Corruptie 4

Voorgaande berichten over corruptie zijn niet meer beschikbaar. 

Voorstel: Doodstraf voor zwaar corrupte ambtenaren
8 januari 2017 – Ambtenaren die zich schuldig maken aan corruptie, waardoor het land voor meer dan 1 miljard baht wordt gedupeerd, dienen de doodstraf te krijgen. Dat vindt de NRSA-commissie politieke hervormingen die morgen vier voorstellen aan de plenaire vergadering van de hervormingsraad voorlegt. Ook voor schade minder dan 1 miljard baht stelt ze strenge straffen voor. Dus dat belooft morgen een verhit debat te worden voor de tweehonderd leden.
De voorstellen hebben tot doel de staat in toom te houden. Ze behelzen controle en preventie van pogingen ‘to overpublicise’ [?] regeringswerk; zorgvuldige controle van de selectie van leden van onafhankelijke organisaties; mensen in staat stellen betere toegang te krijgen tot overheidsinformatie en strengere straffen tegen corruptie.
Bij de onafhankelijke organisaties gaat het onder andere om de NACC, Kiesraad, het kantoor van de Ombudsman en de NHRC. [Kom op luiaards, even naar boven scrollen voor de betekenis van de afkortingen] De strengere straffen voor corruptie variëren van 5 jaar bij een schade van minder dan 1 miljoen baht tot levenslang voor schade van 100 miljoen tot 1 miljard baht, en daarboven dus de doodstraf.
Voormalig parlementslid Worachai (Pheu Thai) zei gisteren een ander voorstel van de commissie te steunen: amnestie voor mensen van alle colour-coded shirts [rood- en geelhemden en je hebt ook nog als ik niet abuis ben de regenbooghemden] die tegen voorgaande regeringen te hoop zijn gelopen.
Amnestie verlenen voor niet-criminele vergrijpen tijdens protesten is al sinds de regering Yingluck omstreden, toen ze ervan verdacht werd oud-premier Thaksin te willen bevoordelen. Sindsdien is het enkele malen voorgesteld, maar die voorstellen leden allemaal schipbreuk.
Premier Prayut dringt erop aan het voorstel in te trekken, maar Worachai vindt niettemin dat de premier zijn bevoegdheid conform artikel 44 van de interim-grondwet moet gebruiken om het voorstel aangenomen te krijgen. Hij beschouwt het als het begin van herstel van sociale eenheid, die wordt verscheurd door pro- en anti-Thaksin groepen.

Dinsdag 10 januari
– Het National Anti-Corruption Network [NACN, nooit van gehoord] vraagt het ministerie van Onderwijs onderzoek te doen naar de studenten die bij het toelatingsexamen voor de gemeentepolitie van Bangkok (MPB)  antwoorden hebben verstrekt.
Volgens de secretaris-generaal van het NACN hebben ze 20.000 tot 30.000 baht per persoon gekregen. Ze namen deel aan het examen en lieten kandidaten afkijken. Zelf vulden ze met opzet foutieve antwoorden in, hetgeen bij de de examencommissie argwaan wekte. Het MPB Training Centre heeft bij de politie tegen 350 personen aangifte gedaan, die betrokken bij de fraude. De politie gaat tegen 51 een arrestatiebevel aanvragen.
De NACN heeft het ministerie ook gevraagd onderzoek te doen naar de leidinggevenden van de desbetreffende universiteiten.  De Royal Thai Police denkt na over annulering van het examen. (Zie verder Kort Nieuws van 7 en 9 januari)

– De nationale hervormingsraad (NRSA) is in grote meerderheid akkoord gegaan met het voorstel van van de NRSA-commissie politieke hervormingen om corrupte ambtenaren, die het land schade berokkenen streng te bestraffen. Wanneer de schade meer dan 1 miljard baht bedraagt, kunnen ze zelfs de doodstraf krijgen. Het voorstel gaat nu naar het kabinet.
Tijdens de beraadslagingen gisteren betoogden enkele leden dat de maatregel corruptie niet bij de wortel aanpakt; bovendien is de doodstraf internationaal onacceptabel. De voorzitter van de commissie wees erop dat de doodstraf al bestaat in de Strafwet. Hij denkt dat de strenge maatregelen ambtenaren zullen afschrikken zich aan dubieuze zaken te bezondigen.
Vice-premier Prawit zei het gisteren nog maar eens: de roadmap to democracy blijft onverkort van kracht; de verkiezingen worden niet uitgesteld, zoals sommigen vrezen. Respondenten in een peiling van Suan Dusit zijn in meerderheid voor uitstel tot volgend jaar in verband met de crematie van koning Bhumibol. Ze vinden ook hervormingen een voorwaarde voor de verkiezingen.

Politie schroomt gehele examen te annuleren
11 januari – Eerlijke kandidaten die geslaagd zijn voor het toelatingsexamen van de gemeentepolitie Bangkok (BMTA) en Provincial Police Region 7, kunnen nog even gerust ademhalen. De Royal Thai Police zal niet het gehele examen ongeldig verklaren, althans voorlopig. Dit heeft hoofdcommissaris Chakthip bekend gemaakt over het examen waarbij flink gefraudeerd is. De rechten van de kandidaten die niet verdacht worden en legitiem geslaagd zijn, worden beschermd, zegt hij.
Overigens zijn niet alle geslaagden verzekerd van een plaats, want er zijn 2.800 plaatsen beschikbaar voor de 13.000 kandidaten. Ze kunnen een plaatsje op de wachtlijst opschuiven, wanneer de (geslaagde) fraudeurs van de lijst geschrapt worden.
Een van de verdachten is een functionaris werkzaam bij het districtskantoor van Pathumwan. Hij meldde zich gisteren in het gezelschap van zijn advocaat bij de politie van Phahon Yothin. De politie van dat bureau ondervraagt nog steeds getuigen. Tegen 51 verdachten worden binnenkort arrestatiebevelen aangevraagd. Dat zijn universiteitsstudenten die tijdens het examen anderen van antwoorden hebben voorzien door hen te laten afkijken.

Donderdag 12 januari
– Nog een follow-up. De politie zoekt bewijs om een arrestatiebevel te kunnen aanvragen voor tien verdachten van de fraude bij het toelatingsexamen voor de gemeentepolitie van Bangkok en de Provincial Police Region 7. Gisteren meldde een van de betrokkenen, een functionaris van het districtskantoor Pathumwan, zich bij de politie. Hij is vrijgelaten op borgtocht. De politie heeft onderzoek gedaan naar zijn financiën. De Provincial Police Region 7 doet een eigen onderzoek in haar jurisdictie om uit te zoeken wie betrokken is bij de fraude.
In totaal worden voorlopig dertig personen verdacht. Een commissie heeft geconstateerd dat bij tien andere politiebureaus niet is gefraudeerd. Zij kunnen doorgaan met de rekruteringsprocedure. De commissie peinst nog over het annuleren van de examenresultaten, maar daardoor zouden eerlijke kandidaten gedupeerd worden. Het wachten is op het verlossende woord van hoofdcommissaris Chakthip.

Examenfraude: 52 arrestatiebevelen
13 januari – De Criminal Court heeft gisteren toestemming verleend voor de arrestatie van 51 studenten medicijnen en een functionaris van het districtskantoor Pathumwan (Bangkok) die betrokken waren bij de fraude tijdens het toelatingsexamen van de gemeentepolitie Bangkok en de Provincial Police Region 7.
Ze worden ervan verdacht tijdens het examen, dat op 4 december werd gehouden aan de Ramkhamhaeng universiteit, tenminste 295 kandidaten van antwoorden te hebben voorzien door ze in grote letters te laten zien. Bij de inschrijving online hadden ze ervoor gezorgd dat ze dichtbij hun ‘klanten’ een plaats zouden krijgen.
Volgens de politie waren de verdachten gehuurd door de functionaris voor een bedrag van 20.000 tot 30.000 baht. De ‘klanten’ bracht hij 500.000 baht per persoon [?] in rekening. De man meldde zich vrijwillig bij de politie en is vrijgelaten op borgtocht.

Import klassieke Mercedes: DSI oneens met OM
14 januari 2017 – Follow-up op de zaak tegen de abt van Wat Pak Nam Phasi Charoen, die verdacht wordt van betrokkenheid bij het ontduiken van importheffing op de import van een klassieke Mercedes Benz voor zijn tempelmuseum. Het OM heeft besloten de secretaris van de abt niet te vervolgen, maar de DSI die onderzoek verricht naar de zaak, is daar niet gelukkig mee. Ze gaat het onderzoeksrapport nog eens tegen het licht houden om te bepalen of ze zich zal verzetten tegen het besluit van het OM en een petitie zal indienen bij het kantoor van de procureur-generaal.
Volgens de DSI is nog steeds een importheffing van 1,6 miljoen baht verschuldigd voor de import van de wagen die was gekocht voor 4 miljoen baht. De importpapieren zouden vervalst zijn door de wagen aan te geven als geïmporteerd in onderdelen, waardoor een lager tarief gold. Drie personen die daarbij betrokken waren, zijn gisteren verschenen voor de Criminal Court. Ze pleitten onschuldig.
Wat de rol van de secretaris precies was, wordt niet duidelijk uit het bericht. Het OM besloot de zaak tegen hem te laten vallen vanwege gebrek aan bewijs en ook omdat de verjaringstermijn was verlopen,.
De desbetreffende abt is door de Sangha Supreme Council voorgedragen als Supreme Patriarch, maar zijn benoeming staat op losse schroeven: eerst omdat Prayut de voordracht in beraad hield vanwege het importschandaal en nu omdat het parlement de Sanghawet heeft veranderd, waardoor de benoeming van een Supreme Patriarch is overgegaan naar de koning, waarbij de premier ook zijn handtekening zet.

Maandag 16 januari
– Follow-up op het bericht over de fraude bij het toelatingsexamen voor de gemeentepolitie van Bangkok en de Provincial Police Region 7. De politie wil voor nog eens 200 verdachten arrestatiebevelen aanvragen. Vorige week gaf de Criminal Court al toestemming voor de arrestatie van een functionaris van het districtskantoor van Pathumwan (Bangkok) en 51 studenten medicijnen, die tijdens het examen mindere broeders van antwoorden hebben voorzien, volgens de politie driehonderd man.
De politie onderzoekt ook een andere zaak waarbij op dezelfde manier is gefraudeerd. Die betreft de grenspolitie. Het wachten is nog steeds op een besluit van hoofdcommissaris Chakthip. Vermoedelijk wordt het examen niet ongeldig verklaard, want dat zou niet eerlijk zijn voor de kandidaten die niet hebben gefraudeerd.

Dinsdag 17 januari
– Follow-up op de berichtgeving over de fraude bij het toelatingsexamen voor de gemeentepolitie Bangkok (MPB) en de Provincial Police Region 7. [In dit bericht wordt daar de Provincial Police Region 1 aan toegevoegd, want ook bij dat examen zijn onregelmatigheden geconstateerd] 23 van de 52 personen tegen wie een arrestatiebevel is uitgevaardigd, hebben zich gisteren bij de politie gemeld om hun onschuld te bepleiten. Op één na zijn het studenten medicijnen. Ze zijn vrijgelaten op een borgtochtsom van 100.000 baht.
Begin maand deed het MPB Training Centre aangifte tegen 350 kandidaten. De politie gaat de Criminal Court toestemming vragen voor de arrestatie van nog eens 100 kandidaten. Een commissie die is gevormd om de fraude te onderzoeken, heeft besloten de fraudeurs te diskwalificeren. De twee politieregio’s maken de examenresultaten op 27 januari bekend, de MPB op 30 januari.

Oud-personeel THAI betrokken bij corruptie Rolls Royce
19 januari – De Britse fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls Royce heeft toegegeven personeel van Thaise overheidsdiensten en werknemers van Thai Airways International (THAI) te hebben omgekocht.
De NACC en THAI doen in samenwerking met het Britse Serious Fraud Office (SFO) onderzoek naar de corruptie die in 1991 begon en gedurende drie perioden plaatsvond. In de eerste periode (1991-1992) schoof RR $ 18,8 miljoen, in de tweede (1992-1997) $ 10,38 miljoen en in de derde (2004,2005) $ 7,2 miljoen. THAI had gedurende deze periodes vijf presidenten. De zaak kwam aan het rollen door een onderzoek van het SFO naar corruptie in zeven landen: Indonesië, Thailand, India, Rusland, Nigeria, China en Maleisië.
Hugh Vanijprabha, directeur van Rolls Royce (Thailand) Ltd, zegt dat de ontdekte corruptie geen indicatie is van de huidige manier van zakendoen. ‘We gedragen onszelf nu op een totaal andere manier. We hebben zero tolerance tegen zakelijk wangedrag van welke aard dan ook. We zullen uit deze periode als betrouwbaarder komen, veerkrachtig en een beter geleid bedrijf dat elke keer terecht wint. Onze onderliggende technologieën en skills zijn nog nooit zo sterk geweest.’

Corruptie Rolls Royce: THAI en Rekenkamer doen onderzoek
20 januari – De voorpagina van Bangkok Post is vandaag geheel gewijd aan de steekpenningen die de Britse fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls Royce tussen 1991 en 2005 heeft betaald aan ambtenaren en personeelsleden van Thai Airways International (THAI). De krant roept in een kader enkele andere corruptiezaken in de herinnering, zoals de aanschaf van de GT200 bomb detector en de omkoping van de directeur van het Bangkok Film Festival tussen 2002 en 2007. Heerlijk land, Thailand, never a dull moment.
De RR-affaire kwam gisteren in het nieuws, dus die hoef ik niet verder toe te lichten en in bijgaand kader staat het allemaal keurig op een rijtje. Thailands nationale luchtvaartmaatschappij THAI heeft twee ‘special task forces’ gevormd. Eén onderzoekt voorgaande aanbestedingsprocedures, de andere gaat zich bezighouden met corruptiepreventie, nadat RR heeft toegegeven personen in verschillende Aziatische landen, waaronder Thailand, te hebben omgekocht.
Minister Arkhom (Transport) zegt dat de panels dertig dagen de tijd krijgen om de onderste steen boven te halen. Drie kwesties worden bestudeerd: 1 Is het huidige aankoopbeleid van THAI transparant genoeg, 2 Wat is het verschil tussen het huidige beleid en voorgaande, en 3 Wie waren betrokken bij de door RR toegegeven corruptie? Wanneer voormalige THAI leidinggevenden of personeel bij de corruptie betrokken waren, zullen ze ‘zonder uitzondering’ vervolgd worden, zegt de minister.
De eerste ontkenning is er al. Voormalig minister van Financiën Thanong, die van 2002 tot 2005 voorzitter was van de raad van bestuur van THAI, ontkent enige betrokkenheid. Hij zegt dat tijdens zijn voorzitterschap geen Boeings 777 [met de RR motoren] zijn gekocht maar alleen Airbus toestellen.
Auditor-General Pisit zegt de inspecteurs van zijn kantoor [Rekenkamer] opdracht te hebben gegeven alle aankopen door THAI van toestellen met RR motoren te onderzoeken. Volgens een  verklaring in een Britse rechtbank zou tussen 1991 en 2005 1,28 miljard baht betaald zijn aan regionale tussenpersonen, waaronder ‘agents of the state of Thailand and employees of THAI Airways’. Het gaat om de aankopen van de RR T800 motoren.

Meer onderzoeken naar RR steekpenningen
21 januari – De vakbond van Thai Airways International (THAI) vertrouwt het zeker niet, want alhoewel THAI en de Rekenkamer een onderzoek naar de corruptie bij de aanschaf van Rolls Royce vliegtuigmotoren hebben toegezegd, vraagt ze premier Prayut een top-level onderzoekscommissie te vormen om uit te zoeken wie bij THAI en de overheid betrokken waren bij de corruptie.
Voorzitter Damrong vermoedt dat hooggeplaatste functionarissen een graantje hebben meegepikt van de aankopen, want de aanschaf van vliegtuigen en motoren behoeft de goedkeuring van de raad van bestuur van THAI. Voorafgaand daaraan kregen de aankopen de goedkeuring van de NESDB en het kabinet. Damrong zegt dat degenen die naar steekpenningen visten, precies wisten wat te doen met de hulp van hun lobbyisten.
Het verzoek van de vakbond wordt ondersteund door de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand. Ze vraagt in de commissie vertegenwoordigers van zowel de publieke als particuliere sector te benoemen.
Het vermoeden van corruptie, gepleegd in drie periodes tussen 1991 en 2005, is gewekt door het Britse Serious Fraud Office (SFO) dat onderzoek heeft gedaan naar corruptie in zeven Aziatische landen. Rolls Royce heeft toegegeven dat steekpenningen zijn betaald, in Thailand aan overheidsfunctionarissen en THAI-personeel. Regionale vertegenwoordigers van RR Asia-Pacific bespraken de zaak gisteren met THAI-president Charamporn.
De NACC en de Rekenkamer zijn bereid een eigen onderzoek in te stellen. Het State Enterprise Policy Office, dat het toezicht heeft op alle staatsbedrijven, heeft bekend gemaakt ook onderzoek te doen. Idem Staatsoliebedrijf PTT Plc omdat andere bedrijven waaronder PTT in het Britse onderzoek zijn genoemd. PTT kocht tussen 2000 en 2013 generatoren en apparatuur van RR. Nou, met zoveel onderzoeken moet de onderste steen wel boven komen, denkt u niet?
Een hooggeplaatste bron bij THAI zegt dat haar onderzoekscommissie eerlijk te werk gaat en niet buigt voor druk, zelfs als blijkt dat voormalige THAI leidinggevenden en politici van de corruptie hebben geprofiteerd. De commissie gaat de informatie van het SFO onder de loep nemen, waarvoor ze een tot twee weken denkt nodig te hebben. Het SFO heeft alleen de periodes genoemd maar niet de profiteurs, aldus de bron. Hij zegt dat er ten tijde van de aanschaf destijds al gesproken was over corruptie.

Waarschuwing: Corruptie kan dit jaar toenemen
21 januari – De Thai Chamber of Commerce waarschuwt de regering voor een mogelijke toename van de corruptie dit jaar vanwege haar plannen om een aantal grote infrastructurele projecten versneld aan te pakken. Dit jaar staan 30 projecten ter waarde van 896 miljard baht op de werklijst van de overheid, die alle gelegenheid bieden voor betrokkenen om hun zakken te vullen met steekpenningen.
Thanavath Phonvichai, vice-president research van TCC, zegt: ‘Alhoewel de regering het belang van de strijd tegen corruptie benadrukt en er redelijk goed in geslaagd is corruptie te bestrijden, zal de corruptie waarschijnlijk toenemen daar het aantal geplande infrastructurele projecten die dit jaar starten, erg groot is.’
Van het totale investeringsbedrag gaat 73,3 procent naar spoorsystemen (spoorweg en metro)  en 18,7 procent naar expressways en snelwegen. Het overige geld wordt besteed aan maritiem transport en de uitbreiding van luchthaven Suvarnabhumi.
De krant somt de projecten allemaal netjes op, want zo is BP nu eenmaal: een braaf jongetje dat de krant vult met overheidsinformatie die in Nederland in het ronde archief zou verdwijnen [lees: prullenbak]. We zijn geen verlengstuk van voorlichting, redeeert de journalistiek bij ons. [Alhoewel die regel vaak genoeg wordt overtreden, moet ik helaas vaststellen]
Thanavat dringt er bij de regering op aan meer aandacht te besteden en vast te houden aan inspectie en preventie processen om corruptie af te schrikken. Vorg jaar december stelde de UTCC in een onderzoek onder 2.400 respondenten in de publieke en particuliere sector vast dat de corruption situation index onveranderd op 55 punten stond vergeleken met de vorige peiling. 100 punten is geen corruptie, hoe lager de score hoe meer corruptie, dus zo geweldig is de score niet.
Volgens de respondenten is het aandeel aan steekpenningen die door bedrijven aan overheidsfunctionarissen worden betaald, afgenomen naar 15 procent (120 miljard baht) van de aanbestedingssommen. In 2012-13 werd het aandeel geschat op 25 tot 35 procent (400 miljard baht per jaar). Tea money is de meest voorkomende vorm van corruptie. (Bron: Bangkok Post, 20 januari)

Corruptie Rolls Royce: Nog een onderzoek
22 januari – Ik begin nu de tel kwijt te raken. Hoeveel onderzoeken zijn er inmiddels toegezegd naar de corruptie bij de aankoop van Rolls Royce vliegtuigmotoren voor Thai Airways International (THAI)? Premier Prayut doet er eentje bij. Hij zegt, aldus regeringswoordvoerder Sansern, dat de regering haar ogen niet sluit voor de corruptie. Een onderzoek moet de boosdoeners vinden en hen straffen. Sansern zegt: ‘Oude corrupte mensen moeten verdwijnen. Er mag geen nieuwe zaak zijn en corruptie mag op geen enkel terrein een kans hebben.’
Maar het gaat de goede kant op. Sansern wijst erop dat volgens een onderzoek van de University of the Thai Chamber of Commerce corruptie in het land zich op het laagste niveau in zes jaar bevindt. De regering is niet bang dat de jongste onthullingen gevolgen hebben voor de positie van Thailand op de nieuwe Corruption Perception Index van Transparency International. Kan trouwens volgens hem niet, want de gegevens voor de index 2016 zijn verzameld voordat de RR-affaire bekend werd.
In de index van 2015 bezet Thailand de 76ste plaats op een ranglijst van 168 landen, een verbetering ten opzichte van 2014 toen het land op plaats 85 stond.
Het bevel van de premier voor een onderzoek is een reactie op een oproep van de vakbond van THAI, die blijkbaar een onderzoek door THAI zelf niet vertrouwt. Ook de NACC, de Rekenkamer en het State Enterprises Policy Office hebben onderzoeken toegezegd. Staatsoliebedrijf PTT Plc doet ook onderzoek, niet vanwege de vliegtuigmotoren maar vanwege andere aankopen. De corruptie is aan het licht gebracht door het Britse Serious Fraud Office. De aankopen vonden tussen 1991 en 2005 plaats. Personeel van THAI en overheidsfunctionarissen zouden ervan geprofiteerd hebben. (Bron: website Bangkok Post, 21 januari)

Update: Ex-THAI president: Ik ben onschuldig
22 januari – De tweede president van Thai Airways International (THAI) veegt nu ook zijn straatje schoon. Evenals voormalig minister van Financiën Thanong, die van 2002 tot 2005 voorzitter was van de raad van bestuur van THAI, ontkent president Kanok Abhiradee enige betrokkenheid bij de corruptie.
Kanok leidde THAI van 2002 tot 2006 [hier klopt iets niet met de jaartallen; foei BP!]. In een Line bericht schrijft hij met duizenden personeelsleden gewerkt te hebben om de onder schulden gebukt gaande maatschappij op te werken tot de Nummer 1 luchtvaartmaatschappij van die tijd. Hij zegt zich voortdurend te hebben gehouden aan het principe van good governance. ‘Het corruptieschandaal heeft de waardigheid en reputatie van het hele THAI-personeel beschadigd.’
Het bericht van Kanok lijkt een reactie op een bewering van voormalig Thai Rak partij oprichter en leider Chuvit. Die vertelde verslaggevers vrijdag dat iemand wiens naam met de eerste letter van het Thais alfabet begint (de k) een van de betrokkenen bij de corruptie is.
Ja, beste mensen, je zal nog zien dat uiteindelijk niemand in Thailand in de fout is gegaan. Corruptie in Thailand? Hoe komen ze erbij.

Maandag 23 januari
– In een nieuwe rubriek in Bangkok PostInquiry Lines geheten, wordt een profiel geschetst van de voorzitter van de commissie politieke hervormingen van de nationale hervormingsraad NRSA die het opvallende voorstel heeft gedaan lieden die verantwoordelijk zijn voor corruptiezaken van 1 miljard baht en meer, de doodstraf te geven.
Hij lanceerde het voorstel begin deze maand en reserveerde levenslang voor zaken tussen 100 miljoen en 1 miljard baht. Wanchai zegt het niet alleen op politici gemunt te hebben, maar ook op ambtenaren en burgers die hetzelfde flikken. Het land treedt te laks op in de strijd tegen corruptie, vindt hij. Geïnteresseerd? Lees: Wanchai on a mission to kill graft.

Drie staatsbedrijven verdacht van corruptie
25 januari – Het corruptiespook waart rond in Thailand. Na Thai Airways International (THAI) worden nu ook drie andere staatsbedrijven verdacht van corruptie: het provinciaal (PEA) en gemeentelijk elektriciteitsbedrijf van Bangkok (MEA) en de Telephone Organisation of Thailand (TOT).
De jongste onthullingen zijn een uitvloeisel van een Amerikaans onderzoek naar General Cable Corporation in Kentucky, een fabrikant van kabels en leidingen. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd overheidsfunctionarissen in Angola, Bangladesh, China,  Indonesië en Thailand te hebben omgekocht.
De drie bedrijven gaan onderzoekspanels vormen. Naar verwachting duurt het onderzoek bij de PEA twee weken. De PEA heeft bij diverse bedrijven op veilingen kabels en leidingen gekocht. Volgens de PEA-gouverneur zijn bij die aankopen de aanbestedingsregels gevolgd.
De MEA heeft 90 dagen de tijd om de feiten vast te stellen, maar het bedrijf probeert eerder met resultaten te komen, omdat de kwestie veel publieke aandacht heeft gekregen [geen details].
De raad van bestuur van TOT heeft het management van het bedrijf opdracht gegeven onderzoek te doen, maar de krant maakt geen melding van een deadline.
De minister van Justitie heeft de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) opgedragen informatie te verzamelen over de schandalen bij anti-corruptie organen die de RR-zaak (aankoop van vliegtuigmotoren van Rolls Royce tussen 1991 en 2005) onderzoeken. Het gaat om de National Anti-Corruption Commission (NACC), PACC en Rekenkamer.
General Cable deed in Thailand zaken via Phelps Dodge International Thailand (PDTL). Het bedrijf zou in 2012 en 2013 meer dan 52,8 miljoen baht aan een distributeur in Thailand hebben betaald. Van dat bedrag was een deel bestemd voor steekpenningen. In 2011 [?] is daarover gesproken door twee functionarissen van General Cable en PDTL, maar de corrupte betalingen stopten niet en er werd ook geen onderzoek ingesteld. Eind december 2011 werd General Cable in een email geïnformeerd over een belastingonderzoek in Thailand met de opmerking dat ‘mogelijk de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act van toepassing was wegens aan Thaise autoriteiten betaalde commissies’.

Thailand is 25 plaatsen gezakt op de Corruption Perceptions Index van Transparency International: van plaats 76 naar 101 van 176 landen. De corruptiewaakhond schrijft dat toe aan de repressie van de regering, het gebrek aan onafhankelijk toezicht,  diepgeworteld militair bestuur, verslechterde rechten en een verboden oppositie. Gerekend in punten op een schaal van 1-100 kreeg Thailand het cijfer 35 tegen vorig jaar 38. Van de Zuidoost-Aziatische landen wordt Cambodja als het meest corrupt beschouwd (21 punten).

Thailand zakt 25 plaatsen op corruptie-index
26 januari – Ik meld het al op de homepagina: Thailand heeft op de Corruption Perceptions Index 2016 van Transparency International een duikvlucht genomen, maar premier Prayut zegt dat de scores van Thailand op verschillende criteria ‘not all that bad’ zijn. Sommige zijn verbeterd, andere zijn verslechterd. ‘Vergeet niet dat alles [de corruptieschandalen ] in het verleden plaatsvond.’  Prayut roept op geen oordeel te vellen over het vermogen van het regime corruptie te bestrijden.
Opmerking tussendoor: Ik vind het bijna vermakelijk om Thaise gezagsdragers onrecht te horen verdoezelen. Ze zouden de ogen uit hun kop moeten schamen, in dit geval omdat de cijfers betrekking hebben op 2016 en toen was de junta toch echt aan de macht. Maar ze schuift bij wantoestanden liever de zwartepiet door naar voorgaande regeringen.
De krant schrijft dat de scherpe daling op een wel heel ongelukkig moment komt, want recent zijn enkele grote corruptieschandalen onthuld, zoals de aankoop van RR vliegtuigmotoren door Thai Airways International en de aankoop van kabels en leidingen door drie staatsbedrijven.
Prayut haalt deze keer de astrologie erbij. Astrologen hebben voorspeld dat 2017 het jaar is om de waarheid bloot te leggen, ‘maar ik maak me geen zorgen omdat ik altijd bereid ben tot nauwkeurig onderzoek’. ‘Als informatie wordt onthuld, moet onderzoek worden gedaan. Maar probeer er niet te lang bij stil te staan. We moeten zowel de negatieve als de positieve gevolgen tegen elkaar afwegen.’
Nog meer astrologie: Astrologen hebben voorspeld dat slechte lieden dit jaar worden gestraft. ‘Wees daarom goed en volg de principes van moreel gedrag, werk voor het land en blijf verre van corruptie’, aldus Prayut [wiens gedachtekronkels onnavolgbaar zijn].
Secretaris-generaal Sansern van de NACC is teleurgesteld over de slechte score. De NACC had verwacht dat Thailand meer dan 38 punten [zie de homepagina] zou scoren. Hij wijst erop dat bij het berekenen van de scores dit jaar het democratisch gehalte van een land als criterium is gebruikt.
Ook voorzitter Pramon van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand is teleurgesteld, want zijn club heeft veel gedaan om Thailands transparantie te verbeteren. De organisatie probeert zwakke punten te vinden die verbetering behoeven. Volgens Pramon is een nieuwe groep respondenten toegevoegd, die grote nadruk leggen op de politieke aspecten van de onderzochte landen. Verbeteringen op andere aspecten waren niet genoeg om de score te verhogen, zegt hij.
Pramon verwijst naar een recent onderzoek van de UTCC, waarin de respondenten zeggen dat het aantal betalingen van tea money is afgenomen en het laagste is van de afgelopen vijf jaar. In bijgaand kader de scores sinds 1995.

RR corruptie: Geef de NACC meer bevoegdheden
26 januari – De Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACOT) vindt dat de NACC meer bevoegdheden moet krijgen om het onderzoek naar het Rolls Royce corruptieschandaal te doen in plaats van overheidsdiensten de zaak afzonderlijk te laten onderzoeken. Banyong Pongpanich van de particuliere ACOT zei dat gisteren op een seminar dat gewijd was aan de affaire.
Twee bedrijven worden verdacht van het betalen van steekpenningen: Thai Airways International en staatsoliebedrijf PTT Plc. Ze hebben beide eigen onderzoeksteams gevormd. Ook de Rekenkamer, Amlo en de PACC doen onderzoek (zie de lijst met afkortingen).
Banyong meent dat de twee bedrijven slechts verplicht zouden moeten zijn gegevens te leveren aan de NACC, die als hoofdonderzoeker de machtige ‘devils’ buiten de bedrijven dient te ontmaskeren. Hij vindt dat premier Prayut artikel 44 van de interim-grondwet [die hem absolute macht geeft] moet inzetten om de NACC te helpen. De NACC zou ook buitenlandse diensten moeten kunnen benaderen in plaats van dit te doen via het kantoor van de procureur-generaal en het ministerie van Buitenlandse Zaken.
NACC secretaris-generaal Sansern zegt dat het inzetten van artikel 44 het werk kan versnellen, maar voorzichtigheid is gewenst om juridische complicaties te voorkomen. Vandaag houdt de NACC een teleconferentie met het Britse Serious Fraud Office, dat de corruptie heeft ontdekt. Volgens Sansern is het niet moeilijk om na te gaan wie bij de handelsdeals met RR waren betrokken, die plaatsvonden tussen 1991 en 2005. Maar de NACC moet wel uitzoeken wie de masterminds waren en hoe en wanneer de steekpenningen van in totaal 1,28 miljard baht werden betaald.
De PACC zei gisteren dat er nog genoeg te doen is omdat sprake is van drie tot vier spelers, waaronder Rolls Royce, het hoofdkantoor in de VS en enkele Amerikaanse bedrijven.

Advies aan THAI: Stap naar de burgerlijke rechter
28 januari – De National Anti-Corruption Commission (NACC) adviseert Thai Airways International (THAI) de lieden die betrokken waren bij het Rolls Royce omkoopschandaal civielrechtelijk aan te pakken voor de schade. De verjaringstermijn voor de aankopen in 1991-1992 en 1992-1997 is weliswaar verlopen, maar niet voor de jaren 2004 en 2005. Ze adviseert de nationale luchtvaartmaatschappij ook om het Anti-Money Laundering Office te vragen onderzoek te doen naar het geldspoor en het vermogen van betrokkenen te bevriezen.
NACC secretaris-generaal Sansern vindt het niet nodig dat premier Prayut artikel 44 van de interim-grondwet inzet om de verjaringstermijn te verlengen, daar dit het land in een negatief daglicht zou stellen. Een panel van de NCPO kan nagaan wie destijds de minister en staatssecretaris van Transport en verantwoordelijke THAI-functionarissen waren, alhoewel hun betrokkenheid nog niet kan worden vastgesteld. Het wachten is op nadere informatie van het het Britse Serious Fraude Office, dat de corruptie heeft vastgesteld.
De NACC heeft donderdag al een teleconferentie met het kantoor gehouden. Het SFO heeft om een formele bevestiging gevraagd dat de NACC het onderzoek leidt. De andere diensten, die onderzoeken hebben aangekondigd, dienen dat ook te bevestigen, want het SFO maakt zich zorgen dat ze allemaal om informatie vragen. Wanneer de diensten die informatie bekend maken, kan dit de manier waarop de SFO zijn eigen zaken behandelt, schaden.
THAI is een onderzoek begonnen en hoopt de resultaten daarvan op 20 februari bekend te kunnen maken. Deken Sangsit van het College of Social Innovation (Rangsit universiteit) heeft er op een seminar voor gepleit de corruptie aan te pakken op basis van een overeenkomst met de VN over het witwassen van geld, want daar geldt geen verjaringstermijn voor.
In dit bericht wordt ook weer de aankoop van tien Airbus toestellen genoemd, een zaak die niets met de RR-corruptie heeft te maken. Een voormalige THAI vice-president heeft premier Prayut gevraagd op basis van artikel 44 van de interim-grondwet een onderzoek te gelasten. De huidige vice-president personeelszaken zegt dat THAI bereid is hierover details te verstrekken. Het wachten is op een reactie van Prayut.

