Thais nieuws vrijdag 22 december

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.
Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

Voor het nieuws van december zie de zwarte menubalk bovenaan de pagina onder het kopje Thailand. Ouder nieuws onder het kopje Buitenland.

 

Meineedzaak Jomsap: 14 DSI-ers beschuldigd van plichtsverzuim

22 december – De politie doet er in de Jomsap-zaak werkelijk alles aan om haar straatje schoon te vegen. Het lijkt wel of ze bezig is met een heksenjacht, want nu worden functionarissen van de DSI beschuldigd van plichtsverzuim bij de beoordeling van Jomsap’s verzoek haar zaak te heropenen.

Er staat dan ook veel op het spel. Velen menen, en ik ook, dat Jomsap is veroordeeld voor een hit-and-run aanrijding in 2005 die ze niet heeft veroorzaakt. Zelf heeft ze altijd ontkend. Alhoewel de rechtbank en het hooggerechtshof haar destijds schuldig achtten, sprak het Hof van Beroep haar vrij. Het vond het bewijs niet overtuigend en voorzover ik het ken, kan ik het daar wel mee eens zijn.

Ik meen (nog steeds) dat ze het slachtoffer is geworden van de tunnelvisie van de politie, een niet onbekend fenomeen in recherchewerk. Nederland heeft ook enkele zaken gehad, waarin daarvan sprake was, zoals de Puttense moordzaak en Schiedamse parkmoord.

Adjunct-commissaris Thanasak Ritthidechpaibul van de Provincial Police Region 4 maakte donderdag bekend dat de politie veertien medewerkers van het Department of Special Investigation schuldig acht aan plichtsverzuim. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de samenzwering om Jomsap vrij te pleiten van schuld aan de aanrijding, maar het krantenbericht laat in het midden of ze daarvan op de hoogte waren.

Thanasak zei dat de DSI-ers nagelaten hebben het herzieningsverzoek zorgvuldig te onderzoeken en hun ondervragingscapaciteiten hebben gebruikt op een wijze die schade heeft veroorzaakt. Het resultaat van het onderzoek naar hun rol wordt naar het ministerie van Justitie gestuurd en de NACC die beslissen over disciplinaire actie en verdere juridische actie.

Vorige maand wees het hooggerechtshof het herzieningsverzoek van Jomsap af. Het hof achtte de nieuw ingebrachte getuigen en het bewijsmateriaal niet overtuigend en vermoedde het bestaan van een netwerk van personen die een slaatje wilden slaan uit herziening en wilden delen in een mogelijke compensatie aan Jomsap.

In de wat inmiddels meineedzaak wordt genoemd, zijn elf burgers beschuldigd van betrokkenheid bij de misleiding. De bekendste is Sap Wapee die verklaard heeft dat hij achter het stuur van de pickup truck zat. Maar hij stapte later naar de politie en bekende dat hij gelogen had, waarna de zaak aan het rollen kwam. (Bron: website Bangkok Post, 21 december, gecorrigeerd met gegevens uit de krant) (Alle voorgaande berichten zijn gebundeld op de pagina De zaak Jomsap)

Begin aanleg Thai-Sino hogesnelheidslijn

BP: En weer een polletieke opening

22 december – Bangkok Post telt vandaag dertien nieuwsberichten c.q. verhalen, verdeeld over drie nieuwspagina’s. De krant opent met een verslag van de behandeling van de organieke wet op corruptie door het parlement. Verwacht werd een fel debat (zie het bericht Veel nieuws vandaag in BP van gisteren) waarbij voor- en tegenstanders van extra bevoegdheden voor de NACC (afluisteren, schaduwen, het plaatsen van telefoontaps) elkaar in de haren vlogen. Of dat gebeurde meldt het bericht niet, wel dat het debat na zes uur werd geschorst tot vanochtend.

Pagina 2 opent met het begin van de werkzaamheden aan de Thai-Sino hogesnelheidslijn Bangkok-Nakhon Ratchasima. Premier Prayut gaf in Mor Lak Hin (district Pak Chong, provincie Nakhon Ratchasima) het startsein door de spade ter hand te nemen (foto). De lijn wordt in vier fases aangelegd. De eerste fase bestaat uit een tracé van 3,5 km door vlak terrein. (Zie verder de pagina Spoorwegen 2)

Op pagina 3 een opvallende foto van drie baby’s van wie twee uitgedost als kerstman. Ja, je moet je wel wat laten welgevallen als je zo klein bent. De foto is gemaakt in het Paolo Memorial Hospital in Chokchai 4. Waar dat is, weet ik niet.

De pagina opent met een follow-up op de – laat ik het maar bruiloftsmoord noemen, alhoewel de bruiloft niet door kon gaan omdat de man zijn aanstaande vijf dagen voor de bruiloft had vermoord. De familie van het slachtoffer zegt haar niet te cremeren totdat in de zaak recht wordt gedaan. Ze wijst met de beschuldigende vinger naar de lover van de man, wat BP pontificaal in de kop zet: Kin slain bride-to-be accuse fiance’s lover.

Verder zegt de familie geen vertrouwen te hebben in het politieonderzoek. Het lijkt erop dat de politie het onderzoek traineert. Wanneer geen voortgang wordt geboekt, stapt ze naar het Dungromthang klachtencentrum van de overheid en dient een klacht in bij de provinciale gouverneur. (Zie verder het bericht van 21 september: Bruidegom doodt bruid 5 dagen voor huwelijk)

Helaas doet de krant het instorten van een brug over de rivier Tha Chin (Nakhon Pathom) af met een klein kadertje zonder foto. Jammer, want het was een spectaculair gezicht, zoals ik in het tv-journaal zag. De brug zakte over een lengte van 100 meter in nadat een sleepboot met drie vrachtschepen, geladen met soyabonen, tegen een pijler was gevaren.

NLA ligt in de clinch over snuffelplan

22 december – Alhoewel uw redacteur niet warm loopt voor politiek nieuws, wat vandaag extra moeilijk is want het is weer bitterkoud, maak ik toch een uitzondering voor het debat in de NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) over extra bevoegdheden voor de National Anti-Corruption Commission (NACC). Het betrof slechts de toevoeging van artikel 37/1, 37/2 en 37/3 aan de organieke wet op corruptie, maar er werd wel zes uur over gedebatteerd en eens werd het parlement het gisteren niet.

De wijziging, indien goedgekeurd, zou grote gevolgen hebben want de NACC mag dan verdachten afluisteren, schaduwen en mag telefoontaps plaatsen, hetgeen de bewijsvoering aanzienlijk zou vergemakkelijken in gevallen waarin verdachten zich vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan een vergrijp.

De meerderheid van de 35 leden tellende parlementscommissie die zich na de eerste termijn had gebogen over de wijziging, drong er gisteren bij de behandeling in tweede termijn op aan dat de NACC de bevoegdheid dient te krijgen informatie te onderscheppen. De vergadering werd geschorst nadat parlementslid Somchai Swangkarn had gezegd dat ze meer tijd nodig hadden om over het nieuwe artikel na te denken, want ze zouden ter verantwoording kunnen worden geroepen.

Het debat werd gedomineerd door de tegenstanders. Alleen NACC-voorzitter Watcharapol en commissievoorzitter Chatchawal gingen in de verdediging. De parlementsleden, die uit het leger komen, mengden zich niet in de discussie.

Watcharapol zei dat zijn groep er niet op uit was de rechten van mensen te schenden. Hij erkende dat het woord telefoontap een negatieve connotatie heeft. ‘Voorwaarde is dat alle negen NACC-commissarissen akkoord gaan. Daarna gaat het voorstel naar een hoofdrechter in de rechtbankkamer voor corruptie en misdragingen, niet naar een willekeurige rechter. Bovendien dienen de zaken waarin afgeluisterd wordt, belangrijk te zijn en grote gevolgen te hebben.’

Voormalig NACC-lid Vicha waarschuwde dat de NACC zichzelf te gronde richt wanneer ze probeert te veel macht te verwerven. ‘Als de NACC een vertrouwde dienst is, stroomt de informatie vanzelf binnen.’

Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie betoogde dat de NACC toestaan telefoontaps te plaatsen meer kwaad dan goed doet, want ze kan in strijd zijn met de bescherming van persoonlijke rechten die de grondwet garandeert. Alhoewel de NACC toestemming van de rechtbank nodig heeft voor de telefoontaps, krijgt de rechter alleen informatie van de NACC. ‘Het kan prettig zijn voor degenen die deze bevoegdheid krijgen, maar degenen wier rechten worden geschonden, zullen not amused zijn.’ (Zie ook de pagina Corruptie 5)

Kort nieuws vrijdag 22 december

Tijger in Pattaya die geslagen wordt om te brullen– Woede over een video waarop te zien is dat een medewerker van een dierentuin in Pattaya een tijger port om hem te laten brullen wanneer toeristen een foto maken van het dier of wanneer ze er op zitten. De videoclip, geplaatst door Edwin Wiek, oprichter van de Wildlife Friends Foundation Thailand, is al een miljoen keer bekeken.

Een woordvoerder van de Million Years Stone Park and Pattaya Crocodile Farm, zegt dat de dierenverzorger is overgeplaatst. ‘De eigenaar [van de dierentuin] houdt van dieren en staat de staf niet toe dieren kwaad te doen.’ Wiek vindt dat selfies nemen met dieren helemaal gestopt dient te worden. Ieder jaar worden honderden mensen gebeten of gekrabt.’

– De familie van een gevangene heeft het ministerie van Justitie gevraagd onderzoek te doen naar de gevangenbewaarders van de distictsgevangenis in Thanyaburi (Pathum Thani). Ze beschuldigt hen ervan hem mishandeld te hebben tijdens een schermutseling. De moeder van de 34-jarige Krittikorn zegt dat hij het gevecht niet is begonnen, zoals de gevangenis beweert. Hij probeerde alleen maar tussenbeide te komen. Haar zoon liep door de mishandeling verwondingen aan zijn heup en kneuzingen op, waaraan hij niet is behandeld.

De gevangenisdirecteur zegt dat Krittikorn een andere gevangene had aangevallen, waarna de bewaarders ingrepen. Het incident is vastgelegd op camerabeelden. De gevangenis is bereid die aan de familie te laten zien en aan het ministerie van Justitie over te dragen. De directeur zegt dat onderzoek wordt gedaan. Over een week zijn de resultaten daarvan bekend. De gevangenis telt 600 gedetineerden en heeft slechts vijf gevangenbewaarders.

– De Criminal Court heeft gisteren twee leidinggevenden van Mega Planet en Jones Lang LaSalle Management Co en een technicus elk tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar veroordeeld. Ze zijn vervolgd voor nalatigheid in verband met een ongeluk met chemicaliën in maart 2016 in het hoofdkantoor van de Siam Commercial Bank. Daarbij kwamen acht personen om het leven. De drie veroordeelden en Mega Planet werden tevens beboet met 20.000 baht elk en bevolen 2,1 miljoen baht plus rente als compensatie aan de nabestaanden van de doden uit te keren.

Mega Planet was door de bank gehuurd om het brandbestrijdingssysteem in het hoofdkantoor te verbeteren, Jones is de beheerder van het gebouw.

– In honderd districten, die als hoog-risicogebied worden beschouwd voor verkeersongelukken en andere ongevallen, worden extra preventieve maatregelen genomen in het kader van de Nieuwjaars verkeersveiligheid campagne. De campagne, die van 28 december tot 3 januari duurt, kent zes doelstellingen, waaronder bestrijding van roekeloos en onder invloed rijden, toezicht op het dragen van een veiligheidsgordel en verbetering van wegcondities. In toeristische gebieden worden alle vormen van watertransport gecontroleerd . Medische nooddiensten staan op tal van plaatsen stand-by.

– Artsen dringen aan op een verbod van Muay Thai boksen door kinderen jonger dan 10 jaar, inclusief non-contact sparring, om hen te beschermen tegen hersenletsel. Hoofd Jiraporn van het Advanced Diagnostic Imaging Centre van het Ramathibodi ziekenhuis zegt dat behoorlijke regelgeving ontbreekt om te voorkomen dat ze letsel oplopen. Geschat wordt dat tussen 200.000 en 300.000 kinderen, sommigen 4 jaar oud, meedoen aan bokswedstrijden.

Jiraporn wijst erop dat hersenbeschadigingen langdurige gevolgen kunnen hebben voor het neurologisch systeem, die leiden tot Alzheimer en Parksinson. De verwondingen zijn moeilijk te detecteren omdat kinderen jarenlang een normaal leven kunnen leiden. Uit onderzoek van 300 kinderen jonger dan 15 jaar die al 2 tot 5 jaar boksen, is gebleken dat ze niet alleen hersenbeschadigingen hebben opgelopen maar ook gemiddeld een lager IQ van 10 punten hebben. (Zie ook de pagina Gezondheidszorg 2)

– Vice-premier Wissanu en Kiesraadcommissaris Somchai zijn het oneens over het gebruik van artikel 44 van de interim-grondwet, het artikel dat Prayut absolute macht geeft, om ervoor te zorgen dat alle politieke partijen, nieuwe en oude, in de aanloop naar de verkiezingen gelijke kansen krijgen. Wissanu verdedigt dit voornemen, Somchai zegt dat nieuwe partijen er geen baat bij hebben. Het artikel stelt de premier in staat de deadline voor procedures, vereist in de nieuwe organieke wet op politieke partijen, te verlengen. Volgens Somchai zijn nieuwe partijen in het nadeel, maar dat ga ik allemaal niet uitleggen.

– De bekende student-actievoerder Jatupat Boonpattararaksa, beter bekend als Pai Dao Din, en zeven andere studenten ontkennen de beschuldiging dat ze in maart 2015 een verboden bijeenkomst hebben gehouden aan de Khon Kaen universiteit.

Gisteren woonden ze de eerste zitting bij van de krijgsraad in Khon Kaen over deze zaak. Jatupat kwam uit de provinciale gevangenis, zes die vrij zijn op borgtocht kwamen vrijwillig en een ontbrak. Tegen hem is aan het Special Branch Bureau een arrestatiebevel overhandigd.

De rechtbank beval de detentie van een van de zes wegens een anti-coup activiteit in mei 2015. Zijn familie gaat om vrijlating op een borgtocht van 10.000 baht vragen. In maart volgend jaar wordt de zaak voortgezet.

Jatupat werd met name bekend doordat hij in december op zijn FB-pagina een link plaatste naar een BBC-artikel over de nieuwe koning dat door de autoriteiten als majesteitsschennis wordt beschouwd.

– Thailand en Laos gaan nauwer samenwerken bij het lokaliseren van personen die de veiligheid van beide landen bedreigen. Dat is gisteren afgesproken door de ministers van Defensie van beide landen die in Vientiane de 24e vergadering bijwoonden van het Thai-Lao General Border Committee. Ze spraken ook af de samenwerking bij de strijd tegen illegale drugs te versterken.

Bangkok heeft eerder dit jaar Laos gevraagd roodhemd hardliner Kotee op te sporen die zich daar zou schuilhouden en gevraagd te voorkomen dat hij en zijn groep het Thaise regime kritiseren via in Laos gevestigde radiostations.

Nieuws van de website in 1 regel

• Aanleg Thai-Sino hogesnelheidslijn begonnen met 3,5 km
• Somkid: Thailand komt volgend jaar [economisch] op gang

Reacties niet mogelijk