Thais nieuws 16-30 september

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.
Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

Voor het nieuws van 16-31 augustus en 1-15 september zie de zwarte menubalk bovenaan de pagina onder het kopje Thailand.

 

Vergunning tandarts Dolrudee ingetrokken

Dolrudee Jumlongras21 september – Aan het begin van het jaar een hot item in de media: Tandarts Dolrudee die haar studieschuld bij de Mahidol universiteit niet had afbetaald en, inmiddels Amerikaans staatsburger, werkte aan Harvard. De Dental Council heeft besloten haar tandarts vergunning in te trekken. Dolrudee is de universiteit nog 24 miljoen baht verschuldigd.

De commissie ethiek van de raad vindt dat ze het beroep in diskrediet heeft gebracht en derhalve niet langer recht heeft op lidmaatschap van de raad. Intussen zitten haar borgstellers met de gebakken peren, want die moeten het bedrag ophoesten. Zij hadden verwacht dat ze zou terugkeren naar Thailand.

De zaak is in februari 2006 behandeld door de Central Administrative Court. Die beval haar de schuld te voldoen, maar dat deed ze niet. Ze zei niet genoeg geld te hebben. Later beloofde ze het geld te retourneren nadat ze haar bezittingen in het buitenland had verkocht, maar opnieuw bleef ze in gebreke.

In een verklaring van de raad wordt het misleiding genoemd om de borgstellers te bewegen haar te vertrouwen. De raad oordeelt hard: Haar gedrag heeft schade aan de professie gebracht, toont gebrek aan sociale verantwoordelijkheid en respect voor de wet, en heeft het land schade berokkend. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Tandarts Dolrudee)

Silpakorn: Ontgroening wordt seksshow

21 september – Grote lol bij ouderejaars van de faculteit Painting, Sculpture and Graphic Arts maar niet bij de leiding van de Silpakorn universiteit die ermee in haar maag zit en een onderzoekscommissie heeft gevormd.

Tijdens een ontgroening vrijdag werden de eerstejaars gedwongen zich uit te kleden, gezamenlijk te douchen en seksuele handelingen te simuleren. Volgens de Facebook-pagina Anti-Sotus zijn studenten ook seksueel lastig gevallen.

Eén student zegt ’s nachts wakker te zijn gemaakt, gedwongen zich uit te kleden en in een positie te gaan liggen met zijn gezicht tegen de billen van een ander. Een vrouwelijke student zegt berispt te zijn door een ouderejaars. Ze zou gefantaseerd hebben dat haar moeder was overleden om de ceremonies te ontlopen. Nogal ongevoelig want haar moeder was recent overleden.

Op change.org is een campagne begonnen met de eis aan de universiteit het [ziekelijke] incident te onderzoeken en alle verantwoordelijken te straffen. Minister Teerakiat (Onderwijs) zegt: ‘Ik heb altijd benadrukt dat initiatie rites de mensenrechten dienen te respecteren. Geef de eerstejaars indrukwekkende ervaringen, maar verneder ze niet.’ (Zie verder de pagina Onderwijs 2)

welfare card

Verspreiding Welfare card maand vertraagd

21 september – Dit is ‘m dan: de welfare card met een maandelijks tegoed van 1.500 baht voor bus, trein en minibusje. De kaart gaat naar 11,67 miljoen lage-inkomensverdieners in het hele land. De distributie van de kaarten in Bangkok en zes provincies is uitgesteld naar 17 oktober als gevolg van technische beperkingen bij de productie. De kaart voor Bangkok dient ook als Mongmoon, een e-ticket voor het openbaar vervoer. (Bron: website Bangkok Post, 20 september)

De krant schrijft dat het maanden, mogelijk een jaar kan duren voordat de Mongmoon (Spider) e-kaart op drie metrolijnen (Purple Line, Green Line, Blue Line) en de ARL in Bangkok in gebruik kan worden genomen. Als eerste zou de Purple lijn aan de beurt komen, maar dat zit er nog even niet in.

Het systeem wordt eind deze maand (krant) of begin volgende maand (fotobijschrift) op 200 bussen van de BMTA gelanceerd. In alle 2.600 bussen van het gemeentelijk openbaarvervoerbedrijf is het systeem in juni volgend jaar geïnstalleerd.

Studieschuld: 60.000 ambtenaren riskeren ontslag

21 september  – Zestigduizend ambtenaren, die hun studieschuld niet aflossen, lopen het risico op disciplinaire actie en zelfs ontslag. Het Student Loan Fund (SLF) maakte gisteren dit dreigement bekend. In totaal staan 200.000 ambtenaren bij het SLF in het krijt.

Het SLF heeft een vrijwaringstermijn gehanteerd waarin leners hun achterstand konden inlopen tegen een lage rente. Maar in januari is het afgelopen: dan wordt de schuld ingehouden op hun salaris.

Het SLF zal binnenkort particuliere bedrijven informeren over de wettelijke eisen. Bedrijven die weigeren geld in te houden, krijgen een boete. Vorige maand maakte het fonds bekend dankzij een wetswijziging eerder dit jaar toegang te hebben gekregen tot persoonlijke informatie van leners werkzaam in de particuliere sector en bij de overheid.

Tot op heden heeft het fonds aan 5,28 miljoen studenten leningen verstrekt, in totaal 553 miljard baht. Twee miljoen leners hebben een achterstand van 62 miljard baht en tegen 1,2 miljoen wanbetalers wordt juridische actie ondernomen.

Spitshoeden krijgen een laklaagje

Kort nieuws donderdag 21 september

– Laat ik maar met het fotobijschrift beginnen, want ongetwijfeld vraagt u zich af wat dit zijn. Het zijn spitshoeden die door functionarissen in traditionele kledij worden gedragen tijdens de processie met Bhumibol’s urn naar het crematorium op Sanam Luang. De man brengt een laklaag aan.

Het bericht besteedt er geen aandacht aan, want dat meldt dat Prinses Sirindhorn een bloemenarrangement maakt ter versiering van de urn, die van sandelhout is gemaakt.

Vertegenwoordigers van vijftien provincies hebben gisteren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken de in hun provincie gemaakte dok mai chan (papieren bloemen) ingeleverd. Tot nu toe hebben 44 provincies bloemen ingeleverd. Ze worden op de dag van de crematie, 25 oktober, rond het crematorium gelegd, maar dat kan ook in de eigen provincie.

30 september is de laatste dag waarop in het Grand Palace de laatste eer kan worden bewezen aan Bhumibol. Op 7, 15 en 21 oktober wordt geoefend voor de processie. (Zie verder de pagina Koning Bhumibol)

– Oud-premier Thaksin is de kwaaiste niet, want hij heeft een aanklacht wegens smaad tegen een docent van de Mahidol universiteit ingetrokken, nadat die haar excuses had gemaakt. Ze had tijdens een straatprotest in 2013 in een speech smadelijke opmerkingen gemaakt over amnestie voor Thaksin. De regering Yingluck wilde destijds een blanco amnestie verlenen aan personen die betrokken waren bij politieke protesten, waarvan volgens critici Thaksin ook zou profiteren. Thaksin ontvluchtte in 2008 Thailand, nadat hij wegens machtsmisbruik bij een gronddeal van zijn toenmalige echtgenote was veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf.

– Het particulier ziekenhuis Monkutwattana beschikt niet over een eigen hartchirurg en dreigt daarom vanaf oktober geen hartoperaties meer te mogen uitvoeren. Het verbod zou gelden voor patiënten die verzekerd zijn via de volksverzekering UHC. Het National Health Security Office (NHSO) heeft daarover vorige maand aan de bel getrokken.

Het ziekenhuis zegt gebruik te maken van acht part-time artsen, waaronder enkele ervaren hartspecialisten, die 24 uur per etmaal stand-by zijn. Volgens directeur Rienthong dreigen operaties voor 40 tot 50 verzekerden tussen volgende maand en december niet door te kunnen gaan. Hij gaat bij de minister van Volksgezondheid een klacht indienen omdat het een kwestie van leven of dood is.

Vandaag vergadert het NHSO-bestuur over de kwestie. Rienthong is niet van plan een full-time hartchirurg in dienst te nemen omdat het huidige systeem met de parttimers goed werkt. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

– Premier Prayut heeft gisteren een spoedvergadering met kabinetsleden en topambtenaren gehouden over zijn bezoek volgende maand aan de Amerikaanse president Trump. Het bericht somt braaf op wie allemaal aanwezig waren, hetgeen twee alinea’s in beslag neemt. Naar verwachting arriveert Prayut met een delegatie op 2 oktober in de VS.

– Student Phattarapong, verdacht van de vergiftiging van zijn dwergkeeshond om een dierenambulance te kunnen afpersen, is voor de tweede keer opgeroepen voor verhoor. Bij een autopsie zijn pillen tegen hoge bloeddruk en dieetmineralen in de maag van het schattige hondje gevonden. Als gevolg van die pillen is de bloeddruk van het dier snel gedaald en blies hij de laatste adem uit.

De student kan vervolgd worden voor wreedheid tegen dieren en fraude. Volgens dit bericht gaat het om twee dwergkeeshonden. Hij eiste van de ambulances 50.000 baht per dier, maar die hebben geweigerd te dokken. Wanneer het hondenbaasje verstek laat gaan, vraagt de politie een arrestatiebevel aan.

– De Thai Journalists Association (TJA) heeft de namen bekend gemaakt van de leden van een panel dat onderzoek gaat doen naar vermeend seksueel misbruik van een werkneemster van een nieuwsbureau (geen namen en rugnummers). De zaak heeft wijdverspreide publieke woede opgeroepen, waarbij alle media de wind van voren krijgen.

Het panel staat open voor informatie en bewijs van outsiders. Na dertig dagen maakt het zijn besluit bekend. Ook nu weer somt de krant de samenstelling van het panel op (twee alinea’s).

TJA-commissielid en voorzitter van de National Union of Journalists riep eerder Isra News Agency en de Thai Press Development Foundation op te helpen bij het onderzoek. Namen van slachtoffers en verdachten zijn niet bekend gemaakt.

– Voormalig regeringspartij Pheu Thai vraagt zich af of de tweedaagse mobiele kabinetsvergadering in  Ayutthaya en Suphan Buri het bestede geld waard was. Het doel van het bezoek, dat dinsdag eindigde, blijft onduidelijk, zegt woordvoerder Anusorn. Hij vindt dat de ministers net zo goed in Bangkok hadden kunnen blijven. ‘Of was dit alleen maar een strategische zet om de afnemende populariteit op te krikken?’

Volgens Anusorn zijn veel mensen teleurgesteld dat het bezoek geen nieuwe maatregelen heeft opgeleverd om de economie te stimuleren en de agrarische sector te helpen. Het kabinet heeft alleen het principebesluit genomen een kanaal aan te leggen ter bestrijding van overstromingen (zie het bericht van gisteren: Groen licht voor kanaal van 23 km in Ayutthaya).

– Het subtiele onderscheid ontgaat me, maar misschien snappen mijn lezers het. De subcommissie wetshandhaving en strafrechtelijk onderzoek van de commissie politiehervormingen stelt voor de taken van de inquiry en investigation politie te combineren.

Volgens commissielid Chatchawal zijn de taken inquiry en investigation feitelijk niet te scheiden. Voordat de inquiry agenten aan het werk gaan moeten ze beschikken over bewijs verzameld door de onderzoekers. De volgende stap van de commissie is na te gaan hoe hoge officieren te stoppen om zich met beide taken te bemoeien. ‘We moeten manieren vinden om machtsmisbruik te voorkomen.’

In totaal buigen elf subcommissies zich over de hervormingen. Ze hebben tot april de tijd om plannen te maken.

– Op 27 september vonnist het hooggerechtshof of Yingluck plichtsverzuim kan worden verweten in het hypotheeksysteem voor rijst. Op 25 augustus ging dat niet door omdat de oud-premier de benen had genomen. De gemeentepolitie zet een of twee compagnieën in om de orde te bewaren. Naar verluidt zouden 300 supporters van Yingluck naar het gerechtsgebouw willen komen, voornamelijk uit Bangkok, aanzienlijk minder dan vorige maand. (Zie ook de pagina Rijst 4)

– Dit jaar zijn minder papavervelden vernietigd dan in dezelfde periode vorig jaar, vermoedelijk vanwege de zware regenval die oogsten heeft vernield. Commandant Wichak van het Derde Legerkorps zegt dat tot nu toe 1,8 miljoen rai met papaver is vernietigd. De opium die in oktober en november zou worden geoogst, lijkt te zijn aangetast door de regen. De papavervelden die vernietigd zijn bij 65 operaties, lagen in Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, Tak, Kamphaeng Phet, Nan en Phrae.


 

Soldaat op wacht, drie dagen na de coup op 19 sept 2016

Thaksin roept coup van 2006 in herinnering

20 september – Gisteren was het elf jaar geleden dat Thaksin pootje werd gelicht als premier. Legercommandant Sonthi Boonyaratglin greep de macht, waardoor een eind kwam aan de heerschappij van zijn partij Thai Rak Thai (Thai houden van Thai) die twee verpletterende verkiezingsoverwinningen had geboekt.

Thaksin hoopt dat de mensen niet vergeten zijn wat er destijds is gebeurd. In twee tweets herinnert hij zijn landgenoten aan de coup. Dinsdag schreef hij: I hope the memory of what happened 11 years ago has not faded from the hearts of Thai people, en in een tweede tweet uitte hij zijn zorg over ‘de bestaanszekerheid van mijn mede Thaise burgers’.

Het was de tweede keer dat Thaksin een bericht op @ThaksinLive plaatste na een lange stilte sinds 2015. Zijn eerste bericht verzond hij op 30 augustus en bevatte een citaat van Montesquieu, nadat zijn zuster Yingluck, eveneens oud-premier, niet was komen opdagen in het hooggerechtshof dat op 25 augustus zou vonnissen over de rijsthypotheekzaak. Onbekend is waar Yingluck nu verblijft.

Thaksin werd aan de kant geschoven toen hij in New York was voor een vergadering van de VN. In 2008 vluchtte hij naar Dubai, waar hij sindsdien woont. Thaksin is het laatst gesignaleerd in Londen. Zijn dochter Pintongta plaatste zaterdag een foto van hem en haar in Londen op Instagram. (Bron: website Bangkok Post, 19 september)

Op de foto een soldaat die drie dagen na de coup in 2006 in Bangkok de wacht houdt.

Milieugroepen ziedend over uitstel voor pesticideverbod

20 september – Milieuactievoerders roepen de premier op om twee gevaarlijke landbouwchemicaliën te verbieden, nu het Department of Agriculture zegt geen expertise te hebben over de gezondheidsrisico’s en de hete aardappel heeft doorgeschoven naar het ministerie van Industrie.

Protest tegen paraquatDe Consumer Protection Confederation (CPC) leverde gisteren een petitie bij het klachtencentrum van de regering in, gericht aan Prayut. Geef het DOA het bevel om paraquat en chlorpyrifos te verbieden, twee populaire middelen om gras te bestrijden, vraagt ze.

Ook in Yasothon en Buri Ram hebben boeren en civiele netwerken soortgelijke petities ingeleverd bij de provinciale autoriteiten. Ze roepen ook op glyposate te verbieden, een gif dat kanker kan veroorzaken. Ze verwijten de DOA bedrijven die het spul verkopen, de hand boven het hoofd te houden.

De DOA maakte vorige week bekend het besluit te hebben doorgeschoven, alhoewel een commissie in april heeft vastgesteld dat het gebruik lange-termijn gevolgen heeft voor de gezondheid van boeren en consumenten. DOA directeur-generaal Suwit zegt dat zijn dienst en het ministerie geen specialisten met kennis van zaken in dienst hebben.

Voorzitter Boonyuen van de CPC vindt het ministerie van Industrie niet gekwalificeerd om de kwestie te behandelen. Uit het uitstel blijkt volgens hem dat de regering faalt bij de bescherming van consumenten.

Assistent secretaris Petch van de Foundation for Consumers waarschuwt voor paraquat. Er is geen tegengif of genezing voor voorhanden. Het gif, dat via de huid binnendringt, kan het zenuwstelsel aantasten en Parkinson veroorzaken. Paraquat is in 48 landen verboden, inclusief Zwitserland waar het wordt geproduceerd. Verder onder andere in China, Zuid-Korea, Vietnam, Laos en Cambodja.

Prayut reageert op vragen van verslaggevers na kabinetsvergadering in Ayutthaya

Prayut: Ik sluit geen deals

20 september – Premier Prayut ontkent dat hij een afspraak heeft gemaakt met Chartthaipattana, Thailand’s derde grootste partij, om na de verkiezingen aan te blijven als premier. Hij nodigt iedereen, zowel huidige politici als nieuwkomers, uit voor gesprekken over de toekomst van het land. ‘Maar ik sluit geen deals. Ik wil alleen dat iedereen weet wat de regering doet.’

De suggestie om aan te blijven als premier is maandag gedaan tijdens Prayut’s bezoek aan Suphan Buri. Voormalig adjunct-partijleider Prapat vertelde Prayut toen er geen bezwaar tegen te hebben als hij acht tot tien jaar zou aanblijven, mits de premier de levensstandaard van de mensen verhoogt.

Volgens hoofdadviseur Somsak van Chartthaipattana gaat het om een persoonlijke mening van Prapat, niet om de mening van de partij. Hij weerspreekt ook kritiek dat de partij een wit voetje probeert te halen bij het regime. Prayut’s bezoek gaf de partijbobo’s een kans om problemen aan te snijden en de behoeften van de bevolking aan de regering voor te leggen.

Partijleider Abhisit (Democraten) bevestigde gisteren andermaal dat zijn partij geen voorstender is van een outsider als premier. De nieuwe grondwet biedt die mogelijkheid wanneer de partijen in het Huis van Afgevaardigden geen kans zien uit eigen gelederen een kandidaat te kiezen.

Over de mogelijkheid van een regering van nationale eenheid, een suggestie gedaan door oud-partijleider Bhichai (ook Democraten), zegt hij dat de Democraten bereid zijn samen te werken met Pheu Thai mits ze de banden met Thaksin doorsnijdt. (Zie ook de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Foto: Prayut praat met de pers.

Groen licht voor kanaal van 23 km in Ayutthaya

20 september – Het kabinet heeft gisteren in principe het sein op groen gezet voor de aanleg van het Bang Ban-Bang Sai kanaal, een kanaal van 23 km met aan beide zijden wegen, de bouw van stuwen en andere werkzaamheden in Ayutthaya. Het kabinet nam het principebesluit tijdens zijn mobiele vergadering in Ayutthaya.

Het kanaal (kosten 17,6 miljard baht) moet een eind maken aan de grote overstromingen en economische verliezen in de Central Plains, zegt regeringswoordvoerder Atisith. Hij noemt het kanaal essentieel voor het watermanagement in het gebied ten zuiden van het Chao Phraya reservoir door het water af te voeren naar de Golf van Thailand. Vijf districten met 220.000 rai aan akkers zullen ervan profiteren. Naar verwachting zijn ontwerp en de verwerving van gronden in 2019 afgerond. Vorig jaar kwam een haalbaarheidsstudie van het RID klaar.

Het kabinet besloot ook een budget van 2,295 miljard uit te trekken voor het zogeheten 9101 project dat tot doel heeft hulp op een breed front te bundelen inclusief herscholing voor boeren die door de overstromingen, veroorzaakt door de tropische stormen Sonca en Talas, zijn getroffen. Het fonds komt ten goede aan 450.000 huishoudens in 43 provincies.

Betonnen blokken krijgen een nieuw leven als riffen

Kort nieuws woensdag 20 september

– Duizend betonnen frames zijn vorige week in de zee voor Sathing Phra (Songkhla) afgezonken om het skelet te vormen van een kunstmatig koraalrif. Het Department of Fisheries verwacht dat achthonderd gezinnen die van de visserij leven, van het rif zullen profiteren. Dat is hard nodig want de visstand in Songkhla en ook in Pattani neemt af, volgens een van de vissers in Sathing Phra de laatste tien jaar met een factor tien.

Het rif heeft een lengte van 1 kilometer en ligt op 10 meter diepte drie nautische mijl vanaf de kust. Lokale vissers hopen dat de frames commerciële vissersboten tegen houden. Die gebruiken voor de visstand schadelijke vangstmethoden zoals sleepnetten.

Thailand is in 1978 in Rayong begonnen met het gebruik van kunstmatige riffen. In 2001 nam koningin Sirikit in Pattani en Narathiwat het initiatief voor het Coastal Resources Rehabilitation Project. Inmiddels zijn in het hele land vijfhonderd riffen aangelegd. Dit jaar worden in twee districten van Songkhla en een in Pattani 1.500 frames afgezonken.

– In een open brief aan premier Prayut roepen 87 organisaties, bedrijven en parlementariërs de regering op de rechten van veertien migranten uit Myanmar en andere voorvechters van mensenrechten te respecteren en te stoppen hen te criminaliseren.

De veertien zijn in oktober door Thammakaset Company Limited, een kippenbedrijf, aangeklaagd voor smaad. Ze zouden de reputatie van het bedrijf hebben geschaad door in juli over het bedrijf een klacht in te dienen bij de NHRC. Ze zeggen dat ze niet het minimumloon krijgen en dat overwerk niet wordt betaald. Ze moeten lange werkdagen maken en hun identiteitspapieren zijn ingenomen.

Het hooggerechtshof veroordeelde het bedrijf in september 1,7 miljoen baht aan compensatie uit te keren. Het bedrijf heeft ook aangifte gedaan tegen Andy Hall (bekend van zijn conflict met een ananasfabriek in Prachuap Khiri Khan). De Bangkok South Criminal Court besluit in december of ze die zaak in behandeling neemt. (Zie ook de pagina Migranten 2)

– Het Royal Forest Department ontwikkelt een application en website waarop geklikt kan worden over encroachment (illegaal gebruik van beschermde bossen). Het systeem is gebaseerd op satellietbeelden van het Geo-Informatics and Space Technology Development Agency. Het RFD spreekt van ‘Forest 4.0 in Thailand 4.0’, een verwijzing naar de vierde industriële revolutie.

Het RFD kan de hulp van burgers goed gebruiken want ze heeft het beheer over 60 miljoen rai, te veel voor complete dienstverlening aan de bevolking. De app, hoewel nog in ontwikkeling, kan al gedownload worden. Ze heet Pitak Phrai (Guarding the Forest). Meldingen kunnen nu nog alleen via de website gedaan worden. De ontwikkelingsfase duurt tot eind van het jaar. (Zie verder de pagina Krakers op overheidsland)

– Een moeder en zoon die politieagenten in Thung Maha Mek (Bangkok) hebben uitgescholden, hebben gisteren een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand gekregen. De scheldpartij was op video vastgelegd door een van de agenten. Hij werd bespuwd en uitgevloekt door de 19-jarige zoon.

Moeder en zoon waren gestopt omdat hij geen helm droeg en hun motorfiets geen kentekenplaat had. Het paar is beboet met 5.000 en 9.000 baht. De video heeft 17 miljoen kijkers op Facebook getrokken.

– De median price [richtprijs?] voor de aanschaf van de 489 NGV bussen (aardgas) voor het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) bedraagt 4,02 miljard baht. De bussen worden geveild omdat de BMTA het contract met importeur Bestlin heeft verbroken. De BMTA heeft ook de nieuwe terms of reference (programma van eisen) bekend gemaakt. Tot morgen kunnen burgers commentaar leveren. Die worden opgenomen in het nieuwe ToR, later deze maand te publiceren.

Adjunct-directeur Prayoon verwacht dat de eerste 20 bussen aan het eind van het jaar of begin januari de weg op kunnen. In augustus mislukte een e-veiling. Toen bedroeg de contractprijs 3,3 miljard baht. Volgens staatssecretaris Pichit (Transport) vonden bedrijven dat bedrag te laag.

De aanschaf van de bussen is een gebed zonder end. Op de kade van Laem Chabang staan honderd bussen waarop de douane beslag heeft gelegd wegens ontduiking van de importheffing. De overige bussen werden begin dit jaar geleverd, maar zijn nog steeds niet in gebruik genomen.

– De druk op de DSI neemt toe om twee voormalige leidinggevenden van de Krungthai Bank te vervolgen wegens fraude in 2003 en 2004 met 10 miljard baht aan bankleningen. Die werden verstrekt aan dochterbedrijven van een vastgoedbedrijf dat bekend stond als wanbetaler.

Voor de fraude zijn drie leidinggevenden in 2015 veroordeeld tot gevangenisstraffen van 18 jaar, maar deze twee waaronder een minister ontsprongen de dans. In totaal werden 24 personen schuldig bevonden.

Advocaat Wanchai heeft aangedrongen op een strafrechtelijk onderzoek naar het tweetal. Een dag eerder drong anti-corruptie actievoerder Veera Somkwamkid bij de DSI aan op vervolging. Een van de mogelijk betrokkenen is Thaksin’s zoon Panthongtae. (Zie verder de pagina De zaak Panthongtae en Pinthongta)

– Premier Prayut heeft gisteren tijdens de mobiele kabinetsvergadering in Ayutthaya de opening bijgewoond van de Krungsri Market, een recent geopende markt voor verkopers die eerder voor Wat Mongkolbiphit hun handel dreven. De markt is al vijf maanden in bedrijf maar miste nog een officiële opening.

Volgens een van de verkopers valt de verkoop tegen. Ze wil dat de premier zich over de verkopers ontfermt en het bestaan van de markt bekend maakt. Een andere verkoper is optimistischer. ‘Het is normaal wanneer iets nieuw is. Er zijn nu niet veel toeristen.’ Andere verkopers hopen dat het bezoek van Prayut een aantrekkende werking heeft op klanten.

– Slecht nieuws uit Sukhothai en Phitsanulok: na een periode van stabilisatie hebben ze te maken met grote watervolumes uit de noordelijker gelegen provincies.

In tambon Yang Sai (Sukhothai) begaf een weg het, die dienst doet als buffer tegen water van de rivier Yom. Dat gebeurde zo snel dat de bewoners geen tijd hadden om hun spulletjes naar het droge te brengen. Het water bereikte een hoogte van 2 meter. Vijf gezinnen met bejaarden zitten vast in hun huis. Enkele andere woongebieden en wegen liepen gisterochtend onder 2 tot 3 meter water.

In Sukhothai wordt een dijk van zandzakken aangelegd om het zakencentrum te beschermen. Een 73-jarige bewoner van Kong Krailat kijkt met lede ogen naar zijn 30 rai paddy. Over enkele dagen zou de rijst geoogst worden.

In het district Si Satchanalai (ook Sukhothai) proberen bewoners gaten te dichten in een lokaal reservoir nadat 500 rai rijstvelden onder water zijn gelopen. De autoriteiten proberen run-off (bergwater) uit het noorden om te leiden, maar dit heeft tot nieuwe problemen geleid in buurprovincie Phitsanulok.

In Chaiyaphum zijn achthonderd huishoudens getroffen door overstromingen. De schade bedraagt 100 miljoen baht.


 

Grandma Khlong Faikhao

Grootmoeder (80) terug in de schoolbanken.


 

Steun voor Prayut om nog 10 jaar premier te blijven

19 september – Chartthaipattana, Thailand’s derde grootste politieke partij, vindt dat Prayut nog 10 jaar premier moet blijven mits hij ervoor zorgt dat het inkomen van de mensen vergroot wordt.

Prayut op werkbezoekVoormalig vice-partijleider Prapat zei dat gisteren toen hij en andere partijbobo’s de premier begroetten tijdens zijn bezoek aan het Thailand Rice Science Institute in Suphan Buri, het bolwerk van Chartthaipattana. Andere politieke partijen denken dat het pleidooi een poging van de partij is om haar positie veilig te stellen, zodat ze zich na de verkiezingen kan aansluiten bij elke partij die de regering gaat formeren.

Prayut en zijn kabinet brengen een tweedaags bezoek aan Suphan Buri en Ayutthaya. Vandaag is de laatste dag van de mobiele kabinetsvergadering, zoals het bezoek wordt genoemd.

Prapat zegt: ‘Haastige verkiezingen zijn niet gewenst want het politiek gekrakeel gaat nog steeds door. Als nu verkiezingen worden gehouden, zullen verbale aanvallen volgen. Vandaag willen we alleen maar dat de regering delen van het budget voor het hogesnelheidstrein project voorstelt om boeren te helpen. Als de mensen de eindjes aan elkaar kunnen knopen, heb ik er geen bezwaar tegen als de premier de komende acht à tien jaar aan de macht blijft.’

Partijleider Abhisit (Democraten) vindt dat Prayut, die door de Amerikaanse president is uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis, Trump moet duidelijk maken dat de huidige politiek situatie tijdelijk is en hoe hij die wil oplossen. De premier moet de exacte verkiezingsdatum vaststellen voordat hij naar de VS gaat, aldus Abhisit.

Vice-partijleider Sarit (ook Democraten) zegt over de suggestie van Chartthaipattana dat de resultaten van de verkiezingen een duidelijker beeld zullen opleveren over de richting waarin die partij wil gaan. De Democraten zullen in ieder geval Abhisit steunen om premier te worden. De Democraten menen dat het huidige bestuur er niet in geslaagd is de mensen tevreden te stellen. Bekendmaking van de verkiezingsdatum komt volgens Sarit ten goede aan het publieke vertrouwen.

Voormalig plaatsvervangend kamervoorzitter Samart (Pheu Thai) zegt dat de partij klaar is om een nieuwe regering te vormen als ze de meerderheid behaalt en wanneer dat niet gebeurt om als grootste oppositiepartij te opereren. Een outsider premier [lees: Prayut] die niet aan de verkiezingen heeft deelgenomen, wordt door de partij afgewezen. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Zero-dollar tours: Bedrijven verdacht van belastingontduiking

19 september – Busbedrijf OA Transport en zusterbedrijven kunnen een forse belastingaanslag verwachten, want ze worden ervan verdacht bij de zogeheten zero-dollar tours tussen 2011 en 2016 7 miljard baht aan belastingen te hebben ontdoken. De Royal Thai Police heeft een onderzoeksgroep gevormd die dit gaat uitzoeken.

Hoofd Piyapan van de Economic Crime Suppression Division zei gisteren dat de regering de zaak heel serieus neemt, omdat die een forse klap heeft uitgedeeld aan de toeristenindustrie, alhoewel de verliezen nog moeten worden berekend. Prayut en RTP hoofdcommissaris Chakthip hebben aangedrongen op een eerlijk en transparant onderzoek.

De Criminal Court sprak vorige maand dertien verdachten vrij van oplichting. Ze zouden Chinese toeristen hebben geprest om te duur geprijsde artikelen te kopen en dure diensten af te nemen, waardoor de zero-dollar tours allesbehalve zero bleken. De verdachten zeggen echter dat ze zelf slachtoffer waren van de oplichting omdat ze de tours niet organiseerden. De politie wacht af of het OM in beroep gaat.

De belangrijkste voorgaande berichten:
15 september: Ook in Phuket oplichting met zero-dollar tours
4, 6, 13 september: Kort Nieuws
26 augustus: Vrijspraak voor zero-dollar bedrijven

Roodhemden eisen nieuw onderzoek naar Abhisit en Suthep

19 september – De roodhemden hebben vandaag veel noten op hun zang in de krant. Ze eisen dat de NACC een onderzoek heropent naar oud-premier Abhsit en zijn rechterhand Suthep vanwege de gewelddadige beëindiging van de roodhemdprotesten in 2010. In een petitie verzoeken ze de procureur-generaal om de NAAC te vragen na te gaan of het duo zich schuldig heeft gemaakt aan een ambtsmisdrijf.

De NACC besloot in december 2015 unaniem om hen niet te laten vervolgen. De zaak ligt juridisch nogal ingewikkeld omdat het hooggerechtshof recent de zaak niet ontvankelijk verklaarde toen ze aangeklaagd waren voor moord na een onderzoek door de DSI. Het verwees het OM naar de afdeling voor politieke gezagsdragers.

Roodhemd advocaat Winyat zegt dat gezien deze ontwikkeling er alle reden voor de NACC is om opnieuw in de zaak te duiken. Bovendien is in eerdere rechtszaken vastgesteld dat het leger demonstranten doodde omdat het toestemming had van Abhisit en Suthep om met scherp te schieten [wanneer ze werden aangevallen]. Volgens Winyat heeft de NACC daar in 2015 geen rekening mee gehouden.

NACC eist nieuw bewijs in aanschaf zeppelin

19 september – Nog meer eisen, ja er wordt wat geëist in Thailand. Voorzitter Watcharapol van de National Anti-Corruption Commission (NACC) zegt dat een onderzoek naar de controversiële aankoop van het luchtschip Aeros 40D S/N 21 (bijnaam Sky Dragon) in 2009 alleen kan worden heropend wanneer er nieuw bewijs is.

Watcharapol zegt dat in reactie op het verzoek van de Association to Protect the Thai Constitution aan het kantoor van de procureur-generaal om onderzoek te doen. Secretaris-generaal Srisuwan van de vereniging vindt dat minister Anupong (Binnenlandse Zaken), die destijds legercommandant was en de aanschaf goedkeurde, gestraft dient te worden als onregelmatigheden worden gevonden. Srisuwan heeft ook zijn pijlen gericht op Abhisit, die toen premier was.

Pheu Thai beschuldigt Suthep, die destijds als vice-premier het toezicht had op het ministerie van Defensie. De partij zegt dat te veel betaald is voor het luchtschip. De NACC wees in december 2015 het verzoek van Pheu Thai af om Suthep voor te dragen voor impeachment.

Srisuwan leverde het verzoek om nieuw onderzoek gisteren in bij de PG. Hij houdt vol dat het project van 340 miljoen baht het geld niet waard was. Bovendien kostte het onderhoud nog eens 50 miljoen baht per jaar.

Voorgaande berichten:
18 september: Onderzoek naar fiasco met luchtschip
17 september: Abhisit verdedigt aankoop luchtschip
16 september: Luchtschip fiasco; minister Anupong geeft leger de schuld
15 september: Leger dumpt Sky Dragon; betrokkenen heten Haas

Kort nieuws dinsdag 19 september

Luang Pu Nen Kham in privé jet– Wirapol Sukphol, voorheen bekend als de jet-set monnik Louang Pu Nen Kham, heeft gisteren in de Criminal Court onschuldig gepleit voor de verkrachting van een minderjarig meisje in 2000 en 2001.

De monnik verwierf bekendheid door zijn luxueuze leventje. Toen de grond te heet onder zijn voeten werd, vluchtte hij naar de VS. In juli wees de VS hem uit.

De eerste hoorzitting wordt in juni volgend jaar gehouden, dus meneer mag een behoorlijk lange tijd over zijn zonden nadenken. Wirapol wordt ook civielrechtelijk aangepakt om zijn bezittingen, onder andere tientallen luxe wagens en grote stukken land, en die van acht anderen ad 40 miljoen baht in beslag te nemen op grond van de anti-witwas wetgeving.

– Kinderen in de meest zuidelijke provincies van Thailand zijn ondervoed, vergeleken met kinderen in andere delen van het land, blijkt uit een door Unicef betaald onderzoek van de situatie van kinderen en vrouwen in het Zuiden.

In Narathiwat is 29 procent van de kinderen jonger dan 5 jaar te klein voor hun leeftijd vergeleken met het landelijk gemiddelde van 11 procent. De percentages in Yala, Pattani, Satun en Songkhla bedragen respectievelijk 21, 19, 17 en 13.

‘Dit is een ernstig probleem’, zegt Thomas Davin, Unicef vertegenwoordiger in Thailand. ‘Dat betekent dat deze kinderen over een lange termijn inadequate voeding hebben gekregen. Dat kan hun fysieke ontwikkeling en de ontwikkeling van hun hersens benadelen met levenslange negatieve gevolgen, zowel voor hen als de samenleving als geheel.

Sterke vermagering komt vaker voor en vaccinering is een probleem. Van de kinderen van 1 jaar in Thailand is 72 procent volledig gevaccineerd tegen circa de helft in het Zuiden. Verder blijkt uit het onderzoek dat de kennis van jongeren van 15 tot 24 jaar over de overdracht van HIV/Aids tekort schiet. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

– Nog meer zorgen over kinderen. Onderwijsexpert Sompong zegt dat 3,17 miljoen kinderen in Thailand urgente behoefte hebben aan zorg. De hoge-risicogroep bestaat uit schoolverlaters, in de steek gelaten kinderen, straatkinderen, kleine crimineeltjes, ongehuwde moeders, jonge drugsverslaafden, statenloze kinderen, kinderen met leermoeilijkheden en handicaps, en kinderen die in extreme armoede opgroeien.

Somporn waarschuwt dat ze gevaarlijk en anti-sociaal gedrag kunnen ontwikkelen wanneer niet tijdig wordt ingegrepen. Hij heeft tijdens een seminar minister Adul van Sociale Zaken vijf suggesties aan de hand gedaan om de situatie te verbeteren, zoals het aanleggen van een database.

– In bewoners van acht provincies met goudmijnen, kolencentrales en zware industrie zijn hoge concentraties kwik aangetroffen. Dit blijkt uit haarmonsters van 68 personen in Rayong (waar industrieterrein Map Tha Phut zich bevindt) en Prachin Buri (kolencentrale, papierfabriek), die vorig jaar zijn verzameld door de milieugroep Earth. [Ik tel maar twee provincies] Het haar is onderzocht in de VS en Tjechoslowakije. De concentraties zijn gevonden bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd en het milieu.

In een internationaal onderzoek in 25 landen is vastgesteld dat Thailand op de negende plaats staat van landen die kampen met kwikverontreiniging. Indonesië voert de ranglijst aan.

