Rijst 4 (2017)

Rijsthypotheeksysteem (Zie ook het rijsthypotheeksysteem in Q&A)
Het rijsthypotheeksysteem, dat door de regering Yingluck wordt heringevoerd, werd in 1981 gelanceerd door het ministerie van Handel als maatregel om het overaanbod van rijst in de markt te verlichten. De regering boekte voor het eerst gigantische verliezen in 2004 toen de in mei 2007 ontbonden Thai Rak Thai partij van Thaksin aan de macht was. De hypotheekprijs (de prijs die de regering voor de rijst betaalde) lag ver boven de marktprijs. Critici zeiden dat Thaksin dit opzettelijk had gedaan om de plattelandskiezers te paaien.
De rijstvoorraad van de overheid steeg naar 6 miljoen ton in 2003/2004 en 7,5 miljoen ton in 2004/2005. Het verlies voor de overheid bedroeg 26,49 miljard baht.
Na de militaire coup van september 2006, waarbij Thaksin werd verdreven, zette de regering Surayud het mes in de hypotheekprijs en bracht die op gelijke hoogte met de marktprijs. De eerste oogst in 2006 leverde daardoor slechts een verlies op van 319 miljoen baht, vergeleken met 12,94 miljard het jaar ervoor. In 2007/2008 werd geen verlies geleden.
De daarop volgende regering van Samak (People Power Party, de reïncarnatie van Thai Rak Thai) verhoogde de prijs weer, waardoor het verlies voor de tweede oogst 26,63 miljard baht bedroeg.
Gedurende het seizoen 2008/2009, toen de Democraten aan de macht waren, bedroeg het verlies op de tweede oogst 33 miljard baht.
De Democraten vervingen het systeem, dat ook nog eens vatbaar voor corruptie is, door een prijsgarantiesysteem, waarbij de regering de boeren compenseerde door het verschil te betalen tussen de marktprijs en een referentieprijs. De rijstvoorraad van de overheid werd afgebouwd. Het verlies voor de overheid daalde daardoor drastisch.

Formerly concerned with farm price intervention through farm penalties such as heavy taxation, Thailand began farm subsidies in the late 1980s. The rice mortgage scheme was introduced in the early 1980s but first became a major price intervention programme in 1991. In Thailand, rice mortgaging is similar to the action of pawning, where farmers can sell paddy rice to the government and buy it back at minimal interest. The original objective was to provide short-term liquidity for farmers to be able to delay the sale of their rice.
In the 2001/2002 season , the Thaksin government raised the price of mortgaged rice to 100% of the market price. After that, the volume of mortgaged rice jumped to 38% of total production in 2004/2005 (8.6 million tonnes of 22.6 millon tonnes), while the programma was plagued by problems and corruption.
(Bron: Bangkok Post Spectrum, 9 oktober 2011)

Ouder nieuws is niet meer bereikbaar.

Donderdag 5 januari 2017
– Het Department of Foreign Trade (DFT) wijst de klacht van een buitenlandse af die zegt dat ze in een pak rijst van een bekend merk plastic heeft aangetroffen. Dat schrijft ze op haar Facebook-pagina. Toen ze de rijst in een wok bakte, werden de graankorrels zwart, wat ze laat zien op een video.
De directeur-generaal van de DFT zegt dat het om jasmijnrijst gaat, die al tijden in de VS op de markt is. Ze veronderstelt dat de vrouw niet weet hoe je rijst moet koken en de reputatie van Thaise jasmijnrijst wil aantasten. Volgens haar is de vrouw van Aziatische afkomst; ze woont in New York en Californië. Rijstimporteurs en -exporteurs bekijken wat ze aan de zaak kunnen doen.
De DFT onderzoekt ook een andere klacht over rijst. In een food court in Vancouver zou nep rijst [?] worden geserveerd. De DG vindt het allemaal onlogisch. Wanneer plastic wordt verhit, smelt het en rijst vervangen door plastic is kostenverhogend, want rijst kost 20 baht per kilo en plastic 40 baht.

Zaterdag 7 januari
– Premier Yingluck die terecht staat voor de afdeling Political Office-Holders van het hooggerechtshof wegens plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst, zal vermoedelijk kunnen profiteren van de nieuwe grondwet die een beroepsmogelijkheid introduceert. In dezelfde rechtbank kan in beroep worden gegaan, waarvoor geen nieuw bewijs vereist is. Andere rechters beslissen daarover. Tot nu toe is beroep praktisch onmogelijk omdat binnen 30 dagen nieuw bewijs moet worden geleverd.

Flinke stimulans voor megafarms
17 januari – Het rijst megafarm programma dat vorige jaar van start ging, krijgt dit jaar een flinke stimulans. De nieuw benoemde staatssecretaris van Landbouw Chutima zegt dat het programma op drie niveaus wordt gevoerd, afhankelijk van locatie en vraag van de deelnemende boeren.
Het programma behelst het samenvoegen van de akkers van verschillende boeren tot één groot perceel, dat bewerkt kan worden met moderne landbouwwerktuigen. De boeren kunnen bij de BAAC maximaal 5 miljoen baht lenen tegen een rente van 0,01 procent. Het ministerie is verantwoordelijk voor de marketing en afzet. Door hun krachten te bundelen kunnen de boeren een beter toegang verkrijgen tot markten en financiële bronnen.
Vorig jaar augustus keurde het kabinet een krediet van 3,25 miljard baht goed aan leningen voor megafarm projecten in 2017 tot 2019. En in september tekende het ministerie van Landbouw een Memorandum of Understanding met het ministerie van Handel en Binnenlandse Zaken om het programma te promoten.
Vorig jaar waren 381 megafarms met 63.000 boeren in bedrijf op een oppervlakte van 940.000 rai. Dit jaar wil het ministerie het aantal uitbreiden naar 426 boerderijen met 72.142 boeren op 1,05 miljoen rai. Het ministerie zoekt naar middelen om dit aantal verder uit te breiden.
De drie modellen zijn Model 2.0 (traditionele landbouw met betere marketing en beheer), Model 3.0 (landbouw met simpele technologie, verbouw van premie rijst als grondstof voor industrieën die producten met toegevoegde waarde maken) en Model 4.0, het meest geavanceerde, waarbij GPS wordt ingezet, aan grondverbetering wordt gedaan, drones worden gebruikt om kunstmest en pesticiden te sproeien (foto) en innovatieve producten worden geproduceerd. Maar voor dit model zijn volgens de staatssecretaris investeerders nodig.
Het ministerie gaat zich dit jaar ook richten op GAP, oftewel good agricultural practices, en voedselveiligheid. Het wil de afzetmarkten in de toekomst duidelijk maken dat Thailand veilige landbouwproducten zoals groentes levert. [Persoonlijke noot: Dan zal het gebruik van chemicaliën toch aanzienlijk moeten worden teruggebracht]
Chutima zegt: ‘Alhoewel in de landbouw chemicaliën worden gebruikt, vereist dat een periode die lang genoeg is voordat geoogst kan worden en het niveau aan residuen op een acceptabel niveau ligt. Wanneer dat eenmaal is bereikt, kan Thailand de volgende stap zetten: chemicaliën-vrije landbouw en uiteindelijk organische landbouw.’
Het land dient volgens haar bij consumenten een beter begrip te kweken over het verschil tussen veilige en organische landbouwproducten, hoe een keuze te maken en hun bereidheid te bevorderen om meer te betalen voor veilige hoog-kwalitatieve producten.
Een van de aandachtspunten dit jaar is ook om in samenwerking met het Agricultural Research Development Agency R&D te bevorderen zodat meer gewassen verbouwd worden die aan de marktvraag tegemoet komen.
Voorzitter Suthep van de Thai Agriculturist Association looft het megafarm project; de krachtenbundeling helpt om de productiekosten naar beneden te brengen, vergroot de productiviteit aanzienlijk en zorgt voor een sterkere onderhandelingspositie. Suthep zegt dat in 2015/16 slechts 40.000 boeren in 47 provincies bij het project waren betrokken. Ze verbouwden voornamelijk hom mali  (jasmijnrijst), witte rijst en Pathum Thani geurende rijst. Dit jaar streeft de vereniging naar uitbreiding van het areaal van 60.000 rai met 40.000 rai. [Wat de verklaring is voor het verschil met de eerder genoemde cijfers weet ik niet.] (Bron: Bangkok Post, 16 januari)

Zaterdag 11 februari
– Voormalig minister van Handel Boonsong en vier anderen zullen toch echt 20 miljard baht moeten dokken voor de verliezen die zijn geleden door valse rijstdeals ten tijde van het hypotheeksysteem voor rijst. De Central Administrative Court heeft hun verzoek om een dwangmaatregel afgewezen. De vijf zijn middels een ‘administrative order’ (bestuursdwang) aansprakelijk gesteld en niet middels een civielrechtelijke procedure, die meer tijd zou vergen. De rechtbank motiveerde haar besluit door erop te wijzen dat de bestuursdwang nog niet is uitgevoerd.
De zaak wordt overigens nog behandeld door de Criminal Division for Holders of Political Positions van het hooggerechtshof. De toenmalige secretaris van Boonsong, die ook aansprakelijk is gesteld, had zich niet aangesloten bij het vijftal. Het hooggerechtshof heeft tegen hem een arrestatiebevel uitgevaardigd, omdat hij vorig jaar niet op een zitting was verschenen.

De klok tikt voor oud-minister Boonsong
12 februari – Zullen ze hun verzet opgeven, oud-minister Boonsong van Handel en vijf anderen die aansprakelijk zijn gesteld voor frauduleuze G-to-G rijstdeals met China (government to government) tijdens het hypotheeksysteem voor rijst? Vrijdag kregen ze de kous op hun kop van de Central Administrative Court die weigerde een strafmaatregel te nemen tegen de dreigende inbeslagname van hun vermogen.
En nu gaat het ervan komen. Het ministerie van Handel laat weten te zullen beginnen met het toepassen van de bestuursdwang om in totaal 20 miljard baht terug te vorderen. Zaterdag gaf Duangporn Rodphaya, directeur-generaal van het Foreign Trade Department (FTD), een toelichting op de verdere gang van zaken.
Het ministerie van Handel stuurt nu alle documenten naar het Legal Execution Department (LED) van het ministerie van Justitie, dat met de uitvoering van de bestuursdwang is belast. Het LED voert uit, het FTD helpt bij het traceren van het vermogen . Duangporn zegt dat de  zaak een verjaringstermijn van 10 jaar heeft.
‘We hebben de juridische procedures gevolgd. Gezien de omvang van het papierwerk en de technische aspecten zal het tijd in beslag nemen om de details van de zaak met het LED te bespreken.’
Boonsong zei zaterdag nog niet besloten te hebben of hij in beroep gaat tegen de uitspraak van de Central Administrative Court of wacht tot het ministerie daadwerkelijk vermogen in beslag begint te nemen. [Dat dit nog niet was gebeurd was voor de bestuursrechter reden het verzoek af te wijzen]
Boonsong moet 1,77 miljard baht betalen, zijn toenmalige staatssecretaris 2,3 miljard baht en vier ambtenaren 4 miljard baht elk.
De zaak wordt met argusogen gevolgd omdat oud-premier Yingluck op dezelfde wijze aansprakelijk is gesteld. Ze moet 20 procent betalen van de verliezen die in twee rijstseizoenen zijn geleden, een bedrag van 35 miljard baht. Yingluck is ook naar de bestuursrechter gestapt, maar die moet nog een uitspraak doen.
Zoals bekend staan Yingluck, Boonsong en de anderen daarnaast strafrechtelijk terecht voor de Supreme Court’s Criminal Division for Political Office Holders. De zaak tegen Yingluck duurt lang vanwege het grote aantal getuigen dat wordt gehoord. (Bron: website Bangkok Post, 11 februari)
Update krant: De krant vandaag voegt weinig toe aan het websitebericht. Duangporn en Rueanvadee, hoofd van het LED, leggen uit dat de procedure nieuw voor hen was en daarom zo lang heeft geduurd, want op 19 september viel het besluit de zes mannen aansprakelijk te stellen.
‘Er zijn geen fouten gemaakt. Het is voor beide departementen allemaal nieuw’, zegt Ruanvadee. Mocht het in beslag te nemen vermogen onvoldoende zijn om de compensatierekening te betalen, dan moet het Department of Foreign Trade uitzoeken wat verder te doen, zegt ze.
Boonsong gaf vrijdag als zijn mening dat de autoriteiten met in beslag nemen dienen te wachten op het vonnis van de Supreme Court’s Criminal Division for Political Office Holders in de strafrechtzaak. In april 2015 werd de zaak in behandeling genomen. Tja, de justitiële molens draaien langzaam in Thailand.

Hypotheeksysteem: Yingluck is kwaad op Wissanu
16 februari – Vice-premier Wissanu zegt dat niet gewacht hoeft te worden op een bevel van de Central Administrative Court om beslag te leggen op het vermogen van Yingluck. De oud-premier moet 35,7 miljard baht betalen als compensatie voor de in het hypotheeksysteem voor rijst geleden verliezen. De regering gebruikt daarvoor een administrative order (bestuursdwang) en niet een civiele procedure.
Wissanu reageert op kritiek van Yingluck op haar Facebook pagina. Ze hekelt een uitspraak die Wissanu dinsdag deed, dat al begonnen kan worden met de inbeslagname. Yingluck stapte vorige maand naar de Central Administrative Court en vroeg de bestuursrechter om de bestuursdwang ongedaan te maken. Ze vindt dat op de uitspraak moet worden gewacht.
Volgens Yingluck maakte Wissanu het nog bonter want hij heeft verslaggevers verteld dat in het geval de bestuursrechter Yingluck in het gelijk stelt, al in beslag genomen vermogen niet wordt teruggegeven.
Yingluck schrijft: ‘U houdt geen rekening met rechtsprincipes. Ik begrijp niet waarom een “grote” juridisch expert die door de regering wordt vertrouwd zijn eigen oordeel gebruikt bij het inbeslagname proces en de rechtsgang niet afwacht.’
Wie Yingluck bedoelt met ‘expert’ wordt niet duidelijk uit het bericht, wellicht Wissanu, want die is als vice-premier belast met de juridische zaken van de regering.

Donderdag 23 februari
– Vandaag krijgen de zes personen die 20 miljard baht moeten betalen voor frauduleuze rijstdeals in het hypotheeksysteem voor rijst, een mooie brief van het Legal Execution Department met de bestuursmaatregel op basis waarvan ze moeten dokken. Een van hen is de voormalige minister van Handel Boonsong in het kabinet Yingluck. Het gebruik van bestuursdwang in dit geval en niet een civielrechtelijke procedure is niet onomstreden.
Vice-premier Wissanu zei gisteren een vergadering uit te zullen schrijven van een commissie [blijkbaar recent gevormd?] die 900 zaken gaat onderzoeken van vermeend gesjoemel met G-to-G rijstdeals (government to government) en de opslag van destijds van de boeren gekocht rijst.

Dinsdag 7 maart
– Boeren in de Central Plains zijn een eigenwijs volkje want in weerwil van waarschuwingen hebben ze meer rijst in het off-season geplant dan is toegestaan. Hoofd Bowdaeng van het Ayutthaya Irrigation Project zegt dat velen weigeren samen te werken met de autoriteiten. Uit een onderzoek is gebleken dat 5,3 miljoen rai is beplant, 2,7 miljoen rai meer dan het RID kan voorzien van water.Op veel plaatsen is de rijst twee maanden oud. Eind april wordt ze geoogst.
Alleen al in Ayutthaya is 570.000 rai beplant. De provincie heeft genoeg water voor 340.000 rai, zegt Bowdaeng. Hij verwacht dat het watertekort de productie benadeelt en gevolgen heeft voor de verkoopprijs. Het bemoeilijkt ook het provinciaal watermanagementplan, daar boeren wanhopig op zoek zullen gaan naar waterbronnen, wat kan leiden tot conflicten.
De boeren in Chai Nat zijn verstandiger. Zij zijn overgestapt op minder dorstige gewassen. Een zegt nu pinda’s te kweken en daarmee verdient hij zelfs meer dan met rijst. Wanneer hij ze buiten een tussenpersoon om direct aan de verkopers verkoopt, verdient hij nog meer. De pinda’s kunnen na zestig dagen geoogst worden.

Britse gezant: Schone kolen zijn niet schoon
8 maart – Een kolencentrale bouwen is niet de juiste keuze voor Thailand in een tijdperk waarin gestreefd wordt naar vermindering van koolstofuitstoot. ‘Schone kolen zijn niet schoon’, zegt Sir David King, Special Representative for Climate Change van het Britse Foreing Secretary.
Volgens King worden door de energieproductie met kolen nog steeds gassen uitgestoten die schadelijk voor de gezondheid zijn. King zei dat vorige week in een lezing over ‘Climate Risks and Oppertunities in the Transition to a Low-Carbon Economy’.
De UK als voorbeeld nemend, zei King dat energie en klimaatverandering niet gescheiden kunnen worden en ze zijn direct gerelateerd aan nationale veiligheid. In Engeland werken 260.000 personen in 11.500 bedrijven aan de nieuwe low-carbon economie. King vertelde dat in 2014 meer centrales zijn gebouwd die werken op duurzame energie dan op fossiele brandstoffen.
Thailand kan als groot rijst producerend land niet het probleem van klimaatverandering negeren, aldus King. Hij wijst op een Chinese studie waaruit bleek dat drie rijstoogsten mislukten door de stijgende temperatuur. Voorts hield hij een pleidooi voor Mission Innovation, een initiatief van 22 landen en de EU om investeringen in schone energietechnologie te bevorderen.

