Mae Hong Son

Mae Hong Son Verhoor van verdachten

23 april 2017
– Twee seksberichten vandaag in de krant. Eén heeft betrekking op een zaak die drie jaar geleden speelde, waarbij een politieofficier in Mae Hong Son jonge vrouwen, waaronder een meisje van 14 jaar, na hen gedrogeerd te hebben, tot prostitutie dwong. Hij zou deel uitmaken van een bende die onder leiding staat van twee vrouwen.
De Anti-Trafficking in Persons Division van de politie is in maart attent gemaakt op de seksbende. De moeder van het meisje ontdekte de sekshandel doordat een kennis haar foto’s van Line had gestuurd van jonge vrouwen die hun diensten aanboden. De politie is bang dat het moeilijk zal zijn bewijs te vinden, omdat het zo lang geleden is gebeurd. […]

24 apriil
– Twee seksberichten vandaag in de krant. Eén heeft betrekking op een zaak die drie jaar geleden speelde, waarbij een politieofficier in Mae Hong Son jonge vrouwen, waaronder een meisje van 14 jaar, na hen gedrogeerd te hebben, tot prostitutie dwong. Hij zou deel uitmaken van een bende die onder leiding staat van twee vrouwen.
De Anti-Trafficking in Persons Division van de politie is in maart attent gemaakt op de seksbende. De moeder van het meisje ontdekte de sekshandel doordat een kennis haar foto’s van Line had gestuurd van jonge vrouwen die hun diensten aanboden. De politie is bang dat het moeilijk zal zijn bewijs te vinden, omdat het zo lang geleden is gebeurd.

Mae Hong Son: Politieofficier verdacht in sekszaak
Mae Hong Son
25 april – Follow-up op het bericht van gisteren in Kort Nieuws over de politieofficier uit Mae Hong Son die ervan verdacht wordt een seksnetwerk in het Noorden te leiden dat wordt gedoogd door lokale politici en functionarissen. Het politiebureau is een onderzoek begonnen, de officier en drie andere agenten zijn naar een andere provincie overgeplaatst.
Het schandaal kwam in november aan het licht toen de moeder van een 14-jarig meisje op een foto haar dochter zag te midden van andere prostituees. [In een vorig bericht wordt de moeder een politie-informant genoemd, maar dat klopt niet volgens dit bericht. Een politie-informant had haar de foto getoond]
Politiewoordvoerder Krissana ontkent berichten dat hoge politiefunctionarissen aandringen op beëindiging van het onderzoek. Hij zegt dat het onderzoek vordert en bewijs wordt verzameld om een arrestatiebevel tegen de verdachten te kunnen aanvragen.
Bewoners in Phrae waar de officier nu werkt, hebben gevraagd de overplaatsing ongedaan te maken. Ze zijn bang dat hij in hun provincie hetzelfde gaat doen. Het hoofd van de Phrae Provincial Police heeft hen gezegd het onderzoek af te wachten.
De Public Sector Anti-Corruption Commission gaat functionarissen naar Mae Hong Son sturen om uit de eerste hand informatie te verzamelen. De PACC is bevoegd onderzoek te doen naar overheidsdienaren die hun plicht verzaken. De DSI is ook gevraagd de zaak te onderzoeken.

Mae Hong Son: Politieofficier/seksbaas aangehouden
26 april – De politieofficier in Mae Hong Son, die ervan verdacht wordt jonge meisjes te leveren voor seksuele dienstverlening, is gisteren dan toch eindelijk aangehouden. Tevens zijn twee vrouwen aangehouden die de meisjes wierven. De drie verdachten zijn naar Bangkok gebracht om daar te worden verhoord door de anti-mensenhandel politie.
Adjunct-hoofdcommissaris Srivara zegt dat de klanten onder anderen uit hoge ambtenaren bestonden, waaronder volgens een van de meisjes de gouverneur van Mae Hong Son. Maar die heeft die beschuldiging al fel bestreden. ‘Ik ben absoluut één miljoen procent er zeker van dat ik niets, maar dan ook niets te maken heb met de seksgroep.’
Hij vindt het raar dat de moeder die de zaak aan het rollen heeft gebracht, pas aan de bel heeft getrokken nadat hij in oktober vorig jaar gouverneur was geworden, terwijl haar dochter al twee jaar door de politieofficier gedwongen was tot prostitutie.
De meisjes hebben verklaard voor hun werk 1.000 baht te krijgen, hoeveel de klanten moesten betalen vermeldt het bericht niet. De politie overweegt nog arrestatiebevelen aan te vragen voor drie andere agenten, die volgens de meisjes betrokken zijn bij de affaire.

Sekszaak Mae Hong Son: Nog meer verdachten
27 april – Behalve de politieofficier en twee vrouwen die in Mae Hong Son zijn aangehouden, heeft de politie nog meer verdachten op het oog die verdacht worden van betrokkenheid bij het seksnetwerk. Het gaat om drie of vier politieagenten en vrouwelijke pooiers. Vandaag vraagt de politie een arrestatiebevel voor hen aan.
Tegen drie andere hoge politieofficieren bestaan ook verdenkingen. Die zijn genoemd door de moeder van een 14-jarig meisje die de zaak in november openbaar heeft gemaakt. De drie eerder aangehouden personen worden ervan verdacht meisjes van 15 tot 18 gedwongen te hebben seksuele diensten te verrichten en ze zouden kinderen hebben ontvoerd [?]. Alle drie ontkennen.
Het onderzoek wordt verricht door twee politiediensten: de Police Region 5, die verantwoordelijk is voor het Noorden samen met de politie van Mae Hong Son, en de Anti-Trafficking in Persons Division in Bangkok. Alhoewel de slachtoffers nu meerderjarig zijn, kunnen de verdachten niettemin vervolgd worden.
De moeder heeft de DSI gisteren gevraagd om getuigenbescherming. Ze zegt door een phu yai (invloedrijk figuur) te zijn benaderd. De advocaat zegt dat deze figuur haar wil ontmoeten op een bepaalde plaats, hetgeen zorgen oproept over haar veiligheid. Minister Anupong (Binnenlandse Zaken) zegt dat een commissie is gevormd om onderzoek te doen naar de gouverneur van Mae Hong Son, die volgens een getuige gebruik zou hebben gemaakt van de verleende diensten, maar dat bestrijdt hij.

Seksschandaal Mae Hong Son: Gouverneur ook verdacht
28 april – Gouverneur Suebsak Iamwicharn was wel degelijk betrokken bij het seksschandaal in zijn provincie, zegt adjunct-hoofdcommissaris Srivara van de Royal Thai Police. Volgens Srivara is er voldoende bewijs voor die beschuldiging, maar details kan hij niet geven omdat dit het onderzoek zou schaden.
Suebsak is nog niet opgeroepen omdat naar hem een disciplinair onderzoek wordt gedaan door een panel, gevormd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de eerste ondervraging door het disciplinair panel is hij vier uur aan de tand gevoeld. Het panel heeft zes getuigen opgeroepen. Na het verhoor zei Suebsak onschuldig te zijn, maar weigerde verder de media  te woord te staan. Naar verwachting duurt het onderzoek een maand.
De vermeende betrokkenheid van de gouverneur is genoemd door de moeder van een minderjarig meisje dat gedwongen is geweest tot prostitutie. Zij zei dat Suebsak een klant was van de seksbende, die onder leiding staat van een politieofficier. Suebsak heeft zich eerder fel verzet tegen deze beschuldiging. Hij zei: ‘Ik ben absoluut één miljoen procent er zeker van dat ik niets, maar dan ook niets te maken heb met de seksgroep.’
De politieofficier, die ervan verdacht wordt meisjes tot prostitutie te hebben aangezet en twee vrouwelijke pooiers zijn inmiddels aangehouden. Drie andere agenten worden ook verdacht, maar volgens Srivara is er niet voldoende bewijs om arrestatiebevelen aan te vragen. Een disciplinair panel heeft trouwens vastgesteld dat ze klanten van de meisjes waren. [Om hoeveel meisjes het gaat heb ik nog niet gelezen]
Het onderzoek richt zich nu op de bewering van de moeder dat haar dochter gedwongen was drugs te gebruiken en het slachtoffer was van een groepsverkrachting. De moeder heeft ook de opname van een telefoongesprek van haar en een officier van Isoc aan de Anti-Trafficking in Persons Division van de politie overhandigd. De officier dacht dat zij van de seksbende was en zei dat een hoge functionaris wel kon helpen om arrestatie te voorkomen.

Mae Hong Son: geknoeid met gespreksverslag
29 april – Lokale bestuurders zeggen dat het gespreksverslag van het verhoor van een minderjarige prostituee is bewerkt. De naam van de hoge regeringsfunctionaris die zij ervan beschuldigde met haar seks te hebben gehad is verwijderd om de man te helpen. De moeder van het meisje heeft te horen gekregen dat van het verhoor geen video-opname beschikbaar is omdat de ondervragers vergaten het videoapparaat in te schakelen. Geluid ontbreekt wegens ‘technische redenen’.
De beschuldiging van geknoei is vrijdag geuit door Boonyarit Nipawanit, hoofd van een confederation of assistant district chiefs, in een gesprek met de adjunct-directeur van de Mae Hong Son tak van het Internal Security Operations Command. Volgens Boonyarit heeft het meisje tijdens het verhoor de naam van haar klant genoemd, maar die naam staat niet in het gespreksverslag.
Volgens sommige berichten gaat het om de gouverneur van Mae Hong Son. Hij zou een klant zijn van de seksbende die onder leiding van een politieofficier jonge meisjes voor seksuele diensten aanbood. Boonyarit zegt dat zijn team heeft ontdekt dat om meisjes is gevraagd op een receptie op 1 oktober toen de nieuwe gouverneur in dienst trad. Op verschillende plaatsen werd de seks bedreven.
De vorige gouverneur schrijft op zijn Facebook-pagina dat hij geen gebruik maakte van de dienstverlening en hij gelooft ook niet dat de nieuwe gouverneur zijn broek liet zakken [mijn woorden]. Tegen de gouverneur loopt een disciplinair onderzoek door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Tot nu toe zijn drie personen gearresteerd: de politieofficier en twee vrouwelijke pooiers. Zij worden ervan verdacht meisjes van 15 tot 18 tot prostitutie te hebben aangezet na hen eerst verleid te hebben drugs te gebruiken. (Bron: website Bangkok Post, 28 april)
Update krant:
De in het websitebericht genoemde confederatie gaat de NACC vragen een onderzoek te doen naar zowel degenen die betrokken zijn bij de bende als onderzoekers die geprobeerd hebben een getuigenverklaring te bewerken. In dit bericht wordt het verhoor van de moeder als bron genoemd, maar in het websitebericht het verhoor van haar dochter.
Het panel van het ministerie dat disciplinair onderzoek doet, heeft gisteren de adjunct-gouverneur van Mae Hong Son verhoord en de provinciesecretaris. Een onderzoeker van de Anti-Trafficking in Persons Division zegt dat indien nodig meer arrestatiebevelen aangevraagd gaan worden.

Mae Hong Son: Arrestatiebevelen voor drie agenten
30 april – De politie gaat arrestatiebevelen aanvragen voor drie agenten die verdacht worden van betrokkenheid bij de bende die in Mae Hong Son jonge prostituees leverde. De agenten zijn verbonden aan het bureau Kong Koi, aldus een bron. Ze worden verdacht van mishandeling en verkrachting.
In de geruchtmakende zaak zijn al een politieofficier en twee vrouwelijke pooiers aangehouden. De officier zou de seksuele dienst hebben gekocht van een hoerenmadam. De officier en vrouwen zijn in Bangkok verhoord. Ze zijn ervan beschuldigd meisjes van 15 tot 18 jaar tot prostitutie te hebben aangezet, maar dat ontkennen ze. Uit het onderzoek is gebleken dat meer agenten bij de pandering (koppelen van prostituees aan klanten) betrokken waren.

Mae Hong Son: Drie agenten verdacht van groepsverkrachting
2 mei – Het seksschandaal in Mae Hong Son wordt steeds pikanter. Laatste ontwikkeling: tegen drie politieagenten van het bureau Kong Koi is een arrestatiebevel uitgevaardigd op verdenking van groepsverkrachting. Een van hen heeft de rang van korporaal.
Maar de provinciale rechtbank van Mae Hong Son weigerde voor drie andere politieofficieren een arrestatiebevel te verlenen, alhoewel ze verdacht worden van betrokkenheid bij de pandering (koppelen van klanten aan prostituees) van jonge meisjes.
De weigering van de rechtbank roept bij de bevolking wantrouwen op over de grondigheid van het politieonderzoek. Critici zeggen dat de arrestatiebevelen de lokale politie in verlegenheid zouden brengen omdat een van de verdachten een hooggeplaatste politieman is en een andere de chauffeur van een topman. De rechtbank beoordeelde het bewijs echter als onvoldoende.
In de zaak zijn eerder drie verdachten aangehouden: een politieman met de rang van sergeant-majoor en twee vrouwelijke pooiers. Zij worden ervan verdacht meisjes van 15 tot 18 jaar tot prostitutie te hebben aangezet. Een van de klanten zou de gouverneur van Mae Hong Son zijn geweest. Tegen hem loopt een disciplinair onderzoek.
De moeder van een van de meisjes die de zaak in de openbaarheid heeft gebracht, heeft gisteren een petitie overhandigd aan de CSD. Ze vraagt de CSD actie te ondernemen tegen het hoofd van de Provincial Police Region 5, verantwoordelijk voor het gebied rond Chiang Mai, en vijf officieren. Ze zouden het onderzoek hebben verwaarloosd wat neerkomt op plichtsverzuim. De PPR5 is thans druk met 33 zaken tegen klanten van de seksbende.

Mae Hong Son: Vijf verdachten aangehouden
3 mei – De groepsverkrachting die in het bericht van 2 mei als reden wordt genoemd voor de aanhouding van drie agenten, ontbreekt vandaag in de follow-up over het seksschandaal. De krant meldt nu dat vijf verdachten zijn aangehouden, maar dit lijken geen agenten te zijn. [Het is vaak raden wat BP bedoelt]
Deze lieden zouden samengespannen hebben met de politieofficier die samen met twee vrouwelijke pooiers eerder is aangehouden, bij het leveren van jonge meisjes in 2014 aan ambtenaren, agenten en soldaten om seksuele diensten te verrichten. [De officier was werkzaam op het bureau Nam Phieng Din en niet Kong Koi, zoals eerder gemeld]
Gouverneur Suebsak van Mae Hong Son is overgeplaatst naar een inactieve post. Tegen hem loopt een disciplinair onderzoek. Hij zou zich hebben laten verwennen door zo’n jonkie. Dat zou gebeurd zijn tijdens een feestje in oktober ter gelegenheid van zijn indiensttreding. Ook andere feestvierders gingen toen van bil. De gouverneur ontkent de beschuldiging.
Kinder- en vrouwengroepen [geen nadere aanduiding] hebben gisteren op het ministerie van Justitie een petitie ingediend met het verzoek de DSI het schandaal te laten onderzoeken als special case. Ze vinden dat de zaak door onafhankelijke onderzoekers moet worden behandeld en niet door de lokale politie omdat die erbij betrokken is. Permanent secretaris Charnchao van Justitie houdt een slag om de arm vanwege ‘procedures’.

