Thais nieuws 1-15 mei

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op themapagina’s. Dat zijn pagina’s waarop alle berichten over een bepaald onderwerp zijn gebundeld. Alle themapagina’s staan opgesomd op de pagina Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.
Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

Voor het nieuws van 16-30 april zie de zwarte menubalk bovenaan de pagina onder het kopje Thailand. Ouder nieuws onder het kopje Buitenland.

 

Mekong: Verzet tegen de bouw van dammen krijgt nieuwe impuls

15 mei – Wat de gevaren zijn die de Mekong bedreigen, mag ik zo langzamerhand wel bekend veronderstellen. Minder bekend is dat het verzet tegen de bouw van dammen nog allerminst verstomd is. De laatste ontwikkeling is de oprichting van het Transborder News Network.

Begin mei hield het een forum in Chiang Mai om de aandacht nog eens te vestigen op de aanslagen op het ecosysteem van de rivier en het levensonderhoud van omwonenden, die afhankelijk zijn van de visserij en irrigatie met rivierwater.

De bijeenkomst werd bijgewoond door dorpelingen die door de dammen worden getroffen, milieuactievoerders en journalisten uit Laos, Vietnam, Cambodja, Myanmar en Thailand. Het netwerk wil de strijd opvoeren door de civiele netwerken in de vier Mekonglanden hun krachten te laten bundelen.

Grote boosdoener is China dat water aan de rivier onttrekt voor zijn industrie, maar ook de Thaise autoriteiten zijn niet van schuld vrij. Ze overschatten ’s lands behoefte aan elektriciteit waarin de Xayaburi dam (in aanleg) en de Pak Beng dam (in voorbereiding) moeten voorzien.

Directeur Witoon van het Mekong Energy and Ecology Network zegt: ‘Thailand heeft enorme energiereserves. Meer waterkrachtcentrales bouwen betekent hoge kosten en die zullen tot hogere energieprijzen leiden. Wij hopen dat de Xayaburi dam de laatste is.’

Witoon wantrouwt ook het uitstel voor de publicatie van de zogeheten Council Study van de Mekong River Commission. De studie die de jaren 2012 tot 2017 bestrijkt, kwam drie maanden geleden klaar. Witoon zegt dat de studie pleit voor nieuwe technologieën om elektriciteit te produceren als alternatief voor ‘witte steenkool’, de ‘brandstof’ van waterkrachtcentrales.

De studie voorspelt dat wanneer alle geplande 28 dammen in de hoofdrivier en 112 in zijrivieren zijn gebouwd, het sediment in de Mekong delta in Vietnam is gereduceerd tot 3 procent omdat het meeste sediment bovenstrooms wordt tegengehouden. Dat sediment is cruciaal voor het herstel van akkergronden.

Niwat Roikaew, hoofd van de Anurak Chiang Khong groep in Chiang Rai, wijst er ten overvloede nog eens op dat de rivier meer is dan een bron om elektriciteit op te wekken en om vracht over te vervoeren, maar ook een bron van het levensonderhoud van bewoners. Hij zegt dat er twee dringende kwesties zijn: de bestaande dammen in de bovenstroom van de Mekong en het opblazen van rotsformaties om de bevaarbaarheid voor grote vrachtschepen te verbeteren, waar China sterk op aandringt.

Bewoners zijn van de rivier afhankelijk voor de visserij en irrigatie, maar de dammen in China zijn de oorzaak van fluctuaties van het waterpeil, die de biodiversiteit en het ecosysteem bedreigen. Wanneer China zijn zin krijgt en de rotseilandjes worden opgeblazen, is dat catastrofaal voor de kleinere ecosystemen, zegt Niwat. ‘Als we ze verliezen is dat hetzelfde als het verliezen van een ledemaat.’ (Bron: Bangkok Post, 14 mei) (Zie voor alle berichten over de aanslagen op de rivier de pagina Mekong, brood uit het water)

Heilige ossen voorspellen veel voorspoed

15 mei – De heilige ossen hebben voor dit jaar weer veel goeds voorspeld tijdens de jaarlijkse Royal Ploughing Ceremony op Sanam Luang, maar misschien durven ze niets anders uit angst dat ze bij een negatieve voorspelling naar het abattoir worden afgevoerd. Uit de gerechten die ze gisteren voorgeschoteld kregen, kozen ze gerechten die wijzen op plenty water en voedsel en een bloeiende economie.

De ceremonie luidde het begin van de hoofd rijstoogst in. Ze werd gadegeslagen door koning Vajiralongkorn, die als je het mij vraagt – maar vraag het mij maar liever niet, want op majesteitsschennis of wat daarvoor doorgaat staat een zware straf.

Aan het eind stortten de toeschouwers zich op het geploegde en ingezaaide veld om de rijstkorrels te verzamelen, want die brengen geluk. (Bron: website Bangkok Post, 14 mei. Klik hier voor een fotoalbum)

Update krant: De keuze van voedsel en drank werd gemaakt door twee heilige ossen, terwijl de Praya Raek Na (Lord of the Plough) verantwoordelijk was voor de voorspelling van regen en rijstopbrengst door de keuze van een gevouwen doek met een lengte van zes kueb (circa 25 cm). Betekenis: rijstvelden op lager gelegen plaatsen hebben een goede opbrengst, maar de velden die hoger liggen, minder.

De rol van Lord of the Plough werd met verve gespeeld door permanent secretaris Lertwirote van het ministerie van Landbouw. Hij was in het gezelschap van gewijde vrouwen, functionarissen van het ministerie, die gouden en zilveren manden gevuld met rijstzaden droegen.

De ossen konden kiezen uit zeven gerechten, waaronder rijst, maïs en gras. Ze kozen water en gras, symbool voor voldoende water en overvloedige oogsten. Ze kozen ook sterke drank, wat economische voorspoed betekent, verbeterd transportgemak en bloeiende handel met andere landen.

Uw redacteur, die de ceremonie op de tv volgde, was onder de indruk van de pracht en praal en de gewijde sfeer waarin die werd uitgevoerd. Of voorspellingen ooit zijn uitgekomen, heb ik nog nooit in de krant gelezen. Misschien maar beter ook.

Quotum op gastarbeiders dupeert midden- en kleinbedrijf

15 mei – Het midden- en kleinbedrijf (MKB, SME in het Engels) dreigt de dupe te worden van de (gewijzigde?) Act on Management of Migrant Labour die een quotum van 20 procent per bedrijf op het aantal gastarbeiders heeft gesteld. Grote bedrijven zullen er nauwelijks last van hebben want zij hebben minder migranten in dienst en kunnen ook automatiseren.

De wet die in juli van kracht wordt, heeft tot doel de baankansen voor Thaise werknemers veilig te stellen. Het Employment Department van het ministerie van Werkgelegenheid stelt momenteel een database samen van Thai die werk zoeken en van hun kwalificaties.

Yongyuth Chalamwong, directeur arbeidsontwikkelingsresearch van het Thailand Development Research Institute, vindt dat de regering de quota per bedrijfsgrootte moet vaststellen. Het quotum van 20 procent leidt tot de absurde situatie dat bijvoorbeeld de drie glazenwassers van de foto, allen gastarbeiders, gezelschap dienen te krijgen van twaalf Thaise glazenwassers om aan het quotum te voldoen. Vijftien glazenwerkers voor dit werk is rijkelijk veel en zou het onbetaalbaar maken, aangenomen dat de Thai ook gevonden kunnen worden.

In het Business-katern van Bangkok Post van gisteren een uitgebreide analyse, die ik ter lezing aanbeveel (klik hier). Meer hoef ik er niet over te zeggen, want de kern van het probleem is met bovenstaande tekst wel geschetst. Omdat ik gek ben op cijfertjes, neem ik het kader bij het artikel over. (Bron: Bangkok Post, 14 mei) (Zie verder de pagina Migranten 2)

Kraaiende haan is van slag, krant om 5:05 uur bezorgd

15 mei – Ik waande mij vanochtend op het platteland, omdat een haan onophoudelijk kraaide. Het was nog donker, dus zijn interne klokje was behoorlijk van slag. Het beest hield maar niet op, ook toen het al licht was.

De krantenbezorger was vroeg, hij kwam om vijf over vijf op zijn motorfiets voorrijden om BP en de Thaise krant Daily News  af te leveren. De nachtwaker, soms meer een nachtslaper, nam de kranten in ontvangst waarna de bezorger snel zijn weg vervolgde en ik mij in het nieuws van de dag kon verdiepen.

Opening krant kan ik vandaag overslaan want gaat over de verkiezingen in Maleisië. Tenslotte schrijf ik Nieuws uit Thailand en niet Nieuws uit Maleisië. Verder bevat de voorpagina drie berichten: de genoemde update, een bericht over het voornemen van vice-premier Somkid om de handelsbetrekkingen met Hong Kong te versterken door te fungeren als gateway voor elkaars regio en een kader over het bevel van de Royal Thai Army dat het afgelopen moet zijn met gevallen van dienstplichtigen die onder ‘ongebruikelijke omstandigheden’ tijdens militaire training sterven.

Pagina 2 is een advertentiepagina, het openingsverhaal van pagina 3 meldt dat voormalige Pheu Thai parlementsleden met name in het Noordoosten, een belangrijke machtsbasis van PT, en ook in het Noorden benaderd worden om over te lopen naar Palang Pracharat, een nieuwe partij die beschouwd wordt als supporter van de NCPO. Dat zegt een toonaangevend ex-PT parlementslid.

Pagina 4 opent met een achtergrondverhaal over binnenlands toerisme. Het Community Development Department voert een campagne om toeristen naar dorpen op het platteland te lokken door de dorpelingen aan te moedigen hun dorp en unieke producten te promoten.

Maar aardiger vind ik het bericht over brutale apen die in Phuket een dreiging voor bewoners en toeristen beginnen te vormen. Volgende maand houdt de provincie een openbare bijeenkomst over de overlast van de uitdijende apenpopulatie.

BACC: Gemeente aast op overname beheer

15 mei – Kunstenaars en kunst-en cultuurliefhebbers verzamelen vandaag in het Bangkok Art and Culture Centre (BACC) in Pathumwan om te protesteren tegen het plan van de gemeente het beheer van het vooruitstrevende kunst- en cultuurcentrum over te nemen. De bekende Thaise schilder Vasan heeft op zijn Facebook-pagina belangstellenden opgeroepen naar het BACC te komen en vandaar naar het gemeentehuis te marcheren om een petitie aan te bieden. Vandaag neemt de gemeente een besluit over het contract met de huidige beheerder, dat in 2021 afloopt.

Het BACC wordt beheerd door een particuliere stichting, waarvoor toenmalig gouverneur Sukhumbhand destijds toestemming heeft verleend. De BMA Act voorziet in die mogelijkheid, maar de gemeente en het ministerie moeten daarvoor toestemming verlenen, hetgeen is nagelaten.

De huidige (niet gekozen, maar door de junta benoemde) gouverneur Aswin, die het plan voor de overname bekend heeft gemaakt, dient als het aan de requestanten ligt het veld te ruimen.

Vasan zegt dat hij als gouverneur niets bereikt heeft en alleen maar de kunstgemeenschap voor de voeten loopt. De vrees bestaat dat de gemeente het gebouw als winkelcentrum wil verhuren omdat het volgens Aswin verlies maakt, hetgeen door de stichting wordt bestreden.

Isan: Zware stormen rukken daken van huizen, lessen vervallen

15 mei – Noodweer zondagavond (nacht) in Buri Ram en Nakhon Ratchasima. Zware stormen met regenbuien gingen met de daken van honderden huizen aan de haal, beschadigden schoolgebouwen, en ontwortelden in het district Satuk (Buri Ram) bomen en bliezen elektrivciteitsmasten omver waardoor op verschillende plaatsen de stroom uitviel. De lessen voor tweehonderd leerlingen zijn opgeschort uit angst voor hun veiligheid.

Het hardst getroffen werd de Ban Khu Khat school in Bhu Khat, een van de vijf geteisterde dorpen. Gewonden zijn evenwel niet gemeld. Van de school is het dak van de aula volledig verdwenen. Daar zou een bijeenkomst van ouders en leraren worden gehouden, maar die is verplaatst naar een andere locatie. Vallende bomen en elektriciteitspalen veroorzaakten schade aan het paviljoen [?] en de botanische tuin van de school. De start van het nieuwe schooljaar is uitgesteld van morgen tot maandag, want eerst moet alle rommel worden opgeruimd.

De storm in beide provincies ging vooraf aan een pauze van vier dagen voor de zware regenval in de meeste delen van Thailand, waaronder Bangkok. Het Meteorological Department verwacht dat de regen dit weekend terugkeert.

De jacht op overlopers mist inhoud

15 mei – Aanvulling op het al genoemde openingsverhaal van pagina 3 dat voormalige PT-parlementsleden in het Noordoosten en Noorden worden benaderd om de partij te verlaten. Op de parlementariërs wordt aldus de kop ‘gejaagd’.

Een bron in de Bhumjaithai partij zegt dat 24 parlementsleden en senatoren al aangegeven hebben naar Phalang Pracharat te willen verhuizen, een nieuwe partij die de NCPO steunt. Chartthaipattana lid Warawut zegt dat ook aan voormalige parlementsleden van zijn partij wordt getrokken, maar dat is geen probleem want er is voldoende nieuwe aanwas.

Voormalig staatssecretaris van Landbouw en parlementslid Yutthapong waarschuwt de potentieel afvalligen: ‘Denk er nog maar eens goed over na, want Pheu Thai blijft tot op vandaag immens populair bij het electoraat en ze blijven veel vertrouwen houden in de partij.’

Adjunct secretaris-generaal Supachai van Bhumjaithai denkt dat Prayut na de verkiezingen terugkeert in de politiek. Een van redenen is volgens hem dat de NCPO zich zorgen maakt dat haar werk van de afgelopen vier jaar verspilde moeite was, wanneer ze in de toekomst niet als grote politieke speler aan de touwtjes kan blijven trekken.

Bhumjaithai heeft geen bezwaar tegen een outsider premier wanneer het niet mogelijk blijkt een kandidaat te kiezen die door de politieke partijen is genomineerd. De grondwet voorziet in die mogelijkheid.

Opvallend in de berichtgeving vandaag is dat het weer over de poppetjes gaat. Geen woord over beoogde beleidsvoornemens. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Minister: Regering moet op afstand blijven

15 mei – Minister Kobsak (PM’s Office) zegt dat Thailand de rol moet aannemen van bemiddelaar in plaats van regelgever om te overleven in het tijdperk van technologische verstoringen, want in die tweede rol kan ze innovatie belemmeren. Hij zei dat op een bijeenkomst getiteld ‘Reorienting the Thai Economy to Prepare for the Age of Technological Disruptions’, een jaarlijkse bijeenkomst van denktank Thailand Development Research Institute.

Kobsak zei dat de regering in de nieuwe digital-driven economie de particuliere sector moet erkennen als hoofdspeler. De autoriteiten dienen zich te distantiëren en een meer ondersteunende rol te spelen. ‘Dat schept een omgeving die bedrijven aantrekt waarvan de Thaise economie profiteert.’

Volgens Kobsak zijn de voorwaarden nu in Thailand gunstig voor start-ups (beginnende bedrijven) omdat de operationele kosten en kosten van levensonderhoud nog steeds laag zijn. Potentiële problemen zijn onder andere ’s lands bureaucratie en archaïsche wetten. De werkingsduur van veel wetten is te lang. Sommige hadden al lang geleden vervangen moeten worden. De wet dient te worden aangepast aan het veranderende landschap.’

Kort nieuws dinsdag 15 mei

– De politie heeft op een begraafplaats in Ban Phaeng (Nakhon Phanom) bij de Mekong een plastic zak gevonden met 25 blokken crystal meth, elk van 1 kilo, met een straatwaarde van 25 miljoen baht. Vermoed wordt dat de drugs per boot over de rivier zijn gesmokkeld naar een plaats waar ze zouden worden opgehaald. In Nakhon Pathom worden de laatste tijd veel drugs onderschept dankzij stringente anti-drugs maatregelen.

– Milieu-activisten trekken vandaag naar het Government House om aandacht te vragen voor de arrestatie van aannemerstycoon Premchai, honderd dagen geleden wegens de jacht op beschermde dieren in het Yungyai Naresuan Wildlife Sanctuary in Kanchanaburi. De Seub Nakasathien stichting die de zaak op de voet volgt, en een groep die zich T’Challa noemt, overhandigen de regering een petititie waarin ze vragen de MoU’s met ITD, het aannemersbedrijf van Premchai, te herzien. (Zie de pagina Stroperssage)

– Pimpa Chanprasong, voormalig minister op het PM’s Office, is gisteren op 65-jarige leeftijd overleden. Pimpa was getrouwd met wijlen veteraan politicus Thawil die acht termijnen als parlementslid voor Nonthaburi diende. Het echtpaar had zes kinderen. Pimpa maakte haar politieke debuut in 1992 onder de regering Chuan Leekpai

Nieuws van de website in 1 regel

• Regering peinst over heffing op plastic tassen
• Economische groei blijft achter bij groei andere landen in Zuidoost-Azië
• Thailand Travel Mart strijkt 3 dagen neer bij jachtclub Pattaya
• Nabestaanden Lyn-dode stellen producent en verkoper aansprakelijk
• Politie schiet twee drugsdealers dood bij controlepost in Chiang Rai
• Moordenaar karaoke-girl gaat niet in beroep tegen 34 jaar celstraf
• Bhumjaithai steunt insider-premier, niet per se Prayut


 

Achtergrond: Een klaagzang van verspilde staatsuitgaven

14 mei – Pluimpje voor Bangkok Post vandaag die de krant opent met een Special Report over verspilde staatsuitgaven. BP noemt acht projecten, die de afgelopen 30 jaar 100 miljard baht hebben gekost, en vergelijkt dat bedrag met de kosten van schoollunches: die kosten 20 baht per lunch. Goed werk van de krant om even afstand te nemen van de waan van de dag en zaken op een rijtje te zetten.

Het artikel is ook nog eens aantrekkelijk opgemaakt met centraal een foto van schoolkinderen aan tafel en erom heen acht kleine fotootjes van de mislukte projecten. De krant kopt A litany of wasteful state spending wat gerust een understatement genoemd kan worden.

’t Is maandag vandaag en dat betekent een gering nieuwsaanbod. Niet omdat er gisteren niets is gebeurd, maar – zo vermoed ik – de redactie er niet op uit gestuurd is om nieuws te garen. De vier nieuwspagina’s van het eerste katern bevatten 14 items, waarvan vier een Special Report (achtergrondverhaal over zaken die eerder in het nieuws waren) en één een groot interview met Viroj Sumyai, president van de UN International Narcotics Control Board. Hij zegt dat speedpillen het ernstigste drugsprobleem in Oost- en Zuidoost-Azië vormen. ‘Er is geen snelle oplossing voor de drugsplaag.’

Bovenstaande fotocollage, ontleend aan de website, toont 5 van de 8 projecten. Wie herkent ze? Kon zelf op het eerste gezicht drie niet determineren, omdat die fotootjes niet erg duidelijk zijn, maar die staan niet op de website. Deze vijf kunnen niet moeilijk zijn voor de vaste lezers van NuT.

Ik zal de oplossing niet verklappen en noem alleen de meest recente: de bouw van woningen voor rechters en juridisch personeel aan de voet van Doi Suthep in Chiang Mai. Ligt nog vers in het geheugen. Resultaat van de protesten: ze worden niet in gebruik genomen. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Doi Suthep)

Verder op de voorpagina een bericht over het weer: Het regenseizoen wordt dit jaar 10 procent natter dan vorig jaar, en een bericht over belastingheffing op kapitaalwinst met bitcoins: op de winst wordt een belasting van 15 procent geheven. De andere nieuwsonderwerpen noem ik later.

Pagina 2 bevat een nieuwe rubriek: InBrief. Mijn geheugen zal me wel in de steek laten, maar ik kan me niet herinneren die eerder in de krant te zijn tegengekomen. Nederlandse kranten hebben vaak ook zo’n rubriek, waarin een aantal korte nieuwsberichten worden gecombineerd. Handig voor mensen die niet het geduld kunnen opbrengen langere artikelen te lezen.

Dit zijn de onderwerpen vandaag in BP: de aanhouding van een actievoerder die in maart demonstreerde voor het legerhoofdkwartier; de opstandeling die heeft aangeboden het leger te helpen bij het reïntegratieprogramma Bring People Home; de bevrijding van een grote walvishaai uit een visnet, en een project in Uttaradit waar de lokale doerian gratis wordt uitgedeeld. De eters moeten wel de zaadjes retourneren.

Opschudding in Pattaya over in zee geloosd afvalwater

14 mei – Het is niet de eerste keer en – zegt deze pessimist – het zal ook wel niet de laatste keer zijn dat smerig afvalwater in zee wordt aangetroffen. Maar het Pollution Control Department neemt maatregelen, dus dat moet goed komen, zegt deze optimist.

Geattendeerd op smerig water dat uit een grote afvoerpijp in Zuid-Pattaya de zee instroomt, gaat ze deze maand tot juli hotels, condominiums, markten en andere gebouwen inspecteren om te zien of de regels die gelden voor de afvoer van afvalwater, worden nageleefd. Overtreders worden beboet met 2.000 baht per dag. De PCD komt in actie naar aanleiding van foto’s op de lokale Facebook-pagina Pattaya Talk. Daarop wordt ook gemeld dat het water stinkt.

Bangkok Post nam vrijdag een kijkje, maar o wat een pech: er kwam geen water uit de afvoerpijp. Wel werd zwart modderachtig water gezien. Toeristen waren in geen velden of wegen te bekennen, want die mijden de plaats.

Een bron bij de gemeente zegt dat het afvalwater van huizen en bedrijven via verschillende pompstations naar een AWZI in Bang Lamung wordt geleid, dat het behandelde water in zee loost. De installatie heeft een capaciteit van 65.000 tot 80.000 kubieke meter water per dag, maar door de snel groeiende stad moet het nu 100.000 kubieke meter verwerken. Enkele pompstations, die al tientallen jaren in gebruik zijn, hebben hun langste tijd gehad, zegt hij. Aan het rioolstelsel wordt gewerkt en naar de de aanleg van een grote tunnel die regenwater direct vanuit Central Pattaya naar zee leidt, wordt een haalbaarheidsstudie gedaan.

Pattaya City en de gemeente Na Jomtien zijn vorige week overeengekomen dat Na Jomtien afvalwater voor behandeling naar Pattaya kan afvoeren. De afspraak heeft betrekking op 7.500 kubieke meter afvalwater dat 1 dag per 5 jaar in Pattaya wordt behandeld of totdat de nieuwe AWZI in Na Jomtien klaar is.

Afpersing marktkooplui: Santhana laat ’t er niet bij zitten

14 mei – Zelden lees ik in de krant dat een verdachte direct schuld bekent – vaak wel in de rechtbank om strafvermindering te krijgen – dus het is eigenlijk geen nieuws dat Santhana Prayoonrat, beschuldigd van afpersing van kooplui op de Don Muang New Market zegt onschuldig te zijn. Hij heeft ze niet afgeperst maar geld geïncasseerd voor diensten op de markt waarvan hij adviseur is.

De voormalige adjunct-hoofdinspecteur van de Special Branch slaat zelfs terug. Hij gaat degenen die hem beschuldigd hebben en de politie voor de rechter slepen. 22 verkopers hebben bij de politie aangifte gedaan van de afpersing. Ze zeggen dat ze bedragen van 1.000 tot 100.000 baht moesten dokken. Gisteren liet de Criminal Court hem vrij op een borgtocht van 300.000 baht ondanks verzet van de politie. Santhana is een van de elf verdachten tegen wie een arrestatiebevel is uitgevaardigd.

De zaak is begonnen met de inval van de politie en de FDA op de markt waar illegale producten van Magic Skin, voorzien van vervalste FDA goedkeuringslabels, werden verkocht. De politie heeft inmiddels honderd getuigen gehoord. RTP adjunct-hoofdcommissaris Wirachai zegt dat andere verdachten naar de provincie zijn gevlucht. Staatsdiensten is gevraagd hen tegen te houden als ze naar het buitenland willen ontsnappen.

Om aan het bericht een persoonlijke noot toe te voegen. Ik denk dat Santhana wel degelijk steekpenningen heeft geïncasseerd zodat de verkopers van de illegale producten ongemoeid werden gelaten. Zoals de uitdrukking luidt: Voor wat, hoort wat.

‘Hervormingen boeten aan kracht in’

14 mei – Borwornsak Uwanno, voorzitter van de commissie wetshervormingen, zegt ‘uitgeput’ te zijn als hij naar de door de regering veel geprezen hervormingsvoorstellen kijkt. De afgelopen vier jaar [dat de junta aan de macht is] zijn maar weinig vorderingen geboekt. Borwornsak’s teleurstelling wordt gedeeld door politieke actievoerders en wetenschappers. Ze betwijfelen of ze ooit worden uitgevoerd.

Op 22 mei is het vier jaar geleden dat het leger regeringspartij Pheu Thai aan de kant zette en de macht overnam. De coup maakte een eind aan de straatprotesten van de PDRC tegen de regering Yingluck, geleid door volksmenner [mijn woordkeus] Suthep Thaugsuban, voormalig vice-premier in de regering Abhisit. De demonstranten hadden hun hoop gevestigd op nationale hervormingen om een eind te maken aan wat ze noemden ‘corrupte Thaise politiek’.

Na de coup vormde de militaire regering de National Reform Council (NRC), die 37 voorstellen deed voor hervormingen op het gebied van economie, gezondheidszorg en moraliteit. De NRC werd later vervangen door de National Reform Steering Assembly die het werk voorzette tot haar opheffing vorig jaar, toen de hervormingswetten van kracht werden [?]. Daarna werd een nieuw panel gevormd, National Reform Committee (NRC), dat tot taak kreeg na te gaan of de wetten nageleefd werden.

Borwornsak, voorzitter van die commissie, is ‘uitgeput’. Hij heeft er geen vertrouwen in dat alle voorstellen tot grote veranderingen leiden: ‘Ik heb werkelijk geen idee hoe de nationale hervorming zal eindigen.’

Een andere zorg is de onzekerheid over de situatie na de verkiezingen. Borwornsak weet niet welke partij de volgende regering gaat vormen. Wanneer de nieuwe premier niet Prayut is, zal zijn opvolger ongetwijfeld de hervormingsplannen willen veranderen alhoewel dat moeilijk is omdat er een nieuwe grondwet voor vereist is.

Adjunct-deken van het Social Innovation College (universiteit van Rangsit) zegt dat de onzekerheid nu al ongewenste effecten heeft. De regering Prayut besteedt meer aandacht aan de voorbereidingen van de verkiezingen dan aan de hervormingen. ‘Terwijl we op weg zijn naar de verkiezingen, verliezen de hervormingen meer momentum.’

De hervormingsvoorstellen voor elf beleidsterreinen zijn begin april door de regering bekend gemaakt in een 2.000 pagina’s tellend document. ‘Het is onzeker wie de plannen in de praktijk brengt’, zegt voormalig NRC-lid Bunloet.

Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie (CDC) bracht gisteren een bezoek aan twee politiebureaus in het land om informatie verzamelen over het wetsvoorstel politiehervormingen, waaraan hij werkt. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Nieuws van de website in 1 regel

• Afpersing marktkooplui: Voormalige hoofdinspecteur dreigt met tegenactie
• Mysterie in Khon Kaen: Agent dood gevonden in auto
• Moslim verzetsstrijder gooit de handdoek in de ring
• Nida-peiling: Prayut favoriet als premier (32 pct), Abhisit scoort 14 pct


 

Mooi streven van actievoerder: een stad waar je kunt lopen

13 mei – Pad voor voetgangers, geeft de Dikke van Dale als betekenis van voetpad, maar dat kun je wel vergeten in Bangkok. De trottoirs zijn apert smerig, hobbelig en bezaaid met obstakels als putten, voedselwagentjes en ongebruikte telefooncellen. Het is moeilijk om een plaats te vinden waar je met gemak kunt lopen.

Voetgangers hebben er al tientallen jaren over geklaagd, schrijft Bangkok Posti in de rubriek City Life, maar niets is veranderd totdat de Ratchadamri Road het goede voorbeeld gaf door de eerste straat in Bangkok te worden met een voetpad dat geschikt is voor rolstoelgebruikers.

Santi Opaspakornkij, een 50-jaar oude freelance financieel adviseur, speelt een sleutelrol in de campagne om Bangkok’s voetpaden gemakkelijker begaanbaar te maken. Momenteel leidt hij een actie om het trottoir langs de Asok Road te verbeteren.

Santi omschrijft zichzelf als iemand die graag loopt, fietst of het openbaar vervoer neemt. ‘Ik heb al lange tijd geen auto gereden, omdat ik vind dat een goed geplande stad comfortabel moet zijn voor mensen om zich te verplaatsen zonder de noodzaak een auto te gebruiken, zoals het geval is in veel andere landen. Dat inspireerde me een campagne te beginnen om reizen te voet relevant te maken voor de inwoners van Bangkok.’

‘Ik kreeg het idee om voetpaden te verbeteren en bewijs te leveren dat alles mogelijk is wanneer alle partijen samenwerken: de particuliere sector, de publieke sector en de inwoners van Bangkok. De meeste stedelingen menen dat het onmogelijk is de voetpaden geschikt te maken voor lange wandelingen in het hete en vochtige weer over een weg die ook vol uitlaatgassen is.’

Dus koos Santi de Ratchadamri Road als eerste uit voor de toepassing van zijn idee. Enig eigenbelang speelde wel een rol bij de keuze want hij woont zelf halverwege de 1 km lange weg. Maar belangrijker was dat de weg minder obstakels telde dan andere wegen en 80 procent zich in goede staat bevond. De weg telde ook aanzienlijk minder brandkranen, telefooncellen en straatventers.

En daarna ging hij aan het werk. Hij benaderde de Association of the Physically Handicapped of Thailand, het districtskantoor, de gemeente, de Thai Health Promotion Foundation en dertien bedrijven die aan de weg zijn gevestigd en legde hen zijn plan voor. Nadat het plan in augustus 2007 was aangekondigd op een persconferentie, gaf toenmalig gouverneur Apirak het startsein van het  Rajadamri Sidewalk Project.

De voetpaden aan beide zijden van de weg werden geëgaliseerd, hellingen werden toegevoegd, het voetpad kreeg een verfje en obstakels werden verwijderd, waaronder oude en kapotte telefooncellen, brandkranen, elektriciteitspalen en brievenbussen. In november 2007 zat het werk erop en werd de straat ‘geopend’. De hele operatie had 400.000 baht gekost, opgebracht met donaties van bedrijven en de opbrengst van een veiling van voorwerpen ter beschikking gesteld door enkele beroemdheden.

Daarna wierp Santi zich op een voetpad van 700 meter op Siam Square, waarbij hij op dezelfde manier te werk ging. Het project kreeg de naam Bangkok Sabai Walk. Maar de straatventers lagen met steun van een maffia-achtige bende dwars. Begonnen in 2009 werd het in 2012 afgeblazen. Omdat er recent pogingen zijn gedaan de straatverkoop te reguleren [geen details] wordt het project wellicht toch van stal gehaald, hoopt Santi.

De laatste actie op de Asok Road richt zich op een voetpad van 600 meter. Het is geen gemakkelijk project want het voetpad is smal, er is geen schaduw, het overstroomt regelmatig, wordt vaak gebruikt door motorfietsers en de oversteekplaatsen zijn gevaarlijk. Ook dit project heeft al een naam: Asoke Street Project. Het is gelanceerd in april, de Kiatnakin Bank verstrekt de benodigde financiën.

De belangrijkste boodschap van Santi is: ieder inwoner van Bangkok kan meehelpen de stad leefbaarder te maken. Wacht nooit op de publieke sector om iets gedaan te krijgen. En daar is hij het levend voorbeeld van. (Bron: Bangkok Post, 12 mei)

P-Move gaat naar huis na ondertekening MoU

13 mei – Bangkok Post telt vandaag slechts twee nieuwspagina’s in het nieuwskatern met acht items. Komt eigenlijk wel goed uit, want tussen half negen en half vier ben ik aangewezen op de accu van mijn laptop. Een deel van de wijk moet het zeven uur zonder stroom doen en voor mij betekent dit: geen lift, geen ventilator, geen koffie, geen licht, geen internet. Hoeveel uur de accu stroom levert, weet ik niet.

Opening krant vandaag is de beëindiging van een 10-daags protest in Bangkok van P-Move, een grassroots network of forest communities. Mijn woordenboek zegt over grassroots dat het Amerikaans is, attributief gebruikt, met als betekenis: in nauw contact met het volk; rechtstreeks uit het volk voortkomend. Bij de uitdrukking moet ik altijd denken aan de kaboutertekeningen van Rien Poortvliet.

De mensen die bedoeld worden, staan bloot aan uitwijzing en vervolging omdat ze in beschermde bossen wonen. Illegaal? Volgens de overheid wel, volgens henzelf niet want hun voorvaderen woonden er al voordat die bossen de status van beschermd kregen.

De demonstranten bliezen hun protest af nadat de regering een Memorandum of Understanding met de groep had getekend met de belofte vijf initiatieven te honoreren die een eind moeten maken aan diverse conflicten tussen de overheid en lokale dorpelingen. Zie bijgaand kader met de belangrijkste afspraken.

P-Move coördinator Boon Sae-Joong zegt dat de autoriteiten, vertegenwoordigd door het Internal Security Operation Command (Isoc), en zijn groep overeenstemming hebben bereikt en een constructieve manier om de problemen op te lossen. ‘We hebben onze hoop gevestigd op het militair regime dat ze oprecht wil omgaan met de problemen. Maar we houden de gemaakte afspraken scherp in de gaten. Als er geen voortgang wordt geboekt, hervatten we ons protest.’

Ik laat de rest van het artikel onbesproken want dat vereist behoorlijk veel achtergrondinformatie, bovendien is de kwestie van grondbezit knap ingewikkeld. Zo wordt verwezen naar het community land title project, een initiatief van de toenmalige regering Abhisit dat door de regering Yingluck de nek is omgedraaid. Het doel is niet-overdraagbaar grondeigendom aan gemeenschappen toe te wijzen die op duurzame wijze op publiek land wonen en helpen het milieu te beschermen.

Distributeur Lyn capsules mogelijk vervolgd voor moord

13 mei – Pagina 3 opent met een bericht over de Lyn capsules die mogelijk hebben geleid tot de dood van drie gebruikers. De politie vindt dat de eigenaar van de firma die de pil verkoopt, vervolgd moet worden voor moord met voorbedachten rade. Dat geldt ook voor iedereen die betrokken was bij de verkoop, zegt RTP adjunct-hoofdcommissaris Wirachai.

Het artikel gaat vergezeld van een foto van voormalig Special Branch hoofdinspecteur Santhana, adviseur van de Don Muang New Market. Hij wordt afgebeeld met zijn handen in een wai boven zijn hoofd en lijkt in huilen uit te barsten. Logisch want de man wordt verdacht van het afpersen van marktkooplui en dat is ook al geen misselijk misdrijf.

De Lyn capsules die bekend staan als Block Burn Break Build en FS-Three werden verkocht op de markt, waar ook illegale cosmetica en voedselsupplementen van Magic Skin met een vervalst FDA goedkeuringslabel te koop waren.

De Lyn dieetpil is niet goedgekeurd door de FDA en bevat twee chemicaliën die in 2010 zijn verboden door de FDA: sibutramine, een eetlust onderdrukker, en bisacodyl, een laxeermiddel. Gebruik kan leiden tot hartstoornissen. De chemicaliën zijn gevonden bij de autopsie van een van de drie slachtoffers. Volgens het Institute of Forensic Medicine is hij overleden aan sibutramine vergiftiging. De autopsie van de andere twee is nog niet afgerond.

Lyn wordt geproduceerd door Food Science Supply Service Co in Sam Khok (Pathum Thani). De vergunning van het bedrijf is door de FDA voor 120 dagen geschorst, tijdens welke periode de verkoop is verboden. De boete voor overtredingen bedraagt 50.000 baht en een dagelijkse boete van 500 baht.

Santhana heeft zich gisteren gemeld bij de politie. Hij had de politie gevraagd hem te ontmoeten in zijn vaders huis in plaats van op het politiebureau van Chokechai, daar hij zich zorgen maakte over zijn veiligheid en afscheid wilde nemen van zijn ouders. Gevoel voor dramatiek was hem niet vreemd, want op een gegeven ogenblik trok hij zijn shirt uit en zei: Als ik schuldig ben, kunnen mijn ouders ill-fate hebben.

Eveneens gisteren deed de politie huiszoeking bij een ander bedrijf in Lam Luk Ka (Pathum Thani) dat naar verluidt sibutramine door zijn voedselsupplementen mengde [geen details].

Kort nieuws zondag 13 mei

– De gemeente Bangkok (BMA) beslist dinsdag of ze het beheer van het Bangkok Art and Culture Centre (BACC) overneemt van de stichting die thans het centrum beheert. Gebleken is dat de stichting nooit officieel toestemming heeft verkregen van de gemeenteraad en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een omissie want de gemeentewet verzet zich niet tegen beheer door een particulier orgaan.

Gouverneur Aswin vertelde eerder tegen de media dat de BMA wellicht de huidige beheersvorm continueert. Volgens hem maakt het BACC verlies, maar BACC-directeur zegt dat dit niet het geval is.

Het centrum krijgt van de gemeente 40 miljoen baht per jaar en zelfs toen in 2009, 2010 en 2017 betaling uitbleef, lukte het het managementteam de zaak draaiende te houden dankzij donaties en de verhuur van winkelruimtes en ruimtes voor activiteiten.

Aswin ontkent dat in het gebouw een winkelcentrum komt, zoals velen vrezen. Ze denken dat de gemeente de ruimte als een melkkoetje ziet omdat ze op een A1 locatie staat te midden van winkelgigant MBK en Paragon Shopping Complex.

Kunstenaar Wasin noemt de roep om verandering een bewijs dat het regime niet luistert naar de stem van de mensen en het kunstenaarsnetwerk dat destijds het initiatief nam voor het centrum.

– De Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) en het National Institute for Emergency Medicine (NIEM) bundelen de krachten om medisch hulpverlening sneller beschikbaar te maken door het inzetten van een helikopter.

Thans beperkt de wet het aantal plaatsen waar helikopters mogen landen, ze bevat geen uitzonderingen voor medische dienstverlening. De CAAT streeft ook naar directe routes naar plaatsen waar hulp nodig is in plaats van de routes die zijn vastgesteld door Aeronautical Radio of Thailand.

De NIEM wijst erop dat helikopters patiënten drie- tot vijfmaal sneller kunnen bereiken dan ambulances. Thans worden de heli’s alleen in urgente gevallen ingezet bij patiënten die gewond zijn geraakt op eilanden en onmiddellijke medische zorg nodig hebben van ziekenhuizen op het vasteland.

Bangkok Hospital is thans de enige medische organisatie die medische zorg via de lucht verleent. Het ziekenhuis beschikt over twee helikopters. Gemiddeld maakt elk toestel 10 tot 15 trips per maand. HEMS (Helicopter Emergency Medical Services) kan momenteel in Thailand moeilijk worden verleend wegens de hoge kosten, de wetgeving en het tekort aan getraind personeel. CAAT-directeur Chula hoopt dat de wijzigingen meer operators stimuleert het luchttuim te kiezen. Het parlement buigt zich thans over wijziging van de Air Navigation Act en de CAAT Emergency Decree.

De samenwerking tussen CAAT en NIEM kwam vrijdag ter sprake op een conferentie. EU directeur-generaal mobiliteit en transport zei dat de ontwikkelingen een noodzakelijke maatregel zijn om de mortaliteit van verkeersongelukken terug te dringen. De EU adviseert Thailand over de HEMS. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

– Het was vorige week oog om oog, tand om tand in Kalasin. Donderdag schoot een drugsverdachte, vrij op borgtocht, een politieagent dood en verwondde een ander, toen ze hem wilden aanhouden op een vlot bij de Lam Pao dam in Tha Kantho.

En vrijdagnacht/zaterdagochtend werd de voormalige verpleger zelf door de politie doodgeschoten. Hij zou zich verzet hebben tegen zijn arrestatie. De politie had de hele nacht met tweehonderd man naar hem gezocht.  De RTP heeft de gedode agent postuum bevorderd tot de rang van kapitein.

– De provinciale rechtbank van Hua Hin heeft de eigenaren van twee luxe condominiums veroordeeld tot een boete van 30.000 baht omdat ze hun flat op illegale korte-termijnbasis hadden verhuurd aan Thai en buitenlanders. Eén geval van illegale verhuur is nog in onderzoek. Volgens districts politiecommandant Rutprathip hadden ze de condo’s uitsluitend gekocht om te te verhuren, maar daarvoor hadden ze geen vergunning.

– Een meisje van 10 jaar is in Samut Prakan verkracht (aangerand?) door haar vader en grootvader. De 29-jarige moeder heeft daarvan gisteren aangifte gedaan. Het seksueel misbruik kwam rond middernacht op 4 mei aan het licht. Zij, haar echtgenoot en twee dochters (6 en 10 jaar) slapen samen. De moeder was wakker geworden en zag dat de vader op het achtererf van het huis ‘intieme daden’ verrichtte. Toen hij haar zag, nam hij de benen. Het meisje heeft verklaard dat de verkrachtingen al twee jaar aan de gang zijn. De opa had zich drie maanden aan het meisje vergrepen.

Ook in Pathum Thani een geval van aanranding/verkrachting. De moeder van een eveneens 10-jarig meisje heeft aangifte gedaan tegen de grootvader. Hij zou al vier jaar aan zijn gerief bij het meisje zijn gekomen, dat afwisselend bij haar en de familie van haar ex-echtgenoot woonde.

Nieuws van de website in 1 regel

• Najib Razak verboden het land te verlaten
• Twee jaar cel voor spil in smokkel van rinoceroshoorns
• P-Move protest na 10 dagen beëindigd; afspraak over bilateraal panel
• Surin – Minibusje met 17 (!) passagiers over de kop: 1 dode, 13 gewonden
• Onderzoek naar politiecommissaris Khon Kaen na inval in bar met 146 minderjarigen
• Ierse zakenman (66) en Thaise man (31) ‘trouwen’ na 13 jaar samenwonen
• Producent Lyn capsules mogelijk vervolgd voor moord
• Songkhla Maleisiër met 100 flessen nep-whisky van bekende merken aangehouden


 

Een nieuwe dag, een nieuwe krant

12 mei – Bangkok Post telt vandaag op drie nieuwspagina’s in het nieuwskatern vijftien nieuwsberichten c.q. -verhalen, waarvan twee op de voorpagina voortborduren op de verrassende verkiezingsoverwinning van voormalig premier en oppositieleider Mahathir Mohamad (92) bij Thailands zuiderburen Maleisië.

Pagina 2 en 3 openen respectievelijk met nieuws over de afpersing van kooplieden op de Don Muang markt en de belofte van politieke jonge honden uit vier partijen dat wijziging van de grondwet hun topprioriteit is wanneer hun partijen de verkiezingen in februari winnen.

In het openingsverhaal op de voorpagina spreekt de krant zich vrolijk tegen: de kop luidt dat de verkiezingsuitslag geen gevolgen heeft voor de vredesgesprekken van Thailand en het zuidelijk verzet, maar in het artikel zegt Aksara Kerdphol, hoofd van de Thaise delegatie dat de regeringswisseling in Maleisië ‘might have some bearing’ op de gesprekken tussen Thailand en Mara Patani, een paraplugroep van zuidelijke verzetsgroepen. Dus wat is het nou: geen of enige invloed?

De vredesgesprekken, gefaciliteerd door Maleisië, begonnen onder de regering Yingluck, lange tijd gestagneerd, kwamen onder de huidige militaire regering weer op gang, maar veel concrete resultaten hebben ze nog niet opgeleverd. Onlangs is op voorstel van Mara Patani besloten het district Cho Airong (Narathiwat) aan te wijzen als veiligheidszone. Thailand gaat ook akkoord met Mara Patani’s voorstel voor vier nieuwe veiligheidszones, maar wacht tot de namen bekend worden gemaakt alvorens ze te sanctioneren.

Het artikel bevat verder een waslijst van reacties, onder andere van het Buddhists’ Network for Peace. Hoofd Rakchart verwacht dat de nieuwe regering waarschijnlijk meer druk zal uitoefenen op de zuidelijke verzetsstrijders die uit Thailand naar Maleisië zijn gevlucht. Volgens bronnen wonen ze voornamelijk in minder ontwikkelde gebieden die de steunpilaar vormden voor de voormalige oppositie. Wanneer die gebieden profiteren van de machtswisseling, zullen ze naar verwachting gaan deelnemen aan de vredesgesprekken. De andere reacties laat ik onvermeld.

Een tweede artikel op de voorpagina meldt dat de koning van Maleisië erin heeft toegestemd Anwar Ibrahim, die gevangen zit, amnestie te verlenen zodat hij kan terugkeren naar de politiek en mogelijk de nieuwe premier wordt wanneer Mahathir, ook niet meer de jongste met zijn 92 jaar, zich terugtrekt. Mahathir zei eerder waarschijnlijk nog twee tot drie jaar premier te blijven.

Anwar, nu 70, was kandidaat-premier tot hij in 1998 door Mahathir werd ontslagen en nadien gevangen gezet voor sodomie en machtsmisbruik. In 2015 werd hij opnieuw gevangen gezet, hij zou over een maand vrijkomen.

Afpersing: Elf verdachten waaronder voormalig hoofdinspecteur

12 mei – Fraai staaltje techniek, maar het bijschrift zegt alleen dat agenten en FDA-personeel het apparaat bekijken bij een inval in VHP Vital Health Products in Lam Luk Ka (Pathum Thani), een bedrijf dat betrokken is bij de productie van illegale voedselsupplementen. Enkele chemische stoffen die werden aangetroffen, zijn in beslag genomen.

De tweede foto (rechts) toont voormalig Special Branch hoofdinspecteur Santhana die zich woensdag meldde bij het Government House. Santhana, adviseur van de Don Muang New Market, is een van de elf verdachten van afpersing van marktkooplui. Hij dreigt aldus het fotobijschrift de corrupte ambtenaren aan de kaak te zullen stellen.

De politie van het bureau Don Muang heeft voor alle elf arrestatiebevelen aangevraagd na ruim tweehonderd getuigen te hebben ondervraagd, waaronder de marktkooplui, en bestudering van het op de markt in beslag genomen materiaal.

De zaak heeft een nieuwe draai genomen want op de markt werden eerder bij vier invallen illegale cosmetica en voedselsupplementen van Magic Skin in beslag genomen, maar nu richt de politie zich op de afpersing en illegale bouw van gebouwen op de markt.

Tijdens een van die invallen heeft Santhana geprobeerd de politie tegen te houden. Inmiddels heeft de politie tegen Santhana negen arrestatiebevelen verkregen wegens de vermeende afpersing die strafbaar is op grond van de anti-witwas wetgeving.

Adjunct-commissaris Surachate van het Toerist Police Bureau zegt dat Santhana de rechtbank een verklaring verschuldigd is over zijn bewering dat geld werd verzameld voor publieke diensten op de markt [ik neem aan schoonmaakwerkzaamheden e.d.]. Tegen de tien anderen zijn 36 arrestatiebevelen aangevraagd.

Surachate leidde gisteren een inval in Santhana’s flat in Phaya Thai (Bangkok), maar daar was hij niet. Nadat de huisbaas had geprobeerd de deur te openen, werd de deur opengebroken, maar de pers mocht niet mee naar binnen. Santhana heeft inmiddels verklaard dat hij zich vrijwillig bij de politie meldt.

Verder meldt het bericht dat de FDA Lyn producten heeft teruggetrokken [?] en de vergunning van het bedrijf in Pathum Thani dat ze maakte, 120 dagen heeft geschorst. Lyn is een block burn break build supplement, vermageringspil dus voor mensen met overgewicht.

Verder refereert het bericht nog aan de celebs die zich voor het karretje van Magic Skin hebben laten spannen en hun producten hebben aanbevolen, niet wetend dat de FDA labels vervalst waren.

Politiek jonge honden beloven de grondwet te veranderen

12 mei – Zoals gemeld in Een nieuwe dag, een nieuwe krant opent pagina 3 met het bericht dat jonge politici in voormalig regeringspartij Pheu Thai, toenmalig coalitiegenoot Chartthaipattana, de nieuwe partij Future Forward en oppositiepartij Democraten hebben gezegd de nieuwe grondwet te zullen veranderen wanneer hun partijen de verkiezingen winnen.

Khattiya (Pheu Thai), Varawut (Chartthaipattana) en Thanatorn (Future Forward) vinden dat nodig om recht te doen aan de eisen van de bevolking. Ze deelden die mening op een seminar aan de Thammasat universiteit gewijd aan ’s lands politieke toekomst na de verkiezingen.

Varawut zegt dat de huidige grondwet gebreken vertoont en de volgende regering beperkt in wat ze aan beleid kan voeren. Het zal meer dan één verkiezing vergen om die te repareren.

Khattiya stelt de grondwet van 1997 ten voorbeeld als een model dat past bij de moderne samenleving. De grondwet dient meer waarborgen te bevatten voor publieke participatie in plaats van waarborgen voor de belangen van één bepaalde groep. Nadruk op het 20-jaren strategieplan noemt hij kortzichtig, want het hindert de ontwikkeling van het land op de lange termijn.

De genoemde sprekers wezen ook de tactiek van de regering af om politici naar haar kamp te lokken. Voormalig parlementslid Ratchada (Democraten) noemde de tactiek ondemocratisch. Politici die zich naar andere partijen laten lokken zijn er waarschijnlijk op uit alleen zichzelf te vertegenwoordigen in plaats van het publieke belang te dienen. Geen van de sprekers zeiden Prayut na de verkiezingen te zullen steunen als premier. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Kort nieuws zaterdag 12 mei

– De geplande trip van premier Prayut, vrijdag naar de provincie Sa Kaeo, is uitgesteld. De premier zou er de openingsceremonie van de grenspost Ban Khao Din bijwonen, maar de Cambodjaanse premier Hun Sen is die dag verhinderd. Althans volgens een regeringsbron, want de krant legt ook een verband met de kritiek die Prayut’s bezoek vorige week aan Surin en Buri Ram heeft opgeroepen. Het bezoek aan Sa Kaeo zou ook tot doel hebben steun te verwerven voor zijn politieke aspiraties. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Bangkok is de beste stad in Azië voor startups (beginnende bedrijven) en zevende in de wereld, aldus een startup index. Minister Suvit (Wetenschap en technologie) is er wat trots op. Volgende week wordt het succes in de ontwikkeling van startups, oftewel economic warriors, de afgelopen twee jaar belicht tijdens de beurs Startup Thailand 2018 in NCC Queen Sirikit.

Het is het grootste evenement in zijn soort in Zuidoost-Azië. De particuliere sector en 25 landen presenteren er vierhonderd nieuwe projecten. Verder zijn er achttien conferenties, een Hackathon [?] om de beste software ontwikkelaars te bepalen en een pitching stage waar bijzondere startups een onderscheiding krijgen.

Sinds de regering in 2016 het startup beleid bekend maakte, zijn 1.500 kansrijke startups gelanceerd, 8.500 wachten nog op registratie. Suvit zegt dat hierdoor 15.000 nieuwe banen zijn gecreëerd en 44 miljard baht in binnen- en buitenland is geïnvesteerd.

– Het verzoek van de visserijsector om versoepeling van de lange procedure om migranten aan te nemen is afgewezen door het ministerie van Werkgelegenheid, alhoewel de sector kampt met een groot tekort aan arbeidskrachten. Minister Adul zegt dat ze nog steeds gehuurd moeten worden op basis van MoU contracten [met de buurlanden] maar de autoriteiten gaan wel proberen het proces te stroomlijnen. De sector wil 40.000 gastarbeiders aantrekken. Over twee weken vergadert het Department of Employment met betrokken partijen.

Verder meldt de minister dat de wet op de preventie en onderdrukking van dwangarbeid door het kabinet is goedgekeurd en nu beoordeeld wordt door de Raad van State. Naar verwachting wordt die over twee weken naar het parlement gestuurd. (Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald)

– De politie heeft vijf verdachten, de meesten computerprogrammeurs in drie provincies, aangehouden wegens betrokkenheid bij websites met kinderporno. De verdachten werken voor drie netwerken die websites en online mediakanalen exploiteren waarop de porno wordt verkocht.

– De vakbond van het Social Security Office dringt aan op verbetering van compensatie en secondaire toelages voor niet-ambtenaren want die werken even hard als hun ambtelijke collega’s. De vakbond vraagt om een gelijke behandeling van beide groepen.

Bij het SSO werken 4.000 medewerkers zonder ambtenarenstatus. De verhouding tussen niet-ambtenaren en ambtenaren bedraagt 7:10. De gemiddelde leeftijd van de burgerstaf is 40 jaar, het maximumsalaris bedraagt 26.900 baht.

Van een aantal stafleden is het salaris sinds 2016 niet meer verhoogd toen ze het plafond van hun loonschaal bereikten en werknemers die de afgelopen drie jaar met pensioen zijn gegaan, hebben geen pensioen gekregen. Elk jaar gaan 30 tot 40 niet-ambtenaren met pensioen en dat worden er steeds meer.

– Veertig personen waaronder voormalig politiecommandant Somyot worden door de DSI aan de tand gevoeld over hun betrokkenheid bij financiële transacties met eigenaar Kampol van massagesalon Victoria’s Secret. De DSI vermoedt dat Kampol probeert zijn vermogen wit te wassen door het naar anderen over te maken.

De massagesalon werd op 12 januari binnen gevallen. Daarbij trof de politie tachtig vrouwen aan, de meesten uit Myanmar en enkele minderjarigen, die seksuele diensten verleenden. Kampol wordt verdacht van mensenhandel, hij is op de vlucht en verblijft vermoedelijk in het buitenland. Kampol en Somyot zijn vrienden. Somyot heeft toegegeven van hem 300 miljoen baht te hebben geleend toen hij commissaris was. Volgens hem is die lening afgelost.

De DSI overlegt met de beurscommissie over verdachte aandelenhandel tussen Kampol, Somyot en een ‘media mogul’. Somyot is nu voorzitter van de Football Association of Thailand. Volgens zijn vermogensverklaring van destijds bedraagt het vermogen van hem en zijn vrouw 358 miljoen baht met 3,3 miljoen baht aan schulden.

– Kleine toevoeging aan het nieuws over de soft spots van luchthaven Suvarnabhumi. Airports of Thailand zegt dat ze geen bedreiging vormen voor de luchtvaart. De taxiways  en taxi lanes op de luchthaven voldoen aan internationale veiligheidseisen. Plannen voor reparatie zijn al opgesteld, maar het kan wel even duren voordat ze worden uitgevoerd. Het wachten is tot de geplande derde landingsbaan is aangelegd. AoT reageert op de zorgen van de International Federation of Air Lines Pilots’ Associations, die haar leden heeft geadviseerd attent te zijn op verzakkingen.

Nieuws van de website in 1 regel

• Kalasin: Politieagent gedood en een ander verwond door drugsverdachte
• Busbestuurder dood gedrukt bij het verwisselen van een band
• Soft spots op Suvarnabhumi: Er zijn plannen voor reparatie
• Jaloerse bestuurder minibusje rijdt in blinde woede motorfietser dood
• MD verwacht in grootste deel van het land regenachtig weekend
• Twee journalisten organisaties tegen NBTC straf van een maand voor Peace TV
• Elf personen wo ex-politieagent verdacht van afpersing kooplui Don Muang markt
• Drugs, twv 10 mln verstopt in theepakjes, onderschept in convooi bij nadering Bangkok
• ‘Tsaar’ Somkid verwacht 4 pct economische groei dit jaar
• Egat wil gezakt marktaandeel herwinnen; nadruk op innovatie
• Thailand en Japan openen industry transformation centre ter versterking van productiesector


 

Thais nieuws stiefmoederlijk bedeeld

11 mei – Het is vandaag even zoeken naar het Thaise nieuws in het nieuwskatern van Bangkok Post, want de meeste aandacht gaat uit naar de verkiezingen in Maleisië die een klinkende overwinning hebben opgeleverd voor oppositieleider Mahathir Mohamad. De 92-jarige politicus mag voor de tweede keer in zijn politieke loopbaan Thailands zuiderburen als premier leiden.

BP weet aan het nieuws nog een Thais tintje te geven door de vaststelling dat de verkiezingsuitslag een les en een waarschuwing vormt voor de NCPO (junta). Politicoloog Surachart (Chulalongkorn universiteit) zegt dat een corrupt en inefficiënt regime altijd een keer bij verkiezingen verantwoordelijk wordt gesteld, zelfs tegen de verwachtingen in. Dat was hier het geval want de opiniepeilingen gaven Najib Razak de meeste kans.

Het Thaise nieuws is vandaag ‘verbannen’ naar pagina 2 en 4 en twee berichten onder een groot interview met Mahathir op pagina 3. Op de voorpagina is nog wel ruimte voor een 1-kolommer over de horloge-affaire waarin vice-premier Prawit is verwikkeld. Secretaris-generaal Worawit van de NACC zegt dat het NACC-onderzoek nog wel twee tot drie maanden kan duren. De geplande deadline van deze maand wordt waarschijnlijk niet gehaald.

Secretaris-generaal Mana van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand, een club waarin bedrijven en organisaties samenwerken, dringt er bij de NACC op aan de bevolking regelmatig op de hoogte te houden van het onderzoek ‘ter wille van de transparantie’. De vraag of de NACC de zaak traineert, wilde hij niet beantwoorden. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

Strenge straffen voor daders moord op karaoke girl

11 mei – In het Thaise nieuws springen twee onderwerpen eruit: de veroordeling van de vier verdachten van de moord op de karaoke girl uit Khon Kaen tot strenge straffen en het besluit van het Vierde Legerkorps het plan om voormalige zuidelijke opstandelingen te huisvesten in tambon Sukhirin (Narathiwat) in te trekken als gevolg van protesten van huidige bewoners. Een typisch geval van Nimby (Not in my backyard), wat wij ook kennen in Nederland bijvoorbeeld als het gaat om asielzoekerscentra (Zie voor een uitleg het eerste bericht van Kort Nieuws van 9 mei).

De provinciale rechtbank van Khon Kaen veroordeelde gisteren de vier verdachten tot gevangenisstraffen van 23 tot 34 jaar en betaling van 1,7 miljoen baht smartegeld aan de nabestaanden over een periode van 17 jaar. De vijfde verdachte, die als enige was vrijgelaten op borgtocht, kreeg 1 jaar cel omdat haar enige betrokkenheid bestond uit het verkopen van het mobieltje van het slachtoffer.

De moord was een van de meest gruwelijke moorden in Thailand. Nadat ze gewurgd was, werd het lichaam van Warisara Klinjui (22), die in een karaokebar in Khon Kaen werkte, in stukken gesneden en begraven. Hoofdverdachte Preeyanuch heeft verklaard dat ze Warisara een lesje wilde leren omdat ze de politie had getipt over de drugshandel van haar echtgenoot, wat tot zijn arrestatie leidde.

De advocaat van Warisara’s familie zegt in beroep te zullen gaan tegen het vonnis in de hoop dat in hoger beroep strengere straffen worden gegeven.

Kort nieuws vrijdag 11 mei

– De UN High Commissioner for Refugees en het Sheikhul Islam Office vragen moslim gemeenschappen in Thailand tijdens de Ramadan hulp te verlenen aan Rohingya vluchtelingen die de oorlog en vervolging in de regio zijn ontvlucht.

De UNHCR heeft berekend dat er wereldwijd 65,6 miljoen vluchtelingen zijn, evenveel als de bevolking van Thailand. Een grote meerderheid is gevlucht voor politieke en religieuze conflicten, dit jaar al 200.000.

De hulpverlening wordt bemoeilijkt door natuurrampen, waardoor veel nederzettingen zijn ontmanteld of vernield. Zware stortregens blijven de vluchtelingenkampen teisteren. De UNHCR zegt $ 150 miljoen nodig te hebben om zorg te kunnen blijven verlenen. Tot nu toe is slechts 14 procent van dat bedrag binnen.

– Het kabinet neemt volgende week een besluit over het voorstel van het Office of the Narcotics Control Board medische research toe te staan over de effecten van cannabis op mensen. Thans is alleen het planten van marihuana en onttrekken van stoffen uit de plant toegestaan voor medische doeleinden.

Het voorstel dat ook nog goedgekeurd moet worden door het parlement, werd gisteren na een vergadering over het medisch gebruik van marihuana bekend gemaakt door voorzitter Sophon van een GPO-commissie. De vergadering behandelde een brede reeks van aan cannabis-gerelateerde zaken zoals de verbouw, verbetering van cannabis variëteiten, medische research en regelgeving. Er worden vier panels gevormd om elke kwestie nader uit te werken.

– Gisteren was National Work Safety Day, dus een uitgelezen gelegenheid voor arbeidsgroepen het ministerie van Werkgelegenheid te vragen om de financiële compensatie voor de kosten van ziektes en letsel opgelopen tijdens het werk te verbeteren.

Voorzitter Sawit van het Thai Labour Solidarity Committee overhandigde gisteren een petitie met die oproep aan minister Adul (Werkgelegenheid). Hij zei dat alle werkers die verzekerd zijn via het social security system onbeperkte toegang dienen te hebben tot het fonds dat deze kosten dekt.

Somboon Srikhamdokkhae van het Network for People Suffering Work-related Illnesses zegt dat veel bedrijven dwars liggen. Ze sluiten voor hun werknemers een groepsverzekering af waarvan de uitkeringen beperkt zijn, om te voorkomen een beroep te moeten doen op het fonds, dat voorziet in een maximum compensatie van 2 miljoen baht per persoon. In sommige gevallen hebben werknemers die via een onderaannemer bij bedrijven werken, hun baan verloren. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

– De International Federation of Air Line Pilots’ Associations (IFALPA) waarschuwt haar leden voor de slappe grond op luchthaven Suvarnabhumi, die invloed heeft op taxiways, taxi lanes en aircraft stands. Volgens de federatie, die honderdduizend piloten en technici in bijna honderd landen vertegenwoordigt, trekken bemanningen al sinds 2008 aan de bel over de softspots.

Ze adviseert de bemanningen alle zachte plekken onmiddellijk te rapporteren, zodat luchthavenbeheerder AoT maatregelen kan nemen. AoT beschikt over een team dat 24 uur per etmaal beschikbaar is voor noodreparaties. Het contract om permanente reparaties te verrichten is in de ontwerp-face geannuleerd [geen details]. Naar verwachting beginnen ze nu pas eind 2019.

De problemen worden toegeschreven aan het asfalt dat bij de aanleg van de banen is gebruikt en de hoge grondwaterstand.

– De NLA (National Legislative Assemby, benoemd parlement) zet vandaag een panel op dat de kwalificaties van de zeven kandidaten voor de Kiesraad gaat controleren. Voor benoeming in de Kiesraad hadden zich 24 kandidaten opgegeven. De zeven zijn gekozen op grond van hun bewezen ervaring. Van de zeven kandidaten zijn twee voorgedragen door het hooggerechtshof. Het parlement haalde in februari een dikke streep door de eerste voordracht.

– Het kabinet beslist volgende week het controlesysteem van Port In Port Out centra (Pipo) te stroomlijnen, zoals voorgesteld door de visserij-industrie. Visserijondernemingen maken bezwaar tegen sommige procedures waarvan ze zeggen dat die overbodig zijn en het werk hinderen. Van de 17 documenten die moeten worden ingeleverd, zijn tien al opgenomen in de Pipo database.

Zaterdag heeft de National Fisheries Association of Thailand met de autoriteiten over de problemen overlegd. Eerder is besloten dat reders zeven documenten dienen in te leveren wanneer ze uitvaren, waaronder logboeken, werkvergunningen voor buitenlandse bemanningen en loonbriefjes.

De Pipo-centra, gevestigd in 22 kustprovincies, kunnen vissersboten verbieden uit te varen, wanneer niet voldaan wordt aan alle eisen ten aanzien van vistuig, vangsten en bemanning. (Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald)

– De gouverneur van Trat heeft gisteren de lokale bestuursorganen in zijn provincie opdracht gegeven maatregelen te treffen tegen de geluidsoverlast van barn swallow farms, waarover bewoners hebben geklaagd. Ze zeggen dat enkele gebouwen zijn ingericht om de zwaluwen te houden, die worden gelokt met kwetterende geluiden. Enkele gebouwen zijn illegaal aangepast, maar de lokale autoriteiten hebben nagelaten er tegen op te treden. Het bericht zegt niet wat het doel is van het houden van de vogels.

– Zwangere vrouwen die verzekerd zijn via het social security system, krijgen een extra toelage van 1.000 baht om hen te stimuleren prenatale zorg te zoeken. Ze hadden al recht op 13.000 baht voor de kosten van de geboorte en een vergoeding van 500 baht in de eerste twaalf weken van de zwangerschap, 300 baht in de dertiende tot de twintigste week en 200 baht in de weken daarna. De nieuwe vergoeding wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 mei verleend. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

– Een hoge gemeentelijke politieofficier vindt het geen goed idee om de taken van de verkeerspolitie over te hevelen naar lokale bestuursorganen omdat die minder efficiënt zijn dan de politie. De overheveling is een voorstel van de commissie politiehervormingen. De officier heeft zijn bezwaren ter kennis gebracht van de Raad van State, die meningen verzamelt over de overdracht.

Nieuws van de website in 1 regel

• KvK roept regering op: Maak Bang Sue e.o. aantrekkelijker voor investeringen
• Karen aangehouden wegens oplichting met rivierkreeft, slachtoffers 25 mln baht armer
• Prawit: Verkiezingen Maleisië hebben geen invloed op Thaise vredesgesprekken met verzet
• Doi Suthep: Landmeters begonnen gebied in kaart te brengen


 

Exporteurs optimistisch over exportgroei

10 mei – De Thai National Shippers’ Council (TNSC) heeft haar prognose voor de exportgroei dit jaar verhoogd van 6 tot 8 procent. De exporteurs baseren hun optimisme op het economisch herstel van zowel traditionele handelspartners als nieuwe markten. Volgens voorzitter Ghanyapad heeft Thailand goed gepresteerd door exportbestemmingen te spreiden waardoor de afhankelijkheid van bepaalde markten is afgenomen.

Ghanyapad zegt dat producenten van industriële producten, met name elektronische onderdelen, gelijke tred houden met het Internet of Things en andere technologische veranderingen. De olieprijzen hebben een stijgende trend, waardoor de prijzen van landbouwproducten en aan olie gerelateerde producten gestegen zijn. Het voornemen van de regering om de ontwikkeling van e-commerce te promoten kan ook de exportmogelijkheden en distributiekanalen voor Thaise producten vergroten.

Ghanyapad: ‘De exporteurs zijn behoorlijk positief over de vooruitzichten voor ’s lands export. Verwacht wordt dat het exportgroei momentum tot het eind van het jaar aanhoudt gezien de robuuste groei in het eerste kwartaal.’

In het eerste kwartaal nam de export met 11,3 procent op jaarbasis toe naar $ 62,82 miljard (ruim 2 biljoen baht) en de import steeg met 16,2 procent naar $ 60,9 miljard, waardoor het handelsoverschot $ 1,95 miljard bedroeg.

Het ministerie van Handel verwacht ondanks de uitdaging van de sterke baht evenals de TNSC 8 procent groei, minder dan de exportgroei van vorig jaar die 9,9 procent bedroeg. De exporteurs houden de sterke baht scherp in de gaten. De koersstijging was in maart verantwoordelijk voor het verminderde exportinkomen met 4 procent op jaarbasis. Andere risicofactoren zijn de verwachte handelsoorlog tussen China en de VS, de onrust in Syrië en de matige prijzen voor sommige landbouwproducten. (Bron: Bangkok Post, 9 mei)

Vier Thaise korte films in première op Filmfestival van Cannes

10 mei – Vandaag gaan vier Thaise korte films onder de titel Ten Years Thailand in première op het Filmfestival van Cannes. De films, gemaakt door vier verschillende regisseurs, zijn geen documentaire in de traditionele betekenis van het woord, maar artistieke interpretaties van de staat van het land onder het militaire regime. Filmrecensent Kong Rithdee omschrijft de inhoud als ‘schaduw en licht, vrees en hoop, absurditeit en schoonheid , slaap en slapeloosheid’.

De films worden vertoond in de sectie Special Screening. De vorm, Ten Years, is overgenomen van een soortgelijke anthologie die in 2015 in Hong Kong uitkwam. Ik noem de vier titels: Catopia (foto), Sunset, The Planetarium en Song of the City. Als u nu geen idee heeft wat u te zien krijgt (later worden ze in Bangkok vertoond), kan ik u geen ongelijk geven, want Kong is niet de gemakkelijkste schrijver.

Ondanks de politieke aard van het project valt niet te verwachten dat de films controverse oproepen, ‘daar ze opvallen door het gebruik van symboliek en esthetische keuze in plaats van een harde benadering’. De vier regisseurs staan aldus Kong bekend om hun voorliefde voor allegorie, formalistische stilering en humor. Alle vier films hebben een milde kritische kant. (Bron: Bangkok Post, 9 mei)

Chula zakt negen plaatsen op Times ranglijst

10 mei – Genoeg te lezen vandaag in het nieuwskatern van Bangkok Post: 19 nieuwsitems, waarvan 2 buitenlandberichten en qua onderwerp redelijk gevarieerd: onderwijs, gezondheid, verkeer, corruptie en slechts één artikel dat betrekking heeft op de verkiezingen en de roadmap ernaar toe. Omdat ik oud-onderwijzer en oud-docent ben [proeft u het verschil?], noem ik nu al het onderwijs-onderwerp.

De eerbiedwaardige Chulalongkorn universiteit, Thailand’s alma mater, is op de ranglijst van Times van plaats 117 naar de 126ste plaats gezakt. Op de lijst met 378 universiteiten uit 42 landen in Azië, Afrika, Europa en Zuid-Amerika, staan tien Thaise universiteiten (vorig jaar negen) met aan top de Mahidol universiteit op plaats 76.

Grote stijger is de Suranaree universiteit (van 192 naar 177), grote verliezers zijn de universiteit van Chiang Mai (van 165 naar 195) en King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (van 145 naar 181). Mahidol, King Mongkut’s University of Technology Thonburi en Chula behoren tot de tien beste universiteiten van Asean.

Het zijn aardige weetjes, maar ze zeggen niet zoveel. Uiteindelijk wordt de waarde van een universitair diploma bepaald door de arbeidsmarkt.

Phil Bary, directeur Global Rankings van Times, constateert: ‘Alhoewel we voorbeelden van vooruitgang zien, is het beeld van het hoger onderwijs in Asean er een van achteruitgang.’ Hij pleit voor versterking van research en internationale oriëntatie. Bary zegt dat Thailand tot de landen behoort met bijzonder potentieel voor succes op hoger-onderwijsgebied, omdat het een combinatie heeft van een jonge bevolking, een sterke groei van deelname aan hoger onderwijs en uitbreidende research resultaten.

In bijgaand kader de toptien van Azië en Thailand. (Zie ook de pagina Onderwijs 2)

Prawit sommeert actievoerders: Doe ‘t niet

10 mei – Ik las Prayut, maar er stond Prawit in de kop van het openingsartikel van BP vandaag. Maar gelukkig droom ik nog niet van de man die met ijzeren vuist het land regeert en tegenstanders het leven zuur maakt. Vice-premier Prawit, de man van de 22 dure merkhorloges, dreigt met gerechtelijke stappen tegen pro-verkiezingen actievoerders die van plan zijn op 22 mei, de vierde verjaardag van de coup, naar het Government House te marcheren.

Prwait zegt dat bijna de gehele bevolking de roadmap accepteert die voorziet in verkiezingen in februari, maar de actievoerders willen de regering houden aan haar belofte dat de verkiezingen in november plaatsvinden, nadat de verkiezingsdatum al ettelijke malen is uitgesteld. Verkiezingen in november is een van de drie eisen van de Democracy Restoration Group, die verder de NCPO oproept aan haar kuierlatten te trekken en het leger zich van de NCPO los te maken. Als aan die voorwaarden niet wordt voldaan, gaat de mars door.

Prawit begrijpt niet waarom de groep niet twee tot drie maanden kan wachten. ‘Feitelijk begrijpen ze de roadmap maar ze doen net alsof ze die niet begrijpen.’ Prawit, tevens minister van Defensie, zegt dat de autoriteiten uitzoeken wie in de beweging aan de touwtjes trekt.

‘Zijn er politieke groepen die de beweging steunen? Deze nieuwe politieke onrust is plotseling uitgebarsten nadat een paar mensen iets gezegd hebben. Het land is al vier jaar in vrede en spoedig zijn er verkiezingen. Dus waarom moeten ze zo nodig onrust stoken?’

Rangsiman Rome, een van de DRG-leiders, was er als de kippen bij om te reageren op Prawit’s oproep. Hij schrijft op Twitter: ‘Degene die het niet begrijpt is de NCPO. Wij verzetten ons tegen de NCPO omdat we heel goed weten dat die zich wil vastklampen aan haar dictatoriale macht en meer dan bereid is de verkiezingsdatum te blijven uitstellen. Dus: 22 mei is de dag waarop we een eind maken aan het NCPO regime.’

Overigens hangt uitstel nog steeds als het spreekwoordelijke zwaard van Damocles boven de roadmap. Wanneer het  Constitutionele Hof bezwaar maakt tegen de organieke wetten die het ter beoordeling is voorgelegd, moeten ze wellicht herschreven worden, wat niet in een vloek en een zucht kan gebeuren. De tijd zal het leren. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

1 op de 10 hoofdstedelingen kampt met psychische problemen

10 mei – Een op de tien inwoners van Bangkok kampt met psychische problemen, variërend van bipolaire stoornis tot depressies en andere zorgen. Het Department of Mental Health (DMH) heeft 2.068 buurten in de hoofdstad gekozen om er buurtleiders te ondersteunen bij het bevorderen van de geestelijke gezondheid van buurtbewoners.

Het beleid is een uitvloeisel van het 5-jaarlijks onderzoek naar geestelijke gezondheid in 2013, dat een aantal zorgelijke trends blootlegde. Daaruit is gebleken dat 11,5 procent van de bewoners van 18 jaar en ouder (520.000 personen ) in Bangkok op zeker moment in hun leven met problemen kampt. De stad telde toen 5,6 miljoen geregistreerde bewoners. Het aantal probleemgevallen is vermoedelijk veel hoger omdat Bangkok’s werkelijke bevolking het dubbele bedraagt. Hoe ernstig sommige problemen zijn, is niet duidelijk.

DMH-hoofd Boonruang noemt als risicofactoren voor de stadsbevolking economische uitdagingen en stressvolle situaties zoals verkeersopstoppingen en luchtverontreiniging. Buurtleiders krijgen een speciale training om mensen te vinden die hulp nodig hebben en hen met de juiste hulpverlening in contact te brengen.

Het programma is vorig jaar begonnen met de nadruk op ouderen. Bangkok telt 900.000 personen van 18 jaar en ouder (18 procent van het totaal aantal inwoners). Uit onderzoek is gebleken dat 61 procent weken achtereen kampt met verveling en bezorgdheid, 97 zit voornamelijk thuis en bezoekt geen ouderenclub waarvan er 354 zijn. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

Kort nieuws donderdag 10 mei

– Vertegenwoordigers van groepen gehandicapten hebben gisteren 430 klachten ingeleverd bij de Administrative Court. Ze eisen dat ze in elke zaak 1.000 baht per dag ontvangen vanwege het falen van de gemeente Bangkok om te zorgen dat gehandicapten toegang tot de BTS hebben. Nog steeds zijn niet alle perrons toegankelijk voor mensen in rolstoelen. De zaak sleept zich al jaren voort.

– Manager Thanapong van het Academic Centre for Road Safety heeft gisteren op een seminar over verkeersveiligheid het voorstel gedaan een veiligheidsinstituut op te richten dat onderzoek doet naar de oorzaken van verkeersongelukken, bestaande kennis bundelt en voorstellen doet ter vermindering van het aantal verkeersongelukken. Hij zegt dat landen die erin geslaagd zijn de ongevallencijfers terug te dringen, zoals Japan, Engeland, Vietnam en Maleisië, een dergelijk instituut hebben.

Volgens Thanapong zijn de oorzaken van veel ongelukken in Thailand ‘niet duidelijk gedefinieerd’, alhoewel het gebruik van alcohol en drugs doorgaans worden genoemd als belangrijkste oorzaak. Thanapong erkent dat het moeilijk zal zijn het instituut op te richten vanwege de beperkte overheidsfinanciën, gebrek aan personeel en het risico van overlappende verantwoordelijkheden. Zijn oplossing, nationale strategieën geleidelijk aanpassen om de weg naar het instituut te banen, snap ik niet.

– Op luchthaven Don Mueang is gisteren een Japanner (27) aangehouden in wiens bagage lege M16 en AK-47 magazijnen en een lege Claymore anti-personenmijn zijn gevonden, toen hij op weg naar Tokio was. De verdachte zei niet geweten te hebben dat het verboden is deze spullen in een vliegtuig mee te nemen. Hij had ze in Vietnam gekocht. Als de rechtbank hem schuldig acht, kan hij maximaal levenslang krijgen en/of een boete van 80.000 baht.

– Kleine aanvulling op de vervolging van Watana Muangsook (zie Nieuws van de website in 1 regel). Het prominente Pheu Thai lid, fervent criticus van de junta en voormalig minister van Sociale Zaken is vrijgelaten op borgtocht. Hij wordt berecht door de afdeling voor politieke ambtsdragers van het hooggerechtshof. Naar de zaak is al tien jaar onderzoek gedaan.

Watana wordt verdacht van machtsmisbruik en het aannemen van steekpenningen bij een bouwproject van goedkope woningen. Hij zegt dat het onderzoek naar hem politieke gemotiveerd was en dat enkele getuigen onder druk zijn gezet om hem te beschuldigen. Degenen die dat weigerden, werden als verdachte aangemerkt. (Alle voorgaande  berichten op de pagina De zaak Watana Muangsook)

– Minister Teerakiat (Onderwijs) heeft bekend gemaakt dat 25 huidige en voormalige topambtenaren van het ministerie betrokken waren bij de verduistering van gelden uit het Sema Phattana Chiwit Fund, een fonds, bestemd voor arme leerlingen. Dat is gebleken uit een intern onderzoek.

Hoofdverdachte is een voormalige onderwijsadviseur. Zij heeft bekend een greep in het fonds te hebben gedaan en is ontslagen. De minister zegt dat de permanent secretaris van Onderwijs en zijn adjunct niet betrokken waren bij het schandaal dat sinds 2005 een schade heeft veroorzaakt van 77 miljoen baht. (Voorgaande berichten op de pagina Corruptie 5)

– De gemeente Bangkok heeft de onmiddellijke sluiting gelast van drie illegale gebouwen op de Don Muang New Market, de markt die in het nieuws is omdat er illegale producten van Magic Skin werden verkocht. De gebouwen zijn in strijd met de Building Control Act van 1999. Districthoofd Wandee van Don Muang zegt dat nog meer gebouwen op de markt zonder toestemming zijn aangepast en gerenoveerd. Ook de eigenaren daarvan krijgen te maken met gerechtelijke stappen.

P-Move, een netwerk van bosgemeenschappen, zegt dat premier Prayut geen begrip heeft voor de problemen van verarmde dorpelingen nadat hij het netwerk had gekritiseerd voor het vragen van freebies (weggevertjes) bij hun eis om grondrechten.

Vertegenwoordigers van het netwerk lazen gisteren voor het ministerie van Financiën een verklaring voor waarin ze zich verdedigden tegen Prayut’s kritiek. ‘De dorpelingen vragen niet om gratis land. Velen zijn uitgezet uit gebieden waarin hun familie al generaties woonde voordat ze de status van beschermd gebied kregen.’

Sinds begin deze maand demonstreert P-Move in Bangkok. Prayut heeft het netwerk gewaarschuwd dat het gestraft wordt wanneer ze het verbod op openbare protesten overtreedt. Eind deze maand buigt het kabinet zich over de Forest Community Bill die al 20 jaar op goedkeuring wacht. Daarin zijn de rechten van bosbewoners vastgelegd.

– Twintig slachtoffers van oplichting bij de handel in auto-onderdelen in 2011 hebben de procureur-generaal gevraagd alle dertien verdachten in staat van beschuldiging te stellen en niet alleen de vier die eerder zijn aangeklaagd.

De slachtoffers hebben ruim 600 miljoen baht verloren. Ze dachten in een bonafide handel te investeren, maar dat bleek later een piramide-constructie. De gedupeerden deden eerder aangifte bij de Economic Crime Suppression Division van de politie, maar dat onderzoek verloopt traag. Daarna stapten ze naar de DSI, die 13 verdachten wilde laten vervolgen maar het OM maakte er vier van.

– Een grillige storm heeft dinsdagavond/nacht in Nakhon Si Thammarat in drie dorpen bomen ontworteld en elektriciteitspalen omver geblazen. Ruim duizend huishoudens zitten zonder stroom. Ook akkers en huizen zijn beschadigd. De schade kan nog niet worden vastgesteld want de ergst getroffen gebieden zijn onbereikbaar.

Nieuws van de website in 1 regel

• Rechtbank Khon Kaen vonnist donderdag in moordzaak gastvrouw karaokebar
• Lead Concentrates moet 6,8 mln betalen voor verontreiniging Klity Creek
• Luchthaven Hat Yai: Man aangehouden voor valse bommelding
• Chon Buri: Safe gestolen uit condo van Duitser en Thaise echtgenote
• Watana meldt zich bij OM voor vervolging in 10 jaar oude Eua Arthorn zaak
• Tijdelijk beslag op 463 mln baht van elf verdachten van mensenhandel Victoria’s Secret
• Peace TV (gelieerd aan UDD) maand op zwart
Lane Change Camera System op 15 plaatsen in gebruik gesteld, eerste 12 uur 7.500 overtredingen
• Brullende motoren begeleiden verongelukte straatracer naar crematorium


 

Beperking van migrantenarbeid ergert bedrijfsleven

9 mei – Het bedrijfsleven maakt zich ernstig zorgen over de Act on the Management of Migrant Labour die het aantal buitenlandse werknemers beperkt tot 20 procent van het personeelsbestand van een bedrijf. Met name voor het midden- en kleinbedrijf, dat al met personeelstekorten kampt, vormt de regel een kritiek obstakel, zegt voorzitter Supant van de Federation of Thai Industries. Hij begrijpt niet waarom de regering deze regeling treft omdat er al jaren een tekort aan arbeidskrachten is. De wet wordt op 1 juli van kracht

Thailand telt 3 miljoen MKB’s, 99,7 procent van het bedrijfsleven, en biedt werk aan 11 miljoen personen. 10 miljoen zijn buitenlanders, zowel legale als illegale.

Supant zegt: ‘Het is heel moeilijk om lokaal personeel te vinden omdat de meeste beroepen fysiek zwaar zijn, zoals bedienend personeel, schoonmakers, bouwvakkers en werkers in de visserij. Alleen migranten accepteren deze banen. Het maximum van 20 procent zorgt voor ellende in het MKB. Het is onmogelijk om het aandeel buitenlanders in de MKB-sector te beperken.’

Supant (foto) meent dat grote bedrijven minder last van de wet zullen hebben dan kleine omdat ze in totaal 3 tot 4 miljoen buitenlandse werknemers in dienst hebben. Ze kunnen bovendien ook verder investeren in automatisering en robotisering.

Restaurants
De Thai Restaurant Association zegt dat duizenden restaurants worden gedupeerd. In veel zaken bestaat meer dan de helft van het personeelsbestand uit buitenlanders. Voorzitter Taniwan vreest dat sommige restaurants de deuren zullen moeten sluiten.

De vereniging schat dat ruim 1 miljoen geregistreerde migranten in Thaise restaurants werken. Vooral eetgelegenheden die som tam en vis verkopen, zijn bijna geheel afhankelijk van buitenlanders. ‘Ondernemers geven de voorkeur aan buitenlandse werkers. Ze kunnen geen Thai vinden die het werk willen doen’, zegt Taniwan.

Hotels
De Thai Hotels Association is evenmin blij met de 20-procentregel. Vooral kleine en onafhankelijke hotels en hotels bij grenzen die veel buitenlanders huren, krijgen het moeilijk. De wet zal geen invloed hebben op vijfsterren hotels omdat die voornamelijke lokaal personeel aannemen.

Daecha Tangsin, eigenaar van een hotel met 525 kamers in Bangkok, denkt dat met name hotels in toeristische bestemmingen gedupeerd worden. In Bangkok werkt minder buitenlands personeel in hotels dan in bijvoorbeeld Phuket waar de helft van het personeelsbestand uit buitenlanders bestaat.

Directeur Suphin van vastgoedconsultant JLL verwacht dat de bouwsector de grootste dreun krijgt, want de bouw is voor het grootse deel afhankelijk van buitenlanders. (Bron: Bangkok Post, 8 mei) (Zie verder de pagina Migranten 2)

Foto: Bang Sue Grand Station in aanbouw. Er werken acht migranten; volgens de wet zouden er ook 32 Thai moeten werken.

Geldsmijterij van regering roept wantrouwen op

9 mei – De grote financiële injectie van 20 miljard baht in het Noordoosten is geen politieke quid pro quo (tegenprestatie) voor het regime om na de verkiezingen aan de macht te blijven, zegt premier Prayut. Maar zijn politieke tegenstanders denken daar anders over.

Voormalig parlementslid Issara (Democraten) zegt dat het bezoek duidelijk politieke implicaties had. ‘Het was een politieke waarborg dat de Bhumjaithai partij (de grootste partij in Buri Ram) Prayut steunt om na de verkiezingen premier te worden en een nieuwe regering te vormen.’

En naar aanleiding van de goedkeuring die het kabinet gisteren verleende voor 121 projecten op het gebied van landbouw, waterbeheer, infrastructuur, handel, investeringen, grenshandel, toerisme en welzijn, zei voormalig Pheu Thai parlementslid Korkaew dat het groene licht alleen een manier was om de loyaliteit van politiek veteraan Newin Chidchob en de Bhumjaithai partij te kopen.

Bangkok Post maakt het vandaag uw redacteur uiterst moeilijk om te begrijpen waar dit over gaat. De krant blikt terug op het bezoek dat het kabinet aan Surin en Buri Ram bracht en constateert dat de regering het mikpunt van kritiek is vanwege de cash splurge (to splurge betekent smijten met geld).

Prayut krijgt alle ruimte om zich te verdedigen. ‘De regering moet prioriteiten stellen, voorgestelde projecten uitvoeren op basis van hun urgentie en begrotingsgelden verstandig besteden. Er is niets politiek aan de trip. Maar de mensen hebben de verkeerde indruk gekregen dat het bezoek politiek getint was nu het land op weg is naar verkiezingen.’

‘Ik kwam hier om projecten te overwegen die overeen komen met wat de regering voor ogen staat. De regering moet zich concentreren op kosten-effectiviteit en efficiëntie bij het besteden van geld alvorens projecten goed te keuren. Als het mogelijk was, zou ik jullie alles willen geven. Maar ons budget is beperkt.’

In een tweede artikel op de voorpagina doet BP er nog een schepje bovenop. De krant kopt boven een analyse dat de PM (premier) met vuur speelt door Newin ‘het hof te maken’. Newin wordt daarin een kingmaker genoemd die onder andere Abhisit destijds in het zadel heeft geholpen. Jaren geleden trok hij zich terug uit de politiek, hij bouwde een stadion voor FC Buri Ram en liet een motorcircuit aanleggen, maar op de achtergrond is hij nog steeds politiek actief. Als je het mij vraagt een soort Raspoetin dus, een destijds machtige monnik aan het hof van de tsaar. (Zie ook de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Doi Suthep: Premier wil een backup plan

9 mei – Premier Prayut heeft opdracht gegeven een nieuw woongebied te zoeken voor de rechters van het Hof van Beroep regio 5 en het juridisch personeel nu de regering heeft besloten de huizen die al gebouwd zijn aan de voet van de Doi Suthep niet in gebruik te nemen.

Gisteren bevestigde hij het besluit dat zondag genomen is tijdens overleg tussen regeringsvertegenwoordigers en tegenstanders van het controversiële bouwproject. Ze kwamen overeen het gebied ‘terug te geven aan het nationaal park’ en het gebied te herbebossen.

Maar voor de regering is de kous daarmee niet af. Prayut zei dat de regering gehouden is aan het vinden van een nieuwe locatie. ‘Het zijn overheidsdienaren, dus die hebben het wettelijk recht op accommodatie [verleend door de staat].’

Een nieuw huisvestingsproject mag echter geen dreiging vormen voor het milieu, zei de premier gisteren na de mobiele kabinetsvergadering in Buri Ram. Oftewel zoals de uitdrukking luidt: een ezel stoot zich in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen. Zorgen over het milieu waren de belangrijkste reden waarom het bouwproject tot protesten leidde.

Gisteren belegde adjunct-gouverneur Phutthipong van Chiang Mai een vergadering over de vraag hoe nu verder. Besloten is drie commissies te vormen [zijn ze in Thailand gek op]: twee om het bos te herstellen en een ander dat nadenkt over de vraag wat te doen met de bebouwing.

Het kantoor van het ministerie van Milieu in Chiang Mai heeft de taak gekregen de taken van de commissies verder uit te werken. De vergadering heeft ook toegestemd in een inspectie van de oorspronkelijke grenzen van het 147 rai grote gebied, dat thans eigendom is van het Treasury Department. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Doi Suthep)

Kort nieuws woensdag 9 mei

– Het militair commando Isoc heeft beloofd een commissie te vormen, die het plan gaat bestuderen voor een nieuw dorp in Narathiwat, bestemd voor voormalige opstandelingen die zich bij de 4th Army Region hebben opgegeven voor het project Bring People Home. Dit project heeft tot doel de 30 jaar geleden naar buurlanden gevluchte opstandelingen te reïntegreren in de Thaise samenleving. Velen zijn inmiddels 70 jaar.

De commissie gaat nauw samenwerken met de vijfhonderd dorpelingen uit drie dorpen, die vorige week protesteerden tegen de komst van de voormalige opstandelingen in hun buurt. [Een fraai voorbeeld van Nimby, ook in Nederland niet onbekend]  Ze zijn bang dat het plan het bos, milieu en toerisme schaadt en dat hun levensonderhoud in gevaar komt.

Adjunct-commandant Wunlop van de 4th Army Region wijst er met nadruk op dat het niet gaat om opstandelingen die recent geweldsdaden hebben gepleegd. ‘We doen dit [de reïntegratie] om humanitaire redenen. Deze mensen zijn geen bandieten of mensen die onrust veroorzaken.’ Maar er is nog niets beslist, aldus Wunlop.

– Kleine aanvulling op het uitstel van de uitspraak over de moord op een lid van het nationaal schietteam in 2013 (zie Nieuws van de website in 1 regel). Voor de opdracht om Jakkrit Panichpatikum te vermoorden is zijn echtgenote veroordeeld. De media berichtten destijds over huiselijk geweld waarin Jakkrit en echtgenote Nitiwadee waren verwikkeld. De echtgenote en haar advocaat kregen in december 2016 de doodstraf, de moordenaar en een hulpje levenslang.

– De commissie politiehervormingen heeft besloten de spoorwegpolitie op te heffen en werkzaamheden op het gebied van verkeersmanagement en het handhaven van sociale orde binnen 10 jaar over te hevelen naar lokale autoriteiten.

De commissie vindt dat de veiligheid in treinen de verantwoordelijkheid is van de Spoorwegen (SRT) en verwante diensten. Het CIB of politiebureaus in gebieden waar de trein doorheen rijdt, kunnen zich van die taak kwijten.

Het kernpricipe van de hervormingen is om indirecte politietaken naar andere diensten over te hevelen. Ontslagen zijn niet te verwachten, want er is een tekort aan mankracht. Het werk aan het opstellen van de police reform bill begint over twee tot drie weken.

– De regering van Thailand en Cambodja werken nauw samen met NGO’s om te zorgen voor veilige migratiekanalen nu mensenhandelzaken aanhouden en mensenrechten geschonden blijven. Dat kregen de deelnemers aan een seminar in Bangkok gisteren te horen.

Beide landen werken samen onder een door de EU gefinancierd project dat tot doel heeft de rechten van Cambodjaanse migranten in Thailand te steunen en overtredingen en mensenhandel te voorkomen. Het beoogt de doorgaande problemen met mishandeling en illegale binnenkomst van Cambodjaanse werkers aan te pakken. Van de 1,2 miljoen Cambodjanen die in het buitenland werken, werkt 90 procent in Thailand, maar minder dan 30 procent heeft gebruik gemaakt van officiële kanalen. (Zie verder de pagina Migranten 2)

– Twee politieke activisten hebben de NACC gevraagd twee dochters van de (overleden) zakenman te verhoren over de claim dat hij vice-premier Prawit de dure horloges heeft uitgeleend zoals Prawit beweert. Naar Prawit wordt door de NACC onderzoek gedaan omdat hij is gesignaleerd met 22 dure merkhorloges die op zijn vermogensverklaring ontbreken. De dochters moeten volgens de activisten kunnen weten of de horloges inderdaad eigendom waren hun vader. Prawit werd in december vorig jaar voor het eerst gezien met een duur horloge van het merk Richard Mille. (Voorgaande berichten op de pagina Corruptie 5)

– De Kiesraad heeft adjunct secretaris-generaal Jarungvith (59) benoemd tot secretaris-generaal. Hij was een van de vijf kandidaten voor de sinds december 2015 vacante functie. Jarungvith werkt al sinds 2007 bij de in dat jaar gevormde Kiesraad.

– De PACC die onderzoek doet naar de verduistering door welzijnscentra van gelden uit een fonds voor behoeftige mensen, HIV-patiënten en twee projecten gaat om de overplaatsing van 217 ambtenaren vragen die schuldig zijn bevonden aan betrokkenheid bij de verduistering. In de tussentijd kan bekeken worden welke straf ze dienen te krijgen. (Voorgaande berichten op de pagina Corruptie 5)

– NSC-hoofd Wanlop waarschuwt de pro-verkiezingen campagnevoerders die op 22 mei, vier jaar na de coup, een mars naar het Government houden om van geweld af te zien. De demonstranten, die zich People who want an election noemen, eisen dat in november verkiezingen worden gehouden, zoals eerder beloofd, maar die zijn uitgesteld tot februari. Wanlop verwacht niet dat de demonstratie uit de hand zal lopen. Tot nu toe heeft de groep nog geen toestemming gevraagd voor de mars.

– Op Sanam Luang is gisteren geoefend voor de Royal Ploughing Ceremony op 14 mei, het traditioneel begin van het rijstplant seizoen. Er wordt rijst gezaaid en heilige ossen krijgen dan een maaltijd voorgeschoteld. De gerechten die ze kiezen, hebben een voorspellende waarde voor het weer en de oogst. Na afloop storten de toeschouwers zich op de rijstkorrels, die geluk zouden brengen.

Nieuws van de website in 1 regel

• Bus vliegt in Ekamai door kortsluiting in brand, geen gewonden, verkeer ontregeld
• 14 jaar voortvluchtig Zuid-Koreaans oplichters paar aangehouden
• Consumenten gewaarschuwd voor ondeugdelijke voedselsupplementen
• Filmfestival van Cannes begonnen, Ten years Thailand draait in de sectie Special Screening
• Hof van Beroep stelt uitspraak uit over moord op nationaal schietteamlid in 2013
• Hulp stroomt binnen voor student die plattelandsarts wil worden om arme mensen te helpen
• Amerikaan aangehouden die bordeel exploiteerde aan de grens met Myanmar
• Thaise kappers verzetten zich tegen liberalisering kappersvak
• Kanchanaburi: Mini-marathon afgeblazen na protest dorpelingen
• 93 Karen vluchtelingen teruggekeerd naar Myanmar


 

De tragi-komedie Thailand: lachen of huilen?

8 mei – Schandalen bevestigen wat we al lang weten, kopt BP boven een opinieverhaal van columnist Voranai Vanijaka op de opiniepagina van Bangkok Post. Maar weet u nog door welke schandalen Thailand de laatste tijd is getroffen? Ik wist ze niet allemaal meer, maar Voranai heeft zijn huiswerk goed gedaan. Hij somt op:
– In november 2017 schold premier Prayut een visser in het Zuiden uit, die hem een serieuze maar lastige vraag had gesteld.

– De volgende was vice-premier Prawit met zijn chique voorkeur voor luxueuze horloges, die hij geleend zou hebben van genereuze vrienden. [Nog steeds in onderzoek bij de NACC]

– Vervolgens werd bekend dat voormalig RTP hoofdcommissaris Somyot 300 miljoen baht had ‘geleend’ van een massagesalon tycoon. ‘En dat in een land waar massage een heel liberale betekenis heeft en prostitutie geacht wordt verboden te zijn’, schrijft Voranai.

– In de tussentijd werd aannemerstycoon Premchai in zijn pyjama [?] aangetroffen in een bosreservaat* met jachtgeweren, een dood zwart luipaard en andere souvenirs van gedode dieren.
(Zie de pagina Stroperssage)

– Klap op de vuurpijl: de bouw van woningen en kantoren ad 1 miljard baht aan de voet van de Doi Suthep, een nationaal bosreservaat. Voranai: ‘Dat deed veel stof opwaaien. De voormalige president van het Regio 5 Court of Appeal Office legde uit dat van rechters niet verwacht kan worden dat ze 10 km van de stad Chiang Mai naar de rechtbank reizen. Dus moesten er ook woningen voor hen worden gebouwd.’ [Argument niet eerder gelezen] (Zie de pagina Doi Suthep)

Uitsmijter van de dag: ‘Niemand van deze heren vindt dat ze iets verkeerds hebben gedaan. Stop al deze verhalen in een mandje en je weet niet of je in lachen of huilen moet uitbarsten over de tragi-komedie die Thailand is. Dit zijn geen geïsoleerde incidenten. De overeenkomst is dat de rijken en machtigen, de ouderen of phu yai, die de leiders van de samenleving zijn doen wat ze willen. Wat al tientallen jaren en de eeuwen ervoor is gebeurd. Het gevoel van recht is van middeleeuwse proporties.’

Ik laat het hierbij want zoals de kop zegt: We weten het al lang. (Bron: Bangkok Post, 7 mei)

* Bosreservaten zijn biologisch of wetenschappelijk waardevolle bosgebieden. Omwille van die waarde hebben ze een speciaal beschermingsstatuut verworven.

Winnaars schilderwedstrijd CCF volgende week bekend

8 mei – Meer zeg ik er niet over. In bijgaand filmpje een toelichting en voorbeelden van de ingezonden werkstukken.

Doi Suthep: Sloop, maar zo mag je ’t niet noemen

8 mei – Ik noem ’t de Thaise oplossing: je neemt een besluit maar zegt niet welk of je verhult het zodat niemand gezichtsverlies leidt en iedereen tevreden de onderhandelingstafel kan verlaten. Zondag onderhandelden regeringsvertegenwoordigers onder leiding van minister Suwaphan (PM’s Office) en actievoerders over de toekomst van het controversiële bouwproject aan de voet van de Doi Suthep in Chiang Mai, maar het woord demolition mocht niet genoemd worden.

Slechts een uur kruisten Suwaphan en vertegenwoordigers van 55 burgergroepen de degens. Na afloop zeiden ze dat het gebied waarop de 45 huizen en 9 flats voor rechters en juridische personeel zijn gebouwd wordt ‘teruggegeven aan  het park’. Ze besloten de bebouwing onbewoond te laten en een bilaterale commissie te vormen die toezicht houdt op de herbebossing van het gebied.

‘Deze stappen hebben dezelfde betekenis als demolition’, zei coördinator Teerasak van het netwerk van burgergroepen na afloop van de besprekingen. ‘Ik heb een half uur met de minister getwist over het woord demolition maar hij heeft me gezegd dat het de poging om de zaak op te lossen zou hinderen als gevolg van mogelijke wettelijke zaken. De regering kan daarmee te maken krijgen als ze een compleet overheidsproject sloopt.’

Minister Suwaphan vermeed het woord derhalve zorgvuldig. Toen verslaggevers hem vroegen of het zaakje gesloopt wordt, stuurde hij ze met een kluitje in het riet: ‘We moeten stap voor stap een oplossing zoeken.’

Het resultaat van het overleg op zondag betekent dat het Administrative Office of the Court of Appeal Region 5 twee kantoorgebouwen en drie flats kan behouden, waarvoor geen bos behoefde te sneuvelen. (Bron: website Bangkok Post, 7 mei) (Zie verder het bericht van gisteren Doi Suthep: De kou is uit de lucht en de pagina Doi Suthep)

Herbebossing Doi Suthep begint op 27 mei

8 mei – Het ministerie van Milieu heeft bekend gemaakt dat de herbebossing van het gebied met het controversiële bouwproject op 27 mei begint, twee dagen voor National Tree Day, en voor het begin van het regenseizoen. Zaden van inheemse bomen zoals balau, iron wood, de Birmese sal en pradao zijn al ingeslagen. Behalve 1.600 bomen worden vetiver gras en andere grondbedekkers geplant en worden 110 kleine dijkjes aangelegd.

Vandaag vraagt het ministerie aan het kabinet de community forest bill goed te keuren, een wet waarop al tien jaar wordt gewacht. De wet staat bewoners toe een actieve rol te spelen bij het beheer van bossen.

Overpeinzingen bij een foto van 337 cm2

8 mei – Ik doe een beroep op uw geduld om het nieuws van de dag te vernemen (19 berichten op 4 pagina’s) voor enkele overpeinzingen bij de foto op de voorpagina. Die toont de entree van premier Prayut, verwelkomd met doeken om zijn middel, in de Chang Arena, de thuisbasis van FC Buri Ram, Thailand’s mees succesvolle voetbalclub. Hij groet zijn fans op de volgepakte tribunes, die Uncle Tu, fight, fight scanderen.

De foto roept allerlei associaties bij me op. Ik zie een generaal die terugkeert uit de oorlog, nadat hij de vijand verpletterend heeft verslagen. Ik zie een populaire voetballer of coach die afscheid neemt van zijn trouwe publiek. Ik zie een waanzinnig populaire popster aan het begin van een concert, waarbij het publiek hem gaat overstemmen door mee te zingen.

Maar ik zie ook een man die het land al vier jaar in een ijzeren houdgreep houdt en tegenstanders de mond snoert. Een man die de voorwaarden al heeft geschapen voor continuering van zijn macht na de verkiezingen (enkele malen uitgesteld, nu gepland voor februari) dankzij een benoemde Senaat en een 20-jaren strategieplan.

Dat zijn zo mijn gedachten vanochtend, terwijl ik mijn eerste koffie van de dag drink en de Noorse god Donar in de verte voor enig gerommel zorgt. En nu aan het werk: de krant van vandaag.

Buri Ram rolt de loper uit voor Prayut en kabinet

8 mei – Bangkok Post opent de krant vandaag onder de kop Prayut denies Buri Ram trip ‘political’, een reactie op verwijten dat hij er steun wil zoeken voor zijn politieke ambities. Maar of dat de 30.000 bewoners die uncle Tu begroetten, interesseert, waag ik te betwijfelen. Die hebben wel andere zorgen aan hun hoofd, zoals de kosten van levensonderhoud, overstromingen en oogsten die door droogte of zomerstormen gevaar lopen.

De gehele voorpagina is gewijd aan het bezoek van Prayut en zijn kabinet aan Surin en Buri Ram. Maar ik mis node een goed sfeerverslag dat mij als lezer in het stadion zet waar Prayut een mooie toespraak hield over het heilzame werk van de junta. Hij kwam trouwens niet met lege handen want had een zak met geld bij zich: 20,7 miljard baht voor 21 ontwikkelingsprojecten in de provincie en omstreken op het gebied van infrastructuur, waterbeheer, grenshandel, investeringen, toerisme en welzijn.

Ik laat het artikel en kader met achtergrondgegevens onbesproken, want beide illustreren de preoccupatie van BP met de politiek. Ik constateer het elke keer weer: de krant beschouwt zich als de Vierde Macht in Thailand maar verwaarloost de huis-tuin-en-keuken journalistiek.

Meer weten? Lees Prayut denies Buri Ram trip ‘political en Regime cultivating ‘allies’ in Northeast.  (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Studente Bam slaat opnieuw toe

8 mei – Panida ‘Bam’ Yotpanya, de student die de fraude van een welzijnscentrum in Khon Kaen onthulde, slaat opnieuw toe met haar verzoek aan premier Prayut om een onderzoek te laten instellen naar Magic Skin, het bedrijf dat ondeugdelijke en niet door de FDA goedgekeurde cosmetica en voedselsupplementen verkoopt.

Panida’s onthulling leidde destijds tot een onderzoek door de PACC waaruit is gebleken dat tal van welzijnscentra in het land geld hebben achtergehouden uit een fonds dat bestemd is voor arme en behoeftige mensen. De aanleiding voor haar nieuwste actie komt voort uit haar werk als handelsvertegenwoordiger voor Magic Skin.

Gisteren leverden zij en honderd andere gedupeerden bij het Centre of Public Service van het Government House een petitie in met het verzoek om een onderzoek. Ze zeiden huidverzorgingsproducten van het merk Treechada, een van de merken van Magic Skin, te hebben aanbevolen en verkocht. Panida kon daar haar studie mee betalen. Ze zegt producten ter waarde van 429.000 baht te hebben aangeschaft en elke maand een winst van een paar duizend baht te hebben gemaakt.

In de petitie vragen de requestanten aan de autoriteiten om het vermogen van Magic Skin in beslag te nemen zodat na verkoop de opbrengst kan worden gebruikt om hen schadeloos te stellen.

Inval in vier cosmeticawinkels, actrice onder vuur
BP plakt er nog een bericht aan vast over de inval gisteren in vier grote cosmeticawinkels in Phitsanulok om na te gaan of ze producten van Magic Skin en de vermageringspil Lyn verkochten, die tot drie sterfgevallen zou hebben geleid [volgens de eerste berichten vier]. In één winkel werden voedselsupplementen van Magic Skin gevonden. De verkoop van nepproducten kan bestraft worden met een gevangenisstraf van zes maanden tot tien jaar en een boete van 5.000 tot 100.000 baht.

Actrice Ranee Campen, bekend uit de tv-serie Love Destiny, ligt onder vuur omdat ze overdreven advertenties heeft geplaatst over het gewichtsverlies product Be Curve, dat ze naar verluidt bezit. Het product is correct geregistreerd bij de FDA maar voor de advertenties is geen toestemming verleend. FDA adjunct secretaris-generaal Somchai zegt dat ze misleidend zijn.

Verkeersproblemen verwacht bij aanvang nieuw schooljaar

8 mei – De politie heeft de aannemers van nieuwe metrolijnen in Bangkok gevraagd tijdelijk zoveel mogelijk wegversperringen vrij te maken in verband met de verkeerscongestie die volgende week wordt verwacht wanneer de schoolvakanties voorbij zijn.

Elk jaar rijdt het verkeer aan het begin van het nieuwe schooljaar bumper aan bumper –  bekende knelpunten zijn de Phahon Yothin Road en wegen in Ramkhamhaeng en Lat Prao – , maar dit jaar wordt de situatie verergerd door de aanleg van de Orange metrolijn van Thailand Cultural Centre naar Min Buri. Sinds de grondwerkzaamheden eind vorig jaar begonnen is de verkeerscongestie toegenomen.

De eerste scholen gaan op 15 mei open. De Traffic Police Division zet de eerste week bij scholen in de buurt van grote wegen meer personeel in. Adjunct-commissaris Chiraphat van de gemeentepolitie heeft ouders gevraagd hun kroost zo snel mogelijk te laten uitstappen om te voorkomen dat het verkeer vertraagt.

Gisteren vergaderde de politie met de aannemers. Ze hebben alle medewerking toegezegd. De aannemer van de Yellow Line heeft beloofd de U-turn bij Lat Phrao soi 122, die vorige maand dicht ging, te heropenen. De MRTA heeft beloofd de planning voor de Orange Line aan te passen totdat de drukte voorbij is.

Kort nieuws dinsdag 8 mei

– De International Narcotics Control Board van de VN (INCB) waarschuwt voor de smokkel van carfentanil naar Thailand en de regio. Carfentanil is een verdovingsmiddel voor olifanten en andere grote zoogdieren, maar wordt nu gebruikt bij de productie van een nieuwe en krachtige drug. De drug wordt online verhandeld en momenteel per post verspreid in de VS en Europa.

De drugsdealers mengen carfentanil met heroïne om de werking te versterken, maar daardoor neemt het gevaar voor gebruikers toe. In de VS zijn vorig jaar 10.000 personen bezweken aan een overdosis.

De INCB heeft onlangs een overeenkomst met de Universal Postal Union gesloten over de verspreiding via brieven en e-handel pakketten. President Viroj hoopt dat daardoor de detectie en inbeslagname van de drug bevorderd worden. Maar carfentanil wordt via Dark Web markten verhandeld met gebruik van cryptovaluta waardoor het voor de autoriteiten bijna onmogelijk is de transacties te traceren.

– Het Government Lottery Office gaat vermoedelijk vanaf juni en wellicht later dit jaar bundels van vijf loten verspreiden in een poging de opgeschroefde prijzen van de loten te beheersen, die gokkers dit jaar al 40 miljard baht extra hebben gekost.

Een woordvoerder van het GLO zegt dat lotenverkopers regelmatig bundels verkopen tegen hogere prijzen dan door het kantoor vastgesteld. Van de 80 miljoen loten die aan de markt worden geleverd, worden 20 miljoen verkocht als bundels. Uit een opiniepeiling is onlangs gebleken dat 70 procent van de respondenten de maatregel steunt.

– Legerleider Chalermchai zegt dat het leger de NCPO blijft steunen. Intrekking van de steun is zaterdag tijdens een demonstratie op de Thammasat universiteit geëist door anti-coup/pro-verkiezingen demonstranten. Chalermchai wijst erop dat het land op weg is naar verkiezingen die voor februari gepland zijn.

De anti-regime groepen marcheren op 22 mei naar het Governement House tenzij de NCPO het veld ruimt en nog dit jaar verkiezingen uitschrijft. Op 22 mei is het vier jaar geleden dat het leger de macht greep.

– De gemeente Bangkok (BMA) opent eind juni een boomkwekerij om voor de duizenden bomen te zorgen die plaats moeten maken voor de aanleg van metrolijnen. De kwekerij wordt gevestigd op 85 rai in Nong Chok, een groene zone in het noordoostelijk deel van de stad. Over het verdwijnen van bomen wordt de laatste tijd steeds vaker geklaagd.

Volgens de BMA worden 3.723 bomen verwijderd voor de aanleg van vijf metrolijnen. Na verzorging in de kwekerij worden ze elders geplant. De gemeente heeft met de aannemers afspraken gemaakt over het weghalen van bomen. Ze dienen daarvoor toestemming te vragen en een vergoeding te betalen.

– Nationaal park Khao Laem Ya in Rayong heeft aangifte gedaan tegen zakenlieden die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de verontreiniging van het populaire Had Mae Rampueng strand, waar zwart stinkend afvalwater is aangespoeld. Badgasten mijden het strand.

Het water lijkt te zijn geloosd door enkele voedselverkopers en toeristenaccommodaties. Gisteren inspecteerden de directeur en personeel van het plaatselijk milieukantoor het strand. Ze troffen over een afstand van 2 km strand voedselverkopers aan. Sommige hotels leken rioolwater te hebben geloosd in het Sab Noi kanaal dat uitkomt op zee. Experts hebben watermonsters genomen.

– De negentien leden van een familie die onder hetzelfde dak leven als het aan rabiës overleden varken in Nakhon Ratchasima (zie Kort Nieuws van zondag) zijn gevaccineerd. De buren hoeven zich volgens Livestock personeel geen zorgen te maken want alle 200 honden en katten in het gebied zijn gevaccineerd. Non Fai, de naam van het zes maanden oude lievelingsdier, stierf als gevolg van een hondenbeet.

– Ruim duizend dorpelingen in Uttaradit hebben een petitie ondertekend tegen de geplande bouw van een energiecentrale gestookt op biomassa. Voor de bouw hoeven geen hoorzittingen te worden gehouden [geen details]. De bewoners vrezen voor stofoverlast op hun nabijgelegen akkers. Het stof valt op bladeren waardoor de fotosynthese wordt geblokkeerd. Dat zal leiden tot een lagere opbrengst en minder verdiensten. De petitie gaat naar het PM’s Office en het parlement.

– De eerste fase van klinische testen voor een betaalbare behandeling van hepatitis C heeft een hoog genezingsgehalte opgeleverd. Sinds 2016 wordt een gecombineerd medicijn van sofosbuvir en ravidasvir getest op 81 patiënten. 97 procent reageerde positief op de behandeling.

Thans kost een behandeling met een commercieel geregistreerd medicijn 40.000 baht. De combinatie kost 10.000 baht omdat ravidasvir, dat nog niet geregistreerd is, minder kost.

Binnenkort begint de tweede testfase met 300 patiënten. Die duurt vermoedelijk twee jaar. De medicijncombinatie kan ook HIV-patiënten helpen. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

– Een intern onderzoek van het ministerie van Onderwijs heeft aangetoond dat zeven hoge ambtenaren en pensioneerden betrokken waren bij de verduistering van 88 miljoen baht uit een fonds bestemd voor kinderen uit behoeftige gezinnen. Drie ambtenaren zijn al overgeplaatst in afwachting van verder onderzoek naar hun banden met de ontslagen adviseur Rojana die de verduistering heeft bekend. De vier anderen hadden geen banden met haar, maar keurden de aanvragen goed op basis van vervalste documenten. Niettemin hebben ze zich schuldig gemaakt aan plichtsverzuim. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

– 226 landloze boeren in Chaiyaphum, Buri Ram en Nakhon Ratchasima mogen bossen in gebruik nemen voor landbouw doeleinden, aldus minister Surasak (Milieu). Ze krijgen toegang tot vijf bosreservaten met een oppervlakte van 1.400 rai. Surasak maakte dat gisteren bekend voor aanvang van de mobiele kabinetsvergadering vandaag in Buri Ram. Hij denkt dat het besluit ook een eind kan maken aan de conflicten tussen boeren en overheidsdiensten.

Ook gisteren hebben bewoners, die gedupeerd worden door de bouw van de Pak Moon en Sirindhorn dam en bewoners die uit het Pibun Mungsaharn communitybos dreigen te worden gezet, premier Prayut gevraagd een oplossing te zoeken voor de problemen waarmee ze al jaren kampen. Door de bouw van de dammen is het inkomen uit de visserij sterk teruggelopen.  De gedupeerden vragen de overheidsdiensten al vijf jaar om hulp.

– Pheu Thai lid Watana Muangsook, fervent tegenstander van het regime, hekelt de NACC vanwege een onderzoek dat ze naar hem doet in verband met vermeende onregelmatigheden bij een project van goedkope woningen. De NACC heeft de zaak in 2008 overgenomen van het Assets Scrutiny Committee (ASC) nadat het opgeheven was. Het ASC werd na de coup van 2006 gevormd om onderzoek te doen naar corruptie waarin de verdreven regering Thaksin was verwikkeld.

De NACC heeft Watana gevraagd zich te melden bij het kantoor van de procureur-generaal, die hem morgen in staat van beschuldiging gaat stellen, aldus Watana. Naar de zaak wordt al 12 jaar onderzoek gedaan, alhoewel die volgens Watana helemaal niet ingewikkeld is. Als er een goede reden was geweest hem te vervolgen, had het besluit al veel eerder moeten worden genomen, vindt hij. Hij vermoedt dat de huidige actie van de NACC politiek gemotiveerd is.

– Laatste bericht. De Supreme Patriarch heeft beloofd dat monniken die de wet overtreden, worden gestrafd – uitzonderingen worden niet gemaakt. Ingewijden vermoeden dat hij reageerde op de verduistering van gelden uit het tempelfonds, waarnaar onderzoek wordt gedaan door de NACC, de Counter-Corruption Division van de politie en het NOB. De Supreme Patriarch deed zijn belofte tijdens een bijeenkomst met 200 monniken die een bestuursfunctie hebben. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

Nieuws van de website in 1 regel

• Arme student wil arme mensen helpen als plattelandsdokter, toegelaten tot CM universiteit
• Prayut krijgt warm welkom in Buri Ram
• Jomtien: Smerig zwart afvalwater jaagt strandgasten weg
• 100 jaar oude Royal Elephant Kraal in Ayutthaya wordt voor 30 mln opgeknapt
• Premchai’s vrouw houdt vol: Geconfisqueerde slagtanden legaal bezit
• Klokkenluider Panida uit Khon Kaen handelsvertegenwoordiger af voor Magic Skin
• NACC klaagt Thaksin aan wegens ambtsmisdrijf ivm met herstelplan voor TPI in 2003


 

Doi Suthep: De kou is uit de lucht

7 mei – De regering en actievoerders hebben zondag overeenstemming bereikt over het controversiële woonproject aan de voet van de Doi Suthep in Chiang Mai. Maar wat moet ik mij voorstellen bij de formulering dat ‘het gebied wordt teruggegeven aan het park’?

De 45 woningen en 9 flats voor rechters en juridisch personeel worden niet gesloopt, zoals de eis van de actievoerders luidde, maar welke bestemming ze dan wel krijgen blijft in het vage. Krijgt Thailand zijn eigen spookstad net als Doel in België?

Over de twee kantoorgebouwen en drie flats voor de region 5 van het Hof van Beroep hoefde niets te worden afgesproken want die staan op vlakke grond en niet in het bos op de helling, zoals de andere bebouwing. De geschorste bouw wordt wel afgemaakt om een schadeclaim van de aannemer te voorkomen. Dat is nog een maand werk.

Het woonproject en de manier waarop het tot stand was gekomen, heeft de afgelopen weken veel weerstand opgeroepen, met name de strikt formele opstelling van de rechterlijke macht. Zwartkijkers voorspelden zelfs dat het project de kop zou kunnen kosten van de regering. Maar dat gevaar is geweken: de kou is uit de lucht en dat is het goede nieuws van gisteren. (Bron: website Bangkok Post, 6 mei) (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Doi Suthep)

Regering trekt de knip open voor Buri Ram

7 mei – ’t Is ezeltje-strekje vandaag en morgen in Buri Ram, waar het kabinet een mobiele kabinetsvergadering houdt. Ze gaat 20,7 miljard baht toewijzen aan 21 ontwikkelingsprojecten in de provincie en omstreken op het gebied van infrastructuur, waterbeheer, grenshandel, investeringen, toerisme en welzijn.

Critici beginnen al weer te koeren dat het besluit tot doel heeft politieke steun te verwerven van de in die provincie grootste partij Bhumjaithai en co-oprichter Newin Chidchob. Een politicus die zijn sporen heeft verdiend en zich voornamelijk bezighoudt met de door hem gefinancierde voetbalclub, het voetbalstadion en motorcircuit.

Prayut begint zijn bezoek in buurprovincie Surin waar hij een kijkje gaat nemen bij de grenspost Chong Chom. Daarna mag hij in Buri Ram een vergadering voorzitten met autoriteiten uit de lower noordoostelijke provincies over economische en sociale ontwikkeling en ’s avonds ontmoet hij ‘gewone mensen’ in de Sroew Ground Walking Street.

Prayut houdt verder in de Chang Arena, de thuisbasis van FC Buri Ram, een toespraak over de regeringsplannen. Er worden 30.000 toehoorders verwacht, waaronder Newin, Bhumjaithai politici en partijleider Anuthin. Hij zal er aankondigen dat de luchthaven van Buri Ram een nieuwe terminal krijgt en dat de runway wordt verlengd om de motorfanaten te kunnen ontvangen die worden verwacht bij de internationale MotoGP races ergens tussen 2018 en 2020.

In tegenstelling tot zijn vorige trip naar Chon Buri in het Oosten vinden de gesprekken met Newin en Anuthin in het openbaar plaats. Daar sprak Prayut achter gesloten deuren met vertegenwoordigers van de Palang Chon partij en de Democraten, hetgeen leidde tot geruchten over de vorming van een mogelijke alliantie om Prayut na de verkiezingen te laten terugkeren als premier.

Vice-premier Somkid zegt dat de keuze is gevallen op Buri Ram omdat de provincie qua inkomen per hoofd van de bevolking een van de armste van het land is. ‘Het bezoek is niet politiek gemotiveerd.’

Regeringswoordvoerder Sansern heeft gereageerd op kritiek van Thaksin. De oud-premier die sinds 2008 in ballingschap leeft, waarschuwde onlangs in Singapore dat de regering alleen maar ‘grijze’ mensen aan zich weet te binden die afkomen op de aangeboden financiële voordelen. Thaksin zei: ‘Goede politici met degelijke politieke ideologieën worden er niet door verleid om zich aan te sluiten.’

Deze regering wil, aldus Sansern, capabele personen zoeken die de regering willen helpen om het land voorwaarts te brengen. Speciale voordeeltjes worden niet geboden. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

BP vandaag: 9 nieuws- en 3 achtergrondverhalen

7 mei – Na mij door dit politiek getinte nieuws te hebben geworsteld, neemt uw redacteur zijn zakjapannertje ter hand om het aantal nieuwsberichten en -verhalen in het nieuwskatern te tellen. Het zijn er 12, waarvan 3 zogeheten special reports (achtergrondverhalen).

Op pagina 2 een achtergrondje over de maatregelen van de gemeente Bangkok om het trottoir, zoals dat wordt genoemd, terug te geven aan de voetganger. Dus worden de straatverkoop en eetplekken aan banden gelegd of verhuisd. Er is al vaak eerder over geschreven: Bangkok dreigt zijn aantrekkingskracht te verliezen. Koudwatervrees, meen ik. Als het al gebeurt, komt het door smogvorming met dank aan het zich uitdijend verkeer.

Verder een achtergrondverhaal over de verkoop van illegale en ondeugdelijk cosmetica en voedselsupplementen, waartegen hard wordt opgetreden. En op pagina 4 een groot verhaal over de gezondheidstoestand van monniken en pogingen om hen gezonder te laten eten. Ze krijgen van gelovigen tijdens hun ochtendronde ongezond voer en ze krijgen te weinig lichaamsbeweging, waardoor bijvoorbeeld in het Noordoosten het aantal ziekenhuisopnames van monniken is toegenomen.

Op de voorpagina besteedt de krant aandacht aan het overleg over Doi Suthep maar dat bericht is identiek aan het websitebericht. Derde bericht op de VP: Op 1 juli wordt een nieuwe wet van kracht die het aantal buitenlandse werknemers bij bedrijven en industrieën beperkt tot 20 procent om Thaise werkers te beschermen en te voorkomen dat buitenlanders hun banen overnemen. Het Department of Employment gaat een database aanleggen van alle Thai die werk zoeken.

Thans zijn 39 beroepen taboe voor niet-Thai, maar MoU’s met Cambodja, Laos en Myanmar voorzien in vrijstellingen. Het Office of the Management of Foreign Workers’’ Employment werkt aan een herziening van de lijst van verboden beroepen. (Zie verder de pagina Migranten 2)

En de corruptie gaat maar door, nu met dekens

7 mei – Wat zou Thailand zijn zonder corruptie? Ik denk een saai land, maar wel een beter land. Ook vandaag in de krant weer een geval van corruptie bij de besteding van gelden uit welzijnsfondsen. In Sing Buri heeft de PACC aanwijzingen gevonden voor onregelmatigheden bij de aanschaf van dekens voor ouderen.

Het provinciaal centrum voor de behoeftigen kocht vorig jaar 500 dekens om in februari aan ouderen uit te delen, maar voor de dekens is te veel betaald: 400 baht in plaats van de marktprijs van 240 baht. [Wie zou het verschil in zijn zak hebben gestoken?] Bovendien waren de dekens van een ‘belachelijk armzalige kwaliteit’, aldus PACC secretaris-generaal Kornthip.

Sommige ‘gelukkigen’ hebben de PACC verteld dat ze de dekens slechts één keer konden gebruiken want na de eerste wasbeurt waren ze al versleten. Anderen zeiden de dekens niet te hebben gebruikt omdat het niet koud was. De PACC onderzoekt de besteding van de gelden, met name tijdens het huidige begrotingsjaar (1 oktober 2017-30 september 2018).

Eerder deze week maakte de PACC bekend haar onderzoek naar de verduisteringen door welzijnscentra te zullen uitbreiden. Onderzocht worden nog eens 28 organisaties die in het begrotingsjaar 2017 103,8 miljoen baht hebben ontvangen.

Het schandaal kwam in januari aan het licht toen stagiaires van de Maha Sarakham universiteit in Khon Kaen aan de bel trokken omdat ze gedwongen waren geweest kwitanties te vervalsen. Ze werkten op het Khon Kaen Protection for the Destitutes centrum. De directeur van het centrum is in maart ontslagen. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Corruptie 5)

Kort nieuws maandag 7 mei

– De NCPO bestudeert de speeches die zaterdag tijdens de demonstratie op de Thammasat uiversiteit zijn gehouden om te zien of ze in strijd waren met de wet. NCPO-woordvoerder Piyapong zegt dat elke speech onder de loep wordt genomen. De demonstratie was georganiseerd door een groep die zich People Who Want an Election noemt.

Piyapong zegt dat de leiders van de groep en de autoriteiten soepel samenwerkten. De leiders gaan voorstanders van de verkiezingen aanmoedigen een bijeenkomst op 22 mei in het Government House bij te wonen. Het is dan 4 jaar geleden dat het leger de macht overnam. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Net als corruptie lijkt gokken een chronisch probleem te zijn in Thailand, die velen in het verderf stort. De CSD treft voorbereidingen om paal en perk te stellen aan gokken tijdens de Fifa World Cup volgende maand. Een speciaal centrum is gevormd dat websites in de gaten gaat houden, gericht op jongeren, waarop een gokje kan worden gewaagd. Naar schatting zijn er daarvan 213.000, vaak met servers in het buitenland.

Ook op Facebook kan gegokt worden. Nagegaan wordt of de berichten in strijd zijn met de Gambling and Computer Acts. Tegen beheerders van social media pagina’s met promotie van voetbalgokken wordt opgetreden.

Uit onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid in maart is gebleken dat 50 procent van de Thaise bevolking zich overgeeft aan dit ijdele tijdverdrijf. 3,1 miljoen zijn jongeren. Daarvan zijn 207.000 gokverslaafd. Gokken op voetbal komt het meest voor.

Tijdens de Uefa World Cup in 2016 besteedden jongeren gemiddeld 2.000 baht per persoon aan gokken. Volksgezondheid ontdekte ook dat gokkers vaker drugs gebruiken, alcoholproblemen hebben, meer roken en vaker de hand aan zichzelf slaan dan niet-gokkers.

– De tweede voordracht voor de zeven tellende nieuwe Kiesraad is nog geen gelopen race. NLA whip-woordvoerder Jate zegt dat sommige kandidaten de selectie niet zullen overleven. Van de kandidaten zijn twee die in de eerste ronde zijn afgewezen en nu weer meedoen. Mogelijk hebben ze in de tussentijd hun kwalificaties ‘gerepareerd’ door bijvoorbeeld aandelen van de hand te doen.

– Laatste bericht. Bangkok treft preventieve voorbereidingen tegen overstromingen die deze maand door het TMD verwacht worden als gevolg van zware regenval. Volgens de TMD worden Bangkok en de noordelijke delen van het land van woensdag tot vrijdag getroffen door zware regens en donderbuien als gevolg van een hogedrukgebied uit China. Enkele delen van het Zuiden krijgen daarmee al te maken vanaf vandaag tot donderdag.

Gemeentewerkers gaan sloten uitbaggeren, rioolfaciliteiten schoonmaken en afval en onkruid weghalen op plaatsen waar ze de afvoer van regenwater blokkeren. Ook worden waterpompstations gecontroleerd. City Hall heeft de aannemers die waterpijpleidingen aanleggen, opgedragen het werk te versnellen.

Nieuws van de website in 1 regel

• Sukhumvit: Inval in bar Narz, 45 klanten onder invloed van ecstacy
• 60 wilde olifanten in Buri Ram foerageren buiten wildlife sanctuary
• Acht gewonden, van wie vijf ernstig, bij botsing van straatracers tegen pickup truck
• Politieofficier heeft zich opgehangen in hotel in Mae Sot
• Songkhla: Eén dode, twee gewonden bij botsing tegen vangrail en boom
• Min Buri: Zwitser (71) maakt fatale val van 7e verdieping, vermoedelijk suïcide
• Doi Suthep: Akkoord over huisvesting en kantoren; geen sloop wel herbebossing
• Lampang: Spaanse toerist sorry voor vlucht met paramotor boven tempel
• Kanchanaburi: Bewoners tegen mini-marathon door dorp


 

Klare taal met drie eisen op demonstratie

6 mei – Klare taal vandaag op de voorpagina van Bangkok Post. Een foto van 22×14 cm toont de actievoerders die gisteren op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit drie eisen stelden.

De verkiezingen moeten in november worden gehouden, de NCPO (junta) moet zich terugtrekken en als derde: het leger dient zijn steun aan de NCPO in te trekken. Wanneer aan deze eisen niet wordt voldaan, marcheren ze op 22 mei naar het Government House.

Sirawith ‘Ja New’ Seritiwat, leider van de Start Up People groep, zei dat verkiezingen onmogelijk zijn zolang de NCPO aan de macht is. ‘De deur is nog steeds op slot. De NCPO dient de politieke ban op te heffen zodat politieke partijen zich kunnen voorbereiden op de verkiezingen.’

Rangsiman Rome, leider van de Democracy Restoration Group, deed de belofte van de mars op 22 mei, wanneer het vier jaar geleden is dat het leger de macht greep. Ze gaan dan premier Prayut een bezoek brengen en dat zal niet bedoeld zijn om een kopje thee met hem te drinken. Wat wel, zei hij niet. Heel verstandig: je moet nooit al je kaarten op tafel leggen.

Het protest had een ludiek tintje door het oplaten van witte ballonnen met daarop een afbeelding van Prayut met lange neus in de rol van Pinokkio. Het is een verwijzing naar zijn ‘leugens’ over de verkiezingsdatum die enkele keren is uitgesteld, de laatste keer naar februari. Dan zouden alle vereiste organieke wetten van kracht moeten zijn.

Premier Prayut deed gisteren luchtig over de demonstratie. Niet anders dan andere keren, vindt hij volgens regeringswoordvoerder Sansern. Prayut had gezegd: ‘Ze [de demonstranten] hebben het recht hun mening te geven zolang ze geen onrust veroorzaken. De mensen willen vrede en orde in het land en in overeenstemming met de planning een stap doen richting verkiezingen. Alle partijen dienen dat in hun oren te knopen.’

Rest nog te melden dat de demonstratie volgens de politie 350 personen trok. De politie was op de campus aanwezig met 75 agenten in burger en buiten de campus met 75 geüniformeerde dienders. 450 agenten werden achter de hand gehouden.

Maar de politie hoefde niet in actie te komen, want volgens commandant Jakkrit van het politiebureau Chana Songkhram was er geen sprake van een politieke bijeenkomst (die verboden is) maar van een ‘verzameling speeches’. Ja, de autoriteiten laten zich niet provoceren.  (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Mager nieuwsaanbod met slechts zeven items

6 mei – Bangkok Post biedt vandaag in het nieuwskatern weinig leesvoer. De krant telt zeven (!) nieuwsberichten en -verhalen. Kan me niet herinneren dat het er ooit zo weinig waren. Pagina 2 is deze maal een advertentiepagina, waardoor de achtergrondpagina 7 Days is verhuisd naar de 4.

Op de voorpagina vier nieuwsitems en op pagina 3 drie. De meeste aandacht (qua lengte) krijgt de Doi Suthep affaire. Coördinator Thirasak van het netwerk dat zich verzet tegen de huizen en kantoren die zijn gebouwd aan de voet van de berg, is content met Prayut’s toezegging dat ze niet in gebruik worden genomen zolang de regering de kwestie probeert op te lossen.

Dat zei hij gisteren op een forum. Vandaag overleggen regeringsvertegenwoordigers onder leiding van minister Suwaphan (PM’s Office) met actievoerders over de toekomst van het complex. De tegenstanders pleiten voor sloop, de autoriteiten vinden dat kapitaalvernietiging en voormalig voorzitter Tortrakul van het Engineering Institute of Thailand heeft voorgesteld het hele zaakje te verhuizen. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Doi Suthep)

Don Muang New Market
Ook vrij veel aandacht krijgt de Don Muang New Market waar de politie illegale en ondeugdelijke cosmetica en voedselsupplementen heeft geconfisqueerd. De politie beschuldigt de ontwikkelaar en exploitant van de markt, Don Muang New Market Development Co, van vijf overtredingen: illegaal gebruik van een openbaar kanaal en wijziging en uitbreiding van gebouwen waarvoor geen toestemming was verleend.

Voormalig politieofficier Santhana, thans adviseur van de marktexploitant, die geprobeerd heeft de invallen op de markt te voorkomen is aangeklaagd voor belediging van een functionaris en obstructie van de politie. Hij en twee maatjes probeerden gisteren de politie tegen te houden bij het betreden van de markt.

Santhana zegt dat het bedrijf en de marktkooplui aangifte gaan doen tegen de politie omdat hun negotie is geschaad. Klanten zouden voordat de invallen plaatsvonden hun bestellingen hebben teruggetrokken. Donderdag leidde Santhana honderd marktkooplui die de politie dwongen te vertrekken omdat de markt particulier bezit is. Gisteren maakte hij op een persconferentie zijn excuses aan de bevolking voor drie ongeautoriseerde cosmeticafabriekjes die op de markt nep en ondeugdelijke producten hadden geproduceerd.

De markt kreeg de afgelopen vier dagen dagelijks bezoek van de politie. In beslag genomen zijn 207.000 stuks van de 1.408 illegale producten.

Kort nieuws zondag 6 mei

– Premier Prayut wil dat de term oppositiepartijen wordt veranderd in oppositie- en steunpartijen, zodat ze de regering medewerking [kunnen] verlenen bij enkele netelige kwesties met betrekking tot nationale belangen. Prayut lanceerde dit lumineuze idee vrijdagavond tijdens zijn wekelijks tv-praatje [een uiterst saaie opsomming van alle regeringsvoornemens en prestaties].

Prayut zei: ‘In zaken betreffende nationale strategie en hervormingsagenda’s dient de oppositie haar steun en samenwerking te verlenen, anders zal het het land niet lukken iets te bereiken en niet in staat zijn om op duurzame wijze te ontwikkelen.’

‘Politici en bevolking dienen hun manier van denken hierover te veranderen. De oppositie moet de regering op een contructieve wijze controleren en suggesties leveren op basis van feiten en het nationaal belang. Als dat succes heeft, zal het een cultuur van verzoening creëren die niet gebaseerd is op aanvallen of proberen voor eigen belangen te winnen waardoor suggesties en alternatieve gezichtspunten geen kans krijgen.’

Voormalig parlementslid Watchara (Democraten) zegt in een reactie dat Prayut verslaafd lijkt te zijn aan macht daar hij dingen wil doen die niet gebaseerd zijn op internationale gebruiken. ‘Prayut begrijpt het democratisch systeem niet. De regering steunen is de taak van coalitiepartijen, de taak van de oppositie is hun beleid en uitvoering te controleren.’

– Pheu Thai waarnemend secretaris-generaal Phumtham waarschuwt de Kiesraad voor overhaaste conclusies dat Thaksin de lakens uitdeelt in de partij. ‘Kan een simpel bezoek en ontmoeting met partijleden beschouwd worden als domineren? Dat dient zorgvuldig te worden bekeken.’

Phumtham reageert op uitlatingen van Kiesraadvoorzitter Supachai vrijdag dat partijleden voorzichtig moeten zijn wanneer ze outsiders ontmoeten. Ze mogen hen niet de agenda van de partij laten beïnvloeden of geld accepteren. Supachai zei dat naar aanleiding van berichten dat PT-ers Thaksin in Singapore zouden opzoeken. Thaksin en zusje Yingluck kwamen er donderdag aan en vertrekken vandaag weer.

Thaksin’s dochter Paenthongtarn plaatste gisteren een foto online van haar met haar vader, Yingluck en zus Pintongta. Ze schreef ‘Miss you so much – finally we met.’

– In Nakhon Ratchasima is gisteren een varken gevonden dat was bezweken aan rabiës. De doodsoorzaak is vastgesteld door het Veterinary Research and Development Centre in Surin. Het dier stierf twee weken nadat het door een hond was gebeten. Het risico van verspreiding is miniem omdat het dier bij de eigenaar thuis werd gehouden en niet op een grote boerderij.

Tot nu toe zijn in het hele land zes personen overleden aan rabiës. In 24 provincies heerst de ziekte.

Nieuws van de website in 1 regel

• Kiesraad weigert partijnaam Grin (grimas), oprichter stapt naar bestuursrechter
• Narathiwat: Duopassagier (42) dood geschoten, bestuurder motorfiets gewond
• Lange naam levert problemen op bij check-in op THAI-vlucht
• Nakhon Pathom: Dorpshoofd schiet zijn vrouw dood en geeft zich aan
• SUV stort van weggespoelde weg; inzittenden ongedeerd
• Buri Ram rolt de rode loper uit voor Prayut
• Actievoerders protesteren met Pinokkio ballonnen
• Cambodja zakt 10 plaatsen op World Press Freedom Index 2018


 

Hoofdredacteur Guru speelt voor Sherlock Holmes

5 mei – Da’s nou jammer: kan de foto niet laten zien van de twee cosplayers bij de editor’s note van Guru, het vrijdagmagazine van Bangkok Post, want die ontbreekt op de website. Eén imiteert aannemerstycoon Premchai Kamasuta, hij zit in dezelfde houding als waarop hij bij zijn arrestatie in Tungyai Naresuan Wildlife Sanctuary te zien was in de krant, dus met zijn benen wijd [zie bovenstaande archieffoto]. Voor hem op de grond ligt een speler die van top tot teen zwart is met witte strepen op zijn gezicht en het gedode luipaard uitbeeldt.

Kende het woord cosplay niet, het is een performance waarbij de deelnemers met kostuums en accessoires een bepaald personage of idee uitbeelden. In ruimere zin een soort gekostumeerd rollenspel buiten het podium om. Ik kende wel het tableau vivant (levend schilderij), populair aan het begin van de 20ste eeuw.

Hoofdredacteur Pornchai speelt in dit redactioneel voor Sherlock Homes. Ze noemt drie interessante ontdekkingen:
1 Op de sweater die Premchai bij zijn arrestatie droeg, zaten op de schouders bruine schouderstukken indentiek aan die op jachtvesten. ‘Gezien zijn rijkdom denk ik niet dat hij het jachtvest van iemand anders droeg.’

2 In zijn kantoor ligt een tijgervel gedrapeerd over zijn stoel, aldus Matichon on Line. De krant diepte een ongepubliceerde foto uit 1991 van Premchai op, waarop hij naast de stoel staat en met zijn elleboog op de leuning steunt. Het vel is van een Bengaalse tijger.

3 Premchai heeft de politie verteld dat hij pas één keer in zijn leven eerder in het reservaat was geweest, toen hij gearresteerd werd. Zijn eerste bezoek was 30 jaar geleden. Maar een foto op internet toont hem en gezelschap die er in 2016 kampeerden, twee jaar voor zijn arrestatie.

De foto was blijkbaar geplaatst door iemand uit zijn jachtgezelschap van februari dit jaar. Deze persoon antwoordde terloops op het commentaar van een vriend die zei dat ze er waren om te jagen. Dat maakt Premchai’s bewering dat hij verdwaald was toen hij gearresteerd werd, uiterst zwak. Premchai was geen nieuweling in het bos. (Bron: Guru, Bangkok Post, 4 mei) (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Stroperssage)

Van dit soort journalistiek, onderzoeksjournalistiek genoemd, kan ik genieten. Vaak is het eenvoudiger dan het lijkt. Pluimpje Pornchai!

Kiesraad waarschuwt Pheu Thai voor ontbinding

5 mei – In vette letters kopt Bangkok Post vandaag op de voorpagina: EC warns Pheu Thai it could face dissolution. Eerste gedachte van uw redacteur: Zó, dat is geen misselijk drieigement. Zou het ingefluisterd zjn door het anti-Thaksin kamp, want wat is de aanleiding?

Pheu Thai-leden zoeken Thaksin in Singapore op die er samen met zijn zusje Yingluck een conferentie bijwoont over cryptovaluta. De Kiesraad waarschuwt hen Thaksin niet toe te staan de partij te beïnvloeden, want daarop staat de strenge straf van ontbinding van de partij. Thaksin en Yingluck arriveerden gisteren in de stadsstaat en vertrekken morgen weer.

Kiesraadvoorzitter Supachai zei gisteren dat leden van een politieke partij uitermate voorzichtig moeten zijn wanneer ze buitenstaanders ontmoeten, dat wil zeggen niet-bestuursleden of leden. Ze moeten voorkomen dat die op wat voor manier dan ook het partijbeleid dicteren en ze mogen ook geen geld aannemen ter financiering van de partij.

De krant legt uit: Thaksin is technisch gesproken geen lid van Pheu Thai, alhoewel hij de partij Thai Rak Thai oprichtte, waarvan Pheu Thai de tweede reïncarnatie is. TRT evenals haar opvolger People’s Power Party werden beide ontbonden wegens verkiezingsfraude. Wanneer de Kiesraad kan bewijzen dat Pheu Thai zich laat beïnvloeden, wacht de partij hetzelfde lot.

De betrokken partijleden worden in dat geval uitgesloten van verkiezingen. Wanneer ze vervolgd worden, lopen ze het risico op een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar en/of een boete van 100.000 tot 200.000 baht.

Supachai zegt dat tot nu toe geen klacht is ingediend bij de Kiesraad. Eergisteren zei vice-premier Wissanu dat de NCPO geen bezwaar heeft tegen de bezoeken aan Thaksin en gisteren zei premier Prayut de juridische autoriteiten opdracht te hebben gegeven de zaak goed in de gaten te houden om te zien om iemand de wet overtreedt. Maar hij wees een suggestie af om sommige lieden een reisverbod op te leggen. ‘We kunnen niet te vaak orders geven.’

Prayut wilde gisteren niets zeggen over een mogelijk verband tussen het opduiken van broer en zus in Singapore en anti-coup/pro-verkiezingen actievoerders die vandaag op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit demonstreren.

Pheu Thai adjunct secretaris-generaal Chavalit zegt de redenen van de Kiesraadvoorzitter voor zijn waarschuwing te begrijpen, maar: ‘We hebben niets verkeerds gedaan. Het is voor partijleden normaal dat ze Thaksin, die ze respecteren, bezoeken wanneer hij in een land in de buurt van Thailand is.’ Volgens Chavalit heeft Thaksin enkele partijleden verzekerd dat hij niet op afstand PT’s zaken regelt. Hij zegt daarvoor niet goed genoeg op de hoogte te zijn van wat er in de Thaise politiek gebeurt.

Voormalig PT-parlementslid Somkid Cheukong denkt dat partijleden helemaal niet naar Singapore zullen vliegen, want ze hebben Thaksin al in Hong Kong ontmoet tijdens het Chinese Nieuwjaar. Thaksin, zegt hij, reist doorgaans voor zaken elke vijf of zes maanden naar Singapore en andere landen in de regio. Zijn huidige bezoek dient hetzelfde doel, maar hij zou ook gegaan kunnen zijn voor een medische controle. Volgens voormalig PT-parlementslid Samart vliegen enkele voormalige PT-parlementsleden dit weekend naar Singapore, ‘voor een privé bezoek’. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Het licht gaat uit in Lido

5 mei – Na 50 jaar sluit het vermaarde Lido Theatre eind deze maand de deuren. Daarmee komt een definitief eind aan het bestaan van klassieke filmtheaters. Twee gingen Lido voor: het Siam Theatre brandde tijdens de politieke ongeregeldheden in 2010 af en Scala sloot in 1969.

Voor portier Somsak Wongyadaeng (foto) die vanaf 1988 aan de deur stond, betekent de sluiting dat hij op zoek zal moeten gaan naar een andere werkgever. Voordat hij bij Lido kwam, had hij gewerkt bij de legendarische vorstelijke bioscoop Chalermchai die in 1989 werd gesloopt. Ook voor operateur Sarot (20 jaar in dienst) en kassière Usa Methanontpaisal (30 jaar in dienst) valt het doek.

Toen Usa begon, schreef ze de stoelnummers nog met de hand op de kaartjes. Vaste bezoekers van Lido herinneren zich haar als een goedgemutste tante die geduldig blijft wanneer klanten lang over het uitzoeken van een stoel doen. ‘Als de bioscoop stopt, stop ik ook. Ik heb dit werk lang genoeg gedaan.’ (Bron: Bangkok Post, 4 mei)

Vette oogst aan illegale producten op Don Muang markt

5 mei – De voorpagina van BP wordt vandaag gedomineerd door een fotostrip van 14,5×34 cm met cosmetica en voedselsupplementen die op een markt bij luchthaven Don Mueang in beslag zijn genomen. Ze zijn niet geregistreerd bij de FDA, voorzien van vervalste FDA goedkeuringslabels en ondeugdelijk.

Het was gisteren de derde keer dat de politie, 300 man sterk, de markt bezocht. Behalve de producten vond de politie ook drukpersjes, stickers en andere apparatuur om nep labels te produceren.

RTP adjunct-hoofdcommissaris Wirachai zegt dat in 113 van de 223 verkooppunten op de markt illegale producten zijn ontdekt. Enkele fungeerden als fabriekjes waar de producten werden geproduceerd en verpakt. De komende dagen brengt de politie een bezoek aan achttien verkooppunten waarvoor nog huiszoekingsbevelen moeten worden verstrekt. In de tussentijd blijven ze gesloten. Na de luchthavenmarkt komen andere markten aan de beurt.

Wirachai ontkent dat politieagenten steekpenningen hebben gevraagd van de verkopers. Markten in het district Don Muang zouden nog steeds illegale producten verkopen. In de media zijn berichten verschenen dat verkopers door agenten zijn gewaarschuwd voor de invallen, zodat ze hun producten konden verstoppen. Wirachai belooft tegen de agenten juridische actie te nemen wanneer dat gebeurd is.

De zaak kwam aan het rollen na een inval op 22 april in een fabriek in Pathum Thani, naar verluidt verbonden met acht verdachten die producten van Magic Skin Co verkochten met verschillende merknamen en voorzien van een vervalst of verkeerd FDA-certificaat. Op 24 april deden politie en FDA een inval in cosmetica bedrijf POS Cosmetics (Thailand) in Samut Sakhon. Dit bedrijf was een van de vijf bedrijven die de producten voor Magic Skin verkochten. Van de vermageringspil Lyn (geen product van Magic Skin) wordt vermoed dat die geleid heeft tot vier sterfgevallen (zie het bericht van 1 mei).

Politie pakt taalscholen met spookstudenten aan

5 mei – Follow-up op de berichtgeving over het gesjoemel met studentenvisa. De politie gaat volgende week enkele internationale en taalscholen aanklagen die visadocumenten voor buitenlanders vervalsen.

Ze verstrekken certificaten waaruit blijkt dat ze studeren, terwijl dat helemaal niet geval is. Daardoor kunnen de buitenlanders langer legaal in het land blijven dan op een toeristenvisum. Tussenpersonen en enkele agenten van Immigration helpen daarbij een handje. Adjunct-hoofd Surachate van het Tourist Police Bureau zegt niet te weten wie dat zijn: ‘Daarom nemen we tegen de scholen actie.’

De actie is een vervolg op de aanhouding van 64 buitenlanders op 125 locaties die een ED-visum bezaten tijdens een operatie die bekend staat als X-Ray Outlaw Foreigners. Daarbij werden ook buitenlanders aangehouden, die illegaal het land waren binnen gekomen. Met name Afrikanen gebruiken de visum-truc. Eerder hield de politie zogeheten romance-scammers aan, lieden die alleenstaande Thaise vrouwen geld afhandig maken door te veinzen dat ze op hen verliefd zijn. Ook zij waren in het bezit van een studentenvisum.

De operatie X-Ray Outlaw Foreigners is inmiddels een jaar aan de gang. Tot nu toe zijn 1.088 verdachten aangehouden.

Kort Nieuws zaterdag 5 mei

– Vijf jaar nadat het ministerie van Justitie de Registration of Civil Partnership wet heeft voorgesteld, lijkt er eindelijk schot te komen in een wettelijke regeling om partners van hetzelfde geslacht meer rechtszekerheid te bieden. Nog geen huwelijk, maar een geregistreerd partnerschap naar Frans model. Gisteren heeft een commissie die het wetsvoorstel onder de loep heeft genomen, het groene licht gegeven. Naar verwachting wordt de wet eind dit jaar van kracht.

Het geregistreerde partnerschap werd voor het eerst in 2004 in Engeland geïntroduceerd. Frankrijk volgde in 2009 met de Pacte Civil de Solidarité. Vijftig landen hebben inmiddels wettelijke regels.

Directeur Kerdchoke van het Department of Rights and Liberties Protection zegt dat verdere discussies nodig zijn over de rechten die partners aan de  regeling kunnen ontlenen. De commissie gaat daarover regelmatig vergaderen.

Suphanee Pongruangpon, functionaris voor goed bestuur, mensenrechten en seksuele oriëntaties bij het UN Development Programme in Bangkok, vindt het moeilijk de reactie van de bevolking te voorspellen. Uit een studie van de Mahidol universiteit blijkt dat de meeste respondenten het liefdesleven van niet-hetero paren niet erkennen.

– Op luchthaven U-tapao in Rayong zijn gisteren drie busroutes geopend naar Chon Buri, Chanthaburi en Trat – ik meldde het al in Nieuws van de website in 1 regel. Aan hoofd Sanith van het Land Transport Department de eer om het startsein te geven.

De nieuwe diensten maken deel uit van een campagne van het ministerie van Transport om dit jaar op alle 34 Thaise luchthavens busvervoer te introduceren. Thans beschikken 22 luchthavens over busverbindingen. Eind deze maand komen Nakhon Si Thammarat, Surat Thani en Trat aan de beurt. U-tapao wordt beschouwd als belangrijk transportknooppunt voor de ontwikkeling van de Eastern Economic Corridor (EEC).

De middelgrote bussen tellen 19 zitplaatsen. Ze zijn uitgerust met GPS en een automatisch remsysteem. Op elke route rijden elke dag vier bussen. De dienstregeling wordt afgestemd op de veertig vluchten per dag. Vorig jaar verwerkte de luchthaven 1 miljoen passagiers. Dit jaar wordt het dubbele aantal verwacht. In januari gaat de nieuwe terminal open, die nu deels in gebruik is. Dan kan U-tapao 3 miljoen passagiers per jaar aan.

– Actievoerders tegen het controversiële huisvestingsproject aan de voet van de Doi Suthep bereiden zich voor op harde onderhandelingen met overheidsvertegenwoordigers morgen over de toekomst van de woningen en kantoren. Ze krijgen een steuntje in de rug van stadsgenoten die groene linten aan bomen hebben opgehangen, waaronder de bomen langs de stadsgracht. Eigenaren van winkels en woningen, openbaar vervoerders en automobilisten is gevraagd hun steun op dezelfde wijze te verlenen. Minister Suwaphan (PM’s Office) heeft de leiding van de regeringsdelegatie.

De actievoerders eisen de sloop van de 48 woningen, maar dat lijkt een onhaalbare eis. Voormalig voorzitter Tortrakul van het Engineering Institute of Thailand stelt voor de huizen te verplaatsen in plaats van te slopen. Thailand heeft daarvoor de know-how, zegt hij. Behalve de 48 huizen gaat het om drie flats en twee kantoren. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Doi Suthep)

– Het ministerie van Onderwijs begint een disciplinair onderzoek naar zeventig functionarissen die mogelijk betrokken waren bij de aanschaf in 2014 en 2015 van 5.000 CCTV-camera’s ad 405 miljoen baht voor 1.092 scholen in de zuidelijke provincies Yala, Pattani, Narathiwat en Songkhla.

Het ministerie is getipt door een groep onderwijzers. Ze zeggen dat de specificaties gemanipuleerd zijn. Twaalf bedrijven namen deel aan de inschrijving, vier werden geselecteerd hoewel die veel meer rekenden dan de andere en de marktprijs.

Naast dit onderzoek gaat het ministerie ook onderzoek doen naar de aanschaf van multi-purpose daken ad 62 miljoen baht voor elf scholen in het diepe Zuiden. Het gaat om koepelvormige daken boven sportvelden. De winnaars waren computerbedrijven, geen bouwbedrijven. Ook zij rekenden meer dan de marktprijs. Aan de inschrijving namen spookbedrijven deel om het proces legitiem te laten lijken. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

– Pagina 3 opent met een nieuwsverhaal over de bomaanslagen en brandstichtingen die gisteren enkele districten in het Zuiden hebben geteisterd, maar waarbij gelukkig geen slachtoffers zijn gevallen. Ik zie er vanaf ze allemaal te noemen; u kunt er zich wel een voorstelling van maken (of niet).

Op verschillende plaatsen zijn spandoeken opgehangen met een aanval op de regering en ‘Siam’, de historische naam van Thailand. De verzetsstrijders hadden het met name gemunt op nutsvoorzieningen, zoals elektriciteitsmasten en telecommunicatie transmissie palen.

De gecoördineerde aanvallen waren de eerste van dit jaar. Vermoed wordt dat ze een vergeldingsactie waren voor de veroordeling van elf sleutelfiguren uit zuidelijke verzetsgroepen maandag tot levenslang en de doodstraf. Vorig jaar waren aanvallen sporadisch.

– De kabinetsvergaderingen volgende week in Surin en Buri Ram hebben geen politiek doel, zegt premier Prayut. Hij kan politici niet verbieden hem te verwelkomen, maar prioriteit heeft het ontmoeten van bewoners en luisteren naar hun wensen en verlangens.

Prayuts verwijzing naar politici heeft te maken met de beschuldiging dat een door het leger gesteunde partij in oprichting is, die hem na de verkiezingen wil laten terugkeren als premier. Prayut zou het bezoek misbruiken om daarvoor steun te verwerven.

– De politie is vandaag op volle sterkte om de rally op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit in de gaten te houden. Daar wordt een anti-coup/pro-verkiezingen demonstratie gehouden. Ook agenten in burger houden een oogje in het zeil. Prayut heeft de demonstranten gewaarschuwd de roadmap naar de verkiezingen niet in gevaar te brengen.

De demonstranten willen dat dit jaar nog verkiezingen worden gehouden, maar de regering houdt vast aan februari. Omdat de rally plaatsvindt op een niet-openbaar terrein hoefde er geen toestemming voor te worden gevraagd op basis van de Public Gathering Act van 2015.

P-Move vraagt de regering om de terugkeer van het grondbeleid van de regering Abhisit dat voorzag in de verstrekking van gemeenschappelijke grondaktes aan arme en behoeftige mensen. Honderd P-Movers deponeerden dat verzoek gisteren in de vorm van een petitie bij het ministerie van Milieu. Coördinator Boon zegt dat het destijds door Abhisit geformuleerde beleid een duurzame wijze is om bosland te verspreiden onder arme mensen, zodat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

De regering Abhisit verleende de eerste grondakte die voorzag in het gebruiksrecht, in 2011 aan een tambon in Nakhon Pathom. Nadat de Democraten in de verkiezingen waren verslagen, werd het project door de regering Pheu Thai beëindigd.

Boon zegt: ‘Het is teleurstellend dat zo’n goed en duurzaam beleid voor grondgebruik is beëindigd. Slechts drie gemeenschappen hebben ervan geprofiteerd. Ze zijn sterk en bloeien nu. Al enkele jaren staan 400 gemeenschappen op de wachtlijst.’

De huidige regering heeft 3,4 miljoen rai aan aangetast bos aan arme mensen toegewezen. Vorig jaar maakte het RFD bekend 625.000 rai in 58 provincies aan arme mensen te hebben toegewezen. Maar Boon zegt dat de toewijzing van de regering niet duurzaam is. Gebruikers krijgen geen legale verblijfsrechten. Alle beslissingen worden genomen door een gouverneur of daarvoor benoemde functionaris.

– Minister Prawit ontkent mediaberichten dat hij tijdens zijn bezoek aan de VS eind vorige maand gesproken heeft over wapenaankopen. ‘We hebben geen geld. Hoe kunnen we dan aankopen zelfs maar overwegen?’

Prawit sprak in de VS met zijn Amerikaanse counterpart US Secretary of Defence James Mattis, maar zij babbelden over toekomstige militaire samenwerking. Prawit was in de VS op uitnodiging van het Pentagon.

– De Thai Citizen Power Party (TCP) stelt voor een unie van politieke partijen te vormen om een outsider premier uit de volgende regering te houden. Kiezers hebben de indruk dat ze uiteindelijk geen andere keuze hebben dan met een buitenstaander genoegen te nemen.

De TCP heeft zich onlangs geregistreerd bij de Kiesraad. De partij wordt geleid door Samphan Lertnuwat, voormalig parlementslid van de Samakkhi Tham Party en voormalig staatssecretaris van Handel. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Nieuws van de website in 1 regel

• Expedia: Grootste ergernis in vliegtuig zijn ‘stoel schoppers’
• Expedia: Thai meest frequente luchtreizigers: 10,1 vluchten per jaar
• Prawit: Geen bezwaar tegen bezoek PT-leden aan Thaksin in Singapore
• Stiefzoon Korn aangehouden voor bezit 0,92 gram cocaïne
• Politie blijft speuren naar illegale huid- en voedselproducten op Talat Mai Don Muang
• Vakantiebeurs moet binnenlands toerisme stimuleren
• 18-20 mei: Great Mekong Bike Ride
• Dusit Int opent hotel op Phu Quoc in Vietnam
• Samut Prakan: Motorfietser gewond door vallende kabel, de derde in 10 dagen, 1 fataal
• Chiang Mai kleurt groen met groene linten aan bomen langs de stadsgracht
• Zondag overleg regering en bewoners over woningen en kantoren op Doi Suthep
• Zuiden: Bomaanslagen op nutsvoorzieningen en brandstichtingen
• Districtshoofd in Lop Buri betaalt bewoners voor ruiming duiven, die maar raak poepen
• Strijd over leerplannen laait op; onderwijsraden gekortwiekt door Onderwijs
• Drie busroutes geopend van U-tapao naar Trat, Ranong en Chonburi
• Thailand topbestemming voor Japanse Mice-organisatoren


 

Honderd aardappeltelers opgelicht; DSI gevraagd om onderzoek

4 mei – Voor de opening van Nieuws uit Thailand neem ik vandaag mijn toevlucht tot pagina 4 die opent met een verhaal over de oplichting van aardappeltelers. Tenslotte kom ik uit het land van Van Gogh’s vroege werk De aardappeleters en ondanks de opmars van pasta’s in Nederland geef ik de voorkeur aan een lekkere bloemige aardappel van Hollandse bodem.

De oplichting heeft betrekking op een bedrijf dat boeren heeft wijsgemaakt dat het 400.000 baht zou betalen wanneer ze 40.000 baht investeerden in 1 rai met Japanse sweet potatoes (foto). Na 45 dagen zou de kassa gaan rinkelen, maar ze moesten wel even de aardappelzaden ad 10 baht [per?] van het bedrijf kopen en aardappels van 30 cm leveren.

Flinke joekels, daar kan ons bintje niet tegenop. Qua lengte dan, qua smaak weet ik niet want ik heb die Japanners nog nooit gegeten.

Boeren die anderen wisten over te halen om in 30 tot 35 rai te investeren, werden benoemd tot groepsleider. Het bedrijf beloofde tevens de aanbetaling voor zijn rekening te nemen bij de aankoop van een pickup truck. De boeren zouden door twee managers van het bedrijf worden getraind om de aardappel te telen.

U begrijpt het al: het bedrijf hield de hand op de knip en beweerde eerst de kwaliteit van de aardappelen te moeten controleren. Op Line melddde het bedrijf dat het van 1 tot 6 mei was gesloten. Of het nog steeds onbereikbaar is, vermeldt het bericht niet.

Boerin Thanchanok uit Lop Buri en boer Sombat uit Phitsanulok hebben gisteren bij de DSI een petitie ingeleverd, ondersteund door veertig boeren, waarin ze om een onderzoek vragen. De petitie ging vergezeld van het vermeende marketingplan van het bedrijf.

Thanchanok zegt dat honderd boeren in 25 provincies gedupeerd zijn. Sombat was een van de eerste boeren in Phitsanulok die voor het aanbod bezweek. Hij haalde kennissen en andere boeren met 30 rai over om mee te doen.

In Nakhon Sawan investeerde een boerin 70.000 baht in een veld van 1 rai. Ze had 120.000 baht moeten ontvangen, maar kreeg slechts 70.000 baht plus 7.000 baht voor brandstofkosten. Het bedrijf zei dat haar aardappels verrot waren.

Snelle actie tegen misleidende reclame

4 mei – Ik blijf de voorpagina nog even mijden want die heeft een hoog P-gehalte – als u begrijpt wat ik bedoel. Pagina 3 opent met een follow-up op de illegale en potentieel gevaarlijke voedselsupplementen en cosmetica, voorzien van vervalste FDA goedkeuringslabels.

Televisiewaakhond NBTC en de Food and Drug Adminstration (FDA) denken een manier te hebben gevonden om misleidende reclame voor die producten op de televisie en social media te weren en ervoor te zorgen dat celebs (sterren) zich strikt aan de regels houden wanneer ze de producten aanbevelen.

Ze zijn het gisteren eens geworden over ‘fast-track regulatory enforcement’, aldus NBTC secretaris-generaal Takorn. Vanaf vandaag worden zes functionarissen van de FDA in het hoofdkantoor van de NBTC gestationeerd om de reclames te controleren. Takorn zegt dat ze na ontdekking binnen één dag verwijderd kunnen worden. De NBTC kan de reclames tijdelijk schorsen totdat de subcommissie consumentenbescherming een finale beslissing heeft genomen. Het hele proces neemt 45 tot 60 dagen in beslag.

De makers van de misleidende reclames, dit ter beoordeling van de FDA, kunnen beboet worden met maximaal 5 miljoen baht. Als ze de wet blijven overtreden, krijgen ze een boete van 100.000 baht per dag. Mocht u het vergeten zijn: het gaat om producten van Magic Skin met verschillende merknamen en de vermageringspil Lyn. (Zie het bericht van gisteren En toen was er koffie)

Discussie over trekken van overlopers houdt niet op

4 mei – En dan nu met frisse tegenzin naar de voorpagina, die in de opening meldt dat vice-premier Somkid coy (schuchter, bedeesd) reageert op de jacht op veteraan politicus Newin Chidchob, kernlid van de Bhumjaithai partij. Het regime zou proberen hem volgende week wanneer het kabinet in Buri Ram vergadert, in haar schoot op te nemen, een benadering door Somkid ‘heel verouderd’ genoemd.

Somkid hekelt de politieke partijen die de regering hebben gekritiseerd voor het ‘stropen’ van leden. ‘Ze dienen zich te concentreren op het formuleren van beter beleid om bij de verkiezingen van februari kiezers te trekken. Ze kunnen hun tijd beter gebruiken om na te denken over welk beleid ze willen voeren om nationale verzoening tot stand te brengen in plaats van anderen kwalijk te nemen dat ze hun leden afsnoepen, want dat is onzin.’

Somkid heeft met name kritiek op Pheu Thai zwaargewicht Sudarat die een vergelijking trok met een vacuümwagen. ‘Ze dient beter te weten.’ Sudarat zei dat in reactie op Prayut’s opmerking dat hij geen stofzuiger is, dus kan politici niet opzuigen zoals beweerd. ‘Als Prayut geen stofzuiger is, is hij misschien een yellow truck’ waarmee ze doelde op de wagens met mobiele toiletten.

De kabinetstrip naar Buri Ram ligt onder vuur omdat die een poging zou zijn steun te verwerven voor premier Prayut wanneer hij mocht besluiten zijn macht na de verkiezingen te willen continueren als outsider premier. Het kabinet vergadert in het door Newin gebouwde voetbalstadion, thuisbasis van de succesvolle FC Buri Ram, ook zijn eigendom, en wordt naar verwachting door 30.000 belangstellenden gevolgd. Maandag vergadert het kabinet eerst in buurprovincie Surin. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Dag vd Persvrijheid, maar Thaise media blijven geketend

4 mei – Donderdag was de internationale Dag van de Persvrijheid, maar de vlag werd niet uitgestoken. Daar was ook geen reden voor want de Thaise media zijn allesbehalve vrij. De mediaorganisaties grepen de dag aan om maar weer eens de NCPO te vragen alle aankondigingen en orders die de mediavrijheid beperken, in te trekken. Ze deden die oproep tijdens een bijeenkomst in het TJA-hoofdkantoor. In bijgaand kader staan ze keurig opgesomd.

‘Sinds de NCPO aan de macht kwam, hebben we die oproep gedaan, maar dit jaar is anders daar het land vasthoudt aan de roadmap naar de verkiezingen’, zegt voorzitter Pramed van de Thai Journalists Association (TJA).

De TJA, Thai Broadcast Journalists Association en de Online News Providers Assocation vragen de politieke partijen mediahervormingen tot stand te brengen wanneer ze de nieuwe regering vormen. En ze vragen de bevolking geen nepnieuws te verspreiden.

NCPO-woordvoerder Winthai is al weer in de verdediging geschoten. De orders van de NCPO hebben geen gevolgen voor de ‘oprechte’ media, maar alleen voor de media die informatie verdraaien, paniek zaaien bij de bevolking en rust en orde beïnvloeden. ‘De orders en aankondigingen vragen voornamelijk om medewerking. Ze bestaan nu maar de media kunnen nog steeds normaal functioneren.’

Een tweede bijeenkomst werd gisteren gehouden bij de Foreign Correspondents’ Club of Thailand met als thema ‘Keeping Power in Check: Media, Justice and the Rule of Law’. Programma manager Yingcheep van Internet Dialogue on Law Reform (iLaw) had met name kritiek op aankondiging nr 97 (zie kader). Die bedreigt de persvrijheid omdat ze de regering toestaat in de print en audiovisuele media in te grijpen wanneer ze de indruk heeft dat die de geloofwaardigheid van de NCPO ondermijnen. Yingcheep zegt dat de NBTC 52 maal media heeft vervolgd die kritisch over de regering berichtten met als bekendste de schorsing van Peace TV en Voice TV.

94 personen zijn aangehouden wegens opruiing. Eén verdween zeven jaar achter de tralies, de helft stond terecht voor de krijgsraad. Maar dat waren geen journalisten, dus wat die mededeling in dit bericht doet, ontgaat me.

Kort nieuws vrijdag 4 mei

– In een ananasboomgaard in Sam Roi Yot, dichtbij nationaal park Kui Buri (Prachuap Khiri Khan) is een olifanten stier van 5 à 10 jaar gevonden. Het dier was waarschijnlijk al enkele dagen dood want het lijf begon al te ontbinden. Op het onderlichaam van het dier is een wond van 5 tot 8 cm gevonden, maar waar die op wijst is nog niet bekend. Dierenartsen van de NPD hebben weefselmonsters genomen om de doodsoorzaak te kunnen vaststellen.

In Kui Buri zijn de afgelopen zeven jaar zes dode olifanten gevonden en twee in de laatste vijf maanden. Vorige maand werd een olifant geëlektrocuteerd in een boomgaard in Chon Buri, maar dat wel een flink stuk verder.

– Het panel dat als taak heeft de nieuwe Kiesraad commissarissen te kiezen, heeft zijn huiswerk af. Het draagt vijf ‘gekwalificeerde experts’ voor, waaronder een wetenschapper en een hoge ambtenaar, om zitting te nemen in de zeven leden tellende Kiesraad.

En nu maar hopen dat deze voordracht de zegen krijgt van het parlement, want de vorig werd afgewezen. Twee van de nominaties zijn voorgedragen door de rechters van het hooggerechtshof. Het zijn dezelfden als de vorig keer, maar deze keer vond de stemming niet achter gesloten deuren plaats. Een van de vijf is een voormalige Thaise ambassadeur in Nederland. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Betrokken overheidsdiensten hebben van vice-premier Chatchai de opdracht gekregen preventieve maatregelen tegen overstomingen te nemen. Uiterlijk 21 mei moeten ze worden voorgelegd aan de premier. Na goedkeuring worden alle plannen deze maand uitgevoerd. Het bericht somt 25 provincies op die vanaf juni tot december het risico van overstromingen lopen.

Dit jaar was het eerste jaar waarin geen gebieden uitgeroepen zijn tot droogtegebieden. Chatchai schrijft dat toe aan het goed geïntegreerde waterbeheersplan van de regering. De hoeveelheid regen die dit jaar valt, komt overeen met die van 2014.

Secretaris-generaal Somkiat van het Office of the National Water Resources zegt dat voor alle stuwmeren en reservoirs passende preventieve maatregelen moeten worden genomen. Het waterniveau in honderd kleine reservoirs wordt in de gaten gehouden. Volgens de ONWR staan de 60 reservoirs in het Oosten en Noordoosten voor 80 procent vol.

Om overstromingen in het zuiden van de Central Plains te voorkomen, zijn dertien rijstvelden beschikbaar om water naar om te leiden. Ze hebben een capaciteit van 2 miljard kubieke meter water.

Het TMD voorspelt dat de regen in juni twee weken stagneert en van juli tot oktober weer terugkomt. Om overstromingen te voorkomen dienen de grote stuwmeren water te lozen en middelgrote dienen hun opslagniveau terug te brengen naar 60 tot 80 procent van de totale capaciteit.

– De politie heeft in Chaiyaphum een 57-jarige Noorse man aangehouden die in het bezit was van kinderporno. Volgens een bron is hij HIV-positief. In eigen land wordt de man gezocht voor drugshandel en elf gevallen van seksuele intimidatie van minderjarigen. Daarvoor heeft een Noorse rechtbank hem al veroordeeld, maar hij ontvluchtte het land en trouwde met een Thaise. De politie heeft Immigration gevraagd zijn visum in te trekken en hem uit te wijzen.

– De NCPO heeft gisteren vijf personen overgedragen aan de CSD die iets te maken hebben met de vorige maand in Pathum Thani gevonden Powergel explosieven. Ze waren aangehouden toen bij een controle in Thanyaburi op de laadbak van een pickup truck 1.800 gel blokken in kartonnen dozen werden gevonden. De explosieven worden doorgaans gebruikt in de mijnbouw, bij de aanleg van tunnels en afgravingen.

Een van de verdachten is een politieofficier uit Phuket. In zijn huis zijn ammoniumnitraat kunstmest en nog meer powergel gevonden. Onderzocht wordt of de vondst verband houdt met het zuidelijk geweld.

– De PACC breidt haar onderzoek naar de verduistering van gelden door welzijnscentra uit met een onderzoek naar 28 organisaties die in 2017 103,8 miljoen baht hebben ontvangen. Het gaat om twee centra voor behoeftigen, vijf provinciale kantoren voor de bescherming van armen, twee dorps coöperatie coördinatiecentra, negen zelfhulp projecten en tien ontwikkelingscentra voor hooglandbewoners.

Vrijdag zei de PACC te verwachten 189 personen te ondervragen over hun vermeende betrokkenheid bij drie staatsprojecten: het welzijnsproject voor gedepriveerden en HIV patiënten, het zelfhulp gemeenschapsproject en het dorps coöperatieproject. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

– Een man (25) uit Kalasin die een foto gebruikte van de voorzitter van het GLO-bestuur om Facebook gebruikers geld afhandig te maken, is woensdag in Nakhon Ratchasima aangehouden. De man was al eerder in een andere fraudezaak gearresteerd, maar vrijgelaten op borgtocht.

Hij beheerde een Facebook account genaamd Huay Lap Wongnai Huay Pramuni (geheime exclusieve loterijnummers verkregen door biedingen). De man maakte mensen wijs dat het GLO hem twee en drie-cijfer loten had verstrekt waarop prijzen zouden vallen. Deelnemers moesten 50.000 baht betalen om van zijn dienst gebruik te kunnen maken.

– Het Constitutionele Hof heeft de NCPO om een nadere toelichting gevraagd over de eis dat leden van politieke partijen hun lidmaatschap dienen te bevestigen, een eis die tot een grote kaalslag in de ledenbestanden van de vier grote partijen heeft geleid, zoals eerder gemeld. Het Hof had al andere diensten om commentaar te gevraagd. De NCPO heeft een week gekregen om te reageren, maar vice-premier Wissanu heeft om meer tijd gevraagd. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Vanaf augustus is het niet meer nodig bij de aanvraag van documenten een kopie te overleggen van het identiteitsbewijs en woningeigendomspapieren. In plaats daarvan zijn de gegevens elektronisch opvraagbaar. Eind van de maand komt een app beschikbaar genaamd Citizeninfo met informatie over welke documenten nodig zijn.

Nieuws van de website in 1 regel

• Dure woningen in centrum Bangkok in trek bij Chinezen
• Chearavanont (Charoen Pokphand) nog steeds rijkste familie met 938 miljard baht
• 200 kilo samengeperste marihuana onderschept aan de Mekong-oever
• Suvarnabhumi: Chinees aangehouden voor diefstal in vliegtuig
• Fietspaden rond Suvarnabhumi vanaf maandag elke dag geopend
• Politie: We hebben de moordenaar van een Laotiaanse zakenman al te pakken
• Buitenlandse kopers gevraagd aangifte doen tegen zwendelende projectontwikkelaar


 

Topambtenaar Sociale Zaken betrokken bij welzijns zwendel

3 mei – De directeur van een welzijnscentrum voor behoeftigen in Samut Prakan beschuldigt voormalig permanent secretaris van het ministerie van Sociale Zaken Puttipat Lertchaowasit van betrokkenheid bij de verduistering van gelden uit staatsfondsen die bestemd zijn voor arme en gedepriveerde mensen. Ze heeft premier Prayut gevraagd opdracht te geven voor een onderzoek. Volgens haar is de Public Sector Anti-Corruption Commission nog niet tot de bodem van de problemen gegaan.

Thanittha Chantanarerk (rechts op de foto) heeft het regeringsklachtencentrum van het Government House alle bewijsstukken overhandigd waaronder gegevens over de verstrekte gelden aan welzijnscentra en het aantal personen dat voor de hulp in aanmerking komt.

Thanitta vermoedt dat de permanent secretaris (vergelijkbaar met de functie van secretaris-generaal van een Nederlands ministerie) overtredingen heeft begaan ‘involving an organised network’ [hulp van anderen heeft gehad?] daar onregelmatigheden zijn geconstateerd in de toekenning van budgetten.

Bangkok Post opent vandaag met deze laatste ontwikkeling in de fraudezaak die begonnen is met de klacht van een stagiaire en vriendinnen die in Khon Kaen verplicht werden kwitanties te vervalsen. De PACC startte daarna een onderzoek naar alle welzijnscentra, ze verdenkt 156 functionarissen van corruptie: 20 zullen disciplinair gestraft worden, 136 vervolgd. Puttipat en zijn adjunct zijn al overgeplaatst naar een inactieve post op het PM’s Office, zodat ze het PACC-onderzoek niet kunnen belemmeren.

Het artikel noemt verschillende voorbeelden van de fraude.
– Een dorp in Chiang Mai, dat 2.500 bewoners telt, heeft tientallen miljoenen baht ontvangen. Nadat het geld was toegewezen, heeft een functionaris belast met het provinciaal centrum ontslag genomen.

– Meer dan 60 miljoen baht ging naar een ontwikkelingscentrum voor hooglandbewoners in Chiang Mai dat de zorg draagt voor 300.000 personen.

– Nog eentje, en dan stop ik: het welzijnscentrum in Samut Prakan had 7 à 8 miljoen baht moeten ontvangen voor 1,2 miljoen behoeftigen, maar kreeg [van het ministerie] slechts 700.000 baht. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

Legendarische zangeres Sawalee overleden

3 mei – De vermaarde zangeres Sawalee Pakapan (artiestennaam) is dinsdagavond in haar woning in Bangkok op 86-jarige leeftijd overleden. Ze bezweek in haar slaap aan een hartaanval nadat ze met haar familie in haar huis had gedineerd.

Sawalee’s carrière begon al vroeg want toen ze nog op school zat, leidde ze elke ochtend haar schoolgenoten bij het zingen van het volkslied. Toen ze in de jaren veertig als typiste op kantoor werkte, kreeg ze de gelegenheid in de pauze van een toneeluitvoering te zingen en dat was het begin van een illustere carrière.

De Thais-Deense nam ruim 2.000 liedjes op, waaronder 100 grote populariteit verwierven zoals het legendarische Ban Sai Thong over het arme, trotse meisje Pojamarn. Ze verwierf de eretitel National Artist en ontving viermaal de Royal Gold Record Award.

Prayut kijkt de andere kant op
3 mei – Een bekende uitdrukking luidt: Een foto zegt meer dan duizend woorden. Hoeveel woorden deze foto zegt, weet ik niet, maar de foto spreekt wel boekdelen. Hij toont premier Prayut op een bijeenkomst dinsdag in het Governement House ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid. De premier schudt handjes van bezoekers. Opvallend is zijn kijkrichting. Hij kijkt degenen wier hand hij vasthoudt niet aan, maar kijkt ongeïnteresseerd de andere kant op. Slechte beurt voor ’s lands leider die het beste met zijn onderdanen voor heeft. Tijdens de bijeenkomst deed hij geen enkele belofte over arbeidsrechten en dat pleit ook al niet voor hem.

En toen was er koffie

3 mei – Waarom staat deze kop nu boven het volgende bericht waarin ik de krant van vandaag globaal met u doorneem? Antwoord: Geen idee. Kan overigens wel een flinke caffeïne injectie gebruiken om wakker te blijven bij het Thaise nieuws.

Op de voorpagina een follow-up over de verkoop van illegale en potentieel schadelijke voedselsupplementen en cosmetica. Vierhonderd man sterk trokken vier politiediensten en de FDA gisteren een markt in het district Don Muang (Bangkok) in en ontdekten dat bijna tweehonderd winkels illegale producten verkochten. De politie heeft een groot aantal in beslag genomen: producten van Magic Skin met verschillende merknamen en Lyn vermageringspillen. Ze zijn niet geregistreerd bij de FDA en vermoedelijk ondeugdelijk.

Alhoewel de winkels contrabande verkochten, ontkwamen ze aan eerdere invallen omdat een voormalige politieman, die toezicht hield op het markt, hen gedoogde. Enkele winkels waren al gesloten toen om elf uur de markt bezoek kreeg van de wetsdienaren, andere sloten snel de deuren, aldus getuigen.

De Lyn pillen blijven voorlopig op de FDA-lijst van geregistreerde producten staan in afwachting van formeel onderzoek. Naar verwachting heeft de FDA een maand nodig om vast te stellen of ze verboden bestanddelen bevatten. Sommige winkels hebben de pillen nog in voorraad. FDA secretaris-generaal Wanchai adviseert consumenten ze niet te kopen. Vermoed wordt dat drie sterfgevallen [een eerder bericht noemt er vier] te wijten zijn aan het gebruik van de pil.

Pagina 2
Pagina 2 opent met het vrijlating van drie P-Move leiders. Ze waren de avond tevoren bij een controlepost in Lamphun gestopt en aangehouden. Een andere bus met P-Move leiders werd in Chiang Mai gestopt. Die mocht niet verder rijden. In beide bussen zaten 108 P-Move leden, die op weg waren naar een rally in Bangkok.

P-Move en haar bondgenoot de Federation of the Northern Farmers hebben in een open brief geprotesteerd tegen de aanhoudingen die het recht op vreedzame bijeenkomst schonden. Voor de rally in Bangkok was toestemming gevraagd. Het UN Human Rights Office voor Zuidoost-Azië schrijft in een verklaring zich zorgen te maken over de aanhoudingen.

In Bangkok kampeerden dinsdagdagnacht P-Move demonstranten voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, nadat ze de regering een lijstje met hun eisen hadden overhandigd. Minister Suwaphan (PM’s Office) sprak gisteren met hen en beloofde hun eisen voor een eerlijker verdeling van land en een permanente oplossing van de langdurige problemen, aan het kabinet over te brengen tijdens de mobiele kabinetsvergadering op 8 mei in Buri Ram.

Pagina 3
Pagina 3 opent met het bericht dat Asean de georganiseerde misdaad te lijf gaat. Op de VN-conferentie Asean 2025: Synchronising Economic and Security Agendas in de VS is afgesproken dat de Asean-landen een framework gaan vormen voor samenwerking bij grenscontroles. Naar schatting gaat 100 miljard baht om in grensoverschrijdende illegale handel en georganiseerde misdaad. De smokkel van synthetische drugs en mensenhandel zijn sterk toegenomen.

Thailand neemt volgend jaar het voorzitterschap van Asean over. Naar verwachting zal het land een centrale rol spelen om samen met internationale organisaties zoals de UNODC de doelen op het gebied van duurzaamheid te bereiken, met name vrede, rechtvaardigheid en krachtige instituten.

Pagina 4
De opening van pagina 4 nagelt bedrijven aan de schandpaal die de nieuwe arbeidswet negeren. Oudere werkers hebben geklaagd dat hun werkgevers niet staan te trappelen hen pensioenuitkeringen te verlenen, alhoewel een wijziging van de Labour Protection Act dat sinds vorig jaar verplicht stelt.

De wijziging stelt de pensioenleeftijd op 60 jaar voor bedrijven en organisaties die nooit een specifieke leeftijd hadden voor de pensionering van hun werknemers. De werknemers hebben ook recht gekregen op een pensioen- en VUT-uitkering. Degenen die langer dan 10 jaar in dienst zijn geweest, hebben recht op tien maanden salaris bij hun vertrek. Degenen die korter hebben gewerkt, krijgen minder.

Aan 135 vakantieparken in Phetchabun zit een verdacht luchtje

3 mei – Encroachment: ben het woord al vaak tegengekomen in de krant. Het betekent inbreuk op en illegale toeëigening van grond, eigendom van de overheid. Het Royal Forest Department en Isoc Region 3 verdenken 135 vakantieparken in Phetchabun ervan illegaal in de bergen leuke vakantiebungalows te hebben gebouwd.

Waarom daar nooit een stokje voor is gestoken, vind ik onbegrijpelijk, maar wel verklaarbaar want de Thaise mentaliteit is: als het kalf verdronken is, dempen we de put. En dat kost altijd veel moeite: de rechter moet worden ingeschakeld, de boosdoeners vertragen de rechtsgang dus het kan tijden duren voordat met de sloophamer gezwaaid kan worden.

De krant meldt veel details over enkele van de 135 parken, maar die neem ik niet over. Beetje ingewikkeld, begrijpt u wel? (Meer over het kraken van land op de pagina Krakers op overheidsland)

Kort nieuws donderdag 3 mei

– Het Siriraj ziekenhuis heeft bekend gemaakt drie transplantaties te hebben verricht op een 26-jarige man. De operatie aan hart, lever en nieren is vermoedelijk de eerste in Azië en de vijftiende in de wereld. De operatie op 3 december duurde 12 uur. De patiënt leed sinds zijn achtste aan nierproblemen die later leidden tot ernstige hart- en leverziektes. Voor de operatie moest hij driemaal per week naar het ziekenhuis voor een nierdialyse.

Een operatie werd vorig jaar augustus urgent toen zijn organen begonnen uit te vallen. Op 3 december kon hij onder het mes omdat een histocompatibele donor beschikbaar kwam. Het ziekenhuis zei gisteren dat de transplantaties succesvol zijn verlopen, de organen zijn niet afgestoten. De kosten van de operatie zijn vergoed door de UHC-verzekering en het ziekenhuisfonds voor armen.

De gelukkige ontvanger (op de foto met zijn moeder en operatieteam) werd eind februari ontslagen door het ziekenhuis. ‘Ik ben de donor buitengewoon dankbaar. Ik kan weer lopen en een normaal leven leiden. Ik kan mijn familie helpen en ben hen niet niet langer tot last.’

– Het Constitutionele Hof maakt op 23 mei bekend of de organieke wet op de benoeming van senatoren al dan niet in strijd is met de grondwet. Het Hof is door dertig parlementsleden gevraagd om een uitspraak over de rechtsgeldigheid van de wet. Vanaf 23 mei buigt het Hof zich over twee andere organieke wetten: de wet op de verkiezing van parlementsleden en de wet op politieke partijen. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Nieuws van de website in 1 regel

• Vrouwenvoetbalteam naar Fifa’s Women’s World Cup 2019; lof van Prayut
• Narathiwat: Protest tegen vestiging terugkerende verzetsstrijders
• Brit maakt fatale val van 17e verdieping flatgebouw in Pattaya
• Luchthaven Ubon Ratchathani heropend na brand
• Huisbazen berekenen meer dan kale nutstarieven aan huurders door
• Zo vader zo zoon: Jongen (12) hangt zich op in openbaar toilet
• Premchai: Ik doodde niet het luipaard [maar hij at het wel?]
• Don Mueang: Twee drugssmokkelaars in undercover operatie aangehouden
• Onderhandelingen over Doi Suthep beginnen zondag met leiders van 17 netwerken
• Consumenten in UTCC-onderzoek: Economisch herstel gaat traag


 

‘Junta wil politieke partijen de nek omdraaien’

2 mei – Laat ik vandaag eens een brave jongen zijn en de nieuwskeuze van Bangkok Post op de voorpagina volgen, wat trouwens voor de hand ligt want de overige twee nieuwspagina’s bieden geen groot nieuws. Ik zou wel willen schuiven met berichten en openen met Thailand’s wens om zich zo snel mogelijk aan te sluiten bij het CPTPP, het gewijzigde Trans-Pacific Partnership, waaruit de VS zich heeft teruggetrokken.

Ik acht dat onderwerp van groter belang dan de huidige opening. Immers: de vraag is of patiëntenverenigingen en boeren nu wel kunnen leven met wat een vrijhandelsovereenkomst wordt genoemd, maar wat de TPP bepaald niet was. Het was een wurg overeenkomst waarvan grote bedrijven dankzij hun patenten het meest zouden profiteren. BP wijdt er geen tittel of jota aan, wat voor mij andermaal bewijst dat BP een autoriteitenslaaf is en geen krant die de doelgroep hoog in het vaandel heeft.

Goed, de opening dus. De krant kopt NCPO ‘out to destroy parties’ met als onderkop Rivals see hidden registration agenda. Aanleiding is de kaalslag in het ledenbestand van de vier grote partijen. De organieke wet op politieke partijen stelt als eis dat leden van politieke partijen hun lidmaatschap dienen te bevestigen: schriftelijk, voorzien van een kopie van hun identiteitsbewijs en woningakte, en lidmaatschapsgeld (100 baht per jaar, 2.000 baht voor een levenslang lidmaatschap) moeten afdragen. Daar alles stond 1 maand voor. 30 april was de laatste dag.

’s Lands twee grootste politieke partijen die een forse aderlating hebben geleden, Pheu Thai en Democraten, schreeuwen nu moord en brand. Het regime ondermijnt politieke partijen, zeggen ze. Anderzijds zeggen ze ook dat de gereduceerde ledenaantallen geen gevolgen zullen hebben voor de verkiezingsuitslag. Lid of geen lid: iedereen gaat in februari naar de stembus en kan nog steeds op zijn/haar favoriete partij stemmen.

In april maakten de twee partijen al bezwaar tegen de nieuwe eis bij het Constitutionele Hof en de Ombudsman met als argument dat de eis het recht van de mensen op partijlidmaatschap beperkt en dat recht wordt gegarandeerd in de grondwet. Voorheen bestond de wettelijke plicht van het betalen van lidmaatschapsgeld niet en waren donaties vrijwillig.

Adjunct-partijleider Ong-art (Democraten) zei gisteren dat het herbevestigingsproces urgentie ontbeerde. De deadline van een maand was niet nodig. Maar er is geen man over boord, want nadat de NCPO het verbod op politieke activiteiten heeft opgeheven, verwacht voor juni, kunnen degenen die niets van zich hebben laten horen, zich alsnog inschrijven.

Ong-art zegt: ‘Wat er nu gebeurt is dat de NCPO haar wens etaleert om politieke partijen te vernietigen. Dit zal niet alleen het aantal leden reduceren maar ook de ontwikkeling van democratie bemoeilijken. De mededeling van de NCPO dat ze ingrijpt om de politiek te zuiveren staat in schril contrast met de eis van herbevestiging.’

Pheu Thai kernlid Chaturon zegt dat het de junta is gelukt partijen te verzwakken, waardoor de geloofwaardigheid van het parlement is aangetast. Sommige critici menen dat de NCPO het vertrouwen van de bevolking in politieke partijen wilde ondermijnen. De lage aantallen heringeschreven leden bewijzen dat dit haar gelukt is. Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Thailand: Een veelzijdig land
2 mei – Toen ik vanochtend nog eens naar Nieuws uit Thailand in 1 regel keek, viel me ineens op: Wat is Thailand toch een veelzijdig land. Want het nieuws bestrijkt zo’n beetje alle onderwerpen die voldoen aan de definitie van nieuws. Vandaag: politiek, misdrijf, brand, drugs, seks, vervoer, handel, geweld, jacht en drama. Misschien een idee voor een nieuwe slogan. Dat Thailand amazing is en beschouwd wil worden als Kitchen of the world is nu wel genoegzaam bekend. Dus mijn voorstel aan de Tourism Authority of Thailand (TAT) luidt: Versatile Thailand.

Thaksin krijgt zijn paspoort niet terug, Chaturon wel

2 mei – Politici hebben het er maar druk mee: naar de rechter stappen om hun recht te halen. Ik vraag me wel eens af: hebben ze nou werkelijk niets beters te doen? Neem voormalig Pheu Thai parlementslid Chaturon Chaisang (rechts op de foto): hij heeft enkele rechtszaken aangespannen nadat zijn drie paspoorten in 2017 waren ingetrokken: tegen het ministerie en de minister en permanent secretaris van Buitenlandse Zaken, het Consular Affairs Department en de directeur-generaal, en tegen de RTP en haar hoofd.

Chaturon  maakte bezwaar omdat hij niet naar het buitenland kon, terwijl hij vervolgd werd voor opruiing en zijn weigering zich te melden bij de NCPO. Maar de soep werd niet zo heet gegeten als ze werd opgediend, want hij werd op borgtocht vrijgelaten en vroeg en kreeg toestemming van de rechtbank naar China, Japan en Duitsland te reizen. Elke keer kwam hij binnen de afgesproken periode terug.

Gisteren bevestigde de Supreme Administrative Court het vonnis van de Central Adminstrative Court om de intrekking ongedaan te maken. Chaturon zegt de betrokken diensten nu te willen aanklagen voor machtsmisbruik. Daarover neemt hij na de verkiezingen een besluit. Hij zou dan meer kans maken omdat de NCPO is opgeheven.

Het vonnis moet een les zijn voor overheidsdiensten en de regering dat ze niet iemands rechten om zijn mening te geven over politieke zaken zomaar mogen ontnemen, oreert Chaturon.

Het destijds gebruikte argument voor de intrekking dat het land zich in een kwetsbare toestand bevond en dat zijn opmerkingen op de social media de situatie konden verergeren, vond de hoogste bestuursrechter gisteren niet overtuigend.

Minister Don (Buitenandse Zaken) zei gisteren dat het ministerie het besluit van de rechtbank accepteert en de paspoorten zal teruggeven. Hij maakt zich geen zorgen over Chaturons dreigement. ‘De zaak is gesloten en daar moeten we het bij laten.’

Oud-premier Thaksin haalde bakzeil bij de bestuursrechter. Hij krijgt zijn paspoorten niet terug, die waren ingetrokken nadat hij in 2016 in Zuid-Korea interviews had gegeven die door de autoriteiten als ‘ongepast’ werden beschouwd. Maar dat besluit had geen enkel effect, want Thaksin reist vrolijk over de wereld op een paspoort van een ander land.

Dag van de Arbeid met Mars van de Zwangere vrouwen

2 mei – De Dag van de Arbeid 2018 kan in de geschiedenisboeken worden bijgeschreven als de dag met de Mars van de Zwangere Vrouwen. Tientallen vrouwen marcheerden over de Ratchadamnoen Avenue naar het Government House om hun eis te onderstrepen voor een verlenging van het zwangerschapsverlof tot 120 dagen. Het was een ludiek protest: protestborden ontbraken, hun eis bleek uit de zelf geknutselde papieren hoofddeksels met het cijfer 120.

Ook arbeidsgroepen trokken naar het Government House, waar premier Prayut in een vrijblijvende toespraak geen enkele belofte deed. ‘Arbeidskwesties moeten stap voor stap worden aangepakt omdat we geen groot budget hebben om alles tegelijk te doen.’

Een zo’n stap was de verhoging van het minimumdagloon, die hij beter noemde dan voorgaande verhogingen. Prayut zei te hopen dat de verhoging meer geld in de economie injecteert. Een andere stap is verhoging van de pensioenleeftijd van 55 naar 60 jaar, zodat werknemers langer premie betalen aan het SSF en een hoger pensioen hebben.

Verder stipte Prayut de problemen aan bij het aantrekken van buitenlandse investeerders. Andere landen geven stimulansen om hen binnen te halen en ze hebben lagere arbeidskosten dan Thailand.

Behalve de Mars van de Zwangere Vrouwen en Prayut’s speech noemt de krant nog een rally voor het spoorwegstation van Hat Yai (Songkhla). Ook daar een mars die eindigde met het aanbieden van een petitie, bestemd voor Prayut, aan de gouverneur. Daarin wordt bezwaar gemaakt tegen het privatiseren van staatsbedrijven en gepleit voor maatregelen om te voorkomen dat werkgevers misbruik maken van hun werknemers. Ze dienen de rechten van mannelijke en vrouwelijke werkers te respecteren.

Kort nieuws woensdag 2 mei

– De schulden van studenten die een studielening uit het Student Loan Fund (SLF) hebben ontvangen, en in dienst zijn van de overheid of bedrijven, worden afgetrokken van hun salaris. Het is de bedoeling dat de schulden volgend jaar volledig zijn afgelost.

Van de tussen 1996 en vorig jaar verstrekte leningen ad 570 miljard aan 5,4 miljoen studenten moet 68,3 miljoen baht nog worden afgelost. Tussen 2004 en 2017 zijn tegen 1,1 miljoen leners die in gebreke bleven, rechtsgedingen aangespannen.

De vorig jaar gewijzigde SLF wet verplicht werkgevers van particuliere ondernemingen en overheidsdiensten de schulden van het salaris af te trekken en aan de Belastingdienst af te dragen. Begonnen wordt met het Comptroller-General’s Department waarna later andere diensten aan de beurt komen. Tien procent van de 2 miljoen overheidsdienaren staat nog in het krijt bij het SLF.

– Het kabinet heeft  minister Suwaphan (PM’s Office) benoemd tot voorzitter van het panel dat het conflict over de bouw van woningen en kantoren aan de voet van de Doi Suthep moet oplossen. Tot nu toe hebben gesprekken ‘veelbelovende resultaten’ opgeleverd, zegt Prayut. De premier wilde gisteren niet zeggen met wie Suwaphan al had gesproken.

Het ultimatum van een een week dat de demonstranten van zondag Prayut hebben gegeven is bij hem niet in goede aarde gevallen. ‘De regering doet haar best alle partijen te verzoenen.’ De Facebook-pagina Thai Khu Fah plaatste gisteren een oproep aan de bevolking haar mening te geven. Na 2 uur had de post al 3.500 reacties opgeleverd met een gelijk aantal voor- en tegenstanders van sloop. Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Doi Suthep)

– De ouders van twee leerling-verpleegsters hebben een rechtszaak aangespannen tegen de Christian University in Nakhon Pathom omdat die studenten heeft toegelaten tot het studiejaar 2017-2018, alhoewel voor de graduate graad van de opleiding geen toestemming is verleend. Ze eisen terugbetaling van alle betaalde inschrijfgelden.

De ouders zijn gisteren naar de Central Administrative Court gestapt. Ze zeggen dat de universiteit hun kinderen sub-standard bachelor’s graden heeft verleend. De twee vrouwen studeerden vorig jaar af, maar ze kregen geen verpleegkundige vergunning omdat de Nursing and Midwifery Council (NMC) de opleiding vorig jaar onder de maat vond. Na dit besluit kreeg de universiteit opdracht geen studenten meer toe te laten.

– Pagina 3 opent met de verzekering van premier Prayut dat de verkiezingen begin volgend jaar worden gehouden. Hij zei dat gisteren in reactie op berichten dat anti-regime actievoerders zaterdag een rally pro-verkiezingen houden.

De actievoerders eisten op hun laatste rally op 24 maart dat nog dit jaar verkiezingen worden gehouden. De actie van zaterdag vindt eveneens als die rally plaats op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit. Op 22 mei was het vier jaar geleden dat het leger de macht overnam. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Nieuws van de website in 1 regel

• Bestuursrechter wijst Thaksins verzoek om teruggave paspoorten af…
• … maar vm vice-premier Chaturon krijgt paspoort wel terug
• 5 kinderen (5-11) vallen van derde verdieping flat, jongste overleden
• Doodstraf voor daders bomaanslag in Pattani in 2016
• Voormalig politieofficier aangehouden voor beroving buitenlander
• Brandje op 11de verdieping van flatgebouw in Hat Yai door defect in wasmachine
• Vermoorde Laotiaan was betrokken bij drugshandel
• Topambtenaar overgeplaatst wegens ondeugdelijk rabiës vaccin
• Premchai: In beslag genomen vuurwapens zijn niet illegaal
• Fransman (64) aangehouden met pornofoto’s van Thaise meisjes
• Runway luchthaven Ubon Ratchathani gesloten wegens brand
• Thailand wil zich ‘zo snel mogelijk’aansluiten bij ‘nieuwe’ TPP


 

PTTEP gasplatform in de Golf van Thailand

Analyse: Komende veiling van 2 gasblokken is goed nieuws

1 mei – De komende veiling van het Erawan en Bongkot gasblok in de Golf van Thailand is goed nieuws voor de grote energieproducenten, want die wordt al lang vertraagd. De veiling onderstreept ook het belang van energie zekerheid voor Thailand om voorwaarts te gaan, daar verwacht wordt dat het energiegebruik toeneemt terwijl ’s lands oliereserves afnemen.

Nadat de terms of reference (ToR, programma van eisen) op 24 april bekend waren gemaakt, hebben diverse exploratie en productie conglomeraten belangstelling getoond. Doorslaggevend bij de winnende biedingen zijn de kwalificaties van de bedrijven, hun expertise en het met de staat gedeelde voordeel van de energiewinning.

Het Mineral Fuels Department zegt dat vijf bedrijven al de aanvraagdocumenten hebben opgehaald voor de veiling van de twee blokken. Waar ze liggen, is op bijgaand kaartje met alle concessies te zien, maar het is wel even puzzelen. De concessies voor de blokken lopen in 2022 en 2023 af. Chevron en PTTEP, een dochter van staatsoliebedrijf PTT Plc, winnen er tot die datum gas. De velden produceren gemiddeld 2.110 miljoen standard cubic feet per day (MMSCFD).

Thailand is al afhankelijk van de import van olie en aardgas om aan de vraag te voldoen. Naar verwachting neem de afhankelijkheid toe. Grotere importen verhogen de energiekosten en ondermijnen ’s lands concurrentiepositie. Gezien de afnemende reserves en stijgend energieverbruik dient Thailand met spoed energieveiligheid voor toekomstige generaties te verzekeren, aldus een analyse in het Business katern. Daar het artikel bijna anderhalve pagina beslaat, stop ik hier. Meer weten? Klik hier: Drilling down on the bidders. (Bron: Bangkok Post, 30 april)

Dag van de Arbeid, een dag als alle andere
1 mei – Vandaag is de Dag van de Arbeid. De dag roept in tegenstelling tot koninginnedag (zie het bericht van gisteren Koninginnedag zonder koningin) geen bijzondere herinneringen bij me op. Ik kom niet uit een rood nest, alhoewel mijn ouders, vermoed ik, wel PvDA gestemd zullen hebben. Die partij bekommerde zich toen nog om de verworpenen der aarde. Ik graaf diep in mijn geheugen, maar herinner me alleen een boerenkoolmaaltijd. Ben een tijd lid geweest van de PvdA en verzorgde het plaatselijk partijblad, waarin ik onder het pseudoniem Piet van de Appel een column schreef. Het columnistenbloed zat er al vroeg in. En met deze inleidende woorden verklaar ik Nieuws uit Thailand voor geopend. Aan de arbeid!

Doi Suthep: Premier Prayut zit met zijn handen in ‘t haar

1 mei – Premier Prayut moet slapeloze nachten hebben, vermoed ik. De premier zit er maar lelijk mee in zijn maag : het controversiële bouwproject aan de voet van Doi Suthep. Prayut zit tussen twee vuren: aan de ene kant de bewoners van Chiang Mai die zondag 5.000 man sterk demonstreerden tegen de (bijna afgebouwde) woningen en kantoren, eisten dat ze gesloopt worden en eisten herstel van het bos. Aan de andere kant de rechterlijke macht die geen strobreed wijkt, want de gebouwen staan buiten nationaal park Doi Suthep-Pui en het bos dat daarvoor kaal geslagen werd, was degraded (aangetast).

Prayut lijkt niet te weten hoe deze netelige kwestie op te lossen. Hij heeft overheidsdiensten gevraagd met een oplossing te komen want toegeven aan de eis van de tegenstanders zou niet alleen een enorm gezichtsverlies betekenen voor justitie, maar zo zeggen juridisch experts is in strijd met de wet. Tevens heeft hij opdracht gegeven voor de vorming van een panel.

De premier gaf gisteren tijdens een vergadering van de stuurgroep hervormingen toe dat de controverse voor hem een serieuze zaak is. ‘Alhoewel het project niet in strijd met de wet is, moet rekening worden gehouden met het sentiment van veel lokale bewoners.’

Vice-premier Wissanu zei gisteren dat Prayut artikel 44 niet zal gebruiken om een eind te maken aan het conflict. De rechters en het juridisch personeel voor wie de woningen bestemd zijn, hebben volgens hem gezegd geen problemen te hebben met verhuizing van het project naar elders [?]. ‘De eindbeslissing ligt nu bij de regering.’

Coördinator Teerasak van het Network to Reclaim the Doi Suthep Forest zegt dat de rally van zondag mensen uit alle lagen van de bevolking heeft getrokken en de publieke bewustwording van de zaak heeft vergroot. Indien de regering niet binnen een week een besluit neemt, zullen meer mensen zich verzetten tegen het project.

‘De huizen en kantoren moeten verdwijnen. Niets meer. Niets minder. Wanneer de regering niet gunstig op onze eisen reageert, kunnen we volgende week zondag onze pogingen versterken.’ (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Doi Suthep)

Vermageringspil Lyn mogelijk oorzaak van vier sterfgevallen

1 mei – Bovenstaande verhaal vormt niet de opening van de krant, het moet genoegen nemen met pagina 2. Opening voorpagina is het schandaal dat ondeugdelijke cosmetica en voedselsupplementen vrijelijk te koop zijn. Het gaat om producten die onder diverse merknamen worden verkocht door Magic Skin en vermageringspillen van het merk Lyn, waarvan vermoed wordt dat ze hebben geleid tot de dood van vier personen.

De Food and Drug Administration is inmiddels wakker geschud. Ze heeft bekend gemaakt alle cosmeticafabrieken te gaan controleren om ondeugdelijke en illegale producten van de markt te weren. Nadat een nieuwe ministeriële regeling, gebaseerd op de Cosmetics Act van 2015, in juni van kracht is geworden, gaat de FDA er hard tegenaan.

‘Alleen fabrieken die aan onze eisen voldoen, worden toegestaan. Zo kunnen we het aantal sub-standaard fabrieken verminderen en een eind maken aan de verkoop van gevaarlijke en illegale cosmetica’, zegt FDA secretaris-generaal Wanchai.

De FDA controleert momenteel met steun van de politie en publieke sector de kwaliteit van de cosmetische producten en voedselsupplementen. Maximum straffen liggen in het verschiet voor de vermeende overtreders. De wet voorziet in een maximum boete van 200.000 baht en/of een gevangenisstraf van 2 jaar.

Het advies van de FDA aan consumenten om op haar website te controleren of de goedkeurings labels van de FDA echt zijn, heeft kritiek opgeroepen, nadat bekend is geworden dat de labels vaak vervalst zijn. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat Lyn een FDA goedkeuringslabel voor vissaus gebruikte om consumenten te misleiden.

Dit weekend zijn zeven personen aangehouden die betrokken waren bij de productie en verkoop van de potentieel dodelijke Lyn pillen. RTP adjunct-hoofdcommissaris Wirachai waarschuwt kopers om onmiddellijk te stoppen de pillen te gebruiken. De vier slachtoffers (31 tot 48 jaar) zijn tussen 28 maart en 28 april overleden aan dezelfde symptomen: hartfalen en aderverkalking. Ze leden eerder niet aan ernstige ziektes

In de pillen zijn twee bestanddelen gevonden die in 2010 zijn verboden: sibutramine, een eetlust onderdrukker, en bisacodyl, een soort laxeermiddel. Beide hebben ernstige bijwerkingen waaronder extreme druk op het bloedvatenstelsel. Het wachten is nu op de resultaten van de postmortem onderzoeken alvorens een besluit wordt genomen over vervolging van de makers voor moord met voorbedachten rade.

Televisiewaakhond NBTC gaat adverteerders vragen te stoppen reclame te maken voor de ondeugdelijke producten. De Medical Council of Thailand waarschuwt artsen zich strikt aan de regels te houden wanneer ze gehuurd worden voor een beoordeling van dergelijke producten. Eén arts, specialist in gezondheids- en schoonheidszorg, die reclame heeft gemaakt voor de Magic Skin producten is door de politie opgeroepen voor verhoor.

Het artikel maakt geen melding van de sterren die zich voor het karretje van Magic Skin hebben laten spannen. Pluimpje voor BP want dat is oud nieuws.

Er is er één jarig, hoera hoera

1 mei – Eén ding valt me op, op de vierkoloms foto op de voorpagina van prins Dipangkorn die de kaarsjes aansteekt op zijn verjaardagtaart, een minibusje: zijn vriendjes die toekijken dragen allemaal dure [?] merkkleding en die zullen wel niet op de markt gekocht zijn. Vader Vajiralongkorn, informeel gekleed in truitje, kijkt belangstellend toe hoe zoonlief die 13 jaar is geworden, zich van zijn taak kwijt.

Bangkok Post telt vandaag zeventien nieuwsberichten c.q. verhalen op drie pagina’s. De onderwerpen die al genoemd zijn in de rubriek Nieuws van de website in 1 regel, sla ik over.

Dat aannemerstycoon Premchai en zijn jachtgezelschap zich schuldig hebben gemaakt aan het stropen van beschermde dieren, weten nu wel. BP voegt er op de voorpagina als enig nieuwsfeit aan toe dat het OM de tenlastelegging gisteren heeft overhandigd aan de rechtbank. Premchai wordt zes misdrijven ten laste gelegd, drie aanklachten zijn vervallen ondanks het verzoek van de politie die alsnog toe te voegen. Meer weten? De hele voorgeschiedenis is te vinden op de pagina Stroperssage.

Goed nieuws voor voetbalfans – en daarvan zijn er velen in Thailand – alle 64 wedstrijden van de World Cup kunnen live en gratis gevolgd worden op True-Visions, Amarin TV en het legerkanaal 5. De uitzendrechten ad 1,4 miljard baht zijn opgehoest door acht bedrijven. Gouverneur Sakol van de Sports Authority of Thailand zegt: ‘Het is een cadeau voor alle Thaise voetbalfans. Ik denk dat ze happy zijn.’

De rest van de krant scannend kom ik weinig spectaculair nieuws tegen dat de reactie Wow oproept. Drie onderwerpen noemde ik al in Nieuws van de website in 1 regel:

1 Somyot Prueksakasemsuk, voormalig redacteur van het tijdschrift Voice of Taksin (dat niet meer bestaat), heeft zijn gevangenisstraf van 7 jaar wegens majesteitsschennis en smaad erop zitten;

2 de oude partijen hebben aanzienlijk ledenverlies geleden door de eis dat leden hun lidmaatschap moesten bevestigen. De krant meldt dat slechts 1 op de 25 democraten dat heeft gedaan;

3 negen welzijnscentra zijn corruptievrij gebleken. PACC secretaris-generaal Kornthip houdt echter een slag om de arm. Ze zijn tweemaal geïnspecteerd, documenten of getuigen zijn niet gevonden die wijzen op onregelmatigheden, maar dat wil niet zeggen dat ze vrijuit gaan.

Somyot kon gisteren zijn dochter en zoon in zijn armen sluiten. Hij werd buiten de gevangenispoort begroet door tachtig familieleden en vrienden. Was blij met zijn vrijlating maar teleurgesteld dat de NCPO nog steeds aan de touwtjes trekt. Hij bedankte iedereen die hem geholpen heeft en beloofde zijn strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid voort te zetten.

’Mijn detentie heeft in ieder geval de aandacht van de internationale gemeenschap gevestigd op de kwestie van vrijheid van meningsuiting. De coup vier jaar geleden was een stap terugwaarts en heeft de economie negatief beïnvloed. De bevolking is zich nu bewust van de politiek en hun rechten. Wanneer de regering daarmee doorgaat, zullen ze zeker gaan protesteren.’

Regen treft Zuiden en hoofdstad tot morgen

1 mei – De regengod Pluvius blijft tot morgen actief. Het Zuiden krijgt het meest bezoek van hem. maar ook andere delen van het land en Bangkok krijgen te maken met zware regenbuien. Het Thai Meteorological Department (TMD) heeft gisteren gewaarschuwd voor noodweer in het Zuiden, Oosten en de Central Region.

Dit weekend werd het Zuiden zwaar getroffen. In drie dorpen in Narathiwat werden huizen beschadigd, bomen ontworteld en vielen elektriciteitsmasten om waardoor de elektriticiteit uitviel.

Bij Phuket Island in de Andaman zee blijft een lagedrukgebied actief. Bewoners in kwetsbare gebieden kunnen risico lopen, zoals degenen die wonen bij bergen in Phuket, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, Krabi en Phangnga. Rondvaartboten moeten in de haven blijven om storm en hoge golven van 2 meter te vermijden.

In tambon Batong (Narathiwat) zijn zondag 61 huizen onthoofd, d.w.z. het dak is eraf gevlogen en werden 300 bewoners getrakteerd op zware regenbuien. Veel elektriciteitsmasten vielen om omdat ze geraakt werden door omvallende bomen. De hele nacht was de stroom uitgevallen. De TAO voert een strijd tegen de klok om het zaakje repareren. Het provinciaal elektriciteitsbedrijf is gevraagd de masten te repareren en dakbedekking te leveren. Meer regen wordt verwacht.

Inmiddels zorgen zuidelijke en zuidoostelijke winden voor regen in enkele delen van het Noorden en het noordelijk deel van de Central Region, maar minder dan in het Zuiden. Het Oosten, de Central Plains en Bangkok en omstreken krijgen nog het nodige voor hun kiezen. Het TMD voorspelt zware regenbuien en stormen in het Zuiden, Oosten en Bangkok plus omgeving die een volle dag duren. Maar op 2 mei verbetert de situatie, zegt TMD-hoofd Wanchai.

Kort nieuws dinsdag 1 mei

– Het TDRI doet het voorstel het starttarief van taxi’s, nu 35 baht, te verhogen met 5 baht en een reistijdtarief te introduceren bij taxiritten die langer dan geschat duren. Sumet Ongkittikul, expert transport bij de TDRI, meent dat het voorstel de taxi-industrie kan helpen om te overleven en dat het de kwaliteit van de dienstverlening zal verhogen.

Uit een studie van de TDRI is gebleken dat taxibestuurders gemiddeld 300 tot 400 baht per dag verdienen, wat niet veel meer is dan het minimumdagloon. ‘Dat lage inkomen voorkomt dat onze taxi-industrie in kwaliteit verbetert’, zegt Sumet. ‘Dus als passagiers een betere service willen, dienen ze meer te betalen zodat chauffeurs kunnen overleven en gestimuleerd worden te verbeteren. Maar natuurlijk moet de verhoging gepaard gaan met betere regelgeving en strenge straffen voor gewetenloze bestuurders.’

Wanneer het Department of Land Transport en het kabinet akkoord gaan, worden de nieuwe tarieven eind van het jaar van kracht.

De taxitarieven zijn enkele jaren geleden verhoogd. Een tweede verhoging werd toen afhankelijk gesteld van serviceverbetering en vermindering van de klachten, maar die is nooit doorgegaan.

– Legercommandant Chalermchai heeft opdracht gegeven pro-verkiezings campagnevoerders, die van plan zijn zaterdag te demonstreren, scherp in de gaten te houden. Tevens heeft hij functionarissen opgedragen de bevolking duidelijk te maken dat de verkiezingen zeker zullen plaatsvinden maar ze moeten wel voldoen aan de desbetreffende wetten, aldus NCPO-woordvoerder Piyaphong.

De politie zet personeel in op plaatsen waar demonstraties worden verwacht om te helpen bij het regelen van het verkeer. De agenten is gevraagd een botsing met demonstranten te vermijden en te letten op lieden die kwaad in de zin hebben. Mei is een gevoelige maand want vier jaar geleden nam het leger de macht over.

– Weer een staatslotenzaak. Twee vrouwen zijn aangehouden, die een valse klacht hadden ingediend over de diefstal van winnende lootjes door twee andere vrouwen. De een is aangehouden in Nong Khai, de ander in Bangkok.

De twee vrouwen beschuldigden in 2016 een vrouw van de diefstal van loten waarop een prijs van 30 mijoen baht was gevallen en een andere vrouw van de diefstal van loten waarop 1 april vorig jaar de eerste prijs was gevallen. Die vrouw beschuldigde in februari het tweetal haar vals te hebben beschuldigd.

– Werkers in de informele sector kunnen een betere bescherming van hun rechten tegemoet zien. Daarvoor gaat het National Informal Labour Coordinating Centre zorgen, dat gisteren officieel is opgericht. Het centrum gaat zich ook inzetten voor verbetering van hun leefomstandigheden.

Informele werkers, zoals boeren, kleine handelaren en motortaxibestuurders, vormen een groot deel van de arbeidsbevolking en genereren meer dan 2 biljoen baht per jaar. Velen leiden een armzalig bestaan en hebben geen toegang tot welzijnsvoorzieningen. Huishoudelijke hulpen hebben het beter: ze hebben bijvoorbeeld vrije dagen, maar dat hangt af van de welwillendheid van hun werkgever. In voorbereiding is een wet waarin de bescherming van informele werkers wordt geregeld. Kabinet en parlement krijgen die nog voorgelegd.

– Thailand streeft naar erkenning door Unesco van massage als cultureel erfgoed. Op verzoek van Unesco heeft het land dit bevestigd zodat de intergouvernementele commissie tijdens de volgende ronde in 2019 een besluit kan nemen. Een besluit over de Thaise khon gemaskerde dans wordt in december verwacht.

De regeringscommissie die zich met de zaak bezighoudt, bespreekt een voorstel om Korea’s gemaskerd dansdrama hahoe en Thailands phi ta khon als gezamenlijk cultureel erfgoed voor te dragen. Phi ta khon  is een op Halloween lijkende gemaskerde uitvoering die ontstaan is in de provincie Loei.

– Laatste bericht. Minister Arkhom (Transport) verwacht dat de aanleg van nieuwe transportnetwerken die deel uitmaken van de tweede fase van het masterplan openbaar vervoer, in 2022 kan beginnen. De tweede fase bestaat uit korte routes die dienen als feeder voor de tien routes waarin de eerste fase voorziet. Het Japan International Cooperation Agency voert momenteel een haalbaarheidsstudie uit naar het masterplan.

Nieuws van de website in 1 regel

• Hoge boetes voor ’t drogen van wasgoed op historische locaties
• Verkoper van dieetpillen aangehouden na dood vier personen…
• … twee gevaarlijke stoffen in Lyn-pillen; meer arrestaties (7)
• Nederlander (21) maakt dodelijke val van 4e verdieping flatgebouw
• Bus gekanteld in Surat Thani, 19 gewonden
• Maart: Kapitaal bestedingen hoogste in 5 jaar
• Australië: Oudste spin (43) overleden door wespensteek
• OM houdt voet bij stuk in Premchai-zaak: 6 aanklachten, 3 vervallen
• Regering sluit art 44 uit voor sloop huizen Doi Suthep
• 250 functionarissen betrokken bij fraude welzijnscentra…
• … slechts 9 van de 76 centra corruptievrij
• Groot ledenverlies voor vier oude partijen
• Cambodja vraagt Thailand leider anti-regerings organisatie uit te wijzen
• TAT opent kantoor in Toronto
• Lèse majesté gevangene Somyot na 7 jaar vrij

Reacties niet mogelijk