Journalistiek denken

In De avonturen van Kuifje in het land van de Sovjets komt de jonge reporter van de Petit Vingtième een groepje Engelse toeristen tegen, dat door een Russische gids wordt rondgeleid. De gids wijst trots op rokende schoorstenen in de verte en vertelt: ‘In tegenstelling tot wat men in de bourgeois1 landen vertelt, draaien onze fabrieken op volle toeren.’ Het gezelschap is onder de indruk. ‘Beautiful’ en ‘Very nice’ laat de Belgische tekenaar Hergé hen zeggen.

‘Die fabrieken draaien wel erg goed… Daar wil ik het mijne van weten’, vindt Kuifje en hij beent er op af, met zijn trouwe hondje Bobbie in zijn voetspoor. Stiekem opent hij een deur en wat ziet hij? De fabriek is een toneeldecor, waarachter een man bossen stro stookt onder een namaakschoorsteen en iemand anders met hamers op een metalen plaat staat te slaan om fabrieksgeluid te simuleren. Peinzend brengt Kuifje een hand naar zijn kin en concludeert: ‘Dus zo belazeren de Sovjets de ongelukkigen die nog geloven in het “Rode Paradijs”.’

Deze scène brengt de kern van de journalistiek treffend in beeld. Want aan Kuifjes uitspraak ‘Daar wil ik het mijne van weten’ gaat immers de vraag ‘Zou dat zo zijn?’ vooraf. Dat onderscheidt hem van de ‘naïeve’ toeristen, die het voorlichtingspraatje van de gids voor zoete koek slikken. Kuifje heeft, zoals een goed journalist betaamt, peper in zijn bloed. Henk Hofland, commentator en columnist bij NRC Handelsblad, zegt het zo: ‘Een journalist moet een aan hysterie grenzende nieuwsgierigheid hebben en een enorme geldingsdrang.’

1 Hergé heeft later de tekst hier en daar gekuist (zie plaatje).

 

Bron: Kuifje in het land van de Sovjets.

Bron: Kuifje in het land van de Sovjets.

Taak 1: Schrijf een betogende tekst van 600 woorden naar aanleiding van de volgende uitspraken van Hans Crombag, emeritus-hoogleraar in de rechtspsychologie. Zijn journalisten ook te goedgelovig?

‘Wij psychologen weten dat mensen uiterst gevoelig zijn voor confirmation bias: informatie die strookt met onze bestaande overtuigingen heeft een streepje voor op informatie die onze overtuigingen tegenspreekt. […] Rechters zijn te goedgelovig. […] Twee simpele vragen zouden de rechters kunnen helpen: “Waar komt de informatie vandaan?” en ten tweede: “Waarom zou ik het geloven?” ‘(Bron: De Groene Amsterdammer, 16 september 2000)

Taak 2: Bedenk bij de volgende situaties of gebeurtenissen een goede journalistieke vraag. Formuleer je vraag zo specifiek mogelijk. Geef aan hoe je vervolgens te werk gaat. Omschrijf je werkwijze zo specifiek mogelijk.

1 Dr. J. van Kemenade wordt na vier jaar burgemeesterschap in Eindhoven Commissaris der Koningin.

2 De NS introduceert op 29 mei 1994 op het baanvak Hoek van Holland-Rotterdam de zogeheten Spitspendel, in de volksmond al snel sta-trein genoemd. In deze treinen is het aantal zitplaatsen drastisch verminderd. De eerste klas ontbreekt.

3 De GGD te Rotterdam geeft een persconferentie over een proef met gecontroleerde heroïneverstrekking aan langdurig verslaafden. De persconferentie wordt voorgezeten door de GGD-directeur en de wethouder van Volksgezondheid. De kranten melden de volgende dag: Proef heroïneverstrekking aan verslaafden.

4 Veel fabrikanten melden tegenwoordig, aldus de Consumentenbond in 1993, wat er niet in hun produkt zit in plaats van wat er wel in zit. Zo staat op flacons met vloeibaar wasmiddel de mededeling dat er geen fosfaat in zit.

5 Tachtig procent van de Nederlandse consumenten vindt het ‘absoluut niet noodzakelijk’ dat de winkels dagelijks langer kunnen openblijven. Die conclusie trekt de FNV Dienstenbond in 1994 uit een onderzoek door bureau Interview. Aanleiding waren de kabinetsplannen om de Winkelsluitingswet te verruimen.

6 Het aantal verkeersdoden is in 1998 gedaald tot het laagste niveau in tien jaar. In 1998 kwamen 1066 mensen om het leven, in 1989 1456. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Gevraagd naar de oorzaak van de daling, wijst een medewerker van het CBS erop dat de cijfers vanouds worden beïnvloed door het weer. In de herfst van 1998 regende het veel, waardoor veel fietsers en motorrijders thuisbleven of andere vervoersmiddelen kozen.
Een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat schrijft de daling ook toe aan de maatregelen die het kabinet heeft genomen in het kader van het ‘duurzaam veilig-programma’ (aanleg rotondes, 30 km-zones in woonwijken, verlaging maximumsnelheid van 80 naar 60 km en intensievere controle op alcoholgebruik).

7 In 1990 besluit de transport commissioner van New York om in het kader van Earth Day 42nd Street eens voor voetgangers te reserveren. Op deze belangrijke doorgangsweg in Manhattan staat het verkeer bijna altijd vast, en veel ambtenaren voorspelden dan ook een enorme chaos, maar er gebeurt niets. Het lijkt er zelfs op alsof het verkeer in Manhattan beter verloopt.

8 In 1998 brengt president Clinton een bezoek aan Zuid-Afrika. De laatste ochtend van zijn bezoek gaan hij en zijn vrouw Hillary naar de mis in de rooms-katholieke Regina Mundi-kerk in Soweto. De priester leest voor uit Johannes 8, over de overspelige vrouw die van steniging werd gered door Jezus met de woorden: ‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.’ De Zuidafrikanen buiten de kerk vinden de toespeling op de Monica Lewinsky affaire wel vermakelijk.

9 Slechts twee procent van de kinderen helpt mee met het huishouden, blijkt in 1998 uit een Volkskrant-enquête, ingevuld door 8000 kinderen.

10 Het valt op dat in de fileberichten vaker dan voorheen melding wordt gemaakt van een ‘gekantelde vrachtwagen’ als oorzaak.

11 Horecagroothandel Sligro in Rotterdam-Zuid laat een oud Rotterdams bierglas, dat de vorm van een tulp heeft, produceren. Veel bruine kroegen schonken daarin voor de Tweede Wereldoorlog het bier. In proeflokaal De Ridder wordt het eerste tulpglas officieel gepresenteerd aan de Rotterdams horeca.

12 Veertig jongeren blokkeren op 30 maart 1999 in Amsterdam-Noord bus 38 met brandende brommers en autobanden en bekogelen de chauffeur met stenen en bierblikjes. Het team Ondersteunende Taken (OT), dat in dit soort situaties bijstand moet verlenen, kan niet komen omdat het bezig is met een ander incident. De politie arriveert te laat. Onder de buschauffeurs breekt een wilde staking uit. De volgende dag dreigen de bonden met een massale staking, wanneer er geen goede maatregelen worden genomen tegen de toenemende agressie in het Amsterdamse openbaar vervoer.

13 In 1998 wordt de varkenssector geteisterd door de varkenspest. Honderduizenden varkens worden afgemaakt. Bij het begin van de pest in februari hoopte de minister van Landbouw dat de pest binnen twee maanden bedwongen zou zijn.
Half maart wordt op het KI-station in Wanroij in Brabant varkenspest geconstateerd. Dit bedrijf levert sperma voor kunstmatige inseminatie. Een Limburgs bedrijf in Nederweert loopt door een inseminatie het virus op. Wetenschappers achtten eerder uitgesloten dat een dergelijke besmetting mogelijk was. De minister: ‘Als in de handboeken had gestaan dat varkenspest zeker via sperma kon worden overgebracht, had ik het gebruik daarvan onmiddellijk verboden. Maar dat schreven die handboeken niet, en trouwens ook de Europese regelgevers niet.’

14 Canadese archeologen vinden in een woestijngebied in Egypte 2000 papyrusrollen uit de Grieks-Romeinse tijd. Het gaat volgens Egyptische deskundigen om de belangrijkste ontdekking sinds die van de papyruscollectie van Fayoum, zo’n zestig jaar geleden. Dit meldt de Canadese Toronto Star.

15 Bij een brand in de Haagse Frans Halsstraat komen een Turkse moeder en vijf van haar kinderen om het leven. Buurtbewoners houden een Tocht van Verdriet en Wanhoop. In de woning van een (Nederlandse) organisator wordt brand gesticht. Tevens worden in de wijk anonieme pamfletten met dreigende taal verspreid.

16 De burgemeester van Rijswijk raakt in 1998 in opspraak omdat hij onkosten onjuist zou hebben gedeclareerd. In 1996 declareerde hij bij voorbeeld voor 2000 gulden drie taxiritten vanuit Brussel waar hij moest zijn voor vergaderingen van het Europese Comité van de Regio’s. De burgemeester: ‘Deze incidentele declaraties zijn het gevolg van treinstakingen. Als ik in Brussel voor een leeg station sta en ik moet ‘s avonds voor de Raad (gemeenteraad) in Rijswijk zijn, dan zit er niets anders op dat ik een taxi neem.’

17 Op het drukbezochte Museumplein in Ede vriest in februari een vrouw bijna dood. Ze was volgens de politie door een kroegbaas zijn zaak uitgezet, omdat ze binnen door de hitte was bevangen. Naar schatting een half uur zat ze daar alleen bij een temperatuur van twaalf graden onder nul in haar t-shirt. Een taxichauffeur vond haar buiten bewustzijn en bracht haar naar het ziekenhuis.

18 Het Ministerie van Volksgezondheid meldt op 2 april 1999 in een persbericht dat in het Limburgse kuuroord Thermae 2000 de legionellabacterie is aangetroffen. De directie laat een tegenonderzoek doen, waaruit blijkt dat de gevonden bacterie niet schadelijk is. De directie spreekt van een ‘blunder’ van het ministerie: ‘In één klap is ons imago naar de knoppen geholpen.’

19 Op 18 april 1999 wordt de ingang van de drijvende disco De Boot Barocca in Rotterdam beschoten. De schutter maakt deel uit van een groepje mannen dat de toegang was geweigerd. Binnen zijn de eigenaar en alle medewerkers van café Bacchus in Gorinchem, het muziekcafé dat op 10 januari werd beschoten. De disco heeft geen metaaldetectoren.

20 Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) verklaart in oktober 1993 dat minderjarige heroïnehoertjes van straat moeten worden gehaald om af te kicken. Hij noemt het ‘godgeklaagd’ dat 14-jarige meisjes avond aan avond hun lichaam verkopen om aan drugs te komen, zoals op de Rotterdamse tippelzone.

21 In 1993 wordt het Auschwitz-monument van Jan Wolkers in het Amsterdamse Wertheimpark vernield. Een onbekende groepering eist de vernieling op en doet in een brief aan het Auschwitzcomit‚ antisemitische uitspraken. Burgemeester Van Thijn: ‘De naam van de organisatie doet sterk denken aan vooroorlogs facisme.’ CIDI-directeur R. Naftaniël: ‘Zolang de Nederlandse bevolking en de politiek geen vlammend protest tegen antisemitisme laat horen, heerst er een klimaat waarin (dit soort) misdrijven kunnen gebeuren.’

22 Op maandag 23 augustus 1993 berichten de kranten over de verdrinking van een negenjarig Marokkaans meisje in een recreatieplas bij Barendrecht. Tweehonderd omstanders kijken werkeloos toe. In een persbericht schrijft de politie ‘verontwaardigd te zijn dat het publiek geen hand heeft uitgestoken, ondanks het hulpgeroep van het meisje en haar vriendinnen’. Kranten en ingezonden-brievenschrijvers reageren op soortgelijke wijze. In de buitenlandse pers wordt de verdrinking als racistisch incident gebracht.

23 Het inmiddels gesloten Open Jongeren Centrum Labyrinth in Vlaardingen wordt ontruimd. Een buurtbewoner constateert dat in twee containers tal van bruikbare spullen zijn ‘gepletterd’, zoals ‘stoelen, tafels, garderobe-standaards, koelkasten, kleurentelevisies, een complete offset drukpers, fotokopieerapparaat, keramische oven en een laserprinter’. Hij briest in een plaatselijk huis-aan-huisblad: ‘Welke enorme hufters hebben dit op hun geweten?’

24 Op 1 september 1992 wordt het verkeer rond Amsterdam ernstig ontwricht. Uit een vrachtwagen lekt difenylmethaan-4,4-diisocyanaat. De brandweer legt het verkeer stil en adviseert omwonenden in een straal van 250 meter ramen en deuren te sluiten. Het NOS-journaal toont beelden van brandweerlieden die per ziekenwagen worden afgevoerd, de vertrouwde maanmannetjes en een mobiele douche. De reportage vervolgt met een algemene beschouwing over de gevaren van het vervoer van chemicaliën.

25 Tijdens de viering van de jaarwisseling 1992-1993 zijn veel minder mensen gewond geraakt door vuurwerk dan voorgaande jaren. Grote streekziekenhuizen en het brandwondencentrum in Beverwijk spreken van een ‘opvallende teruggang’ van ernstig vuurwerkletsel. Er waren wel veel kleine verwondingen, veelal veroorzaakt door vechtpartijen.

26 Burgemeester Gruijters van Lelystad waarschuwt begin november 1993 in Nova voor ‘een verloedering van het hele land, wanneer wordt doorgegaan met het huidige asielbeleid’. Volgens Gruijters is ‘Nederland niet in staat de problemen van de wereld op te lossen’.

27 Op 20 augustus 1992 staat in NRC Handelsblad bij een opinieverhaal over de Antillen een foto, waarop een bord te zien is met de tekst: ‘Welcome. Drive carefully and slow down for sleeping policemen’ en als bijschrift: ‘Willemstad (Curaçao)’.

28 Op maandag 9 maart 1992 houdt de Amsterdamse politie 29 Ghanezen aan op verdenking van handel in verdovende middelen. Bij de arrestatie worden 150 politieagenten ingezet. Ze nemen in twintig woningen een vuurwapen, een halve kilo cocaïne, twintig paspoorten en 26.000 gulden in beslag. Volgens de politie was de organisatie al minstens enkele jaren actief in Nederland en maakte ze gebruik van 1500 woningen. In Amsterdam woonden ongeveer 5000 Ghanezen. De politie schatte het aantal illegalen op 10.000.

29 Jan Leijten in De Groene Amsterdammer: ‘Zowat de hele zaterdag besteed aan het lezen van het rapport van de commissie-Wierenga, die een kleine tweehonderd bladzijden heeft gewijd aan het onderzoek naar de deugdelijkheid van de reden waarom het Interregionaal rechercheteam (IRT) eind vorig jaar werd ontbonden. Daarnaast waar nodig gedeelten gelezen van de verslagen van de hoorzittingen, 624 pagina’s.’

30 Bericht in de krant: ‘Een nog onbekende jongen heeft gistermiddag in Dieren een spelend kind van 9 jaar overgoten met een onbekende vloeistof en die in brand gestoken. Het jongetje liep daardoor tweedegraads verbrandingen aan hoofd en nek op.’

31 Op 25 april 1999 publiceren de Volkskrant en het Rotterdams Dagblad een foto met daarop drie agenten, die hun dienstwapen richten op de menigte op de Coolsingel in Rotterdam. Tijdens de festiviteiten ter gelegenheid van het kampioenschap op de Coolsingel in Rotterdam waren ze in het nauw gedreven door voetbalsupporters. Op 14 mei verklaart burgemeester Opstelten dat twee van de drie uit de actieve dienst zijn gehaald. Zij werden op Internet bedreigd.

32 NRC Handelsblad besteedt paginagroot aandacht aan het bos, ont- en herbebossing en de relatie met broeikasgas. Daarbij staat een foto van een palmboom met als bijschrift: ‘Twee Cambodjaanse jongens gaan kokosnoten plukken tijdens een overstroming bij de hoofdstad Phnom Penh. De overstromingen worden vaak onterecht aan ontbossing toegeschreven.’

33 Begin november 2005 melden de media dat op de ruit van de werkkamer van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) is geschoten. De beschadiging heeft een ronde vorm van ongeveer twee centimeter met een kern van circa zeven tot acht millimeter. Het ministerie van Justitie doet aangifte omdat er mogelijk sprake zou zijn van een aanslag op de minister. De minister verhuist naar een andere kamer en krijgt extra bewaking.

34 In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 wijzen de linkse partijen op het feit dat wekelijks achtduizend gezinnen bij voedselbanken een voedselpakket (moeten) halen. In een reactie zegt minister-president Balkenende (CDA) dat deze vorm van armoedestrijding al begonnen was onder het kabinet-Kok (PvdA).

35 Enkele bewoners van Vlaardingen ontvangen wanneer de sirenes bij calamiteiten gaan loeien ook een sms. Volgens Metro ‘omdat de alarmsirenes in dat gebied niet te horen zijn’.

36 Een voorstel voor een gedragscode voor journalisten van de Europese Commissie zorgt voor opwinding in Den Haag en Brussel. De code zou regels bevatten voor de berichtgeving over onder meer religie.

37 Het Nederlands Consortium Kinderopvang doet een onderzoek onder vijftig kinderdagverblijven. Van tevoren geselecteerde masterstudenten pedagogiek doen er observaties. Het onderzoek krijgt veel aandacht in de media. Kranten koppen ‘Kwaliteit van de kinderopvang neemt sterk af’.

38 Carlo De Lorenzo van ijssalon Venezia aan de Voorstraat in Utrecht wint met zijn kokosijs de Coppa d’oro, ‘tijdens ‘s werelds meest prestigieuze ijsconcours in het Italiaanse Longarone’.
De Schiedamse bakker Louis Vollering wint de eerste prijs tijdens het Internationale Taartenconcours in Antwerpen. In een lokaal huis-aan-huisblad poseert hij met de winnende taart (een wit met roze gevulde taart, afgemaakt met vers fruit) en de imposante beker voor zijn winkel.

39 Fotobijschrift: Koetsjma [president Oekraïne] neemt even pauze voor een dansje met president Vaira Vike-Freiberga van Litouwen.

40 Fotobijschrift: Dit is het Zweedse schip Christian Radich, een van de publiekstrekkers van Delfsail ‘98. Het evenement in Delfzijl, dat duurt tot en met 8 juli, trok gisteren honderdduizend bezoekers.

41 Fotobijschrift: Kolonisten op de Westelijke Jordaanoever bedekken hun gezicht terwijl ze bidden om uiting te geven aan hun weerstand tegen het akkoord dat premier Netanyahu met de Palestijnse leider Arafat heeft gesloten. Ruim dertig mensen werden gisteren gearresteerd nadat ze wegen blokkeerden uit protest tegen de overdracht van grond aan de Palestijnen.

42 In een bespreking van de CD Tanto Tempo van Bebel Gilberto trekt de recensent een vergelijking tussen Bebel en haar moeder Astrud Gilberto. Bebel zingt in het idioom van haar moeder, maar melodieuzer, minder vlak en hees, enzovoort, aldus de bespreking.

43 De populaire terreinwagen Ford Explorer komt regelmatig voor in de statistieken van auto-ongelukken. Alleen al in de Verenigde Staten staat de teller op 88 doden.

44 Het Nieuwsblad van het Noorden komt met de onthulling dat CDA-fractievoorzitter Willem Aantjes in de Tweede Wereldoorlog bij de Waffen-SS heeft gezeten. Directeur Loe de Jong van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie bevestigt dit tijdens een persconferentie en meldt verder dat Aantjes na terugkeer in Nederland kampbewaarder was in het strafkamp Port Natal bij Assen. Aantjes had hierover na de oorlog altijd gezwegen.

45 In 2000 lanceert de NS een nieuw dienstrooster. Door het personeel op vaste routes in te zetten, wil het bedrijf NS het aantal vertragingen terugdringen. Maar het personeel moet niets hebben van het rooster, dat spottend ‘rondje om de kerk’ wordt genoemd, en gaat in staking.

46 Beatle-expert Martin Lewis stelt in 1971 voor het Britse tijdschrift Disc een overzicht van alle Beatle-nummers samen. Op de lijst staan vier nummers, waarvan de platenmaatschappij beweert dat die niet bestaan. Beatle-fans zoeken tevergeefs naar deze songs.

47 Argentijns vlees van runderen die gevaccineerd zijn tegen MKZ mag binnenkort weer geïmporteerd worden. Het heeft een veel hogere zuurgraad dan Nederlandse vlees. Daardoor kan het MKZ-virus of -vaccin niet overleven, aldus de minister van Landbouw in 2001.

48 In een verkiezingsdebat (april 2002) komt de gemiddelde omvang van scholen ter sprake. PvdA-lijsttrekker Melkert zet zijn opponent het mes op de keel en vraagt naar cijfers. Pim Fortuyn aarzelt en noemt het getal duizend; volgens PvdA-lijsttrekker Ad Melkert heeft een school in het voortgezet onderwijs een gemiddelde omvang van driehonderd leerlingen. Krantencommentatoren roemen een dag later de dossierkennis van Melkert.

49 De roman Enduring Love van Ian McEwan gaat over een man die lijdt aan het syndroom van De Clérambault, een vorm van erotische waan. In een appendix in zijn boek heeft McEwan een artikel overgenomen uit de Britse Review of Psychiatry van de hand van de psychiaters Wenn en Camia. Daaruit blijkt dat hij zijn verhaal heeft gebaseerd op een werkelijk bestaand ‘geval P’.

50 In de Good wine guide van de bekende Britse wijnschrijver Robert Joseph wordt de wijn ‘Mari en Tio Juana’s de Roach’ uit Rizla Valley besproken. Volgens de schrijver heeft die wijn een ‘rokerige, grasachtige en mellow’ smaak.

51 Vallende bladeren leidden in de herfst van 2002 tot het uitvallen van ruim vierhonderd treinen wegens ‘vierkante’ wielen.

52 In Duitsland gaat het veel beter met de integratie dan in Nederland. De werkloosheid is er lager, de schooluitval minder, de wijken minder gesegregeerd en de scholen minder zwart. Dit schrijft socioloog Ruud Koopmans in juni 2003 in Migrantenstudies. Na zijn publicatie nemen de media zijn bewering over.

53 In 2004 ontstaat commotie over twee boeken in de bibliotheek van de Al Tawheedmoskee in Amsterdam. In de Nederlandse uitgave van De weg van de moslim (1964) staat dat een homoseksueel met het hoofd omlaag van een hoog dak moet worden gegooid en daarna gestenigd. Kamerleden bepleiten strafrechtelijke vervolging van het bestuur van El Tawheed wegens het zaaien van haat. Ook zou het boek oproepen tot rekrutering van individuele moslims voor de strijd tegen ongelovigen, de zogeheten jihad.

54 Nadat Bagdad in de Golfoorlog was gevallen, wordt het Nationale Museum van Bagdad geplunderd. Zo’n 170.000 onvervangbare museumstukken zijn spoorloos verdwenen, zegt de museumdirectie. De Amerikanen stonden erbij en keken ernaar.

55 De Osdorpse Posse is enkele master-cd’s kwijt, melden Sp!ts, MTV, Vara Laat, Teletekst, nu.nl, nieuws.nl en Kink FM.

56 De Nederlandse Spoorwegen worden geprivatiseerd.

57 Een tikkend pakketje zorgt voor onrust in de postkamer van de Tweede Kamer. Postkamer en omliggende kamers worden ontruimd, het Binnenhof afgezet en ontruimd. Rondom het regeringscentrum staan ambulances en agenten. De Explosieven Opruimingsdienst maakt het pakketje ‘onschadelijk’. Het bevat een kookwekker.

58 Een vrouw vindt een vinger in de chili con carne van een Californisch Wendy’s-restaurant.

59 De helft van de Kaapverdische meiden in Rotterdam wordt seksueel misbruikt door hun vader of stiefvader, meldt een onderzoek van de PvdA naar opgroeiende meiden in de havenstad.

60 Stap een supermarkt binnen en tel de producten met gezondheidsclaims. Ze bevorderen ‘goed onderhoud van de huid- en haarcellen’, hebben een ‘zuiverende invloed op het spijsverteringskanaal’, ‘brengen uw darmflora in evenwicht’, ‘ondersteunen het immuunsysteem’, enzovoort.

61 In dezelfde supermarkt koop je ‘vers geperst sinaasappelsap’, ‘verse vis’, ‘vers vlees’.

62 De politie in Amsterdam-West slaat naar aanleiding van de zogeheten babbeltruc door Oost-Europese vrouwen alarm over een dievencode. De code wordt met krijt naast de voordeur aangebracht. Zo zijn er tekens voor: reeds bezocht, onbewoond, vrouw alleen, let op de buren, vier kamers, geld in huis, reeds bestolen, huis van agent, gevaar te mijden, gevaarlijke hond, vrije toegang. 

63 Op 2 augustus 1999 kopt de Volkrant op de voorpagina: ‘Hillary: jeugd is oor­zaak seksueel gedrag Clinton’. De tekst onder de kop begint als volgt: ‘President Clinton heeft in zijn jeugd veel te verduren gehad en dat is de reden van zijn zieke­lijk overspel. Zijn echtgenote, Hil­lary Clinton, zegt dit in een inter­view met een nieuw Amerikaans tijdschrift, Talk’. ‘s Avonds komt NRC Handels­blad met deze kop: ‘Hillary: over­spel Bill wegens jeugdtrauma’. Daar begint de tekst zo: ‘Hillary Clinton wijt de zwaktes en on­trouw van haar man onder meer aan een moeilijke jeugd’. Later die avond vertolkt televisie­komiek Jay Leno de algemene verontwaardiging over dit’gepsy­chologiseer’van Hillary aldus: ‘Ze schoof al Bill’s problemen of op een moeilijke jeugd. En inder­daad, toen hij het hoorde, zei Clin­ton: ‘Ze pikt het. Yes!!’ Leno kreeg er de lachers mee op zijn hand.

64 De Russische president Jeltsin ondergaat een gecompliceerde hartoperatie. Onmiddellijk daarna gaat zijn vrouw Naina naar de kapper.

65 Al snuffelend op de Noordermarkt in Amsterdam vind ik een paar mooie gedichtenbundels. Bij het afrekenen vraag ik de marktkoopman of hij ook wel eens op vrijdag met zijn kraam op de boekenmarkt op het Spui staat. ‘Nee’, zegt hij. ‘Dat is een grote mislukking, daar wil ik niet bij horen, het staat onder een soort toezicht van de gemeente, en wat dat dan nog aan subsidie kost. Nee meneer, dat is een echt Noord-Zuidje.’

66 Het treinverkeer was donderdag 17 december 2009 door vorst en sneeuw ernstig ontregeld. Van de 6500 wissels waren dertig gestoord, een aantal op cruciale plekken. De overige 6470 werkten goed. NS en ProRail besloten ‘s middags ongeveer de helft van alle treinen in het westen en midden van het land te schrappen. Vanaf half vier was geen treinverkeer mogelijk van en naar Utrecht Centraal. NS adviseerde reizigers de avondspits in de trein te mijden. In het noorden van het land reden de treinen van Arriva helemaal niet meer.

67 Tijdens een hiphopfestival op het Amsterdamse Mercatorplein braken rellen uit nadat de zanger van een rapgroep een T-shirt in het publiek had gegooid en ‘fuck the police’ had geroepen. De politie verricht zeven arrestaties, vier agenten raken licht gewond, een politieagent en een burger worden gebeten door een politiehond.
Na afloop verklaart politiewoordvoerder Klaas Wiltink dat tijdens de vechtpartij ‘Marokkaanse jongeren agenten te hulp waren geschoten en hadden bevrijd uit het strijdgewoel’. In de gemeenteraad ontstaat gemor. Met name GroenLinks kritiseert de politie vanwege het noemen van de nationaliteit. ‘Zo speel je groepen jongeren tegen elkaar uit’, omdat bij de vechtpartij ook groepen Surinaamse en Antilliaanse jongeren waren betrokken.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties