Thais nieuws 1-15 oktober

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor de betrouwbaarheid steek ik mijn handen niet in het vuur.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op themapagina’s. Dat zijn pagina’s waarop alle berichten over een bepaald onderwerp zijn gebundeld. Alle themapagina’s staan opgesomd op de pagina Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.
Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

Voor het nieuws van 16-30 september zie onder het kopje Thailand. Voor ouder nieuws zie de zwarte menubalk bovenaan de pagina onder het kopje Buitenland.

 

Commentaar: Doodstraf smet op blazoen Thailand

15 oktober – Thailand heeft een kans gemist om deel te worden van de meerderheid in de wereld door de internationale dag tegen de doodstraf deze week te negeren, nadat het midden juni te midden van veel publiciteit de excutie van een jonge gevangene had uitgevoerd.

Enkele dagen nadat Theerasak Longji, veroordeeld wegens moord met voorbedachten rade in 2012 in Trang, ter dood was gebracht, verdedigde premier Prayut de straf als een essentieel middel om de orde en vrede te bewaren en ernstige misdrijven af te schrikken.

In het hoofdredactioneel commentaar van gisteren hekelt Bangkok Post de hypocriete houding van Thailand vis-à-vis de doodstraf. De executie was in strijd met de herhaalde beloftes van het regime om te werken aan afschaffing van de doodstraf, met name toen het in 2014 lobbyde voor een zetel in de UN Human Rights Council.

Twee jaar later tijdens de tweede Universal Periodic Review van Thailand gaf het land aan stappen te zullen zetten in de richting van afschaffing. De afschaffing was sinds 2009 ook een permanent en niet bereikt doel van de National Human Rights plannen. Sinds dat jaar was de doodstraf niet meer uitgevoerd, waardoor het land de facto de doodstraf had afgeschaft.

Thailand behoort tot een van de weinige landen, waaronder Japan, die de doodstraf beschouwen als afschrikking, een argument dat geen enkel hout snijdt. Wat heeft de regering in de praktijk gedaan om voortgang te boeken? BP antwoordt klip en klaar: Het antwoord is eenvoudig: niets. Feitelijk hebben de autoriteiten onder de regerende militaire junta stappen gezet die in strijd zijn met haar belofte en die Thailand’s voornemen ondermijnen.

Volgens de International Federation for Human Rights heeft het land een bedenkelijke reputatie gezien de stijging van het aantal ter dood veroordelingen van 55 in 2014 naar 63 in 2018. De organisatie maakte in april 2018 bekend dat het aantal gevangenen on death row (in de dodencel) een hoogterecord in de afgelopen vier jaar van 517 gevangenen had bereikt: 415 mannen en 102 vrouwen. Bijna de helft van de mannen en 93 procent van de vrouwen was veroordeeld voor een drugsvergrijp.

De federatie merkte ook op dat Thailand zich is blijven distantiëren van de resoluties in 2014 en 2016 van de VN Algemene Vergadering over het instellen van een moratorium op het gebruik van de doodstraf.

En terwijl Thailand onder het militair regime een stap terug zet, heeft zuiderbuur Maleisië aanzienlijke vorderingen geboekt. Deze maand heeft Kuala Lumpur gezegd dat het voor alle misdrijven de doodstraf zal afschaffen en alle in behandeling zijnde excuties zal stoppen. De Maleisische minister van Justitie maakte een week geleden bekend dat morgen [maandag] amendementen op wetten die de doodstraf kennen, aan het parlement worden aangeboden.

Liever vandaag dan morgen, schrijft BP, dient het regime te erkennen dat het nooit op de doodstraf kan vertrouwen als afschrikking. De doodstraf is niet acceptabel, met name in een land met een rechtssysteem dat ontsierd wordt door fouten, met soms twijfelachtige politieonderzoeken en welig tierende zondebokken.

BP besluit: Preventie door sterke sociale en ethische maatregelen dient de sleutel te zijn om de misdaad aan te pakken. Levenslang zonder een om te zetten termijn is een meer acceptabele en efficiënte strafoptie voor mensen die afschuwelijke misdaden plegen. Het regime dient te beseffen dat Thailand’s houding op het gebied van mensenrechten bezoedeld blijft. Het regime kan in december wanneer de Algemene Vergadering van de VN bijeenkomt een begin maken door het moratorium te steunen. (Bron: BP, 14 oktober)

Nieuws van de website 15 oktober

• Een zeldzame berggeit is zaterdagavond op de Uttaradit-Denchai Road in Uttaradit door een pickup truck aangereden en omgekomen. De politie trof de vrouwelijke bestuurder naast haar voertuig aan. Ze zegt dat het dier plotseling de weg overstak. De wagen werd beschadigd.

Experts hebben vastgesteld dat het om een Sumatraanse berggeit (kambing-oetan) gaat uit het capricornus sumatraensis geslacht waarvan vermoed wordt dat ze bijna uitgestorven is. Het dier op de foto leeft in dierentuin Dusit.

• Een kleine meerderheid van de respondenten (51,39 pct) in een peiling van het National Institute for Development Administration (Nida Poll) heeft weinig of geen vertrouwen in de senatoren die voor het eerst uitsluitend benoemd worden en niet meer (voor de helft van de Senaat) gekozen. Ze geven als reden dat de bevolking geen enkele invloed op hun benoeming heeft en betwijfelen of de senatoren zich echt voor de bevolking en het land zullen inzetten. 46,23 procent zegt wel vertrouwen te hebben.

De peiling werd van 10 tot 12 oktober gehouden, nadat de Kiesraad had besloten om te beginnen met de selectie van de 250 senatoren. Daarvan worden zes benoemd uit hoofde van hun functie, 50 worden geselecteerd uit 200 gekozen gegadigden en 194 geselecteerd uit een lijst van ‘mensen die geschikt zijn om senator worden’.

De zes ex-officio senatoren zijn de commandanten van de drie strijdmachtonderdelen, de opperbevelhebber, het hoofd van de RTP en de permanent secretaris van Defensie. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

• De zestien voornamelijk Aziatische landen die onderhandelen over wat het grootste vrijhandelsgebied ter wereld wordt, hebben zaterdag tijdens een 1-daagse vergadering in Singapore enige vooruitgang geboekt maar of het lukt de RCEP voor het eind van het jaar in werking te laten treden, is onzeker.

Een gezamenlijk verklaring zegt dat er weliswaar enkele gaten zijn gedicht, maar verschillen blijven. Niettemin hopen de landen tegen het eind van het jaar het eens te zijn over een pakket resultaten, dat in augustus is vastgesteld. Het pakket heeft betrekking op goederen, diensten, investeringen en intellectuele eigendomsrechten. (Zie verder de pagina Trans-Pacific Partnership)

• In een huis in Hua Hin is zaterdagavond het naakte lichaam van een vrouw gevonden met zeven steekwonden in haar nek. De politie was gealarmeerd door buren die een smerige stank hadden geroken. Het lichaam van de vrouw, dat kruiselings in een grote plastic container in de badkamer lag, was al begonnen te ontbinden. Vermoedelijk was de vrouw drie dagen dood. Ze was eerder door vier familieleden als vermist opgegeven. De overige informatie over onder andere twee mannen en een vrouw die het huis waren binnen gegaan, is niet erg duidelijk dus laat ik maar achterwege.

Update: De politie vermoedt een verband met de suïcide van een man die op een spoorwegovergang in Cha-Am, buurgemeente van Hua Hin, door een trein werd overreden. Een getuige heeft gezien dat de man op een motorfiets aankwam en op de rails ging liggen, waarna de trein naar Sungai Kolok over hem heen reed. De man had het huis gehuurd waar de vrouw was gevonden. De politie vermoedt dat de twee daar ruzie hebben gekregen waarbij de man de vrouw doodde.

• Een Amerikaan van 78 is zaterdag in Surat Thani met zijn auto op een motorfiets ingereden. Bestuurder en duopassagier overleefden de botsing niet. Een getuige in een andere auto heeft verklaard dat de Amerikaan hem inhaalde en daarna de macht over het stuur leek te verliezen. De Amerikaan werd slechts licht gewond. Hij is behandeld in het ziekenhuis.

• Familiedrama in Nakhon Si Thammarat. Tijdens een felle woordenwisseling tussen een vader en zijn zoon van 29 raakte de vader dodelijk verwond. De zoon probeerde het pistool dat de vader uit hun huis had gehaald en waarmee hij driemaal in de lucht had geschoten, uit zijn handen te wringen, maar daarbij viel een schot dat de vader in zijn heup raakte. Hij verloor zoveel bloed dat hij later in het ziekenhuis aan de verwonding overleed. De zoon heeft toegegeven tijdens de schermutseling de trekker te hebben overgehaald.

• Pheu Chart, een van de twee partijen die beschouwd worden als back-up partij voor het geval Pheu Thai wordt ontbonden, heeft zondag haar tweede ledenvergadering gehouden. Ook leden van Pheu Thai, UDD-voorzitter Jatuporn Prompan en Airee Kranara, voormalig hoofd beveiliging van de UDD, woonden de vergadering bij. De vergadering was belegd om het partijreglement vast te stellen en het logo van de partij te wijzigen. Zo’n 500 leden gaven acte de présence. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

• Lifestyle hotels zijn in opmars in Azië, dankzij jonge gasten die authenticiteit zoeken, gemeenschaps en lokale ervaringen, gecombineerd met innovatief design, goede verbindingen en gerieflijke locaties, aldus de Hotels and Hospitaity Group van JLL, de internationale investerings, diensten en management groep.

‘De opkomst van lifestyle hotels in Azië wordt gevoed door de demografie, met name van opkomende markten als India en China’, zegt Andrew Langston van JLL Asia Pacific.

Op de foto een hotelkamer van ASAI, het nieuwe milennial-minded hotelmerk van hotelketen Dusit International. Bedden van superieure kwaliteit en hogedruk regendouches (douches met fijne waterstralen) zijn er standaard.

• Verwarring over de vraag of politieke partijen donaties mogen accepteren. De nieuwe partij Future Forward die in één week 20 miljoen baht ontving, is daarvoor op de vingers getikt. Vice-premier Prawit zei vrijdag dat dit niet is toegestaan, maar zijn collega Wissanu meent dat het wel mag.

Volgens Prawit dienen partijen eerst toestemming aan de NCPO te vragen, die verantwoordelijk is voor het ‘handhaven van vrede en orde’ maar een nadere toelichting gaf hij niet. De huidige versoepeling van het verbod op politieke activiteiten voorziet volgens hem niet in het accepteren of verwerven van donaties.

Wissanu meent echter dat de NCPO donaties niet heeft verboden. De Kiesraad heeft daarover de NCPO niet geraadpleegd. Dankzij de versoepeling mogen partijen leden werven en moeten ze lidmaatschapsgelden incasseren. Andere bronnen van inkomsten zijn niet genoemd. ‘Het is aan de Kiesraad om te beslissen of ze deel uitmaken van een een campagne.’

Zoals bekend zijn verkiezingscampagnes nog verboden totdat het verbod geheel wordt opgeheven, wat in december wordt verwacht. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Zwangere leerlingen van school sturen wordt verboden

15 oktober – Cijfers ontbreken, maar het schijnt voor te komen: leerlingen die zwanger raken, worden van school gestuurd. In een kader, ingebouwd in een artikel over het plan een nieuw ministerie voor de bevordering van research en innovatie te vormen, meldt de krant dat volgend jaar april een verbod van kracht op deze praktijk van kracht wordt. Het geldt voor het gehele onderwijsveld: lagere scholen, middelbare scholen, universiteiten, beroepsopleidingen.

Het verbod dat de formele vorm van een ministeriële regeling heeft, is gebaseerd op de Act for Prevention and Solution of the Adolescent Pregnancy Problem. Het bevat een waslijst aan verplichtingen. Ik licht er enkele uit: Onderwijsinstellingen zijn verplicht voorzieningen voor zwangere leerlingen te treffen, zodat ze hun studie kunnen voortzetten. Ze moeten de jonge moeders voor en na de geboorte vrij geven en ze moeten klassen aanpassen.

Ik noem verder: Ze moeten adviseurs aanstellen die met de ouders van de zwangere leerlingen samenwerken om hulp te bieden en hen voor te lichten over hoe met anderen in de samenleving te leven. Wanneer leerlingen voor controle moeten komen, dienen ze vervoer te regelen. Verder en dat lijkt mij de belangrijkste maatregel: ze moeten seksuele voorlichting geven. Onderwerpen zijn relaties, seksueel gedrag, welzijn, seksediversiteit en gelijkheid.

De regeling stelt ook eisen aan het onderwijzend personeel. Onderwijsinstituten dienen onderwijzers aan te nemen met een passende houding en doceervaardigheden en het vermogen om de leerpsychologie van leerlingen te begrijpen. Ze moeten voorlichting geven over het voorkomen en oplossen van ongewenste zwangerschappen.

Het artikel noemt geen cijfers en ik heb ze ook niet bij de hand, maar ik weet wel dat Thailand vrij hoog scoort op het gebied van tienerzwangerschappen. (Zie verder de pagina’s Onderwijs 2)

Strategieplan oogst lof en ergernis

14 oktober – Misschien denkt u nu: wat een vreemde keuze om Nieuws uit Thailand te openen met nieuws uit een kadertje en de overige nieuwsitems over te slaan. Maar als oud-onderwijzer en oud-hogeschooldocent ben ik nu eenmaal geïnteresseerd in alles wat met onderwijs te maken heeft, dus zo raar is dat niet. Maar ik zal het hier goed maken: Bangkok Post opent met reacties op het zaterdag in de Royal Gazette gepubliceerde 20-jaren nationale strategieplan.

Het document van 72 pagina’s [!] is opgesteld door panels, benoemd door de NCPO, begin juni goedgekeurd door het kabinet en een maand later door de NLA. Doel is van Thailand in 2037 een ontwikkeld land te maken. Het bevat beleidsvoornemens op het gebied van veiligheid, economie, milieu en duurzaamheid. Het plan benadrukt ook verzoening en eenheid, baan- en inkomenszekerheid en bevat maatregelen op het gebied van voedsel, energie en water.

Politici zeggen bereid te zijn het plan te volgen maar ze zijn bevreesd dat het gezien de lange periode die het bestrijkt verouderd raakt en dat het niet in de praktijk wordt gebracht. Critici zeggen dat het een middel voor de junta is om in de toekomst gekozen regeringen kwijt te raken. Eerdere berichten noemen het dwingende karakter: toekomstige regeringen zouden geen beleidsruimte meer hebben en aan handen en voeten gebonden zijn.

Regeringswoordvoerder Sansern zegt dat premier Prayut de bevolking heeft gevraagd het plan te bestuderen zodat ze begrijpt welke richting het land uitgaat. ‘De strategie en hervormingen zijn onderling met elkaar verbonden. De eerste vijf jaar is de belangrijkste periode daar de volgende regering het kader dient te volgen, alhoewel het kan worden aangepast. De premier wil niet zijn macht continueren.’

Waarnemend adjunct secretaris-generaal van voormalig regeringspartij Pheu Thai Chavalit Vichayasuthi zegt dat politici het plan dienen te bestuderen en zich moeten voorbereiden het te volgen. Hij plaatst als kanttekening: ‘De wereld verandert heel snel. De nationale strategie elke 5 jaar aanpassen kan te laat zijn. En er mag geen straf zijn voor degenen met andere beleidsdoelen. Het aanpassen van de grondwet heeft voor mij een hogere prioriteit dan deze wet in het bijzonder te veranderen.’

Voormalig parlementslid Rachada Dhnadirek (Democraten) noemt het plan een goed ding: ‘Ik zie het niet als een bedreiging daar het alles omvat. En zelfs wanneer het iets specificeert, is het in overeenstemming met wat elke regering sowieso zou doen. Belangrijker is de implementatie. Begrijpen overheidsdiensten werkelijk hun rol en zetten ze zich in om de strategie zonder corruptie te implementeren?’

Nuttaa Mahttana van de groep People who want elections zegt: ‘Het probleem van het plan is niet alleen dat het veroudert, maar ligt in de macht om een gekozen regering weg te sturen. Elke regering die een beleid volgt dat niet in overeenstemming is met de nationale strategie krijgt te maken met juridische actie.’

Ook roodhemdleider Weng Tojirakarn is kritisch. Hij schrijft op Facebook dat de nationale strategie de macht van de junta regering lange tijd kan verlengen. Weng vraagt de bevolking om bij de verkiezingen op anti-regime kandidaten te stemmen en zich te verzetten tegen de grondwet, het strategieplan en al het politieke werk van het regime.

Zo, beste lezers, lieve lezeressen, u heeft nu weer meer dan goed voor u is over de politieke verwikkelingen gelezen, dus ik laat het hierbij.

Grote drukte op toeristische bestemmingen

15 oktober – Het strand van Bang Saen en omgeving was dit weekend een gewilde bestemming voor toeristen om zich te verpozen. Op zaterdag, de eerste dag van het lange weekend, had de verkeerspolitie de handen vol aan het regelen van het drukke verkeer. De dagjesmensen waren gelokt door foto’s van het heldere weer in Chon Buri.

Winkeliers op het strand zeiden dat de toestroom van bezoekers hen geen windeieren heeft gelegd. Ze roemen het heldere water en het schone en mooie strand. [Toen ik er lang geleden was, was het strand smerig]

Saowapa Sawatpeera, directeur van het Institute of Marine Science van de Burapha universiteit zegt dat de zeewind in het begin van het jaar en het getijde veel rommel en modder naar de kust hebben gebracht, maar de wind is gedraaid en er waait nu een aflandige wind waardoor het water helder is en kwallen ontbreken.

In Nakhon Phanom trokken duizenden (bij)gelovigen gisteren in de vroege ochtend naar de tempel Phra That Phanom om aan een ceremonie deel te nemen voor de zeven naga’s die de tempel en de stad beschermen. In de tempel worden ook relieken van de Boeddha bewaard.

Andere locaties waar drommen toeristen naartoe trokken, waren de Saphan Mon brug in Kanchanaburi, nationaal park Phu Hin Rong Kla en de markt van Mae Sot (Tak). Veel accommodaties waren volgeboekt.

Kort nieuws maandag 15 oktober

– Het nieuw benoemde hoofd van de Thaise onderhandelingsdelegatie bij de vredesgesprekken met het zuidelijk verzet staat z’n mannetje, zegt commandant Pornsak van de Vierde Legerregio (Zuid-Thailand). Hij meent dat de pogingen om vrede te brengen in het Zuiden onder zijn leiding vorderingen zullen maken.

Pornsak zong op een forum van Isoc Region 4 in Yarang (Pattani) de lof van de nieuwe man, generaal Udomchai, voorheen commandant van het Vierde Leger. Hij zei dat de afscheidingsbeweging ‘een belangrijke drijvende kracht’ blijft achter het zuidelijk geweld, doelend op de verzetsgroepen die zich van Thailand willen afscheiden en de republiek Patani willen stichten.

– Follow-up op het bericht over partijdonaties (zie Nieuws van de website van vandaag). Politieke partijen mogen donaties accepteren mits ze via de Kiesraad toestemming vragen aan de NCPO, zegt Kiesraad secretaris-generaal Jarungvith.

Hij maakte gisteren een eind aan de verwarring naar aanleiding van de waarschuwing die Future Forward (FF) had gekregen na 20 miljoen baht te hebben geïncasseerd.

Voor donaties van particulieren geldt een maximum van 1 miljoen baht en voor rechtspersonen van 10 miljoen baht per jaar. Doel van die beperking is partijen te vrijwaren van beïnvloeding door financiële supporters.

FF partijleider Thanathorn zei gisteren dat de partij geen donaties had ontvangen. De 20 miljoen bestond uitsluitend uit lidmaatschapsgelden en was verdiend met de souvenirverkoop. Hij zei dat FF 300 miljoen baht als streefbedrag heeft. De partij legt elk kwartaal financiële verantwoording af.

Intussen heeft de Kiesraad in tambons centra gevormd om de bevolking voor te lichten over de verkiezingen. Partijen mogen de social media gebruiken [ook daarover was verwarring ontstaan] mits ze zich houden aan de regels van de Kiesraad, waaronder een verbod op het belasteren van anderen. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– De Duke of Gloucester arriveert vandaag in Bangkok om de banden tussen Thailand en het Verenigd Koninkrijk aan te halen. De Britse ambassadeur is verheugd over zijn komst. Hij wil hem graag de successen van Britse ondernemers in Thailand laten zien. De hoge gast brengt ook een bezoek aan het Jim Thompson House en woont een herdenkingsdienst bij naar aanleiding van de voltooiing van de Birma spoorweg, 75 jaar geleden. De hertog, aka Prins Richard, is een neef van koningin Elizabeth.

– Nog een snippertje politiek nieuws [Sorry]. De vier ministers die lid zijn geworden van de pro-regime Palang Pracharath partij, brengen vandaag een bezoek aan de drijvende Khlong Lap Mayom markt in Taling Chan (Bangkok). Ze praten er met burgergroepen, wat kritiek heeft opgeroepen van Pheu Thai omdat ze daarmee het verbod op politieke activiteiten zouden overtreden. Of dat zo is, dient zorgvuldig bekeken te worden, zegt het hoofd van het Department of Legal Affairs, een afdeling van het Kiesraadkantoor.

– Laatste bericht, in BP opening pagina 4, bij mij een kortnieuwsbericht. Voor de vorming van het nieuwe ministerie van Higher Education, Innovation, Research and Science moet nog veel werk verzet worden. Er moeten drie wetten worden aangenomen. De vrees bestaat dat dit niet tijdig kan gebeuren. Staatssecretaris Udom (Onderwijs) zegt dat ‘een wonder’ nodig is om het ministerie voor de verkiezingen op te tuigen. Het ministerie is een fusie tussen Ohec en het ministerie van Science and Technology.


 

Bij Black Canyon Coffee

14 oktober – Klokslag 10 uur was ik gisteren in Black Canyon Coffee, een koffiehuis met een kleine kaart aan koude en warme gerechten. De internetverbinding was er perfect. Eerst mijn Facebook column van die dag geplaatst, een aflevering van het feuilleton Het grote geluk van Mac en Theresia, daarna Nieuws uit Thailand, dat ik ’s ochtends al in Word had gemaakt, dus met copy and paste was de klus geklaard en ten slotte illustraties erbij gezet.

Om elf uur was NuT klaar, een uur voor de door mijzelf opgelegde deadline van 12 uur. Dus de abonnees op de nieuwsbrief in Nederland en België zullen niet eens gemerkt hebben dat internet er in mijn hotel uit lag. Dat was gedaan uit respect voor de op 13 oktober 2016 overleden monarch Bhumibol.

Ik blijf trouwens dit besluit maar raar vinden. Een fototentoonstelling, boeddhistische ceremonie, het leggen van kransen, giften geven aan monniken zijn een logisch eerbetoon aan de populaire, zeg maar aanbeden koning, maar internet sluiten past niet in dit rijtje.

Volgens de staf van het hotel waar ik verblijf, duurt de sluiting tot dinsdag. ’t Is geen ramp, Black Canyon Coffee schenkt prima koffie. Gisteren bestelde ik er een merengue gebakje bij. Viel ook niet tegen.

Ik ken de zaak van een andere locatie, waar ik wel eens afspreek met Nederlandse kennissen. Die bevindt zich op loopafstand van skytrain station Asok en metrostation Sukhumvit. Ik heb er wel eens ontbeten. Misschien moet ik er ook een keer een warme maaltijd nuttigen, hoewel de meeste gerechten me niet bekend voorkomen. Maar de plaatjes op de menukaart helpen een keus te maken.

Bhumibol’s filosofie van het genoeg
Teruggekeerd op mijn kamer herlas ik de vier artikelen in BP, gewijd aan de festiviteiten van die dag en Bhumibol’s goede daden. Moest weer even doorbijten vanwege alle lofuitingen over de man – als nuchtere Hollander houd ik niet van dit overdreven gedoe – maar het artikel over zijn visie op duurzame landbouw is interessant.

Bekend zijn Bhumibol’s ideeën over de sufficiency economy. Bhumibol adviseert een ontwikkelingsstrategie die bestaat uit drie stappen: self-reliance (zelfvertrouwen), forming alliances en ten slotte het inschakelen van externe krachten. Uit onderzoek is gebleken dat de helft van alle projecten alleen de eerste en derde fase toepast.

Maar de deelnemers slaan het cruciale middendeel over. Ze negeren het vormen van sterke coöperaties omdat ze menen geen gemeenschappelijk doel te hebben. De alliantie valt uiteen zodra het project eindigt en het geld, ter beschikking gesteld door de overheid, is besteed.

De dorpelingen worden hebzuchtig, lenen te veel geld of proberen hun bedrijf uit te breiden hoewel ze daarvoor niet genoeg expertise hebben. Of het bedrijf verbrokkelt door bemoeienis van tussenpersonen of outsiders, die aanvankelijk hoge prijzen bieden voor de verbouwde producten, maar die zakken na verloop van tijd omdat de dorpelingen elkaar beconcurreren.

Tja, community development of zoals wij het in Nederland noemen opbouwwerk kent vele haken en ogen. Maar wanneer alle stappen zijn gezet, is de toekomst verzekerd. Het artikel noemt een project in de provincie Nan, dat kruidenshampoo en haartonic maakt uit lokale kruiden. De dorpelingen begonnen bescheiden met als enig doel aan de armoede te ontsnappen. Ze maakten producten voor eigen gebruik door kruiden uit een lokaal bos te gebruiken. Daarna riepen ze de hulp in van experts van de Kasetsart universiteit en begonnen hun producten in een grote supermarkt te verkopen. Ze openden ook eigen online winkels.

‘Succesvolle projecten hebben ter zake kundige leden die weten wat ze willen’, zegt Orapan Klongmalai, docent duurzame ontwikkeling aan de Thammasat universiteit. ‘Ze gaan behoedzaam te werk en zetten alleen grote stappen als de tijd daarvoor rijp is. Simpel gezegd: ze doen wat wijlen de koning heeft gesuggereerd.’ (Bron: BP, 13 oktober)

Internet is terug

14 oktober – Ik had er al op geanticipeerd: de receptie kletst uit haar nek toen ze zei dat internet er drie dagen uit zou liggen, terwijl alleen op zaterdag herdenkingen waren georganiseerd ter nagedachtenis aan koning Bhumibol. ’s Avonds was de verbinding hersteld.

Vaak zegt de receptie maar wat – misschien om van mijn ‘gezeur’ af te zijn – hoewel ik alleen maar om feiten vraag geen vage informatie.

Dus ik kan weer Nieuws uit Thailand in mijn kamer maken. Hoef niet te betalen voor elk kopje koffie, maar ik zal het merengue gebak van Black Cayon Coffee wel missen, want dat was verrukkelijk.

Bhumibol’s visie op waterbeheer leeft voort

14 oktober – Meer succes dan zijn ideeën over de sufficiency economy lijkt Bhumibol’s visie op watermanagement te hebben, alhoewel je dat niet zou zeggen gezien de dagelijkse stroom van berichten over overstromingen.

In 1995, toen Bangkok overstroomde, haalde Bhumibol een oud idee van stal: de aanleg van zogeheten kaem ling (apenwangen), vernoemd naar het gebruik van apen om in hun wangen bananen te bewaren om ze later op te eten. Dat gebruik kun je ook toepassen bij water, volgens Bhumibol een van de belangrijkste natuurlijke hulpbronnen om de groei van ’s lands economie te vergroten en natuurrampen te voorkomen.

Kaem ling zijn kleine wateropslaggebieden die lokaal aangelegd kunnen worden en geen grote investeringen vergen zoals stuwmeren. Het mes snijdt aan twee kanten: ze dienen om regenwater op te vangen in het regenseizoen en water te bewaren voor het droge seizoen. Dat is met name van belang voor de rijstverbouw, want die vereist veel water.

Dat Bangkok overstroomde, had de stad aan zichzelf te wijten want veel waterwegen waren opgeheven om plaats te maken voor wegen, woningen en andere gebouwen. Ook elders in het land kampen bewoners met de negatieve gevolgen van ongeplande urbanisatie. Om gedurende het regenseizoen water op te slaan, tekende Bhumibol een kaart van Bangkok en vroeg de lokale autoriteiten onderzoek te doen naar geschikte plaatsen om water op te slaan.

Meer van Phayao
Als geslaagd voorbeeld noemt het artikel kwan Phayao (meer van Payao), toevallig goed bekend bij mij omdat mijn eerste Thaise vriendin uit het gebied kwam. Het Phayo Lake is het grootste zoetwatermeer in het Noorden.

In 2009 werkten het Hydro and Agro Informatics Institute (HAII) en andere diensten samen om de waterkwaliteit en ecologie van het meer te verbeteren. Het toentertijd vierde grootste zoetwatermeer in het land was een aangetaste waterbron geworden, verstopt met onkruid en sediment. Het was ook ondiep geworden, waardoor de waterkwaliteit was verminderd en de visvoorraad was geslonken. Dorpelingen die voorheen vis konden vangen in het meer, moesten vis gaan kopen op markten elders.

Het team liet dijkjes aanleggen om sediment op te vangen, verwijderde ongewenst onkruid en zette vis uit in het meer, die inheems was in het gebied. Daardoor konden dorpelingen weer vis vangen en meer inkomen verdienen. Dat alles gebeurde op advies van Bhumibol.

Nadat het onkruid en sediment waren verwijderd, nam de opslagcapaciteit van het meer toe met 370.000 kubieke meter water. 43.785 rai boerenland kon bevloeid worden waarvan 16.500 huishoudens profiteerden.

Royol Chitadron, adviseur van HAII die tientallen jaren werkte in door de koning geëntameerde waterprojecten, zegt: ‘Kaem ling is niet alleen een maatregel om overstromingen en droogtes te voorkomen, maar ook een inkomstenbron voor de lokale bevolking. Als die voordeel behaalt uit een plaats, zullen ze die beschermen. Dat is de duurzame wijze van conservering, ontwikkeld door Bhumibol.’ (Bron: BP, 13 oktober)

Dammen, stuwmeren en reservoirs
Thailand heeft 4.758 dammen: 33 grote, 463 middelgrote en de rest kleintjes. De stuwmeren en reservoirs kunnen slechts 10 procent van de jaarlijkse regenval opslaan. De rest wordt afgevoerd naar de Golf van Thailand.

In de berichtgeving in Bangkok Post komt het woord stuwmeer niet voor, maar wordt telkens gesproken over een dam. Als het gaat om de capaciteit, vertaal ik het woord dam met stuwmeer.

De vaak genoemde Chao Phraya dam is een zogeheten run-off dam, wat betekent dat hij geen water kan opslaan. De dam zorgt ervoor dat het waterniveau stijgt wanneer dat nodig is, of hij vertraagt de stroom. Als de stroomsnelheid minder dan 2.800 kubieke meter water per seconde bedraagt, wordt het water naar beide zijden van de rivier omgeleid waar een systeem van kanalen het water reguleert. Boven die snelheid stroomt het via spillways (overlaten) verder.

Meer over overstromingen op de pagina Overstromingen, die tal van commentaren en achtergronden bevat. Aanbevolen! (Bovenstaande informatie is ontleend aan diverse bronnen)

 

Nieuws van de website zondag 14 oktober

• Duizenden Thai hebben zaterdagavond op Sanam Luang (foto) een kaarsje aangestoken ter nagedachtenis aan koning Bhumibol die twee jaar geleden op 13 oktober overleed. De aanwezigen namen ook 89 seconden stilte in acht. Bhumibol overleed in zijn 89e levensjaar. Klik hier voor meer foto’s van de herdenkingen op de Royal Plaza en elders in het land.

• De chauffeur van een minibusje Bangkok-Lop Buri, die donderdag een vrouwelijke passagier in haar gezicht sloeg, krijgt een boete van 5.000 baht en is door Transport Co zeven dagen geschorst. De exploitant van het busje heeft het advies gekregen hem te ontslaan. Het incident werd bekend door een video die het slachtoffer op Facebook had gezet. De chauffeur zegt haar geslagen te hebben omdat hij kwaad was dat de vrouw hem genoemd had in een telefoongesprek met een collega.

• Het al vaak genoemde 20-jaren nationale strategieplan is in werking getreden, aldus een publicatie in de Royal Gazette. Het document van 72 pagina’s [!] is opgesteld door panels, benoemd door de NCPO, begin juni goedgekeurd door het kabinet en een maand later door de NLA.

Doel is van Thailand in 2037 een ontwikkeld land te maken. Het bevat beleidsvoornemens op het gebied van veiligheid, economie, milieu en duurzaamheid. Het plan benadrukt ook verzoeningen en eenheid, baan- en inkomenszekerheid en bevat maatregelen op het gebied van voedsel, energie en water.

• De provincie Prachuap Khiri Khan heeft een campagne gelanceerd om bezoekers naar stranden en woongemeenschappen te lokken. In bijgaand filmpje wordt het allemaal haarfijn uitgelegd.

• De drie gevangenen die donderdag kans zagen in een gestolen gevangeniswagen te vluchten, hebben niet lang van hun vrijheid kunnen genieten. Ze zijn zaterdag in de bergen van het district Thung Tako (Chumphon) aangehouden. De politie was getipt door bewoners die hadden gezien dat ze de grot hadden verlaten waarin ze zich verborgen hielden, om eten te zoeken. Het drietal, evenals twee anderen die de benen namen bij het provinciaal gerechtsgebouw en direct werden gestopt, staan terecht voor drugshandel.

• Zeezigeuners oftewel etnische Moken voeren in de provincie Phangnga een moeizame strijd tegen bedrijven die hun traditionele begraafplaats in bezit nemen. Ze zeggen dat de autoriteiten te zwak zijn om hen te beschermen en te helpen hun traditionele leefwijze te behouden. Van de begraafplaats worden voortdurend stukken grond afgeknabbeld voor de aanleg van wegen en toegangswegen naar hotels. Volgens een dorpshoofd is nog slechts 2 rai over van de oorspronkelijke 8 rai.

De problemen zijn al voorgelegd aan de lokale en hogere autoriteiten, inclusief de commandant van het Vierde Legerkorps, maar tot nu toe heeft dat nog geen resultaat opgeleverd. Coördinator Withawat Thepsong van het Andaman Sea Gypsy Network zegt dat de huidige impasse niet nieuw is. Sinds de tsunami het gebied in 2004 verwoestte, zijn drie commissies gevormd die zich hebben beziggehouden met grondrechten, maar ze hebben weinig voortgang geboekt.

Donderdag vergaderen de Moken met de gouverneur van de provincie om de problemen te bespreken. Op de foto een begrafenis op de bedreigde begraafplaats.

Thaise sporters stellen niet teleur

14 oktober – Laat ik vandaag Nieuws uit Thailand maar eens beginnen met twee sportnieuwtje, want aan het nieuwskatern met vijf binnenlandpagina’s valt weinig eer te behalen. Het is veel Bhumibol en nog eens Bhumibol wat de klok slaat – ik zou bijna postuum een hekel aan die man krijgen.

Nee, dan de sportprestaties: in Jakarta eindigde Thailand als zevende op de Asian Para Games met 23 gouden, 33 zilveren en 50 bronzen medailles, in totaal 106 medailles. Een succes zeggen commentatoren. En op de Youth Olympics excelleerde de 15-jarige gewichtheffer Thipwara Chontavin: ze won zilver in de vrouwen 63 kilo klasse, en badminton ‘star’ Phitttayaporn Chaiwan scoorde een bronzen medaille.

In Buenos Aires won het land tot nu toe 1 gouden, 3 zilveren en 9 bronzen medailles en verwacht wordt dat er bij boksen nog wel enkele bijkomen. Het toernooi, eerder in het nieuws omdat voetbalteam Wild Boars ervoor was uitgenodigd, eindigt vrijdag..

Verder in het sportkatern een terugblik op de MotoGP, verreden op het circuit van Buriram. Thailand was de ‘echte winnaar op het spektakel’, kopt de krant. Bij het artikel een foto van twee Thaise ‘schonen’ met vier erg grote borsten (D-cup?) en een dolenthousiaste winnaar Marc Marquez.

Tijdens zijn verblijf in Thailand werd de Honda-rijder gevolgd door een groot aantal fans. De viervoudig wereldkampioen uit Spanje maakte een ritje langs enkele bezienswaardigheden in Bangkok, zoals de Giant Swing en het Democracy Monument, reed een tuk-tuk en at khao moo daeng (rijst met rood varkensvlees en een zoete saus).

Duizenden Thai eren koning Bhumibol

14 oktober – THAIS HONOUR LATE KING kopt de krant boven een paginabrede foto van koning Vajiralongkorn die in de Amarin Winitchai Throne Hall van het Grand Palace een merit-making ceremonie leidt, gadegeslagen door prinses Sirindhorn en andere leden van de koninklijke familie. De nieuwe koning is weinig in het nieuws, eigenlijk alleen als hij verplichte nummers moet uitvoeren.

Zus Sirindhorn daarentegen mag niet klagen over media-aandacht; zij lijkt de rol van Bhumibol te hebben overgenomen die regelmatig het land introk totdat zijn gezondheid dat niet meer toestond. Tijdens elk bezoek maakt ze aantekeningen en foto’s en neemt ruimschoots de tijd om met bewoners en organisatoren te spreken. Lijkt me een sympathieke vrouw, ik zou wel een kopje thee met haar willen drinken [met de pink omhoog].

Goed, het openingsverhaal dus: wat valt erover te vertellen? Eigenlijk niets van belang. Neem de openingszin From dawn to dusk, Sanam Luang – the country’s ceremonial ground in front of the Grand Palace – was filled with a sea of yellow. Niet bepaald een observatie waarvoor een redacteur zijn stoel hoeft  uit te komen. Niettemin trokken verslaggevers naar Sanam Luang. Bangkok Post sprak er met enkele Thai, zoals een medewerker van het districtskantoor Prawet, die zei: ‘Overbodig om te zeggen, maar koning Bhumibol is altijd in mijn hart geweest. Toch voelde ik de noodzaak hier in persoon te komen om hem respect te betuigen – om de sfeer te proeven.’

Een ambtenaar van het ministerie van het ministerie van Industrie, samen met haar 27-jarige dochter gekomen, zegt: ‘Het is hartverwarmend om te zien dat zelfs na twee jaar een zee van mensen nog steeds bijeen komt om hem te eren.’

Uit het artikel krijg ik niet de indruk dat de redactie op andere plaatsen is wezen kijken. Het artikel eindigt met enkele cijfers uit een opiniepeiling van het Research Institute for Community Happiness and Leadership. 73 procent zei de samenleving vrede te willen brengen, een samenleving die sinds 10 jaar verdeeld is door politieke conflicten, merkt de krant daarbij snedig op.

Tentoonstelling in het Nationaal Museum met decoraties van de crematie.

Ter herinnering aan de koninklijke crematie

14 oktober – Het tweede artikel naar aanleiding van de herdenking van Bhumibol’s overlijden heeft meer body. Het ministerie van Cultuur gaat een Museum of the Royal Cremation of His Majesty Bhumibol Adulyadej bouwen om alle kunstwerken en materialen die gebruikt zijn bij de bouw en decoratie van het koninklijk crematorium te laten zien. Het ontwerp is voor 90 procent klaar, de bouw begint naar verwachting in 2019 en eindigt in 2020. ‘Als het klaar is om de deuren te openen, wordt dit museum een van de must see museums in Thailand’, zegt architect Alongkorn Karnchanakuha.

Het museum (kosten 800 miljoen baht) wordt gebouwd op een terrein van 200 rai in Pathum Thani waar het Koning Rama IX Archief en het Supreme Artist Museum staan. Het gebouw van twee verdiepingen krijgt het uiterlijk van het Royal Crematorium.

Het artikel geeft een gedetailleerd overzicht van de pracht en praal die er allemaal te zien is en waaraan ruim een jaar is gewerkt. Bijvoorbeeld: alleen al aan de urn en lijkkist is acht maanden gewerkt. Beide zijn gemaakt van welriekend sandelhout uit nationaal park Kui Buri in Prachuap Khiri Khan. De lijkkist telt 30.000 stuks houtsnijwerk in 24 patronen die 132 Garuda (half mens, half vogel, de dienaar is van Narayana) opsieren.

Op de begane grond wordt het verhaal verteld van de hindoe-boeddhistische ideologie die ten grondslag ligt aan het goddelijk koningschap. Op de eerste verdieping zijn alle sculpturen te zien die bij het crematorium stonden. Daaronder de vier grote godheden Shiva, Indra, Brahman en Narayana. Verder de garuda, naga (slang), singha (leeuw) en kinnari, (half mens, half vogel wezens).

Kort Nieuws zondag 14 oktober

– Na een verhoor van 10 uur heeft Pansak Mongkolsilp bekend eigenaar Pracha Worothat van een benzinestation in Sa Keao te hebben gedood en zijn echtgenote te hebben verwond. Die overleefde de aanslag dankzij het feit dat zij zich dood hield.

Pansak was de vorige eigenaar van het benzinestation dat onder zijn leiding verlies maakte. Hij wilde het terugkopen toen hij zag dat Pracha er goed aan verdiende. De ruzie daarover was al twee jaar aan de gang.

De politie heeft het strafblad van Pansak, een voormalige politieofficier, gelicht. Daaruit bleek dat hij betrokken is geweest bij twee andere opvallende moorden [geen details].

– Een 13 jaar oude jongen heeft zijn bewustzijn terug gekregen, vijf maanden nadat hij tijdens zijn werk in een autowasserij geëlektrocuteerd was en buiten bewustzijn was geraakt. De moeder, die de hulp heeft ingeroepen van de Pavena stichting voor kinderen en vrouwen, zegt dat de eigenaar zich al die tijd niet om de jongen heeft bekommerd.

De gezondheidstoestand van de jongen is verbeterd, want hij kan zijn ogen openen, maar hij kan zich nog niet bewegen. De knaap werkte in zijn schoolvakantie in de wasserij en verdiende 200 baht per dag, aldus de moeder.

– Nu vraagt u zich misschien af: waar zijn pagina 2 en 4? Pagina 2 bevat de gebruikelijke rubriek The Big Issue op zondag, ditmaal over Prayut’s bezoek aan Japan en zijn vijfde belofte over de verkiezingsdatum, en pagina 4 is een fotopagina met foto’s van de herdenkingen in Bangkok. De halve pagina bestaat uit een portret van Bhumibol omgeven door gele bloemen dat te zien is op Sanam Luang.

De rubriek Urban Life op pagina 5 is gewijd aan de stad Khon Kaen die door de regering is gekozen als model smart city voor andere provincies. Thans wordt in Khon Kaen de Smart City Expo 2018 gehouden, waarin een beeld wordt gegeven van alle projecten die van de stad een slimme stad moeten maken. Met als thema ‘Be supportive and move forward together’ worden innovatieve ideeën belicht om de bus en light rail netwerken te verbeteren.

Op de foto boven een digitale weergave van de geplande light rail. In het kader een overzicht van de ontwikkeling van Thailand 1.0 naar Thailand 4.0.


 

Geen internet uit eerbied voor Bhumibol

13 oktober – Het overlijden van koning Bhumibol, twee jaar geleden op 13 oktober, wordt op tal van plaatsen in het land herdacht, vaak al vrijdag gebeurd, omdat zaterdag een vrije dag is. Aan het begin van de avond ging internet er bij mij uit. Navraag bij de receptie van mijn hotel leerde dat dit de reden was om de stekker eruit te trekken. Uit eerbied voor de geliefde monarch.

Hoe groot het gebied is dat het drie dagen zonder internet moet stellen, wist de staf niet. Wifi in Black Canyon Coffee in het pand van Big C Extra bij mij in de buurt bood uitkomst. Maar die ging pas om 10 uur open. Nieuws uit Thailand gered, maar wel later verschenen. Ook fijn: kan weer emailen en mijn Facebook bijwerken. Dus de ‘schade’ valt mee.

Nieuws van de website 13 oktober

• De drie gevangenen die in Chumphon kans zagen bij het vervoer naar de provinciale rechtbank te ontsnappen, zijn nog niet getraceerd, maar de politie zegt dat ze hen op de hielen zit. Het drietal dat aan elkaar vastgeketend is, houdt zich vermoedelijk schuil in de bergen van de provincie.

De politie heeft al stelling genomen in de huizen van hun families voor het geval dat ze daar naartoe zouden gaan. Ze acht het onwaarschijnlijk dat ze via een mangrove bos naar zee zijn gezwommen vanwege de ketens.

Volgens een eerder bericht had de gevangenbewaarder die hen en zeven anderen in een pickup truck naar de rechtbank bracht, het sleuteltje in het contactslot laten zitten, maar dit bericht zegt dat ze het sleuteltje afpakten. Met het voertuig ramden ze het hek om de rechtbank, waarbij ze een andere gevangene aanreden. Het bericht zegt dat ze gevangen zaten wegens drugshandel en niet, zoals in het vorige bericht gemeld, wegens autodiefstal. De pickup truck is later 10 km vanaf de rechtbank in een rubberplantage gevonden.

• Een Duitse toerist heeft donderdag een dodelijke val gemaakt vanaf de derde verdieping van de passagiersterminal op Suvarnabhumi. De 52-jarige man belandde op een betonnen balk bij een toilet achter een belastingvrije winkel in zone E. Hij kreeg ter plaatse eerste hulp. In het Samitivej Suvarnabhumi ziekenhuis lukte het artsen niet hem in leven te houden. De man had op 7 oktober via Dubai moeten vliegen naar Zurich maar was op het vliegveld gebleven.

• Een 72-jarige vrouw die een verdoving had gekregen voor een facelift in een schoonheidskliniek in Thonglang (Bangkok) is donderdagavond overleden. De arts die de leiding had, heeft verklaard dat de vrouw een allergische reactie kreeg. Ze was in de kliniek voor een ‘silk lift’, een niet-chirurgische ingreep. De arts beschikt over de vereiste vergunning. De politie moet nog nagaan of de kliniek ook een licentie had.

• Het lichaam van een gepensioneerde Amerikaan is donderdagavond door de politie gevonden in zijn huurhuis in Khon Kaen. De politie was gealarmeerd door omwonenden die een sterke stank hadden geroken. Nadat de deur was geforceerd, trof de politie de man aan op een bed op de begane grond.

Vermoedelijk was hij al drie dagen dood. De Amerikaan maakte elke dag een wandeling door de wijk, maar niemand had hem de afgelopen twee à drie dagen gezien. De man, zo is gebleken, was voor behandeling aan een acute hernia in het ziekenhuis geweest. In het huis zijn plastic zakjes met medicijnen gevonden.

• Van Noord tot Zuid en van Oost tot West doen alle mensen in het koninkrijk goede daden voor hun geliefde koning Bhumibol om zijn sterfdag twee jaar geleden te herdenken. Met deze hoogdravende zin begint het bericht over de festiviteiten die ter ere daarvan in het hele land zijn belegd. Hoogtepunt is een ceremonie, zaterdag op de Royal Plaza. Om zes uur geven gelovigen er giften aan monniken en op Sanam Luang worden om zeven uur kaarsjes aangestoken. De festiviteiten zijn georganiseerd door de regering en de gemeente Bangkok. De BMTA verzorgt vervoer per gratis shuttlebus naar de twee plaatsen.

In andere provincies zijn ceremonies gepland bij Provinciehuizen en districtskantoren. Daar 13 oktober, de sterfdag van de koning, een vrije zaterdag is, hebben veel particuliere en overheidskantoren al op vrijdag religieuze ceremonies gehouden. Ambtenaren en vrijwilligers zijn de werkdag begonnen met het schoonmaken van straten en kanalen.

Koning Bhumibol overleed na een lang ziekbed op 13 oktober 2016 in het Siriraj ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft een expositie met zijn portretten ingericht. Een koffiehuis in Khon Kaen hangt van boven tot onder vol met portretten, gemaakt door de eigenaar, in totaal negentig stuks. Op de foto potloodtekeningen van de musicerende vorst.

• Minister Grisada (Landbouw) heeft zijn excuses aangeboden voor de dierenwelzijnswet die veel kritiek heeft opgeroepen vanwege de hoge legeskosten bij registratie van honden en katten en hoge boete bij overtredingen.

De wet is één dag na goedkeuring door het kabinet al teruggetrokken door het ministerie, maar van uitstel komt geen afstel. De minister zegt de wet door te zetten maar met gratis registratie in het begin en soepeler gevolgen. Instellingen met veel huisdieren, zoals tempels en stichtingen alsmede dierenwinkels, krijgen een vrijstelling voor een bepaald aantal.

De wet is een amendement op de Cruelty Prevention and Welfare Animals Act van 2 jaar geleden.  Doel is een eind te maken aan het grote aantal zwerfhonden in tempels en op de openbare weg, een doelstelling die ook wordt onderschreven door critici van de wet.

Grisada zegt verrast te zijn door de felle kritiek omdat de tekst van de wet al een maand op de website van het Department of Livestock Development had gestaan. Het wetsvoorstel wordt nu onder de loep genomen door de Raad van State en betrokken partijen en gaat daarna naar de NLA.

De 15 (plus 1) lijstjes van Thailand

13 oktober – Thailand voert in de wereld tal van lijstjes aan en die positie is niet altijd iets om trots op te zijn. Guru, het ondeugende en creatieve vrijdagmagazine van Bangkok Post, diepte er 15 op en ik voeg er 1 aan toe: het land met het op één na hoogste aantal verkeersdoden ter wereld.  Merkwaardig dat Guru die over het hoofd heeft gezien, want dat is wel een van de bekendste.

Een andere bekende is dat Bangkok al twee jaar achtereen beschouwd wordt als de beste stad, uit een lijst van 23 steden, om op straat een vorkje te prikken. Dat heeft CNN vastgesteld, ik niet want ik eet nooit op straat aan gammele tafeltjes op kleine, keiharde krukken in een ambiance van uitlaatgassen en luidruchtige motorfietsen.

Iets waar het land best trots op mag zijn, zeker in vergelijking met Nederland, is dat een glazen plafond ontbreekt. Vorig jaar werd 31 procent van de topposities in het land bekleed door vrouwen, dit jaar 42 procent, waarmee het land de derde plaats ter wereld bekleedt. Vooral in de gastvrijheid en toerisme sector delen Thaise vrouwen de lakens uit. Het land staat ook op het gebied van Spa en welness aan top. Spa behandelingen en massages zijn een must voor toeristen; dat lijdt geen twijfel want je struikelt in elke stad over massagesalons.

US News meldt dat Thailand het beste land is om een bedrijf te beginnen. Criteria zijn onder andere de levenskwaliteit, corruptie en adventure, waarover 21.000 mensen over de hele wereld zijn ondervraagd. Volgens de Wereldbank duurt het 5 dagen om een bedrijf te beginnen, wat Guru niet verbaast want je hoeft maar door de stad te wandelen of je komt tal van nieuwe winkels tegen, met name restos (horeca?).

Een paar lijstjes ontbreken, behalve de verkeersongelukken: alcoholgebruik, prostitutie en corruptie, maar dat zijn geen zaken om trots op te zijn en Guru laat ze begrijpelijkerwijs onvermeld. (Bron: Guru, Bangkok Post, 12 oktober)

Waar was jij toen …?

13 oktober – ’t Is een bekende vraag die mensen elkaar wel eens stellen: Waar was jij toen…? Bijvoorbeeld: Waar was jij toen Kennedy vermoord werd of toen de Twin Towers werden aangevallen? Vandaag luidt de vraag: Waar was jij toen op 13 oktober 2016 bekend werd gemaakt dat koning Bhumibol was overleden?

Ik weet dat nog wel. Ik was aan het biljarten in Hot Male 2, een bar in Soi Pratoochai, een zijstraatje van Thanon Surawong waar ik toen vaak – en nog steeds trouwens – kwam. Er staat één pooltafel en de koffie van buurman Maxis is van redelijke kwaliteit, maar het belangrijkste pluspunt van de zaak zijn de comfortabele fauteuils. ’t Is de enige bar waar je een beetje behoorlijk kan zitten, als je zoals ik weinig zitvlees hebt.

De dood van de geliefde monarch werd bekend gemaakt door een in het zwart geklede premier Prayut. Het overlijden was geen verrassing, want de medische bulletins van het Royal Household Bureau waren al pessimistischer geworden. De premier zou [later?] bekend maken dat een rouwperiode van een jaar in acht zou worden genomen. Het kledingadvies luidde: zwart of wit.

Ik kan me niet herinneren dat het bruisende uitgaansleven in het straatje onmiddellijk tot stilstand kwam of dat de tv-programmering die avond werd vervangen door een necrologie.

Niemand barstte in tranen uit, mijn gezelschap in ieder geval niet. De alcohol bleef vloeien, de doorgaans harde muziek werd niet getemperd of vervangen door stemmige rouwmuziek. Het spelletje pool kon ongestoord worden afgemaakt, internet bleef in de lucht, in tegenstelling tot vandaag en de komende twee dagen.

Gelukkig is de krant vandaag wel verschenen zoals elke dag en op het gebruikelijke tijdstip aan het hotel bezorgd. Gelukkig wel, hoef ik niet met mijn duimen te draaien want ik maak Nieuws uit Thailand altijd in concept in Word en plaats de tekst na correctie op de website. Alleen kan ik dat vandaag pas doen als Black Canyon Coffee open is (zie Geen internet uit eerbied voor Bhumibol).

Geen nieuws vandaag

13 oktober – Het is denk ik vandaag de eerste keer dat Nieuws uit Thailand moet melden: Er is geen nieuws. Want het katern met binnenlands nieuws is in zijn geheel gewijd aan de herdenking van Bhumibol’s overlijden en de grootste daden die hij voor het land heeft verricht. Ik noem de koppen:
• Pagina 1: Late King’s memory to be celebrated (met als uitgelicht citaat: I wanted to do good deeds to honour the late king and painting is what I’m good at. Kriksak Woraphum, artist Khon Kaen)
• Pagina 2: Two years pass but love strong as ever (The late King left an edelible mark on the country. Wissanu Krea-ngam, deputy prime minister)
• Pagina 3: Villages interpret late King’s philosophy, en: Siriraj symbolises Rama IX’s spirit (Lots of people come here every day in order to pay respect to the late King as well as his parents. Aunty to lottery ticket seller)
• Pagina 4: King Rama IX’s water legacy lives on (If they benefit from a place, they will protect it. Royol Chitadron, adviser to hydro and informatics institute)

Het enige nieuws dat BP vandaag meldt, bestaat uit een bericht over de dierenwelzijnswet (al gemeld in Nieuws van de website) en drie kortjes in de rubriek InBrief, waarvan twee al gemeld in Nieuws van de website (Woman dies during facelift, Cops close in on three escapees) en een niet eerder genoemd: Bangkok buses to get QR payments. Op drie routes wordt daarmee een proef gedaan, zegt een bron familiar with the project.

Verder valt op dat in alle advertenties de lof wordt gezongen van Bhumibol, wat eens te meer bewijst: de een z’n dood, is de ander z’n brood.

Thailand trekt een blik monniken open

13 oktober – Om het wat oneerbiedig te zeggen: Thailand trekt vandaag een blik monniken open. Maandag wordt om 18 uur op de Royal Plaza een gebedsbijeenkomst met 207 monniken gehouden ter ere van de voorgaande monarchen van de Chakri dynastie. Op de bijeenkomst, die wordt geleid door de Supreme Patriarch, worden ook koning Bhumibol en koningin Sirikit herdacht. Koning Vajiralongkorn (wel benoemd, maar nog steeds niet gekroond) heeft toestemming verleend het vereerde Boeddha standbeeld Phra Buddha Mani Ratana Patimakorn naar het plein te verhuizen.

Een andere ceremonie bij het Siriraj ziekenhuis, waar Bhumibol de laatste adem uitblies, brengt vandaag 99 monniken op de been. Gelovigen kunnen hun bedelnappen (in het Engels alms bowls genoemd, wat een betere term is want monniken bedelen niet) met giften vullen ter nagedachtenis aan de koning [en om verzekerd te zijn van een beter volgend leven].

’s Ochtends wordt een gebedsdienst gehouden, andere activiteiten bestaan uit een musical en een concert met een orkest en zangers die composities van de koning zingen. Het ziekenhuis heeft een tentoonstelling ingericht met portretten van Bhumibol (foto).

Bij het National Memorial staan ’s ochtends vroeg monniken klaar om giften van gelovigen in ontvangst te nemen. Om 15:52 uur, het tijdstip van zijn overlijden, wordt aan de vorst eer bewezen en om 19 uur worden kaarsjes aangestoken.

Bezoekers is geadviseerd geel te dragen, de kleur van de geboortedag van Bhumibol. De BMTA verzorgt vervoer per shuttlebus naar de plaatsen met herdenkingen. Tijdens de herdenkingen op Sanam Luang (kranslegging om 9 uur vanochtend, ontsteking kaarsen om 19 uur) en de Royal Plaza zijn enkele wegen in de buurt geheel of gedeeltelijk gesloten.

Andere activiteiten zijn een tentoonstelling met negentig schetsen van de koning in een koffiehuis in Khon Kaen, gemaakt door de uitbater. In Pathum Thani heeft een gepensioneerde onderwijzer zijn huis geopend om bezoekers zijn verzameling portretten, foto’s en andere voorwerpen met de afbeelding van de koning te tonen.

In de meest zuidelijke provincie Yala kwamen Thaise moslims gisteren bijeen voor een ceremonie. Bhumibol, schrijft de krant, verbeterde er het welzijn van de moslimbevolking.


 

Nieuws van de website 12 oktober

• De Energy Regulatory Commission heeft een stokje gestoken voor de overname van de energiecentrale van Glow (foto) op industrieterrein Map Ta Phut (Rayong) door een dochterbedrijf van staatsoliebedrijf PTT Plc. Het bedrijf, Global Power Synergy Plc, had 69,11 procent van de aandelen willen verwerven. De commissie was van mening dat de overname in strijd is met de Energy Business Act omdat concurrentie in de sector zou worden bemoeilijkt.

• Weer een snippertje nieuws in de continuing story van de Stroperssage. Een conciërge van een bostempel in nationaal park Sai Yok (Kanchanaburi), waar zondag twaalf mannen werden aangehouden op verdenking van de jacht op wildleven, zegt dat twee Thai die beweerden regeringsfunctionarissen te zijn, hem het bevel hadden gegeven het gezelschap op de jacht naar bearcats mee te nemen.

Woensdag bezochten parkrangers die onderzoek doen, en de man de plaats waar hij zei dat ze een bearcat hadden gestroopt. Hij heeft toegegeven het dodelijke schot in hun opdracht te hebben gelost. Een van hen was Watchacharai Sameerak, die toen nog adjunct-districtshoofd was, maar maandag is geschorst.

De Mon man durfde zich niet te verzetten omdat hij een immigrant is en bang was gearresteerd te worden. Het bij de aanhouding van de groep gevonden geweer met geluiddemper kreeg hij van een van de mannen. De bearcat werd ter plaatse bereid en verorberd.

De bearcat (beermarter of binturong) is een Aziatische civetkatachtige uit de onderfamilie der palmrollers. (Bron: Wikipedia)

• Twee Vietnamese mannen (29 en 40 jaar) zijn betrapt op het bezit van tijgerschedels, botten en gedroogd vlees. Die werden woensdagnacht in hun bagage gevonden toen ze in een interliner van Tak naar Mukdahan reisden. De politie hield hen aan in de provinciale busterminal 1 in Phitsanulok waar de bus een tussenstop maakte.

Een medewerker van de busmaatschappij had de politie getipt dat de mannen zich verdacht gedroegen. Die fouilleerde eerst het tweetal, maar daarbij werd niets gevonden. In het bagagecompartiment trof de politie kunstmestzakken aan met daarin zwarte plastic zakken met de botten en het vlees.

De verdachten hebben verklaard dat ze de goederen van een vriend in Tak hadden gekocht voor 30.000 baht. De politie vermoedt dat ze lid zijn van een bende die tijgervlees smokkelt in Vietnam [uit, naar?].

• Hoewel het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) het geld goed kan gebruiken voor de hoognodige vernieuwing van het wagenpark, is besloten de aangekondigde tariefsverhoging van het kaartje op de air-conditioned bussen met 2 baht uit te stellen. Eerst moet een transportcommissie van het ministerie van Transport zich over de verhoging buigen, die op 15 oktober zou moeten ingaan. De tarieven op de oude bussen blijven ongemoeid. Die bedragen 6,5 baht voor de gewone (rode) bus, 10-18 baht voor de blauwe air-conditioned bus en 11-23 baht voor de oranje ac-bus.

• De hoofdverdachte in een netwerk dat de Finse investeerder Aarni Otava Saarimaa opgelicht zou hebben voor 800 miljoen baht in bitcoins, is woensdagavond teruggekeerd in Thailand en aangehouden. Prinya Jaravijit vluchtte uit Thailand nadat zijn broer, acteur Jiratpisit ‘Boom’ Jaravijit op 9 augustus werd aangehouden.

Prinya wordt verdacht van samenzwering en en het witwassen van geld. Nadat hij voet op Thaise bodem had gezet, is hij de hele nacht verhoord. Vanochtend vraagt de CSD de rechtbank toestemming voor zijn voorlopige hechtenis. Woensdag trok het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn paspoort in.

• Een dag nadat het kabinet de wet op foltering en welzijn van huisdieren heeft goedgekeurd, is die alweer teruggetrokken door het ministerie van Landbouw. Premier Prayut zei donderdag dat de wet herzien dient te worden gezien de kritiek op de hoge legeskosten bij registrati

Per dier moet 450 baht worden betaald, onder andere voor een chip, en dat kan aardig oplopen wanneer mensen meer huisdieren hebben. Vooral poezenliefhebbers hebben er vaak meer dan één. Op overtreding staat een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar en een boete van 25.000 baht. De Raad van State en andere diensten gaan de wet nog eens bekijken en er worden openbare hoorzittingen gehouden.

Supporters van de wet zeggen dat die kan helpen het probleem van zwerfdieren op te lossen, maar anderen denken dat juist meer huisdieren op straat worden achtergelaten omdat mensen de hoge registratiekosten niet kunnen betalen.

• Het lichaam van een onbekende man is gisteren kort voor zonsopgang in vlammen opgegaan naast de trap van een crematorium van een tempel in Bang Lamung (Pattaya). De conciërge ontdekte tijdens zijn ochtendronde het brandende lichaam en alarmeerde de abt en politie.

Reddingswerkers gebruikten chemicaliën om de vlammen te doven, maar het lichaam was al onherkenbaar verbrand. Bij het lichaam zijn loten, een mobieltje, een fles kruidenolie en een patiëntenkaart van een man van 60 gevonden. De politie gaat ervan uit dat het om een suïcide ging.

• Blije gezichten bij vijf politieagenten en hun familie nadat het hooggerechtshof donderdag een streep had gehaald door hun gevangenisstraffen, waaronder levenslang. Die hadden ze gekregen voor de moord op  een drugsverdachte in 2004 op het politiebureau van Kalasin, waarna ze het lichaam verborgen in een hut in Roi Et. Het hof achtte het bewijs, gebaseerd op de verklaring van één getuige, niet overtuigend. Een zesde verdachte, destijds hoofd van het politiebureau, die gevlucht was na te zijn vrijgelaten op borgtocht, is nog op vrije voeten. De verdachten voelden zich destijds gesteund door premier Thaksin die een vrijbrief had verleend voor de controversiële war on drugs.

• Thailand lijkt uit de gratie bij expats want op de jaarlijkse ranglijst van HSBC, de Expat Explorer survey, is het land dit jaar 6 plaatsen gedaald. Ook de Filipijnen maakte een forse terugval, de andere Zuidoost-Aziatische landen handhaafden daarentegen hun positie of verbeterden die.

Thailand kreeg van expats hoge scores op het gebied van vastgoed en gezondheidszorg, maar die werden te niet gedaan door lage scores voor de kwaliteit van scholen en veiligheid. Het land scoorde ook laag op het gebied van politiek en baanzekerheid.

De ranglijst bestaat uit 31 landen, waaronder zes Zuidoost-Aziatische landen. De lijst wordt aangevoerd door Singapore.

• Vijf gevangenen hebben gisterochtend kans gezien de benen te nemen toen ze met vijf anderen in een pickup truck vanuit de Lang Suan gevangenis in Chumphon naar de rechtbank werden gebracht. Drie stalen de pickup truck en reden door het hek om de rechtbank (foto). Daarbij werd een andere gevangene aangereden.

Volgens de eerste berichten had de bestuurder van de wagen het sleuteltje in het contactslot laten zitten toen hij de gevangenen naar de rechtbank begeleidde. De rechtbankpolitie was echter nog niet aanwezig om hen over te nemen. Eén man holde weg door het openstaande hek, een tweede werd buiten het hek tegengehouden, waarna het hek werd gesloten en geramd door de pickup truck. De gedetineerden stonden terecht voor autodiefstallen.

• Thailand’s economie is solide genoeg om een renteverhoging te hanteren, zegt de Bank of Thailand (BoT). De sterke baht vormt hiervan al gedeeltelijk een illustratie. BoT-directeur Don Nakornthab van de afdeling economie en beleid zegt dat een verhoging met een kwart punt of zelfs een stijging van 50 basispunten ‘some but not much’ invloed zal hebben op het leengedrag van consumenten en bedrijven.

De centrale bank heeft, aldus Don, investeerders verzekerd van het tempo van aanscherping. Hij verwijst naar een uitspraak van BoT-gouverneur Veerathai dat de cyclus niet de eenmalige verhogingen uit het verleden volgt. ‘Het kan één verhoging zijn en daarna een half jaar of zelfs een jaar stoppen.’

• Van 1 november tot 10 december wordt in Khun Yuam (Mae Hong Son) het 2018 Blossoming Bua Tong Flowers On Doi Mae U-Kho festival gehouden. Centraal staat de dok bua tong oftewel Mexicaanse zonnebloem, die op 500 rai van de berg, duizend meter boven de zeespiegel, volop in bloei staat. Dit field of gold staat in het kader van het Thailand Dream Destination Project op de must-see lijst van de Tourism Authority of Thailand. Het festival omvat onder andere een lokale beurs waarop kunst, ambachtelijke en agrarische producten te koop zijn.

De zonnebloem komt oorspronkelijk uit Centraal Amerika en is naar verluidt door christelijke missionarissen naar Thailand gebracht. De bloem bloeit alleen in november en december.

Dierenwelzijnswet schielijk teruggetrokken

12 oktober – Het ministerie van Landbouw, geschrokken van de kritiek op de nieuwe wet op dierenwelzijn en het voorkomen van wreedheid tegen dieren, heeft gisteren de wet teruggetrokken. Ik meldde het al in Nieuws van de website en BP opent vandaag zelfs de krant ermee.

Waarom de krant er zoveel belang aan hecht, want het artikel beslaat een derde van de voorpagina, is me een raadsel. Ik ben geen honden- of kattenhater, maar is dit nu werkelijk het belangrijkste nieuws van de dag? In Nederland zou het bericht niet eens de krant halen of hooguit vermeld worden in een kortkolom.

Het pijnpunt zijn de legeskosten. Die bedragen 450 baht bij registratie. Alhoewel geen hoog bedrag betekent het toch weer de zoveelste aanslag op het huishoudbudget dat al onder druk staat vanwege de stijgende kosten van levensonderhoud.

Laten we zeggen: de wet (eigenlijk een amendement op de bestaande dierenwelzijnswet) was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. En inderdaad: je zult maar meer huisdieren hebben, dan kan de rekening aardig oplopen.

Ik besteed er verder geen aandacht aan. U moet het zelf maar lezen op Outcry forces govt to withdraw pet welfare bill. Wel een kleine kritische noot mijnerzijds: Zouden de Thaise bureaucraten eerst eens willen nadenken voordat ze een maatregel nemen, want te vaak kom ik berichten tegen over ingetrokken besluiten?

Bladerend door de krant

12 oktober – Bladerend door de krant van vandaag kom ik nog enkele andere nieuwsitems tegen die ik al ken van en beschreef in Nieuws van de website. Ik noem de terugkeer van hoofdverdachte Prinya in de bitcoinzaak naar Thailand, de bewering van een etnische Mon dat hij gedwongen werd een bearcat te doden, de KTB-zaak waarin Panthongtae Shinawatra is verwikkeld, de vrijspraak voor vijf politieagenten die vervolgd werden voor de moord op een drugsverdachte in 2004 in Kalasin en de autodieven die een gevangenbewaarder te slim af waren.

Uiteraard lees ik deze berichten nog even door om te zien of er aanvullend nieuws in staat of dat ze, wat ook voorkomt, andere informatie geven dan het corresponderende websitebericht. Maar meestal kan ik ze overslaan. Ik wil niet zeggen dat ik liever lui dan moe ben, in tegendeel, maar het vergemakkelijkt natuurlijk wel het ‘werk’ van uw redacteur. Werk tussen aanhalingstekens, want het maken van Nieuws uit Thailand is geen werk, maar een onbetaalde hobby.

Voorschools onderwijs verbetert toekomst kinderen [?]

12 oktober – Drie berichten op pagina 4 over onderwijs. Als oud-onderwijzer en voormalig hogeschooldocent een kolfje naar mijn hand. Ik noem alvast een van de drie, de overige komen later aan de orde.

Het Office of the Basis Education Commission gaat een trainingsprogramma van twee weken lanceren in ‘actief participatief leren’ want het onderwijs bestaat nu voornamelijk uit rote learning (van buiten leren). Het programma, getiteld HighScope, is bestemd voor onderwijzend personeel werkzaam in preschool, kindergarten en lagere school.

De methode, in 1970 in de VS ontwikkeld, heeft tot doel kinderen die in armoede zijn geboren, zo vroeg mogelijk onderwijs te geven om betere schoolresultaten te boeken. Weerachat Kilenthong, president van het Reducing Inequality through Early Childhood Education Project (RIECE), legt uit: ‘De HighScope methode geeft kinderen directe, praktijkgerichte ervaringen van alles om hen heen. Ze maken hun eigen keuzes over wat ze willen doen en hoe ze het willen doen. Onderwijsgevenden kiezen het geschikte materiaal, bevorderen interactie en moedigen kinderen aan om een actieve houding bij het oplossen van problemen aan te nemen.’

Volgens Weerachat is uit longitudinaal onderzoek gebleken dat kinderen die aan programma’s gebaseerd op HighScope deelnamen, vaker een middelbare-schooldiploma haalden, banen vonden, minder misdrijven pleegden en in het algemeen meer verdienden. ‘De research geeft aan dat we de toekomst van kinderen kunnen verbeteren door een kwalitatief betere vroege zorg aan kinderen te verlenen. HighScope levert het kader voor die kwaliteit.’

Uit een recente studie van RIECE Thailand is gebleken dat een investering van elke baht in programma’s gericht op jonge kinderen, een rendement oplevert van 7 baht. Maar de HighScope benadering kan niet overal in het Thaise onderwijsstelsel worden toegepast als gevolg van de tekortschietende kwaliteit van onderwijzers, aldus Weerachat.

Minister Teerakiat (Onderwijs) steunt het project. Hij heeft Obec opgedragen nauw samen te werken met RIECE. Onderwijzers worden niet gedwongen aan het trainingsprogramma deel te nemen. ‘Alle is vrijwillig.’ (Zie verder de pagina’s Onderwijs 2)

Kritische noot van uw redacteur: Het lijkt erop dat Obec een achterhaald idee nastreeft. Vroeg en voorschoolse educatie heeft geen enkel effect. Lees bijgaand artikel uit de Volkskrant.

Kort nieuws vrijdag 12 oktober

– Korte toevoeging aan het nieuws over de stropers in nationaal park Sai Yok in Kanchanaburi, die zondag werden aangehouden. RTP adjunct-politiecommandant Srivara zegt dat er voldoende hard bewijs is om de aangehouden groep te vervolgen.

De etnische Mon, die als conciërge in het bosklooster Tao Dam werkt, heeft toegegeven de bearcat te hebben dood geschoten. Daarna slachtte een man uit Myanmar het dier en dumpte een defensievrijwilliger het karkas in een stroompje.

Tot nu toe zijn dertien verdachten aangehouden, de man uit Myanmar is nog voortvluchtig. (Zie verder de pagina Stroperssage)

– Nog een korte toevoeging. Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) moet nog een rapport bestuderen over het besluit van het OM Panthongtae niet te vervolgen voor een cheque van 26 miljoen baht, afkomstig uit de controversiële lening van de KTB, maar alleen voor een cheque van 10 miljoen baht. Dat heeft het OM woensdag besloten. Voor de cheque van 26 miljoen baht worden twee personen vervolgd: de (vrouwelijke) secretaris van Potjaman na Pombejra, Panthongtae’s moeder en ex-echtgenote van Thaksin, en haar echtgenoot.

– Thailand en Vietnam willen nauwer gaan samenwerken bij de strijd tegen de IUU-visserij. De afgelopen paar jaar hebben beide landen daarmee in een gezamenlijke werkgroep al een begin gemaakt. Binnenkort vergadert die voor de derde keer.

Thailand wil ook een Memorandum of Understanding afsluiten met Vietnam. Met vijf landen bestaan al MoU’s: Myanmar, Fiji, Korea, Laos en Filipijnen. Die landen wisselen informatie uit om vangstcertificaten te verifiëren. Met Japan is een gezamenlijke verklaring getekend. (Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald)

– De politie verzamelt bewijs om haar verzoek om arrestatiebevelen te steunen voor nog eens dertien verdachten van het vuurgevecht tussen twee straatbendes, zondag in Pratunam. Daarbij werd een toerist uit India dodelijk getroffen en vier anderen raakten gewond door verdwaalde kogels. Voor veertien verdachten zijn eerder arrestatiebevelen verleend, van wie negen al zijn aangehouden. Op de PD (plaats delict) zijn patronen gevonden van een AK-47, maar de politie heeft nog niet kunnen vaststellen wie het aanvalsgeweer heeft afgevuurd.

– De aanschaf van de observatiesatelliet THEOS-2 door het ministerie van Science and Technology is geheel volgens de regels verlopen, aldus een speciale commissie die heeft bekeken of er sprake is geweest van een belangenconflict. Commissievoorzitter Hiran Radeesri heeft dat gisteren bekend gemaakt en in detail de procedure toegelicht. De aanbestedingsprocedure is gewonnen door Airbus Defence and Space SAS. De satelliet draait rondjes om de aarde tussen de Noord- en Zuidpool.

– Voormalig commandant Udomchai (foto) van het Vierde Legerkorps is benoemd tot nieuwe leider van de Thaise delegatie die vredesgesprekken voert met Mara Patani, een paraplugroep van zuidelijke verzetsgroepen. Hij vervangt generaal Aksara die het team ruim vier jaar heeft geleid.

Udomchai is adviseur van de nieuwe commandant Pornsak van het Vierde Legerkorps, die begin deze maand in functie trad, en lid van een speciale regeringsdelegatie die vanuit Bangkok de gesprekken volgt.

Gisteren vergaderde de delegatie over haar werkzaamheden van het afgelopen jaar. Ze nam kennis van de vorming van een centrum dat het onderwijs in de drie zuidelijke provincies bestuurt. Het centrum is verantwoordelijk voor verbetering van het onderwijs en de kwaliteit van het onderwijzend personeel.

– De twee onderwijsberichten die ik al even aanstipte in het bericht Voorschools onderwijs verbetert toekomst kinderen [?] gaan over een geval van pesten op een school in Dok Kham Tai (Phayao) en het toelatingsexamen van de prestigieuze Triam Udom Suksa school in Bangkok. De school mag het examen nu al houden, zodat afvallers de gelegenheid hebben elders een plaats te zoeken. Het nieuwe schooljaar begint in mei na de Songkran vakantie.

Aanvankelijk was het idee van Obec om dit voor alle 282 scholen toe te staan die beschouwd worden als concurrerend, maar daarvan is afgezien. Alleen de Triam Udom Suksa mag het examen in het komend semester houden.

Over het gevalletje van pesten kan ik kort zijn, alhoewel BP er de vijfkoloms opening van pagina 4 aan wijdt. Slachtoffer is een autistische leerling van grade 4 die door een groep leerlingen van grade 8 is aangevallen. Op een video is te zien dat ze in haar gezicht werd geschopt, aan haar haren werd getrokken en schreeuwde en dat een van de aanvallers zijn hand voor haar mond hield.

De ouders eisen een strengere straf voor de pestkoppen. Ze zeggen dat de ouders van acht van hen 4.000 baht hebben aangeboden als ze hun mond zouden houden, maar dat hebben ze geweigerd.

– Laatste bericht. De autoriteiten hebben de afgelopen maand 243 Thai tegengehouden die naar Zuid-Korea wilden gaan om er illegaal werk te zoeken. Tevens zijn 36 Thais tegengehouden die plannen hadden voor werk in Bahrein, China en Rusland.

Naar schatting van het ministerie van Werkgelegenheid zijn vorige maand 6.327 Thai van Suvarnabhumi vertrokken om illegaal in het buitenland te gaan werken. 2.371 vertrokken naar Taiwan, andere populaire bestemmingen zijn Japan, Zuid-Korea en Israël.


 

Nieuws van de website 11 oktober

• Follow-up op de berichtgeving over de aanhouding zondag van de vermeende stropers in nationaal park Sai Yok in Kanchanaburi. Bij bestudering van foto’s kwam de politie erachter dat een man die erop te zien was, niet was aangehouden.

Hij had blijkbaar kans gezien zijn snor te drukken. Inmiddels is de man geïdentificeerd, het gaat om de oom van het adjunct districtshoofd van Dan Makham Tia, een van de elf. De politie is op zoek naar hem.

Update: Inmiddels heeft de man zich gemeld bij de politie. Hij ontkent dat hij geprobeerd arrestatie te ontlopen. Hij zegt dat de boswachters die de groep arresteerden hem over het hoofd hebben gezien; ze hadden zelfs niet naar zijn identiteitsbewijs gevraagd. Ook ontkent hij gejaagd te hebben. (Zie verder de pagina Stroperssage)

• Thaksin’s zoon Panthongtae en twee anderen zijn maandag in staat van beschuldiging gesteld voor samenzwering en het witwassen van geld. Ze zouden respectievelijke een cheque van 10 en 26 miljoen hebben ontvangen uit een verdachte lening in 2003 en 2004 afgesloten bij de Krungthai bank (KTB).

Die lening aan het dochterbedrijf van vastgoedontwikkelaar Krisdamahanakorn was goedgekeurd op voorspraak van een ‘big boss’, maar had nooit verleend mogen worden want het vastgoedbedrijf was insolvabel. De twee anderen zijn de (vrouwelijke) secretaris van Panthongtae’s moeder en haar echtgenoot.

De rechtbank heeft niet kunnen vaststellen wie die ‘big boss’ was. In 2015 veroordeelde het hooggerechtshof zestien personen tot 12 en 18 jaar cel wegens malfeasance (een ambtsmisdrijf) waaronder drie voormalige bestuurders van de bank en het vastgoedbedrijf.

• De 80-jarige bewoonster van een houten huis in Mancha Khiri (Khon Kaen) met één bovenverdieping kreeg de schrik van haar leven en viel flauw toen ze thuiskwam na ’s avonds uit te zijn geweest, want ze trof haar woning verkoold aan. De vrouw had haar mobieltje achtergelaten om op te laden waarbij het vermoedelijk oververhit was geraakt. De brandweer maakte in 30 minuten korte metten met het vuur.

• Sakon Nakhon Dankzij de tussenkomst van een tante en twee zussen is na 5 jaar een man aangehouden die regelmatig zijn eigen dochter verkrachtte. Een Facebook post waarin het drama van het nu 17-jarige meisje werd beschreven, heeft veel sympathie verworven van internetgebruikers. De moeder van het slachtoffer had geen bezwaar gemaakt en was kwaad dat haar dochter de verkrachting aan de grote klok had gehangen. Ze was naar de tante gevlucht die de politie belde toen de man probeerde zijn dochter terug te halen en aanviel. Daar werd hij in de boeien geslagen.

• Een straatveger, beter gezegd iemand die afval doorzoekt, is dinsdagnacht in Phuket toen hij de straat overstak, door een Mercedes Benz, bestuurd door een 33-jarige Brit, aangereden. Hij werd zo’n veertig meter meegesleurd en is overleden. De politie en toegesnelde reddingswerkers vonden delen van ’s mans ernstig verwonde lichaam op de weg.

De bestuurderskant van de auto werd zwaar beschadigd, de inhoud van het wagentje van het slachtoffer, lege plastic flessen en schroot, lag verspreid op het wegdek. De Brit is gewond opgenomen in het ziekenhuis, waar hij later zal worden verhoord. De vuilnisman is nog niet geïdentificeerd.

• Een Thaise en een Chinese tourgids in Pattaya zijn aangehouden nadat ze een Chinese toerist hadden geprobeerd op te lichten door het bedrag op een bon die hij had gekregen voor vervuiling van de straat te veranderen van 2000 in 3000 baht. Of hij maar even wilde dokken. Niet dus, want hij deed aangifte bij de politie. Beide gidsen kregen een boete omdat de Chinese gids geen vergunning had.

• Het lichaam van een toerist uit Moldavië, dat was gevonden op Koh Tao, is per helikopter voor een autopsie naar het Police General Hospital in Bangkok gebracht. Het lichaam van de man, Alexandr Bucspun (33), was in de zee gevonden voor het strand van Had Sai Ree.

Een bewaker had de politie gewaarschuwd nadat hij op het strand een mobieltje, kleding, schoenen, een hotelsleutel en een identiteitsbewijs had gevonden die er nog steeds lagen toen hij twee uur later op dezelfde plek kwam.

• De eigenaar van een pickup truck moet vreemd hebben opgekeken toen zijn wagen er ineens vandoor ging, door een betonnen rand brak en zes verdiepingen lager van een parkeergarage in Nonthaburi op de grond terecht kwam. De man startte de motor, maar was vergeten dat hij de wagen in zijn achteruit had gezet na hem geparkeerd te hebben.

Gelukkig zat hij nog niet achter stuur maar stond hij met één been in de wagen, zodat hij tijdig kon wegspringen. Daarbij verwondde hij zijn linkerhand. De schade aan de wagen was aanzienlijk, die kan naar het autokerkhof. In de tekst staat dat de wagen van de bovenste verdieping viel, maar de foto toont twee beschadigde randen.

• De politie van Khon Kaen heeft een fruitverkoper gearresteerd die door de RTP werd gezocht voor een moord die in 2009 in Phetchabun was gepleegd. Bij de moord waren zeven personen betrokken van wie zes zijn veroordeeld. Twee verdachten doken onder, de andere verdachte is nog niet gevonden.

• Follow-up op het bericht in Nieuws van de website van 10 oktober over de oplichting van een Finse investeerder met bitcoins. Het paspoort van hoofdverdachte Prinya Jaravijit, die in de VS is, is ingetrokken. Prinya overlegt met de Thaise ambassade over zijn terugkeer. Als hij in de VS blijft, is hij illegaal in het land.

VAN PETFLES TOT WINTERJAS
Claudia Sträter hecht veel belang aan kwalitatieve materialen die vrouwen én de wereld om ons heen mooier maken. We kiezen waar mogelijk voor verantwoord geproduceerde materialen, zoals polyester dat afkomstig is van gerecyclede petflessen. Het is bijna niet voor te stellen, maar van weggegooide flesjes zijn voor seizoen winter 2018 de mooiste warme winterjassen gemaakt.

 

Gouverneur van Phayao krijgt Asia Game Changer Award

11 oktober – De Wild Boars, het voetbalteam dat van 23 juni tot 10 juli bekneld zat in de onder water gelopen Tham Luang grot in Chiang Rai, is dinsdag in Buenos Aires ontvangen door de Argentijnse president Mauricio Macri (links op de foto) en vice-president Gabriela Michetti (in de rolstoel) en dan kom je natuurlijk niet in je dagelijkse kloffie, hoewel een voetbalshirt nog wel zou kunnen, maar je komt keurig gestoken in het pak, schoenen glimmend gepoetst. De president en vice-president openden er de Youth Olympic Games waarvoor het team was uitgenodigd.

’s Avonds, inmiddels was het team in in New York, werd de gouverneur van Phayao Narongsak Osatanakorn bij de Asia Society onderscheiden met de 2018 Asia Game Changer Award*  voor zijn leiding die hij had gegeven aan de reddingsoperatie.

Narongsak zei te hopen dat de redding van het team, waaraan ruim tienduizend personen deelnamen, meer mensen zal aanmoedigen om in de toekomst ‘goede daden’ te verrichten. ‘De missie is uitgevoerd zonder onderscheid te maken tussen ras of nationaliteit en verenigde de gehele mensheid. Mijn wens is dat het incident iedereen inspireert om voor anderen te leven. Deze kleine verandering kan een game changer zijn voor de wereld.’ (Bron: website BP, 11 oktober)

* Game changer. Modieuze term voor een verrassende gebeurtenis of ontwikkeling die bestaande verhoudingen plotseling en drastisch verandert, vaak met grote gevolgen. (Bron: Wikipedia)

Op zoek naar goud

11 oktober – Alvorens mij op het nieuws van vandaag te storten, begin ik maar eens met een mooie foto, die in de krant de halve voorpagina van het Life katern beslaat.

De foto toont een man die hurkend in de Klong Ton (letterlijk: Stream of gold, provincie Prachuap Khiri Khan) goud aan het zoeken is, wat met een beetje geluk een aardige bijverdienste is.

Alles wat je nodig hebt, is een liang, een hardhouten ronde schaal om het water te filteren. De dorpelingen verhuren die voor 100 baht per dag.

Oak aangeklaagd in de KTB-zaak

11 oktober – Het komt niet vaak voor dat ik de voorpagina van BP (grotendeels) kan negeren, maar vandaag doe ik dat zonder gewetenswroeging want de opening gaat over de KTB-zaak, al behandeld in Nieuws van de website, en het tweede artikel, eveneens al genoemd, gaat over de twee tourgidsen in Pattaya die geprobeerd hebben een Chinese toerist op te lichten.

Het derde artikel is een lange eenkolommer met quotes over de nieuwe partijen Pheu Tham en Pheu Chart, die van nut komen als Pheu Thai ontbonden wordt. Maar dat weten we al lang; wat UDD-voorzitter Jatuporn Prompan en Paradon Pattanabut, voormalig secretaris-generaal van de National Security Council en Pheu Thai lid, zeggen voegt niets toe aan het eerdere nieuws. Oude wijn in nieuwe zakken.

De KTB-zaak, ook al vaak in het nieuws geweest, draait om Panthongtae Shinawatra, aka als Oak, die door het OM in staat van beschuldiging is gesteld voor het witwassen van geld. Maar daarmee is niet alles gezegd (more than meets the eye) want de naam Shinawatra heeft hetzelfde effect als een rode lap op een stier.

Panthongtae is de zoon van oud-premier Thaksin. Nou, dan weet u het wel, want de familie wordt gehaat door het regime en als het even kan, tegengewerkt. Pantongtae’s tante Yingluck kan erover meepraten.

Toen Panthongtae gisteren in het gezelschap van zijn zusters Pinthongta en Paethongtan bij het kantoor van de procureur generaal arriveerde (foto) om de tenlastelegging in ontvangst te nemen, werd hij begroet door leden van voormalig regeringspartij Pheu Thai om hem een hart onder de riem te steken en ’s middags kwam zijn moeder Pojaman na Pombejra, Thaksin’s ex-echgenote, om hem morele steun te verlenen.

Maak Oak zegt zich geen zorgen te maken. Waarom zou hij, hij heeft geld genoeg om de beste advocaten van het land te betalen? De tenlastelegging is gebaseerd op een cheque van 10 miljoen baht die Oak heeft ontvangen. Dat geld was afkomstig van een lening door de KTB bank verstrekt aan het dochterbedrijf van een vastgoedbedrijf dat insolvabel was. Overigens schreef ik eerder dat twee anderen ook gisteren in staat van beschuldiging zijn gesteld, zij voor een cheque van 26 miljoen baht, maar dat gebeurt pas op 18 oktober.

Oak’s twee zusters hebben op de social media iedereen bedankt die hun familie steunt. Een strijdlustige Pinhthongtha zegt dat ze achter haar broer staat en dat niemand zich als een mak lammetje naar de slachtbank laat leiden (prepared to be sitting ducks). Panthongtae schrijft in een korte post dat hij blijft lachen tijdens de juridische strijd en net zo sterk is als zijn ouders.

Het KTB schandaal kwam na de coup van 2006, die een eind maakte aan het bewind van Thaksin, aan het licht. Thaksin werd er toen van beschuldigd zijn invloed als premier te hebben gebruikt om de KTB te dwingen de leningen te verstrekken ondanks de beroerde kredietwaardigheid van het vastgoedbedrijf. In de zaak heeft het hooggerechtshof in 2015 twee leidinggevenden van de KTB bank en 22 anderen veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 12 tot 18 jaar.

Een snelle blik op de rest van de krant

11 oktober – Zo, dat was de voorpagina en nu een snelle blik geworpen op de overige drie pagina’s. Pagina 2 opent met een follow-up op de stroperssage. Een van de twaalf aangehouden verdachten heeft de politie gisteren verteld dat twee Mon etnische conciërges van een boeddhistisch klooster in het park de bearcat, een beschermde diersoort op grond van de Wildlife Protection Act (1992), hebben gedood. Tenzij hij liegt betekent dit dat de aangehouden adjunct districtschef vrijuit gaat. Van een bearcat trof de politie bij de aanhouding vier klauwen aan.

Een tweede follow-up gaat over de geplande tweede passagiersterminal op Suvarnabhumi. Dat begint een continuing story (vervolgverhaal) te worden. De Council of Engineers heeft zich nu in de controverse gemengd: de terminal is op een foute plaats gelokaliseerd; beter is de bestaande terminal uit te breiden.

Pagina 3 opent met een artikel over de frisse nieuwe partij Future Forward. Die is door de Kiesraad op haar vingers getikt omdat ze in één week een bedrag van 20 miljoen baht heeft vergaard en dat is in strijd met het verbod van de NCPO op politieke activiteiten, ook nu het verbod is versoepeld.

Adjunct secretaris-generaal Sawaeng van de Kiesraad lijkt er niet zwaar aan te tillen want zegt dat FF als nieuwe partij misschien niet wist dat het verbod ook betrekking heeft op het werven van financiën. De Kiesraad heeft daar in een brief op gewezen, maar misschien ‘heeft ze [FF dus] de brief niet ontvangen’.

De 4 opent met een artikel over de onderscheiding die de gouverneur van Phayao in de VS heeft gekregen, maar daaraan wijdde ik al een artikel, gebaseerd op de website.

Kort nieuws donderdag 11 oktober

– Op de CAS Innovation Expo: Bangkok 2018, kunnen liefhebbers van wetenschappelijke ontwikkelingen en technologische innovatie hun hart ophalen. China laat in het Queen Sirikit National Convention Centre zien waarrtoe het allemaal in staat is en Thailand presenteert zich als eerste middelpunt van artificial intelligence in Azië en innovatieve producten die ontwikkeld zijn door Chinese staatsbedrijven en aanverwante bedrijven.

Enkele voorbeelden: De Chinese Academy of Sciences toont ’s werelds eerste satelliet voor quantum wetenschaps experimenten [?], er is een intelligent sorteersysteem voor pakketjes te zien dat uiterst accuraat is met een foutpercentage van minder dan 0,02 procent bij een snelheid van 2 meter per seconde en een interactieve robot, genaamd JiaJia, die drie nieuwe technologieën introduceert: expression engine, context understanding en commensense reasoning.

Het Institute of Subtropical  Agriculture presenteert zijn nieuwe mega rijst, die zich onderscheidt door kwaliteiten als een grote biomassa, super tillering (uitlopend?) vermogen, goede weerstand en anti-premature senescense. Lees het zelf maar, want dat gaat boven mijn pet: China showcases latest AI, tech moves.

– Het Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP) verwacht tegen het eind van het jaar een haalbaarheidsstudie klaar te hebben naar de mogelijkheid een ondergrondse expressway (tolweg) tussen Bangkok en Samut Prakan aan te leggen. OTP adjunct directeur Chayatham zegt dat de eerste resultaten van de studie veelbelovend zijn.

De weg heeft tot doel de congestie in Bangkok en buurprovincies te verminderen. Daarop heeft premier Prayut aangedrongen, waarbij hij tevens de suggestie deed ondergronds te gaan omdat de ruimte bovengronds beperkt is.

– Thailand is van 5 tot 7 november gastheer van de 13e World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion. Het is de eerste keer dat deze conferentie buiten Europa wordt gehouden. Het is ook de eerste keer, zegt secretaris-generaal van het National Institute for Emergency Medicine, dat de conferentie wordt gehouden in een land met het op één na hoogste aantal verkeersongelukken ter wereld. Het thema dit jaar zijn gecompliceerde verwondingen en geweldspreventie.

– Een leidinggevende van Avia Satcom Co, de importeur van de nep bomdetector GT200, is gisteren door de districtsrechtbank van Don Muang veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de levering van bomdetectoren ter waarde van 6,8 miljoen baht in 2007 tot 2009 aan het Central Institute of Forensic Science. De rechtbank beboette het bedrijf met 18.000 baht. Beide moeten het CIFS compenseren voor het betaalde bedrag. Twee werknemers gingen vrijuit bij gebrek aan bewijs.

Het was de derde zaak die betrekking heeft op de levering van de ‘wichelroedes’ . Het bericht noemt niet de twee eerdere.

– De staatscommissie hervorming rechtspraak stelt voor het doen van aangiftes los te koppelen van de plaats waarop de aangifte betrekking heeft. Mensen moeten bij elk politiebureau in het land aangifte kunnen doen. Maandag vergaderde de commissie voor het laatst. Het hervormingsplan dat voorstellen bevat voor hervorming van de politie en strafrechtelijke onderzoeken, is naar het kabinet gestuurd. Met de nieuwe aanpak wordt in 150 politiebureaus proef gedraaid. De Lawyers Council of Thailand stuurt naar die bureaus advocaten om te helpen bij de aangiftes.

– De gemeenteraad van Bangkok heeft zich gisteren beziggehouden met de financiële zorgen van het Bangkok Art and Culture Centre. De raad heeft voorgesteld een nieuw contract voor de subsidiëring af te sluiten. De subsidiëring is gestokt omdat de gemeenteraad de begroting voor 2019 heeft afgewezen. De gemeente wordt ervan verdacht het beheer over te willen nemen.

– Zes van de tien treinpassagiers trekken zich niets aan van het rookverbod in treinen, blijkt uit een onderzoek van het Tobacco Control Research and Knowledge Management Centre onder 578 passagiers van 72 treinen op vier routes. De studie had tot doel na te gaan of het rookverbod van de Tobacco Control Act van 2017 wordt nageleefd.

De wet verbiedt op straffe van maximaal 5.000 baht roken op perrons en in treinen en de verkoop van tabaksproducten. Een maximum straf van 50.000 baht staat op het achterwege blijven van no-smoking bordjes op plaatsen waar niet gerookt mag worden.


 

Nieuws van de website 10 oktober

• Een Boeing 747-400 van Thai Airways International (THAI) is maandagavond in zware regen op luchthaven Suvarnabhumi van de landingsbaan geslipt. Het toestel met 97 passagiers en 18 bemanningsleden, dat uit Guangzhou (China) kwam, liep vast in de modderige berm. Niemand raakte gewond. De passagiers moesten het toestel over de evacuatieglijbanen verlaten. Ze kregen voedsel en drankjes terwijl ze op hun bagage wachtten.

Merkwaardig toeval, want 5 jaar geleden gebeurde hetzelfde met een Airbus 330-300 die eveneens uit Guangzhou kwam. THAI, bevreesd voor imagoschade, liet het nummer van het toestel zwart verven, maar die cover-up had het tegengesteld effect. Veertig passagiers raakten gewond, van wie veertien in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Het duurde drie dagen om het toestel te verwijderen.

Dat ging met de Boeing sneller. Adjunct-directeur Dalat zei dinsdag dat de baan voor het einde van de dag weer vrij zou zijn.

Update: Het THAI toestel dat maandag op Suvarnabhumi ‘een uitstapje maakte’ buiten de landingsbaan en vastliep in de modder, heeft gezorgd voor vertragingen bij 179 arrivals en 264 departures. Vijf vluchten naar Bangkok moesten worden omgeleid, aldus Aeronautical Radio of Thailand. Dinsdagmiddag om half drie was de baan weer vrij.

Ook dinsdag maakte de CAAT bekend dat het luchtveiligheids masterplan in 2022 klaar is. Het plan is een eis van de ICAO, die een mondiaal veiligheidsplan 2020-2022 heeft opgesteld. Het Thaise masterplan bevat nieuwe prestatie indices waaraan de luchtvaartsector moet voldoen.

Thans geldt het National Civil Aviation Security Programme dat voor het laatst in 2016 is aangepast. CAAT secretaris-generaal Chula zegt dat het verouderd is: ‘We moeten veranderingen aanbrengen om te voldoen aan de internationaal door de ICAO toegepaste criteria.’ (Zie verder de pagina Luchtvaartdienst onder vuur 2)

• De 196 politieagenten in Loei die voor 240 miljoen baht opgelicht zijn in een ponzi-constructie, krijgen spoedig een deel van hun geld terug. Dat heeft commissaris Surachai van de Provincial Police Region 4 maandag bekend gemaakt.

Van het geld is door betrokkenen bij de fraude 10,5 miljoen baht terug gegeven. Ook zijn in beslag genomen eigendommen en ander vermogen verzilverd waardoor het bedrag beschikbaar voor teruggave 23,6 miljoen baht bedraagt. Surachai denkt dat het totale bedrag aan de slachtoffers kan worden terug gegeven.

De politie heeft 435 personen verhoord en 42 verdachten geïdentificeerd. De fraude stond destijds onder leiding van de toenmalige commandant van de politie in Loei en voorzitter van de lokale politiecoöperatie. Hij haalde agenten over geld te storten in de coöperatie en beloofde hoge winsten op hun investeringen. De man is tegenwoordig adjunct-hoofd van het RTP kantoor voor personeelszaken. Hij is in augustus geschorst uit de actieve dienst.

Ponzifraude is een methode om mensen op te lichten door een belegging aan te bieden waarbij de uitbetaalde gelden worden gefinancierd uit de inleg van nieuwe klanten. Vaak biedt de oplichter daarbij een rendement aan dat erg hoog is bij een laag voorgespiegeld risico. (Bron: Wikipedia)

• Het onderzoek naar de vermeende stropers in nationaal park Sai Yok (Kanchanaburi) heeft een nieuwe impuls gekregen. Op de plaats waar ze hadden overnacht, zijn maandag resten van wildleven, een snijbord, messen en pannen gevonden en op de route die ze op de terugweg uit het park hadden gevolgd kogelpatronen. Zeven meter vanaf de plaats waar ze werden gestopt, trof de politie een zak met bloedvlekken aan.

Het begint er dus op te lijken dat ze niet de dans zullen ontspringen, zoals eerder een bron bij de DNP opperde bij gebrek aan bewijs dat ze daadwerkelijk gestroopt hadden.

Een van de twaalf verdachten die zijn aangehouden, is het adjunct-hoofd van het district Dan Makham Tia in Kanchanaburi. Hij is geschorst evenals twee vrijwilligers. (Zie verder de pagina Stroperssage)

• Het jaarlijkse Vegetarian Festival is gisteren van start gegaan. In Bangkok serveren tientallen restaurants vegetarische gerechten, in totaal meer dan driehonderd. Klanten kunnen gerechten thuis laten bezorgen, meenemen naar huis of ter plaatse een vorkje prikken. CentralWorld brengt onder het motto wOrld Of Vegetarian vegetarische delicatessen (foto). Het festival duurt tot 17 oktober.

• De veerdienst Pattaya-Hua Hin is tot eind oktober tijdelijk stil gelegd als gevolg van het bar slechte weer in de Golf van Thailand. Exploitant Royal Passenger Liner Co heeft dit op haar Facebook pagina bekend gemaakt. De boot vaart sinds 17 september al niet meer. De sterke noordelijke moesson zorgt voor harde wind en golven van 2 tot 4 meter. Het is momenteel laagseizoen dus de overlast is beperkt.

De veerdienst werd vorig jaar februari officieel gelanceerd. De dubbeldeks catamaran heeft 286 economy stoelen, geprijsd voor 1.250 baht, 44 business class stoelen en twee VIP ruimtes met elk acht stoelen. De overtocht duurt 2 uur en da’s een stuk sneller dan de route over land die 5 uur in beslag neemt.

• Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft het vermogen ad 210 miljoen baht van acteur Jiratpisit ‘Boom’ Jaravijit, zijn famileden en anderen in beslag genomen. Zij worden ervan verdacht de Finse investeerder Aarni Otava Saarimaa te hebben opgelicht door hem over te halen om 5.564 bitcoins te investeren in de aankoop van aandelen van drie bedrijven, alsmede een niet genoemd bedrag in een andere munt, genaamd Dragon coins. Hem werden hoge opbrengsten beloofd.

Een dag eerder had Amlo al besloten het vermogen van Boom’s oudere broer Prinya te confisqueren die beschouwd wordt als hoofdverdachte. Naar verluidt maakte de Fin het geld over naar Prinya die het niet besteedde aan investeringen maar het meeste zelf hield.

• De politie heeft maandagavond bij een inval op de Save One Market in Korat 13.690 nagemaakte merkartikelen ter waarde van 25 miljoen baht in beslag genomen en elf verdachten gearresteerd. De inval veroorzaakte paniek bij de verkopers en klanten.

Geconfisqueerd werden voornamelijk horloges, shirts, broeken, riemen en brillen. Het ging om de merken Casio, G-Shock, Louis Vuitton. Prada, Gucci, Rayban, Nike, Adidas, Puma en Levi’s. Meer dan honderd manschappen van diverse diensten waren opgetrommeld voor de controle.

• Het buskaartje op air-conditioned bussen wordt met ingang van 15 oktober met 2 baht verhoogd: van 11-23 baht naar 13-25 baht. Daarmee wordt de reductie van 2 baht in februari 2015 teniet gedaan, die destijds tot doel had de kosten van levensonderhoud te verminderen.

Het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok kan het geld goed gebruiken want het is bezig het wagenpark te vernieuwen. De nieuwe bussen hebben een lagere vloer, ze zijn uitgerust met bewakingscamera’s en een GPS systeem en ten behoeve van rolstoelgebruikers zijn de ingangen voorzien van een uitklapbare hellingbaan.

• In de tweede ronde van het FIVB wereldkampioenschap voor vrouwen in Osaka heeft het Thaise volleybalteam maandag een gevoelige nederlaag geleden; het ging met 15-25, 12-25 en 15-25 in drie sets onderuit tegen het ongeslagen team van Italië, een resultaat dat een eind maakt aan de hoop om te eindigen bij de eerste zes met twee wedstrijden nog te gaan. Zondag verloren de Thaise dames al tegen China.

Italië leidt het klassement met 21 punten na haar zevende achtereenvolgende overwinning. Titelverdediger VS staat op de tweede plaats met 19 punten. Thailand komt niet verder dan 10 punten. In pool E heeft Nederland 20 punten verzameld.

De drie beste teams in elk van de twee pools in de tweede ronde gaan naar de derde ronde die in Nagoya wordt gespeeld. De semi-finales en finale worden op 19 en 20 oktober gespeeld in Yokohama.
Thailand speelt woensdag zijn derde match tegen Bulgarije en donderdag zijn laatste match tegen Turkije.

• Doi Kham Food Products Co, de producent van Doi Kham vruchtensappen, gaat later deze maand samen met de Thai Beverage Industry Association een hartig woordje spreken met de Belastingdienst over de belasting op suiker, die volgens haar geleid heeft tot een drastische daling van de verkoop van vruchtensappen sinds de belasting vorig maand wordt geheven.

President Pipatpong Israsena zegt dat de omzet van Doi Kham met 40 procent is gekelderd. Hij verwacht dat de verkoop dit jaar uitkomt op 2 miljard baht terwijl berekend was dat die 2,1 tot 2,2 miljard baht zou bedragen. Doi Kham en de vereniging vinden dat de belasting alleen geheven zou mogen worden op toegevoegd suiker en niet op suiker die van nature in fruit aanwezig is. ‘We kunnen geen lychee en longan sappen maken zonder suiker.’

Pipatpong vindt dat de suikerbelasting niet dezelfde regels mag volgen als in westerse landen, omdat Thailand een tropisch land is en de vruchten er zoeter zijn dan in westerse vruchten. Over de campagnes die de negatieve kant van suikerconsumptie belichten is hij niet erg te spreken want de consumenten raken daardoor in paniek.

Verkiezingskoorts loopt op

10 oktober  – Veel verkiezingsnieuws, te veel naar mijn zin, vandaag in Bangkok Post. In het openingsverhaal mogen politieke analisten in hun glazen bol kijken. Ze denken dat de Democraten een kans hebben om een coalitieregering te vormen, geleid door pro-regime partijen, in plaats van samen met Pheu Thai in de oppositie te gaan.

Pagina 3 opent met een pleidooi voor een onderzoek door de Kiesraad of voormalig regeringspartij Pheu Thai en de nieuwe partijen Pheu Tham en Pheu Chart samenspannen de volgende verkiezingen te winnen. Volgens partijleider Abhisit (Democraten) moet de Kiesraad nagaan of de twee debutanten nominee parties zijn oftewel katvangers*.

Democrats ‘may back regime’ kopt BP boven het openingsverhaal. De politieke analisten, een uitdrukking waar achter de redactie zich m.i. verschuilt, denken dus dat de Democraten liever in zee gaan met de pro-regime partijen dan na de verkiezingen de nieuwe regering samen met Pheu Thai vanuit de oppositiebankjes te bestrijden. Alle drie kandidaten voor het partijleiderschap denken daarover gelijk.

Adjunct-partijleider Nipit Intarasombat (Democraten) legt uit dat Abhisit’s standpunt is geen enkele vorm van dictatuur te zullen steunen – of dat nu een parlementaire of militaire is – waarin één politieke partij het parlement beheerst en kan doen wat ze wil.

Abhisit, zegt hij, wil zich concentreren op beleidsmaatregelen op het gebied van de economie en bread-and-butter zaken die dichter bij het dagelijks leven van de bevolking spelen. [Bread-and-butter issues zijn kwesties die gewone mensen treffen, zoals belastingtarieven of verkeerssituaties] Nipit wuift speculaties weg dat de Democraten uiteindelijk een militaire dictatuur zullen steunen. ‘Elke vorm van dictatuur is schadelijk voor de democratie.’

Politicoloog Somjai van de Thammasat universiteit zegt dat zelfs wanneer Abhisit wordt herkozen als partijleider, het onduidelijk is of hij zijn verzet tegen dictatuur kan handhaven, alhoewel hij kampioen democratie is en vrij is van belangenconflicten. Met zijn standpunt tegen een militaire dictatuur, zoals de NCPO, en een parlementaire dictatuur zoals in het verleden gepraktiseerd door Pheu Thai, bevindt Abhisit zich in een politiek lastige positie. De partij kan verwikkeld raken in interne conflicten als leden deel willen uitmaken van een coalitieregering.

Ten slotte na deze loodzware politiek kost nog een korte toegift. Een groep pro-verkiezingen actievoerders heeft een netwerk gevormd onder de naam Free, Fair and Fruitful Election. In het netwerk werken tien burgergroepen samen, waaronder de anti-regimegroep People Who Want Elections. Zondag geeft het netwerk op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit het startschot van zijn activiteiten die tot de verkiezingen doorgaan. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

* Een katvanger is iemand die in naam eigenaar of houder van een voertuig, bedrijf, bankrekening of iets dergelijks is, met als doel om de werkelijke eigenaar of houder buiten bereik van de justitiële autoriteiten te houden. (Bron: Wikipedia)

Druk neemt toe voor onderzoek naar samenspanning

10 oktober – Laat ik maar gelijk de al genoemde opening van pagina 3 met u doornemen, hebben we dat alvast gehad. De druk op de Kiesraad neemt dus toe om na te gaan of voormalig regeringspartij Pheu Thai en de twee nieuwe partijen Pheu Tham en Pheu Chart samenspannen om de volgende verkiezingen te winnen.

De Kiesraad moet nagaan, zegt partijleider Abhisit (Democraten), of het hebben van nominee parties in de strijd met de wet is. ‘De wet is heel duidelijk, ze verbiedt elke vorm van samenspanning door politieke partijen’, zegt hij.

Critici zeggen dat de drie partijen nauw verwant zijn. Eerder is gesuggereerd dat Pheu Tham een back-up partij is voor het geval dat Pheu Thai verboden wordt vanwege Thaksin’s videoboodschap. Pheu Chart is enkele jaren geleden opgericht met als doel voormalige roodhemdleiders politiek asiel te bieden.

Maar UDD-voorzitter Jatuporn zegt dat Pheu Thai leden die al in kiesdistricten strijden, helemaal geen trek hebben om zich bij Pheu Chart aan te sluiten. Jatuporn zegt: ‘Degenen die niet kunnen meedoen, zijn vrij om zich bij Pheu Chart aan te sluiten. De grondwet is gebaseerd op het idee dat partijen die de krachten bundelen, een betere kans hebben om te winnen dan degenen die op eigen houtje optrekken.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Kort nieuws woensdag 10 oktober

– Twee koningen worden deze maand herdacht: koning Bhumibol, Rama IX, die op 13 oktober vorig jaar overleed, en koning Chulalongkorn, Rama V, die op 23 oktober 1910 overleed. Ter gelegenheid daarvan worden merit-making ceremonies en wakes met brandende kaarsen gehouden.

Op beide sterfdagen wordt ’s ochtends begonnen met een merit-making rite en worden kransen gelegd bij de standbeelden van de twee koningen. De wakes worden ’s avonds gehouden. Tevens worden respectievelijk 89 en 57 seconden stilte in acht genomen, het aantal jaren dat ze leefden. [Bhumibol stierf in zijn 89ste jaar, dus volgens onze telling was hij 88 jaar]

– De politie verwacht nog vijf arrestaties te kunnen verrichten, nadat één verdachte van het vuurgevecht tussen twee rivaliserende straatbendes zich gisteren heeft aangegeven. Bij het vuurgevecht werden vijf omstanders geraakt door verdwaalde kogels. Een toerist uit India kwam daarbij om het leven en vier anderen raakten gewond. Op de PD zijn kogelpatronen van een AK-47 gevonden.

– De elf personen die worden verdacht van het stropen van wildleven in nationaal pak Sai Yok in Kanchanaburi zijn vrijgelaten op borgtocht. De politie had hen willen vasthouden, maar de Kanchanaburi Provincial Court vond dat niet nodig of was al lang blij dat ze elk 200.000 baht borgsom stortten. Zie verder Nieuws van de website van vandaag.

– In de strijd tegen drugshandel zijn vorige week twee succesjes geboekt. In totaal werden daarbij kostbaarheden en drugs ter waarde van 76 miljoen baht in beslag genomen.  In het eerste geval arresteerde de politie vijf verdachten die lid zijn van een groot netwerk dat in het Noorden opereert. De autoriteiten waren getipt over het vervoer van een lading drugs van Chiang Rai naar een huis in Samut Prakan, een distributiepunt voor klanten. Politie en autoriteiten hadden vier maanden gejaagd op het netwerk dat de drugs in luxe wagens vervoerde.

In de andere zaak zijn in Udon Thani drie verdachten aangehouden na een wilde achtervolging door de politie waarbij de wagen van de drugsdealers crashte.

– De Tokyo Strategy 2018, gericht op samenwerking van de Mekonglanden en Japan, is gisteren door premier Prayut geprezen in een toespraak voor nationale leiders tijdens de Tokio topconferentie. De nieuwe strategie kan enkele veranderingen waarmee Thailand en buurlanden kampen aanpakken om duurzame regionale groei zeker te stellen. De strategie illustreert het belang dat de Japanse regering hecht aan het 5-jaren Acmecs masterplan, dat richtlijnen bevatten voor het plan van 2018.

Acmecs is een samenwerkingsverband van Cambodja, Laos, Myanmar, Vietnam en Thailand met als doel economische groei te stimuleren en inkomensongelijkheid in de regio te verminderen.

– Lang geleden dat de hit-and-run aanrijding van onderwijzeres Jomsap Saenmuangkhot in het nieuws was (zie voor alle details de pagina De zaak Jomsap). Laatste ontwikkeling: De provinciale rechtbank van Nakhon Phanom heeft Sap Wapee en zijn vrouw veroordeeld tot een gevangenistraf van respectievelijk 2 jaar en 10 maanden en 1 jaar en 9 maanden wegens meineed.

Beiden verklaarden destijds dat niet Jomsap maar Sap achter het stuur van de wagen had gezeten die een fietser dodelijk verwondde. Ze behoren tot de elf verdachten die door onderzoekers worden beschouwd als een crimineel netwerk dat een financieel slaatje wilde slaan uit herziening van Jomsap’s veroordeling. In november vorig jaar wees het hooggerechtshof het herzieningsverzoek af.

– Het ministerie van Volksgezondheid vraagt het kabinet vandaag toestemming voor de vorming van een nationale gezondheidsbeleidscommissie, een idee van het ministerie waarvan critici het nut betwijfelen en zelfs menen dat die negatieve gevolgen heeft.

Een van de critici is het secretariaat van het kabinet. Het zegt dat belangrijke gezondheidskwesties al worden behandeld door de National Health Commission die onder voorzitterschap van premier Prayut staat. De nieuwe commissie krijgt 45 leden, zij heeft tot taak gezondheidsbeleid te ontwerpen en te volgen dat het meest geschikt is voor de bevolking. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

– Verstandige woorden van Phirun Saiyasitpanich, een hoge ambtenaar van het ministerie van Natural Resources and Environment, die belast is met klimaatbeleid. Hij zegt dat het stellen van het doel om de uitstoot van broeikasgassen met 50 procent te verminderen, wat de regering als doel hanteert, gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Phirun zegt dat rekening moet worden gehouden met de gevolgen voor alle betrokkenen. ‘We moeten er zeker van zijn dat we nog steeds economisch kunnen concurreren en duurzaam kunnen groeien.’

Phirun zei dat op het seminar Ozone: New Hope, georganiseerd door Onrep, de Wereldbank en de faculteit engineering (techniek, ingenieurswetenschappen) van de Chulalongkorn universiteit. Alhoewel Thailand op de 22e plaats staat van broeikasgas uitstoters, is het hoogst kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Bangkok is een van de kustplaatsen, samen met Ho Chi Minh City, Manila, Jakarta en Yangon, die verwoest kunnen worden door het stijgende zeewaterpeil.

– Het Consumer Rights Protection Centre van de Foundation for Consumers (FFC) dringt er bij de regering op aan regels te stellen voor eerlijke tarieven bij de incasso van schulden, want sommige geldschieters hebben geen scrupules. Dit jaar heeft de FFC 392 klachten ontvangen. Klanten klaagden over exorbitant hoge tarieven bovenop hoge rentes. Ze klagen ook over het name and shame gebruik waarbij namen op de social media worden vermeld, bezoeken aan schuldenaren op hun werkplek en bezoeken op asociale tijdstippen.

– Laatste bericht en nog wel opening pagina 4, maar bij mij hekkensluiter. De nieuwe burgemeester van Pattaya, Sontaya Kunplome, benadrukt de noodzaak voor de stad om snel problemen op het gebied van water, milieu en verkeer aan te pakken in verband met de ontwikkeling van de Eastern Economic Corridor (EEC). Dat zei hij op een bijeenkomst van lokale bestuursambtenaren.

De problemen met water behelzen overstromingen en waterverontreiniging. Daarmee kampt de stad al jaren. Ze hebben niet alleen gevolgen voor de lokale bevolking maar schaden ook de reputatie van de stad en het toerisme. Het milieu lijdt onder het hoge volume aan afval, met name tijdens publieke vakanties. Elke dag bedraagt de hoeveelheid stedelijk afval 40 ton. Ten slotte vraagt de verkeerssituatie om maatregelen.


 

Nieuws van de website 9 oktober

• De strijd om het leiderschap van de Democraten is maandag officieel begonnen. Twee partijleden gaan proberen de leiding van de partij over te nemen van de huidige partijleider Abhisit Vejjajiva. Dat zijn voormalig vice-partijleider Alongkorn Ponlaboot (rechts) en voormalig parlementslid voor Phitsanulok Warong Dechgitvigrom (links). Gisteren hebben ze alle drie hun kandidatuur geregistreerd op het partijhoofdkantoor. De registratie had een levendige start want supporters waren met bloemen gekomen om hun favoriete kandidaat een hart onder de riem te steken. De partij kiest haar nieuwe leider op 5 november. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

• Twaalf personen, waaronder een assistent districtshoofd, zijn aangehouden op verdenking van het stropen van wildleven in nationaal park Sai Yok in Kanchanaburi. Ze liepen tegen de lamp toen ze zondag het park verlieten met geweren en klauwen van de Asian bearcat (binturong). Boswachters waren getipt dat zes off-road voertuigen het park waren ingegaan, maar nog niet waren teruggekeerd.

De groep, die bestond uit twaalf volwassenen en drie kinderen, ontkent dieren gedood te hebben. Het assistent districtshoofd heeft verklaard dat ze een boeddhistisch klooster hadden bezocht en in het bos hadden overnacht. De berenklauwen zouden door een van hen gekocht zijn. Bearcats zijn een beschermde diersoort op grond van de Wildlife Protection Act.

De arrestatie roept herinneringen op aan een andere geruchtmakende zaak in februari. Toen werd aannemerstycoon Premchai Karnasuta gearresteerd wegens stropen in het World Heritage Thungai Naresuan bosreservaat, ook in Kanchanaburi. Die zaak dient bij de rechtbank maar moet nog voorkomen. (Zie verder de pagina Stroperssage)

• Een vermeende militant is zondagnacht dood geschoten en twee anderen zijn gearresteerd bij een botsing met manschappen van de 43rd Ranger Task Force in Thepha (Songkhla). De rangers onderzochten een tip dat een militant zich schuil hield in tambon Sakom.

De dode werd gezocht in verband met de diefstal van zes pickup trucks vorig jaar uit een tweedehands autozaak in een ander district. Daarbij werden vier personen in gijzeling genomen. Een werd gedood, een verwond en twee bleven ongedeerd.

• Nou, die moet je niet op je tenen krijgen, want dat betekent bye bye tenen. Maar gelukkig raakte niemand gewond toen zondagnacht om 1 uur op de Vibhavadi Rangsit Road in Chatuchak (Bangkok) een betonnen draagbalk van 40 ton van een vrachtwagen viel (46 ton volgens de krant). De balk, bestemd voor de aanleg van de Red metrolijn, viel op de oprit van een flyover, omdat een ketting was gebroken. De weg moest vier uur worden gesloten zodat twee kranen het gevaarte konden weghalen. De bestuurder is beschuldigd van roekeloos rijgedrag resulterend in schade.

• De tempelklok affaire heeft nog een leuk staartje gekregen, want nadat de politie had ontdekt dat een Zuid-Koreaan, die in eigen land werd gezocht voor fraude, in de Star View twintowers woonde, is ze op het spoor gekomen van twaalf andere buitenlanders die er eveneens wonen.

De eigenaren die de appartementen verhuurden, hebben echter verzuimd, zoals vereist in de Immigration Act hen te melden bij Immigration of de politie. Ze krijgen een boete van 2.000 baht. De regeling geldt ook voor hotels, maar dan bedraagt de boete bij overtreding 10.000 baht.

Op de foto controleert de politie alle voertuigen die vertrekken om te voorkomen dat buitenlanders die er illegaal wonen, ontsnappen. Overigens beschikken allen over een visum, dus hen valt niets te verwijten.

• Vijf agenten van Immigration, werkzaam op luchthaven Don Mueang, zijn overgeplaatst in afwachting van een onderzoek naar hun betrokkenheid bij het vragen van tips [lees: steekpenningen] aan buitenlanders die een visa on arrival aanvragen. Volgens hoofd Surachate van het Immigration Bureau vroeg een van hen 200 baht in ruil voor een snellere afhandeling van de aanvraag. Hij is onmiddellijk overgeplaatst. Van de overige vier, ’s mans superieuren, moet nog worden vastgesteld wat hun rol was.

Een Chinees heeft op Facebook geschreven dat zijn vriend zes uur moest wachten omdat hij weigerde 200 baht extra te betalen.

• Drie Thaise chair umpires (scheidsrechters) hebben een levenslang verbod gekregen op het uitoefenen van hun functie wegens match-fixing en gokken. Dit heeft de Tennis Integrity Unit maandag in Londen bekend gemaakt. De drie hebben bekend gegokt te hebben op tennismatches tijdens ITF Futures tennistoernooien waar ze moesten fluiten. Ze manipuleerden ook uitslagen bij het invoeren in het officiële scoringssysteem.

• Nou dacht ik toch dat Yingluck [wat ziet ze er ontspannen uit op de foto] haar zaak tegen drie leden van de Democraten wegens smaad al had ingetrokken, maar dat is niet het geval. Volgens dit bericht doet het hooggerechtshof op 19 oktober uitspraak in de zaak. Voor die datum valt een besluit over Yingluck verzoek de zaak terug te trekken. Voorwaarde voor haar is dat het op Facebook geplaatste excuus tot die dag blijft staan.

Vrijdag plaatste een van hen op Facebook een excuus voor hun opmerkingen over Yingluck maar dat trok hij later terug en herplaatste hem daarna weer. Volgens voormalig Pheu Thai parlementslid en roodhemdleider Korkaew toont deze flip-flop aan dat het drietal niet serieus is en alleen probeert hun politieke hachie te redden.

De Criminal Court en de Appeal Court veroordeelden de drie eerder tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar met een proeftijd van twee jaar. Als het hooggerechtshof hen schuldig acht, mogen ze 10 jaar met hun politieke duimen draaien. (Zie voor alle details Nieuws van de website 6 oktober)

• Premier Prayut heeft maandag de Japanse premier Shinzo Abe verzekerd dat het land in februari algemene verkiezingen houdt. De twee premiers spraken elkaar een dag voor de Mekong-Japan Summit op dinsdag.

In een persbriefing na hun ontmoeting zei Abe verheugd te zijn over Thailand’s bereidheid zich aan te sluiten bij het elf leden tellende Trans-Pacific Partnership. Japan heeft hard gewerkt het TPP te redden nadat de VS zich had teruggetrokken.

Ook zei Abe dat Japan het eens is met Thailand om snel het RCEP in werking te stellen. Het Regional Comprehensive Economic Partnership is de tegenhanger van het TPP. Het bestaat uit zestien landen. Het is de bedoeling dat het RCEP voor het eind van het jaar van kracht wordt.

Prayut op zijn beurt complimenteerde Abe’s inzet  om Japanse bedrijven aan te moedigen in de Eastern Economic Corridor (EEC)  te investeren.

• Een toerist uit India is zondagavond gedood en vier anderen zijn verwond door afgedwaalde kogels afgevuurd tijdens een gevecht tussen twee straatbendes op de Ratchaprarop Road in Bangkok. De bendes kwamen uit een snookerclub en begonnen te vechten, wat al snel escaleerde in een vuurgevecht. Ze namen de benen zodra ze de politie zagen. Niemand is gearresteerd.

De gewonden stonden te wachten op hun busje op het parkeerterrein van een restaurant, waar ze gegeten hadden. Vier personen zijn opgenomen in het ziekenhuis: twee Thais, een Indiër en een man uit Laos. Die laatste twee bevinden zich in kritieke toestand.

Aan de hand van camerabeelden hoopt de politie de vechtersbazen te kunnen identificeren en aan te houden. De twee bendes zijn regelmatige bezoekers van de snookerclub.

• China bewees zondag te sterk te zijn voor Thailand in de tweede rondematch van het FIVB  vrouwen wereldkampioenschap. Het Thaise team werd in het Osaka Municipal Central Gymnasium in drie sets verslagen: 26-28, 20-25, 23-25. De match leek een herhaling van de match vorige maand tijdens de Asian Games toen Thailand ook in drie sets werd verslagen door de Chinezen. Op de foto Thailand’s Onuma Sittirak in actie.

Somkid klaagt over vertraagde aanleg Thai-Sino HSL

9 oktober – Somkid Jatusripitak zou toch beter moeten weten: elk project in Thailand kampt met vertragingen, die te wijten zijn aan onvoorziene omstandigheden, bezwaarprocedures of een te optimistische tijdplanning. En natuurlijk weet de ‘economische tsaar’ van het kabinet dat ook wel, maar deze keer is anders, want Thailand gaat over vijf maanden naar de stembus en de regering is erop gebrand goede sier te maken bij de bevolking.

Maandag klaagde vice-premier Somkid dat de ontwikkeling van de hogesnelheidslijn Bangkok-Nong Khai achterloopt op de planning. Hij heeft de verantwoordelijke diensten, waaronder de Spoorwegen (SRT), opdracht gegeven een tandje bij te zetten.

Somkid kijkt met jaloerse ogen naar Laos want daar loopt de aanleg van de (aansluitende) spoorlijn Vientiane-Kunming (Zuidwest China) geheel volgens schema. In december 2016 is ermee begonnen, lange tijd voordat Thailand één spade in de grond had gestoken. Dat deel (409 km), grotendeels gefinancierd door de Chinese regering, komt naar verwachting in 2022 in bedrijf.

De regering wil met het Thaise deel van de HSL aansluiten bij het Belt and Road Initiative van China, een beleid dat beoogt China verbindingen te geven naar andere delen van het continent. Maar vanaf  het begin kampt het Thaise HSL-deel van in totaal 606 km al met vertragingen.

De route is verdeeld in twee fases: Bangkok-Nakhon Ratchasima (253 km) en Nakhon Ratchasima-Nong Khai. Slechts een fractie van het werk aan de eerste fase is begonnen en directievoerder SRT heeft toegegeven de financiering van de tweede fase nog niet rond te hebben.

De SRT begon pas in december vorig jaar aan het eerste stukje van 3,5 km van Klang Dong naar Pang Asok (Nakhon Ratchasima). De aanbesteding van de rest [van de eerste fase] loopt twee maanden achter. Niettemin houdt de SRT vol dat de route in 2024, zoals gepland,  open kan gaan.

Dat het naderende tijdstip van de verkiezingen Somkid heeft bewogen zijn tanden te laten zien, erkent hij volmondig. Hij wil dat infrastructurele projecten, dus niet alleen de HSL, voor de verkiezingen vooruitgang boeken en hij drong er maandag bij ambtenaren op aan transparantie in acht te nemen. De foto toont de geërgerde tsaar op het achterbalkon van een stilstaande trein op Hua Lamphong, waar hij zijn filippica hield. (Zie verder de pagina Spoorwegen 2)

Het artikel noemt nog andere infrastructurele werken die met vertragingen kampen, zoals de derde fase van de uitbreiding van de haven van Laem Chabang, die twee maanden achterloopt. Die fase stuit op tegenstand van bewoners; ze zijn bang voor milieuschade omdat grote hoeveelheden zand moeten worden weggebaggerd. Dat zou kunnen leiden tot veranderingen in de getijdebewegingen en kusterosie.

DNP: Ecosysteem Maya Bay krabbelt op

9 oktober – Bangkok Post telt vandaag veertien nieuwsberichten en –verhalen, waarvan drie over nieuwsitems die al genoemd zijn in Nieuws van de website (Prayut bevestigt verkiezingstijdstip, Immigration agenten overgeplaatst, strijd om leiderschap Democraten) en twee een follow-up zijn op website berichten. Laat ik daar maar mee beginnen.

Een bron bij de DNP vreest dat het gezelschap, zondag aangehouden in nationaal park Sai Yok, vrijuit gaat omdat niet bewezen kan worden dat ze illegaal op wildleven hebben gejaagd. De groep was weliswaar in het bezit van een geweer, munitie en berenklauwen [de krant schrijft geweren, maar op de foto zie ik er maar één], maar wat bewijst dat? De berenklauwen zouden gekocht zijn van de lokale bevolking en het zal niet meevallen om te bewijzen dat de gevonden geweren, kogels en mes gebruikt zijn om dieren te doden.

Woordvoerder Sompoj zegt dat ze desondanks wel vervolgd kunnen worden voor het illegaal bezit van wildleven karkassen, bezit van vuurwapens zonder vergunning en illegale betreding van het nationaal park.

De andere follow-up gaat over de Maya Bay, die voor onbepaalde tijd is gesloten zodat het beschadigde ecosysteem zich kan herstellen. Adjunct directeur-generaal Chongkhlai van de DNP zegt dat een aantal koralen al tekenen van herstel vertonen en er zwemmen meer blacktip reef sharks, sinds de baai op 1 juni werd gesloten. Ook is veel klein maritiem leven gesignaleerd dankzij het feit dat de baai niet meer wordt verstoord door toeristische activiteiten.

Voor de sluiting had het strand te lijden onder zanderosie, veroorzaakt door grote aantallen toeristen die op het strand liepen, waardoor het natuurlijke proces van zandaanvulling werd verstoord.

De Maya Bay gaat elk jaar vier maanden dicht, maar dit jaar blijft het strand voor onbepaalde tijd ontoegankelijk omdat de schade te groot bleek. De DNP heeft maatregelen genomen om de natuur zich te laten herstellen, zoals het planten van bomen tegen erosie en duizend koralen in 25 rai van de baai. (Zie verder voorgaande berichten over de ‘zegeningen’ van het massatoerisme)

Pheu Thai maakt zich geen zorgen over EC-onderzoek

9 oktober – Alhoewel de toekomst van voormalig regeringspartij Pheu Thai aan een zijden draadje hangt, denkt de partij ontbinding wel te kunnen overleven nu de Kiesraad (EC) onderzoek doet naar beïnvloeding van de partij door oud-premier Thaksin. Die zou nog steeds de lakens uitdelen in de partij hetgeen in strijd is met de organieke wet op politieke partijen. Deze wet verbiedt beïnvloeding door buitenstaanders.

Voormalig parlementslid Worachai Hema voor Samut Prakan zegt het vermoeden te hebben dat het regime erop uit is de partij te laten ontbinden. Niettemin, zegt hij, is de Kiesraad mans genoeg om daaraan niet toe te geven tenzij er sterke gronden zijn om dat wel te doen.

Wanneer dit mocht gebeuren nadat de koning de verkiezingsdatum heeft bevestigd, vermoedelijk 24 februari, kan het regime verweten worden dat het een conflict creëert op een tijdstip waarop het land behoefte heeft aan eenheid. Dit zou Pheu Thai en andere anti-regime partijen een grotere kans geven op een landslide victory (verpletterende overwinning).

Mocht Pheu Thai ontbonden worden, dan is er geen man overboord, want ze kan haar leden overhevelen naar de partij Pheu Tham, die genoemd wordt als back-up partij en al geregistreerd is bij de Kiesraad. Pheu Chart, enkele jaren geleden geregistreerd, kan roodhemdleiders onderdak bieden die banden met PT hebben.

Ik ga nog even door met dit artikel, want soms kan ik genieten van het Thaise politieke mierenneuken. Wanneer PT word ontbonden, zullen kiezers in tenminste dertig kiesdistricten ‘no’ stemmen (een mogelijkheid die wij in Nederland niet kennen), verwacht Worachai. Ze hebben dan voldaan aan hun stemplicht.

Wanneer het aantal nee-stemmen in een bepaald kiesdistrict het aantal stemmen voor een kandidaat overtreft, kan de Kiesraad de uitslag niet endosseren (bevestigen) en het Huis van Afgevaardigden kan niet bijeenkomen wanneer het aantal parlementsleden minder dan 95 procent van de 500 parlementszetels is, legt hij vervolgens uit. In dat geval moeten nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Nou, zo moeilijk is dat niet, vindt u niet?

Aan de bron van dit alles staat een videogesprek van de man uit Dubai, Thaksin dus, maar wat hij nu precies voor vreselijks heeft gezegd, vermeldt het artikel niet en ik weet het ook niet meer. Enkele PT-leden hebben verschillende keren in het buitenland Thaksin opgezocht opgezocht, wat het vermoeden ondersteunt dat hij inderdaad de partij beheerst.

Een bron bij PT zegt dat PT secretaris-generaal Phumtham en mevrouw Sudarat (getipt als nieuwe partijleider) op 8 augustus Thaksin hebben gesproken in Hong Kong. Ze hebben met hem overlegd wat in het geval van een ‘politiek ongeluk’ dient te gebeuren. Het panel dat onderzoek naar PT doet, gaat hen oproepen om te weten te komen wat er precies besproken is. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Kort nieuws dinsdag 9 oktober

– Het is druk in de grenspost Aranyaprathet. Duizenden Cambodjanen en Vietnamezen stromen Thailand binnen om het beroemde jaarlijkse Vegetarian Festival in de provincie Sa Kaeo bij te wonen.

In die provincie trekt het festival dat in de gemeente Aranyaprathet wordt georganiseerd door de Sawang Thien Thammasatham Foundation de meeste bezoekers. Commandant Benjapol van de Sa Kaeo Immigration Police zegt dat ze scherp in de gaten worden gehouden.

Daar Poipet, de grensplaats in Cambodja, geen Chinese heiligdommen heeft en ook geen vegetarische cafetaria’s, trekken Cambodjanen met Chinese voorouders al enkele jaren graag naar Aranyaprathet. Velen zijn kooplieden van de Poipet markt en elders in de provincie Banteay Meanchey. Alle bezoekers krijgen tijdens het 10-daagse festival een gratis maaltijd. De stichting doet dat al 60 jaar, aldus de voorzitter van de stichting.

Foto: In een Chinees heiligdom in Yaowarat, de Chinatown van Bangkok, zijn ze druk bezig decoraties klaar te maken voor het feest dat vandaag begint en tot 17 oktober duurt, overigens niet alleen in Sa Kaeo.

– Lijkt me voor de hand liggen en vrij overbodig nieuws: vice-premier Wissanu zegt dat het kabinet geen verantwoordelijkheid neemt wanneer de vier ministers die lid zijn geworden van Palang Pracharath een fout maken. Hij zegt dit in antwoord op vragen over een mogelijk belangenconflict waarin ze verzeild kunnen raken. Op het viertal wordt druk uitgeoefend ter wille van de politieke zuiverheid af te treden, maar dat zijn ze vooralsnog niet van plan.

– Overheidswerknemers in de traditionele Thaise medicijnindustrie willen dat premier Prayut het personeelsbestand uitbreidt. Die eis hebben ze vastgelegd in een petitie, die gisteren door tachtig werkers van de Traditional Thai Medicine Club is overhandigd in het Government House.

In de petitie klagen ze ook dat het ministerie van Volksgezondheid Thaise beoefenaren van traditionele geneeswijzen negeert. Ze verwijten het ministerie een unfair rekruteringsbeleid en lage beloning, minder dan 15.000 baht per maand.

De clubleden werken al jaren als tijdelijke staf voor het ministerie en willen nu wel eens een vaste aanstelling krijgen. Het zijn niet de minsten, die klagen, want velen zijn aan een Thaise universiteit afgestudeerd in Thaise geneeskunde en hebben al een vergunning voor het uitoefenen van hun beroep.

– De regering streeft ernaar de Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situations, die sinds 2005 van kracht is in het district Sungai Kolok (Narathiwat) te vervangen door de soepeler Internal Security Act (ISA). De noodverordening met de lange naam werd op overigens al op 20 juni van dit jaar ingetrokken omdat het geweld onder controle was gebracht.

Isoc-woordvoerder Thanathip zei gisteren na een bestuursvergadering dat het Sungai Kolok 61 plan [?] de weg bakent voor de ISA, gezien het succes van deze strategie op andere plaatsen. Het verschil tussen beide verordeningen is dat de noodverordening voorziet in een voorlopige hechtenis van 30 dagen en de andere van 7 dagen.

– Het Thailand Development Research Institute vindt dat de overheid de financiële steun aan arme ouders moet uitbreiden om hen in staat te stellen optimaal voor hun nakomelingen te zorgen. Het TDRI beschouwt de huidige screening protocollen als te restrictief waardoor degenen die er behoefte aan hebben buiten de boot vallen.

Somchai Jitsuchon, directeur gelijke ontwikkeling bij de TDRI, zegt dat 30 procent van de mensen die er recht op hebben, geen hulp krijgt. Hij vindt dat het de plicht is van de overheid om te investeren in toekomstige generaties, iets wat des te urgenter is gezien de vergrijzing.

– Laatste bericht. De politie heeft arrestatiebevelen aangevraagd voor de teenagers die zondagavond waren betrokken bij een vuurgevecht tussen twee straatbendes. Daarbij werden omstanders geraakt door afgedwaalde kogels. Zie Nieuws van de website van vandaag. Op de PD (plaats delict) heeft de politie patronen van een AK-47 gevonden en dat is geen waterpistooltje.


 

Bangkok wordt smart city met naadloos reizen

8 oktober – Naadloos reizen is het nieuwe toverwoord in Thailand. Het woord circuleert al een tijdje, maar is op vrijdag weer opgedoken tijdens Prayut’s meet-and-greet trip in Bangkok.

Het was een ongebruikelijke wijze van reizen voor de premier die meestal in een autocolonne ergens naar toe gaat, maar deze keer sprong hij op de BTS skytrain en MRT metro om naar Hua Lamphong te gaan, waar hij zich met forenzen onderhield.

Daarna liep hij enkele minuten naar het Phadung Krungkasem kanaal om de boot te pakken naar Thewes, volgens een eerder bericht een afstand van 5 km en dit bericht 6 km. In Thewes stapte hij van boord aan de Tha Ratchakunthorn steiger.

De trip was symbolisch, schrijft BP, en illustreert het One Transport for All concept van de regering, een visie die in 2014 werd geïntroduceerd toen het regime aan de macht kwam. Doel is een netwerk te creëren van transport routes – wegen, openbare bussen, metro, spoorwegen, luchthavens en boten – die in verbinding met elkaar staan zodat forenzen ‘naadloos’ kunnen reizen. Deze benadering spaart energiekosten, verspilde tijd in het verkeer en dringt luchtverontreiniging terug.

De afgelopen vier jaar heeft de regering diverse massavervoers projecten gelanceerd zoals de luchthaven HSL, stadsvervoer in Pattaya en Phuket, twee monorail projecten – de Link en Yellow Line, en light rail als aanvoerroute voor skytrain en metro. Je kunt veel bezwaren aanvoeren tegen de militaire junta maar op het gebied van infrastructuur presteert ze heel wat beter dan de voorgaande regering van Democraten en Pheu Thai.

Naadloos reizen is onderdeel van de Smart City, een concept dat steden als Singapore omarmen die doorgaans routes hebben, die goed op elkaar aansluiten en in ruime mate voorhanden zijn.

‘In de toekomst kunnen mensen hun huis uitlopen, een applicatie gebruiken om een taxi te bestellen, met het openbaar vervoer naar de binnenstad van Bangkok gaan en vandaar een HSL nemen naar Pattaya’, zegt directeur Gregory Enjalbert van het Canadese bedrijf Bombardier dat al producten en diensten aan de Thaise spoorwegen levert.

Op de foto de Bombardier Innovia 300, die op  de Pink Line (34,5 km, Khae Rai-Min Buri) en de Yellow Line (30,4 km, Lat Phrao-Samrong) gaat rijden, de eerste monorails van Thailand. (Bron: website BP, 7 oktober)

Nieuws van de website 8 oktober

• Phetchabun: Gelukkig zijn er geen doden gevallen, maar 48 passagiers van een touringcar, geen gewone maar een VIP-bus, raakten wel gewond nadat de bus na een aanrijding met een pickup truck in een ravijn was gestort. De gewonden zijn opgenomen in vier ziekenhuizen. Volgens de politie kunnen de remmen gefaald hebben toen de bus afdaalde van een heuvel. Die verklaring wordt altijd gegeven ook als de bestuurder te hard heeft gereden, wat waarschijnlijker is. De bus was op weg van Chaiyaphum naar Samut Prakan voor een thod pha pha (Offering robes aan monniken) ceremonie (of op de terugweg, dat is niet duidelijk).

• Een conciërge, tevens vrijwilliger op een tambon gezondheidscentrum in Thung Yang Daen (Pattani) is zaterdagavond doodgeschoten. Ooggetuigen hebben verklaard dat de bestuurder van een auto stopte om met een man te spreken, die hem vervolgens met een pistool driemaal in zijn hoofd schoot. De man was met zijn vrouw op weg naar haar etenskraam op een markt. Het slachtoffer stierf onmiddellijk, de verdachte vluchtte. De politie stelt een onderzoek in.

• Suan Dusit peiling: Een meerderheid van de respondenten in een peiling van de Suan Dusit Rajabhat universiteit (57,26 pct) vindt het best dat premier Prayut zijn kabinetsleden die geïnteresseerd zijn in politiek, toestaat politieke partijen van hun keuze te steunen.

Degenen die bezwaar maakten (48,03 pct) zeggen dat de premier neutraal dient te blijven, ze menen dat zijn houding kritiek op de regering oproept en getuigt van politieke bemoeizucht. [NB De twee percentages komen opgeteld boven de 100 procent uit]

De peiling werd van 2 tot 6 oktober gehouden, kort nadat Prayut had gezegd dat hij belangstelling heeft voor politiek, maar hij ontkende berichten dat hij zou aftreden als voorzitter van de NCPO (junta) en de kabinetssamenstelling zou wijzigen.

Gevraagd naar commentaar op Prayut’s uitspraak dat hij geïnteresseerd in politiek is, zei 40,5 procent dat hij het recht heeft zijn mening te geven. Volgens 18,84 procent duidt die uitspraak erop dat hij aan de macht wil blijven zodat allerlei projecten kunnen doorgaan. 15,63 heeft een andere duiding: de uitspraak duidt erop dat de verkiezingen zeker doorgaan.  (Zie ook de pagina Verkiezingsnieuws 2)

• De Spaanse motorcoureur Marc Marquez (Honda) heeft zondag de eerste Thailand MotoGP op het circuit van Buri Ram gewonnen, maar het was kantje boord. Na in de laatste rondes verschillende keren van plaats te hebben gewisseld met Andrea Dovizioso (Ducati), haalde hij in de laatste bocht zijn rivaal in en finishte 0,115 seconden voor hem. De overwinning leverde hem een voorsprong van 77 punten op Davizioso op met nog vier races te gaan. Over twee weken kan hij de serie definitief op zijn naam schrijven met een overwinning op Motegi (Japan).

• Vergeten te melden: De gemeente Bangkok heeft het gebruik van plastic in de ban gedaan. Sinds het begin van de maand zijn de apotheken van Bangkok’s gemeenteziekenhuizen gestopt met het gebruik van plastic zakjes om medicijnen mee te geven. Patiënten dienen hun eigen tas van huis mee te nemen. Ook bakjes van piepschuim zijn taboe.

Tops Supermarkt, zo ontdekte Brunch columnist Andrew Biggs, heeft 1 plasticloze dag per maand. Klanten krijgen dan één papieren tas en niet meer. Een aardig initiatief, maar volstrekt onvoldoende in de strijd tegen plastic dat eindigt op vuilstortplaatsen, waar het niet verteert, of in de maag van zeedieren.

• Honderdvijftig amateurfotografen hebben zondagochtend op een brug over het Khlong Pak Pra kanaal in Khuan Khanun (Phatthalung) geprotesteerd tegen het plan van de RID om een dam in het kanaal te bouwen. Ze zeggen dat de dam, die tot doel heeft zout water infiltratie in het Songkhla meer tegen te gaan, ernstige gevolgen heeft voor het ecosysteem en het levensonderhoud van bewoners. Bovendien betwijfelen ze of de dam aan zijn doel beantwoordt, de RID heeft dat volgens hen niet overtuigend aangetoond.

De fotografen, die zich hebben toegelegd op natuur- en landschapsfotografie, roepen de regering op een stokje te steken voor het snode plan van de RID.

• Premier Prayut is verheugd over  het besluit van de permanente commissie van de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) om Thailand van de zwarte lijst te halen van landen die betrokken zijn bij illegale ivoorhandel, aldus regeringswoordvoerder Sansern.

De premier beschouwt dit als een groot succes omdat het land al enkele jaren werd beschouwd als een van de grootste markten voor de handel in ivoor. De meeste slagtanden kwamen van olifanten, die in Afrika werden gestroopt en het land werden binnen gesmokkeld.

Elk jaar worden in Afrika 20.000 olifanten gedood. Op de foto slagtanden die in november 2017 werden onderschept.

Uit liefde voor het boek

8 oktober – Boekenwurmen (niet te verwarren met boekwormen) kunnen hun hart ophalen bij de Rimkhobfha Bookstore aan de Ratchadamnoeng Klang Avenue in Bangkok, waar deze en volgende maand – alweer voor het derde jaar – de Second-Hand Book Expo wordt gehouden. Tienduizend tweedehandsboeken en tijdschriften, geprijsd vanaf 15 baht, liggen er te koop voor leesminnend Thailand. Want ondanks de opmars van mobieltjes, e-readers en nog meer van die flauwekul, hebben Thais nog steeds een bijzonder plekje in hun hart voor boeken.

Tot mijn genoegen – want ik ben een bibliofiel, hoewel tegenwoordig minder dan vroeger – breekt Bangkok Post vandaag een lans voor het boek. Ja, beste mensen, boeken worden nog steeds gelezen [en gekocht].

Volgens cijfers van het National Statistic Office uit 2016 lezen Thais gemiddeld 66 minuten per dag, bijna het dubbele van 37 minuten in 2014. Teenagers lezen 94 minuten per dag, kinderen jonger dan 6 jaar 71 minuten, de werkende bevolking 61 minuten en ouderen 44 minuten.

Persoonlijke hecht ik weinig waarde aan die cijfers, want ze zijn gebaseerd op de eigen schattingen van de 55.920 ondervraagde personen; bovendien: wat wordt beschouwd als lezen: ook het lezen van chatberichten om maar eens iets te noemen? Met cijfers kun je altijd alle kanten op.

Nieuws uit Thailand volgt vandaag niet de openingskeuze van Bangkok Post, want de gehele voorpagina is gewijd aan politiek en dat is niet, zoals bekend, mijn favoriete nieuwsitem. For the love of paperback books kopt de krant boven het artikel, dat bovenstaande gegevens bevat. De term paperback is enigszins verwarrend, want ze duidt niet op de bindwijze, hoewel mijn papieren woordenboek als vertaling id. geeft. De website MWB (Mijn woordenboek) noemt daarentegen ook gebrocheerd en ingenaaid boek.

Bangkok Post bracht een bezoek aan de tweedehands-boekenbeurs en noteerde enkele quotes van snuffelaars. Ik noem:
• Ik lees graag romantische fictie. In tegenstelling tot romans die in boekhandels verkocht worden, zijn de plots in online romans niet zo gevarieerd en lijken ze nogal voorspelbaar.
• Ik kan op elk moment een roman pakken van mijn boekenplank en herlezen.
• Ik ben meer boeken gaan kopen nadat ik mijn mobieltje een maand geleden was verloren. Ik lees boeken op mijn gemak. Vandaag zoek ik boeken over economie, zelf-hulp en aandelenhandel.
• Lezen is altijd belangrijk want het geeft je voordeel. Kennis is onbeperkt, dus je moet nooit stoppen met lezen.
• Tweedehands boeken zijn goedkoop, maar het belangrijkste is dat de kennis in de boeken van onschatbare waarde is en tijdloos.

Volop beweging in de politieke arena

8 oktober – Pheu Thai bigwigs vie for constituency spots kopt BP vandaag boven haar openingsartikel, dat gewijd is aan de verdeling van de parlementszetels, toegekend via de landelijke en districtskieslijsten van politieke partijen. De nieuwe grondwet heeft die verdeling veranderd ten gunste van de districtslijsten. Politieke waarnemers zeggen dat daardoor kleine en middelgrote partijen worden bevoordeeld en grote partijen, zoals PheuThai en de Democraten, worden benadeeld.

Het artikel zegt dat Pheu Thai bigwigs (hoge pieten, hoge omes) strijden om kiesdistrict plaatsen, want daar valt winst te behalen. Hoe de zetelverdeling berekend wordt en wat er verandert, kan ik niet uitleggen want is erg ingewikkeld en daar snap ik het fijne niet van – plus dat het me ook niet interesseert. Dat zou natuurlijk geen rol mogen spelen, want als algemeen verslaggever moet ik over alles kunnen en willen schrijven. Maar een journalist is ook maar een mens, dus vergeef me.

In het artikel wordt driftig met namen gestrooid van Pheu Thai-ers die in kiesdistricten een gooi willen doen naar het felbegeerde parlementspluche. Genoemd worden onder anderen Kittirat Na-Ranong, Watana Muangsook en Sutham Sangprathum, twee voormalige ministers en een staatssecretaris in de regering Thaksin. Politieke waarnemers zeggen dat daardoor minder bekende partijleden plaats moeten maken voor de oudere collega’s die het partijlijst systeem ontvluchten. In Bangkok komt daar bovendien bij dat het aantal kiesdistricten is verminderd van 33 naar 30, dus het wordt dringen.

Het artikel zegt ook nog iets over de nieuwe partijen Pheu Tham (For Dharma) en Pheu Chart (For the Nation), die samen met Pheu Thai zouden willen optrekken, maar dat gaat boven mijn pet. Een bron verwacht dat de drie partijen na de verkiezingen een coalitieregering zullen vormen.

De hiervoor genoemde politieke experts voorspellen dat kandidaten in de komende verkiezingen jonger zullen zijn, daar veel kiezers genoeg hebben van de conventionele politiek. De frisse Future Forward partij hoopt daarvan te profiteren door leden van 20 en 30 jaar kandidaat te stellen.

PPP verwelkomt ‘alle politieke facties’
Het tweede artikel op de VP gaat over Palang Pracharath, de partij die naar verluidt premier Prayut na de verkiezingen gaat steunen wanneer hij terug wil keren als premier. Personen van alle politieke facties zijn welkom, zegt partijleider Uttama, minister van Industrie in het kabinet, die onlangs samen met drie collega-kabinetsleden lid is geworden van PP. Dat zei hij gisteren na een workshop die was gewijd aan het partijbeleid.

Ook in dit verhaal veel namen, waarbij ik me wel eens afvraag of dat de lezers van BP allemaal interesseert. Mogelijk sluit de Sam Mitr groep, die gezien wordt als ‘rekruteringsbureau’ voor toekomstige parlementsleden, zich bij PPP aan. Uttama zegt: ‘We hebben gesprekken gehouden omdat we elkaar al lang kennen, maar niets kan gezegd worden totdat PPP een officiële politieke partij is.’

Een PPP-lid zegt dat hij zeventig groepsleden gaat leiden om zich aan te sluiten bij PPP en de partij te versterken. De partij heeft zich al in maart geregistreerd bij de Kiesraad; het wachten is nog steeds op het groene licht. Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Werkers kammen sub-contracting af

8 oktober – Leuke foto van een ludiek protest tegen indecent (onfatsoenlijk, mensonwaardig) werkomstandigheden van zwangere vrouwen, aldus het fotobijschrift. Gisteren was World Day for Decent Work 2018. Duizend vrouwen trokken naar het Government House om de regering op te roepen een eind te maken aan onbillijke contracten en ongezonde werkomstandigheden, zowel in de overheids als particuliere sector. BP kopt: Workers pan sub-contracting (Werkers kammen onderaannemen af), dus het ging niet alleen om zwangere werkneemsters.

De demonstranten marcheerden van het Democracy Monument naar het Government House, waar een vertegenwoordiger van de regering hun petitie in ontvangst nam. De petitie eist van de regering dat ze voor behoorlijke beloning en veilige en vaste banen zorgt.

President Sawit van het Thai Labour Solidarity Committee (TLSC) zegt dat onbillijke contracten veel voorkomen en degenen die in overheidsdienst werken, worden niet gespaard. Voorbeeld: Het ministerie van Volksgezondheid en het Social Security Office nemen geen vaste werknemers in dienst. Nieuwelingen worden als contractwerkers gehuurd met andere arbeidsvoorwaarden.

Sawit pleitte ook voor inwerkingtreding van een wet op dwangarbeid, die essentieel is omdat het land in juni het Protocol for the Forced Labour Convention heeft geratificeerd. Het protocol vereist dat een eigen wet binnen jaar van kracht wordt.

Vice-president Chalee van de TLSC zegt dat bij sub-contracting baanzekerheid verdwijnt en lonen verlaagd worden. Werknemers hebben niet dezelfde welzijnsvoorzieningen ondanks dat er al drie jaar om gevraagd wordt. De verhouding tussen sub-contract werkers en vast personeel bedraagt [bij?] volgens hem 60:40. De SSO heeft een voorkeur voor vierjarige contracten. Daaraan moet een eind komen, zegt Chalee.

Dat de werkomstandigheden te wensen overlaten, blijkt uit de toename van ziekmeldingen en letsel van werknemers.

Koralen in Maya Bay voor 50 pct vernield

8 oktober – De helft van de koralen in de beroemde Maya Bay op Phi Phi eiland in Krabi is vernield door bepaalde chemicaliën in zonnebrandolie, zegt Songtham Suksawang, directeur van het National Park Office. De chemicaliën zijn de oorzaak van het bleken van de koralen, die in het ergste geval verlamd raken of afsterven. Andere factoren die van invloed zijn op de schade, zijn de ankers en de schroeven van de vele rondvaartboten. De boten lozen ook nog eens duizenden liters verontreinigd water.

Songtham reageert op de protesten van touroperators tegen sluiting van het strand zodat strand en koralen zich kunnen herstellen. Voorheen ging het strand vier maanden per jaar dicht, maar dit keer is dat niet voldoende. Wanneer het strand weer opengaat, hangt af van herstel van het ecosysteem.

Thai Niyom Yangyuen is niet erg bekend

8 oktober – Pagina 3 opent vandaag onder de kop Govt vote-catcher ‘fails to woo public’, een verwijzing naar Thai Niyom Yangyuen (Sustainable Thainess), een overheidsprogramma dat eerder dit jaar werd gelanceerd om duurzame ontwikkelingen op zijn Thais te stimuleren. Maar het programma is niet erg bekend, voornamelijk omdat het geen populistisch project is, zegt regeringswoordvoerder Sansern. Ter verdediging voert hij aan dat het pas acht maanden aan de gang is.

Sansern reageert op mediaberichten dat premier Prayut niet gelukkig zou zijn met de inzet van enkele ministeries; die doen niet genoeg om het programma te realiseren. Ze slagen er niet in de bevolking bewust te maken van de zegeningen [mijn woordkeus] van het project ondanks de financiering met 95,7 miljard baht die verdeeld wordt onder 81.151 gemeenschappen in het land.

Doel van het programma is overheidsdiensten en lokale wetenschappers te laten samenwerken om de levensstandaard van de lokale bevolking te verhogen, waarbij het 20-jaren strategieplan van de regering uitgangspunt is. Critici zien het programma als een public relations stunt van de regering om haar populariteit in de aanloop naar de verkiezingen zeker te stellen.

Behalve Thai Niyom Yangyuen kent het land ook het Pracharat programma, maar Sansern ontkent dat die elkaar overlappen. Het Pracharat model streeft naar samenwerking van de lokale bevolking, de regering en het zakenleven om duurzame ontwikkeling te bevorderen en boeren, arbeiders en gemeenschappen te helpen hun bestaansmiddelen te verzekeren. Het model streeft ernaar de economie op lokaal niveau te versterken.

Volgens Sansern is er geen sprake van geldverspilling. ‘De inkomensverdeling is verbeterd en de concurrentie indices zijn beter. De regering is aan het werk om degenen die vastzitten in de rut (in het slop) te helpen.’

Weersverwachting: Stormen en kou in Noorden en Noordoosten

8 oktober – Laatste bericht want de rubriek Kort Nieuws vervalt vandaag. Bewoners in het Noorden en Noordoosten zijn gewaarschuwd dat het koude seizoen in aantocht is en dat brengt behalve kou ook onweersbuien en stormen. Midden deze maand beginnen de temperaturen te zakken.

Het Meteorological Department verwacht wispelturig weer. De kans bestaat dat tyfonen die zich in het westen van de Pacific vormen en via de Filipijnen naar de Zuid-Chinese zee trekken, Thailand zullen treffen.

Verder bevat het bericht nog informatie over het waterpeil in waterreservoirs gelegen in gebieden met een grote regenval. Ze worden in de gaten gehouden of er grote hoeveelheden water in stromen.

Het waterpeil in het Kaeng Krachan reservoir is in één dag gestegen van 89 naar 91 procent. De dam loost nu meer water dan gebruikelijk. Het Pran Buri reservoir is ook een zorgenkindje. Maar voor beide reservoirs geldt: geen reden voor paniek, zegt adjunct secretaris-generaal Samroeng van het Office of the National Water Resource.


 

Vrijwilligers leren boeren productiviteit te vergroten

7 oktober – De Royal Initiative Discovery Foundation traint in een proefproject in twee dorpen in Narathiwat 56 vrijwilligers en leert ze technieken die kennis en technologie combineren zodat boeren hun productiviteit kunnen vergroten. De proef maakt deel uit van een project in zeven dorpen in Narathiwat, Pattani en Yala, de drie meest zuidelijke provincies die lijden onder het geweld van opstandelingen.

De vrijwilligers zijn plaatselijke gerekruteerd omdat ze de lokale bevolking goed begrijpen, waaronder hun cultuur en tradities. Het project loopt al twee jaar. De vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor demonstraties en het toepassen van het principe Understand, Access and Develop van wijlen koning Bhumibol.

Het startpunt is infrastructuur aanleggen voor zowel de landbouw als huishoudelijk gebruik. Daarna ligt de nadruk op de veehouderij, zoals het houden van geiten. Daarbij zijn verbeteringen mogelijk, bij voorbeeld door het verhogen van de vloer van een geitenstal voor een betere ventilatie en hygiëne (foto).

De tekst op het T-shirt luidt: Mensen fokken geiten, geiten voeden mensen. Meer weten? Lees The plots thicken in deep South. (Bron: website BP, 6 oktober)


 

Nieuws van de website 7 oktober

• Een love hotel in Nonthaburi heeft woedende commentaren opgeroepen omdat in een van de kamers een groot portret van Hitler hangt. ‘Dit is echt verschrikkelijk. Het is afgrijselijk, alsoluut walgelijk’, zegt Efraim Zuroff van het het Wiesenthal centrum in de Britse krant The Sun.

‘Dit laat een compleet gebrek aan kennis en onderwijs zien over de misdrijven die hij in de Tweede Wereldoorlog heeft gepleegd. Maar het is een probleem in heel Azië en ik ben niet eens verbaasd. De Thaise overheid dient veel meer te doen om dit soort uitwassen te voorkomen.’

De gewraakte kamer, Communist room genaamd, kan tegen betaling van 410 baht drie uur gehuurd worden. Andere themakamers in het Love Villa Hotel zijn cowboy, Hollywood, India, Japan, Loveboat, Matrix, Spin en Oorlog. In de oorlogskamer hangen replica’s van geweren boven het bed.

Het gebruik van Nazi-thema’s is niet nieuw in Thailand. In 2012 liepen in Chiang Mai op de jaarlijkse sportdag leerlingen gekleed in Nazi uniformen in de traditionele optocht door de stad.

• Vijf politieofficieren van het bureau Chang Phueak in Chiang Mai zijn overgeplaatst naar een inactieve post na een inval vrijdagvond in een gokgelegenheid waarbij 93 personen zijn betrapt. Een onderzoekspanel is gevormd om na te gaan of de dienders hun plicht hebben verzaakt.

Bij de inval door een door soldaten geleid team zijn driehonderd sets kaarten, tafels, 105.160 baht in contant geld, een computer, drie gokmachines en drie CCTV-camera’s in beslag genomen. Alle gokkers zijn in voorlopige hechtenis genomen.

• De droom van Mong Thongdee de Thaise nationaliteit te verwerven is eindelijk uitgekomen, negen jaar nadat het land kennis had genomen van zijn statenloze status. Mong, in Chang Mai geboren in een familie van gastarbeiders uit Myanmar, won als vertegenwoordiger van Thailand 12 jaar geleden in Japan een wedstrijd met papieren vliegtuigjes. De toenmalige regering Abhisit beloofde hem te naturaliseren, maar dat kwam er niet van.

Mong’s benarde situatie kwam onlangs weer in de aandacht na de redding van het voetbalteam uit de Tham Luang grot in Chiang Rai. Drie van de voetballertjes en de coach waren evenals hij statenloos, maar ze werden binnen de korste keren genaturaliseerd. Dit stimuleerde Mong zijn aanvraag te vernieuwen en deze maal kwam de gouverneur van Chiang Mai hem te hulp.

Volgens de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen zijn dit jaar in Thailand 487.000 statenloze personen geregistreerd. De afgelopen tien jaar zijn 100.000 personen genaturaliseerd. De meeste statenloze personen behoren tot inheemse bergstammen of zijn kinderen van migranten die in het land zijn geboren. Ze hebben beperkte werkopties, mogen niet stemmen, buiten de provincie reizen, land kopen en onroerend goed bezitten. Sinds 2005 hebben ze toegang tot lager onderwijs en gezondheidszorg.

• Pattaya De kassier van het Thepthip hotel in Zuid-Pattaya is aangehouden op verdenking van de diefstal van £ 2.000 (75.600 baht) uit de safe van een Finse gast en 10.000 baht van haar werkgever. Nadat de Fin zijn geld in een safe had gelegd, gaf de kassier hem de sleutel, maar dat was de sleutel van een andere safe. De sleutel van de safe met het geld hield ze zelf. Later, toen niemand keek, nam ze het geld uit de safe en ging er vandoor.

• Future Forward, een partij van ‘jonge politieke honden’ met frisse ideeën over de verkalkte Thaise politiek, gaat op 25 februari, een dag na de verkiezingen, een campagne beginnen om de nieuwe grondwet te veranderen. Ze vindt die deels ondemocratisch.

De partij heeft inmiddels het groene licht gekregen van de Kiesraad. Zaterdag is in de Thai Summit Tower in Bangkok een begin gemaakt met het werven van nieuwe leden. Om geld in te zamelen verkoopt de partij souvenirs met het partijlogo, zoals T-shirts, boodschappentassen en petjes.

Op 18 oktober begint de partij de inschrijving van kandidaten voor het parlement. FFP wil in alle 350 kiesdistricten kandidaten stellen, want zegt partijleider Thanathorn: ‘We wilen een nationale partij zijn. Zonder voldoende kandidaten kunnen we onze doelen niet bereiken.’ De partij heeft in zes provincies afdelingen opgericht: Chiang Mai, Khon Kaen, Rayong, Ayutthaya, Nakhon Si Thammarat en Narathiwat. De wet stelt vier regio’s als minimum eis. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

• Het heeft even geduurd want de diefstal vond al in juli plaats, maar uiteindelijk zijn de twee Vietnamese zakkenrollers in de boeien geslagen die toen de portefeuille van een Duitse toerist met 2.300 euro in winkelcentrum Terminal 21 in Bangkok stalen. De portefeuille had een waarde van 13.000 baht. De politie vermoedt dat het duo meer slachtoffers heeft gemaakt, maar die hebben geen aangifte gedaan.

• Op de Thammasat universiteit is gisteren de massaslachting van 42 jaar geleden herdacht waarbij volgens de officiële cijfers 46 personen om het leven kwamen, 167 gewond raakten en 300 werden gearresteerd, maar volgens overlevenden was het dodental meer dan honderd.

Op 6 oktober 1976 maakten veiligheidstroepen en rechtse paramilitairen op de universiteit en Sanam Luang met grof geweld een eind aan een demonstratie van een week tegen de terugkeer van dictator Thanom. De demonstrerende studenten werden destijds afgeschilderd als communisten.

Op de foto het gedenkteken in de historische tuin van Thammasat. De herdenking begon met een religieuze ceremonie.

Zuid-Thailand: Medici in de frontlinie

7 oktober – Medics on the frontline (frontlinie, vuurlijn) kopt Bangkok Post vandaag in vette kapitalen paginabreed op de voorpagina. In een uitgebreid achtergondverhaal dat de gehele voorpagina beslaat met een vervolg van een kwart pagina op de 4 wordt een beeld gegeven van de medische zorg in het Zuiden.  Het aantal artsen, vooral chirurgen, voldoet niet aan het minimum aantal dat voor elke provincie vereist is.

Neurochirurg Nanthaka Thepha-amondet, die vorig jaar de Outstanding Alumni Award won van de faculteit geneeskunde van de Mahidol universiteit en het Ramathibodi academisch ziekenhuis, ziet haar collega’s vertrekken zodra ze hun verplichte stage van 2 jaar hebben volgemaakt. Ze vluchten voor het zuidelijk geweld en ze kunnen elders meer verdienen.

Maar Nanthaka blijft in het Yala Regional ziekenhuis. Ze werkt er al 16 jaar hoewel de jaren beginnen te tellen. Minder collega’s betekent meer zorgen en vaker vermoeid. Gevraagd  naar het  geweld in de voornamelijk moslim provincie waar officieren en hardline opstandelingen regelmatig slaags raken, zegt ze: ‘Ik ben ook bevreesd.’

Haar familie heeft haar gesmeekt in een andere provincie te werken, maar ze wil de patiënten niet in de steek laten. ‘Ik hoop altijd dat ik geen doelwit ben. Ik ben gewoon een dokter die patiënten behandelt.’

Deze mantra is een van de manieren waarop het haar lukt ter plaatse te overleven.  Na zolang met de bevolking van Yala, moslims en boeddhisten, gewerkt te hebben, zegt ze onder de indruk te zijn van hun opgewekte natuur en dat inspireert haar door te gaan (to soldier on) ondanks het huidige gebrek aan medische specialisten.

Bij deze korte introductie laat ik het. De cijfertjes staan in de graphic. (Meer over gezondheidszorg, maar niet specifiek in het Zuiden, op de pagina Gezondheidszorg 2)

Ziekenhuizen onbereikbaar door zware regens

7 oktober – Het is in de journalistiek niet gebruikelijk en trouwens ook verwarrend voor lezers om bij een artikel een foto te plaatsen die geen relatie heeft met de tekst, maar BP volgt zijn eigen regeltjes. Misschien dacht de eindredactie: foto en tekst gaan over regenwater, dus ’t moet kunnen.

Het is ook wel een aardige foto van een man die in Bang Phlat (Bangkok) op een overstroomde weg onder een expressway staat. De weg was onder water gelopen omdat de waterpompen niet werkten en nu komt het aardigste detail: ze werkten niet omdat onderdelen waren gestolen. Dus deze keer niet omdat de pompen waren uitgezet zoals bij de vrouw die in haar pickup truck verdronk toen de wagen was vastgelopen in een overstroomd tunneltje.

Het bericht gaat over vier ziekenhuizen in twee districten van Prachuap Khiri Khan, een provincie ver verwijderd van Bangkok. De toegang was twee dagen geblokkeerd vanwege de zware regenval  donderdagavond/nacht. Door het stijgende water vielen hekken [schuttingen?] om en werden twintig dienstwoningen op het terrein van enkele ziekenhuizen beschadigd. Pas toen het water niet meer steeg, konden de ziekenhuizen de deuren weer openen.

Als noodmaatregel zijn mobiele medische eenheden naar bedlegerige patiënten in de eigen woning gestuurd en naar patiënten die een nierdialyse nodig hadden. Gelukkig raakte niemand gewond.

In buurprovincie Phetchaburi kwam vrijdagmiddag een auto met drie stafleden van het Kaeng Krachan ziekenhuis in een kreek terecht als gevolg van run-off uit de bossen van Ban Phu Sai. Ze waren op de terugweg naar het ziekenhuis nadat ze dorpelingen hadden bezocht. De inzittenden konden tijdig uit de snel zinkende wagen kruipen.

Ondanks de overstromingen kampen andere delen van het land met watertekorten en daarom zijn er vluchten uitgevoerd om kunstmatig regen op te wekken. Van 1 maart tot 2 oktober is in 58 provincies bij 3.800 vluchten 3.211,43 ton chemicaliën verspreid. De vluchten zijn ook uitgevoerd boven waterreservoirs met te weinig water voor de tijd van het jaar. Volgende week eindigt het regenseizoen.

Werk aan de winkel op Sanam Luang

7 oktober – Alhoewel de deadline januari is, heeft de gemeente Bangkok er bij het bedrijf dat Sanam Luang opknapt, op aangedrongen het werk binnen een maand af te ronden. De gemeente wil er zeker van zijn dat het re-landscaping project (kosten 150 miljoen baht) afgerond is voordat enkele grote evenementen op het plein plaatsvinden [geen details]. De planning is tot de helft gevorderd, maar het grootste deel van het werk moet nog gedaan worden.

Tot nu toe zijn tegels van het voetpad en waterleidingen, sommige beschadigd, verwijderd en heeft grondwerk plaatsgevonden op de 45.900 vierkante meter. Het rioleringsstelsel is aangelegd met 25 ondergrondse putten waarvan tien zijn uitgerust met een camera om het waterniveau in de gaten te kunnen houden. De 790 tamarinde bomen die voor de crematie in oktober moesten wijken, zijn weer terug.

De rest van het werk vordert. Dat bestaat onder andere uit verbetering van de voetpaden rond Sanam Luang, de aanleg van een grasveld en watersproeiers, en het aanleggen van internetkabels.

Voortvluchtige Koreaan aangehouden in Bell Condo

7 oktober – Leuke ‘bijvangst’ in de tempelklok affaire. In het condomium waar de bewoners uit hun slaap zouden worden gehouden door luid klokgelui van Wat Sai is een voortvluchtige Zuid-Koreaan (42) aangehouden die in eigen land wordt gezocht voor fraude ter waarde van 190 miljoen won (6 miljoen baht).

De man woont al zes jaar in Thailand en verhuist regelmatig. In Star View heeft hij een kamer gehuurd voor 30.000 baht per maand. De man zegt als freelancer en Youtuber te werken. Omdat zijn visum is verlopen, wordt hij het land uitgezet.


 

Nieuws van de website 6 oktober

• Premier Pratyut heeft gisterochtend Lumpini Park, centraal station Hua Lamphong en aanlegplaatsen van de veerdienst op het Phadung Krungkasem kanaal met een bezoek vereerd om inwoners van Bangkok te ontmoeten, zoals hij ook in andere provincies heeft gedaan. In het park probeerde hij oefeningen van de gevechtssport Thai Chi (foto). In het park wordt die gevechtssport dagelijks beoefend.

Prayut was in het gezelschap van minister Anupong (Binnenlandse Zaken), Arkhom (Transport), Weerasak (Toerisme en Sport) en gouverneur Aswin van Bangkok. Hij ontkent campagne te voeren om stemmen te werven of politieke winst te behalen uit dit soort bezoeken.

Na zijn bezoek aan het park reisde Prayut met de metro naar Hua Lamphong, waar hij met forenzen sprak en vervolgens met een boot over het kanaal naar Thewes, het district waar Prem Tinsulanonda woont. Wie weet, heeft hij die nog even gedag gezegd. Het district heeft ook een aardig bloemenmarktje (als het nog bestaat, want het was lang geleden dat ik er was).

• De laatste jacht op buitenlanders die illegaal in het land verblijven, heeft vrijdag geleid tot de arrestatie van 317 buitenlanders. Een leger van lokale, immigration en toeristenpolitie en andere diensten ontdekten ze bij invallen in taalscholen, twee middelbare scholen en 334 andere plaatsen die door buitenlanders worden gefrequenteerd, in Bangkok, Kanchanaburi, Nakhon Sawan en andere provincies. Ook werden 50 Thai aangehouden voor andere overtredingen.

Van de aangehouden buitenlanders hadden 96 personen een verlopen visum, de langste een Ghanees in Bangkok die 656 dagen geleden had moeten vertrekken. De overigen waren illegaal het land ingekomen of hadden andere vergrijpen gepleegd.

De invallen vormden de 21ste fase van de operatie X-Ray Outlaw Foreigner. In totaal zijn bij invallen op 4.496 locaties 2.273 personen aangehouden. De namen van de illegale buitenlanders worden op een zwarte lijst gezet en ze worden gedeporteerd naar hun eigen land.

• Sombat Boonngamanong, nu omschreven als oprichter van de Gean partij, heeft vrijdag voor het hek van het Government House gedemonstreerd voor teruggave van zijn bankrekeningen en teruggave van de macht aan het volk. Ditmaal was hij gekleed in een slordig shirt en lange broek met lege broekzakken die er buiten hingen om zijn punt te scoren.

Sombat ligt in de clinch met de NCPO. Na de coup negeerde hij het bevel zich te melden. Hij werd aangehouden en zijn bankrekeningen werden bevroren. De zaak eindigde in het hooggerechtshof dat hem een boete gaf van 3.000 baht, maar zijn bankrekeningen werden niet vrijgegeven. Hij heeft daarover in mei een klacht ingediend bij het overheidsklachtencentrum Damrongtham maar dat had geen effect. Het heeft hem gezegd te wachten totdat zijn verzoek door NCPO secretaris-generaal en legerleider Apirat is behandeld.

‘Ik wil alleen dat de blokkade van mijn bankrekeningen wordt opgeheven zodat ik mijn taken als vader kan vervullen en een bankrekening kan openen wat ik als leider van Gean moet doen.’ Sombat heeft een studerende dochter en die moet nu voor zichzelf zorgen. ‘Dat is goed voor jonge mensen, maar ik denk dat ik als vader het recht heb voor haar te zorgen.’

• De CSD heeft een man en een vrouw van 26 en 28 jaar aangehouden die mensen hadden overgehaald hun graafmachines en trucks, elk met een waarde van 3 tot 4 miljoen baht, in totaal 77 miljoen baht, over te dragen. Ze beloofden de afbetaling verder te regelen. Nadat ze de oorspronkelijke aanbetalingen aan de slachtoffers hadden geretourneerd, verdwenen ze met de noorderzon. De voertuigen zijn gevonden in Kanchanaburi waar ze te koop stonden voor klanten in een buurland, elk voor 1 tot 2 miljoen baht. Een derde verdachte is nog op vrije voeten.

• Twee weken voordat het hooggerechtshof een uitspraak zou doen, heeft oud-premier Yingluck de zaak tegen drie voormalige parlementsleden van de Democratische partij teruggetrokken. Ze had hen beschuldigd van smaad in 2012 waarbij ze impliciet seksuele opmerkingen hadden gemaakt. Wanneer het hooggerechtshof hun eerdere veroordelingen had overgenomen, zou een eind zijn gekomen aan hun politieke loopbaan.

Blijkbaar, maar het bericht zegt er niets over, vond Yingluck dat een te zware straf. De rechtbank en het Hof van Beroep gaven de drie Democraten respectievelijk in 2015 en 2016 een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar met een proeftijd van twee jaar.

Update: Volgens een bericht in de rubriek InBrief in de krant hebben de drie mannen hun excuses aan Yingluck aangeboden. De gewraakte opmerkingen werden gemaakt tijdens een uitzending van het tv-programma Sai Lor Fa; ze hadden betrekking op een privé ontmoeting van Yingluck met zakenmensen in het Four Seasons hotel in Bangkok, terwijl ze op dat moment in het parlement had moeten zijn.

• Trang: Een 27-jarige vrouw is vrijdag overleden als gevolg van wespensteken die ze maandag had opgelopen. Drie dagen eerder was haar zoontje van 4 jaar al bezweken aan wespensteken. De wespen vielen maandag ook zes arbeiders aan die evenals de vrouw aan het werk waren in het Pu Suea Cave Meditation Centre in het district Wang Wiset.

Honderden insecten gingen in de aanval nadat hun nest door de harde wind uit een boom was gevallen. De arbeiders maakten zich snel uit de voeten, maar de vrouw kon niet zo snel meekomen omdat ze het kind droeg. De vrouw was sinds maandag behandeld op de IC van het ziekenhuis.

• De Phoenix, die in juli kapseisde in de Andaman zee, 47 Chinese toeristen de dood injagend, wordt volgende week gelicht, zegt gouverneur Pakkapong van Phuket. De berging is vertraagd door het slechte weer en werd zaterdag geschorst nadat een van de bergers in het water was gevallen en overleed.

Diploma giften

6 oktober – Het seizoen van de diploma-uitreikingen is begonnen. Op tal van universiteiten sluiten studenten hun studie af met een felbegeerd diploma.

Heck, schrijft Guru, het vrijdagmagazine van Bangkok Post, misschien is je Facebook newsfeed al volgelopen met foto’s van vrienden, opgemaakt voor de gelegenheid en gekleed in toga. Er is niets beter dan je aan te sluiten bij deze vreugdevolle tijd met een paar memes.

Guru geeft enkele voorbeelden. ‘We hopen dat je om twee moet grinniken.’

 

 

 

 


 

Bim bam bim bam

6 oktober – Je hebt van die mensen die over alles en iedereen klagen. Het lijkt erop dat de commotie over de luidruchtige klok van Wat Sai op niet meer is gebaseerd dan op de klacht van één bewoonster van de Star View Rama III flat, die op de tempel uitziet.

Ze is trouwens ongelukkig met alle soorten tempelgeluiden, waaronder festiviteiten die volgen op kathin of pha paa ceremonies. Elke keer als haar iets ergert, pakt ze de telefoon en klaagt. Bangkok Post en redacteur Surasak Glahan plaatsen op de opiniepagina van vrijdag enkele kanttekeningen bij de affaire.

‘In één nacht is de vrouw gereduceerd tot een sociale paria die het verdient om gekasteid te worden, schijft BP. ‘Veel boeddhisten beschouwen haar luidkeelse klachten als aanstootgevend. Velen adviseren haar te vertrekken als ze niet tegen het klokgelui kan omdat de tempel al lange tijd bestond voordat het flatgebouw werd gebouwd.’

‘Een leger van zelf benoemde bewakers van het boeddhisme vindt dat de traditie moet blijven. Haar buren hebben zich gedistantieerd van de controverse en de vrouw. Sommige mensen die in het gebied wonen, zeggen dat ze geen moeite hebben met het geluid van de klok in de vroege ochtend.’ Iemand vraagt zich af waarom de vrouw geen oordopjes gebruikt.

Maar zo zwart-wit zien BP en Surasak het niet. BP: ‘Tijden veranderen, het geluid dat eens werd beschouwd als auspicious (voorspoedig) kan aan belang hebben ingeboet. Wat ooit deel uitmaakte van ’s mensen levenswijze, wordt niet langer beschouwd als erg belangrijk nu de kwestie van rechten overheersend is geworden.’

‘Boeddhistische tempels, moslimmoskeeën en Chinese heiligdommen hebben de neiging te denken dat ze op elk tijdstip van de dag herrie kunnen maken omdat het traditie is. Maar ze treden de rechten van anderen, die aan rust hechten, met voeten, vooral degenen met een ander geloof. Religieuze plaatsen dienen minder hoog van de toren te blazen en indien mogelijk hun tradities en activiteiten te herzien.’ (Bron: BP, 5 oktober)

BP excelleert weer met fotografie

6 oktober – Ik heb al vaker geschreven dat de fotografie in Bangkok Post over het algemeen van superieure kwaliteit is. Dat geldt trouwens ook voor de opmaak, drukkwaliteit en papiersoort – zeker in vergelijking met de Thaise kranten die ik ken, zoals Daily News dat samen met BP elke dag aan mijn hotel rond 6 uur ’s ochtends trouw wordt bezorgd.

Het bewijs daarvoor wordt vandaag weer eens geleverd met een indrukwekkende vierkoloms foto die dominant op de voorpagina is afgedrukt. Hij toont de veerboot met erboven een zwerm vogels, waarmee premier Prayut gisteren over het Klong Padung Krung Kasem kanaal van Hua Lamphong naar het district Thewes voer.

De trip maakte deel uit van zijn bezoek aan Bangkok, door de krant omschreven als een inspectie van weg, spoorweg en bootdiensten. Het websitebericht deed daar nogal vaag over: premier Prayut wilde met bewoners praten.

De overige foto’s doen er vandaag niet voor onder. Op de 2 een vierkoloms foto van een zogeheten E-tan voertuig dat in de landbouw wordt gebruikt. Zo’n honderd van deze trucks verzorgen een shuttledienst  naar het Chang International Circuit in Buri Ram, waar dit weekend de motoGP plaats vindt. De krant meldde eerder dat 100.000 belangstellenden uit binnen- en buitenland worden verwacht. Vandaag de voorrondes, morgen de races.

Ook een vierkoloms foto op de 3 van een levensgroot beeld van moeder- en babyolifant. Ze zijn deel van de tentoonstelling Travel Ivory Free in het Bangkok Art and Culture Centre, die tot doel heeft reizigers te bewegen geen ivoren producten te kopen. Het bijschrift zegt dat jaarlijks 20.000 olifanten worden gedood in Afrika. Hun slagtanden gaan naar markten, voornamelijk in Azië. Hoe lang zou het duren voordat de olifant is uitgestorven?

Eerste elektrische veerboot in gebruik genomen

6 oktober – De veerboot waarmee Prayut van Hua Lamphong naar Thewes voer, een afstand van 5 km, is de eerste in het land die elektrisch wordt voortgedreven. Een tochtje met de boot die ruimte biedt aan veertig passagiers, is gratis. Met de boot wordt een jaar lang proef gevaren om het effect op het milieu vast te stellen, zoals vervuiling, alsmede snelheid en dienstverlening.

Volgens een bemanningslid bij Krungthep Thanakom, de bedrijfsarm van de gemeente Bangkok, verzorgen acht veerboten gratis tochten: één elektrische en zeven dieselboten.

Prayut: Liever gekozen dan niet-gekozen premier

6 oktober – Speculaties dat Prayut na de verkiezingen wil terugkeren als outsider (niet gekozen) premier lijken er naast te zitten, want de premier suggereerde gisteren dat hij er de voorkeur aan geeft een comeback te maken als gekozen premier waarvoor hij genomineerd dient te worden door een politieke partij. De partij die zich daarvoor het meest leent, is de al veel genoemde Palang Pracharath.

Gevraagd aan welk kanaal hij de voorkeur geeft als hij besluit  het land weer te leiden, antwoordde hij: ‘Weten jullie niet waar een outsider premier voor bedoeld is? Wanneer een premier niet [in de eerste stemronde door het parlement] na een verkiezing gevonden kan worden [bijvoorbeeld omdat de stemmen staken] dan moet een tweede ronde worden gehouden. Maar als iemand in de eerste ronde wordt gekozen, dan is het klaar.’

Bangkok Post opent vandaag de krant met een vrij gedetailleerd verhaal waarin de procedure uiteen wordt gezet, inclusief het vereiste aantal stemmen. Maar dat mag u zelf lezen op Prayut cool on unelected premier role. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Bim bam bim bam (2)

6 oktober – De controverse over de luidruchtige klok van Wat Sai aan de Rama III Road blijft nog even in het nieuws, want het nieuwe hoofd van het Immigration Bureau, Surachate ‘Big Joke’ Hakparn, heeft gezegd de kamer te willen inspecteren van de vrouw die geklaagd heeft en de zaak aan het rollen heeft gebracht. Volgens dit bericht gaat het om een buitenlandse vrouw. Zij heeft herhaalde malen geklaagd over de herrie, die de bewoners van het nabijgelegen condominium, bestaand uit twee torenflats uit hun slaap zou houden.

Surachate zegt te willen nagaan of het huurcontract voldoet aan de wet. Het Immigration Bureau bekijkt of de verhuurder, zoals vereist door artikel 38 van de Immigration Act, Immigration heeft geïnformeerd dat een buitenlander in zijn bezit woont. Wanneer dit wordt nagelaten, kan hij bestraft worden. Het Bureau onderzoekt ook de verblijfsstatus van de buitenlandse. Wanneer daarbij onregelmatigheden worden geconstateerd, kan zijn of haar visum worden ingetrokken en wordt de persoon naar zijn eigen land gedeporteerd.

Premier Prayut heeft gisteren gewaarschuwd de zaak niet op te blazen. Directeur Anan van het districtskantoor sprak donderdag met de abt. Hij zou gezegd hebben dat de tempel door kan gaan met haar praktijk. De klok wordt tijdens de boeddhistische vastentijd tweemaal ‘s nachts geluid om monniken te attenderen op hun uit te voeren plichten.

Behalve Wat Sai is er nog een moskee verwikkeld in een ruzie over de herrie: de Bang Uthit moskee aan de Charoengkrung 99 Road. Die zaak speelde in juli. De moskee doet de oproep tot gebed om 4 uur ’s nachts. Ze is gevraagd dat op een passend volume te doen.

Kort nieuws zaterdag 6 oktober

– De spirituele leider van de Karen gemeenschap, Ko-ee Mimee, is gisterochtend op 107-jarige leeftijd overleden, twee maanden nadat hij de Thaise nationaliteit had verworven. Maar terugkeer naar nationaal park Kaeng Krachan is hem ondanks een lange juridische strijd nooit gegund. In 2011 staken boswachters negentig hutten en graansilo’s van de Karen in brand en joegen hen het bos uit, waar zij en hun voorouders al woonden voordat het de status van nationaal park kreeg.

– Veeraporn Nitiprapha is de eerste vrouwelijke schrijver die de prestigieuze SEA onderscheiding (South-East Asian Writers Award) tweemaal heeft gewonnen. Haar tweede roman, Buddhasakrat Asadong Hang Songjam Khong Maew Kulabdam, vertelt het verhaal van een Thai Chinese en haar vestiging in Thailand. De jury prees Veeraporn’s werk omdat ze een bijzondere literaire techniek gebruikt voor een verhaal over immigranten, die niet eerder in de Thaise literatuur is vertoond.

– Klachten over geluidsoverlast staan bovenaan de lijst van klachten die bewoners hebben ingediend, aldus nieuw onderzoek, gefinancierd door het Thailand Reserach Fund. Een derde van alle klachten gaat over geluidsoverlast, aldus het onderzoeksrapport Study of Complaint Management: Noise Complaints and Financiel Support for Education. Verkeersopstoppingen staan op de tweede plaats. Ze gaan over dienstverlening [?], luchtverontreiniging en andere smerige geurtjes.

De meeste klachten komen uit het Noorden, gevolgd door Bangkok, het Oosten,  de Centrale regio, het Noordoosten, Zuiden en Westen – in die volgorde. Veel klachten gaan over de herrie ’s nachts van uitgaansgelegenheden en bedrijfsoperaties in woongebieden.

Volgens de studie worden klachten niet behoorlijk behandeld en opgelost. Hoofd Sittidaj van het researchteam vindt dat overheidsdiensten trainingen moeten geven aan stafleden die belast zijn met de behandeling van klachten.

– Vijftig bewoners in Khon Kaen hebben alarm geslagen omdat hun naam op een lijst van personen staat met schulden aan een lokale landbouwcoöperatie. Ze zeggen dat ze hun schuld al hebben afgelost en sommigen zeggen nooit iets geleend te hebben. De groep heeft de provinciale gouverneur om hulp gevraagd daar weinig voortgang is geboekt in een onderzoek naar de financiële transacties, door de manager van de coöperatie betiteld als een foutje.

– Het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation houdt zijn poot stijf. Het strand van Maya Bay blijft gesloten ondanks zware kritiek van touroperators. Het DNP zegt dat toeristen uit drie andere even aantrekkelijke locaties kunnen kiezen: Pileh Bay, Loh Moo Dee Bay en Koh Hong, eveneens in het Zuiden.

Maya Bay blijft voor onbepaalde tijd ontoegankelijk zodat het strand kan herstellen van de schade die hordes toeristen hebben aangericht. Tourboten kunnen het strand tot op 250 meter naderen, zodat de passagiers zich vanaf een afstand kunnen verlustigen aan het strand waar de film The Beach is opgenomen met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol.

– Voor het eind van het jaar maakt de regering de plannen bekend voor een assemblagefabriek van treinen nu enkele spoorwegprojecten in aantocht zijn. Staatssecretaris Pallin heeft dat bekend gemaakt op een recent seminar over het spoorwegvervoer. Volgens hem blijft Thailand op dit gebied achter omdat het land geen treinen kan assembleren en repareren.

‘Wanneer treinen defect raken, kunnen ze niet onmiddellijk gerepareerd worden’, zegt Pallin. ‘Altijd moet de hulp van buitenlandse technici worden ingeroepen of de treinen moeten naar de fabrikant worden gestuurd. Wanneer we eigen assemblagefabrieken hebben, kunnen we een transportknooppunt in Asean worden.’

– De Palang Pracharath partij houdt morgen een workshop om jonge mensen ‘met hersens’ te zoeken die beleid voor diverse kwesties kunnen ontwikkelen. Naar verwachting zullen zestig Thai jonger dan 30 jaar op een forum hun ideeën ontvouwen over economische en sociale kwesties. Hun meningen en suggesties worden opgenomen in het partijprogramma. Volgens een bron is de sessie bedoeld degenen die zelden aan politieke activiteiten deelnemen, aan te trekken. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Zuid-Afrika heeft belangstelling voor investeringen in de Eastern Economic Corridor (EEC), zegt woordvoerder Kongcheep van Defensie. Gisteren bracht hij de media op de hoogte van het bezoek dat de Zuid-Afrikaanse ambassadeur aan vice-premier en minister van Defensie Prawit had gebracht. Kongcheep zei dat beiden vol lof zijn over de 25 jaar diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen. Zuid-Afrika is Afrika’s belangrijkste strategische partner voor Thailand. De Zuid-Afrikaanse investeringen hebben betrekking op defensie en faciliteiten voor vliegtuigonderhoud.

– Laatste bericht. Pheu Thai lid Watana Muangsook en roodhemdleider Arisman Pongruangrong hebben gisteren tijdens de eerste zitting van de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof onschuldig gepleit voor vermeende onregelmatigheden bij de bouw van goedkope woningen. Terecht staan, als ik het goed tel, veertien beklaagden. Vier kwamen niet opdagen; tegen hen zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd.

Watana wordt beschuldigd van het aannemen van steekpenningen bij het woningbouwproject Eua Arthorn, waarmee een bedrag van 2,5 miljard baht was gemoeid, toen hij minister van Sociale Zaken was. Watana zegt dat het project transparant was.


 

Nieuws van de website 5 oktober

• Wat Sai aan de Rama III Road is door het districtskantoor van Bang Kholaem (Bangkok) gevraagd het volume van de tempelklok te temperen, want bewoners van de twee nieuwe torenflats die uitzien op de tempel, worden uit hun slaap gehouden. Ze zeggen dat de klok tussen 3 en 4 uur ’s nachts wordt geluid.

Volgens vertegenwoordigers van de 300 jaar oude tempel is het traditie om de klok in de boeddhistische vastentijd om 4 en 6 uur te luiden. Dat zijn tijdstippen waarop monniken bepaalde routines moeten uitvoeren. Voorafgaand aan het verzoek van het districtskantoor had de politie de tempel al bezocht, waarna het geluidsniveau werd teruggebracht.

Acteur Karoonpoh die in het Star View Rama 3 condominium woont, schrijft op Instagram dat slechts één bewoner heeft geklaagd bij het districtskantoor. Niemand anders zou zich ergeren aan de tempelklok.

• Update: ‘Tempelklokken zullen altijd luiden. Ze stoppen nooit. Het is voor iemand die er niet tegen kan gemakkelijker om te vertrekken.’ Dat zegt gouverneur Aswin van Bangkok naar aanleiding van de brief die het districtskantoor Bang Kholaem (Bangkok) naar Wat Sai heeft gestuurd met het verzoek het volume te temperen, omdat bewoners hadden geklaagd over verstoring van hun nachtrust.

Volgens Aswin hebben slechts twee bewoners van de nieuwe torenflats Star View Rama 3 geklaagd. Hij en het hoofd van het district boden gisteren hun excuses aan de abt van de tempel aan. De brief was overbodig want bewoners en tempel hadden al een compromis bereikt. De assistent districtschef die destijds de brief verstuurde, wist dat niet.

• Phuket: Een 18-jarige arbeider uit Myanmar is verdronken toen hij en twee vrienden probeerden een aapje te redden dat in een moeras was gevallen. Het drietal was in een tinmijn bij het moeras aan het werk en zag dat het dier te water was geraakt. Eén vriend bracht het aapje op het droge, maar het slachtoffer raakte oververmoeid en ging spartelend ten onder. Reddingswerkers hebben het lichaam woensdagmiddag geborgen uit de 10 meter diepe poel.

• Pattani: Een moslim verpleegster heeft het leven gered van een vrouw, toevallig een assistent-verpleegster in hetzelfde ziekenhuis waar zij werkt. De vrouw was ernstig gewond geraakt bij een kop-staart botsing tussen haar motorfiets en een pickup truck. De moslima paste CPR toe en kreeg later hulp van andere verpleegsters. Het slachtoffer is in het ziekenhuis geopereerd aan ernstig hoofdletsel. De ‘barmhartige Samaritaan’ heeft van omstanders veel lof geoogst voor haar reddingsoperatie.

• Het consumentenvertrouwen is voor het eerst in vier maanden afgenomen. De index daalde een tiende punt in september als gevolg van de gestegen olieprijzen en de handelsoorlog, aldus de UTCC. Ook de indices die betrekking hebben op de totale economie en het vertrouwen in de toekomstige inkomens gingen naar beneden. Behalve over de stijgende olieprijzen maken consumenten zich zorgen over het afgenomen aantal Chinese toeristen en de lage prijzen van agrarische producten, zoals rubber en rijst, en het trage en ongelijkmatige herstel van de economie.

• De echtgenote van een aannemer in Pattani en haar zoon zijn donderdagochtend in een theehuis in het district Thung Yang Daeng in het volle zicht van klanten doodgeschoten door twee van de vier mannen die op motorfietsen waren gearriveerd. De vrouw stierf ter plaatse, haar zoon later in het ziekenhuis. De politie weet niet of het om een persoonlijk conflict ging of te maken had met het zuidelijk geweld.

• De centrale bank gaat paal en perk stellen aan het verlenen van hypotheken. Ze maakt zich zorgen over de lange periode waarin de rentes op een recordlaagte staan. Vanaf 1 januari geldt een 80 procent lening/waarde limiet voor woningen duurder dan 10 miljoen baht. Dezelfde restrictie geldt bij de aankoop van een tweede huis.

Banken wordt verboden vooruitbetalingen te verstrekken die de waarde van een eigendom overschrijden. De maatregel moet speculatieve aankopen tegengaan alsmede snelle winsten, zegt directeur Sakkapop van de monetaire eenheid financiële stabiliteit van de bank. De monetaire eenheid heeft voorbeelden gezien van lening-waarde ratio’s van meer dan 100 procent en aankopen zonder aanbetaling.

• Aandeelhouders van Nok Air hebben woensdag een kapitaal injectie van 490 miljoen baht in NokScoot Airlines goedgekeurd om de vloot en diensten uit te breiden. De financieel adviseur van Nok Air zegt dat het besluit NokScoot meer mogelijkheden biedt haar doelen te bereiken.

NokScoot is een joint venture van Nok Air en Scoot Pte Ltd uit Singapore. De maatschappij, gevormd in 2014, vliegt op vijf steden in China, op Tapei (Taiwan) en Tokio. Op 28 oktober begint een nieuwe dienst op Osaka (Japan).

Foto: NokScoot toestel op thuisbasis Don Mueang.

• Het Thaise vrouwenteam leidt sinds donderdag na de eerste dag  pool B van het UL International Crown Team golftoernooi in Seoul (Zuid-Korea). De organisatoren zijn bezorgd over de gevolgen van de naderende tyfoon Kong-rey. De derde ronde begint zodra de tweede ronde vrijdag is gespeeld. In het vierdaagse jaarlijkse toernooi spelen vier spelers van acht landen tegen elkaar.

• Exploitanten van minibusjes hebben geen goed woord over voor het besluit van het Department of Land Transport om de vergunning van busjes ouder dan 10 jaar niet te verlengen. Het besluit is schadelijk voor het openbaar vervoer, zeggen ze.

De DLT wil dat de minibus vervangen wordt door midibusjes met meer zitplaatsen, maar die kosten wel stukken meer: 3 miljoen baht tegen 1,8 miljoen baht voor een minibusje. Voor het eind van het jaar wil de DLT 1.500 busjes uit bedrijf laten nemen.

De midibus wordt veiliger geacht dan de minibus, maar zo zegt een exploitant: ‘Busjes kunnen op zichzelf niemand verwonden. Het probleem begint wanneer iemand achter het stuur plaatsneemt.’ [De verkeersregels aan zijn laars lapt en als een dolleman rijdt]

Forenzen in Bangkok hekelen het besluit omdat sinds maandag 248 busjes niet meer rijden, wat tot lange rijen wachtenden leidde, onder andere op Victory Monument en bij Future Park in Rangsit. Als noodmaatregel zet de DLT bussen en microbussen in, maar passagiers zeggen dat minibusjes veel sneller zijn.

Op de foto busjes die staan te niksen.

Wat Sai: Onduidelijkheid troef over klokgelui

5 oktober – Ik heb nu drie berichten gelezen over Wat Sai, de tempel die bewoners van twee nieuwe torenflats uit hun slaap zou houden door luid klokgelui: twee berichten op de website en één in de krant vandaag. Erg duidelijk wordt het er niet op.

De krant meldt dat de tempel de klok nog net zo luid kan luiden als ze altijd deed. Dat heeft het hoofd van het districtskantoor Bang Kholaem (Bangkok) gisterochtend tegen de abt gezegd. Vertegenwoordigers van het juridisch kantoor van de flats hebben ook met de abt gesproken en gezegd geen bezwaar te hebben tegen de praktijk. Ze komen zelf met geluiddempende maatregelen in de flats.

Toevallig zag ik op de tv, toen ik de krant in de receptie ophaalde, hoe de klok wordt geluid. De klok heeft geen klepel, zoals kerkklokken bij ons, maar een monnik slaat er met een houten hamer op. Hoe dat zachter zou kunnen, is me een raadsel. Misschien door de hamer te vervangen door een rubber hamer of er doeken omheen te wikkelen? Maar kunnen de monniken de klok dan nog wel horen?

Verwarrend is ook de informatie over het tijdstip. Genoemd zijn tussen 3 en 4 uur ’s nachts, maar ook om 4 en 6 uur ’s ochtends om monniken te herinneren aan hun ochtendplichten. Over één ding zijn alle drie berichten het eens: het gaat om een klein aantal klagers, 1 of 2, en de tempel had zelf al het volume gedempt voordat de politie en het districtskantoor in actie kwamen.

Afijn, u moet het allemaal maar nog eens teruglezen in Nieuws van de website, als u net als ik in verwarring wil raken. Met BP verveel je je nooit.

Verder op de voorpagina

5 oktober – Bangkok Post telt vandaag 16 nieuwsberichten en -verhalen op de vier binnenlandpagina’s van het eerste katern. De krant opent met een bericht over Sam Mitr (Three Allies), een groep die zich op politiek gebied roert.

Gisteren bevestigde de woordvoerder dat de groep die bestaat uit zeventig leden, zich zal aansluiten bij Phalang Pracharat, de nieuwe partij die Prayut na de verkiezingen wil laten terugkeren als premier. Lees het zelf maar, ik besteed er verder geen woord aan: Sam Mitr set to announce PPP tie-up.

Ook op de voorpagina aandacht voor verlenging van visa. Twee senior officieren van Immigration zijn naar een inactieve post overgeplaatst op verdenking van medewerking aan gesjoemel met visa door wat de krant noemt ‘een bende’ van bemiddelaars voor het vernieuwen van visa. Zij zouden hen met vervalste documenten geholpen hebben het visum van buitenlanders te verlengen, zodat ze langer in Thailand konden blijven.

Gisteren is een verdachte aangehouden, een vrouw (55) die twee Nigerianen had geholpen. De politie kwam haar op het spoor nadat onregelmatigheden in documenten waren gevonden. Elke aanvraag voor verlenging van een visum dient namelijk vergezeld te gaan van bewijs dat de aanvrager over voldoende financiële reserves beschikt, minimaal 400.000 baht. Dat bedrag was ’s ochtends op een bankrekening gestort en na verlenging van het visum teruggetrokken. Immigration had dat moeten signaleren, maar bleef in gebreke.

Het bericht besteedt verder geen aandacht over verdenkingen dat medewerkers van Immigration tips aan aanvragers vragen om de procedure voor een visa on arrival te versnellen (foto). Maar daarover berichtte de krant al gisteren, dus Nieuws uit Thailand ook.

Op de overige pagina’s

5 oktober – Wat springt er verder nog uit als opvallend, interessant nieuws? Maar saai of alleen voor insiders interessant nieuws mag ook.

Op pagina 2 een berichtje (geen opening) dat twaalf artefacten uit de VS terugkeren naar Thailand. Ze zijn gisteren overhandigd aan de Thaise ambassade in Washington.

De voorwerpen die 1.800 tot 4.300 jaar oud zijn, waren in het bezit van particulieren en door hen teruggegeven. Ze zullen vast niet legaal verkregen zijn. Het Fine Arts Department gaat ze registreren als nationaal erfgoed. Na restauratie worden ze opgenomen in de collectie van het National Museum in Khlong Luang (Pathum Thai).

De regering heeft een commissie gevormd die tot taak heeft verdwenen Thaise artefacten op te sporen. De zoektocht gaat door, ook in andere landen. Sinds 2001 zijn 954 artefacten teruggekeerd naar Thailand.

Op pagina 3 een opvallend bericht over de aanhouding van vijf personen voor attitude adjustment, een term die ik lang niet ben tegengekomen in de krant. Het gaat vergezeld van een foto waarop een van hen, de vastgoed zakenman Suwaroj, zich verzet tegen zijn arrestatie. Leuke foto.

Ze hadden de koning op 18 september in een petitie gevraagd de NCPO (junta) naar huis te sturen en te vervangen door een door de koning te benoemen interim-regering om algemene verkiezingen te organiseren. Maar die petitie was niet compleet, daarom wilden ze een tweede indienen. Het vijftal had een portret van de koning en een Thaise vlag bij zich. De politie heeft ze afgepakt.

Het idee van een interim regering werd vorige maand door voormalig premier Chavalit geventileerd als ‘een manier om uit het politieke conflict te geraken’. Chavalit zei dat er voorlopig geen verkiezingen dienen te worden gehouden maar dat eerst een interim-regering ’s lands problemen dient op te lossen en de nieuwe grondwet dient aan te passen. Maar zijn voorstel kreeg weinig steun van politieke partijen. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Pagina 4 meldt in de opening dat een groep boeren, die van hun gehuurd land in Bang Pakong (Chachoengsao) dreigen te worden uitgezet, de Central Administrative Court hebben gevraagd er een stokje voor te steken. De grond is opgeëist door de EEC beleidscommissie in verband met de plannen voor de Eastern Economic Corridor (EEC).

De berichtgeving over de bouw van de tweede passagiersterminal op Suvarnabhumi pruttelt nog wat na. Gisteren leidde AoT de pers rond bij het gebied waar die moet komen. AoT wijst er ten overvloede op dat de International Civil Aviation Organisation van de VN heeft aangedrongen op uitbreiding van de huidige, zwaar overbelaste terminal. Critici zijn niet tegen een tweede terminal maar hekelen de beoogde locatie, die niet overeenkomt met het masterplan uit 1993.

Kort nieuws vrijdag 5 oktober

– De regering heeft 5 miljoen baht uitgetrokken voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving op Sulawesi (Indonesië). Een Thais medisch team stond gisteravond in de startblokken om naar het eiland te vertrekken.

Premier Prayut heeft het geld gisteren in het Government House overhandigd aan de Indonesische ambassadeur. Hij bood ook zijn condoleances aan namens de regering en de bevolking. Prayut zei te geloven dat de assistentie van de Indonesische autoriteiten onder leiding van president Joko Widodo tot snel herstel zal leiden.

De aardbeving heeft tot nu toe aan 1.407 personen het leven gekost en 2.549 personen verwond. 70.000 bewoners zijn huis en haard kwijt geraakt.

– De Criminal Court heeft een compenatie van 26 miljoen baht toegekend aan de nabestaanden van de 25 personen die in januari vorig jaar bij een botsing tussen een minibusje en een pickup truck om het leven zijn gekomen. De compensatie moet betaald worden door staatsbedrijf Transport Company, dat de concessie heeft verleend aan de exploitant van het busje. Bij de botsing kwam ook de bestuurder van het busje om het leven.

– Laatste bericht. De National Legislative Assembly (door de junta benoemd parlement) is in eerste lezing akkoord gegaan met zes wetsvoorstellen die betrekking hebben lokale bestuursorganen en dito verkiezingen. Een wet over waterbeheer kreeg het definitieve groene licht.

De zes wetsvoorstellen bevatten de eisen waaraan bestuurders van tambons, provincie, de gemeente Bangkok en Pattaya City moeten voldoen. De verkiezing van de districtsraden in Bangkok is uitgesteld totdat de gemeente haar regelgeving heeft aangepast in overeenstemming met het 20-jaren strategieplan van de regering.

De zes voorstellen worden door drie parlementscommissies onder de loep genomen en krijgen nog een behandeling in tweede en derde termijn.


 

Nieuws van de website 4 oktober

• Het ongeluk met de Phoenix, die in juli voor de kust van Phuket kapseisde, 47 Chinese passagiers de dood injagend, en het incident op luchthaven Don Mueang hebben Chinezen huiverig gemaakt naar Thailand op vakantie te gaan. Voorzitter Phumkit Raktae-ngam van de Phuket Tourism Association zegt dat het aantal bezoeken van tourgroepen aan Phuket is gehalveerd. Om het vertrouwen in een veilige vakantie te herstellen zal er hard gewerkt moeten worden.

Intussen vordert de berging van de boot slecht. Die is enkele dagen geschorst nadat een van de bergers (37) was overleden. Hij was zaterdag tijdens slecht weer in het water gevallen.

Phumkit vindt dat het probleem aan de wortel moet worden aangepakt. De regering dient meer mensen in te zetten om de veiligheid te garanderen en ze moet beter communiceren met Chinese bezoekers. Met alleen praten met de Chinese overheid kom je er niet. Wanneer hun veiligheid wordt gegarandeerd, voorspelt hij dat Chinese tourgroepen binnen zes maanden weer terugkomen.

Hij ziet zelfs een lichtpuntje, want het aantal toeristen uit Europa, Rusland, India en het Midden Oosten dat Phuket bezoekt, neemt toe. Voor het vegetarian festival (9-17 oktober) bedraagt de hotelbezetting in Phuket 65 procent en in de stad 50 procent.

• Samut Prakan: De politie is op zoek naar een 65-jarige man die verdacht wordt van de moord op een collega wiens lichaam gevonden is in een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Het slachtoffer (42) was gekneveld en in een zeildoek gewikkeld. Hij was gestoken in zijn borst en op zijn hoofd geslagen. Bij het lichaam lagen een stalen pijp met bloedvlekken en het mobieltje van het slachtoffer.

Verdachte, een voormalige bokser, en slachtoffer werkten beiden als bewaker in de AWZI. Ze zouden ruzie hebben gekregen omdat het slachtoffer tijdens werkuren dronk en de verdachte dit had gemeld aan hun meerderen.

• Opmerkelijke diefstal in Pattaya, niet alleen vanwege de buit maar ook vanwege de leeftijd van de dief. Op de foto een 72-jarige Brit die uit de kamer van zijn buurman diens matras steelt, terwijl hij op vakantie is in Cambodja. Toen de buurman, ook een Brit, thuis kwam, ontdekte hij bovendien dat hij 3000 Engelse pond (126.000 baht) miste. De politie verhoorde de bejaarde dief en zijn Thaise vrouw. Ontkennen had geen zin, want de diefstal was vastgelegd door een bewakingscamera. Het echtpaar heeft verklaard in grote geldnood te verkeren. De matras legden ze op hun eigen bed.

• Het lang verwachte tracé Bang Sue-Rangsit (26 km) van de Red Line komt niet in oktober 2020 in bedrijf, zoals eerder aangekondigd maar in januari 2021. De vertraging is het gevolg van technische aanpassingen en de aanschaf van rijtuigen. De Red Line wordt in twee richtingen verlengd: naar Rangsit en naar Taling Chan (15 km).

• De autoriteiten in Surat Thani hebben de grot bezocht waarin Chatupoom Losiri (47), bijgenaamd de Cave Man, woont. Naar aanleiding van zijn posts op Facebook waren twijfels gerezen aan de rechtsgeldigheid van zijn verblijfplaats en zijn moraliteit.

Sommige internetgebruikers vermoeden dat de grot deel uitmaakt van het National Forest Area op Koh Phangan. De gouverneur zegt dat niets is gevonden wat daarop wijst. De grot is particulier eigendom in Moo 7 waar ooit een tinmijn in bedrijf was.

Chatupoom kwam drie jaar geleden naar het eiland om muziek te maken in bars en op party’s. Sinds zeven maanden woont hij in de grot. Zijn FB-posts ontketenen debat met name zijn geflirt met buitenlandse vrouwen die het eiland bezoeken. Korte tijd stond een foto van een naakte vrouw op zijn FB-account.

• De Thai Retailers Association is niet gelukkig met het besluit van de Belastingdienst om drie 7-Eleven winkels in Bangkok aan te wijzen als locatie waar buitenlandse toeristen betaalde BTW kunnen terugkrijgen. De vereniging zegt dat grote winkelcentra daarvoor geschikter zijn omdat er veel buitenlanders komen. De vereniging heeft haar bezwaren uiteen gezet in een petitie.

• En weer zijn voedselsupplementen en vermageringsproducten gevonden die voorzien waren van een vervalst goedkeuringslabel van de FDA. De politie vond ze tijdens vier invallen in Bangkok, Ayutthaya en Pathum Thani. Bij een bedrijf in Pathum Thani (foto) werden tevens voedselsupplementen aangetroffen die de seksuele prestaties van mannen zouden verbeteren. De in beslag genomen producten vertegenwoordigen een waarde van 30 miljoen baht.

Geen Chinees negatief reisadvies, zegt Prawit

4 oktober – Als een gezagsdrager iets ontkent – vooral een Thaise – reken dan maar dat hij in de meeste gevallen liegt. Deze boude bewering durf ik wel te doen naar aanleiding van Prawit’s ontkenning dat de Chinese regering geen negatief reisadvies heeft afgegeven voor Thailand.

De vice-premier zegt dat Thailand haar excuses heeft aangeboden aan Beijing over het gedrag van de bewaker op Don Mueang die een Chinese toerist dreigde te slaan. De Chinese regering is tevreden met de manier waarop het land de zaak heeft aangepakt.

Een ander verhaal is het kapseizen van een dive boat (geen duikboot, maar een duikondersteuningsvaartuig) in juli voor de kust van Phuket, waarbij 47 Chinezen om het leven kwamen. Met een simpel excuus zal Prawit vast niet wegkomen, ondanks zijn zalvende woorden dat goed gezorgd wordt voor de Chinese toeristen in Thailand. En dat geldt ook voor premier Prayut die gisteren de noodzaak benadrukte de veiligheid voor toeristen te vergroten om hun vertrouwen te herstellen.

Nog een ander verhaal is de kwestie van steekpenningen. Ambtenaren bij visa on entry zouden toeristen ‘tips’ hebben gevraagd om de procedure te versnellen. Soms vroegen Chinese en Thaise touroperators geld dat ze aan Immigration personeel gaven of ze staken het in eigen zak.

Het nieuw benoemde hoofd Surachate van het Immigration Bureau belooft er een eind aan te maken. ‘Ik heb Immigration officers opgedragen geen tips te ontvangen en luchthavendirecties gevraagd de touroperators te zeggen dat ze geen tips mogen vragen.’ Stickers met de tekst ‘No Tips’ zijn bevestigd aan de balies waar zo’n visum geregeld kan worden. [De regeling geldt niet voor onder anderen Nederlandse toeristen, want zij hebben voor de eerste dertig dagen een visumvrijstelling]

Surachate zegt dat ambtenaren die toch tips aannemen, gestraft worden. Ze verdienen al genoeg, vooral dankzij overwerk, dus het is niet nodig hun salaris nog eens aan te vullen met tips. ‘Alles wat met de wet in strijd is, dient gestopt te worden.’ (Zie verder Nieuws van de website)

Regime ontkent geruchten over uitstel verkiezingen

4 oktober – Je kon er vergif op innemen: nadat al enkele malen de verkiezingsdatum is verschoven, duiken nu berichten op dat opnieuw uitstel dreigt: van de eerder genoemde 24 februari naar 28 april. En weer is het Prawit die iets ontkent (zie vorige bericht). Hij zegt dat de verkiezingen vast en zeker op 24 februari worden gehouden, berichten over verder uitstel ‘hebben geen inhoud’.

‘De meerderheid van de bevolking wil verkiezingen. Laat degenen die denken dat ze uitgesteld worden, maar denken wat ze willen. Maar wat mij betreft is er geen reden om de verkiezingen uit te stellen.’ Gevraagd of dit toch gebeurt wanneer onrust uitbarst, zegt hij geen grote problemen te verwachten, hooguit kleine politieke conflicten.

Mogelijk uitstel is dinsdag geopperd door Tida Tawornseth, voormalig UDD-voorzitter en thans adviseur van de roodhemden. In een Facebook live uitzending vroeg ze zich af hoe de vier ministers die lid zijn geworden van Palang Pracharath, kunnen vasthouden aan hun kabinetspositie terwijl ze tegelijkertijd voor de partij werken.

Tida zegt: ‘De ministers hebben gezegd dat er nog onafgemaakt werk ligt dat gedaan moet worden. Betekent dit dat de NCPO verkiezingen niet zal toestaan? Zelfs wanneer ze wel zouden aftreden, vraag ik me af wat de NCPO kan doen. Er zijn nog maar enkele maanden te gaan. Is dat voldoende voor hen om hun baan te verlaten?’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Topambtenaar gaat overbevolking ziekenhuizen aanpakken

4 oktober – Op de recent benoemde nieuwe permanent secretaris van het ministerie van Volksgezondheid (de hoogste ambtenaar) rust de zware, bijna onmogelijke taak om een eind te maken aan de overbevolkte staatsziekenhuizen. Die kampen al meer dan 10 jaar met dit probleem.

Om een voorbeeld te geven: een ziekenhuis in het Noordoosten met 28 bedden moet ruimte vinden voor 70 patiënten. Sommige patiënten moeten op het balkon slapen en in de gang, zonder muskietennet waardoor ze bloot staan aan ziektes als dengue fever.

Sukhum Kanchanaphimai heeft zijn hoop gevestigd op een mix van maatregelen; hij noemt:
• herverdeling van patiënten tussen ziekenhuizen,
• verplaatsing van herstellende patiënten naar kleine ziekenhuizen, wanneer ze niet langer afhankelijk zijn van high tech medische uitrusting,
• de mogelijkheid openen online een afspraak te maken, zodat de ziekenhuizen een beter idee hebben van het aantal patiënten dat ze op een bepaalde dag kunnen verwachten.

Sukhum verwacht dat over twee tot vier jaar een eind kan komen aan de overbevolking, wanneer snel actie wordt ondernomen. (Lees verder Health experts tackle hospital overcrowding en de pagina Gezondheidszorg 2)

Kort nieuws donderdag 4 oktober

– Het Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (NSTDA) zegt dat de publicatie van studieboeken geen gevaar loopt. Het ontkent abrupt een contract te hebben verbroken met de belangrijkste uitgever, die al lange tijd de boeken uitgeeft. Het contract wordt alleen aangepast en is niet beëindigd, zegt directeur Chukij van de NSTDA. Hij verzekert dat de boeken tijdig voor het studiejaar 2019 beschikbaar zijn.

De problemen spelen uitsluitend bij de studieboeken over natuurwetenschappen en wiskunde, niet bij technologie want die zijn ruim op tijd verschenen. Die worden geproduceerd door Chulalongkorn University Press (CUP), de andere door de Business Organisation of the Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Educational Personnel (Otep). Om het risico van meer vertragingen te voorkomen, neemt de CUP dertig procent van de productie over.

– Veel politiek op pagina 3. Het openingsverhaal sla ik over. Het zegt dat de Sam Mitr (Three Allies) groep ontkent zich af te keren van Palang Pracharath, de pro-regime partij die Prayut steunt bij zijn terugkeer als premier na de verkiezingen. Volgende week geeft de leider van de groep een toelichting op een persconferentie.

Verder ontkent voormalig regeringspartij Pheu Thai, die gisteren een algemene ledenvergadering hield, iets te maken te hebben met de nieuwe partij Pheu Tham, waarvan is gesuggereerd dat het een back-up partij is mocht PT ontbonden worden. Ontbinding dreigt wanneer de Kiesraad (EC) vaststelt dat de partij de organieke wet op politieke partijen heeft overtreden. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– De nieuw benoemde opperbevelhebber der strijdkrachten Pornpipat Benyasri belooft het cyber army van het regime te versterken teneinde online dreigementen en terroristische samenzweringen sneller te kunnen bestrijden. Woordvoerder Krit zegt: ‘Binnen 30 minuten.’ Gisteren bracht Pornpipat driehonderd officieren van de RTAF op de hoogte van zijn plannen.

– Zanger/acteur Rattapoom ‘Film’ Tokongsup is gisteren lid geworden van de Palang Thong Thin partij (PTTT), evenals Chuenchop Khong-udom, voormalig Democratisch parlementslid voor Bangkok, en Kriangkrai Phumlaojaeng, voormalig lid van de (opgeheven) National Reform Council.

Film zegt een levendige belangstelling voor politiek te hebben. Hij heeft de partijprogramma’s van diverse partijen vergeleken en dat van PTTT sprak hem het meeste aan. Of hij zich kandidaat stelt voor de verkiezingen, is een partijbeslissing, zegt hij.

– Follow-up op de berichtgeving over Thai die illegaal in Zuid-Korea werken. Thailand gaat Korea vragen illegale Thaise werkers een tijdelijke werkvergunning te geven, zodat niet alle 120.000 hoeven terug te keren. Zuid-Korea hanteert een quotum van 5.000 (legale) werkers per jaar maar dat is onvoldoende om aan de vraag van Koreaanse werkgevers te voldoen.

Thai werken graag in Zuid-Korea want ze kunnen er 40.000 tot 50.000 baht per maand verdienen. Veel Thai werken er illegaal omdat ze gezakt zijn voor de verplichte taaltest. Bovendien hanteert het land een leeftijdslimiet van 39 jaar, terwijl de meeste Thaise werkzoekenden ouder zijn. Alhoewel meer Thaise vrouwen dan mannen slagen voor de taaltest, geven werkgevers de voorkeur aan mannen.

– De politie in Chon Buri heeft een 20-jarige vrouw aangehouden die een sekshandel runt en onlangs een 13-jarige leverde aan een oudere Japanner in Pattaya. Bij de sekshandel is ook een man betrokken, maar die is nog niet aangehouden. De 71-jarige Japanner is maandag aangehouden in zijn kamer. Daar werden pornografische tijdschriften gevonden, seksspeeltjes en een camera die in het plafond was geïnstalleerd.

Gebleken is dat de leeftijd van de sekswerksters steeds lager wordt. In juni hield de politie een 17-jarige bemiddelaarster aan die een eveneens 14-jarige had geleverd aan een Indiase toerist.

In Nakhon Sawan hield de politie een tiener aan die high-school leerlingen had geleverd aan zes klanten en in augustus liep in Roi Et een 19-jarige vrouw tegen de lamp die bemiddeld had voor een 15-jarig meisje.


 

Nieuws van de website 3 oktober

• Partijleider Thanathorn van de Future Forward partij vindt dat Thailand moet inzetten op de hyperloop in plaats van hogesnelheidstreinen. Dat is beter voor Thailand omdat dit transportsysteem het land helpt een technologische leider te worden.

‘Wanneer je investeert in hogesnelheidstreinen, importeer je alles uit het buitenland, maar de hyperloop biedt de gelegenheid een eigen industrie op te bouwen. Hyperloop is een technologie die meer banen kan creëren en milieuvriendelijker en goedkoper is om te bouwen. Het zou het land ook minder afhankelijk van China maken.’

‘Veel mensen zeggen dat het een droom is, maar het is onze plicht nieuwe ideeën voor te stellen. We moeten groot dromen om Thailand uit de middle-income trap te bevrijden.’

• Overstromingen en run-off (water dat van bergen vloeit) hebben maandag huisgehouden in drie districten in Surat Thani. De regenbuien die ’s avonds begonnen, duurden enkele uren. Een 55-jarige man werd meegesleurd door het woest stromende water toen hij zijn ondergelopen huis verliet om een droge plaats te zoeken. Zijn lichaam is de volgende ochtend gevonden. Vijfentwintig huishoudens met 83 personen werden getroffen door het water.

• Maya Bay in Krabi is voor onbepaalde tijd gesloten om het beschadigde ecosysteem de gelegenheid te geven te herstellen. Touroperators hebben onmiddellijk protest aangetekend. Zij gingen ervan uit dat de baai en het strand alleen tijdens het moessonseizoen zou dichtgaan, zoals aanvankelijk aangekondigd.

De sluiting was al met een maand verlengd van 1 oktober tot 1 november, maar tijdens een recente vergadering van de DNP waren experts het erover eens dat een sluiting van vier of zelfs zes maanden niet voldoende was voor herstel van de koraal riffen.

Maya Bay werd over de hele wereld bekend nadat de film The Beach met Leonardo DiCaprio er was opgenomen. Hordes dagjesmensen bezochten het strand waar het ernstig van te lijden had.

• Thailand is uit de gratie bij Chinezen als bestemming om de zogeheten Golden Week (Chinese nationale vakantie van 1 tot 7 oktober) door te brengen. De Association of Thai Travel Agents schat dat het land dit jaar 50.000 minder Chinese toeristen trekt wat 2,1 miljard baht aan inkomsten scheelt.

Sinds de bootramp in juli voor de kust van Phuket die aan 47 Chinezen het leven kostte, zit de schrik er goed in. Enkele tours zijn daarna geannuleerd, luchtvaartmaatschappijen hebben Thailand geschrapt van hun seizoens aanbiedingen en de Chinese regering heeft toeristen geadviseerd Phuket en andere eilanden te mijden. Ook dengue fever en het incident op luchthaven Don Mueang zijn aanleiding om Thailand links te laten liggen en te kiezen voor Japan en Zuid-Korea.

• Hua Hin gaat op de Hin Lek Fai heuvel een uitkijktoren bouwen inclusief een glazen luchtbrug. Net als het bekende Hollywood sign dat van verre afstand te zien is, krijgt Hua Hin een soortgelijke trekker. De Hua Hin Skywalk Tower is een ontwerp van het stedelijk ingenieursbureau. Het gaat nog om een conceptueel ontwerp. Hoogte, lengte van de luchtbrug en kosten moeten nog uitgewerkt worden.

• Twee eenheden van de kolencentrale Mae Moh in Lampang zijn aan vervanging toe. Ze zijn al sinds de bouw in 1975 in bedrijf en worden in 2020 uit bedrijf genomen. De centrale die op bruinkool wordt gestookt, telt tien eenheden. Daarvan zijn drie eenheden in 1999 en 2000 ontmanteld. De twee die nu aan de beurt zijn, worden elk met 300 MW opgewaardeerd. De werkzaamheden inclusief testruns nemen drie jaar in beslag.

De centrale levert 50 procent van de elektriciteit aan het Noorden, 30 procent aan de centrale regio en 20 procent aan het Noordoosten. De bruinkoolreserve bedraagt 400 ton. Egat, het landelijk elektriciteitsbedrijf dat de centrale exploiteert,  gebruikt jaarlijks 16 miljoen ton.

Regering probeert Chinese wegblijvers te verleiden

3 oktober – Bij het werkwoord to woo moet ik altijd denken aan de film Dead Poets Society waarin de bevlogen leraar John Keating, gespeeld door Robin Williams, in zijn eerste les vraagt wat het doel van de poëzie is. Een leerling lepelt braaf op wat het boek daarover zegt, maar dat antwoord bevalt Keating niet. Nee domoor, het doel van de poëzie is to woo women, oftewel vrouwen verleiden.

De regering wil ‘wary’ (behoedzame, omzichtige) Chinese reizigers verleiden, aldus de kop boven het openingsartikel van Bangkok Post van vandaag, die Thailand als reisbestemming hebben ingeruild voor andere landen want Thailand is onveilig.

Vier factoren spelen een rol: het bootongeluk in juli voor de kust van Phuket waarbij 47 Chinese toeristen om het leven kwamen, de uitbraak van dengue fever, de moord op  een Chinese toeriste, wier lichaam in een waterval is gevonden, en een opgewonden bewaker op luchthaven Don Mueang die zich niet kon beheersen en een Chinese toerist dreigde te slaan.

Maandag sprak minister Weerasak (Toerisme en Sport) met vertegenwoordigers uit de reiswereld hoe het tij te keren, want het aantal Chinese toeristen is flink gedaald, in augustus zelfs met 12 procent. Deze week hebben de Chinezen vakantie, maar velen gaan liever naar Japan en Zuid-Korea dan hun leven in de waagschaal te stellen in Thailand. De Chinese overheid heeft zelfs een negatief reisadvies afgegeven voor Phuket en andere Thaise eilanden.

Op mij maakt de bezorgdheid van de overheid de indruk van paniekvoetbal, want bekend is dat incidenten nooit blijvend effect hebben. Mensen vergeten snel. In ieder geval is het aantal Chinese toeristen in de eerste acht maanden van dit jaar, dus inclusief augustus, altijd nog met 16 procent toegenomen.

Waarmee wil Thailand Chinezen verleiden? Een van de maatregelen die de minister ter goedkeuring aan het kabinet wil voorleggen is Chinese toeristen een visum verlenen voor twee bezoeken in een periode van zes maanden. Is dat aanlokkelijk, want wie gaat er nou tweemaal in een halfjaar op vakantie naar Thailand? Maar ja, de minister moet nu eenmaal iets laten zien, want het toerisme levert een aanzienlijke bijdrage aan het bruto binnenlands product op, ik meen zelfs 19 procent.

Premier Prayut heeft de bevolking en overheidspersoneel opgeroepen de video met de ruzie niet te delen want die is schadelijk voor het image van het land.

Het nieuw benoemde hoofd Surachate van het Immigration Bureau gaat proberen de corruptie bij het verstrekken van een zogeheten visa on arrival de kop in te drukken. Functionarissen zouden bereid zijn procedures te versnellen in ruil voor een vergoeding. Tussenpersonen die bovenop de legeskosten tourgroepen extra laten betalen, worden aangepakt, belooft Surachate. Op verschillende plaatsen op de luchthaven zijn al borden geplaatst met de tekst ‘No Tips’. (Zie verder Nieuws van de website van vandaag)

Bangkok: ’t doek valt voor 248 minibusjes

3 oktober – Kleine aanvulling op het bericht van gisteren over het besluit van het Department of Land Transport de vergunning van minibusjes die ouder zijn dan 10 jaar niet te verlengen. Ik miste hoeveel busjes nu precies maandag in Bangkok niet de weg op gingen. De krant van vandaag meldt dat het er 248 waren, wat tot lange rijen wachtenden leidde op populaire vertrekplaatsen zoals Min Buri en Muang Thong Thani.

Gisteren protesteerden chauffeurs bij het regeringsklachtencentrum Damrongtham tegen de limiet van 10 jaar (foto). Ze hebben de premier gevraagd tussenbeide te komen. Prayut heeft de DLT opgedragen de negatieve gevolgen van de maatregel te verzachten.

Zoals bekend wil de DLT een eind maken aan de gevaarlijk geachte minibus. Dit jaar worden 1.548 van de 12.000 minibusjes ten grave gedragen. Bedoeling is dat ze vervangen worden door de midibus met meer zitplaatsen, maar de exploitanten zeggen daarvoor het geld niet te hebben.

Seoul laat illegale Thaise werkers zonder straf vertrekken

3 oktober – Seoul laat 300.000 illegale werkers vertrekken, waaronder 120.000 Thai. Hun namen worden niet, zoals tot nu toe gebruikelijk, op een zwarte lijst gezet. Het zogeheten vrijwillig vertrekprogramma is maandag begonnen en duurt tot 31 maart. Het programma is in zes talen bekend gemaakt op de website van de Korea Immigration Service. Na maart worden illegale werkers die zijn betrapt, weer aangehouden en onmiddellijk het land uitgezet. Ze mogen 10 jaar het land niet in.

De afgelopen jaren is het aantal Thais dat als toerist naar Zuid-Korea reist en er werk zoekt, sterk toegenomen. Slechts 25.000 Thais werken legaal in het land, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vrijdag leidde minister Adul (Werkgelegenheid) een delegatie van arbeidsfunctionarissen voor gesprekken in Seoul. Ze spraken met de Koreaanse minister van Justitie en de commissaris van de Korea Immigration Service over de kwestie van de illegale Thaise werkers. Tevens is het verzoek gedaan het quotum voor Thaise werkers te vergroten. Dat bedraagt nu vijfduizend per jaar. Ook vroegen ze de leeftijdlimiet van 39 jaar te verhogen en een extra ronde van de verlenging van werkvergunningen toe te staan. Dat mag nu tweemaal voor een periode van 2 jaar en 4 maanden.

Kort nieuws woensdag 3 oktober

– Anti-rook groepen zoals de Action on Smoking en Health Foundation steunen het plan van de regering om het pakje sigaretten 2 baht duurder te maken en de opbrengst te gebruiken voor een bijdrage aan de ziektekostenverzekering, die bekend staat als Gold Card (het Thaise ziekenfonds).

Geschat wordt dat de maatregel 4 miljard baht per jaar oplevert. De kosten van gezondheidszorg baren de overheid zorgen gezien de toenemende vergrijzing van de Thaise bevolking. Veel ziekenhuizen hebben financiële problemen. Het kabinet moet nog over de verhoging een besluit nemen.

Volgens secretaris Prakit van de twee anti-rookgroepen leidt een prijsverhoging van 10 procent  tot een vermindering van het aantal volwassen rokers met 4 procent en jonge rokers met 8 tot 10 procent.

Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat 1 miljoen personen in Thailand aan een rook-gerelateerde ziekte lijden, 50.000 personen sterven jaarlijks aan een ziekte die door roken wordt veroorzaakt. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

– Honderd bewoners van Pichit hebben gisteren geprotesteerd bij Wat Luang Porn Ngern Bangklan. Ze eisen het ontslag van de waarnemend abt die in gebreke blijft het vermogen van de tempel dat in het bezit is van de in 2014 door de Sangha Supreme Council ontslagen abt terug te vorderen.

Die heeft tot nu toe geweigerd het terug te geven ondanks het bevel van de provinciale rechtbank van Pichit brandkastjes, bankrekeningen en ander vermogen aan de waarnemend abt te overhandigen. Volgens de waarnemend abt gaat het in totaal om een bedrag van 100 miljoen baht waaronder contant geld, antiek en Boeddha afbeeldingen.

– Goed nieuws voor de passagiers op de Blue Line (Hua Lampong-Bang Sue). Exploitant MRTA heeft besloten het tarief dat vandaag omhoog zou gaan, ongemoeid te laten totdat het kabinet de verhoging het groene licht geeft. De verhoging is vertraagd omdat de MRTA heeft nagelaten er tijdig toestemming voor te vragen.

– ‘t Is opening pagina 3, maar ik ben zo vrij het in Kort Nieuws te plaatsen omdat het bericht voornamelijk uit oud nieuws bestaat. Het enige nieuwsfeitje is dat premier Prayut nu iets gezegd heeft over de vier ministers die lid zijn geworden van Palang Pracharat, de pro-regime politieke partij die Prayut wil steunen wanneer hij na de verkiezingen wil terugkeren als premier.

Prayut zegt dat ze de wet niet hebben overtreden. Het was hun persoonlijk besluit om zich bezig te willen houden met politieke activiteiten. Hij heeft ze alleen gezegd beide rollen, die van minister en partijlid, strikt gescheiden te houden.

Critici vinden dat ze moeten aftreden omdat ze een leidinggevende functie in de partij hebben, waardoor een belangenconflict dreigt. Op de eerste ledenvergadering zaterdag is minister Uttama gekozen tot partijleider, minister Suvit tot adjunct-partijleider, minister Sontirat tot secretaris-generaal en minister Kobsak tot woordvoerder.

– Het Hof van Beroep heeft een streep gehaald door de veroordeling van Tan Thaugsauban, de zoon van voormalig PDRC protestleider Suthep Thaugsuban, en drie anderen wegens de illegale ingebruikname van een bos op Koh Samui in 2000 en 2001 (in het Engels encroachment), een zaak die in 2013 aan de rechter werd voorgelegd. Ze legden er ook zonder toestemming een waterreservoir aan. De lagere rechtbank had hen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 3 en 5 jaar. Het Hof van Beroep vond het bewijs van het OM en getuigenverklaringen niet overtuigend.

– Een groep activisten, genaamd Seri Kasetsart (Liberal Kasetsart) roept in een verklaring het regime op de beschuldigingen tegen zeven leden in te trekken. Zij zouden het verbod op politieke bijeenkomsten hebben overtreden. De groep beschuldigt de NCPO (junta) ervan de wet te gebruiken om critici te intimideren en de mond te snoeren. De NCPO schept al vier jaar een klimaat van vrees, aldus de verklaring.

De zeven actievoerders werden in junu 2016 aangehouden bij een herdenking in Wat Phra Si Maha in Bang Khen (Bangkok) van de Siam revolutie in 1932 die een eind maakte aan de absolute monarchie. Toen ze exemplaren van de krant Khao Kham (Moving Past) begonnen uit te delen zeiden agenten in burger ermee te stoppen. Maar dat weigerden ze, ze liepen vervolgens naar een monument op de Laksi Circle waar ze werden aangehouden. Een van de zeven was een bekende student-actievoerder van de New Democracy Movement.

Overigens weigerde de Military Court van Bangkok het verzoek van de politie hen vast te houden omdat ze slechts een klein vergrijp hadden gepleegd.

– De nieuwe commandant Pornsak van de 4th Army Region in het Zuiden, die eerder zei hard te gaan optreden tegen drugshandelaren en -gebruikers, heeft tijdens zijn bezoek aan Yala, Narathiwat en Pattani beloofd pogingen te zullen opvoeren om de veiligheid van de bevolking te verzekeren. Soldaten en agenten gaan gestationeerd worden in hoge-risicogebieden. Ze kamperen in de bossen bij dorpen, gaan op patrouille en praten ’s ochtends met bewoners.

Pornsak bezocht gisteren de drie provincies om meningen te verzamelen over het oplossen van de zuidelijke onrust. Hij sprak ook in Wat Muang Yala met boeddhisten, veiligheidspersoneel en ambtenaren over beëindiging van het zuidelijk geweld.

– Laatste bericht. Tweehonderd dorpelingen in Loei die zeggen dat hun gezondheid en de landbouw zijn aangetast door een goudmijn in Wang Sahung, roepen het mijnbouwbedrijf en de regering op het milieu te saneren en hen te compenseren. De aanleg van de goudmijn stopte in 2004, maar ze zeggen dat het milieu en zij nog steeds de gevolgen van de aanleg ondervinden. De dorpelingen protesteren al sinds 2006 tegen de mijn die verantwoordelijk wordt geacht voor water- en bodemverontreiniging.

Nadat ze in 2014 de weg naar de mijn hadden geblokkeerd, werden ze ’s nachts door tweehonderd gewapende mannen aangevallen en geslagen. Daarvoor zijn twee soldaten veroordeeld. De vergunning van het mijnbedrijf verliep vijf jaar geleden. Omdat het bedrijf onlangs failliet is verklaard, hebben de bewoners nu hun hoop gevestigd op de regering om hen te helpen.


 

Nieuws van de website 2 oktober

• Onder grote belangstelling is het 4-jarig meisje gecremeerd dat dinsdagmiddag in Chaiyaphum door drie honden werd gebeten en onderweg naar het ziekenhuis aan haar verwondingen bezweek. De moeder die nog kapot is van de dood van haar dochter, is opgelucht dat de honden door de eigenaar naar elders zijn gebracht. Hun huidige verblijfplaats is niet bekend gemaakt.

Drie van de vier honden waren losgebroken en vielen het meisje aan toen ze op haar kinderfietsje reed. De eigenaar zegt de volledige verantwoordelijkheid te zullen nemen voor het incident en de familie te zullen compenseren. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt omdat hij zijn huisdieren niet in bedwang heeft gehouden en wegens nalatigheid, de dood van een persoon tot gevolg hebbend. Daarop staat een maximum boete van 10.000 baht en/of een gevangenisstraf van 10 jaar.

• Olympisch bokskampioen Somluck Kamsing (goud op de OS van 1996 in Atlanta) heeft gisteren vice-premier Prawit een bezoek gebracht en hem bedankt voor diens hulp bij zijn bankroetzaak. Prawit is voorzitter van het Nationaal Olympisch comité van Thailand. Prawit op zijn beurt bedankte de Thailand Boxing Association voor haar hulp aan Somluck. Op 9 augustus legde de Central Bankruptcy Court beslag op het vermogen van Somluck en zijn vrouw in afwachting van de bankroetzaak. Naar verluidt zou Somluck een schuld hebben van 4 miljoen baht.

• Thanathorn Juangroongruangkit, mede-oprichter van de nieuwe politieke partij Future Forward, heeft de partij maandag officieel ten doop gehouden. Hij zegt bereid te zijn premier te worden, wanneer de partij de verkiezingen wint. De partij werd al in maart dit jaar gevormd, maar de Kiesraad heeft haar registratie pas vrijdag goedgekeurd.

Future Forward verzet zich tegen een outsider premier na de verkiezingen, een constructie waarin de grondwet voorziet als de politieke partijen het niet eens kunnen worden over een kandidaat uit eigen gelederen. De meest waarschijnlijke kandidaat is Prayut. Critici zien dat als een poging van de NCPO (junta) haar macht te willen continueren. FF heeft ook bezwaren tegen de nieuwe grondwet.

• Het wordt wachten tot april volgend jaar voordat de exploitanten van minibusjes ouder dan 10 jaar ‘uitstel van executie’ krijgen. Vrijdag vroegen ze de Central Administrative Court om een onmiddellijk verbod op de maatregel, die het het Department of Land Transport (DLT) heeft genomen hun vergunning niet te verlengen. Daardoor zouden maandag 584 busjes in Bangkok worden gedupeerd. De exploitanten willen dat de grens op 15 jaar wordt gesteld. Maar de bestuursrechter wees hun verzoek af: het was geen urgente kwestie, ze moeten maar wachten op de bodemprocedure van volgend jaar.

• Hoewel de partij nog niet het groene licht heeft gekregen van de Kiesraad, is mede-oprichter Suthep Thaugsuban alvast begonnen leden te werven voor zijn Action Coalition For Thailand (ACT).

Gisteren was de voormalige PDRC-leider op de Pattavikorn markt in het district Bung Kum (Bangkok). Hij werd er begroet door supporters die op fluitjes bliezen om hun steun te betuigen. Tijdens de protesten van de PDRC tegen de regering Yingluck was dat een veel gebruikt actiemiddel.

De ACT trekt voornamelijk voormalige PDRC-leden. De partij wil in elke provincie 100 leden inschrijven zodat ze in alle 350 kiesdistricten kandidaten in het veld kan brengen. De ACT wil een partij van de mensen zijn. ‘Een politieke partij dient van de mensen te zijn en niet van een groep rijke mannen die het land domineren en hun macht voor eigen gewin gebruiken’, zegt Suthep.

• Goed nieuws voor gevangenen die met het thuisfront willen praten en in vijf gevangenissen hun straf uitzitten. Het Corrections Department gaat daar een proef doen met e-bezoeken via een Line videogesprek. Het gaat om gevangenissen in Phitsanulok, Rayong, Chiang Mai, Khlong Pai (Nakhon Ratchasima) en Nakhon Si Thammarat.

Tien jaar geleden is er al eens mee geëxperimenteerd, maar dat experiment stuitte op technische problemen. Inmiddels is de techniek zo ver ontwikkeld dat het tijd wordt het opnieuw te proberen. De proef duurt 1 tot 2 maanden; wanneer die succes heeft wordt het e-bezoek uitgerold naar andere gevangenissen.

• De chauffeur van een tourbus is maandag in Pattaya gearresteerd wegens diefstal en bezit van verdovende middelen. Een Amerikaanse toerist was zijn tas in de bus vergeten, die US$ 460 bevatte, maar de chauffeur had besloten die voor zichzelf te houden in plaats van terug te geven aan de Amerikaan. In de bus vond de politie de tas en zes kleine zakjes met ice die hij aan andere bestuurders wilde verkopen. Maar het feest ging niet door: de politie was er tijdig bij.

• De uitdrukking ‘partij van de mensen’, die Suthep gebruikt (zie hierboven), doet me denken aan wijlen prinses Diana die tijdens een tv-interview toen ze in scheiding lag met prins Charles zei herinnerd te willen worden als de people’s princess. Merkwaardig toeval, want het websitebericht dat op bovenstaand bericht volgde meldt dat de tekst van Candle in the wind, door Elton John gezongen tijdens haar begrafenis in 1997, wordt geveild. Verwacht wordt dat het typoscript tussen de 10.000 en 15.000 US$ opbrengt.

De song was oorspronkelijk door tekstschrijver Bernie Taupin in 1973 geschreven als ode aan Marilyn Monroe en hij bewerkte het later voor de begrafenis. Ook de tekst van andere grote hits van Elton John, zoals Rocket Man en I’m still standing, worden in november bij Julien’s Auction in New York geveild. Vorige maand begon Elton John aan zijn afscheidstournee die drie jaar duurt. Blijkbaar is hij ook zijn archief aan het saneren.

• Premier Prayut gaat zich persoonlijk bezighouden met het herstelplan om luchtvaartmaatschappij Thai Airways International (THAI) te verlossen van haar jarenlange verliezen. Woensdag zit hij een vergadering voor van THAI en twee overheidsbedrijven over een nieuwe nationale toerismecampagne, genaamd Amazing Thailand Go Local.

De vergadering wordt gehouden in Lamphun, een van de 55 provincies die de TAT wil promoten als toeristische bestemming voor Thaise en buitenlandse toeristen. AoT (luchthavenfaciliteiten) en de KTB (digitale betalingen) verlenen ondersteunende diensten.

THAI heeft zich voorgenomen de komende vier jaar het verlies om te zetten in winst en binnen twee jaar een eerste-klas nationale luchtvaartmaatschappij te worden voor de binnenlandse markt.

Voorzitter Eknitti van de raad van bestuur van THAI zegt: ‘Dit is de eerste keer dat overheidsbedrijven aan hetzelfde doel werken met de premier die zich aansluit bij het initiatief.’

Op het verlanglijstje staat verder onder meer de aanschaf van 23 nieuwe toestellen en uitbreiding van het vliegverkeer naar Japan.

Op de foto het Red Lotus Lake in Udon Thani, een van de te promoten provincies.

• Het tijdschrift zag het levenslicht op 30 juni 1969. Het heette toen Kaleidoscope en zag er serieus uit: geen kleurenfoto’s en geen interviews met celebrities. Kaleidoscope werd Student Weekly en dat werd S Weekly. Op 30 september 2018 verscheen het laatste nummer.

De hoofdredactie schrijft: ‘Education is changing, and we must too. Learning isn’t done only from textbooks any more. The biggest collection of information and learning tools in the world is online […} Words are good but words plus audio  plus video is better.’

Maar niet getreurd, in 2010 werd Bangkok Post Learning geïntroduceerd als deel van de website van BP en die verdwijnt niet. ‘It’s a great place to practise your English’, aldus hoofdredacteur Gary Boyle.

Ongebruikelijk lange rijen wachtenden – of toch niet?

2 oktober – Lange rijen wachtenden op de grote minibus vertrekplaatsen zoals Muang Thong Thani en Victory Monument, gisteren op de eerste dag dat minibusjes ouder dan 10 jaar niet mochten rijden, maar hoeveel busjes maandag daadwerkelijk aan de kant bleven staan vermeldt het bericht niet en zoals vaker in BP noemen berichten verschillende aantallen. Bovendien is maandag altijd de drukste dag, waarop lange rijen normaal zijn.

Als noodmaatregel zette het Department of Land Transport op vertrekplaatsen, zoals Chatuchak, Future Park Rangsit, Muang Thong Thani, Min Buri en Victory Monument, 65 bussen in. Exploitanten mochten de frequentie opvoeren, iets waartegen ze uiteraard geen bezwaar hadden.

Hoe forenzen zullen reageren op het vermeend mindere aanbod, valt moeilijk te voorspellen. BP peilde gisteren enkele reacties van forenzen. ‘Ik was van plan de bus te nemen, maar dat betekende wel dat ik veel vroeger moest opstaan. Dus heb ik maar besloten zoals gebruikelijk op een minibusje te wachten.’ Een ander bij Victory Monument: ‘Ik weet niet zeker welk type voertuig ik nu moet gaan gebruiken.’

Protesten tegen het verbod zijn er eigenlijk alleen van exploitanten die vrijdag tevergeefs de bestuursrechter hebben gevraagd het verbod te verbieden. Ze pleiten voor 15 jaar in plaats van 10 jaar. Een passagier zegt: ‘Ik ben het eens met de maatregel omdat verschillende busjes waarmee ik gereden heb, te oud zijn om veilig te rijden.’

Actievoerder Srisuwan vindt dat er een gemeenschappelijke standaard moet zijn voor alle voertuigen in het openbaar vervoer. ‘Veel oude bussen mogen nog steeds rijden alhoewel ze ouder dan 20 jaar oud zijn, die kunnen toch niet veilig zijn?’

Sombat: Deblokkeer mijn bankrekening

2 oktober –  BP noemt hem anti-coup eccentric en anti-coup gadfly (horzel), ik noemde hem publiciteitsgeil: Sombat Boonngamanong die zegt entertainment in de Thaise politiek te willen brengen. Gisteren riep hij premier Prayut op de NCPO te bevelen zijn bankrekening te deblokkeren. Hij deed dit beroep op Prayut tijdens zijn bezoek aan de Kiesraad om zijn partij te registreren. Daarvoor heeft hij nu de naam Kian (baai of zee) bedacht nadat zijn eerste suggestie Grin party was geweigerd door de Kiesraad.

De bankrekening is geblokkeerd omdat hij het bevel om zich te melden bij de NCPO aan zijn laars had gelapt. De rechtbank heeft hem daarvoor een boete van 3.000 baht gegeven. Sombat zegt de boete begin dit jaar te hebben betaald, maar zijn bankrekening blijft bevroren, ook nadat hij enkele maanden geleden een klacht had ingediend bij het overheidsklachtencentrum Damrongtham.

Sombat vraagt zich af of hij niet eenvoudig een miljoen baht in contant geld aan de Kiesraad kan laten zien als bewijs dat de partij over voldoende financiën beschikt, maar een bron zegt dat een bankrekening vereist is om donaties van supporters op te ontvangen. Verder zal hij binnen 180 dagen 500 leden moeten vinden om het groene licht van de Kiesraad te krijgen.

Suthep droomt over deelname aan volgende regering

2 oktober – Met bovenstaande twee artikelen ben ik begonnen om mijn lezers niet direct te frustreren met het openingsartikel van BP (Vice-premier Somkid verdedigt de vier ministers die lid zijn geworden van Phalang Pracharat), het openingsartikel van pagina 3 (De Future Forward partij verzet zich andermaal tegen pogingen van de NCPO om haar macht te continueren) en een prominent kader op de voorpagina over Suthep Thaugsuban.

De voormalige PDRC-leider heeft geen last van bescheidenheid want hij voorspelt dat zijn partij ACT deel gaat uitmaken van de regering die na de verkiezingen wordt gevormd. Zoals al gemeld in Nieuws van de website bezochten hij en zijn entourage gisteren de Patthawikorn markt in Bun Kum (Bangkok) om nieuwe leden te werven. Overigens heeft de Action Coalition of Thailand (ACT) nog niet het groene licht gekregen van de Kiesraad.

Suthep zegt: ‘De partij heeft een grote kans tot de regering toe te treden omdat ze meer dan een miljoen supporters in het hele land heeft en het een partij is die waarlijk van de bevolking is. Dat maakt de partij aantrekkelijk voor andere partijen, inclusief degene die de volgende regering gaan vormen.’

Het aantal van 1 miljoen is gebaseerd op het aantal mensen dat zich eind 2013 heeft aangesloten bij de protesten tegen de regering Yingluck van de PDRC. Of de ACT premier Prayut gaat steunen om na de verkiezingen premier te worden, kan Suthep nog niet zeggen. Persoonlijk steunt hij Prayut, maar de partij beslist daarover.

Het bezoek aan de markt heeft kritiek opgeroepen. Critici zeggen dat het gezien kan worden als een vorm van campagnevoeren, wat nog verboden is. Adjunct secretaris-generaal Sawaeng van de Kiesraad zegt dat het verbod van de NCPO niet alleen campagnevoeren belet, maar ook daden die de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen en onrust veroorzaken. In het openbaar de mensen te vragen lid te worden, kan het verbod op politieke onrust schenden.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Somkid verdedigt zijn collega-ministers

2 oktober – De vier ministers die zaterdag lid zijn geworden van de pro-regime partij Phalang Pracharat krijgen steun van vice-premier Somkid. Hij verwerpt de kritiek dat ze het risico lopen verstrikt te raken in een belangenconflict.

Somkid zegt: ‘Ze zijn nog steeds onderworpen aan controle en er zijn geen wetten die hen dwingen af te treden. […] Alle vier zijn deskundig, vastbesloten de politiek te herzien en ze verdienen steun.’ Dat Somkid hen rugdekking geeft, kan geen verbazing wekken want ze zijn alle vier lid van het economisch team van de regering dat geleid wordt door Somkid.

Somkid verwerpt ook de suggestie door critici geuit dat ze maar het beste geen ingrijpende besluiten kunnen nemen. Verschillende regeringsprojecten dulden geen verder uitstel, zegt Somkid. ‘Die zijn van belang voor de toekomst van het land.’

Gevraagd of hij een rol voor zichzelf ziet in Phalang Pracharat was hij gisteren coy (gemaakt bedeesd, schuchter). ‘Ik heb mezelf nog nergens geplaatst. De toekomst is onbekend.’

Vice-premier Wissanu heeft zijn vier collega’s geadviseerd voorzichtig te opereren en acties te vermijden die gezien kunnen worden als een belangenconflict. ‘Ze moeten zich houden aan de drie don’t’s: gebruik geen diensttijd, overheidseigendommen of overheidspersoneel ten voordeel van de partij. Ze moeten neutraal handelen, maar ik denk dat ze wel onderscheid kunnen maken tussen hun verschillende rollen.’

FFP bevestigt veto tegen voortgezet NCPO bewind

2 oktober –  De Future Forward partij (FFP) bevestigt haar veto op pogingen van de NCPO haar greep op het land voort te zetten en daarmee is het openingsartikel van pagina 3 wel samengevat, want nieuwe feiten kom ik er niet in tegen. Evenals Suthep benadrukt FFP haar voornemen om te luisteren naar de mensen in het land; dat begint zo langzamerhand het mantra van alle nieuwe partijen te worden.

Woordvoerder Pannika zegt dat de prioriteit van de FFP niet is om stemmenwervers te zoeken of voormalige parlementsleden kandidaat te stellen voor de verkiezingen, maar om te luisteren naar de meningen van de mensen in het land over wat ze in het partijbeleid willen zien opgenomen. ‘Future Forward is de beste keuze om de democratie te herstellen en de natie uit deze crisis te leiden.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Kort nieuws dinsdag 2 oktober

– De State Railway of Thailand (SRT) gaat een online openbare hoorzitting houden over het programma van eisen (ToR, Terms of Reference) voor het Thai-Chinese HSL traject in Nakhon Ratchasima. Het tracé, dat 11 km meet tussen het district Sikhiua en Kut Chik in het district Sung Noen, wordt over 7 km op straatniveau aangelegd en 4 km verhoogd. De kosten bedragen naar schatting 500 miljoen baht.

Het tracé maakt deel uit van de 252,5 km lange HSL tussen Bangkok en Nakhon Ratchasima. Aan de aanleg van het eerste tracé (3,5 km tussen Klang Dong en Pak Chong) is in december begonnen. (Zie de pagina Spoorwegen 2)

– Verrassend nieuws uit City Hall. De gemeente belooft een manier te vinden om 30 à 40 miljoen baht vrij te maken voor het Bangkok Art and Culture Centre (BAAC), nadat het als gevolg van nieuwe regelgeving zijn jaarlijkse budget niet had ontvangen. Vorige maand keurde de gemeenteraad toekenning van het jaarlijks budget af. Volgende week valt de beslissing of het BAAC gered wordt.

– Thailand heeft van Cites lof geoogst voor zijn resultaten bij de bestrijding van illegale handel in ivoor conform de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites), een internationale overeenkomst van 183 leden.

Directeur Somkiat van de Wildlife and Flora Division van de DNP zegt: ‘Dat is goed nieuws. Thailand hoeft niet langer het National Ivory Action Plan te volgen.’ Cites heeft die eis ook geschrapt voor China, Kenia, de Filipijnen en Oeganda.

Volgens een bron maakt Cites zich wel zorgen over tijgers en andere grote katachtigen die in particuliere dierentuinen worden gehouden. Naar verluidt zouden diverse dierentuinen ze illegaal verkregen hebben. Volgens de DNP leven 1.464 tijgers in particuliere dierentuinen en 182 in staatsdierentuinen.

– Het Immigration Bureau heeft vier Chinezen aangehouden die in eigen land hun landgenoten hebben opgelicht voor 5,4 miljard yuan (27 miljard baht) en naar Thailand waren gevlucht. In China hadden ze een financierings of handelsbedrijf opgezet en slachtoffers gelokt erin te investeren. Ze spiegelden hoge dividenden voor, maar de boefjes sloten de bedrijven en namen de wijk naar Thailand. Het aantal gedupeerde partijen wordt geschat op meer dan 100.000. Details over de arrestaties zijn niet bekend gemaakt.

– De politie heeft een 56-jarige Zuid-Koreaan aangehouden die in eigen land gezocht werd voor verkrachting en geweldpleging. Hij werd op 26 september in zijn huurhuis in Saphan Sung (Bangkok) aangehouden.

– Het regime gaat alle vormen van corruptie en alle vormen van oneerlijke behandeling van burgers aanpakken, zegt legercommandant Apirat in zijn nieuwe hoedanigheid van secretaris-generaal van de NCPO. Gisteren was zijn eerste werkdag. Hij deed nog meer fraaie beloftes, maar die geloof ik wel. De nieuwe commandant van het 1st Army beloofde gisteren, ook op zijn eerste werkdag, de monarchie en soevereiniteit te beschermen. De nieuwe marinechef zei dat de marine politiek neutraal blijft.

– Laatste bericht. Driehonderd leden van het Four Region Slum Network hebben gisteren geprotesteerd bij het ministerie van Transport. Ze eisen financiële compensatie voor gemeenschappen die getroffen worden door spoorwegprojecten, zoals de aanleg van de HSL, aanleg van dubbelspoor en andere verbeterprojecten. Die gemeenschappen huren SRT-land of ze hebben het illegaal in gebruik genomen.

Het netwerk wil dat de regering een fonds vormt om degenen die uitgezet worden, te helpen en hen helpt een nieuwe locatie te vinden. (Zie de pagina Spoorwegen 2)


 

Honderden bezoekers op laatste dag dierentuin

1 oktober – Om  een versleten maar wel waar cliché te gebruiken: je kon gisteren in dierentuin Dusit over de hoofden lopen. Op de laatste dag van Thailand’s oudste en bekendste dierentuin trokken honderden mensen naar Khao Din Wana om de dieren vaarwel te zeggen die ze drie jaar zullen moeten missen. Want zo lang duurt het om een nieuwe dierentuin in Pathum Thani aan te leggen, de provincie die ten noorden aan Bangkok grenst.

Gedurende de dierentuinloze periode worden de 10.000 dieren in zes andere dierentuinen in Chonburi, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima, Songkhla, Ubon Ratchathani en Khon Kaen ondergebracht. Naar verwachting begint de constructie van de nieuwe diergaarde begin volgend jaar.

Sinds bekend werd dat de dierentuin zou sluiten hebben velen een bericht op Facebook geplaatst waarin ze de sluiting betreurden. Sommige pleitten voor nog een maand uitstel (oorspronkelijk zou het doek eind augustus vallen) zodat ze hun kinderen na het eind van het eerste semester naar de dierentuin konden meenemen. Velen vroegen om details over de nieuwe locatie.

De dierentuin werd in 1895 als Royal Private Garden gesticht. Begonnen werd met een beperkt aantal wilde dieren waaronder een kudde axisherten uit Java. In 1938 ging de dierentuin open voor het publiek, waarvoor koning Ananda Mahidol toestemming had verleend. In de loop der jaren trok ze steeds meer bezoekers: 2 miljoen per jaar en leverde ze het land 150 miljoen bah aan inkomsten op. (Bron: website BP, 30 september)

Nieuws van de website 1 oktober

• Suan Dusit Poll: Het kopen van stemmen, fraude, bemoeienis van de regering en politieke chaos: dat zijn de zorgen van mensen over de verkiezingen die gepland zijn in februari. 41,03 procent van de respondenten zei dat ze bevreesd was voor oneerlijke competitie, 33,79 procent vreest mogelijke politieke chaos, 16,14 procent is bang dat de mensen worden overvoerd met geruchten en 14,03 procent is bang dat de verkiezingen (weer) worden uitgesteld in de aanloop naar de stembusgang indien incidenten plaatsvinden.

Gevraagd naar succesfactoren antwoordde een kleine meerderheid dat de verkiezingen schoon en eerlijk dienen te zijn; andere factoren:  partijen moeten zich onderscheiden op politieke visie, beleid en uitvoerbaarheid, politieke campagnes dienen gemakkelijk te begrijpen zijn en alle partijen dienen een gunstig politiek klimaat te creëren. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

• Premier Prayut wil dat snel maatregelen worden genomen om het vertrouwen van Chinese toeristen in de veiligheid tijdens een Thaise vakantie te stimuleren. Hij reageert op het incidentje op luchthaven Mueang, waar een bewaker dreigde een toerist te slaan met wie hij ruzie had gekregen, en op het bootongeluk voor de kust van Phuket waarbij 47 Chinese toeristen om het leven kwamen. De video met de bewaker met losse handjes kreeg grote aandacht in China. Hij mocht het land niet in en is inmiddels weer terug in China. ‘De autoriteiten op luchthavens dienen zich te beheersen en volgens internationale eisen te werken’, citeerde regeringswoordvoerder Sansern de premier.

• Nieuwe bezems vegen schoon en dat doet de nieuwe commandant van het Vierde Legerkorps Pornsak Poonsawat. Hij belooft de narcoticaplaag in het Zuiden hard te bestrijden. Dat zei hij tijdens een beleefdheidsbezoek aan Aziz Pitakkhumpol, de Chularatchamontri oftewel Thailand’s moslim spirituele leider.

Pornsak zei dat hij drastische actie gaat ondernemen tegen zowel drugshandelaren als gebruikers, maar wel met vreedzame middelen en in overeenstemming met de wet. Dit vereist de medewerking van alle sectoren. In elke district wordt een anti-drugs centrum gevormd met officieren die rond de klok in alle tambons opereren.

Pornsak meent dat gebieden alleen ontwikkeld kunnen worden wanneer ze niet langer geplaagd worden door drugs en onrust. De moslimleider heeft toegezegd dat moslimorganisaties onder zijn leiderschap bereid zijn de strijd van Pornsak te steunen.

• De eigenaar van een benzinestation  in Sa Kaeo is zondagochtend vroeg doodgeschoten en zijn vrouw is ernstig gewond geraakt bij een aanval door twee mannen. De eigenaar werd in zijn hoofd geschoten en stierf ter plaatse. De vrouw werd viermaal in haar lichaam geraakt en is opgenomen in het Sa Kaeo ziekenhuis.

De dochter die in Bangkok als onderwijzeres werkt, kwam onmiddellijk naar Sa Keao nadat ze was geïnformeerd over de schietpartij. Ze zegt dat haar ouders 5 jaar geleden benzinestation plus grond van de vorige eigenaar kochten, maar ze hebben nooit iets gezegd over conflicten met mensen in de buurt.

Het benzinestation is niet uitgerust met bewakingscamera’s, maar de politie hoopt niettemin de daders te achterhalen aan de hand van camera’s langs de weg naar het station. Ze heeft vooralsnog geen idee wat het motief zou kunnen zijn.

• Opvallend bericht over een python van vier meter die aangetroffen werd in een 7-Elevenwinkel in Sri Racha (Chon Buri). De Sawang Pratheep Rescue Foundation had slechts vijf minuten nodig om het reptiel te vangen en af te voeren in een lege kunstmestzak. De staf denkt dat de slang ongemerkt via de voordeur naar binnen is geslipt.

Op Facebook trekt de winkelende slang veel aandacht. Iemand vraagt of 7-Eleven tegenwoordig slangen verkoopt. Een ander veronderstelt dat de slang trek had in steam buns.

Het bericht geeft er nog een grappige draai aan, met een knipoog naar de ruzie op Don Mueang tussen een Chinese toerist en een bewaker: De slang is niet aangevallen door een bewaker nadat hij (of zij) geen bewijs kon leveren van zijn accommodatie of van zijn voornemen terug te keren naar de natuur. Het was onduidelijk of de staf het 7-Eleven protocol heeft gevolgd door de slang bij vertrek te vragen terug te komen.

• Thailand blijft de topbestemming van Chinezen die naar het buitenland reizen. In de eerste helft van het jaar vertrokken 71,3 miljoen Chinezen uit 200 Chinese steden op weg naar 130 landen, een toename op jaarbasis van 15 procent.

Na Thailand zijn de populairste bestemmingen Japan, Vietnam, Zuid-Korea, Singapore, Indonesië, Maleisië, Rusland, de VS en Cambodja, in die volgorde. Nieuwe snel groeiende bestemmingen zijn Servië, Laos, België, Vietnam, Zweden, Turkije, Rusland, Myanmar, Cambodja en Finland.

[Waar zouden Chinezen in België op afkomen: Manneken Pis, frieten, pralines, de vogeltjesmarkt of het Atonium?]

Het ministerie van Sport en Toerisme heeft berekend dat in de eerste helft van dit jaar 19,4 miljoen buitenlanders naar Thailand reisden, 12 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Uit China kwamen 5,9 miljoen bezoekers, 26 procent meer. Het ministerie verwacht dat de 10 miljoen dit jaar wordt gehaald ondanks het bootongeluk in juli, dat het leven kostte aan 47 Chinese toeristen. Dat ongeluk leidde tot tal van annuleringen.

• Een stadsbus in Bangkok is maandagochtend vroeg op de Ratchaparop Road tegen twee elektriciteitspalen aangereden, die vervolgens omvielen. De conductrice raakte licht gewond toen een transformator op het voetpad viel [?]. De enige passagier was ongedeerd. De bestuurder heeft verklaard dat het zwaar regende waardoor de bus op het gladde wegdek slipte toen hij een motorfietser ontweek.

Charme offensief begonnen na ruzietje op luchthaven

1 oktober – Nog bijna elke dag leer ik er nieuwe Engelse woorden bij. Hoewel ik de taal toch redelijk beheers na 1 jaar in Engeland en 2 jaar in Engels sprekend Kameroen te hebben gewerkt. Vandaag is dat het woord fracas dat ruzietje, handgemeen betekent. Het staat pontificaal in de kop boven het voorpagina bericht (niet eens de opening) over het incidentje op luchthaven Don Mueang, waar een bewaker dreigde een Chinese toerist te slaan.

Ik noem het een incidentje, maar de autoriteiten nemen het hoog op. Dat is dan de macht van de media en social media want de affaire heeft ruime aandacht gekregen in de Chinese media. BP kopt boven het bericht: Charm blitz ordered after airport fracas. Premier Prayut heeft opgeroepen tot een charme offensief, want elke Chinees die naar aanleiding van de ‘klap’ besluit zijn vakantie of uitstapje naar Thailand te annuleren is er één te veel.

Dat publiciteit veel vermag is gebleken bij het bootongeluk twee maanden geleden voor de kust van Phuket. 47 Chinese toeristen verdronken en het regende direct annuleringen. In augustus daalde het aantal Chinese toeristen met 12 procent. Maar mensen vergeten snel, dus de schade was maar van korte duur. De eerste acht maanden van het jaar steeg het toerisme uit China zelfs met 16 procent. en dat zal ook het geval zijn bij de ‘klap’.

Prayut heeft het ministerie van Toerisme en Sport en andere overheidsdiensten opdracht gegeven snel te handelen. Hij bood zaterdag zijn excuses aan en beloofde persoonlijk een brief te sturen naar de desbetreffende toerist p/a ambassade China.

‘De autoriteiten op luchthavens moeten zichzelf beheersen en zich houden aan internationale richtlijnen. Luchthavens zijn de eerste toegangspoort naar Thailand. Degenen die er werken, dienen service-gericht te zijn’, aldus regeringswoordvoerder Sansern die de woorden van Prayut braaf doorgeeft. ‘Het ministerie van Transport en het RTP kantoor dienen harder te werken om het buitenlandse bezoekers naar de zin te maken.’

Ik zou zeggen: doe liever iets aan de wachttijden bij Immigration in plaats van Chinese bezoekers met een bloemetje te begroeten [of zoiets].

Voor de bewaker heeft de ‘klap’ nog wel een staartje. Hij is geschorst en riskeert ontslag. Tja, waarom hem niet de doodstraf geven? Die bestaat nog steeds in Thailand. Maar ik heb gemakkelijk praten: mijn inkomen is niet afhankelijk van het toerisme, de inkomsten van Thailand wel. Uit mijn hoofd: de toerismesector is goed voor 19 procent van het bruto binnenlands product.

Druk op ministers af te treden vanwege dubbelrol

1 oktober – Ik schreef het al hierboven: de ‘klap’ is niet eens opening krant. Nee, natuurlijk niet, want er is politiek nieuws en dat gaat bij BP altijd voor. Niet alleen de voorpagina, maar ook pagina 3 opent met mijn favoriete nieuwsonderwerp [maar niet heus].

Op de VP constateert de krant dat de druk om af te treden op premier Prayut en de vier ministers, die zaterdag lid zijn geworden van Palang Pracharat, is toegenomen. Wie die druk uitoefent, staat er niet bij, dus misschien zijn dat de kaboutertjes. Gevreesd wordt voor belangenverstrengeling, maar de kersverse woordvoerder Kobsak van Palang, in het dagelijks leven minister bij het PM’s Office, zegt dat de vier ministers geen misbruik zullen maken van hun dubbelrol en wie zou daaraan durven twijfelen?

Voormalig Kiesraad-commissaris Sodsri vindt het een kwestie van politieke etiquette. ‘Alhoewel ze wetteljk niet verplicht zijn af te treden dienen ze als minister te vertrekken wanneer ze besluiten de politiek in te gaan.’ Volgens haar zijn de mobiele kabinetsvergaderingen in het land [waarop altijd met geld wordt gestrooid in de desbetreffende regio] een vorm van campagnevoeren, terwijl politieke partijen nog geen toestemming hebben gekregen campagne te voeren.

Noppadon Pattama (Pheu Thai) wijst erop dat de vier ministers posities bekleden die hen in staat stellen functionarissen over te plaatsen, beslissingen te nemen over budgetten en gebruik te maken van staatsfondsen. Hij zegt: ‘De regering is het resultaat van een coup. Het zou politiek elegant zijn voor degenen die de partij leiden om af te treden, alhoewel dat niet wettelijk verplicht is.’

Noppadon doet ook een beroep op premier Prayut om klare wijn te schenken over zijn politieke toekomst, maar hij denkt dat de premier dat niet binnenkort zal doen omdat het verzet zal oproepen.

Voormalig parlementslid Worachai (Pheu Thai) vindt dat Prayut open kaart moet spelen en Palang Pracharat zelf zou moeten leiden. ‘Hij moet zich niet meer in de coulissen verschuilen.’

Voormalig adjunct secretaris-generaal Chawalit (ook Pheu Thai) is nog strenger. ‘Het is belachelijk dat Prayut zich kan vasthouden aan zijn positie als premier en zijn artikel 44 bevoegdheid tot een nieuwe regering is gevormd, met name omdat Palang Pracharath heeft gezegd zijn terugkeer als premier na de verkiezingen te zullen steunen. Hij heeft een belangenconflict en dat is in strijd met politieke ethiek. Dit is niet te rechtvaardigen.’

Chavalit heeft de hoop opgegeven dat deze regering eerlijk speelt. ‘Hopelijk behaalt het pro-democratie kamp bij de verkiezingen een verpletterende overwinning.’

‘Pheu Thai big wig’ Chaturon vindt dat de vier ministers moeten afzien van het toekennen van gelden op een manier die gezien kan worden als politieke steun verwerven. Ze moeten lange-termijn projecten niet meer goedkeuren en afzien van het overplaatsen van functionarissen. Prayut dient volgens hem ook geen gebruik meer te maken van artikel 44.

Kersvers adjunct-partijleider van Palang minister Suvit schrijft op zijn Facebook-pagina dat hij van de partij voor alle kiezers een attractieve optie wil maken, ongeacht hun vroegere politieke banden.

Drie kandidaten in de race voor partijleider Democraten

1 oktober – De uitdrukking ‘de handdoek in de ring gooien’ ken ik wel maar dat je ook je hoed in de ring kunt gooien, is nieuw voor mij. Maar dat is een specifiek Engels gezegde, door mijn woordenboek vertaald als: zich in de (verkiezings)strijd mengen, en dat wordt inderdaad bedoeld.

Degene die de hoed gooit, is Warong Dechgitvigrom, voormalig Democratisch parlementslid voor Phitsanulok. Hij gaat proberen Abhisit te onttronen, want ‘ik heb het gevoel dat ik de partij naar een verkiezingsoverwinning kan leiden’.

Warong die bekend staat als klokkenluider bij het hypotheeksysteem voor rijst, voert als motto van zijn campagne Brave changes for the people. Hij zegt dat zijn persoonlijke kwaliteiten, benaderbaarheid en rekening houden met partijcollega’s, hem onderscheiden van andere kandidaten. In de rubriek Inquiry Lines een profiel van de man.

Gisteren vergaderden leden van de Democraten over de tijdlijn naar de verkiezing van een nieuwe partijleider. Tot nu toe hebben drie personen hun kandidatuur bevestigd: Abhisit, Warong en adjunct-partijleider Alongkorn.

Maar Alongkorn houdt nog een slag om de arm want hij wil eerst duidelijkheid over alle condities tijdens het verkiezingsproces. De vergadering werd niet bijgewoond door Warong, die was op bezoek in Songkhla om lokale Democraten te ontmoeten.

De nieuwe partijleider wordt volgens het primary kiessysteem gekozen, waarbij alle leden van de partij mogen meestemmen. Adjunct-partijleider Jurin, die de vergadering leidde, zegt dat 81.000 actieve leden van de in totaal 2,5 miljoen willen stemmen. De stemming vindt plaats van 1 tot 5 november, de winnaar wordt op 11 november bekend gemaakt.

Alle kandidaat-partijleiders dienen gesteund te worden door tenminste twintig voormalige parlementsleden of als ze die niet kunnen vinden door 500 partijleden per regio. Outsiders die partijleider willen worden, moeten het dubbele aantal ophoesten.

Kort nieuws maandag 1 oktober

– De politie verwacht haar onderzoek naar de moord op een Chinese vrouw, wier lichaam anderhalve week geleden is gevonden in een waterval in Hat Yai (Songkhla), binnen twee weken af te ronden. Inmiddels is een tweede verdachte in beeld, maar die heeft de wijk genomen naar China. De politie heeft de Chinese ambassade gevraagd om informatie te verstrekken over de vrouw en deze verdachte. Een eerste verdachte is al aangehouden en verhoord.

– Suthep Thaugsuban (wie kent hem niet), mede-oprichter van de nieuwe partij Action Coalition for Thailand (ACT), trekt vanmiddag met zijn gevolg naar de Patthawikon markt in Bung Kum (Bangkok) om partijleden te werven.

ACT-lid Phetchomphu zegt niet bang zijn dat de meet-and-greet door de NCPO wordt beschouwd als campagnevoeren, wat voorlopig nog verboden is. Volgens haar heeft de Kiesraad niet duidelijk gezegd wat partijen wel en niet mogen doen, nu het verbod op politieke activiteiten is versoepeld. Phetchomphu meent dat het werven van nieuwe leden is toegestaan, maar het regime heeft Suthep gewaarschuwd dat nu niet de juiste tijd is om supporters te ontmoeten.

ACT streeft ernaar in elke provincie tenminste 100 leden te kunnen inschrijven zodat ze in alle kiesdistricten kandidaten kan stellen. ‘Binnen een maand willen we 7.700 leden registreren.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Het schip heeft al de territoriale wateren van zestig landen onderzocht en vandaag begint het Noorse researchvaartuig Dr Fridtjof Nansen in samenwerking met Thaise visserijfunctionarissen aan een onderzoek van twee weken in de Andaman zee. Het schip werkt voor het EAF-Nansen programma van de FAO. Het bestudeert de invloed van klimaat en vervuiling op de maritieme hulpbronnen en ecosystemen en levert informatie ter ondersteuning van verbeterd beheer van diepzee visserij.

Reacties niet mogelijk