Banenprogramma voor brave boeren
12 maart – Het Royal Irrigation Department trekt 3,5 miljard baht uit voor een banenprogramma ten behoeve van rijstboeren die in tegenstelling tot vele collega’s afzien van de off-season oogst. Ze krijgen een baan in de bouw en onderhoudsprojecten aangeboden. Van het programma kunnen 41.184 boeren profiteren. In Nakhon Ratchasima, Chiang Mai en Sakon Nakhon is het programma al in volle gang.
Boeren in Nakhon Ratchasima, die wel rijst verbouwen, is gevraagd zuinig met water om te springen omdat het waterpeil in het stuwmeer Lam Takhong snel daalt. Het staat nu op 22 procent van de totale capaciteit.
In een watershed gebied in het district Pak Chong is een zandbank van 10 kilometer drooggevallen. In de provincie Chanthaburi zijn vanwege de droogte zeventig olifanten cassave en rubber plantages binnen gedrongen. Ze zijn op zoek naar voedsel en water.
Vrachtschepen kunnen de Moei rivier tussen Tak en Myawaddy (Myanmar) niet meer oversteken omdat het water te laag staat. Een zandbank belemmert de doorvaart. De vracht wordt nu overgeladen op kleinere schepen.
Uit de provincie Si Sa Ket komen gemengde berichten over de droogte. Drie reservoirs bevatten minder dan 50 procent water, maar de watervoorraad in zestien andere is nog adequaat. Volgens de directeur van het Si Sa Ket Irrigation project loopt de landbouw nog geen gevaar. Boven de meest getroffen gebieden wordt geprobeerd kunstmatig regen op te wekken.

Donderdag 16 maart
– De public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) verwacht haar onderzoek in 987 zaken die te maken hebben met het hypotheeksysteem voor rijst, dat tijdens de regeringsperiode van Yingluck van kracht was, in juni af te ronden. Het onderzoek is thans voor 40 procent gevorderd.
Verder noemt het bericht een onderzoek tegen 353 personen, maar ik weet niet zeker of dat ook betrekking heeft op het hypotheeksysteem, mogelijk heeft het betrekking op corruptie. 127 ambtenaren zijn al ontslagen, tegen 66 loopt een disciplinair onderzoek door de organisatie waaraan ze verbonden zijn. Het wachten is nog op het resultaat van onderzoeken naar 123 personen. De andere 37 zijn nog in onderzoek bij de NACC.
De PACC zegt 853 klachten te hebben ontvangen over plichtsverzuim van hoofdzakelijk personeel van de Marketing Organisation for Farmers en de Public Warehouse Organisation, de twee organisaties die de rijst van de boeren in ontvangst namen, alsmede van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives.

Zondag 26 maart
– Voormalig regeringspartij Pheu Thai ziet vooralsnog af van de publicatie van een boek over het controversiële hypotheeksysteem voor rijst, een van de paradepaardjes van de toenmalige PT-regering van Yingluck. Het leger en de politie hebben gevraagd af te zien van publicatie van het boek dat als titel draagt Destructing of Rice-Pledging Scheme, The Demise of Farmers. Ze vrezen voor verstoring van de openbare orde wanneer de presentatie zou zijn doorgegaan.
Wilit Kalayasiri, hoofd van het juridisch team van de Democraten, beschuldigt PT ervan dat de presentatie tot doel zou hebben gehad de regering te destabiliseren. Ze wil de ‘waarheid  over het systeem’, dat het land een heleboel geld heeft gekost, verdraaien en de bevolking een rad voor de ogen draaien, zegt hij.

Hypotheeksysteem voor rijst: 302 verdachten van corruptie
2 april – Het niet geringe aantal van 302 personen [alhoewel: Thailand is een groot land met 67,7 miljoen inwoners) wordt verdacht van corrupte praktijken in het hypotheeksysteem voor rijst, dat tijdens de regeringsperiode van Pheu Thai van kracht was.
De PACC heeft een lijst met de 302 namen gestuurd naar de betrokken overheidsdiensten zodat ze disciplinaire en eventueel strafrechtelijke actie kunnen ondernemen, alsmede naar het Anti-Money Laundering Office (Amlo).
Van de 302 werken 158 bij de Marketing Organisation for Farmers en de Public Warehouse Organisation, de twee organisaties die destijds de paddy van de boeren in ontvangst namen en gewicht, kwaliteit en vochtigheidsgraad vaststelden. De overigen zijn werkzaam in de particuliere sector, de meesten zijn eigenaar van een opslagloods of opzichter.
Het onderzoek van de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) is nu voor de helft gevorderd. In totaal gaat het om 986 zaken. PACC secretaris-generaal Prayong verwacht dat het in juni kan worden afgerond. De PACC richt ook haar pijlen op topambtenaren die mogelijk betrokken waren bij de corruptie. Civielrechtelijke procedures zijn nog niet begonnen, daarvoor is het wachten op Amlo die speurt naar de geldsporen.

Dinsdag 4 april
– Vorige maand hadden ze al een brief gekregen van het Legal Execution Department dat beslag zou worden gelegd op hun vermogen en nu is dat gebeurd. Voormalig minister van Handel Boonsong en vijf anderen moeten bloeden voor verliezen die tijdens het hypotheeksysteem voor rijst zijn geleden op valse G-to-G rijstdeals (government to government).
Boonsong moet 1,77 miljard baht betalen, zijn voormalige staatssecretaris 2,3 miljard baht en in totaal gaat het om een bedrag van 20 miljard baht. De zes mannen kunnen nu ook geen financiële transacties verrichten.

Maandag 10 april
– Voormalig premier Yingluck krijgt van het Hof van Beroep toestemming om adjunct permanent secretaris Jirachai van het PM’s Office aan te klagen voor een ambtsmisdrijf. Het Hof heeft de Central Criminal Court for Corruption and Misconduct (een nieuwe rechtbankkamer) opgedragen een voorlopige zitting te houden.
Yingluck’s klacht heeft betrekking op het onderzoek dat onder leiding van Jirachai is gedaan naar de verliezen die onder het hypotheeksysteem voor rijst zijn geleden. De onderzoekscommissie stelde Yingluck aansprakelijk voor 280 miljard baht.
In juni vorig jaar stapte Yingluck naar de rechter en klaagde Jirachai aan. In eerste instantie wees die Yingluck’s klacht af, maar het Hof acht dit onterecht omdat geen preliminary hearing was gehouden.

Yingluck haalt bakzeil, rechter weigert verbod
11 april – De Central Administrative Court heeft het verzoek van oud-premier Yingluck afgewezen voor een rechtbankbevel de bestuursmaatregel te schorsen waarbij ze aansprakelijk wordt gesteld voor verliezen in het hypotheeksysteem voor rijst. De afwijzing is gebaseerd op het procedurele argument dat de maatregel nog niet is uitgevoerd, maar is aangekondigd. Wanneer dat gebeurt, kan ze opnieuw naar de rechter stappen.
Zoals al vaak gemeld wordt Yingluck beschuldigd van plichtsverzuim. Ze zou nagelaten hebben een eind te maken aan de oplopende verliezen en corruptie in het hypotheeksysteem. Daarvoor wordt ze berecht door de afdeling voor Political Office-holders van het hooggerechtshof. Yingluck vindt dat op de uitspraak van het Hof gewacht moet worden, alvorens 35,7 miljard baht, 20 procent van de geschatte schade, van haar te eisen.

Studie naar inkomenssteun voor boeren
22 april – Het ministerie van Financiën wil diverse maatregelen nemen om het inkomen van boeren te verhogen, maar een rijsthypotheeksysteem zoals onder de regering Yingluck hoort daar niet bij. Gedacht wordt aan een garantieprogramma, dat gericht is op duurzaamheid. Het Fiscal Policy Office en de BAAC zijn gevraagd gezamenlijk te bekijken welke maatregelen het meest geschikt zijn en die volgende week voor te leggen aan het ministerie.
Permanent secretaris Somchai van het ministerie zegt dat een hypotheeksysteem niet in aanmerking komt omdat het problemen oplevert met het management en vatbaar is voor fraude. Enkele voorgaande regeringen hebben het systeem toegepast toen de rijstprijzen kelderden. Maar in tegenstelling tot de regering Yingluck waren ze wel zo verstandig het volume te beperken en een redelijke hypotheekprijs vast te stellen. Bij Yingluck lag die 40 procent boven de marktprijs en gold geen maximum, waardoor de boeren steeds meer gingen produceren, resulterend in een verlies van 500 miljard baht.
De regering Abhisit hanteerde een prijsgarantiesysteem waarbij de regering indien nodig het verschil betaalde tussen een benchmark prijs en de marktprijs voor een maximum van 25 ton paddy per huishouden. De prijzen werden elke twee weken aangepast.
De huidige regering introduceerde vorig jaar een hypotheeksysteem voor de opslag van 2 miljoen hom mali en kleefrijst. De boeren moeten de rijst zelf opslaan. Doel was de nieuwe rijst later op de markt te brengen. De hypotheekprijs was gebaseerd op 90 procent van de marktprijs. Verder kunnen boeren al langer hun oogst verzekeren, maar het bericht geeft daarover geen details. (Bron: Bangkok Post, 21 april)

Woensdag 3 mei
– Het rijstseizoen in het beneden stroomgebied van de Chao Phraya is dit jaar eerder begonnen dan andere jaren. Normaal start het pas na de Royal Ploughing Ceremony die dit jaar op 12 mei plaatsvindt. Maar nu wordt al sinds 1 mei gezaaid, als ik het goed begrijp zodat de rijstvelden tijdens het regenseizoen water kunnen vasthouden nadat geoogst is. Het Royal Irrigation Department (RID) is bereid water uit de stuwmeren te leveren om de boeren te ondersteunen.
Het RID wil het succes herhalen van Bang Rakam, een laag gelegen gebied in Phitsanulok, waar boeren al vorige maand zijn begonnen rijst te planten. De oogst wordt in juli verwacht.
Het plan [voor het beneden stroomgebied] heeft tot doel eventuele schade als gevolg van overstromingen te voorkomen. Het gaat om een gebied van 1,15 miljoen rai. De oogst wordt verwacht in augustus. Overstromingen kunnen in september en oktober toeslaan. Na de oogst doen de paddy velden dienst als wateropvanggebied.

Opinie: Kleren maken de man, maar niet de boer
5 mei – Ik weet niet of ik moet lachen of huilen om zoveel domheid. Wat een land, dit Thailand, waar een minister van Landbouw in alle ernst boeren oproept om zich beter te kleden. Want ze zien er nu armoedig uit. Versleten kleding is onaantrekkelijk en daarom willen jonge mensen geen boer worden.
Minister Chatchai Sarikulya zei dat maandag op een beleidsvergadering. Hij wil het image van het boerenbedrijf verbeteren. Boeren moeten ‘smart farmers’ worden en de bureaucraten op zijn ministerie moeten ‘smart officials’ worden die vertrouwen wekken bij boeren, want daaraan ontbreekt het, heeft de minister van zijn staatssecretaris vernomen.
Ik kon bijna mijn ogen niet geloven toen ik het las in de wekelijkse column van Sirinya Wattanasukchai op de opiniepagina van Bangkok Post. Dus de boeren moeten zich, nu het rijstseizoen begint, geen zorgen maken over typische problemen zoals een minder voorspelbaar weer, de hoeveelheid regen of schulden die ze met moeite kunnen aflossen. Nee, het is de manier waarop ze er uitzien.
Het lijkt erop, schrijft Sirinya, dat Chatchai geen besef heeft van een paar feiten. Boeren kleden zich niet met opzet slecht omdat ze er arm willen uitzien. De meerderheid van de boeren is niet alleen arm, maar ook achtergesteld. Velen missen de kennis om waarde aan hun product toe te voegen. Het is een bekend feit dat een groot aantal buiten het seizoen taxibestuurder wordt om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.
‘Ik ben bang dat de minister het hele punt mist door zich te concentreren op hun uiterlijk en kleding. Zijn vastbeslotenheid om hen in “smart farmers” te veranderen, is goed bedoeld. Maar designer kleding kan hun leven niet verbeteren als ze nog steeds als tweederangs burgers worden behandeld.’
Sirinya slaat vervolgens op hol met de suggestie van de minister. Ze suggereert dat de boeren zich kleden in de lente/zomer collectie 2017 van Yohji Yamamoto, waardoor ze stylish gekleed gaan en er professioneel uitzien. De aarden wallen in hun rijstvelden kunnen dienst doen als catwalk en wanneer ze dan ook nog voorzien worden van iPhones en MacBooks, zullen jonge hipsters staan te trappelen om boer te worden. Ik vat het kort samen, Sirinya’s opsomming is werkelijk hilarisch om te lezen. Soms kan ik van Thailand houden als van een debiel broertje. (Bron: Bangkok Post, 4 mei)

Zondag 14 mei
– 99 procent van de boeren verdwijnt de komende vijf jaar als ze zich niet aanpassen. Die pessimistische voorspelling deed directeur Decha Sitiphat van de Khao Kwan Foundation onlangs op een seminar. De enige manier waardoor ze kunnen overleven is volgens hem onafhankelijkheid, duurzaamheid en chemisch vrije landbouw.
Decha dringt er bij de boeren op aan te beginnen rijst en groentes voor eigen gebruik te verbouwen als een manier om kosten te besparen. Momenteel besteden ze de helft van hun inkomsten aan voedsel tegen rijke mensen slechts 5 procent. Hij dringt er ook op aan minder pesticides en chemicaliën te gebruiken, die steeds duurder worden. ‘Boeren zitten gevangen in een schuldencyclus omdat ze niet in staat zijn rijst onafhankelijk en duurzaam te verbouwen. Ze spekken alleen maar kapitalistische bedrijven.’

Donderdag 18 mei
– Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft nog eens 687 miljoen baht aan vermogen in beslag genomen van entities [bedrijven?] die verbonden zijn met rijstmagnaat Apichart ‘Sia Piang’ Chansakulporn, een directeur van rijstpelbedrijf Siam Indica Co. In beslag genomen zijn onder andere twee condominiums, die eigendom van zijn zoon, bankrekeningen en mutual fund investeringen. Eerder nam Amlo al bezittingen ad 12,9 miljard baht in beslag.
Het bericht vermeldt in detail wat allemaal in beslag is genomen, ’t is een hele waslijst waaronder driehonderd grondactes. Twee andere bedrijven die banden hebben met Apichart, liggen tevens onder vuur. Apichart heeft 30 dagen de tijd om tegen de inbeslagname in beroep te gaan.
Apichart wordt verdacht van betrokkenheid bij valse G-to-G rijstdeals (government to government) toen het hypotheeksysteem van de regering Yingluck van kracht was.

Vrijdag 2 juni
– Zesduizend ton rijst, in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst in 2013 opgeslagen in een loods in Nakhon Sawan, ontbreekt, wat een schadepost oplevert van 200 miljoen, aldus de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC). De rijst was er in bewaring gegeven door de Public Warehouse Organisation, een van de twee organisaties die destijds de rijst van boeren opkochten.
De PACC gaat onderzoeken waar de rijst is gebleven. De commissie heeft het trouwens druk want ze onderzoekt 990 zaken van vermeende corruptie in het hypotheeksysteem. In Nakhon Sawan gaat het alleen al om 201 zaken met een geschatte schade van 25 miljard baht. Verder wordt gespeurd in onder andere Kamphaeng Phet (102 zaken, schade 15 miljard baht), Surin (94 zaken, schade 13 miljard baht) en Pichit (60 zaken, schade 12 miljard baht).

Rijstprijs dit jaar in de lift
14 juni – De rijstprijzen zullen tot eind dit jaar blijven stijgen als gevolg van een kleinere productie door natuurrampen en een scherpe daling van Thailand’s rijstvoorraad. Dit heeft permanent secretaris Wiboonlasana gemeld aan het National Rice Policy Committee, dat onder de voortvarende leiding staat van premier Prayut.
Thailand’s rijstvoorraad, een overblijfsel van het hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck, meet nu 2,9 miljoen ton. Toen de junta in mei 2014 aan de macht kwam, was dat nog 18,87 miljoen ton. Van die 2,9 miljoen ton is 2,7 miljoen ton van slechte kwaliteit omdat het te lang of onder slechte omstandigheden is bewaard. Vorige maand is daarvan 1,66 miljoen ton verkocht.
Sinds mei 2014 is via veilingen 13,9 miljoen ton verkocht, wat het bedrag van 130 miljard baht heeft opgeleverd. De regering hoopt in september of oktober de rest van de voorraad te verkopen. Pas in november, nadat geoogst is, komt nieuwe kwaliteitsrijst op de markt. Veel landen haasten zich daarom rijst uit Thailand te kopen, zegt directeur-generaal Duangporn van het Foreign Trade Department.

Yingluck’s petitie afgewezen door hooggerechtshof
30 juni – Oud-premier Yingluck heeft bakzeil gehaald met haar petitie aan de afdeling voor politieke gedragsdragers van het hooggerechtshof. Ze had om een onderzoek gevraagd naar zestien opslagplaatsen van rijst, destijds door haar regering opgekocht in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst. Dat onderzoek had moeten aantonen dat het systeem niet bol stond van de corruptie of dat loodsen vol lagen met verrrotte rijst.
Het Hof vindt het onderzoek niet nodig, daar de vervolging van Yingluck wegens plichtsverzuim zich al twee jaar voortsleept in welke periode de rijst op natuurlijke wijze kan zijn gaan rotten. Gisteren zette het Hof de behandeling voort met drie getuigen à decharge: een voormalige ambtenaar van het ministerie van Handel en twee familieleden van boeren die suïcide hebben gepleegd. Maar volgens hen wegens persoonlijke problemen en niet wegens stagnerende betalingen van de opgekochte rijst. Op 7 juli wordt de zaak voortgezet. Yingluck wil nog eens twintig getuigen laten opdraven en vraagt meer tijd voor de zaak uit te trekken.

