Thais nieuws 16-30 september

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor de betrouwbaarheid steek ik mijn handen niet in het vuur.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op themapagina’s. Dat zijn pagina’s waarop alle berichten over een bepaald onderwerp zijn gebundeld. Alle themapagina’s staan opgesomd op de pagina Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.
Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

Voor het nieuws van 1-15 september zie onder het kopje Thailand. Voor ouder nieuws zie de zwarte menubalk bovenaan de pagina onder het kopje Buitenland.

 

De constructie van een houten vlonder in Ban Koh Samring (Kanchanaburi) rond een 100 jaar oude Jamjuree (regenboom), die ter plaatse bekend staat als kampoo tree, heeft gemengde reacties van bewoners en toeristen opgeroepen. De lokale autoriteiten willen zes personen aanklagen voor hun buitengewoon harde kritiek.

De boardwalk (Amerikaans-Engels voor een met planken bevloerd pad, dikwijls langs zeestrand) is onderdeel van een community development project (opbouwwerk) dat uitgevoerd wordt door zes lokale diensten, waaronder de veterinaire en landbouw divisie van het leger en bosdiensten.

Directeur Amnart van de divisie zegt dat de boom de laatste jaren achteruit gegaan was en dat veel takken waren gestorven. Ziektes en insecten belaagden de boom en nog belangrijker: de wortels liepen het risico beschadigd te worden door wandelaars en geparkeerde auto’s. Veel mensen kerfden ook in de bast om lucky numbers te vinden.

Dankzij hulp van de DNP is de boom geleidelijk gezonder geworden. Wanneer niets was gedaan, zou de boom onherroepelijk het loodje hebben gelegd, aldus Amnart. De vlonder moet dat voorkomen. Een simpele en effectieve oplossing, maar sommigen vinden dat die het natuurschoon heeft vernield. (Bron: website BP, 29 september)

Nieuws van de website 30 september

• Een bewaker op luchthaven Don Mueang heeft merkwaardige opvattingen over zijn werk, want – zo blijkt uit een video – hij maakte donderdag ruzie met een Chinese toerist en probeerde hem in zijn gezicht te slaan. De bewaker had zijn hand al geheven, maar de man dook op tijd weg en een andere bewaker kwam tussenbeide.

De ruzie zou ontstaan zijn toen de toerist de toegang tot de luchthaven was geweigerd omdat hij geen retourticket kon tonen of bewijs van de plaats waar hij zou verblijven en de hoeveelheid geld die hij tijdens zijn verblijf wilde uitgeven.

Volgens de Thaise media was de ruzie niet veroorzaakt door zijn weigering de bewaker een fooi te geven, zoals hij zelf heeft gezegd. De luchthaven heeft de bewaker geschorst, zolang een disciplinair onderzoek aan de gang is.

• Vier ministers (foto) en drie ex-PDRC leiders zijn lid geworden van Palang Pracharath, de nieuwe partij die Prayut wil steunen om na de verkiezingen premier te worden. De namen van drie ministers waren al eerder uitgelekt.

Tijdens de eerste ledenvergadering van de partij zaterdag is minister Uttama (Industrie) gekozen als partijleider. Minister Suvit (Science and Technology), niet eerder genoemd, en voormalig parlementslid en co-leider van de PDRC Nuttapol (Democraten) werden gekozen als adjunct-partijleider. Zoals al voorspeld werd minister Sontirat (Handel) gekozen als secretaris-generaal van de partij en minister Kobsak (PM’s Office) als woordvoerder.

• Een Chinees bemanningslid van een vrachtboot, die afgemeerd lag voor Koh Mai Ton (Phuket), is na een val van het dek van het schip opgehaald door een patrouilleboot van de Third Naval Area en naar de kust gebracht. Hij is met nog onbekende verwondingen opgenomen in het Vachira Phuket ziekenhuis.

• Nog een val, maar nu van een olifantenkalf. Het dier, 2 jaar oud, was van een steile berghelling in Ban Chan Rane (Chumphon) gevallen en in een modderpoel terecht gekomen waaruit het zich niet op eigen kracht kon bevrijden omdat het zijn rug had bezeerd. Zaterdag werd het kalf met behulp van een graafmachine uit zijn hachelijke positie bevrijd, op een vrachtwagen geladen en naar het kantoor van nationaal park Ngao Waterfall gebracht. Daar verleende dierenartsen hem eerste hulp. De lokale bevolking kent het olifantje wel, want het foerageerde soms op hun akkers. Ze gaven hem de naam Ai Duan vanwege zijn korte slurf.

Wetsvoorstel politiehervorming vordert

30 september – Het kopen van posities in het politiekorps en de aanschaf door politieofficieren van uitrusting nodig voor het werk die voor eigen rekening is, zijn twee misstanden waaraan een wet, gericht op hervorming van de RTP, beoogt een eind te maken. Een lid van een panel dat de wetgeving opstelt, schrijft op zijn Facebookpagina dat de wet vorige week na tweede lezing goedgekeurd is door het panel.

Over promoties zegt hij dat ze afhankelijk worden gemaakt van senioriteit (50 pct), kennis en kunde (20 pct) en publieke tevredenheid (30 pct). De huidige praktijk houdt slechts voor 33 procent rekening met senioriteit ‘wat elk jaar kritiek oproept’.

Een tweede wetsvoorstel dat betrekking heeft op strafrechtzaken zal spoedig in tweede lezing goedgekeurd worden, verwacht de bron. Nadat de Raad van State het wetsvoorstel in augustus openbaar had gemaakt, hebben de panelleden meningen verzameld van de bevolking.

Softdrinks zijn taboe op de Anubunn kindergarten

30 september – Gezond edoch lekker, is het motto van de Anubunn Tantawan school in Bang Bon (Bangkok) bij het samenstellen van de schoollunch. Maandelijks wordt het menu bepaald: de kinderen hebben inspraak, een leerkracht die verstand heeft van gezonde voeding heeft het laatste woord. Al het voedsel komt uit de schoolkeuken, voedselverkopers van buiten de school worden geweerd, beruchte suikerbommen zoals soft drinks zijn taboe: melk en water zonder ijs zijn de enige dranken bij de maaltijd.

Dankzij dit regime zal het niemand verbazen dat de school, evenals twintig andere, door de gemeente is onderscheiden met de Anti-Obesity award en daar zijn ze bij de kindergarten ‘best wel’ trots op.

In een paginagroot verhaal besteedt de krant vandaag uitgebreid aandacht aan de schoollunch, die eerder dit jaar onder vuur kwam te liggen omdat op sommige scholen de kinderen armzalige lunches kregen voorgeschoteld: ongezond en onvoldoende om de maag te vullen. Schooldirecteuren zouden ook geld achterhouden dat bestemd is voor de maaltijden.

Anubunn leads pack in serving healthy school meals is vandaag eigenlijk het enige interessante artikel in de krant. BP opent met een verslag van de eerste ledenvergadering van Palang Pracharath, de partij die gevormd zou zijn om premier Prayut te steunen indien hij besluit na de verkiezingen weer het land te gaan leiden als premier.

Geen onderwerp dat mijn journalistieke hart sneller doet kloppen en dat geldt ook voor pagina 3, die opent met een verhaal over het ideetje van voormalig premier Chavalit een interim regering te vormen met vertegenwoordigers van alle partijen om zo discord (onenigheid) te voorkomen. Maar een zogeheten kabinet van nationale eenheid krijgt weinig steun van politieke partijen.

Al met al een saaie krant vandaag. Dus zeg ik: draait u zich gerust nog een keertje om alvorens uw legersteede te verlaten.

BACC: Regering, help boeren met gevolgen klimaatverandering

30 september – De overheid moet meer fianciële hulp aan boeren verlenen zodat ze zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, zegt de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives. De oogstverzekering die in 2011 is geïntroduceerd, is ‘verre van genoeg’, aldus BACC-president Apirom.

‘Het is nodig dat ze meer flexibel worden. Financiële hulp met lage rentetarieven en training dient te worden geleverd omdat het heel belangrijk is om boeren bewust te maken van de noodzaak de manier waarop ze werken, te veranderen.’

Thans maken 1,7 miljoen boeren op 26 miljoen rai rijstvelden gebruik van de verzekering. Ze vormen 40 procent van ’s lands rijstindustrie. De BACC hoopt dat het gebied volgend jaar naar 30 miljoen rai groeit. De boeren betalen een premie van 36 baht per rai, de regering legt er 54 baht bij. De bank keert 1.260 baht per rai uit wanneer de oogst door brand, droogte of overstromingen wordt vernield.

Op een persconferentie, gewijd aan de lancering van het Adaptation Finance Fellowship Programme, vertelde Apirom dat de bank ook boeren helpt hun uitstoot van broeikasgas te verminderen en bossen uitbreidt om de uitgestote koolstof te absorberen.

Het programma is een gezamenlijk programma van de Frankfurt School of Finance and Management en de Thailand Development Research Institute Foundation. Het dateert van 2016 en wordt gefinancierd door het International Development Research Centre in Canada. Het programma van vier jaar traint in samenwerking met workshops in Duitsland 36 jonge professionals online in financieel beheer aangepast aan klimaatverandering.

Ulf Moslener, hoofd research ES-UNEP Centre for Climate Finance van de school in Frankfurt, noemt het programma ‘een fantastisch platform’ waarop researchers, zakenmensen en beleidsmakers samenkomen om te werken, hun ervaringen uit te wisselen en hun netwerken en faciliteiten om klimaatverandering aan te pakken, uit te breiden.

Nipon Paopongsakorn van het TDRI merkt op dat het bedrijfsleven weinig aandacht besteedt aan de aanpassing aan klimaatverandering als gevolg van de hoge kosten die zijn verbonden met actie ondernemen. Van het totale budget in de wereld voor initiatieven die te maken hebben met klimaatverandering in 2013 (US$ 359 miljard) ging slechts 20 procent naar aanpassingen van het beleid.

Prayut betreedt het politieke mijnenveld

30  september – Into the political fray (gekrakeel) luidt de kop vandaag boven de zondagrubriek The Big Issue, gewijd aan het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Alan Dawson valt maar gelijk met de deur in huis. Eind juni paste de ‘soms accurate’ Wikipedia de openingszin aan van haar lemma over de generaal eerste minister. Voor de eerste keer stond er ‘Prayut Chan-o-ocha is a Thai politician’, waar eerder stond ‘Gen Prayut was just a retired army general and head of the military junta’.

Vorige week kondigde hij aan dat hij wel graag politicus wilde worden in het geval van een mogelijke verkiezing. ‘Ik laat jullie later weten wie ik zal steunen’, zei hij tegen verslaggevers. De ‘onthulling’ dat hij niet van plan is terug te keren naar de kazerne of te gaan doen wat oude soldaten doen, verbaasde niemand. Evenmin zal zijn toekomstige aankondiging dat hij de Palang Pracharath partij zal steunen verbazing wekken, omdat die alleen voor dat doel [Prayuth na de verkiezingen steunen om premier te worden] is opgericht, veronderstelt Dawson.

‘Zoals iedere andere niet-gekozen machthebber gelooft de huidige DL [Deputy Lieutenant] dat hij de enige persoon in het land is met het karakter en equipage om Thailand naar de toekomst te leiden. Dat gebeurt met mensen die gevreesd worden, gevleid, bediend, gehoorzaamd, aangekleed, gedreven, beschermd tegen onplezierigheden, nooit uitgedaagd en die nimmer een deur voor zichzelf hebben hoeven openen.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Heerlijke ironie, die smaakt naar meer. Dus meer weten? Klik hier.

Ministerie plant gasstations voor ‘schone’ vaartuigen

20 september – Het ministerie van Transport gaat langs de Eastern Seaboard LNG-stations openen voor vaartuigen die schone energie gebruiken. De stations kunnen Thaise vaartuigen helpen om te voldoen aan de schonere brandstofeisen van de International Maritime Organisation (IMO). Bij de ontwikkeling van twee zeehavens in Chon Buri en Rayong wordt er al rekening mee gehouden.

Na de energie-industrie is de scheepvaart de grootste bron van zwaveluitstoot. De hoeveelheid zwaveloxide (SOx) in zware brandstofolie is 3.500 maal groter dan de laatste Europese regels voor dieselvoertuigen. Het scheepvaartverkeer is ook verantwoordelijk voor 2,5 procent van de mondiale emissies.

Vanaf 1 januari 2020 verbiedt de IMO het gebruik van brandstof met meer dan 0,5 procent zwaveldioxide. Wanneer niets wordt gedaan om het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren, schat de IMO dat het brandstofgebruik tegen 2050 met meer dan tweehonderd maal omhoog schiet.

Geen kort nieuws vandaag.


 

Nieuws van de website 29 september

• Het Meteorological Department voorspelt weer de nodig regenoverlast. Vanaf vandaag (vrijdag) kunnen bewoners in het Noorden en Noordoosten onweersbuien en windvlagen verwachten; hetzelfde weersbeeld wordt vanaf zaterdag tot maandag voorspeld voor het Oosten, Zuiden en de centrale regio inclusief Bangkok.

Vrijdag breidde een hogedrukgebied uit China zich boven Noord-Thailand uit en de moessontrog verplaatste zich naar de centrale regio en het Oosten. De zuidwest moesson is het sterkst boven de Andamanzee en de Golf van Thailand.

Op de foto de Praditmanutham Road in Bangkok vorige week zondag. Dit weekend in de herhaling.

• Nederland heeft een grote terroristische aanval verijdeld met de arrestatie donderdag van zeven personen in Arnhem en Weert. Doelwit van de aanslagen die gepleegd zouden worden met bomriemen en een AK-47 geweer, waren diverse locaties in Rotterdam en de Erasmusbrug. De aanslagen waren in een vrij ver gevorderd stadium van voorbereiding.

De politie had de groep een maand geobserveerd. De leider was een 34-jarige Irakees die in 2017 was veroordeeld na geprobeerd te hebben een gebied te bereiken dat onder controle stond van de IS. Twee anderen waren ook veroordeeld voor pogingen naar Irak of Syrië te reizen. De politie moet de target van de geplande aanval nog vaststellen.

Drie maanden geleden arresteerde de politie in Rotterdam twee verdachten die een aanslag in Frankrijk wilden plegen. In augustus verwondde een Afghaan met een Duitse verblijfsvergunning twee Amerikaanse toeristen op het centraal station in Amsterdam, waarna ze werden dood geschoten.

Het OM zegt dat Nederland als doelwit was gekozen omdat de islam er ‘vaak beledigd’ werd. De Taliban heeft opgeroepen tot aanvallen op Nederlandse troepen nadat Geert Wilders een cartoonwedstrijd met als thema Mohammed had uitgeschreven. (Bron: AFP, website BP 28 september)

• Een werknemer (26) van het provinciaal elektriciteitsbedrijf van Chumphon en zijn vriendin (23) zijn veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege de moord op zijn toekomstige bruid, die vijf dagen voor de huwelijksdag in december vorig jaar werd doodgeschoten.

In eerste instantie had de rechtbank hen de doodstraf gegeven, maar die werd omgezet in levenslang omdat ze bekend hadden en nuttige informatie hadden verstrekt. De rechtbank beval het moordduo ook de familie 500.000 baht te betalen voor de kosten van de uitvaart en een compensatie van 2,5 miljoen baht. De foto is acht dagen voor de geplande huwelijksdag gemaakt.

• Een onderwijzeres (43) in Buri Ram en haar echtgenoot (50) die als bewaker werkt, zijn woensdag aangehouden op beschuldiging van inbraken in huizen in het district Na Pho, waarbij ze goederen ter waarde van 500.000 baht stalen. In hun huis vond de politie 21 sets zijden kleding, 10 Boeddha beeldjes, twee gouden halskettingen, een opengebroken brandkastje en andere kostbaarheden, alsmede zeven kapmessen, een chopping mes [?], een pistool, 50 kogels en twee BB guns (balletjes pistolen). De provinciale onderwijsdienst stelt een onderzoek in.

• Sombat Boonngamanong, een publiciteitsgeile activist die aan  de verkiezingen wil deelnemen, is de toegang geweigerd tot een bijeenkomst, die de Kiesraad had belegd om politieke partijen voor te lichten over de regels voor de verkiezingen. Sombat was gekleed in een oranje overall en op zijn hoofd prijkte een piratenhoed met een afbeelding van een schedel en gekruiste beenderen, maar hij kreeg het advies zich te verkleden in een kostuum.

Sombat zegt dat zijn outfit een verwijzing was naar de zogeheten piraten party’s in Europa die bedoeld zijn vrijheid van meningsuiting en burgerlijke vrijheden te promoten. De overall was een hint dat Thailand na vier jaar militair gezag gerepareerd moet worden.

Tot nu toe is het hem niet gelukt zijn partij te laten registreren door de Kiesraad. Die weigerde eerst de naam Grin Group. Op het verzoek de partij onder de naam Gean te registreren heeft de Kiesraad nog niet gereageerd. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

• Leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker: de slogan van de Nederlandse belastingdienst wordt sinds vrijdag door de Thaise collega’s in de praktijk gebracht. Bij contacten met de dienst hoeft geen kopie meer te worden overlegd van het identiteitsbewijs en de huisregistratie. De versoepeling komt tegemoet aan de wens van de regering om het papiergebruik door overheidsdiensten terug te dringen wat mooi aansluit bij het Thailand 4.0 beleid. De meeste andere overheidsdiensten zijn zo ver nog niet, die vragen nog steeds kopieën en als die vergeten zijn, kan ter plaatse tegen betaling een kopie worden gemaakt.

• China heeft grondige regels voor online reisbureaus die in het land gevestigd zijn, opgesteld naar aanleiding van het bootongeluk in juli in Phuket waarbij 47 Chinese toeristen om het leven kwamen. De reisbureaus worden verplicht hun reddings- en noodplannen te verbeteren, hun onground service providers [?] beter te controleren en beheren, een WA-verzekering af te sluiten en de persoonlijke informatie van klanten te beschermen, aldus een bron. De Chinese wet vereist dat de mening van de bevolking gepeild moet worden, voordat de nieuwe regelgeving van kracht wordt.

British Council traint Thaise leraren Engels

29 september – Een nobel  streven: vernieuwing van het onderwijs in de Engelse taal, dat sterk gericht is op het leren van grammaticaregeltjes en het om te buigen naar een didactiek die gericht is op spreken. Maar het zet geen zoden aan de dijk als niet tegelijkertijd het examen wordt gewijzigd en daar lees ik niets over.

De 17.000 Thaise leraren Engels, die vaak  zelf geen behoorlijk Engels spreken, worden bijgeschoold door native speakers van de British Council op het gebied van communicatieve vaardigheden. Gezien de aantallen die genoemd worden, een druppel op een gloeiende plaat, dunkt me. Bovendien hoe motiveer je kinderen zich de Engelse taal eigen te maken, een taal die velen in hun latere leven waarschijnlijk helemaal niet nodig hebben.

Het project van de Regional English Training Centres richt zich op het lager en middelbaar onderwijs. De eerste stappen werden al gezet in 2015. Na 2,5 jaar hebben 15.300 leraren Engelse meer vertrouwen gekregen in het onderwijzen van de Engelse taal. Dertig Thai hebben een intensieve training gevolgd om master trainer te worden die andere Thaise leraren en schooldirecteuren bijspijkert.

Minister Teerakiat (Onderwijs) zegt dat ontwikkeling van de beheersing van de Engelse taal door leerlingen cruciaal is en serieuze verbetering behoeft. Elke Thaise leerling krijgt minstens 12 jaar Engels (lagere school en middelbaar onderwijs), maar de meesten zijn niet in staat in het Engels te communiceren wat het grootste obstakel is voor competitie op mondiaal niveau. [Ik heb de cijfers niet paraat, maar 12 jaar kan niet kloppen. Of ‘elke leerling’ Engels krijgt, lijkt me ook niet juist.]

Twee grote uitdagingen dienen te worden aangepakt: de vakbekwaamheid van Thaise leraren Engels en hun onderwijsmethode. Volgens de minister hebben veel Thaise leerlingen een verkeerde houding jegens Engelse klassen. (Zie verder de pagina’s Onderwijs 2)

Op de foto kijkt directeur Andrew Glass van de British Council toe hoe twee Thaise leraren worden getraind.

Commentaar: Busjes zijn geen schurken

29 september – Laat ik maar gelijk naar de conclusie van het hoofdredactioneel commentaar van vrijdag springen: Het bloedbad op de Thaise wegen wordt voornamelijk veroorzaakt door slecht rijgedrag, bestuurders die de verkeersregels aan hun laars lappen, zwakke controles, slechte wegcondities, te snel rijden en rijden onder invloed. Minibusjes eruit pikken als de voornaamste boosdoener zal niet de veiligheid vergroten. ‘De DLT dient een holistische oplossing te kiezen om onze wegen veiliger te maken.’

Onder de kop Vans aren’t the villains (schurken) plaatst BP grote vraagtekens achter het besluit van het Department of Land Tranport (DLT) om een eind te maken aan het 25-jarig bestaan van de minibus en exploitanten te bewegen ze te vervangen door veiliger geachte midibusjes met meer zitplaatsen. De krant wijst erop dat de meeste slachtoffers niet vallen bij ongelukken met minibusjes maar bij ongelukken met motorfietsen en auto’s.

Aanleiding voor het commentaar is het besluit van de DLT de vergunning van busjes die ouder dan 10 jaar zijn, niet te verlengen. Maar, zo poneert BP, de technische staat van de busjes is veel relevanter dan de leeftijd. Een goed onderhouden busje dat ouder is dan 10 jaar kan nog steeds in goede staat zijn. Bovendien maken wijzigingen ze minder veilig.

De busjes kunnen 10 personen vervoeren, maar veel exploitanten hebben de capaciteit vergroot naar 15, ‘wat helaas wordt toegestaan door de wet’. De extra zitplaatsen blokkeren de achterklep die bedoeld is als nooduitgang. Experts wijzen er ook op dat de busjes niet bedoeld zijn om op vaste lange-afstandroutes in te zetten.

‘Sontaya’s benoeming was politieke deal’

29 september –  Een benoeming waaraan een luchtje zit, kopt BP boven het websitebericht over de benoeming van Sontaya Kunplome tot burgemeester van Pattaya. Sontaya is de leider van de pro-regime Phalang Chon partij in Chon Buri. Hij en zijn familie hebben er al jaren grote politieke invloed. Veel mensen denken dat hij door Prayut is benoemd als deel van een politieke deal, aldus criticus Veera Somkwamkid.

Op zijn eerste werkdag vrijdag benoemde de eerste burger van Pattaya vier loco-burgemeesters en woonde een gemeenteraadsvergadering bij. Hij zei dat hij van Pattaya het centrum wil maken van de Eastern Economic Corridor (EEC), een corridor die de provincies Chon Buri, Chachoengsao en Rayong bestrijkt. Sontaya beloofde ook het milieu te verbeteren door faciliteiten te ontwikkelen om afval om te zetten in energie.

Afvalverwerking is precies de kwestie die Veera heeft aangesneden. Sontaya’s vader, destijds burgemeester van tambon Chon Buri, is de gemeente Pattaya nog 100 miljoen baht verschuldigd vanwege een deal met Pattaya over een afvalstortplaats.

In 2005 werd hij schuldig bevonden aan de transformatie van een bosreservaat in particulier land dat aan de gemeente Pattaya voor 93 miljoen baht werd verkocht. Veera zegt dat het Sontaya ’s plicht is de inbeslagname van Somchai’s vermogen te steunen om de compensatie te betalen.

Somchai, die bekend staan als Kamnan Poh, is ook veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf omdat hij de moord had geregeld op een rivaal. Vorig jaar werd hij vervroegd vrijgelaten vanwege zijn slechte gezondheid en leeftijd. (Bron: website BP, 28 september)

Update: In de krant relativeert vice-premier Wissanu de zorgen over een ‘belangenconflict’, waardoor Sontaya in de problemen zou kunnen komen, wanneer hij tegen zijn vader moet optreden. Lees: Sontaya has ‘no role’ in probe of his father.

Foto: Bloemen voor Sontaya op zijn eerste werkdag als burgemeester van Pattaya.

Pheu Thai houdt ‘back-up’ partij achter de hand

29 september – Het oprichten van een ‘back-up’ partij is niet wettelijk verboden, zegt vice-premier Wissanu naar aanleiding van berichten dat Pheu Thai zijn leden en potentiële kandidaten overhevelt naar een nieuwe al geregistreerde partij, genaamd Pheu Tham (For Dhamma), in het geval van een ‘politiek ongeluk’.

Vandaag weer veel politiek in het openingsverhaal van BP. Over de mogelijkheid dat Pheu Thai wordt ontbonden schreef ik al eerder (zie het bericht Overstaand nieuws van 27 september, geplaatst op 28 september). Het artikel bevat veel details, ik noem: het aantal parlementsleden bedraagt 500, waarvan 350 worden gekozen uit kiesdistricten en 150 uit de landelijke partijlijst. Verder meldt het bericht dat de bevolking van 4 tot 13 oktober commentaar kan geven op drie modellen voor de grenzen van kiesdistricten, waarna de Kiesraad ze vaststelt. Ze worden op 10 november gepubliceerd.

Bij het artikel staat een vierkoloms foto van Sombat Boonngamanong en twee maatjes, die de toegang zijn geweigerd tot een bijeenkomst van de Kiesraad (zie Nieuws van de website). Hij wordt in de krant anti-coup campagnevoerder genoemd, maar ik kan me niet herinneren daarover wel eens te hebben gelezen. Sombat zegt meer ‘entertainment’ in de politiek te willen brengen. Querulant of creatieve actievoerder? U mag het zeggen.

Verder op de voorpagina

29 oktober – De overige twee artikelen op de voorpagina boeien me meer. Het wetsvoorstel voor de verbouw van twee narcotica planten ten behoeve van medische research, marihuana en kratom, ligt inmiddels bij het parlement  en gaat eerst de inspraak in. Het wetsvoorstel, een amendement op de Narcotics Act BE 2522, wordt 15 dagen dagen gepubliceerd op de website van de NLA waarna openbare hoorzittingen worden gehouden. En daarna zet de NLA haar tanden erin.

Het amendement is voorgesteld door 42 NLA-leden. NLA-voorzitter Pornpetch verwacht dat het voorstel wel zal worden aangenomen. Het bericht gaat vrij gedetailleerd in op de inhoud van het voorstel, maar dat mag u desgewenst zelf lezen. Klik hier.

Eerder deze week maakte de GPO bekend klinische proeven met marihuana te gaan doen als voorbereiding op de productie van medicijnen voor vier ziektes. De GPO bouwt ook een speciale kas om premium-grade cannabis te verbouwen. Verwacht wordt dat die enkele tonnen per jaar produceert.

Voor de proeven wordt gebruik gemaakt van 100 kilo door het Office of the Narcotics Control Board in beslag genomen marihuana. Het researchteam verwacht 10 tot 15 liter olie te kunnen onttrekken aan de planten. Die wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een medicijn tegen epilepsie en perifere neuropathie alsmede vermindering van de bij-effecten van chemotherapie en morfine vervangers. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)
Voorts op de voorpagina een bericht over de GT200 bomdetector. Ik vond voor het eerst een duidelijk foto van het ding die ik u niet wil onthouden. Ik vind het een vermakelijke affaire, maar ze krijgt nog wel een juridisch staartje voor de importeur [en wellicht ook de kopers].

De DSI zegt haar onderzoek naar de aanschaf door zestien overheidsdiensten te hebben afgerond; in drie zaken heeft de rechtbank al een uitspraak gedaan. De detectors werden destijds geïmporteerd door Ava Satcom Co Ltd. Het bedrijf zegt ze onmiddellijk na aankomst te hebben geleverd aan de kopers; het kon ze niet opslaan want dat verbiedt de wet omdat ze beschouwd worden als wapens.

Kort nieuws zaterdag 29 september

– Nou, met deze mannen moet Thailand wel de oorlog kunnen winnen, maar de vraag is natuurlijk wie en waar is de vijand? Op 1 oktober krijgt het leger een nieuwe commandant (links op de foto). Hij belooft het leger te versterken en de leiding te nemen bij het aanpakken van grote problemen die de nationale veiligheid bedreigen. Het leger, zei hij, heeft vele rollen op het gebied van veiligheid en nationale ontwikkeling en het verlichten van de ontberingen van mensen.

Apirat Kongsompong bezocht gisteren het legerhoofdkwartier en prees zijn voorganger Chalermchai Sitthisad (rechts), die van de Thaise Drees gaat trekken. Hij noemde hem een professionele soldaat. Chalermchai bedacht het Smart Man, Smart Army concept dat tot doel heeft de fysieke en mentale kracht en het moreel van soldaten te versterken, alsmede hun kennis te vergroten.

– Van de 30.000 scholen die beheerd worden door Obec worden binnen drie jaar 14.000 scholen met minder dan 120 leerlingen gesloten; zij moeten met grotere scholen in de buurt fuseren. De operatie heeft tot doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren (grote scholen zouden beter onderwijs bieden dan kleintjes) en om het tekort aan onderwijzers op te lossen.

Sinds 1997 is het aantal leerlingen teruggelopen van 9,4 miljoen naar 7,4 miljoen dit jaar. Verwacht wordt dat het de komende zes jaar met nog eens 2 miljoen afneemt. Uit een recente studie van de Wereldbank blijkt dat Thailand op het lagere-schoolniveau de kleinste klassen ter wereld heeft. Er staat één onderwijzer voor veertien leerlingen.

De Pisa test van 2015 laat zien dat 15-jarige leerlingen in kleine scholen bij natuurwetenschappen, wiskunde en lezen verder achterop raken in vergelijking met hun leeftijdsgenoten in de grote stad. Het verschil bij lezen is groot: meer dan de helft van de leerlingen op plattelandsschool is functioneel analfabeet en heeft moeite om te begrijpen wat ze lezen. (Zie verder de pagina Onderwijs 2)

– De Council of Engineers (CoE) dringt er bij Airports of Thailand op aan te bewijzen dat het omstreden ontwerp voor de tweede terminal op luchthaven Suvarnabhumi beter is dan het oorspronkelijke masterplan. Dat plan voorzag in de bouw van twee terminals, maar AoT wil nu één terminal bouwen grenzend aan de huidige terminal. De CoE vreest voor congestie van het vliegverkeer omdat alle activiteiten op een kleine ruimte worden geconcentreerd. (Zie verder het bericht van 27 september Gedoe over nieuwe terminal op Suvarnabhumi)

– De immigratiepolitie krijgt het druk want in het weekend van 5-7 oktober wordt in Buri Ram de internationale motorrace PTT Thailand Grand Prix 2018 gehouden, die naar verwachting 80.000 tot 100.000 bezoekers uit binnen- en buitenland zal trekken. Op de luchthaven van Buri Ram komt een controlepost van Immigration.

Het Personal Identification Blacklist Immigration Control System kan er geraadpleegd worden om te voorkomen dat criminelen proberen het land in te glippen. Vijf patrouillewagens, uitgerust met het systeem, worden op strategische plaatsen op de luchthaven en op het circuit geplaatst. Aan de race nemen 90 motorrijders in drie categorieën deel.

– De Chinese toeriste, wier lichaam een week geleden in een waterval in Hat Yai (Songkhla) is gevonden, is vrijwel zeker vermoord. Uit de autopsie blijkt dat ze enkele keren met een hard voorwerp is geraakt. Toen ze in het water werd gedumpt, moet ze al dood zijn geweest.

Een verdachte is er ook al: een Chinese man. Hij wordt door de politie verhoord, maar hij ontkent elke betrokkenheid en wijst naar ‘andere verdachten’ in China. De politie vermoedt jaloezie als motief.

– Ze hebben er vijf jaar op moeten wachten , maar nu eindelijk worden ze schadeloos gesteld voor de olielekkage in 2012. Gisteren beval de provinciale rechtbank van Rayong PTT Global Chemical Plc 429 getroffen vissers elk 90.000 baht uit te keren. Dat bedrag is gebaseerd op het inkomensverlies dat ze drie maanden leden.

Niettemin dreigt een lokale groep van vissers in beroep te gaan, want ze wil dat het bedrijf wordt gedwongen betere rehabilitatie maatregelen te nemen. Volgens de dorpelingen, meest vissers, is het zeeleven verdwenen. De hoogte van de compensatie kan hen niet schelen, maar ze willen maatregelen zien voor herstel van de ecologie, die nog steeds niet volledig is hersteld.

Destijds lekte 50.000 liter ruwe olie in zee ongeveer 20 km ten zuidoosten van het Map Ta Phut Industrial Park in Rayong. Naar schatting spoelde 5.000 liter aan op Ao Phrao (Koh Samet), waardoor het strand enkele weken zwart zag. Later verspreidde de olie zich naar het vasteland van Rayong.

– De Thai Constitution Protection Association protesteert tegen het parkeertarief dat automobilisten op 66 wegen in de binnenstad van Bangkok sinds donderdag moeten betalen. ‘Wegen zijn openbare ruimtes en geen enkele partij heeft het recht daar voordeel uit behalen’, zegt Srisuwan Janya. Eerst had de publieke opinie gepeild moeten worden alvorens de maatregel te nemen.


 

Overstaand nieuws van 27 september

– Voormalig regeringspartij Pheu Thai houdt er rekening mee dat de partij wordt ontbonden. Ze heeft daarom al een nieuwe partij opgericht met de naam Pheu Tham (For Dhamma). Ontbinding dreigt wanneer de Kiesraad (EC) vaststelt dat de partij de organieke wet op politieke partijen heeft overtreden.

Het EC onderzoek is getriggerd door een video waarop Thaksin het woord voert. De wet verbiedt beïnvloeding door een outsider. De NCPO heeft ook een klacht ingediend bij de politie over vier prominente PT-leden voor vermeende overtreding van het verbod op politieke activiteiten, waardoor ze onrust hebben veroorzaakt. (Zie verder het eerste bericht in Nieuws van de website van 27 september)

– Evenals Pheu Thai vergaderden woensdag de Democraten. Besloten is de 2,5 miljoen leden die geen lid zijn geworden van een andere partij en hun lidmaatschap van de Democraten niet hebben bevestigd (wat dit jaar voor het eerst verplicht is) toe te staan kandidaten te nomineren voor het partijleiderschap.

De huidige partijleider Abhisit sloot de mogelijkheid uit dat Pheu Thai en de Democraten een politieke alliantie vormen. Onmogelijk, zei Abhisit, tenzij Pheu Thai de manier waarop ze politiek bedrijft verandert. Berichten als zou Pheu Thai hem steunen premier te worden om zo de terugkeer van het regime in het machtscentrum te blokkeren, noemde hij een fabeltje. Ook PT secretaris-generaal Phuntham weerspreekt de berichten.

– Premier Prayut ontkent beweringen dat de benoeming van Sontaya Kunplome, leider van de pro-regime partij Phalang Chon, tot burgemeester van Pattaya een politiek complot is om zijn terugkeer als premier na de verkiezingen te verzekeren. ‘Laten we niet alles politiseren, oké?’

Sontaya is volgens Prayut benoemd om de regering te helpen het EEC-project (Eastern Economic Corridor) te ontwikkelen. Het project heeft mensen nodig die vertrouwd zijn met het gebied en dat is Sontaya.

– De nieuwe Thai Labour Power Party, die opschept dat ze meer leden met een PhD (doctorsgraad) heeft dan andere nieuwe partijen, heeft haar leider en secretaris-generaal gekozen. De partij telt thans 20 leden met een doctorsgraad en verwacht er nog  minstens 80 aan toe te kunnen voegen. De meesten zijn kinderen van mensen in de regio die de levensstandaard van gewone mensen willen verbeteren en willen bijdragen aan lokale ontwikkeling. De partij heeft de provincie Surin als basis.

– De twee Britse duikers die geholpen hebben het voetbalteam uit de onder water gelopen Tham Luang grot in Chiang Rai te bevrijden, hebben ook vier volwassenen gered die in de grot gestrand waren. Ze waren verrast door het water toen ze probeerden de kinderen te vinden. Toen de volwassenen gevonden werden, hadden ze 24 uur bekneld gezeten. Hun situatie was ‘wanhopig’, aldus de de website Darkness Below, een website met nieuwtjes over grotten. De Britse duikers waren de eersten die de voetballertje vonden. (Het bericht in de krant is afkomstig van persbureau AFP)

– De medische eenheid van de Bang Kwang Central Prison is geregistreerd bij het National Health Security Office (NHSO) met als doel de medische zorg voor gedetineerden te verbeteren. De gevangenis is de eerste in het land die deze status heeft verworven. Volgens NHSO secretaris-generaal Sakchai verkrijgen gevangenen nu een betere toegang tot gezondheidszorg diensten, waaronder gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie.

Sakchai zegt dat daardoor de druk op gevangenbewaarders afneemt om voor de gevangenen te zorgen. De registratie heeft ook financiële voordelen voor de medische eenheid. De regering is er alles aan gelegen de verspreiding van tbc in gevangenissen te stoppen die vergemakkelijkt wordt door het grote aantal gedetineerden. Bang Kwang telt zesduizend gevangenen. Gevangenen met tbc worden onder begeleiding van de NHSO drie tot zes maanden behandeld en na herstel regelmatig gecontroleerd.

– Nieuwe gegevens over het aantal statenloze personen. Uit een onderzoek van de NHSO is gebleken dat 700 statenloze personen in 26 grote steden verblijven, inclusief Bangkok maar exclusief grensstreken. Het Mekong Studies Centre van het Institute of Asian Studies aan de Chulalongkorn universiteit heeft de resultaten van het onderzoek deze week bekend gemaakt.

Het centrum en burgergroepen proberen hen te helpen bij het vaststellen van hun nationaliteit, bij de registratie als Thais staatsburger en aanvraag van een identiteitsbewijs. Hen vinden is niet gemakkelijk want ze schromen zich te melden, tenzij ze ziek zijn of behoefte hebben aan bijstand. De meeste statenlozen zijn verarmd.

Researcher Anak Pitakthanin verbonden aan het studiecentrum vindt dat maatregelen genomen moeten worden om hen toegang te geven tot gezondheidsvoorzieningen om de financiële druk op diverse gezondheidszorg eenheden te verlichten, want die draaien nu op voor de kosten van behandeling.

– Ik houd het kort want heb er al zo vaak over geschreven: de tempelfraude. De CSD levert haar onderzoeksrapport naar de fraude in 15 tempels volgende week in bij het OM. De openbare aanklagers besluiten of tot vervolging wordt overgegaan.

De verduistering van gelden uit het tempelfonds kwam in mei voor het eerst aan het licht, schrijft BP. Zes vooraanstaande monniken werden toen gearresteerd. Maar volgens mij is de zaak ouder en zijn eerder werknemers van het National Office of Buddhism, die betrokken waren bij de fraude, [uit mijn hoofd] ontslagen. (Zie verder de pagina Corruptie 5 voor voorgaande berichten over de tempelaffaire)

AI ‘verandert’ de rol van onderwijzers

28 september – Snel doorgebladerd naar pagina 4 om Nieuws uit Thailand vandaag mee te openen, want op de voorpagina leutert premier Prayut de opening vol (Prayut vows 20-year plan here to stay), de opening van pagina 2 gaat over de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel nationale waterhulpbronnen en pagina 3 opent met een verhaal over de benoemingsprocedure voor de Senaat. Da’s te veel politiek voor deze jongen op een nuchtere maag.

BP kopt boven het openingsartikel op de 4 AI to ‘alter’ the role of teachers. Ik ken de afkorting AI voor Amnesty International, maar dat wordt niet bedoeld. AI staat voor artificial intelligence, een begrip waarmee ik in het geheel niet vertrouwd ben, maar als oud-onderwijzer zou het me wel moeten interesseren.

Silchai Kiatpapan, directeur van Pico Thailand [nooit van gehoord], zegt dat onderwijzers nooit overbodig zullen worden door kunstmatige intelligentie en robots, maar die veranderen wel de wijze waarop leerlingen leren. Het onderwerp zal ter sprake komen op een seminar, getiteld Value of Teachers, dat van 17 tot 19 oktober wordt gehouden in Bangkok. Gisteren gaf Silchai op een persconferentie een toelichting op EDUCA 2018.

Silchai: ‘AI zal nooit onderwijzers vervangen vanwege hun vermogen zich in leerlingen in te leven, hetgeen hen onderscheidt van machines. AI kan de sleur uit het onderwijs halen, leerlingen leren lezen en rekenen, maar een groot deel van het onderwijs bestaat uit het onderwijzen van sociaal-emotionele vaardigheden, wat alleen onderwijzers kunnen doen.’

Geruststellende gedachte maar die is nog niet doorgedrongen tot het onderwijsveld. Silchai zegt dat onderwijzers steeds meer lijden onder stress. Velen zijn bang dat ze door AI hun baan verliezen of dat ze zelf niet meer dan robots worden. Silchai zegt: ‘Minder dan een derde van de onderwijzers meent dat hun beroep door anderen wordt gewaardeerd. Daarom willen wij tijdens dit seminar praten over de waarde van onderwijzers en hoe ze zich kunnen voorbereiden en zichzelf verbeteren in een potentieel tumultueus tijdperk.’

Ook anderen die het woord voerden op de persconferentie, zijn niet bang voor AI. Directeur Oranuch en mede-oprichter van Techsauce Media, zegt dat het zogeheten STEM onderwijs (Science, Technology, Engineering en Math) dat de regering promoot, bestaat uit harde bekwaamheden die slechts voor een derde van de leerlingen van belang zijn om effectief te kunnen werken in het digitale tijdperk. De overige bekwaamheden zijn competentie en karakter kwaliteiten, zoals het vermogen problemen op te lossen, teamwork, communicatie, durf, sociaal bewustzijn en nieuwsgierigheid.

Oranuch: ‘Deze kwaliteiten moeten gecultiveerd en geleerd worden. De belangrijkste speler die dat kan doen, is de onderwijzer niet een robot.’ Meer weten? Klik op de kop van het artikel dat mij als oud-onderwijzer uiteraard meer interesseert dan de Thaise politiek. (Zie ook de pagina Onderwijs 2)

Prayut: 20-jaren plan blijft ondanks verzet politieke partijen

28 september – Premier Prayut waarschuwt politieke partijen die na de verkiezingen het 20-jaren strategieplan van de regering de nek willen omdraaien. Op het forum National Strategy. Thailand’s Future, Our Future zei hij dat niet te laten gebeuren. Daar zal hij nog een flinke kluif aan krijgen, want tal van politieke partijen verzetten zich tegen het plan omdat het toekomstige regeringen aan handen en voeten bindt, zelfs op straffe van vervolging. [En dat heet in Thailand dan ‘democratie’]

Prayut zei dat ze het land op de knieën brengen als ze het plan schrappen. ‘Accepteren de mensen dat? Dat is onmogelijk. Dit is de toekomst, het pad dat gevolgd moet worden om vooruit te komen. Door de strategie te volgen, zullen toekomstige regeringen niet van de rechte weg afwijken.’

De premier benadrukte dat de nationale strategie ontworpen is ten behoeve van de nationale veiligheid en economische voorspoed. De National Strategy Act kreeg op 22 juni vorig jaar het groene licht van de NLA en wordt op 1 augustus van kracht. Het plan bestaat uit 29 artikelen, opgesteld door een nationale strategiecommissie onder voorzitterschap van de premier. Ze kan ook het parlement, kabinet en overheidsdiensten adviseren over de implementatie van de strategie en ze houdt toezicht op de nationale hervorming.

Dat klinkt allemaal nog redelijk vaag. In concreto beoogt de strategie de nationale veiligheid te versterken, de nationale concurrentiekracht te bevorderen, menselijk kapitaal te ontwikkelen en te bekrachtigen, mogelijkheden te verbreden om sociale gelijkheid te verbeteren, het landsbestuur in balans te brengen en aan te passen en het scheppen van economische groei op een milieuvriendelijke manier. [Te mooi om waar te zijn, zegt deze cynicus, maar papier is geduldig] Meer weten? Klik op Prayut vows 20-year plan here to stay.

Kort nieuws vrijdag 28 september

– Over de jaarlijkse stoelendans, officieel reshuffle van politieofficieren, wordt al volop gespeculeerd nog voordat die bekrachtigd is door de koning. De huidige adjunct-commissaris Surachate van de toeristenpolitie, bijgenaamd Big Joke, wordt getipt als nieuwe commissaris. De huidige man wordt commissaris van het Metropolitan Police Bureau (gemeentepolitie Bangkok).

In het artikel wordt  Surachate’s doopceel uitgebreid gelicht, vooral zijn rol bij de vermeende verkrachting van een Britse op Koh Tao. De andere namen die zijn uitgelekt, zijn minder bekend uit het nieuws dus noem ik maar niet. Behalve de politie wordt ook het leger opgeschud, maar daarover zegt het artikel niets.

– Het mocht niet baten, de verdediging van Suthep Pochanasomboon (51) dat het zelfverdediging was toen hij in februari vorig jaar een teenager dood schoot tijdens een ruzie over een parkeerplaats. Hij vuurde op de knaap omdat zijn familie in onmiddellijk gevaar verkeerde maar de provinciale rechtbank zag dat anders en veroordeelde hem tot 10 jaar gevangenisstraf. Als ik me goed herinner, werd de man belaagd door een groep jongeren. Destijds ontlokte zijn gedrag een discussie over het recht op zelfverdediging. De meningen waren verdeeld.

– Sinds gisteren moet op 66 wegen in de binnenstad van Bangkok en Thon Buri betaald worden voor parkeren. Automobilisten moeten 10 baht dokken voor het eerste uur en 20 baht per uur daarna. Voor motorfietsers bedraagt het tarief respectievelijk 5 en 10 baht en voor vrachtwagens variëren ze van 20 tot 80 baht. Over parkeermeters of -schijven lees ik niets en hoe het geld geïncasseerd wordt, evenmin.

– Ik noemde al de belasting op water. Voorzitter Akanit van de NLA-commissie die zich over het wetsvoorstel buigt, zegt dat de wet geen artikel bevat over de taxatie van boeren voor het irrigeren van hun land. Het wetsvoorstel is in eerste lezing door de NLA goedgekeurd. Wanneer het ook in tweede en derde lezing het groene licht krijgt, wordt het naar verwachting eind van het jaar van kracht. Aanvankelijk wilde de regering ook de boeren aanslaan, maar daarvan heeft ze onder druk van protesten toch maar afgezien.

In een toelichting op het wetsvoorstel zei Akanait gisteren dat de wet een belangrijk middel is om water op duurzame wijze te beheren, met name tijdens een watercrisis. Hij noemde de overstromingen in Phetchaburi van twee maanden geleden als voorbeeld. Wanneer een dergelijke crisis ontstaat, wordt onmiddellijk een crisismanagement centrum opgezet.

Volgens Akanit wordt de term ‘waterbelasting’ waar boeren bang voor waren, onterecht gebruikt. Boeren en kleinverbruikers hoeven niets te betalen, alleen grote watergebruikers in de industriële en toerisme sector betalen voor het gebruikte water en ze moeten een vergunning hebben.

– De NLA heeft gisteren drie wetsvoorstellen over de verhoging van de salarissen en toelages van leden van onafhankelijke organen (zoals onder andere de kiesraad en de ombudsman), het Constitutionele Hof en het kantoor van de procureur-generaal, goedgekeurd. Het maandsalaris van de hoofden van de onafhankelijke organen stijgt van 74.420 naar 81.920 baht en hun toelage van 45.500 naar 50.000 baht. Het hoogste salaris krijgt de president van het Hof: 83.090 baht. De verhogingen gaan met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2014 in.

– Nieuw jong bloed in voormalig regeringspartij Pheu Thai. Waarnemend partijleider Viroj en waarnemend secretaris-generaal Phuntham stelden gisteren de twintig nieuwelingen voor. De meesten zijn kinderen van huidige PT-leden en academici.

Adviseur Phaophum van de secretaris-generaal zegt dat ze over de kunde en ideologie beschikken om het partijbeleid en de partijvisie te bevorderen. Ze willen zich bezighouden met ‘constructieve politiek’ en vermijden stekeligheden tussen elkaar uit te wisselen.

Phuntham zegt dat ze de diversiteit in de partij vergroten. Sommigen azen op een parlementszetel, anderen opereren op de achtergrond.

– Zes leiders van de anti-coup groep People Who Want Elections zijn gisteren in staat van beschuldiging gesteld voor opruiing en overtreding van het verbod op politieke bijeenkomsten. Een van hen is de bekende Sirawith ‘Ja New’ Seritiwat, vaak geciteerd in de krant.

De zes werden aangehouden tijdens een demonstratie in februari bij het Democracy Monument. De groep hield eerder een rally tegen het besluit van premier om de verkiezingen van november naar februari uit te stellen. Ze leidden ook een mars in mei naar het Government House en kwamen in het verboden gebied van 50 meter rond het Government House.

De rechtbank heeft hen vrijgelaten zonder een borgsom te eisen met als stok achter de deur dat ze elk 200.000 baht moeten betalen wanneer ze de voorwaarden voor vrijlating overtreden.

– Een groep die zich inzet voor de rechten van vrouwen die ongewenst zwanger zijn, gaat een petitie indienen bij het Constitutionele Hof tegen een artikel in de strafwet dat abortus strafbaar stelt. Ze acht het artikel in strijd met de grondwet.

Alhoewel de wet legale abortussen in noodgevallen toestaat, weigeren medische instituten de desbetreffende vrouwen te aborteren met als verklaring dat ze niet over die dienst beschikken. Als gevolg daarvan zoeken vrouwen hun heil in het illegale circuit met alle risico’s van dien.


 

Nieuws van de website 27 september

• Vice-premier Prawit wil dat minister-president Prayut nog eens vier jaar in functie blijft, maar de vooraanstaande Pheu Thai politicus Sanoh Thiengthong waarschuwt dat hij niet in staat zal zijn het land behoorlijk te besturen. Met Prayut ‘in the chair’ zal het land blijven groeien overeenkomstig het 20-jaren strategieplan van de regering en beter georganiseerd zijn, zegt Prawit.

Prawit beweert dat de mensen tevreden zijn over wat de regering de afgelopen vier jaar (sinds de coup in mei 2014) heeft bereikt. Hij zegt ook bereid te zijn om voor Prayut te blijven werken, maar hij gaat zich niet aansluiten bij een politieke partij.

Sanoh voorspelde woensdag op een vergadering van Pheu Thai dat de voormalige regeringspartij 200 stemmen in de wacht zal slepen. Hij gelooft niet dat de (door de junta benoemde) Senaat van 250 senatoren de stoel voor Prayut warm zal houden. Een reden voor Prayut’s onvermogen om het land te besturen, gaf Big Brother niet, zoals zijn bijnaam luidt.

De 85-jarige politicus zei al 46 jaar in de politiek mee te draaien en er vertrouwen in te hebben dat Pheu Thai (weer) afstevent op een landslide victory, alhoewel op veel leden druk is uitgeoefend om over te lopen naar andere partijen. De Democraten zullen volgens Sanoh niet meer dan 100 zetels scoren.

De vergadering waarop hij in zijn glazen bol keek, hield zich bezig met de herziening van het partijreglement. De vergadering kon gehouden worden omdat de NCPO het verbod op politieke activiteiten heeft versoepeld. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Op de foto PT bobo’s. In het midden Sanoh.

• De Food and Drug Administration (FDA) heeft de vergunning van twee merken muskietenspiraal ingetrokken omdat ze ongeregistreerde chemicalën bevatten. De importeurs is gevraagd de spiralen uit de verkoop te nemen. Uit tests is gebleken dat de stoffen in Ranger Scout en Ars Plus mosquito coil 1 zonder de vereiste toestemming uit China zijn geïmporteerd. De chemicaliën worden als gevaarlijk beschouwd omdat ze nog niet getest zijn op efficiëntie, veiligheid en passende hoeveelheden voor gebruik bij mensen, dieren en het milieu.

• De districtsrechtbank van Don Muang heeft de importeur van de GT200 bomdetector veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar omdat het bedrijf een ineffectief apparaat aan het Royal Aide-De-Camp Department heeft verkocht. [Aide-De-Camp: adjudant, ordonnansofficier] De acht detectoren waren in Engeland gekocht en kostten 9 miljoen baht.
De advocaat gaat in beroep want zegt dat de detector volgens specificatie is geleverd en dat de importeur geen gelegenheid had hem eerst te testen omdat hij ze onmiddellijk moest leveren aan het leger. Een expert zei destijds dat een wichelroede net zo goed werkte.

• De politie is erin geslaagd een man (21) tegen te houden die op een in aanbouw zijnd gebouw van tien verdiepingen aan Soi Ratchadami 2 (Bangkok) stond en van plan leek van het dak af te springen. Voor alle zekerheid werd op de begane grond een groot luchtkussen neergelegd, maar nadat de politie twee uur op hem had ingepraat, ging de man naar binnen en verliet het gebouw langs de normale weg. [Mijn gok: de man had LDV]

• Drugsbaron Xaysana Keopimpha uit Laos heeft zijn tweede levenslange gevangenisstraf te pakken voor de smokkel van 1 miljoen methamphetamine pillen naar het Zuiden van Thailand. De Criminal Court veroordeelde hem en een ander woensdag wegens de smokkel, een andere Thai die de financiële zaken in Maleisië zou hebben geregeld, werd vrijgesproken.
Xaysana kwam destijds in het nieuws omdat hij zijn verdiensten had weggemoffeld bij anderen om uit handen van Justitie te blijven. Zo beheerde speedracer Akarakit Worarojchroendet een Lamborghini voor hem. (Zie de pagina De zaak Akarakit Worarojchroendet)

• Een man die is vrijgesproken van drugsbezit heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Royal Thai Police en eist een compensatie van 3 miljoen baht plus 7,5 procent rente. [Het bericht noemt ook 30 miljoen baht] De man zegt dat de politie van Prachin Buri zijn leven heeft verwoest.
Ratchasak Charoenrungruang  (nu 31) werd in maart 2014 aangehouden bij een inval door acht agenten in een huis nadat ze daar methamphetamine pillen hadden gevonden. Maar hij had daar niets mee te maken en was er alleen om vechthanen te kopen. De man verloor destijds zijn baan vanwege dit akkefietje en zijn vechthanen hadden er ook geen zin meer in [of zoiets]. De civiele rechter buigt zich in februari over de zaak.

Over de krant van vandaag

27 september – De krant was vanochtend zwaar – dat wil zeggen letterlijk, want het nieuws is zelden licht qua inhoud. Het gewicht werd bepaald door een zware ingevouwen glossy bjlage van 47 pagina’s over het aanbod aan internationale scholen in Thailand. Nu kom ik uit een land van ‘Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’, maar die boodschap is niet besteed aan Thaise internationale scholen.

Als eerste viel mijn oog op de twee pagina’s waarop de Rugby School Thailand zich voorstelt. De school is een van de snelst groeiende internationale scholen in Thailand. Vorig schooljaar begonnen met 152 leerlingen, groeit de school dit jaar naar 400 leerlingen, zowel leerlingen die thuis wonen als leerlingen in het internaat, waarbij gekozen kan worden uit full boarding, weekly-boarding en day boarding.

De brallerige tekst zegt dat ‘velen de school al beschouwen als een van de top onderwijs bestemmingen voor kinderen van 12 tot 18 jaar’.  Maar wacht even: zijn de andere scholen dat dan niet? Harrow International School zegt over zichzelf: Een onderwijs oase die de beste omgeving biedt door onderwijs van wereldklasse. Ik blader verder door de rijk geïllustreerde brochure en struikel over de ene na de andere aanbeveling [lees: overdrijving].

De tekst van de scholen zelf wordt afgewisseld met artikelen, onder andere over plastic (Preschoolers around Bangkok learn environmental responsibility by helping out with recycling efforts to rid their homes, schools and communities of plastic waste). Die zijn beter te pruimen.

Opvallend afwezig in de brochures is een indicatie van de kosten. En die zullen niet mis zijn. Met mijn AOW en pensioentje zou ik die nooit kunnen opbrengen of ik moet elke dag droog brood eten.Na dit portie ‘ergernis’ [valt wel mee, hoor] was het een genoegen om de voorpagina van het Life-katern te bekijken met een mooie dragende plaat van een teakhouten gebouw in Phrae. De provincie Phrae in het Noorden van Thailand was een eeuw geleden het centrum van de houtindustrie. Nog steeds is die erfenis duidelijk te zien in de cultuur en architectuur van de stad. Geïnteresseerd? Lees: A town built with teak.

Gedoe over nieuwe terminal op Suvarnabhumi

27 september – ‘We proberen op geen enkele manier de aanbestedingsprocedure te ontregelen, maar we informeren de premier alleen maar over de fouten die we hebben gevonden.’ Deze verklaring van de Architect Council of Thailand (ACT) gaat vergezeld van een petitie van de ACT over de onregelmatigheden die ze heeft geconstateerd bij de geplande tweede terminal van luchthaven Suvarnabhumi.

ACT zet vraagtekens achter de locatie en het ontwerp. Volgens ACT-president Tanit komt de geplande locatie niet overeen met het eerste masterplan, in 1993 opgesteld door de Amerikaanse constructie management firma Louis Berger, Netherlands Airports Consultants en de ACT. De originele blueprint gaat uit van twee terminals.

Over de bezwaren tegen het ontwerp van architect Duangrit Bunnag heb ik al enkele keren eerder geschreven, dus die hoef ik hier niet te herhalen.

AoT-president Nitinai gaf gisteren op een persconferentie een toelichting op de locatie. Hij zei dat de originele tweede terminal, die bekend staat als de zuidelijke terminal, in 2025 zou worden gebouwd. Die zou groter worden en een bouwtijd van 5 jaar hebben. De capaciteit van de luchthaven neemt dan toe naar 150 miljoen passagiers per jaar en 12 vluchten per uur.

De AoT besloot een nieuwe noordelijke terminal te bouwen om de toenemende stroom van passagiers op tijd te kunnen opvangen, aldus Nitinai. ‘We hebben het masterplan niet genegeerd. We volgen alleen maar een nieuw masterplan dat tegemoet komt aan het toenemend aantal passagiers.’

De luchthaven, die een capaciteit heeft van 45 miljoen passagiers per jaar, is nu al overbelast met 60 miljoen passagiers per jaar. De nieuwe noordoostelijk terminal voorziet in een uitbreiding met 30 miljoen passagiers. Het nieuwe plan is al goedgekeurd door de NESDB. De bouw van de nieuwe terminal (kosten 42 miljard baht) begint volgend jaar, naar verwachting komt die in 2021 in bedrijf.

Voormalig president Somchet van de gestopte New Bangkok International Airport Company Limited, die gevraagd was Suvarnabhumi’s masterplan te ontwerpen, hekelt de AoT voor haar besluit de nieuwe terminal in het noordoostelijk gebied van de luchthaven te bouwen. De bouw vergroot het verkeer op de grond omdat de toestellen van de huidige en nieuwe terminal dezelfde ruimte moeten gebruiken om te keren.

Somchet gelooft niet dat de nieuwe terminal 30 miljoen passagiers kan verwerken. ‘De nieuwe terminal heeft 14 parkeerplaatsen. Volgens de AoT kan haar nieuwe satelliet terminal 20 miljoen passagiers verwerken bij 28 parkeerplaatsen. Opgeteld kloppen die aantallen niet.’

Nog meer AoT. Eind oktober is het programma van eisen (Terms of Reference, ToR) voor de concessies van de belastingvrije en commerciële zone op Suvarnabhumi bekend. Dat is een maand later dan gepland. Het bestuur buigt zich momenteel over de ToR. Het huidige contract met King Power loopt in september 2020 af. Er zijn twee nieuwe gegadigden: Lotte Duty Free uit Korea dat nu een belastingvrije zone beheert in winkelcentrum Show DC en Bangkok Airways.

Opheffing politieke ban verwacht in december

27 september – De NCPO (junta) vergadert in december over opheffing van het verbod op politieke activiteien en het houden van politieke bijeenkomsten van vijf personen of meer. Dit voornemen heeft vice-premier Prawit, tevens minister van Defensie, gisteren bekend gemaakt. Maar een exacte datum voor de vergadering is nog niet vastgesteld. Vertegenwoordigers van alle politieke partijen worden voor de bijeenkomst uitgenodigd.

Verslaggevers vroegen Prawit ook nog zijn mening over Prayut’s opmerking begin deze week dat hij ‘geïnteresseerd is in een politieke positie’. Prawit: ‘Ik steun de premier bij zijn entree in het politieke veld. Van welke partij hij lid wordt, is zijn besluit. Daar maak ik mij geen zorgen over. Ik heb vertrouwen in hem.’

Gevraagd of Prayut bestand is tegen politieke tegenwind wanneer hij na de verkiezingen de politiek ingaat, zei Prawit: ‘Het bestuur heeft de afgelopen vier jaar al het nodige te verduren gehad, dus dat is geen probleem. De premier is sterk genoeg.’

Op de vraag of Prayut lid wordt van de pro-regime partij Phalang Pracharat gaf Prawit geen duidelijk antwoord. Hij wees erop dat de bevolking positief oordeelt over Prayut’s voornemen, want ze is tevreden over de prestaties van de regering. Dat is een steuntje in de rug voor Prayut. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Kort nieuws donderdag 27 september

– Het Bangkok Art and Culture Centre (BACC) moet de broekriem aanhalen want de gemeente (BMA) heeft het mes gezet in de subsidie. Directeur Pawit zegt dat nagedacht wordt over bezuinigingsmaatregelen zoals kortere openingstijden (van 10-21 uur naar 11-20 uur) en bezoekers vragen om donaties. Met het huidige budget kan het centrum vooruit tot midden volgend jaar. De Bangkok Biennale van 19 oktober tot volgend jaar februari gaat ongewijzigd door.

Het BACC schrijft sinds vorig jaar rode cijfers nadat de BMA het contract niet verlengde en betalingen uitbleven. De gemeente beschuldigt het bestuur van slecht functioneren. Gouverneur Aswin schreef gisteren op zijn Facebook pagina dat de BMA geprobeerd heeft goedkeuring te verkrijgen voor het budget, maar de gemeenteraad weigerde omdat dit in strijd zou kunnen met bepaalde regels die gelden voor de verstrekking van gelden. Een van de redenen voor de weigering het budget goed te keuren is volgens Aswin het ontbreken van details van geplande projecten en activiteiten.

Het BACC bestaat sinds 2008. Jaarlijks bezoeken 1,7 miljoen de honderd activiteiten van het vooruitstrevende en (zegt uw redacteur) interessante centrum.

– Follow up op de gruwelijke moord op de Schotse miljonair Alan Hogg (64) en zijn Thaise echtgenote Nod Suddaen (61). Gisteren vond een reconstructie (re-enactment) plaats. De identiteit van de drie verdachten is inmiddels bekend gemaakt. Verder bevat het bericht weinig nieuws.

De broer van Nod, die opdracht had gegeven voor de moord, was betrokken bij het beheer van het eigendom van het echtpaar, een stuk land ter grootte van 100 rai, en hij had bemiddeld bij grondaankopen. Wanneer de verdachte niet was gearresteerd, had de dochter van het echtpaar, die in Engeland woont, hem waarschijnlijk gevraagd het vermogen namens haar te beheren.

De politie onderzoekt het verband tussen de moord en het vermogen van het echtpaar, waaronder de opbrengst van de verkoop van een jacht. Naar verluidt had de broer om een deel van de opbrengst gevraagd maar dat weigerden ze.

– Ruim tienduizend gedetineerden mogen een bankrekening openen om geld van familieden via e-banking en ATM’s te ontvangen. Het gaat om een proefproject de beperkingen op hun dagelijkse uitgaven te versoepelen. Wanneer de methode succes heeft, wordt de maatregel uitgerold naar alle gevangenen in de 143 gevangenissen van het land. Gevangenbewaarders mogen zich niet meer met de financiële zaken van gevangenen bezighouden. In het verleden wilden ze nog wel eens geld achterover drukken.

Wegens een storing is niet al het nieuws van vandaag geplaatst. Haal ik morgen in.


 

Nieuws van de website 26 september

• Wanneer oud-premier Thaksin op 21 oktober nog op vrije voeten is, hetgeen wel aannemelijk is, vervalt de gevangenisstraf van 2 jaar die het hooggerechtshof hem in 2008 oplegde wegens machtsmisbruik bij een grondtransactie waarvan zijn toenmalige echtgenote profiteerde. Op die dag vervalt de verjaringstermijn.

Vice-premier Wissanu zei dinsdag dat Thaksin geen voordeel behaalt uit vertragingen, veroorzaakt door overheidsfunctionarissen. Zij konden niets doen omdat Thaksin in het buitenland was. Op de foto Thaksin (midden) en onder hem Potjaman na Pombejra.

• Tijdens renovatiewerkzaamheden in Wat Phraya Tham Voraviharn in het district Bangkok Noi is een twee eeuwen oude pagode ingestort. De pagode zakte eerst weg, waarna hij de geest gaf. Elf arbeiders raakten gewond. Twee werkers die stalen stangen droegen, werden zwaar gewond. De gewonden zijn opgenomen in het Siriraj ziekenhuis. De pagode werd gebouwd tijdens het bewind van koning Rama II.

• Negen mannen zijn door de rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 tot 6 jaar omdat ze tussen medio 2010 en oktober 2016 bomaanslagen hadden beraamd in Bangkok en buurprovincies ten behoeve van een afscheidingsbeweging [?]. Er waren veertien verdachten in de zaak, maar vijf zijn vrijgesproken.

Volgens eerdere berichten hadden ze het onder andere gemunt op een grote winkel van Big C in Ramkhamhaeng, Siam Paragon en CentralWorld. Ter voorbereiding van de aanslagen kwamen ze bijeen in Bang Kapi (Bangkok), Bang Saothong (Samut Prakan) en Sri Sakhon (Narathiwat).

• Het is elke keer weer een verrassing om te zien hoe snel de politie sommige misdrijven weet op te lossen. Soms dankzij CCTV-beelden, soms omdat de dader(s) gezocht moet(en) worden in de familie- of kennissenkring van slachtoffers.

Dat is het geval bij de moord op de Australische miljonair Alan Hogg (64) en zijn Thaise vrouw (61), want de oudste broer van de vrouw, Warut Satchakit, had opdracht gegeven voor de moord. De drie mannen die maandag zijn aangehouden, hebben na uren van ondervraging toegegeven dat ze het echtpaar in hun huis in Phrae hadden vermoord. De politie had daar eerder al bloedsporen gevonden. De verdachten kregen 50.000 baht voor de klus.

Warut is vrijgelaten op een door familieleden gestorte borgsom van 100.000 baht. De politie is op zoek naar hem. Hij had de slachtoffers begraven in de tuin, ze lagen 2 meter onder de grond. Om ramptoeristen op een afstand te houden schermde de politie de graafwerkzaamheden af (foto).

Het echtpaar werd sinds vorige week donderdag vermist. (Zie verder Nieuws van de website van 25 september)

• Premier Prayut heeft, gebruik makend van zijn speciale bevoegdheid, Sonthaya Khunpluem benoemd tot burgemeester van Pattaya om de regering te ondersteunen bij het ontwikkelen van de Eastern Economic Corridor (EEC). Sonthaya is leider van de pro-regime Phalang Chon partij in Chon Buri. Hij mag vier loco-burgemeesters benoemen die in functie blijven totdat een burgemeestersverkiezing wordt gehouden.

De laatste gekozen burgemeester Ittipon diende twee achtereenvolgende termijnen van vier jaar tot juni 2016. Ittipon is Sonthaya’s jongere broer. Sonthaya werd eerder benoemd tot adviseur politieke zaken van Prayut en Ittiphon tot assistent van de minister van Toerisme en Sport.

• Premier Prayut heeft er geen bezwaar tegen wanneer kabinetsleden deelnemen aan activiteiten van politieke partijen mits ze de wet niet overtreden. Hij zei dit dinsdag na het wekelijks kabinetsberaad toen hem gevraagd werd naar berichten dat drie ministers lid willen worden van Phalang Pracharat, een partij die sterke banden met het militair bewind heeft.

Zaterdag houdt die haar eerste algemene ledenvergadering. Genoemd worden minister Uttama (Industrie), Sontirat (Handel) en minister Kobsak (PM’s Office). Vanaf de registratie van de partij bij de Kiesraad begin maart worden ze al genoemd als sympathisant van de partij die Prayut na de verkiezingen wil laten terugkeren als premier. De partij heeft dezelfde naam als het overheidsprogramma Pracharat, een initiatief om bewoners en overheidsdiensten op lokaal niveau te laten samenwerken ter stimulering van de economie.

Juridisch expert Jade Donavanik zegt dat de grondwet kabinetsleden niet verbiedt politiek actief te worden mits ze hun ministeriële taken maar gescheiden houden van hun partijpolitiek werk. Want dat zou leiden tot een belangenconflict waardoor de partij het risico van ontbinding loopt. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Dubbele moord in Phrae; Van je familie moet je ’t maar hebben

26 september – Een man die er niet voor terugdeinst om zijn zus en haar echtgenoot te laten vermoorden., een klus waarvoor hij de moordenaars 50.000 baht betaalt: levert dat niet mooie stof op voor een spannende krimi, waarbij hij pas in de laatste aflevering wordt ontmaskerd? Natuurlijk is het motief jaloezie, want dat is bij veel moorden de belangrijkste drijfveer.

De Krimi laat zich gemakkelijk schrijven want er is een voorbeeld voorhanden. De slachtoffers zijn de gepensioneerde 64-jarige Schotse miljonair Alan Hogg (eerder een Australiër genoemd) en zijn Thaise vrouw Nod Suddaen (61), de broer is Warut Satchakat, de verdachten zijn drie mannen die bekend hebben in opdracht van Warut het echtpaar te hebben vermoord.

Ze hebben verklaard Hogg te hebben dood geschoten toen hij zijn eenden voerde en Nod’s hersens te hebben ingeslagen met een hamer. Daarna begroef Warut de lichamen op het land van het echtpaar, dat 100 rai meet. De krant noemt het een tuin, maar landgoed lijkt mij een betere benaming. Daar werden ze dinsdag op twee meter diepte gevonden. De krant noemt hun huis in Phrae een ‘large and well appointed house’.

De plaats was niet moeilijk te vinden, want er stond een graafmachine naast en het graf werd gemarkeerd door verse aarde. In eerste instantie vond de politie niets, want was op 1 meter diepte gestopt met graven. Bij de tweede poging vond de politie eerst een paar schoenen, waarna ze dieper groef.

De drie verdachten, wier identiteit niet bekend is gemaakt, zijn aangehouden; Warut, vrijgelaten op borgtocht, was gisteravond nog voortvluchtig. De vermissing van het echtpaar werd donderdag gemeld door een vriend die sinds dinsdag geen antwoord kreeg op zijn berichten en telefoontjes. Ze zouden elkaar donderdag treffen in Chiang Mai. De onderzoekers ontdekten dat de witte pickup truck van het echtpaar ontbrak.

Warut was met die wagen uit hun huis vertrokken, zo bleek uit camerabeelden. De wagen bleek vrijdag door een man uit Laos te zijn gekocht van een Thais echtpaar. Toen die hoorde dat de politie naar de wagen zocht, bracht hij hem naar de politie. Inmiddels is de truck terug in Phrae voor forensisch onderzoek.

Wat de broer bewoog zijn zus en zwager te laten doden, wordt niet gemeld in het krantenbericht. Op de website las ik dat het echtpaar zich aanvankelijk in Spanje had willen vestigen, maar op aandringen van de broer in Thailand was neergestreken. Broer en zus maakten vaak ruzie.

Hoe waar blijkt de uitdrukking ‘Van je familie moet je ’t maar hebben’ (Vaak kun je op je eigen familieleden niet vertrouwen). Op bijgaande website een lijst van spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden. Ik heb ze niet geteld, maar het is een hele waslijst. Rijke Nederlandse taal.

De koninklijke khon is na drie jaar terug

26 september – Gisteren opende ik Nieuws uit Thailand met een artikel over het ketogeen dieet omdat de opening van twee pagina’s uit politiek nieuws bestond; vandaag doet zich hetzelfde dilemma voor want BP opent weer met een politiek onderwerp en tot overmaat van ramp met premier Prayut. Hij moet, denk ik, al tientallen plakboeken hebben met uitgeknipte krantenartikelen over hem.

Nee, weer is de opening van het Life-katern interessanter, vooral door de fraaie foto’s. Het goede nieuws is dat de jaarlijkse uitvoering door de Support Foundation terug is met een episode uit Ramakien over de loyale en eerlijke Phiphek, genaamd The allegiance of Phiphek. Het gemaskerde dansspel wordt van 3 november tot 5 december uitgevoerd in het Thailand Cultural Centre, een schouwburg waar ik nog nooit geweest ben alhoewel die toch bij mij in de buurt is en gemakkelijk te bereiken is met de metro.

De krant is lyrisch over de uitvoering. Ik citeer: ‘The annual khon is revered as a performance that preserves the ancient tradition of the royal court’s khon while bringing in modern techniques to create a visual spectacle, combining the beauty of dancing, singing, voice-over, dialogue, setting and costume.’

Het is de negende keer dat een episode uit de legende wordt opgevoerd, de laatste keer was in 2015. De Support Foundation, voluit Foundation for the Promotion of Supplementary Occupations and Related Techniques, heeft als beschermvrouwe koningin Sirikit, maar die zal wel te ziek zijn om de voorstelling bij te wonen. Meer weten? Klik hier.

Andere topics: Complot van negen tieners en marihuana proef

26 september – Zoals ik hiervoor al schreef, krijgt de politiek weer alle aandacht in de opening van de krant. Aanleiding is het antwoord van Prayut op vragen van verslaggevers over de kabinetsministers die vrijwel zeker lid worden van Phalang Pracharat, de pro-regime partij die Prayut na de verkiezingen wil laten terugkeren als premier. Ik kan het artikel overslaan, want het voegt niets toe aan het bericht in Nieuws van de website.

De opening van pagina 3 gaat over de mannen, nu teenagers genoemd, die gevangenisstraffen van 4 tot 6 jaar hebben gekregen omdat ze bomaanslagen hadden beraamd [dus niet eens uitgevoerd] in Bangkok en buurprovincies. De krant gebruikt het woord ‘sabotage activiteiten’ en niet bomaanslagen zoals de website.

Ze zouden een beweging vertegenwoordigen, die streeft naar de afscheiding van Yala, Pattani, Narathiwat en delen van Songkhla van Thailand om er een nieuwe onafhankelijke staat te vestigen, genaamd Patani State of Patani Darussalam. De verdachten hadden het gemunt op overheidsdienaren en burgers, ze wilden eigendommen beschadigen en hadden al bommen geassembleerd, aldus het vonnis van de rechtbank.

De andere pagina-openingen zijn een artikel over beroepsonderwijs (pg 2) en over proeven met het medisch gebruik van marihuana (pg 4). Interessant is ook een follow-up op het besluit van het Department of Land Transport om de vergunning van minibusjes die ouder zijn dan 10 jaar, niet te verlengen. De exploitanten en passagiers hebben er geen goed woord voor over: dat beleid is schadelijk voor het openbaar vervoer.

Pagina 3 bevat trouwens een indrukwekkende foto van de vlootschouw in Sattahip, ondersteund door vliegtuigen, ter gelegenheid van de aanstaande pensionering van marinecommandant  Naris. Hij zwaait eind deze maand af, evenals alle commandanten van de andere strijdmachtonderdelen. Het is een fotobericht, dus staat niet op de website.

Experts trekken de schoolklas in van beroepsopleidingen

26 september – Om het beroepsonderwijs beter te laten aansluiten op de nieuwste technologieën en leerlingen te laten kennismaken met real-world ervaringen, gaat het Office of the Vocational Education Commission (Ovec) vijfhonderd experts vragen speciale instructeur te worden op negenhonderd beroepsopleidingen. Het gaat om experts werkzaam in tien industrieën die van belang worden geacht voor het Thailand 4.0 beleid.

‘Werkgevers hebben geklaagd dat afgestudeerde studenten over onvoldoende up-to-date kennis beschikken, zegt Ovec secretaris-generaal Suthep. ‘Veel bedrijven moeten nieuwe werknemers eerst maanden trainen voordat ze aan het werk kunnen, dus hebben we speciale instructeurs nodig om hen op school te onderwijzen. Scholen en leerlingen zullen daardoor vanaf dag één de verwachtingen van werkgevers beter begrijpen.’

De experts worden ook ingezet bij verbetering van de leerplannen en onderwijsmethoden. ‘Met dit nieuwe personeel is het net alsof we al honderden nieuwe gespecialiseerde en ervaren docenten hebben.’ Wanneer de instructeurs aan het werk kunnen gaan, is nog niet bekend. Voor hun werk krijgen ze een vergoeding waarvan de hoogte afhangt van het aantal gewerkte uren. 250 industrie-experts hebben al laten weten deel te zullen nemen, 400 anderen zijn bereid om te helpen. (Zie verder de pagina Onderwijs 2)

Kort nieuws woensdag 26 september

– De politie heeft de bekende gokwebsite www.slot555.com gesloten en elf personen gearresteerd. Tevens zijn bezittingen ter waarde van 3 miljoen baht in beslag genomen, waaronder twee zware motorfietsen, een Mini Cooper, zeven mobieltjes, bankrekeningen en andere kostbaarheden.

De leider van het netwerk waarvan de verdiensten op 103 miljoen baht worden geschat, wordt verdacht van het witwassen van geld. Hij runde de website samen met zijn minor vrouw [bijvrouw?]. De financiële transacties vonden plaats via bankrekeningen, die op naam staan van familieleden in Samut Sakhon, Chachoengsao en Prachin Buri.

De website, die een server heeft in Bueng Kum (Bangkok), is behoorlijk populair getuige het aantal gokkers dat minstens 10.000 bedraagt. Foto’s van populaire actrices worden op Line en Facebook Manager gebruikt om klanten te trekken. Volgens commandant Surachate van de toeristenpolitie hebben overheidsdiensten dit jaar al 748 gokwebsites gesloten.

– De aanleg van de metrolijn Bang Sue-Rangsit (26 km), onderdeel van de Red Line, is vertraagd. De opening was gepland voor oktober 2020 maar wordt niet eerder dan in januari 2021 verwacht. Oorzaak zijn wijzigingen in het derde contract op het gebied van elektrische en mechanische systemen en de aanschaf van voertuigen.

– Een 16-jarig meisje heeft de jaarlijkse wedstrijd gewonnen voor de rol van Guan Yin, de godin van de compassie, in de aanloop naar de festiviteiten in Pak Nam Pho (Nakhon Sawan) ter gelegenheid van het Chinese Nieuwjaar. Ze wordt door de hele stad aanbeden, want ze heeft miraculeuze krachten om aanbidders te helpen. De provincie heeft een grote bevolking Thais met Chinese wortels. Aan de wedstrijd namen vijftien ‘maagden’ deel. De winnares zit nog op school. Het Chinese Nieuwjaar, ook wel Spring festival genoemd, valt dit jaar op 5 februari.

– Het hooggerechtshof heeft het besluit van een lagere rechtbank overgenomen om voormalig DSI-hoofd Tarit Pengdith en drie DSI-ers vrij te spreken van een ambtsmisdrijf. Voormalig premier Abhisit en zijn rechterhand Suthep hadden de zaak aanhangig gemaakt omdat ze hem en Suthep wilden laten vervolgen wegens hun rol in het neerslaan van het roodhemdprotest in 2010. Het hof achtte de door Abhisit en Suthep ingebrachte getuigen van weinig gewicht en het ingebrachte bewijs indirect.

– De Mae Sot Provincial Court heeft twee mannen tot twaalf gevangenisstraf veroordeeld en betaling van 1,3 miljoen baht aan de slachtoffers van mensenhandel. Ze hadden in 2014 een 14-jarige jongen uit Myanmar laten komen om voor een werkgever in Nonthaburi ’s avonds bloemen te verkopen op Khao San Road in Bangkok. De knaap zag kans te ontsnappen waarna de Human Rights and Development Foundation zich over hem ontfermde. De kop zegt ‘flower sellers’, maar het bericht noemt alleen die ene jongen.

– De Government Pharmaceutical Organisation (GPO) gaat met het gebruik van marihuana klinische proeven doen als voorbereiding op de productie van medicijnen voor vier ziektes. De GPO bouwt ook een speciale kas om de premium-grade cannabis te verbouwen. Verwacht wordt dat die enkele tonnen per jaar produceert.

Voor de proeven wordt gebruik gemaakt van 100 kilo door het Office of the Narcotics Control Board in beslag genomen marihuana. Het researchteam verwacht 10 tot 15 liter olie te kunnen onttrekken aan de planten. Die wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een medicijn tegen epilepsie en perifere neuropathie alsmede vermindering van de bij-effecten van chemotherapie en morfine vervangers.

– In het Hat Chao Mai Marine National Park hebben functionarissen 5.600 rubberbomen gekapt als deel van een operatie om encroachment (illegaal gebruik) van bossen in het district Sikao en Kantang (Trang) te bestrijden. De bomen waren aan het zicht onttrokken omdat ze achter andere bomen stonden.

Gisteren inspecteerde een team van tweehonderd man, waaronder de politie, het bergachtig gebied van tambon Mai Fat (ook Trang). Uit een eerste onderzoek is gebleken dat het omstreden gebied van 27 rai eigendom was van een overheidsfunctionaris.

Bij een andere operatie maandagavond in Nonthaburi confisqueerde de politie mai kraya loei, een beschermde soort hardhout, die met een pickup truck werd vervoerd.


 

Nieuws van de website 25 september

• Ook gisteren geselde Pluvius de hoofdstad. De hele ochtend regende het, zoals uw redacteur heeft kunnen constateren terwijl hij Nieuws uit Thailand maakte. Volgens het Meteorological Department regende het in 60 procent van Greater Bangkok. Het district Bang Sue kreeg het meeste te verduren.

Het Thaise KNMI voorspelt dat de regens zeker tot donderdag doorgaan, maar wel minder worden. Ook in gebieden in het Noorden en Noordoosten blijft het regenen, alsmede aan de Andaman kust. De boosdoener is niet de tyfoon Trami, zoals op de social media wordt verondersteld. De regen en het veranderende weerbeeld zijn het gevolg van de overgang van het regen naar het koude seizoen.

• Premier Prayut heeft eindelijk toegegeven dat hij geïnteresseerd is in de politieke strijd. Tot nu toe wilde hij daarover geen vragen beantwoorden of draaide hij er een beetje omheen.

‘Ik ben geïnteresseerd in de politiek omdat ik van mijn land houd net als alle andere Thai. Maar dat is alles wat ik jullie vandaag kan vertellen. Ik zal jullie later laten weten wat ik besluit en wie ik zal steunen’, zei Prayut maandag tegen verslaggevers op Government House.

Eerder zei Prayut dat hij zijn besluit zou bekendmaken nadat de laatste twee organieke wetten, vereist voor de verkiezingen, van kracht waren en wanneer het verbod op politieke activiteiten was versoepeld. Tijdens een bezoek aan Londen zei hij dat hij in juni zijn besluit bekend zou maken.

Gevraagd of een kabinetswisseling (reshuffle) valt te verwachten, antwoordde Prayut ontkennend. Die gedachte circuleert omdat drie ministers lid zouden willen worden van de pro-regime partij Pracharat. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

• De politie heeft de pickup truck achterhaald van een Australische man (64) en zijn Thaise vrouw (61) uit Phrae, die sinds vorige week donderdag vermist worden. De truck was door een man uit Laos gekocht van een Thais echtpaar, die elkaar vrijdag in Sukothai zouden ontmoeten om de deal af te ronden. De Laotiaan bracht de wagen zondag naar de politie in Ayutthaya, nadat hij had vernomen dat de politie op zoek was naar de wagen. Hij en de twee verkopers worden door de politie verhoord. De wagen is naar Phrae teruggebracht voor forensisch onderzoek.

In het huis van het vermiste echtpaar heeft de politie bij een gootsteen en in een washok bij het zwembad bloed gevonden. Bij een gat dat was gegraven en weer opgevuld, stond een backhoe (graafmachine). De dochter is inmiddels uit Engeland overgekomen nadat ze gehoord had dat haar ouders vermist werden. In de krant wordt de man een miljonair genoemd.

• Is dit het begin van #MeTooThailand? Want nu heeft een tweede vrouw uit Engeland gezegd dat ze verkracht is in Surat Thani, alleen niet op Koh Tao maar op Koh Phangan. Volgens mediaberichten informeerde de Britse ambassade maandag de politie van het eiland over de bewering. De vader van de vrouw had de ambassade gebeld en verteld dat ze verkracht was in een hotel in Ban Hat Rin op het vakantie-eiland. Een medisch onderzoek toonde geen verkrachting aan of drugsgebruik, waarna ze haar claim introk.

De vrouw heeft verklaard dat ze naakt was toen ze zondag wakker werd en dat haar kleren verspreid over de kamer lagen. Ze kon zich niets herinneren, maar vermoedde dat iets ernstig was gebeurd, want vrijdag had ze op een zwembadfeestje een Britse man ontmoet. CCTV beelden en foto’s leverden echter geen bewijs op, waarna de vrouw haar excuses maakte en de autoriteiten bedankte.

• Het begint erop te lijken dat de Chinese Lei Tian, wier lichaam is gevonden in de Ton Nga Chang waterval in Hat Yai (Songkhla), vermoord is en niet overleden door een ongelukkige val of suïcide. Een belangrijke aanwijzing daarvoor vormen twee tassen van haar met persoonlijke spullen en haar mobiele telefoon waarvan de SIM kaart was verwijderd, die in een afvalbak bij de waterval zijn gevonden. De politie verhoort momenteel een Chinese man die op hetzelfde kantoor in Kuala Lumpur als Tian werkt. Hij bezocht een dag voordat het lichaam werd gevonden de waterval. In zijn mobieltje is alle informatie verwijderd en dat geeft ook te denken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

• Personeel van het Livestock Department is op grensposten en luchthavens extra alert op de smokkel van varkens en varkensproducten nu opnieuw de varkenspest in China is uitgebroken. In een slachthuis in Hohhot (Inner Mongolia) zijn vier dieren besmet waarvan twee al overleden zijn. China heeft het vervoer van levende have en varkensproducten uit aangrenzende regio’s verboden. Varkenspest is een uiterst besmettelijke ziekte. Als ik me goed herinner meldde een vorig bericht de vierde uitbraak in China. Thailand is tot nu toe varkenspestvrij (mooi Scrabble woord).

• De Wild Boars en hun voetbalcoach nemen volgende week op uitnodiging van IOC-voorzitter Thomas Bach deel aan de Youth OIympic Games in Buenos Aires. Hij heeft hen tevens gevraagd een vriendschappelijke wedstrijd te spelen tegen Olympische jeugdatleten ‘om vriendschapsbanden te smeden’.

Na Argentinië vliegen ze door naar New York waar ze geïnterviewd worden in de NBC programma’s Today Show en Late Night in New York. Alle kosten zijn voor rekening van het IOC.

De 12 jonge voetballers zaten van 23 juni tot 10 juli bekneld in de Tham Luang grot in Chiang Rai. De regering fêteerde de hulpverleners begin deze maand op een feest op de Royal Plaza. Ze zijn ook al geïnterviewd op de Thaise tv. In Chiang Rai wordt een reddingsmuseum gebouwd, meer een paviljoen, en in november beginnen de opnamen van een documentaire film, getiteld The Cave.

Ketogeen dieet: populair en omstreden

25 september – Omdat Bangkok Post vandaag twee pagina’s opent met een politiek onderwerp (PM hints at political stay en Warong denies party rumours – waarover later meer) opent Nieuws uit Thailand vandaag met het openingsverhaal van het Life-katern dat gaat over het ketogeen dieet. Wa-zegge-u? Nooit van gehoord en misschien meer iets voor vrouwen die veel meer dan mannen geprecoccupeerd zijn met hun lichaamsgewicht en figuur.

In een notendop: een ketogeen dieet is een dieet met 60 procent vet, 30 procent proteine en slechts 10 procent koolhydraten. Ondanks de toenemende populariteit en een aantal volgers in Thailand, is het nog steeds een onderwerp van debat, met name in medische kringen.

Met zo’n hoog percentage vet verandert het lichaam in een machine die vet verbrandt. Het lijf wordt voor de gek gehouden, zegt het artikel, dat er geen glycogeen (uit glucose en carbohydraten) meer als energiebron is en gaat in plaats daarvan vet verbranden.

Overigens is het dieet niet nieuw. In de jaren zeventig introduceerde cardioloog Robert Atkins het al. In de medische wereld wordt het dieet doorgaans voorgeschreven ter behandeling van type 2 diabetes, epilepsie bij kinderen wanneer medicatie niet werkt, polycistic ovarian syndrome (hormonale verstoring bij vrouwen waardoor de menstruatie onregelmatig of langdurig is) of acne.

Geheel zonder risico’s is het dieet niet. Het gezaghebbende tijdschrift The Lancet meldde onlangs dat een vetarm dieet tot een verhoogde kans op overlijden kan leiden. Het BP-artikel noemt verder hart- en vaatziektes, constipatie door het gebrek aan vezels, uitdroging, osteoporose (bot ontkalking), nierstenen, slechte adem en verlies van haar. (Zie ook de pagina Gezondheidszorg 2)

En daar laat ik het maar bij. Genoeg gegriezeld. Meer weten? Klik hier: Parsing the fat (parsing betekent (zins)ontleding).

BP opent wéééér met Prayut

25 september – Het tweede bericht in Nieuws van de website (zie hierboven) meldde het al en de krant opent er vandaag mee onder de kop PM hints at political stay. Nu weet ik wel wat [to] hint betekent, maar toch maar even gekeken wat mijn (papieren) woordenboek erover zegt. Het vertaalt: bedenkelijk te kennen geven (opperen), laten doorschemeren, zinspelen op (to hint at).

Klinkt in mijn oren boterzacht, maar misschien denken Thai daar anders over. De nog steeds niet definitief beantwoorde vraag is natuurlijk: Komt Prayut na de verkiezingen terug als premier? BP schrijft dat de premier ook gisteren ‘vaag’ bleef over zijn politieke toekomst. Maar critici zien hierin een aanwijzing dat hij wil terugkeren en dringen er bij hem op aan ‘to play fair’, dat wil zeggen ‘to play by the rules’, in de aanloop naar de verkiezingen.

Paradon Prissananantakul van de Chartthaipattana partij is blij met Prayut’s belangstelling voor het politieke domein, maar de eerste minister moet wel de verzekering geven dat hij de regels volgt en eerlijk speelt. Paradon zegt: ‘Tot nu toe heeft Prayut zich gedragen als onpartijdige scheidsrechter, maar nu moet hij zijn politieke rol in balans brengen en de bevolking antwoorden over zijn acties. Hij moet zichzelf afvragen of hij bereid is het oordeel van de mensen te accepteren wanneer  de verkiezingen niet verlopen zoals hij wil.’

Ook Abhisit mag er weer wat over zeggen: ‘Prayut moet de verzekering geven dat hij niet zijn rol als premier misbruikt om politieke winst te behalen.’ Varavut Silpa-archa (Chartthaipattana) noemt de opmerkingen van Prayut ‘open voor interpretatie’. Hij vindt dat de meest haalbare optie voor Prayut is om door een politieke partij te worden voorgedragen als kandidaat-premier ‘omdat de tijd voor hem om is’.

En zo reutelt het artikel nog een tijdje door met commentaren en ouwe koek, onder andere over de drie ministers die zich vermoedelijk gaan aansluiten bij Phalang Pracharat, een partij waarvan bekend is dat ze banden heeft met het regime en die algemeen gezien wordt als kruiwagen voor Prayut wanneer hij zijn macht wil voortzetten. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Warong ontkent Abhisit te willen uitschakelen

25 september – De tweede politieke opening, ik noemde hem al aan het begin van het artikel over het katogeen dieet, gaat over Warong Dechgitvigrom, voormalig parlementslid voor de Democraten in Phitsanulok. Vraagt u zich natuurlijk af: waarom hij zoveel aandacht krijgt.

Wel hierom: hij ontkent dat hij bij zijn streven naar het het partijleiderschap van de Democraten gesteund wordt vanuit een condominium in Bangkok, eigendom van Ekkanat Prompan, en de Pacific Club, die geleid wordt door Suthep Thaugsuban, voormalig leider van de PDRC protestbeweging uit 2013 en 2014 tegen de regering Yingluck.

Ekkanat is Suthep’s stiefzoon en hij was co-leider van de PDRC. Suthep, voormalig secretaris-generaal van de Democraten, is mede-oprichter van de Ruamphalang Prachachartthai partij (Action Coalition for Thailand), die voormalige PDRC-leden telt.

Warong’s verschijning als potentiële partijleider heeft enkele insiders knap zenuwachtig gemaakt. Sommige critici vermoeden dat hij nauwe banden heeft met de PDRC [die is opgeheven] en Suthep die het regime steunen. Ze zeggen dat Warong er alleen op uit om Abhisit, de huidige partijleider, pootje te lichten. De Democraten zouden daardoor sympathieker tegenover het regime staan en de kans maken in de volgende regering plaats te nemen.

Maar, zoals gezegd, ontkent Warong dit allemaal. Hij ontkent ook te opereren vanuit de Pacific Club, want hij werkt aan zijn campagne in het huis van voormalig partijleider Thaworn Senneam in het district Klong Prapa, niet ver van het hoofdkwartier van de Democraten. Thaworn heeft op Facebook bevestigd dat dit het geval is.

Verder zegt Warong dat hij slechts eenmaal Ekkanat heeft ontmoet om zijn ideeën te horen hoe de partij vooruit te brengen. Hij wil een gooi doen naar het partijleiderschap om de partij te versterken. ‘Ik werk zonder dat iemand aan de touwtjes trekt en ik heb geen verborgen motief door aan de verkiezing van de partijleider mee te doen.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

En nu beste lezers ga ik maar eens even bekomen van deze overdosis politiek. Pffft…

Bangkok: 954 minibusjes worden uit bedrijf genomen

25 september – Het is al eens aangekondigd: minibusjes dienen te verdwijnen en vervangen te worden door midibussen. Want er gebeuren te veel ongelukken met minibusjes en de midibus (foto) die meer zitplaatsen telt, zou veiliger zijn.

Het Department of Land Transport (DLT) heeft gisteren op een persconferentie bekend gemaakt dat voor het eind van het jaar een kwart van alle minibusjes uit bedrijf wordt genomen: 954 van de 4.000 busjes die in Bangkok rijden. Die zijn tegen die tijd te oud, waardoor ze niet in aanmerking komen voor verlenging van hun vergunning. Ze zijn ouder dan 10 jaar en kunnen daardoor niet meer verzekerd worden. Overigens staan sommige operators niet te trappelen een midibusje te kopen omdat metrolijnen die hun functie kunnen overnemen, in aanleg zijn.

De verenigingen van bestuurders van minibusjes hebben beweerd dat vanaf volgende maand 1.800 minibusjes worden ontmanteld, maar volgens DLT adjunct directeur-generaal Cherdchai is die informatie incorrect. Wel krijgen 260 busjes die vanuit Victory Monument op elf routes opereren, hun congé. De DLT heeft de BMTA, het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok, gevraagd meer busjes tijdens de spits in te zetten zodat passagiers niet te veel gedupeerd worden. Wanneer de BMTA niet in staat is voldoende busjes te leveren, gaat de DLT andere voertuigen gebruiken om passagiers te vervoeren.

Over het hele land wordt de vergunning van 1.500 busjes niet verlengd, aldus Cherdchai. Dat is inclusief de busjes die in Bangkok en het stedelijk gebied rijden. Volgens de DLT telt Thailand 12.700 minibusjes.

Kort nieuws dinsdag 25 september

– De contracten voor de aanleg van de HSL Don Mueang-Suvarnabhumi-U Tapao worden eind januari getekend, nadat de winnaar van de inschrijving bekend is gemaakt en de milieu-effectrapportage is afgerond. Gouverneur Voravuth van de State Railway of Thailand (SRT) heeft dit gisteren bekend gemaakt na een tweede pre-tender bijeenkomst van vertegenwoordigers van de 31 bedrijven die op de opdracht azen.

De documenten die ze nodig hadden om zich in te schrijven, kostten 1 miljard baht. Uiterlijk 12 november dienen de gegadigden hun bod in te leveren. De SRT gaat ook uitzoeken welke bedrijven besloten hebben gezamenlijk een bod te doen. Ze zijn vrij om dat te doen.

Tot nu toe hebben de bedrijven zeshonderd vragen gesteld. Daarvan is inmiddels de helft beantwoord, zegt Varavuth. De meeste vragen hadden betrekking op de tender instructies, grondverwerving en commerciële ontwikkelingen langs de lijn.

De lijn van 220 km (kosten 224 miljard baht) gaat de huidige ARL van Phaya Thai naar Suvarnabhumi gebruiken en wordt naar Don Mueang en U-tapao verlengd. Het megaproject is versneld, een procedure die fast-track heet, als deel van de plannen die de regering heeft om de Eastern Economic Corridor (EEC)  te ontwikkelen. Naar verwachting komt de lijn in 2023 in bedrijf. (Zie de pagina Spoorwegen 2)

– De slachtoffers van een Ponzi-constructie hebben de Crime Suppression Division van de politie gevraagd het meesterbrein te arresteren van de oplichting die hen 40 miljoen baht heeft gekost. Een soortgelijk verzoek is vorige week bij de lokale politie gedaan.

De mastermind is de echtgenote van een inwoner van Khon Kaen die bij een bank werkt. De vrouw gebruikte haar man’s status als bewijs van haar geloofwaardigheid. Degenen die hun geld in het programma staken, werden hoge winsten voorgespiegeld. Die ontvingen ze ook in het begin, maar vorige maand stokten de betalingen. Het ingelegde geld werd gebruikt voor diverse investeringen, waaronder de goudhandel.

Verder wordt de provincie nog getroffen door een online Ponzi schandaal. Dat netwerk zou geleid worden door een hoge politieofficier. Veertig personen schoten er 20 miljoen baht bij in. De betalingen stokten op 10 september.

– ‘t Is een continuing story, waarin ik al lang de draad ben kwijtgeraakt: de verduistering van gelden uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative. De politie heeft de zuster van telecom tycoon Boonchai opgeroepen voor verhoor op verdenking van het witwassen van geld.

Wanna Jirakitti, voorzitter van de Khun Yay Maharatana Upasika Chandra Khonnokyoong stichting, wordt ervan verdacht geld te hebben ontvangen van de toenmalige KCUC-voorzitter, die in 2016 is veroordeeld  voor de verduistering van minimaal 22,1 miljoen baht. De stichting is gevraagd bewijsstukken te leveren van geldtransacties.

De zaak is nog veel ingewikkelder, maar dat kunt u (bijna) allemaal lezen op de pagina KCUC Wat Phra Dhammakaya 2.

– Het bericht doet me denken aan boeren in Nederland die aardappels verbouwen. Als het te veel regent, klagen ze, maar ook als het te droog. Thailand is nauwelijks bekomen van de overstromingen of er wordt nu al gewaarschuwd voor watertekorten in het droge seizoen dat midden volgende maand begint.

In contrast met de doorweekte provincies kampen veel andere plaatsen sinds juni met een minder dan gemiddelde regenval waardoor waterreservoirs aanzienlijk minder water bevatten dan hun capaciteit. Sommige reservoirs staan voor 30 procent vol en één, het Huai Chorakhe Mak reservoir in Buri Ram, zelfs voor 3 procent. Dat reservoir is de belangrijkste bron van leidingwater voor de binnenstad en het economisch centrum van de stad Buri Ram. Als noodmaatregel wordt water uit de rivier Mat omgeleid.

Het Royal Rainmaking and Agriculture Aviation Department heeft opdracht gekregen kunstmatig regen op te wekken. ‘We willen er zeker van zijn dat de reservoirs voor minstens 60 procent of minder vol staan’, zegt minister Grisada (Landbouw). Volgens het National Water Resources Office gaat het om 143 reservoirs. De luchtmacht is gevraagd de luchtvloot uit te breiden met 21 toestellen.

– In Nakhon Ratchasima zijn vijftig dorpelingen tegen rabiës gevaccineerd. Zij hadden het vlees van een dode koe gegeten, die geïnfecteerd bleek te zijn. De eigenaar was opgedragen het karkas te begraven, maar dorpelingen verwijderden eerst het vlees van twee achterpoten. (Zie ook de pagina Gezondheidszorg 2)

– Laatste bericht. De Federation of Patani Students and Youth klaagt in een verklaring over het uitroepen van de staat van beleg in twee tambons in het district Nong Chik (Pattani). De krijgswet werd van stal gehaald nadat opstandelingen twee rangers hadden gedood en vier verwond. De bewoners hebben al hun voertuigen en vuurwapens moeten laten registreren. Ze zeggen dat ze nu niet in staat zijn een normaal leven te leiden.


 

Overstaand van gisteren

24 september – De distributeur van de omstreden GT200 bomdetectoren heeft een rechtszaak verloren over een ruzie die betrekking had op een contract van 9 miljoen baht, nadat de Consumer’s Division van het hooggerechtshof zijn beroep in de zaak had geweigerd in behandeling te nemen. De ruzie ging tussen het Royal Aide-De-Camp Department en AVA Satkom Co Ltd over de aanschaf van acht detectoren waarover een expert destijds zei dat een wichelroede net zo effectief was.

In 2016 beval een Britse rechtbank dat getroffen landen dienden te worden gecompenseerd uit het geconfisqueerde vermogen van de producent. Het departement, een van de overheidsdiensten die de GT200 en Alpha6 detectoren hadden aangeschaft, probeerde vervolgens het betaalde geld terug te krijgen van het bedrijf en vier personen.

In de rechtszaak betoogde het departement dat het misleid was om te geloven dat de apparaten bommen konden detecteren toen het de koopcontracten tekende. Het stopte het gebruik en eiste dat de contracten geannuleerd zouden worden nadat uit testen was gebleken dat ze ineffectief waren.

De rechtbank beval ATVA Satkom 9 miljoen baht plus rente te retourneren, waarna het bedrijf in beroep ging omdat de rechtszaak was aangespannen na de verjaringstermijn. Volgens ATVA wist het departement al sinds februari 2012 dat de apparaten ineffectief waren, maar het ondernam geen actie wegens vermeende contractbreuk tot 2015. Maar het Hof van Beroep hechtte daaraan geen waarde en bevestigde het besluit van de lagere rechtbank dat ATVAS diende te dokken.

Al met al een knap ingewikkelde zaak, niet ontbloot van enige humor vanwege de vergelijking met een wichelroede. Niet alleen burgers (zie alle zaken over callcentre oplichting) maar ook overheidsdiensten kunnen knap naïef zijn. (Bron: BP, 23 september)

Democraten willen snel leden werven

24 september – De Democraten hebben de Kiesraad gevraagd of ze nieuwe leden via een applicatie mag werven daar ze haar ledenbestand wil verbreden in verband met de komende verkiezing van een nieuwe partijleider. Huidig partijleider Abhisit zegt dat de partij de snelste manier zoekt nu het regime het verbod op politieke activiteiten heeft versoepeld.

Woensdag houden de Democraten een algemene ledenvergadering, de eerste sinds de coup van vier jaar geleden met als belangrijkste agendapunten wijziging van het partijreglement en de keuze van kandidaten voor het partijleiderschap. Tot nu toe hebben 9.000 partijleden hun lidmaatschap bevestigd.

Gisteren heeft Surabot Leekpai laten weten dat hij lid wordt, maar de partij weet niet of hij kandidaat-partijleider is. Surapot is de zoon van voormalig partijleider Chuan Leekpai. (Bron: BP, 23 september) (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Aziatische bedrijven verschuiven productie ivm importheffing VS

24 september – Een toenemend aantal fabrikanten van producten variërend van memory chips tot machineonderdelen verplaatsen hun productie van China naar andere fabrieken in de regio als reactie op Trump’s tarieven op Chinese importen.

Sommige bedrijven in Japan en Zuid-Korea zijn er in juli al mee begonnen, andere kijken eerst de kat uit de boom. De snelle verplaatsing is mogelijk omdat veel grote fabrikanten vestigingen in meer landen hebben en gemakkelijk productiedelen kunnen verplaatsen zonder een nieuwe fabriek te moeten bouwen.

In juli hief de VS een tarief van 25 procent op een groep in China gemaakte goederen ter waarde van $50 miljard, een tweede ronde van 10 procent die betrekking heeft op $200 miljard volgt volgende week. Tegen het eind van het jaar stijgt het percentage naar 25 procent. Trump heeft met een derde ronde gedreigd, die alle Chinese exporten in het tariefsysteem brengt.

Een voorbeeld: Toshiba Machine Co is van plan de productie van machines voor het maken van gietvormen voor plastic componenten, zoals autobumpers, in oktober te verplaatsen naar Taiwan of Thailand.

Sommige Aziatische regeringen hopen op een economische en strategische stimulans van het handelsconflict tusen de VS en China. Ook Thailand hoopt ervan te profiteren, zegt Kanit Sangsubhan, secretaris van het EEC-kantoor dat een project van $45 miljard coördineert om investeringen naar het land aan te trekken.

Het kantoor heeft vorige maand achthonderd vertegenwoordigers van Chinese bedrijven in de Eastern Economic Corridor  (EEC)  rondgeleid. De BoI heeft dit jaar zeven roadshows in China gehouden om investeerders te lokken. (Bron: website BP, 23 september)

Advertorial

LINDA FESTIVAL
Op zaterdag 29 en zondag 30 september vindt in Zaandam het LINDA.festival plaats. Claudia Sträter is erbij! Op de modemarkt ziet, voelt, past en shopt u de nieuwe najaarscollectie. Kom ook en profiteer van de speciale festivalaanbiedingen.

Nieuws van de website 24 september

• Een grote regenbui die twee uur duurde, heeft zondagmiddag ruim zeventien wegen in Bangkok onder water gezet, waaronder delen van de Ratchadaphisek en Ramkhamhaeng Road. Het Rajamangala stadion liep onder water. Ook Pattaya en Bang Lamung werden getroffen door stortbuien.

Op de Beach Road in Pattaya (foto) en Walking Street bereikte het water een hoogte van 30 tot 50 centimeter. Het zwaarst getroffen werd een weg die parallel loopt aan de Eastern spoorlijn, daar steeg het water op sommige plaatsen tot 1 meter.

• Premier Prayut blijft voor de meeste respondenten in een recente peiling van Nida favoriet voor de post van eerste minister. Het is de vierde keer dat Nida de vraag stelt aan wie de voorkeur wordt gegeven. De respondenten noemden tien personen, 29,66 procent koos voor Prayut. Geen verrassende uitkomst dus. Thanathorn, de partijleider van Future Forward, kwam als derde uit de bus, gevolgd door Abhisit.

Wel verrassend: 61,63 procent wil dat de nieuwe politieke partijen een regering vormen maar 37,49 procent wil liever dat de oude partijen dat doen omdat ze kundig zijn en ervaring met het landsbestuur hebben. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

• Suan Dusit Poll: Politieke rally’s waarbij podia worden gebruikt zijn de meest geprefereerde vorm van stemmen werven, zegt een meerderheid van de respondenten in een peiling van de Suan Dusit Rajabhat universiteit. Campagne voeren via de sociale media en andere methodes komen op de tweede plaats.

De peiling werd gehouden nadat de NCPO het verbod op politieke activiteiten had versoepeld, hoewel campagne voeren verboden blijft, ook op de social media. Gevraagd naar het gebruik van social media zei 48,25 procent dat het een moderne, effectieve methode is die tijd en geld spaart, maar 25,93 procent zei dat ze moeilijk te beheersen is en het gooien met modder vergemakkelijkt. Politieke toespraken vanaf het podium hadden de voorkeur van 29,32 procent, gevolgd door de social media met 26 procent. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

• Met het leggen van de eerste steen heeft minister Arkhom (Transport) zondag het startsein gegeven voor de bouw van een nieuwe passagiersterminal op de luchthaven van Khon Kaen. Tevens worden de eerste terminal en de parkeergarage uitgebreid . De werkzaamheden duren drie jaar.

• Bewoners van Nong Chik (Pattani) vragen het leger om de soldaten die inmiddels tien dagen zijn gestationeerd in twee tambons terug te trekken, want hun aanwezigheid maakt het moeilijk voor hen hun brood te verdienen. In de tambons zijn duizend soldaten gestationeerd nadat opstandelingen op 11 september twee man van een patrouille van de Ranger Company doodden en de andere vier verwondden. Bewoners hebben hun vissersboten laten onderzoeken, maar de vissers durven nu niet uit te varen omdat ze bang zijn door soldaten die van elders komen en niet vertrouwd zijn met de lokale bevolking, te worden aangehouden.

• Politie en leger hebben de grenspost Three Pagodas Pass versterkt om een man uit Myanmar te kunnen aanhouden die verdacht wordt van de moord op een grote aannemer in Suphan Buri. De autoriteiten denken dat hij wil terugkeren naar zijn woonplaats Dawei in Myanmar. Ook vijf controleposten op de weg tussen Kanchanaburi en Sangkhla Buri zijn op zoek naar de man.

Opknapbeurt voor Victory Monument

24 september – Ik vond het maar een raar bericht toen ik het voor het eerst las. De gemeente Bangkok (BMA) wist niet wie verantwoordelijk is voor het Victory Monument, een monument ter herinnering aan de gevallenen in de Franco-Thai oorlog over door beide landen betwist grondgebied in Frans Indochina in 1940-1941.

De BMA wilde dat wel graag weten, want het had plannen om het plein op te knappen en het monument kon zelf ook wel een schoonmaakbeurt gebruiken. Dus vroeg de BMA aan het Fine Arts Department (FAD) dat eens uit te zoeken, maar die wist het ook niet. Het FAD beheert wel Bangkok’s 39 bruggen maar niet de 15 monumenten die de stad telt.

Uiteindelijk leverde het gezond verstand het antwoord op. Op het plein komen drie grote wegen uit: Phaya Thai, Ratchawithi en Phahon Yothin die door de BMA beheerd worden, dus het plein kan geen niemandsland zijn.

Plein en monument krijgen een face-lift, waarvoor de BMA een bedrag van 40 miljoen baht heeft uitgetrokken. Er wordt een voetgangerstunneltje naar het monument aangelegd; wat de plannen voor het plein zijn, is nog niet bekend gemaakt.

Docent Chatri aan de faculteit architectuur van de Silpakorn universiteit vindt dat de gemeente een ontwerpwedstrijd moet uitschrijven. ‘De BMA dient de mensen aan te moedigen een rol te spelen bij de inrichting van openbaar gebied, want het monument is een publieke entiteit die aan de mensen behoort. Dus de BMA moet de mensen laten beslissen.’

Inmiddels is begonnen met de grote schoonmaak (foto), zodat het monument er op Thai Veterans’ Day 3 februari weer piekfijn uitziet. Op die dag leggen veteranen en hun families bloemen bij het monument. (Bron: website BP, 23 september)

Bangkok’s Monuments (in chronological order)
1. Equestrian statue of King Chulalongkorn (construction completed in 1908)
2. Pig Memorial (1913)
3. U-Tok Tan (Mae Phra Thoranee Beep Muay Phom)    (1917)
4. 22 July Circle (1917)
5. WW I Expeditionary Force Monument (1919)
6. Memorial Bridge and Statue of King Rama I    Monument (1932)
7. Lak Si Monument [1936]
8. Democracy Monument (1940)
9. King Rama VI Monument (1942)
10. Victory Monument (1941)
11. King Taksin the Great Monument (1954)
12. King Rama VII Monument (1980)
13. King Rama III Monument (1990)
14. King Rama II Monument (1996)
15. King Rama VIII Monument (2012)

Vijf Chiangs slaan de handen ineen

24 september – Ik kom het werkwoord wel vaker in de kop van artikelen tegen: [to] mull. Het is een Amerikanisme dat betekent: over de dingen nadenken (piekeren). Maar vaak is die fase van planvorming al gepasseerd en is een project in uitvoering. Ook vandaag denkt de regering na [waarvoor lof want dat doet ze te weinig].

Om het toerisme te stimuleren in vier landen in de Mekong regio en kwaliteitstoeristen [een eufemisme voor big spenders?] aan te trekken naar Chiang Mai en Chiang Rai, denkt de regering na over één visumplan voor vijf steden. Het gemeenschappelijk kenmerk van die steden is dat hun naam begint met Chiang. De regering en particulieren hebben de draad weer opgepikt van het concept dat 20 jaar geleden opdook om de steden met elkaar te verbinden en het toerisme te bevorderen.

Kitti Tissakul, president van de Association of Northern Tourism Federations, zegt dat Thailand de vruchten kan plukken van het concept door de stroom Chinese toeristen die de overige drie steden bezoeken, met name uit Jinhong (Chiang Run) en Zuid-Koreaanse, Japanse en Franse toeristen die Luang Prabang bezoeken. Met een gemeenschappelijk visum zullen toeristen gemakkelijker naar de twee Thaise Chiang’s wippen.

Thans krijgen die jaarlijks bezoek van 14 miljoen buitenlandse toeristen. Kitti acht een toename naar 30 miljoen binnen bereik. ‘Een gemeenschappelijk visum is de sleutel.’

Het aantal toeristen naar beide steden steeg het afgelopen jaar met 31,51 procent en – zo zegt de gouverneur van Chiang Rai – dat aantal is aan het stijgen. Het transport in en tussen de steden is goed ontwikkeld. Chiang Rai en Chiang Tung (Myanmar) hebben een overeenkomst die inter-city commuting toestaat en acht luchtvaartmaatschappijen maken gebruik van de luchthaven van Tachilek.

Kitti voorspelt dat het programma toeristen zal aantrekken die willen genieten van Thailand’s ecotoerisme, de Thaise cuisine, koffie en thee, en kunst en cultuur routes die de vier landen verbinden. ‘Het toerisme in deze steden is al gezamenlijk gepromoot; om het verder te ontwikkelen gaan we een one-stop service border control beleid voeren om de stroom mensen en voertuigen in goede banen te leiden.’

Dat is essentieel want grenscontrole is thans een obstakel voor groei van het toerisme in de Mekong regio. De risico’s van grensoverschrijdende misdaad wegen niet op tegen de voordelen. Kitti: ‘Die uitdagingen kunnen we aanpakken als het project vordert.’ Meer weten? Lees: Govt mulls 1 visa plan for 5 cities.

Topics: Schijnhuwelijken, Senaat en Thaise Riviera

24 september – Bangkok Post bevat vandaag drie Special reports (achtergrondverhalen) die ik doorgaans oversla, maar deze keer niet. Op pagina 2 een verhaal over Thaise echtgenotes die nooit Nee zeiden. Volgens adjunct-hoofd Surachate van de toeristenpolitie zijn alleen al in het district Wang Muang (Saraburi) de namen van zeker driehonderd gebruikt voor schijnhuwelijken.


Ik spring gelijk naar pagina 3, die opent met een achtergrondje over de benoeming van de Senaat. BP schrijft dat de NCPO alle kaarten in handen heeft bij de samenstelling van de Senaat, die niet meer zoals voorheen voor de helft wordt gekozen, maar in haar geheel benoemd. Daardoor kan de junta na de verkiezingen een stevige vinger in de (politieke) pap houden. Bovendien is een door de junta samengesteld 20-jaren strategieplan van kracht, waardoor toekomstige regeringen weinig tot geen speelruimte hebben. En dat heet dan in Thailand ‘democratie’.

Een derde achtergrondverhaal vormt de opening van pagina 4. Gaat over de zuidelijke kustlijn die gezien wordt als Thailand Riviera, een nogal ambitieuze naam voor de Thaise versie van de Franse en Italiaanse Riviera. De Thaise Riviera begint bij Hua Hin en Cha-Am en strekt zich verder zuidwaarts uit.

Overheidsdiensten zijn druk bezig plannetjes te bedenken voor de kustlijn, die vier provincies bestrijkt. Suggesties behelzen betere regulering van de zoetwater bronnen om conflicten te vermijden tussen de agrarische sector en het toerisme, de aanleg van nieuwe wegen ‘om betere toegang te verlenen tot magnifieke uitzichtpunten’, renovatie van treinstations, de aanleg van trekking paths, enzovoort.

Het project is bedoeld om een duurzame toeristische ontwikkeling te realiseren, voornamelijk gebaseerd op auto- en treintransport. De ontwikkeling van transport is een belangrijk element van het project dat high-end toeristen zal aantrekken, voorspelt minister Weerasak (Toerisme en Sport).

Achtergrond: De Thaise vrouwen die nooit I do zeiden

24 september – Na tying the knot (man en vrouw met een heilig draadje om hun hoofden in de echt verbinden), wilde Somjit en haar man hun huwelijk registreren in het districtskantoor Wang Muang (Saraburi), maar daar kreeg ze te horen dat ze al getrouwd was. Dat wist ze niet en ze had ook nooit de zogenaamde echtgenoot, een Indiër, ontmoet. Somjit denkt dat haar ID-kaart en domicilie registratie, ingenomen door haar vorige werkgever, zijn misbruikt om een nep huwelijksakte te fabriceren.

Somjit’s geval is geen uitzondering. Buitenlanders, meest uit India, proberen een huwelijksakte te bemachtigen zodat ze in het land kunnen blijven om een bedrijf te runnen dat niet altijd legaal is. Soms kopen ze ambtenaren om, die de identiteit van vrouwen uit het bevolkingsregister stelen. Een rechercheur van de PACC heeft ontdekt dat sommige vrouwen een huwelijksakte tekenden, omdat zij en hun man vrienden waren.

In mei werden acht Indiërs aangehouden op verdenking van vervalsing van huwelijksaktes. De toeristenpolitie kwam in actie naar aanleiding van klachten van vrouwen zoals Somjit, die niet wisten dat ze getrouwd waren. Drie van de acht hadden een verlopen visum, de visa van de anderen zijn ingetrokken.

De arrestaties maakten deel uit van de Operation X-Ray Outlaw Foreigner, die tot doel heeft buitenlanders op te sporen die illegale middelen gebruiken om in het land te blijven. Eerdere berichten meldden inschrijvingen op taalcursussen Thai, zonder de lessen te volgen.

In 2015 kwam een geval aan het licht in Wang Muang. Twee assistenten van het districtshoofd en een werknemer zijn toen ontslagen. Ze hadden de namen van tweeduizend vrouwen uit de database gehaald en gebruikt om tegen een vergoeding van 2.000 baht per stuk nep aktes te maken. Meer weten? Lees: The Thai wives who never said ‘I do’.

Kort nieuws maandag 24 september

– Het Office of the Narcotics Control Board heeft samen met andere diensten op Koh Phangan (Surat Thani) de jacht geopend op drugs. Tweehonderd agenten, soldaten en functionarissen in burger zwermen vanavond over het Rin strand waar een full moon party wordt gehouden.

Het maandelijks feest trekt tussen de 15.000 en 30.000 bezoekers, meest buitenlanders. Volgens secretaris-generaal Sirinya wordt op het eiland veel methamphetamine gebruikt en rond toeristische hotspots marihuana en crystal meth. Behalve Koh Phangan krijgt ook Koh Tao bezoek van de drugsjagers. Bij de vertrekplaatsen controleert de politie of de feestgangers illegale drugs of vuurwapens bij zich hebben.

– Thailand heeft een forse sprong omhoog gemaakt op de Bloomberg Health Care Efficiency Index: van de 41e plaats vorig jaar naar plaats 27. Thailand was het enige land dat zo’n grote sprong maakte op de index die 56 landen telt. In de regio Azië-Pacific staat het land op de negende plaats

Per hoofd van de bevolking besteedt Thailand nu US$ 218 (7.086 baht) per jaar aan gezondheidszorg en de gemiddelde levensduur bedraagt 75,1 jaar. De index vermeldt ook de vooruitgang die het land boekt in medisch toerisme. Hong Kong die de index aanvoert, besteedt US$ 2.222 (71.900 baht) per hoofd van de bevolking aan gezondheidszorg.

Premier Prayut is in zijn nopjes met Thailand’s sprong omhoog. Wereldgezondheidsorganisatie WHO prijst het land omdat het een goed model is in termen van nationale gezondheidszorg. De WHO beschouwt  ’s lands gezondheidszorg als duurzaam omdat het land constant publieke participatie bevordert om de sector te verbeteren. (Zie ook de pagina Gezondheidszorg 2)

– De drie honden die in Chaiyaphum een meisje van vier hebben dood gebeten, zijn door hun bazin naar elders verhuisd. De moeder voelt zich een stuk beter sind de honden zijn verdwenen. De crematie van het meisje zaterdag trok veel belangstelling. Haar 6 jaar oude broertje is noviet geworden to make merit voor zijn zusje, dat op 30 september 5 jaar zou zijn geworden.

– Laatste bericht. Een gastarbeiders echtpaar uit Myanmar heeft bij de Rak Thai Foundation geklaagd dat een overheidsziekenhuis in Samut Songkhram hun paspoort heeft ingenomen omdat ze niet volledig de rekening ad 20.000 baht voor hun medische behandeling konden betalen. Het aanbod van de echtgenoot om 3.000 baht te betalen en de rest in termijnen mocht niet baten. Volgens de stichting heeft het ziekenhuis de wet op buitenlandse arbeid overtreden.


 

Nieuws van de website 23 september

• Het is niet brandgevaarlijk, zegt architect Duangrit Bunnag over zijn in hout uit te voeren ontwerp voor de nieuwe terminal van Suvarnabhumi. Hij wuift de kritiek van het Engineering Institute of Thailand weg dat de terminal brandgevaarlijk is. Het hout wordt aangebracht op een metalen constructie en er zijn verschillende behandelingen mogelijk om het bestand te maken tegen brand, zegt hij..

Duangrit heeft er bij zijn ontwerp naar gestreefd reizigers het gevoel te geven dat ze in Thailand zijn gearriveerd. Ook komt tussen de nieuwe en oude terminal een tropisch boslandschap van 16.000 vierkante meter, maar dat is niet toegankelijk.

De vermeende brandgevaarlijkheid is niet het enige smetje op het ontwerp. Duangrit was de runner-up in de ontwerpwedstrijd maar werd tot winnaar uitgeroepen nadat de winnaar gediskwalificeerd was. Verder zeggen internetgebruikers dat het ontwerp erg lijkt op het Yasuhara Wooden Bridge Museum in Japan, maar Dunagrit verwerpt die kritiek. ‘Degenen die mijn werk kennen, weten wel beter. Het ontwerp lijkt erg op mijn vorige ontwerpen zoals een hotel in Sri Lanka.’

• Een man uit Hong Kong, die zegt acteur te zijn, is in Pattaya door vier transgender vrouwen beroofd van zijn tas met daarin 120.000 baht aan contanten en enkele kostbaarheden waaronder een Rolex horloge van 520.000 baht. De ‘vrouwen’ hadden hem benaderd op Walking Street waar ze hem om geld vroegen. Nadat hij 500 baht had gegeven, kregen ze ruzie toen ze om meer vroegen, en zagen ze kans de tas weg te grissen. De politie heeft hen aangehouden en beboet, maar de tas is spoorloos.

• Thailand’s toeristenmarkt blijft ijzersterk getuige de 3,2 miljoen buitenlanders die vorige maand arriveerden, wat een stijging betekende van 3 procent. De meeste toeristen kwamen uit China, gevolgd door Maleisië, Japan, Zuid-Korea, Laos, India, Hong Kong, Vietnam, Singapore en het Verenigd Koninkrijk. Ze waren goed voor inkomsten ad 168 miljard baht, 2,7 procent meer op jaarbasis. In totaal arriveerden de eerste acht maanden van dit jaar 25,8 miljoen buitenlanders: 9,9 procent meer op jaarbasis en goed voor 1,3 biljoen baht (plus 12,8 pct).

In de afgelopen twee maanden zijn trainingscursussen in reddingswerk en eerste hulp gegeven aan tourgidsen en vrijwilligers. Het Tourism Department hoopt zo het gevoel van veiligheid van toeristen te versterken. Dat heeft een gevoelige knauw gekregen door een dramatisch ongeluk met een boot twee maanden geleden waarbij 47 Chinezen zijn omgekomen.


• Het bestuur van de 102 jaar oude Royal Turf Club heeft besloten een nieuwe paardenrenbaan aan te leggen, bij voorkeur in het district Nong Chok (Bangkok). De huidige baan in Nang Loen wordt volgende week overgedragen aan het Royal Household Bureau, eigenaar van de grond, dat het huurcontract met de club niet wil verlengen. Zondag werden de laatste rennen gehouden.

De club heeft nog een schuld van 1,3 miljard baht. Het bestuur streeft naar een schuldmoratorium tot er weer geld in het laatje komt op de nieuwe locatie. De nieuwe baan vereist een investering van 20 miljard baht. Met enkele mogelijke gegadigden wordt onderhandeld over co-investering.

• Bij een frontale botsing zaterdagochtend in Phanom (Surat Thani) tussen een busje met leerlingen en een personenauto zijn de bestuurder van het busje en negen personen gewond geraakt, van wie twee ernstig. De bestuurder van de personenauto raakte licht gewond.

De leerlingen en twee docenten waren op weg naar een taalwedstrijd Japans in Bangkok. De personenwagen was op de andere weghelft terecht gekomen [geen details]. De bestuurder van het busje probeerde nog te remmen, maar het was al te laat om een botsing te voorkomen.

• Een neef (29) van een tabaksfabriekseigenaar in Kanchanaburi is zaterdag tijdens een gezamenlijke operatie van politie en leger aangehouden. In zijn huis in het district Tha Maka zijn achttien wapens, munitie en crystal methamphetamine gevonden. De man zei dat hij vuurwapens verzamelde. De politie onderzoekt of de wapens ooit gebruikt zijn bij een aanval.

• ’t Is feest vanavond (zaterdag) bij voetbalkampioen Buriram United, want de Thunder Castle, zoals de bijnaam van de zesvoudig kampioen luidt, verwacht een zevende kampioenschap met nog drie matches te gaan. Tegenstander Police Tero, die op de vijftiende plaats staat, is in de gevarenzone want dreigt te worden gedegradeerd. Nog een verlies is fataal. Op de foto spits Diogo Luis Santo in actie vorige week tegen Muang Thong.

• De politie is weer eens in actie gekomen tegen dek waen (straatracen), een luidruchtig tijdverdrijf waar omwonenden veel last van hebben. Ze verrichtte vrijdagnacht in enkele districten grenzend  aan Bangkok 106 arrestaties (27 teenagers en 79 volwassenen) en nam 118 (soms opgevoerde) motorfietsen en 40 zware motoren in beslag. Drie personen testten positief op drugsgebruik en twee pistolen zijn gevonden.

Voorts sloot de politie 91 Facebook pagina’s waaronder de bekende pagina Danlo Samut Prakan van een 18-jarige, waarop de races werden aangekondigd. De 75 eigenaren van de pagina’s zijn tevens aangehouden.

Dood leerling alarmsignaal voor gezondheidszorg

23 september – ‘Mama, help me alsjeblieft. Ik heb zo’n buikpijn.’ Dat waren de laatste woorden van de 6-jarige Namphet Udomkin, die overleed nadat ze op school acute buikpijn had gekregen, naar een gezondheidscentrum was gebracht en daar vier uur had moeten wachten in plaats van onmiddellijk in een ziekenhuis te worden opgenomen.

De dood van het meisje heeft scholen en wijkgezondheidscentra in het hele land wakkker geschud om beter op te letten wanneer er iets gebeurt met een kind. In een Special report (achtergrondverhaal) dat de gehele voorpagina van Bangkok Post vandaag beslaat met een vervolg van een halve kolom op pagina 4, wordt de zaak uitgebreid belicht.

Het is niet de eerste keer dat een kind uren moest wachten op medische behandeling. Vorig jaar kwam een 15-jarige jongen in Phetchaburi om het leven doordat een maagslagader was gebarsten. Hij viel van zijn stoel nadat hij in een shock was geraakt, zijn gezicht zwol op, maar een hartmassage mocht niet meer baten.

Nongyao Daenmuangthaen treurt om de dood van haar dochter Namphet

Staf staat soms voor moeilijke beslissingen
Een arts in Bangkok, die anoniem wil blijven, zegt dat de medische staf soms voor moeilijke beslissingen staat. ‘Wanneer een leerling krimpt van de pijn, is het niet normaal wanneer de medische staf wacht en de leerling in een gezondheidscentrum houdt. Maar aan de andere kant, wanneer een patiënt nog bij bewustzijn is, is het mogelijk dat ze besluiten te wachten. Hoe de leerling de symptomen ontwikkelde, moet ook beoordeeld worden. Sommige gevallen zijn acuut en dan kan ziekenhuisopname te laat komen.’

In het geval Namphet wachtte de staf omdat voor een ziekenhuisopname toestemming van de ouders vereist is. Pas toen de moeder arriveerde, die was gealarmeerd door een berichtje van een vriendin, lieten ze haar gaan. Maar het mocht niet meer baten. Het meisje was buiten bewustzijn toen ze werd opgenomen in het ziekenhuis en gaf over. Verpleegsters brachten haar naar de eerste hulp, waar een arts haar dood constateerde.

Namphet is niet verwaarloosd
Het Samut Prakan Provincial Public Health Office heeft een commissie gevormd die zich over de zaak buigt. Nagegaan wordt of de staf van het gezondheidscentrum iets valt te verwijten. De drie stafleden zijn opgeroepen voor verhoor. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat het kind niet was verwaarloosd. Ze was nog bij bewustzijn en praatte met de staf, alhoewel ze klaagde over buikpijn en tekens van uitdroging had. Ze kreeg pijnstillers en orale rehydratiezouten.

De staf probeerde enkele malen contact op te nemen met de moeder, maar die kon niet bereikt worden. Een vriendin bood uitkomst en een staflid bracht moeder en dochter met haar eigen wagen naar het ziekenhuis. Onderweg stapten ze over op een taxi omdat het staflid niet goed kon autorijden.

In het gezondheidscentrum kreeg de moeder te horen dat de staf alleen minderjarige patiënten mag verhuizen wanneer ze in kritieke toestand zijn, maar dat was het meisje niet. Daarom besloten ze te wachten. ‘De hele medische staf van het Bang Chalong gezondheidscentrum betreurt wat gebeurd is’, zegt adjunct-directeur Nond Jindavej van het volksgezondheid kantoor.

Meer weten? Klik op Health care wake-up call. (Meer over gezondheidszorg op de pagina Gezondheidszorg 2)

Autovrije dag is nobel streven, maar succes blijft uit

23 september – Beating Carmageddon luidt de creatieve kop boven het fotobericht over Bangkok Car Free Day 2018, waarop een straat te zien is zonder de gebruikelijke files van auto’s, maar met een armada van fietsers. De jaarlijkse campagne heeft tot doel de bevolking te doordringen van het belang het autogebruik te verminderen ten faveure van andere vormen van vervoer.

Een nobel streven, maar erg veel succes heeft de campagne niet, zoals iedereen die het drukke verkeer in Bangkok kent, zal beamen. Niettemin, zoals de uitdrukking luidt: Niet geschoten is altijd mis.

De woordspeling in de kop verwijst naar het Armageddon, het bijbelse begrip voor eindtijd, maar ook naar de gelijknamige sci-fi rampenfilm uit 1998 over een meteoriet die de aarde bedreigt.

Chinezen gewaarschuwd voor ’t weer in Thailand

23 september – De Chinese ambassade in Bangkok heeft Chinese toeristen die volgende maand tijdens de Golden Week vakantie naar Thailand komen, gewaarschuwd voor het Thaise weer dat in de eerste week van oktober nog behoorlijk verraderlijk kan zijn met een krachtige wind op zee en golven, meer dan 2 meter hoog.

De waarschuwing maakt reizigers erop attent dat zwemmen in zee en trips over water beter achterwege kunnen blijven tijdens het moesson seizoen van mei tot oktober. In augustus vonden zes verdrinkingsgevallen met Chinese bezoekers plaats [geen details] en twee maanden geleden kwamen 47 Chinezen om het leven bij een ongeval met een boot.

Het Meteorological Department waarschuwde gisteren voor een lagedrukgebied boven het zuidelijk deel van de Golf van Thailand dat vandaag voor meer regen en geïsoleerde zware regen in het Oosten en Zuiden zorgt. Vanaf morgen tot vrijdag neemt de zuidwestelijke moesson in kracht af, hoewel meer regen wordt verwacht boven de Andaman zee, het Zuiden en de Golf van Thailand.

Over de overstromingen meldt het bericht dat 41.190 personen in Nakhon Nayok, Prachin Buri en Chachoengsao nog gehinderd worden door constante overstromingen. Sinds 17 augustus hebben  232.052 personen in 23 provincies, waaronder deze drie, te maken (gehad) met overstromingen, die tot nu toe aan vijf mensen het leven hebben gekost.

Op de foto krijgen Chinese toeristen een warm welkom op Don Mueang.

Bestuursrechter verwerpt bezwaar tegen sloop Aetas Hotel

23 september – De Supreme Administrative Court heeft gisteren een petitie verworpen van eigenaren van het Aetas Hotel and Residence in Pathumwan, twee flats van 18 en 24 verdiepingen, die op de nominatie staan gesloopt te worden door de gemeente Bangkok en dat staan ze al vier jaar. Volgens de hoogste bestuursrechter was geen sprake van een bestuursmaatregel.

De Supreme Administrative Court gaf al in oktober 2014 City Hall de opdracht beide torenflats binnen 60 dagen te slopen omdat ze in strijd met de bouwverordening zijn gebouwd. Ze zijn te hoog in verhouding tot de breedte van de straat waaraan ze staan, soi Ruamrudee 2.

Pas begin dit jaar kwam de gemeente in actie en plaatste borden met de mededeling dat gebruik van de gebouwen verboden was op straffe van 30.000 baht per dag en een gevangenisstraf van zes maanden en een boete tot 100.000 baht. De eigenaren stapten eerst naar de Central Administrative Court en nadat die hun verzoek had verworpen de sloop te verbieden, daarna naar de Supreme Administrative Court.

In maart van dit jaar publiceerde de gemeente op haar website de terms of reference (programma van eisen) voor de sloop, waarvan de geschatte kosten 200 miljoen baht bedragen, later te verhalen op de eigenaren.

De zaak dateert overigens al van 2008, toen 24 bewoners klaagden bij de Administrative Court. Ze beschuldigden de toenmalige gouverneur van Bangkok en het districtshoofd van plichtsverzuim door goedkeuring te verlenen aan de bouw. De bewoners zeiden dat de gebouwen schadelijk zijn voor de omgeving en de oorzaak zijn van gevaarlijke verkeersopstoppingen.

Kort nieuws zondag 23 september

– Muay Thai bokser Somluck Kamsing, die op de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta een gouden medaille won, wordt mogelijk ontslagen uit de marine omdat hij bankroet is verklaard. Personen die bankroet zijn, mogen niet in overheidsdienst werken. De zaak trok de aandacht  omdat het Legal Execution Department opdracht heeft gegeven beslag te leggen op zijn vermogen en dat van zijn vrouw.

Somluck moet zich deze week melden bij zijn superieuren. Het Naval Civil Affairs Department beslist volgende week of hij zijn baan verliest en het Naval Personnel Department en het Office of Naval Judge Advocate General of hij uit de militaire dienst wordt ontslagen. Somluck heeft de rang van kapitein.

– Apisak Kongsompong, vanaf volgende maand legercommandant, gaat top-niveau opdrachten aan zijn adjunct en assistenten delegeren, zegt een bron. Apisak’s benoeming wordt gezien als versterking van het regime. Hij is zich ervan bewust dat hij meer publiciteit dan de huidige legercommandant Chalermchai zal krijgen. Adjunct-commandant Natthapol wordt verantwoordelijk voor de perscontacten.

– De Democraten hebben de Kiesraad gevraagd of ze nieuwe leden via een applicatie mag werven daar ze haar ledenbestand wil verbreden in verband met de komende verkiezing van een nieuwe partijleider. Huidig partijleider Abhisit zegt dat de partij de snelste manier zoekt nu het regime het verbod op politieke activiteiten heeft versoepeld.

Woensdag houden de Democraten een algemene ledenvergadering, de eerste sinds de coup van vier jaar geleden met als belangrijkste agendapunten wijziging van het partijreglement en de keuze van kandidaten voor het partijleiderschap. Tot nu toe hebben 9.000 partijleden hun lidmaatschap bevestigd.

Gisteren heeft Surabot Leekpai laten weten dat hij lid wordt, maar de partij weet niet of hij kandidaat-partijleider is. Surapot is de zoon van voormalig partijleider Chuan Leekpai.


 

Evenals de afgelopen twee dagen een muzikaal begin van Nieuws uit Thailand. Luister naar de verleidelijke klanken en droom weg.


 

Nieuws van de website 22 september

• Een evenement van wereldformaat dat Bangkok in een stad van kunst en cultuur verandert en mensen vanuit de hele wereld trekt. Zo omschrijft minister Weerasak (Cultuur) de Biennale BAB 2018 die op 19 oktober van start gaat. 75 van ’s werelds bekendste kunstenaars presenteren er hun werk onder het thema Beyond Bliss, wat curator en directeur Apinan omschrijft als een zoektocht naar de verborgen betekenissen van bliss (gelukzaligheid, genot) overeenkomstig ieders ervaring.

De kunstwerken kunnen bewonderd worden in het Bangkok Art and Culture Centre, Wat Pho, Wat Arun, grote warenhuizen en galeries. Op de foto een kunstwerk van de Zuid-Koreaanse kunstenaar Choi Joeng Hwa.

• De huizenmarkt van flats in Bangkok blijft grote investeringen uit het buitenland en van de niet-vastgoed sector trekken. Veel grote bedrijven uit Japan, China en Zuid-Korea worden gelokt door de attractieve winsten, die er zijn te behalen. Het gaat om pure investeerders omdat ze per project investeren en niet in bedrijven.

Japanse bedrijven blijven naar de sector komen in navolging van hun kameraden die vijf jaar geleden kwamen, zegt Pornarit Chounchaisit, president van de Thai Real Estate Association. Maar dat is pas het begin want vele grote ontwikkelaars uit Japan, China en Zuid-Korea die nog niet de markt zijn opgegaan, hebben al aangegeven dat in de nabije toekomst te willen doen.

• De vrouw wier lichaam is gevonden in de Ton Nga Chang waterval in Hat Yai (Songkhla) is inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om een 28-jarige Chinese toerist. De politie heeft bij de waterval in een afvalbak een witte handschoen en een zwarte plastic zak met persoonlijke eigendommen gevonden. Uit CCTV beelden blijkt dat ze alleen was toen ze met een taxi arriveerde. De bestuurder had haar opgepikt bij een hotel in de stad. De politie twijfelt tussen een ongelukkige val en suïcide.

• Drie Thais en een man uit Myanmar zijn in afzonderlijke operaties aangehouden wegens het uitzenden van live seksuele handelingen via een Chinese applicatie. Ze gaan vervolgd worden op basis van de draconische Computer Crimes Act die voorziet in een maximum gevangenisstraf van 5 jaar en/of een boete van 100.000 baht.

De app, geleverd door een Chinees bedrijf, is het meest populaire kanaal voor homo’s, ze telt meer dan 27 miljoen gebruikers wereldwijd. In Thailand bedraagt het aantal gebruikers 300.000 en dat aantal stijgt nog steeds, zegt adjunct-commissaris Surachate van het Tourist Police Bureau.

• Thong Mektanee kan met recht de laatste der Mohikanen genoemd worden want hij is de laatste trishaw rijder in Sawankhalok (Sukothai) en zo lang zijn lichaam niet protesteert, blijft de 76-jarige doen wat hij al doet sinds hij 26 jaar was.

Ooit telde het stadje van 18.000 inwoners 50 driewielers, maar ze verdwenen geleidelijk door de komst van de tuktuk en omdat bewoners een motorfiets of auto kochten, waardoor het passagiersaanbod ineen schrompelde.

Thong houdt zijn driewieler in uitstekende staat. Er is zelfs 15.000 baht voor geboden, een boel meer dan de 4.100 baht waarvoor hij hem kocht. Thong neemt iedere ochtend trouw zijn standplaats in bij de coffeeshop van een benzinestation. Gelukkig blijven de klanten nog steeds komen.

Klik hier voor een video.

Gerucht: Drie ministers lopen over naar pro-regime partij

22 september – Nieuws uit Thailand kwam vanochtend moeizaam op gang. Ik versliep me een uur en de gedachten waren traag. ‘Verslapen’ is relatief, want niemand anders dan ikzelf zegt dat de werkdag om 6 uur dient te beginen. Ik leef het leven van een pensionado, heb geen verplichtingen zoals een werknemer die geregeerd wordt door de prikklok. Als ik zou willen, bleef ik de hele dag in bed – maar dat doe ik natuurlijk niet. Een uurtje extra slapen is al mooi genoeg.

Dit ter introductie van de krant van vandaag die opent met een gerucht. Ja, BP heeft merkwaardige opvattingen over wat nieuws is. Dus meldt vrolijk dat drie ministers van het kabinet Prayut overwegen zaterdag om de eerste ledenvergadering van Phalang Pracharat bij te wonen, waarop de partijleider en bestuursleden worden gekozen. Ze hoeven niet eens af te treden.

Pracharat is al vaak genoemd in het nieuws, dus onthoud die naam. De partij wil na de verkiezingen Prayut laten terugkeren als premier, als zogeheten outsider premier want Prayut is geen lid van een politieke partij. De grondwet voorziet in die mogelijkheid wanneer de politieke partijen het niet eens kunnen worden over een kandidaat uit eigen gelederen, dat wil zeggen wanneer de kandidaat niet het vereiste aantal stemmen op zich weet te verenigen.

De drie overlopers zijn minister Uttama (Industrie), Sontirat (Handel) en Kobsak (PM’s Office). Twee hebben al een hint gegeven over hun politieke toekomst: Sontirat en Kobsak. Die laatste heeft tegen de media gezegd ‘to hold their breath’ voor een verrassing op 29 september. Vanaf het begin is het trio al in verband gebracht met de nieuwe pro-regime partij. Uttama wordt getipt als partijleider, Sontirat als secretaris-generaal en Kobsak als woordvoerder, aldus een bron waarop de krant zich baseert.

De krant legt uit dat de naam van de partij dezelfde is als het regeringsprogramma Pracharat, een partnerschap van bewoners en overheid om te werken aan lokale ontwikkeling. Verwacht wordt dat tientallen leden van voormalig regeringspartij Pheu Thai zich volgende week aansluiten bij Palang Pracharat, inclusief PT-ers uit het Noordoosten, een bolwerk van Pheu Thai. Veel potentiële aanhangers zijn al benaderd door militairen in de regio.

Vice-premier Wissanu zei gisteren dat kabinetsleden niet wettelijk verplicht zijn aan politieke partij activiteiten deel te nemen, maar ze mogen het wel. ‘Er is niets verkeerds mee als ze hun tijd goed kunnen indelen en overheidsmiddelen niet voor persoonlijk gewin gebruiken. Ik denk dat het een boost (stimulans, opsteker) is voor democratische ontwikkeling.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Ford moet 23 miljoen baht dokken

22 september – Blije gezichten bij 291 eigenaren van hun Ford, want de Southern Bangkok Civil Court heeft gisteren in een class-action uitspraak Ford Sales & Services bevolen hen te compenseren met bedragen variërend van 20.000 tot 200.000 baht, in totaal 23 miljoen baht. Zij rijden in een Ford Fiesta of Ford Focus uit 2011, waarvan de DPS6 (six-speed dual clutch semi-automatic gearbox) problemen geeft. De compensatie is bedoeld voor reparatiekosten en verloren tijd.

Vorig jaar stapten de gedupeerden naar de rechter. Daar alle kopers hetzelfde probleem hadden, gaf de rechtbank toestemming om de zaak als class-action bezwaarprocedure te behandelen. Aanvankelijk klaagden ze Ford Motor Company Thailand, Ford Operations Thailand, Ford Services Co en Ford Service Sales & Thailand aan, maar de eerste drie werden later uit de aanklacht geschrapt omdat alleen de laatste de auto’s had gefabriceerd en verspreid. In eerste instantie zouden 421 eigenaren de rechter inschakelen, maar 113 trokken zich terug nadat ze een regeling met het bedrijf hadden geaccepteerd.

Advocaat Jinna beschouwt de uitspraak als een overwinning  alhoewel hij enkele punten uit de uitspraak bestrijdt. Hij gaat met zijn cliënten overleggen of ze in beroep gaan, want sommigen willen dat het bedrijf hun auto terug koopt en twaalf gedupeerden worden niet gecompenseerd omdat ze hun wagen hadden gewijzigd of niet naar het bedrijf hadden gebracht ter reparatie.

Ford Thailand zegt in een verklaring dat haar dochter de uitspraak van de rechter accepteert en niet in beroep zal gaan. Ze biedt haar excuses aan voor het ongemak dat de bestuurders hebben ondervonden. Overigens leverde de transmissie geen gevaar op voor de autobezitters.

City Hall gaat door met de strijd tegen duiven

22 september – De krant opent vandaag pagina 2 met een follow-up op  de toenemende duivenoverlast in de hoofdstad. Een delegatie van de BMA trok gisteren naar Wat Bukkhalo in het district Thon Buri, een tempel ‘infected’ met volgens adjunct-gouverneur Teewasak van Bangkok 5000 duiven. Vooral ’s middags komen de vogels in groten getale naar de tempel, wanneer meer mensen arriveren.

Personeel van het Live Stock Department (LSD) heeft vogelkak verzameld en bloedmonsters genomen om na te gaan of de vogels een ziekte onder de leden hebben, zoals vogelpest. Duiven, zegt hij, kunnen ziektes overbrengen op mensen. In het verleden zijn daarvan enkele gevallen geweest.

Bij de tempel zijn vallen geplaatst om de gevangen dieren te verhuizen naar een opvangcentrum in Pathum Thani. Maar duiven zijn slim, ze laten zich niet zo gemakkelijk vangen. Een effectievere methode is om mensen te weerhouden ze te voederen, zegt Teewasak.

Het LSD heeft de plaats gedesinfecteerd en borden geplaatst met een verbod op voederen. Wie het verbod aan zijn laars lapt, wordt vervolgd op basis van de Public Health Act. Districtspersoneel  is daarvoor verantwoordelijk. De maximumstraf is drie maanden gevangenis en een boete van 25.000 baht. Ook op 37 andere plaatsen zijn verbodsborden geplaatst.

Abt Phra Kru Pisal Thiratham zegt dat in het weekend veel mensen naar de tempel komen om vissen te voeren. Ze leggen ook vogelzaad neer voor de duiven. De abt is blij met actie van de gemeente. Adjunct permanent secretaris voor volksgezondheid Opas zegt dat met name kinderen, ouderen, kankerpatiënten en mensen met een zwak immuunsysteem het meeste risico lopen geïnfecteerd te worden.

In Chiang Mai voederen veel toeristen duiven bij de Tha Pae Gate, waardoor er steeds meer komen. De plaats ligt bezaaid met kak en plastic zakjes met vogelzaad. Verbodsborden maken geen indruk.

Analyse: Verleden achtervolgt geharrewar Thaksin-Prawit

22 december – De voortgaande woordenstrijd tussen Thaksin en vice-premier Prawit is een voorbeeld van hoe snel bondgenoten vijanden kunnen worden in de Thaise politiek, schrijft Wassana Nanuam, redacteur militaire zaken van BP. De haat-liefde relatie van beiden heeft pas weer aandacht gekregen toen ze verwikkeld raakten in een woordenstrijd naar aanleiding van Thaksin’s oproep om verzoeningsgesprekken tussen de twee politieke rivalen.

Thaksin schreef dit op Facebook op de dag dat 12 jaar geleden zijn regering werd gewipt door een militaire coup. Hij betoogde dat de twee coups, die van 2006 en 2014, het land weinig goeds hebben gebracht. Volgens waarnemers is het niet toevallig dat de strijd nu is opgelaaid, want de verkiezingen zijn in aantocht en het regime probeert politici uit kleine en middelgrote partijen te verlokken om zich aan te sluiten bij een pro-regime partij die Prayut na de verkiezingen wil laten terugkeren als premier. Prayut wordt volgens politieke waarnemers nu gezien als potentiële rivaal van Pheu Thai, de partij waarvan Thaksin nog steeds de de facto leider is.

Ik beveel de analyse graag ter lezing aan. Details over de woordenstrijd vindt u in Kort nieuws van vrijdag.

UDD leiders voor de Bangkok Military Court. Rechts voorzitter Jatuporn. naast hem Nattawut.

Kort nieuws zaterdag 22 september

– Het UDD (United Front for Democracy against Dictatorship, roodhemden) dringt er andermaal bij het OM op aan het onderzoek naar de doden die zijn gevallen tijdens gevechten met het leger in april en mei 2010 te versnellen. Donderdag heeft de advocaat een petitie met dat verzoek overhandigd aan het kantoor van de procureur-generaal.

Volgens mediaberichten zou het onderzoek ‘geschorst’ worden en zou de rechtbank geen vorderingen maken bij het onderzoek naar 70 doden. Slechts 20 zaken zijn door de rechtbank behandeld, waaronder de zes doden in Wat Pathum Wanaram, waar roodhemden naar toe waren gevlucht. Het OM doet onderzoek naar de zogeheten ‘mannen in het zwart’, een gewapende groep roodhemden.

– Een heterdaadje gisteren, dus veel moeite hoefden soldaten en marine-rangers niet te doen om een Thai en een Cambodjaan aan te houden, die probeerden tien motorfietsen in een long-tailed boot naar Cambodja te smokkelen.  De taskforce van het 182nd Marine Corps was getipt over de smokkel. Eerder waren al 150 motorfietsen naar het buurland gesmokkeld.

De verdachten hebben verklaard dat ze 6.000 baht voor elke tocht kregen. Ze hadden al vijfmaal de tocht over de Mekong gemaakt. Commandant Surachai zegt dat ze werkten voor een zakenman in Koh Kong in Cambodja en een Thaise opdrachtgever in het district Klong Yai (Trat). Het is de tweede keer dat de smokkel van motorfietsen is ontdekt, de eerste keer was in juli naar Myanmar.

– Thai Airways International (THAI) heeft haar vaste vluchten naar Osaka in Japan hervat. Sinds gisteren is de luchthaven Kansai weer volledig operationeel. De luchthaven moest op 4 september sluiten nadat de tyfoon Jebi er had huisgehouden.

Kansai is de belangrijkste internationale toegangspoort naar het Westen van Japan. Voordat de luchthaven dicht ging, verwerkte ze 80.000 passagiers per dag. Gisteren zouden 470 binnenlandse en internationale vluchten op Kansai vertrekken en aankomen.

– Een 21-jarige Thaise vrouw uit Chon Buri heeft haar Iraanse ex-vriend beschuldigd van kidnapping en verkrachting. De man heeft zich gisteren bij de politie gemeld, nadat tegen hem een arrestatiebevel was uitgevaardigd. Hij ontkent de beschuldiging en zegt dat zijn ex-vriendin jaloers is.

De Iraniër boeide in een flat bij het Jomtien strand in Pattaya de vrouw en trok een masker over haar hoofd. Hij eiste dat ze hem uiterlijk 15 oktober 30.000 baht zou teruggeven of hij zou mannen naar haar toe sturen om haar aan te vallen. De vrouw deed net alsof ze dit zou doen. Later vertelde ze dat  ze kleren moest ophalen in haar kamer. Hij geloofde dat en liet haar gaan, waardoor ze aangifte kon doen bij de politie.

– Vice-premier Prajin ontkent dat hij van plan is Prayut te vragen artikel 44 van de interim-grondwet te gebruiken om artsen toe te staan op proef patiënten met marihuana te behandelen. Het medisch gebruik van marihuana is thans in discussie, zegt hij.

Prajin vindt dat de NLA veel te lang delibereert over een nieuwe wet die het gebruik van marihuana voor medische research toestaat. De NLA praat al een maand over de wet. Prajin vindt dat de nieuwe wet behandeld moet worden als urgente wet.

Volgens de wet kan de minister van Volksgezondheid toestemming verlenen voor het kweken van de plant, die te bewerken, exporteren, planten te importeren en in bezit te hebben. (Zie ook pagina Gezondheidszorg 2)

– Het openbaarvervoersbedrijf van Bangkok (BMTA) heeft de opdracht gekregen een studie te verrichten naar locaties in het oostelijk deel van de stad voor P&R terreinen. Van daaruit zouden shuttlebussen hen naar de binnenstad moeten brengen, waardoor de verkeerscongestie wordt verminderd.

Het National Institute for Development Administration (Nida) is gevraagd een opiniepeiling over het shuttlebus idee te houden. Nida gaat 500 personen in 10 districten ondervragen. Een van de vragen gaat over de Ramkhamhaeng Road, waarop enkele rijbanen zijn gesloten wegens de aanleg van een metrolijn.

– Laatste bericht. Het Department of Highways (DOH) opent in november zijn eerste one-stop service centre waar zware vrachtwagens zich kunnen laten registreren teneinde op openbare wegen te mogen rijden. De registratie heeft als doel onnodige schade aan wegen en bruggen te reduceren. Het systeem bestaat uit een database en routekaarten. Vorig jaar zijn tien vrachtwagens geregistreerd bij de DOH en in de eerste helft van dit jaar 130.


 

Evenals gisteren een muzikaal begin van Nieuws uit Thailand. Luister naar de verleidelijke klanken en droom weg.


 

Nieuws van de website 21 september

• Het lichaam van de 25-jarige studente die in Seattle is dood gestoken door haar vrouwelijke kamergenoot, is voor de crematie in haar thuisprovincie PathumThani teruggebracht naar Thailand. Woensdagavond kwam de lijkkist met het lichaam aan op Suvarnabhumi. Haar vader, een voormalige loco-burgemeester in Thanyaburi (Pathum Thani) en andere familieleden waren op het vliegveld om de kist over te nemen. Het lichaam wordt op 27 september gecremeerd.

De vader zegt dat de familie van de kamergenoot geen enkele poging heeft gedaan contact met hen op te nemen.

• De eigenaresse van de honden die in Chaiyaphum een meisje van 4 dood beten, accepteert de verantwoordelijkheid en zegt de familie van het meisje te zullen compenseren. Na de crematie wordt onderhandeld over het bedrag. Het bazinnetje (27) is geschokt en bedroefd over wat gebeurd is. ‘Ik kende haar heel goed, want ze woonde in dezelfde buurt. Ik beschouwde haar als mijn nicht.’

De drie honden zagen kans de ketting waaraan ze vastlagen, los te maken en vielen dinsdagmiddag het meisje aan dat op een fietsje reed. Ze stierf onderweg naar het ziekenhuis.

• De regering wil dat Thai Airways International (THAI) een eerste klas luchtvaartmaatschappij wordt, maar daar hangt een prijzig prijskaartje aan van 100 miljard baht want de vloot is verouderd en THAI dient 23 nieuwe vliegtuigen aan te schaffen. Dat geld zal geleend moeten worden, zegt THAI-voorzitter Ekniti. De verouderde vloot is de reden waarom de maatschappij in de rode cijfers blijft hangen vanwege de hoge onderhoudskosten.

Thans heeft THAI 89 vliegtuigen met een gemiddelde leeftijd van 9,3 jaar. Ter vergelijking: Bij Singapore Airlines, een van THAI’s concurrenten, bedraagt de gemiddelde leeftijd 7,6 jaar. Beide maatschappijen voerden een nek aan nek race als beste luchtvaartmaatschappij totdat THAI in de rode rode cijfers belandde. De situatie is nog eens nijpender geworden door de concurrentie van maatschappijen uit het Midden-Oosten.

Singepore Airlines werd dit jaar door Skytrax gekozen als beste luchtvaartmaatschappij, THAI stond op de tiende plaats. Maar de Thaise nationale carrier was wel nummer 1 in de economy class en drong Singapore Airlines naar de tweede plaats.

In de eerste helft van dit jaar boekte THAI een netto verlies van 381,6 miljoen baht vergeleken met een verlies van 2 miljard baht in dezelfde periode vorig jaar. Over het hele jaar 2017 leed het bedrijf een verlies van 2 miljard baht, vergeleken met een netto winst van 15 miljoen baht in 2016.

Minister Apisak (Financiën) zegt dat het ministerie van Financiën, meerderheids aandeelhouder in THAI, bereid is de aanschaf van nieuwe vliegtuigen te steunen ter verbetering van THAI’s performance en service.

• In een verboden deel van een waterval in Hat Yai (Songkhla) is donderdag het lichaam gevonden van een nog onbekende vrouw. Het lichaam lag in een rotspoel tussen de eerste en tweede trap van de zeven trappen tellende Ton Nga Chang waterval. Het onderlichaam van de vrouw was vanaf de taille ontkleed.

Politie en personeel van het reservaat lukte het niet het lichaam te bergen want het lag op de bodem van een diepe kloof. Een reddingsteam is opgeroepen om het te bergen. Er zijn geen meldingen gedaan van een vermissing.

• Het Hof van Beroep heeft de aanklacht van majesteitsschennis tegen zes personen die portretten van koningen in brand hadden gestoken, laten vallen, maar ze worden wel vervolgd voor het beschadigen van publieke eigendommen en daar staat ook een forse straf op.

De zes mannen van 18 tot 20 jaar werden vorig jaar aangehouden, de portretten hingen op verschillende plaatsen in Khon Kaen. Het Hof snoepte iets af van de straf die de lagere rechtbank had gegeven, zodat ze nu 9 jaar, 6 jaar of 3 jaar mogen brommen. Volgens hun advocaat waren ze gehuurd om de portretten te verbranden.

Een bron bij de NCPO zegt dat de regering behoedzaam is met vervolgingen voor majesteitsschennis vanwege beschuldigingen dat ze het strafwetartikel misbruikt voor politieke doeleinden. Dit jaar zijn er geen nieuwe vervolgingen geweest. (Zie verder de pagina Majesteitsschennis)

• Twee mannen hebben een levenslange gevangenisstraf gekregen wegens de dubbele bomaanslag op Big C Supercenter in Pattani vorig jaar mei, waarbij 56 personen gewond raakten. Familieleden van de twee hebben de advocaten gevraagd in beroep te gaan.

Commandant Jatuporn van de Pattani Taskforce zegt dat ze tijdens hun verhoor nuttige informatie hebben verstrekt waardoor nog eens negen personen in beeld kwamen. Tegen hen zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd.

• Toeristen kunnen weer veilig zwemmen voor het strand van Hat Sa Noi (Prachuap Khiri Khan) want er hangt nu op 3 meter diepte een net om haaien tegen te houden. Donderdag beëindigde een bedrijf de klus die 400.000 baht kostte. Het afgebakende gebied meet 50 bij 310 meter. Gele drijvers waarschuwen boten er niet overheen te varen. Aanleiding voor de bescherming van badgasten was een aanval van een haai op een Noorse toerist vijf maanden geleden. Hij werd in zijn linkervoet gebeten. De wond moest met negentien hechtingen worden gedicht. In dit deel van de zee zwemmen veel haaien.

• De Federation of Thai Industries voorspelt dat de verkoop van motorfietsen dit jaar met 1,8 miljoen stuks gelijk blijft aan de verkoop van vorig jaar. Binnenkort is de markt verzadigd, zegt woordvoerder Surapong van de sectie automobielen. De verkoopgroei blijft achter bij de groei van het autosegment.

Van januari tot augustus werden 1.226.000 eenheden verkocht, 0,8 procent minder. Alleen in augustus steeg de verkoop: op jaarbasis met 6,1 procent, op maandbasis met 17 procent. ‘De verkoop blijft op en neer gaan dus de voorspelling voor het hele jaar is ongewijzigd.’

Groene stad; Yasothon geeft het goede voorbeeld

21 september – De berichtgeving op de nieuwspagina’s van Bangkok Post over het stadje Yasothon dat dit jaar als zevende is geëindigd in de One City Challenge van het World Wildlife Fund for Nature, wijkt aanzienlijk af van wat het hoofdredactioneel commentaar van 19 september erover zegt. Het bericht  luidde:

– Yasothon is dit jaar als zevende geëindigd in de competitie ‘One Planet City Challenge’ van het World Wildlife Fund. De stad heeft haar positie in een veld van 132 steden te danken aan haar inspanningen om de uitstoot van broeikasgas te beperken. Het thema van de wedstrijd die sinds 2011 wordt gehouden, was duurzaam transport en mobiliteit. Winnaar was dit jaar Upssala.

Yasothon voert een beleid van ‘one motorbike one family’ om de bewoners te stimuleren hun gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren. Het heeft ook plannen voor een tramdienst om de verkeerscongestie te bestrijden.

De stad die als beste eindigde van tien Thaise deelnemers heeft een Yasothon Low Carbon Action Plan opgesteld en hoopt de uitstoot van broeikasgas verder terug te dringen. In 2021 moeten de stedelijke emissies met 20 procent zijn verminderd, vergeleken met de uitgangspositie in 2013. Gehoopt wordt dat bewoners hetzelfde doel nastreven.

Maar het commentaar noemt de campagne One family, one bicycle en voegt er talloze andere initiatieven aan toe, zoals afvalscheiding en de vervanging van lampen in kantoren en op straat door LED verlichting.

De krant schrijft: ‘Wat Yasothon heeft bereikt is het resultaat van haar eigen ideeën. Diverse initiatieven die sinds 2013 zijn genomen, zijn eenvoudig gebleken, betaalbaar, uitvoerbaar en in andere steden toepasbaar. Wat nodig is, is concrete betrokkenheid van lokale leiders en de bereidheid van de bewoners om eraan deel te nemen. Die betrokkenheid hoeft niet te verzanden in een talking shop [(samen) over het vak hebben, vertaalt mijn woordenboek].’ (Bron: Bangkok Post, 20 september)

Het is niet de eerste keer dat ik grote verschillen constateer tussen een nieuwsbericht en het commentaar over hetzelfde onderwerp. Andermaal slaagt BP er niet in haar motto The newspaper you can trust waar te maken.

Regering wil ’t naadje van de kous weten

21 september – Opjutten, opporren: zo vertaalt mijn digitale woordenboek het werkwoord to prod uit de kop van het openingsartikel van BP van vandaag, die luidt: Govt prods THAI about plane buys. Vice-premier Somkid heeft de luchtvaartmaatschappij gevraagd details te verschaffen over de gewenste uitbreiding van de luchtvloot met 23 toestellen (kosten 100 miljard baht).

‘Welk vliegtuig, model en type stellen ze voor te kopen?’, vraagt hij zich af alvorens het groene licht te geven. Ja, die man heeft werkelijk overal verstand van. Of is het pesterij? Verder wil de regering weten hoe THAI haar concurrentiepositie denkt te verbeteren en ze vraagt om details over omzetbeheer, verkeer en routes, gebruik van toestellen en workflow.

Over al die zaken moet voor het einde van het jaar klare wijn worden geschonken in het strategisch en aankoopplan van de al enkele jaren verlies lijdende maatschappij, vindt Somkid. Het nieuwe managementteam heeft er ‘zin an’ (Pim Fortuyn, inauguratiespeech bij Leefbaar Nederland, 2001). Het belooft de nationale luchtvaartmaatschappij uiterlijk in 2022 terug te brengen in de zwarte cijfers.

Alhoewel THAI thans moeilijke tijden doormaakt (de eerste zes maanden van dit jaar leed ze een nettoverlies van 381 miljoen baht), gelooft Somkid dat grote kansen voor de maatschappij in het verschiet liggen, nu de economie aantrekt. Afgezien daarvan behoort Thailand in de wereld tot de top van toeristische bestemmingen. Vorig jaar arriveerden 34 à 35 miljoen bezoekers en bedroeg het aantal inkomende en uitgaande vluchten meer dan 100.000.

Andere mogelijkheden om de financiële positie van THAI te versterken zijn meer omzet halen uit niet-luchtvaartbronnen zoals catering, en samenwerking met Rolls Royce bij de opening van een test- en researchcentrum op Don Mueang. Meer weten? Klik op de titel.

Topics in BP vandaag: Onderwijs en illegale houtkap

21 september – Bangkok Post telt vandaag op de vier binnenlandpagina’s van het eerste katern twaalf nieuwsberichten c.q. -verhalen. Terzijde: Mocht u zich afvragen wat het verschil is tussen een nieuwsbericht en -verhaal: Afgezien van de lengte is dat ook het aantal gebruikte bronnen: bij het nieuwsbericht doorgaans één, bij het nieuwsverhaal meer.

Wat valt op vandaag? Op pagina 2 twee onderwijsverhalen. Ik noem er alvast één: Ouders vragen een eind te maken aan de toegangstest voor Prathom 1 (eerste klas lagere school). Die test leidt tot stress bij de kindertjes. Ja ja, stress zal wel niet sanook zijn, dus dient voorkomen te worden. Arme kindertjes! Met een dergelijke houding wordt het Thais onderwijs nooit wat, zegt uw redacteur.

De opening van pagina 3 is evenmin erg spannend. Vice-premier Wissanu verdedigt het verbod op campagnevoeren via de social media. Hij zegt: ‘Een belangrijke reden om het verbod te handhaven is dat het aantal smaadzaken zal escaleren (politieke partijen die elkaar voor de rechter slepen) wanneer de verkiezingen in aantocht zijn.’

Verder goed nieuws op deze pagina. Slachtoffers van loan sharks (geldwoekeraars) in het Noordoosten die hun land en vermogen in totaal ad 3,25 miljard baht zijn kwijtgeraakt omdat ze dat als borg hadden ingebracht en niet aan hun verplichtingen konden voldoen, krijgen hun eigendommen terug. Op de foto blije dorpelingen met in hun handen de grondaktes die ze tijdens een ceremonie aan de Thammasat universiteit (campus Rangsit) hebben ontvangen. In totaal zijn 116 aktes die een oppervlakte van 249 rai bestrijken geretourneerd.

Pagina 4 ten slotte opent met een verhaal over illegale houtkap en het stropen van wildleven, wat de staat naar schatting 100 miljard baht heeft gekost. Sinds 2015 zijn 23.000 verdachten aangehouden, vertelt een bron. Alhoewel het aantal arrestaties en de hoeveelheid in beslag genomen zeldzame houtsoorten ‘bevredigend’ zijn, is meer werk vereist omdat de masterminds achter deze illegale activiteiten doorgaans op vrij voeten lopen, zegt minister Surasak (Natural Resources and Environment).

Een grote vis is de 49-jarige Chinese zakenvrouw Chalida, die verdacht wordt van hulp aan transnationale bendes die kostbaar hout uit Thailand naar het buitenland smokkelen om daar verkocht te worden. (Zie verder de pagina Illegale houtkap)

City Hall gaat de duivenoverlast aanpakken

21 september – De gemeente Bangkok (BMA) bindt de strijd aan tegen de duif, want ze maakt zich zorgen over de toenemende duivenpopulatie in de hoofdstad en ernstige gezondheidsrisico’s. Wie het gevederte in het openbaar voedert, riskeert een gevangenisstraf van drie maanden en een boete van 25.000 baht.

Het initiatief voor de oorlog is genomen op voorstel van premier Prayut die de lokale autoriteiten woensdag de opdracht gaf scherpere regels te stellen. Hij maakt zich zorgen over de hygiëne, maar voegde er wel aan toe de diertjes niet te kwetsen.

Gisteren is personeel van het Livestock Department begonnen duiven te vangen die een pier voor Wat Rakhang, een druk bezochte tempel aan de Chao Phraya, bevolken. Hoewel er borden staan dat het voederen van de duiven verboden is, blijven sommige bezoekers de diertjes van eten voorzien. Waarnemers [?] zeggen dat passagiers die op boten passeren, het risico lopen op longziektes, veroorzaakt door duivenpoep, en kwalen als meningitis, een aandoening van de hersens die ook door vogels wordt overgedragen.

Het is niet de eerste keer dat alarm wordt geslagen. In 2010 vingen City Hall en dierentuin Zoo tientallen duiven op Sanam Luang met netten. Nadat ze gedesinfecteerd waren, zijn ze in quarantaine geplaatst in een gesloten gebied om te voorkomen dat ze broeden. Dat is de meest effectieve wijze de overlast te beperken, aldus loco-gemeentesecretaris Wanthani. Straffen kan ook helpen, maar ‘de city wil niet de wet afdwingen’, zegt gouverneur Aswin. ‘We willen ze alleen gebruiken om de mensen te waarschuwen en voor te lichten.’

De vijftig districtshoofden hebben van de BMA de opdracht gekregen gebieden met veel duiven in kaart te brengen, met name de 37 openbare parken, en manieren te zoeken om hun aantal te reduceren.

Tekort aan onderwijzers noopt scholen te fuseren

21 september – Nog eens dertien scholen die kampen met een tekort aan onderwijzers omdat het leerlingenaantal terugloopt, moeten met andere scholen fuseren. Onlangs zijn al drie kleine scholen in de Pichit Primary Educational Service Area gesloten die slechts twee onderwijzers hadden en nul tot 42 leerlingen.

