Thais nieuws vrijdag 15 december

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.
Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

Voor het nieuws van 16-30 november en december zie de zwarte menubalk bovenaan de pagina onder het kopje Thailand. Ouder nieuws onder het kopje Buitenland.

 

Suthep gooit olie op het (politieke) vuur

15 december – Bangkok Post opent vandaag met een politiek onderwerp, niet mijn meest favoriete onderwerp om over te schrijven, maar het geeft wel een aardige indruk hoe de politiek in dit land denkt. Daden en uitspraken zijn niet wat ze zijn, maar ze hebben vaak [altijd?] een verborgen bedoeling, die gebaseerd is op wantrouwen.

Deze week bood daarvan al twee voorbeelden. Prayut’s bezoeken aan het platteland hebben een politieke bedoeling, zeggen critici  (14 december) en de premier verdenkt de media ervan een wig te willen drijven tussen hem en zijn maatje Prawit omdat ze Prawit’s bezit van een duur horloge en ring opblazen (13 december).

Suthep ThaugsubanVandaag levert het derde voorbeeld op. Hoofdpersoon is Suthep Thaugsuban, voormalig vice-premier in het kabinet Abhisit, voormalig leider van de PDRC, de protestbeweging tegen de regering Yingluck, een volksmenner pur sang en gehaat door de roodhemden omdat hij, gesteund door Abhisit, het leger in 2010 toestemming gaf om in geval van nood met scherp op roodhemd demonstranten te schieten.

Onder de kop Suthep ‘poll ploy’ upsets meldt BP dat hij een oproep heeft gedaan de organieke wet op politieke partijen, die in oktober van kracht is geworden, te wijzigen. Critici zijn wantrouwend. Ze vermoeden een politieke list bedoeld om de algemene verkiezingen, die gepland zijn voor november 2018, uit te stellen zodat de junta langer aan de macht kan blijven.

Hoe komen ze erop, zou mijn moeder zeggen. Maar This Is Thailand (TIT), zoals de uitdrukking luidt: de dingen zijn niet altijd wat ze lijken. En Suthep is een gewiekste man, die ervan verdacht wordt in 2014 met het leger onder één hoedje gespeeld te hebben, zodat het in mei een greep naar de macht kon doen en de gekozen regering van Yingluck naar huis kon sturen.

Aanleiding van de commotie is de oproep van Suthep alsmede Paiboon Nititawan, hoofd van het People’s Network for Reform, twee artikelen in de organieke wet te wijzigen om een ‘political level playing field’ te waarborgen voor een eerlijke behandeling van nieuwe partijen en partijleden. Die artikelen gaan over contributie, lidmaatschap en stappen bij de vorming van een nieuwe partij.

Suthep geeft als voorbeeld van de ongelijke behandeling: de huidige leden van politieke partijen hoeven vier jaar geen contributie te betalen, leden van nieuwe partijen moeten minstens 1.000 baht dokken. Hij heeft ook kritiek op het aanmeldingsformulier voor nieuwe partijen, dat ‘te veel’ persoonlijke informatie vraagt.

De roep om wijzigingen te midden van herhaalde verzoeken om het verbod op politieke activiteiten op te heffen, hebben de grote politieke partijen verontrust, stelt de krant vast. Ze zeggen ook dat de NCPO een verkiezingscampagne lijkt te voeren met haar bezoeken aan het platteland, waarbij miljoenen baht worden uitgedeeld.

Ik ben nu tot halverwege de tweede kolom van het vierkoloms bericht gekomen en krijg de sterke neiging om eerst maar eens bij te slapen, voordat de werksters van mijn hotel langskomen om mijn kamer schoon te maken en het bed te verschonen. Een werkje dat ze met de Franse slag doen. Ja, deze (drie) vrouwen zijn niet voor Miep Kraak in de wieg gelegd. (Meer over het politiek gekrakeel op de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Rooie Jatuporn moet een maandje langer brommen

15 december – Roodhemdleider Jatuporn Prompan, al net zo’n goedgebekte volksmenner als Suthep, moet twaalf maanden langer in de gevangenis blijven, waar hij inmiddels vijf maanden heeft gezeten. Het hooggerechtshof veroordeelde hem gisteren tot dit verlengde verblijf in een smaadzaak aangespannen door voormalig premier Abhisit.

