Thais nieuws zondag 10 december

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.
Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

Voor het nieuws van 16-30 november en december zie de zwarte menubalk bovenaan de pagina onder het kopje Thailand. Ouder nieuws onder het kopje Buitenland.

 

Geen aandacht voor de UVRM, wel voor corruptie

10 december – Vandaag is het 69 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen. Een belangrijk document, dat in Thailand met voeten wordt getreden sinds het leger in mei 2014 de macht heeft overgenomen. Want grondrechten, vastgelegd in de verklaring, worden de bevolking onthouden. Ik noem vrijheid van meningsuiting en participatie, vrijheid van vereniging en vergadering, recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. De UVMR verbiedt ook willekeurige arrestatie.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (afgekort; UVRM) is een verklaring die is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A/RES/217, 10 december 1948), om de basisrechten van de mens, ook wel grondrechten, te omschrijven.

De krant besteedt er vandaag geen aandacht aan, ze opent met het beroep dat premier Prayut op de bevolking heeft gedaan corruptie niet te tolereren. Tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van Anti-Corruption Day gisteren zei hij te verwachten [ja, ja] dat Thailand’s lage positie op de CPI (corruption perception index) van Transparency International dit jaar zal verbeteren. Op de index van 176 landen steeg Thailand vorig jaar van de 76e naar de 101e plaats [hoe hoger, hoe corrupter] en op een schaal van 0-100 scoorde het land slechts 35 punten. Prayut wil dat het er meer dan 50 worden. [0 punten is uiterst corrupt, 100 volledig corruptievrij]

Prayut zei: ‘Thaise mensen moeten elke vorm van corruptie afwijzen en niet langer tolereren. Corruptie is geen eenvoudig probleem om op te lossen. Maar wanneer alle partijen elkaar helpen om ertegen te vechten, geloof ik dat we het kunnen doen.’  [Ontleend aan Obama’s bekende Yes we can toespraak?]

Jeremy Douglas, regionaal vertegenwoordiger van het UN Office on Drugs and Crime, prees de Thaise regering voor haar aanpak van corruptie als urgent probleem en als deel van de nationale agenda. ‘Nu kunnen bedrijven, en niet alleen werknemers of agenten, gestraft worden voor overtreding van de anti-corruptie wetten. Investeerders die zaken doen in Thailand dienen zich bewust te zijn van de risico’s en hun verantwoordelijkheid om te voldoen aan de Thaise wet.’

Douglas beschouwt de mogelijkheid om omkoping van buitenlandse functionarissen nu ook te bestraffen als een belangrijke stap naar het voldoen aan de eisen van de OECD.

Volgens president Watcharapol van de NACC is de bevolking zich meer bewust van de noodzaak corruptie keihard te bestrijden, hetgeen blijkt uit het aantal van 500 petities die de NACC dit jaar maandelijks heeft ontvangen. Hij denkt dat de corruptie in Thailand de komende drie jaar ‘substantieel’ zal verminderen.

Op een andere bijeenkomst zei voormalig premier Chuan Leekpai (Democraten) dat de belangrijkste manier om corruptie aan te pakken het afdwingen van de wet is. ‘Elk goed beleid betekent niets wanneer het niet in de praktijk wordt gebracht.’

Op een seminar [geen details] werd als grootste obstakel het berechten van ‘invloedrijke’ personen genoemd omdat ze over voldoende financiële mogelijkheden beschikken om door omkoping de dans te ontspringen.

Rechter Jarun van het Constitutionele Hof: ‘Degenen die in enkele juridische sectoren een toppositie bekleden, waaronder civiele, beroeps en constitutionele rechtbanken, blijven hun macht misbruiken; ze zijn de moeilijkste criminelen om te berechten. Er zijn ook mensen in de regering die gesponsord worden door illegale rijke ondernemingen. Het web aan connecties is zo diep en geraffineerd dat het bijna onmogelijk is hen te identificeren.’ (Meer over corruptie op de pagina Corruptie 5)

Wat biedt Bangkok Post nog meer?

10 december – Ik neem, evenals voorgaande dagen, weer even de krant met u globaal door. Zoals gebruikelijk biedt de zondagkrant weinig nieuws en enkele onderwerpen noemde ik al in het overzicht Nieuws van de website in 1 regel. Op de voorpagina bijvoorbeeld een bericht over de marathon van Toon Bodyslam en de familie van de overleden cadet die niet gelooft dat hij een natuurlijke dood is gestorven.

Toon, op 1 november begonnen aan zijn liefdadigheidsmarathon van 2.191 km, heeft zijn target al bereikt. Toen hij gisteren in Chai Nat aankwam, kreeg hij het goede nieuws te horen dat de teller de 700 miljoen baht was gepasseerd. Op Eerste Kerstdag komt in Chiang Rai een einde aan zijn actie om elf overheidsziekenhuizen financieel te steunen. Ook in Chai Nat werd hij door honderden enthousiaste supporters begroet. Toon neemt een rustdag, waarna hij aan de laatste loodjes begint.

Het andere bericht stemt tot minder vrolijkheid. De familie van cadet Pakapong Tanyakan die in oktober onder verdachte omstandigheden overleed, is vastbesloten alle bij zijn dood betrokken personen voor de rechter te slepen. Ze denken dat hij bezweken is aan mishandelingen, waar bij de autopsie gevonden kneuzingen op wijzen. Ook was zijn vierde rib gebroken, hetgeen niet veroorzaakt kan zijn door de toegepaste reanimatiepoging.

Verder bevat de krant twee nieuwspagina’s: pagina 3 met zes berichten en pagina 4 met drie berichten (zie verder Kort nieuws). Pagina 2 biedt de bekende vaste rubrieken: The Big Issue, Winners, Losers, Milestones, They said it en The week ahead. Zaterdag is het 10 jaar geleden dat de Computer Crimes Act van kracht werd, die vaak in combinatie met het wetsartikel tegen majesteitsschennis wordt gebruikt, beter gezegd misbruikt, om dissidenten zo lang mogelijk op te sluiten. Geen wet om trots op te zijn.

Beroep op Prayut om inkomens in het Zuiden op te krikken

10 december – Voormalig premier en ex-partijleider Chuan Leekpai (Democraten) heeft een beroep gedaan op premier Prayut om de gedaalde huishoudinkomens in het Zuiden aan te pakken. Chuan wijst er in een petitie, aangeboden aan vice-premier Wissanu, op dat de regering een beleid heeft aangekondigd, gericht op verhoging van het inkomen van de bevolking om het land uit de zogeheten middle-income trap te bevrijden.

Uit cijfers van het National Statistical Office blijkt dat het gemiddeld maandinkomen van 25.194 baht in 2013 naar 26.195 baht in 2015 is gestegen, maar het gemiddelde in het Zuiden, en ook in het Noorden, is gezakt. In zijn petitie wijst hij op forse achteruitgang in de provincies Ranong (min 10.258 baht), Trang (min 9.961 baht) en Yala (min 6.999 baht).

Chuan LeekpaiIn een nadere toelichting op zijn petitie zei Chuan dat het probleem deels te wijten is aan de rubberprijzen, die al vier jaar aan het zakken zijn. Hij adviseert de premier speciaal beleid te ontwikkelen om het probleem aan te pakken, zoals bevordering van het toerisme en steun voor extra banen.

Minister Grisada (Landbouw) zei gisteren dat de Rubber Authority of Thailand (RAOT) drie maatregelen voorbereidt om de rubberpijzen op te krikken, zoals de al eerder genoemde vorming van een joint venture van de RAOT en particuliere bedrijven die rubber gaat kopen tegen een prijs, die niet lager is dan de productiekosten van 50 à 60 baht per kilo. Hiervoor is een budget van 1,2 miljard baht beschikbaar. Industrie-ondernemers en exporteurs wordt gevraagd de rubber te kopen. De andere twee maatregelen bestaan uit bevordering van het binnenlands gebruik en de vorming van depots, waaruit overheidsdiensten kunnen putten.

Vice-premier Somkid heeft vrijdag het ministerie opdracht gegeven om urgente maatregelen te nemen. Voorkomen dient te worden dat de prijzen de productiekosten niet meer dekken. Op de lange termijn wordt gedacht aan waarde toevoegen [geen details]. Somkid verwacht dat de situatie binnen drie maanden verbetert.

Somkid gaat de ministeries van Binnenlandse Zaken en Transport vragen tussen 50.000 en 80.000 ton rubber te kopen, aanzienlijk meer dan de huidige 33.000 ton. Een andere maatregel is een cursus productiviteitstraining voor rubberboeren wanneer er niet geoogst wordt. De boeren worden betaald, wanneer ze daaraan deelnemen.

Waterpompen luchthaven Nakhon Si Thammarat

Kort nieuws zondag 10 december

– De luchthaven van Nakhon Si Thammarat die donderdag was gesloten omdat de runway onder water was gelopen, gaat vermoedelijk vanochtend weer open. Gisteren voerden technici nog een race tegen de klok om het beschadigde elektriciteitsnet te repareren.

In het district Pak Phanang zijn waterpompen van zowel de provinciale autoriteiten als particuliere ondernemingen aan het werk gezet om water uit het district en een buurdistrict af te voeren naar de rivier Pak Phanang.  Als het niet meer regent, komt aan de wateroverlast binnen drie dagen een einde.

In Songkhla voeren vijf laag gelegen districten in de omgeving van waterwegen al twee weken een strijd tegen het water. Het ergst getroffen zijn twaalf tambons. In Ban Hua Ked staat het water 1 meter hoog. Het leger distribueert voedsel, medicijnen en drinkwater. Naar verwachting blijven 50 scholen tot volgende week gesloten.

Zeven provincies in het Zuiden kampen nog met overstromingen. Getroffen zijn 3.077 dorpen met 903.603 bewoners.

– De autoriteiten in Pattaya willen een tunnel met een doorsnede van 2,2 meter aanleggen om water af te voeren, een oplossing die lijkt afgekeken van Bangkok dat al over enkele megagrote tunnels beschikt.

Burgemeester Anan zegt dat het plan is besproken met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het Department of Public Works and Town and Country Planning (DPT) heeft al een ontwerp gemaakt. Het project gaat 1,87 miljard baht kosten, te financieren uit de regeringssteun voor de Eastern Economic Corridor (EEC) in Chon Buri, de begroting voor 2019 en het budget van het DPT.

De tunnels krijgen een verbinding met drie wateropslaggebieden en verder met een tunnel van 3,6 meter doorsnede bij Wat Boonsampan, die naar een tank loopt waar de waterstroom wordt afgeremd alvorens naar zee te worden afgevoerd. Naar verwachting duurt de aanleg drie tot vier jaar.

Nog niet besloten is of het water over het strand of via een tunnel dieper in zee wordt geloosd. Het kantoor Pattaya van het Marine Department is, aldus de burgemeester, bevreesd voor erosie wanneer het water via het strand wordt afgevoerd. Tevens moeten plannen worden gemaakt om afval en troebel water tegen te houden die het maritieme ecosysteem kunnen schaden.

– Thailand steunt de pogingen van de secretaris-generaal van de VN om Palestina en Israël aan de tafel te krijgen voor onderhandelingen over de Jeruzalem controverse. Het ministerie van Buitenlandse heeft die positie ingenomen nadat de Amerikaanse president Trump besloot Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen.

– Minister Arkhom (Transport) heeft gisteren de ‘eerste’ steen gelegd voor de aanleg van de luchthaven Betong in Yala. Het district dat omgeven wordt door bergen, wordt daardoor beter bereikbaar wat de plaatselijke economie weer ten goede komt.

De passagiersterminal is al in aanbouw en de runway is voor 30 procent klaar. Rond de luchthaven wordt een weg aangelegd. Over drie jaar komt de luchthaven in bedrijf.

Betong is de 29e regionale luchthaven van het Department of Airports. Ze krijgt een capaciteit van 500.000 passagiers per jaar. Verwacht wordt dat het aantal toeristen van 600.000 per jaar naar 1 miljoen stijgt waardoor vier miljard baht in de kassa vloeit.

– Het openbaar vervoer bereidt zich voor op de reizigersstroom die rond de nieuwjaarsvakantie (30 december tot 2 januari) wordt verwacht. Minister Arkhom (Transport) schat dat 16,5 miljoen personen van het OV gebruik gaan maken.

Het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok verwacht op 141.000 bustrips 7,9 miljoen passagiers te vervoeren. De frequentie op de Blue en Purple metrolijnen wordt vergeleken met vorig jaar verhoogd met 1 procent.

De luchthavens Don Mueang en Suvarnabhumi verzorgen 19.489 vluchten en op Suvarnabhumi worden meer taxi’s ingezet. Directeur Sirote van Suvarnabhumi verwacht deze maand tussen de 9.000 en 10.000 taxiritten naar en van Suvarnabhumi per dag. Thans zijn elke vrijdag tussen 17 en 22 uur duizend extra taxi’s beschikbaar. De luchthaven heeft ook een P&R dienst voorbereid met gratis shuttlebussen tussen de luchthaven en parkeerterreinen bij winkelcentrum Mega Bang Na en skytrain station Bang Na.

De interprovinciale busdienst Transport Co is goed voor 54.993 trips met 1 miljoen passagiers. De Spoorwegen zetten meer treinen in om de verwachte stroom van 783.000 passagiers in 1.600 ritten naar en van hun vakantiebestemming te brengen.

– De CSD heeft vrijdag in Nakhon Ratchasima een man en een vrouw aangehouden op verdenking van oplichting door mensen over te halen in een transportbedrijf te investeren. Tegen de vrouw liepen al arrestatiebevelen van de provinciale rechtbank van Min Buri wegens het uitgeven van valse cheques. De CSD kwam in actie nadat zeventien personen een klacht hadden ingediend. De verdachten wierven hun slachtoffers via een online advertentie en Facebook. De schade wordt geschat op 10 miljoen baht.

– De Tourism Authority of Thailand heeft het ministerie van Financiën voorgesteld een aftrekpost voor reisonkosten te introduceren om het binnenlands toerisme te stimuleren, wat de plattelandseconomie ten goede kan komen. TAT-gouverneur Yutthasak verwacht dat het ministerie het voorstel volgende week aan het kabinet voorlegt of op zijn laatst voor Nieuwjaar. De belastingaftrek zou moeten gelden voor reizen naar provincies die minder populair zijn dan de bekende toeristische bestemmingen.

Toon Bodyslam in Chai Nat

Nieuws van de website in 1 regel

• Overstromingen houden aan in 7 zuidelijke provincies
• Familie overleden legercadet stapt naar de rechter voor gerechtigheid
• Toon heeft zijn target van 700 mln al binnen, 16 dagen voor eindpunt
• Personeel staatsbosbeheer verdacht van verwisseling agarhout
• Prayut wil corruptie perceptie index verbeteren naar 50-plus
• Actievoerders vragen Constitutionele Hof verbod op vergadering te schrappen

Reacties niet mogelijk