Mae Hong Son: Rechtbank weigert 6 arrestatiebevelen
4 mei – De provinciale rechtbank van Mae Hong Son heeft het verzoek van de Anti-Trafficking in Persons Division (ATPD) voor arrestatiebevelen tegen zes overheidsdienaren afgewezen. De ATPD had hen eerst moeten oproepen om de aanklacht wegens betrokkenheid bij de pandering van jonge meisjes in ontvangst te nemen. De zes zijn vijf agenten, waaronder twee politieofficieren, en een leraar.
Twaalf arrestatiebevelen voor elf andere verdachten kregen wel de goedkeuring van de rechtbank. Een van hen is de hoofdverdachte Yutthachai Thongchart, die al twee arrestatiebevelen aan zijn broek heeft hangen. Hij is trouwens al aangehouden samen met twee vrouwelijke pooiers.
Vijf dinsdag door de ATPD aangehouden verdachten zijn gisteren in Bangkok verhoord door de Royal Thai Police (foto). Ook zij speelden een rol in het seksschandaal, in samenwerking met Yutthachai.
Ticha Na Nakorn, omschreven als een kinder- en vrouwenrechten activiste, veroordeelde gisteren het plan om een van de slachtoffers te dwingen een leugendetector test te ondergaan. ‘Hoe helpt dit de rechtsgang? De plicht om de waarheid te bewijzen rust niet bij het slachtoffer.’
Ticha vraagt zich af waarom de gouverneur van de provincie niet aan de detector wordt gelegd. Suebsak die is overgeplaatst naar een inactieve post, wordt ervan verdacht gebruik te hebben gemaakt van de escortservice.
De krant plakt er nog een berichtje aan vast over de arrestatie van een 20-jarige vrouw in Bangkok. Die zou ook minderjarige meisjes in de aanbieding hebben. Ze is aangehouden nadat de moeder van een 14-jarig meisje had geklaagd.De vrouw had het meisje op Facebook ontmoet en daarna verleid tot de flesh trade, zoals de krant prostitutie noemt.

Mae Hong Son Bevolking vraagt om actie tegen prostitutie

Seksschandaal Mae Hong Son: Bevolking begint te morren
6 mei – Vertegenwoordigers van de bevolking van Mae Hong Son hebben de politie gevraagd hun provincie te verlossen van prostitutie en mensenhandel. Adjunct-hoofdcommissaris Srivara ontving een delegatie gisteren voor een kamer waarin de pandering van jonge meisjes plaats vond.
Ik ontleen deze informatie aan het fotobijschrift, want het bericht zelf rept er niet over. Daarin is het belangrijkste nieuws dat een adjunct-hoofdinspecteur van de provinciale politie op de vlucht is geslagen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de escortservice waarin agenten zowel klant als pooier waren.
Srivara was gisteren op bezoek in Mae Hong Son. Hij maakte de vlucht bekend en boog zich over de gegevens die tot nu toe door de politie zijn verzameld. Hij bekeek ook de kamer waar de hoofdinspecteur seks zou hebben gehad met een minderjarige prostituee. Srivara ontmoette ook de zes verdachten, vijf agenten en een leraar, die zich hebben laten verwennen door de meisjes (zie het bericht van 4 mei).
De escortservice [zo noem ik de bende] begon in 2014. Een aantal minderjarige meisjes werd gedwongen seksuele diensten te verlenen. Op hun borst werd een uil  getatoeëerd. De clientèle bestond voor een groot deel uit regeringsfunctionarissen. Volgens de politie waren meisjes ook het slachtoffer van groepsverkrachting.
De gouverneur van Mae Hong Son wordt er ook van verdacht van de dienst gebruik te hebben gemaakt. Hij mag met zijn duimen draaien op een inactieve post, terwijl het onderzoek gaande is. (Bron: website Bangkok Post, 5 mei)
Update krant: Volgens mediaberichten hebben vier politieofficieren, die waren opgeroepen voor verhoor, zich gemeld bij de politie. In het huis van de gevluchte officier is huiszoeking gedaan, maar het huis was leeg op een handdoek en deodorant na. De man had zich donderdag afgemeld voor ‘official duties’,  maar zijn commandant zegt hem geen opdracht te hebben gegeven.
Adjunct-hoofdcommissaris Srivara zegt dat negen politieofficieren verdacht worden van betrokkenheid bij de zaak. Zeven hebben zich aangegeven, een is de eerder aangehouden leider van de bende en een is een leraar die naar een andere provincie is verhuisd. Hij wordt alsnog opgeroepen.
Update website: De adjunct-hoofdinspecteur die op de vlucht was geslagen, heeft zich gemeld bij de politie. Hij is in voorlopige hechtenis genomen. De politie verzet zich tegen vrijlating op borgtocht. De man is beschuldigd door een meisje dat aan hem geleverd was. De seks vond plaats in de dienstwoning van de man. (Bron: website Bangkok Post, 6 mei)

7 mei
– Ik meldde het gisteren al in een update bij het bericht Seksschandaal Mae Hong Son: Bevolking begint te morren. De op de vlucht geslagen Mongkol Pantee, adjunct-hoofdinspecteur van de provinciale politie, heeft zich aangegeven bij de politie. Ik herhaal het nog maar even, want misschien heeft u de update gemist. Waarvan hij wordt verdacht, is al uitgebreid gemeld, dus dat hoef ik hier niet te herhalen. [Dat doet BP wel]
Uit het disciplinair onderzoek door het ministerie van Binnenlandse Zaken naar de (tijdelijk overgeplaatste) gouverneur van Mae Hong Son is gebleken dat hij niet betrokken was bij de escortservice van jonge meisjes, maar de politie blijft spitten of dat zo is.
Tot nu toe zijn zeventien verdachten aangehouden, waaronder zeven overheidsdienaren en politici, Ze worden beschuldigd van mensenhandel, prostitutie en/of groepsverkrachting.

Mae Hong Son: Wie is de man op de foto?
8 mei – Niet alleen de huidige gouverneur van Mae Hong Son zou gebruik hebben gemaakt van de escortservice van minderjarige meisjes, maar ook zijn voorganger Pipat wordt er nu op de social media van beschuldigd. De man, thans gouverneur van Uttaradit, zou te zien zijn op een foto met twee ontklede meisjes, die op hun borst een tatoeage van een uil hebben, wat erop duidt dat ze voor de escortservice [lees: seksbende] werken.
Maar permanent secretaris Grisda Boonrach van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de man op de foto niet Pipat is. Pipat zegt op Line dat de foto is bewerkt, zodat het lijkt alsof hij erop staat. Hij wijst erop dat de man op de foto om zijn linker pols een horloge draagt, terwijl hij het altijd om zijn rechter pols draagt. Het onderzoek naar de huidige gouverneur, die is tijdelijk is overgeplaatst, is nog niet afgerond, aldus Grisda.
Een van de meisjes op de foto is al door de politie verhoord. Ze zegt dat de man op de foto bij een cementbedrijf werkt. De politie gaat proberen hem te traceren. Tot nu toe heeft de politie negen arrestaties verricht. Nog eens twintig personen worden opgeroepen voor verhoor. Vijf van hen zijn politieagent.
Volgens een online bericht gaan tweehonderd mensen naar het districtskantoor van Mae Sariang om het vertrek te eisen van adjunct-districtshoofd Boonyarit. Ze zijn ontevreden met de manier waarop hij de zaak behandelt. Zo heeft hij geweigerd de topambtenaren die bij de zaak betrokken zijn, te identificeren.
Boonyarit gelooft niet dat de gouverneur gebruik heeft gemaakt van de diensten van de meisjes tijdens een feestje in oktober ter gelegenheid van zijn benoeming. Andere functionarissen zijn volgens hem wel van bil gegaan. Ze hadden een ruime keus want 10 tot 15 meisjes waren opgetrommeld als ‘dessert’, zoals hun diensten werden genoemd.

Seksschandaal Mae Hong Son: Bewijs zoek geraakt
9 mei – Het seksschandaal in Mae Hong Son wordt steeds bizarder, want nu is volgens voorzitter Boonyarit van de Federation of Assistant District Chiefs of Thailand bewijs verdwenen, dat de NACC had moeten bereiken. Het gaat om verklaringen van de minderjarige meisjes die gedwongen zijn geweest seksuele diensten te verrichten voor enkele overheidsfunctionarissen.
Boonyarit, werkzaam in het district Mae Sariang, ligt trouwens onder vuur, want volgens berichten op internet zijn tweehonderd mensen van plan naar zijn kantoor te trekken om zijn ontslag te eisen. Hij zou de zaak verwaarloosd hebben, maar Boonyarit zegt niet te toe te geven aan de eis. Hij blijft doorwerken om de provincie van illegale prostitutie te verlossen.

Mae Hong Son: Ook arrestatiebevel tegen gouverneur
10 mei – Alhoewel het ministerie van Binnenlandse Zaken in een disciplinair onderzoek nog geen definitieve conclusies heeft getrokken, lijkt de politie wel overtuigd van de betrokkenheid van provinciaal gouverneur Suebsak bij het seksschandaal in zijn provincie. Tegen hem en zes anderen waaronder overheidsfunctionarissen, een onderwijzer en een tofu-verkoper, gaat de politie arrestatiebevelen aanvragen.
Maar de politie opereert behoedzaam. Adjunct-hoofdcommissaris Srivara van de RTP kan niet zeggen wanneer de zeven voor verhoor worden opgeroepen c.q. gearresteerd, maar ‘deze maand moet actie worden ondernomen’.
Burgergroepen zetten vraagtekens achter de manier waarop de zaak wordt aangepakt. De gebeten hond is voorzitter Boonyarit van de Federation of Assistant District Chiefs of Thailand. Hij zou informatie hebben achtergehouden. Boonyarit is ter wille van zijn veiligheid overgeplaatst, daar de gemoederen hoog zijn opgelopen bij de lokale bevolking. Boonyarit reageert laconiek. ‘Hoef ik niet zo ver te reizen naar mijn werk.’
Boonyarit beweerde onlangs dat bewijs ‘verloren is geraakt’ dat bestemd was voor de NACC. Het gaat om verklaringen van minderjarige meisjes die gedwongen zijn geweest seksuele diensten te verrichten voor functionarissen en agenten. Boonyarit wil dat de NACC de zaak onderzoekt en een besluit neemt of de gouverneur vervolgd dient te worden omdat hij nagelaten heeft de sekshandel in zijn provincie te voorkomen.

Mae Hong Son: En het balletje rolt maar door
13 mei – De voorzitter van de TAO van tambon Ban Mai (gemeenteraad) in Nonthaburi gaat aangifte doen tegen de Provincial Police Region 5, die hem en zijn collega’s ervan beschuldigt betrokken te zijn bij het Mae Hong Son seksschandaal. Hij wil vijf agenten, die hem en de collega’s hebben verhoord, aanklagen wegens belastering.
De agenten hebben hen ervan beschuldigd dat ze (betaalde) seks hebben gehad met minderjarige meisjes toen ze vorig jaar september tijdens een veldtrip logeerden in een resort in het district Muang [waarmee volgens mij de stad Mae Hong Son wordt bedoeld].
De beschuldigden zeggen dat hun reputatie is geschaad en ze vragen zich af waarom niet ook andere functionarissen zijn opgeroepen die tijdens de veldtrip eveneens aanwezig waren op een feestje. Ze vinden dat dit neerkomt op plichtsverzuim.
Boonyarit Nipawanit, voorzitter van de Federation of Assistant District Chiefs of Thailand [we kwamen hem al eerder tegen], zegt dat sommige functionarissen, ook in het ministerie van Binnenlandse Zaken, aan touwtjes trekken om hooggeplaatste functionarissen te beschermen. Ze hebben ervoor gezorgd dat hij werd overgeplaatst.
Volgens Boonyarit heeft zijn zaak de aandacht van de internationale media getrokken, met name in de VS dat grote kritiek heeft op de mensenhandel en mensenrechtenschendingen in Thailand.

