Thais nieuws woensdag 15 november

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.
Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

Voor het nieuws van begin november en 16-31 oktober zie de zwarte menubalk bovenaan de pagina onder het kopje Thailand.

 

Mekong met de plaats van de geplande Pak Beng dam

Opinie: De Mekong heeft verantwoording nodig, NU!

15 november – Ik heb al zoveel gelezen over de Mekong, de majestueuze rivier waarvan miljoenen mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn, dat ik zelden nieuwe informatie tegenkom of nieuwe argumenten om de rivier met rust te laten.

Dat geldt ook voor het artikel Mekong needs accountability, now van Pianporn Deetes, campagnedirecteur van International Waters voor Thailand en Myanmar, gisteren op de opiniepagina van Bangkok Post. Maar misschien kan er niet vaak genoeg over geschreven worden in de hoop dat alle aanvallen op de rivier stoppen.

Deze keer is de aanleiding de rechtszaak die bewoners van Chiang Khong (Chiang Rai) zijn begonnen tegen de directeur van het Department of Water Resources, de DWR en het secretariaat van het Thai National Mekong Committee. De Central Administrative Court weigerde de zaak eerder in behandeling te nemen, de Supreme Administrative Court waarbij ze in beroep zijn gegaan tegen de weigering, heeft het verzoek wel in behandeling genomen.

De plaintiffs (eisers, aanklagende partij) verwijten beide instanties dat ze nagelaten hebben om informatie over de plannen voor de bouw van de Pak Beng dam in Laos ‘transparant en onpartijdig’ en de gevolgen te delen. Dat is in strijd met de Thaise wet en de Mekong Agreement van 1995. Ze dienen, schrijft Pianporn, de lokale zorgen in beeld te brengen en deze zorgen te verwerken in Thailand’s officiële reactie op regionaal niveau. De eisers beschouwen die nalatigheid als een schending van de rechten van Thaise burgers die langs de rivier wonen.

De Pak Beng dam is een van de elf dammen die in Laos gepland zijn. Maar niet alleen de dammen vormen een bedreiging van het kwetsbare ecosysteem, dat geldt ook voor de rotseilandjes in de stroomversnelling Khon Pi Luang in Chiang Rai, die over 1,5 kilometer worden opgeblazen. Pianporn schrijft om ruimte te maken voor vrachtvaarders tot 500 ton, maar eerdere berichten spreken over 150 ton, wat me aannemelijker lijkt.

Pianporn gaat ook in op de verdediging van de door China gewenste operatie door het hoofd van het Mekong River Commission Secretariat, op 7 november gepubliceerd in Bangkok Post. Hij heeft het over een ‘barely surgical intervention’, maar Pianporn constateert dat hij die bewering niet hard maakt. ‘The CEO makes vague reference to general case studies on rapid clearing. Yet without context-specific examination of the Mekong’s social and ecological system, and studies that take into account how these complex dynamics might be affected, there is little reason to believe the navigation project will operate with the delicate precision claimed.’

Ook de regeringen van de Mekonglanden en regionale instituten krijgen er van langs. Hun reactie bestaat uit diplomatieke acrobatiek in plaats van verbeterde kennis en consultatie. Ze draaien om de hete brij heen om elkaar op staatsniveau niet voor het hoofd te stoten. Ze verzuimen de grensoverschrijdende gevolgen frontaal aan te pakken en samen te werken om de regionale problemen op te lossen.

‘Cross border accountability is urgently needed for the Mekong river. Het laatste besluit van de rechtbank om de Pak Beng in overweging te nemen, is een kleine stap in de goede richting. Het falen van de regionale hydro-diplomatie is duidelijk en de gevolgen daarvan zijn voor de Mekong bevolking groot.’ (Bron Bangkok Post, 14 november) (Zie verder de pagina Mekong brood uit het water)

Prayut vreest dat hervormingswerk verloren gaat

15 november – Het getuigt niet van een heldere formulering of Thai zijn tot op het bot wantrouwend, wat me eerder aannemelijk lijkt, want de regering heeft een nadere toelichting gegeven op de zes vragen die premier Prayut vorige week aan de bevolking heeft voorgelegd. Bangkok Post kopt vandaag boven haar openingsartikel Prayut fears reform work will go to pot (letterlijk: Op de fles gaat).

Regeringswoordvoerder Sansern zei gisteren dat de vragen bedoeld zijn de aandacht te vestigen op de pogingen die de regering doet om de natie te hervormen, zodat die niet na de verkiezingen verloren gaan. De premier wil alleen maar laten zien hoe het werk dat de afgelopen drie jaar door het regime is uitgevoerd, het land ten goede komt. De vragen hebben tot doel na te gaan of de bevolking het daarmee eens is. Sansern dringt er bij de bevolking op aan hun mening te geven en ideeën te leveren hoe de initiatieven van de regering [na de verkiezingen] het best behouden kunnen blijven.

Volgens de krant is de nadere toelichting van Sansern een reactie op kritiek, met name op de vraag of de NCPO (junta) het recht heeft een politieke partij te steunen. Critici zien dat als een politiek slimmigheidje bedoeld de macht van Prayut en de junta te continueren.

Het is de tweede keer dat Prayut vragen voorlegt aan de bevolking. De vorige, die hij in mei voorlegde, gingen over het gewenste beleid na de verkiezingen. Ze werden beantwoord door 1,1 miljoen Thai, die daarvoor naar een van de Danrongtham regeringsklachtencentra moesten gaan. De opkomst deze keer was de eerste twee dagen lager dan vorige keer.

Naar verluidt hebben lokale bestuurders de opdracht gekregen de centra te bezoeken en de vragen te beantwoorden, of ze dat nu willen of niet. Maar vice-premier Prawit ontkent dit. De bewering is gedaan door partijleider Abhisit (Democraten]. Abhisit vindt dat Prayut beter meningen kan verzamelen over alledaagse zaken (bread and butter matters), zoals de dalende prijs van gewassen, en maatregelen kan bespreken om urgente problemen op te lossen.

Partijleider Anutin (Bhumjaithai) vindt de vragen ‘beledigend’ voor politici. Maar ook daarmee is Prawit het niet eens. De NCPO heeft vriendschappelijke betrekkingen met alle politieke partijen en trekt geen enkele partij voor, zegt hij zonder met zijn ogen te knipperen. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Battle of Sarai

Commentaar: Tijd om de beschuldiging tegen Sulak in te trekken

15 november – De wetenschappelijke geest van sociaal criticus en historisch expert Sulak Sivaraksa is niet besteed aan twee gepensioneerde legerofficieren, die tegen hem aangifte hebben gedaan wegens majesteitsschennis. Sulak had het gewaagd om in een presentatie aan de Thammasat universiteit vraagtekens te zetten achter de fameuze strijd die koning Naresuan in 1593 op de rug van een olifant heeft gevoerd tegen de Birmese kroonprins Minchit Sra, waarmee eind kwam aan de bezetting van de toenmalige hoofdstad Ayutthaya.

Sulak deed zijn uitspraak al tijdens een seminar in oktober 2014 en elf dagen later deden de officieren aangifte, maar pas vijf weken geleden besloot de politie hem te beschuldigen van majesteitsschennis en tot overmaat van ramp ook nog eens van overtreding van de strenge Computer Crime Act. Op 7 december besluit het OM of tot vervolging wordt overgegaan. Dat zou dan de vijfde keer zijn, want Sulak is al viermaal beschuldigd geweest van majesteitsschennis, waarvoor hij alle keren is vrijgesproken.

De beschuldiging is gebaseerd op drijfzand. In de eerste plaats heeft Sulak alleen maar vraagtekens gezet achter het gevecht waarvoor geen schriftelijke bronnen zijn en dat in veel boeken, toneelstukken en de immens populaire film King Naresuan in 2007 is vastgelegd.

Sulak, van nature een fact-finder en soms een cynicus, vroeg zich openlijk af of de huidige versie van de Battle of Nong Sarai, zoals overgeleverd, wel heeft plaatsgevonden. Hij vroeg de deelnemers aan het seminar kritisch na te denken over de Thaise geschiedenis. De legerofficieren menen echter dat hij de overwinning heeft ontkend, maar die beschuldiging is onjuist.

In de tweede plaats is de beschuldiging gebaseerd op artikel 112 van de strafwet. Dat artikel beschermt de heersende vorst en de koninklijke familie. Sulak’s advocaat Puangtip zegt dat het van ieders persoonlijke interpretatie afhangt of historische koningen ook door het artikel worden beschermd. De parlementaire behandeling wijst er in ieder geval niet op dat dit de bedoeling was van de schrijvers van het artikel.

BP schrijft in haar hoofdredactioneel commentaar van dinsdag dat Sulak nooit in de beklaagdenbank had mogen zitten. Zelfs indien de officieren in goed vertrouwen aangifte hebben gedaan, had de beschuldiging geen stand mogen houden bij een zorgvuldig politieonderzoek. ‘Zoals de zaak er nu voorstaat’, besluit BP, ‘is de zaak tegen Sulak het zoveelste voorbeeld van misbruik van de lèse majesté wet.’ (Bron: Bangkok Post, 14 november) (Zie ook de pagina Majesteitsschennis)

Arts die bewaker aanreed, beschuldigd van poging tot moord

15 november – Follow-up op het bericht over de arts die vrijdagavond bij het Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute van het ministerie van Volksgezondheid in Nonthaburi met zijn auto een bewaker aanreed en hem 20 meter meesleurde. De arts, die gisteren is vrijgelaten op een borgtocht van 500.000 baht, wordt beschuldigd van roekeloos rijden, rijden onder invloed van alcohol, weigering van een bloedtest om het alcoholpercentage vast te stellen en poging tot moord.

Yorn ChiranakhonDe Don’t Drive Drunk Foundation heeft RTP adjunct-hoofdcommissaris Wirachai gevraagd zich met de zaak bezig te houden en het ministerie van Volksgezondheid een disciplinair onderzoek te doen naar Yorn Chiranakhon.

De politie neem de zaak hoog op omdat beiden in dienst zijn van het ministerie. Ze gaat getuigen horen die de aanrijding hebben gezien, waaronder voorbijgangers, motortaxibestuurders, en reddingswerkers. Videoclips, gemaakt door getuigen, fungeren als bewijsmateriaal.

Het slachtoffer, Somchai Yamdee (22), werd aangereden toen hij het hek wilde sluiten. Hij is opgenomen in het Pranangklao ziekenhuis en heeft twee hersenoperaties ondergaan. Volgens een eerder bericht ligt hij in coma op de IC.

Yorn heeft gezegd volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de toestand van Somchai die de enige broodwinner van het gezin is, aldus zijn oudere broer die hem opzocht in het ziekenhuis.

Het ministerie heeft opdracht gegeven meer straatlantaarns te plaatsen. Yorn zegt de bewaker niet gezien te hebben omdat het donker was. (Zie verder het eerste bericht in Kort Nieuws van gisteren)

Kort nieuws woensdag 15 november

– De autoriteiten in Kanchanaburi hebben de familie van een 19-jarige vermeende stroper die zaterdag door een patrouille-eenheid is dood geschoten, beloofd de zaak eerlijk en onpartijdig te behandelen. Het hoofd van het westelijk deel van wildlife sanctuary Thung Yai Naresuan, waar het incident zich afspeelde, zegt: ‘Als blijkt de rangers in de fout zijn gegaan, zullen ze de verantwoordelijkheid moeten nemen en de familie [van het slachtoffer] moeten compenseren.’

Gouverneur Phumsawat heeft de politie opgedragen meer bewijs te verzamelen over wat er precies is gebeurd. Tewan  Ramrungchua werd gedood en een 35-jarige man aangehouden na een clash met vier bosrangers in het wildreservaat. Een andere verdachte zag kans te ontsnappen.

Volgens de rangers waren de drie mannen gewapend en begonnen ze te schieten. In beslag genomen zijn een stekelvarken, civetkat, karkassen van wilde kikkers, twee geweren (home-made) en overlevingsuitrusting.

Na het incident trokken tweehonderd dorpelingen naar het districtskantoor van Thong Pha Phum. Ze beschuldigden de rangers ervan dat ze overdreven hadden gereageerd en eisen in een petitie aan de gouverneur dat recht wordt gedaan.

– Follow-up op de berichtgeving over lokale verkiezingen die mogelijk gehouden worden voorafgaand aan de landelijke verkiezingen in november 2018. De Kiesraad zegt dat het geen eenvoudige taak is ze te organiseren, het werk kan de organisatie van de landelijke verkiezingen bemoeilijken.

Kiesraadvoorzitter Somchai wijst erop dat over lokale verkiezingen doorgaans veel wordt geklaagd vanwege fraude en het kopen van stemmen. Volgens hem gaat het er feller aan toe dan bij landelijke verkiezingen. De nieuwe Kiesraad kan geconfronteerd worden met talrijke klachten en rechtszaken, waardoor ze niet in staat is de landelijke verkiezingen efficiënt te organiseren.

Lees verder: EC says local polls may risk national vote; Abhisit wants govt to complete reforms first. (Zie ook de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Thailand toont ‘veelbelovende tekens van verbetering’ in de beheersing van de Engelse taal, zeggen vertegenwoordigers van de Zwitserse taalschool Education First, die elk jaar de EF English Proficiency Index opstelt. Vorige jaar eindigde Thailand op plaats 56 van 72 landen, dit jaar op 53 van 80 landen en nog belangrijker de ranking steeg van 47,21 naar 49,78, alhoewel die nog altijd als laag wordt beschouwd. Sinds de test in 2012 wordt afgenomen is die door 60.000 Thai gemaakt.

Directeur Min N Tran zegt dat Thailand een van de snelst zich ontwikkelende landen is op basis van de EF EPI rankings.

Vice-president EF’s operaties in Azië Linus zegt: ‘Thais, studenten in het bijzonder, zoeken tegenwoordig een internationale omgeving waarin ze Engels kunnen leren. Studenten uit Azië scoren over het algemeen hoog, maar we willen meer taakgericht taalonderwijs en communicatieve benadering bevorderen.’ (Zie verder de pagina Onderwijs 2)

– De voormalige rector en assistent rector van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang en de voormalige manager van een filiaal van de Siam Commercial Bank in Bangkok zijn aangehouden op verdenking van verduistering van 689 miljoen baht en het vervalsen van documenten.

Dat bedrag komt bovenop de 500 miljoen baht die in 2012 bleek te ontbreken. Tijdens een verhoor van zes uur door de Crime Suppression Divison hebben ze de beschuldiging ontkend. De CSD gaat de Central Corruption Court toestemming vragen ze langer te mogen vasthouden voor verder verhoor.

Als ik het bericht goed begrijp waren vijf anderen die in de Min Buri Special Prison gevangen zitten, ook betrokken bij de verduistering van de 689 miljoen baht. Het bericht geeft geen details over de verduistering.

– Volgende week wordt in Phuket de eerste ronde gehouden van de Asean sea waste summit. De bedoeling is een framework voor afvalreductie op te zetten dat volgende maand op de UN Environment Assembly in Kenia wordt gepresenteerd.

Permanent secretaris Wijarn van het ministerie van Milieu zegt: ‘De uitdaging is een manier te vinden om de hoeveelheid afval op het vasteland te beperken op dezelfde manier als waarop we afval dat in zee wordt gevonden, reduceren. Als we met harde maatregelen voor afvalreductie kunnen komen, helpt dat het probleem van zeeafval te verminderen.’

De vier grootste vervuilers van de zee zijn China (2,22 miljoen ton plastic afval per jaar), Indonesië (1,29 ton), de Filipijnen en Vietnam, aldus het UN Environment Programme. Thailand’s 24 kustprovincies produceren 10 miljoen ton afval per jaar, waarvan 10 procent in zee belandt.

– De Central South University uit China heeft Thailand gekozen voor de vestiging van een trainingscentrum voor experts in de ontwikkeling van hogesnelheidslijnen in Zuidoost-Azië. De Chinese topuniversiteit en King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) hebben daarover gisteren een Memorandum of Understanding gesloten.

KMUTNB rector Suchart hoopt het eerste jaar dat in augustus begint, tweehonderd studenten te kunnen inschrijven. Begonnen wordt met een bachelor’s programma van vier jaar, twee jaar in elk land. Later wordt een Master’s programma toegevoegd.

– Al vijf jaar wordt erover onderhandeld: het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) en pas gisteren vond de eerste topconferentie van de leiders van de zestien landen plaats, inclusief China, India en Thailand. De RCEP wordt gezien als tegenhanger van het Trans-Pacific Partnership, het geesteskind van Obama waaruit Trump zich heeft teruggetrokken.

De bijeenkomst in Manila heeft besloten de onderhandelingen over het RCEP te versnellen, maar dat heb ik al eens eerder gelezen. De RCEP bestaat uit tien Aziatische landen en zes partners: Australië, China, India, Japan, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. De groep beheerst 30 procent van de wereldeconomie. (Zie verder de pagina Trans-Pacific Partnership)

– De Thaise autoriteiten overwegen strenge belastingmaatregelen te nemen om crediteuren onder druk te zetten zodat ze in 1.200 landbouwzaken in het Noordoosten gaan onderhandelen met hun debiteuren. Dat is gisteren afgesproken tijdens een vergadering van de DSI, het ministerie van Justitie en 21 andere overheidsdiensten.

De 1.200 zaken hebben betrekking op een totale schuldenlast van 278 miljoen baht. Sommige geldschieters [lees: loan sharks oftewel geldwoekeraars) rekenen torenhoge rentes of nemen het land in beslag van boeren die hun schuld niet kunnen aflossen.

De belastingmaatregelen betreffen het afromen van de winst die met de hoge rentes wordt gemaakt. Dezelfde tactiek is eerder gebruikt in Chaiyaphum. Daar zijn de geldwoekeraars aangeslagen voor 200 miljoen baht. Het bericht noemt nog andere maatregelen, zoals een schuld herstructureringsprogramma en een income-generating programma, maar die voeren te ver om hier te vermelden.

Reacties niet mogelijk