Earth-directeur Penchom zegt: ‘Het is duidelijk dat de grootste bronnen van kwik kolencentrales en de petrochemische industrie zijn, maar de regering heeft geen beleid om die bronnen te beperken. In tegendeel, het militaire regime bevordert de bouw van kolencentrales en afvalverwerking centrales. Penchom wijst erop dat Thailand in juni de Minamata Convention on Mercury heeft ondertekend. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

– Het Department of Fisheries gaat grote trawlers toestaan de vergunning van kleinere boten over te nemen zodat ze meer visdagen hebben en 220 dagen per jaar kunnen vissen. Het mes snijdt aan twee kanten want de vloot wordt zo verkleind. Daardoor worden de druk bevaren wateren ontlast, zegt hoofd Adisorn, hetgeen leidt tot meer duurzame visvoorraden. De boten die hun vergunning verkopen, worden vernietigd. Thailand telt thans 7.807 geregistreerde trawlers. Naar verwachting worden 800 gesloopt.

Verder gaat het bericht nog in op het tekort aan arbeidskrachten, waardoor de visserij maandelijks 20 miljard baht aan inkomsten derft, en aan de campagne om een eind te maken aan de IUU-visserij. Meer daarover op de pagina De vis wordt duur betaald.

– Lastig heerschap, die student medicijnen Phattarapong, die ervan verdacht wordt zijn dwergkeeshond te hebben vergiftigd om een dierenambulance te kunnen afpersen. Hij wordt voor een tweede keer door de politie opgeroepen voor verhoor en wanneer hij dan weer niet komt opdagen, vraagt de politie een arrestatiebevel tegen hem aan. Overigens weet de politie niet zeker of hij de eerste oproep heeft ontvangen, want die is per post verstuurd naar zijn adres en een politiebureau in zijn woongebied.

Voorgaande berichten:
13 en 18 september: Kort Nieuws
12 september: Student geschorst vanwege vergiftiging puppy
11 september: Hondenbaasje moet op ’t matje komen

– Negen districtshoofden in Phitsanulok staken gisteren de koppen bij elkaar om plannen te bespreken voor herstel van de schade en hulp aan bewoners, die getroffen zijn door de tropische storm Doksuri. Drie districten, die in het stroomgebied van de rivier Yom liggen, kregen het het zwaarst te verduren: Bang Rakam, Phrom Phiram en Muang. In de andere districten trekt het water zich terug. De autoriteiten zijn bezig water om te leiden om de overlast te verminderen.

Het Department of Disaster Prevention and Mitigation heeft bekend gemaakt dat zware regens van 15 tot 17 september in twaalf provincies hebben geleid tot run-off (bergwater) en overstromingen. Alhoewel de situatie in enkele is verbeterd, kampen zeven nog met overstromingen. In Muang (Chaiyaphum) zijn zes scholen gesloten. Water uit het stadscentrum wordt naar de Chee rivier gepompt. Chaiyaphum werd dit weekend getroffen door Doksuri.

– Anti-corruptie actievoerder Veera Somkwamkid vraagt de DSI in een petitie alle partijen betrokken bij fraude met leningen van de Krungthai Bank een eerlijk proces te geven. Hij zegt dat slechts drie van de vijf leidinggevenden verantwoordelijk zijn gesteld. Die zijn in 2015 veroordeeld. De andere twee lopen vrolijk rond. Volgen Veera waren tweehonderd personen en rechtspersonen betrokken bij de fraude. Veera vindt dat de DSI snel in actie moet komen.

De DSI verdenkt Panthongtae Shinawatra, Thaksin’s zoon, van betrokkenheid. Hij zou twee cheques van 10 en 26 miljoen baht hebben geïncasseerd. Nog onduidelijk is of hij vervolgd gaat worden. (Zie verder de pagina De zaak Panthongtae en Pinthongta)


 

Constitutionele Hof: Vijf rechters zitten op de schopstoel

18 september – De procedure wordt ‘reset’ genoemd en vloeit voort uit de nieuwe grondwet die hogere eisen stelt aan te benoemen personen in onafhankelijke organen. De Kiesraad en NHRC hebben er al mee te maken en nu geldt deze procedure ook voor het Constitutionele Hof. Naar verwachting moeten vijf van de negen rechters het veld ruimen omdat ze niet aan de zwaardere eisen voldoen.

CDC-woordvoerder Amorn maakte gisteren bekend dat de grondwetcommissie (CDC) de eerste versie van de organieke wet op het Constitutionele Hof heeft afgerond. Wanneer alle puntje op de i zijn gezet, gaat de wet naar het parlement dat nog wijzigingen kan aanbrengen.

Sommige parlementsleden hebben al laten weten dat het reset-principe niet voor alle onafhankelijke organen hoeft te gelden, maar alleen wanneer het noodzakelijk is ‘mogelijke repercussies’ voor het werk van die organen in de toekomst te voorkomen.

Het Constitutionele Hof, dat benoemd wordt door de koning en een zittingstermijn van 7 jaar heeft, wordt geselecteerd door een plenaire vergadering van hooggerechtshof rechters en dito van het Supreme Adminstrative Court (bestuursrechter). Eén rechter is een expert politicologie en twee zijn hoge ambtenaren. De genoemde vijf hadden in mei moeten aftreden omdat hun zittingstermijn erop zit, maar ze mochten van premier Prayut aanblijven in afwachting van de organieke wet.

Amorn zegt: ‘De CDC wil dat leden van onafhankelijke organen hoger gekwalificeerd zijn. Het Constitutionele Hof heeft een belangrijke taak te verrichten en moet erkenning krijgen.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Persoonlijke noot: De politieke verhoudingen kennende, betwijfel ik of het alleen om professionele kwalificaties gaat, maar ik denk dat de politieke voorkeur van betrokkenen op de achtergrond meespeelt. In dat geval zou sprake zijn van een politieke zuivering.

Grote schoonmaak van Chao Phraya

Grote schoonmaak Chao Phraya levert bergen afval op

18 september – Grote schoonmaak in de Chao Phraya rivier. In amper een uur haalden vrijwilligers zaterdag 2.000  plastic tassen, 700 plastic flessen, 600 plastic bekertjes en 1.300 stukken schuimplastic uit het water, in totaal 132 kilo afval.

De tweedaagse schoonmaak, georganiseerd door overheidsdiensten en particuliere organisaties, wordt jaarlijks gehouden. Zes kilometer van de rivier tussen de Rama III brug en de Yodpiman Flower Market werd vrijdag en zaterdag onderhanden genomen. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd het afval gescheiden in zeven categorieën, waaronder plastic en styrofoam.

Docent Ditthanayanan van het Mahidol University International College, een van de instellingen die vrijwilligers leverden, zegt dat elk stuk plastic minstens 450 jaar in het milieu blijft.

Het gemeentelijk Department of Environment, zegt dat het gebruik van styrofoam bakjes voor voedsel voortdurend te ontmoedigen. Het pleit voor het gebruik van bio-afbreekbare bakjes en borden, maar dat kost straatverkopers meer geld. Volgens de dienst leidt eten van styrofoam borden, vooral wanneer ze verhit zijn, tot gezondheidsproblemen. Elke dag worden in Thailand 61 miljoen styrofoam bakjes gebruikt.

Onderzoek naar fiasco met luchtschip

18 september – President Pisit Leelavachiropas van de Rekenkamer belooft dat onderzoek wordt gedaan naar de aanschaf van de Sky Dragon, het legerspeeltje dat nauwelijks dienst heeft gedaan en na acht jaar is afgeschreven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het kantoor van de procureur-generaal.

Nagegaan wordt wat het luchtschip heeft gepresteerd om te weten te komen of de uitgave van 340 miljoen baht gerechtvaardigd was. Wanneer onregelmatigheden worden geconstateerd, worden andere organisaties ingeschakeld.

De Association to Protect the Thai Constitution levert vandaag bij de PG een petitie in met het verzoek de zaak te onderzoeken. Ze vind dat de NACC, wanneer onregelmatigheden worden ontdekt, minister Anupong (Binnenlandse Zaken) moet straffen die destijds legercommandant was en de aankoop goedkeurde. ‘Iemand moet de verantwoordelijkheid nemen omdat belastinggeld voor de aankoop is gebruikt’, zegt secretaris-generaal Srisuwan.

Volgens Pheu Thai-woordvoerder Jirayu heeft het leger destijds de importeur tijdens de garantieperiode niet gevraagd het luchtschip te repareren toen het bleek te lekken op de naden. Het leger liet de garantie verlopen en vroeg daarna een budget aan voor de reparatie.

Voorgaande berichten:
17 september: Abhisit verdedigt aankoop luchtschip
16 september: Luchtschip fiasco; minister Anupong geeft leger de schuld
15 september: Leger dumpt Sky Dragon; betrokkenen heten Haas

Snelweg bij het Wang Thong ziekenhuis in Phitsanulok

Kort nieuws maandag 18 september

Wet, wet, wet kopt de website en Doksuri leaves grim picture de krant over de ravage die de tropische storm Doksuri in het Noordoosten en delen van het Noorden en beneden-Zuiden heeft aangericht. Inmiddels begint het water in acht provincies langzaam te zakken maar laag-gelegen dorpen blijven last houden van zware regenval.

Het Meteorological Department heeft voorspeld dat het tot vandaag blijft regenen in de Central Plains, het Oosten en delen van het Zuiden. Doksuri is inmiddels vertrokken naar Myanmar.

De ex-tyfoon heeft sinds vrijdag in 29 districten met 215 dorpen in acht provincies akkers en huizen onder water gezet. Het bericht geeft details over de situatie in Pichit, Phitsanulok, Phetchabun, Sakon Nakhon, Kalasin en Phrae. Op de foto een snelweg bij het Wang Thong ziekenhuis in Phitsanulok.

– Krijgt een overheidsproject wel eens de handen op elkaar van omwonenden? Ik vraag me dat al langer af, want wanneer een project wordt voorgesteld regent het direct bezwaren. Nu protesteren bewoners van Nonthaburi tegen de bouw van een nieuwe brug over de Chao Phraya bij de Sanambin Road. Ze dreigen de bestuursrechter in te schakelen als ze hun zin niet krijgen.

De controversiële brug, voorgesteld door het Rural Roads Department, is bedoeld om de verkeerscongestie te bestrijden, maar de bewoners beschouwen die als een aanslag op hun ‘small city’. Prachaniwet 3 is een woongebied met vele scholen en overheidskantoren.

Bewonersvertegenwoordiger Phatthana zei tijdens een openbare hoorzitting gisteren dat de veranderingen, waaronder grondonteigeningen, tot grote problemen kunnen leiden. Voor de brug zouden 200 huizen moeten wijken.

Op 8 oktober wordt een tweede hoorzitting gehouden. Een bron bij een consultancybureau dat bij het project is betrokken, denkt dat het toenemend protest het project kan torpederen.

– De pillen die in de maag van de dwergkeeshond van student Phattanarong zijn gevonden, zijn geen vitaminepillen of voedingssupplementen, zoals hij heeft beweerd. Wat het dan wel zijn, wil de directeur van het Regional Medical Sciences Centre 2 in Nakhon Ratchasima, dat onderzoek heeft gedaan, niet zeggen. Morgen wordt de politie geïnformeerd.

Voorgaande berichten:
13 september: Kort Nieuws
12 september: Student geschorst vanwege vergiftiging puppy
11 september: Hondenbaasje moet op ’t matje komen

– Het plezier van het witte doek is nu ook weggelegd voor visueel gehandicapten. Een mobiele applicatie, ontwikkeld door het bedrijf Klongdinsor Co, geeft een auditieve beschrijving van de filmscenes inclusief de gelaatsuitdrukking van de acteurs. De app is onlangs gepresenteerd in SFX Cinema Central Rama IX bij de vertoning van de film The promise.

Een blinde student van de Thammasat universiteit, aanwezig bij de screening, is er blij mee. Bioscoopbezoek als je alleen de dialogen kunt horen, zonder te zien wat er gebeurt, zijn zinloos, zegt hij. Hij hoopt dat de app ook beschikbaar komt voor tv-programma’s. De oprichter van Klongdinsor zegt dat de app nog nauwelijks bekend is. Televisiewaakhond NBTC kondigde eerder aan dat alle digitale zenders minstens een uur per dag tolken gebarentaal moeten inzetten. Dat is vanaf februari 2019 verplicht.

– Het Thaise Rode Kruis (TRC) dringt er bij de regering op aan meer geld uit te trekken voor stamcelprogramma’s ten behoeve van mensen met bloedziektes. De TRC zei gisteren dat er dringend behoefte is aan bloed en beenmerg donoren, maar de test om een potentiële donor te vinden is duur.

Sinds 2002 heeft de TRC 209.983 niet-familieleden ingeschreven. Slechts 217 ontvangers hebben tot nu toe met succes een transplantatie gekregen. Op de wachtlijst staan 1.700 patiënten. Bij familieleden is de kans op een match 25 procent, bij niet-familie 1 op 10.000. De test kost 2.000 baht. Daarna wordt de potentiële donor ingevoerd in het Donor Registry System. De transplantatie kost 1,2 miljoen baht.

Stamceltransplantaties kunnen worden uitgevoerd in vijf ziekenhuizen, waarvan vier in Bangkok. De drie ziektekostenverzekeringen van de overheid vergoeden slechts een deel van de kosten. De TRC streeft naar 300.000 donoren in de toekomst, evenveel als het aantal patiënten. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

– Een groep invloedrijke personen en zakenlui met Chinese banden pleit voor een haalbaarbaarheidsstudie naar de aanleg van een kanaal dwars door het Zuiden van Thailand, een project dat al vele jaren geleden is gelanceerd. De reanimatie is recent besproken op de International Conference on the Thai Canal, de nieuwe naam van het voorheen genoemde Kra kanaal.

Het Kra Canal Study Team heeft een voorkeur voor de route van Nakhon Si Thammarat (Golf van Thailand) via Phatthalung en Trang naar Krabi. Volgens het team reageren de mensen in het Zuiden positief, er zijn al 200.000 handtekeningen verzameld. Het team zegt dat het kanaal voor welvaart kan zorgen in een gebied dat kampt met lage rubberprijzen.


 

Bus in de groene zone

BMTA schrapt na 1 maand nieuwe busroutes

17 september – Natuurlijk was het een blunder van het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) het hele stadsbusnet overhoop te willen halen, maar het is wel zo verstandig om na 1 maand met acht proefroutes het plan af te blazen. De BMTA had geen andere keus, want de bussen op die routes bleven grotendeels leeg. Ze gaat het in 2019 opnieuw proberen.

Midden augustus maakte het Land Transport Department, dat het toezicht heeft over de BMTA, bekend het net met 269 lijnen te willen reorganiseren. Het doel was de dekking met 20 procent te vermeerderen, het aantal overlappende lijnen te verminderen en de totale afstand te verminderen van 7.833 km naar 6.437 door routes in te korten.

De stad werd in vier zones verdeeld, aangeduid met een kleur. De nieuwe lijnen kregen Engelse letters, de voorkant van de bussen had dezelfde kleur als de zone. Maar de reizigers vonden het allemaal maar verwarrend en bleven hun oude lijnen trouw. (Bron: website Bangkok Post, 15 september) (Zie verder het bericht van 16 augustus: Bangkok: Nieuwe busroutes scheppen verwarring)

Prijsverhogingen door nieuwe accijns

Sigaretten hardst getroffen door accijnsverhoging

17 september – De website van Bangkok Post heeft meer gevoel voor nieuws dan de krant, want die kopt boven het bericht over de accijnsverhogingen op sigaretten, sterke drank en suikerhoudende dranken dat sigaretten het hardst getroffen worden, beter gezegd sigarettenrokers.

De krant daarentegen, die graag tegen de overheid aanschurkt, kopt dat de overheid 12 miljard baht beurt dankzij de verhogingen alsof rokers dat ene biet interesseert. Dus wat mij betreft een pluimpje voor de websiteredacteur, aangeduid als online reporters.

De krant trekt de halve voorpagina uit voor de verhogingen waarvan het kader New cost of ‘sinning’ het grootste deel in beslag neemt. [Het hierbij afgedrukte kader is niet het krantenkader] Dat sinning heeft betrekking op de bijnaam van de accijns op sigaretten en alcohol sin taxes. De verhogingen, die gemiddeld 2 procent bedragen, zijn gisteren ingegaan, maar uw redacteur betaalde in de 7-Eleven nog de oude prijs voor zijn sigaretten.

Directeur-generaal Somchai van het Excise Department zegt dat verkopers niet onmiddellijk de prijs dienen te verhogen omdat ze nog voorraden hebben. Ze moeten die eerst uitverkopen. [Voor de niet-rokers onder u: De prijs wordt niet vermeld op een pakje sigaretten]

In het verhaal wordt de nieuwe accijnsheffing uitgebreid uit de doeken gedaan, maar ik denk niet dat mijn lezers dat willen weten, dus die informatie sla ik over. Ik meld alleen dat de suikerhoudende dranken worden aangeslagen op basis van hun suikergehalte en dat er een einde komt aan de accijnsvrijstelling voor groente- en vruchtendranken.

Somchai meent dat de nieuwe tarieven niet zullen leiden tot een verhoging van de winkelprijzen, wat me sterk lijkt want de detailhandel is geen liefdadige instelling. De verhoging op suikerhoudende dranken heeft tot doel fabrikanten te bewegen om het [veel te hoge] suikerniveau terug te brengen. Producenten van sterke drank, denkt Somchai, zullen waarschijnlijk het alcoholpercentage verminderen.

Niet opgenomen in het kader is de verhoging van de accijns op auto’s. Sommige autofabrikanten zeggen dat ze de verhoging op bepaalde modellen voor eigen rekening nemen.

Somchai denkt dat de kosten van levensonderhoud niet zullen stijgen want de meeste producten waarvoor de verhoging geldt, zijn geen essentiële artikelen, tenzij je natuurlijk een verstokte roker bent.

Tweemaal Abhisit vandaag in de krant

17 september – Voormalig premier en na de monsterzege van Pheu Thai oppositieleider Abhisit (Democraten), wordt vandaag in de krant bediend met twee artikelen. Op de voorpagina  torpedeert hij het plan van oud Democratisch leider Bhichai (92) voor de vorming van een regering van nationale eenheid en pagina 3 opent met zijn commentaar op de aanschaf door het leger van het luchtschip Sky Dragon dat maar weinig lucht heeft gezien.

Abhsit bracht gisteren een bezoek aan Bhichai die jarig was. Hij noemt diens idee ‘vergezocht’. ‘Het is geen eenvoudige taak zo’n regering te vormen met partijen die verschillende politieke standpunten hebben. Om succesvol te kunnen worden gevormd, moet die stevige steun van alle partijen krijgen.’

Bhichai zegt niet van streek te zijn omdat verschillende partijen zijn plan hebben afgeschoten. Dat voorziet in de vorming van een coalitie van leger, Pheu Thai, Democraten en Bhumjaithai. Hij heeft voorgesteld dat Prayut het initiatief voor gesprekken neemt.

‘Een nationaal bestuur is een middel om verzoening tot stand te brengen, maar ik geef toe dat het samenbrengen van verschillende partijen waarschijnlijk tot controverse zal leiden. Er zijn vele manieren om nationale verzoening te bereiken en dit is er een van. Alhoewel niet gemakkelijk blijft het een mogelijkheid.’

Uit een peiling van Suan Dusit blijkt dat 71 procent van de respondenten een voorstander is van een regering van nationale eenheid, want die kan de vrede herstellen. Maar 69 procent wijst het idee af omdat het niet past bij de huidige politieke omstandigheden. (Zie ook de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Abhisit verdedigt aankoop luchtschip

17 september – De aanschaf van de Sky Dragon tijdens zijn bewind (2008-2011) gebeurde allemaal boven tafel. Het leger kreeg toestemming om de zeppelin te kopen omdat die ten goede zou komen aan de veiligheid. Het leger had hem nodig voor patrouilles boven gevoelige gebieden, aldus Abhisit. Hij zegt een onderzoek te verwelkomen en bereid te zijn eraan mee te werken.

Volgens Abhisit is het leger de beste partij om een toelichting te geven op het project. Destijds was minister Anupong (Binnenlandse Zaken) legercommandant en vice-premier Prawit minister van Defensie. Anupong verdedigde de aanschaf al vrijdag. Ook hij heeft geen bezwaar tegen een onderzoek. Directe bemoeienis had hij er destijds niet mee.

Voormalig Pheu Thai parlementslid Somkid vindt dat Abhisit over de zaak spreekt ‘alsof er niets gebeurd is’. Hij vraagt zich af of veiligheidsprojecten wellicht verschoond zijn van juridisch rekenschap.

Voormalig UDD-voorzitter Tida Tawornseth (roodhemden) vindt dat de controverse een les dient te zijn voor het leger en de militaire regering bij toekomstige aankopen. ‘De kwestie is een illustratie van de zwakke aanbestedingsstrategieën van het leger. Dit overbodig gebruik van fondsen stelt het leger in een negatief daglicht. Het leger verliest niet alleen geld maar ook zijn geloofwaardigheid. Alvorens iets te kopen is het belangrijk om de noodzaak ervan te bepalen.’ In bijgaand kader een chronologisch overzicht van de miskoop.

Voorgaande berichten:
16 september: Luchtschip fiasco; minister Anupong geeft leger de schuld
15 september: Leger dumpt Sky Dragon; betrokkenen heten Haas

Beschadigde brug in Kalasin

Kort nieuws zondag 17 september

– De auteur van het bericht over de overstromingen in het Noordoosten en delen van het Noorden gisteren kent zijn klassieken want heeft het in het fotobijschrift over troubled waters. Het centrum van de tyfoon Doksuri, inmiddels afgezwakt tot een depressie, lag gisterochtend in de provincie Nan. Onderweg naar Myanmar loosde ze een niet eerder vertoonde hoeveelheid regenwater.

Elektriciteit valt uit in Nakhon Phanom door DoksuriHet bericht schetst in detail de situatie in Kalasin (foto boven, foto rechts: black-out), Chayaphum, Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Phetchabun, Phitsanulok, Pichit en Phuket, maar dat ga ik allemaal niet noemen.

– Minister Apiradi (Handel) heeft goede hoop dat de VS Thailand afhaalt van de Priority Watch List voor overtredingen van het intellectueel eigendomsrecht (IP). Hij baseert dat op een gesprek dat hij vrijdag had met de Amerikaanse handelsattaché Lighthizer.

Thailand staat al elf jaar op de lijst, maar pakt overtredingen de laatste tijd hard aan in winkelgebieden als MBK (Bangkok) en de Rong Kluea grensmarkt in Aranyaprathet. De regering heeft ook IP-wetten gewijzigd en ervoor gezorgd dat maatregelen op een transparante wijze worden genomen. Apiradi zegt dat Thailand’s pogingen vrucht beginnen te dragen en ‘bewonderd’ worden door Lighthizer.

Naar verwachting maakt het Office of the US Trade Representative eind dit jaar zijn besluit bekend.

– Geruchten dat minister Prawit (Defensie) tijdens zijn bezoek aan de UK vorige week een geheime ontmoeting heeft gehad met oud-premier Thaksin zijn uit de lucht gegrepen, zegt defensiewoordvoerder Kongscheep. Hij dringt er bij de bevolking op aan te stoppen met ‘fantaseren’.

‘Prawit heeft nooit het idee voor zo’n ontmoeting gehad. Het feit dat ze beiden gelijktijdig in Engeland waren, betekent niet dat ze elkaar ontmoet hebben. Er is absoluut geen reden voor hen om elkaar te ontmoeten.’

Volgens de geruchten zou Prawit een politieke deal hebben gesloten met Thaksin en afspraken hebben gemaakt over een asielaanvraag voor Yingluck. De krant schrijft dat Prawit van 11 tot 15 augustus in Engeland was, maar dit zal wel september moeten zijn. Hij had volgens Kongscheep een drukke agenda, waarin geen ruimte was voor ongeplande bezoeken.

Pinthongta Shinawatra, Thaksin’s dochter, zou naar verluidt een foto van Yingluck en Thaksin vorige week in Londen op Instagram hebben geplaatst.

– Het kabinet breekt zijn hoofd over de goedkeuring van een budget van 37 miljard baht om chronische overstromingsproblemen in de Central Plains op te lossen. Het project, gepland voor 2018 en 2019, is voorgesteld door het ministerie van Landbouw. Het gaat om een gebied van 2,5 miljoen rai.

De werkzaamheden bestaan uit het baggeren van het Pasak Jolasid reservoir, versterking van de rivierdijken langs de Chao Phraya en de bouw van een nieuwe dam in Phra Nakhon Si Ayutthya (kosten 6 miljard baht). Verder stelt het ministerie van Transport de constructie voor van een kanaal van 110 km met parallel een snelweg van Ayutthaya naar Samut Prakan. Dinsdag neemt het kabinet een besluit.

– De directeur van een zogeheten tutorial school (doorgaans een bijspijkerschool voor middelbare-schoolleerlingen) in Kalasin is aangehouden op verdenking van fraude. Hij verleidde studenten geld te betalen voor banen bij de overheid wat een schade van 30 miljoen baht opleverde.

In dit geval ging het om klassen voor degenen die examen moeten doen wanneer ze bij de overheid of staatsbedrijven willen werken. De school beweerde banen voor hen te kunnen regelen, alsmede banen bij het leger, de politie en het Immigration Bureau. Ze vroeg bedragen van 500.000, 550.000 en 650.000 baht.


 

Luchtschip fiasco; minister Anupong geeft leger de schuld

16 september – Minister Anupong (Binnenlandse Zaken), legercommandant toen acht jaar geleden luchtschip Aeros 40D S/N 21 (bijnaam Sky Dragon) werd gekocht, speelt de zwartepiet van de miskoop naar het leger. Hij zegt er zelf niet rechtstreeks bij betrokken te zijn geweest. Anupong heeft geen bezwaar tegen een onderzoek om na te gaan of degenen die verantwoordelijk zijn, zich schuldig hebben gemaakt aan een ambtsmisdrijf.

Zoals gisteren al gemeld (zie bijgaand kader) heeft de zeppelin nauwelijks dienst gedaan. Het begon er al mee dat het op de naden lekte en vervolgens bij een noodlanding beschadigd raakte. De laatste keer dat het speeltje uit de hangar kwam was in 2012.

Defensie heeft het schip, dat 340 miljoen baht kostte en elk jaar 25 miljoen aan onderhoudskosten, nu afgeschreven. Het was aangeschaft voor observatie van verdachte activiteiten in het Zuiden, omdat het in tegenstelling tot UAV’s (unmanned aerial vehicles) geluidloos is en een lange tijd kan vliegen. De high-defenition camera’s waarmee het schip is uitgerust, zijn nog bruikbaar. Ook andere delen kunnen nog gebruikt worden, zegt legerwoordvoerder Winthai.

Een andere legerwoordvoerder vindt dat de autoriteiten klare wijn moeten schenken. ‘De bevolking dient geïnformeerd te worden over wat er is gebeurd omdat er belastinggeld bij betrokken was.’ Voormalig regeringspartij Pheu Thai heeft de procureur-generaal gevraagd onderzoek te doen naar eventuele onregelmatigheden bij de aankoop.

Het bericht bevat geen commentaar van de huidige vice-premier Prawit die destijds minister van Defensie was, maar zijn naam zal ook wel Haas zijn. Op Thaise begraafplaatsen liggen veel daders. Volgens de kop van het bericht, waarmee BP vandaag opent, verdedigen Anupong en het leger de aankoop, maar dat staat er niet met zoveel woorden. (Zie verder het bericht van gisteren: Leger dumpt Sky Dragon; betrokkenen heten Haas)

Overstroming Phuket

Phuket overstroomd; stormwaarschuwing voor Thailand

16 september – De weergoden blijven Thailand teisteren met zware regenval en overstromingen. Gisteren kreeg Phuket het voor zijn kiezen met zware regenbuien die leidden tot overstromingen, grondverschuivingen en vertraging van vluchten. Het Meteorological Department heeft voor het hele land gewaarschuwd dat de komende 24 uur meer ellende valt te verwachten.

Op het vakantie-eiland Phuket hebben de overstromingen op verschillende plaatsen grote schade aangericht. De autoriteiten zetten teams met waterpompen aan het werk in Ra Wai, Pa Tong, Si Sunthon en Pa Khlok. De directeur van de luchthaven zegt dat gisterochtend tien vluchten zijn vertraagd wegens slecht zicht.

Een deel van de Phra Metta Road was gisterochtend onbegaanbaar, waardoor het verkeer in de omgeving in de knoop raakte. Een deel van de Ratuthit Songroipi Road was onbegaanbaar voor kleine voertuigen. ’s Avonds begon het water zich terug te trekken.

Tyfoon Doksuri op weg naar Noordoosten

16 september – De tyfoon Doksuri die grote schade heeft aangericht in Vietnam en Laos [?] is op weg naar het Noordoosten, maar tegen de tijd dat ze Thailand bereikt, zal ze verzwakt zijn tot een tropische storm. Niettemin worden vanaf morgen tot maandag stortbuien verwacht in het Noorden en Noordoosten. De storm komt bij Nakhon Pathom, Bung Kan, Nong Khai en Nan het land binnen.

Volgens het Thai Meteorological Department lag het centrum gisteren in Khammouane in Laos, 120 km vanaf de provincie Bung Kan. De dienst verwacht dat de storm het Noordoosten, beneden Noorden, de Central Plains, het Oosten en Zuiden treft.

Maar verderop in het bericht staat dat de tyfoon de Zuid-Chinese zee bij Vinh (Vietnam) heeft bereikt en met een snelheid van 25 km naar de Golf van Tonkin trekt. Ze neemt in kracht af tot een tropische depressie alvorens Laos te bereiken. Doksuri kostte in de Filipijnen aan vier personen het leven en zes worden nog vermist.

Het Department of Disaster Prevention and Mitigation zegt dat de autoriteiten in 52 provincies rekening houden met zware regen, mogelijk overstromingen en grondverschuivingen. Op hoger gelegen plaatsen worden noodhulp centra ingericht en voorraden aangelegd mocht evacuatie nodig zijn.

Het Royal Irrigation Department houdt het waterpeil in reservoirs in de gaten. Wanneer extra water moet worden geloosd, wordt daarvoor gewaarschuwd. De vier grote reservoirs langs de Chao Phraya staan voor 64 procent vol. Ze kunnen nog 9 miljard kubieke meter water opvangen. Op plaatsen die vatbaar zijn voor overstromingen, worden waterpompen ingezet. Dit weekend loost de Ubonrat dam in Khon Kaen dagelijks 25 miljoen kubieke meter water. Geprobeerd wordt dit te vergroten naar 34 miljoen. Het reservoir staat nu voor 75 procent vol.

Kort nieuws zaterdag 16 september

Toiletgroep Government House– De bewaking van het Government House is in verlegenheid gebracht door een peeping Tom. Gistermiddag ontstond paniek toen een medewerkster vanuit een toilet gilde dat ze door een man werd bespioneerd. De vogel was echter al gevlogen toen bewakers het toilet bereikten. Camerabeelden van de man zijn niet gevonden. Volgens hoofdinspecteur Kieat van de Special Branch Police’s Division 3 die het Government House bewaakt, kan de man per abuis het vrouwentoilet zijn ingegaan omdat het bordje erg klein is. De vrouw heeft verklaard dat hij over het schot tussen twee toiletten had geleund.

– Lof van academici en vertegenwoordigers van de Rohingya gemeenschap in Thailand voor het besluit van de regering de rol van Asean te steunen bij het verlenen van humanitaire hulp aan Rohingya in Myanmar.

Hoogleraar Naruemong van de faculteit politieke wetenschappen aan de Chulalongkorn universiteit waarschuwt wel voor voorzichtigheid, want de regering van Myanmar schroomt hulp te ontvangen. Wanneer de hulp alleen naar de Rohingya gaat, bevestigt dit dat zij de enige groep is die het slachtoffer is van het conflict. De hulp dient naar beide partijen te gaan, die in het conflict zijn verwikkeld.

De president van de Burmese Rohingya Association in Thailand vindt dat Thailand samen met de andere Asean-leden en de VN meer druk moet uitoefenen op de regering van Myanmar om een politieke oplossing te zoeken die onmiddellijk een eind maakt aan de vervolging en genocide van de Rohingya in de deelstaat Rakhine. (Zie verder Kort nieuws van gisteren)

– De Expressway Authority of Thailand (Exat) begint in april met de aanleg van een ‘hybride’ expressway, een combinatie van een hangbrug en een verhoogde weg tussen de Rama III Road en de Western Outer Ring Road. Het budget van 30,4 miljard bah wordt gefourneerd door het Thailand Future Fund (TFF), dat begin volgend jaar de beurs opgaat.

In december vindt de aanbesteding van de 17 km lange weg plaats en in april gaat de eerste paal de grond in, verwacht Exat gouverneur Sudthisak. De hangbrug krijgt acht rijstroken, ze komt parallel aan de Rama IX brug bij Rama III te liggen. Het project is een van de twee geplande nieuwe expressways, gefinancierd door het TFF.

– De Crime Suppression Division (recherche) zet een tandje bij in de zoektocht naar de vermiste Thaise vrouw van een Israëlische moordverdachte. De man, Shimon Biton, werd eind vorig jaar aangehouden op verdenking van de moord op zijn compaan Eli Cohen, nadat hij erachter was gekomen dat die een affaire had met zijn vrouw. Biton verborg het in stukken verdeelde lichaam in een muur van het huis van het echtpaar in Nonthaburi. Biton heeft bekend in een vlaag van jaloezie Cohen gedood te hebben.

De vader van de vrouw verdenkt Biton van haar verdwijning in november 2015. Hij heeft gisteren een klacht ingediend bij de CSD en hoopt dat nieuw beeldmateriaal van bewakingscamera’s licht op de zaak schijnt. De 18-jarige zoon heeft de politie attent gemaakt op de beelden die staan op een in beslag genomen laptop van Biton. De politie heeft ze nog niet kunnen bekijken omdat de computer een Hebreeuws script gebruikt. (Voor alle details klik hier)

– De blindegeleidehond maakt zijn entree in Thailand. Het ministerie van Sociale Zaken heeft daarover en andere maatregelen om het leven van blinden te veraangenamen een Memorandum of Understanding afgesloten met het leger, agrobedrijf CP en de Thailand Association of the Blind.

De afdeling Empowerment of Persons with Disabilities van het ministerie gaat buitenlandse organisaties vragen trainers en honden te sturen. Andere overheidsdiensten en de particuliere sector gaan personele steun verlenen en een permanent instituut oprichten. Legerpersoneel wordt getraind in de omgang met de blindegeleidehonden. CP stelt hondenvoer ter beschikking en de vereniging selecteert blinden om deel te nemen aan de training.

– Vijf rubbercoöperaties in Surat Thani vragen de overheid te helpen bij de certificering van rubber producten. Ze hopen dat het vertrouwen van handelaren en investeerders in de kwaliteit van de producten daardoor toeneemt. De certificering is een complexe en dure procedure, waarvoor kleine coöperaties niet de mogelijkheden hebben.

– De politie weet welk netwerk verantwoordelijk is voor de bomaanslagen en vuurwisseling woensdagnacht en donderdagochtend in Yala waarbij een ranger en een bomspecialist om het leven kwamen en 27 anderen werden verwond.

Commandant Ronnasilp van de Provincial Police Region 9 heeft dit gisteren bekend gemaakt, maar ter wille van het onderzoek noemde hij geen details. Hij zei verder dat in het diepe Zuiden meer veiligheidsmaatregelen genomen gaan worden, met name in de vier districten van Songkhla die vatbaar zijn voor geweld. De Special Task Force in Yala heeft opdracht gekregen gebieden uit te kammen waar opstandelingen zich verborgen kunnen houden.

Advertenties van loan sharks– De medewerkers van zes grote loan sharks (geldwoekeraars) netwerken kunnen een blauwe envelop verwachten met een belastingaanslag op hun verdiensten. De belastingsdienst heeft een lijst met hun namen gekregen van de DSI.

In totaal gaat het om een cashflow van 1,4 miljard baht. Veel klanten zijn boeren die hun land dreigen te verliezen wanneer ze in gebreke blijven bij het afbetalen van de leningen waarop hoge rentes worden geheven. De netwerken hebben 3.400 rai in hun bezit gekregen en ze zijn ook betrokken bij rechtszaken met 1.800 klanten. Ze opereren in Phetchabun, Chaiyaphum, Khon Kaen, Chiang Rai en Prachuap Khiri Khan.

Gedupeerde klanten kunnen een beroep doen op het pico financierings programma van de overheid, waarbij ze 50.000 baht kunnen lenen.

– In tegenstelling tot wat eerder werd bericht blijken omwonenden van de 31 rai openbaar land in Huay Mek (Khon Kaen) die in handen is gekomen van een dochterbedrijf van de Red Bull groep, toch bezwaar te hebben gemaakt tegen de grondverwerving. Het Land Department zei eerder dat destijds geen bezwaar was gemaakt.

Minister Anupong (Binnenlandse Zaken) maakte gisteren bekend dat daarom een onderzoek wordt begonnen naar de eventuele betrokkenheid van functionarissen die toestemming hebben verleend.

Anupong die de overdracht in juni met zijn handtekening heeft bekrachtigd, ligt nu onder vuur door de nieuwe gegevens, ontdekt door een commissie die onderzoek doet naar de grondverwerving. (Zie ook de pagina Krakers op overheidsland)

– De People’s Alliance for Democracy (PAD, geelhemden) houdt op 7 oktober een openbaar forum over de gewelddadige verspreiding van geelhemden, negen jaar geleden voor het parlementsgebouw. Daarbij kwamen twee personen om het leven en raakten 471 gewond. Volgens PAD-woordvoerder Parnthep gaat het om een a-politieke bijeenkomst, die alleen dient ter nagedachtenis van de slachtoffers.

De PAD gaat juridische actie ondernemen tegen de NACC die besloten heeft niet in beroep te gaan tegen de vrijspraak voor toenmalig premier Somchai door het hooggerechtshof, maar alleen tegen de vrijspraak voor het toenmalig hoofd van de gemeentepolitie. De PAD vindt dat de NACC zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim. De politie gebruikte destijds traangas om de demonstranten te verspreiden.

Niet geplaatst
• Khon Kaen: Ambtenaren krijgen les in slangen vangen
• Geen akkoord over veiligheidszones Zuiden

 

Reacties niet mogelijk