Hypotheeksysteem voor rijst: Onderzoek naar corruptie vordert
1 juli – Wie doet er allemaal onderzoek naar de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst? Ik raak de draad kwijt, want de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC, een zusje van de NACC) maakte gisteren bekend goede voortgang te maken met vijf zaken. De PACC heeft de verdachten in die zaken opgeroepen voor verhoor. Ook doet de PACC onderzoek naar 211 zaken van vermeende corruptie.
Het artikel roept in herinnering dat het hypotheeksysteem van de regering Yingluck geplaagd is door beschuldigingen van corruptie en grote verliezen heeft opgeleverd. Critici zeggen dat de boeren er niet van geprofiteerd hebben, zoals de voormalige regering Yingluck beweert, omdat het systeem met hulp van functionarissen is misbruikt door tussenpersonen.|
Naar verwachting rondt de PACC haar onderzoek in augustus af. Daarna gaat de zaak naar het OM indien onregelmatigheden zijn geconstateerd. Betrokken ambtenaren kunnen disciplinaire maatregelen verwachten. De PACC heeft de twee organisaties die de opgekochte rijst hebben opgeslagen, gevraagd actie te ondernemen tegen functionarissen die betrokken waren bij het gesjoemel.
Tot nu toe heeft de PACC gegevens verzameld over de opslag van rijst in 36 provincies. In onderzoek zijn 990 zaken met een verlies van 147,259 miljard baht dat betrekking heeft op 41,55 miljoen ton rijst. 139 functionarissen worden verdacht van betrokkenheid.

NACC: Schrap de doodstraf voor corruptie
6 juli – De National Anti-Corruption Commission (NACC) vindt dat de doodstraf voor corruptie moet worden afgeschaft. Dit bepleitte voorzitter Watcharapol gisteren tijdens een seminar over de organieke wet op corruptie, die door de grondwetcommissie (CDC) is opgesteld.
Watcharapol zei dat de doodstraf het werk van de NACC bemoeilijkt omdat ze niet de informatie krijgt die ze nodig heeft. ’Europese landen verlenen vanwege de doodstraf geen medewerking. Zonder die medewerking is het moeilijk om bewijs te verzamelen over de vermeende corruptie.’
De NACC is tegen dit probleem aangelopen bij haar onderzoek naar corruptie bij de aankoop van Rolls-Royce vliegtuigmotoren door twee staatsbedrijven, Thai Airways International en PTT Plc. Engeland werkt niet erg mee, want dat land beschouwt de doodstraf als strijdig met de mensenrechten. (Zie de pagina RR vliegtuigmotoren)
Watcharapol pleitte verder voor enige flexibiliteit bij onderzoeken naar de activa en passiva van hoge ambtenaren. De huidige wet eist dat de NACC alle gegevens onderzoekt die worden geleverd, wat een tijdrovend proces is. Beter is wanneer ze zich kan richten op hoge-risico groepen.
Substituut procureur-generaal Winai vindt dat de organieke wet een artikel dient te bevatten dat de NACC verplicht meer informatie te zoeken wanneer het OM daar om vraagt. Verschillende corruptiezaken zijn vertraagd wegens meningsverschillen tussen OM en NACC.

Donderdag 6 juli
– De afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof heeft gisteren de laatste getuigen gehoord in de zaak van frauduleuze G2G rijstverkopen (government to government) aan China ten tijde van de regering Yingluck. Daarin staan voormalig minister van Handel Boonsong en 25 anderen en rechtspersonen terecht. De deals zouden een schade hebben opgeleverd van 20 miljard baht. Uitspraak op 25 augustus.
– De provincie Kalasin wordt ontwikkeld tot muang khao (rijstprovincie), een nieuwe special economic zone (SEZ). Doel is de rijstproductie te vergroten en de inkomsten van boeren te verhogen.
Het voorstel [van?] heeft de steun van de landelijke stuurgroep voor landbouw, nationale hulpbronnen en voedselveiligheid. Ze gaf gisteren het groene licht voor een haalbaarheidsstudie van de provincie. Het idee is om rijstverbouw op grote schaal te bevorderen en een ‘robuuste’ industrie te ontwikkelen. Boeren gaan coöperaties vormen voor het management van de rijstverkopen. Kalasin staat bekend om de rijstvariëteiten die er verbouwd worden.

Zaterdag 8 juil
– Op 21 juli worden de laatste getuigen à decharge gehoord in de zaak tegen oud-premier Yingluck, die in het hooggerechtshof, afdeling voor politieke gezagsdragers, terecht staat voor plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst. Yingluck overlegt nog met haar advocaten of ze haar eindpleidooi mondeling houdt of op schrift inlevert.
Zoals altijd werd Yingluck gisteren bij het Hof weer begroet door haar supporters. Ze zei hen niet opgetrommeld te hebben; ze waren gekomen omdat ze affiniteit hebben met haar toenmalige regering en beleid. ‘Ik voel me heel erg welkom en ben onder de indruk van de morele steun die ze me altijd geven. Overal waar ik kom willen mensen mijn hand vasthouden.’

Hypotheeksysteem voor rijst: Yingluck vecht door tot het einde
11 juli – Verbeeld ik het mij of ziet oud-premier Yingluck Shinawatra er op de foto vandaag op de voorpagina van Bangkok Post ineens stukken ouder uit? Haar zorgelijke blik is ook wel terecht want het einde nadert van haar rechtszaak in het hooggerechtshof, afdeling politieke gezagsdragers, waar ze terecht staat wegens plichtsverzuim in het controversiële hypotheeksysteem voor rijst.
Op 21 juli worden de laatste getuigen à décharge gehoord, daarna houden het OM en de verdediging hun eindpleidooien en naar verwachting in september vonnist het Hof. Als ze schuldig wordt bevonden, krijgt ze maximaal een gevangenisstraf van 10 jaar.
In een ‘exclusief interview’ (opening krant) belooft ze het recht zijn loop te laten nemen en niet, zoals haar broer Thaksin, het land te ontvluchten. ‘Wacht maar af. Ik ben tot het einde in de rechtbank. We ontmoeten elkaar op de dag van het vonnis’, zegt ze. ‘Ik ben er klaar voor om het noodlot onder ogen te zien.’
Yingluck’s politieke tegenstanders denken dat Yingluck het voorbeeld van haar broer volgt, die bij verstek tot twee jaar gevangenisstraf is veroordeeld wegens machtsmisbruik bij een grondtransactie van zijn toenmalige echtgenote. Sinds 2008 woont hij in Dubai. Sommige waarnemers zeggen dat de achting voor haar zal toenemen, indien ze gevangen wordt gezet. Een eventuele terugkeer  naar de politiek kan daarvan profiteren. Anderen denken dat de gevangenisstraf de oorzaak kan worden voor politieke aanvallen op haar en haar familie.
Yinguck ontkent dat ze schuldig is. Ze zou aldus de tenlastelegging waarschuwingen over de corruptie in het hypotheeksysteem hebben genegeerd en niets hebben gedaan tegen de oplopende kosten. Maar Yingluck staat nog steeds vierkant achter het systeem. ‘Ik ben er trots op dat ik boeren een beter leven heb gegeven, hetgeen ze verdienen.’ Haar regering kocht destijds alle rijst van de boeren op voor een bovenmarktprijs.
Vorige week hebben Yingluck en haar juridisch team een petitie gericht aan het hooggerechtshof met het verzoek een uitspraak te vragen aan het Constitutionele Hof. Haar vervolging op basis van de wet op politieke gezagsdragers uit 1999 zou in strijd zijn met de grondwet van 2017.
Ook op een ander gebied wordt Yingluck aangepakt. Via een bestuursmaatregel is ze verplicht 35 miljard baht op te hoesten als compensatie voor de geleden verliezen. Ook anderen zijn aansprakelijk gesteld via deze ongewone procedure in plaats van een civielrechtelijke zaak. Ze vindt de gang van zaken onrechtvaardig omdat de zaak voor het hooggerechtshof nog aan de gang is. Daarom heeft ze de Adminstrative Court gevraagd de bestuursmaatregel te schorsen.

Premier waarschuwt Yingluck supporters en hekelt de media
21 juli – Premier Prayut waarschuwt de supporters van oud-premier Yingluck zich gedeisd te houden nu de laatste getuigen à decharge vandaag worden gehoord in de rechtszaak waarin ze terecht staat voor plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst. Tevens haalde hij gisteren weer eens uit naar de pers, die volgens hem te veel aandacht besteedt aan protesten en hem niet citeert.
Prayut vindt dat de media Yingluck’s achterban moeten oproepen thuis te blijven en niet naar het hooggerechtshof te gaan, waar de afdeling voor politieke gezagsdragers de laatste acht getuigen hoort. Tevens wordt vandaag een uitspraak verwacht over Yingluck’s petitie, waarin ze het Hof vraagt het Constitutionele Hof te laten beoordelen of haar vervolging in strijd is met de grondwet. In dat geval dient het hooggerechtshof eerst te wachten op een uitspraak alvorens in de hypotheekzaak te vonnissen.
Vice-premier Wissanu zegt dat Yingluck alle recht heeft voor haar verzoek, dat volgens haar juridisch team niet tot doel heeft de zaak te traineren. ‘Zo gaan de dingen’, zegt Wissanu. ‘Ze staat in haar recht. Niemand dient de schuld te krijgen wanneer de zaak wordt vertraagd.’
Vice-premier Prawit heeft er in tegenstelling tot Prayut geen bezwaar tegen als supporters naar het hooggerechtshof komen om hun geliefde oud-premier een hart onder de riem te steken, mits ze niet in groten getale komen. Legercommandant Chalermchai schat het aantal op ‘slechts’ drie- tot vijfhonderd. ‘Ik geloof dat degenen die komen om haar  morele steun te geven, volwassen genoeg zijn.’
Voormalig minister van Handel Wattana verwacht een ‘gigantisch’ aantal. Hij hekelt Prayut en Prawit. ‘Ze tonen geen respect voor de rechten en vrijheid van het publiek en ze zijn niet bereid democratie te bevorderen. Ze respecteren nog steeds niet de grondwet die ze hebben opgesteld.’
Zie verder bijgaand kader met een samenvatting van de belangrijkste informatie over de zaak.

Rechtszaak tegen Yingluck nadert einde
22 juli – Voor oud-premier Yingluck breekt over ruim een maand het uur van de waarheid aan. Dan maakt de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof bekend of ze zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst. Ze zou waarschuwingen over corruptie genegeerd hebben en niets hebben gedaan tegen de oplopende kosten.
Het proces heeft iets langer dan 2 jaar geduurd, 56 getuigen zijn gehoord, de laatsten gisteren. Zoals elke keer werd Yingluck bij het gerechtsgebouw opgewacht door honderden supporters die haar een hart onder de riem staken. Dat leverde soms emotionele taferelen op, zoals in bijgaand fotoalbum is te zien.
Yingluck houdt op 1 augustus mondeling haar slotpleidooi, maar beide partijen hebben tot 15 augustus de tijd om het schriftelijk in te leveren. En daarna is het wachten op de einduitspraak die is vastgesteld op 25 augustus. De maximum gevangenisstraf voor plichtsverzuim bedraagt 10 jaar.
Het Hof heeft Yingluck’s petitie afgewezen waarin ze het Hof vraagt het Constitutionele Hof te raadplegen of de procesgang in strijd met de grondwet is. Het Hof vindt dat niet nodig want beide partijen hebben alle gelegenheid gekregen extra  getuigen en bewijs in te brengen. (Bron: website Bangkok Post, 21 juli)

Bangkok Post: YINGLUCK D-DAY SET
22 juli – Onder de kop Yingluck D-Day set in grote vette kapitalen opent Bangkok Post vandaag de krant met een artikel, voornamelijk gewijd aan de procedure wanneer Yingluck in beroep gaat tegen het vonnis van het Hof. Die mogelijkheid is nieuw en geïntroduceerd in de nieuwe grondwet. Voorheen was daarvoor nieuw bewijs vereist.
De rechters [allemaal?] komen bijeen om te bepalen of het Hof het beroep in behandeling neemt. Vervolgens wordt een nieuwe commissie van rechters gevormd  zonder de leden van de oude commissie. Hoe lang dat gaat duren, valt niet te zeggen. De commissie hoort niet weer getuigen, maar beoordeelt het bewijsmateriaal, de getuigenverklaringen en de argumenten in het beroep.
De krant noemt een aantal van duizend supporters die naar het gerechtsgebouw waren gekomen, het dubbele van de voorspelling van legercommandant Chalermchai. Verder citeert de krant uit de verklaringen van enkele getuigen. NACC commissaris Supa waarschuwde Yingluck destijds dat voornamelijk rijke boeren, molenaars en handelaren van het hypotheeksysteem profiteerden en slechts een handjevol ‘gewone’ boeren.
Voormalig TDRI-president Nipon schatte de schade voor de overheid op 530 miljard baht. Voormalig minister van Financiën Kittiratt zei dat het systeem kosteneffectief was en dat Yingluck zorg had gedragen voor transparantie.

UDD: Laat supporters van Yingluck met rust
23 juli – De roodhemdbeweging UDD roept de regering op supporters van oud-premier Yingluck geen strobreed in de weg te leggen, wanneer ze volgende maand naar het gerechtsgebouw gaan om haar een hart onder de riem te steken, want dat kan tot een confrontatie leiden.
Op 1 (slotpleidooi Yingluck) en 25 augustus (uitspraak) zouden wel eens meer supporters kunnen komen dan de duizend van vrijdag toen de laatste getuigen à decharge werden gehoord door de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof. Yingluck staat daar terecht voor plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst.
Parlementslid Somchai zegt gehoord te hebben dat voormalige parlementariërs van Pheu Thai, lokale politici en leden van Provinciale Staten in het Noorden, Noordoosten en de randprovincies van Bangkok mensen aan het mobiliseren zijn om naar Bangkok te komen. Leiders van politieke groepen zouden ook op de social media een campagne willen lanceren tegen premier Prayut en het justitieel proces. Hij roept de regering op om rond het gerechtsgebouw op het regeringscomplex Chaeng Watthana een ‘no rally zone’ in te stellen van 5 vierkante kilometer.
De spanning loopt op sinds premier Prayut voorafgaand aan vrijdag supporters heeft opgeroepen thuis te blijven. Roodhemdleider Weng Tojirakarn adviseert Prayut mensen niet (opnieuw) te verbieden volgende maand te komen, ‘anders wordt de opkomst groter dan op vrijdag’. ‘Hanteren van de situatie voor het gerechtsgebouw wordt dan moeilijk. Als het fout gaat, veroorzaakt de regering schade voor zichzelf.’
Voormalig PT-parlementariër Somkid voor Ubon Ratchathani zegt dat de supporters alleen naar het gerechtsgebouw zijn gegaan om Yingluck te steunen en niet om de rechtszaak onder druk te zetten. Een eventueel verbod kan tot een grotere opkomst leiden. Somkid ontkent dat mensen worden gemobiliseerd.
Intussen zit het leger niet stil. Een bron bij de NCPO zegt dat de NCPO soldaten inzet om bij de plaatselijke bevolking begrip te kweken en hen te vragen de situatie thuis te volgen. Hun komst zou de rechtsgang verstoren en verkeersopstoppingen kunnen veroorzaken. De commandanten van de vier legerregio’s hebben de opdracht gekregen om goed te letten op politieke bewegingen. Als er activiteiten zijn die wijzen op een grote transfer van mensen naar Bangkok, worden soldaten ingezet om hen op andere gedachten te brengen. Ook plaatselijke leiders wordt gevraagd begrip te kweken.

Startup voor organische rijst wint prijs in VS
23 juli – Siam Organic Co, een startup die boeren helpt een hogere opbrengst te halen uit de verbouw van organische rijst, heeft in de VS de Chivas Venture gewonnen, een wedstrijd in internationale bedrijfsmodellen waaraan dertig bedrijven deelnamen.
Premier Prayut prijst het bedrijf. Hij zegt dat het als rolmodel voor anderen kan dienen en boeren kan stimuleren om hun houding aan te passen en te streven naar een betere praktijk. De regering doet haar best, zegt hij aldus regeringswoordvoerder Sansern, om startups te bevorderen die kennis, technologie en innovatie gebruiken om producten en diensten te ontwikkelen die de Thaise economie vooruit kunnen helpen. ‘Tegelijk is er een behoefte om de bestaande landbouw naar een moderne vorm te transformeren.’
Volgens Prayut telt het land 17 miljoen boeren, die hoge productiekosten dragen maar een laag inkomen hebben. De kernproblemen zijn de lage kwaliteit van rijstzaden, de lage output en onstabiele markten.
Siam Organic Co stimuleert boeren de organische rijst Jasberry te verbouwen, een ras ontwikkeld door de National Research Council of Thailand en de Kasetsart universiteit. Het bedrijf koopt ook de rijst van de boeren op tegen een prijs het dubbele van jasmijnrijst en garandeert alle rijst te kopen. Boeren worden aangemoedigd hoge kwaliteit kunstmest te gebruiken, een passende  hoeveelheid en voortdurend trainingen te volgen.
Het bedrijf bedient zeshonderd boeren. De afgelopen drie jaar is  de opbrengst met 40 procent gestegen; vorig jaar steeg hun inkomen met 8 miljoen baht. Afnemers van de rijst zijn consumenten uit de upper-class en exportmarkten.

