Don Sahong dam 2019

Zondag 3 november
– Het werk aan de Don Sahong dam in Laos is vrijdag begonnen. In tegenstelling tot de controversiële Xayaburi dam heeft deze dam tot nu toe weinig aandacht in de media gekregen, terwijl het toch om een dam van 30 hoogte en 100 meter breedte in de Mekong gaat. Laos heeft daarover de overige Mekonglanden niet geconsulteerd in de Mekong River Commission (MRC), een intergouvernementeel overlegorgaan van de vier Mekonglanden.

Laos redeneert dat de dam niet in de hoofdstroom van de Mekong wordt gebouwd, maar in het Hu Sahong kanaal van de rivier, dat 5 procent van het Mekongwater ontvangt. Derhalve heeft het de goedkeuring van de andere landen niet nodig. Milieudeskundigen vinden die redenering uiterst discutabel.
Chaiyuth Suksri, lid van een werkgroep [?], legde onlangs op een forum uit dat de desbetreffende sectie van de rivier die de grens van Laos en Cambodja passeert, uniek is omdat de rivier in zeventien kleinere stromen uiteen valt. Chaiyuth noemt ze ‘distributary channels’ in plaats van ‘tributary’, een term die Laos gebruikt. Volgens Laos heeft de dam geen gevolgen voor de waterstroom van de Mekong. Het land heeft de MRC eind september geïnformeerd dat het met de bouw zou beginnen en heeft niet op feedback gewacht.
Biologen wijzen erop dat het desbetreffende rivierdeel een belangrijke ecologische zone is, waar vissen heen en weer migreren om te paaien. Chaiyuth zegt dat het Hu Sahong kanaal het enige kanaal is waar het hele jaar water door stroomt. Laos stelt daar tegenover dat het de waterstroom in twee andere kanalen heeft verbeterd, zodat de vis toch kan migreren.
De MRC ledenlanden hebben tot nu toe nog niets van zich laten horen en het secretariaat van de MRC is niet bevoegd actie te ondernemen. Het moet wachten op de vier landen die de MRC vormen.

Dinsdag 19 november
– De Mekong River Commission (MRC) dient zich te verzetten tegen de aanleg van de Don Sahong dam in Laos, zegt de regionale NGO Towards Ecological Recovery and Regional Alliance (Terra). De Thaise regering zou in het verzet een sleutelrol moeten spelen. Volgens Terra-directeur Premrudee Daoroung handelt Laos in strijd met de afspraken die in het intergouvernementeel overlegorgaan van de vier Mekong landen is gemaakt.
Laos heeft de MRC slechts geïnformeerd en niet om toestemming gevraagd, omdat het van mening is dat de dam niet in de hoofdstroom van de Mekong komt, maar in een vertakking. De MRC zwijgt tot nu toe in alle talen. Met name Cambodja is bezorgd over het project, omdat het er het meest van te lijden heeft. Als gevolg van de aanleg van de dam, zal de visstand in het Tonle Sap meer afnemen. Naar verwachting begint de bouw van de dam met een capaciteit van 260 megawatt eind deze maand. Honderddrie burgergroepen hebben gisteren een protestbrief ingeleverd bij het ministerie van Natural Resources and Environment.

Donderdag 20 februari 2014
– Milieuactivisten eisen dat alle plannen voor de bouw van dammen in de Mekong worden geschrapt. Ze dreigen met harde acties, wanneer ermee wordt doorgegaan. Vooral Laos is de gebeten hond met de constructie van de Xayaburi dam (21 procent voltooid) en het plan een dam te construeren in Hou Sahong.
De aanslag op de visserij, de visstand, het milieu en het levensonderhoud van de mensen die van de rivier afhankelijk zijn, kwam weer eens ter sprake tijdens een forum in Laos over de Don Sahong dam. Coördinator Itthipol Kamsuk van het Northeast Community Network of the Mekong River Basin kondigde een campagne aan klanten van de vier banken, die de projecten financieren, te vragen hun spaartegoeden terug te trekken. Een vertegenwoordiger van het Vietnam Rivers Network drong aan op meer druk op de regeringen van de Mekonglanden om zich te houden aan de Mekong Agreement van 1995. Daarin is afgesproken de rivier te beschermen. De inmiddels gebouwde dammen hebben de ecologie van de Vietnamese delta al geschaad.

