Thais nieuws maandag 31 juli

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.
Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

Voor het nieuws van 1-30 juli zie de zwarte menubalk bovenaan de pagina onder het kopje Thailand.

 

Opinie: Regime op z’n hoede voor Yingluck als martelares

31 juli – De politieke temperatuur schiet volgende maand omhoog, wanneer oud-premier Yingluck op 1 augustus haar slotpleidooi houdt en op 25 augustus de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof vonnist of ze zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst.

Augustus zou wel eens de heetste maand kunnen zijn sinds het leger in mei 2014 de macht heeft overgenomen, schrijft BP hoofdredacteur Umesh Pandey in zijn wekelijke beschouwing op Sunday Forum. Volgens hem maken de regeringsstrategen zich zorgen over het feit dat Yingluck het gezicht van het verzet kan worden en een heldin. Een zegt: ‘Wanneer de rechtbank haar gevangen zet, kan ze Thailand’s Suu Kyi worden alhoewel iedereen weet dat ze dat niet is.’

Umesh meent dat Yingluck zich daarvan bewust is, wat de belangrijkste reden is waarom ze zich heeft verzet tegen pogingen van het regime om haar te dwingen het land te ontvluchten. [Mij niets van bekend] Yingluck is onvermurwbaar gebleven dat ze niet wijkt. Alhoewel er talloze gelegenheden zijn geweest om te vluchten, is ze vastbesloten het recht zijn loop te laten hebben.

Veel topmensen in de regering vragen zich dan ook af wat er na 25 augustus gaat gebeuren. Ze geven toe dat dit niet het scenario was dat ze voor ogen hadden. Wordt ze gevangen gezet of krijgt ze een voorwaardelijke straf, waarbij haar vermogen wordt gevorderd? Umesh constateert: Een beslag op haar vermogen helpt de supporters van het regime tevreden te stellen.

Umesh trekt een vergelijking met India’s eerste vrouwelijk premier Indira Gandhi die in 1978 werd gearresteerd op beschuldiging van corruptie. Ze zat slechts zeven dagen gevangen, genoeg om haar populariteit te herwinnen die ze met 21 maanden noodtoestand had verloren. De losse coalitie van oppositiepartijen viel uiteen en in 1979 kwam haar partij weer aan de macht.

Yingluck, zo lijkt het, weet welk voordeel zij en haar partij kunnen behalen uit zo’n scenario. Umesh wijst erop dat de weerzin tegen het regime weliswaar onder controle is gebleven, maar een schuldig verklaring van Yingluck kan de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Het regime is zich daarvan bewust en treft voorbereidingen om het werk van veel groepen te bemoeilijken, die betrokken kunnen zijn bij het hergroeperen van politieke groepen.

De enige hoop is, besluit hij, dat het vonnis niet iets is wat het land aan de rand van de afgrond brengt. En hopelijk komt de regering met plannen om te voorkomen dat het land weer verzeild raakt in de colour-coded politiek van het verleden. (Bron: Bangkok Post, 30 juli) (Zie verder de pagina Rijst 4)

Sakon Nakhon: Water in hoofdstad zakt

31 juli – Het waterpeil in de hoofdstad van de zwaarst getroffen provincie Sakon Nakhon  (Noordoosten) is met 10 tot 15 cm gezakt, maar laag gelegen gebieden waaronder het centrale zakendistrict staan nog onder 1 tot 1,5 meter water. De elektriciteit is er uitgeschakeld. In de wijk Nong Sanom met hotels, appartementen en honderden huizen, bedraagt het waterpeil 1,8 tot 2 meter. Die wijk heeft te maken met grote hoeveelheden run-off (bergwater) van de Phu Phan berg.

De provinciale autoriteiten hebben een hulpcentrum opgezet in de sportzaal van de Sport Authority of Thailand. Daar verblijven nu honderden evacuees. Het fungeert ook als medisch centrum.

De bewoners in het noordelijk deel van het Noordoosten zijn gisteren door het Meteorological Department gewaarschuwd voor mogelijke overstromingen vandaag. De regen wordt veroorzaakt door wat er over is van de tropische depressie Sonca. In het Zuiden werden in de Andaman Zee golven van 2 tot 3 meter verwacht. Kleine vaartuigen dienen aan wal te blijven, grote vaartuigen dienen uiterst behoedzaam te manoeuvreren.

De eerder genoemde tropische storm Nesat ligt boven de zuidkust van China, maar zal naar verwachting geen gevolgen hebben voor Thailand. En dat geldt ook voor de tropische storm Haitang, aanvankelijk een depressie nu een tropische storm, die boven het zuidwesten van Taiwan ligt. (Bron: website Bangkok Post, 30 juli)

Overstromingen: Phetchabun houdt de adem in

31 juli – Terwijl de overstromingen in de stad Sakon Nakhon afnemen, maar nog altijd staan twaalf districten in de provincie onder water, richten de autoriteiten nu hun aandacht op de districten Lom Sak en Muang van Phetchabun (zie kaartje). Arbeiders in Lom Sak zijn bezig water af te voeren naar de rivier Pa Sak. Gevreesd wordt dat de overstromingen aanhouden of zelfs erger worden.

PhetchabunIn de stad Lom Sak staan sinds zaterdagavond enkele wegen onder 80 cm water na overstromingen in het aangrenzende district Lom Kao. Volgens gouverneur Pibu van Phetchabun zijn in Lom Sak 6.500 mensen getroffen door overstromingen. Bewoners krijgen hulp bij verhuizing naar hoger gelegen gronden. Verwacht wordt dat het district Muang onder water loopt omdat het water in de gezwollen rivier verder naar het benedenstroomse gebied stroomt.

De burgemeester van Phetchabun zegt dat langs de rivier in Muang een dijk van zandzakken wordt opgetrokken. Bewoners die langs de rivier wonen, is geadviseerd hun bezittingen in veiligheid te brengen. In Lom Sak is een bewoner geëlektrocuteerd.

Het National Hydroinformatics and Climate Centre waarschuwt op zijn website dat het waterpeil van de rivier een crisisniveau heeft bereikt. Het Royal Irrigation Department heeft de rode vlag gehesen, het hoogste waarschuwingsniveau. (Bron: website Bangkok Post, 30 juli)

Overstromingen: Premier waarschuwt politici

31 juli – Premier Prayut waarschuwt politici de overstromingen niet te misbruiken voor eigen politiek gewin. Volgens hem verspreiden sommigen onjuiste informatie [geen details]. Hij verdedigt de handelwijze van de regering.

Het Thai Meteorological Department en het Disaster Prevention and Mitigation Department hebben vanaf het begin gewaarschuwd voor het barre weer en functionarissen en vrijwilligers ingezet om de bevolking te informeren over de stand van zaken. Politie, leger en ambtenaren verlenen hulp aan getroffen bewoners, in goede samenwerking met de particuliere sector

Regeringswoordvoerder Sansern trok gisteren een vergelijking met de zware overstromingen van 2011. ‘Die situatie werd veroorzaakt door mismanagement. Alhoewel bekend was hoe groot het volume regenwater was, haastte de regering zich niet om water af te voeren, wat een aanzienlijke schade aan het land heeft toegebracht.’ In 2011 werd het land bestuurd door de regering Yingluck.

Premier Prayut heeft weer de nodige opdrachten gegeven, zoals hij altijd doet, maar ik lees zelden of ze worden uitgevoerd. Hij heeft de ministeries van Binnenlandse Zaken en Landbouw en het leger opgedragen waterpompen te installeren. Alle provincies hebben de opdracht gekregen de schade aan huizen te bepalen en te melden hoeveel personen gedood en gewond zijn. Op basis van die gegevens verleent de regering (financiële) assistentie.

Sansern zegt dat voertuigen met generatoren en waterpompen, platbodems en vrachtwagens naar getroffen gebieden zijn gestuurd. Er worden dijken van zandzakken aangelegd en evacuatiecentra zijn opgezet van waaruit voedsel, drinkwater en wat nog meer nodig is om te overleven, worden verspreid. (Bron: website Bangkok Post, 30 juli)

Soldaten laden heli met zandzakken

Update krant: Premier ontkent geklooi met waarschuwingen

31 juli – Er is een beschuldiging en er is een ontkenning. Je kunt er bijna vergif op innemen, dus is de vraag: is de ontkenning nog wel nieuws? Premier Prayut reageert op kritiek van Pheu Thai politici dat de regering heeft nagelaten de bewoners in het Noordoosten en met name in Sakon Nakhon te waarschuwen voor de grote overstromingen.

Ook in dit bericht verwijt Prayut politici de situatie te misbruiken. ‘Ze hebben valse beschuldigingen geuit en geruchten gecreëerd om de bevolking in paniek te brengen’, zegt regeringswoordvoerder Sansern.

Een van de critici is Plodprasop Suraswadi, voormalig vice-premier in de regering Yingluck en oprichter van het National Disaster Warning Centre. Hij schreef zaterdag op zijn Facebook pagina dat de regering verzuimd heeft een effectief waarschuwingssysteem op te zetten, waardoor Sakon Nakhon werd geconfronteerd met de ergste overstromingen in 20 jaar.

De gegeven waarschuwingen over het weer acht hij onvoldoende. De regering had ook moeten waarschuwen voor run-off (bergwater) naar de stad vanaf de Phun Phan berg. Plodprasop vraagt om een onderzoek waarom diensten het hebben laten afweten.

Volgens NCPO-woordvoerder Winthai hebben de mensen in het Noordoosten er begrip voor dat de natuurlijke waterwegen in hun woongebied niet in staat zijn het grote volume aan water te verwerken c.q. op te slaan. ‘Wat Plodprasop zegt, is alleen maar een persoonlijke mening gebaseerd op een politiek vooroordeel.’ Winthai zegt dat het regeringsbeleid op twee principes steunt: waarschuwingen en voorbereiding alsmede het beperken van schade.

De koning doet ook een duit in het zakje. Hij heeft de premier (de vrij overbodige) opdracht gegeven de slachtoffers in de getroffen gebieden te helpen, aldus minister Chatchai (Landbouw). Prayut heeft zich keurig aan de opdracht gehouden door de autoriteiten te bevelen om alle mensen in overstroomde gebieden hulp te verlenen.

Permanent secretaris Grisda van BiZa zegt dat de koning heeft geadviseerd een hulpcentrum in Sakon Nakhon te openen, van waaruit de verstrekking van voedsel, water en andere benodigdheden efficiënter kan worden geregeld. De provinciaal gouverneur van Sukhothai zegt dat de koning de premier en de commandant van het Derde Legerkorps heeft geadviseerd soldaten naar de slachtoffers in zijn provincie te sturen. [Hoe heerlijk, al dit on-nieuws]

Ten slotte meldt het bericht dat vijftig woonkernen rond Nong Han, ’s lands grootste zoetwatermeer, onder water zijn gelopen. Het waterpeil steeg gisteren met 1 cm per uur. In het dorp Don Khok Yang zijn negentig huishoudens van de buitenwereld afgesneden. De autoriteiten proberen hen over water te bereiken waarvoor een afstand van 3 kilometer moet worden overbrugd. De provinciale luchthaven gaat vermoedelijk om middernacht open.

Op de foto laden soldaten een helikopter met 24.000 lege zandzakken. Ze gaan naar Sakon Nakhon.

Drugs- en mensenhandel: Justitie wil grote vissen zien

31 juli – Grote vissen willen we zien, geen voorntjes, zegt het ministerie van Justitie naar aanleiding van vijftien drugszaken waarin verdachten zijn gearresteerd. Maar het zijn kleine jongens, hoge ambtenaren en invloedrijke zakenlieden die aan de top staan, blijven buiten schot.

Permanent secretaris Wisit van het ministerie zei dat gisteren na een vergadering van een panel dat het toezicht heeft op (drugs- en mensenhandel)zaken waarbij ambtenaren zijn betrokken. Volgens hem hebben de onderzoeken naar overheidsautoriteiten ‘aanzienlijke’ voortgang geboekt, maar alleen laag geplaatste ambtenaren en handlangers zijn gearresteerd.

De zaken waarnaar onderzoek wordt gedaan, betreffen onder andere de smokkel van Rohingya vluchtelingen in het Zuiden en twee sekshandel schandalen in Ban Nam Phieng Din (Mae Hong Son) en Phu Rua (Loei). Het bericht noemt geen specifieke drugszaken.

Wisit vindt dat ambtenaren die schuldig worden bevonden aan mensenhandel, ontslagen dienen te worden uit overheidsdienst. Tegen degenen die zich bemoeien met onderzoeken om ambtenaren te beschermen die bij de handel de leiding hebben, dient disciplinair en strafrechtelijk te worden opgetreden. Het onderzoekspanel bepleit ook de vervolging van ambtenaren die betaalde seks hebben gehad met minderjarige prostituees.

DSI-hoofd Paisit zegt dat de DSI  zich concentreert op geldstromen en registraties van telefoongesprekken van ambtenaren die verdacht worden van mensenhandel. Op zo’n manier zou het moeten lukken gote vissen te vangen. De Anti-Trafficking in Persons Division speurt naar functionarissen die steekpenningen hebben aangenomen. (Bron: website Bangkok Post, 30 juli) (Zie ook de pagina Mae Hong Son)

In een kader meldt de krant dat twaalf Cambodjanen bij de grenspost Aranyaprathet geprobeerd hebben illegaal Thailand binnen te komen door over een betonnen muur te klimmen. De zes mannen en zes vrouwen werden op heterdaad betrapt op het parkeerterrein ten zuiden van de grenspost. Geen van hen kon zich identificeren. In Thailand zou een Cambodjaan hen ophalen. De smokkel kostte hen 800 tot 1.200 baht in ruil waarvoor hen een baan in de bouw in Bangkok was beloofd.

Don Mueang

Kort nieuws maandag 31 juli

– De helling op de Vibhavadi Rangsit weg naar luchthaven Don Mueang (foto) is tot met woensdag gesloten. Passagiers hebben de raad gekregen drie uur voor vertrek naar de luchthaven te gaan om er zeker van te zijn dat ze hun vlucht niet missen. Het gaat om een proef om te zien wat het effect is van de sluiting op het verkeer.

Het Highways Department wil de helling verplaatsen naar een plaats dichter bij het station. Dan komt er ook ruimte vrij om een derde rijstrook aan te leggen. De huidige toegang vormt een knelpunt waardoor er vaak opstoppingen ontstaan.

Gedurende de sluiting moeten automobilisten doorrijden naar de helling bij de luchtmachtbasis. Passagiers die via de tolweg komen, kunnen de afrit gebruiken bij de vrachtloodsen.

– Eindelijk eens positief nieuws over het Thaise onderwijs, maar het heeft wel betrekking op internationale scholen. Onderwijsexperts zeggen dat Thailand de potentie heeft een regionaal onderwijscentrum te worden voor studenten uit Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam omdat het schoolgeld relatief laag is en de scholen hoog kwalitatief onderwijs bieden.

Directeur Toryos van de recent geopende Denla British School wijst op nog meer voordelen: Thailand is een vriendelijk land, centraal gelegen en gemakkelijk bereikbaar, en het onderwijs biedt een ruime keus aan curricula.

De afgelopen jaren is het aantal buitenlandse leerlingen gestaag gestegen en die trend zal zich volgens hem wel voortzetten. China, Myanmar en Laos vormen een grote markt voor Thaise scholen omdat in die landen geen internationale scholen zijn. Thailand heeft er 170, het hoogste aantal in Zuidoost-Azië. (Zie verder de pagina Onderwijs 2)

– Leuke verdienste voor een rubbertapper, nu de rubberprijzen zich op een historisch dieptepunt bevinden, maar dan moet je natuurlijk niet betrapt worden. Een voormalige rubbertapper, met 230.000 methamphetamine pillen en twee kilo crystal meth in zijn bezit ter waarde van 25 miljoen baht, is zaterdagavond in Din Daeng (Bangkok) bij een politiepost aangehouden.

Hij was in een taxi onderweg naar zijn vriendin in Ramkhamhaeng. De man gaf zichzelf bloot omdat hij zich verdacht gedroeg. De politie vond enkele pillen in zijn tas en de rest later in zijn huis.

De man zegt 100.000 baht te hebben gekregen voor het afleveren van de drugs uit Bang Pa-in (Ayutthaya) naar klanten in Nakhon Si Thammarat. De ex-rubbertapper kwam twee maanden geleden naar Bangkok en werd later gehuurd als drugskoerier. Sindsdien heeft hij vier ritten gemaakt.

gaur– De staf van nationaal park Bang Lang in Yala heeft volgens de regels gehandeld door een gaur te onthoofden. Dat is standaardregel om te voorkomen dat het dier wordt gestolen en op de zwarte markt verkocht. Vooral voor een kop wordt grof geld betaald. Het dier was bezweken, kort nadat het gered was uit een moeras. Daarin moet het enkele dagen vast hebben gezeten.

Internetgebruikers hadden beweerd dat het personeel de kop als trofee aan de muur van het kantoor wilde hangen. [Gelul natuurlijk] De kop wordt wel getoond aan bezoekers, die geïnteresseerd zijn in de plaatselijke in het wild levende dieren. De gaur, genaamd Mali, woog 500 kilo.Het bericht vermeldt niet hoe oud het dier was, alhoewel dat vastgesteld kan worden aan de hand van het aantal ringen op de hoorns.

– Overbodig en alleen maar politiek-gemotiveerd: zo noemt regeringswoordvoerder Sansern het voorstel van politici en rijstpelmolenaars om een nieuwe inspectie uit te voeren naar ’s lands rijstvoorraden. Sansern vertrouwt het niet, want waarom stellen ze dit juist nu voor, drie weken voordat de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshoofd in de Yingluck-zaak vonnist. ‘Dat kan geen toeval zijn’, aldus Sansern.

Hij zegt dat het ministerie van Handel al talloze malen een opgave heeft gedaan van de nog aanwezige rijst, waarvan een deel verrot is. Te lang onder slechte omstandigheden bewaard, en alleen nog goed als veevoer.

De eigenaren van acht opslagplaatsen riepen de regering eerder op om de voorraden opnieuw te controleren. Ze hebben geen vertrouwen in de eerder uitgevoerde inspecties. In een aantal gevallen zou grade A en B rijst zijn verkocht als grade C (alleen goed als veevoer). Dit zou volgens hen tot meer verliezen in het hypotheeksysteem hebben geleid. De rijstinspecties zijn in 2014 begonnen nadat het leger de macht had overgenomen. De resultaten zijn telkens bekend gemaakt. (Zie verder de pagina Rijst 4)

– De regering lijkt het in haar broek te doen voor 25 augustus wanneer de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof oordeelt in de zaak Yingluck. Na eerdere oproepen van premier Prayut en vice-premier Prawit om thuis te blijven gaan de veiligheidsautoriteiten [wie zijn dat toch?] supporters van de oud-premier vragen zich niet aan te sluiten bij openbare bijeenkomsten op 1 augustus (slotpleidooi Yingluck) en 25 augustus.

Maar NCPO-woordvoerder Piyapong zegt dat er geen plannen zijn om fans tegen te houden die Yingluck in Bangkok morele steun willen verlenen. Hij verwacht dat bewoners die kampen met overstromingen, niet snel naar Bangkok zullen komen. Die hebben wel andere zorgen aan hun hoofd.

–  Op 2 augustus doet de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof een uitspraak in de zaak van de ontruiming van het terrein van het Governement House in 2008, dat bezet was door geelhemden. Ze zagen daardoor kans de toenmalige premier Somchai tegen te houden om een regeringsverklaring af te leggen.

De ontruiming ging er nogal grof aan toe, want twee personen kwamen om het leven en 471 werden gewond. Terecht staan vier personen waaronder de toenmalige vice-premier Chavalit, die belast was met veiligheidszaken, en Somchai. Het Hof nam de zaak in februari vorig jaar in behandeling en beëindigde de behandeling op 30 juni.

– Een meerderheid van de respondenten in een peiling van Nida heeft geen bezwaar tegen berechting van politieke gezagsdragers (die naar het buitenland zijn gevlucht) in absentia. 69,5 procent van de 1.251 ondervraagden vindt het goed idee om te voorkomen dat verjaringstermijnen verlopen. 25,5 procent is tegen; zij vinden dat de beschuldigden de kans moeten krijgen zich te verdedigen. De rest weet het niet of heeft geen mening.

48,8 procent vindt dat deze zaken helemaal geen verjaringstermijn dienen te hebben. Gevraagd of oude zaken opnieuw in behandeling moeten komen, antwoordt 66,1 procent bevestigend. 26,7 vindt dat dit tegen het kernprincipe van de wet ingaat. Het bericht zegt niets over Thaksin tegen wie vijf zaken zijn geschorst, maar dat is al eerder gemeld door de krant. (Zie de pagina De zaak Thaksin)

De organieke wet op de berechting van politieke gezagsdragers is begin deze maand aangenomen door het parlement.

Reacties niet mogelijk