Kort nieuws donderdag 6 juli

Gouverneur Aswin van Bangkok heeft het moeilijk

– Je hebt fotografen en fotografen en deze fotograaf, Apichart Jinakul, heeft precies op  het juiste moment afgedrukt gisteren tijdens een persconferentie van gouverneur Aswin van Bangkok. Aswin maakte daarop bekend dat de aankoop van 1.000 flood waders (een waterdicht pak van voet tot borst) en 200.000 uniformoverhemden ad 50 miljoen baht van de baan is. Hij zei het plan maandag te hebben afgewezen nadat het uitgelekt was en kritiek op de hoge kosten had opgeroepen.

Volgens online persbureau Isra, dat de zaak in de openbaarheid bracht, was het premier Prayut tijdens een bezoek aan het pompstation Phra Khanong opgevallen dat op de uniformen van het personeel geen BMA-logo stond. Sommigen droegen ook geen beschermende uitrusting. De afdeling Financiën van de gemeente (BMA) stelde daarop de aankoop voor, maar die vond geen genade in de ogen van Aswin. Alleen al de overhemden zouden 248 baht per stuk kosten.

– Police Watch, een netwerk van burgers, vraagt de regering de samenstelling van de commisie voor hervormingen van het politiekorps (in oprichting) te wijzigen omdat vertegenwoordigers ontbreken ‘die een echt voornemen hebben getoond  wangedrag met wortel en tak uit te roeien’. De 36-leden tellende commissie wordt nu gedomineerd door het leger.

Het netwerk heeft twijfels over de bedoelingen van de commissie die onder leiding staat van voormalig opperbevelhebber der strijdkrachten Boonsang Niempradit. ‘De meeste leden zijn hoge functionarissen die nooit enige inzet hebben getoond voor gerechtigheid of hervorming van de politie te vechten.’ Op 15 juli belegt het netwerk aan de Rangstit universiteit een openbaar forum over de kwestie.

RTP hoofdcommissaris Chakthip is blij met de benoeming van Boonsang. ‘Hij heeft ervaring en visie.’ Over het huidige moreel van de politie zegt hij: ‘Er is niets dat ons verontrust. We hebben geen tijd om ons ontmoedigd te voelen daar het meeste werk dat we doen in het belang van de bevolking is.’ Over de beschuldiging dat posities te koop zijn in het politiekorps, wilde hij gisteren niets zeggen.

RTP woordvoerder Songpol beschouwt de commissie niet als inmenging van het leger in politiezaken ‘vanwege het gezonde verstand’ van Boonsang. Hij wijst erop dat ook niet-soldaten in de commissie zitten. (Zie verder het desbetreffende bericht in Kort Nieuws van gisteren)

– De afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof heeft gisteren de laatste getuigen gehoord in de zaak van frauduleuze G2G rijstverkopen (government to government) aan China ten tijde van de regering Yingluck. Daarin staan voormalig minister van Handel Boonsong en 25 anderen en rechtspersonen terecht. De deals zouden een schade hebben opgeleverd van 20 miljard baht. Uitspraak op 25 augustus. (Zie verder de pagina Corruptie 3 en Rijst 3)

– Vandaag vergadert het in maart gevormde panel over het managementplan voor het buurtje bij het Mahakan Fort. Volgens de gemeente (BMA) zijn slechts 18 huizen de moeite waard om te behouden, experts en cultuurbeschermers menen 30 huizen.

Vice-voorzitter Sudjit van de Association of Siamese Architects voor stedelijke activiteiten en openbaar bestuur zegt dat ze nog steeds wachten op details van het plan. Als die achterwege blijven, tekenen ze niet.

Bewoners hebben voorgesteld desnoods bij elkaar in te trekken als de BMA het groene licht voor de 18 huizen geeft. Dat maakt de zaak, die zich al dertig jaar voortsleept, er niet gemakkelijker op want er zijn nu drie opties. (Zie voor de achtergronden de pagina Mahakan Fort)

– Boeren op maïs plantages in watershed gebieden in de provincie Nan gaan verhuisd worden, want ze bezetten nu beschermde bossen. De verhuizing is onderdeel van het rehabilitatieprogramma khao hua lone (kale bergen) van het ministerie van Milieu. Het ministerie heeft al 180.000 rai van nabijgelegen land overgedragen aan de provincie. Het ministerie van Landbouw gaat adviseren over het gebruik van de nieuwe locatie.

Strikt genomen is van verhuizing geen sprake, zegt landbouwwoordvoerder Pralong, omdat de boeren niet in de watershed zone wonen. Ze moeten nu alleen op een andere plaats aan het werk. Volgens het ministerie gaat het om 28.000 huishoudens. De meeste boeren verbouwen maïs voor veevoer.

De gouverneur van Nan hoopt dat het kale-bergplan dit jaar van start kan gaan en voor andere provincies een model vormt. De ontbossing heeft tijdens zware regenval geleid tot droogtes en overstromingen. Zodra overeenstemming is bereikt met de boeren, wordt het bos in het watershed gebied in samenwerking met de particuliere sector hersteld.

– Nog een model voor andere provincies: De provincie Kalasin wordt ontwikkeld tot muang khao (rijstprovincie), een nieuwe special economic zone (SEZ). Doel is de rijstproductie te vergroten en de inkomsten van boeren te verhogen.

Het voorstel [van?] heeft de steun van de landelijke stuurgroep voor landbouw, nationale hulpbronnen en voedselveiligheid. Ze gaf gisteren het groene licht voor een haalbaarheidsstudie van de provincie. Het idee is om rijstverbouw op grote schaal te bevorderen en een ‘robuuste’ industrie te ontwikkelen. Boeren gaan coöperaties vormen voor het management van de rijstverkopen. Kalasin staat bekend om de rijstvariëteiten die er verbouwd worden. (Zie verder de pagina  Rijst 3)

– Het budget voor zogeheten ICU scholen wordt volgend jaar verdubbeld naar 1 miljard baht. Dit heeft minister Teerakiat (Onderwijs) gisteren bekend gemaakt. ICU scholen zijn eenmansscholen, de ouders van de leerlingen hebben vaak niet genoeg geld om boeken en schrijfwaren te kopen of zelfs lunch. Van de 30.000 openbare lagere en middelbare scholen in het land vallen 5.000 in de categorie ‘urgent en in aanmerking komend voor echte hulp’. De minister denkt dat de ongelijkheid tussen scholen door de extra gelden verkleind wordt. (Zie verder de pagina Onderwijs 2)

– De concurrentie van Uber en Grab is toch nog ergens goed voor (behalve natuurlijk voor de passagiers), want de regering gaat Taxi OK en Taxi VIP tegen volgend jaar verbeteren. Taxi OK krijgt een app met informatie over de bestuurder, de locatie van de wagen, CCTV beelden en een alarmknop. Taxi VIP krijgt premiediensten met betere voorzieningen dan gewone taxi’s.

– 4,5 miljoen ambtenaren, die zijn verzekerd via het Civil Service Medical Benefits Scheme, krijgen een elektronisch pasje dat ze bij ziekenhuisbezoeken moeten tonen. Doel – hoe kan het ook anders – is fraude met ziekenhuisrekeningen te voorkomen. Ook is gebleken dat sommige ambtenarengezinnen de medicijnen verkopen die ze gratis van hun ziekenhuis krijgen. Of ze declareerden rekeningen die niet overeen kwamen met hun ziekte of behandeling.

Het budget voor de ambtenarenverzekering is de afgelopen jaren elk jaar met 4 tot 5 miljard baht verhoogd. Vorig jaar bedroeg het budget 60 miljard baht, maar de declaraties gingen dat bedrag ver te boven. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

– Het kabinet heeft het al goedgekeurd, het PM’s Office is gevraagd het plan uit te werken en het National Office of Buddhism alsmede drie SSC-leden gaat gevraagd worden het idee te bestuderen: de uitgifte van smart cards aan monniken met informatie over hun achtergrond, en de vorming van een database. Het voorstel is een reactie op het recente tempelschandaal waarbij geld is verduisterd uit het onderhoudsfonds voor tempels.

Thans hebben monniken alleen papieren documenten, waardoor hun ‘loopbaan’ moeilijk te traceren is. Alhoewel de kaarten en database de nodige pecunia vereisen, leveren ze op de lange termijn voordeel op. Bijvoorbeeld: De maandelijkse uitkering gaat soms naar monniken die al overleden zijn.

Het PM’s Office gaat ook kijken naar de boekhouding van tempels. Slechts een klein aantal tempels ziet kans een behoorlijke balans te maken volgens de regels van het NOB. Het PM’s Office vindt een staat van inkomsten en uitgaven voldoende. Het gemiddeld jaarinkomen van tempels bedraagt 3,2 miljoen baht en uitgaven 2,8 miljoen baht.

– De commandant van de tweede Army Region heeft zich aangesloten bij de oproepen van burgers en bedrijven om de nieuwe dubbelspoorlijn Chira Junction-Khon Kaen in de stad Nakhon Ratchasima verhoogd aan te leggen. Volgens het huidige ontwerp wordt de stad op 15 plaatsen doorsneden. Omdat er hekken omheen staan, is passeren op die plaatsen niet mogelijk. De commandant is gisteren door de KvK van Nakhon Ratchasima gevraagd de desbetreffende diensten te bewegen het ontwerp te wijzigen. Ook in Khon Kaen gaat een deel van de lijn de hoogte in. (Zie verder de pagina Spoorwegen 2 (2017))

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties