tegen het arrestatiebevel en vroeg eerder deze week de Medical Council of Thailand (MCT) specialisten te sturen om de 72-jarige abt te onderzoeken. De tempel dringt er bij de DSI op aan geen acties te ondernemen totdat de rechtbank beslist over het beroep en de MCT heeft gereageerd. Volgens de tempel wist de abt niet dat het geld verduisterd was
Abt Dhammachayo negeerde sinds vorige maand drie dagvaardingen en kwam ook donderdag niet opdagen bij het politiebureau van Khlong Luang, een kilometer vanaf de tempel. De tempel had gezegd dat hij zich daar zou melden in plaats van bij de DSI op het verder gelegen Chaeng Watthana regeringscomplex. Maar hij zou zijn flauw gevallen en kwam niet.
Een voormalige assistent van de abt suggereerde vrijdag de waarnemend Supreme Patriarch te vragen om te helpen. Somdet Chuang was in 1969 de preceptor bij de inwijding van Dhammachayo. Maar die suggestie lijkt weinig kans te maken want hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de illegale import van een antieke Mercedes, die in zijn tempelmuseum staat. [De krant noemt de assistent niet, maar schrijft dat de DSI het verzoek in een brief heeft gedaan.]
En zo sleept deze onverkwikkelijk affaire zich maar voort met actie en reactie. (Bron: website Bangkok Post, 28 mei)
* Op Attame Bucha dag (ook Visakha Bucha dag of Wesak dag) wordt de geboorte, verlichting en het overlijden van de Boeddha herdacht.
De voornaamste feiten op een rijtje:
• De tempel heeft zondag fotografen toestemming verleend via een beeldscherm foto’s te maken van de abt, liggend op bed in een steriele ruimte van de tempel. Bij zijn ziekbed stonden zijn vier (!) behandelend artsen.
• Gelovigen hebben een toegangshek tot de tempel geblokkeerd met twee graafmachines.
• De medische verklaringen zijn verleend door een arts van het legerziekenhuis Fort Phanurangsri uit Ratchaburi en de kliniek die op het tempelterrein is gevestigd. Het leger in Ratchaburi doet onderzoek naar de gang van zaken bij de verklaring, die is uitgegeven nadat de arts de abt in de tempel had onderzocht. Het legerziekenhuis heeft bevestigd dat de verklaring niet namens haar is uitgegeven.
• De abt zou volgens een eerder bericht lijden aan diep veneuze trombose, een ontstoken voet en andere kwalen waarover de krant niet heeft bericht. Hij wil niet in het ziekenhuis worden opgenomen.
• De tempel heeft een grote schare volgelingen, die door de minister van Justitie zijn gewaarschuwd zich niet tegen arrestatie van de abt te verzetten.
• Donderdag wachtten honderden monniken de abt op bij het politiebureau van Khlong Luang. Pech, want hij kwam niet.
Forbes (Thailand) schat het vermogen van de tempel op 27,5 miljard baht.
• De abt en de tempel ontvingen 1,2 miljard baht van de in totaal 12 miljard baht, die is verduisterd uit de kas van de KCUC. De voormalige voorzitter, die destijds penningmeester van de tempel was, is daarvoor veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf. Voor zover ik weet, gaat voormalige KCUC-staf ook nog vervolgd worden. De spaarders zitten intussen met de gebakken peren. Of ze ooit hun geld terugzien en hoeveel, weet ik niet.
Update krant: De politie gaat gevraagd worden een helikopter ter beschikking te stellen voor de luchtverkenning. Naar schatting zijn 2.250 agenten en soldaten nodig om de vijftien toegangen tot de tempel af te grendelen. Volgens tempelwoordvoerder Ong-art hebben zich tienduizend volgelingen in de tempel verzameld om de abt morele steun te verlenen. Hij ontkent dat de tempel volgelingen mobiliseert om een ‘menselijk schild’ te vormen.
‘De volgelingen houden zich aan de wet en zijn niet van plan de DSI tegen te houden. Er is geen menselijke schild en er komt geen geweld. De beveiliging bij de ingangen is opgevoerd om te voorkomen dat third hands problemen veroorzaken. Als dat gebeurt, heeft de tempel er niets mee te maken.’
De hoofdingang van de tempel is sinds donderdagavond afgesloten. Er hangen twee spandoeken met de tekst ‘We believe in the innocence of Luang Por Dhammajayo’. [De krant heeft enige tijd geleden de spelling Dhammachayo veranderd in Dhammajayo.] Een bron bij de DSI zegt dat onderzoek wordt gedaan naar mensen die geld doneren aan de tempel. Mogelijk wordt hun vermogen bevroren.

Wat Phra Dhammakaya Monnik bewaakt ingang

Kat en muis spel tussen DSI en abt Dhammachayo gaat door
30 mei – Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) wringt zich in alle bochten om abt Dhammachayo te spreken te krijgen over de verdenking tegen hem van heling en het witwassen van geld, verduisterd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative.
De DSI heeft de Supreme Sangha Council en de waarnemend Supreme Patriarch al om medewerking gevraagd en vraagt nu de adjunct-abt van Wat Phra Dhammakaya om hulp.
Directeur Panom van het National Buddhism Office zei gisteren dat de DSI vandaag een beroep doet op Phra Thattaveecho om te bemiddelen tussen de DSI-onderzoekers en de abt, die tot nu toe geen gehoor heeft gegeven aan dagvaardingen van de DSI. De DSI heeft ook de provinciale hoofdmonnik van Pathum Thani om medewerking gevraagd, hetgeen hij heeft toegezegd.
De machtsstrijd tussen de DSI en de abt lijkt te escaleren, want volgelingen hebben tempeltoegangen [de tempel heeft er vijftien] gebarricadeerd om te voorkomen dat de DSI de abt arresteert. Naar verluidt stroomt de tempel vol met fans van de abt. De DSI heeft met een drone luchtfoto’s van het uitgebreide tempelterrein gemaakt, en werkt aan een plan van aanpak voor een inval van de tempel.
De Medical Council of Thailand (MCT) bespreekt donderdag het verzoek van de tempel om een specialist te sturen voor onderzoek van de abt, die ernstig ziek zou zijn en niet in staat om te reizen. De MCT zal het Royal College of Physicians of Thailand vragen aan het onderzoek deel te nemen, zodat ‘transparantie en onpartijdigheid’ zijn gewaarborgd, aldus MCT-president Somsak.
De DSI heeft twijfels over de ernst van de ziekte van de abt. Ze zet vraagtekens achter twee medische rapporten: een van een legerarts uit Ratchaburi en een van de kliniek die op het tempelterrein is gevestigd. De 16th Military Circle in Rtachaburi heeft een onderzoek afgerond tegen de arts. Hij had geen medische verklaring namens het legerziekenhuis mogen afgeven omdat hij de abt privé had onderzocht.
Foto: Een monnik bewaakt een van de toegangen tot het tempelterrein.Wat die twee mannen rechts op de foto doen, wordt me niet duidelijk uit het fotobijschrift.

Irritatie bij volgelingen Wat Phra Dhammakaya neemt toe
31 mei – Volgelingen van Wat Phra Dhammakaya beginnen te morren over de manier waarop de DSI (Thaise FBI) te werk gaat om abt Dhammachayo te spreken te krijgen. Tempelwoordvoerder Ong-art zegt dat de tempel zich zorgen maakt dat ze niet in de hand te houden zijn. Gisteren kwamen zo’n drieduizend gelovigen, voornamelijk vrouwen en ouderen, naar de tempel om te mediteren.
Ook premier Prayut is er niet gerust op. Hij zegt dat de arrestatie van de abt wordt vertraagd  uit bezorgdheid over mogelijke schermutselingen. Prayut waarschuwt de volgelingen niet een menigte op de been te brengen om de rechtsgang te blokkeren. Boeddhisten dienen nauwkeurig de feiten in de zaak te beschouwen en niet te denken dat iemand oneerlijk wordt behandeld. DSI directeur-generaal Paisit zegt dat de DSI behoedzaam te werk gaat alvorens actie te ondernemen.
Prayut legt uit dat de zaak begonnen is met de verduistering van 12 miljard baht uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative. Degenen die daarbij betrokkenen waren, dienen terecht te staan. De abt en de tempel hebben 1,2 miljard baht gekregen, maar de abt zou niet geweten hebben dat het geld besmet was. Voor de verduistering is de voormalige voorzitter van de KCUC al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar. Pikant detail: hij was tevens penningmeester van de tempel.
Vice-premier Wissanu zei maandag dat de autoriteiten verplicht zijn actie tegen de abt te ondernemen, omdat hij zich schuldig kan hebben gemaakt aan heling en het witwassen van geld. De abt moet de autoriteiten vertellen of hij iets verkeerds heeft gedaan.
Minister Paiboon (Justitie) zegt dat de autoriteiten de abt niet kunnen sparen, want dan zouden de tien tot twintig andere personen die bij de verduistering betrokken waren, ook gespaard moeten worden en dat schept een probleem bij de wetshandhaving. De minister wijst erop dat de beschuldigden zich kunnen verdedigen wanneer ze ondervraagd worden en wanneer het OM en de rechtbank zich over de zaak buigen. (Bron: website Bangkok Post, 30 mei)
Update krant: Vice-premier Wissanu vindt het beroep dat de DSI heeft gedaan op de waarnemend Supreme Patriarch en de Sangha Supreme Council om te bemiddelen niet verstandig (zie het bericht van 30 mei Kat en muis spel tussen DSI en abt Dhammachayo gaat door). Het zou tot meer conflicten kunnen leiden. Niet de Supreme Patriarch is de aangewezen persoon om zich met dit soort zaken bezig te houden, maar de geestelijk provinciale gouverneur, die het toezicht heeft op Wat Phra Dhammakaya.  [De tempel staat in de provincie Pathum Thani]
Wissanu wijst erop dat de waarnemend Supreme Patriarch nauwe banden heeft met Phra Dhammachayo omdat hij bij diens inwijding als monnik zijn mentor was. Een eventueel contact dient volgens hem achter gesloten deuren plaats te vinden.
Het inschakelen van de Sangha Supreme Council vindt hij ook riskant. ‘Als het de SSC niet lukt de bevolking tevreden te stellen, wordt het haar kwalijk genomen. Waarom blijven we de ene na de andere crisis scheppen?’
De politie heeft erin toegestemd assistentie te verlenen als de DSI hulp nodig heeft bij de arrestatie, zegt politiewoordvoerder Krisana. ‘Het is aan de DSI om te beslissen of het arrestatiebevel in de tempel aan de abt wordt overhandigd.’

วัดพระธรรมกาย

Een dorpeling plukt lotusbloemen in een vijver vlakbij Wat Phra Dhammakaya. Minister Paiboon (Justitie) vraagt volgelingen van de abt oog te hebben voor de spaarders van de Klongchan Credit Union Cooperative, die hun geld kwijt zijn. De voormalige voorzitter van de KCUC, tevens penningmeester van de tempel, heeft 12 miljard baht uit de kas verduisterd. Daarvan is 1,2 miljard baht naar de tempel en diens abt Dhammachayo gegaan. Hij wordt verdacht van heling en het witwassen van geld.

Wat Phra Dhammakaya prikkeldraad

Wat Phra Dhammakaya lijkt wel op een vesting
1 juni – Nou, de foto vandaag van Wat Phra Dhammakaya, waarvan de abt door de DSI wordt gezocht, laat er geen twijfel over bestaan. Toegangshekken zijn al gebarricadeerd met graafmachines, bewakingscamera’s geïnstalleerd en dit prikkeldraad  liegt er ook niet om. De boodschap is: De DSI (Thaise FBI) moet met zijn vingers afblijven van de vereerde abt, want hij is onschuldig – althans volgens zijn trouwe volgelingen.
De geestelijk hoofdmonnik van Pathum Thani, die toezicht houdt op de tempel, heeft inmiddels zijn medewerking toegezegd. De DSI had hem benaderd met het verzoek te bemiddelen en de abt te bewegen zich over te geven. Phra Theprattanasuthi belooft de abt duidelijk te maken dat hij zich aan de wet moet houden en wel zo snel mogelijk.
Tot nu toe onttrok de abt zich aan dagvaardingen van de DSI, die hem verdenkt van heling en het witwassen van geld, verduisterd uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative. De abt en tempel ontvingen 1,2 miljard baht van de 12 miljard baht die door de voormalige voorzitter, tevens penningmeester van de tempel, met medewerking van anderen uit de kas is ontvreemd. Hij mag nu 16 jaar achter de tralies zijn zonden overdenken.
Minister Paiboon (Justitie) dringt er bij de volgelingen op aan onderscheid te maken tussen hun geloof in de abt en de plicht van de DSI om de wet toe te passen. Hij vraagt hen ook begrip te hebben voor de spaarders van de KCUC die hun gespaarde centjes kwijt zijn en die al tien jaar vechten voor gerechtigheid. ‘Als de abt meent dat hij niet betrokken is bij het schandaal moet hij naar voren komen en voor zijn recht vechten.’
Premier Prayut zegt dat de pogingen van de DSI om abt Dhammachyo te arresteren op een laag pitje staan uit angst voor confrontaties. De assistent directeur van de afdeling communicatie van de tempel [de tempel wordt gerund als een professioneel bedrijf] zegt dat de tempel Prayut per brief heeft gevraagd onderzoek te laten doen naar schendingen van de rechten van de abt door de DSI. Bewijs? De DSI heeft nagelaten om een arts naar de tempel te sturen om na te gaan of hij werkelijk zo ziek is als de tempel beweert en wat ondersteund wordt door twee medische rapporten.
De monnik bevestigt dat prikkeldraad is aangebracht en camera’s zijn geïnstalleerd, maar dit zou gedaan zijn om ‘indringers’ die hij een ‘derde element’ noemt, te weren. [Wat kunnen Thai toch goed liegen, alhoewel niet erg overtuigend in dit geval] Behalve met de genoemde graafmachines zijn ook twee ingangen beveiligd met stalen barrières. [Als ik dit geen oorlog mag noemen, dan weet ik het niet meer]

Graafmachines voor tempelhek weggehaald
2 juni – De graafmachines die een week lang een hek van Wat Phra Dhammakaya blokkeerden om te voorkomen dat de DSI zou binnenvallen om de abt te arresteren, zijn weggehaald. Volgelingen van de controversiële abt putten hoop uit de woorden van premier Prayut woensdag dat de plannen van de DSI op een laag pitje staan om eventuele confrontaties te voorkomen.
Maar de tempel in Pathum Thani wordt nog steeds bewaakt. Bezoekers en voertuigen  worden bij binnenkomst door bewakers gecontroleerd. Er zijn extra bewakingscamera’s geïnstalleerd. Het bericht meldt niet of de metalen barrières waarvan in een vorig bericht sprake was, er nog steeds zijn. Volgens dit bericht zouden alle toegangen geblokkeerd zijn.
Hoe het nu verder gaat, zullen we vandaag wel in de krant lezen. Minister Paiboon (Justitie) zei eerder dat het recht zijn loop moet hebben. En dat is: Uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative is 12 miljard baht verduisterd, waarvan 1,2 miljard naar de tempel en de abt is gegaan. Die wordt derhalve verdacht van heling en het witwassen van geld. Maar de tempel zegt dat de abt niet wist dat het geld besmet was.
De abt is al viermaal gedaagvaard door de DSI [als ik goed geteld heb], maar alle keren bleef hij weg. Hij zou te ziek zijn om te reizen, hetgeen wordt bevestigd door twee medische rapporten. Over de betrouwbaarheid heeft de DSI twijfels. De rechtbank heeft toestemming verleend de abt te arresteren. (Bron: website Bangkok Post, 1 juni)

Abt Dhammachayo: Ik ben een supermens
2 juni – Nog meer nieuws over abt Dhammachayo, maar dat heeft niets te maken met het voorgaande bericht. De voormalige voorzitter van de commissie religieuze zaken van de NRC (voormalige hervormingsraad) en een voormalige topmonnik van Wat Dhammakaya hebben een klacht ingediend over de bewering van de abt dat hij een ‘supermens’ is, want dat is in strijd met de boeddhistische doctrine.
De abt beweert in de hemel de geest van een man te hebben ontmoet die hem zei dat diens kinderen ‘should make merit and leave donations for him’. Later bleek de man nog in leven te zijn. De abt zegt ook Steve Jobs in de hemel te hebben ontmoet.
De klacht is ingediend bij een provinciale en regionale geestelijk gouverneur. De klagers vragen hen het resultaat van hun onderzoek op te sturen naar de Sangha Supreme Council en te vragen hem de monnikspij te ontnemen.
Een tempelwoordvoerder meldt dat de abt nog steeds behandeld wordt in de tempel. Hij ontkent dat de tempel iets te maken heeft met politiek. Hij zegt dit naar aanleiding van foto’s op internet waarop roodhemdbewakers tussen de gelovigen zijn te zien.
De DSI heeft dinsdag gesproken met de hoofdmonnik van Pathum Thani, de provincie waarin de tempel staat. Gesproken is over het sturen van artsen om te controleren of de abt werkelijk zo ziek is als de tempel beweert. Indien de abt ernstig ziek is, zal de DSI hem in de tempel laten weten waarvan hij verdacht wordt: heling en het witwassen van geld.

MCT bereid zieke abt te onderzoeken
3 juni – De Medical Council of Thailand (MCT) is bereid een medisch team naar Wat Phra Dhammakaya te sturen om de controversiële abt te onderzoeken. De tempel zegt dat de abt te ziek is om te reizen en daarom vier dagvaardingen van de DSI heeft ontlopen. Omdat de DSI daaraan twijfelt had ze besloten de MCT in te schakelen. De MCT wacht op toestemming van de abt alvorens het team te sturen. Het bestaat uit specialisten op diverse vakgebieden.
De adjunct-directeur van het legerziekenhuis Fort Phanurangsi is schuldig bevonden aan wangedrag omdat hij een  medisch certicaat heeft ondertekend nadat een arts van het ziekenhuis de abt in de tempel had onderzocht. De tempel heeft dat certificaat plus een medisch rapport van de kliniek die op het tempelterrein is gevestigd, gebruikt als bewijs van de immobiliteit van de abt. Medische certificaten mogen alleen namens het ziekenhuis worden verleend, als de patiënt er verpleegd wordt. De foute adjunct-directeur is geschorst.

MCT hoopt vrijdag abt Dhammachayo te onderzoeken
4 juni – De Medical Council of Thailand (MCT) verwacht vrijdag een medisch team naar Phra Dhammachayo te kunnen sturen om hem te onderzoeken. Om het onderzoek is gevraagd door de tempel, want de DSI zet vraagtekens achter de twee door de tempel verstrekte medische rapporten over de gezondheidstoestand van de ouwe baas. De tempel heeft nog niet laten weten of de MCT vrijdag welkom is; ze wacht op een brief van de raad. De MCT pakt het onderzoek grondig aan want ze wil zeven specialisten sturen op het gebied van longen, hart, radiologie, hematologie, bloedvaten en ademhaling.
De DSI zegt een eigen artsenteam te willen sturen, maar daarover wordt beslist in overleg met de hoofdmonnik van Pathum Thani, die het toezicht op de omstreden tempel Wat Phra Dhammakaya heeft, en het National Office of Buddhism. De drie partijen hebben gisteren gesproken over een compromis voor onderhandelingen met de abt om hem te overtuigen de tenlastelegging van de DSI wegens heling en het witwassen van geld te bevestigen.
Het bericht herhaalt het nog maar eens een keer: de abt en de tempel hebben een donatie van 1,2 miljard baht ontvangen, geld dat was ontvreemd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative. De abt heeft al viermaal een dagvaarding van de DSI genegeerd. Hij zou te ziek zijn om te reizen. De rechtbank heeft toestemming verleend voor zijn arrestatie.
DSI-hoofd Paisit ontkent berichten dat een voormalige assistent van de abt, inmiddels een fervent criticus van hem, deel zou uitmaken van het DSI-team dat onderzoek doet naar het geldspoor van de abt.

KCUC The money trail

Verduistering KCUC: Achterhaal het geld
5 juni – Dank je wel, D McMahon voor je ingezonden brief in Bangkok Post waarin je mij attent maakt op een artikel in Bangkok Post dat ik over het hoofd heb gezien. Tot nu toe schreef ik steeds dat abt Dhammachaoyo en de tempel Wat Phra Dhammakaya 1,2 miljard baht hebben ontvangen – dat schrijft de krant ook telkens – maar dat is slechts een deel van het geld dat in de zakken van het geboefte is verdwenen.
In bijgaand kader wordt het geldspoor in beeld gebracht. De ingezonden brief noemt de volgende geldstromen:
• 754 miljoen baht ging naar vier monniken, waaronder de abt
• 350 miljoen baht ging naar de tempel
• 2,56 miljard werd via de Ratpracha Credit Union naar de tempel gesluisd in contant geld en land
• 50 volgelingen van de tempel zijn geïdentificeerd als kanaal waarlangs 75 miljoen baht aan donaties naar de tempel is gegaan
• De voormalige voorzitter van de KCUC, hoofdverdachte en bestraft met 16 jaar gevangenisstraf, heeft een nieuwe credit union gefinancierd, Mongkol Setthi, die 230 miljoen baht heeft geleend aan de tempel.
McMahon schrijft: ‘God mag weten hoeveel lichtgelovige tempel volgelingen geld hebben geleend van deze credit unions om aan de wensen van sommigen tegemoet te komen. Ik heb niet de behoefte om de zaken op te blazen, maar heeft dit op de een of andere manier iets te maken met het boeddhisme? Als dat niet het geval is, willen Thai dan alsjeblieft wakker worden uit hun verdoving en de pogingen van de regering steunen om al het geld terug te krijgen?’ (Bron: Bangkok Post, 4 juni)

Dhammachayo stelt drie eisen aan overgave
5 juni – Abt Dhammachayo stelt drie eisen aan zijn overgave. Hij wil onmiddellijk op borgtocht worden vrijgelaten nadat de DSI hem heeft geïnformeerd over de beschuldiging wegens heling en het witwassen van geld. Hij wil dat artsen van het Phramongkutklao ziekenhuis een second opinon geven over zijn gezondheid en niet artsen van de Medical Council of Thailand* en de hoofdmonnik van Pathum Thani dient aanwezig te zijn als hij met de DSI spreekt.
De drie voorwaarden zijn vrijdag besproken tijdens een gesprek van de DSI, vertegenwoordigers van de tempel en andere geestelijken, waaronder de hoofdmonnik van Pathum Thani, de provincie waarin de tempel staat.
Nog even waar het om draait. Uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative is 12 miljard baht ontvreemd, waarvan 1,2 miljard baht aan de tempel en de abt is gedoneerd. De abt heeft vier dagvaardingen van de DSI genegeerd. De rechtbank heeft toestemming verleend voor zijn arrestatie.
* Volgens dit bericht weigerde de monnik eerder te worden onderzocht door artsen van het Police General Hospital uit angst voor partijdigheid. De DSI zou vervolgens de MCT benaderd hebben, maar volgens een eerder bericht zou de tempel erom hebben gevraagd. Waarom de abt niet door de MCT onderzocht wil worden, heeft hij niet gezegd. (Bron: website Bangkok Post, 4 juni)

Plattegrond Wat Phra Dhammakaya

Geheime tunnel onder controversiële tempel
5 juni (update krant) – De berichtgeving over de controversiële tempel en de al even controversiële abt wordt steeds bizarder. Een voormalige topmonnik zegt dat onder het tempelterrein een geheime ondergrondse tunnel is aangelegd. De tunnel, die bedoeld zou zijn als ‘exercise passage’ voor de abt, loopt van een gebouw aan de noordkant van het tempelterrein naar een huis in een ommuurde woonwijk naast het tempelterrein. Niemand weet, zegt klokkenluider Mano Laohavanich, in welk huis de geheime deur van de tunnel zich bevindt. Alleen abt Dhammachayo heeft er toegang tot.
[Ik neem aan dat de tunnel niet is aangelegd door kaboutertjes, dus tallozen moeten weet hebben van deze onderaardse vluchtgang.]
In een analyse schrijft de krant dat circa tienduizend monniken en supporters van plan zijn de arrestatie van de abt te voorkomen. Geruchten doen de ronde dat de abt naar de VS wil vluchten, waar de Dhammakaya sekte negentien tempels heeft. Volgens Mano is slechts een kleine ploeg nodig om de abt te arresteren mits de DSI weet waar te zoeken. Mano zegt de exacte verblijfplaats van de abt te kennen. Volgens hem valt een inval door de DSI snel te verwachten.
Mano zegt: ‘Misschien denken de mensen dat het onmogelijk is een inval in de tempel te doen omdat die zo groot is en de DSI kan worden tegengehouden door een leger van aanbidders. Maar ik zal je dit vertellen: Phra Dhammachayo is niet in het hoofdtempelgebied. Op het terrein staan 150 gebouwen, waarvan een aantal alleen toegankelijk is voor een handjevol topmonniken. Daar verbergt hij zich.’
Tegenhanger van Vaticaan of Mekka
De luxueuze residentie van de abt bevindt zich op een terrein dat grenst aan het tempelterrein. Die is zwaar versterkt met hoge muren, waarop doorgaans vijfhonderd monniken gezeten zijn [?]. De slaapkamer van de abt op de eerste verdieping is overdadig gemeubileerd, er ligt duur tapijt en er zijn grote tv-schermen. Als de abt de gordijnen (elektrisch bestuurd) opent, heeft hij uitzicht op een kunstmatig meer met een fontein en pauwen.
Op hetzelfde terrein staat een wit gebouw, waarvan de vijftiende verdieping een ‘cyber command centre’ herbergt. Daar voeren zeshonderd toegewijde discipelen een onlinestrijd tegen negatieve commentaren over de tempel of de abt. Ze gebruiken VPN om hun locatie te verbergen.
Niet ver er vandaan staat een gebouw met dikke muren zonder ramen. Het bevat de schatten die Dhammachayo heeft verworven: geld, goud en belangrijke documenten zoals grondaktes. Volgens Mano heeft de abt als ambitie om van de tempel de boeddhistische tegenhanger van het Vaticaan of Mekka te maken.
Mano, zelf arts, bevestigt dat de abt diepveneuze trombose heeft vanwege zijn diabetes. Maar het advies van diens artsen om niet te lopen, vindt hij onzin. Dat wordt door de tempel als reden aangevoerd waarom de abt zich niet bij de DSI kan melden.
Bijgaand een plattegrond van het tempelterrein.
Persoonlijke noot: Als dit allemaal waar is, is de Sangha (monnikenorde) nog rotter dan ik tot nu toe dacht. De abt lijkt aan grootheidswaanzin te lijden en zijn volgelingen zijn domme schapen.

’t Is zeker: borgtocht voor Dhammachayo
6 juni – Het Department of Special Investigation (DSI, Thaise FBI) heeft beloofd [of eigenlijk herhaald] dat abt Dhammachayo borgtocht krijgt wanneer hij zich meldt bij de DSI om te worden geïnformeerd over de beschuldiging van heling en het witwassen van geld. DSI-hoofd Paisit zegt dat de DSI zich niet zal verzetten tegen borgtocht, wanneer de rechtbank daarover besluit.
De abt hoeft niet eens naar het DSI-kantoor te komen, maar de DSI komt naar de tempel, indien een medisch team vaststelt dat hij te ziek is om te reizen. Over de betrouwbaarheid van twee eerdere medische rapporten over de gezondheidstoestand van de abt heeft de DSI twijfels.
Vrijdag sprak de DSI met de hoofdmonnik van Pathum Thani, de provincie waarin Wat Phra Dhammakaya staat, de tempel waarover Dhammachayo de scepter zwaait, en met het Office of National Buddhism. De tempelvertegenwoordigers vroegen er om borgtocht en een medisch onderzoek door het Phramongkutklao ziekenhuis en niet door de Medical Council of Thailand, waar de tempel eerder om had gevraagd. [De krant herhaalt nu niet de fout van gisteren dat de MCT door de DSI zou zijn benaderd] De DSI heeft nog niet besloten of ze akkoord gaat.

Abt vs DSI: Wie trekt aan het langste eind?
7 juni – Het getouwtrek tussen abt Dhammachayo en de DSI (Thaise FBI) gaat onverminderd door. Nu heeft de abt gevraagd een lid van het DSI-onderzoeksteam te vervangen omdat hij eerder enkele zaken tegen Wat Phra Dhammakaya  en hem heeft behandeld.
De DSI maakt zich intussen zorgen over repercussies omdat het arrestatiebevel van 17 mei nog steeds niet is uitgevoerd. Iemand zou daarover een klacht kunnen indienen wat op de dienst zou terugslaan. Maar directeur-generaal Paisit heeft zijn verdediging al klaar. De DSI onderneemt op twee fronten actie: strafrechtelijk en middels overleg met de hoofdmonnik van Pathum Thani, die het toezicht heeft over de tempel. De DSI heeft hem gevraagd Dhammachayo te bewegen om zich over te geven. Verder hebben DSI-agenten in burger het tempelterrein verkend. Paisit verwacht de zaak binnen een week te kunnen overdragen aan het OM.
Met de hoofdmonnik is twee keer gesproken maar overeenstemming over de overgave is nog niet bereikt. De volgende vergadering is gepland op 14 juni.
Abt Dhammachayo heeft drie voorwaarden gesteld voor zijn overgave. Hij wil onmiddellijk op borgtocht worden vrijgelaten nadat de DSI hem heeft geïnformeerd over de beschuldiging wegens heling en het witwassen van geld [ontvreemd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative]. Hij wil dat artsen van het Phramongkutklao ziekenhuis een second opinion geven over zijn gezondheid en de hoofdmonnik van Pathum Thani dient aanwezig te zijn als hij met de DSI spreekt. De DSI heeft al toegezegd zich niet te zullen verzetten tegen borgtocht wanneer de rechtbank daarover beslist. (Bron: website Bangkok Post, 6 juni)
Update krant: De krant meldt als belangrijkste nieuws dat de DSI, het NOB en de hoofdmonnik het gisteren niet eens zijn geworden, maar volgens de adviseur van de hoofdmonnik is men het eens geworden over twee condities van de tempel. Welke, wilde hij niet zeggen. Bij het gesprek waren geen vertegenwoordigers van de tempel aanwezig. De in het website bericht genoemde zorg over repercussies wordt niet eens genoemd.
De krant veronderstelt dat de eis het medisch onderzoek te laten doen door het Phramongkutklao ziekenhuis (een legerziekenhuis) onacceptabel is voor de DSI omdat de Medical Council of Thailand al heeft toegezegd bereid te zijn de abt te onderzoeken. De tempel had aanvankelijk de MCT gevraagd het onderzoek te doen. Vanwaar de switch wordt niet duidelijk uit het bericht.

Land gekraakt door tempel; DSI doet onderzoek
8 juni – De controversiële tempel Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani heeft in het hele land ‘steunpunten’, die vermoedelijk gevestigd zijn op gekraakt land in beschermde gebieden. Volgens een bron bij de DSI (Thaise FBI) gaat het om gronden in onder andere de nationale parken Khao Yai (Nakhon Ratchasima), Koh Yao Noi (Phangnga) en grond in Kanchanaburi.
Het land zou gekocht zijn met (het verduisterd) geld van de Klongchan Credit Union Cooperative. Volgelingen preken daar de boeddhistische leerstellingen (Dhamma) of wat er voor door moet gaan, want de tempel heeft een nogal eigenzinnige visie op het boeddhisme. De DSI gaat landmetingen doen en met behulp van luchtfoto’s bepalen of het vermoeden van kraken juist is.
Bangkok Post opent vandaag met deze nieuwe ontwikkeling in de krimi Wat Phra Dhammakaya, door een trouwe lezer van Nieuws uit Thailand ‘satelliettempel’ genoemd naar de vorm van het grote centrale gebouw.
Het artikel bevat verder weinig nieuwe informatie. Nog steeds heeft de abt niet laten weten of hij zich bij de DSI meldt om te worden geïnformeerd over de beschuldigingen tegen hem van heling en het witwassen van geld. De gesprekken met de hoofdmonnik van Pathum Thani en het NOB worden dinsdag voortgezet. De abt wordt nog steeds verpleegd in de tempel [hij heeft vier artsen tot zijn beschikking]. Enkele oudere monniken hebben hem opgezocht om hem een hart onder de riem te steken.
Volgens het adjunct-hoofd van de afdeling communicatie van de tempel heeft de abt nog niet toegestemd in een medisch onderzoek door het Phramongkutklao ziekenhuis en dat is weer in strijd met vorige berichten, die meldden dat de tempel een team van dit ziekenhuis zou willen inschakelen als bewijs dat de abt niet kan reizen. Hij heeft de media gevraagd de abt voortaan aan te duiden met Luang Por of Phra, de titelatuur voor een abt.

Donderdag 9 juni
– De Medical Council of Thailand (MCT) ziet af van een gezondheidscontrole van abt Dhammachayo nu de tempel de afspraak heeft geannuleerd. Volgens Somsak is een medisch rapport niet nodig daar het onderzoek van de DSI (Thaise FBI) naar de beschuldiging van het witwassen van geld of bevestiging ervan (door de abt) gewoon kan doorgaan. De MTC is opgelucht dat de controle vervallen is vanwege alle gedoe over de ‘ziekte’ van de abt. “Ongeacht de resultaten van de controle, zou de MTC kritiek krijgen.’

Vervolging van abt Dhammachayo gaat door
11 juni – De DSI (Thaise FBI) zegt dat dat Phra Dhammachayo van de controversiële Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani in staat van beschuldiging kan worden gesteld. De DSI hoeft niet te wacht totdat de abt gearresteerd is, want dat kan [zeg ik] wel eens tot sint-juttemis duren. Zoals bekend onttrekt de ‘zieke’ abt zich aan dagvaardingen van de DSI en de dienst durft niet de abt in de boeien te slaan uit angst [zeg ik] voor aanvaringen met volgelingen.
De abt (72) wordt beschuldigd van heling en het witwassen van geld, dat is verduisterd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC). Tussen de DSI en de abt woedt al weken een kat-en-muisspel. De rechtbank heeft toestemming voor zijn arrestatie gegeven.
Intussen gaat het onderzoek door naar de legerarts van het legerziekenhuis Fort Panurangsi, die een medisch rapport over de gezondheidstoestand van de abt heeft verstrekt.,Daaruit zou blijken dat de abt te ziek is om te reizen en zich bij de DSI te melden. De arts onderzocht de abt in de tempel en gaf een rapport uit namens het ziekenhuis en dat mag niet. Dat mag alleen bij patiënten in het ziekenhuis.
De DSI praat vrijdag in de gevangenis met de voormalige voorzitter van de KCUC, hoofdverdachte in de verduisteringszaak. Er is nieuw bewijs opgedoken over de betaling van 200 miljoen baht, waardoor het totaal verduisterde bedrag hoger uitkomt. Ik noem de bedragen niet, want ze kloppen niet met eerder gemelde bedragen. [BP doe je huiswerk nou eens!]

Onderhandelingen tussen DSI en hoofdmonnik gestaakt
15 juni – Het kat-en-muisspel tussen de controversiële tempel Wat Phra Dhammakaya en de DSI (Thaise FBI) die het maar niet lukt de abt zich te laten melden, gaat onverminderd door.
De onderhandelingen tussen de DSI en bemiddelaar Phra Theprattanasuthi, hoofdmonnik van Pathum Thani (rechts op de foto), zijn gestaakt. De monnik heeft zich teruggetrokken omdat ‘de zaak niets meer te maken heeft met de clerus’ nu de DSI die heeft overgedragen aan het OM. Zijn juridisch adviseur geeft als verklaring dat het onderhandelingsteam het OM niet in de wielen wil rijden.
Het verzoek van de tempel om de hoofd-onderzoeker van de DSI van de zaak af te halen, want die zou partijdig zijn, is door de DSI van tafel geveegd. DSI-hoofd Paisit beschouwt het verzoek als een vertragingstactiek. De tempel zou daarmee willen bereiken dat het onderzoeksrapport van de DSI wordt gewijzigd [om dit bericht begrijpelijk te houden, laat ik de details onvermeld].
Het kantoor van de procureur-generaal heeft de DSI gevraagd de abt naar de rechtbank te brengen, wanneer het OM de tenlastelegging klaar heeft (heling en het witwassen van geld, omdat hij geld heeft ontvangen dat was verduisterd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative). DSI adjunct-hoofd Somboon (links op de foto) zegt dat de DSI zal doorgaan het arrestatiebevel (vorige maand door de rechtbank verleend) uit te voeren.
Van nu af aan dient de abt contact op te nemen met het OM om zich over te geven aan de rechtbank. Als hij gearresteerd wordt, krijgt hij geen borgtocht, aldus Somboon [wat hij eerder wel had gekregen, wanneer hij zich vrijwillig bij de DSI had gemeld. De abt heeft al viermaal een dagvaarding van de DSI genegeerd. Hij zou te ziek zijn om te reizen.]
Klongchan Credit Union Cooperative
In de zaak tegen de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) heeft de DSI het OM gevraagd vijf personen in staat van beschuldiging te stellen, waaronder de voormalige voorzitter die al een gevangenisstraf van 16 jaar heeft gekregen wegens verduistering. Eén zou naar het buitenland zijn gevlucht.
De DSI wil hen laten vervolgen voor samenzwering, het witwassen van geld en heling voor 27 cheques van 1,4 miljard baht. [In totaal is uit de kas 12 miljard verdwenen]. (Bron: website Bangkok Post, 15 juni)
Persoonlijke noot: De zaak begint zo langzamerhand knap ingewikkeld te worden, maar is in de kern simpel. Uit de kas van de KCUC is 12 miljard baht verduisterd, waarvan 1,2 miljard naar de tempel en de abt is gegaan, die zich daardoor schuldig kan hebben gemaakt aan heling en het witwassen van geld. Tot nu toe houdt de abt zich verborgen in de tempel. Hij zou te ziek zijn om zijn ziekbed te verlaten. De zaak gaat een nieuwe fase in nu die is overgedragen aan het OM.

Hekken Wat Dhammakaya weer geblokkeerd
15 juni – De hoofdingang van Wat Phra Dhammakaya, de tempel die is verwikkeld in een machtsstrijd met de DSI (Thaise FBI), is woensdag weer geblokkeerd door twee graafmachines. Achter het hek zijn stellingen aangebracht ter versterking. Ook een rij motorfietsen moet voorkomen dat agenten het tempelterrein betreden om de abt te arresteren. Het terrein is gesloten voor buitenstaanders.
De blokkade is een reactie op anonieme bronnen die in enkele media dinsdag zeiden dat een inval aanstaande is, nu de onderhandelingen met de hoofdmonnik van Pathum Thani zijn gestaakt. Volgens deze bronnen zouden zeshonderd agenten klaar staan om het tempelterrein donderdag te omsingelen en vrijdag binnen te vallen.
De graafmachines stonden eerder voor het hek, maar waren op 1 juni weggehaald nadat premier Prayut zijn zorgen had geuit over de toenemende confrontatie tussen volgelingen van abt Dhammachayo en de DSI. De abt wordt verdacht van heling en het witwassen van geld omdat hij geld heeft aangenomen dat verduisterd was uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative. Hij heeft al vier dagvaardingen van de DSI genegeerd. De rechtbank heeft toestemming verleend voor zijn arrestatie.
Minister Paiboon (Justitie) zei woensdag niet op de hoogte te zijn van plannen om de tempel binnen te vallen, maar autoriteiten geven hun pogingen niet op om de abt in hechtenis te nemen. De minister waarschuwt dat degenen die de arrestatie proberen te voorkomen, aan de hand van foto’s later gearresteerd worden. ‘Als ze thuis zijn, worden ze daar aangehouden. Als ze op straat worden gezien, worden ze daar gearresteerd.’ (Bron: website Bangkok Post, 15 juni)

Inval in tempel; het uur U nadert
16 juni – De politie heeft vanochtend Wat Phra Dhammakaya omsingeld en staat klaar de tempel  binnen te vallen om abt Phra Dhammachayo te arresteren, die beschuldigd wordt van heling en het witwassen van geld. Woensdag hebben het OM en de DSI een huiszoekingsbevel aangevraagd.
Duizenden volgelingen van de abt, de meesten gekleed in wit, zitten en bidden bij de ingang van de tempel, die meer op een belegerde vesting begint te lijken met prikkeldraad en graafmachines die de hoofdingang blokkeren. Tempelwoordvoerder Ong-art Thamnita probeert de vrees te temperen dat het tussen een confrontatie komt tussen volgelingen en politie. Hij zegt dat ze bidden en mediteren om de abt een hart onder de riem te steken. Ong-art verwijt de DSI haar onderzoeksrapport te snel naar het OM te hebben gestuurd.  De DSI had moeten wachten op de onderhandelingen met de hoofdmonnik van Pathum Thani. [Maar dat kan niet meer want de hoofdmonnik heeft zich teruggetrokken – zie het bericht van gisteren]
Ong-art verdedigt de plaatsing van graafmachines voor de hoofdingang van de tempel. Dat is volgens hem het werk van ‘mensen met goede bedoelingen’ die zo problemen willen voorkomen van ‘derde partijen’ [geen nadere aanduiding]. Verder zegt hij: ‘Monniken in het hele land houden scherp in de gaten hoe de DSI deze zaak behandelt. Er zijn vragen gerezen of de DSI bezig is het boeddhisme te ruïneren.’
Update 1: De politie is 600 man sterk aanwezig. Verder zijn woensdagnacht vier brandweerwagens, vier ambulances, vier politie paddy wagons [?], vijftien voertuigen voor het vervoer van politie en een communicatiewagen aangevoerd. Naar verluidt zijn 8.000 volgelingen op het tempelterrein aanwezig.
Het huiszoekingsbevel is inmiddels verleend door de rechtbank. De DSI en tempelstaf voeren overleg, maar daarbij mag geen pers aanwezig zijn. Sanitwong Wutthiwangso, hoofd van de afdeling communicatie van de tempel, zegt dat hij bereid is met de DSI samen te werken en haar het terrein te laten doorzoeken. Maar de volgelingen van de abt wijken niet voor de DSI.
Nog even waar het om draait. Tegen Phra Dhammachayo is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij wordt beschuldigd van heling en het witwassen van 1,2 miljard baht, geld dat is ontvreemd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative. De abt zou niet geweten hebben dat het besmet geld was.
In totaal is bij de coöperatie 12 miljard baht uit de kas verdwenen, waarvoor de voormalige voorzitter (tevens penningmeester van de tempel) al is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar.
Udate 2: De zoektocht is kort na het middaguur afgelast. DSI adjunct directeur-generaal Suriya  gaf daarvoor op een geïmproviseerde persconferentie drie redenen: de regen, het grote aantal volgelingen dat overal op het terrein aan het mediteren was en onduidelijke informatie over de precieze verblijfplaats van de abt.
Volgens Sanitwong Wutthiwangso, directeur van de afdeling communicatie van de tempel, is de abt niet gevlucht. Sanitwong zei dat de tempel het grote aantal volgelingen niet kan tegenhouden, die waren gekomen om te mediteren uit bezorgdheid om het welzijn van de abt.
Volgelingen van de abt pleitten voor genade omdat de abt ‘erg ziek’ is. Eerder vandaag toen DSI-personeel nog aan het zoeken was, gaven ze een verklaring uit waarin ze vroegen de arrestatie van de abt uit te stellen tot het land weer een volledige democratie is.
Na beëindiging van de zoektocht en een persconferentie sloot de tempel alle hekken voor verslaggevers. De DSI zal de rechtbank informeren over de ondervonden problemen; ze laat de beslissing wat er verder moet gebeuren aan de rechtbank.
De politie heeft foto’s genomen van personen die de zoektocht tegenwerkten. Buiten het tempelterrein zijn veertien personen aangehouden.
Ten slotte meldt het bericht dat de DSI slechts voor 196 rai van de 2.000 rai die het tempelterrein meet, een huiszoekingsbevel had. Om een indruk te krijgen van het immens grote terrein, zie bijgaande plattegrond.

Zoektocht naar abt jammerlijk mislukt
17 juni – De DSI (Thaise FBI) is donderdag in Wat Phra Dhammakaya met de staart tussen de benen afgedropen. Ze was ondersteund door zeshonderd agenten en materieel naar de tempel gekomen, maar de duizenden supporters van de abt verhinderden de doorgang van de DSI-speurders. Kort na het middaguur werd de zoektocht gestaakt.
De DSI geeft de arrestatie van de abt, die wordt verdacht van heling en het witwassen van geld, niet op. Daarvoor heeft de rechtbank vorige maand toestemming verleend, nadat de abt vier dagvaardingen van de DSI had genegeerd. Hij zou te ziek zijn om te reizen.
De DSI gaat een nieuw huiszoekingsbevel aanvragen en wil voor 13 juli een tweede poging doen de tempel te doorzoeken en de abt te arresteren. Op 13 juli beslist de procureur-generaal of de abt in staat van beschuldiging wordt gesteld.
Het eerste huiszoekingsbevel gold overigens maar voor 196 van de 2000 rai die het tempelterrein meet. [Geen toelichting] Een huiszoekingsbevel vereist dat het aantal in te zetten manschappen wordt opgegeven alsmede hun namen. Adjunct politiecommissaris Srivara zegt dat de politie weer bereid is de DSI te ondersteunen bij de volgende inval.
Het door de rechtbank verleende arrestatiebevel is nog steeds van kracht en dient te worden uitgevoerd, zegt DSI adjunct-hoofd Suriya. De DSI gaat de gebeurtenissen van donderdag evalueren om de planning voor de volgende keer te verbeteren.
Een DSI-bron zegt dat het nu wel duidelijk is dat de volgelingen van de abt de bedoeling hebben om het werk van de autoriteiten onmogelijk te maken, wat weigering van borgtocht voor de abt rechtvaardigt.
Minister Paiboon (Justitie) tilt er niet zwaar aan dat de zoektocht is mislukt. Het is redelijk, zegt hij, dat de DSI uiterste voorzichtigheid betrachtte om een confrontatie met de volgelingen van de abt te voorkomen.
De DSI heeft donderdag een klacht ingediend bij de politie van Khlong Luang (Pathum Thani) met het verzoek juridische actie te ondernemen tegen volgelingen van de tempel die de zoektocht hebben verhinderd.
Persoonlijke noot: In dagblad Trouw staat vandaag een prima stuk over de inval. Daarin wordt ook gewezen op de politieke achtergronden. De abt zou nauwe banden hebben met oud-premier Thaksin en dat bevalt de autoriteiten niet. Bovendien wint de tempel aan populariteit. Overigens valt me op dat de volgelingen voornamelijk uit (oude) vrouwen bestaan.

Commentaar: De overbodige invasie
17 juni – De tempel staat bekend om haar immense rijkdom en sterke invloed op miljoenen volgelingen. Haar verzet tegen pogingen de Klongchan verduisteringszaak te behandelen, waardoor duizenden mensen hun spaarcentjes hebben verloren, wekt de indruk dat de tempel een voorkeursbehandeling wil, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar.
Hoe meer de volgelingen proberen de abt te beschermen, des te meer vragen roept dit bij de bevolking op wat de abt te verbergen heeft. En nog belangrijker: door te weigeren zich te verdedigen in de rechtsgang, doen de tempel en de abt het voorkomen dat ze boven de wet staan. Donderdag werd duidelijk dat de volgelingen de wet in eigen hand hebben genomen door de autoriteiten te verhinderen hun taak uit te voeren.
De tempelstaf mag dan zeggen bereid te zijn met de DSI mee te werken, maar de moeilijkheden van donderdag vertellen een ander verhaal. De voortdurende tegenwerking en vertragingstactiek van de tempel kunnen beschouwd worden als een complete minachting voor het rechtsstelsel, dat voor iedereen geldt, inclusief monniken.
De DSI en politie hebben veel middelen moeten inzetten waaronder honderden agenten, brandweerwagens en ambulances. De impasse heeft de natie op scherp gezet daar geweld en schermutselingen niet kunnen worden uitgesloten. De spanning is niet nodig want abt Phra Dhammachayo heeft altijd de keuze gehad om zich aan te geven en te verdedigen. De abt dient dat rechtmatige pad te bewandelen.

NCPO: Tempel heeft politieke agenda
18 juni – Wat Phra Dhammakaya, de tempel waarvan de abt wordt gezocht voor heling en het witwassen van geld, heeft een politieke agenda. Woordvoerder Piyapong van de NCPO waarschuwt de tempel de zaak niet te politiseren. Een voormalige assistent van de abt zegt dat de tempel het OM onder druk zet om de zaak te seponeren.
Veel commentaren nadat het de DSI donderdag niet is gelukt de abt aan te houden, omdat duizenden volgelingen een menselijk schild vormden. Volgens Piyapong blijkt de politieke agenda uit de verklaring die volgelingen donderdag hebben uitgegeven. Daarin zeggen ze dat de abt zich pas overgeeft als de democratie in het land is hersteld. Volgens hen wordt de abt onder het huidige regime niet eerlijk berecht. ‘De echte leer van de tempel is duidelijk geworden toen de volgelingen een gebrek aan democratie aanvoerden om de wet te trotseren.’
Verder is uit inlichtingen gebleken, zegt Piyapong, dat volgelingen en monniken uit het hele land naar de tempel zijn gegaan om donderdag de DSI tegen te houden bij haar poging de abt te arresteren.
Winthai Suvaree, een andere woordvoerder van de NCPO, zegt dat de volgelingen van de tempel de aandacht van de bevolking proberen af te leiden van de beschuldiging tegen de abt. ‘De NCPO wil niet dat de zaak gepolitiseerd wordt omdat de tempel zelf heeft gezegd dat ze niet betrokken was bij politiek.’
De bewering dat de tempel het OM onder druk zet, werd vrijdag gedaan door Mano Laohavanich, voormalig lid van de NRC (eerste en opgeheven hervormingsraad) en voormalig assistent van abt Phra Dhammachayo. Het OM beslist op 13 juli of de abt plus vier anderen in staat van beschuldiging worden gesteld.
Minister Paiboon (Justitie) noemt de donderdag afgebroken zoektocht naar de abt geen mislukking, omdat de DSI volgens de instructies heeft gehandeld om geweld te voorkomen. De DSI beraadt zich of bijeenkomsten in de tempel toegestaan moeten worden, daar donderdag is gebleken dat de volgelingen er niet waren om te bidden en te mediteren. De minister wijst erop dat prikkeldraad was gespannen en dat sommige volgelingen hun hoofd hadden bedekt met een doek om identificatie te voorkomen.
‘De tempel zegt niets met politiek te maken te hebben maar haar volgelingen noemen een gebrek aan democratie als reden voor de abt om zich niet aan de politie over te geven. Dit toont aan dat de abt en de tempel banden hebben met bepaalde politieke partijen en politici.’
Vice-premier Wissanu noemt het argument onredelijk. ‘Niemand mag excuses verzinnen om de zaak te vertragen en de autoriteiten tegen te houden huiszoeking te doen en het arrestatiebevel uit te voeren.’
Foto: Vrijdag was het weer business as usual in de tempel. Volgelingen bidden en mediteren, en opnieuw valt op dat de achterban van de abt voor het grootste deel uit vrouwen bestaat.

Boonchai (Dtac) stookt Dhammakaya-volgelingen op
17 juni – Even voorstellen: Boonchai Bencharongkul, oprichter van Thailand’s tweede grootste mobiele operator Dtac en de huidige bestuursvoorzitter. Een puissant rijke man, die een museum van moderne kunst heeft laten bouwen. Maar daarover gaat dit bericht niet.
Boonchai heeft de discipelen van Phra Dhammachayo, de abt die verdacht wordt van heling en het witwassen van geld, opgeroepen om in Dhammachayo’s tempel ‘Dhamma’ te praktiseren en de abt te beschermen tegen een ‘lastercampagne’.
Volgens Paiboon Nititawan, voormalig voorzitter van de NRC*-commissie religieuze zaken, kan zijn oproep in strijd zijn met de strafwet. Artikel 189 verbiedt hulp aan een (vermeende) misdadiger met het doel straf te voorkomen. Op overtreding staat een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 4.000 baht.
Boonchai deed zijn oproep vrijdag in Kao Clear, Clear Kao Chad, een tv-programma  op DMC, de satelliet tv van de tempel. Zijn opmerkingen hebben de ergernis gewekt van critici van Dhammachayo en anderen die geëist hebben dat de tempelstaf en volgelingen medewerking verlenen aan de wetsdienaren bij het uitoefenen van hun taak. Ook regeringswoordvoerder Sansern waarschuwde zaterdag de tempel om te stoppen volgelingen te vragen naar de tempel te komen. Dat kan in strijd met de wet zijn, zei hij.
Op de Facebook van Dtac zijn afkeurende reacties geplaatst en dreigen mensen hun abonnement op Dtac te verruilen voor dat van een andere maatschappij. De beheerder van de account heeft een mededeling geplaatst dat de maatschappij niet betrokken is bij politieke en religieuze zaken. Boonchai’s opmerkingen waren een persoonlijke mening die niets met het bedrijfsbeleid te maken heeft.
Moet ik nog schrijven waar de zaak om draait of weten we dat zo langzamerhand wel? De abt heeft zich onttrokken aan dagvaardingen van de DSI (Thaise FBI). Donderdag probeerde de DSI hem op het tempelterrein te arresteren, maar duizenden volgelingen vormden een menselijk schild. Naar verluidt ligt de abt in de ziekenboeg van de tempel, waar hij wordt verzorgd door vier [!] artsen. Hij zou te ziek zijn om zijn ziekbed te verlaten.
* NRC: National Reform Council, de eerste hervormingsraad, opgeheven toen de eerste versie van de ontwerp-grondwet door het parlement werd afgewezen. De huidige hervormingsraad heet National Reform Steering Assembly, eveneens met als taak hervormingen voor te stellen.
Update: De DSI (Thaise FBI) onderzoekt of de oproep van Boonchai in strijd met de wet is. Bekeken wordt of ze bedoeld was de arrestatie van de abt te voorkomen en of ze een oproep vormde om een illegale (openbare) bijeenkomst bij te wonen.
DSI hoofd Paisit Wongmuang wil ook dat het National Office of Buddhism onderzoekt of de abt in strijd met de Sangha Act van 1941heeft gehandeld toen de DSI vorige week probeerde de abt te arresteren. Paisit doelt op de duizenden volgelingen die zich op het tempelterrein hadden verzameld. Zij vormden een menselijk schild waardoor de DSI de zoektocht naar de abt moest afbreken. De DSI heeft nog niet bepaald wanneer ze een tweede poging doet.
Verder meldt het bericht dat Boonchai een volgeling is van de ‘rijke sekte die door Phra Dhammachayo wordt geleid’. Het bericht vermeldt helaas niet hoeveel geld hij aan de tempel heeft gedoneerd, maar dat zal geen gering bedrag zijn.

Klongchan restitueert 3,8 pct aan gedupeerde spaarders
22 juni – Drie jaar hebben ze er op moeten wachten en nu zien ze iets terug van hun spaarcentjes, maar veel is het niet. De leden van de Klongchan Credit Union krijgen 3,76 procent uitgekeerd, heeft de directie besloten. In totaal 600 miljoen baht van de 18 miljard baht die ze nog tegoed hebben.
Het geld gaat naar drie groepen spaarders, meest ouderen. Circa 13.000 leden die maximaal 10.000 baht hebben ingelegd, krijgen alles vergoed en 5.000 grote spaarders en 74 andere coöperaties krijgen 3,76 procent.
Het gaat om een eerste restitutie, maar het bericht laat in het midden of de spaarders nog verder c.q. volledig worden gecompenseerd. De restituties worden tweemaal per jaar uitgekeerd, de volgende keer in december. Volgens eerdere berichten zou het bij die frequentie 26 jaar duren voordat alle gedupeerden volledig gecompenseerd zijn.
Volgens dit bericht is 20 miljard baht ontvreemd uit de kas van de KCUC. In de berichtgeving over Wat Phra Dhammakaya, die 1,2 miljard baht heeft ontvangen, werd telkens 12 miljard baht genoemd. De KCUC was ooit Thailand’s rijkste coöperatie. Voor de verduistering is de voormalige voorzitter, tevens penningmeester van de tempel, veroordeeld tot 16 jaar cel.
Prakit Pilangkasa, voorzitter van de KCUC saneringscommissie, bracht dinsdag een bezoek aan de DSI om te informeren naar nog eens 400 miljoen baht die, zo heeft de DSI onlangs ontdekt, is gegaan naar de tempel. De betalingen waren verricht in cheques, maar Prakit zegt ze niet gezien te hebben.
De tempel en de KCUC hebben afgesproken dat 1,05 miljard zal worden teruggestort, maar dat is voor zover ik weet nog niet gebeurd. Eerdere berichten meldden trouwens dat het geld al was besteed. Volgelingen van de tempel zijn de gedupeerde spaarders wel tegemoet gekomen; ze hebben 704 miljoen baht teruggegeven aan de KCUC, maar dat geld is niet opgebracht door de tempel of monniken.
Update: Naar aanleiding van de 400 miljoen hebben volgens een bron de DSI en het Anti-Money Laundering Office dinsdag overlegd over een gezamenlijke gang naar de civiele rechter om het vermogen van de tempel en de abt trachten te verkrijgen. [De tekst zegt: to pursue. Waarom niet beslag leggen?] De 400 miljoen is gegaan naar enkele monniken en mensen die verbonden zijn met de tempel.
Verder meldt het bericht dat een disciplinair onderzoek is begonnen naar twee voormalige DSI-functionarissen, die onderzoek hebben gedaan naar de verduistering van de 1,2 miljard baht. Een van hen stond aan het hoofd van het onderzoeksteam. Ze zouden de KCUC-voorzitter hebben geholpen het eigendom terug te krijgen van een stuk land, dat door de DSI in beslag was genomen. Het land is vervolgens door hem verkocht.
Eerdere berichten meldden dat de tempel vervanging van een DSI-onderzoeker had geëist, maar het bericht verwijst daar niet naar. Ik moet zeggen dat de berichtgeving niet altijd erg helder is, maar het is dan ook een ingewikkelde zaak met vele betrokkenen. Zie bijgaand kader The Money Trail.

KCUC leden wijzen compromis met tempel af
24 juni – De spaarders van de Klongchan Credit Union Cooperative verzetten zich tegen de ‘zachte’ overeenkomst die het KCUC-management met de tempel Wat Phra Dhammakaya heeft gesloten. Ze vinden dat de tempel (die 1,2 miljard baht van de KCUC heeft ontvangen) de hand boven het hoofd wordt gehouden, omdat de tempel voor teruggave als voorwaarde heeft gesteld dat de KCUC alle klachten tegen haar intrekt.
Thamnoon Attachote, die de gedupeerden vertegenwoordigt, en honderd coöperatieleden brachten woensdag een bezoek aan de DSI om hun bezwaren kenbaar te maken. Ze wijzen erop dat de DSI nog steeds onderzoek doet naar de verduistering van 12 miljard* uit de kas van de KCUC en de betalingen aan de tempel en de abt. Thamnoon wijst er bovendien op dat het gestolen geld geïnvesteerd is in winstgevende grondverkopen. Derhalve is het niet correct wanneer de tempel alleen de 1,2 miljard baht teruggeeft.
Ook in dit bericht wordt weer gegoocheld met bedragen die ik niet eerder tegenkwam. Dit bericht noemt een totaal van 20 miljard baht, die uit de kas is ontvreemd, terwijl voorgaande berichten telkens 12 miljard baht noemden. Dat bedrag houdt ik voorlopig maar aan.
Volgens Ong-art Thamnitha, woordvoerder van de tempelvolgelingen, hebben de tempel en de abt van de KCUC 1,05 miljard baht ontvangen, wat ook weer in tegenspraak is met voorgaande berichten die 1,2 miljard noemden.
De volgelingen hebben 1,05 miljard bijeen gebracht en dat aan de KCUC geretourneerd, wat de KCUC deed besluiten alle strafrechtelijke en civielrechtelijke zaken tegen de tempel en de abt terug te trekken.
Ong-art zegt dat de volgelingen nog eens 400 miljoen baht bij elkaar gaan sprokkelen, indien ook dat bedrag naar de tempel is gegaan, zoals de DSI onlangs heeft ontdekt. Ong-art wijst erop dat de tempel de enige partij is die geprobeerd heeft het gestolen geld terug te geven. Veel andere verdachten hebben dat niet gedaan.
Minister Paiboon (Justitie) zei woensdag dat de gerechtelijke autoriteiten zullen proberen al het verduisterde geld terug te krijgen, zodat de slachtoffers die hun spaarcentjes kwijt zijn, volledig schadeloos kunnen worden gesteld. [Lijkt me wishfull thinking]
De KCUC is tegen dertig andere partijen die geld hebben ontvangen (zie bijgaand kader), een civielrechtelijke procedure begonnen. (Bron: website Bangkok Post, 22 juni)
Als het u allemaal gaat duizelen, zou me dat niet verbazen, want erg helder is de berichtgeving niet en uiterst irritant is de tegenstrijdige informatie.

Wat Dhammakaya verdacht van landjepik
25 juni – Twee nevenvestigingen van Wat Phra Dhammakaya worden ervan verdacht illegaal land in gebruik te hebben genomen bij toeristische attracties in Khao Yai en Jo Yao. De DSI doet noodgedwongen vanuit de lucht onderzoek, want de percelen zijn niet toegankelijk voor het publiek. Een vergelijking van oude luchtfoto’s en de huidige situatie moet duidelijkheid verschaffen.
De DSI heeft twijfels over het vakantiepark Ko Yao in Phangnga in het Zuiden.  De huidige eigenaar zegt over de vereiste papieren te beschikken en de grond rechtmatig te bezitten, een claim die de DSI wil controleren aan de hand van informatie van voormalige eigenaren. Indien sprake is van wederrechtelijk gebruik, vraagt de DSI de rechtbank om een huiszoekingsbevel.
Op het andere stuk land is Muk Tawan-World Peace Valley Dhamma Centre gevestigd. Het bevindt zich in het district Pak Chong van Nakhon Ratchasima. Sommige onderzoekers [?] vragen zich af of het centrum als dekmantel fungeert voor een hotel, omdat het voornamelijk wordt bezocht door Chinezen.
De tempel heeft nog niet gereageerd op de jongste beschuldiging. Wat Phra Dhammakaya en diens abt liggen onder vuur wegens donaties die ze hebben ontvangen van de Klongchan Credit Union Cooperative. Dat geld was ontvreemd uit de kas. De abt heeft al vier dagvaardingen van de DSI genegeerd en onttrekt zich aan arrestatie door de DSI. De laatste keer kreeg de DSI hem niet te pakken omdat volgelingen een menselijk schild vormden. (Bron: website Bangkok Post, 25 juni)

Abt beschuldigd van misbruik menselijk schild
30 juni – De drieduizend volgelingen van Wat Phra Dhammakaya die op 16 juni verhinderden dat de DSI de abt kon arresteren, zijn voor Phra Buddha Isara aanleiding aangifte te doen tegen de abt. Hij heeft door het inzetten van zijn volgelingen de Sangha wet en regels van de Sangha Supreme Council overtreden, die stellen dat een abt de wetsuitoefening dient te respecteren, aldus Isara.
Dinsdag toog Phra Buddha Isara, abt van Wat Or Noi in Nakhon Pathom en bekend van de protesten tegen de regering Yingluck, naar het politiebureau van Khlong Luang tegenover de tempel om een klacht in te dienen.
Volgens Isara kan Phra Dhammachayo die als abt de status van regeringsfunctionaris heeft, vervolgd worden voor een ambtsmisdrijf omdat hij de obstructie van het het werk van wetsdienaren heeft gesteund. Indien veroordeeld kan hem dat op een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar en/of een boete van 20.000 baht komen te staan. (Bron: website Bangkok Post, 29 juni)

Nieuwe aanklacht tegen abt van Wat Dhammakaya
6 augustus – De politie draait de abt van de rijke tempel Wat Dhammakaya de duimschroeven verder aan. Nadat het vorige maand niet was gelukt de abt te arresteren omdat honderden gelovigen dat verhinderen, gaat de abt nu vervolgd worden omdat om het tempelterrein prikkeldraad was gespannen, dat beschouwd wordt als militaire hardware. Tevens zijn arrestatiebevelen verkregen voor de aanhouding van negentien personen die bij de mislukte arrestatiepoging DSI-personeel tegenhielden.
Het prikkeldraad werd eind mei aangebracht en midden juni weer verwijderd. De tempel wilde daarmee de toegang tot het tempelterrein bemoeilijken voor de DSI. Eerder had de abt oproepen van de DSI genegeerd om gehoord te worden over de beschuldiging tegen hem. De abt wordt verdacht van heling en het witwassen van geld omdat hij een gift heeft geaccepteerd van de Klongchan Credit Union Cooperative, geld dat was verduisterd uit de kas.
Onder de negentien personen zijn de twee aannemers die het prikkeldraad hebben aangebracht. Zij hebben zich al bij de politie gemeld. Bij het menselijk schild bedekten veel gelovigen hun gezicht om identificatie te voorkomen. Dat is in strijd met de wetgeving over demonstraties.

Wat Phra Dhammakaya ontruimt gekraakt land
10 augustus – Het World Peace Valley Meditation Centre bij nationaal park Khao Yai, een onderdeel van de omstreden tempel Wat Phra Dhammakaya, heeft erin toegestemd 140 van de 500 rai van zijn terrein te ontruimen. Gebleken is dat het centrum niet over de vereiste documenten beschikt, anders gezegd: het land illegaal in gebruik heeft genomen.
De 140 rai zijn zogeheten Sor Por Kor land, bestemd voor landloze boeren. Vijf onderkomens van monniken moeten het veld ruimen; of er verder nog gesloopt gaat worden, vermeldt het bericht niet.  De monniken gaan verhoord worden omdat ze mogelijk betrokken zijn bij de verduisteringszaak, waarin de tempel is verwikkeld.
De abt van de tempel wordt verdacht van heling en het witwassen van geld omdat hij een gift heeft ontvangen van de Klongchan Credit Union Cooperative. Dat geld was ontvreemd uit de kas. Hij heeft ettelijk malen geweigerd zich te melden bij de DSI, zogenaamd [?] omdat hij te ziek was om te reizen. Honderden volgelingen verhinderden in juni zijn arrestatie door een menselijk schild te vormen op het tempelterrein.

Nieuw arrestatiebevel voor abt van tempel Dhammakaya
17 augustus – De abt van Wat Phra Dhammakaya, verwikkeld in de verduisteringszaak bij de Klongchan Credit Union Cooperative, heeft zijn tweede arrestatiebevel te pakken. Uit politieonderzoek is gebleken dat het meditatiecentrum van de tempel in Loei beschermd bosgebied in gebruik heeft genomen. Daarop staat een maximum gevangenisstraf van vijf jaar en/of een boete van 50.000 baht. Ook tegen de beheerder van het centrum is een arrestatiebevel uitgevaardigd.
Het Himawan Meditation Park heeft zich illegaal 45 rai toegeëigend van de bosreservaten Phu Peuy, Phu Kitao en Phu Rua. Dit gebied, in totaal 129 rai, is Nor Sor Sam Gor land, bestemd voor landloze boeren. De zaak is in juli aan het rollen gegaan toen een politie-eenheid het centrum binnen viel. De woordvoerder en advocaat van Wat Phra Dhammakaya verklaarden gisteren op een personferentie dat  het meditatiecentrum eigendom is van de tempel en niet van de abt. De 129 rai is volgens hen geen bosreservaat. ‘De beschuldigingen zijn onjuist en in strijd met de feiten.’

De jacht op abt Dhammachayo wordt hervat
18 augustus – De DSI gaat een tweede poging doen abt Phra Dhammachayo van Wat Phra Dhammakaya te arresteren. In juni  lukte dat niet omdat gelovigen het tempelterrein bezetten en een menselijk schild vormden.
Later deze maand beslist het OM over vervolging van de abt wegens heling en het witwassen van geld. De abt accepteerde een gift van de Klongchan Credit Union Cooperative. Dat geld was ontvreemd uit de kas. De DSI beslist daarna of een arrestatiebevel wordt aangevraagd.
Het eerste arrestatiebevel werd uitgevaardigd, omdat de abt herhaaldelijk weigerde gehoor te geven aan oproepen van de DSI om de beschuldigingen in ontvangst te nemen. Hij zou te ziek zijn om te reizen.
Dinsdag gaf de rechtbank van Loei toestemming voor een arrestatiebevel tegen de abt wegens het illegaal in gebruik nemen van beschermd bosgebied. Zie hiervoor het bericht van gisteren: Nieuw arrestatiebevel voor abt van tempel Dhammakaya.

Weer gesjoemel bij KCUC
22 augustus – Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) heeft de advocaat van Wat Phra Dhammakaya en drie leden van de raad van bestuur van een bedrijf opgeroepen voor verhoor. Ze worden ervan verdacht als stroman te hebben opgetreden voor voormalig KCUC-voorzitter Supachai, die aandelen in het bedrijf had.
Supachai kocht de aandelen in 2013 met geld uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC). De vier beheerden de aandelen enige tijd en droegen ze pas later over aan Supachai. Supachai is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar wegen verduistering van gelden uit de kas.
Een DSI-bron zegt dat Supachai ook een particulier bedrijf opdracht heeft gegeven een studio in Wat Phra Dhammakaya te installeren. Van de kosten ad 1,8 miljoen baht is een half miljoen in de zakkan van monniken verdwenen. Zij worden later door de DSI gehoord.
Het Royal Forest Department doet onderzoek naar vestigingen van de omstreden tempel. Volgens een bron gaat het om 70 kloosters. Onderzocht wordt of ze gevestigd zijn in beschermd bosgebied. Van een meditatiecentrum in Loei is al vastgesteld dat het illegaal land in gebruik heeft genomen.

Woensdag 31 augustus
– Het OM durft het nog niet aan om de omstreden abt van Wat Phra Dhammakaya te vervolgen voor het witwassen van geld en heling. Gisteren zou het OM een besluit nemen, maar het heeft de DSI gevraagd meer gegevens te verzamelen. Volgens woordvoerder Zomnuek van het OM wordt de vertraging veroorzaakt door de complexiteit van de zaak en het groot aantal documenten.
Abt Dhammachayo heeft een gift geaccepteerd van de Klonchan Credit Union Cooperative. Dat geld was door de toenmalige voorzitter, tevens penningmeester van de tempel, ontvreemd uit de kas. Op 6 oktober bepaalt het OM opnieuw of de zaak rijp is om voor de rechter te worden gebracht.

Weer uitstel voor abt Dhammachayo
8 oktober – Voor de vierde maal heeft het OM de tenlastelegging tegen abt Dhammachayo van de puissant rijke tempel Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani uitgesteld, nu met een maand naar 7 november. Volgens het OM wordt de vertraging veroorzaakt door de complexiteit van de zaak en het groot aantal documenten.
De abt wordt verdacht van het witwassen van geld en heling. Tegen hem loopt ook een arrestatiebevel, maar hij houdt zich schuil in de tempel en een poging van de DSI om hem in juni te arresteren, mislukte jammerlijk omdat  honderden volgelingen een menselijk schild vormden.
De beschuldiging houdt verband met de verduistering van gelden uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative. De abt en de tempel ontvingen daarvan 1,2 miljard baht. Voor de verduistering is de voormalige voorzitter van de KCUC veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Tevens worden drie vrouwen verdacht. Twee zijn vrijgelaten op borgtocht, een is voortvluchtig. Tegen haar is een arrestatiebevel uitgevaardigd. (Bron: website Bangkok Post, 6 oktober)
Ik kan me niet herinneren eerder over deze verdachten te hebben gelezen. Wat hun betrokkenheid bij de verduistering is, meldt het bericht niet.

Dinsdag 8 november
– Voor de vijfde keer heeft het kantoor van de procureur-generaal de beslissing uitgesteld of het de abt van Wat Phra Dhammakaya gaat dagvaarden in de zaak van de verduistering van gelden uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative. Minister Paiboon (Justitie) vindt het zoveelste uitstel zorgelijk. Hij zegt dat de bevolking zich afvraagt waarom de zaak al zo lang vertraagd is.
Van betrokkenheid bij de verduistering worden vijf personen verdacht, de voormalige voorzitter is al veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf. [Foutje, moet zijn 12 jaar] De abt wordt verdacht van heling omdat de tempel van dat geld 1,2 miljard baht heeft ontvangen.
De PG ontving in juni het onderzoeksrapport van de DSI. Telkens is de DSI gevraagd nader onderzoek te doen. De minister weet niet wat nu de reden van uitstel is. Hij heeft met de directeur-generaal van de DSI gesproken die hem verteld heeft dat het onderzoek is afgerond. Tegen de abt loopt een arrestatiebevel, maar dat is ook nog steeds niet uitgevoerd.

KCUC-zaak: Twee DSI-agenten verdacht
12 november – Twee agenten van het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) gaan vervolgd worden omdat ze een bedrag van 20 à 40 miljoen baht hebben ontvangen van Supachai Srisupa-akson, de voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative, die gevangen zit wegens verduistering van gelden uit de kas van de KCUC. [En opnieuw schrijft de krant 16 jaar, alhoewel alle voorgaande berichten 12 jaar noemen]
De agenten kregen het geld gestort op hun bankrekening via bankrekeningen van anderen. Ze zijn nog niet geschorst; het wachten is op de resultaten van nader onderzoek, maar ze zijn wel van lopende onderzoeken afgehaald.  In bijgaand kader een overzicht van deze gecompliceerde zaak.

Dinsdag 15 november
– De abt van Wat Dhammakaya, die wordt verdacht van heling in de KCUC-zaak omdat hij verduisterd geld heeft aangenomen, heeft de openbare aanklagers gevraagd meer getuigen te horen over de verduistering. De advocaat van de abt zegt dat tientallen getuigen nog niet zijn gehoord.
Vorige week stekde het kantoor van de procureur-generaal voor de vijfde maal het besluit uit om de abt in staat van beschuldiging te stellen. Het zegt te wachten op een onderzoeksrapport van de DSI, maar volgens mij durft het OM zijn vingers niet aan de zaak te branden omdat de abt duizenden volgelingen heeft. Die hebben al een keer een menselijk schild gevormd toen de DSI de abt wilde arresteren.

DSI geschokt door corruptieschandaal
17 november – Twee topagenten van het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) zijn geschorst omdat ze 40 miljoen aan steekpenningen hebben aangenomen van de voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative, die veroordeeld is wegens verduistering van gelden uit de kas van de coöperatie.
De twee boefjes, een echtpaar, behoren tot de verdachten die in een deelonderzoek naar het KCUC-schandaal zijn betrokken bij de verkoop van land van de KCUC in Nakhon Ratchasima aan het bedrijf Phitsanulok Ethanol Co. Deze grond, 1.822 rai groot, is door de voorzitter gekocht met geld van de KCUC en later door de DSI geconfisqueerd. In 2013 kreeg de voorzitter opdracht van een commissie de grond te verkopen, maar van de opbrengst retourneerde hij slechts een deel. Bij die transactie kreeg het DSI-echtpaar de steekpenningen. De DSI heeft een commissie gevormd voor een disciplinair onderzoek.
Nog meer nieuws over de KCUC-zaak: De advocaat die veertig gedupeerde leden van de coöperatie verdedigt, dringt er bij de DSI op aan het onderzoek naar de abt van Wat Phra Dhammakaya, die verduisterd geld heeft ontvangen, te versnellen. Het OM heeft al vijf keer het besluit uitgesteld om de abt wegens heling in staat van beschuldiging te stellen en telkens de DSI gevraagd nader onderzoek te doen. Volgens het hoofd van de DSI-afdeling financiën en banken heeft de DSI elke keer aan dat verzoek voldaan.

Vrijdag 18 november
– Follow-up op het bericht van gisteren DSI geschokt door corruptieschandaal. De DSI gaat strenge disciplinaire maatregelen nemen tegen het echtpaar, beiden werkzaam bij de DSI, dat 40 miljoen baht aan steekpenningen heeft ontvangen in de KCUC-affaire. DSI directeur-generaal Paisit heeft dat gisteren verklaard; hij zegt dat het onderzoek tegen hen een maand in beslag neemt. Hij geeft toe dat de zaak de reputatie van de DSI schaadt. Maar het onderzoek bewijst dat de DSI de zaak niet in de doofpot stopt.

Nieuw arrestatiebevel tegen controversiële abt
19 november – Bangkok Post noemt hem in elk bericht de ‘omstreden’ abt Phra Dhammachao van Wat Phra Dhammakaya en dat is hij ook. Althans voor de autoriteiten maar niet voor zijn duizenden volgelingen.
Tegen de abt loopt een arrestatiebevel wegens betrokkenheid bij de KCUC-zaak en nu is er een tweede arrestatiebevel bijgekomen, goedgekeurd door de Sikhiu Provincial Court in Nakhon Ratchasima. Een meditatiecentrum, eigendom van de tempel, staat In Khao Yai in het district Pak Chong op zogeheten Sor Por Kor land dat in 1967 bestemd is voor arme en landloze boeren om er een bedrijfje op te beginnen c.q. voor boeren die de dupe waren van de aanleg van de Lam Takong dam.
Met de uitvoering van het arrestatiebevel wordt geen haast gemaakt. De zaak is delicaat en heeft een verjaringstermijn van 15 jaar, zegt adjunct-politiecommissaris Srivara. Ook het eerste arrestatiebevel is nog steeds niet uitgevoerd. Een poging van de DSI om de abt in juni te arresteren liep spaak, doordat de volgelingen van de abt een menselijk schild vormden.
Het OM heeft al vijfmaal het besluit uitgesteld om hem in staat van beschuldiging te stellen. De abt wordt beschuldigd van heling omdat hij verduisterd geld uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative heeft aangenomen.
Volgens onderzoek heeft het World Peace Valley Meditation Centre in Pak Chong 187 rai illegaal in gebruik genomen, het kan alleen bewijzen dat 293 rai legaal eigendom is. De details laat ik onvermeld om het bericht enigszins begrijpelijk te houden. Overigens is er nog een arrestatiebevel, in augustus goedgekeurd door de Loei Provincial Court. Ook dat betreft illegaal grondgebruik door een meditatiecentrum van de tempel. De 45 rai grond ligt in een bosreservaat. Ook dit arrestatiebevel is nooit uitgevoerd.

Opinie: Wordt de ongrijpbare abt nog gearresteerd?
22 november – Veera Prateepchaikul stelt in de kop van zijn wekelijkse rubriek Think Pragmatic op de opiniepagina van Bangkok Post dezelfde vraag die ik in zijn plaats zou hebben gesteld: Wordt de ongrijpbare abt ooit nog gearresteerd? Want de abt van de protserige Wat Phra Dhammakaya, tegen wie een arrestatiebevel loopt, is nog steeds op vrije voeten.
Nadat agenten van de DSI in juni een poging hadden gedaan hem in de tempel te arresteren, maar werden tegengehouden door honderden gelovigen die een menselijk schild vormden, lijkt de zaak in een impasse te verkeren. Het kantoor van de procureur-generaal (OAG) heeft al viermaal de beslissing uitgesteld om hem in staat van beschuldiging te stellen. Nu zou die beslissing op 30 november vallen.
Zoals ik langzamerhand als bekend mag veronderstellen, wordt de abt verdacht van het witwassen van geld en heling, omdat hij geld heeft geaccepteerd dat verduisterd was uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC). Voor alle duidelijkheid: geld van gewone mensen die hun spaarcentjes voor hun oude dag in rook hebben zien opgaan. De voormalige voorzitter van de KCUC is daarvoor tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld. [Latere berichten noemen 16 jaar]
Volgens de openbare aanklagers is het bewijs dat de DSI heeft verzameld nog niet waterdicht. Maar de opponenten van de abt en de DSI hebben een ander idee. Ze vermoeden dat het OAG de zaak rekt, misschien totdat er een democratisch gekozen regering is die sympathieker tegenover de abt staat, oppert Veera.
Minister Paiboon van Justitie lijkt gefrustreerd maar durft het OAG niet direct te kritiseren. Vorige week vroeg hij aan verslaggevers: Wie vertraagt de zaak: de DSI of de OAG? De minister zei van het DSI-hoofd gehoord te hebben dat wat de DSI betreft de zaak rond is.
Er is echter in deze zaak één groot gat en dat is de verblijfplaats van de abt. Verbergt hij zich nog steeds in het binnenste heiligdom van de tempel, beschermd door zijn loyale monniken en volgelingen? De juridische praktijk is dat de politie of de DSI een verdachte laten opdraven wanneer ze hun zaak aan het OM voorleggen. Idem dienen de verdachten te verschijnen wanneer een zaak naar de rechter gaat.
Tot nu toe zijn door verschillende rechtbanken drie arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de abt. De twee andere betreffen illegaal grondgebruik door meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei.
En wat zegt de politie over de arrestatie van de monnik? Adjunct-hoofdcommissaris Srivara: Het gaat niet om moord of mishandeling, wat de politie zou nopen geweld te gebruiken bij een arrestatie. De verjaringstermijn bedraagt 15 jaar, dus er is tijd zat. ‘Maar we zullen hem moeten arresteren. Absoluut.’
Commentaar van Veera: Klinkt dat geruststellend uit de mond van een toppolitieman? Om te besluiten met: ‘Komt er een vijfde uitstel door de OAG? En wat is deze maal het excuus? Let’s just wait and see.’ (Bron: Bangkok Post, 21 november)
Naschrift:
’t Is een mooie complete samenvatting die Veera geeft van de affaire, maar over de werkelijke reden van het getraineer, kom ik weinig te weten. Het enige wat hij daarover schrijft is: Het OAG maakte de afgelopen jaren geen indruk, deels als gevolg van politieke bemoeienis. Veera verwijst naar een zaak uit 2013, die ik ter wille van de duidelijkheid onvermeld laat. ‘Met een nieuwe man aan het roer, zou het OAG veranderd zijn. Maar is het dat werkelijk?’
Update:
In de krant van vandaag zegt adjunct-hoofdcommissaris Srivara dat de politie op zoek is naar de abt. De politie denkt dat hij nog in het land is. Het Immigration Bureau heeft geen gegevens over een eventueel vertrek. Naar verluidt zou hij in zijn tempel medisch behandeld worden, maar de politie twijfelt of hij nog in de tempel is, omdat hij ontbrak bij enkele recente religieuze bijeenkomsten.
Srivara ontkent dat de politie de zaak rekt. Ze wil er alleen zeker van zijn de abt te kunnen arresteren voordat ze tot actie overgaat. Rond de tempel zijn controleposten opgesteld; ze worden door de volgelingen van de tempel met rust gelaten.
Minister Paiboon (Justitie) acht het onwaarschijnlijk dat de DSI de tempel binnenvalt, zolang het OM de abt niet in staat van beschuldiging heeft gesteld.
De minister heeft de DSI gevraagd wie nog meer betrokken was bij de KCUC-zaak behalve de twee DSI-agenten, een echtpaar, die 40 miljoen baht aan steekpenningen hebben ontvangen. Paiboon kan zich niet voorstellen dat ze alleen handelden.

Nieuw plan om omstreden abt te arresteren
24 november – De kogel is door de kerk: de abt van Wat Dhammakaya is door het kantoor van de procureur-generaal (OAG) in staat van beschuldiging gesteld. Dinsdag viel het besluit dat al vijfmaal was uitgesteld. Het Department of Special Investigation (DSI), dat in juni bakzeil haalde toen geprobeerd werd de abt te arresteren, zal nu zijn tanden moeten laten zien want het is wettelijk verplicht de abt aan te houden en over te dragen aan het OM.
Behalve de abt zijn nog vier anderen in staat van beschuldiging gesteld. Eén is de voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union, die al is veroordeeld en gevangen gezet voor verduistering in 2013 van geld uit de KCUC-kas. Twee zijn al eerder aangehouden en vrij op borgtocht en een is voortvluchting.
De abt wordt beschuldigd van het witwassen van geld en aannemen van verduisterd geld. Hij heeft enkele keren geweigerd zich vrijwillig te melden bij de DSI, want zou te ziek zijn. De arrestatiepoging van de DSI mislukte omdat honderden volgelingen een menselijk schild vormden.  DSI directeur-generaal Paisit zegt dat de dienst ‘een duidelijk plan’ heeft voor de nieuwe poging, waarbij meerdere diensten zijn betrokken. Een datum heeft hij niet genoemd.
Paisit zegt er zeker van te zijn dat de abt nog in de tempel is, maar adjunct-politiecommissaris Srivara is daar niet ‘honderd procent’ zeker van. Adjunct-hoofd Chatipong van de OAG-afdeling Speciale Zaken erkent dat de OAG traag is geweest, maar hij verklaart dat uit het groot aantal slachtoffers van de verduistering en het gigantische bedrag aan verliezen. Het OM wilde er absoluut zeker van zijn een waterdichte zaak te hebben, zodat de rechtbank de opdracht kan geven het verduisterde geld terug te geven aan de slachtoffers.

Nog zes dagen respijt voor omstreden abt
25 november – De abt van Wat Phra Dhammakaya krijgt tot het eind van de maand de tijd om zich te melden bij de DSI. Als hij niet komt opdagen, arresteert de DSI hem in de tempel. De abt is door het kantoor van de procureur-generaal (OAG) in staat van beschuldiging gesteld wegens het witwassen van geld en heling.
Volgens geruchten zou hij naar Austrailië zijn gevlucht, maar een vertegenwoordiger van de tempel  ontkent dat. De abt krijgt in de tempel medische behandleing; bovendien heeft hij geen paspoort en ‘met alle surveillance denk ik niet dat hij er doorheen kan glippen’, aldus Ong-art Thamnita.
Adjunct politiecommissaris Srivara zegt dat de autoriteiten moeten vaststellen waar de monnik is om een huiszoekingsbevel te kunnen aanvragen. De politie is ook bereid hem in de tempel de tenlastelegging teoverhandigen, mits hij de gang van zaken niet probeert te frustreren. Vrijlating op borgtocht is waarschijnlijk als er geen aanwijzigingen zijn dat hij met bewijs probeert te knoeien.
Ong wil niet zeggen of de discipelen net als de vorige keer in juni weer een menselijk schild zullen vormen om arrestatie te voorkomen. Als er een schild is, zegt hij, moet het als een ‘moreel schild’ worden beschouwd.
Srivara dringt er bij de discipelen op aan de autoriteiten niet tegen te werken. Als ze dat wel doen kunnen ze juridische actie verwachten. ‘Als ze tijdens de arrestatie naar de tempel komen om te mediteren, dienen ze te mediteren en de politie niet te hinderen.’
Tegen de abt lopen drie arrestatiebevelen. Het belangrijkste betreft het aannemen van geld dat was ontvreemd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative. De twee andere hebben betrekking op illegaal grondgebruik door meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei.

Zaterdag 26 november
Bangkok Post noemt ze in de kop ‘crooks’ en dat zijn ze ook, en niet zo’n beetje: de voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative en drie voormalige leidinggevenden die tussen 2009 en 2012 geld hebben verduisterd uit de kas. Geld dat door gewone mensen was ingelegd als appeltje voor de dorst voor hun oude dag.
De Civil Court heeft nu bepaald dat ze 3,8 miljard baht als compensatie moeten betalen aan de coöperatie. Twaalf personen die geld hebben ontvangen van de voormalige leiding hebben ook het bevel gekregen geld terug te betalen. Of de gedupeerde spaarders er veel mee opschieten, meldt het bericht niet, maar ik vermoed dat ze grotendeels naar hun spaarcentjes kunnen fluiten.
-Follow-up op het bericht van gisteren Nog zes dagen respijt voor omstreden abt. Minister Suwaphan (PM’s Office) gaat met senior monniken praten om hen te bewegen de abt te vragen zich voor de deadline van 1 december vrijwillig over te geven aan de politie. Tegen de abt lopen drie arrestatiebevelen, maar dat heb ik gisteren al uitgebreid gemeld.
Suwaphan denkt dat de senior monniken al met de abt hebben gesproken over de beschuldigingen tegen hem. Functionarissen hebben al gesproken met de kerkelijke gouverneur van Pathum Thani, de provincie waarin de tempel staat. Gevraagd of hij niet bang is voor chaos, wanneer de politie probeert de abt in de tempel te arresteren, zegt hij: ‘Laat me eerst maar met de clerus praten.’

Abt Dhammachayo: Vang me dan als je kan
29 november – Na vier maal de beslissing te hebben uitgesteld, heeft het kantoor van de procureur-generaal (OAG) uiteindelijk besloten de abt van Wat Phra Dhammakaya (naar het hoofdgebouw de ‘Vliegende Schotel’ tempel genoemd) in staat van beschuldiging te stellen. Maar betekent dit dat hij nu wordt aangehouden?
Nee, zegt Veera Prateepchaikul in zijn wekelijkse column op de opiniepagina van Bangkok Post. Want het OAG wijst erop dat de DSI 15 jaar de tijd heeft om abt Dhammachayo aan te houden, gerekend vanaf januari 2009, toen de klok van de verjaringstermijn begon te lopen. Is dit de manier waarop de wet werkt in dit land?, vraagt Veera zich retorisch af.
Ja, voor bepaalde groepen mensen; degenen die superrijk en machtig zijn, de elite. Voor Jan met de pet, voor u en ik, zouden het OAG of de openbare aanklagers niet zo genereus zijn om de politie te vertellen dat ze zich niet hoeft te haasten om een arrestatie te verrichten.
Blijkbaar is de DSI (de Thaise FBI) nog niet hersteld van haar poging in juni om de abt te arresteren toen duizenden in het wit geklede volgelingen dat verhinderden. Het is zelfs niet onmogelijk dat dit weer kan gebeuren, want tempelwoordvoerder Ong-art heeft de DSI gewaarschuwd geen ‘paniek’ bij de volgelingen te veroorzaken als ze probeert de abt te arresteren. Dat is volgens Veera een duidelijke verwijzing naar juni.
Voor het ogenblik en in de nabije toekomst geldt dus de beroemde leus ‘Vang me dan als je kan’ uit de song Black Superman van Johnny Wakelin.
Voor degenen die de affaire niet hebben gevolgd een korte toelichting. De abt heeft geld aangenomen dat was verduisterd uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative (KCUC). Daarmee heeft hij zich schuldig gemaakt aan heling en het witwassen van geld. De abt heeft verschillende malen geen gehoor gegeven aan oproepen van de politie om zich te melden. Hij zou te ziek zijn om te reizen. (Bron: Bangkok Post, 28 november)

Aanhouding abt; politie spreekt stoere taal
29 november – De politie spreekt stoere taal over aanhouding van abt Dhammachayo. ‘We hebben stappen voorbereid voor het geval de abt zich niet voor de deadline [van 1 december] meldt’, zegt hoofdcommissaris Chakthip. ‘Het moet niet moeilijk zijn wanneer de stappen worden gevolgd en de operatie voldoet aan de wet.’
Wat die ‘stappen’ zijn, zegt Chakthip niet; wel zegt hij dat de politie de tempel niet wil binnenvallen om de abt te arresteren. In ieder geval verblijft de monnik nog steeds in de tempel en is hij niet naar het buitenland gevlucht, zoals sommige geruchten luiden. De politie maakt zich geen zorgen over mogelijk chaos wanneer de autoriteiten de tempel ingaan. ‘We hebben maatregelen om met tegenwerking om te gaan.’
DSI directeur-generaal Paisit zegt dat de DSI nog steeds wacht op een reactie van de abt op de deadline die de politie heeft gesteld. Wanneer de monk zich niet meldt, worden voorbereidingen getroffen voor een ‘verdere stap’. ‘Elke discipel van de tempel die de autoriteiten tegenwerkt wordt gearresteerd.’

Druk op abt van ‘vliegende schotel tempel’ neemt toe
30 november – De politie draait de abt van Wat Phra Dhammakaya verder de duimschroeven aan, maar erg veel succes had ze gisteren niet. Commandant Worapong van de Natural Resources and Environment Division die een dagvaarding wilde afleveren, werd bij het PR-kantoor van de tempel bij Gate 7 teruggestuurd. Dus plakte hij hem maar op het kantoor [of zoiets].
De dagvaarding heeft betrekking op de encroachment (wederrechtelijk in gebruik nemen) van bosland door een meditatiecentrum van de tempel in Nakhon Ratchasima. Vanwege deze overtreding heeft de provinciale rechtbank een arrestatiebevel tegen de abt goedgekeurd. Ook in de provincie Loei heeft een meditatiecentrum overheidsgrond gepikt en is een arrestatiebevel van kracht.
De DSI heeft gisteren een brief aan het National Office of Buddhism gestuurd en de hoofden van de twee kloosterpanels met het verzoek de abt aan de autoriteiten over te dragen. Dit verzoek heeft betrekking op de beschuldiging van heling en het witwassen van verduisterd geld in de KCUC-affaire. Ook hiervoor is een arrestatiebevel verleend, waaraan de abt zich onttrekt. Indien de twee geestelijk leiders in gebreke blijven, gaat de politie tot arrestatie over en dienen ze het arrestatieteam te vergezellen.
Vandaag verloopt de door de politie gestelde deadline. Adjunct-hoofdcommissaris Srivara zegt dat de politie de rechtbank om een huiszoekingsbevel zal verzoeken, wanneer de abt zich niet meldt.

Wat Phra Dhammakaya: Abt blijft weg
1 december – Natuurlijk meldde de abt van Wat Phra Dhammakaya zich niet bij de politie. Wie had gedacht dat hij dat wel zou doen, is naïef, want het is al lang evident dat de tempel aan de winnende hand is in het kat-en-muis-spel tussen DSI en tempel.
De politie had de abt, die in de KCUC-zaak wordt verdacht van heling en het witwassen van geld, tot woensdag middernacht de tijd gegeven om zich vrijwillig te melden. Maar hij kwam niet en net als in juni (toen de DSI op een menselijk schild stuitte) weet hij zich gesteund door duizenden volgelingen, die gisteren in gebed bijeen kwamen (foto).
Premier Prayut deed gisteren een beroep op de monnik om zichzelf aan te geven en zijn volgelingen meer narigheid te besparen. Prayut zei dat de autoriteiten zwaar onder vuur en druk lijken te liggen alhoewel geprobeerd wordt een confrontatie te voorkomen.
‘Er behoort druk te worden uitgeoefend op degenen die zich niet aan de wet houden, niet op de functionarissen, die de timing en situatie moeten beoordelen. Druk dient te worden uitgeoefend op de vermeende wetsovertreder om naar voren te komen en andere mensen problemen te besparen. Het is niet juist menigten te gebruiken om de wet te bestrijden. We weten wat kan gebeuren wanneer massa’s mensen worden gemobiliseerd. We hebben onze lessen geleerd.’
Nu de deadline is gepasseerd, is de politie verplicht juridische actie te ondernemen, zegt adjunct politiecommissaris Srivara. De DSI (Thaise FBI) overlegt met de politie over de arrestatie van de abt. De geestelijk leider van Pathum Thani, de provincie waarin de tempel staat, weigerde gisteren commentaar te leveren op de brief van de DSI waarin hem verzocht wordt de abt te bewegen om zich te melden. Hij en het hoofd van de centrale kloosterorde worden geacht het arrestatieteam te vergezellen, wanneer de politie overgaat tot arrestatie. [Met Sint-Juttemis?]
Dinsdag leverde de politie een dagvaarding in bij de tempel, die betrekking heeft op illegaal grondgebruik van een meditatiecentrum van de tempel in Nakhon Ratchasima. Ook voor deze zaak heeft de rechtbank een arrestatiebevel uitgevaardigd.

Wat Phra Dhammakaya DSI patrouilleert om de tempel

DSI-wagens spioneren om ‘vliegende schotel’ tempel
2 december – Twee wagens van de DSI hebben donderdag gepatrouilleerd rond Wat Phra Dhammakaya, de tempel waarvan de abt weigert zich te melden bij de DSI om de tenlastelegging tegen hem in ontvangst te nemen. Tussen de DSI en de tempel vindt een kat-en-muis spelletje plaats dat in juni culmineerde in een mislukte poging van de DSI om de abt aan te houden.
De politie had deze maal de abt de tijd tot woensdag middernacht gegeven om op het matje te komen. In juni vormden discipelen van de abt een menselijk schild waardoor de DSI met de staart tussen de benen moest afdruipen; woensdag hielden duizenden volgelingen een gebedsdienst. Donderdagavond vond een chanting ceremonie plaats ter nagedachtenis aan de koning. De tempelwoordvoerder verwachtte duizenden volgelingen.
De abt, die te ziek zou zijn om te reizen, wordt beschuldigd van heling en het witwassen van geld dat verduisterd was uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative. Tegen hem lopen drie arrestatiebevelen, de twee andere hebben betrekking op illegaal grondgebruik van meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei.
De DSI is in overleg met de politie over de verdere gang van zaken. Misschien moet de DSI eens te rade gaan bij de bijbel. Ramshoorns zullen toch wel te koop zijn bij Tesco Lotus of een andere winkelmall. (Bron: website Bangkok Post, 1 december)

De val van Jericho
De muren van de stad Jericho zouden volgens het Bijbelboek Jozua verwoest zijn nadat er op sjofars (ramshoorns) geblazen werd en het volk zou juichen. Rond de muren van de stad werd zes dagen lang, eenmaal per dag, een ronde gelopen door de belegeraars, al blazend op de zeven ramsbazuinen (Jozua 6:8 e.a.). Op de zevende dag liep het volk Israël zevenmaal rond de stad; daarna werden de ramsbazuinen geblazen en tegelijkertijd juichte het hele volk. De muren stortten in en de belegeraars kwamen probleemloos in de stad, waarna zij alle bewoners doodden.

Update: Politie peinst over juridische actie
2 december – Waar is de abt van Wat Phra Dhammakaya? En wie heeft nu de leiding van de pompeuze tempel in Pathum Thani? De politie weet het niet. Niettemin wil ze jurische actie nemen tegen degene die de leiding heeft en tegen degenen die samenspannen om de monnik te verbergen, wanneer de abt zich niet uiterlijk vandaag meldt bij de DSI. Eerder verliep de deadline op woensdag.  Volgelingen zeggen dat hij te ziek is om te reizen.
Adjunct hoofdcommissaris Srivara gaf gisteren toe dat de verblijfplaats van de abt onbekend is. De tempel zegt dat hij er nog is, maar senior temple figures [?] zeggen hem al tijden niet gezien te hebben. Srivara denkt dat het National Office of Buddhism (NOB) moet kunnen zeggen wie de abt waarneemt als hoofd van de tempel.
Srivara en de DSI hebben gisteren overleg gevoerd over mogelijke acties. Ze waren het erover eens dat het NOB de abt moet kunnen overhalen zich aan te geven. DSI-hoofd Paisit zei gisteren dat het NOB een team onderhandelaars naar de abt stuurt. Het team heeft tot 10 december de tijd de abt te overtuigen, maar Srivara houdt vast aan de deadline van vandaag.
De politie moet zeker zijn van de verblijfplaats van de abt wanneer ze een huiszoekingsbevel van de rechtbank heeft gekregen. Als hij niet in de tempel is en ze doet huiszoeking, komt dat neer op meineed.
De voormalige KCUC-voorzitter (die gevangen zit wegens verduistering van kasgelden) en twee leidinggevenden hebben gisteren hun onschuld bepleit op de eerste zitting van de Criminal Court, waar ze terecht staan wegens het witwassen van geld. Volgens de openbare aanklagers hebben ze 28 slachtoffers verleid valse leningcontracten op te stellen en ze hebben een valse financiële verklaring gefabriceerd om de verliezen van de KCUC gedurende 2008 en 2011 te maskeren.

Wat Dhammakaya: DSI wil 1.000 agenten inzetten
3 december – De DSI (Thaise FBI) slijpt de messen om de abt van de pompeuze tempel Wat Phra Dhammakaya gearresteerd te krijgen, een operatie waarmee ze al een half jaar bezig is. Ze heeft nu de politie gevraagd duizend agenten ter beschikking te stellen, alsmede steunteams van medisch personeel, explosievenploegen, honden en helikopters. Deze laatste hulptroepen komen stand-by te staan.
Het verzoek is gisteren door de DSI gedaan in een vergadering met de Royal Thai Police en het National Office of Buddhism. Indien de abt weigert uit zijn holletje te komen, waar hij zich verborgen houdt, dient de DSI een aanklacht in tegen de waarnemend abt van de tempel (alhoewel ze niet weet wie dat is).
Over de verblijfplaats van de abt bestaan twijfels. Tempelwoordvoerder Ong-art zegt dat hij nog in de tempel is, maar de assistent-directeur van het communicatieteam van de tempel weigerde dat woensdag te bevestigen, omdat hij de abt al maanden niet heeft gezien.
De onbekendheid met de verblijfplaats levert een juridisch probleem op bij het aanvragen van een huiszoekingsbevel. Indien hij er niet blijkt te zijn, maakt de politie zich schuldig aan het geven van valse informatie (meineed) aan de rechtbank. Volgens Srivara duurt het maximaal drie maanden om de abt te arrresteren.
Tegen de abt, die te ziek zou zijn om te reizen, lopen drie arrestatiebevelen, de belangrijkte wegens heling en het witwassen van geld (verduisterd uit de kas van de KCUC) en twee wegens illegaal grondgebruik door meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei.

Wat Dhammakaya: Politie gaat achter plv abt aan
4 december – De politie gooit het over een andere boeg. Als we de abt van Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani niet te pakken kunnen krijgen, gaan we toch achter de plaatsvervangend abt aan, zal de Hermandad denken.
Het is bijna vermakelijk om het gedraai van de politie te volgen in deze machtsstrijd tussen de grootste tempel van Thailand [ja toch?] en de wetsdienaren, die niet eens weten of de abt nog in de tempel is. Eerder meldde de krant dat ze ook niet wisten wie zijn plaatsvervanger is, maar het website bericht van gisteren noemt de naam wel.
De switch van abt naar plaatsvervanger heeft alleen betrekking op de twee arrestatiebevelen tegen de abt vanwege het illegaal grondgebruik van meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei, niet op het arrestatiebevel in de KCUC-zaak. De plaatsvervanger wordt ervan beschuldigd een persoon tegen wie een arrestatiebevel is uitgevaardigd, onderdak te verlenen. Ook anderen die de autoriteiten tegenwerken, riskeren vervolging.
Vrijdag verliep de deadline voor de abt om zich in beide zaken te melden en te horen waarvan hij beschuldigd wordt. In Nakhon Ratchasima zou het meditatiecentrum grond in nationaal park Khao Yao in gebruik hebben genomen en in Loei grond in een bosreservaat in Phu Rua.
De KCUC-zaak heeft betrekking op geld dat de abt heeft aangenomen. Dat was verduisterd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative, hetgeen als heling en het witwassen van geld wordt beschouwd. Voor dit vergrijp zit  de DSI (Thaise FBI) al een halfjaar achter de abt aan.
In juni mislukte een arrestatiepoging omdat honderden volgelingen een menselijk schild vormden. Volgens de tempel is de abt (foto rechtsboven) te ziek om te reizen, maar de autoriteiten hebben dat nooit kunnen verifiëren.
Wanneer de plaatsvervanger geen gehoor geeft aan de dagvaarding, wordt na driemaal door de politie een arrestatiebevel aangevraagd. (Bron: website Bangkok Post, 3 december)

Update: Abt eist borgtocht
4 december – De abt van Wat Phra Dhammakaya is bereid zich bij de politie te melden mits hij onmiddellijk wordt vrijgelaten op borgtocht. Die eis is vrijdag gesteld tijdens een gesprek tussen de DSI (Thaise FBI) en vertegenwoordigers van de tempel en het National Office of Buddhism. De DSI zegt niet bevoegd te zijn aan de eis te voldoen; het OM kan daar alleen over beslissen omdat het gaat om een in beschuldiging stelling door het kantoor van de procureur-generaal wegens het witwassen van 12 miljard baht [door de abt].
En dus zit de zaak weer muurvast. Verder moet ik bovenstaand bericht op één punt corrigeren. De switch naar de plv abt betreft alleen het illegaal grondgebruik in Nakhon Ratchasima. Enkele kleine aanvullingen:
– De politie heeft een huiszoekingsbevel voor de tempel gevraagd.
– Hoofd Worapong van de Natural Resources and Environmental Division heeft aan de politie foto’s, documenten en videoclips overhandigd, die hij had gekregen van een tempelwoordvoerder. Ze moeten aantonen dat de abt nog steeds in de tempel verblijft.
– De plv abt kan ook vervolgd gaan worden voor een ambtsmisdrijf omdat hij een overheidsdienaar is, aldus Worapong.
– De plv abt is Phra Thattacheevo. Hij wordt door de politie van Khlong Luang (Nakhon Ratchasima) opgeroepen voor verhoor.

Wat Phra Dhammakaya: Geen borgtocht voor abt
7 december – De politie zal zich verzetten tegen vrijlating op borgtocht van de abt van Wat Phra Dhammakaya nadat hij gearresteerd is. Hoofdcommissaris Chaktip zegt dat de abt voldoende gelegenheid heeft gehad om zich vrijwillig te melden met de belofte dat hij borgtocht krijgt, maar die heeft hij genegeerd. De zaak, die zich al maanden voortsleept, dient nu tot een einde te komen met de vervolging van de abt.
De politie heeft inmiddels vastgesteld dat de abt zich nog steeds in de pompeuze tempel, bijgenaamd de ‘Vliegende Schotel’ tempel, bevindt. Tot nu toe wist de politie dat niet zeker. Dat betekent dat ze een huiszoekingsbevel kan aanvragen en het arrestatiebevel tegen de abt ten uitvoer kan brengen. Zoals bekend wordt de abt beschuldigd van het witwassen van (verduisterd) geld en heling, en inmiddels ook van illegaal grondgebruik door twee meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei..
De Royal Thai Police heeft voorbereidingen getroffen voor een inval in de tempel door duizend agenten. Een datum is nog niet vastgesteld, maar Chaktip zegt dat de zaak binnen drie maanden tot een einde komt. De politie praat nog tot zaterdag met het National Office of Buddhism dat gevraagd is de abt te bewegen om zich aan te geven. Maar het kantoor stelt vrijlating op borgtocht als eis. De DSI (Thaise FBI) heeft al gezegd niet bevoegd te zijn daarover te beslissen omdat de zaak in handen is van de procureur-generaal.
De politie van het bureau Thanyaburi, het district waar de tempel staat, heeft de provinciale rechtbank gevraagd een arrestatiebevel voor de plaatsvervangend abt te verlenen omdat hij onderdak biedt aan de abt, die nu wordt beschouwd als een criminele verdachte.
Het bericht zegt ditmaal niets over de mogelijkheid dat volgelingen van de abt, net als in juni, middels een menselijk schild arrestatie voorkomen. Het meldt alleen dat ze doorgegaan zijn met bidden en dat bewakers de toegang tot de tempel  strenger bewaken. Op een brug over Klong 3, die toegang verleent tot de tempel, zijn CCTV-camera’s geplaatst.

Wat Dhammakaya: Tv-zender tempel op zwart
8 december – De DSI (Thaise FBI) draait de abt van Wat Phra Dhammakaya, die zich onttrekt aan zijn arrestatie, de duimschroeven aan. Televisiewaakhond NBTC heeft op verzoek van de DSI de satellietzender DMC van de tempel bevolen twee weken op zwart te gaan, wat het vermoeden wekt dat de politie binnenkort tot arrestatie overgaat.
De NBTC geeft geen commentaar want de zaak ligt ‘gevoelig’, wat ik een understatement zou willen noemen. De DSI probeert immers al maanden de abt te pakken te krijgen, die beschuldigd is van het witwassen van (verduisterd) geld en heling. In juni mislukte een arrestatiepoging toen honderden gelovigen een menselijk schild in de tempel vormden. Voor de politie is de maat vol; zelfs vrijlating op borgtocht zit er niet meer in.
De blokkering heeft tot doel te voorkomen dat de tempel haar achterban mobiliseert om net als in juni arrestatie te voorkomen. Wanneer het tv-kanaal mensen oproept de wet te overtreden, zegt de DSI, bestaat het risico van gevechten tussen de discipelen en agenten, waardoor de nationale veiligheid in gevaar komt.
Premier Prayut heeft gisteren nog eens benadrukt dat de abt aangehouden moet worden. ‘De politie zal bij de arrestatie heel voorzichtig te werk gaan om een confrontatie te voorkomen. Deze zaak is niet anders dan andere zaken waarin verdachten straf wacht. Allen zijn onderworpen aan dezelfde wet. Als de abt meent dat hij onschuldig is, moet hij naar voren komen en het aan de autoriteiten uitleggen.’
De DSI heeft inmiddels ook bekend gemaakt dat het bij de tempel, monniken en andere individuen terecht gekomen verduisterde geld gebruikt is om aandelen te kopen van beursgenoteerde bedrijven die banden met de tempel hebben. Daarmee zou meer dan 1 miljard baht zijn gemoeid.
Maar in een gisteren uitgegeven verklaring zegt de tempel dat ze donaties op eerlijke wijze verkrijgt. Ze worden gebruikt in overeenstemming met de wens van de donoren. Kom maar met bewijs, zegt de tempel tegen de DSI. De tempel ontkent ook haar tv-zender gebruikt te hebben om volgelingen aan te zetten tot onrust en verstoringen, zoals de DSI beweert. De tempel gaat een petitie indienen tegen de blokkering omdat die een inbreuk vormt op het recht van toegang tot nieuws en informatie.

Wat Dhammakaya: Soldaten helpen bij arrestatie abt
10 december – Na een kat-en-muis spelletje van maanden lijkt nu eindelijk schot te komen in de arrestatie van de abt van Wat Dhammakaya, die inmiddels van zijn taken is ontheven en benoemd tot ere-abt. De DSI (Thaise FBI) maakte gisteren bekend dat soldaten gaan meehelpen bij de arrestatie.
Volgelingen van de abt hebben de koning gevraagd alle beschuldigingen tegen de abt ongeldig te verklaren. Ze vinden dat de tempel en abt worden ‘gecriminaliseerd’ met onterechte beschuldigingen. Hun laatste hoop is nu dat de koning tussenbeide komt.
DSI directeur-generaal Paisit heeft  de volgelingen opgeroepen de abt te bewegen om zich aan de wet te houden. De tempel mag hen mobiliseren, maar ze mogen niet, zoals ze in juni deden, de politie tegenwerken, zegt adjunct politiehoofdcommissaris Srivara. Hij benadrukt dat de wet strikt zal worden toegepast.
De hoofdmonnik van Pathum Thani heeft de abt ontheven van zijn functie vanwege zijn langdurige ziekte. De abt lijdt aan trombose als gevolg van zijn diabetes en allergieën. De leiding van de tempel wordt overgenomen door een assistent abt. Vice-premier Wissanu zegt dat de eretitel voor de abt niet in strijd is met de regels. Voor het juridisch proces heeft de benoeming geen gevolgen.
De abt wordt beschuldigd van heling en het witwassen van geld, dat verduisterd was uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative (KCUC). Hij wordt er tevens van beschuldigd dat twee meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei illegaal grond in gebruik hebben genomen.

Wat Dhammakaya: Volgelingen abt trekken naar de tempel
11 december – De volgelingen van de abt van Wat Phra Dhammakaya, die gezocht wordt voor het witwassen van geld en illegaal gebruik van bosgronden, zijn gisteren in groten getale naar de tempel gekomen. Niet om een menselijk schild te vormen ter bescherming van de abt, zoals in juni, maar om zich zoals gebruikelijk te bekwamen in dhamma, zegt tempelvertegenwoordiger Ong-art Thamnitha.
De politie is niet er gerust op. De korpsen in de provincie Pathum Thani hebben de opdracht gekregen teams van de oproerpolitie te vormen en en voertuigen in gereedheid te brengen om volgelingen te kunnen aanhouden die de politie tegenwerken bij haar poging de abt te arresteren.
Wanneer de abt zichzelf niet aangeeft, wat hij uiterlijk 10 december had moeten doen, gaat de politie tot actie over, zei het hoofd van de Special Branch Division 4 gisteren. De operatie onder leiding van de DSI (Thaise FBI) wordt ondersteund door het leger. Ong-art zegt andermaal dat de abt te ziek is om de tempel te verlaten, waar hij behandeld wordt. Zijn artsen hebben hem afgeraden te reizen.
Het kat-en-muis spel tussen de tempel en de politie sleept zich nu al meer dan een half jaar voort. De autoriteiten durven niets te doen omdat ze bang zijn voor een gewelddadige confrontatie met de volgelingen van de populaire abt. Zoals gisteren gemeld is hij inmiddels van zijn functie ontheven en heeft hij de titel ere-abt gekregen. Een assistent-abt heeft nu de leiding. Om de tempel te kunnen binnenvallen, heeft de politie nog wel een huiszoekingsbevel van de rechtbank nodig.
Tegen de abt lopen drie arrestatiebevelen, waarvan de belangrijkste wegens heling en het witwassen geld, dat was verduisterd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative, waardoor de leden hun spaarcentjes voor hun oude dag in rook zien opgaan.

Wat Dhammakaya Brug bij gate 4

Wat Dhammakaya sluit bruggen naar tempel
12 december – Nog meer donkere wolken pakken zich samen boven Wat Phra Dhammakaya, de pompeuze tempel in Pathum Thani, waarvan de abt zich al een half jaar onttrekt aan arrestatie. De provinciale autoriteiten hebben de tempel bevolen op straffe van vervolging drie bruggen, die ze bij de tempel heeft aangelegd, voor het publiek open te stellen. Drie andere bruggen zijn in aanbouw.
De gesloten bruggen liggen over een irrigatiekanaal tussen tambon Khlong 4 en tambon Khlong 3. Ze zijn aangelegd om de toegang tot de tempel voor bezoekers te vergemakkelijken. Daarvoor is toestemming verleend door de autoriteiten op voorwaarde dat ze voor openbaar gebruik zouden worden opengesteld.
Het RID en het Treasury Department hebben zondag aan de pijlers van de brug bij Gate 4 spandoeken opgehangen met de tekst ‘This bridge is built on state land for the benefit of the public. Anyone blocking access to the general public will be subject to legal action.’ [Verderop in het bericht wordt gesproken over spandoeken op vier van de zes bruggen.]
De brug bij Gate 4 is geblokkeerd met betonblokken en wordt bewaakt door monniken en bewakers die er tenten hebben opgezet en bewakingscamera’s geïnstalleerd (foto).
De controversiële tempel is ook begonnen drie bruggen te construeren tussen de Khlong 4-Khlong Luang Motorway, waarvoor de aanvraag nog in behandeling is. (Bron: website Bangkok Post, 11 december)
Toelichting: De sluiting van de bruggen kan m.i. geen andere reden hebben dan te voorkomen dat de politie de tempel binnenvalt om de abt te arresteren.

Update krant: Tempel waarschuwt voor geweld
12 december – Tempelwoordvoerder Ong-art waarschuwt dat de situatie kan ontsporen wanneer de autoriteiten hun plan doorzetten om de tempel binnen te vallen en de abt te arresteren. ‘De tempel en de abt worden onbillijk behandeld. Er zijn aanwijzingen dat geweld zal uitbarsten tussen de autoriteiten en het boeddhistisch instituut’, zegt hij dreigend.
Ong-art zei dit gisteren tijdens een persbriefing in de tempel. Vandaag vergaderen de politie en de DSI (Thaise FBI) over een plan om de abt, inmiddels ere-abt en niet meer belast met de dagelijkse leiding, aan te houden. Tegen de abt lopen drie arrestatiebevelen, de belangrijkste wegens het witwassen van geld en heling. De DSI probeert de abt al een half jaar te pakken te krijgen. Hij is in staat van beschuldiging gesteld door het OM en moet op het matje komen om die te erkennen.
Volgens Ong-art treffen DSI en politie voorbereidingen voor een inval met 3.000 manschappen, ondersteund door helikopters, politiehonden en waterkanonnen; ziekenhuizen in de buurt is gevraagd zich voor te bereiden op noodgevallen. Dit toont volgens de woordvoerder aan dat de autoriteiten geweld gaan gebruiken tegen de discipelen die bijeen zijn gekomen om te bidden en te mediteren uit bezorgdheid voor de abt.
Ong-art: ‘De operatie kan leiden tot doden en gewonden en wordt een groot schandaal waardoor de reputatie van het land wordt geschaad. De kwestie is gevoelig; ze kan de gevoelens van miljoenen boeddhisten kwetsen. Ik wil dat de autoriteiten de zaak zorgvuldig overwegen. Als er iets gebeurt, kan ik de discipelen niet vertellen dat ze mij moeten gehoorzamen, want ze zijn met miljoenen.’
Volgens een bron komen politie en DSI met 2.250 agenten en 150 DSI-agenten morgen bij zonsopgang in actie, maar het hoofd van de Police Special Branch Division 4 ontkent dat. Vandaag wordt vergaderd over de verdere gang van zaken, zegt hij.
Buitenlandse boeddhistische organisaties hebben premier Prayut gevraagd ervoor te zorgen dat geen geweld wordt gebruikt tegen de tempel en de abt. In een open brief vraagt de voorzitter van de Nirvana Peace Foundation in Bangladesh de premier om zowel de abt als het boeddhisme in Thailand te beschermen. ‘De abt heeft zich volop gewijd aan verspreiding van bet boeddhisme en de vrede voor Thailand en over de hele werld. Dit soort acties is in strijd met de boeddhistische manieren.’
Een lid van de World Theravada Buddhist Sangha Council schrijft in een open brief dat geen goed voorbeeld wordt  gegeven wanneer een tempel met zware wapens wordt binnen gevallen.

Protest: ‘Abt is koelbloedige hypocriet’
13 december – Twee prikkelende artikelen in de never-ending sage Wat Phra Dhammakaya: de politie en de DSI dralen om de tempel binnen te vallen en de abt te arresteren, en een oud-werknemer houdt voor de tempel een protestactie.
Chatchai Bamrungsoonthorn (62) noemt de abt ‘de aardigste koelbloedige hypocriet’ omdat hij door de tempel genaaid is om miljoenen baht te doneren. De tempel beloofde dat het geld hem en zijn gezin zou helpen nirvana* te bereiken.
Hij vertelt dat familieleden van zijn vrouw hen in 1985 hadden gevraagd de tempel te bezoeken voor merit making wat sindsdien een gewoonte werd. Ze verkochten hun land en huis annex souvenirwinkel in Niwet Village (Bangkok) tegenover luchthaven Don Mueang en goudstaven. Zijn vrouw stond de inkomsten van de winkel af. Chatchai zegt ook bedrijfsaandelen te gelde hebben gemaakt voor donaties aan de tempel. Het gezin is nu aan de bedelstaf en houdt zich in leven met gratis maaltijden van de tempel
* Nirwana (Sanskriet निर्वाण, nirvāņa) of Nibbana (Pali) is een belangrijk begrip in het boeddhisme en verwijst naar de hoogste staat die door de mens bereikt kan worden, en waardoor heiligheid behaald wordt. Het betekent letterlijk: uitgeblust, onbeweeglijk. (Wikipedia)

Politie heeft ‘meer tijd nodig’ voor inval in tempel
13 december – Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) en de politie zijn er in een vergadering van vijf uur niet uitgekomen. Ze konden het gisteren niet eens worden over het operationeel plan om de abt van Wat Phra Dhammakaya te arresteren, die wordt beschuldigd van het witwassen van (verduisterd) geld, heling en illegaal grondgebruik door twee meditatiecentra van de tempel.
Na de vergadering zei adjunct-politiecommissaris Srivara dat de twee diensten nog details aan het uitwerken zijn. Het kost moeite om personeel te vinden, met name degenen die forensisch materiaal moeten verzamelen. Ze moeten er zeker van zijn dat genoeg bewijs kan worden verzameld, voordat de rechtbank om een huiszoekingsbevel wordt gevraagd. ‘De autoriteiten hebben voorbereidingstijd nodig en lanceren de operatie zodra ze klaar zijn’, zegt Srivara.
DSI directeur-generaal Paisit voegt hieraan toe dat de politie een plattegrond en details van de operatie moet overleggen wanneer ze een huiszoekingsbevel aanvraagt. De datum van de speurtocht, die mogelijk dagen kan duren, wil hij niet bekend maken.
Bezoekers van de tempel worden niet tegengehouden, maar er zijn wel rond de tempel agenten gestationeerd om hun veiligheid te verzekeren. Ook gisteren trokken discipelen in grote aantallen naar de tempel om te bidden en te mediteren, althans volgens de tempel. Op de wegen naar de tempel heeft de politie controleposten ingericht waar voertuigen worden gecontroleerd.
Srivara ontkent de bewering van de tempel dat drieduizend agenten zijn opgetrommeld om de tempel binnen te vallen. Srivara legt uit dat de agenten die de huiszoeking uitvoeren, minimaal de rang van sub-luitenant moeten hebben en van hen zijn er niet veel in het korps.
Srivara zegt: ‘De politie zal tijdens de zoektocht geen wapens gebruiken, maar de mensen moeten zich niet gedragen als schurken. De wet geldt voor iedereen. Degenen die de operatie hinderen, krijgen met justitie te maken.’
Persoonlijke noot: Weer veel rookgordijnen, maar ik denk: de politie durft niet in actie te komen.

Wat Dhammakaya: De farce moet nu stoppen
14 december – De tempel farce moet nu stoppen, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar. De leider van de 46 jaar geleden door hem opgerichte Dhammakaya sekte heeft duidelijk genoeg gemaakt dat hij niet van zins is met Justitie samen te werken. De strafrechtelijk zaak tegen de abt is overgegaan in travestie. De tempelautoriteiten hebben geweigerd alle wetten en wettelijke bevelen op te volgen.
Veiligheidstroepen moeten nu de wet handhaven, schrijft de krant. Dat zal geen gemakkelijke taak zijn, zelfs als de gelovigen passief verzet plegen. De wet toepassen op dit gigantisch grote terrein met duizenden discipelen vereist zorg en discipline.
De krant vat alle gebeurtenissen van het meer dan zeven maanden oude kat-en-muis spel tussen politie en tempel kort samen: Eerst is de abt opgeroepen voor ondervraging, daarna bevolen en vorige maand stelde het kantoor van de procureur-generaal hem in staat van beschuldiging voor heling en het witwassen van (verduisterd) geld. Tegen de abt lopen ook twee arrestatiebevelen wegens illegaal grondgebruik door meditatiecentra van de tempel.
Gedurende de zeven maanden hebben het DSI- en politiehoofd ontelbare malen beloofd de monnik te zullen berechten. De tempel beweert dat de abt te ziek is om zijn ziekbed te verlaten. Er zijn zelfs foto’s verspreid van de abt omringd door zijn artsen.
BP vindt dat de autoriteiten nu met een nieuw plan moeten komen om de abt te berechten. Het is duidelijk dat de bevolking er genoeg van heeft. In de Nida Poll van vorige week zei de helft van de ondervraagden dat de abt zich dient aan te geven, 45 procent was een voorstander van actie door politie en regering.
Zelfs de hoogste autoriteiten hebben het vertrouwen van de bevolking verloren. Premier Prayut heeft de abt gevraagd zich aan te geven; de abt heeft niet eens de moeite genomen erop te reageren. Kan het nog pijnlijker?
De krant erkent dat de autoriteiten een groot probleem hebben als ze geweld gebruiken. Maar er zijn ook andere opties, zoals [maar niet letterlijk] uitroken: de tempel omsingelen en nutsvoorzieningen uitschakelen. Andere tactieken kunnen gebruikt worden om iedereen veilig en zonder geweld naar buiten te brengen.
Tot besluit verwijst de krant als waarschuwing naar de ontruiming in 1993 van het gebouw van de Branch Davidians, een religieuze sekte in Texas, waarbij volgens BP meer dan 80 doden vielen [het waren er 76], maar dat is een uiterst kromme vergelijking. Klik hier. (Bron: Bangkok Post, 13 december)
Update website: De politie heeft dinsdagochtend gebroken betonnen pijlers weggehaald die een weg blokkeerden langs een kanaal aan één kant van de tempel. Een politiepatrouille had kort na middernacht een auto gezien die geparkeerd stond bij de barrière, en een groep mannen. Toen ze politie in de gaten kregen, stapten ze snel in en reden via Gate 5 het tempelterrein op. De politie veronderstelt dat het beton er was neergelegd door discipelen van de tempel. Ze heeft de bewaking van de tempel gevraagd wat ze er vanaf wist, maar die heeft niet gereageerd. (Bron: website Bangkok Post, 13 december)

Wat Dhammakaya; de spanning stijgt
14 december – Gelovigen blijven naar Wat Phra Dhammakaya stromen om te bidden en te mediteren en mogelijk ook om arrestatie van de abt tegen te houden, zoals ze in juni deden. De rechtbank heeft maandag vier huiszoekingsbevelen goedgekeurd voor 13 tot en met 16 december, maar de autoriteiten hebben er nog geen gebruik van gemaakt.
Volgens een bron is adjunct-politiehoofdcommissaris Srivara niet gelukkig met de afzonderlijke bevelen. De politie stapt naar de rechter om een enkel bevel aan te vragen en details gewijzigd te krijgen op basis van een nieuw operationeel plan. De rechtbank honoreerde gisteren niet het verzoek van de tempel om de huiszoekingsbevelen in te trekken.
De waarnemend abt van de tempel vertelde gisteren tegen verslaggevers die naar de tempel waren gekomen in de verwachting dat het tempelterrein zou worden binnengevallen, dat ze niet worden toegelaten ‘om veiligheidsredenen’.
Het Office of the Public Sector Anti-Corruption Commission heeft bekend gemaakt dat het onderzoek gaat doen naar de constructie van bruggen op zes plaatsen teneinde toegang tot de tempel te controleren (zie het bericht van 12 december Wat Dhammakaya sluit bruggen naar tempel).
De DSI (Thaise FBI) heeft bij de Crime Suppression Division een klacht ingediend tegen tempelwoordvoerder Ong-art, die zondag een verklaring aflegde, waarvan hij beweerde die namens alle volgelingen van de tempel te doen. Zo zei hij onder andere dat de inval zou worden verricht door drieduizend agenten, gesteund door politiehonden en helikopters.
Maandag circuleerden op de social media drie videofilmpjes waarin kritiek werd geuit op de Highway Police omdat het haar niet gelukt was een busje tegen te houden met discipelen op weg naar de tempel. Srivara ontkent dat hij degene was die dat zei.
En zo sleept deze sage, of moet ik schrijven soap, zich maar voort en nog steeds wordt de abt uit de handen van Justitie gehouden, volgens de tempel omdat hij te ziek zou zijn om te reizen. Ergens op het terrein van 196 rai houdt hij zich verborgen. Waar en hoe lang nog?

Wat Dhammakaya: Geen toestemming voor bruggen
15 december – Wat Phra Dhammakaya had geen toestemming toen ze begon bruggen aan te leggen om de toegang tot de tempel te kunnen beheersen. Het Treasury Department zei gisteren dat de tempel slechts voor twee van de acht bruggen een bouwvergunning had. [In de eerdere berichten is sprake van zes bruggen waarvan drie nog in aanbouw]
Gisteren inspecteerden de politie van Pathum Thani, het Treasury Department (TD), het Royal Irrigation Department en het provinciale bestuurskantoor een van de bruggen: een voetgangersbrug over de Liap Klong Sam Road, die voor Gate 4 van de tempel ligt. Maar de twee met toestemming aangelegde bruggen zijn ook in strijd met de wet, want ze zijn afgesloten voor openbaar gebruik.
De tempel heeft de opdracht gekregen de barrières te verwijderen, aldus topambtenaar Thanaporn van het TD. Daarna besluit de dienst of de illegale bruggen worden gesloopt. Het Office of the Public Sector Anti-Corruption Commission heeft zich ook vastgebeten in de zaak. Functionarissen die zijn betrokken bij de geplande inval in de tempel om de abt aan te houden zijn door premier Prayut bevolen niet met de media te praten.
In de krant staat vandaag een fraaie foto van een hek en containers waarmee Gate 4 (zie de plattegrond bij het bericht van gisteren) zijn geblokkeerd, maar die staat helaas niet op de website.

Wat Dhammakaya: De druk neemt toe
16 december – De politie wil met het afsnijden van elektriciteit en water naar Wat Phra Dhammakaya de abt dwingen zich aan te geven. De rechtbank heeft gisteren een huiszoekingsbevel goedgekeurd na nieuwe beschuldigingen tegen de tempel: het illegaal graven van artesische bronnen en de constructie van enkele gebouwen in strijd met vier wetten, waaronder de Bouwverordening.
Over het afsnijden van elektra is gisteren overlegd door adjunct-politiehoofdcommissaris Srivara en de directeur van het provinciaal elektriciteitsbedrijf van Pathum Thani. Volgens een bron wil de politie ook de watertoevoer laten afsluiten.
Eveneens gisteren inspecteerden politie en personeel van het Department of Groundwater Resources het artesisch waterstelsel. Personen mochten het terrein op, voertuigen niet. De inspectie duurde een uur.
De tempel kan in totaal 43 rechtsvorderingen tegemoet zien, zoals het aanleggen van bruggen om de toegang tot de tempel te beperken [eerder gemeld], het blokkeren van wegen met containers, het gebruik van voertuigen op ongeautoriseerde routes, de dito bouw van zeven condominiums op het tempelterrein en het graven van de artesische bronnen.
Behalve een arrestatiebevel tegen de abt, die wordt beschuldigd van het witwassen van (verduisterd) geld en heling alsmede illegaal grondgebruik door twee meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei, heeft de rechtbank ook een arrestatiebevel goedgekeurd tegen tempelwoordvoeder Ong-art wegens het uitlokken van openbare onrust.
Dinsdag zijn duizenden monniken begonnen met een sit-in gebedsbijeenkomst bij een van de toegangen [lees: blokkade]. De tempelstaf houdt verslaggevers en niet-volgers tegen. Alleen personen die een pasje hebben, worden toegelaten. Rond de tempel zijn meer agenten en soldaten samengetrokken, bij controleposten worden voertuigen gecontroleerd.
De International Buddhist Sangha in Thailand vraagt het UN Human Rights Office voor Zuidoost-Azië in Bangkok om bescherming voor monniken en gelovigen. In een brief schrijft de Sangha dat volgens berichten geweld zal worden gebruikt. De brief heeft het over ‘schendingen van mensenrechten’ en ‘onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting’ tegen boeddhistische gemeenschappen. ‘De Thaise autoriteiten en de media spannen bij deze acties samen.’ (

Wat Dhammakaya: Politie laat huiszoekingsbevel verlopen
17 december – De vraag is zo langzamerhand gerechtvaardigd: wil de politie de tempel Wat Phra Dhammakaya wel binnenvallen om de abt die zich aan Justitie onttrekt, te arresteren? Want gisteren verliep het huiszoekingsbevel voor 13 tot 16 december en niets gebeurde.
Er werden alleen twee drones de lucht ingestuurd, waarvan één na lancering neerstortte. Een agent die probeerde het ding te redden, kreeg hem op zijn hoofd, waarbij een van de propellers een diepe wond veroorzaakte.
De DSI (Thaise FBI) verklaart haar passiviteit, aldus een bron, uit de aanwezigheid van ‘grote aantallen’ monniken en volgelingen die een menselijk schild vormen. De DSI en politie hebben hun hoop gevestigd op juridische maatregelen. Inmiddels is het aantal rechtsvorderingen tegen de tempel opgelopen van 43 naar 111.
De bekendste: de aanleg van bruggen, het graven van artesische bronnen, de illegale constructie van gebouwen en natuurlijk waar het allemaal om draait: het witwassen van (verduisterd) geld en heling door de abt alsmede het illegaal grondgebruik door twee meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei. Maar de abt houdt zich verborgen op het 2.196 rai tellende terrein (1 rai is 1.600 vierkante meter]
Het voornemen van de politie om elektra en water af te sluiten, wordt door Phra Sanitwong, directeur communicatie, een vorm van marteling genoemd en een ernstige schending van de mensenrechten. ‘Er zijn momenteel tienduizenden monniken, novieten en mensen in de tempel. Wanneer dat gebeurt, worden hun leven en eigendommen geschaad. Als iemand letsel oploopt, doen we aangifte tegen degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn.’
De Provincial Waterworks Authority zegt dat de tempel nooit toestemming heeft gevraagd om leidingwater te gebruiken, hetgeen het vermoeden voedt dat al het water uit artesische bronnen komt. In dat geval lijkt me de dreiging om de watertoevoer af te snijden, krachteloos.

Update website:
De krant besteedt geen woord aan de uittocht van monniken en leken, die volgens een bericht op de website aan het eind van de vrijdag ‘massaal’ is begonnen. En dat is hoogst merkwaardig want het websitebericht is gisteren op 18:42 uur geplaatst, dus ruimschoots op tijd om ook de krant te halen. Het bericht meldt dat tenten en stoelen bij Gate 6 zijn weggehaald, waar dinsdag een sit-down demonstratie [de website noemt het prayers] was begonnen omdat gedacht werd dat de tempel die dag zou worden binnen gevallen.

Wat Dhammakaya: Overleg met nieuwe minister over arrestatie abt
18 december – Het aantreden van een nieuwe minister van Justitie geeft de politie weer een excuus  om arrestatie van de abt van Wat Phra Dhammakaya uit te stellen. Een bron bij het ministerie van Justitie zegt dat met de nieuwe man overlegd gaat worden over de verdere gang van zaken. Suwaphan Tanyvardhana heeft het roer op Justitie overgenomen omdat zijn voorganger in de Privy Council is benoemd.
De veiligheidsdiensten zijn ervan overtuigd dat de abt zich nog in de tempel bevindt alhoewel hij al tijden niet in het openbaar is verschenen. Ze hebben daarvoor ‘sterke aanwijzingen’, aldus de bron.
De DSI besloot vorige week geen gebruik te maken van de verleende huiszoekingsbevelen voor 13-16 december [dit bericht, vorige berichten 14-16 december], omdat ze ontdekt had dat de harde kern van de discipelen bereid was geweld te gebruiken om de arrestatie van de abt te voorkomen. ‘Deze hardliners zouden van plan zijn zichzelf te verwonden tijdens de inval in de tempel. Ze zouden foto’s van zichzelf maken en een klacht indienen bij de VN.’
Het feit dat de DSI geen gebruik heeft gemaakt van het huiszoekingsbevel benadeelt volgens de bron niet toekomstige aanvragen. Het afblazen valt goed te verdedigen omdat zo een verwachte confrontatie tussen discipelen en politie is voorkomen. De bron zegt dat de autoriteiten de discipelen en monniken die tegenwerken, gaan aanklagen.
‘Het zwakke punt is de operatie geheim te houden. De tempel was getipt over het huiszoekingsbevel en had tijd om mensen te mobiliseren. Wij moeten een verrassingsaanval doen.’
Gisteren stroomden volgelingen naar de tempel omdat het bericht circuleerde dat illegaal geconstrueerde bouwwerken gesloopt zouden gaan worden. De provincie Pathum Thani stelde eerder bij een inspectie vast dat de tempel bruggen naar de tempel had aangelegd, waarvoor geen vergunning was verleend.
De TAO (gemeentebestuur) van Khlong Sam heeft aangifte gedaan wegens overtreding van de Bouwverordening. Ze heeft de tempel gevraagd enkele bouwwerken af te breken waaronder een klokkentoren. De tempel noemt de beschuldiging onjuist, want die zou gebaseerd zijn op Google map beelden van 2 jaar geleden.

Wat Dhammakaya: Politie vraagt ‘kerstgeschenk’
19 december – De politie heeft gisteren de nieuwe abt van Wat Phra Dhammakaya gevraagd – of wie de leiding van de tempel nu heeft – de voormalige abt binnen zeven dagen (dus voor de kerst) aan de autoriteiten over te dragen. Wanneer de abt in gebreke blijft, kan hij vervolgd gaan worden wegens plichtsverzuim en onderdak bieden aan een verdachte. Tevens vraagt de politie om tempelwoordvoerder Ong-art, die wordt beschuldigd van het aanzetten tot publieke onrust
Gisteren was geen kip te zien bij Gate 5 en 6 waar eerder monniken bijeen waren gekomen om te bidden (lees: om de toegang tot de tempel te blokkeren). Ook bij gate 1 was het stil, wat wordt gezien als een aanwijzing dat de druk van de ketel is.
De directeur van de afdeling communicatie van de tempel uit op zijn Facebook pagina kritiek op de politie omdat ze spandoeken heeft opgehangen met de mededeling dat de 3 meter hoge muur om de tempel zonder toestemming is gebouwd. Foto’s tonen novieten met een bedelnap, die achter een hek staan dat door de politie was gevorderd, en volgelingen die aan de andere kant staan en giften willen geven. Bijschrift: Hoe kunnen deze novieten de giften in ontvangst nemen, en: Obstructie van religieuze plichten is illegaal.

Tempeldrama: een vertelling over onbekwaamheid
20 december – Valt er nog iets origineels te schrijven over de tempel Wat Phra Dhammakaya en zijn abt, die in een kat-en-muis spel zijn verwikkeld met de politie en de DSI? Natuurlijk niet: alles is gezegd en geschreven en wat Veera Prateepchaikul er in zijn wekelijkse column op de opiniepagina van Bangkok Post aan toevoegt, is alleen maar een herhaling van zetten.
Een kat-en-muis spel waarbij de muis nu even groot is als de kat, constateert Veera, en die muis wordt elke dag groter. De discipelen van hun geliefde mentor stromen elke dag de tempel binnen, zogenaamd om te bidden, maar in werkelijkheid om een menselijk schild te vormen, mocht de DSI met hulp van de politie de tempel binnenvallen.
Het menselijk schild zou best eens kunnen bestaan uit tienduizenden, wat verklaart waarom beide diensten schromen om in actie te komen uit angst dat dit leidt tot een gewelddadige confrontatie die ongewenste gevolgen heeft. Zelfs een inval door commando’s is onmogelijk want niemand weet of de abt nog in de tempel is. Hij is al bijna een half jaar niet in het openbaar verschenen en zelfs de woordvoerder van de tempel, de eveneens gezochte Ong-art, heeft hem al die tijd niet gezien.
De herhaalde verzoeken aan de abt om zich te melden zijn met absolute stilte beantwoord. De recente vraag van zijn acolieten om borgtocht, mocht hij zich melden, is niet meer dan een vertragingstactiek om tijd te winnen en de autoriteiten in verwarring te brengen.
De politie en DSI lijken gevangen te zijn in een lose-lose situatie, schrijft Veera. Ze kunnen niet in beweging komen en de tempel doorzoeken – althans in de nabije toekomst. Zijn assistenten beweren dat de abt ziek is; hij heeft opgezwollen benen en kan nauwelijks lopen. Vreemd genoeg weigert hij te worden opgenomen in het ziekenhuis. Vandaar de vraag: is hij werkelijk ziek?
De volgelingen kunnen hun wake maanden volhouden; er zijn tienduizenden die ad infinitum kunnen rouleren. De autoriteiten hebben niet de luxe van onbeperkte tijd. Ze kunnen weer een huiszoekingsbevel aanvragen en dat laten verlopen [zoals ze vorige week deden] maar de tijd zal uiteindelijk opraken. En hoe langer ze wachten, hoe meer ze zullen worden gezien als incompetent en nutteloos. Als een clown met een grote mond, maar die niets doet. (Bron: Bangkok Post, 19 december)

Wat Dhammakaya: Alle gebouwen zijn legaal, zegt advocaat
21 december – Wat Phra Dhammakaya is een geduchte tegenstander – dat hebben de politie en de DSI al aan den lijve ondervonden – maar nu moet ook voorzitter Veerasak van de TAO Khlong Sam (gemeentebestuur) eraan geloven want hij wordt beschuldigd van plichtsverzuim.
De advocaat van de tempel heeft maandag bij de afdeling corruptiezaken van de rechtbank een rechtszaak tegen hem aanhangig gemaakt. Die is een reactie op de aangifte die de voorzitter op 16 december heeft gedaan, omdat volgens hem meerdere bouwwerken op het tempelterrein, waaronder de hoofdkapel, zonder toestemming gebouwd zijn en dus in strijd zijn met de Building Control Act van 1979.
Advocaat Natthachai veegt die beschuldiging van tafel. De hoofdkapel is gebouwd in 1977 en kreeg in 1979 koninklijke toestemming voordat de wet in werking trad. Alle verordeningen van de gemeentes Khlong Luang en Thanyaburi in de provincie Pathum Thani werden pas in 1987 van kracht, zegt hij. [De tempel staat op het grondgebied van beide gemeentes] Bovendien zijn alle tempels in het land en andere gebouwen die voor religieuze doeleinden worden gebruikt, vrijgesteld van het aanvragen van een bouwvergunning.
Derhalve kan de aangifte van Veerasak waarin hij vraagt het gebruik van die gebouwen te beëindigen, beschouwd worden als plichtsverzuim, wat de tempel bewoog een tegenaanklacht in te dienen. (Bron: website Bangkok Post, 20 december)

Wat Dhammakaya (2): Nog meer arrestatiebevelen
21 december – De politie vermoedt dat de tempel in het hele land op tenminste tien plaatsen illegaal bosland in gebruik heeft genomen.
Adjunct politiehoofdcommissaris Srivara zegt dat binnenkort voor vier plaatsen arrestatiebevelen worden uitgevaardigd tegen de abt, die al gezocht wordt voor heling en het witwassen van (verduisterd) geld, alsmede illegaal grondgebruik door twee meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei. Srivara en een groep onderzoekers gaan vandaag naar het eiland Yao Noi in de provincie Phangnga, waar een van de vier centra is gevestigd.
De waarnemend abt van de tempel meldde zich gisteren bij de politie. Tegen hem loopt een arrestatiebevel, omdat hij onderdak heeft verleend aan een verdachte, de abt die zich al maanden blijft onttrekken aan Justitie en inmiddels ere-abt is. Nadat hij kennis had genomen van de tenlastelegging, werd hij vrijgelaten.
Tempelwoordwoordvoerder Ong-art zou naar verluidt naar het buitenland zijn gevlucht. Ook hij dient zich te melden bij de politie wegens uitspraken die worden beschouwd als opruiend.
Srivara legde gisteren uit waarom de politie geen gebruik heeft gemaakt van de door de rechtbank verleende huiszoekingsbevelen (voor 13-16 december). Wanneer het vermoeden bestaat dat een zoektocht in de tempel niet veilig is, wordt geen actie ondernomen om te voorkomen dat mensen en eigendommen worden geschaad. Overigens is onbekend hoeveel volgelingen in de tempel zijn. Dagelijks arriveren gelovigen, zogenaamd om te bidden en te mediteren, maar feitelijk om een menselijk schild te vormen rond hun geliefde mentor, en er vertrekken ook weer gelovigen.
Na Nieuwjaar gaat de DSI (Thaise FBI) vermoedelijk opnieuw een huiszoekingsbevel aanvragen, aldus een bron bij de DSI. Hij zegt dat een serie maatregelen in voorbereiding is om druk uit te oefenen op degenen die bij de affaire betrokken zijn.
De DSI doet onderzoek naar monniken die in de tempel bestuurstaken hebben. Voorts is onderzoek gaande naar de beschuldiging dat een deel van het ontvangen geld [van de Klongchan Credit Union Cooperative] gebruikt is om aandelen te kopen op de effectenbeurs.

Wat Dhammakaya gebruikt stroman op Koh Yao Noi
22 december – De grond met drie meditatiecentra van Wat Phra Dhammakaya op het eiland Yao Noi in Phangnga staat deels op naam van een stroman, een man uit de provincie Loei die ook betrokken is bij het illegaal grondgebruik van een meditatiecentrum in zijn provincie. Dat is gisteren gebleken tijdens een inspectie van een team onder leiding van adjunct politiehoofdcommissaris Srivara.
De drie centra meten 137 rai. Daarvan ontbreken voor 40 rai grondactes en 21 rai is beschermd bosgebied. De Dhammakaya Foundation bestrijdt de cijfers.
De politie gaat na of achttien gebouwen van het centrum legaal gebouwd zijn of dat de TAO (gemeentebestuur) van het eiland de vergunningen illegaal heeft verstrekt. De TAO zegt dat 82 bouwwerken zonder vergunning zijn gebouwd, er wordt later beslag op gelegd.
Srivara zegt dat de stichting pakketten verkoopt voor het beoefenen van dhamma voor bedragen van 1.900 tot 5.900 baht, hetgeen betekent dat de stichting het bos voor eigen voordeel gebruikt. Het Revenue Department zoekt uit of ze belasting heeft betaald.
Tempelwoordvoerder Ong-art heeft zich gisteren niet gemeld bij de politie. Hij wordt opnieuw opgeroepen. Ong-art wordt ervan beschuldigd de DSI te hebben belasterd, maar volgens een eerder bericht zou hij opmerkingen hebben gemaakt die als opruiend worden beschouwd.

Wnd abt Wat Dhammakaya meldt zich bij de politie
27 december – De plaatsvervangend abt van Wat Phra Dhammakaya is verstandiger dan de (inmiddels) ere-abt die zich al maanden voor Justitie verborgen houdt. Maandagochtend meldde hij zich op het politiebureau van Khlong Luang om geïnformeerd te worden over de dertien overtredingen [volgens de krant negentien] waarvan hij wordt verdacht met als belangrijkste onderdak bieden aan een verdachte, de ere-abt dus.
De plaatsvervangend abt was in het gezelschap van speciale onderzoeker Pisitchai van de DSI (de Thaise FBI), de politiedienst die onderzoek doet naar de verduistering bij de KCUC, en van enkele discipelen.
Pisitchai zegt dat hij de abt als juridisch coördinator begeleidde. Indien de politie borgtocht weigert, dan begeleidt hij de abt naar de provinciale rechtbank van Thanyaburi voor het aanvragen van borgtocht. Mocht de rechtbank ook borgtocht weigeren, dan wordt de monnik disrobed om de verdere rechtsgang mogelijk te maken. [to disrobe: letterlijk ontkleden, in dit verband zijn pij afleggen dus zijn status als monnik verliezen]
Voor wie het nog niet weet: De ere-abt, zoals ik hem voortaan zal noemen, wordt gezocht wegens het witwassen van geld en heling alsmede illegaal grondgebruik door twee meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei. Dat geld was verduisterd uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative (KCUC). Tegen hem lopen drie arrestatiebevelen. In juni deed de DSI een vergeefse poging hem aan te houden, maar honderden discipelen verhinderden dat. (Bron: website Bangkok Post, 26 december)

Wat Dhammakaya: Politie probeert barricades weg te halen
28 december – Het spelletje Vang me dan als je kan, dat al lang geen spel meer is maar dodelijke ernst, gaat onverminderd door rond Wat Phra Dhammakaya, waar de abt zich al maanden verborgen houdt voor Justitie. Dinsdagochtend vroeg leek de politie een inval te gaan doen, maar de zeshonderd  agenten waren daarvoor niet naar de tempel gekomen. Ze waren er om barricades weg te halen bij de Gates 5 en 6.
Adjunct politiecommissaris Srivara legde ‘s middags een verklaring af. Hij zei dat de politie handelde op verzoek van het Treasury Department dat gevraagd had de barricades en tenten weg te halen, omdat ze de Khlong L 2-3 Road blokkeerden.
. ‘Er komt geen raid, arrestatie of zoekoperatie in de tempel. De situatie zal niet uit de hand lopen. Ik heb benadrukt dat de agenten dienen af te zien van het gebruik van geweld.’
Bij Gate 5 zag de politie na 2 uur onderhandelen kans enkele metalen barrières weg te halen, een hek en prikkeldraad (foto). De tenten stonden er nog toen de politie zich rond het middaguur terugtrok. Tijdens de operatie cirkelden zeven drones van de politie, tempel of media boven het tempelterrein. Agenten bij Gate 4 stuurde een drone de lucht in om video-opnamen te maken. De drone was 10 minuten in de lucht. De vlucht werd afgebroken omdat vanaf het tempelterrein iemand met een draagbare laser probeerde het naar beneden te halen.
Bij Gate 6 plaatsten discipelen, die maskers droegen en gekleed waren in regenjassen, tafels voor de ingang. Monniken en discipelen namen er plaats om te bidden [lees:om een menselijk schild te vormen].
Bij Gate 5 openden agenten ’s ochtends gesprekken met de discipelen binnen, maar ze bereikten niets. Rond het middaguur gaven de agenten hen 10 minuten de tijd om de barrières weg te halen. Toen ze dat nalieten, verwijderden de agenten ze zelf met behulp van een truck.
Rond 6 uur trokken de discipelen zich terug bij Gate 15. De agenten konden vervolgens een gat in de weg dichtgooien dat was gegraven om de doorgang voor voertuigen tegen te houden. (Bron: website Bangkok Post, 27 december)

Update krant: Arrestatie abt ‘als de tijd rijp is’
28 december – Monk to be nabbed ‘when time is right’ kopt Bangkok Post vandaag boven haar openingsartikel. De krant trekt veel ruimte uit voor de ‘limited raid on obstructions’ (onderkop): het grootste deel van de voorpagina en pagina 2, die gedomineerd wordt door vijf foto’s.
De uitspraak ‘when the time is right’ werd gisteren gedaan door premier Prayut in antwoord op de vraag wanneer de abt wordt aangehouden. ‘De politie en DSI moeten zorgvuldig handelen in de zaak om onrust te voorkomen. We hoeven ons niet te haasten. We kunnen voorspellen wat ze [de tempel] willen, dus we willen niet met open ogen in hun val trappen. Het is de taak van de regering om de situatie in de hand te houden.’
Volgens de krant werd aan de operatie deelgenomen door duizend agenten en personeel van de DSI (de Thaise FBI), die onderzoek doet naar de verduistering van gelden bij de Klongchan Credit Union Cooperative, waarvan de tempel heeft geprofiteerd. Tegen de tempel en betrokkenen zijn 175 aanklachten ingediend, aldus adjunct politiecommissaris Srivara.
De operatie begon om half vijf ’s ochtends en duurde tot half twee ’s middags. In bijgaand tijdschema een chronologische overzicht van de operatie. Het tempelterrein meet 2.000 rai (1 rai is 1.600 vierkante meter), zie bijgaande luchtfoto voor een indruk van de grootte. Het krantenbericht voegt verder weinig toe aan het websitebericht. Tegenstrijdige informatie heb ik niet kunnen ontdekken, wat vrij zeldzaam is bij de krant.
Voor wie het nog niet weet: De abt, inmiddels gepromoveerd tot ere-abt, wordt gezocht wegens het witwassen van geld en heling alsmede illegaal grondgebruik door twee meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei. Dat geld was verduisterd uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative (KCUC). Tegen hem lopen drie arrestatiebevelen. In juni deed de DSI een vergeefse poging hem aan te houden, maar honderden discipelen verhinderden dat.

Donderdag 29 december
– De politie tast nog steeds in het duister over de verblijfplaats van de abt van Wat Phra Dhammakaya die zich al maanden onttrekt aan Justitie. Politiecommissaris Chakthip weigerde gisteren te bevestigen dat de abt naar het Noorden is gevlucht, zoals geruchten willen. Ook bevestigt noch ontkent hij het gerucht dat volgelingen hem al sinds april niet meer gezien hebben. ‘Dat kan een leugen zijn.’
Voormalig parlementslid Chanchai zei gisteren van een bron gehoord te hebben dat de abt naar het Noorden was vertrokken. Dat zou de reden zijn waarom de politie de tempel niet is binnengevallen. De politie, duizend man sterk bij de tempel, verklaarde echter dat ze alleen maar was gekomen om barricades weg te halen die de openbare weg blokkeerden.

Vrijdag 30 december
– Valt buiten onze rechtsbevoegdheid: met die verklaring heeft het Supreme Administrative Court een petitie van een volgeling van Wat Phra Dhammakaya afgewezen. Dat had de Administrative Court zes maanden geleden ook al gedaan, maar in beroep gaan lijkt een nationale hobby in Thailand.
In de petitie vraagt de volgeling de bestuursrechter de DSI en drie anderen te bevelen om te stoppen met hun jacht op de abt van de tempel. Ze beschuldigt de DSI van machtsmisbruik, de wettelijke procedure zou oneerlijk zijn en in strijd met de wet. De andere drie beschuldigt ze van een ernstige schending van ethiek door de monnik in de media te beschuldigen.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties