Uitwerkingen

Opdracht 3
Een persbericht moet je van onder naar boven lezen, zeggen ze op de economieredactie van NRC Handelsblad. Want, dat is een bekende truc van voorlichters: als je het slechte nieuws in goed nieuws ‘verpakt’ krijgt het slechte nieuws geen of minder aandacht.
Je kunt natuurlijk kritiekloos de kop van het persbericht overnemen, maar dan verzaak je toch je journalistieke plicht. In de tweede alinea staat namelijk dat Oad Reizen last heeft van de bomaanslagen in Parijs en Londen. De Stedenreizen blijven daardoor ‘iets achter’ bij de gemiddelde passagiersstijging. Bij die mededeling moet je journalistieke bloed iets sneller gaan stromen. Een betere kop zou dus zijn: Oad Reizen heeft last van bomaanslagen.
Dat ‘blijven iets achter’ vraagt trouwens om een telefoontje naar het bedrijf: Hoeveel is ‘iets’ en welke stedenreizen hebben er last van?
Een tweede interessant passage gaat over de wintersportreizen; die doen het minder goed. Hoezo loopt de belangstelling voor deze buspendels terug? Met welke andere maatschappij of met welke ander vervoermiddel gaan de mensen dan op wintersport? Of gaan minder mensen op wintersport? Hoe kan het dat het winterseizoen dan toch ‘uitstekend’ was? En ten slotte: waarom hebben de zomerpendels geen last van die prijzenslag?
Zo zie je dat een ogenschijnlijk simpel persbericht tal van vragen kan oproepen, die eerst beantwoord moeten worden alvorens je je computer aanzet om je nieuwsbericht te tikken. Zou je deze vragen (en de bijbehorende antwoorden) achterwege laten en het persbericht (in verkorte vorm) overnemen, dan ben je niet meer dan His Masters Voice.

 

Opdracht 5
Twee voorbeelden van het bericht in de krant van 2 december. Dit bericht is een zogeheten follow-up. De voorgeschiedenis zet je dus (beknopt) in de laatste alinea’s, want je mag er nooit van uit gaan dat de lezer die voorgeschiedenis al kent, zelfs als hij eerdere berichten over de brand heeft gelezen. 

Redder bekent fatale brand
te hebben aangestoken

ROTTERDAM ‑ Een 26‑jarige Rotterdammer heeft bekend zondagochtend een brand te hebben gesticht in de Don Carloshof, die het leven kostte aan een 69‑jarige bewoner. De dader leek aanvankelijk een heldenrol te hebben gespeeld, omdat hij de bejaarde man uit de vlammen redde. De bewoner overleed dinsdag in het Zuiderziekenhuis aan zijn verwondingen.
De Rotterdammer liep tegen de lamp, omdat er tegenstrijdigheden zaten in zijn getuigenverklaring. Dinsdagavond bekende hij na een uitgebreid verhoor tegenover de politie dat hij zelf brand had gesticht in een kunststof vuilcontainer, die tegen de voorgevel van de woning aanstond. De man schrok toen het vuur oversloeg naar het huis en ging het pand binnen om de bewoners te redden. De 69‑jarige man, die samen met een medebewoner uit het huis werd gered, bleek ernstige brandwonden te hebben. Die werden hem twee dagen later fataal. De 26‑jarige Rotterdammer liep bij zijn reddingspoging lichte verwondingen op.
Het motief van de verdachte is nog onduidelijk. Hij heeft bekend diezelfde nacht op de Oudelandseweg een papiercontainer in brand te hebben gestoken. De man wordt vrijdag voorgeleid aan de Officier van Justitie.

‘Redder’ bij brand
Don Carloshof
blijkt aanstichter

‘Redder’ bij woningbrand
Carloshof is aanstichter 

ROTTERDAM – De 26-jarige Rotterdammer die zondagmorgen twee bewoners uit een brandend huis in de Don Carloshof heeft ‘gered’, blijkt de aanstichter. Bij de brand kwam een 69-jarige man om het leven.
De verdachte bekende nadat hij als gevolg van tegenstrijdige verklaringen aan een nader politieverhoor was onderworpen. Tijdens de ondervraging verklaarde de man ook dat hij diezelfde nacht op de Oudelandseweg een papiercontainer in de fik had gestoken. Over zijn motief is nog niets bekend.
De woningbrand ontstond doordat de verdachte brand stichtte in een kunststof vuilcontai­ner, die tegen de voorgevel van het huis stond. De brand zette in korte tijd de hele voorgevel in lichter­laaie. De verdachte schrok zo van de vuurzee dat hij met een ander via de achterkant het huis binnenging om de bewoners te redden.
Een van de bewoners overleed dinsdag aan zijn verwondingen. De ‘redder’ zelf kwam er met lichte brandwonden vanaf. Van de andere ‘held’ is niets bekend.

 

Opdracht 6
Zoals je in het NRCartikel kunt zien, heeft de redacteur het persbericht van onder naar boven gelezen. De Volkskrantredacteur heeft daarentegen de nieuwskeuze van Ahold kritiekloos overgenomen. Het verschil laat zich eenvoudig verklaren: omdat de resultaten Schuitema in de geconsolideerde omzet zijn meegenomen, kan Ahold een forse omzetstijging claimen, maar dat is niet meer dan een, weliswaar toegestane, boekhoudkundige truc.

 

Opdracht 7
Aaltens gezin mag/vader herbegraven/
op eigen grond
Familie mag toch/vader op eigen/grond begraven
Aalten stemt in/met herbegrafenis/op eigen grond
Van onze verslaggever
AALTEN – De familie Van Ipenburg in Aalten mag, onder bepaalde voorwaarden,  de in 1993 overleden vader op het eigen erf begraven. De gemeenteraad van Aalten is gisteren met een voorstel van het college van B & W akkoord gegaan. Daarmee komt de Gelderse gemeente tegemoet aan de wens van de atroposofische familie.
Jan van Ipenburg overleed twee jaar geleden op 56-jarige leeftijd. Volgens de familie, Trudy van  Ipenburg en haar drie zoons, was het de wens van senior om op het terrein van de biologische boerderij  begraven te worden. Op het grondgebied van zijn geliefde boerderij, gesticht volgens antroposofische beginselen, dichtbij zijn familie.
De gezinsleden meldden het overlijden van vader Van Ipenburg niet, maar gaven hem als vermist op. In Aalten deden geruchten de ronde en justitie besloot in september 1994 om huiszoeking te doen. Het stoffelijk overschot werd toen gevonden en naar de algemene begraafplaats in Aalten overgebracht. Daarop kwam van de familie het offici‰le verzoek om vader opnieuw te begraven.
Het college formuleerde vervolgens een voorstel aan de raad.  Begraven op eigen erf kan volgens de Wet op de Lijkbezorging, mits de gemeente toestemming geeft en aan bepaalde strenge voorwaarden wordt voldaan. Zo moet een en ander niet strijdig zijn met bestemmingsplannen voor de gemeente en dient het stoffelijk overschot ten minste dertig centimeter boven de hoogste grondwaterstand te worden begraven. Dat kan in een grafheuvel.
Zoon Erik van Ipenburg laat weten dat zijn familieleden heel blij zijn met het raadsbesluit. ‘We hebben ook gemerkt dat sinds het opgraven van vader de contacten met de bevolking in Aalten beter zijn geworden. De meeste mensen zijn gaan begrijpen dat we het doen vanuit onze filosofie.’ De afgelopen maanden zijn voor de familie moeilijk geweest, ook al omdat elke avond het graf in Aalten werd bezocht, `om te bidden en wierook te branden’. 

 

Opdracht 8
Straatartiesten gaan/metrostations opleuken
Van onze verslaggever
ROTTERDAM – De Rotterdamse metrostations worden een stuk gezelliger. Met ingang van volgend jaar mogen er straatartiesten optreden, die hiervoor auditie moeten doen. De Club van Stoepstumpers, een vereniging van tachtig straatartiesten, heeft geprotesteerd tegen deze selectie.
Het initiatief van de RET is afgekeken van de Franse collega’s. Ook daar zijn audities gehouden. RET-voorlichter C. Adriaansens: ‘We willen muziek die een beetje kwaliteit heeft.’ De artiesten treden alleen in de stationshallen op. De metroreizigers zullen zowel muzikanten als levende standbeelden, goochelaars en vuurspuwers tegenkomen. Ze maken onderling uit waar ze spelen. Versterkte muziek mag niet.
In de Club van Stoepstumpers is ‘de pleuris uitgebroken’. Woordvoerder Cor van Schaik: ‘We spelen waar we willen. Binnen onze club is geen muzikant te vinden, die auditie gaat doen.’ De club gaat een proces aanspannen tegen de RET. Volgens hun advocaat zijn de metrohallen openbare ruimtes, die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. De club heeft een protestbrief aan de gemeente gestuurd, maar volgens een woordvoerder van de gemeente betreft het hier een zaak van de RET en niet van de gemeente.

 

Opdracht 9
B&W: beeld in/Nieuwe Maas/
wordt te duur
ROTTERDAM (ANP) – Het beeld van de Amsterdamse beeldhouwer Niek Kemps in de Nieuwe Maas wordt te duur. Deze conclusie hebben B&W van Rotterdam gisteren getrokken naar aanleiding van de jongste becijferingen, die uitkomen op drie miljoen gulden.
Aanvankelijk was het beeld, dat ter hoogte van het Noordereiland is gepland, begroot op 1,7 miljoen gulden. Het college wil er thans maar helemaal van afzien. Voordat B&W een definitief besluit nemen, zal er nog overleg worden gevoerd met de Rotterdamse kunststichting (RKS), die naarstig op zoek is naar sponsors. Ook voert de RKS nog overleg met het ministerie van Cultuur. De beeldhouwer zou het jammer vinden als het beeld bij een ontwerp blijft. ‘Ik ben er een hele tijd mee bezig geweest. Volgens mij is het echt wel drie miljoen gulden waard.’
Het ontwerp van Kemps bestaat uit tien tot veertien groenkoperen panelen, die in de vorm van een acht over een lengte van 72 meter op een fundering in de rivier worden gezet. Het hoogste segment steekt twaalf meter boven het water uit, het laagste zeven. Volgens de aanvankelijke begroting zou het Rijk een miljoen gulden voor zijn rekening nemen en de gemeente 700.000 gulden.

 

Opdracht 10
Buitenlanders/ontvluchten roerig/
eiland Bougainville
PORT MORESBY (Reuter, AFP) – De Australische en Nieuwzeelandse regeringen hebben hun onderdanen opgeroepen Bougainville zo snel mogelijk te verlaten. Honderden mensen zijn al van het eiland geëvacueerd, waar opstandelingen een greep naar de macht hebben gedaan. Veiligheidstroepen is het nog niet gelukt de orde te herstellen. Bij de ongeregeldheden zijn tot nu toe zeventig mensen om het leven gekomen.
Op Bougainville, dat behoort tot Papua Nieuw Guinea, ligt een van de grootste kopermijnen ter wereld, gemeenschappelijk eigendom van een Australisch bedrijf en de Nieuwguinese overheid. Sinds eind vorig jaar is de mijn dicht als gevolg van politieke onrust. De eilandbewoners onder leiding van actieleider Francis Ona willen een groter aandeel in de opbrengst, zij vinden dat de koperwinning hun traditionele levenswijze onmogelijk maakt en zij vrezen voor de milieu-effecten.
Voor de evacuatie van de Australiërs en Nieuwzeelanders, die in de mijn werken, heeft de nationale luchtvaartmaatschappij extra vluchten ingezet. De luchtbrug stagneert thans, omdat de piloten niet meer willen vliegen in verband met de kans op aanslagen.

 

Opdracht 11
‘Heien Leidseweg tegen afspraak’
Van een onzer verslaggeefsters
UTRECHT – Bewoners van de Leidseweg hebben een kort geding aangespannen tegen aannemersbedrijf Van Houwelingen, omdat er op het terrein achter huizen sinds een paar dagen wordt geheid. Volgens Marijke Molenaar van bewonersvereniging Leidseweg was afgesproken dat er bij de nieuwbouw op het zogeheten ‘Suikertterrein’ geboord zou worden. Heien zou schade aan de omliggende huizen kunnen veroorzaken.
Het kort geding van de bewonersvereniging dient pas vrijdag. Molenaar is bang dat het dan te laat zal zijn. ‘Tegen die tijd is het heiwerk bijna klaar.’ Twee weken geleden heeft de aannemer de bewoners een brief gestuurd waarin het ‘te boren’ heiwerk werd aangekondigd. Woningbouwvereniging K77, die op het Suikerterrein 98 huizen laat bouwen, ontkent dat er beloofd zou zijn te boren. De boortechniek zou alleen gebruikt worden bij twee huizen aan de Leidseweg zelf.
Woordvoerster Molenaar van de bewonersvereniging is verontwaardigd over deze uitspraak. Uit de notulen van een voorbereidende vergadering met de bewoners blijkt dat de woningbouwvereniging bij monde van projectmanager B. Jansen gezegd zou hebben: ‘Er wordt niet geheid, maar geboord.’ Hij antwoordde dit op bezorgde vragen over eventuele schade aan de huizen tengevolge van het heien. De bewoners vrezen voor scheuren en instortende plafonds. ‘Nu trilt alles hier al’, zegt Molenaar. ‘En bij het huis op de hoek gaan ze op een afstand van zes meter aan de gang.’