Opinie: Duikvlucht op corruptie-index geen verrassing
29 januari – De duikvlucht die Thailand heeft gemaakt op de Transparency Perceptions Index (CPI) van dit jaar kan niet als een verrassing komen, schrijft Kong Rithdee in zijn wekelijkse beschouwing op de opiniepagina van Bangkok Post. Want corruptie is een fact of life (onontkoombaar feit) waarmee we sinds, wat?, de jaren zestig al leven. Chor rat bang luang (duping the people and hiding from the state) is de officiële term die we op de lagere school leren, een prachtige formulering voor iets met een lelijke betekenis.
We zijn een corrupt land waar geld en giften eerder onder de tafel dan erboven worden gegeven, waar elke brug die we bouwen en elke weg die we aanleggen en elke onderzeeër die we kopen en elke school waar we onze kinderen naar toe sturen, te maken hebben met een of andere vorm van corruptie.
De reactie van premier Prayut was voorspelbaar. De corruptiegevallen zijn iets van het verleden. Hij gelooft dat ze door zijn voorgangers zijn gepleegd, door burgerlijke regeringen, de eeuwige boeven in onze feel-good politiek. De premier riep ook de astrologie te hulp. Zou 2017 niet het jaar worden waarin de waarheid wordt onthuld.
Dat burgerlijke regeringen corrupt zijn, is waar. Dat de strijdkrachten zelf, de ambtenaren en de tentakels van de bureaucratie en particuliere bedrijven ook deel uitmaken van het corruptie verhaal  is ook waar. Door het allemaal aan het verleden te wijten, zeg je dat politici zondaars zijn en de rest heiligen, wat keer op keer niet juist is gebleken.
Een vernietigend voorbeeld is het gelijktijdig met de CPI-score bekend geworden Rolls Royce corruptieschandaal waarin Thai Airways International is verwikkeld. Het stof dwarrelt nog rond en terwijl veel leidinggevenden van de Royal Orchid en kabinetsleden een koude rilling langs hun ruggengraat voelen gaan, moeten we niet vergeten dat de militaire junta van 1992, die de macht had overgenomen van de gekozen regering, toen actief was. [1992 is een van de jaren waarin de corruptie bij de aankoop van RR vliegtuigmotoren plaatsvond.]
Net als de huidige junta kaapte ze de regering met de claim corruptie te gaan uitbannen. Tenminste vier luchtmachtgeneraals zaten ten tijde van de corruptie in de raad van bestuur van THAI. Zeker, het is waar dat dit allemaal in het verleden gebeurde. Maar de afgelopen 85 jaar is Thailand langer geregeerd door het leger dan door civiele regeringen.
Het rapport van Transparency maakt evenwel geen melding van ‘alle corruptiegevallen gebeurden in het verleden’. Het beoordeelt de vicieuze cirkel van corruptie en ongelijkheid, het zet vraagtekens achter populisme dat beweert de inkomenskloof te vernauwen maar feitelijk corruptie bevordert. De index – en dat is onze zorg – geeft ook aan welke landen zijn verbeterd en welke verslechterd.
Kong geeft NACC secretaris-generaal Sansern een veeg uit de pan, die teleurgesteld was over de score maar die relativeerde door op te merken dat rekening was gehouden met het democratisch gehalte van een land. Wat had hij dan verwacht, sneert Kong. Dat het nobeler is een niet-democratisch land te zijn en minder corrupt, omdat rechtvaardige mensen topbanen hebben?
Kong eindigt zijn J’accuse met de verzuchting: Waarom zijn we eigenlijk teleurgesteld dat onze CPI-score is gezakt? (Bron: Bangkok Post, 28 januari)

RR corruptie: Artikel 44 blijft in de kast
29 januari – Het draconische artikel 44 van de interim-grondwet wordt niet ingezet bij het Rolls Royce corruptieschandaal. De regering vindt dat de bestaande onderzoeken hun loop moeten hebben. Artikel 44 geeft premier Prayut de  bevoegdheid om bureaucratische rompslomp en allerlei obstructies te omzeilen.
Regeringswoordvoerder Sansern zegt dat de premier zich bewust is van de zorgen in de bevolking maar de huidige wetgeving volstaat en er zijn onafhankelijke diensten, zoals de NACC en Rekenkamer die onderzoek doen. De roep om artikel 44 in te zetten heeft te maken met het verlopen van de verjaringstermijn van 20 jaar. Dat geldt voor de gevallen in 1991-1992 en 1992-1997; alleen de aankopen in 2004 en 2005 zijn nog niet verjaard.
Maar Sansern zet toch de deur op een kier voor artikel 44. Het wordt alleen gebruikt bij wettelijke obstakels of wanneer nog meer vertraging voor ‘tremendous damage’ aan de bevolking zou zorgen. Hij waarschuwt dat er groepen kunnen zijn die proberen artikel 44 te politiseren en het als reden kunnen gebruiken om de resultaten van onderzoeken af te wijzen.
Sansern: ‘De premier is blij dat het publiek zich meer bewust is geworden van corruptie en wil dat actie wordt ondernomen tegen degenen die overtredingen hebben gepleegd. Maar de betrokken autoriteiten moeten procedures nauwgezet volgen en dat kan tijd in beslag nemen.’
Zoals bekend gaat het om de aankoop van RR vliegtuigmotoren door Thai Airways International. Het Britse Serious Fraud Office (SFO) heeft vastgesteld dat in totaal 1,28 miljard baht is betaald aan ‘agents of the state of Thailand and employees of THAI Airways’, aldus een verklaring in een Britse rechtbank.
Een bron bij de NACC verwacht dat haar onderzoek spoedig kan worden afgerond. Het SFO is geïnformeerd dat de NACC het onderzoek leidt, dit om te voorkomen dat het SFO gek wordt van verzoeken om  informatie door alle andere diensten die onderzoek hebben aangekondigd. De NACC onderzoekt of er sprake was van het witwassen van geld, ze verzamelt details en ondervraagt getuigen. Drie NACC-leden zijn belast met het onderzoek.
Ten slotte wijdt Sansern nog enkele woorden aan de duikvlucht van Thailand op de TPI 2016 (zie hierboven), maar die bevatten geen nieuws. Critici dienen het fiasco niet voor politieke doeleinden te misbruiken om de regering in diskrediet te brengen, zegt hij.
De premier maakt zich geen zorgen over de terugval, aldus Sansern, maar hij negeert die niet, want hij heeft de autoriteiten gevraagd onderzoek te doen naar de criteria waarop het land slecht scoort. Bovendien heeft de UTCC vastgesteld dat de corruptie in 2016 het laagste was van de afgelopen zes jaar.

Corruptiecultuur bij staatsbedrijven ligt onder vuur
30 januari – Voormalig oppositiepartij Democraten roept de regering op de zogeheten trans-nationale corruptiezaken, waarin staatsbedrijven zijn verwikkeld, te beschouwen als een kans om hun anti-corruptiebeleid aan te scherpen. Adjunct-partijleider Ong-art wees er gisteren nog eens op dat de beschuldigde diensten allemaal staatsbedrijven zijn. ‘Dit duidt op een ernstig corruptieprobleem bij staatsbedrijven’, zegt hij.
Ong-art haalt een uitspraak aan van een anoniem lid van een subcommissie, die de prestaties van staatsbedrijven beoordeelt. Volgens deze bron is 60 tot 70 procent van de aanbestedingen door staatsbedrijven besmet met betalingen van tea money (steekpenningen).
Ong-art zegt dat de recente schandalen het image van Thailand hebben geschaad; de regering dient de crisis als een gelegenheid te zien om bij die bedrijven schoon schip te maken. Hij doet daarvoor drie suggesties. Zodra de bedrijven corruptievrij zijn, zijn ze sterker en kunnen ze een cruciaal mechanisme worden voor de ontwikkeling van het land.
Uit een opiniepeiling door Super Poll [ken ik niet] blijkt dat een ruime meerderheid van de respondenten voorstander is van het inzetten van artikel 44 van de interim-grondwet. Dit in tegenstelling tot de regering, die dit bij het onderzoek naar de RR-corruptie niet nodig vindt. Een ruime meerderheid vindt ook dat Thailand’s reputatie schade heeft opgelopen.
Het Britse Serious Fraud Office, dat de RR-corruptie aan het licht bracht, geeft alleen informatie aan de NACC, aldus vice-premier Wissanu gisteren. Maar dat is eigenlijk geen nieuws want werd al eerder duidelijk uit de berichtgeving. Alle andere diensten die onderzoek doen, staan bij het SFO voor een gesloten deur.
Als ik het goed begrijp geeft het SFO aan de NACC verder weinig nieuwe gevoelige informatie meer omdat de zaak onder de rechter is en dit de zaak in gevaar zou kunnen brengen. Bovendien schroomt het in-depth gegevens te verstrekken omdat Thailand als maximumstraf voor corrupte functionarissen de doodstraf kent.
De NACC zegt op verzoek van het NFO geen verdere details over de zaak bekend te maken aan de media en de bevolking.

NGV-bussen: De zaak sleept zich maar voort
31 januari – Auditor-General Pisit van de Rekenkamer sluit zich aan bij de oproepen aan het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) om de 489 gekochte NGV-bussen (aardgas) nog niet in gebruik te nemen, zolang het onderzoek naar de ontduiking van importheffing niet is afgerond. De procureur-generaal deed eerder dezelfde oproep. Eerst moet de douane vaststellen waar ze geproduceerd en geassembleerd zijn.
De affaire begon allemaal met de invoer van de eerste honderd bussen, die aangegeven waren als geproduceerd in Maleisië, waardoor ze konden profiteren van een vrijstelling op basis van een Asean vrijhandelsovereenkomst. De douane legde beslag op de bussen omdat ze vermoedde dat ze in China zijn geproduceerd en geassembleerd. [Tot nu toe is mij niet duidelijk of het om een papieren import via Maleisië gaat of dat de bussen die omweg echt hebben gemaakt.]
Pisit zegt dat de BMTA de bussen niet dient te accepteren, want dat kan tot problemen leiden. Wanneer de vermoedens van de douane juist zijn, heeft het importbedrijf contractbreuk gepleegd. Alhoewel de BMTA van een contract mag afwijken indien dat gunstig is, moet de BMTA wel uitleggen hoe wijziging van het contract haar ten goede komt en moet ze met het importbedrijf onderhandelen. De BMTA kan het contract in het uiterste geval zelfs annuleren.
Kortom een leuke juridische kluif, maar intussen moeten de inwoners van Bangkok het wel doen met dat zootje rammelende, verroeste stadsbussen. Ja, Jan met de pet is altijd de dupe.

Dinsdag 31 januari
– De NLA (benoemd parlement) loopt zich warm voor een onderzoek naar corruptie bij de aanschaf van bewakingscamera’s voor het parlement in 2006. De installateur zou toen $ 50.000 dollar aan een Thai hebben betaald die als consultant fungeerde. Volgens de factuur verrichtte het bedrijf ‘renovatiewerk’, maar het kon niet aangeven waaruit het werk bestond c.q. of het werk was gedaan, aldus de website van de beurscommissie.
Alhoewel de onregelmatigheden elf jaar geleden plaatsvonden en geen betrekking hebben op het huidige parlement, vindt NLA vice-voorzitter Surachai onderzoek nog steeds gewenst omdat ze het image van het parlement hebben geschaad. Hij zegt dat disciplinair onderzoek tegen betrokkenen die inmiddels met pensioen zijn, weliswaar niet meer mogelijk is, maar ze kunnen wel strafrechtelijk worden vervolgd.
De NLA zal wel wakker geworden zijn omdat recent het land is geconfronteerd met twee grote corruptieschandalen bij overheidsbedrijven.

Opinie: Waarom corruptie ons blijft plagen
1 februari – Waarom blijft corruptie maar doorgaan, vraagt Suranand Vejjajiva zich af op de opiniepagina van Bangkok Post. Dit is zijn analyse:
– De Thaise bureaucratie en het politieke systeem zijn gecentraliseerd. Er is een Thais gezegde dat luidt: hua mai sun, hang mai kradik (If the head does not move, the tail does not wag). Verleidingen aan de top, waar besluiten worden genomen, zetten de toon voor de hele organisatie. Dit geldt zelfs voor een klein politiebureau op het platteland of een grote organisatie met een enorm budget.
– De cultuur van patronage in de Thaise samenleving gaat voorbij aan ethiek en moraal. Ze vernielt meritocratie (verdienste) en voordat we het weten wordt het systeem geplaagd door corruptie. Wanneer het belangrijker is wie je kent dan wat je weet, vind je een manier om met de regels te sjoemelen. De opbrengst kan geldelijk zijn, maar vaker is het handel in toekomstige gunsten. De nauwe banden in Thaise extended families spelen een belangrijke rol in het vergemakkelijken van corruptie.
Daarna komt de cover-up. Suranand verwijst naar de diefstal van drie schilderijen uit een hotel in Kyoto door adjunct secretaris-generaal Suphat van het Department of Intellectual Property, een zaak waar Nieuws uit Thailand ruime aandacht aan besteed heeft. Zijn superieuren zeggen dat de diefstal misschien niet beschouwd kan worden als een ernstige disciplinaire overtreding. Met hulp [van wie?] kreeg hij een vrijgeleide uit de gevangenis.
Suranand schrijft: ‘Dit belichaamt de cultuur van bescherming door vrienden en collega’s die altijd helpen. Parlementsleden hebben dezelfde houding. Zelfs de media, de Vierde Macht, zijn vatbaar voor dit gedrag. Sommige columnisten hebben vrienden die ze iets verschuldigd zijn om niet de financiële steun te noemen die ze misschien krijgen.’
Patronage, betoogt Suranand, is sterker bij een machtsconcentratie in een militaire regering. Schandalen worden snel onder het tapijt geveegd. Degenen die ze onthullen, krijgen te maken met dreigementen en intimidatie, waarbij hij verwijst naar de studenten die protesteerden tegen het Rajabhakti park. ‘De claim dat het militair regime een hogere moraal heeft dan “corrupte” politici is slechts een illusie en middel voor onderdrukking.’
Allemaal leuk en aardig, deze analyse, maar hoe maak je een einde aan corruptie? Daarover weet Suranand niets meer te zeggen dan: ‘We moeten ons inzetten om het meritocratiesysteem op alle niveaus nieuw leven in te blazen. Een radicale verandering is nodig. We moeten nu beginnen.’
Tja, met zo’n vrijblijvende conclusie blijft de strijd tegen corruptie een papieren tijger. (Bron: Bangkok Post, 31 januari)

Politie-examenfraude: De eerste tien zijn ’t haasje
1 februari – De eerste tien van de frauderende kandidaten op het toelatingsexamen van de gemeentepolitie Bangkok zijn gisteren aangehouden, toen ze kwamen opdraven bij een oriëntatieceremonie (gisteren registratie genoemd). De politie zoekt nog 74 andere verdachten, tegen wie ook een arrestatiebevel loopt. 1000 kandidaten slaagden voor het examen. De opleiding begint vandaag. De sfeer op de Police Club aan de Vibhavadi Rangsit Road waar de ceremonie werd gehouden, was levendig. Ook ouders van de gelukkigen waren present. Zie verder Kort Nieuws van gisteren en de pagina Corruptie 2)

Prayut wil een eind maken aan het kopen van posities
1 februari – Premier Prayut gaat gebruikmakend van artikel 44 van de interim-grondwet [Moet ik nog uitleggen wat dat inhoudt?] paal en perk stellen aan het kopen van posities in het politiekorps. Daar worden forse bedragen voor betaald, maar het bericht noemt (helaas) niet hoeveel.
Benoemingen van onderofficieren geschieden momenteel door de Police Commission, die onder voorzitterschap staat van vice-premier Prawit, maar volgens Prayut gaat dat niet goed omdat de commissie moet besluiten over 300 benoemingen. ’Dat is te vermoeiend. Er dient voor elk niveau eerst een screening plaats te vinden.’
Vice-premier Wissanu (juridisch zaken) is door Prayut gevraagd een order cf artikel 44 op te stellen voor de herstructurering van het benoemingsproces (reshuffle). In het nieuwe proces krijgen toezichthouders op elk niveau de bevoegdheid officieren te benoemen en over te plaatsen, waarbij de hoofdcommissaris van politie het laatste woord heeft. Ook in het leger gebeurt het zo.
Regeringswoordvoerder Sansern erkent dat het nieuwe systeem niet waterdicht is, maar het is in ieder geval beter dan het huidige.

