Thais nieuws 1-15 mei

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor berichten uit 2017 klik hier, uit 2016 klik hier, 2015 klik hier, 2014 klik hier, 2013 klik hier, 2012 klik hier, 2011 klik hier, 2010 klik hier.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.

Voor het nieuws van 16-30 april klik hier. Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

 

Grensgevecht: 8 drugskoeriers gedood

15 mei – Tijdens een vuurgevecht met circa vijftien drugskoeriers, zaterdagavond aan de grens met Myanmar in Mae Sai (Chiang Mai), hebben rangers acht koeriers doodgeschoten. De rangereenheid had ze op 2 kilometer vanaf de grens gesignaleerd.

De koeriers negeerden het bevel te stoppen, maar openden het vuur. Het vuurgecht dat daarop volgde, duurde 10 minuten. Enkelen zagen kans te vluchten. De rangers lieten versterking aanrukken en bleven de hele nacht het gebied bewaken. De volgende ochtend troffen ze acht lijken aan, zes rugzakken met 600.000 methamphetamine pillen, twee M16 en een AK47 geweer.

Het bericht zegt niets over slachtoffers onder de rangers wat bij mij de vraag oproept of de koeriers slechte schutters waren of de rangers scherpschutters. Het vuurgevecht lijkt meer op een executie dan op een eerlijke krachtmeting. (Bron: website Bangkok Post, 14 mei)

Update grensgevecht: En toen waren ’t er 9

15 mei – Geen fout van Bangkok Post deze keer, maar aanvullende informatie. Behalve het in het websitebericht genoemde vuurgevecht vond nog een tweede vuurwisseling plaats in een nabijgelegen bos. Daarbij werd nog een drugskoerier gedood en zijn 100.000 pillen onderschept.

De krant omschrijft het eerste vuurgevecht als ‘meer dan vijf minuten’. De koeriers zouden behoren tot de etnische Lahu bergstam en onder leiding staan van een belangrijke drugsverdachte die Cha-ngoi wordt genoemd. De drugs zouden afkomstig zijn uit Ban Punako in een bergachtig gebied aan de bovenstroom van de Mekong, dat wordt gedeeld door Myanmar, Laos en Thailand.

Ban Punako is een van de tien gebieden in de deelstaat Shan waar drugs worden geproduceerd. Bij de strijd tegen de drugshandel werkt Thailand samen met Myanmar, China en enkele andere landen in de Safe Mekong Joint Operation. De multinationale samenwerking heeft al geleid tot de inbeslagname van 21,3 ton precursoren, die bestemd waren voor de productie van 250 miljoen methamphetamine pillen in Myanmar.

Oud-premier Chavalit steunt aankoop onderzeeër

15 mei – Oud-premier Chavalit Yongchaiyudh is vandaag jarig, hij wordt 85 jaar. Dat zou normaal gesproken geen nieuws zijn, maar zondag trok hij de aandacht van de media door te zeggen dat hij te doen heeft met de regering die zwaar bekritiseerd wordt vanwege de aankoop van een Chinese onderzeeër. ‘De aanschaf is noodzakelijk niet alleen voor de paraatheid , maar ook voor de ontwikkeling van menselijk kapitaal voor de toekomst van het land.’

Zondag stelde Chavalit zijn huis in Nonthaburi open voor collega’s uit de politiek, het zakenleven en leger om hem met zijn verjaardag te feliciteren. Hij is na een verblijf van zes maanden in het ziekenhuis weer op de been, waar hij verpleegd werd vanwege een val en loopt nu met een wandelstok.

Hij zei dat het ongeluk zijn geheugen had aangetast, waardoor hij de situatie in het land niet meer van nabij kon volgen. Daarom wilde hij geen commentaar geven op de verrichtingen van de junta, de afgelopen drie jaar. Maar hij zei wel te geloven dat de regering zal slagen met haar verzoeningspogingen en het land naar algemene verkiezingen zal leiden.

Gevraagd naar de toekomst van de New Aspiration partij, die hij ooit leidde, zei hij geen plannen te hebben voor de partij. ‘Maar iedereen die mijn politiek advies wil, is welkom.’ (Bron: website Bangkok Post, 15 mei)

Uit Wikipedia: Chavalit richtte in 1990 de New Aspiration partij op, die hij tot 2002 leidde. Hij was van 1996 tot 1997 premier. Van 1986 tot 1990 was hij commandant van de landmacht en van 1987 tot 1990 opperbevelhebber der strijdkrachten. Verder bekleedde hij diverse ministersposten.

Regering geeft zichzelf schouderklopjes

15 mei – Bangkok Post laat zich vandaag weer van zijn braafste kant zien door te melden dat de regering vorderingen maakt bij het doel nationale verzoening tot stand te brengen nu het regime drie jaar aan de macht is. De conclusie is niet gebaseerd op harde gegevens, maar het zijn de woorden van woordvoerder Kongcheep van de commissie nationale eenheid.

[Hetgeen me doet denken aan een interview met een hoteldirecteur die zei: ‘Je moet jezelf veel schouderklopjes geven, want anderen doen ’t niet.’ Maar laat ik niet al te cynisch zijn, misschien heeft Kongcheep wel gelijk.]

De commissie organiseerde eerder een gespreksronde met politieke partijen, politieke groepen en anderen die vorige maand is afgerond. Tussen 28 april en 8 mei zijn in vier regio’s forums gehouden waarop de conclusies zijn besproken. Later wordt een eenheidspact opgesteld, gebaseerd op alle adviezen. Dat wordt volgende maand bekend gemaakt en voor commentaar voorgelegd aan de bevolking.

De adviezen hebben betrekking op tal van kwesties zoals zorgen over het gedrag van politici, sociale ongelijkheid, grondbezit, waterbeheer, de prijs van gewassen, onderwijs, volksgezondheid, rechtspraak, politieke conflicten, corruptie enzovoort. [Ik zal ze niet allemaal noemen, want het is een hele waslijst]

Premier Prayut heeft alle ministeries opgedragen hun prestaties te evalueren. De NCPO en de regering zijn bereid om naar alle kritiek te luisteren. De NCPO besteedt op 22 mei aandacht aan 3 jaar militair bewind, de regering maakt in september de balans op.

Voormalig minister van Energie Pichai (Pheu Thai) had gisteren kritiek op het economisch beleid van de regering. Hij zei dat de regering de afgelopen drie jaar gefaald heeft om de problemen op te lossen. Vice-premier Somkid, bijgenaamd de economische tsaar van het kabinet, dient daarvoor de verantwoordelijkheid te nemen. Pichai hekelde ook het ministerie van Handel dat geen kans gezien heeft de export uit het slop te trekken en het ministerie van Energie dat geen vorderingen heeft geboekt bij het vinden van nieuwe energiebronnen.

Voormalig minister van Financiën Kittiratt bepleitte dat de regering meer geld in de economie pompt om de minima te helpen en de economische vertraging tot stilstand te brengen.

Voormalig Democratisch parlementslid Thawil heeft kritiek op de centralisering van de macht in de handen van de bureaucratie en beperking van de macht van de bevolking. ‘De regering laat de mensen in de kou staan.’ De belangrijkste fout van het regime en de regering is dat ze niet gecontroleerd worden. Zolang de bevolking de machthebbers niet kan controleren, blijft corruptie onopgelost, zegt hij.

Dreigement van verpleegsters lijkt succes te hebben

15 mei – De regering lijkt tegemoet te willen komen aan de eis van verpleegsters voor een vaste aanstelling. Vice-premier Wissanu stelt voor 10.000 vacante ambtenarensposities in het ministerie van Volksgezondheid te bestemmen voor de verpleegsters die in tijdelijke dienst zijn en gedreigd hebben eind september te stoppen met werken.

Hun dreigement was een reactie op het kabinetsbesluit van 9 mei om het verzoek van het ministerie voor de vaste aanstelling van 10.992 verpleegsters de komende drie jaar af te wijzen. Contract verpleegsters, die gehuurd worden door overheidsziekenhuizen, komen niet in aanmerking voor de voordelen en welzijnsvoorzieningen van vast personeel. Ze verdienen minder en kunnen ook geen carrière maken. Tal van verpleegsters stappen daarom over naar particuliere ziekenhuizen.

Vandaag vergaderen het ministerie en betrokken diensten over de kwestie. Wissanu heeft er vertrouwen in dat het conflict opgelost gaat worden.

Permanent secretaris Somsak van het ministerie zegt dat als korte-termijn oplossing binnen twee maanden 1.200 ambtenarenposities naar verpleegsters gaan. In september komen er nog eens 416 bij daar sommige posities vrijkomen doordat personeel promotie maakt en 112 komen beschikbaar doordat personeel vertrekt. Die kunnen snel worden toegewezen. Het bericht noemt verder nog enkele aantallen, waarbij het gaat om overplaatsingen en pensionering. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

Aanmeldingen voor beroepsonderwijs vallen tegen

15 mei – Thaise kinderen hebben zeker een hekel aan vuile handen of een baan waarbij ze moeten staan en lopen, want het aantal aanmeldingen voor het beroepsonderwijs valt dit jaar zwaar tegen. Van de target van 196.000 studenten in 889 openbare en particuliere scholen is tot nu toe slechts 68 procent gerealiseerd oftewel 134.461 studenten. De minst populaire studierichtingen zijn handel en industrieel textiel.

Secretaris-generaal Suthep van Ovec is teleurgesteld. ‘We hebben zoveel moeite gedaan het beroepsonderwijs te promoten. We gaan snel uitzoeken wat de oorzaak van het probleem is.’ Hij vermoedt dat de lage geboortecijfers de belangrijkste oorzaak zijn, terwijl de vechtpartijen tussen studenten van rivaliserende opleidingen kinderen en ouders afschrikken.

Voor dit jaar had Ovec een lichte toename van het aantal aanmeldingen verwacht. Ovec heeft als doelstelling de verhouding van het aantal leerlingen in het beroeps- en algemeen vormend onderwijs van 39:61 naar 42:58 te verschuiven. Volgens een recente studie van het Office of the Educational Council is de belangrijkste oorzaak van het missen van de target de negatieve houding tegenover het beroepsonderwijs. (Zie ook de pagina Onderwijs 2)

Kort nieuws maandag 15 mei

– Bestuurders van minibusjes die meer dan 13 passagiers in hun busje proppen, krijgen een forse boete. Vandaag wordt de nieuwe maatregel van kracht, die geldt totdat alle minibusjes uit het verkeer zijn verdwenen en vervangen door midibusjes met 20 zitplaatsen. De regering denkt dat die veiliger zijn, alhoewel ze wel door dezelfde brokkenpiloten worden bestuurd, die de maximumsnelheid overtreden en gevaarlijke inhaalmanoeuvres uitvoeren.

De nieuwe maatregel vereist ook dat er 20 cm afstand is tussen de laatste rij stoelen en de kofferruimte zodat passagiers bij een noodsituatie gemakkelijk via de achterkant kunnen ontsnappen. De deur moet vanaf de binnenkant te openen zijn. Verder is een noodhamer verplicht om ramen te kunnen inslaan, de uitgangen moeten zijn aangegeven met de tekst emergency exit in rood en de passagiers dienen een veiligheidsgordel om te doen.

In maart dreigden exploitanten te stoppen als de regering de nieuwe regels niet zou versoepelen. Ben benieuwd of ze hun woord houden, want de regels zijn niet versoepeld.  Mijn prognose: ze doen niets, betalen de boete of schuiven de verbalisant een bedragje toe om de andere kant op te kijken.

– Het computerspel Blade & Soul kan tijdelijk niet gespeeld worden, want de server is besmet door de malware WannaCrypt die op tal van plaatsen in de wereld websites heeft aangevallen. Spelerinformatie is volgens Garena Online (Thailand) niet verloren gegaan.

Het bedrijf is bezig de schade te herstellen. Wanneer dat gebeurd is, kunnen de spelers doorgaan waar ze gebleven zijn. Het bedrijf neemt maatregelen om een herhaling te voorkomen. Zie verder het bericht van gisteren: Thailand op zijn hoede na wereldwijde cyberaanvallen.

– Airports of Thailand (AoT), de beheerder van de zes grote vliegvelden, stopt met het uitbesteden van  werk, want die bedrijven zorgen alleen maar voor problemen zoals stakingen voor een loonsverhoging en slordig werk bij de behandeling van bagage. AoT gaat twee dochterbedrijven oprichten die de bewaking en gronddiensten overnemen.

De bagageafhandeling op Suvarnabhumi blijft in handen van Thai Airways International en Bangkok Flight Services Co met de AoT er als derde speler bij. De beveiliging op Suvarnabhumi en Phuket en op de belastingvrije zones wordt volgend jaar overgenomen, wanneer de contracten met de huidige bedrijven aflopen. AoT-president Nitinai schat dat voor alle luchthavens tweeduizend man nodig zijn.

– De politie gaat onderzoek doen naar de boom die zaterdag op de Chidlom Road omviel en elektriciteitsmasten in zijn val meenam. Een vrouw op een motorfiets die voor verkeerslichten stond te wachten, kwam daarbij om het leven en twee andere werden gewond. Het onderzoek richt zich op de vraag of de eigenaar van de boom aansprakelijk kan worden gesteld. Volgens een boomdokter is de boom gevallen omdat hij verwaarloosd werd. (Zie verder het bericht van gisteren: Elektriciteitspalen vallen om: Eén dode, twee gewonden)


 

Thailand op zijn hoede na wereldwijde cyberaanvallen

14 mei – Uit de hele wereld komen berichten over computers en -systemen die zijn uitgevallen door de grootscheepse cyberaanvallen van vorige week. Het zwaarst getroffen is de Britse gezondheidsdienst, waardoor patiënten niet geholpen kunnen worden.

In Indonesië zijn twee grote ziekenhuizen het haasje en In China enkele middelbare scholen en universiteiten. Vooral ziekenhuizen met hun gedateerde IT-systemen en schat aan vertrouwelijke patiëntgegevens zijn een gewild doelwit. Thailand heeft vooralsnog nergens last van, alhoewel bekend is dat het land slecht beschermd is tegen malware.

Het is vaak genoeg gezegd: open nooit bijlagen van onbekende of onbetrouwbare afzenders, want voordat je het weet dringt zo’n worm je computer binnen en wordt die geblokkeerd. De bijlagen kunnen facturen zijn, aanbiedingen voor banen, veiligheidswaarschuwingen en ogenschijnlijk legale files. De ransomware eist vervolgens een betaling van 300 tot 600 dollar om het onheil ongedaan te maken.

De aanvallen zijn gericht op Microsoft systemen. Ze worden bestookt met WannaCrypt software, die vermoedelijk is ontwikkeld door het US National Security Agency. Het Microsoft Security Response Centre noemt de aanvallen pijnlijk. De hele dag is gestudeerd op de aard van de aanval. Alle klanten hebben een veiligheidsupdate ontvangen. Klanten met Windows 10 zijn buiten schot gebleven. Geprobeerd wordt de geïnfecteerde server te lokaliseren om te voorkomen dat de ransomware zich verder verspreidt. De hackers hebben zich nog niet bekend gemaakt.

Chiang Rai krijgt eerste vrachtdepot

14 mei – Dit is de grenspost Mae Sai-Tha Kee Lek in Mae Sai (Chiang Rai) tussen Thailand en Myanmar. Om de toenemende handel tussen beide landen te faciliteren, gaat in Chiang Khong, een ander grensdistrict, een border cross-docking centre (vrachtstation) gebouwd worden ad 2,37 miljard baht. Naar verwachting is het in 2020 volledig operationeel. Het depot wordt PPP gefinancierd. De particuliere co-financier, Samprasit Partnership, mag het 30 jaar exploiteren.

Chiang Rai districtenHet Chiang Khong depot is een van de negentien depots die op het verlanglijstje van het Land Transport Department staan. Acht daarvan zijn gepland in grensprovincies. De overige komen in provinciale knooppunten, bedoeld om het vrachttransport in het hele land aan elkaar te knopen.

Als volgende komt Nakhon Phanom aan de beurt, maar de aanbesteding vindt pas eind dit jaar plaats vanwege problemen met onteigening van de grond. Sommige grondeigenaren laten de landmeters niet toe op hun eigendom. Maar het projectontwerp is al wel klaar, het vereiste krediet wordt volgend jaar aangevraagd. (Bron: Bangkok Post, 13 mei)

Mae Sai is nummer 9 op de kaart, Chiang Khong nummer 3.

Hogere vergoeding voor contractziekenhuizen

14 mei – Het Social Security Office (SSO) neemt volgende week een beslissing over verhoging van de vergoeding voor basis medische diensten, verleend door ziekenhuizen die onder contract staan van het Social Security System (SSS).

Vertegenwoordigers van particuliere ziekenhuizen beweerden dinsdag dat de vergoeding de afgelopen zes jaar niet is verhoogd. Maar secretaris-generaal Suradej van het SSS spreekt dat tegen. De vergoeding (per patiënt) is in 2014 en vorig jaar verhoogd, zegt hij.

De groep eist een verhoging van het per capita budget [?]. De directeur van de Chularat Hospital Group die de groep leidde, zegt dat dit budget alleen zes jaar geleden is verhoogd van 1.446 naar 1.460 baht, maar de kosten zijn wel met 50 procent opgelopen. Sommige ziekenhuizen hebben daarom besloten het SSS de rug toe te keren. Als het SSO niets doet, volgen er meer.

Suradej zegt dat het SSO de kostenontwikkeling nauwkeurig heeft gevolgd. Volgens hem is de vergoeding toereikend. Zo is in 2015 en 2016 de vergoeding voor twaalf medische handelingen verhoogd, waaronder operaties aan de bloedvaten om een patiënt voor te bereiden op een peritoneale dialyse. Ook de vergoeding voor een stamcel transplantatie is verhoogd. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

Bomaaanslag Pattani: 12 van de 15 aanstichters zijn bekend

14 mei – Bij de bomaanslag op Big C Supercentre, vorige week dinsdag in Pattani, waren vijftien personen betrokken. Ze kunnen binnenkort een arrestatiebevel verwachten. Tot nu toe loopt tegen één verdachte een arrestatiebevel, twee verdachten worden verhoord, aldus commandant Piyawat van het Vierde Legerkorps. De overige verdachten houden zich volgens hem schuil in een gebied tussen Yala en Songkhla.

Piyawat zegt dat enkele van de verdachten hebben deelgenomen aan het reïntegratieprogramma van het leger Bring People Home. Het vorige bericht noemde slechts één verdachte.

Zijn naamgenoot Piyawat, hoofd van de politie van Pattani, zegt dat 12 van de 15 verdachten geïdentificeerd zijn. Naar de namen en adressen van de drie ontbrekende verdachten wordt gezocht. Het onderzoek vordert snel, zodat spoedig arrestatiebevelen kunnen worden aangevraagd.

Vijftig soldaten en agenten hebben gisterochtend een inval gedaan in een huis in tambon Don Rak (district Nong Chik). Een van de verdachten die wordt verhoord, had gezegd dat daar de pickup truck met explosieven was geladen. Ze troffen vier teenagers aan. Een van hen, de eigenaar van het huis, zei dat hij niet thuis was, toen de wagen er werd neergezet.

Woensdag wordt vergaderd over het Bring People Home programma. Staatssecretaris Udomdej (Defensie) zegt dat bekeken wordt welke maatregelen nodig zijn om de deelnemers beter te screenen.

Isoc-woordvoerder Peerawat verdedigde gisteren het programma. ‘Het biedt voormalige militanten de gelegenheid om goede burgers te worden, maar degenen die hun gedrag niet veranderen, krijgen te maken met de wet.’

Inmiddels is het aantal slachtoffers van de bomaanslag opgelopen tot 80, van wie nog 20 in het ziekenhuis liggen. Naar schatting krijgen de slachtoffers in totaal 60 miljoen baht ter compensatie van de medische en andere kosten.

De vredesgesprekken met Mara Patani, een paraplu organisatie van zuidelijke verzetsgroepen, gaan door, zegt de Thaise delegatieleider Aksara. Permanent secretaris Chanchao van Justitie wordt uitgenodigd voor overleg over de te vormen veiligheidszones.

Voor zover ik weet zijn de Thaise delegatie en Mara Patani het eens geworden over het instellen van die zones, maar ik weet niet of de locaties al zijn vastgesteld. Het is trouwens de vraag of de meest extremistische verzetsgroepen zich iets aantrekken van die afspraken.

Voorgaande berichten:
13 mei: Vraagtekens over reïntegratieprogramma leger
12 mei: Pattani: Lokale leiders gearresteerd, eigenaar pickup vermoord
11 mei: Explosies Big C: Politie zoekt de daders
10 mei: Update krant: Zeker 59 gewonden
10 mei: Pattani: 37 gewonden bij bomaanslagen Big C

Tak: Heen en weer lastig voor migranten

15 mei – Bedrijven in Tak  vragen de regering de werkgelegenheidsovereenkomst met Myanmar te wijzigen in dier voege [mooie archaïsche uitdrukking) dat Myanmarezen die buiten Myawaddi wonen, ook in de grensdistricten van Tak mogen werken. Het verzoek is aan minister Sirichai (Werkgelegenheid) voorgelegd tijdens zijn bezoek aan Mae Sot om de vorderingen te inspecteren die worden gemaakt bij de aanleg van de Special Economic Zone (SEZ).

Thans mogen inwoners van Myawaddi in drie districten werken. Ze hebben een werkvergunning voor 90 dagen, maar hun grenspas is slechts 30 dagen geldig. De werkgevers vinden dat niet praktisch, want nu moeten ze elke maand heen en weer. Overigens komt slechts 5 procent van de gastarbeiders uit Myawaddi.

Wanneer de SEZ van de grond is gekomen, zijn 50.000 werkers nodig. Daarvoor zal de overeenkomst met Myanmar gewijzigd moeten worden. Een bron zegt dat tal van Myanmarezen bereid zijn 3.000 baht neer te tellen om naar Myawaddi te verhuizen, zodat ze werk kunnen zoeken in Tak. (Zie ook de de pagina Migranten)

Elektriciteitspalen vallen om: Eén dode, twee gewonden

14 mei – Een vrouw is om het leven gekomen en twee anderen zijn gewond geraakt toen zaterdagochtend op Soi Chidlom (Bangkok) vijf elektriciteitspalen omvielen. De palen waren geraakt door een omvallende boom op het terrein van het Alma Link gebouw.

Een motortaxibestuurder ontsnapte aan de dood doordat hij juist op dat moment een stuk verder stond te praten met een koopman. Zijn motorfiets werd wel verpletterd.

De slachtoffers stonden met hun motorfiets te wachten voor verkeerslichten toen de palen en boom het begaven. De vrouw stierf ter plaatse. De eigenaar van het gebouw gaat verhoord worden over de boom die 20 jaar geleden geplant werd bij de bouw van het pand. Drie motorfietsen en drie auto’s werden beschadigd.

De weg werd afgesloten zodat de ravage kon worden opgeruimd en de palen en draden konden worden hersteld. Hoofdcommissaris Sanit van de gemeentepolitie zegt dat de politie samen met de gemeente op zoek gaat naar bomen die der dagen zat zijn en mogelijk ook een gevaar vormen. (Bron: website Bangkok Post, 13 mei)

Update krant: Volgens een ervaren boomkenner moet de boom slecht verzorgd zijn geweest, waardoor die zijn kracht en balans heeft verloren. Voetpaden die smaller zijn gemaakt om ruimte te scheppen voor de rijbaan, hinderen ook vaak wortelstelsels. Wortels en takken van bomen moeten regelmatig gesnoeid worden, met name grote, zegt hij, om de groei te vertragen.

Volgens dit bericht zijn zeven palen omgevallen: drie eigendom van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf (MEA), drie van de Telephone Organisation of Thailand (TOT) en een nog onbekende. De MEA geeft 10.000 baht aan de nabestaanden van de omgekomen vrouw.

De elektriciteit is niet uitgevallen omdat de draden geen schade opliepen. De meeste draden van de MEA liggen trouwens onder de grond. Wel waren veel telecommunicatiekabels beschadigd.

Organieke wet op politieke partijen stagneert

14 mei – De parlementscommissie die zich buigt over de organieke wet op politieke partijen, is er nog niet uit. Ze gaat volgende week parlementsleden om hun mening vragen over sommige artikelen. Voorzitter Somjate zegt dat wel aanzienlijke vorderingen zijn geboekt. De wet telt 142 artikelen; daarvan zijn 130 beoordeeld.

Verschil van mening bestaat over het artikel dat voor de vorming van een nieuwe politieke partij een startkapitaal van 1 miljoen baht vereist is. Sommige leden vinden 500.000 baht voldoende, anderen vinden de eis overbodig. Ook het verplichte lidmaatschapsgeld voor leden van politieke partijen ad 100 baht per jaar roept kritiek op.

De meningspeiling vindt op 20 en 21 mei plaats tijdens een seminar in Chanthaburi. De commissie heeft daarna tot 6 juni om de laatste hand aan het wetsvoorstel te leggen. De organieke wet op politieke partijen is een van de drie organieke wetten die minimaal vereist zijn voor de verkiezingen, die volgend jaar worden gehouden.

De andere twee betreffen de selectie van parlementsleden en de Kiesraad. Die zijn nog in voorbereiding bij de grondwetcommissie (CDC). (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Nog 1 dag voor aanvraag uitkering

14 mei – Morgen is de laatste dag waarop de minima een aanvraag kunnen doen voor een extra bijstandsuitkering. Voor de uitkering hebben zich al 12.146.211 personen opgegeven. Commentaar van His Masters Voice oftewel regeringswoordvoerder Sansern: ‘De mensen hebben vertrouwen in een regering die in staat is voor hen te zorgen.’

Degenen die ook morgen verstek laten gaan, vallen buiten de boot. Er zijn twee inschrijvingsrondes geweest en daar blijft het bij. Voor de uitkering komen werklozen in aanmerking en degenen die vorig jaar minder dan 100.000 baht verdienden of een vermogen van minder dan 100.000 baht hebben.

Sansern zong gisteren verder nog de lof over andere programma’s gericht op de minima, zoals het toekennen van land, de bouw van goedkope woningen, zachte leningen en spoedeisende hulp. ‘De regering wil de mensen helpen de kosten van levensonderhoud te dragen en hun uitgaven coveren. De regering heeft ook andere welzijnsplannen die in de toekomst worden toegepast.’ Die hebben betrekking op vermindering van de kosten voor elektriciteit en water en financiële hulp voor boeren bij overstromingen. Het bericht zegt niets over de hoogte van de extra bijstandsuitkering en wanneer die wordt uitgekeerd.

Kort nieuws zondag 14 mei

– Follow-up op de berichtgeving over verpleegsters  met een tijdelijke aanstelling. Vandaag bepalen ze hun strategie voor het geval de regering niet tegemoet komt aan hun eis hen een vaste aanstelling te geven. Coördinator Rongthiwa van een netwerk in het Noordoosten vermoedt dat een aantal er dan de brui aan geeft. Eerder dreigden ze met massaal ontslag als uiterlijk 30 september de regering hen (weer) in de kou laat staan.

Rongthiwa: ‘Het ministerie van Volksgezondheid heeft weliswaar gezegd te zullen helpen, maar dat zijn alleen maar woorden. Het zegt dit jaar drieduizend verpleegsters de ambtenaren status te geven, maar dat is al eerder afgesproken. Wij willen nieuwe posities, waar we al lang op hebben gewacht. We willen een carrièrepad en baan zekerheid.’ (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

Foto: Protest in 2015.

– 99 procent van de boeren verdwijnt de komende vijf jaar als ze zich niet aanpassen. Die pessimistische voorspelling deed directeur Decha Sitiphat van de Khao Kwan Foundation onlangs op een seminar. De enige manier waardoor ze kunnen overleven is volgens hem onafhankelijkheid, duurzaamheid en chemisch vrije landbouw.

Decha dringt er bij de boeren op aan te beginnen rijst en groentes voor eigen gebruik te verbouwen als een manier om kosten te besparen. Momenteel besteden ze de helft van hun inkomsten aan voedsel tegen rijke mensen slechts 5 procent. Hij dringt er ook op aan minder pesticides en chemicaliën te gebruiken, die steeds duurder worden. ‘Boeren zitten gevangen in een schuldencyclus omdat ze niet in staat zijn rijst onafhankelijk en duurzaam te verbouwen. Ze spekken alleen maar kapitalistische bedrijven.’ (Zie verder de pagina Rijst 3)

– Een 25-jarige vrouw uit Oezbekistan is gisterochtend van een flatgebouw in Yannawa (Bangkok) gesprongen. De politie vond het lichaam in een plas bloed op de mezzanine (entresol, tussenverdieping) van de tweede verdieping. Op de dertiende verdieping vond de politie een portemonnee en een paar schoenen.

De vrouw was rond 5 uur voor het laatst gezien nadat ze een vriend(in) op de tiende verdieping had bezocht. Ze had vermoedelijk gedronken. Omdat sporen van een schermutseling ontbraken op de dertiende verdieping vermoedt de politie dat het om een suïcide gaat. De vriend(in) wordt ondervraagd.


 

Ossen voorspellen overvloedige oogst

13 mei – ’t Is elk jaar weer een spannend moment: wat gaan de heilige ossen eten en wat laten ze staan tijdens de Royal Ploughing Ceremony op Sanam Luang? Want hun keuze vormt een indicatie wat voor oogst verwacht kan worden.

De dieren kunnen altijd kiezen uit zeven ‘gerechten’. Maar of hun voorspellingen uitkomen, heb ik nog nooit gelezen in de krant. En dat is misschien maar goed ook om het geloof in deze boeddhistische en Brahmin ceremonie niet te ontheiligen.

Dit jaar kozen de ossen voor paddy (ongepelde rijst), maïs en gras. Volgens de Phraya Raek Na (Lord of the Plough), in het dagelijks leven permanent secretaris Theerapat van het ministerie van Landbouw, duidt dat op een overvloed aan rijst, granen en ander voedsel en voldoende water.

Heilige ossen nemen een voorspellnde hapje.Theerapat werd vergezeld van gewijde vrouwen, werkzaam op het ministerie, die gouden en zilveren manden droegen met gezegende rijstzaden. De toeschouwers verdrongen elkaar aan het eind van de ceremonie om de uitgestrooide zaden te pakken te krijgen, want ze brengen geluk.

In het land zijn veel boeren begonnen rijst te zaaien. In Kohn Buri (Nakhon Ratchasima) gaven de boeren een eigen betekenis aan de dag door te beginnen met de pluk van doerians.

Premier Prayut waarschuwde in zijn wekelijks [dodelijk saaie] tv-praatje boeren voor zowel veranderingen in het milieu als agrarische technologie [?]. Hij beloofde dat de regering hen zal helpen de productiviteit en duurzaamheid te verhogen.

Het overheidsbeleid heeft drie doelen, zei hij: schaalvergroting, de bevordering van hoge kwaliteits Hom Mali rijst (jasmijnrijst) en de bevordering van organische rijst. Voor elk project is vijf jaar uitgetrokken met een totaal budget van 25,871 miljard baht. (Zie verder de pagina Rijst 3)

Vraagtekens over reïntegratieprogramma leger

13 mei – De overheid moet flink geschrokken zijn van de verwoestende bomaanslag dinsdag op Big C Supercentre in Pattani, die 61 gewonden maakte, want het leger heeft de opdracht gekregen het doopceel te lichten van 4.000 vermeende zuidelijke opstandelingen, die deelgenomen hebben aan het reïntegratieprogramma Bring People Home, een programma om brave burgers van ze te maken [mijn formulering].

Het programma is in september 2012 opgezet door het militair commando Isoc. Tot  nu toe hebben 4.488 personen eraan deelgenomen, 2.312 staan op de wachtlijst. Een van de verdachten van de moord op Nuson, de eigenaar van de pickup truck die door de opstandelingen met 200 kilo explosieven voor Big C werd neergezet, volgde het programma in februari. Hij is donderdagavond gearresteerd.

Commandant Piyawat van het Vierde Legerkorps zegt: ‘Het programma loopt nu 5 jaar. Ik heb het niet ingetrokken ondanks de tegenstand van Thaise boeddhisten in het gebied. Maar we zullen het scherp in de gaten houden.’

Isoc-woordvoerder Peerawach erkent dat het programma niet waterdicht is. ‘Het gaat om veel mensen. Misschien dat ze niet allemaal grondig gecontroleerd zijn. Sommigen kunnen zijn overgehaald om zich weer aan te sluiten bij een verzetsgroep, nadat ze het programma hadden gevolgd.’

Het Southern Border Provinces Administration Centre heeft een budget van 514 miljoen baht om voor de deelnemers een baan te zoeken of andere hulp te verlenen.

Verder meldt het bericht dat het onderzoek naar de bomaanslag vordert. Eerder werd een aantal van acht verdachten genoemd, nu elf. Zes zijn al verhoord, waaronder de voorzitter van de TAO (gemeentebestuur) Nong Chik. Hij zou bij de planning betrokken zijn geweest.

De man van het Bring People Home programma heeft bekend meegewerkt te hebben aan het bedenken van het plan, de coördinatie van de diefstal van de pickup truck en de moord op Nuson.

In een kader zegt de weduwe van Nuson besloten te hebben om samen met haar twee kinderen en ouders, die ze verzorgt, uit Yala te vertrekken. Ze zegt zich niet meer veilig te voelen, zelfs overdag niet. De vrouw werkt als verpleegster. Gisteren is haar man begraven.

Voorgaande berichten:
12 mei: Pattani: Lokale leiders gearresteerd, eigenaar pickup vermoord
11 mei: Explosies Big C: Politie zoekt de daders
10 mei: Update krant: Zeker 59 gewonden
10 mei: Pattani: 37 gewonden bij bomaanslagen Big C

Dochter eert Seh Daeng ondanks verbod

13 mei – De dochter van Khattiya Sawatdiphol, de man die in 2010 de leiding had over de bewaking van de roodhemden, gaat vandaag met haar familie bloemen leggen en wierookstokjes branden op de Sala Daeng kruising (Bangkok). Dat doet ze elk jaar ter herinnering aan haar vader die daar door sluipschutters werd dood geschoten.

Dat leverde nooit een probleem op, maar dit jaar kreeg ze een telefoontje van een politieofficier die gevraagd heeft ervan af te zien, want daarvoor moet gemotiveerd toestemming worden gevraagd. Hij zei in opdracht van het leger te handelen.

Khattiyaaa (dubbel a) vraagt zich waarom de autoriteiten de herdenking zouden willen verbieden en wie het verbod heeft gegeven.

Desgevraagd zegt regeringswoordvoerder Sansern er niets over te kunnen zeggen daar het een zaak van de NCPO is. Normaal gesproken zijn herdenkingen toegestaan mits ze geen politieke bedoelingen hebben.

NCPO woordvoerder Winthai weet niet wie precies het bevel heeft gegeven. Dat kan alleen het 1st Army Region zijn die verantwoordelijk is voor het desbetreffende gebied. De verantwoordelijke dienst zal hebben vastgesteld dat de herdenking politiek gemotiveerd is en haar daarom hebben verboden.

In 2012 beschuldigde de toenmalige vice-premier Chalerm Yubamrung een groep hoge politieofficieren van de aanslag op Seh Daeng, zoals zijn bijnaam luidde. Hij werd beschoten toen hij met buitenlandse verslaggevers sprak en stierf vier dagen later.

Mae Hong Son: En het balletje rolt maar door

13 mei – De voorzitter van de TAO van tambon Ban Mai (gemeenteraad) in Nonthaburi gaat aangifte doen tegen de Provincial Police Region 5, die hem en zijn collega’s ervan beschuldigt betrokken te zijn bij het Mae Hong Son seksschandaal. Hij wil vijf agenten, die hem en de collega’s hebben verhoord, aanklagen wegens belastering.

De agenten hebben hen ervan beschuldigd dat ze (betaalde) seks hebben gehad met minderjarige meisjes toen ze vorig jaar september tijdens een veldtrip logeerden in een resort in het district Muang [waarmee volgens mij de stad Mae Hong Son wordt bedoeld].

De beschuldigden zeggen dat hun reputatie is geschaad en ze vragen zich af waarom niet ook andere functionarissen zijn opgeroepen die tijdens de veldtrip eveneens aanwezig waren op een feestje. Ze vinden dat dit neerkomt op plichtsverzuim.

Boonyarit Nipawanit, voorzitter van de Federation of Assistant District Chiefs of Thailand [we kwamen hem al eerder tegen], zegt dat sommige functionarissen, ook in het ministerie van Binnenlandse Zaken, aan touwtjes trekken om hooggeplaatste functionarissen te beschermen. Ze hebben ervoor gezorgd dat hij werd overgeplaatst.

Volgens Boonyarit heeft zijn zaak de aandacht van de internationale media getrokken, met name in de VS dat grote kritiek heeft op de mensenhandel en mensenrechtenschendingen in Thailand. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Mae Hong Son)

Kort nieuws zaterdag 13 mei

– Het 20-jaren strategisch plan dat momenteel in behandeling is bij het parlement (NLA) voorziet in continuering van de macht van het leger en het sluit de mogelijkheid van een volgende militaire coup niet uit. Dit zegt vice-partijleider Sathit (Democraten).

Het plan heeft kritiek opgeroepen omdat inbreng van de bevolking ontbreekt en het geen rekening houdt met de te verwachten snelle veranderingen in de komende jaren. De meeste kritiek richt zich op het lidmaatschap van de legertop van een ‘superboard’, die toeziet op de nationale strategie.

Sathit is het niet eens met de claim van de regering, die zegt dat het plan altijd door volgende regeringen aangepast kan worden. Met topmilitairen in de super board zal dat niet gemakkelijk zijn. Hij ziet de super board als een voortzetting van het huidige militair bestuur. ‘Een toekomstige regering is niet vrij om te regeren.’

– Voor het vorig jaar gevormde rangerkorps van de marine, dat thans 1.600 rangers telt, bestaat grote belangstelling van vrouwen, voornamelijk uit het Zuiden. Het korps is in april gevormd toen het leger soldaten terugtrok uit het Zuiden.

Van de duizend gegadigden van 18 tot 30 jaar zijn 120 vrouwen geselecteerd. Ze krijgen een training van drie maanden en worden daarna gestationeerd in Narathiwat en Pattani.

Bij de selectie is gekeken naar hun affiniteit met de zuidelijke cultuur en islamitische principes en hun culinaire vaardigheden. Dit laatste helpt bij het contact met de lokale bevolking. De rangers verdienen 19.000 baht per maand, maar commandant Boonkeod zegt dat de wedde niet de belangrijkste reden van hun aanmelding was. De meesten willen helpen de vrede en veiligheid in hun geboorteregio te bevorderen. De vrouwen kunnen in de toekomst solliciteren naar een functie in het leger.

Ruea phit, kleine boten die in het Zuiden worden gebruikt, gaan strenger in de gaten worden gehouden, want er wordt steeds meer kratom uit Maleisië mee gesmokkeld. De bladeren van de plant worden door boeren en vissers gepruimd omdat ze een licht stimulerende werking hebben. Het is een lang bestaande traditie, maar de overheid beschouwt kratom als een drug. Jongeren koken de bladeren en mixen ze in een cocktail.

In een recente vergadering van verschillende diensten is besloten dat alle eigenaren hun boot dienen te registreren. Dat helpt om de boten en hun eigenaren te identificeren wanneer de smokkelboten onderschept worden.

Naar kratom bestaat grote vraag in het Zuiden. In één dag kan gemakkelijk 100 kilo verkocht worden. Statistisch gezien is kratom de meest in beslag genomen drug. De verkoper en kopers zijn niet bang van de wet, want de strafmaat is laag. Ze betalen een boete en gaan vrolijk door.

– On-uma Kulnak (31), auteur van het boek Plon Khon Chine (Rob the Chinese) is in haar woning in Lat Phrao (Bangkok) aangehouden op verdenking van oplichting. Ze wist producenten en dealers wijs te maken dat ze kon regelen dat hun producten door Chinese netidolen zouden worden gepromoot alsmede via de Chinese website Taobao. De bedrijven betaalden haar in totaal 2,6 miljoen baht, maar die promotie kwam er mooi niet. Negentien gedupeerden hebben eind vorige maand aangifte gedaan.

De vrouw is zich van geen kwaad bewust. Ze zegt een advertentiedienst te leiden, maar ze heeft nooit iets gegarandeerd. Haar boek geeft tips hoe Thaise producten in China in de markt kunnen worden gezet.

– De faculteit geneeskunde van het Ramathibodi ziekenhuis heeft in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid een lesprogramma ontwikkeld voor familieartsen (in Nederland huisartsen).

Permanent secrtaris Sophon van het ministerie heeft dat gisteren bekend gemaakt tijdens een inspectiebezoek aan de faculteit. De opleiding is een uitwerking van het regeringsbeleid dat bekend staat als primary care cluster (PPC, eerstelijns gezondheidszorg).

Tot nu toe heeft de faculteit honderd familieartsen opgeleid. In 16 provincies functioneren 48 PPC’s. De target is 3.250 PPC’s in 2022 en 6.500 in 2026. Dan bestrijkt het programma de gehele bevolking. Elke PPC is verantwoordelijk voor 10.000 patiënten. Ze bestaat uit een arts, tandarts, verpleegsters, tandartsassistentes, apotheker, volksgezondheid functionarissen, fysiotherapeut, expert in traditionele Thaise geneeskunde en een verzorger. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

– Het Immigration Bureau van Chanthaburi zegt dat 562 van de 700 Afrikanen die in de provincie verblijven, illegaal werken in de edelstenen industrie. De meesten zijn binnengekomen op een toeristenvisum of Non-Immigrant Type O visum.

Het Department of Employment gaat de 306 geregistreerde bedrijven inspecteren en gaat controleren of ze die werkers wel nodig hebben. Ze hanteren daarbij de wet die voorschrijft hoeveel buitenlandse werknemers een bedrijf maximaal in dienst mag hebben.

De Afrikanen komen uit Guinea, Mali en Gambia. Veertien werken als leraar Engels. Ook hun status wordt gecontroleerd.

– De regering heeft plannen voor de vorming van zogeheten farm product enhancement centra in alle 882 districten van het land. In 2014 is al op kleine schaal begonnen met de centra die tot taak hebben het landbouwbedrijf te moderniseren en een nieuwe generatie van ‘smart farmers’ te kweken.

De boeren worden er onderricht in productverwerking, marketing, het toevoegen van waarde aan hun product en de verkoop. Nieuwe technologie moet ervoor zorgen dat de productiviteit toeneemt. Thailand kampt momenteel met stijgende arbeidskosten, die te hoog zijn om te kunnen concurreren met landen als Vietnam. Ook ontbreekt het aan voldoende vakbekwaamheid in vergelijking met ontwikkelde landen, zegt regeringswoordvoerder Sansern.


 

Man werkt zich in de nesten met valse bekentenis

12 mei – Wat beweegt iemand een valse bekentenis af te leggen en deze man deed dat niet eens onder dwang? Zelf zegt hij dat hij dacht dat het geen kwaad kon om toe te geven dat hij vier starfishes en sea cumcumbers uit de zee had opgedoken zodat toeristen uit Ratchaburi aan boord van een tourboot selfies met het zeebanket konden maken.

StarfishMaar zijn ‘bekentenis’ keerde zich tegen hem. Zijn dochter wilde niet meer naar school want ze schaamde zich een dief als vader te hebben en buren noemden hem Jone Hai Roi (kruimeldief). Dus besloot Aekkawat Hassakhon (35) donderdag de waarheid te vertellen.

Hij zei rubbertapper te zijn en niet op de tourboot te werken. Volgens hem was hij naar de moskee geweest om te bidden en was hij daarna benaderd door een man die hem een baan aanbood en vroeg naar het kantoor van nationaal Park Chao Mai te gaan. Daar werd hij beschuldigd van de illegale vangst, en de volgende dag legde hij op het politiebureau de valse verklaring af. Hij kreeg een boete van 500 baht.

De zaak kwam aan het licht doordat een van de toeristen bijgaande foto op haar Facebook pagina plaatste. Die vrouw zegt nu dat ze zelf de zeester van de zeebodem oppikte.

De kop boven het bericht luidt: Man fined over starfish selfie says he’s a scapegoat, maar in het bericht staat niets over zondebok. Ik vind het maar een raar verhaal. (Bron: website Bangkok Post, 11 mei)

Mooie Patt laat verstek gaan bij politie

12 mei – De aantrekkelijke actrice Napapa ‘Patt’ Tantrakul wordt nog één keer door het Narcotics Suppression Bureau opgeroepen voor verhoor en als ze dan weer niet komt, vraagt de politie een arrestatiebevel aan. Donderdag kwam ze niet opdagen, volgens haar advocaat omdat de oproep bevestigd was aan Area 51, de winkel in motoraccessoires van haar echtgenoot, maar daar woont ze niet.

Die echtgenoot is speedracer Akarakit, die al eerder is beschuldigd van het witwassen van geld voor drugsbaron Xaysana uit Laos. Patt wordt er nu ook van verdacht omdat Benz Racing, zoals zijn bijnaam luidt, 1,9 miljoen baht op haar bankrekening heeft geparkeerd.

Akarakit liep tegen de lamp omdat hij een Lamborghini van 20 miljoen baht bleek te bezitten die hij nooit uit de verdiensten van zijn winkel had kunnen betalen. (Bron: website Bangkok Post, 11 mei) (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina De zaak Akarakit Worarojchroendet)

Pattani: Lokale leiders gearresteerd, eigenaar pickup vermoord

12 mei – De politie heeft donderdagmiddag in een rijstveld in Nong Chik (Pattani) het lichaam gevonden van vermoedelijk de eigenaar van de pickup truck waarin de bommen waren verstopt die dinsdagmiddag voor Big C Supercentre in Pattani ontploften.

De wagen is gestolen door een islamitische leraar, een lokale bestuurder en vier anderen. Alle zes zijn inmiddels aangehouden. Zij laadden de wagen met twee gasflessen gevuld met explosieven, die samen 100 kilo wogen, en een tank met benzine en parkeerden de wagen voor Big C. De leraar heeft bekend dat hij de wagen gereinigd heeft van bloedvlekken.

Commandant Piyawat van het Vierde Legerkorps zegt dat de beveiliging van Big C Supercentre alleen bestond uit eigen bewakers. De autoriteiten beschouwden het niet als een risico object omdat de meeste klanten moslims waren, voornamelijk vrouwen en kinderen.

Panu Uthairat, secretaris van de regeringscommissie voor het Zuiden, betwijfelt of de aangehouden lokale bestuurder, het hoofd van de TAO Ko Po (gemeentebestuur), betrokken was bij de diefstal van de pickup truck. Volgens hem wordt hij beschouwd als getuige. (Bron: website Bangkok Post, 11 mei) (Zie verder het bericht van gisteren: Explosies Big C: Politie zoekt de daders)

Update krant: De krant bevestigt vandaag dat het lichaam van de pickup truck eigenaar Nuson is. Het is gevonden in een watertje. Isoc-woordvoerder Peerawach zegt dat de bomaanslag duidelijk bedoeld was om de capaciteit en de onafhankelijkheid van de groep erachter te bewijzen. Het feit dat de pickup truck slechts enkele uren voor de aanslag werd gestolen en niet is aangepast, is een nieuwe uitdaging.

Bekend is wie de pickup truck naar Big C reed. Na de wagen geparkeerd te hebben, vluchtte hij achterop een motorfiets. Volgens commandant Piyawat van het Vierde Legerkorps waren acht personen betrokken bij de diefstal van de wagen. De islamitische leraar bracht het lichaam van Nuson, dat met bloed was doordrenkt, naar een moskee. Vandaar werd het lichaam in een andere auto weggebracht.

De voorzitter van de TAO en vier anderen ontkennen elke betrokkenheid bij de moord op Nusorn, maar volgens een bron waren ze er wel degelijk bij betrokken. De politie is nog op zoek naar een 25-jarige man uit Pattani. Hij wordt ook voor drie andere zaken gezocht, waaronder een bomaanval op een noodleshop.

Ome Jan heeft het druk

12 mei – De lommerd oftewel Ome Jan oftewel de bank van lening doet goede zaken nu het nieuwe schooljaar in aantocht is. Maandag komt een einde aan de zomervakantie, dus moeten schooluniformen gekocht worden, schriftjes en andere benodigdheden.

De pandjeshuizen in het hele land melden een grote drukte deze week. Donderdag stonden bij sommige rijen, want vrijdag zijn ze gesloten in verband met de Royal Ploughing Ceremony op Sanam Luang.

De drukte kwam niet onverwacht; met het oog op de toegenomen vraag hebben ze hun kaspositie tijdig versterkt. De directeur van de gemeentelijke bank van lening In Chai Nat (foto) verzekert de klanten dat er genoeg geld is om uit te lenen.

Sommige bieden korting op de rente om de last voor ouders te verzachten. In Bangkok rekenen alle 21 gemeentelijke pandjeshuizen een maandelijkse rente van 0,5 procent. Normaal rekenen ze 1 of 1,25 procent. Er kan maximaal 7.000 baht geleend worden. Elders in het land brengen de pandjeshuizen van het ministerie van Binnenlandse Zaken een rente van 0,25 procent in rekening.

Sommige scholen zijn al maandag opengegaan, maar de meeste openen volgende week hun deuren. Voor leerlingen brengt het nieuwe schooljaar de opwinding van een nieuwe klas en nieuwe dingen om te leren, schrijft de krant.  Voor ouders betekent het nieuwe schooljaar extra uitgaven. (Bron: website Bangkok Post, 11 mei)

Monniken redden vrouw uit brandend huis

12 mei – Volgens de boeddhistische gedragsregels mogen monniken vrouwen niet aanraken, maar nood breekt wet. Een monnik en een noviet van Wat Molilokayaram in Yai (Bangkok) negeerden de regel en daaraan heeft een  87-jarige vrouw haar leven te danken.

Toen haar huis vlam vatte, riep ze om hulp omdat ze in een rolstoel zat. De vrouw woonde naast het huis waar brand was uitgebroken, dichtbij de tempel. De monniken hoorden haar roepen en schoten te hulp.

Het vuur vernielde zestien huizen. De brandweer had een half uur nodig om de brand te blussen. De monniken krijgen van de politie een certificaat voor hun moed. (Bron: website Bangkok Post, 11 mei)

NBTC draait Facebook de duimschroeven aan

12 mei – Uiterlijk dinsdag 10 uur moet Facebook 131 posts verwijderd hebben die door de rechtbank zijn verboden, waarschuwen telecommunicatiewaakhond NBTC en het ministerie van Digital Economy and Society. Wanneer de deadline wordt overschreden, gaat het ministerie juridische actie ondernemen.

Facebook heeft al 178 posts van een groep van 309 verwijderd op verzoek van de Thai Internet Service Provider Association (Tispa), die door de NBTC onder druk is gezet schoon schip te maken. Maar de resterende 131 posts zijn nog steeds toegankelijk in Thailand. Facebook heeft er geen verklaring voor gegeven.

Dhiraphol Suwanprateep van de internationale juridische firma Baker & McKenzie Ltd zegt dat voor een rechtszaak eerst moet worden nagegaan of Facebook Thailand een volledige tak is van Facebook Inc. Indien Facebook Thailand als afzonderlijke eenheid is geregistreerd, kan ze niet vervolgd worden omdat ze niet bevoegd is illegale Facebook content te controleren.

De regering kan ook moeilijk ISP’s (internet service providers) aanklagen want die hebben de illegale content niet geplaatst. Ze kunnen hooguit als ‘supporter’ worden aangepakt indien bewezen wordt dat ze nagelaten hebben de illegale content te verwijderen. Maar technisch gezien is het voor een ISP moeilijk om te weten waar de URL of post met illegale inhoud zich bevindt.

Dhirapol wijst erop dat ISP’s alleen verantwoordelijk zijn voor de verkeersstroom. Volgens het safe-harbour principe kunnen ze niet verantwoordelijk worden gesteld voor verwijdering van content. Wanneer een regering alle illegale content wil blokkeren, dient ze het China model te gebruiken door de hele Facebook dienst te sluiten.

De vraag is, zegt Dhirapol: wat is het alternatief? In China is dat Sina Weibo. De regering kan ook het content delivery network (CDN) sluiten, maar daardoor wordt het netwerk aanzienlijk trager en dupeert het gebruikers. (Bron: website Bangkok Post, 11 mei)

Verpleegsters worden met kluitje in het riet gestuurd

12 mei – Veel heeft minister Piyasakol van Volksgezondheid de verpleegsters niet te bieden die dreigen eind september massaal ontslag te nemen als hun tijdelijk dienstverband niet wordt omgezet in een vaste aanstelling. De minister vraagt hen af te zien van hun plan en zegt volgende week de kwestie te zullen bespreken met vice-premier Wissanu. [Kluitje in het riet?]

De minister legt uit dat het ministerie 400.000 ambtenaren telt. Zo’n 10.000 zijn met pensioen gegaan en deze plaatsen zouden theoretisch naar de verpleegsters kunnen gaan, maar het probleem is dat ze verspreid moeten worden over alle diensten.

Dinsdag vroeg het ministerie van Volksgezondheid aan het kabinet om 11.442 vaste plaatsen in de komende tien jaar. Het kabinet besloot echter slechts toestemming te verlenen voor 450 nieuwe posities in lokale ziekenhuizen in grensprovincies. In de overige ziekenhuizen mogen alleen bestaande permanente posities worden opgevuld wanneer ze openvallen. De ziekenhuizen moeten het verder zien te rooien met uitzendkrachten.

Krisada Saweangdee, vice-president van de Thailand Nursing and Midwifery Council, zegt dat jaarlijks 4.000 verpleegsters een tijdelijke aanstelling krijgen aan een overheidsziekenhuis. Achthonderd van hen, vooral degenen die korter dan drie jaar gewerkt hebben, vertrekken naar een particulier ziekenhuis.

Rungthiwa Panomkae, coördinator van een noordoostelijk netwerk in Roi Et, is teleurgesteld over het kabinetsbesluit. Ze zegt dat zij en haar collega’s hard gewerkt hebben om een vaste aanstelling te kunnen krijgen [die beter betaalt dan een tijdelijke en carrièremogelijkheden biedt]. Zo’n vijfhonderd verpleegsters gaan de premier in een petitie om hulp vragen. (Bron: website Bangkok Post, 12 mei) (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

Hoera! Weer een zwendel, nu met kortingsbonnen

12 mei – Tja, daat staan je dan met je goeie gezicht bij de receptie van een hotel. Je overhandigt de staf een kortingsbon, maar krijgt te horen dat die niet geldig is. Daarna check je voor alle zekerheid de Facebook pagina van het hotel en je leest daarop een waarschuwing tegen mevrouw Chatchamon die nep-coupons verkoopt.

Dat overkwam een van de twintig personen die donderdag aangifte hebben gedaan bij de Crime Suppression Division. Ze hadden van de vrouw kortingsbonnen gekocht voor (vijf sterren) hotels en vakantieparken. De vrouw leek betrouwbaar want ze werkte bij de coöperatie van het Department of Science Service (DSS).

De politie denkt dat tweehonderd personen getrapt zijn in het praatje van Chatchamon. Ze zouden in totaal 10 miljoen baht lichter zijn gemaakt. De coupons waren goed voor een korting van 50 tot 70 procent. Hoe naïef moet je zijn om geloof te hechten aan zo’n gigantisch hoge korting. (Bron: website Bangkok Post, 12 mei)

King Power behoudt monopoliepositie

12 mei – De King Power Group, ’s lands grootste keten van belastingvrije winkels, blijft heer en meester op de luchthavens Suvarnabhumi en Don Mueang. Pas wanneer het contract tussen Airports of Thailand (AoT) en King Power in september 2022 afloopt, kan een nieuwe concessiehouder op het toneel verschijnen, die andere bedrijven moet toestaan ophaalbalies te openen op de luchthavens.

Een grote gegadigde is het Zuid-Koreaanse Lotte Duty Free, die in juli zijn eerste belastingvrije winkel in Thailand opent in de Show DC Mall aan de Rama IX Road. (Zie het bericht van 13 april: King Power krijgt concurrentie op belastingvrije markt)

Volgens berichten zou AoT-president Nitinai ontslagen worden, wanneer hij het huidige [naar mijn mening wurg]contract met King Power niet ontbindt. De ontbinding en het ontslag, ook van de AoT raad van bestuur, waren suggesties gedaan tijdens een vergadering van een NRSA-commissie (nationale hervormingsraad)  met vice-premier Wissanu. Maar de vergadering kon het niet eens worden en de minister beperkte zich tot toehoren.

Nitinai zegt dat het contract met King Power onverkort van kracht blijft. Bedrijven die ruimte willen huren op Suvarnabhumi, zullen contact moeten opnemen met King Power. Wel wil AoT eind dit jaar, vooruitlopend op het aflopen van het contract, een inschrijving openen om een nieuw exploitant te zoeken voor het beheer van de commerciële ruimte en belastingvrije winkels op Suvarnabhumi. (Bron: website Bangkok Post, 12 mei)

Kort nieuws vrijdag 12 mei

– Het joch was stout, daarom stompte hij zijn stiefzoontje van 2 jaar in diens buik, maar hij wilde het niet doden. Maar Rapheetat overleefde de stomp van de ex-bokser niet. De man bracht het levenloze lichaam naar een particulier ziekenhuis in Ubon Ratchathani en zei dat het kind verdronken was. De politie geloofde er niets van, hetgeen bevestigd werd door de autopsie. De pancreas bleek verwond en hij had een hersenbloeding.

De stiefvader was naar Bangkok gevlucht, maar ook dat hielp hem niet. Woensdagochtend werd hij aangehouden. De moeder en zijn werkgever zijn eerder aangehouden. Ze worden ervan verdacht hem geholpen te hebben om te vluchten. De man zegt spijt te hebben en is van plan boete te doen in een tempel.

– Een man wiens vrouw in maart bij een botsing om het leven kwam en wiens 7-jarige zoon ernstige hersenschade opliep, heeft het ministerie van Justitie gevraagd de politie achter de broek te zitten, want al twee maanden hoort hij hetzelfde verhaal wanneer hij naar de voortgang van het onderzoek informeert.

De botsing in Khu Bon (Bangkok) werd veroorzaakt door de 18-jarig bestuurder van een Mercedes Benz, toen de vrouw met hun wagen het zoontje naar school bracht. Vermoedelijk was hij onder invloed.

Na het ongeluk nam de vader ontslag om voor zijn zoontje te kunnen zorgen. Van de familie van de Mercedes-rijder kreeg hij 150.000 baht. Als hij meer wilde, moest hij maar naar de rechter stappen. Het ministerie gaat een advocaat aanwijzen, die hem zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk kan helpen.

– De politie heeft een student (18) aangehouden, die via de online pagina Ussaba Srichaikha officiële documenten, waaronder ID-kaarten en diploma’s vervalste. Hij werd in een appartement in Nong Khaem (Bangkok) op heterdaad betrapt toen hij met Photoshop aan een klus werkte. De politie nam zijn laptop, een computer en enkele universiteitsstempels in beslag.

De knaap die zijn klanten 1.000 tot 7.500 baht in rekening bracht, zei het geld nodig te hebben omdat hij ging studeren aan een universiteit in de buurt. Sommige klanten waren jongeren die een ID-kaart bestelden met een hogere leeftijd, zodat ze naar een uitgaansgelegenheid konden. Anderen wilden een lagere leeftijd omdat ze voor een bepaalde baan te oud waren.

Op het vervalsen van officiële documenten staat een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en een boete van 1.000 tot 10.000 baht. Ovec gaat de authenticiteit van documenten controleren die bij sollicitaties zijn overlegd.

– In de Nan rivier in Phitsanulok is gisterochtend het levenloze lichaam gevonden van de 74-jarige Brit Trevor David Roberts. Op het lichaam zijn geen verwondingen aangetroffen. Roberts werkte voor zijn pensionering als leraar Engels. Volgens een zuster van zijn vrouw was hij meestentijds thuis en soms bezocht hij expat vrienden. De echtgenote werd door de politie op de hoogte gebracht van zijn dood. Ze wist niet dat hij weggegaan was en wist ook niet waar zijn auto was.

– Zondag is Buffalo Conservation Day [nooit geweten], een prima aanleiding voor een seminar en een oproep aan de DNP om de laatste kudde in het wild levende buffels in het Huai Kha Kaeng Wildlife Sanctuary in Uthai Thani te beschermen.

De dieren dreigen uit te sterven en er bestaat ook het risico van cross-breeding tussen in het wild levende en gedomesticeerde buffels. De buffels lopen daardoor het risico geïnfecteerd te worden door hun tamme soortgenoten, wat tot een aanzienlijk aantal dode dieren kan leiden, zegt veearts Manoch, directeur van het Livestock and Wildlife Animal Hospital van de Mahidol universiteit.

Toen een team van de universiteit 15 jaar geleden onderzoek deed, telde de kudde vijftig beesten. Sindsdien is niets gedaan om ze te beschermen. Op het seminar werd een oproep gedaan de buffels voor uitsterven te behoeden.

– De sluiting van een alsmaar uitdijende afvalstortplaats in de gemeente Nakhon Ratchasima op maandag is bij 35 lokale besturen slecht gevallen. Ze zitten nu met de handen in het haar, want waar moeten ze naar toe met de 400 ton die ze dagelijks produceren? De stortplaats bleef maar groeien omdat slechts de helft verwerkt kon worden. Die situatie duurt nu al zeven jaar. Er ligt nu 440.000 ton.

De gemeente heeft de lokale besturen gevraagd de hoeveelheid afval met 10 procent te verminderen, maar dat heeft geen effect gehad. De stortplaats stinkt en het water is vervuild waarvan omliggende gemeenschappen last hebben. Ook bestaat het risico van brand door broei.

Gisteren hebben betrokkenen vergaderd over het afvalprobleem. De gemeente wil een afvalverwerkingsfabriek bouwen en probeert particuliere bedrijven te interesseren voor investeringen.

– Gedoe over de aanbesteding van de verkeerssignalering in Bangkok, de VMS schermen die aangeven waar het verkeer vastzit en die andere verkeersinformatie geven. De gemeente ontkent dat het programma van eisen (ToR) tot doel heeft de huidige exploitant te bevoordelen.

Het contract met Genius Traffic System Co liep woensdag af na de 40 smart traffic signs negen jaar te hebben beheerd. Dat aantal wordt uitgebreid naar 50. Wie de critici zijn van het ToR wordt niet duidelijk uit het bericht.

– Monniken in Thailand zijn niet de gezondste bevolkingsgroep. Veel hebben een te hoog cholesterol gehalte, ze lijden aan diabetes, hoge bloeddruk of obesitas. Oudere monniken kampen met grijze staar en aandoeningen van de gewrichten.

Een werkgroep, gevormd door het National Office of Buddhism en de Supreme Sangha Council werkt aan richtlijnen voor het menu van de 400.000 monniken die Thailand telt. De regeling wordt aan de Supreme Patriarch voorgelegd en er wordt een openbare hoorzitting over gehouden voor monniken en de bevolking. [Eentje maar?]

De bevolking wordt in de regeling opgeroepen monniken niet vol te stoppen met grote hoeveelheden voedsel, maar voedzaam voedsel te geven.


 

Commentaar: Herziening drugsbeleid stagneert

11 mei – Het drugsbeleid zit in het slop. Dertien maanden geleden stelde toenmalig minister Paiboon van Justitie voor om soft drugs van de lijst met verboden stoffen te halen. Paiboon argumenteerde dat een drugsbeleid uitsluitend gebaseerd op vervolging nooit succes kan hebben. Drugs zijn een maatschappelijk probleem, ze komen in vele vormen voor, ze worden door brede groepen van de bevolking gebruikt en ze worden door rijke, meedogenloze misdadigers en bendes geëxploiteerd.

Maar, zo schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van woensdag, sinds Paiboon’s pleidooi zijn geen vorderingen geboekt. In tegendeel, de recente gebeurtenissen wijzen eerder op verdubbeling van de strafrechtelijke aanpak, niet alleen van de Thaise overheid maar ook van de andere regeringen in de regio (Filipijnen, Singapore).

BP: ‘Het lijkt erop dat een kans verloren is. Paiboon moet teleurgesteld zijn. Zijn voor de hand liggende conclusie vorig jaar was: De wereld heeft de oorlog tegen drugs verloren. Niemand in het kabinet sprak dat tegen. Toch lijkt het alsof vanaf premier Prayut tot onderaan de hiërarchie het idee van hervorming van het drugsbeleid geen steun heeft en op veel tegenstand stuit.’

De ‘april shock’ van Paiboon vorig jaar kwam uit de lucht vallen. Voor zijn voorstel om ya ba en minder zware drugs als marihuana en krathom van de lijst met verboden stoffen te halen, bestond brede steun, maar blijkbaar niet binnen het militair regime en bij drugsjagers zoals politiekolonel Tosak die vorige week met vierhonderd man invallen deed in het oosten van Bangkok.

Januari leverde een voorproefje op van wat de hervormingen op drugsgebied kunnen inhouden. Rechtbanken kregen meer armslag om ‘proportionele’ straffen uit te delen voor het gebruik van ya ba. Maar de maatregel kreeg geen follow-up.

De krant pleit voor twee stappen. De regering dient zich sterk te maken voor hervormingen en voorlichting te geven over de noodzaak van hervormingen. En het oude beleid van strenge straffen dient plaats te maken voor een humaner berechting. (Bron: Bangkok Post, 10 mei) (Zie ook Kratom: zegen of vloek? op de pagina Archief)

Beslag op land, gekocht met Klongchan geld

11 mei – Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft beslag gelegd op acht stukken land in Pathum Thani die eigendom zijn van de dochter van vastgoed magnaat Anant Asavabhokhin, voorzitter van het beursgenoteerde Land & Houses Plc. De grond grenst aan het grondgebied van de omstreden tempel Wat Phra Dhammakaya, waarvan de oprichter en voormalige abt nog steeds spoorloos is.

Het land was gekocht door de voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative met geld dat hij had ontvreemd uit de kas van de coöperatie en daarna doorverkocht aan Alisa Asavabhokhin. Na de verkoop stortte de voorzitter het geld niet terug in de kas. De ex-voorzitter, Supachai Srisupa-aksorn, dient een gevangenisstraf uit van 16 jaar wegens de verduistering van 12 miljard baht in 2013. De tempel en de abt hebben daarvan 684 miljoen baht ontvangen.

Op het perceel van 41 rai staat het medisch centrum Boon Raksa van de tempel, een van de laatste gebouwen dat door de DSI is doorzocht toen het tempelterrein en gebouwen werden uitgekamd op zoek naar de abt. (Bron: website Bangkok Post, 10 mei) (Zie verder de pagina KCUC-Wat Phra Dhammakaya)

Update krant: Het beslag geldt voor 90 dagen. De Amlo-commissie, die onderzoek doet naar zijn financiële transacties, denkt dat Supachai vervolging wilde voorkomen door het land aan Alisa te verkopen. Het Boon Raksa gebouw is met toestemming van haar op het land gebouwd. De abt, mocht u het vergeten zijn, wordt verdacht van het witwassen van geld, heling en illegaal gebruik van staatsgronden door meditatiecentra van de tempel elders in het land.

Verpleegsters luiden de noodklok

11 mei – Sinds 2015 voeren ze al actie voor een vast dienstverband (foto), de verpleegsters die met een tijdelijke benoeming in ziekenhuizen en andere gezondheidsvoorzieningen van het ministerie van Volksgezondheid werken. Het werk is zwaar, de beloning lager dan van vast personeel en dat schuurt en carrière maken is er niet bij.

Maar nu is de maat vol. De Facebook pagina Nurse Team Thailand heeft de verpleegsters opgeroepen hun profielfoto op FB te vervangen door een tekst waarin ze dreigen op 30 september met z’n allen ontslag te nemen.

Het dreigement is een reactie op het kabinetsbesluit van dinsdag dat opnieuw geen zoden aan de dijk zet. Het ministerie van Volksgezondheid had het kabinet gevraagd om 11.442 vaste plaatsen in de komende tien jaar. Het kabinet besloot slechts toestemming te verlenen voor 450 nieuwe posities in lokale ziekenhuizen in grensprovincies. In de overige ziekenhuizen mogen alleen bestaande permanente posities worden opgevuld. De ziekenhuizen moeten het verder zien te rooien met uitzendkrachten.

De ziekenhuizen kampen met een tekort aan verpleegsters als gevolg van ‘talrijke redenen’, zegt permanent secretaris Sophon van Volksgezondheid. Hij noemt de vergrijzing, bevolkingstoename, meer verrichtingen, plannen om van Thailand een internationaal medisch knooppunt te maken en de brain drain naar particuliere ziekenhuizen. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

Explosies Big C: Politie zoekt de daders

11 mei – Bangok Post opent vandaag met de bomaanslag in Pattani. De politie is druk bezig camerabeelden te bekijken om de daders te identificeren. Het zijn er vier, het gezicht van één is duidelijk te zien op de beelden.

Het aantal gewonden is inmiddels opgelopen tot 61. Drie bevinden zich in kritieke toestand. De koning heeft bloemen laten sturen naar de twee ziekenhuizen waar ze verpleegd worden. De krant noemt nu weer een andere plaats waar de eerste bom ontplofte: bij de ingang van het terrein naast de Nong Chik Road. [Dat is dan de tweede correctie] De tweede bom ontplofte in een voor de hoofdingang geparkeerd staande pickup truck, die plaats had de krant vanaf het eerste (website)bericht goed.

De politie is nog op zoek naar de eigenaar van de pickup truck. Volgens zijn echtgenote was hij naar Pattani gegaan om canvas (zeildoek) te verkopen, maar ze heeft sindsdien niets van hem gehoord. De politie gaat ervan uit dat de wagen gestolen was.

Big C Supercentre is gevraagd tot 1 juni dicht te blijven voor reparaties en verbetering van de veiligheidsmaatregelen.

Voor de voortgang van de vredesgesprekken met het zuidelijk verzet heeft de aanslag geen gevolgen, zegt directeur Sithi van Isoc’s 5th Operation Coordination Centre. De (nog steeds) informele gesprekken zouden deze maand worden voortgezet, maar kunnen worden uitgesteld vanwege de Ramadan die eind deze maand begint. Verder meldt het bericht dat de veiligheidsmaatregelen in het Zuiden zijn opgeschroefd.

Commentaren
In een tweede bericht komen enkele organisaties aan het woord met de voor de hand liggende veroordeling van de aanslag. De Cross Cultural Foundation noemt de aanslag een bewijs van de ‘lakse veiligheidsmaatregelen op openbare plaatsen’.

Amnesty International Southeast Asia and the Pacific vraagt om een onafhankelijk onderzoek. Ze waarschuwt dat Thailand zich moet houden aan internationale mensenrechtenwetten, wanneer stappen worden gezet om zulke aanvallen te voorkomen.

Ook Unicef Thailand, Human Rights Watch en de NHRC hebben gereageerd. De Employers’ Confederation of Thailand heeft haar medeleven betoond aan slachtoffers en de provincie. Ze verwacht dat de provincie financieel nadeel ondervindt van de terreur en dat investeerders en arbeiders worden afgeschrikt.

In bijgaand kader een overzicht van de belangrijkste aanvallen. (Zie verder het nieuws van gisteren over de aanslag)

Luchtvaart: Vraag naar onderhoudspersoneel stijgt

11 mei – Het Office of the Vocational Education Commission (Ovec) heeft vier nieuwe trainingscentra voor vliegtuigonderhoud geopend. Ze zijn gevestigd in Samut Prakan, Bangkok, Ubon Ratchathani en Khon Kaen. Phuket en Chon Buri hadden er  al een. Volgens Ovec bestaat er in Thailand een toenemende vraag naar onderhoudspersoneel.  Voorheen kon het land 100 technici per jaar opleiden, met de vier nieuwe erbij worden dat er 180.

Maar zelfs dat aantal is volgens adjunct secretaris-generaal Wanich niet voldoende om aan de stijgende vraag te voldoen.Hij zegt dat het land minstens 500 man per jaar moet opleiden. Ovec wil het het aantal trainingscentra in andere provincies met luchthavens uitbreiden, maar een tekort aan gekwalificeerde docenten verhindert dat vooralsnog.

Boeing, ’s werelds grootste vliegtuigfabrikant, verwacht dat het luchtvaartverkeer in Azie en Pacific de komende twintig jaar verdrievoudigt. Zuidoost-Azië is een van de markten met de grootste groei in passagiersverkeer. Thailand, Maleisië en Indonesië zijn goed voor het grootste deel van de groei, daar de opkomende middenstand in toenemende mate geld heeft om te reizen.

Airports of Thailand verwacht voor dit jaar een groei van 8 à 9 procent op de zes grote luchthavens, die ze beheert. Het aantal buitenlandse bezoekers stijgt van 32,5 naar 35 miljoen, aldus de laatste voorspelling van de Tourism Authority of Thailand.

Tv-presentator Yutthiyong (ASTV) aangehouden

11 mei – Tv-presentator Yutthiyong van satellietzender ASTV News 1 is dinsdag aangehouden op verdenking van overtreding van de (strenge) Computer Crime Act en enkele uren na zijn arrestatie op borgtocht vrijgelaten. Yutthiyong vraagt zich af of de vereiste jurisiche procedure is gevolgd.

Yutthiyong zei gisteren in een ander ASTV nieuwsprogramma niet te begrijpen waarom hij niet eerst voor verhoor is opgeroepen en waarom hij pas deze week is gearresteerd terwijl het arrestatiebevel al op 11 januari door de Ang Thong Provincial Court werd verleend.

Yutthiyong LimloetwathiYutthiyong interviewde destijds een groep voedselverkopers in de gevangenis. Ze beschuldigden de Kan Kaset Wiset Chai Chan Cooperatives, die recent een concessie had gekregen om voedsel te leveren, ervan dat ze een hoge commissie eiste om voedsel te mogen blijven leveren, maar dat wordt door de coöperatie tegengesproken. Die deed vervolgens aangifte bij de politie. Yutthiyong zegt dat de verkopers bewijs voor hun beschuldiging toonden ‘dus liet ik ze aan het woord’.

Ik zeg: Je had ook wederhoor moeten plegen. Hoor en wederhoor is een heilig principe in de journalistiek. Het programma was ook te zien op YouTube, vandaar dat de Computer Crime Act van toepassing is.

Kort nieuws donderdag 11 mei

– De Central Land Transport Control Board heeft toestemming verleend voor twee nieuwe routes tussen landmarks (bekende punten) in Bangkok en de randgemeenten. Op die routes gaan midibusjes rijden en geen minibussen, want die wil de overheid uit het verkeer bannen. Midibussen die 20 zitplaatsen hebben, zouden veiliger zijn.

Volgens adjunct permanent secretaris Somsak van het ministerie van Transport is uit een studie gebleken dat de twee routes veel passagiers kunnen trekken, een zelfs 4.800 per dag, voornamelijk studenten en personeel van de Mahidol universiteit in Nakhon Pathom. Particuliere bedrijven hebben al belangstelling getoond voor de exploitatie.

– Dankzij de klik application eyeimm1178 op Line heeft de politie in Lat Phrao (Bangkok) twee Vietnamezen kunnen aanhouden die illegaal in een voedselwinkel van gekookte rijst werkten. Een werkte er illegaal, de ander had een verlopen visum. Omdat de overstay meer dan een jaar heeft geduurd, kan hij op de zwarte lijst worden geplaatst van mensen die nooit meer het land in mogen. Ze hebben verklaard al vaak in Thailand te hebben gewerkt. De app werd enkele dagen voor Songkran gelanceerd.

– Vergeving komt blijkbaar niet voor in het vocabulaire van sommigen, want op een seminar over de organieke wet op de Rekenkamer pleitten ze voor een levenslange ban op een politieke functie voor politieke ambtsbekleders die financiële overtredingen begaan. Anderen vonden 5 jaar daarentegen mooi genoeg. Maar allen zeiden dat de schade door de daders vergoed moet worden en dat ze strafrechtelijk vervolgd dienen te worden.

Het seminar was georganiseerd door de grondwetcommissie (CDC). De commissie werkt thans aan de organieke wetten die vereist zijn voor de verkiezingen. Voorzitter Meechai zei dat de wet nog aanpassing behoeft zodat niet dubbel werk wordt gedaan door de Rekenkamer en de National Anti-Corruption Commission. Nieuw in de wet is dat de Rekenkamer een schadevergoeding kan eisen van overheidsdiensten, die nalaten actie te ondernemen. (Zie ook de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– CDC-woordvoerder Norachit ontkent dat het hooggerechtshof zich verzet tegen de organieke wet op criminele procedures bij de berechting van politieke ambtsbekleders. De CDC wil behandeling in absentia toestaan, vooral omdat rijke en invloedrijke lieden naar het buitenland vluchten en er blijven tot de verjaringstermijn van hun vergrijp is verlopen. De rechters van het hooggerechtshof vragen zich af of behandeling in overeenstemming is met wat internationaal gebruikelijk is. Dus misschien zit Norachit er wel naast met zijn ontkenning.

– ‘Thailand dient met buurlanden samen te werken om de grote vissen in de drugshandel te vangen in plaats van uitsluitend jacht te maken op dealers, gebruikers en het midden-management. Alleen zo kan de drugshandel effectief worden bestreden.’

‘De focus moet op het goede niveau gericht zijn; dat betekent de drugsbarons, degenen die de handel runnen en kapitalen verdienen’, zegt Jeremy Douglas, regionaal vertegenwoordiger voor Zuidoost-Azië en de Pacific van het UN Office of Drugs and Crime. ‘Daarom is regionale samenwerking van groot belang.’

Douglas sprak gisteren op een conferentie met een naam die 23 woorden telt, over regionale integratie en verbeteringen van het grensbeheer. Douglas vertelde de krant dat Thailand een grote markt voor drugs is [alsof we dat al niet weten]. Er wordt samengewerkt, maar niet voldoende, vindt hij.


 

Pimalai Resort and Spa

Gold Award voor hotels in Thailand

10 mei – De hotels in Thailand behoren tot de meest geliefde accommodaties in de wereld, aldus de laatste cijfers van de boekingsite Hotels.com. Thailand staat in de categorie ‘Loved bij Guests Awards 2017’ op de tiende plaats van de Gold Award winnaars.

De lijst is gebaseerd op beoordelingen door 25 miljoen hotelgasten uit 87 landen aan de hand van zeven criteria: luxe, bedrijf, boutique, strand, gezin, spa en nieuw. De winnaars scoorden gemiddeld op een 5-punts schaal 4,7. Het Pimalai Resort and Spa op Koh Lanta was het best scorende Thaise hotel met 4,9 punten (foto).

Bangkok, Phuket en Chiang Mai staan op de lijst van steden met de meeste Gold Hotels in Thailand, die 42 hotels telt. Regionaal bezetten Hanoi, Siem Reap en Tokio de bovenste drie plaatsen; Bangkok en Chiang Mai staan op de zesde en negende plaats.

‘Thailand’s laatste resultaten laten duidelijk het vermogen van het land zien om hotels van de hoogste kwaliteit te bieden’, zegt Hotels.com directeur Jessica Chuang. (Bron: Bangkok Post, 9 mei)

Thailand Elite Card zeer gewild bij jet set

10 mei – Hij kost een paar centen, de Thailand Elite Card, maar daar heb je ook wat voor. De kaart doet het goed bij de jet set, want van oktober tot maart zijn 443 nieuwe leden ingeschreven waardoor 233 miljoen baht in de kas van Thailand Privilege Card Plc (TPC) is gevloeid, 40 procent meer op jaarbasis.

Het bedrijf heeft als target voor het begrotingsjaar 2017 (1 oktober 2016-30 september 2017) 400 miljoen baht. Dat moet kunnen lukken want een internationale verkoopagent met 28 kantoren wereldwijd gaat de kaart verkopen. TPC heeft 4.300 leden en beschikt in Thailand over 21 kantoren.

De kaart is beschikbaar in zeven categorieën voor een prijs van 500.000 tot 2 miljoen baht. Ze biedt visum voordelen en kortingen op tal van diensten, zoals golf, wellness/spa’s, restaurants, hotels en medische diensten in enkele ziekenhuizen.

De namen van de categorieën zijn te mooi om niet te noemen. Dus houd u vast: Elite Ultimate Privilege (de duurste), Elite Family Premium, Elite Easy Access, Elite Family Excursion, Elite Family Alternative, Elite Privilege Access en Elite Superiority Extension. Hoe verzinnen ze het. (Bron: Bangkok Post, 9 mei)

Lampang: Röntgenapparaat ontdekt drugs

10 mei – Ze waren listig verborgen in geheime vakken onder de laadbak van een pickup truck, maar een röntgenscanner kun je niet voor de gek houden. Die ontdekte maandag bij de controlepost Mae Phrik in Lampang ruim 1,2 miljoen speedpillen en 7 kilo crystal methamphetamine met een straatwaarde van zeker 300 miljoen baht.

Drugsvangst in LampangDe bestuurder heeft bekend gehuurd te zijn om de wagen naar een centrale provincie te brengen, van waar een ander hem naar Bangkok zou rijden. Hij vertelde eerder drie soortgelijke trips te hebben gemaakt, waarvoor hij telkens 200.000 tot 500.000 baht kreeg.

De controlepost Mae Phrik is uitgerust met een röntgenapparaat om drugs op te sporen. Grote hoeveelheden drugs zijn er al onderschept. Handig om te weten voor drugskoeriers; de volgende keer nemen ze gewoon een andere route. (Bron: website Bangkok Post, 9 mei)

Pattani: 37 gewonden bij bomaanslagen Big C

10 mei – Bij twee bomaanslagen kort achter elkaar in Big C Supercenter in de stad Pattani zijn dinsdagmiddag zeker 37 personen gewond geraakt. De eerste bom ontplofte om 2:10 uur bij het food centre in het gebouw en de tweede buiten het gebouw nadat het winkelend publiek en personeel in paniek naar buiten waren gerend. De bom was verborgen in een tas die in een geparkeerde pickup truck lag.

Alle gewonden zijn opgenomen in het Pattani ziekenhuis. Het ziekenhuis vraagt mensen om bloed te doneren, vooral degenen met de bloedgroep AB en B. (Bron: website Bangkok Post, 9 mei) (Klik voor foto’s van de ravage hier)

Bomaanslag Big C Supercentre Pattani

Update krant: Zeker 59 gewonden

10 mei – Vanzelfsprekend opent Bangkok Post vandaag met de bomaanslag op Big C Supercentre in Pattani. Het aantal gewonden wordt nu geschat op 59, waaronder ook kinderen. Big C was in 2005 al een keer het doelwit van een bomaanslag en in 2012 van een brandstichting.

De plaats van de eerste explosie wordt nu aangeduid als: bij de ingang, en het tijdstip als 2:50 uur. Na de tweede explosie, 10 minuten later, brak brand uit. De brandweer had een uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. Getuigen hebben gezien dat de pickup truck op het parkeerterrein werd geparkeerd en de bestuurder daarna hard wegliep.

Bomaanslag Big C Supercentre Pattani 2De meeste gewonden waren ouders met hun kinderen die spullen insloegen voor het nieuwe schooljaar. Twee gewonden bevinden zich in kritieke toestand, 21 hebben het ziekenhuis al verlaten, de rest wordt nog verpleegd.

De eerste explosie maakte het geluid van een reuzenvoetzoeker. Isoc-woordvoerder Pramote denkt dat die tot doel had de aandacht van de autoriteiten af te leiden. Toen de verdachte wagen werd opgemerkt, werd het gebied afgegrendeld en mocht niemand meer het gebouw verlaten. Gezien de plaats lijkt het erop dat de tweede aanslag tot doel had zoveel mogelijk doden te maken. Bij het warenhuis Diana is een verdacht voorwerp gevonden maar dat leverde geen gevaar op.

Na de explosies zijn op de route naar Pattani controleposten opgezet. Commandant Piyawat van het Vierde Legerkorps belegde een spoedvergadering. Staatssecretaris Udomdej van Defensie zegt dat de aanslag niet het werk van IS was. Volgens niet bevestigde berichten zou eerder een vermeende Maleisische IS-sympathisant enkele malen Thailand hebben bezocht.

Unicef Thailand gaf gisteren een verklaring uit met een sterke veroordeling van de aanslag. ‘Unicef veroordeelt zulke willekeurige aanvallen op plaatsen waar kinderen en gezinnen zijn. Geen enkel kind mag op deze manier risico lopen. Dit is volledig onacceptabel.’

Koh Samui: Sex on the beach

10 mei – Sex on the beach kan volgens Wikipedia verwijzen naar een cocktail van wodka en vruchtensappen, de zomerhit van 1997 van de band T-Spoon, de bekendste scène uit de film From Here to Eternity (1953) en gekscherend iemand vermoorden en/of laten verdwijnen naar analogie van de zaak Holloway. En sinds gisteren kan daaraan toegevoegd worden: seks in het volle daglicht door een Spaanse man en Russin op het strand van Koh Samui.

Het nummertje dat ze maakten, werd bekend door een videoclip op internet. Dankzij de video en foto’s kon de politie de man gemakkelijk opsporen. Hij kreeg een boete van 1.000 baht wegens onzedelijk gedrag. De vrouw was naar een ander hotel verkast en is nog niet opgespoord.

De twee hadden elkaar ontmoet in een bar op het strand van Chaweng en waren dronken geworden. Later vroeg hij haar mee te gaan naar zijn hotelkamer, maar zijn vrienden sliepen daar al. [Hoezo volle daglicht?] Dus maakten ze maar een strandwandeling en voegde een betekenis toe aan de Wikipedia-opsomming. Maar wie filmde het stel? (Bron: website Bangkok Post, 9 mei)

Ayutthaya: Gids klimt met Chinezen over muur tempel

10 mei – Een gids die een groep Chinese toeristen in het Ayutthaya Historical Park rondleidde, gaf een wel erg slecht voorbeeld door met hen over een muur te klimmen van Wat Phra Si Sanphet. Daarmee spaarden ze het toegangsgeld van 50 baht uit. Maar hij had pech, want werd op heterdaad betrapt door een agent van de toeristenpolitie.

De gids was echter eigenwijs, hij trok zich niets aan van de vermanende woorden van de agent, die hem erop wees dat de ingang 100 meter verderop was. De man is dinsdag al in absentia in staat van beschuldiging gesteld. Hij is opgeroepen zich bij de politie te vervoegen. Wanneer hij niet komt, wordt een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. (Bron: website Bangkok Post, 9 mei)

Speedboot gezonken; alle opvarenden gered

10 mei – De 23 passagiers, stuurman en twee assisten zijn allemaal uit het water gered, nadat hun speedboot dinsdagavond voor de kust van Trat was gezonken. Het ongeluk werd gemeld om kwart over zeven, waarna soldaten, politie, douane en reddingswerkers in eigen boten naar de plaats des onheils voeren.

De drenkelingen, allemaal Thai, droegen allen een reddingsvest, waardoor niemand verdronken is. De boot, die onderweg was van Koh Kut naar de haven van Laem Sok, was drie kilometer vanaf de haven lek geslagen door de ruwe zee. (Bron: website Bangkok Post, 9 mei)

Loterij schandaal

Loterij zwendel: Magere vergoeding voor slachtoffers

10 mei – De slachtoffers van de oplichting door Sawad Saengbangpla (79), voormalig voorzitter van de spaarcoöperatie van de Chulalongkorn universiteit, hebben grotendeels het nakijken. Sawad zei gisteren op een persconferentie van de CSD slechts 10 tot 20 procent van het ingelegde geld te kunnen terugbetalen, wat neerkomt op 50 à 80 miljoen baht. Hij bood zijn excuses aan de collega-docenten aan en anderen die door hem zijn opgelicht.

Sawad SaengbangplaDe 541 miljoen baht die hij incasseerde bij de slachtoffers, van wie 60 aangifte hebben gedaan, is verloren gegaan aan vastgoedtransacties  en direct-sales bedrijven, die niet de winst opleverden waarop hij gehoopt had.

Sawad verleidde de slachtoffers te investeren in een ‘regerings loterij coöperatie’ en beloofde hen een maandelijkse winst van 1 procent. Maar die coöperatie bestond alleen in zijn fantasie, want bij het Government Lottery Office staat hij niet ingeschreven. (Zie verder het bericht van 9 mei: Loterij zwendel; universitair hoofddocent meldt zich bij politie)

Foto: Slachtoffers op een nieuws briefing door de Crime Suppression Divison.

Nog meer zwendel met investeringen in seminars

10 mei – Thailand positioneert zichzelf als Land van de Glimlach, maar het kan beter Land van de Zwendel genoemd worden. Tweehonderd personen hebben gisteren de DSI gevraagd onderzoek te doen naar twee bedrijven die investeringspakketten voor seminars verkopen.

Daarvan zouden in het hele land 40.000 mensen het slachtoffer zijn geworden. In totaal zou het verlies 2 miljard baht bedragen, aldus voorzitter Samart van de Stop Money Game Association.

De directeur van de bedrijven beloofde een maandelijks rendement van 30 procent op hun investering. De bedrijven boden vijf soorten pakketten aan variërend van 4.500 tot 108.000 baht. Het eerste jaar zou wekelijks 7 procent betaald worden. Wie anderen aanwierf, kreeg een commissie van minimaal 5 procent. In juli vorig jaar stokten de betalingen.

Mae Hong Son: Ook arrestatiebevel tegen gouverneur

10 mei – Alhoewel het ministerie van Binnenlandse Zaken in een disciplinair onderzoek nog geen definitieve conclusies heeft getrokken, lijkt de politie wel overtuigd van de betrokkenheid van provinciaal gouverneur Suebsak bij het seksschandaal in zijn provincie. Tegen hem en zes anderen waaronder overheidsfunctionarissen, een onderwijzer en een tofu-verkoper, gaat de politie arrestatiebevelen aanvragen.

Maar de politie opereert behoedzaam. Adjunct-hoofdcommissaris Srivara van de RTP kan niet zeggen wanneer de zeven voor verhoor worden opgeroepen c.q. gearresteerd, maar ‘deze maand moet actie worden ondernomen’.

Burgergroepen zetten vraagtekens achter de manier waarop de zaak wordt aangepakt. De gebeten hond is voorzitter Boonyarit van de Federation of Assistant District Chiefs of Thailand. Hij zou informatie hebben achtergehouden. Boonyarit is ter wille van zijn veiligheid overgeplaatst, daar de gemoederen hoog zijn opgelopen bij de lokale bevolking. Boonyarit reageert laconiek. ‘Hoef ik niet zo ver te reizen naar mijn werk.’

Boonyarit beweerde onlangs dat bewijs ‘verloren is geraakt’ dat bestemd was voor de NACC. Het gaat om verklaringen van minderjarige meisjes die gedwongen zijn geweest seksuele diensten te verrichten voor functionarissen en agenten. Boonyarit wil dat de NACC de zaak onderzoekt en een besluit neemt of de gouverneur vervolgd dient te worden omdat hij nagelaten heeft de sekshandel in zijn provincie te voorkomen. (Zie voor alle voorgaande berichten de nieuwe pagina Mae Hong Son)

Kort nieuws woensdag 10 mei

– Weet de linkerhand van de gemeente Bangkok (BMA) niet wat de rechterhand doet, want eerder maakte ze bekend de verkoop van voedsel op straat te gaan verbieden, want dat hindert de voetgangers, en nu lanceert ze het idee voor een voedselmekka op de Bang Kunthian Chai Talay Road, waar visgerechten geserveerd gaan worden. Gisteren vergaderden de gemeente en het ministerie van Toerime en Sport over het visparadijs, dat een stevige stimulans moet vormen voor de economie en het toerisme.

Het straatverbod is overigens niet absoluut, want het geldt niet voor Khao San Road en Yaowarat (China Town). Wel wil de gemeente de verkoopplaatsen er reguleren en de hygiëne en afvalverwerking verbeteren. Minister Kobkarn (Toerisme) stelde op de vergadering voor elke toeristische plaats zijn eigen karakter te geven. In Yaowarat kan dat gebaseerd zijn op de Chinese architectuur. (Zie ook de pagina Bangkok raakt zijn beroemde straatvoedsel kwijt)

– De Thai-Belgium Bridge op de Rama IV weg in Sathorn (Bangkok), die eind februari door een brand werd beschadigd, gaat morgen weer volledig open en da’s mooi op tijd want volgende week begint het nieuwe schooljaar.

Tijdens de reparatiewerkzaamheden was een deel van de brug afgesloten. De brand was ontstaan doordat een zwerver zijn nog brandende peuk op een stapel droge bladeren onder de brug gooide. [Wat me zeer onwaarschijnlijk lijkt. Ik gooi soms een brandende peuk in een afvalbak, maar dat heeft nog nooit tot brand geleid.] Tien stalen balken zijn vervangen en het wegdek is gerepareerd. Het afval onder de brug is verwijderd en zwervers is gezegd te vertrekken.

– Het National Innovation Agency (NIA) gaat jonge ondernemers helpen bij het maken van social innovation plannen. Degene met het beste plan krijgt de kans het in praktijk te brengen. Het NIA heeft al honderd innovatieve bedrijfsontwikkelaars geholpen hun winstgevend doel te bereiken. Het agentschap hanteert een ‘social innovation’ strategie die aansluit bij de VN doelen voor duurzame ontwikkeling op het gebied van onder andere voedsel, water, energie, onderwijs, duurzame landbouw enzovoort.

Volgens projectmanager Kunawut is innovatie de sleutel tot verbetering van de levenskwaliteit. Hij spreekt van een win-win situatie omdat klanten van de producten profiteren en bedrijven door de verkoop kunnen overleven.

Jatupat achter tralies– De Thaise ambassadeur in Zuid-Korea vraagt de May 18 Memorial Foundation af te zien van het verlenen van de Gwangju Prize for Human Rights 2017 aan Jatupat ‘Pai Dao Din’ Boonpattararaksa. De prijs waaraan een geldbedrag van US$ 50.000 is verbonden, wordt op 18 mei door zijn ouders in ontvangst genomen, want hij zit sinds december gevangen op beschuldiging van majesteitsschennis.

Jatupat deelde voorafgaand aan het referendum over de nieuwe grondwet in augustus flyers uit met het advies tegen te stemmen en hij plaatste op zijn Facebook-pagina een link naar een BBC-artikel over de nieuwe koning, dat smadelijk wordt geacht voor het koningshuis.

De ambassadeur schrijft dat Thailand grote waarde hecht aan vrijheid van meningsuiting en vrijheid van bijeenkomst als basis van een democratische samenleving. ‘Maar deze rechten zijn niet absoluut, ze zijn gebonden aan de grenzen van de wet om de openbare orde en sociale harmonie te handhaven.’ (Zie verder de pagina Majesteitsschennis)

– Follow-up op het bericht over de tandartsen die zich verzetten tegen de nieuwe regels voor radioactieve tandheelkundige hulpmiddelen. Gisteren leverden veertig vertegenwoordigers van een netwerk van tweeduizend tandartsen een petitie voor premier Prayut in bij het regeringsklachtencentrum. Ik kan het bericht verder overslaan, want het bevat alleen maar oud nieuws (zie het laatste bericht van Kort Nieuws van gisteren).

– Het verzet tegen de nieuwe Oliewet is nog niet verstomd nu het parlement de wet heeft goedgekeurd. Het People’s Army and Energy Reform Network vraagt het Constitutionele Hof in een petitie na te gaan of de wet in strijd is met de (nieuwe) grondwet.

Het meent dat het parlement openbare hoorzittingen had moeten houden. Nu dit niet gebeurd is, zijn de rechten van de bevolking geschonden en is gehandeld tegen het principe van good governance. Alhoewel de oliewet werd opgesteld voordat de nieuwe grondwet van kracht werd, vindt het netwerk dat het parlement had moeten anticiperen op de in de grondwet vastgelegde eis. De bezwaren van de tegenstanders van de wet richten zich op de winstverdeling bij de oliewinning.

– Het Immigration Bureau in Hua Hin heeft een app geïntroduceerd die buitenlanders helpt bij hun immigratieverzoeken. De app zegt welk volgnummer ze hebben. Handig om te weten want er staan doorgaans lang rijen. Op de app kunnen ze ook hun tevredenheid over de dienstverlening aangeven.


 

Vorayudh voor de familiewoning in Londen

Opinie: Red Bull erfgenaam Vorayudh flikt het weer

9 mei – Raging red bull runs rings round lame duck kopt Bangkok Post boven de wekelijkse rubriek Think Pragmatic van oud-redacteur Veera Prateepchaikul op de opiniepagina van de krant. En daarmee slaat hij de spijker op de kop in de langslepende affaire rond de superrijke Red Bull erfgenaam Vorayudh die vijf jaar geleden met zijn Ferrari een motoragent dood reed en doorreed (hit-and-run).

De recente gebeurtenissen wijzen erop dat hij machtige beschermheren moet hebben. Ik schrijf beschermheren en niet beschermengelen, want engelen houden geen verdachten de hand boven het hoofd. Wat zijn de feiten?

1 Drie dagen voordat de rechtbank een arrestatiebevel tegen hem goedkeurde, vertrok hij in zijn privéjet naar Singapore. Immigration legde hem geen strobreed in de weg. Een willekeurig terrorist zou in dit geval voor verhoor zijn tegengehouden. Immigration heeft die bevoegdheid, wanneer zoals in Vorayudh’s geval voldoende gegevens bekend zijn.

2  Op 27 april verliet hij Singapore voor een onbekende bestemming. Zijn privéjet liet hij achter.

3 De politie vroeg Interpol een Blue Notice te verstrekken en niet een Red Notice. Een Blue Notice is niet meer dan een verzoek aan de ledenlanden een verdachte te traceren, een Red Notice om hem ook te arresteren. Waarom? Het doel is toch om hem uitgewezen te krijgen naar Thailand.

4 Vorayudh’s paspoort is ingetrokken, maar hij heeft voldoende connecties en geld om in een Oost-Europees land een paspoort te verkrijgen. Oud-premier Thaksin reist ook op een buitenlands paspoort.

Veera betwijfelt of het voornemen Vorayudh te laten uitwijzen, serieus is. ‘De halfslachtige acties van Interpol en het recente getreuzel van politie en OM roepen bij mij de vraag op of er een echte poging wordt gedaan om in deze langslepende zaak recht te doen. En nog veel triester is het algemene geloof dat het gevangenissysteem er in Thailand alleen voor de armen is en de rijken buiten schot laat.’ (Bron: Bangkok Post, 8 mei) (Zie verder de pagina De zaak Vorayudh e.a.)

Dorpelingen vragen dorpshoofd: Blijf alsjeblieft

9 mei  – Dorpelingen van Ban Dong Yapa (Sukhothai) hebben een beroep gedaan op hun dorpshoofd om aan te blijven. En dat doet Anusorn Yaoyuan, die zijn ontslag had ingediend bij het districtshoofd. Het 54-jarige dorpshoofd vond zichzelf te oud worden voor de baan en hij wilde een nieuwe generatie de kans bieden het dorp te leiden.

Zondag trokken 118 dorpelingen naar het Wat Sri Jampa’s paviljoen in tambon Ban Tuek om hun steun te betuigen aan de geliefde dorpsleider, die tien jaar geleden werd gekozen. Ze vroegen hem aan te blijven, want: Hij was een goede leider, zijn prestaties als dorpshoofd waren vlekkeloos en ze konden altijd op hem rekenen.

De dorpelingen vroegen het districtshoofd de ontslagaanvraag af te wijzen, maar dat hoefde niet. Anusorn besloot door te gaan, waarna de aanwezigen in gejuich en handgeklap uitbarstten. Bescheiden man trouwens, het districtshoofd had hem verschillende keren willen voordragen voor de verkiezing van excellente ambtenaar, maar dat had hij geweigerd. In maart kreeg het dorp een certificaat omdat het het op een na hoogste aantal bloeddonors van het district telde. (Bron: website Bangok Post, 8 mei)

Phitsanulok Man springt voor trein

Phitsanulok: Man springt voor trein

9 mei – De politie heeft de man nog niet kunnen identificeren, die maandag in tambon Na Muang (Phitsunalok) voor de trein sprong. Het enige wat op zijn lichaam, dat 500 meter door de trein werd meegesleurd, is gevonden was 320 baht in zijn broekzak.

De bestuurder heeft verteld dat de man 2 kilometer voor het station van Phitsanulok langs de spoorlijn liep en abrupt voor de trein sprong. Tijd om te remmen was er niet. (Bron: website Bangok Post, 8 mei)

Mensenhandel: Meer, minder, gelijk

9 mei – De percentages in een peiling over de mensenhandel situatie door het National Institute of Development Administration (Nida Poll) ontlopen elkaar nauwelijks: 36,6 procent van de 1.250 respondenten vindt dat de situatie verslechterd is vergeleken met vorig jaar, 35,12 procent ziet geen verschil. 26,3 procent vindt zelfs dat sprake is van verbetering en 2 procent weet het niet, wat volgens mij de verstandigste categorie is want het is allemaal drijfzand waarop die meningen zijn gebaseerd.

Niettemin schrijft BP in dit websitebericht dat ‘de meeste mensen de situatie verslechterd vinden’. De meeste? Het verschil is slechts 36,6 min 35,12 procent, dus die conclusie kan echt niet getrokken worden.

De respondenten is ook gevraagd wat gedaan zou moeten worden om de situatie te verbeteren. ’t Is een hele waslijst van suggesties, ik pik er een enkele uit: Betere bestrijding door de autoriteiten (54,2 pct), strengere straffen voor overheidsfunctionarissen die erbij betrokken zijn (50,5 pct) en het vormen van netwerken tegen mensenhandel door gemeenschappen en NGO’s.

Welke overheidsdiensten erbij betrokken dienen te worden leverden onder andere de volgende antwoorden op: Ministerie van Sociale Zaken (64,2 pct) en de Royal Thai Police (52,6 pct). De NCPO scoorde een armzalige 0,6 procent, dus veel vertrouwen in de junta hebben de respondenten niet. (Bron: website Bangkok Post, 7 mei)

Loterij zwendel; universitair hoofddocent meldt zich bij politie

9 mei – De voormalige voorzitter van de spaarcoöperatie van de Chulalongkorn universeit, hoofddocent Sawad Saengbangpla, heeft eieren voor zijn geld gekozen en zich zondagnacht gemeld bij de politie.

De man wordt verdacht van oplichting door 78 voormalige collega’s en spaarders te hebben overgehaald om te investeren in zijn (denkbeeldige) ‘regerings loterij coöperatie’  voor een totaalbedrag van 541 miljoen baht. Hij spiegelde hen een maandelijkse winst van 1 procent voor.

Sawad hield zich verborgen sinds eind vorige maand 60 slachtoffers aangifte deden bij de politie. Het Government Lottery Office liet al snel weten dat hij niet geregistreerd stond als lotenhandelaar.

Eerdere berichten spraken van 160 slachtoffers en 1,4 miljard baht sinds 2010, maar de politie heeft dat bericht ingetrokken. Eind vorige maand werden al drie oudere vrouwen aangehouden die bij de oplichting betrokken waren. Ze worden beschuldigd van het witwassen van geld voor Sawad. De politie vermoedt dat de onderneming een ponzi scheme is. (Bron: website Bangkok Post, 8 mei) is.

Facebook blokkeert ‘illegale’ webpagina’s

9 mei – Facebook Inc heeft toegestemd in een verzoek van de negentien Thaise internet service providers (ISP’s) om alle illegale webpagina’s en websites te blokkeren, waarvan de Criminal Court heeft vastgesteld dat ze content bevatten die in strijd met de wet zijn. Maar of dit ook geldt voor encrypted berichten en sites met een buitenlandse server wordt me niet duidelijk uit het openingsverhaal van de krant.

Het verzoek van de ISP’s is een reactie op het bevel van de NBTC van vorige week waarbij de telecommunicatie waakhond alle ISP’s en IIG (international internet gateway) een week de tijd gaf om schoon schip te maken op straffe van verlies van hun vergunning. De ISP’s antwoordden toen dat ze dit voor zeshonderd pagina’s, de meeste op Facebook, niet konden. De Thai Internet Service Provider Association (Tispa) besloot vervolgens Facebook CEO Mark Zuckerberg persoonlijk te benaderen,

Een woordvoerder van Facebook zegt: ‘Wanneer we zo’n verzoek krijgen, gaan we na of de desbetreffende inhoud inderdaad in strijd is met nationale wetten. Als dat het geval is, maken we het ontoegankelijk in het desbetreffende land en informeren degenen die het willen lezen, waarom het restricted is.’

Secretaris-generaal Takorn van de NBTC noemt de reactie van Facebook ‘een goed teken van de dingen die komen gaan’.

Volgens een Facebook gebruiker die getroffen kan worden door het besluit, probeert de junta veel sites te sluiten, maar erg succesvol is ze niet geweest. Het aantal volgers is alleen maar gestegen en het is niet gemakkelijk de informatiestroom te beheersen vanwege het grote aantal social media kanalen.

Adviseur Paiboon van de nationale hervormingsraad (NRSA) zegt dat regeringen moeten samenwerken in de strijd tegen illegale content. Een aantal draconische maatregelen om de samenleving te controleren volstaat niet. De eis om de servers van het content delivery network te verwijderen, kan in strijd zijn met de Criminal Procedure Code omdat daardoor onschuldige internetgebruikers worden gedupeerd.

Omdat ik nu al niet snap wat hij zegt, laat ik zijn overig commentaar maar onvermeld. Geïnteresseerde lezers kunnen het vinden op de website van BP: Facebook to block local content.

Chartthaipattana wil voor iedereen open staan

9 mei – Follow-up op het bericht in Kort Nieuws van gisteren over Thailand’s derde grootste partij Chartthaipattana. Worawut Silpa-archa, de zoon van de vorige maand overleden partijleider Banharn, maakte gisteren de plannen van de partij bekend. Ze wil een politiek instituut worden, dat voor iedereen open staat. Om dat doel te bereiken, ‘worden beslissingen genomen en gemandateerd door partijbesluiten’. [Kan het nog vager?]

WarawutIn reactie op geruchten dat de partij in financiële moeilijkheden verkeert en dat oud-premier Thaksin de partij zou willen overnemen, zei hij dat de partij niet te koop is. Worawut ontkent dat Thaksin dit aanbod heeft gedaan. Hij erkent dat de partij niet in het geld zwemt, ‘maar we hoeven op niemand financieel te steunen. We kunnen op onze eigen benen staan’.

Worawut hoopt dat de regering snel het verbod op politieke bijeenkomsten opheft, zodat activiteiten ter voorbereiding van de verkiezingen volgend jaar kunnen worden georganiseerd. De partij kan dan ook weer fondsen mobiliseren, zoals ze bij voorgaande verkiezingen heeft gedaan.

Charttthaipattana was een coalitiegenoot van regeringspartij Pheu Thai, maar dat wil volgens hem niet zeggen dat ze zich na de volgende verkiezingen weer aansluit bij PT. Of hij de volgende partijleider wordt, laat hij in het midden; dat hangt af van de goedkeuring door de seniorleden van de partij. (Zie ook de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Seksschandaal Mae Hong Son: Bewijs zoek geraakt

9 mei – Het seksschandaal in Mae Hong Son wordt steeds bizarder, want nu is volgens voorzitter Boonyarit van de Federation of Assistant District Chiefs of Thailand bewijs verdwenen, dat de NACC had moeten bereiken. Het gaat om verklaringen van de minderjarige meisjes die gedwongen zijn geweest seksuele diensten te verrichten voor enkele overheidsfunctionarissen.

Boonyarit, werkzaam in het district Mae Sariang, ligt trouwens onder vuur, want volgens berichten op internet zijn tweehonderd mensen van plan naar zijn kantoor te trekken om zijn ontslag te eisen. Hij zou de zaak verwaarloosd hebben, maar Boonyarit zegt niet te toe te geven aan de eis. Hij blijft doorwerken om de provincie van illegale prostitutie te verlossen. (Zie voor alle voorgaande berichten de nieuwe pagina Mae Hong Son)

Plantenbak met lotus

Kort nieuws dinsdag 9 mei

– Premier Prayut heeft uit eigen zak twintig keramische plantenbakken betaald, die nu met lotus bloemen staan te pronken op het gazon voor het Government House. En dat ziet er heel wat beter uit dan de oude grijze aardewerk bakken die bovendien lekten. Het bedrijf dat de planten heeft geleverd, gaat ze gratis verzorgen.

De make-over was een idee van de secretaris-generaal van de premier. Volgens de adjunct secretaris-generaal is Prayut tevreden met het resultaat, hij zei ‘Prachtig. Ik ben blij en tevreden’ toen hij ze gisterochtend zag.

De lotus is een auspicious (veelbelovend, gunstig) plant die geluk en fortuin brengt aan degenen die hem planten. De plant is een symbool van deugd. Een astroloog zegt dat de plant het kabinet geluk brengt omdat Prayut op zondag geboren is en groen voor hem een auspicious kleur is die borg staat voor succes en eer.

– Adjunct-hoofdcommissaris Srivara van de Royal Thai Police heeft Veera Somkwamkid, een bekende actievoerder tegen corruptie, aangeklaagd voor smaad. Veera heeft beweerd dat Srivara illegaal een ‘weg’ heeft aangelegd over een kanaal in Nakhon Ratchasima, maar Srivara zegt dat het een ‘weir’ (dammetje) is om de lokale bevolking van het district Pak Chong te beschermen tegen overstromingen en watertekorten. Daarvoor heeft hij officieel toestemming gekregen.

Veera zegt dat de ‘weg’ de waterstroom in het kanaal blokkeert, waardoor bewoners benedenstrooms worden gedupeerd. Het milieu zou ook geschaad worden doordat de waterstroom is veranderd. Volgens hem dient de ‘weg’ als verbinding tussen twee stukken land aan beide zijden van het kanaal, die eigendom van Srivara zijn.

Srivara gaat de zaak uitleggen aan hoofdcommissaris Chakthip, die door Veera is gevraagd tegen hem disciplinaire en strafrechtelijke actie te ondernemen. Veera ondersteunde zijn verzoek met foto’s, videoclips en een kaart. Volgens Srivara is de weir al sinds 1968 in gebruik. Later legde hij vlakbij de oude twee nieuwe aan.

– Een taxichauffeur is door de politie aangehouden op verdenking van afpersing. Hij zou 3.000 baht hebben geëist van een klant die in Thong Lor (Bangkok) haar iPhone zondagnacht in zijn wagen had laten liggen. De vrouw heeft aangifte van de afpersing gedaan. Agenten in burger vergezelden haar toen ze een afspraak had gemaakt om het mobieltje op te halen.

– De moeder van Katnipa Boontien die onder verdachte omstandigheden in Bahrein om het leven is gekomen, heeft de hulp ingeroepen van de Pavena Foundation for Children and Women. Katnipa is een van de twee Thaise vrouwen die in Bahrein zijn omgekomen, wat het vermoeden wekt dat ze het slachtoffer van mensenhandel waren. Katnipa stierf na een val van een gebouw, de ander is gevonden in het zwembad van een hotel. (Zie verder het bericht van 7 mei: Zorgen over mensenhandel naar Bahrein)

– Hij was gevlucht naar het kleine eilandje Koh Mudsum bij Koh Samui, maar dat hielp hem niet uit handen van Justitie te blijven. De politie van Koh Samui en medewerkers van het Narcotics Suppression Bureau en Interpol namen een speedboot en arresteerden daar de Brit Moorby (45), die in eigen land werd gezocht voor drugshandel. De man bleek een vals paspoort te hebben op naam van een Belg, die zijn paspoort in Thailand was kwijt geraakt.

De politie kwam hem op het spoor nadat ze getipt was dat zijn zoon hem zou bezoeken. Ze schaduwde de zoon naar het hotel waar Moorby verbleef, maar hij bleek al naar Koh Mudsum te zijn gevlucht. Moorby heeft verklaard dat hij het paspoort voor 1 miljoen baht had gekocht van een netwerk in het Zuiden.

– De commotie over de aankoop van een Chinese onderzeeër is nog niet geluwd of nu maakt het leger [de zandhappers dus]  bekend in China 34 gewapende voertuigen en 11 VT-4 tanks te willen kopen. Het leger beschikt al over 200 in de Oekraïne gefabriceerde gewapende voertuigen die in gebruik zijn bij de infanterie.

Legerleider Chalermchai zegt dat de aankoopcommissie voorkeur had voor China boven Rusland en de Oekraïne. De beslissing lijkt bedoeld, schrijft de krant, om de militaire banden tussen beide landen aan te halen. Het onderhoud kan t.z.t. worden gedaan door het productie- en onderhoudsdepot voor Chinese wapens dat in Thailand wordt gebouwd.

De VT4 tanks worden toegevoegd aan de 38 eerder bestelde tanks voor de vorming van een bataljon van 49 tanks. De tanks dienen ter vervanging van verouderde [Amerikaanse?] M41 tanks uit 1962. Van de 272 M41 tanks blijven 100 in gebruik. [Wat doen al die dingen toch behalve roesten?]

– Nog meer wapentuig. Vice-premier Wissanu verdedigt de aankoop van de Chinese onderzeeër. Hij bestrijdt de mening van de Association for the Protection of the Constitution, die zegt dat de aankoop in strijd is met de grondwet. De vereniging heeft de Ombudsman gevraagd de zaak te onderzoeken. De vereniging diende eerder een petitie in bij de Rekenkamer.

Wissanu ontkent dat de aankoop de goedkeuring van het parlement behoefde, wat secretaris-generaal Srisuwan van de vereniging beweert. Maar de regering gaat niet kissebissen over de zaak, zegt hij. Ze laat de betrokken diensten hun werk doen.

Het contract voor de aankoop is vorige week in Beijing getekend. De eerste aanbetaling moet uiterlijk in juni zijn gedaan. De onderzeeër kost 13,5 miljard baht. De marine wil er drie aanschaffen.

– De Public Sector Anti-Corruption Commission heeft bij dertig projecten in de provincie Phetchabun onregelmatigheden geconstateerd. De projecten zijn gefinancierd uit het 5-miljoen baht fonds voor tambons. Nu ze onder de loep worden genomen, komen meer klachten binnen. Zeker 69 van de 222 projecten in dertien tambons ter waarde van 62 miljoen baht zouden geen zuivere koffie zijn.

Het bericht noemt twee voorbeelden: een opnieuw geasfalteerde weg, die op sommige plaatsen al versleten is, en een weg die niet volgens contract is aangelegd. (Zie verder de pagina Corruptie 2)

Minibusjes op Mor Chit– Exploitanten van minibusjes die een midibus ad 1,7 à 2,2 miljoen baht willen aanschaffen, kunnen daarvoor geld lenen tegen een rente van 3 tot 5 procent. Siam Commercial Bank biedt met 3 procent de laagste rente. Ze moeten wel een rechtspersoon of een coöperatie zijn. De Thai Credit Guarantee Corporation is bereid garant te staan.

Adjunct permanent secretaris Somsak van het ministerie van Transport maakte dit gisteren bekend na een vergadering over hulpverlening aan de exploitanten. Naar verwachting wordt in totaal 25 miljard geleend. Met een aanbetaling van 25 procent, een rente van 5 procent en een bezettingsgraad van 60 procent kan binnen drie jaar het break-even point worden gehaald.

De regering wil dat alle minibusjes worden vervangen door midibusjes met 20 zitplaatsen. Die zouden veiliger zijn.

– Een nieuwe geautomatiseerde postdienst voor restricted artikelen op luchthaven Suvarnabhumi wordt streng beveiligd, zegt directeur Somchanok van de Aerodrome Standard and Occupational Health Division. Hij heeft er vertrouwen in dat het systeem bestand is tegen lieden die kwaad in de zin hebben.

De self-service machines staan op twee plaatsen. Passagiers kunnen er spullen op de post doen, die ze niet aan boord mogen meenemen. Personeel controleert wat er verzonden wordt.

Gisteren werd proef gedraaid met de machines. Luchthaven adjunct-directeur Chadanisa vindt ze gecompliceerd. Postbeambten gaan gebruikers helpen.

– Een netwerk van tandartsen gaat de regering vandaag in een brief vragen de eis in de kernenergiewet voor registratie van radioactieve tandheelkundige hulpmiddelen bij het ministerie van Science and Technology te schrappen. Onnodig zeggen ze, want ze zijn al geregistreerd bij het Department of Medical Science van het ministerie van Volksgezondheid.

De wet maakt het tandartsen nog lastiger want de boete op overtreding van de veiligheidsvoorschriften is verhoogd naar een boete van 500.000 baht en/of een gevangenisstraf van 5 jaar. Voorts dient in iedere kliniek een Radiation Safety Officer aanwezig te zijn. Hij moet opgeleid zijn en slagen voor een loodzwaar examen.

Voorzitter Somrit van het Southern Dentist Network zegt dat de hoeveelheid straling bij tandheelkundig onderzoek uiterst gering is. Hij ziet geen reden tandheelkundige radioactieve hulpmiddelen in de wet op te nemen, daar de wet bedoeld is voor kernenergiecentrales en radioactief afval. De tandartsen protesteerden al eerder tegen de wet, maar de Dental Council weigert hun protest te steunen.


 

Da Torpedo, Daranee Charnchoengsilpakul

Jubileum voor artikel 112

8 mei – Artikel 112 maakte vorige week zijn 100e slachtoffer. U weet niet waar dit op slaat? Artikel 112 is het artikel in de strafwet dat majesteitsschennis strafbaar stelt. In de twee jaar, elf maanden en vijftien dagen dat de junta aan de macht is, heeft ze dankbaar gebruik gemaakt van het strenge artikel. Let wel: majesteitsschennis wordt door de junta heel ruim geïnterpreteerd en misbruikt om politieke tegenstanders het zwijgen op te leggen.

Sinds het leger in mei 2014 de Pheu Thai regering van Yingluck aan de kant schoof, zijn zeker 105 personen aangehouden. Vermoedelijk zijn het er meer, want niet alle arrestaties en rechtszaken worden bekend gemaakt. Geen enkele zaak heeft geleid tot vrijspraak.

The Big Issue, de zondagrubriek van Bangkok Post, gewijd aan het belangrijkste nieuws van de afgelopen week, vroeg gisteren aandacht voor de arrestatie van advocaat Prawet Prapanukul in de vroege ochtend van 29 april. Gemaskerde en gewapende mannen van de Special Forces In Charge of Midnight Raids drongen zijn huis binnen.

Prawet PrapanukulZe klopten niet op de deur, schrijft Alan Dawson. Zelfs bij zo’n serieuze zaak als majesteitsschennis moet een lichtvoetige opmerking kunnen, wat trouwens ook het kenmerk van deze rubriek is. Na zes dagen werd zijn arrestatie bekend gemaakt en vijf dagen werd hij ondervraagd (Dawson: Vraag niet naar de details) Mensenrechten groepen maakten veel kabaal over Prawet’s verdwijning. Maar een juntawoordvoerder wist er niets van, net als van 82 andere gevallen van ‘onvrijwillige verdwijning’.

Toen Prawet werd voorgeleid, vertelde de rechter hem dat hij van tien gevallen van majesteitsschennis werd beschuldigd. Maar welke dat zijn, komen we niet te weten, want ze herhalen wordt ook beschouwd als majesteitsschennis.

Dawson: Dat is een nieuw record, want het vorige record stond met zes gevallen op naam van zijn beroemdste en meest ‘schandalige’ cliënt. Dat is de ‘gezellige’ en ‘potty-mouthed’ (maffe) Daranee ‘Da Torpedo’ Charnchoensilpakul. Zij heeft haar detentie te danken aan een speech tijdens een politieke rally in 2008. Haar aanval op de monarchie hakte er zozeer in dat zelfs supporters van haar wegliepen. Haar detentie was geen lolletje, want ze kreeg niet de hoognodige medische verzorging. In augustus kwam ze dankzij een royal pardon vrij.

Sommige mensen vinden het aantal vervolgingen wegens majesteitsschennis, gemiddeld eentje om de tien dagen, zes uur en 37 minuten, meevallen. Maar als je het vergelijkt met de rest van de wereld de afgelopen drie jaar is de stand Thailand: 105, Wereld: 0. De huidige regering overtreft de voorgaande regeringen. Toen kon nog gezegd worden dat misbruik werd gemaakt van artikel 112; nu zwijgt iedereen. (Bron: Bangkok Post, 7 mei) (Zie verder de pagina Majesteitsschennis)

Aankoop onderzeeër stuit op nieuwe horde

8 mei – Gaat er nou nooit eens iets van een leien dakje in Thailand? Nu weer de aankoop van de eerste van drie Chinese onderzeeërs, waarvoor marine chef-staf Luechai vrijdag in Beijing zijn handtekening zette onder het contract.

De Association for the Protection of the Constitution meent dat de gang van zaken in strijd is met de wet en grondwet en wil daarom dat de Administrative Court de zaak in behandeling neemt. Ze heeft de Ombudsman gevraagd de bestuursrechter in te schakelen. Het contract is weliswaar getekend, maar de eerste aanbetaling van 700.000 baht moet nog worden gedaan. Dit moet voor 20 juni gebeuren.

De bezwaren van de vereniging zijn uitsluitend gebaseerd op de procedure. Inhoudelijke bezwaren tegen de aankoop komen in het openingsartikel van Bangkok Post, dat aan de zaak gewijd is, niet voor. Om er één te noemen: de aankoop had tussen 1 oktober en 30 november 2016 door het kabinet moeten zijn goedgekeurd, maar kreeg pas het groene licht op 18 april. Dat zou een vereiste van de begrotingswet zijn. De overige bezwaren laat ik onvermeld; dat is meer voer voor juristen.

Marinewoordvoerder Jumpol is blij met de tussenkomst van de vereniging. Hij zei gisteren dat secretaris-generaal Srisuwan zijn plicht doet door de transparantie van de aankoop  aan de orde te stellen. ‘De marine staat open voor kritiek en observaties over de gang van zaken.’ Volgens hem kon het contract getekend worden, alhoewel de Rekenkamer een onderzoek is begonnen naar de procedure.

Hoofd Rekenkamer Pisit zei gisteren dat de rekenmeesters tot nu toe geen onregelmatigheden hebben ontdekt. Daarom kon de Rekenkamer de ondertekening van het contract niet tegenhouden. Volgens Pisit is de aankoop niet in strijd met de begrotingswet. Het onderzoek richt zich nu op de prijs en de besluitvorming.

Mae Hong Son: Wie is de man op de foto?

8 mei – Niet alleen de huidige gouverneur van Mae Hong Son zou gebruik hebben gemaakt van de escortservice van minderjarige meisjes, maar ook zijn voorganger Pipat wordt er nu op de social media van beschuldigd. De man, thans gouverneur van Uttaradit, zou te zien zijn op een foto met twee ontklede meisjes, die op hun borst een tatoeage van een uil hebben, wat erop duidt dat ze voor de escortservice [lees: seksbende] werken.

Maar permanent secretaris Grisda Boonrach van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de man op de foto niet Pipat is. Pipat zegt op Line dat de foto is bewerkt, zodat het lijkt alsof hij erop staat. Hij wijst erop dat de man op de foto om zijn linker pols een horloge draagt, terwijl hij het altijd om zijn rechter pols draagt. Het onderzoek naar de huidige gouverneur, die is tijdelijk is overgeplaatst, is nog niet afgerond, aldus Grisda.

Een van de meisjes op de foto is al door de politie verhoord. Ze zegt dat de man op de foto bij een cementbedrijf werkt. De politie gaat proberen hem te traceren. Tot nu toe heeft de politie negen arrestaties verricht. Nog eens twintig personen worden opgeroepen voor verhoor. Vijf van hen zijn politieagent.

Volgens een online bericht gaan tweehonderd mensen naar het districtskantoor van Mae Sariang om het vertrek te eisen van adjunct-districtshoofd Boonyarit. Ze zijn ontevreden met de manier waarop hij de zaak behandelt. Zo heeft hij geweigerd de topambtenaren die bij de zaak betrokken zijn, te identificeren.

Boonyarit gelooft niet dat de gouverneur gebruik heeft gemaakt van de diensten van de meisjes tijdens een feestje in oktober ter gelegenheid van zijn benoeming. Andere functionarissen zijn volgens hem wel van bil gegaan. Ze hadden een ruime keus want 10 tot 15 meisjes waren opgetrommeld als ‘dessert’, zoals hun diensten werden genoemd.

Voorgaande berichten:
7 mei: Kort nieuws
6 mei: Seksschandaal Mae Hong Son: Bevolking begint te morren
4 mei: Mae Hong Son: Rechtbank weigert 6 arrestatiebevelen
3 mei: Mae Hong Son: Vijf verdachten aangehouden
2 mei: Mae Hong Son: Drie agenten verdacht van groepsverkrachting
30 april: Mae Hong Son: Arrestatiebevelen voor drie agenten
29 april: Mae Hong Son: geknoeid met gespreksverslag
28 april: Seksschandaal Mae Hong Son: Gouverneur ook verdacht
27 april: Sekszaak Mae Hong Son: Nog meer verdachten
26 april: Mae Hong Son: Politieofficier/seksbaas aangehouden
25 april: Mae Hong Son: Politieofficier verdacht in sekszaak
23 en 24 april: Kort nieuws

Miljoenen lijden aan ‘stille moordenaar’

8 mei – Minstens 13 miljoen Thai hebben een te hoge bloeddruk, zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Meer dan de helft van de mensen, bij wie een hoge bloeddruk is geconstateerd, loopt er al jaren mee rond, waarschuwt het Disease Control Department.

Hypertensie, populair genoemd hoge bloeddruk, is verantwoordelijk voor een viermaal zo hoog risico op ziektes van de hersenaders en tweemaal op hartspier verlamming, zegt directeur-generaal Jedsana, cijfers van wereldgezondheidsorganisatie WHO aanhalend.

Hypertensie blijft volgens hem toenemen in Thailand. Uit het laatste rapport van 2014 blijkt dat 25 procent van de Thai ouder dan 15 jaar eraan lijdt. Van de 13 miljoen Thai beseft 44 procent niet dat hun bloeddruk te hoog is. Ze worden niet behandeld, waardoor ze bloot staan aan complicaties als hart- en nierziektes en verlamming, wat de belangrijkste doodsoorzaken in Thailand zijn.

Van de 25,2 miljard baht die besteed wordt aan de behandeling van de vijf meest voorkomende niet-overdraagbare ziektes gaat 2,4 miljard baht naar de behandeling van hypertensie. Jedsada adviseert de bevolking regelmatig hun bloeddruk te laten opnemen. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

Luchthavenbus Don Mueang

Kort nieuws maandag 8 mei

– De nieuwe shuttlebus tussen luchthaven Don Mueang en het centrum van Bangkok is een goudmijntje. De eerste vijf dagen is al 225.000 baht in de kas van het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) gevloeid. De bus rijdt op twee routes: naar Lumpini park en Sanam Luang.

Volgens directeur Chitchai van het BMTA busmanagement kantoor heeft van 1 tot 5 mei de helft van de passagiers de bus genomen. Eerder werden twee routes geïntroduceerd: naar Chatuchak en Victory Monument. In april waren ze goed voor 6,6 miljoen baht. Don Mueang is de thuishaven van de meeste budget luchtvaartmaatschappijen.

De BMTA gaat meer routes toevoegen, daar de dienst enorm populair lijkt te zijn, met name bij buitenlandse toeristen. Ook wordt gedacht aan routes naar toeristische bestemmingen.

Luchthaven Suvarnabhumi krijgt mogelijk verbindingen met Khao San Road, Sanam Luang, busstation Ekkamai en station Hua Lamphong. Maar daar moet eerst nog flink op gestudeerd worden want de meeste passagiers geven de voorkeur aan een taxi omdat ze veel bagage bij zich hebben. Bovendien kunnen ze ook de Airport Rail Link naar het centrum nemen. In ieder geval dienen de bussen aangepast te worden, zodat er meer ruimte voor bagage is.

– Een delegatie van vijftig vooraanstaande investeerders uit Hong Kong is voor een driedaags bezoek neergestreken in Thailand. Ze zijn geïnteresseerd in de economische en investeringsmogelijkheden in onder andere de Eastern Economic Corridor (EEC).

Vandaag nemen ze deel aan een seminar, getiteld Thailand-Hong Kong-Shanghai Strategic Partnership on one Belt One Road. De keynote speech wordt gehouden door vice-premier Somkid, de ‘economische tsaar’ van het kabinet. Tevens wordt een Memorandum of Understanding getekend door de Hong Kong Trade Development Council en de EEC beleidscommissie.

Er worden ook toespraken gehouden over de tien industrietakken die de voorkeur hebben voor vestiging in de EEC, alsmede over het PPP-programma van de overheid (Public-Private Partnership) en het handelsbeleid. (Zie verder het bericht van 29 april: Thailand lonkt naar Hong Kong voor handel en investeringen)

Trang pickup ingereden op hulpverleners– Vier reddingswerkers zijn om het leven gekomen en een politieagent is ernstig gewond geraakt toen in Trang zaterdagnacht om 2 uur een pickup truck op hen inreed, terwijl ze hulp verleenden aan een motorrijder die gewond was geraakt bij een ongeluk.

De reddingswerkers hadden waarschuwingslichten geplaatst, maar die werden blijkbaar niet opgemerkt door de bestuurder van de pickup truck, die eveneens ernstig gewond raakte. Hij bleek onder invloed te zijn. Twee reddingswerkers overleefden de aanrijding.

De burgemeester van tambon Khlong Teng zegt dat ze vrijwillig voor de gemeente werkten en alleen een vergoeding voor hun levensonderhoud kregen. Hij gaat na of de nabestaanden een compensatie kunnen krijgen.

– De namen van zes Thai zijn door het Anti-Money Laundering Office (Amlo) toegevoegd aan de lijst van verdachten van terrorisme of het financieren van terroristische daden, aldus een bron. Een van hen is Manoon Chaichana, die vanuit de VS de granaataanval in maart 2015 op de Criminal Court gefinancierd zou hebben. Hij wordt ook verdacht van plannen om vijf andere locaties in Bangkok aan te vallen. Manoon maakte het geld over naar een man die gearresteerd is en zijn naam noemde. Gegevens over Manoon ontbreken verder.

De vijf anderen zouden betrokken zijn bij het geweld in het Zuiden. Op de lijst zijn eerder 87 Thai geplaatst. Amlo heeft de bijgewerkte lijst naar de Royal Thai Police gestuurd. Het vermogen van de verdachten wordt in beslag genomen.

– De regering gaat een nieuwe poging doen de grote schuldenlast van leraren en onderwijspersoneel aan te pakken. Het Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Educational Personnel [waarom hebben al die clubs in Thailand zulke lange namen?] en zestien spaarcoöperaties van leraren in het Noorden en Noordoosten hebben gisteren een Memorandum of Understanding afgesloten over een proef met een herfinancieringsprogramma.

In de proeffase profiteren duizend van de 35.000 leraren die op de rand van bankroet staan, van het programma. Ze dienen akkoord te gaan met het overhevelen van hun schulden, moeten 3,5 procent per jaar afbetalen en ze mogen geen nieuwe schulden maken. Later wordt de proef uitgebreid.

Naar schatting hebben 1,4 miljoen leraren en onderwijspersoneel schulden, gemiddeld 1,5 à 2 miljoen baht per persoon. De totale schuld bedraagt 1 biljoen baht.

Vorig jaar september sloten de ministeries van Financiën en Onderwijs een MoU over zachte leningen door de Government Bank die leraren kunnen afsluiten voor herfinanciering van hun bankschulden.

– Chartthaipattana, ’s lands derde grootste politieke partij, is niet te koop en kan ook niet worden overgenomen door oud-premier Thaksin. Warawut Silpa-archa, de zoon van de overleden partijleider en voormalig premier, noemt de berichten die hierover circuleren geruchten. ‘De partij is mijn vaders ziel, overname is ondenkbaar.’

Het enige contact tussen hem en Thaksin was een telefoongesprek in april na het overlijden van vader Banharn, waarin Thaksin zijn medeleven betuigde. Senior leden van de partij moeten lachen om het idee dat de partij verkocht zou worden aan een outsider.

Vandaag houdt Warawut een persconferentie waarop hij een toelichting geeft op het beleid en de visie van de partij. Een nieuwe partijleider kan pas gekozen worden, wanneer de junta het verbod op politieke bijeenkomsten opheft.

– Zwermen bijen hebben gisteren een bijeenkomst op een school in Nong Bua (Nakhon Sawan) verstoord. Twintig kinderen werden gestoken toen ze met hun ouders in de aula van de school wachtten. Getuigen zeggen dat twee bijennesten met een lengte van 1 meter in een grote boom tegenover de aula door windvlagen werden geraakt, waarna honderden bijen de aanwezigen alsmede leraren en verkopers aanvielen. De kinderen zijn door hun ouders naar het ziekenhuis gebracht. Enkelen, die allergisch zijn voor bijensteken, kregen een injectie.

– De Port Authority of Thailand (PAT) opent dit jaar de inschrijving op de bouw van een container vrachtstation in de haven van Klong Toey. Wanneer het station naar verwachting in 2019 klaar is, kan de haven 120.000 TEU (Twenty-Foot Equivalent Units) per jaar voor de export aan.

De PAT heeft acht projecten op het vuur staan, waarvan drie in aanleg zijn. Dit zijn een pier in de haven van Laem Chabang, de eerste fase van de Single Rail Transfer Operator [?] en een onderhoudsproject bij de toegang tot het Phra Kanong kanaal.


 

Chinese onderzeeër Yuan klasse

Onderzeeër kost geen 13,5 maar 200 mld baht

7 mei – De veel besproken Chinese onderzeeër kost niet 13,5 miljard baht, maar een veelvoud daarvan. In een ingezonden brief in Bangkok Post schat Darius Hober zelfs de kosten op 200 miljard baht. Want met de boot alleen is de marine er niet. De boot vereist de nodige infrastructuur, zoals een speciale haven en droogdok.

Speciale schepen, submarine tenders geheten, zijn nodig om de onderzeeër te bevoorraden of te redden als hij kapot gaat (en elk stuk technologie gaat kapot). Verder zijn decompressietanks nodig voor wanneer een onderzeeër kapot op de bodem ligt. Daarvan zijn er enkele voor duikers, maar ze hebben niet de capaciteit om een bemanning van honderd zeelieden te redden.

Hober noemt verder een speciaal communicatiesysteem omdat onderzeeërs niet de standaard UHF frequenties kunnen gebruiken, maar zijn aangewezen op ULF. Daarvoor zijn boeien en kabels vereist. Ten slotte wijst hij erop dat geld moet worden uitgetrokken voor het vormen van een divisie en training van het personeel.

Hober nodigt de pers uit om eens onderzoek te doen en niet slaafs het bedrag van 13,5 miljard te noemen. Het geschatte bedrag van 200 miljard baht is gebaseerd op zijn ervaring in de Amerikaanse marine. (Bron: Bangkok Post, 6 mei)

Zorgen over mensenhandel naar Bahrein

7 mei – Twee verdachte sterfgevallen van vrouwen in Bahrein doen vermoeden dat het land een gewilde bestemming is voor mensenhandel. De autoriteiten hebben de toelatingseisen tot het land verzwaard [geen details]. Volgens het Employment Department zitten 126 Thai gevangen, de meesten omdat ze hun toeristenvisum van 14 dagen hebben laten verlopen en illegaal in Bahrein werkten.

Vorige maand zijn twee Thai onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen. De 21-jarige Katnipa overleed in een ziekenhuis nadat ze van een gebouw in de hoofdstad Manama was gevallen en het lichaam van de 24-jarige Wichuda, moeder van drie kinderen uit Surin, werd een week later in een hotelzwembad gevonden. De families van beide vrouwen vermoeden dat hun dood geen zuivere koffie is.

Wichuda was naar Bahrein gegaan om er te werken als masseuse en Katnipa als receptioniste in een bar. De tussenpersoon van Katnipa had haar een inkomen van 400.000 tot 500.000 baht in de eerste drie maanden voorgespiegeld, maar ze moest wel 190.000 baht bemiddelingskosten betalen. Na haar aankomst werd haar paspoort afgepakt en werd ze drie dagen opgesloten. Dat heeft ze haar moeder in een chat verteld. Wat voor werk ze deed, zei ze niet.  Een Thaise vrouw zou haar helpen te ontsnappen, omdat ze zich bedreigd voelde.

De moeder van Katnipa gelooft niet dat haar dochter zelfmoord pleegde en de vader van Witchuda gelooft niet dat de verdrinking een ongeluk was. Het wachten is nu op het onderzoek door de autoriteiten van Bahrein.

Een staflid van de NGO Alliance Anti Traffic denkt dat honderden Thaise vrouwen zijn verleid om in Bahrein te werken. Het is altijd hetzelfde liedje. Een tussenpersoon biedt een fatsoenlijke baan aan, bij aankomst worden paspoort en geld afgenomen en vervolgens worden ze gedwongen als prostituee hun geld te verdienen. Volgens het staflid is Bahrein een belangrijke bestemming geworden, nadat Oman de touwtjes heeft aangetrokken.

Station Khon Kaen

Spoorwegstation Khon Kaen gered

7 mei – Het 84 jaar oude station van tambon Tha Phra (Khon Kaen) is gered van de slopershamer. Het wordt ontmanteld en op een andere plaats opgebouwd om dienst te doen als onderwijs- en voorlichtingscentrum. Dit heeft burgemeester Pisut Anutra-angkul zaterdag bekend gemaakt.

De Spoorwegen hebben erin toegestemd het gebouw, dienstwoningen, locomotieven en containers in beheer te geven van de gemeente, zodat toekomstige generaties kunnen leren van de spoorweghistorie. De provincie is om medewerking gevraagd.

Evenals de meeste andere stations langs de lijn Chira Junction-Khon Kaen moet dit station wijken voor de aanleg van een nieuwe dubbelspoorlijn. De gemeente gaat het station plus andere gebouwen verplaatsen naar een terrein bij het gemeentehuis. Elke week gaat er een markt worden gehouden waarop lokale producten te koop zijn. (Bron: website Bangkok Post, 6 mei) (Zie verder de pagina Spoorwegen)

Brand tankwagen; bestuurder in kritieke toestand

Brand tankwagen Sikhiu7 mei – Dit was er over van een tankwagen, die zaterdagochtend  in Sikhiu (Nakhon Ratchasima) explodeerde en in brand vloog. De bestuurder verloor in een bocht van de Sikhiu-Dan Khun Thot brug de macht over het stuur, waardoor de wagen tegen de rand van de brug botste en kantelde. De bestuurder is zwaar gewond opgenomen in het ziekenhuis.

De wagen, geladen met 30.000 liter ethanol, was op weg van Chaiyaphum naar Saraburi  (Bron: website Bangkok Post, 6 mei)

Mae Hong Son: 30 uur geen stroom door noodweer

7 mei – De elektriciteit in zes districten van Mae Hong Son is donderdagavond uitgevallen als gevolg van het noodweer. Het duurde 30 uur om de stroomonderbreking te herstellen. Duizend huishoudens moesten het al die tijd zonder stroom doen. De telefoonverbinding naar de zes districten werd afgesneden.

Het provinciaal elektriciteitskantoor zegt dat onvoldoende reservecapaciteit beschikbaar was toen elektriciteitsleidingen werden geraakt door omvallende bomen. Het herstel werd gehinderd door de bliksem en de sterke wind. Vooral het gebied tussen het district Hot in Chiang Mai en Mae Sariang in Mae Hong Son werd zwaar getroffen. Het kantoor moest eerst met zwaar materieel de omgevallen bomen weghalen, wat de nodige tijd duurde.

Voor vandaag heeft het Meteorological Department gewaarschuwd voor stormen in tien provincies in het opper-Noorden, waaronder weer Mae Hong Son. In andere provincies worden geen problemen en lagere temperaturen verwacht. De dienst adviseert mensen binnen te blijven, niet onder grote bomen en bij billboards te lopen.

In Chiang Mai hebben zeshonderd huishoudens in twee districten noodpakketten ontvangen. Hun huizen liepen de laatste dagen zware schade op of werden zelfs met de grond gelijk gemaakt. Soldaten en ambtenaren helpen bij het herstel.

In de provincie Phrae werden duizend huizen in vier districten beschadigd. De gouverneur van de provincie en het Rode Kuis deelden noodpakketten uit en soldaten bereidden voedsel voor de gedupeerde bewoners.

Kruispunt Bang Phlat

Kruispunt Bang Phlat is een doolhof

7 mei – Het kruispunt Bang Phlat in Bangkok is een doolhof geworden nadat op het wegdek rijkstroken zijn gemarkeerd. Op de social media circuleert een foto van het kruispunt met als bijschrift dat de markering lijkt op een naaipatroon van Kwanruen, de Thaise variant van onze Burda.

De markering is door de Spoorwegen (SRT) op 25 april aangebracht om de verkeersstroom op het kruispunt beter te reguleren. De maatregel houdt verband met de afsluiting van een weg vanwege de aanleg van Blue Line.

Maar automobilisten zijn minder gecharmeerd van het doolhof. Ze vinden al die lijnen maar verwarrend. Commentaar op de sociale media: Alhoewel het grappig is om naar het lijnenspel te kijken.

Studie naar Southern Land Bridge versneld

7 mei – Ik dacht even: wat krijgen we nou, een brug over land tussen de Golf van Thailand en de Andaman zee, maar dat wordt niet bedoeld met het woordje ‘bridge’. Bedoeld wordt een verbinding van 142 kilometer die bestaat uit een verhoogde weg boven de zee, een verhoogde weg boven land en een spoorlijn van 108,5 km, uiteraard ook over land.

Het ministerie van Transport heeft besloten haast te maken met de milieu- en gezondheidseffect rapportage. Tijdens een vergadering over het project op vrijdag kreeg het ministerie de opdracht de bevolking beter voor te lichten over het nut van de verbinding voor het containertransport tussen de diepzeehaven Pak Bara (Satun) en de diepzeehaven van Songkhla.

In de eerste fase vormt het project een verbinding tussen het spoorwegstation Hat Yai (Songkhla) en Pak Bara. In de tweede fase wordt de route verlengd naar de tweede diepzeehaven van Songkhla in het district Chana. Over het project zijn al diverse forums gehouden. Achttien personen hebben eerder tegen het project geprotesteerd [geen details].

Kort nieuws zondag 7 mei

– Omdat hij onhandelbaar was vanwege zijn gewelddadig gedrag is de 18-jarige verdachte van een moord op een universiteits student overgeplaatst van het provinciaal Juvenile Observation and Protection Centre in Nakhon Ratchasima naar de provinciale gevangenis van Chaiyaphum.

De jongeman, Sathit Sakaew, werd op 28 april in Chaiyaphum aangehouden. Hij heeft verklaard zijn slachtoffer te hebben gedood om zijn auto te stelen. Met de verkoop wilde hij de aanschaf van een zware motor financieren, een lang gekoesterde wens van hem. Bij de moord kreeg hij hulp van zijn broer. Ze begroeven het lichaam achter een tempel, waar het drie weken nadat de student vermist raakte, werd gevonden.

Lekkere knaap trouwens deze Sathit. Hij heeft een strafblad met twee moorden en beroving in 2012 en 2016 in Buri Ram en Bangkok. Zijn vader zegt dat hij psychische problemen heeft. Hij was zelf ooit door zijn zoon aangevallen en bedreigd met de dood. (Zie verder Kort Nieuws van 30 april)

Stalen steunconstructie Red Line– Voorgaande foto’s waren niet erg duidelijk, maar deze is beter. De foto toont de stalen steunconstructie die vorige week van een pilaar viel bij de aanleg van de Red Line en drie arbeiders doodde.

Het ministerie van Werkgelegenheid gaat aannemer Italthai voor de strafrechter dagen wegens nalatigheid en overtreding van de veiligheidsregels. Tot nu toe zijn bij de aanleg van de metrolijn Bang Sue-Rangsit acht arbeiders om het leven gekomen, wat erop wijst dat de aannemer het niet zo nauw neemt met de veiligheidsvoorschriften. De aanleg is voor onbepaalde tijd stilgelegd.

– Ik meldde het gisteren al in een update bij het bericht Seksschandaal Mae Hong Son: Bevolking begint te morren. De op de vlucht geslagen Mongkol Pantee, adjunct-hoofdinspecteur van de provinciale politie, heeft zich aangegeven bij de politie. Ik herhaal het nog maar even, want misschien heeft u de update gemist. Waarvan hij wordt verdacht, is al uitgebreid gemeld, dus dat hoef ik hier niet te herhalen. [Dat doet BP wel]

Uit het disciplinair onderzoek door het ministerie van Binnenlandse Zaken naar de (tijdelijk overgeplaatste) gouverneur van Mae Hong Son is gebleken dat hij niet betrokken was bij de escortservice van jonge meisjes, maar de politie blijft spitten of dat zo is.

Tot nu toe zijn zeventien verdachten aangehouden, waaronder zeven overheidsdienaren en politici, Ze worden beschuldigd van mensenhandel, prostitutie en/of groepsverkrachting.

Voorgaande berichten:
6 mei: Seksschandaal Mae Hong Son: Bevolking begint te morren
4 mei: Mae Hong Son: Rechtbank weigert 6 arrestatiebevelen
3 mei: Mae Hong Son: Vijf verdachten aangehouden
2 mei: Mae Hong Son: Drie agenten verdacht van groepsverkrachting
30 april: Mae Hong Son: Arrestatiebevelen voor drie agenten
29 april: Mae Hong Son: geknoeid met gespreksverslag
28 april: Seksschandaal Mae Hong Son: Gouverneur ook verdacht
27 april: Sekszaak Mae Hong Son: Nog meer verdachten
26 april: Mae Hong Son: Politieofficier/seksbaas aangehouden
25 april: Mae Hong Son: Politieofficier verdacht in sekszaak
23 en 24 april: Kort nieuws

– Veel  speculatie over de reden van een reshuffle in oktober van de personeelsbezetting van het Internal Security Operations Command in alle 77 provincies. Dat is opvallend want eerdere overplaatsingen waren beperkt. Bronnen [?] leggen een verband met de verkiezingen van volgend jaar. Het regime zou zijn invloed in het land willen versterken.

De 77 Isoc-officieren moeten het beleid van het regime op alle fronten ondersteunen en de provinciale gouverneurs een duwtje geven om het beleid uit te voeren. Ze worden beschouwd als ‘militaire gouverneur’ met als taak te coördineren tussen leger, Isoc en het regime.

De belangrijkste veranderingen worden verwacht in de 1st Army Region die het toezicht heeft op 26 provincies. Enkele zijn een bolwerk van het UDD (roodhemdbeweging). Adjunct-partijleider Niphit (Democraten) denkt dat de ‘militaire gouverneurs’ geen invloed hebben op het functioneren van partijen bij de verkiezingen omdat ze alleen maar de vrede moeten bewaren en geen politieke rol spelen.

– Woensdag is Visakha Bucha Day. Ter gelegenheid daarvan verspreidt de Mahachulalongkornrajavidyalaya universiteit 10.000 exemplaren van ’s werelds eerste en formele internationale versie van de Tripataka boeddhische schrifturen. Ze gaan, in verschillende talen gedrukt, de hele wereld over naar luchthavens en hotels.

Gisteren opende de Supreme Patriarch een internationale conferentie, vandaag worden meer academische forums over het beoefenen van dharma gehouden. Morgen houden enkele vooraanstaande figuren, waaronder premier Prayut, een toespraak in het UN conferentiecentrum aan de Ratchadamnoen Avenue in Bangkok. Eregast is HRH prinses Soamsawali, de eerste echtgenote van koning Vajiralongkorn.

– De huidige commissarissen van de Kiesraad mogen hun termijn afmaken, alhoewel sommigen op grond van de in voorbereiding zijnde organieke wet op de Kiesraad niet gekwalificeerd zijn. Die stelt hogere eisen. De organieke wet, in eerste lezing al goedgekeurd, wordt momenteel onder de loep genomen door een parlementscommissie. Ze heeft zich al door 20 van de 78 artikelen geworsteld. De eis dat commissarissen ‘politiek onafhankelijk’ moeten zijn, lijkt te sneuvelen omdat de commissieleden het niet eens konden worden over de definitie. (Zie ook de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Een bemanningslid van een zuidelijke rondvaartboot op de Andaman zee heeft een boete van 500 baht gekregen omdat hij starfish en sea cucumbers uit het water had gehaald, zodat de toeristen aan boord er foto’s van konden maken. Dat is bekend geworden doordat een toerist op Facebook een foto van haarzelf had geplaatst met een starfish op haar hoofd. De man was in het water gedoken en had van elk vier exemplaren gevangen. De foto is later verwijderd van Facebook.

– Het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) gaat een nieuw rehabilitatieplan maken als gevolg van de problemen met de 489 aardgasbussen, die nog steeds niet in gebruik zijn genomen. In juni of juli wordt een nieuwe aanbestedingsprocedure gehouden, waarna de bussen vermoedelijk in oktober worden overgedragen.

De BMTA annuleerde onlangs het contract met de Bestlin Group die de bussen uit China importeerde. Ze werden niet volgens contract in december geleverd, maar pas in januari en 100 bussen staan nog op de kade van Laem Chabang, omdat de douane er beslag op heeft gelegd vanwege ontduiking van de importheffing.

De BMTA kampt met een aanzienlijke schuld van 100 miljard baht. Vorig jaar werd een verlies geleden van 3 miljard baht. Ze wil de komende vijf jaar 3.450 bussen aanschaffen en 2.783 bussen afschrijven. Naar verwachting maakt het bedrijf vanaf 2022 weer winst. Een systeem met e-kaartjes is in voorbereiding.

– De politie is op zoek naar degene die over een afstand van 20 meter meer dan honderd kraaienpoten op de Asian Highhway in tambon Tha Ma Pla (Chumphon) heeft gestrooid. De afgelopen drie dagen hebben tal van automobilisten dat moeten bekopen met een lekke band. Het provinciaal Highways kantoor heeft ze elke dag opgeveegd, maar de volgende dag lagen ze er weer. De kraaienpoten zijn door de man zelf gebogen uit 3 inch spijkers, die in de bouw worden gebruikt. Dat kan alleen met speciale apparatuur. De politie heeft de zaak in onderzoek.


 

Opinie: Paddenstoelenzaak te triest voor woorden

5 mei – De kop boven de wekelijkse column van Paritta Wangkiat laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Met de paddenstoelenzaak duidt ze op het echtpaar Udom Sirisorn (54) en zijn vrouw Daeng (51) uit Kalasin dat door het hooggerechtshof is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf omdat ze aangezien werden voor illegale houthakkers.

Die waren er wel in nationaal Dong Ranang, boswachters maakten jacht op hen, maar ze wisten tijdig te ontkomen. Udom en Daeng wilden alleen maar wilde paddenstoelen plukken. Dat is ook verboden, maar zou tot een veel lichtere straf hebben geleid.

Udom Sirisorn, 54, and his wife Daeng, 51Het onfortuinlijke lot van het echtpaar leent zich prima voor een pittige column, maar dan moet je wel een column schrijven. Maar dat doet Paritta niet. Meer dan de helft gaat over het incident: wat er gebeurd is en waarom. Dat is allemaal ouwe koek. Ze had het kort moeten samenvatten om vervolgens fel van leer te trekken.

En wat de Kaeng Krachan zaak ermee te maken heeft, die ze in de laatste alinea’s erbij haalt, ontgaat me. Kaeng Krachan is een nationaal park in Kanchanaburi waar hutten van etnische Karen door de boswachterij in brand zijn gestoken. Ze zouden er illegaal wonen, alhoewel hun voorouders er al woonden voordat het gebied de status nationaal park kreeg.

Paritta schrijft medelijden te hebben met het echtpaar en ze vindt het zelfs nog triester dat degenen in het rechtsstelsel hun plicht doen conform de wet en het rechtsproces. Die laatste opmerking begrijp ik niet goed. Je zou van een rechter mogen verwachten dat hij het bewijs kritisch tegen het licht houdt, maar rechters in Thailand hechten in het algemeen meer waarde aan de informatie van de politie en het OM, dan aan tegenwerpingen van de verdediging.

Paritta hoorde over deze zaak toen ze in een taxi zat. De bestuurde murmelde: Ik ben sprakeloos. ‘Dat was ik ook’, eindigt ze. (Zie verder het bericht van 3 mei: Straf voor paddenstoelen plukkers van 15 naar 5 jaar)

Paspoort Vorayudh ingetrokken

6 mei – Het paspoort van Vorayudh Yoovidhya is vrijdag ingetrokken en da’s wel heel erg snel, want in het bericht van 3 mei leek het ministerie van Buitenlandse Zaken nog een slag om de arm te houden. De minister zei dat eerst moest worden nagegaan of het verzoek van de politie voldeed aan de wettelijke criteria die voor intrekking gelden.

Of de Red Bull erfgenaam, die zich na een hit-and-run aanrijding al 5 jaar onttrekt aan Justitie, meer paspoorten heeft, is niet bekend. Maar dat is wel aannemelijk; oud-premier Thaksin, wiens paspoort ook is ingetrokken, reist vrolijk de wereld rond op een buitenlands paspoort. De huidige verblijfplaats van het verwende knaapje is onbekend. Hij is eerder door verslaggevers van AP gesignaleerd in Londen, waar de familie Yoovidhya, een van de rijkste families van Thailand, een woning heeft, en in Singapore.

Tegen Vorayudh loopt een arrestatiebevel, nadat hij voor de achtste keer geen gehoor had gegeven aan een oproep om zich bij het OM te melden. Vorayudh wordt beschuldigd van roekeloos rijden en een hit-and-run in 2012 waarbij hij een motoragent dood reed. Voor overtreding van de maximumsnelheid kan hij niet meer vervolgd worden, want daarvan is de verjaringstermijn na een jaar verlopen. Rijden onder invloed kan niet bewezen worden; hij zou pas na de aanrijding thuis naar de fles hebben gegrepen. (Bron: website Bangkok Post, 5 mei) (Zie verder de pagina De zaak Vorayudh e.a.)

Mae Hong Son Bevolking vraagt om actie tegen prostitutie

Seksschandaal Mae Hong Son: Bevolking begint te morren

6 mei – Vertegenwoordigers van de bevolking van Mae Hong Son hebben de politie gevraagd hun provincie te verlossen van prostitutie en mensenhandel. Adjunct-hoofdcommissaris Srivara ontving een delegatie gisteren voor een kamer waarin de pandering van jonge meisjes plaats vond (foto).

Ik ontleen deze informatie aan het fotobijschrift, want het bericht zelf rept er niet over. Daarin is het belangrijkste nieuws dat een adjunct-hoofdinspecteur van de provinciale politie op de vlucht is geslagen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de escortservice waarin agenten zowel klant als pooier waren.

Srivara was gisteren op bezoek in Mae Hong Son. Hij maakte de vlucht bekend en boog zich over de gegevens die tot nu toe door de politie zijn verzameld. Hij bekeek ook de kamer waar de hoofdinspecteur seks zou hebben gehad met een minderjarige prostituee. Srivara ontmoette ook de zes verdachten, vijf agenten en een leraar, die zich hebben laten verwennen door de meisjes (zie het bericht van 4 mei).

De escortservice [zo noem ik de bende] begon in 2014. Een aantal minderjarige meisjes werd gedwongen seksuele diensten te verlenen. Op hun borst werd een uil  getatoeëerd. De clientèle bestond voor een groot deel uit regeringsfunctionarissen. Volgens de politie waren meisjes ook het slachtoffer van groepsverkrachting.

De gouverneur van Mae Hong Son wordt er ook van verdacht van de dienst gebruik te hebben gemaakt. Hij mag met zijn duimen draaien op een inactieve post, terwijl het onderzoek gaande is. (Bron: website Bangkok Post, 5 mei)

Voorgaande berichten:
4 mei: Mae Hong Son: Rechtbank weigert 6 arrestatiebevelen
3 mei: Mae Hong Son: Vijf verdachten aangehouden
2 mei: Mae Hong Son: Drie agenten verdacht van groepsverkrachting
30 april: Mae Hong Son: Arrestatiebevelen voor drie agenten
29 april: Mae Hong Son: geknoeid met gespreksverslag
28 april: Seksschandaal Mae Hong Son: Gouverneur ook verdacht
27 april: Sekszaak Mae Hong Son: Nog meer verdachten
26 april: Mae Hong Son: Politieofficier/seksbaas aangehouden
25 april: Mae Hong Son: Politieofficier verdacht in sekszaak
23 en 24 april: Kort nieuws

Update krant: Volgens mediaberichten hebben vier politieofficieren, die waren opgeroepen voor verhoor, zich gemeld bij de politie. In het huis van de gevluchte officier is huiszoeking gedaan, maar het huis was leeg op een handdoek en deodorant na. De man had zich donderdag afgemeld voor ‘official duties’,  maar zijn commandant zegt hem geen opdracht te hebben gegeven.

Adjunct-hoofdcommissaris Srivara zegt dat negen politieofficieren verdacht worden van betrokkenheid bij de zaak. Zeven hebben zich aangegeven, een is de eerder aangehouden leider van de bende en een is een leraar die naar een andere provincie is verhuisd. Hij wordt alsnog opgeroepen.

Update website: De adjunct-hoofdinspecteur die op de vlucht was geslagen, heeft zich gemeld bij de politie. Hij is in voorlopige hechtenis genomen. De politie verzet zich tegen vrijlating op borgtocht. De man is beschuldigd door een meisje dat aan hem geleverd was. De seks vond plaats in de dienstwoning van de man. (Bron: website Bangkok Post, 6 mei)

Amlo-adviseur betrokken bij KCUC-zaak

6 mei – Adviseur Seehanat van het Anti-Money Laundering Office (Amlo) is overgeplaatst naar een inactieve post op het PM’s Office in afwachting van een onderzoek naar de verduistering bij de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC). Hij zou daarbij betrokken zijn geweest. Het onderzoek wordt verricht door een commissie, die in april vorig jaar is gevormd.

Seehanat, voorheen secretaris-generaal van Amlo, geeft een andere draai aan zijn overplaatsing. Hij zegt: ‘Ik ben niet overgeplaatst, maar heb de taak gekregen om tijdelijk als adviseur van de premier te werken.’ Seehanat weet niet of de resultaten van het onderzoek voor september bekend zijn, wanneer hij met pensioen gaat.

In de KCUC-zaak worden nog twee functionarissen van de DSI verdacht: een man en zijn echtgenote. Ze zouden destijds 40 miljoen baht in cheques hebben ontvangen van de toenmalige KCUC-voorzitter, de hoofdverdachte van de verduisteringszaak. Het geld is volgens DSI-hoofd Paisit gebruikt om een condominium te kopen. (Zie verder de pagina KCUC-Wat Phra Dhammakaya)

Ondertekening contract voor onderzeeër

Contract voor Chinese onderzeeër getekend

6 mei – Het zetten van een handtekening onder het contract voor de aanschaf van een Chinese onderzeeër schijnt een nogal zware taak te zijn, want chef-staf Luechai vertrok donderdag met een grote delegatie naar Beijing om de controversiële aanschaf te bekrachtigen. De ceremonie (zie foto) vond een dag plaats nadat de Rekenkamer bekend maakte een onderzoek te zullen doen naar de aankoop, maar dit vormde geen belemmering voor het ondertekenen van het contract.

Bangkok Post opent vandaag met de ondertekening onder de kop Govt inks controversial China submarine deal. Nieuwe feiten bevat het artikel niet, wel citaten zoals van premier Prayut die de onderzeeër vergeleek met een safe waarin mensen hun kostbaarheden bewaren. ‘We moeten onze maritieme hulpbronnen veiligstellen. We kunnen niet op anderen vertrouwen om ons te helpen.’

Slijmbal Abhisit, partijleider van de Democraten, zei gisteren dat hij te doen had met de marine omdat die de bevolking het nut van de boot moet uitleggen en waarom het kabinet in het geheim de aankoop heeft goedgekeurd.

Woordvoerder Jirayu van voormalig regeringspartij Pheu Thai riep de Rekenkamer op om onderzoek te doen naar de controle door het parlement van begrotingsuitgaven. Hij meent dat de aanschaf in strijd is met de regels die daarvoor gelden.

Klity Creek; Karen vragen ministerie op te schieten

6 mei – Zo langzamerhand goed voor een vermelding in het Guinness Book of Records: de loodvergiftiging van de Klity Creek in Kanchanaburi, waaronder de Karen omwonenden lijden. Ze proberen het maar weer eens en hebben de minister van Milieu gevraagd de kreek nou eindelijk eens schoon te maken.

De Supreme Administrative Court beval dat vier jaar geleden, maar tot nu toe heeft het Pollution Control Department het laten afweten. Er zijn alleen twee dijkjes aangelegd om verontreinigd sediment tegen te houden.

Kamthorn Srisuwanmala, die gisteren met een groep van twintig Karen op het ministerie een petitie overhandigde, zegt dat de bewoners nog steeds het water gebruiken en drinken. Volgens een vertegenwoordiger van het ministerie is al een aannemer gehuurd, maar het schoonmaakwerk neemt tijd in beslag, wat voor vertraging heeft gezorgd.

De bewoners zeggen begrepen te hebben dat er weliswaar een aannemer is geselecteerd, maar dat er onenigheid bestaat over de voorwaarden. Ze hebben de rechtbank op de hoogte gebracht van de lange vertraging.

Botsing bus tegen wachtende auto's bij verkeerslicht Nakhon Ratchasima

Kort nieuws zaterdag 6 mei

– Tien personen zijn gewond geraakt toen vrijdag tijdens een zware regenbui een interprovinciale bus in Nakhon Ratchasima op auto’s botste die stonden te wachten voor verkeerslichten. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. De voorkant van de bus en drie personenauto’s raakten beschadigd. De bus was onderweg van Bangkok naar Bung Kan en zou een tussenstop maken in Nakhon Ratchasima. (Bron: website Bangkok Post, 5 mei)

– Voor de derde keer heeft de National Security Council Laos gevraagd roodhemd hardliner Wuthipong ‘Kotee’ Kochathamakun uit te leveren. Op de vorige twee verzoeken heeft Laos niet gereageerd. Vermoed wordt dat Kotee zich schuilhoudt in Laos, waar hij zijn verzet tegen de junta voortzet.

Kotee wordt verdacht van majesteitsschennis, hij zou moordaanslagen hebben beraamd tegen Prayut en minister van Defensie Prawit en hij zou een wapenvoorraad hebben aangelegd. Tegen hem lopen 21 arrestatiebevelen.

– De VS heeft de Asean-landen gevraagd zich strikt te houden aan de sancties tegen Noord-Korea. ‘We zouden graag zien dat conflicten allemaal worden vermeden, maar de resolutie van de Veiligheidsraad dient te worden gevolgd, zodat Noord-Korea geen toegang heeft tot geldstromen, waardoor het zijn ambities op nucleair gebied en projectielen kan realiseren’, zei adjunct-staatssecretaris Oost-Azië en Pacific Patrick Murphy gisteren na een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de VS en Asean. Hij beloofde dat Asean kan rekenen op de VS bij alle kwestie over de Zuid-Chinese zee, die China als zijn eigendom beschouwt.

– Premier Prayut vindt dat de kiezers bij de volgende verkiezingen, gepland eind 2018, ‘nieuwe gezichten’ moeten kiezen ter wille van nationale hervormingen. Wanneer de ouwe hap wordt herkozen, zal dit alleen maar leiden tot narigheid, vreest hij. Maar namen noemde Prayut niet.

De krant veronderstelt dat hij doelt op voormalig regeringspartij Pheu Thai en haar boegbeeld Yingluck Shinawatra, die in 2014 door het leger ten val zijn gebracht. ‘Kies wijs. Stem niet op slechte mensen, want ik ben bang dat jullie weer dezelfde keuze maken.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– De evaluatie van de huizen in de Mahakan buurt om te bepalen of ze de moeite waard zijn te behouden als historisch en cultureel erfgoed vordert. 33 huizen worden onder de loep genomen. Buurtleider Tawatchai zegt dat gemeente, academici en bewoners op 20 mei de knoop doorhakken. Gisteren nam de adjunct-commandant van het 1st Region Army een kijkje in de buurt, maar wat zijn betrokkenheid is, lees ik niet in het bericht.

Zoals al talloze malen gemeld besloot de gemeente in 1992 het buurtje te slopen en er een stadspark aan te leggen. In september is begonnen met de sloop. Thans resteren nog 33 van de 44 huizen, waarvan enkele gebouwd zijn tijdens het bewind van koning Rama III, IV en V. (Zie verder de pagina Mahakan Fort)

Fossiel van de Khoratichthys gibbus– Het fossiel van een vis, dat in 1997 is opgegraven in een dorp in Wang Nam Khieo (Nakhon Ratchasima), is vermoedelijk meer dan 150 miljoen jaar oud. Directeur Pratueng van het Korat Fossil Museum zegt dat de vis geleefd moet hebben in het Jura tijdperk, toen reptielen heer en meester waren op de planeet. Het fossiel heeft als naam Khoratichthys gibbus gekregen.

Het skelet, dat bewaard is gebleven in een rots, werd ontdekt toen bewoners een waterbron aan het graven waren. Pas in 2014 is een team researchers uit Thailand en Zwitserland begonnen aan een studie naar wat gebleken is de zoetwatervis.

– De Thaise autoriteiten willen nauwer samenwerken met Maleisië, Indonesië en de Filipijnen om buitenlanders in de gaten te houden die banden zouden hebben met de Islamic State terreurgroepen. Volgens de krant hebben deze drie landen bekwame inlichtingendiensten om militanten op te sporen.

De nauwere samenwerking is een reactie op de berichten dat een vermeende Maleisische IS-aanhanger meermalen Thailand zou hebben bezocht. Maar dat is dan ook alles wat de autoriteiten over hem weten. Legercommandant Chalerm zegt dat de bevolking zich geen zorgen hoeft te maken over IS-activiteiten in het land, want de groep is hier niet actief. (Zie verder het bericht van 5 mei: IS-verdachte was enkele malen in Thailand)

– Het begint verwarrend te worden, al die berichten over oplichting. Eerst hadden we een arts van een overheidsziekenhuis die samen met haar vriend, collega’s en anderen in goed betaalde banen verleidde in een bureau te investeren dat reserveringen in hotels verzorgt. En nu is er weer een reisbureau, Night Day Travel Co, dat eigendom is van de neef van de vriend.

Gisteren deed de DSI er een inval en nam bezittingen ter waarde van 50 miljoen baht in beslag, waaronder drie auto’s en zeven zware motoren. Ook dit bedrijf beloofde hoge winsten op investeringen en wist de slachtoffers 250 miljoen baht lichter te maken.

De eigenaar van het bedrijf heeft zich gemeld bij de politie. Hij zegt een slachtoffer te zijn van het andere bedrijf. Of de twee bedrijven met elkaar zijn verbonden, weet de politie niet.

Volgens de politie heeft hij ook samengespannen met de vriend om mensen te laten investeren in een ander bedrijf dat dranken en poppen aan toeristen verkoopt. [Waarom zoeken al deze mensen geen ordentelijke baan, zodat ik mijn nagels niet hoef te breken op dit soort berichten?]

– Pijnlijk! Een 58-jarige man wilde zijn aan drugs verslaafde zoon overhalen om de drugs op te geven en om die eis kracht bij te zetten, had hij een handgranaat bij zich. Maar zijn ‘hulp’ eindigde in zijn dood, doordat de granaat ontplofte. De politie vond zijn lichaam onderaan de trap in zijn huis in Lop Buri. Hij lag op zijn buik, zijn rechterhand was eraf geblazen en hij had ernstige verwondingen aan zijn hoofd. De veiligheidspal van de M26 granaat lag naast hem. De explosie sloeg een gat van 30 cm in het huis. Zijn vrouw heeft verklaard dat hij voor het incident zwaar had gedronken. De zoon is op zijn motorfiets gevlucht.

– Het ministerie van Werkgelegenheid heeft aangifte gedaan tegen Italthai, het bedrijf waarvan drie werknemers vorige week om het leven kwamen bij de aanleg van de Red Line (Bang Sue-Rangsit) toen een steunconstructie van een pilaar viel. Tot nu toe zijn bij de aanleg acht werkers om het leven gekomen bij soortgelijke incidenten.

Directeur-generaal Sumet van het Department of Labour Protection and Welfare, zegt dat het bedrijf er deze keer niet vanaf komt met een boete. Italthai lijkt nalatig te zijn, gezien het grote aantal soortgelijke ongelukken. De veiligheidsinspecteurs van het ministerie hebben vastgesteld dat het bedrijf veiligheidsregels heeft overtreden, resulterend in de dood van de drie werkers. Het heeft zijn personeel ook onvoldoende getraind.


 

Quote van de dag
Prince Philip after accepting a conservation award in Thailand in 1991: ‘Your country is one of the most notorious centres of trading in endangered species.’

(Bron: Prince Philip’s best and worst public gaffes as he retires from royal engagements – relive 96 classic quotes, Mirror, 4 mei)

 

Opinie: Kleren maken de man, maar niet de boer

5 mei – Ik weet niet of ik moet lachen of huilen om zoveel domheid. Wat een land, dit Thailand, waar een minister van Landbouw in alle ernst boeren oproept om zich beter te kleden. Want ze zien er nu armoedig uit. Versleten kleding is onaantrekkelijk en daarom willen jonge mensen geen boer worden.

Minister Chatchai Sarikulya zei dat maandag op een beleidsvergadering. Hij wil het image van het boerenbedrijf verbeteren. Boeren moeten ‘smart farmers’ worden en de bureaucraten op zijn ministerie moeten ‘smart officials’ worden die vertrouwen wekken bij boeren, want daaraan ontbreekt het, heeft de minister van zijn staatssecretaris vernomen.

Yohji Yamamoto Fashion Show, Menswear Collection Spring Summer 2017 in ParisIk kon bijna mijn ogen niet geloven toen ik het las in de wekelijkse column van Sirinya Wattanasukchai op de opiniepagina van Bangkok Post. Dus de boeren moeten zich, nu het rijstseizoen begint, geen zorgen maken over typische problemen zoals een minder voorspelbaar weer, de hoeveelheid regen of schulden die ze met moeite kunnen aflossen. Nee, het is de manier waarop ze er uitzien.

Het lijkt erop, schrijft Sirinya, dat Chatchai geen besef heeft van een paar feiten. Boeren kleden zich niet met opzet slecht omdat ze er arm willen uitzien. De meerderheid van de boeren is niet alleen arm, maar ook achtergesteld. Velen missen de kennis om waarde aan hun product toe te voegen. Het is een bekend feit dat een groot aantal buiten het seizoen taxibestuurder wordt om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

‘Ik ben bang dat de minister het hele punt mist door zich te concentreren op hun uiterlijk en kleding. Zijn vastbeslotenheid om hen in “smart farmers” te veranderen, is goed bedoeld. Maar designer kleding kan hun leven niet verbeteren als ze nog steeds als tweederangs burgers worden behandeld.’

Sirinya slaat vervolgens op hol met de suggestie van de minister. Ze suggereert dat de boeren zich kleden in de lente/zomer collectie 2017 van Yohji Yamamoto, waardoor ze stylish gekleed gaan en er professioneel uitzien. De aarden wallen in hun rijstvelden kunnen dienst doen als catwalk en wanneer ze dan ook nog voorzien worden van iPhones en MacBooks, zullen jonge hipsters staan te trappelen om boer te worden. Ik vat het kort samen, Sirinya’s opsomming is werkelijk hilarisch om te lezen. Soms kan ik van Thailand houden als van een debiel broertje. (Bron: Bangkok Post, 4 mei) (Zie verder de pagina Rijst 3)

Privé jet in Singapore, maar waar is Vorayudh?

5 mei – Vorayudh Yoovidhya, tegen wie nu eindelijk een arrestatiebevel loopt, heeft zijn privé jet achtergelaten in Singapore. Met het toestel was hij op 25 april uit Thailand gekomen, twee dagen voordat de rechtbank toestemming gaf voor het arrestatiebevel. Hij heeft Singapore op 27 april verlaten voor een onbekende bestemming. Dat is bevestigd door Interpol.

Interpol in Engeland heeft de politie laten weten geen informatie te hebben die erop wijst dat hij in het land is. Zoals verslaggevers van AP, die Vorayudh’s gangen hebben nagegaan, eerder ontdekten heeft de Red Bull erfgenaam een woning in Londen en rijdt hij in een Porsche.

De politie gaat Interpol vragen een zogeheten Blue Note te sturen naar haar 190 ledenlanden met het verzoek Boss, zoals zijn bijnaam luidt, te traceren.

Vorayudh behoort tot een van de rijkste families van Thailand. Hij reed in 2012 met zijn Ferrari een motoragent dood. Sindsdien onttrekt hij zich aan Justitie. Hij heeft achtmaal geweigerd op het matje te komen bij de politie c.q. het OM. De laatste maal was de maat vol en vroeg de politie een arrestatiebevel aan. De zaak is een typisch voorbeeld van klassenjustitie in Thailand. (Zie verder de pagina De zaak Vorayudh e.a.)

Exporteurs verwachten rooskleurig jaar

5 mei – Thaise exporteurs hebben hun groeiprognose voor de export verhoogd van 2-3 procent naar 2,5-3,5 procent. Ze baseren dat op de beter dan verwachte cijfers die het eerste kwartaal opleverde.

Voorzitter Ghanyapad van de Thai National Shippers’ Council denkt dat de export in het tweede kwartaal blijft groeien, daar handelaren hun voorraden hebben aangevuld, die vorig jaar scherp zijn teruggelopen. De raad denkt zelfs voor het tweede kwartaal aan een percentage van 5 procent op jaarbasis.

Volgens cijfers van het ministerie van Handel nam de export in maart met 9,2 procent toe op jaarbasis naar US$ 19,3 miljard (666 miljard baht). De export naar de VS, Europa, Japan en Zuid-Azië nam toe, de export naar vijf Asean-landen (Maleisië, Indonesië, Singapore, Filipijnen en Brunei) en het Midden-Oosten nam af. De import steeg met 19,3 procent op jaarbasis waardoor het kwartaal eindigde met een handelsoverschot van $ 1,62 miljard.

Ook februari deed het goed met 2,8 procent groei dankzij het herstel van de wereldhandel en de verbeterde export van olieproducten en rubber. De groei in het eerste kwartaal bedroeg 4,9 procent, het hoogste percentage in vier jaar. Voor dit jaar verwacht het ministerie een groei van 5 procent, aanzienlijk meer dan de 0,5 procent groei in 2016. (Bron: Bangkok Post, 4 mei)

UDD-leiders bij het hoofdbureau van politie

Roodhemdleiders geërgerd over dagvaarding

5 mei – Vier prominente roodhemdleiders, die ervan verdacht worden in 2009 leiding te hebben gegeven aan de verstoring van een Asean-top in Pattaya, vinden dat ze onbillijk worden behandeld. Ze vragen in een petitie aan hoofdcommissaris Chakthip om gerechtigheid.

Het viertal is duidelijk geërgerd dat ze zich deze week weer moesten melden bij de politie van Pattaya. Ze zeggen dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de verstoring, waardoor de top voortijdig moest worden afgeblazen.

De politie wilde hen nader aan de tand voelen, nadat een andere roodhemdleider, de bekende Arisman Pongruangrong, door de rechtbank is veroordeeld tot vier jaar cel, een straf die recent is bevestigd door het Hof van Beroep. De politie verdiept zich in een video-opname waarop Arisman zegt van een UDD-figuur financiële steun te hebben ontvangen voor de aanval.

Voorzitter Jatuporn van het UDD (roodhemdbeweging) hield gisteren vol dat hij en de drie anderen niets te maken hadden met het geweld bij het Royal Cliff hotel waar Asean zou vergaderen.  [De door de roodhemden bestreden Democraten vormden toen de regering] De groep heeft Chakthip gevraagd een onderzoekscommissie te vormen, die moet nagaan hoe de politie van Pattaya de zaak aanpakt.

Jatuporn vraagt Chakthip ook de namen bekend te maken van degenen die tegen hen aangifte hebben gedaan. [Die zullen ze wel willen aanklagen wegens smaad] Wanneer de politie van Pattaya hen op de nek blijft zitten, gaat hij een beroep doen op vice-premier Prawit, die verantwoordelijk is voor politiezaken.

Steun voor vier miljoen armen

5 mei – Vier miljoen Thai die onder de armoedegrens van 30.000 baht per jaar leven, worden door de overheid ondersteund met een bedrag van 100 baht per maand, te besteden voor de dagelijkse levensbehoeften die te koop zijn in de zogeheten Blue Flag winkels. Maar ze moeten nog wel even wachten, want de betalingen beginnen pas in het begrotingsjaar 2018 (1 oktober 2017-30 september 2018).

Voor de inkomenscategorie 30.000 tot 100.000 baht worden welzijnsvoorzieningen getroffen, zoals kortingen op spoorkaartjes en gratis gebruik van water en elektriciteit onder een bepaald verbruik. Tot nu toe hebben 9,8 miljoen mensen zich opgegeven voor de gift en welzijnsvoorzieningen. De verwachting is dat medio deze maand de 10 miljoen wordt gehaald. Het ministerie van Financiën heeft 30 miljard baht uitgetrokken voor de steun. (Bron: Bangkok Post, 4 mei)

Verzoek aan Facebook: Verwijder illegale inhoud

5 mei – Negentien internet service providers (ISPS) en international internet gateway bedrijven vragen in een email aan Facebook CEO Mark Zuckerberg content op Facebook te verwijderen waarvan de rechtbank heeft vastgesteld dat die in strijd is met ’s lands strenge wetgeving tegen majesteitsschennis. De groep regelt 95 procent van het internetverkeer.

Sinds 2015 heeft de rechtbank opdracht gegeven 6.900 webpagina’s te sluiten, maar volgens president Morragot van de Thai Internet Service Provider Association (Tispa) zijn er nog 600 pagina’s die de Thaise ISPS niet kunnen blokkeren omdat ze encrypted zijn en een buitenlandse host hebben. ‘We hebben de medewerking van Facebook nodig, dat het grootste sociale netwerk in Thailand is’, zegt Morragot. Hij verwacht een positieve reactie van Zuckerberg.

Tispa leden hebben gisteren met telecommunicatie waakhond NBTC, het ministerie en de politie vergaderd over de kwestie, die actueel is geworden doordat de NBTC op straffe van verlies van hun vergunning de ISPS opdracht heeft gegeven binnen een week de resterende websites en pagina’s te sluiten.

De deadline is al verstreken, maar de NBTC lijkt bereid te zijn een vrijwaringsperiode in acht te nemen terwijl de partijen overleggen. Behalve Facebook is ook YouTube de gebeten hond. De NBTC heeft YouTube gevraagd ‘illegaal’ videomateriaal van haar lokale netwerk servers of content delivery network af te halen.

Facebook gaat haar zelfcensuur versterken. Ze huurt drieduizend man om gewelddadige content zoals moorden en suïcides, te verwijderen. ‘We willen een veilig community bouwen en we dienen snel te reageren’, schrijft Zuckerberg op zijn Facebook-pagina.

Een week geleden verscheen op Facebook Live een video van een man die zijn baby en zichzelf ophing en een week eerder schoot een man zichzelf dood nadat er drie dagen op hem gejaagd was. Facebook reageerde in beide gevallen traag, wat de nodige kritiek opriep.

Grenspost Sungai Kolok, inzet Muhammad Muzaffa Arieff Junaidi

IS-verdachte was enkele malen in Thailand

5 mei – Follow-up op het ‘flinterdunne’ [mijn woordkeus] nieuws van gisteren dat een IS-sympathisant kans gezien zou hebben Thailand binnen te glippen met medeneming van wapens (zie het bericht Flinterdun openingsverhaal over IS-verdachte).

Volgens het leger is hij al enkele malen als toerist in Thailand geweest, maar informatie dat hij banden zou hebben met IS ontbreekt ten enenmale, zegt commandant Piyawat van het Vierde Legerkorps. De man woont in de deelstaat Kelantan in Maleisië.

Het vermoeden van IS-banden is gebaseerd op een bericht op The Star Online over de arrestatie van zes terrorisme-verdachten in Maleisië. De man zou deel uitmaken van die cel. De Maleisische inspecteur-generaal van politie zegt dat hij op 22 maart met een M4 geweer en pistool naar Thailand vluchtte en dat hij ook betrokken is bij het smokkelen van wapens uit Zuid-Thailand.

Volgens Immigration is hij tussen maart vorig jaar en april van dit jaar viermaal naar Thailand gereisd en heeft hij het land vijfmaal verlaten. De laatste keer was hij volgens Immigration van 10 tot 15 februari in Thailand, maar hij verliet ook op 21 april Thailand enkele dagen voordat het zestal werd aangehouden.

Kort nieuws vrijdag 5 mei

– Het gezeur over de aankoop van een Chinese onderzeeër door de marine blijft maar doorgaan. Nu is de Rekenkamer (OAG) een onderzoek begonnen waarvoor ze een week denkt nodig te hebben. Gisteren hebben de rekenmeesters marinecommandant Na Areenij gevraagd om de vertrouwelijke informatie over de aanschaf, die op 18 april het groene licht kreeg van het kabinet.

De zaak wordt grondig aangepakt, want elke dag gaan vijf auditors naar het marinehoofdkwartier in Bangkok om de documenten te bestuderen. Omdat het om classified materiaal gaat, mag het niet naar het OAG-kantoor worden gebracht en wordt het in een afgesloten kamer onder de loep genomen.

Marine chef-staf Luechai is afgereisd naar China waar hij zondag zijn handtekening zet onder het contract ad 13,5 miljard baht voor de eerste van drie onderzeeërs. Hij doet tevens de eerste aanbetaling.

– Het ministerie van Transport heeft kritiek op de haalbaarheidsstudie die is gedaan naar de aanleg van de hogesnelheids spoorlijn Bangkok-Nakhon Ratchasima, een gezamenlijk Thai-Chinees project. Het mist details over de financiële gevolgen wanneer de passagiers target niet wordt gehaald. De Spoorwegen (SRT) hebben de opdracht gekregen de studie aan te vullen. Nadat dit gebeurd is, stuurt de SRT de studie naar de raad van bestuur. Daarna gaat ze naar het ministerie van Transport en het kabinet.  (Zie verder de pagina Spoorwegen)

– Nog meer Spoorwegen of eigenlijk de metro. Het fatale ongeluk bij de aanleg van de Red Line, dat aan drie arbeiders het leven kostte, is het gevolg van een fout die een van de werkers maakte. Hij probeerde een vast geraakte gripping device van een stalen steunconstructie los te maken, die daardoor van een pilaar viel. Dat is vastgesteld door het Engineering Institute of Thailand.

EIT-voorzitter Thanet zegt dat voorzorgsmaatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. Wanneer werkers een fout ontdekken, dienen ze hun superieuren te informeren. Experts van de SRT, die de directie voert over de aanleg, worden bij alle spoorprojecten ingezet om toezicht houden. Tot nu toe werden ze eenmaal per week bezocht door functionarissen en eenmaal per drie maanden door veiligheidsexperts.

– Hoera, weer een gevalletje van oplichting! Vijfentwintig voornamelijk oudere toeristen die hadden betaald voor een pakketreis naar Moskou en Sergiev-Posad in Rusland, zijn niet verder gekomen dan Suvarnabhumi. [Hé, dat komt bekend voor] De eigenaar die hen de reis heeft aangesmeerd voor 39.000 baht per persoon (in totaal 1 miljoen baht), is gearresteerd en heeft bekend het geld in eigen zak te hebben gestoken. Een van de slachtoffers zegt eerder een reis naar Rusland bij de man te hebben geboekt en die verliep vlekkeloos.

– In juli gaat de ICAO de veiligheid controleren op de Thaise luchthavens en dan moet natuurlijk alles picobello in orde zijn. [Dat is dus een andere audit dan van de luchtvaartmaatschappijen waarvoor Thailand een rode kaart heeft gekregen. Zie de pagina Luchtvaartdienst onder vuur]

De luchtmacht heeft daarom de opdracht gekregen de golfbaan langs de runway van Don Mueang beter te beveiligen. De in- en uitgang en het clubhuis krijgen bomdetectoren. ‘We moeten alle risicoplekken rond de golfbaan aanpakken’, zegt directeur Chula van de Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT).

De ICAO heeft vijftig vragen gesteld over de veiligheidsmaatregelen die op de luchthavens gelden. Volgende week worden ze door de CAAT beantwoord, waarna de ICAO de antwoorden kan gebruiken bij de audit in juli.

– Het UN Human Rights Office voor Zuidoost-Azië roept de regering op te stoppen met het willekeurig gevangen zetten van politieke activisten en onmiddellijk degenen vrij te laten, die recent zijn aangehouden omdat ze kritiek hadden op de regering. Het kantoor refereert aan de aanhouding van mensenrechtenadvocaat Prawet, een werknemer van een bierbrouwer en vier anderen.

Regionaal vertegenwoordiger Meillant maakt zich zorgen over de scherpe toename van het gebruik van het wetsartikel tegen majesteitsschennis. Sinds de coup in mei 2014 zijn op basis van dat artikel zeventig personen gevangen gezet of veroordeeld.

Tegen Prawet lopen 10 aanklachten wegens majesteitsschennis, goed voor 150 jaar gevangenisstraf, en drie wegens opruiing. Hij verleende destijds juridische steun aan UDD-leden en Da Torpedo (bijnaam), die veroordeeld is voor majesteitsschennis. Prawet is vorig weekend aangehouden. (Zie verder de pagina Majesteitsschennis)

– Het Department of Health Service Support gaat de Medical Council vragen om te helpen bij een onderzoek naar een arts in wiens kliniek aan de Rama IX Road twee patiënten zijn overleden bij cosmetisch chirurgische ingrepen. Nagegaan wordt of hij een fout heeft gemaakt.

De polikliniek van de schoonheidskliniek is dit jaar door het Bureau of Sanatorium and Art Healing wegens de dodelijke medische fouten op de zwarte lijst geplaatst. De kliniek is gevraagd haar normen te verbeteren. De kliniek krijgt binnenkort weer bezoek om te zien of daaraan voldaan is. Het is onduidelijk of de kliniek een vergunning heeft voor cosmetische chirurgie.

– De aanschaf van medicijnen ten behoeve van verzekerden via het zogeheten universal health coverage scheme, zeg maar het Ziekenfonds van Thailand, verhuist volgend jaar van het National Health Security Office naar een gezamenlijke commissie van vijf partijen. Het besluit is een reactie op het vermoeden dat voor sommige medicijnen te veel wordt betaald.

Het gaat om slechts 4,9 procent van alle medicijnen, die 10 miljard baht kosten. Deze weinig gebruikte medicijnen moeten op een speciale manier worden opgeslagen, wat ziekenhuizen vaak niet kunnen. Als ik het goed begrijp gaan ze vanaf volgend jaar centraal worden opgeslagen. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)


 

Nakhon Ratchasima hoofd spoorwegstation

Sloophamer dreigt voor oude stationsgebouwen

4 mei – Bekijk de foto en beantwoord de volgende vraag: Is dit stationsgebouw de moeite waard om te behouden? Ik zeg: ja. Het mag dan niet heel erg oud zijn, maar het is toch een elegant bouwwerk dat karakteristiek is voor de architectuurstijl van die tijd.

De foto toont het centraal station van Nakhon Ratchasima, dat evenals de andere stations langs de aan te leggen dubbelspoorlijn Chira Road-Khon Kaen onder de slopershamer dreigt te verdwijnen. Maar er gloort hoop: de plaatselijke bevolking zet zich in om tien stations langs de lijn te behouden. Ze hebben zich voorgenomen geld in te zamelen nodig voor de sloop, verhuizing en reconstructie van deze architectuur juweeltjes.

Perron station Nakhon RatchasimaGouverneur Wichian Chantaranothai van de provincie Nakhon Ratchasima maakte na een vergadering met bewoners de geldinzamelingsacties bekend. De sloop van enkele stations is al begonnen. Lokale functionarissen hebben opdracht gekregen foto’s te maken van de stations en details, die behulpzaam kunnen zijn bij de reconstructie.

Wichian gaat de SRT vragen de stationsgebouwen met gesloten beurs in beheer te geven bij de provincie waarbij de gebouwen eigendom blijven van de SRT. Volgende week krijgt hij te horen hoeveel de operatie gaat kosten. Het bericht meldt niets over de bestemming van de verplaatste stations. In een vorig bericht werd kantoorruimte en horeca genoemd. Het onderhoud zou gepleegd worden door vrijwilligers.

In totaal wil de SRT (State Railway of Thailand) bijna alle 443 oude stations slopen. Cultuurbeschermers pleiten voor behoud, ze menen dat tenminste 200 bewaard dienen te blijven als cultureel en architectuur erfgoed. (Bron: website Bangkok Post, 2 mei)  (Zie verder de pagina Spoorwegen)

Mediawet is nog geen gelopen race

4 mei – De omstreden mediawet moet nog een tough legal passage doorlopen alvorens het voorstel van de nationale hervormingsraad (NRSA) van kracht wordt. Voorzitter Chalee van de parlementscommissie mediahervormingen wees er gisteren op dat het voorstel nog niet is behandeld op een openbare hoorzitting, hetgeen verplicht is op grond van de nieuwe grondwet.

Chalee verwacht dat het voorstel nog wel gewijzigd zal worden alvorens het naar het parlement (NLA) wordt gestuurd. Maandag kreeg het voorstel het groene licht van de NRSA, maar voorzitter Kanit van de NRSA-commissie die de wet heeft gebrouwen, heeft al aangegeven dat het wetsvoorstel aan de hand van de maandag gemaakte opmerkingen wordt herzien. Als de NRSA daarmee klaar is, gaat het naar het kabinet en vervolgens het parlement.

Premier Prayut zei gisteren op World Press Freedom Day dat de media een balans dienen te vinden als ze over de regering berichten. Hij gaf er andermaal blijk van journalistiek te verwarren met overheidsvoorlichting. ‘De pers dient de goede dingen die door de regering worden gedaan, te steunen en de slechte dingen te bekritiseren. Maar er moet wel wederzijds respect zijn.’

Ter gelegenheid van de vrijheidsdag gaven de Thai Journalists Association en 29 andere mediaorganisaties een gezamenlijke verklaring uit. Op een seminar eisten ze voor de zoveelste keer intrekking van de wet en alle NCPO-orders die de persvrijheid beperken.

De Foreign Correspondents’ Club of Thailand is door de politie van het bureau Lumpini gevraagd [lees: bevolen] geen discussie te houden over de vermiste plaquette. Dus werd gisteravond gediscussieerd over de wereld persvrijheid. Op de World Press Freedom Index 2017, die vorige week woensdag is gepubliceerd, is Thailand gezakt van plaats 136 naar 142 op een ranglijst van 180 landen.

Mae Hong Son Verhoor van verdachten

Mae Hong Son: Rechtbank weigert 6 arrestatiebevelen

4 mei – De provinciale rechtbank van Mae Hong Son heeft het verzoek van de Anti-Trafficking in Persons Division (ATPD) voor arrestatiebevelen tegen zes overheidsdienaren afgewezen. De ATPD had hen eerst moeten oproepen om de aanklacht wegens betrokkenheid bij de pandering van jonge meisjes in ontvangst te nemen. De zes zijn vijf agenten, waaronder twee politieofficieren, en een leraar.

Twaalf arrestatiebevelen voor elf andere verdachten kregen wel de goedkeuring van de rechtbank. Een van hen is de hoofdverdachte Yutthachai Thongchart, die al twee arrestatiebevelen aan zijn broek heeft hangen. Hij is trouwens al aangehouden samen met twee vrouwelijke pooiers.

Vijf dinsdag door de ATPD aangehouden verdachten zijn gisteren in Bangkok verhoord door de Royal Thai Police (foto). Ook zij speelden een rol in het seksschandaal, in samenwerking met Yutthachai.

Ticha Na Nakorn, omschreven als een kinder- en vrouwenrechten activiste, veroordeelde gisteren het plan om een van de slachtoffers te dwingen een leugendetector test te ondergaan. ‘Hoe helpt dit de rechtsgang? De plicht om de waarheid te bewijzen rust niet bij het slachtoffer.’

Ticha vraagt zich af waarom de gouverneur van de provincie niet aan de detector wordt gelegd. Suebsak die is overgeplaatst naar een inactieve post, wordt ervan verdacht gebruik te hebben gemaakt van de escortservice.

De krant plakt er nog een berichtje aan vast over de arrestatie van een 20-jarige vrouw in Bangkok. Die zou ook minderjarige meisjes in de aanbieding hebben. Ze is aangehouden nadat de moeder van een 14-jarig meisje had geklaagd.De vrouw had het meisje op Facebook ontmoet en daarna verleid tot de flesh trade, zoals de krant prostitutie noemt.

Voorgaande berichten:
3 mei: Mae Hong Son: Vijf verdachten aangehouden
2 mei: Mae Hong Son: Drie agenten verdacht van groepsverkrachting
30 april: Mae Hong Son: Arrestatiebevelen voor drie agenten
29 april: Mae Hong Son: geknoeid met gespreksverslag
28 april: Seksschandaal Mae Hong Son: Gouverneur ook verdacht
27 april: Sekszaak Mae Hong Son: Nog meer verdachten
26 april: Mae Hong Son: Politieofficier/seksbaas aangehouden
25 april: Mae Hong Son: Politieofficier verdacht in sekszaak
23 en 24 april: Kort nieuws

Flinterdun openingsverhaal over IS-verdachte

4 mei – Ik zit vandaag in mijn maag met het openingsverhaal van Bangkok Post want het waarheidsgehalte lijkt me twijfelachtig. Volgens een bericht in de Maleisische media is een man die banden zou hebben met de Islamic State groep (IS), in maart naar Thailand gevlucht met medeneming van wapens.

Voor het Vierde Legerkorps is het bericht aanleiding om onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van het bericht. The Star Online meldt dat zes andere vermeende IS-sympathisanten door de Maleisiche autoriteiten zijn aangehouden.

Commandant Piyawat van het Vierde Legerkorps, tevens directeur van Isoc Region 4, dringt er bij de bevolking op aan niet in paniek te raken, want het bericht zou een gerucht kunnen zijn. Hij zegt dat het zuidelijk geweld niets te maken heeft met IS. Niettemin is de grensbewaking versterkt. Het openingsverhaal gaat vrij uitgebreid in op het doopceel van de zes aangehouden personen, maar dat sla ik over als irrelevant voor mijn lezers.

Premier Prayut deed gisteren ook een duit in het zakje. Er is geen bewijs dat Thai betrokken zijn bij IS activiteiten. Hij riep de media op uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij de berichtgeving over veiligheidszaken.

Commissaris Natthorn van het Immigration Bureau zegt geen gegevens te hebben over de verdachte die in maart Thailand zou zijn binnengedrongen. Politiewoordvoerder Kritsana zegt dat de politie alert blijft, alhoewel het bericht nog niet is bevestigd.

Garuda ontsierd met bedrijfslogo's

Kort nieuws donderdag 4 mei

– Dat kan natuurlijk niet: de logo’s van Apple en Facebook op de Garuda die dadelijk koning Bhumibol gaat vergezellen op zijn laatste reis. De logo’s zijn aangebracht op de vleugels en riem van de Gurada, een mythisch wezen, half mens half adelaar. Het is een van de vele beelden waarmee het crematorium wordt versierd. Foto’s van de lasterlijke merktekens hebben op de social media veel kritiek opgeroepen. Inmiddels zijn ze verwijderd van het twee meter hoge beeld.

De beeldhouwer van het Fine Arts Department legt op zijn Facebook-pagina het waarom uit: Zelfs grote bedrijven in het Westen die over de hele wereld bekend zijn, kunnen lessen trekken uit de vele bijdragen van de koning. De koning combineerde allerlei kennisbronnen om ontwikkelingsprojecten te realiseren die praktisch en nuttig voor de mensen zijn. (Zie ook de pagina Koning Bhumibol)

– Het onderzoek van het Chinese bedrijf CCCC Second Habor Consultant Co Ltd naar de bevaarbaarheid van de Mekong tussen Thailand en Laos is bijna afgerond. Volgens de gouverneur van Chiang Rai, zelf een voormalige ingenieur, kan het een aantal jaren duren voordat alle gegevens over bodem, rotsen en waterniveaus zijn verwerkt. De milieu-effectrapportage en hoorzittingen nemen daarna drie jaar in beslag. Pas daarna wordt begonnen met het opblazen van de eilandjes om de bevaarbaarheid voor grote vrachtschepen uit China te vergroten.

De milieubeweging en bewoners verzetten zich sterk tegen de plannen. Ze waarschuwen voor de rampzalige gevolgen voor het ecosysteem en het levensonderhoud van mensen die van de rivier afhankelijk zijn. (Zie verder de pagina Mekong: Brood uit het water)

– Het Anti-Money Laundering Office waarschuwt de bevolking tegen het ‘uitlenen’ van bankrekeningen en ATM-kaarten aan mensen met wie ze via advertenties op Facebook in contact zijn gekomen. Ze lopen dan het risico vervolgd te worden voor het witwassen van geld. De Bank of Thailand (BoT) waarschuwde eerder voor deze praktijk.

Amlo zegt dat ze met name voorzichtig moeten zijn bij het overschrijven van geld of bij het openen van een bankrekening voor de scammers. Op het witwassen van geld staat een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar en/of een boete van 2.000 tot 200.000 baht.

BoT-gouverneur Veerathai maakt zich zorgen over de vele slachtoffers van zwendel, die recent bekend zijn geworden. Hij zegt dat de mensen bij de BoT kunnen controleren of projecten en transacties legitiem zijn. De BoT heeft financiële instituten gevraagd de identiteit van hun klanten goed te controleren om de rotte appels eruit te halen.

– Het belang van de waarschuwing blijkt al direct uit het bericht dat eronder staat over de oplichting door Supannika Norasri. De vrouw heeft een Facebook-pagina waarop ze mensen een rente van 50 procent belooft wanneer ze bij haar geld storten. Ze zouden de rente elke tien dagen ontvangen. Twintig personen hebben aangifte gedaan. Ze hebben naar schatting een schade opgelopen van 20 miljoen baht.

Een van de slachtoffers zegt aanvankelijk rente te hebben ontvangen, maar de betalingen stagneerden in november, volgens de vrouw omdat ze financiële moeilijkheden had. Hij zegt dat 140 personen zijn gedupeerd. Een ander slachtoffer ontving tot media april geld. Zij schat de schade op 1,3 miljoen baht.

Suppanika beweert een mystica te zijn die beschikt over een aantal heilige artefacten. Ze zou een medium zijn voor de olifantengod Ganesha. Volgens haar Facebookrekening handelt ze in zeep. De vrouw is onbereikbaar.

– Opvallend veel berichten de laatste tijd over invallen, arrestaties en in beslag genomen drugs. De junta lijkt er keihard tegenaan te gaan. Kort voor zonsopgang gisteren deden vierhonderd man op dertien plaatsen in Bangkok en omstreken een inval. Het resultaat is nog niet volledig bekend gemaakt. Dit bericht noemt alvast twee arrestaties, één verdachte was niet thuis. Tegen hem wordt een arrestatiebevel aangevraagd.

– Het Cooperative Promotion Department (CPD) heeft alle 58 taxicoöperaties opgedragen binnen twee weken een opgave te doen van verlopen taxikentekenplaten. De gegevens gaan daarna naar het Land Transport Department voor juridische actie tegen de eigenaren.

Het CPD wil de veiligheid voor passagiers vergroten nadat een chauffeur, wiens kenteken was verlopen, een passagiers heeft verkracht. Het heeft de coöperaties gevraagd richtlijnen op te stellen voor misdrijven tegen passagiers. Het CPD schat dat vijfduizend kentekenplaten verlopen zijn.

– Een groep toeristen uit Mongolië is dinsdagavond door de Chinese tourgids in Phangnga uit de bus gezet. Hij wilde dat ze 5.500 baht betaalden voor de tour. Aanvankelijk vroeg hij zelfs 9.000 baht. Volgens de politie beweerde de gids dat de bus panne had. Hij liet de toeristen achter met een Thaise gids en de bestuurder, maar die spraken geen van beiden Chinees. De toeristen zijn later met hulp van de politie van Khok Kloi naar hun hotel in Phuket teruggebracht.

– Grote delen van het Noorden, Noordoosten, de Central Plains en Bangkok krijgen de rest van de week te maken met stormen en windvlagen. De stormen worden voor vandaag en morgen verwacht, aldus het Meteorological Department. De autoriteiten waarschuwen: Ga zo min mogelijk naar buiten, loop niet onder grote bomen en bij grote billboards, want die kunnen omver geblazen worden.

De stormen worden veroorzaakt door een combinatie van een lage-druktrog, die van China naar Noord-Thailand loopt, en het hete weer. Medio maart zorgde eenzelfde weertype voor grote schade in het Noorden, Noordoosten en Bangkok.

– Weer heeft premier Prayut een idee: een nieuw orgaan dat verantwoordelijk is voor het beleid op het gebied van natuurlijk hulpbronnen, zodat ze efficiënt worden gebruikt en conflicten behoorlijk worden opgelost. Prayut maakte dit gisteren bekend na een vergadering van de National Water Board. Het ‘national resource policy committee’ gaat zich bezighouden met alle natuurlijke hulpbronnen, zoals water, land, grond en bossen. De details gaan uitgewerkt worden door betrokken overheidsdiensten.

– Een verkoper (53) heeft op de Klong Toey markt drie van zijn klanten beschoten en gewond. De man was kwaad omdat ze hun vuile bordjes niet terugbrachten vanaf de plaats een stuk verder, waar ze gegeten hadden. Daarop ontstond een ruzie, waarbij de verkoper werd aangevallen en hij in zijn winkel een vuurwapen pakte. De drie mannen zijn in het ziekenhuis opgenomen, hun toestand is stabiel. De verkoper is voortvluchtig.

– Een tikkende tijdbom voor het Constitutionele Hof: zo noemt NHRC-voorzitter What Tingsamitr de vage bewoordingen in de nieuwe grondwet die de totstandkoming van nieuwe wetten kunnen hinderen.

Op een seminar gisteren ter gelegenheid van het 9-jarig bestaan van het Hof zei hij dat sommige artikelen onduidelijk zijn en nadere interpretatie behoeven. What doelde met name op de artikelen die betrekking hebben op daden die ongrondwettelijk zijn en het indienen van klachten tegen die daden.

Anderzijds maakt de nieuwe grondwet het volgens What gemakkelijker voor politieke gezagsdragers om in beroep te gaan wanneer ze vervolgd worden wegens machtsmisbruik door de afdeling voor Political Office-Holders van het hooggerechtshof. Voorheen kon dat alleen bij nieuw bewijs. (Zie ook de pagina Grondwetwijziging 2)


 

Udom Sirisorn, 54, and his wife Daeng, 51

Straf voor paddenstoelen plukkers van 15 naar 5 jaar

3 mei – Ik noem ze de grootste pechvogels van Thailand: Udom Sirisorn (54) en zijn vrouw Daeng (51) uit het dorp Non Sa-ard (Kalasin) die op 12 juli 2010 werden gearresteerd en inmiddels 20 maanden gevangen hebben gezeten. Een duidelijke gerechtelijke dwaling, maar nog steeds niet gecorrigeerd. De enige troost voor het echtpaar is dat hun gevangenisstraf van 15 jaar door het hooggerechtshof is teruggebracht naar 5 jaar.

En wat voor vreselijks hadden Udom en Daeng op hun kerfstok? Ze plukten wilde paddenstoelen in nationaal park Dong Ranang, maar werden aangezien voor illegale houthakkers. Dat bekenden ze ook later in de rechtbank op advies van hun advocaat en buren die zeiden dat hun straf zou worden verminderd wanneer ze bekenden, hetgeen inderdaad doorgaans het geval is.

Udom en Daeng hadden de pech op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn. Toen ze wilde paddenstoelen plukten, maakten boswachters jacht op een groep illegale houthakkers, maar die wisten te ontkomen. Het echtpaar vluchtte in paniek, hun motorfiets achterlatend. Kort daarna werden ze aangehouden en beschuldigd van het kappen van duizend bomen op een gebied van 72 rai in het nationaal park.

De provinciale rechtbank van Kalasin veroordeelde hen in eerste instantie tot 30 jaar, maar halveerde de straf wegens hun ‘bekentenis’.  Ze werden vrijgelaten op borgtocht en gingen in beroep. Het Hof van Beroep bevestigde de straf.

De veroordeling is zwaar bekritiseerd geweest, dus misschien heeft dat het hooggerechtshof bewogen de straf te verminderen. Maar nog altijd zullen ze 40 maanden achter de tralies moeten doorbrengen. Wanneer de borgtocht is ingetrokken, vermeldt het bericht niet. (Bron: website Bangkok Post, 2 mei) (Zie ook de pagina Illegale houtkap)

Update krant:
Het krantenbericht komt grotendeels overeen met het websitebericht, maar geeft wat meer details. De illegale kap had betrekking op 700 teak en krayaloei bomen, beide beschermde bomen. Tevens zouden ze in het bezit zijn van 1.148 houtblokken. Het echtpaar trok bij het Hof van Beroep zijn bekentenis in en zei dat ze alleen maar in het bos waren om paddenstoelen te plukken. De advocaat zegt dat hij om heropening van het proces gaat vragen. Volgens de permanent secretaris van Justitie kan het echtpaar ook om een royal pardon vragen.

Netwerk van drugsbaron Xaysana verder opgerold

3 mei – De drugshandel moet een lucratief bedrijf zijn, want wat dinsdagochtend in beslag is genomen van Ratchapol Ratsapolpakorn (30), vermeend lid van het netwerk van drugsbaron Xaysana, liegt er niet om. De politie confisqueerde bezittingen ter waarde van 100 miljoen baht, waaronder tien auto’s, twee stukken land, de woning van de familie, bankrekeningen, financiële documenten over brandstofhandel alsmede enkele wagens die eigendom zijn van de vader van de verdachte.

De duurste wagens in Ratchapol’s wagenpark waren een Bentley van 17 miljoen baht, een auto die gekscherend Poor man’s Rolls Royce wordt genoemd, en een Porsche van 7 miljoen baht. [Maar dat kan ook een Ferrari zijn, want beide merken worden in het bericht genoemd]

Inval bij Ratchapol RatsapolpakornBehalve bij Ratchapol deed de politie op 62 locaties invallen in acht provincies in het Zuiden, Bangkok en Noordoosten. Daarbij zijn drie verdachten aangehouden.

Onder leiding van het Narcotics Suppression Bureau werd het huis van Ratchapol in Udon Thani uitgekamd. Ratchapol zelf was maandagavond al aangehouden in een uitgaansgelegenheid, eveneens in Udon Thani. Tijdens de inval mocht hij toekijken. De man wordt verdacht van het witwassen van geld voor Xaysana en de Laotiaanse beroemdheid Sisouk Daoheuang, die onlangs in Laos is gearresteerd voor betrokkenheid bij de drugshandel.

Ratchapol heeft toegegeven Xaysana en Sisouk te kennen, maar hij ontkent iets te maken te hebben met de drugsbende. Niettemin betaalde hij contant voor de twee wagens. Omdat hij geen vaste inkomstenbron heeft, vermoedt de politie dat hij het vermogen van Xaysana beheert. Hij zou ook 90 miljoen baht hebben overgemaakt aan Sisouk.

Volgens de politie is het drugsnetwerk ook betrokken bij het illegaal kappen van [ik neem aan beschermde] bomen. Ratchapol en een andere verdachte uit Laos, Eia ‘Ek’ Mingcha (22) [geen details], zijn gisteren verder aan de tand gevoeld. (Meer over Xaysana op de pagina De zaak Akarakit Worarojchroendet)

Update krant: Politie arresteert negen drugsverdachten

3 mei – De politie heeft de afgelopen weken tijdens 31 invallen in acht provincies een grote slag geslagen bij de strijd tegen drugshandel. Negen verdachten zijn aangehouden en 4,4 miljoen methamphetamine pillen en andere drugs zijn onderschept. De verdachten zouden deel uitmaken van het drugsnetwerk van drugsbaron Xaysana uit Laos. Xaysana werd in januari aangehouden op luchthaven Suvarnabhumi.

Bij de laatste operatie heeft de politie in Chiang Saen (Chiang Rai) twee mannen aangehouden. Ze waren in het bezit van crystal ice, speedpillen en ketamine. Drie auto’s en zeven mobieltjes zijn in beslag genomen. Eerder werd een ander lid van het netwerk gearresteerd, de 27-jarige Boy Nakkham.

Verder kon de politie dankzij een tip zondag een Indonesiër in Sathon (Bangkok) aanhouden. Dat leverde een aardige drugsvangst op. Ten slotte werden zes verdachten aangehouden, die in het bezit waren van drugs, drie auto’s, vier mobieltjes en een vuurwapen.

Prayut belooft forum over mediawet

3 mei – Premier Prayut heeft beloofd een forum te beleggen over de mediawet ‘om de mening van de media over de controversiële wet te horen’. Veel verrassingen kan dat forum niet opleveren, want de media hebben al talloze malen hun protest laten horen, maar Prayut’s aanbod zal wel meer zijn ingegeven door de gedachte dat even de druk van de ketel is.

Prayut deed de belofte gisteren toen hij in het Government House vertegenwoordigers van de mediaorganisaties ontving, die namens dertig organisaties een open brief aan hem overhandigden met het verzoek de mediawet de nek om te draaien. De premier zei dat de wet, maandag goedgekeurd door de nationale hervormingsraad (NRSA), nog een lange weg te gaan heeft voordat die van kracht wordt. Kabinet en parlement hebben immers het laatste woord.

Het aanbod van een forum komt niet uit de lucht vallen, want de nieuwe grondwet schrijft voor dat de regering de mening van betrokkenen moet horen wanneer een nieuwe wet in voorbereiding is. Pramet Lekpetch, voorzitter van de Thai Journalists Asssociation, wees er gisteren op dat de media zelf met voorstellen waren gekomen, maar de NRSA-commissie die de wet heeft bedacht, negeerde die

‘Maak je geen zorgen’, zei Prayut tegen zijn bezoek. ‘Over alle zorgelijke kwesties wordt gezamenlijk gediscussieerd. De wet heeft zowel positieve als negatieve aspecten. Geef elkaar niet de schuld. Ik weet dat alle betrokkenen goede bedoelingen hebben en dat geldt ook voor de regering. Soms word je boos, dat is normaal. Ik zal mijn uiterste best doen om geduldig te zijn en het land vooruit te helpen. Thailand is al meer dan tien jaar tot stilstand gekomen vanwege conflicten.’

Prayut deed ook een beroep op de media om als doorgeefluik van de regering te fungeren en te bevorderen wat juist is, hetgeen de bevolking ten goede komt. [Merkwaardige opvatting van de rol van de media. Dat is de taak van overheidsvoorlichting]

Voorzitter Kanit van de NRSA-commissie mediahervormingen zei gisteren dat de commissie de wet gaat herzien aan de hand van de opmerkingen die tijdens de behandeling op maandag zijn gemaakt. Veranderingen die voor toekomstige problemen zorgen, worden vermeden. Een van de discussiepunten is de definitie van journalist, die volgens de mediaorganisaties te ruim is. (Zie verder het bericht van gisteren: Mediawet: NRSA doet water bij de wijn [?])

Charnchao neemt verzoek om DSI-onderzoek in ontvangst

Mae Hong Son: Vijf verdachten aangehouden

3 mei – De groepsverkrachting die in het bericht van 2 mei als reden wordt genoemd voor de aanhouding van drie agenten, ontbreekt vandaag in de follow-up over het seksschandaal. De krant meldt nu dat vijf verdachten zijn aangehouden, maar dit lijken geen agenten te zijn. [Het is vaak raden wat BP bedoelt]

Deze lieden zouden samengespannen hebben met de politieofficier die samen met twee vrouwelijke pooiers eerder is aangehouden, bij het leveren van jonge meisjes in 2014 aan ambtenaren, agenten en soldaten om seksuele diensten te verrichten. [De officier was werkzaam op het bureau Nam Phieng Din en niet Kong Koi, zoals eerder gemeld]

Gouverneur Suebsak van Mae Hong Son is overgeplaatst naar een inactieve post. Tegen hem loopt een disciplinair onderzoek. Hij zou zich hebben laten verwennen door zo’n jonkie. Dat zou gebeurd zijn tijdens een feestje in oktober ter gelegenheid van zijn indiensttreding. Ook andere feestvierders gingen toen van bil. De gouverneur ontkent de beschuldiging.

Kinder- en vrouwengroepen [geen nadere aanduiding] hebben gisteren op het ministerie van Justitie een petitie ingediend met het verzoek de DSI het schandaal te laten onderzoeken als special case (foto). Ze vinden dat de zaak door onafhankelijke onderzoekers moet worden behandeld en niet door de lokale politie omdat die erbij betrokken is. Permanent secretaris Charnchao van Justitie houdt een slag om de arm vanwege ‘procedures’.

Voorgaande berichten:
2 mei: Mae Hong Son: Drie agenten verdacht van groepsverkrachting
30 april: Mae Hong Son: Arrestatiebevelen voor drie agenten
29 april: Mae Hong Son: geknoeid met gespreksverslag
28 april: Seksschandaal Mae Hong Son: Gouverneur ook verdacht
27 april: Sekszaak Mae Hong Son: Nog meer verdachten
26 april: Mae Hong Son: Politieofficier/seksbaas aangehouden
25 april: Mae Hong Son: Politieofficier verdacht in sekszaak
23 en 24 april: Kort nieuws

Vorayudh is zijn paspoort voorlopig nog niet kwijt

3 mei – Het ministerie van Buitenlandse Zaken lijkt geen haast te maken met het intrekken van het paspoort van Vorayudh Yoovidhya. Minister Don (Buitenlandse Zaken) zegt dat eerst moet worden nagegaan of het verzoek van de politie en de verstrekte informatie voldoen aan de wettelijke criteria die gelden voor intrekking. Als er geen controversiële legale punten zijn, wil het ministerie voldoen aan het verzoek. En wanneer de rechtbank uiteindelijk Vorayudh veroordeelt, kan begonnen worden met een verzoek tot uitwijzing.

Dit laatste is in strijd met het vorige bericht waarin gemeld wordt dat de Britse autoriteiten gevraagd is Vorayudh uit te wijzen. Vorayudh woont in Londen, wat vastgesteld is door verlaggevers van AP die zijn gangen in het buitenland hebben nagegaan. De politie heeft ook Interpol om medewerking gevraagd Vorayudh te traceren.

Vorayudh had vorige week op het matje moeten komen bij het OM, maar twee dagen daarvoor verliet hij Thailand voor een onbekende bestemming. Het was de achtste keer dat hij verstek liet gaan, zogenaamd wegens drukke werkzaamheden. Voor het OM was de maat deze maal vol; tegen hem is een arrestatiebevel uitgevaardigd.

Vorayudh behoort tot een van de rijkste families van Thailand. Hij wordt verdacht van een hit-and-run aanrijding in 2012, waarbij hij met zijn Ferrari een motoragent dood reed. In Engeland rijdt hij in een Porsche. (Zie verder de pagina De zaak Vorayudh e.a.)

Protest van exploitanten van charter minibusjes

Kort nieuws woensdag 3 mei

– De exploitanten van charter minibusjes vinden het niet terecht dat hun busjes aan dezelfde eisen moeten voldoen als openbare en inter-provinciale busjes. Ze wijzen erop dat charterbusjes op verschillende routes opereren en ook geen vaste rijtijden hebben. Charterbusjes zijn volgens hen te vergelijken met limousines en taxi’s. De bezwaren gelden met name de snelheidslimiet van 90 km en de verplichte installatie van een GPS-systeem.

Naar schatting telt Thailand 100.000 charterbusjes, waarvan de helft in Bangkok en buurprovincies. Tientallen exploitanten trokken gisteren naar het klachtencentrum van de regering. Ze willen dat voor hen een eigen wet geldt. Naar verwachting worden de strengere eisen voor openbare minibusjes voor het eind van het jaar van kracht.

– Een Zweedse passagier heeft gistermiddag voor een vertraging van 5 uur gezorgd van de Bangkok Airways vlucht Bangkok-Koh Samui. Hij beweerde dat er een bom in zijn bagage zat, waarna het toestel naar de oostkant van het vliegveld werd gedirigeerd. Daar moesten alle 140 bemanningsleden en passagiers het toestel verlaten. Bomexperts, veiligheidspersoneel, brandweer, reddingswerkers en medisch personeel werden opgetrommeld, maar de bommelding bleek vals. Er werd niets gevonden. De grapjas is aangehouden. Voor foto’s van de operatie, klik hier.

– Het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump zondagavond met premier Prayut pruttelt nog een beetje na. Volgens Prayut heeft Trump beloofd dat de banden tussen beide landen naar een ‘unprecedented’ niveau worden getild na jaren op een laag pitje te hebben gestaan.

‘Hij heeft me uitgenodigd hem in de VS te ontmoeten en vroeg naar Thailand’s relatie met Japan en China.’ Trump voegde daaraan toe dat de VS met beide landen ‘goede betrekkingen’ heeft. Over de spanning op het Koreaans schiereiland zei hij indien nodig bereid te zijn te helpen.

Prayut heeft Trump gezegd handel en investeringen te willen bevorderen, waarop Trump beloofde de bilaterale handel te zullen stimuleren. Daartoe stuurt hij voor overleg handelsvertegenwoordigers naar Bangkok.

– Nog meer Prayut. De premier vindt dat de marine ‘te veel details over veiligheidskwesties’ maandag bekend heeft gemaakt op een persconferentie waarop ze een toelichting gaf op de aankoop van een Chinese onderzeeër.

‘Het was ongepast van de marine om zoveel gedetailleerde informatie te geven. Dit soort zaken gaat over nationale veiligheid. Ieder land houdt die geheim. Ze vinden dat ze niet alles hoeven uit te leggen.’ Maar Prayut gaf wel toe dat de regering eerder geen duidelijke details bekend heeft gemaakt over de aankoop.

De Association for the Protection of the Constitution vindt dat nog meer details moeten worden gegeven. De marine heeft alleen de voordelen genoemd, waardoor belastingbetalers zich afvragen wat de nadelen zijn. Secretaris-generaal Srisuwan vraagt de premier, gebruikmakend van artikel 44 van de interim-grondwet, een onafhankelijke onderzoekscommissie te vormen.

Het National Anti-Corruption Network steunt de aankoop gezien ‘de groeiende spanningen in de regio’.

Red Line Kraan gevallen, drie doden– De ingenieur die toezicht houdt op de aanleg van de Red Line, heeft zich gemeld bij de politie. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van de drie arbeiders die maandag werden geraakt toen een stalen steunconstructie van een pilaar viel. De man is vrijgelaten op een borgtochtsom van 150.000 baht.

De politie gaat aan de hand van documenten van aannemer Italthai en de Spoorwegen, die de directie voeren, na of nog meer stafleden verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Volgens hoofdcommissaris Sanit van de gemeentepolitie zijn bij zes soortgelijke fatale incidenten acht arbeiders om het leven gekomen.

Het Engineering Institute of Thailand doet een onderzoek naar de oorzaak. Het verwacht binnen een week te kunnen zeggen of het ongeluk te wijten was aan onzorgvuldigheid of een structurele fout. Het werk aan de lijn, die een verbinding gaat vormen tussen Bang Sue en Rangsit, is voor onbepaalde tijd stilgelegd.

– Het rijstseizoen in het beneden stroomgebied van de Chao Phraya is dit jaar eerder begonnen dan andere jaren. Normaal start het pas na de Royal Ploughing Ceremony die dit jaar op 12 mei plaatsvindt. Maar nu wordt al sinds 1 mei gezaaid, als ik het goed begrijp zodat de rijstvelden tijdens het regenseizoen water kunnen vasthouden nadat geoogst is. Het Royal Irrigation Department (RID) is bereid water uit de stuwmeren te leveren om de boeren te ondersteunen.

Het RID wil het succes herhalen van Bang Rakam, een laag gelegen gebied in Phitsanulok, waar boeren al vorige maand zijn begonnen rijst te planten. De oogst wordt in juli verwacht.

Het plan [voor het beneden stroomgebied] heeft tot doel eventuele schade als gevolg van overstromingen te voorkomen. Het gaat om een gebied van 1,15 miljoen rai. De oogst wordt verwacht in augustus. Overstromingen kunnen in september en oktober toeslaan. Na de oogst doen de paddy velden dienst als wateropvanggebied. (Zie verder de pagina Rijst 3)


 

luk nu in Pathum Thani

2 mei – Nee, deze foto toont niet Bun Bang Fai, een festival waarbij gigantisch grote vuurpijlen van bamboe of PVC de lucht worden ingeschoten. Daarbij wordt flink gegokt. Nee, deze foto toont luk nu, een traditionele wedstrijd in het afschieten van raketten op bepaalde doelen. Dertig teams namen zondag in tambon Bang Chan (Pathum Thani) deel aan de wedstrijd die was georganiseerd door de provincie.

luk nu Pathum Thani deelnemers met een raketDe traditie is deel van de Thai-Mon cultuur en gaat terug naar de tijd toen bij de crematie van monniken en novieten vuurpijlen in de brandstapel werden geschoten.

In de Ayutthaya periode (1351-1767) emigreerden vele etnisch Mon mensen uit Myanmar naar Pathum Thani. Ze brachten tradities zoals deze met zich mee.

Als ik het goed begrijp was het een eenmalige gebeurtenis om de cultuur en tradities van het verleden te bewaren. (Bron: website Bangkok Post, 1 mei)

Voor een fotoalbum met meer foto’s klik hier.

Voor het Bun Bang Fai festival klik hier (wel even doorscrollen of zoek met Ctrl F).

Politie vraagt Interpol om Vorayudh op te sporen

2 mei  – Het net sluit zich om Vorayudh Yoovidhya, de Red Bull erfgenaam die met zijn Ferrari een motoragent doodreed en zich al vijf jaar onttrekt aan Justitie. Maar of het lukt hem te arresteren, nu een arrestatiebevel tegen hem is uitgevaardigd, is de vraag want als je een berg geld hebt, staan alle deuren wijd voor je open.

De politie heeft Interpol gevraagd hem op te sporen wanneer hij niet in Engeland kan worden gevonden en het ministerie van Buitenlandse Zaken is gevraagd zijn paspoort in te trekken, Thailand gaat in gesprek met de Engelse autoriteiten over zijn uitwijzing. Interpol is gevraagd om een zogeheten Blue Notice aan haar 190 ledenlanden te sturen. Die bevat het verzoek hem te lokaliseren, maar niet om hem te arresteren en uit te wijzen, wat een Red Notice vereist.

Vorayudh opsporen moet niet zo moeilijk zijn want AP-verslaggevers hebben hem ontmoet voor de deur van zijn huis in Londen. Vorayudh oftewel Boss zoals zijn bijnaam luidt, hield echter zijn lippen stijf op elkaar toen de verslaggevers probeerden hem enkele quotes te ontlokken.

Zelfs wanneer Vorayudh een andere nationaliteit heeft aangenomen, kan Engeland hem uitwijzen. Maar met een buitenlands paspoort kan hij zich tijdig uit de voeten maken. Oud-premier Thaksin, tegen wie ook een arrestatiebevel loopt, heeft geen enkele last van het intrekken van zijn paspoort, want hij heeft ook een buitenlands paspoort. (Bron: website Bangkok Post, 1 mei) (Zie verder de pagina De zaak Vorayudh e.a.)

Vorayudh was in Thailand

2 mei – ’t Is toch godgeklaagd, wat Red Bull erfgenaam Vorayudh Yoovidhya allemaal doet om uit handen te blijven van Justitie. Vorige week gaf hij voor de achtste maal geen gehoor aan de oproep van het OM om zich te melden. Maar dat niet alleen, twee dagen voor de afspraak verliet hij Thailand voor een onbekende bestemming. Er liep toen nog geen arrestatiebevel tegen hem want die werd pas vrijdag verleend.

Het gedrag van Vorayudh die in 2012 een motoragent doodreed en daarna doorreed, toont aan dat de elite in Thailand zich meent alles te kunnen permitteren. Vorayudh’s vader is de vierde rijkste miljardair van Thailand. AP verslaggevers hebben zijn gangen nagegaan en schrijven dat hij in het buitenland het leven van een playboy leidt. Ze ontdekten dat hij in Londen woont en in een Porsche rijdt.

De politie van Thong Lor, die de aanrijding behandelt, wordt er door critici van verdacht Vorayudh de hand boven het hoofd te hebben gehouden. Ze lieten de verjaringstermijn van de overschrijding van de maximumsnelheid verlopen. Er resteren nog twee aanklachten: hit-and-run en roekeloos rijden. (Zie verder de pagina De zaak Vorayudh e.a.)

Brand op twee vlotten in Kanchanaburi

Kanchanaburi: Drijvend hotel door brand verwoest

2 mei – De brandweer moest zondagavond werkeloos toekijken hoe twee vlotten op het Vajiralongkorn stuwmeer door brand werden verwoest. Ze konden het drijvende hotel met acht kamers en een keuken niet bereiken omdat het 200 meter vanaf de kust lag. Bewoners zeggen luide knallen te hebben gehoord, alsof gasflessen ontploften.

Maandag zou een groep buitenlandse toeristen komen. Ter voorbereiding hadden vier personeelsleden de vlotten schoongemaakt en voedsel gekocht. Toen alles in orde was, gingen ze slapen op het keukenvlot. Omstreeks elf uur merkten ze vlammen op het andere vlot op. Een poging om de brand te blussen, had geen succes, zodat er niets anders op zat dan van het vlot te springen.

De brand doofde na een uur en toen was er niets meer over van het hotel dat acht jaar geleden open ging en zijn elektriciteit van zonnepanelen betrok. De schade wordt geschat op 10 miljoen baht.  (Bron: website Bangkok Post, 1 mei).

Trump nodigt Prayut uit voor officieel bezoek

2 mei – De Amerikaanse president Donald Trump heeft premier Prayut uitgenodigd voor een officieel bezoek aan de VS. BP noemt de uitnodiging een ‘dramatic change in tone from the former administration of Barack Obama’, die weigerde een niet gekozen staatshoofd te ontvangen. Ook Prayut’s voorganger Yingluck is nooit door de VS uitgenodigd. Op zijn beurt heeft Prayut de Amerikaanse president uitgenodigd voor een bezoek aan Bangkok.

Trump vroeg Prayut zondagavond in een telefoontje een bezoek te brengen aan het Witte Huis. Het US President’s Office schrijft in een verklaring, uitgegeven na het telefoongesprek: ‘Mr Trump en Gen Prayut onderstrepen het belang dat ze hechten aan de lange alliantie tussen de VS en Thailand, die actief heeft bijgedragen aan de vrede en stabiliteit in de regio Azië-Pacific. President Trump bevestigt de inzet van de VS om een actieve en leidende rol in Azië te spelen, in nauwe samenwerking met partners en bondgenoten zoals Thailand.’

Trump telefoneerde ook met de leiders van de Filipijnen en Singapore, kort nadat zaterdag in Manila de 30e Asean Summit tot een einde kwam. Trump bevestigde daarin zijn inzet voor samenwerking op het gebied van handel en investeringen, vrede en veiligheid en andere regionale en mondiale uitdagingen.

Rest nog te vermelden dat volgens een bron van het ministerie van Buitenlandse Zaken Trump Prayut geprezen heeft voor zijn leiderschap om vooruitgang te brengen in Thailand. Meen je dat nou, Mr President?

Phetchabun: Gevangene ontsnapt na bevalling

2 mei – De gevangenbewaarders zullen op hun neus gekeken hebben toen Poonsri Ponthanee (25) in de kamer ontbrak, waar ze zich mocht verkleden. Ze had de benen genomen via een zijdeur. Slim gedaan of toch niet want een gecombineerd team van politie, leger en gevangenbewaarders heeft een zoektocht ingezet naar de jonge moeder die zaterdag in het ziekenhuis van Phetchabun middels een keizersnede bevallen was van een dochter. Maandag waren ze nog op zoek naar haar.

Poonsri PonthaneePoonsri zat een gevangenisstraf uit van 3 jaar en 6 maanden. Ze was vijf maanden zwanger toen ze in januari werd aangehouden op verdenking van een drugsvergrijp. [Vaak komt dit neer op het bezit van een minieme hoeveelheid drugs]

Na de bevalling vroeg ze toestemming aan haar bewakers zich te mogen verkleden om daarna haar kindje te verzorgen. De bewakers maakten haar boeien los en wachtten buiten de kamer totdat ze zich verkleed had. Na een half uur gingen ze toch maar eens kijken, maar de vogel was gevlogen. Op camerabeelden is een man gesignaleerd die haar vermoedelijk heeft geholpen te ontsnappen.

De baby wordt nu verzorgd door Poonsri’s moeder. Poonsri had nog vier dagen in het ziekenhuis moeten blijven om te herstellen van de keizersnede. De politie heeft de familie gevraagd druk op haar uit te oefenen om zich aan te geven. ‘Dat is het beste voor haar.’ (Bron: website Bangkok Post, 1 mei)

Meeste arbeiders willen hoger minimumloon

2 mei – Een meerderheid van de Thaise werknemers wil een hoger minimumloon. In een peiling van de Bangkok University onder 1.449 respondenten in het hele land zei 52,8 procent een hoger minimumdagloon te willen, 32,8 procent meent dat het voldoende is gezien de huidige economische omstandigheden en 14,4 procent zei dat het vinden van een baan moeilijker wordt wanneer de lonen verder omhoog gaan.

Gevraagd of ze wisten dat het minimumdagloon per 1 januari is verhoogd van 300 naar 305-310 baht zei 65,2 van de respondenten hiervan op de hoogte te zijn. 34,8 procent wist het niet. [Het bedrag verschilt per provincie]

Een meerderheid van 78,9 procent zei het nieuwe minimumloon te ontvangen, maar 21,9 procent kreeg het niet. De meeste respondenten (58,7 pct) wisten niet dat het minimumdagloon voor geschoolde arbeiders tussen de 300 en 700 baht bedraagt.

Zo’n 47,4 procent meent dat het loon voldoende is voor de dagelijkse levensbehoeften, maar er blijft niets over om te sparen. 33,8 procent vindt het niet genoeg en 18,8 procent zei een klein beetje te kunnen sparen. (Bron: website Bangkok Post, 30 april) (Zie verder de pagina Minimumdagloon in discussie)

protest tegen mediawet

Mediawet: NRSA doet water bij de wijn [?]

2 mei  – De omstreden mediawet heeft gisteren het groene licht gekregen van de nationale hervormingsraad (NRSA) nadat twee wijzigingen zijn aangebracht: het vergunningstelsel is van de baan en de twee regeringsvertegenwoordigers in de mediaraad worden na vijf jaar teruggetrokken uit de raad. In plaats van een vergunning van de mediaraad dienen journalisten nu te beschikken over een accreditatie van hun werkgever.

Of daarmee de kou uit de lucht is, blijkt niet uit de tweede opening vandaag op de voorpagina van BP, want daarin komen de media niet aan het woord. In ieder geval krijgen degenen die gepleit hebben voor intrekking van de wet niet hun zin. Die eis werd nog eens onderstreept door leden van de Thai Journalist Asssociation die voorafgaand aan de NRSA-vergadering de ’hervormers’ trakteerden op plakkaten met een protest en een petitie met die eis. [De website heeft het over studenten]

Het is dus een nogal eenzijdig verhaal dat de BP-lezers krijgen voorgeschoteld . Zo zegt NRSA-voorzitter Thinnapan dat de persvrijheid beschermd moet worden en dat de NRSA er niet op uit is de media te breidelen of te controleren. [Zeker nooit van Pinokkio gehoord, meneer Thinnapan?] ‘De pers dient haar eigen professionele raad te hebben, net als anderen. En de raad controleert of de media zich aan de beroepseisen houden.’

Voorzitter Kanit van de NRSA-commissie mediahervormingen, die de mediawet heeft bedacht, wees erop dat de commissie de media eerder al tegemoet is gekomen door het aantal regeringsvertegenwoordigers in de mediaraad, die 15 personen telt, terug te brengen van vier naar twee.

Vice-voorzitter Pisit van de NRSA-commissie sprak ook zalvende woorden. ‘De wet heeft niet tot doel de persvrijheid te beperken, maar het ethisch gedrag van degenen die in de industrie werken te ‘reguleren’. Klinkt goed, maar kan ook betekenen dat de media in het gareel moeten lopen en vooral niet al te kritisch mogen schrijven over de regering. Ik zeg: Persvrijheid? Ammehoela!

Overigens was de NRSA niet unaniem: van de 141 leden stemden 13 tegen de wet en 17 onthielden zich van stemming.

Mae Hong Son: Drie agenten verdacht van groepsverkrachting

2 mei – Het seksschandaal in Mae Hong Son wordt steeds pikanter. Laatste ontwikkeling: tegen drie politieagenten van het bureau Kong Koi is een arrestatiebevel uitgevaardigd op verdenking van groepsverkrachting. Een van hen heeft de rang van korporaal.

Maar de provinciale rechtbank van Mae Hong Son weigerde voor drie andere politieofficieren een arrestatiebevel te verlenen, alhoewel ze verdacht worden van betrokkenheid bij de pandering (koppelen van klanten aan prostituees) van jonge meisjes.

De weigering van de rechtbank roept bij de bevolking wantrouwen op over de grondigheid van het politieonderzoek. Critici zeggen dat de arrestatiebevelen de lokale politie in verlegenheid zouden brengen omdat een van de verdachten een hooggeplaatste politieman is en een andere de chauffeur van een topman. De rechtbank beoordeelde het bewijs echter als onvoldoende.

In de zaak zijn eerder drie verdachten aangehouden: een politieman met de rang van sergeant-majoor en twee vrouwelijke pooiers. Zij worden ervan verdacht meisjes van 15 tot 18 jaar tot prostitutie te hebben aangezet. Een van de klanten zou de gouverneur van Mae Hong Son zijn geweest. Tegen hem loopt een disciplinair onderzoek.

De moeder van een van de meisjes die de zaak in de openbaarheid heeft gebracht, heeft gisteren een petitie overhandigd aan de CSD. Ze vraagt de CSD actie te ondernemen tegen het hoofd van de Provincial Police Region 5, verantwoordelijk voor het gebied rond Chiang Mai, en vijf officieren. Ze zouden het onderzoek hebben verwaarloosd wat neerkomt op plichtsverzuim. De PPR5 is thans druk met 33 zaken tegen klanten van de seksbende.

Voorgaande berichten:
30 april: Mae Hong Son: Arrestatiebevelen voor drie agenten
29 april: Mae Hong Son: geknoeid met gespreksverslag
28 april: Seksschandaal Mae Hong Son: Gouverneur ook verdacht
27 april: Sekszaak Mae Hong Son: Nog meer verdachten
26 april: Mae Hong Son: Politieofficier/seksbaas aangehouden
25 april: Mae Hong Son: Politieofficier verdacht in sekszaak
23 en 24 april: Kort nieuws

Marine: Volgende regering kan aankoop onderzeeër schrappen

2 mei – De marine zegt dat een nieuwe regering nog altijd af kan van de omstreden aankoop van een Chinese onderzeeër ad 13,5 miljard baht, maar dat kost dan wel 700 miljoen baht die als aanbetaling moet worden gedaan. Marinehoofd Luechai maakte dat gisteren bekend op een persconferentie, waarin hij een toelichting gaf op de aanschaf.

Het bedrag van 13,5 miljard baht wordt in 17 termijnen over zeven jaar betaald: dit jaar 700 miljoen baht en daarna jaarlijks 2,1 miljard baht. Het geld komt uit de eigen marinebegroting.

Luechai verdedigde de aankoop door uit te leggen dat Thailand al ruim zestig jaar geen onderzeeërs meer heeft, terwijl andere landen in de regio ze inmiddels wel hebben. Hij zei: ‘De mondiale veiligheidssituatie is kwetsbaar. Een oorlog kan gemakkelijk uitbreken na de wisseling van de leider van een natie. Wij willen onderzeeërs hebben zodat we niet verzeild raken in een oorlog. Wanneer het land onderzeeërs heeft, zullen andere landen geen oorlog durven voeren tegen Thailand.’

Dat de Golf van Thailand met een gemiddelde diepte van 50 meter te ondiep zou zijn, wordt tegengesproken door de adjunct chef-staf Patchara van de marine. ‘De onderzeeër kan gemakkelijk in de Golf navigeren. De VS en bondgenoten hebben dat verschillende keren tijdens WOII gedaan en bij die operaties aanzienlijke schade aan Thailand toegebracht.’

Prayut op bezoek in Thai-Japan Bangkok Youth Centre

Kort nieuws dinsdag 2 mei

– Op de Internationale Dag van de Arbeid gisteren heeft het Labour Congress of Thailand (LCT) gepleit voor een betere bescherming van de rechten van werknemers. Het vraagt de regering twee conventies van de International Labour Organisation te ratificeren die in 1992 zijn ondertekend. Volgens LCT-president Shinnachot zijn ze belangrijk om buitenlandse investeerders aan te trekken, waardoor banen kunnen worden geschapen. Het LCT heeft nog meer noten op zijn zang, maar die laat ik als te gedetailleerd onvermeld.

Premier Prayut bracht gisteren een bezoek aan het Thai-Japan Bangkok Youth Centre, waar 1 mei werd gevierd (foto). Hij sprak berichten tegen dat de regering de 30-baht volksverzekering wil schrappen. ‘We hebben nooit overwogen voorzieningen te verlagen of te schrappen. In tegendeel, we willen er meer aan toevoegen.’

– 27 passagiers van een Aeroflot vlucht Moskou-Bangkok zijn gewond geraakt toen het toestel maandagochtend 40 minuten voor landing abrupt in een luchtzak terecht kwam. Ze liepen breuken en kneuzingen op. De passagiers waren niet gewaarschuwd voor turbulentie, volgens een verklaring van de maatschappij omdat het gevaar niet verwacht werd vanwege de heldere hemel. Vijftien ernstig gewonde Russen zijn nog in het ziekenhuis. Videobeelden laten zien dat passagiers op de vloer belandden en spullen alle kanten uitvlogen. (Bron: website Bangkok Post, 1 mei)

– Voor een bankroof, eind vorige maand in Nonthaburi, zijn drie verdachten aangehouden. Twee zijn vader en zoon. Het drietal beroofde ’s middags de Thanachart Bank in Bang Yai (Bangkok). Ze bedreigden het personeel en klanten met een nepbom en vuurwapens en gingen er vandoor met 300.000 baht. Aan de hand van camerabeelden van de vluchtauto kon de politie de rovers traceren. Van de buit is 2.880 baht in beslag genomen, dus de heren moeten ergens nog een spaarpotje hebben, tenzij het bedrag van 300.000 baht niet juist is.

– Het ministerie van Transport gaat een safety audit plan (SAP) maken waaraan bouwprojecten moeten voldoen. Aanleiding is het fatale ongeluk bij de aanleg van de Red Line in Don Muang, waarbij drie werknemers om het leven kwamen (zie de berichtgeving van 30 april). In de huidige praktijk voeren alleen aannemers en consultants een SAP uit, maar niet de dienst die opdracht heeft gegeven voor een project. In de nieuwe opzet is de dienst ook verantwoordelijk voor de veiligheid. Er rust geen zegen op de aanleg van de Red Line (Bang Sue-Rangsit), want bij de aanleg zijn al acht werkers om het leven gekomen.


 

NRSA-commissie buigt deels voor kritiek

1 mei – Het vergunningstelsel voor journalisten is van de baan, heeft de NRSA-commissie mediahervormingen besloten. Daarmee is een belangrijke angel gehaald uit de mediawet, die door de mediaorganisaties sterk is bekritiseerd. Maar aan de mediaraad wordt niet getornd. Dit orgaan van 15 leden, waaronder twee regeringsvertegenwoordigers, behoudt het recht media straffen op te leggen die hun eigen gedragsregels overtreden.

Het stapje terug is zondag bekend gemaakt door voorzitter Kanit van de commissie. Maandag buigt de gehele NRSA (nationale hervormingsraad) zich over het gewijzigde voorstel. In het oorspronkelijk voorstel had de mediaraad als taak jaarlijks te vernieuwen vergunningen te verlenen aan journalisten. Ze kon die ook intrekken. Of het voorstel nu wel de steun krijgt van de tegenstanders, zal nog moeten blijken. Het kabinet en parlement hebben het laatste woord.

Kanit probeert de zorgen weg te nemen dat de mediaraad de onafhankelijkheid van de media ondermijnt. ‘Ik geloof niet dat dit zal gebeuren. Het aantal mediavertegenwoordigers is groter dan dat van de overheid. Bovendien moet het resultaat van vergaderingen [van de mediaraad] openbaar worden gemaakt.’

Thans reguleren de media zichzelf middels hun eigen organisaties, maar de autoriteiten, waaronder premier Prayut , hebben bij diverse gelegenheden gezegd dit niet effectief genoeg te vinden. (Bron: website Bangkok Post, 30 april)

Prayut hakt in op de brutale media

Update krant: Geen besluit, ’t is een suggestie

1 mei – De krant houdt een grote slag om de arm. Kanit heeft alleen maar gezegd dat hij met NRSA-leden zal overleggen over het vergunningstelsel en de boetes die de mediaraad mag uitdelen.

De samenstelling van de mediaraad blijft een heet hangijzer. BP schrijft: Velen vrezen dat de twee plaatsen voor regeringsvertegenwoordigers de overheid in staat stellen invloed uit te oefenen op mediazaken. De Thai Journalists Association (TJA) levert vandaag een brief in met het verzoek de mediawet in te trekken.

Het ‘aanbod’, zoals de krant Kanit’s woorden ook interpreteert, lijkt geen rust te hebben gebracht in het mediakamp. TJA-woordvoerder Pratyachai zegt dat de NRSA-commissie mediahervormingen vanaf het begin bedoeld was de media aan banden te leggen. Hij betwijfelt of het ‘compromis’ ver genoeg gaat. Regeringsvertegenwoordigers blijven een rol spelen in de mediaraad, hetgeen betekent dat de autoriteiten nog steeds macht hebben over de media.

De National Press Council of Thailand (NPCT) windt er geen doekjes om: voorzitter Chavarong zegt dat de NPCT geen zitting zal nemen in de mediaraad. Gesproken wordt met andere mediaorganisaties of zij er ook zo over denken.

Verder regent het bezwaren. Behalve de genoemde brief aan de NRSA levert de TJA ook een protestbrief in, gericht aan premier Prayut met het verzoek de wet niet te steunen. Parlementaire verslaggevers roepen de NRSA op de wet terug te trekken en aan de hand van hoorzittingen te herzien. De secretaris van de NRSA-whip heeft bezwaar tegen de regeringsvertegenwoordiging in de mediaraad en enkele politici zijn ook tegen.

Pheu Thai bobo Noppadol vindt dat de NRSA moet luisteren naar de zorgen die van alle kanten zijn geuit. Voormalig PT-parlementslid Amnuay zegt dat de huidige wetgeving over smaad voldoende mogelijkheden biedt weerspannige media in het gareel te brengen. ‘Nieuwe wetten zijn niet nodig.’

Vice-partijleider Ong-art (Democraten) geeft als zijn persoonlijke mening het niet nodig te vinden overheidsdienaren in de mediaraad op te nemen. ‘De NRSA moet ook nagaan of de mediawet in strijd is met de grondwet, die persvrijheid steunt.’

Uit een onderzoek van Super Poll, een bureau voor peilingen en research, blijkt dat de meeste respondenten meer vertrouwen hebben in de ethiek van de media dan van politici. 47 procent is bang dat de mediawet conflicten oproept, maar 53 procent ziet het niet zo somber in.

In bijgaand kader What it’s all about (nog niet beschikbaar) een overzicht van de snode plannen. Foto: Premier Prayut ligt regelmatig in de clinch met de ‘brutale’ media.

Plan voor nieuwe internetkabel Bangkok-Hong Kong-Beijing

1 mei – De regering maakt plannen voor de aanleg van een onderwater internetkabel tussen Bangkok en Beijing via Hong Kong. Het ministerie van Digital Economy and Society wil die laten aansluiten op de onderzeekabel AAE-1, die een verbinding vormt tussen Frankrijk, het Midden-Oosten en regio’s in Azië, waaronder Zuidoost-Azië. De verbinding via een onderwater kabelstation in de Andaman zee in Satun en een grondstation in Songkhla is 1.000 km korter dan een nieuwe kabel via Maleisië.

Onderwaterkabel leggenDe kabel moet Thailand’s positie als verbinding van internationale ‘internet paden’ tussen Europa en Hong Kong zeker stellen en Thailand’s ambitieuze plannen voor broadband transitie ondersteunen. De aanleg is onlangs besproken tijdens een bezoek van vice-premier Somkid aan China.

Somkid was van 26 tot 29 april in Hong Kong. Een van zijn doelen was zakenmensen uit te nodigen om te investeren in het project Digital Park Thailand, ook wel genoemd Thai Silicon Valley, in Sri Ratcha (Chon Buri).

De regering houdt zich thans bezig met drie projecten op het gebied van internet: e-commerce, e-government en e-health. Het ministerie dringt er bij de detailhandel op aan zaken online te doen. Dit jaar krijgen 24.700 dorpen een high-speed internet verbinding. Thailand Post Co wordt gevraagd om bedrijven te helpen webpagina’s te ontwikkelen en hun producten via emails aan de man te brengen.

Vorige maand maakte het Electronic Government Angency bekend ID-kaarten elektronisch te gaan verstrekken en begin januari is begonnen met het EHR-systeem (electronic health record), waardoor mensen online toegang hebben tot gezondheidsdiensten.

Werknemers wachten al 2 maanden op ontslagvergoeding

1 mei – Op 1 maart kregen de 85 Thaise arbeiders en 22 uit Myanmar van Synthetic Textile Co in Krathum Baen (Samut Sakhon) te horen dat de Brits-Thaise kledingfabriek bankroet was en zij op straat stonden, maar van hun ontslagvergoeding hebben ze nog geen satang gezien.

Het bedrijf heeft beloofd die vanaf 1 oktober in acht maandelijkse termijnen uit te betalen, maar de werknemers vinden dat ze te lang moeten wachten. Ze vragen zich zelfs af of ze de (wettelijk vereiste) vergoeding ooit krijgen. ‘We hebben nu geen baan, geen geld. Hoe kunnen we de komende zes maanden eten?’

Eind februari sloot de fabriek al voor drie dagen. Toen de werknemers het werk wilden hervatten, stonden ze voor een gesloten fabriekspoort. Veel werkers zijn 40 à 50 jaar, ze verwachten geen kans meer te maken op de arbeidsmarkt.  Bovendien kunnen ze alleen kleding maken.

Nipa Mongpetch, leider van de British-Thai Synthetic Textile vakbond, en de werkers hebben onlangs de minister van Werkgelegenheid gevraagd met het bedrijf te overleggen over versnelling van de uitbetalingen. Tevens hebben ze het Employee Welfare Fund Committee verzocht snel geld uit het fonds te verstrekken. Elke werker heeft recht op 20.000 baht uit het fonds, geld dat later verhaald kan worden op de werkgever. Bij de politie is aangifte gedaan omdat de ontslagvergoeding niet direct is uitgekeerd. Arbeiders die 20 tot 30 jaar bij het bedrijf hebben gewerkt, hebben recht op een ontslagvergoeding van 100.000 baht.

Het bedrijf is in 1972 gevormd. Sinds de financiële crisis van 1997 kampte het al met financiële problemen. Vaak werden de lonen niet op tijd uitbetaald. Het bedrijf zegt geen garanties te kunnen geven voor uitbetaling van de ontslagvergoeding omdat beslag is gelegd op het bedrijfsvermogen. Volgens de wet zijn bedrijven verplicht direct na beëindiging van het dienstverband een ontslagvergoeding uit te keren, maar sommige werkgevers stellen de betaling uit of betalen in termijnen, zegt Manas Kosol, voorzitter van de Employees’ Labour Development Council.

Kort nieuws maandag 1 mei

– Beoordeel ex-gedetineerden niet op de fouten die ze gemaakt hebben, maar geef ze een kans op een baan, waardoor ze ontmoedigd worden weer in de fout te gaan. Dit pleidooi hield NHRC-commissaris Chatchai Suthiklom op een forum van het National Building Institute. Hij zei dit naar aanleiding van het voornemen om de naam ‘gevangenis’ te vervangen door ‘trainingscentrum’ (volwassenen) en ‘sportcentrum’ (minderjarigen) teneinde het image van gedetineerden te verbeteren.

Chatchai, voormalig directeur-generaal van het Corrections Department, vindt dat sommige regels veranderd dienen te worden om de voormalige boefjes gemakkelijker toegang te verlenen tot de arbeidsmarkt. Voor overheidsbanen komen ze pas in aanmerking als ze vijf jaar geen misdrijf hebben gepleegd.

Chatchai adviseert dit per geval te beoordelen en daarbij rekening te houden met de vakbekwaamheid van de sollicitant. De 5-jaar eis geldt niet voor minderjarigen, maar die regel wordt wel eens overtreden, waardoor ze recidiveren. Veel drugsveroordeelden vervallen weer in hun oude gewoontes als ze merken niet welkom te zijn in de maatschappij.

Surachet Satitniramai– De werksfeer tussen commissarissen van de National Human Rights Commission is dermate verslechterd dat commissaris Surachet (foto) de brui eraan heeft gegeven en anderen overwegen zijn voorbeeld te volgen.

Commissaris Angkhana Neelapajit zegt dat meningen van commissarissen niet gelijkelijk worden gerespecteerd. Sommige commissarissen kunnen daardoor gemakkelijk werken, anderen stuiten op obstakels. Angkhana zegt al voor Surachet’s vertrek overwogen te hebben om te stoppen, maar ze besloot te blijven om te vechten voor de mensenrechten. Niettemin: wanneer de problemen escaleren, neemt ze ontslag, want ‘democratie in de organisatie en goed bestuur zijn belangrijk’.

NHRC-voorzitter Wat Tingsamit is zich niet bewust van een onplezierige werksfeer. ‘Alle commissarissen zijn toegewijd aan hun werk om de mensenrechten te beschermen.’ Wat zou olie op het vuur hebben gegooid door sommige commissarissen ervan te beschuldigen buitenlandse belangen te dienen.

– Zondag gaf BP al een uitgebreide samenvatting van wat premier Prayut op de Asean Summit in Manila heeft gezegd en vandaag doet de krant er nog een schepje bovenop. Regeringswoordvoerder Werachon meldt dat Prayut gepleit heeft voor een cross-border transport netwerk om de regionale economie, handel en samenwerking tussen de ledenlanden te bevorderen. Het netwerk zou de provincies Ranong en Phuket, Penang (Maleisië) en Atjeh (Indonesië) moeten bestrijken.

En opnieuw vat de krant keurig samen wat Prayut volgens Werachon allemaal aan ideeën heeft ontvouwd, maar in tegenstelling tot Werachon ben ik niet His Masters Voice, dus dat moet u maar zelf lezen in PM urges cross-border transport at Philippines meet.

– Vier districten in de provincie Chiang Rai lopen het risico op een aardbeving met de kracht van 7.0 (!) op de schaal van Richter. De aarbeving kan veroorzaakt worden door de Mae Chan breuklijn, een van de drie actieve breuklijnen in de provincie, die een lengte heeft van 150 km. De kans op een aardbeving veroorzaakt door de breuklijn Mae Lao wordt gering geacht, zegt Suwit Kosuwan van het Mineral Resources Department. Een team van experts van de dienst bezocht eerder dit jaar het district Mae Suai, waaronder de breuklijn Mae Lao ligt.

Chiang Rai werd in mei 2014 getroffen door een aardbeving van 6,3. Daarbij kwam één persoon om het leven en werden tientallen gewond. De schade was aanzienlijk.

Ook in Ranong in het Zuiden van Thailand liggen breuklijnen. Die werden voor het eerst actief in april. De bewoners, niet gewend aan aardbevingen, raakten in paniek, maar de beving duurde slechts enkele minuten. Over de Ranong en Klong Marui breuklijnen zijn geen gegevens bekend.

– Telefoonzombies, zoals ik ze in mijn Facebook-columns noem, wordt gevraagd gebruikte mobieltjes in te leveren bij telefoonwinkels want het aantal ingeleverde mobieltjes blijft achter bij de target die is gesteld voor het recyclen van het elektronisch spul.

Het Pollution Control Department stelde de target op negen miljoen mobieltjes, toen het in februari de campagne Return old mobile phone, make merit and build up the country lanceerde. Tot nu toe zijn er 30.000 ingeleverd. Sommige mobieltjes kunnen niet in eigen land worden gerecyceld, maar dat dient in het buitenland te gebeuren.

De campagne maakt deel uit van het afvalbeleid van de overheid. Het dumpen van elektrische of elektronische apparatuur gaat wettelijk verboden worden. In voorbereiding is de Electrical and Electronic Equipment Waste Management Bill.

In veel noordoostelijke provincies zijn aarde en oppervlakte- en grondwater verontreinigd met giftige stoffen. In het bloed van bewoners is een hoog niveau aan zware metalen gemeten.

– Geradine Richmond [moet dat niet Geraldine zijn?], volgens de krant een prominent wetenschaps envoy [?] in de VS, prijst het Thaise onderwijs in wetenschap en technologie als ‘outstanding’ in de Lower Mekong Region. Ze wijst op het toenemend aantal Thaise studenten die in de VS studeren.

Maar wil Thailand de doelstellingen van Thailand 4.0 bereiken, dan dient de economie van onder af aan gestimuleerd te worden en dient meer onderwijsruimte geschapen te worden voor studenten om hun eigen initiatieven te creëren, aldus deze onderwijskundige wijsneus.

Richmond noemt als belangrijk probleem de gigantisch grote kloof tussen rijke en arme studenten in wetenschap en technologie. Verkleining is de sleutel tot een economische ontwikkeling die wordt gedreven door innovatie en technologie. Ze pleit voor partnerschappen van universiteiten en de particuliere sector om ‘creativiteits ruimte’ te scheppen, een model dat in de VS met succes is toegepast. Veel innovatieve ideeën komen van jonge studenten met steun van de particulier sector. Richmond was vorige week in Thailand voor een STEM workshop en de Young Scientist verkiezingen. (Zie ook de pagina Onderwijs 2)

Reacties niet mogelijk