 

Opdracht 12
PvdA-CDA coalitie verliest/
meerderheid na hertelling
Van onze verslaggever
UDAM – De PvdA-CDA coalitie is na vele jaren haar meerderheid in de gemeenteraad van Udam kwijtgeraakt. De PvdA moet een van haar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen behaalde zetels afstaan aan de VVD, waardoor de coalitie op nog slechts vijf van de elf raadszetels steunt. Dit is het resultaat van hertelling van de stemmen, waartoe de gemeenteraad vorige week had besloten.
De verschuiving is het gevolg van een fout, die bij de eerste telling was gemaakt. Ten onrechte zijn toen drie ongeldige stemmen aan de PvdA toegekend, die hierdoor de restzetel in de wacht sleepte. De VVD kwam net een stem te kort voor deze zetel.
Na de hertelling zijn de rollen omgedraaid: de restzetel gaat naar de VVD, die haar vier zetels behoudt en de PvdA zakt van vijf naar vier zetels. In de overige zetelverdeling komt geen verandering (tussen haakjes de zetelverdeling voor de verkiezingen): CDA 1 (2), Centrum Democraten 1 (0) en Middenstandspartij 1 (0).

 

Opdracht 13
Zieke Surinamers/staan in Nederland/
voor gesloten deur
AMSTERDAM – Stap niet op de bonnefooi op het vliegtuig naar Nederland. Dit advies geven de ziekenhuizen in de Randstad aan zieke Surinamers, die naar ons land willen komen voor medische behandeling. Een voorlichtingscampagne in Suriname wordt thans voorbereid, omdat de ziekenhuizen met name het laatste half jaar worden overspoeld met honderden zieken uit Suriname. Met  uitzondering van degenen, die in levensgevaar verkeren, staan ze voor een gesloten deur.
Volgens J. Ramkisoen van de vereniging Ons Suriname is de toestroom van Surinaamse patiënten een gevolg van de gevechten tussen het leger en het junglecommando van Ronnie Brunswijk. Hierdoor is het buurland van Suriname, Frans Guyana, vrijwel onbereikbaar geworden. Maar volgens woordvoerder Buijze van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam gaat het al veel langer slecht met de gezondheidszorg in Suriname. Door gebrek aan artsen, verpleegkundigen en voorzieningen kunnen nog maar bitter weinig operaties worden uitgevoerd. Dr. Jules Bänffer, directeur van de GG en GD in Paramaribo, constateert dat zijn land ook in medisch opzicht in een noodsituatie verkeert.
De Surinamers komen naar Nederland in de veronderstelling dat de medische zorg hier voor iedereen gratis is. Omdat de meesten niet over de noodzakelijke doorverwijzing van het Surinaamse ziekenfonds beschikken of een andere ziektenkostenverzekering hebben, kunnen de Nederlandse ziekenhuizen niets voor hen doen. ‘Wij helpen alleen mensen die in direct levensgevaar verkeren of een levensfunctie dreigen te verliezen’, zegt Buijze, die spreekt van ‘vervelende taferelen’. ‘Het is niet leuk nee te moeten verkopen wanneer mensen zo’n lange vliegreis hebben gemaakt en zoveel geld hebben uitgegeven.’

 

Opdracht 14
Feestje voor/ stadsvernieuwing /valt in duigen
Van onze verslaggever
UTRECHT – De feestelijke afsluiting van een stadsvernieuwingsproject in Lombok is gisteren in het water gevallen. Boze buurtbewoners hielden de wethouders van Welzijn en Volkshuisvesting tegen toen zij in de Sumatrastraat het welslagen van een werklozenproject in de stadsvernieuwing wilden vieren.
De wethouders Van der Sluys (Welzijn) en Zwart (Volkshuisvesting) hadden een toespraak willen houden maar raakten met de actievoerders in discussie over het tempo van de stadsvernieuwing. De boze buurtbewoners wilden eerst duidelijkheid over de toekomst van Lombok.
Na enige discussie zagen de wethouders van hun toespraken af. Op 13 juli zullen ze de grieven over de stadsvernieuwing in Lombok samen met het buurtcomité nog eens nader bekijken.
Het stadsvernieuwingsproject hielp 21, vooral buitenlandse jongeren drie jaar lang aan een baan. Elf jongeren stroomden door een aannemersbedrijf of ander werk.

Boze Lombokkers /verhinderen feest/ stadsvernieuwing
Van onze verslaggever
UTRECHT – Actievoerders hebben gisteren de feestelijke afsluiting van een stadsvernieuwingsproject in de Sumatrastraat (Lombok) verhinderd. De wethouders van Welzijn en Volkshuisvesting die een toespraak zouden, zijn onverrichterzake weer teruggekeerd naar het stadhuis.
De beide wethouders, Van der Sluys en Zwart, kwamen om het succes te vieren van een gemeentelijk werklozenproject in de stadsvernieuwing. Het driejarig project heeft elf, vooral buitenlandse jongeren blijvend aan een baan geholpen. De gemeente wil binnenkort soortgelijke projecten starten voor de verbetering van particuliere en gemeentewoningen.
De actievoerders blokkeerden de wethouders de toegang tot de gerenoveerde panden in de Sumatrastraat. Zij zijn van mening dat de stadsvernieuwing in Lombok te traag verloopt. ‘Wij vinden dat de gemeente een vals spelletje speelt’, aldus een van de activisten, Bulent Okyay. Hij is bang dat in Lombok uiteindelijk toch zal worden gesloopt.

 

Opdracht 15
Busreis Kamerleden/
valt in het water
Van onze verslaggever
ENSCHEDE – Slechts drie Tweede Kamerleden hebben vandaag de moeite genomen naar Enschede te komen. Ze waren door de gemeente en provincie uitgenodigd voor een busreisje naar rijksweg 35. De excursie had tot doel om het parlement met eigen ogen te laten zien, dat doortrekking van de   rijksweg een uitstel kan velen, zoals de minister wil.
Alleen de Twentenaren Bijleveld-Schouten (CDA, tevens raadslid in Enschede), Lonink (PvdA) en Schartman (CDA) namen deel aan de excursie, die door veertien van de honderdvijftig uitgenodigde Kamerleden zou worden bijgewoond. Burgemeester H. Wierenga noemde de opkomst ‘enigszins teleurstellend’. Hij beloofde: ‘We zoeken gewoon weer andere pressiemiddelen om de minister tot inkeer te brengen.’
Zoals bekend heeft minister Maij-Weggen (Verkeer en Waterstaat) het doortrekken van de rijksweg tussen de Westerval en Usserlerrondweg uitgesteld tot na de eeuwwisseling. Hierdoor bespaart zij 55 miljoen gulden op haar begroting. Het ontbreken van het laatste stukje veroorzaakt veel overlast en eiste vorig jaar twaalf verkeersslachtoffers.

 

Opdracht 16 
Politie ontdekt bij toeval/
illegale pitbull-fokkerij
Van onze verslaggever
UTRECHT – De politie heeft vannacht bij toeval in een woning aan de Bandungstraat een illegale hondenfokkerij ontdekt. Vijf pitbulls en twaalf puppies zijn in beslag genomen. De politie stuitte op de fokkerij, nadat een buurman van het huis onder meer een ruit had ingegooid als protest tegen de stank.
De politie kwam in actie, toen zo’n dertig opgewonden buurtbewoners dreigden de woning binnen te dringen. Omdat de 61-jarige bewoner niet thuis was, ging zij tot huiszoeking over. De honden werden aangetroffen op de eerste verdieping en evenals de boekhouding in beslag genomen.
De buurman, die onder invloed was, werd ter ontnuchtering eveneens meegenomen naar het bureau. Hij zou na verhoor vanochtend worden vrijgelaten.

 

Opdracht 17
EG wil keurmerk/voor biologisch/landbouwprodukt
BRUSSEL (ANP) – De Europese Commissie heeft het Europese Parlement een voorstel voorgelegd voor een verordening met betrekking tot biologische landbouwprodukten. Deze krijgen een speciaal keurmerk als zij aan de eisen van de verordening voldoen. Door consumentenorganisaties is al lange tijd aangedrongen op meer duidelijkheid op dit gebied.
Het voorstel wordt volgende week in het Parlement besproken. Het voorziet in een overgangsperiode van drie jaar, waarin boeren de tijd krijgen over te schakelen van traditionele naar biologische bedrijfsvoering. Na deze periode kunnen hun produkten het officiële keurmerk krijgen. Elke lidstaat van de EG moet een instantie aanwijzen, die het gebruik van het keurmerk controleert. Volgens de consumentenorganisaties worden tegenwoordig veel voedingsmiddelen als ‘biologisch’ aangeprezen, die dat in werkelijk niet of nauwelijks zijn.

Beter is:
EG wil keurmerk/bioproducten
DEN HAAG (ANP) – Boeren die biologische landbouw bedrijven, krijgen drie jaar de tijd om hun bedrijfsvoering aan de officiële EG-normen voor biologische landbouw aan te passen. Dit voorstel voor een Europese verordening wordt volgende week besproken in het Europese parlement.
Over drie jaar wil de EG volgens dit voorstel een officieel keurmerk invoeren voor biologische landbouwbedrijven. Elk EG-land moet een instantie aanwijzen die de uitgifte van het keurmerk controleert.
Landbouwprodukten zonder keurmerk mogen in de toekomst niet meer ‘biologisch’ worden genoemd. Volgens de consumentenorganisaties worden nu veel voedingsmiddelen op het etiket aangeprezen als ‘biologisch’, terwijl ze dat in werkelijkheid niet zijn.

 

Opdracht 18
Ede wil het Rijk aanleg/rijksweg A30 voorschieten
EDE – De stichting A30 heeft de Tweede Kamer vanochtend een petitie aangeboden met het aanbod de aanleg van het nog  ontbrekende deel van de A30 voor te schieten. Voor 1998 moet de rijksweg in gebruik worden genomen, aldus de stichting, waarin de gemeente Ede, omliggende gemeenten en het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd. Wegens bezuinigingen bij het Rijk dreigt de aanleg tot in de volgende eeuw te worden uitgesteld.
De petitie werd aangeboden met het oog op de bespreking van het wegenprogramma maandag in de Tweede Kamer. De stichting is speciaal opgericht ter bevordering van de aanleg van het stukje weg van 7,5 km, dat de A1 (Amsterdam-Enschede e.v.) met de A12 (DenHaag-Arnhem) zal verbinden. Aan de aanleg is het Edese bedrijfsleven veel gelegen, omdat het tracé langs Ede loopt. Eerder dit jaar protesteerde Enschede tegen uitstel van de aanleg van een soortgelijk verbindingsstuk.

 

Opdracht 19
Sociale Dienst/opgelicht door/dakdekkers
Van onze verslaggever
UTRECHT – De politie heeft tegen vier Utrechtse dakdekkers proces-verbaal opgemaakt wegens oplichting van de Sociale Dienst. Zij hebben ten onrechte voor vermoedelijk meer dan tweehonderdduizend gulden aan RWW-uitkeringen ontvangen. De vier belden huis aan huis aan om karweitjes op te knappen, meestal tegen woekerprijzen.
De politie kwam de groep op het spoor omdat een vijfde medewerker zijn naam bij een klant had achtergelaten. De klant, een hoogbejaarde vrouw, kreeg argwaan toen haar zoon vertelde dat de voorgestelde reparatie aan het dak in het geheel niet nodig was.
De politie heeft over de afgelopen vier jaar vijf klachten ontvangen over dakdekkers die voor veel geld werk verrichtten dat achteraf helemaal niet nodig was. De slachtoffers waren meestal bejaarde huiseigenaren. De dakdekkers deden zich voor als werknemers van het bouwbedrijf Wilma, die in hun vrije tijd wat wilden bijverdienen.
De hoofdverdachte, een 47-jarige man, genoot een RWW-uitkering sinds 1984. Hij moet 90.000 gulden terugbetalen. Van zijn 23-jarige meewerkende zoon is nog niet duidelijk hoeveel de Sociale Dienst van hem terug te vorderen heeft. Van de derde en vierde verdachte vordert de dienst bedragen van respectievelijk 90.000 en 18.000 gulden. De vijfde man gaat vrijuit omdat hij geen uitkering kreeg.

 

