Schrijven

Lees onderstaande tekst en ga na of de politiewoordvoerder correct is geciteerd in de genummerde zinnen. Bekijk ook of de juiste citaatvorm (parafrase, gedeeltelijk citeren, direct citeren, niet citeren) is gekozen (zie Basisboek Journalistiek, paragraaf 6.7 – vierde druk).

Politie maakt een eind aan gevechten met pitbulls
Op zaterdagavond maakt de politie van Eindhoven in een loods in het stadsdeel Tongelre een eind aan een georganiseerd gevecht tussen pitbullterriërs. Daarbij worden vier honden, waaronder twee gewonde dieren, in beslag genomen en acht personen, afkomstig uit Nederland, België en Duitsland voor verhoor aangehouden.
Op maandag spreekt een verslaggever met Simon de Kleijn, voorlichter van de gemeente­politie Eindhoven. De Kleijn vertelt het volgende:

De pitbulls. Waarom hebben we zaterdag een eind gemaakt aan dat gevecht? In de eerste plaats moet ik zeggen dat we het idee hebben dat het niet de eerste keer was dat er in die loods een hondengevecht plaatshad. Waarom hebben we er een eind aan gemaakt? Omdat het in strijd is met de wet. Die gevechten zijn walgelijk. Die honden zijn gestoorde vechtmachines, zoiets als geïndoctrineerde Vietnamveteranen, die schieten op alles wat geel of zwart ziet. Ik heb het even gezien en ik werd er misselijk van.

En dan die bazen, dat zijn van die agressieve types. Ze geven hun beesten namen als ‘killer’ en ze trainen ze om mensen aan te vallen. Die dieren worden met stroomstoten agressief gemaakt. Ja, wat wil je dan? In de hondenbladen wordt trouwens volop geadverteerd met honden die op mensen getraind zijn.

Het probleem is dat die honden zijn gefokt op agressie tegen andere dieren en niet altijd goed gedisciplineerd worden door de eigenaar. Die dieren zijn hopeloos. Daarom hebben we vandaag drie van de vier in beslag genomen pitbulls moeten afmaken.

1 ‘Hulpeloos waren ze en bijzonder agressief. De honden gedragen zich als geïndoc­trineerde Vietnamveteranen. Ik heb het zelf gezien die gevechten en werd er misselijk van. De eigenaren van de pitbulls zijn net zo agressief.’

2 Volgens een woordvoerder van de gemeentepolitie Eindhoven zijn de honden door hun bazen tot vechtmachines gemaakt. Er schijnt met de hondengevechten in hondenbladen geadverteerd te worden. De honden worden speciaal getraind om agressief op mensen te reageren.

3 De honden zijn gefokt om agressief naar andere honden te zijn en werden door de eigenaars met stoomstoten nog agressiever gemaakt.

4 ‘Het zijn smerige gevechten. Gestoorde vechtmachines worden van die honden gemaakt. Ze krijgen stroomstoten en zijn totaal agressief en opgefokt.’

5 Volgens De Kleijn is het walgelijk en misselijk makend.

6 ‘We hadden al langer het vermoeden dat er in loodsen pitbullgevechten plaatsvon­den. De reden waarom we een einde aan dat gevecht hebben gemaakt, is omdat het in strijd is met de wet, maar ook omdat de honden speciaal worden getraind en gefokt om mensen en dieren aan te vallen. Het zijn gestoorde vechtmaniakken en hopeloze gevallen.’

7 Een woordvoerder van de Eindhovense politie gaf te kennen grote afkeer te hebben van de gevechten. Hij benadrukte dat de dieren uitsluitend worden gefokt om tegen andere dieren te vechten. Vlak voor het gevecht worden de dieren nog eens extra agressief gemaakt door ze stroomstoten toe te dienen.

8 Volgens politiewoordvoerder De Kleijn zijn de gebruikte honden echte vechtmachi­nes, die met stroomstoten agressief worden gemaakt.

9 …Hieraan voegt politiewoordvoerder De Kleijn aan toe dat het gewoon afschuwe­lijk is en blij is dat het hier tenminste een halt toegeroepen is. De honden zijn erg agressief net als hun bazen…

10 ’Die pitbulls zijn een gevaar voor mens en dier. Ze worden gefokt om te doden. Daarom hebben we al drie van de vier in beslag genomen pitbulls afgemaakt.‘

 

Wanneer wel, wanneer niet citeren?
Citaten maken een verhaal aantrekkelijker. Het zijn vaak de krenten in een verder soms smakeloze pap. Eigenlijk is een citaat een soort illustratie. De journalist vertelt het verhaal, beschrijft een situatie, geeft een ontwikkeling weer, zet een conflict neer, vertelt wat de minister van plan is – kortom doet verslag – en de minister vertelt waarom hij dat van plan is. Die woorden leveren een citaat op. De citaatvorm leent zich dus niet voor zakelijke mededelingen, feiten enzovoort. Die informatie kun je veel effectiever en efficiënter in je eigen woorden geven.

Verbeter onderstaande twee passages en splits ze in eigen tekst en citaat. Aan het woord is Adrie.
1 ‘Ik ben geboren in Amsterdam. Op mijn achtste zijn we naar Osdorp verhuisd, waar ik tot mijn eenentwintigste heb gewoond. Op die leeftijd werd ik verlamd. Het was de nacht van 2 op 3 februari in 1977. Ik was een avondje stappen met collega’s. Buiten ontstond een vechtpartij…’

2 …Tien dagen ben ik buiten westen geweest. In eerste instantie had ik een complete dwarslaesie. Na vijf maanden werd de dwarslaesie incompleet. Ik kreeg weer een beetje gevoel in mijn benen en de motorische besturing kwam een heel klein beetje terug, ongeveer vijf procent…’

  1. Nog geen reacties

  1. Nog geen trackbacks