Thais nieuws 1-15 april

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op themapagina’s. Dat zijn pagina’s waarop alle berichten over een bepaald onderwerp zijn gebundeld. Alle themapagina’s staan opgesomd op de pagina Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.
Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

Voor het nieuws van 16-31 maart zie de zwarte menubalk bovenaan de pagina onder het kopje Thailand. Ouder nieuws onder het kopje Buitenland.

 

Opinie: Doi Suthep, rechterlijke macht is niet de slechterik

15 april – ‘De rechterlijke macht is niet de boosdoener’, betoogt Wasant Techawongtham, voormalig nieuwsredacteur, op de opiniepagina van Bangkok Post. ‘Ondanks de wijdverspreide kritiek meen ik dat ze het meest gerespecteerde deel van de bureaucratie blijft. De emotionele reactie van de bevolking is meer teleurstelling, zoals bij een afgewezen geliefde. De mensen wenden zich nog steeds tot het instituut als laatste redmiddel om recht te zoeken. Hun echte frustratie ligt elders.’

Dit schrijft Wasant naar aanleiding van de Doi Suthep affaire, die de laatste tijd uitgebreid in het nieuws is geweest. Hij is optimistisch: Het ziet er niet naar uit dat functionarissen van het Hof van Beroep regio 5 in Chiang Mai de woningen zullen betrekken die op de helling van de berg voor een bedrag van meer dan 1 miljard zijn gebouwd en voor 98 procent klaar zijn. ‘Als de eis van de tegenstanders wordt ingewilligd om enkele gebouwen te slopen, komt er nog eens een paar honderd miljoen baht bij.’

Een aantal topambtenaren verzet zich tegen sloop; de sloop is een verspilling van belastinggeld. Ze stellen voor de gebouwen voor andere doelen te gebruiken en het gebied te herbebossen. Daarmee erkennen ze dat niet goed is nagedacht over het project. Sommigen menen zelfs dat het in strijd met de wet is.

Wat ook de uitkomst van de lopende discussie wordt; het is zeker dat de zaak de geschiedenisboeken in gaat als voorbeeld van een precedent dat het establishment heeft geschokt. Ongeremde kritiek van de bevolking op de rechterlijke macht was bijna ondenkbaar voordat deze zaak op de social media ontplofte.

Rechtbanken worden doorgaans met ontzag bejegend, daar rechters geacht worden hun taken met de autoriteit van de koning te verrichten. Elke kritiek, hoe klein ook, wordt beschouwd als kritiek op de monarch. Zowel advocaten als leken volgen een strikt protocol wanneer ze commentaar hebben op rechterlijke uitspraken om te voorkomen dat ze worden vervolgd voor minachting van het hof.

Maar zowel bewoners van Chiang Mai als andere Thai hebben eerbied voor Doi Suthep, schrijft Wasant. Elk jaar maken duizenden mensen een pelgrimage naar de berg om eer te betuigen aan de Boeddha op de top van de berg. De berg is onderdeel van nationaal park Doi Suthep-Pui, waar ook het Bhubing paleis staat, de winterresidentie van wijlen koning Bhumibol. Wasant: ‘Het woningbouwproject heeft een akelig stempel op de berghelling gedrukt. Veel bewoners beschouwen het als heiligschennis.’

‘Maar de lokale culturele gevoeligheden zijn slechts gedeeltelijk verantwoordelijk voor de onrust. Er zijn andere, krachtiger onderstromen zoals de langdurige klachten over het establishment’, aldus Wasant die vervolgt met een overzicht van de voorgeschiedenis, waarvan ik alleen noem dat de bevolking nooit is geraadpleegd, het project stilzwijgend is goedgekeurd in 2013 en een jaar later is begonnen. Een milieu-effectrapportage is nooit gehouden.

Mensen die langs de bouwplaats reden, merkten de bouw niet eens op. Pas nadat vorig jaar een luchtfoto was gepubliceerd, sloeg de vlam in de pan. De herhaalde reactie van de rechterlijke macht dat het project niet in strijd met de wet was, deed de zaak geen goed. Die maakte te veel de indruk van meten met twee maten, waarbij de wetsdienaren de wet voor eigen voordeel gebruiken en hard wordt opgetreden tegen minder geïnformeerde armen.

Wasant meent dat de intensiteit van de kritiek versterkt kan zijn door de verstikkende politieke atmosfeer. Het leger kon niet tussenbeide komen want de zaak was a-politiek, dus werd de rechterlijke macht het doelwit van de tegenstanders om hun frustratie en woede over alles wat verkeerd gegaan is onder het regime te uiten: het gebrek aan vrijheid, het meten met twee maten, schokkende ongelijkheid, corruptie en alle andere sociale en economische kwalen waarmee de meerderheid van de bevolking kampt.

Wasant besluit: ‘De junta kan nog proberen het protest de kop in te drukken om te voorkomen dat het uit de hand loopt, maar als ze dat doet, dan brengt ze zichzelf in gevaar. De huidige publieke stemming is confronterend. Dwang om de regels te eerbiedigen kan een boze reactie oproepen met onvoorspelbare gevolgen.’ (Bron: Bangkok Post, 14 april)

Het nieuws is dat er weinig nieuws is

15 april – In Thais nieuws geïnteresseerde lezers van Bangkok Post hebben vandaag een makkie want het nieuwskatern bevat zegge en schrijven zeven nieuwsberichten c.q. verhalen. Lezers van deze rubriek hebben het nog gemakkelijker  want de opening van pagina 3 SRT puts on extra trains for revellers zal niemand in Nederland of België interesseren.

De voorpagina is bijna geheel gewijd aan de aanval van de VS, Engeland en Frankrijk op Syrië en pagina 2 bevat zoals gebruikelijk op zondag ook geen Thais nieuws, maar een terugblik op de afgelopen week.

Vandaag is de derde dag van Songkran en de vijfde dag van de seven dangerous days. Op de startpagina de cijfers van de eerste drie dagen, gegevens over gisteren volgen in de loop van de dag. Heb nog geen commentaar gelezen van de autoriteiten op de teleurstellende cijfers. De krant noemt ze in een kadertje bij het bericht dat de Spoorwegen (SRT) vier extra treinen inzetten.

Het artikel bevat cijfers over de passagiersstroom naar Bangkok per trein en bus, een shuttledienst van de politie vanaf de busterminal in Chatuchak naar twee BTS-stations, gevallen van diefstal en toegebracht fysiek letsel in Bangkok, in beslag genomen voertuigen en arrestaties wegens de illegale verkoop van alcohol.

Legercommandant ontkent iets, maar wat?

15 april – Ik heb bij Thais nieuws, met name politiek nieuws, vaak de gedachte: Is het nieuws of is het nepnieuws? Zo mag legercommandant Chalermchai vandaag op de voorpagina ontkennen dat het leger zijn middelen en personeel inzet om de regering te helpen meer politieke puten te scoren. ‘Er is niets politieks aan de campagne van het leger om het werk van de regering in het land bekend te maken.’

Chalermchai ontkent dat het leger premier Prayut helpt om de upper hand te verwerven over politieke rivalen nu berichten weer opduiken over de vorming van een pro-regime politieke partij. Die zou Prayut steunen bij zijn terugkeer als premier na de in februari verwachte verkiezingen.

Chalermchai zegt: De legercampagne heeft niet specifiek tot doel uit te leggen wat Thai Niyom Yangyuen inhoudt, een ontwikkelingsprogramma van de regering, maar om projecten te promoten die tot doel hebben de nationale eenheid te herstellen en een toelichting te geven op activiteiten van het leger, zoals de dienstplicht. ‘Het is een lange termijn strategie die zich uitstrekt over 5 tot 10 jaar en niet uitsluitend ter wille van het Thai Niyom programma.’ [Wat dat programma precies inhoudt, weet ik niet en de krant laat ook na het te vermelden.]

In de legercampagne trekken teams soldaten het land in, ze luisteren naar de problemen van burgers, leggen uit wat de regering heeft gedaan en zoeken manieren om hun levensonderhoud te verbeteren. Daarna komt Isoc in actie om in samenwerking met de 35 military circles de details vast te stellen van het budget en actieplannen die passen bij de specifieke problemen van een bepaalde provincie.

Het bericht vervolgt met een geheel ander onderwerp. Adjunct secretaris-generaal Dusadee van de Kiesraad heeft gisteren bekend gemaakt dat het kantoor van de Kiesraad de laatste hand heeft gelegd aan een regeling ter beloning van mensen die verkiezingsfraude melden en een regeling ter bescherming van getuigen in fraudezaken waarbij de fraudeurs hun identiteit verborgen houden. Een commissie wordt gevormd om de hoogte van de beloningen vast te stellen.

Verder zegt regeringswoordvoerder Sansern dat Prayut geen opdracht heeft gegeven [aan wie?] om politieke partijen in de gaten te houden. Politici die aandringen op verkiezingen, dienen geduldig te zijn daar het aftellen naar de verkiezingen over enkele maanden begint. In juni heeft de regering een bijeenkomst belegd om met de politieke partijen en betrokken diensten over de verkiezingen te overleggen.

Sansern zegt: ‘Deze dialoog is essentieel om tegemoet te komen aan de behoeften van alle politieke partijen en obstakels weg te nemen die ervoor kunnen zorgen dat de februari deadline niet wordt gehaald.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Kort nieuws zondag 15 april

– Minister Prawit (Defensie), tevens vice-premier, heeft een team gevormd dat de situatie in Syrië gaat volgen. Gegevens van Thailand’s bondgenoten worden geanalyseerd om te bepalen of de aanvallen van de VS, Engeland en Frankrijk gevolgen hebben voor Thailand.

Op dit moment zijn er geen berichten dat de situatie zich uitbreidt daar in Syrië nog altijd twee- tot drieduizend Amerikaanse soldaten zijn gestationeerd. Prawit vermoedt, aldus zijn adviseur Panitan, dat de geallieerden zich alleen richten op depots waar chemische wapens van het regime liggen.

Panitan is als docent verbonden aan de faculteit Politicologie van de Chulalongkorn universiteit en gespecialiseerd in internationale zaken. Hij meent dat de situatie niet zal escaleren. Bovendien zal Europa er meer van merken dan Azië dat zich afzijdig houdt.

– Het onderzoek naar de verduistering van gelden uit het tempelfonds heeft nieuwe verdenkingen opgeleverd. Tien tempels in Bangkok worden verdacht van betrokkenheid bij de verduistering van 70 miljoen baht, drie zijn in onderzoek bij het National Office of Buddhism (NOB) en zeven, onderzocht door de Counter-Corruption Division van de politie, kunnen vervolging tegemoet zien. Het NOB doet ook nog onderzoek naar zeven andere tempels.

Inmiddels zijn disciplinaire maatregelen in voorbereiding tegen betrokken ambtenaren, zowel topambtenaren als middenkader. Enkelen zijn al ontslagen. Negen ambtenaren worden verdacht, van wie vijf al in eerdere onderzoeksrondes zijn aangeklaagd. De andere vier zijn leken en een monnik.

Het schandaal staat inmiddels bekend als change money scandal. Door het NOB aan tempels verstrekte gelden voor onder andere onderhoud en onderwijs moesten [deels] worden gestort op bankrekeningen van betrokken NOB-personeel. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

– 44.797 nieuwe dienstplichtigen (42 procent) zijn vrijwillig het leger ingegaan, aangelokt door de soldij, welzijnsvoorzieningen en het aanzien. Het leger heeft dit jaar 500.000 dienstplichtingen opgeroepen voor de loting op 1 tot 12 april. 104.000 zijn geplaatst bij een van de drie strijdmachtonderdelen.

– De veiling van de derde uitbreidingsfase van de Laem Chabang haven (Chon Buri) wordt naar verwachting in oktober gehouden. Aan het programma van eisen voor het megaproject van 141 miljard baht wordt thans de laatste hand gelegd. De winnaars van de veiling worden in november bekend gemaakt. De derde fase is door de regering naar voren gehaald in verband met de ontwikkeling van de Eastern Economic Corridor (EEC).

Het belangrijkste deel van het project bestaat uit vergroting van het haventerrein. Ook voorzien de plannen in de aanleg van een spoorwegnetwerk dat direct naar de haven leidt ter vergemakkelijking van de overslag van lading. De complete derde fase komt naar verwachting in 2025 in bedrijf.

– True Move is door de telecomwaakhond NBTC op het matje geroepen omdat de persoonlijke gegevens van 46.000 True-Move H gebruikers zijn uitgelekt naar de cloudopslag van Amazon Web Services. Het gaat om kopieën van ID-kaarten, paspoorten en rijbewijzen. Naar verluidt was True Moven H al gewaarschuwd voor de gebrekkige bescherming maar had ze niets ondernomen. Een woordvoerder van True Move zegt dat het bedrijf de zaak serieus opvat en naar oplossingen zoekt.

Nieuws van de website in 1 regel

• Prachin Buri: Bestuurder interliner zat te dommelen; alle 25 passagiers veilig
• Moordverdachte Chumphon: Ze moest dood, want verzette zich
• TAT introduceert QR code voor reizigers op 6.000 locaties
• Uttaradit: Pickup truck schiet van de weg en raakt vangrail: 2 doden, 6 gewonden
• Man in Sa Kaeo ernstig gewond toen hij op een landmijn stapte
• Politie Chon Buri jaagt op Rus, die geldwisselkantoor beroofde, buit 1 miljoen baht


 

Gedode zwarte panter geëerd met rockballade en gebeden

14 april – ‘Er komt nooit een dag waarop rock uitsterft maar wanneer een zwarte panter sterft, wie is verantwoordelijk’, zingt de Thaise rockband Retrospect en dat zinnetje kan alleen maar slaan op de zeldzame indochinese zwarte panter die het loodje heeft gelegd in de Thungai Naresuan Wildlife Sanctuary. Gestroopt en gedood door Premchai Karnasuta, directeur van aannemersbedrijf Italian-Thai Development Plc, en/of zijn jachtgezelschap van drie personen.

De rockband geeft op 21 april in het Live Park aan de Rama IX Rd een concert om de aandacht te vestigen op de tragedie en de mensen bewust te maken van het belang zeldzame dieren te beschermen. Van de toegangsprijs ad 1.300 baht wordt een deel gedoneerd aan het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation.

Ik las de aankondiging toevallig in Guru, de vrijdagbijlage van Bangkok Post. Kon ik mooi koppelen aan een ander bericht over de panter, dat ik vergeten ben te vermelden in Nieuws uit Thailand van vrijdag. Donderdag werd in een vrijetijdspark aan de Lak Muang Rd in Kanchanaburi (de stad) een merit-making ceremonie gehouden voor het ongelukkige dier, waarvan alleen bij de arrestatie van de jagers de huid is gevonden. Van de staart van het dier hadden de jagers soep getrokken.

De ceremonie werd geleid door negen monniken en bijgewoond door Wichiang Chinnawong, hoofd van het bosreservaat (links voor op de foto). ‘Ik heb mijn best in deze zaak gedaan’, zegt hij. ‘Ik heb een verklaring afgelegd bij de politie en bewijs overhandigd.’ Sindsdien verschijnt hij zelden in het openbaar, want hij is bang voor wraakacties.

In de zaak heeft het OM vijf van de door de politie voorbereide elf aanklachten tegen Premchai c.s. geschrapt en mogelijk sneuvelen er later nog meer. Dat alles voedt de gedachte bij de bevolking dat de hi-so aannemer de dans gaat ontspringen, hetgeen niet ongebruikelijk zou zijn in Thailand. Arme mensen draaien de bak in, rijke mensen vluchten naar het buitenland, kopen de politie om of hebben gewiekste advocaten.

Voorzitter Sasin van de milieuorganisatie Nakhasathien woonde de gebedsdienst ook bij. Hij maakt zich zorgen over de trage voortgang en de uitkomst van het onderzoek. Weliswaar is de aanklacht wegens de jacht op beschermde dieren gehandhaafd, maar die kan later vervallen als er niet voldoende bewijs is. Hij denkt dat Premchai’s advocaten bij de behandeling in de rechtbank de getuigen kunnen ondervragen op een manier waardoor ze in verwarring raken. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Stroperssage)

De eerste dag zit erop

14 april – Pfff… De eerste dag van Songkran is voorbij. Uw redacteur is er ongeschonden doorgekomen, want heeft zichzelf huisarrest gegeven. Weinig van gemerkt, overdag was het in mijn buurtje business as usual, ’s avonds hoorde ik in de verte urenlang feestvierders zingen – althans iets wat erop moest lijken.

De nachtelijke uren zijn veilig: dan kan ik zonder belaagd te worden met water naar de 7-Eleven lopen om boodschappen te doen. Jawel: sigaretten – ik weet ‘t, het is een verslaving, maar ook een verkoelend ijsje want het is erg heet. Vermoeiend heet. In mijn kamer draait de ventilator onafgebroken. Ik heb weliswaar air-conditioning, maar daar houd ik niet van. Vreet stroom, is ongezond en elke keer als je naar buiten gaat, krijg je een temperatuurschok.

Nog twee dagen en dan kan ik weer ongestoord buitenspelen. Ga mezelf trakteren op een lekkere maaltijd in Surawong. Wat wordt het: Roergebakken gehakt met basilicum en witte rijst in Sarica (190 baht) of dory vis met aardappeltjes en bloemkool in Dick’s Café (280 baht)? Dat wordt smullen.

BP vandaag: Songkran, Songkran en Songkran

14 april – Verwacht vandaag geen uitgebreid Nieuws uit Thailand of zware onderwerpen. Het land, dus ook de redactie, is in de ban van Songkran en plaatst elf foto’s van het waterfeest. Prominent op de voorpagina een vierkolommer van een schuimbad bij winkelcentrum CentralWorld in Bangkok. Het evenement is georganiseerd door M2F (Monday to Friday), de titel van de gratis krant van Bangkok Post, en duurt tot morgen.

De zogeheten dragende plaat op pagina 2 toont Silom. Je kon er over de hoofden lopen onder een deken van water. Maar het is niet alleen jolijt wat de klok slaat. Een van de foto’s toont een hal van Wat Klang Khlong See in Pathum Thani, ook stampvol met mensen, op een merit-making ceremonie. Devotie dus, geen oppervlakkig vertier en beter aansluitend bij de betekenis van Songkran.

Pagina 3 moet het zonder Songkran-foto’s doen. De dragende plaat toont de Lat Phrao kruising: nomaal een drukke kruising, gisteren zo goed als leeg. Ook elders in de stad was het still op de weg. Was Bangkok maar elke dag zo, dan zou het milieu heel wat minder belast worden door alle uitlaatgassen.

Afgewezen echtgenoot vermoordt zijn vrouw en schoonvader

14 april – Ik blijf nog even op pagina 3 die een verhaal over een dubbele moord bevat. Een spurned (afgedankte) echtgenoot heeft zijn vrouw (25) en schoonvader (56) gedood. De politie is naar hem op zoek. De afrekening vond gisteren plaats voor hun huis in Nang Rong (Buri Ram). De tortelduifjes [?] waren pas een maand getrouwd, dus de wittebroodsweken (6 weken) waren nog niet eens voorbij.

De jongere broer van de vrouw heeft de man aangewezen als moordenaar. Hij heeft gezien dat de man thuis kwam en buiten het huis een bittere ruzie had met de vrouw, nadat ze had gezegd met hem te willen breken. De schoonvader kwam uit het huis op het rumoer af en probeerde het paar te kalmeren. Maar de man trok een .38 pistool, schoot beiden dood en vluchtte.

Familieleden van de slachtoffers zeggen dat de man ongelukkig was met zijn vrouw omdat ze weigerde met hem te slapen. De man meende dat zijn vrouw hem bedroog met een ander en alleen met hem getrouwd was voor de bruidsschat. Sommai, laat ik de naam van de man nu maar eens noemen, werkte in een andere provincie en zou bij diverse gelegenheden geprobeerd hebben het conflict bij te leggen maar dat was hem niet gelukt. Telkens als hij thuis kwam, maakten de twee ruzie. De familieleden kunnen maar moeilijk geloven dat hij zijn vrouw en haar vader doodde.

Ouderen komen aan hun trekken in Lumpini park

24 april – Terug naar de voorpagina die onder de kop A place in the sun for all revellers meldt dat honderden ouderen, gekleed in traditonele dracht (geïnspireerd door de populaire soap Bupphaesannivas, Love Destiny), naar het Lumpini park trokken om daar op gepaste wijze Songkran te vieren.

De gemeente Bangkok (BMA) had daar onder het thema Thai way of life een temple fair (kermis, braderie, bazaar) georganiseerd. In voorgaande jaren vond die plaats op Saman Luang, maar dit keer wilde de BMA feestgangers uit de wijk Silom trekken zodat ze kennis konden nemen van de traditionele schoonheid van het Thaise nieuwjaar [citaat krant].

Phra Phuttha Sihing en andere beelden waren naar Lumpini gebracht zodat de ouderen er heilig water over konden sprenkelen. Er waren traditionele voorstellingen en bezoekers konden water over de handen van de senioren gieten.

De 62-jarige Prachuap Pitakpan had haar kleindochter en -zoon meegenomen om hen te laten zien hoe Songkran vroeger gevierd werd. Ze vindt dat Songkran tegenwoordig gekenmerkt wordt door te veel drankgebruik, te veel openbare uitingen van affectie en te veel obscene gebaren.

‘Ik zou willen dat het meer traditioneel was en gericht op de familie. Toen ik jong was, werd er niet meedogenloos met water gegooid. De mensen sprenkelden water op Boeddha-beelden en op monniken om gezegend te worden. Ze goten water over de handen van oudere familieleden om respect te tonen en ze gooiden op een vriendelijke manier water naar elkaar.’

‘Ik mis de dagen toen Songkran meer beschaafd en beleefd was. Vrouwen droegen geen onthullende kleding en mannen behandelden ons met respect. De enige vorm van vertier waren tempel fancy-fairs.’

PT en Dems eisen: Geen flip-flops meer over verkiezingen

24 april – De regering moet de verzekering geven dat de roadmap naar de verkiezingen nauwgezet wordt gevolgd, als ze het sterk aangetaste vertrouwen van investeerders in de economie wil herstellen. Dat is de nieuwjaarswens van vooraanstaande leden van Pheu Thai (PT) en Democraten (Dems).

Helderheid verschaffen over de verkiezingen is de beste gift voor de mensen gedurende het Songkran-festival, zei PT secretaris-genetaal Phumtham gisteren. De regering moet de bevolking verzekeren dat de roadmap die nu voor februari wordt verwacht, geen vertragingen meer zal oplopen.

Het is volgens Phumtham belangrijk voor Thailand om zo snel mogelijk terug te keren naar een normale situatie, voor de regering om de democratie te herstellen en de mensen te laten beslissen over de toekomst van het land. ‘Alles moet gebeuren volgens de roadmap. Geen flip-flops meer. Ik wil ook dat de premier duidelijk verklaart dat hij de politiek ingaat. We staan klaar om je te verwelkomen.’

PT-leider Viroj Pao-in drong er gisteren bij Prayut op aan duidelijkheid te verschaffen over het bericht dat een politieke partij wordt gevormd om hem te steunen bij zijn terugkeer als premier na de verkiezingen. Vice-premier Somkid heeft gesuggereerd dat de ministers van Industrie en Handel daarmee bezig zijn.

Partijleider Abhisit (Democraten) kritiseerde gisteren de economische prestaties van de regering. De regering dient, betoogde hij, de kosten-effectiviteit van haar stimuleringsprogramma’s vast te stellen. Enkele maatregelen hebben hun target gemist en zijn er niet in geslaagd de verwachte economische groei te stimuleren.

‘De weelde is geconcentreerd in bepaalde groepen. De regering dient haar denkpatroon te veranderen en manieren zoeken voor een bredere inkomensverdeling, die op haar beurt zal helpen de staatskas te spekken. Zoals de situatie er nu voor staat, zijn enkele beleidsmaatregelen kort van duur geweest en een knieval oplossing.’

Over de politieke hervormingen van de regering zei Abhisit dat de grondwet, die langer dan een jaar geleden van kracht is geworden, veel consternatie heeft veroorzaakt, met name de status van de onafhankelijke organisaties. Abhisit haalde ook uit naar het parlement dat verschillende wetten heeft aangenomen met geen ander doel dan het regime te behagen.

Gekleed in een sua lai dok (Hawaiian shirt) wenste oud-premier Thaksin gisteren op Facebook de Thaise bevolking een gelukkig nieuwjaar. ‘Ik hoop werkelijk dat met Songkran volgend jaar uiteindelijk verkiezingen zullen plaatsvinden.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Kort nieuws zaterdag 24 april 14 april

– In de negen noordelijke provincies is de luchtkwaliteit vergeleken met vorig jaar verbeterd, zegt het Pollution Control Department dat dit toeschrijft aan een strengere controle op het slash-and-burn gebruik. Het aantal incidenten daarvan is met 40 procent afgenomen, aldus hoofd Sunee. Sinds het begin van het brandseizoen in februari zijn 3.042 hotspots gedetecteerd.

De anti-verbrandingscampagne is nu 60 dagen aan de gang in de provincies Chiang Rai, Chiang Mai, Lampang, Lamphun, Mae Hong Son, Phrae, Nan, Phayao en Tak. Chiang Rai is de provincie met de minste hotspots. Naar verwachting verbetert de situatie tegen het eind van de maand omdat de komende weken donderbuien en regen worden verwacht.

Het Meteorological Department heeft gewaarschuwd voor donderbuien vanaf morgen tot woensdag in het Noordoosten en Oosten, en later elders in andere delen van het land waaronder Bangkok.

Donderdag kreeg de provincie Nakon Ratchasima al een voorproefje. In het district Phimai werden 120 huizen beschadigd, waaronder het huis op de foto. Een schatting van de schade is nog niet gemaakt.

– Veel politici gebruiken de Songkran-vakantie om hun accu op te laden en kracht te verzamelen voor de strijd om het verbod op politieke activiteiten van tafel te krijgen en de banden met hun kiesdistrict in de aanloop naar de verkiezingen aan te halen. Een bron bij PT zegt dat ze in hun woonplaats van de vakantie genieten en dat niemand van plan is oud-premier Thaksin te ontmoeten. Niettemin bestaat de kans dat ze na Songkran naar Dubai gaan.

Partijleider Abhisit (Democraten) zegt dat hij er voorkeur aan geeft zich te ontspannen. BP meldt het in een kader op de voorpagina dat op mij een volkomen overbodige indruk maakt.

– Ik meldde het al op de startpagina: het ziet er niet naar uit dat het doden- en gewondental van de seven dangerous days veel lager is dan vorig jaar. Te midden van negen foto’s meldt BP op pagina 2 de pessimistische verwachting.

In Nakhon Phanom is de bestuurder van een bekende busmaatschappij uit Ubon Ratchathani gisteren gearresteerd. De 41-jarige man zat onder invloed achter het stuur van een bus met 30 passagiers die op weg was van Ubon Ratchathani naar Udon Thani. De overschrijding van de alcohollimiet was miniem maar toch voldoende om hem achter het stuur vandaan te halen. De maatschappij stuurde een nieuwe chauffeur.

Udon Thani telt al enkele gevallen van rijden onder invloed met in de eerste twee dagen 12 ongelukken, 10 gewonden en 4 doden. De meeste doden waren motorfietsers.

In de noordelijke provincie Uttaradit heeft de politie veertien dronken bestuurders gearresteerd. De provincie telt vijf doden. De gouverneur vraagt de bevolking en werknemers alert te zijn op mensen die drinken. ‘We willen niet meer doden.’

Leger en politie hebben tot nu toe in het hele land beslag gelegd op 1.475 voertuigen, de meeste motorfietsen. 4.628 rijbewijzen zijn ingetrokken.

– Laatste bericht: de opening van pagina 3. Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie (CDC) steunt de discussie tussen junta, politieke partijen en betrokken diensten die is aangekondigd voor de maand juni. De bijeenkomst is bedoeld om voorbereidingen voor de verkiezingen te treffen.

Meechai zegt dat de premier in een positie is om problemen te helpen oplossen die de roadmap naar de verkiezingen bemoeilijken. En verder interesseert het me geen biet wat hij heeft gezegd, dus stop ik hier. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Nieuws van de website in 1 regel

• Trang Botsing tussen pickup truck en personenwagen: 16 gewonden
• Kalasin: Twee studenten beboet voor naaktfoto op brug
• Loei: Luchtmachtofficier geeft een vrouw achter het stuur twee klappen
• Volgende week stormen en hagel in grote delen van het land
• Chumphon: Veroordeelde moordenaar berooft en vermoordt vrouw in openbaar toilet
• Narathiwat: Politie onderschept 125 kilo ice, bestemd voor Maleisië
• Groen licht van Kiesraad voor 15 nieuwe politieke partijen


 

Drie juweeltjes van Thaise bouwkunst

13 april – Uw redacteur heeft iets met architectuur: oud of modern, het maakt me niet uit. Ik kan net zoveel genieten van de Notre Dame du Haut, een bedevaartkapel in Ronchamp met zijn goddelijke lichtval, ontworpen door Le Corbusier, als van fraaie staaltjes van bouwkunst in Thailand.

Het Reisdagboek van Bangkok Post streek donderdag neer in Takua Pa (Phangnga), een rustig voormalig havenstadje dat enkele opmerkelijke gebouwen in Sino-Portugese bouwstijl telt, een stijl die dateert uit de jaren twintig. Ik neem drie foto’s over, van boven naar beneden:

1 De Tao Ming school (uniek ontwerp, heldere kleuren) is gebouwd in 1927 met een fonds opgebracht door Chinese mijnwerkers en kooplieden.
De school was aanvankelijk bedoeld voor onderwijs aan Chinese immigranten, maar sloot 20 jaar geleden. Thans biedt het gebouw onderdak aan zomerkampen en buurtactiviteiten.

2 Het Khun In House, eigendom van de neef van Phraya Senanuchit, Takua Pa’s gouverneur van 1921 tot 1926. Het in Sino-Portugese stijl ontworpen huis, gebouwd door Chinese bouwvakkers, wordt geprezen om zijn architectonische waarde en staat symbool voor de geschiedenis van Takua Pa.

3 De elegante ubosoth van de Senanut Rungsan tempel. De tempel werd 130 jaar geleden gebouwd door Senachuchit naar het voorbeeld van de ubosoth van de Mahannapharam tempel in Bangkok. Ze heeft heel weinig decoraties want de tempel werd ontworpen volgens een minimalistisch concept, waardoor het oog niet afgeleid wordt. In de ubosoth een marmeren Boeddhabeeld in Myanmar stijl. (Bron: Bangkok Post, 17 april)

Lof van FAO voor prinses Sirindhorn

13 april – De Food and Agricultural Organisation (FAO) van de VN heeft prinses Maha Chakri Sirindhorn lof toegezwaaid voor haar rol bij de bestrijding van ondervoeding in Thailand en elders. Minister Grisada (Landbouw) zegt dat de prinses met een videopresentatie in het zonnetje is gezet tijdens de 34e sessie van de FAO Regional Conference for Asia and the Pacific in Nadi (Fiji), die vandaag eindigt. Het goede werk dat de prinses doet, wordt ook belicht in een pamflet dat tijdens de vergadering is uitgedeeld

Prinses Sirindhorn, mijn favoriet lid van het Koninklijk Huis, is speciaal gezant van de FAO, een erefunctie die slechts zelden wordt toegekend aan personen die zich voor een bepaald doel inzetten. En dat doet de prinses; ze zet zich in voor zowel projecten om minderbedeelde en arme mensen te helpen als voor verbetering van de voeding die kinderen krijgen.

Minister Grisada zei verder dat de regering Thai Niyom Yangyuen (Thai sustainable development) projecten heeft gelanceerd met een budget van 100 miljard baht. Centraal in dit beleid staat hervorming van de landbouwsector, waarvoor 24 miljard baht is uitgetrokken. Maar deze informatie lijkt voornamelijk te zijn ingegeven door de wens om te delen in de lof voor Sirindhorn. Zo van: Kijk eens, we zitten niet stil.

Freedom House: Thailand 4 jaar al ‘not free’

13 april – Voor het vierde achtereenvolgende jaar heeft de Amerikaanse NGO Freedom House (FH) in haar jaarlijkse rapport Thailand in de categorie ‘not free’ geplaatst en dat kan degenen die het Thaise nieuws volgen, nauwelijks verbazen. FH heeft de regering over de gehele lijn slechte cijfers gegeven, met name voor haar rol op het gebied van politieke rechten.

Thailand’s algehele ‘vrijheids score’ bedraagt dit jaar 31 punten uit een totaal van 100, één punt minder dan vorig jaar. De vermindering wordt door de strenge rekenmeesters in de VS toegeschreven aan de nieuwe grondwet die de politieke partijen verzwakt ten gunste van het leger.

De score is een optelsom van verschillende democratische indicatoren, zoals een eerlijk verkiezingsproces, politieke participatie, vrijheid van meningsuiting en vergadering, rechtsorde en persoonlijke autonomie. Op alle gebieden, met uitzondering van het laatste, scoort Thailand minder omdat het regime is doorgedrongen tot werkelijk alle aspecten van het politieke leven.

Freedom House wijst erop dat het bestuur legitimiteit ontbeert, daar zowel de NCPO als de NLA niet door de bevolking zijn gekozen. Bovendien is de zogeheten roadmap to democracy al enkele keren vertraagd. Zoals bekend wordt thans februari volgend jaar genoemd als verkiezingsdatum, maar nog steeds mogen politieke partijen geen activiteiten ontplooien. Over de belofte van de NCPO de strijd aan te binden tegen de corruptie zegt het rapport dat de wetgeving leden van het regime niet heeft tegengehouden zich te buiten te gaan aan corruptie, vriendjespolitiek en nepotisme.

Regeringswoordvoerder Werachon zegt dat het rapport enkele feitelijke onjuistheden bevat, die leiden tot ‘incomplete conclusies en voorbarige argumenten’. ’Het is belangrijk om te weten of deze experts rekening houden met de historische en culturele verschillen van Thailand wanneer ze oordelen.’

Politicoloog Kovit, verbonden aan de Kasetsart universiteit, vindt dat Freedom House een eerlijk oordeel heeft gegeven over de huidige staat van de democratie in Thailand. Het artikel bevat geen reacties van bewindslieden.

Hervormingsplan voor politie wordt herzien

13 april – Trouwe lezers van Nieuws uit Thailand zullen inmiddels wel begrepen hebben dat Bangkok Post vandaag niet opent met een van twee bovenstaande verhalen. Klopt. BP opent  met het nieuws dat voorzitter Meechai van de grondwetcommissie de voorstellen van een vorige commissie politiehervormingen, die onder leiding stond van opperbevelhebber der strijdkrachten Boonsrang, te vriendelijk voor de politie vindt.

Meechai, tevens voorzitter van een commissie die door het kabinet is gevormd om de wet op de RTP te beoordelen, zegt dat een nieuw panel de voorstellen onder de loep gaat nemen. Het panel is bevoegd wijzigingen aan te brengen.

Meechai zegt: ‘Het vorige panel was te inschikkelijk. Dat moet gerepareerd worden. Ik ben er zeker van dat mijn panel de kern van het probleem zonder vrees of bevoordeling aanpakt en zich houdt aan de grondwet. Deze grondwet hecht een groot belang aan hervormingen op twee beleidsterreinen: onderwijs en politie.’

Een van de problemen die om een oplossing vragen is het in de grondwet vastgelegde principe om agenten te promoveren op basis van senioriteit en niet op basis van hun functioneren alsmede het (vermeende) kopen van posities.

Verschillende burgergroepen hebben erop aangedrongen strafrechtelijke onderzoeken uit het takenpakket van de politie te halen en te laten verrichten door anderen, zoals professionals die een gedegen wetskennis hebben; dit ter wille van een grotere transparantie en efficiëntie. Sommigen hebben voorgesteld openbare aanklagers op te nemen in een nieuw orgaan dat onafhankelijk naar strafrechtzaken kijkt.

In oktober vindt weer de jaarlijkse reshuffle plaats (promotie- en overplaatsingsronde). Verwacht wordt dat de wijzigingen van het nieuwe panel dan nog niet afgerond zijn, dus blijft alles bij oude. Meer weten? Klik op Meechai to rejig police plan.

‘Aanvallen’ met witte poeder taboe op Silom

13 april – De politie houdt vandaag op de eerste dag van Songkran de Khao San Road, het mekka van de backpackers, en het district Silom extra goed in de gaten. Naar verwachting zullen deze twee plaatsen grote aantallen feestvierders trekken. Beide locaties zijn berucht vanwege felle watergevechten en alcoholgebruik, wat leidt tot gevallen van ontkleding en seksuele intimiteiten.

Verboden zijn het bezit van vuurwapens en besmeren van de wangen en kleding van anderen met witte poeder omdat die kunnen leiden tot aangiftes wegens molestatie. Wie zich ‘provocerend’ kleedt, kan maximaal met 5.000 baht worden beboet. Op het gebruik van hoge druk waterkanonnen staat een maximumstraf van zes maanden en een boete van 50.000 baht.

De festiviteiten op Silom en Khao San beginnen om 10 uur en worden geacht om 21 uur te eindigen. In de omgeving zijn controlepunten uitgerust met apparatuur om bommen te detecteren. Andere plaatsen waar gefeest wordt, zijn Wat Saket (Golden Mount), Siam Square en bij winkelcentrum CentralWorld. Traditionele festiviteiten worden gehouden langs de Chao Phraya, met name op de Yodpiman bloemenmarkt en Asiatique the Riverfront.

Tussen woensdag en gisteravond zijn vanaf station Hua Lamphong 240.000 passagiers vertrokken naar hun geboortegrond. Vanaf busterminal Mor Chit zijn 180.000 personen vertrokken. Transport Co Ltd, die het interprovinciaal busvervoer regelt, heeft het Land Transport Department gevraagd 300 extra bussen ter beschikking te stellen om passagiers te bedienen die niet tevoren gereserveerd hebben. Sommige bussen kunnen niet tijdig terugkeren naar Mor Chit vanwege opstoppingen op de Mitraphap Rd tussen Pak Chong en Sikhiu (Nakhon Ratchasima), een berucht knelpunt.

Woensdag zijn 146 voertuigen van de weg gehaald omdat de bestuurders onder invloed achter het stuur zaten. Ze worden na Songkran teruggegeven na betaling van een boete. Op de eerste dag van Songkran zijn 3.339 gevallen van rijden onder invloed geregistreerd. Daarvan betroffen 1.864 motorfietsers. 438 rijbewijzen zijn ingetrokken. De ongevallencijfers van de seven dangerous days worden bijgehouden op de startpagina van Dick’s blog.

Kort nieuws vrijdag 13 april

– Vijfhonderd bewoners en religieuze leiders van het district Sungai Kolok (Narathiwat) hebben gisteren een rally gehouden en opgeroepen een eind aan het geweld te maken. Drie dagen geleden ontploften in het district drie in motorfietsen verstopte bommen die dertien dorpelingen verwondden.

De rally-gangers hielden verschillende plakkaten in de Thaise taal omhoog met een oproep voor vrede. Ze marcheerden over een weg in het district naar de Sungai Kolok school.

De politie zegt over camerabeelden te beschikken van de plaatsing van de motorfietsen en hoopt aan de hand daarvan de daders te kunnen identificeren, maar de kentekenplaten zijn onduidelijk. De bommenplaatsers zijn waarschijnlijk dezelfden als degenen die op 25 juni 2016 voor de Ban Sungai Kolok school een bom tot ontploffing brachten. Daarbij werden twee personen gewond.

– De politie doet onderzoek naar het vuurgevecht dinsdag in Pattani waarbij twee opstandelingen werden dood geschoten en drie agenten gewond raakten. Tegen een van de doden liepen zeven arrestatiebevelen, onder andere wegens de moord op een onderwijzeres in november 2016 en moord op drie soldaten op een vlooienmarkt in maart vorig jaar. De ander had drie arrestatiebevelen aan zijn broek hangen. Beiden zijn inmiddels begraven.

– De politie is op zoek naar Nawat Tocharoensak, voormalig Pheu Thai parlementslid voor Khon Kaen, die verdacht wordt van de moord op de hoofdboekhouder van de PAO Khon Kaen vijf jaar geleden. Op 3 april werd tegen hem een arrestatiebevel uitgevaardigd door de provinciale rechtbank die het bewijs overtuigend vond.

De politie arresteerde eerder vijf personen wegens betrokkenheid bij de moord. Twee zijn in eerste instantie veroordeeld tot gevangenisstraffen van 38 jaar en levenslang en de overigen werden vrijgesproken, maar het Hof van Beroep gaf later vier de doodstraf en een levenslang. De vijf zijn in beroep gegaan bij het hooggerechtshof.

– Architecten en geleerden verzetten zich het plan van de gemeente Bangkok voor de aanleg van de Kiakkai brug. Ze beschouwen de brug als ontsierend omdat die vlakbij het nieuwe parlementsgebouw komt te liggen, en omdat die het uitzicht op de rivier belemmert.

De Association of Siamese Architects heeft woensdag minister Prawit, voorzitter van de bouwcommissie, een petitie overhandigd met het verzoek het project dat 16 miljard baht kost, te schrappen. De verbinding van 9,5 kilometer bestaat voor een deel uit een brug en een deel uit een verhoogde weg. De nabijheid van het parlementsgebouw roept zorgen over de veiligheid op. De wijk Kiakkai huisvest veel legereenheden.

– Die vervelende man Abhisit, partijleider van de Democraten, bemoeit zich weer eens ergens tegenaan en krijgt van BP alle ruimte om te vertellen wat hij op zijn lever heeft. Hij vreest dat de geplande gesprekken in juni van regering met politieke partijen over het opheffen van de politieke ban schipbreuk kunnen leiden omdat de organieke wet op de verkiezing van het parlement dan nog niet van kracht is.

De wet ligt thans bij het Constitutionele Hof ter beoordeling of ze al dan niet in strijd is met de grondwet. Een tweede organieke wet over politieke partijen ligt ook bij het Hof en daarvoor geldt hetzelfde. Abhisit waarschuwde eerder dat de NCPO haar eigen regels dreigt te breken, als het haar niet lukt de bijeenkomst te organiseren. Sommige partijen hebben al gezegd dat ze wegblijven omdat ze geen zin hebben de junta inzage in hun plannen te geven. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– De Kiesraad heeft de aanvragen van vijftien groepen voor de oprichting van een politieke partij goedgekeurd. Na Songkran komen de andere aanvragen aan de beurt. In deze fase hoeven de partijen alleen nog maar hun naam en logo te melden en controleert de Kiesraad de kwalificaties van de aanvragers.

De Prachachon Patiroob (Reform People Party), opgericht door voormalig senator Paiboon, die al de eerste fase heeft doorlopen, levert eind deze maand de overige vereiste documenten bij de Kiesraad in. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Laatste bericht. Vice-premier Prawit woonde woensdag niet de rod nam dam hua ceremonie bij in de woning van Prem Tinsulanonda, voorzitter van de Privy Council, omdat hij in het buitenland was voor een medische controle, zegt het ministerie van Defensie. Wel aanwezig waren de overige kabinetsleden en commandanten van de strijdmachtonderdelen om door de eminence grise te worden gezegend.

Nieuws van de website in 1 regel

• Brand in loods met pallets in Ayutthaya; dat wilde wel fikken
• Zoektocht naar Japanner (83), sinds maandag vermist in Doi Inthanon (Chiang Mai)
• File van 10 km op de Phahon Yothin snelweg in Bang Pa-in (Ayutthaya)
• Voormalig PDRC-protestleider Sakoltee benoemd tot adjunct-gouverneur van Bangkok
• Minister pleit voor groter aandeel van kolen in energie opwekking
• Hashtag #Don’tTellMeHowToDress legt de schuldvraag bij mannen
• Automobiliste die ambulance geen ruim baan gaf, mogelijk vervolgd voor doodslag
• Vier Thaise korte films draaien op Filmfestival van Cannes


 

Boekbespreking: The sad part was

De covertekst was veelbelovend. Het boek bevat ‘evocatieve, erudiete en vaak erg grappige verhalen over het leven in Bangkok’. Ik heb er nu vier gelezen maar heb daarvan nog niets gemerkt. De verhalen zijn beschouwelijk, weinig beeldend, er wordt weinig in gesproken en ze bevatten veel en lang gezeur over futiliteiten.

Zo wil een 9-jarig schoolmeisje niet geloven dat 1 en 1 altijd 2 is. ‘Tong Yai begrijpt het getal twee niet. Waar komt twee vandaan?’ Al even absurd is het verhaal over een man die nadenkt over de lengte van de spaties tussen zinnen.

In het verhaal Ei Ploang maakt de hoofdpersoon die elke ochtend gaat joggen in het Lumpini park, kennis met een man die op een bankje in het park zit en voorbijgangers indeelt in goede en slechte mensen. Er ontstaat een vriendschap die er uiteindelijk toe leidt dat de ik-figuur hem in plaats van khun Ploang Ei Ploang mag noemen.

Omdat de verhalen me nauwelijks boeien, vorder ik langzaam, maar ik heb me wel voorgenomen het boek uit te lezen. Wanneer het zover is, kom ik terug met een uitgebreidere bespreking. Misschien worden de verhalen nog ‘evocatief, erudiet en grappig’ en kom ik iets te weten over het leven in Bangkok.

Ik heb behoorlijk veel (in het Engels vertaalde) Thaise romans en korte verhalen gelezen. Vaak ademloos, maar het lijkt erop dat de aanschaf van dit boek een miskoop was. Maat laat ik niet te snel oordelen. (Meer boekbesprekingen op de pagina Boekbesprekingen)

De seven dangerous days zijn begonnen

12 apil – Morgen is de eerste dag van Songkran, het Thaise nieuwjaar, maar op veel plaatsen zijn al evenementen georganiseerd waarop met water kan worden gespat. Gespat? Te zien aan de maat van de supersoakers, die worden gebruikt, lijkt het meer op het afvuren van water. De voorpagina toont een foto waarop olifanten in historisch park Ayutthaya bezoekers met water belagen. Het is nog een wonder dat ze zich staande weten te houden in het geweld.

Ook vandaag wijkt de opening van Nieuws uit Thailand af van de opening van Bangkok Post. De krant opent met een reactie van premier Prayut op het ontslag dat topambtenaar Somchai van Financiën heeft genomen uit protest tegen zijn overplaatsing, Nieuws uit Thailand ontleent haar opening aan pagina 3 en niet eens de opening van die pagina. De seven dangerous days zijn gisteren begonnen (op de website deadly days genoemd). In de loop van de dag zullen de eerste verkeersongevallencijfers wel bekend worden gemaakt.

Op de grote provinciale wegen, met name naar het Noordoosten, reed het verkeer gisteren bumper aan bumper. Vooral Nakhon Ratchasima is een berucht knelpunt. Ook op luchthaven Don Mueang en stations was het druk met Thai die naar hun geboortegrond gaan om daar het nieuwe jaar te begroeten.

De provincie Khon Kaen meldde een file van 10 km al om half tien. Vroeg vertrekken of zelfs ’s nachts maakt blijkbaar geen verschil. Districtshoofd Chatchai zegt dat in het sub-district Tha Phra een rustplaats is ingericht. De Mittraphap Road en de rondweg rond de provinciehoofdstad zijn volgens hem accident black spots. De politie, het leger en de lokale autoriteiten werken samen om te voorkomen dat bestuurders die slechts een matige hoeveelheid alcohol hebben geconsumeerd, de weg opgaan.

Ook uit het Zuiden komen berichten over overbelaste wegen. In het district Pran Buri (Prachuap Khiri Khan) begonnen om 9 uur de wegen naar veertien districten verstopt te raken. Pran Buri is een berucht knelpunt omdat er twee hoofdwegen naar het Zuiden samenkomen.

Over het openbaar vervoer meldt het bericht dat alle slaapplaatsen in de treinen naar Phitsanulok vol geboekt zijn. ‘Treinen zijn helemaal vol gepropt met passagiers. Alhoewel er geen slaapplaatsen meer beschikbaar zijn, kunnen passagiers nog steeds kaartjes kopen voor de express trains’, zegt hoofd Saksingha van het provinciaal boekingskantoor. Hij vermoedt dat veel mensen van bus- naar treinvervoer zijn overgestapt vanwege enkele recente ongelukken met bussen. Ze beschouwen treinen veiliger dan bussen.

Evenals vorig jaar hanteren de autoriteiten weer het 7-7-7 beleid, dat betrekking heeft op de week voor, tijdens en na de zeven gevaarlijke dagen, waarin extra controles op het gebruik van alcohol en drugs plaatsvinden, zowel door particuliere weggebruikers als bestuurders van bussen. Dit jaar is de target om het aantal verkeersdoden en -gewonden met 7 procent terug te dringen. Vorig jaar kwamen van 11 tot 17 april 238 personen om en raakten 1.844 gewond en die cijfers zijn exclusief degenen die later aan hun verwondingen bezweken.

Adjunct-hoofdcommissaris Chiraphat van de gemeentepolitie Bangkok waarschuwt dat degenen die in de hoofdstad onder invloed rijden, hun voertuigbewijs voorgoed kunnen kwijtraken, dit ter beoordeling van het personeel op controleposten. Ook passagiers kunnen beboet worden wanneer ze alcohol bij zich hebben, ‘want dat betekent dat iedereen in de wagen drinkt’, zegt Chiraphat.

Twee toppers vandaag in BP

12 april – Ik wacht nog even met de voorpagina en richt mijn aandacht en die van u op de pagina’s 2 en 3. De opening van pagina 2 meldt dat het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) in beroep gaat tegen het vonnis van de Central Administrative Court om importeur Bestlin van de 489 aardgasbussen 1,1 miljard baht te betalen wegens het verbreken van het contract.

Ik ging gisteren al in op de zaak (zie Wat biedt BP nog meer vandaag?) dus zeg er niet veel meer over. Zoals gebruikelijk kauwt BP de voorgeschiedenis na met alle details die alleen maar verwarren. Ik vraag me af of krantenlezers dat allemaal willen weten.

Pagina 3 is een follow-up op het bericht van gisteren over de suggestie van legercommandant Chalermchai om het controversiële bouwproject aan de voet van en op de helling van Doi Suthep (Chiang Mai) te gebruiken als voorlichtingscentrum voor bewoners. Actievoerders wijzen het idee af, want de gebouwen zijn schadelijk voor het milieu en ze bemoeilijken de waterstroom van de berg. Chalermchai deed zijn voorstel omdat sloop van de 45 woningen, zoals geëist door de opponenten, 200 miljoen zou kosten. Het kantoor van het Hof van Beroep Region 5 hoeft van hen niet te worden gesloopt omdat het op vlak terrein staat.

Coördinator Roopsuwan van een netwerk voor de herbebossing van Doi Suthep zei gisteren dat de mensen in Chiang Mai geen bebouwing in het bosgebied willen. ‘Niemand zou het in zijn hoofd halen het centrum te gebruiken omdat er een vloek op rust. Het project verstoort het lokale ecosysteem; daarom moeten pogingen in het werk worden gesteld om het bos te herstellen.’

Rest nog te melden dat BP vandaag dertien nieuwsberichten en -verhalen telt op drie nieuwspagina’s in het nieuwskatern. Minder dan gisteren, toen telde de krant er zeventien, maar daarvan kon ik er vijf overslaan. Het buitenland komt op afzonderlijke pagina’s aan de orde. Alleen meldt de voorpagina in een kadertje dat bij de crash van een legertransportvliegtuig in Algerije 257 personen om het leven zijn gekomen.

Vertrek topambtenaar deert Prayut niet

12 april – Zoals hiervoor al vermeld, opent de krant met een reactie van premier Prayut op de  ontslagaanvrage van Somchai Sujjapongse, permanent secretaris van het ministerie van Financiën. Naar verluidt heeft Somchai zijn ontslag ingediend uit protest tegen zijn overplaatsing naar de post van secretaris-generaal van de NESDB, een post die minder in aanzien staat daar die beperkt blijft tot beleidsvorming. Het kabinet besloot dinsdag hem over te plaatsen.

Prayut haalt zijn schouders op. ‘Ambtenaren kunnen hun ongenoegen met bevelen van superieuren niet kenbaar maken.’ Gevraagd of hij Somchai zal tegenhouden te vertrekken, zei hij: ‘Wat moet ik stoppen? Waarom? […] Met wie was hij ongelukkig? Kunnen ambtenaren hun onmin uiten? Als dat het geval is, kunnen ze geen ambtenaar zijn. Als iemand wil vertrekken, ga je gang.’ Prayut ontkende dat het kabinet verdeeld was over de overplaatsing.

Minister Apisak (Financiën) zegt dat Somchai zijn ontslagbrief op 5 april heeft getekend, vijf dagen voor het kabinetsbesluit, maar hij had de brief pas gisteren ontvangen. Somchai trad ook terug als voorzitter van de raad van bestuur van de Krung Thai Bank. ‘Ik kan bevestigen dat de overplaatsing geen politieke zaak is. Het gaat erom een geschikte persoon te vinden voor de post van NESDB secretaris-generaal om de voortgang van het 20-jaren strategieplan te volgen.’

Apisak zegt Somchai op de hoogte te hebben gebracht van de aanstaande overplaatsing toen hij begin deze maand een vergadering in Singapore bijwoonde van de Asean ministers van financiën. Maar Somchai weigerde toen; hij wilde blijven waar hij was. ‘Misschien voelde hij zich gekleineerd omdat hij gedacht kan hebben dat de nieuwe positie te klein voor hem was.’

Volgens Apisak heeft Somchai nooit conflicten gehad met vice-premier Somkid, de leider van het economisch team van het kabinet, zoals gesuggereerd door een bron.

Voormalig minister van Energie Pichai, lid van Pheu Thai, heeft naar de regering uitgehaald over de overplaatsing en die van Porametee (zie het bericht van gisteren). Beide mannen zijn op economisch gebied deskundig en daaraan kunnen maar weinig ambtenaren tippen. ‘De overplaatsingen laten zien dat de regering zich niet bekommert om de capaciteiten van functionarissen, maar zich liever richt op hun vriendjes.’ Pichai denkt dat het besluit ambtenaren in de betrokken ministeries zal demoraliseren.

Ter toelichting: Porametee is de huidige secretaris van de NESDB. Hij is overgeplaatst naar de post van permanent secretaris van Sociale Zaken om orde op zaken te stellen in de verduisteringsaffaire bij welzijnscentra. Zie het bericht van gisteren: Topambtenaar Financiën neemt ontslag en de pagina Corruptie 5

Kort nieuws donderdag 12 april

– Regeringswoordvoerder Sansern heeft studenten van de Chulalongkorn Universiteit, die bij de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten hebben geklaagd over intimidatie door het leger, gevraagd niet zo emotioneel re reageren want ‘soldaten gingen zonder wapens en tanks’ naar hun woning.

De drie studenten (foto) zeggen bedreigd te zijn omdat ze maandag bij een bezoek van Prayut een tekst omhoog hielden met het woord dictator. Ook hun ouders kregen bezoek van soldaten. De VN kantoorstaf zegt zich zorgen te maken over het incident en belooft er bij de militaire regering op aan te dringen de mensenrechten beter te eerbiedigen. Overigens had Prayut geen moeite met het protest, wat ik al eerder meldde.

– Korte aanvulling op het bericht over Prem in Nieuws van de website. Gisterochtend ontving de voorzitter van de Privy Council in zijn woning in Si Sao Thewes (Bangkok) het kabinet en de commandanten van de strijdmacht voor een rod nam dam bua ceremonie. Prem zegende het kabinet en overlaadde het met complimentjes.

Hoewel hij drie maanden geleden zei dat Prayut veel van zijn steun had verloren, loofde hij nu Prayut. Hij zei zich af te vragen hoe lang de premier nodig heeft het land naar succes te leiden. Tegen het kabinet en de legerleiders zei hij: ‘Ik heb vertrouwen in de premier en in jullie dat je hem steunt het land succesvol te leiden.’ (Zie ook  de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Een 17-jarige knaap in Buri Ram heeft bekend een vrouw van 73 te hebben beroofd en gewurgd, maar hij ontkent haar verkracht te hebben. De knaap werd kort na de inbraak in het huis van de vrouw aangehouden in een suikerriet akker. Volgens de politie leek de vrouw seksueel te zijn misbruikt. Het huis van de vrouw en de verdachte staan dicht bij elkaar. De buit bedroeg 2.190 baht.

– Een toppolitieagent, werkzaam bij de Welfare Divison van de RTP, heeft bij de CSD aangifte gedaan van oplichting tegen een paar dat hij had gehuurd om politie-uniformen te maken. De beschuldigde man, een majoor bij de 9th Infantry Division in Kanchanaburi, heeft een bedrijf in uniformen. De eerste vierhonderd uniformen die hij in januari aan de politie leverde, waren volgens de agent van inferieure kwaliteit of groter of kleiner dan besteld.

Het paar opende vorig jaar een kledingwinkel op het legerterrein om te profiteren van de grote vraag naar uniformen nadat de RTP had besloten officieren in het hele land in nieuwe uniformen te steken. Het paar zegt dat het beschikt over tweehonderd personen die uniformen kunnen maken. De man zegt al 5.000 uniformen aan diverse eenheden te hebben geleverd.

– De Chulalongkorn universiteit haalt de bezem door de masters en doctoraal opleiding van de faculteit communicatie om bij te blijven in het digitale tijdperk. Met ingang van het nieuwe academisch jaar worden 44 nieuwe vakken gegeven, zoals data journalistiek, digitale economie, media industrieën en crisis management. De twee huidige hoofdvakken op masters niveau, journalistiek en documentaire  productie, worden samengevoegd. De andere wijzigingen laat ik maar onvermeld, want ik wil mijn lezers niet overvoeren.

– Een toplid van de verzetsgroep Runda Kumpulan Kedi (RKK) is in een vuurgevecht door de politie gedood. Isoc-woordvoerder Thanavee heeft dat gisteren op een persbriefing bevestigd. Het gevecht brak uit nadat politieagenten op patrouille drie mannen aan de kant van de weg in het oog kregen die zich verdacht gedroegen. Bij een achtervolging van twee van hen ontstond een vuurgevecht waarbij drie agenten gewond raakten en de twee verdachten, waaronder het toplid, omkwamen. De politie zegt dat ze als eersten het vuur openden.

– De politie heeft het OM geadviseerd zeven pro-democratie protestleiders te vervolgen, maar het verzoek is afgewezen omdat de politie had nagelaten de zeven, zoals vereist door de wet, op te roepen. Het OM heeft de politie gevraagd het in juni nog eens te proberen. Het bericht zegt niet om welk protest  en wanneer het gaat.

Nieuws van de website in 1 regel

• Phangnga: Brand op twee aangemeerde speedboten, drie gewonden
• Prem vraagt zich af hoe lang Prayut nog nodig heeft het land naar succes te leiden
• Files op de wegen naar Noordoosten, enkele aanrijdingen in Nakhon Ratchasima
• Pickup truck met illegale wapens gestopt bij controlepost in Trat
• Kalasin: Man aangehouden voor brute moord, lichaam jonge vrouw was half ontkleed
• Songkhla: 1 mln speedpillen in pickup truck onderschept na wilde achtervolging
• Woensdag zijn de seven dangerous days begonnen
• Finse man (33) ernstig gewond na val van derde verdieping hotel in Pattaya
• Politie vermoedt corruptie bij aankoop huisvuil- en rioolwagens in 10 provincies


 

Topambtenaar Financiën neemt ontslag

11 april – De hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën, permanent secretary Somchai Sujjapongse, heeft zijn ontslag ingediend wat pundits (expert maar ook betweter) beschouwen als een protestdaad tegen zijn overplaatsing naar de positie van secretaris-generaal van de NESDB.

De alom gerespecteerde ambtenaar zou binnen het ministerie vijanden hebben gemaakt en ontstemd zijn dat hij naar een positie was overgeplaatst die minder in aanzien staat daar die beperkt blijft tot beleidsvorming. Maar minister Apisak (Financiën) zegt dat de baan bij de NESDB ‘more demanding’ is en een ‘bigger job’. Hij krijgt daar de supervisie over de tenuitvoerlegging van het nationale 20-jaren strategieplan. ‘De strategie heeft vele dimensies.’

Apisak ontkent speculaties dat vice-premier Somkid, de leider van het economisch team van het kabinet, ontevreden was over het functioneren van Somchai op het ministerie. Somkid zegt juist waardering te hebben voor zijn harde werk. Maar een bron onthult dat Somkid zijn buik vol had van Somchai, omdat die regelmatig kritiek op hem had.

Het vertrek van Somchai is vandaag opening krant onder de kop Ministry awry as Somchai quits, maar het is me niet gelukt een adequate vertaling te vinden van awry. Ik vond schuin, scheef, verkeerd, dus gooi maar in mijn pet. Somchai volgt bij de NESDB Porametee Vimolsiri op als secretaris-generaal, die is opgeschoven naar het ministerie van Sociale Zaken. De permanent secretaris van dat ministerie is tijdelijk ontslagen in verband met de verduistering door welzijnscentra van gelden die bestemd zijn voor gedepriveerde en arme mensen.

Ik meen op de website gelezen te hebben dat hij op staande voet de laan was uitgestuurd en dat zijn pensioen zou worden ingetrokken, maar de krant noemt alleen dat onderzoek naar hem wordt gedaan in verband met de verduistering. De adjunct permanent secretaris is ook op non-actief gesteld. Over diens opvolging wordt volgende week beslist.

Minister Anantaporn (Sociale Zaken) zei gisteren achter Prayut’s besluit te staan om Porametee neer zetten op zijn ministerie omdat hij vertrouwd is met urgente sociale problemen. Premier Prayut zegt: ‘Poremetee is goed. Ik vertrouw hem. Ik beschouw hem als de meest geschikte persoon en iemand die ik kan vertrouwen.’ (Zie voor alle berichten over de verduistering de pagina Corruptie 5)

Op de foto v.l.n.r. Puttipat, Porametee en Somchai.

Wat biedt BP nog meer vandaag?

11 april – Bangkok Post telt vandaag in het nieuwskatern zeventien nieuwsberichten c.q. verhalen, waarvan twee een Special Report (wijziging Social Security Fund Act en Boekenbeurs), die ik oversla. De onderwerpen van drie artikelen kwam ik al tegen op de website, dus sla ik ook over. Ik noem alvast de pagina-openingen:
Pagina 2: Learning centre call for judge complex
Pagina 3: Court orders release of army suspect
Pagina 4: Fisheries boss speaks out against new rules

Vaste lezers van Nieuws uit Thailand moeten geen moeite hebben de inhoud te raden, want de openingen van de 2 en 4 zijn follow-ups en de vrijlating van de legerverdachte is al gemeld op de website.

Dominant op de voorpagina een foto van de drukte op busstation Mor Chit. Veel Thais gaan ter gelegenheid van Sonkran naar hun geboortedorp om daar het Thaise Nieuwjaar in te luiden. De Narcotics Control Board, het Department of Land Transport, politie, leger en busexploitant Transport Co zijn dit jaar extra alert op busbestuurders of ze drugs of alcohol hebben gebruikt. Songkran duurt officieel drie dagen (vrijdag tot met zondag), maar op sommige plaatsen wordt langer feest gevierd.

Verder op de voorpagina: Het gemeentelijk vervoersbedrijf van Bangkok (BMTA) is door de Central Administrative Court gelast importeur Bestlin van de 489 nieuwe op aardgas rijdende bussen 1,1 miljard te betalen wegens het verbreken van het contract. De Bestlin group stapte vorig jaar mei naar de rechter nadat de BMTA het contract ad 3,3 miljard baht had geannuleerd.

De BMTA verbrak de banden met Bestlin omdat het bedrijf bij de import van de eerste 100 bussen uit China geprobeerd had invoerrechten te ontduiken en de overige bussen te laat leverde. De douane legde beslag op die eerste honderd en beboette het bedrijf. Nadat het contract was beëindigd, begon een nieuwe aanbestedingsprocedure. Inmiddels zijn met een vertraging van meer dan een jaar de eerste bussen in gebruik genomen.

Het derde bericht op de VP meldt dat de NCPO akkoord is gegaan met het voorstel van televisiewaakhond NBTC om de operators van digitale tv-kanalen, die met grote verliezen kampen, financiële steun te verlenen en het Public Relations Department toestemming te geven op die kanalen te adverteren. Voor zover ik weet worden de operators door de regelgeving van de NBTC beperkt in hun bedrijfsvoering.

Dit besluit heeft dus geen betrekking op het plan van de NBTC om Thailand’s twee grootste telecombedrijven AIS en True Move een betalingsregeling aan te bieden. Na zware kritiek van burgers en de NESDB is dat plan ingetrokken.

Tot zover de voorpagina. De overige pagina’s krijgen een beurt in Kort Nieuws.

Legercommandant heeft een ideetje voor Doi Suthep

11 april – Pagina 2 opent met het bericht dat legercommandant Chalermchai het voorstel heeft gedaan het controversiële bouwproject aan de voet en op de helling van Doi Suthep te gebruiken als voorlichtingscentrum voor de bewoners. Hij lanceerde dat voorstel gisteren en zei: ‘Het landschap moet worden aangepast zodat het overeenkomt met het plaatselijke milieu. Het is niet nodig om daarvoor artikel 44 in te zetten [het omstreden artikel dat Prayut absolute macht verleent].’

In aanbouw zijn kantoren voor het Hof en woningen voor juridisch personeel en rechters. Het bos, dat eigendom is van het Treasury Department, fungeert als wateropslaggebied (vergelijkbaar met een spons). Met de bouw is twee jaar geleden begonnen wat bij mij de vraag oproept waarom milieuactievoerders en bewoners pas onlangs in actie zijn gekomen. Volgens de planning worden de gebouwen en woningen in juni opgeleverd.

Premier Prayut wast zijn handen in onschuld. Hij zegt dat de bouwplannen dateren van voor het aantreden van de huidige regering. ‘De regering moet ervoor zorg dragen dat het project in overeenstemming is met de wet en tegemoet komt aan de behoeftes van de mensen.’ Het bericht zegt dat het project al 15 jaar geleden is voorgesteld toen Thaksin’s partij Thai Rak Thai aan de macht was. De regering Yingluck stelde 1 miljard baht ter beschikking.

Adjunct secretaris-generaal Rangsrit van Seub Nakhasathien, een stichting die zich inzet voor het milieu, vindt dat de 45 woningen op de helling gesloopt dienen te worden ondanks de kapitaalvernietiging. ‘De winst van besparing van overheidsbudget is minder dan het verlies aan publiek vertrouwen. Als de autoriteiten het project tolereren, wordt ontbossing op andere plaatsen aangemoedigd. De 45 huizen laten staan vormen een permanent litteken op de heuvel.’

Kort nieuws woensdag 11 april

– De politie heeft gisteren in een brief aan het OM geprotesteerd tegen het besluit om vijf van de door de politie voorbereide elf aanklachten tegen aannemerstycoon Premchai en zijn jachtgezelschap in te trekken.

De directeur van bouwbedrijf ITD wordt verdacht van het stropen van beschermde dieren in het Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary in Kanchanaburi, waaronder een zeldzame zwarte indochinese panter. Hij werd samen met drie maatjes op 4 februari in het bosreservaat aangehouden.

In de brief pleit de politie voor handhaving van drie aanklachten wegens samenzwering: het betreden van een reservaat zonder toestemming, smokkel van jachtuitrusting in het reservaat en de jacht op wildleven zonder toestemming. Met de overige vervallen aanklachten heeft de politie geen moeite. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Stroperssage)

– Het hooggerechtshof heeft gisteren de gevangenisstraffen van 33 jaar en 4 maanden gehandhaafd tegen vier mannen uit Pattani en Narathiwat, die in mei 2013 op de Ramkhamhaeng Road in Bangkok voor een schoonheidssalon een bom tot ontploffing brachten. De bom, die was geplaatst op een verzamelplaats van afval, verwondde zeven personen en veroorzaakte een schade van 402.000 baht.

– Nabestaanden van de roodhemden die bij de ongeregeldheden in 2010 om het leven zijn gekomen, hebben gisteren in Wat Phra Si Mahathat in Bangkok hun dood herdacht. De krant besteedt er alleen een fotobericht aan met een foto waarop enkele nabestaanden een portret van hun geliefde op hun schoot vasthouden.

– De provinciale rechtbank van Yala heeft een opmerkelijk besluit genomen door het verzoek van het leger af te wijzen voor een vierde verlenging van het voorarrest van de verdachte van een bomaanslag op een versmarkt in Yala. Ik stipte het al aan in Nieuws van de website. De familie had om zijn vrijlating gevraagd. Ze vermoedt dat hij mishandeld is en gedwongen te bekennen.

Zijn vrouw die hem bezocht heeft in legerkamp Ingkayut Borihan in Pattani zegt dat hij kneuzingen om zijn mond had. Ze beklaagt zich erover dat ze slechts 5 minuten per keer op bezoek mocht. De man heeft haar verteld niet langer bestand te zijn tegen de mishandeling.

In het gebied is de noodverordening van kracht, die politie en leger de bevoegdheid geeft verdachten zonder arrestatiebevel aan te houden en maximaal 28 dagen vast te houden. Het is de eerste keer dat een rechtbank een verzoek om verlenging heeft afgewezen.

– De autoriteiten hebben de drie bomaanslagen met motorfietsbommen, maandagavond in Sungai Kolok (Narathiwat), sterk afgekeurd. Dertien dorpelingen waaronder kinderen, zowel boeddhisten als moslims, werden daarbij gewond. De aanslagen die grote onrust hebben veroorzaakt, zouden gepleegd zijn door een groep militanten die doorgaat onrust te stoken ondanks de pogingen van de regering om het conflict middels vredesbesprekingen te beëindigen.

De woordvoerder van Isoc region 4 heeft de bevolking opgeroepen de ‘inhumane daad’ te veroordelen daar de aanslagen niet alleen het leven van onschuldige mensen bedreigen maar ook de lokale economie een slag toebrengen.

– De National Fisheries Association heeft in de sterkste bewoordingen de nieuwe regels voor de visserij, bedoeld om de EU gunstig te stemmen, afgewezen. ‘Deze regels hebben ons in een lastig parket gebracht. Ze zijn overdreven gecompliceerd en onrealistisch en zullen niet tot verbetering van de industrie leiden’, zegt voorzitter Mongkol.

Gisteren leverde de vereniging een formeel protest in bij vice-premier Chatchai, die verantwoordelijk is voor het oplossen van de IUU-visserij. Eerder in de week dreigden vissers in staking te zullen gaan.

In het vorige bericht over de nieuwe regels noemde ik al enkele voorbeelden, dit bericht noemt de verplichting een kopie van alle loonstroken van werknemers in te leveren, voorzien van de handtekening van bemanningslid en schipper. Voordat een boot toestemming krijgt de netten uit te werpen dient alle uitrusting te worden goedgekeurd en geregistreerd en de werktijden van alle bemanningsleden te worden vastgelegd [dus niet alleen van de schipper zoals gisteren gemeld]. (Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald)

– Honderd Hmong dorpelingen in Chiang Rai hebben gisteren voor het districtspolitiebureau van Wiang Kaen de vrijlating geëist van drie vermeende drugshandelaren, die volgens hen zo onschuldig zijn als een lammetje [mijn woordkeus]. Ze worden verdacht van de smokkel van 9 miljoen methamphetamine pillen en 800 kilo crystal meth ter waarde van 1,7 miljard baht op 1 april.

De drugs waren over de Mekong naar Thailand gesmokkeld en overgeladen op een pickup truck. Toen de politie de wagen wilde stoppen, wisten de mannen te ontsnappen. Twee dagen later werden ze in de buurt van de PD aangehouden. De politie zegt solide bewijs te hebben voor hun schuld.

Nieuws van de website in 1 regel

• Leraar rent 14 dagen voor ziekenhuis, opbrengst na 8 dagen 3 miljoen baht
• Autobeurs stuwt voor ’t eerst in 6 jaar verkoop omhoog
• Centrale bank: 3 mln banen op de tocht door automatisering en robots
• Dubbeldekker in Tak gekanteld: 6 doden, 17 gewonden van wie 5 ernstig
• Waterverkoper in trein jaagt passagiers van hun zitplaats weg om z’n voorraad op te slaan
• Wissanu: Op verhoging pensioenleeftijd moet nog gestudeerd worden
• Verdachte van bomaanslag op versmarkt Yala vrijgelaten
• Welzijnscentra schandaal: Topambtenaar Sociale Zaken ontslagen
• Directeur Samsenwittayalai school ontslagen wegens aannemen tea money
• Pattani: Twee vermeende opstandelingen omgekomen in vuurgevecht met politie


 

Vissers dreigen met staking tegen nieuwe regels

10 april – Duizend vissersboten uit de zuidelijke provincies zijn gisteren naar de Pattani Pier gevaren om de regering onder druk te zetten de nieuwe strenge maatregelen tegen IUU-visserij* te versoepelen. Voorzitter Phubest van de Pattani Fisheries Association zegt dat de vissers besloten hebben om in staking te gaan; ze durven niet uit te varen uit angst dat ze de regels overtreden.

Vandaag vindt in het Government House overleg plaats tussen de regering en vertegenwoordigers van de vissers. Vice-premier Prawit maakt zich geen zorgen. Hij denkt dat ze niet zullen staken omdat ze al zijn uitgenodigd voor gesprekken met betrokken diensten.

De stakingsdreiging komt enigszins ongelegen, want een EU-delegatie is momenteel op bezoek in Thailand om te controleren wat de regering tegen de illegale visserij doet. Morgen is de laatste dag. Delegatieleider Stefaan Depypere, directeur van de EU-sectie internationaal oceaanbeheer en duurzame visserij, zei na een ontmoeting met Prawit dat Thailand veel vorderingen heeft gemaakt en een model voor andere landen biedt.

Over de de kans dat de in 2015 uitgedeelde gele kaart wordt ingetrokkken, zegt het artikel niets. Nog steeds dreigt Thailand geconfronteerd te worden met een importverbod door de EU als de IUU-regeling van de EU niet wordt nageleefd en dat zou rampzalig zijn voor de visexport.

De protesterende vissers zeggen dat de nieuwe regels van de regering onpraktisch zijn. Op de website wordt de regel genoemd dat schippers zich dienen te houden aan de voorgeschreven werktijden. Ze mogen niet iemand anders aan het stuurwiel zetten, want dat mag niet van het Marine Department.

De krant noemt de regel dat vissers aan boord een reddingsvest moeten dragen [wat me inderdaad erg onpraktisch lijkt tijdens het werk] en dat een kopie van hun loonstrookjes dient te worden ingeleverd bij de Port In, Port Out centra oftewel Pipo [waarmee niet de populaire tv-clown uit mijn jeugd wordt bedoeld]. Op de foto Depypere in gesprek met Prawit. (Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald)

* Illegal, unreported and unregulated fishing.

Prayut zinspeelt op nieuw plan om greep op de macht te houden

10 april – Misschien denkt u na lezing van bovenstaand verhaal dat dit vandaag opening krant is, maar dan heeft u het mis. BP beschouwt zich als de Vierde Macht* dus opent met een politiek onderwerp.

Onder twee grote foto’s van een wuivende Prayut en studenten van de Chulalongkorn universiteit die de tekst Chula loves Lung Tu (Dictator) omhoog houden, meldt de krant dat Prayut open staat voor een uitnodiging van een politieke partij om op haar lijst te staan van kandidaten voor het premierschap. [Elke partij is verplicht voor de verkiezingen drie voorkeurskandidaten bekend te maken] Maar dat doet hij alleen als hij het gevoel heeft dat hij voldoende steun heeft. Het is niet meer dan een hint, zoals de krant in de kop schrijft, want hij heeft nog geen besluit genomen over zijn politieke toekomst.

Politieke waarnemers zien de mededeling van Prayut als een nieuwe strategie om Prayut’s macht te verlengen in plaats van zijn eventuele benoeming als outsider premier (niet partijgebonden premier). Die optie komt pas aan de orde nadat politieke partijen het niet eens zijn kunnen worden over een door hen genomineerde kandidaat.

Prayut sprak gisteren tweemaal met de pers: tijdens een bezoek aan een grondwaterproject in Bang Sue (Bangkok) en voor het Siam Square One gebouw, waar hij een bezoek bracht aan het Siam Innovation District Event en een speech hield over de rol van de Chulalongkorn universiteit in de toekomst van het land.

Daar hielden de studenten hun cynische tekst omhoog. Veiligheidspersoneel rukte de teksten uit hun handen, maar Prayut was in een milde bui. Hij zei: ‘Laat ze met rust. Als ze me niet begrijpen, dan moet dat maar.’ En tegen de studenten sneerde hij : ‘Great. Wat zijn jullie knap. Kom alsjeblieft ook als er schade aan het land is.’

Eerder gisterochtend probeerde actievoerder Netiwit, die een gasmasker droeg om zich te beschermen tegen Prayut’s woorden, de onderste ring van het auditorium te bereiken waar Prayut het woord zou voeren, maar universiteitspersoneel dirigeerde hem naar de hoogste ring ver vanaf het spreekgestoelte. (Zie ook  de pagina Verkiezingsnieuws 2)

 * De vierde macht is een term die gebruikt wordt om machten aan te duiden die buiten de traditionele Trias Politica vallen. Volgens René Crince le Roy is de bureaucratie de vierde macht. In Angelsaksische landen wordt met ‘The Fourth Branch of Government’ of ‘The Fourth Estate’ doorgaans de pers aangeduid. Bron: nl.wikipedia.org

Regering nu aan zet in controversieel bouwproject Doi Suthep

10 april – De regering mag de knoop doorhakken over de toekomst van het controversiële bouwproject aan de voet en op de helling van Doi Suthep in Chiang Mai. De protesten tegen de bouw van de kantoren van het Appeal Court Region 5 en 200 woningen (45 vrijstaande huizen en negen flatgebouwen) voor juridisch personeel en rechters zijn voor het dagelijks bestuur van de Courts of Justice (OCJ), eigenaar van de grond, aanleiding de hete aardappel door te schuiven naar de regering.

Opponenten, milieuactievoerders en bewoners, eisen dat de bouw wordt stopgezet of de bebouwing gesloopt. Sloop van het kantoor van het Hof vinden ze niet nodig omdat het op vlak terrein staat. [In het bericht wordt zowel over kantoor als over kantoorgebouwen gesproken]

Het OCJ- bestuur durft geen beslissing te nemen uit angst voor juridische repercussies wegens contractbreuk en een eis tot schadevergoeding. Het bestuur heeft geen bezwaar tegen tijdelijke opschorting van de werkzaamheden wanneer het bos wordt hersteld.

Gisteren overlegden tegenstanders en autoriteiten met elkaar in legerkamp Kawila (Chiang Mai). De bijeenkomst was op voorstel van de NCPO belegd om meningen te verzamelen. Een hoge ambtenaar van het Forestry Department kantoor in Chiang Mai zei zich zorgen te maken over het risico van grondverschuivingen daar de woningen op een helling van 12 tot 20 graden staan.

Campagne: Hoe overleef je Songkran

10 april – Het lijkt eindelijk tot de autoriteiten door te dringen dat Songkran voor feestvierders een vrijbrief is om zich eens lekker te misdragen. De Royal Thai Police, Thai Health Promotion Foundation en het Network for Improving Quality of Life hebben daarom de handen ineengeslagen om feestvierders te disciplineren.

Een van de adviezen is: stop je voertuig (auto of motorfiets) voordat je met water gooit en vraag toestemming als je het gezicht van anderen met witte poeder wil bewerken. Aanleiding is de ervaring dat veel duopassagiers en passagiers in de laadbak van pickup trucks vallen als ze rijdend met water gooien of een lading water over zich heen krijgen.

De campagne richt zich ook op ongewenste lichamelijke contacten of intimiteiten. ‘Dit is een periode om plezier te hebben. Niemand dient aan een vreselijke ervaring te worden bloot gesteld’, zegt een van de campagnevrijwilligers in Nakhon Ratchasima.

THPF directeur Rug-aroon van de sectie risicoreductie roept de cijfers nog eens in herinnering: 68 procent van de verkeersongelukken werd gedurende het gehele vorig jaar veroorzaakt door motorfietsers of ze zijn erbij betrokken, gevolgd door 12 procent ongevallen met pickup trucks. Belangrijkste oorzaken: te snel rijden en rijden onder invloed. Zesduizend verkeersdeelnemers raakten vorig jaar gehandicapt, van wie 190 tijdens Songkran.

Kort nieuws dinsdag 10 april

– De eerste blueprints voor de uitbreiding van het metronetwerk in Bangkok en randgemeentes zijn in augustus klaar, zegt minister Arkhom (Transport). Het Japan International Cooperation Agency voert momenteel haalbaarheidsstudies uit voor de aanleg van twee metro- en twee monoraillijnen. Gesproken wordt over de ontwikkeling van station Bang Sue ter vervanging van Hua Lamphong als centraal station [Vorige berichten noemden Makkasan] en station Mae Nam. Jica is gevraagd busroutes in haar studie op te nemen die in plaats kunnen komen van metroroutes.

– Milieubeschermers vrezen dat aannemer Premchai er met een voorwaardelijke gevangenisstraf vanaf komt voor het stropen van beschermde dieren in de Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary. ‘Dat scenario is mogelijk door juridische taktieken die zijn advocaten uit de kast halen’, zegt voorzitter Sasin van de Seub Nakhasatien Foundation.

De stichting volgt al sinds Premchai’s aanhouding op 4 februari de zaak op de voet. Sasin zegt gehoord te hebben dat getuigen zullen verklaren dat Premchai niet aanwezig was tijdens het stropen. In vergelijkbare zaken krijgen first time offenders doorgaans een voorwaardelijke gevangenisstraf. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Stroperssage)

– De pensioenleeftijd voor ambtenaren en werknemers van staatsbedrijven gaat omhoog van 60 naar 63 jaar. De verhoging maakt deel uit van een hervormingsplan gericht op de vergrijzende samenleving dat zaterdag van kracht werd. Naar verwaching duurt het nog zes jaar voordat de leeftijdsverhoging volledig is ingevoerd.

Ambtenaren die in 2019 en 2020 60 worden, blijven nog een jaar werken. Wie in 2021 en 2022 60 jaar wordt, blijft aan het werk tot hij 61 jaar wordt en wie in 2023 en 2024 60 jaar wordt, blijft tot zijn 63e aan de slag.

– Dorpelingen in Nakhon Si Thammarat haasten zich om hun huisdier te laten vaccineren tegen rabiës omdat ze eieren cadeau krijgen als ze komen opdraven. Sommigen laten hun dier ook steriliseren. Sinds januari heeft het virus zich in negen districten verspreid, maar de provinciehoofdstad is nog niet getroffen. De autoriteiten overwegen mobiele eenheden in te zetten

Prinses Chulabhorn dringt er bij de autoriteiten op aan Thailand rabiësvrij te maken. Nakhon Si Thammarat is een van de provincies met een proefproject voor de opvang van zwerfhonden, door haar geïnitieerd. Inmiddels zijn 250 honden opgevangen in een centrum bij de Walailak universiteit. Het centrum wordt uitgebreid tot 2.000 plaatsen.

Tot nu toe zijn in het hele land zeven personen overleden aan de ziekte. Het laatste geval dateert van vorige maand toen een man in Phatthalung bezweek, die gekrabd was door zijn hond.

– Volgende maand buigt het kabinet zich over een wetsvoorstel om de dienstverlening aan de bevolking middels digitale kanalen te stroomlijnen, zegt minister Kobsak (PM’s Office), die de electronic government bill aankondigde op een bijeenkomst van de World Bank Thailand, waarop het rapport Thailand Economic Monitor werd gepresenteerd.

Kobsak sprak er over ’s lands strategieën over innovatie van de dienstverlening. Die behoeft verbetering want veel geld is al besteed aan researchprojecten zonder dat ze veel voordeel voor de bevolking hadden. De wet regelt de controle op en het stroomlijnen van research- en innovatieprojecten. Een kerndienst gaat daarvoor beleid ontwikkelen. Naar verwachting wordt de wet eind van het jaar van kracht.

– Een man uit Surat Thani is gisteren aangehouden op verdenking een hand te hebben gehad in de verdrinking van zijn Chinese echtgenote tijdens hun vakantie bij de Ratchaprapa dam in Ba Ta Khun (Surat Thani). De politie vertrouwt het niet want hij heeft tegenstrijdige verklaringen afgelegd.

Naar verluidt wachtte hij zeven uur alvorens de verhuurder van de raft boat die het paar had gehuurd voor de nacht, te waarschuwen. De man heeft verklaard dat ze beiden gedronken hadden toen ze gingen zwemmen. Het lichaam van de vrouw is gevonden onder de boot.

– Het Pollution Control Department (PCD) ligt onder vuur omdat het traag te werk gaat bij de schoonmaakoperatie van de met lood verontreinigde Klity Creek in Kanchanaburi, waarvoor de hoogste bestuursrechter al vijf jaar geleden opdracht heeft gegeven.

Directeur Surapong van het Karen Studies and Development Centre zegt dat de PCD slechts gedeeltelijk sediment heeft verwijderd en in een nabijgelegen bos begraven. De gevolgde schoonmaakoperatie kan volgens hem gevaar opleveren voor de ecologie, het wildleven en de bevolking omdat het sediment terug kan lekken naar de kreek. Het probleem is ook dat water uit de kreek naar de rivieren Kwai Yai en Mae Klong stroomt, belangrijke waterbronnen voor Kanchanaburi en Bangkok, en verder naar de Golf van Thailand. Ik laat het hierbij, want het bericht bevat verder alleen de voorgeschiedenis.

– Vice-premier Prawit ontkent een hand te hebben gehad in de aanschaf van te hoog geprijsde waterfilters op zonne-energie door het Southern Bordes Provinces Administrative Centre. Prawit zegt het plan van 50 miljoen baht niet te hebben goedgekeurd. Het is aan het centrum een besluit te nemen. Prawit heeft opdracht gegeven voor een onderzoekscommissie. De SBPAC verklaarde eerder dat de filters voor een prijs lager dan de marktprijs zijn gekocht.

– Pagina 3 behandel ik in sneltreinvaart. De NESDB heeft bekend gemaakt dat het concept 20-jaren strategieplan volgende maand naar het kabinet gaat en in juli van kracht wordt. Op het plan, waarvan ik nog nooit details heb gezien, bestaat veel kritiek omdat het toekomstige regeringen aan handen en voeten zou binden.

Partijleider Abhisit [heb je hem weer] waarschuwt dat de NCPO haar eigen regels overtreedt wanneer de aangekondigde bijeenkomst in juni met politieke partijen ter voorbereiding van de verkiezingen niet doorgaat. Vice-premier Wissanu heeft gezegd dat de bijeenkomst niet doorgaat wanneer politiek partijen niet op de uitnodiging ingaan. Abhisit zegt de bijeenkomst te zullen bijwonen omdat hij altijd met de NCPO heeft samengewerkt in zaken die de verkiezingen betreffen.

– Laatste bericht. Het Constitutionele Hof  besluit morgen of het de petities in behandeling neemt waarin een uitspraak wordt gevraagd over de rechtsgeldigheid van de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden en een artikel 44-order om de organieke wet op politieke partijen te wijzigen. De voorzitter van de NLA heeft om een snelle behandeling gevraagd zodat de verkiezingsdatum van februari niet in gevaar komt. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Nieuws van de website in 1 regel

• Wereldbank verhoogt Thailand’s groeiprognose van 3,6 naar 4,1 pct
• Golfer Udorn wint vijfde All Thailand Tour titel
• Vissers dreigen met staking tijdens inspectie EU
• Borgtocht voor aannemertycoon Premchai weer verlengd
• Dorps defensievrijwilliger dood geschoten in Pattani
• Tak: 14 gastarbeiders tijdig busje verlaten voordat het in brand vloog
• Minister verwacht exportgroei van 8 pct
• Doi Suthep: Actievoerders eisen verwijdering huizen
• Drie bomaanslagen in Sungai Kolok, vier gewonden
• NBTC trekt controversiële steun voor AIS en True Move in
• SCB sluit 200 kantoren, grotere nadruk op mobiel bankieren


 

Drie manieren om de dienstplicht te ontlopen

9 april – Het is ironisch dat het vier jaar geleden aan de macht gekomen leger beloofde een eind te maken aan bedrog en corruptie, en precies dezelfde praktijk hanteert bij de jaarlijkse selectie van dienstplichtigen, schrijft Andrew Biggs in zijn wekelijkse rubriek Sanook in het zondagmagazine Brunch van Bangkok Post.

Alle jongeren van 21 tot 27 jaar worden daarvoor opgeroepen. Ze steken hun hand in een pot met lootjes. Een rood lootje betekent 2 jaar dienstplicht, een zwarte betekent dat ze niet hoeven op te komen. Verder worden ze ‘medisch’ gekeurd: Ze moeten hun shirt uittrekken, tenen aanraken en armen in de lucht steken.

Biggs legt drie populaire en alom bekende manieren uit om de dienstplicht te ontlopen:
1 Jongens in de upper high school (klas 4-6 middelbare school) gaan eenmaal per week naar een legerschool, waardoor ze niet hoeven mee te loten. ‘Dat vereist planning vooraf en enthousiasme, twee dingen die niet bovenaan de lijst van karaktertrekken van jonge Thaise mannen staan.’

2 De tweede is je sekse veranderen. Jongemannen met vrouwenborsten worden onmiddellijk afgekeurd. Biggs was getuige van een loting waarbij twee eruit zagen alsof ze pas de ochtend van de loting met de bus uit Pattaya waren gekomen. Maar die transgenders moeten een jaar later terugkomen om te bewijzen dat ze nog steeds vrouwenborsten hebben.

3 De derde methode is ingenieus. De zwarte loten zijn van karton, de rode zijn dunner. Een voormalig werknemer van Biggs, genaamd Tee, leende 10.000 baht van zijn familie en 20.000 baht van Biggs, gaf de 30.000 baht aan zijn oom in het leger die het doorgaf aan de lokale rekruteringsofficier. Op de avond voor de trekking gaf de officier Tee een lesje het verschil voelen met als resultaat dat hij de volgende dag een zwart lootje trok.

Biggs: ‘Ja, het is corrupt maar het is een systeem dat een functie heeft. Het redt jonge mensen van het dienen van hun land. Zolang je er maar niet in het openbaar over praat. Ik vraag me af hoeveel jonge knapen dertig mille lichter zijn. En ik heb medelijden met de armsten van de armen die geen keuze hebben. Zoals altijd in de geschiedenis het geval is geweest, zijn zij degenen die aan het front in de voorste linie worden geplaatst.’

Een jaar later werd de broer van Tee opgeroepen, maar die had geen geld om dezelfde methode te volgen. Hij trok een rood lootje, maar het geluk lachte hem toe. Hij werd door een officier gekozen als ‘chauffeur’, moest zijn was doen, het gras rond zijn huis maaien en elke ochtend zijn vrouw helpen bij het verkopen van varkensvlees op de markt. Na vier maanden mocht hij terug naar huis gaan. De resterende 1,5 jaar stak de officier diens soldij in eigen zak.

Rest nog te melden dat in het jaar waarin Tee lootte, het leger 99.373 rekruten nodig had van 344.254 jongemannen, hetgeen betekent dat hij een kans van 1 op 3 had gehad een rood lootje te trekken. ‘Als ik Tee was geweest, had ik de gok genomen en 30.00 baht bespaard’, schrijft Biggs. Overigens betaalde Tee hem het geleende geld keurig terug. (Bron: Brunch, Bangkok Post, 8 april)

Steunplan voor telecom giganten roept kritiek op

9 april – Bangkok Post telt vandaag in het nieuwskatern twaalf artikelen, waarvan drie achtergrondverhalen. Ik wil niet zeggen dat de krant er zich met een jantje-van-leiden vanaf maakt, maar een vette oogst is het bepaald niet.

De krant opent met de gunstige (af)betalingsregeling die telecomwaakhond NBTC voor Thailand’s twee grootste operators wil treffen, een plan waarvoor premier Prayut twee weken geleden een stokje stak en waarover morgen het kabinet een besluit neemt.

De twee maatschappijen zijn AIS (winst vorig jaar 30 miljard baht) en True Corp (winst 2,3 miljard baht). Zij hoeven in 2019 niet de lump sum van respectievelijk 59,5 en 60,2 miljard baht te betalen voor het 900 megahertz mobiele spectrum, maar mogen betaling over 5 jaar uitspreiden tegen een rente van 1,5 procent.

De twee giganten hebben om de regeling gevraagd om geld vrij te houden voor de toekomstige veiling van het 1800 MHz spectrum in plaats van het spectrum over te laten aan ’s lands derde grootste operator DTAC. Volgens de NBTC profiteert de staat ervan, wanneer er meer gegadigden zijn.

De NBTC claimde vorige week dat de staat door de betalingsregeling 3,6 miljard baht extra ontvangt, maar Somkiat Tangkitvanich, president van het Thailand Development Research Institute, vindt dat de twee giganten onterecht worden voorgetrokken. Ze dienen een boete te betalen van 15 procent per jaar, zoals contractueel vastgelegd, en niet de 1,5 procent die de NBTC heeft voorgesteld.

Somkiat meent dat de NBTC er een ‘vreemde logica’ op na houdt, blijkbaar bedoeld om een greep te houden op de twee operators [als ik to carry goed vertaal], want ze zwemmen in het geld. Hij zegt dat ’s lands geloofwaardigheid van het land door het uitstel wordt geschaad in ruil voor de deelname aan de 1800 MHz-veiling. ‘De veiling dient transparant plaats te vinden, in overeenstemming met marktmechanismen, in plaats van dat ze het resultaat is van onderhandelingen.’

Somkiat zegt: Wat belangrijker is dan het vertrouwen van investeerders in een bedrijf is nationale geloofwaardigheid. Wanneer de regering haar beleid en de regels of condities wijzigt vanwege een onredelijke eis van sommige operators, zal dit het image van het land aantasten.’

Ook actievoerders roeren zich; ze hekelen het voorstel artikel 44 (het zogeheten dictators artikel) in te zetten om de operators te helpen. ‘De bevolking zal dat de NCPO niet laten doen. De bedrijven hebben geen moeite met zaken doen daar beide de Thaise telecommarkt domineren’, zei voormalig senator Rosana gisteren op een seminar. ‘Daarom is er geen reden om hen hulp te verlenen door ze een rente van slechts 1,5 procent aan te bieden.’

Actievoerder Supinya en voormalig lid van de NBTC riep in herinnering dat de staat al bij de veiling van 3G benadeeld is. ‘Dat mag niet weer gebeuren bij de 4G veiling.’ De vergelijking met de steun aan de operators van digitale tv-kanalen vindt ze onterecht want die leden enorme verliezen door de betaling van concessierechten, terwijl de inkomsten tegenvielen.

Het seminar stelde vast dat de bevolking zich afvraagt wat de werkelijke bedoeling van de regering is om hulp te verlenen. Misschien in ruil voor een of ander wederzijds voordeel?

Drugsproductie aan de noordgrens op volle toeren

9 april – BP kopt verder op de voorpagina 11 drug plants ‘churn out 20m pills a day’, ook al weer zo’n werkwoord dat ik voor alle zekerheid toch maar even heb opgezocht in het woordenboek. To churn betekent ‘karnen’ (melk of room bewerken om er boter van te maken) maar dat wordt uiteraard niet bedoeld.

In combinatie met out betekent het ‘massaal produceren’ en dat is niet overdreven want bij de noordelijke grens van Thailand staan minstens elf drugsfabriekjes met een gecombineerde productiecapaciteit van meer dan 20 miljoen pillen per dag, zegt het Narcotics Suppression Bureau (NSB). Het bureau verwacht deze week gedurende het Songkran festival een grote instroom van illegale drugs. Commissaris Sommai zegt dat het bureau de situatie scherp in de gaten houdt en met de buurlanden samenwerkt.

De details van de drugfabriekjes werden eerder bekend gemaakt op de CSI LA Facebook pagina [al vaak genoemd in de horlogeaffaire]. Er wordt op volle toeren gewerkt zodat drugsgebruikers tijdens Songkran niet op een houtje hoeven te bijten.

De onderzoekspagina zegt dat de regering informatie achterhoudt over de drugssituatie. De afgelopen drie maanden zijn twee miljard speedpillen geproduceerd en is tien ton ice (crystal methampetamine) het land in gesmokkeld maar slechts een derde is onderschept.

Het Tourist Police Bureau zei gisteren dat het haar campagne versterkt om de drugshandel tijdens Sonkran in te dammen, wanneer 900.000 buitenlandse bezoekers worden verwacht. Adjunct-commissaris Surachet zegt dat het bureau in samenwerking met andere diensten toeristengroepen volgt, die ervan verdacht worden dat ze zijn gehuurd om drugs te smokkelen.

Verder maakt het bericht melding van een succesje zaterdag. In een container in de Khlong Toey haven is 28 kilo heroïne gevonden met een straatwaarde van 100 miljoen baht. In veertig para-rubber kussens, bestemd voor Hong Kong, waren 80 heroïneblokken verstopt De douane kreeg argwaan omdat een X-ray scanner rechthoekige voorwerpen in de kussens detecteerde.

Drie mannen, een Thai en twee Zuid-Koreanen, zijn aangehouden en overgedragen aan de Narcotics Suppresion Division van de politie. Het bedrijf dat de kussens had aangegeven, gaat ook vervolgd worden voor de drugssmokkel. Het is pas in januari van dit jaar geregistreerd en wordt door de douane op de zwarte lijst geplaatst.

Verder: in Sydney zijn vorige week in een anti-drugs operatie een Thaise vrouw en zeven Fransen aangehouden. De arrestaties volgden op een onderzoek van vijf maanden naar het aanbod van MDMA, cocaïne, LSD, ketamine en cannabis. In beslag genomen zijn 1 kilo drugs en 235.000 Australische dollars.

Kort nieuws maandag 9 april

– Merkwaardig toeval. Gisteren plaatste ik een foto van de Mae Klong Railway markt bij mijn column op Facebook en vandaag meldt de krant dat de BBC een videoclip van de markt openbaar heeft gemaakt. Die is voor gouverneur Kanchat van Samut Songkhram aanleiding vandaag een bijeenkomst te beleggen met voedselverkopers, toeristen, ambtenaren en spoorwegpersoneel voor overleg over verbetering van de hygiëne op de Talad Rom Hoop.

Kanchat zegt dat de markt tweemaal per week wordt schoongemaakt en dat de verkopers hun kraampjes elke dag reinigen. Op de markt wordt voornamelijk vers en gedroogd voedsel verkocht dat gewassen en/of gekookt moet worden alvorens het te eten.

– De protesten tegen een bouwproject aan de voet van Doi Suthep (Chiang Mai) zijn nog niet verstomd, alhoewel betrokken partijen vandaag vergaderen over de verdere gang van zaken. Morgen hervatten studenten hun woensdag begonnen mars naar Bangkok om premier Prayut een brief te overhandigen met het verzoek het project te beëindigen.

Dat zeiden ze gisteren tijdens een fietsrally van het wereldhandelscentrum in Chiang Mai naar de Region 5 Court of Appeal, eigenaar van de grond waarop kantoren en woningen voor juridisch personeel zijn gepland. De fietsers vervolgden hun tocht naar de grens van een bos bij waterreservoir Huay Tueng Thao waar ze een rite uitvoerden die tot doel had het leven van het bos te verlengen.

BP meldde op 6 april overigens dat de bouw was stilgelegd.

– De grootspraak van Suthep Thaugsuban over het her-uitvinden van de Thaise politiek (zie het bericht van gisteren Suthep bouwt een luchtkasteel) is niet aangeslagen bij voormalige parlementsleden van de Democraten. Adjunct-partijleider Nipit zei gisteren dat alle oud-parlementariërs hun lidmaatschap van de partij hebben herbevestigd en dat niemand met uitzondering van de twee broers van Suthep zich hebben afgescheiden.

Suthep zei zaterdag dat hij een partij steunt die het gedachtegoed van de PDRC over democratie voortzet. Eerder zei hij Prayut te zullen steunen als outsider premier na de verkiezingen. Maar hij streeft geen politieke functie na.

Broer Thani kondigde eerder aan een nieuwe partij te vormen, genaamd Muan Maha Prachachon for Reform Party [naar de stichting die door Suthep is opgericht], maar hij heeft die nog niet geregistreerd bij de Kiesraad en voor zover ik weet, kan dat ook niet meer.

– De New Palang Dharma partij bereidt een ledenvergadering op 12 mei voor in het auditorium van de Thammasat universiteit, Tha Prachan campus, om het partijbestuur te kiezen. De leider acht het onwaarschijnlijk dat Prayut outsider premier wordt want daarvoor zijn 501 parlementsstemmen vereist en dat is niet gemakkelijk. Maar hij kan nog altijd een partij vragen om hem te nomineren. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Twee van de zestien gedetineerden die vrijdag uit een tijdelijke gevangenis in Tak Bai (Narathiwat) zijn ontsnapt, zijn teruggekeerd. Volgens gouverneur Suraporn zeggen ze de benen te hebben genomen omdat de gevangenis overbevolkt is.

De tijdelijke gevangenis was aanvankelijk gebouwd voor 30 personen, veroordeeld wegens drugsvergrijpen, die er een kort afkickprogramma moesten volgen. Ten tijde van de uitbraak verbleven er 122 gevangenen. Het hoofd van het provinciaal gevangeniswezen erkent dat de voorzieningen ontoereikend zijn.

– 159 Thai die op een toeristenvisum op weg waren naar het buitenland zijn vorige maand door de immigratie- en arbeidsautoriteiten tegengehouden. 116 waren op weg naar Zuid-Korea, de overigen naar Bahrein, Kazachstan, de United Arab Emirates en Tsjechië.

Het Department of Employment dat de aantallen gisteren bekend maakte, zegt dat ze er vermoedelijk illegaal wilden werken. Velen maakten gebruik van illegale uitzendbemiddelaars die mensen via Facebook, Instagram en Line werven voor banen in de landbouw, industrie, spa’s en horeca. Doorgaans werden hen hoge lonen voorgespiegeld. De bemiddelingskosten bedroegen 20.000 tot 40.000 baht.

Nieuws van de website in 1 regel

• Tunnel in aanbouw in Nakhon Ratchasima tijdelijk open tijdens Songkran
• Nakhon Si Thammarat: 4 gewonden bij frontale botsing tussen pickup truck en vrachtwagen
• Samut Prakan: Visnet- en touwfabriek getroffen door brand
• Twee meisjes (7 en 10) verdronken in de rivier Tapi
• Driedaags Bangkok Sports Festival geeft Muay Thai en sepak takraw extra aandacht
• Klong Toey: Douane onderschept 28 kilo heroïne ad 100 mln baht; drie arrestaties
• TDRI: Nationale geloofwaardigheid op het spel door gunsten voor AIS en True Move
• Lichaam Nong In terug in Bangkok voor uitvaart
• Peiling: Thais dienen met Songkran traditionele kleding te dragen


 

Het nieuws kent geen rustdag

8 april – Zes dagen zult gij arbeiden, maar op den zevenden dag zult gij rusten; in den ploegtijd en in den oogst zult gij rusten’, zegt de Heilige Schrift in Exodus 34:21. Maar deze boodschap is niet besteed aan Bangkok Post, want die krant verschijnt ook op zondag. Vind ik wel jammer want daardoor heeft uw redacteur geen enkele dag vrij. Of ik moet spijbelen, maar dat is mijn eer te na.

In Nederland is wel eens geprobeerd, toen het nieuws op internet nog geen concurrent vormde, een zondagkrant op de markt te brengen, maar die bleek niet rendabel.

Gekleed in traditionele kleding wachten deze vrouwen in Udon Thani totdat monniken langs komen om hun gaven in ontvangst te nemen en hen te zegenen.

Traditionele Thaise kleding verkoopt als zoete broodjes

8 april – Nieuws uit Thailand begint vandaag met het openingsverhaal van pagina 4 en niet met de opening Bangkok Post. Want alleen al bij het zien van de kop moest ik bulderend lachen: Suthep vows to reinvent Thai politics.

De Atheense democratie (508-302 v Chr) wordt beschouwd als de oudste democratie ter wereld en deze blaaskaak, voormalig leider van de PDRC, de protestbeweging tegen de regering Yingluck in 2013 en 2014, zegt te willen streven naar een politieke partij, ‘die de behoeftes van de mensen bedient en niet haar eigen behoeftes’.

Nee, ik begin met het openingsnieuws van de 4 dat de verkoop van Thaise traditionele kleding omhoog schiet. Dat is te danken aan de tv hit-serie Bupphaesannivas (Love Destiny), waarover de krant al eerder meldde dat hordes fans naar Ayutthaya trekken om de locaties te bekijken waar de soap is opgenomen.

Een andere locatie is het Wichai Prasit Fort in het marinehoofdkwartier in Bangkok Yai. Normaal gesloten, is het fort tot woensdag gratis toegankelijk. Op de voorpagina van BP een fraaie foto met kanonnen, maar die is niet beschikbaar.

Behalve de traditionele kleding doen ook flodderige shirtjes het goed, maar dat is elk jaar het geval. De kleurrijke shirtjes vormen het ‘uniform’ van Songkran en worden daarna weggegooid. Daar kan zelfs Biotex niet tegenop.

De foto bij het openingsverhaal op de 4 slaat als ‘kut op Dirk’, want toont een groep verpleegsters die gisteren in busstation Mor Chit (Bangkok) werden geïnstrueerd over de veiligheidscampagne Check the People, Check the Vehicles tijdens Songkran, een periode waarin nog meer dan gebruikelijk verkeersongelukken plaatsvinden en alcohol wordt geconsumeerd.

In Nakhon Ratchasima stroomden bewoners naar een markt om traditionele kleding te kopen, zoals de jong kraben (Thaise pantalon) en sabai (lange doek kruiselings gedrapeerd over de schouders). Eigenaar Phitthathorn van een kledingwinkel deed goede zaken. De kledingstukken die tussen 250 en 550 baht kosten, verkopen als zoete broodjes (in het Engels hotcakes). Zijn voorraad slonk snel. Daarom dienen klanten nu de kleding drie tot vier dagen tevoren te bestellen, want hij heeft alleen nog maar kinderkleding in voorraad.

De best verkochte Hawaii-shirtjes hebben een opdruk van de Chinese hibiscus en patronen met rozen. Ze kosten 150 tot 350 baht. Ook shirtjes met afbeeldingen van kokosnoot bomen, de zon, zee en het strand zijn populair; die kosten 199 tot 350 baht. Verwacht wordt dat de verkoop vergeleken met vorig jaar met 20 procent toeneemt.

Ik heb zo’n flodderding wel eens gedragen, maar ik vind het ondingen. Ze zijn me te warm, ademen niet en plakken aan de huid wanneer ze nat zijn. Draag liever een T-shirt van het merk Jockey.

Het artikel noemt nog een markt in Chai Nat, waar met name de jong kraben populair is die in de tv-serie wordt gedragen (160 baht voor volwassenen, 120 baht voor kinderen).

In het district Mancha Khiri (Khon Kaen) gingen lokale ambtenaren en bewoners gisteren gekleed in traditionele outfit tijdens een jaarlijkse ceremonie om eer te bewijzen aan de voormalige heersers van het district.

Minister Weerasak (Toerisme en Sport) zei gisteren dat grote Songkran-festivals worden gehouden in de provincies Sing Buri, Chanthaburi, Kamphaeng Phet, Kalasin en Nakhon Si Thammarat. Het ministerie en de ministeries van Cultuur en Binnenlandse Zaken hebben van premier Prayut de opdracht gekregen de populariteit van de tv-serie te gebruiken om het binnenlands toerisme in 55 provincies te stimuleren door de nadruk te leggen op hun lokale producten en wijsheid, aldus regeringswoordvoerder Sansern.

Prayut refeerde ook aan de achttien items die onlangs door het ministerie van Cultuur zijn toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed, zoals onder andere volksvertellingen en -taal, kunstuitvoeringen, rituelen en festivals.

Rest nog te melden dat uw redacteur zichzelf drie dagen huisarrest heeft gegeven, want ik heb een bloedhekel aan het feest, dat ook bij mij in de buurt volkomen uit de hand is gelopen en niets meer te maken heeft met de oorspronkelijk betekenis. Zie mijn artikel Het dubbele gezicht van Songkran.

Suthep bouwt een luchtkasteel

8 april – Zoals hierboven al aangestipt opent Bangkok Post vandaag met de uitspraak van Suthep Thaugsuban dat hij het politieke systeem wil her-uitvinden door te streven naar een politieke partij die tegemoet komt aan de behoeftes van de mensen en niet haar eigen behoeftes.

Het is de eerste keer dat Suthep heeft toegegeven een politieke partij in de komende voor februari geplande verkiezingen te steunen. Hij heeft alleen eerder gezegd dat hij Prayut zal steunen om na de verkiezingen terug te keren als premier.

Niettemin hield hij gisteren vol geen politieke positie na te streven, maar hij voelt zich gedwongen de ideologie van de PDRC, die gereïncarneerd is in de door hem opgerichte Muan Maha Prachachon stichting, te vervolgen. De gedrevenheid van de stichting voor politieke hervormingen vereist volgens hem een populaire beweging en de steun van een ‘partij van het volk’, maar op welke partij hij doelde, zei hij niet.

‘Het is niet de PDRC-partij, het is een partij die de ideologie van de PDRC tot bloei brengt’, zei hij gisteren tijdens een druk bezochte merit-making ceremonie in het Pawana Pothikhun Vocational College in het district Koh Samui (Surat Thani). De voormalige zwaargewicht van de Democraten (woordkeus krant) zei dat het land een kruispunt heeft bereikt: hervormingen zijn noodzakelijk om de vicieuze cirkel van voor de coup te voorkomen. ‘Het belang van het land gaat voor partijloyaliteiten.’

De opening meldt verder onder andere dat voormalig senator Paiboon is gekozen tot leider van de nieuwe partij Prachachon Patiroob (Reform People Party). Hij zei vast te houden aan zijn standpunt dat Prayut na de verkiezingen het land moet blijven leiden. ‘Mijn bedoeling is Prayut te steunen als khon klang (neutrale) minister-president.’ De krant signaleert dat hij de term ‘non-elected outside prime minister’ zorgvuldig vermeed, een subtiel verschil waarvan de betekenis mij ontgaat.

De rest van het artikel laat ik onbesproken. Te veel politiek al op een nuchtere maag. Nu koffie! (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Politie studeert op verhoging maximumsnelheid op snelwegen

8 april – Ik heb een déjà vu bij de opening van pagina 3 dat verhoging van de maximumsnelheid op talloze snelwegen wordt overwogen. Wat is dan het laatste nieuws? Uit een online peiling van de politie blijkt dat 86 procent van de 21.600 mensen die tot gisteravond acht uur hebben gereageerd, verhoging van 90 km naar 110 km steunt. Enkelen schreven zich zorgen te maken over de veiligheid en handhaving door de politie, en velen wezen erop dat sommige ongelukken worden veroorzaakt door bestuurders die in de rechterrijbaan langzaam rijden.

Nikorn Chamnong, lid van de Leadership Council of the Global Network for Road Safety Legislators, is een voorstander van een behoedzame benadering van wetswijzigingen. Hij zegt dat de verhoging van geval tot geval moet worden bekeken. Volgens hem wordt in landen met meer geavanceerde wegnetwerken en voertuigen campagne gevoerd voor lagere maxima, omdat hoge snelheden de belangrijkste oorzaak van verkeersongelukken zijn.

Na Songkran vergaderen de RTP en de ministeries van Transport en Binnenlandse Zaken over de eventuele verhoging van de limiet. De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bedraagt thans op sommige plaatsen 80 km en buiten de bebouwde kom 90 of 120 km per uur. Thailand volgt de Amerikaanse voorschriften, maar volgens commandant Ekkarat van de Special Branch Police 3 zijn niet alle wegen geschikt voor zulke hoge snelheden.

Commandant Theerasak van het Traffic Police Bureau meent dat de veranderingen tegemoet komen aan verbeterde weg- en voertuigcondities en tot vermindering van conflicten tussen weggebruikers en politie kunnen leiden. Hij pleit voor een maximumsnelheid van 40 km in drukke gebieden en bij scholen. Het hoofd van het Thailand Accident Research Centre meent dat verhoging alleen zin heeft wanneer streng wordt toegezien op naleving.

Op de in oktober door de minister van Binnenlandse Zaken aangekondigde aanschaf van 849  draagbare speedguns ad 573 miljoen baht wordt nog gestudeerd. Vragen zijn gerezen over de hoge prijs. Naar verwachting arriveren ze voor het eind van het jaar.

In december besloten betrokkenen dezelfde apparatuur te gebruiken als in Phuket, die gedoneerd is door de Safer Roads Foundation en uiterst effectief is gebleken voor verlaging van snelheden en bovendien het aannemen van steekpenningen bij controles tegengaat.

Kort nieuws zondag 8 april

– De tien Russinnen  die in februari zijn aangehouden tijdens een sekstraining in Pattaya kunnen hun sexy borstjes nat maken want zij worden nu ook beschuldigd van solicitation (tippelen) en samenzwering. De tien zijn in afwachting van deportatie en eerder aangeklaagd voor werken zonder werkvergunning.

De bekendste van de seksgoeroes is Anastasia Vashukevich uit Belarus die beweert bewijs te hebben van de Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen. Ze zegt in Rusland een korte affaire te hebben gehad met de machtige aluminiumtycoon Deripaska. Tijdens een trip op zijn jacht in augustus 2016 zou ze daarover gesprekken hebben gehoord.

Op de foto Anastasia en haar ‘verleidingscoach’ die tijdens dezelfde training werd aangehouden.

– De politie van Narathiwat is een grote zoektocht begonnen naar de zestien gedetineerden die vrijdagavond na de maaltijd ontsnapten uit de tijdelijke gevangenis van Tak Bai. De gevangenisbewakers zagen geen kans de uitbraak te verijdelen omdat de groep gewapend was met houten stokken, ijzeren staven en de staf bedreigde. Mogelijk werden ze buiten de gevangenis opgewacht door familieleden in voertuigen.

De politie en het leger hebben in alle dertien districten van de provincie foto’s van de gevluchte mannen ontvangen. Lokale leiders in de dorpen waar ze woonden, is gevraagd naar hen uit te zien voor het geval dat ze zich daar willen verbergen. In de gevangenis verblijven 122 gevangenen die wegens een drugsvergrijp zijn aangehouden. Ze volgen er een afkickprogramma.

– Het Department of Local Administration (DLA) heeft alle provinciale gouverneurs opdracht gegeven onderzoek te doen naar mogelijke prijsopdrijving bij de aanschaf van vuilnis- en rioolwagens. Tien provincies hebben al gereageerd op het verzoek van de DLA, waarvan vier aangifte hebben gedaan.

De opdracht is een uitvloeisel van onderzoek door de Counter Corruption Division van de politie, waarbij op sommige plaatsen vanaf 2015 onregelmatigheden zijn geconstateerd bij 21 lokale besturen. De CCD heeft over 10 al de NACC geïnformeerd. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

– Morgen houden twee provinciale rechtbanken in Yala aparte zittingen over de vermeende marteling van een man die gearresteerd is op verdenking van onder andere de dodelijke aanslag met een motorfietsbom op 22 januari bij een versmarkt in het centrum van Yala.

De verdachte werd op 14 maart aangehouden bij een benzinestation en voor verhoor meegenomen. Zijn vrouw die hem bezocht heeft in een legerkamp in Nong Chik (Pattani) vermoedt dat hij mishandeld is en heeft de hulp ingeroepen van het Muslim Attorney Centre in Yala. De twee afzonderlijke zittingen zijn nodig omdat twee petities zijn ingediend; een met bezwaar tegen de detentie en een met bezwaar tegen verlenging vanwege de mishandeling.

–  Actrice Natnicha ‘Nong in’ Cherdchubuppakaree (20) is gisteren bij een auto-ongeluk in Ayutthaya om het leven gekomen. Ze was met haar BMW tegen een boom gereden. Vermoedelijk was ze op het natte wegdek met haar wagen geslipt, tegen een verkeersbord gereden en daarna tegen de boom gebotst. Natchina’s lichaam moest met speciale apparatuur uit de wagen bevrijd worden omdat ze bekneld zat.

Natchina verwierf als kind-sterretje in 2003 bekendheid in de populaire soap Kaew Ta Wan Jai (My Beloved). Daarna werkte ze als tv-presentatrice, model en zangeres. In 2004 speelde ze de hoofdrol in de film Kankai Kai Pamai (scissors, egg, silk).

– In Udon Thani zijn twee jongens en een meisje gered tijdens een recente jacht op bendes in mensen- en sekshandel. Twee pooiers en drie klanten van het meisje zijn aangehouden. Eén pooier liep tegen de lamp toen hij de jongens van 13 en 15 jaar in een undercoveroperatie naar agenten bracht. De andere werd eveneens in een undercoveroperatie ontmaskerd. De klanten hadden in februari en maart seks met het meisje. Een derde klant is een Zuid-Koreaan maar die heeft Thailand al verlaten. De jongens die uit een arme familie komen, kregen 2.000 baht voor hun werk.

– Acht toeristen en de schipper van een visboot die in een zware storm in de zee voor de kust van Laem Sing (Chanthaburi) was gekapseisd, zijn door een speedboot gered. De overlevenden waren bij aankomst in de haven van Laem Ngob (Trat) uitgeput, maar ze waren niet ernstig gewond.

Het Meteorological Department heeft gisteren gewaarschuwd voor onweersbuien en stormen tot morgen in het Noorden, beneden Noordoosten, de Central Plains en Bangkok. In de Golf van Thailand en de Andaman zee worden golven van 2 tot 3 meter verwacht. In het Noordoosten hebben bewoners het advies gekregen zich warm te kleden want de temperatuur is er met 6 tot 8 graden gezakt.

Nieuws van de website in 1 regel

• Khon Kaen getroffen door hagelbuien, 107 huizen beschadigd
• Lage-prijzenwinkels floreren; omzet in halfjaar 19 miljard baht
• Narathiwat: 16 gevangenen ontsnapt uit tijdelijke gevangenis Tak Bai
• Brit (69) na scheiding gestoken door vriendin
• Udon Thani: 5 aanhoudingen ivm betaalde seks met minderjarigen
• Steun van nieuwe partij People Reform voor Prayut als outsider premier
• Voormalige actrice beschuldigt generaal-majoor van 5 verkrachtingen


 

Huur opgezegd van 103 jaar oude paardenrenbaan in Dusit

7 april – Mini-quiz: waar opent vandaag Bangkok Post de krant mee? Ik noem de koppen:
• Crowds flock to scoop up King Rama X coins, notes
• Somkid in outsider PM storm
• Horse racing club finaly gets turfed out
• US, China tensions rise

De vraag moet niet moeilijk te beantwoorden zijn, want de krant houdt ervan het land mee te regeren en – excusez le mot – elke scheet over de verkiezingen en de keuze van een premier krijgt ruime aandacht.

Dus opent BP vandaag met het ‘nieuws’ [is het eigenlijk wel nieuws?] dat vice-premier Somkid, de leider van het economisch team van het kabinet, onder vuur ligt vanwege zijn openlijk uitgesproken steun voor premier Prayut om na de verkiezingen weer premier te worden als zogeheten outsider premier. Geen unieke constructie want het is eerder vertoond dat een niet-parlementslid premier werd.

Critici, waaronder partijleider Abhisit, waarschuwen voor een belangenconflict. Alhoewel Somkid het politieke recht heeft om zijn standpunt te ventileren, dient hij als vice-premier op zijn woorden te letten en zijn positie niet te misbruiken voor politiek gewin, aldus Abhisit. ‘Het principe van goed bestuur dient te worden hooggehouden en een belangenconflict moet vermeden worden anders worden de lang verwachte hervormingen bemoeilijkt.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Royal Turf Club
Maar interessanter vind ik het nieuws dat het Crown Property Bureau (CPB), de grootste grootgrondbezitter van Thailand, de huur heeft opgezegd van de Royal Turf Club in Dusit, waar al 103 jaar paardenrennen worden gehouden. De club heeft zes maanden de tijd om haar biezen te pakken, eventuele achterstallige huur af te dragen en andere openstaande rekeningen te voldoen.

De club heeft drie lease contracten met het CPB: voor de baan, de grandstand van vijf verdiepingen, twee parkeergarages van zes verdiepingen, een kantoor, een gebouw van één verdieping, een zwembad, tennisbanen en eetzalen. De contracten dateren van september 1999, de huur varieert van 10.000 tot 30.000 baht per maand.

Een bron zegt dat de clubleiding naarstig op zoek is naar een nieuwe locatie. In het begin zouden de faciliteiten van de Royal Bangkok Sports Club in Pathumwan uitkomst kunnen bieden. Plannen om de club te verhuizen kwamen al eerder ter sprake tijdens de kabinetten Chuan Leekpai en Thaksin. Plannen om naar Pattaya te verhuizen, zijn vanwege de kosten door het clubbestuur afgewezen. In 2003 werden de verhuiskosten geschat op 1 miljard baht. Vorig jaar is gesproken over een plan om de historische club te ontwikkelen tot ‘community hive’ (letterlijk: korf), maar ook dat plan mislukte.

De club ging in 1906 open met koning Rama VI als beschermheer. Aanvankelijk was het doel geld te genereren voor het fokken en verzorgen van paarden. In de loop der jaren werd de club een populair trefpunt voor prominente legerofficieren en politici. Het was ook een plaats waar intriges werden gesmeed die betrekking hadden op bedrijven en legerofficieren die de club leidden. De Pitak Siam Group vergaderde er een keer in 2012 over het verdrijven van de regering Yingluck. Elke zondag worden er races gehouden, maar dat is geen vetpot meer want paardenrennen hebben de laatste jaren aan populariteit ingeboet.

Blijft de vraag waarom het CPB zo’n eerbiedwaardige club de wacht aanzegt. Mijn deep throat weet het antwoord. Hij geeft een hint: de baan ligt vlakbij het Chitrala paleis. Dus …., begrijpt u wel?

Leest u even mee?

7 april – Ik ga nog even door met mijn mini-quiz en stel de dezelfde vraag voor pagina 3. U heeft de keuze uit de volgende koppen:
• Abhisit pledges return to ‘core values’
• Pentagon hands Prawit visit invite
• NLA to submit clarifications on senator bill
• Reform plans published
• PM to ratify agreements in Singapore
• US envoy tips smooth ride for Thai return to democracy

Ook deze vraag moet niet moeilijk te beantwoorden zijn, want – mocht u het nog niet weten – Abhisit is leider van de Democratische partij en die wordt regelmatig geciteerd in de krant. Gisteren zei hij op een herdenking ter gelegenheid van het 72-jarig bestaan van de partij: ‘De Democratische partij bereidt ideeën voor in overeenstemming met een liberale democratie opdat het land met medewerking van de bevolking voorwaarts kan gaan aan de hand van kernwaarden. De nieuwe generatie moet met de oude generatie werken, maar de partij moet ook veranderen.’

Abhisit benadrukte dat zijn partij een belangrijke verschuiving vertegenwoordigt van de bureaucratie van het huidige regime en het populisme van Pheu Thai. De Democraten concentreren zich op een duurzaam systeem dat de nadruk legt op welzijn en burgerrechten.

‘Er zijn veel openstaande gaten in de huidige grondwet, die gefaald hebben om corruptie uit te bannen of echte hervormingen tot stand te brengen. Na de verkiezingen moeten politici transparant en naarstig werken om de grondwet te repareren en het geloof van de Thaise bevolking in democratie te herstellen.’

Voormalig premier Chuan Leekpai deelde op de bijeenkomst een sneer uit naar premier Prayut die onlangs politici ‘evil’ (kwaadaardig) noemde. ‘Ik heb vijftien verkiezingen meegemaakt en ik geloof in democratie. Daarom heb ik deze baan gekozen. Ik laat niemand mijn carrière ondermijnen. Prayut lijkt altijd politici over één kam te scheren. Maar er zijn zoals in elk beroep goede en slechte mensen.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Songkran: Natie bereidt zich voor op pret en chaos

7 april – Ik vind het zelf onnieuws en al helemaal niet geschikt om er veel aandacht aan te besteden, maar BP opent pagina 2 ermee: De autoriteiten in het hele land bereiden zich voor op Songkran eind volgende week. Ze verwachten grote menigtes feestvierders die zich te buiten gaan aan waterverspilling [mijn woorden]. RTP hoofdcommissaris Chakthip heeft de politie in het land opdracht gegeven de beveiliging tijdens het festival van 12 tot 16 april te versterken. Het RID heeft voorbereidingen getroffen om een voldoende hoeveelheid water aan reservoirs te onttrekken, vooral voor de grote steden en toeristische plaatsen.

Chiang Mai, Nakhon Ratchasima, Khon Kaen en Phuket verwachten grote aantallen bezoekers. In Phuket vroeg de gouverneur aandacht voor de feestelijkheden in het Phuket Historical Park. Er is gelegenheid voor merit-making, gooien met water, er worden uitvoeringen gegeven en lokale ambachten getoond. Bezoekers is geadviseerd traditionele kleding te dragen. Alcohol, soakers en witte poeder zijn verboden.

In de Central Region hebben monniken honderdduizend flessen gevuld met heilig water. Ze worden in Phitsanulok aan automobilisten uitgedeeld als nieuwjaars zegen en waarschuwing voor ongelukken. In Tak aan de grens met Myanmar nemen de autoriteiten en dorpelingen uit beide landen maandag deel aan een Big Cleaning Day bij de 1st Thai-Myanmar Friendship brug in Ban Rim Moei ter verwelkoming van reizigers die de grens oversteken.

In Bangkok ging gisteren een traditioneel Songkranfestival van start. Het Songkran Water Festival, een initiatief van de koning, wordt tot morgen gehouden op de Royal Plaza en Sanam Sua Pa. Op de Royal Plaza is het standbeeld van koning Rama V te paard omringd met onder andere een boeddhistische stupa van zand, een vijver met lotusbloemen en een fontein, grote Thaise schalen en een replica van de Suphannahong koninklijke sloep. Op Sanam Sua Pa strijden veertig teams in een competitie stupa van zand bouwen. Op beide plaatsen zijn waterpistolen en supersoakers verboden. Bezoekers dienen zich te legitimeren.

Kort nieuws zaterdag 7 april

– Het besluit van het OM om van de elf door de politie voorbereide aanklachten tegen aannemertycoon Premchai vijf te schrappen, bevalt de politie niet. Maandag vergadert ze om een protestbrief op te stellen. Het ministerie van Milieu heeft al een civiele procedure gestart tegen Premchai en zijn drie jachtgenoten. Ik neem aan dat die betrekking heeft op een vergoeding voor de toegebrachte schade aan bos en de gestroopte beschermde dieren.

Het viertal werd op 4 februari aangehouden in het Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary in Kanchanaburi waar ze gejaagd hadden. Van de staart van een zeldzame indochinese panter hadden ze een [voedzaam?] soepje getrokken. Het bericht noemt niet de omkooppoging die Premchai en zijn chauffeur zouden hebben gedaan. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Stroperssage)

– Lange rijen gisteren op Chakri Memorial Day voor het Treasury Department in Bangkok en op zeven plaatsen buiten de hoofdstad van mensen die als eerste de nieuwe munten en bankbiljetten met de beeltenis van koning Rama X wilden bemachtigen. [De website noemt alleen munten] Directeur-generaal Patchara zegt dat 75 miljoen munten in zes denominaties ad 211 miljoen baht in circulatie komen.

Ook zijn speciale sets verkrijgbaar, het maximum aantal per koper mag niet meer waard zijn dan 1.005 baht. De nieuwe bankbiljetten blijven nog beperkt tot 20, 50 en 100 baht. De nieuwe biljetten van 500 en 1.000 baht zijn vanaf 28 juli verkrijgbaar, de verjaardag van de koning.

– De DSI gaat exploratie- en productiebedrijf Eco Orient Resources Thailand Ltd (E&P) stevig aan de tand voelen wegens toegebrachte schade aan bossen in twee districten van Phetchabun. Deze maand moet het bedrijf op het matje komen. Erg vlot is de DSI niet want ze werd in juni 2016 al door het Forestry Department attent gemaakt op het kappen van bomen. Het bedrijf ligt ook onder vuur omdat het geen koninklijke royalties heeft afgedragen.

Volgens de DSI heeft E&P gedurende haar operatie 1,53 miljoen vaten ruwe olie geproduceerd met een waarde van 4,4 miljard baht. E&P kreeg in 2003 een exploratievergunning en in 2009 een productievergunning.

Encroachment van overheidsland is een groot probleem in de provincie. Vorige maand moest het OM in drie zaken wegens gebrek aan bewijs een aanklacht laten vallen in verband met de bouw van drie grote gebouwen op de Khao Kho berg.

De vermeende krakers hebben al lang een conflict met het leger dat zich grond heeft toegeëigend dat bestemd was voor landloze dorpelingen uit dank voor hun hulp bij de strijd in de jaren zestig en zeventig tegen de communistische partij van Thailand waarvan de leden zich verborgen hielden in het onherbergzame gebied. Het ‘gestolen’ land is gebruikt voor de aanleg van vakantieparken en theeplantages. (Zie verder de pagina Krakers op overheidsland)

– De politie in Chaiyaphum breidt haar zoektocht uit naar de vermoedelijke leider van een bende van vijf boeddhistisch monniken, die verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van een 18-jarig meisje dat ze dwongen twee grote kommen met ‘heilig water’ leeg te drinken. Vier van hen zijn donderdag gearresteerd en gisteren naar het RTP hoofdkantoor gebracht voor een identiteitsparade bijgewoond door de ouders van het meisje.

– Het ministerie van Onderwijs doet onderzoek naar een open brief aan verslaggevers gestuurd waarin er bij premier Prayut op aangedrongen wordt het onderzoek naar de verduistering van gelden uit een fonds voor leerlingen uit arme gezinnen te versnellen.

Voor de verduistering van 88 miljoen baht uit het Sema Phatthana Chiwit Fund is een voormalige specialist in planning en beleid ontslagen nadat ze bekend had het geld te hebben gestolen. Het ministerie vond later nog eens een gat van 30 miljoen baht.

De vrouw is niet komen opdagen bij het fact-finding panel van het ministerie maar voorzitter Atthapol zegt dat dit geen probleem is daar het bewijs voldoende is. Twee andere betrokkenen melden zich dit weekend bij het panel. Ook zij hebben toegegeven geld te hebben ontvangen. Dinsdag praat het panel met de PACC. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

– Flintertje nieuws over de directeur van de Samsenwittayalai school in Bangkok die ervan verdacht wordt  aan een ouder steekpenningen ad 400.000 baht te hebben gevraagd voor plaatsing van zijn kind op zijn school. De voormalige voorzitter van de alumnivereniging die de zaak openbaar heeft gemaakt, is niet te spreken over het besluit van het ministerie van Onderwijs om niet bekend te maken wat voor disciplinaire actie tegen de man wordt genomen.

Een persconferentie daarover werd donderdag abrupt uitgesteld. De voorzitter begrijpt niet waarom dat nodig was. ‘Hoe sneller de resultaten [van het onderzoek] worden onthuld des te beter geeft het ouders en leerlingen meer vertrouwen.’ (Zie verder de pagina Corruptie 5)

– Het Pentagon heeft minister Prawit (Defensie), tevens vice-premier, uitgenodigd voor een officieel bezoek later deze maand. Het is het tweede bezoek van een kabinetslid aan de VS. Eerder mocht Prayut bij Trump op bezoek komen. In Amerika brengen Prawit en zijn delegatie een bezoek aan legerkampen. Een bron bij het ministerie is in zijn nopjes want de uitnodiging betekent dat de VS het militair regime accepteert.

Intussen treffen de marinekorpsen van beide landen voorbereidingen voor de 2018 Cooperation Afloat Readiness and Training oefening in juni Chon Buri. Thailand maakt al sinds 1995 deel uit van het programma.

– De dertig parlementsleden die het Constitutionele Hof een uitspraak hebben gevraagd over de rechtsgeldigheid van de organieke wet op de benoeming van senatoren stuurt een nadere toelichting naar het Hof, maar wat die behelst vermeldt het bericht niet. De wet kreeg op 8 maart het groene licht van de NLA. Het wetsvoorstel ligt trouwens al bij de premier die het moet doorsturen naar de koning voor ondertekening. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– De nationale hervormingsplannen voor achttien beleidssectoren zijn gisteren gepubliceerd in de Royal Gazette, een jaar nadat de nieuwe grondwet van kracht is geworden. Ze gaan onder andere over openbaar bestuur, wetgeving, juridische procedures, economie, natuurlijke hulpbronnen, massamedia en IT.

– Premier Prayut bezoekt van 25 tot 28 april de Asean Summit in Singapore. Verwacht wordt dat hij samen met de leiders van de andere Aseanlanden drie belangrijke documenten ondertekent: een visie op een veerkrachtige en innovatieve regio, een conceptnota over een netwerk van smart cities en een verklaring over cyber samenwerking.

– Patrick Murphy, US Principal Deputy Assistant Secretary voor Zuidoost-Azië, is optimistisch over Thailand’s terugkeer naar democratie. In antwoord op een vraag van een verslaggever over de verkiezingen zei hij: ‘Wij menen dat Thailand een trotse geschiedenis heeft van democratische praktijken en gekozen regeringen. Toen Prayut Trump ontmoette heeft hij bevestigd dat het land vastbesloten is naar een gekozen regering terug te keren. Het tijdpad laten we aan de Thaise autoriteiten over.’

Nieuws van de website in 1 regel

• Lampang: Interliner belandt in greppel: 1 dode, 12 gewonden
• Duizenden gastarbeiders keren huiswaarts voor Songkran
• Lange rijen voor MinFin om nieuwe munt met beeltenis Rama X te bemachtigen


 

Politiek domineert voorpagina BP

6 april – Vier uur later dan gebruikelijk kon uw redacteur achter [of eigenlijk voor] zijn laptop plaatsnemen om het nieuws van de dag met u door te nemen. De krantenbezorger had een vrije dag, de kiosk die vaak uitkomst biedt, was gesloten. Dus naar boekhandel Asia Books aan de Sukhumvit Road om een krantje te scoren. En omdat ik weerloos ben als ik boeken zie, The Sad Part Was gekocht, een bundel ‘evocatieve, edudiete en vaak heel grappige verhalen over het leven in Bangkok’, aldus de covertekst.

De voorpagina van BP is vandaag een en al politiek, maar niettemin aangenaam leesvoer, hoewel (partij) politiek niet mijn favoriete schrijfonderwerp is. Ik vind het heerlijk, al dat gekonkel achter en voor de schermen. ’t Is een soap, ’t is zelfs humor.

Vice-premier Somkid mag in het openingsverhaal vertellen dat een nieuwe politieke partij in de maak is, die wil dat premier Prayut na de verkiezingen terugkeert als premier. Niet als outsider premier (niet partijgebonden), waarover al druk is gespeculeerd, maar als kandidaat-premier van die partij. [De grondwet schrijft voor dat politieke partijen voorafgaand aan de verkiezingscampagne drie kandidaten moeten nomineren] Een bron zegt dat die optie op minder weerstand zal stuiten dan de optie van outsider premier.

Gevraagd of de ondergeschikten van hem deze partij vormen, verwees Somkid de nieuwsgierige verslaggevers naar de ministers Uttama (Industrie) en Sontirat (Handel). Beiden behoren tot het economisch team van het kabinet dat door Somkid wordt geleid. Een bron zegt dat Uttama wordt getipt als partijleider en Sontirat als secretaris-generaal.

Vertrek Yaowapa strategische zet
Het tweede verhaal is een analyse waarin BP vaststelt dat het aangekondigde vertrek van Yaowapa Shinawatra, Thaksin’s jongste zuster, uit Pheu Thai een poging is de partij te ‘reinigen’ van de Shinawatra clan. De krant tekent daarbij aan: ze mag dan geen lid zijn, maar dit betekent niet dat een eind komt aan haar invloed op de partij.

Veel politieke ‘quarters’ denken dat zij als leidster van de machtige Wang Bua Ban factie in Pheu Thai de partij en de politiek niet de rug zal toekeren, met Thaksin en Yingluck die al verdreven zijn als premier en in ballingschap leven.

Naar verluidt bestaat de factie uit honderd parlementsleden. Ze werd gevormd toen Thaksin’s geesteskind Thai Rak Thai aan de macht was en bleef een belangrijke machtsfactor na de opheffing van TRT wegens verkiezingsfraude en opvolger People’s Power Party, eveneens verboden wegens fraude, waarvan Pheu Thai de erfgenaam is.

Yaowapa speelt klaarblijkelijk op veilig, zegt politicoloog Yutthapon van de Sukhothai Thammathirat Open University, omdat de organieke wet op politieke partijen invloed van buitenstaanders op een partij bestraft met opheffing van die partij. Vorige maand benadrukte Thaksin tijdens zijn trip naar Japan om dezelfde reden dat hij niet betrokken is bij de partij. Zusje Yingluck heeft sinds haar vlucht geen media-interviews gegeven. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

In sneltreinvaart de rest van de krant

6 april – Om mijn lezers niet al te lang verstoken te laten blijven van het overige nieuws, neem ik de rest van de krant in sneltreinvaart met u door.

Pagina 2
Pagina 2 opent met een follow-up op het controversiële bouwproject aan de voet van Doi Suthep (Chiang Mai). Minister Prawit maakte gisteren bekend dat de bouw wordt stilgelegd. Maandag vergaderen lokaal personeel van Justitie en vertegenwoordigers van het leger over de vraag hoe nu verder met de ontwikkeling van het heuvelachtig terrein, een populaire toeristische attractie in het Noorden.

De toezegging komt tegemoet aan de protesten tegen het project dat bestaat uit de bouw van een kantoor voor het Region 5 Court of Appeal en de bouw van dienstwoningen voor juridisch personeel. Drie milieuactivisten begonnen woensdag aan een mars van 700 km naar Bangkok om hun protest  te onderstrepen.

Verder op deze pagina:
– De Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) zegt dat het alcolverbod op bepaalde plaatsen tijdens Songkran niemand ervan hoeft te weerhouden plezier te hebben. Uit een onderzoek naar de anti-alcohol campagne van vorig jaar is gebleken dat 81 procent van de respondenten het idee steunt.

Ze menen dat wanneer minder alcohol wordt geconsumeerd, dit zal leiden tot minder misdaad en geweld, zegt ThaiHealth manager Supreeda. ‘Ruzies, extreem gegooi met water en ongelukken zijn de belangrijkste zorgen van de bevolking, waardoor velen liever niet uitgaan om feest te vieren.’

– Het OM zegt te kunnen uitleggen waarom vijf van de elf aanklachten tegen aannemerstycoon Premchai zijn ingetrokken. ‘We zijn bereid alle vragen van de bevolking te beantwoorden. We kiezen geen partij’, aldus Somsri Watanapaisal, hoofd van het Office of Public Prosecution Region 7. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Stroperssage)

– Voor het eind van het jaar hoopt de Spoorwegen (SRT) een nieuw Railway Excellence Centre te hebben opgezet, dat informatie en know-how van andere landen gaat verzamelen voor toekomstige projecten in eigen land. Over de oprichting van zo’n centrum dat zwakke punten in de systemen van de SRT kan blootleggen, wordt al sinds 2014 gesproken. Dankzij de plannen voor de aanleg van de Thai-Sino HSL wordt er nu ernst mee gemaakt. (Zie verder de pagina Spoorwegen 2)

– Premier Prayut en zijn Cambodjaanse counterpart Hun Sen hebben hun inzet om meer grensposten te openen voor de bevordering van handel en investeringen, herbevestigd. Dat hebben ze afgesproken voorafgaand aan de Mekong River Commission Summit gisteren.

– Experts op het gebied van verkeersveiligheid en campagnevoerders steunen het plan om de toegestane maximumsnelheid van 90 km op tal van wegen te verhogen naar 110 km per uur. Ze zeggen dat de conditie en capaciteit van de wegen en het type voertuigen in de loop zijn veranderd, wat een verhoging rechtvaardigt. Maar ze dringen ook aan op strengere controle door de verkeerspolitie. Bij het bepalen van de maximumsnelheid dient per locatie rekening te worden gehouden met de toestand van de wegen en het gedrag van weggebruikers. Maatwerk dus, geen confectie.

Pagina 3
Prominent op pagina 3 een foto van actievoerders voor het Dusit District Court, waar 42 leden van de zogeheten People Who Want Elections groep terecht stonden wegens hun rally in februari bij het Democracy Monument op de Ratchadamnoen Avenue. Honderden eisten toen verkiezingen dit jaar en beïndiging van het militair bewind. De 42 worden vervolgd voor overtreding van het samenscholingverbod van de NCPO. De rechtbank liet hen zonder borgtocht vrij omdat de overtreding geen strenge straf kent. Op 4 juni buigt de rechtbank zich over het bewijs.

Vijf leden moeten zich maandag melden bij de politie van Nang Loeng in verband met hun rally op 24 maart voor het legerhoofdkwartier. Anderen moeten zich later melden. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Verder op de pagina:
– De oprichter van de al veel besproken Future Forward Party, Thanathorn Juangroongruwatkit, heeft al weerstand opgeroepen vanwege zijn oproep aan partijen om zich gezamenlijk te verzetten tegen een outsider premier. Hij deed die oproep woensdag tijdens een bijeenkomst van de Foreign Correspondents’ Club of Thailand.

‘Democratie staat niet gelijk aan het afwijzen van een outsider premier of protest tegen een militaire regering, maar het is een goed begin’, aldus de 39-jaar oude directeur van een bedrijf in auto-onderdelen. Zodra politieke activiteiten zijn toegestaan, gaat de FFP pro-democratie groepen vragen dit te beloven.

Prominent lid Wattana van de Chartthaipattana Party is het niet eens met Thanathorn. Komt tijd, komt raad, zegt hij. Ook de leider van Bhumjaithai is het niet eens met de jonge hond. Hij beschuldigt hem van een aandacht zoekende benadering van politiek. ‘Het is nog te vroeg om zeggen wie de volgende premier wordt.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Voormalig regeringspartij Pheu Thai herhaalt haar eis aan het militair regime om het verbod op partijpolitieke activiteiten in te trekken. Het verbod, in december uitgevaardigd, legt een zware last op bestaande partijen die zich voorbereiden op de verkiezingen.

Verder op deze pagina een analyse. BP schrijft dat de militaire reshuffle (overplaatsings- en promotieronde) in september Prayut’s kansen op voortzetting van zijn premierschap kan vergroten. De kanshebbers op promotie, die genoemd worden, kunnen daarvoor zorgen, wat wij vriendjespolitiek noemen.(Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Pagina 4
In de provincie Trat is 300 jaar oud aardewerk opgegraven dat dateert uit de Ayutthaya periode. Het gebroken aardewerk en porselein is gevonden in de rijstakker van een dorpeling. De locatie bevindt zich vlakbij een irrigatiekanaal dat 40 jaar geleden werd gegraven.

De vinder zegt 10 jaar geleden voor het eerst scherven te hebben gezien. Maar hij hield destijds zijn mond uit angst voor belangstellenden die zijn akker zouden ruïneren. Het aardewerk heeft hij nooit met een vinger aangeraakt. Het dorpshoofd dat onlangs over de vondst hoorde, tipte de autoriteiten.

– De PACC die onderzoek doet naar de verduistering van gelden door welzijncentra zegt dat zeker honderd ambtenaren wegens betrokkenheid in aanmerking komen voor overplaatsing. Ze hielden geld achter dat was bestemd voor depriveerde en arme mensen. De PACC doet onderzoek in 24 centra. PACC secretaris-generaal Pornthip zegt dat ondanks de eventuele overplaatsingen alle 76 centra in het land normaal kunnen blijven functioneren. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

Nieuws van de website in 1 regel

• Facelift van 30.000 bht voor verzoeningsmascotte
• Amnat Charoen: Vermiste vrouw gevonden met plastic zak over haar hoofd
• Vice-premier Somkid steunt Prayut als volgende premier
• UTCC: Consumentenvertrouwen in maart gestegen met 0,6 punten
• Bouw kantoor Hof van Beroep aan de voet van Doi Suthep gestopt
• Songkran: Alcoholverbod uitgebreid met meer zones
Uit de krant van donderdag
• Yaowapa Shinawatra verlaat Pheu Thai
• Vijf aanklachten tegen aannemer Premchai vervallen; zware kritiek op besluit OM


 

Drie hemelse dagen

Thailand, 5 april – Ineens konden Abhisit, Prayut en Somkid me gestolen worden. Het Thaise nieuws interesseerde me niet meer. Na een voorspoedige rit van 2,5 uur dinsdag gearriveerd in Cha-Am. Er waren nog niet veel badgasten, die kwamen pas rond het middaguur in hun pickup trucks. Het was aangenaam warm, een licht zeebriesje zorgde voor verkoeling.

Mijn vriendin en ik betrokken in Cha-Inn een kamer met balkon en uitzicht op zee voor het schappelijke prijsje van 1.200 baht per nacht. De air-conditioned kamer was ruimer dan mijn eigenlijk te kleine kamer in Bangkok. Ik had de Bangkok Post van die dag gekocht, bekeek de cartoons maar vond het verder wel best.

Heb ik veel gemist en hebben mijn lezers van Nieuws uit Thailand veel gemist? Nee. Prayut haalde weer eens zijn schouders op over een peiling en hij reageerde op een uitspraak van partijleider Abhisit, hetgeen andermaal bewijst dat veel nieuws bestaat uit ‘talk about talk’, zoals de auteur van ‘The language of news media’ poneert.

Het waren drie heerlijke dagen daar in Cha-am. ‘Veel gedaan?’, wordt mij gevraagd. Ik antwoord met een wedervraag: Moet dat dan? Zijn zon, zee, zand en zeebanket niet voldoende? Wat waren de hoogtepunten?

Geen mooier moment van de dag dan de morgenstond wanneer de nacht zich oplost in de dag. In het holst van de nacht een sigaretje roken op het balkon en luisteren naar het breken van de golven in de branding. ’s Ochtends genieten van het hotelontbijt van baked beans, sausage en toast, ’s avonds in een restaurant aan de rand van het strand van roergebakken zeevissen geserveerd op een hotpan en de volgende avond in een eenvoudig eethuisje van gestoomde zeebaars.

Luieren op een ligstoel onder parasols die hun beste tijd hebben gehad. Flaneren over de boulevard langs kraamjes waarin de heerlijkheden van de zee liggen uitgestald: vis, garnalen, schelpdieren, calamari.

En nu weer terug. Vanaf vrijdag elke dag weer Nieuws uit Thailand.


 


Heb de film The Piano nooit gezien, maar stuitte op YouTube toevallig op de soundtrack. Lijkt me een stemmig begin van paasmaandag. Laat het nieuws van vandaag nog maar even wachten.

Weinig opwindend nieuws in BP van vandaag

2 april – Indrukwekkend, de bijna paginabrede foto van 30 bij 14 cm op de voorpagina van Bangok Post vandaag, maar ook eng in mijn ogen. Want ik houd niet van massa’s en deze foto toont 11.056 leerlingen die gisteren toelatingsexamen deden voor klas 4 van de Triam Udom Suksaschool. Dit jaar zijn 1.480 plaatsen beschikbaar.

De tafeltjes in de congreshal van Muang Thong Thani staan zo dicht bij elkaar dat het niet moeilijk moet zijn om af te kijken. Maar je weet natuurlijk nooit of degene bij wie je afkijkt, het bij het rechte eind heeft.

Donderdag wordt de uitslag bekend gemaakt. Dat is wel erg snel, dus dat kan alleen betekenen dat a) een batterij correctoren wordt open getrokken of b) dat de leerlingen een schrapkaart invullen behorend bij een multiple-choice test die automatisch verwerkt kan worden.

Verder biedt de krant weinig opwinding, maar het is dan ook maandag, de dag na het weekend waarin de redactie misschien is wezen stappen. Op de voorpagina en pagina 2 elk twee artikelen en op pagina 3 drie artikelen. Verder een vraag-antwoord interview met oprichter Thanathorn van de Future Forward Party, een uitgebreid interview met Rangsiman Rome, die de acties voor democratie leidt ‘omdat niemand anders dat wilde’, en een aflevering van Crime track over de strijd tegen call centre bendes

Nog even een snelle blik geworpen op de opiniepagina. Daarop schrijft voormalig redacteur Veera Pratheepchaikul dat het tijd is voor de NACC om te stoppen zich te gedragen als een schoothondje. Eenmaal raden waar dat op slaat, vaste lezers van Nieuws uit Thailand moeten daar geen moeite mee hebben.

De ‘enge’ foto kan ik niet laten zien, want dat is een fotobericht (foto met wat langer bijschrift) en die plaatst BP nooit op de website.

Abhisit: Prayut supporters niet meer welkom in partij

2 april – Nou, da’s klare taal en die hoor je toch zelden uit de mond van een politicus, in dit geval partijleider Abhisit (Democraten) die, toen hij premier was, een babbelaar en kletskous werd genoemd: veel woorden, weinig wol. Voormalige Democratische parlementsleden die Prayut na de verkiezingen willen steunen als outsider premier zijn niet meer welkom in de partij. ‘Er zijn genoeg andere partijkeuzes voor hen.’

’t Is vandaag opening krant die het ook verrassende nieuws bevat dat de Muan Maha Prachachon stichting zich niet heeft geregistreerd als politieke partij. Inmiddels is de deadline verstreken, dus alle voorspellingen daarover waren speculaties.

De stichting is de reïncarnatie van de PDRC, de protestbeweging tegen de regering Yingluck, geleid door Suthep Thaugsuban. Suthep is een voorstander van Prayut als outsider (niet partij gebonden) premier. Abhisit’s waarschuwing zou gericht zijn aan enkele Democratische parlementsleden die in 2013 en 2014 deelnamen aan de PDRC protesten. Ze zeggen terug te willen keren naar de partij nu bestaande partijen deze maand hun ledenbestand up to date (moeten) brengen.

Abhisit zei gisteren dat ze hem dienen te steunen als kandidaat-premier. Op de vraag of de Democraten bereid zijn deel te nemen aan een coalitieregering met Prayut als premier wilde hij niet antwoorden. ‘Ik kan niet voor de partij spreken.’

De overstap van de stichting naar politieke partij werd eerder genoemd door Suthep’s jongere broer, alhoewel die een andere naam zou kunnen dragen. Hij zei dat hij de Democraten zou verlaten, iets wat Suthep al heeft gedaan toen de protesten begonnen.

Akanar Prompan, voormalig kernleider van de PDRC, bevestigde gisteren nog steeds bij de Democraten te zijn, maar hij kan zijn lidmaatschap niet (her)bevestigen omdat hij tot monnik is gewijd. Ook een andere PDRC-leider, Buddhipongse, zegt dat hij bij de Democraten blijft.

De Bhumjaithai Party [ik meen de vierde grootste partij na Democraten, Pheu Thai en Chartthaipattana] houdt zich op de vlakte over eventuele steun voor Prayut. Partijleider Anuthin zegt dat dit afhangt van de politieke situatie in de toekomst. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Thaise OZB krijgt tal van verlichtende maatregelen

2 april – Golfbanen, dierentuinen en luchthavens krijgen kortingen wanneer volgend jaar de belasting op grond en onroerend goed van kracht wordt [zeg maar onze OZB], heeft het ministerie van Financiën bekend gemaakt. Het wetsvoorstel voor de nieuwe belasting kreeg al in maart vorig jaar in eerste lezing het groene licht van het parlement en wordt nu onder de loep genomen door een parlementcommissie.

De commissie was eerder van plan haar werk dit jaar af te ronden, maar heeft om uitstel gevraagd. Staatssectetaris Wisut (Financiën) zegt dat de belastingwet niettemin begin volgende jaar in werking kan treden. De besprekingen in de commissie betreffen maatregelen die de gevolgen van de wet moeten verzachten voor bepaalde gebouwen en andere structuren [?].

De golfbanen hebben zelf om verlichting gevraagd omdat golf een van de sporten is waar Thailand om bekend staat [denk aan Tiger Woods]. De commissie meent dat de fairways vrijgesteld kunnen worden van de belasting. Maar de golfclubhuizen zouden normaal aangeslagen moeten worden. Ook dierentuinen die een grote oppervlakte bestrijken, zouden in aanmerking moeten komen voor verlichting omdat het recreatieve voorzieningen zijn.

De omgeving van luchthavens die om veiligheidsredenen niet toegankelijk is, kan vrijgesteld worden omdat ze geen commercieel doel dient. Ook rangeerterreinen dienen kortingen te krijgen.

De kortingen kunnen geregeld worden in een organieke wet met de criteria voor toekenning. Het bericht noemt nog andere details, maar laat ik mijn lezers niet overvoeren op deze paasmaandag.

60.000 gastarbeiders zijn sinds zaterdag illegaal

2 april – Zaterdag om middernacht, ik meldde het al eerder, eindigde de registratie van migranten die niet over de vereiste papieren beschikken. Het openingsverhaal van pagina 2 meldt dat 60.000 migranten niet langer in het land mogen blijven omdat ze de deadline hebben gemist.

Ze moeten naar hun eigen land terugkeren op straffe van gerechtelijke stappen. En die zijn niet mis: de boete voor elke werker bedraagt 5.000 tot 50.000 baht, werkgevers krijgen een boete van 10.000 tot 100.000 baht per illegale werknemer, die bij herhaling kan oplopen tot 200.000 baht en een gevangenisstraf.

Op de laatste dag van de registratie deden 1.379.952 gastarbeiders uit Myanmar, Cambodja en Laos een aanvraag bij een van de zogeheten OSS-centra (one-stop service centra). Van hen waren 1.320.035 (96 procent) in staat om zich legaal te registreren.

Het bericht noemt verder nog een groep van 961.946 migranten die het hele proces van verificatie hebben doorlopen. Dat bestaat uit het vaststellen van hun nationaliteit, de toekenning van een identificatienummer, een medische controle en het verkrijgen van een visum alsmede een werkvergunning.

350.000 migranten hebben nog niet al deze fases doorlopen. Vanaf 23 april kunnen ze terecht op één van de OSS-centra die weer opengaan. Degenen die zich zaterdag hebben gemeld, mogen tot 30 juni blijven. Als ze een werkvergunning hebben, mogen ze tot 31 maart 2020 blijven. Zie verder de pagina Migranten 2)

Kort nieuws maandag 2 april

– Thanathorn Ruangroongruangkit, de voortvarende oprichter van de Future Forward Party, pleit op pagina 2 in een vraag-antwoord interview voor herziening van de grondwet: ‘Het hele ding. Als je de huidige grondwet leest, kun je zien dat die de gekozen regering niet de macht geeft om het land effectief te regeren.’

De directeur van Thai Summit, een van de grote fabrikanten van auto-onderdelen, heeft besloten zich geheel aan de politiek te wijden en de bedrijfsleiding aan zijn broer over te dragen. Had ik nog niet vermeld in Nieuws uit Thailand. De partij wil het politiek landschap opschudden en richt zich voornamelijk op jonge mensen. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Op pagina 3 wordt Rangsiman Rome geïnterviewd, volgens de kop Child of the revolution. Hij zegt docent te willen worden, ‘maar wat ik eerst wil zien is de NCPO in de gevangenis’. Lijkt me een vrome wens, waarschijnlijker is dat hij er belandt. De junta heeft tal tal van mogelijkheden om tegenstanders uit te schakelen.

– Nog even een uitstapje naar de 4, alvorens terug te keren naar de 2. De politie heeft een nieuwe strategie ontwikkeld voor de strijd tegen call centres die voornamelijk vanuit het buitenland opereren en Thai geld weten te ontfutselen. In de rubriek Crime Track wordt uit de doeken gedaan dat de politie de bendes bij de wortel en hun bronnen in het buitenland aanpakt. De RTP stuurt teams naar de landen van waaruit de bendes opereren, zoals Maleisië, Cambodja en de Verenigde Arabische Emiraten. Ze worden daar met hulp van de lokale autoriteiten opgespoord.

– Oprisping van vice-premier Prawit die lange tijd zijn mond heeft gehouden over zijn horlogeverzameling. De hele affaire was bedoeld om premier Prayut aan te vallen, beweert hij. Nou ja, zo kun je je er ook van afmaken, want volgens zijn laatste verklaring had hij de 22 dure merkhorloges geleend van een vriend, die inmiddels is overleden. Daarom ontbraken ze op zijn vermogensverklaring aan de NACC.

Prawit zei gisteren in een zeldzaam interview dat een ‘opposite side’ hem gebruikt om Prayut aan te vallen. ‘Het doet pijn, niet waar? Ik ben een slachtoffer door de tegenovergestelde partij gebruikt om de premier pootje te lichten.’

De krant koppelt Prawit’s bewering over de aanval op Prayut aan Prayut’s pogingen om met hulp van Prawit aan de macht te blijven. Nog geïnteresseerd in de zaak? Lees de pagina Corruptie 5.

– De regeringen van Duitsland, Engeland en Thailand hebben een klimaatfonds van 320 miljard in het leven geroepen, waaraan de eerste twee landen een bijdrage leveren.

Het fonds, Refrigerator and Air Coolant Nationally Appropriate Mitigation Action genaamd,  moet koelkasten en air-conditioners milieuvriendelijker maken door fabrikanten bijvoorbeeld te stimuleren hydrofluorocarbons (HFC’s) te vervangen door natuurlijke koelvloeistoffen. HFC’s leveren een grote bijdrage aan broeikasgas en de afbraak van ozon, waardoor de aarde opwarmt.

Het programma van vier jaar wordt geleid door het Thaise landelijk elektriciteitsbedrijf Egat. Ondanks de buitenlandse bijdragen is Thailand vrij om het geld naar eigen goeddunken te besteden. Thailand is een grote exporteur van koelkasten en koelvloeistoffen. Zeven procent van alle koelkasten en ac’s ter wereld wordt in Thailand geproduceerd.

– Opening pagina 4: Een verpleegstersopleiding in Lampang klaagt dat 30 van haar studenten nog geen cent hebben gezien van de beurzen ad 2 miljoen baht die zijn toegezegd door het Sema Phatthana Chiwit Fund. Dat fonds voor kansarme meisjes is in het nieuws omdat geld uit het fonds is verduisterd.

In 2014 kregen 3 van de 23 studenten die in aanmerking kwamen voor een beurs, niets; in 2015 niemand van 26 studenten en in 2017 is ook nog niets uitgekeerd.

Directeur Jarouyporn zegt dat het fonds niet reageert op brieven van de opleiding. Om de studenten te helpen, heeft de opleiding andere bronnen aangesproken. De docenten hebben dit jaar een donatie toegezegd. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

Nieuws van de website in 1 regel

• Nakhon Si Thammarat: Pickup ‘geparkeerd’ tegen boom, 5 gewonden waaronder 2 jongetjes
• Boot met Rohinghya vluchtelingen gaat bij Koh Lanta voor anker
• Tak: Overstromingen en stroomuitval in vier districten
• Toilet bij zwembad hotel in Lampang vat vlam
• Full Moon Party Koh Phangan trekt 20.000 bezoekers
• Zomerstormen op komst, behalve in Zuiden
• Hat Yai: Honderden plastic kratten in brand bij visbedrijf, gitzwarte rook


 

Te vroeg gejuicht over vrijspraak voor Tom

1 april – In het bericht Interessante weetjes van gisteren te vroeg gejuicht over de vrijspraak voor zanger Tom Dundee (59), want de vrijspraak heeft alleen betrekking op een van de vier zaken wegens majesteitsschennis die tegen hem zijn aangespannen. In één zaak is hij veroordeeld tot drie jaar en vier maanden gevangenisstraf, in een tweede tot zeven en een half jaar en de vierde komt volgende maand voor. Ik las het toevallig in de wekelijkse rubriek van Kong Rithdee op de opiniepagina van Bangkok Post. Waarom lees ik dit niet in de nieuwskolommen?

Tom, die in Frankrijk gestudeerd heeft, zit nog steeds gevangen en daar zal voorlopig geen eind aan komen. Voordat hij politiek actief werd als roodhemd, was hij de frontman van Zu Zu, een groep die verschillende tophits had.

Het repertoire dat ze bracht – ik citeer Kong – , wordt ‘song for life’ genoemd, een mix van sociaal realisme en protestmuziek met een aards folk smaakje en upbeat luk thung ritmes. Het genre bloeide in de jaren zeventig, jaren van jeugdig idealisme, linkse ideologie en studentenmarsen. (Bron: Bangkok Post, 31 maart)

Opinie: Is er nog hoop voor de verloren paradijzen?

1 april – Toen Wasant Techawongtham tien jaar geleden een vriend ontving, konden ze ongestoord rond lopen in het Grand Palace en Wat Pho en op Koh Samet van de zon genieten. Vorige maand ontving hij twee groepen buitenlandse toeristen. ‘Ik moet zeggen dat het vergelijken van beide ervaringen buitengewoon instructief is’, schrijft hij op de opiniepagina van Bangkok Post.

Want de twee tempels worden overstroomd door hordes toeristen. Wasant schrijft: ‘Het was bijna onmogelijk een foto te nemen zonder vreemden in beeld. De sfeer lijkt nu meer op een weekendmarkt. Er is geen ruimte voor stille contemplatie.’

Voor het strandleven koos hij voor een bezoek aan Cha-Am, een relatief rustige plaats vergeleken met het nabijgelegen Hua Hin. ‘We namen het juiste besluit, want het strand van Hua Hin was overvol. Strandstoelen en parasols, opgezet door voedselverkopers die een tijdje geweerd zijn, hebben een complete comeback gemaakt. Ze zijn een doorn in het oog en staan in de weg voor mensen die op het strand lopen.’

De ervaring van Wasant is niet uniek. In de social media en de printmedia zijn recent foto’s gepubliceerd van de toeristeninvasie op Koh Phi Phi, Similan en Tarutao. De autoriteiten worden nu gedwongen de ernst van de situatie onder ogen te zien. Ze hebben aangekondigd dat de zee en stranden van enkele eilanden in het Zuiden vier maanden verboden gebied zijn zodat de natuur zich kan herstellen.

Plannen zijn in voorbereiding om het aantal bezoekers te beperken tot – ‘zet je schrap’ – zes miljoen per jaar. Een forse toename vergeleken met voorgaande jaren: 4,8 miljoen in 2016 en 5 miljoen vorig jaar.

Wasant verzucht: ‘Is de toestand van de natuur op deze eilanden niet ernstig genoeg om het aantal niet te laten stijgen? Maar blijkbaar maken de autoriteiten zich zorgen over de gevolgen voor de lokale economie. Economische voordelen zijn altijd de belangrijkste overweging wanneer beleidsmakers toerisme plannen. Ik moet toegeven dat ze in dat opzicht boven hun wildste verwachtingen hebben gepresteerd.’

Wasant signaleert dat Thailand, hoewel een klein land, qua inkomen uit toerisme het vijfde land ter wereld is. Tussen 2000 en 2016 nam het aantal toeristen toe van 15,8 miljoen naar 29,9 miljoen en de verdiensten stegen van 19 miljard dollar naar 40 miljard.

‘Maar we hebben daarvoor een hoge prijs betaald in termen van achteruitgang van de natuur, milieuproblemen en negatieve gevolgen voor de lokale way of life. Geen van deze zijn serieuze aandacht gegeven. Alle economische teams van regeringen hebben dollartekens in hun ogen die ze verblindt voor de milieu en sociale problemen die ze gecreëerd hebben. Het zal jaren duren en mogelijk biljoenen baht kosten om het afvalprobleem op te lossen.’

Verwacht Wasant verbetering? Nee, hij schrijft: ‘Ik verwacht niet veel serieuze actie. Het is een godgeklaagd schandaal maar zo gaan de zaken hier. De autoriteiten strijken met de eer en vegen problemen onder het tapijt. Dat is oké tot je geen tapijt meer hebt.’ (Bron: Bangkok Post, 31 maart)

Druk, druk, druk op laatste dag voor registratie migranten

1 april – Chaos op de laatste dag waarop migranten zich konden registreren om in aanmerking te komen voor een visum en werkvergunning. 1,3 miljoen arbeiders uit Cambodja, Laos en Myanmar kwamen gisteren opdagen bij een van de OSS-centra van het ministerie van Werkgelegenheid om te voorkomen dat ze het land worden uitgezet (one-stop service centra).

In Bangkok was de commotie groot in het OTT-centrum aan de IT Square: het centrum kan 1.700 aanvragen per dag verwerken, maar bijna 10.000 gastarbeiders meldden zich. Het enige wat hen restte was om zich online op te geven, wat nog tot middernacht kon. Minister Adul (Werkgelegenheid) zei ’s avonds dat de registratie om 20 uur voor 90 procent gevorderd was. Hij verwachtte dat de resterende 104.318 migranten de deadline wel zouden halen.

Voor Bangkok Post is het onderwerp belangrijk genoeg om er de krant mee te openen. Ook wel logisch want Thailand kan niet zonder buitenlandse werknemers. Kijk maar op bouwplaatsen, het merendeel van de werkers komt uit het buitenland. Thai houden er niet zo van hun handen vuil te maken, d.w.z. letterlijk.

Maar uw redacteur zou geopend hebben met het bericht dat de scores van het O-Net examen voor Mathayom 6 leerlingen, het laatste jaar van de middelbare school, teleurstellen. Bij geen enkele van de vijf getentamineerde vakken kwam de gemiddelde score boven de 5 uit [op een schaal van 1 tot 10). Zelfs de Thaise taal, vorig jaar nog goed voor een magere 5,2, bleef onder de cesuuur (grens tussen voldoende en onvoldoende).

Teleurstellend? Ik vind die conclusie voorbarig, want gewerkt wordt met een vaste cesuur en die houdt geen rekening met de moeilijkheidsgraad van het examen. Op de School voor Journalistiek waar ik destijds werkte, pasten we een systeem toe dat daar wel in voorziet. Ik kan dat hier niet uitleggen, want dat zou erg veel ruimte vergen, maar neemt u van me aan: dat systeem is veel eerlijker en geeft een realistisch beeld van de prestaties.

Het onderwerp wordt niet eens genoemd in de krant, alleen de website besteedt er aandacht aan. De O-Net score is een van de criteria voor toelating tot de universiteit. Dus zeker geen onbelangrijk onderwerp. Wat weer opvalt is de m.i. overdreven aandacht van BP voor de procedure. Dat geldt trouwens ook voor het openingsverhaal waarin geen enkel citaat voorkomt van een wachtende.

Sinds 5 februari telt het land 83 OSS-centra, waarvan vier in Bangkok. Morgen evalueren  de autoriteiten de registratie. Enkele centra in provincies met veel gastarbeiders, zoals Bangkok, Chon Buri en Chiang Mai gaan weer open vanaf 18 april en blijven tot 30 juni werkers inschrijven. (Zie verder de pagina Migranten 2)

Veel aanmeldingen voor cursus archeologie door tv-serie

1 april – ’t Is een rage, waarover ik al eerder schreef omdat Ayutthaya overstroomd wordt met mensen die een fan zijn van de tv-serie Love Destiny en de locaties willen bekijken die in de serie voorkomen. Daarbij gaan ze gekleed in de dracht die ten tijde van Narai the Great, koning van Ayutthaya van 1656 tot 1688, de tijd waarin de serie zich afspeelt werd gedragen.

De krant meldt nu dat de faculteit Archeologie van de Silpakorn universiteit ook profiteert van de rage. De faculteit heeft al 13.000 aanmeldingen ontvangen, driemaal zoveel als vorig jaar, voor een cursus die slechts plaats biedt aan 200 studenten.

Lector Rungroj schrijft de grote belangstelling toe aan de top-rated serie die een inspirerend beeld schetst van archeologie als studievak. Hoofdpersoon is een archeologe die na een auto-ongeluk in het lichaam ontwaakt van een vrouw uit die tijd.

Rungroj zegt: ‘Love Destiny is niet de eerste hitserie die in een historische periode speelt en niet de enige met een hoofdrolspeler of actrice in de rol van een archeoloog. Wat het verschil maakt, denk ik, is de verhaallijn die ervoor zorgt dat de spelers op de tv echt lijken, waardoor kijkers op zoek gaan naar meer informatie.’

Een van de studenten die zich heeft opgegeven zegt: ‘Ik heb al sinds mijn kindertijd een hartstochtelijke belangstelling voor archeologie. Ik heb me altijd afgevraagd hoe de mensen met de beperkte technologie van die tijd steden en gebouwen bouwden. Dus dit vak past bij mij.’

Rest nog te melden dat de serie werd geschreven door een student archeologie, die echter liever wilde schrijven. Ze verwerkte de kennis die ze tijdens haar studie had opgedaan, in de serie. De Silpakorn universiteit is momenteeel de enige universiteit in het land met archeologie als hoofdvak.

Kiesraad buigt zich over klachten politieke partijen

1 april – De Kiesraad verdiept zich morgen in de klachten van politieke partijen over de obstakels waarop ze stuiten bij de herinschrijving van leden. De eis dat leden hun lidmaatschap per brief moeten bevestigen, voorzien van een kopie van hun identiteitsbewijs en woningdocumenten, vervalt. Partijen mogen elektronische kanalen openen. De Democratische partij had daar om gevraagd, de partij heeft al een applicatie opgetuigd.

Een ander pijnpunt waarover is geklaagd tijdens een woensdag door de Kiesraad belegde bijeenkomst, betreft de krappe periode van 30 dagen die is uitgetrokken voor de herinschrijving en het bijwerken van het ledenbestand. De Kiesraad gaat de NCPO, die dit bepaald heeft, vragen of ze iets kan doen om te helpen. Een handicap vormt het verbod op politieke activiteiten waardoor partijen geen vergaderingen kunnen houden om over kwesties met betrekking tot het bijwerken van het ledenbestand te discussiëren.

Tot gisteren hebben 97 politieke partijen zich geregistreerd bij de Kiesraad, vier hebben al het groene licht gekregen. De Democraten en Pheu Thai hebben de Ombudsman gevraagd het Constitutionele Hof te vragen of de wijziging van de organieke wet op de politieke partijen door de NCPO wel door de beugel kan. Prayut heeft daarvoor het befaamde artikel 44 ingezet.

Adjunct-partijleider Ong-art (Democraten) vindt dat de Ombudsman beter de NCPO kan vragen het besluit in te trekken om tijd te sparen. Het besluit heeft betrekking op de 30-dagen deadline voor herinschrijving van leden en betaling van de contributie. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Kort nieuws zondag 1 april

– Het ministerie van Binnenlandse Zaken is een onderzoek begonnen naar een project van  overheidsdiensten in Chiang Rai om op een eiland in de rivier Kok een gigantisch grote olifant te construeren, bereden door koning Mengrai die de stad in 1262 stichtte. Het project voorziet ook in de aanleg van een park en fietspaden. Tegenstanders menen dat het illegaal is om de strook land daarvoor te gebruiken.

Naar verluidt heeft gouverneur Narongsak aan de noodrem getrokken. Eerst dient bepaald te worden wat de bestemming van het eilandje is. Lokale bestuursambtenaren hebben al toestemming verleend en het werk is al begonnen. Een fact-finding panel van BiZa heeft de afgelopen weken de betrokken diensten ondervraagd, waaronder het gemeentebestuur van Chiang Rai en het Treasury Department dat eigenaar is van de 24 rai.

Burgemeester Wanchai van Chiang Rai zegt dat de correcte procedure is gevolgd. De kosten worden geschat op 32 miljoen baht. Dat geld is ook bestemd voor de ontwikkeling van een gebied op de rivieroever, eigendom van het Territorial Defence Command.

– Premier Prayut [ja, die weer] heeft gisteren tijdens de Greater Mekong Subregion Summit in Hanoi gezegd dat het belangrijk is in de subregio een alles omvattend transport netwerk aan te leggen van verbindingen die naadloos op elkaar aansluiten. Hij vertelde dat Thailand druk doende is transportnetwerken uit te breiden naar grensstreken.

De regering hecht grote waarde aan ontwikkelingen in special economics zones, die kunnen bijdragen aan de Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, een ander belangrijk samenwerkingsverband in het Zuiden van Thailand. Verder gaf hij een toelichting op het Thailand 4.0 beleid en de Eastern Economic Corridor (EEC) en riep de GMS-landen op samen te werken in de richting van een gedeelde toekomst van ‘toewijding en duurzaamheid’, waarin rekening wordt gehouden met bescherming van het milieu.

Twee overeenkomsten werden aangenomen: het Hanoi Action Plan en het Regional Investment Framework, die 227 projecten behelzen.

– Morgen probeert de Court of Appeal Region 5 met burgergroepen en natuurbeschermers de lucht te klaren over de bouw van een nieuw kantoor en woningen voor juridisch medewerkers aan de voet van Doi Suthep (Chiang Mai). Het project heeft felle protesten opgeroepen vanwege schade aan het milieu. Ik houd het kort, zie verder het bericht van 29 maart: Doi Suthep: Groen licht voor bouwproject, en Interessante weetjes van gisteren. Klik hier.

– De NACC houdt geldtransacties van overheidsscholen in de gaten om te voorkomen dat ze tea money (steekpenningen) vragen in ruil voor toelating van leerlingen in Mathayom 1 en 4 van gewilde onderwijsinstellingen.

Dit weekend houden de scholen toelatingsexamens. De NACC is bang dat sommige ouders weer geld zullen aanbieden. Het verweer van ouders en schooldirecteuren dat het om ‘donaties’ gaat is ongeloofwaardig, zei assistent Sanit van Obec gisteren toen hij de actie van de NACC bekend maakte.

De laatste zaak speelde zich vorig jaar af op de Samsenwittayalai school in Bangkok waar de directeur 400.000 baht eiste van een ouder. De school is een van de 283 topscholen in het land die bekend staan vanwege hun reputatie.

Dit jaar is het eerste jaar waarin het aantal leerlingen in Mathayom 1 wordt beperkt tot 40 in elke klas. Tot nu was 50 of 60 leerlingen niet ongewoon. Functionarissen namen gisteren een kijkje in de Debsirin school, waarvoor 782 leerlingen in de rij staan. Er is slechts plaats voor 200. (Zie verder de pagina Onderwijs 2 en Corruptie 5)

– Het Pollution Control Department (PCD) heeft ’s lands eerste kwaliteitseisen voor water vastgesteld dat wordt afgevoerd gedurende de ontzilting van zeewater. Die methode wordt toegepast in kustgebieden met weinig of geen natuurlijke waterbronnen. De eisen worden volgende maand van kracht.

Ontzilting kan een eind maken aan het touwtrekken om water door de agrarische en industriële sector, zegt PCD directeur-generaal Sunee. Ook afgelegen eilanden die door veel toeristen worden bezocht, kunnen ervan profiteren. Vaak wordt door bewoners om pijpleidingen vanaf het vasteland gevraagd maar dat is qua aanleg en onderhoud een dure grap en ze kunnen gevolgen hebben voor de maritieme ecologie.

Ontzilting kan Thailand’s waterbehoefte voor 50 procent dekken, maar het geloosde water heeft een te hoog zoutgehalte. Het in zee lozen zonder eisen te stellen zou zeer schadelijk zijn voor de zeefauna.

– In oktober wordt de dubbelspoorlijn Chira-Khon Kaen in gebruik genomen, het eerste traject van de lijn Nakhon Ratchasima-Khon Kaen (187 km, 19 stations). De gehele route gaat naar verwachting in februari open. In Khon Kaen worden de lijn over een afstand van 5,4 km en het station verhoogd aangelegd. Bewoners hadden daarop aangedrongen omdat anders vijf wegen doorsneden zouden worden. (Zie verder de pagina Spoorwegen 2)

– Laatste bericht. De DSI vraagt het OM de eigenaar van Victoria’s Massage salon en zes anderen in staat van beschuldiging te stellen voor mensenhandel en het aanzetten van vrouwen tot prostitutie. De eigenaar is nog steeds voortvluchtig. Mogelijk is hij naar het buitenland gevlucht.

De dure salon in de Rama IX buurt (Huai Khwang, Bangkok) werd in januari opgerold. Er werkten 80 vrouwen, de meesten uit het buitenland. Twintig agenten en ambtenaren ontvingen steekpenningen om de salon te gedogen.

De eigenaresse van massagesalon Thantip, eveneens een verkapt bordeel, heeft een gevangenisstraf van 19 jaar en 6 maanden gekregen en een boete van 10.000 baht wegens gelegenheid geven. Die salon werd in februari binnen gevallen. Twee andere vrouwen die erbij betrokken waren, mogen 14 jaar brommen en de bedrijfsleider 19 jaar.

Nieuws van de website in 1 regel

• Blasfemie, zegt gouverneur Chiang Mai over illustratie van vroegere koningen met mondkapjes
• 20 migranten uit Myanmar betrapt toen ze het land wilden binnen glippen
• BoT: Zwakke koopkracht door lage inkomens hindert herstel economie
• Pattaya: Verzekering keert 1,2 mln uit aan nabestaanden verdronken Chinese toerist (52)
• Bangkok Bank streeft naar groei leningen aan MKB met 5,7 pct
• Phatthalung: Echtpaar dood geschoten in eigen huis, dochter (15) overleeft de aanslag
• Leiders zes Mekonglanden oké met investeringen ad US$ 66 miljard in de komende 5 jaar

Reacties niet mogelijk