Opdracht 20
Leraar in beroep tegen boete/voor verbranden ‘schunnig’ boek
Van onze verslaggever
ZWOLLE – De 48-jarige Zwolse leraar R. gaat in hoger beroep tegen de boete en schadevergoeding, waartoe hij gisteren door de politierechter is veroordeeld. De man moest terechtstaan wegens het verbranden van een ‘schunnig’ boek van Judith Krantz. Hij wilde hiermede protesteren tegen het beleid van de Openbare Bibliotheek, die het boek aan zijn 12-jarige dochter had uitgeleend. De bibliotheek schaft dit soort boeken niet meer aan, omdat ze veelvuldig zijn ontvreemd.
R. had het gewraakte boek, ‘Scrupules’ van Judith Krantz, op de barbecue verbrand. De kaft en een foto van zijn protestactie stuurde hij naar de bibliotheek. De politierechter veroordeelde hem tot een boete van 300 gulden en een schadevergoeding van 23 gulden. Desgevraagd zegt hij: ‘Ik blijf het een schande vinden dat de bibliotheek deze schunnige boeken aan minderjarigen uitleent. Ze kunnen toch minstens toestemming aan de ouders vragen?’ Hij gaat in hoger beroep omdat hij vindt dat de rechter de bibliotheek op de vingers had moeten tikken wegens ‘onzorgvuldig handelen’.
Bibliothecaresse Doorenbos erkent, dat sommige mensen het boek aanstootgevend voor kinderen vinden. ‘Judith Krantz gebruikt nogal bloemrijke taal. Maar ik denk dat kinderen zo’n boek helemaal niet begrijpen.’ Sinds de actie zijn in de bibliotheek tot tweemaal toe alle boeken van Krantz, Wolkers, Cremer en Reve van de schappen verdwenen. De bibliotheek zal ze niet meer vervangen.
NB Let op de gecorrigeerde naam van de schrijfster.

 

Opdracht 21
Per abuis aanval op Vladivostok
VLADIVOSTOK (Reuter) – Tijdens een controle aan boord van de  Russische onderzeebootjager Admiraal Vinogradov zijn per ongeluk zeventien granaten afgevuurd. De granaten vlogen met een boog over Vladivostok, het hoofdkwartier van de Sovjet-vloot voor het gebied van de Stille Oceaan, en sloegen buiten de stad kraters van 20 tot 200 meter doorsnee. Er vielen geen gewonden.
De fout werd gemaakt door een munitie-expert, die de vuurmechanismen van de kanonnen moest testen. Hij gebruikte voor de eerste keer een nieuw testprogramma, waarbij de kanonnen ongeladen worden getest. Per abuis was dit niet het geval. Een woordvoerder van de marine noemde het testresultaat lakoniek ‘bevredigend’: ‘Het vuurmechanisme werkte uitstekend.’

 

Opdracht 22
NS weet niets van/zomercontrole op/
valse OV-jaarkaart
UTRECHT – De OV-studentenkaart BV wil in de zomervakantie controleteams op pad sturen om valse OV-jaarkaarten te onderscheppen. De controleurs krijgen de beschikking over zakcomputers met daarin de nummers van de kaarten, die niet meer geldig zijn. Volgens een persbericht van de BV zullen de controles worden uitgevoerd door NS-personeel, maar de NS zegt van niets te weten.
De teams gaan in de zomervakantie op pad, omdat dan veel studenten zijn afgestudeerd en geen recht meer hebben op de kaart. De nummers van deze kaarten, alsmede van kaarten die als vermist of gestolen zijn opgegeven, worden in de computers opgenomen. Op deze manier hoopt de BV vermeende fraude met de kaarten te bestrijden.
De NS is niet op de hoogte van de geplande zomercontrole en zal er ook geen conducteurs voor beschikbaar stellen. ‘Dat betekent immers een taakverzwaring voor onze conducteurs en dat kost ons dus geld’, aldus een NS-woordvoerder.

 

Opdracht 23
F-16 piloot vuurt raket af op/verkeerstoren van Vlieland
Leeuwarden – Een Deens F-16 vliegtuig heeft tijdens een NAVO-oefening op bet mili­tair oefenterrein De Vliehors op Vlieland gistermiddag ten minste twee raketten afgeschoten op de verkeersleidingstoren. De raketten bevatten geen explosieve stoffen, maar door de snelheid van de inslag is de materiële schade in de toren volgens een woordvoerder van het ministerie van defensie ‘aanzienlijk’.
De vlieger vuurde per ongeluk op de toren in plaats van op ge­markeerde doelen. Een projectiel kwam door het dak van de ver­keersleidingskoepel naar binnen. De onderofficier die zich daar be­vond raakte licht gewond aan het hoofd als gevolg van vallend glas. De andere raket trof de koffieka­mer, wear volgens een woordvoer­der van de vliegbasis Leeuwarden kort voor de inslag nog acht men­sen zaten. ‘We hebben de nodige mazzel gehad.’

 

Opdracht 24
Kleuter gered na 20 minuten onder water
Van onze verslaggever
Utrecht – De 4-jarige Abdul Yildiz is in het Wilhelmina Kinderziekenhuis gereanimeerd, nadat hij ruim twintig minuten onder water had gelegen. Het jongetje heeft zijn leven te danken aan een verpleegkundige van het ziekenhuis, die zich heeft gespecialiseerd in het reanimeren van drenkelingen. Het is de eerste keer dat deze methode succes heeft.
Het slachtoffer ligt thans op de intensive care afdeling van het ziekenhuis. Volgens GG&GD-arts F. Verhul is zijn toestand weliswaar zorgwekkend maar stabiel. Verhul noemt de reanimatie ‘niet echt verbazingwekkend’. ‘Veel mensen denken ten onrechte dat een drenkeling dood is, maar drenkelingen sterven eerder aan onderkoeling als ze weer boven water zijn dan aan zuurstofgebrek’, zegt hij. De onderkoeling kan worden voorkomen door het lichaam direct na een redding voorzichtig in folie te wikkelen. Zo kan een drenkeling die minder dan een uur in het water heeft gelegen, nog worden gered.
Het jongetje raakte eergisteren tijdens het spelen met vriendjes bij de kinderboerderij te water in de Leidsche Rijn. Een buurtbewoonster die dit zag, alarmeerde onmiddellijk de politie. De zoekactie kwam snel op gang doordat een politiewagen in de buurt was. Uiteindelijk werd de jongen boven water gebracht door twee kikvorsmannen van de brandweer. In het ziekenhuis verrichtte verpleegkundige Peter Sterck de levensreddende reanimatie.

 

Opdracht 25
Justitie laat voetbalsupporters
gaan na vernielingen in trein
GRONINGEN – Het openbaar ministerie in Groningen heeft geen aanhoudingen verricht onder een groep supporters van de voetbalclub FC Groningen die gisteren in een treinstel ernstige vernielingen aanrichtten ter waarde van zeker 120.000 gulden.
Volgens de persofficier van Justitie bij de rechtbank in Groningen, mr. Geerds, is het openbaar ministerie te laat ingeschakeld door de Nederlandse Spoorwegen. Bovendien hadden de NS verzuimd te melden dat agenten van de spoorwegpolitie in de trein aanwezig waren. De Tweede-Kamerfractie van D66 heeft minister Hirsch Ballin (Justitie) vanmiddag in schriftelijke vragen opheldering gevraagd over de gang van zaken.
Ongeveer 120 supporters vertrokken gistermorgen vroeg in groepjes vanaf het station van Groningen naar Zwolle, om in Enschede de eredivisiewedstrijd FC Twente-FC Groningen bij te wonen. De NS vonden het uit vrees voor confrontaties niet verantwoord de supporters met andere reizigers samen te laten reizen.
Op weg naar Zwolle ontstonden al moeilijkheden toen bij Assen aan de noodrem werd getrokken. In Zwolle veroorzaakten de supporters, van wie velen volgens de politie onder invloed verkeerden, overlast en werden ruiten ingegooid.
Hierop besloten de spoorwegpolitie en de gemeentepolitie Zwolle dat het niet verantwoord was de supporters naar Enschede te laten reizen. Zij werden onder begeleiding van ongeveer vijftien agenten in een apart treinstel naar Groningen teruggestuurd. Deze trein werd door de supporters ernstig vernield: ruiten werden ingeslagen; banken, deuren, binnenwanden, lampen en asbakken werden met messen en harde voorwerpen vernield. In totaal bedraagt de materiële schade 120.000 gulden.
Officier van justitie Geerds heeft kritiek op de handelwijze van de NS. De Spoorwegpolitie had volgens hem veel eerder contact moeten zoeken met het openbaar ministerie in Zwolle.
‘Ik wil niet met de beschuldigende vinger wijzen, maar op weg naar Zwolle is door supporters al aan de noodrem getrokken. Op het station van Zwolle heeft de politie geprobeerd de groep supporters die overlast veroorzaakte, te isoleren. Men had toen ter plekke moeten ingrijpen en contact moeten zoeken met de Zwolse officier van justitie. Men heeft afgewacht en de supporters teruggestuurd. De zaak is toen geëscaleerd.’
Geerds zegt dat hem door de NS niet is verteld dat agenten van de Spoorwegpolitie meereisden en daders hadden kunnen aanwijzen. ‘Mij is gevraagd 120 mensen aan te houden die een trein hadden vernield en of ik maar even wilde kijken, wie wat gedaan had.’
De NS zijn teleurgesteld over het standpunt van de officier. De Spoorwegen gaan in een binnenkort te voeren gesprek met hem alsnog aandringen op vervolging van de supporters. Volgens Geerds is het in principe nog mogelijk daders aan te houden, als de Spoorwegpolitie hun namen en adressen kent.

  1. Nog geen reacties

  1. Nog geen trackbacks