Zaterdag 29 maart
– Milieuorganisatie International Rivers vindt dat Thailand de leiding moet nemen bij de bescherming van de Mekong rivier. Zaterdag is daar een uitgelezen gelegenheid voor tijdens de top van de Mekong River Commission (MRC) in Ho Chin Minh City (Vietnam).

De MRC is een intergouvernementeel overlegorgaan van de vier Mekonglanden. Minister Surapong Tovichakchaikul (Buitenlandse Zaken) leidt de Thaise delegatie. De minister van Milieu zegt dat Surapong niet aan het verzoek van International Rivers kan voldoen, omdat de regering demissionair is.
Ik schreef er vaak eerder over: de Xayaburi dam in Laos, waarvan 30 procent klaar is, en de Don Sahong dam in het Hu Sahong kanaal van de rivier. Beide dammen bedreigen de vismigratie, visvangst en het levensonderhoud van mensen die van de rivier afhankelijk zijn. Cambodja en Vietnam hebben al hun zorgen uitgesproken over het Don Sahong project.
De top zal ook worden bijgewoond door vertegenwoordigers van China (geen lid van de MRC), Myanmar, donor regeringen en internationale en nationale organisaties.

Mekong Volksraad moet bedreigde rivier redden
5 april – Het is hoognodig dat de mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de Mekong, de krachten bundelen en een vuist maken tegen de aanslagen op de rivier. Want het wateraanbod uit de rivier, die door vijf landen stroomt, wordt de komende jaren een bron van conflict.
Milieuactivisten willen dat een Mekong Volksraad wordt opgericht om de internationale rivier te beschermen. Die raad kan een tegenwicht vormen voor de Mekong River Commission (MCR), een intergouvernementeel overlegorgaan van de Mekonglanden (zonder China), dat ‘tandenloos’ is geworden.
Het voorstel voor de oprichting van zo’n raad werd gedaan door Niwat Roykaew, vertegenwoordiger van de Chiang Khong Conservation Group, tijdens het door de Asean Journalists Club georganiseerde seminar ‘Dry Mekong’. Pogingen om zo’n raad in het leven te roepen zijn tot nu toe vastgelopen op beperkte financiën en ‘unclear parameters’ [?].
Vandaag vergaderen de vier Mekonglanden Thailand, Laos, Vietnam en Cambodja in Ho Chi Minh City (Vietnam) over de Mekong. Thailand wordt vertegenwoordigd door minister Surapong Tovichakchaikul (Buitenlandse Zaken), maar die heeft al laten weten weinig te kunnen doen omdat de regering demissionair is.
Niwat vindt dat de vier regeringen goed moeten luisteren naar de noden van de bevolking, die lijdt als gevolg van de bouw van dammen door China en Laos. Volgens Pianporn Deetes, een vertegenwoordiger van International Rivers Thailand, fluctueert het waterpeil in de rivier als gevolg van de zes dammen in China. Het is niet de natuur die de fluctuaties veroorzaakt. Periodes van ernstige droogte en overstromingen wisselen elkaar daardoor af. Uiteindelijk zullen de dammen de traditionele levenswijze langs de rivier vernietigen, voorspelt Pianporn.
De twee hete hangijzers zijn momenteel de bouw van de Xayaburi dam (die voor 30 procent klaar is) en de Don Sahong dam, waarvan de bouw eind dit jaar begint, beide in Laos. Cambodja en Vietnam maken zich ernstig zorgen over de schade aan de ecologie en de bedreiging van de voedselzekerheid.
De MCR heeft een persverklaring uitgebracht waarin de leiders van de vier landen, die de Mekong River Commission Summit bijwonen, worden opgeroepen een geïntegreerd beleid te ontwikkelen op het gebied van energie, voedsel en water, en zich bewust te zijn van de uitdagingen die verband houden met de klimaatverandering. Uitdagingen kunnen kansen zijn, stelt de verklaring [tegen beter weten in?] hoopvol.

Zondag 6 april
– Mislukt. Zo betitelt milieuorganisatie International Rivers de top van de Mekong River Commission, die zaterdag in Ho Chi Minh City werd beëindigd. IR is teleurgesteld dat de leiders van de vier Mekonglanden zich niet met hand en tand hebben verzet tegen de bouw van twee dammen door Laos. IR wil dat alle werkzaamheden aan beide dammen worden stopgezet en dat gewacht wordt op de resultaten van een aantal studies.

De top beperkte zich echter tot de erkenning dat de ontwikkeling van hydropower negatieve milieu en sociale gevolgen kan hebben. Verder herbevestigden de vier Mekonglanden hun wens tot samenwerking en implementatie van de Hua Hin Declaration uit 2010, een verklaring met veel vrome woorden over de mogelijkheden en uitdagingen in de komende tien jaar op het gebied van bevolkingsgroei, de stijgende vraag naar water, voedsel en energie en klimaatverandering.

Donderdag 26 juni
– De geplande aanleg van de Don Sahong dam in Laos dient een consultatieproces door de Mekonglanden te doorlopen. Dit standpunt zal Thailand verdedigen tijdens een vergadering van de Mekong River Commission, een intergouvernementeel overlegorgaan van Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam, vandaag in Bangkok.

Thailand, Vietnam en Cambodja zijn bang voor de negatieve ecologische gevolgen. De Don Sahong dam zou de tweede dam worden die Laos in de Mekong aanlegt. De andere, de Xayaburi dam, hoewel even controversieel, is al in aanbouw. Laos verzet zich tegen consultatie. Het land redeneert dat de dam niet in de hoofdrivier maar in een vertakking wordt aangelegd.

Vrijdag 27 juni
– Laos doet een kleine concessie bij de planning van de bouw van de Dan Sahong dam in de Mekong. Het land gaat akkoord met ‘voorafgaande consultatie’ door de overige Mekonglanden in plaats van ‘notificatie’, wat het eerst van plan was. Die toezegging deed Laos gisteren op de tweede dag van de driedaagse vergadering van de Mekong River Commission, een intergouvernementeel overlegorgaan van de vier Mekonglanden.

Maar Laos schrapt de bouw niet, die op bezwaren stuit van de milieubeweging alsmede Thailand, Cambodja en Vietnam vanwege de ecologische schade. Volgens Laos wordt de dam niet in de hoofdrivier aangelegd, maar in een van de vele vertakkingen die 10 km lang zijn en aan de grens met Cambodja weer samenkomen.
Via het Don Sahong kanaal stroomt slechts 5 procent van het Mekongwater, zegt Laos. Twee andere kanalen zijn goed voor 60 en 30 procent. Laos erkent dat het Don Sahong kanaal in het droge seizoen een belangrijke route voor de migratie van vissen is, maar andere kanalen ondersteunen die ook.
Het proces van voorafgaande consultatie neemt zes maanden in beslag, maar gedurende die periode hoeft de planvorming niet te worden stopgezet.

Zaterdag 28 juni
– Al gaan ze op hun kop staan, omwonenden en milieubeweging, maar de aanleg van dammen in de Mekong gaat door, zegt de Laotiaanse staatssecretaris van het ministerie van Energy and Mines. Na een tweedaagse vergadering van de Mekong River Commission, een intergouvernementeel overlegorgaan van de vier Mekonglanden, liet hij daarover geen twijfel bestaan.

Laos trekt zich niets aan van de zorgen over de ecologische schade van de dammen en de gevolgen voor de rivierbewoners benedenstrooms. Milieustudies zijn gedaan om ervoor te zorgen dat de gevolgen voor het milieu minimaal zijn en de dammen produceren ‘zero carbon’ energie, aldus de minister.
Niettemin heeft Laos tijdens de vergadering wel toegezegd de bouw van de Don Sahong dam, die zes maanden geleden is begonnen, te vertragen tot consultatie met de overige drie landen is afgerond. Eerder had Laos zich willen beperken tot een mededeling, omdat de dam niet in de hoofdrivier wordt gebouwd maar in een vertakking.
Laos heeft plannen voor 60 dammen in de Mekong en zijrivieren. Ze moeten eind 2050 klaar zijn. Thans zijn 14 dammen in bedrijf; 70 procent van de opgewekte elektriciteit wordt door Thailand afgenomen. De Supreme Administrative Court nam deze week een verzoekschrift van dorpelingen in behandeling. Ze willen een stokje steken voor de afname van elektriciteit van de Xayaburi dam (in aanbouw) door Thailand.

Zaterdag 23 augustus
– Een mooi initiatief, maar als je het mij vraagt kansloos, want de trein dendert door oftewel de constructie van de Don Sahong dam in Laos gaat door. Dorpelingen uit acht provincies langs de Mekong vragen de regering betrokken te worden bij de ‘prior consultation’ van het project. Dat schrijven ze in een brief aan de permanent secretaris van het ministerie van Milieu.

‘Sinds het project is goedgekeurd, hebben we nog niets gehoord’, zegt dorpsvertegenwoordiger Niwat Roykaew. ‘Veel dorpelingen zijn bezorgd omdat ze vrezen van deelname in het besluitvormingsproces te worden uitgesloten.’ De dorpelingen zijn bang voor een herhaling van de gang van zaken bij de Xayaburi dam (in aanbouw). Daarbij is bevolking evenmin geconsulteerd. Ze is alleen geïnformeerd over de gevolgen voor het milieu.
Concreet vragen de dorpelingen nu om hoorzittingen in alle acht provincies met minimaal één in een district dat aan de rivier grenst. Informatie moet dertig dagen tevoren verspreid worden, aldus de brief.
De Don Sahong dam is de tweede van negen dammen die Laos in de Mekong en zijrivieren wil bouwen. Onder druk van de andere Mekonglanden heeft Laos erin toegestemd het project zes maanden te vertragen voor consultatie.

Vissers smeken: Stop bouw dammen in de Mekong
18 september – Ik heb te doen met de vissers die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de Mekong rivier. Hun belangrijkste bestaansmiddel wordt bedreigd door de constructie van dammen door Laos.
Gisteren riepen ze de regering van Laos op om de bouw stil te leggen en eerst een uitgebreide studie te doen naar de ecologische gevolgen. Een mooi initiatief, maar ik geef het weinig kans van slagen.
Twee dammen zijn al in aanbouw: de Xayaburi dam en de Don Sahong dam. Laos wil er in totaal twaalf bouwen, zowel in de hoofdrvier als zijrivieren. De dammen zullen, aldus het Tonle Sap Fisher Network, de visstand in het Great Tonle Sap Lake ernstig schaden en van die vis zijn vier miljoen Cambodjanen qua levensonderhoud afhankelijk.
Long Sochet, leider van het netwerk, zegt dat de Don Sahong dam een vitale route gaat blokkeren die vissen volgen om in het meer en zijrivieren van de Mekong in Thailand en Vietnam te paaien.
‘De habitat van de rivierfauna en van vissersdorpen langs de Mekong wordt volledig vernield wanneer de dammen zijn gebouwd’, zegt hij. ‘Vissen is het enige wat we kunnen doen. We begrijpen dat energie belangrijk is, maar wij hebben geen behoefte aan energie. Als er dammen in de rivier zijn, kunnen we niet leven. De regering van Laos moet stoppen en de financiële instituten moeten ophouden haar geld te geven om ons te doden.’
Het netwerk doet niet alleen een beroep op Laos en de financiers, maar vraagt ook de regeringen van de andere Mekonglanden hun steun aan Laos’ damplannen in te trekken.
Vissers en liefdadigheidsinstellingen in Cambodja gaan bij de Human Rights Commission in Maleisië een klacht indienen over een Maleisische energiecentrale. Het bedrijf heeft een milieuonderzoek naar de Don Sahong dam laten doen zonder de dorpelingen te raadplegen die door de bouw worden getroffen.
Cambodjaanse buurtleiders van vissersdorpen zijn momenteel op een veldtrip naar Ubon Ratchathani om te bestuderen welke gevolgen de bouw van de Pak Moon dam heeft (gehad) op de lokale Thaise vissersdorpen. Sompong Vienchan, die bij de dam woont, zegt dat de bouw van dammen in de Mekong het einde betekent van de visserij.

Vrijdag 12 december
– Vandaag wordt in Pakse een openbare hoorzitting gehouden over de aanleg van de controversiële Don Sahong dam in Laos, vier maanden later dan gepland. Burgergroepen vinden de hoorzitting nutteloos, want die dient alleen om de bouw te rechtvaardigen. De Laotiaanse overheid laat daarover geen enkele twijfel.

De voorbereidingen voor de bouw zijn al een jaar geleden begonnen. Gisteren namen vertegenwoordigers van de burgergroepen en functionarissen uit Cambodja, Laos, Thailand en Vietnam er een kijkje. Wat ze er aantroffen, vermeldt het artikel niet.

Dinsdag 6 januari 2015
– Het Network of Thai People in Eight Mekong Provinces boycot de laatste consultatiebijeenkomst van het Water Resources Department over de controversiële Don Sahong dam in Laos. Het heeft geen zin het forum morgen in Bangkok te bezoeken, want de zorgen van de bewoners over de milieuschade en gevolgen voor hun levensonderhoud worden toch niet gehonoreerd.

De bijeenkomsten worden sinds september gehouden; eerder in acht andere provincies. De locatie in Bangkok, de Army Club, kan ook al geen goedkeuring wegdragen van het netwerk. ‘De militaire ruimte kan geen atmosfeer bieden voor vrijheid van meningsuiting’, zegt Niwat Raoi-kaew, een lid van het netwerk.

Schimmenspel rond Don Sahong dam
25 januari – Het Water Resources Department (WRD) gaat buurland Lao vragen nog eens zes maanden uit te trekken voor gesprekken over de aanleg van de Don Sahong dam in een van de vertakkingen van de Mekong. WRD-hoofd Chatuporn Buruspat zegt dat het uitstel nodig is om ‘details te verduidelijken’ zodat de dam geen negatieve gevolgen heeft voor Thais die langs de rivier wonen, het milieu en de lokale visserij.

De WRD heeft over de voorgenomen bouw gesprekken gevoerd met bewoners. Velen verzetten zich tegen de bouw en ze zijn niet de enigen. Ook de (Thaise) Assembly of the Poor vindt de bouw ongewenst omdat die de migratie van vissen hindert. In Cambodja en Vietnam verzetten rivierbewoners zich eveneens. Vooral Vietnam gaat de wrange vruchten plukken van de dam.
Het uitstel van zes maanden is mogelijk op basis van de Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA). Die stelt de andere Mekonglanden in de gelegenheid het project en de gevolgen te evalueren. Klinkt goed, maar betekent niets, want Laos is niet verplicht naar de andere landen te luisteren.
Deze week houdt de Mekong River Commission, een intergouvernementeel overlegorgaan van de vier Mekonglanden, een speciale vergadering. Thailand zal daarin op verlenging van de consultatieperiode aandringen en een rapport indienen met de resultaten van de gevoerde gesprekken. Het WRD gaat ook voor de leden van de Assembly of the Poor een veldtrip naar de bouwplaats organiseren, zodat ze uit de eerste hand informatie kunnen verzamelen.
Als ik eens in mijn glazen bol mag kijken. Die dam komt er, zoals ook de controversiële Xayaburi dam verder stroomopwaarts er komt. Dat consultatieproces is niet meer dan een schimmenspel om tegenstanders de mond te snoeren. Maar, en dat hoop ik dan maar: de bevolking laat zich niet (meer) met een kluitje in het riet sturen.

Actiedag tegen dammen
14 maart – Vandaag is International Day of Action for Rivers and against Dams. Een geschikte gelegenheid om nog eens te protesteren tegen de aanleg van dammen in de Mekong, het uitbaggeren van de rivier en opblazen van rotsformaties ten behoeve van grote vrachtschepen.

De Mekong-Lanna Culture and Natural Resources Group in Chiang Rai heeft nog niet het moede hoofd in haar schoot gelegd. De groep roept China op naar rivierbewoners te luisteren wanneer het plannen voor de rivier maakt en ze vraagt de regering te laten zien dat ze bereid is zich in zetten voor een duurzame ontwikkeling van de Mekong.
Sinds China in 1996 de eerste dam in Yunnan bouwde, zien omwonenden ongebruikelijke getijdestromingen en fluctuaties in het waterpeil. Vijftig vissoorten hebben al het loodje gelegd. Thans heeft China vijf dammen in bedrijf en acht worden overwogen of zijn in aanbouw.
Dit jaar is de situatie extreem. Tussen 5 en 8 maart steeg het waterpeil van 1,34 naar 2,61 meter en op donderdag zakte het naar 2,34 meter, ondanks dat er geen regen viel. De bewoners vermoeden dat de waterstroom niet door het weer maar door de dammen wordt gestuurd. Normaal zou het water tussen december en april moeten zakken.
Niet alleen China maar ook Laos doet een aanslag op de visrijkste rivier ter wereld. In aanbouw is de Xayaburi dam en op het punt van beginnen is de Don Sahong dam. Beide vormen een onneembare barrière voor vissen om paaiplaatsen te bereiken. En bij die twee blijft het niet: er zijn ook plannen voor nog eens tien dammen in Laos en twee in Cambodja.

Nieuwe impuls voor verzet tegen Don Sahong dam
2 april – Het verzet tegen de bouw van de Don Sahong dam in Laos heeft een nieuwe impuls gekregen met het verzoek van de Pak Moon’s dam Assembly of the Poor aan het Department of Water Resources (DWR) de bouw tegen te houden, want die dam heeft ernstige gevolgen voor het kwetsbare ecologisch systeem en de visserij in de Mekong.

De bewoners wijzen erop dat visladders geen oplossing vormen voor de barrière die dammen opwerpen tegen de migratie van vissen. Dat is gebleken bij de Pak Moon dam, waar ondanks die ladders de visstand achteruit is gegaan.
Coördinator Krissakorn Silalak van de Assembly vindt dat Thailand zich moet terugtrekken uit de Mekong River Commission (MRC), een vrij tandenloos intergouvernementeel overlegorgaan van de vier Mekonglanden, indien Laos de te verwachten schade van de dam blijft negeren.
Boonjong Jarusdumrongnit, adjunct directeur-generaal van het DWR, zegt dat Thailand in februari tijdens een MRC-vergadering van Laos bewijs heeft gevraagd van maatregelen tegen de schade. ‘Als de regering van Laos ons daarvan niet kan overtuigen, gaan we vragen het project op te schorten tot we er zeker van zijn dat de gevolgen kunnen worden beheerst.’

Maandag 2 november
– International Rivers vindt dat de regering zich met kracht moet verzetten tegen de bouw van de Don Sahong dam door Laos. Het buurland gaat daar in november mee beginnen, alhoewel is afgesproken dat er eerst verder onderzoek zou worden gedaan naar de milieu-effecten. De Thailand campagnecoördinator van International Rivers (IR) zegt dat het project meer regionale consultatie vereist. De dam zou alleen gebouwd mogen worden wanneer de overige drie Mekonglanden Thailand, Vietnam en Cambodja ermee akkoord gaan.
Volgens een bericht op de website van de Mekong River Commission, een intergouvernementeel overlegorgaan van de vier Mekonglanden, verschillende de landen van mening over de vraag of de consultaties met (en in) de buurlanden dienen te eindigen. Laos verzette zich in eerste instantie tegen consultatie omdat de dam niet in de hoofdrivier komt. Later ging het land toch akkoord met overleg. De MRC heeft overigens weinig te vertellen; formeel heeft Laos geen toestemming nodig van de Mekonglanden.
IR verwijt Laos geen rekening te houden met de gevolgen van de aanleg van de dam voor de rivierecologie in de buurlanden en voor hun opinie. Het gebied waar de dam is gepland, is een van de belangrijkste plaatsen voor de migratie van vissen. Omwonenden vrezen voor de gevolgen voor de lokale visserij.

Commentaar: Laos krijgt onderuit de zak
5 november – Bangkok Post geeft Laos onderuit de zak omdat het buurland gaat beginnen met de bouw van de hoogst omstreden Don Sahong dam. Daarvan zal met name Cambodja de wrange vruchten plukken omdat de al krimpende visstand in het Tonle Sap meer er verder door zal teruglopen. Ook zullen waterstromen en kreken stroomafwaarts erdoor veranderen. En wat komt ervoor terug? Hydroelektriciteit zonder dat nagedacht is of daar wel behoefte aan bestaat in de regio.
De krant hekelt vooral het feit dat Laos geen rekening houdt met zijn buurlanden. Het werk begint voor het eind van de maand; de buurlanden hebben het nakijken. Alhoewel de vier landen de Mekong rivier delen, is geen enkel land geconsulteerd of gevraagd om met alternatieven te komen. Tot recent werkte Laos zelfs in het geniep aan de voorbereidingen van de dam.
De geschiedenis herhaalt zich, want met de bouw van de Xayaburi dam ging het net zo, zij het dat Thailand geen bezwaar maakte. Da’s niet zo verwonderlijk want een Thais bedrijf bouwt de dam en Egat gaat een belangrijk deel van de opgewekte elektriciteit afnemen. Protesten van bewoners over de aanslag op het milieu en hun middelen van bestaan werden terzijde geschoven.
De toekomst heeft nog veel meer ellende in petto. Bloomberg heeft onlangs in een onderzoek vastgesteld dat Aziatische regeringen plannen hebben voor of bezig zijn met de constructie van 500 dammen. Ja, u leest het goed: vijfhonderd! Het rapport citeert voormalig Wereldbank adviseur Michael Cernia. Die zegt: Het stijgende water achter de dammen zal de mensen als ongedierte verdrijven. Hij heeft gelijk, stelt BP pessimistisch vast. (Bron: Bangkok Post, 4 november)

Don Sahong Dam in Laos’ Champassak province supplies electricity to Stung Treng province of Cambodia.

Laos links 195MW power to Cambodia
Nearly 200 megawatts of electricity from Don Sahong Dam in Laos has been linked to Cambodia’s national grid after the dam finished tests on four electricity generators. The power linking was made between interim transmitters in Laos and transmitters in Cambodia’s Stung Treng province on Tuesday, the Khmer Times reported on Wednesday.

The official importation is scheduled to be brought in the first quarter this year, said Victor Jona, director general of Energy at the Ministry of Mines and Energy on Tuesday. Once in official operation, the 195MW will be carried from the dam to the border which is then linked to a 230-kilovolt (kV) transmission line in Stung Treng to Phnom Penh, Jona said. “The link is to prepare for the official transaction process of importing power from Laos to Cambodia in the first quarter this year,” Jona said.

The US$500 million dam, invested by Malaysia’s Mega First Corporation Berhad and EDL-Generation Public Company, which carry 80% share and 20% share, respectively, was built on the Mekong River in Laos’s southern Champasak province, just two kilometres north of Cambodia. The plant has an installed capacity of 260MW.

According to Jona, the price of the 195MW power purchase agreement is $0.073 per kilowatt hour, which Cambodia’s Electricity Authority (EDC) implements with a power deal.

The Vientiane Times reported in October the dam started four electricity generators last year after construction started earlier in 2016.Currently, Cambodia imports power from Laos between 50MW to 70MW.

Cambodia and Laos also reached an agreement of a 2,400MW power purchase which is scheduled to start in 2024. The power, under the purchase agreement, will be generated from coal-fired power plants, located in Laos.

“Currently, power imported from Laos is still small and once the 195MW has been made the amount of power in 2024 imported from Laos will be increasing higher,” Jona said.

The government is also building high 500kV transmission line from Phnom Penh to the border of Laos for carrying 2,400MW once in operation. (Bron: Khmer Times, 8 januari 2020)

19 maart 2020
• Cambodja gaat de komende 10 jaar geen nieuwe waterkracht dammen ontwikkelen, alhoewel het land een grote behoefte heeft aan elektriciteit. Dit heeft een topambtenaar woensdag bekend gemaakt. Het land herziet zijn energiebeleid en richt zich op kolen, aardgas en zonne-energie.
Het besluit betekent dat buurland Laos, die de afgelopen zes maanden twee nieuwe dammen in de Mekong heeft geopend, het enige land in het Lower Mekong Basin is dat ‘witte steenkool’ opwekt in een rivier waarvan 60 miljoen mensen afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud. De twee dammen zijn de Xayaburi dam en Don Sahong dam. De Don Sahong dam is in januari in gebruik genomen [ik dacht dat die nog op de tekentafel lag].
Cambodja had eerder plannen bekend gemaakt voor twee dammen in Sambor en Stung Treng, maar die worden aangehouden. Het land baseert zich op een studie van een Japanse consultant, die heeft geadviseerd andere energiebronnen te gebruiken.

Reacties niet mogelijk