Thais nieuws 16-31 mei

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op themapagina’s. Dat zijn pagina’s waarop alle berichten over een bepaald onderwerp zijn gebundeld. Alle themapagina’s staan opgesomd op de pagina Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.
Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

Voor het nieuws van 1-15 mei zie de zwarte menubalk bovenaan de pagina onder het kopje Thailand. Ouder nieuws onder het kopje Buitenland.

 

Abt Wat Saket, tevens SSC-lid, uit de orde gestoten; borgtocht geweigerd

Uitspraak Constitutionele Hof valt in goede aarde

31 mei – Het was vandaag niet zo moeilijk te voorspellen wat het voorpaginanieuws van Bangkok Post zou worden: de abt van Wat Saket die zijn vlucht staakte en zich meldde bij de politie én de uitspraak van het Constitutionele Hof dat de organieke wet op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden niet in strijd is met de grondwet.

Degenen die zich zorgen hadden gemaakt dat de roadmap to democracy (routekaart naar democratie) in gevaar zou komen, konden opgelucht ademhalen. Dus – of is dat een voorbarige conclusie? – gaat Thailand in februari 2019 naar de stembus.

Maar van een volledig herstel van de democratie is geen sprake. Het leger gaat weliswaar terug naar de kazerne, maar het houdt een stevige vinger in de pap met een Senaat die in haar geheel wordt benoemd in plaats van voor de helft, en een 20-jaren strategieplan, opgesteld door de junta, waarvan critici zeggen dat het toekomstige (democratisch gekozen) regeringen aan handen en voeten bindt.

En dan is er nog de vraag: wie wordt de nieuwe premier en hoe belandt hij in het Governement House? Wordt het een outsider premier [lees: Prayut] of een gekozen parlementslid, zoals in het geval van de voorgaande regeringen Abhisit en Yingluck?

‘Politici en academici zijn upbeat (uitgelaten) na de uitspraak van het Constitutionele Hof, ze zeggen dat het regime nu geen excuus heeft om de in februari 2019 verwachte verkiezingen uit te stellen.

Dat zeggen Nipit Intarasombat, tweede partijleider van de Democraten, en Rangsiman Rome, leider van de Democracy Restoration Group die heeft geijverd voor verkiezingen in november (zoals beloofd door Prayut, voordat februari in beeld kwam).

Nipit dringt er bij de junta op aan nu snel het verbod op politieke activiteiten en bijeenkomsten te schrappen, zodat politieke partijen voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op de verkiezingen. Want er is werk aan de winkel, zoals het schrijven van een verkiezingsprogramma, het vormen van lokale afdelingen, het werven van nieuwe leden en het up to date brengen van  ledenbestanden. De NCPO belegt in juni een bijeenkomst met alle politieke partijen om kwesties te bespreken die daarbij kunnen opdoemen.

CDC-adviseur Jade heeft bedenkingen
Zijn alle obstakels in de routekaart nu opgeruimd? Jade Donavanik, adviseur van de grondwetcommissie (CDC) die de nieuwe grondwet en alle tien voor de verkiezingen vereiste organieke wetten heeft geschreven, gelooft niet dat de routekaart soepel zal verlopen, want Prayut heeft vaak gezegd: ‘If there is nothing wrong or unless it is necessary, who wants to delay the election?’ Jade: ’De premier heeft dit zo vaak herhaald dat ik er niet zeker van ben of de verkiezingen zoals verwacht, worden gehouden.’

Dinsdag buigt het Constitutionele Hof zich over de NCPO-order uit december waarbij de organieke wet op politieke partijen is gewijzigd. De Ombudsman heeft gevraagd of de order in strijd is met de grondwet. Pijnpunt is de (nieuwe) eis dat partijleden hun lidmaatschap schriftelijk moeten bevestigen en voor 30 april hun lidmaatschapsgeld dienden te betalen.

Heb ik al eens over geschreven. Democraten en Pheu Thai, Thailand’s twee grootste partijen, hebben bij de Ombudsman aan de bel getrokken. Ze achten de order in strijd met de basisrechten op partijlidmaatschap. Bovendien levert die een enorme administratieve last op. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Sitthi kiest eieren voor zijn geld
Over het andere topic kan ik kort zijn. Phra Phrom Sitthi, abt van Wat Saket en lid van de Sangha Supreme Council, heeft zich bij de politie gemeld. Hij was onvindbaar toen de politie vorige week donderdag een inval in drie tempels in Bangkok en Pathum Thani deed in verband met de verduistering van gelden uit het tempelfonds.

De hooggeplaatste monnik is nadat hij zich had aangegeven, uit de orde gestoten en gearresteerd. De rechtbank wees zijn verzoek voor borgtocht af. Er is nu nog één topmonnik op de vlucht: Phra Phom Methi, assistent-abt van Wat Sampanthawong. De koning heeft de betrokken zeven monniken hun rang ontnomen. Phra Phrom Sitthi en twee anderen zijn uit de Sangha Supreme Council gezet, het hoogste gezagsorgaaan van de monnikenorde. Sitthi is tevens ontzet uit zijn functie van voorzitter van het Regulatory Office for Overseas Dhammaduta Bhikkhus. (Zie voor alle voorgaande berichten over de tempelaffaire de pagina Corruptie 5)

Schokkend nieuws: Levende honden en katten in zakken

31 mei – Bangkok Post telt vandaag veertien nieuwsberichten en -verhalen op vier nieuwspagina’s in het nieuwskatern plus de rubriek INBrief met vijf korte berichten. Het meest schokkende nieuws is dat twaalf levende honden en twee katten zijn gevonden die in kunstmestzakken waren gestopt. Ze lagen op de laadbak van een pickup truck die bij een vijver in Samut Prakan stond geparkeerd. De dieren waren uitgeput en uitgedroogd. Omwonenden brachten snel water, melk en voedsel. Reddingswerkers hebben de veertien dieren naar een opvangcentrum in de provincie gebracht, waar een dierenwelzijnsorganisatie voor hen gaat zorgen.

De politie weet niet of de eigenaar van de wagen iets met de dieren te maken heeft. De wagen stond er, aldus getuigen, al lang geparkeerd. Vermoedelijk heeft iemand de zakken er gedumpt en is toen vertrokken. De politie hoopt aan de hand van CCTV-beelden de dierenbeul te kunnen opsporen.

Phra Buddha Isara ziet af van borgtocht
Bent u inmiddels bekomen van de schrik? Dan op naar het overige nieuws. Pagina 3 opent met een interview met voormalig Phra Buddaha Isara, die vorige week donderdag is aangehouden, niet vanwege betrokkenheid bij de verduistering van gelden uit het tempelfonds, zoals de anderen, maar wegens twee andere vergrijpen.

Isara, die nu zijn eigen naam Suwit weer draagt, zegt niet te zullen vragen om borgtocht totdat ‘bevredigende vooruitgang’ is geboekt in het onderzoek naar degenen die betrokken zijn bij het tempelschandaal. Suwit is op nogal ruwe wijze ’s ochtends vroeg, het was nog donker, van zijn bed gelicht, vermoedelijk als wraak voor de mishandeling van agenten toen hij de leiding had over de bezetting van het regeringscomplex Chaeng Wattana in 2014 in het kader van de actie Bangkok Shutdown. Een kennis van mij die tot meer nieuwsbronnen toegang heeft dan ik, waaronder Thaise, noemt hem een sadist.

Ook op pagina 3: vice-premier Prawit vraagt de Kiesraad te onderzoeken of de jonge honden van de nieuwe partij Future Forward de wet hebben overtreden tijdens hun ledenvergadering zondag. Meneer is zeker bang dat zijn machtspositie in gevaar komt nu FF het verkalkte en conservatieve politiek establishment achter de vodden zit. FF partijleider Thanathorn zei toen de grondwet na de verkiezingen te willen verscheuren en op last van de NCPO aangehouden personen amnestie te zullen verlenen.

Kinderachtige gemeente
De gemeente Bangkok (BMA) doet kinderachtig. De bestuursrechter heeft haar bevolen compensatie te betalen aan de drie zusters in de Seri Villa Housing Estate, wier huis wordt omringd door vijf marktplaatsen. De BMA wil tegen het vonnis in beroep gaan.

Twee van hen, wanhopig omdat het district en de gemeente al jaren niets hadden gedaan tegen de (parkeer) overlast en het door straatverkopers achtergelaten afval, bewerkten in februari een voor hun oprit geparkeerde wagen met een bijl en stalen stang.

De bestuursrechter heeft de verkopers bevolen hun biezen te pakken, maar die zijn inmiddels weer teruggekeerd. Allemaal oud nieuws trouwens.

Ziekenhuis is slachthuis’
Pagina 4 ten slotte opent met het bericht dat een patiënt van het ziekenhuis Pattini bijna zijn been had verloren. Hij wijt dat aan de slechte behandeling, maar het ziekenhuis zegt dat sprake is van een misverstand. De behandelende artsen, een orthopeed en een chirurg, hebben de juiste procedure gevolgd, luidt het verweer van de ziekenhuisdirecteur, die probeert de ruzie te sussen.

De patiënt was begin deze maand behandeld aan een enkelblessure, maar die was gaan zweren, waarna hij naar een particulier ziekenhuis was gegaan. De man maakt van zijn hart geen moordkuil. Hij zegt liever de dure rekening van dat ziekenhuis te betalen dan terug te gaan naar het Pattani ziekenhuis, dat door dorpelingen een ‘slachthuis’ wordt genoemd.

Voor de rest van het nieuws zie Kort nieuws.

Kort nieuws donderdag 31 mei

– Ongetwijfeld het grootste corruptieschandaal van Thailand: de nooit afgebouwde afvalwaterzuiveringsinstallatie Klong Dan in Samut Prakan. Gisteren zijn nieuwe arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen vier betrokkenen die niet kwamen opdagen in de Dusit District Court, die het vonnis van het hooggerechtshof bekend zou maken. De zitting die al eerder was uitgesteld, is nu uitgesteld tot 13 juli.

De rechtbank vermoedt dat de vier waaronder toenmalig staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Vatana Asahame, naar het buitenland zijn gevlucht. (Alles over deze zaak op de pagina Khlong Dan: Een smerige zaak rond afvalwater)

– Nog meer corruptie. De PACC zegt dat vorig jaar de meeste klachten over corruptie betrekking hadden op LAO’s (local administrative organisations, lokale bestuursorganen). Van de ingediende klachten betrof 17,35 procent LAO’s, 15,11 procent het ministerie van Binnenlandse zaken, 9,9 procent de RTP, 4,1 procent Onderwijs en 2,3 procent Landbouw. De topvijf provincies waren Bangkok, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai, Ubon Ratchathani en Nakhon Sawan. Bijna de helft van de klachten ging over machtsmisbruik.

1.175 zaken zijn in behandeling genomen. Aan het onderzoek naar 26 zaken kwam een eind wegens gebrek aan bewijs of doordat verdachten waren gestorven.

– Het Corrections Department (gevangeniswezen) gaat gevangenen in de gelegenheid stellen een aanvraag te doen voor een beroepskwalificatie in 47 beroepen. Gehoopt wordt dat daardoor het aantal recidivisten afneemt. Het ministerie van Justitie en het Thailand Professional Qualification Institute (TPQI) hebben daarover gisteren een MoU getekend.

Met een certificaat dat is goedgekeurd door het TPQI, hebben ex-gedetineerde een grotere kans op werk. Gedetineerden hebben al een beroepstraining gekregen voor 72 beroepen, zoals timmerwerk, onderhoud van air-conditioners en massagetherapie.

Volgens het CD is het aantal recidivisten de afgelopen drie jaar toegenomen van 17 naar 33 procent, met name drugsverdachten

– Het ministerie van Defensie bestudeert een plan om te co-investeren in een nieuwe satelliet die in 2021 in bedrijf komt, wanneer het leasecontract van het ministerie voor de Thaocom satelliet afloopt. De co-investering bedraagt gedurende 15 jaar 2 miljard baht per jaar.

Het ministerie vindt het nodig over een eigen satelliet voor veiligheidstaken te beschikken, hoewel andere diensten er ook gebruik van mogen maken, zei defensiewoordvoerder Klongcheep na een vergadering van de defensieraad. Een van de gespreksonderwerpen was het door het ministerie opgestelde nationale strategisch plan voor het luchtruim 2018-2027.

– De Council of Engineers (CoE) dringt er bij het ministerie van Werkgelegenheid op aan buitenlanders te blijven uitsluiten van het beroep van civiel ingenieur tenzij aboluut noodzakelijk en met toestemming van de CoE. De raad is het niet eens met het voorstel het beroep te schrappen op de lijst van beroepen die uitsluitend door Thai mogen worden uitgeoefend. De raad maakt zich zorgen over de publieke veiligheid en professionele vakbekwaamheden. Het ministerie heeft voorgesteld 10 beroepen open te stellen voor buitenlanders.

– Nog eens twee clearing house rondes worden geopend om de vele lege plaatsen op universiteiten op te vullen. Die zijn het gevolg van een nieuw toelatingssysteem, geïntroduceerd door de Council of University Presidents of Thailand.

In de derde ronde van het systeem zijn veel studenten niet geplaatst op hun voorkeursfaculteit. Dit komt omdat sommigen op verschillende faculteiten een plaats hebben gewonnen, maar ze hebben nog niet besloten welke te kiezen.

– Het ministerie van Onderwijs heeft drie nieuwe gevallen van corruptie ontdekt bij de verstrekking van staatsgelden aan scholen in het Noordoosten. Ze kwamen aan het licht bij een inspectie in elf provincies.

Ik geef één voorbeeld: een ambtenaar in Nakhon Ratchasima gebruikte een valse kwitantie om 380.000 baht uit te keren aan twee scholen voor de aanschaf van materialen bij een bedrijf in Samut Sakhon. Hij is op non-actief gesteld, een disciplinaire commissie doet onderzoek.

– Tot slot INBrief.
1 De ambassade van Cambodja heeft gewaarschuwd voor een vrouw die zich voordoet als prinses en dinsdag een bezoek wil brengen aan Chiang Rai, of al heeft gebracht: dat is onduidelijk. De vrouw beweert een kleindochter te zijn van wijlen koning Sihanouk. Ze zou al een ceremonie hebben bijgewoond bij de opening van een weg in Surin.

2 Maritiem biologen behandelen een gewonde short-finned pilot whale, die in Chana (Songkhla) op het strand is aangespoeld. De vis is 5 meter lang en weegt 500 kilo. Hij wordt intraveneus gevoed om infecties te voorkomen. Bloed- en huidmonsters worden onderzocht.

3 Gisterochtend heeft de politie in een dorp in Wang (Narathiwat) het lichaam gevonden van een rubbertapper. Hij was in zijn borst en rug geschoten en zijn gezicht was zwaar gekneusd. De man werd sinds dinsdag vermist.

4 Het aantal verkeersdoden op landelijke snelwegen is vorige maand tijdens Songkran in vergelijking met een jaar eerder met 22 procent toegenomen. Bij 2.269 ongelukken kwamen 377 personen om het leven. Belangrijkste oorzaak was te snel rijden. De meeste ongelukken gebeurden met pickup trucks (32 pct), gevolgd door personenauto’s (25 pct) en motorfietsen (24 pct).

5 Idem bericht op de website over de geslaagde proef met biodiesel.

Nieuws van de website in 1 regel

• Overnachtingen op ongerept Similan eiland in nationaal park Moo Koh Similan verboden
• Abt Wat Saket, tevens SSC-lid, uit de orde gestoten; borgtocht geweigerd
• Gevluchte abt Wat Saket geeft zich aan bij CSD
• 12 levende honden en 2 katten in zakken gevonden op laadbak pickup truck
• Passagier New York-BKK meldt diefstal uit bagage twv 20.000 baht
• Suvarnabhumi: Koreaan aangehouden voor diefstal portemonnee
• Tempelaffaire: Koning neemt zeven monniken rang af
• Centrale bank: Economie verbetert, maar blijft ongelijkmatig
• Test wijst uit: Olie van inheemse boom geschikt als biodiesel voor landbouwmachines
• Thailand is bestemming voor e-afval uit Hong Kong, Singapore en Japan
• Zucht van verlichting: Niets mis met parlementswet, zegt Constitutionele Hof


 

Alle ogen zijn gericht op …

30 mei – Vandaag is een spannende dag voor politiek-Thailand. Het Constitutionele Hof doet een uitspraak over de legitimiteit van de organieke wet op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden. Omdat BP zich nu eenmaal beschouwt als de Vierde Macht, opent de krant ermee en doet er nog een schepje bovenop met het tweede artikel op de voorpagina: een analyse of de droom van Suthep Thaugsuban, voormalig leider van de protestbeweging PDRC tegen de regering Yingluck, uitkomt.

Een kwart van de voorpagina wordt ingenomen door een foto van koning Vajiralongkorn [wanneer zou hij eens gekroond worden?] die gisteren op Visakha Bucha Day enkele ceremoniële taken verrichtte. Ik zal niets zeggen over zijn gezichtsuitdrukking want majesteitsschennis is een ruim begrip in Thailand. Laten we zeggen: hij kijkt net zo strak als zijn vader, The king never smiles, de titel van een verboden boek uit 2006 [Nooit gelezen].

De organieke wet is de laatste van tien wetten die vereist zijn voor het doorgaan van de verkiezingen. Het Hof is gevraagd zich te buigen over twee artikelen: de intrekking van politieke rechten voor degenen die zonder geldige reden niet stemmen en hulp aan gehandicapten in het stemhokje.

‘Wanneer het Hof zegt dat ze ongrondwettelijk zijn’, zegt Jade Donavanik, adviseur van de grondwetcommissie die de grondwet en alle organieke wetten heeft geschreven, ‘dan moeten ze gerepareerd worden, maar ik denk niet dat dit lang hoeft te duren. Tenzij er een poging wordt gedaan de verkiezingen uit te stellen, kan het resultaat geen gevolgen hebben voor de roadmap [to democracy].

Ergo: de verkiezingsmaand februari komt niet in gevaar, alhoewel premier Prayut die maand nooit heeft genoemd, wel ‘early nex year’. Overigens is een belangrijke hobbel al opgeruimd, want het Hof, gevraagd om een uitspraak over de organieke wet op de benoeming van senatoren, heeft die op 23 mei het groene licht gegeven.

Prominent Chartthaipattana-lid Somsak zegt: ‘De machthebbers kunnen niet de uitspraak van het Constitutionele Hof gebruiken om de verkiezingen uit te stellen. Maar ik weet niet of ze andere excuses hebben, nadat ze al vele malen zijn uitgesteld.’

Rest nog een besluit van het Hof over de legitimiteit van een order van de NCPO over een wijziging van de organieke wet op politieke partijen, die al eerder is goedgekeurd door het parlement. Somsak: ‘Als die in strijd is met de grondwet moet de organieke wet op politieke partijen gevolgd worden. Dat is beter.’

De analyse mag u zelf lezen want die verzuipt in de details waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet. Klik hier. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

* De oorspronkelijke vorm van de uitdrukking luidt ‘Aller ogen zijn gericht op Kwatta’ (dus: ‘de ogen van allen, van iedereen’). Tegenwoordig is ‘Alle ogen zijn gericht op Kwatta’ een geaccepteerde variant. De uitdrukking komt uit de reclame. Vroeger waren de chocoladerepen van Kwatta een begrip. Op de repen stonden zegels, de Kwattasoldaatjes, waarmee men voor cadeaus kon sparen. In de Eerste Wereldoorlog waren de Kwattarepen erg geliefd bij de soldaten van het Nederlandse leger, die ondanks de neutrale opstelling van Nederland toch gemobiliseerd waren. ‘Aller ogen zijn gericht op Kwatta’ zou in de kazernes ontstaan zijn. De uitdrukking werd later door Kwatta zelf gebruikt als reclameslagzin: ‘Aller ogen zijn gericht op Kwatta’s manoeuvre chocolaad’. De naam Kwatta verwijst naar een cacaoplantage in Suriname. (Bron: Onze Taal)

Regime smeedt ’t ijzer terwijl ’t heet is

30 mei – Exclusief opening en analyse telt het nieuwskatern van BP vandaag acht nieuwsberichten c.q. -verhalen, een achtergrondverhaal en de rubriek INBrief met vier korte berichten. Op pagina 2 zes foto’s van Visakha Bucha Day, waardoor er weinig ruimte overbleef voor tekst.

Ondanks de regen ging een processie naar Wat Phra That Doi in Chiang Mai door om monniken een nieuwe set klederen te geven en staken dorpelingen op Doi Suthep kaarsjes aan bij het standbeeld van een boeddhistische monnik.

Het Special Report beslaat de halve pagina 3. Critici zeggen dat het regeringsplan om de economie op grassroot level te stimuleren gebruikt wordt om steun te verwerven voor het regime, terwijl politieke partijen werkeloos moeten toezien omdat het verbod op politieke activiteiten en bijeenkomsten nog steeds van kracht is.

De campagne, Thai Niyom Yangyuen (sustainable Thainess) geheten, werd in februari gelanceerd met het doel 200.000 baht te injecteren in elk van de 82.371 dorpen in het land. Dat geld is bestemd om lokale bedrijven te ontwikkelen en de leefomstandigheden op duurzame wijze te verbeteren. De campagne duurt vier maanden, het aanvankelijk begrote budget van 16,4 miljard baht is eerder deze maand opgetrokken naar 100 miljard baht.

Als voorbeeld dienen de campagnes van de Chinese communistische partij. Ambtenaren zijn het land ingetrokken om meningen te verzamelen van dorpelingen. In elk dorp wordt een commissie van dorpelingen gevormd die toezicht houdt op de geplande projecten. Maar ondanks de goede bedoelingen van de regering, neemt de kritiek toe. Dat alles in Regime makes hay while sun shines (Het ijzer smeden terwijl ‘t heet is).

Gevluchte monniken kregen hulp
Pagina 2 opent met een bericht over de abt van Wat Saket en de assistent abt van Wat Samphanthawong, die onvindbaar waren toen de politie donderdag een inval deed in drie tempels in Bangkok en Pathum Thani. De politie zoekt een Thaise man en vrouw en een burger uit Laos die hen geholpen zouden hebben tijdig te vluchten. De twee monniken worden verdacht van betrokkenheid bij de verduistering van gelden uit het tempelfonds.

Straf dreigt voor Thailand
Pagina 4 opent met een bericht over Thaise varkens en Amerikaanse producenten van varkensvleesproducten. Ze hebben het Office of the United States Trade Representative gevraagd Thailand te straffen omdat het land weigert varkensvlees te importeren dat ractopamine bevat, een voedseladditief ter bevordering van mager vlees, dat in de meeste landen is verboden. De straf die gevraagd wordt is het intrekken van het Generalised System of Preferences voor Thailand .

Boven de opening staat een foto van acht celebs die gisteren bij de politie op het matje moesten komen vanwege de promotie van Magic Skin producten. Maar die hebben zo te zien geen ractopamine nodig.

Het overige nieuws noem ik in Kort Nieuws.

Kort Nieuws woensdag 30 mei

– Het ministerie van Onderwijs maakt vandaag de resultaten bekend van een onderzoek naar de bouw van een aquacultuur research centrum in Songkhla, waarvan de kosten in tien jaar zijn opgelopen van 835 miljoen baht naar 1,4 miljard baht. Het onderzoek is begin dit jaar begonnen na talloze vertragingen, waardoor de kosten waren gestegen, en nadat de aannemer het contract voor de zesde keer had gewijzigd.

Het onderzoek moet duidelijkheid verschaffen over de vraag of er sprake is geweest van onregelmatigheden en wie daarbij betrokken waren. Met de bouw is in 2001 begonnen, de opening was gepland voor 2011. Het lange uitstel en de geruchten over corruptie waren voor de ouders van studenten aan het Tinsulanonda Fisheries College aanleiding in januari de minister te waarschuwen voor mogelijke corruptie.

– Voormalig regeringspartij Pheu Thai en Chartthaipattana, Thailand’s derde grootste partij, steunen het initiatief van de nieuwe politieke partij Future Forward om de grondwet van 2017 te wijzigen of zelfs te schrappen.

Chartthaipattana kernlid Varawut zei gisteren dat bepaalde elementen in de grondwet beter en praktischer gemaakt kunnen worden. Hij benadrukt dat het niet strijdig met de wet is wanneer politieke partijen de wijzigingen opnemen in hun verkiezingsprogramma.

Na de algemene ledenvergadering op zondag maakte mede-oprichter en secretaris-generaal Piyabutr van FF bekend dat de partij op de eerste parlementsvergadering na de verkiezingen het voorstel zal doen alle orders van de NCPO in te trekken. Partijleider Thanathorn zei dat FF alle politieke gevangenen amnestie wil verlenen, die op last van de NCPO gevangen zijn gezet.

Pheu Thai-lid Watana noemt de huidige grondwet ondemocratisch. Het referendum in augustus miste volgens hem transparantie. Watana zegt dat het regime elke truc gebruikte om ervoor te zorgen dat de grondwet door de kiezers goedgekeurd zou worden, zoals aanklachten tegen critici en de inzet van legerofficieren om de ‘goede punten’ naar voren te brengen.

– Drie kortjes in de rubriek INBrief sla ik over want die worden ook vermeld in Nieuws van de website. Blijft over het berichtje over een Russische toeriste (39) die op 21 april vermist raakte op Koh Samui. De politie is nog steeds naar haar op zoek, ook op Koh Ha, een klein eilandje bij Koh Samui nadat een tip was ontvangen over een buitenlander die er was gesignaleerd. Maar ze is er niet gevonden.

Koh Ha is verboden terrein omdat het een natuurreservaat is waar vogels nestelen. Naar verluidt lijdt de vrouw aan geheugenverlies en spreekt ze geen Engels.

– De politie van Prachin Buri en een multi-disciplinair team ondervragen vandaag de families van een peuter van 2 jaar en 10 maanden en een jongen van 11 jaar die het meisje seksueel gemolesteerd heeft. Beide families leggen op het kantoor van de openbare aanklagers een verklaring af. De jongen is een neefje van het meisje. In het ziekenhuis van Kabin Buri is een genitale infectie geconstateerd als gevolg van de verkrachting.

– Nog meer ongewenste seks. Drie jongens van 6, 8 en 11 in Buri Ram wordt ongepast gedrag ten laste gelegd omdat ze een kindergarten jongen en meisje dwongen een seksclip te imiteren waar ze naar keken. De politie wacht op de resultaten van een lichamelijk onderzoek om te bepalen of er meer is gebeurd dan naspelen.

– De drie transgenders die zijn aangehouden op basis van een video waarop ze naakt poseren voor Chinese toeristen, zeggen dat de video in 2013 is opgenomen. Ze hebben geen idee wie hem online heeft gezet. Voor hun demonstratie ontvingen ze elk 4.000 baht. De ladyboys hebben een boete gekregen van 5.000 baht. Ook vermeld in Nieuws van de website.

Nieuws van de website in 1 regel

• Politieagent regelt verkleed voor school in Nakhon Nayok verkeer
• 800 kilo crystal meth in koeling pickup truck onderschept, vrouw aangehouden
• Pattani: Dorpeling dood geschoten bij terugkeer uit moskee
• Pattaya: Drie transgenders poseerden naakt voor Chinese toeristen
• Constitutionele Hof besluit woensdag over legitimiteit organieke parlementswet
• Surat Thani: Elektriciteitspaal staat in de weg
• Zes van de negen verdachten van bomaanslagen op 20 mei aangehouden


 

Phra Buddha Isara monnik af en gevangen gezet

Wat is meten met twee maten?

29 mei – Heeft u zich wel eens afgevraagd wat meten met twee maten concreet betekent, een uitdrukking die ik regelmatig in de krant tegenkom? Ja, dat mensen verschillend worden behandeld. Dat de hi-so in Thailand zich alles kunnen veroorloven en arme mensen niet. Maar dat klinkt me nog te vaag.

In zijn wekelijkse beschouwing Think Pragmatic in Bangkok Post geeft voormalig BP-redacteur Veera Pratheepchakul drie indringende voorbeelden, het meest schrijnend de arrestatie van Phra Buddha Isara.

Donderdagochtend vroeg stond de politie met getrokken pistool voor de deur van de kamer van de abt van Wat Or Noi in Nakhon Pathom. Hij werd gezocht wegens zijn rol in 2014 bij Bangkok Shutdown, het protest van de PDRC tegen de regering Yingluck. Isara had de leiding bij de blokkade van het regeringscomplex Chaeng Wattana.

Een politieagent sloeg met een hamer de knop van de deur, waarna de agenten de kamer binnenstormden en de monnik van zijn bed werd gelicht. Dat schijnt nogal hardhandig te zijn gegaan. De abt werd vervolgens afgevoerd en defrocked want monniken mogen niet gevangen gezet worden. En daarna was het enkele reis Bangkok Remand Prison.

Veera zet er de behandeling door de politie van aannemerstycoon Premchai Karnasuta, directeur van een van Thailand’s grootste aannemersbedrijven, tegenover, en de poging om de abt van Wat Dhammakaya te traceren en aan te houden, sindsdien vermoedelijk genietend van een verblijf in het buitenland. (Zie de pagina KCUC Wat Phra Dhammakaya 2)

Toen Premchai zijn opwachting maakte op een politiebureau in Kanchanaburi om te horen waarvan hij werd beschuldigd, de illegale jacht op beschermde dieren in een bosreservaat, werd hij door RTP adjunct-politiehoofdcommissaris Srivara begroet met een diepe buiging. Die uiting van eerbied leverde de nodige kritiek op van internetters. (Op de pagina Stroperssage alle voorgaande berichten over Premchai)

Als derde noemt Veera de slaafse houding van DSI-agenten toen ze medewerkers van de gezochte abt van Wat Dhammakaya om toestemming vroegen het tempelterrein te mogen betreden om te zoeken naar de abt die zich daar verborgen zou houden. De politie zegt dat ze geweld wilde voorkomen. Zij kreeg de nodige kritiek over zich heen omdat ze herhaaldelijk de invallen verknoeide. De eerste keer kwam ze niet eens het tempelterrein op omdat gelovigen een menselijk schild vormden.

Veera vindt dat er geen excuus is voor de ruwe arrestatie van Isara. Helaas wordt uit zijn verhaal niet duidelijk waarom de politie zo tekeer ging. Ik gis: ze had nog een appeltje te schillen met de bij andere gelegenheden lastige monnik. Oftewel: Boontje komt om zijn loontje. (Bron: Bangkok Post, 28 mei)

Waarheen Airbnb?

29 mei – ’t Is grotendeels oud nieuws want op 18 mei schreef ik er al over, maar het Business katern van de krant bevatte gisteren een kader met cijfers en die wil ik u niet onthouden. Om uw geheugen op te frissen en trouwens ook van mezelf plaats ik het bericht van 18 mei nog een keer.

Ter aanvulling: Airbnb beschikt in Thailand over 61.000 kamers, suites en huizen voor de korte-termijnverhuur. Maar de toekomst is ongewis gezien de rechtbankuitspraak in Hua Hin.(Bron: Bangkok Post, 28 mei)

Airbnb boekingen zijn illegaal
18 mei – Mensen die hun kamer via Airbnb op dagelijkse of wekelijkse basis verhuren, handelen in strijd met de Hotel Act van 2004, aldus een recente rechtbankuitspraak in een zaak tegen de Wan Vayla Condo in Hua Hin (Prachuap Khiri Khan). Alleen verhuringen van dertig dagen of meer zijn legaal.
De uitspraak, indien landelijk toegepast, kan het begin inluiden voor bedrijven zoals Airbnb hoewel ze voortdurend hebben gezegd dat ze legaal opereerden. De gevolgen voor Airbnb zelf kunnen ingrijpend zijn daar het bedrijf in Thailand stevig aan de weg timmert. Zowel verhuurders als huurders plukken de wrange vruchten.
De Thai Hotels Association (THA) heeft de regering gevraagd niet-geregistreerde hotels, inclusief Airbnb appartementen en condominiums, te verbieden. De THA zegt dat ze problemen veroorzaken voor ’s lands toerisme-industrie.
De vereniging wil dat de regering het draconische artikel 44 [van de interim-grondwet] inzet om een eind te maken aan de problemen. Volgens adviseur Surapong is de helft van de hotels in Thailand niet geregistreerd bij het Department of Local Administration dat hotelvergunningen verstrekt.
Een stewardess in Dubai denkt dat de keuze voor toeristen wordt beperkt wanneer Airbnb wordt verboden in Thailand. Veel mensen boeken graag kamers via Airbnb. Ze vindt dat er een manier moet worden gevonden om het bedrijf legaal te laten opereren ten behoeve van klanten die dit kanaal graag gebruiken.

Jonge (politieke) honden krijgen de wind van voren

29 mei – Met enig satanisch genoegen vandaag in de krant gelezen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte is van het visum, geldig voor 10 jaar, dat Engeland aan premier Yingluck heeft verstrekt. De bron van het nieuws is de redacteur van BBC Thai, die gestationeerd is in Londen. Hij zegt het gehoord te hebben van een ‘bron dichtbij Yingluck’. Tevens melden de media dat Yingluck momenteel gebruik maakt van een paspoort uitgegeven door een Europees land.

Vanwaar mijn genoegen? Ten eerste omdat de media prima werk hebben verricht. Als voormalig journalist heb ik een zwak voor media die nieuws brengen waarvan de autoriteiten nog niet op de hoogte zijn [ook van informatie die machthebbers onder de pet willen houden].

Ten tweede omdat Yingluck deze opsteker wel kan gebruiken, want Thailand wil een deel van de verliezen, geleden op het hypotheeksysteem voor rijst, op haar verhalen. Een juridisch monstrum. Gebruikelijk is een minister politiek aansprakelijk te stellen. Zo hebben we in Nederland de paspoortaffaire gehad die de kop heeft gekost van de verantwoordelijke minister. Maar een minister persoonlijk aansprakelijk stellen is ongehoord en zeker omdat het in dit geval ingegeven is door primitieve wraakgevoelens om de Shinawatra clan kalt te stellen.

Kleinzielig en licht geraakt
Het openingsverhaal van Bangkok Post bevalt me ook, het getuigt van de kleinzieligheid en lichtgeraaktheid van het militair gezag dat geen kritiek kan velen. Tja, in het leger is kritiek op meerderen not done, maar dat geldt niet voor de politiek. BP meldt dat het regime zijn pijlen richt op de nieuwe politieke partij Future Forward, een partij die een verfrissend geluid laat horen in het verkalkte Thaise politieke landschap.

Ik mag die jonge honden wel: nergens bang voor en ze maken van hun hart geen moordkuil. Zo zei mede-oprichter, inmiddels partijleider Thanathorn, topman bij een grote fabrikant van auto-onderdelen, dat de partij streeft naar herziening van de ‘ondemocratische’ grondwet. Ze wil ook dat degenen, die veroordeeld zijn op basis van een order van de NCPO, amnestie krijgen (website) c.q. dat alle orders worden ingetrokken (krant).

Dat was uiteraard tegen het zere been van premier Prayut. Hij vindt dat FF misbruik heeft gemaakt van de toestemming die ze van de NCPO heeft gekregen voor het houden van een algemene ledenvergadering. De vergadering is bedoeld om partijleiding en bestuur te kiezen, niet om een politieke statement te maken, want daarvoor geldt nog steeds het verbod op politieke activiteiten.

Prayut zei: ‘Wat jullie ook doen, denk zorgvuldig na. Is het kritiseren [van de NCPO] en haar beschuldigen van al deze dingen gepast?’ Wel, meneer de premier, laat mij deze [retorische?] vraag beantwoorden. Jazeker dat is gepast want u heeft van Thailand een dictatuur gemaakt en schroomt verkiezingen uit te schrijven.

Zo, beste lezers, lieve lezeressen, dat moest ik toch even kwijt. Vergeef me mijn ‘oprispingen’, beter gezegd dit commentaar bij het voorpaginanieuws van vandaag. (Zie voor alle voorgaande berichten over de politieke ontwikkelingen de pagina Verkiezingsnieuws 2 en over Yingluck de pagina The Great Escape en Rijst 4

Brandstofprijzen, reclame voor cosmetica en KCUC

29 mei – Bangkok Post telt vandaag exclusief de hierboven genoemde nieuwsitems veertien nieuwsberichten c.q. -verhalen. Het goede nieuws is dat de subsidie op de brandstofprijzen tot het eind van het jaar verleend wordt. Het State Oil Fund beschikt daarvoor over voldoende reserves, mits het brandstofgebruik gelijk blijft. Thans zit er 31 miljard in de pot, een bedrag dat de afgelopen vier jaar is gespaard want toen de junta in 2014 aantrad, was het fonds uitgeput.

Het slechte nieuws is dat de op tv en internet verboden reclame voor (ondeugdelijk en niet door de FDA goedgekeurde) cosmetica, waaronder whitening producten en voedselsupplementen nu opduikt op satelliet tv-kanalen, waaronder kanalen die vanuit Laos opereren. Vorige week waren het er drie, deze week zeven. Ook wordt reclame gemaakt voor producten die seksuele prestaties verbeteren.

Slecht nieuws voor alle spaarders van de Klonchan Credit Union Cooperative. De DSI heft het beslag dat is gelegd op 3,8 miljard baht, niet op. Uiterst lullig als je al die tijd hebt gespaard voor aanvulling op je pensioen en er geen gebruik van kunt maken. Het beslag heeft te maken met de verduistering van gelden uit de kas door de toenmalige voorzitter. (Zie de pagina KCUC Wat Phra Dhammakaya 2).

Vijftig slachtoffers hebben gisteren de DSI in een petitie gevraagd het beslag op te heffen. Ze zeggen dat de KCUC alleen haar crediteuren en degenen die gestort hebben [?] gaat terugbetalen en niet haar aandeelhouders. Snap ik niet, maar het schandaal waarin ook Wat Dhammakhaya is betrokken, is dan ook knap ingewikkeld.

Politie breidt onderzoek naar tempelschandaal uit

29 mei – Het net in het laatste (vierde) onderzoek naar het tempelschandaal wordt verder uitgegooid. De Counter Corruption Division (CCD) van de politie richt nu ook haar pijlen op allen die banden hebben met monniken en ambtenaren en in voorgaande drie rondes opgepakt zijn.

CCD-hoofd Kamol zegt nog geen tijdsplanning te hebben gemaakt voor het vierde onderzoek. ‘Ik wil alleen dat degenen die betrokken zijn bij het onderzoek zich ervoor volledig inzetten.’

Het onderzoek heeft geen betrekking op Wat Saket, waar de politie donderdag drie assistenten van de abt aanhield. Abt Phra Phrom Sitthi zelf werd tijdens de operatie niet gevonden. Wat Saket is een van de drie tempels in Bangkok en Pathum Thani waar de politie deze dag invallen deed. Daarbij werden vijf topmonniken aangehouden.

Minister Suwaphan (PM’s Office) zei gisteren door het NOB te zijn geïnformeerd dat vijftien medewerkers betrokken zijn bij de verduistering van gelden uit het tempelfonds. Gelden uit het tempelfonds worden door het National Office of Buddhism verstrekt aan tempels voor onderhoud, renovaties, zendingswerk en godsdienstonderwijs.

In de derde ronde is gebleken dat tien tempels gesjoemeld hebben. Ze worden ervan verdacht 70 miljoen baht aan het fonds te hebben onttrokken. (Zie verder de pagina Corruptie 5 voor voorgaande berichten)

Kort nieuws dinsdag 29 mei

– Vier celebs zijn gisteren door de politie ondervraagd over hun medewerking aan de promotie van Magic Skin producten. De politie moet nog 17 van de 37 celebs ondervragen die zich voor het karretje van het bedrijf hebben laten spannen, uiteraard tegen betaling. Op de foto Wanid Thermpanaporn.

Zondag heeft de politie de aanklacht tegen de directie en staf van het bedrijf uitgebreid met de beschuldiging valse informatie op de labels te hebben gezet. Daarop staat een boete van 30.000 baht.

De twee eigenaren Wannapha en Thananphan zijn eerder voor fraude aangeklaagd in verband met Chlorophyll Detox Fibre. Zij riskeren een gevangenisstraf van 5 maanden tot 10 jaar en een boete van 5.000 tot 100.000 baht. Wannapha en een andere eigenaar zijn aangeklaagd wegens fraude in verband met de distributie van Slim Milk producten. Verder zijn anderen aangeklaagd voor fraude met Apple Slim, producten van Treechada en producten van het merk Fern, Shinobi en Mezzo.

Mogelijk wordt tegen Wannapha een arrestatiebevel uitgevaardigd. Zij is vrijgelaten op borgtocht maar kwam gisteren niet opdagen bij de politie die haar had opgeroepen.

– Oplichting door call centra is deze maand weer toegenomen nadat een eerdere operatie hun activiteiten aanzienlijk had beperkt. De oplichters opereren vanuit Taiwan en ze richten zich weer op Thai, aldus adjunct-hoofd Surachate van de toeristenpolitie. De Thaise en Taiwanese politie is op zoek naar meer verdachten.

Ruim veertig Taiwanese oplichters, waaronder enkele leidende figuren, zijn inmiddels aangehouden. Thai zijn benaderd voor het openen van een bankrekening voor de bendes in Chanthaburi en noordoostelijke provincies. De politie weet al om wie het gaat. Amlo gaat hun vermogen confisqueren.

Tot nu toe is 12 miljoen baht teruggegeven aan 82 slachtoffers. Sinds 8 december vorig jaar zijn 445 zaken gerapporteerd, die een schade van 235 miljoen baht hebben veroorzaakt. Sinds het begin van de maand zijn twintig mensen in de val gelopen, ze hebben 10 miljoen baht verloren.

– De politie van Pattaya heeft gisteren twee Nigerianen aangehouden die verdacht worden van romance scam. De politie vond elf creditcards, twintig bankboekjes en documenten die betrekking hebben op militaire posities verbonden met de VS en Syrië [?]. De romantiek oplichters doen zich doorgaans op Facebook voor als welvarende Europeanen en Amerikanen. Ze maken slachtoffers wijs dat ze giften hebben gestuurd en vragen hen de douanerechten te betalen.

– Een groep eigenaren van appartementen vraagt in een petitie aan de regering de nieuwe huurwet te wijzigen, want die maakt het voor hen moeilijker om te gaan met lastige huurders. De groep vroeg eerder deze maand de bestuursrechtbank de wet ongeldig te verklaren omdat slechts 120 van de ruim 10.000 huiseigenaren waren uitgenodigd voor een hoorzitting.

De wet geldt voor eigenaren van condo’s en huizen die meer dan vijf kamers verhuren. Ze mogen niet meer dan de huur van een maand als borgsom vragen. Ook mogen ze niets extra vragen voor elektriciteit en water.

– In de rubriek INBrief vijf kortjes.
1 De politie controleert vandaag op Visakha Bucha Day streng op de verkoop van alcohol, want alcohol is taboe op boeddhistische feestdagen. Gecontroleerd worden restaurants, karaokebars, transportterminals en benzinestations. Ook worden controleposten opgezet om bestuurders te controleren. Het verbod geldt tot middernacht. Op overtreding staat een straf van zes maanden cel en/of een boete van 10.000 baht.

2 De gouverneur van de provincie Ayutthaya pleit voor een boomplantcampagne. Ayutthaya is een van de tien provincies zonder bossen. Vandaag is niet alleen Visakha Bucha Day maar ook National Tree Day. Gisteren woonde de gouverneur een boomplantactiviteit bij [geen details]. Hij zei dat meer bomen geplant moeten worden op openbare plaatsen, zoals religieuze plaatsen, scholen en langs rivieren en wegen.

3 Idem Nieuws van de website over het officiële begin van het regenseizoen. Van midden juni tot midden juli wordt op sommige plaatsen minder regenval verwacht waardoor de landbouw in gebieden die niet geïrrigeerd worden, gedupeerd kan worden.

4 De gemeente Bangkok (BMA) gaat meer ouderenwoningen bouwen. Op het terrein van het Siriraj ziekenhuis in Prawet is een project gepland. In de eerste fase wordt het ziekenhuis gerenoveerd om ouderen beter te kunnen bedienen.

De hoofdstad telt thans 900.000 ouderen. Dat aantal stijgt de komende tien jaar naar 1,5 miljoen. De BMA beschikt nu over twee woningprojecten voor ouderen, genaamd Ban Bang Kae.

5 Idem bericht in Nieuws van de website over de kaartjesautomaten in bussen van de BMTA.

– Het Royal Irrigation Department (RID) houdt het waterniveau in het Noordoosten scherp in de gaten, met name in provincies die dienen als opslagplaats voor water. De regio heeft thans te maken met een voortdurende regenval. Vooral in juli zet het RID alle zeilen bij want dan valt 20 procent meer regen.

Volgens de huidige schattingen loopt de provincie Ubon Ratchathani het meeste risico op rivieren die buiten hun oevers treden, en overstromingen. Vooral het waterpeil in de drie rivieren van het Noordoosten, Chi, Moon en Phong, dient nauwkeurig te worden gevolgd en gereguleerd, zegt RID directeur-generaal Tongplew.

Het waterpeil in de twee grote waterreservoirs Ubonrat en Lampao en in de middelgrote reservoirs heeft de verwachte hoogte. Het Huay Siew reservoir in Khon Kaen staat voor 80 procen vol en is beheersbaar. De rivier Chi kan meer water absorberen.

Het 6th Irrigation Office heeft opdracht gegeven op kwetsbare locaties waterpompen te installeren en waarschuwingsvlaggen te plaatsen. In tambon Khon Chai Pattana (Kalasin) maken bewoners zich zorgen over de sterke erosie van de oevers van de Chi. Ze vragen de autoriteiten, die er al vijf maanden niets aan doen, actie te ondernemen.

– Uit een onderzoek is gebleken dat voor de Eastern Economic Corridor (EEC) 30.000 werkers nodig zijn. Het ministerie van Werkgelegenheid komt binnen twee maanden met een strategieplan om te zorgen voor meer vakbekwaam personeel, zegt minister Adul.

Investeerders hebben hun zorgen geuit over het tekort aan voldoende ervaren werkers. Uit een onderzoek onder 22.964 respondenten is gebleken dat 20.000, hoewel ze op dit moment geen problemen hebben, tekorten verwachten. 2.178 ondernemers hebben nog 29.914 gekwalificeerde technici nodig. De sectoren die het hardst om personeel verlegen zitten, zijn elektronica, voedselverwerking, rubber, plastic, logistiek, hotels, banken, de bouw en detailhandel.

– Laatste bericht. De kinderbijslag voor kinderen verzekerd via het Social Security Office gaat omhoog van 400 naar 600 baht per maand. De bijslag wordt verleend tot het kind 6 jaar is. Ze wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari uitgekeerd. Het aantal kinderen per gezin dat ervoor in aanmerking komt, gaat van 2 naar 3, met terugwerkende kracht tot oktober 2015.

Nieuws van de website in 1 regel

• Hof van Beroep weigert borgtocht voor vijf topmonniken
• Engeland verleent Yingluck visum voor 10 jaar
• Brand vernielt zondagnacht 80 winkels in Phuket, schade 8 miljoen baht
• BMTA stopt met gebruik 800 trage kaartjesautomaten in bussen
• Kanchanaburi: Man gedood door foeragerende olifanten
• Regenseizoen zaterdag officieel begonnen
• Benzine boycot dupeert kleine verkopers, niet PTT Plc
• Prayut: Ik heb geen nauwe banden met ex-Phra Buddha Isara
• Thanathorn: Grondwet is ’n product van dictatuur


 

‘Jonge hond’ Thanathorn gaat voor de post van premier

28 mei – ‘Nu ik partijleider ben, is er geen andere keuze – ja toch, nee toch?’ De topman van een van de grootste fabrikanten van auto-onderdelen, Thanathorn Juangroongruangkit, liet gisteren geen twijfel bestaan over zijn politieke ambities.

Nadat hij op de eerste ledenvergadering unaniem was gekozen tot partijleider van de mede door hem opgerichte politieke partij Future Forward, zei hij: ‘Mijn belangrijkste ambitie is terug te keren naar een echte democratie voor het land en de sociale ongelijkheid te verkleinen.’

Zoals al eerder gemeld richt de partij zich op jonge kiezers en wil ze fris talent aantrekken om een eind te maken aan het bestaand politieke establishment, dat al jaren verwikkeld is in conflicten die verlammend werken op de vooruitgang van het land. Van de 26 oprichters van de partij zijn 16 jonger dan 30 jaar.

De partij is een sterke tegenstander van een outsider premier (niet partijgebonden premier), een mogelijkheid die zich voordoet wanneer het nieuwe parlement het niet eens kan worden over de keuze van een premier. Aan die, wat Thanathorn noemt ‘on-democratische procedure’ doet FF niet mee.

‘In het geval we winnen, zullen we niemand van buiten de partij nomineren om premier te worden. We willen er zeker van zijn dat ons beleid correct wordt uitgevoerd. Het laatste wat ik wil doen, is mijn ambities verraden.’

Voor de ledenvergadering had FF vorige maand toestemming gekregen van de NCPO, vereist omdat nog steeds het verbod op politieke activiteiten van kracht is. De bijeenkomst werd volgens FF bijgewoond door tweeduizend personen. Van de 474 stemgerechtigde leden schaarden 473 zich achter Thanathorn en ze kozen een dagelijks bestuur van zeventien leden.

Ook twaalf andere nieuwe partijen mogen hun eerste stappen zetten op het glibberige politieke pad. Twee weken geleden vergaderde de New Palangdharma partij als eerste. Die partij wordt geleid door voormalig secretaris-generaal Rawee Machamadon van de opgeheven Palang Dharma partij.

FF mede-oprichter Piyabutr Saengkanokkul, docent rechten aan de Thammasat universiteit, werd gisteren met 472 stemmen gekozen tot secretaris-generaal. Piyabutr verwierf tijdens de regering Yingluck bekendheid als lid van Nitirat, een groep progressieve juristen. De groep pleit voor herziening van de grondwet en herziening van het strenge artikel 112 van de strafwet dat majesteitsschennis strafbaar stelt, een artikel dat wordt misbruikt om tegenstanders de mond te snoeren. Inmiddels heeft Piyabutr de groep verlaten na meermalen ontkend te hebben dat het standpunt van FF overeenkomt met dat van Nitirat.

‘Let wel: we zijn nog geen officiële politieke partij. Als gevolg van wettelijke redenen, zijn we niet in staat politieke activiteiten te ontplooien. We zullen er bij de NCPO op blijven aandringen om politieke partijen toe te staan zo snel mogelijk in actie te komen gezien de komende verkiezingen. Maar hoe langer de verkiezingen worden uitgesteld, des te meer tijd heeft FF om een stevig fundament te leggen.’

Hoewel verkiezingscampagnes nog niet zijn toegestaan, gaat de partij wel alvast middels crowdfunding inkomsten genereren om er zeker van te zijn dat de partij ‘aan de bevolking behoort’. Hij schat dat minimaal 350 miljoen baht nodig is voor een effectieve campagne. Partijfunctionarissen, inclusief Thanathorn, gaan de komende tijd met de pet rond in het hele land.

Piyabutr zegt dat de partij ook na de verkiezingen aan de weg blijft timmeren. ‘Politiek beleid moet duurzaam zijn en goed doordacht om zeker te zijn van positieve resultaten.’

Rest nog te vermelden dat Thanathorn terugtreedt als vice-president van de Thai Summit Group, zodra de precieze verkiezingsdatum is vastgesteld. Zijn broer volgt hem op. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Puntensysteem voor verkeersovertredingen in de maak

28 mei – Bangkok Post telt vandaag, exclusief bovenstaand verhaal, negen nieuwsberichten c.q. -verhalen en de rubriek INBrief met vijf kortjes op drie nieuwspagina’s in het nieuwskatern. Niet veel, maar het is dan ook maandag, overigens in Thailand geen wasdag want er worden elke dag kleren gewassen en de bewoners van mijn appartementenhotel doen dat ’s avonds.

Pagina 2 kan ik grotendeels overslaan. Het bevat een uitgebreid interview met commandant Vijak van het Derde Legerkorps over de strijd tegen drugssmokkel en -handel. Dat is zijn prioriteit. Vijak wordt nog steeds herinnerd aan de dood van een voorvechter van rechten voor de Lahu bergstam. Volgens de officiële versie zouden soldaten bij een controlepost op hem geschoten hebben omdat hij met een handgranaat dreigde, maar aan dat verhaal wordt ernstig getwijfeld. Hij zou een drugsdealer zijn, maar ook dat gelooft niemand.

Het kader op de pagina sla ik ook over. Het gaat over de achtste ACMECS Summit die op 15 en 16 juni in Bangkok wordt gehouden. Doel is de samenwerking van de ledenlanden te versterken en het beleid vast te leggen in een 5-jaren masterplan. De organisatie werd in 2003 door Thailand opgericht om de economische samenwerking te vergroten op het gebied van handel, verbindingen, toerisme en landbouw. Welke landen lid zijn, vermeldt het bericht niet. Het zegt alleen dat de verbindende schakel drie rivieren zijn.

Pagina 3 opent met een verhaal over het beoogde puntensysteem voor verkeersdeelnemers. Ben ik al eens eerder tegengekomen in de krant. Assistent-politiecommandant Nathathorn Prousoontorn is een voorstander van het systeem omdat de huidige lage boetes voor verkeersovertredingen geen afschrikwekkende werking hebben. Bovendien zijn arme mensen de dupe, de rijken hebben genoeg geld om de boetes te betalen.

Momenteel werkt de politie aan het nieuwe systeem, maar ze kan niet zeggen wanneer het klaar is. Elke bestuurder krijgt 12 punten. Voor kleine overtredingen wordt 1 punt afgetrokken, voor grotere twee of drie. Wanneer alle punten op zijn, wordt het rijbewijs 90 dagen ingetrokken, een termijn die verkort wordt wanneer verkeersles wordt gevolgd aan een door het LTD goedgekeurde rijschool. Bij recidive kunnen bestuurders hun rijbewijs definitief kwijtraken.

De meest effectieve methode om overtreders te vangen, is het gebruik van CCTV, vindt Thanathorn. Automobilisten kunnen dan niet de verbalisanten omkopen en agenten komen niet in de verleiding steekpenningen aan te nemen in ruil voor een lagere boete of kwijtschelding. Het artikel vermeldt niet, wat ik al eens eerder heb gelezen, dat de meeste boetes niet betaald worden.

Kort nieuws maandag 28 mei

– Follow-up op het bericht dat straatverkopers zijn teruggekeerd in het district Prawet waar in februari twee zusters een pickup truck met een bijl en stalen staaf hadden bewerkt. De verkopers waren teruggekeerd alhoewel de bestuursrechter op 16 mei alle vijf martktplaatsen in de Seri Villa Housing Estate had verboden.

Het districtskantoor, dat lang heeft nagelaten op te treden tegen de overlast van het marktje, heeft bekend gemaakt de maatregelen te versterken. Het heeft aangifte gedaan tegen zeventig verkopers omdat ze het rechtbankbevel aan hun laars hadden gelapt.

Districtsdirecteur Tanasit bracht gisteren in het gezelschap van districtspersoneel en politie een bezoek aan het gebied. Ze beloofden een nieuwe locatie te zoeken voor de Ple markt. Gedacht wordt aan een plaats, 1 kilometer verder, naast het Paradise winkelcentrum. De huur bedraagt daar 100 tot 200 baht per dag.

Op de foto verkopers die met een wai smeken een nieuwe locatie voor hen te zoeken of hen toe te staan er te blijven.

– De tempelaffaire (verduistering van gelden uit het tempelfonds) verhuist vandaag naar de tweede plaats op de voorpagina. De Counter Corruption Division van de politie is aan haar vierde onderzoeksronde begonnen. In de voorgaande rondes zijn dertig tempels onderzocht. De vierde ronde heeft betrekking op de jaren 2011 tot 2016.

Om hoeveel tempels en verdachten het deze keer gaat, heeft CCD-hoofd Kamol niet gezegd. Wel bevestigde hij dat monniken en overheidsfunctionarissen worden verdacht. Gevallen waarbij ambtenaren zijn betrokken, worden doorgesluisd naar de NACC.

Een bron noemt het aantal van zestig tempels in dertien provincies. Daarvan zijn veertig onderzocht, dertig worden verdacht van betrokkenheid bij de verduisteringen die geschat worden op ruim 102 miljoen baht.

Vandaag dient politiek activist Srisuwan een klacht in bij de Ombudsman en de NHRC over het vermeend gebruik van geweld bij de arrestatie donderdag van Phra Buddha Isara, de abt van Wat Or Noi. De politie brak ’s ochtends vroeg de deur van zijn kamer open en lichtte hem van zijn bed. Isara wordt van twee andere vergrijpen beschuldigd, niet van verduistering. (Zie verder de pagina Corruptie 5 voor voorgaande berichten)

– Vijf korte berichten (kortjes) in de rubriek INBrief.
1 De politie heeft op luchthaven Suvarnabhumi een Thaise vrouw aangehouden met een fles  vloeibare cocaïne. De 22-jarige vrouw kwam uit Ethiopië. De fles bevat normaal sterke drank maar die was vervangen door de drug. Hoe dat ontdekt is, vermeldt het bericht niet.

2 Tweeduizend personen, waaronder tegenstanders van het controversiële bouwproject aan de voet van de Doi Suthep (Chiang Mai), zijn begonnen bomen te planten in het kader van de campagne patron parent, dat tot doel heeft het kaalgeslagen gebied te herbebossen. Ze plantten de bomen op een gebied van 23 rai rond de bouwplaats van de 45 woningen en negen flats, want ze werden niet toegelaten tot de bouwplaats. In totaal worden [of zijn al?] 20.000 bomen geplant, waaronder phayung (Siamese rosewood, palissander) en pradu (Burma padauk).

3 De aanleg van de allereerste luchthaven in Betong (Yala) vordert: de startbaan (1,2 km) is voor 40 procent klaar, de terminal voor 20 procent. De opening is gepland voor 2020. De luchthaven heeft een capaciteit van 1 miljoen passagiers per jaar. Thans bezoeken jaarlijks 600.000 toeristen de provincie die bekend staat om de in mist omhulde berg Aiyerweng.

4 Zie ook Nieuws van de website in 1 regel. In Phitsanulok is een vrouwelijke motorfietser overleden bij een aanrijding door een betonwagen die door het rode verkeerslicht was gereden en een auto had geramd. De automobiliste was niet gewond.

5 De politie is vol vertrouwen dat het haar lukt twee buitenlanders aan te houden die uit de woning van een zakenman, afkomstig van de Marshalleilanden in Oceanië, in Bang Kapi (Bangkok) goederen ter waarde van 12 miljoen baht hadden gestolen, waaronder 28 Rolex horloges en vijf gouden halskettingen. Vermoed wordt dat ze naar China zijn gevlucht. Tegen hen worden arrestatiebevelen aangevraagd

– Raar bericht want partijleider Abhisit (Democraten) heeft herhaalde malen gezegd dat samenwerking met haar aartsrivaal Pheu Thai uitgesloten is. Maar nu zet secretaris-generaal Juti de deur op een kier. De Democraten hebben hun zinnen gezet op het winnen van de verkiezingen, zegt Juti. De partij wil de kern vormen van de nieuwe regering.

Wanneer de wens van de Democraten in vervulling gaat en de partij een coalitiepartner nodig heeft, is samenwerking niet uitgesloten, maar alleen als er een wisseling de wacht is. [Lees: Als de partij niet langer onder invloed van Thaksin staat] Thans wordt de partij tijdelijk geleid door Viroj Paoin. Naar verluidt gaat mevrouw Sudarat de teugels overnemen. Zij is de voormalige vice-leider van Thaksin’s Thai Rak Thai. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Nieuws van de website in 1 regel

• Sukhothai: Dorpelingen verzetten zich tegen bouw biomassa energiecentrale
• Mede-oprichter Thanathorn van Future Forward gekozen tot partijleider
• Phitsanulok: Betonwagen rijdt door rood licht, vrouw op motorfiets omgekomen
• Suan Dusit Poll: Meeste zorgen over verkiezingen en toestand van de democratie
• Nida Poll: Veel voedselproducten zijn onveilig, zegt meerderheid
• THAI boekt forse winst in eerste kwartaal
• Ombudsman krijgt petitie van politiek activist over ruwe arrestatie Isara
• Khon Kaen: Winkeldief dankzij video aangehouden, buit gevonden
• Gerucht op social media: BTW naar 9 pct; fiscus ontkent: ’t is nepnieuws


 

Vol verwachting

27 mei – De uitdrukking Goed nieuws is geen nieuws lijkt vandaag bevestigd te worden door de acht berichten in Nieuws van de website in 1 regel. Slechts twee zijn positief (excuus P&P, bomenplantactie), de mensenhandelaar is een twijfelgeval, want 9 jaar is wel erg lang. Is er al die tijd niet naar hem gezocht? Op het moment dat ik dit schrijf, heb ik de krant nog niet gezien. Dus misschien biedt die een ander beeld. Ben benieuwd.

Vol verwachting (2)

27 mei – Biedt de krant een ander beeld? Inmiddels in het bezit van de zondagkrant kan ik die vraag moeilijk beantwoorden. Sommige berichten zijn neutraal (bouw station Bang Sue voor de helft gevorderd), andere laten zich in geen enkele categorie onderbrengen en sommige bevatten zowel goed als slecht nieuws.

Neem het bericht Man nabbed for beating dog with hoe over de man die zijn lievelingshond heeft dood geslagen omdat die kwaadaardig en gewelddadig was geworden. Dat is slecht nieuws vanwege de daad, maar goed nieuws omdat hij is aangehouden.

In een ingezonden brief in BP las ik eens dat het werkwoord to nab een archaïsche uitdrukking is die niet meer gebruikt wordt. Mijn digitale woordenboek vertaalt het met oppakken, vangen en geeft als voorbeeld The police nabbed the thief. Mijn papieren woordenboek kent het werkwoord niet eens in deze betekenis, want geeft als vertaling (slang) gappen, snappen.

Na dit taalkundig uitstapje op naar de krant. Op de drie nieuwspagina’s in het eerste katern tel ik negen nieuwsberichten c.q. -verhalen, de rubriek News Bites met vier kortjes en een verslagje van een Thaise culturele show op een school in Frankfurt. In Germany schrijft de krant erbij, wat erop wijst dat de krant geen hoge dunk heeft van de topografische kennis van haar lezers. Merkwaardig want BP wordt door expats en de elite gelezen. Misschien niet goed opgelet bij de aardrijkskundeles? Opdracht voor lezers van mijn nieuwsrubriek: wijs Frankfurt op bijgaande blinde kaart aan.

De opening van pagina 3 is vandaag weinig inspirerend, want – u raadt het al – gaat over partijpolitiek. De opening van de 4 daarentegen compenseert dat weer want gaat over de axe aunts die furious zijn. En terecht, want verkopers van het marktje dat is verboden door de Central Administrative Court (bestuursrechter) zijn teruggekeerd (foto boven).

De bedoelde ‘tantes’ zijn twee zussen die in februari een pickup truck bewerkten met een bijl en staaf. Want voor de zoveelste keer was de oprit van hun huis geblokkeerd. Gevoegd bij hun ergernis over het afval dat de verkopers achterlaten en de passiviteit van het district er iets aan te doen, was de maat vol. De terugkeer van de verkopers is trouwens een perfect voorbeeld van TIT (This is Thailand), een uitdrukking die erop wijst, dat sommige (alle?) Thai lak hebben aan wetten en regels.

Politie waarschuwt: Hulp aan gevluchte monniken is strafbaar

27 mei – De politie dreigt met juridische actie tegen degenen die onderdak bieden aan de twee gevluchte monniken Phra Phrom Sitthi (abt van Wat Saket) en Phra Phrom Methee (assistent-abt van Wat Samphanthawong). Zij worden, evenals de al aangehouden topmonniken, verdacht van betrokkenheid bij de verduistering van gelden uit het tempelfonds.

Maitree Chimcherd, hoofd van de Crime Suppression Division, zei gisteren dat degenen die de monniken helpen, vervolgd gaan worden op grond van artikel 189 van het Wetboek van Strafrecht dat hulp aan criminele verdachten strafbaar stelt.

Tevens maakte hij bekend dat een monnik, betrokken bij het verduisteringsschandaal zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel wangedrag. Alhoewel dat geen misdrijf is, heeft de politie het toch genoemd in een rapport dat gestuurd wordt naar het National Office of Buddhism (NOB), dat vervolgens de zaak zal voorleggen aan de Sangha Supreme Council, het hoogste gezagsorgaan van de monnikenorde.

Voorgaande berichten:
26 mei Twee gevluchte topmonniken nog niet gevonden
25 mei De beerput gaat open, zes monniken uit de Sangha gezet
Alle andere berichten over de tempelaffaire zijn te vinden op de pagina Corruptie 5.

Bouw megastation Bang Sue voor de helft gevorderd

27 mei – De bouw van centraal station Bang Sue is voor de helft gevorderd. De krant noemt het een megastation wat gezien de foto niet overdreven is, en het grootste spoorwegstation in Zuidoost-Azië.

Het station dient ter vervanging van het huidige centraal station Hua Lamphong. Vanaf november wanneer het klaar is, dient het als eindstation voor de Red Line, de metrolijn Bang Sue-Rangsit, waarvan het eerste deel in november 2020 in bedrijf komt.

Kumpol Boonchom, directeur van het Red Line-project, gaf gisteren tijdens een persbezoek aan de bouwplaats een gedetailleerde toelichting op alle fraaie plannen, waarvan ik alleen noem dat het megastation van 240.000 vierkante meter, in aansluiting op de standaard spoorlijnen en dieseltreinen, een knooppunt wordt voor HSL-verbindingen, zoals de Thai-Sino HSL Bangkok-Nong Khai, de luchthaven-HSL Don Mueang, Suvarnabhumi, U-tapao, en de Thai-Japanse HSL Bangkok-Chiang Mai.

Het Japan International Cooperation Agency doet momenteel onderzoek naar de ontwikkeling van het gebied rondom het station. Minister Arkhom (Transport) zegt dat de plannen ook voorzien in de integratie van buslijnen in het stationsgebied, zodat er geen ontbrekende schakels in het openbaar vervoer zijn. Hua Lamphong blijft in bedrijf en wordt wellicht deels omgebouwd tot spoorwegmuseum. (Zie verder de pagina Spoorwegen 2)

Democraten bereiden zich voor op nieuwe uitdaging

27 mei – De vorming van de nieuwe politieke partij Ruamphalang Prachachartthai (Action Coalition for Thailand, ACT) kan de supportersbasis van de Democratische partij in het Zuiden, haar traditionele bolwerk, ondermijnen, zegt voormalig Democraten leider Banyat Bantadtan. Hij geeft de partij in enkele kiesdistricten van het Zuiden, zoals Surat Thani waar voormalig PDRC-leider Suthep Thaugsuban en zijn familie grote politieke invloed hebben, een goede kans op het scoren van stemmen, omdat de ACT nauwe banden heeft met veel sleutelfiguren uit de PDRC.

Niettemin kunnen de Democraten, ’s lands oudste politieke partij, nog altijd rekenen op sterke steun. Ze moeten zich alleen voorbereiden op de concurrentie van de ACT. Wanneer nieuwe partijen de politiek betreden, is er altijd strijd over wie parlementszetels kan winnen, ‘maar dat is geen big deal’, aldus Banyat, die reageerde op speculaties dat de ACT van plan is het regime te steunen en zich aan te sluiten bij een coalitieregering.

Suthep Thaugsuban, voorzitter van de Muan Maha Prachachon stichting, die in de plaats is gekomen van de PDRC, spreekt de laatste tijd minder over steun aan Prayut’s terugkeer als premier na de verkiezingen.

Banyat zei gisteren dat de NCPO open moet staan voor oproepen van pro-verkiezingen groepen om in november verkiezingen te houden (zoals eerder toegezegd door Prayut) en ze niet uit te stellen tot februari. Hij heeft er geen bezwaar tegen als de NCPO een eigen politieke partij opricht mits ze op hetzelfde speelveld opereert. De gemelde kaping van voormalige parlementsleden uit partijen en politieke facties naar een partij die gesteund wordt door de NCPO, kan evenwel nadelige gevolgen hebben voor de Democraten. ‘Niets gaat ooit zonder moeilijkheden en vreedzaam in de politiek.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Kort nieuws zondag 27 mei

– De gemeente Pattaya heeft een ongebruikte stortplaats op het oog om er een vuilverbrandingscentrale te bouwen, maar lokale functionarissen die het toezicht hebben op het gebied lijken te aarzelen. De centrale is onlangs voorgesteld als oplossing voor de duizend ton afval die dagelijks geproduceerd wordt door de gemeente Pattaya en twee districten. Tijdens een vergadering steunden elf lokale bestuursorganen de bouw, maar vijf ontbraken waaronder functionarissen van de beoogde plaats Khao Mai Kaeo.

‘Het lijkt erop dat ze het niet eens zijn met het nieuwe afvalplan’, zei gemeenteraadsvoorzitter Anan van Pattaya gisteren. Hij beschouwt de stortplaats als de ideale locatie, maar de plaats kan veranderd worden als het verzet blijft. De bouwplaats vereist slechts 30 rai. Desnoods wordt de stortplaats weer in gebruik genomen.

– Vier berichten vandaag in de rubriek News Bites.
1 De politie heeft nog eens acht celebs opgeroepen om zich te verantwoorden voor de promotie die ze hebben gemaakt voor producten van Magic Skin. Eerder zijn 13 actrices, modellen en internetidolen ondervraagd over hun steun aan de ondeugdelijke cosmetica producten en voedselsupplementen van het bedrijf. Nog niet bekend is of ze vervolgd gaan worden.

2 Vooraanstaand Pheu Thai-lid Chaturon heeft zijn drie paspoorten teruggekregen, die drie jaar geleden zijn ingetrokken door het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Consular Affairs Department en de RTP omdat hem een verbod was opgelegd het land te verlaten, terwijl hij vervolgd werd. Chaturon had destijds kritiek op de impeachment van politici en werd beschuldigd van opruiing op Facebook. Hij overweegt betrokken diensten aan te klagen.

3 Zie Nieuws van de website in 1 regel over de kop-staart botsing tussen een interliner en een vrachtwagen geladen met stalen stangen en pijpen.

4 Eigenaren van nieuwe voertuigen die binnen één dag een witte kentekenplaat en belastingsticker wensen, dienen de drie noodzakelijke documenten vereist door het Land Transport Department te overleggen. De voertuigen moeten ook gekeurd worden. Nieuwe voertuigen mogen dertig dagen met een rode kentekenplaat de weg op.

– Migranten mogen vermoedelijk met ingang van 1 juli werkzaam zijn in twaalf beroepen die tot nu toe exclusief waren voorbehouden aan Thai. Dat heeft directeur-generaal Anurak van het Department of Employment bekend gemaakt.

De versoepeling is uitgebreid besproken op forums van het ministerie van Werkgelegenheid. Ook zijn meningen verzameld op de website van het departement. Voor 28 beroepen blijft het verbod van kracht; er komt er zelfs één bij: dat van fysiotherapeut.

De uitsluiting van buitenlanders dateert van 1979. De versoepeling heeft tot doel het tekort in sommige arbeidsintensieve beroepen op te lossen, beroepen waar Thai niet in willen werken (volgens een kennis van mij omdat ze te weinig betaald krijgen en niet omdat ze bang zijn voor vuile handen).

Het voorstel wordt morgen voorgelegd aan minister Adul (Werkgelegenheid) en een commissie die zich bezighoudt met het beleid ten aanzien van werk door migranten. Als er geen kink in de kabel komt, wordt het voorstel vastgelegd in een ministeriële regeling en op 1 juli gepubliceerd in de Royal Gazette.

De versoepeling geldt onder andere voor beroepen in de bouw, maar migranten zijn nog steeds verplicht daarvoor een werkvergunning aan te vragen. Het beroep van architect wordt ook vrijgegeven, alhoewel daarmee al de hand werd gelicht. (Zie verder de pagina Migranten 2)

– De vredesgesprekken met het zuidelijk verzet blijven op de agenda staan, zegt gouverneur Anuchit van Yala, alhoewel Thailand eerst moet uitvogelen of de nieuwe Maleisische premier de gesprekken steunt. Maleisië faciliteert de gesprekken maar wat dat precies betekent, heb ik nog nooit begrepen. Het is geen bemiddeling, want Thailand wil zijn eigen boontjes doppen. Misschien de vergaderlocatie vaststellen en inrichten? Maleisië heeft sinds 10 mei een nieuwe premier.

– Een social media groep heeft 45.000 baht aan donaties ingezameld voor de familie van een 6-jarig meisje dat zondag door drie jongens van 6, 8 en 11 jaar in Krasang (Buri Ram) seksueel is misbruikt. Een van de daders heeft verklaard dat hij het meisje 35 baht had geboden voor seksuele handelingen met hem en de anderen. Hij beweert dat ze had toegestemd en dat er geen geweld is gebruikt.

Nieuws van de website in 1 regel

• Dorpeling dood geschoten in tearoom Narathiwat, eigenaar ernstig gewond
• NGO Big Trees voert actie voor 60 bomen tgv 60e verjaardag Sirindhorn
• 28 gewonden bij botsing interliner-vrachtwagen in Pichit (foto)
• Politiechef Phaya Thai overgeplaatst wegens interview met protestleider
• Trat Gevangene ontsnapt onderweg naar rechtbank uit politieauto
• Excuus van Prayut en Prawit voor ruwe arrestatie Phra Buddha Isara
• Geen sprookjes einde, Japan verslaat Thailand in Uber Cup (badminton) finale
• Monnik na 9 jaar ontmaskerd als voormalige mensenhandelaar


 

Twee gevluchte topmonniken nog niet gevonden

26 mei – De gisteren gemelde aanhouding van topmonniken zal nog wel een tijd het nieuws blijven domineren. Journalisten houden ervan een onderwerp eindeloos ‘uit te melken’ want elke keer wordt het gemakkelijker erover te schrijven omdat ze vertrouwd zijn geraakt met het onderwerp. Vandaag meldt de krant dat de politie onderhandelt met de naaste medewerkers van de twee monniken, die op de vlucht zijn geslagen.

De politie hoopt dat zij hen kunnen overhalen om zich over te geven. ‘We willen dat ze zichzelf verweren voor de rechter’, zegt commissaris Thitiraj van het Central Investigation Bureau (CIB). De twee zijn Phra Phrom Sitthi, de abt van Wat Saket, en assistent-abt Phra Phrom Methee van Wat Samphanthawong. [Wat Saket is een ook bij toeristen bekende tempel door de Golden Mount]

Even recapituleren. Donderdag deden tweehonderd politiecommando’s een inval in drie tempels in Bangkok en een in Pathum Thani, de provincie ten noorden van de hoofdstad. Ze hielden zes monniken aan, van wie vijf verdacht worden van betrokkenheid bij de verduistering van gelden uit het tempelfonds en een, de bekende actievoerder Phra Buddha Isara van twee andere vergrijpen.

Alhoewel monniken wel vaker worden aangehouden wegens overtreding van de regels, is deze zaak uniek omdat drie lid zijn van de Sangha Supreme Council, het hoogste gezagsorgaan van de monnikenorde (Sangha).

Wat Saket krijgt een tweede bezoek van de Crime Suppression Division (CSD) van de politie. Deze maal gaat de politie de kuti (kamer) van de gevluchte abt Phra Phrom Sitthi doorzoeken. De politie concentreert zich op het zoeken naar documenten over verrichte financiële transacties. Tevens wordt DNA verzameld om banden te vinden met anderen die betrokken kunnen zijn bij het schandaal.

NACC secretaris-generaal Worawit zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor de vorming van een panel dat onderzoek doet naar het verduisteringsschandaal. De zaak wordt volgende week voorgelegd aan de NACC. Vermoed wordt dat behalve de aangehouden monniken ambtenaren, burgers en andere monniken erbij betrokken waren.

De verduistering had de vorm van wat genoemd is exchange money. Tempels krijgen van het National Office of Buddhism (NOB) geld uit het tempelfonds voor onderhoudswerkzaamheden, renovaties, godsdienstonderwijs en zendingswerk. Nadat ze het geld hadden ontvangen, dienden ze een deel terug te storten op privé-rekeningen van NOB-medewerkers. (Zie verder het bericht van gisteren De beerput gaat open, zes monniken uit de Sangha gezet en de pagina Corruptie 5 voor voorgaande berichten over de tempelaffaire)

Politie brengt wapens in verband met 22 mei

26 mei – Indrukwekkende hoeveelheid wapens, gevonden op verschillende plaatsen in het land, en volgens RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara zijn ze een derde van de wapenarsenalen waar de politie naar op zoek is. Vermoed wordt dat de wapens bedoeld waren om op 22 mei, de vierde verjaardag van de coup, onrust te stoken.

Zondebok is natuurlijk het UDD (United Front for Democracy against Dictatorship, roodhemden), maar voormalig voorzitter Tida Tawornseth zegt dat de politie loze beschuldigingen uit. Ze hekelde de politie gisteren voor de beschuldiging.

‘Ik hoop dat het onderzoek op professionele wijze wordt verricht. Een onzorgvuldig rechtsproces kan bij de mensen de indruk wekken dat de politie de situatie uitvergroot. Waarom moeten ze het verbinden met de rally van 22 mei?’, doelend op de pro-verkiezingen rally op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit. ‘De politie die zich met de zaak bezighoudt, dient voorzichtig te zijn. Ze dienen de situatie niet uit te buiten.’

Red Line moet image Spoorwegen opkrikken

26 mei – Exclusief bovengenoemde twee (voorpagina) verhalen telt Bangkok Post vandaag op drie nieuwspagina’s in het nieuwskatern zeven nieuwsberichten en –verhalen. Geen vette oogst en ook geen wereldschokkend, beter gezegd Thailandschokkend, nieuws.

Pagina 2 opent met het bericht dat de eerste sectie van de Red Line, een metrolijn tussen Bang Sue en Rangsit, ‘na enkele vertragingen’ in oktober 2020 in bedrijf komt. Dat zei gouverneur Worawut van de State Railway of Thailand (SRT) gisteren.

De sectie van 26,3 km, die bekend staat als Dark Red Line, telt tien stations. De in 2013 begonnen aanleg (kosten 82 miljard baht) is in juni 2020 klaar, daarna wordt de lijn drie maanden getest. De voorgaande vertragingen waren te wijten aan politieke strubbelingen en financieringsproblemen. Thans loopt de aanleg drie maanden achter op de planning.

Worawut zegt dat de Red Line voor de spoorwegen de laatste kans is om het image van een bedrijf dat gebukt gaat onder schulden, kwijt te raken. Eerder vestigde de SRT haar hoop op de Airport Rail Link, geëxploiteerd door een dochterbedrijf van de SRT, maar die is weinig succesvol als gevolg van een tekort aan treinstellen.

’Daarom hebben we bij de regering gepleit om ons het toezicht op de Red Line te geven, want daar speelt dat probleem niet.’ Worawut ontleent die zekerheid aan de bestelling van 130 rijtuigen bij het Japanse bedrijf Hitachi. Die gaan gesplitst worden in treinen van vier en zes wagons. Ook voor het beheer van de Red Line wordt een dochterbedrijf opgericht. In augustus wordt de CEO (chief executive officer) gekozen. De overige staf komt van de ARL. (Zie verder de pagina Spoorwegen 2)

Foto: Station Thung Song Hong, pas over 2 jaar in gebruik.

Voor de opening van pagina 3 zie hieronder, de overige berichten noem ik in Kort Nieuws.

Nieuwe partij ontkent banden met PDRC

26 mei – Alhoewel niet mijn meest favoriete onderwerp om over te schrijven (dat zijn krimi’s en seksverhalen), krijgt de Thaise partijpolitiek toch een afzonderlijk bericht in NuT. ’t Is opening pagina 3 dus ’t moet maar. De Ruamphalang Prachachartthai partij (RP), gisteren door advocaat Thaweesak ingeschreven bij de Kiesraad, is geen PDRC in vermomming. Thaweesak is de advocaat van voormalig PDRC-leider Suthep Thaugsuban, voorzitter van de door hem opgerichte Muan Maha Prachachon stichting.

Thaweesak, die in het gezelschap was van de voormalige secretaris-generaal van de Green Group [?], zegt dat de partij 32 co-oprichters heeft, waaronder de jongere broer Thanee van Suthep. De eerder als partijleider getipte voorzitter Anek van de hervormingscommissie politiek, voorheen leider van de Mahachon partij, hoort daar niet bij. De partij heeft de NCPO toestemming gevraagd voor een ledenvergadering voordat ze op 3 juni haar dagelijks bestuur in Lumpini park bekend maakt.

Thaweesak ontkent de partij te hebben opgericht op instructie van Suthep. Hij heeft hem wel geraadpleegd over de vorming. In de toekomst gaat hij Suthep vragen lid te worden. ‘Deze partij is geen stand-in voor de PDRC of een tak van de Democraten. De voornaamste beleidsdoelstelling is nationale hervormingen tot stand te brengen en door te gaan met de ideologie van de PDRC.’

Adjunct-deken Suriyasai van het Social Innovation College (Rangsit University) en voormalig co-leider van de PDRC overweegt zich bij de nieuwe partij aan te sluiten.’De partij is de beste keuze om positieve veranderingen in het land te realiseren.’

Pheu Thai woordvoerder Anusorn vindt dat de RP niet bedeesd moet zijn om toe te geven dat ze de PDRC vertegenwoordigt. ‘De nieuwe partij vormt geen directe concurrent van Pheu Thai. Waarschijnlijker is dat ze de kiezersbasis van de Democraten ondermijnt omdat de PDRC en de Democraten dezelfde groep kiezers delen.’

PT-er Chaikasem vindt het moeilijk te geloven dat Suthep, voorheen vice-premier in het kabinet Abhisit en co-partijleider van de Democraten, niet zijn rentree maakt in de politiek, zoals hij heeft gezegd. Issara Somchai, voormalig PDRC-leider, is niet van plan over te lopen naar de RP. Hij wil  blijven werken voor de Democraten die hij tijdens de PDRC-protesten had verlaten. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Kort nieuws zaterdag 26 mei

– ’t Is nepnieuws, zegt de NCPO over een bericht dat premier Prayut tegen klagers over de hoge brandstofprijzen heeft gezegd dat ze maar water moeten tanken. De NCPO heeft de politie opgedragen het brein te zoeken achter de website waarop dat vermeld is.

Vice-premier Prawit heeft alle veiligheidsdiensten opgedragen nauwkeurig toe te zien op valse informatie en de ellendelingen die ze verspreiden aan te pakken. ‘De mensen dienen het nieuws dat ze lezen zorgvuldig te controleren.’

– Zestien buitenlandse gevangenen, waaronder één Nederlander, staan op de nominatie om in eigen land hun straf verder uit te zitten, heeft het Department of Corrections bekend gemaakt. Hun vertrek zorgt weer voor enige ruimte in de overvolle gevangenissen, maar daar staat tegenover dat Thailand zeventien Thai die in het buitenland gevangen zitten, overneemt.

Het ontvangende land dient de Convention on the Transfer of Sentenced Persons te hebben onderschreven. Andere voorwaarden zijn dat de rechtsgang van betrokkene in Thailand afgerond is en meer dan een derde van de straf is uitgezeten. In 1990 wisselde Thailand voor het eerst met Frankrijk gevangenen uit. Sindsdien zijn 1.082 gevangen teruggestuurd.

– In INBrief vijf korte berichten
1 De Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) waarschuwt reizigers die naar de Democratische Republiek van Congo willen reizen omdat daar het Ebola virus de kop heeft opgestoken. Volgens de CAAT beoordeelt de WHO de situatie als ernstig. Op de luchthaven van Kinshasa en luchthavens in negen omringende landen worden reizigers gescreend. In Thailand zijn nog geen gevallen van Ebola geconstateerd.

2 Het treinkaartje wordt voor het eerst in 23 jaar duurder. Het SRT-bestuur besluit over twee tot drie maanden over verhoging van het minimumtarief van 2 baht naar 8 tot 10 baht. Als het bestuur akkoord gaat, wordt de verhoging eind van het jaar van kracht. De SRT maakt momenteel een verlies van 12 miljard baht per jaar.

3 Transport Co, exploitant van interprovinciale busdiensten, verwacht dat op 18 juni de nieuwe terminal aan de Kamphaeng Phet Rd 2 open gaat. Van daar kunnen dagelijks 20.000 passagiers op tweehonderd korte routes vertrekken. De terminal bestaat uit vijf gebouwen, een cafetaria en winkels. De bouw is voor 95 procent klaar.

4 Zie Nieuws van de website over de vondst van 120 kilo crystal meth.

5 De regering heeft geen plannen voor de verhoging van de BTW, zegt regeringswoordvoerder Sansern. Daarover is ongerustheid ontstaan door een recent bericht op de social media. Sansern zegt dat het oud nieuws is en al in maart vorig jaar opdook. Prayut zou gezegd hebben verhoging van 7 naar 8 procent te overwegen, ‘anders gaat het land bankroet’.

– In de maak is een nieuw ministerie, gevormd door een fusie van het huidige ministerie van Science and Technology, het Office of Higher Education en overheids researchdiensten. Minister Suvit zegt dat de sociale wetenschappen en menswetenschappen niet verwaarloosd zullen worden, zoals critici vrezen. ‘Ze zijn nog steeds belangrijk voor het land en worden niet achtergelaten en ze worden gesteund door het Research and Social Development Fund.’

Het nieuwe ministerie dat nog geen naam heeft, wordt gemodelleerd naar de Chinese Academy of Sciences. Doel is research en innovatie in academische instituten te stimuleren om personeel te kweken voor Thailand 4.0. Er komen drie fondsen: een fonds voor universiteiten om hun positie op de wereldranglijst te verbeteren, het Competitiveness Fund om start-ups te helpen en een Social Development Fund om de Rajabhat universiteiten te verbeteren.

In voorgaande berichten was sprake van de vorming van een apart ministerie voor het hoger onderwijs, maar dat is een andere ontwikkeling.

– Thailand heeft het protocol van de Forced Labour Convention van 2014 geratificeerd [of gaat het ratificeren, want de NLA heeft pas gisteren toestemming verleend]. Minister Adul (Werkgelegenheid) zal dat volgende maand op een internationale conferentie van de ILO in Genève bekend maken.

Het protocol voorziet in de preventie en bestrijding van gedwongen arbeid, bestraffing van overtreders en rehabilitatie van slachtoffers. In voorbereiding is een organieke wet gebaseerd op het protocol. Het kabinet is al akkoord gedaan, de Raad van State buigt zich er thans over.

– Het managementpanel voor noodsituaties stelt voor de noodtoestand in het district Sungai Kolok in Narathiwat op te heffen, aldus de National Security Council. Het kabinet moet daarvoor toestemming verlenen. Als het feest doorgaat is Sungai Kolok het derde district waar de noodtoestand is vervallen na Mae Lan (Pattani) en Betong (Yala). Opheffing komt de lokale economie ten goede. Het panel gaat ook het kabinet vragen de noodtoestand in de overige districten te verlengen van 20 juni tot 19 september. Dat wordt de 52e verlenging.

Nieuws van de website in 1 regel

• AoT-bestuur akkoord met tweede luchthaven in Chiang Mai en Phuket (foto)
• Moeder van uit prostitutie geredde dochter die zich heeft opgehangen vertrouwt ’t niet
• Narathiwat: Ranger gewond in vuurgevecht met opstandelingen
• Chiang Rai: 120 kilo crystal meth gevonden in geheim vak van busje
• Vijf grote bedrijven brengen bod uit op luchthaven HSL
• Grote wapenvondst, politie zegt complot op 22 mei te hebben verijdeld
• Isara bekent gebruik koninklijke initialen, maar ontkent beschuldiging mbt PDRC-protest
• Man steelt dinsdagnacht waardevolle spullen uit winkel in Khon Kaen ad 200.000 baht
• Thailand zakt drie plaatsen op de wereldranglijst economisch concurrentievermogen; Nederland staat op plaats 4


 

Phra Buddha Isara monnik af en gevangen gezet

De beerput gaat open, zes monniken uit de Sangha gezet

25 mei – Dat verdient terecht een prominente plaats in Bangkok Post als opening met een paginabrede kop: de arrestatie en defrocking (uitzetting uit de monnikenorde) van zes vooraanstaande monniken, waaronder leden van de Sangha Supreme Council en de bekende actievoerder-monnik Phra Buddha Isara.

Gisterochtend om zes uur deden tweehonderd politiecommando’s invallen in vier tempels. De Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases weigerde de monniken vrij te laten op borgtocht, dus mochten ze hun pij opbergen want monniken die gevangen worden genomen, moeten eerst de orde verlaten. Ze zijn voor 12 dagen in voorlopige hechtenis genomen en mogen hun zonden overdenken in de Bangkok Special Remand gevangenis.

De religieuze leidsmannen en vier burgers, eveneens gisteren aangehouden, worden verdacht van verduistering van gelden uit het tempelfonds – ik heb er al vaak over geschreven – en Isara, die nu door het leven gaat als Suwit Thongprasert, nog van tal van andere zaken.

Isara, Suwit dus, verwierf bekendheid tijdens de actie Bangkok Shutdown. Hij had op het regeringscomplex Chaeng Wattana de leiding over de PDRC-demonstranten die actie voerden tegen de regering Yingluck, de prelude van de coup op 22 mei 2014, dinsdag herdacht op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit.

Suwit is ook beschuldigd van ang-yee (leiding geven aan een illegale geheime organisatie) en majesteitsschennis omdat hij de initialen heeft gebruikt van koning Bhumibol en koningin Sirikit op amuletten zonder dat hij daarvoor toestemming had.

Naar twee monniken wordt nog gezocht. De Supreme Patriarch heeft drie leden van de Sangha Supreme Council (SSC) ontslagen, maar dat moet nog worden bevestigd door de SSC die op 30 mei vergadert. In Wat Saket is een geheime uitgang gevonden die de abt gebruikt kan hebben om de benen te nemen. Het Immigration Bureau heeft hem op de zwarte lijst geplaatst en grensposten gealarmeerd.

De abt heeft tien bankrekeningen waarop een bedrag van 130 miljoen baht heeft gecirculeerd. Hij en drie assistenten worden verdacht van de verduistering van 69 miljoen baht, bestemd voor boeddhistische projecten. Dat geld is naar buitenstaanders overgemaakt.

Ik vermoed dat Sanitsuda Ekachai die op de opiniepagina van Bangkok Post regelmatig de misstanden in de Sangha aan de kaak stelt (zie bijvoorbeeld het bericht van 28 april: Sanitsuda berijdt haar stokpaardje) het nieuws van vandaag met rode oortjes heeft gelezen. (Zie verder de pagina Corruptie 5 voor voorgaande berichten over de tempelaffaire)

Veiling van luchthaven HSL staat in de steigers

25 mei – Het programma van eisen (in het Engels Terms of Reference, ToR) voor de aanleg van de hogesnelheidslijn Don Mueang, Suvarnabumi, U-tapao is gisteren aangekondigd in een gezamenlijke verklaring van het EEC Office, het ministerie van Transport en de State Railway of Thailand. Volgende week kunnen bedrijven de ToR kopen, aldus vice-premier Somkid. [Wist niet dat er voor betaald moet worden] De winnende bieders worden in juli bekend gemaakt.

De spoorlijn is een uitbreiding van de Airport Rail Link tussen Phaya Thai en Suvarnabhumi. De gehele route krijgt een lengte van 220 km, waarop de trein een maximumsnelheid van 250 km per uur kan bereiken. Het nieuwe deel telt negen stations: Don Mueang, Bang Sue, Makkasan, Suvarnabhumi, Chachoengsao, Chon Buri, Sri Ratcha en U-tapao. Over 5 jaar komt de lijn in bedrijf.

De lijn is voornamelijk van belang voor de Eastern Economic Corridor (EEC), een strook bestaande en nieuwe industrieterreinen die zich uitstrekt over drie provincies, waarvan de regering hoge verwachtingen heeft. (Bron: Bangkok Post, 24 mei) (Zie ook het bericht van 16 mei: EEC wet na lange vertraging van kracht)

Borgtocht voor protestleiders; sibutramine is verdovend middel

25 mei – Exclusief het openingsverhaal telt Bangkok Post vandaag dertien nieuwsberichten en –verhalen en vijf kortjes in de rubriek INBrief. Het meest opvallende nieuws, maar geen pagina-opening, is dat de vijftien protestleiders die op 22 mei zijn aangehouden, zijn vrijgelaten op borgtocht. De advocaat heeft voor elk een borgsom van 100.000 baht gestort. Hoe komt die man aan zoveel geld?

Update: Een lezer maakt mij erop attent dat het antwoord is te vinden op http://www.khaosodenglish.com/…/former-police-chief…/

Gewenst door het ONCB: sibutramine, gevonden in voedselsupplementen, is nu een verdovend middel. De krant meldt het op pagina 2 in de opening. Het ministerie van Volksgezondheid heeft dat gisteren besloten, want de stof heeft ernstige bijwerkingen, zoals een verhoogde kans op een hartaanval. Dikkerdjes zullen dus naar iets andere moeten uitzien om gewicht te verliezen. Meer lichaamsbeweging, minder snoepen, gezond eten?

Een younger [ik weet nooit hoe dit te vertalen: jongere of jongste) broer van Suthep Thaugsauban, voormalig PDRC-leider, gaat vandaag bij de Kiesraad een politieke partij registreren. Enkele vooraanstaande voormalige Democratische parlementsleden en key figures zouden daarvan lid zijn. De nieuwkomer wordt ingeschreven onder de pretentieuze naam Ruamphalang Prachachartthai (Uniting the Force of the Thai Nation).

De opening van pagina 3 valt op door een vierkoloms foto met elektronische componenten die bij een bedrijf in Lat Krabang worden gescheiden in bruikbare componenten en elektronisch afval dat illegaal uit het buitenland is geïmporteerd. De foto in de krant is een andere en indrukwekkender foto dan de foto die ik van de website heb gelicht.

Inval in verdacht bedrijf van elektronisch afval

25 mei – Politie en functionarissen van het ministerie van Industrie hebben gisteren een inval gedaan in een fabriek op industrieterrein Lat Krabang in Bangkok, die verdacht wordt van de import van gevaarlijk elektronisch afval uit het buitenland. Ik stipte de inval al in het vorige bericht aan, voorzien van een foto.

RTP adjunct-commissaris Wirachai, die de inval leidde, zei gisteren dat een man uit Taiwan, directeur van de fabriek, heeft toegegeven dat het bedrijf illegaal elektronische componenten importeert uit Hong Kong, Singapore, Sri Lanka en het Verenigd Koninkrijk. Dat doet de firma al drie jaar. Ze zijn bestemd voor recycling bedrijven van elektronisch afval in Chachoengsao.

Het bezochte bedrijf is pas drie maanden operationeel sinds de verhuizing uit Samut Prakan. Wirachai vermoedt dat enkele buitenlandse investeerders een hand hebben in de illegale handel.

Hoofd inspecteur-generaal Surapol van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de fabriek alleen over een vergunning beschikt om binnenlands afval te verwerken. Onderzocht wordt hoe het het bedrijf is gelukt zoveel industrieel afval te importeren.

De inval in Lat Krabang is een vervolg op invallen dinsdag en woensdag in vijf recycling fabrieken van elektronisch afval in Chachoengsao om een eind te maken aan de verontreiniging die door hen werd veroorzaakt.

Eén bedrijf, New Sky Metal Co, werd toen al verdacht van het illegaal scheiden van elektronisch afval. Stapels afval lagen verspreid over het fabrieksterrein van enkele honderden rai. De vergunning voorziet alleen in de scheiding van onbruikbare materialen. Maar er werd ook elektronisch afval gevonden van elektrische apparaten die schadelijke stoffen bevatten.

Sommige ongebruikte elektronische onderdelen werden gegoten tot metalen platen. Wirachai zegt dat dit proces kan leiden tot lekkage van schadelijke stoffen, zoals lood, kwik, cadmium en beryllium. De smokkel van elektronisch afval is toegenomen nadat China de import ervan heeft verboden. Daardoor stromen honderden tonnen naar Thailand.

Kort nieuws vrijdag 25 mei

– Transacties in cryptovaluta kunnen gebruikt worden om bij de verkiezingen stemmen te kopen, waarschuwt vice-premier Wissanu. Hij zegt dat de regering door andere landen is gevraagd deze transacties scherp in de gaten te houden, anders kan Thailand een toevluchtsoord worden voor het witwassen van geld en transnationale netwerken aantrekken om hun illegale geld via de handel in bitcoin wit te wassen.

Wissanu zegt: ‘Cryptovaluta zijn een nieuwe, complexe en grote kwestie. Het is een mysterie. Het kabinet heeft enige tijd nodig om het te begrijpen alvorens te besluiten om het op zijn beloop te laten of te beheersen.’

‘Het is een tweesnijdend zwaard met zowel voor- als nadelen. Gemakkelijk te gebruiken, kan verhandeld worden met andere gebruikers in de hele wereld, alhoewel gevreesd wordt voor fraude, hacking en fouten in het systeem. De regering heeft geen bezwaar tegen transacties in cryptovaluta, maar investeerders dienen informatie voor te zijn om te voorkomen dat ze opgelicht worden.’

– De prijs van LPG, gebruikt in huishoudens, wordt verlaagd naar 363 baht voor een gasfles van 15 kilo. Thans kost een butagasfles van 15 kilo 395 baht. De verlaging gaat maandag in. Minister Siri (Energie) maakte het goede nieuws gisteren bekend.  Een welkom gebaar want de kosten van levensonderhoud stijgen.

De subsidie wordt betaald uit de LPG-rekening van het State Oil Fund. Daarin zit nu 551 miljoen baht, voldoende voor twee maanden wanneer de wereldprijs stabiel blijft. De maatregel kost 300 miljoen baht per maand. Siri verwacht dat de wereldprijs van LPG verder zakt omdat de vraag vermoedelijk afneemt. In dat geval kan de prijs voor een 15-kilofles naar 353 baht zakken.

– Was dankzij bemiddeling van de onderwijsautoriteiten voorkomen dat de ruzie over het verbod op het dragen van de hijab op een kindergarten in Pattani zou escaleren, begint nu een groep van vierhonderd ouders en alumni te koeren.

Ze verzamelden zich gisteren bij een tempel om te protesteren tegen intrekking van het verbod. Volgens hen had de school de wens van een voormalige abt 50 jaar gevolgd zonder dat er problemen waren – tot recent. Ze hadden ook kritiek op de onderwijs autoriteiten. Intrekking van het verbod was een slecht besluit want hield geen rekening met de gevoelens van de boeddhistische gemeenschap. [Het verbod was ingesteld omdat de school op kloostergrond staat]

Vice-voorzitter Phrakru van de Thai Buddhist Federation in Yala dreigde gisteren aangifte wegens een ambtsmisdrijf te doen tegen degenen die betrokken waren bij de opheffing. Hij beschuldigde hen ervan bepaalde groepen voor te trekken. Wanneer de onderwijsautoriteiten vandaag niet reageren, komen boeddhistische organisaties in de drie zuidelijke provincies in actie.

– Twee tv-sterren die producten van Magic Skin hebben aanbevolen, hebben zich gisteren gemeld bij de politie en een verklaring afgelegd. Ze behoren tot de 29 celebs, die de politie in totaal heeft opgeroepen.

Een van hen, Ungsamalin ‘Patty’ Sirapatsakmetha, zegt altijd te controleren of een product door de FDA is goedkeurd wanneer ze gebruik aanbeveelt. Ze wist niet dat het FDA goedkeuringslabel op het product was vervalst. De ander, Chutavuth ‘Mark’ Pattakampol, heeft toegegeven dat het onachtzaam van hem was drie producten eind vorig jaar te promoten: Mezzo, Slim Milk en Fern.

De politie hoopt de zaak volgende maand aan het OM over te dragen, dat vervolgens mag besluiten of de celebs worden vervolgd.

– De NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) vraag de president van het Constitutionele Hof of ze moet wachten op de officiële bekendmaking van de uitspraak van het Hof over de organieke wet op de benoeming van senatoren alvorens door te gaan met uitvoering van de wet.

Zoals gisteren gemeld heeft het Hof vastgesteld dat de wet niet in strijd is met de grondwet – tot opluchting van degenen die vreesden dat de roadmap naar de verkiezingen vertraagd zou worden, indien het Hof de wet had afgewezen. NLA-voorzitter Pornpetch zegt dat het parlement haast heeft om het wetsvoorstel als wet vast te stellen. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Boze truckers in het Noordoosten dreigen volgende maand het werk neer te leggen tenzij het ministerie van Transport hen toestaat de transporttarieven te verhogen nadat eerder deze week de dieselprijs naar het hoogste niveau in drie jaar was gestegen.

President Peerapol van de Northeastern Transport Association zegt dat zijn leden een verhoging van minstens 5 procent willen. ‘Ideaal zou 10 procent zijn, maar we stellen om te beginnen 5 procent voor om het publiek niet te veel op kosten te jagen. Wanneer de verhoging niet wordt toegestaan, kunnen we hardere maatregelen nemen door het vervoer van vracht met de helft te verminderen. Blokkades van wegen worden niet overwogen, maar er kunnen wel symbolische protesten worden gehouden.’

– Het ministerie van Werkgelegenheid zet bij de registratie van ruim 170.000 ongedocumenteerde gastarbeiders een tandje bij, zodat ze midden volgende maand gelegaliseerd zijn, twee weken voor de deadline van 30 juni. Minister Adul zei dit na een bijeenkomst met autoriteiten van Cambodja, Laos en Myanmar na geïnformeerd te zijn over de vorderingen van OSS centra (one-stop service). Behalve de registratie moeten 66.803 migranten het verificatieproces nog doorlopen om hun nationaliteit vast te stellen. Dat moet worden uitgevoerd door de autoriteiten van hun eigen land. (Zie verder de pagina Migranten 2)

– Het Department of Rights and Liberties Protection gaat een set richtlijnen opstellen voor een betere bescherming van slachtoffers van seksueel geweld en hun families. De richtlijnen die bekend staan als ‘Kalasin model’, zijn opgesteld na een serie gevallen van seksuele aanvallen in Kalasin.

De richtlijnen voorzien in een non-bail beleid voor verdachten en straatverboden. Van onderwijzers en ambtenaren, die publieke diensten verlenen, kunnen hun vergunning worden ingetrokken.

– Ten slotte INBrief met vijf berichten.
1 In Si Sa Ket heeft de politie een man gearresteerd die illegaal 45 phayung (palissander) bomen heeft gekapt. De politie hield de man aan toen hij en vier anderen bezig waren het hout in planken te zagen. De vier anderen zagen kans te vluchten. Volgens de verdachte waren ze gehuurd door een zakenman. De 45 blokken hadden een waarde van een half miljoen baht. (Zie ook de pagina Illegale houtkap)

2 De ex-vrouw van een Japanse voormalige abt van een tempel in Kanchanaburi is onschuldig aan de verduistering van 52 miljoen baht van een BTW teruggave in 2010. De Criminal Court heeft geen bewijs gevonden dat ze het geld van Phuket Peninsular Co achterover heeft gedrukt, waarvan ze mede-oprichter was.

3 De protesten tegen nieuwe regels van Financiën voor de betaling van tijdelijk personeel nemen toe. De Council of University Presidents klaagt dat ze de mogelijkheden voor research beperken. Begrijp ik weinig van, dus laat het hierbij.

4 Reservoirs in gebieden die het risico van overstromingen lopen, moeten in opdracht van het Department of Disaster Prevention and Mitigation water lozen om ruimte te maken voor regenwater nu het regenseizoen nadert. Bewoners bij bergen zijn gewaarschuwd voor grondverschuivingen. Verder heeft het DDPM opdracht gegeven afvoersystemen te reinigen,

5 Laatste bericht. De autoriteiten verstrekken een premie van 50.000 baht voor informatie die leidt tot de arrestatie van de gevangene die dinsdagavond uit een ziekenhuis in Lampang is ontsnapt, zoals eerder gemeld. De politie heeft hem nog niet kunnen opsporen.

Nieuws van de website in 1 regel

• Inval politiecommando’s in 5 tempels, 7 arrestatiebevelen, 5 monniken aangehouden
• Phra Buddha Isara monnik af en gevangen gezet
• Pattaya: Toeristen niet weggestuurd van strand, ruzie over betaling
• Carpoolbedrijf Go-Jek Indonesië op weg naar Thailand, concurrent voor Grab
• Belastingwet legt zware druk op particuliere sector
• Borgtocht voor 15 protestleiders, advocaat stort borgsom van 100.000 baht p.p.


 

Verboden in 30 landen, toegestaan in Thailand

24 mei – Milieugroepen waaronder BioThai en het Pesticide Alert Network stappen naar de bestuursrechter nu het Hazardous Substance Committee heeft besloten het gebruik van de giftige onkruidverdelger paraquat, verboden in 30 landen, toe te staan. Ook de pesticides glyphosate en chlorpyrifos kregen het groene licht.

Volgens de commissie zijn er onvoldoende studies die bewijzen dat de chemicaliën een gezondheidsrisico vormen. Gebruik blijft toegestaan onder aangescherpte voorschriften, maar die beperking stelt m.i. niets voor, want This Is Thailand, zoals de uitdrukking luidt. Regels zijn er om overtreden te worden, reden waarom bijvoorbeeld de EU nog steeds niet de gele kaart heeft ingetrokken omdat het land de IUU-regels niet volledig nakomt.

Voor Witoon Lienchamroon, hoofd van BioThai, komt het groene licht van de commissie niet als een verrassing. Consumentengroepen hebben herhaaldelijk drie leden beschuldigd van banden met groepen [bedrijven?] die het gebruik van de herbicides steunen. ‘Ze staan niet open voor het feit dat deze chemicaliën in veel landen zijn verboden en ze geloven niet de rapporten over de gevolgen van het gebruik voor de gezondheid van de gebruikers.’

De requestanten vragen de rechter het besluit ongeldig te verklaren omdat het in strijd is met de Hazardous Substance Act van 1992 die verbiedt dat commissieleden met belangenconflicten meestemmen. Desondanks gaf de commissie in meerderheid toestemming voor het voortgezet gebruik. Alleen gezondheidsexpert Jiraporn van de faculteit Farmacie (Chulalongkorn universiteit) en lid van de commissie steunde een verbod, wat trouwens vorig jaar ook al is bepleit door het ministerie van Volksgezondheid.

In aansluiting op de gang naar de bestuursrechter gaat het Pesticide Alert Network een publiekscampagne beginnen, waarin consumenten wordt gevraagd bedrijven die betrokken zijn bij de verkoop van pesticides en herbicides te boycotten.

Diverse onderzoeken hebben al aangetoond dat het gebruik schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid van Thaise boeren. Uit een studie van de Chulalongkorn universiteit is gebleken dat vrouwen blootgesteld aan glyphosate een verhoogd risico op borstkanker en miskramen lopen. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

Minieme kans op uitstel verkiezingen

24 mei – Nou denkt u misschien dat bovenstaand verhaal vandaag opening krant is. Niet dus. Bangkok Post opent met het besluit van het Constitutionele Hof over de organieke wet op de benoeming van senatoren. Die is niet in strijd met de grondwet, oordeelde het Hof.

Dertig parlementsleden hadden het Hof om een uitspraak gevraagd. CDC-voorzitter Meechai had hen dit geadviseerd omdat het parlement enkele wijzigingen had aangebracht in het voorstel van de grondwetcommissie (CDC). De wet werd in maart goedgekeurd.

Jade Donavanik, juridisch adviseur van de CDC, haalt opgelucht adem. Hij vreesde eerder dat de wet volledig herschreven zou moeten worden wanneer het Hof hem zou afwijzen [volgens eerdere berichten heeft CDC-voorzitter Meechai dit gezegd] maar er is nu een minieme kans dat de verkiezingen moeten worden uitgesteld. ‘Er zijn andere factoren die de machthebbers kunnen gebruiken om de verkiezingen uit stellen [zodat ze langer aan de macht kunnen blijven].’

Het werk voor het Constitutionele Hof zit er evenwel nog niet op. Het Hof is ook gevraagd te oordelen over twee artikelen in de organieke wet op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden (hulp aan gehandicapten in het stemhokje en een straf voor mensen die zonder geldige reden geen stem uitbrengen).

Woordvoerder Jate van de NLA whip meent dat de wet niet in strijd is met de grondwet. Mocht dit wel het geval zijn, dan hoeven alleen die twee artikelen te worden herschreven. Hij acht het onwaarschijnlijk dat de verkiezingen eerder dan in februari worden gehouden, zoals geëist door actievoerders.

Pheu Thai lid Samart beschouwt de uitspraak van gisteren positief voor het besluit over de andere organieke wet, dat volgende week wordt genomen.

Tweede partijleider Nipit (Democraten) is benieuwd wat er gaat gebeuren met de organieke wet op politieke partijen. Democraten en Pheu Thai hebben het Hof om een uitspraak gevraagd. Pijnpunt is de nieuwe eis dat alle partijleden hun lidmaatschap dienen te bevestigen.

De Facebook-pagina ‘We Want a Million Likes to Support Gen Prayut as the PM’ is dinsdag een peiling begonnen met de vraag of respondenten Prayut willen steunen om aan te blijven als premier. Tot gisteravond had 12 procent ‘ja’ geantwoord en 88 procent ‘nee’.  (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Sloop huizen Doi Suthep stuit op obstakels

24 mei – Dat moet een grote teleurstelling zijn voor al degenen die hebben geprotesteerd tegen de controversiële bouw van woningen voor rechters en juridisch personeel van Court of Appeal Region 5 aan de voet van de heilige Doi Suthep berg in Chiang Mai.

De tegenstanders meenden dat overeenstemming was bereikt over sloop van de woningen en herbebossing van het terrein, maar het Treasury Department maakte gisteren bekend dat sloop niet mogelijk is wegens wettelijke obstakels. Bebouwing betaald uit overheidsfinanciën mag alleen gesloopt worden na 25 jaar gebruik of om militaire geheimen te verbergen.

De regering besloot begin deze maand de 45 woningen en negen flats niet in gebruik te nemen. Het Treasury Department heeft een panel gevormd dat zich buigt over de overdracht van de 113 rai, thans beheerd door ik meen het leger, aan de afdeling en de herbebossing. Herbebossing is geen technisch of juridisch probleem, ze kan direct beginnen. Maar een zorgvuldig afweging is nodig voor het besluit wat te doen met de huizen en de flats die al gebouwd zijn of nog in aanbouw zijn. Een optie is ze te verplaatsen, maar dat is een kostbare zaak.

Volgens het Network for Reclaiming Doi Suthep zijn enkele flats al in gebruik genomen door juridisch personeel en hun gezinnen. Het zal niet eenvoudig zijn hen te vragen om te vertrekken, zegt coördinator Theerasak. Actievoerders hebben bij het project een grote hoeveelheid bouwafval gevonden.

Steun voor digitale tv-kanalen

24 mei – De NCPO heeft gisteren artikel 44 [van de interim-grondwet] uit de kast gehaald om een schuld moratorium van drie jaar in te stellen voor exploitanten van digitale tv-kanalen die grote moeite hebben de vereiste leges voor hun vergunning aan tv-waakhond NBTC af te dragen. Tevens krijgen ze een korting van 50 procent op ground network fees [?], die voor 24 maanden geldt.

De vrijstelling is gisteren gepubliceerd in de Royal Gazette, de Staatscourant van Thailand. Gisteren hadden ze hun vijfde termijn moeten betalen, maar ze verkeren in financiële moeilijkheden omdat de advertentie-inkomsten tegenvallen als gevolg van tegenvallende kijkcijfers. De NBTC had hen eerder gewaarschuwd dat ze op zwart zouden gaan, wanneer ze niet binnen 120 dagen zouden betalen.

In bijgaand kader alle kanalen op een rijtje; ze staan voor 4,8 miljard baht in het krijt.

Premchai nu ook vervolgd voor omkooppoging

24 mei – Ik vroeg mij al af: wanneer lees ik er iets over, want tot nu toe gingen alle berichten over de illegale jacht op beschermde dieren van aannemerstycoon Premchai c.s. in Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary (Kanchanaburi). Maar vandaag meldt de krant dat het OM Premchai en een tweede jager in staat van beschuldiging heeft gesteld voor omkoping.

Toen ze begin februari werden aangehouden, boden ze geld aan in ruil voor hun vrijlating. Maar de boswachters die hen aanhielden, waren daarvan niet gediend en droegen hen aan de politie over.

Ik hoef de voorgeschiedenis niet te herkauwen, zoals BP doet, want het staat allemaal op de pagina Stroperssage. Wel plaats ik een foto die ik niet eerder tegenkwam. Op de weegschaal het vlees van het zeldzame doodgeschoten indochinese luipaard. De zaak zal zich wel nog een tijd voortslepen, want Premchai is een hi-so (rijke stinkerd); hij heeft genoeg geld voor slimme advocaten.

Groot busbedrijf moet bezuinigen door gestegen dieselprijs

24 mei – Nakhonchai Tour Co Ltd, een grote exploitant van interprovinciale busroutes in Nakhon Ratchasima, ziet zich genoodzaakt haar dienstverlening met 30 procent in te krimpen. Het bedrijf kan de financiële last niet dragen vanwege de gestegen dieselprijzen.

Het ministerie van Transport geeft geen toestemming voor verhoging van de tarieven, die gebaseerd zijn op de dieselprijs van 19,69 baht in 2016, maar sinds vandaag bedraagt die 30 baht. Nakhonchai en dochterbedrijf Nakhonchai 21 exploiteren thans 130 bussen die ruim 500.000 liter diesel per maand opslurpen. Het is de eerste keer dat het bedrijf tot de rigoureuze ingreep heeft besloten.

De Passenger Bus Operators Association en de eigenaar van Cherdchai Tour Co hebben maandag overleg gevoerd met minister Arkhom (Transport), maar hij weigerde toestemming te verlenen voor een tariefsverhoging. Hij zei dat het ministerie de prijsstelling bestudeert, hetgeen twee maanden zal duren. De regering besloot gisteren de dieselprijs op 30 baht te maximeren. Wanneer de prijs verder stijgt, springt het State Oil Fund bij.

De olieprijzen op de wereldmarkt fluctueren al twee maanden, waardoor de dieselprijs in Zuidoost-Azië van $ 17 naar $ 93 per vat omhoog is geschoten en de pompprijs in Thailand in één dag met 3,82 baht per liter.

De hogere dieselprijs heeft niet alleen gevolgen voor het busvervoer, maar ook voor het vrachtvervoer en andere diensten die gebruik maken van diesel, zoals ploegmachines en veerdiensten. Behalve diesel is ook LPG duurder geworden. Een butagasfles van 4 kilo kost nu 147 baht. In het Zuiden is de grenscontrole in Betong (Yala) verscherpt om smokkel van goedkopere diesel uit Maleisië tegen te gaan.

Kort nieuws donderdag 24 mei

– Vijf kortjes vandaag in de rubriek INBrief.
1 en 2 De Mercedes Benz VIP-taxi en de ontsnapping van een gevangene uit een ziekenhuis, beide al vermeld in Nieuws van de website.

3 Het kabinet heeft toestemming verleend voor de overdracht van 8 rai land, eigendom van Wat Don Muang, aan Airports of Thailand voor uitbreiding van het platform en toegangspaden naar hangars op luchthaven Don Mueang. De Supreme Sangha Council heeft geen bezwaar tegen de overdracht.

– 4 Het ministerie van Werkgelegenheid treft voorbereidingen voor een baantrainingsprogramma, gericht op 625.120 personen die zich van juni tot september hebben geregistreerd als arm, d.w.z. minder dan 30.000 baht per jaar verdienen.

Beschikbaar zijn trainingen voor 50 beroepen inclusief intensieve cursussen voor 81.000 personen om getraind te worden als technicus voor elektrische apparaten, waterwerken en structurele reparaties. Ruim 540.000 anderen worden getraind voor een tweede baan.

De cursussen duren 18, 30 of 60 uur; de cursisten krijgen 180 baht per dag. Na de training helpen het Department of Skill Development en het Department of Employment bij het vinden van een baan.

5 Ruim tweeduizend vluchtelingen verblijven nog in kampen aan de grens met Myanmar in Kanchanaburi. Zij zijn in afwachting van herstel van de vrede in hun vaderland. Enkelen zijn begin mei teruggekeerd. Maar landen die daarvoor in aanmerking komen, weigeren meer vluchtelingen toe te laten omdat de gevechten tussen het leger en etnische groepen aanhouden.

– Een topambtenaar van Justitie verdedigt de aanhouding van vijftien pro-democratie actievoerders dinsdag [BP schrijft maandag, maar het was dinsdag 22 mei, de dag van de coup 4 jaar geleden]. Hun detentie is niet in strijd met de wet, zegt Phitikan Sithidej, directeur-generaal van het Department of Rights and Liberties Protection. Phitikhan wijst erop dat de organisatie van de rally en mars vooraf toestemming was geweigerd door de rechtbank.

Internationale organisaties zoals het UN Human Rights Office Zuidoost-Azië, Human Rights Watch en Amnesty International hebben om onmiddellijke vrijlating gevraagd. De vijftien worden beschuldigd van opruiing, overtreding van het samenscholingsverbod en dreigementen van geweld. Vandaag vraagt de politie de rechtbank om toestemming voor verlenging van hun voorarrest.

Rangsiman Rome, leider van de Democracy Restoration Group, heeft supporters opgeroepen vanmiddag naar het politiebureau Din Daeng te komen om hem morele steun te verlenen.

– De Food and Drug Administration (FDA) heeft gisteren de vergunning ingetrokken van tien voedselsupplementen en anti-obesitas producten die sibutramine bevatten. De producten worden verkocht door Siam Health and Beauty Care Co Ltd, een bedrijf waar op 19 mei een inval plaatsvond.

Sibutramine is een eetlust onderdrukker, maar die heeft ernstige bijwerkingen, waaronder extreme druk op de bloedvaten. Het medicijn is al in 2010 verboden, maar wordt het land binnen gesmokkeld en gebruikt bij de productie van gewichtsverlies producten. De FDA stelt voor het als een psychotropische stof te categoriseren zodat strengere straffen tegen overtreders mogelijk zijn. Vandaag vergadert de FDA daarover.

– De politie in Bun Kan heeft dinsdag 600 kilo gedroogde marihuana ter waarde van 12 miljoen baht onderschept, een van de grootste vangsten in het district Bung Khong Long. De marihuana, verpakt in dertig verzegelde zakken, was vanuit Laos over de Mekong gesmokkeld. Aanhoudingen zijn niet verricht.

De vondst was mogelijk door een undercover operatie nadat de smokkelbende twee maanden was geobserveerd. De marihuana was bestemd voor klanten in Narathiwat. De bende gebruikt Thailand ook als transitland voor smokkel naar Maleisië via de rivier Kolok.

Enkele bendeleden staan op de zwarte lijst van de ONCB. Tegen allen zijn arrestatiebevelen aangevraagd.

– Het Office of Transport and Traffic Policy and Planning werkt aan een masterplan voor de ontwikkeling van containerdepots in het binnenland om de opeenhoping van vracht te verminderen en een deel over te laden van vrachtwagens op treinen. De depots die bekend staan als dry ports (droge havens), worden binnen een straal van 300 km van zeehavens aangelegd. Ze moeten bij spoorlijnen liggen en douane faciliteiten hebben.

De ontwikkeling van de depots maakt deel uit van het plan van de regering om meer vracht van vrachtwagens naar treinen over te hevelen. Het masterplan wordt in november voorgelegd aan het ministerie van Transport.

– De bouw van een afvalverbrandings centrale in Chon Buri is goedgekeurd door elf lokale bestuursorganen. Zij worden elke dag geconfronteerd met 1.000 ton per dag. Het plan wordt voorgelegd aan de gouverneur van Chon Buri. De kosten worden voorlopig geschat op niet meer dan 1 miljard baht. De centrale is goed voor 12 MW.

Het besluit is een uitvloeisel van een onderzoek door de King Mongkut’s University of Technology in opdracht van de autoriteiten in Pattaya. De universiteit had een voorkeur voor een verbrandingsoven, een keuze die de bestuursorganen beviel vanwege de gedegen technologie. Behalve de oven voorziet het plan in een pers om het afval tot capsules te persen, die gemakkelijk kunnen worden vervoerd. Tijdens de persing wordt water afgetapt zodat de capsules niet tijdens het vervoer naar de oven kunnen lekken.

– Het vorig jaar gevormde Independent Committee for Education Reform stelt voor een wet op te stellen voor betere hulp aan ‘speciale leerlingen’ of degenen met leermoeilijkheden zodat ze toegang hebben tot het reguliere onderwijs. Deze kinderen hebben speciale zorg nodig, maar sommige scholen weigeren hen. Ze worden gezien als hinderlijk voor hun ambitie om de top te bereiken van onderwijsinstellingen.

Sinds 2008 kent Thailand de Education Provision for Persons with Disabilities. De lijst bevat negen types kinderen die in aanmerking komen voor speciale zorg, maar in de praktijk krijgen ze zelden onderwijs dat tegemoet komt aan hun behoeftes. Het gaat onder andere om kinderen met een Learning Disability (LD), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) en communicatiestoornis. (Zie ook het bericht van gisteren: Onderwijs: LD en ADHD test ligt onder vuur)

Nieuws van de website in 1 regel

• Mercedes Benz VIP taxi’s gaan volgende week de straat op
• Drugsgevangene ontsnapt uit ziekenhuis
• Pattaya: Bende jaagt toeristen van strand, 1 Indiër gestompt en gevloerd
• Familie van ARL slachtoffer eist 30 miljoen baht aan smartegeld
• Acht Indiërs met vervalste huwelijksakte aangehouden
• Geen verbod op onkruidverdelger paraquat en twee andere gevaarlijke chemicaliën
• De 15 dinsdag aangehouden actievoerders worden pas donderdag voorgeleid
• Constitutionele Hof: Organieke wet op Senaat niet in strijd met grondwet
• Twee Thaise verdachten aangehouden voor kidnapping Chinese vrouw


 

Enkele gedachten bij gisteren

23 mei – Een kennis van mij die dankzij zijn beheersing van de Thaise taal toegang heeft tot meer bronnen – ook verboden – dan ik, had als werktitel bedacht ‘Thailand fabeltjesland’ voor het boek* dat ik hem adviseerde te schrijven over zijn ervaringen.

Voorbeeld: Op de website meldde het regime vol trots dat de economie het eerste kwartaal met 4,8 procent was gegroeid, het hoogste percentage in vijf jaar. Het percentage zal wel kloppen, maar het verhult dat Thailand de slechtst presterende economie in Azië is. Andere landen doen het veel beter: ze scoren percentages van 7 à 8 procent.

Het is een ervaringsgegeven dat economieën altijd inzakken na een coup, want het bedrijfsleven is gebaat bij rust. Investeerders zijn huiverig om hun geld te besteden in een land dat geregeerd wordt door een dictatoriaal bewind. Dictatoriaal. Jawel, wie na gisteren nog de illusie heeft dat Thailand geen dictatuur is, moet zijn ogen en oren eens laten nakijken. Met harde hand heeft regime de geplande mars pro verkiezingen in de kiem gesmoord.

De demonstranten op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit werden door een overmacht van politie tegengehouden naar het Governement House te marcheren om het regime te herinneren aan haar belofte dat in november verkiezingen zouden worden gehouden, nadat de verkiezingsdatum al enkele malen was verschoven. De ‘laatste’ keer naar februari. Wie gelooft dat nog?

Het zou een vreedzame mars worden met een gerechtvaardigde eis, maar het mocht niet zo zijn. Nadat de protestleiders waren gearresteerd en naar een onbekende bestemming afgevoerd, was de geest teruggestopt in de fles. Hoe lang blijft hij daar nog?

* Ik vrees dat het boek er nooit gaat komen.

Dieselprijs aan banden, verkiezingsdatum niet vervroegd

23 mei – Bangkok Post opent vandaag met het kabinetsbesluit de dieselprijs te maximeren op 30 baht per liter door een bijdrage uit het State Oil Fund. Het verslag van de demonstratie verhuist naar de tweede plaats.

Ik kan die keuze wel billijken. De dieselprijs bepaalt voor het grootste deel de kosten van interprovinciaal bus- en vrachtvervoer, dus hoeft de stijgende dieselprijs niet (geheel of deels) te worden doorberekend in de tarieven en daar profiteert de bevolking weer van. Gunstig voor de kosten van levensonderhoud, waarover in peilingen altijd wordt geklaagd.

Het artikel over de demonstratie oftewel demonstructie in de woorden van Winnie the Pooh draagt de m.i. misleidende kop: Prayut won’t bow to early poll demands. Early? De verkiezingsdatum is al enkele malen door Prayut uitgesteld, dus zo raar was de eis van de demonstranten niet om de verkiezingen in november te houden.

Het zoveelste uitstel was de reden waarom de anti-coup activisten een waaier hebben laten maken met een afbeelding van Prayut voorzien van (lange) Pinokkio neus. Verkiezingen na bijna vijf jaar junta als ze in februari worden gehouden, kan ik trouwens niet early noemen. Bovendien heeft hij zelf de voorlaatste keer november genoemd en geprobeerd daarmee goede sier te maken toen hij op bezoek was bij Trump.

De EU ministers van Buitenlandse Zaken, die ik meen in december vorig jaar besloten de verhoudingen met Thailand geleidelijk te normaliseren, moeten zich aardig verneukt voelen. Als ik minister was, zou ik zeggen: voorlopig even niet, eerst zien dan geloven. En ik zou de druk op Thailand opvoeren iets te doen tegen de misstanden in de visserij, want de genomen maatregelen zijn papieren tijgers. Leuk voor de (internationale) bühne maar er verandert nauwelijks iets.

Kink in de kabel
Er dreigt trouwens een kink in de kabel te komen bij de genoemde februari-maand. Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie (CDC) zegt dat de organieke wet op de benoeming van de Senaat herschreven zal moeten worden wanneer het Constitutionele Hof vandaag bepaalt dat de wet in strijd is met de grondwet.

Niettemin is Meechai niet bevreesd dat de roadmap naar de verkiezingen wordt vertraagd, want hij schat dat herschrijven hooguit één of twee weken duurt, omdat het om kleine aanpassingen gaat.

Meer kinken liggen in het verschiet want het Hof is ook gevraagd een oordeel te vellen over de organieke wetten op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden en politieke partijen.

Tja, verzucht uw redacteur, het is ook wel erg moeilijk iets gelijk goed te doen. De organieke wetten dienen van kracht te zijn, dus voorzien van een koninklijke handtekening en gepubliceerd in de Royal Gazette, om de verkiezingen te kunnen houden. Een heerlijk argument voor de junta om zich achter te verschuilen.

Dekens te duur, niet nodig en van slechte kwaliteit
Pagina 2 opent met het zoveelste voorbeeld van incompetentie en corruptie. In de provincie Sing Buri zijn door het welzijnscentrum in verband met de winterkou duizend dekens voor arme mensen aangeschaft. De bewoners zeggen dat het ten tijde van het uitdelen, februari en maart vorig jaar,  helemaal niet koud was en dat de dekens zelfs eenmaal wassen niet overleven.

De Public Sector Anti-Corruption Commission vermoedt dat er te veel voor betaald is en doet onderzoek. Het rare is dat het ministerie van Sociale Zaken in een eigen onderzoek geen onregelmatigheden heeft geconstateerd. Er zal wel iemand de hand boven het hoofd worden gehouden. Nog iets raars: ze zijn gekocht bij een meubelbedrijf. Verder vermoedt de PACC dat handtekeningen zijn vervalst.

Met de aanschaf was 200.000 baht gemoeid. Voor de dekens werd 400 baht per stuk betaald. Een bewoonster zegt dat dezelfde deken op de markt 180 baht kost. Een andere bewoner zegt dat zijn naam op een lijst staat van mensen die twee dekens hebben ontvangen, maar hij kreeg er slechts één. De verkoper zegt dat ze voldoen aan de eisen, gesteld door het Department of Disaster Prevention and Mitigation. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

Steekpenningen gingen naar bedrieger
Het aardigste bericht op de pagina gaat over de zes politieofficieren die in totaal 5 miljoen baht aan steekpenningen hebben betaald aan een man die op Line de indruk wekte Surachate ‘Big Joke’ Hakparn te zijn, hoofd van de toeristenpolitie. Dat geld was bedoeld om te worden gepromoveerd, een praktijk die niet ongebruikelijk is in Thailand.

Gisteren onthulde Surachate op een persconferentie dat de man taxichauffeur was. Hij had geluk: het eerste slachtoffer werd  gepromoveerd, wat de andere vijf vertrouwen in de zaak gaf. Maar die promotie was te danken aan zijn prestaties.

Nieuwe armbanden voor media knellen
De media cries foul (schreeuwen moord en brand) over nieuwe ID armbanden, kopt de krant boven de opening van pagina 3. Ze worden uitgedeeld aan journalisten die verslag doen van politieke bijeenkomsten, maar media-actievoerders en academici beschouwen ze als strijdig met het recht van de media op vrije meningsuiting. Dat zei woordvoerder Prachyachai van de Thai Journalists Association (TJA) gisteren.

De armbanden hebben dezelfde kleur als die van de politie, wat bij demonstranten wantrouwen kan wekken dat de dragers en politie gemene zaak maken. De officiële procedure vereist dat de politie vooraf contact opneemt met de TJA, zodat die emblemen of armbanden kan uitdelen aan verslaggevers die worden ingezet.

Prachyachai hekelde ook pogingen van de politie om het werk van verslaggevers te hinderen, hetgeen gisteren gebeurd schijnt te zijn tijdens het duw- en trekwerk tussen politie en demonstranten op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit, de verzamelplaats voor de mars naar het Government House.

Verzet tegen uitbreiding melasse-vijvers
Pagina 4 ten slotte opent met een bericht over een petitie die bewoners in Kalasin hebben getekend, met de eis aan Mitr Phol Bio Fuel Co Ltd, onderdeel van de Mitr Phol Group, om de opslag van melasse (suikerstroop) niet uit te breiden want die veroorzaakt milieuverontreiniging.

Gepland is de aanleg van drie vijvers. De bewoners zeggen dat de huidige tien al de nodige overlast veroorzaken: ze verspreiden een penetrante stank, lekken en leiden tot ademhalingsproblemen van omwonenden. De lekkages veroorzaken schade aan akkers, met name in het regenseizoen. De bewoners vertrouwen het bedrijf niet want het hield pas een hoorzitting toen de aanleg van de eerste nieuwe vijver al voor meer dan de helft was gevorderd.

Prayut buigt niet voor demonstranten

23 mei – Premier Prayut sprak gisteren na het wekelijks kabinetsberaad klare taal: ‘Ik heb al gezegd dat de dingen moeten gaan volgens mijn schema. Dat is begin 2019. Niet eerder dan dat. Ik moet mij aan mijn woord houden. De verkiezingen zijn al drie tot vier maanden vertraagd als gevolg van wettelijke formaliteiten.’ Ja ja, Pinokkio in de bocht.

De demonstranten, bekend als People who want an election, geleid door de Democracy Restoration Group, kregen dus de kous op hun kop. Wie had anders verwacht? De NCPO (junta) laat niet met zich sollen en doet wat haar goed dunkt.

Maar Prayut ziet dat anders. Terwijl zijn neus langzaam langer werd, zei hij: ‘De regering heeft geprobeerd soepel met de demonstranten om te gaan en naar hun verlangens te luisteren. Maar de regering moet nu eenmaal de wet gebruiken om de sociale orde te handhaven. De wet wordt niet ingezet tegen mensen die een andere mening hebben. Je kunt er anders over denken, maar je mag de wet niet overtreden.’

Zoals al gemeld begon de rally op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit maandagavond. Ze knipten het hangslot van gate 3 door om zich toegang tot het terrein te verschaffen. Gisteren liep het vol met demonstranten, maar een aantal ben ik niet tegengekomen in de berichtgeving. De politie blokkeerde de campus zodat niemand eruit kon.

Een groep die zich buiten de campus had verzameld en onderweg was naar het Government House, werd bij de Makkasan Rangsan brug op de Ratchadamnoen Nok Avenue tegengehouden. ‘s Middags namen RTP hoofdcommissaris Chakthip en zijn rechterhand Srivara er een kijkje. Ze bevalen de politie hen een voor een aan te houden, terwijl de demonstranten tevergeefs probeerden terug te vechten. Veertien protestleiders werden gearresteerd; wanneer ze worden vrijgelaten, is niet bekend gemaakt.

Deken Titipol van de faculteit Politieke Wetenschappen van de Ubon Ratchathani universiteit looft de regering voor haar voorzichtige optreden en het voorkomen van geweld dat tot een negatief image van het regime had kunnen leiden en haar legitimiteit zou hebben geschaad.

Het UN Human Rights Office voor Zuidoost-Azië heeft opgeroepen de gearresteerde activisten onmiddellijk vrij te laten. ‘We hebben voortdurend de regering eraan herinnerd het recht op vrijheid van meningsuiting en vreedzame bijeenkomsten te respecteren.’ Het kantoor wijst erop dat Thailand het International Convenant on Civil and Political Rights heeft ondertekend.

Grab lonkt naar bestuurders van motortaxi’s

23 – De ride-sharing onderneming Grab looft een premie van 1.000 baht uit aan motortaxibestuurders die een motorfiets hebben met een gele nummerplaat en zich aansluiten bij haar netwerk. Het aanbod is een reactie op boze protesten van geregistreerde motortaxibestuurders die eisen dat er een verbod komt op passagiersvervoer op motorfietsen met een witte kentekenplaat. De premie wordt tot eind juni verstrekt aan bestuurders die na aansluiting minstens 14 trips per week maken.

Gisteren legde Grab-hoofd in Thailand op een persconferentie uit dat Grab Thailand niet genoeg motortaxibestuurders heeft die beschikken over een rijbewijs voor openbare voertuigen. Daarom wendt Grab zich tot motorfietsen met een particuliere vergunning om passagiers te vervoeren, die van haar diensten gebruik maken.

Grab Bike Delivery wordt door klanten doorgaans gebuikt om voedsel, drank en andere voorwerpen af te leveren. De bestuurders hebben geen speciaal rijbewijs nodig omdat ze geen passagiers vervoeren.

De komst van ride-sharing apps in Thailand heeft tot groot verzet van de reguliere taximarkt geleid, die bevreesd is voor broodroof. De Grab Bike app is een uitkomst voor veel gebruikers, ze is goedkoper dan de motorfietsen op standplaatsen. Die bestuurders rekenen vaak meer dan het standaardtarief.

Onderwijs: LD en ADHD test ligt onder vuur

23 mei – Duizenden leerlingen zijn ten onrechte gediagnosticeerd met Learning Disabilities (LD) en Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) omdat de onderzoeksmethode die door scholen in het hele land wordt gebruikt, ondeugdelijk is.

Volgens een landelijke studie van het Independent Committee For Education Reform (ICER) lijdt slechts 37 procent van de 400 vermeende LD en ADHD leerlingen feitelijk aan deze aandoeningen. Volgens het ICER hebben 300.000 leerlingen in Thailand de diagnose LD of ADHD gekregen. ‘We kunnen aannemen dat duizenden verkeerd gediagnosticeerd zijn’, zegt ICER vice-voorzitter Daranee.

De test is ontworpen door het ministerie van Onderwijs, onderwijzers dienen de leerlingen een maand na toelating te beoordelen aan de hand van een vragenlijst. ‘Een maand is te kort om leerlingen goed te leren kennen’, zegt Daranee. Bovendien kunnen leermoeilijkheden niet op basis van één simpele test worden vastgesteld en kampt het onderwijs met een tekort aan kinderpsychologen en onderwijzers die de expertise hebben kinderen met speciale behoeftes te identificeren.

Veel scholen zijn te snel met hun diagnose omdat ze 2000 baht extra per LD/ADHD leerling krijgen. De leerlingen zijn vrijgesteld van het O-Net examen waardoor ze niet worden meegeteld bij de scores, wat zeer gunstig is voor het image van de school. (Zie ook de pagina Onderwijs 2)

Kort nieuws woensdag 23 mei

– In de rubriek INBrief vijf kortjes:
1 De politie heeft in een flat in Bang Lamun (Bangkok) een Zuid-Koreaan aangehouden die in eigen land werd gezocht voor fraude. Hij stond sinds 4 maart op de Interpol red notice lijst van verdachten die Interpol-leden geacht worden aan te houden. De verdachte heeft in eigen land een bedrijf opgelicht voor een bedrag van 75 miljoen baht. Hij had een contract voor 2.200 BB Gun elektronische maskers maar leverde ze nooit, en was naar Thailand gevlucht.

2 Zie Kort Nieuws over de stelende buschauffeur. Hij is maandag aangehouden.

3 Het Department of Live Stock Development heeft de invoer van pluimvee uit China negentig dagen verboden. In de provincie Guangxi is volgens de World Organisation for Animal Health de vogelpest (H5N6 bird flu) uitgebroken. 23.950 van de 30.000 eenden zijn er al aan bezweken.

4 Een man uit Maha Sarakham heeft bij een groothandel van schoenen in Phon (Khon Kaen) kans gezien schoenen ter waarde van 19.170 baht te stelen. Nadat hij ze op zijn pickup truck had geladen, ging hij er vandoor. De man werd vertrouwd omdat hij er al eerder schoenen had gekocht en die toen had betaald.

5 Vijf diersoorten krijgen een beschermde status op grond van de Cruelty and Welfare of Animals Act van 2014, heeft het Department of Livestock Development bekend gemaakt. Het gaat om [excuus voor het ontbreken van de vertaling] hybrid tigers, Asian palm civets, zebra doves, wild boar en Finlayson’s squirrels.

– De ministeries van Onderwijs en Binnenlandse Zaken bundelen de krachten om het probleem van ruim 90.000 stateloze leerlingen het hoofd te bieden. De ministeries gaan zich inzetten voor het verlenen van de Thaise nationaliteit aan de kinderen, zodat ze toegang hebben tot basisrechten met name op het gebied van volksgezondheid.

Van de 14,8 miljoen kinderen in de database van BiZa beschikken 90.708 niet over het Thaise identicatienummer van dertien cijfers. BiZa heeft alle provinciale gouverneurs en de gemeentesecretaris van Bangkok gevraagd medewerking te verlenen. In elke provincie wordt een commissie gevormd om de kinderen te helpen.

– Het kabinet heeft na lang dralen het wetsvoorstel goedgekeurd dat bosbewoners toestaat in bossen te wonen, gebruik te maken van bosproducten, zoals paddestoelen en miereneitjes, zowel voor eigen gebruik als de verkoop, en eco-vriendelijk toerisme te bedrijven.

De regering denkt dat de wet kan helpen bewoners een inkomen te laten verwerven waardoor ze aan hun armoede kunnen ontsnappen. De verkoop van de bosproducten kan 4,26 miljard baht opleveren.

Minister Surasak (Milieu) maakte het goede nieuws gisteren bekend. Hij zegt dat ook vier ministeriële regelingen in voorbereiding zijn voor het gezamenlijk beheer van bewoners en autoriteiten. Volgende maand staan twee andere wetsvoorstellen op de kabinetsagenda over de verstrekking van niet-overdraagbare grondaktes voor openbaar land en een ter stimulering van de economie van lokale gemeenschappen.

De goedgekeurde wet heeft betrekking op 19,1 miljoen rai, waaronder land in beschermde gebieden zoals nationale parken, waar de bewoners al woonden voordat die de status beschermd kregen. Naar verwachting zullen 3 miljoen huishoudens in 21.850 dorpen ervan profiteren.

– De commissie die een nieuwe politiewet voorbereidt, heeft hervormingsvoorstellen gedaan voor rong phak (politiebureaus) in het hele land, daar het huidige gebrek aan faciliteiten leidt tot verdachte sponsoring. De condities in sommige bureaus zijn zo armzalig dat de agenten zelf moeten betalen voor hun airconditioners, tafels, stoelen en zelfs pennen en papier.

– Laatste bericht. Veel provincies in het Noorden en Noordoosten worden nu ook geteisterd door onweersbuien en overstromingen. In een dorp in Lampang bereikte het water dat van een berg stoomde, een hoogte van 1 meter. Veertig huizen liepen onder water. Verder wateroverlast en schade in Loei, Kalasin, Nakhon Ratchasima en Pathum Thani.

Nieuws van de website in 1 regel

• RTAF trainerjet neergestort op golfbaan Tak, piloot dood, co-piloot ernstig gewond
• Bestuurder tourbus steelt uit tassen van vijf Chinese passagiers
• Politie houdt betogers tegen om Tha Prachan campus te verlaten
• Pickup truck met 1,4 ton meth gevonden, mogelijk verband met aanslag op Hmong leider
• April: Export schiet omhoog naar $ 18,9 miljard, doerian gewild in China (plus 700 pct)
• Rally: Protestleiders gearresteerd en afgevoerd naar onbekende bestemming
• Zes politieofficieren kochten bedrieger om voor promotie
• Oliefonds gaat prijsverhoging benzine voor de helft subsidiëren
• Chinees-Brits onderzoek: 1 ei per dag vermindert kans op hartziekte en beroerte


 

Nakomelingen van Siamese tweeling op bezoek in Thailand

22 mei – Veertien nakomelingen uit de VS van de Siamese tweeling Eng en Chang hebben een 10-daags bezoek gebracht aan Thailand. Zij bezochten de geboorteplaats Samut Songkhram, plantten een inchan boom (gouden appelboom) bij het standbeeld van hun voorouders en onthulden een nieuwe straat genaamd Chang and Eng.

De klein- en achterkleinkinderen van de beroemde tweeling waren op uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Thailand in het kader van de 185e verjaardag van Thai-Amerikaanse betrekkingen.

Eng en Chan werden in 1811 in Siam geboren uit Chinese ouders. Het kraakbeen van hun borst was verbonden en ze deelden één lever. Toen ze 17 jaar waren, werden ze ontdekt door een Schotse zakenman en een Amerikaanse kapitein, die hen vijf jaar onder contract namen en hun moeder US$ 500 betaalden. Koning Rama II verleende toestemming voor het contract.

Tien jaar toerden ze over de wereld in círcussen, freak shows en ziekenhuizen, waar ze besnuffeld en gepord werden en tentoongesteld als gedrochten. In 1832 hadden ze genoeg geld verdiend om zich daarvan te bevrijden. Ze vestigden zich in Mt Airy (North Carolina) waar ze een van de rijkste mannen waren, zelfs in het bezit van 33 slaven. Ze trouwden twee zusters en kregen 21 kinderen, wat velen fascineerde.

Momenteel zijn er naar schatting 1.500 nakomelingen, waaronder zeven (niet verbonden) tweelingen. De vierde en vijfde generatie kent hun wortels alleen uit boeken. De afgelopen 28 jaar hielden de nakomelingen elke laatste zaterdag van de maand mei een familiereünie. Honderden komen dan bijeen, wisselen informatie uit en eten Thais voedsel, sinds tien jaar ter beschikking gesteld door de Thaise ambassade. Nagedacht wordt over een stedenband  tussen Mt Airy en Samut Songkhram.

In de Amerikaanse burgeroorlog kozen Eng en Chang de kant van de zuidelijke staten. Toen de oorlog eindigde hadden ze alles verloren, waardoor ze opnieuw op tournee moesten. Chang’s overkleindochter Alex Sink, die opgroeide in Chang’s boerderij, heeft door de burgeroorlog niets dat aan hen herinnert alleen een meubelstuk.

Ze vertelt: ‘Toen ik opgroeide, hoorde ik vaak dat ze circus freaks werden genoemd. Ze waren curiositeiten. Niemand had ooit zoiets gezien en ze waren Aziaat en heel exotisch. De misvatting is dat je begint te denken dat het geen echte mensen zijn met echte gevoelens, emoties, intelligentie en talenten. Zodra ze dat konden, gingen ze een normaal leven leiden.’ (Bron: Bangkok Post, 21 mei) (Meer op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Chang_en_Eng_Bunker)

Betogers: versperringen houden ons niet tegen

22 mei – De angst voor de mars vandaag naar het Government House zit er goed in bij de autoriteiten, want zondag is de man plus zijn vrouw, die geluidsapparatuur aan de organisatoren heeft verhuurd, door soldaten naar een legerkamp gebracht. Ze zouden daar aldus Sirawith Seritiwat een verklaring hebben moeten ondertekenen dat ze niet aan de mars deelnemen.

Intimidatie van de bovenste plank. De krant meldt het in de laatste alinea van het bijna paginagrote openingsverhaal met een vooruitblik op de mars, die tot doel heeft de regering te herinneren aan haar belofte dat dit jaar in november verkiezingen worden gehouden. Vandaag is het vier jaar geleden dat het leger de macht overnam en regeringspartij Pheu Thai naar huis stuurde.

Ik licht het nieuwtje eruit omdat het volgens mij veel zegt over de stemming bij de autoriteiten. Die zijn trouwens van mening veranderd want nu is ook de rally voorafgaand aan de mars op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit verboden. Eerder bestond er geen bezwaar tegen omdat het particulier terrein is.

De demonstranten verzamelden gisteren al bij de universiteit. Met een grote tang knipten ze het slot door van gate 3, zodat ze naar binnen konden (foto rechts). Het voetbalveld was afgezet, volgens een mededeling omdat het veld was bewerkt met kunstmest en onkruidverdelgers. In plaats daarvan werd uitgeweken naar een gebied voor het Sri Burapha auditorium.

De Democracy Restoration Group heeft verzekerd dat de mars vreedzaam zal verlopen. Ze verwacht tweeduizend deelnemers en stopt buiten het Government House complex, dat trouwens afgezet is (zie foto onder). De eisen zijn bekend: verkiezingen in november, terugtreden van de NCPO en intrekking van de steun van het leger aan de NCPO (junta).

De politie heeft de messen geslepen, ze heeft tweehonderd anti-rellen compagnieën op de been gebracht. Het leger staat stand-by met twee twee regimenten en de gemeente levert brandweerwagens en verlichting. Een gebied met een straal van 50 meter rond het Government House is een zogeheten ‘controlled zone’ waarin op basis van de Public Gatherings Act van 2015 openbare bijeenkomsten zijn verboden. Overtreders riskeren een gevangenistraf van zes maanden en/of een boete van 10.000 baht.

Volgens RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara zou de harde kern van de roodhemden in de demonstratie willen infiltreren om onrust te stoken. Hij waarschuwt journalisten die geen armband van de gemeentepolitie dragen dat ze beschouwd worden als demonstrant en gearresteerd worden.

Vertegenwoordigers van de toerisme-industrie hebben gisteren een brief overhandigd aan minister Weerasak (Toerisme en Sport). Ze maken zich zorgen over de mogelijke repercussies van de rally voor het image van het land en het vertrouwen van reizigers in hun veiligheid. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

De krant vandaag: wat sla ik over?

22 mei – Exclusief het openingsverhaal bevat Bangkok Post vandaag op vier pagina’s vijftien nieuwsberichten en -verhalen plus de rubriek INBrief met vijf kortjes. Vijf berichten kwam ik al tegen op de website:
1 De economie is het eerste kwartaal gegroeid met 4,8 procent, de sterkste groei in vijf jaar.

2 De Chinese vrouw die was ontvoerd op luchthaven Suvarnabhumi, is terecht en gezond. Ze is veertien dagen gegijzeld geweest voor een losgeld van 10 miljoen baht.

3 Acht Pheu Thai-ers hebben zich gemeld bij de CSD om te horen waarvan ze beschuldigd worden vanwege de persconferentie vorige week donderdag over vier jaar junta. Drie worden beschuldigd van opruiing, de overigen van overtreding van het samenscholingsverbod of de Computer Crime Act.

4 De echtgenote van roodhemdleider Arisman is ‘ongebruikelijk rijk’.  De NACC vraagt het hooggerechtshof haar vermogen ad 42,82 miljard baht in beslag te nemen. Het OM is gevraagd de zaak voor te leggen aan de afdeling voor politieke ambtsdragers van het hooggerechtshof omdat ze voormalig parlementslid is. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

5 De busexploitanten vragen het ministerie van Transport toestemming om de tarieven te verhogen omdat de dieselprijs is gestegen. Ze vrezen dat enkele provinciale diensten zullen moeten vervallen. Sinds februari 2016 zijn de tarieven niet verhoogd. Volgens voorzitter Sujinda van de Passenger Bus Operators Association heeft 30 procent van de busexploitanten moeten stoppen.

Verder noem ik alvast de 1-kolommer op de voorpagina waarin Suthep Thaugsuban, voormalig leider van de PDRC, de protestbeweging tegen de regering Yingluck, zegt dat er volgens hem twee groepen zijn die geen verkiezingen willen. Maar van zijn bewering snap ik niets en ik ga me er ook niet in verdiepen. Dus al met al sla ik zes nieuwsitems over.

Diepe Zuiden getroffen door blitz van bomaanslagen

22 mei – De krant noemt het in de kop een blitz (letterlijk: snelle en onverwachte aanval): de serie bomaanvallen die zondagavond (-nacht) de vier zuidelijke provincies hebben getroffen. Bijgaand kader onslaat me van de plicht ze allemaal te noemen, dus dat spaart werk.

De veiligheidstroepen zijn in verhoogde staat van paraatheid gebracht. In Hat Yai (Songkhla) zijn controleposten opgezet, EOD-eenheden gestationeerd en apparatuur is in bedrijf gesteld om signalen van mobieltjes te blokkeren. Die is geplaatst bij regeringsgebouwen, winkelcentra en markten.

De bomaanslagen op ATM’s in de districten Thepha en Saba Yoi ((Songkhla) waren vermoedelijk het werk van lieden die banden hebben met de verzetsgroep Runda Kumpulan Kecil (RKK).

Die groep is actief in de districten Thepha, Chana, Na Thawee en Saba Yoi [maar waarom vermeld ik dit, want u en ik zullen er nog nooit geweest zijn].

Op de foto wat er over is van een ATM naast een goudwinkel in Bacho (Narathiwat).

Subsidie voor arme kinderen bereikt slechts 30 pct

22 mei – De overheidssubsidie voor arme gezinnen zodat ze betere zorg kunnen verlenen aan hun kroost, bereikt slechts 30 procent van de doelgroep, is uit onderzoek van het Thailand Research and Development Institute (TDRI) gebleken. De subsidie is bedoeld voor baby’s en peuters, maar honderdduizend zien geen ene cent.

Het TDRI dringt erop aan de subsidie aan alle baby’s en peuters in het hele land te verstrekken. Veel ouders zien op tegen de moeizame aanvraagprocedure, ze hebben geen tijd om een aanvraag te doen, ze beschikken niet over de vereiste documenten of ze weten niet zeker of ze ervoor in aanmerking komen.

Uit het onderzoek bij 5.700 personen in negen provincies met een arme bevolking is gebleken dat slechts 2 procent niet op de hoogte is van het subsidieprogramma.

Het programma werd in 2015 gelanceerd. Toen werd 400 baht per maand uitgekeerd voor kinderen tot 1 jaar. Daarna werd de doelgroep uitgebreid en kregen kinderen tot 3 jaar 600 baht, maar het aantal ontvangers bleef gelijk.

Somchai Jitsuchon, research-directeur  Inclusive Development van de TDRI, zegt dat systeem misbruikt is daar sommige ontvangers niet uit arme gezinnen komen. ‘Dit soort misbruik is schadelijker dan armen die geen subsidie krijgen.’

Michael Samson van het Economics Policy and Research Institute vindt het percentage van 30 procent erg hoog. ‘Dat is zorgwekkend. Het betekent dat voor duizenden baby’s en peuters geld ontbreekt om voedzaam voedsel te kopen dat essentieel is voor hun groei en ontwikkeling.’

Samson zegt dat het lastig is ervoor te zorgen dat de ouders van de doelgroep de subsidie ontvangen vanwege het intensieve screeningsproces en het rekruteren van meer ambtenaren om het uit te voeren. De beste oplossing is volgens hem de subsidie te verlenen aan alle baby’s en peuters in plaats van alleen aan arme kinderen. ‘Op die manier zijn er geen mankementen of tekortkomingen bij het verlenen van de subsidie, zelfs voor de armen.’

Volgens Somchai wordt de financiële last voor de overheid nauwelijks verzwaard door uitbreiding van het programma want het kost slechts 0,2 procent van het bruto binnenlands product.

Kort nieuws dinsdag 22 mei

– In INBrief vandaag vijf kortjes:
1 Honderden bewoners hebben gisteren voor het districtskantoor van Aranyaprathet gedemonstreerd tegen de bouw van een energiecentrale die gestookt wordt op biomassa. Ze vertrokken nadat het districtshoofd hen had gevraagd bij de betrokken autoriteiten een formele klacht in te dienen. De tegenstanders vrezen voor hun gezondheid en het milieu.

2 De provinciale rechtbank van Kanchanaburi heeft de zitting voor het onderzoek naar het bewijsmateriaal en het opstellen van de getuigenlijst in de zaak tegen Premchai en drie anderen tot volgende maand uitgesteld. Premchai c.s. worden beschuldigd van de jacht op beschermde dieren in het Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary in Kanchanaburi. Het uitstel is verleend op verzoek van twee beschuldigden wier advocaten het druk hadden en gisteren niet naar de rechtbank konden komen. (Zie de pagina Stroperssage)

3 De bestuursrechtbank van Phetchaburi heeft de RTP opdracht gegeven 6,5 miljoen baht uit te keren aan de nabestaanden van twee politiekadetten die in maart 2014 om het leven kwamen tijdens een oefening parachutespringen. De rechter verweet de politie nalatigheid omdat ze niet had nagegaan of de uitrusting waaronder de static line behoorlijk was onderhouden.

4 Bij een inval in huizen van drie personen die olifantenslagtanden uit Songkhla per post hadden ontvangen, zijn door de DNP 1.700 stukken ivoor ter waarde van 600.000 baht in beslag genomen. De verdachten zeggen het ivoor al te hebben geregistreerd, maar ze konden daarvoor geen documenten tonen.

5 City Hall oftewel de gemeente Bangkok en het UN Environment Programme beleggen op 5 juni een forum en buitenactiviteit ter gelegenheid van World Environment Day. Motto van de dag dit jaar is Beat Pollution met als doel het gebruik van plastic terug te dringen. Van 27 tot 30 mei worden bomen geplant en activiteiten met het ophalen van huisvuil georganiseerd [?].

– Nog meer Bangkok. De gemeente trekt 1 miljoen baht uit voor vijftig nieuwe busrouteborden. Ze reageert op foto’s op de social media waarop passagiers hurken om de huidige informatie te lezen. Op sommige foto’s staan passagiers met een vergrootglas.

Adjunct-gouverneur Chakkaphan zegt dat de problemen binnen drie maanden worden opgelost. Het lettercorps wordt vergroot en krijgt een kleurtje. Op de borden hoeft alleen maar de routekaart te worden vervangen.

– De NACC heeft vastgesteld dat drie ambtenaren van het kantoor van de gouverneur van Phitsanulok betrokken waren bij de illegale aanschaf van Alpha 6 drugsdetectoren 10 jaar geleden. [Niet te verwarren met de miskoop van bomdetectoren door het leger] De NACC wil hen strafrechtelijk laten vervolgen. De aanschaf was verdacht omdat de leverancier een bedrijf in medische apparatuur was. De prijs was opgeschroefd en de aanschaf was niet geautoriseerd. Nagelaten werd een aankoopcommissie te vormen. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

– De politie en de FDA hebben gisteren een inval gedaan bij een bedrijf dat voedselsupplementen van het merk Kalow verkoopt. Vermoed wordt dat ze verboden ingrediënten bevatten. 700 dozen met het product ter waarde van 1,3 miljoen baht zijn in beslag genomen. De supplementen gaan getest worden door de FDA.

Volgens een bericht op Facebook zijn de in beslag genomen producten namaak. Eerder nam de politie op een andere locatie Kalow-supplementen in beslag. Uit testen van de FDA is gebleken dat ze gemengd waren met fluoxetine en orlistat, twee stoffen die verboden zijn in voedselsupplementen. Fluoxetine dat bekend staat onder de handelsnamen Prozac en Sarafem, is een medicijn tegen depressiviteit en orlistat een medicijn tegen obesitas.

– Van 7 tot 14 juni wordt in Bangkok de 22e jaarlijkse bijeenkomst gehouden van de Civil Air Navigation Services Organisation. De bijeenkomst wordt bijgewoond door 250 vertegenwoordigers van 85 luchtvaartverkeersdiensten, waaronder Aeronautical Radio of Thailand (Aerothai). Doel is de informatieuitwisseling te verbeteren.

– Laatste bericht. De gemeente Pattaya heeft de uitlaat gesloten van een pompstation dat onbehandeld water loosde. Een deel daarvan was terechtgekomen op het strand bij Bali Hai. Bezoekers hadden geklaagd over de stank van het zwarte water. De verontreiniging was te wijten aan een defect van het pompstation.

Nieuws van de website in 1 regel

• CSD verhoort acht PT-ers over kritische persconferentie
• Economische groei in 4e kwartaal overtreft alle verwachtingen: 4,8 procent
• Bommen ontploft bij twee ATM’s in Songkhla
• Explosies in drie zuidelijke provincies, 2 gewonden
• Thai Airways vindt na 2 jaar zoeken nieuwe CEO
• Nakhon Phanom: Onderzoek naar wielrenner die andere fietser bij de finish weg duwde
• Chinese vrouw twee weken gegijzeld, losgeld: 2 mln yuan (10 mln baht)
• Buitenlandse bedrijven dringen aan op verruiming eigendomsrecht
• Vrouw van UDD-leider Arisman ‘ongebruikelijk rijk’, NACC wil vermogen ad 42 mln confisqueren
• PT politici beschuldigd van opruiing op persconferentie
• Chiang Mai: Groene vlaggen als aansporing omstreden huizen te slopen
• Civiele rechtbank schort verkiezingszaak tegen PDRC op in afwachting van berechting
• Mars naar Government House gaat ondanks verbod door
• Udon Thani: Twee pitbulls bijten hond van buurvrouw dood, eigenaar beboet


 

Waterpeil in vijf grote reservoirs in Nakhon Ratchasima ruim voldoende

Splendid Albion (2)

21 mei – Zoals ik gisteren schreef in Splendid Albion had ik de huwelijksvoltrekking van prins Harry en Meghan Markle gemist, maar dat was geen ramp want de ceremonie (het persbureau AFP schrijft: spectacular, rule-breaking wedding) is te zien op YouTube. Je moet er wel even voor gaan zitten, want de registratie duurt  ruim een uur, dus ook die heb ik niet uitgekeken. Wie wel het geduld kan opbrengen, klik hier: https://youtu.be/iArGylfIF4I

Commentaar: ‘Schone’ kolenenergie is een fabeltje

21 mei – Er is niet zoiets als ‘schone’ kolen, maar dat besef wil maar niet doordringen tot de Thaise beleidsmakers of ze weten het wel maar negeren het. In haar hoofdredactioneel commentaar van zondag snijdt de krant maar weer eens de kwestie van kolengestookte centrales aan. Aanleiding is het besluit van het ministerie van Energie een zogeheten strategic environmental assessment (SEA) te beginnen naar de bouw van een centrale in Krabi (800 MW) en een in Thepha in de provincie Songkhla (2000 MW).

Daarvoor wordt een commissie opgetuigd van experts uit allerlei vakgebieden, zoals energie, transport, toerisme, milieu, visserij, maritieme wetenschap, hydrografie, gezondheidszorg, stadsontwikkeling, industrie en rechten. De commissie die over een maand gevormd moet zijn, krijgt vijf maanden de tijd om de SEA op te stellen.

Wat krijgen we nou? Weer een onderzoek, maar we kennen toch alle argumenten pro en contra. Zijn dan alle protesten de afgelopen jaren vergeefs geweest? Keer op keer is erop gewezen dat Thailand’s energiebehoefte zwaar wordt overdreven, dat Thailand een reservecapaciteit heeft die meer bedraagt dan wat internationaal gebruikelijk is, dat andere landen zijn gestopt met het gebruik van kolen of het aan het afbouwen zijn, dat het milieu en toerisme worden geschaad (Thepa is rijk aan visvoorraden, Krabi is een topbestemming voor toerisme) – moet ik nog doorgaan? En er zijn alternatieven, weten we al lang: zonne-energie, biomassa en biogas.

Sinds de junta aan de macht kwam in 2014 is talloze malen geprotesteerd: in Bangkok en een keer in Songkhla waar het kabinet een mobiele vergadering hield. De tegenstanders werden daar met harde hand tegengehouden door de politie. Zestien demonstranten, waaronder een kind, werden gearresteerd.

‘Het is een goed teken’, schrijft de krant, ‘dat energie-analist Manoon de poging van het panel heeft genoemd om fouten die in het verleden zijn gemaakt, te voorkomen. De studie staat open voor inspraak van de bevolking. Hij moet zijn woord houden. De nieuwe commissie moet het recht van de bevolking op betere keuzes honoreren. Het is van belang dat ze de noodzaak erkent om verder te kijken dan kolen, dat ze haar best doet alternatieven te onderzoeken en een besluit neemt dat gebaseerd is op duurzame ontwikkelingsprincipes.’ (Bron: Bangkok Post, 20 mei) (Zie verder de pagina Kolencentrales)

Bevolking heeft weinig lof voor de junta

21 mei – In vette kapitalen kopt Bangkok Post vandaag boven de opening op de voorpagina PEACE, BUT POOR MISS OUT. In een Special Report constateert de krant dat het regime waardering oogst voor de rust die ze in het land heeft gebracht, maar op economisch gebied heeft het de boot gemist.

‘We hebben elf [!] hervormingspanels zonder dat vorderingen zijn geboekt’, zegt Jade Donavank, docent rechten van het Asian College of Scholars. Partijleider Abhisit Vejjajiva (Democraten) kan hem geen ongelijk geven: ‘Ik meen dat de regering in het duister tast over de richting van de hervormingen.’

Aanleiding van de krant om het nieuws maar eens even het nieuws te laten en pas op de plaats te maken is de nadering morgen van de vierde verjaardag van de junta. Het artikel wordt ondersteund door de uitslag van de laatste Nida Poll over het geluksgevoel van de Thaise onderdanen. Slechts 32,6 procent van de 1.346 respondenten zegt zich gelukkiger te voelen na vier jaar militaire bewind, 42 procent ziet geen verandering en 21,7 procent is minder gelukkig.

De belofte van coupleider en later premier Prayut dat hij happiness zou terugbrengen in het land, heeft hij niet waar gemaakt. De junta krijgt een dikke onvoldoende: er is minder corruptie, zegt slechts 9,6 procent [was dat niet een van de eerste beloften na de coup?] en de economische problemen zijn gebleven, zegt 30,8 procent, waarbij gewezen wordt op de lage prijzen van landbouwgewassen (15 pct) en de hoge kosten van levensonderhoud (11,89 pct).

Het Special Report beslaat de gehele voorpagina met op pagina 3 een vervolg over de geplande mars van de Democracy Restoration Group naar het Government House om de regering te herinneren aan haar belofte dat in november verkiezingen zouden worden gehouden. Maar die zijn uitgesteld tot februari omdat de vereiste organieke wetten dan nog niet klaar zijn.

De politie laat er geen twijfel over bestaan: de mars is verboden, alleen de rally op de Tha Prachan campus van de Thammasat unversiteit die eraan vooraf gaat, is toegestaan want dat is particulier terrein en daarvoor geldt het samenscholingsverbod van de NCPO niet.

Voor het Special Report klik hier. Op de pagina Verkiezingsnieuws 2 alle berichten.

Voldoende leesvoer, maar geen schokkend nieuws

21 mei – Behalve het al genoemde openingsverhaal plus het vervolg over de mars van morgen bevat de krant vandaag negen nieuwsberichten en -verhalen, waarvan twee special reports, de rubriek INBrief met vijf kortjes, alsmede twee fotoberichten (foto’s plus 2-regelig onderschrift).

Op pagina 2 na aankomst op Suvarnabhumi vijf trotse studenten van drie hoger-onderwijsinstellingen, die in Pittsburg een onderscheiding hebben gewonnen van de Intel International Science and Engineering Fair 2018. Maar waarmee vermeldt het bijschrift niet. Aan de competitie namen 1.800 studenten uit 80 landen deel.

Op pagina 3 een foto van een bung fai, een zelf in elkaar geknutselde grote vuurpijl, die het luchtruim kiest. In Phetchabun werd weer de jaarlijkse bung fai competitie gehouden waarin vuurpijlen van verschillende grootte naar boven worden geschoten om de regengod Phraya Than om regen te vragen.

De achtergrondverhalen gaan over een politieagent die tot verrassing van zijn familie, vrienden en collega’s ontslag heeft genomen om in Buri Ram een school op te zetten voor arme jongeren die geen toegang hebben tot onderwijs.

Verder een achtergrondje over het nieuwe Office of Water Resources. Het staat in de startblokken om de waterhuishouding te reguleren. Het regenseizoen, dat tot oktober duurt, is vorige week begonnen. Altijd een spannende periode voor de autoriteiten omdat ze moeten omgaan met stortbuien en overstromingen, maar er tegelijkertijd voor moeten zorgen dat er voldoende water is voor irrigatie en overblijft voor het droge seizoen.

Op de voorpagina nog een klein kadertje, bijna over ‘t hoofd gezien, met de aankondiging dat premier Prayut volgende maand een bezoek aan Europa brengt. Hij gaat met de EU praten die vorig jaar liet weten de banden met Thailand geleidelijk te willen herstellen, nadat die in 2014 waren verbroken. Een belangrijke opsteker na het isolement waarin Thailand zich met de coup internationaal had gemanoeuvreerd.

Kort nieuws maandag 21 mei

– De kou is uit de lucht in Pattani waar de Anuban Pattani kindergarten leerlingen had verboden een hijab (hoofddoek) te dragen. De onderwijsautoriteiten, niet doof voor de protesten van de vrome moslimouders, hebben ingegrepen. Na een bijeenkomst met de permanent secretaris van het ministerie van Onderwijs en de Obec secretaris-generaal liet de directeur weten dat de jongens en meisjes religieuze kleding naar school mogen dragen, zoals toegestaan door de regeling van Onderwijs over het dragen van schooluniformen.

Het verbod was ingesteld omdat de school op het terrein van een boeddhistisch klooster staat. Drie ouders dreigden hun kind van de school terug te trekken als de school zou vasthouden aan het verbod. Maar ook deze soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend, een vaker gekozen oplossing in Thailand bij conflicten.

– In de hoofdstad Pattani van de gelijknamige provincie zijn gisteravond vier bommen ontploft en personen verwond [geen details}. Ze vonden plaats bij de filialen van drie commerciële banken, een benzinestation en een technisch college.

– Vier kortjes in de rubriek INBrief.
1 Op negen locaties in Yang Talat (Kalasin) zijn gisteren zeventien drugsverdachten aangehouden. Tevens nam de politie 409 methamphetamine pillen in beslag, vier geweren van eigen makelij, twee messen, vier mobieltjes en 2.800 baht aan contant geld. De aanhouding maakte deel uit van de operatie Yutthakan Fahdad Songyang [geen vertaling] die op 1 mei in achttien districten van start is gegaan en tot eind juli duurt.

2 Dertig gevangenissen in het hele land worden opgeknapt, heeft minister Prajin (Justitie) gisteren bekend gemaakt. Het onderhoudswerk, omschreven als een facelift, neemt 3 tot 5 jaar in beslag. Het heeft tevens tot doel de beveiliging te verbeteren.

3 Zes celebs zijn door de RTP opgeroepen voor verhoor deze maand om een verklaring af te leggen over hun promitie van de gewichtsverlies pil Kalow. Kalow is een van de tien anti-obesitas pillen die sibutramine bevatten. Ze werden gevonden tijdens een inval op de Don Muang New Market, waarbij voedselsupplementen en cosmetica van Magic Skin Co in beslag zijn genomen. Naar verluidt zouden drie personen zijn overleden door het gebruik van Lyn pillen.

4 De Passenger Bus Operators Association dringt bij het ministerie van Transport aan op verhoging van de tarieven daar de prijs van diesel de afgelopen maanden is blijven stijgen. Vandaag overlegt voorzitter Sujinda met minister Arkhom (Transport). Diesel kost nu 29,79 baht per liter. Als gevolg daarvan zijn de kosten per kilometer gestegen met 1 satang.

– Het National Innovation Agency heef startupthailand.org gelanceerd, een vernieuwde versie van zijn vorige website. De site is een ecosysteem database die bedrijven in de gelegenheid stelt zich te registreren en geaccrediteerd te worden door het ministerie van Science and Technology.

Daardoor kunnen ze profiteren van diverse privileges, zoals belastingvrijstelling en financiering. Tevens dient de website als communicatiekanaal voor de Thaise startup gemeenschap, zoals startups, vernieuwers, investeerders, incubatiebedrijven en overheidsdiensten.

Gehoopt wordt dat de site de standing van Thaise startups bevordert door hun betrouwbaarheid te verhogen en meer internationale investeerders aan te trekken, aldus voorzitter Prapan van de Market for Alternative Investment.

– Volgend jaar wordt gevierd dat Thailand en Oostenrijk 150 jaar diplomatieke betrekkingen hebben, maar gisteren is daarvoor al de aftrap gegeven met een khon uitvoering in het Schlosstheater Schonbrunn in Wenen. De voorstelling, uitgevoerd door dertig acteurs, werd bijgewoond door driehonderd Thai, diplomaten en zakenlui.

Thailand en Oostenrijk sloten in 1869 de Treaty of Friendship, Commerce and Navigation. De rector van de University of Music and Performing Arts in Wenen zegt dat de universiteit een ‘geweldige’ vriendschap met Thailand heeft, begonnen met wijlen koning Bhumibol,die een getalenteerde muzikant was.

– We zijn geen criminelen, zegt Pheu Thai naar aanleiding van de vervolging die de politie op last van de NCPO voorbereidt vanwege de persconferentie die de partij donderdag heeft gehouden over vier jaar junta. PT zegt alleen maar haar mening te hebben gegeven [en die was niet mals]. PT beperkte het aantal sprekers tot drie nadat het juridisch team van de NCPO de partij had gewaarschuwd dat ze het verbod op politieke bijeenkomsten van vijf personen of meer zouden overtreden.

Sudarat, kanshebber voor het partijleiderschap, zei gisteren dat de NCPO misbruik maakt van de wet om zich te verdedigen tegen de toenemende kritiek. Vandaag melden de sprekers van de persconferentie zich bij de politie om te horen waarvan ze beschuldigd worden. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Laatste bericht gaat over de geplande aanleg van een kanaal tussen Ayutthaya en de Golf van Thailand. Het Japan International Cooperation Agency doet momenteel in samenwerking met het RID en DOH (Department of Highways) onderzoek naar het zogeheten 3rd Outer Ring Road Diversion Channel megaproject dat tot doel heeft de hoofdstad te behoeden voor overstromingen. Het kanaal komt parallel aan de 3rd Outer Ring Road te liggen.

Het kanaal krijgt een lengte van 110 km, de aanleg kost 166 miljard baht en duurt vijf jaar. Het bericht noemt ook nog het East Diversion Channel en de 270 km lange Ayutthaya Bypass, maar hoe dat zit, snap ik niet. In ieder geval heeft het andere kanaal de voorkeur vanwege de lagere kosten en kortere constructietijd.

Nieuws van de website in 1 regel

• 1960 RR Silver Cloud van prins Chula zaterdag onder de hamer in Londen
• Waterpeil van vijf grote reservoirs in Nakhon Ratchasima ruim voldoende
• Suan Dusit Poll: NCPO krijgt rapportcijfer 4,52
• Nida Poll: Bevolking niet gelukkiger na 4 jaar NCPO
• Nakhon Ratchasima: 3 doden en 6 gewonden bij botsing tussen minibusje en motorfiets
• Politieke partijen breiden beleid uit om LGBT-ers, halfbloed Thai en jongeren te trekken
• Narathiwat: Vier pijpbommen onderschept en onschadelijk gemaakt
• Sudarat (Pheu Thai) hekelt NCPO voor beschuldiging tegen haar partij ivm persconferentie


 

Splendid Albion

20 mei – Keek gistermiddag naar de royal wedding in Windsor. Geen soldaat te zien om toeschouwers op een afstand te houden, zoals in Thailand, alleen een touwtje of een hek of soms niet eens. Hier en daar een Bobby, op sommige plaatsen wat meer. Ze staan er ontspannen bij met de handen op de rug.

De meeste mannen in rokkostuum. Hun stropdas onberispelijk of slordig geknoopt. De vrouwen in het lang, ze dragen de meest extravagante hoeden, sommige met voile. Militaire muziekkorpsen, de spelers met berenmuts, in strakke marspas.

En dat is toch wel bijzonder: een zonnige dag. Geen bekenden gezien, da’s jammer. Ook de huwelijksvoltrekking gemist, want toen ging ik eten. Misschien later nog eens in een herhaling.

Ik geef ’t toe: ik ben anglofiel, heb een jaar in Engeland gewerkt. Ik mag die Engelsen wel. Ze zijn, hoe zal ik ’t zeggen: zo British.

BP vandaag: Huwelijk, Anne Frank en het hijab-verbod

20 mei – Redelijk veel aandacht in de krant van vandaag voor het huwelijk van prins Harry en de Amerikaanse Meghan Markle. Op de voorpagina kopt de krant Windsor bursting with life for gala royal wedding, op pagina 7 een halve pagina onder de kop Crowds pack Windsor on wedding day en op pagina 9 een analyse onder de kop How Meghan Markle will reinvent the royal family and the United Kingdom.

De auteurs van USA Today schrijven dat Meghan dankzij haar glamour en easy-going manner de koninklijke familie ‘meer relevant en modern’ kan maken en minder ‘stoffig’. Ik vermoed dat hetzelfde gezegd is over Harry’s moeder en misschien ook wel over Máxima, alhoewel de Nederlandse koninklijke familie van destijds bepaald niet stoffig was. Eerder was het zaak dat kroonprins Willem-Alexander die de bijnaam Prins Pils had verworven, zich eens wat koninklijker ging gedragen.

Dagboek van Anne Frank
Mijn oog werd echter getrokken door een verhaal in de achtergrondbijlage Spectrum over de vondst van twee verborgen bladzijden in Anne Frank’s dagboek. Ze waren afgeplakt met bruin papier en bevatten vieze moppen en een beschrijving van wat ze noemt ‘seksuele zaken’. Dat het dagboek zoals het na de oorlog is gepubliceerd, gekuist was door haar vader is overigens al lang bekend. Anne was 13 jaar toen ze schreef over ‘ritmische bewegingen’, contraceptie, menstruatie en prostitutie. Ach ja, op die leeftijd roeren de hormonen zich.

De tekst kon ontcijferd worden dankzij software waarbij het niet nodig is de pagina’s aan te raken, hetgeen tot nu toe niet mogelijk was. Het artikel is overgenomen van de New York Times. Ik neem aan dat de Nederlandse media er ook over schrijven of er al over geschreven hebben.

Bangkok Post bestaat vandaag, exclusief de artikelen over Het Huwelijk, uit acht nieuwsitems plus vier kortjes in de rubriek INBrief. Opening voorpagina is de rel die is uitgebroken omdat een kindergarten in Pattani de hijab heeft verboden, een hoofddoek die moslimvrouwen dragen, met als rechtvaardiging dat de school op het terrein van een boeddhistisch klooster staat.

Pagina 3 opent met een bericht dat de bewaking is opgeschroefd met het oog op de geplande mars van anti-regime groepen naar het Government House, dinsdag ter gelegenheid van de vierde verjaardag van de coup. Dus zijn ‘maatregelen’ genomen om pogingen te voorkomen dat wapens naar Bangkok worden gesmokkeld.

Ik kom de formulering vaker tegen, maar lees nooit wat die ‘maatregelen’ inhouden, behalve het opzetten van (meer) controleposten en ik heb vaak de indruk dat de dreiging van onrust wordt overdreven. Een leugentje om bestwil moet kunnen tenslotte om de inzet van honderden agenten (op dinsdag) te rechtvaardigen.

Pagina 2 is de traditionele pagina op zondag met een terugblik op de afgelopen week en als blikvanger de rubriek The Big Issue, een losjes en ironisch geschreven rubriek. Onder de kop  A Mad, mad week besteedt auteur Alan Dawson onder andere aandacht aan de klopjacht op buitenlanders. Aardige typering van minister Prawit (Defensie) tevens vice-premier: Een wereldklasse schrijver over couptechnieken en meester-horlogeverzamelaar. Engelse tongue-in cheek humor (plagerig, ironisch). Ben ik gek op, beter dan de Nederlandse van-dik-hout-zaagt-men planken grappen.

Verbod op hijab valt slecht bij vrome ouders

20 mei – De door Wilders ooit denigrerend genoemde ‘theedoek’ waarmee moslimvrouwen hun haar bedekken, heeft in Pattani tot een rel geleid. De website meldt dat Waedueremee Mamingji, ’s lands islamitische adjunct-leider en voorzitter van de Islamic Commission of Pattani uit protest het schoolbestuur van de Anuban Pattani kindergarten heeft verlaten, nadat de schooldirecteur het dragen van de hijab had verboden. De school staat op het terrein van een boeddhistisch klooster. De krant vermeldt het ontslag echter niet.

De Sangha Supreme Council ondersteunt het verbod. Scholen op kloosterland zijn gebonden aan de tempelregels; de boeddhistische traditie verbiedt het tonen van overduidelijke religieuze symbolen. De kledingvoorschriften van het ministerie van Onderwijs daarentegen staan moslimleerlingen toe witte effen hoofddoeken te dragen of religieuze kleding.

Naar verluidt zijn tientallen ouders in Pattani geschokt door het verbod; ze zouden van plan zijn uit protest hun kinderen moslimkleding te laten dragen wanneer de school morgen heropent (na de zomervakantie).

Angkhana Neelapaijit, lid van de NHRC, vreest dat de ruzie op de school spanningen kan veroorzaken die te vergelijken zijn met een soortgelijk incident in 2010 in de Wat Nong Chok school in Bangkok [geen details]. Ze zegt dat elke religie compassie dient te tonen en wijst erop dat de grondwet vrijheid van religie erkent zolang die niet het publieke belang ondermijnt.

Angkhana zei dit na vernomen te hebben dat vijftig ouders vrijdag samen waren gekomen om de ouders van drie meisjes een hart onder de riem te steken, die op een bijeenkomst op school geïnformeerd waren over het verbod. Een van de ouders kreeg het advies een andere school te zoeken. De moeder overweegt naar de rechter te stappen.

Staatssecretaris Surachet (Onderwijs) is niet bevreesd dat de ruzie escaleert. Over het dragen van religieuze kleding wordt doorgaans besloten door schoolcommissies van ouders, religieuze leiders en onderwijzers. ‘De zaak dient overwogen te worden; normaal wordt wel overeenstemming bereikt.’

Zoals gebruikelijk vermeldt BP nog meer reacties, maar die voegen weinig toe aan het voorgaande. Als je het mij vraagt bladvulling of een poging om te laten zien: kijk eens hoe goed we ons werk doen.

Toevallige vangst walvishaai krijgt juridisch staartje

20 mei – De eigenaar van een trawler heeft ’t aan de stok gekregen met de autoriteiten omdat zijn bemanning een walvishaai die verward was geraakt in de netten, aan boord had gebracht. Het met uitsterven bedreigde zoogdier van 2 meter werd echter al snel teruggezet en was niet gewond, aldus de eigenaar.

De illegale ‘vangst’ kwam aan het licht dankzij een videoclip op de social media. De boot is in het Pipo-centrum in Phuket aan de ketting gelegd. [Port In Port Out-centrum, waar vissersboten bij vertrek en aankomst worden gecontroleerd] De politie zegt tegen de eigenaar te zullen optreden wegens overtreding van een visserij bestuursmaatregel uit 2015.

De provincie gaat naar aanleiding van dit incident de voorlichting aan booteigenaren uitbreiden, vooral van boten met toeristen. De wet schrijft voor dat boten een ruime afstand moeten houden tot de zoogdieren en ze zo snel mogelijk moeten loslaten wanneer ze verward zijn geraakt in een net.

Afvalcentrale krijgt groene licht plus 3 andere berichten

20 mei – Het motto van omwonenden van geplande energiecentrales is doorgaans Nimby (Not In My Back Yard) maar de bouw van een afvalverbrandingsinstallatie in de stad Nakhon Si Thammarat, gestookt met vast afval, lijkt niet op tegenstand te stuiten.

Althans het bericht, een kortje in de rubriek INBrief, rept er niet over. Een provinciale commissie heeft gisteren het groene licht gegeven voor de fabriek waarvan de bouwkosten 2,9 miljard baht bedragen.

De centrale die een capaciteit van 1.000 ton per dag krijgt, is hoognodig want de hoeveelheid afval in stedelijke gebieden blijft maar uitdijen. De opgewekte energie wordt voor commerciële doeleinden gebruikt. De gemeente stelt het programma van eisen op. Daarna wordt het project voorgelegd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het tweede bericht, of eigenlijk het eerste want het staat bovenaan, gaat over de Thaise jongen die in Tak is overleden omdat hij gisteren op een landmijn stapte (zie ook Nieuws van de website in 1 regel). Zijn vriendje [?] uit Myanmar raakte aan zijn benen gewond toen zij en andere vrienden paddestoelen aan het plukken waren ongeveer 30 km vanaf de grens. De verraderlijke mijn moet geplaatst zijn door het Democratic Karen Buddhist Army van Myanmar.

In Lampang is een pasgeboren baby te vondeling gelegd bij een paviljoen aan de kant van een weg in het district Muang. De baby die gewikkeld in een handdoek in een doos lag, is naar het ziekenhuis gebracht door de politie, die gealarmeerd was door een werknemer van Egat’s kolencentrale Mae Moh terwijl hij op de personeelsbus wachtte. Een DNA-test op het haar moet helpen de moeder te traceren. De baby is in goede gezondheid.

Laatste kortje: Het Marine Department heeft twee aannemers aangespoord een tandje bij te zetten bij het baggeren van delen van het zoetwatermeer Bueng Sufai in Phichit omdat de werkzaamheden achterlopen op de planning. Het werk dat 338 miljoen baht kost, verloopt te traag, zegt het MD. Het meer wordt tot 4,5 meter diep gebaggerd en 600 meter van de oever om meer water te kunnen opslaan en het landschap te verfraaien.

De mars is verboden, de voorafgaande rally niet

20 mei – De mars naar het Governmenr House dinsdag is verboden, maar de voorafgaande rally op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit kan ongestoord doorgaan want dat is particulier terrein. Dit heeft RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara gisteren bekend gemaakt. Hij dreigt met juridische stappen tegen de organisatoren van de mars, die zich People who want an election noemen.

De leiding van de mars is handen van de Democracy Restoration Group. De groep eist dat de regering zich aan haar belofte houdt in november verkiezingen te houden, maar die zijn uitgesteld naar februari. Tevens eist de groep dat de NCPO (junta) aftreedt en dat het leger zich van haar distantieert.

In reactie op het dreigement van Srivara zegt DRG leider Rangsiman dat de vorige mars naar het legerhoofdkwartier zonder incidenten is verlopen en volgens de autoriteiten niet in strijd was met de wet. Hij durft de opkomst niet te voorspellen. Rangsiman is niet bang voor arrestatie daar al meerdere aanklachten tegen hem zijn ingediend en hij vele malen is aangehouden sinds de junta de macht in 2014 overnam.

Gisteren kwamen enkele roodhemden op Gysorn Plaza bijeen voor een herdenking (foto) van het bloedige treffen tussen veiligheidstroepen en het UDD op 19 mei 2010, toen het leger een eind maakte aan de bezetting van het centrum van Bangkok door het UDD. Ze staken kaarsen aan bij de Ratchaprasong kruising. Een van de aanwezigen was de moeder van een verpleegster die die dag in Wat Phatum Wanaram door soldaten werd doodgeschoten waar zij en anderen dachten veilig te zijn.

De Pheu Thai-leden die donderdag een persconferentie hielden met zware kritiek op de NCPO, zijn bereid zich te melden bij de CSD. De politie bereidt tegen hen aanklachten voor. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Kort nieuws zondag 20 mei

– De CSD heeft gisteren een inval gedaan in het huis van een echtpaar dat betrokken was bij de verduistering van gelden uit het tempelfonds in het district Bang Kruai (Nonthaburi). Tijdens de operatie die twee uur duurde, zijn financiële documenten, huurcontracten van tempelgronden en andere papieren gevonden die als bewijsmateriaal kunnen dienen.

Uit onderzoek van de CSD is gebleken dat een oudere monnik driemaal aan het echtpaar geld had overgemaakt. De grond was onderverhuurd aan een restaurant voor Chinese toeristen, waarvan de eigenaar maandelijks 300.000 baht aan het echtpaar moest betalen. Of dat geld ooit is teruggegeven aan de tempel, is onbekend.

Behalve de huiszoeking heeft de CDS ook onderzoek gedaan in een magazijn met boeddhistische voorraden, eigendom van het echtpaar. Verder bevat het bericht weer veel details en voorgeschiedenis wat niet bijdraagt tot de helderheid. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

– Eigenlijk oud nieuws: het voornemen om een ministerie voor het hoger onderwijs te vormen dat tevens R&D stimuleert, maar BP vindt het belangrijk genoeg om in de opening van pagina 4 te melden dat het er gaat komen voordat de junta de macht afstaat. Dat zegt minister Suvit van Science and Technology.

– Laatste bericht. De regering heeft het startsein gegeven voor twee projecten die voorzien in goedkope leningen aan boeren, boerencoöperaties en buurtbedrijven met een gezamenlijke waarde van 93,6 miljard baht. Boeren krijgen een Kaset Sukjai (Happy Farming) kaart met een tegoed van 30.000 baht. Daarmee kunnen ze kunstmest, pesticides, zaden en kleine landbouwmachines kopen bij de A-Shop van de BAAC applicatie.

Nieuws van de website in 1 regel

• Autopsie bevestigt sibutramine vergiftiging in Lyn slachtoffers
• Bangkok: Pracha Uthit Road ingezakt over 15-20 meter
• Chiang Rai: Soldaten onderscheppen 8 mln speedpillen en 50 kilo crystal meth
• Bangkok Poll: Meerderheid wil gratis gezondheidszorg
• Phra Khanong: Bus met 30 Taiwanese toeristen vliegt in brand, geen gewonden
• Thaise jongen (8) gedood door landmijn in Myanmar terwijl hij paddestoelen plukte
• Hijab verboden op kindergarten Pattani, want staat op terrein boeddhistisch klooster


 

Daar komt de bruid

19 mei – Vandaag luiden de bruidsklokken voor prins Harry en Meghan Markle wat bij uw redacteur herinneringen oproept aan het huwelijk van Willem Alexander en Máxima Zorreguieta. Máxima’s vader mocht haar huwelijk niet bijwonen, Meghan’s vader kan er niet bij zijn vanwege zijn zwakke gezondheidstoestand. Nog een overeenkomst: beide bruiden zijn burgermeisjes.

Bangkok Post besteedt op de voorpagina aandacht aan het huwelijk met een grote foto van een bruidstaart die in Siam Paragon prijkt op een presentatie ingericht in samenwerking met de Britse ambassade. Indrukwekkend geval, ik schat ruim 2 meter hoog. Snoepen is er niet bij want – ik had bijna geschreven dat de taart wordt bewaakt door het leger – , koorden verhinderen dat bezoekers te dichtbij komen.

Het nieuwskatern bestaat vandaag uit drie pagina’s: twaalf berichten en de rubriek InBrief met vijf kortjes. De krant opent met stoere taal van de politie: RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara dreigt: ‘Knoop ’t in je oren. Steek je neus er niet in of er wordt streng tegen je opgetreden.’

Het dreigement is gericht aan de harde kern van de roodhemden, die de vierde verjaardag van de coup op dinsdag zouden kunnen aangrijpen om onrust te stoken. De politie-eenheden in Bangkok hebben de opdracht gekregen de beveiliging op te schroeven, Big Brother houdt hen in de gaten.

Pagina 2 opent met de suggestie van voormalig premier Chavalit een interim-regering te vormen om een eind te maken aan ’s lands eindeloze cyclus van coups en herschreven grondwetten. Chavalit blijft aan de weg timmeren want eerder deze week zei hij uit een gesprek met oud-premier Thaksin te hebben begrepen dat die eigenlijk wel wil terugkeren naar Thailand, maar misschien is dat wishfull thinking. Of het is een proefballonnetje om de stemming te peilen. Later meer over Chavalit’s suggestie.

Pagina 3 opent met een follow-up op de berichtgeving over de informatie- en communicatietechnologie in het nieuwe parlementsgebouw. Het secretariaat van het Huis van Afgevaardigden heeft gisteren besloten de post van 8 miljard baht (in 2013 was 3 miljoen begroot) terug te brengen nadat het kabinet zware kritiek had geuit op de hoge kosten, maar een bedrag is niet genoemd. Parlementsvoorzitter Pornpetch had het secretariaat gevraagd gisteren met een verklaring te komen voor de verhoging.

Uw redacteur verbaast zich trouwens telkens weer over de voorzieningen in de vergaderzaal van het Huis en andere vergaderzalen. Elk parlementslid beschikt bijvoorbeeld over een eigen microfoon. In Nederland is er in de Tweede Kamer één microfoon voor interrupties. Zal wel onze calvinistische volksaard zijn.

Bangkok: 19 nieuwe liften voor gehandicapten op BTS-stations

19 mei – In januari 2015 kreeg de gemeente Bangkok (BMA) al van de bestuursrechter de opdracht de voorzieningen voor gehandicapten op de stations van de Sukhimvit en Silom Line te verbeteren, maar pas nu heeft de gemeente bekend gemaakt 256 miljoen baht te investeren in de constructie van negentien liften op zestien stations. Tevens gaat de BMA aan 5 stations tien liften voor algemeen gebruik toevoegen.

Een druppel op een gloeiende plaat, want op beide lijnen zijn 136 liften op 34 stations nodig. Thans zijn er slechts 107. Maar de vlag kan nog niet worden uitgestoken, want de gemeenteraad moet nog toestemming verlenen voor het krediet en een tijdsplanning is nog niet gemaakt.

De lakse houding van City Hall om te voldoen aan de opdracht van de bestuursrechter was voor actievoerders aanleiding onlangs naar de bestuursrechter te stappen en 430 individuele klachten in te dienen. Ze eisen een bedrag van 1.000 baht per dag om de vervoerskosten die ze nu moeten maken, te compenseren. Wanneer de rechter de klachten honoreert, kost dat de gemeente 380 miljoen baht.

Directeur Manith van de organisatie Accessibility is Freedom noemt het besluit de nieuwe liften te bouwen ‘questionable’. ‘City Hall heeft tot nu toe de wet voor eigen voordeel gebruikt. Daardoor moesten we voortdurend juridische actie tegen hen ondernemen. Waarom is het plan nu ineens opgedoken nu jaren van passiviteit?’

Alleen de stations Mo Chit, Siam en Asok hebben voldaan aan het vonnis van 2015. Deze stations hebben aan beide zijde liften voor gehandicapten. Op de foto de lift naar BTS station Chong Nonsi. ’t Is een oplossing, maar moeilijk voor gehandicapten om te gebruiken.

Vier jaar junta: Politie waarschuwt roodhemden

19 mei – Zoals al gemeld in Daar komt de bruid dreigt de politie met strenge juridische actie tegen de harde kern van de roodhemd-beweging. De politie is bang dat ze de vierde verjaardag van de coup op dinsdag zullen aangrijpen om onrust te stoken. RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara herinnert hen eraan dat politieke bijeenkomsten van vijf personen of meer verboden zijn. ‘We zijn bereid overtreders te achtervolgen.’

Vooraanstaand UDD-lid Korkaew zei gisteren zich niet te verbazen over de (verbale) aanval van de regering op de roodhemden.’De roodhemden steunen democratie. Het is natuurlijk dat het regime het UDD als tegenstander ziet.’ Gevraagd of het UDD zich dinsdag aansluit bij de geplande pro-verkiezingen actie bij het Government House, zei hij dat ieder lid dat voor zichzelf bepaalt. ‘Ze hebben allemaal het recht op vrije meningsuiting, zoals gegarandeerd door de grondwet’.

Gisteren deelden leden van de New Democracy Movement op BTS-station Asok waaiers uit met daarop een afbeelding van premier Prayut met Pinokkio neus, een verwijzing naar zijn gedraai over de verkiezingsdatum. De politie vroeg hen te stoppen, maar daar trokken ze zich niets van aan. Later verlieten ze het station of verzoek van bewakers en gingen door op de Ratchadiphisek Road.

Voormalig regeringspartij Pheu Thai dreigde gisteren met een aanklacht tegen de NCPO, die de Crime Suppression Division van de politie opdracht heeft gegeven de organisatoren van de persconferentie op donderdag aan te klagen voor vier overtredingen, waaronder overtreding van het verbod op politieke bijeekomsten van vijf personen of meer. ‘We wachten eerst af welke de politie doorzet. Wanneer ze onredelijk zijn, slaan we terug’, zegt Chusak Sirinil, hoofd van PT’s juridisch team.

Secretaris-generaal Phumtham zegt dat de persconferentie het grondwettelijk recht op vrije meningsuiting van een politieke partij is. Hij vergeleek de persbriefing met de bijeenkomst in het voetbalstadion van Buri Ram, waar Prayut een menigte van 30.000 toesprak. Die was dan ook in strijd met het samenscholingsverbod.Op de persconferentie liet Pheu Thai geen spaan heel van het door de junta de afgelopen vier jaar gevoerde beleid. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Geen steun voor Chavalit’s ‘interim regering’

19 mei – Het idee voor de vorming van een interim regering om een eind te maken aan de eindeloze cyclus van coups en herschreven grondwetten (de huidige grondwet is de 20ste sinds 1932) krijgt niet de handen op elkaar van ’s lands grote politieke partijen.

Wirat Kalayasiri, hoofd van het juridisch team van de Democraten, noemt het ‘not sensible’. ‘Prayut ontleende zijn macht aan de coup en heeft onder een grondwet gewerkt, maar er zijn geen wetten om zo’n interim regering te ondersteunen.’

Voormalig premier Chavalit Yongchaiyudh lanceerde het idee gisteren als alternatief voor een eerder idee om een nationale regering te vormen, een coalitieregering van Thailand’s drie grootste partijen Pheu Thai, Democraten en Bhumjaithai, aangevuld met het leger. ‘Als we het nationaal regeringsmodel gebruiken, lossen we het probleem nauwelijks op’, zegt hij.

Het idee is gelanceerd door ex-leider Bhichai van de Democratische partij. Het was een reactie op  het vermoeden dat het leger erop uit is na de verkiezingen aan de macht te blijven, wanneer de politieke verhoudingen gepolariseerd blijven. De eerste die reageerde was Prayut: ‘Het is nu niet de juiste tijd de kwestie te bespreken.’

Partijleider Abhisit (Democraten) zei in maart van dit jaar dat zijn partij nooit zal samenwerken met haar aartsrivaal Pheu Thai, zolang die beïnvloed wordt door Thaksinocracy, een term die verwijst naar de tijd toen Thailand geleid werd door Thaksin.

De volgende tegenstander van een nationale regering is nu dus Chavalit, die de naderende vierde verjaardag van de coup op 22 mei aangrijpt om zijn ideeën te ontvouwen.

‘We hebben een interim regering nodig om beter te kunnen omgaan met het langdurig politiek conflict.’ Hij denkt aan een periode van vijf of zes maanden, waarna verkiezingen kunnen worden gehouden. Chavalit’s voorstel voor een interim regering is zijn laatste poging het land te helpen de politieke conflicten op te lossen.

In 2016 lanceerde hij het idee voor een Third Force van mensen die de politieke kleurcodes (rood, geel) willen uitbannen die symbool staan voor de diepe scheidslijnen tussen pro- en anti-Thaksin groepen. Chavalit, oprichter van de New Aspiration Party, werd toen de middenschakel van een ketting genoemd omdat hij het leger en politieke groepen wilde verzoenen.

En zo strompelt de Thaise politiek van het ene naar het andere idee zonder het ergens over eens te worden. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Kort nieuws zaterdag 19 mei

– De rubriek INBrief bevat vandaag 5 kortjes, waarmee een volle kolom is gevuld.
1 In een huis in Yaha (Yala) is een drone gevonden die vermoedelijk is gebruikt bij de granaataanval dinsdag op een controlepost. De bewoonster van het huis is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau van Yaha. Aan de hand van de vluchtgegevens gaat de politie na of haar vermoeden juist is. Mogelijk voerde de drone verkenningen uit. Bij de aanval met twee M79 granaten raakten twee militaire rangers gewond.

2 Actrice Sakolrat ‘Four’ Woraugai heeft gisteren bij de Crime Suppression Division een verklaring afgelegd over de promotie die ze heeft gemaakt voor Slim Milk, een product van Magic Skin. Four (rare bijnaam) is een van de eerste celebs (tv-sterretjes en anderen) die op het matje moeten komen over hun promotie van producten waarvan is gebleken dat ze voorzien zijn van een vervalst FDA goedkeuringslabel. Van de 25 celebs zijn tot nu toe zeven gehoord, maar niemand is in staat van beschuldiging gesteld.

3 Honderdtwintig honden in Nakhon Phanom die uit vrees voor rabiës waren opgenomen in een quarantaine inrichting, worden volgende maand aan hun eigenaar teruggegeven of krijgen een nieuw baasje. Sinds het virus in januari de kop opstak zijn tweeduizend honden op last van het Department of Live Stock opgenomen. De overige honden die gezond verklaard zijn, worden geleidelijk vrijgegeven.

4 Premier Prayut geeft woensdag in nationaal park Khao Cha Ngum (Ratchaburi) het startsein voor een boomplantcampagne. Hij en andere kabinetsleden ontmoeten bewoners en planten bomen in het kader van de jaarlijkse campagne. Thailand wil het bosareaal vergroten dat de laatste tientallen jaren sterk is ingekrompen.

5 De NACC heeft bekend gemaakt onderzoek te doen naar dertien tempels in het hele land, die worden verdacht van verduistering van gelden uit het tempelfonds. De tempels hebben meermalen een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit het fonds ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden, maar corrupte ambtenaren staken het geld in eigen zak. Wanneer ze tekenen van ‘ongebruikelijke’ weelde vertonen, wordt hun vermogen in beslag genomen. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

– Het Siriraj ziekenhuis heeft de eerste mobiele stroke unit in gebruik genomen, een wagen voor onmiddelijke hulpverlening aan mensen die een beroerte hebben gekregen waarna ze zo snel mogelijk naar Siriraj worden gebracht. De wagen (kosten 20 miljoen baht) wordt bemand door een specialist en verpleegsters. Hij is onder andere uitgerust met een CT scanner, beademingsapparatuur, een hydraulische brancard, real time camera’s en een radioverbinding met het ziekenhuis, zodat daar tijdig de nodige voorbereidingen kunnen worden getroffen.

– In Surat Thani is gisteren een Fransman (25) aangehouden, leider van een cybercrime bende die bankrekeningen van klanten van een bank in Engeland hackte en losgeld eiste. De Thaise politie, vergezeld van medewerkers van de Franse ambassade en Franse agenten, zochten op drie locaties naar hem: een op Koh Samui en twee in Pak Chong (Nakhon Ratchasima). De man wordt uitgewezen en in Frankrijk vervolgd. De andere twee bendeleden zijn al eerder aangehouden.

– Maandag gaat in Bangkok een nieuw centrum open dat tot taak heeft verkeersoperaties, die nu worden uitgevoerd door verschillende diensten, te integreren. Het centrum gaat het verkeer voortdurend volgen en kan onmiddellijk in actie komen wanneer een kritieke verkeerssituatie ontstaat.

– Parlementsvoorzitter Pornpetch verweert zich tegen de kritiek op het voorstel om militaire rangen gelijk te trekken met burgerposities. Hij ontkent dat het voorstel tot doel heeft legerofficieren in staat te stellen om naar een civiele baan bij overheidsdiensten te solliciteren. Het doel is volgens Pornpetch het beheer van overheidspersoneel, civiel of militair, te vergemakkelijken. [Snapt u wel? Ik niet]

– Laatste bericht. De NACC heeft haar onderzoek afgerond naar de aanschaf van de controversiële GT200, Alpha 6 bom en narcotica detectoren. Zes ambtenaren zijn daarbij in de fout gegaan. Bij de aankoop waren geen topambtenaren of politici betrokken. De NACC heeft de resultaten van haar onderzoek overgedragen aan het kantoor van de procureur-generaal met de aanbeveling hen in staat van beschuldiging te stellen wegens een ambtsmisdrijf.

Grote Afrikaanse slak gewild voor slijm tbv gezichtsserums en vochtinbrengende crèmes. Een druppeltje water doet wonderen.

Nieuws van de website in 1 regel

• Grote Afrikaanse slak gewild voor slijm tbv gezichtsserums en vochtinbrengende crèmes
• BoI bevolen 10 mln baht uit te trekken voor startups
• 4 arrestaties nav hinderlaag aanval op voorzitter Hmong club
• AirAsia verzorgt eerste lijnvlucht op luchthaven Hua Hin
• Voormalig premier Chavalit: Thaksin wil eigenlijk terugkeren
• Politie dreigt met arrestatie van pro-verkiezingen activisten


 

Porsche van Magic Skin-verdachte achtergelaten op parkeerterrein

Over een Porsche en 37 outlaws

18 mei – Voordat ik de krant zie – en dat was vanochtend om half zes – probeer ik altijd te voorspellen wat de opening krant wordt. Ik kon deze maal kiezen uit acht onderwerpen die ik al kende van de website. Het onderwerp waarmee ik geopend zou hebben, was de vondst van de Porsche die op een parkeerterrein was achtergelaten met het sleuteltje in het contactslot, waarover later meer.

Maar Bangkok Post koos (natuurlijk) weer voor een politiek onderwerp. Voormalig regeringspartij Pheu Thai is stout geweest. Gisteren hield het een persconferentie waarop ze kritiek uitte op de NCPO. Volgens de partij was dat niet de eerste keer, maar deze keer was de junta er niet van gediend. Overtreding van order No.3/2015 van de NCPO die politieke bijeenkomsten van vijf personen of meer verbiedt, oordeelde het gezag streng. Pheu Thai was gewaarschuwd, maar zette toch door. De politie bereidt vier aanklachten tegen PT voor.

Bangkok Post telt vandaag twaalf nieuwsitems op vier pagina’s in het nieuwskatern, plus de rubriek InBrief met vier kortjes. Voor ons buitenlanders is het openingsverhaal van pagina 2 het meest relevant dat gaat over de aanhouding van 37 buitenlanders (1 meer dan op de website) tijdens controles op 104 locaties van hotels, taalscholen en uitgaansgelegenheden in Bangkok met als bekendste de clubs Route 66 en Onyx. De meesten hadden een verlopen visum.

In de kop worden ze outlaws genoemd, een term die ik associeer met het Wilde Westen. In gedachten zie ik al Clint Eastwood met getrokken pistool een club binnenstormen en Hände hoch roepen wat hij in het Duits nagesynchroniseerde films zegt. Ben blij dat het systeem in Nederland niet wordt toegepast, want het maakt zo’n scène toch minder authentiek.

Genoeg gedachtespinsels nu op deze vrijdag, de weekdag waarop mijn kamer wordt schoongemaakt door de drie werksters van mijn pied à terre. Op naar het nieuws van de dag.

NCPO vuurt vier aanklachten op Pheu Thai af

18 mei – De politie van het bureau Makkasan had nog zo gewaarschuwd. De geplande persconferentie zou in strijd zijn met het verbod op politieke activiteiten en bijeenkomsten van vijf personen of meer, maar dat weerhield voormalig regeringspartij Pheu Thai er niet van de bijeenkomst af te blazen. Wel bracht ze het aantal sprekers terug naar drie.

Maar voor de inhoud van de persconferentie maakte dat geen verschil. De sprekers uitten sterke kritiek op de prestaties van de NCPO gedurende de vier jaar dat ze aan de macht is. En dat was natuurlijk tegen het zere been van de junta die niet gediend is van kritiek. De politie heeft vier aanklachten voorbereid.

De partij denkt dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Ze zegt in het verleden al soortgelijke activiteiten te hebben georganiseerd en die leverden geen problemen op. Chusak Sirinil zegt dat de partij voldoende argumenten heeft om zich tegen de aanklachten te verweren, want de grondwet garandeert de vrijheid van meningsuiting [althans op papier].

De partij verwijt de NCPO gefaald te hebben bij haar pogingen de natie te verzoenen sinds ze in mei 2014 een coup pleegde en de macht overnam. Ze verwijt het regime ook gefaald te hebben de democratie zoals beloofd te herstellen door de verkiezingsdatum voortdurend uit te stellen en een wet te maken die de macht van bestaande politieke partijen aan banden legt.

De NCPO, zei Chusak, heeft gefaald de basisrechten van de bevolking te beschermen, terwijl ze de regels veranderde met als doel langer een greep op de macht te kunnen houden. De NCPO had beloofd haar gebruik van absolute macht niet uit te breiden, maar ze lijkt op die belofte, kort na de coup gedaan, te zijn teruggekomen. Ze is ook onoprecht gebleken bij haar pogingen om eenheid te smeden, maar raakte verwikkeld in talloze eigen conflicten. Het artikel noemt nog meer kritiekpunten van Chusak, maar die sla ik maar even over.

Vice-premier Prawit zegt in een reactie op de kritiek dat de NCPO de orde heeft hersteld en een eind heeft gemaakt aan de onenigheid in het land. Ze heeft ook geprobeerd een aantal urgente economische problemen op te lossen door bijvoorbeeld banen aan lokale gemeenschappen aan te bieden [?] en de landbouwsector te herstructureren.

Hij zei dat het verbod op politieke activiteiten niet volledig wordt opgeheven wanneer de NCPO in juni met politieke partijen vergadert over de aanloop naar de verkiezingen. ‘We kunnen het verbod niet voor 100 procent intrekken. We zullen overwegen de partijen toe te staan om hun activiteiten geleidelijk te hervatten.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Porsche van Magic Skin-verdachte achtergelaten op parkeerterrein

18 mei – En dan nu de Porsche, want u brandt natuurlijk van verlangen te horen wie het in zijn hoofd haalt om zo’n dure bolide met het sleuteltje in het contactslot achter te laten op een parkeerterrein. Het heeft alles te maken met het Magic Skin schandaal, het bedrijf dat verdacht wordt van de productie en verkoop van ondeugdelijk cosmetica en voedselsupplementen, voorzien van een vervalst FDA goedkeuringslabel.

De auto zou een van de dertig auto’s zijn van het echtpaar dat Magic Skin bezit en die op naam van anderen zijn gezet om hun vermogen uit handen van Justitie te houden. De wagen stond geparkeerd bij de Chao Phraya 3 massagesalon in Bang Phlat (Bangkok). Blijkbaar had de nieuwe ‘eigenaar’ geen zin voor zijn medewerking aan de fraude te bloeden.

Documenten die in de wagen zijn gevonden, noemen Apiwat Pongpatananukul als eigenaar. Volgens de media is hij eigenaar van POS Cosmetics (Thailand) in Samut Sakhon, dat naar verluidt Magic Skin producten maakt alsmede het verwante merk Treechada.

De politie heeft huiszoeking bij het bedrijf gedaan, nu Hanew Korea Co genoemd [?], maar ze heeft geen producten van Magic Skin en Treechada gevonden. Wel trof ze machines aan voor het produceren van cosmetische crèmes (foto). Uit onderzoek is gebleken dat Hanew Korea nog geen crèmes ter waarde van 60 miljoen baht aan klanten heeft geleverd, waaronder aan Magic Skin dat voor 27 miljoen baht producten had besteld.

Het bedrijf zegt in 2013 een exploitatievergunning van de FDA te hebben gekregen. De FDA heeft de fabriek geïnspecteerd en zou geen illegale stoffen hebben gevonden. De politie beschuldigt het bedrijf ervan de werking van zijn producten in reclames te overdrijven, waarvoor het vervolgd gaat worden.

Klopjacht op buitenlanders; ‘ze worden geraffineerder’, zegt politie

18 mei – En hoe zit ’t met die buitenlanders, wilt u natuurlijk ook dolgraag weten. Hun aanhouding vond plaats in het kader van de operatie X-Ray Outlaw Foreigner, een klopjacht op buitenlanders die verdacht worden van grensoverschrijdende misdaad, terrorisme en nog meer van dat fraais.

Om uit handen van de politie te blijven schrijven ze zich in bij taalscholen zodat ze een studievisum kunnen aanvragen met een langere verblijfsduur dan een toeristenvisum. Maar gestudeerd wordt er niet en sommige scholen verlenen hun medewerking aan de fraude door certificaten te verstrekken. Sommige buitenlandse criminelen trouwen met een Thaise vrouw zodat ze hun status als echtgenoot kunnen gebruiken om in Thailand te blijven.

De laatste actie, de 25e sinds het begin van de operatie ruim een jaar geleden, richtte zich op 104 locaties: scholen, hotels en uitgaansgelegenheden. Ik noemde al de populaire clubs Route 66 en Onyx in de RCA (Royal City Avenue), een strook pubs en bars tussen de Rama IX en Phetchaburi Road, die populair is bij jonge Thai, expats en buitenlandse toeristen. De meeste gearresteerden hadden een verlopen visum. Hun namen belanden op een zwarte lijst en ze worden uitgewezen.

Adjunct-hoofd Surachate van de toeristenpolitie zegt zich zorgen te maken over de geraffineerder wordende trucs om ambtenaren om de tuin te leiden. Degenen die zijn aangehouden voor verdacht gedrag gaan vervolgd worden, zelfs wanneer ze over een geldig visum beschikken. ‘Wanneer blijkt dat ze als prostituee werken, trekken we hun visum in en wijzen we hen uit.’

Airbnb boekingen zijn illegaal

18 mei – Mensen die hun kamer via Airbnb op dagelijkse of wekelijkse basis verhuren, handelen in strijd met de Hotel Act van 2004, aldus een recente rechtbankuitspraak in een zaak tegen de Wan Vayla Condo in Hua Hin (Prachuap Khiri Khan). Alleen verhuringen van dertig dagen of meer zijn legaal.

De uitspraak, indien landelijk toegepast, kan het begin inluiden voor bedrijven zoals Airbnb hoewel ze voortdurend hebben gezegd dat ze legaal opereerden. De gevolgen voor Airbnb zelf kunnen ingrijpend zijn daar het bedrijf in Thailand stevig aan de weg timmert. Zowel verhuurders als huurders plukken de wrange vruchten.

De Thai Hotels Association (THA) heeft de regering gevraagd niet-geregistreerde hotels, inclusief Airbnb appartementen en condominiums, te verbieden. De THA zegt dat ze problemen veroorzaken voor ’s lands toerisme-industrie.

De vereniging wil dat de regering het draconische artikel 44 [van de interim-grondwet] inzet om een eind te maken aan de problemen. Volgens adviseur Surapong is de helft van de hotels in Thailand niet geregistreerd bij het Department of Local Administration dat hotelvergunningen verstrekt.

Een stewardess in Dubai denkt dat de keuze voor toeristen wordt beperkt wanneer Airbnb wordt verboden in Thailand. Veel mensen boeken graag kamers via Airbnb. Ze vindt dat er een manier moet worden gevonden om het bedrijf legaal te laten opereren ten behoeve van klanten die dit kanaal graag gebruiken. In bijgaand kader een toelichting op de werkwijze van Airbnb.

Kort nieuws vrijdag 18 mei

– De Thaise politiek bevindt zich thans in een slechtere staat dan voor de opstand van 1992. De regels van de NCPO, waaronder het 20-jaren strategieplan, zijn meer ‘verstrekkend’ en ‘systematisch’ dan die van de voormalige coupleiders.

Dat zeiden vertegenwoordigers van de grote politieke partijen gisteren op een bijeenkomst in Bangkok ter gelegenheid van de 26e verjaardag van Black May. In die maand werd het straatgeweld met grof geweld neergeslagen, nadat een coup in 1991 een eind had gemaakt aan de gekozen regering van Chatichai Choonhavan en de bevolking in opstand was gekomen.

Pheu Thai prominente Suradat zei gisteren dat de National Peace Keeping Council (NPKC, de naam van de toenmalige coupleiders) had geprobeerd zich aan de macht vast te klampen door het veranderen van regels. Het huidige regime doet min of meer hetzelfde met de roadmap naar democratie door middel van verkiezingen volgend jaar februari. Ze noemde de routekaart een instrument bedoeld om te garanderen dat het leger zonder interrupties stevig in het zadel blijft zitten.

‘De huidige grondwet die vorig jaar van kracht werd, is ook zo geschreven dat publieke participatie bij belangrijke beslissingen niet mogelijk is. Sommige organieke wetten zijn schadelijk voor de werking van politieke partijen. Dit is erger dan wat we in 1992 meemaakten.’

Op de foto nabestaanden van de slachtoffers van Black May. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Vier kortjes in de rubriek InBrief.
1 De politie van Pattani heeft een verkoper aangehouden die in de gisteren begonnen Ramadan buffelvlees verkocht als rundvlees. Moslims mogen wel rundvlees eten maar geen buffelvlees. In zijn kraam vond de politie 432 kilo buffelvlees en 80 kilo buffel slachtafval. Het vlees was vermoedelijk het land binnen gesmokkeld, het was niet gekeurd door de autoriteiten.

2 De Thaise regering heeft haar grote bezorgdheid uitgesproken over het recente geweld aan de grens van Israël en Gaza. Daarbij zijn 60 Palestijnen omgekomen en 2.000 gewond. De regering heeft de getroffen families gecondoleerd en alle partijen opgeroepen het geweld te beëindigen en te voorkomen dat het conflict escaleert.

3 In voorbereiding is de vorming van een maritiem reddingscentrum om beter noodgevallen in de Andaman zee het hoofd te kunnen bieden. De afgelopen twee jaar kwamen er 159 personen om het leven, de meesten door verdrinking, en 226 personen raakten gewond. De meeste ongelukken gebeuren door verdrinking, gevolgd door schipbreuken en aanvaringen. Het centrum wordt uitgerust met patrouille- en reddingsboten, drones en helikopters.

4 Het plan voor de upgrade van Krabi International Airport vordert. Er is een bedrag van 6,6 miljard baht voor uitgetrokken en aannemers zijn aangetrokken. De werkzaamheden bestaan uit de bouw van een derde terminal, renovatie van de bestaande twee, de bouw van een parkeergarage en uitbreiding van de parkeerplaatsen voor toestellen en hun elektrisch systeem.

– Een geval van een zesjarige die begonnen is te gokken op de voetbalwedstrijden van de World Cup doet de alarmbellen rinkelen bij anti-gok groepen. Ze hebben de krachten gebundeld om te voorkomen dat andere jochies verlokt worden ook een gokje te wagen.

Volgens een onderzoek van het Centre of Gambling Studies van de Chulalongkorn universiteit gokten vorig jaar 29 miljoen Thai (55 procent). Het centrum vreest dat het aantal online gokkers sterk zal stijgen wanneer de World Cup aftrapt. Gokken op voetbal is de vierde meest populaire vorm van gokken in Thailand.

De Thai Health Promotion Foundation heeft gisteren een overeenkomst gesloten met overheidsdiensten en burgergroepen om een campagne te voeren speciaal gericht op kinderen. Maar kinderen tegenhouden om te gokken gaat niet van een leien dakje, zegt de stiching. Dat is net zo moeilijk als rook- en alcoholverslaafden te laten stoppen.

– Over twee maanden kan per trein gereisd worden naar Cambodja. Dan wordt de spoorlijn door het district Aranyaprathet in de provincie Sa Kaeo in gebruik genomen. Minister Arkhom (Transport) maakte dit gisteren bekend na overleg over logistieke planning met vertegenwoordigers van het Cambodjaanse ministerie van Public Works and Transport. Op de lijn gaat een van Thailand’s oudere dieseltreinen rijden met drie treinstellen. Over een aantal zaken, zoals onderhoud, moet nog overleg worden gevoerd.

De spoorlijn vormt een verbinding van Bangkok met Sa Kaeo. Over het Cambodjaanse deel is het bericht vaag. In 1942 is een spoorlijn geopend tussen Aranyaprathet en Poipet in Cambodja, een populaire gokstad, maar die raakte geleidelijk in ongebruik wegens politieke redenen. De huidige lijn in Cambodja is in slechte staat door de Vietnam Oorlog en het Khmer Rouge bewind. De lijn wordt momenteel opgeknapt met financiële steun van onder andere de Asian Development Bank. (Zie verder de pagina Spoorwegen 2)

– Het Apostleship of the Sea, een centrum dat zeevaarders beschermt, vraagt de regering NGO netwerken toe te staan een oogje in het zeil te houden in Pipo-centra (Port In Port Out). In die centra, gevestigd in 22 provincies, worden vissersboten gecontroleerd bij vertrek en aankomst, een belangrijke maatregel tegen mensenhandel in de visserij.

Het verzoek werd gisteren door coördinator Natthaya gedaan tijdens een seminar in Bangkok, georganiseerd door de Coalition for Ethical and Sustainable Seafood.

Uit een onderzoek onder driehonderd migranten werkzaam in de visserij-industrie in zes kustprovincies is gebleken dat een derde de NGO-operaties nuttig vindt. Ze praten liever met hun vertegenwoordigers dan met de autoriteiten, aldus Natthaya. De meesten werkten legaal in het land. (Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald)

– Het Office of the Narcotics Control Board (ONCB) steunt het voorstel om research over het gebruik van medicinale cannabis door mensen toe te staan. Thans staat de Narcotics Act alleen het planten van de marihuanaplant voor medisch gebruik toe. Het kabinet heeft dinsdag toestemming verleend voor de research. Het voorstel gaat nu naar het parlement. Onbekend is wanneer de wet in werking treedt.

– NLA-voorzitter Pornpetch heeft het secretariaat van het Huis van Afgevaardigden om een uitleg gevraagd waarom de kosten van IT en nutsvoorzieningen in het nieuwe parlementsgebouw gestegen zijn van 3 naar 8 miljard baht. Het bureau dient daarvoor geloofwaardige redenen geven. Hij wil vandaag haring of kuit hebben. Premier Prayut uittte eerder twijfels over de hoge kosten.

– Een huishoudelijke hulp, recent aangehouden bij een inval in het huis van een legerluitenant in Bangkok, heeft toegegeven dat een familielid van haar werkgever haar gebruikt heeft om 25 miljoen baht wit te wassen, die is ontvreemd uit het tempelfonds. Het familielid had haar gevraagd een bankrekening te openen, zodat het geld van een bekende tempel in de hoofdstad daarop gestort kon worden. Later zou ze het geld moeten opnemen en aan een monnik in de tempel geven.

De naam van de werkster is ook gebruikt bij de registratie van een bedrijf dat gehuurd was om onderhoudswerk in de tempel uit te voeren. Het bedrijf had als adres het huis van de luitenant. (Zie voor alle berichten over het tempelschandaal de pagina Corruptie 5.

Nieuws van de website in 1 regel

• 120 motorfietsen van werknemers vernield bij brand in fabriek van rubber auto-onderdelen
• 36 buitenlanders met verlopen visum aangehouden op 104 locaties
• Twee verpleeghulpen in bejaardentehuis ontslagen die spotten met oudere patiënt
• NCPO neemt gerechtelijke stappen tegen Pheu Thai wegens kritische persconferentie
• Motosai bestuurder schopt Duitse toerist tegen diens hoofd, boete 1.000 baht
• Thaise en Indiase rijstprijzen de dupe van zwakke valuta
• Schoolgebouw Khon Kaen in brand na blikseminslag, 10 mln baht schade


 

Voodoo in Thailand?

17 mei – Voodoo in Thailand? Is dat niet een occulte religie die voornamelijk gepraktiseerd wordt in Haïti, Cuba, Suriname en Brazilië? Klopt, maar deze actie van Thachpong Kaedum, lid van de T’Challa groep, doet er niet voor onder.

Hij verbrandt een stuk papier met daarop de naam van ITD-directeur Premchai, de man die wordt verdacht van het stropen van beschermd wild in het Yungyai Naresuan Wildlife Sanctuary in Kanchanaburi. Hij of zijn jachtgezelschap van drie personen doodde onder andere een zwart indochinees luipaard – vandaar het pantermasker voor zijn gezicht.

Het ‘voodoo’ ritueel vond dinsdag plaats toen de groep en de Nakasathien stichting op het Government House een petitie indienden met het verzoek alle banden met het aannemersbedrijf van Premchai te verbreken.

Op de foto zijn nog meer voorwerpen te zien die aan voodoo doen denken zoals een doodshoofd, twee poppen met rode hoofdbedekking en een woest uitziende figuur. Helaas ontbreekt een toelichting.

Het was dinsdag 100 dagen geleden dat Premchai c.s. in het bosreservaat werden betrapt. Van de staart van het luipaard hadden ze soep getrokken.

Premchai en zijn maatjes zijn nog steeds niet berecht. De zaak heeft uitgebreide media-aandacht gekregen; velen denken dat hij als hi-so de dans zal ontspringen. Misschien een voorwaardelijke veroordeling? (Bron: website Bangkok Post, 16 mei) (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Stroperssage)

BP hoofdredacteur aan de kant gezet

17 mei – Bangkok Post hoofdredacteur Umesh Pandey is aan de kant gezet, maar door wie en waarom vermeldt de krant niet in een gisteren afgedrukte verklaring. Umesh had een wekelijkse column op de opiniepagina van Bangkok Post en die zal wel bij de junta in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Dit is de gehele tekst die in de krant stond:

Committed to editorial autonomy
Following the transfer of former editor Umesh Pandey, the Bangkok Post would like to assure readers and the public of our editorial independence and reaffirm that our content, whether published in the newspaper or on other platforms, has never been interfered with by either the government or company executives.

Despite the tough current climate in the media industry, the Bangkok Post remains committed to transparent journalism for the greater benefit of Thai society. The paper confirms that everything produced under our name is congruent with our values of independence, integrity and impartiality.

The transfer of our former editor is the result of several factors and bears no relation to our journalistic autonomy or the content which we have produced proudly for almost 72 years.

At all times we have strived to maintain our integrity, even now in what is a challenging period for Thailand, but this newspaper has never compromised its editorial independence and this is something that will never change.
The Editors of the Bangkok Post

Gemeente gaat hard optreden tegen marktplaatsen

17 mei – Weet u nog? In de Seri Villa Housing Estate had een vrouw er zo genoeg van dat de oprit van haar huis voortdurend geblokkeerd werd door auto’s van marktbezoekers, dat ze met een bijl op een auto inhakte (goed te zien op bijgaande foto).

De jarenlange overlast van de illegale marktjes in het wijkje was voor haar en haar twee zusters aanleiding bij de bestuursrechter een klacht in te dienen tegen de gemeente (BMA), die nagelaten heeft op te treden tegen de parkeeroverlast en rommel die de verkopers achterlieten. Gisteren gaf de rechter de gemeente opdracht de vijf overlast gevende markten te ontmantelen en de klagers compensatiebetalingen te verlenen.

De gemeente, blijkbaar geschrokken, heeft nu besloten tough te worden met de meer dan honderd marktplaatsen in de stad, zei gouverneur Aswin gisteren. Hij heeft zijn ambtenaren opdracht gegeven onderzoek te doen naar illegale markten in vijftig districten en overtredingen te bestraffen. De verkopers hebben tot het eind van het jaar de tijd om aan de wet te voldoen.

Bij de gemeente zijn 364 markten geregistreerd, waarvan 120 in de open lucht met een tent als bescherming tegen zon en regen, de overige bevinden zich in gebouwen. Ruim 130 voldoen niet aan de gemeentelijke eisen ten aanzien van gezondheid en milieu. Verkopers die de regels overtreden kunnen bestraft worden met zes maanden cel en/of een boete van 50.000 baht.

Inmiddels heeft de gemeente een onderzoek afgerond naar de situatie in de Seri Villa Housing Estate. Gebleken is dat zeven ambtenaren de zaak hebben laten versloffen, wat neerkomt op een ambtsmisdrijf. Twee zijn een voormalig en het huidige hoofd van het district Prawet. Het bericht zegt niets over eventuele maatregelen (vervolging, disciplinaire actie).

Aswin zegt zich te zullen neerleggen bij de opdracht de markten te ontmantelen, maar hij gaat in beroep tegen de geëiste compensatie. ‘Dat is niet onze zaak. De BMA heeft er niets te maken. Waarom zouden we belastinggeld moeten gebruiken om compensatie te betalen?’

Anwar belooft ‘nieuwe dageraad’ voor Maleisië

17 mei – Bangkok Post blijft de ontwikkelingen in Maleisië volgen, waar de politieke bordjes vorige week zijn verhangen. Vandaag op de voorpagina een overigens bescheiden bericht, maar wel een grote foto van ‘reformist’ Anwar Ibrahim (70), die dankzij de machtswisseling na drie jaar gevangenis is vrijgelaten – met dank aan de koning die hem amnestie heeft verleend.

Anwar, ooit getipt als nieuwe premier, zat vast op beschuldiging van sodomie (seksuele gemeenschap met een dier; verouderd: homoseksualiteit), een beschuldiging die alom werd beschouwd als uit de lucht gegrepen, en hij werd beschuldiging van machtsmisbruik.

Hij verklaarde na zijn vrijlating: ‘Er is nu een nieuwe dageraad voor Maleisië. Het hele spectrum van Maleisiërs, ongeacht ras of religie, hebben de principes van democratie en vrijheid omarmd. Ze eisen verandering.’ Naar verwachting zal Anwar over één of twee jaar Mahathir Mohamad opvolgen, die een klinkende en verrassende overwinning bij de verkiezingen behaalde.

Democraten denken na over politieke toekomst
De krant opent met een politiek onderwerp – BP is er gek op, want zou denk ik het liefst het land zelf regeren. Voormalig partijleider Chuan Leekpai (Democraten) heeft hosed down (letterlijk bespuiten, in dit verband van tafel geveegd) de suggestie dat hij mogelijk terugkeert als premier door zijn steun uit te spreken voor de huidige leider Abhisit als premier.

Enkele voormalige Democratische parlementsleden uit het Zuiden hebben Chuang (79) gesteund, maar hij acht dat zelf niet waarschijnlijk. Het idee is geopperd omdat in Maleisië een eind is gemaakt aan de ijzeren greep waarin regeringspartij Barisan Nasional het land al zestig jaar houdt.

Chuan leidde de Democraten van 1991 tot 2008 en was van 1992 tot 1995 en van 1997 tot 2001 premier. Thans is hij adviseur van de partij. Gevraagd of hij Prayut wil opvolgen, zei hij: ‘Het is mogelijk maar we moeten misschien twaalf tot dertien jaar wachten. Tegen die tijd ben ik net zo oud als Mahathir nu. Op dit moment is zo’n stap onmogelijk.’

Abhisit zegt dat de Democraten zich nu concentreert op het herpositioneren van de partij als alternatief voor ’s lands toekomst in plaats van to pick a fight with anyone (letterlijk aan de stok krijgen). De partij bereidt zich voor op tal van veranderingen in de samenleving, zoals de vergrijzende bevolking en technologische ontwikkelingen. Over de keuze van de Democratische kandidaat voor het premierschap zei hij dat de vereiste procedures worden gevolgd. ‘Chuan blijft nog steeds de belangrijkste adviseur van de partij.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Oplossing gezocht voor brutale apen

17 mei – De commissie dierenbescherming van de NLA heeft gisteren drie voorstellen voorgelegd aan de adjunct-gouverneurs van elf provincies die last hebben van de uitdijende apenpopulatie. [In een ander bericht staat 12 provincies] Gedacht wordt aan sterilisatie, verhuizing naar een eiland of een verbod op het voederen van de dieren. De bevolking in de desbetreffende provincies gaat gevraagd worden wat ze de beste oplossing vindt.

Zoals uw redacteur uit eigen ervaring weet, zijn apen slimme dieren, snel en gewiekst. In Lop Buri zag eentje bijna kans zijn bril te stelen.

Mooie Bella blijft lachen

17 mei – Ze staat breed lachend op de foto, de niet onaantrekkelijke actrice Ranee ‘Bella’ Campen, toen ze haar opwachting maakte bij de Police Consumer Protection Division om een verklaring af te leggen over haar promotiewerk voor de voedselsupplementen van het merk Be Curve.

Maar reden tot vrolijkheid is er eigenlijk niet want de advertenties kunnen misleidend zijn. Bella is mede-eigenaar van het merk. Volgens haar zijn de voedselsupplementen goedgekeurd door het Department of Medical Sciences.

De celebs (tv-sterretjes en andere beroemdheden) die reclame hebben gemaakt voor de ondeugdelijke producten van Magic Skin, die voorzien waren van een vervalst FDA goedkeuringslabel, moeten allemaal op het matje komen bij de politie. Maar dat wisten we niet, is hun standaard-verdediging. Wanneer uit onderzoek van de FDA blijkt dat de producten niet zo effectief zijn als beweerd, overweegt de politie de celebs te vervolgen voor misleiding.

Tot nu toe hebben 902 personen die de producten hebben gekocht, aangifte gedaan bij de politie. Ze leverden het echtpaar dat aan het hoofd van Magic Skin Co staat, een bedrag van 290 miljoen baht op. De politie wil beslag leggen op hun vermogen, waaronder dertig luxe auto’s, alhoewel die op naam van anderen staan. De politie zoekt nog uit wie dat zijn en of enkele bedrijven in tweedehands auto’s medewerking hebben verleend.

Verder meldt het bericht dat de nabestaanden van de twee vrouwen die overleden zouden zijn omdat ze Lyn vermageringspillen gebruikten, de Consumer Protection Board gevraagd hebben de producent te gelasten hen schadeloos te stellen.

Kort nieuws donderdag 17 mei

– Het vorige week van kracht geworden Koninklijk Besluit (KB) met regels voor digitale vermogens-transacties moet nu al gerepareerd worden want het kent mazen. Volgens Yanyong Teng-amnuay, expert digitale transacties van het ministerie van Digital Economy and Society, is de wetgeving ‘te vroeg’ gekomen.

Het KB regelt voornamelijk de belasting-inning maar bevat geen regels voor gerechtelijke uitvoeringszaken. De autoriteiten hebben geen toegang tot de cryptovaluta tegoeden; Yanyong pleit ervoor dat betrokkenen gedwongen worden hun wachtwoord bekend te maken zodat de digitale vermogens kunnen worden gevorderd en overgeschreven.

– De politie en het ministerie van Financiën slaan de handen ineen in de strijd tegen illegale  loansharks (geldwoekeraars). Inmiddels heeft Financiën een zwarte lijst aangelegd van 762 loan sharks op basis van klachten van gedupeerden. De meeste hebben banden met drie grote syndicaten die actief zijn in de provincies Uthai Thani, Rayong, Chon Buri, Khon Kaen en Udon Thani.

RTP assistent-commissaris Chaiwat zegt dat tegen enkelen die geweld hebben gebruikt of absurd hoge rentes vragen, al is opgetreden. In een aantal gevallen zijn leners land kwijt geraakt dat als borg was gesteld.

– Alle zeven treinen van de Airport Rail Link, de lightrail verbinding tussen Suvarnabhumi en Phaya Thai, zijn ingezet om het verhoogd passagiersaanbod bij de start van het nieuwe schooljaar in Bangkok te verwerken. Ook andere treindiensten helpen de drukte op de perrons te verminderen, zoals een dagelijkse treindienst per dieseltrein tussen Lad Krabang (Samut Prakan) en Hua Lamphong, die in maart van start is gegaan. De frequentie van de treinen is verhoogd van 12 à 13 minuten naar 10 minuten.

De ARL beschikt over negen treinen. Twee zijn buiten dienst omdat de ARL geen geld heeft om uit Duitsland reserve-onderdelen te importeren. De zeven worden operationeel gehouden door onderdelen van de twee te gebruiken. Dagelijks maken 72.000 passagiers gebruik van de lijn die acht stations telt. Vooral tijdens de spits puilen de treinen uit. Verwacht wordt dat vanaf midden volgend jaar 10.000 passagiers extra vervoerd kunnen worden door vier treinstellen toe te voegen van de ontmantelde treinen.

Staatsecretaris Pailin (Transport) stelde zich gisteren persoonlijk op de hoogte van de ARL-dienst.

– In de rubriek InBrief vier kortjes.
1 Een voedselverkoper in Silom heeft een boete van 2.000 baht gekregen omdat hij beton heeft gestort rond een boom, die daardoor het loodje kan leggen. Hij was kwaad geworden over de stank van regenwater dat niet weg kon.

2 Een 19-jarige motorrijder in Chachoengsao is gewond geraakt doordat een elektriciteitskabel op hem viel, zich rond zijn nek wikkelde en verward raakte in zijn voorwiel. Hij liep kneuzingen op en schrammen aan kin, armen en rechterbeen.

3 Een wetsvoorstel dat voorziet in het gelijktrekken van militaire rangen en ambtelijke posities, gaat de inspraak in tijdens openbare hoorzittingen. Thans is de legercommandant de enige wiens positie overeenkomt met die van directeur-generaal.

Veel legerofficieren kunnen niet solliciteren naar de post van hoofd van een publiekrechtelijke dienst, want daarvoor moeten ze eerst 5 jaar hebben gewerkt als directeur-generaal en dat wordt oneerlijk gevonden.

4 Zeshonderd vermeende gokkers worden voor verhoor opgeroepen na een politie-inval in de gokhal Mawin 88 in Lak Si (Bangkok). Tijdens de inval zijn hun namen en bankrekeningen vastgelegd. De inval vond dit weekend plaats met het oog op verwachte gokactiviteiten tijdens de World Cup in Rusland.

– Veel detailkritiek op de ‘wapens’ waarin de nieuwe grondwet van 2017 voorziet ter bestrijding van corruptie. Politici en experts eisten gisteren op een seminar In Bangkok meer effectieve maatregelen en duidelijker rollen voor de bevolking.

‘Het lijkt erop alsof deze grondwet de mensen niet vertrouwt, alhoewel er veel vrijwilligers zijn die willen helpen in de anti-corruptie strijd’, zei deken Banjerd van de faculteit Rechten van de Thammasat universiteit.

Secretaris-generaal Mana van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand begrijpt niet waarom een voorstel voor een wet ter ondersteuning van bijeenkomsten over anti-corruptiewerk en de bescherming van klokkenluiders verworpen is.  (Zie verder de pagina Corruptie 5)

– Zestien buurtleiders en een ambtenaar worden verdacht van onregelmatigheden bij een project voor boeren in Bang Yang Talat (Kalasin) die in 2017 door overstromingen zijn getroffen. Een onderzoekscommissie stuitte onder andere op vis die voor boven-marktprijzen werd verkocht, soil-conditioning stoffen die vervangen werden in plaats van organische kunstmest te gebruiken en kikkerbroedsel dat niet aan de specificaties voldeed.

Nadat het project van start was gegaan, regende het klachten bij vestigingen van het Damrongtham Centre van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Verschillende boeren eisen een onderzoek naar de kikkers die ze hadden gekregen en onverwacht dood gingen. De zeventien verdachten kunnen strenge straffen tegemoet zien.

– Het district Muang van de provincie Chaiyaphum is dinsdagavond/nacht geteisterd door harde zomerstormen waardoor bomen werden ontworteld en de stroom uitviel. De weg tussen Muang en Noen Sa-nga raakte geblokkeerd. 35 satellietontvangers werden de afgelopen drie dagen door bliksem beschadigd. De bevolking heeft het advies gekregen elektrische apparaten los te koppelen.

– Defensiewoordvoerder Kongcheep heeft gisteren bekend gemaakt dat een database met gegevens over buitenlanders in ontwikkeling is. Doel is de autoriteiten te helpen hen te volgen wanneer ze in Thailand zijn. De Thaise veligheidsdiensten willen toeristen, investeerders en migranten beter in de gaten kunnen houden ter bestrijding van grensoverschrijdende misdaad en terrorisme.

Het ministerie van Digital Economy and Society adviseert het team dat de database ontwikkelt de gegevens te verbinden met andere informatiebronnen over buitenlanders.

– De druk om de chemische herbicides paraquat, glyphosate en chlorpyrifos te verbieden, neemt toe. Experts doen een beroep op de commissie die besluit over het gebruik van de gevaarlijke chemicaliën, die in andere landen zijn verboden of beperkt toegestaan, om ‘de juiste beslissing te nemen en het gebruik van deze stoffen te verbieden’, aldus Yupadee Sirisinsuk van de faculteit Farmacie van de Chulalongkorn universiteit. ‘We kunnen niet langer zelfingenomen zijn. Als wetenschappers moeten we in actie komen en de mensen correcte informatie verschaffen.’

Nieuws van de website in 1 regel

• Prachin Buri: Stroomstoot na blackout vernielt elektrische apparaten
• Minibusje 1 km meegesleept door truck met oplegger, 13 gewonden
• Rechtbank beveelt ontmanteling alle 5 markten in Seri Villa buurt
• NLA voorstel: Overtollige apen verhuizen naar speciaal apeneiland
• Magic Skin echtpaar kocht 30 auto’s ad 68 mln baht; op naam van anderen gezet
• Centrale bank handhaaft dagrente op 1,5 pct
• Excuus van gezin van drie voor aanval op verkeersagent, die hen had beboet
• NLA buigt zich over wetsvoorstel research medische cannabis
• Fifa verleent vm FAT-voorzitter Wirawi strafvermindering
• Moldaviër met pornowebsite waarop minderjarigen aangehouden
• Greenpeace: Papierfabriek bleef tropisch hout kappen; moratorium beëindigd


 

EEC wet na lange vertraging van kracht

16 mei – Er is [voor zover in weet] nog geen spade de grond in gegaan of een eerste steen gelegd in de lang verwachte Eastern Economic Corridor, want die bestaat alleen nog maar op papier en in de hoofden van de regering, maar met de publicatie van de EEC-wet in de Royal Gazette (de staatscourant van Thailand) is toch een belangrijke stap voorwaarts gezet.

De inwerkingtreding is zeven maanden vertraagd; waarom vermeldt het artikel niet. Het kabinet gaf al in juni 2016 toestemming voor de corridor van 110.168 rai over dertig bestaande en nieuwe industriële

Als voorbeeld diende het succes van het Eastern Seaboard Development Project dat begin jaren tachtig van de vorige eeuw het licht zag. De regering verwacht 1,7 biljoen baht in de EEC te investeren [in infrastructuur, voorzieningen enzovoort].

De nadruk ligt op het aantrekken van tien industrieën. Om er enkele te noemen: de volgende generatie auto’s, slimme elektronica, toerisme voor gefortuneerden alsmede medisch en wellness (gezondheids) toerisme, landbouw, biotechnologie en voedsel.

Suphan Mongkolsuthee, voorzitter van de Federation of Thai Industries, verwacht dat de wet het vertrouwen van investeerders in Thailand stimuleert.

‘Buitenlandse en binnenlandse investeerders wachtten op helderheid over de wet. Nu dat de wet is gepubliceerd kunnen investeerders doorgaan met hun investeringen en bedrijfsplannen. Wij verwachten dat de investeringen in Thailand zullen toenemen nu de EEC regels van kracht zijn. Dit jaar wordt het jaar van echte investeringen in het land.’ (Bron: Bangkok Post, 15 mei. Zie verder bijgaand kader voor details over de EEC-wet)

Omstreden kolencentrales terug op de agenda

16 mei – Het ministerie van Energie heeft gisteren bekend gemaakt dat een commissie wordt gevormd die een haalbaarheidsstudie gaat doen naar de bouw van twee kolencentrales in het Zuiden. Voor de commissie worden experts gezocht uit verschillende vakgebieden, zoals milieu, economie en sociale zaken. De studie kost 50 miljoen baht en zal naar verwachting vijf maanden in beslag nemen. Daarna mag de politiek de knoop doorhakken of het Zuiden behoefte aan de centrales heeft.

De bouw van de centrales is in 2014 aangekondigd in het National Power Development Plan 2015-2036. Grote voorstander is het landelijk energiebedrijf Egat. Het plan voorziet in een centrale van 800 MW in Krabi, die in 2019 in bedrijf zou moeten komen, en een centrale van 2000 MW in Thepha (Songkhla) gepland voor 2021-2022. Sinds 2014 zijn de plannen enkele malen uitgesteld, de lokale bevolkingen hebben al regelmatig tegen de bouw geprotesteerd (zie de pagina Kolencentrales).

De behoefte aan de nieuwe energiebron komt voort uit Thailand’s afhankelijkheid van aardgas, maar de voorraden dreigen uitgeput te raken en de import van LNG (liquefied natural gas) is duur waardoor de energierekening van burgers zal stijgen.

Thans zijn in het Zuiden twee aardgascentrales in bedrijf: in Chana (Songkhla) en Khanom (Nakhon Si Thammarat) die 2.406 MW leveren. Er zijn ook hydro, biomassa en windcentrales met een gecombineerde capaciteit van 382 MW. Een bron bij Egat wijst erop dat de overheid in gebreke is gebleven om beleid te ontwikkelen voor de diversificatie van energiebronnen. Opvallend is dat het bericht zonne-energie niet noemt, toch ruimschoots voorhanden in Thailand.

In bijgaand kader een overzicht van de vraag naar elektriciteit in het Zuiden, gebruik per provincie en capaciteit in het Zuiden.

Geen opening krant
De terugkeer van kolencentrales op de agenda is vandaag opening Business-katern van Bangkok Post. De krant zelf opent met een reactie van premier Prayut [ja, die weer] op gesprekken over de mogelijkheid dat naar analogie van Maleisië de 79-jarige voormalig Democratisch leider Chuan Leekpai terugkeert als premier. Prayut zegt: Chuan is geen Mahathir [die een verrassende comeback maakte met een klinkende overwinning van zijn oppositiepartij].

‘Thailand dient zijn eigen ‘architectuur’ in de politiek te hebben. We kunnen niet altijd andere landen als ijkpunt gebruiken. Het hangt er vanaf welke keuze de bevolking in de verkiezingen [van februari]  maakt.’

Partijleider Abhisit (Democraten) opperde eerder de mogelijkheid dat Chuan weer aan de teugels gaat trekken. De oude baas geniet nog steeds veel respect van partijleden. Hij staat bekend om zijn eerlijkheid en integriteit, maar hij heeft nooit gezegd te willen terugkeren op het politieke toneel. Chuan, die de partij van 1991 tot 2003 leidde, is thans adviseur van de Democraten. Maandag weigerde hij iets te zeggen over zijn eventuele terugkeer.

Voormalig Pheu Thai parlementslid Korkaew Pikulthong en prominent lid van het UDD (roodhemden) zegt dat PT geen bezwaar heeft wanneer de Democraten Chuan willen steunen. ‘Zo’n stap is oké zolang de partij vermijdt een outsider premier te steunen.’

Voormalig minister van Energie Pichai (ook Pheu Thai) ziet in de steun van de Democraten voor Chuan een bewijs dat de partij het vertrouwen begint te verliezen in Abhisit.

Verder meldt het bericht dat Prayut nog geen datum heeft vastgesteld voor het geplande overleg van de NCPO met politieke partijen in juni ter voorbereiding van de verkiezingen. Ten slotte schrijft de krant dat druk gespeculeerd wordt over opheffing van het verbod op politieke activiteiten volgende maand. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Pleidooi voor buurtwerk als alternatief voor boetes

16 mei – Daders van kleine vergrijpen die blut zijn en de boete niet kunnen betalen dienen de mogelijkheid te krijgen om als alternatieve straf buurtwerk te verrichten. Dat voorstel deponeerde juridisch expert Prinya van de Thammasat universiteit gisteren bij de nationale commissie hervorming van het rechtsstelsel.

Prinya ziet de huidige praktijk waarbij degenen die een boete niet kunnen betalen en voor elke 500 baht boete één dag gevangenisstraf krijgen als oneerlijk ten opzichte van veroordeelden die meer geld hebben. Hij verwijst ook naar de target die het regime eind vorig jaar heeft gesteld om tegen het eind van 2018 ‘extreme armoede’ uit bannen.

Rechters veroordelen verdachten zelden tot buurtwerk, alhoewel de wet daarin wel voorziet. Veel veroordeelden weten niet eens dat ze zo’n verzoek kunnen doen. Gevolg is dat de Thaise gevangenissen uitpuilen. Directeur-generaal Naras van het Corrections Department weet er alles van en steunt daarom Prinya’s voorstel.

‘De boetes kunnen heel erg hoog worden waardoor veroordeelden soms wel honderd dagen opgesloten worden. Het is ook onrealistisch om te verwachten dat een visser uit Cambodja 1 miljoen boete kan betalen, wanneer aangehouden omdat hij hier illegaal werkt.’

Kort nieuws woensdag 16 mei

– Het Department of Airports (DOA) en busmaatschappij Transport Co hebben een Memorandum of Understanding getekend over provinciale feeder systemen voor passagiers die de 28 luchthavens, beheerd door DOA, gebruiken. De bedoeling is betere verbindingen tot stand te brengen tussen weg- en luchttransport. Ze gaan ook gebruikt worden voor populaire toeristische bestemmingen.

Al genoemd in Nieuws van de website: de eerste is een busroute van Udon Thani naar Vang Vieng (foto), een populaire toeristische bestemming ten noorden van Vientiane, de hoofdstad van Laos. Die dienst begint uiterlijk dit jaar. De reis van 288 km duurt zeven uur. Tickets ad 320 baht kunnen online besteld worden. Begonnen wordt met één bus per dag in beide richtingen.

– Victorie of pyrrusoverwinning? Dat weet ik nooit bij besluiten om plannen op te schorten. Of heeft zo’n besluit tot doel niemand gezichtsverlies te laten lijden? Hoe het ook zij: de gemeente Bangkok buigt voor de druk van kunstenaars en kunstminnaars om af te zien van haar voornemen het beheer over het Bangkok Art and Culture Centre (BACC) over te nemen van de stichting die thans het centrum beheert.

De BACC Foundation blijft tot 2021 het op cultureel gebied actieve centrum beheren. Daarna wordt opnieuw het management onder de loep genomen, dus wie weet herhaalt de geschiedenis zich. Gouverneur Aswin van Bangkok maakte het besluit gisteren bekend.

Tevens kapittelde hij de media die hem hebben geciteerd als zou het BACC jaarlijks 80 miljoen baht verlies maken. ‘Ik heb geen idee waar de media deze valse informatie vandaan hebben. Wanneer heb ik dat gezegd? Of de BACC winst of verlies maakt is niet onze zaak.’ (Zie verder het bericht van gisteren: BACC: Gemeente aast op overname beheer)

– Even uit het nieuws geweest omdat de aandacht zich richtte op de afpersing van kooplieden op de Don Muang New Market door een voormalig hoofdinspecteur tevens adviseur van de marktexploitant, maar nu weer terug in het nieuws: De promotie die celebs (televisiesterren en andere beroemdheden) hebben gemaakt voor producten van Magic Skin, die later illegaal bleken en voorzien waren van vervalste FDA goedkeuringslabels.

De Crime Suppression Division van de politie heeft zeven celebs voor verhoor opgeroepen. Ik meen mij te herinneren dat enkelen al gehoord zijn, maar dat vermeldt het bericht niet.

Uit het politieonderzoek is tot nu toe gebleken dat 902 personen de dupe zijn van de ondeugdelijke cosmetica en voedselsupplementen die onder andere op de markt te koop waren, aldus RTP adjunct-commissaris Wirachai gisteren. Hij zei dat de omzet 289 miljoen baht bedroeg. Behalve de zeven die donderdag op het matje moeten komen, gaan nog meer promotors opgeroepen worden.

Actrice Ranee Campen zegt dat de Consumer Protection Police Division geen contact met haar heeft opgenomen over haar bedrijf in voedselsupplementen. Ze zegt dat al haar producten zijn onderzocht door het Department of Medical Sciences die de kwaliteit heeft gecertificeerd.

De FDA en televisiewaakhond NBTC hebben gisteren bekend gemaakt reclames voor 29 voedselsupplementen en cosmetica producten te hebben verboden. Ze bevatten overdreven claims over hun werking.

– De Spoorwegen (SRT) verwachten dat de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van het HSL-traject Pak Chong-Kanan (11 km) in juli of augustus kan beginnen. Het wachten is op het door China herziene ontwerp.

De blueprint voor het traject Kaeng Khoi-Nakon Ratchasima (119.5 km) is in studie. Kan enige tijd duren want er is een tunnel in geprojecteerd. Naar verwachting is de blueprint in augustus klaar. (Zie verder de pagina Spoorwegen 2)

– Twee berichten met Prayut in de hoofdrol sla ik over. De opening van pagina 3 meldt het verweer van Prayut tegen kritiek dat de regering nationale hervormingen verwaarloost en overlaat aan de bureaucraten. Dat heeft Bowornsak Uwanno, voormalig lid van de eerste grondwetcommissie, gezegd.

In het andere bericht zegt Prayut dat de regering doorgaat met de vredesgesprekken met het zuidelijk verzet, onafhankelijk van de vraag of Maleisië de gesprekken blijft faciliteren. De gesprekken zijn niet alleen belangrijk voor Thailand maar voor de hele regio. Zodra de nieuwe Maleisische regering gevormd is, overlegt Thailand met Maleisië over voortzetting van de gesprekken.

– Prachachon Patiroob (Reform People Party) heeft zich gisteren aangesloten bij het koor van supporters voor premier Prayut om na de verkiezingen de nieuwe premier te worden. Volgens leider en voormalig senator Paiboon is Prayut de ideale kandidaat om ’s lands nieuwe premier te worden. Prayut, zegt hij, is eerlijk en misdraagt zich niet. De vergelijking met Najib Razak, voormalig premier van Maleisië en naar ik begrepen heb een dictatoriale man, vindt hij zeer onterecht. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– In de rubriek InBrief vier kortjes:
1 De nieuwe Thammajak brug over de Chao Phraya is gisteren voor langzaam verkeer open gesteld. Het gaat om een proef van 45 dagen. De brug wordt voornamelijk gebruikt door studenten en ambtenaren om van Ta Chai naar het centrum van Bangkok te reizen.

2 Een KB over grondonteigening is uitgevaardigd om de aanleg van een verbindingsweg tussen de Vibhavadi Rangsit Road en de Phahon Yothin Road mogelijk te maken. Gemeentewerken zegt dat 100 percelen de gevolgen ondervinden van de vierbaansweg van 3 km. De gemeente hoopt de onteigening binnen vier jaar rond te hebben.

3 De politie is op zoek naar acht Rohingya migranten die zondagnacht gevlucht zijn uit een welzijnscentrum in Rattaphum (Songkhla). Ze klommen over een muur van 4 meter met bovenop prikkeldraad en verdwenen in het bos. In het centrum wachtten veertien Rohinghya op deportatie naar een derde land.

Het vierde kortje gaat over het overlijden van acteur en regisseur Dokdin. Zie Kort nieuws.

– Het kabinet heeft een aanvullend krediet van 512,5 miljoen baht goedgekeurd voor de bouw van het nieuwe parlementsgebouw aan de Kiakkai weg. Maar het verzoek om 8,1 miljard baht uit te trekken voor de informatietechnologie in het gebouw en infrastructurele voorzieningen is voorlopig afgewezen in afwachting van nader te verstrekken details. Het kabinet wil geen herhaling van voorgaande schandalen, zoals de aanschaf van te dure klokken.

De vergaderzaal van de Senaat en kantoren moeten in december klaar komen; de vergaderzaal van het Huis van Afgevaardigden en verbindingsgebouwen in het complex in maart. Het gehele complex moet in december 2019 worden opgeleverd.

– De gebrekkige air-conditioning van luchthaven Phuket International wordt binnen drie maanden gerepareerd, zegt de luchthaven. Passagiers hebben geklaagd dat de binnenland terminal bij de vertrekruimte vaak te warm is. Als noodmaatregel zijn draagbare ac’s en ventilatoren geplaatst.

– De DNP werkt aan een herstelplan voor de beroemde Maya Bay, waar opnamen voor de film The Beach met in de hoofdrol Leonardo DiCaprio zijn gemaakt. Het strand gaat op 1 juni dicht om korte tijd verlost te zijn van toeristen. Sinds de film in 2000 uitkwam, trokken dagelijks 4.000 ‘ramptoeristen’ naar het strand. Na heropening eind september worden nog slechts 2.000 bezoekers toegelaten en boten mogen niet over de ondiepe riffen varen.

– Het ministerie van Werkgelegenheid dreigt met juridische actie tegen exploitanten van golfbanen, die illegale migranten als caddie huren om Thaise caddies te vervangen. Het ministerie wijst erop dat migranten niet als caddie mogen werken, alleen als handarbeider en huishoudelijke hulp. De migranten krijgen een lager loon dan Thai. (Zie verder de pagina Migranten 2)

Nieuws van de website in 1 regel

• Yala: Twee rangers gewond door granaataanval op controlepost
• Grote drie telefoonmaatschappijen geïnteresseerd in veiling 1800 MHz spectrum
• Dokdin, acteur en regisseur van komische films, overleden op 94-jarige leeftijd
• Twee ruziënde buschauffeurs op de beruchte lijn 8 beboet en een week geschorst
• Regering opgeroepen alle banden met aannemersbedrijf ITD te verbreken
• Busdienst Udon Thani-Vang Vieng (Laos) in voorbereiding
• Bezorgdienst Kerry Express boekt 121 pct groei in eerste kwartaal…
• … 6.000 bestelwagens en 2.000 motorfietsen in bestelling voor 2018 en 2019

Reacties niet mogelijk