Thais nieuws woensdag 27 september

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.
Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

Voor het nieuws van 16-31 augustus en 1-26 september zie de zwarte menubalk bovenaan de pagina onder het kopje Thailand.

 

Yingluck maakt een wai

Prayut weet waar Yingluck is

27 september – De website kopt Prayut: Ik weet waar Yingluck is, de krant Prayut’s spies’ track Yingluck. Welke vindt u krachtiger? Maar Prayut wil in beide berichten niet zeggen in welk land ze zich schuil houdt. Dat doet hij pas nadat het hooggerechtshof (vandaag) heeft gevonnist in de hypotheekzaak voor rijst. Wanneer het Hof haar schuldig acht aan plichtsverzuim, waarop een maximale celstraf van 10 jaar staat, zal Thailand om haar uitlevering vragen.

Prayut zei gisteren dat zijn geheim agenten, door hem aangeduid als ‘spionnen’, hem verteld hebben waar Yingluck is, maar die mededeling moet nog bevestigd worden. Het is volgens hem ook belangrijk na te gaan of het desbetreffende land bereid is haar uit te leveren. Wanneer Yingluck schuldig wordt verklaard, schakelt Thailand Interpol in om haar te vinden en te laten aanhouden. Er zijn geen aanwijzingen dat Yingluck politiek asiel heeft aangevraagd. Mogelijk wordt haar paspoort ingetrokken.

Over de drie agenten die Yingluck bij haar vlucht hebben geholpen, zegt Prayut dat ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Eerdere berichten zeiden echter dat ze alleen vervolgd kunnen worden voor het gebruik van een valse kentekenplaat, omdat tegen Yingluck pas twee dagen na haar vlucht een arrestatiebevel is uitgevaardigd, namelijk op de dag dat ze niet kwam opdagen in het hooggerechtshof. ‘We moeten kijken naar hun bedoelingen.’

De hoogste in rang van de drie die Yingluck hebben begeleid naar de grens met Cambodja, is Chairit Anurit, een voormalige hoofdcommissaris van de gemeentepolitie Bangkok (MPB). De andere twee zijn werkzaam bij de provinciale politie van Nakhon Pathom. Een politiepanel doet een disciplinair onderzoek naar hen. MPB adjunct-hoofd Panurat zegt dat het panel binnen een week klare wijn schenkt.

Evenals voorgaande keren zijn rond het hooggerechtsgebouw weer veiligheidsmaatregelen genomen. Op routes naar het gebouw zijn drie controleposten opgezet. Bij het gebouw moeten barrières supporters op een afstand houden. Voormalig PT parlementslid Somkid zegt dat twee- tot driehonderd supporters worden verwacht, aanzienlijk minder dan vorige keren.

Vrijwel zeker is dat Yingluck niet komt opdagen. Yingluck’s advocaat zegt door haar niet te zijn geïnformeerd of ze komt. Niettemin kan het Hof deze keer, in tegenstelling tot vorige maand, het vonnis bekend maken. Het begint ’s ochtends vroeg met het voorlezen. Hoeveel tijd dat in beslag neemt, valt niet te zeggen, want het zou wel eens een lang verhaal kunnen worden, waarin alle feiten pro en contra worden afgewogen. (Zie verder alle voorgaande berichten op de pagina The Great Escape)

Pongporn terug als hoofd NOB

27 september – U mag zelf uw conclusies trekken uit de gang van zaken rond Pongporn Pramsaneh. Na zes maanden onderzoek naar verduistering van tempelgelden werd de NOB-directeur vorige maand overgeplaatst op bevel van minister Ormsin (PM’s Office) en nu is hij terug en is het toezicht op het National Office of Buddhism (NOB) overgegaan van Ormsin naar vice-premier Tanasak.

Vermoed wordt dat op de overplaatsing van Pongporn destijds is aangedrongen door de Sangha Supreme Council, het hoogste gezagsorgaan van de monnikenorde, dat uit een stel [seniele?] conservatieve en verkalkte abts bestaat, die mogelijk meegetrokken zouden worden in het tempelfonds schandaal. Hoe het ook zij: There’s more than meets the eye.

Pongporn Pramsaneh achter zijn bureauPremier Prayut wuifde gisteren vragen over de overplaatsing weg. ‘Het was een besluit om hem tijdelijk voor een gesprek apart te nemen.’ Pongporn verzette zich destijds tegen de overplaatsing, omdat die niet koninklijk was goedgekeurd, zoals vereist, maar volgens Ormsin was dat niet nodig.

Pongporn gaat zondag weer aan het werk. Er is werk aan de winkel, want zoals gisteren gemeld worden vier topmonniken verdacht van betrokkenheid bij de verduistering van gelden uit het tempelfonds.

De rehabilitatie van Pongporn heeft de steun van vele partijen, waaronder de bekende abt  Phra Buddha Isara, die als actievoerder tegen de regering Yingluck bekendheid verwierf. Hij zegt: ‘Applaus voor dit besluit omdat de terugkeer van Pongporn het onderzoek naar de verdachte tempels een zetje geeft.’

Maar de voorzitter van het Buddhism Protection Centre of Thailand heeft kritiek op de herbenoeming van Pongporn. Hij vreest voor de toekomstige banden tussen de tempels en het NOB. ‘Pongporn  begrijpt de cultuur van werken met monniken niet.’ (Zie ook de pagina Corruptie 3)

Pleidooi voor versoepeling werkverbod migranten

27 september – Publieke en particuliere diensten die zich bezighouden met de tewerkstelling van migranten dringen erop aan ongeschoold werk te verwijderen van de lijst met 39 beroepen die exclusief zijn voorbehouden aan Thai. Dat kan helpen het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde Thaise industrieën te bestrijden, want Thai hebben geen trek in die beroepen.

Het gaat om werk in de bouw, veeteelt, landbouw, visserij en de kleding, sieraden en schoenensector. Sinds 1979 mogen buitenlanders dat werk niet doen. Het voorstel om het verbod te versoepelen is gedaan tijdens een openbare hoorzitting over de lijst. Die werd bijgewoond door 120 vertegenwoordigers van betrokken organisaties, waaronder de Employers Confederation of Thai Trade and Industry (Econthai), de Tourism Council of Thailand en de Employers’ Confederation of Thailand.

Econthai vice-president Thani zei gisteren dat veel Thai tegenwoordig een masters’ of doctor’s graad hebben en niet meer beschikbaar zijn voor ongeschoold werk. Met name de Thaise exportindustrie heeft daaraan behoefte.

Arbeidsexpert Kowit benadrukt dat geen sprak is van diefstal van banen, maar van vervanging van Thaise arbeiders. Sommige banen dienen echter gereserveerd te blijven voor Thai, zoals tourgids en verkopers. Gebleken is dat buitenlanders hierin werk hebben gevonden, maar het land profiteert er niet van want het verdiende geld wordt naar het buitenland gestuurd.

Vertegenwoordigers van andere organisaties vinden dat buitenlanders verboden moet worden een bedrijf te bezitten. Ze moeten te werk worden gesteld als werknemer. Voorts werd er op de bijeenkomst gepleit werk als traditionele masseur of masseuse en bewaker aan de lijst toe te voegen. Datzelfde geldt voor beroepen die als ‘uniek Thais’ worden beschouwd, zoals weven en het maken van Thaise muziekinstrumenten en Boeddha-afbeeldingen. De revisie van de lijst wordt volgende maand afgerond. (Zie ook de pagina Migranten 2)

Phisit Suwanpim , gezegend door zijn moeder

Kort nieuws woensdag 27 september

– Pijnlijk: Phisit Suwapim zat 200 dagen onschuldig gevangen voor de diefstal van juwelen ter waarde van 15 miljoen baht, een diefstal die hij niet had gepleegd. De Thonburi Municipal Court sprak de verkoper van gebraden varkensvlees gisteren vrij. Phisit heeft zijn vrijlating te danken aan nieuw bewijs dat door Justitie aan de rechtbank is overhandigd. Het ministerie geeft hem een schadevergoeding van 100.000 baht.

Volgens de rechtbank heeft de eigenaar van de juwelen geen duidelijk signalement verschaft van de dief en dat komt ook niet overeen met Phisit. Een getuige heeft bevestigd dat Phisit op het tijdstip van de diefstal elders was. Permanent secretaris Dusadee van Justitie zegt dat het politieonderzoek destijds niet correct en onvolledig was. Phisit kan desgewenst de politie aansprakelijk stellen.

Op de foto wordt Phisit gezegend door zijn moeder.

– Unesco looft wijlen koning Bhumibol voor zijn ontwikkelingswerk en campagnes om levenslang leren te promoten. Dit heeft directeur-generaal Irina Bokova gisteren bekend gemaakt op de driedaagse International World Peace bijeenkomst in Parijs. Ze noemde de koning een groot man, die de filosofie van de economie van het genoeg heeft geïntroduceerd als voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling. Ook zette hij zich in voor de verbetering van de levensomstandigheden van mensen.

– Supoj Saplom mag voorlopig niet meer buitenspelen, want het hooggerechtshof heeft de voormalige hoogste ambtenaar van het ministerie van Transport tot tien maanden gevangenisstraf verooordeeld wegens ‘ongebruikelijke rijkdom’, een eufemisme voor door corruptie verkregen gelden. Supoj bekleedde die functie van 2009 tot 2011.

Ik kan verder verwijzen naar de pagina Supoj Saplom, waar de hele zaak wordt beschreven die aan het licht kwam toen inbrekers in 2011 in zijn huis tassen vol met geld aantroffen. Op zijn vermogen en bezittingen ter waarde van 46,14 miljoen baht is eerder beslag gelegd, waaronder een Volkswagen Caravelle van 3 miljoen baht, een Mercedes Benz E230 en een Mercedes C220 ter waarde van 5,2 miljoen baht.

– Het werk aan het al vaak genoemde 20-jaren strategieplan, waarvan critici vrezen dat toekomstige regeringen aan handen en voeten worden gebonden, is gisteren begonnen met de eerste vergadering van een 34 leden tellende commissie. Een schets voor het plan bestaat al, dus de commissie heeft als enige taak het plan te verfijnen.

Eerder werkte het Committee for National Reform daaraan, een commissie bestaande uit hogere ambtenaren en experts. In het bericht is ook nog sprake van vier commissies en twee wetten over nationale hervormingen en nationale strategie. Premier Prayut heeft onlangs besloten het werk te reorganiseren vanwege overlappende werkzaamheden. Of de redacteur van het bericht het zelf allemaal snapt, betwijfel ik. Ik in ieder geval niet.

– Een man die vorig jaar bij het referendum over de nieuwe grondwet zijn stembiljet heeft verscheurd, heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden gekregen. In eerste instantie zou hij vier maanden en een boete van 4.000 baht krijgen, maar omdat hij bekende halveerde de rechtbank van Phra Khanong de straf. De rechtbank overwoog dat hij niet de stemming had ontregeld en dat gold ook voor zijn twee vrienden die de actie hadden gefilmd.

De man werd vorig jaar augustus aangehouden, nadat hij in het stembureau in Bang Na (Bangkok) het biljet had verscheurd uit protest tegen het ‘ondemocratisch referendum’. Nog een gelukje: hij werd vrijgelaten op borgtocht.

– Geen peperduur luchtschip om het Zuiden vanuit de lucht te observeren, maar drones. Dat is de nieuwe strategie van het leger om levens te sparen. Soldaten hoeven dan niet meer op de grond patrouilles uit te voeren, die een gewild doelwit zijn van het zuidelijk verzet. Vice-premier Prawit heeft het idee onlangs in een vergadering met het 4th Army geopperd. Hij zei dat patrouilles alleen in sommige gevallen noodzakelijk zijn.

Secretaris-genetaal Thawip van de National Security Council meent dat het geweld niet ernstiger wordt dankzij militaire en niet-militaire interventies.

De beste manier om de problemen in het Zuiden op te lossen is volgens hem voortzetting van de vredesdialoog met Mara Patani, een paraplugroep van verzetsgroepen [waar radicale groepen zich van distantiëren]. Nog steeds is geen overeenstemming bereikt over het instellen van veiligheidszones.

RTP hoofdcommissaris Chakthip zegt dat onderzoek wordt gedaan naar de bruikbaarheid van een Engelse bomdetector die tot 3 meter onder de grond  bommen kan detecteren. Als die bruikbaar is, koopt de politie het ding; de prijs is niet zo hoog. Volgens Chakthip verstoppen verzetsstrijders bommen dieper om te voorkomen dat ze ontdekt worden door de huidige detectoren.

– Om de bevolking in de gelegenheid te stellen om de crematierites van Bhumibol bij te wonen, wordt het openbaar vervoer in het land van 20 tot 27 oktober uitgebreid. Transport Co verhoogt de frequentie van ritten naar Bangkok met 35 procent, wat neerkomt op 9.233 ritten per dag.

De Spoorwegen, Thai Airways, Thai Smile, Chao Phraya Express Boat Co en het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok doen ook een duit in het zakje. Niet air-conditioned bussen naar Wat Phra Kaeo, Sanam Luang en omgeving zijn gratis. Op 32 routes naar Sanam Luang worden shuttle bussen ingezet. De veerdienst Phran Nok-Tha Chiang is gratis.

Verder bieden de ARL, MRTA Purple Line en enkele BTS-routes gratis ritten. De Blue Line (Hua Lamphong-Tao Poon) is alleen op de dag van de crematie gratis. De ARL en Blue Line gaan door tot 2 uur ’s nachts. (Zie verder de pagina Koning Bhumibol)

– Follow-up op het bericht over de 31 rai openbaar land in Huay Mek (Khon Kaen) die in handen is gekomen van een dochterbedrijf van de Red Bull groep (zie de pagina Krakers op overheidsland). Minister Anupong (Binnenlandse Zaken) heeft opdracht gegeven voor de vorming van een fact-finding panel. Toestemming voor gebruik van de grond is verleend ondanks bezwaren van omwonenden. Anupong zegt dat het nog te vroeg is om te concluderen dat ambtenaren waren betrokken bij eventuele onregelmatigheden. Hij heeft gehoord dat het bedrijf zijn aanvraag heeft teruggetrokken.

De zaak is aan het licht gekomen doordat actievoerder Srisuwan bij de NACC een klacht heeft ingediend tegen Anupong en vijf anderen. De particuliere Anti-Corruption Organisation heeft op haar website een document geplaatst met de toestemming voor het grondgebruik, ondertekend door Anupong c.s.

– Nog meer Anupong. Hij heeft de gouverneur van Rayong opdracht gegeven de vergunning voor grondgebruik door IRPC Plc, de petrochemische arm van staatsoliebedrijf PTT, in te trekken. Ook daar verzetten bewoners zich.

– De verdachte van een brutale roofoverval op een geldautomaat in Saphan Sung midden vorige maand is aangehouden. De man had de ATM met een bom opgeblazen, een methode die niet eerder is toegepast. De verdachte is een Pool (38). Hij is in een appartement in Ramkhanghaeng gearresteerd.

Vandaag houdt de politie een persconferentie over de zaak. De Pool maakte 300.000 baht buit, maar in het appartement is slechts 1.000 baht gevonden. Hij wordt verdacht van soortgelijke kraken in andere landen. Twee dagen na de kraak vertrok hij naar Cambodja, maar onlangs keerde hij weer terug.

– Directeur Kittipong van het Bureau of Reproductive Health dringt er bij jonge meiden op aan een spiraaltje te laten plaatsen ter voorkoming van ongewenste zwangerschap. Dat kan gratis in overheidsziekenhuizen in het hele land voor meiden van 10 tot 19 jaar. Kittipong zei dit gisteren op een conferentie ter gelegenheid van World Contraceptive Day.

Thailand heeft momenteel te maken met een daling van het aantal geboortes. Gevreesd wordt voor een tekort aan arbeidskrachten in de toekomst. Het aantal geboortes is gezakt van 1 miljoen dertig jaar geleden naar 700.000. Maar daarvan zijn 100.000 van moeders die jonger zijn dan 20 jaar.

Kittipong vindt dat zorgelijk want tienerzwangerschappen kunnen leiden tot sociale problemen zoals in de steek gelaten kinderen, die onder armzalige omstandigheden opgroeien en onderwijskansen missen.

Sinds juli vorig jaar schrijft de Adolescent Pregnancy Prevention wet welzijns- en onderwijsprogramma’s voor, gericht op zwangere tieners en zij die het risico lopen zwanger te geraken. Voor scholen is een vak seksuele studies voorgeschreven en de welzijnsvoorzieningen voor tienermoeders zijn uitgebreid.

Reacties niet mogelijk