Interview

Junket
Bij het uitkomen van een nieuwe film organiseren de filmmaatschappij een zogeheten junket (persdag). Meestal in een hotel zitten verdeeld over verschillende ruimtes in elke zaal zo’n vijf journalisten om een ronde tafel; de regisseur, scriptschrijver, enzovoort rouleren. Per interviewsessie is een half uur beschikbaar en dat gaat de hele dag zo door.

Cameron Diaz
Taak 1: Bereid je voor op een interview met Cameron Diaz op de junket van In Her Shoes.

Tijdens het interview weet Diaz haar gehoor volledig in te palmen. Twee minuten nadat ze de kamer is binnengestapt, is de sfeer aan tafel al ronduit gemoedelijk en na vijf minuten is het alsof Diaz gezellig zit bij te praten met een clubje kennissen die ze een tijdje niet gezien heeft. (Bron: Erik Spaans, Vara tv-magazine)

Taak 2: Schrijf een betogende tekst van 600 woorden over de invloed die een charme-offensief op de kwaliteit van een interview kan hebben.

Hilary Swank
Taak 3: Bereid je voor op een interview met Hilary Swank naar aanleiding van de film Million Dollar Baby.

Tijdens het interview beginnen collega’s van een gezondheidsmagazine enorm te zeuren over haar make-up en de spierversterkende proteïne-shakes, die ze ter voorbereiding op haar rol (als bokser) moest drinken. ‘Daarvan ga je toch enorm uit je mond stinken? Wat vond uw echtgenoot daarvan? Welke invloed had dat op uw seksleven?’ (Bron: Pieter van Lierop, GPD)

Taak 4: Bedenk dat het interview een half uur duurt. Je tijd is dus beperkt. Hoe reageer je op dit soort interventies? Hoe beïnvloeden ze een interview?

Een plukje schaamhaar
‘Naar aanleiding van de fameuze film The Unbearable Lightness Of Being zat ik stoel tegenover stoel, oog in oog ,et de verschrikkelijk mooie Lena Olin. Wat zij niet wist – wil ik aannemen – was dat ze de rits van haar spijkerbroek open had staan en ik rechtstreeks uitzicht had op een stukje van haar slipje, waar een parmantig plukje schaamhaar uitpiepte. De situatie zadelde mij op met het volgende dilemma: Wat doet een gentleman in zo’n geval? Zal hij zo moedig zijn om de dame er discreet op te attenderen dat fatsoenering van een klein detail in haar kleding verstandig was? Of houdt de journalist zijn kaken stijf op elkaar en laat de filmster achteraf ontdekken hoe schunnig ze erbij heeft gezeten, met de kans dat ze zich dan doodgeneert? Ik vrees dat de tweede optie heeft  geprevaleerd, zij het niet als gevolg van een besluit maar als gevolg van besluiteloosheid. Heel weinig van wat mevrouw Olin me gedurende dat halve uur te vertellen had, drong werkelijk tot me door.’ (Bron: Pieter van Lierop (GPD))

Taak 5: Hoe zou jij reageren in deze situatie?

Vijf vragen aan
Sommige media hebben een vaste, korte interviewrubriek in vraag-antwoordvorm. Daarin reageert een persoon op de actualiteit van de (vorige) dag.

Taak 6: Bedenk bij de volgende nieuwsitems telkens vijf vragen. Aan wie stel je die vragen?

1 De nieuwe omroep Llink start met een nieuw tv-programma. Onder de naam McDonald’s Kitchen gaat kok Andy McDonald op pad om in zijn mobiele keuken ergens de lekkerste gerechten te maken. Hij gebruikt geen vlees en vis.

2 Niet alleen op scholen maar ook in het bedrijfsleven wordt gepest en getreiterd. Dat leidt, aldus de krant, tot ‘hoog verzuim’.

3 Leerlingen spijbelen van school, dat is van alle tijden. Spijbelen kan dan wel leuk zijn, maar is het verstandig?

Drie der allerheerlijkste weken
‘Het spreekt vanzelf dat we niet alleen het nablijven ontvluchtten, maar ook aan de kwelling van de school zelf trachtten te ontkomen. Daartoe waren maar twee middelen: ziekte voorwenden en bommelen, spijbelen, stukjesdraaien of hoe dit genot meer heeten mocht.’
De grote pedagoog en onderwijsvernieuwer Jan Ligthart (1859-1916) schrijft in zijn Jeugdherinneringen hoe hij eens drie weken spijbelde: ‘… drie der allerheerlijkste weken uit mijn schoolleven. We noemden ze later de bommelweken, en nu nog is dat onwelluidende woord voor mij synoniem met oase, paradijs, vrijheid, en al zulke vertegenwoordigers van iets zonnigs en lieflijks te midden van de grijze ellende.’
Samen met zijn broer en twee klasgenoten besteedden ze hun tijd met spelen en vliegeren. Toen het kwaad uitkwam, zoals Ligthart het noemt, mocht hij voor straf niet naar het verjaardagsfeestje van een vriendje.
‘Toen ik tot acht uur of half negen of negen uur – ik weet het niet precies meer – stil in mijn bed had gelegen, telkens schreiend van diep berouw…’ kwam zijn moeder en streek haar hand over haar hart. Ligthart prijst zijn moeder voor deze inconsequentie. ‘En wat was het gevolg? Dat ik nog nu in gedachten de hand kus, die mij vrijwillig uit mijn banden losmaakte. Dat ik reeds toen en mijn heele leven lang voor niets zoo bang was, als om Moeder verdriet te doen.’
(Bron: Jeugdherinneringen van Jan Ligthart, Groningen, Den Haag 1919)

4 Op 18 maart 2006 is het drie jaar geleden dat 75 tegenstanders van Fidel Castro werden vastgezet.

5 Afspraken, contracten, vergaderingen en declaraties; tegenwoordig gaat in het bedrijfsleven bijna alles digitaal. Alleen facturen worden nog steeds massaal in de rode TPG-bus gegooid.

6 In de Jaarbeurs Utrecht wordt de tweedaagse Verzamelaarsbeurs gehouden.

7 Nederland is niet populair onder buitenlandse studenten, doordat er veel te veel regels zijn. Het verkrijgen van een visum is ingewikkeld, tijdrovend en duur.

8 Via www.baasjegezocht.nl kun je een huisdier uitkiezen.

9 Ruim 80 procent van de werknemers wil graag z’n eigen werkplek inrichten blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Lastig met de hedendaagse designterreur op de werkvloer?

Taak 7: Who to ask and where to look
1 Zoek twee onderwerpen uit onderstaande lijst.
2 Bepaal een specifieke invalshoek.
3 Kies twee schriftelijke informatiebronnen en twee informan­ten. Geef de correcte naam en het adres.
4 Leg uit wat het belang van deze bronnen is voor je invals­hoek.

Voorbeeld: Gezondheid
Dit onderwerp is natuurlijk nog te breed. We beperken het tot prenatale gezondheidszorg. Als mondelinge bronnen kies je natuurlijk niet je eigen huisarts (dat ligt wel erg voor de hand), maar je gaat op zoek naar een deskundige op dit gebied. Een tweede bron zou iemand kunnen zijn die hiermede te maken heeft gehad. Wellicht te vinden via een site van lotgenoten. Bij schriftelijke informatiebronnen kun je denken aan websi­tes, vaktijdschriften en boeken.

Architectuur
Auto’s
Autochtonen
Azielzoekers
Bejaarden
Belastingen
Bodemverontreiniging
Branden
Bussen, trams, metro
Dieren en vogels
Drugs
Elektriciteit
Export
Gas
Geestelijke gezondheid
Gehandicapten
Gevaarlijke stoffen
Gezondheid
Gokken
Handel
Huisdieren
Industrie
Jeugdwelzijn
Jeugdwerkloosheid
Jeugdorganisaties
Kerken
Klachten van burgers
Kunst en cultuur
Landbouw
Leger
Luchtmacht
Luchvaart
Luchtverontreiniging
Marine
Midden‑ en kleinbedrijf
Multinationals
Natuurbescherming
Nationale parken
Partnersteden
Post
Prostitutie
Recreatie
Rivieren
Ruimtelijke ordening, lokaal
Ruimtelijke ordening, landelijk
Scheepvaart
Scholen
Speelhallen
Speeltuinen
Spoorwegen
Sport, plaatselijk
Sport, landelijk
Straatverlichting
Televisie
Tuinbouw
Universiteiten
Vakbonden
Vandalisme
Verkiezingen
Vervoer van gevaarlijke stoffen
Vlees
Visserij
Voedsel
Voetpaden
Volwassenenonderwijs
Vuurwerk
Water
Waterverontreiniging
Weer
Wegen en bruggen
Wegtransport
Werkloosheidscijfers
Wetenschap
Winkels
Woningen
Ziekenhuizen
(Bron: Practical Newspaper Reporting, bewerkt)

Taak 8: The bell that rings
In een woning is om half twaalf  ’s avonds brand uitgebroken, oorzaak onbekend, geen slachtoffers, schade aan meubilair in de voorkamer. In onderstaand verhaal vertelt de bewoner wat er is gebeurd. Bedenk bij elk cijfer een doorvraag. Bedenk ver­volgens nog enkele vragen die van belang zijn.

I was asleep (1) upstairs (2) last night (3) and everything was quiet when there was a knocking at the front door that woke me up… It kept on and as I started to go down I smelled smoke…
There was a young chap (4) at the door and I’d hardly got it open when he said, ‘Your front room is on fire…’ He was on his way home from a dance and he thought he’d seen flames in there.
I opened the door into the front room and the place was thick with smoke (5). I ran into the kitchen to get a bucket of water but of course it took a long time (6). The young chap asked if there was anybody upstairs. There certainly was ‑ the kiddies asleep (7). I gave him the bucket and ran up. They were awake and their room was full of smoke, too, coming through the floorboards (8)…
I told John to get something on (9) and go down, and took the baby (10) out of her cot. Then I realized Jeannie (11) wasn’t following. The young chap had started on another bucketful. The kids were crying. I said ‘Jeannie’s still up there’ and started to go up but he beat me to it up the stairs and came down carrying Jeannie…
I took over the bucket while he got the kiddies outside but we couldn’t manage (12) and the young chap went and called the fire brigade (13). I roused the neighbours (14) and they took the kiddies in (15). Then the firemen came and put it out. Everything seems to be spoilt either by the smoke or the water. My wife’ll create (16).
(Bron: Practical Newspaper Reporting)

Dilemma: Uit het verhaal van de geïnterviewde blijkt dat hij eerst naar de keuken rende en niet naar boven om zijn kinderen uit bed te halen. Hoe zou je een vraag daarover tactisch kunnen stellen?

NB To create (sl.) betekent; drukte maken, te keer gaan.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties