Thais nieuws zondag 8 oktober

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.
Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

Voor het nieuws van 16-30 september en oktober zie de zwarte menubalk bovenaan de pagina onder het kopje Thailand.

 

Rode kaart voor Thailand’s luchtvaart ingetrokken

7 oktober – Alhoewel de International Civil Aviation Organisation (ICAO) van de VN dit nog officieel moet bevestigen, is Thailand na ruim twee jaar verlost van de rode kaart die het land van de ICAO kreeg wegens ‘significant safety concerns’. Het besluit betekent dat Thaise luchtvaartmaatschappijen nieuwe bestemmingen kunnen zoeken, met name in Japan en Zuid-Korea. Voor de VS maakt het geen verschil zolang de US Federal Aviation Adminstration de demotie naar tier II niet ongedaan maakt.

Naar verwachting maakt de ICAO volgende week het resultaat bekend van de laatste audit in september. Morgen houdt de regering een persconferentie over de zaak, zegt directeur Chula van de Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT). Hij heeft gistermiddag met de ICAO gebeld om een bevestiging te krijgen, maar of dit is gelukt vermeldt het bericht niet. De CAAT baseert haar optimisme op het feit dat het rode-vlagsymbool op de ICAO-website voor Thailand is verwijderd.

Chula zegt dat de CAAT alle tekortkomingen die de ICAO destijds constateerde, heeft gecorrigeerd. Van de 21 in Thailand geregistreerde maatschappijen die op internationale routes vliegen, hebben negen inmiddels een nieuw Air Operator’s Certificate ontvangen. De vluchten van de 12 resterende zijn in september door de NCPO (junta) geschorst. Naar verwachting beschikken zij tegen eind januari over een nieuw AOC. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Luchtvaartdienst onder vuur)

Buiten haar oevers getreden Pasak rivier

Overstromingen teisteren Noorden en Noordoosten

8 oktober – De website van BP bevat twee berichten over het barre weer, waar de krant geen aandacht aan besteedt. Die vindt blijkbaar andere zaken belangrijker zoals verdenkingen van onregelmatigheden met de welfare card voor de minima (opening pagina 3) en een nadere verklaring van premier Prayut over de verkiezingsdatum, waarover hij verwarring heeft gezaaid.

De twee in de krant ontbrekende berichten gaan over de overstromingen die het Noorden en Noordoosten teisteren, en de Chutuchak weekendmarkt in Bangkok die is platgelegd door storm en hagel. Ik geef een korte samenvatting.

–  In Phetchabun is de rivier Pasak buiten haar oevers getreden (foto) waardoor honderd dorpen in twee districten onder water zijn gelopen. De gemeente heeft onlangs een budget uitgetrokken voor de aanleg van een 300 meter lange vloedwal langs de rivier. Zodra de overstromingen voorbij zijn, begint het werk.

– Lampang kreeg te maken met run-off (water dat van de bergen stroomt) na regen die de hele nacht duurde. Ruim vierhonderd huishoudens in drie tambons liepen onder water, afkomstig van de Mae Pa kreek in nationaal park Wang Kosai die overstroomde. Het dorp Mae Padoi werd het zwaarst getroffen. Op zestig plaatsen staat het water 1 meter hoog. Kinderen en ouderen kunnen hun huis niet uit. Een man is meegesleurd door de sterke stroom. Soldaten en personeel van het Disaster Prevention and Mitigation kantoor in het district verlenen hulp.

– In Tak zijn de bewoners gewaarschuwd die langs de rivier Wang wonen. Na dagen van zware regens is het waterpeil sterk gestegen.

– In Chaiyaphum is het Lampatao reservoir overstroomd. Grote hoeveelheden water stroomden twee kreken in die op hun beurt overstroomden en zaterdag drie woongemeenschappen onder water zetten. Het water bereikte er hoogtes van 40 tot 100 cm. Het was de tweede keer dat het gebied werd getroffen. Waterpompen hevelen het water rond de klok over naar de rivier Chi. Als het stopt met regenen, is het gebied binnen twee tot drie dagen droog. (Bron: website Bangkok Post, 7 oktober)

Storm en hagel leggen weekendmarkt Chatuchak plat

8 oktober – Zaterdagmiddag zorgde zware regenval, die gepaard ging met hagel, ervoor dat de populaire weekendmarkt Chatuchak onder water liep. Het is vrij zeldzaam dat het in Bangkok hagelt. Op de Suthisarn Winitchai Road in Saphan Khwai viel een boom om, waardoor drie rijstroken werden geblokkeerd.

Het Bangkok Flood Warning Centre heeft gewaarschuwd voor zware regens in het centrum en enkele districten inclusief luchthaven Don Mueang. In Din Daeng viel zaterdag 31 mm water en in Klong Sam Wa 61,5 mm. Op zes plaatsen moet het water nog worden afgevoerd. Als voorbereiding op verdere regenbuien is het waterpeil in de grote kanalen verlaagd, zodat ze meer water kunnen opnemen. (Bron: website Bangkok Post, 7 oktober)

Flip-flop over verkiezingsdatum; Prayut verweert zich

7 oktober – Premier Prayut zegt de Amerikaanse president tijdens zijn bezoek aan het Witte Huis verteld te hebben dat hij eind volgend jaar de verkiezingsdatum zal bekend maken [in het vorige bericht kwam het woordje ‘eind’ niet voor]. Hij heeft niet gezegd dat volgend jaar verkiezingen worden gehouden, zoals critici menen te moeten concluderen op basis van een gezamenlijke verklaring van Thailand en de VS na het onderhoud met Trump.

Voormalig PT minister Pichai vindt dat de regering een toelichting moet geven op de verklaring die in punt 8 volgend jaar als verkiezingstijdstip noemt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken dient volgens hem na te gaan wat er precies door Prayut is gezegd in het gesprek met Trump. Wanneer er sprake is van een misverstand dient ze de VS daarvan op de hoogte te brengen. Pichai meent dat het flip-flop van de regering over de verkiezingen het internationaal vertrouwen in Thailand schaadt.

Prayut gebruikte vrijdagavond enkele minuten van zijn wekelijkse tv peptalk om zich tegen de kritiek op hem te verweren. ‘De regering houdt zich aan de roadmap to democracy heb ik Trump verzekerd.’ Overigens informeerde Trump er niet eens naar, hij vond de handelsbetrekkingen tussen beide landen  belangrijker.

Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat volgend jaar verkiezingen worden gehouden, maar het is onzeker of dan de vereiste organieke wetten klaar zijn. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Punt 8 van de verklaring luidt: ‘Recognising Thailand’s strategic importance to the United States and the region, President Trump welcomed Thailand’s commitment to the roadmap, which, upon completion of relevant organic laws as stipulated by the constitution, will lead to free and fair elections in 2018. The two leaders also recognised the importance of protecting and promoting human rights and fundamental freedoms.’

Kort nieuws zondag 8 oktober

– Voormalig regeringspartij Pheu Thai, de tweede reïncarnatie van Thaksin’s Thai Rak Thai partij, is des duivels over het voornemen van het kantoor van de procureur-generaal (OAG) om geschorste strafrechtzaken tegen Thaksin te heropenen. Dat is mogelijk geworden doordat een nieuwe organieke wet berechting van politieke ambtsdragers door het hooggerechtshof in absentia toestaat. De wet geldt ook voor oude zaken. Verjaringstermijnen zijn vervallen.

Chusak Sirinil, hoofd van het juridisch team van de partij, noemt de voorgenomen berechting ‘ongrondwettelijk’ en bedoeld om bepaalde politici eruit te pikken. Volgens hem staat de wet berechting met terugwerkende kracht niet toe. Chusak betreurt het dat de partij geen gehoor heeft gekregen bij het Constitutionele Hof waarbij ze heeft geklaagd over de ongrondwettelijkheid van de [organieke] wet. (Zie verder de berichten van gisteren: Oude rechtszaken tegen Thaksin kunnen hervat worden en Update krant: Ook vervolging wegens majesteitsschennis, alsmede de pagina’s De zaak Thaksin en de pagina Majesteitsschennis)

– De welfare card voor arme mensen is amper verspreid of het is nu al weer hommeles. Pagina 3 opent over de volle breedte met een bericht over vermeende onregelmatigheden, gepleegd door bedrijfsleiders van betrokken winkels. Het ministerie van Handel heeft aangekondigd actie tegen hen te ondernemen.

Het ministerie is door het Comptroller General’s Department (CDG) geïnformeerd dat ruim duizend zogeheten thong fah (blauwe vlag) winkels, die onder controle staan van het ministerie, verdacht worden van onregelmatigheden en corruptie.

Met de kaart, die is verspreid onder 11 miljoen lage-inkomensverdieners, kunnen ze in die winkels goedkope artikelen voor het dagelijks levensonderhoud kopen. Op de kaart wordt maandelijks een tegoed gestort voor de boodschappen en het openbaar vervoer.

Volgens het CDG hebben veel bedrijfsleiders (tijdelijk) kaarten ingenomen omdat ze nog geen e-cardreader hebben. Maar de autoriteiten zeggen dat de kaarten ingenomen zijn in ruil voor 200 baht. CDG directeur-generaal Suttirat noemt dat ‘bedrog en corruptie’. Het CDG heeft de opdracht gekregen de installatie van de readers te versnellen.

– De gemiddelde kosten van levensonderhoud per dag voor de meeste arbeiders die het minimumdagloon van 300 baht verdienen, bedragen 712 baht. Dat blijkt uit een vorig jaar verricht onderzoek van het Thai Labour Solidarity Committee. De resultaten van het onderzoek werden gisteren bekend gemaakt op een bijeenkomst ter gelegenheid van Decent Working Day.

Van de 712 baht gaat 219 baht naar drie maaltijden en reiskosten, de rest is voor de kosten van de overige familieleden. De International Labour Organisation vindt dat één werker drie andere familieleden moet kunnen onderhouden. De gezinsuitgaven bestaan uit kosten voor elektriciteit en water, afbetalingen op voertuigen, schoolmelk en onderwijs, telefoontegoeden en ouderzorg. Die bedragen gemiddeld 492 baht per dag. (Zie verder de pagina Minimumdagloon in discussie)

Reacties niet mogelijk