Incasso 35 mld baht van Yingluck begint
25 juli – Laat ik eens beginnen met een persoonlijke noot. De strafrechtelijke vervolging van oud-premier Yingluck door de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof is een juridisch monstrum. Yingluck wordt er vervolgd voor plichtsverzuim, maar het parlement heeft haar daarvoor al politiek ter verantwoording geroepen en haar met terugwerkende kracht uit haar functie gezet en een politieke ban van 5 jaar opgelegd.
En alsof dat niet genoeg is, is ze ook nog eens aansprakelijk gesteld voor 20 procent van de verliezen in het hypotheeksysteem voor rijst in 2012/2013 en 2013/2014 ad 35 miljard baht. Naar schatting heeft het totale systeem een verlies opgeleverd van  530 miljard baht. Yingluck was destijds voorzitter van het National Rice Policy Committee. Ze zou waarschuwingen over corruptie hebben genegeerd en niets gedaan hebben tegen de oplopende kosten.
Het Legal Execution Department, dat van het ministerie van Financiën details heeft ontvangen over twaalf van haar bankrekeningen, gaat beginnen met de incasso van het bedrag. De verjaringstermijn bedraagt 10 jaar, dus het ministerie kan geleidelijk de duimschroeven aandraaien.
En mocht u zich afvragen waarom er zo verbeten jacht op haar wordt gemaakt, kijk dan naar haar familienaam: Shinawatra. Misschien had ze beter niet naar haar broer kunnen luisteren toen hij haar naar voren schoof als lijsttrekker van Pheu Thai en kandidaat-premier. (Bron: website Bangkok Post, 24 juli)

Gerelateerd bericht: De PACC heeft bij twaalf opslagplaatsen van rijst in Sukhothai onregelmatigheden geconstateerd, wat een schade heeft opgeleverd van 90 miljoen baht. De fraude heeft betrekking op het seizoen 2012-2013. Rijst van goede kwaliteit was er vervangen door rijst van slechte kwaliteit, geoogst tussen 2008 en 2011. In andere provincies is simpelweg rijst verdwenen, aldus de PACC.
De PACC heeft tegen de toezichthouder van de opslag, rijst surveyors en onderzoekers van de rijstkwaliteit aangifte gedaan wegens een ambtsmisdrijf, vervalsing van documenten en samenzwering. De 90 miljoen baht heeft betrekking op 506 zaken in Area 6, een gebied dat onder jurisdictie staat van de PACC. Daarvan zijn 364 zaken in onderzoek.

Rally voor Yingluck: Prayut voert dreigement op
25 juli – Voor de tweede keer waarschuwt premier Prayut supporters van oud-premier Yingluck zich gedeisd te houden wanneer het hooggerechtshof volgende maand vonnist in de rijsthypotheekzaak. Deze keer echter in strengere bewoordingen; hij dreigt met juridische actie tegen degenen die de wet uitdagen door met ‘kwaadaardige bedoelingen’ een menigte te mobiliseren.
Kernleden van voormalig regeringspartij Pheu Thai en het UDD (roodhemden) riepen de regering gisteren op om de supporters niet tegen te houden. Maar dat gaat ook niet gebeuren. Legerleider Chalermchai zegt: ‘De NCPO verbiedt mensen niet te komen om haar in goed vertrouwen steun te verlenen, maar georganiseerde bijeenkomsten zijn tegen de wet.’ Hij benadrukte dat de NCPO geen soldaten zal inzetten om supporters tegen te houden, zoals gesuggereerd wordt op de social media.
Voormalig Pheu Thai secretaris-generaal Chaowalit zegt dat de NCPO zich geen zorgen hoeft te maken, want Yingluck’s supporters weten zich te gedragen. ‘Het gaat om keeping the faith [?], niet om het mobliseren van een menigte.’
Roodhemdleider Nattawut Saikuar zegt dat ‘grote menigtes’ op 25 augustus naar het gerechtsgebouw komen om Yingluck een hart onder de riem te steken en als teken van goodwill. ‘Haar supporters zullen er zijn met volledig begrip over wat ze kunnen doen. Ze hebben geen enkele intentie om onrust te veroorzaken.’

Yingluck bijt van zich af
26 juli – Oud-premier Yingluck die terecht staat voor plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst, beschuldigt de regering ervan het hooggerechtshof te willen beïnvloeden omdat al begonnen is haar vermogen te vorderen.
Yingluck schrijft op Facebook: ‘Het lijkt erop dat de regering probeert een conditie te scheppen om de zaak te beïnvloeden voordat het hooggerechtshof een uitspraak doet. De regering doet dit omdat ze denkt dat ze de macht heeft en die naar eigen goeddunken kan uitoefenen zonder te wachten op het besluit van de Administrative Court die ik een schorsingsverzoek heb gedaan.’
Dit moet ik even toelichten. Yingluck staat terecht bij de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof voor plichtsverzuim in het hypotheeksysteem. Ze zou waarschuwingen over corruptie hebben genegeerd en niets gedaan hebben tegen de sterk oplopende kosten.
Daarnaast loopt een procedure met een bestuursmaatregel om haar aansprakelijk te stellen voor 35,7 miljard baht van het op het hypotheeksysteem geleden verlies. Yingluck heeft de Administrative Court gevraagd de bestuursmaatregel te schorsen totdat de zaak in het hooggerechtshof is afgerond.
Vrijdag werden in het hooggerechtshof de laatste getuigen à decharge gehoord, op 1 augustus houdt Yingluck haar slotpleidooi en op 25 augustus doet het Hof uitspraak. Op plichtsverzuim staat een maximum gevangenisstraf van 10 jaar.
Yingluck zegt dat haar bankrekeningen al zijn geblokkeerd. Ze schrijft sterk te zijn en klaar om te bewijzen dat ‘ik niets verkeerds heb gedaan’. Haar FB-post eindigt met: ‘I would like to turn the moral support of my fan page and fellow people into the power that will make me strong and patient.’ (Bron: website Bangkok Post, 25 juli)
Update krant: Premier Prayut heeft Yingluck’s supporters gewaarschuwd dat ze juridische actie kunnen verwachten wanneer ze zich op 25 augustus verenigen om haar die dag te steunen. Vrijdag kwamen duizend supporters naar het gerechtsgebouw, maar hen werd geen strobreed in de weg gelegd. Het regime heeft bijeenkomsten van vijf of meer personen verboden, maar is niet erg consequent in het afdwingen van deze regel.
Prayut zei gisteren: ‘De mensen moeten goed nadenken wat ze bereiken door daar te zijn. Hoeveel er ook komen en wat er ook gebeurt: de uitkomst van de zaak zal niet veranderen. Dus waarom zou je gaan? Laat de rechtbank haar werk doen.’
Minister Suwaphan (Justitie) ontkende gisteren dat de uitvoering van de bestuursmaatregel gepland was om samen te vallen met het tijdschema van het hooggerechtshof. Een bron bij de NCPO zegt dat het regime de te verwachten menigte niet als een politieke activiteit beschouwt, maar als een middel om het hooggerechtshof onder druk te zetten.
Sommige politieke waarnemers denken dat Yingluck’s FB-post op 25 augustus een grote stroom supporters op de been kan brengen. Met name in het Noordoosten (Isaan) en Noorden is Yingluck’s partij Pheu Thai enorm populair.
Woordvoerder Pirawat van het Internal Security Operations Command zegt: ‘Haar supporters kunnen naar de rechtbank gaan om haar morele steun te verlenen, zolang ze in goed vertrouwen handelen.’
Een woordvoerder van de Administrative Court zegt dat de rechter Yingluck twee weken de tijd heeft gegeven om haar schorsingsverzoek nader toe te lichten.

Meechai: Yingluck kan niet in beroep gaan
26 juli – Wanneer het hooggerechtshof Yingluck op 25 augustus schuldig acht, kan ze alleen in beroep gaan als ze binnen 30 dagen nieuw bewijsmateriaal levert. In de nieuwe organieke wet op vervolging van politieke gezagsdragers is die eis weliswaar vervallen, maar de wet is nog niet van kracht. Hij is naar de premier gestuurd die hem naar de koning doorstuurt voor koninklijke goedkeuring.
Voor de advocaten van Yingluck moet deze mededeling van voorzitter Meechai van de grondwetcommissie een domper zijn, want zij hebben gezegd in beroep te zullen gaan bij een schuldigverklaring. Het is niet aannemelijk dat er nieuw bewijs opduikt na de procesgang van een jaar. Dus komt het erop neer dat beroep niet mogelijk is. (Bron: website Bangkok Post, 25 juli)

Yingluck: Regering speelt vuil spel
27 juli – Twee mogelijkheden: Premier Prayut loog toen hij zei dat Yingluck’s vermogen niet gevorderd zal worden totdat het hooggerechtshof uitspraak heeft gedaan in de hypotheekzaak of Prayut was niet geïnformeerd over het beslag toen hij dit zei.
Oud-premier Yingluck suggereert dat in een tweet op Twitter. Bangkok Post zet haar verwijt vandaag zwaar aan met de openingskop Ex-PM cries foul (achterbaks, gluiperig, vuil spel, vertaalt mijn elektronisch woordenboek).
Yingluck, die in het hooggerechtshof terecht staat voor plichtsverzuim, moet op grond van een bestuursmaatregel 35,7 miljard baht betalen als compensatie voor een deel van de in het hypotheeksysteem geleden verliezen. Het ministerie van Financiën heeft de details van twaalf van haar bankrekeningen aan het Legal Execution Department gemeld, zodat beslag kan worden gelegd. Yingluck zegt: ‘De regering koos ervoor dit te doen omdat ze gelooft dat ze macht heeft om alles wat ze wil, te kunnen doen.’ Ze heeft de bestuursrechter gevraagd de bestuursmaatregel te schorsen tot de uitspraak van het Hof. Prayut sust: ‘Yingluck is feitelijk nog onschuldig. Nadat het Hof heeft gevonnist kan de procedure [om haar vermogen te claimen] worden uitgevoerd.’
Woordvoerder Terdpong van de Administrative Court zegt dat de bestuursrechter Financiën en het LED heeft gevraagd uit te leggen waarom Yingluck’s bankrekeningen zijn geblokkeerd, wat de noodzaak is van het beslag en de gevolgde procedure.
Begin juli vroeg Yingluck het Constitutionele Hof te beoordelen of haar zaak is in strijd is met de grondwet van 2007. Die petitie is afgewezen, maar Yingluck is ertegen in beroep gegaan. Ze heeft gezegd zich over haar verzoek ongemakkelijk te voelen uit angst de rechters van het hooggerechtshof te ergeren, ‘maar ik heb geen alternatief in mijn streven naar gerechtigheid’.
Over een ander heet hangijzer, de komst van supporters naar het gerechtsgebouw om Yingluck een hart onder de riem te steken, zegt vice-premier Prawit dat de regering hen op 25 augustus (uitspraak hooggerechtshof) niet zal tegenhouden, maar het is in strijd met de wet wanneer voormalige parlementsleden of politieke leiders groepsvervoer naar Bangkok regelen.

‘Beroep is wel mogelijk’ in rijst verhaal
29 juli – Oud-premier Yingluck en het OM kunnen wel degelijk in beroep gaan bij de rechtszaak over Yingluck’s rol in het hypotheeksysteem voor rijst die voor de afdeling politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof dient. Een openbare aanklager, verbonden aan het kantoor van de procureur-generaal, zei gisteren dat het ontbreken van de organieke wet op de berechting van politieke gezagsdragers geen excuus is om beroep tegen te houden.
Het parlement keurde de wet op 13 juli goed en zodra de koning zijn handtekening eronder heeft gezet is de wet van kracht. Vice-premier Wissanu zei eerder dat het onduidelijk is of Yingluck in beroep kon gaan. Ze zou dat op basis van de huidige wetgeving alleen kunnen doen als ze binnen 30 dagen met nieuw bewijs op de proppen komt. Maar dat is onwaarschijnlijk want het proces heeft al een jaar geduurd en tientallen getuigen hebben een verklaring afgelegd. In de organieke wet is die eis vervallen.
Op 25 augustus vonnist het hooggerechtshof of Yingluck schuldig is aan plichtsverzuim omdat ze waarschuwingen over corruptie genegeerd zou hebben en niets hebben gedaan tegen de oplopende kosten. Yingluck houdt op 1 augustus haar slotpleidooi.
In een andere procedure wordt ze daarvoor deels aansprakelijk gesteld. Over de vraag of het beslag al is uitgevoerd, spreken de berichten elkaar tegen. Volgens vice-premier Wissau is het geld in Yingluck’s vijf bankrekeningen ‘bevroren’ niet in beslag genomen.
Roodhemd co-leider Nattawut Saikuar zei gisteren dat de haast waarmee de regering beslag laat leggen op Yingluck’s vermogen de spanningen verergert. Maar het UDD zal geen ‘ondergrondse activiteiten’ uitvoeren om onrust te veroorzaken daar ze in de gaten wordt gehouden door het leger.

Onderzoek naar misbruik geld voor steun aan Yingluck
13 augustus – Minister Anupong (Binnenlandse Zaken) heeft een onderzoek gelast naar de beschuldiging dat het budget van lokale bestuursorganen is gebruikt om supporters van oud-premier Yingluck naar Bangkok te vervoeren om haar morele steun te verlenen in de rijsthypotheekzaak voor het hooggerechtshof. De Rekenkamer heeft dit ontdekt. De bestuursorganen gebruikten geld dat bestemd was voor bezoeken en studietrips.
Verwacht wordt dat op 25 augustus wanneer het hooggerechtshof een uitspraak doet in de zaak, duizenden Pheu Thai en roodhemd supporters naar het gerechtsgebouw op Chaeng Watthana komen. Bij twee eerdere gelegenheden kwamen duizend mensen. De regering heeft gewaarschuwd tegen het mobiliseren van supporters, daar politieke bijeenkomsten zijn verboden. Hun komst kan ook beschouwd worden als minachting van het hof. Bestuurders van minibusjes die supporters op 1 augustus vervoerden, toen Yingluck haar slotpleidooi hield, zijn beboet.

Pheu Thai hekelt regering over misbruikclaim
15 augustus – Voormalig regeringspartij Pheu Thai is woedend over de beschuldiging dat lokale bestuursorganen overheidsfondsen gebruiken om supporters van oud-premier Yingluck naar Bangkok te vervoeren. Ze daagt de Rekenkamer, die dit ontdekt heeft, en het ministerie van Binnenlandse Zaken uit om man en paard te noemen.
Yingluck-supporters staken haar eerder een hart onder de riem toen ze haar slotpleidooi in het hooggerechtshof hield en op 25 augustus worden duizenden verwacht wanneer het hof vonnist in de rijsthypotheekzaak. Yingluck staat voor de afdeling politieke gezagsdragers terecht voor plichtsverzuim.
Voormalig staatssecretaris Yuthapong (Pheu Thai) zei gisteren niet te geloven dat lokale bestuursorganen op deze manier de wet overtreden. Voormalig parlementslid Surasan voegt daaraan toe dat hun financiën streng worden gecontroleerd, waardoor weinig ruimte voor misbruik is. Minister Anupong (Binnenlandse Zaen) heeft zondag provinciale gouverneurs en districtshoofden opgedragen lokale bestuurorganen te informeren dat ze hun boekhouding in orde moeten houden. Tot nu toe heeft het ministerie nog geen misbruik geconstateerd.
Critici zeggen dat de regering er alles aan doet om steun voor Yingluck tegen te werken.  Eerder waarschuwde ze supporters niet in groten getale naar hett gerechtsgebouw te komen.
Tida Tawornseth, voormalig voorzitter van het UDD (roodhemden), zegt dat lokale partijleiders worden tegengehouden, maar NCPO-woordvoerder Winthai ontkent dit: de regering heeft alleen maar om de medewerking van de mensen gevraagd. Naar aanleiding van de boetes die bestuurders van minibusjes hebben gehad wegens groepsvervoer naar Bangkok, adviseert Tida supporters op eigen gelegenheid te reizen. De bevolking heeft het recht om welke politicus dan ook te steunen. Pogingen om hen daarvan te weerhouden kunnen in strijd met de wet zijn, zegt ze.
Secretaris-generaal Phumthai (Pheu Thai) benadrukt nog maar eens dat Yingluck niets verkeerds heeft gedaan. Het hypotheeksysteem kwam de boeren en de bevolking ten goede.  ‘We geloven in de onschuld van Yingluck. We hebben een beleid gevoerd dat het leven van duizenden boeren heeft verbeterd.’

Waarschuwing tegen georganiseerde steun aan Yingluck
16 augustus – Bangkok Post opent vandaag met het bericht dat soldaten de opdracht hebben gekregen om lokale politici, canvassers en anderen die van plan zijn supporters van oud-premier Yingluck te mobiliseren, scherp in de gaten te houden. Volgens een bron worden op 25 augustus 1.000 tot 2.000 fans van de oud-premier verwacht om haar bij het gerechtsgebouw een hart onder de riem te steken, wanneer het hooggerechtshof vonnist in de rijsthypotheekzaak.
Premier Prayut waarschuwde gisteren lokale bestuursorganen hun budget niet te misbruiken voor de betaling van groepsvervoer naar Bangkok, zoals beweerd door de Rekenkamer. Hij herhaalde nooit iemand verboden te hebben Yingluck te steunen, maar pogingen van ‘een derde partij’ om transport te organiseren zijn in strijd met de wet. ‘Morele steun verlenen is normaal, dat kan me niet schelen. Maar het moet passend gebeuren, niet door het mobiliseren van een bijeenkomst.’
Vice-premier Prawit daarentegen dringt er bij Yingluck’s supporters, voornamelijk te vinden in het Noorden en Noordoosten, op aan thuis te bijven. Verwacht wordt, zegt de bron, dat de meeste supporters die naar het gerechtgebouw gaan uit Pathum Thani, Nonthaburi, Samut Prakan en Ayutthaya komen, alhoewel die provincies niet in het Noorden of Noordoosten liggen.
De negen rechters, verantwoordelijk voor de uitspraak, krijgen politiebescherming bij hun woning, zowel voor als na de uitspraak.

Donderdag 17 augustus
 Naar verwachting van vice-premier Prawit komen iets meer dan duizend mensen op 25 augustus naar het hooggerechtshof om oud-premier Yingluck een hart onder de riem te steken. Het hof vonnist dan in de rijsthypotheekzaak, waarin ze terecht staat voor plichtsverzuim. Het aantal supporters is iets meer dan de vorige keer toen ze haar slotpleidooi hield.
De regering wil met alle macht voorkomen dat de rechtszaak wordt misbruikt voor een politieke rally. Enkele bestuurders van minibusjes zijn beboet omdat ze supporters naar Bangkok hadden gebracht. De politie wordt ingezet wanneer het hof uitspraak doet en ze bewaakt de huizen van de rechters. Suppporters en tegenstanders van Yingluck worden uit elkaar gehouden.

2.550 agenten bewaken vrijdag hooggerechtshof
18 augustus – Wordt het soms oorlog, want vrijdag wordt het hooggerechtshof bewaakt door 2.550 agenten (!), wanneer de afdeling voor politieke gezagsdragers vonnist of oud-premier Yingluck zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst. De overmacht aan agenten moet de iets meer dan duizend supporters van Yinguck in de hand houden, die verwacht worden om hun heldin een hart onder de riem te steken.
Adjunct-hoofd Panurat van de gemeentepolitie van Bangkok (MPB) zegt dat het niet illegaal is de oud-premier te steunen. Maar het is wel illegaal als supporters worden opgetrommeld om naar het gerechtsgebouw te komen en er onrust te stoken. Hij zei dat gisteren na een vergadering over de veiligheidsmaatregelen.
Het gehele terrein van het hof wordt afgesloten met barricades. Wie ze doorbreekt, kan juridische actie verwachten. Verder worden drie controleposten ingericht. Legercommandant Chalermchai zegt dat de politie primair verantwoordelijk is voor de openbare orde en desgewenst een beroep kan doen op het Peace and Order Maintaining Command van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het staat in ieder geval stand-by.

Zaterdag 19 augustus
– Gefrustreerde leden van Pheu Thai en het UDD (roodhemden) wijzen de tactiek van de regering af om supporters van Yingluck te ontmoedigen op 25 augustus naar het hooggerechtshof te komen om haar een hart onder de riem te steken, wanneer het hof vonnist in de rijsthypotheekzaak.
Wattana Muangsook, voormalig PT-parlementslid en tegenstander van de junta, vindt dat de regering overdrijft bij haar voorbereidingen de openbare orde vrijdag te bewaren, zoals de inzet van 2.500 agenten en plaatsing van barrières. Watana vindt dat de regering zich nergens zorgen over hoeft te maken.
Ook voormalig UDD-voorzitter Tida Tawornseth hekelt de regeringstactiek. Een UDD-coördinator in Phayao zegt regelmatig bezoek te krijgen van politie (soldaten?) die roodhemden in de provincie in de gaten houdt. Volledig gewapende soldaten zijn woensdag gesignaleerd in Lamphun. UDD-leider Nattawut zegt dat ze er waren om supporters te intimideren, maar vice-premier Prawit zegt dat ze een veldoefening hielden.

Maandag 21 augustus
– Voormalig regeringspartij Pheu Thai vindt dat de regering ‘overspannen’ reageert met haar pogingen de vermeende dreiging van de menigte die op vrijdag wordt verwacht, het hoofd te bieden. Die dag doet het hooggerechtshof uitspraak in de rijsthypotheekzaak waarin oud-premier Yingluck terecht staat voor plichtsverzuim.
Bij twee eerdere gelegenheden trokken duizend supporters naar het gerechtsgebouw om hun geliefde oud-premier een hart onder de riem te steken en deze maal worden er iets meer verwacht. De politie is met 2.500 agenten aanwezig om de openbare orde te bewaren. Barrières moeten de Yingluck-fans op een afstand houden. Soldaten worden achter de hand gehouden.
PT woordvoerder Anusorn zegt dat de regering moet stoppen om zich zorgen te maken over de politieke implicaties; ze kan beter de economische problemen van het land oplossen, vindt hij. ‘Laat het recht zijn loop hebben.’
– Boeren en wetenschappers pleiten voor een moratorium voor de terugbetaling van schulden op leningen die boeren hebben afgesloten bij overheidsbanken. Ze vinden dat alle politieke partijen dat in hun verkiezingsprogramma moeten opnemen.
Op een seminar gisteren in Bangkok zeiden organisaties het cruciaal te vinden dat boeren geld hebben voor investeringen en her-investeringen. Ze hebben ook geld nodig om hun onderhandelingspositie te versterken wanneer ze handel drijven.
Voorzitter Methee van het Institute for People’s Primary Health zei dat de schulden van boeren het potentieel van de landbouwindustrie verlammen: ‘Het is tijd dat een blijvende oplossing wordt gevonden’, met als uiteindelijk doel dat ze schuldenvrij zijn. Maar dat doel, gaf hij toe, kan te ambitieus blijken.  

Leger en politie paraat om Yingluck fans af te weren
22 augustus – Het leger is begonnen op alle wegen naar Bangkok controleposten in te richten; ook elders in het land gaat gecontroleerd worden op lieden die vrijdag kwaad in de zin hebben. Die dag beslist het hooggerechtshof of oud-premier Yingluck zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst.
De controleposten hebben volgens politiewoordvoerder Kritsana niet tot doel mensen tegen te houden om naar Bangkok te komen, maar ‘om mogelijke pogingen te voorkomen van een partij die een onplezierige situatie wil scheppen’.
De bewaking op het terrein van het hooggerechtshof wordt opgeschroefd van 2.500 naar 4.000 agenten. Ze krijgen ondersteuning van drie helikopters, twintig anti-rellen voertuigen en vier ambulances.
700 soldaten zijn onlangs naar Udon Thani gestuurd, een bolwerk van roodhemden, maar volgens politiecommissaris Phiraphong houden ze tot morgen een oefening in crisismanagement. Niettemin blijven ze wel tot na de uitspraak van het Hof. Ook in andere steden met veel roodhemden [ik neem aan in het Noordoosten en Noorden] worden ze scherp in de gaten gehouden.
Vice-premier Prawit zei gisteren vrijdag geen moeilijkheden te verwachten, maar die zouden na de uitspraak kunnen oplaaien. Werd eerder een aantal van iets meer dan duizend genoemd, dit bericht zegt dat drieduizend supporters worden verwacht om Yingluck een hart onder de riem te steken.

Yingluck is klaar voor D-day
23 augustus – Weer een bericht over oud-premier Yingluck, maar eigenlijk valt er niets nieuws te melden. Of is het nieuws dat Yingluck en haar advocatenteam klaar zijn voor elk scenario, wanneer de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof vrijdag vonnist in de rijsthypotheekzaak, waarin ze beschuldigd wordt van plichtsverzuim? ‘De voormalige premier voelt zich vol moed omdat ze veel morele steun van de mensen krijgt’, zegt advocaat Norawit.
RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara waarschuwt degenen die Yingluck een hart onder de riem willen steken het afgeschermd gebied bij het gerechtsgebouw te mijden. Degenen die de regels overtreden of naar het Hof schreeuwen maken zich volgens hem schuldig aan minachting van de rechtbank.
De openbare aanklagers hebben zich in hun schriftelijk eindpleidooi geconcentreerd op de vervalste G-to-G (government to government) rijstdeals. Het OM constateert dat het hypotheeksysteem vanaf dag 1 (7 oktober 2011) tekens van onregelmatigheden vertoonde. Yingluck verzuimde volgens het OM in actie te komen. Over de overige corruptie, waarvoor is gewaarschuwd, en de sterk oplopende kosten rept het artikel niet.

Regime houdt de adem in voor vrijdag
24 augustus – Bangkok Post schetst vandaag in haar openingsartikel drie scenario’s voor vrijdag, wanneer de afdeling politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof vonnist of voormalig premier Yingluck zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst.
Politieke waarnemers, geraadpleegd door de krant, zeggen dat vrijspraak het minst waarschijnlijk is. Een voorwaardelijke gevangenisstraf is de beste optie gezien de pogingen van de regering om nationale verzoening tot stand te brengen. De minst aantrekkelijke optie is een veroordeling tot maximaal 10 jaar want die kan leiden tot rellen en onrust. In bijgaand kader worden de drie opties op een rijtje gezet.
De regering is volgens de krant ‘on edge’ (zenuwachtig). Op de toegangswegen naar Bangkok zijn controleposten opgezet, rond het gerechtsgebouw zijn tweehonderd CCTV-camera’s geïnstalleerd, 24 roodhemdleiders worden in de gaten gehouden, 4.000 agenten bewaken het gerechtsgebouw en barrières moeten Yingluck’s supporters op een afstand houden.
NCPO woordvoerder Piyapong verwacht dat tussen de twee- en drieduizend supporters naar Bangkok komen om Yingluck morele steun te verlenen. Ze komen uit het Noorden en Noordoosten, waar voormalig regeringspartij Pheu de meeste aanhang heeft, en uit Bangkok en buurprovincies. Zeventig procent zijn vrouwen. Sommigen zijn al  begin deze week gearriveerd. (

Prayut filosofeert; vonnis in Yingluck-zaak
25 augustus – Het is een en al Yingluck en Prayut wat vandaag de klok slaat in Bangkok Post. Op de voorpagina filosofeert premier Prayut over hervormingen en de mindset (denkwijze) van de bevolking en Yingluck domineert pagina 3 met een groot kader Negligent or not? en een overzicht van alle politieke gezagsdragers die sinds 2005 uit de gratie zijn gevallen.
Het openingsverhaal is gebaseerd op de toespraak die Prayut donderdag hield op het Bangkok Post Forum 2017 ‘Sustainable Reform: Transforming Thailand’. De krant kiest een andere invalshoek dan de website. Op de website zegt de premier: Nationale hervorming vereist veranderingen in de politiek en de denkwijze van de mensen. In de krant noemt hij de Yingluck-zaak (zonder die bij name te noemen) ‘geen excuus’ om chaos te veroorzaken.
Dit zegt Prayut op de website (ik laat de vertaling maar eens achterwege): ‘Everyone is well aware that over the past three years Thai society faced various problems. We can’t blame anyone because our country is a democratic one and there are elections. Therefore, we must implement political reform to get a government that is democratic, has good governance and is the government of all people.’
De krant citeert hem met: ‘Please treat this case just like any other. Generally, those who are guilty must be tried in the courts. The mobilisation of people either those agree or disagree, would make it difficult for the court to do its job. The court has to make a judgement based on evidence at hand. Do not think by yourselves. Do not let this issue spark chaos in the country.’
Prayut sneed tal van zaken aan in zijn speech, maar die ga ik allemaal niet noemen. Hij bevestigde andermaal dat hij niet van plan is aan de macht te blijven. Zie verder Court case ‘no excuse’ to sow chaos. Dadelijk meer over Yingluck.

Yingluck vraagt supporters: Blijf vandaag thuis
25 augustus – Alhoewel Yingluck haar achterban heeft gevraagd niet naar het gerechtsgebouw te komen, waar de afdeling politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof vandaag vonnist in de hypotheekzaak, hebben politie en leger een worst-case scenario in de achterzak, mocht de situatie bij het Hof uit de hand lopen.
Yingluck ziet blijkbaar de bui al hangen, want ze deed gisteren de oproep aan haar supporters thuis te blijven. Bij voorgaande zittingen van het Hof kwamen ruim duizend supporters om haar morele steun te verlenen, wat soms tot emotionele scènes leidde. Ze schrijft op Facebook: ‘Ik zou willen dat iedereen die zich zorgen maakt over me en me morele steun wil verlenen, morgen niet naar het Hof komt, maar de zaak thuis volgt om het risico van onverwachte problemen te vermijden van mensen met mogelijk voor jullie kwade bedoelingen.’
De autoriteiten houden desondanks rekening met een opkomst van 3.000 tot 3.500 supporters. Legercommandant Chalermchai zegt dat veiligheidsmaatregelen zijn voorbereid indien chaos ontstaat wanneer de supporters ontevreden zijn met de uitspraak. Maar er zijn geen plannen om supporters tegen te houden. ‘Laat de dingen maar hun natuurlijke loop hebben. Wie de wet overtreedt, krijgt te maken met juridische actie.’
Het UDD (roodhemden) doet een beroep op alle partijen om zich te houden aan het advies van de koning over justitiële principes voor de vrede van de bevolking. Ze ontkent supporters gemobiliseerd te hebben en dringt er bij de regering op aan mensen niet tegen te houden die naar het Hof willen komen. Ze vraagt de regering een toelichting te geven op het hele proces, inclusief mogelijke vrijspraak en straffen.

Vrijdag 25 augustus
– Op enkele plaatsen in Bangkok zijn borden opgedoken met de tekst No disunity, no fracture. De politie heeft geen idee door wie ze geplaatst zijn. De tekst verwijst klaarblijkelijk naar de berechting van Yingluck.
Laatste nieuws: Tegen haar is een arrestatiebevel uitgevaardigd omdat ze niet is komen opdagen op de zitting met als reden dat ze ziek is. De advocaten zeiden dat ze last had van duizelingen, maar ze konden geen medisch certificaat overleggen.
Het Hof nam tevens haar borgsom van 30 miljoen baht in beslag.Voorlezing van het vonnis is uitgesteld tot 30 september.
Vice-premier Prawit zegt: ‘Het is niet zeker of ze gevlucht is of niet. Maar ze is een voormalige premier, dus sommige functionarissen kunnen geholpen hebben. Misschien is ze echt ziek. Het Hof heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd, dus we moeten naar haar op zoek gaan.’

Ook D-day voor Boonsong
25 augustus – Niet alleen breekt vandaag het uur van de waarheid [of is het de leugen?] aan voor oud-premier Yingluck, maar het hooggerechtshof doet ook een uitspraak in een zaak waarin voormalig minister van Handel Boonsong Teriyapirom terecht staat.
Boonsong wordt vervolgd voor samenspanning bij een G2G rijstdeal van de regering met een bedrijf dat niet de Chinese regering vertegenwoordigde. Hierdoor werd de rijst voor een lagere prijs verkocht, wat leidde tot aanzienlijke verliezen voor het Department of Foreign Trade en de natie. Voor zover ik me herinner is die rijst op de Thaise markt terecht gekomen.
Boonsong ontkent schuld. Het DFT vertegenwoordigde de Thaise regering en het bedrijf is een staatsonderneming waarin de Chinese regering aandelen heeft. Dus beide partijen zijn regeringsdiensten waardoor de deal een echte G2G (government to government) deal was.
Het OM heeft in deze zaak een eindverklaring van 211 pagina’s tegen Boonsong en 27 anderen aan het Hof overhandigd. De eindverklaring in de Yingluck-zaak telt 165 pagina’s. Op 17 juli 2014 besloot de NACC na onderzoek het OM te vragen Yingluck te vervolgen en op 19 februari 2015 werd ze in staat van beschuldiging gesteld.

Yingluck vlucht; Shinawatra dominantie eindigt
26 augustus – ‘End of Shinawatra era’ kopt Bangkok Post vandaag in de grootste mogelijke letter boven haar openingsverhaal. Woensdagnacht vluchtte oud-premier Yingluck naar het buitenland, vermoedelijk met hulp van de regering, hetgeen ze (uiteraard) nooit zal toegeven. Aangenomen mag worden dat ze naar broer Thaksin is gegaan om het vonnis van het hooggerechtshof in de hypotheekzaak te ontlopen.
Yingluck stond bij de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof terecht voor plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst. Ze zou waarschuwingen over corruptie en oplopende kosten hebben genegeerd. Indien schuldig bevonden, had ze maximaal 10 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. Het Hof vaardigde een arrestatiebevel tegen haar uit en nam de borgsom van 30 miljoen baht in beslag. De uitspraak is uitgesteld tot 27 september. Als ze dan weer afwezig is, kan het hof haar in absentia veroordelen.
Premier Prayut doet alsof hij geschokt is. ‘Ik dacht dat ze dapper genoeg was om naar de rechtbank te komen’, zei Thailand’s grootste Pinokkio. ‘Ze heeft altijd gezegd het vonnis af te wachten.’ Prayut heeft de veiligheidsautoriteiten opgedragen na te gaan of ziekte vrijdag de reden was van haar no-show. Dat betoogden Yingluck’s advocaten. Yingluck zou lijden aan de ziekte van Meniere, die gepaard gaat met migraine en duizelige periodes. Maar ze konden geen medische verklaring overleggen, dus dat ging er bij het Hof niet in.
Vice-premier Prawit, ook al zo’n Pinokkio, die verantwoordelijk is voor veiligheidszaken, ontkent geruchten dat veiligheidskrachten Yingluck met opzet hebben laten ontsnappen. Maar hij geeft toe dat ze het land heeft verlaten en daarbij hulp gehad kan hebben. ‘Ze is een voormalige premier dus sommige functionarissen kunnen haar geholpen hebben.’
Volgens onbevestigde berichten zou Yingluck haar woning woensdagnacht hebben verlaten in de auto van een hoge overheidsfunctionaris. Bronnen bij de regering en de familie Shinawatra zeggen dat ze per vliegtuig naar Trat is gereisd en een normale grensovergang naar Cambodja heeft genomen waar invloedrijke personen hebben gezorgd voor de benodigde documenten. Daar vervolgde ze haar reis in haar privéjet naar Singapore en vandaar naar Dubai om zich bij grote broer Thaksin in Dubai te voegen. Thaksin moest tijdens een coup in 2006 het veld ruimen en is in 2008 gevlucht is toen hij 2 jaar gevangenisstraf kreeg wegens machtsmisbruik bij de verkoop van grond aan zijn toenmalige echtgenote.
Voor voormalig regeringspartij Pheu Thai kan Yingluck’s besluit om niet te verschijnen consequenties hebben, zeggen pundits, een woord dat zowel met expert als betweter kan worden vertaald. Kiest u maar. Ze vermoeden dat Yingluck de benen nam vanwege speculaties dat ze een straf van 8 tot 10 jaar zou krijgen. De ernst van de straf zou borgtocht onmogelijk hebben gemaakt.
Daar de nieuwe grondwet een einde heeft gemaakt aan verjaringstermijnen voor politieke gezagsdragers, denken ze dat ze de rest van haar leven op de vlucht moet blijven, tenzij ze amnestie krijgt van de koning.
Veel Yingluck supporters, die met drieduizend man, voornamelijk vrouwen, naar het gerechtsgebouw waren gekomen om Yingluck morele steun te verlenen, zijn teleurgesteld door haar abrupte vertrek. ‘We meenden dat Yingluck tot het eind zou blijven vechten. We voelen ons voor de gek gehouden.’
Een  media anchor van een roodhemdgroep schrijft op zijn Facebook pagina: ‘Heb je niet gezegd dat je een democratische strijder bent, die bereid was op het slagveld te sterven? Heb je me voor de gek gehouden?’
Sommige supporters menen dat een schuldigverklaring en tijd in de gevangenis haar toekomstige terugkeer naar de politiek een zelfs steviger morele basis zou hebben gegeven. Dat is nu onmogelijk, zeggen ze.
De krant schrijft verder dat Yingluck’s verdwijning slecht afspiegelt op de NCPO (junta) die verantwoordelijk wordt gehouden voor de slordige bewaking. De Shinawatra clan heeft de afgelopen 16 jaar drie premiers geleverd, waaronder Thaksin’s zwager Somchai.
Bijgaand de Press Release van het hooggerechtshof. Bovenstaande foto is woensdag geplaatst op de sociale media. Onderstaand kaartje toont de mogelijke vluchtroutes van Yingluck.
Update website 26 augustus: Topleden van Pheu Thai bevestigen dat Yingluck naar Dubai is gevlucht, waar haar broer woont. Ze zou al gearriveerd zijn. Een verslaggever van Reuters werd zaterdag de toegang geweigerd tot de luxe Emirates wijk, waar Thaksin een huis heeft. Thaksin’s woordvoerder in Dubai reageert niet op pogingen van Reuters om met Thaksin in contact te komen.
RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara zegt geen gegevens te hebben over Yingluck’s grenspassage.

‘Yingluck’s vlucht beste optie’
26 augustus – In een vervolgartikel zegt een bron, ‘close tot the upper echelons of power in Thai politics’, dat Yingluck’s vlucht als de beste optie wordt beschouwd. Als ze veroordeeld was of gevangen gezet, zou dat hebben geleid tot meer problemen en sociale onrust. Hij meent dat enkele overheidsfunctionarissen Yingluck hebben geholpen.
In dit bericht heeft Yingluck een privé jet naar Trat genomen, waar ze de grens overstak naar de provincie Koh Kong in Cambodja, daarbij vergezeld door haar medewerkers. Vandaar nam ze een vlucht naar Singapore om over te stappen op een andere naar Dubai, waar Thaksin sinds 2008 woont.
Donderdag maakte Yingluck nog gebruik van de social media. In één bericht vraagt ze haar supporters de volgende dag niet naar het gerechtsgebouw te gaan en thuis het vonnis af te wachten. Ze maakte zich zorgen over de veiligheid van haar supporters omdat duizenden agenten zouden worden ingezet om er de openbare orde te bewaren.
De familie Shinawatra heeft van oudsher banden met leidende personen in Cambodja. De dochter van Thaksins zuster Yaowapa is getrouwd met een Cambodjaans parlementslid, eigenaar van hotels en vastgoed. Yingluck zou een Cambodjaans paspoort hebben gekregen om haar reis naar Singapore en Dubai te vervolgen. Evenals Thaksin heeft Yingluck ook een Nicaraguaans paspoort.

Pheu Thai-leden verbijsterd over Yingluck’s vlucht
26 augustus – De verdwijntruc van Yingluck heeft zowel instemming als verbazing opgeroepen. Veel leidende figuren van Pheu Thai zeggen volledig verrast te zijn door haar vertrek. Velen hadden zich al voorgenomen volgende maand weer naar het hooggerechtshof te gaan om getuige te zijn van de (nu uitgestelde) uitspraak.
Sommige supporters willen niet geloven dat Yingluck is gevlucht. Een supporter uit Nakhon Phanom zegt dat Yingluck het slachtoffer is van een door de regering geregisseerde vendetta. ‘Yingluck had het recht het vonnis te missen. Voor haar eigen veiligheid was dat haar recht. Ze is politiek gepest.’
Een 65-jarige boer uit Roi Et meent dat Yingluck echt ziek kan zijn. Het viel hem op dat ze er bleek en ziek uitzag, toen ze woensdag in Wat Rakhang Kositaram een merit-making ceremonie uitvoerde. De boer looft Yingluck: ‘Ze gaf boeren een kans toen ze aan het bewind was. Het was een soort democratie die merkbaar voor de mensen was.’
Nog een reactie uit Nakhon Phanom: Het hypotheeksysteem, het vlaggenschip van de regering Yingluck, kreeg van veel boeren overweldigende steun omdat het ten goede kwam aan de gewone mensen. Een ander meent: Ze kan met het rijstbeleid een fout hebben gemaakt, maar haar ondergeschikten moeten daarvoor ook verantwoordelijk worden gesteld.
Een bron bij Pheu Thai zegt dat partijleden verstomd staan over haar vlucht. ‘Ze overleggen met elkaar wanneer het stof over enkele dagen is neergedaald.’ Een voormalig parlementslid uit Chiang Rai vindt Yingluck’s actie onbegrijpelijk. ‘Ik wil weten wie haar geadviseerd heeft. Dit heeft een negatief effect op het image van de partij en haar populariteit.’ PT’s voormalig minister Worawat vindt de commotie overbodig. Hij is vol vertouwen dat ze 27 september komt, wanneer het vonnis bekend wordt gemaakt.
Verder refereert het bericht nog aan de bestuursmaatregel waarbij Yingluck 35,7 miljard baht moet betalen wegens de verliezen die zijn geleden in het hypotheeksysteem. Op haar bankrekeningen bij de Bangkok Bank zou al beslag zijn gelegd.
In bijgaand kader Prelude to a vanishing act een chronolgisch overzicht van de hypotheekzaak (nog niet beschikbaar).

Zware straffen voor minister en staatssecretaris
26 augustus – Voormalig minister van Handel Boonsong Teriyapirom in de regering Yingluck kwam gisteren wel naar het hooggerechtshof voor het vonnis in een zaak die betrekking heeft op vervalste G2G rijstdeals (government to government). Hij kreeg de niet misselijke straf van 42 jaar. Zijn staatssecretaris Poom Sarapol van destijds mag 36 jaar brommen.
In totaal stonden 28 personen terecht, van wie acht voornamelijk rijstpelmolenaars werden vrijgesproken. Zij kwamen aan de beurt nadat het Hof de Yingluck-zaak schorste en het vonnis naar 27 september uitstelde. Onder de verdachten bevinden zich politici en regeringsfunctionarissen. Twee zijn gevlucht, tegen een is een arrestatiebevel uitgevaardigd omdat ze niet kwam opdagen. Geen is vrijgelaten op borgtocht omdat het om een ernstig misdrijf gaat. Advocaat Narin, die tevergeefs om borgtocht had gevraagd, zegt in beroep te zullen gaan tegen het vonnis. Hij gaat opnieuw een verzoek om vrijstelling indienen.
Een voormalig hoofd van het Foreign Trade Department kreeg evenals Boonsong 40 jaar, zijn adjunct 32 jaar en de oud-directeur van het Rice Trade Administration Bureau 24 jaar. Verder veroordeelde het Hof de prominente rijsthandelaar Apichart tot 48 jaar. Zijn bedrijf, Siam Indica Co, moet 16,9 miljoen baht betalen. Dochter Thanyporn was degene die wegbleef. Haar bezittingen zijn in beslag genomen en haar bedrijf moet 1,294 miljard baht betalen.
Het OM laat weten vermoedelijk in beroep te gaan tegen de vrijspraak voor de acht verdachten en tegen de geëiste compensatie die lager was dan wat het OM had gewild.

Suranand sorry voor Boonsong
27 augustus – Voormalig secretaris-generaal Suranand van het Prime Minister’s Office heeft zijn medeleven betuigd met zijn vriend, voormalig minister van Handel Boonsong die vrijdag 42 jaar gevangenisstraf heeft gekregen voor illegale G2G rijstdeals (government to government).
Suranand was tijdens de regering Yingluck verbonden aan het Prime Minister’s Office. ‘Ik ben gelukkiger dan jij’, schrijft hij op zijn Facebook pagina, ‘want ik kan mezelf zijn terwijl mijn vriend minder gelukkig is dan ik.’ Suranand en Boonsong kennen elkaar sinds 1999 toen ze beiden lid waren van Thaksin’s Thai Rak Thai partij.
Boonsong en zijn toenmalige staatsecretaris Poom die 36 jaar kreeg, zijn gisteren verplaatst van de Bangkok Remand Prison naar de Klong Prem Central Prison in Chatuchak (voor langgestraften). De verhuizing had tevens tot doel om hen te scheiden van gedetineerden met andere politieke opvattingen. Boonsong en Poom lijden beiden aan diabetes en hoge bloeddruk.
De Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases beslist dinsdag of ze de zaak in behandeling neemt die Boonsong’s echtgenote aanhangig heeft. Zij maakt bezwaar tegen de compensatie van 17,68 miljard baht die Boonsong moet ophoesten voor verliezen die in het hypotheeksysteem voor rijst zijn geleden. Op haar twee bankrekeningen is beslag gelegd door het Legal Execution Department, wat volgens haar in strijd is met de strafwet. (Zie verder de pagina Rijst 4)

Weer borgtochtaanvraag voor oud-minister
28 augustus – Vandaag doet de advocaat van ex-minister Boonsong, die 42 jaar gevangenisstraf heeft gekregen wegens fraude met G2G rijstdeals (government to governement), een tweede poging hem vrij te krijgen op borgtocht.
Vrijdag weigerde het hooggerechtshof borgtocht, volgens de advocaat om onbekende reden. De familie heeft 30 miljoen baht bijeen gesprokkeld om Boonsong vrij te krijgen. Ze is bereid dat bedrag te verhogen als het Hof een hogere som vraagt.
De voormalige minister van Handel in het kabinet Yingluck en zes anderen waren betrokken bij de verkoop van rijst aan een Chinees bedrijf dat niet bevoegd was namens de Chinese overheid de deal te sluiten, maar de verdediging van Boonsong bestrijdt dat. De rijst bereikte nooit China maar kwam in Thailand op de markt, voor de lagere G2G-prijs gekocht door Siam Indica Co, waarvan de eigenaar 48 jaar cel kreeg.
Na één nacht in de Bangkok Remand Prison te hebben doorgebracht zijn de gevangenen overgebracht naar de Klong Prem gevangenis in Chatuchak. Familieleden, maar zij alleen, kunnen hen daar op dinsdag en vrijdag bezoeken. De verhuizing had tot doel hen te isoleren van gevangenen met andere politieke opvattingen. De advocaat overlegt vandaag met zijn cliënt.

Meechai vraagt Boonsong samenzweerder te noemen
29 augustus – Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie, door de krant omschreven als een ‘vermaard juridisch expert’, adviseert Boonsong bekend te maken wie de mastermind is achter de frauduleuze rijstdeals, waarvoor hij een gevangenisstraf heeft gekregen van 42 jaar, indien hij een kans wil maken in een beroepszaak. Meechai zegt dat Boonsong nog steeds de zaak kan aanvechten middels bestaande juridische kanalen. Dat borgtocht is geweigerd, vormt geen beletsel.
De advocaat van Boonsong heeft sinds zijn veroordeling vrijdag 30 dagen de tijd om in beroep te gaan bij de algemene vergadering van het hooggerechtshof. Meecha zegt: ‘Iedereen die echt waarde hecht aan zijn  leven, moet er middels alle beschikbare kanalen voor vechten. Maar als Boonsong zich zorgen maakt dat dit anderen kan duperen, is het een zaak van martelaarschap.’
Meechai reageert op een Facebook-bericht van Suranand, voormalig secretaris-generaal van het PM’s Office en een goede vriend van Boonsong, over de hachelijke positie waarin Boonsong ten tijde van de rijstdeals zich bevond (zie het bericht van 27 augustus: Suranand sorry voor Boonsong en het opinieverhaal van Veera hierboven).
Boonsong’s advocaat bezocht hem gisteren in de gevangenis. Hij zegt dat hij lijdt aan voorhoofdsholteontsteking en allergieën, en hij eet en slaapt slecht. ‘Hij heeft me gevraagd snel borgtocht aan te vragen.’ Naar verwachting gebeurt dat vandaag.

Woensdag 30 augustus
– Follow-up op het bericht dat Boonsong’s echtgenote aangifte wegens een ambtsmisdrijf heeft gedaan tegen drie functionarissen. Zij deed dat omdat haar twee bankrekeningen zijn geblokkeerd in verband met de compensatie die Boonsong, voormalig minister van Handel, moet betalen voor fraude met G2G rijstdeals. Op verzoek van haar man trekt ze de aangifte in. Boonsong wil niet dat zijn gezin wordt blootgesteld aan publieke bemoeienis en politieke gevechten. (Zie verder het bericht van 27 augustus: Suranand sorry voor Boonsong)

Borgtocht voor Boonsong weer geweigerd
1 september – Het hooggerechtshof heeft gisteren het verzoek om vrijlating op borgtocht voor voormalig minister van Handel Boonsong Teriyapirom afgewezen. Boonsong zit sinds 25 augustus gevangen nadat hij 42 jaar gevangenisstraf kreeg voor zijn rol bij de fraude met G2G rijstdeals toen het hypotheeksysteem voor rijst van kracht was tijdens de regering Yingluck.
Advocaat Narin zegt dat de afdeling voor ambtsdragers van het hooggerechtshof het verzoek afwees omdat er onvoldoende redenen waren haar eerste afwijzing terug te draaien. Narin zegt dat zijn cliënt gestresst was na de afwijzing, maar hij probeert ermee te leven. Zijn gezondheid is verbeterd nadat hij dinsdagavond naar het ziekenhuis was gestuurd wegens hoge bloeddruk. De verdediging bereidt thans haar verweer voor het beroep tegen de veroordeling voor.
De advocaat van Manas Soiploy, die in dezelfde zaak is veroordeeld, zegt gegevens te verzamelen over de gezondheid van zijn cliënt en ander bewijs om zijn verzoek om vrijlating op borgtocht te onderbouwen. Deze of volgende week doet hij een aanvraag.
Manas, destijds hoofd van het Foreign Trade Department, kreeg 40 jaar. Zijn adjunct 32 jaar en de voormalig directeur van het Office for Rice Trade 24 jaar.

Democraten: Trek Yingluck’s paspoort onmiddellijk in
4 september – Voormalig oppositiepartij Democraten dringt er bij de regering op aan het paspoort van oud-premier Yinglick ‘onmiddellijk’ in te trekken. Als ze dat niet doet, zegt Wirat Kalayasiri, hoofd van het juridisch team van de partij, kan ze beschuldigd worden van medewerking aan haar vlucht.
Wirat vermoedt dat de regering niet echt wilde dat Yingluck op 25 augustus naar het hooggerechtshof kwam, dat die dag zou vonnissen in de rijsthypotheekzaak. Omdat ze schitterde door afwezigheid, besloot het Hof een arrestiebevel uit te vaardigen en haar borgocht van 30 miljoen in beslag te nemen. Het Hof doet nu op 25 september uitspraak, ook als ze er dan weer niet is.
Wirat reageert op een opmerking van vice-premier Wissanu dat niet het paspoort hoeft te worden ingetrokken van elke verdachte tegen wie een arrestatiebevel is uitgevaardigd. Yingluck heeft twee paspoorten: een gewoon en een diplomatiek. Het diplomatieke paspoort heeft ze mogen behouden uit respect voor haar rol als voormalig premier.
Wirat wil dat de regering beide paspoorten intrekt, zodat ze niet vrij kan reizen. ‘Haar paspoorten moeten onmiddellijk worden ingetrokken omdat de zaak te maken heeft met [vermeende] corruptie met betrekking tot honderden miljarden baht aan staatsgeld.’ De krant tekent daarbij aan dat Yingluck niet terecht staat voor corruptie, maar voor plichtsverzuim.
Het bericht gaat ook in op de veroordeling van voormalig minister van Handel Boonsong wegens zijn betrokkenheid bij frauleuze G2G rijstdeals met China (government to governement). Hij kreeg 42 jaar gevangenisstraf. Volgens een goede vriend houdt hij de opdrachtgever c.q. zijn staf de hand boven het hoofd. Wirat vindt dat hij opening van zaken moet geven. ‘Alleen door coming clean maakt hij een kans op toegeeflijkheid van de rechtbank bij komende rechtszaken die betrekking hebben op zijn tijd als minister van Handel.

Donderdag 21 september
– Op 27 september vonnist het hooggerechtshof of Yingluck plichtsverzuim kan worden verweten in het hypotheeksysteem voor rijst. Op 25 augustus ging dat niet door omdat de oud-premier de benen had genomen. De gemeentepolitie zet een of twee compagnieën in om de orde te bewaren. Naar verluidt zouden 300 supporters van Yingluck naar het gerechtsgebouw willen komen, voornamelijk uit Bangkok, aanzienlijk minder dan vorige maand.

Rijsthypotheekzaak: Vijf jaar cel voor Yingluck
28 september – De kogel is eindelijk door de kerk. Na maanden van rechtbankzittingen en uitstel van het vonnis heeft het hooggerechtshof oud-premier Yingluck gisteren in absentia veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf, de helft van de maximumstraf. Ze heeft zich schuldig gemaakt aan plichtsverzuim door fraude met G2G-rijstdeals niet tegen te houden.
De formulering van het vonnis, zoals weergegeven in het websitebericht, verbaast me want tot nu toe heb ik altijd gelezen (en geschreven) dat ze waarschuwingen over corruptie in en de oplopende kosten van het hypotheeksysteem voor rijst heeft genegeerd. Maar het gaat dus om rijstdeals, waarvoor voormalig minister van Handel Boonsong een gevangenisstraf van 42 jaar heeft gekregen.
Het Hof acht Yingluck niet verantwoordelijk voor de overige corruptie en oplopende kosten, ook niet voor rijstverliezen en kwaliteitsverlies van de opgekochte en opgeslagen rijst. Die zaken waren de verantwoordelijkheid van functionarissen op operationeel niveau. (Bron: website Bangkok Post, 27 september)

De jacht gaat door, supporters teleurgesteld
28 september – Zodra de politie de opdracht heeft gekregen het vonnis tot uitvoer te brengen, gaat ze een arrestatiebevel tegen Yingluck aanvragen [dat is dan het tweede] en Interpol  inschakelen. De RTP heeft alle 190 leden-landen gevraagd na te gaan waar ze is.
Interpol heeft nog geen informatie verstrekt, waaruit blijkt dat ze in Engeland is, zoals sommige media hebben bericht. Premier Prayut zei dinsdag te weten waar ze is. Hij zou dat na het vonnis bekend maken, maar hij heeft dat nog niet gedaan.
Volgens de krant is Yingluck’s achterban teleurgesteld, waarbij ik me altijd afvraag hoeveel supporters de krant dan heeft gesproken. Aom (47), een van de honderd supporters die naar het gerechtsgebouw waren gekomen, zegt niet verwacht te hebben dat het besluit ‘zo streng zou zijn als het was’. ‘Ik dacht dat ze hooguit een voorwaardelijke straf zou krijgen. Ik geloof nog steeds dat ze niets verkeerds heeft gedaan.’ Een ander: ‘Degenen die van haar houden en haar steunen, kunnen er zeker van zijn dat ze zolang ze in het buitenland is, veilig is.’
Voormalig UDD-voorzitter Tida Tawornseth (roodhemden) zegt dat de straf geen reden voor paniek is want verwacht was. ‘Ervaren supporters van Pheu Thai en Yingluck zullen niet verbaasd zijn over het vonnis. Er komen geen gewelddadige reacties.’
Intussen gaat het onderzoek naar Yingluck’s vlucht door. In de vermeende vluchtauto, een Toyota Camry, zijn DNA sporen van een vrouw gevonden. De politie gaat in Yingluck’s huis DNA zoeken en de twee vergelijken.
In een tweede artikel gaat de krant nader in op Yingluck’s rol als voorzitter van het National Rice Policy Committee en vermoedens van ontbrekende voorraden en het kwaliteitsverlies, zoals al gemeld door de website. Het Hof kon niet vaststellen of hierbij sprake was van plichtverzuim omdat het hypotheeksysteem regeringsbeleid was en zij gehouden was het uit te voeren.
De NACC adviseerde in 2014 de procureur-generaal haar daarvoor te laten vervolgen door de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof en in 2015 stelde het OM haar in staat van beschuldiging. In bijgaand kader een toelichting op het vonnis. (Zie verder de pagina Rijst 4)
Gerelateerd bericht:  Een voortvluchtige dochter van rijsthandelaar Apichart (die gevangen zit) is gisteren in absentia veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens haar rol bij G2G rijstdeals. Thanyaporn Chansakulporn, de 21e verdachte in de multi miljard baht deals, moet 1,29 miljard baht ophoesten als compensatie aan de staat. Haar bedrijf moet 40.000 baht dokken. De rechtbank heeft een tweede arrestatiebevel tegen haar uitgevaardigd. Het eerste dateert van 25 augustus toen ze niet kwam opdagen bij het hooggerechtshof. Dat was dezelfde dag als waarop Yingluck schitterde door afwezigheid.
Haar vader, leidinggevende bij Indica Co Ltd, werd die dag veroordeeld tot 48 jaar cel en het betalen van 16,9 miljard baht aan het ministerie van Financiën. Voormalig minister van Handel Boonsong kreeg 42 jaar en zijn voormalige staatssecretaris 36 jaar. Acht van de 28 verdachten zijn vrijgesproken. Twee bleven weg.

Woensdag 11 oktober
– Follow-up op de berichten over de fraude tussen 2012 en 2016 met het tempelfonds. Amlo heeft beslag gelegd op 71 miljoen baht aan vermogen van de voormalige NOB-directeur en acht medeplichtigen.
De krant plakt er een bericht aan vast over de inbeslagname van 2,3 miljard aan vermogen van de voortvluchtige dochter van een rijsthandelaar die eerder is veroordeeld wegens frauduleuze G2G rijstdeals. Eerder legde Amlo beslag op 13 miljard baht aan vermogen van de vader, die sinds 2015 gevangen zit.

Regime trekt paspoorten oud-premier Yingluck in
31 oktober – Bangkok Post opent vandaag met het bericht dat de paspoorten van oud-premier Yingluck zijn ingetrokken. De krant kopt over de volle breedte van de voorpagina Regime revokes Yingluck’s passports alsof dat groot nieuws is, maar dat geldt dan alleen voor het tijdstip want al enkele malen is gemeld dat het regime haar het reizen in het buitenland onmogelijk wil maken.
Yingluck beschikt over vier paspoorten: twee diplomatieke en twee gewone. Dat ze nu pas zijn ingetrokken houdt verband met het feit dat de beroepstermijn na haar veroordeling op 27 september is verlopen. Het hooggerechtshof veroordeelde haar toen in absentia tot 5 jaar gevangenisstraf omdat ze verzuimd zou hebben frauduleuze G2G rijstdeals (government to government) tegen te houden.
Naar verluidt zou Yingluck politiek asiel willen aanvragen in Engeland, maar de Britse ambassade is daarvan niet op de hoogte. Een bron bij haar partij Pheu Thai meent dat ze ‘op zekere dag’ in de openbaarheid zal treden om te vertellen waarom ze gevlucht is, vermoedelijk nadat het politiek asiel is toegekend.

Commentaar: Rijstboeren hebben steun nodig
14 november – Thaise Hom Mali, de goddelijk geurende jasmijnrijst, is op de Rice Trader World Rice Conference 2017 in Macau onderscheiden met de titel World’s Best Rice. Maar op gevaar af voor een zuurpruim te worden uitgemaakt schrijft de krant in haar hoofdredactioneel commentaar van maandag dat de onderscheiding gemengde gevoelens oproept.
De krant wijst erop dat de afgelopen jaren entrepeneurs, landbouw experts en visionaire boeren tal van ‘opwindende en dynamische’ rijstsoorten hebben ontwikkeld voor de Thaise bevolking. Tientallen nieuwe variëteiten en mixen van rijst worden verbouwd onder schoner, milieuvriendelijke omstandigheden.
BP schrijft: De Rice Exporters Association dient de kans aan te grijpen om de Macau conferentie en de wereld dat te vertellen. Op nagenoeg elke markt en in elk warenhuis in Thailand zijn de nieuwe rijstvariëteiten te koop. Rijst is niet langer het saaie ouwe witte basisvoedsel. Het komt in natuurlijke kleuren: groen, zwart, rood, bruin, paars, en variëteiten worden gemixt, waardoor rijst goed bij andere gerechten past, zelfs als afzonderlijk gerecht.
Kortom: Thaise boeren hebben het stereotype van rijst als het meest saaie deel van de maaltijd doorbroken. Dat hebben ze voornamelijk gedaan door organische methoden. De meeste nieuwe soorten worden geproduceerd met methoden die een eind hebben gemaakt aan het excessieve gebruik van chemische herbicides en pesticides. Dat is een van de grootste agrarische ontwikkelingen in de recente Thaise geschiedenis, maar helaas wordt die genegeerd in de belangrijke kringen die ertoe doen.
Het verbouwen en verkopen van rijst is zwaar werk. Terecht worden boeren de ruggengraat van de natie genoemd. Thailand is de grootste rijstexporteur ter wereld ondanks zware concurrentie van India, Vietnam en de VS. De regering en rijstexporteurs hebben deze markt opgebouwd, maar nu missen ze de kans om de sterkst mogelijke steun te geven aan de nieuwe generatie boeren en ontwikkelaars. Rijst entrepeneurs die de nieuwe variëteiten verkopen hebben een enorme waarde aan het product toegevoegd. Met de oproep de nieuwe generatie boeren meer steun te verlenen, besluit BP haar commentaar. ‘It is time to move with the times.’ (Bron: Bangkok Post, 13 november)

Dinsdag 30 januari 2018
Pagina 4 opent met het bericht dat de bestuursrechter Yingluck’s petitie over de beslaglegging op haar vermogen heeft afgewezen. Yingluck moet 35 miljard baht betalen ter compensatie van de verliezen die in het hypotheeksysteem voor rijst zijn geleden. Het was de tweede keer dat Yingluck de kous op de kop kreeg.

Yingluck moet bloeden voor verliezen in hypotheeksysteem
1 februari – Nog een slachtoffer, maar nu een echt slachtoffer: oud-premier Yingluck Shinawatra, sinds september voortvluchtig en vermoedelijk verblijvend in Engeland. Haar vermogen is ‘swiped’, kopt de krant op de voorpagina. To swipe wordt zowel neutraal vertaald met ‘afnemen’ als met ‘jatten’ en ‘gappen’, en daar komt het wel op neer.
Yingluck is aansprakelijk gesteld voor de verliezen, die in het hypotheeksysteem voor rijst zijn geleden: ze moet daarvan 35 miljard baht ophoesten. Dat besluit is genomen op basis van een (weinig gebruikte) bestuursmaatregel, een procedure die sneller verloopt dan een civiele rechtsgang. In totaal heeft het Legal Excecution Department zich meester gemaakt van dertig bezittingen, waaronder haar huis in Bangkok-noord, in haar vermogensverklaring geschat op 110 miljoen baht, alsmede appartementen, stukken land in en om Bangkok en twaalf bankrekeningen. Enkele zullen geveild worden, maar dat is nog niet gebeurd.
Yingluck heeft sinds haar vlucht, voor de zoveelste keer door BP foutief gedateerd in augustus, niets meer van zich laten horen. Ze is tweemaal gefotografeerd in Londen. Naar verluidt zou ze politiek asiel in Engeland willen aanvragen. Critici vinden dat de regering geen serieuze pogingen doet haar op te sporen en te laten uitwijzen.

Maandag 5 maart
– Oud nieuws dus houd het kort. Op een forum zaterdag in Saraburi, belegd door het RID, heeft de dienst boeren geadviseerd af te zien van het verbouwen van off-season rijst (de zogeheten tweede oogst). Alhoewel het regenseizoen dit jaar vroeg begint, dient toch rekening te worden gehouden met een tekort aan water.
Het advies geldt voor boeren die afhankelijk zijn van geïrrigeerd water en geen of weinig toegang hebben tot natuurlijke waterbronnen zoals rivieren en kanalen. Het off-season begint doorgaans in deze tijd van het jaar. Het hoofdseizoen begint in mei, wanneer het regenseizoen eraan komt.

Rekenkamer: Yingluck’s rijstprogramma schaadde de natie
28 augustus – De president van de Rekenkamer beweert met klem dat het hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck het land schade heeft berokkend. Hij reageert op een uitspraak van juridisch adviseur Ruangkrai van voormalig regeringspartij Pheu Thai die erop heeft gewezen dat de nationale financiële verklaring van het Comptroller General’s Department geen melding maakt van verliezen.
Maar dit is strijdig met het vonnis van de afdeling voor politieke ambtsdragers van het hooggerechtshof d.d. 27 september vorig jaar dat meer dan 536,90 miljard baht aan verliezen noemt. Indien deze niet misselijke verliezen zijn geleden, had dit in de verklaring vermeld moeten worden, aldus Ruangkrai.
Zoals bekend nam Yingluck de benen kort voordat het hooggerechtshof haar schuldig achtte aan plichtsverzuim. Ze is al emkele malen met haar grote broer Thaksin (ook voortvluchtig) gesignaleerd.

Maar de boer hij ploegde voort*
4 november – Boeren die rijst verbouwen, zouden vermogend moeten zijn, want vorig jaar werd voor 174,5 miljard baht aan rijst verhandeld, wat 12,89 procent van alle landbouwgewassen is. Maar dat zijn ze niet. Ze hebben te maken met onzekerheden als het ongenadige weer, droogtes en overstromingen, fluctuerende prijzen en stijgende kosten, als gevolg waarvan ze onder schulden gebukt gaan. De regering heeft hulp verleend, maar die zet geen zoden aan de dijk.
Vorig jaar stegen de landbouwschulden van 2,4 biljoen baht naar 2,8 biljoen, aldus cijfers van het National Statistical Office (NSO). Van de 3,8 schuldenaren met overheidsleningen zijn 1 miljoen boeren, zegt het NSO.
In augustus verzamelden honderden boeren zich voor commerciële banken en de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives en smeekten om hulp. De regering kwam hen tegemoet met schuldverlichting, maar de grote vraag is: hoe de schulden van boeren aan te pakken zodat ze voorgoed verdwijnen?
Tot zover mijn samenvatting van het openingsartikel van BP vandaag over de schuldenlast van boeren. In het artikel komt een van de demonstrerende boeren aan het woord en het bevat commentaren van deskundigen. Klik hier als u het hele artikel wil lezen. Maar verwacht geen antwoorden op die prikkelende vraag.

* Regel uit De ballade van den boer, W.J.F. Werumeus Buning (1970).

5 november
Boeren krijgen in november en december hulp van het ministerie van Handel dat oogstmachines tegen een redelijke prijs verhuurt om de rijst tijdig van het land te halen. Voordeel van een snelle oogst is dat de rijst van betere kwaliteit is en meer geld oplevert. Particuliere eigenaren van oogstmachines mogen ze tegen de laagst mogelijke prijs verhuren, aldus regeringswoordvoerder Buddhipongse.
Naar verwachting zullen de rijstprijzen dit jaar een recordhoogte bereiken, zegt Buddhipongse. Premier Prayut denkt dat ze hoger dan vorig jaar zijn. Hij heeft alle diensten opgedragen de boeren voor te lichten over duurzame teeltmethodes zodat ze het hele jaar van een inkomen verzekerd zijn.
De hom mali aromatische rijst, Thailand’s paradepaardje, is vermoedelijk goed voor 16.000 tot 17.000 baht per ton en op sommige plaatsen zelfs 18.000. Ook de andere rijstsoorten scoren volgens Buddhipongse hoge prijzen.

Boeren hebben last van rijstdiefstallen
8 november – ‘t Is ook altijd wat met boeren. In Nederland klagen boeren die aardappels verbouwen als het te nat is, want dan verrotten de piepers op het land, maar te droog is ook niet goed.
Het lijkt een internationaal verschijnsel; in Thailand zijn het de boeren die rijst verbouwen. Ze klagen als de prijs te laag is en te weinig om de productiekosten te dekken en nu klagen ze, hoewel ze er een goeie prijs voor kunnen vangen, maar ze hebben last van diefstallen.
Boerin Noosin Damri in Ubon Ratchathani bijvoorbeeld heeft maandag aangifte gedaan van de diefstal van 16 zakken hom mali, Thailand’s paradepaardje, uit haar graanschuur. 450 kilo is in lucht opgegaan. Ze zegt ’s nachts een motorfiets te hebben gehoord en vermoedt dat die bij de diefstal is gebruikt. De politie heeft bandensporen van een motorfiets bij de graanschuur gevonden.
Noosin schat het verlies op 6.000 baht, uitgaande van de huidige prijzen van 13.800 tot 17.500 baht per ton. ‘De paddy zal ze niet rijk maken, maar wat ze mij hebben aangedaan was een zonde’, zegt ze.
Functionarissen in Chaiyaphum, Amnat Charoen, Roi Et, Nong Khai en ook elders hebben boeren gewaarschuwd dat ze goed moeten opletten als ze rijst drogen De rijst ligt in de open lucht en kan gemakkelijk achterover gedrukt worden. Boeren drogen de rijst alvorens die in te leveren, want dan vangen ze een hogere prijs.
In  Chayaiphum bewaken boeren om beurten de rijst die ligt uitgespreid op voetbalvelden van scholen, tempelterreinen en dorpswegen.
Een vrouw zegt dat haar familie ’s nachts de wacht houdt. ‘Soms kunnen we ’s nachts niet slapen, want elke keer als we voertuigen dichterbij horen komen, worden we wakker en schijnen we met zaklantaarns.’ (Bron: website BP, 7 november)

29 november
– De vraag naar rijst op de wereldmarkt neemt toe waardoor Thaise rijsthandelaren een betere prijs krijgen. Met China en de Filipijnen zijn al deals afgesloten voor 324.000 ton. Daarvan gaat 100.000 ton in G2G contracten naar China (government to government) en 224.000 ton naar de particuliere sector in de Filipijnen.
Alle contracten zijn eerder deze maand getekend, maakte hoofd Adul van het Foreign Trade Department gisteren bekend. Hij zei dat de deals als muziek in de oren moeten klinken bij rijstboeren, die vaak geworsteld hebben met lage prijzen en een overschot aan rijstvoorraden. ‘De grote exporten helpen op de korte termijn rijst uit de voorraad vrij te maken’, aldus Adul. ‘De boeren zullen een goede omzet maken, wat op de lange termijn goed is voor ’s lands rijstmarkt.’

