Doi Suthep

21 maart 2018
– Isoc Region 3 heeft gisteren een stokje gestoken voor de bouw van een kantoor voor het Hof van Beroep Region 5 en huisvesting voor personeel van nationaal park Doi Suthep (Chiang Mai) aan de voet van de berg. Bewoners hadden hun zorgen geuit over de gevolgen voor het milieu. Betrokkenen gaan de koppen bij elkaar steken over de toekomst van de bouw.
Wanneer het project is afgerond, biedt het onderdak aan tweehonderd personeelsleden van zeven juridische organen in Chiang Mai. Op change.org wordt de Region 5 Court of Appeal opgeroepen de 147 rai land terug te geven, 22.000 personen hebben al getekend.

28 maart
– Het Office of the Judiciary gaat aan de voet van Doi Suthep (Chiang Mai) door met de [controversiële] bouw van een nieuw kantoor van de Court of Appeal Region 5 en huisvesting voor juridische medewerkers. Secretaris-generaal Sarawut zegt dat het kantoor op de hoogte is van de zorgen van bewoners. Daarom gaat het maatregelen nemen ter verbetering van de omgeving en na de bouw bomen herplanten.
‘We denken dat we in harmonie met de omgeving kunnen co-existeren en we zullen kijken naar nabijgelegen bossen. Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid waaraan we ogenblikkelijk gaan werken.’

Doi Suthep: Groen licht voor bouwproject
29 maart – Ik meldde gisteren al in Kort Nieuws dat het Office of the Judiciary doorgaat met de [controversiële] bouw van een nieuw kantoor van de Court of Appeal Region 5 en huisvesting voor juridische medewerkers aan de voet van nationaal park Doi Suthep (Chiang Mai). Vandaag meldt de krant dat legercommandant Chalermchai het groene licht heeft gegeven om met de bouw door te gaan.
De bouw is al te ver gevorderd om de stekker er nu uit te trekken, zegt hij. Het project is voor 95 procent klaar en wordt binnen twee maanden afgerond. Sinds februari 2013 is al 1 miljard baht besteed. Chalermchai zegt dat het project geen illegaal gebruik maakt van bosgrond (encroachment) of in strijd met wetten is.
Vorige week gaf hij na een inspectie van het terrein door de 3rd Army Region het bevel de bouw stil te leggen nadat de klachten van omwonenden hem ter ore waren gekomen, maar gebleken is dat de bebouwing binnen de toegestane 147 rai blijft.
Burgergroepen hebben gisteren provinciaal gouverneur Paween in een petitie gevraagd om hulp bij de uitleg van het project [?]. Het Treasury Department, dat overheidsland beheert, hebben ze gevraagd de bouwvergunning in te trekken en het landschap in de originele staat terug te brengen. De grond kwam in 1937 in het bezit van het leger. In 2003 kreeg het Office of the Judiciary toestemming voor de bouw en retourneerde het leger de grond aan het Finance Ministry.

31 maart
Het controversiële bouwproject aan de voet van Doi Suthep in Chiang Mai bestaat uit dertien kantoorgebouwen voor de Court of Appeal Region 5 en 45 huizen voor juridisch medewerkers. Het grenst aan nationaal park Doi Suthep. ‘Het blijft betwistbaar waarom de staf juist op zo’n schilderachtige plaats moet wonen’, schrijft BP in haar hoofdredactioneel commentaar van vrijdag. De krant noemt het project onnodig, kostbaar en schadelijk.

1 april
– Morgen probeert de Court of Appeal Region 5 met burgergroepen en natuurbeschermers de lucht te klaren over de bouw van een nieuw kantoor en woningen voor juridisch medewerkers aan de voet van Doi Suthep (Chiang Mai). Het project heeft felle protesten opgeroepen vanwege schade aan het milieu.

6 april
Pagina 2 opent met een follow-up op het controversiële bouwproject aan de voet van Doi Suthep (Chiang Mai). Minister Prawit maakte gisteren bekend dat de bouw wordt stilgelegd. Maandag vergaderen lokaal personeel van Justitie en vertegenwoordigers van het leger over de vraag hoe nu verder met de ontwikkeling van het heuvelachtig terrein, een populaire toeristische attractie in het Noorden.
De toezegging komt tegemoet aan de protesten tegen het project dat bestaat uit de bouw van een kantoor voor het Region 5 Court of Appeal en de bouw van dienstwoningen voor juridisch personeel. Drie milieuactivisten begonnen woensdag aan een mars van 700 km naar Bangkok om hun protest  te onderstrepen.
– Website: Bouw kantoor Hof van Beroep aan de voet van Doi Suthep gestopt

9 april
– De protesten tegen een bouwproject aan de voet van Doi Suthep (Chiang Mai) zijn nog niet verstomd, alhoewel betrokken partijen vandaag vergaderen over de verdere gang van zaken. Morgen hervatten studenten hun woensdag begonnen mars naar Bangkok om premier Prayut een brief te overhandigen met het verzoek het project te beëindigen.
Dat zeiden ze gisteren tijdens een fietsrally van het wereldhandelscentrum in Chiang Mai naar de Region 5 Court of Appeal, eigenaar van de grond waarop kantoren en woningen voor juridisch personeel zijn gepland. De fietsers vervolgden hun tocht naar de grens van een bos bij waterreservoir Huay Tueng Thao waar ze een rite uitvoerden die tot doel had het leven van het bos te verlengen.
BP meldde op 6 april overigens dat de bouw was stilgelegd.

Regering nu aan zet in controversieel bouwproject Doi Suthep
10 april – De regering mag de knoop doorhakken over de toekomst van het controversiële bouwproject aan de voet en op de helling van Doi Suthep in Chiang Mai. De protesten tegen de bouw van de kantoren van het Appeal Court Region 5 en 200 woningen (45 vrijstaande huizen en negen flatgebouwen) voor juridisch personeel en rechters zijn voor het dagelijks bestuur van de Courts of Justice (OCJ), eigenaar van de grond, aanleiding de hete aardappel door te schuiven naar de regering.
Opponenten, milieuactievoerders en bewoners, eisen dat de bouw wordt stopgezet of de bebouwing gesloopt. Sloop van het kantoor van het Hof vinden ze niet nodig omdat het op vlak terrein staat. [In het bericht wordt zowel over kantoor als over kantoorgebouwen gesproken]
Het OCJ- bestuur durft geen beslissing te nemen uit angst voor juridische repercussies wegens contractbreuk en een eis tot schadevergoeding. Het bestuur heeft geen bezwaar tegen tijdelijke opschorting van de werkzaamheden wanneer het bos wordt hersteld.
Gisteren overlegden tegenstanders en autoriteiten met elkaar in legerkamp Kawila (Chiang Mai). De bijeenkomst was op voorstel van de NCPO belegd om meningen te verzamelen. Een hoge ambtenaar van het Forestry Department kantoor in Chiang Mai zei zich zorgen te maken over het risico van grondverschuivingen daar de woningen op een helling van 12 tot 20 graden staan.
– Website: Doi Suthep: Actievoerders eisen verwijdering huizen

Legercommandant heeft een ideetje voor Doi Suthep
11 april – Pagina 2 opent met het bericht dat legercommandant Chalermchai het voorstel heeft gedaan het controversiële bouwproject aan de voet en op de helling van Doi Suthep te gebruiken als voorlichtingscentrum voor de bewoners. Hij lanceerde dat voorstel gisteren en zei: ‘Het landschap moet worden aangepast zodat het overeenkomt met het plaatselijke milieu. Het is niet nodig om daarvoor artikel 44 in te zetten [het omstreden artikel dat Prayut absolute macht verleent].’
Voor het project, een initiatief van het Court of Appeal Region 5, is 147 rai bosgebied kaal geslagen. In aanbouw zijn kantoren voor het Hof en woningen voor juridisch personeel en rechters. Het bos, dat eigendom is van het Treasury Department, fungeert als wateropslaggebied (vergelijkbaar met een spons). Met de bouw is twee jaar geleden begonnen wat bij mij de vraag oproept waarom milieuactievoerders en bewoners pas onlangs in actie zijn gekomen. Volgens de planning worden de gebouwen en woningen in juni opgeleverd.
Premier Prayut wast zijn handen in onschuld. Hij zegt dat de bouwplannen dateren van voor het aantreden van de huidige regering. ‘De regering moet ervoor zorgdragen dat het project in overeenstemming is met de wet en tegemoet komt aan de behoeftes van de mensen.’ Het bericht zegt dat het project al 15 jaar geleden is voorgesteld toen Thaksin’s partij Thai Rak Thai aan de macht was. De regering Yingluck stelde 1 miljard baht ter beschikking.
Adjunct secretaris-generaal Rangsrit van Seub Nakhasathien, een stichting die zich inzet voor het milieu, vindt dat de 45 woningen op de helling gesloopt dienen te worden ondanks de kapitaalvernietiging. ‘De winst van besparing van overheidsbudget is minder dan het verlies aan publiek vertrouwen. Als de autoriteiten het project tolereren, wordt ontbossing op andere plaatsen aangemoedigd. De 45 huizen laten staan vormen een permanent litteken op de heuvel.’

12 april
Pagina 3 is een follow-up op het bericht van gisteren over de suggestie van legercommandant Chalermchai om het controversiële bouwproject aan de voet van en op de helling van Doi Suthep (Chiang Mai) te gebruiken als voorlichtingscentrum voor bewoners. Actievoerders wijzen het idee af, want de gebouwen zijn schadelijk voor het milieu en ze bemoeilijken de waterstroom van de berg. Chalermchai deed zijn voorstel omdat sloop van de 45 woningen, zoals geëist door de opponenten, 200 miljoen zou kosten. Het kantoor van het Hof van Beroep Region 5 hoeft van hen niet te worden gesloopt omdat het op vlak terrein staat.
Coördinator Roopsuwan van een netwerk voor de herbebossing van Doi Suthep zei gisteren dat de mensen in Chiang Mai geen bebouwing in het bosgebied willen. ‘Niemand zou het in zijn hoofd halen het centrum te gebruiken omdat er een vloek op rust. Het project verstoort het lokale ecosysteem; daarom moeten pogingen in het werk worden gesteld om het bos te herstellen.’

Opinie: Doi Suthep, rechterlijke macht is niet de slechterik
15 april – ‘De rechterlijke macht is niet de boosdoener’, betoogt Wasant Techawongtham, voormalig nieuwsredacteur, op de opiniepagina van Bangkok Post. ‘Ondanks de wijdverspreide kritiek meen ik dat ze het meest gerespecteerde deel van de bureaucratie blijft. De emotionele reactie van de bevolking is meer teleurstelling, zoals bij een afgewezen geliefde. De mensen wenden zich nog steeds tot het instituut als laatste redmiddel om recht te zoeken. Hun echte frustratie ligt elders.’
Dit schrijft Wasant naar aanleiding van de Doi Suthep affaire, die de laatste tijd uitgebreid in het nieuws is geweest. Hij is optimistisch: Het ziet er niet naar uit dat functionarissen van het Hof van Beroep regio 5 in Chiang Mai de woningen zullen betrekken die op de helling van de berg voor een bedrag van meer dan 1 miljard zijn gebouwd en voor 98 procent klaar zijn. ‘Als de eis van de tegenstanders wordt ingewilligd om enkele gebouwen te slopen, komt er nog eens een paar honderd miljoen baht bij.’
Een aantal topambtenaren verzet zich tegen sloop; de sloop is een verspilling van belastinggeld. Ze stellen voor de gebouwen voor andere doelen te gebruiken en het gebied te herbebossen. Daarmee erkennen ze dat niet goed is nagedacht over het project. Sommigen menen zelfs dat het in strijd met de wet is.
Wat ook de uitkomst van de lopende discussie wordt; het is zeker dat de zaak de geschiedenisboeken in gaat als voorbeeld van een precedent dat het establishment heeft geschokt. Ongeremde kritiek van de bevolking op de rechterlijke macht was bijna ondenkbaar voordat deze zaak op de social media ontplofte.
Rechtbanken worden doorgaans met ontzag bejegend, daar rechters geacht worden hun taken met de autoriteit van de koning te verrichten. Elke kritiek, hoe klein ook, wordt beschouwd als kritiek op de monarch. Zowel advocaten als leken volgen een strikt protocol wanneer ze commentaar hebben op rechterlijke uitspraken om te voorkomen dat ze worden vervolgd voor minachting van het hof.
Maar zowel bewoners van Chiang Mai als andere Thai hebben eerbied voor Doi Suthep, schrijft Wasant. Elk jaar maken duizenden mensen een pelgrimage naar de berg om eer te betuigen aan de Boeddha op de top van de berg. De berg is onderdeel van nationaal park Doi Suthep-Pui, waar ook het Bhubing paleis staat, de winterresidentie van wijlen koning Bhumibol. Wasant: ‘Het woningbouwproject heeft een akelig stempel op de berghelling gedrukt. Veel bewoners beschouwen het als heiligschennis.’
‘Maar de lokale culturele gevoeligheden zijn slechts gedeeltelijk verantwoordelijk voor de onrust. Er zijn andere, krachtiger onderstromen zoals de langdurige klachten over het establishment’, aldus Wasant die vervolgt met een overzicht van de voorgeschiedenis, waarvan ik alleen noem dat de bevolking nooit is geraadpleegd, het project stilzwijgend is goedgekeurd in 2013 en een jaar later is begonnen. Een milieu-effectrapportage is nooit gehouden.
Mensen die langs de bouwplaats reden, merkten de bouw niet eens op. Pas nadat vorig jaar een luchtfoto was gepubliceerd, sloeg de vlam in de pan. De herhaalde reactie van de rechterlijke macht dat het project niet in strijd met de wet was, deed de zaak geen goed. Die maakte te veel de indruk van meten met twee maten, waarbij de wetsdienaren de wet voor eigen voordeel gebruiken en hard wordt opgetreden tegen minder geïnformeerde armen.
Wasant meent dat de intensiteit van de kritiek versterkt kan zijn door de verstikkende politieke atmosfeer. Het leger kon niet tussenbeide komen want de zaak was a-politiek, dus werd de rechterlijke macht het doelwit van de tegenstanders om hun frustratie en woede over alles wat verkeerd gegaan is onder het regime te uiten: het gebrek aan vrijheid, het meten met twee maten, schokkende ongelijkheid, corruptie en alle andere sociale en economische kwalen waarmee de meerderheid van de bevolking kampt.
Wasant besluit: ‘De junta kan nog proberen het protest de kop in te drukken om te voorkomen dat het uit de hand loopt, maar als ze dat doet, dan brengt ze zichzelf in gevaar. De huidige publieke stemming is confronterend. Dwang om de regels te eerbiedigen kan een boze reactie oproepen met onvoorspelbare gevolgen.’ (Bron: Bangkok Post, 14 april)