Jatuporn had Abhisit er in 2009 van beschuldigd soldaten opdracht te hebben gegeven om roodhemden dood te schieten. Hij beschuldigde Abhisit er ook van een petitie te hebben geblokkeerd, waarin om een royal pardon werd gevraagd voor voormalig premier Thaksin. Jatuporn draaide in juli voor een jaar de bak in vanwege een andere smaadzaak, eveneens aangespannen door Abhisit. [Nou, die twee zullen nooit vriendjes worden]

Een andere rechtszaak diende gisteren voor de Phatthalung Provincial Court. Daarin stonden een voormalige senator, tevens lid van de PDRC, en tien anderen terecht omdat ze de voorverkiezingen in 2013 in de provincie hadden verstoord. De rechtbank deelde straffen van 1 tot 5 jaar uit.

Prawit wordt verblind door de zon

Beschuldiging: Prawit heeft nog een peperduur horloge

15 december – Het derde bericht op de voorpagina gaat over het dure horloge en de dure ring van vice-premier Prawit. Srisuwan Janya, secretaris-generaal van de Association to Protect the Thai Constitution, vraagt vandaag de NACC na te gaan of Prawit nog meer dure horloges bezit, die hij niet heeft vermeld op zijn (voor kabinetsleden en hoge ambtenaren verplichte) vermogensverklaring.

Hij zou niet alleen een peperduur Richard Mille RM 30 horloge bezitten, maar ook een tweede, eveneens 4 miljoen baht waard. Het eerste horloge werd zichtbaar toen hij tijdens een fotosessie met het gewijzigde kabinet zijn hand voor zijn ogen sloeg omdat hij door de zon werd verblind.

Prawit heeft drie vermogensverklaringen overlegd: bij aantreden en vertrek als minister van Defensie in het kabinet Abhisit en bij zijn benoeming tot vice-premier en minister van Defensie in de militaire regering. Geen enkel noemt horloge en ring. Eigendommen duurder dan 200.000 baht dienen daarop te worden vermeld. Prawit heeft van de NACC dertig dagen de tijd gekregen om uit te leggen hoe hij eraan gekomen is en waarom hij ze niet heeft aangegeven. (Zie ook de pagina Corruptie 5)

Skytrain baas verwacht dat metrokaartje duurder wordt

15 december – Voorzitter Keeree Kanjanapas van de BTS Group Holdings Plc, het bedrijf dat de skytrain (bovengrondse metro) exploiteert, waarschuwt dat de tarieven omhoog kunnen gaan wanneer de Mangmoom (Spider card) in gebruik wordt genomen. Hij zegt dat MRT (ondergrondse metro) en BTS geconfronteerd worden met hogere exploitatie- en onderhoudskosten omdat het passagiersaanbod toeneemt en routes worden uitgebreid.

De invoering van de Thaise OV-kaart is al enkele malen uitgesteld. Minister Arkhom (Transport) verwacht dat die nu in juni 2018 in gebruik kan worden genomen. Begonnen wordt met de Airport Rail Link, de light rail verbinding tussen Suvarnabhum en Phya Thai, en de stadsbussen van Bangkok. In oktober volgen de Blue Line (Hua Lamphong-Tao Poon) en de Purple Line (Khlong Bang Pai-Tao Poon). Het kabinet besloot begin dit jaar het beheer van de kaart over te hevelen van het OTP naar de MRTA (metro exploitant).

MRTA gouverneur Rithika meent dat de tarieven niet noodzakelijkerwijs hoeven te stijgen omdat de uitbreidingen en overstapmogelijkheden ook tot meer inkomsten kunnen leiden. Keeree schat dat het aantal passagiers eind 2020 gemiddeld twee miljoen per dag bedraagt, wanneer de Pink (34.5 kilometer tussen Khae Rai in Nonthaburi en Min Buri) en Yellow (30,4 km Lat Phrao-Samrong in Samut Prakan) monorail metrolijnen in gebruik worden genomen. Dat aantal is inclusief de Sukhumvit lijn plus verlengingen. Thans reizen 900.000 passagiers dagelijks met de huidige BTS-lijnen.

Kort nieuws vrijdag 15 december

– Taxibestuurders hebben gisteren bij het ministerie van Transport geprotesteerd tegen de verplichting GPS, een dashboard camera en een noodknop te installeren. De extra veiligheidsmaatregelen kosten 50.000 baht per wagen en maandelijks 500 baht. In 2019 moeten alle vormen van openbaar vervoer en vrachtwagens beschikken over GPS. Het Operation Centre van het Department of Land Transport houdt de bestuurders in de gaten. Als ze langer dan 15 minuten sneller dan 90 km per uur rijden, krijgen ze een boete.

Directeur-generaal Sanith van het DLT zegt: ‘De installatie van GPS versterkt onze pogingen om de veiligheid op de weg te vergroten. Burgers kunnen overtredingen van bestuurders doorgeven met vermelding van het kenteken van de desbetreffende wagens. Wij zetten dan de noodzakelijke stappen.’

– Niet alleen de zus van Pakapong Tanyakan, aka Moei, zoals gisteren gemeld maar ook de moeder zegt recht te zullen zoeken voor haar overleden zoon, nu een legercommissie aldus een bron heeft vastgesteld dat hij bezweken is aan een hartaanval en niet aan mishandelingen, waarop kneuzingen en een gebroken rib wijzen.

De moeder denkt dat de meeste Thai het niet eens zullen zijn met de conclusie van de commissie, schrijft ze op Facebook. De moeder zegt dat de familie over informatie beschikt die ze kan gebruiken wanneer ze naar de rechter stapt. ‘Mijn zoon is gestraft in het cadet honour system. Over dat systeem hebben we vragen. Geef antwoord aan de familie en alle Thai.’

Het onderzoeksrapport van de commissie is woensdag naar de opperbevelhebber der strijdkrachten gegaan. Commissievoorzitter Chawarat wil er niets over zeggen. ‘Het is aan de commandant om details bekend te maken.’ Vandaag keert hij terug van een trip naar Singapore. (Meer over mishandelingen in het leger op de pagina Martelingen in de kazerne)

– Het Internal Security Operations Command (Isoc) regio 4 (Zuid-Thailand) gaat het aantal agenten en soldaten dat verbonden is aan het commando met 3.057 terugbrengen naar 58.547. Met minder manschappen kan Isoc zijn taken efficiënter uitvoeren wat het vertrouwen van de bewoners in de autoriteiten ten goede zal komen, zegt woordvoerder Pirawat.

Het besluit is gisteren genomen in een vergadering van minister Prawit (Defensie) en enkele bobo’s, waaronder legercommandant Chalermchai. Voorts is besloten een Isoc Office of the Inspector-Generaal te vormen dat de prestaties van personeel en projecten beoordeelt. Het kantoor gaat ook onderzoek doen naar klachten van de bevolking.

– Follow-up op het KTB-leningen schandaal. De advocaat van Panthongtae Shinawatra, een van de vier verdachten die beschuldigd worden van het witwassen van geld, heeft gisteren een tegenverklaring bij de DSI ingeleverd waarin de beschuldiging wordt bestreden. Hij zegt alle medewerking te zullen verlenen, mocht de DSI nog vragen hebben. DSI-hoofd Paisit zegt dat Panthongtae mogelijk wordt opgeroepen voor een nadere toelichting.

Panthongtae heeft eerder zijn zorgen geuit over de manier waarop de DSI de verdachten behandelt. Hij vindt dat de DSI hun rechten schendt. Hij en de anderen zouden geld, geleend aan een dochter van een vastgoedbedrijf, witgewassen hebben. De leningen werden onder druk van de toenmalige regering verstrekt, alhoewel het bedrijf als wanbetaler te boek stond. Panthongtae zegt niet geweten te hebben wat de bron van het geld was. (Zie verder de pagina De zaak Panthongtae en Pinthongta)

– De gelederen worden weer gesloten in de meineedzaak. De agenten en ambtenaren van het ministerie van Justitie die voormalig onderwijzeres Jomsap hebben geholpen bij haar herzieningsverzoek treffen geen blaam, zegt adjunct-hoofd Thanasak van de Provincial Police Region 4. Ze hebben hun taak naar behoren vervuld nadat Jomsap het verzoek had ingediend, zo is gebleken uit onderzoek.

Het bericht kauwt verder de voorgeschiedenis na, maar die kunt u allemaal lezen op de pagina De zaak Jomsap. Kort gezegd: Het gaat om een poging om Jomsap vrij te pleiten van een hit-and-run aanrijding in 2005 door het huren van een zondebok. Jomsap zelf zegt dat zij door de politie wordt beschouwd als zondebok. Ze ontkent de wagen te hebben bestuurd die een bejaarde fietser dood reed. Of ze gelogen heeft, kon niet worden vastgesteld aan de hand van een test met een leugendetector. [Onbetrouwbare methode trouwens]

– Follow-up op de berichten over de zogeheten Chinese zero-dollar tours, spotgoedkope reispakketten met een luchtje dat duidt op oplichting. Want de reis was spotgoedkoop maar in Thailand werden de deelnemers meegesleept naar winkels waar ze onder druk werden gezet om te duur geprijsde artikelen te kopen en ze moesten ook betalen voor uitstapjes.

Amlo heeft nu besloten het vermogen ad 4,2 miljard baht in beslag te nemen van de personen die betrokken waren bij de oplichting, en van touringcarbedrijf OA Transport Co dat door de Belastingdienst verdacht wordt van belastingontduiking tussen 2011 en 2016. De fiscus liep daardoor 7,7 miljard baht aan inkomsten mis. De firma en leiding zijn in augustus door de rechtbank bij gebrek aan bewijs vrijgesproken, maar het OM is tegen de vrijspraak in beroep gegaan. Het bericht noemt nog meer in beslag leggingen, maar die sla ik over.

– De NLA (benoemd parlement) heeft het goedkeuringsproces voor de zeven nieuwe Kiesraadcommissarissen geschorst na klachten over de selectie van de twee leden die door het hooggerechtshof zijn gekozen. De huidige Kiesraad-commissaris Somchai heeft aan de bel getrokken omdat die selectie achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden en geen toelichting is gegeven op de keuze. Het hooggerechtshof zegt dat het selectieproces voldeed aan de wettelijke eisen.

NLA-lid Wallop diende gisteren een motie in om het goedkeuringsproces aan te houden. De NLA maakte geen bezwaar tegen de motie. Wallop vraagt in zijn motie meer tijd voor het hooggerechtshof om zijn beslissing toe te lichten. De twee kandidaten zijn de chief justice van het hooggerechtshof en een rechter.

– Milieuactievoerders en het Forum of the Poor hekelen voormalig parlementslid Somsak, die een oproep heeft gedaan het Kaeng Sua Ten damproject in de Yom rivier nieuw leven in te blazen. Tegen het plan bestaan al twintig jaar bezwaren. Onlangs noemden de autoriteiten het onhaalbaar. Somsak opperde het idee deze week met het oog op de mobiele kabinetsvergadering die op 25 en 26 december in Sukhothai wordt gehouden. Hij verwacht dat Prayut met 5 miljard baht over de brug komt.

Het Forum of the Poor noemt Somsak een verkalkte politicus. ‘De Kaeng Sua Ten dam zaak is gesloten. Het RID heeft al het geld geretourneerd dat was verstrekt voor een MER’, aldus een verklaring van ‘s lands oudste grassroot beweging. ‘Wij eisen dat Somsak ophoudt verdeling onder dorpelingen te scheppen.’

Aanleg van de dam zou ten koste gaan van een waardevol bos met teakbomen in een nationaal park. Een regeringspanel heeft voorgesteld reservoirs aan te leggen. De Yom is de enige rivier in Thailand zonder dammen. (Zie verder de pagina Kaeng Sua Ten dam)

Reacties niet mogelijk