15 december
– Het uitgebreide onderzoek naar onregelmatigheden in het hypotheeksysteem voor rijst wordt niet gehinderd door de vermoedelijke vlucht van een van de verdachten. Volgens NACC-voorzitter Watcharapol kunnen de onderzoekers doorgaan met hun onderzoek naar het G2G rijstschandaal (government to government) op basis van de nieuwe anti-corruptiewet zonder dat de verdachten zich kunnen verdedigen.
Naar verluidt zou Yaowapa Wongsawat, de jongste zuster van Thaksin, het land zijn ontvlucht om vervolging te ontlopen. Een assistent van haar zegt haar al maanden niet te hebben gesproken. Hij weet niet wat ze van plan is. Als de berichten correct zijn, betekent dit dat nu drie leden van de Shinawatra familie in het buitenland verblijven.

22 december
Minder investeringen in research en het ontwikkelen van rijstrassen door overheidsdiensten vormt een belangrijke dreiging voor de agrarische sector, die worstelt met de ‘illusie’ van armoede, aldus Nipon Poapongsakorn, een fellow verbonden aan de TDRI. Hij zei dit gisteren op het jaarlijkse seminar van de Thai Rice Foundation.
Nipon uitte zijn zorgen dat de overheid steeds minder aan R&D uitgeeft hoewel het over de jaren grote voordelen kan opleveren voor de economie en het levensonderhoud van boeren.
Naar schatting besteedt de overheid 4,3 baht per rai aan R&D, vergeleken met 1.500 baht per rai aan steunprogramma’s voor boeren. Meer weten, lees Rice Foundation calls for more R&D investment in the sector.

Rijstexport krimpt door concurrentie en droogtes
29 december – De regering is vol vertrouwen dat Thailand dit jaar zoals gepland 11 miljoen ton rijst exporteert, maar voor volgend jaar zijn de vooruitzichten minder optimistisch als gevolg van scherpe concurrentie en binnenlandse droogtes. Verwacht wordt dat het volume naar 10 miljoen ton zakt.
Op 11 december had Thailand 10,35 miljoen ton rijst geëxporteerd; het land staat daarmee op de tweede plaats na India dat 11,37 miljoen ton exporteerde. Vietnam staat op de derde plaats met 6,06 miljoen ton. Permanent secretaris Boonyarit van het ministerie van Handel zegt dat de export dit jaar voornamelijk heeft geprofiteerd van de grote vraag uit de Filipijnen en Indonesië.
Charoen Laotthammatas, president van de Thai Rice Exporters Association, voorspelt voor volgend jaar zware concurrentie. Hij wijst op de recente steun van de Indiase regering voor de export van niet-basmati rijst die vier maanden gesubsidieerd wordt met 5 procent. De zwakke roepie werkt ook in het voordeel van India terwijl Thailand met een sterke baht kampt.
De particuliere sector probeert een strategie te vinden om de rijstexport te vergroten, met name door nieuwe soorten voor niche markten. Het regeringsbeleid heeft volgens Charoen de laatste vier jaar geleid tot een vermindering van de productiekosten met 15 tot 20 procent. (Bron: website BP, 28 december)

Het openingsverhaal van pagina 2 meldt dat de deadline nadert voor civielrechtelijke zaken die betrekking hebben op gesjoemel met 246 contracten, in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst afgesloten door de Public Warehouse Organisation. De contracten betreffen rijstopslag en kwaliteitsonderzoeken, in totaal voor een bedrag van 300 miljard baht.
Behalve de civielrechtelijke procedures lopen er ook nog 884 strafrechtelijke zaken, aanhangig gemaakt door de NACC en PACC. Die hebben betrekking op kosten van controles, fumigatie (ontsmetting), rijstzakken en huur van magazijnen. De PWO dreigt de letters of guarantee, uitgegeven door de bank, in beslag te nemen. Een totaalbedrag ontbreekt, de krant schrijft slechts dat betrokkenen elk bedragen van 1 tot 9 miljard baht moeten betalen.

Parlementscommissie haalt de angel uit rijstwet
16 februari 2019 – De parlementscommissie die de rijstwet onder de loep heeft genomen, heeft een controversieel artikel van het wetsvoorstel op aanbeveling van het ministerie van Landbouw verwijderd. Een nogal technisch artikel dat gaat over de handel in rijstzaden en vooral grote rijstproducenten zou bevoordelen. Boeren die zelf rijstzaden kweken en uitwisselen zouden dit niet meer mogen doen. Bangkok Post opent vandaag met de ‘reddingsoperatie’ van de commissie.
Het wetsvoorstel is eind vorige maand in eerste reading (termijn) door de NLA goedgekeurd en moet nog in tweede en derde termijn worden behandeld. In Nederland gaat behandeling in commissies vooraf aan het parlementair debat, maar in Thailand gebeurt dat pas na de eerste termijn. De desbetreffende commissie kan dan alsnog het voorstel wijzigen. Ik vind het maar een rare volgorde en wat daarvan de ratio is ontgaat me.
Staatssecretaris Chutima (Handel) betreurt dat het wetsvoorstel, opgesteld door vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën en enkele NLA-leden zonder de inspraak van diverse betrokken groepen, vooral de nadruk legt op regulerende maatregelen in plaats van ontwikkeling en promotie van de rijstindustrie.
Gedurende het hoofdseizoen waarin rijst wordt verbouwd, bedraagt de vraag naar rijstzaden 1 miljoen ton. Daarvan wordt 100.000 ton geproduceerd door het Rice Department, 400.000 ton door particuliere bedrijven en de rest door boeren. Zij kunnen nu doorgaan rijstzaden op te slaan. Producenten van rijstzaden voor commerciële doeleinden zijn verplicht de zaden te registreren bij het Rice Department.

Stront aan de knikker; boeren dreigen met massale rally’s
19 februari – Boeren en actievoerders in het hele land hebben hun messen geslepen in protest tegen de controversiële rijstwet die vandaag en morgen door de NLA wordt behandeld. In Khon Kaen protesteerden boeren gisteren bij het gemeentehuis en in Pichit (foto) en Prachuap Khiri Khan bij het Provinciehuis.
Ze eisen dat de wet die kleine boeren dupeert, wordt ingetrokken. De wet zeggen ze, is opgesteld om grote commerciële rijstproducenten te bevoordelen. Wanneer de NLA voet bij stuk houdt, zijn massale acties te verwachten.
Pijnpunt is artikel 27 dat de handel in rijszaden verbiedt die niet zijn goedgekeurd door het Rice Department. Alleen kapitaalkrachtige bedrijven die over de vereiste technologie beschikken kunnen aan dit artikel voldoen. Kleine boeren die afhankelijk zijn van inheemse rijstvariëteiten, dreigen buiten de boot te vallen.
Provinciaal openbare aanklager Thanakrit vindt de wet onduidelijk. Artikel 3 beperkt de uitwisseling en verkoop van rijstzaden voor ‘commercial purposes’ zonder nadere toelichting. ‘Wat dat betekent is onduidelijk. De wet had duidelijker geschreven moeten worden zodat kleine boeren gespaard worden van het verbod.’
Premier Prayut zei gisteren dat de NLA met de wet beoogt beter voor boeren te zorgen door te voorkomen dat van hen misbruik wordt gemaakt. De NLA-commissie die de wet onder de loep neemt, heeft gisteren met zeventig vertegenwoordigers van boerennetwerken gesproken, die de wet steunen. [Snapt u het nog? Ik niet.]
Commissielid Kittisak ontkent dat de commissieleden worden beïnvloed door grote bedrijven en gevestigde belangen. De commissie gaf gisteren een verklaring uit om de kritiek op de wet te pareren. De verklaring zegt dat de wet een artikel bevat dat boeren vrijstelt die zaden voor eigen gebruik opslaan. Kwekers die kwaliteitszaden hebben, kunnen ze vrijelijk verhandelen of uitwisselen behalve degenen die dit voor commerciële doelen doen.
Persoonlijke noot: Ik heb met verbazing dit artikel gelezen, want op 16 februari meldde ik op gezag van BP dat de commissie de angel uit het wetsvoorstel had gehaald door het controversiële artikel te verwijderen. Twee mogelijkheden: BP maakte zich schuldig aan wishful thinking of ik snapte het niet.

‘Kritiek op rijstwet was niet gebaseerd op huidig voorstel’
20 februari – De persoonlijke noot die ik gisteren onder het bericht Stront aan de knikker; boeren dreigen met massale rally’s plaatste, wordt vandaag toegelicht door staatssecretaris Chutima Bunyapraphasara (Handel).
Niet dat ze reageert op mijn bericht, maar ze zegt dat de tegenstanders van de rijstwet hebben gereageerd op de voorgaande versie en niet op de versie die op verzoek van het ministerie is aangepast. In dit bericht op verzoek van haar ministerie en in een eerder bericht op verzoek van het ministerie van Landbouw. Op Facebook schrijft ze verder dat haar mening over de eerste versie eind vorig jaar is opgepikt door de media, wat ook tot verwarring heeft geleid.
Vandaag buigt de NLA zich over het gewijzigde wetsvoorstel. Chutima benadrukt dat het boeren niet benadeelt. Als de staatssecretaris de waarheid spreekt – en laten we daar maar vanuit gaan – betekent dit dat de angel uit het wetsvoorstel is gehaald: het eerder genoemde artikel 27 met het verbod op de handel van rijstzaden die niet zijn goedgekeurd door het Rice Department, een eis waaraan kleine boeren die lokale rijstvariëteiten gebruiken, niet kunnen voldoen.
Volgens adjunct-partijleider Korn Chatikavanij (Democraten) is de commotie te wijten aan de haast van de NLA om het wetsvoorstel te behandelen. Het ‘parlement’ had moeten wachten tot na de verkiezingen, vindt hij. Op zijn eigen Facebook-pagina schrijft hij: ‘Het is niet duidelijk hoe boeren van deze wetgeving profiteren.’ Volgens hem had de wet ook elementen moeten bevatten die betrekking hebben op de echte problemen van de boeren, zoals een gemakkelijke toegang tot markten, kapitaal en technologie die helpt bij de verbouw van rijst.

21 februari
– De parlementscommissie die de rijstwet onder de loep heeft genomen, heeft de parlementaire behandeling in tweede en derde termijn die voor vandaag was gepland tot dinsdag uitgesteld. De commissie is geschrokken van de harde kritiek van boeren en actievoerders en wil het wetsontwerp nog eens bekijken.
Eerder gisteren overhandigden critici een open brief aan NLA-voorzitter Pornpetch met het verzoek behandeling van de wet te schorsen. Het Alternative Agriculture Network maakt zich zorgen over de samenstelling van de rice board, waarin vier vertegenwoordigers van de boeren zitting hebben tegen veertien van overheidsdiensten. Daardoor zijn ze in het nadeel. Ook artikelen over zonering en de promotie van rijstvariëteiten dienen volgens het netwerk veranderd te worden.

Dick’s commentaar: Nieuwe rijstwet is gemiste kans
26 februari – De Thaise rijstindustrie is in rep en roer. Wie het nieuws van de afgelopen week heeft gevolgd, hoef ik niet te vertellen dat de pleuris is uitgebroken over de nieuwe rijstwet, die in behandeling is bij de NLA. Alleen grote rijstproducenten zouden van de wet profiteren, kleine boeren hebben het nakijken.
Wie het allemaal nog eens wil nalezen, verwijs ik naar het openingsverhaal van het Business katern van gisteren, More than a grain of truth, en natuurlijk de pagina Rijst 4. Bij nader inzien: lees het artikel eigenlijk maar niet, want het is een nogal technisch verhaal.
Wel vraag ik uw aandacht voor het kader dat bij het verhaal staat en waarin de belangrijkste rijstproducerende landen worden vergeleken. Let vooral op de laatste drie kolommen. De opbrengst per rai in Thailand is al jaren de op een na laagste van alle landen. Je zou verwachten dat de nieuwe rijstwet dit probleem zou aanpakken. Maar dat gebeurt niet. Gemiste kans.
Laatste nieuws
Vandaag behandelt de NLA het wetsvoorstel in tweede en derde termijn. Vorig jaar december was het al in eerste termijn goedgekeurd, maar de parlementscommissie die het onder de loep heeft genomen, heeft enkele wijzigingen aangebracht.
Volgens commissievoorzitter Marut is de kou nu uit de lucht. Kleine boeren hoeven niet bang te zijn voor hun bedrijf, want ze mogen inheemse rijstsoorten blijven kweken en uitwisselen. Die hoeven ze niet te laten registreren bij het Rice Department. Hij zegt dat de wet helpt te voorkomen dat boeren worden uitgebuit.

9 maart
– De Thai Rice Growers Association waarschuwt het Rice Department dat het niet in de markt dient in te grijpen door bij betrokken partijen te lobbyen om de prijs van Vietnamese jasmijnrijst Hom Phuang, ook bekend als Jasmijn 85, te drukken. Naar verluidt heeft het Rice Department in een brief het ministerie van Landbouw gevraagd medewerking te zoeken van rijstmolenaars en handelaren om de prijs te verlagen omdat het geen inheemse rijstsoort is en niet geregistreerd is.
Zoals al gemeld in Nieuws van de website verbouwen boeren in Nakhon Sawan de Vietnamese rijstsoort omdat die beter bestand is tegen ziektes, sneller geoogst kan worden en een hogere prijs opbrengt. Ze vangen 8.000 baht per ton, terwijl de lokale Thai Koh Khor rijst 6.000 baht doet. Hom Phuang is na 90 dagen rijp, Kor Khorn vereist 120 dagen.

Droogte bedreigt rijst- en suikerrietoogst
11 maart – Aan verkiezingsnieuws biedt de krant vandaag twee berichten, wat erg weinig is vergeleken met afgelopen weken, maar daarover klaag ik niet. Er is meer tussen hemel en aarde, zoals de ‘ernstige’ droogte die voor dit jaar wordt voorspeld. Laat ik daar maar mee beginnen.
In het openingsartikel van pagina 3 schrijft BP dat de schade wordt geschat op 15,3 miljard baht, voornamelijk veroorzaakt door de lage productiviteit van de off-season rijst (tweede oogst) en de suikerrietverbouw. Het Kasikorn Research Centre heeft berekend dat dit 0,1 procent afsnoept van het GDP (bruto binnenlands product).
Het centrum baseert zich op een weersvoorspelling van het Meteorological Department. Het Thaise KNMI verwacht dat de zomer, die officieel is begonnen op 21 februari, 1 tot 2 graden warmer zal zijn dan vorig jaar en langer zal duren, vermoedelijk tot de maand mei. Als gevolg daarvan regent het minder en neemt het waterpeil in stuwmeren en waterreservoirs met 13,5 procent af vergeleken met vorig jaar. Enkele delen van het Noordoosten en de Central Plains krijgen volgende maand al te maken met kritieke watertekorten.
Het Noordoosten is de grootste producent van suikerriet, het levert 43,5 procent van het totale aanbod; in de provincies van de Central Plains wordt de meeste off-season rijst verbouwd. Die rijst wordt meestal in de twee droogste maanden april en mei verbouwd, ze bedraagt 23,5 procent van ’s lands rijstopbrengst. Het centrum verwacht niet dat het watertekort de markt sterk zal beïnvloeden omdat de off-season rijst slechts een kwart van het totale aanbod vormt.
Al met al zal het boereninkomen dit jaar vergeleken met vorig jaar 1,2 tot 1,6 procent verminderen, meer dan de aanvankelijke schatting van 0,4 tot 0,8 procent. De totale schade kan hoger uitvallen dan de nu begrote 15,3 miljard baht afhankelijk van de watertekorten, stelt het centrum.

29 mei
• Twee sleutelfiguren in G2G-rijstschandaal in absentia veroordeeld tot 50 en 32 jaar cel

10 juni
– Als laatste vandaag komt pagina 4 aan bod. De opening meldt dat het Internal Trade Department zich zorgen maakt over de smokkel van ongepelde kleefrijst uit Vietnam. Handelaren willen profiteren van de hoge prijzen in Thailand: 12.000 baht per ton, 4.000 baht hoger dan in de buurlanden.
Het ITD heeft de douane gevraagd de grenscontroles te verscherpen. De rijst arriveert in Thailand via de grens in Sa Kaeo, Chanthaburi en Buri Ram uit Cambodja. De smokkel is vooral winstgevend omdat momenteel doerian en mango’s worden geoogst, die in combinatie met een kleefrijst een populair gerecht vormen. De hogere prijzen worden ook toegeschreven aan de droogte, waardoor het aanbod is verminderd.

13 juni
• Goedkope rijst uit China bedreigt Thaise export, met name naar Afrika

Reacties niet mogelijk