Thais nieuws maandag 25 december (Eerste Kerstdag)

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.
Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

Voor het nieuws van december zie de zwarte menubalk bovenaan de pagina onder het kopje Thailand. Ouder nieuws onder het kopje Buitenland.

 

Koo Sang Koo Som was het laatste tijdschrift dat onderuit ging

Bangkok Post blikt terug op 2017 (en vooruit op 2018)

25 december – Het is een bekende gewoonte in de journalistiek – ook in Nederland – om aan het eind van het jaar oudejaarsoverzichten te maken. Wat was het belangrijkste nieuws het afgelopen jaar? Altijd aardig om te lezen, maar allemaal ouwe koek. Bangkok Post vormt op die traditie geen uitzondering.

Het nieuwskatern bevat zegge en schrijven drie nieuwsberichten c.q. verhalen, twee achtergrondverhalen en een interview, maar de meeste ruimte wordt in beslag genomen door een overzicht van de top-vijf van milieu nieuwsverhalen (pagina 2), een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in Azië (in het katern Asia Focus dat ik doorgaans oversla) en een overzicht van de tijdschriften die in 2017 het loodje hebben gelegd (Business katern).

Het Life katern doet het anders: het kijkt vooruit en noemt 2018 ‘The biggest ever for Bangkok’s burgeoning arts scene’. Het jaar telt drie biennales, een fotofestival en de Bangkok Design Week.

De krant kondigt aan tot het eind van het jaar overzichten te maken op het gebied van milieu, misdaad, politiek en onderwijs. Vandaag wordt, zoals hierboven al vermeld, begonnen met het milieu.

BP schrijft: 2017 was een jaar waarin diverse grote gebeurtenissen in Thailand plaatsvonden, waarbij ik aanteken: Geldt dat niet voor elk jaar? Over volgend jaar voorspelt de krant: 2018 wordt een jaar van hoop en uitdagingen voor het koninkrijk. Tussen 1 en 7 januari blikt de krant vooruit om te zien wat de toekomst gaat brengen, de komende twaalf maanden.

De receptionist van mijn hotel vertrouwt op de voorspellingen van een bekende waarzegger, die elk jaar een volle pagina in beslag nemen. Nou, die pagina kan hij van mij krijgen.

Op de foto nummers van Koo Sang Koo Som, het laatste tijdschrift dat het niet kon bolwerken. De concurrentie door de online media bleek te sterk.

Commentaar: Handhaving verbod op politiek rust op drijfzand

25 december – Partijspelletjes geen excuus voor de bevolking, kopt BP boven haar hoofdredactioneel commentaar van zondag. De krant schrijft dat Prayut’s laatste gebruik van het machtige artikel 44 om de deadline voor administratief werk van politieke partijen uit te stellen, de geloofwaardigheid van zijn eigen roadmap to democracy ondermijnt en de geest van de organieke wet op politieke partijen, geschreven en goedgekeurd door wetgevers die zijn eigen regime heeft benoemd, overvleugelt.

Vrijdag vaardigde hij een nieuwe order op basis van artikel 44 uit om de partijen meer tijd te geven te voldoen aan de eisen die de nieuwe wet stelt. Maar hij handhaafde het verbod op politieke activiteiten. Hij weigert het verbod al sinds de wet op 7 oktober van kracht werd, op te heffen. De order komt tegemoet aan de zorgen van de politieke partijen dat ze hun status verliezen wanneer ze de deadline van 5 januari, vastgelegd in de wet, missen om hun ledenbestand up to date te brengen.

Om de geest van de wet recht te doen, schrijft BP, kan Prayut beter het verbod opheffen en partijen toestaan om alles te doen wat nodig is om voorbereid te zijn op de verkiezingen, waarvan hij heeft gezegd dat ze in november 2018 worden gehouden. Zo’n besluit zou voor iedereen bevredigender zijn, waardoor zijn zogeheten roadmap to democracy aan betekenis wint en een billijke route wordt geopend.

Maar de NCPO meent dat er nog steeds immanente bedreigingen zijn wanneer volledige vrijheid aan de politieke partijen wordt teruggegeven. Zonder nadere toelichting stelt de order dat het verbod nodig is om te voorkomen dat ‘opportunisten’ andere vormen van politieke activiteiten uitvoeren die het huidige klimaat van vrede en orde kunnen beïnvloeden en de voortgaande pogingen om verzoening tot stand te brengen ondermijnen.

Een andere verklaring voor de order is dat de twee organieke wetten op de verkiezing van de leden van het Huis van Afgevaardigden en de benoeming van senatoren nog behandeld moeten worden door de NLA (benoemd parlement). De tweede reden is de meest ongeloofwaardige, merkt de krant snedig op. Naar verwachting worden ze in juni van kracht.

BP vindt dat de organieke wet op politieke partijen dit had moeten aangeven of dat Prayut op zijn minst in oktober een order had moeten geven toen de wet van kracht werd. De bewering dat handhaving van het verbod goed is voor de regeringspogingen verzoening tot stand te brengen, lijkt meer voort te komen uit het eigen geloof van het regime. Handhaving van het verbod werkt eerder tegen verzoening, meent BP, en zet de meeste politieke partijen en de bevolking op tegen de NCPO. De veiligheidskaart is hetzelfde ouwe liedje dat al talloze malen is gebruikt.

Alle redenen die in de order worden gegeven, concludeert de krant, wekken de indruk dat de NCPO probeert een geloofwaardige zaak te bouwen voor handhaving van het verbod. Maar het is niet overtuigend. (Bron: Bangkok Post, 24 december) (Zie ook de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Verzet tegen reset-order neemt toe

Rames Rattanachaweng25 december – Geen vrede op aarde, in de mensen een welbehagen op deze Eerste Kerstdag, want Bangkok Post opent met het bericht dat het verzet tegen de reset-order [van premier Prayut] toeneemt.

Twee politici van de Democratische partij staan in de startblokken om het Constitutionele Hof te vragen of de artikel 44-order in strijd is met de grondwet. Ze denken dat die onrechtmatig is omdat de order neerkomt op een reset (herstart) van de politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen.

Woordvoerder Rames (foto) zei gisteren dat hij en adjunct-partijleider Nipit het erover eens zijn dat de order een overtreding vormt van artikel 26 van de grondwet. Dit artikel stipuleert dat wetgeving niet strijdig mag zijn met het rechtssysteem of een onnodige last of restricties op de vrijheid van meningsuiting mag vormen.

Rames en Nipit vragen het Hof om een uitspraak op basis van artikel 213 van de grondwet dat partijleden beschermt tegen onbillijke behandeling. Dat doen ze op persoonlijke titel, niet namens de partij. Rames is zich ervan bewust dat hij een verloren strijd voert daar het regime absolute macht heeft. Maar hoewel de kans klein is dat ze succes hebben, is hij bereid het gevecht aan te gaan.

Ik ben nu gevorderd tot de helft van de eerste kolom van het tweekoloms bericht en stop hier want de rest bestaat uit oud nieuws en commentaren van lieden die zo nodig ook een duit in het zakje moeten doen. ’t Komt allemaal op hetzelfde neer: nieuwe partijen worden voorgetrokken ten koste van de ouwetjes en het vermoeden bestaat dat de NCPO de weg effent voor de oprichting van een partij die het leger steunt. Die partij zou leden van de bestaande partijen afsnoepen. Kinnesinne als je het mij vraagt. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2. Voor het gehele artikel klik hier.)

Toon, zondag begroet in Chiang Rai

De laatste loodjes van Toon’s liefdadigheidsmarathon

25 december – Of de laatste loodjes het zwaarst wegen, weet ik niet. Wel weet ik dat rocker Artiwara Kongmalai, beter bekend als Toon Bodyslam, al onderweg met enkele blessures heeft gekampt en extra rustdagen heeft moeten nemen. Vanmiddag komt een eind aan de marathon van 2.191 km die op 1 november in Betong (Yala) begon. De inwoners van Mae Sai staan klaar om hem een warm welkom te geven.

Gisteren stopte Toon bij Wat Rong Khun, de witte tempel, in Chiang Rai (foto). Honderd verpleegsters en leerling-verpleegsters van het Chiangrai Prachanukroh ziekenhuis hadden zich gevoegd bij de duizend mensen die Toon bij de tempel opwachtten en performances voorbereid [dansjes?]. Het ziekenhuis is een van de elf staatsziekenhuizen waarvoor Toon met zijn marathon geld heeft ingezameld. Toon’s target was 700 miljoen baht (10 baht per Thai), het is inmiddels meer dan 1 miljard baht geworden.

Kabinet en legertop laten hun horloge thuis

25 december – De furore over de peperdure Richard Mille horloges en diamanten ring van vice-premier Prawit weerhoudt andere kabinetsleden en de legertop ervan hun elite levensstijl te etaleren, met name bij bezoeken aan het Government House, schrijft BP in een achtergrondverhaal op de voorpagina. Ze houden zich ook op de vlakte of ze Prawit steunen, die verzuimd heeft de dure speeltjes op zijn vermogensverklaringen te vermelden. De ministers zijn zich ervan bewust dat de media hen scherp in de gaten houden met het risico dat ze net als Prawit op de social media het doelwit worden van kritiek.

Secretaris-generaal Mana van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand beschouwt Prawit’s zaak als een belangrijke toetssteen of Thailand’s strijd tegen corruptie werkt. Hij zegt: ‘Nog belangrijker blijkt hieruit de bereidheid van de mensen om de machthebbers zonder vrees te controleren. Het is duidelijk dat de rol van burgerlijk onderzoek effectiever is dan van overheidsdiensten.’

Prawit draagt sinds de commotie is begonnen, een gewoon military-style horloge. De diamanten ring verving hij eerst door een gouden en nu draagt hij geen enkele ring. Premier Prayut toonde dinsdag zijn horloge: een Seiko van nog altijd 250.000 baht en zei die al bij de NACC te hebben opgegeven. In het leger zijn de meest gestelde vragen onder de elite: Wat voor merk draag je, en hoeveel?

Zoals al bekend heeft Prawit van de NACC 30 dagen de tijd gekregen om uit leggen hoe hij aan de Richard Mille horloges en ring is gekomen en waarom ze niet zijn vermeld op zijn (voor kabinetsleden en topambtenaren verplichte) vermogensverklaring. Gebleken is trouwens dat hij acht dure horloges bezit waaronder een Patek Philippe en een Rolex. Het is niet bekend of die ook ontbreken op zijn vermogensverklaring.

Volgens Prayut hebben de aanvallen tot doel Prawit van hem te isoleren. Hij heeft gedreigd: Ik word feller en ga meer macht gebruiken, wat volgens een waarnemer een dreigement aan zijn politieke rivalen is.

Bruid en bruidegoom in gelukkiger tijden

Kort nieuws maandag 25 december

– Op pagina 2 blikt BP terug op de vijf belangrijkste milieuverhalen van het jaar: de voorgenomen verhuizing van dierentuin Dusit naar Pathum Thani, het protest tegen de kolencentrale in Thepha, de door stropers en een boer gedode gaurs in het bosgebied Khao Paeng Ma (Nakhon Ratchasima), de sluiting van de goudmijn in Pichit en de uitheemse black chin tilapia, die garnalenkwekerijen in Samut Songkram leeg rooft. Eén belangrijk onderwerp mis ik: de Mekong rivier (zie mijn pagina Mekong Brood uit het water).

Op pagina 3 een interview met oud-senator Paiboon, een achtergrondverhaal over de moord op een bruidje, vijf dagen voor haar huwelijk, en een nieuwsbericht over het gesjoemel met gelden uit het tempelfonds van het National Office of Buddhism. Volgend jaar wordt door de Counter-Corruption Division van de politie doorgegaan met het onderzoek en komen honderd tempels aan de beurt. De gevonden informatie gaat naar de NACC die beslist over verdere actie.

Paiboon vertelt een partij te willen vormen die gaat streven naar de terugkeer van Prayut als premier na de verkiezingen. Hij zegt niet met het regime samen te werken bij zijn actie. Paiboon krijgt een halve pagina om het allemaal uit te leggen.

Enkele maanden geleden vroeg hij in een petitie aan Prayut en de voorzitter van de NLA de organieke wet op politieke partijen te wijzigen teneinde oude en nieuwe partijen gelijke kansen te geven in de aanloop naar de verkiezingen. Volgens hem zijn nieuwe partijen in het nadeel, wat ik vreemd vind want bestaande partijen zeggen juist dat zij in het nadeel zijn. Nou ja, gooi maar in mijn pet [lees: kerstmuts met pompoen].

In het achtergrondverhaal wordt uitgelegd dat de moord op Nontiya de natie heeft geschokt maar in feite gemakkelijk was om op te lossen. Op de foto beiden in gelukkiger tijden.

Pagina 4 is een fotopagina met foto’s van hi­-so bruidsparen, die gisteren in het huwelijk traden. Ik zou wel eens willen weten hoeveel geld ze spenderen aan de ‘gelukkigste dag’ van hun leven. Wat zouden zo’n receptie in het Centara Grand & Bangkok Convention Centre en torenhoge bruidstaart kosten?

Nieuws van de website in 1 regel

• Suan Dusit peiling: Kleine meerderheid wil nieuwe partijen
• Nida Poll: Kies Toon tot Persoon van het  Jaar 2017
• Buri Ram: Twee doden, 1 gewonde bij aanval door motorbende
• Nieuw observatiepunt in Phitsanulok biedt magnifiek uitzicht op mist in vallei
• Phetchabun: Man en neef aangehouden met 80.000 meth pillen
• Opbrengst Toon’s marathon meer dan 1 miljard baht
• Einde marathon: Toon wacht warm welkom in Mae Sai
• Verpleegster licht 300 personen op voor 15 mln baht met piramideconstructie
• Lichaam gevonden in de rivier Nan; mogelijk van op donderdag vermiste man
• Winnaar staatsloterij doneert 1 mld baht aan ziekenhuis dat zijn vrouw behandelde

Reacties niet mogelijk