Thais nieuws 16-22 juni

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor berichten uit 2017 klik hier, uit 2016 klik hier, 2015 klik hier, 2014 klik hier, 2013 klik hier, 2012 klik hier, 2011 klik hier, 2010 klik hier.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.

Voor het nieuws van 1-15 juni klik hier. Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

 

Toestellen THAI

THAI beste economy luchtvaartmaatschappij

22 juni – Thai Airways International (THAI) mag dan wel niet de beste luchtvaartmaatschappij ter wereld zijn – dat is dit jaar Quatar Airways – maar het is wel de maatschappij met de beste economy klasse, en dat is ook een pluimpje waard. THAI schoof op de wereldranglijst ook op van de dertiende naar de elfde plaats. Een pluimje verdient ook Bangkok Airways, want die maatschappij is ’s werelds beste regionale maatschappij.

De bijbehorende onderscheidingen zijn dinsdag door Skytrax overhandigd op de Paris Air Show. Skytrax is een in Engeland gevestigd consultancybureau dat luchtvaartmaatschappijen en luchthavens de maat neemt en de resultaten publiceert op haar website.

De laatste resultaten zijn gebaseerd op een onderzoek tussen augustus 2016 en mei 2017 waaraan 19,87 miljoen personen uit 105 landen deelnamen. 325 luchtvaartmaatschappijen, van heel grote internationale tot kleine binnenlandse, werden op 41 indicatoren beoordeeld.  (Bron: website Bangkok Post, 21 juni)

Opinie: Samenwerking bij Thai-Sino HSL minimaal

22 juni – De planvorming voor de aanleg van de Thai-Sino hogesnelheidslijn Bangkok-Nakhon Ratchasima gaat niet van een leien dakje maar met het inzetten van artikel 44 [van de interim-grondwet] lijkt er schot in te komen. Zeven van de vereiste wetten worden bij het oud vuil gezet, wat critici doet vermoeden dat China in de watten wordt gelegd.

Eind 2014 besloot de regering het project aan China te gunnen [zonder openbare aanbesteding!]. Het project liep daarna drie jaar vertraging op. China dat leningen zou verstrekken, vroeg een te hoge rente,waarna Thailand besloot het oorspronkelijke traject naar Nong Khai te verkorten tot Nakhon Ratchasima en het binnenlands te financieren.

Andere hobbels: China wilde grond verwerven langs de spooorlijn, Thailand wees dat af. Over het precieze traject en de kosten bestond verschil van mening. En recent de laatste hobbel, de Chinese ingenieurs en architecten zouden examen moeten doen voor een vergunning. Maar die hobbel is weggenomen door art 44.

BP adjunct-hoofdredacteur Soonruth laat het allemaal de revue passeren in zijn analyse Thai-Sino rail ‘cooperation’ is in name only op de opiniepagina van de krant. Hij schrijft dat het project bijna schipbreuk heeft geleden over de financiering, maar ‘het regime wil het handhaven als symbool van Thai-Chinese samenwerking’.

Een samenwerking die volgens Soonruth alleen in naam bestaat, want ‘het is duidelijk dat Thailand Chinese bedrijven huurt om een systeem tegen hoge kosten te ontwikkelen, vooral vergeleken met prijzen die een internationale inschrijving zou opleveren’. Thailand zou daarmee een wit voetje willen halen bij China om te profiteren van China’s One Belt, One Road initiatief en andere economische ontwikkelingsprojecten.

Soonruth besluit: ‘Het kan voor het regime verdedigbaar lijken het project te versnellen. Maar het is noodzakelijk dat het regime het vertrouwen van burgers herstelt, met name om transparantie en rekenschap te verzekeren, wanneer de wetgeving over transparantie wordt genegeerd.’ (Bron: Bangkok Post, 21 juni) (Zie verder de pagina Spoorwegen)

Universiteiten willen meer uit spoorwegdeal met China

22 juni – Twee onderwerpen, die al langer in het nieuws zijn, domineren vandaag de voorpagina van Bangkok Post en beide beginnen me zo langzamerhand de keel uit te hangen, want ’t zeurt maar door. Wie Nieuws uit Thailand volgt, moet kunnen raden welke dat zijn. De Thai-Sino HSL Bangkok-Nakhon Ratchasima en de wijziging van de National Health Security Act (zie verder).

De volgende vertraging voor de aanleg van de HSL (zie het artikel hierboven) dient zich al aan. De dekens van de faculteiten machinebouw van 61 universiteiten willen dat de regering China onder druk zet om een testfaciliteit in Thailand op te zetten met als doel kennisoverdracht over het onderhoud van de treinen. Alleen Thaise ingenieurs toestaan aan de projectontwikkeling deel te nemen, vinden ze niet genoeg voor de beloofde technologie transfer.

Komsan Maleesee, voorzitter van de Council of Engineering Deans of Thailand (CEDT), lanceerde het voorstel gisteren na een vergadering van de raad. Thaise docenten machinebouw zouden zich in de testfaciliteit moeten bekwamen in het testen van het rijdend materieel en de electriciteits en andere systemen. ‘Wanneer technologie wordt gedeeld leidt dit tot verdere vooruitgang in de research naar elektrische-treintechnologie. In de toekomst kan Thailand dan zelf het onderhoud doen’, zegt hij.

Amorn Pimanmas, secretaris-generaal van de Council of Engineers (COE), ondersteunt de wens van de CEDT. Hij pleit voor de vorming van een commissie [zijn ze gek op in Thailand] en het maken van plannen voor de korte, middellange en lange termijn [zijn ze ook gek op in Thailand] om te bepalen wanneer het land op eigen benen kan staan.

Het door premier Prayut van stal gehaalde art 44 [van de interim-grondwet] blijft een heet hangijzer. Gisteren hielden de COE en de Architect Council of Thailand er een persconferentie over. De Chinese ingenieurs en architecten zijn dankzij dit artikel vrijgesteld van een examen ter verkrijging van een vergunning, maar vindt Amorn ‘ze dienen nog steeds training en tests te ondergaan’.

‘Mensen in dit beroep mogen geen gevaar voor de samenleving veroorzaken, dus het is nodig eerst hun kennis en vaardigheden te testen.’ Het ei van Columbus is hen geen vergunning te geven, maar een certificaat, dat alleen voor dit project geldt en een beperkte geldigheidsduur heeft.

Directeur Chaiwat van het Office of Transport and Trafic Policy and Planning, reageert op de waarschuwing van TDRI-onderzoeker Sumet over de overlap van de Thai-Sino lijn en de Japanse HSL Bangkok-Chiang Mai. Sumet wijst erop dat twee verschillende systemen tot hogere exploitatiekosten leiden. Chaiwat zegt dat de technologie transfer van beide landen Thailand ten goede komt. ‘Door het grotere volume treinverkeer, nemen de exploitatiekosten af.’ (Zie verder de pagina Spoorwegen)

Protest tegen wijziging gezondheidswet voor Government House

Protesten tegen gezondheidswet krachteloos

22 juni – De commissie die de controversiële wijzigingen aan de National Health Security Act heeft aangebracht, trekt zich niets aan van de protesten. Voorzitter Varakorn zei dat gisteren [in andere bewoordingen?] op een speciaal forum, belegd door het ministerie van Volksgezondheid. Het forum had tot doel meer feedback te krijgen op de voorgestelde veranderingen, hetgeen me mosterd na de maaltijd lijkt met zo’n standpunt.

Over de wijzigingen zijn inmiddels vier hoorzittingen gehouden. Premier Prayut heeft art 44 [van de interim-grondwet] ingezet om de impasse die dreigde te ontstaan, te doorbreken. Aanleiding was het verbod van de Rekenkamer om overheadkosten, zoals elektriciteit, door te berekenen in de vergoeding van 3.100 baht per patiënt die ziekenhuizen krijgen in het kader van de volksverzekering Universal Healthcare Coverage (UHC).

De Rekenkamer beschouwt die kosten als niet gerelateerd aan de zorg voor patiënten, zoals vastgelegd in de wet, zegt permanent secretaris Sopon van het ministerie van Volksgezondheid. ‘Als we de wet niet wijzigen, wil niemand bij ons blijven werken en hebben we zelfs geen water en elektriciteit.’

Secretaris-generaal Sakchai van het National Health Security Office verdedigt de art 44 interventie. Die is nodig om de interpretatie van de wet te verduidelijken. De geplande veranderingen (zie bijgaand kader) zullen nooit leiden tot beëindiging van de UHC-verzekering, zoals sommigen vrezen.

De hoorzittingen hebben 2.098 reacties opgeleverd en de online hoorzitting 833. De commissie gaat die nu verwerken. Commissielid Sunthari mocht gisteren op de hoorzitting in Bangkok niet het woord voeren. Zij zegt dat de publieke opinie niet welkom was op de hoorzittingen. Maar voorzitter Varakorn zegt dat de opinies van tegenstanders worden opgenomen in de notulen. Mogelijk wordt een nieuw panel gevormd om erop te reageren.

Docent Suthee (Srinakharinwirot universiteit) vindt dat de regering beter kan stoppen om de situatie niet erger te maken. De 40 miljoen UHC-verzekerden hadden de kans moeten krijgen hun mening te ventileren. De hoorzittingen waren geen ideale gelegenheden om hun mening vrijelijk te geven. De hoorzitting in Bangkok noemde hij ‘een slagveld’.  (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

Cheap rural net by 2018

In 2018 goedkoop broadband op platteland

22 juni – Midden volgend jaar is het zo ver: dan hebben 3.920 grensdorpen in 62 provincies toegang tot een goedkope high speed broadband internetverbinding met een minimumsnelheid van 10 Mpbs. Die kost 50 baht per maand. Meer is ook mogelijk: 15 en 20 Mpbs voor respectievelijk 150 en 200 baht of minder per maand.

Het project van telecommunicatiewaakhond NBTC heet Uso: Universal Service Obligation. Doel: de digitale scheidslijnen te slechten. Het project voorziet ook in 5.229 gratis Wifi hotspots en 763 openbare netcentra. Sommige dorpen krijgen meer dan één Wifi hotspot. 1.890 dorpen waar momenteel geen signaal beschikbaar is, krijgen een internet toegangsnetpunt. De kosten van het project bedragen 14 miljard baht.

Elk openbaar netcentrum wordt beheerd door een staflid, die toezicht houdt op het internetgebruik in twee tot vier dorpen. NBTC secretaris-generaal Takorn zegt dat het centrum gaat functioneren als een wijkcentrum dat verbindingen heeft met andere openbare diensten, zoals ziekenhuizen en scholen. (Bron: Bangkok Post, 21 juni) (Zie verder bijgaand kader)

Yingluck viert 50e verjaardag

22 juni – Woensdag werd oud-premier Yingluck 50 jaar, een heugelijke gebeurtenis die wordt overschaduwd door de rechtszaak wegens plichtsverzuim in de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof.

Ze wordt ervan beschuldigd geen acht te hebben geslagen op waarschuwingen over de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en ze zou nagelaten hebben op te treden tegen de stijgende kosten. Yingluck was destijds voorzitter van het National Rice Policy Committee.

Yingluck ging gisteren naar Wat Saket to make merit en ze nam de gelegenheid te baat de rechtbank om sympathie en billijkheid te vragen. Ze kon nauwelijks haar tranen bedwingen toen ze zei dat dit jaar het moeilijkste jaar van haar leven kan worden. Wanneer ze schuldig wordt bevonden, kan ze maximaal 10 jaar achter de tralies verdwijnen.

Na de ceremonie in de tempel beklom Yingluck de Golden Mount om het Boeddhabeeld daar eer te bewijzen. Van haar broer kreeg ze een grote bos bloemen, te zien op haar Facebookpagina.

Repetitie Royal Thai Army band

Zaterdag politieke bijeenkomsten verboden op Royal Plaza

22 juni – Politieke bijeenkomsten zijn zaterdag taboe op de Royal Plaza waar de afschaffing van de absolute monarchie 85 jaar geleden wordt herdacht. De People’s Party riep toen de constitutionele monarchie uit, waaraan een plaquette in het wegdek herinnerde totdat die in april vervangen werd door een met een andere tekst. Die verwisseling is nog steeds niet tot klaarheid gebracht.

Geen politieke bijeenkomsten dus, want die zijn in strijd met het samenscholingsverbod van de NCPO. Wel mag een herdenking bij het standbeeld van koning Rama V worden gehouden, zoals die van vorig jaar. De politie zegt informatie te hebben dat vijf groepen voor zaterdag activiteiten hebben gepland, waaronder een conferentie van studenten en academici.

Overdag kunnen ze niet terecht op de Royal Plaza, want die wordt schoongemaakt. ‘s Avonds geeft de Royal Thai Army band er, zoals gebruikelijk, een muziekuitvoering. Op de foto repetitie van de band in april. (Bron: website Bangkok Post, 21 juni)

Onderzoek naar Shogun fraude met ponzi-constructie is rond

22 juni – Weet u nog: de Thai die in april op luchthaven Suvarnabhumi niet verder kwamen dan de vertrekhal? Hen was een gratis trip beloofd door Wealth Ever, een direct-sales bedrijf in  voedselsupplementen. De politie heeft nu haar onderzoek naar de fraude afgerond. Ze gaat het OM adviseren tien personen te vervolgen, waaronder hoofdverdachte Pasist Arinchalapis (31), ook bekend als Sin Sae Shogun.

Uit het onderzoek is gebleken dat 517 personen het slachtoffer zijn van het bedrijf dat gebruik maakte van een piramide-constructie (ponzi scheme ). De leden betaalden voor het lidmaatschap en aandelen 9.730 tot 20.000 baht. Hen werd een hoge winst voorgespiegeld en ze kregen als bonus een gratis trip naar Japan. In totaal leden ze een schade van 51 miljoen baht. Duizend leden strandden op Suvarnabhumi, want er was niet geboekt.

Shogun, haar moeder en anderen werden een dag na de verwarring op Suvarnabhumi  aangehouden in Rayong. Ze wilden de wijk nemen naar het buitenland met medeneming van kostbaarheden.

Voorgaande berichten
21 april: Wealth Ever affaire: Shogun bende borgtocht geweigerd
18 april: Update krant: Nog meer beschuldigingen tegen Pasist
18 april: Vermogen Pasist in beslag genomen; acteur verhoord
16 april: Update: Politie jaagt op familie van Pasist
16 april: Leidinggevenden WealthEver verhoord
15 april: Geen borgtocht voor ‘oplichtster’ Sin Sae Shogun
14 april: Sin Sae Shogun ook verdacht van majesteitsschennis
13 april: Japan-reis valt in het water; duizenden opgelicht
13 april: Sin Sae Shogun grossiert in bedriegerij en fraude
13 april: Reiswereld waarschuwt: Wantrouw goedkope tours

Paalhuizen Koh Panyi

Navigatiewet in de wachtstand na groeiend protest

22 juni – De voorgestelde Act on Navigation in Thai Waters gaat even de koelkast in daar de protesten van betrokken partijen tegen de wet toenemen. Staatssecretaris Pichit (Transport) heeft dat gisteren bekend gemaakt na een vergadering met een groep die zich Federation of Fish Cage Farmers noemt. De wet, die op 23 februari van kracht werd, gaat gewijzigd worden om beter rekening te houden met de levenswijze van mensen die bij of op rivieren wonen.

De wet heeft betrekking op gebouwen en andere structuren die zijn gebouwd of geplaatst in rivieren, kanalen, de zee en op het strand. Doel is de waterwegen te beschermen voor de koopvaardij, landbouw en overstromings preventiedoeleinden. Degenen voor wie de wet geldt en dat zijn er zeker 100.000, dienen zich uiterlijk vandaag bij het Marine Department te registreren op straffe van een gevangenisstraf van 3 jaar of een boete berekend op de ruimte die in het water in beslag wordt genomen.

De wet heeft gevolgen voor boeren die in manden (fish cages) drijvend in het water, vis kweken en voor bewoners van paalhuizen (foto). 320 huishoudens op Koh Panyi (Phangnga) gaan naar Bangkok om een petitie in te leveren tegen strenge toepassing van de wet. ‘We wonen hier al meer dan 300 jaar’, zegt kamnan Muhammad Prasanphan. ‘En nu worden 1.600 bewoners door de nieuwe wet gedupeerd. De dorpelingen zijn niet in staat de hoge boetes [legeskosten?] te betalen.’

Kort nieuws donderdag 22 juni

– Het Narcotics Suppression Bureau (NSB) heeft gisteren in Nong Bua Lam Phu een man aangehouden die probeerde 20 gram heroïne en 30 kilo methamphetamine naar het Zuiden te smokkelen. De drugs, die in de deelstaat Shan (Myanmar) waren geproduceerd, zijn over de Mekong gesmokkeld en waren per auto op weg naar Sungai Kolok (Narathiwat). Bij een achtervolging verloor de bestuurder de macht over het stuur.

In Chumphon deden politie en leger ook een drugsvangst. Zaterdag hielden ze bij een controlepost een vrachtwagen aan met 500 kilo cannabis. Twee verdachten zijn aangehouden. Maandag is een vrouw gearresteerd die 500.000 baht aanbood voor hun vrijlating. Ook op maandag werd bij de post een man aangehouden met 200.000 speedpillen.

– Negen huizen in het historische buurtje bij het Mahakan Fort (Bangkok) worden vermoedelijk gesloopt omdat ze qua ouderdom en architectuur ‘not so outstanding’ zijn. Ze werden 50 jaar geleden gebouwd en nadien gerenoveerd. Begin volgende maand wordt definitief besloten over de toekomst van de huizen.

De meeste van de resterende huizen zijn 100 tot 200 jaar oud, heeft een gezamenlijke commissie van gemeente, architecten en bewoners vastgesteld. Enkele eigenaren maken vogelkooien en kweken vogels. Ze wonen in de zogeheten trok nok khao (dove alley). De vogels en kooien worden verkocht op de Chatuchak weekendmarkt.

Zoals al tot vervelens toe gemeld, wil de gemeente Bangkok het wijkje slopen om er een stadspark aan te leggen. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Mahakan Fort)

– Vijf personen, waaronder een TAO-voorzitter (gemeenteraad), assistent districtshoofd en een kamnan, zijn in Nakhon Ratchasima aangehouden op verdenking van sekshandel met tienermeisjes. De handel werd ontdekt bij een inval dinsdag in een massagesalon door de Anti-Trafficking in Persons Division (ATPD).

ATPD-hoofd Kornchai zegt dat de drie functionarissen verdacht worden van groepsverkrachting. De kamnan wordt ook verdacht van ontvoering. Alle vijf verdachten ontkennen. De vrouwelijke pooier heeft contact opgenomen met de politie en gezegd zich spoedig te zullen melden.

De arrestaties zijn mogelijk gemaakt doordat de ouders van een 14-jarig meisje de Pavena Foundation hadden gevraagd hun weggelopen dochter op te sporen. De politie hield het meisje en drie andere meisjes aan tijdens een undercover operatie in een hotel.

Twee 15-jarigen zijn aangehouden omdat ze betrokken waren bij de sekshandel. Bij de inval in de massagesalon vond de politie een 18-jarige dochter van de pooier. Ze heeft de politie verteld dat er veel minderjarige meisjes werkten.

– Oorlogsveteranen stonden gisteren op hun achterste benen omdat ze door bewakers werden tegengehouden, toen ze vice-premier Prawit een petitie wilden aanbieden voor meer financiële steun. Maar de vice-premier had even geen tijd want hij was bezig geld te verstrekken aan voormalige communisten.

De veteranen zeggen dat hun pensioen van 15.000 baht per maand niet genoeg is om gelijke tred te houden met de stijgende kosten van levensonderhoud. De voormalige CPT-leden ontvingen elk 225.000 baht.

Toenmalig premier Tinsulanonda maakte in 1980 een eind aan de Communist Party of Thailand door de leden een zak met geld en grond aan te bieden. Eerder zijn twee rondes gehouden en nu zijn alle 6.183 ex-communisten betaald om een nieuw bestaan op te bouwen.

– Een netwerk van boeddhisten in Uttaradit vraagt de DSI onderzoek te doen naar een bende die mensen in tempels probeert over te halen om in een bitcoinfonds te investeren. De minimuminvestering bedraagt 38.000 baht voor één bitcoin. De bendeleden, die net doen alsof ze boeddhisten zijn, zeggen dat de investeerders na 300 dagen gaan profiteren van hun investering. Als ze anderen weten over te halen om ook te investeren, krijgen ze een hogere vergoeding.

De bende beweert dat een senior-monnik de hoofdinvesteerder is en dat het bitcoinfonds wordt gesteund door een staatsbank. Beide beweringen zijn een leugen gebleken, zegt een vertegenwoordiger van het netwerk. Behalve in Uttaradit opereert de bende ook in Pathum Thani en Chiang Mai.

– Premier Prayut heeft gisteren uitgehaald naar critici die vanuit het buitenland op de regering schelden. Hij drong er bij hen op aan naar Thailand terug te keren en ‘face penalties’. Hun constante kritiek, zei hij, maakt het voor hem moeilijk zijn mond te houden. Hij zei dit nadat hij op de universiteit van Khon Kaen een speech had gehouden over Thailand 4.0.

Prayut zei zich ervan bewust te zijn dat veel mensen zich verzetten tegen het militaire regime, met name in Khon Kaen, een bekend roodhemd bolwerk. In 2014 werd hij al eens door studenten getrakteerd op een drievingergebaar, ontleend aan de film The Hunger Games. De leider van die groep werd in december gearresteerd op beschuldiging van majesteitsschennis en zit sindsdien in voorarrest.

– Vice-premier Prawit is niet bevreesd voor copycat gedrag sinds de 62-jarige verdachte van de bomaanslag in legerziekenhuis Phramongkutklao is aangehouden. De man heeft publiekelijk verklaard dat hij de aanslag pleegde uit frustratie met het militair gezag. Prawit is niet bang dat anderen met een wrok jegens de regering door hem worden geïnspireerd. ‘Niet iedereen is in staat bommen te maken.’

Watana Pumret wordt verdacht van zes bomaanslagen tussen 2007 en 2017. Hij heeft ze alle bekend. Gisteren vond een tweede reconstructie van de ziekenhuisaanslag plaats, nu op zeven plaatsen.

– Twee berichten over het Zuiden. De Maleisische autoriteiten hebben Sama-ae Thanam, een voormalige leider van de Patani United Liberation Organisation (Pulo) aangehouden, nadat hij familie in Perak (Noorden) had bezocht waar hij een restaurant exploiteert.

Sama-ae zat 17 jaar gevangen en werd in juli 2015 vrijgelaten. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit, maar kreeg strafverkorting wegens goed gedrag. Hij had zich aangesloten bij Pulo, een organisatie die ijvert voor afscheiding van Thailand. Na zijn vrijlating probeerde hij jongeren over te halen om zich niet aan te sluiten bij het verzet. Hij hielp ook Thai die naar Maleisië waren gevlucht bij hun terugkeer naar Thailand en identificeerde kinderen van Thaise ouders in het Zuiden die de Thaise nationaliteit niet hebben.

Tweede bericht: in Nong Chik (Pattani) is een gerespecteerde islamitische leraar dood geschoten. Zijn dood wordt alom betreurd omdat hij veel heeft bijgedragen aan het herstel van de vrede in het Zuiden. Hij werd dinsdagavond bij het verlaten van de moskee gedood. Awae Tohsatu (54) was sinds 2007 adviseur van het zuidelijk commando van Isoc. Hij was een tegenstander van alle vormen van geweld.


 

Demonstratie Watana Pumret

Ziekenhuisbom: Watana maakt slachtoffers zijn excuses

21 juni – Watana Pumret, verdacht van de bomaanslag in legerziekenhuis Phramongkutklao heeft zijn excuses gemaakt aan de slachtoffers. Hij zegt dat de aanslag een solo-actie was waarbij geen enkele politieke groep was betrokken. Gisteren demonstreerde hij op een persconferentie hoe hij de pijpbom in een bloemenvaas plaatste.

Watana wordt behalve van de aanslag in het ziekenhuis verdacht van vijf aanslagen tussen 2007 en 2017. Hij zegt dat hij met de aanslag in het ziekenhuis zijn frustratie met het militair bewind en militaire coups wilde demonstreren.

‘Elke coup heeft geleid tot een economische ramp en beperking van de rechten van mensen. De aanslagen waren bedoeld als statement tegen de regering. Ik wilde niet iemand zijn leven ontnemen.’ Gevraagd of hij van plan was meer aanslagen te plegen, zei hij: Als er weer een coup is. ’Ik denk dat na deze aanslag het leger meer met de mensen gaat praten.’

Gisteren vond een reconstructie plaats op drie locaties: Watana’s huis, Major Cineplex Ratchayothin (aanslag in 2007) en het ziekenhuis. Tijdens de persconferentie toonde de politie CCTV-beelden uit het ziekenhuis en van de route die hij naar het ziekenhuis had genomen. Hij had zijn wagen geparkeerd bij het kantoor van Egat in Nonthaburi, zich verkleed en was per bus naar het ziekenhuis gegaan. [Volgens een eerder bericht zou hij op de terugweg door zijn zoon zijn opgepikt, maar daarover staat niets in dit bericht]

Wattana gaat vervolgd worden voor poging tot moord met voorbedachten rade en illegaal bezit van explosieven. RTP-hoofdcommissaris Chakthip erkende tijdens de persconferentie dat het lastig is een lone wolf tegen te houden. ‘De kansen om zo iemand aan te houden zijn klein, soms onmogelijk. Bij de aanvallen in 2007 waren we niet in staat zoveel bewijs te verzamelen als deze keer.’

Prayut vraagt steun voor Thai-Sino HSL

21 juni – Premier Prayut heeft de bevolking opgeroepen de aanleg van de Thai-Sino hogesnelheidslijn (Bangkok-Nakhon Ratchasima, later door te trekken naar Nong Khai)  te steunen. Het project zorgt voor economische voordelen in het gebied langs de route en niet alleen voor inkomsten van passagiers. De inzet van artikel 44 [van de interim-grondwet] heeft alleen maar tot doel de aanleg te versnellen en is geen bijzondere gunst voor China.

De oproep van Prayut lijkt een reactie op de angst dat Thaise ingenieurs en bedrijven buitenspel staan bij de aanleg, maar minister Arkhom (Transport) ontkent dit. De civiele werken worden uitgevoerd door Thaise bedrijven en dat werk vormt 75 procent van het project. De overige 25 procent bestaat uit infrastructureel werk (seinen, besturingssysteem) dat door China wordt gedaan. Land langs de spoorlijn komt niet in handen van China. Een Chinese lening is niet nodig; het project kan uit binnenlandse bronnen worden gefinancierd.

Een ander kritiekpunt betreft de vrijstelling voor Chinese ingenieurs en architecten om examen te doen voor een vergunning, een eis waaraan Thaise ingenieurs wel moeten voldoen. De Chinezen gaan nu een oriëntatiecursus volgen om hen vertrouwd te maken met de terreincondities.

Researcher Sumet Ongkittikul van het Thailand Development Research Institute waarschuwt voor overlapping met de Thai-Japanse hogesnelheidslijn Bangkok-Chiang Mai, omdat beide lijnen in Bangkok beginnen en door Ayutthaya lopen. Die kwestie is nog niet opgelost. Hij wijst erop dat twee verschillende systemen tot hogere exploitatiekosten leiden.

‘De regering moet over die kwesties nadenken en zich ook afvragen of een hogesnelheidstrein wel noodzakelijk is voor Thailand. (Zie verder de pagina Spoorwegen)

Hoofdstad telt 5.000 potentiële Grenfell towers

21 juni – Bangkok telt meer dan vijfduizend hoge gebouwen die geen brandveiligheids certificaat hebben. Ze lopen potentieel het risico op hetzelfde lot als de Grenfell Tower in Londen. Deze waarschuwing is gisteren geuit door voorzitter Wasawat van de Building Safety Inspectors and Officers Association.

Het ontbreken van het zogeheten Ror 1 certificaat is strafbaar en kan leiden tot een onmiddellijke boete van 60.000 baht plus een dagboete van 10.000 baht totdat het gebouw is geïnspecteerd. In de praktijk zijn de boetes willekeurig en worden ze volgens Wasawat teruggebracht naar een symbolische boete van 1 baht.

De hoofdstad telt 10.000 gebouwen waarvoor de Building Control Act een jaarlijkse inspectie vereist. De helft heeft dat niet gedaan sinds de wet tien jaar geleden van kracht werd. ‘Veel eigenaren lappen de regels aan hun laars omdat ze bang zijn dat de autoriteiten erachter komen dat ze geen systeem hebben om hun gebouw veilig te maken’, zegt Wasawat.

Assistent-directeur Chan Sirirat van vastgoedconsultant Plus Property Co vindt het gezien de brand in Londen, vorige week woensdag, absoluut noodzakelijk en urgent dat oude en hoge gebouwen in Bangkok worden geïnspecteerd.

‘Bouwmeesters dienen de brand als case study te gebruiken en naar preventieve maatregelen te zoeken. Nooduitgangen, alarmen en branddetectiesystemen moeten allemaal werken en up to date zijn.’ [In Londen konden de bewoners het brandalarm niet horen en waren de nooduitgangen geblokkeerd door hoogst brandbare materialen die twee jaar eerder bij een renovatie zijn gebruikt]

In het artikel wordt de brand vorig jaar in een bioscoopcomplex in Bangkok in de herinnering geroepen. Het complex had geen brandalarm en sprinklerinstallatie. De Rekenkamer tikte de gemeente op de vingers omdat ze nagelaten had de wet te volgen.

Volgens Wasawat voldoen de meeste hotels en fabrieken aan de eisen, anders zou hun exploitatievergunning niet zijn verlengd. Voor uitgaansgelegenheden geldt dat niet. Een bekende brand is die in de Zanika Pub enkele jaren geleden in de oudejaarsnacht, waarbij veel feestgangers omkwamen en brandwonden opliepen.

Samsenwittayalai School director Viroj Samluan

Schooldirecteur: Ik ben vals beschuldigd

21 juni – De directeur van de Samsenwittayalai school in Bangkok, die is beschuldigd van het vragen van 400.000 baht tea money aan een ouderpaar in ruil voor plaatsing van hun zoon op zijn school, zegt dat hij het slachtoffer is van een complot om hem pootje te lichten. Ontevreden alumni, wier kinderen niet waren toegelaten, wilden hem in de val laten lopen met een in scène gezet filmpje.

Op het filmpje zou te zien zijn dat hij geld in ontvangst neemt, maar het toont alleen maar een ouder die een bruine envelop op zijn bureau legt. De ouder heeft ook opnamen van elk contact met de directeur, waaronder telefoongesprekken, waarin de directeur zegt dat zijn adjunct namens hem het geld in ontvangst heeft genomen.

Viroj Samluan zegt dat de desbetreffende jongen op 5 april is toegelaten, terwijl het filmpje van 19 april dateert. Raar is ook dat het pas deze week openbaar is gemaakt. De jongen is een van de zestig leerlingen die dit jaar tot Mathayom 1 zijn toegelaten dankzij een speciale regeling. Andere leerlingen moesten een streng toelatingsexamen doen. Viroj heeft gisteren tegen de ouder die de clip verspreidde, aangifte wegens smaad gedaan.

De Alumni vereniging van de school heeft het ministerie van Onderwijs gevraagd onderzoek te doen. Maandag zette Obec al een fact-finding commissie aan het werk. Als de directeur schuldig wordt bevonden, wordt hij overgeplaatst en disciplinair gestraft. (Zie verder de pagina Onderwijs 2)

Kort nieuws woensdag 21 juni

– De ziektekostenverzekering, die bekend staat als 30 baht gold card (Officieel: Universal Health Care Coverage) wordt niet opgeheven ondanks een amendement op de National Health Security Act, zegt premier Prayut. Met die geruststelling probeerde Prayut gisteren na het kabinetsberaad de gemoederen te sussen. ‘Waarom zou ik dat doen? Hoe kunnen die liegende politici de waarheid zo verdraaien?’

Tegen de wijziging zijn bewoners te hoop gelopen. In Khon Kaen hielden ze een hoorzitting tegen en in Bangkok demonstreerden ze in de locatie waar gisteren een hoorzitting is begonnen  (zie het bericht van 19 juni Ondanks protest: Veranderingen gezondheidswet gaan door). De tegenstanders vrezen voor een verslechtering van de medische zorg.

Voorzitter Nimit van de Aids Access Foundation dreigt dat de tegenstanders vandaag uit de hoorzitting weglopen wanneer er ‘onnodige druk’ op hen wordt uitgeoefend. Hij roept het panel dat de hoorzitting organiseert, op geen voorbarige conclusies te trekken. Het panel moet alle voor- en nadelen zorgvuldig afwegen. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

Een arts van het Siriraj ziekenhuis toont het nano mes– Het Siriraj ziekenhuis heeft een nieuwe behandeling tegen leverkanker ontwikkeld. Een zogeheten nano knife van 1 mm in doorsnede wordt in de tumor geprikt en daardoor wordt een stroom van maximaal 3 kilovolt gejaagd. De methode is alleen bruikbaar bij tumoren die kleiner zijn dan 5 millimeter.

Het voordeel is dat alleen de kankercellen worden gedood en normale cellen niet beschadigd worden. Ook voorkomt het schade aan nabijgelegen organen en bloedvaten. De behandeling is vrij prijzig en wordt niet gedekt door de ziektekostenverzekeringen van de overheid. Maar in voorkomende gevallen springt het ziekenhuisfonds bij.

– Gisteren was World Refugee Day, een uitgelezen gelegenheid voor Amnesty International (AI) de regering op te roepen een stevig administratief en wettelijk framework te vormen zodat asielzoekers en vluchtelingen worden beschermd in overeenstemming met de internationale mensenrechten wetten.

Thans zijn ze uiterst kwetsbaar voor arrestatie, opsluiting, gedwongen deportatie en uitbuiting, zegt AI. Volgens de Immigration Act van 1979 worden ongedocumenteerde vluchtelingen beschouwd als illegale immigranten, waardoor ze vervolgd (kunnen) worden en eindeloos opgesloten.

Sinds 1970 heeft Thailand talloze vluchtelingen uit Vietnam, Cambodja en Laos onderdak verleend en later uit Myanmar. In vluchtelingenkampen langs de grens verblijven 100.000 vluchtelingen uit Myanmar en in Bangkok en andere steden 8.000. Thailand is geen ondertekenaar van de Refugee Convention van 1951.

– 22 Cambodjaanse illegale migranten die zich verborgen hielden in een leegstaand huis in Aranyaprathet (Sa Kaeo) zijn gisteren aangehouden. Ze liepen tegen de lamp toen ze naar een minibusje renden dat net was gearriveerd. Maar voordat het busje kans had gezien te vertrekken, hielden agenten en paramilitaire rangers het tegen. De migranten hadden geen reisdocumenten en werkvergunningen. Ze wilden naar Bangkok en Chon Buri om werk te zoeken. Vermoed wordt dat het huis als schuilplaats voor illegalen dienst doet. (Zie ook de pagina Migranten)

– John van Laarhoven, veroordeeld wegens het witwassen van geld uit de handel in cannabis, heeft gisteren geen strafvermindering gekregen. Het Hof van Beroep besloot de eerder opgelegde straf van 20 jaar te handhaven. Alleen de straf van zijn vrouw werd teruggebracht van 11 jaar naar 7 jaar en 4 maanden.

Het NSB, de DSI, Amlo en het ministerie van Justitie startten in 2014 op verzoek van de Nederlandse regering een onderzoek naar Van Laarhoven. Volgens de regering zou hij 600 tot 800 miljoen baht hebben verdiend met de smokkel van cannabis naar Nederland. Zelf zegt hij 300 miljoen baht te hebben verdiend met zijn vier coffeeshops. In 2014 heeft Van Laarhoven’s advocaat een rechtszaak aangespannen tegen het OM en Amlo. Hij beschuldigt hen van een ambtsmisdrijf.

– De politie heeft zes personen gehoord over de dood van de zwangere vrouw die dinsdag op het ARL-station Ban Thap Chang op de rails viel en door een trein dodelijk werd verwond. Conclusie: er is niets verdachts gebeurd.

Bewakers hebben verklaard de machinist van de trein te hebben gewaarschuwd, nadat de vrouw was gevallen. Maar de trein had een snelheid van 60 km en kon niet tijdig stoppen. De trein was leeg en op weg naar het onderhoudsdepot, waardoor die geen vaart minderde bij nadering van het station.

In het Police General Hospital is een autopsie verricht. De familie haalde gisteren het lichaam op. De vrouw wordt in haar thuisprovincie Nan gecremeerd. (Zie verder het bericht van gisteren Zwangere vrouw aangereden door ARL-trein)

– De autoriteiten in Mae Hong Son doen onderzoek naar de kap van 800.000 teakbomen op plaatsen met een registratie voor de kap nadat ontdekt was dat enkele in een bosreservaat lagen en illegaal verstrekte grondaktes hadden. Het gaat om nationaal bosreservaat Mae Yuam en enkele percelen in het district Khun Yuam. De geregistreerde percelen meten 7.849 rai. Met tien is wat mis. Het bericht gaat er in detail op in, maar dat is nogal ingewikkeld, dus laat ik lopen.

– Voormalig oppositieleider Abhisit (Democraten) is sceptisch over de vooruitzichten van de Thaise economie. De landelijke bevolking plukt er de vruchten niet van onder een militaire regering. Abhisit zegt dat de groeicijfers geen betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid in veel delen van het land. De regering mag dan blij zijn met de prognoses van 4 procent economische groei, maar wanneer mensen in het land gevraagd wordt wat ze vinden van de huidige economie, verschillen hun antwoorden pijnlijk van die van de experts. ‘Ze vragen zich af voor wie deze mooie cijfers gelden.’


 

Bomaanslag op pickup truck in Thung Yang Daeng Pattani

Bomaanslag Pattani: zes soldaten gedood, vier gewond

20 juni – Dit is er over van een pickup truck waarin 10 soldaten zaten. Jongemannen in de kracht van hun leven. Misschien tegen hun zin gestationeerd in het gewelddadige Zuiden. Of mannen uit het gebied zelf die begaan waren met het lot van de bevolking.

Zes soldaten kwamen om het leven, de overige vier werden verwond toen een onder de grond begraven bom maandag in Thung Yang Daen (Pattani) ontplofte. De gewonden zijn in het ziekenhuis van Pattani opgenomen na een eerste verblijf in het districtshospitaal.

De brokstukken van de wagen lagen verspreid over een afstand van 50 meter. De EOD vermoedt dat het om een butagasfles van 15 kg ging met 80 kilo explosieven. De bom sloeg een gat van 2 meter doorsnede in de laterietweg. Volgens de autoriteiten was de aanslag een van de bloedigste aanslagen in Pattani.

De soldaten waren op weg om een ander team te vervangen, dat gepatrouilleerd had in bossen en op heuvels. Vermoed wordt dat zich daar opstandelingen ophouden. (Bron: website Bangkok Post, 19 juni)

Zwangere vrouw aangereden door ARL-trein

20 juni – Zijn Thai kleine kinderen die beschermd moeten worden voor elk mogelijk risico alsof dat überhaupt mogelijk is? De vraag stellen is misschien niet kies, nu gisteren een zwangere vrouw op ARL-station Ban Thap Chang op de rails is gevallen en door een trein dodelijk verwond. Dat kwam niet door de drukte, ze was ook niet bezig met haar mobieltje, het perron is breed genoeg, maar ze leek alleen verstrooid en deed drie fatale stappen voorwaarts.

Toch kopt de krant dat de tragedie angst heeft gezaaid over de veiligheidsmaatregelen op de Airport Rail Link, de light rail verbinding tussen Suvarnabhumi en Phaya Thai. Alleen het station Suvarnabhumi heeft een afscheiding tussen perron en spoor. Maar er gloort hoop voor degenen die 100 procent veiligheid eisen: alle stations hebben zo’n afscheiding in april volgend jaar (kosten 200 miljoen baht).

Na het incident is de dienst op het station geschorst. De trein reed alleen tussen Phaya Thai en Hua Mak en tussen Suvarnabhumi en Lat Krabang. Om 11.20 uur, 4.20 uur na het ongeluk, werd de dienst hervat. Exploitant SRT Electric Train Co is verzekerd voor een bedrag van 400.000 baht, maar de verzekeraar heeft wel tijd nodig onderzoek te doen. De exploitant geeft een eerste uitkering voor de crematiekosten.

Toen de vrouw viel, was de trein 50 meter verwijderd van het station, te kort om tijdig tot stilstand te kunnen komen. Haar echtgenoot, die haar naar het station had gebracht, heeft verklaard dat zij zich vaak duizelig voelde en flauw viel sinds ze zwanger was geraakt. Ze hielden overdag meestal contact via Line. Gisteren verloor hij het contact en las op de social media over het ongeluk. De vrouw werkte als boekhouder op een kantoor in Silom. Ook op kantoor viel ze vaak flauw.

Op de MRT-stations is het onmogelijk op de rails te vallen, want alle stations hebben een wand aan de rand van de perrons. De BTS (skytrain) is in 2012 begonnen met het installeren van halfmanshoge schermen op negen stations, geen overbodige luxe bijvoorbeeld op station Asok met zijn smalle perrons. Voor de overige stations bestaan geen plannen; daar houden bewakers die heel hard op een fluitje kunnen blazen, een oogje in het zeil.

In bijgaand kader The weakest link een overzicht van vier belangrijke incidenten op de ARL. The weakest link was de naam van een BBC-kennisquiz (2000-2012) waarbij na elke vragenronde een kandidaat door de overige kandidaten werd weggestuurd met een cynisch en ad-rem commentaar van quizmaster Ann Robinson.

Varkensfokkerij vervuilt water; vis legt het loodje

20 juni – Honderden vissende boeren in Samut Songkhram en Phetchaburi hebben gisteren bij het Provinciehuis van Ratchaburi voor de tweede keer binnen een week geprotesteerd tegen een varkensfokkerij in het district Pak Tho (Ratchaburi) die water in kanalen vervuilt waardoor hun vissen, garnalen en mosselen het loodje leggen. De fokkerij loost ongezuiverd water, waardoor het water ook ongeschikt is voor menselijke consumptie.

Volgens de boeren is er niets gebeurd sinds begin vorige maand een overeenkomst was getekend, waarin de betrokken diensten beloofden actie te ondernemen. De groep wil dat de fokkerij stopt met lozen en de rotzooi opruimt. De gouverneur heeft de klacht in ontvangst genomen. Hij gaat met het Royal Irrigation Department en andere diensten overleggen over een oplossing.

Een van de boeren zegt dat hij zijn bedrijf wel kan opheffen als er geen duurzame oplossing wordt gevonden. Een ander vindt dat de fokkerij bestraft moet worden.

Drugsbaron Xaysana: Ik ben onschuldig

20 juni – Drugsbaron Xaysana (42) uit Laos is zich van geen kwaad bewust. Hij ontkent de beschuldiging dat hij en zes medeplichtigen in september vorig jaar 1,2 miljoen methamphetamine pillen Thailand hebben binnen gesmokkeld.

Xaysana, bekend van de Lamborghini-zaak van speedracer Benz Racing, zei dat gisteren tijdens het pre-trial onderzoek van het bewijsmateriaal door de Criminal Court aan de Ratchadaphisek Road (Bangkok). De drugs waren bestemd voor leden van zijn netwerk in het Zuiden.

Xaysana werd in januari op Suvarnabhumi aangehouden. Op 16 april werd hij voorgeleid en ontkende toen ook al de beschuldigingen. Het OM heeft negen getuigen à charge, de verdediging drie à decharge. Het getuigenverhoor begint in februari volgend jaar.

Thitinart Na Pattalung, known as Kru Aoy

Kort nieuws dinsdag 20 juni

– Ondernemer en zelf-hulp goeroe Thitinart Na Pattalung, bijgenaamd Kru Aoy, zegt het slachtoffer te zijn van een poging tot chantage. Ze is op een geluidsclip bevolen 11 miljoen baht te dokken om te voorkomen dat haar website wordt gehackt en er valse informatie op wordt geplaatst die schadelijk is voor haar reputatie.

Maar in plaats van te betalen heeft ze een transcript van de clip aan de DSI gegeven met het verzoek onderzoek te doen naar de persoon die zei een IT-expert te zijn (foto). Hij plaatste ook valse beschuldigingen over haar persoonlijk leven op de website met de clip. De DSI beraadt zich deze week of ze de zaak in onderzoek neemt.

De zaak is iets ingewikkelder want enkele entertainers zeggen dat Thitinart’s bedrijf hun foto’s misbruikt om haar Life Compass cursussen te promoten. Thitinart zegt daarvoor toestemming te hebben gekregen. Niettemin is ze bereid de foto’s te verwijderen.

– Thaise ingenieurs staan niet buitenspel bij de aanleg van de Thai-Sino hogesnelheidslijn, waarvan het contract aan China is gegund. Het project staat ook open voor hun ‘input’, zegt vice-premier Wissanu. De angst dat het project een one-man show voor China zou worden, is geuit door het Engineering Institute of Thailand. Dat trekt die conclusie uit het besluit van de regering Chinese ingenieurs en architecten vrij te stellen van het examen dat vereist is voor een vergunning. Thai moeten wel aan die eis voldoen. Wissanu suste de angst voorafgaand aan een bijeenkomst met het EIT, de Council of Engineers en de Architect Council of Thailand. (Zie verder de pagina Spoorwegen)

– De vriendin van Watana Pumret, verdacht van de bomaanslag in legerziekenhuis Phramongkutklao vorige maand, is toch geen verdachte, zoals gisteren gemeld, maar getuige, aldus een bron. De politie heeft geen enkel bewijs gevonden van haar vermeende betrokkenheid. De aanwijzingen daarvoor waren ook al erg vergezocht: ze sympathiseerde met een bepaalde politieke groepering en haar vriend bezocht haar voor de ziekenhuisaanval in haar condo in Nonthaburi. [In de voetballerij heet dat: Geen seks voor de wedstrijd] Vandaag houdt de RTP een persconferentie, zodra het leger de verdachte aan haar heeft overgedragen.

– Follow-up op het bericht dat een schooldirecteur in Bangkok 400.000 baht aan tea money van een ouderpaar zou hebben geëist in ruil voor plaatsing van hun kind op zijn (middelbare) school. Obec secretaris-generaal Karun zegt dat hij het geld moet teruggeven als hij schuldig wordt bevonden. Hij krijgt dan te maken met disciplinaire en strafrechtelijke acties. De omkoping is bekend geworden door een videoclip. Een fact-finding commissie is met een onderzoek begonnen.

Volgens de assistent van de directeur wordt hij gechanteerd en volgens de secretaris van de directeur heeft de omkoping nooit plaatsgevonden. Een groep alumni heeft die in scène gezet omdat hun kinderen niet geplaatst waren in Mathayom 1 en 4. Hij vraagt zich af waarom de videoclip pas deze maand is geplaatst omdat die in april is opgenomen. (Zie verder de pagina Onderwijs 2)

– Pagina 3 van Bangkok Post is vandaag geheel gewijd aan politiek, niet mijn favoriete onderwerp. Ik volsta met een uiterst korte samenvatting:

1 De Kiesraad vergadert vandaag over de organieke wet op de Kiesraad. De raad verzet zich tegen opheffing van huidige raad. Daarover gaat de raad later overleggen met het parlement en de grondwetcommissie. (Meer op de pagina Verkiezingsnieuws 2)

2 Vice-premier Prawit heeft toestemming verleend om het voorstel voor het eenheidspact begin volgende maand te presenteren op een hoorzitting.Het pact is het resultaat van een lange inspraakronde met politieke partijen, politieke groepen en anderen. (Zie ook de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Seksan Prasertkul3 Vermaard politicoloog Seksan waarschuwt dat de NCPO systematisch bezig is de basis te leggen voor voortzetting van haar macht en beperking van de rol van gekozen politici in de toekomst. Zie het gehele artikel Critic warns of NCPO plan to cement power.

– Het onderzoek naar corruptie bij de besteding van gelden uit het tempelonderhoudsfonds, wordt aanzienlijk uitgebreid. De Counter-Corruption Division (CCD) van de politie wil bij 400 tempels onderzoek doen, waaronder ‘beroemde tempels in Bangkok’, aldus CCD adjunct-hoofd Ekkachak. De CCD werkt daarbij samen met het National Office of Buddhism (NOB) dat de gelden verstrekt.

Inmiddels heeft de CCD 12 zaken aan de NACC overgedragen. De politie verdenkt negen personen van corruptie, waaronder huidige en voormalige werknemers van het NOB en burgers. Ekkachak zegt er ‘honderd procent’ zeker van te zijn dat de beschuldigingen hard gemaakt kunnen worden. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Corruptie 2)

– In Thaise vluchtelingenkampen worden driemaal zoveel suïcides gepleegd als bij de bevolking. De International Organisation for Migration (IOM) heeft dat in een onderzoek in een kamp in de provincie Tak vastgesteld.

Het onderzoeksrapport dat gisteren bekend werd gemaakt, zegt dat van 2014 tot 2016 het aantal gevallen is gestegen van 2,31 naar 36,63 per 100.000 personen. Volgens cijfers van het ministerie van Volksgezondheid bedraagt de zelfmoordverhouding de laatste twee jaar 10,91 in Tak en 10,9 in het hele land. De WHO noemt 10,7 voor de gehele wereld.

Dana Graber Ladek, hoofd van de IOM Thailand missie, schrijft het hoge aantal toe aan aanpassingsproblemen aan een nieuwe cultuur, taal en gebruiken. Volgens de studie leed 85 procent van degenen die de hand aan zichzelf sloegen, de twaalf maanden ervoor aan stress. Die leidde ook tot seksueel geweld, familieconflicten en financiële en medische problemen.

– Follow-up op het bericht van 10 juni DSI doorzoekt vermeende schuilplaats van abt. De DSI heeft het onderzoek naar twee huizen op een bergtop in Takua Thung (Phangnga) opgewaardeerd tot special case, waardoor het extra aandacht krijgt. Vermoed wordt dat de huizen in een beschermd bos staan. De eigenaren worden opgeroepen voor verhoor. De DSI denkt dat ze stromannen zijn. Ook wordt een groot aantal getuigen gehoord. De DSI vermoedt dat de abt van Wat Phra Dhammakaya er verbleven heeft, maar bij de zoektocht is hij niet gevonden. (Zie verder de pagina Krakers op overheidsland)

– De man die in februari in Ang Sila (Chon Buri) tijdens een ruzie op een parkeerterrein een jongen van 17 dood schoot, heeft de hulp van het ministerie van Justitie ingeroepen nu hij naar verluidt vervolgd gaat worden voor moord met voorbedachten rade.

Suthep Pochanasomboon zegt dat hij uit zelfverdediging schoot toen een groep jongeren hem belaagde. Hij wijst er ook op dat hij zich na het incident bij de politie heeft gemeld. Op 29 juni besluit het OM over de aanklacht. Adjunct permanent secretaris Dusadee van Justitie heeft Suthep aangeraden de zaak niet in het openbaar en met name op de social media te bediscussiëren. De zaak leidde destijds tot een publiek debat over zelfverdediging.

– De politie heeft in Trang twee personen aangehouden en 1.600 flesjes hoestsiroop in beslag genomen. Ze waren bestemd voor verspreiding in La Ngu (Satun). De verdachten liepen tegen de lamp bij een controlepost, waar hun pickup truck werd gestopt. Ze konden geen papieren laten zien, waaruit zou blijken dat ze de stroop legaal bezaten.

Het was deze week de tweede keer dat de politie in Trang hoestsiroop onderschepte. De rijkspolitie onderschepte gisteren in Nakhon Si Thammarat hoestsiroop.

Hoestsiroop wordt gemengd met het sap van krathom bladeren om een illegale drug te produceren met de naam 4X100.

– De Asian Intergovernmental Commisison on Human Rights vergadert drie dagen in Kathu (Phuket). De bijeenkomst wordt bijgewoond door 120 vertegenwoordigers uit alle tien ledenlanden van Asean, vertegenwoordigers van organisaties voor het  welzijn van gehandicapten en bescherming van hun rechten en onder anderen de Japanse ambassadeur bij Asean.

De belangrijkste onderwerpen zijn toegang tot het rechtssysteem, entrepeneurschap (toegang tot leningen en vergunningen) en rampenbestrijding. Doven bijvoorbeeld kunnen geen waarschuwingssignalen horen.


 

Vrouw in gebed verzonken

Tempelcorruptie: Ex-abt klapt uit de boot

19 juni – Een voormalig abt van een tempel in Lampang, een van de twaalf tempels die beschuldigd worden van betrokkenheid bij corruptie, heeft een boekje opengedaan over het schandaal. ‘Ik heb al het bewijs’, zegt hij.

De abt zegt destijds benaderd te zijn door een vrouw, toen hij bezig was uit donaties van volgelingen de tempel te renoveren. Ze bood financiële steun aan van het National Office of Buddhism. De abt ontving driemaal 100.000 baht, bij de derde keer vroeg de vrouw ‘wisselgeld’ [lees steekpenningen]. Uit angst in de problemen te komen, besloot hij het geld te retourneren.

Het schandaal kwam in 2015 aan het licht toen de Rekenkamer de Counter Crime Division (CCD) meldde dat onregelmatigheden waren geconstateerd bij de besteding van gelden uit het onderhoudsfonds, dat door het NOB aan tempels wordt verstrekt.

Om een lang verhaal kort te maken: In totaal is 50,5 miljoen baht afgeroomd van uitkeringen aan twaalf tempels. Verdacht worden vier werknemers van het NOB, vijf outsiders en een monnik. De hoofdverdachte, die een hoge positie had in het NOB, zou gevlucht zijn nadat hij het geld naar het buitenland had overgemaakt. De CCD heeft zeven zaken overgedragen aan de National Anti-Corruption Commission (NACC), de vijf andere zaken gaan vandaag naar de NACC.

Paiboon Nittawan, lid van de National Reform Council, meent dat meer dan de twaalf tempels betrokken zijn bij de zwendel. Hij zegt dat sommige abts ook een graantje hebben meegepikt door het aantal studenten dat godsdienstlessen volgde, te overdrijven. [Behalve voor onderhoud en renovatie zijn de gelden uit het fonds ook bestemd voor onderwijs en promotie van het boeddhisme] Paiboon gaat de Public Sector Anti-Corruption Commission vragen onderzoek te doen naar de abts van de tempels om te bepalen of ze bij de zwendel betrokken waren. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Corruptie 2)

Op de foto een vrouw, tijdens een merit-making ceremonie in een tempel in Bangkok in gebed verzonken.

Nida: Boekhoudregels tempels laks en vatbaar voor misbruik

19 juni – De regels voor het beheer van tempelfinanciën dienen verbeterd te worden, zodat de gelden behoorlijk worden geadministreerd, zegt Nada Chunsom, deken van de School of Economics van het National Institute of Development Administration (Nida). De huidige regels zijn te laks en bevatten lacunes waardoor van fondsen misbruik kan worden gemaakt. ‘Als NGO moeten tempels de principes van goed bestuur laten zien om het vertrouwen van de mensen te behouden.’

Nada deed in 2014 onderzoek naar de financiën van 490 tempels. Gemiddeld heeft een tempel 3,2 miljoen baht aan inkomsten. Daarvan komt 2 miljoen baht uit donaties van gelovigen, 1,4 miljoen baht uit de verkoop van heilige objecten en amuletten en 1,05 miljoen baht uit ceremonies. Gemiddeld geven tempels jaarlijks 2 miljoen baht uit aan constructie en onderhoud van gebouwen.

Slechts een kwart van de onderzochte tempels hield een journaal bij en enkele lieten hun boekhouding controleren door externe instituten. Weliswaar overlegt volgens het NOB 90 procent van de tempels financiële overzichten, maar de meeste voldoen niet aan boekhoudkundige eisen.

Nada: ‘Maar vergeet niet dat er veel kleine tempels zijn met heel kleine bedragen aan inkomsten. Deze abts hebben niet de mogelijkheid om een goed financieel verslag te maken. Maar er zijn ook heel rijke tempels met dagelijks miljoenen baht aan inkomsten, die geen transparant financieel overzicht aan de bevolking laten zien.’

Overigens blijkt uit een peiling van Nida Poll dat slechts 37 procent van de 1.250 tussen 14 en 16 juni ondervraagde respondenten meent dat het financieel management van tempels niet transparant is. 86 procent wil dat de bevolking de kans krijgt de boekhouding te controleren, 9 procent vindt dat niet nodig.

Protest tegen wijzigingen Gezondheidswet

Ondanks protest: Veranderingen gezondheidswet gaan door

19 juni – Het regeringspanel dat de National Health Security Act herziet, gaat stug door ondanks de afgelaste hoorzitting in Khon Kaen en een protest gisteren in Bangkok. Een groep gezondheidsactivisten protesteerde in Bangkok tegen de wijzigingen door voor een vergaderzaal in het Centara Government Complex Hotel & Convention Centre op de grond te gaan liggen. Op 20 en 21 juni wordt daar de laatste van een serie van vier hoorzittingen gehouden.

De demonstranten werden geleid door vertegenwoordigers van de Aids Access Foundation, het Thai Network of People Living with HIV/Aids, een consumentengroep en Boonyuen Siritham, vooormalig senator van Songkhram. De meest gehoorde kreet was: ‘Als verandering niet goed is, doe het niet.’ Intussen werd in de vergaderzaal een bijeenkomst gehouden, waarvan mij niet duidelijk is of dit al de hoorzitting was.

Volgens de tegenstanders maken de wijzigingen geen eind aan de ongelijkheid in de gezondheidszorg en worden de rechten van patiënten niet uitgebreid. Alhoewel de zogeheten 30-baht volksverzekering gratis medische zorg garandeert, wordt nu voorgesteld patiënten te laten meebetalen wanneer ze extra zorg van overheidsziekenhuizen willen. De overige bezwaren laat ik onvermeld, want erg duidelijk is het me allemaal niet. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

Vriendin verdachte bomaanslag ziekenhuis nu ook verdacht

19 juni – De vriendin van Watana Pumret die vorige maand een bomaanslag pleegde op legerziekenhuis Phramongkutklao wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag alsmede van de andere aanslagen in april en mei die hij bekend heeft, aldus een bron.

Alhoewel Watana heeft verklaard dat hij alleen handelde, geloven de autoriteiten dat niet. Hij moet de afgelopen vijf jaar waarin hij aanslagen pleegde, hulp hebben gehad van anderen of anderen moeten op de hoogte zijn geweest’, zegt Burin Thongprapai, een auditeur-militair van de legerstaf.

Het vermoeden dat de vriendin bij de aanslagen was betrokken, leiden de onderzoekers af uit haar sterke voorkeur voor een bepaald politiek kamp. Elke keer voordat Watana een aanslag pleegde, bezocht hij haar in haar condo in Nonthaburi, zegt de bron. De mogelijke betrokkenheid van anderen blijkt ook uit de brieven waarin het National Cancer Institute of Thailand en het Prasat Neurological Instute werden gewaarschuwd voor een mogelijke aanslag. Het handschrift is niet van Watana.

De echtgenote van Watana wordt niet verdacht van betrokkenheid alhoewel in haar huis in Ram Intra (Bangkok) wel wapens en explosieven zijn gevonden. Volgens een eerder bericht is zij een gepensioneerde legerofficier. De vrouw heeft nuttige informatie verstrekt, zegt de bron. De bankrekening van Watana is in orde, de onderzoekers zoeken of er nog meer rekeningen zijn.

Inmiddels is het verhoor van  Watana door het leger afgerond, morgen wordt hij overgedragen aan de politie. (Zie verder het bericht van gisteren Watana pleegde ook voorgaande aanslagen in Bangkok)

Drukte bij Mor Chit

Waarschuwing: Verhuizing Mor Chit 2 wordt chaos

19 juni – Prapatpong Upala, adjunct-deken van de faculteit architectuur van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang maakt bezwaar tegen het besluit van het ministerie van Transport om busstation Mor Chit 2 te verhuizen naar zijn oude locatie bij BTS-station Chatuchak.

Hij voorspelt dat ze tot ernstige vergroting van de verkeersproblemen in het gebied zal leiden. Vooral ook omdat het gebied tot transport knooppunt wordt ontwikkeld. De locatie wordt nu door de BTS Skytrain gebruikt als onderhoudsdepot.

Prapatpong adviseert de regering de kosten van de verhuizing af te wegen tegen andere ontwikkelingen, toegang tot de oude Mor Chit terminal en de passagierscapaciteit. Dagelijks maken 150.000 passagiersgebruik van Mor Chit 2 van waar bussen naar het Noorden en Noordoosten vertrekken.

Busterminal Mor Chit 2 is thans gevestigd op land van de Spoorwegen, maar die wil het commercieel gaan ontwikkelen om haar schuldenlast terug te brengen. De beoogde nieuwe locatie is eigendom van het Treasury Department en meet 710.000 vierkante meter.

Het ministerie en enkele andere diensten hebben een haalbaarheidsstudie afgerond naar de verkeerssituatie in het gebied en de ontwikkeling tot transport knooppunt. Daarbij is al rekening gehouden met de mogelijke verhuizing. De lokale autoriteiten willen het oude Mor Chit station gebruiken om de Green en Blue metrolijnen te verbinden aan het stedelijk busnetwerk, zodat forenzen gemakkelijker kunnen overstappen.

Kort nieuws maandag 19 juni

– Actievoerder Srisuwan Janya vreest dat Chinese werknemers aan de geplande hogesnelheidslijn Bangkok-Nakhon Ratchasima e.v. buiten de wet staan nu artikel 44 van de interim-grondwet is ingezet om technische en wettelijke hordes weg te nemen, zodat het project wordt versneld. Srisuwan maakt zich zorgen dat ze voor mogelijke schade aan het project, milieu en volksgezondheid niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Maar woordvoerder Surapong van het ministerie van Transport zegt dat hij daarvoor niet bang hoeft te zijn. Dat zijn twee verschillende dingen. De Chinese ingenieurs  en architecten worden alleen vrijgesteld van de plicht examen te doen voor een vergunning, een eis die wel voor Thai geldt.

Surapong zegt dat de Chinezen net als ieder ander de Thaise wet moeten respecteren. De civiele aansprakelijkheid is contractueel geregeld en China’s National Development and Reform Commission heeft verplichtingen, vastgelegd in het Thai-Chinese Memorandum of Understanding. (Zie verder de pagina Spoorwegen)

– Een gezamenlijke eenheid van politie, leger en de Consumer Protection Board heeft zaterdagnacht een inval gedaan in een bar in Samut Prakan waar baraku werd gerookt, en de eigenaar aangehouden. De tweehonderd klanten, waaronder toeristen, namen ijlings de benen. De inval leverde een fraaie oogst op van waterpijpen, baraku tabak en bonnen voor de dienstverlening. Op de vloer en op het toilet zijn verpakkingen van crystal meth gevonden.

De verkoop van baraku ook wel shisha genoemd, is verboden. De eigenaar riskeert een maximum gevangenisstraf van 5 jaar en/of een boete van 500.000 baht.

– Het Intellectual Property Department (IPD) gaat er volgende maand op zes plaatsen in het land hard tegenaan om nagemaakte producten op te sporen. Het gaat om winkelcentrum MBK, Pantip Plaza, Klong Thom, Ban Mor en Chatuchak weekendmarkt en buiten Bangkok om de beruchte Rong Klua grensmarkt in Aranyaprathet (Sa Kaeo).

Eerder deze maand zijn al invallen gedaan op bevel van premier Prayut. De afgelopen twee weken zijn geen piratengoederen gevonden in Pantip Plaza, Klong Thom en Ban Mor. Op de overige drie plaatsen was de oogst mager. De meest verkopers lijken zich aan de wet te houden. Op de Rong Klua markt zijn veel winkels die nagemaakte merktassen en schoenen verkochten, gesloten.

De piraterij is met name de VS een doorn in het oog. Voor het elfde achtereenvolgende jaar staat Thailand op de Amerikaanse Priority Watch List, die in april werd gepubliceerd. Washington zegt dat Thailand onvoldoende optreedt tegen overtredingen van het intellectueel eigendomsrecht.

Een ander pijnpunt is de verkoop en registratie van buitenlandse medicijnen. Daarover hebben de VS en IPD vorige maand overlegd [geen details].

– De zeven staatsbanken hebben afgesproken alles in het werk te stellen om de tarieven niet te veranderen, zelfs wanneer het Monetary Policy Committee (MPC) van de Bank of Thailand zou besluiten in navolging van de renteverhoging van de Amerikaanse Federal Reserve de policy rate te verhogen. De bevriezing van de tarieven heeft tot doel schuldenaren te behoeden voor verdere financiële lasten. Als de MPC besluit de rente te verhogen, komen de banken weer bijeen. De huidige policy rate bedraagt sinds vorig jaar 1,5 procent. De meeste economen voorspellen dat die dit jaar onveranderd blijft.

– Obec-hoofd Karun heeft een onderzoek gelast naar de beschuldiging dat een onderwijsfunctionaris in Bangkok een ouderpaar om 400.000 baht aan tea money heeft gevraagd in ruil voor plaatsing van hun kind op een middelbare school. Karun reageert op een videobericht waarin de overhandiging van het geld is te zien. Een formele klacht is nog niet ingediend. Andere ouders zeggen dat veel leerlingen hebben moeten dokken om toegelaten te worden. (Zie verder de pagina Onderwijs 2)


 

Guru Meme Prayut
Guru, het vrijdagmagazine van Bangkok Post, heeft een variant bedacht op het kaartspel Cards Against Humanity, het heet: What Do You Meme? De deelnemers hebben elk drie kaartjes waaruit ze een keuze maken bij een plaatje. Degenen die het grappigste kiest, wint. Als dat maar niet tot ruzies leidt.
Om het spel goed te kunnen spelen, moet je wel een beetje op de hoogte zijn van het Thaise nieuws, maar bij premier Prayut en voormalig premier Yingluck kan dat geen probleem zijn. (Bron: Guru, Bangkok Post, 16 juni)

Guru Meme Yingluck


 

Commentaar: Politiehervorming in armzalige staat

18 juni – De recente berichten over het kopen van posities in het politiekorps onderstrepen de noodzaak van de urgente hervorming van het korps met de ‘mannen in het bruin’. Bangkok Post valt in haar hoofdredactioneel commentaar van zaterdag met de deur in huis en herinnert de junta eraan dat ze bij haar aantreden in 2014 heeft beloofd de bezem door de meest corrupte overheidsdienst te halen. Een panel ging aan het werk. Onlangs stelde het voor om het korps organisatorisch over te hevelen van het PM’s Office naar het ministerie van Justitie. Schrale oogst.

Het is niet de eerste keer dat het kopen van posities aan de orde komt. Elke keer wordt onderzoek gedaan en elke keer gebeurt er niets concreet. Het probleem verdwijnt geruisloos uit de aandacht van het publiek. Dit keer werd het probleem aangesneden door voormalig parlementslid Witthaya (Democraten). Hij heeft premier Prayut zelfs gevraagd om artikel 44 [van de interim-grondwet, dat nog steeds van kracht is] in te zetten om alle overplaatsingen en promoties te schorsen totdat binnen tien maanden de hervorming is afgerond.

De krant schrijft: ‘We moeten erkennen dat de Royal Thai Police is geplaagd door talrijke schandalen die het vertrouwen van de bevolking de afgelopen jaren hebben geërodeerd. Corruptie, wordt gezegd, is in de organisatie de norm geworden.’

BP noemt twee zaken die de reputatie van het korps ernstig hebben aangetast: de onderwijzeres in Sakhon Nakhon die gevangen zat voor een dodelijke aanrijding die ze niet had veroorzaakt en de zaak Vorayudh. Zie respectievelijk de pagina De zaak Jomsap en De zaak Vorayudh e.a.

‘Deze twee beruchte zaken versterken de teleurstelling van de bevolking, waardoor de RTP altijd bovenaan de lijst belandt van overheidsdiensten, waarvan de bevolking vindt dat ze hervormd moeten worden.’

BP constateert dat de RTP te groot is en dat de bestaande wetgeving politieofficieren carte blanche geeft om onafhankelijk te werken zonder checks and balances. De hervorming, schrijft de krant. moet gericht zijn op decentralisatie en vermindering van de macht van de politie. Een deel van het werk kan naar lokale diensten gaan.

Concluderend: Het militair regime kan zich niet veroorloven de bevolking teleur te stellen. Het moet zijn belofte volledig nakomen en doen wat het kan om politiehervorming tot werkelijkheid te maken. (Bron: Bangkok Post, 17 juni) (Zie ook de pagina Corruptie 2)

Commentaar: BP slaat de plank mis met de opmerking dat de junta bij haar aantreden heeft gezegd de politie te willen hervormen. Prayut zei destijds dat dit een taak van de volgende regering wordt. De instelling van het panel is daarmee wel in tegenspraak. Doekje voor het bloeden?

Watana pleegde ook voorgaande aanslagen in Bangkok

18 juni – Watana Pumret (62), de hoofdverdachte van de aanslag vorige maand in legerziekenhuis Phramongkutklao, is ook verantwoordelijk voor de drie in april en mei in Bangkok gepleegde bomaanslagen (Major Cineplex Ratchayothin, National Theatre, Government Lottery Office). Dat is gebleken uit een DNA-test. Omdat ook ander DNA is gevonden, vermoedt de politie dat meer mensen bij de aanslagen waren betrokken, alhoewel Watana heeft verklaard dat het solo-acties waren.

Watana is vanaf vrijdagavond tot gisterochtend verhoord. Na afloop vertelde legercommandant Chakthip dat hij kon worden aangehouden dankzij CCTV-beelden. Daarop loopt hij met een plastic tas naar de Wongsuwon wachtkamer en apotheek voor officieren, waar hij de bom plaatste. Die tas ontbrak, toen hij vertrok. Ook zijn verdere gangen konden worden nagegaan dankzij camerabeelden. Op een werd hij opgepikt door zijn zoon, waardoor zijn huis bekend werd.

Het bij het GLO-kantoor gevonden DNA komt niet overeen met dat van Watana. De politie vermoedt daarom dat ook anderen waren betrokken bij de aanslagen. Tijdens het verhoor ontkende Watana aanvankelijk, maar geconfronteerd met de camerabeelden gaf hij zijn verzet op en bekende. Hij zei een hekel te hebben aan het leger, de regering en premier Prayut en noemde met name de beschieting in mei 2010 van roodhemden in Wat Pathum Wanaram. Zes kwamen toen om het leven.

Watana omschreef het ziekenhuis als een ‘willekeurig doel’. Hij erkende dat een aanslag plegen op een ziekenhuis internationaal als onacceptabel wordt beschouwd. Dinsdag wordt Watana door het leger overgedragen aan de politie. (Zie verder de voorgaande berichten van gisteren Verdachte bomaanslag ziekenhuis: ’t Is ‘m, vast en zeker, en Update krant: Politie verzon een list)

Accijnsverhoging op suiker; aandeel drankenproducenten gezakt

18 juni – De meeste aandelenkoersen van producenten van softdrinks zijn vrijdag gezakt uit vrees voor de nieuwe accijns op het suikergehalte van dranken. In bijgaand kader de vijf betrokken bedrijven. Alleen Tipco Foods sloot hoger. Sappe, Haap Thip en Sermsuk bleven ongewijzigd.

Assistent vice-president research Sunthorn van Krungsi Securities denkt dat de bedrijven in thee, met name groene thee dat een relatief hoog suikergehalte heeft, en koffiedranken het hardst worden getroffen. Ze moeten zowel per volume als suikerpercentage gaan betalen. Tot nu toe zijn ze vrijgesteld omdat hun belangrijkste ingrediënten als natuurlijk worden beschouwd.

Sunthorn denkt dat de producenten van mineraal water en energiedranken niets doen aan het suikergehalte omdat de consumenten van zoet houden, waar zoetjes niet voor kunnen zorgen in vergelijking met suiker. Ze zullen dus waarschijnlijk hun prijzen verhogen. De gevolgen voor vruchtensappen zijn moeilijk te voorspellen omdat het tarief nog niet is vastgesteld.

Asia Plus Securities verwacht dat de prijzen van alle betrokken dranken omhoog gaan, maar een prijsverhoging is moeilijk omdat de concurrentie in de ready-to-drink thee- en functionele ]?] drankenmarkt groot is, zoals qua prijs als promotionele campagnes. De afgelopendrie jaar is de omzet van thee afgenomen.

Niet-alcoholische dranken met een suikerpercentage van minder dan 10 worden niet belast. Het maximumtarief geldt voor dranken met 18 procent suiker of meer. Het artikel gaat niet in op de gevolgen voor de suikerrietverbouw. Ik meen ergens gelezen te hebben dat het suikergebruik in de westerse landen is  afgenomen. De suiker in producten wordt vervangen door iets anders, maar ik ben vergeten wat. (Bron: Bangkok Post, 17 juni)

Hoorzitting Khon Kaen afgelast

Khon Kaen: Hoorzitting afgeblazen

18 juni – Een hoorzitting in Khon Kaen over de wijziging van de National Health Security Act van 2002 is voortijdig afgeblazen nadat tegenstanders bezit van het podium van het Avani Khon Kaen & Convention Centre hadden genomen, waar de hoorzitting zaterdagochtend zou worden gehouden. De demonstranten voerden om beurten het woord en kritiseerden het wetsvoorstel als onbillijk en tot stand gekomen zonder inspraak van de bevolking.

Tussen demonstranten en de autoriteiten is zes uur onderhandeld, terwijl agenten, soldaten en lokale ambtenaren toezicht hielden om de orde te handhaven. Uiteindelijk werd in overleg met de lokale tak van het Internal Security Operations Command besloten de hoorzitting te beëindigen.

Over de wetswijziging worden vier hoorzittingen gehouden. De volgende is in Bangkok. Ook wordt een online hoorzitting gehouden.

Volgens minister Piyasakol (Volksgezondheid) is er geen vuiltje aan de lucht: degenen die verzekerd zijn via de zogeheten gold card verzekering (Universal Coverage Scheme) blijven recht hebben op dezelfde voorzieningen, maar de tegenstanders bestrijden dat. (Bron: website Bangkok Post, 17 juni) (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

Update krant: Regeringswoordvoerder Sansern noemt twee motieven voor de actie in Khon Kaen: oppositie van bewoners of politieke kwesties. Dat laatste schijnt er altijd bijgehaald te moeten worden. Dat bewoners zelfstandig kunnen denken gaat er bij de junta niet in.

Sansern zei: ‘De mensen hebben gevraagd om democratie, waarin vrijheid van meningsuiting centraal staat. Dat betekent dat degenen die de hoorzitting stopten, de mening van andere mensen niet respecteren.’

Sansern zei de wijzigingen al  te hebben toegelicht. De tegenstanders moeten de informatie verstrekt door de regering nog maar eens goed bestuderen. Hij pleitte ook voor juridische actie tegen de demonstranten, alhoewel het panel van het ministerie van Volksgezondheid, dat de hoorzittingen organiseert, dat niet nodig vindt. Volgens dit bericht vrezen de tegenstanders zelfs voor beëindiging van de UC-verzekering. Ze denken dat de medische dienstverlening wordt gecentraliseerd bij central medical agencies [?].

Naar verwachting gaan de tegenstanders eind deze maand ook de hoorzitting in Bangkok verstoren. De hoorzitting in KK was de derde in een serie van vier. De voorgaande twee werden gehouden in Songkhla en Chiang Mai. Tijdens die bijeenkomsten liepen tegenstanders weg.

Hua Lamphong: Twee treinen op hetzelfde spoor

18 juni – Een stoptrein en een intercity zijn zaterdagochtend bij station Hua Lamphong op hetzelfde spoor beland. De Spoorwegen (SRT) onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren. De stoptrein, nummer 285 tussen Bangkok en Chachoengsao, reed van de remise naar het perron om passagiers op te pikken, de intercity Bangkok-Nong Khai had al zijn passagiers afgezet en werd afgerangeerd [zo heet dat in het spoorwegjargon].

Beide treinen raakten verwikkeld in een kleine ontsporing en later op de rails teruggezet, waar ze hun dienst konden hervatten. Omdat ze nauwelijks tempo hadden gemaakt, raakte niemand gewond. Bovendien vond de ‘vrijage’ plaats buiten het passagiersgebied. Oorzaak was vermoedelijk een menselijke fout als gevolg van een slechte communicatie, aldus SRT adjunct-gouverneur Thanongsak Pongprasert. (Zie verder de pagina Spoorwegen)

Drugssmokkelaar gedood, 2 mln speed pillen onderschept

Speed pillen18 juni – Bij een vuurgevecht vrijdagavond bij de grens met Myanmar in Mae Sai (Chiang Rai) tussen drugssmokkelaars en een eenheid van soldaten en politieagenten, is een van de smokkelaars dood geschoten. De twee andere bendeleden gingen er vandoor, maar zijn later aangehouden.

De dood geschoten man zat in een pickup truck die tijdens het vuurgevecht van de weg was afgeraakt. De politie was getipt over de smokkel. Ze probeerde de wagen te stoppen maar de bestuurder maakte rechtsomkeer en drukte het gaspedaal in. In de wagen en 50 meter verder vond de politie in totaal 2 miljoen speed pillen. (Bron: website Bangkok Post, 17 juni)

Peiling: Prayut, blijf aan de macht

18 juni – Premier Prayut heeft gekregen wat volgens critici zijn eigenlijke doel was om zijn controversiële vier vragen aan de bevolking voor te leggen. De bevolking, althans degenen die de moeite namen naar een van de klachtencentra van de overheid te gaan om te reageren, wil dat Prayut aan de macht blijft totdat hervormingen [welke?] zijn ingevoerd. Adjunct permanent secretaris Sompas van het PM’s Office heeft dat gisteren bekend gemaakt.

Pheu Thai politicus Anusorn Iamsa-ard hekelt de verklaring van Sompas. De resultaten vormen slechts de mening van een klein deel van de bevolking vergeleken met de miljoenen die hun mening nog niet hebben gegeven. ‘De beste manier om achter de antwoorden te komen, zijn verkiezingen.’ Sompas baseert zijn uitspraak op de mening van 280 personen die via de hotline 1111 hebben gereageerd, en van 47 in het klachtencentrum bij het Government House.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de afgelopen vijf dagen in het hele land 90.000 personen hebben gereageerd. In Khon Kaen kwamen de meeste mensen opdraven (9.582) , in Samut Sakhon de minste (43). De vier vragen hebben betrekking op de verkiezingen, toekomstige gekozen regeringen en de toekomst van het land. (Meer op de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Actieplan tegen overstromingen in de maak

18 juni – De enorme economische schade die de overstromingen van 2011 hebben aangericht, blijven de regering achtervolgen nu de druk op haar toeneemt met een concreet plan te komen voor het voorkomen of beperken van schade in de toekomst, constateert Bangkok Post vandaag.

Voor het stroomgebied van de Chao Phraya bestaan grootste plannen, het eerste Strategic Plan on Water Management (2015-2026) dateert van 2015. Vorig jaar verving de regering het door het Strategic Plan on Water Management (2015-2036). Aan de de laatste versie wordt momenteel gewerkt door enkele overheidsdiensten. Naar verwachting wordt het binnen enkele maanden voorgelegd aan het kabinet. In bijgaand kader staan alle projecten op een rijtje.

Adjunct directeur-generaal Somkiat van het Royal Irrigation Department (RID) zegt dat de afgelopen jaren al enkele kleine projecten zijn uitgevoerd die minder gevolgen hebben voor het milieu en bewoners. Vanaf volgend jaar wordt begonnen aan grotere projecten. Somkiat verwacht dat tenminste de helft van de plannen kan worden uitgevoerd. ‘Sommige dingen zijn misschien niet haalbaar vanwege stadsuitbreidingen en andere factoren.’

In 2011 liep het stroomgebied van de Chao Phraya de meeste econmische schade op: 1,44 biljoen baht. Om de gevolgen van overstromingen te beteugelen, dient het RID 228,1 miljard baht te investeren in negen sleutelprojecten. ‘Als je me vraagt, is dat duur, zeg ik ja. Maar vergeleken met het verlies van 1,44 biljoen baht of meer in de toekomst, is dit wat we dienen te doen. Het plan kan geen overstromingen voorkomen, maar wel de schade beperken door een beter drainagesysteem.’

Hannarong Yaowalers, voorzitter van het Thai-Water Partnership, noemt het plan tot op zekere hoogte acceptabel, vooral de pogingen om water naar alle dorpen in het land te leiden. Maar de meeste projecten bestaan uit de constructie van fysieke infrastructuur, zoals dammen, en die zijn niet het beste antwoord op droogte en overstromingen. Hij wijst er ook op dat het plan inspraak van de bevolking ontbeert en dat is vragen om protesten, zoals vorig jaar na grote overstromingen in Nakhon Si Thammarat toen bewoners protesteerden tegen de aanleg van dammen, voorgesteld door het RID.

SIM kaarten van Chinese bende

Kort nieuws zondag 18 juni

– Telecommunicatiewaakhond NBTC heeft drie Chinese mannen aangeklaagd voor het bezit en gebruik van telecommunicatie apparatuur zonder toestemming. Het drietal is eerder aangehouden omdat het een onderneming had om ‘likes’ en pageviews te stimuleren.

Ze waren bij hun arrestatie in Sa Kaeo in het bezit van honderden (gesmokkelde) mobieltjes en meer dan 300.000 SIM kaarten van AIS, TrueMove en Dtac. Die werden gebruikt voor commerciële en politieke doeleinden. Dat is niet illegaal, want Thailand kent geen wet tegen het manipuleren van social media pagina’s en pageviews.

De mannen opereerden in Thailand omdat China slechts één SIM kaart per ID toestaat. Ze gebruikten het in China populaire platform WeChat en richtten zich op Chinese producten. De AIS prepaid SIM kaarten waren gekocht in Thailand en Cambodja, de andere in Thailand. Het bezit van zoveel kaarten is niet strafbaar, wel het gebruik wanneer ze niet geregistreerd zijn.

– Evenals in maart meldde zich op de veiling door het ONCB gisteren geen koper voor de Lamborghini en KTM supermotor van Benz Racing, die in hechtenis is genomen op verdenking van het witwassen van geld voor drugsbaron Xaysana.

Ook een tweede Lamborghini, in beslag genomen van een drugsverdachte, bleef staan. Drie personen toonden belangstelling voor de wagens, maar ze plaatsten geen bod. De wagens blijven in het bezit van de ONCB totdat de strafrechtzaken zijn afgerond. Als de rechtbank de gedaagden vrijspreekt, moeten ze worden teruggegeven.

In de tweede ronde van de veiling, waarbij voertuigen en sieraden worden geveild die in beslag zijn genomen bij drugs arrestaties, worden 129 lots aangeboden met een totale waarde van 370 miljoen baht. Dinsdag en woensdag wordt de veiling voortgezet.

– Toeristen op Koh Kood en Koh Mak (Trang) zijn gewaarschuwd voor kwallen, die elk jaar rond deze tijd in groten getale in de branding vertoeven. Vrijdagmiddag werd een echtpaar uit Samut Prakan gestoken dat aan het Bang Boa strand (Koh Kood) in zee was gegaan. In het ziekenhuis van Trat herstellen ze van de pijnlijke steken, nadat de steken met azijn waren behandeld.

Toeristen wordt geadviseerd alleen het water in te gaan op aangegeven plaatsen. Een net moet de kwallen tegenhouden. Op Koh Mak zijn netten en azijn in gereedheid gebracht. De steek van de box jellyfish kan dodelijk zijn. In 2015 stierven in Surat Thani twee toeristen.

– Suthep Thaugsuban, wie kent hem niet, leider van de protestbeweging tegen de regering Yingluck in 2013 en 2014 en thans voorzitter van de Muan Maha Prachakorn for Reforms stichting, wil dat Prayut na de verkiezingen de nieuwe premier wordt. Zijn stichting gaat daarvoor ijveren. Hij vindt dat Prayut de afgelopen drie jaar veel heeft bereikt, waaronder nationale hervorming en de bestrijding van corruptie.

Suthep ontkent dat hij bij de vorming van de nieuwe regering als informateur zal optreden. ‘Ik heb geen politieke invloed, het ontbreek me aan het vereiste charisma en ik heb geen plannen om een nieuwe politieke partij op te richten.’

Terugkeer naar de Democratische partij, wat acht PDRC-leden onlangs hebben gedaan, wijst hij af. Suthep was eerder secretaris-generaal van de Democraten. In het kabinet Abhisit was hij vice-premier en bestreed de roodhemden. (Meer op de pagina Verkiezingsnieuws 2)


 

Prayut tijdens de behandeling van de begroting 2018

Opinie: Prayut’s vier vragen zijn belachelijk

17 juni – De vier vragen die premier Prayut vorige maand in zijn wekelijks tv-praatje aan de bevolking  voorlegde, roepen de vraag op: Wat heeft hem bewogen om ze zo onverwachts te stellen? Direct na zijn tv-verschijning regende het protesten van academici en politieke waarnemers en op de social media werd de spot met hem gedreven.

De meeste mensen denken dat Prayut probeerde de mening van de mensen te peilen over mogelijk uitstel van de verkiezingen, gepland voor eind volgend jaar, waardoor hij langer aan de macht kan blijven. In die kakafonie van commentaren is er een die hout snijdt.

‘De vragen die hij stelde waren zó belachelijk”, zegt NHRC-commissaris Angkhana Neelapaijit. Ze zei: ‘De mensen zijn deze regering zat, die al drie jaar aan de macht is en nog niets van haar beloofde hervormingen heeft bereikt. Dus ik wil dat de premier zich aan zijn woord houdt om de democratie terug te geven aan de Thaise bevolking door de roadmap tot de verkiezingen van volgend jaar te volgen.’

Voormalig nieuwsredacteur Wasant snijdt de vier vragen over de verkiezingen en democratie aan in zijn wekelijkse beschouwing Plain Talk op de opiniepagina van Bangkok Post. De stroom commentaren en kritiek heeft Prayut dermate geërgerd dat hij een paar weken niet met de pers wilde praten.

Diverse regeringswoordvoerders probeerden hem nog te verdedigen: Prayut wilde weten waaraan de mensen behoefte hebben en hij wilde hen een zegje gunnen in ’s lands toekomst. Wasant sneert: Dat had hij bij de nieuwe grondwet en andere wetgeving moeten doen. Veel van die wetten zijn door de rubberstamp NLA (National Legislative Assembly, benoemd parlement) gejaagd. Die woordvoerders vergeten ook dat in een democratie mensen een regering na vier jaar of eerder kunnen wegstemmen. In een junta-cratie kan dat niet.

Wasant noemt het bijna hilarisch om te zien hoe het ministerie van Binnenlandse Zaken en junta supporters omgaan met Prayut’s vragen alsof ze een legitieme opiniepeiling vormen en niet een poging van een ‘neurotische leider’ om publieke bijval te verkrijgen. Het ministerie ging zelfs zo ver om al zijn personeel op te trommelen voor het verzamelen van de antwoorden, maar alleen van degenen die persoonlijk naar een van de overheidsklachtencentra willen komen en hun ID willen tonen. Wasant sneert weer: Je kunt net zo goed om hun vingerafdruk en DNA vragen.

Je hebt geen neurowetenschapper nodig om te raden wat zo’n exercitie oplevert. Ze bevestigt alleen maar de wens van het militair regime om te horen wat het wil horen. Wanneer het regime echt wil weten wat de mensen denken, moet ze niet van die zinloze vragen stellen met zo’n onwetenschappelijke methode.

Het is iedereen duidelijk dat de exercitie tot doel heeft de greep van het leger op de macht te behouden. De vraag is alleen: op welke manier? Wasant gokt dat Prayut wil aanblijven als premier, alhoewel hij dat ontkent. Het probleem is daarvoor acceptatie op te bouwen. De premier weet dat hij niet voorzichtig genoeg kan zijn. Thaise mensen hebben een zekere roekeloosheid, grenzend aan derring-do (vermetelheid, volgens mijn woordenboek een archaïsche uitdrukking) wanneer ze geprovoceerd worden. (Bron: Bangkok Post, 16 juni) (Meer op de pagina Verkiezingsnieuws 2)

THAI beraadt zich op toekomst met Nok Air

17 juni – Thais Airways International (THAI) dat de recente aandelenuitgifte van Nok Air aan zich voorbij liet gaan, weegt de voor- en nadelen van haar aandeel van 21,6 procent in de met schulden kampende maatschappij tegen elkaar af. Zelf heeft THAI het al moeilijk genoeg om de balans weer in de zwarte cijfers te brengen.

Woensdag vergaderde de raad van bestuur over de positie van Nok Air dat bezig is twee buitenlandse bedrijven, een uit China en een uit Singapore, binnen te halen als Nok Air’s nieuwe grootaandeelhouders, een positie die THAI met 39,2 procent van de aandelen bezat tot de herkapitalisatie.

Zoals al eerder gemeld besloot THAI op het laatste moment niet mee te doen, omdat het geen vertrouwen had in het business turnaround plan van Nok. THAI was ook niet gelukkig met de huidige directeur. De meerderheid van de aandelen is thans met 28,9 procent in handen van twee Thaise zakenmensen. De mogelijke entree van de buitenlanders zal de positie van THAI verder verzwakken.

De 13 jaar oude luchtvaartmaatschappij maakte van 2014 tot maart 2017 een verlies van 4,28 miljard baht. Het bericht noemt geen cijfers over THAI. THAI heeft een 100-procent dochter THAI Smile. Eerder is het idee geopperd een THAI groep te vormen om de vluchten van THAI, THAI Smile en Nok Air op elkaar af stemmen ter voorkoming van overlappingen. (Bron: Bangkok Post, 16 juni)

Zie voor de herkapitalisatie de volgende berichten:
1 juni: THAI verliest meerderheidsaandeel in Nok Air
27 mei: Aandeelhouders hebben vertrouwen in Nok Air, THAI niet
25 mei: THAI heeft geen trek in nieuwe aandelen Nok Air

Verdachte bomaanslag ziekenhuisbom

Verdachte bomaanslag ziekenhuis: ’t Is ‘m, vast en zeker

17 juni – De politie weet zeker dat de man die is aangehouden op verdenking van de bomaanslag op legerziekenhuis Mongkutklao, de dader is. Vice-premier en minister van Defensie Prawit heeft dat vrijdag verklaard.

De autoriteiten breken nog hun hoofd wat het werkelijke motief van de man was. Zelf zegt hij een hekel te hebben aan het leger, de huidige regering en premier Prayut.

De verdachte werd donderdagochtend [woensdagnacht?]  aangehouden nadat hij middels camerabeelden was geïdentificeerd. Watana Pumret is een gepensioneerde elektricien, die werkte bij het landelijk elektriciteitsbedrijf Egat. [Eerder gokte ik TOT omdat in zijn huis een bomcircuit diagram was gevonden op papier van de TOT] Hij heeft bekend de bom geplaatst te hebben en opnieuw noemt de website het foutieve aantal van 20 gewonden – moet zijn 25.

Gevraagd of iemand anders bij de aanslag was betrokken, zei Prawit gisteren dat iemand nauw verbonden met de verdachte een rol kan hebben gespeeld, maar hij benadrukte dat er geen soldaten bij waren betrokken. Speculaties dat het om roodhemdleider Wuthipong Kochathamkhun, alias Ko Tee, zou gaan die in april 2014 gevlucht is naar Laos, kon hij niet bevestigen. ‘Ik weet het niet zeker.’

Gevraagd waarom er zoveel tijd is verstreken tussen de aanslag en de arrestatie zei hij dat de politie veel CCTV-beelden moest bekijken.

Eerdere berichten:
16 juni Update krant: Verdacht haat leger, NCPO en Prayut
16 juni: Verdachte bomaanslag legerziekenhuis aangehouden
31 mei: Update krant: Regering sust ‘nerveuze’ bevolking
30 mei: Ziekenhuisbom: 50 personen verhoord
29 mei: Bomaanslag legerziekenhuis: Drie stafleden verhoord
28 mei: Ziekenhuisbom: Veel theorie, weinig feiten
27 mei: Kotee zegt: Ik train civiele strijders tegen junta
26 mei: Legercommandant verdenkt Kotee van bomaanslag
25 mei: Ziekenhuisbom: Politie onder druk
24 mei: Update krant: Misschien uitstel verkiezingen
24 mei: Voor ziekenhuisbom was gewaarschuwd
23 mei: Update krant: Aanval is barbaars en inhumaan
23 mei: Bangkok: Bom in ziekenhuis verwondt 20 personen

Update krant: Politie verzon een list

17 juni – Met een arglist heeft de politie de arrestatie van Watana vergemakkelijkt. Kort na de aanslag maakte legercommandant Chalermchai bekend dat de meeste CCTV-camera’s in het ziekenhuis niet werkten en dat het beeldmateriaal ‘niet erg bruikbaar’ was. Maar dankzij die camera’s is de verdachte juist opgespoord. Bangkok Post trekt vandaag de gehele voorpagina uit voor wat er op 22 mei gebeurde en het daarop volgende politieonderzoek.

De eerder genoemde stoffen tas die hij bij zich had, is nu een plastic tas. Daarin zat een vaas met de bom die hij in de wachtkamer met superlijm aan de muur vastmaakte. Hij nam daarna verschillende bussen, keerde terug om het resultaat te zien en werd bij een ander ziekenhuis door zijn zoon opgepikt, waardoor bekend werd waar hij woonde.

De politie schaduwde hem 24 dagen, waarin hij vaak zijn tweede vrouw in haar condo bezocht. De politie sloeg toe toen ze vermoedde dat hij een nieuwe aanslag beraamde. In april verkende hij enkele keren het ziekenhuis.

Watana woont in een welvarende buurt met overwegend vrijstaande huizen aan de Ram Intra Road. Zijn eerste vrouw is een gepensioneerde legerofficier. Hij heeft een tweeling van 28 jaar. Een bron omschrijft hem als ‘slim, ervaren en hij had een plan’.

Zodra hij door het leger is overgedragen aan de politie, wordt een reconstructie gehouden. Zijn tweede vrouw wordt verhoord om na te gaan of ze bij de aanslag(en) betrokken was. Ook zijn twee zoons worden ondervraagd.

Naar aanleiding van een klok met de afbeelding van Thaksin die in zijn huis is gevonden, zegt Thaksin’s zuster Yingluck, ook oud-premier, dat hij het gebruik van geweld afwijst. Ze vraagt de mensen om hem niet in verband te brengen met de aanslag.

Fraude met luxe wagens kost het land 650 mln baht

– De ontduiking van de importheffing op 32 luxe wagens scheelt het land 650 miljoen baht aan inkomsten, zegt het Department of Special Investigation (DSI). De wagens maken deel uit van 166 voertuigen waarop vorige maand door de DSI in showrooms in Bangkok beslag is gelegd. Sommige wagens zijn gestolen in Engeland. Bij de import van de wagens, 31 Lamborghin’s en 1 Lexus, is een lagere prijs opgegeven dan de catalogusprijs om de extreem hoge importheffing van 328 procent te ontlopen.

Gisteren gaf DSI-hoofd Paisit een update van de gezamenlijke operatie van DSI en douane om een vinger te krijgen over de illegale import. Van de 31 Lamborghini’s zijn acht Aventador, het nieuwe en duurdere model, maar ze zijn aangegeven als de goedkopere Gallardo. Daarna werden ze bij het LTD geregistreerd als Aventador, waarbij vervalste facturen zijn gebruikt. De DSI en douane gaan aangifte doen tegen de sjoemelaars.

De DSI vraagt de douane de belasting vast te stellen voor 300 bolides, waaronder de 166 in beslag genomen wagens. Een van de verdachten is importeur Intarasak. Hij heeft de DSI aangeklaagd omdat zijn handel is stil gevallen. Klanten van hem hebben aangifte gedaan wegens fraude, zij hebben nu problemen met politie en douane. (Zie verder de pagina Inbeslagname statusblik)

Kort nieuws zaterdag 17 juni

– Twee gemeentestraatvegers zijn gistermiddag licht gewond geraakt toen voor het kantoor van Unesco in Sukhumvit (Bangkok) een pingpongbom ontplofte. Een van de vrouwen had een zak opgeraapt die in een struik lag. Terwijl ze doorgingen met vegen, viel de zak open en explodeerde de bom, door hoofdcommissaris Sanit van de gemeentepolitie omschreven als ‘meer een voetzoeker’. De politie vermoedt dat de pingpongbom is achtergelaten door leerlingen van een school in de buurt. Ze vond ook een zak met messen.

– Unesco is coulant want Thailand krijgt nog twee jaar de tijd om in boscomplex Dong Phayayen-Kao Yai, dat op de werelderfgoedlijst staat, een eind te maken aan illegaal grondgebruik en de illegale kap van phayung bomen (palissander). Dat betekent dat het risico van verbanning naar de ‘in gevaar’-lijst voorlopig van de baan is. Volgende maand vergadert het World Heritage Committee (WHC) in Polen over de ontwerp-lijst die is opgesteld door het World Heritage Centre in Parijs.

Functionarissen die zich zorgen maken over de staat van de bos ecologie en duurzaamheid, zijn opgelucht. Het bos wordt niet alleen bedreigd door de illegale houtkap maar ook door het plan een snelweg te verlengen die door het bos loopt.

Het WHC heeft tot nu waardering voor de pogingen van de regering het bos te beschermen, maar het wil meer actie tegen de illegale houtkap in samenwerking met buurlanden. Het World Conservation Congress, een adviesorgaan van het WHC, vindt dat het snelwegproject herzien moet worden om schadelijke gevolgen te voorkomen.

– Olietankers moeten uiterlijk 13 juli zijn uitgerust met een Vessel Monitoring System en vanaf die datum Port-In/Port-Out rapporten aan de autoriteiten verstrekken. De maatregel heeft tot doel hun betrokkenheid bij illegale visserij te bestrijden, zegt minister Chatchai van Landbouw. Het vermoeden bestaat dat de tankers daaraan meehelpen. De eis geldt voor tankers met een bruto tonnage tot 1.000 ton en niet voor grotere tankers.

Volgens een bron in het Government House maakt de EU zich zorgen over de olietankers die de trawlers op zee bevoorraden. Naar schatting gaat het om 142 tankers. Van 5 tot 16 juli krijgt Thailand bezoek van een EU-delegatie die bekijkt hoe het staat met de strijd tegen de IUU-visserij . Thailand is door de EU bedreigd met een importverbod wegens het gebruik van milieuonvriendelijke vismethoden en illegale arbeid. De beslissing daarover wordt binnenkort verwacht. (Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald)

– 8 tot 10 miljoen arbeiders dienen bijgeschoold te worden wil Thailand binnen de komende 20 jaar ontsnappen aan de middle-income trap. Een gezamenlijke studie van de Dhurakij Pundit universiteit en de Quality Learning Foundation zegt dat Thailand minder moet steunen op goedkope gastarbeiders en de onderste 40 procent van de eigen beroepsbevolking moet voorbereiden op Thailand 4.0 (gekenmerkt door innovatie, nieuwe technologie en digitalisering) om de concurrentie met andere landen niet te verliezen.

Vooral werkgevers in het MKB steunen te veel op goedkope arbeid in plaats van dat ze investeren in nieuwe technologieën. (Zie verder het bericht Firms need to ‘train Thais, lose migrants’)

– Mensen die in hoge flats wonen, lopen het risico op een slechte gezondheidsconditie die bekend staat als Sick Building Syndrome, waarschuwt de Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth). Een van de oorzaken is slecht onderhoud van air-conditioners waardoor er zich stof in ophoopt en bacteriën ontwikkelen met als gevolg hoofdpijn, misselijkheid, oogirritaties en huiduitslag.

De problemen kunnen verergerd worden door werkdruk, een gebrek aan gezondheidszorg of onmin met buren die de huisregels overtreden. Volgens een recente peiling door de Suan Dusit Rajabhat universiteit is dit laatste het grootste probleem.

ThaiHealth is op vijf plaatsen in Bangkok een project begonnen om de gezondheid van de bewoners te verbeteren. Een van de ideeën is de aanstelling van condo-managers die bijeenkomsten van groepen bewoners organiseren waarin voorlichting wordt gegeven over gezond wonen.

De directeur van Lumpini Property Management Co, een grote beheerder die aan het project deelneemt, zegt dat de resultaten indrukwekkend zijn. De bewoners gaan beter met elkaar en met de woonsituatie om.

– 167 snuffelaars gaan in opdracht van het Pollution Control Department op pad om onder andere stank van fabrieken te beoordelen en analyseren. Van alle klachten over vervuilende emissies heeft 40 procent betrekking op stank. Het geurpanel, in 2010 ingesteld, gaat bij 23 types industriële fabrieken snuffelen.

De snuffelaars hebben eerder een test afgelegd en zijn geregistreerd bij het PCD of het Department of Industrial Works. Maandag zijn de namen bekend gemaakt. Het PCD gaat een workshop beleggen om de beoordelaars te trainen in het detecteren van geuren bij industrieën, boerderijen en andere bedrijven. Elke test vereist zes beoordelaars, ze mogen per keer niet meer dan driemaal snuffelen.

– De zeven parlementsleden (NLA) die te vaak afwezig waren bij vergaderingen, treft geen blaam. Ze hebben tevoren toestemming gevraagd omdat ze andere dringende officiële bezigheden hadden. De NLA heeft dat achter gesloten deuren beslist op voorstel van de ethische commissie.

Een van de zeven is de jongere broer van premier Prayut, voormalig permanent secretaris van het ministerie van Defensie. De Association for the Protection of the Constitution had in februari een klacht ingediend over het gespijbel.

–  Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) gaat op verzoek van gedupeerde klanten onderzoek doen naar de vorige week abrupt gesloten fitness-clubs en spa’s van True Fitness. Dertig klanten hebben bij Amlo aan de bel getrokken. In totaal is 20 miljoen baht aan lidmaatschapsgeld vooruit betaald. (Zie verder het bericht van 14 juni: Sluiting True Fitness: OCPB neemt actie)

– Wanna Jirakitti, voorzitter van de Maha Ubasika Chan stichting, is aangeklaagd voor het witwassen van geld en heling in verband met de KCUC-verduisteringszaak. Wanna is een zuster van zakenmagnaat Boonchai, voorzitter van de raad van bestuur van DTAC.

Volgens het kantoor van de procureur-generaal heeft ze 13 miljard baht van de KCUC ontvangen. Dat geld is gebruikt voor de bouw van enkele gebouwen van Wat Phra Dhammakaya. Tegen andere leden van de stichting zijn soortgelijke aanklachten in voorbereiding. Boonchai is niet verwikkeld in de zaak.

Een andere recente ontwikkeling in het KCUC-schandaal is de inbeslagname van twee stukken land, eigendom van Bannapot Damapong, de broer van Thaksin’s ex-echtgenote Potjaman. De DSI doet er nog onderzoek naar. De voormalige voorzitter van de KCUC zit 16 jaar gevangen wegens de verduistering in 2013 van 12 miljard uit de KCUC-kas. Een deel van dat geld is gedoneerd aan Wat Phra Dhammakaya, de protserige tempel in PathumThani. (Zie verder de pagina KCUC-Wat Phra Dhammakaya (2))

– Gemak dient de mens, maar niet in Bangkok waar metro en bus verschillende betaalsystemen hebben. Maar nog even geduld want op 1 oktober wordt op 800 bussen een e-ticketing systeem in gebruik genomen. Tweeduizend stafleden gaan passagiers vertrouwd maken met het systeem. Later worden alle 2.600 bussen, alsmede MRT, BTS en veerdiensten op het systeem aangesloten.

Verder valt er weinig positiefs te melden over het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok. De 485 NGV-bussen (aardgas) zijn nog steeds niet in gebruik genomen wegens een conflict met de importeur. 100 wagens waarop door de douane beslag is gelegd, staan op de kade van Laem Chabang. Bij de import was de importheffing ontdoken. Het bedrijf wil ook bieden op de aanschaf van 200 elektrisch aangedreven bussen. Het praat met de Chinese leverancier over een partnerschap.

– Het National Office of Buddhism (NOB) heeft tegen nog eens twee personen aangifte gedaan wegens betrokkenheid bij de verduistering van 60 miljoen baht uit het onderhoudsfonds voor tempels. Het totaal aantal verdachten bedraagt nu tien, waarvan vier NOB-functionarissen. De twee nieuwe zijn de abt van een tempel in Denemarken en een burger. De abt kreeg het geld van de abt van een tempel in Lamphun, een van de 12 tempels die bij het schandaal zijn betrokken. (Zie verder de pagina Corruptie 2)

– Thaise universiteiten moeten lering trekken uit buitenlandse universiteiten [de krant gebruikt het woord varsity, familiair voor universiteit] die een campus in Thailand hebben geopend in plaats van bang te zijn voor de toegenomen concurrentie. Dat zegt voorzitter Suchatvee van de Council of University Presidents of Thailand. Hij meent dat het nieuwe beleid van de regering om buitenlandse universiteiten aan te trekken op de lange termijn een zegen zal blijken voor het Thaise onderwijs.

‘Thaise universiteiten zullen van de beste in de wereld kunnen leren. De vraag is alleen: hoe? Hoe gaan we ze aantrekken om hier te komen en onderwijs te verzorgen. […] Buitenlandse instituten kunnen helpen om bepaalde gaten te dichten omdat Thaise universiteiten niet over voldoende hulpmiddelen en personeel beschikken. We zouden ons geen zorgen moeten maken dat ze hun Thaise counterparts aan het risico van sluiting blootstellen. Het is beter om te bedenken hoe we partners kunnen zijn.’

– Uit een inspectie van 300.000 CCTV camera’s, eigendom van de overheid en NGO’s, in maart is gebleken dat een significant aantal defect is en dat er op openbare plaatsen te weinig zijn. De CCTV installatiecommissie pleit voor de installatie van 40.000 camera’s met een real time systeem. De camera’s dienen verbonden te worden met landelijke en provinciale centra waar de beelden worden gevolgd.


 

Verdachte bomaanslag legerziekenhuis

Verdachte bomaanslag legerziekenhuis aangehouden

16 juni – Een 62-jarige man is donderdag aangehouden op verdenking van de bomaanslag in legerziekenhuis Phra Mongkutklao op 22 mei. In zijn huis in Bangkok zijn vier pijpbommen, PVC pijpen en schroeven gevonden. De man zegt dat hij de aanslag pleegde omdat hij niet van het leger en de huidige regering houdt. De politie denkt dat het geen solo-actie was.

De man, wiens identiteit niet is bekend gemaakt, kon worden opgespoord dankzij camerabeelden uit het ziekenhuis. Daarop is te zien hoe hij naar de Wongsuwon wachtkamer en apotheek voor officieren loopt en een stoffen tas draagt. Na 10 minuten vertrok hij zonder tas. De man heeft de aanslag bekend. Bij de aanslag werden twintig personen verwond [moet zijn 25].

RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara maakte de arrestatie gisteren bekend, maar wilde er verder bitter weinig over zeggen. (Bron: website Bangkok Post, 15 juni)

Materialen voor het maken van bommen

Update krant: Verdachte haat leger, NCPO en Prayut

16 juni – Vanzelfsprekend opent Bangkok Post vandaag met de aanhouding van de verdachte, die inmiddels een naam heeft: Wantana Pumret. Hij is elektricien en werkte voorheen bij telefoonmaatschappij TOT.

Behalve de aanslag in het ziekenhuis wordt hij ook verdacht van de twee aanslagen dit jaar (bij het National Theatre en Government Lottery Office) en aanslagen in 2007 (legerhoofdkwartier, Major Cineplex Ratchayothin, Soi Rajavithi).

Wantana heeft verklaard een hekel te hebben aan het leger, de NCPO (junta) en premier Prayut. Hij haat soldaten omdat ze tijdens het roodhemdprotest in 2010 demonstranten verminkt en gedood hebben, waaronder demonstranten die naar Wat Pathum Wanaram waren gevlucht. Soldaten schoten er vanaf de BTS-walkway zes personen dood.

De autoriteiten geloven nog steeds niet dat hij de aanslagen alleen pleegde. Sommige mensen met kwade bedoelingen kunnen met hem hebben samengewerkt, aldus een bron. Dat kunnen soldaten zijn met wie hij volgens personen, ondervraagd bij zijn arrestatie, nauwe contacten had. Defensiewoordvoerder Kongscheep zei gisteren dat het onderzoek naar vermeende medeplichtigen wordt uitgebreid. Hij riep de media op om zich te concentreren op de mastermind achter de aanslag [in het ziekenhuis] in plaats van op deze ene persoon.

Op de foto enkele materialen die in het huis van Wantana zijn gevonden. In de krant staat ook nog een foto van een bomcircuit diagram op papier van TOT.

ATM open gesneden met staalbrander; twee arrestaties

16 juni – Knap werk: een ATM open branden met een staalbrander en er bijna 2 miljoen baht uithalen. Maar veel profijt zullen de dieven, een 30-jarige man en zijn tiener neefje, er niet van hebben want ze zijn al aangehouden in een huis in Udon Thani, aldus Jatuphon Pamraksa, hoofd van de Provincial Police Region 4, gisteren op een persconferentie.

Het duo [zoals de krant schrijft, waarbij ik me altijd twee muzikanten voorstel: piano en contrabas?] beroofde ’s nachts op 9 juni de ATM van de Krung Thai Bank voor een school in de stad Udon Thani, niet ver van waar zij wonen. De politie nam 1.123.000 baht aan contant geld in beslag, een pickup truck, koevoet, gascilinder, acetyleen brander, twee motorfietsen, een aankoopcontract voor een huis van 500.000 baht, een nieuwe televisieset, wasmachine, koelkast en gouden ornamenten ad 400.000 baht in beslag. De mannen werden dankzij camerabeelden opgespoord.

De hoofdverdachte zegt dat hij wanhopig was omdat hij zijn pickup truck niet kon afbetalen. Hij beweert nooit eerder een roof te hebben gepleegd, maar dat gelooft de politie niet. Voordat de ATM werd open gesneden, maakten de verdachten het signaal van de automaat onklaar. (Bron: website Bangkok Post, 15 juni)

Panda Lin Hui

Panda Lin Hui loopt op alle dagen

16 juni – Binnen enkele dagen beschuit met muisjes in de dierentuin van Chiang Mai, want panda Lui Hin loopt op alle dagen. Dat concluderen dierenartsen uit het vocht dat rond de vagina van het dier te zien is. Ook is het niveau progesteron, een hormoon dat wijst op zwangerschap, aanzienlijk gedaald.

Lin Hui is druk bezig haar nest voor te bereiden op de blijde gebeurtenis. Ze eet veel [zure bommen?] en slaapt tien uur aan éen stuk. Ze likt vaak aan haar vulva en haar borsten scheiden melk af.

De dierentuin heeft al een couveuse, weegschaal en sterilisator voor melkflessen in gereedheid gebracht. Dierenartsen en verzorgers staan rond de klok klaar. (Bron: website Bangkok Post, 15 juni)

Parlementslid verdacht van inbreuk op bosreservaat

16 juni – Zuiver op de graat kan hij niet zijn, voormalig parlementslid Chada Thaised (56) van de Chartthaipattana partij. Eind vorig maand werd hij in Uthai Thani aangehouden, omdat zijn vijf lijfwachten wapens droegen, waarvoor ze geen vergunning hadden, en gisteren ontdekten de autoriteiten dat hij een stuk grond van 500 rai bezit, gelegen in een bosreservaat.

Het is weer smullen dit verhaal. Volgens de eigendomspapieren werd sinds 1947 op het land rijst verbouwd, maar luchtfoto’s uit 1953 en 1975 toonden aan dat het een maagdelijk bos was. Bij het omzetten van een bepaald document nam het gebied op papier ineens toe van 152 naar 515 rai.

In 2001 kocht zoon Farut het land van een mijnbouwbedrijf. Farut werd in 2012 bij een road-rage shooting [?] in Nakhon Ratchasima doodgeschoten. Chada nam de grondakte in 2015 over en heeft voor het gebied een mijnbouwvergunning aangevraagd.

Chada wordt door de politie beschouwd als een ‘invloedrijk persoon’ en dat zal wel de reden zijn waarom de politie hem op de hielen zit. De dag na de aanhouding in Uthai Thani werden hij en vier lijfwachten vrijgelaten op een borgtochtsom van 50.000 baht elk. Eén lijfwacht die een ecstacy pil bij zich had, is in hechtenis genomen.

Chada en zijn gezelschap kwamen van een uitvaart en reden in een konvooi van acht wagens. In de wagen van Chada werden geen wapens gevonden. Niettemin wordt ook hij beschuldigd van samenzwering, omdat de lijfwachten wapens in het openbaar droegen. (Bron: website Bangkok Post, 15 juni) (Zie ook de pagina Krakers op overheidsland)

Corruptie bij sociale woningbouw Ua-arthorn; Watana ontkent

16 juni – Politiek gemotiveerd: zo noemt voormalig parlementslid Watana Muangsook (Pheu Thai), een scherpe criticus van de junta, het besluit van de NACC om hem in staat van beschuldiging te laten stellen voor corruptie bij het sociale woningbouwproject Ua-arthorn. Hij wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben geïncasseerd bij het project van 8,9 miljard baht, dat een initiatief was van de regering Thaksin.

Watana MuangsookWatana zei donderdag op een persconferentie in het hoofdkantoor van Pheu Thai dat hij pas van het NACC-besluit hoorde toen de media meldden dat de NACC de zaak naar het kantoor van de procureur-generaal (OAG) had gestuurd. Hij was niet eens opgeroepen door de NACC.

Maar de OAG wees het verzoek van de NACC af [om hem in staat van beschuldiging te stellen] vanwege een gebrek aan bewijs. De OAG heeft aangedrongen op de vorming van een gezamenlijke commissie voor verder onderzoek.

Watana beschuldigt de machthebbers ervan dat ze juridische zaken waarmee de NACC zich bezighoudt, misbruiken om opponenten te intimideren. Maar dat zal hem er niet van weerhouden kritiek te uiten, zegt hij.

Watana heeft ook geen vertrouwen in de pogingen van de regering om verzoening en eenheid tot stand te brengen. Hij noemt het toekomstmuziek omdat tegenstanders nog steeds worden gediscrimineerd en geprobeerd wordt hen te vervolgen. (Bron: website Bangkok Post, 15 juni)

Update krant: Watana (ook voormalig minister van Sociale Zaken) zegt dat een ‘person in power’ zich bemoeid heeft met de corruptiezaak, waarmee hij nu in verband wordt gebracht. Een zeker persoon probeert hem te intimideren, zodat hij stopt met het kritiseren van de regering. Deze persoon heeft al bij eerdere onderzoeken hetzelfde gedaan. Maar Wattana laat zich niet de mond snoeren.

De krant signaleert dat Wattana het ineens over premier Prayut had, toen hij over de intimidatie sprak. Hij verwees naar een uitspraak van Prayut die zich heeft afgevraagd of sommige politici bang zijn voor hun zaken die door de NACC worden behandeld.

De Eua Arthorn zaak waar 10 jaar onderzoek naar is gedaan, heeft al die tijd nooit tot actie tegen hem geleid. Het is niet de enige zaak waarin hij sinds de coup van 2006 (waarbij Thaksin het veld moest ruimen) wordt betrokken [geen details]. Deze laatste zaak noemt hij een duidelijke poging om hem in diskrediet te brengen.

‘Ik heb een stomp gekregen. Ik ben naar de militaire rechtbank gebracht. Als de regering haar plicht goed had vervuld, zou ik niets hebben om voor hun voeten te werpen.’ [Mijn vrije vertaling] (Zie verder de pagina Corruptie 2

Zijn politieposten te koop? Vice-premier overweegt onderzoek

16 juni – De Royal Thai Police gaat misschien een panel vormen om onderzoek te doen naar het kopen van posities in het landelijk politiekorps, zegt vice-premier Prawit. De gemeentepolitie van Bangkok heeft al een commissie opgetuigd om in eigen gelederen onderzoek te doen.

De aankondiging van Prawit heeft te maken met bericht dat Surachet Hakpal, nauw gelieerd aan Prawit, benoemingen zou hebben beïnvloed. Surachet is hoofd van de Patrol and Special Operation Division. Prawit erkent het nauwe contact tussen beiden, maar ‘we hebben nooit over de politie reshuffle gesproken’. RTP hoofdcommissaris Chakthip, die beslist over de overplaatsings- en promotieronde, ontkende woensdag dat anderen zijn beslissingen hebben beïnvloed.

Het kopen van posities in het politiekorps, wat een publiek geheim is, is aangesneden door voormalig parlementslid Witthaya (Democraten). Vooral in Bangkok zou het de spuigaten uitlopen. Chakthip heeft gedreigd hem voor smaad aan te klagen.

Surachet zegt dat in zijn dienst niet voor posities wordt gelobbyd. Police Watch, een groep die voor hervormingen bij de politie campagne voert, zoals decentralisatie, dringt aan op een formeel onderzoek. Naar aanleiding van het smaaddreigement vraagt de groep de minister van Justitie Witthaya voor een gesprek uit te nodigen om meer informatie te verstrekken en bewijs voor zijn beschuldiging te leveren. (Zie verder het bericht van gisteren: Klokkenluider Witthaya aangeklaagd voor smaad en de pagina Corruptie 2)

Familie van Pornthip 'Nong Rung' Kulanant

Meisje (10) in kanaal is verstikt

16 juni – Het meisje (10) wier lichaam in een kanaal in Samut Prakan is gevonden, is door verstikking om het leven gekomen, heeft het Institute of Forensic Science vastgesteld. Omdat het lichaam al in verregaande staat van ontbinding was, is niet vastgesteld kunnen worden of ze seksueel misbruikt is.

Het verhaal van de ouders dat ze het meisje dood hadden aangetroffen toen ze thuiskwamen, wordt daarmee naar het rijk der fabelen verwezen. Volgens een eerder bericht troffen ze het zielloze lichaam aan in een kamer waar ze was opgesloten, maar dit bericht geeft er weer een andere draai aan: de stiefvader trof het meisje dood aan toen hij thuiskwam.

Volgens het eerdere bericht woonde het meisje bij een zuster van de moeder en kwam ze tijdens de vakantie naar haar moeder. Maar dit bericht zegt dat het meisje bij de moeder en haar nieuwe echtgenoot was ingetrokken. De moeder [in dit bericht het echtpaar] heeft toegegeven het meisje vaak geslagen en geschopt te hebben omdat ze ongehoorzaam was en vaak loog. De laatste keer liep ze volgens de ouders een gezwollen mond en verwondingen aan het hoofd op.

Persoonlijke noot: Ik word niet goed van alle verschillen tussen website- en krantenbericht en laat de rest van het verhaal schieten. Ik ga koffie drinken: half zeven is daar een mooie tijd voor.

Kort nieuws vrijdag 16 juni

– De ziektekostenverzekering die bekend staat als gold card [zeg maar het Thaise ziekenfonds, dat we in Nederland vroeger kenden], blijft dezelfde voorzieningen als voorheen verstrekken. Volgens minister Piyasol (Volksgezondheid) hebben de voorgestelde wijzigingen van de National Health Security Act van 2002, die felle kritiek hebben opgeroepen, geen gevolgen voor de 48 miljoen verzekerden.

Ze blijven in de meeste gevallen gratis medische zorg krijgen, de veranderingen hebben alleen te maken met de verkeerde besteding van gelden aan overheadkosten door sommige zorginstellingen. Volgens de critici komen de wijzigingen alleen ten goede van ziekenhuizen en niet van patiënten. In de commissie van 26 leden, die ze hebben voorbereid, hebben slechts twee burgers zitting. Thans buigt de Raad van State zich over de voorstellen. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

Kriangsak– De Thaise ambassadeur in Rusland is benoemd tot rechter van het UN Tribunal for the Law of the Sea, een post die hij negen jaar mag bekleden. Woensdag is hij in New York gekozen tijdens een vergadering van de State Parties to the UN Convention on the Law of the Sea. Er waren zeven vacatures voor het 21 leden tellende orgaan, waarvan twee voor de Asia-Pacific groep. De andere zetel ging naar India. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de benoeming van Kriangsak een belangrijke mijlpaal voor Thailand’s profiel op het internationaal toneel.

– Nooit iets over gelezen, maar ambulances schijnen nogal eens ongelukken te veroorzaken doordat ze door rood licht rijden. Ook vormen smalle straatjes een probleem. Panit Pujinda, docent architectuur aan de Chulalongkorn universiteit, pleitte daarom op een forum voor verbetering van het Automated Traffic Surveillance and Control systeem (ATC) in Bangkok. Van de 53.000 verkeerscamera’s zijn slechts 14.000 verbonden aan het centrale ATC systeem. Het ATC helpt de politie het verkeer beter te reguleren en ruimte te maken voor ambulances.

Uit cijfers van het National Institute for Emergency Medicine blijkt dat vorig jaar 1,5 miljoen maal ambulances zijn uitgerukt, in 80 procent van de gevallen voor ernstige verwondingen. 43 ambulances waren betrokken bij een aanrijding, meestal omdat ze te snel reden of door rood reden. Dat mag in noodgevallen van de Land Traffic Act maar ze moeten bij kruisingen en op drukke plaatsen wel vaart minderen.

– De regering gaat meer fondsen uittrekken voor haar ambitieuze triangle economy city model (Sungai Kolok, Betong en Nong Chick in Pattani). Ze heeft 3,4 miljard baht uitgetrokken voor vijftien ontwikkelingsprojecten, waaronder de bouw van twee bruggen in Sungai Kolok over de rivier Golok in Narathiwat en de aanleg van een nieuwe luchthaven in Betong (Yala). Dit heeft staatssecretaris Udomdej (Defensie) gisteren na een vergadering in Yala bekend gemaakt.

De Golok ligt tussen Thailand en Maleisië en stroomt uit in de Golf van Thailand. Sungai Kolok is een van de drie steden waarop het drie-stedenbeleid zich richt. De stad wordt ontwikkeld tot een centrum voor grenshandel, waarvoor betere wegen nodig zijn.

– Follow-up op het bericht van gisteren: Boy Unity gearresteerd na aanklacht tegen DSI. De auto-importeur van luxe wagens is vrijgelaten op een borgtocht van 300.000 baht. Intarasak oftewel Boy Unity, zoals zijn bijnaam luidt, werd woensdag aangehouden nadat hij de Criminal Court had verlaten, waar hij een aanklacht had ingediend tegen de DSI.

De aanhouding had te maken met aangiftes die klanten hebben gedaan wegens fraude. Douane en politie zitten hen nu op de hielen. In de fraudezaak worden ook drie anderen verdacht, waaronder Intarasak’s zuster. De desbetreffende wagens komen uit een vrije opslagzone zonder dat belasting was afgedragen. Eerder klaagden zes personen bij de politie dat ze hun wagen, gekocht voor bedragen variërend van 8 tot 30 miljoen baht, niet konden registreren. (Zie verder de pagina Inbeslagname statusblik)

– Het parlement (NLA) heeft gisteren de organieke wet op de Ombudsman in eerste lezing goedgekeurd en de organieke wet op politieke partijen het definitieve groene licht gegeven. Die wet regelt de financiering van partijen en de kandidaatstelling voor de verkiezingen. De grondwetcommissie, die de wet heeft opgesteld, en de Kiesraad beslissen binnen 10 dagen of ze een vergadering met de NLA willen over de aangebrachte wijzigingen. Over deze wet is lang gedebatteerd. Bangkok Post legt het allemaal in detail uit, ik niet.

De wet op de Ombudsman wordt nu onder de loep genomen door een parlementscommissie. De wet voorziet in veranderingen van de rol van de Ombudsman bij prestatieverslagen van overheidsdiensten. De Ombudsman mag strafmaatregelen nemen wanneer diensten zijn aanbevelingen aan hun laars lappen. (Meer op de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Follow-up op de berichten over het onderhoudsfonds voor tempels, waaruit een greep van 60 miljoen baht is gedaan. De Counter-Corruption Division (CCD) van de politie heeft vier verdachten gedagvaard om vandaag op het matje te komen. Het gaat om twee oud-functionarissen van het National Office of Buddhism (NOB) en twee huidige. Een is een voormalige directeur-generaal die ontslag heeft genomen en in het buitenland verblijft. De twee huidige hebben een hoge functie.

NOB directeur-generaal Pongporn gaat met de parlementscommissie religieuze zaken overleggen over verbetering van de boekhoudsystemen van tempels, want die zijn weinig transparant. (Zie verder het bericht van 12 juni: Corruptie bij onderhoudsfonds van 12 tempels en de pagina Corruptie 2)

Reacties niet mogelijk