Ministerie bindt de strijd aan tegen sekscadeautjes
16 mei – Leuk verjaardagscadeautje, een genoeglijk samenzijn met een doorgaans minderjarig meisje, maar het ministerie van Sociale Zaken wil aan deze praktijk een eind maken. De gewoonte staat bekend als liang doo poo sua. Werknemers doen daarbij de seksgift cadeau aan hun baas.
Minister Adul maakte gisteren bekend dat het ministerie met veiligheids en andere diensten overlegt over een sociaal steunprogramma. Hij zei dit na een vergadering over plannen om een eind te maken aan mensenhandel, gepleegd door overheidsfunctionarissen. Het programma beoogt meisjes voor te lichten hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen seksuele uitbuiting. Ook wordt een programma opgezet gericht op functionarissen over de gevolgen van de verderfelijke traditie.
De vergadering was een uitvloeisel van het seksschandaal in Mae Hong Son, waarin de gouverneur van de provincie en andere functionarissen, waaronder politieagenten, zijn verwikkeld. Ze worden ervan verdacht (betaalde) seks te hebben gehad met minderjarige meisjes.
Vorige week hebben vertegenwoordigers van een kindertehuis en de Children and Youth Council of Thailand het ministerie in een brief gevraagd een eind te maken aan het liang doo poo sua gebruik. Het ministerie wil een speciale eenheid vormen die uitgaansgelegenheden controleert alsmede gemeenschappen [?] die huurhuizen en rendez-vous plaatsen aanbieden voor seksuele diensten. De minister wil dat de wet strenger wordt gehandhaafd.
Ten slotte meldt het bericht dat in Nonthaburi 23 leden van het Ban Mai subdistrictsbestuur gisteren zijn ondervraagd over hun sekscontacten met teenagers, maar verdere details ontbreken.

Mae Hong Son: Gouverneur had geen seks met minderjarige
20 mei – Gouverneur Suebsak van Mae Hong Son heeft geen betaalde seks gehad met een minderjarig meisje. Een onderzoekscommissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft hem vrijgepleit van de beschuldiging dat hij gebruik zou hebben gemaakt van de illegale escortservice die door de politie in de provincie wordt gedoogd. De commissie baseert haar conclusie op interviews met bewoners en slachtoffers.
Maar de kou is nog niet helemaal uit de lucht, want tegen de gouverneur loopt nog een politieonderzoek. Wanneer dat wel aanwijzingen voor misbruik oplevert, kan alsnog disciplinaire actie tegen de gouverneur genomen worden. De gouverneur blijft overgeplaatst naar een inactieve post op het ministerie. Minister Anupong (Binnenlandse Zaken) zegt eerst de zaak te willen bespreken met de permanent secretaris van het ministerie, zijn hoogste ambtenaar.
Suebsak heeft gisteren een verklaring uitgegeven, waarin hij schrijft dat hij niet in Mae Hong Son was, toen het sekscontact op 22 september in het Tanachot Resort zou hebben plaatsgevonden. Hij volgde toen een leiderschapstraining in Bangkok. Suebsak, die op 1 oktober aantrad als gouverneur, zegt dat zijn reputatie en die van zijn gezin is geschaad doordat over de zaak uitgebreid in de media is bericht, alhoewel de zaak nog niet eens voor de rechter was geweest. ‘Ik ben ervan beschuldigd seks te hebben gekocht van kinderen, maar daar heb ik niets mee te maken’, aldus zijn verweer.
Inmiddels is wel een andere verdachte aangehouden. Gisterochtend hield de politie een lid van de TAO Ban Mai (gemeentebestuur) in zijn woning aan. Hij wordt beschuldigd van ontvoering van en seks met een minderjarige. De man heeft bekend. Vermoedelijk heeft de man het desbetreffende meisje wijs gemaakt dat hij de gouverneur van Mae Hong Son was, hetgeen de reden is waarom het meisje Ruebsak heeft beschuldigd.

Seksschandaal: TAO-hoofd verdacht, maar is gevlucht
21 mei – Voorzitter Wasu van de TAO Ban Mai (gemeentebestuur) in Nonthaburi is gisteren niet komen opdagen voor verhoor door de politie. Alleen zijn assistente Montha Charoensukwan (foto) meldde zich.
Wasu wordt ervan verdacht dat hij op de hoogte was van de besteding van een TAO-fonds. Tijdens een studietrip naar Mae Hong Son zou minstens een van zijn ondergeschikten geld uit het fonds hebben gebruikt voor betaalde seks met een minderjarig meisje.
Tegen Wasu is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Volgens zijn advocaat, die wel naar het bureau kwam, zou hij met rug- en beenklachten zijn opgenomen in een ziekenhuis, maar de politie ontdekte dat hij daar niet was. De chauffeur van Wasu noemde een ander ziekenhuis, maar daar was hij ook niet. Wasu is eerder aangeklaagd en werd toen op een borgsom vrijgelaten. Nu moest hij op het matje komen om gevangen gezet te worden.
Aan de studietrip namen 20 personen deel. De assistent wordt ervan beschuldigd een vals document te hebben gefabriceerd over de besteding van het geld. Ze is vrijgelaten op een borgtochtsom van 200.000 baht.
Vrijdag is de TAO-functionaris gearresteerd die de seks had (Zie hiervoor het bericht van gisteren: Mae Hong Son: Gouverneur had geen seks met minderjarige). Hij heeft bekend. De man had het meisje wijs gemaakt dat hij de gouverneur van Mae Hong Son was, waardoor die betrokken raakte in het seksschandaal.

Maandag 22 mei
– De politie en het leger gaan een landelijke blitz-oorlog voeren tegen lieden die minderjarige meisjes laten werken als prostituee. De oorlogsverklaring, gisteren bekend gemaakt door defensiewoordvoerder Kongcheep, is een reactie op het seksschandaal in de provincie Mae Hong Song, waarbij agenten en lokale functionarissen waren betrokken. De autoriteiten werken bij de blitz samen met het ministerie van Sociale Zaken voor hulp aan de slachtoffers.
Het bericht geeft verder geen details, maar vervolgt met informatie over de bestrijding van andere misdrijven, waaronder wapen- en drugssmokkel, mensenhandel, prostitutie, smokkel van migranten, loan sharking, illegale arbeidsbemiddeling voor banen in het buitenland en schendingen van mensenrechten. Sinds oktober zijn 20.000 vuurwapens en 10 miljoen methamphetamine pillen in beslag genomen. Tal van ‘invloedrijke’ figuren die zich bezig hielden met grensoverschrijdende misdaad zijn aangehouden (geen details).
– Drie functionarissen van de TAO Ban Mai in Nonthaburi hebben een disciplinair onderzoek aan hun broek hangen omdat ze tijdens een studietrip in Mae Hong Son betrokken waren bij betaalde seks met een minderjarig meisjes door een TAO-functionaris. De drie zijn de functionaris, de TAO-voorzitter en zijn assistente. (Zie verder het bericht van gisteren: Seksschandaal: TAO-hoofd verdacht, maar is gevlucht)

Seksschandaal: Nieuwe aanklacht tegen TAO-voorzitter
23 mei – TAO-voorzitter Wasu Phan-ngeon van Ban Mai (Nonthaburi), eerder aangeklaagd wegens plichtsverzuim, wordt nu ook beschuldigd van misbruik van zijn positie omdat hij heeft toegestaan dat een TAO-fonds gebruikt is voor een betaald sekscontact tijdens een studietrip naar Mae Hong Son.
Wasu had zichzelf eerder aangegeven, kwam op een tweede verhoor niet opdagen en is ditmaal aangehouden. Ondanks verzet van de politie heeft de rechtbank hem vrijgelaten op een borgtochtsom van 400.000 baht met als voorwaarde dat hij niet mag knoeien met bewijsmateriaal. Wasu ontkent beide beschuldigingen.
Eerdere berichten noemde één TAO-functionaris die in Mae Hong Song gebruik had gemaakt van de excortservice van minderjarige meisjes, dit bericht maakt er twee van. Aanvanklijk was een budget uitgetrokken voor 23 deelnemers aan de studietrip, maar slechts 20 gingen mee, waardoor geld beschikbaar kwam voor de sekscontacten. De asistente van Wasu zou een document vervalst hebben om de uitgave te maskeren.
Wasu’s advocaat is ook betrokken bij de zaak, want hij heeft een valse verklaring afgelegd bij de politie als reden waarom Wasu niet was komen opdagen toen hij en zijn assistente voor verhoor waren opgeroepen.
De twee mannen die van bil zijn gegaan, hebben zich in gezelschap van hun advocaat bij de politie van Mae Hong Son aangegeven. De advocaat zegt dat ze bekend hebben en om vrijstelling op borgtocht zullen vragen. Een, die het meisje had wijsgemaakt dat hij de gouverneur van Mae Hong Son was, heeft zijn excuses aan de gouverneur aangeboden, want die was daardoor in de problemen gekomen.
Een panel van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de gouverneur, die was overgeplaatst naar een inactieve post, al vrijgepleit van alle schuld. Maar hij is nog niet terug op zijn oude post. Minister Anupong (Binnenlandse Zaken) wil de kwestie eerst bespreken met zijn permanent secretaris.

Woensdag 24 mei
– Het houdt maar niet op. Eerst hadden we het seksschandaal in Mae Hong Son, daarna de studietrip van TAO-personeel uit Nonthaburi en nu een seksbende in Nakhon Ratchasima. Twee 15-jarigen die bij de prostitutie bemiddelden, zijn in een undercover operatie aangehouden en vier meisjes voor wie ze klanten regelden zijn gered uit de klauwen van de wel erg jonge hoerenmadams.
Een van de vier meisjes was een 14-jarige, wier ouders de Pavena Foundation hadden ingeschakeld. Het meisje was van huis weggelopen en zou gerekruteerd zijn door een seksbende, die onder leiding staat van iemand met de naam Amara Bee op Facebook. De stichting heeft de indruk dat de prostituees steeds jonger worden. En dat geldt ook voor de pooiers, die in dit geval 15 jaar waren. De ouders van de 14-jarige zijn bang dat hun dochter aan de drugs is geraakt.

Donderdag 25 mei
– De politie heeft gisteren een lid van de TAO Ban Mai (Nonthaburi) aangehouden wegens betrokkenheid bij het seksschandaal in Mae Hong Song. Hij nam deel aan de studietrip naar Mae Hong Son, waarbij twee TAO-functionarissen betaalde seks hadden met minderjarige meisjes, geleverd door een netwerk dat onder leiding stond van een lokale politieagent.
Chatchai Phuangphae heeft bekend dat hij aan de trip deelnam, maar hij wilde niet zeggen of hij een van de twee was, die hun broek lieten zakken. Het sekscontact is betaald uit het budget voor de studietrip, waarvoor het TAO-hoofd en zijn assistente al zijn aangehouden.
De provinciale rechtbank van Mae Hong Son keurde gisteren een arrestatiebevel goed voor de chauffeur die de twee meisjes naar het vakantiepark reed, waar het gezelschap uit Ban Mai logeerde.

Donderdag 22 juni
– Vijf personen, waaronder een TAO-voorzitter (gemeenteraad), assistent districtshoofd en een kamnan, zijn in Nakhon Ratchasima aangehouden op verdenking van sekshandel met tienermeisjes. De handel werd ontdekt bij een inval dinsdag in een massagesalon door de Anti-Trafficking in Persons Division (ATPD).
ATPD-hoofd Kornchai zegt dat de drie functionarissen verdacht worden van groepsverkrachting. De kamnan wordt ook verdacht van ontvoering. Alle vijf verdachten ontkennen. De vrouwelijke pooier heeft contact opgenomen met de politie en gezegd zich spoedig te zullen melden.
De arrestaties zijn mogelijk gemaakt doordat de ouders van een 14-jarig meisje de Pavena Foundation hadden gevraagd hun weggelopen dochter op te sporen. De politie hield het meisje en drie andere meisjes aan tijdens een undercover operatie in een hotel.
Twee 15-jarigen zijn aangehouden omdat ze betrokken waren bij de sekshandel. Bij de inval in de massagesalon vond de politie een 18-jarige dochter van de pooier. Ze heeft de politie verteld dat er veel minderjarige meisjes werkten.

Klokkenluider ‘gestraft’ met overplaatsing
7 juli – Boonyarit Nippawanij, assistent-districtshoofd van Mae Sariang (Mae Hong Son) zegt dat hij ten onrechte is overgeplaatst omdat hij uit de school heeft geklapt over de gedwongen prostitutie van minderjarige meisjes door een bende die onder leiding stond van een lokale politieagent. Vanaf 11 juli moet hij aan het werk in het district Phibun Mangsahan.
‘De transfer is de daad van een pestkop’, zei hij gisteren.’Ik denk dat het besluit is genomen op instigatie van hoge functionarissen, lokale bestuursambtenaren en de gouverneur van Mae Hong Son, die onlangs bij elkaar kwamen. Zij zijn niet gelukkig met mijn klachten over functionarissen in de provincie over hun relatie met de sekshandelbende.’
Een andere reden kan zijn dat hij onderzoek doet naar onregelmatigheden bij een examen voor de rekrutering van tambon ambtenaren. Boonyarit verzamelt bewijs om een strafzaak te kunnen beginnen. Sommige kandidaten zouden 500.000 tot 600.000 baht hebben betaald om te slagen.
Nadat Boonyarit de sekshandel had onthuld, werd hij medio mei al een keer overgeplaatst: van Mae Sariang naar de hoofdstad van de provincie.

Drugs- en mensenhandel: Justitie wil grote vissen zien
31 juli – Grote vissen willen we zien, geen voorntjes, zegt het ministerie van Justitie naar aanleiding van vijftien drugszaken waarin verdachten zijn gearresteerd. Maar het zijn kleine jongens, hoge ambtenaren en invloedrijke zakenlieden die aan de top staan, blijven buiten schot.
Permanent secretaris Wisit van het ministerie zei dat gisteren na een vergadering van een panel dat het toezicht heeft op (drugs- en mensenhandel)zaken waarbij ambtenaren zijn betrokken. Volgens hem hebben de onderzoeken naar overheidsautoriteiten ‘aanzienlijke’ voortgang geboekt, maar alleen laag geplaatste ambtenaren en handlangers zijn gearresteerd.
De zaken waarnaar onderzoek wordt gedaan, betreffen onder andere de smokkel van Rohingya vluchtelingen in het Zuiden en twee sekshandel schandalen in Ban Nam Phieng Din (Mae Hong Son) en Phu Rua (Loei). Het bericht noemt geen specifieke drugszaken.
Wisit vindt dat ambtenaren die schuldig worden bevonden aan mensenhandel, ontslagen dienen te worden uit overheidsdienst. Tegen degenen die zich bemoeien met onderzoeken om ambtenaren te beschermen die bij de handel de leiding hebben, dient disciplinair en strafrechtelijk te worden opgetreden. Het onderzoekspanel bepleit ook de vervolging van ambtenaren die betaalde seks hebben gehad met minderjarige prostituees.
DSI-hoofd Paisit zegt dat de DSI  zich concentreert op geldstromen en registraties van telefoongesprekken van ambtenaren die verdacht worden van mensenhandel. Op zo’n manier zou het moeten lukken gote vissen te vangen. De Anti-Trafficking in Persons Division speurt naar functionarissen die steekpenningen hebben aangenomen. (Bron: website Bangkok Post, 30 juli)

19 april 2018
– Drie mensenhandelaren zijn door de strafrechtbank veroordeeld tot straffen variërend van 167 tot 320 jaar, maar daarvan zitten ze maximaal 50 jaar uit. De zaak heeft betrekking op de sekshandel in 2014 met minderjarige meisjes in Mae Hong Son. Eerder zijn daarvoor vijf personen veroordeeld, maar die zijn vrijgelaten op borgtocht. Ze hebben allemaal de opdracht gekregen de slachtoffers te compenseren. Het gaat zowel om burgers als ambtenaren.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties