RR Vliegtuigmotoren

Onderhoudshangar THAI met RR vloegtuigmotor
Schoolkinderen op bezoek in de onderhoudshangar van THAI.

Oud-personeel THAI betrokken bij corruptie Rolls Royce
19 januari – De Britse fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls Royce heeft toegegeven personeel van Thaise overheidsdiensten en werknemers van Thai Airways International (THAI) te hebben omgekocht.
De NACC en THAI doen in samenwerking met het Britse Serious Fraud Office (SFO) onderzoek naar de corruptie die in 1991 begon en gedurende drie perioden plaatsvond. In de eerste periode (1991-1992) schoof RR $ 18,8 miljoen, in de tweede (1992-1997) $ 10,38 miljoen en in de derde (2004,2005) $ 7,2 miljoen. THAI had gedurende deze periodes vijf presidenten. De zaak kwam aan het rollen door een onderzoek van het SFO naar corruptie in zeven landen: Indonesië, Thailand, India, Rusland, Nigeria, China en Maleisië.
Hugh Vanijprabha, directeur van Rolls Royce (Thailand) Ltd, zegt dat de ontdekte corruptie geen indicatie is van de huidige manier van zakendoen. ‘We gedragen onszelf nu op een totaal andere manier. We hebben zero tolerance tegen zakelijk wangedrag van welke aard dan ook. We zullen uit deze periode als betrouwbaarder komen, veerkrachtig en een beter geleid bedrijf dat elke keer terecht wint. Onze onderliggende technologieën en skills zijn nog nooit zo sterk geweest.’

Corruptie Rolls Royce: THAI en Rekenkamer doen onderzoek
20 januari – De voorpagina van Bangkok Post is vandaag geheel gewijd aan de steekpenningen die de Britse fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls Royce tussen 1991 en 2005 heeft betaald aan ambtenaren en personeelsleden van Thai Airways International (THAI). De krant roept in een kader enkele andere corruptiezaken in de herinnering, zoals de aanschaf van de GT200 bomb detector en de omkoping van de directeur van het Bangkok Film Festival tussen 2002 en 2007. Heerlijk land, Thailand, never a dull moment.
De RR-affaire kwam gisteren in het nieuws, dus die hoef ik niet verder toe te lichten en in bijgaand kader staat het allemaal keurig op een rijtje. Thailands nationale luchtvaartmaatschappij THAI heeft twee ‘special task forces’ gevormd. Eén onderzoekt voorgaande aanbestedingsprocedures, de andere gaat zich bezighouden met corruptiepreventie, nadat RR heeft toegegeven personen in verschillende Aziatische landen, waaronder Thailand, te hebben omgekocht.
Minister Arkhom (Transport) zegt dat de panels dertig dagen de tijd krijgen om de onderste steen boven te halen. Drie kwesties worden bestudeerd: 1 Is het huidige aankoopbeleid van THAI transparant genoeg, 2 Wat is het verschil tussen het huidige beleid en voorgaande, en 3 Wie waren betrokken bij de door RR toegegeven corruptie? Wanneer voormalige THAI leidinggevenden of personeel bij de corruptie betrokken waren, zullen ze ‘zonder uitzondering’ vervolgd worden, zegt de minister.
De eerste ontkenning is er al. Voormalig minister van Financiën Thanong, die van 2002 tot 2005 voorzitter was van de raad van bestuur van THAI, ontkent enige betrokkenheid. Hij zegt dat tijdens zijn voorzitterschap geen Boeings 777 [met de RR motoren] zijn gekocht maar alleen Airbus toestellen.
Auditor-General Pisit zegt de inspecteurs van zijn kantoor [Rekenkamer] opdracht te hebben gegeven alle aankopen door THAI van toestellen met RR motoren te onderzoeken. Volgens een  verklaring in een Britse rechtbank zou tussen 1991 en 2005 1,28 miljard baht betaald zijn aan regionale tussenpersonen, waaronder ‘agents of the state of Thailand and employees of THAI Airways’. Het gaat om de aankopen van de RR T800 motoren.

Meer onderzoeken naar RR steekpenningen
21 januari – De vakbond van Thai Airways International (THAI) vertrouwt het zeker niet, want alhoewel THAI en de Rekenkamer een onderzoek naar de corruptie bij de aanschaf van Rolls Royce vliegtuigmotoren hebben toegezegd, vraagt ze premier Prayut een top-level onderzoekscommissie te vormen om uit te zoeken wie bij THAI en de overheid betrokken waren bij de corruptie.
Voorzitter Damrong vermoedt dat hooggeplaatste functionarissen een graantje hebben meegepikt van de aankopen, want de aanschaf van vliegtuigen en motoren behoeft de goedkeuring van de raad van bestuur van THAI. Voorafgaand daaraan kregen de aankopen de goedkeuring van de NESDB en het kabinet. Damrong zegt dat degenen die naar steekpenningen visten, precies wisten wat te doen met de hulp van hun lobbyisten.
Het verzoek van de vakbond wordt ondersteund door de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand. Ze vraagt in de commissie vertegenwoordigers van zowel de publieke als particuliere sector te benoemen.
Het vermoeden van corruptie, gepleegd in drie periodes tussen 1991 en 2005, is gewekt door het Britse Serious Fraud Office (SFO) dat onderzoek heeft gedaan naar corruptie in zeven Aziatische landen. Rolls Royce heeft toegegeven dat steekpenningen zijn betaald, in Thailand aan overheidsfunctionarissen en THAI-personeel. Regionale vertegenwoordigers van RR Asia-Pacific bespraken de zaak gisteren met THAI-president Charamporn.
De NACC en de Rekenkamer zijn bereid een eigen onderzoek in te stellen. Het State Enterprise Policy Office, dat het toezicht heeft op alle staatsbedrijven, heeft bekend gemaakt ook onderzoek te doen. Idem Staatsoliebedrijf PTT Plc omdat andere bedrijven waaronder PTT in het Britse onderzoek zijn genoemd. PTT kocht tussen 2000 en 2013 generatoren en apparatuur van RR. Nou, met zoveel onderzoeken moet de onderste steen wel boven komen, denkt u niet?
Een hooggeplaatste bron bij THAI zegt dat haar onderzoekscommissie eerlijk te werk gaat en niet buigt voor druk, zelfs als blijkt dat voormalige THAI leidinggevenden en politici van de corruptie hebben geprofiteerd. De commissie gaat de informatie van het SFO onder de loep nemen, waarvoor ze een tot twee weken denkt nodig te hebben. Het SFO heeft alleen de periodes genoemd maar niet de profiteurs, aldus de bron. Hij zegt dat er ten tijde van de aanschaf destijds al gesproken was over corruptie.

Corruptie Rolls Royce: Nog een onderzoek
22 januari – Ik begin nu de tel kwijt te raken. Hoeveel onderzoeken zijn er inmiddels toegezegd naar de corruptie bij de aankoop van Rolls Royce vliegtuigmotoren voor Thai Airways International (THAI)? Premier Prayut doet er eentje bij. Hij zegt, aldus regeringswoordvoerder Sansern, dat de regering haar ogen niet sluit voor de corruptie. Een onderzoek moet de boosdoeners vinden en hen straffen. Sansern zegt: ‘Oude corrupte mensen moeten verdwijnen. Er mag geen nieuwe zaak zijn en corruptie mag op geen enkel terrein een kans hebben.’
Maar het gaat de goede kant op. Sansern wijst erop dat volgens een onderzoek van de University of the Thai Chamber of Commerce corruptie in het land zich op het laagste niveau in zes jaar bevindt. De regering is niet bang dat de jongste onthullingen gevolgen hebben voor de positie van Thailand op de nieuwe Corruption Perception Index van Transparency International. Kan trouwens volgens hem niet, want de gegevens voor de index 2016 zijn verzameld voordat de RR-affaire bekend werd.
In de index van 2015 bezet Thailand de 76ste plaats op een ranglijst van 168 landen, een verbetering ten opzichte van 2014 toen het land op plaats 85 stond.
Het bevel van de premier voor een onderzoek is een reactie op een oproep van de vakbond van THAI, die blijkbaar een onderzoek door THAI zelf niet vertrouwt. Ook de NACC, de Rekenkamer en het State Enterprises Policy Office hebben onderzoeken toegezegd. Staatsoliebedrijf PTT Plc doet ook onderzoek, niet vanwege de vliegtuigmotoren maar vanwege andere aankopen. De corruptie is aan het licht gebracht door het Britse Serious Fraud Office. De aankopen vonden tussen 1991 en 2005 plaats. Personeel van THAI en overheidsfunctionarissen zouden ervan geprofiteerd hebben. (Bron: website Bangkok Post, 21 januari)
Zie verder voorgaande berichten: Meer onderzoeken naar RR steekpenningen (21 januari) en Corruptie Rolls Royce: THAI en Rekenkamer doen onderzoek (20 januari). Op de foto schoolkinderen op bezoek in de onderhoudshangar van THAI.

Update: Ex-THAI president: Ik ben onschuldig
22 januari – De tweede president van Thai Airways International (THAI) veegt nu ook zijn straatje schoon. Evenals voormalig minister van Financiën Thanong, die van 2002 tot 2005 voorzitter was van de raad van bestuur van THAI, ontkent president Kanok Abhiradee enige betrokkenheid bij de corruptie.
Kanok leidde THAI van 2002 tot 2006 [hier klopt iets niet met de jaartallen; foei BP!]. In een Line bericht schrijft hij met duizenden personeelsleden gewerkt te hebben om de onder schulden gebukt gaande maatschappij op te werken tot de Nummer 1 luchtvaartmaatschappij van die tijd. Hij zegt zich voortdurend te hebben gehouden aan het principe van good governance. ‘Het corruptieschandaal heeft de waardigheid en reputatie van het hele THAI-personeel beschadigd.’
Het bericht van Kanok lijkt een reactie op een bewering van voormalig Thai Rak partij oprichter en leider Chuvit. Die vertelde verslaggevers vrijdag dat iemand wiens naam met de eerste letter van het Thais alfabet begint (de k) een van de betrokkenen bij de corruptie is.
Ja, beste mensen, je zal nog zien dat uiteindelijk niemand in Thailand in de fout is gegaan. Corruptie in Thailand? Hoe komen ze erbij.

Commentaar: THAI moet corruptieclaim ontrafelen
23 januari – Ze zeggen dat corruptie geen kwitanties kent: met die fraaie inkopper begint Bangkok Post haar hoofdredactioneel commentaar van zondag over de corruptie bij de aanschaf van Rolls Royce vliegtuigmotoren. Een overigens vrij overbodig commentaar, want corruptie mag niet, dat hoef je helemaal niet te schrijven.
Corruptie is diefstal, zoals Prem Tinsulanonda, voorzitter van de Privy Council, elke keer zegt wanneer hij zijn stokpaardje berijdt. Maar in Thailand denken ze daar anders over. (Overheids)corruptie mag als je er zelf beter van wordt. En ach, die 200 baht teamoney voor een politieagent is altijd nog beter dan een bekeuring.
Het grondige onderzoek van het Britse Serious Fraud Office laat de betrokken autoriteiten geen andere keus dan de individuen te identificeren die betrokken waren bij de corrupte praktijk, betoogt de krant. De nationale luchtvaartmaatschappij dient haar aanbestedingsprocedure te herzien en indien nodig veranderingen aan te brengen die kunnen voorkomen dat zo’n blamage zich herhaalt.
Het schandaal moet voor de regering ook aanleiding zijn alle aanschafprocedures van overheidsdiensten en –bedrijven onder de loep te nemen. Degene die via een tussenpersoon verlopen, dienen beëindigd te worden of op zijn minst dient bezien te worden of ze nodig zijn, want die bieden met name mogelijkheden voor steekpenningen.
Het document [van het SFO] vormt deprimerend leesvoer, schrijft BP. Het beschrijft drie gevallen van aankopen, waarin steekpenningen zijn betaald aan hoge officieren van de luchtmacht, leidinggevenden van THAI en ‘politieke helpers’ [lees: ministers]. Dat is toegegeven door RR.
Maar het ergste is, aldus BP, dat dit slechts één geval is dat is ontdekt. Er is niet veel fantasie voor nodig om te bedenken hoeveel anderen de dans zijn ontsprongen, hoeveel honderden miljarden baht zijn afgeroomd en verdwenen in individuele zakken ten koste van het publiek belang.
Voor de drie aankopen tussen 1991 en 2005 is respectievelijk 663 miljoen baht, 336 miljoen en 254 miljoen baht betaald aan ‘commissies’. [Geen misselijke bedragen, maar het bedrijf kon het blijkbaar lijden.] Het document duidt de ontvangers aan als ‘regional intermediary’ en ‘intermediary 3’. Het moet niet moeilijk zijn voor THAI om te achterhalen wie daarmee bedoeld worden. Vooral die laatste persoon maakte het erg bont met extra en hogere eisen dan RR wilde betalen.
Gezien de thans beschikbare gegevens is het waarschijnlijk dat THAI informatie zal vinden die gênant is en zelfs schadelijk voor haar reputatie, besluit BP. Maar het bedrijf en de junta, die corruptie tot speerpunt van haar beleid heeft gemaakt, hebben geen andere keus de onderste steen boven te halen. (Bron: Bangkok Post, 22 januari)

RR corruptiezaak: Zalvende woorden van minister
24 januari – Kijk, dat is nou de verkeerde reactie en typisch voor een Thaise gezagsdrager. In plaats van de ogen uit zijn kop te schamen over de corruptie bij de aanschaf van Rolls Royce vliegtuigmotoren door Thai Airways International (THAI), relativeert vice-premier Wissanu de zaak. ‘De vermeende betrokkenheid van THAI is geen indicatie van schuld. THAI heeft tijd nodig om de kwestie te verduidelijken.’
Die corruptie, gepleegd tussen 1991 en 2005, is vastgesteld door het Britse Serious Fraud Office en dat zal niet over één nacht ijs zijn gegaan. Het zegt dat in drie periodes steekpenningen zijn betaald van in totaal 1,28 miljard baht aan ‘agents of the state of Thailand and employees of THAI Airways’, aldus een verklaring in een Britse rechtbank.
Wissanu echter vindt het beter geen voorbarige conclusies te trekken over de betrokkenheid van THAI. Enkele diensten die in de rechtbankdocumenten genoemd worden, hebben al ontkend steekpenningen te hebben aangenomen of aangekondigd dat ze een onderzoek instellen. Met dit soort reacties wordt het natuurlijk nooit wat in Thailand met de strijd tegen corruptie [persoonlijke noot].
Sinds het schandaal bekend werd, hebben twee voorzitters van de raad van bestuur van THAI al ontkend betrokken te zijn geweest bij de corruptie. Ook een voormalig PTT-voorzitter zegt van niets te weten. Vrijdag vergadert de huidige RvB over de zaak. Verder distantieert luchtmachtcommandant Johm zich van de zaak. De luchtmacht gaf volgens een eerder bericht toestemming voor de aankopen door THAI en kocht zelf motoren van RR, alhoewel van een ander type dan de T-800 motoren die THAI kocht. ‘Onze aankopen zijn transparant.’