Sanitsuda probeert door een rookgordijn te breken
19 april – De opinieverhalen van oud BP-redacteur Sanitsuda Ekachai op de opiniepagina van Bangkok Post zijn doorgaans helder en duidelijk, maar gisteren bakte ze er m.i. niet veel van. Ze probeert antwoord te geven op de vraag waarom pas nu protest is gerezen tegen de bouw van woningen voor tweehonderd rechters en juridisch personeel van het Court of Appeal region 5 op de helling van Doi Suthep. Het antwoord gaat verborgen achter een rookgordijn.
Haar analyse blijft steken in vage beschuldigingen tegen de rechterlijke macht die de tegenstanders attaqueert. ‘Het is dezelfde ouwe truc: wanneer je je zaak niet kunt winnen, leid de aandacht af van je opponenten – of beter nog breng ze in diskrediet. Inderdaad, waarom mensen aanvallen die het bos willen redden, niet degenen die het in de eerste plaats vernielen. De spin* was zo fel dat velen in verwarring raakten en vielen voor de blame game tactiek.’
Het artikel geeft een overzicht van de voorgeschiedenis, maar die is al grotendeels bekend. Het woningbouwproject werd destijds [geen jaartal] goedgekeurd door de pro-Thaksin regering en de bouwopdracht gegund aan zijn maatjes. In 2014 signaleerden bewoners van Chiang Mai voor het eerst dat bos was geruimd bij de voet van de berg. Toen ze bij de autoriteiten probeerden informatie te krijgen, liepen ze met hun hoofd tegen de muur – zoals altijd.
In 2016 toen het bos verder op de helling werd gekapt, hetgeen van verre zichtbaar was, namen de klachten toe, maar de rechterlijke macht dreigde met rechtszaken en belangrijker: het was het jaar waarin koning Bhumibol overleed en het land in diepe rouw werd gedompeld.
Dit jaar riep het enorme litteken hoog op de Doi Suthep wijdverspreide publieke woede op. Luchtfoto’s, gemaakt met drones, maakten duidelijk wat voor kaalslag had plaatsgevonden. De beelden op de social media vonden hun weg door het hele land. De koele reactie van de rechterlijke macht gooide nog eens olie op het vuur.
Ze redeneerde: Het gebied waar de woningen zijn gebouwd – hoewel een bos – is geen bos want het is eigendom van het Treasury Department en niet het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation. Toestemming is verleend voor het gebruik van de grond, het ruimen van het bos en het woningbouwproject, dus het project is legaal – technisch gesproken dan.
Sanitsuda verzucht: ‘Een bos is geen bos. Is dat logisch? Gezien het tegenwoordige milieubewustzijn, waarom wil de rechterlijke macht die geacht wordt het recht te verdedigen, huizen bouwen die grootscheepse bosruiming vereisen? De rechtbank kan het project naar eigen goeddunken legitimeren, maar de bevolking beschouwt het als flagrante hypocrisie.
Armen mogen niet bos bezetten, rechtbankmensen wel. Dit is een klap in het gezicht van 10 miljoen bosbewoners die al tientallen jaren bloot staan aan gewelddadige uitzetting, arrestaties en detenties.’
* Spin is een begrip uit de communicatiemanagement dat duidt op het manipuleren van informatie om de publieke opinie te beïnvloeden.

21 april
De vergadering over het nieuwbouwproject op de helling van Doi Suthep zonder besluit is geëindigd.

23 april
Vaste lezers van Nieuws uit Thailand weten dat ik een bijzondere belangstelling heb voor, beter gezegd mij het meeste zorgen maak over het milieu dat ondanks de lippendienst die eraan bewezen wordt, vaak (altijd?) het kind van de rekening is.
Vandaag is dat het bouwproject op de helling van Doi Suthep in Chiang Mai waar de laatste hand wordt gelegd aan woningen voor tweehonderd rechters en juridisch personeel van het Hof van Beroep regio 5. Honderden bomen zijn ervoor gesneuveld waardoor de grond geen regenwater meer kan absorberen en grondverschuivingen dreigen.
Omwonenden verzetten zich, de rechterlijke macht doet of haar neus bloedt want zegt de wet niet te hebben overtreden. De actievoerders gebruiken nu de social media om steun te verwerven voor hun protest. Gisteren maakte het Network for the Return of Doi Suthep Forest daarmee een begin met de Facebook-account @DoiSuthepMountain.
– Website: Campagne tegen bouwproject Doi Suthep gestart op social media

24 april
De opening van pagina 2 over de protesten tegen het controversiële bouwproject op de Doi Suthep in Chiang Mai compenseerde eveneens mijn angst, want zoals ik gisteren al schreef: het milieu heeft mijn bijzondere belangstelling, met name de berichtgeving over de Mekong, mijnbouw en plannen voor kolencentrales, en nu dus over de berg waarvan een deel is kaalgeslagen om ruimte maken voor de bouw van woningen voor 200 rechters en juridisch personeel van het Hof van Beroep regio 5. De tegenstanders staan klaar voor een ‘oorlog’. [Kranten gebruiken vaak oorlogsretoriek in de kop]

Doi Suthep: Tegenstanders gorden zich aan voor oorlog
24 april – Een civiel netwerk [geen details] gaat deze zondag zijn protest tegen het controversiële bouwproject op de helling van de Doi Suthep (Chiang Mai) uitbreiden [weer geen details]. ‘We willen dat de mensen op 29 april in groten getale komen om te protesteren en premier Prayut andermaal te bewegen de bouw stop te zetten en de bouwplaats terug te geven aan de natuur’, zegt Bannarot Buakhli, een van de protestleiders. ‘Wanneer we geen goed nieuws horen, ontketenen we een oorlog.’
De tegenstanders pleiten voor de sloop van de gebouwen, waaronder een nieuw gerechtsgebouw en volgens dit bericht 45 woningen, maar eerdere berichten reppen over woningen voor 200 rechters en juridisch personeel van het Hof van Beroep regio 5. Volgens het Treasury Department, eigenaar van de grond, bestaat het gebied uit aangetast bos, dat straffeloos in gebruik kan worden genomen.
Het protest bestaat tot nu toe uit een handtekeningenactie op change.org. Verder is verkopers op de Warorot markt in Chiang Mai gevraagd groene borden te plaatsen met de mededeling dat ze niets verkopen aan degenen die het bos willen vernielen.

Opinie: Regime moet aanzien vergeten en doen wat juist is
29 april – En weer besteedt Bangkok Post aandacht aan het controversiële bouwproject aan de voet van de Doi Suthep in Chiang Mai. Ditmaal doet Wasant Techawongtham, voormalig BP nieuwsverslaggever, een duit in het zakje met een verhaal op de opiniepagina van de krant. Me dunkt dat alles over deze zaak zo langzamerhand al is gezegd en geschreven, dus het stuk maakt op mij een vrij overbodige indruk. Maar misschien geldt voor dit soort verhalen hetzelfde als voor reclame: de kracht zit in de herhaling.
Regime must forget ‘face’ and do the right thing kopt de krant. Wasant betoogt: ‘Face (aanzien, prestige) blijft een aspect van de Thaise cultuur dat vaak een obstakel vormt voor pogingen om diverse netelige kwesties op te lossen. In de controverse over het woningproject is de rechterlijke macht in de verdediging gegaan tegen beschuldigingen dat ze het ecosysteem van het bos en een vereerde berg heeft ontheiligd.’
‘Maar justitie heeft de wet aan haar zijde. En voor een overheidstak die dagelijks wetten gebruikt om beslissingen te nemen, is dingen doen volgens het boekje van het grootste belang. Vele leden [van de rechterlijke macht] laten zich niet overtuigen dat er niet-wettelijke maar even relevante gezichtspunten in de samenleving zijn zoals culturele waarden en lokaal geloof.’
Het staat buiten kijf dat Doi Suthep een waardevol natuurgebied is. Bij een studie dertig jaar geleden werden 2.000 plantensoorten gevonden, 320 vogelsoorten, 800 vlindersoorten, 50 soorten zoogdieren, 28 amfibiesoorten en 50 soorten reptielen die allemaal op een symbiotische wijze leefden. Hoewel veel soorten met name de grotere zoogdieren zijn verdwenen, is het gebied nog steeds voor duizenden hun thuis.
Wasant schrijft: ‘Een moderne woonwijk kan nauwelijks deel uitmaken van die symbiose. Het kan nooit een deel van zijn van een bos in zijn natuurlijk staat.’ En daar wou ik het vandaag maar bij laten. Het laatste woord in deze sage is bepaald nog niet gezegd. Oppositiegroepen houden vandaag een grote rally om de regering te bewegen in te grijpen. Wat wordt het: sloop of een nieuwe bestemming? De tijd zal het leren. (Bron: Bangkok Post, 28 april)

29 april
1.250 demonstranten (schatting politie) of misschien duizenden zoals Bangkok Post op haar website schrijft, hebben zondag gedemonstreerd voor de sloop van huizen aan de voet van de Doi Suthep in Chiang Mai. De grote opkomst is een indicatie dat de ergernis van de bevolking groot is. Niet alleen vanwege deze aanslag op het bos en het ecosysteem van de berg, maar ook over tal van andere zaken.
De bevolking heeft na 4 jaar genoeg van de junta, ondanks de ogenschijnlijke rust die de junta heeft gebracht na jaren van conflict en het nodige geweld. Ze snakt naar democratie. Slaat de vlam in de pan? Nieuws uit Thailand houdt u op de hoogte met het laatste nieuws. (Klik hier voor een fotoalbum met acht foto’s van de demonstratie.

‘Doi Suthep is de schat van de mensen in Chiang Mai’
30 april – De demonstratie gisteren in Chiang Mai, die vijfduizend bewoners op de been bracht, is de grootste sinds de militaire coup in mei 2014. Veel demonstranten hadden een groen lint om hun pols gebonden om hun onmin met het controversiële project uit te drukken. Ze eisen sloop van de gebouwde woningen en kantoren en herstel van het bos. Premier Prayut kreeg van hen een ultimatum van een week om opdracht voor de sloop te geven.
Teerasak Roopsuwan, een van de protestleiders, zegt dat Doi Suthep voor de mensen in Chiang Mai al een heilige berg is sinds het Lanna koninkrijk 772 jaar geleden. Het is ook een plaats waar relieken van de Boeddha worden bewaard en waar religieuze ceremonies worden gehouden om hem te vereren. ‘Doi Suthep is de schat van de mensen in Chiang Mai. Ze voelen zich verbonden met de berg, die deel uitmaakt van hun bestaan. Ze hebben het volste recht Doi Suthep te beschermen en het bos dat deel uitmaakt van de gewijde berg.’