Woensdag 1 februari
– De zoveelste aflevering in de continuing story over aan de aanschaf van de 489 NGV-bussen (aardgas) voor het openbaarvervoerbedrijf Bangkok (BMTA). Als dat zo doorgaat, stop ik met erover te schrijven, want nou weten we het wel.
Het laatste nieuws is dat de BMTA overweegt het contract met de importeur te verbreken. Nou, dat kan nauwelijks verwondering wekken voor wie de affaire heeft gevolgd. De raad van bestuur heeft gisteren de bedrijfsleiding opgedragen drie opties te bekijken wat te doen met het contract. Verder bevat het bericht oud nieuws.

Opinie: Overheid, pak corruptie in staatsbedrijven aan
3 februari – 1,3 miljard baht verdween tussen 1991 en 2005 in de zakken van ‘agents of the Thai state and employees of Thai Airways International’ en 385 miljoen baht in 2003 en 2004 in de dito zakken van PTT Plc functionarissen. Betaald door Rolls Royce Holdings Plc. Drie staatsbedrijven zijn beschuldigd van het incasseren van steekpenningen, betaald door General Cable Corporation in de VS. En op de Corruption Perceptions Index 2016 (CPI) is Thailand 25 plaatsen gezakt.
Verslaggever economie Wichit Chantanusornsiri vraagt zich op de opiniepagina van BP af: Waarom denk ik dat we niet in staat zijn corruptie te stoppen? Hij wijst erop dat het aan het Britse Serious Fraud Office te danken is dat de corruptie bij de aankoop van Rolls Royce vliegtuigmotoren door THAI bekend is geworden. ‘Zonder deze onthullingen zouden we nooit geweten hebben dat twee grote staatsbedrijven betrokken waren bij corruptie en zouden de schuldigen ongestraft blijven.’
En misschien worden ze wel nooit bestraft, want op dit moment heeft de NACC niet voldoende informatie om te bepalen wie de schuldigen zijn.
De regering relativeert de duikvlucht op de CPI. Thailand heeft slechts 3 punten verloren en de duikvlucht van 25 plaatsen kan het gevolg zijn van het groter aantal landen dat is onderzocht (176 tegen 168 een jaar eerder). Maar we kunnen niet het feit verdoezelen dat corruptie in Thailand weliger tiert dan in veel andere landen, betoogt Wichit. Of om het anders te zeggen: andere landen doen het beter bij de bestrijding van corruptie.
Wichit somt vervolgens de wettelijke maatregelen op die zijn genomen om corruptie in de publieke sector te voorkomen. Het kabinet en het parlement hebben een nieuwe wet over publieke aanbestedingen goedgekeurd. Er is een Integrity Pact en een Construction Sector Transparency initiatief en het State Enterprise Policy Office werkt aan een wet over het bestuur van staatsbedrijven.
Zonder twijfel, eindigt Wichit, zijn deze maatregelen noodzakelijk. Maar het is nog steeds de plicht van de staat om de schuldigen achter de recent onthulde schandalen te vinden. In de ogen van de bevolking zijn dat de meest urgente kwesties die om actie vragen in de strijd tegen corruptie. (Bron: Bangkok Post, 2 februari)

Opinie: Strijd tegen corruptie begint aan de top
4 februari – Bestrijding van corruptie begint aan de top. Kijk, dat is nog eens een verstandige opmerking. Ik citeer: ‘We hebben niet meer wetten nodig tegen corruptie, alleen meer goede voorbeelden van degenen die fatsoenlijk zijn en genoeg macht hebben en achter degenen aangaan die in de bovenlaag van de samenleving corrupt zijn. Wanneer de grote vissen gevangen gaan worden, neemt corruptie af en zal Thailand’s positie op de anti-corruptie index stijgen.’
Hoe simpel, maar hoe onmogelijk kan de uitbanning van corruptie zijn, want zoals Thitinan Pongsidhurak op de opiniepagina van Bangkok Post constateert: ‘De Thaise autoriteiten willen niet echt achter corruptie aangaan omdat dit te dicht bij hun hart en zakken komt. Als in Thailand korte metten wordt gemaakt met corruptie, zal blijken dat heel weinigen van de grote vissen, als ze er al zijn, clean zijn.’
Thitinan wijst op het Rolls Royce schandaal: ‘Het Britse bedrijf heeft onder ede verklaard ‘agents of the state of Thailand and employees of Thai Airways’ te hebben omgekocht. De krantenkoppen bevatten veel huff and puff [Mooie uitdrukking, letterlijk gehijg en gepuf]. Thai Airways heeft oppervlakkige verklaringen uitgegeven over haar voornemen om de bovenste steen boven te halen. De NACC en de Rekenkamer hebben rumoer gemaakt over onderzoeken.’
‘Maar is er geen vooruitgang geboekt en zal er geen vooruitgang zijn, zoals vaak in het verleden het geval is geweest. Ondanks de publieke verontwaardiging is premier Prayut niet bereid zijn toverstokje van artikel 44 te gebruiken. Hier is een corruptiezaak die de Thaise autoriteiten op een dienblad aangeboden hebben gekregen, niettemin lijken ze onwillig om erachter te gaan met de volle kracht die nog over is van de Thaise wet.’
Moet ik doorgaan Thitinan te citeren? Zelden zo’n to the point commentaar gelezen dat in een paar goed gekozen zinnen de vinger op de zere plek legt.
Thitinan zegt het nog maar eens: ‘De reden waarom corruptie niet hard wordt aangepakt, is omdat we niet weten waar te beginnen met de paar machtigen die er bij betrokken zijn. Degenen aan de top die corruptie zouden moeten uitbannen, moeten clean zijn en bereid de confrontatie aan te gaan met de boosdoeners in een netwerksamenleving waar de sociale afstand tussen netwerkleden erg klein is. Corruptie te lijf gaan betekent boeven aanpakken die jij en je vrienden en familie misschien kennen.’
‘Wanneer de weinigen aan de top mild zijn over corruptie, of zelfs medeplichtigen of daders worden, dan zal corruptie zich alleen maar verder verankeren. Wanneer je slechte voorbeelden om je heen hebt, zullen sommige Thai in bepaalde posities denken dat ze kunnen wegkomen met kleine corruptie en regelrechte diefstal, zoals het recente geval van de adjunct directeur-generaal die onverholen schilderijen uit een hotel in Japan meenam.’
‘De Japanners zijn vriendelijk voor hem geweest, maar de Thaise autoriteiten dienen hem ten voorbeeld te stellen. Dat doen ze waarschijnlijk niet. Hijzelf zal zijn daad wel rationaliseren dat hij slechts een van velen is, dat er mensen boven hem staan die niet vies zijn van corruptie en belangenconflicten.’
Thitinan besluit: ‘Het wordt tijd om Thailand’s anti-corruptie pretenties en hypocrisie te laten varen en ernst te maken met de strijd tegen corruptie.’ (Bron: Bangkok Post, 3 februari)

Klikspaan in corruptiezaken krijgt hulp
4 februari – De constructie lijkt op die van de kroongetuige, waarbij een verdachte strafvermindering krijgt in ruil voor een verklaring tegen andere verdachten. Zoiets heeft het ministerie van Financiën bedacht in de strijd tegen corruptie. Wie steekpenningen betaalt en de ontvanger onthult, komt er met een boete vanaf.
Minister Apisak (Financiën) maakte het opvallende voorstel bekend dat een reactie lijkt op de recent bekend geworden corruptieschandalen en tot doel heeft de corruptie bij overheids aanbestedingen te bestrijden. De deal wordt geregeld in een amendement op de strafwet; volgens Apisak wil premier Prayut dat die binnen een maand van kracht wordt. De premier hoeft daarvoor alleen maar artikel 44 van de interim-grondwet in te zetten, zodat de zaak snel beklonken is, zegt hij.
Volgens de huidige wet krijgen gever en ontvanger van steekpenningen dezelfde straf, zelfs wanneer de gever geen steekpenningen wilde geven maar bevreesd was de corruptie aan de grote klok te hangen. China en andere landen hebben al wetten die voorzien in een boete en voorwaardelijke vrijlating voor de gever.
Het nu voorgestelde amendement is een van de maatregelen, door Financiën voorgesteld om corruptie uit te bannen. Ze worden binnenkort voorgelegd aan het kabinet. In de zaak van de Rolls Royce vliegtuigmotoren is RR er in Engeland vanaf gekomen met het betalen van een forse afkoopsom.
Apisak zegt dat Financiën ook overweegt voor te stellen om de verjaringstermijn van 20 jaar te schrappen, want corruptiezaken kunnen lang duren. Maar dat moet zorgvuldig worden bekeken want zou in strijd kunnen zijn met mensenrechten wanneer een rechtszaak zich eindeloos voortsleept. In augustus wordt de nieuwe wet op de aanbestedingen van kracht. Die voorziet in een integriteitspact en het Construction Sector Transparency Initiative. (Bron: Bangkok Post, 3 februari)
Of het allemaal zoden aan de dijk zet, valt te bezien. Zie hiervoor de beschouwing van Thitinan hierboven. Ikzelf denk dat de meeste potentiële klikspanen hun mond houden, wat niet zo vreemd is in een land waarin huurmoordenaars tegen een schappelijk prijsje zijn in te zetten.
Update: Het klikspaan-voorstel heeft gemengde reacties opgeroepen. Twee leden van de nationale hervormingsraad (NRSA) vinden het een goed idee, maar de voorzitter van de industrieraad van Chachoengsao vindt dat geven en ontvangen geen verschil mogen maken bij corruptie met wederzijdse instemming.
Voorzitter Seri van de NRSA-commissie politieke hervormingen zegt dat bedrijven geen steekpenningen willen betalen maar dit onder dwang doen omdat ze contracten willen.Het voorstel schrikt vermoedelijk functionarissen af om steekpenningen te vragen.

Als je geschoren wordt, moet je stilzitten
8 februari – Cover-up door verdoezeling kopt Bangkok Post boven haar hoofdredactioneel commentaar van dinsdag. Goed gezien, hoofdredactie, het Rolls Royce corruptieschandaal waarbij tussen 1991 en 2005 1,3 miljard baht verdween in de zakken van ‘agents of the Thai state and employees of Thai Airways International’ en 385 miljoen baht in 2003 en 2004 in de dito zakken van PTT Plc functionarissen, aldus het Britse Serious Fraud Office, sterft een zachte dood.
Premier Prayut zegt dat het allemaal in het verleden is gebeurd, ministers zwijgen en president Charamporn van de nationale luchtvaartmaatschappij Thai Airways International klaagt dat Rolls Royce niet meewerkt.
BP schrijft: ‘Maar de bevolking wil geen excuses horen waarom een staatsbedrijf de vermeende fraude niet kan onderzoeken. Charamporn probeert het falende onderzoek te verdoezelen en probeert de zwartepiet naar RR te spelen. Waarom denkt hij dat RR informatie moet geven? Rolls Royce is niet verantwoordelijk voor onderzoek bij THAI. Dat is de taak van de maatschappij.’
Ook de National Anti-Corruption Commission dekt zich bij voorbaat in. Secretaris-generaal Sansern heeft verschillende klachten geuit [welke?]. Hij zegt dat bedrijven zoals THAI contact proberen op te nemen met Rolls Royce.
Niet elk bedrijf heeft gereageerd zoals Charamporn. PTT Plc, het staatsoliebedrijf dat eveneens steekpenningen van RR eiste, heeft alle medewerking aan een onderzoek beloofd en zegt stappen te hebben genomen om toekomstige corruptie te voorkomen. De meeste echter houden hun mond, zoals de drie staatsbedrijven die in de VS General Cable Corporation hebben omgekocht [een bedrag heb ik nog niet gelezen]. Ook voormalige kabinetsleden spelen stommetje, ze lijken het Nederlandse spreekwoord te kennen dat zegt: Als je geschoren wordt, moet je stilzitten.
BP eindigt haar commentaar met de enigszins slappe constatering dat de mensen in het land gereed zijn om de totale oorlog tegen corruptie te steunen, maar ze zien geen resultaten. (Bron: Bangkok Post, 7 februari)

Donderdag 9 februari
– Leden van provinciale anti-corruptie commissies en stafleden kunnen een aanvraag doen voor de aanschaf van een kogelvrij voertuig, wanneer ze bescherming op het werk nodig hebben. De NACC heeft daarvoor een regeling opgesteld, die is gepubliceerd in de Royal Gazette. Ook andere diensten die met de NACC samenwerken, kunnen een verzoek doen om de wagens te gebruiken. In totaal tellen de provinciale commissies 300 personen en de staf 1.000.

Vrijdag 10 februari
– Het Centre for National Anti-Corruption (een orgaan in het leven geroepen door de junta) gaat de Rekenkamer vragen informatie over twee corruptieschandalen los te weken van Britse (Rolls Royce vliegtuigmotoren voor THAI) en Amerikaanse autoriteiten (kabels en leidingen van General Cable Corp voor drie staatsbedrijven). Dit zou kunnen op basis van de Act on Mutual Assistance in Criminal Matters van 1992, die Thailand met beide landen heeft getekend.
Het Britse Serious Fraude Office, dat de RR-corruptie heeft onthuld, lijkt weinig genegen medewerking te verlenen uit angst voor Thaise lekken en de doodstraf voor zware corruptie ligt ook niet lekker. Over de houding van het Amerikaanse Department of Justice heb ik nog niets gelezen. Een probleem is ook dat het grote aantal Thaise bedrijven en organisaties, dat onderzoek doet, in het buitenland verwarring wekt.

De klok tikt voor oud-minister Boonsong
12 februari – Zullen ze hun verzet opgeven, oud-minister Boonsong van Handel en vijf anderen die aansprakelijk zijn gesteld voor frauduleuze G-to-G rijstdeals met China (government to government) tijdens het hypotheeksysteem voor rijst? Vrijdag kregen ze de kous op hun kop van de Central Administrative Court die weigerde een strafmaatregel te nemen tegen de dreigende inbeslagname van hun vermogen.
En nu gaat het ervan komen. Het ministerie van Handel laat weten te zullen beginnen met het toepassen van de bestuursdwang om in totaal 20 miljard baht terug te vorderen. Zaterdag gaf Duangporn Rodphaya, directeur-generaal van het Foreign Trade Department (FTD), een toelichting op de verdere gang van zaken.
Het ministerie van Handel stuurt nu alle documenten naar het Legal Execution Department (LED) van het ministerie van Justitie, dat met de uitvoering van de bestuursdwang is belast. Het LED voert uit, het FTD helpt bij het traceren van het vermogen . Duangporn zegt dat de  zaak een verjaringstermijn van 10 jaar heeft.
‘We hebben de juridische procedures gevolgd. Gezien de omvang van het papierwerk en de technische aspecten zal het tijd in beslag nemen om de details van de zaak met het LED te bespreken.’
Boonsong zei zaterdag nog niet besloten te hebben of hij in beroep gaat tegen de uitspraak van de Central Administrative Court of wacht tot het ministerie daadwerkelijk vermogen in beslag begint te nemen. [Dat dit nog niet was gebeurd was voor de bestuursrechter reden het verzoek af te wijzen]
Boonsong moet 1,77 miljard baht betalen, zijn toenmalige staatssecretaris 2,3 miljard baht en vier ambtenaren 4 miljard baht elk.
De zaak wordt met argusogen gevolgd omdat oud-premier Yingluck op dezelfde wijze aansprakelijk is gesteld. Ze moet 20 procent betalen van de verliezen die in twee rijstseizoenen zijn geleden, een bedrag van 35 miljard baht. Yingluck is ook naar de bestuursrechter gestapt, maar die moet nog een uitspraak doen.
Zoals bekend staan Yingluck, Boonsong en de anderen daarnaast strafrechtelijk terecht voor de Supreme Court’s Criminal Division for Political Office Holders. De zaak tegen Yingluck duurt lang vanwege het grote aantal getuigen dat wordt gehoord. (Bron: website Bangkok Post, 11 februari)
Update krant: De krant vandaag voegt weinig toe aan het websitebericht. Duangporn en Rueanvadee, hoofd van het LED, leggen uit dat de procedure nieuw voor hen was en daarom zo lang heeft geduurd, want op 19 september viel het besluit de zes mannen aansprakelijk te stellen.
‘Er zijn geen fouten gemaakt. Het is voor beide departementen allemaal nieuw’, zegt Ruanvadee. Mocht het in beslag te nemen vermogen onvoldoende zijn om de compensatierekening te betalen, dan moet het Department of Foreign Trade uitzoeken wat verder te doen, zegt ze.
Boonsong gaf vrijdag als zijn mening dat de autoriteiten met in beslag nemen dienen te wachten op het vonnis van de Supreme Court’s Criminal Division for Political Office Holders in de strafrechtzaak. In april 2015 werd de zaak in behandeling genomen. Tja, de justitiële molens draaien langzaam in Thailand.

THAI staf vraagt onderzoek naar corruptie
13 februari – Een groep werknemers van Thai Airways International (THAI), die zich ‘THAI Employees Fighting Corruption’ noemt, vraagt premier Prayut artikel 44 van de interim-grondwet [dat hem absolute bevoegdheid geeft] in te zetten voor een onderzoek naar afgesloten contracten om te zien of er sprake is geweest van corruptie. Zo’n tweehonderd werknemers verzamelden zich gisteren voor het hoofdkantoor van THAI maar wat ze er precies deden, vermeldt het bericht niet.
Het verzoek is – hoe kan het ook anders – een reactie op de RR-affaire waarop ik verder niet hoef in te gaan, want die mag ik inmiddels als bekend veronderstellen. De groep wil dat onderzoek wordt gedaan naar het masterplan uit 2009 van de luchtvaartmaatschappij, dat voorzag in de vervanging van toestellen en de aanschaf van 75 nieuwe toestellen ad 400 miljard baht tussen 2011 en 2022.
De groep wil dat degenen die destijds aan het plan hebben gewerkt, stevig aan de tand worden gevoeld, want ze stelt hen verantwoordelijk voor de verliezen van de maatschappij en opgebouwde schuldenlast.
De groep gaat de kwestie bespreken met de bedrijfsvakbond. Tevens gaat ze het Prime Minister’s Office, de NACC en de Rekenkamer vragen onderzoek te doen naar eventuele onregelmatigheden in de financiële huishouding.

Dinsdag 14 februari
– De volksziektekostenverzekering die bekend staat als gold card wordt volgend begrotingsjaar uitgebreid met een vergoeding voor drie diensten: medische controle van mensen van 50 jaar en ouder op darmkanker, vaccinatie tegen baarmoederhalskanker gericht op leerlingen van Mathayom 5 (middelbare school) en een extra subsidie van 500 baht per persoon bij medische noodgevallen. Het National Health Security Office (NHSO) heeft het Budget Bureau (dat 13 miljard gekort heeft op het budget van de NHSO) om een krediet van 141 miljard baht gevraagd. Het BB heeft al wel toestemming verleend voor de drie extra vergoedingen.
De NHSO maakt zich zorgen over de financiële situatie van de volksverzekering gezien de vergrijzing van de bevolking, de aanschaf van duurdere medische uitrusting en de stijgende inflatie. Het budget van de NHSO komt neer op 3.374 baht per verzekerde.

Donderdag 16 februari
– De Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) adviseert het ontslag van negen overheidsfunctionarissen die betrokken waren bij de uitgifte van illegale grondaktes in het district Pak Chong (Nakhon Ratchasima). Het gaat om 130 rai aan Sor Por Kor land, gronden die bestemd zijn voor agrarische doeleinden.De grond zou voor 10 miljoen baht per perceel aan overheidsfunctionarissen [dezelfde of andere?] verkocht zijn. Een landmeter wordt verdacht van de uitgifte van nog eens 155 percelen bij nationaal park Khao Yai aan haar echtgenoot. De zaak is momenteel in behandeling bij de rechtbank.
Van de negen beschuldigden zijn drie werkzaam bij het Agricultural Reform Land Office (Alro) in Nakhon Ratchasima, vijf zijn land officials en een is een dorpshoofd. Het Anti-Money Laundering Office heeft beslag gelegd op hun bezittingen. Naar verluidt zouden de landmeter en haar medeplichtigen 100 miljoen baht hebben verdiend met de grondverkopen.

Maandag 20 februari
– Laatste bericht van vandaag. De Beurscommissie (SEC) gaat met de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) samenwerken om een beter beeld te krijgen van de verslagen en boekhouding van beursgenoteerde bedrijven.
ACT secretaris-generaal Mana vindt dat belangrijk want het gaat om grote bedrijven die in staat zijn in te schrijven op grote overheidsprojecten en projecten van particuliere bedrijven.
SEC secretaris-generaal benadrukt dat de SEC zich strikt beperkt tot de transparantie van de bedrijven om een belangenconflict met aandeelhouders en bedrijfsleiding te voorkomen.
President Somkiat van de TDRI stelt Singapore ten voorbeeld. Het is er snel in gelukt corruptie van overheidsdienaren de kop in te drukken. Een wet vereist dat ze de bron van hun vermogen moeten aangeven. Wanneer ze niet kunnen aantonen bezittingen legaal te hebben verworven, worden die door de staat geconfisqueerd.

Woensdag 22 februari
– Om het kopen van posities bij de politie te bestrijden, worden commissies gevormd die de benoemingen van hoge politiefunctionarissen in de gaten gaan houden en het anti-corruptie centrum van Justitie in staat stelt bij vermoedens van onregelmatigheden actie te ondernemen. De maatregel is genomen op grond van artikel 44 van de interim-grondwet.
De maatregel bestaat uit twee elementen: de screening door een commissie waarna de hoofdcommissaris of iemand die hij daarvoor aanwijst, een besluit neemt. Bij het anti-corruptie centrum mag ook geklaagd worden over benoemingen.
Woordvoerder Krissana van de Royal Thai Police (RTP) zegt dat de RTP akkoord gaat met de maatregel want er komt nu duidelijkheid over promoties en de rol van de commissaris, waardoor hervormingen bij de politie worden vergemakkelijkt.
Adjunct-hoofdcommissaris Rungroj zegt dat de tijd het zal leren of de maatregel effect heeft. Voormalig adviseur Wirut van de commissie politiehervormingen van de NRC (de voorloper van de nationale hervormingsraad) denkt dat dit tot op zeker hoogte het geval zal zijn.

Donderdag 23 februari
– De douane is begonnen de importeur van de 489 NGV-bussen (aardgas) voor het openbaarverboerbedrijf van Bangkok in staat van beschuldiging te stellen voor een valse aangifte bij de import. Het bedrijf claimde dat ze in Maleisië waren geproduceerd, zodat het geen importheffing hoefde te betalen op grond van een Asean vrijhandelsovereenkomst. Maar de douane zegt over bewijs te beschikken dat ze in China zijn geproduceerd en geïmporteerd via Maleisië. De bussen zijn in vijf tranches geïmporteerd, voor de eerste is al een indictment verstrekt. Ik zal de hele voorgeschiedenis niet herkauwen, zie hiervoor Super Zara indicted over NGV buses.
– Vandaag krijgen de zes personen die 20 miljard baht moeten betalen voor frauduleuze rijstdeals in het hypotheeksysteem voor rijst, een mooie brief van het Legal Execution Department met de bestuursmaatregel op basis waarvan ze moeten dokken. Een van hen is de voormalige minister van Handel Boonsong in het kabinet Yingluck. Het gebruik van bestuursdwang in dit geval en niet een civielrechtelijke procedure is niet onomstreden.
Vice-premier Wissanu zei gisteren een vergadering uit te zullen schrijven van een commissie [blijkbaar recent gevormd?] die 900 zaken gaat onderzoeken van vermeend gesjoemel met G-to-G rijstdeals (government to government) en de opslag van destijds van de boeren gekocht rijst.

Vrijdag 24 februari
– De National Anti-Corruption Commission heeft gisteren een stuurgroep gevormd, die gevallen van grensoverschrijdende corruptie te lijf gaat. De groep krijgt het toezicht op transnationale corruptiezaken en dient de behandeling ervan te versnellen. Het gaat ook de coördinatie van diensten die aan die zaken werken, verbeteren, zegt NACC secretaris-generaal Sansern Poljeak.
Een van de meest in het oog springende zaken is de Rolls-Royce affaire. Een andere die nog weinig in het nieuws is geweest, is de betaling van steekpenningen door een grote Britse alcoholfabrikant (Guinness, Smirnoff, Johnnie Walker) aan Thaise functionarissen. Voormalig NACC-commissaris Medhi vroeg zich vorige week af waarom het onderzoek zo traag verloopt.
Verder meldt het bericht dat de NACC zich thans bezig houdt met een onderzoek naar vermeende betalingen van steekpenningen door Bio-Rad Laboratories aan overheidsfunctionarissen. Die zijn geschoven om een contract te verwerven voor de koop en verkoop van diagnostische gezondheidsproducten ten behoeve van enkele staatsdiensten. Het ministerie van Volksgezondheid stelt een eigen onderzoek in.

Zaterdag 25 februari
– Zes agenten, waaronder drie onderofficieren, zijn geschorst omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij drugshandel. Ze zijn verbonden aan het politiebureau Bowon Mongkol in het district Bang Phlat (Bangkok).
Vier zijn gearresteerd, naar de overige twee wordt nog gezocht. Hoe ze precies tegen de lamp liepen, voert te ver om te melden. In een rugzak in het politiebureau zijn 13.000 ya ba pillen, 100 gram ice en ketamine gevonden, die bij een recente arrestatie in beslag waren genomen. De agenten wilden ze later verkopen.
Op de foto geeft hoofdcommissaris Sanit van de gemeentepolitie een toelichting. Hij zegt dat agenten driemaal zo streng worden bestraft als burgers. Het zou de eerste keer zijn dat de zes de fout ingingen. Hoofdcommissaris Chakthip van de landelijke politie zegt de opdracht te hebben gegeven dat agenten die zich schuldig maken aan drugsvergrijpen, ontslagen moeten worden.

Zondag 26 februari
– Follow-up op het bericht van gisteren over de drugsvangst in het politiebureau van Borwornmongkol (Bangkok) en de schorsing van zes agenten die worden verdacht van drugshandel (Kort Nieuws zaterdag, eerste bericht). De gemeentepolitie (MPB) gaat de kastjes op alle 88 politiebureaus controleren. [Handig, zo’n aankondiging, kunnen verboden waren tijdig worden weggehaald]
De zoektocht heeft tot doel, aldus MPB hoofdcommissaris Sanit in een vrij overbodige toelichting, er zeker van te zijn dat er geen illegale spullen liggen inclusief in beslag genomen bewijsmateriaal dat er er niet bewaard dient te worden.
Volgens het vorige bericht waren de drugs in een rugzak gevonden, dit bericht maakt er een kastje van. Ze waren in beslag genomen bij een inval twee weken geleden in een condominium. Het kastje was van een van de agenten. De drugs zouden later verkocht worden. Van de zes agenten moet één nog gevonden worden.
Behalve van drugshandel worden ze beschuldigd van het aannemen van steekpenningen en een ambtsmisdrijf. Sanit zegt niet te geloven dat het de eerste keer was, zoals ze hebben beweerd.

Onderzoek naar Rolls-Royce corruptie stagneert
27 februari – In het onderzoek naar de betaling van steekpenningen door Rolls-Royce aan ‘agents of the Thai state and employees of Thai Airways International’ zijn nog geen vorderingen geboekt, geeft de National Anti-Corruption Commission (NACC) toe. Ze speelt de zwartepiet naar het Britse Serious Fraud Office (SFO), dat nog niet heeft gereageerd op het verzoek om nadere gegevens.
Volgens NACC secretaris-generaal Sansern zijn de Britten bezorgd over de vertrouwelijkheid van de informatie, die essentieel is wanneer de zaak in Engeland voor de rechter komt. Het SFO heeft dat de NACC vorige week in een email geschreven. Bekend is ook dat de Britten moeite hebben met de doodstraf, die ambtenaren bij grootscheepse corruptie riskeren. Ook het Amerikaanse Department of Justice heeft nog niet gereageerd op een verzoek om documenten in een andere corruptiezaak: de betaling van steekpenningen door General Cable Corp aan drie staatsbedrijven bij de levering van kabels en leidingen.
Vandaag wordt de eerste vergadering gehouden van een nieuwe anti-corruptie commissie die zich gaat bezighouden met grote corruptiezaken. [In Thailand lijkt het motto te zijn: Heeft u een probleem, dan vormen we een commissie.] Het nieuwe panel krijgt 20 zaken van transnationale corruptie op zijn bordje.
In de RR-zaak gaat het om steekpenningen die zijn betaald tussen 1991 en 2005 bij de aankoop van vliegtuigmotoren door Thai Airways International. RR heeft de betalingen ad 1,28 miljard baht toegegeven.
Ook staatsoliebedrijf PTT Plc is betrokken bij de corruptie. President Tevin liet eerder weten dat bij het intern onderzoek ook geen vorderingen zijn gemaakt.

Geen doodstraffen in RR-corruptiezaak
28 februari – De aanklagers zijn bereid om in de Rolls-Royce corruptiezaak niet de doodstraf te eisen. Ze hopen het onderzoek dat momenteel stagneert, daarmee een handje te helpen. Maar of deze toezegging indruk maak op het Britse Serious Fraud Office (SFO) valt nog te bezien, want het SFO is ook bang dat informatie uitlekt wat de rechtsgang in Engeland tegen RR zou benadelen.
Gisteren vergaderde een nieuw panel dat gevormd is om grensoverschrijdende corruptiezaken aan te pakken. Het panel krijgt 20 zaken van transnationale corruptie op zijn bordje, waarvan de bekendste de RR-zaak zijn (steekpenningen betaald aan Thai Airways International en anderen bij de aanschaf van vliegtuigmotoren) en de General Cable Corp-zaak (steekpenningen betaald bij de aanschaf van kabels en leidingen aan drie staatsbedrijven).
Het panel heeft besloten dat de Rekenkamer verantwoordelijk is voor de aanvraag van documenten en informatie van het SFO. De NACC, die zich ook over de zaak buigt, gaat ‘onofficieel’ informatie coördineren, maar wat daarmee bedoeld wordt, wordt verder niet toegelicht in het bericht. De Rekenkamer zal de Britten de verzekering geven dat de doodstraf niet geëist zal worden tegen degenen die bij de RR-corruptie betrokken waren.
‘De zaak is opgelost. Er zijn geen problemen meer als het gaat om het zoeken naar informatie’, zegt panelvoorzitter, tevens NACC-voorzitter Watcharapol. Het feit dat Thailand geen gekozen regering heeft, speelt volgens hem geen rol bij de schroom van het SFO om informatie verstrekken.
Volgens Watcharapol weet de NACC welke personen van RR steekpenningen hebben ontvangen in 1991-1992 en 1992-1997, maar ze wil eerst zekerheid alvorens iemand in staat van beschuldiging te stellen. Naar de derde periode, waarin steekpenningen zijn betaald (2004-2005) wordt nog onderzoek gedaan. De NACC houdt zich, aldus Watcharapol, met twaalf transnationale corruptiezaken bezig.

Woensdag 1 maart
– Waar of niet waar, maar in ieder geval een trage reactie op de beschuldiging dat hoofdcommissaris Sanit van de gemeentepolitie Bangkok maandelijks 50.000 baht ontvangt als adviseur van bierbrouwer Thai Beverage Plc  [In december vorig jaar zijn daarover meerdere berichten verschenen].
Secretaris-generaal Raksagecha van het kantoor van de Ombudsman, dat onderzoek heeft gedaan, zegt dat volgens Sanit door zijn staf een fout is gemaakt bij de opgave van zijn vermogen en schulden. Hij heeft nooit als adviseur voor ThaiBev gewerkt. Dat wordt bevestigd door de bierbrouwer. Sanit zegt dat hij niet eerder kon reageren wegens drukke werkzaamheden. De Association for the Protection of the Constitution trok destijds aan de bel bij de Ombudsman.

Zondag 5 maart
– Veertien hoge ambtenaren van het ministerie van Werkgelegenheid zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 100 tot 245 jaar wegens prijsopdrijving tussen 2000 en 2002 bij renovatieprojecten. De nieuwe Criminal Court for Corruption and Misconduct Casese laat met deze veroordeling zien dat er met haar niet valt te spotten. De straffen komen er overigens op neer dat ze maximaal 50 jaar gevangen zitten.
De zaak is in 2015 aangebracht door de NACC, die veertig ambtenaren verdacht van corruptie bij renovatie van gebouwen, landschappen en de aankoop van bomen. Alle contracten tezamen hadden een waarde van 311 miljoen baht. Contracten werden verleend aan bedrijven die daarvoor niet behoorlijk waren gekwalificeerd, waarbij het ontbrak aan transparantie. Ook werden documenten vervalst. De veertien verdachten zitten sinds midden vorige maand gevangen; hun verzoeken om vrijlating op borgtocht zijn geweigerd.

Donderdag 9 maart
– Het National Anti-Corruption Network [ken ik niet] vraagt premier Prayut om een onderzoek naar vermeende prijsopdrijving bij de aanschaf van bewakingscamera’s voor scholen in het Zuiden. Hiervoor was een bedrag van 577 miljoen baht uitgetrokken, maar daarvan is slechts 405 miljoen baht gebruikt voor 6.624 camera’s in 1.104 scholen.
Het project, dat bekend staat als Safe School Zone, ging in 2014 van start. Vanwege onregelmatigheden is een deel van het budget naar andere projecten gesluisd en het budget werd teruggebracht naar 405 miljoen baht. Het Network vraagt om een onderzoek naar Obec en vier bedrijven die de camera’s hebben geïnstalleerd. Volgens secretaris-generaal Mongkolkit hebben ze nagelaten die te verbinden met de mobieltjes van veiligheidspersoneel.

Maandag 13 maart
– Ik dacht dat het adviseurschap van hoofdcommissaris Sanit van de gemeentepolitie Bangkok al opgehelderd was met zijn verklaring nooit Thai Beverage Plc te hebben geadviseerd, maar de zaak is nog niet afgerond. De Ombudsman oordeelt morgen op basis van een onderzoek van de NACC of Sanit, tevens lid van het parlement, het reglement van orde van het parlement heeft overtreden.
De zaak is vorig jaar aan het rollen gebracht door de Association for the Protection of the Constitution. De NACC heeft op basis van Sanit’s eigen verklaring van zijn inkomen en schulden (verplicht toen hij parlementslid werd) vastgesteld dat Sanit sinds 2015 50.000 baht per maand vangt voor zijn adviseurschap. Omdat hij zowel parlementslid als politiecommissaris is, is er sprake van een belangenconflict.
Thai Beverage heeft de Ombudsman geschreven nooit van Sanit’s diensten gebruik te hebben gemaakt. Sanit zegt dat door medewerkers een fout is gemaakt bij het opstellen van de eigen verklaring.
– De NACC belegt deze week een bijeenkomst over de vorderingen die worden gemaakt bij het Rolls Royce corruptieonderzoek. Voor zover nu bekend hebben 26 voormalige ministers en leidinggevenden van Thai Airways International geprofiteerd van steekpenningen. Gesproken wordt over welk bewijs nog meer nodig is alvorens de betrokkenen voor verhoor op te roepen. De NACC houdt zich bezig met de corruptie in 2004 en 2005, de zogeheten derde fase, toen de regering Thaksin aan de macht was. Volgens het Britse Serious Fraud Office, dat de corruptie heeft ontdekt, heeft RR tussen 1991 en 2005 in drie fases steekpenningen betaald, in totaal 1,28 miljard baht, waarvan 254 miljoen baht in de derde fase. De ontvangers worden omschreven als ‘agents of the state of Thailand and employees of THAI Airways’. De verjaringstermijn voor de eerste twee fases is al verstreken.

NACC: Politici betrokken bij steekpenningen PTT
14 maart – We zouden het bijna vergeten omdat de meeste nieuwsberichten over het omkoopschandaal bij Rolls-Royce en Thai Airways International (THAI) gaan, maar ook staatsoliebedrijf PTT Plc heeft steekpenningen van RR ontvangen, aldus het Amerikaanse State Department en het Britse Serious Fraud Office. De National Anti-Corruption Commission (NACC) heeft vastgesteld dat daarbij waarschijnlijk politici betrokken waren.
NACC secretaris-generaal Sansern zegt dat onderzoek wordt gedaan naar de betaling van 388 miljoen baht door RR in ruil voor contracten voor apparatuur, aftermarket producten en service. Eind deze maand wordt beslist of daarvoor een speciale commissie wordt gevormd.
In de RR/THAI-zaak worden 26 voormalige bewindslieden en leidinggevenden van THAI verdacht. Het panel dat de zaak onderzoekt bespreekt deze week de omvang van het onderzoek en beslist of getuigen worden opgeroepen. Wanneer het bewijs hard genoeg is, worden verdachten gehoord en vervolgd. Door RR zijn tussen 1991 en 2005 driemaal steekpenningen betaald; de NACC houdt zich alleen bezig met de betalingen in 2004 en 2005, omdat de verjaringstermijn van de andere twee is verlopen.

Donderdag 16 maart
– De public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) verwacht haar onderzoek in 987 zaken die te maken hebben met het hypotheeksysteem voor rijst, dat tijdens de regeringsperiode van Yingluck van kracht was, in juni af te ronden. Het onderzoek is thans voor 40 procent gevorderd.
Verder noemt het bericht een onderzoek tegen 353 personen, maar ik weet niet zeker of dat ook betrekking heeft op het hypotheeksysteem, mogelijk heeft het betrekking op corruptie. 127 ambtenaren zijn al ontslagen, tegen 66 loopt een disciplinair onderzoek door de organisatie waaraan ze verbonden zijn. Het wachten is nog op het resultaat van onderzoeken naar 123 personen. De andere 37 zijn nog in onderzoek bij de NACC.
De PACC zegt 853 klachten te hebben ontvangen over plichtsverzuim van hoofdzakelijk personeel van de Marketing Organisation for Farmers en de Public Warehouse Organisation, de twee organisaties die de rijst van de boeren in ontvangst namen, alsmede van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives.

Vermogen ex-gouverneur TAT in beslag genomen
25 maart – Een heel oude zaak komt eindelijk tot een [voorlopige?] afronding en het gaat natuurlijk weer om het betalen van steekpenningen, ditmaal aan de toenmalige gouverneur Juthamas Siriwan van de Tourism Authority of Thailand (TAT). Op de foto kan ze nog lachen maar dat zal haar inmiddels wel zijn vergaan, want de NACC heeft besloten beslag te leggen op haar vermogen. Zoals dat hier heet, omdat ze ‘ongebruikelijk rijk’ is.
Die rijkdom heeft ze tussen 2003 en 2006 vergaard door een Amerikaans echtpaar de organisatie van het jaarlijks Bangkok International Fimfestival te gunnen, waardoor US$ 1,8 miljoen (63,3 miljoen baht) in haar eigen zakken verdween. De zaak kwam als eerste in de VS aan het rollen. Het echtpaar is in 2009 veroordeeld en genoot zes maanden van een verblijf achter de tralies.
Juthamas is pas in augustus 2015 door het kantoor van de PG in staat van beschuldiging gesteld. De Criminal Court vonnist woensdag en daarna zal wel weer een beroepsprocedure volgen. De ongebruikelijke rijkdom is vastgesteld door een panel van de NACC. Behalve inbeslagname van haar vermogen, wordt ook het vermogen van haar dochter geconfisqueerd, naar wie ze geld heeft overgemaakt.
De NACC heeft de Amerikaanse autoriteiten gevraagd het vermogen te bevriezen en over te maken aan Thailand. Helaas geeft het bericht geen nadere toelichting. Ik meen dat Juthamas voortvluchtig is. De foto is genomen tijdens de gala opening van het festival in 2006. (Bron: website Bangkok Post, 24 maart)

Woensdag 29 maart
– Het Office of Anti-Corruption (deel van de Public Sector Anti-Corruption Commission) gaat onderzoek doen naar de installatie van CCTV camera’s in 2014 en 2015 op 1.092 scholen in Yala, Pattani, Narathiwat en Songkhla. Een eerste onderzoek bracht onregelmatigheden aan het licht.
Voor de aanschaf werd een speciale [?] aanbestedingsprocedure gevolgd. Twaalf bedrijven schreven op het project in, maar slechts vier werden geselecteerd. De prijzen die ze rekenden, waren hoger vergeleken met elders verkochte apparatuur. De kwaliteit hield ook niet over.

Corruptie – Het feest is over voor Juthamas
30 maart – Juthamas Siriwan (70) is door de Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases veroordeeld tot een gevangenisstraf van 50 jaar en 62 miljoen baht van haar vermogen is in beslag genomen.
De voormalige gouverneur van de Tourism Authority of Thailand (TAT) is veroordeeld, omdat ze tussen 2002 en 2007 steekpenningen heeft geëist en ontvangen van een Amerikaans echtpaar in ruil voor de organisatie van het jaarlijks Bangkok International Film Festival.
De dochter, die 44 jaar haar zonden mag overdenken achter de tralies, hielp haar moeder door bij enkele buitenlandse banken een bankrekening te openen, waarop de Amerikanen het geld stortten. Hun verzoek om vrijlating op borgtocht is door de rechtbank voorgelegd aan het Hof van Beroep. (Bron: website Bangkok Post, 29 maart) (Zie verder het bericht van 25 maart: Vermogen ex-gouverneur TAT in beslag genomen en de pagina Corruptie 2)

Update krant: Greens hadden geen ervaring met filmfestivals
30 maart – De veroordeling van Juthamas en dochter Jittisopha is vandaag opening krant en beslaat de halve voorpagina, inclusief een vierkoloms foto van de twee boefjes. Veel nieuwe feiten kom ik er niet in tegen. Nieuw voor mij is dat het Amerikaanse echtpaar geen ervaring had met de organisatie van filmfestivals of werkzaamheden die daarmee vergelijkbaar zijn.
Andere organisatoren deden niet mee aan de strijd om het contract, alleen drie bedrijven die eigendom waren van Juthamas. De rechtbank beoordeelde dit als een ambtsmisdrijf. Het Amerikaanse echtpaar Gerald en Patricia Green stortten de steekpenningen ad US$ 1,82 miljoen in 59 overschrijvingen op de bankrekeningen van Jittisopha en een vriend(in).
Juthama’s verweer dat ze geen bemoeienis met de contracten voor de filmfestivals had, werd door de rechtbank van tafel geveegd. De rechtbank hechtte ook geen geloof aan het verweer van Jittisopha dat het geld afkomstig was van handel met het bedrijf van Green. Dus zit er niets anders op dan dokken; de steekpenningen plus rente.
Ooggetuigen van de rechtbankzitting, die drie uur duurde, zeggen dat beiden in het zwart waren gekleed en herhaaldelijk zuchtten. Na de zitting verzocht de advocaat om vrijlating op een borgtochtsom van 1 miljoen baht, maar vanwege de ernst van de misdrijven en de lange gevangenisstraf schoof de rechtbank het besluit daarover door naar het Hof van Beroep. Beide dames worden volgens de rechtbank beschouwd als een vluchtrisico.
De Greens hebben hun straf er al op zitten. Zij zijn in de VS veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar en 6 maanden  wegens overtreding van de Foreign Corrupt Practices Act.

Zaterdag 1 april
– Follow-up op het bericht van 30 maart: Corruptie – Het feest is over voor Juthamas. De ex-gouverneur van de Tourism Authority of Thailand en haar dochter zijn niet vrijgelaten op borgtocht. Het Hof van Beroep dat daarover door de rechtbank was gevraagd te oordelen, acht hen een vluchtrisico. Moeder en dochter zijn woensdag veroordeeld tot respectievelijk 66 en 44 jaar gevangenisstraf wegens omkoping. Volgens een vorig bericht zou het Amerikaanse echtpaar Green 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf hebben gekregen. Dit bericht maakt er 6 maanden cel en 6 maanden huisarrest van.

Maandag 3 april
– De juridische strijd tussen het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) en de importeur van de NGV-bussen (aardgas) gaat maar door, maar moet ik elke scheet melden? Nou, deze keer dan.
De BMTA gaat in beroep tegen het vonnis van Central Administrative Court, waarbij de BMTA is bevolen de bussen te accepteren.
De BMTA heeft het contract (na lang wikken en wegen) geannuleerd omdat de bussen niet volgens contract in december zijn geleverd. De importeur is daarom naar de rechter gestapt.
Op de kade van Laem Chabang staan nog honderd bussen, waarop door de douane beslag is gelegd wegens ontduiking van de importheffing. De overige 389 bussen zijn al in Bangkok, maar zijn nog niet in gebruik genomen.

Woensdag 12 april
– Een goktent, gevestigd in een loods in Lam Luk Ka (Pathum Thani), is na een week al gesloten. Bij een inval maandagavond arresteerde het leger 38 gokkers bij een kansspel en nam 830.000 baht in beslag plus boekjes waarin de betaalde steekpenningen aan agenten, onderzoekseenheden en legerdiensten stonden vermeld. De betalingen varieerden van 5.000 tot 25.000 baht.
Adjunct-commissaris van de landelijke politie Detnarong heeft een onderzoek aangekondigd. Tegen agenten die geld hebben aangenomen, wordt disciplinair en strafrechtelijk opgetreden. Ook wordt nagegaan of de lokale politie de goktent heeft gedoogd.

Woensdag 19 april
– Voormalig parlementslid Pracha Phothipipit alias kamnan [tambonhoofd] Sia (74) is door het hooggerechtshof bij verstek veroordeeld tot twee jaar en acht maanden gevangenisstraf. Hij verwierf tussen 1990 en 2004 in Kanchanaburi en Ratchaburi land dat eigendom was van het Treasury Department wat hem schuldig maakt aan encroachment. De gronddeal werd mondeling beklonken.
De zaak is in 2012 door het OM aanhangig gemaakt. Sinds 25 januari loopt tegen Sia een arrestatiebevel. Sia wordt ook nog gezocht in verband met fraude bij bouwprojecten tussen 1999 en 2001 in Kanchanaburi.

Maandag 24 april
– De NACC gaat nog eens beslag leggen op 100 miljoen baht aan vermogen van Tarit Pengdith, voormalig DSI-hoofd. Eerder werden bezittingen ad 90 miljoen in beslag genomen. Het bericht is een beetje verwarrend want het noemt ook 346,65 miljoen baht als ill-gotten. Het verschil van 256 miljoen zou hij hebben weggesluisd naar anderen waaronder zijn vrouw, kinderen en een politieman.
Het onderzoek naar Tarit’s ‘ongebruikelijke rijkdom’ is begonnen nadat hij na de coup was overgeplaatst naar een adviesbaantje op het Prime Minister’s Office. Tarit is een slimme vogel: hij overleefde als enige topambtenaar de machtswisseling van Democraten naar Pheu Thai, maar bij de junta heeft hij minder goodwill.
De NACC beschuldigde hem er overigens pas begin vorig jaar van dat hij ongebruikelijk rijk was. Dat fortuin bestaat deels uit grondeigendom in enkele provincies en voertuigen. Tarit heeft geprobeerd de NACC juridisch aan te pakken maar die procedures zijn allemaal mislukt.

Oud DSI-hoofd Tarit (ongebruikelijk rijk) ontslagen
25 april – Voormalig DSI-hoofd Tarit Pengdith is ontslagen uit de ambtelijke dienst, omdat de NACC hem verdenkt van ‘ongebruikelijke rijkdom’. Hij bezit een vermogen van 346,6 miljoen baht en dat kan hij in zijn toenmalige functie nooit eerlijk hebben verkregen.
Tarit was al in mei 2014, direct na de militaire coup, overgeplaatst naar het Prime Minister’s Office en in juni benoemd tot adviseur. Tarit’s ontslag is op 3 april ingegaan. Als de ontslaggrond breach of discipline is, is beroep mogelijk, maar als hij is ontslagen op advies van de NACC kan dat niet, aldus vice-premier Wissanu.
Zondag maakte de NACC bekend 100 miljoen baht van zijn vermogen in beslag te willen nemen. Eerder legde de NACC al beslag op 90 miljoen. Naar verluidt zou hij een groot deel van zijn vermogen al hebben ondergebracht bij familie en anderen, maar ook bij hen is het niet in veilige handen. (Bron: website Bangkok Post, 24 april)
Update krant: Je zou bijna denken dat er twee ministers zijn met de naam Wissanu, want in de krant zegt Wissanu dat Tarit niet in beroep kan gaan omdat hij ontslagen is op grond van het advies van de NACC.
De NACC heeft vastgesteld dat het vermogen van Tarit toen hij nog DSI-chef was, is toegenomen en dat zijn verplichtingen zijn afgenomen, waardoor hij onverklaarbaar rijker is geworden en nu een vermogen heeft van 346,6 miljoen baht.
Een bron bij de NACC zegt dat Tarit een deel van zijn vermogen heeft weggesluisd naar zijn vrouw, kinderen, een politieofficier en stromannen. Het vermogen bestaat uit kasgeld, aandelen en percelen grond. Tarit stond vijf jaar aan het hoofd van de DSI, zowel onder de regering Abhisit als Yingluck. 48 uur na de coup werd hij overgeplaatst en sindsdien is het alleen maar bergafwaarts met hem gegaan.

Maandag 8 mei
– De Public Sector Anti-Corruption Commissieon heeft bij dertig projecten in de provincie Phetchabun onregelmatigheden geconstateerd. De projecten zijn gefinancierd uit het 5-miljoen fonds voor tambons. Nu ze onder de loep worden genomen, komen meer klachten binnen. Zeker 69 van de 222 projecten in dertien tambons ter waarde van 62 miljoen baht zouden geen zuivere koffie zijn.
Het bericht noemt twee voorbeelden: een opnieuw geasfalteerde weg, die op sommige plaatsen al versleten is, en een weg die niet volgens contract is aangelegd.

Vier NOB-functionarissen verdacht van corruptie
9 juni – De Counter Crime Division (CCD) van de politie heeft gisteren een inval gedaan in tien tempels om bewijs te verzamelen voor corruptie, waarvan vier functionarissen van het National Office of Buddhism worden verdacht. De operatie vond plaats nadat de Rekenkamer (OAG) aanwijzingen had gevonden van verdachte geldtransacties.
In het huis van een van de verdachten in Nakhon Pathom (foto) vond de politie verschillende bankboekjes die bij de transacties gebruikt kunnen zijn. Arrestaties zijn niet verricht. De namen van de verdachten worden doorgegeven aan de NACC, die nu onderzoek gaat doen. Als die bewijs van corruptie vindt, zal ze de politie vragen het viertal te arresteren.
De OAG heeft bij een onderzoek naar geldsporen tussen het NOB en 33 tempels in de jaren 2012 tot 2016 bij 12 onregelmatigheden geconstateerd. De OAG schat dat de verdachte transacties totaal 6,5 miljoen baht bedragen. Bangkok Post heeft de hand weten te leggen op een lijst met de namen van de tempels, waaronder Wat Ratchaburana in Bangkok en de beroemde Wat Phanan Choeng in Ayutthaya.
Volgens CCD commandant Kamol Rienracha hebben NOB-functionarissen waarschijnlijk steekpenningen ontvangen bij het toekennen van regeringsgelden voor renovatie en nieuwe projecten van tempels. Kamol sluit niet uit dat abts en monniken daarbij betrokken waren. Het NOB heeft niet gereageerd op de zaak. (Bron: website Bangkok Post, 8 juni)
Update krant: De krant formuleert het iets anders: Twaalf tempels worden verdacht geld te hebben verduisterd uit onderhoudsfondsen van in totaal 60 miljoen baht, die zijn verleend door het NOB. Behalve de vier functionarissen van het NOB waren daar ook vier burgers bij betrokken.
De Rekenkamer tipte de CCD al in 2015 over corruptie in een tempel in Phetchabun. Maar het lukte de CCD niet verdachten aan te houden omdat ze zich niet in de tempel vertoonden.Later breidde de CCD haar onderzoek uit, resulterend in de inval van woensdag.
Bij de huiszoeking in Nakhon Pathom in het huis dat de functionaris 5 jaar jaar geleden kocht, is de CCD gestuit op regelmatige bankoverschrijvingen van 200.000 tot 700.000 baht. Ook kreeg het huis van een andere hooggeplaatste NOB-functionaris bezoek, maar die was niet thuis.
NOB-directeur Pongporn zegt dat tegen de betrokken functionarissen disciplinaire actie wordt ondernomen. Hij pleit voor standaardisering van de boekhoudsystemen van tempels om de kans op corruptie zo klein mogelijk te maken.

Corruptie bij onderhoudsfonds van 12 tempels
12 juni – Twaalf tempels worden verdacht betrokken te zijn bij de verduistering van 60 miljoen baht, door het National Office of Buddhism uitbetaald voor onderhoud en renovatie. Het geld werd achterover gedrukt door vier functionarissen van het NOB met hulp van vier leken c.q. netwerken.
De Counter-Corruption Division (CDC) van de politie, die dit ontdekt heeft, draagt de zaak deze week over aan de NACC. Wanneer die de zaak ernstig genoeg vindt, wordt het OM of de CDC ingeschakeld om de NOB-functionarissen aan te klagen. Een van hen is een voormalige directeur-generaal van de NOB.
Woensdag deed de CDC invallen in drie huizen in Sakon Nakhon, Nakhon Pathom en Samut Prakan. De huizen zijn eigendom van personen in de netwerken die betrokken zijn bij de verduistering. De CDC vermoedt dat vier netwerken verwikkeld zijn in het corruptieschandaal. Ze opereren in het Noorden, Central Plains, Zuiden en Noordoosten. De tempels werden gedwongen aan hen geld af te staan, maar de politie weet niet hoe hen dat is gelukt.
Tegen betrokken monniken neemt de CDC geen juridische actie. Ze worden beschouwd als slachtoffer van de fraude en behandeld als getuigen. De vier NOB-functionarissen hebben zich al gemeld bij de CDC, de vier burgers hebben zich nog niet vertoond.

Meer onderzoek naar tempelcorruptie
13 juni – Het National Office of Buddhism (NOB), waarvan vier functionarissen worden verdacht van corruptie, gaat een speciale commissie aan het werk zetten om de onderste steen boven te krijgen bij de besteding van gelden die het NOB aan tempels verstrekt. NOB-directeur Pongporn heeft dit bekend gemaakt na overleg met minister Ormsin (PM’s Office) over de verduistering door de vier NOB-ers. ‘De minister maakt zich zorgen en heeft het NOB opdracht gegeven een commissie te vormen.’
Het NOB verstrekt jaarlijks 4 miljard baht aan tempels. Dat geld is bestemd voor onderhoud,  renovatie, godsdienstonderwijs aan monniken en promotionele activiteiten ter bevordering van het boeddhisme. Circa 1 miljard baht gaat naar een persoonlijke toelage voor monniken.
De zorgen betreffen voornamelijk onderhoud, onderwijs en promotie, het NOB maakt zich geen zorgen over de toelagen die hoofdmonniken krijgen. Monniken en NOB-ers die zich schuldig hebben gemaakt aan verduistering, gaan vervolgd worden. Monniken krijgen ook te maken met ecclesiastical (kerkelijke) monniken [?] en NOB-ers met disciplinaire actie.
Volgens Pongporn beschikken de meeste tempels niet over een behoorlijke boekhouding. De meeste systemen zijn een rommeltje en vatbaar voor corruptie. Veel tempels voldoen ook niet aan een ministeriële regeling die de aanstelling van een caretaker [boekhouder?] verplicht stelt. Sommige caretakers blijven in gebreke omdat andere invloedrijke figuren tempelzaken manipuleren. Ormsin en Pongporn overwegen wettelijke maatregelen te nemen om die systemen transparanter en effectiever te maken. Het NOB en de Sangha Supreme Council wordt gevraagd richtlijnen op te stellen.
Verder wordt in het bericht de voorgeschiedenis nagekauwd. Zie hiervoor het bericht van 12 juni: Corruptie bij onderhoudsfonds van 12 tempels. Deze tempels staan in Lampang, Phetchaburi, Amnat Charoen, Lamphun en Ayutthaya. Ze kwamen in een beeld bij een onderzoek door de Counter-Corruption Division van de politie. De CCD gaat nog eens honderd tempels onderzoeken. Geschat wordt dat het schandaal de overheid 600 miljoen baht heeft gekost.

Dinsdag 2 juni
– RTP hoofdcommissaris Chakthip heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar het kopen van posities in het politiekorps. Voormalig parlementslid Witthaya (Democraten) heeft die beschuldiging geuit. Hij heeft ook gezegd dat enkele agenten niet gepromoveerd zijn, alhoewel ze wel betaald hadden. In 2016 zou volgens hem meer dan 50 miljoen zijn betaald
Chaktip is degene die beslist over benoemingen. Hij is bereid daarvoor alle verantwoordelijkheid te nemen, aldus politiewoordvoerder Kritsana.
Vice-premier Prawit zei gisteren er vertrouwen in te hebben dat de beschuldigingen ongegrond zijn. ‘Ik heb vertrouwen in mijn ondergeschikten. Alle is above-board. Ik heb geen idee hoe iemand een positie kan hebben gekocht. Dan moet misleiding een factor zijn geweest. De correcte procedure is dat benoemingen aan de commissaris worden voorgelegd.’

Meer onderzoek naar tempelcorruptie
13 juni – Het National Office of Buddhism (NOB), waarvan vier functionarissen worden verdacht van corruptie, gaat een speciale commissie aan het werk zetten om de onderste steen boven te krijgen bij de besteding van gelden die het NOB aan tempels verstrekt. NOB-directeur Pongporn heeft dit bekend gemaakt na overleg met minister Ormsin (PM’s Office) over de verduistering door de vier NOB-ers. ‘De minister maakt zich zorgen en heeft het NOB opdracht gegeven een commissie te vormen.’
Het NOB verstrekt jaarlijks 4 miljard baht aan tempels. Dat geld is bestemd voor onderhoud,  renovatie, godsdienstonderwijs aan monniken en promotionele activiteiten ter bevordering van het boeddhisme. Circa 1 miljard baht gaat naar een persoonlijke toelage voor monniken.
De zorgen betreffen voornamelijk onderhoud, onderwijs en promotie, het NOB maakt zich geen zorgen over de toelagen die hoofdmonniken krijgen. Monniken en NOB-ers die zich schuldig hebben gemaakt aan verduistering, gaan vervolgd worden. Monniken krijgen ook te maken met ecclesiastical (kerkelijke) monniken [?] en NOB-ers met disciplinaire actie.
Volgens Pongporn beschikken de meeste tempels niet over een behoorlijke boekhouding. De meeste systemen zijn een rommeltje en vatbaar voor corruptie. Veel tempels voldoen ook niet aan een ministeriële regeling die de aanstelling van een caretaker [boekhouder?] verplicht stelt. Sommige caretakers blijven in gebreke omdat andere invloedrijke figuren tempelzaken manipuleren. Ormsin en Pongporn overwegen wettelijke maatregelen te nemen om die systemen transparanter en effectiever te maken. Het NOB en de Sangha Supreme Council wordt gevraagd richtlijnen op te stellen.
Verder wordt in het bericht de voorgeschiedenis nagekauwd. Zie hiervoor het bericht van 12 juni: Corruptie bij onderhoudsfonds van 12 tempels. Deze tempels staan in Lampang, Phetchaburi, Amnat Charoen, Lamphun en Ayutthaya. Ze kwamen in beeld bij een onderzoek door de Counter-Corruption Division van de politie. De CCD gaat nog eens honderd tempels onderzoeken. Geschat wordt dat het schandaal de overheid 600 miljoen baht heeft gekost.

Politiechef verdacht van gesjoemel bij promoties
14 juni – Follow-up op het bericht in Kort nieuws van gisteren over het onderzoek naar het kopen van posities in het politiekorps. Het eerste slachtoffer is gevallen: het hoofd van de Provincial Police Region 8. Hij is overgeplaatst naar een inactieve post om een onderzoek mogelijk te maken naar zijn rol.
RTP hoofdcommissaris Chakthip neemt het gesjoemel bij promoties niet licht op, aldus politiewoordvoerder Kritsana. De beschuldiging is geuit door parlementslid Witthaya (Democraten). Hij heeft ook gezegd dat enkele agenten niet gepromoveerd zijn, alhoewel ze wel betaald hadden.
Vice-premier Prawit weet nu al dat de beschuldiging ongegrond is.[Zou hij helderziend zijn?] Hij zei maandag: ‘Ik heb vertrouwen in mijn ondergeschikten. Alles is above-board.  Witthaya herhaalde gisteren zijn beschuldiging.
Volgens mij is het een publiek geheim dat functies in het korps te koop zijn en daarvoor worden forse bedragen betaald. (Bron: website Bangkok Post 13 juni)
Update krant: Premier Prayut doet ook een duit in het zakje. Hij zegt harde actie te zullen ondernemen tegen agenten die bij het kopen van posities betrokken zijn. Prayut bedankt Witthaya dat hij aandacht heeft gevraagd voor de zaak. Hij zegt ook zelf veel klachten over dit soort corruptie te hebben ontvangen. ‘Deze keer moeten degenen die verantwoordelijk zijn, gevangen worden.’
Vice-premier Prawit, toezichthouder op de politie, zegt dat er redelijke gronden zijn voor het onderzoek en de overplaatsing van de politiechef. ‘We zullen afrekenen met iedereen die erbij betrokken is.’ Prawit noemt de claim van Witthaya dat het kopen van posities in het politiekorps van Bangkok de spuigaten uitloopt, ongegrond. Commissaris Sanit van de gemeentepolitie weerspreekt Witthaya’s bewering dat het in Bangkok tweemaal zo vaak voorkomt als in de Provincial Police Region 8.

Woensdag 14 juni
– De eerste ontkenning in de zaak van de tempelcorruptie is binnen en hoeveel zullen er nog volgen? De abt van Wat Rat Burana in Chumphon, een van de twaalf genoemde tempels, zegt dat de besteding van het onderhouds- en bouwfonds, gevoed door bijdragen van het National Office of Buddhism, de toets der kritiek kan doorstaan.
Zodra de tempel het geld ontving, heeft ze de aannemer betaald. Het resterende geld is besteed aan onderhoud, de tempel heeft daar allemaal facturen van. De abt zegt niet te weten of de aannemer, die verschillende bankrekeningen gebruikte, later anderen betaalde.

Klokkenluider Witthaya aangeklaagd voor smaad
15 juni – Hoeveel Pinokkio’s zou Thailand tellen? RTP-hoofdcommissaris Chapthip lijkt me er een van. want hij dreigt voormalig parlementslid Witthaya (Democraten) aan te klagen voor smaad alsof het onthullen van iets wat iedereen weet, smadelijk is. Witthaya is de gebeten hond, omdat hij het kopen van posities in het politiekorps aan de kaak heeft gesteld, met name in Bangkok.
Het onderzoek naar het gesjoemel heeft tot nu toe één vermeende verdachte opgeleverd: het hoofd van de Provincial Police Region 8 (Zuid-Thailand). Hij is overgeplaatst naar een inactieve post. Nader onderzoek naar zijn rol zal moeten uitwijzen of hij schuldig is, maar gezien de praktijk in Thailand verwacht ik niet dat hij strafrechtelijk vervolgd gaat worden. Misschien blijft het bij een berisping.
Natuurlijk zijn er weer geruchten, zoals altijd in Thailand. De man zou uit wraak zijn overgeplaatst vanwege zijn nauwe banden met lastpak Suthep Thaugsuban, leider van de voormalige protestbeweging tegen de regering Yingluck. Chakthip ontkent het gerucht; de overplaatsing heeft tot doel het onderzoek te vergemakkelijken.
Naar aanleiding van een ander gerucht over beïnvloeding van de transfer zegt Chakthip dat hij als enige verantwoordelijk is voor de overplaatsing. ‘De bewering dat iemand anders groter dan ik erbij betrokken was, is niet waar. Ik ben de hoogste in de bevelstructuur van het korps.’ Volgens een bron doelt hij met die ‘iemand anders’ op vice-premier Prawit, die verantwoordelijk is voor politiezaken.
De overgeplaatste politieman hield gisteren een korte persconferentie, maar hij weigerde vragen van verslaggevers te beantwoorden. Wel zei hij blij te zijn met het onderzoek.

Donderdag 15 juni
– Minister Ormsin (PM’s Office) weet niet of een nieuwe wet nodig is om de corruptie bij de besteding van tempelgelden te bestrijden, zoals voorgesteld door het National Office of Buddhism (NOB). Op verbetering van de boekhoudsystemen is aangedrongen naar aanleiding van de beschuldiging tegen vier functionarissen van het NOB. Ze zouden 60 miljoen baht hebben achterover gedrukt uit het tempelonderhoudsfonds.

Corruptie bij sociale woningbouw Ua-arthorn; Watana ontkent
16 juni – Politiek gemotiveerd: zo noemt voormalig parlementslid Watana Muangsook (Pheu Thai), een scherpe criticus van de junta, het besluit van de NACC om hem in staat van beschuldiging te laten stellen voor corruptie bij het sociale woningbouwproject Ua-arthorn. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben geïncasseerd bij het project van 8,9 miljard baht, dat een initiatief was van de regering Thaksin.
Watana zei donderdag op een persconferentie in het hoofdkantoor van Pheu Thai dat hij pas van het NACC-besluit hoorde toen de media meldden dat de NACC de zaak naar het kantoor van de procureur-generaal (OAG) had gestuurd. Hij was niet eens opgeroepen door de NACC. Maar de OAG wees het verzoek van de NACC af [om hem in staat van beschuldiging te stellen] vanwege een gebrek aan bewijs. De OAG heeft aangedrongen op de vorming van een gezamenlijke commissie voor verder onderzoek.
Watana beschuldigt de machthebbers ervan dat ze juridische zaken waarmee de NACC zich bezighoudt, misbruiken om opponenten te intimideren. Maar dat zal hem er niet van weerhouden kritiek te uiten, zegt hij.
Watana heeft ook geen vertrouwen in de pogingen van de regering om verzoening en eenheid tot stand te brengen. Hij noemt het toekomstmuziek omdat tegenstanders nog steeds worden gediscrimineerd en geprobeerd wordt hen te vervolgen. (Bron: website Bangkok Post, 15 juni)
Update krant: Watana (ook voormalig minister van Sociale Zaken) zegt dat een ‘person in power’ zich bemoeid heeft met de corruptiezaak, waarmee hij nu in verband wordt gebracht. Een zeker persoon probeert hem te intimideren, zodat hij stopt met het kritiseren van de regering. Deze persoon heeft al bij eerdere onderzoeken hetzelfde gedaan. Maar Wattana laat zich niet de mond snoeren.
De krant signaleert dat Wattana het ineens over premier Prayut had, toen hij over de intimidatie sprak. Hij verwees naar een uitspraak van Prayut die zich heeft afgevraagd of sommige politici bang zijn voor hun zaken die door de NACC worden behandeld.
De Eua Arthorn zaak waar 10 jaar onderzoek naar is gedaan, heeft al die tijd nooit tot actie tegen hem geleid. Het is niet de enige zaak waarin hij sinds de coup van 2006 (waarbij Thaksin het veld moest ruimen) wordt betrokken [geen details]. Deze laatste zaak noemt hij een duidelijke poging om hem in diskrediet te brengen.
‘Ik heb een stomp gekregen. Ik ben naar de militaire rechtbank gebracht. Als de regering haar plicht goed had vervuld, zou ik niets hebben om voor hun voeten te werpen.’ [Mijn vrije vertaling]

Zijn politieposten te koop? Vice-premier overweegt onderzoek
16 juni – De Royal Thai Police gaat misschien een panel vormen om onderzoek te doen naar het kopen van posities in het landelijk politiekorps, zegt vice-premier Prawit. De gemeentepolitie van Bangkok heeft al een commissie opgetuigd om in eigen gelederen onderzoek te doen.
De aankondiging van Prawit heeft te maken met bericht dat Surachet Hakpal, nauw gelieerd aan Prawit, benoemingen zou hebben beïnvloed. Surachet is hoofd van de Patrol and Special Operation Division. Prawit erkent het nauwe contact tussen beiden, maar ‘we hebben nooit over de politie reshuffle gesproken’. RTP hoofdcommissaris Chakthip, die beslist over de overplaatsings- en promotieronde, ontkende woensdag dat anderen zijn beslissingen hebben beïnvloed.
Het kopen van posities in het politiekorps, wat een publiek geheim is, is aangesneden door voormalig parlementslid Witthaya (Democraten). Vooral in Bangkok zou het de spuigaten uitlopen. Chakthip heeft gedreigd hem voor smaad aan te klagen.
Surachet zegt dat in zijn dienst niet voor posities wordt gelobbyd. Police Watch, een groep die voor hervormingen bij de politie campagne voert, zoals decentralisatie, dringt aan op een formeel onderzoek. Naar aanleiding van het smaaddreigement vraagt de groep de minister van Justitie Witthaya voor een gesprek uit te nodigen om meer informatie te verstrekken en bewijs voor zijn beschuldiging te leveren.

Vrijdag 16 juni
– Follow-up op de berichten over het onderhoudsfonds voor tempels, waaruit een greep van 60 miljoen baht is gedaan. De Counter-Corruption Division (CCD) van de politie heeft vier verdachten gedagvaard om vandaag op het matje te komen. Het gaat om twee oud-functionarissen van het National Office of Buddhism (NOB) en twee huidige. Een is een voormalige directeur-generaal die ontslag heeft genomen en in het buitenland verblijft. De twee huidige hebben een hoge functie.
NOB directeur-generaal Pongporn gaat met de parlementscommissie religieuze zaken overleggen over verbetering van de boekhoudsystemen van tempels, want die zijn weinig transparant.

Zaterdag 17 juni
– Het National Office of Buddhism (NOB) heeft tegen nog eens twee personen aangifte gedaan wegens betrokkenheid bij de verduistering van 60 miljoen baht uit het onderhoudsfonds voor tempels. Het totaal aantal verdachten bedraagt nu tien, waarvan vier NOB-functionarissen. De twee nieuwe zijn de abt van een tempel in Denemarken en een burger. De abt kreeg het geld van de abt van een tempel in Lamphun, een van de 12 tempels die bij het schandaal zijn betrokken.

Commentaar: Politiehervorming in armzalige staat
18 juni – De recente berichten over het kopen van posities in het politiekorps onderstrepen de noodzaak van de urgente hervorming van het korps met de ‘mannen in het bruin’. Bangkok Post valt in haar hoofdredactioneel commentaar van zaterdag met de deur in huis en herinnert de junta eraan dat ze bij haar aantreden in 2014 heeft beloofd de bezem door de meest corrupte overheidsdienst te halen. Een panel ging aan het werk. Onlangs stelde het voor om het korps organisatorisch over te hevelen van het PM’s Office naar het ministerie van Justitie. Schrale oogst.
Het is niet de eerste keer dat het kopen van posities aan de orde komt. Elke keer wordt onderzoek gedaan en elke keer gebeurt er niets concreet. Het probleem verdwijnt geruisloos uit de aandacht van het publiek. Dit keer werd het probleem aangesneden door voormalig parlementslid Witthaya (Democraten). Hij heeft premier Prayut zelfs gevraagd om artikel 44 [van de interim-grondwet, dat nog steeds van kracht is] in te zetten om alle overplaatsingen en promoties te schorsen totdat binnen tien maanden de hervorming is afgerond.
De krant schrijft: ‘We moeten erkennen dat de Royal Thai Police is geplaagd door talrijke schandalen die het vertrouwen van de bevolking de afgelopen jaren hebben geërodeerd. Corruptie, wordt gezegd, is in de organisatie de norm geworden.’
BP noemt twee zaken die de reputatie van het korps ernstig hebben aangetast: de onderwijzeres in Sakhon Nakhon die gevangen zat voor een dodelijke aanrijding die ze niet had veroorzaakt en de zaak Vorayudh. Zie respectievelijk de pagina De zaak Jomsap en De zaak Vorayudh e.a.
‘Deze twee beruchte zaken versterken de teleurstelling van de bevolking, waardoor de RTP altijd bovenaan de lijst belandt van overheidsdiensten, waarvan de bevolking vindt dat ze hervormd moeten worden.’
BP constateert dat de RTP te groot is en dat de bestaande wetgeving politieofficieren carte blanche geeft om onafhankelijk te werken zonder checks and balances. De hervorming, schrijft de krant. moet gericht zijn op decentralisatie en vermindering van de macht van de politie. Een deel van het werk kan naar lokale diensten gaan.
Concluderend: Het militair regime kan zich niet veroorloven de bevolking teleur te stellen. Het moet zijn belofte volledig nakomen en doen wat het kan om politiehervorming tot werkelijkheid te maken. (Bron: Bangkok Post, 17 juni)
Commentaar: BP slaat de plank mis met de opmerking dat de junta bij haar aantreden heeft gezegd de politie te willen hervormen. Prayut zei destijds dat dit een taak van de volgende regering wordt. De instelling van het panel is daarmee wel in tegenspraak. Doekje voor het bloeden?

Tempelcorruptie: Ex-abt klapt uit de boot
19 juni – Een voormalig abt van een tempel in Lampang, een van de twaalf tempels die beschuldigd worden van betrokkenheid bij corruptie, heeft een boekje opengedaan over het schandaal. ‘Ik heb al het bewijs’, zegt hij.
De abt zegt destijds benaderd te zijn door een vrouw, toen hij bezig was uit donaties van volgelingen de tempel te renoveren. Ze bood financiële steun aan van het National Office of Buddhism. De abt ontving driemaal 100.000 baht, bij de derde keer vroeg de vrouw ‘wisselgeld’ [lees steekpenningen]. Uit angst in de problemen te komen, besloot hij het geld te retourneren.
Het schandaal kwam in 2015 aan het licht toen de Rekenkamer de Counter Crime Division (CCD) meldde dat onregelmatigheden waren geconstateerd bij de besteding van gelden uit het onderhoudsfonds, dat door het NOB aan tempels wordt verstrekt.
Om een lang verhaal kort te maken: In totaal is 50,5 miljoen baht afgeroomd van uitkeringen aan twaalf tempels. Verdacht worden vier werknemers van het NOB, vijf outsiders en een monnik. De hoofdverdachte, die een hoge positie had in het NOB, zou gevlucht zijn nadat hij het geld naar het buitenland had overgemaakt. De CCD heeft zeven zaken overgedragen aan de National Anti-Corruption Commission (NACC), de vijf andere zaken gaan vandaag naar de NACC.
Paiboon Nittawan, lid van de National Reform Council, meent dat meer dan de twaalf tempels betrokken zijn bij de zwendel. Hij zegt dat sommige abts ook een graantje hebben meegepikt door het aantal studenten dat godsdienstlessen volgde, te overdrijven. [Behalve voor onderhoud en renovatie zijn de gelden uit het fonds ook bestemd voor onderwijs en promotie van het boeddhisme] Paiboon gaat de Public Sector Anti-Corruption Commission vragen onderzoek te doen naar de abts van de tempels om te bepalen of ze bij de zwendel betrokken waren.

Nida: Boekhoudregels tempels laks en vatbaar voor misbruik
19 juni – De regels voor het beheer van tempelfinanciën dienen verbeterd te worden, zodat de gelden behoorlijk worden geadministreerd, zegt Nada Chunsom, deken van de School of Economics van het National Institute of Development Administration (Nida). De huidige regels zijn te laks en bevatten lacunes waardoor van fondsen misbruik kan worden gemaakt. ‘Als NGO moeten tempels de principes van goed bestuur laten zien om het vertrouwen van de mensen te behouden.’
Nada deed in 2014 onderzoek naar de financiën van 490 tempels. Gemiddeld heeft een tempel 3,2 miljoen baht aan inkomsten. Daarvan komt 2 miljoen baht uit donaties van gelovigen, 1,4 miljoen baht uit de verkoop van heilige objecten en amuletten en 1,05 miljoen baht uit ceremonies. Gemiddeld geven tempels jaarlijks 2 miljoen baht uit aan constructie en onderhoud van gebouwen.
Slechts een kwart van de onderzochte tempels hield een journaal bij en enkele lieten hun boekhouding controleren door externe instituten. Weliswaar overlegt volgens het NOB 90 procent van de tempels financiële overzichten, maar de meeste voldoen niet aan boekhoudkundige eisen. Nada: ‘Maar vergeet niet dat er veel kleine tempels zijn met heel kleine bedragen aan inkomsten. Deze abts hebben niet de mogelijkheid om een goed financieel verslag te maken. Maar er zijn ook heel rijke tempels met dagelijks miljoenen baht aan inkomsten, die geen transparant financieel overzicht aan de bevolking laten zien.’
Overigens blijkt uit een peiling van Nida Poll dat slechts 37 procent van de 1.250 tussen 14 en 16 juni ondervraagde respondenten meent dat het financieel management van tempels niet transparant is. 86 procent wil dat de bevolking de kans krijgt de boekhouding te controleren, 9 procent vindt dat niet nodig.

Dinsdag 20 juni
– Het onderzoek naar corruptie bij de besteding van gelden uit het tempelonderhoudsfonds, wordt aanzienlijk uitgebreid. De Counter-Corruption Division (CCD) van de politie wil bij 400 tempels onderzoek doen, waaronder ‘beroemde tempels in Bangkok’, aldus CCD adjunct-hoofd Ekkachak. De CCD werkt daarbij samen met het National Office of Buddhism (NOB) dat de gelden verstrekt.
Inmiddels heeft de CCD 12 zaken aan de NACC overgedragen. De politie verdenkt negen personen van corruptie, waaronder huidige en voormalige werknemers van het NOB en burgers. Ekkachak zegt er ‘honderd procent’ zeker van te zijn dat de beschuldigingen hard gemaakt kunnen worden.

Vier tempels in Chumphon verdacht van gesjoemel
25 juni – De zoektocht van de Counter Corruption Division (CCD) van de politie naar corruptie bij de besteding van gelden uit het onderhoudsfonds voor tempels is nog niet voorbij. Gisteren deed de CCD onderzoek in vier tempels in Chumpon. In die provincie hebben 26 tempels geld ontvangen, maar alleen bij vier zijn onregelmatigheden geconstateerd.
De CCD heeft al twaalf tempels aan de schandpaal genageld die betrokken waren bij de verduistering van 60 miljoen baht uit het fonds dat ter beschikking wordt gesteld door het National Office of Buddhism (NOB). Jaarlijks keert het NOB 400 à 500 miljoen baht uit voor onderhoud, renovatie, boeddhistisch onderwijs en promotie van het boeddhisme.

Tea-money schandaal krijgt staartje
25 juni – Het vermeende omkopingsschandaal op de Samsenwittayalai school krijgt nog een staartje want Chana Wonmusik, voormalig voorzitter van de alumnivereniging van de school, vraagt de regering alle schooldirecteuren in het land te verplichten hun boekhouding te openen. Hij wil dat de directeuren het vermogen opgeven, waarover de school beschikt, zodat er een eind komt aan het vragen van tea-money, steekpenningen die ouders betalen om hun kind geplaatst te krijgen. Wanneer scholen geld ontvangen voor plaatsing, dienen ze een kwitantie uit te schrijven, zegt Chana. Volgens hem zijn op Samsenwittayalai honderd leerlingen in klas 1 en 4 ingeschreven, waar de ouders om hadden gevraagd, maar kwitanties ontbreken.
Chana, tevens voormalig lid van Provinciale Staten van Nakhon Si Thammarat,  roept openbare scholen op leerlingen alleen toe te laten op basis van examenresultaten, zodat kinderen uit arme gezinnen ook een kans maken. Er dient een eind te komen aan het systeem waarbij ouders dankzij connecties of geld hun kind geplaatst krijgen. Dit kan ook functionarissen tegenhouden om op directeursposities in prestigieuze scholen te jagen.

Nog meer fraude met fonds bij 476 tempels
28 juni – De politie blijft speuren naar tempels die zijn betrokken bij verduistering van gelden uit het onderhouds- en renovatiefonds dat ze ontvangen van het National Office of Buddhism (NOB). Inmiddels is het aantal verdachte tempels opgelopen tot 476. Ook zijn nieuwe verdachten in beeld gekomen, waaronder personeelsleden van het NOB en leken in tempels.
Commandant Kamol van de Counter Corruption Division (CCD) van de politie heeft dit dinsdag bekend gemaakt na een vergadering van de CCD met onder andere de NACC, Amlo en de Rekenkamer. Kamol zegt dat de CCD haar onderzoek voortzet en wanneer ze onregelmatigheden constateert deze aan de NACC zal melden.
De NACC doet momenteel onderzoek naar de eerste twaalf tempels, waar onregelmatigheden zijn geconstateerd, en naar 60 tempels in het Zuiden. Negen personen zijn tot nu toe aangeklaagd, waaronder huidige en voormalige personeelsleden van het NOB. Ze gaan vervolgd worden voor verduistering en plichtsverzuim. (Bron: website Bangkok Post, 27 juni)
Update krant: Een juridisch adviseur van Wat Phananchoeng in Ayutthaya, een van de twaalf tempels, zegt dat de abt is misleid door een hoge medewerker van het NOB om geld af te romen. De abt heeft volgens hem niets verkeerds gedaan. Hij dacht dat de man geld aan andere tempels gaf die in financiële nood verkeerden. Dat had de inmiddels geschorste functionaris hem verteld. Eind 2014 gebeurde nog een keer hetzelfde. De tempel heeft tegen de man aangifte gedaan wegens fraude.

Donderdag 29 juni
– De NACC wil dat de anti-corruptiewet wordt veranderd en politieke gezagsdragers die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie een levenslang verbod op herverkiezing krijgen. Thans is dat niet het geval wanneer ze zelf ontslag nemen. Dat doen ze meestal snel nadat ze betrapt zijn om het stigma van gedwongen ontslag te vermijden.
De NACC heeft tussen 1999 en 2015 409 lokale gezagsdragers aangeklaagd voor corruptie. 171 van hen namen zelf ontslag: 262 van tambons, 114 van gemeentes, 27 van provincies en 6 van Bangkok. De bevindingen van de NACC gaan naar de Kiesraad, zodat de raad daarmee rekening kan houden bij het bepalen van de aan lokale verkiezingskandidaten te stellen eisen.

Vrijdag 30 juni
– De adjunct-directeur van het National Office of Buddhism (NOB) hangt schorsing boven zijn hoofd omdat hij betrokken zou zijn bij de verduistering van 13 miljoen baht uit het tempelonderhoudsfonds voor Wat Phanang Choeng in Ayutthaya. Vice-premier Wissanu heeft die suggestie gedaan aan de NOB-directeur.
De tempel is een van de twaalf tempels die verdacht worden van betrokkenheid bij de verduistering van in totaal 60 miljoen baht. Het schorsingsbesluit kan door twee diensten genomen worden: het NOB en de Public Sector Anti-Corruption Commission. Mogelijk draalt de NOB-directeur totdat alle feiten door de Counter Corruption Division van de politie zijn vastgesteld.
Behalve de adjunct-directeur en een tweede functionaris worden ook nog twee voormalige NOB-functionarissen verdacht. Een is een voormalige NOB-directeur.

Reacties niet mogelijk