Volgens de regels hebben scholen recht op 1 onderwijzer per 20 leerlingen. Het kantoor van de onderwijsdienst beschikt over een budget voor leerlingenvervoer. De afgelopen 10 jaar hebben in Pichit veertig scholen de deuren moeten sluiten. Van de 137 scholen in het desbetreffend gebied hebben drie scholen één onderwijzer. Ze tellen 6, 12 en 26 leerlingen.

Volgens waarnemers [?] zijn de sluitingen niet alleen het gevolg van het slinkend aantal leerlingen, maar ook omdat ouders hun kinderen liever naar een school in de grote stad sturen, die over beter faciliteiten beschikt. Particuliere scholen bloeien er op, sinds de regering de salarissen vergoedt en financiële steun verleent op basis van het aantal leerlingen.

Transportondernemingen spinnen er goed garen bij. Het bericht zegt dat honderden wagens dagelijks de kindjes van het platteland naar de grote stad brengen. Veel onderwijzers willen er ook liever werken omdat ze dan beter betaald worden. (Zie verder de pagina Onderwijs 2)

Kort nieuws vrijdag 21 september

– Op verschillende openlucht markten in Bangkok en buurprovincies wordt alcohol aan jongeren verkocht, vermoedt het Department of Disease Control. In strijd met de de Act on Alcoholic Beverages Control wordt er reclame gemaakt voor alcoholische dranken, gericht op jongeren.

Adjunct directeur-generaal Kachonsak denkt dat sommige wederverkopers niet eens weten dat ze door de alcoholproducenten gebruikt worden om de wet te overtreden. En hij gaat nog een stapje verder. Ze zijn mede verantwoordelijk voor de doden en gewonden die het gevolg zijn van toenemend alcoholgebruik.

Op de foto de Nok Hook (Owl) markt in Nonthaburi met in de rechterbovenhoek een alcoholreclame.

– Vice-premier Prawit haalt zijn schouders op over wat oud-premier Thaksin onlangs in een woordenstrijd over hem heeft gezegd. Thaksin heeft de politieke rivalen opgeroepen de strijdbijl te begraven en met elkaar in gesprek te gaan. Hij schreef op de 12e verjaardag van de coup in 2006, die een eind maakte aan zijn regering, dat het land geen vooruitgang kan boeken vanwege de coups in 2006 en 2014.

Prawit krijgt van Thaksin een veeg uit de pan zonder zijn naam te noemen. ‘Wie heeft problemen veroorzaakt voor het land?’ schreef hij naar aanleiding van Prawits verweer dat Thaksin eerst maar eens zijn eigen naam moet zuiveren alvorens politieke rivalen de les te lezen.

Thaksin: ‘De toon van zijn stem was streng en eng, niet zo zoet en zacht als toen hij om de post van legercommandant vroeg.’ Prawit was in 2004 en 2005 legercommandant.

Thaksin ontvluchtte het land in 2008 voordat het hooggerechtshof hem tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeelde wegens machtsmisbruik bij een grondverkoop in 2003, waarvan zijn toenmalige echtgenote profiteerde.


 

De pastorale romance keert weer

20 september – Het is altijd een genoegen de artikelen, columns en filmrecensies van Kong Rithdee in Bangkok Post te lezen – ik geef toe met enige jaloezie. Kong is een belezen en erudiete schrijver met een in zijn columns aangename barokke schrijfstijl die overigens een groot beroep doet op mijn beheersing van de Engelse taal.

In het Life-katern van BP wijdt hij een uitgebreid artikel aan de onlangs gerestaureerde versie van Plae Kao (The Scar), een film uit 1977 gebaseerd op een roman van Mai Muengderm. Kong noemt de film een van de belangrijkste films in de geschiedenis van de Thaise cinema. Destijds trok hij volle zalen. De film wordt vandaag vertoond in Scala en komt vanaf oktober in roulatie.

The Scar vertelt het verhaal van de geliefden Kwan en Riam wier ouders gezworen rivalen zijn. De jongen en het meisje zingen liedjes en stoeien in de modderige poelen in Bang Kapi, in 1936 toen de roman werd geschreven een dorp omringd door uitgestrekte rijstvelden. Hun verboden liefde leidt tot een scheiding, tegenslag in harteloos Bangkok, een onvermijdelijk gevecht en een tragedie bij een banyan boom waar de sterfelijke lovers een onsterfelijke liefde najagen.

In Europa, waar de film op filmfestivals werd gedraaid, bepaalde de film destijds het beeld van Siam als pastoraal paradijs, bevolkt door zongebruinde jongeren die op buffels door ondergelopen velden met klotsend water rijden. The Scar, schrijft Kong, hoewel een romantische tragedie, biedt een troost van nostalgie. Eenenveertig jaar later in een land dat verwikkeld is in onrust, blijft het verlangen naar de gouden jaren van het verleden een tastbaar sentiment. The Scar had niet op een geschikter tijdstip kunnen terugkeren.

Ik heb geprobeerd Kong’s exuberante schrijfstijl zo goed mogelijk te vertalen. Mocht dat niet gelukt zijn: de foto spreekt boekdelen. (Bron: Bangkok Post, 19 september)


Ernie en Bert zijn geen homo’s
20 september – De producent van Sesam Street heeft in een tweet gemeld dat Bert en Ernie de beste vrienden zijn, maar het zijn poppen ‘zonder seksuele oriëntatie’. Aanleiding is een interview met Mark Salzman, een openhartige homo die teksten voor de serie heeft geschreven. Hij zegt altijd het gevoel te hebben gehad dat ze lovers waren. (Bron: website Bangkok Post, 19 september)

 

Nieuws van de website 20 september

• Een tijd niet in het nieuws geweest; het voornemen van het Fine Arts Department (FAD) om het dichtbevolkte gebied rond de Khmer tempel in Phimai in zijn geheel te bestempelen als historische locatie. De bewoners eisen nu het ontslag van een leidinggevende van het FAD. Ze beschuldigen hem ervan hen onzeker te maken, waardoor conflicten tussen bewoners zijn opgelaaid, die een dreiging vormen voor de lokale economie.

Honderd bewoners marcheerden dinsdag naar het regionaal kantoor van het FAD en het districtskantoor van Phimai om hun eisen kracht bij te zetten. Districtshoofd Chusak heeft toegezegd de zaak voor te leggen aan de gouverneur van de provincie.

De vlam sloeg in de pan toen het FAD bekendmaakte dat het zou doorgaan met de nieuwe afbakening van de historische locatie omdat niemand bezwaar had gemaakt binnen de vereiste periode van 30 dagen. De bewoners willen dat het Phimai Historical Park beperkt blijft tot de ruïne van de tempel en een vijver en niet wordt uitgebreid tot de gehele gemeente.

• De Kiesraad heeft de verdeling van kiesdistricten voor de komende verkiezingen bekend gemaakt en gepubliceerd in de Royal Gazette. Het land kiest 350 parlementsleden. De provincie Bangkok levert de meeste, acht provincies leveren elk 1 parlementslid; Trat, Nakhon Nayok, Phangnga, Mae Hong Son, Ranong, Samut Songkram, Sing Buri en Ang Thong.

Daar het land 66 miljoen inwoners telt, betekent dit dat elk parlementslid 189.000 kiezers vertegenwoordigt. De verkiezingsdatum is nog niet vastgesteld. Op zijn vroegst gaat het land op 24 februari naar de stembus en uiterlijk in mei. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

• Een meisje van 4 jaar is dinsdagmiddag in Ban Khwai (Chaiyaphum) door drie honden dood gebeten die waren ontsnapt uit het huis van de buren. Ze reed op haar driewieler toen ze werd aangevallen. Tegen de eigenaresse van de honden, een poedel en twee Thaise rassen, wordt proces-verbaal opgemaakt wegens nalatigheid.

Een andere buurvrouw, gealarmeerd door geschreeuw, zag dat de honden het meisje aanvielen. Onduidelijk is hoe de honden die normaal goed vast gebonden in het huis verblijven kans zagen los te breken. Het meisje overleed bij aankomst in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

• De zoektocht naar de zeven personen die vermist worden nadat een modderstroom zondagavond een vluchtelingkamp aan de grens met Myanmar teisterde, heeft tot nu toe geresulteerd in de vondst van het lichaam van een 2-jarig meisje. Het lichaam dreef 12 kilometer vanaf het kamp in de Moei rivier. De anderen, waaronder vier kinderen, zijn nog niet gevonden. De zoektocht werd woensdag gehinderd door regenbuien waardoor ook een helikopter niet kon opstijgen.

• Een bedrijf in Songkhla dat beveiligingsapparatuur verkoopt, heeft slechte reclame voor zichzelf gemaakt, want twee mannen zagen kans de buitenkranen te gebruiken om hun touringcar en busje te wassen. Ze hadden ontdekt dat de kranen niet op slot zaten. De heren namen de tijd voor de schoonmaak, 2 uur, en lieten na afloop de kranen open, waardoor de maandnota niet 100 baht maar 325 baht bedroeg.

Aanvankelijk vermoedde het bedrijf dat de leiding lekte, maar dankzij de beelden van een bewakingscamera werd de diefstal ontdekt. Het bedrijf heeft geen aangifte gedaan, maar wel een slot op de kranen gezet.

• Een 24-jarige Thai, die tot zijn 22e een dubbele nationaliteit had, heeft in Singapore een boete van $ 6.000 (142.000 baht) gekregen omdat hij de dienstplicht daar had ‘ontdoken’. De man heeft al wel in het Thaise leger zijn dienstplicht vervuld.

Zijn moeder die uit Singapore komt, had hem in Singapore geregistreerd toen hij 1 jaar was. Hij verloor de nationaliteit van Singapore omdat hij op 22-jarige leeftijd in 2015 de Oath of Renunciaton, Allegiance and Loyalty niet aflegde. Singapore erkent geen dubbele nationaliteit.

De man reisde verschillende keren op zijn Thaise paspoort naar Singapore om zijn grootmoeder te bezoeken, de laatste keer in 2003 op zijn tiende verjaardag. Zodra zijn paspoort is teruggegeven, keert de familie terug naar Bangkok waar ze woont.

• Het monetary policy committee (MPC) van de centrale bank heeft woensdag besloten de beleidsrentevoet te handhaven op 1,25 procent, maar de meningen waren verdeeld. Vijf leden steunden handhaving, twee vonden het tjd worden de wat ook wel genoemd wordt repurchase rate te verhogen. Waarnemers denken dat het MPC bij een volgende herziening in november unaniem voor verhoging zal stemmen.

De beleidsrentevoet (policy rate) is het tarief dat banken moeten betalen wanneer ze geld lenen van de centrale bank. Ze baseren daarop hun eigen rentetarieven. Het tarief bedraagt al sinds april 2015 1,25 procent. De twee leden die voor verhoging stemden overwogen dat huishoudens en bedrijven de financiële risico’s zouden kunnen onderschatten, wanneer de rente lange tijd laag wordt gehouden.

NB In het Business katern maakt de krant in de eerste twee alinea’s twee fouten: in plaats van 2015 wordt 2011 genoemd en de rentevoet wordt op 1,50 procent gesteld. Redacteur Somruedi moet zijn/haar ogen maar eens laten nakijken.

Suvarnabhumi gaat veiligheid aanscherpen

20 september – Een overdreven reactie of terechte bezorgdheid over de veiligheid op Suvarnabhumi? De twee meiden die vrijdag kans zagen het verboden gebied van de luchthaven binnen te dringen om een glimp op te vangen van de Koreaanse zanger Lee Jong-suk hebben wel wat teweeg gebracht.

Airports of Thailand (AoT) gaat uiterlijk tegen het eind van volgend jaar vingerafdruk en gezichtsherkenning apparatuur installeren, maar gezien het incident kan het ook eerder worden.

De luchthaven heeft er op de social media danig van langs gekregen. Ze probeerde gisteren de commotie te smoren met een demonstratie voor verslaggevers van de veiligheidsmaatregelen die voor het verboden gebied gelden. Adjunct general manager Kittipong vertelde dat de meiden begeleid werden door een douanebeambte die in het bezit was van twee Number Six pasjes die normaal worden gebruikt door regeringsfunctionarissen en luchthavenstaf.

Hij zei: ‘We weten nu dat één pasje van een vrouwelijke officer was en het andere van een man. Onderzoek moet uitwijzen of hij het pasje opzettelijk had gegeven of dat het gepikt was.’ Volgens Kittipong heeft het incident niets te maken met de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen: ’Het was puur het resultaat van wangedrag van stafleden.’

Overigens is het niet de eerste keer dat het verboden gebied door niet-bevoegden werd betreden. In mei gebruikte een man een pasje om een andere passagier te begroeten. Dat was te zien op Facebook Live. De man had het pasje van een staflid gekregen. Die pasjes zijn niet meer in gebruik. Ze zijn in juli vorig jaar vervangen door pasjes met een foto van de gebruiker.

Gisteren arriveerde op de luchthaven K-Pop ster Tiffany Young, ook uit Korea. Hij werd begroet door honderd uitgelaten fans, maar die hielden zich keurig aan de regels door in het openbaar gebied te wachten. Een van hen zei: ‘Sommige fans gaan tot het uiterste en reizen met hetzelfde vliegtuig als hun idolen en volgen hen nadat ze uitgestapt zijn.’ Ze hekelt het gedrag van de twee meiden. ‘Het is zowel voor de fans als de artiest verkeerd om de wet te overtreden en te proberen hen te ontmoeten.’

AoT zegt dat de desbetreffende douaneambtenaren ontslagen kunnen worden. Beide meiden kunnen een boete van maximaal 100.000 baht krijgen en/of vijf jaar gevangenisstraf.

Wat verder op de voorpagina?

20 september – Zo, beste mensen, dat was de opening krant vandaag, een incident dat wel erg zwaar is aangezet door AoT. Maar misschien zie ik dat verkeerd want voor hetzelfde geld hadden terroristen behangen met bommen kunnen binnendringen en dood en verderf kunnen zaaien.

Op de voorpagina verder een analyse naar aanleiding van Thaksin’s oproep aan Thailand’s politieke rivalen om te stoppen met kibbelen en in gesprek met elkaar te gaan. Eigenlijk weet Thaksin ook wel dat er geen hoop is op een deal met het regime, schrijft BP.

Als derde aandacht voor premier Prayut, die altijd uitgebreid wordt geciteerd in BP. Bij de opening van het forum Digital Thailand Big Bang in het Impact Exhibition Centre zei hij dat Thailand, volgend jaar voorzitter van Asean, een sleutelrol wil spelen bij bevordering van digitale ontwikkeling in Zuidoost-Azië.

Thailand’s digitale concurrentiepositie is dit jaar ‘aanzienlijk’ [woordkeus krant] verbeterd. Het land steeg twee plaatsen, van 41 naar 39, in een onderzoek van 63 regionale economieën. Maleisië, Indonesië en Singapore daarentegen zakten op de ranglijst. Prayut zei: ‘We willen samen met andere landen verder gaan en niemand achterlaten.’ Volgens Prayut is  verbetering van de digitale technologie een belangrijke groeimotor voor de economie, productie, handel, diensten en onderwijs.

Wat nog meer op de binnenpagina’s?

20 september – De binnenpagina’s bevatten elf nieuwsberichten c.q. -verhalen en een erg lange rubriek InBrief. Pagina 2 opent met een bericht over het wetsvoorstel preventie dwangarbeid. Critici zeggen dat het niet helder is en dat de straffen extreem zwaar zijn. De wet is een uitvloeisel van Thailand’s besluit om het Protocol van 2014 op de Forced Labour Convention te zullen ratificeren. Het wetsvoorstel ligt thans bij het ministerie van Werkgelegenheid na door de Raad van State gereviseerd te zijn.

Volgens Thanasak Kijrungroj van de Board of Trade of Thailand is de definitie van forced labour controversieel en slecht geformuleerd, wat kan leiden tot misverstanden en vervolging van werkgevers die de wet niet overtreden.

Prominent op de pagina een vierkoloms foto van de HTMS Naresuan. Op het dek staan bemanningsleden die salueren voor opperbevelhebber der strijdkrachten Thanchaiyan die een bezoek bracht aan de marinebasis in Chon Buri. Hij zwaait eind deze maand af.

Pagina 3 opent met het bericht dat de Kiesraad  bezig is nieuwe grenzen te trekken voor de kiesdistricten – in Nieuws van de website werd het al gemeld. De Kiesraad verwacht begin november daarmee klaar te zijn, waarna politieke partijen 30 dagen de gelegenheid hebben om primaries te houden. [Waren die niet geschrapt dan, wat ik in een eerder bericht heb gelezen?] Verder op deze pagina: Chartthaipattana, Thailand’s vierde grootste partij, verzet zich tegen een niet-gekozen premier oftewel outsider premier na de verkiezingen. Snode lieden willen op deze manier Prayut helpen terug te keren als premier. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Pagina 4 opent met een bericht over vermeende onregelmatigheden bij de besteding van overheidsfondsen die bestemd zijn voor een programma ter bevordering van werkgelegenheid voor gehandicapten. Mensen met een beperking moeten we tegenwoordig in Nederland zeggen. Die ‘onregelmatigheden’ zouden een verlies van 1,5 miljard baht hebben opgeleverd. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

Voorts een follow-up op de berichtgeving over Victoria’s Secret massagesalon, die in januari werd binnengevallen. Twee verdachten van mensenhandel en andere vergrijpen hebben hun bekentenis ingetrokken in de derde strafrechtzaak tegen de leiding. Ze ontkennen nu dat ze acht meisjes uit Myanmar en een Thaise van 15 tot 18 jaar hebben verleid seksuele diensten aan klanten te verlenen.

De pagina sluit af met een derde bericht over een Thaise wetenschapper die van november tot april deelneemt aan een Chinees researchproject op Antarctica. Het doel van de studie is meer te weten te komen over de gevolgen van kosmische stralen op aarde. Dus warme kleren kopen, Pongichit Chuanraksasat (25), die werkt bij het National Astronomical Research Institute of Thailand.

Kort nieuws donderdag 20 september

– De overstromingen krijgen vandaag niet veel aandacht in BP, ik vermoed omdat de situatie ongewijzigd is. Op pagina 2 een kleine berichtje over de provincie Uttaradit, waar twee districten het risico lopen van overstromingen en grondverschuivingen. De afgelopen 24 uur heeft het er flink geregend als gevolg van de tropische storm Mangkhut, eerder een tyfoon maar die is verzwakt.

Gouverneur Theerawat heeft de overheidsdiensten in de districten gevraagd waakzaam te zijn. Die waarschuwing kregen ook dorpelingen, met name in twee tambons. Die werden gisteren doorweekt. In één tambon werd de record hoeveelheid van 92 millimeter regen gemeten en in de andere 90 mm.

– Thai Airways International (THAI) gaat vandaag haar plannen voorleggen aan vice-premier Somkid om de luchtvaartmaatschappij uit de rode cijfers te verlossen en haar in de toekomst te laten groeien. Somkid leidt een paneldiscussie waarin gebrainstormd wordt over ideeën. De plannen zijn eerder besproken door de raad van bestuur. Ze behelzen de aankoop van nieuwe toestellen, omzet management en uitbreiding van het netwerk.

De nieuw benoemde THAI president Sumeth zegt dat  de plannen ook bestaan uit suggesties om met andere overheidsorganisaties samen te werken die deel uitmaken van een alliantie met THAI. Of daarmee de THAI Group wordt bedoeld, is me niet duidelijk. Die bestaat uit THAI, Thai Smile Airways en Nok Air. De leiding van die alliantie neemt deel aan de besprekingen. Grote allianties zoals TAL, KTB en en AoT gaan helpen door hun perspectief te delen om THAI en de THAI Group voorwaarts te stuwen.

– De tante van een leerling van de eerste klas Prathom, die op Facebook een boekje open deed over een onderwijsassistent, trekt haar post in. Ze had geschreven dat de assistent het huiswerk van haar nicht ten onrechte een onvoldoende had gegeven. De schooldirecteur heeft dat in een gesprek met de tante de ouders ook toegegeven. Hij zegt dat de assistent te snel de correctie had uitgevoerd en onder stress leed. Het ging om een eenvoudig rekensommetje: hoeveel mango’s zijn 12 en 8 mango’s? De assistent rekende het antwoord 20 fout, moest 4 zijn, dacht ze.


 

Nieuws uit Thailand begint vandaag met muziek. Luister en geniet.


 

Nieuws van de website 19 september

• Drie politieofficieren verbonden aan de Provincial Police Region 4 (Khon Kaen) zijn ontslagen en vijftien anderen zijn overgeplaatst vanwege hun betrokkenheid bij een Ponzi netwerk waarvan 240 agenten het slachtoffer zijn geworden en er 500 miljoen baht bij inschoten. 196 agenten waren uit Loei, zij verloren 240 miljoen baht.

De drie ontslagen officieren worden stevig aan de tand gevoeld over hun rol in het netwerk dat geleid zou worden door adjunct-hoofd Suthip van de RTP afdeling personeelszaken en voormalig commandant van de politie in Loei. Suthip was destijds voorzitter van de politiecoöperatie in de provincie en haalden agenten over geld te lenen van de coöperatie.

• De Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases heeft een corruptiezaak tegen Airports of Thailand en King Power, die belastingvrije winkels op Suvarnabhumi beheert, afgewezen. Volgens de rechtbank was Charnchai Issarasemamark, een voormalige anti-corruptie functionaris, die de leiding van beide wegens corruptie had aangeklaagd geen betrokken partij, dus kon hij hen niet laten vervolgen. Het bericht zegt niets over de aard van de corruptie die vorig jaar speelde.

• De tyfoon Mangkhut die al huisgehouden heeft op de Filipijnen, laat zijn tanden zien in diverse noordelijke provincies. De tyfoon veroorzaakte run-off uit bossen op bergen en zware overstromingen. Het Meteorological Department biedt weinig hoop, want het waarschuwt het Noorden en Noordoosten voor meer regens de komende twee dagen (19 en 20 september).

Dinsdagochtend liepen tien dorpen in acht tambons van de provincie Lampang onder water doordat kreken overstroomden. Op sommige plaatsen bereikte het water een hoogte van 1 meter. De hele dinsdagochtend bleef water stromen naar een van de tambons, waardoor veel bewoners hun ondergelopen huis moesten verlaten.

Ook vanuit Phayao en Nan worden overstromingen gemeld. Mangkhut, momenteel in Zuid-China, is verzwakt van een tyfoon in een tropische storm. Verwacht wordt dat die verder verzwakt naar een lagedrukgebied.

• Een man (29) die in Phuket door een controlepost reed, een ander voertuig ramde en probeerde een politieauto die hem achtervolgde van de weg af te drukken, kan het niet meer navertellen. Hij verloor de macht over het stuur en kwam tot stilstand tegen een betonnen rand, waar hij het vuur opende op de politie. De politie beantwoordde het vuur met twee gerichte schoten waarvan één een fataal schot in zijn hoofd. In de wagen vond de politie twee vuurwapens en kogels. Moraal van het verhaal: Rijd nooit door een controlepost van de politie als je leven je lief is.

• De bewaking langs de grens met Myanmar is versterkt nadat 41 gedetineerden uit de Npa-an gevangenis in Myanmar (foto) waren ontsnapt. Soldaten, agenten en immigratie ambtenaren van de grenspost in Mae Sot volgen de situatie nauwgezet. 27 gevangenen zijn nog op de vlucht, mogelijk zijn ze naar Thailand gevlucht.
Tijdens de uitbraak werden twee gevangenen gedood waaronder de vermeende leider. Ze ontsnapten door een vuilniswagen te kapen en het toegangshek te rammen. De Thaise autoriteiten maken zich zorgen want het zijn allemaal zware jongens die gevangen zaten voor ernstige misdrijven.

• Vandaag (19 september) is het 12 jaar geleden dat een militaire coup een eind maakte aan de regering Thaksin toen hij in de VS een algemene vergadering van de VN bijwoonde. Op zijn Facebook pagina plaatste Thaksin gisteren een bericht waarin hij politieke rivalen oproept met elkaar in gesprek te gaan en te stoppen met kibbelen.

Hij schrijft: ‘Het is tijd om naar elkaar te kijken en ter wille van de natie te discussiëren. Of blijven we elkaar aanvallen, alhoewel het alleen gaat over meningsverschillen en voorkeuren? Ik wil keihard roepen: “Are we fellow Thais?” […] Ik ben bedroefd dat mijn ervaring van 70 jaar verloren is gegaan voor het land. Op de 12e verjaardag moet ik openlijk zeggen dat ik betreur wat met Thailand is gebeurd. Er zijn twee coups geweest die in de ogen van de internationale gemeenschap een negatief gevolg voor het land hebben gehad.’

• Een man die zich in Pattaya voordeed als hotelgast is gearresteerd voor de diefstal van kostbaarheden en geld ter waarde van 100.000 baht uit de hotelkamer van een Ierse toerist (70). De politie hield de 36-jarige Yothin dinsdag op Walking Street in Zuid-Pattaya aan en nam hem voor verhoor mee naar het politiebureau.

De man had uit de kamer van de Ier een iPad tablet, Samsung mobiele telefoon en contant geld in buitenlandse valuta gestolen. Hij heeft verklaard dat hij ’s nachts rondliep op zoek naar kamers die niet afgesloten waren. De Ier lag te slapen toen zijn kamer geplunderd werd. Yothin zegt de gestolen spullen te hebben verkocht om er drugs voor te kopen.

• De directie van het Jainad Narendra ziekenhuis in Chai Nat weigert de naam bekend te maken van de arts wiens 11-jarig patiëntje op mysterieuze wijze overleed, met als verklaring dat ze het moreel van de ziekenhuisstaf wil beschermen. De overlijdensakte noemt niet de naam van de arts, omdat hij de doodsoorzaak niet heeft kunnen vaststellen, aldus de directie.

Alhoewel de directie haar excuses heeft aangeboden, heeft de familie van het meisje haar twijfels over de gang van zaken. De arts had in eerste instantie gezegd dat ze niet ernstig ziek was en haar naar huis gestuurd. Maar toen haar toestand verslechterde, bracht de grootmoeder haar weer terug. Volgens haar is uit een autopsie gebleken dat ze overleed aan een longinfectie. De grootmoeder stelt het ziekenhuis verantwoordelijk. Bloed en weefsel van het meisje worden in Bangkok onderzocht.

• Premier Prayut blijft zich op de vlakte houden over zijn politieke toekomst. Gevraagd naar zijn belofte dat hij een beslissing zou nemen nadat de twee laatste organieke wetten van kracht waren, zei hij: ‘Ik heb niet gezegd wanneer. Nu zijn de twee wetten gepubliceerd, maar ook volgend jaar. It’s entirely up to me.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Uitdijend Bangkok gaat verdichten

19 september – In Nederland heet het een structuurplan, een plan dat verder uitgewerkt wordt in bestemmingsplannen. In Bangkok wordt eind 2019 een nieuw city plan van kracht, waaraan momenteel gewerkt wordt door het City Planning Department van de gemeente. Belangrijkste kenmerk: verdichting van de stad.

Het nieuwe plan beoogt Bangkok te ontwikkelen tot een compacte stad. De gemeente (BMA) gaat proberen de meerderheid van de inwoners, meest midden-inkomens verdieners, zich te laten vestigen in de buurt van de binnenstad door het grondgebruik langs de twaalf metrolijnen te maximeren.

De meeste veranderingen zijn te verwachten in het noorden van Bangkok, waar vier metrolijnen zijn gepland: de Light Green Line, Yellow Line, Brown Line en Pink Line.

Sakchai Boonma, directeur van het City Planning Department, zegt: ‘Het nieuwe city plan zal Bangkok meer compact maken, daar momenteel mensen buiten de city wonen omdat de prijzen in de binnenstad zo hoog zijn.’ De afgelopen 5 jaar zijn de prijzen in de binnenstad met 50 procent gestegen. Het low-end segment steeg met 8 procent per jaar, het high-end segment met 10 tot 12 procent.

Boonma verwacht dat het nieuwe cityplan zal leiden tot meer betaalbare prijzen, maar Pormarit Chounchaisit, president van de Thai Real Estate Association meent dat de vastgoedprijzen niet zullen dalen zoals verwacht.

‘Grondeigenaren met grond lang metrolijnen zullen niet zakken met hun prijzen, maar de land and building tax [in Nederland OZB] kan helpen [?].’ (Bron: Bangkok Post, 18 september)

Op de foto de sprekers op een seminar over het nieuwe city plan. De man met de microfoon is Sakchai Boonma.

Prayut draalt over zijn politieke ambities

19 september – Eén eigenschap maakt premier Prayut uitermate geschikt als politicius: hij laat nooit het achterste van zijn tong zien. Dus toen verslaggevers hem vroegen of hij zijn politieke ambities bekend zou maken, draaide hij slim om de hete brei heen.

De Generalissimo had toch beloofd dat hij dat zou doen wanneer de twee laatste organieke wetten, vereist voor de verkiezingen, koninklijke goedkeuring hadden gekregen? Dat erkende hij, maar dit betekent niet dat hij nu klare wijn moet schenken. Volgend jaar is ook na de goedkeuring, zei hij.

Prayut dithers over political ambitions, kopt Bangkok Post vandaag boven haar openingsartikel. Even to dither opzoeken, want dat werkwoord ken ik niet. Het betekent ‘dralen’ en dat is precies wat Prayut doet en wat hij elke keer doet wanneer hem gevraagd wordt naar zijn politieke ambities. Geen enkele keer heeft hij in het verleden daarop duidelijk geantwoord. Komt tijd, komt raad, luidt het mantra van van Prayut.

De twee organieke wetten die bedoeld worden, zijn de wet op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden en de wet op de benoeming van senatoren. Die laatste wet is van kracht geworden toen de inkt droog was van Vajiralongkorn’s handtekening, de andere wet wordt pas over 90 dagen van kracht. Wat daarvan de ratio is, weet ik niet.

Vrijdag gebruikte Prayut de speciale bevoegdheid die artikel 44 van de interim-grondwet hem verleent om het verbod op politieke activiteiten te versoepelen. Maar het belangrijkste blijft verboden: het voeren van politieke campagnes en dat verbod betekent volgens vice-premier Prawit dat politici daarvoor ook niet de social media mogen gebruiken. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Over de social media gesproken, een van de twee meiden die vrijdag kans zagen een verboden gebied op luchthaven Suvarnabhumi binnen te dringen, heeft op Facebook verteld hoe dat in zijn werk is gegaan. Vol trots meldt ze: ‘Ik was de eerste die de hand van Jong-Suk vasthield. Mijn hart gaat als een gek tekeer. Ik was mijn handen niet.’

De luchthaven laat het er niet bij zitten. In plaats van te glimlachen om zoveel puberale adoratie voor een Koreaanse artiest, heeft AoT aangifte gedaan van hun aanwezigheid op verboden terrein. Daarop staat een maximum gevangenisstraf van 5 jaar en/of een boete van 100.000 baht. Flauw hoor. Doet me denken aan de extreem strenge straf die een bejaard echtpaar had gekregen omdat ze paddenstoelen in het bos hadden geplukt.

Maar vice-premier Prawit is nog steeds niet vervolgd vanwege zijn verzameling peperdure horloges, die hij in strijd met de regels verzuimd had te melden bij de NACC. Het lijkt erop dat die zaak in de doofpot verdwijnt, een pot boordevol zaken waarin hi-so zijn betrokken. Dus beste lezers, mocht u ooit herboren worden als Thaise ingezetene, zorg er dan voor dat u niet wederkeert als Jan met de pet want die trekt altijd aan het kortste eind.

Ik heb met bovenstaande de voorpagina voldoende behandeld, die verder een buitenland berichtje bevat waarin gemeld wordt dat het neergestorte Russische toestel geraakt is door een Syrische raket. Het Russische ministerie van Defensie geeft Israël de schuld omdat het toestel terecht was gekomen in een vuurgevecht van vier Israëlische gevechtsvliegtuigen die doelen in Syrië aanvielen.

Mocht u niet tevreden zijn met mijn samenvatting, tant pis, want klachten neem ik niet in behandeling. Maar u kunt natuurlijk altijd de integrale teksten lezen op de website van BP, de braafste krant van Thailand. Klik hier: Prayut dithers over political ambitions en Trespassing ‘fan-girls’ risk prison time, fines.

Rest nog te melden dat ik vanochtend ontbijt met mortadella op brood, een heerlijke Italiaanse worst, die ik kocht bij Foodland (Think of food, think of Foodland). Chau bambino’s!

Nog meer Bangkok Post

19 september – Terwijl mijn oor wordt getrakteerd op verleidelijke Arabische klanken, neem ik even globaal de rest van de krant van vandaag met u door: vier pagina’s waarop inclusief de voorpagina veertien nieuwsberichten c.q. -verhalen staan.

Pagina 2 opent met het drama in Mae Hong Son. Daar werd een vluchtelingenkamp zondagavond getroffen door een modderstroom. Zeven personen, waaronder vijf kinderen, worden nog vermist. Zwaar materieel en uitrusting zijn naar het gebied gebracht om de zoektocht te ondersteunen van soldaten, defensievrijwilligers, lokale ambtenaren en reddingswerkers. Het gevaar is nog niet geweken want het gebied blijft kwetsbaar voor grondverschuivingen en run-off  (bergwater) wanneer het weer mocht gaan stortregenen.

Pagina 3 opent met het kabinetsbesluit ontwikkelingsprojecten in tien provincies in de Isaan (Noordoosten) en het Noorden te steunen om de economische groei te stimuleren. Dat besluit is genomen tijdens een mobiele kabinetsvergadering van twee dagen in Phetchabun. De projecten hebben betrekking op infrastructuur, logistiek, waterbronnen, landbouw en toerisme. [Terzijde: Het Noorden en Noordoosten zijn een bolwerk van Thaksin-aanhangers en Pheu Thai supporters. Zou dat er iets mee te maken hebben?]

Ook op de drie een reactie van de regering op de Facebook posts van Thaksin, die ik al vermeldde in Nieuws van de website. Regeringswoordvoerder Sansern zegt dat Thaksin’s bericht niet als een verrassing komt, gezien het feit dat de verkiezingen naderen.

Thaksin krijgt van de regering nog een veeg uit de pan. Hij had een kleine groep ervan beschuldigd zich verrijkt te hebben door de twee coups. Verwijzend naar Yingluck’s hypotheeksysteem voor rijst, zei Sansern: ‘Als een regering corrupt is en mag regeren, leidt dat het land in schrijnende omstandigheden.’

Pagina 4 opent met een bericht over drie drugsvangsten, doorgaans geen onderwerp om een pagina mee te openen, maar deze verdienen wel een vermelding in het Guinness Book of World Records. De politie arresteerde dertien verdachten en nam drugs ter waarde van 2 miljard (!) baht in beslag. Indrukwekkende foto staat bij het verhaal met een grote stapel verpakte drugs, maar op de website staat een andere minder indrukwekkende foto.

PACC waarschuwt: Miljarden baht verloren door corruptie

19 september – Een panel van de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC), een zusje van de NACC, heeft berekend dat de Thaise economie door corruptie jaarlijks 50 tot 100 miljard baht aan schade oploopt [erg ruime marge, dunkt me]. Het bedrag is gebaseerd op een onderzoek over het begrotingsjaar uit 2018 (1 oktober 2017-30 september 2018) naar veertien vormen van corruptie.

Het bericht noemt registraties van nep huwelijksaktes van buitenlanders en Thai, verduistering van gelden uit het welzijnsfonds voor ouderen, verduisteringszaken die betrekking hebben op overheidsbedrijven en het illegaal toevoegen van namen op huisregistraties. Sinds de PACC 10 jaar geleden is gevormd, heeft ze 30.000 klachten ontvangen. De meeste zaken werden gepleegd door ambtenaren.

Een andere pas ontdekte zaak betreft aankopen van de regionale kantoren van het Office of Basic Education Commission in het diepe Zuiden. Vanwege het geweld in het gebied durft niemand ter plaatse onderzoek te doen, zegt Sansidh Piriyarang, voorzitter van het PACC-panel. Gebleken is dat hoge functionarissen het geweld hebben aangewend voor persoonlijk gewin. Speciale wetten die er gelden, bevorderen ook misbruik zonder dat het behoorlijk wordt gecontroleerd.

Ambtsmisdrijven in Thailand worden met name gepleegd in de centrale, regionale en lokale bestuursorganen, vooral bij projecten die een kleine schaal hebben. Alhoewel ze klein zijn, kunnen de verliezen aanzienlijk zijn, aldus Sansidh. De corruptieproblemen nemen snel toe als gevolg van het gesloten politiek systeem, zegt hij, waarin elke dienst zijn eigen gang kan gaan zonder controle. Corruptie op lokaal niveau draagt bij aan oneerlijke concurrentie van bedrijven en schade aan ’s lands economie. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

Kort nieuws woensdag 19 september

– Yasothon is dit jaar als zevende geëindigd in de competitie ‘One Planet City Challenge’ van het World Wildlife Fund. De stad heeft haar positie in een veld van 132 steden te danken aan haar inspanningen om de uitstoot van broeikasgas te beperken. Het thema van de wedstrijd die sinds 2011 wordt gehouden, was duurzaam transport en mobiliteit. Winnaar was dit jaar Upssala.

Yasothon voert een beleid van ‘one motorbike one family’ om de bewoners te stimuleren hun gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren. Het heeft ook plannen voor een tramdienst om de verkeerscongestie te bestrijden.

De stad die als beste eindigde van tien Thaise deelnemers heeft een Yasothon Low Carbon Action Plan opgesteld en hoopt de uitstoot van broeikasgas verder terug te dringen. In 2021 moeten de stedelijke emissies met 20 procent zijn verminderd, vergeleken met de uitgangspositie in 2013. Gehoopt wordt dat bewoners hetzelfde doel nastreven.

– Het kabinet heeft gisteren een plan goedgekeurd voor de terugbetaling van BTW aan bezitters van een welfare card. Doel is de laagst betaalden meer financiële armslag te geven en hun koopkracht te versterken. Het plan dat een looptijd heeft van zes maanden en in november begint, voorziet in een maximale maandelijkse uitkering van 500 baht. Gebaseerd op het huidige BTW-tarief van 7 procent betekent dit dat ze 5 procent terugkrijgen.

Houders van een welfare card ontvangen maandelijks 200 tot 300 baht om te besteden in een Thong Fah Pracharat (Blue Flag) winkel, een winkel met afgeprijsde eerste levensbehoeften. Van de 11,4 miljoen ontvangers leven 5,3 miljoen onder de armoedegrens van 30.000 baht per jaar. De BTW-regeling kost de overheid 5 miljard baht.

– De aanleg van een expressweg tussen tambon Kathu en het Patong strand in Phuket is in procedure gebracht. De weg kan het toerisme verder stimuleren en vormt een alternatief voor de gevaarlijke route die het oosten van het eiland met het populaire strand verbindt, zegt gouverneur Norapat van Phuket. Daarop vinden veel ongelukken plaats. De weg kan ook dienen als evacuatie route bij natuurrampen, zoals een tsunami.

Hij reageerde gisteren op een studie van de Expressway of Thailand (Exat) over PPP-financiering van de weg (Public-Private Partnership). De studie is door Exat naar het State Enterprise Policy Office gestuurd. Later buigt de Commission Policy on Private Participation in State Affairs zich erover [leve de bureaucratie in Thailand].

De aanleg van de weg kost 3,9 miljard baht. De weg krijgt in beide richtingen vier rijstroken, waarvan één rijbaan is gereserveerd voor motorfietsers. Een deel wordt verhoogd en een deel loopt door een tunnel.

– Nog meer Phuket en het laatste bericht. Phuket versterkt de veiligheidsmaatregelen in 24 havens. Ze behelzen onder andere controles door ambtenaren die de scheepsbewegingen in de gaten houden, de registratie van mensen die inschepen op een vaartuig en controles van de kwalificaties van tourgidsen. Aanleiding voor de operatie is het verschrikkelijk ongeluk met een boot, twee maanden geleden, waarbij 47 toeristen uit China omkwamen.


 

Guru: Alleen in Thailand

18 september – Het is altijd weer een verrassing: waar gaat het redactioneel van Guru, het vrijdagmagazine van Bangkok Post, over? Ik mag het graag lezen, want hoofdredacteur Pornchai heeft een vaak ironische kijk op Thailand. Vrijdag beschreef ze aan de hand van fotootjes enkele ‘unique occurences’ die toeristen kunnen verbazen. Vandaag de laatste drie, de andere zes plaatste ik eerder.

1 Je moet niet gek opkijken als op een motorfiets een hondje op de plaats van de duopassagier staat. Maar dat is toch knap gevaarlijk zo zonder veiligheidsgordel. Begin daarna een hekel te krijgen aan het onverantwoordelijke hondenbaasje.

2 Ze lijken op beeldjes van dieren waarmee kinderen spelen, maar nee hoor: het zijn offerandes aan heiligdommen zodat de wensen van de gevers worden vervuld. Er is zelfs een heiligdom gewijd aan de penis in Bangkok.

3 Afblijven, want de geesten hebben dorst.


 

Nieuws van de website 18 september

• Ik meldde het gisteren al, maar er er was toen geen foto beschikbaar. Nu wel van Phipchapha Limsanukan (19), Thailand’s mooiste. Zaterdag werd ze gekroond tot Miss Thailand World 2018. De beauty studeert business administration aan de universiteit van de Thai Chamber of Commerce.

• Een vrouw is maandagochtend licht gewond geraakt toen ze op BTS-station Mor Chit flauw viel en geraakt werd door een trein die bijna was gestopt. Het perron werd gesloten terwijl ze eerste hulp kreeg waarna de vrouw naar het ziekenhuis werd gebracht. Dat veroorzaakte een opeenhoping van wachtende passagiers. De BTS-dienstregeling werd niet verstoord. De BTS zegt dat iemand die zich niet goed voelt het best op het perron kan gaan zitten, zodat personeel te hulp kan schieten.

Het is eenmaal gebeurd met uw redacteur, die niet goed was geworden op MRT station Sukhumvit. Personeel snelde toe met een rolstoel en bracht me naar de EHBO-kamer van het station. Na een korte rustpauze kon ik mijn weg weer hervatten.

• Zeven personen worden vermist nadat een modderstroom zondagavond een vluchtelingenkamp in Mae Hong Son had getroffen. Zestien personen raakten gewond. De modder gemengd met steentjes was in de stromende regen losgeraakt van een heuvel. De gewonden zijn behandeld aan hun verwondingen. Medische staf is naar het kamp gestuurd dat vlakbij de grens met Myanmar ligt. Er verblijven 9.000 vluchtelingen uit Myanmar, de meesten etnische Karen.

• Dertig gevangenen die zondagochtend in Myanmar zijn ontsnapt uiit de Hpa-An gevangenis in ’s lands oostelijke Karen deelstaat aan de grens met Thailand, hebben mogelijk de grens overgestoken en zijn nu in Thailand. De gevangenen kaapten een vuilniswagen en ramden daarmee het toegangshek.

Volgens de media bestond de groep aanvankelijk uit 41 personen maar 10 zijn inmiddels aangehouden. Omwonenden zijn bang omdat ze niets te eten hebben en hen wellicht zullen bedreigen. De autoriteiten hebben mogelijke ontsnappingsroutes geblokkeerd. De vluchtwagen is later 200 km vanaf de grens gevonden. Hij was vastgelopen in de modder.

In de gevangenis zitten tweeduizend gedetineerden. De leider van de gevluchte gevangenen zat er een levenslange straf uit wegens drugshandel, bezit van verboden wapens en poging tot moord.

• Partijleider Thanathorn en twee bestuursleden van de Future Forward partij zijn maandag door de Technology Crime Suppression Division van de politie op de hoogte gebracht van de aanklacht tegen hen wegens overtreding van de Computer Crimes Act. Het drietal heeft de toorn opgeroepen van de NCPO die aangifte had gedaan. Ze zouden valse informatie op Facebook verspreid hebben.

Thanathorn en de anderen beschuldigden de NCPO ervan voormalige parlementsleden te verlokken het regime te steunen. Thanathorn zegt: ‘De Computer Crimes Act wordt misbruikt om ons het zwijgen op te leggen en te bedreigen en een politiek van angst in dit land te creëren.’

Indien schuldig bevonden riskeren ze een gevangenisstraf van maximaal 5 jaar en/of een boete van 100.000 baht.

• Twintig jaar is het project vertraagd als gevolg van juridisch getouwtrek maar nu eindelijk komt er schot in de her-ontwikkeling van de oude Mor Chit busterminal locatie, 63 rai groot, aan de Phahon Yothin Road door Bangkok Terminal Co. Het originele plan uit 1996 van Estate Co, de oude naam van Bangkok Terminal Co, wordt uit de kast gehaald. De bestuursrechter zegt dat het contract nog rechtsgeldig is. Het voorziet in de bouw van een winkelcentrum, hotel, serviced apartment gebouw en de aanleg van een park-and-ride terrein. De locatie doet momenteel dienst als P&R en een depot voor BTS-treinen. Die worden in het her-ontwikkelingsplan opgenomen.

Het Treasury Department, eigenaar van de grond, gaat het kabinet toestemming vragen het project in uitvoering te mogen nemen. De kosten bedragen 26 miljard baht, in 1996 werden de kosten begroot op 18 miljard baht

• Twee Thais die met behulp van een douaneambtenaar een verboden zone op Suvarnabhumi waren binnengedrongen om een glimp op te vangen van de Zuid-Koreaanse ster Lee Jong-suk kunnen hun borst natmaken. De luchthaven neemt de zaak ernstig op en gaat ze aanklagen voor de overtreding waarop een maximum gevangenisstraf van 5 jaar staat en/of een boete van 100.000 baht.

De Thais kwamen binnen via een poortje dat alleen gebruikt kan worden door personeel met een pasje. Ze hadden twee pasjes te leen gekregen van personeel dat in de verboden zone werkt en ze kregen hulp van de douanier. Die kan een forse straf verwachten, degenen die hun pasje hadden uitgeleend, worden ondervraagd.

• Ook Bangkok ontkomt niet aan de dengue fever (knokkelkoorts) nu het elke dag regent in de hoofdstad. In vier districten is de ziekte al geconstateerd: Nong Chok, Huai Khwang, Bang Kapi en Klong Samwa. Het aantal doden bedraagt dit jaar tot nu toe vijf. Gouverneur Aswin heeft opdracht gegeven voor strenge maatregelen om de verspreiding van het virus te beteugelen zoals besproeiing om de muggenlarven te doden.

Van januari tot september telde het land 52.670 gevallen van dengue fever, van wie 69 stierven. In Bangkok liepen 5.899 patiënten de ziekte op. De cijfers zijn lager dan vorig jaar maar hoger dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

• Geen Thais nieuws maar wel interessant en misschien een optie voor de Thaise Spoorwegen (SRT). In Duitsland zijn de eerste waterstoftreinen ter wereld op het spoor verschenen. Twee helderblauwe treinen, gebouwd door de Franse TGV-maker Alstom, rijden een route van 100 km tussen Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervorde en Buxtehude. Waterstoftreinen zijn aanzienlijk duurder in aanschaf dan dieseltreinen maar goedkoper in exploitatie en ze stoten alleen stoom en water uit. Andere landen waaronder Nederland hebben ook belangstelling voor de eco-vriendelijke trein. In Frankrijk komt de eerste trein in 2022 in bedrijf. (Zie verder de pagina Spoorwegen 2)

City Hall geschrokken van verdrinking in tunnel

18 september – Aan schone voornemens geen gebrek in Thailand en zeker nu een vrouw is verdronken die bekneld zat in haar pickup truck, gaat de gemeente Bangkok (BMA) sweeping (grondige) maatregelen nemen om een herhaling te voorkomen van de tragedie in Prawet, twee weken geleden. De wagen was vastgelopen in een tunnel die onder water stond waardoor het de vrouw niet lukte het portier te openen.

De BMA heeft de vijftig districtskantoren opgedragen ervoor te zorgen dat de veiligheidsmaatregelen in tunnels strikt worden nagekomen. Enkele gemeentelijke diensten hebben de opdracht gekregen om met de kantoren samen te werken en de tunnels te controleren op verlichting en waterpompen. Ze moeten ook oefenen met procedures die bij overstroomde tunnels gelden en de crisisstaf heeft instructies gekregen over hoe snel te handelen wanneer levens worden bedreigd.

Als een tunnel onder water loopt, moeten borden neergezet worden om automobilisten te waarschuwen niet verder te rijden, legt adjunct-gouverneur Chakkaphan van Bangkok uit. Normaal is een preventiesysteem voor overstromingen vereist om tegelijk met de aanleg van de tunnel te worden geïnstalleerd, zoals waterpompen. Meestal wordt op de tunnel een controlekamer gebouwd en op het laagste niveau een watertank geïnstalleerd. De pomp dient automatisch aan te slaan wanneer het water een bepaald niveau bereikt.

De tunnel in Prawet, 100 meter lang, was 20 jaar geleden aangelegd door een vastgoedontwikkelaar en vormde de achtertoegang tot een chique wijk. De tunnel beschikte wel over een waterpomp, maar die was ten tijde van het drama uitgeschakeld (!).

Docent Anek aan het King Mongkut’s Institute of Techology (Thon Buri) adviseert bestuurders die zich in dezelfde hachelijke positie als de vrouw bevinden, niet in paniek te raken en rustig te wachten totdat het waterniveau binnen en buiten de wagen op gelijke hoogte staat waarna een portier kan worden geopend. Hij adviseert bestuurders ook een hamer bij de hand te houden om desgewenst een ruit in te slaan. (Bron: Bangkok Post, 16 september)

Opinie: Minder bussen verzachten verkeersellende niet

18 september – Ik las in de krant een leuk weetje dat ik u niet wil onthouden. Kwam ik tegen in een opinieverhaal naar aanleiding van het plan de verkeersellende op de Ramkhamhaeng Road op te lossen door het aantal bussen te verminderen. Het is een suggestie van het Committee to Solve Traffic Problems in Bangkok. De bussen zouden te veel ruimte innemen, maar dat klopt niet, schrijft columniste Sirinya Wattanasukchai.

Ze rekent voor: Een bus, doorgaans 3 bij 12 meter, neemt 36 vierkante meter op de weg in. Hij kan minstens 50 personen vervoeren. Een stadsauto, doorgaans 1,7 bij 3 meter, neemt 5 vierkante meter in. Er kunnen 5 personen in, maar in de meeste auto’s zitten hooguit 1 of 2 personen. Derhalve zijn tien auto’s nodig om evenveel personen te vervoeren als een bus, tenzij forenzen in groten getale gaan poolen, maar dat is hoogst onwaarschijnlijk. Uit een onderzoek van het OTTP is trouwens gebleken dat het aantal inzittenden in een auto gemiddeld 1,5 bedraagt, een taxi 1,9 en een bus 37.

‘Je hoeft geen genie te zijn om te zien dat bussen, die meer personen kunnen vervoeren dan auto’s, relatief minder ruimte gebruiken dan auto’s’, besluit Sirinya. Een conclusie waar geen speld tussen te krijgen is, dunkt me. (Bron: Bangkok Post, 17 september)

Future Forward op het matje bij politie

18 september – Thanathorn Juangroongruangkit – dat durf ik wel te voorspellen – zal het niet gemakkelijk krijgen in het politieke circus. Een voorproefje daarvan krijgt hij al want de NCPO heeft hem en twee bestuursleden van de nieuwe partij Forward Future aangeklaagd wegens het verspreiden van ‘valse’ informatie op Facebook.

Ze moesten gisteren op het matje komen bij de Technology Crime Suppression Division (TCSD) van de politie die hen informeerde dat ze met hun uitlatingen op Facebook Live de Computer Crimes Act (CCA) hadden overtreden, wat hen kan komen te staan op een gevangenisstraf van 5 jaar en/of een boete van 100.000 baht. Maar Thanathorn, voor de duvel niet bang, lijkt er niet mee te zitten.

Het is trouwens niet de eerste keer dat hij de gram heeft gewekt van de NCPO, want de junta houdt er niet van dat er aan haar stoelpoten wordt gezaagd. Ze houdt het land in een ijzeren greep. Toen Thanathorn bekend maakte een nieuwe partij op te richten zei hij dat de eerste daad van de partij als ze macht verwierf was om de grondwet te verscheuren.

De junta moet het tandenknarsend hebben aangehoord. En nu weer: de drie dappere politici hebben de junta ervan beschuldigd voormalige parlementsleden in de armen van Phalang Pracharat te lokken, de partij die Prayut steunt om na de verkiezingen terug te keren als premier. Outsider premier, wel te verstaan, want Prayut is niet lid van een politieke partij en hij is ook geen kandidaat-parlementslid bij de verkiezingen. Ze beweerden ook dat het regime met wetten had gedreigd om hen te dwingen over te lopen.

Thanathorn zei na het verhoor door de TCSD dat hij doorgaat om op de social media te communiceren met zijn supporters, omdat het het goedkoopste kanaal is de ideologie van de partij te verspreiden. Hij durft, want vice-premier Prawit waarschuwde vorige week voor het gebruik van de social media bij verkiezingscampagnes [die overigens nog verboden zijn]. Thanathorn had ook felle kritiek op de CCA die volgens hem misbruikt wordt om dissidenten het zwijgen op te leggen. De partij wil er het mes inzetten als ze de kans krijgt.

De TSCD heeft nog niet besloten wat verder te doen met deze lastpakken. Ze wacht hun schriftelijke verklaring af, waarvoor ze 45 dagen de tijd hebben om die op te stellen. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Somkid denkt hardop over Asean

18 september – De poging om Future Forward te knevelen vormt niet de opening van BP van vandaag, maar is ‘verbannen’ naar pagina 3. Oké ook als opening, maar toch op een tweederangs plaats.

De krant opent met een interview met vice-premier Somkid Jatusripitak, bijgenaamd de economische tsaar van het kabinet. Gemakzuchtige journalistiek waarin BP excelleert. Gewoon een bobo uitgebreid citeren en zoals een vroegere collega van mij zei Do, re, mi, fa, sol – weer een krantje vol.

Somkid zet zijn ideeën uiteen over de rol van Thailand, wanneer het land volgend jaar het voorzitterschap van Asean bekleedt. Hij noemde de VS, Rusland, Engeland en Frankrijk als de belangrijkste targets. Betrokken diensten hebben van hem opdracht gekregen gedetailleerde plannen op te stellen om met deze ‘belangrijke’ landen nauwere banden aan te knopen.

Ze moeten ideeën leveren om de bewegingsruimte en de invloed van Asean te vergroten wanneer alle ogen zijn gericht op Thailand.

Geen artikel lijkt me dat veel lezers van Nieuws uit Thailand zal interesseren, dus ik laat het hierbij. Eigenwijs en toch willen lezen? Klik op Somkid promises Asean push.

Kort nieuws dinsdag 18 september

– Thailand gaat Unesco voorstellen Sri Thep Historical Park in Phetchabun te erkennen als werelderfgoed, in navolging van de 700 jaar oude stad Sukothai en de archeologische vindplaats Ban Chiang in Udon Thani. Minister Vira (Cultuur) zegt dat Sri Thep 2500 jaar oud is, even oud als Ban Chiang.

Functionarissen verzamelen thans informatie die volgend jaar aan Unesco wordt voorgelegd nadat het voorstel voor Sri Thep is goedgekeurd door het National Committee on the World Heritage Convention en het kabinet, zei Vira gisteren tijdens een bezoek aan het gebied.

Sri Thep Historical Park staat sinds 1935 te boek als nationale archeologische locatie. De oude stad was ooit een belangrijk cultureel centrum in de regio, dat zich uitspande over delen van Phetchabun, Phitsanulok, Tak, Sukothai en Uttaradit.

– Was al aangekondigd: voormalig oppositiepartij Democraten vergadert woensdag over de criteria voor de verkiezing van de de nieuwe partijleider. De huidige partijleider Abhisit moet het opnemen tegen minimaal twee rivalen: Warong Dechgitvigrom, klokkenluider over het hypotheeksysteem voor rijst, en Alongkorn Ponlaboot, die eerder de partij verliet om lid te worden voor de (inmiddels opgeheven) National Reform Steering Assembly.

Het partijreglement schrijft voor dat ze genomineerd dienen te worden door twintig voormalige parlementsleden en tweeduizend geregistreerde partijleden. Kandidaten van buiten dienen tweemaal zoveel steun te hebben. Woensdag worden ook vijf partijleden gekozen die de race gaan leiden. Naar verwachting duurt het twee tot drie weken om de lijst met kandidaten op te stellen, waaruit in november wordt gekozen. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Hij wachtte op het vertrek van een boot waarmee hij over de Mekong naar Laos wilde vluchten, maar dat feest ging niet door. De politie arresteerde gisterochtend in Ban Na Po Noi (Mukdahan) voor een kruidenierswinkel de 22-jarige Phula, terwijl hij een biertje zat te drinken.

Phula, afkomstig uit Laos, zijn volledige naam is niet bekend, doodde zaterdagnacht zijn grootmoeder (67) en haar kleinkind van 12 door hun keel door te snijden en hij verwondde een tweede kleinkind van 9 jaar. De man werd door zijn grootje betrapt toen hij kostbaarheden uit haar huis wilde stelen nadat hij haar eerder met een gouden halsketting had gezien.

Hij heeft verklaard verslaafd te zijn aan methamphetamine en had geld nodig om drugs te kopen. De gouden halsketting had hij later voor 7.500 baht verkocht. Getuigen hebben gezien dat er bloedvlekken op zijn kleding zaten toen hij het huis verliet en een motortaxi nam. Een buurvrouw die het zaakje niet vertrouwde, vond grootmoeder en de twee kinderen.

– Vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van misbruik, blijven lijden onder schendingen van hun rechten door de media ondanks de wettelijke bescherming die ze genieten. Dat betoogde Saroj Nakbet, directeur van het Office of Affairs and Projects under Her Royal Highness Princess Barakitiyabha’s Initiative, gisteren op een seminar, georganiseerd door het kantoor van de procureur-generaal over de rol van de media bij het voorkomen van geweld tegen vrouwen en kinderen.

Hij wees op twee wetten die met voeten worden getreden: de Child Protection Act van 2003 en de Protection of Victims of Domestic Violence Act van 2007. Bovendien hebben de autoriteiten in 2014 richtlijnen opgesteld voor de verslaggeving van strafrechtzaken die in overeenstemming zijn met de Convention on the Rights of the Child.

Maar ondanks deze bescherming blijven media en in sommige gevallen diensten die een zaak behandelen, de richtlijnen schenden met als gevolg dat sommige slachtoffers ten einde raad van school wisselen of naar elders verhuizen.

– Wegwezen hebben verkopers op de JJ Green nachtmarkt bij Chatuchak Park andermaal te horen gekregen. Deze keer dreigt de gemeente hun eigendommen zelf te verwijderen ondanks verwarring die is ontstaan over de datum waarop hun leasecontract verloopt. Volgens de verkopers is dat op 12 oktober, maar de gemeente houdt vol dat het op 12 september was. Ze krijgen nu een laatste kans tot 19 september om hun spulletjes in te pakken en hun kramen af te breken.

Het terrein, eigendom van de Queen Sirikit Park Foundation, gaat ontwikkeld worden tot een park als onderdeel van het project Utthayan Suan Chatuchak, een samenvoeging van de parken Chatuchak, Queen Sirikit en Wachirabenchathat tot een megapark van 700 rai in 2020.

– Om het buitenlands vertrouwen in Thailand’s verzekering te stimuleren dat het de binnenlandse schulden gaat aanpakken, dient de Bankruptcy Act te worden verbeterd, zegt Wisit Wisitsoraat, permanent secretaris van het ministerie van Justitie.

Dat bepleitte hij op het 11th Forum for Asian Insolvency Reform in Bangkok, bijgewoond door vertegenwoordigers van rechtbanken, banken, internationale organisaties, bankroet professionals en specialisten in bedrijfsreorganisatie uit 21 landen.

Op het forum wisselden deelnemers ideeën uit over hoe te reageren op economische en sociale veranderingen. Thaise functionarissen hoorden er over bankroet wetten in andere landen. Het forum leverde goede feedback op over maatregelen voor het midden- en kleinbedrijf.

‘Alhoewel de wet eerder is geamendeerd, zijn meer wijzigingen gewenst’, aldus Wisit. Hij vindt dat schuldeisers en schuldenaren toegestaan moet worden onder toezicht van de rechtbank schuldregelingen te bespreken.

– Premier Prayut heeft gisteren tijdens een bezoek aan de noordoostelijke provincie Loei beloofd nieuwe projecten in de provincie te steunen die haar capaciteit op een reeks van gebieden vergroten, zoals toerisme en transportverbindingen. Hij moedigde ook de lokale bevolking aan om met de regering samen te werken bij het aanpakken van sociale problemen, zoals drugshandel en de groter worden kloof tussen rijk en arm. De trip van de premier liep vooruit op de tweedaagse mobiele kabinetsvergadering in Phetchabun die vandaag begint.

– Stichtingen en jeugdorganisaties dringen er bij de regering op aan online gokken strenger te reguleren, want uit recente studies is gebleken dat het aantal jeugdige gokkers op de League en de World Cup sterk is gestegen. De Thai Health Promotion Foundation, Stop Gambling Foundation en Unicef hebben al de handen ineen geslagen om gegevens te verzamelen over gokken door teenagers.

Tijdens de World Cup gaven 2.500 tieners zich over aan het ijdele tijdverdrijf. 22 procent van een steekproef zei elke keer wanneer ze op het web surfen advertenties te zien over gokken op voetbal. 18 procent had op zo’n advertentie geklikt, waarvan de helft uit nieuwsgierigheid een gokje had gewaagd.

Directeur Rungarun van de Thai Health Promotion Foundation zegt dat de huidige wetgeving extreem verouderd is en niet voorziet in boetes voor online gokken. De enige legale vormen van gokken zijn gokken op paardenrennen en de staatsloterij. Maar illegale casino’s en andere vormen van gokken, zoals op hanengevechten, zijn ruimschoots voorhanden in het land.

 


 

The Big Issue: De drie mannen met ballen

17 september – Even een omissie goedmaken, want gisteren verzuimde ik iets te schrijven over pagina 2, op zondag altijd gewijd aan The Big Issue, het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Zondag ging de rubriek over de drie mannen ‘met ballen’ die tijdens het PDRC protest tegen de regering Yingluck de kern vormden van Bangkok Shutdown, de campagne waarbij delen van de stad lam gelegd werden. Btw: Wanneer lezen we weer eens wat over haar? Bijvoorbeeld dat ze een nagelstudio heeft bezocht of iets anders onbenulligs.

Auteur Alan Dawson [leuke ironische schrijfstijl heeft die man] noemt het protest een strijd op leven en dood. De drie mannen plukken nu de wrange vruchten van hun strijd. Ze worden vervolgd voor terrorisme, obstructie van verkiezingen, illegale bijeenkomst om enkele van de tien aanklachten te noemen.

Toentertijd braken ze met de Democraten, ongeduldig als ze waren met partijleider Abhisit en zijn weigering om de premier naar de keel te vliegen. Nu, nog steeds ongeduldig, hebben ze Kamnan Suthep Thaugsuban laten vallen. Ze hebben het idee laten varen met iemand te spreken en op de macht te spuwen. Ze hebben besloten om Gleichschaltung* te helpen.

De drie gutsy peers zijn Buddhipongse Punnakanta, Sakoltee Phattiyakul en Natthapol Theepsuwan. In april keurde Prayut de benoeming van Sakoltee tot adjunct-gouverneur van Bangkok goed en vorige week dinsdag benoemde het kabinet Buddhipongse in het PM’s Office. Vice-premier Wissanu zegt dat hij de baan en attractieve beloning kan houden wanneer hij aan de verkiezingen meedoet. ‘If that breaches the constitution, section 44 wil be there for him’, sneert Dawson.

Het derde PDRC kernlid Natthapol is het brein van Phalang Pracharat, de partij die Prayut na de verkiezingen wil laten terugkeren als premier, en hij praat al mee bij beslissingen van het regime.

Buddhipongse zei vorige week dat het gemeenschappelijk doel van de straat demonstranten en het militaire regime nationale politieke hervorming is. ‘Dat is een beetje achterbaks van hem, meer een excuus dan een verklaring.’ En dat lijkt me een mooie uitspraak om mee af te sluiten. (Bron: Bangkok Post, 16 september)

* Gleichschaltung of gelijkschakeling, ook: nazificatie was de eufemistische term waarmee men de maatregelen aanduidde waarmee de nazi’s nadat Hitler tot Rijkskanselier was benoemd (1933), de Weimarrepubliek in een totalitaire dictatuur veranderden (zie verder Wikipedia)

Ban Plainern glorie loopt gevaar

17 september – Ban Plainern, een residentie van wijlen prins Narisaranuvattiwongse, bijgenaamd The Great Craftsman of Siam, wordt bedreigd door de geplande bouw van een gigantisch flatgebouw van 36 verdiepingen op een aangrenzend stuk land.

Eerder deze maand sloegen bezorgde omwonenden alarm over mogelijke schade aan de residentie, die te boek staat als nationale schat. Op change.org konden mensen een petitie tekenen in een poging het fraaie bouwwerk in Klong Toey te redden.

Deze week beoordeelt een panel van het ministerie van National Resources and Environment het effect van de bouw in een milieu-effect taxatie. Het is vooral gespitst op stof- en geluidsoverlast tijdens de bouw. Bovendien zijn er ook zorgen dat de toren het panorama van de omgeving verstoort.

Ban Plainern was het laatste onderkomen van prins Naris, de zoon van koning Mongkut, toen hij op oudere leeftijd was. De prins werd geboren in 1863 en was een getalenteerde kunstenaar die als ambachtsman en componist werkzaam was aan het hof van koning Chulalongkorn (Rama V), zijn half-broer. Hij stierf in 1947.

De residentie wordt zorgvuldig onderhouden door de familie Chitrabongse, afstammelingen van de prins. Chakarot Chitrabongse, ook een bekende kunstenaar, is een voormalig permanent secretaris van het ministerie van Cultuur.

Ban Plainern is nu een privémuseum dat onderdak biedt aan onschatbare kunstwerken van de prins. Het bekendste kunstwerk is een schilderij van de zonnegod in een triomfwagen. Bekend zijn ook zijn potloodtekeningen en schetsen van tempelgebouwen.

De prins is door Unesco opgenomen op de lijst van belangrijke personen. Tot zijn wapenfeiten behoren zijn ontwerp van de Marble Temple, de inwijdingshal van Wat Ratchathiwat en vele koninklijke crematoria. Zijn ontwerp voor de koninklijke crematie van koning Rama VI is geprezen als het mooiste busabok crematorium.

Een ander zeldzaam stuk is een gips model van het standbeeld van koning Rama I, ontworpen door de prins en uitgevoerd door wijlen Silpa Bhirasri en de Italiaanse beeldhouwer Corrado Feroci (1892-1962) die door de prins zijn overgehaald om voor de staat te werken.

Op grond van elke maatstaf is de residentie van de prins een nationale schat. De plaats fungeert als muziek en dans conservatorium voor kinderen. Prinses Sirindhorn bespeelt soms de xylofoon in het Ban Plainern klassiek muziekensemble, samen met andere topmusici. Het is algemeen bekend dat de prinses er graag komt om te repeteren.

Ik ontleen bovenstaande gegevens aan het hoofdredactioneel commentaar van BP van zondag. De krant stelt vast: Het is onbegrijpelijk waarom een nationaal erfgoed als Ban Plainern bloot gesteld wordt aan de dreiging van zo’n gigantisch bouwwerk. De staat dient verder te gaan dan een stapsgewijze aanpak als het gaat om bescherming van het erfgoed – het is een taak die een frisse aanpak vereist en die afwijkt van een bureaucratische denkwijze. (Bron: Bangkok Post, 16 september)

Nieuws van de website 17 september

• Zouden ze ooit nog aan de ‘wurggreep’ van de media ontsnappen of blijven ze gevolgd worden? De website van BP meldt dat de Wild Boars, het voetbalteam dat bekneld zat in de Tham Luang grot in Chiang Rai hun voetbaltraining hebben hervat. De PR-afdeling van de provincie meldde op haar website dat ze sinds donderdag weer trainen en BP nam het over.

Ben benieuwd waar het volgende nieuwsbericht over gaat. Misschien hun prestaties in een competitie? In ieder geval volgend jaar wanneer de film The Cave in première gaat. De opnamen beginnen daarvoor in november. Leuke vraag: herkennen jullie je in het filmverhaal?

• Nida Poll: Een grote meerderheid (80,84 procent) van de respondenten in een peiling van Nida steunt het regeringsbesluit houders van een welfare card toestemming te verlenen 100 tot 200 baht extra op te nemen in de hoop dat dit de economie zal stimuleren [want die is heilig in Thailand, red.].

Dat geld mag gebruikt worden om in Blue Flag winkels andere artikelen te kopen dan de eerste levensbehoeften en aan bus- en treinkaartjes te besteden. Kaarthouders kunnen het geld tot december ophalen bij de Krungthai Bank of bij een ATM opnemen. Geld dat niet wordt opgenomen wordt toegevoegd aan de uitkering van de volgende maand.

Gevraagd of het besluit de economie stimuleert, antwoordde 44,61 procent bevestigend en 13,73 procent ontkennend. Gevraagd of de welfare card helpt de inkomenskloof te verkleinen, antwoordde 68,08 procent ontkennend en 28,89 procent bevestigend.

• De smart ID-card vermindert de zorgen van patiënten of ze de kosten van medische behandeling kunnen betalen, met name wanneer ze geen geld bij de hand hebben om direct te betalen zoals in het verleden. Ambtenaren hoeven zich alleen maar te identificeren met de kaart en ziekenhuizen verlenen dan de vereiste zorg. De kaart fungeert derhalve als een vorm van kredietgarantie want de kosten worden later verrekend met het centrale budget. Voorheen moesten ambtenaren vooraf betalen en declareerden ze de kosten later zonder te weten of ze recht op vergoeding hadden.

• Veertien Spaanse toeristen, waaronder vier kinderen, zijn zaterdag voor de kust van Koh Phi Phi gered van een catamaran die in de ruwe zee motorpech had gekregen. Ze zijn met een patrouilleboot en een speedboat in veiligheid gebracht. De reddingsoperatie duurde een uur. Aan boord waren ook zeven bemanningsleden.

De toeristen hadden de boot gehuurd om de kust van Phuket, Phangnga en Krabi te verkennen. De tocht begon op dinsdag en zou tot zaterdag duren. De catamaran mag 60 passagiers vervoeren.

• In de Erawan waterval, een waterval met zeven trappen, mag niet gezwommen worden, maar bezoekers mogen nog wel tot de vierde trap lopen. Volgens een post op Facebook heeft een zware regenbui zaterdagnacht het kolkende water rood gekleurd en modderig gemaakt. De regenval was vermoedelijk te wijten aan de tyfoon Mangkhut, die heeft huis gehouden op de Filipijnen en in Hong Kong en inmiddels Zud-China heeft bereikt.

De Erawan waterval is een van ’s lands beroemdste watervallen. De zeven trappen heten Lai Khuen Rang, Wang Matcha, Pha Nam Tok, Ok Nang Phi Sua, Bua Mai Long, Dong Prueksa and Phu Pha Erawan.

• De plaatsing van Thailand op een VN lijst van 38 ‘shameful’ (schandalige) landen is niet in goede aarde gevallen bij de NCPO. Volgens NCPO-woordvoerder Winthai is de plaatsing gebaseerd op drie gevallen ‘maar die hebben niets te maken met vermeende slechte behandeling; ze betreffen overtredingen van de wet en betrokkenen zijn onderworpen aan de normale rechtsgang’.

Het gewraakte rapport is opgesteld door de VN assistent secretaris-generaal. In de genoemde landen staan voorvechters van mensenrechten bloot aan vergelding en intimidatie omdat ze met de VN hebben samengewerkt in mensenrechtenzaken.

Winthai zegt: ‘De regering hecht belang aan bescherming van mensenrechten activisten. Er zijn maatregelen genomen om hun veiligheid te verzekeren en hen in staat te stellen hun rechten en vrijheid te gebruiken wanneer ze hun taak uitoefenen.’

Op de foto mensenrechten advocaat Sirikan Charoensiri [geen details over haar zaak].

Doek valt voor 102 jaar oude paardenrenbaan

17 september – Thaise media doen aan zelfcensuur, ze vermijden onderwerpen en achtergrondinformatie die tot een weliswaar gratis maar langdurig en onaangenaam verblijf in Bangkok Hilton, de bijnaam van de Bang Kwang Central Prison, kan leiden. Die onderwerpen circuleren vaak wel op de radio trottoir, het enige medium waarop machthebbers geen greep hebben, maar dat is niet altijd betrouwbaar.

Dus u begrijpt al dat de sluiting van de 102 jaar oude Royal Turf Club on Thailand een andere reden heeft dan de in de krant vermelde, namelijk dat het leasecontract in Nang Loeng (Bangkok) is verlopen. Gisteren was de laatste dag. De krant plaatst bovenaan de voorpagina een fraaie foto van de laatste race op de paardenrenbaan.

Het bestuur van de club vergadert zaterdag over de toekomst van de baan. Komt er een definitief eind aan paardenrennen of wordt buiten Bangkok een nieuwe baan aangelegd? Een andere optie is de races wekelijks op de Bangkok Sport Club te houden. Die baan aan de Henri Dunant weg gaat nu eenmaal in de twee weken open.

Een bron zegt dat de bestuursleden het liefst op een nieuwe plaats willen doorgaan, maar dat kost wel de lieve duit van 1 miljard baht. RTC’s chief operation zegt dat hij van plan is uit de club te stappen, alhoewel hij de donkere wolken die boven de toekomst van de club hangen betreurt.

NB In de krant staat een betere foto dan op de website, want die is van dichterbij genomen.

Copyright houders krijgen het gemakkelijker

17 september – Bangkok Post opent vandaag met een verhaal over intellectuele eigendomsrechten. Thailand, China en andere landen lappen die vrolijk aan hun laars wanneer ze merkartikelen namaken, zoals tassen van Vuitton, brillen van Ray Ban en ondergoed van Calvin Klein. Regelmatig worden illegaal gekopieerde cd’s en dvd’s geplet onder een wals, wat een mooie photo-op voor de media oplevert en waarmee een goede sier in het buitenland, met name in de VS, wordt gemaakt.

Maar het is dweilen met de kraan open en de booswichten aanpakken vereist een langdurige juridische procedure. Dat wil zeggen: tot nu toe, want het Intellectual Property Department (IPD) heeft voorgesteld de Copyright Act te wijzigen zodat copyright houders de piraterij van websites kunnnen laten verwijderen zonder naar de rechter te moeten stappen.

Het amendement op de wet is al op openbare hoorzittingen besproken en ligt nu bij de minister van Handel op zijn bureau. Het wetsvoorstel wordt spoedig voorgelegd aan het kabinet en moet daarna nog het groene licht krijgen van de NLA (National Legislative Assembly, het door de junta benoemd parlement).

Het enige wat de copyright houders moeten doen is een internet serviceprovider (ISP) vragen de content onmiddellijk te verwijderen. Nadat de ISP het verzoek heeft geverifieerd, wordt de content verwijderd en worden de piraten geïnformeerd. Wanneer die vanuit het buitenland opereren, moet de copyright houder de rechter inschakelen. De rechter komt er ook aan te pas wanneer verschil van mening bestaat over de vraag wie de piraat is.

Het amendement voorziet ook in een betere bestrijding van cyber misdrijven, zoals hacking. Degenen die middelen, gebruikt bij hacking, produceren, verkopen, huren of importeren gaan vervolgd worden. De huidige wet voorziet daar niet in. Voorts beoogt het amendement Thailand te helpen zich aan te sluiten bij de copyright treaty van de World Intellectual Property Organisation want de huidige copyright wet voldoet er niet aan.

Directeur-generaal Posapone van de IPD hoopt dat Thailand verder opschuift op de Amerikaanse Watchlist van intellectuele eigendomsrechten overtreders. Thailand behoort thans tot 24 landen die op de lijst staan. In december werd Thailand verwijderd van de Priority Watch List, waar het sinds 2007 had opgestaan.

’t Is een braaf krantje vandaag

17 september – Wat valt er verder nog te beleven in de krant vandaag? Geen moord en doodslag, dat wil zeggen met uitzondering van een kort berichtje in de rubriek InBrief over een man uit Laos die de nek van zijn grootje heeft bewerkt met een mes, RIP grootmoeder, en die haar twee jonge nichten dezelfde behandeling heeft gegeven, RIP meisje van 9. Alleen de nicht van 12 kan het navertellen, want zij overleefde de tortuur. Buren hebben gezien dat de kleren van de 22-jarige verdachte, genaamd Phu en lasser van beroep, besmeurd waren met bloed, toen hij het huis verliet.

Update en correctie: De twee meisjes zijn de kleinkinderen van oma, het 12-jarig meisje is overleden en het 9-jarig jarig meisje is gewond. De man is inmiddels aangehouden toen hij naar Laos probeerde te vluchten.

’t Is verder een braaf krantje vandaag dat op pagina 2 opent met een interview met directeur-generaal Ruenvadee van het Legal Execution Department onder de titel Legal ushers in digital era. Sla ik over, evenals de opening van pagina 3 dat gaat over de nieuwe grenzen van de kiesdistricten – het is al eerder gemeld dat de gegevens daarvoor worden ontleend aan een volkstelling eind vorig jaar. (Zie de pagina  Verkiezingsnieuws 2)

Onderwijzers op openbare scholen krijgen het gemakkelijker, meldt de krant in de opening van pagina 4. Ze hoeven vanaf begin volgende maand geen tijdrovend  administratief werk meer te doen. Het ministerie van Onderwijs heeft 3 miljard baht uitgetrokken voor de aanstelling van 15.000 administratieve medewerkers.

Da’s goed nieuws, tenminste als ze de vrijgevallen tijd besteden aan goed onderwijs voor hun leerlingen, maar daarvan is uw redacteur nog niet overtuigd. Goed onderwijs zou moeten resulteren in betere prestaties op de internationale Pisa-test en het O-net examen, dus we zullen zien. (Zie verder de pagina’s Onderwijs 2)

Het overige nieuws leest u in Kort Nieuws.

Kort Nieuws maandag 17 september

– Thailand en Maleisië bundelen de krachten bij drugsrazzia’s meldt de krant in een achtergrondverhaal op de voorpagina. Het is nauwelijks opgemerkt in Thailand, maar de samenwerking tussen beide landen heeft al geleid tot het oprollen van twee grote drugsfabrieken in Penang (Maleisië), waarvan de producten bestemd waren voor Australië, de Filipijnen en Indonesië. Anti-drugs diensten in de hele werld is het daarentegen niet ontgaan.

Dinsdagnacht viel het Narcotics Criminal Investigation Department van Maleisië de fabrieken binnen en arresteerde twee mannen en een vrouw, allen Maleis-Chinezen. Op de foto 1.187 kilo drugs ad 71 miljoen baht die overigens al in mei is onderschept.

– De politie is gevraagd Chumlong Lemthongthai in de gaten te houden. Chumlong is een van Azië’s meest beruchte handelaren in wildleven, hij werd een week geleden in Zuid-Afrika vrijgelaten en op het vliegtuig naar Thailand gezet. De man, bijgenaamd Rhino Kingpin, zat zes jaar gevangen wegens de smokkel van rhinoceros hoorns naar Azië.

Commandant Panya van de Natural Resources and Environmental Crime Division zegt dat zijn bewegingen scherp in de gaten worden gehouden. ‘We controleren of hij betrokken is bij illegale zaken in het land.’ Overigens meldde een eerder bericht dat zijn verblijfplaats niet bekend is. Misschien is hij niet eens in Thailand maar in Laos, zijn vroegere uitvalsbasis.

De internationale organisatie TRAFFIC zegt in een vorige week vrijgegeven rapport dat in Thailand twaalf Facebook groepen zich bezighouden met de verkoop van wildleven, in minder dan een maand telde ze 1.521 dieren.

– Het Mae Sot General Hospital in de provincie Tak heeft bevestigd dat een nieuw geval van elephantiasis (olifantsziekte) in de provincie is ontdekt, zes maanden nadat wereldgezondheidsorganisatie WHO Thailand had geprezen voor het uitroeien van de tropische ziekte. Het gaat om een arbeider (39) uit Myanmar die op een boerderij in Phop Phra werkte en samen met zijn moeder, vrouw en zoontje van 12 jaar in de buurt woonde. Bij hen is de ziekte niet geconstateerd.

Als voorzorgsmaatregel heeft het ziekenhuis zijn honderd stafleden en de familie van de patiënt gevaccineerd. Ook heeft het ziekenhuis personeel naar Phop Phra gestuurd om te controleren of er meer gevallen zijn. Migranten en vluchtelingen die langs de grens met Myanmar verblijven, lopen het meeste risico de ziekte op te lopen. In de bossen broeden muggen die filaria wormen dragen.

– De Labour Rights Promotion Network Foundation is een campagne begonnen om geld in te zamelen voor de nabestaanden van een visser die in 2015 op het Indonesische eiland Benjina is overleden. De man was onder valse voorwendsels illegaal te werk gesteld op een trawler, die in de Indonesische wateren viste. Het geld wordt gebruikt om het lichaam naar Thailand te brengen en zijn dochter van 7 jaar een studiebeurs te geven. Geld dat daarna overblijft, wordt gebruikt om andere vissers te helpen die in Indonesië zijn gestrand.

– Phipchapha Limsanukan (19) is Thailand’s mooiste. Zaterdag werd ze gekroond tot Miss Thailand World 2018. De beauty studeert business administration aan de universiteit van de Thai Chamber of Commerce.

– Laatste bericht. Een academicus van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang heeft het ministerie van Transport geadviseerd het ontwerp van de verhoogde zesbaans snelweg Bangkok-Chon Buri te herzien om de kosten en luchtverontreiniging te verminderen en de bouwtijd en het onteigenen van grond te versnellen. Het huidige ontwerp gaat uit van twee gescheiden verhoogde rijbanen voor inkomend en uitgaand verkeer waardoor meer pijlers moeten worden gebouwd, meer land moet worden onteigend wat leidt tot een langere bouwtijd.


 

Guru: Alleen in Thailand

15 september – Het is altijd weer een verrassing: waar gaat het redactioneel van Guru, het vrijdagmagazine van Bangkok Post, over? Ik mag het graag lezen, want hoofdredacteur Pornchai heeft een vaak ironische kijk op Thailand. Vrijdag beschreef ze aan de hand van fotootjes enkele ‘unique occurences’ die toeristen kunnen verbazen. Gisteren pikte ik er drie uit. Vandaag weer drie.

1 Behalve op het voetpad rijdende motorfietsers lopen voetgangers nog meer risico’s. Let op los liggende tegels, want als je erop stapt gebeurt hetzelfde als in de Bedriegertjes in Apeldoorn.

2 Het is geen ongewoon gezicht: een hond die voor de ingang van een 7-Eleven winkel ligt om even af te koelen wanneer de deur opengaat. Maar een geit is wel heel uitzonderlijk.

3 Geniet van onze minder dan perfecte teksten in het Engels, zoals op dit bord bij de ingang van de Tham Luang grot in Chiang Rai. Beschouw ze maar als toevallige grappen en een kans om je kennis van de Engelse spelling op te poetsen.


 

T-shirt sage: ’t Is een heksenjacht en dat is het

16 september – De T-shirt sage is een heksenjacht, schrijft BP in haar hoofdredactioneel commentaar van zaterdag. Iedereen die de ‘sage’ heeft gevolgd, zal dat volmondig beamen. Ik heb zelf de gewraakte T-shirts ironisch ‘staatsgevaarlijk’ genoemd alsof de nationale veiligheid wordt bedreigd, een argument dat de junta te pas en te onpas gebruikt om dissidenten het zwijgen op te leggen.

Vijf personen zijn aangehouden: twee mannen van wie verder niets bekend is, en drie vrouwen: een motortaxibestuurder wier moeder haar opdroeg T-shirts te verspreiden, een verkoopster van Thaise desserts en een vrouw die het T-shirt alleen maar droeg. Ze worden allemaal beschuldigd van opruiing en lidmaatschap van een illegale geheime organisatie. Ja, u leest het goed: opruiing, muiterij, opstand zoals mijn digitale woordenboek sedition vertaalt.

De misdaad van deze mensen was alleen maar dat ze in het bezit waren van een klein aantal T-shirts met een klein en vaag logo, waarvan weinig Thai de betekenis wisten. Met dank aan de junta weten ze dat nu wel.

De NCPO beweert dat het logo het symbool is van de Organisation for Thai Federation, een club die de monarchie omver wil werpen en een republiek stichten. De meeste leden daarvan wonen in Laos en de VS, gevlucht voor beschuldigingen wegens majesteitsschennis.

Door de vijf strafrechtelijk te willen vervolgen, wekt het regime bij wetshandhavers, de Thaise bevolking en de internationale gemeenschap de indruk dat bepaalde politieke ideologieën strafbaar zijn ondanks dat de grondwet het recht van vrije meningsuiting garandeert, kapittelt BP het regime. Thailand heeft al een slechte naam op het gebied van mensenrechten en de recente actie van de NCPO maakt het er niet veel beter op.

Om met een persoonlijke noot te eindigen. Wie ontketent een actie om toeristen te weerhouden op vakantie naar Thailand te gaan? Het is eerder vertoond met een oproep om Zuid-Afrika te mijden dat toen nog onder het juk van de apartheid leed of geen Zuid-Afrikaanse Outspan sinaasappelen te kopen. Geen effectiever middel om de junta te bestrijden dan haar te raken in de portemonnee. Want de junta is gebiologeerd door economische groeicijfers, waaraan het toerisme een grote bijdrage levert. (Bron: Bangkok Post, 15 september)

Yogaschool op Koh Phangan geplaagd door seksschandaal

16 september – ’s Werelds grootste tantrische yogaschool gaat tot het eind van het jaar dicht zodat onderzoek kan worden gedaan naar beschuldigingen van aanranding en seksueel misbruik, gepleegd over een periode van 15 jaar op Koh Phangan waar haar vlaggenschip is gevestigd.

Zestien voormalige stafleden en leerlingen hebben daarover een boekje open gedaan in interviews met de Britse krant The Guardian. Ze zeggen dat de school gelegenheid gaf tot verkrachting, seksueel misbruik en dat leider Swami Vivekananda Saraswati vrouwenhaat predikte, een Roemeen wiens echte naam Narcis Tarcau is.

De klagers beweren dat honderden vrouwen zijn misleid om te geloven dat seks met Tarcau lichamelijk en spiritueel heilzaam was. Chlamydia zou ook veel zijn voorgekomen op de school. Vele vrouwen zeggen dat ze de infectie daar opliepen.

De school heeft een open brief gepubliceerd waarin ze vraagt iedereen die zich zorgen maakt, zich te melden. Agama schrijft dat ze haar oprechte excuses maakt voor letsel dat Agama leraren veroorzaakt kunnen hebben. De periode tot het eind van het jaar wordt gebruikt de zaak te onderzoeken en de school te ‘herstructureren’.

Naar verluidt heeft Tarcau het eiland in juli verlaten en is hij niet langer in Thailand. (Bron: website Bangkok Post, 15 september)

Nieuws van de website 16 september

• Dechapiwat Songkha, directeur van het Budget Bureau, schat dat van oktober (het begin van het nieuwe begrotingsjaar) tot maart ruim 200 miljard baht in de economie wordt gepompt. 90 miljard aan investeringen wordt in de eerste helft van het begrotingsjaar verstrekt, 100 miljard baht komt uit niet besteed budget van dit begrotingsjaar.

Verwacht wordt dat volgend jaar de economische activiteit opleeft gebaseerd op een verbeterde groei van 4 procent en de grote investeringsprojecten van de overheid, waaronder de Eastern Economic Corridor (EEC), Southern Economic Corridor en de Special Economic Zones.

Volgend jaar maken enkele infrastructurele projecten een vliegende start, zoals de luchthaven HSL. Ook begint de bouw van een containerdepot, de aanleg van twee tot drie elektrische treinroutes (metro, light rail of monorail), de bouw van U-tapao aerotropolis (airport-centred urban development) en gaat de derde fase van start van de uitbreiding van de havens van Map Ta Phut en Laem Chabang.

De regering streeft naar een economische groei van 5 procent (!) en een hoger bruto binnenlands product om de armoede te bestrijden. De EEC wordt de nieuwe groeimotor voor de Thaise economie. [NB De graphic dateert van 2016 dus geeft misschien de actuele situatie niet meer correct weer]

• Bangkok Poll: Bijna de helft van de respondenten in een Bangok Poll [?] is het niet eens met het verbod op campagne voeren via de social media. Ze vinden dat hen dan informatie wordt onthouden. 34,6 procent is evenmin enthousiast: ze heeft het gevoel dat het land onderontwikkeld is en geen vrijheid kent. 34,3 procent is bang voor chaos en diepere scheidslijnen wanneer campagnes online worden gevoerd en 22,1 procent meent dat het land niet klaar is voor campagnevoeren via dit kanaal. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

• Samut Prakan: Een jonge mannetjes olifant is geëlektrocuteerd nadat die in een put was gevallen en in aanraking kwam met een losse elektriciteitskabel die diende als voeding voor een restaurant. Uit zijn microchip bleek dat hij Plai Panlan heette en uit het district Chumphon of Surin kwam. Tegen de mahout die Dombo [naam olifantje in tekenfilms van Walt Disney] naar het restaurant had gebracht om te bedelen om voedsel, wordt proces-verbaal opgemaakt vanwege overtreding van de Animal Epidemics Act en de Land Traffic Act.

Toen uw redacteur voor het eerst in Bangkok kwam, kwam hij regelmatig bedelende olifanten tegen, maar daarvoor is een stokje gestoken. Ook wel gezien dat bewoners hun kinderen driemaal onder een olifant lieten doorkruipen, wat geluk zou brengen.

• Natuurbeschermers hebben woedend gereageerd op de vervroegde vrijlating van ‘Rhino kingpin’ Chumlong Lemthongthai in Zuid-Afrika, een van beruchtste smokkelaars in Azië van wildleven. Chumlong, oorspronkelijk afkomstig uit Pathum Thani, leidde het beruchte Xaysavang netwerk dat vanuit Laos opereerde.

Hij werd in november 2012 veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf nadat hij had bekend vijftig rhinocerossen te hebben geleverd voor jachtpartijen. Nadat de rhino’s waren omgelegd, werden ze geslacht en werd het vlees verkocht. De hoorns werden naar Azië gestuurd, vermalen tot poeder dat verkocht werd als medicijn en afrodisiacum.

Na strafvermindering resteerde zes jaar waardoor hij in aanmerking kwam voor vervroegde vrijlating. Chumlong is met nieuwe Thaise reisdocumenten op het vliegtuig naar Bangkok gezet, zijn huidige verblijfplaats is onbekend.

• Politieke partijen gaan de komende twee weken algemene ledenvergaderingen houden maar ze puzzelen nog over de details van de versoepeling van het verbod op politieke activiteiten. Pheu Thai vergadert op 20 september om nieuwe bestuursleden te kiezen. Het bestuur van de Democraten buigt zich maandag over de procedure voor het kiezen van een partijleider en houdt op 24 september een algemene ledenvergadering.Thailand’s derde grootste partij Bhumjaithai vergadert ook die dag. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

• Zeventien personen, 5 Nigerianen en 12 Thai, zijn gearresteerd op verdenking van zogeheten online romance scams. Ze zagen kans 48 Thaise vrouwen bijna 6 miljoen baht te ontfutselen. Volgens de politie waren ze lid van verschillende netwerken van oplichters in zeven provincies, waar ze jaagden op Thaise vrouwen die graag wilden trouwen.

• Chinese toeristen met een paspoort van Hong Kong of een Chinees paspoort kunnen voortaan bij Immigration op Suvarnabhumi gebruik maken van poortjes met automatische paspoortcontrole, een systeem dat inwoners van Singapore sinds vorig jaar gebruiken, wat de doorgaans lange wachttijden enorm verkort.

• De afgelopen twee maanden zijn in Phuket en Phangnga 23 zeeschildpadden bezweken nadat ze gepeuzeld hadden van afval in zee. Ze zijn gevonden op het strand waar ze naartoe gingen om eitjes te leggen.

• Mongkol Uthok (67), aka Uncle Wong, zanger en gitarist van de legendarische band Caravan is vrijdagavond op het parkeerterrein van een restaurant in Nonthaburi, waar hij met vrienden had gedineerd, flauw gevallen en overleden aan een hartstilstand.

Behalve gitaar speelde Mongkol ook phin (een soort Thaise luit) en mondharmonica. De vier man tellende band Caravan werd in 1975 opgericht en was met name actief na de volksopstand van oktober 1973 en de massaslachting in oktober 1976. De band maakte negen albums.

Visserij schreeuwt om personeel

16 september – Bangkok Post bevat vandaag vier (4) nieuwsitems. Ja, beste lezers, u leest het goed: vier, want op de voorpagina en pagina 4 staan twee achtergrondverhalen, in BP Special Report geheten, die ik doorgaans oversla. Doe ik deze keer maar niet, anders heeft u niets te lezen. En als bonus doe ik er nog pagina 5 bij, waarop ook een achtergrondverhaal staat naar aanleiding van de verdrinking van een vrouw in een tunneltje in Prawet (Bangkok). [Onvindbaar op de BP website]

Voor de voorpagina heeft BP de vetste kopletter uit de kast gehaald boven een paginagroot verhaal (met een vervolg van een kwart pagina op de 3) over het tekort aan arbeidskrachten in de visserij. De regering heeft haar hoop gevestigd op Memorandums of Understanding met buurlanden om zo gastarbeiders naar Thailand te trekken en ze legaal op trawlers aan het werk te zetten.

Het is bekend: het werk op de vissersboten is zwaar, de werktijden zijn lang en het loon is laag, reden waarom Thai niet staan te trappelen om aan boord te stappen. Maar in plaats van daaraan iets te doen, kiest de overheid voor het inzetten van migranten; een beleid dat volgens mij op de lange termijn geen respijt biedt.

Het is m.i. een doodlopende weg, want de wortel van het ‘kwaad’ wordt niet aangepakt: de ‘middeleeuwse’ werkomstandigheden. Werktijden dienen te worden aangepakt met vaste rusttijden, accommodaties aan boord verbeterd, lonen verhoogd en de inwendige mens van de vissers dient beter bediend te worden.

Well folks, met deze persoonlijke gedachten moet u het nu even doen. ik ga nu eerst ontbijten en laat de krant de krant.

Overheid vist naar nieuwe werkers

16 september – Fishing for new workers, kopt de krant boven het openingsverhaal. BP moet een creatieve koppenmaker hebben, want ik kom vaker dit soort ‘dubbelzinnigheden’ tegen, doorgaans niet te vertalen, maar in dit geval wel met Overheid vist naar nieuwe werkers.

Het achtergrondverhaal haalt van alles uit de kast wat te maken heeft met de tewerkstelling van buitenlanders in Thailand; niet alleen in de visserij maar ook in de visserij-industrie, de bouw (voor 16 procent afhankelijk van buitenlanders) en industrie. Ik beperk me tot de belangrijkste zaken.

Sinds de overheid de straffen op illegale arbeid heeft verhoogd en op illegalen jaagt, is het aantal gastarbeiders verminderd van 110.000 naar 50.000. Het MoU beleid (Memorandum of Understanding) wordt door de overheid gezien als een middel om het tekort te verlichten. Een Memorandum of Understanding is een niet-bindende gentleman’s agreement, afgesloten tussen partijen, in dit geval regeringen. De overheid prefereert dit systeem omdat de buitenlanders dan in de gaten kunnen worden gehouden (mijn vertaling van screened by an state-sponsored process).

Het MoU is een van de drie maatregelen die het ministerie van Werkgelegenheid neemt om de beroepsbevolking op peil te brengen/houden. De andere twee maatregelen zijn verlenging van de werkvergunning van migranten met twee jaar, waarvoor 11.000 migranten in aanmerking komen, wiens werkvergunning eind deze maand afloopt, en migranten die al in Thailand legaal werken, toe te staan een jaar in de visserij te werken. Dat alles ter regulering van de arbeidsmarkt en de bestrijding van mensenhandel als deel van de pogingen een eind te maken aan de IUU-visserij.

Het MoU beleid werd in 2003 geïntroduceerd, maar werd pas vanaf juli 2009 in de praktijk gebracht nadat een MoU met Myanmar was afgesloten. De start verliep rocky (moeizaam) met name vanwege hoge bemiddelingskosten die arbeidsbemiddelaars in rekening brachten. Het beleid kent vele voordelen: bedrijven hebben te maken met laag verloop, wat de kosten van rekrutering en training drukt en de migranten hebben behoorlijke werkcontracten en genieten wettelijke bescherming. Personeelsverloop is vooral in de visserij een probleem, waardoor werkgevers voortdurend op zoek moeten gaan naar nieuwe bemanningen.

De laatste ontwikkeling is het aanbod van Myanmar om 42.000 arbeiders te leveren, aldus minister Adul (Werkgelegenheid). Het land heeft beloofd dat de eersten in november arriveren om in de visserij te werken. In totaal zijn 53.649 nodig om alle vacatures te vervullen. (Zie verder de pagina Migranten 2)

Tot zover mijn samenvatting van het lijvige artikel. Wilt u het helemaal lezen, klik hier (link nog niet beschikbaar).

Tyfoon Mangkhut: Zes provincies worden bedreigd

16 september – Zes provincies bereiden zich voor op mogelijke stormen, door de tyfoon Mangkhut veroorzaakt in gebieden die al onder water staan. Gisteren ging de tyfoon tekeer op de Filipijnen (foto) en 21 districten in Thailand werden geteisterd door felle winden en zware regenbuien, die overstromingen tot gevolg hadden. Nog eens 15.000 huishoudens met 55.000 personen lopen na de stormen het risico van overstromingen.

In de oostelijke provincie Chachoengsao raakte een weg tussen tussen de provincie en Wang Nam Yen (Sa Kaeo) onbegaanbaar door run-off van de bergen. Het districtshoofd van Sanam Chai Khet heeft opdracht gegeven de weg tijdelijk te sluiten om ongelukken met weggebruikers te voorkomen. In twee tambons van het district staat het water 70 cm hoog. Vrijwilligers en ambtenaren komen de mensen te hulp die vast zitten in hun huis.

In de zuidelijke provincie Trang bleven op verschillende plaats zware regens vallen, de districten Palian en Yan Ta Khao werden het hardst getroffen. Het waterpeil in het Lamhin Kwang kanaal dat door de districten loopt, stijgt snel. De autoriteiten hebben de bewoners die langs het kanaal wonen, gewaarschuwd beducht te zijn voor het mogelijk overstromen van de oever. Gouverneur Siripat heeft zijn staf opdracht gegeven kleine boten, toeristen en touroperators te waarschuwen dat ze maar beter niet de zee kunnen opgaan.

Buurprovincie Satun meldt dat het donderdag is gaan regenen waardoor drie districten overstroomden. Ambtenaren inspecteren de schade en houden tot woensdag de regen in de gaten.

Al met eindigt het bericht positief: de overstromingen in de zes provincies nemen ondanks de zware regens van de afgelopen dagen af. De zes provincies zijn Bung Kan, Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Nakhon Nayok (waar uw redacteur ooit woonde), Prachin Buri en Phetchaburi.

Nog eens 17 personen verdacht van fraude door Ponzi netwerk

16 september – Uw redacteur heeft zich ook wel eens ‘bezondigd’ aan een piramidespel dat bekend staat als Ponzi schema, maar dat was vrij onschuldig want bestond uit het sturen van ansichtkaarten. Ik meen dat het toen kettingspel heette.

Maar in Thailand valt geld te verdienen met het Ponzi concept. Veel geld zelfs en het biedt een kanaal om zwart geld wit te wassen. In de laatste Ponzi-zaak heeft de politie arrestatiebevelen aangevraagd voor nog eens 17 verdachten, 17 andere verdachten zijn al eerder beschuldigd van fraude. Verder worden 20 agenten verdacht van betrokkenheid.

11 van de 17 hebben zich al gemeld bij de politie, de overigen hebben gezegd zich de komende dagen aan te geven. Maar het meest pikante van de zaak is dat het netwerk vermoedelijk wordt geleid door Suthip Palitkusolthat, adjunct-hoofd van de afdeling personeelszaken van de RTP.

Volgens adjunct-hoofd Krisakorn van het Police Logistic Office [wat is dat nou weer?] hebben 240 personen een verlies geleden van 500 miljoen baht, waaronder 196 politieagenten. Eigendommen ter waarde van 130 miljoen zijn al in beslag genomen: contact geld, huizen, auto’s en een benzinestation.

De fraude begon vorig jaar toen Suthip commandant van de politie in Loei was en voorzitter van de lokale politiecoöperatie. Hij wordt ervan verdacht agenten te hebben overgehaald om geld van de coöperatie te lenen om eigen schulden bij diverse crediteuren weg te werken. Hij bood ook aan hun inleg te beheren en beloofde een maandelijks rendement van 5.000 baht. Maar Suthip hield zich niet aan zijn belofte.

• Mongkol Uthok (67), aka Uncle Wong, zanger en gitarist van de legendarische band Caravan is vrijdagavond op het parkeerterrein van een restaurant in Nonthaburi, waar hij met vrienden had gedineerd, flauw gevallen en overleden aan een hartstilstand.

Behalve gitaar speelde Mongkol ook phin (een soort Thaise luit) en mondharmonica. De vier man tellende band Caravan werd in 1975 opgericht en was met name actief na de volksopstand van oktober 1973 en de massaslachting in oktober 1976. De band maakte negen albums.

Reacties niet mogelijk