Het openingsverhaal van BP vandaag bevat twee kaders: een met een chronologisch overzicht van de affaire sinds 2015 en een met een overzicht van de bouwwerken die er gebouwd zijn. Vooral het tweede levert de gewenste duidelijkheid, want de berichtgeving was de afgelopen maanden vaak onvolledig en slordig.  (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Doi Suthep. Klik hier voor een fotoalbum met acht foto’s van de demonstratie)

Rottend afval bedreigt Doi Suthep
30 april – Op de 4 trouwens nog meer over Doi Suthep, maar dat bericht heeft niets te maken met de demonstratie van gisteren. Hoofd Kritsayam van nationaal park Doi Suthep-Pui zegt zich zorgen te maken over de uitdijende hoeveelheid afval die bezoekers aan de veel bezochte tempel en driehonderd winkels produceren. Het afval en afvalwater schaden het ecosysteem van bossen en nabijgelegen waterbronnen.
Krotsayam vertelt dat elke week vrijwilligers het afval scheiden, zodat het gescheiden kan worden afgevoerd, maar als het aantal toeristen tijdens speciale gebeurtenissen toeneemt, komt het afvalbeheer in gevaar met 30 ton die dagelijks verwerkt moet worden.
Het parkhoofd refereert aan Visakha Bucha dag, waarop pelgrims eer bewijzen aan relieken van de Boeddha. Tussen de 50.000 en 70.000 gelovigen komen dan naar de tempel. Langs de 11 km lange weg naar de tempel bieden vrijwilligers gratis voedsel en drank aan. Minibusjes met toeristen baren de meeste zorgen.
‘De passagiers dumpen hun afval overal omdat ze denken dat het park veel werkers heeft gehuurd om het gebied schoon te maken’, zegt Krotsayam. Een andere uitdaging vormt afvalwater dat door driehonderd winkels bij de tempel wordt geloosd. Het stroomt direct naar de Huai Rap Sadet waterval, die daardoor wordt verontreinigd. In het water zijn zuurstofniveaus gemeten die gevaarlijk zijn voor het milieu. Bezoekers wordt geadviseerd uit de buurt te blijven.
De Waste Water Management Authority en het gemeentebestuur van Tambon Suthep hebben plannen voor een dit begrotingsjaar te realiseren AWZI.

Doi Suthep: Premier Prayut zit met zijn handen in ’t haar
1 mei – Premier Prayut moet slapeloze nachten hebben, vermoed ik. De premier zit er maar lelijk mee in zijn maag : het controversiële bouwproject aan de voet van Doi Suthep. Prayut zit tussen twee vuren: aan de ene kant de bewoners van Chiang Mai die zondag 5.000 man sterk demonstreerden tegen de (bijna afgebouwde) woningen en kantoren, eisten dat ze gesloopt worden en eisten herstel van het bos. Aan de andere kant de rechterlijke macht die geen strobreed wijkt, want de gebouwen staan buiten nationaal park Doi Suthep-Pui en het bos dat daarvoor kaal geslagen werd, was degraded (aangetast).
Prayut lijkt niet te weten hoe deze netelige kwestie op te lossen. Hij heeft overheidsdiensten gevraagd met een oplossing te komen want toegeven aan de eis van de tegenstanders zou niet alleen een enorm gezichtsverlies betekenen voor justitie, maar zo zeggen juridisch experts is in strijd met de wet. Tevens heeft hij opdracht gegeven voor de vorming van een panel.
De premier gaf gisteren tijdens een vergadering van de stuurgroep hervormingen toe dat de controverse voor hem een serieuze zaak is. ‘Alhoewel het project niet in strijd met de wet is, moet rekening worden gehouden met het sentiment van veel lokale bewoners.’
Vice-premier Wissanu zei gisteren dat Prayut artikel 44 niet zal gebruiken om een eind te maken aan het conflict. De rechters en het juridisch personeel voor wie de woningen bestemd zijn, hebben volgens hem gezegd geen problemen te hebben met verhuizing van het project naar elders [?]. ‘De eindbeslissing ligt nu bij de regering.’
Coördinator Teerasak van het Network to Reclaim the Doi Suthep Forest zegt dat de rally van zondag mensen uit alle lagen van de bevolking heeft getrokken en de publieke bewustwording van de zaak heeft vergroot. Indien de regering niet binnen een week een besluit neemt, zullen meer mensen zich verzetten tegen het project.
‘De huizen en kantoren moeten verdwijnen. Niets meer. Niets minder. Wanneer de regering niet gunstig op onze eisen reageert, kunnen we volgende week zondag onze pogingen versterken.’

Woensdag 2 mei
– Het kabinet heeft  minister Suwaphan (PM’s Office) benoemd tot voorzitter van het panel dat het conflict over de bouw van woningen en kantoren aan de voet van de Doi Suthep moet oplossen. Tot nu toe hebben gesprekken ‘veelbelovende resultaten’ opgeleverd, zegt Prayut. De premier wilde gisteren niet zeggen met wie Suwaphan al had gesproken.
Het ultimatum van een een week dat de demonstranten van zondag Prayut hebben gegeven is bij hem niet in goede aarde gevallen. ‘De regering doet haar best alle partijen te verzoenen.’ De Facebook-pagina Thai Khu Fah plaatste gisteren een oproep aan de bevolking haar mening te geven. Na 2 uur had de post al 3.500 reacties opgeleverd met een gelijk aantal voor- en tegenstanders van sloop.

Zaterdag 5 mei
– Actievoerders tegen het controversiële huisvestingsproject aan de voet van de Doi Suthep bereiden zich voor op harde onderhandelingen met overheidsvertegenwoordigers morgen over de toekomst van de woningen en kantoren. Ze krijgen een steuntje in de rug van stadsgenoten die groene linten aan bomen hebben opgehangen, waaronder de bomen langs de stadsgracht. Eigenaren van winkels en woningen, openbaar vervoerders en automobilisten is gevraagd hun steun op dezelfde wijze te verlenen. Minister Suwaphan (PM’s Office) heeft de leiding van de regeringsdelegatie.
De actievoerders eisen de sloop van de 48 woningen, maar dat lijkt een onhaalbare eis. Voormalig voorzitter Tortrakul van het Engineering Institute of Thailand stelt voor de huizen te verplaatsen in plaats van te slopen. Thailand heeft daarvoor de know-how, zegt hij. Behalve de 48 huizen gaat het om drie flats en twee kantoren.

6 mei
De meeste aandacht (qua lengte) krijgt de Doi Suthep affaire. Coördinator Thirasak van het netwerk dat zich verzet tegen de huizen en kantoren die zijn gebouwd aan de voet van de berg, is content met Prayut’s toezegging dat ze niet in gebruik worden genomen zolang de regering de kwestie probeert op te lossen.
Dat zei hij gisteren op een forum. Vandaag overleggen regeringsvertegenwoordigers onder leiding van minister Suwaphan (PM’s Office) met actievoerders over de toekomst van het complex. De tegenstanders pleiten voor sloop, de autoriteiten vinden dat kapitaalvernietiging en voormalig voorzitter Tortrakul van het Engineering Institute of Thailand heeft voorgesteld het hele zaakje te verhuizen.

Doi Suthep: De kou is uit de lucht
7 mei – De regering en actievoerders hebben zondag overeenstemming bereikt over het controversiële woonproject aan de voet van de Doi Suthep in Chiang Mai. Maar wat moet ik mij voorstellen bij de formulering dat ‘het gebied wordt teruggegeven aan het park’?
De 45 woningen en 9 flats voor rechters en juridisch personeel worden niet gesloopt, zoals de eis van de actievoerders luidde, maar welke bestemming ze dan wel krijgen blijft in het vage. Krijgt Thailand zijn eigen spookstad net als Doel in België?
Over de twee kantoorgebouwen en drie flats voor de region 5 van het Hof van Beroep hoefde niets te worden afgesproken want die staan op vlakke grond en niet in het bos op de helling, zoals de andere bebouwing. De geschorste bouw wordt wel afgemaakt om een schadeclaim van de aannemer te voorkomen. Dat is nog een maand werk.
Het woonproject en de manier waarop het tot stand was gekomen, heeft de afgelopen weken veel weerstand opgeroepen, met name de strikt formele opstelling van de rechterlijke macht. Zwartkijkers voorspelden zelfs dat het project de kop zou kunnen kosten van de regering. Maar dat gevaar is geweken: de kou is uit de lucht en dat is het goede nieuws van gisteren. (Bron: website Bangkok Post, 6 mei)

8 mei
– Klap op de vuurpijl: de bouw van woningen en kantoren ad 1 miljard baht aan de voet van de Doi Suthep, een nationaal bosreservaat. Voranai: ‘Dat deed veel stof opwaaien. De voormalige president van het Regio 5 Court of Appeal Office legde uit dat van rechters niet verwacht kan worden dat ze 10 km van de stad Chiang Mai naar de rechtbank reizen. Dus moesten er ook woningen voor hen worden gebouwd.’ [Argument niet eerder gelezen]

Doi Suthep: Sloop, maar zo mag je ’t niet noemen
8 mei – Ik noem ’t de Thaise oplossing: je neemt een besluit maar zegt niet welk of je verhult het zodat niemand gezichtsverlies leidt en iedereen tevreden de onderhandelingstafel kan verlaten. Zondag onderhandelden regeringsvertegenwoordigers onder leiding van minister Suwaphan (PM’s Office) en actievoerders over de toekomst van het controversiële bouwproject aan de voet van de Doi Suthep in Chiang Mai, maar het woord demolition mocht niet genoemd worden.
Slechts een uur kruisten Suwaphan en vertegenwoordigers van 55 burgergroepen de degens. Na afloop zeiden ze dat het gebied waarop de 45 huizen en 9 flats voor rechters en juridische personeel zijn gebouwd wordt ‘teruggegeven aan  het park’. Ze besloten de bebouwing onbewoond te laten en een bilaterale commissie te vormen die toezicht houdt op de herbebossing van het gebied.
‘Deze stappen hebben dezelfde betekenis als demolition’, zei coördinator Teerasak van het netwerk van burgergroepen na afloop van de besprekingen. ‘Ik heb een half uur met de minister getwist over het woord demolition maar hij heeft me gezegd dat het de poging om de zaak op te lossen zou hinderen als gevolg van mogelijke wettelijke zaken. De regering kan daarmee te maken krijgen als ze een compleet overheidsproject sloopt.’
Minister Suwaphan vermeed het woord derhalve zorgvuldig. Toen verslaggevers hem vroegen of het zaakje gesloopt wordt, stuurde hij ze met een kluitje in het riet: ‘We moeten stap voor stap een oplossing zoeken.’
Het resultaat van het overleg op zondag betekent dat het Administrative Office of the Court of Appeal Region 5 twee kantoorgebouwen en drie flats kan behouden, waarvoor geen bos behoefde te sneuvelen. (Bron: website Bangkok Post, 7 mei)

Herbebossing Doi Suthep begint op 27 mei
8 mei – Het ministerie van Milieu heeft bekend gemaakt dat de herbebossing van het gebied met het controversiële bouwproject op 27 mei begint, twee dagen voor National Tree Day, en voor het begin van het regenseizoen. Zaden van inheemse bomen zoals balau, iron wood, de Birmese sal en pradao zijn al ingeslagen. Behalve 1.600 bomen worden vetiver gras en andere grondbedekkers geplant en worden 110 kleine dijkjes aangelegd.
Vandaag vraagt het ministerie aan het kabinet de community forest bill goed te keuren, een wet waarop al tien jaar wordt gewacht. De wet staat bewoners toe een actieve rol te spelen bij het beheer van bossen.

Doi Suthep: Premier wil een backup plan
9 mei – Premier Prayut heeft opdracht gegeven een nieuw woongebied te zoeken voor de rechters van het Hof van Beroep regio 5 en het juridisch personeel nu de regering heeft besloten de huizen die al gebouwd zijn aan de voet van de Doi Suthep niet in gebruik te nemen.
Gisteren bevestigde hij het besluit dat zondag genomen is tijdens overleg tussen regeringsvertegenwoordigers en tegenstanders van het controversiële bouwproject. Ze kwamen overeen het gebied ‘terug te geven aan het nationaal park’ en het gebied te herbebossen.
Maar voor de regering is de kous daarmee niet af. Prayut zei dat de regering gehouden is aan het vinden van een nieuwe locatie. ‘Het zijn overheidsdienaren, dus die hebben het wettelijk recht op accommodatie [verleend door de staat].’
Een nieuw huisvestingsproject mag echter geen dreiging vormen voor het milieu, zei de premier gisteren na de mobiele kabinetsvergadering in Buri Ram. Oftewel zoals de uitdrukking luidt: een ezel stoot zich in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen. Zorgen over het milieu waren de belangrijkste reden waarom het bouwproject tot protesten leidde.
Gisteren belegde adjunct-gouverneur Phutthipong van Chiang Mai een vergadering over de vraag hoe nu verder. Besloten is drie commissies te vormen [zijn ze in Thailand gek op]: twee om het bos te herstellen en een ander dat nadenkt over de vraag wat te doen met de bebouwing.
Het kantoor van het ministerie van Milieu in Chiang Mai heeft de taak gekregen de taken van de commissies verder uit te werken. De vergadering heeft ook toegestemd in een inspectie van de oorspronkelijke grenzen van het 147 rai grote gebied, dat thans eigendom is van het Treasury Department.

11 mei
Doi Suthep: Landmeters begonnen gebied in kaart te brengen

Sloop huizen Doi Suthep stuit op obstakels
24 mei – Dat moet een grote teleurstelling zijn voor al degenen die hebben geprotesteerd tegen de controversiële bouw van woningen voor rechters en juridisch personeel van Court of Appeal Region 5 aan de voet van de heilige Doi Suthep berg in Chiang Mai.
De tegenstanders meenden dat overeenstemming was bereikt over sloop van de woningen en herbebossing van het terrein, maar het Treasury Department maakte gisteren bekend dat sloop niet mogelijk is wegens wettelijke obstakels. Bebouwing betaald uit overheidsfinanciën mag alleen gesloopt worden na 25 jaar gebruik of om militaire geheimen te verbergen.
De regering besloot begin deze maand de 45 woningen en negen flats niet in gebruik te nemen. Het Treasury Department heeft een panel gevormd dat zich buigt over de overdracht van de 113 rai, thans beheerd door ik meen het leger, aan de afdeling en de herbebossing. Herbebossing is geen technisch of juridisch probleem, ze kan direct beginnen. Maar een zorgvuldig afweging is nodig voor het besluit wat te doen met de huizen en de flats die al gebouwd zijn of nog in aanbouw zijn. Een optie is ze te verplaatsen, maar dat is een kostbare zaak.
Volgens het Network for Reclaiming Doi Suthep zijn enkele flats al in gebruik genomen door juridisch personeel en hun gezinnen. Het zal niet eenvoudig zijn hen te vragen om te vertrekken, zegt coördinator Theerasak. Actievoerders hebben bij het project een grote hoeveelheid bouwafval gevonden.

28 mei
Tweeduizend personen, waaronder tegenstanders van het controversiële bouwproject aan de voet van de Doi Suthep (Chiang Mai), zijn begonnen bomen te planten in het kader van de campagne patron parent, dat tot doel heeft het kaalgeslagen gebied te herbebossen. Ze plantten de bomen op een gebied van 23 rai rond de bouwplaats van de 45 woningen en negen flats, want ze werden niet toegelaten tot de bouwplaats. In totaal worden [of zijn al?] 20.000 bomen geplant, waaronder phayung (Siamese rosewood, palissander) en pradu (Burma padauk).

Protest tegen bouw woningen op Doi Suthep laait weer op
18 juni – Even uit het nieuws geweest, maar weer volop in de spotlights: de controversiële bouw van woningen voor rechters en juridisch personeel van de region 5 van het Court of Appeal op Doi Suthep (Chiang Mai). Ondanks de gemaakte afspraken is de bouw van de 45 woningen en 9 flats doorgegaan en zijn enkele huizen al in gebruik genomen.
Een netwerk van actievoerders eist dat ze binnen 10 dagen ontruimd worden om een ‘groot protest’ gepland voor 30 juni te voorkomen. In de kapel van Wat Phra Non Khon Muang is een forum gehouden, vandaag houdt de groep een rally voor het kantoor van de region 5 en plaatst er een bord met de tekst No Man’s Land en morgen biedt de groep de president van het Hof van Beroep een petitie aan met de eis het bouwcontract te annuleren.
De groep zegt dat de grond snel moet worden teruggegeven aan het Treasury Department, voorheen eigenaar van het terrein. Ze pleit voor naleving van het vorige maand genomen regeringsbesluit de 113 rai geen woonbestemming te geven. Het terrein dient te worden herbebost. De rechterlijke macht stelt daar tegenover dat ze de grond legaal in bezit heeft gekregen.
Minister Suwaphan (PM’s Office) ontkende vrijdag dat flats buiten het omstreden gebied al zijn betrokken. Het departement heeft een panel benoemd dat belast is met de overdracht van de grond. Er zijn geen technische of juridische beletselen tegen herbebossing, maar ‘zorgvuldige afweging is geboden voor een besluit over de woningen en flats die al klaar zijn of in aanbouw’.
De minister heeft de gouverneur van Chiang Mai en veiligheidsautoriteiten gevraagd met het netwerk samen te werken. ‘Ik heb alle partijen gevraagd rekening te houden met het openbaar belang en op basis van empathie, begrip en een vriendelijke houding te werken. Wat voor het gebied op de korte termijn kan worden gedaan, doe het alsjeblieft en praat daarna over oplossingen voor de midden en lange termijn.’
Het netwerk heeft ontdekt dat meer bomen zijn gekapt voor de bouw van hekken. Voetafdrukken van zwijnen en wilde katten zijn gevonden en er groeien paddenstoelen. Netwerkcoördinator Teerasak: ‘Nadat de bomen zijn verwijderd hebben we stapels rommel gevonden zowel op de bouwplaats als erbuiten.’
Een andere campagnevoerder zegt dat Doi Suthep een symbool is van Chiang Mai. ‘Het gevecht is voor de spirituele betekenis die van onschatbare waarde is. Afgezien van de schending van de lokale traditie, zal de bouw ook leiden tot overstromingen en grondverschuivingen.’ Volgens de Facebook-pagina Reclaiming Doi Suthep Forest Area hebben die de afgelopen weken al plaatsgevonden na de regens. Op de pagina staan ook enkele foto’s van omgevallen elektriciteitspalen.

21 juni
– De provinciale gouverneur van Chiang Mai heeft van het PM’s Office de opdracht gekregen een nieuwe gespreksronde te beleggen met partijen die betrokken zijn bij het conflict over de controversiële bouw van woningen aan de voet van Doi Suthep.
De tegenstanders hebben de bevolking opgeroepen op 30 juni te demonstreren bij het kantoor van de Appeal Region 5. De gouverneur hoopt door zijn tussenkomst het protest te kunnen voorkomen. Hij zegt dat het eerdere verbod om de bouwplaats te betreden een misverstand was. De minister heeft zijn secretaris naar Chiang Mai gestuurd om de zaak te sussen.
Sinds begin dit jaar wordt fel geprotesteerd tegen de bouw van 45 woningen en negen flats voor rechters en juridisch personeel van de Court of Appeal Region 5. De tegenstanders eisen dat het gebied van 113 rai wordt herbebost. De bouw gaat ondanks een belofte nog steeds door.

29 november
– Het Office of the Judiciary heeft twee aanklachten wegens smaad ingediend tegen leiders van een civiel netwerk dat ijvert voor het herstel van het bos op Doi Suthep in Chiang Mai dat gekapt is voor een controversieel woningbouwproject ten behoeve van rechters en juridisch personeel. Een van de aanklachten heeft betrekking op een mediabriefing die gehouden is nadat het huis van een leider was doorzocht. De andere aanklacht heeft betrekking op het verbranden van een lijkkist uit protest tegen het project.
Het bericht meldt verder dat een provinciale commissie onder voorzitterschap van de gouverneur vasthoudt aan haar besluit 45 huizen en negen flats te slopen waarna de grond wordt teruggegeven aan het Treasury Department om herbebost te worden. De negen flats die al deels bewoond zijn, worden ontruimd.

2 december
De Court of Justice heeft bevestigd dat ze de leiders van de protesten tegen de bouw van een woningcomplex op Doi Suthep voor rechters en juridisch personeel (foto) heeft aangeklaagd wegens smaad en een computermisdrijf.
De aanklacht heeft betrekking op posters en berichten op de social media met een sterke afkeurende tekst en de namen en portretjes van vijf rechters die nog er nog steeds zouden wonen. Aangifte is gedaan in Chiang Mai en een politiebureau in Bangkok, maar alleen tegen de protestleiders, niet tegen degenen die gereageerd hebben op de social media berichten.
Secretaris Saravud wil niet zeggen om hoeveel mensen het gaat. ‘We nemen actie tegen iedereen die volgens de politie betrokken is.’ Hij wijst erop dat de huizen legaal gebouwd zijn en geen eigendom van de rechters zijn.

16 januari 2019
Lang geleden dat het controversiële woningbouwproject op Doi Suthep (Chiang Mai) in het nieuws was. Premier Prayut heeft toestemming verleend voor een krediet van 17,5 miljoen baht om het gebied te herbebossen. De premier heeft de gouverneur van Chiang Mai gelast daar onmiddellijk een begin mee te maken.
Het complex was bestemd voor rechters en stafleden van het Hof van Beroep, regio 5. In een bijzinnetje meldt de krant dat het project verplaatst wordt naar een nieuwe locatie in Chiang Rai, maar daar heb ik nog nooit iets over gelezen. De huidige bewoners van de huizen in Chiang Mai die al in gebruik zijn genomen, vertrekken binnenkort. Over eventuele sloop van de huizen en flats is nog geen besluit genomen. Ik vermoed dat het wel een spookwijk zal blijven.

Commentaar: Rechterlijke macht moet haar verlies in Doi Suthep-zaak accepteren
21 januari – Na een lange periode van twijfel heeft de regering Prayut eindelijk een belangrijk besluit genomen over het controversiële woningbouwproject aan de voet van Doi Suthep in Chiang Mai. Ze heeft een krediet van 17,5 miljoen baht goedgekeurd te besteden aan herbebossing van het gebied waarop bomen gekapt zijn om plaats te maken voor de bouw van 45 huizen en 9 flats voor juridische staf van het Hof van Beroep region 5. Volgens regeringswoordvoerder Buddhipongse begint het werk onmiddellijk.
De aanslag op het bos werd vorig jaar bekend, twee maanden voordat het wijkje zou zijn afgebouwd, toen actievoerders een campagne lanceerden. Sindsdien zijn ze zich blijven verzetten tegen het project. Ze eisen dat de huizen worden afgebroken, maar die eis is (nog?) een brug te ver voor de regering, die bang is voor schadeclaims van de aannemer en nadenkt over een alternatieve bestemming.
In aansluiting op het rehabilitatieplan heeft de regering bepaald dat geen nieuwe bewoners de huizen mogen betrekken en dat de huidige bewoners [aantal ontbreekt] dienen te vertrekken. Het project is verplaatst naar Chiang Rai, maar ook daarover heb ik nog nooit details gelezen.
In haar hoofdredactioneel commentaar van zondag stelt BP vast dat het regeringsbesluit een nederlaag is voor de rechterlijke macht die zich al die tijd heeft verscholen achter het argument dat ze de wet niet heeft overtreden omdat het bos geen beschermde status heeft en dat het bos door het Treasury Department aan het leger was overgedragen voor de woningbouw. Frustrerend voor de tegenstanders was ook dat een milieu-effectrapportage (MER) niet is verricht wat het project een illegaal karakter lijkt te geven.
‘Het is betreurenswaardig dat de rechterlijke macht, terwijl ze vasthoudt aan de legitimiteit in deze zaak, de legitimiteit vergeet’, schrijft BP streng. ‘In haar wanhopig gevecht het project te behouden, heeft het Office of the Judiciary de gevoelens van de bevolking genegeerd. In tegendeel, ze heeft twee actievoerders aangeklaagd wegens smaad.’
BP besluit: ‘Het is noodzakelijk dat het kantoor zijn verlies accepteert en de aanklacht intrekt. De rechterlijke macht zal alleen maar haar reputatie en waardigheid schaden, wanneer ze de zaak voortzet.’

Doi Suthep: BP gaat diep door het stof voor commentaar
24 januari – Er moeten harde woorden gevallen zijn over het commentaar dat BP zondag wijdde aan de Doi Suthep-zaak onder de titel Judiciary should accept its loss. Want gisteren schreef de krant in een bijdrage van een kwart pagina op de opiniepagina dat het commentaar ‘misunderstandings among members of the public’ kan hebben veroorzaakt over de rol van het Office of the Judiciary.
Me dunkt: een opvallende knieval voor de rechterlijke macht.
In de BP-reactie wordt één fout ruiterlijk toegegeven. De krant had geschreven dat het OJ twee lokale actievoerders wegens smaad had aangeklaagd, maar het heeft alleen geklaagd bij de politie en gevraagd om nader onderzoek. De klacht was gebaseerd op het ‘dreigend’ karakter van hun acties, omdat ze flyers hadden verspreid met de namen en foto’s van rechters die in het gebied werkten.
Ook op andere punten neemt de krant gas terug, zij het omzichtig geformuleerd. Zoals: ‘Onze opinie dat het OJ gevoelens van de bevolking heeft genegeerd, kan onterecht zijn geweest.’ De reactie die als titel heeft Clarifying ‘Doi Suthep’ editorial is ondertekend door de redactieraad van de krant.

Reacties niet mogelijk