RR-corruptie: Meer handen in onschuld gewassen
25 januari – Het regent ontkenningen in de corruptiezaak vam Thai Airways International (THAI) en Rolls Royce. Na twee voorzittters van de RvB van THAI en de luchtmachtcommandant, ontkent nu ook Suthep Thaugsuban enige betrokkenheid en wordt oud-premier Thaksin vrijgepleit door voormalig Pheu Thai-parlementslid Watana. Suthep was tussen 1997 tot 2000 minister van Transport, maar in die periode zijn geen vliegtuigmotoren van RR gekocht.
Watana neemt het op voor Thaksin. Hij beschuldigt sommige journalisten ervan dat ze een aankoop in 2002 van veertien vliegtuigen voor THAI in verband met het RR-schandaal brengen. Het kabinet Thaksin keurde toen de aanschaf goed, maar die had betrekking op de aanschaf van Airbus en Boeing toestellen en niet op RR-motoren.
De aankoop had de goedkeuring van het kabinet nodig vanwege de hoge prijs, waardoor THAI mogelijk een lening van de overheid zou nodig hebben. Watana zegt dat technische details, types vliegtuigen en motoren altijd werden bepaald door THAI.

RR corruptie: Geef de NACC meer bevoegdheden
26 januari – De Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACOT) vindt dat de NACC meer bevoegdheden moet krijgen om het onderzoek naar het Rolls Royce corruptieschandaal te doen in plaats van overheidsdiensten de zaak afzonderlijk te laten onderzoeken. Banyong Pongpanich van de particuliere ACOT zei dat gisteren op een seminar dat gewijd was aan de affaire.
Twee bedrijven worden verdacht van het betalen van steekpenningen: Thai Airways International en staatsoliebedrijf PTT Plc. Ze hebben beide eigen onderzoeksteams gevormd. Ook de Rekenkamer, Amlo en de PACC doen onderzoek (zie de lijst met afkortingen).
Banyong meent dat de twee bedrijven slechts verplicht zouden moeten zijn gegevens te leveren aan de NACC, die als hoofdonderzoeker de machtige ‘devils’ buiten de bedrijven dient te ontmaskeren. Hij vindt dat premier Prayut artikel 44 van de interim-grondwet [die hem absolute macht geeft] moet inzetten om de NACC te helpen. De NACC zou ook buitenlandse diensten moeten kunnen benaderen in plaats van dit te doen via het kantoor van de procureur-generaal en het ministerie van Buitenlandse Zaken.
NACC secretaris-generaal Sansern zegt dat het inzetten van artikel 44 het werk kan versnellen, maar voorzichtigheid is gewenst om juridische complicaties te voorkomen. Vandaag houdt de NACC een teleconferentie met het Britse Serious Fraud Office, dat de corruptie heeft ontdekt. Volgens Sansern is het niet moeilijk om na te gaan wie bij de handelsdeals met RR waren betrokken, die plaatsvonden tussen 1991 en 2005. Maar de NACC moet wel uitzoeken wie de masterminds waren en hoe en wanneer de steekpenningen van in totaal 1,28 miljard baht werden betaald.
De PACC zei gisteren dat er nog genoeg te doen is omdat sprake is van drie tot vier spelers, waaronder Rolls Royce, het hoofdkantoor in de VS en enkele Amerikaanse bedrijven.

Corruptie-onderzoeken gaan niet van een leien dakje
27 januari – Ze moeten in Engeland en de VS wel gek worden van alle Thaise diensten die om informatie vragen over de corruptie bij Rolls Royce en Thai Airways International (aankoop RR vliegtuigmotoren), idem en staatsoliebedrijf PTT  Plc (diverse apparatuur) en General Cable Corporation en drie staatsbedrijven (kabels en leidingen).
Want niet alleen de NACC onderzoekt de corruptiegevallen maar ook nog eens tal van andere diensten. En wat vooral voor opgetrokken wenkbrauwen zal zorgen: de in corruptie verwikkelde bedrijven doen ook zelf onderzoek.
De NACC zegt dat het gebrek aan eenheid bij overheidsdiensten en de doodstraf die in de nieuwe anti-corruptiewet op ernstige vormen van corruptie staat, haar pogingen hindert om in het buitenland in-depth informatie over de corruptiezaken te krijgen. NACC secretaris-generaal Sansern wijst erop dat de doodstraf niet wordt geaccepteerd in het buitenland, alhoewel die nooit is uitgevoerd sinds 2009.
Een geheel andere zaak die in het bericht wordt aangesneden is de aanschaf van tien Airbus A340 toestellen in 2002 en 2003. Voormalig THAI vice-president Yothin heeft premier Prayut gevraagd artikel 44 van de interim-grondwet [dat hem absolute macht geeft] in te zetten voor een onderzoek naar de aanschaf van de toestellen die nu niet gebruikt worden en ‘staan te rotten’.
Hij vraagt ook om een onderzoek naar de aanbestedingsprocedure van de A340-500 en A340-600 [of wordt hetzelfde onderzoek bedoeld?]. THAI kocht de toestellen met toestemming van het ministerie van Transport, alhoewel de NESDB er bezwaar tegen had gemaakt.
Volgens Yothin leidde het gebruik van het toestel tot een jaarlijks verlies van 3 tot 5 miljard baht, reden waarom ze aan de grond worden gehouden. Ze staan nu op Don Mueang en U-Tapao. Voor de toestellen waren geïnteresseerde kopers, maar de raad van bestuur wees hen af omdat de prijs 5 tot 6 miljard baht per stuk bedroeg. [Ik neem dat hiermee wordt bedoeld dat de potentiële kopers dat te veel vonden]
Yothin schreef eerder op zijn Facebook dat het RR-schandaal slechts ‘het topje van de ijsberg’ is. Het is een klein deel van een veel groter probleem dat honderden miljarden schade heeft opgeleverd [?]. Over de tien Airbus toestellen schreef hij dat Airbus slechts 35 A340-500 heeft geproduceerd. THAI kocht er vier.

Advies aan THAI: Stap naar de burgerlijke rechter
28 januari – De National Anti-Corruption Commission (NACC) adviseert Thai Airways International (THAI) de lieden die betrokken waren bij het Rolls Royce omkoopschandaal civielrechtelijk aan te pakken voor de schade. De verjaringstermijn voor de aankopen in 1991-1992 en 1992-1997 is weliswaar verlopen, maar niet voor de jaren 2004 en 2005. Ze adviseert de nationale luchtvaartmaatschappij ook om het Anti-Money Laundering Office te vragen onderzoek te doen naar het geldspoor en het vermogen van betrokkenen te bevriezen.
NACC secretaris-generaal Sansern vindt het niet nodig dat premier Prayut artikel 44 van de interim-grondwet inzet om de verjaringstermijn te verlengen, daar dit het land in een negatief daglicht zou stellen. Een panel van de NCPO kan nagaan wie destijds de minister en staatssecretaris van Transport en verantwoordelijke THAI-functionarissen waren, alhoewel hun betrokkenheid nog niet kan worden vastgesteld. Het wachten is op nadere informatie van het het Britse Serious Fraude Office, dat de corruptie heeft vastgesteld.
De NACC heeft donderdag al een teleconferentie met het kantoor gehouden. Het SFO heeft om een formele bevestiging gevraagd dat de NACC het onderzoek leidt. De andere diensten, die onderzoeken hebben aangekondigd, dienen dat ook te bevestigen, want het SFO maakt zich zorgen dat ze allemaal om informatie vragen. Wanneer de diensten die informatie bekend maken, kan dit de manier waarop de SFO zijn eigen zaken behandelt, schaden.
THAI is een onderzoek begonnen en hoopt de resultaten daarvan op 20 februari bekend te kunnen maken. Deken Sangsit van het College of Social Innovation (Rangsit universiteit) heeft er op een seminar voor gepleit de corruptie aan te pakken op basis van een overeenkomst met de VN over het witwassen van geld, want daar geldt geen verjaringstermijn voor.
In dit bericht wordt ook weer de aankoop van tien Airbus toestellen genoemd, een zaak die niets met de RR-corruptie heeft te maken. Een voormalige THAI vice-president heeft premier Prayut gevraagd op basis van artikel 44 van de interim-grondwet een onderzoek te gelasten. De huidige vice-president personeelszaken zegt dat THAI bereid is hierover details te verstrekken. Het wachten is op een reactie van Prayut.

Opinie: Duikvlucht op corruptie-index geen verrassing
29 januari – De duikvlucht die Thailand heeft gemaakt op de Transparency Perceptions Index (CPI) van dit jaar kan niet als een verrassing komen, schrijft Kong Rithdee in zijn wekelijkse beschouwing op de opiniepagina van Bangkok Post. Want corruptie is een fact of life (onontkoombaar feit) waarmee we sinds, wat?, de jaren zestig al leven. Chor rat bang luang (duping the people and hiding from the state) is de officiële term die we op de lagere school leren, een prachtige formulering voor iets met een lelijke betekenis.
We zijn een corrupt land waar geld en giften eerder onder de tafel dan erboven worden gegeven, waar elke brug die we bouwen en elke weg die we aanleggen en elke onderzeeër die we kopen en elke school waar we onze kinderen naar toe sturen, te maken hebben met een of andere vorm van corruptie.
De reactie van premier Prayut was voorspelbaar. De corruptiegevallen zijn iets van het verleden. Hij gelooft dat ze door zijn voorgangers zijn gepleegd, door burgerlijke regeringen, de eeuwige boeven in onze feel-good politiek. De premier riep ook de astrologie te hulp. Zou 2017 niet het jaar worden waarin de waarheid wordt onthuld.
Dat burgerlijke regeringen corrupt zijn, is waar. Dat de strijdkrachten zelf, de ambtenaren en de tentakels van de bureaucratie en particuliere bedrijven ook deel uitmaken van het corruptie verhaal  is ook waar. Door het allemaal aan het verleden te wijten, zeg je dat politici zondaars zijn en de rest heiligen, wat keer op keer niet juist is gebleken.
Een vernietigend voorbeeld is het gelijktijdig met de CPI-score bekend geworden Rolls Royce corruptieschandaal waarin Thai Airways International is verwikkeld. Het stof dwarrelt nog rond en terwijl veel leidinggevenden van de Royal Orchid en kabinetsleden een koude rilling langs hun ruggengraat voelen gaan, moeten we niet vergeten dat de militaire junta van 1992, die de macht had overgenomen van de gekozen regering, toen actief was. [1992 is een van de jaren waarin de corruptie bij de aankoop van RR vliegtuigmotoren plaatsvond.]
Net als de huidige junta kaapte ze de regering met de claim corruptie te gaan uitbannen. Tenminste vier luchtmachtgeneraals zaten ten tijde van de corruptie in de raad van bestuur van THAI. Zeker, het is waar dat dit allemaal in het verleden gebeurde. Maar de afgelopen 85 jaar is Thailand langer geregeerd door het leger dan door civiele regeringen.
Het rapport van Transparency maakt evenwel geen melding van ‘alle corruptiegevallen gebeurden in het verleden’. Het beoordeelt de vicieuze cirkel van corruptie en ongelijkheid, het zet vraagtekens achter populisme dat beweert de inkomenskloof te vernauwen maar feitelijk corruptie bevordert. De index – en dat is onze zorg – geeft ook aan welke landen zijn verbeterd en welke verslechterd.
Kong geeft NACC secretaris-generaal Sansern een veeg uit de pan, die teleurgesteld was over de score maar die relativeerde door op te merken dat rekening was gehouden met het democratisch gehalte van een land. Wat had hij dan verwacht, sneert Kong. Dat het nobeler is een niet-democratisch land te zijn en minder corrupt, omdat rechtvaardige mensen topbanen hebben?
Kong eindigt zijn J’accuse met de verzuchting: Waarom zijn we eigenlijk teleurgesteld dat onze CPI-score is gezakt? (Bron: Bangkok Post, 28 januari)

RR corruptie: Artikel 44 blijft in de kast
29 januari – Het draconische artikel 44 van de interim-grondwet wordt niet ingezet bij het Rolls Royce corruptieschandaal. De regering vindt dat de bestaande onderzoeken hun loop moeten hebben. Artikel 44 geeft premier Prayut de  bevoegdheid om bureaucratische rompslomp en allerlei obstructies te omzeilen.
Regeringswoordvoerder Sansern zegt dat de premier zich bewust is van de zorgen in de bevolking maar de huidige wetgeving volstaat en er zijn onafhankelijke diensten, zoals de NACC en Rekenkamer die onderzoek doen. De roep om artikel 44 in te zetten heeft te maken met het verlopen van de verjaringstermijn van 20 jaar. Dat geldt voor de gevallen in 1991-1992 en 1992-1997; alleen de aankopen in 2004 en 2005 zijn nog niet verjaard.
Maar Sansern zet toch de deur op een kier voor artikel 44. Het wordt alleen gebruikt bij wettelijke obstakels of wanneer nog meer vertraging voor ‘tremendous damage’ aan de bevolking zou zorgen. Hij waarschuwt dat er groepen kunnen zijn die proberen artikel 44 te politiseren en het als reden kunnen gebruiken om de resultaten van onderzoeken af te wijzen.
Sansern: ‘De premier is blij dat het publiek zich meer bewust is geworden van corruptie en wil dat actie wordt ondernomen tegen degenen die overtredingen hebben gepleegd. Maar de betrokken autoriteiten moeten procedures nauwgezet volgen en dat kan tijd in beslag nemen.’
Zoals bekend gaat het om de aankoop van RR vliegtuigmotoren door Thai Airways International. Het Britse Serious Fraud Office (SFO) heeft vastgesteld dat in totaal 1,28 miljard baht is betaald aan ‘agents of the state of Thailand and employees of THAI Airways’, aldus een verklaring in een Britse rechtbank.
Een bron bij de NACC verwacht dat haar onderzoek spoedig kan worden afgerond. Het SFO is geïnformeerd dat de NACC het onderzoek leidt, dit om te voorkomen dat het SFO gek wordt van verzoeken om  informatie door alle andere diensten die onderzoek hebben aangekondigd. De NACC onderzoekt of er sprake was van het witwassen van geld, ze verzamelt details en ondervraagt getuigen. Drie NACC-leden zijn belast met het onderzoek.
Ten slotte wijdt Sansern nog enkele woorden aan de duikvlucht van Thailand op de TPI 2016 (zie hierboven), maar die bevatten geen nieuws. Critici dienen het fiasco niet voor politieke doeleinden te misbruiken om de regering in diskrediet te brengen, zegt hij.
De premier maakt zich geen zorgen over de terugval, aldus Sansern, maar hij negeert die niet, want hij heeft de autoriteiten gevraagd onderzoek te doen naar de criteria waarop het land slecht scoort. Bovendien heeft de UTCC vastgesteld dat de corruptie in 2016 het laagste was van de afgelopen zes jaar.

Opinie: RR debacle is pijnlijk
31 januari – Too many cooks spoil the broth (te veel koks bederven de brij). Dat is de reden dat vice-premier Wissanu enkele diensten heeft opgedragen het Britse Serious Fraud Office (SFO) niet om informatie te vragen over het RR corruptieschandaal, uitgezonderd de National Anti-Corruption Commission (NACC), schrijft Veera Prateepchaikul in zijn wekelijkse beschouwing Think Pragmatic op de opiniepagina van Bangkok Post.
Naar verluidt is het SFO terughoudend om vertrouwelijke informatie te delen omdat het bang is dat die uitlekt. Het heeft ook geen zekerheid over de betrouwbaarheid van degenen die informatie vragen. NACC secretaris-generaal Sansern zei na een teleconferentie donderdag met het SFO het gevoel te hebben dat het SFO niet erg coöperatief is en informatie zou kunnen achterhouden over de Thais die verdacht worden van betrokkenheid bij de corruptie.
Zonder hard bewijs van het SFO zal het bijna onmogelijk zijn voor de NACC, de Rekenkamer en de twee betrokken Thaise bedrijven (THAI en PTT Plc) juridische actie te ondernemen, zelfs als ze de namen van de verdachten hebben. Dus is het verstandig van Wissanu, schrijft Veera, dat hij tussenbeide komt om de leiding in handen van de NACC te leggen.
Hopelijk voorziet het SFO de NACC van alle cruciale informatie om de corrupte ontvangers van steekpenningen – of het nu burgers, overheidsfunctionarissen of politici zijn – aan de schandpaal te nagelen op dezelfde manier waarop RR gedwongen is tot een schikking van 497,25 miljoen pond.
Ook: het SFO zou zich geen zorgen hoeven te maken dat betrokkenen de doodstraf krijgen. In dit land wordt een ‘grote vis’ in een corruptiezaak zelden gevangen en vervolgd om nog te zwijgen over veroordeeld tot de doodstraf.
Veera: ‘Wij Thais lijken een mild hart te hebben voor mensen in moeilijkheden. Vandaar het volgende advies: “Stap niet over de persoon die valt.” Daarom is er sprake van dat degenen die betrokken zijn bij de corruptie en degenen die inmiddels overleden zijn, terugbetaling gespaard moet worden en dat we hun zaak moeten laten rusten.’
Na de voorgeschiedenis herhaald te hebben schrijft Veera het noodzakelijk te vinden dat één instantie zich samen met het SFO met de zaak bezighoudt. Maar dat is pas deel 1 van het werk. Het moeilijkste deel is de zaak op een duidelijke wijze af te ronden, hetgeen wil zeggen dat de NACC en de Rekenkamer de volledige steun van de regering moeten hebben. Ze moeten hun werk onafhankelijk kunnen doen.
En ze moeten ook de guts hebben krengjai aan te pakken als het gaat om mannen in uniform. Helaas biedt de geschiedenis weinig hoop zoals schandalen als de GT200 bomdetectoren en het Rajabhakti Park hebben aangetoond. (Bron: Bangkok Post, 30 januari)

Opinie: Overheid, pak corruptie in staatsbedrijven aan
3 februari – 1,3 miljard baht verdween tussen 1991 en 2005 in de zakken van ‘agents of the Thai state and employees of Thai Airways International’ en 385 miljoen baht in 2003 en 2004 in de dito zakken van PTT Plc functionarissen. Betaald door Rolls Royce Holdings Plc. Drie staatsbedrijven zijn beschuldigd van het incasseren van steekpenningen, betaald door General Cable Corporation in de VS. En op de Corruption Perceptions Index 2016 (CPI) is Thailand 25 plaatsen gezakt.
Verslaggever economie Wichit Chantanusornsiri vraagt zich op de opiniepagina van BP af: Waarom denk ik dat we niet in staat zijn corruptie te stoppen? Hij wijst erop dat het aan het Britse Serious Fraud Office te danken is dat de corruptie bij de aankoop van Rolls Royce vliegtuigmotoren door THAI bekend is geworden. ‘Zonder deze onthullingen zouden we nooit geweten hebben dat twee grote staatsbedrijven betrokken waren bij corruptie en zouden de schuldigen ongestraft blijven.’
En misschien worden ze wel nooit bestraft, want op dit moment heeft de NACC niet voldoende informatie om te bepalen wie de schuldigen zijn.
De regering relativeert de duikvlucht op de CPI. Thailand heeft slechts 3 punten verloren en de duikvlucht van 25 plaatsen kan het gevolg zijn van het groter aantal landen dat is onderzocht (176 tegen 168 een jaar eerder). Maar we kunnen niet het feit verdoezelen dat corruptie in Thailand weliger tiert dan in veel andere landen, betoogt Wichit. Of om het anders te zeggen: andere landen doen het beter bij de bestrijding van corruptie.
Wichit somt vervolgens de wettelijke maatregelen op die zijn genomen om corruptie in de publieke sector te voorkomen. Het kabinet en het parlement hebben een nieuwe wet over publieke aanbestedingen goedgekeurd. Er is een Integrity Pact en een Construction Sector Transparency initiatief en het State Enterprise Policy Office werkt aan een wet over het bestuur van staatsbedrijven.
Zonder twijfel, eindigt Wichit, zijn deze maatregelen noodzakelijk. Maar het is nog steeds de plicht van de staat om de schuldigen achter de recent onthulde schandalen te vinden. In de ogen van de bevolking zijn dat de meest urgente kwesties die om actie vragen in de strijd tegen corruptie. (Bron: Bangkok Post, 2 februari)

Vrijdag 3 februari
– Thai Airways International levert vandaag bij het ministerie van Transport de resultaten in van haar voorlopig onderzoek naar het corruptieschandaal met de RR motoren. Twee panels hebben onderzoek gedaan: een naar de verdachte aankopen destijds (1991-2005) en een naar de aanbestedingsprocedure die THAI hanteert bij de aankoop van motoren en onderhoudswerkzaamheden. Overigens heeft de NACC de leiding over het onderzoek naar de fraude, want die wordt als enige geïnformeerd door het Britse Serious Fraud Office, dat de corruptie heeft ontdekt.

Opinie: Strijd tegen corruptie begint aan de top
4 februari – Bestrijding van corruptie begint aan de top. Kijk, dat is nog eens een verstandige opmerking. Ik citeer: ‘We hebben niet meer wetten nodig tegen corruptie, alleen meer goede voorbeelden van degenen die fatsoenlijk zijn en genoeg macht hebben en achter degenen aangaan die in de bovenlaag van de samenleving corrupt zijn. Wanneer de grote vissen gevangen gaan worden, neemt corruptie af en zal Thailand’s positie op de anti-corruptie index stijgen.’
Hoe simpel, maar hoe onmogelijk kan de uitbanning van corruptie zijn, want zoals Thitinan Pongsidhurak op de opiniepagina van Bangkok Post constateert: ‘De Thaise autoriteiten willen niet echt achter corruptie aangaan omdat dit te dicht bij hun hart en zakken komt. Als in Thailand korte metten wordt gemaakt met corruptie, zal blijken dat heel weinigen van de grote vissen, als ze er al zijn, clean zijn.’
Thitinan wijst op het Rolls Royce schandaal: ‘Het Britse bedrijf heeft onder ede verklaard ‘agents of the state of Thailand and employees of Thai Airways’ te hebben omgekocht. De krantenkoppen bevatten veel huff and puff [Mooie uitdrukking, letterlijk gehijg en gepuf]. Thai Airways heeft oppervlakkige verklaringen uitgegeven over haar voornemen om de bovenste steen boven te halen. De NACC en de Rekenkamer hebben rumoer gemaakt over onderzoeken.’
‘Maar is er geen vooruitgang geboekt en zal er geen vooruitgang zijn, zoals vaak in het verleden het geval is geweest. Ondanks de publieke verontwaardiging is premier Prayut niet bereid zijn toverstokje van artikel 44 te gebruiken. Hier is een corruptiezaak die de Thaise autoriteiten op een dienblad aangeboden hebben gekregen, niettemin lijken ze onwillig om erachter te gaan met de volle kracht die nog over is van de Thaise wet.’
Moet ik doorgaan Thitinan te citeren? Zelden zo’n to the point commentaar gelezen dat in een paar goed gekozen zinnen de vinger op de zere plek legt.
Thitinan zegt het nog maar eens: ‘De reden waarom corruptie niet hard wordt aangepakt, is omdat we niet weten waar te beginnen met de paar machtigen die er bij betrokken zijn. Degenen aan de top die corruptie zouden moeten uitbannen, moeten clean zijn en bereid de confrontatie aan te gaan met de boosdoeners in een netwerksamenleving waar de sociale afstand tussen netwerkleden erg klein is. Corruptie te lijf gaan betekent boeven aanpakken die jij en je vrienden en familie misschien kennen.’
‘Wanneer de weinigen aan de top mild zijn over corruptie, of zelfs medeplichtigen of daders worden, dan zal corruptie zich alleen maar verder verankeren. Wanneer je slechte voorbeelden om je heen hebt, zullen sommige Thai in bepaalde posities denken dat ze kunnen wegkomen met kleine corruptie en regelrechte diefstal, zoals het recente geval van de adjunct directeur-generaal die onverholen schilderijen uit een hotel in Japan meenam.’
‘De Japanners zijn vriendelijk voor hem geweest, maar de Thaise autoriteiten dienen hem ten voorbeeld te stellen. Dat doen ze waarschijnlijk niet. Hijzelf zal zijn daad wel rationaliseren dat hij slechts een van velen is, dat er mensen boven hem staan die niet vies zijn van corruptie en belangenconflicten.’
Thitinan besluit: ‘Het wordt tijd om Thailand’s anti-corruptie pretenties en hypocrisie te laten varen en ernst te maken met de strijd tegen corruptie.’ (Bron: Bangkok Post, 3 februari)

RR-corruptie: THAI krijgt geen informatie van RR
4 februari – Rolls Royce, verwikkeld in een corruptiezaak waarbij Thai Airways International (THAI) en PTT Plc zijn betrokken, weigert THAI informatie te verstrekken. En om er gelijk maar een persoonlijke noot aan toe te voegen: Gelijk hebben ze, want dat biedt THAI de kans om daarmee te sjoemelen en zichzelf vrij te pleiten – je weet het maar nooit in dit van corruptie doortrokken land.
En opnieuw moet ik me door oud nieuws worstelen in dit bericht plus een hoeveelheid vage informatie. Wat dacht u van: THAI president Charamporn zei gisteren dat het onderzoek van het bedrijf een reeks incidenten heeft opgeleverd ‘believed to be linked to the alledged bribery’.
Charamporn zegt dat RR geweigerd heeft informatie te delen omdat de informatie, die ze aan het Serious Fraud Office (SFO) heeft gegeven, vertrouwelijk is. Op 24 januari vroeg THAI ook al om informatie aan het SFO. Dat heeft geantwoord binnen 20 dagen te reageren. Charamporn zegt verder dat THAI alle beschikbare informatie deelt met de NACC, die zoals bekend de leiding heeft van het fraudeonderzoek.
THAI heeft twee onderzoekspanels aan het werk gezet: één onderzoekt het betalen van steekpenningen in de periode 1991-2005 (ontdekt door het SFO) en het andere verdiept zich in de aanbestedingsprocedures bij de aankoop van motoren en opdrachten voor onderhoudswerkzaamheden.

RR-corruptie: De boosdoeners komen in beeld [?]
6 februari – De Rekenkamer, NACC en de ministeries van Transport en Justitie steken donderdag de koppen bij elkaar om informatie uit te wisselen over de Rolls Royce-corruptiezaak en een besluit te nemen over vervolging van betrokkenen. Het ministerie van Transport verwacht zijn onderzoek binnen een maand af te ronden.
Auditor-General Pisit van de Rekenkamer zegt dat onvermoeibaar wordt gewerkt om de onderste steen boven te halen. ‘Alle diensten proberen de zaak zo snel mogelijk af te ronden.’ Hij zei dat op het seminar ‘Dealing with Corruption: This or Next Life’ van de Thai Journalists Association.
Pisit zegt dat de Rekenkamer van THAI informatie heeft ontvangen, die mogelijk kan helpen de personen te identificeren die bij de corruptie betrokken waren. Het gaat om notulen van vergaderingen. Rolls Royce heeft toegegeven THAI-personeel (en overheidsfunctionarissen) te hebben omgekocht.
De Rekenkamer heeft het Britse Serious Fraud Office, dat de corruptie heeft onthuld, om informatie gevraagd. Pisit verwacht snel ‘vitale’ informatie te krijgen. Misschien tegen beter weten in, want eerdere berichten melden dat het SFO alleen de NACC informeert en niet eens volledig uit angst voor lekken en politieke bemoeienis.

Dinsdag 7 februari
– De NACC heeft dezelfde drie personen in het vizier als de Rekenkamer voor betrokkenheid bij de corruptie in de Rolls Royce zaak. Alleen de initialen van de drie zijn bekend gemaakt. NACC secretaris-generaal Sansern zegt dat nog geen gedetailleerde informatie is gevonden over hun rol. Uit het bericht wordt niet duidelijk of het om leidinggevenden van THAI gaat of personen in vorige regeringen. De NACC wacht nog op een reactie van het Britse Serious Fraud Office, dat de corruptie heeft onthuld.

Als je geschoren wordt, moet je stilzitten
8 februari – Cover-up door verdoezeling kopt Bangkok Post boven haar hoofdredactioneel commentaar van dinsdag. Goed gezien, hoofdredactie, het Rolls Royce corruptieschandaal waarbij tussen 1991 en 2005 1,3 miljard baht verdween in de zakken van ‘agents of the Thai state and employees of Thai Airways International’ en 385 miljoen baht in 2003 en 2004 in de dito zakken van PTT Plc functionarissen, aldus het Britse Serious Fraud Office, sterft een zachte dood.
Premier Prayut zegt dat het allemaal in het verleden is gebeurd, ministers zwijgen en president Charamporn van de nationale luchtvaartmaatschappij Thai Airways International klaagt dat Rolls Royce niet meewerkt.
BP schrijft: ‘Maar de bevolking wil geen excuses horen waarom een staatsbedrijf de vermeende fraude niet kan onderzoeken. Charamporn probeert het falende onderzoek te verdoezelen en probeert de zwartepiet naar RR te spelen. Waarom denkt hij dat RR informatie moet geven? Rolls Royce is niet verantwoordelijk voor onderzoek bij THAI. Dat is de taak van de maatschappij.’
Ook de National Anti-Corruption Commission dekt zich bij voorbaat in. Secretaris-generaal Sansern heeft verschillende klachten geuit [welke?]. Hij zegt dat bedrijven zoals THAI contact proberen op te nemen met Rolls Royce.
Niet elk bedrijf heeft gereageerd zoals Charamporn. PTT Plc, het staatsoliebedrijf dat eveneens steekpenningen van RR eiste, heeft alle medewerking aan een onderzoek beloofd en zegt stappen te hebben genomen om toekomstige corruptie te voorkomen. De meeste echter houden hun mond, zoals de drie staatsbedrijven die in de VS General Cable Corporation hebben omgekocht [een bedrag heb ik nog niet gelezen]. Ook voormalige kabinetsleden spelen stommetje, ze lijken het Nederlandse spreekwoord te kennen dat zegt: Als je geschoren wordt, moet je stilzitten.
BP eindigt haar commentaar met de enigszins slappe constatering dat de mensen in het land gereed zijn om de totale oorlog tegen corruptie te steunen, maar ze zien geen resultaten. (Bron: Bangkok Post, 7 februari)

Vrijdag 10 februari
– Het Centre for National Anti-Corruption (een orgaan in het leven geroepen door de junta) gaat de Rekenkamer vragen informatie over twee corruptieschandalen los te weken van Britse (Rolls Royce vliegtuigmotoren voor THAI) en Amerikaanse autoriteiten (kabels en leidingen van General Cable Corp voor drie staatsbedrijven). Dit zou kunnen op basis van de Act on Mutual Assistance in Criminal Matters van 1992, die Thailand met beide landen heeft getekend.
Het Britse Serious Fraude Office, dat de RR-corruptie heeft onthuld, lijkt weinig genegen medewerking te verlenen uit angst voor Thaise lekken en de doodstraf voor zware corruptie ligt ook niet lekker. Over de houding van het Amerikaanse Department of Justice heb ik nog niets gelezen. Een probleem is ook dat het grote aantal Thaise bedrijven en organisaties, dat onderzoek doet, in het buitenland verwarring wekt.

Engeland verzet zich tegen doodstraf
17 februari – De Britse zaakgelastigde maakt bezwaar tegen de voorgenomen doodstraf als uiterste strafmaatregel voor functionarissen die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie.’Dat is geen oplossing voor het corruptieprobleem waarmee het land al lang wordt geconfronteerd.’
Margaret Tongue zegt dat de UK bereid is Thailand te steunen bij zijn verschillende pogingen corruptie aan te pakken, maar introductie van de doodstraf behoort daar niet bij. Ze voegde daaraan toe dat de Britse regering niettemin recht en veiligheid in de hele wereld wil steunen.
Tongue sprak gisteren op een seminar [wat zijn ze toch in Thailand gek op seminars] van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand over maatregelen om een eind te maken aan corruptie en de lessen die kunnen wordt geleerd uit de Rolls Royce-affaire.
Tongue riep de regering op om opener en transparanter te zijn daar de death row corruptie niet voorkomt. Overlappende verantwoordelijkheden van instellingen die tegen corruptie strijden, dienen vermeden te worden. Engeland vormt (nog) een slecht voorbeeld want daar houden negen overheidsdiensten zich met corruptie bezig. De regering heeft in 2014 een plan gelanceerd om die complexe situatie aan te pakken.
Volgens Tongue is Thailand op het goede pad met het Pracharat model, een beleid dat erop gericht is overheid, regering, de particiliere sector en burgers te laten samenwerken bij de bevordering van duurzame ontwikkeling.
Vicha Mahakhun, voormalig lid van de NACC, zei op het seminar niet te verwachten dat corrupte functionarissen ooit de doodstraf zullen krijgen. ‘Zelfs inbeslagname van het vermogen bij ernstige corruptievergrijpen is zeldzaam.’ Hij pleitte ervoor de gevers en ontvangers van steekpenningen dezelfde straf te geven.
De secretaris-generaal van de beurscommissie zei het geen goed idee te vinden om bedrijven, die steekpenningen hebben betaald, van de beursvloer te schoppen, want duizenden onschuldige aandeelhouders zouden daarvan de dupe zijn.

Onderzoek naar Rolls-Royce corruptie stagneert
27 februari – In het onderzoek naar de betaling van steekpenningen door Rolls-Royce aan ‘agents of the Thai state and employees of Thai Airways International’ zijn nog geen vorderingen geboekt, geeft de National Anti-Corruption Commission (NACC) toe. Ze speelt de zwartepiet naar het Britse Serious Fraud Office (SFO), dat nog niet heeft gereageerd op het verzoek om nadere gegevens.
Volgens NACC secretaris-generaal Sansern zijn de Britten bezorgd over de vertrouwelijkheid van de informatie, die essentieel is wanneer de zaak in Engeland voor de rechter komt. Het SFO heeft dat de NACC vorige week in een email geschreven. Bekend is ook dat de Britten moeite hebben met de doodstraf, die ambtenaren bij grootscheepse corruptie riskeren. Ook het Amerikaanse Department of Justice heeft nog niet gereageerd op een verzoek om documenten in een andere corruptiezaak: de betaling van steekpenningen door General Cable Corp aan drie staatsbedrijven bij de levering van kabels en leidingen.
Vandaag wordt de eerste vergadering gehouden van een nieuwe anti-corruptie commissie die zich gaat bezighouden met grote corruptiezaken. [In Thailand lijkt het motto te zijn: Heeft u een probleem, dan vormen we een commissie.] Het nieuwe panel krijgt 20 zaken van transnationale corruptie op zijn bordje.
In de RR-zaak gaat het om steekpenningen die zijn betaald tussen 1991 en 2005 bij de aankoop van vliegtuigmotoren door Thai Airways International. RR heeft de betalingen ad 1,28 miljard baht toegegeven.
Ook staatsoliebedrijf PTT Plc is betrokken bij de corruptie. President Tevin liet eerder weten dat bij het intern onderzoek ook geen vorderingen zijn gemaakt.

Geen doodstraffen in RR-corruptiezaak
28 februari – De aanklagers zijn bereid om in de Rolls-Royce corruptiezaak niet de doodstraf te eisen. Ze hopen het onderzoek dat momenteel stagneert, daarmee een handje te helpen. Maar of deze toezegging indruk maak op het Britse Serious Fraud Office (SFO) valt nog te bezien, want het SFO is ook bang dat informatie uitlekt wat de rechtsgang in Engeland tegen RR zou benadelen.
Gisteren vergaderde een nieuw panel dat gevormd is om grensoverschrijdende corruptiezaken aan te pakken. Het panel krijgt 20 zaken van transnationale corruptie op zijn bordje, waarvan de bekendste de RR-zaak zijn (steekpenningen betaald aan Thai Airways International en anderen bij de aanschaf van vliegtuigmotoren) en de General Cable Corp-zaak (steekpenningen betaald bij de aanschaf van kabels en leidingen aan drie staatsbedrijven).
Het panel heeft besloten dat de Rekenkamer verantwoordelijk is voor de aanvraag van documenten en informatie van het SFO. De NACC, die zich ook over de zaak buigt, gaat ‘onofficieel’ informatie coördineren, maar wat daarmee bedoeld wordt, wordt verder niet toegelicht in het bericht. De Rekenkamer zal de Britten de verzekering geven dat de doodstraf niet geëist zal worden tegen degenen die bij de RR-corruptie betrokken waren.
‘De zaak is opgelost. Er zijn geen problemen meer als het gaat om het zoeken naar informatie’, zegt panelvoorzitter, tevens NACC-voorzitter Watcharapol. Het feit dat Thailand geen gekozen regering heeft, speelt volgens hem geen rol bij de schroom van het SFO om informatie verstrekken.
Volgens Watcharapol weet de NACC welke personen van RR steekpenningen hebben ontvangen in 1991-1992 en 1992-1997, maar ze wil eerst zekerheid alvorens iemand in staat van beschuldiging te stellen. Naar de derde periode, waarin steekpenningen zijn betaald (2004-2005) wordt nog onderzoek gedaan. De NACC houdt zich, aldus Watcharapol, met twaalf transnationale corruptiezaken bezig.

Maandag 13 maart
– De NACC belegt deze week een bijeenkomst over de vorderingen die worden gemaakt bij het Rolls Royce corruptieonderzoek. Voor zover nu bekend hebben 26 voormalige ministers en leidinggevenden van Thai Airways International geprofiteerd van steekpenningen. Gesproken wordt over welk bewijs nog meer nodig is alvorens de betrokkenen voor verhoor op te roepen.
De NACC houdt zich bezig met de corruptie in 2004 en 2005, de zogeheten derde fase, toen de regering Thaksin aan de macht was. Volgens het Britse Serious Fraud Office, dat de corruptie heeft ontdekt, heeft RR tussen 1991 en 2005 in drie fases steekpenningen betaald, in totaal 1,28 miljard baht, waarvan 254 miljoen baht in de derde fase. De ontvangers worden omschreven als ‘agents of the state of Thailand and employees of THAI Airways’. De verjaringstermijn voor de eerste twee fases is al verstreken.

NACC: Politici betrokken bij steekpenningen PTT
14 maart – We zouden het bijna vergeten omdat de meeste nieuwsberichten over het omkoopschandaal bij Rolls-Royce en Thai Airways International (THAI) gaan, maar ook staatsoliebedrijf PTT Plc heeft steekpenningen van RR ontvangen, aldus het Amerikaanse State Department en het Britse Serious Fraud Office. De National Anti-Corruption Commission (NACC) heeft vastgesteld dat daarbij waarschijnlijk politici betrokken waren.
NACC secretaris-generaal Sansern zegt dat onderzoek wordt gedaan naar de betaling van 388 miljoen baht door RR in ruil voor contracten voor apparatuur, aftermarket producten en service. Eind deze maand wordt beslist of daarvoor een speciale commissie wprdt gevormd.
In de RR/THAI-zaak worden 26 voormalige bewindslieden en leidinggevenden van THAI verdacht. Het panel dat de zaak onderzoekt bespreekt deze week de omvang van het onderzoek en beslist of getuigen worden opgeroepen. Wanneer het bewijs hard genoeg is, worden verdachten gehoord en vervolgd. Door RR zijn tussen 1991 en 2005 driemaal steekpenningen betaald; de NACC houdt zich alleen bezig met de betalingen in 2004 en 2005, omdat de verjaringstermijn van de andere twee is verlopen.

Donderdag 13 april
– Lange tijd niets over gehoord: het Rolls-Royce omkoopschandaal. Thai Airways International heeft om meer tijd gevraagd om haar onderzoek te kunnen afronden: tot eind deze maand wat enkele weken later is dan verwacht, aldus minister Arkhom (Transport).
Het onderzoek heeft betrekking op de aankoop van vliegtuigmotoren tussen 1991 en 2005, waarin in totaal 1,28 miljard aan steekpenningen is betaald door Rolls-Royce aan ‘agents of the State of Thailand and employees of Thai Airways’.
De NACC doet ook onderzoek, maar die beperkt zich tot de jaren 2004 en 2005, omdat eerdere gevallen van omkoping zijn verjaard. Of dat ook geldt voor het onderzoek door THAI is me niet duidelijk.

Zaterdag 29 juli
– Lange tijd niets over gelezen: het Rolls-Royce schandaal oftewel betalingen van steekpenningen bij de aanschaf van vliegtuigmotoren aan personeel van THAI c.q. politici alsmede andere producten door staatsoliebedrijf PTT Plc en offshorebedrijf PTT Exploration and Production Plc. De NACC heeft in haar voorlopig onderzoek geen verbanden gevonden met politici.
Wel worden hooggeplaatste voormalige leidinggevenden verdacht, maar NACC secretaris-generaal Sansern wil hun namen niet bekend maken. Als politici toch betrokken blijken te zijn bij omkoping worden hun namen alsnog toegevoegd aan de lijst van de verder te onderzoeken verdachten.
In januari heeft RR voor de High Court in Londen toegegeven steekpenningen te hebben betaald. In totaal gaat het om een bedrag van 671 Engelse pond, wat gebleken is uit een onderzoek in de VS, Engeland en Brazilië, dat vijf jaar heeft geduurd. Naar Thailand zou tussen 1991 en 2005 254 miljoen baht zijn gevloeid.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties